Merge branch 'bug_537_vobsub' of git.opendreambox.org:/git/enigma2 into bug_537_vobsub
[enigma2.git] / po / pl.po
1 # English translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2010-06-09 10:31+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2010-07-23 12:21+0200\n"
12 "Last-Translator: Mladen <acid-burn@opendreambox.org>\n"
13 "Language-Team: none\n"
14 "Language: pl\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
19 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
20 "X-Generator: Pootle 2.0.3\n"
21
22 msgid ""
23 "\n"
24 "Advanced options and settings."
25 msgstr ""
26 "\n"
27 "Zaawansowane opcje i ustawienia."
28
29 msgid ""
30 "\n"
31 "After pressing OK, please wait!"
32 msgstr ""
33 "\n"
34 "Po wciśnięciu OK czekaj!"
35
36 msgid ""
37 "\n"
38 "Backup your Dreambox settings."
39 msgstr ""
40 "\n"
41 "Kopia ustawień Dreamboxa."
42
43 msgid ""
44 "\n"
45 "Edit the upgrade source address."
46 msgstr ""
47 "\n"
48 "Edytuj adres aktualizacji."
49
50 msgid ""
51 "\n"
52 "Manage extensions or plugins for your Dreambox"
53 msgstr ""
54 "\n"
55 "Zarządzaj rozszerzeniami lub pluginami Dreamboxa"
56
57 msgid ""
58 "\n"
59 "Online update of your Dreambox software."
60 msgstr ""
61 "\n"
62 "Aktualizacja Online oprogramowania Dreamboxa."
63
64 msgid ""
65 "\n"
66 "Press OK on your remote control to continue."
67 msgstr ""
68 "\n"
69 "Wciśnij OK aby kontynuować."
70
71 msgid ""
72 "\n"
73 "Restore your Dreambox settings."
74 msgstr ""
75 "\n"
76 "Przywróć ustawienia Dreamboxa."
77
78 msgid ""
79 "\n"
80 "Restore your Dreambox with a new firmware."
81 msgstr ""
82 "\n"
83 "Przywróć Dreamboxa z nowym softem."
84
85 msgid ""
86 "\n"
87 "Restore your backups by date."
88 msgstr ""
89 "\n"
90 "Przywróć kopie według daty."
91
92 msgid ""
93 "\n"
94 "Scan for local extensions and install them."
95 msgstr ""
96 "\n"
97 "Szukaj lokalnych rozszerzeń i zainstaluj je."
98
99 msgid ""
100 "\n"
101 "Select your backup device.\n"
102 "Current device: "
103 msgstr ""
104 "\n"
105 "Wybierz urządzenie do kopii.\n"
106 "Aktualne urządzenie: "
107
108 msgid ""
109 "\n"
110 "System will restart after the restore!"
111 msgstr ""
112 "\n"
113 "System będzie zrestartowany po przywracaniu!"
114
115 msgid ""
116 "\n"
117 "View, install and remove available or installed packages."
118 msgstr ""
119 "\n"
120 "Widok, instalacja lub usuwanie dostępnych lub zainstalowanych paczek."
121
122 msgid " "
123 msgstr " "
124
125 msgid " Results"
126 msgstr " Wyniki"
127
128 msgid " extensions."
129 msgstr "Rozszerzenia"
130
131 msgid " packages selected."
132 msgstr "Wybrane paczki"
133
134 msgid " updates available."
135 msgstr "Dostępne aktualizacje"
136
137 msgid " wireless networks found!"
138 msgstr "Znaleziono sieć bezprzewodową!"
139
140 #
141 msgid "#000000"
142 msgstr "#000000"
143
144 #
145 msgid "#0064c7"
146 msgstr "#0064c7"
147
148 #
149 msgid "#25062748"
150 msgstr "#25062748"
151
152 #
153 msgid "#389416"
154 msgstr "#389416"
155
156 #
157 msgid "#80000000"
158 msgstr "#80000000"
159
160 #
161 msgid "#80ffffff"
162 msgstr "#80ffffff"
163
164 #
165 msgid "#bab329"
166 msgstr "#bab329"
167
168 #
169 msgid "#f23d21"
170 msgstr "#f23d21"
171
172 #
173 msgid "#ffffff"
174 msgstr "#ffffff"
175
176 #
177 msgid "#ffffffff"
178 msgstr "#ffffffff"
179
180 #
181 msgid "%H:%M"
182 msgstr "%H:%M"
183
184 #
185 #, python-format
186 msgid "%d jobs are running in the background!"
187 msgstr "To %d zadanie jest wykonywane w tle!"
188
189 #
190 #, python-format
191 msgid "%d min"
192 msgstr "%d min"
193
194 #
195 #, python-format
196 msgid "%d services found!"
197 msgstr "%d znalezionych serwisów!"
198
199 #
200 msgid "%d.%B %Y"
201 msgstr "%d.%B %Y"
202
203 #
204 #, python-format
205 msgid "%i ms"
206 msgstr "%i ms"
207
208 #
209 #, python-format
210 msgid ""
211 "%s\n"
212 "(%s, %d MB free)"
213 msgstr ""
214 "%s\n"
215 "(%s, %d MB wolne)"
216
217 #
218 #, python-format
219 msgid "%s (%s)\n"
220 msgstr "%s (%s)\n"
221
222 #
223 msgid "(ZAP)"
224 msgstr "(Przełącz)"
225
226 #
227 msgid "(empty)"
228 msgstr "(puste)"
229
230 #
231 msgid "(show optional DVD audio menu)"
232 msgstr "(pokaż opcjonalne menu ustawień DVD audio)"
233
234 #
235 msgid "* Only available if more than one interface is active."
236 msgstr "* Dostępne tylko gdy więcej niż jeden interfejs jest aktywny."
237
238 #
239 msgid ".NFI Download failed:"
240 msgstr "Ładowanie pliku .NFI nie powiodło się:"
241
242 #
243 msgid ""
244 ".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
245 msgstr ""
246 "Suma kontrolna md5 pliku .NFi została sprawdzona. Możesz bezpiecznie "
247 "flashować tym image'm!"
248
249 #
250 msgid "0"
251 msgstr "0"
252
253 #
254 msgid "1"
255 msgstr "1"
256
257 #
258 msgid "1 wireless network found!"
259 msgstr "Znaleziono 1 sieć bezprzewodową!"
260
261 #
262 msgid "1.0"
263 msgstr "1.0"
264
265 #
266 msgid "1.1"
267 msgstr "1.1"
268
269 #
270 msgid "1.2"
271 msgstr "1.2"
272
273 #
274 msgid "12V output"
275 msgstr "Wyjście 12V"
276
277 #
278 msgid "13 V"
279 msgstr "13 V"
280
281 #
282 msgid "16:10"
283 msgstr "16:10"
284
285 #
286 msgid "16:10 Letterbox"
287 msgstr "16:10 Letterbox"
288
289 #
290 msgid "16:10 PanScan"
291 msgstr "16:10 PanScan"
292
293 #
294 msgid "16:9"
295 msgstr "16:9"
296
297 #
298 msgid "16:9 Letterbox"
299 msgstr "16:9 Letterbox"
300
301 #
302 msgid "16:9 always"
303 msgstr "16:9 zawsze"
304
305 #
306 msgid "18 V"
307 msgstr "18 V"
308
309 #
310 msgid "2"
311 msgstr "2"
312
313 #
314 msgid "3"
315 msgstr "3"
316
317 #
318 msgid "30 minutes"
319 msgstr "30 minut"
320
321 #
322 msgid "4"
323 msgstr "4"
324
325 #
326 msgid "4:3"
327 msgstr "4:3"
328
329 #
330 msgid "4:3 Letterbox"
331 msgstr "4:3 Letterbox"
332
333 #
334 msgid "4:3 PanScan"
335 msgstr "4:3 PanScan"
336
337 #
338 msgid "5"
339 msgstr "5"
340
341 #
342 msgid "5 minutes"
343 msgstr "5 minut"
344
345 #
346 msgid "6"
347 msgstr "6"
348
349 #
350 msgid "60 minutes"
351 msgstr "60 minut"
352
353 #
354 msgid "7"
355 msgstr "7"
356
357 #
358 msgid "8"
359 msgstr "8"
360
361 #
362 msgid "9"
363 msgstr "9"
364
365 #
366 msgid "<Current movielist location>"
367 msgstr "<Bieżąca lokalizacja>"
368
369 #
370 msgid "<Default movie location>"
371 msgstr "<Domyślna lokalizacja>"
372
373 #
374 msgid "<Last timer location>"
375 msgstr "<Ostatnia lokalizacja timera>"
376
377 #
378 msgid "<unknown>"
379 msgstr "<nieznany>"
380
381 #
382 msgid "??"
383 msgstr "??"
384
385 #
386 msgid "A"
387 msgstr "A"
388
389 #
390 #, python-format
391 msgid ""
392 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
393 "Do you want to keep your version?"
394 msgstr ""
395 "Plik konfiguracyjny (%s) został zmodyfikowany od czasu instalacji.\n"
396 "Czy zachować aktualną wersję?"
397
398 msgid "A demo plugin for TPM usage."
399 msgstr "Plugin demo dla użytku TPM."
400
401 #
402 msgid ""
403 "A finished record timer wants to set your\n"
404 "Dreambox to standby. Do that now?"
405 msgstr ""
406 "Timer zakończonego nagrywanie chce ustawić Twojego\n"
407 "Dreamboxa w stan czuwania. Zrobić to teraz?"
408
409 #
410 msgid ""
411 "A finished record timer wants to shut down\n"
412 "your Dreambox. Shutdown now?"
413 msgstr ""
414 "Timer zakończonego nagrywanie chce wyłączyć\n"
415 "Twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
416
417 #
418 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
419 msgstr "Graficzny EPG dla wszystkich usług określonego bukietu"
420
421 #
422 msgid ""
423 "A mount entry with this name already exists!\n"
424 "Update existing entry and continue?\n"
425 msgstr ""
426 "Wpis montowania o tej nazwie już istnieje!\n"
427 "Zaktualizować istniejący wpis i kontynuować?\n"
428
429 #
430 #, python-format
431 msgid ""
432 "A record has been started:\n"
433 "%s"
434 msgstr ""
435 "Nagrywanie rozpoczęło się:\n"
436 "%s"
437
438 #
439 msgid ""
440 "A recording is currently running.\n"
441 "What do you want to do?"
442 msgstr ""
443 "Nagrywanie w toku...\n"
444 "Co chcesz zrobić?"
445
446 #
447 msgid ""
448 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
449 "configure the positioner."
450 msgstr "Nagrywanie w toku. Zakończ nagrywanie przed ustawieniem pozycjonera."
451
452 #
453 msgid ""
454 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
455 "start the satfinder."
456 msgstr ""
457 "Nagrywanie w toku . Zatrzymaj nagrywanie przed uruchomieniem miernika "
458 "sygnału."
459
460 #
461 #, python-format
462 msgid "A required tool (%s) was not found."
463 msgstr "Narzędzie (%s) nie zostało znalezione."
464
465 #
466 msgid "A search for available updates is currently in progress."
467 msgstr "Wyszukiwanie dostępnych aktualizacji w toku."
468
469 #
470 msgid ""
471 "A second configured interface has been found.\n"
472 "\n"
473 "Do you want to disable the second network interface?"
474 msgstr ""
475 "Drugi skonfigurowany interfejs został znaleziony.\n"
476 "\n"
477 "Czy chcesz wyłączyć drugi interfejs sieciowy?"
478
479 #
480 msgid ""
481 "A sleep timer wants to set your\n"
482 "Dreambox to standby. Do that now?"
483 msgstr ""
484 "Wyłącznik czasowy chce ustawićTwojego\n"
485 "Dreamboxa w trybie czuwania. Zrobić to teraz?"
486
487 #
488 msgid ""
489 "A sleep timer wants to shut down\n"
490 "your Dreambox. Shutdown now?"
491 msgstr ""
492 "Wyłącznik czasowy chce wyłączyć\n"
493 "Twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
494
495 #
496 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
497 msgstr "Podgląd stanu dostępnych ikon i działania"
498
499 #
500 msgid ""
501 "A timer failed to record!\n"
502 "Disable TV and try again?\n"
503 msgstr ""
504 "Timer nie mógł nagrać!\n"
505 "Wyłączyć TV i spróbować ponownie?\n"
506
507 #
508 msgid "A/V Settings"
509 msgstr "Ustawienia A/V"
510
511 #
512 msgid "AA"
513 msgstr "AA"
514
515 #
516 msgid "AB"
517 msgstr "AB"
518
519 #
520 msgid "AC3 default"
521 msgstr "AC3 domyślnie"
522
523 #
524 msgid "AC3 downmix"
525 msgstr "AC3 downmix"
526
527 #
528 msgid "Abort"
529 msgstr "Przerwij"
530
531 #
532 msgid "Abort this Wizard."
533 msgstr "Opuść tego kreatora."
534
535 #
536 msgid "About"
537 msgstr "O tunerze..."
538
539 #
540 msgid "About..."
541 msgstr "Informacje o tunerze..."
542
543 #
544 msgid "Accesspoint:"
545 msgstr "Punkt dostępowy:"
546
547 #
548 msgid "Action on long powerbutton press"
549 msgstr "Akcja po długim naciśnięciu Power"
550
551 #
552 msgid "Action on short powerbutton press"
553 msgstr "Akcja po krótkim przyciśnięciu Power"
554
555 #
556 msgid "Action:"
557 msgstr "Akcja:"
558
559 #
560 msgid "Activate Picture in Picture"
561 msgstr "Aktywuj PiP"
562
563 #
564 msgid "Activate network settings"
565 msgstr "Aktywuj ustawienia sieci"
566
567 #
568 msgid "Active"
569 msgstr "Aktywny"
570
571 #
572 msgid ""
573 "Active/\n"
574 "Inactive"
575 msgstr ""
576 "Aktywny/\n"
577 "Niekatywny"
578
579 #
580 msgid "Adapter settings"
581 msgstr "Ustawienia adaptera"
582
583 #
584 msgid "Add"
585 msgstr "Dodaj"
586
587 #
588 msgid "Add Bookmark"
589 msgstr "Dodaj zakładkę"
590
591 #
592 msgid "Add WLAN configuration?"
593 msgstr "Dodać konfigurację WLAN?"
594
595 #
596 msgid "Add a mark"
597 msgstr "Dodaj znacznik"
598
599 #
600 msgid "Add a new NFS or CIFS mount point to your Dreambox."
601 msgstr "Dodaj nowy punkt montowania NFS lub CIFS w Dreamboxie"
602
603 #
604 msgid "Add a new title"
605 msgstr "Dodaj nowy tytuł"
606
607 #
608 msgid "Add network configuration?"
609 msgstr "Dodać konfigurację sieci?"
610
611 #
612 msgid "Add new AutoTimer"
613 msgstr "Dodaj nowy AutoTimer"
614
615 #
616 msgid "Add new network mount point"
617 msgstr "Dodaj nowy punkt montowania sieci"
618
619 #
620 msgid "Add timer"
621 msgstr "Dodaj timer"
622
623 #
624 msgid "Add timer as disabled on conflict"
625 msgstr "Dodaj timer jako wyłączony przy konflikcie"
626
627 #
628 msgid "Add title"
629 msgstr "Dodaj tytuł"
630
631 #
632 msgid "Add to bouquet"
633 msgstr "Dodaj do bukietu"
634
635 #
636 msgid "Add to favourites"
637 msgstr "Dodaj do ulubionych"
638
639 #
640 msgid "Add zap timer instead of record timer?"
641 msgstr "Dodać zap timer zamiast timera nagrywania?"
642
643 #
644 msgid "Added: "
645 msgstr "Dodano: "
646
647 #
648 msgid ""
649 "Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if "
650 "enabled."
651 msgstr "Dołącz ustawienia e2, model dreamboxa, dodatkowe info o tunerze..."
652
653 #
654 msgid "Adds network configuration if enabled."
655 msgstr "Dołącz konfigurację sieci."
656
657 #
658 msgid "Adds wlan configuration if enabled."
659 msgstr "Dołącz konfigurację WLAN."
660
661 #
662 msgid ""
663 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
664 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
665 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
666 "test screens."
667 msgstr ""
668 "Dostosuj ustawienie koloru, żeby wszystkie cienie koloru były rozróżnialne, "
669 "ale wydały się tak nasycone jak tylko możliwie. Jeśli jesteś zadowolony z "
670 "rezultatu wciśnij OK aby wyjść z dostosowania video lub wybierz numer aby "
671 "zobaczyć inny testowy ekran."
672
673 #
674 msgid "Advanced Options"
675 msgstr "Zaawansowane Opcje"
676
677 #
678 msgid "Advanced Software"
679 msgstr "Zaawansowane oprogramowanie"
680
681 #
682 msgid "Advanced Software Plugin"
683 msgstr "Zaawasnowane oprogramowanie pluginu"
684
685 #
686 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
687 msgstr "Zaawansowane ustawienia A/V"
688
689 #
690 msgid "Advanced Video Setup"
691 msgstr "Zawansowana Konfiguracja Wideo"
692
693 #
694 msgid "Advanced restore"
695 msgstr "Zaawansowane przywracanie"
696
697 #
698 msgid "After event"
699 msgstr "Po wydarzeniu"
700
701 #
702 msgid ""
703 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
704 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
705 msgstr ""
706 "Gdy kreator zostanie zakończony, możesz ochronić pojedyncze serwisy. Aby "
707 "dowiedzieć sie więcej jak to uczynić, przeczytaj instrukcję obsługi "
708 "Dreamboxa."
709
710 #
711 msgid "Album"
712 msgstr "Album"
713
714 #
715 msgid "All"
716 msgstr "Wszystkie"
717
718 #
719 msgid "All Satellites"
720 msgstr "Wszystkie satelity"
721
722 #
723 msgid "All Time"
724 msgstr "Cały czas"
725
726 #
727 msgid "All non-repeating timers"
728 msgstr "Wszystkie nie-powtarzane timery"
729
730 #
731 msgid "Allow zapping via Webinterface"
732 msgstr "Zezwól na przełącznie z poziomu Web"
733
734 #
735 msgid "Alpha"
736 msgstr "Przezroczystość"
737
738 #
739 msgid "Alternative radio mode"
740 msgstr "Alternatywny tryb radiowy"
741
742 #
743 msgid "Alternative services tuner priority"
744 msgstr "Alternatywny priorytet usług tunera"
745
746 #
747 msgid "Always ask before sending"
748 msgstr "Zawsze pytaj przed wysłaniem"
749
750 #
751 msgid "Ammount of recordings left"
752 msgstr "Spośród pozostałych nagrań"
753
754 #
755 msgid "An empty filename is illegal."
756 msgstr "Pusta nazwa pliku jest nieldozwolona."
757
758 #
759 msgid "An error occured."
760 msgstr "Wystąpił błąd."
761
762 #
763 msgid "An unknown error occured!"
764 msgstr "Wystąpił nieznany błąd!"
765
766 #
767 msgid "Anonymize crashlog?"
768 msgstr "Anonimowy crashlog"
769
770 #
771 msgid "Arabic"
772 msgstr "Arabski"
773
774 #
775 msgid ""
776 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
777 "\n"
778 msgstr ""
779 "Jesteś pewien że chcesz aktywować tą konfigurację sieci?\n"
780 "\n"
781
782 #
783 msgid ""
784 "Are you sure you want to delete\n"
785 "following backup:\n"
786 msgstr ""
787 "Jesteś pewien że chcesz usunąć\n"
788 "tą kopię zapasową:\n"
789
790 #
791 msgid "Are you sure you want to exit this wizard?"
