Merge branch 'bug_537_vobsub' of git.opendreambox.org:/git/enigma2 into bug_537_vobsub
[enigma2.git] / po / et.po
1 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
2 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
3 # Automatically generated, 2005.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2010-06-09 10:31+0000\n"
10 "PO-Revision-Date: 2010-04-12 15:24+0200\n"
11 "Last-Translator: Arvo <arvo@softshark.ee>\n"
12 "Language-Team: none\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Language: et\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18 "X-Generator: Pootle 2.0.2\n"
19
20 #
21 msgid ""
22 "\n"
23 "Advanced options and settings."
24 msgstr ""
25 "\n"
26 "Vastuvõtu sätted"
27
28 #
29 msgid ""
30 "\n"
31 "After pressing OK, please wait!"
32 msgstr ""
33 "\n"
34 "Vajuta OK ja oota!"
35
36 #
37 msgid ""
38 "\n"
39 "Backup your Dreambox settings."
40 msgstr ""
41 "\n"
42 "Tee sätetest varukoopia."
43
44 #
45 msgid ""
46 "\n"
47 "Edit the upgrade source address."
48 msgstr ""
49 "\n"
50 "Muuda uuenduste allika aadressi."
51
52 #
53 msgid ""
54 "\n"
55 "Manage extensions or plugins for your Dreambox"
56 msgstr ""
57 "\n"
58 "Halda oma vastuvõtja laiendusi"
59
60 #
61 msgid ""
62 "\n"
63 "Online update of your Dreambox software."
64 msgstr ""
65 "\n"
66 "Uuendab vastuvõtja tarkvara"
67
68 #
69 msgid ""
70 "\n"
71 "Press OK on your remote control to continue."
72 msgstr ""
73 "\n"
74 "Jätkamiseks vajuta OK"
75
76 #
77 msgid ""
78 "\n"
79 "Restore your Dreambox settings."
80 msgstr ""
81 "\n"
82 "Vastuvõtja sätete taastamine."
83
84 #
85 msgid ""
86 "\n"
87 "Restore your Dreambox with a new firmware."
88 msgstr ""
89 "\n"
90 "Taasta vastuvõtja uue tarkvaraga."
91
92 #
93 msgid ""
94 "\n"
95 "Restore your backups by date."
96 msgstr ""
97 "\n"
98 "Taasta oma varukoopiad kuupäeva alusel."
99
100 #
101 msgid ""
102 "\n"
103 "Scan for local extensions and install them."
104 msgstr ""
105 "\n"
106 "Otsi kohalike laiendusi ja installi need."
107
108 #
109 msgid ""
110 "\n"
111 "Select your backup device.\n"
112 "Current device: "
113 msgstr ""
114 "\n"
115 "Vali sätted varukoopia jaoks.\n"
116 "Hetke säte: "
117
118 #
119 msgid ""
120 "\n"
121 "System will restart after the restore!"
122 msgstr ""
123 "\n"
124 "Pärast süsteemitaastet toimub taaskäivitus!"
125
126 #
127 msgid ""
128 "\n"
129 "View, install and remove available or installed packages."
130 msgstr ""
131 "\n"
132 "Vaata, paigalda ja eemalda tarkvara pakette."
133
134 #
135 msgid " "
136 msgstr ""
137
138 msgid " Results"
139 msgstr "Tulemused"
140
141 #
142 msgid " extensions."
143 msgstr "Laiendused"
144
145 #
146 msgid " packages selected."
147 msgstr " paketti valitud"
148
149 #
150 msgid " updates available."
151 msgstr " uuendust saadaval."
152
153 #
154 msgid " wireless networks found!"
155 msgstr "leitud WiFi võrk!"
156
157 #
158 msgid "#000000"
159 msgstr ""
160
161 #
162 msgid "#0064c7"
163 msgstr ""
164
165 #
166 msgid "#25062748"
167 msgstr ""
168
169 #
170 msgid "#389416"
171 msgstr ""
172
173 #
174 msgid "#80000000"
175 msgstr ""
176
177 #
178 msgid "#80ffffff"
179 msgstr ""
180
181 #
182 msgid "#bab329"
183 msgstr ""
184
185 #
186 msgid "#f23d21"
187 msgstr ""
188
189 #
190 msgid "#ffffff"
191 msgstr ""
192
193 #
194 msgid "#ffffffff"
195 msgstr ""
196
197 #
198 msgid "%H:%M"
199 msgstr "%H:%M"
200
201 #
202 #, python-format
203 msgid "%d jobs are running in the background!"
204 msgstr "%d protsessi käib taustal"
205
206 #
207 #, python-format
208 msgid "%d min"
209 msgstr "%d min"
210
211 #
212 #, python-format
213 msgid "%d services found!"
214 msgstr "%d kanalit leitud!"
215
216 #
217 msgid "%d.%B %Y"
218 msgstr "%d.%B %Y"
219
220 #
221 #, python-format
222 msgid "%i ms"
223 msgstr ""
224
225 #
226 #, python-format
227 msgid ""
228 "%s\n"
229 "(%s, %d MB free)"
230 msgstr ""
231 "%s\n"
232 "(%s, %d MB vaba)"
233
234 #
235 #, python-format
236 msgid "%s (%s)\n"
237 msgstr "%s (%s)\n"
238
239 #
240 msgid "(ZAP)"
241 msgstr "(Ainult kanalivahetus)"
242
243 #
244 msgid "(empty)"
245 msgstr "(tühi)"
246
247 #
248 msgid "(show optional DVD audio menu)"
249 msgstr "Näita DVD valikulist audio-menüüd"
250
251 #
252 msgid "* Only available if more than one interface is active."
253 msgstr "* Enam kui ühe aktiivse liidese puhul"
254
255 #
256 msgid ".NFI Download failed:"
257 msgstr ".NFI Allalaadimine nurjus:"
258
259 #
260 msgid ""
261 ".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
262 msgstr ""
263 ".NFI faili md5sum signatuur korras.Te saate nüüd turvaliselt tarkvara "
264 "paigaldada!"
265
266 #
267 msgid "0"
268 msgstr "0"
269
270 #
271 msgid "1"
272 msgstr "1"
273
274 #
275 msgid "1 wireless network found!"
276 msgstr "1 traadita võrk leitud!"
277
278 #
279 msgid "1.0"
280 msgstr "1.0"
281
282 #
283 msgid "1.1"
284 msgstr "1.1"
285
286 #
287 msgid "1.2"
288 msgstr "1.2"
289
290 #
291 msgid "12V output"
292 msgstr "12V väljund"
293
294 #
295 msgid "13 V"
296 msgstr "13 V"
297
298 #
299 msgid "16:10"
300 msgstr "16:10"
301
302 #
303 msgid "16:10 Letterbox"
304 msgstr "16:10 Letterbox"
305
306 #
307 msgid "16:10 PanScan"
308 msgstr "16:10 PanScan"
309
310 #
311 msgid "16:9"
312 msgstr "16:9"
313
314 #
315 msgid "16:9 Letterbox"
316 msgstr "16:9 Letterbox"
317
318 #
319 msgid "16:9 always"
320 msgstr "16:9 alati"
321
322 #
323 msgid "18 V"
324 msgstr "18 V"
325
326 #
327 msgid "2"
328 msgstr "2"
329
330 #
331 msgid "3"
332 msgstr "3"
333
334 #
335 msgid "30 minutes"
336 msgstr "30 minutit"
337
338 #
339 msgid "4"
340 msgstr "4"
341
342 #
343 msgid "4:3"
344 msgstr "4:3"
345
346 #
347 msgid "4:3 Letterbox"
348 msgstr "4:3 Letterbox"
349
350 #
351 msgid "4:3 PanScan"
352 msgstr "4:3 PanScan"
353
354 #
355 msgid "5"
356 msgstr "5"
357
358 #
359 msgid "5 minutes"
360 msgstr "5 minutit"
361
362 #
363 msgid "6"
364 msgstr "6"
365
366 #
367 msgid "60 minutes"
368 msgstr "60 minutit"
369
370 #
371 msgid "7"
372 msgstr "7"
373
374 #
375 msgid "8"
376 msgstr "8"
377
378 #
379 msgid "9"
380 msgstr "9"
381
382 #
383 msgid "<Current movielist location>"
384 msgstr "<Salvestusnimekirja hetkeasukoht >"
385
386 #
387 msgid "<Default movie location>"
388 msgstr "<Salvestuste tavaasukoht >"
389
390 #
391 msgid "<Last timer location>"
392 msgstr "<Viimase taimeri asukoht>"
393
394 #
395 msgid "<unknown>"
396 msgstr "<tundmatu>"
397
398 #
399 msgid "??"
400 msgstr "??"
401
402 #
403 msgid "A"
404 msgstr "A"
405
406 #
407 #, python-format
408 msgid ""
409 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
410 "Do you want to keep your version?"
411 msgstr ""
412 "Konfiguratsioonifaili  (%s) on muudetud peale alginstalli.\n"
413 "Kas tahad säilitada oma versiooni?"
414
415 msgid "A demo plugin for TPM usage."
416 msgstr ""
417
418 #
419 msgid ""
420 "A finished record timer wants to set your\n"
421 "Dreambox to standby. Do that now?"
422 msgstr ""
423 "Lõpetanud salvestuse timer soovib panna\n"
424 "vastuvõtja standby-sse. Kas paneb?"
425
426 #
427 msgid ""
428 "A finished record timer wants to shut down\n"
429 "your Dreambox. Shutdown now?"
430 msgstr ""
431 "Salvestuse lõpetanud timer soovib vastuvõtja\n"
432 "välja lülitada. Kas lülitab?"
433
434 #
435 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
436 msgstr "Graafiline EPG kõigile kanalitele selles valikus"
437
438 #
439 msgid ""
440 "A mount entry with this name already exists!\n"
441 "Update existing entry and continue?\n"
442 msgstr ""
443 "Sellise nimega ühenduspunkt on juba olemas!\n"
444 "Muuda olemasolev ja jätka?\n"
445
446 #
447 #, python-format
448 msgid ""
449 "A record has been started:\n"
450 "%s"
451 msgstr ""
452 "Salvestus on alanud:\n"
453 "%s"
454
455 #
456 msgid ""
457 "A recording is currently running.\n"
458 "What do you want to do?"
459 msgstr ""
460 "Hetkel salvestatakse.\n"
461 "Mida soovid teha?"
462
463 #
464 msgid ""
465 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
466 "configure the positioner."
467 msgstr ""
468 "Hetkel salvestatakse. Peata salvestus\n"
469 "enne kui üritad muuta positsioneeri sätteid."
470
471 #
472 msgid ""
473 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
474 "start the satfinder."
475 msgstr ""
476 "Hetkel salvestatakse. Peata salvestus\n"
477 "enne kui käivitad satelliidi otsimise."
478
479 #
480 #, python-format
481 msgid "A required tool (%s) was not found."
482 msgstr "Ei leidnud (%s) vajaliku tööriista"
483
484 #
485 msgid "A search for available updates is currently in progress."
486 msgstr "Otsime uuendusi..."
487
488 #
489 msgid ""
490 "A second configured interface has been found.\n"
491 "\n"
492 "Do you want to disable the second network interface?"
493 msgstr ""
494 "Leitud teine häälestatud võrguliides.\n"
495 "\n"
496 "Kas te soovite keelata teise võrguühenduse?"
497
498 #
499 msgid ""
500 "A sleep timer wants to set your\n"
501 "Dreambox to standby. Do that now?"
502 msgstr ""
503 "Unetimer soovib vastuvõtja panna\n"
504 "standby-sse. Kas panna?"
505
506 #
507 msgid ""
508 "A sleep timer wants to shut down\n"
509 "your Dreambox. Shutdown now?"
510 msgstr ""
511 "Unetimer soovib vastuvõtja välja\n"
512 "lülitada. Kas lülitab?"
513
514 #
515 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
516 msgstr "Kasutatavate ikoonide seisundite ja tegevuste lühiülevaade "
517
518 #
519 msgid ""
520 "A timer failed to record!\n"
521 "Disable TV and try again?\n"
522 msgstr ""
523 "Taimeriga salvestus nurjus!\n"
524 "Keela TV ja proovi uuesti\n"
525
526 #
527 msgid "A/V Settings"
528 msgstr "Heli- ja pildisätted"
529
530 #
531 msgid "AA"
532 msgstr "AA"
533
534 #
535 msgid "AB"
536 msgstr "AB"
537
538 #
539 msgid "AC3 default"
540 msgstr "AC3-heli vaikimisi"
541
542 #
543 msgid "AC3 downmix"
544 msgstr "AC3 muutmine stereoks"
545
546 #
547 msgid "Abort"
548 msgstr "Katkesta"
549
550 msgid "Abort this Wizard."
551 msgstr "Katkesta seadistusabi."
552
553 #
554 msgid "About"
555 msgstr "Süstemiinfo"
556
557 #
558 msgid "About..."
559 msgstr "Süsteemiinfo"
560
561 #
562 msgid "Accesspoint:"
563 msgstr "WiFi Ruuter:"
564
565 #
566 msgid "Action on long powerbutton press"
567 msgstr "Toitenupu pikal vajutusel tee"
568
569 msgid "Action on short powerbutton press"
570 msgstr "Toitenupu lühikesel vajutusel tee"
571
572 #
573 msgid "Action:"
574 msgstr "Tegutse:"
575
576 #
577 msgid "Activate Picture in Picture"
578 msgstr "Ava pilt-pildis"
579
580 #
581 msgid "Activate network settings"
582 msgstr "Aktiveeri võrgusätted"
583
584 msgid "Active"
585 msgstr "Aktiivne"
586
587 #
588 msgid ""
589 "Active/\n"
590 "Inactive"
591 msgstr ""
592 "Aktiveeritud/\n"
593 "Mitteaktiveeritud"
594
595 #
596 msgid "Adapter settings"
597 msgstr "Adapteri sätted"
598
599 #
600 msgid "Add"
601 msgstr "Lisa"
602
603 #
604 msgid "Add Bookmark"
605 msgstr "Lisa lemmik"
606
607 #
608 msgid "Add WLAN configuration?"
609 msgstr "Lisa WiFi seadistus?"
610
611 #
612 msgid "Add a mark"
613 msgstr "Lisa marker"
614
615 #
616 msgid "Add a new NFS or CIFS mount point to your Dreambox."
617 msgstr ""
618
619 #
620 msgid "Add a new title"
621 msgstr "Lisa uus pealkiri"
622
623 #
624 msgid "Add network configuration?"
625 msgstr "Lisan võrgu seadistuse?"
626
627 #
628 msgid "Add new AutoTimer"
629 msgstr ""
630
631 #
632 msgid "Add new network mount point"
633 msgstr ""
634
635 #
636 msgid "Add timer"
637 msgstr "Lisa taimer"
638
639 #
640 msgid "Add timer as disabled on conflict"
641 msgstr ""
642
643 #
644 msgid "Add title"
645 msgstr "Lisa pealkiri"
646
647 #
648 msgid "Add to bouquet"
649 msgstr "Lisa valikutesse"
650
651 #
652 msgid "Add to favourites"
653 msgstr "Lisa lemmikutesse"
654
655 #
656 msgid "Add zap timer instead of record timer?"
657 msgstr ""
658
659 #
660 msgid "Added: "
661 msgstr ""
662
663 #
664 msgid ""
665 "Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if "
666 "enabled."
667 msgstr ""
668 "Lisab enigma2 seaded ja vastuvõtja mudeli info, nagu SN ... jne. kui on "
669 "lubatud"
670
671 #
672 msgid "Adds network configuration if enabled."
673 msgstr "Lisab võrgu seadistuse, kui on lubatud"
674
675 #
676 msgid "Adds wlan configuration if enabled."
677 msgstr "Lisab WiFi seaded, kui on lubatud."
678
679 #
680 msgid ""
681 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
682 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
683 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
684 "test screens."
685 msgstr ""
686 "Sea värvuse sätted nii, et kõik värvivarjundid oleks eristatavad ja paistaks "
687 "nii küllastatuna kui võimalik. Kui oled tulemusega rahul, vajuta OK video "
688 "peenhäälestuse sulgemiseks või kasuta numbrinuppe teiste testipiltide "
689 "valikuks."
690
691 #
692 msgid "Advanced Options"
693 msgstr "Lisavalikud"
694
695 #
696 msgid "Advanced Software"
697 msgstr "Laiendatud tarkvara"
698
699 #
700 msgid "Advanced Software Plugin"
701 msgstr "Tarkvara Lisavalikute Laiendus"
702
703 #
704 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
705 msgstr "Pildiparanduse Lisavaliku Seaded"
706
707 #
708 msgid "Advanced Video Setup"
709 msgstr "Laiendatud video sätted"
710
711 #
712 msgid "Advanced restore"
713 msgstr "Laiendatud taastamine"
714
715 #
716 msgid "After event"
717 msgstr "Peale salvestust"
718
719 #
720 msgid ""
721 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
722 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
723 msgstr ""
724 "Kui alghäälestus on lõppenud, pead valima lapselukuga kanalid. Vaata "
725 "juhendist, kuidas seda teha."
726
727 #
728 msgid "Album"
729 msgstr "Album"
730
731 #
732 msgid "All"
733 msgstr "Kõik kanalid"
734
735 #
736 msgid "All Satellites"
737 msgstr "Kõik satelliidid"
738
739 #
740 msgid "All Time"
741 msgstr ""
742
743 #
744 msgid "All non-repeating timers"
745 msgstr ""
746
747 #
748 msgid "Allow zapping via Webinterface"
749 msgstr ""
750
751 #
752 msgid "Alpha"
753 msgstr "Alfa"
754
755 #
756 msgid "Alternative radio mode"
757 msgstr "Alternatiivne raadiorežiim"
758
759 #
760 msgid "Alternative services tuner priority"
761 msgstr "Tüüneri prioriteet"
762
763 #
764 msgid "Always ask before sending"
765 msgstr "Küsi alati enne saatmist"
766
767 #
768 msgid "Ammount of recordings left"
769 msgstr ""
770
771 #
772 msgid "An empty filename is illegal."
773 msgstr "Tühi failinimi ei ole lubatud"
774
775 #
776 msgid "An error occured."
777 msgstr ""
778
779 #
780 msgid "An unknown error occured!"
781 msgstr "Tundmatu viga"
782
783 #
784 msgid "Anonymize crashlog?"
785 msgstr "Muuda vealogi nimetuks"
786
787 #
788 msgid "Arabic"
789 msgstr "Araabia"
790
791 #
792 msgid ""
793 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
794 "\n"
795 msgstr ""
796 "Kas tahad kindlasti uuesti käivitada võrguadapterit?\n"
797 "\n"
798
799 #
800 msgid ""
801 "Are you sure you want to delete\n"
802 "following backup:\n"
803 msgstr ""
804 "kas soovid taastada\n"
805 "seda varukoopiat:\n"
806
807 #
808 msgid "Are you sure you want to exit this wizard?"
809 msgstr "Kas soovid väljuda seadistusabist?"