792 msgstr "Czy chcesz opuścić kreatora?"
793
794 #
795 msgid ""
796 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
797 "\n"
798 msgstr ""
799 "Czy jesteś pewien, że chcesz zrestartować interfejs sieciowy?\n"
800 "\n"
801
802 #
803 msgid ""
804 "Are you sure you want to restore\n"
805 "following backup:\n"
806 msgstr ""
807 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić\n"
808 "daną kopię:\n"
809
810 #
811 msgid ""
812 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
813 "Enigma2 will restart after the restore"
814 msgstr ""
815 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić kopię Enigmy2?\n"
816 "Enigma2 zostanie zrestartowana po przywróceniu"
817
818 #
819 msgid ""
820 "Are you sure you want to save this network mount?\n"
821 "\n"
822 msgstr ""
823 "Jesteś pewien że chcesz zapisać to montowanie sieci?\n"
824 "\n"
825
826 #
827 msgid "Artist"
828 msgstr "Artysta"
829
830 #
831 msgid "Ascending"
832 msgstr "Rosnąco"
833
834 #
835 msgid "Ask before shutdown:"
836 msgstr "Zapytaj przed wyłączeniem:"
837
838 #
839 msgid "Ask user"
840 msgstr "Zapytaj użytkownika"
841
842 #
843 msgid "Aspect Ratio"
844 msgstr "Format obrazu:"
845
846 msgid "Atheros"
847 msgstr "Atheros"
848
849 #
850 msgid "Audio"
851 msgstr "Dźwięk"
852
853 #
854 msgid "Audio Options..."
855 msgstr "Opcje Dźwięku..."
856
857 #
858 msgid "Audio Sync"
859 msgstr "Audio Sync"
860
861 #
862 msgid "Audio Sync Setup"
863 msgstr "Konfiguracja Audio Sync"
864
865 #
866 msgid "Australia"
867 msgstr "Australia"
868
869 #
870 msgid "Author: "
871 msgstr "Autor: "
872
873 #
874 msgid "Authoring mode"
875 msgstr "Tryb autoringu"
876
877 #
878 msgid "Auto"
879 msgstr "Auto"
880
881 #
882 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
883 msgstr "Auto podział rozdzoałów co ? minuty (0=nigdy)"
884
885 #
886 msgid "Auto flesh"
887 msgstr "Auto flesh"
888
889 #
890 msgid "Auto scart switching"
891 msgstr "Auto przełączanie scart"
892
893 #
894 msgid "AutoTimer Editor"
895 msgstr "Edytor AutoTimera"
896
897 #
898 msgid "AutoTimer Filters"
899 msgstr "Filtry AutoTimera"
900
901 #
902 msgid "AutoTimer Services"
903 msgstr "Serwisy AutoTimera"
904
905 #
906 msgid "AutoTimer Settings"
907 msgstr "Ustawienia AutoTimera"
908
909 #
910 msgid "AutoTimer overview"
911 msgstr "Przegląd AutoTimera"
912
913 #
914 msgid "Automatic"
915 msgstr "Automatycznie"
916
917 #
918 msgid "Automatic Scan"
919 msgstr "Automatyczne skanowanie"
920
921 #
922 msgid "Autos & Vehicles"
923 msgstr "Samochody & Pojazdy"
924
925 #
926 msgid "Autowrite timer"
927 msgstr "Zapisz automatycznie Timer"
928
929 #
930 msgid "Available format variables"
931 msgstr "Dostępne zmienne formatu"
932
933 #
934 msgid "B"
935 msgstr "B"
936
937 #
938 msgid "BA"
939 msgstr "BA"
940
941 #
942 msgid "BB"
943 msgstr "BB"
944
945 #
946 msgid "BER"
947 msgstr "BER"
948
949 #
950 msgid "BER:"
951 msgstr "BER:"
952
953 #
954 msgid "Back"
955 msgstr "Powrót"
956
957 #
958 msgid "Background"
959 msgstr "Tło"
960
961 #
962 msgid "Backup done."
963 msgstr "Kopia skończona."
964
965 #
966 msgid "Backup failed."
967 msgstr "Kopia nieudana."
968
969 #
970 msgid "Backup is running..."
971 msgstr "Tworzenie kopii..."
972
973 #
974 msgid "Backup system settings"
975 msgstr "Kopia ustawień systemowych"
976
977 #
978 msgid "Band"
979 msgstr "Pasmo"
980
981 #
982 msgid "Bandwidth"
983 msgstr "Szerokie pasmo"
984
985 #
986 msgid "Begin of \"after event\" timespan"
987 msgstr "Rozpocznij \"po wydarzeniu\" horyzont czasowy"
988
989 #
990 msgid "Begin of timespan"
991 msgstr "Rozpocznij horyzont czasowy"
992
993 #
994 msgid "Begin time"
995 msgstr "Czas rozpoczęcia"
996
997 #
998 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
999 msgstr "Zachowanie 'pauzy' gdy zatrzymany"
1000
1001 #
1002 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
1003 msgstr "Zachowanie przycisku 0 w trybie PiP"
1004
1005 #
1006 msgid "Behavior when a movie is started"
1007 msgstr "Zachowanie gdy film rozpoczęty"
1008
1009 #
1010 msgid "Behavior when a movie is stopped"
1011 msgstr "Zachowanie gdy film zatrzymany"
1012
1013 #
1014 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
1015 msgstr "Zachowanie gdy film osiąga koniec"
1016
1017 #
1018 msgid "Bitrate:"
1019 msgstr "Bitrate:"
1020
1021 #
1022 msgid "Block noise reduction"
1023 msgstr "Blokowa redukcja szumów"
1024
1025 #
1026 msgid "Blue boost"
1027 msgstr "Niebieski"
1028
1029 #
1030 msgid "Bookmarks"
1031 msgstr "Zakładki"
1032
1033 #
1034 msgid "Bouquets"
1035 msgstr "Bukiety"
1036
1037 #
1038 msgid "Brazil"
1039 msgstr "Brazylia"
1040
1041 #
1042 msgid "Brightness"
1043 msgstr "Jasność"
1044
1045 #
1046 msgid "Browse network neighbourhood"
1047 msgstr "Przeglądaj sąsiedztwo sieci"
1048
1049 #
1050 msgid "Burn DVD"
1051 msgstr "Wypal DVD"
1052
1053 #
1054 msgid "Burn existing image to DVD"
1055 msgstr "Nagraj dostępne image na DVD"
1056
1057 msgid "Burn to DVD"
1058 msgstr "Wypal na DVD..."
1059
1060 #
1061 msgid "Bus: "
1062 msgstr "Bus:"
1063
1064 #
1065 msgid ""
1066 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
1067 "displayed."
1068 msgstr "Naciśnięcie przycisku OK spowodyje wyświetlenie pasek info."
1069
1070 #
1071 msgid "C"
1072 msgstr "C"
1073
1074 #
1075 msgid "C-Band"
1076 msgstr "Pasmo C"
1077
1078 msgid "CDInfo"
1079 msgstr "CDInfo"
1080
1081 #
1082 msgid "CI assignment"
1083 msgstr "Zadania CI"
1084
1085 #
1086 msgid "CIFS share"
1087 msgstr "Podział CIFS"
1088
1089 #
1090 msgid "CVBS"
1091 msgstr "CVBS"
1092
1093 #
1094 msgid "Cable"
1095 msgstr "Kablówka"
1096
1097 #
1098 msgid "Cache Thumbnails"
1099 msgstr "Przechowuj miniatury"
1100
1101 msgid "Can't connect to server. Please check your network!"
1102 msgstr "Nie można się połączyć. Sprawdź sieć!"
1103
1104 #
1105 msgid "Canada"
1106 msgstr "Kanada"
1107
1108 #
1109 msgid "Cancel"
1110 msgstr "Anuluj"
1111
1112 #
1113 msgid "Cannot parse feed directory"
1114 msgstr "Nie można odnaleźć katalogu"
1115
1116 #
1117 msgid "Capacity: "
1118 msgstr "Pojemność:"
1119
1120 #
1121 msgid "Card"
1122 msgstr "Karta"
1123
1124 #
1125 msgid "Catalan"
1126 msgstr "Hiszpański"
1127
1128 #
1129 msgid "Center screen at the lower border"
1130 msgstr "Centralny ekran na niższym brzegu"
1131
1132 #
1133 msgid "Center screen at the upper border"
1134 msgstr "Centralny ekran na wyższym brzegu"
1135
1136 #
1137 msgid "Change active delay"
1138 msgstr "Zmień aktywne opóźnienie"
1139
1140 #
1141 msgid "Change bouquets in quickzap"
1142 msgstr "Automatyczna zmiana bukietów"
1143
1144 #
1145 msgid "Change default recording offset?"
1146 msgstr "Zmienić domyślny ofset nagrywania?"
1147
1148 #
1149 msgid "Change dir."
1150 msgstr "Zmień katalog"
1151
1152 #
1153 msgid "Change hostname"
1154 msgstr "Zmień nazwę hosta"
1155
1156 #
1157 msgid "Change pin code"
1158 msgstr "Zmień kod pin"
1159
1160 #
1161 msgid "Change service pin"
1162 msgstr "Zmien pin serwisowy"
1163
1164 #
1165 msgid "Change service pins"
1166 msgstr "Zmień piny serwisowe"
1167
1168 #
1169 msgid "Change setup pin"
1170 msgstr "Zmień pin ustawień"
1171
1172 #
1173 msgid "Change step size"
1174 msgstr "Zmień rozmiar skoku"
1175
1176 #
1177 msgid "Change the hostname of your Dreambox."
1178 msgstr "Zmień nazwę hosta w Dreamboxie."
1179
1180 #
1181 msgid "Channel"
1182 msgstr "Wybierz kanał"
1183
1184 #
1185 msgid "Channel Selection"
1186 msgstr "Wybór kanału"
1187
1188 #
1189 msgid "Channel audio:"
1190 msgstr "Kanał audio:"
1191
1192 #
1193 msgid "Channel not in services list"
1194 msgstr "Kanału nie ma na liście serwisów"
1195
1196 #
1197 msgid "Channel:"
1198 msgstr "Kanał:"
1199
1200 #
1201 msgid "Channellist menu"
1202 msgstr "Menu listy kanałów"
1203
1204 #
1205 msgid "Channels"
1206 msgstr "Kanały"
1207
1208 #
1209 msgid "Chap."
1210 msgstr "Rozdz."
1211
1212 #
1213 msgid "Chapter"
1214 msgstr "Rozdział"
1215
1216 #
1217 msgid "Chapter:"
1218 msgstr "Rozdział:"
1219
1220 #
1221 msgid "Check"
1222 msgstr "Sprawdź"
1223
1224 #
1225 msgid "Checking Filesystem..."
1226 msgstr "Sprawdź System Plików..."
1227
1228 #
1229 msgid "Choose Tuner"
1230 msgstr "Wybierz tuner"
1231
1232 #
1233 msgid "Choose a wireless network"
1234 msgstr "Wybierz sieć bezprzewodową"
1235
1236 #
1237 msgid "Choose backup files"
1238 msgstr "Wybierz pliki do kopii"
1239
1240 #
1241 msgid "Choose backup location"
1242 msgstr "Wybierz miejsce kopii"
1243
1244 #
1245 msgid "Choose bouquet"
1246 msgstr "Wybierz bukiet"
1247
1248 #
1249 msgid "Choose target folder"
1250 msgstr "Wybierz folder docelowy"
1251
1252 #
1253 msgid "Choose upgrade source"
1254 msgstr "Wybierz źródło aktualizacji"
1255
1256 #
1257 msgid "Choose your Skin"
1258 msgstr "Wybierz Skina"
1259
1260 #
1261 msgid "Circular left"
1262 msgstr "Kołój w lewo"
1263
1264 #
1265 msgid "Circular right"
1266 msgstr "Kołój w prawo"
1267
1268 #
1269 msgid "Classic"
1270 msgstr "Klasyczny"
1271
1272 #
1273 msgid "Cleanup"
1274 msgstr "Czyść"
1275
1276 #
1277 msgid "Cleanup Wizard"
1278 msgstr "Kreator czyszczenia"
1279
1280 #
1281 msgid "Cleanup Wizard settings"
1282 msgstr "Kreator czyszczenia"
1283
1284 #
1285 msgid "CleanupWizard"
1286 msgstr "Kreator czyszczenia"
1287
1288 #
1289 msgid "Clear before scan"
1290 msgstr "Czyść przed skanowaniem"
1291
1292 #
1293 msgid "Clear history on Exit:"
1294 msgstr "Wyczyść historię przy wyjsciu:"
1295
1296 #
1297 msgid "Clear log"
1298 msgstr "Wyczyść log"
1299
1300 #
1301 msgid "Close"
1302 msgstr "Zamknij"
1303
1304 #
1305 msgid "Close and forget changes"
1306 msgstr "Zamknij i opuść zmiany"
1307
1308 #
1309 msgid "Close and save changes"
1310 msgstr "Zamknij i zapisz zmiany"
1311
1312 #
1313 msgid "Close title selection"
1314 msgstr "Zamknij wybór tytułu"
1315
1316 #
1317 msgid "Code rate high"
1318 msgstr "Poziom kodu wysoki"
1319
1320 #
1321 msgid "Code rate low"
1322 msgstr "Poziom kodu niski"
1323
1324 #
1325 msgid "Coderate HP"
1326 msgstr "Poziom kodu HP"
1327
1328 #
1329 msgid "Coderate LP"
1330 msgstr "Poziom kodu LP"
1331
1332 #
1333 msgid "Collection name"
1334 msgstr "Nazwa kolekcji"
1335
1336 #
1337 msgid "Collection settings"
1338 msgstr "Ustawienia kolekcji"
1339
1340 #
1341 msgid "Color Format"
1342 msgstr "Format kolorów"
1343
1344 #
1345 msgid "Comedy"
1346 msgstr "Komedia"
1347
1348 #
1349 msgid "Command execution..."
1350 msgstr "Wykonywanie polecenia..."
1351
1352 #
1353 msgid "Command order"
1354 msgstr "Kolejność poleceń"
1355
1356 #
1357 msgid "Committed DiSEqC command"
1358 msgstr "Komenda DiSEqC Commited"
1359
1360 #
1361 msgid "Common Interface"
1362 msgstr "Moduł Dostępu"
1363
1364 #
1365 msgid "Common Interface Assignment"
1366 msgstr "Zadania Modułu CI"
1367
1368 #
1369 msgid "CommonInterface"
1370 msgstr "Moduł CI"
1371
1372 #
1373 msgid "Communication"
1374 msgstr "Komunikacja"
1375
1376 #
1377 msgid "Compact Flash"
1378 msgstr "Compact Flash"
1379
1380 #
1381 msgid "Complete"
1382 msgstr "Zakończ"
1383
1384 #
1385 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
1386 msgstr "Kompleksowe (pozwala mixować ścieżki audio i aspekty)"
1387
1388 msgid "Composition of the recording filenames"
1389 msgstr "Skład nazwy nagrania"
1390
1391 #
1392 msgid "Configuration Mode"
1393 msgstr "Tryb konfiguracji"
1394
1395 #
1396 msgid "Configuration for the Webinterface"
1397 msgstr "Konfigracja Webinterfejsu"
1398
1399 #
1400 msgid "Configure AutoTimer behavior"
1401 msgstr "Ustaw zachowanie AutoTimera"
1402
1403 #
1404 msgid "Configure interface"
1405 msgstr "Konfiguracja interfejsu"
1406
1407 #
1408 msgid "Configure nameservers"
1409 msgstr "Konfiguracja nameservera"
1410
1411 #
1412 msgid "Configure your internal LAN"
1413 msgstr "Skonfiguruj wewnętrzną sieć LAN"
1414
1415 #
1416 msgid "Configure your network again"
1417 msgstr "Ponowna konfiguracja sieci"
1418
1419 #
1420 msgid "Configure your wireless LAN again"
1421 msgstr "Skonfiguruj ponownie bezprzewodową sieć LAN"
1422
1423 #
1424 msgid "Configuring"
1425 msgstr "Konfigurowanie"
1426
1427 #
1428 msgid "Conflicting timer"
1429 msgstr "Konflikt timera"
1430
1431 #
1432 msgid "Connect"
1433 msgstr "Połącz"
1434
1435 #
1436 msgid "Connect to a Wireless Network"
1437 msgstr "Połącz z siecią bezprzewodową"
1438
1439 #
1440 msgid "Connected to"
1441 msgstr "Podłączony do"
1442
1443 #
1444 msgid "Connected!"
1445 msgstr "Połączony!"
1446
1447 #
1448 msgid "Constellation"
1449 msgstr "Konstelacja"
1450
1451 #
1452 msgid "Content does not fit on DVD!"
1453 msgstr "Zawartość nie pasuje do DVD!"
1454
1455 #
1456 msgid "Continue in background"
1457 msgstr "Kontynuuj w tle"
1458
1459 #
1460 msgid "Continue playing"
1461 msgstr "Kontynuuj odtwarzanie"
1462
1463 #
1464 msgid "Contrast"
1465 msgstr "Kontrast"
1466
1467 #
1468 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
1469 msgstr "Połączenie z Dreambox .NFI Image Serwerem nie powiodło sie:"
1470
1471 #
1472 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
1473 msgstr "Nie mogę odczytać nośnika. Czy nośnik znajduje się w czytniku?"
1474
1475 #
1476 msgid "Could not open Picture in Picture"
1477 msgstr "Nie mozna otworzyć PiP"
1478
1479 #
1480 #, python-format
1481 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
1482 msgstr "Nie można nagrać z powodu konfliktu timera %s"
1483
1484 #
1485 msgid "Crashlog settings"
1486 msgstr "Ustawienia crashlog"
1487
1488 #
1489 msgid "CrashlogAutoSubmit"
1490 msgstr "CrashlogAutoSubmit"
1491
1492 #
1493 msgid "CrashlogAutoSubmit settings"
1494 msgstr "Ustawienia crashlog"
1495
1496 #
1497 msgid "CrashlogAutoSubmit settings..."
1498 msgstr "Ustawienia crashlog..."
1499
1500 #
1501 msgid ""
1502 "Crashlogs found!\n"
1503 "Send them to Dream Multimedia?"
1504 msgstr ""
1505 "Znaleziono crashlog(i)!\n"
1506 "Wysłać do DreamMultimedia?"
1507
1508 #
1509 msgid "Create DVD-ISO"
1510 msgstr "Stwórz DVD-ISO"
1511
1512 #
1513 msgid "Create a new AutoTimer."
1514 msgstr "Stwórz nowy AutoTimer."
1515
1516 #
1517 msgid "Create a new timer using the classic editor"
1518 msgstr "Stwórz nowy timer używając klasycznego edytora"
1519
1520 #
1521 msgid "Create a new timer using the wizard"
1522 msgstr "Stwórz nowy timer używając kreatora"
1523
1524 #
1525 msgid "Create movie folder failed"
1526 msgstr "Tworzenie katalogu filmu nie powiodło się"
1527
1528 #
1529 #, python-format
1530 msgid "Creating directory %s failed."
1531 msgstr "Utworzenie katalogu %s nie powiodło się."
1532
1533 #
1534 msgid "Creating partition failed"
1535 msgstr "Tworzenie partycji nie powiodło się"
1536
1537 #
1538 msgid "Croatian"
1539 msgstr "Chorwacki"
1540
1541 #
1542 msgid "Current Transponder"
1543 msgstr "Aktualny Transponder"
1544
1545 #
1546 msgid "Current settings:"
1547 msgstr "Aktualne ustawienia:"
1548
1549 #
1550 msgid "Current value: "
1551 msgstr "Obecna wartość: "
1552
1553 #
1554 msgid "Current version:"
1555 msgstr "Aktualna wersja:"
1556
1557 #
1558 #, python-format
1559 msgid "Custom (%s)"
1560 msgstr "Zwykły (%s)"
1561
1562 #
1563 msgid "Custom location"
1564 msgstr "Niestandardowa lokalizacja"
1565
1566 #
1567 msgid "Custom offset"
1568 msgstr "Niestandardowy offset"
1569
1570 #
1571 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
1572 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '1'/'3'"
1573
1574 #
1575 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
1576 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '4'/'6'"
1577
1578 #
1579 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
1580 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '7'/'9'"
1581
1582 #
1583 msgid "Customize"
1584 msgstr "Konfiguracja"
1585
1586 #
1587 msgid "Cut"
1588 msgstr "Wytnij"
1589
1590 #
1591 msgid "Cutlist editor..."
1592 msgstr "Edytor cięcia filmu..."
1593
1594 #
1595 msgid "Czech"
1596 msgstr "Czeski"
1597
1598 #
1599 msgid "Czech Republic"
1600 msgstr "Czechy"
1601
1602 #
1603 msgid "D"
1604 msgstr "D"
1605
1606 #
1607 msgid "DHCP"
1608 msgstr "DHCP"
1609
1610 #
1611 msgid "DUAL LAYER DVD"
1612 msgstr "DUAL LAYER DVD"
1613
1614 #
1615 msgid "DVB-S"
1616 msgstr "DVB-S"
1617
1618 #
1619 msgid "DVB-S2"
1620 msgstr "DVB-S2"
1621
1622 #
1623 msgid "DVD File Browser"
1624 msgstr "Przeglądarka DVD"
1625
1626 #
1627 msgid "DVD Player"
1628 msgstr "Odtwarzacz DVD"
1629
1630 #
1631 msgid "DVD Titlelist"
1632 msgstr "Tytuły DVD"
1633
1634 #
1635 msgid "DVD media toolbox"
1636 msgstr "Narzedzia nośnika DVD"
1637
1638 #
1639 msgid "Danish"
1640 msgstr "Duński"
1641
1642 #
1643 msgid "Date"
1644 msgstr "Data"
1645
1646 #
1647 msgid "Decide if you want to enable or disable the Cleanup Wizard."
1648 msgstr "Zdecyduj czy włączyć lub wyłączyc kreator czyszczenia"
1649
1650 #
1651 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
1652 msgstr "Zdecyduj co powinno być zrobione gdy crashlogi zostaną znalezione."
1653
1654 #
1655 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
1656 msgstr "Zdecyduj co powino sie wydarzyć po złożeniu crashlogów."
1657
1658 #
1659 msgid "Decrease delay"
1660 msgstr "Zmniejsz opóźnienie"
1661
1662 #
1663 #, python-format
1664 msgid "Decrease delay by %i ms (can be set)"
1665 msgstr "Zwiększ opóźnienie o %i ms (można ustawić)"
1666
1667 #
1668 msgid "Deep Standby"
1669 msgstr "Głębokie Czuwanie"
1670
1671 #
1672 msgid "Default"
1673 msgstr "Domyślny"
1674
1675 #
1676 msgid "Default Settings"
1677 msgstr "Ustawienia Domyślne"
1678
1679 #
1680 msgid "Default movie location"
1681 msgstr "Domyślna lokalizacja"
1682
1683 #
1684 msgid "Default services lists"
1685 msgstr "Standardowa lista serwisów"
1686
1687 #
1688 msgid "Defaults"
1689 msgstr "Domyślne"
1690
1691 #
1692 msgid "Delay"
1693 msgstr "Opóźnienie"
1694
1695 #
1696 msgid "Delete"
1697 msgstr "Usuń"
1698
1699 #
1700 msgid "Delete crashlogs"
1701 msgstr "Usuń crashlogi"
1702
1703 #
1704 msgid "Delete entry"
1705 msgstr "Skasuj wpis"
1706
1707 #
1708 msgid "Delete failed!"
1709 msgstr "Kasowanie nie powiodło się!"
1710
1711 #
1712 msgid "Delete mount"
1713 msgstr "Usuń montowanie"
1714
1715 #
1716 #, python-format
1717 msgid ""
1718 "Delete no more configured satellite\n"
1719 "%s?"
1720 msgstr ""
1721 "Czy usunąć nie skonfigurowanego satelitę\n"
1722 "%s?"
1723
1724 #
1725 msgid "Descending"
1726 msgstr "Malejąco"
1727
1728 #
1729 msgid "Description"
1730 msgstr "Opis"
1731
1732 #
1733 msgid "Deselect"
1734 msgstr "Odznacz"
1735
1736 #
1737 msgid "Destination directory"
1738 msgstr "Katalog docelowy"
1739
1740 #
1741 msgid "Details for extension: "
1742 msgstr "Szczegóły rozszerzenia: "
1743
1744 #
1745 msgid "Detected HDD:"
1746 msgstr "Wykryto Hdd:"
1747
1748 #
1749 msgid "Detected NIMs:"
1750 msgstr "Wykryto NIMs:"
1751
1752 #
1753 msgid "DiSEqC"
1754 msgstr "DiSEqC"
1755
1756 #
1757 msgid "DiSEqC A/B"
1758 msgstr "DiSEqC A/B"
1759
1760 #
1761 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
1762 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
1763
1764 #
1765 msgid "DiSEqC mode"
1766 msgstr "Tryb DiSEqC"
1767
1768 #
1769 msgid "DiSEqC repeats"
1770 msgstr "Ilość powtorzeń DiSEqC"
1771
1772 #
1773 msgid "DiSEqC-Tester settings"
1774 msgstr "DiSEqC- ustawienia testera"
1775
1776 #
1777 msgid "Dialing:"
1778 msgstr "Wybieranie:"
1779
1780 #
1781 msgid "Digital contour removal"
1782 msgstr "Cyfrowe usunięcie konturu"
1783
1784 #
1785 msgid "Dir:"
1786 msgstr "Katalog:"
1787
1788 #
1789 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
1790 msgstr "Bezpośrednie odtwarzanie podczepionych tytułów bez menu"
1791
1792 #
1793 #, python-format
1794 msgid "Directory %s nonexistent."
1795 msgstr "Katalog %s nie istnieje"
1796
1797 #
1798 msgid "Directory browser"
1799 msgstr "Przeglądarka katalogów"
1800
1801 #
1802 msgid "Disable"
1803 msgstr "Wyłącz"
1804
1805 #
1806 msgid "Disable Picture in Picture"
1807 msgstr "Wyłącz PiP"
1808
1809 #
1810 msgid "Disable Subtitles"
1811 msgstr "Wyłącz napisy"
1812
1813 #
1814 msgid "Disable crashlog reporting"
1815 msgstr "Wyłącz raportowanie o crashlogach"
1816
1817 #
1818 msgid "Disable timer"
1819 msgstr "Wyłącz timer"
1820
1821 #
1822 msgid "Disabled"
1823 msgstr "Wyłączone"
1824
1825 #
1826 msgid "Discard changes and close plugin"
1827 msgstr "Odrzuć zmiany i zamknij plugin"
1828
1829 #
1830 msgid "Discard changes and close screen"
1831 msgstr "Odrzuć zmiany i opuść ekran"
1832
1833 #
1834 msgid "Disconnect"
1835 msgstr "Rozłącz"
1836
1837 #
1838 msgid "Dish"
1839 msgstr "Antena"
1840
1841 #
1842 msgid "Display 16:9 content as"
1843 msgstr "Wyświetlaj zawartość 16:9 jako"
1844
1845 #
1846 msgid "Display 4:3 content as"
1847 msgstr "Wyświetlaj zawartość 4:3 jako"
1848
1849 #
1850 msgid "Display >16:9 content as"
1851 msgstr "Wyświetlaj zawartość 16:9 jako"
1852
1853 #
1854 msgid "Display Setup"
1855 msgstr "Ustawienia OLED"
1856
1857 #
1858 msgid "Display and Userinterface"
1859 msgstr "Wyświetlanie i Interfejs użytkownika"
1860
1861 #
1862 msgid "Display search results by:"
1863 msgstr "Pokaż rezultat wyszukiwania wg:"
1864
1865 #
1866 #, python-format
1867 msgid ""
1868 "Do you really want to REMOVE\n"
1869 "the plugin \"%s\"?"
1870 msgstr ""
1871 "Czy chcesz USUNĄĆ\n"
1872 "plugina \"%s\"?"
1873
1874 #
1875 msgid ""
1876 "Do you really want to check the filesystem?\n"
1877 "This could take lots of time!"
1878 msgstr ""
1879 "Czy na pewno chcesz sprawdzić sysem plików?\n"
1880 "Czynność może zająć dużo czasu!"
1881
1882 #
1883 #, python-format
1884 msgid "Do you really want to delete %s?"
1885 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć %s?"
1886
1887 #
1888 #, python-format
1889 msgid ""
1890 "Do you really want to download\n"
1891 "the plugin \"%s\"?"
1892 msgstr ""
1893 "Czy chcesz ściągnąć\n"
1894 "plugina \"%s\" ?"
1895
1896 #
1897 msgid "Do you really want to exit?"
1898 msgstr "Czy na pewno chcesz wyjść?"
1899
1900 #
1901 msgid ""
1902 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
1903 "All data on the disk will be lost!"
1904 msgstr ""
1905 "Czy chcesz zainicjować Hdd?\n"
1906 "Wszystkie dane na dysku zostaną skasowane!"
1907
1908 #
1909 #, python-format
1910 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
1911 msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć katalog %s z dysku?"
1912
1913 #
1914 #, python-format
1915 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
1916 msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć zakładke %s?"
1917
1918 #
1919 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
1920 msgstr "Czy chcesz nagrać tę kolekcje na nosniku DVD?"
1921
1922 #
1923 msgid "Do you want to do a service scan?"
1924 msgstr "Czy chcesz przeprowadzić skanowanie serwisów?"
1925
1926 #
1927 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
1928 msgstr "Czy chcesz wykonać kolejne ręczne skanowanie?"
1929
1930 #
1931 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
1932 msgstr "Czy chcesz włączyć kontrole rodzicielską w Twoim Dreamboxie?"
1933
1934 #
1935 msgid "Do you want to enter a username and password for this host?\n"
1936 msgstr "Czy chcesz wpisać nazwę użytkownika i hasło dla tego hosta?\n"
1937
1938 #
1939 msgid "Do you want to install default sat lists?"
1940 msgstr "Czy chcesz zainstalować domyślna listę satelit?"
1941
1942 #
1943 msgid "Do you want to install the package:\n"
1944 msgstr "Chcesz zainstalowac paczkę:\n"
1945
1946 #
1947 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
1948 msgstr "Czy chcesz odtwarzać DVD znajdujące się w czytniku?"
1949
1950 #
1951 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
1952 msgstr "Czy chcesz obejrzeć DVD przed jego nagraniem?"
1953
1954 #
1955 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
1956 msgstr "Chcesz uruchomić ponownie Dreamboxa?"
1957
1958 #
1959 msgid "Do you want to remove the package:\n"
1960 msgstr "Chcesz usunąć paczkę:\n"
1961
1962 #
1963 msgid "Do you want to restore your settings?"
1964 msgstr "Czy chcesz przywrócić swoje ustawienia?"
1965
1966 #
1967 msgid "Do you want to resume this playback?"
1968 msgstr "Czy chcesz wznowić odtwarzanie?"
1969
1970 #
1971 msgid "Do you want to see more entries?"
1972 msgstr "Chcesz zobaczyć wiecej wpisow?"
1973
1974 #
1975 msgid ""
1976 "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you "
1977 "if needed?"
1978 msgstr "Czy dołączyć twój adres email i nazwę jeśli będzie trzeba?"
1979
1980 #
1981 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
1982 msgstr "Chcesz zaktualizować Dreamboxa?"
1983
1984 #
1985 msgid ""
1986 "Do you want to update your Dreambox?\n"
1987 "After pressing OK, please wait!"
1988 msgstr ""
1989 "Czy chcesz zaktualizować Dreamboxa?\n"
1990 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
1991
1992 #
1993 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
1994 msgstr "Chcesz zaktualizować paczkę:\n"
1995
1996 #
1997 msgid "Do you want to view a tutorial?"
1998 msgstr "Czy chcesz zobaczyć wprowadzenie?"
1999
2000 #
2001 msgid "Don't ask, just send"
2002 msgstr "Nie pytaj tylko wyślij"
2003
2004 #
2005 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
2006 msgstr "Nie zatrzymuj aktualnego wydarzenia ale wyłącz nadchodzące"
2007
2008 #
2009 #, python-format
2010 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
2011 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów"
2012
2013 #
2014 #, python-format
2015 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
2016 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów z %d błędami"
2017
2018 #
2019 msgid "Download"
2020 msgstr "Ładuj"
2021
2022 #
2023 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
2024 msgstr "Ładuj pliki .NFI z USB Flasher"
2025
2026 #
2027 msgid "Download Plugins"
2028 msgstr "Pobierz pluginy"
2029
2030 #
2031 msgid "Download Video"
2032 msgstr "Pobierz film"
2033
2034 #
2035 msgid "Download location"
2036 msgstr "Folder pobierania:"
2037
2038 #
2039 msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
2040 msgstr "Ładowanie image'a z USB flasher'a nie powiodło się:"
2041
2042 #
2043 msgid "Downloadable new plugins"
2044 msgstr "Nowe pluginy do pobrania"
2045
2046 #
2047 msgid "Downloadable plugins"
2048 msgstr "Pluginy do pobrania"
2049
2050 #
2051 msgid "Downloading"
2052 msgstr "Pobieranie..."
2053
2054 #
2055 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
2056 msgstr "Pobieranie informacji o pluginach. Proszę czekać..."
2057
2058 #
2059 msgid "Downloading screenshots. Please wait..."
2060 msgstr "Pobieranie obrazów. Proszę czekać..."
2061
2062 #
2063 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
2064 msgstr "Format danych DVD (kompatybilny z HDTV)"
2065
2066 #
2067 msgid "Dreambox software because updates are available."
2068 msgstr "Oprogramowanie dreamboxa ponieważ aktualizacje są dostępne"
2069
2070 #
2071 msgid "Duration: "
2072 msgstr "Trwanie: "
2073
2074 #
2075 msgid "Dutch"
2076 msgstr "Holenderski"
2077
2078 #
2079 msgid "Dynamic contrast"
2080 msgstr "Dynamiczny kontrast"
2081
2082 #
2083 msgid "E"
2084 msgstr "E"
2085
2086 #
2087 msgid "EPG Selection"
2088 msgstr "Wybór EPG"
2089
2090 #
2091 msgid "EPG encoding"
2092 msgstr "Kodowanie EPG"
2093
2094 #
2095 #, python-format
2096 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
2097 msgstr "BŁĄD - skanowanie (%s) nie powiodło się!"
2098
2099 #
2100 msgid "East"
2101 msgstr "Wschód"
2102
2103 #
2104 msgid "Edit"
2105 msgstr "Edytuj"
2106
2107 #
2108 msgid "Edit AutoTimer"
2109 msgstr "Edytuj AutoTimer"
2110
2111 #
2112 msgid "Edit AutoTimer filters"
2113 msgstr "Edytuj filtry AutoTimera"
2114
2115 #
2116 msgid "Edit AutoTimer services"
2117 msgstr "Edytuj serwisy AutoTimera"
2118
2119 #
2120 msgid "Edit DNS"
2121 msgstr "Edytuj DNS"
2122
2123 #
2124 msgid "Edit Timers and scan for new Events"
2125 msgstr "Edytuj timery i skanuj po nowe wydarzenia"
2126
2127 #
2128 msgid "Edit Title"
2129 msgstr "Edytuj Tytuł"
2130
2131 #
2132 msgid "Edit bouquets list"
2133 msgstr "Edytuj listę bukietów"
2134
2135 #
2136 msgid "Edit chapters of current title"
2137 msgstr "Edycja rozdziału"
2138
2139 #
2140 msgid "Edit new timer defaults"
2141 msgstr "Edytuj domyślne timery"
2142
2143 #
2144 msgid "Edit selected AutoTimer"
2145 msgstr "Edytuj wybrany AutoTimer"
2146
2147 #
2148 msgid "Edit services list"
2149 msgstr "Edytuj listę serwisów"
2150
2151 #
2152 msgid "Edit settings"
2153 msgstr "Edytuj ustawienia"
2154
2155 #
2156 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
2157 msgstr "Edytuj ustawienia servera nazw Dreamboxa.\n"
2158
2159 #
2160 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
2161 msgstr "Edytuj ustawienia sieci Dreamboxa.\n"
2162
2163 #
2164 msgid "Edit title"
2165 msgstr "Edytuj tytuł"
2166
2167 #
2168 msgid "Edit upgrade source url."
2169 msgstr "Edytuj adres aktualizacji"
2170
2171 #
2172 msgid "Editing"
2173 msgstr "Edytowanie"
2174
2175 #
2176 msgid "Editor for new AutoTimers"
2177 msgstr "Edytor dla nowych AutoTimerów"
2178
2179 #
2180 msgid "Education"
2181 msgstr "Nauka"
2182
2183 #
2184 msgid "Electronic Program Guide"
2185 msgstr "Elektroniczny Przewodnik Programowy"
2186
2187 #
2188 msgid "Enable"
2189 msgstr "Włącz"
2190
2191 #
2192 msgid "Enable /media"
2193 msgstr "Włącz katalog /media"
2194
2195 #
2196 msgid "Enable 5V for active antenna"
2197 msgstr "Włącz 5V dla aktywnej anteny"
2198
2199 #
2200 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
2201 msgstr "Włączyć kreatora czyszczenia?"
2202
2203 #
2204 msgid "Enable Filtering"
2205 msgstr "Włącz filtrowanie"
2206
2207 #
2208 msgid "Enable HTTP Access"
2209 msgstr "Włącz dostęp HTTP"
2210
2211 #
2212 msgid "Enable HTTP Authentication"
2213 msgstr "Włącz autoryzację HTTP"
2214
2215 #
2216 msgid "Enable HTTPS Access"
2217 msgstr "Włącz dostęp HTTPS"
2218
2219 #
2220 msgid "Enable HTTPS Authentication"
2221 msgstr "Włącz autoryzację HTTPS"
2222
2223 #
2224 msgid "Enable Service Restriction"
2225 msgstr "Włącz ograniczenia serwisu"
2226
2227 #
2228 msgid "Enable Streaming Authentication"
2229 msgstr "Włącz autoryzację streamingu"
2230
2231 #
2232 msgid "Enable multiple bouquets"
2233 msgstr "Włącz tryb wielu bukietów"
2234
2235 #
2236 msgid "Enable parental control"
2237 msgstr "Włącz kontrolę rodzicielską"
2238
2239 #
2240 msgid ""
2241 "Enable this to be able to access the AutoTimer Overview from within the "
2242 "extension menu."