810
811 #
812 msgid ""
813 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
814 "\n"
815 msgstr ""
816 "Kas tahad kindlasti uuesti käivitada võrguadapterit?\n"
817 "\n"
818
819 #
820 msgid ""
821 "Are you sure you want to restore\n"
822 "following backup:\n"
823 msgstr ""
824 "kas soovid taastada\n"
825 "seda varukoopiat:\n"
826
827 #
828 msgid ""
829 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
830 "Enigma2 will restart after the restore"
831 msgstr ""
832 "Kas tahad taastada Enigma2 varukoopiast?\n"
833 "Enigma2 taaskäivitub peale taastamist"
834
835 #
836 msgid ""
837 "Are you sure you want to save this network mount?\n"
838 "\n"
839 msgstr ""
840
841 #
842 msgid "Artist"
843 msgstr "Esitaja"
844
845 #
846 msgid "Ascending"
847 msgstr ""
848
849 #
850 msgid "Ask before shutdown:"
851 msgstr "Küsi kinnitust enne väljalülitamist:"
852
853 #
854 msgid "Ask user"
855 msgstr "Küsi kasutajalt"
856
857 #
858 msgid "Aspect Ratio"
859 msgstr "Pildisuhe"
860
861 msgid "Atheros"
862 msgstr ""
863
864 #
865 msgid "Audio"
866 msgstr "Heli"
867
868 #
869 msgid "Audio Options..."
870 msgstr "Helisätted"
871
872 #
873 msgid "Audio Sync"
874 msgstr ""
875
876 #
877 msgid "Audio Sync Setup"
878 msgstr ""
879
880 #
881 msgid "Australia"
882 msgstr ""
883
884 #
885 msgid "Author: "
886 msgstr "Automaatne"
887
888 #
889 msgid "Authoring mode"
890 msgstr "Autoriseerimismoodus"
891
892 #
893 msgid "Auto"
894 msgstr "Automaatne"
895
896 #
897 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
898 msgstr "Automaatne kaadri lõikamine iga ? minuti (0=mitte kunagi)"
899
900 #
901 msgid "Auto flesh"
902 msgstr ""
903
904 #
905 msgid "Auto scart switching"
906 msgstr "Autom. SCART ümberlülitus"
907
908 #
909 msgid "AutoTimer Editor"
910 msgstr ""
911
912 #
913 msgid "AutoTimer Filters"
914 msgstr ""
915
916 #
917 msgid "AutoTimer Services"
918 msgstr ""
919
920 #
921 msgid "AutoTimer Settings"
922 msgstr ""
923
924 #
925 msgid "AutoTimer overview"
926 msgstr ""
927
928 #
929 msgid "Automatic"
930 msgstr "Automaatne"
931
932 #
933 msgid "Automatic Scan"
934 msgstr "Automaatotsing"
935
936 #
937 msgid "Autos & Vehicles"
938 msgstr ""
939
940 #
941 msgid "Autowrite timer"
942 msgstr ""
943
944 #
945 msgid "Available format variables"
946 msgstr "Võimalikud formati muutujad"
947
948 #
949 msgid "B"
950 msgstr "B"
951
952 #
953 msgid "BA"
954 msgstr "BA"
955
956 #
957 msgid "BB"
958 msgstr "BB"
959
960 #
961 msgid "BER"
962 msgstr "BER"
963
964 #
965 msgid "BER:"
966 msgstr "BER:"
967
968 #
969 msgid "Back"
970 msgstr "Tagasi"
971
972 #
973 msgid "Background"
974 msgstr "Taust"
975
976 #
977 msgid "Backup done."
978 msgstr "Varukoopia valmis."
979
980 #
981 msgid "Backup failed."
982 msgstr "Varukoopia loomine nurjus."
983
984 #
985 msgid "Backup is running..."
986 msgstr "Varukoopia loomine..."
987
988 #
989 msgid "Backup system settings"
990 msgstr "Loo varukoopia"
991
992 #
993 msgid "Band"
994 msgstr "Sagedusala"
995
996 #
997 msgid "Bandwidth"
998 msgstr "Ribalaius"
999
1000 #
1001 msgid "Begin of \"after event\" timespan"
1002 msgstr ""
1003
1004 #
1005 msgid "Begin of timespan"
1006 msgstr ""
1007
1008 #
1009 msgid "Begin time"
1010 msgstr "Algusaeg"
1011
1012 #
1013 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
1014 msgstr "Pause-klahvi funktsioon"
1015
1016 #
1017 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
1018 msgstr "0-klahvi funktsioon PiP-režiimis"
1019
1020 #
1021 msgid "Behavior when a movie is started"
1022 msgstr "Tegevus kui taasesitus on alanud"
1023
1024 #
1025 msgid "Behavior when a movie is stopped"
1026 msgstr "Tegevus kui taasesitus on peatatud"
1027
1028 #
1029 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
1030 msgstr "Tegevus kui salvestus jõuab lõpule"
1031
1032 #
1033 msgid "Bitrate:"
1034 msgstr "Bitrate:"
1035
1036 #
1037 msgid "Block noise reduction"
1038 msgstr "Blokeeri müra vähendamist"
1039
1040 #
1041 msgid "Blue boost"
1042 msgstr ""
1043
1044 #
1045 msgid "Bookmarks"
1046 msgstr "Lemmikud"
1047
1048 #
1049 msgid "Bouquets"
1050 msgstr ""
1051
1052 #
1053 msgid "Brazil"
1054 msgstr ""
1055
1056 #
1057 msgid "Brightness"
1058 msgstr "Heledus"
1059
1060 #
1061 msgid "Browse network neighbourhood"
1062 msgstr ""
1063
1064 #
1065 msgid "Burn DVD"
1066 msgstr "Kirjuta DVD"
1067
1068 #
1069 msgid "Burn existing image to DVD"
1070 msgstr "Salvesta olemasolev image DVD-le"
1071
1072 #
1073 #, fuzzy
1074 msgid "Burn to DVD"
1075 msgstr "Kirjuta DVD-le"
1076
1077 #
1078 msgid "Bus: "
1079 msgstr "Siin:"
1080
1081 #
1082 msgid ""
1083 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
1084 "displayed."
1085 msgstr "Vajuta OK-nuppu et näha olekuriba."
1086
1087 #
1088 msgid "C"
1089 msgstr "C"
1090
1091 #
1092 msgid "C-Band"
1093 msgstr "C-sagedusala"
1094
1095 #, fuzzy
1096 msgid "CDInfo"
1097 msgstr "Info"
1098
1099 #
1100 msgid "CI assignment"
1101 msgstr "CI määrangud"
1102
1103 #
1104 msgid "CIFS share"
1105 msgstr ""
1106
1107 #
1108 msgid "CVBS"
1109 msgstr "Komposiit (CVBS)"
1110
1111 #
1112 msgid "Cable"
1113 msgstr "Kaabel (DVB-C)"
1114
1115 #
1116 msgid "Cache Thumbnails"
1117 msgstr "Salvesta Thumbnail-d"
1118
1119 #, fuzzy
1120 msgid "Can't connect to server. Please check your network!"
1121 msgstr "Palun kontrolli oma võrguseadeid!"
1122
1123 #
1124 msgid "Canada"
1125 msgstr ""
1126
1127 #
1128 msgid "Cancel"
1129 msgstr "Tühista"
1130
1131 #
1132 msgid "Cannot parse feed directory"
1133 msgstr "Ei saa sõeluda feedi kausta"
1134
1135 #
1136 msgid "Capacity: "
1137 msgstr "Maht:"
1138
1139 #
1140 msgid "Card"
1141 msgstr "Kaart"
1142
1143 #
1144 msgid "Catalan"
1145 msgstr "Katalaani"
1146
1147 #
1148 msgid "Center screen at the lower border"
1149 msgstr ""
1150
1151 #
1152 msgid "Center screen at the upper border"
1153 msgstr ""
1154
1155 #
1156 msgid "Change active delay"
1157 msgstr ""
1158
1159 #
1160 msgid "Change bouquets in quickzap"
1161 msgstr "Nimekirjade vahetus ka nooleklahvidega"
1162
1163 #
1164 msgid "Change default recording offset?"
1165 msgstr ""
1166
1167 #
1168 msgid "Change dir."
1169 msgstr "Vaheta kausta."
1170
1171 #
1172 msgid "Change hostname"
1173 msgstr ""
1174
1175 #
1176 msgid "Change pin code"
1177 msgstr "Vaheta parool"
1178
1179 #
1180 msgid "Change service pin"
1181 msgstr "Vaheta kanali kood"
1182
1183 #
1184 msgid "Change service pins"
1185 msgstr "Vaheta kanali koodid"
1186
1187 #
1188 msgid "Change setup pin"
1189 msgstr "Vaheta seadete kood"
1190
1191 #
1192 msgid "Change step size"
1193 msgstr "Muuda sammu suurust"
1194
1195 #
1196 msgid "Change the hostname of your Dreambox."
1197 msgstr ""
1198
1199 #
1200 msgid "Channel"
1201 msgstr "Kanal"
1202
1203 #
1204 msgid "Channel Selection"
1205 msgstr "Kanalite valik"
1206
1207 #
1208 msgid "Channel audio:"
1209 msgstr ""
1210
1211 #
1212 msgid "Channel not in services list"
1213 msgstr "Vaheta kanali koodid"
1214
1215 #
1216 msgid "Channel:"
1217 msgstr "Kanal:"
1218
1219 #
1220 msgid "Channellist menu"
1221 msgstr "Kanalilisti menüü"
1222
1223 #
1224 msgid "Channels"
1225 msgstr ""
1226
1227 #
1228 msgid "Chap."
1229 msgstr "Peatükk"
1230
1231 #
1232 msgid "Chapter"
1233 msgstr "Peatükk"
1234
1235 #
1236 msgid "Chapter:"
1237 msgstr "Peatükk:"
1238
1239 #
1240 msgid "Check"
1241 msgstr "Kontrolli"
1242
1243 #
1244 msgid "Checking Filesystem..."
1245 msgstr "Kontrollin failisüsteemi"
1246
1247 #
1248 msgid "Choose Tuner"
1249 msgstr "Vali tüüner"
1250
1251 #
1252 msgid "Choose a wireless network"
1253 msgstr "Vali WiFi võrk "
1254
1255 #
1256 msgid "Choose backup files"
1257 msgstr "Vali failid"
1258
1259 #
1260 msgid "Choose backup location"
1261 msgstr "Varukoopia asukoht"
1262
1263 #
1264 msgid "Choose bouquet"
1265 msgstr "Vali nimekiri"
1266
1267 #
1268 msgid "Choose target folder"
1269 msgstr "Vali kataloog"
1270
1271 #
1272 msgid "Choose upgrade source"
1273 msgstr "Vali allikas"
1274
1275 #
1276 msgid "Choose your Skin"
1277 msgstr "Vali uus Välimus"
1278
1279 #
1280 msgid "Circular left"
1281 msgstr "ringpolarisatsioon vasak"
1282
1283 #
1284 msgid "Circular right"
1285 msgstr "ringpolarisatsioon parem"
1286
1287 #
1288 msgid "Classic"
1289 msgstr ""
1290
1291 #
1292 msgid "Cleanup"
1293 msgstr "Kustuta vanad"
1294
1295 #
1296 msgid "Cleanup Wizard"
1297 msgstr "Puhastusabiline"
1298
1299 #
1300 msgid "Cleanup Wizard settings"
1301 msgstr "Puhastusabilise seaded"
1302
1303 #
1304 msgid "CleanupWizard"
1305 msgstr "Puhastusabiline"
1306
1307 #
1308 msgid "Clear before scan"
1309 msgstr "Kustuta kanalid"
1310
1311 #
1312 msgid "Clear history on Exit:"
1313 msgstr ""
1314
1315 #
1316 msgid "Clear log"
1317 msgstr "Kustuta log"
1318
1319 #
1320 msgid "Close"
1321 msgstr "Sulge"
1322
1323 #
1324 msgid "Close and forget changes"
1325 msgstr ""
1326
1327 #
1328 msgid "Close and save changes"
1329 msgstr ""
1330
1331 #
1332 msgid "Close title selection"
1333 msgstr "Sulge pealkirja valik"
1334
1335 #
1336 msgid "Code rate high"
1337 msgstr "Code rate (kõrge)"
1338
1339 #
1340 msgid "Code rate low"
1341 msgstr "Code rate (madal)"
1342
1343 #
1344 msgid "Coderate HP"
1345 msgstr "Code rate (HP)"
1346
1347 #
1348 msgid "Coderate LP"
1349 msgstr "Code rate (LP)"
1350
1351 #
1352 msgid "Collection name"
1353 msgstr "Valiku nimi"
1354
1355 #
1356 msgid "Collection settings"
1357 msgstr "Valiku sätted"
1358
1359 #
1360 msgid "Color Format"
1361 msgstr "Värvuse formaat"
1362
1363 #
1364 msgid "Comedy"
1365 msgstr ""
1366
1367 #
1368 msgid "Command execution..."
1369 msgstr "Käskude täitmine..."
1370
1371 #
1372 msgid "Command order"
1373 msgstr "Käskude järjekord"
1374
1375 #
1376 msgid "Committed DiSEqC command"
1377 msgstr "Committed DiSEqC-käsk"
1378
1379 #
1380 msgid "Common Interface"
1381 msgstr "CI liides"
1382
1383 #
1384 msgid "Common Interface Assignment"
1385 msgstr "CI määrangud"
1386
1387 #
1388 msgid "CommonInterface"
1389 msgstr "CI liides"
1390
1391 #
1392 msgid "Communication"
1393 msgstr "Salvestuskoht"
1394
1395 #
1396 msgid "Compact Flash"
1397 msgstr "CompactFlash"
1398
1399 #
1400 msgid "Complete"
1401 msgstr "Valmis"
1402
1403 #
1404 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
1405 msgstr "Täielik ( lubab audio radade miximist )"
1406
1407 msgid "Composition of the recording filenames"
1408 msgstr ""
1409
1410 #
1411 msgid "Configuration Mode"
1412 msgstr "Häälestamine"
1413
1414 #
1415 msgid "Configuration for the Webinterface"
1416 msgstr ""
1417
1418 #
1419 msgid "Configure AutoTimer behavior"
1420 msgstr ""
1421
1422 #
1423 msgid "Configure interface"
1424 msgstr "Seadista liides"
1425
1426 #
1427 msgid "Configure nameservers"
1428 msgstr "Seadista nimeserverid"
1429
1430 #
1431 msgid "Configure your internal LAN"
1432 msgstr "Seadista sisemine LAN võrk"
1433
1434 #
1435 msgid "Configure your network again"
1436 msgstr "Seadista võrk uuesti"
1437
1438 #
1439 msgid "Configure your wireless LAN again"
1440 msgstr "Seadista WiFi võrk uuesti"
1441
1442 #
1443 msgid "Configuring"
1444 msgstr "Seadistan"
1445
1446 #
1447 msgid "Conflicting timer"
1448 msgstr "Vastuolud taimeris"
1449
1450 #
1451 msgid "Connect"
1452 msgstr "Ühenda"
1453
1454 #
1455 msgid "Connect to a Wireless Network"
1456 msgstr "Ühenda WiFi võrguga"
1457
1458 #
1459 msgid "Connected to"
1460 msgstr "Ühendatud"
1461
1462 #
1463 msgid "Connected!"
1464 msgstr "Ühendatud"
1465
1466 #
1467 msgid "Constellation"
1468 msgstr "konstellatsioon"
1469
1470 #
1471 msgid "Content does not fit on DVD!"
1472 msgstr "Sisu ei mahu DVD-le!"
1473
1474 #
1475 msgid "Continue in background"
1476 msgstr "Jätka taustal"
1477
1478 #
1479 msgid "Continue playing"
1480 msgstr "Jätka taasesitust"
1481
1482 #
1483 msgid "Contrast"
1484 msgstr "Kontrast"
1485
1486 #
1487 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
1488 msgstr "Ei saa vastuvõtjaga ühendust .NFI tarkvara Server:"
1489
1490 #
1491 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
1492 msgstr "Ei saa plaati avada! Pole plaati sisestatud?"
1493
1494 #
1495 msgid "Could not open Picture in Picture"
1496 msgstr "Ei saa avada Pilt Pildis"
1497
1498 #
1499 #, python-format
1500 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
1501 msgstr "Ei saa kahjuks salvestada.Taimerite konflikt %s"
1502
1503 #
1504 msgid "Crashlog settings"
1505 msgstr "Vealogi seaded"
1506
1507 #
1508 msgid "CrashlogAutoSubmit"
1509 msgstr "Vealogi iselähetus"
1510
1511 #
1512 msgid "CrashlogAutoSubmit settings"
1513 msgstr "Vealogi iselähetuse seaded"
1514
1515 #
1516 msgid "CrashlogAutoSubmit settings..."
1517 msgstr "Vealogi iselähetuse seaded..."
1518
1519 #
1520 msgid ""
1521 "Crashlogs found!\n"
1522 "Send them to Dream Multimedia?"
1523 msgstr ""
1524 "Leitud vealogi!\n"
1525 "Saadame Dream Multimeediasse?"
1526
1527 #
1528 msgid "Create DVD-ISO"
1529 msgstr "Loo DVD-ISO"
1530
1531 #
1532 msgid "Create a new AutoTimer."
1533 msgstr ""
1534
1535 #
1536 msgid "Create a new timer using the classic editor"
1537 msgstr ""
1538
1539 #
1540 msgid "Create a new timer using the wizard"
1541 msgstr ""
1542
1543 #
1544 msgid "Create movie folder failed"
1545 msgstr "Salvestuskataloogi tegemine nurjus"
1546
1547 #
1548 #, python-format
1549 msgid "Creating directory %s failed."
1550 msgstr "Kausta loomine %s nurjus."
1551
1552 #
1553 msgid "Creating partition failed"
1554 msgstr "Partitsiooni tegemine nurjus"
1555
1556 #
1557 msgid "Croatian"
1558 msgstr "Horvaatia"
1559
1560 #
1561 msgid "Current Transponder"
1562 msgstr "Hetke transponder"
1563
1564 #
1565 msgid "Current settings:"
1566 msgstr "Hetke sätted"
1567
1568 #
1569 msgid "Current value: "
1570 msgstr "Praegune väärtus:"
1571
1572 #
1573 msgid "Current version:"
1574 msgstr "Hetke versioon:"
1575
1576 #
1577 #, python-format
1578 msgid "Custom (%s)"
1579 msgstr ""
1580
1581 #
1582 msgid "Custom location"
1583 msgstr ""
1584
1585 #
1586 msgid "Custom offset"
1587 msgstr ""
1588
1589 #
1590 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
1591 msgstr "'1'/'3'-klahvide ülehüppe pikkus"
1592
1593 #
1594 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
1595 msgstr "'4'/'6'-klahvide ülehüppe pikkus"
1596
1597 #
1598 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
1599 msgstr "'7'/'9'-klahvide ülehüppe pikkus"
1600
1601 #
1602 msgid "Customize"
1603 msgstr "Seadista"
1604
1605 #
1606 msgid "Cut"
1607 msgstr "Lõika"
1608
1609 #
1610 msgid "Cutlist editor..."