2243 msgstr "Włącz to aby mieć dostęp do opisu AutoTimera z menu rozszerzeń"
2244
2245 #
2246 msgid "Enable timer"
2247 msgstr "Włącz timer"
2248
2249 #
2250 msgid "Enabled"
2251 msgstr "Włączone"
2252
2253 #
2254 msgid ""
2255 "Encoding the channel uses for it's EPG data. You only need to change this if "
2256 "you're searching for special characters like the german umlauts."
2257 msgstr ""
2258 "Kodowanie kanału uzywa do tego danych EPG. Zmień to tylko wtedy gdy szukasz "
2259 "specjalnych znaków jak np. niemieckie umlauty"
2260
2261 #
2262 msgid "Encrypted: "
2263 msgstr "Odkodowany:"
2264
2265 #
2266 msgid "Encryption"
2267 msgstr "Szyfrowanie"
2268
2269 #
2270 msgid "Encryption Key"
2271 msgstr "Klucz szyfrujący"
2272
2273 #
2274 msgid "Encryption Keytype"
2275 msgstr "Typ klucza kodowania"
2276
2277 #
2278 msgid "Encryption Type"
2279 msgstr "Typ szyfrowania"
2280
2281 #
2282 msgid "Encryption:"
2283 msgstr "Kodowanie:"
2284
2285 #
2286 msgid "End of \"after event\" timespan"
2287 msgstr "Koniec \"po wydarzeniu\" horyzontu czasowego"
2288
2289 #
2290 msgid "End of timespan"
2291 msgstr "Koniec horyzontu czasowego"
2292
2293 #
2294 msgid "End time"
2295 msgstr "Czas zakończenia"
2296
2297 #
2298 msgid "EndTime"
2299 msgstr "Czas zakończenia"
2300
2301 #
2302 msgid "English"
2303 msgstr "Angielski"
2304
2305 #
2306 msgid ""
2307 "Enigma2 Skinselector\n"
2308 "\n"
2309 "If you experience any problems please contact\n"
2310 "stephan@reichholf.net\n"
2311 "\n"
2312 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2313 msgstr ""
2314 "Wybór skinów w Enigma2\n"
2315 "\n"
2316 "Jesli doświadczyłeś jakiś problemów skontaktuj się z\n"
2317 "stephan@reichholf.net\n"
2318 "\n"
2319 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2320
2321 #
2322 msgid "Enter Fast Forward at speed"
2323 msgstr "Przejdź do przodu bardzo szybko"
2324
2325 #
2326 msgid "Enter IP to scan..."
2327 msgstr "Wpisz IP do skanowania..."
2328
2329 #
2330 msgid "Enter Rewind at speed"
2331 msgstr "Przejdź wstecz bardzo szybko"
2332
2333 #
2334 msgid "Enter main menu..."
2335 msgstr "Wejdź do menu głównego..."
2336
2337 #
2338 msgid "Enter new hostname for your Dreambox"
2339 msgstr "Wpisz nową nazwę hosta dla Dreamboxa"
2340
2341 #
2342 msgid "Enter options:"
2343 msgstr "Wpisz opcje:"
2344
2345 #
2346 msgid "Enter password:"
2347 msgstr "Wpisz hasło:"
2348
2349 #
2350 msgid "Enter pin code"
2351 msgstr "Wpisz pin"
2352
2353 #
2354 msgid "Enter share directory:"
2355 msgstr "Wpisz katalog udostępniony:"
2356
2357 #
2358 msgid "Enter share name:"
2359 msgstr "Wpisz nazwę udostępniania:"
2360
2361 #
2362 msgid "Enter the service pin"
2363 msgstr "Wpisz Pin serwisu"
2364
2365 #
2366 msgid "Enter user and password for host: "
2367 msgstr "Wpisz uzytkownika i hasło dla hosta: "
2368
2369 #
2370 msgid "Enter username:"
2371 msgstr "Wpisz nazwę użytkownika:"
2372
2373 #
2374 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
2375 msgstr "Wpisz swój adres email jeśli trzeba"
2376
2377 #
2378 msgid "Enter your search term(s)"
2379 msgstr "Wpisz wyraz do wyszukania..."
2380
2381 #
2382 msgid "Entertainment"
2383 msgstr "Rozrywka"
2384
2385 #
2386 msgid "Error"
2387 msgstr "Błąd"
2388
2389 #
2390 msgid "Error executing plugin"
2391 msgstr "Błąd wykonania wtyczki"
2392
2393 #
2394 #, python-format
2395 msgid ""
2396 "Error: %s\n"
2397 "Retry?"
2398 msgstr ""
2399 "Błąd: %s\n"
2400 "Ponowić?"
2401
2402 #
2403 msgid "Estonian"
2404 msgstr "Estoński"
2405
2406 #
2407 msgid "Eventview"
2408 msgstr "Widok wydarzenia"
2409
2410 #
2411 msgid "Everything is fine"
2412 msgstr "Wszystko jest OK"
2413
2414 #
2415 msgid "Exact match"
2416 msgstr "Dokładne dopasowanie"
2417
2418 msgid "Exceeds dual layer medium!"
2419 msgstr "Przekroczona pojemność nośnika dual layer!"
2420
2421 #
2422 msgid "Exclude"
2423 msgstr "Wyklucz"
2424
2425 #
2426 msgid "Execute \"after event\" during timespan"
2427 msgstr "Wyklucz \"po wydarzeniu\" podczas horyzontu czasowego"
2428
2429 #
2430 msgid "Execution Progress:"
2431 msgstr "Wykonywanie procesu:"
2432
2433 #
2434 msgid "Execution finished!!"
2435 msgstr "Wykonywanie zakonczone !!!"
2436
2437 #
2438 msgid "Exif"
2439 msgstr "Exif"
2440
2441 #
2442 msgid "Exit"
2443 msgstr "Wyjście"
2444
2445 #
2446 msgid "Exit editor"
2447 msgstr "Opuść edytor"
2448
2449 #
2450 msgid "Exit network wizard"
2451 msgstr "Opuść konfigurację sieci"
2452
2453 #
2454 msgid "Exit the cleanup wizard"
2455 msgstr "Opuść kreatora czyszczenia"
2456
2457 #
2458 msgid "Exit the wizard"
2459 msgstr "Opuść kreator"
2460
2461 #
2462 msgid "Exit wizard"
2463 msgstr "Opuść kreatora"
2464
2465 #
2466 msgid "Expert"
2467 msgstr "Ekspert"
2468
2469 #
2470 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
2471 msgstr "Wtyczki rozszeżonego ustawienia sieci..."
2472
2473 #
2474 msgid "Extended Setup..."
2475 msgstr "Zaawansowana konfiguracja..."
2476
2477 #
2478 msgid "Extended Software"
2479 msgstr "Rozszerzone oprogramowanie"
2480
2481 #
2482 msgid "Extended Software Plugin"
2483 msgstr "Rozszerzone oprogramowanie pluginu"
2484
2485 #
2486 msgid "Extensions"
2487 msgstr "Rozszerzenia"
2488
2489 #
2490 msgid "Extensions management"
2491 msgstr "Zarządzanie dodatkami"
2492
2493 #
2494 msgid "FEC"
2495 msgstr "FEC"
2496
2497 #
2498 msgid "Factory reset"
2499 msgstr "Ustawienia fabryczne"
2500
2501 #
2502 msgid "Failed"
2503 msgstr "Błąd"
2504
2505 #
2506 #, python-format
2507 msgid "Fan %d"
2508 msgstr "Fan %d"
2509
2510 #
2511 #, python-format
2512 msgid "Fan %d PWM"
2513 msgstr "Fan %d PWM"
2514
2515 #
2516 #, python-format
2517 msgid "Fan %d Voltage"
2518 msgstr "Fan %d Napięcie"
2519
2520 #
2521 msgid "Fast"
2522 msgstr "Szybko"
2523
2524 #
2525 msgid "Fast DiSEqC"
2526 msgstr "Szybki DiSEqC"
2527
2528 #
2529 msgid "Fast Forward speeds"
2530 msgstr "Prędkości przewijania  w przód"
2531
2532 #
2533 msgid "Fast epoch"
2534 msgstr "Szybka epoka"
2535
2536 #
2537 msgid "Favourites"
2538 msgstr "Ulubione"
2539
2540 #
2541 msgid "Fetching feed entries"
2542 msgstr "Wyszukiwanie dostępnych wpisów"
2543
2544 #
2545 msgid "Fetching search entries"
2546 msgstr "Wyszukiwanie wpisów YouTube..."
2547
2548 #
2549 msgid "Filesystem Check"
2550 msgstr "Sprawdź system plików"
2551
2552 #
2553 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
2554 msgstr "System plików zawiera błędy, których nie dało się naprawić"
2555
2556 #
2557 msgid "Film & Animation"
2558 msgstr "Film & Animacja"
2559
2560 #
2561 msgid "Filter"
2562 msgstr "Filtr"
2563
2564 #
2565 msgid ""
2566 "Filters are another powerful tool when matching events. An AutoTimer can be "
2567 "restricted to certain Weekdays or only match an event with a text inside eg "
2568 "it's Description.\n"
2569 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
2570 msgstr ""
2571 "Filtry są potężnym narzędziem gdy porównujemy wydarzenia. AutoTimer może byc "
2572 "ograniczony do pewnych dni tygodnia lub tylko podanego wydarzenia z tekstem "
2573 "np. Opis.\n"
2574 "Wciśnij niebieski aby dodać ograniczenie i żółty aby usunąć wybrane."
2575
2576 #
2577 msgid "Finetune"
2578 msgstr "Strojenie"
2579
2580 #
2581 msgid "Finished"
2582 msgstr "Skończone"
2583
2584 #
2585 msgid "Finished configuring your network"
2586 msgstr "Zakończono konfigurowanie sieci"
2587
2588 #
2589 msgid "Finished restarting your network"
2590 msgstr "Zakończono restartowanie sieci"
2591
2592 #
2593 msgid "Finnish"
2594 msgstr "Fiński"
2595
2596 #
2597 msgid ""
2598 "First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
2599 msgstr ""
2600 "Najpierw musisz załadować najnowszą wersję środowiska bootującego dla  USB "
2601 "flash'era."
2602
2603 #
2604 msgid "Flash"
2605 msgstr "Flash"
2606
2607 #
2608 msgid "Flashing failed"
2609 msgstr "Flash'owanie nie powiodło się"
2610
2611 #
2612 msgid "Following tasks will be done after you press OK!"
2613 msgstr "Ponizsze zadania będą wykonane po wciśnięciu OK!"
2614
2615 #
2616 msgid "Format"
2617 msgstr "Format"
2618
2619 #
2620 #, python-format
2621 msgid ""
2622 "Found a total of %d matching Events.\n"
2623 "%d Timer were added and %d modified."
2624 msgstr ""
2625 "Znaleziono w sumie %d pasujących wydarzeń.\n"
2626 "%d Timer będzie dodany %d i zmodyfikowany."
2627
2628 #
2629 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
2630 msgstr "Oblicz powtórzenie ramki podczas nie-płynnego zwijania"
2631
2632 #
2633 msgid "Frame size in full view"
2634 msgstr "Rozmiar ramki w pełnym widoku"
2635
2636 #
2637 msgid "France"
2638 msgstr "Francja"
2639
2640 #
2641 msgid "French"
2642 msgstr "Francuski"
2643
2644 #
2645 msgid "Frequency"
2646 msgstr "Częstotliwość"
2647
2648 #
2649 msgid "Frequency bands"
2650 msgstr "Pasma częstotliwości"
2651
2652 #
2653 msgid "Frequency scan step size(khz)"
2654 msgstr "Rozmiar stopnia skanowania (khz)"
2655
2656 #
2657 msgid "Frequency steps"
2658 msgstr "Stopnie częstotliwości"
2659
2660 #
2661 msgid "Fri"
2662 msgstr "Pią"
2663
2664 #
2665 msgid "Friday"
2666 msgstr "Piątek"
2667
2668 #
2669 msgid "Frisian"
2670 msgstr "Fryzyjski"
2671
2672 #
2673 #, python-format
2674 msgid "Frontprocessor version: %d"
2675 msgstr "Wersja Frontprocesora: %d"
2676
2677 #
2678 msgid "Fsck failed"
2679 msgstr "Fsck zawiódł"
2680
2681 #
2682 msgid ""
2683 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
2684 "Do you want to Restart the GUI now?"
2685 msgstr ""
2686 "GUI musi zostać zrestartowane aby zastosować nowego skina\n"
2687 "Czy chcesz zrobić restart GUI teraz?"
2688
2689 #
2690 msgid "Gaming"
2691 msgstr "Gry"
2692
2693 #
2694 msgid "Gateway"
2695 msgstr "Brama"
2696
2697 #
2698 msgid "General AC3 Delay"
2699 msgstr "Główne opóźnienie AC3"
2700
2701 #
2702 msgid "General AC3 delay (ms)"
2703 msgstr "Główne opóźnienie AC3 (ms)"
2704
2705 #
2706 msgid "General PCM Delay"
2707 msgstr "Główne opóźnienie PCM"
2708
2709 #
2710 msgid "General PCM delay (ms)"
2711 msgstr "Główne opóźnienie PCM (ms)"
2712
2713 #
2714 msgid "Genre"
2715 msgstr "Gatunek"
2716
2717 #
2718 msgid "Genuine Dreambox"
2719 msgstr "Autentyczność Dreamboxa"
2720
2721 msgid "Genuine Dreambox validation failed!"
2722 msgstr "Weryfikacja autentyczności Dreamboxa nieudana!"
2723
2724 #
2725 msgid "German"
2726 msgstr "Niemiecki"
2727
2728 #
2729 msgid "Germany"
2730 msgstr "Niemcy"
2731
2732 #
2733 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
2734 msgstr "Zdobywanie info o pluginie. Proszę czekać..."
2735
2736 #
2737 msgid "Global delay"
2738 msgstr "Globalne opóźnienie"
2739
2740 #
2741 msgid "Goto 0"
2742 msgstr "Idź do 0"
2743
2744 #
2745 msgid "Goto position"
2746 msgstr "Idź na pozycje"
2747
2748 #
2749 msgid "Graphical Multi EPG"
2750 msgstr "Graficzny Multi EPG"
2751
2752 #
2753 msgid "Great Britain"
2754 msgstr "Wielka Brytania"
2755
2756 #
2757 msgid "Greek"
2758 msgstr "Grecki"
2759
2760 #
2761 msgid "Green boost"
2762 msgstr "Zielony"
2763
2764 #
2765 msgid "Guard Interval"
2766 msgstr "Ochrona odstępu"
2767
2768 #
2769 msgid "Guard interval mode"
2770 msgstr "Ochronny tryb odstępu"
2771
2772 #
2773 msgid "Guess existing timer based on begin/end"
2774 msgstr "Przypuszczalnie istniejący timer bazowany na początku/końcu"
2775
2776 #
2777 msgid "HD videos"
2778 msgstr "Filmy HD"
2779
2780 #
2781 msgid "HTTP Port"
2782 msgstr "Port HTTP"
2783
2784 #
2785 msgid "HTTPS Port"
2786 msgstr "Port HTTPS"
2787
2788 #
2789 msgid "Harddisk"
2790 msgstr "Dysk twardy..."
2791
2792 #
2793 msgid "Harddisk setup"
2794 msgstr "Ustawienia dysku twardego"
2795
2796 #
2797 msgid "Harddisk standby after"
2798 msgstr "Tryb czuwania dysku twardego po"
2799
2800 #
2801 msgid "Help"
2802 msgstr "Pomoc"
2803
2804 #
2805 msgid "Hidden network SSID"
2806 msgstr "Ukryty sieciowy SSID"
2807
2808 #
2809 msgid "Hidden networkname"
2810 msgstr "Ukryta nazwa sieci"
2811
2812 #
2813 msgid "Hierarchy Information"
2814 msgstr "Informacja hierarchii"
2815
2816 #
2817 msgid "Hierarchy mode"
2818 msgstr "Tryb hierarchii"
2819
2820 #
2821 msgid "High bitrate support"
2822 msgstr "Obsługa wysokiego Bitrate"
2823
2824 #
2825 msgid "History"
2826 msgstr "Historia"
2827
2828 #
2829 msgid "Holland"
2830 msgstr "Holandia"
2831
2832 #
2833 msgid "Hong Kong"
2834 msgstr "Hong Kong"
2835
2836 #
2837 msgid "Horizontal"
2838 msgstr "Pozioma [H]"
2839
2840 #
2841 msgid "How many minutes do you want to record?"
2842 msgstr "Ile minut ma trwać nagranie?"
2843
2844 #
2845 msgid "How to handle found crashlogs?"
2846 msgstr "Czynność po znalezieniu crashloga"
2847
2848 #
2849 msgid "Howto & Style"
2850 msgstr "Porady & Styl"
2851
2852 #
2853 msgid "Hue"
2854 msgstr "Barwa"
2855
2856 #
2857 msgid "Hungarian"
2858 msgstr "Węgierski"
2859
2860 #
2861 msgid "IP Address"
2862 msgstr "Adres IP"
2863
2864 #
2865 msgid "IP:"
2866 msgstr "IP:"
2867
2868 #
2869 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
2870 msgstr "Plik ISO jest za duży dla tego systemu plików!"
2871
2872 #
2873 msgid "ISO path"
2874 msgstr "Ścieżka ISO"
2875
2876 #
2877 msgid "Icelandic"
2878 msgstr "Islandzki"
2879
2880 #
2881 #, python-format
2882 msgid ""
2883 "If this is enabled an existing timer will also be considered recording an "
2884 "event if it records at least 80% of the it."
2885 msgstr ""
2886 "Jeśli to jest włączone na istniejącym timerze wtedy będzie też za nagraniem "
2887 "jeśli nagrywa ostanie 80% of tego."
2888
2889 #
2890 msgid ""
2891 "If you see this, something is wrong with\n"
2892 "your scart connection. Press OK to return."
2893 msgstr ""
2894 "Jeśli to widzisz coś jest nie tak z\n"
2895 "Twoim interfejsem scart. Naciśnij OK aby wrócić."
2896
2897 #
2898 msgid ""
2899 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
2900 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
2901 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
2902 "possible.\n"
2903 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
2904 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
2905 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
2906 "step.\n"
2907 "If you are happy with the result, press OK."
2908 msgstr ""
2909 "Jeśli Twój TV posiada poprawę jasności i kontrastu, wyłącz to. Jeśli masz "
2910 "opcje ustawioną na \"Dynamiczne\", zmień ją na Standardową. Dostosuj poziom "
2911 "podświetlania do własnej wartości .Zmniejsz kontrast w TV do najniższej "
2912 "wartości.\n"
2913 "Następnie zmniejsz poziom jasności, ale upewnij się że dwa najniższe "
2914 "odcienie szarości są rozpoznawalne.\n"
2915 "Na razie nie troszcz się o odcienie jasności. One zostaną ustawione w "
2916 "kolejnym kroku.\n"
2917 "Jeśli jesteś zadowolony z rezultatu wciśnij OK."
2918
2919 #
2920 msgid "Image flash utility"
2921 msgstr "Narzędzia flash'a"
2922
2923 #
2924 msgid "Import AutoTimer"
2925 msgstr "Importuj AutoTimera"
2926
2927 #
2928 msgid "Import existing Timer"
2929 msgstr "Importuj istniejący Timer"
2930
2931 #
2932 msgid "Import from EPG"
2933 msgstr "Importuj z EPG"
2934
2935 #
2936 msgid "In Progress"
2937 msgstr "W toku"
2938
2939 #
2940 msgid ""
2941 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
2942 msgstr "Aby nagrywać z timera, TV został włączony na nagrywany serwis!\n"
2943
2944 #
2945 msgid "Include"
2946 msgstr "Dołącz"
2947
2948 #
2949 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
2950 msgstr "Dołączyć email i twoją nazwę?"