1611 msgstr "Määra lõikekohad"
1612
1613 #
1614 msgid "Czech"
1615 msgstr "Tšehhi"
1616
1617 #
1618 msgid "Czech Republic"
1619 msgstr ""
1620
1621 #
1622 msgid "D"
1623 msgstr "D"
1624
1625 #
1626 msgid "DHCP"
1627 msgstr "DHCP"
1628
1629 #
1630 msgid "DUAL LAYER DVD"
1631 msgstr ""
1632
1633 #
1634 msgid "DVB-S"
1635 msgstr "DVB-S"
1636
1637 #
1638 msgid "DVB-S2"
1639 msgstr "DVB-S2"
1640
1641 #
1642 msgid "DVD File Browser"
1643 msgstr "DVD failibrauser"
1644
1645 #
1646 msgid "DVD Player"
1647 msgstr "DVD-mängija"
1648
1649 #
1650 msgid "DVD Titlelist"
1651 msgstr "DVD nimekiri "
1652
1653 #
1654 msgid "DVD media toolbox"
1655 msgstr "DVD Tööriistad"
1656
1657 #
1658 msgid "Danish"
1659 msgstr "Taani"
1660
1661 #
1662 msgid "Date"
1663 msgstr "Kuupäev"
1664
1665 #
1666 msgid "Decide if you want to enable or disable the Cleanup Wizard."
1667 msgstr "Sõltuvalt sellest kas lubate või keelate puhastusabilise."
1668
1669 #
1670 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
1671 msgstr "Mida teha, kui leian vealogi?"
1672
1673 #
1674 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
1675 msgstr "Mida saadetud vealogidega edasi teha."
1676
1677 #
1678 msgid "Decrease delay"
1679 msgstr ""
1680
1681 #
1682 #, python-format
1683 msgid "Decrease delay by %i ms (can be set)"
1684 msgstr ""
1685
1686 #
1687 msgid "Deep Standby"
1688 msgstr "Sügavootele"
1689
1690 #
1691 msgid "Default"
1692 msgstr "Vaikimisi"
1693
1694 #
1695 msgid "Default Settings"
1696 msgstr "Vaikimisi sätted"
1697
1698 #
1699 msgid "Default movie location"
1700 msgstr "Vaikimisi filmi asukoht"
1701
1702 #
1703 msgid "Default services lists"
1704 msgstr "Vaikimisi teenuste nimekiri"
1705
1706 #
1707 #, fuzzy
1708 msgid "Defaults"
1709 msgstr "Vaikimisi"
1710
1711 #
1712 msgid "Delay"
1713 msgstr "Viide"
1714
1715 #
1716 msgid "Delete"
1717 msgstr "Kustuta"
1718
1719 #
1720 msgid "Delete crashlogs"
1721 msgstr "Kustuta vealogid"
1722
1723 #
1724 msgid "Delete entry"
1725 msgstr "Kustuta valik"
1726
1727 #
1728 msgid "Delete failed!"
1729 msgstr "Kustutamine nurjus!"
1730
1731 #
1732 msgid "Delete mount"
1733 msgstr ""
1734
1735 #
1736 #, python-format
1737 msgid ""
1738 "Delete no more configured satellite\n"
1739 "%s?"
1740 msgstr ""
1741 "Kustuta mitte vajalikud satelliidid\n"
1742 "%s?"
1743
1744 #
1745 msgid "Descending"
1746 msgstr ""
1747
1748 #
1749 msgid "Description"
1750 msgstr "Kirjeldus"
1751
1752 #
1753 msgid "Deselect"
1754 msgstr "Tühista valik"
1755
1756 #
1757 msgid "Destination directory"
1758 msgstr "Sihtkataloog"
1759
1760 #
1761 msgid "Details for extension: "
1762 msgstr "Laienduse detailid"
1763
1764 #
1765 msgid "Detected HDD:"
1766 msgstr "Leitud kõvaketas:"
1767
1768 #
1769 msgid "Detected NIMs:"
1770 msgstr "Leitud tüünerid:"
1771
1772 #
1773 msgid "DiSEqC"
1774 msgstr "DiSEqC"
1775
1776 #
1777 msgid "DiSEqC A/B"
1778 msgstr "DiSEqC A/B"
1779
1780 #
1781 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
1782 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
1783
1784 #
1785 msgid "DiSEqC mode"
1786 msgstr "DiSEqC-olek"
1787
1788 #
1789 msgid "DiSEqC repeats"
1790 msgstr "DiSEqC-kordused"
1791
1792 #
1793 msgid "DiSEqC-Tester settings"
1794 msgstr "DiSEqC-Tester seaded"
1795
1796 #
1797 msgid "Dialing:"
1798 msgstr "Valin numbrit:"
1799
1800 #
1801 msgid "Digital contour removal"
1802 msgstr "Digitaalne korduse kõrvaldamine "
1803
1804 #
1805 msgid "Dir:"
1806 msgstr ""
1807
1808 #
1809 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
1810 msgstr "Lingitud salvestuste kohene esitus ilma menüüta "
1811
1812 #
1813 #, python-format
1814 msgid "Directory %s nonexistent."
1815 msgstr "Kataloogi %s ei eksisteeri."
1816
1817 #
1818 msgid "Directory browser"
1819 msgstr "Kausta brauser"
1820
1821 #
1822 msgid "Disable"
1823 msgstr "Keela"
1824
1825 #
1826 msgid "Disable Picture in Picture"
1827 msgstr "Sulge pilt-pildis"
1828
1829 #
1830 msgid "Disable Subtitles"
1831 msgstr "Peida subtiitrid"
1832
1833 #
1834 msgid "Disable crashlog reporting"
1835 msgstr "Keela vealogie saatmine"
1836
1837 #
1838 msgid "Disable timer"
1839 msgstr "Keela taimer"
1840
1841 #
1842 msgid "Disabled"
1843 msgstr "Keelatud"
1844
1845 #
1846 msgid "Discard changes and close plugin"
1847 msgstr ""
1848
1849 #
1850 msgid "Discard changes and close screen"
1851 msgstr ""
1852
1853 #
1854 msgid "Disconnect"
1855 msgstr "Katkesta ühendus"
1856
1857 #
1858 msgid "Dish"
1859 msgstr "Antenn"
1860
1861 #
1862 msgid "Display 16:9 content as"
1863 msgstr "Näita 16:9 materjal"
1864
1865 #
1866 msgid "Display 4:3 content as"
1867 msgstr "Näita 4:3 materjal"
1868
1869 #
1870 msgid "Display >16:9 content as"
1871 msgstr "Näita 16:9 materjal"
1872
1873 #
1874 msgid "Display Setup"
1875 msgstr "Esipaneeli sätted"
1876
1877 #
1878 msgid "Display and Userinterface"
1879 msgstr "Esipaneel ja kasutajaliides"
1880
1881 #
1882 msgid "Display search results by:"
1883 msgstr ""
1884
1885 #
1886 #, python-format
1887 msgid ""
1888 "Do you really want to REMOVE\n"
1889 "the plugin \"%s\"?"
1890 msgstr ""
1891 "Kas soovid kindlasti eemaldada\n"
1892 "laiendust \"%s\"? "
1893
1894 #
1895 msgid ""
1896 "Do you really want to check the filesystem?\n"
1897 "This could take lots of time!"
1898 msgstr ""
1899 "Kas soovid kindlasti failisüsteemi kontrollida?\n"
1900 "Selleks kulub palju aega!!!"
1901
1902 #
1903 #, python-format
1904 msgid "Do you really want to delete %s?"
1905 msgstr "Kas soovid kindlasti kustutada %s?"
1906
1907 #
1908 #, python-format
1909 msgid ""
1910 "Do you really want to download\n"
1911 "the plugin \"%s\"?"
1912 msgstr ""
1913 "Kas soovid kindlasti laadida\n"
1914 "seda laiendust \"%s\"? "
1915
1916 #
1917 msgid "Do you really want to exit?"
1918 msgstr ""
1919
1920 #
1921 msgid ""
1922 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
1923 "All data on the disk will be lost!"
1924 msgstr ""
1925 "Kas tahad formaatida kõvaketast?\n"
1926 "Kogu ketta sisu läheb kaduma!"
1927
1928 #
1929 #, python-format
1930 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
1931 msgstr "Kas soovid kindlasti kataloogi kustutada %s kõvakettalt?"
1932
1933 #
1934 #, python-format
1935 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
1936 msgstr "Kas soovid kindlasti oma lemmikut kustutada %s?"
1937
1938 #
1939 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
1940 msgstr "Kas soovid oma valikut DVD-le kirjutada?"
1941
1942 #
1943 msgid "Do you want to do a service scan?"
1944 msgstr "Kas soovid kanaliotsingut teha?"
1945
1946 #
1947 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
1948 msgstr "Kas soovid uut käsiotsingut teha?"
1949
1950 #
1951 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
1952 msgstr "Kas soovid oma vastuvõtjal lastelukku aktiveerida?"
1953
1954 #
1955 msgid "Do you want to enter a username and password for this host?\n"
1956 msgstr ""
1957
1958 #
1959 msgid "Do you want to install default sat lists?"
1960 msgstr "Kas soovid installida vaikimisi satelliitide nimekirja?"
1961
1962 #
1963 msgid "Do you want to install the package:\n"
1964 msgstr "Kas soovid installida paketti:\n"
1965
1966 #
1967 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
1968 msgstr "Soovid panna DVD mängima?"
1969
1970 #
1971 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
1972 msgstr "Soovid plaadi eelvaadet ka, enne kirjutamise alustamist? "
1973
1974 #
1975 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
1976 msgstr "Uuendus valmis. Soovid vastuvõtja uuesti käivitada?"
1977
1978 #
1979 msgid "Do you want to remove the package:\n"
1980 msgstr "Kas tahad kustutada paketti:\n"
1981
1982 #
1983 msgid "Do you want to restore your settings?"
1984 msgstr "Kas soovid taastada oma sätted?"
1985
1986 #
1987 msgid "Do you want to resume this playback?"
1988 msgstr ""
1989 "Kas soovid jätkata\n"
1990 "vaatamist katkestatud kohalt?"
1991
1992 #
1993 msgid "Do you want to see more entries?"
1994 msgstr ""
1995
1996 #
1997 msgid ""
1998 "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you "
1999 "if needed?"
2000 msgstr ""
2001 "Kas Te soovite saata ka oma emaili ja nime, et saaksime vajadusel ühendust "
2002 "võtta?"
2003
2004 #
2005 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
2006 msgstr "Kas soovid vastuvõtja tarkvara uuendada?"
2007
2008 #
2009 msgid ""
2010 "Do you want to update your Dreambox?\n"
2011 "After pressing OK, please wait!"
2012 msgstr ""
2013 "Kas soovid vastuvõtja tarkvara uuendada?\n"
2014 "Vajuta OK ja oota!"
2015
2016 #
2017 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
2018 msgstr "Kas soovid uuendada paketti:\n"
2019
2020 #
2021 msgid "Do you want to view a tutorial?"
2022 msgstr "Soovid vaadata juhendit?"
2023
2024 #
2025 msgid "Don't ask, just send"
2026 msgstr "Ära küsi, saada ära"
2027
2028 #
2029 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
2030 msgstr "Ära peata toimuvat salvestust, aga keela tulevad"
2031
2032 #
2033 #, python-format
2034 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
2035 msgstr "Valmis - installitud või uuendatud %d "
2036
2037 #
2038 #, python-format
2039 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
2040 msgstr "Valmis - installitud või uuendatud %d , %d veaga"
2041
2042 #
2043 msgid "Download"
2044 msgstr "Allalaadimine"
2045
2046 #
2047 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
2048 msgstr "Allalaadimine .NFI-failid USB-le"
2049
2050 #
2051 msgid "Download Plugins"
2052 msgstr "Laienduse allalaadimine"
2053
2054 #
2055 msgid "Download Video"
2056 msgstr ""
2057
2058 #
2059 msgid "Download location"
2060 msgstr ""
2061
2062 #
2063 msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
2064 msgstr "Allalaadimine USB-le  nurjus:"
2065
2066 #
2067 msgid "Downloadable new plugins"
2068 msgstr "Allalaetavad uued laiendused "
2069
2070 #
2071 msgid "Downloadable plugins"
2072 msgstr "Allalaetavad laiendused"
2073
2074 #
2075 msgid "Downloading"
2076 msgstr "Laetakse alla"
2077
2078 #
2079 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
2080 msgstr "Laeme alla laienduse infot. Palun oota..."
2081
2082 #
2083 msgid "Downloading screenshots. Please wait..."
2084 msgstr ""
2085
2086 #
2087 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
2088 msgstr "Vastuvõtja formaadib data DVD-d"
2089
2090 #
2091 msgid "Dreambox software because updates are available."
2092 msgstr "vastuvõtja tarkvara, sest uuendused on saadaval"
2093
2094 #
2095 msgid "Duration: "
2096 msgstr ""
2097
2098 #
2099 msgid "Dutch"
2100 msgstr "Holland"
2101
2102 #
2103 msgid "Dynamic contrast"
2104 msgstr "Dünaamiline kontrast"
2105
2106 #
2107 msgid "E"
2108 msgstr "E"
2109
2110 #
2111 msgid "EPG Selection"
2112 msgstr "EPG Valik"
2113
2114 #
2115 msgid "EPG encoding"
2116 msgstr ""
2117
2118 #
2119 #, python-format
2120 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
2121 msgstr "VIGA - otsing nurjus (%s)!"
2122
2123 #
2124 msgid "East"
2125 msgstr "Ida"
2126
2127 #
2128 msgid "Edit"
2129 msgstr "Välju"
2130
2131 #
2132 msgid "Edit AutoTimer"
2133 msgstr ""
2134
2135 #
2136 msgid "Edit AutoTimer filters"
2137 msgstr ""
2138
2139 #
2140 msgid "Edit AutoTimer services"
2141 msgstr ""
2142
2143 #
2144 msgid "Edit DNS"
2145 msgstr "Muuda DNS"
2146
2147 #
2148 msgid "Edit Timers and scan for new Events"
2149 msgstr ""
2150
2151 #
2152 msgid "Edit Title"
2153 msgstr "Muuda pealkirja"
2154
2155 #
2156 msgid "Edit bouquets list"
2157 msgstr ""
2158
2159 #
2160 msgid "Edit chapters of current title"
2161 msgstr "Muuda seda pealkirja"
2162
2163 #
2164 msgid "Edit new timer defaults"
2165 msgstr ""
2166
2167 #
2168 msgid "Edit selected AutoTimer"
2169 msgstr ""
2170
2171 #
2172 msgid "Edit services list"
2173 msgstr "Muuda kanalite listi"
2174
2175 #
2176 msgid "Edit settings"
2177 msgstr "Muuda seadeid"
2178
2179 #
2180 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
2181 msgstr "Muuda nimeserveri seadeid.\n"
2182
2183 #
2184 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
2185 msgstr "Muuda võrgu seadeid.\n"
2186
2187 #
2188 msgid "Edit title"
2189 msgstr "Muuda pealkirja"
2190
2191 #
2192 msgid "Edit upgrade source url."
2193 msgstr "Muuda uuenduste allika url."
2194
2195 #
2196 msgid "Editing"
2197 msgstr ""
2198
2199 #
2200 msgid "Editor for new AutoTimers"
2201 msgstr ""
2202
2203 #
2204 msgid "Education"
2205 msgstr ""
2206
2207 #
2208 msgid "Electronic Program Guide"
2209 msgstr "EPG"
2210
2211 #
2212 msgid "Enable"
2213 msgstr "Luba"
2214
2215 #
2216 msgid "Enable /media"
2217 msgstr ""
2218
2219 #
2220 msgid "Enable 5V for active antenna"
2221 msgstr "Luba 5 V toide aktiivantennile"
2222
2223 #
2224 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
2225 msgstr "Luba puhastusabiline?"
2226
2227 #
2228 msgid "Enable Filtering"
2229 msgstr ""
2230
2231 #
2232 msgid "Enable HTTP Access"
2233 msgstr ""
2234
2235 #
2236 msgid "Enable HTTP Authentication"
2237 msgstr ""
2238
2239 #
2240 msgid "Enable HTTPS Access"
2241 msgstr ""
2242
2243 #
2244 msgid "Enable HTTPS Authentication"
2245 msgstr ""
2246
2247 #
2248 msgid "Enable Service Restriction"
2249 msgstr ""
2250
2251 #
2252 msgid "Enable Streaming Authentication"
2253 msgstr ""
2254
2255 #
2256 msgid "Enable multiple bouquets"
2257 msgstr "Luba mitme lemmik-nimekirja kasutus"
2258
2259 #
2260 msgid "Enable parental control"
2261 msgstr "Luba lapselukk"
2262
2263 #
2264 msgid ""
2265 "Enable this to be able to access the AutoTimer Overview from within the "
2266 "extension menu."
2267 msgstr ""
2268
2269 #
2270 msgid "Enable timer"
2271 msgstr "Luba taimer"
2272
2273 #
2274 msgid "Enabled"
2275 msgstr "Kasutusel"
2276
2277 #
2278 msgid ""
2279 "Encoding the channel uses for it's EPG data. You only need to change this if "
2280 "you're searching for special characters like the german umlauts."
2281 msgstr ""
2282
2283 #
2284 msgid "Encrypted: "
2285 msgstr "Kodeeritud:"
2286
2287 #
2288 msgid "Encryption"
2289 msgstr "Kodeering"
2290
2291 #
2292 msgid "Encryption Key"
2293 msgstr "Kodeeringu võti"
2294
2295 #
2296 msgid "Encryption Keytype"
2297 msgstr "Kodeeringu võti"
2298
2299 #
2300 msgid "Encryption Type"
2301 msgstr "Kodeeringu tüüp"
2302
2303 #
2304 msgid "Encryption:"
2305 msgstr "Kodeering:"
2306
2307 #
2308 msgid "End of \"after event\" timespan"
2309 msgstr ""
2310
2311 #
2312 msgid "End of timespan"
2313 msgstr ""
2314
2315 #
2316 msgid "End time"
2317 msgstr "Lõpetamise aeg"
2318
2319 #
2320 msgid "EndTime"
2321 msgstr "Lõpetamise aeg"
2322
2323 #
2324 msgid "English"
2325 msgstr "Inglise"
2326
2327 #
2328 msgid ""
2329 "Enigma2 Skinselector\n"
2330 "\n"
2331 "If you experience any problems please contact\n"
2332 "stephan@reichholf.net\n"
2333 "\n"
2334 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2335 msgstr ""
2336
2337 #
2338 msgid "Enter Fast Forward at speed"
2339 msgstr "Alusta edasikerimist kiirusega"
2340
2341 #
2342 msgid "Enter IP to scan..."
2343 msgstr ""
2344
2345 #
2346 msgid "Enter Rewind at speed"
2347 msgstr "Alusta tagasikerimist kiirusega"
2348
2349 #
2350 msgid "Enter main menu..."
2351 msgstr "Mine peamenüüsse"
2352
2353 #
2354 msgid "Enter new hostname for your Dreambox"
2355 msgstr ""
2356
2357 #
2358 msgid "Enter options:"
2359 msgstr ""
2360
2361 #
2362 msgid "Enter password:"
2363 msgstr ""
2364
2365 #
2366 msgid "Enter pin code"
2367 msgstr ""
2368
2369 #
2370 msgid "Enter share directory:"
2371 msgstr ""
2372
2373 #
2374 msgid "Enter share name:"
2375 msgstr ""
2376
2377 #
2378 msgid "Enter the service pin"
2379 msgstr "Sisesta kood"
2380
2381 #
2382 msgid "Enter user and password for host: "
2383 msgstr ""
2384
2385 #
2386 msgid "Enter username:"
2387 msgstr ""
2388
2389 #
2390 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
2391 msgstr "Sisesta oma emaili aadress, et saaksime vajadusel ühendust võtta"
2392
2393 #
2394 msgid "Enter your search term(s)"
2395 msgstr ""
2396
2397 #
2398 msgid "Entertainment"
2399 msgstr ""
2400
2401 #
2402 msgid "Error"
2403 msgstr "Viga"
2404
2405 #
2406 msgid "Error executing plugin"
2407 msgstr "Viga laienduse käivitamisel"
2408
2409 #
2410 #, python-format
2411 msgid ""
2412 "Error: %s\n"
2413 "Retry?"
2414 msgstr ""
2415 "Viga: %s\n"
2416 "Uuesti?"
2417
2418 #
2419 msgid "Estonian"
2420 msgstr "Eesti"
2421
2422 #
2423 msgid "Eventview"
2424 msgstr "Telekava"
2425
2426 #
2427 msgid "Everything is fine"
2428 msgstr "Kõik on korras"
2429
2430 #
2431 msgid "Exact match"
2432 msgstr ""
2433
2434 #
2435 #, fuzzy
2436 msgid "Exceeds dual layer medium!"
2437 msgstr "liiga suur kahekihilise ketta jaoks!"
2438
2439 #
2440 msgid "Exclude"
2441 msgstr ""
2442
2443 #
2444 msgid "Execute \"after event\" during timespan"
2445 msgstr ""
2446
2447 #
2448 msgid "Execution Progress:"
2449 msgstr "Käivituse progress:"
2450
2451 #
2452 msgid "Execution finished!!"
2453 msgstr "Käivitus lõppenud!"
2454
2455 #
2456 msgid "Exif"
2457 msgstr "Välju"
2458
2459 #
2460 msgid "Exit"
2461 msgstr "Välju"
2462
2463 #
2464 msgid "Exit editor"
2465 msgstr "Välju redaktorist"
2466
2467 #
2468 msgid "Exit network wizard"
2469 msgstr "Välju võrgu häälestusest"
2470
2471 #
2472 msgid "Exit the cleanup wizard"
2473 msgstr "Välju puhastusabilisest"
2474
2475 #
2476 msgid "Exit the wizard"
2477 msgstr "Välju juhendatud seadistusabist"
2478
2479 #
2480 msgid "Exit wizard"
2481 msgstr "Välju (määra kõik seaded käsitsi)"
2482
2483 #
2484 msgid "Expert"
2485 msgstr "Ekspert"
2486
2487 #
2488 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
2489 msgstr "Laiendatud  võrguseaded"
2490
2491 #
2492 msgid "Extended Setup..."
2493 msgstr "Laiendatud seaded"
2494
2495 #
2496 msgid "Extended Software"
2497 msgstr "Laiendatud tarkvara"
2498
2499 #
2500 msgid "Extended Software Plugin"
2501 msgstr "Laiendatud tarkvara"
2502
2503 #
2504 msgid "Extensions"
2505 msgstr "Laiendused"
2506
2507 #
2508 msgid "Extensions management"
2509 msgstr "Laienduste haldamine"
2510
2511 #
2512 msgid "FEC"
2513 msgstr "FEC"
2514
2515 #
2516 msgid "Factory reset"
2517 msgstr "Algseadistuse taaste"
2518
2519 #
2520 msgid "Failed"
2521 msgstr "Nurjus"
2522
2523 #
2524 #, python-format
2525 msgid "Fan %d"
2526 msgstr "Ventilaator %d"
2527
2528 #
2529 #, python-format
2530 msgid "Fan %d PWM"
2531 msgstr "Ventilaatori %d PWM"
2532
2533 #
2534 #, python-format
2535 msgid "Fan %d Voltage"
2536 msgstr "Ventilaatori %d Voltage"
2537
2538 #
2539 msgid "Fast"
2540 msgstr "Kiire"
2541
2542 #
2543 msgid "Fast DiSEqC"
2544 msgstr "Kiire DiSEqC"
2545
2546 #
2547 msgid "Fast Forward speeds"
2548 msgstr "Edasikerimise kiirused"
2549
2550 #
2551 msgid "Fast epoch"
2552 msgstr "kiire kerimine"
2553
2554 #
2555 msgid "Favourites"
2556 msgstr "Lemmikud"
2557
2558 #
2559 msgid "Fetching feed entries"
2560 msgstr ""
2561
2562 #
2563 msgid "Fetching search entries"
2564 msgstr ""
2565
2566 #
2567 msgid "Filesystem Check"
2568 msgstr ""
2569
2570 #
2571 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
2572 msgstr "Failisüsteemis on mitteparandatavaid vigu"
2573
2574 #
2575 msgid "Film & Animation"
2576 msgstr ""
2577
2578 #
2579 msgid "Filter"
2580 msgstr ""
2581
2582 #
2583 msgid ""
2584 "Filters are another powerful tool when matching events. An AutoTimer can be "
2585 "restricted to certain Weekdays or only match an event with a text inside eg "
2586 "it's Description.\n"
2587 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
2588 msgstr ""
2589
2590 #
2591 msgid "Finetune"
2592 msgstr "Peenhäälestus"
2593
2594 #
2595 msgid "Finished"
2596 msgstr "Lõppenud"
2597
2598 #
2599 msgid "Finished configuring your network"
2600 msgstr "Lõpetasin võrgu seadistamise"
2601
2602 #
2603 msgid "Finished restarting your network"
2604 msgstr "Võrgu restart on tehtud"
2605
2606 #
2607 msgid "Finnish"
2608 msgstr "Soome"
2609
2610 #
2611 msgid ""
2612 "First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
2613 msgstr "Algatuseks peame laadima alla uusima boot tarkvara USB flashijale"
2614
2615 #
2616 msgid "Flash"
2617 msgstr "Flash"
2618
2619 #
2620 msgid "Flashing failed"
2621 msgstr "Flashimine nurjus"
2622
2623 #
2624 msgid "Following tasks will be done after you press OK!"
2625 msgstr "Järgmised toimingud tehakse pärast OK vajutamist!"
2626
2627 #
2628 msgid "Format"
2629 msgstr "Formaadi"
2630
2631 #
2632 #, python-format
2633 msgid ""
2634 "Found a total of %d matching Events.\n"
2635 "%d Timer were added and %d modified."
2636 msgstr ""
2637
2638 #
2639 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
2640 msgstr "Kaadri korduste arv mittesujuva kerimisega"
2641
2642 #
2643 msgid "Frame size in full view"
2644 msgstr "Kaadri suurus täisvaates"
2645
2646 #
2647 msgid "France"
2648 msgstr ""
2649
2650 #
2651 msgid "French"
2652 msgstr "Prantsuse"
2653
2654 #
2655 msgid "Frequency"
2656 msgstr "Sagedus"
2657
2658 #
2659 msgid "Frequency bands"
2660 msgstr "Sagedusalad"
2661
2662 #
2663 msgid "Frequency scan step size(khz)"
2664 msgstr "Sageduse otsingu samm (khz)"
2665
2666 #
2667 msgid "Frequency steps"
2668 msgstr "Sageduse samm"
2669
2670 #
2671 msgid "Fri"
2672 msgstr "R"
2673
2674 #
2675 msgid "Friday"
2676 msgstr "Reede"
2677
2678 #
2679 msgid "Frisian"
2680 msgstr "Reede"
2681
2682 #
2683 #, python-format
2684 msgid "Frontprocessor version: %d"
2685 msgstr "Esipaneeli protsessori versioon: %d"
2686
2687 #
2688 msgid "Fsck failed"
2689 msgstr "Failisüsteemi kontroll nurjus"
2690
2691 #
2692 msgid ""
2693 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
2694 "Do you want to Restart the GUI now?"
2695 msgstr ""
2696 "Uue välimuse aktiveerimine eeldab kasutaja-\n"
2697 "liidese uuesti käivitamist\n"
2698 "Kas käivitan uuesti?"
2699
2700 #
2701 msgid "Gaming"
2702 msgstr ""
2703
2704 #
2705 msgid "Gateway"
2706 msgstr "Gateway"
2707
2708 #
2709 msgid "General AC3 Delay"
2710 msgstr "Üldine AC3 viide"
2711
2712 #
2713 msgid "General AC3 delay (ms)"
2714 msgstr "Üldine AC3 viide (ms)"
2715
2716 #
2717 msgid "General PCM Delay"
2718 msgstr "Üldine PCM viide"
2719
2720 #
2721 msgid "General PCM delay (ms)"
2722 msgstr "Üldine PCM viide (ms)"
2723
2724 #
2725 msgid "Genre"
2726 msgstr "Zanr:"
2727
2728 #
2729 msgid "Genuine Dreambox"
2730 msgstr ""
2731
2732 msgid "Genuine Dreambox validation failed!"
2733 msgstr ""
2734
2735 #
2736 msgid "German"
2737 msgstr "Saksa"
2738
2739 #
2740 msgid "Germany"
2741 msgstr ""
2742
2743 #
2744 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
2745 msgstr "Saadakse laienduse infot. Oota..."
2746
2747 #
2748 msgid "Global delay"
2749 msgstr ""
2750
2751 #
2752 msgid "Goto 0"
2753 msgstr "Goto 0"
2754
2755 #
2756 msgid "Goto position"
2757 msgstr "Mine kohale"
2758
2759 #
2760 msgid "Graphical Multi EPG"
2761 msgstr "Graafiline Multi EPG"
2762
2763 #
2764 msgid "Great Britain"
2765 msgstr ""
2766
2767 #
2768 msgid "Greek"
2769 msgstr "Kreeka"
2770
2771 #
2772 msgid "Green boost"
2773 msgstr ""
2774
2775 #
2776 msgid "Guard Interval"
2777 msgstr "Kaitsevahemik"
2778
2779 #
2780 msgid "Guard interval mode"
2781 msgstr "Kaitsevahemiku seaded"
2782
2783 #
2784 msgid "Guess existing timer based on begin/end"
2785 msgstr ""
2786
2787 #
2788 msgid "HD videos"
2789 msgstr ""
2790
2791 #
2792 msgid "HTTP Port"
2793 msgstr ""
2794
2795 #
2796 msgid "HTTPS Port"
2797 msgstr ""
2798
2799 #
2800 msgid "Harddisk"
2801 msgstr "Kõvaketas"
2802
2803 #
2804 msgid "Harddisk setup"
2805 msgstr "Kõvaketta seaded"
2806
2807 #
2808 msgid "Harddisk standby after"
2809 msgstr "Kõvaketta väljalülitamine peale"
2810
2811 #
2812 msgid "Help"
2813 msgstr ""
2814
2815 #
2816 msgid "Hidden network SSID"
2817 msgstr "Võrgu SSID"
2818
2819 #
2820 msgid "Hidden networkname"
2821 msgstr "Varjatud võrgunimi"
2822
2823 #
2824 msgid "Hierarchy Information"
2825 msgstr "Hierarhia teave"
2826
2827 #
2828 msgid "Hierarchy mode"
2829 msgstr "Hierarhia olek"
2830
2831 #
2832 msgid "High bitrate support"
2833 msgstr "Kõrge bitrate tugi"
2834
2835 #
2836 msgid "History"
2837 msgstr ""
2838
2839 #
2840 msgid "Holland"
2841 msgstr ""
2842
2843 #
2844 msgid "Hong Kong"
2845 msgstr ""
2846
2847 #
2848 msgid "Horizontal"
2849 msgstr "horisontaal"
2850
2851 #
2852 msgid "How many minutes do you want to record?"
2853 msgstr "Mitu minutit soovid salvestada?"
2854
2855 #
2856 msgid "How to handle found crashlogs?"
2857 msgstr "Mida teha leitud vealogidega?"
2858
2859 #
2860 msgid "Howto & Style"
2861 msgstr ""
2862
2863 #
2864 msgid "Hue"
2865 msgstr "Värvitoon"
2866
2867 #
2868 msgid "Hungarian"
2869 msgstr "Ungari"
2870
2871 #
2872 msgid "IP Address"
2873 msgstr "IP Address"
2874
2875 #
2876 msgid "IP:"
2877 msgstr ""
2878
2879 #
2880 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
2881 msgstr "ISO fail on liiga suur failisüsteemile!"
2882
2883 #
2884 msgid "ISO path"
2885 msgstr "ISO kataloog"
2886
2887 #
2888 msgid "Icelandic"
2889 msgstr "Island"
2890
2891 #
2892 #, python-format
2893 msgid ""
2894 "If this is enabled an existing timer will also be considered recording an "
2895 "event if it records at least 80% of the it."
2896 msgstr ""
2897
2898 #
2899 msgid ""
2900 "If you see this, something is wrong with\n"
2901 "your scart connection. Press OK to return."
2902 msgstr ""
2903 "SCART-ühenduses on probleem.\n"
2904 "Vajuta OK, et minna tagasi."
2905
2906 #
2907 msgid ""
2908 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
2909 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
2910 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
2911 "possible.\n"
2912 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
2913 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
2914 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
2915 "step.\n"
2916 "If you are happy with the result, press OK."
2917 msgstr ""
2918 "Kui TV-s on heleduse või kontrastsuse parandusfunktsioon, lülita see välja. "
2919 "Kui on olemas midagi nimega \"dynamic\", kasuta selle standardseadistust. "
2920 "Sea taustvalgustus sobivaks.Vähenda TV kontrastsust nii palju kui võimalik.\n"
2921 "Nüüd vähenda TV heledust miinimumini nii, et kaks kõige alumist halli "
2922 "varjundit jäävad eristatavaks. \n"
2923 "Ära hooli praegu heledatest varjunditest, need seame paika järgmisena. \n"
2924 "Kui oled tulemusega rahul, vajuta OK."
2925
2926 #
2927 msgid "Image flash utility"
2928 msgstr "Tarkvara fläshimis tööriist"
2929
2930 #
2931 msgid "Import AutoTimer"
2932 msgstr ""
2933
2934 #
2935 msgid "Import existing Timer"
2936 msgstr ""
2937
2938 #
2939 msgid "Import from EPG"
2940 msgstr ""
2941
2942 #
2943 msgid "In Progress"
2944 msgstr "Toimumas"
2945
2946 #
2947 msgid ""
2948 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
2949 msgstr ""
2950 "Sunnitud kanalivahetus. Taimeri salvestus just käivitus ja vajas seda "
2951 "tüünerit.\n"
2952
2953 #
2954 msgid "Include"
2955 msgstr ""
2956
2957 #
2958 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
2959 msgstr "Lisan Teie emaili ja nime (soovi korral) saadetavasse maili?"
2960
2961 #
2962 msgid "Increase delay"
2963 msgstr ""
2964
2965 #
2966 #, python-format
2967 msgid "Increase delay by %i ms (can be set)"
2968 msgstr ""
2969
2970 #
2971 msgid "Increased voltage"
2972 msgstr "Suurendatud pinge"
2973
2974 #
2975 msgid "Index"
2976 msgstr "Indeks"
2977
2978 #
2979 msgid "India"
2980 msgstr ""
2981
2982 #
2983 msgid "Info"
2984 msgstr "Info"
2985
2986 #
2987 msgid "InfoBar"
2988 msgstr "Inforiba"
2989
2990 #
2991 msgid "Infobar timeout"
2992 msgstr "Inforiba kuvamise aeg"
2993
2994 #
2995 msgid "Information"
2996 msgstr "Info"
2997
2998 #
2999 msgid "Init"
3000 msgstr "Algseaded"
3001
3002 #
3003 msgid "Initial location in new timers"
3004 msgstr "Esialgne asukoht uutes taimerites "
3005
3006 #
3007 msgid "Initialization"
3008 msgstr ""
3009
3010 #
3011 msgid "Initialize"
3012 msgstr "Formaadi"
3013
3014 #
3015 msgid "Initializing Harddisk..."
3016 msgstr "Formaadin kõvaketast..."
3017
3018 #
3019 msgid "Input"
3020 msgstr "Tee valik"
3021
3022 #
3023 msgid "Install"
3024 msgstr "Installin"
3025
3026 #
3027 msgid "Install a new image with a USB stick"
3028 msgstr "Seadista uus image USB pulgalt"
3029
3030 #
3031 msgid "Install a new image with your web browser"
3032 msgstr "Seadista uus image oma veebisirvijaga"
3033
3034 #
3035 msgid "Install extensions."
3036 msgstr "Installi laiendused."
3037
3038 #
3039 msgid "Install local extension"
3040 msgstr "Installi kohalik laiendus"
3041
3042 #
3043 msgid "Install or remove finished."
3044 msgstr "Häälestamine või kustutamine on valmis."
3045
3046 #
3047 msgid "Install settings, skins, software..."
3048 msgstr "Installin tarkvara..."
3049
3050 #
3051 msgid "Installation finished."
3052 msgstr "Käivitus lõppenud!"
3053
3054 #
3055 msgid "Installing"
3056 msgstr "Installin"
3057
3058 #
3059 msgid "Installing Software..."
3060 msgstr "Installin tarkvara..."
3061
3062 #
3063 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
3064 msgstr "Installin vaikimisi satelliitide nimekirja.Palun oota..."
3065
3066 #
3067 msgid "Installing defaults... Please wait..."
3068 msgstr "Installin algseaded.Palun oota..."
3069
3070 #
3071 msgid "Installing package content... Please wait..."
3072 msgstr "Installin pakendi sisu.Palun oodake ..."
3073
3074 #
3075 msgid "Instant Record..."
3076 msgstr "Kohene salvestus"
3077
3078 #
3079 msgid "Instant record location"
3080 msgstr "Kohese salvestuse asukoht"
3081
3082 #
3083 msgid "Integrated Ethernet"
3084 msgstr "Sisemine võrgukaart"
3085
3086 #
3087 msgid "Integrated Wireless"
3088 msgstr "Sisemine WiFi"
3089
3090 #
3091 msgid "Interface: "
3092 msgstr "Liides:"
3093
3094 #
3095 msgid "Intermediate"
3096 msgstr "Keskmine"
3097
3098 #
3099 msgid "Internal Flash"
3100 msgstr "Sisemine flash-mälu"
3101
3102 msgid "Internal LAN adapter."
3103 msgstr ""
3104
3105 #
3106 msgid "Invalid Location"
3107 msgstr "Vale asukoht"
3108
3109 #
3110 #, python-format
3111 msgid "Invalid directory selected: %s"
3112 msgstr "Valisid mittetöötava kausta: %s"
3113
3114 #
3115 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 304
3116 msgid "Invalid response from Security service pls restart again"
3117 msgstr ""
3118
3119 #
3120 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 132
3121 msgid "Invalid response from server."