2951
2952 #
2953 msgid "Increase delay"
2954 msgstr "Zwiększ opóźnienie"
2955
2956 #
2957 #, python-format
2958 msgid "Increase delay by %i ms (can be set)"
2959 msgstr "Zwiększ opóźnienie o %i ms (można ustawić)"
2960
2961 #
2962 msgid "Increased voltage"
2963 msgstr "Zwiększone napięcie"
2964
2965 #
2966 msgid "Index"
2967 msgstr "Indeks"
2968
2969 #
2970 msgid "India"
2971 msgstr "Indie"
2972
2973 #
2974 msgid "Info"
2975 msgstr "Info"
2976
2977 #
2978 msgid "InfoBar"
2979 msgstr "Pasek info"
2980
2981 #
2982 msgid "Infobar timeout"
2983 msgstr "Czas wyświetlania paska info"
2984
2985 #
2986 msgid "Information"
2987 msgstr "Informacje"
2988
2989 #
2990 msgid "Init"
2991 msgstr "Init"
2992
2993 #
2994 msgid "Initial location in new timers"
2995 msgstr "Początkowa lokalizacja nowego timera"
2996
2997 #
2998 msgid "Initialization"
2999 msgstr "Inicjalizacja"
3000
3001 #
3002 msgid "Initialize"
3003 msgstr "Inicjuj"
3004
3005 #
3006 msgid "Initializing Harddisk..."
3007 msgstr "Inicjalizowanie Hdd..."
3008
3009 #
3010 msgid "Input"
3011 msgstr "Info"
3012
3013 #
3014 msgid "Install"
3015 msgstr "Instalacja"
3016
3017 #
3018 msgid "Install a new image with a USB stick"
3019 msgstr "Instaluj nowe image z pamięci USB"
3020
3021 #
3022 msgid "Install a new image with your web browser"
3023 msgstr "Instaluj nowe image z przeglądarki www"
3024
3025 #
3026 msgid "Install extensions."
3027 msgstr "Instaluj rozszerzenia"
3028
3029 #
3030 msgid "Install local extension"
3031 msgstr "Instaluj lokalną paczkę"
3032
3033 #
3034 msgid "Install or remove finished."
3035 msgstr "Instalacja lub kasowanie zakończone."
3036
3037 #
3038 msgid "Install settings, skins, software..."
3039 msgstr "Instaluj ustawienia, skiny, soft..."
3040
3041 #
3042 msgid "Installation finished."
3043 msgstr "Instalacja zakończona."
3044
3045 #
3046 msgid "Installing"
3047 msgstr "Instalowanie"
3048
3049 #
3050 msgid "Installing Software..."
3051 msgstr "Instalowanie oprogramowania..."
3052
3053 #
3054 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
3055 msgstr "Instaluję standardową litę satelit...Proszę czekać..."
3056
3057 #
3058 msgid "Installing defaults... Please wait..."
3059 msgstr "Instaluję ustawienia standardowe...Proszę czekać..."
3060
3061 #
3062 msgid "Installing package content... Please wait..."
3063 msgstr "Instaluję zawartość pakietu...Proszę czekać..."
3064
3065 #
3066 msgid "Instant Record..."
3067 msgstr "Natychmiastowe nagranie..."
3068
3069 #
3070 msgid "Instant record location"
3071 msgstr "Lokalizacja szybkiego nagrania"
3072
3073 #
3074 msgid "Integrated Ethernet"
3075 msgstr "Zintegrowany Ethernet"
3076
3077 #
3078 msgid "Integrated Wireless"
3079 msgstr "Zintegrowana sieś bezprzewodowa"
3080
3081 #
3082 msgid "Interface: "
3083 msgstr "Interfejs: "
3084
3085 #
3086 msgid "Intermediate"
3087 msgstr "Pośrednia"
3088
3089 #
3090 msgid "Internal Flash"
3091 msgstr "Wewnętrzny Flash"
3092
3093 msgid "Internal LAN adapter."
3094 msgstr "Wewnętrzny adapter LAN."
3095
3096 #
3097 msgid "Invalid Location"
3098 msgstr "Nieprawidłowa Lokalizacja"
3099
3100 #
3101 #, python-format
3102 msgid "Invalid directory selected: %s"
3103 msgstr "Wybrano niewłaściwy katalog: %s"
3104
3105 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 304
3106 msgid "Invalid response from Security service pls restart again"
3107 msgstr "Zła odpowiedź z chronionego kanału, uruchom ponownie"
3108
3109 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 132
3110 msgid "Invalid response from server."
3111 msgstr "Zła odpowiedź z serwera."
3112
3113 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 177
3114 #, python-format
3115 msgid "Invalid response from server. Please report: %s"
3116 msgstr "Zła odpowiedź z serwera. Proszę zgłoś: %s"
3117
3118 #
3119 msgid "Invalid selection"
3120 msgstr "Zły wybór"
3121
3122 #
3123 msgid "Inversion"
3124 msgstr "Inversja"
3125
3126 #
3127 msgid "Ipkg"
3128 msgstr "Ipkg"
3129
3130 #
3131 msgid "Ireland"
3132 msgstr "Irlandia"
3133
3134 #
3135 msgid "Is this videomode ok?"
3136 msgstr "Czy ten tryb jest dobry?"
3137
3138 #
3139 msgid "Israel"
3140 msgstr "Izrael"
3141
3142 #
3143 msgid ""
3144 "It's possible to restrict an AutoTimer to certain Services or Bouquets or to "
3145 "deny specific ones.\n"
3146 "An Event will only match this AutoTimer if it's on a specific and not denied "
3147 "Service (inside a Bouquet).\n"
3148 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
3149 msgstr ""
3150 "Jest mozliwe ograniczyć AutoTimer do pewnych serwisów czy bukietów lub "
3151 "odmówić jednemu.\n"
3152 "Wydarzenie będzie pasować do AutoTimera jeśli jest szczególne i nie zakazane "
3153 "(w środku bukietu).\n"
3154 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
3155
3156 #
3157 msgid "Italian"
3158 msgstr "Włoski"
3159
3160 #
3161 msgid "Italy"
3162 msgstr "Włochy"
3163
3164 #
3165 msgid "Japan"
3166 msgstr "Japonia"
3167
3168 #
3169 msgid "Job View"
3170 msgstr "Podgląd zajęć"
3171
3172 #
3173 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
3174 msgid "Just Scale"
3175 msgstr "Po prostu skaluj"
3176
3177 #
3178 #, python-format
3179 msgid "Key %(Key)s successfully set to %(delay)i ms"
3180 msgstr "Klucz %(Key)s pomyślnie ustawione na %(delay)i ms"
3181
3182 #
3183 #, python-format
3184 msgid "Key %(key)s (current value: %(value)i ms)"
3185 msgstr "Klucz %(key)s (obecna wartość: %(value)i ms)"
3186
3187 #
3188 msgid "Keyboard"
3189 msgstr "Klawiatura..."
3190
3191 #
3192 msgid "Keyboard Map"
3193 msgstr "Mapa klawiatury"
3194
3195 #
3196 msgid "Keyboard Setup"
3197 msgstr "Ustawienia klawiatury"
3198
3199 #
3200 msgid "Keymap"
3201 msgstr "Mapa klawiszy"
3202
3203 #
3204 msgid "LAN Adapter"
3205 msgstr "Adapter LAN"
3206
3207 msgid "LAN connection"
3208 msgstr "Połączenie LAN"
3209
3210 #
3211 msgid "LNB"
3212 msgstr "LNB"
3213
3214 #
3215 msgid "LOF"
3216 msgstr "LOF"
3217
3218 #
3219 msgid "LOF/H"
3220 msgstr "LOF/H"
3221
3222 #
3223 msgid "LOF/L"
3224 msgstr "LOF/L"
3225
3226 #
3227 msgid "Language"
3228 msgstr "Język"
3229
3230 #
3231 msgid "Language selection"
3232 msgstr "Wybór języka"
3233
3234 #
3235 msgid "Last config"
3236 msgstr "Ostatnie ust"
3237
3238 #
3239 msgid "Last speed"
3240 msgstr "Ostatnia prędkość"
3241
3242 #
3243 msgid "Latitude"
3244 msgstr "Szerokość geogr."
3245
3246 #
3247 msgid "Latvian"
3248 msgstr "Łotewski"
3249
3250 #
3251 msgid "Leave DVD Player?"
3252 msgstr "Zamknąć odtwarzacz DVD?"
3253
3254 #
3255 msgid "Left"
3256 msgstr "Lewo"
3257
3258 #
3259 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
3260 msgid "Letterbox"
3261 msgstr "Letterbox"
3262
3263 #
3264 msgid "Limit east"
3265 msgstr "Limit wschodni"
3266
3267 #
3268 msgid "Limit west"
3269 msgstr "Limit zachodni"
3270
3271 #
3272 msgid "Limited character set for recording filenames"
3273 msgstr "Limit znaków w nazwie nagrania"
3274
3275 #
3276 msgid "Limits off"
3277 msgstr "Limity wyłaczonyy"
3278
3279 #
3280 msgid "Limits on"
3281 msgstr "Limity właczony"
3282
3283 #
3284 msgid "Link Quality:"
3285 msgstr "Jakość sygnału:"
3286
3287 #
3288 msgid "Link:"
3289 msgstr "Łącze:"
3290
3291 #
3292 msgid "Linked titles with a DVD menu"
3293 msgstr "Połącz tytuł z menu DVD"
3294
3295 #
3296 msgid "List of Storage Devices"
3297 msgstr "Lista zapamiętanych urządzeń"
3298
3299 #
3300 msgid "Lithuanian"
3301 msgstr "Litewski"
3302
3303 #
3304 msgid "Load"
3305 msgstr "Otwórz"
3306
3307 #
3308 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
3309 msgstr "Wyświetlaj długość filmu na liście"
3310
3311 #
3312 msgid "Load feed on startup:"
3313 msgstr "Załaduj listę podczas startu:"
3314
3315 #
3316 msgid "Load movie-length"
3317 msgstr "Pokaż dlugość filmu"
3318
3319 #
3320 msgid "Local Network"
3321 msgstr "Sieć lokalna"
3322
3323 #
3324 msgid "Local share name"
3325 msgstr "Lokalna nazwa udziału"
3326
3327 #
3328 msgid "Location"
3329 msgstr "Lokalizacja"
3330
3331 #
3332 msgid "Location for instant recordings"
3333 msgstr "Lokalizacja dla szybkich nagrań"
3334
3335 #
3336 msgid "Lock:"
3337 msgstr "Block:"
3338
3339 #
3340 msgid "Log results to harddisk"
3341 msgstr "Wyniki Loga na HDD"
3342
3343 #
3344 msgid "Long Keypress"
3345 msgstr "Długie naciskanie klawisza"
3346
3347 msgid "Long filenames"
3348 msgstr "Długie nazwy"
3349
3350 #
3351 msgid "Longitude"
3352 msgstr "Długość geogr."
3353
3354 #
3355 msgid "Lower bound of timespan."
3356 msgstr "Dolny horyzont czasowy"
3357
3358 #
3359 msgid ""
3360 "Lower bound of timespan. Nothing before this time will be matched. Offsets "
3361 "are not taken into account!"
3362 msgstr ""
3363 "Dolny horyzont czasowy. Nic przed tym czasem nie będzie odpowiadać. Offset "
3364 "nie jest brany dla tego konta!"
3365
3366 #
3367 msgid "MMC Card"
3368 msgstr "Karta MMC"
3369
3370 #
3371 msgid "MORE"
3372 msgstr "Więcej"
3373
3374 #
3375 msgid "Main menu"
3376 msgstr "Menu Główne"
3377
3378 #
3379 msgid "Mainmenu"
3380 msgstr "Menu Główne"
3381
3382 #
3383 msgid "Make this mark an 'in' point"
3384 msgstr "Traktuj znacznik jako wewnętrzny punkt"
3385
3386 #
3387 msgid "Make this mark an 'out' point"
3388 msgstr "Traktuj znacznik jako zewnętrzny punkt"
3389
3390 #
3391 msgid "Make this mark just a mark"
3392 msgstr "Traktuj znacznik po prostu jak zaznaczenie"
3393
3394 #
3395 msgid "Manage extensions"
3396 msgstr "Zarządzaj rozszerzeniami"
3397
3398 #
3399 msgid "Manage network shares"
3400 msgstr "Zarządzaj udziałami sieci"
3401
3402 #
3403 msgid "Manage your network shares..."
3404 msgstr "Zarządzaj swoimi udziałami sieci..."
3405
3406 #
3407 msgid "Manage your receiver's software"
3408 msgstr "Zarządzaj oprogramowaniem tunera"
3409
3410 #
3411 msgid "Manual Scan"
3412 msgstr "Ręczne skanowanie"
3413
3414 #
3415 msgid "Manual transponder"
3416 msgstr "Własny transponder"
3417
3418 #
3419 msgid "Manufacturer"
3420 msgstr "Producent"
3421
3422 #
3423 msgid "Margin after record"
3424 msgstr "Margines po nagraniu (w min)"
3425
3426 #
3427 msgid "Margin before record (minutes)"
3428 msgstr "Margines przed nagraniem (w min)"
3429
3430 #
3431 #, python-format
3432 msgid "Match Timespan: %02d:%02d - %02d:%02d"
3433 msgstr "Dopasuj horyzont czasowy: %02d:%02d - %02d:%02d"
3434
3435 #
3436 msgid "Match title"
3437 msgstr "Dopasuj tytuł"
3438
3439 #
3440 #, python-format
3441 msgid "Match title: %s"
3442 msgstr "Dopasuj tytuł: %s"
3443
3444 #
3445 msgid "Max. Bitrate: "
3446 msgstr "Max. Bitrate: "
3447
3448 #
3449 msgid "Maximum duration (in m)"
3450 msgstr "Maksymalne trwanie (w m)"
3451
3452 #
3453 msgid ""
3454 "Maximum event duration to match. If an event is longer than this ammount of "
3455 "time (without offset) it won't be matched."
3456 msgstr ""
3457 "Maksymalne trwanie wydarzaenia. Jesli wydarzenie jest dłuższe jak ten czas "
3458 "(bez offsetu) nie będzie dopasowane."
3459
3460 #
3461 msgid "Media player"
3462 msgstr "Odtwarzacz"
3463
3464 #
3465 msgid "MediaPlayer"
3466 msgstr "Odtwarzacz Multimedialny"
3467
3468 #
3469 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
3470 msgstr "Nosnik nie jest zapisywalnym DVD!"
3471
3472 #
3473 msgid "Medium is not empty!"
3474 msgstr "Nosnik nie jest pusty!"
3475
3476 #
3477 msgid "Menu"
3478 msgstr "Menu"
3479
3480 #
3481 msgid "Message"
3482 msgstr "Wiadomość"
3483
3484 #
3485 msgid "Message..."
3486 msgstr "Wiadomość..."
3487
3488 #
3489 msgid "Mexico"
3490 msgstr "Meksyk"
3491
3492 #
3493 msgid "Mkfs failed"
3494 msgstr "Mkfs zawiódł"
3495
3496 #
3497 msgid "Mode"
3498 msgstr "Tryb"
3499
3500 #
3501 msgid "Model: "
3502 msgstr "Model: "
3503
3504 #
3505 msgid "Modify existing timers"
3506 msgstr "Modyfikuj istniejące timery"
3507
3508 #
3509 msgid "Modulation"
3510 msgstr "Modulacja"
3511
3512 #
3513 msgid "Modulator"
3514 msgstr "Modulator"
3515
3516 #
3517 msgid "Mon"
3518 msgstr "Pon"
3519
3520 #
3521 msgid "Mon-Fri"
3522 msgstr "Pon-Pią"
3523
3524 #
3525 msgid "Monday"
3526 msgstr "Poniedziałek"
3527
3528 #
3529 msgid "Monthly"
3530 msgstr "Miesięcznie"
3531
3532 #
3533 msgid "More video entries."
3534 msgstr "Więcej wpisów wideo."
3535
3536 #
3537 msgid "Mosquito noise reduction"
3538 msgstr "Punktowa redukcja szumów"
3539
3540 #
3541 msgid "Most discussed"
3542 msgstr "Najczęściej dyskutowane"
3543
3544 #
3545 msgid "Most linked"
3546 msgstr "Najczęściej ogladane"
3547
3548 #
3549 msgid "Most popular"
3550 msgstr "Najbardziej popularne"
3551
3552 #
3553 msgid "Most recent"
3554 msgstr "Najnowsze"
3555
3556 #
3557 msgid "Most responded"
3558 msgstr "Najbardziej odpowiednie"
3559
3560 #
3561 msgid "Most viewed"
3562 msgstr "Najczęściej ogladane"
3563
3564 #
3565 msgid "Mount failed"
3566 msgstr "Montowanie nieudane"
3567
3568 #
3569 msgid "Mount informations"
3570 msgstr "Informacje montowania"
3571
3572 #
3573 msgid "Mount options"
3574 msgstr "Opcje montowania"
3575
3576 #
3577 msgid "Mount type"
3578 msgstr "Typ montowania"
3579
3580 #
3581 msgid "MountManager"
3582 msgstr "Menadżer montowania"
3583
3584 #
3585 msgid ""
3586 "Mounted/\n"
3587 "Unmounted"
3588 msgstr ""
3589 "Zamontowane/\n"
3590 "Odmontowane"
3591
3592 #
3593 msgid "Mountpoints management"
3594 msgstr "Zarządzanie punktami montowania"
3595
3596 #
3597 msgid "Mounts editor"
3598 msgstr "Edytor montowania"
3599
3600 #
3601 msgid "Mounts management"
3602 msgstr "Zarządzanie montowaniem"
3603
3604 #
3605 msgid "Move Picture in Picture"
3606 msgstr "Przesuń PiP"
3607
3608 #
3609 msgid "Move east"
3610 msgstr "Przesuń na wschód"
3611
3612 #
3613 msgid "Move plugin screen"
3614 msgstr "Przenieś obraz plugnu"
3615
3616 #
3617 msgid "Move screen down"
3618 msgstr "Przenieś obraz w dół"
3619
3620 #
3621 msgid "Move screen to the center of your TV"
3622 msgstr "Przenieś obraz na środek TV"
3623
3624 #
3625 msgid "Move screen to the left"
3626 msgstr "Przenieś obraz do lewej"
3627
3628 #
3629 msgid "Move screen to the lower left corner"
3630 msgstr "Przenieś obraz do lewego rogu"
3631
3632 #
3633 msgid "Move screen to the lower right corner"
3634 msgstr "Przenieś obraz do niższego lewego rogu"
3635
3636 #
3637 msgid "Move screen to the middle of the left border"
3638 msgstr "Przenieś obraz na środek lewej ramki"
3639
3640 #
3641 msgid "Move screen to the middle of the right border"
3642 msgstr "Przenieś obraz na środek prawej ramki"
3643
3644 #
3645 msgid "Move screen to the right"
3646 msgstr "Przenieś obraz do prawej"
3647
3648 #
3649 msgid "Move screen to the upper left corner"
3650 msgstr "Przenieś obraz do wyższego lewego rogu"
3651
3652 #
3653 msgid "Move screen to the upper right corner"
3654 msgstr "Przenieś obraz do wyższego prawego rogu"
3655
3656 #
3657 msgid "Move screen up"
3658 msgstr "Przenieś obraz wyżej"
3659
3660 #
3661 msgid "Move west"
3662 msgstr "Przesuń na zachód"
3663
3664 #
3665 msgid "Movie location"
3666 msgstr "Przenieś lokalizację"
3667
3668 #
3669 msgid "Movielist menu"
3670 msgstr "Menu listy filmów"
3671
3672 #
3673 msgid "Multi EPG"
3674 msgstr "Multi EPG"
3675
3676 #
3677 msgid "Multimedia"
3678 msgstr "Multimedia"
3679
3680 #
3681 msgid "Multiple service support"
3682 msgstr "Wielokrotny support serwisu"
3683
3684 #
3685 msgid "Multisat"
3686 msgstr "Multisat"
3687
3688 #
3689 msgid "Music"
3690 msgstr "Muzyka"
3691
3692 #
3693 msgid "Mute"
3694 msgstr "Mute"
3695
3696 #
3697 msgid "My TubePlayer"
3698 msgstr "Odtwarzacz MyTube"
3699
3700 #
3701 msgid "MyTube Settings"
3702 msgstr "Ustawienia MyTube"
3703
3704 #
3705 msgid "MyTubePlayer"
3706 msgstr "Odtwarzacz MyTube"
3707
3708 #
3709 msgid "MyTubePlayer Help"
3710 msgstr "Pomoc MyTube"
3711
3712 #
3713 msgid "MyTubePlayer active video downloads"
3714 msgstr "Widok pobierania filmów"
3715
3716 #
3717 msgid "MyTubePlayer settings"
3718 msgstr "Ustawienia odtwarzacza MyTube"
3719
3720 #
3721 msgid "MyTubeVideoInfoScreen"
3722 msgstr "Info MyTube"
3723
3724 #
3725 msgid "MyTubeVideohelpScreen"
3726 msgstr "Pomoc MyTube"
3727
3728 #
3729 msgid "N/A"
3730 msgstr "N/A"
3731
3732 #
3733 msgid "NEXT"
3734 msgstr "Następny"
3735
3736 #
3737 msgid "NFI Image Flashing"
3738 msgstr "Wgrywanie softu NFI"
3739
3740 #
3741 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
3742 msgstr ""
3743 "Flashowanie z pliku NFI zakończone. Aby zrestartować wciśnij Żółty przycisk!"
3744
3745 #
3746 msgid "NFS share"
3747 msgstr "Udział NFS"
3748
3749 #
3750 msgid "NOW"
3751 msgstr "Teraz"
3752
3753 #
3754 msgid "NTSC"
3755 msgstr "NTSC"
3756
3757 #
3758 msgid "Name"
3759 msgstr "Nazwa"
3760
3761 #
3762 msgid "Nameserver"
3763 msgstr "Nameserver"
3764
3765 #
3766 #, python-format
3767 msgid "Nameserver %d"
3768 msgstr "Nameserver %d"
3769
3770 #
3771 msgid "Nameserver Setup"
3772 msgstr "Konfiguracja Nameserver"
3773
3774 #
3775 msgid "Nameserver settings"
3776 msgstr "Ustawienia nameserver"
3777
3778 #
3779 msgid "Netmask"
3780 msgstr "Maska sieci"
3781
3782 #
3783 msgid "Network"
3784 msgstr "Sieć"
3785
3786 #
3787 msgid "Network Configuration..."
3788 msgstr "Konfiguracja sieci..."
3789
3790 #
3791 msgid "Network Mount"
3792 msgstr "Montowanie sieci"
3793
3794 #
3795 msgid "Network SSID"
3796 msgstr "Sieciowe SSID"
3797
3798 #
3799 msgid "Network Setup"
3800 msgstr "Ustawienia sieci"
3801
3802 #
3803 msgid "Network Wizard"
3804 msgstr "Menadżer konfiguracji sieci"
3805
3806 #
3807 msgid "Network scan"
3808 msgstr "Skanowanie sieci"
3809
3810 #
3811 msgid "Network setup"
3812 msgstr "Ustawienia sieci"
3813
3814 #
3815 msgid "Network test"
3816 msgstr "Test połączenia sieciowego"
3817
3818 #
3819 msgid "Network test..."
3820 msgstr "Testowanie połączenia sieciowego..."
3821
3822 msgid "Network test: "
3823 msgstr "Test sieci:"
3824
3825 #
3826 msgid "Network:"
3827 msgstr "Sieć:"
3828
3829 #
3830 msgid "NetworkBrowser"
3831 msgstr "Przeglądarka sieciowa"
3832
3833 #
3834 msgid "NetworkWizard"
3835 msgstr "Kreator sieci"
3836
3837 #
3838 msgid "Never"
3839 msgstr "Nigdy"
3840
3841 #
3842 msgid "New"
3843 msgstr "Nowe"
3844
3845 #
3846 msgid "New Zealand"
3847 msgstr "Nowa Zelandia"
3848
3849 #
3850 msgid "New pin"
3851 msgstr "Nowy pin"
3852
3853 #
3854 msgid "New version:"
3855 msgstr "Nowa wersja:"
3856
3857 #
3858 msgid "News & Politics"
3859 msgstr "Informacje & Polityka"
3860
3861 #
3862 msgid "Next"
3863 msgstr "Następny"
3864
3865 #
3866 msgid "No"
3867 msgstr "Nie"
3868
3869 #
3870 msgid "No (supported) DVDROM found!"
3871 msgstr "Nie znaleziono (wspomaganego) nośnika DVDROM!"
3872
3873 #
3874 msgid "No Connection"
3875 msgstr "Brak połączenia"
3876
3877 #
3878 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
3879 msgstr "Nie znaleziono HDD lub HDD nie jest zainicjowany!"
3880
3881 #
3882 msgid "No Networks found"
3883 msgstr "Nie znaleziono sieci"
3884
3885 #
3886 msgid "No backup needed"
3887 msgstr "Kopia zapasowa jest nie potrzebna"
3888
3889 #
3890 msgid ""
3891 "No data on transponder!\n"
3892 "(Timeout reading PAT)"
3893 msgstr ""
3894 "Brak danych na transponderze!\n"
3895 "(Koniec czasu czytania PAT)"
3896
3897 #
3898 msgid "No description available."
3899 msgstr "Brak dostępnego opisu."
3900
3901 #
3902 msgid "No details for this image file"
3903 msgstr "Brak opisu dla tego image'a"
3904
3905 #
3906 msgid "No displayable files on this medium found!"
3907 msgstr "Brak plików do wyświetlenia na tym środku!"
3908
3909 #
3910 msgid "No event info found, recording indefinitely."
3911 msgstr "Nie znaleziono informacji o wydarzeniu, nagrywanie nieokreślone."
3912
3913 #
3914 msgid ""
3915 "No fast winding possible yet.. but you can use the number buttons to skip "
3916 "forward/backward!"
3917 msgstr ""
3918 "Szybkie przesuwanie jeszcze nie dostępne.. ale mozna użyć przycisków "
3919 "numerycznych do przeskoków w tył/przód!"
3920
3921 #
3922 msgid "No free tuner!"
3923 msgstr "Brak wolnego tunera!"
3924
3925 #
3926 msgid "No network connection available."
3927 msgstr "Brak połączenia z siecią."
3928
3929 #
3930 msgid "No network devices found!"
3931 msgstr "Nie znaleziono urządzeń sieciowych!"
3932
3933 #
3934 msgid "No networks found"
3935 msgstr "Nie znaleziono sieci"
3936
3937 #
3938 msgid ""
3939 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
3940 msgstr ""
3941 "Żaden pakiet nie został zaktualizowany. Możesz sprawdzić swoją siec i "
3942 "spróbować ponownie."
3943
3944 #
3945 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
3946 msgstr "Brak obrazu na TV? Wciśnij EXIT i powtórz."
3947
3948 #
3949 msgid "No playable video found! Stop playing this movie?"
3950 msgstr "Niegrywalny plik wideo! Zatrzymać odtwarzanie?"
3951
3952 #
3953 msgid "No positioner capable frontend found."
3954 msgstr "Nie znaleziono nadającego się pozycjonera."
3955
3956 #
3957 msgid "No satellite frontend found!!"
3958 msgstr "Nie znaleziono satelity!!!"
3959
3960 #
3961 msgid "No tags are set on these movies."
3962 msgstr "Brak ustawionych oznaczeń na tych filmach."
3963
3964 #
3965 msgid "No to all"
3966 msgstr "Nie dla wszystkich"
3967
3968 #
3969 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
3970 msgstr "Brak skonfigurowanego tunera aby używać go z pozycjonerem diseqc!"
3971
3972 #
3973 msgid ""
3974 "No tuner is enabled!\n"
3975 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
3976 msgstr ""
3977 "Brak włączonego tunera!\n"
3978 "Ustaw tuner przed rozpoczęciem skanowania."
3979
3980 #
3981 msgid "No useable USB stick found"
3982 msgstr "Nie znaleziono uzytecznego nośnika USB"
3983
3984 #
3985 msgid ""
3986 "No valid service PIN found!\n"
3987 "Do you like to change the service PIN now?\n"
3988 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
3989 msgstr ""
3990 "Nie znaleziono kodu PIN serwisu!\n"
3991 "Czy chcesz zmienić PIN serwisu?\n"
3992 "Gdy wciśniesz NIE ochrona serwisu zostanie wyłączona!"
3993
3994 #
3995 msgid ""
3996 "No valid setup PIN found!\n"
3997 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
3998 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
3999 msgstr ""
4000 "Nie znaleziono kodu PIN ustawień!\n"
4001 "Czy chcesz zmienić PIN ustawień?\n"
4002 "Gdy wciśniesz NIE ochrona ustawień zostanie wyłączona!"
4003
4004 #
4005 msgid "No videos to display"
4006 msgstr "Brak filmów do wyswietlenia"
4007
4008 #
4009 msgid "No wireless networks found! Please refresh."
4010 msgstr "Brak sieci bezprzewodowych! Proszę odśwież"
4011
4012 #
4013 msgid ""
4014 "No working local network adapter found.\n"
4015 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
4016 "configured correctly."
4017 msgstr ""
4018 "Nie znaleziono działającego adaptera sieciowego.\n"
4019 "Sprawdź czy podłączyłeś kabel sieciowy i czy twoja sieć jest dobrze "
4020 "skonfigurowana."
4021
4022 #
4023 msgid ""
4024 "No working wireless network adapter found.\n"
4025 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
4026 "network is configured correctly."
4027 msgstr ""
4028 "Nie znaleziono działającego adaptera sieci bezprzewowej.\n"
4029 "Sprawdź czy podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN i czy twoja sieć jest "
4030 "dobrze skonfigurowana."
4031
4032 #
4033 msgid ""
4034 "No working wireless network interface found.\n"
4035 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
4036 "your local network interface."
4037 msgstr ""
4038 "Nie znaleziono działającego interfejsu sieci bezprzewodowej.\n"
4039 " Sprawdź czy podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN lub czy włączyłeś twój "
4040 "lokalny interfejs sieciowy."
4041
4042 #
4043 msgid "No, but play video again"
4044 msgstr "Nie, ale odtwórz od początku"
4045
4046 #
4047 msgid "No, but restart from begin"
4048 msgstr "Nie, ale odtwórz od początku"
4049
4050 #
4051 msgid "No, but switch to video entries."
4052 msgstr "Nie, ale przełącz na stronę główną"
4053
4054 #
4055 msgid "No, but switch to video search."
4056 msgstr "Nie, ale przełącz do wyszukiwarki filmów"
4057
4058 #
4059 msgid "No, do nothing."
4060 msgstr "Nie, nie rób nic."
4061
4062 #
4063 msgid "No, just start my dreambox"
4064 msgstr "Nie, tylko włącz Dreamboxa"
4065
4066 #
4067 msgid "No, not now"
4068 msgstr "Nie teraz"
4069
4070 #
4071 msgid "No, remove them."
4072 msgstr "Nie, usuń je."
4073
4074 #
4075 msgid "No, scan later manually"
4076 msgstr "Nie, skanuj ręcznie później"
4077
4078 #
4079 msgid "No, send them never"
4080 msgstr "Nie wysyłaj wogóle"
4081
4082 #
4083 msgid "None"
4084 msgstr "Brak"
4085
4086 #
4087 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
4088 msgid "Nonlinear"
4089 msgstr "Nielinearny"
4090
4091 #
4092 msgid "Nonprofits & Activism"
4093 msgstr "Fundacje & Aktywizm"
4094
4095 #
4096 msgid "North"
4097 msgstr "Północ"
4098
4099 #
4100 msgid "Norwegian"
4101 msgstr "Norweski"
4102
4103 #
4104 #, python-format
4105 msgid ""
4106 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
4107 "required, %d MB available)"
4108 msgstr ""
4109 "Nie wystarczająca ilość przestrzeni dyskowej. Proszę zwolnić przestrzeń "
4110 "dyskową i spróbować ponownie. (%d MB wymagane, %d MB dostępne)"
4111
4112 #
4113 msgid "Not fetching feed entries"
4114 msgstr "Brk wyszukiwanych wpisów"
4115
4116 #
4117 msgid ""
4118 "Nothing to scan!\n"
4119 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
4120 msgstr ""
4121 "Nic do skanowania!\n"
4122 "Ustaw tuner przed rozpoczeciem skanowania."
4123
4124 #
4125 msgid "Now Playing"
4126 msgstr "Odtwarzane"
4127
4128 #
4129 msgid ""
4130 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
4131 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
4132 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
4133 msgstr ""
4134 "Teraz użyj ustawienia kontrastu aby włączyć jasność tła jak najwyżej się da, "
4135 "ale upewnij się że nadal widać różnicę pomiedzy dwoma najjaśniejszymi "
4136 "poziomami odcieni. Jeśli skończyłeś wciśnij OK."
4137
4138 #
4139 msgid "Number of scheduled recordings left."
4140 msgstr "Numer pozostałych zaprogramowanych nagrań."
4141
4142 #
4143 msgid "OK"
4144 msgstr "OK"
4145
4146 #
4147 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
4148 msgstr "OK, przeprowadź mnie poprzez proces aktualizacji"
4149
4150 #
4151 msgid "OK, remove another extensions"
4152 msgstr "OK, usuń kolejne rozszerzenia"
4153
4154 #
4155 msgid "OK, remove some extensions"
4156 msgstr "OK, usuń kilka rozszerzeń"
4157
4158 #
4159 msgid "OSD Settings"
4160 msgstr "Ustawienia OSD"
4161
4162 #
4163 msgid "OSD visibility"
4164 msgstr "Przezroczystość"
4165
4166 #
4167 msgid "Off"
4168 msgstr "Wyłącz"
4169
4170 #
4171 msgid "Offset after recording (in m)"
4172 msgstr "Ofset po nagrania (w m)"
4173
4174 #
4175 msgid "Offset before recording (in m)"
4176 msgstr "Ofset przed nagraniem (w m)"
4177
4178 #
4179 msgid "On"
4180 msgstr "Włącz"
4181
4182 #
4183 msgid "On any service"
4184 msgstr "Na każdym serwisie"
4185
4186 #
4187 msgid "On same service"
4188 msgstr "Na tym samym serwisie"
4189
4190 #
4191 msgid "One"
4192 msgstr "Jeden"
4193
4194 #
4195 msgid "Only AutoTimers created during this session"
4196 msgstr "Tylko AutoTimery stworzone podczas tej sesji"
4197
4198 #
4199 msgid "Only Free scan"
4200 msgstr "Skanuj tylko FTA"
4201
4202 #
4203 msgid "Only extensions."
4204 msgstr "Tylko rozszerzenia."
4205
4206 #
4207 msgid "Only match during timespan"
4208 msgstr "Tylko pasujące podczas horyzontu czasowego"
4209
4210 #
4211 #, python-format
4212 msgid "Only on Service: %s"
4213 msgstr "Tylko na serwisie: %s"
4214
4215 #
4216 msgid "Open Context Menu"
4217 msgstr "Otwórz menu kontekstowe"
4218
4219 #
4220 msgid "Open plugin menu"
4221 msgstr "Otwórz menu plugina"
4222
4223 #
4224 msgid "Optionally enter your name if you want to."
4225 msgstr "Opcjonalnie dodaj nazwę jeśli chcesz."
4226
4227 #
4228 msgid "Orbital Position"
4229 msgstr "Pozycja orbitalna"
4230
4231 #
4232 msgid "Outer Bound (+/-)"
4233 msgstr "Zewnętrzne związanie (+/-)"
4234
4235 #
4236 msgid "Override found with alternative service"
4237 msgstr "Zastępstwo znalezione z alternatywnym serwisem"
4238
4239 #
4240 msgid "PAL"
4241 msgstr "PAL"
4242
4243 #
4244 msgid "PIDs"
4245 msgstr "Pidy"
4246
4247 #
4248 msgid "Package list update"
4249 msgstr "Paczka listy aktualizacji"
4250
4251 #
4252 msgid "Package removal failed.\n"
4253 msgstr "Nieudane usunięcie paczki \n"
4254
4255 #
4256 msgid "Package removed successfully.\n"
4257 msgstr "Paczka usunięta pomyślnie \n"
4258
4259 #
4260 msgid "Packet management"
4261 msgstr "Zarządzanie pakietem"
4262
4263 #
4264 msgid "Packet manager"
4265 msgstr "Menadżer pakietów"
4266
4267 #
4268 msgid "Page"
4269 msgstr "Strona"
4270
4271 #
4272 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
4273 msgid "Pan&Scan"
4274 msgstr "Pan&Scan"
4275
4276 #
4277 msgid "Parent Directory"
4278 msgstr "Katalog nadrzędny"
4279
4280 #
4281 msgid "Parental control"
4282 msgstr "Kontrola rodzicielska"
4283
4284 #
4285 msgid "Parental control services Editor"
4286 msgstr "Edytor serwisów kontroli rodzicielskiej"
4287
4288 #
4289 msgid "Parental control setup"
4290 msgstr "Ustawienia kontroli rodzicielskiej"
4291
4292 #
4293 msgid "Parental control type"
4294 msgstr "Typ kontroli rodzicielskiej"
4295
4296 #
4297 msgid "Password"
4298 msgstr "Hasło"
4299
4300 #
4301 msgid "Pause movie at end"
4302 msgstr "Zatrzymaj film na końcu"
4303
4304 #
4305 msgid "People & Blogs"
4306 msgstr "Ludzie & Blogi"
4307
4308 #
4309 msgid "Pets & Animals"
4310 msgstr "Zwierzęta"
4311
4312 #
4313 msgid "Phone number"
4314 msgstr "Numer telefonu"
4315
4316 #
4317 msgid "PiPSetup"
4318 msgstr "Ustawienia PiP"
4319
4320 #
4321 msgid "PicturePlayer"
4322 msgstr "Odtwarzacz Zdjęć"
4323
4324 #
4325 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
4326 msgid "Pillarbox"
4327 msgstr "Pillarbox"
4328
4329 #
4330 msgid "Pilot"
4331 msgstr "Pilot"
4332
4333 #
4334 msgid "Pin code needed"
4335 msgstr "Potrzebny kod pin"
4336
4337 #
4338 msgid "Play"
4339 msgstr "Odtwarzaj"
4340
4341 #
4342 msgid "Play Audio-CD..."