3122 msgstr ""
3123
3124 #
3125 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 177
3126 #, python-format
3127 msgid "Invalid response from server. Please report: %s"
3128 msgstr ""
3129
3130 #
3131 msgid "Invalid selection"
3132 msgstr ""
3133
3134 #
3135 msgid "Inversion"
3136 msgstr "Inversioon"
3137
3138 #
3139 msgid "Ipkg"
3140 msgstr "Ipkg"
3141
3142 #
3143 msgid "Ireland"
3144 msgstr ""
3145
3146 #
3147 msgid "Is this videomode ok?"
3148 msgstr "Kas see videoseadistus on ok?"
3149
3150 #
3151 msgid "Israel"
3152 msgstr ""
3153
3154 #
3155 msgid ""
3156 "It's possible to restrict an AutoTimer to certain Services or Bouquets or to "
3157 "deny specific ones.\n"
3158 "An Event will only match this AutoTimer if it's on a specific and not denied "
3159 "Service (inside a Bouquet).\n"
3160 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
3161 msgstr ""
3162
3163 #
3164 msgid "Italian"
3165 msgstr "Itaalia"
3166
3167 #
3168 msgid "Italy"
3169 msgstr ""
3170
3171 #
3172 msgid "Japan"
3173 msgstr ""
3174
3175 #
3176 msgid "Job View"
3177 msgstr "Töövaade"
3178
3179 #
3180 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
3181 msgid "Just Scale"
3182 msgstr "Alati kogu ekraan"
3183
3184 #
3185 #, python-format
3186 msgid "Key %(Key)s successfully set to %(delay)i ms"
3187 msgstr ""
3188
3189 #
3190 #, python-format
3191 msgid "Key %(key)s (current value: %(value)i ms)"
3192 msgstr ""
3193
3194 #
3195 msgid "Keyboard"
3196 msgstr "Klaviatuur"
3197
3198 #
3199 msgid "Keyboard Map"
3200 msgstr "Klaviatuur"
3201
3202 #
3203 msgid "Keyboard Setup"
3204 msgstr "Klaviatuuri valimine"
3205
3206 #
3207 msgid "Keymap"
3208 msgstr "Klahvide asetus"
3209
3210 #
3211 msgid "LAN Adapter"
3212 msgstr "Kohtvõrgu adapter"
3213
3214 msgid "LAN connection"
3215 msgstr ""
3216
3217 #
3218 msgid "LNB"
3219 msgstr "LNB"
3220
3221 #
3222 msgid "LOF"
3223 msgstr "LOF"
3224
3225 #
3226 msgid "LOF/H"
3227 msgstr "LOF/H"
3228
3229 #
3230 msgid "LOF/L"
3231 msgstr "LOF/L"
3232
3233 #
3234 msgid "Language"
3235 msgstr "Keel"
3236
3237 #
3238 msgid "Language selection"
3239 msgstr "Keele valik"
3240
3241 #
3242 msgid "Last config"
3243 msgstr "Viimane seadistus"
3244
3245 #
3246 msgid "Last speed"
3247 msgstr "Eelmine kiirus"
3248
3249 #
3250 msgid "Latitude"
3251 msgstr "Laiuskraad"
3252
3253 #
3254 msgid "Latvian"
3255 msgstr "Läti"
3256
3257 #
3258 msgid "Leave DVD Player?"
3259 msgstr "Väljun DVD-mängijast?"
3260
3261 #
3262 msgid "Left"
3263 msgstr "Vasak"
3264
3265 #
3266 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
3267 msgid "Letterbox"
3268 msgstr "Letterbox"
3269
3270 #
3271 msgid "Limit east"
3272 msgstr "Ida piir"
3273
3274 #
3275 msgid "Limit west"
3276 msgstr "Lääne piir"
3277
3278 #
3279 msgid "Limited character set for recording filenames"
3280 msgstr "Piiratud märgistik salvestatavatele failinimedele"
3281
3282 #
3283 msgid "Limits off"
3284 msgstr "Piirid pole kasutusel"
3285
3286 #
3287 msgid "Limits on"
3288 msgstr "Piirid kasutusel"
3289
3290 #
3291 msgid "Link Quality:"
3292 msgstr "Lingi kvaliteet:"
3293
3294 #
3295 msgid "Link:"
3296 msgstr "Link:"
3297
3298 #
3299 msgid "Linked titles with a DVD menu"
3300 msgstr "DVD menüüga seotud pealkirjad"
3301
3302 #
3303 msgid "List of Storage Devices"
3304 msgstr "Salvestusseadmete loetelu"
3305
3306 #
3307 msgid "Lithuanian"
3308 msgstr "Leedu"
3309
3310 #
3311 msgid "Load"
3312 msgstr "Laadi"
3313
3314 #
3315 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
3316 msgstr "Lisa filmide pikkused nimekirja"
3317
3318 #
3319 msgid "Load feed on startup:"
3320 msgstr ""
3321
3322 #
3323 msgid "Load movie-length"
3324 msgstr ""
3325
3326 #
3327 msgid "Local Network"
3328 msgstr "Kohalik võrk"
3329
3330 #
3331 msgid "Local share name"
3332 msgstr ""
3333
3334 #
3335 msgid "Location"
3336 msgstr "Salvestuskoht"
3337
3338 #
3339 msgid "Location for instant recordings"
3340 msgstr "Kohese salvestuse asukoht"
3341
3342 #
3343 msgid "Lock:"
3344 msgstr "Lukus:"
3345
3346 #
3347 msgid "Log results to harddisk"
3348 msgstr "Logi tulemused kõvakettale"
3349
3350 #
3351 msgid "Long Keypress"
3352 msgstr "Pikk klahvivajutus"
3353
3354 msgid "Long filenames"
3355 msgstr ""
3356
3357 #
3358 msgid "Longitude"
3359 msgstr "Pikkuskraad"
3360
3361 #
3362 msgid "Lower bound of timespan."
3363 msgstr ""
3364
3365 #
3366 msgid ""
3367 "Lower bound of timespan. Nothing before this time will be matched. Offsets "
3368 "are not taken into account!"
3369 msgstr ""
3370
3371 #
3372 msgid "MMC Card"
3373 msgstr "MMC-kaart"
3374
3375 #
3376 msgid "MORE"
3377 msgstr "VEEL"
3378
3379 #
3380 msgid "Main menu"
3381 msgstr "Peamenüü"
3382
3383 #
3384 msgid "Mainmenu"
3385 msgstr "Peamenüü"
3386
3387 #
3388 msgid "Make this mark an 'in' point"
3389 msgstr "Tee see märk alguspunktiks"
3390
3391 #
3392 msgid "Make this mark an 'out' point"
3393 msgstr "Tee see märk lõpupunktiks"
3394
3395 #
3396 msgid "Make this mark just a mark"
3397 msgstr "Tee see märk lihtsalt märgiks"
3398
3399 #
3400 msgid "Manage extensions"
3401 msgstr "Halda laiendusi"
3402
3403 #
3404 msgid "Manage network shares"
3405 msgstr ""
3406
3407 #
3408 msgid "Manage your network shares..."
3409 msgstr ""
3410
3411 #
3412 msgid "Manage your receiver's software"
3413 msgstr "Uuendab vastuvõtja tarkvara"
3414
3415 #
3416 msgid "Manual Scan"
3417 msgstr "Käsiotsing"
3418
3419 #
3420 msgid "Manual transponder"
3421 msgstr "Käsitsi sisestatud transponder"
3422
3423 #
3424 msgid "Manufacturer"
3425 msgstr "Käsitsi sisestatud transponder"
3426
3427 #
3428 msgid "Margin after record"
3429 msgstr "Salvestise lõppu lisatakse (minutit)"
3430
3431 #
3432 msgid "Margin before record (minutes)"
3433 msgstr "Salvestise algusesse lisatakse (minutit)"
3434
3435 #
3436 #, python-format
3437 msgid "Match Timespan: %02d:%02d - %02d:%02d"
3438 msgstr ""
3439
3440 #
3441 msgid "Match title"
3442 msgstr ""
3443
3444 #
3445 #, python-format
3446 msgid "Match title: %s"
3447 msgstr ""
3448
3449 #
3450 msgid "Max. Bitrate: "
3451 msgstr "Max.Bitikiirus:"
3452
3453 #
3454 msgid "Maximum duration (in m)"
3455 msgstr ""
3456
3457 #
3458 msgid ""
3459 "Maximum event duration to match. If an event is longer than this ammount of "
3460 "time (without offset) it won't be matched."
3461 msgstr ""
3462
3463 #
3464 msgid "Media player"
3465 msgstr "Meediamängija"
3466
3467 #
3468 msgid "MediaPlayer"
3469 msgstr "Meediamängija"
3470
3471 #
3472 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
3473 msgstr "DVD ketas ei ole kirjutatav!"
3474
3475 #
3476 msgid "Medium is not empty!"
3477 msgstr "Ketas ei ole tühi?"
3478
3479 #
3480 msgid "Menu"
3481 msgstr "Menüü"
3482
3483 #
3484 msgid "Message"
3485 msgstr "Teade"
3486
3487 #
3488 msgid "Message..."
3489 msgstr "Teade"
3490
3491 #
3492 msgid "Mexico"
3493 msgstr ""
3494
3495 #
3496 msgid "Mkfs failed"
3497 msgstr "Formaatimine nurjus"
3498
3499 #
3500 msgid "Mode"
3501 msgstr "Režiim"
3502
3503 #
3504 msgid "Model: "
3505 msgstr "Tüüp:"
3506
3507 #
3508 msgid "Modify existing timers"
3509 msgstr ""
3510
3511 #
3512 msgid "Modulation"
3513 msgstr "Modulatsioon"
3514
3515 #
3516 msgid "Modulator"
3517 msgstr "Modulaator"
3518
3519 #
3520 msgid "Mon"
3521 msgstr "E"
3522
3523 #
3524 msgid "Mon-Fri"
3525 msgstr "E-R"
3526
3527 #
3528 msgid "Monday"
3529 msgstr "Esmaspäev"
3530
3531 #
3532 msgid "Monthly"
3533 msgstr ""
3534
3535 #
3536 msgid "More video entries."
3537 msgstr ""
3538
3539 #
3540 msgid "Mosquito noise reduction"
3541 msgstr "Müra tasandus"
3542
3543 #
3544 msgid "Most discussed"
3545 msgstr ""
3546
3547 #
3548 msgid "Most linked"
3549 msgstr ""
3550
3551 #
3552 msgid "Most popular"
3553 msgstr ""
3554
3555 #
3556 msgid "Most recent"
3557 msgstr ""
3558
3559 #
3560 msgid "Most responded"
3561 msgstr ""
3562
3563 #
3564 msgid "Most viewed"
3565 msgstr ""
3566
3567 #
3568 msgid "Mount failed"
3569 msgstr "Ühendamine nurjus"
3570
3571 #
3572 msgid "Mount informations"
3573 msgstr ""
3574
3575 #
3576 msgid "Mount options"
3577 msgstr ""
3578
3579 #
3580 msgid "Mount type"
3581 msgstr ""
3582
3583 #
3584 msgid "MountManager"
3585 msgstr ""
3586
3587 #
3588 msgid ""
3589 "Mounted/\n"
3590 "Unmounted"
3591 msgstr ""
3592
3593 #
3594 msgid "Mountpoints management"
3595 msgstr ""
3596
3597 #
3598 msgid "Mounts editor"
3599 msgstr ""
3600
3601 #
3602 msgid "Mounts management"
3603 msgstr ""
3604
3605 #
3606 msgid "Move Picture in Picture"
3607 msgstr "Liiguta PIP-pilt"
3608
3609 #
3610 msgid "Move east"
3611 msgstr "Liiguta itta"
3612
3613 #
3614 msgid "Move plugin screen"
3615 msgstr ""
3616
3617 #
3618 msgid "Move screen down"
3619 msgstr ""
3620
3621 #
3622 msgid "Move screen to the center of your TV"
3623 msgstr ""
3624
3625 #
3626 msgid "Move screen to the left"
3627 msgstr ""
3628
3629 #
3630 msgid "Move screen to the lower left corner"
3631 msgstr ""
3632
3633 #
3634 msgid "Move screen to the lower right corner"
3635 msgstr ""
3636
3637 #
3638 msgid "Move screen to the middle of the left border"
3639 msgstr ""
3640
3641 #
3642 msgid "Move screen to the middle of the right border"
3643 msgstr ""
3644
3645 #
3646 msgid "Move screen to the right"
3647 msgstr ""
3648
3649 #
3650 msgid "Move screen to the upper left corner"
3651 msgstr ""
3652
3653 #
3654 msgid "Move screen to the upper right corner"
3655 msgstr ""
3656
3657 #
3658 msgid "Move screen up"
3659 msgstr ""
3660
3661 #
3662 msgid "Move west"
3663 msgstr "Liiguta läände"
3664
3665 #
3666 msgid "Movie location"
3667 msgstr "Filmi asukoht"
3668
3669 #
3670 msgid "Movielist menu"
3671 msgstr "Salvestiste menüü"
3672
3673 #
3674 msgid "Multi EPG"
3675 msgstr "Kanalite saatekava"
3676
3677 #
3678 msgid "Multimedia"
3679 msgstr "Mitu satelliiti"
3680
3681 #
3682 msgid "Multiple service support"
3683 msgstr "Mitme programmi tugi"
3684
3685 #
3686 msgid "Multisat"
3687 msgstr "Mitu satelliiti"
3688
3689 #
3690 msgid "Music"
3691 msgstr ""
3692
3693 #
3694 msgid "Mute"
3695 msgstr "Vaikus"
3696
3697 #
3698 msgid "My TubePlayer"
3699 msgstr ""
3700
3701 #
3702 msgid "MyTube Settings"
3703 msgstr ""
3704
3705 #
3706 msgid "MyTubePlayer"
3707 msgstr ""
3708
3709 #
3710 msgid "MyTubePlayer Help"
3711 msgstr ""
3712
3713 #
3714 msgid "MyTubePlayer active video downloads"
3715 msgstr ""
3716
3717 #
3718 msgid "MyTubePlayer settings"
3719 msgstr ""
3720
3721 #
3722 msgid "MyTubeVideoInfoScreen"
3723 msgstr ""
3724
3725 #
3726 msgid "MyTubeVideohelpScreen"
3727 msgstr ""
3728
3729 #
3730 msgid "N/A"
3731 msgstr "Ei ole kasutusel"
3732
3733 #
3734 msgid "NEXT"
3735 msgstr "JÄRGMINE"
3736
3737 #
3738 msgid "NFI Image Flashing"
3739 msgstr ""
3740
3741 #
3742 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
3743 msgstr "NFI tarkvara on fläshitud.Vajuta kollast nuppu taaskäivitamiseks!"
3744
3745 #
3746 msgid "NFS share"
3747 msgstr ""
3748
3749 #
3750 msgid "NOW"
3751 msgstr "PRAEGU"
3752
3753 #
3754 msgid "NTSC"
3755 msgstr "NTSC"
3756
3757 #
3758 msgid "Name"
3759 msgstr "Nimi"
3760
3761 #
3762 msgid "Nameserver"
3763 msgstr "Nimeserver"
3764
3765 #
3766 #, python-format
3767 msgid "Nameserver %d"
3768 msgstr "Nimeserver %d"
3769
3770 #
3771 msgid "Nameserver Setup"
3772 msgstr "Nimeserveri seaded"
3773
3774 #
3775 msgid "Nameserver settings"
3776 msgstr "Nimeserveri seaded"
3777
3778 #
3779 msgid "Netmask"
3780 msgstr "Netmask"
3781
3782 #
3783 msgid "Network"
3784 msgstr "Võrk:"
3785
3786 #
3787 msgid "Network Configuration..."
3788 msgstr "Võrgu häälestamine"
3789
3790 #
3791 msgid "Network Mount"
3792 msgstr "Võrgu külgehaakimine"
3793
3794 #
3795 msgid "Network SSID"
3796 msgstr "Võrgu SSID"
3797
3798 #
3799 msgid "Network Setup"
3800 msgstr "Võrgu häälestamine"
3801
3802 #
3803 msgid "Network Wizard"
3804 msgstr "Võrgu häälestus"
3805
3806 #
3807 msgid "Network scan"
3808 msgstr "Võrguotsing"
3809
3810 #
3811 msgid "Network setup"
3812 msgstr "Võrgu häälestamine"
3813
3814 #
3815 msgid "Network test"
3816 msgstr "Võrgu ühenduse test"
3817
3818 #
3819 msgid "Network test..."
3820 msgstr "Võrgu ühenduse test"
3821
3822 msgid "Network test: "
3823 msgstr ""
3824
3825 #
3826 msgid "Network:"
3827 msgstr "Võrk:"
3828
3829 #
3830 msgid "NetworkBrowser"
3831 msgstr ""
3832
3833 #
3834 msgid "NetworkWizard"
3835 msgstr "Võrguhäälestus "
3836
3837 #
3838 msgid "Never"
3839 msgstr ""
3840
3841 #
3842 msgid "New"
3843 msgstr "Uus"
3844
3845 #
3846 msgid "New Zealand"
3847 msgstr ""
3848
3849 #
3850 msgid "New pin"
3851 msgstr "Uus kood"
3852
3853 #
3854 msgid "New version:"
3855 msgstr "Uus versioon:"
3856
3857 #
3858 msgid "News & Politics"
3859 msgstr ""
3860
3861 #
3862 msgid "Next"
3863 msgstr "Järgmine"
3864
3865 #
3866 msgid "No"
3867 msgstr "Ei"
3868
3869 #
3870 msgid "No (supported) DVDROM found!"
3871 msgstr "Leitud mitte toetatud DVDROM!"
3872
3873 #
3874 msgid "No Connection"
3875 msgstr "Pole ühendust"
3876
3877 #
3878 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
3879 msgstr ""
3880 "Kõvaketast ei leitud või seda pole\n"
3881 "formaaditud."
3882
3883 #
3884 msgid "No Networks found"
3885 msgstr "Võrgu külgehaakimine"
3886
3887 #
3888 msgid "No backup needed"
3889 msgstr "Varukoopiat ei vajata"
3890
3891 #
3892 msgid ""
3893 "No data on transponder!\n"
3894 "(Timeout reading PAT)"
3895 msgstr ""
3896 "Pole andmeid transponderil!\n"
3897 "(Timeout PAT lugemisel)"
3898
3899 #
3900 msgid "No description available."
3901 msgstr "Kirjeldust ei ole."
3902
3903 #
3904 msgid "No details for this image file"
3905 msgstr "Pole täpsemat informatsiooni sellele tarkvarale"
3906
3907 #
3908 msgid "No displayable files on this medium found!"
3909 msgstr "Sellel meedial pole kuvatavaid faile!"
3910
3911 #
3912 msgid "No event info found, recording indefinitely."
3913 msgstr "Saatel pole teada lõppaeg. Salvestatakse pidevalt."
3914
3915 #
3916 msgid ""
3917 "No fast winding possible yet.. but you can use the number buttons to skip "
3918 "forward/backward!"
3919 msgstr ""
3920 "Kiire kerimine pole veel võimalik, aga saad kasutad numbrinuppe edasi/tagasi "
3921 "hüppamiseks "
3922
3923 #
3924 msgid "No free tuner!"
3925 msgstr "Pole vaba tüünerit!"
3926
3927 #
3928 msgid "No network connection available."
3929 msgstr "Võrgu ühendust pole saadaval."
3930
3931 #
3932 msgid "No network devices found!"
3933 msgstr ""
3934
3935 #
3936 msgid "No networks found"
3937 msgstr "Võrke ei leidnud"
3938
3939 #
3940 msgid ""
3941 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
3942 msgstr "Programme pole uuendatud. Kontrolli võrgu seadeid ja proovi uuesti."
3943
3944 #
3945 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
3946 msgstr "TV ei näita pilti? Vajuta EXIT ja proovi uuesti."
3947
3948 #
3949 msgid "No playable video found! Stop playing this movie?"
3950 msgstr ""
3951
3952 #
3953 msgid "No positioner capable frontend found."
3954 msgstr "Ei leitud positsioneeri toetavat tüünerit"
3955
3956 #
3957 msgid "No satellite frontend found!!"
3958 msgstr "Ei leitud satelliidi tüünerit!!!"
3959
3960 #
3961 msgid "No tags are set on these movies."
3962 msgstr "Salvestisele pole märksõnu määratud"
3963
3964 #
3965 msgid "No to all"
3966 msgstr "EI kõigile"
3967
3968 #
3969 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
3970 msgstr "Ükski tüüner pole seadistatud DISEqC-positsioneeri kasutama"
3971
3972 #
3973 msgid ""
3974 "No tuner is enabled!\n"
3975 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
3976 msgstr ""
3977 "Tüüner määramata!\n"
3978 "Määra tüüner enne kanaliotsingu alustamist."
3979
3980 #
3981 msgid "No useable USB stick found"
3982 msgstr "Ei leidnud kasutuskõlblikut USB-e pulka"
3983
3984 #
3985 msgid ""
3986 "No valid service PIN found!\n"
3987 "Do you like to change the service PIN now?\n"
3988 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
3989 msgstr ""
3990 "Lapseluku koodi ei leitud!\n"
3991 "Kas soovid määrata koodi?\n"
3992 "Kui vastad 'Ei', kanalit ei kaitsta koodiga."
3993
3994 #
3995 msgid ""
3996 "No valid setup PIN found!\n"
3997 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
3998 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
3999 msgstr ""
4000 "Lapseluku koodi ei leitud!\n"
4001 "Kas soovid määrata koodi?\n"
4002 "Kui vastad 'Ei', kanalit ei kaitsta koodiga."
4003
4004 #
4005 msgid "No videos to display"
4006 msgstr ""
4007
4008 #
4009 msgid "No wireless networks found! Please refresh."
4010 msgstr "Ei leidnud WiFi võrke! Palun värskenda."
4011
4012 #
4013 msgid ""
4014 "No working local network adapter found.\n"
4015 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
4016 "configured correctly."
4017 msgstr ""
4018 "Ei leidnud töötavat kohaliku võrguadapterit.\n"
4019 "Palun kontrolli kas võrgukaabel on ühendatud ja kas võrk on seadistatud "
4020 "õigesti."
4021
4022 #
4023 msgid ""
4024 "No working wireless network adapter found.\n"
4025 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
4026 "network is configured correctly."
4027 msgstr ""
4028 "Ei leidnud töötavat WiFi seadet.\n"
4029 "Palun kontrolli, kas seadmega ühilduv WLAN USB pulk on ühendatud ja kas võrk "
4030 "on seadistatud õigesti."
4031
4032 #
4033 msgid ""
4034 "No working wireless network interface found.\n"
4035 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
4036 "your local network interface."
4037 msgstr ""
4038 "Ei leidnud töötavat WiFi seadet.\n"
4039 " Palun kontrolli, kas tüüneriga ühilduv seade on ühendatud ja kas kohalik "
4040 "võrk töötab."
4041
4042 #
4043 msgid "No, but play video again"
4044 msgstr ""
4045
4046 #
4047 msgid "No, but restart from begin"
4048 msgstr "Ei, alusta uuesti algusest"
4049
4050 #
4051 msgid "No, but switch to video entries."
4052 msgstr ""
4053
4054 #
4055 msgid "No, but switch to video search."
4056 msgstr ""
4057
4058 #
4059 msgid "No, do nothing."
4060 msgstr "Ei, ära tee midagi."
4061
4062 #
4063 msgid "No, just start my dreambox"
4064 msgstr "Ei, käivita minu vastuvõtja"
4065
4066 #
4067 msgid "No, not now"
4068 msgstr "Ei, mitte nüüd"
4069
4070 #
4071 msgid "No, remove them."
4072 msgstr ""
4073
4074 #
4075 msgid "No, scan later manually"
4076 msgstr "Ei, kanalid otsitakse hiljem käsitsi"
4077
4078 #
4079 msgid "No, send them never"
4080 msgstr "Ei, ära saada kunagi"
4081
4082 #
4083 msgid "None"
4084 msgstr "Pole"
4085
4086 #
4087 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
4088 msgid "Nonlinear"
4089 msgstr "Ebalineaarne"
4090
4091 #
4092 msgid "Nonprofits & Activism"
4093 msgstr ""
4094
4095 #
4096 msgid "North"
4097 msgstr "Põhi"
4098
4099 #
4100 msgid "Norwegian"
4101 msgstr "Norra"
4102
4103 #
4104 #, python-format
4105 msgid ""
4106 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
4107 "required, %d MB available)"
4108 msgstr ""
4109 "Kõvakettal pole piisavalt ruumi.Kustuta ebavajalik ja proovi uuesti. (%d MB "
4110 "vaja, %d MB vaba)"
4111
4112 #
4113 msgid "Not fetching feed entries"
4114 msgstr ""
4115
4116 #
4117 msgid ""
4118 "Nothing to scan!\n"
4119 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
4120 msgstr ""
4121 "Pole midagi otsida!\n"
4122 "Määra tüüneri seaded enne kanalite otsingu alustamist."
4123
4124 #
4125 msgid "Now Playing"
4126 msgstr "Taasesitus käib"
4127
4128 #
4129 msgid ""
4130 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
4131 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
4132 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
4133 msgstr ""
4134 "Nüüd suurenda kontrastsuse seadmise abil pildi tausta heledust nii palju kui "
4135 "võimalik, aga veendu, et sa näed siiski erinevust kahe kõige heledama "
4136 "varjundi vahel. Kui see on tehtud, vajuta OK."
4137
4138 #
4139 msgid "Number of scheduled recordings left."
4140 msgstr ""
4141
4142 #
4143 msgid "OK"
4144 msgstr "OK"
4145
4146 #
4147 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
4148 msgstr "OK, õpeta uuendamisel"
4149
4150 #
4151 msgid "OK, remove another extensions"
4152 msgstr "OK, eemalda teised laiendused"
4153
4154 #
4155 msgid "OK, remove some extensions"
4156 msgstr "OK, eemalda mõned laiendused"
4157
4158 #
4159 msgid "OSD Settings"
4160 msgstr "Ekraaninäidu seaded"
4161
4162 #
4163 msgid "OSD visibility"
4164 msgstr "OSD nähtavus"
4165
4166 #
4167 msgid "Off"
4168 msgstr "Väljas"
4169
4170 #
4171 msgid "Offset after recording (in m)"
4172 msgstr ""
4173
4174 #
4175 msgid "Offset before recording (in m)"
4176 msgstr ""
4177
4178 #
4179 msgid "On"
4180 msgstr "Sees"
4181
4182 #
4183 msgid "On any service"
4184 msgstr ""
4185
4186 #
4187 msgid "On same service"
4188 msgstr ""
4189
4190 #
4191 msgid "One"
4192 msgstr "Üks"
4193
4194 #
4195 msgid "Only AutoTimers created during this session"
4196 msgstr ""
4197
4198 #
4199 msgid "Only Free scan"
4200 msgstr "Ainult vabade otsimine"
4201
4202 #
4203 msgid "Only extensions."
4204 msgstr "Ainult laiendused"
4205
4206 #
4207 msgid "Only match during timespan"
4208 msgstr ""
4209
4210 #
4211 #, python-format
4212 msgid "Only on Service: %s"
4213 msgstr ""
4214
4215 #
4216 msgid "Open Context Menu"
4217 msgstr ""
4218
4219 #
4220 msgid "Open plugin menu"
4221 msgstr ""
4222
4223 #
4224 msgid "Optionally enter your name if you want to."
4225 msgstr "Kui soovite, sisestage oma nimi."
4226
4227 #
4228 msgid "Orbital Position"
4229 msgstr "Orbitaalpositsioon"
4230
4231 #
4232 msgid "Outer Bound (+/-)"
4233 msgstr ""
4234
4235 #
4236 msgid "Override found with alternative service"
4237 msgstr ""
4238
4239 #
4240 msgid "PAL"
4241 msgstr "PAL"
4242
4243 #
4244 msgid "PIDs"
4245 msgstr "PIDs"
4246
4247 #
4248 msgid "Package list update"
4249 msgstr "Pakettide nimekirja uuendus"
4250
4251 #
4252 msgid "Package removal failed.\n"
4253 msgstr "Laienduse eemaldamine nurjus.\n"
4254
4255 #
4256 msgid "Package removed successfully.\n"
4257 msgstr "Laiendus eemaldatud.\n"
4258
4259 #
4260 msgid "Packet management"
4261 msgstr "Pakkide haldamine"
4262
4263 #
4264 msgid "Packet manager"
4265 msgstr "Paketi haldur"
4266
4267 #
4268 msgid "Page"
4269 msgstr "Lehekülg"
4270
4271 #
4272 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
4273 msgid "Pan&Scan"
4274 msgstr "Pan&Scan"
4275
4276 #
4277 msgid "Parent Directory"
4278 msgstr "Ülemkataloog"
4279
4280 #
4281 msgid "Parental control"
4282 msgstr "Lapselukk"
4283
4284 #
4285 msgid "Parental control services Editor"
4286 msgstr "Lapseluku kanali muutmine"
4287
4288 #
4289 msgid "Parental control setup"
4290 msgstr "Lapseluku seaded"
4291
4292 #
4293 msgid "Parental control type"
4294 msgstr "Lapseluku tüüp"
4295
4296 #
4297 msgid "Password"
4298 msgstr "Salasõna"
4299
4300 #
4301 msgid "Pause movie at end"
4302 msgstr "Pane film lõpus seisma"
4303
4304 #
4305 msgid "People & Blogs"
4306 msgstr ""
4307
4308 #
4309 msgid "Pets & Animals"
4310 msgstr ""
4311
4312 #
4313 msgid "Phone number"
4314 msgstr "Telefoni number"
4315
4316 #
4317 msgid "PiPSetup"
4318 msgstr "PiP-pildi seaded"
4319
4320 #
4321 msgid "PicturePlayer"
4322 msgstr "PildiMängija"
4323
4324 #
4325 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
4326 msgid "Pillarbox"
4327 msgstr "Pillarbox"
4328
4329 #
4330 msgid "Pilot"
4331 msgstr "Pilot"
4332
4333 #
4334 msgid "Pin code needed"
4335 msgstr "Kood on vajalik"
4336
4337 #
4338 msgid "Play"
4339 msgstr "Taasesita"
4340
4341 #
4342 msgid "Play Audio-CD..."
4343 msgstr "Mängi Audio-CD"
4344
4345 #
4346 msgid "Play DVD"
4347 msgstr "Taasesita"
4348
4349 #
4350 msgid "Play Music..."
4351 msgstr "Mängi Audio-CD"
4352
4353 #
4354 msgid "Play YouTube movies"
4355 msgstr ""
4356
4357 #
4358 msgid "Play next video"
4359 msgstr ""
4360
4361 #
4362 msgid "Play recorded movies..."
4363 msgstr "Näita salvestisi"
4364
4365 #
4366 msgid "Play video again"
4367 msgstr ""
4368
4369 #
4370 msgid "Please Reboot"
4371 msgstr "Palun tee algkäivitus"
4372
4373 #
4374 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
4375 msgstr "Vali seade mida otsitakse"
4376
4377 #
4378 msgid "Please add titles to the compilation."
4379 msgstr ""
4380
4381 #
4382 msgid "Please change recording endtime"
4383 msgstr "Muuda salvestamise lõpuaega"
4384
4385 #
4386 msgid "Please check your network settings!"
4387 msgstr "Palun kontrolli oma võrguseadeid!"
4388
4389 #
4390 msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
4391 msgstr "Palun vali allalaetav .NFI tarkvara fail serverist"
4392
4393 #
4394 msgid "Please choose an extension..."
4395 msgstr "Vali laiendus"
4396
4397 #
4398 msgid "Please choose he package..."
4399 msgstr "Palun vali ta paketi"
4400
4401 #
4402 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
4403 msgstr "Palun vali installimiseks vaikimisi kanalite nimekiri"
4404
4405 #
4406 msgid ""
4407 "Please configure or verify your Nameservers by filling out the required "
4408 "values.\n"
4409 "When you are ready press OK to continue."
4410 msgstr ""
4411 "Palun kontrolli ja täida nimeserveri nõutavad väljad.\n"
4412 "Kui olete valmis, vajutage OK jätkamiseks"
4413
4414 #
4415 msgid ""
4416 "Please configure your internet connection by filling out the required "
4417 "values.\n"
4418 "When you are ready press OK to continue."
4419 msgstr ""
4420 "Palun täitke interneti ühenduse seadistamiseks nõutavad väljad.\n"
4421 "Kui olete valmis, vajutage jätkamiseks OK"
4422
4423 #
4424 msgid ""
4425 "Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the "
4426 "target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
4427 msgstr ""
4428 "Palun ühenda lahti kõik USB seadmed vastuvõtjal ja ühenda (uuesti) nüüd USB "
4429 "pulk (min suurus 64mb) !  "
4430
4431 #
4432 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
4433 msgstr "Palun ära muuda midagi seni, kuni oled kindel selles, mida teed!"
4434
4435 #
4436 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
4437 msgstr "Sisesta uue nimekirja nimi"
4438
4439 #
4440 msgid "Please enter a name for the new marker"
4441 msgstr "Sisesta uue markeri nimi"
4442
4443 #
4444 msgid "Please enter a new filename"
4445 msgstr "Sisesta uus faili nimi"
4446
4447 #
4448 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
4449 msgstr "Sisesta faili nimi (tühi = tänane kuupäev)"
4450
4451 #
4452 msgid "Please enter name of the new directory"
4453 msgstr "Palun sisesta uue kausta nimi"
4454
4455 #
4456 msgid "Please enter the correct pin code"
4457 msgstr "Sisesta õige kood"
4458
4459 #
4460 msgid "Please enter the old pin code"
4461 msgstr "Sisesta vana kood"
4462
4463 #
4464 msgid "Please enter your email address here:"
4465 msgstr "Palun sisesta oma emaili aadress siia:"
4466
4467 #
4468 msgid "Please enter your name here (optional):"
4469 msgstr "Palun sisesta oma nimi siia (soovi korral):"
4470
4471 #
4472 msgid "Please enter your search term."
4473 msgstr ""
4474
4475 #
4476 msgid "Please follow the instructions on the TV"
4477 msgstr "Jälgi ekraanil olevaid juhiseid"
4478
4479 #
4480 msgid ""
4481 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
4482 "therefore the default directory is being used instead."
4483 msgstr ""
4484 "Eelnevalt valitud meedia ei ole kättesaadav ja selle asemel kasutatakse "
4485 "vaikimisi määratud kataloogi"
4486
4487 #
4488 msgid "Please press OK to continue."
4489 msgstr "Vajuta OK jätkamiseks."
4490
4491 #
4492 msgid "Please press OK!"
4493 msgstr "Vajuta OK!"
4494
4495 #
4496 msgid "Please provide a Text to match"
4497 msgstr ""
4498
4499 #
4500 msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
4501 msgstr "Palun vali .NFI tarkvara fail meediumile"
4502
4503 #
4504 msgid "Please select a playlist to delete..."
4505 msgstr "Vali kustutatav esitusloend"
4506
4507 #
4508 msgid "Please select a playlist..."
4509 msgstr "Vali esitusloend"
4510
4511 #
4512 msgid "Please select a standard feed or try searching for videos."
4513 msgstr ""
4514
4515 #
4516 msgid "Please select a subservice to record..."
4517 msgstr "Palun vali alamteenus salvestamiseks"
4518
4519 #
4520 msgid "Please select a subservice..."
4521 msgstr "Vali alamteenus"
4522
4523 #
4524 msgid "Please select an extension to remove."
4525 msgstr "Vali laiendus eemaldamiseks."
4526
4527 #
4528 msgid "Please select an option below."
4529 msgstr "Palun vali mõni järgmistest valikutest"
4530
4531 #
4532 msgid "Please select medium to use as backup location"
4533 msgstr "Vali asukoht varukoopiale"
4534
4535 #
4536 msgid "Please select tag to filter..."
4537 msgstr "Vali otsingusõna"
4538
4539 #
4540 msgid "Please select target directory or medium"
4541 msgstr "Palun vali sihtkaust või meedia"
4542
4543 #
4544 msgid "Please select the movie path..."
4545 msgstr "Vali salvestise kataloog"
4546
4547 #
4548 msgid ""
4549 "Please select the network interface that you want to use for your internet "
4550 "connection.\n"
4551 "\n"
4552 "Please press OK to continue."
4553 msgstr ""
4554 "Palun valige võrgu liides, mida Te soovite kasutada interneti ühenduseks.\n"
4555 "\n"
4556 "Vajutage OK jätkamiseks."
4557
4558 #
4559 msgid ""
4560 "Please select the wireless network that you want to connect to.\n"
4561 "\n"
4562 "Please press OK to continue."
4563 msgstr ""
4564 "Palun valige WiFi võrk ühenduseks.\n"
4565 "\n"
4566 "Jätkamiseks vajutage OK"
4567
4568 #
4569 msgid "Please set up tuner B"
4570 msgstr "Määra tüüneri B seaded:"
4571
4572 #
4573 msgid "Please set up tuner C"
4574 msgstr "Määra tüüneri C seaded:"
4575
4576 #
4577 msgid "Please set up tuner D"
4578 msgstr "Määra tüüneri D seaded:"
4579
4580 #
4581 msgid ""
4582 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
4583 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
4584 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
4585 msgstr ""
4586 "Liiguta PiP-pilti noolenuppudega.\n"
4587 "Muuda akna suurust Bouquet +/- nuppudega.\n"
4588 "Tagasi TV-moodi OK-nupuga või lõpeta liigutamine EXIT-nupuga."
4589
4590 #
4591 msgid ""
4592 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
4593 "the OK button."
4594 msgstr ""
4595 "Palun kasuta UP ja DOWN nuppe oma keele valimiseks.Keele valimiseks vajuta "
4596 "OK."
4597
4598 #
4599 #, fuzzy
4600 msgid "Please wait (Step 2)"
4601 msgstr "Oota"
4602
4603 #
4604 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
4605 msgstr "Palun oota kuni võrguseadistus aktiveeritakse..."
4606
4607 #
4608 msgid "Please wait for activation of your network mount..."
4609 msgstr ""
4610
4611 #
4612 msgid "Please wait while removing selected package..."
4613 msgstr "Palun oota, kuni eemaldan valitud laiendust"
4614
4615 #
4616 msgid "Please wait while removing your network mount..."