4343 msgstr "Odtwarzanie CD-Audio..."
4344
4345 #
4346 msgid "Play DVD"
4347 msgstr "Odtwórz DVD"
4348
4349 #
4350 msgid "Play Music..."
4351 msgstr "Odtwórz Muzykę..."
4352
4353 #
4354 msgid "Play YouTube movies"
4355 msgstr "Odtwarzacz filmów YouTube"
4356
4357 #
4358 msgid "Play next video"
4359 msgstr "Odtwórz kolejne wideo"
4360
4361 #
4362 msgid "Play recorded movies..."
4363 msgstr "Odtwarzanie nagranego filmu..."
4364
4365 #
4366 msgid "Play video again"
4367 msgstr "Odtwórz wideo ponownie"
4368
4369 #
4370 msgid "Please Reboot"
4371 msgstr "Proszę uruchom ponownie"
4372
4373 #
4374 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
4375 msgstr "Wybierz pośrednio aby skanować"
4376
4377 msgid "Please add titles to the compilation."
4378 msgstr "Dodaj tytuły do kompilacji."
4379
4380 #
4381 msgid "Please change recording endtime"
4382 msgstr "Proszę zmień koniec czasu nagrywania"
4383
4384 #
4385 msgid "Please check your network settings!"
4386 msgstr "Proszę sprawdzić ustawienia sieciowe!"
4387
4388 #
4389 msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
4390 msgstr "Proszę wybrać plik do ściągnięcia z serwera .NFI"
4391
4392 #
4393 msgid "Please choose an extension..."
4394 msgstr "Proszę wybierz rozszerzenie..."
4395
4396 #
4397 msgid "Please choose he package..."
4398 msgstr "Proszę wybrać pakiet ..."
4399
4400 #
4401 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
4402 msgstr "Proszę wybrać standardową listę serwisów, które chcesz zainstalować."
4403
4404 #
4405 msgid ""
4406 "Please configure or verify your Nameservers by filling out the required "
4407 "values.\n"
4408 "When you are ready press OK to continue."
4409 msgstr ""
4410 "Skonfiguruj lub sprawdź dane nameservera.\n"
4411 "Jeśli już to zrobiłeś naciśnij OK"
4412
4413 #
4414 msgid ""
4415 "Please configure your internet connection by filling out the required "
4416 "values.\n"
4417 "When you are ready press OK to continue."
4418 msgstr ""
4419 "Skonfiguruj połączenie z internetem.\n"
4420 "Jeśli już to zrobiłeś naciśnij OK"
4421
4422 #
4423 msgid ""
4424 "Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the "
4425 "target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
4426 msgstr ""
4427 "Odłącz wszystkie urządzenia USB od Dreamboxa i podłącz ponownie daną pamięć "
4428 "USB (minimalny rozmiar to 64 MB) !"
4429
4430 #
4431 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
4432 msgstr "Nie zmieniaj wartości jeśli nie wiesz co zrobić!"
4433
4434 #
4435 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
4436 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego bukietu"
4437
4438 #
4439 msgid "Please enter a name for the new marker"
4440 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego znacznika"
4441
4442 #
4443 msgid "Please enter a new filename"
4444 msgstr "Wpisz nową nazwę pliku"
4445
4446 #
4447 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
4448 msgstr "Wpisz nazwę pliku (pusty = aktualna data)"
4449
4450 #
4451 msgid "Please enter name of the new directory"
4452 msgstr "Podaj nazwę dla nowego katalogu"
4453
4454 #
4455 msgid "Please enter the correct pin code"
4456 msgstr "Wpisz poprawny kod pin"
4457
4458 #
4459 msgid "Please enter the old pin code"
4460 msgstr "Wpisz stary kod pin"
4461
4462 #
4463 msgid "Please enter your email address here:"
4464 msgstr "Wpisz tutaj swój adres email:"
4465
4466 #
4467 msgid "Please enter your name here (optional):"
4468 msgstr "Wpisz tutaj swoją nazwę:"
4469
4470 #
4471 msgid "Please enter your search term."
4472 msgstr "Wpisz frazę wyszukiwaną"
4473
4474 #
4475 msgid "Please follow the instructions on the TV"
4476 msgstr "Podążaj za instrukcjami na TV"
4477
4478 #
4479 msgid ""
4480 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
4481 "therefore the default directory is being used instead."
4482 msgstr ""
4483 "Brak dostępu do uprzednio wybranych danych. Z tego powodu użyto domyślnego "
4484 "katalogu."
4485
4486 #
4487 msgid "Please press OK to continue."
4488 msgstr "Aby kontynuować naciśnij OK."
4489
4490 #
4491 msgid "Please press OK!"
4492 msgstr "Wciśnij OK!"
4493
4494 #
4495 msgid "Please provide a Text to match"
4496 msgstr "Dodaj tekst do dopasowania"
4497
4498 #
4499 msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
4500 msgstr "Proszę wybrać plik .NFI z medium"
4501
4502 #
4503 msgid "Please select a playlist to delete..."
4504 msgstr "Wybierz playlistę do usunięcia..."
4505
4506 #
4507 msgid "Please select a playlist..."
4508 msgstr "Wybierz playlistę..."
4509
4510 #
4511 msgid "Please select a standard feed or try searching for videos."
4512 msgstr "Wybierz standardowy wpis lub powtórz wyszukiwanie"
4513
4514 #
4515 msgid "Please select a subservice to record..."
4516 msgstr "Wybierz subserwis..."
4517
4518 #
4519 msgid "Please select a subservice..."
4520 msgstr "Prosze wybierz subserwis..."
4521
4522 #
4523 msgid "Please select an extension to remove."
4524 msgstr "Wybierz dodatek do usunięcia"
4525
4526 #
4527 msgid "Please select an option below."
4528 msgstr "Wybierz z opcji poniżej"
4529
4530 #
4531 msgid "Please select medium to use as backup location"
4532 msgstr "Wybierz środek aby użyć jako miejsce kopii zapasowej"
4533
4534 #
4535 msgid "Please select tag to filter..."
4536 msgstr "Wybierz oznaczenie do filtrowania..."
4537
4538 #
4539 msgid "Please select target directory or medium"
4540 msgstr "Proszę wybrać nośnik lub katalog docelowy"
4541
4542 #
4543 msgid "Please select the movie path..."
4544 msgstr "Wybierz ścieżkę filmu..."
4545
4546 #
4547 msgid ""
4548 "Please select the network interface that you want to use for your internet "
4549 "connection.\n"
4550 "\n"
4551 "Please press OK to continue."
4552 msgstr ""
4553 "Wybierz interfejs za pomocą którego będziesz się łączył z internetem.\n"
4554 "Jeśli już to zrobiłes nacisnij OK"
4555
4556 #
4557 msgid ""
4558 "Please select the wireless network that you want to connect to.\n"
4559 "\n"
4560 "Please press OK to continue."
4561 msgstr ""
4562 "Wybierz sieć WiFi za pomocą której bedziesz się łączył.\n"
4563 "\n"
4564 "Jeśli już to zrobiłes nacisnij OK"
4565
4566 #
4567 msgid "Please set up tuner B"
4568 msgstr "Ustaw Tuner B"
4569
4570 #
4571 msgid "Please set up tuner C"
4572 msgstr "Ustaw Tuner C"
4573
4574 #
4575 msgid "Please set up tuner D"
4576 msgstr "Ustaw Tuner D"
4577
4578 #
4579 msgid ""
4580 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
4581 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
4582 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
4583 msgstr ""
4584 "Użyj przycisków aby przesunąć okno PiP.\n"
4585 "Naciśnij przycisk bukietu +/- aby zmienić rozmiar okna.\n"
4586 "Wciśnij OK aby wrócić do trybu TV lub EXIT aby przerwać przesówanie."
4587
4588 #
4589 msgid ""
4590 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
4591 "the OK button."
4592 msgstr ""
4593 "W celu wyboru języka użyj klawiszy GÓRA i DÓŁ. Nastepnie nacisnij przycisk "
4594 "OK."
4595
4596 msgid "Please wait (Step 2)"
4597 msgstr "Proszę czekać (krok 2)"
4598
4599 #
4600 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
4601 msgstr "Poczekaj na aktywację twojej konfiguracji sieci..."
4602
4603 #
4604 msgid "Please wait for activation of your network mount..."
4605 msgstr "Czekaj na aktywację twojego montowania sieci..."
4606
4607 #
4608 msgid "Please wait while removing selected package..."
4609 msgstr "Poczekaj podczas kasowania paczki..."
4610
4611 #
4612 msgid "Please wait while removing your network mount..."
4613 msgstr "Poczekaj podczas usuwania montowania sieciowego..."
4614
4615 #
4616 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
4617 msgstr "Poczekaj podczas gdy skanowanie jest w toku..."
4618
4619 #
4620 msgid "Please wait while searching for removable packages..."
4621 msgstr "Poczekaj podczas szukania paczek do usunięcia..."
4622
4623 #
4624 msgid "Please wait while updating your network mount..."
4625 msgstr "Poczekaj podczas aktualizacji montowania sieciowego..."
4626
4627 #
4628 msgid "Please wait while we configure your network..."
4629 msgstr "Poczekaj podczas gdy skonfuguruję twoją sieć..."
4630
4631 #
4632 msgid "Please wait while we prepare your network interfaces..."
4633 msgstr "Czekaj aż zostanie aktywowana karta sieciowa..."
4634
4635 #
4636 msgid "Please wait while we test your network..."
4637 msgstr "Czekaj aż zakończy się test sieci..."
4638
4639 #
4640 msgid "Please wait while your network is restarting..."
4641 msgstr "Poczekaj podczas restartowania twojej sieci..."
4642
4643 #
4644 msgid "Please wait..."
4645 msgstr "Proszę czekać..."
4646
4647 #
4648 msgid "Please wait... Loading list..."
4649 msgstr "Proszę czekać... Ładowanie listy..."
4650
4651 #
4652 msgid "Plugin browser"
4653 msgstr "Przeglądarka pluginów"
4654
4655 #
4656 msgid "Plugin manager activity information"
4657 msgstr "Informacja o działaniu menadżera pluginów"
4658
4659 #
4660 msgid "Plugin manager help"
4661 msgstr "Pomoc manadżera pluginów"
4662
4663 #
4664 #, python-format
4665 msgid "Plugin: %(plugin)s , Version: %(version)s"
4666 msgstr "Plugin: %(plugin)s , Wersja: %(version)s"
4667
4668 #
4669 msgid "Plugins"
4670 msgstr "Pluginy"
4671
4672 #
4673 msgid "Poland"
4674 msgstr "Polska"
4675
4676 #
4677 msgid "Polarity"
4678 msgstr "Polaryzacja"
4679
4680 #
4681 msgid "Polarization"
4682 msgstr "Polaryzacja"
4683
4684 #
4685 msgid "Polish"
4686 msgstr "Polski"
4687
4688 #
4689 msgid "Poll Interval (in h)"
4690 msgstr "Przedział głosowania (w h)"
4691
4692 #
4693 msgid "Poll automatically"
4694 msgstr "Sonda automatycznie"
4695
4696 #
4697 msgid "Port A"
4698 msgstr "Port A"
4699
4700 #
4701 msgid "Port B"
4702 msgstr "Port B"
4703
4704 #
4705 msgid "Port C"
4706 msgstr "Port C"
4707
4708 #
4709 msgid "Port D"
4710 msgstr "Port D"
4711
4712 #
4713 msgid "Portuguese"
4714 msgstr "Portugalski"
4715
4716 #
4717 msgid "Positioner"
4718 msgstr "Pozycjoner"
4719
4720 #
4721 msgid "Positioner fine movement"
4722 msgstr "Precyzyjne ruchy pozycjonera"
4723
4724 #
4725 msgid "Positioner movement"
4726 msgstr "Ruchy pozycjonera"
4727
4728 #
4729 msgid "Positioner setup"
4730 msgstr "Ustawienia pozycjonera"
4731
4732 #
4733 msgid "Positioner storage"
4734 msgstr "Zapamiętywanie pozycjonera"
4735
4736 #
4737 msgid ""
4738 "Power state to change to after recordings. Select \"standard\" to not change "
4739 "the default behavior of enigma2 or values changed by yourself."
4740 msgstr ""
4741 "Stan zasilania do zmiany po nagrywaniu. Wybierz \"standard\" aby nie "
4742 "zmieniać domyślnego zachowania e2 lub wartości zmienione przes siebie."
4743
4744 #
4745 msgid "Power threshold in mA"
4746 msgstr "Próg mocy w  mA"
4747
4748 #
4749 msgid "Predefined transponder"
4750 msgstr "Zdefiniowany transponder"
4751
4752 #
4753 msgid "Preparing... Please wait"
4754 msgstr "Przygotowywanie... Prosze czekać"
4755
4756 #
4757 msgid "Press OK on your remote control to continue."
4758 msgstr "Aby kontynuować naciśnij przycisk OK pilota."
4759
4760 #
4761 msgid "Press OK to activate the selected skin."
4762 msgstr "Wciśnij OK aby aktywować wybranego skina"
4763
4764 #
4765 msgid "Press OK to activate the settings."
4766 msgstr "Wciśnij OK aby aktywować ustawienia"
4767
4768 #
4769 msgid "Press OK to collapse this host"
4770 msgstr "Wciśnij OK aby wyczerpać ten host"
4771
4772 #
4773 msgid "Press OK to edit selected settings."
4774 msgstr "Wcisnij OK aby edytować wybrane ustawienia."
4775
4776 #
4777 msgid "Press OK to edit the settings."
4778 msgstr "W celu edytowania ustawień nacisnij OK."
4779
4780 #
4781 msgid "Press OK to expand this host"
4782 msgstr "Wciśnij OK aby rozszerzyć ten host"
4783
4784 #
4785 #, python-format
4786 msgid "Press OK to get further details for %s"
4787 msgstr "Wciśnij OK aby dostać więcej info o %s"
4788
4789 #
4790 msgid "Press OK to mount this share!"
4791 msgstr "Wcisnij OK aby zamontować ten udział!"
4792
4793 #
4794 msgid "Press OK to mount!"
4795 msgstr "Wciśnij OK aby zamontować!"
4796
4797 #
4798 msgid "Press OK to save settings."
4799 msgstr "Wciśnij OK aby zapisać ustawienia."
4800
4801 #
4802 msgid "Press OK to scan"
4803 msgstr "Wciśnij OK aby skanować"
4804
4805 #
4806 msgid "Press OK to select a Provider."
4807 msgstr "Wciśnij OK aby wybrać Providera"
4808
4809 #
4810 msgid "Press OK to select."
4811 msgstr "Wciśnij OK aby wybrać."
4812
4813 #
4814 msgid "Press OK to select/deselect a CAId."
4815 msgstr "Wciśnij OK aby wybrać/lub nie CaId"
4816
4817 #
4818 msgid "Press OK to start the scan"
4819 msgstr "Wciśnij OK aby rozpocząć skanowanie"
4820
4821 #
4822 msgid "Press OK to toggle the selection."
4823 msgstr "Wciśnij OK aby wybrać"
4824
4825 #
4826 msgid "Press OK to view full changelog"
4827 msgstr "Wciśnij OK aby pokazać listę zmian"
4828
4829 #
4830 msgid "Press yellow to set this interface as default interface."
4831 msgstr "Wciśnij żólty aby ustawić ten interfejs jako domyślny"
4832
4833 #
4834 msgid "Prev"
4835 msgstr "Poprzedni"
4836
4837 #
4838 msgid "Preview"
4839 msgstr "Podgląd"
4840
4841 #
4842 msgid "Preview AutoTimer"
4843 msgstr "Podgląd AutoTimera"
4844
4845 #
4846 msgid "Preview menu"
4847 msgstr "Podgląd menu"
4848
4849 #
4850 msgid "Primary DNS"
4851 msgstr "Pierwszy DNS"
4852
4853 #
4854 msgid "Priority"
4855 msgstr "Priorytet konwertera"
4856
4857 #
4858 msgid "Process"
4859 msgstr "Procesy..."
4860
4861 #
4862 msgid "Properties of current title"
4863 msgstr "Właściwości aktualnego tytułu"
4864
4865 #
4866 msgid "Protect services"
4867 msgstr "Ochrona serwisów"
4868
4869 #
4870 msgid "Protect setup"
4871 msgstr "Ochrona ustawień"
4872
4873 #
4874 msgid "Provider"
4875 msgstr "Provider"
4876
4877 #
4878 msgid "Provider to scan"
4879 msgstr "Provider do skanowania"
4880
4881 #
4882 msgid "Providers"
4883 msgstr "Providerzy"
4884
4885 #
4886 msgid "Published"
4887 msgstr "Publikacji"
4888
4889 #
4890 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
4891 msgstr "Python frontend dla /tmp/mmi.socket"
4892
4893 #
4894 msgid "Quick"
4895 msgstr "Szybko"
4896
4897 #
4898 msgid "Quickzap"
4899 msgstr "Szybkie przełączanie"
4900
4901 #
4902 msgid "RC Menu"
4903 msgstr "Menu RC"
4904
4905 #
4906 msgid "RF output"
4907 msgstr "Wyjście RF"
4908
4909 #
4910 msgid "RGB"
4911 msgstr "RGB"
4912
4913 #
4914 msgid "Radio"
4915 msgstr "Radio"
4916
4917 msgid "Ralink"
4918 msgstr "Ralink"
4919
4920 #
4921 msgid "Ram Disk"
4922 msgstr "Ram Dysk"
4923
4924 #
4925 msgid "Random"
4926 msgstr "Losowo"
4927
4928 #
4929 msgid "Rating"
4930 msgstr "Oceny"
4931
4932 #
4933 msgid "Ratings: "
4934 msgstr "Ocena: "
4935
4936 #
4937 msgid "Really close without saving settings?"
4938 msgstr "Wyjść bez zapisywania ustawień?"
4939
4940 #
4941 msgid "Really delete done timers?"
4942 msgstr "Usunąć wykonane timery?"
4943
4944 #
4945 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
4946 msgstr "Wyjść z subserwisów?"
4947
4948 #
4949 msgid "Really quit MyTube Player?"
4950 msgstr "Zamknąć Odtwarzacz MyTube?"
4951
4952 #
4953 msgid "Really reboot now?"
4954 msgstr "Czy naprawdę chcesz zrestartować?"
4955
4956 #
4957 msgid "Really restart now?"
4958 msgstr "Czy naprawdę chcesz zrestartować?"
4959
4960 #
4961 msgid "Really shutdown now?"
4962 msgstr "Czy naprawdę chcesz zamknąć teraz?"
4963
4964 #
4965 msgid "Reboot"
4966 msgstr "Restart"
4967
4968 #
4969 msgid "Recently featured"
4970 msgstr "Najczęściej zamieszczane"
4971
4972 #
4973 msgid "Reception Settings"
4974 msgstr "Ustawienia powitania"
4975
4976 #
4977 msgid "Record"
4978 msgstr "Nagraj"
4979
4980 #
4981 msgid "Record a maximum of x times"
4982 msgstr "Nagraj maximum z x czasów"
4983
4984 #
4985 msgid "Record on"
4986 msgstr "Nagraj na"
4987
4988 #
4989 #, python-format
4990 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
4991 msgstr "Ograniczenie nagrywania z powodu konfliktu timera %s"
4992
4993 #
4994 msgid "Recorded files..."
4995 msgstr "Nagrane pliki..."