4617 msgstr ""
4618
4619 #
4620 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
4621 msgstr "pilti laetakse. Oota..."
4622
4623 #
4624 msgid "Please wait while searching for removable packages..."
4625 msgstr "Palun oota, kuni otsin eemaldatavaid laiendusi"
4626
4627 #
4628 msgid "Please wait while updating your network mount..."
4629 msgstr ""
4630
4631 #
4632 msgid "Please wait while we configure your network..."
4633 msgstr "Palun oota kuni seadistan võrgu..."
4634
4635 #
4636 msgid "Please wait while we prepare your network interfaces..."
4637 msgstr "Palun oota, käivitame võrguliidest..."
4638
4639 #
4640 msgid "Please wait while we test your network..."
4641 msgstr "Palun oota, testin võrku"
4642
4643 #
4644 msgid "Please wait while your network is restarting..."
4645 msgstr "Palun oota kuni võrk taaskäivitub..."
4646
4647 #
4648 msgid "Please wait..."
4649 msgstr "Oota"
4650
4651 #
4652 msgid "Please wait... Loading list..."
4653 msgstr "Oota.Sisu laetakse..."
4654
4655 #
4656 msgid "Plugin browser"
4657 msgstr "Laienduste sirvija"
4658
4659 #
4660 msgid "Plugin manager activity information"
4661 msgstr "Laienduste halduri tegevuse teave"
4662
4663 #
4664 msgid "Plugin manager help"
4665 msgstr "Laienduste halduri abi"
4666
4667 #
4668 #, python-format
4669 msgid "Plugin: %(plugin)s , Version: %(version)s"
4670 msgstr ""
4671
4672 #
4673 msgid "Plugins"
4674 msgstr "Laiendused"
4675
4676 #
4677 msgid "Poland"
4678 msgstr ""
4679
4680 #
4681 msgid "Polarity"
4682 msgstr "Polaarsus"
4683
4684 #
4685 msgid "Polarization"
4686 msgstr "Polarisatsioon"
4687
4688 #
4689 msgid "Polish"
4690 msgstr "Poola"
4691
4692 #
4693 msgid "Poll Interval (in h)"
4694 msgstr ""
4695
4696 #
4697 msgid "Poll automatically"
4698 msgstr ""
4699
4700 #
4701 msgid "Port A"
4702 msgstr "Port A"
4703
4704 #
4705 msgid "Port B"
4706 msgstr "Port B"
4707
4708 #
4709 msgid "Port C"
4710 msgstr "Port C"
4711
4712 #
4713 msgid "Port D"
4714 msgstr "Port D"
4715
4716 #
4717 msgid "Portuguese"
4718 msgstr "Portugali"
4719
4720 #
4721 msgid "Positioner"
4722 msgstr "Positsioneer"
4723
4724 #
4725 msgid "Positioner fine movement"
4726 msgstr "Positsioneeri täppisliigutamine"
4727
4728 #
4729 msgid "Positioner movement"
4730 msgstr "Positsioneeri liigutamine"
4731
4732 #
4733 msgid "Positioner setup"
4734 msgstr "Positsioneeri seadistus"
4735
4736 #
4737 msgid "Positioner storage"
4738 msgstr "Positsioneeri mälu"
4739
4740 #
4741 msgid ""
4742 "Power state to change to after recordings. Select \"standard\" to not change "
4743 "the default behavior of enigma2 or values changed by yourself."
4744 msgstr ""
4745
4746 #
4747 msgid "Power threshold in mA"
4748 msgstr "Tuvastusvool mA"
4749
4750 #
4751 msgid "Predefined transponder"
4752 msgstr "Eelmääratud transponder"
4753
4754 #
4755 msgid "Preparing... Please wait"
4756 msgstr "Ettevalmistus.Oota"
4757
4758 #
4759 msgid "Press OK on your remote control to continue."
4760 msgstr "Jätkamiseks vajuta OK"
4761
4762 #
4763 msgid "Press OK to activate the selected skin."
4764 msgstr "Vajuta OK uue välimuse aktiveerimiseks"
4765
4766 #
4767 msgid "Press OK to activate the settings."
4768 msgstr "Seadete aktiveerimiseks vajuta OK."
4769
4770 #
4771 msgid "Press OK to collapse this host"
4772 msgstr ""
4773
4774 #
4775 msgid "Press OK to edit selected settings."
4776 msgstr ""
4777
4778 #
4779 msgid "Press OK to edit the settings."
4780 msgstr "Sätete muutmiseks vajuta OK"
4781
4782 #
4783 msgid "Press OK to expand this host"
4784 msgstr ""
4785
4786 #
4787 #, python-format
4788 msgid "Press OK to get further details for %s"
4789 msgstr "Vajuta OK %s seadete muutmiseks"
4790
4791 #
4792 msgid "Press OK to mount this share!"
4793 msgstr ""
4794
4795 #
4796 msgid "Press OK to mount!"
4797 msgstr ""
4798
4799 #
4800 msgid "Press OK to save settings."
4801 msgstr ""
4802
4803 #
4804 msgid "Press OK to scan"
4805 msgstr "Otsingu alustamiseks vajuta OK"
4806
4807 #
4808 msgid "Press OK to select a Provider."
4809 msgstr "Levitaja valimiseks vajuta OK."
4810
4811 #
4812 msgid "Press OK to select."
4813 msgstr ""
4814
4815 #
4816 msgid "Press OK to select/deselect a CAId."
4817 msgstr "Vajuta OK valik/valik maha CAId."
4818
4819 #
4820 msgid "Press OK to start the scan"
4821 msgstr "Otsingu alustamiseks vajuta OK"
4822
4823 #
4824 msgid "Press OK to toggle the selection."
4825 msgstr "Valiku valimiseks vajutage OK"
4826
4827 #
4828 msgid "Press OK to view full changelog"
4829 msgstr "Vajuta OK kogu muutuste logi vaatamiseks"
4830
4831 #
4832 msgid "Press yellow to set this interface as default interface."
4833 msgstr "Vajutage kollast nuppu, valimaks see liides vaikimisi liideseks."
4834
4835 #
4836 msgid "Prev"
4837 msgstr "Eelmine"
4838
4839 #
4840 msgid "Preview"
4841 msgstr ""
4842
4843 #
4844 msgid "Preview AutoTimer"
4845 msgstr ""
4846
4847 #
4848 msgid "Preview menu"
4849 msgstr "Eelvaate menüü"
4850
4851 #
4852 msgid "Primary DNS"
4853 msgstr "Primaarne DNS"
4854
4855 #
4856 msgid "Priority"
4857 msgstr "Polaarsus"
4858
4859 #
4860 msgid "Process"
4861 msgstr "Toiming"
4862
4863 #
4864 msgid "Properties of current title"
4865 msgstr "Muuda seda pealkirja"
4866
4867 #
4868 msgid "Protect services"
4869 msgstr "Kanalite kaitse"
4870
4871 #
4872 msgid "Protect setup"
4873 msgstr "Kaitse sätted"
4874
4875 #
4876 msgid "Provider"
4877 msgstr "Levitaja"
4878
4879 #
4880 msgid "Provider to scan"
4881 msgstr "Levitaja otsinguks"
4882
4883 #
4884 msgid "Providers"
4885 msgstr "Levitajad"
4886
4887 #
4888 msgid "Published"
4889 msgstr ""
4890
4891 #
4892 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
4893 msgstr "Pythoni programm /tmp/mmi.socket jaoks"
4894
4895 #
4896 msgid "Quick"
4897 msgstr "Kiire kanalivalik"
4898
4899 #
4900 msgid "Quickzap"
4901 msgstr "Kiire kanalivalik"
4902
4903 #
4904 msgid "RC Menu"
4905 msgstr "Puldi menüü"
4906
4907 #
4908 msgid "RF output"
4909 msgstr "RF-väljund"
4910
4911 #
4912 msgid "RGB"
4913 msgstr "RGB"
4914
4915 #
4916 msgid "Radio"
4917 msgstr "Raadio"
4918
4919 msgid "Ralink"
4920 msgstr ""
4921
4922 #
4923 msgid "Ram Disk"
4924 msgstr "RAM-ketas"
4925
4926 #
4927 msgid "Random"
4928 msgstr "Raadio"
4929
4930 #
4931 msgid "Rating"
4932 msgstr ""
4933
4934 #
4935 msgid "Ratings: "
4936 msgstr ""
4937
4938 #
4939 msgid "Really close without saving settings?"
4940 msgstr "Kas soovid seadeid salvestamata väljuda?"
4941
4942 #
4943 msgid "Really delete done timers?"
4944 msgstr "Kustutame möödunud taimerid?"
4945
4946 #
4947 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
4948 msgstr "Väljuda alamteenuste valikust?"
4949
4950 #
4951 msgid "Really quit MyTube Player?"
4952 msgstr ""
4953
4954 #
4955 msgid "Really reboot now?"
4956 msgstr "Teeme taaskäivituse?"
4957
4958 #
4959 msgid "Really restart now?"
4960 msgstr "Teeme taaskäivituse kohe?"
4961
4962 #
4963 msgid "Really shutdown now?"
4964 msgstr "Lülitame välja?"
4965
4966 #
4967 msgid "Reboot"
4968 msgstr "Taaskäivitus"
4969
4970 #
4971 msgid "Recently featured"
4972 msgstr ""
4973
4974 #
4975 msgid "Reception Settings"
4976 msgstr "Vastuvõtu seaded"
4977
4978 #
4979 msgid "Record"
4980 msgstr "Salvesta"
4981
4982 #
4983 msgid "Record a maximum of x times"
4984 msgstr ""
4985
4986 #
4987 msgid "Record on"
4988 msgstr ""
4989
4990 #
4991 #, python-format
4992 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
4993 msgstr "Salvestusaeg on piiratud teise taimeri %s tõttu"
4994
4995 #
4996 msgid "Recorded files..."
4997 msgstr "Salvestised"
4998
4999 #
5000 msgid "Recording"
5001 msgstr "Salvestab"
5002
5003 #
5004 msgid "Recording paths"
5005 msgstr ""
5006
5007 #
5008 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
5009 msgstr "Salvestus(ed) on käimas või käivituvad peatselt!"
5010
5011 #
5012 msgid "Recordings"
5013 msgstr "Salvestab"
5014
5015 #
5016 msgid "Recordings always have priority"
5017 msgstr "Salvestused omavad alati eelist"
5018
5019 #
5020 msgid "Reenter new pin"
5021 msgstr "Korda koodi"
5022
5023 #
5024 msgid "Refresh Rate"
5025 msgstr "Värskendussagedus"
5026
5027 #
5028 msgid "Refresh rate selection."
5029 msgstr "Värskendussageduse valik"
5030
5031 #
5032 msgid "Related video entries."
5033 msgstr ""
5034
5035 #
5036 msgid "Relevance"
5037 msgstr ""
5038
5039 #
5040 msgid "Reload"
5041 msgstr "Salvesta"
5042
5043 #
5044 msgid "Reload Black-/Whitelists"
5045 msgstr ""
5046
5047 #
5048 msgid "Remember service pin"
5049 msgstr ""
5050
5051 #
5052 msgid "Remember service pin cancel"
5053 msgstr ""
5054
5055 #
5056 msgid "Remove"
5057 msgstr "Eemalda pealkiri"
5058
5059 #
5060 msgid "Remove Bookmark"
5061 msgstr "Eemalda tähis"
5062
5063 #
5064 msgid "Remove Plugins"
5065 msgstr "Kustuta laiendus"
5066
5067 #
5068 msgid "Remove a mark"
5069 msgstr "Kustuta märk"
5070
5071 #
5072 msgid "Remove currently selected title"
5073 msgstr "Eemalda valitud pealkiri"
5074
5075 #
5076 msgid "Remove failed."
5077 msgstr "Eemaldamine nurjus."
5078
5079 #
5080 msgid "Remove finished."
5081 msgstr "Kustuta laiendus."
5082
5083 #
5084 msgid "Remove plugins"
5085 msgstr "Kustuta laiendus"
5086
5087 #
5088 msgid "Remove selected AutoTimer"
5089 msgstr ""
5090
5091 #
5092 msgid "Remove the broken .NFI file?"
5093 msgstr "Eemaldan vigase .NFI tarkvara faili?"
5094
5095 #
5096 msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
5097 msgstr "Eemaldan pooliku .NFI tarkvara?"
5098
5099 #
5100 msgid "Remove timer"
5101 msgstr "Eemalda pealkiri"
5102
5103 #
5104 msgid "Remove title"
5105 msgstr "Eemalda pealkiri"
5106
5107 #
5108 msgid "Removed successfully."
5109 msgstr "Eemaldatud"
5110
5111 #
5112 msgid "Removing"
5113 msgstr "Salvestab"
5114
5115 #
5116 #, python-format
5117 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
5118 msgstr "Kataloogi eemaldamine %s nurjus. (Ei ole tühi?)"
5119
5120 #
5121 msgid "Rename"
5122 msgstr "Muuda nimi"
5123
5124 #
5125 msgid "Rename crashlogs"
5126 msgstr "Vealogi ümbernimetamine"
5127
5128 #
5129 msgid "Repeat"
5130 msgstr "Korda"
5131
5132 #
5133 msgid "Repeat Type"
5134 msgstr "Kordamise liik"
5135
5136 #
5137 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
5138 msgstr "Korduv timer salvestab. Mida soovid teha?"
5139
5140 #
5141 msgid "Repeats"
5142 msgstr "Kordused"
5143
5144 #
5145 msgid "Require description to be unique"
5146 msgstr ""
5147
5148 #
5149 msgid "Required medium type:"
5150 msgstr ""
5151
5152 #
5153 msgid "Rescan"
5154 msgstr ""
5155
5156 #
5157 msgid "Reset"
5158 msgstr "Reset"
5159
5160 #
5161 msgid "Reset and renumerate title names"
5162 msgstr "Sisesta uus faili nimi"
5163
5164 #
5165 msgid "Reset count"
5166 msgstr ""
5167
5168 #
5169 msgid "Reset saved position"
5170 msgstr ""
5171
5172 #
5173 msgid "Reset video enhancement settings to system defaults?"
5174 msgstr "Sea pildiparandused süsteemi algseadesse."
5175
5176 #
5177 msgid "Reset video enhancement settings to your last configuration?"
5178 msgstr "Taasta oma viimase seade pildiparandused?"
5179
5180 #
5181 msgid "Resolution"
5182 msgstr "Resolutsioon"
5183
5184 #
5185 msgid "Response video entries."
5186 msgstr ""
5187
5188 #
5189 msgid "Restart"
5190 msgstr "Taaskäivita"
5191
5192 #
5193 msgid "Restart GUI"
5194 msgstr "Taaskäivita Enigma2 "
5195
5196 #
5197 msgid "Restart GUI now?"
5198 msgstr "Käivitame Enigma2 kohe uuesti?"
5199
5200 #
5201 msgid "Restart network"
5202 msgstr "Taaskäivitame võrgu"
5203
5204 #
5205 msgid "Restart test"
5206 msgstr "Taaskäivituse test"
5207
5208 #
5209 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
5210 msgstr "Taaskäivita võrgu ühendus ja adapter.\n"
5211
5212 #
5213 msgid "Restore"
5214 msgstr "Taasta"
5215
5216 #
5217 msgid "Restore backups"
5218 msgstr "Taasta varukoopia"
5219
5220 #
5221 msgid "Restore is running..."
5222 msgstr "Taastamine..."
5223
5224 #
5225 msgid "Restore running"
5226 msgstr "Taasta"
5227
5228 #
5229 msgid "Restore system settings"
5230 msgstr "Taasta seaded"
5231
5232 #
5233 msgid "Restrict \"after event\" to a certain timespan?"
5234 msgstr ""
5235
5236 #
5237 msgid "Resume from last position"
5238 msgstr "Jätka viimaselt positsioonilt"
5239
5240 #
5241 #, python-format
5242 msgid "Resume position at %s"
5243 msgstr ""
5244
5245 #
5246 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
5247 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
5248 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
5249 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
5250 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
5251 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
5252 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
5253 msgid "Resuming playback"
5254 msgstr "Taasesitus jätkub viimati vaadatud kohalt"
5255
5256 #
5257 msgid "Return to file browser"
5258 msgstr "Tagasi failisirvijasse"
5259
5260 #
5261 msgid "Return to movie list"
5262 msgstr "Tagasi salvestiste nimekirja"
5263
5264 #
5265 msgid "Return to previous service"
5266 msgstr "Tagasi eelmisele kanalile"
5267
5268 #
5269 msgid "Rewind speeds"
5270 msgstr "Tagasikerimise kiirused"
5271
5272 #
5273 msgid "Right"
5274 msgstr "Parem"
5275
5276 #
5277 msgid "Rolloff"
5278 msgstr "Rolloff"
5279
5280 #
5281 msgid "Rotor turning speed"
5282 msgstr "Mootori pööramise kiirus"
5283
5284 #
5285 msgid "Running"
5286 msgstr "Kasutusel"
5287
5288 #
5289 msgid "Russia"
5290 msgstr ""
5291
5292 #
5293 msgid "Russian"
5294 msgstr "Vene"
5295
5296 #
5297 msgid "S-Video"
5298 msgstr "S-video (Y/C)"
5299
5300 #
5301 msgid "SINGLE LAYER DVD"
5302 msgstr ""
5303
5304 #
5305 msgid "SNR"
5306 msgstr "SNR"
5307
5308 #
5309 msgid "SNR:"
5310 msgstr "SNR:"
5311
5312 #
5313 msgid "SSID:"
5314 msgstr "SSID:"
5315
5316 #
5317 msgid "Sat"
5318 msgstr "L"
5319
5320 #
5321 msgid "Sat / Dish Setup"
5322 msgstr "Antenni seaded"
5323
5324 #
5325 msgid "Satellite"
5326 msgstr "Satelliit"
5327
5328 #
5329 msgid "Satellite Equipment Setup"
5330 msgstr "Satelliidiseadmete  seaded"
5331
5332 #
5333 msgid "Satellite equipment"
5334 msgstr ""
5335
5336 #
5337 msgid "Satellites"
5338 msgstr "Satelliidid"
5339
5340 #
5341 msgid "Satfinder"
5342 msgstr "Satelliidiotsija"
5343
5344 #
5345 msgid "Sats"
5346 msgstr "satelliidid"
5347
5348 #
5349 msgid "Saturation"
5350 msgstr "Küllastus"
5351
5352 #
5353 msgid "Saturday"
5354 msgstr "Laupäev"
5355
5356 #
5357 msgid "Save"
5358 msgstr "Salvesta"
5359
5360 #
5361 msgid "Save Playlist"
5362 msgstr "Salvesta Esitusloend"
5363
5364 #
5365 msgid "Save current delay to key"
5366 msgstr ""
5367
5368 #
5369 msgid "Save to key"
5370 msgstr ""
5371
5372 #
5373 msgid "Save values and close plugin"
5374 msgstr ""
5375
5376 #
5377 msgid "Save values and close screen"
5378 msgstr ""
5379
5380 #
5381 msgid "Scaler sharpness"
5382 msgstr "Skaleerija teravus "
5383
5384 #
5385 msgid "Scaling Mode"
5386 msgstr "Skaleerimise valikud"
5387
5388 #
5389 msgid "Scan "
5390 msgstr "Otsi"
5391
5392 #
5393 msgid "Scan Files..."
5394 msgstr "Kontrollin failisüsteemi..."
5395
5396 #
5397 msgid "Scan NFS share"
5398 msgstr ""
5399
5400 #
5401 msgid "Scan QAM128"
5402 msgstr "Otsi QAM128"
5403
5404 #
5405 msgid "Scan QAM16"
5406 msgstr "Otsi QAM16"
5407
5408 #
5409 msgid "Scan QAM256"
5410 msgstr "Otsi QAM256"
5411
5412 #
5413 msgid "Scan QAM32"
5414 msgstr "Otsi QAM32"
5415
5416 #
5417 msgid "Scan QAM64"
5418 msgstr "Otsi QAM64"
5419
5420 #
5421 msgid "Scan SR6875"
5422 msgstr "Otsi SR6875"
5423
5424 #
5425 msgid "Scan SR6900"
5426 msgstr "Otsi SR6900"
5427
5428 #
5429 msgid "Scan Wireless Networks"
5430 msgstr "Otsi WiFi võrke"
5431
5432 #
5433 msgid "Scan additional SR"
5434 msgstr "Otsi lisa SR"
5435
5436 #
5437 msgid "Scan band EU HYPER"
5438 msgstr "Otsi EU HYPER sagedusalast"
5439
5440 #
5441 msgid "Scan band EU MID"
5442 msgstr "Otsi EU MID sagedusalast"
5443
5444 #
5445 msgid "Scan band EU SUPER"
5446 msgstr "Otsi EU SUPER sagedusalast"
5447
5448 #
5449 msgid "Scan band EU UHF IV"
5450 msgstr "Otsi EU UHF IV sagedusalast"
5451
5452 #
5453 msgid "Scan band EU UHF V"
5454 msgstr "Otsi EU UHF V sagedusalast"
5455
5456 #
5457 msgid "Scan band EU VHF I"
5458 msgstr "Otsi EU VHF I sagedusalast"
5459
5460 #
5461 msgid "Scan band EU VHF III"
5462 msgstr "Otsi EU VHF III sagedusalast"
5463
5464 #
5465 msgid "Scan band US HIGH"
5466 msgstr "Otsi US HIGH sagedusalast"
5467
5468 #
5469 msgid "Scan band US HYPER"
5470 msgstr "Otsi US HYPER sagedusalast"
5471
5472 #
5473 msgid "Scan band US LOW"
5474 msgstr "Otsi US LOW sagedusalast"
5475
5476 #
5477 msgid "Scan band US MID"
5478 msgstr "Otsi US MID sagedusalast"
5479
5480 #
5481 msgid "Scan band US SUPER"
5482 msgstr "Otsi US SUPER sagedusalast"
5483
5484 #
5485 msgid "Scan range"
5486 msgstr ""
5487
5488 #
5489 msgid ""
5490 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
5491 "selected wireless device.\n"
5492 msgstr ""
5493 "Otsi WiFi võrke ja püüa nendega ühenduda, kasutades Teie poolt valitud WLAN "
5494 "seadet.\n"
5495
5496 msgid ""
5497 "Scan your network for wireless access points and connect to them using your "
5498 "selected wireless device.\n"
5499 msgstr ""
5500
5501 #
5502 msgid ""
5503 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
5504 msgstr ""
5505 "Otsib algsed lamedb-d järjestatud satelliitide järgi ühendatud "
5506 "positsioneeriga"
5507
5508 #
5509 msgid "Science & Technology"
5510 msgstr ""
5511
5512 #
5513 msgid "Search Term(s)"
5514 msgstr ""
5515
5516 #
5517 msgid "Search category:"
5518 msgstr ""
5519
5520 #
5521 msgid "Search east"
5522 msgstr "Otsi itta"
5523
5524 #
5525 msgid "Search for network shares"
5526 msgstr ""
5527
5528 #
5529 msgid "Search for network shares..."
5530 msgstr ""
5531
5532 #
5533 msgid "Search region:"
5534 msgstr ""
5535
5536 #
5537 msgid "Search restricted content:"
5538 msgstr ""
5539
5540 #
5541 msgid "Search strictness"
5542 msgstr ""
5543
5544 #
5545 msgid "Search type"
5546 msgstr ""
5547
5548 #
5549 msgid "Search west"
5550 msgstr "Otsi läände"
5551
5552 #
5553 msgid "Searching for available updates. Please wait..."
5554 msgstr "Otsin uuendusi. Palun oota..."
5555
5556 #
5557 msgid "Searching for new installed or removed packages. Please wait..."
5558 msgstr "Otsin uusi installitud või kustutatud pakette. Oota..."
5559
5560 #
5561 msgid "Searching your network. Please wait..."
5562 msgstr ""
5563
5564 #
5565 msgid "Secondary DNS"
5566 msgstr "Sekundaarne DNS"
5567
5568 #
5569 #, fuzzy
5570 msgid "Security service not running."
5571 msgstr "Vali kanal lisamiseks..."
5572
5573 #
5574 msgid "Seek"
5575 msgstr "Otsi"
5576
5577 #
5578 msgid "Select"
5579 msgstr "Vali"
5580
5581 #
5582 msgid ""
5583 "Select \"exact match\" to enforce \"Match title\" to match exactly or "
5584 "\"partial match\" if you only want to search for a part of the event title."
5585 msgstr ""
5586
5587 #
5588 msgid "Select HDD"
5589 msgstr "Vali kõvaketas"
5590
5591 #
5592 msgid "Select Location"
5593 msgstr "Vali kataloog"
5594
5595 #
5596 msgid "Select Network Adapter"
5597 msgstr "Vali võrguadapter"
5598
5599 #
5600 msgid "Select a movie"
5601 msgstr "Vali salvestis"
5602
5603 #
5604 msgid "Select a timer to import"
5605 msgstr ""
5606
5607 #
5608 msgid "Select audio mode"
5609 msgstr "Vali heli väljund"
5610
5611 #
5612 msgid "Select audio track"
5613 msgstr "Vali helikanal"
5614
5615 #
5616 msgid "Select bouquet to record on"
5617 msgstr ""
5618
5619 #
5620 msgid "Select channel to record from"
5621 msgstr "Vali salvestatav kanal"
5622
5623 #
5624 msgid "Select channel to record on"
5625 msgstr ""
5626
5627 #
5628 msgid "Select files for backup. Currently selected:\n"
5629 msgstr "Vali varundamiseks failid. Hetkel on valitud:\n"
5630
5631 #
5632 msgid "Select files/folders to backup"
5633 msgstr "Vali failid/kaustad varukoopiale"
5634
5635 #
5636 msgid "Select image"
5637 msgstr "Vali pilt"
5638
5639 #
5640 msgid "Select interface"
5641 msgstr "Vali liides"
5642
5643 #
5644 msgid "Select new feed to view."
5645 msgstr ""
5646
5647 #
5648 msgid "Select package"
5649 msgstr "Vali pakett"
5650
5651 #
5652 msgid "Select provider to add..."
5653 msgstr "Vali levitaja lisamiseks..."
5654
5655 #
5656 msgid "Select refresh rate"
5657 msgstr "Vali värskendussagedus"
5658
5659 #
5660 msgid "Select service to add..."
5661 msgstr "Vali kanal lisamiseks..."
5662
5663 #
5664 #, python-format
5665 msgid "Select the key you want to set to %i ms"
5666 msgstr ""
5667
5668 #
5669 msgid "Select the location to save the recording to."
5670 msgstr ""
5671
5672 #
5673 msgid "Select type of Filter"
5674 msgstr ""
5675
5676 #
5677 msgid "Select upgrade source to edit."
5678 msgstr "Vali uuenduste allika muutmine."
5679
5680 #
5681 msgid "Select video input with up/down buttons"
5682 msgstr "Vali video sisend"
5683
5684 #
5685 msgid "Select video mode"
5686 msgstr "Vali video töörežiim"
5687
5688 #
5689 msgid "Select whether or not you want to enforce case correctness."
5690 msgstr ""
5691
5692 #
5693 msgid "Select wireless network"
5694 msgstr "Vali WiFi võrk"
5695
5696 #
5697 msgid "Select your choice."
5698 msgstr ""
5699
5700 #
5701 msgid "Selected source image"
5702 msgstr "Valitud tarkvara"
5703
5704 #
5705 msgid "Send DiSEqC"
5706 msgstr "DiSEqC"
5707
5708 #
5709 msgid "Send DiSEqC only on satellite change"
5710 msgstr "Saada DiSEqC anult satelliidi vahetamisel "
5711
5712 #
5713 msgid "Seperate titles with a main menu"
5714 msgstr "eraldi pealkirjad koos peamenüüga"
5715
5716 #
5717 msgid "Sequence repeat"
5718 msgstr "Järjekorra kordus"
5719
5720 #
5721 msgid "Serbian"
5722 msgstr "Serbia"
5723
5724 #
5725 msgid "Server IP"
5726 msgstr ""
5727
5728 #
5729 msgid "Server share"
5730 msgstr ""
5731
5732 #
5733 msgid "Service"
5734 msgstr "Kanaliinfo"
5735
5736 #
5737 msgid "Service Scan"
5738 msgstr "Kanaliotsing"
5739
5740 #
5741 msgid "Service Searching"
5742 msgstr "Kanaliotsing"
5743
5744 #
5745 msgid "Service delay"
5746 msgstr ""
5747
5748 #
5749 msgid "Service has been added to the favourites."
5750 msgstr "Kanal on lisatud Lemmikutesse."
5751
5752 #
5753 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
5754 msgstr "Kanal on lisatud valitud nimekirja."
5755
5756 #
5757 msgid ""
5758 "Service invalid!\n"
5759 "(Timeout reading PMT)"
5760 msgstr ""
5761 "Valitud kanalit ei leitud!\n"
5762 "(Timeout PMT lugemisel)"
5763
5764 #
5765 msgid ""
5766 "Service not found!\n"
5767 "(SID not found in PAT)"
5768 msgstr ""
5769 "Valitud kanalit ei leitud!\n"
5770 "(SID ei leitud PAT-st)"
5771
5772 #
5773 msgid "Service scan"
5774 msgstr "Kanali otsing"
5775
5776 #
5777 msgid ""
5778 "Service unavailable!\n"
5779 "Check tuner configuration!"
5780 msgstr ""
5781 "Pole kanalit!\n"
5782 "Kontrolli tüüneri seadeid"
5783
5784 #
5785 msgid "Serviceinfo"
5786 msgstr "Kanaliinfo"
5787
5788 #
5789 msgid "Services"
5790 msgstr "Kanalid"
5791
5792 #
5793 msgid "Set End Time"
5794 msgstr ""
5795
5796 #
5797 msgid "Set Voltage and 22KHz"
5798 msgstr "Vali pinge ja 22 KHz"
5799
5800 #
5801 msgid "Set available internal memory threshold for the warning."
5802 msgstr "Sea saadaoleva sisemälu mahu hoiatusnivoo "
5803
5804 #
5805 #, python-format
5806 msgid "Set delay to %i ms (can be set)"
5807 msgstr ""
5808
5809 #
5810 msgid "Set interface as default Interface"
5811 msgstr "Määra vaikimisi võrguliideseks"
5812
5813 #
5814 msgid "Set limits"
5815 msgstr "Seadista limiidid"
5816
5817 #
5818 msgid "Set maximum duration"
5819 msgstr ""
5820
5821 #
5822 msgid "Set this NO to disable this AutoTimer."
5823 msgstr ""
5824
5825 #
5826 msgid "Setting key canceled"
5827 msgstr ""
5828
5829 #
5830 msgid "Settings"
5831 msgstr "Seaded"
5832
5833 #
5834 msgid "Setup"
5835 msgstr "Seadistamine"
5836
5837 #
5838 msgid "Setup Mode"
5839 msgstr "Seadistamise valik"
5840
5841 #
5842 msgid "Setup for the Audio Sync Plugin"
5843 msgstr ""
5844
5845 #
5846 #, python-format
5847 msgid ""
5848 "Shall the USB stick wizard proceed and program the image file %s into flash "
5849 "memory?"
5850 msgstr ""
5851
5852 #
5853 msgid "Sharpness"
5854 msgstr "Teravus"
5855
5856 #
5857 msgid "Short Movies"
5858 msgstr ""
5859
5860 msgid "Short filenames"
5861 msgstr ""
5862
5863 #
5864 msgid "Should this AutoTimer be restricted to a timespan?"
5865 msgstr ""
5866
5867 #
5868 msgid "Should this AutoTimer only match up to a certain event duration?"
5869 msgstr ""
5870
5871 #
5872 msgid ""
5873 "Should timers created by this AutoTimer be recorded to a custom location?"
5874 msgstr ""
5875
5876 #
5877 msgid "Show Info"
5878 msgstr "Näita Infot"
5879
5880 #
5881 msgid "Show Message when Recording starts"
5882 msgstr "Näita kui Salvestus algab"
5883
5884 #
5885 msgid "Show WLAN Status"
5886 msgstr "Näita WiFi Olekut"
5887
5888 #
5889 msgid "Show blinking clock in display during recording"
5890 msgstr "Näita salvestamisel vilkuvat kella"
5891
5892 #
5893 msgid "Show event-progress in channel selection"
5894 msgstr ""
5895
5896 #
5897 msgid "Show in extension menu"
5898 msgstr ""
5899
5900 #
5901 msgid "Show infobar on channel change"
5902 msgstr "Näita kanali vahetusel inforiba"
5903
5904 #
5905 msgid "Show infobar on event change"
5906 msgstr "Näita saate vahetumisel inforiba"
5907
5908 #
5909 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
5910 msgstr "Näita kerimisel inforiba"
5911
5912 #
5913 msgid "Show positioner movement"
5914 msgstr "Näita positsioneeri liikumist"
5915
5916 #
5917 msgid "Show services beginning with"
5918 msgstr "Näita kanalid mis algavad"
5919
5920 #
5921 msgid "Show the radio player..."
5922 msgstr "Kuula raadiot"
5923
5924 #
5925 msgid "Show the tv player..."
5926 msgstr "Näita TV-d"
5927
5928 #
5929 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
5930 msgstr "Näitab WiFi olekut.\n"
5931
5932 #
5933 msgid "Shutdown"
5934 msgstr "Lülita välja"
5935
5936 #
5937 msgid "Shutdown Dreambox after"
5938 msgstr "Lülita välja peale"
5939
5940 #
5941 msgid "Signal Strength:"
5942 msgstr "Signaali tugevus:"
5943
5944 #
5945 msgid "Signal: "
5946 msgstr "Signaal"
5947
5948 #
5949 msgid "Similar"
5950 msgstr "Sarnased"
5951
5952 #
5953 msgid "Similar broadcasts:"
5954 msgstr "Sarnased saated:"
5955
5956 #
5957 msgid "Simple"
5958 msgstr "Lihtne"
5959
5960 #
5961 msgid "Simple titleset (compatibility for legacy players)"
5962 msgstr "Lihtne pealkiri (vanemate pleieritega ühilduv)"
5963
5964 #
5965 msgid "Single"
5966 msgstr "Üksik"
5967
5968 #
5969 msgid "Single EPG"
5970 msgstr "Kanali saatekava"
5971
5972 #
5973 msgid "Single satellite"
5974 msgstr "Üksik satelliit"
5975
5976 #
5977 msgid "Single transponder"
5978 msgstr "Üksik transponder"
5979
5980 #
5981 msgid "Singlestep (GOP)"
5982 msgstr "Pilt-pildilt (GOP)"
5983
5984 #
5985 msgid "Skin"
5986 msgstr "Välimus"
5987
5988 #
5989 msgid "Skins"
5990 msgstr "Välimus"
5991
5992 #
5993 msgid "Sleep Timer"
5994 msgstr "Unetaimer"
5995
5996 #
5997 msgid "Sleep timer action:"
5998 msgstr "Unetaimeri seaded:"
5999
6000 #
6001 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
6002 msgstr "Piltide näitamise aeg (sekundit)"
6003
6004 #
6005 #, python-format
6006 msgid "Slot %d"
6007 msgstr "Pesa %d"
6008
6009 #
6010 msgid "Slovakian"
6011 msgstr "Slovakkia"
6012
6013 #
6014 msgid "Slovenian"
6015 msgstr "Sloveenia"
6016
6017 #
6018 msgid "Slow"
6019 msgstr "Aeglane"
6020
6021 #
6022 msgid "Slow Motion speeds"
6023 msgstr "Aeglustuskiirused"
6024
6025 #
6026 msgid "Software"
6027 msgstr "Alusta"
6028
6029 #
6030 msgid "Software management"
6031 msgstr "Tarkvara haldamine"
6032
6033 #
6034 msgid "Software restore"
6035 msgstr "Tarkvara taaste"
6036
6037 #
6038 msgid "Software update"
6039 msgstr "Tarkvara uuendamine"
6040
6041 #
6042 msgid "Some plugins are not available:\n"
6043 msgstr "Need laiendused  pole saadaval:\n"
6044
6045 #
6046 msgid "Sorry MediaScanner is not installed!"
6047 msgstr "Kahjuks MediaScanner ei ole seadistatud!"
6048
6049 #
6050 msgid "Sorry no backups found!"
6051 msgstr "Ei leidnud varukoopiat"
6052
6053 #
6054 msgid ""
6055 "Sorry your backup destination is not writeable.\n"
6056 "Please choose an other one."
6057 msgstr ""
6058 "Varukoopia asukohta ei leidunud.\n"
6059 "Vali uus asukoht."
6060
6061 #
6062 msgid "Sorry, no Details available!"
6063 msgstr "Kahjuks pole detaile saadaval"
6064
6065 #
6066 msgid "Sorry, video is not available!"
6067 msgstr ""
6068
6069 #
6070 msgid ""
6071 "Sorry, your backup destination is not writeable.\n"
6072 "\n"
6073 "Please choose another one."
6074 msgstr ""
6075 "Varukoopia asukohta ei leidunud.\n"
6076 "\n"
6077 "Vali uus asukoht."
6078
6079 #
6080 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
6081 msgid "Sort A-Z"
6082 msgstr "Tähestikujärj."
6083
6084 #
6085 msgid "Sort AutoTimer"
6086 msgstr ""
6087
6088 #
6089 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
6090 msgid "Sort Time"
6091 msgstr "Ajajärj."
6092
6093 #
6094 msgid "Sound"
6095 msgstr "Heli"
6096
6097 #
6098 msgid "Soundcarrier"
6099 msgstr "Heli kandevsagedus"
6100
6101 #
6102 msgid "South"
6103 msgstr "Lõuna"
6104
6105 #
6106 msgid "South Korea"
6107 msgstr ""
6108
6109 #
6110 msgid "Spain"
6111 msgstr ""
6112
6113 #
6114 msgid "Spanish"
6115 msgstr "Hispaania"
6116
6117 #
6118 msgid "Split preview mode"
6119 msgstr "Poolitatud eelvaate režiim"
6120
6121 #
6122 msgid "Sports"
6123 msgstr ""
6124
6125 #
6126 msgid "Standby"