4996
4997 #
4998 msgid "Recording"
4999 msgstr "Nagrywanie"
5000
5001 #
5002 msgid "Recording paths"
5003 msgstr "Ścieżki nagrywania"
5004
5005 #
5006 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
5007 msgstr "Nagrywanie(a) jest w toku lub rozbpocznie się za kilka sekund!"
5008
5009 #
5010 msgid "Recordings"
5011 msgstr "Nagrania"
5012
5013 #
5014 msgid "Recordings always have priority"
5015 msgstr "Nagrywanie zawsze ma priorytet"
5016
5017 #
5018 msgid "Reenter new pin"
5019 msgstr "Wpisz ponownie nowy pin"
5020
5021 #
5022 msgid "Refresh Rate"
5023 msgstr "Wartość odświeżania"
5024
5025 #
5026 msgid "Refresh rate selection."
5027 msgstr "Wybór prędkości odświeżania"
5028
5029 #
5030 msgid "Related video entries."
5031 msgstr "Przeładuj wpisy wideo."
5032
5033 #
5034 msgid "Relevance"
5035 msgstr "Trafności"
5036
5037 #
5038 msgid "Reload"
5039 msgstr "Przeładuj"
5040
5041 #
5042 msgid "Reload Black-/Whitelists"
5043 msgstr "Przeładuj czarną-/białą listę"
5044
5045 #
5046 msgid "Remember service pin"
5047 msgstr "Pamiętaj pin serwisu"
5048
5049 #
5050 msgid "Remember service pin cancel"
5051 msgstr "Pamiętaj anulowanie pinu serwisu"
5052
5053 #
5054 msgid "Remove"
5055 msgstr "Skasuj"
5056
5057 #
5058 msgid "Remove Bookmark"
5059 msgstr "Usuń zakładkę"
5060
5061 #
5062 msgid "Remove Plugins"
5063 msgstr "Usuń pluginy"
5064
5065 #
5066 msgid "Remove a mark"
5067 msgstr "Usuń znacznik"
5068
5069 #
5070 msgid "Remove currently selected title"
5071 msgstr "Usuń aktualnie wybrany tytuł"
5072
5073 #
5074 msgid "Remove failed."
5075 msgstr "Kasowanie nieudane"
5076
5077 #
5078 msgid "Remove finished."
5079 msgstr "Usuwanie zakończone."
5080
5081 #
5082 msgid "Remove plugins"
5083 msgstr "Usuń pluginy"
5084
5085 #
5086 msgid "Remove selected AutoTimer"
5087 msgstr "Usuń wybrany AutoTimer"
5088
5089 #
5090 msgid "Remove the broken .NFI file?"
5091 msgstr "Czy usunąć popsuty plik .NFI?"
5092
5093 #
5094 msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
5095 msgstr "Czy usunąć niekompletne pliki .NFI?"
5096
5097 #
5098 msgid "Remove timer"
5099 msgstr "Usuń timer"
5100
5101 #
5102 msgid "Remove title"
5103 msgstr "Usuń tytuł"
5104
5105 #
5106 msgid "Removed successfully."
5107 msgstr "Kasowanie zakończone pomyślnie"
5108
5109 #
5110 msgid "Removing"
5111 msgstr "Usuwanie"
5112
5113 #
5114 #, python-format
5115 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
5116 msgstr ""
5117 "Usuniecie katalogu %s nie powiodło się. (Byc może katalog nie jest pusty.)"
5118
5119 #
5120 msgid "Rename"
5121 msgstr "Zmień nazwę"
5122
5123 #
5124 msgid "Rename crashlogs"
5125 msgstr "Zmień nazwę crashlogów"
5126
5127 #
5128 msgid "Repeat"
5129 msgstr "Powtórz"
5130
5131 #
5132 msgid "Repeat Type"
5133 msgstr "Rozdzaj powtórzeń"
5134
5135 #
5136 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
5137 msgstr "Powtarzane wydarzenie właśnie jest nagrywane... Co chcesz zrobić?"
5138
5139 #
5140 msgid "Repeats"
5141 msgstr "Powtarzaj"
5142
5143 #
5144 msgid "Require description to be unique"
5145 msgstr "Wymagaj opisu aby być wyjątkowym"
5146
5147 msgid "Required medium type:"
5148 msgstr "Wymagany średni typ:"
5149
5150 #
5151 msgid "Rescan"
5152 msgstr "Przeskanuj"
5153
5154 #
5155 msgid "Reset"
5156 msgstr "Resetuj"
5157
5158 #
5159 msgid "Reset and renumerate title names"
5160 msgstr "Zresetuj i zmień numerację nazw tytułów"
5161
5162 #
5163 msgid "Reset count"
5164 msgstr "Resetuj odliczanie"
5165
5166 #
5167 msgid "Reset saved position"
5168 msgstr "Resetuj zapisaną pozycję"
5169
5170 #
5171 msgid "Reset video enhancement settings to system defaults?"
5172 msgstr "Zresetować ustawienia do domyślnych?"
5173
5174 #
5175 msgid "Reset video enhancement settings to your last configuration?"
5176 msgstr "Zresetować ustawienia do ostatniej dobrej konfiguracji?"
5177
5178 #
5179 msgid "Resolution"
5180 msgstr "Rozdzielczość"
5181
5182 #
5183 msgid "Response video entries."
5184 msgstr "Odpowiedz wpisom wideo."
5185
5186 #
5187 msgid "Restart"
5188 msgstr "Restart"
5189
5190 #
5191 msgid "Restart GUI"
5192 msgstr "Restartuj GUI"
5193
5194 #
5195 msgid "Restart GUI now?"
5196 msgstr "Zrestartować GUI teraz?"
5197
5198 #
5199 msgid "Restart network"
5200 msgstr "Restart sieci"
5201
5202 #
5203 msgid "Restart test"
5204 msgstr "Restart testu"
5205
5206 #
5207 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
5208 msgstr "Restart adaprera i połaczenia sieciowego.\n"
5209
5210 #
5211 msgid "Restore"
5212 msgstr "Przywróć"
5213
5214 #
5215 msgid "Restore backups"
5216 msgstr "Przywróć kopie"
5217
5218 #
5219 msgid "Restore is running..."
5220 msgstr "Przywracanie..."
5221
5222 #
5223 msgid "Restore running"
5224 msgstr "Przywracanie uruchomione"
5225
5226 #
5227 msgid "Restore system settings"
5228 msgstr "Przywróć ustawienia systemowe"
5229
5230 #
5231 msgid "Restrict \"after event\" to a certain timespan?"
5232 msgstr "Ograniczyć \"po wydarzeniu\" do pewnych horyzontów czasowych?"
5233
5234 #
5235 msgid "Resume from last position"
5236 msgstr "Wznów od ostatniej pozycji"
5237
5238 #
5239 #, python-format
5240 msgid "Resume position at %s"
5241 msgstr "Wznów pozycję na %s"
5242
5243 #
5244 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
5245 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
5246 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
5247 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
5248 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
5249 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
5250 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
5251 msgid "Resuming playback"
5252 msgstr "Wznawianie odtwarzania"
5253
5254 #
5255 msgid "Return to file browser"
5256 msgstr "Powrót do przeglądarki plików"
5257
5258 #
5259 msgid "Return to movie list"
5260 msgstr "Powrót do listy filmów"
5261
5262 #
5263 msgid "Return to previous service"
5264 msgstr "Powrót do poprzedniego serwisu"
5265
5266 #
5267 msgid "Rewind speeds"
5268 msgstr "Prędkości przewijania w tył"
5269
5270 #
5271 msgid "Right"
5272 msgstr "Prawo"
5273
5274 #
5275 msgid "Rolloff"
5276 msgstr "Rolloff"
5277
5278 #
5279 msgid "Rotor turning speed"
5280 msgstr "Prędkość obrotu rotora"
5281
5282 #
5283 msgid "Running"
5284 msgstr "Uruchomiony"
5285
5286 #
5287 msgid "Russia"
5288 msgstr "Rosja"
5289
5290 #
5291 msgid "Russian"
5292 msgstr "Rosyjski"
5293
5294 #
5295 msgid "S-Video"
5296 msgstr "S-Video"
5297
5298 #
5299 msgid "SINGLE LAYER DVD"
5300 msgstr "Pojedyńczy nośnik DVD"
5301
5302 #
5303 msgid "SNR"
5304 msgstr "SNR"
5305
5306 #
5307 msgid "SNR:"
5308 msgstr "SNR:"
5309
5310 #
5311 msgid "SSID:"
5312 msgstr "SSID:"
5313
5314 #
5315 msgid "Sat"
5316 msgstr "Sob"
5317
5318 #
5319 msgid "Sat / Dish Setup"
5320 msgstr "Ustawienia anteny"
5321
5322 #
5323 msgid "Satellite"
5324 msgstr "Satelita"
5325
5326 #
5327 msgid "Satellite Equipment Setup"
5328 msgstr "Zaawansowane ustawienia"
5329
5330 #
5331 msgid "Satellite equipment"
5332 msgstr "Wypozażenie satelity"
5333
5334 #
5335 msgid "Satellites"
5336 msgstr "Satelity"
5337
5338 #
5339 msgid "Satfinder"
5340 msgstr "Miernik sygnału"
5341
5342 #
5343 msgid "Sats"
5344 msgstr "Satelity"
5345
5346 #
5347 msgid "Saturation"
5348 msgstr "Nasycenie"
5349
5350 #
5351 msgid "Saturday"
5352 msgstr "Sobota"
5353
5354 #
5355 msgid "Save"
5356 msgstr "Zapisz"
5357
5358 #
5359 msgid "Save Playlist"
5360 msgstr "Zachowaj Playlistę"
5361
5362 #
5363 msgid "Save current delay to key"
5364 msgstr "Zapisz obecne opóżnienie dla klucza"
5365
5366 #
5367 msgid "Save to key"
5368 msgstr "Zapisz do klucza"
5369
5370 #
5371 msgid "Save values and close plugin"
5372 msgstr "Zapisz wartości i zamknij plugin"
5373
5374 #
5375 msgid "Save values and close screen"
5376 msgstr "Zapisz wartości i zamknij ekran"
5377
5378 #
5379 msgid "Scaler sharpness"
5380 msgstr "Poziom ostrości"
5381
5382 #
5383 msgid "Scaling Mode"
5384 msgstr "Tryb skalowania"
5385
5386 #
5387 msgid "Scan "
5388 msgstr "Skanuj"
5389
5390 #
5391 msgid "Scan Files..."
5392 msgstr "Skanuj Pliki..."
5393
5394 #
5395 msgid "Scan NFS share"
5396 msgstr "Skanuj udziały NFS"
5397
5398 #
5399 msgid "Scan QAM128"
5400 msgstr "Skanuj QAM128"
5401
5402 #
5403 msgid "Scan QAM16"
5404 msgstr "Skanuj QAM16"
5405
5406 #
5407 msgid "Scan QAM256"
5408 msgstr "Skanuj QAM256"
5409
5410 #
5411 msgid "Scan QAM32"
5412 msgstr "Skanuj QAM32"
5413
5414 #
5415 msgid "Scan QAM64"
5416 msgstr "Skanuj QAM64"
5417
5418 #
5419 msgid "Scan SR6875"
5420 msgstr "Skanuj SR6875"
5421
5422 #
5423 msgid "Scan SR6900"
5424 msgstr "Skanuj SR6900"
5425
5426 #
5427 msgid "Scan Wireless Networks"
5428 msgstr "Skanuj sieć bezprzewodową"
5429
5430 #
5431 msgid "Scan additional SR"
5432 msgstr "Skanuj dodatkowy SR"
5433
5434 #
5435 msgid "Scan band EU HYPER"
5436 msgstr "Skanuj pasmo EU HYPER"
5437
5438 #
5439 msgid "Scan band EU MID"
5440 msgstr "Skanuj pasmo EU MID"
5441
5442 #
5443 msgid "Scan band EU SUPER"
5444 msgstr "Skanuj pasmo EU SUPER"
5445
5446 #
5447 msgid "Scan band EU UHF IV"
5448 msgstr "Skanuj pasmo EU UHF IV"
5449
5450 #
5451 msgid "Scan band EU UHF V"
5452 msgstr "Skanuj pasmo EU UHF V"
5453
5454 #
5455 msgid "Scan band EU VHF I"
5456 msgstr "Skanuj pasmo EU VHF I"
5457
5458 #
5459 msgid "Scan band EU VHF III"
5460 msgstr "Skanuj pasmo EU VHF III"
5461
5462 #
5463 msgid "Scan band US HIGH"
5464 msgstr "Skanuj pasmo US HIGH"
5465
5466 #
5467 msgid "Scan band US HYPER"
5468 msgstr "Skanuj pasmo US HYPER"
5469
5470 #
5471 msgid "Scan band US LOW"
5472 msgstr "Skanuj pasmo US LOW"
5473
5474 #
5475 msgid "Scan band US MID"
5476 msgstr "Skanuj pasmo US MID"
5477
5478 #
5479 msgid "Scan band US SUPER"
5480 msgstr "Skanuj pasmo US SUPER"
5481
5482 #
5483 msgid "Scan range"
5484 msgstr "Skanuj zakres"
5485
5486 #
5487 msgid ""
5488 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
5489 "selected wireless device.\n"
5490 msgstr ""
5491 "Skanuj sieć w poszukiwaniu bezprzewodowych AP i podłącz do nich używając "
5492 "wybranego urządzenia bezprzewodowego.\n"
5493
5494 msgid ""
5495 "Scan your network for wireless access points and connect to them using your "
5496 "selected wireless device.\n"
5497 msgstr ""
5498 "Skanuj sieć w poszukiwaniu punktów dostępu i połączenia z nimi używając "
5499 "wybranego urządzenia.\n"
5500
5501 #
5502 msgid ""
5503 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
5504 msgstr ""
5505 "Przeskanuj standardowe lamedbs wedłudg satelit zapisanych w pozycjonerze"
5506
5507 #
5508 msgid "Science & Technology"
5509 msgstr "Nauka & Technologia"
5510
5511 #
5512 msgid "Search Term(s)"
5513 msgstr "Słowo wyszukiwania..."
5514
5515 #
5516 msgid "Search category:"
5517 msgstr "Kategorie wyszukiwania:"
5518
5519 #
5520 msgid "Search east"
5521 msgstr "Szukaj na wschód"
5522
5523 #
5524 msgid "Search for network shares"
5525 msgstr "Szukaj udziałów sieciowych"
5526
5527 #
5528 msgid "Search for network shares..."
5529 msgstr "Szukaj udziałów sieciowych..."
5530
5531 #
5532 msgid "Search region:"
5533 msgstr "Kraj wyszukiwania:"
5534
5535 #
5536 msgid "Search restricted content:"
5537 msgstr "Szukać zawartości chronionych:"
5538
5539 #
5540 msgid "Search strictness"
5541 msgstr "Szukaj ścisłości"
5542
5543 #
5544 msgid "Search type"
5545 msgstr "Szukaj typu"
5546
5547 #
5548 msgid "Search west"
5549 msgstr "Szukaj na zachód"
5550
5551 #
5552 msgid "Searching for available updates. Please wait..."
5553 msgstr "Wyszukiwanie dostępnych aktualizacji. Proszę czekać..."
5554
5555 #
5556 msgid "Searching for new installed or removed packages. Please wait..."
5557 msgstr "Szukanie nowo zainstalowanych lub usuniętych paczek. Proszę czekać..."
5558
5559 #
5560 msgid "Searching your network. Please wait..."
5561 msgstr "Wyszukiwanie sieci. Proszę czekać..."
5562
5563 #
5564 msgid "Secondary DNS"
5565 msgstr "Drugi DNS"
5566
5567 msgid "Security service not running."
5568 msgstr "Serwis chroniony nie uruchomiony."
5569
5570 #
5571 msgid "Seek"
5572 msgstr "Wyszukiwanie"
5573
5574 #
5575 msgid "Select"
5576 msgstr "Wybierz"
5577
5578 #
5579 msgid ""
5580 "Select \"exact match\" to enforce \"Match title\" to match exactly or "
5581 "\"partial match\" if you only want to search for a part of the event title."
5582 msgstr ""
5583 "Wybierz \"dokładne dopasowanie\" do wykonania \"Tytuł dopasowania\" do "
5584 "właściwego dopasowania lub \"częściowego dopasowania\" jeśli chcesz poszukać "
5585 "tylko części tytułu wydarzenia."
5586
5587 #
5588 msgid "Select HDD"
5589 msgstr "Wybierz HDD"
5590
5591 #
5592 msgid "Select Location"
5593 msgstr "Wybierz lokalizację"
5594
5595 #
5596 msgid "Select Network Adapter"
5597 msgstr "Wybierz adapter sieciowy"
5598
5599 #
5600 msgid "Select a movie"
5601 msgstr "Wybierz film"
5602
5603 #
5604 msgid "Select a timer to import"
5605 msgstr "Wybierz timer do importu"
5606
5607 #
5608 msgid "Select audio mode"
5609 msgstr "Wybierz tryb audio"
5610
5611 #
5612 msgid "Select audio track"
5613 msgstr "Wybierz ścieżkę audio :"
5614
5615 #
5616 msgid "Select bouquet to record on"
5617 msgstr "Wybierz bukiet do nagrania na"
5618
5619 #
5620 msgid "Select channel to record from"
5621 msgstr "Wybierz kanał do nagrania z "
5622
5623 #
5624 msgid "Select channel to record on"
5625 msgstr "Wybierz kanał do nagrania na"
5626
5627 #
5628 msgid "Select files for backup. Currently selected:\n"
5629 msgstr "Wybierz pliki dla kopii zapasowej. Aktualnie wybrane:\n"
5630
5631 #
5632 msgid "Select files/folders to backup"
5633 msgstr "Wybierz pliki /foldery do kopii"
5634
5635 #
5636 msgid "Select image"
5637 msgstr "Wybierz image"
5638
5639 #
5640 msgid "Select interface"
5641 msgstr "Wybierz interfejs"
5642
5643 #
5644 msgid "Select new feed to view."
5645 msgstr "Wybierz kategorię wyszukiwania:"
5646
5647 #
5648 msgid "Select package"
5649 msgstr "Wybierz paczkę"
5650
5651 #
5652 msgid "Select provider to add..."
5653 msgstr "Wybierz providera do dodania..."
5654
5655 #
5656 msgid "Select refresh rate"
5657 msgstr "Wybierz prędkość odświeżania"
5658
5659 #
5660 msgid "Select service to add..."
5661 msgstr "Wybierz serwis do dodania..."
5662
5663 #
5664 #, python-format
5665 msgid "Select the key you want to set to %i ms"
5666 msgstr "Wybierz klucz który chcesz ustawić do %i ms"
5667
5668 #
5669 msgid "Select the location to save the recording to."
5670 msgstr "Wybierz lokalizację do zapisania nagrania."
5671
5672 #
5673 msgid "Select type of Filter"
5674 msgstr "Wybierz typ filtru"
5675
5676 #
5677 msgid "Select upgrade source to edit."
5678 msgstr "Wybierz źródło aktualizacji do edycji"
5679
5680 #
5681 msgid "Select video input with up/down buttons"
5682 msgstr "Wybierz wejście video przyciskami góra/dół"
5683
5684 #
5685 msgid "Select video mode"
5686 msgstr "Wybierz tryb wideo"
5687
5688 #
5689 msgid "Select whether or not you want to enforce case correctness."
5690 msgstr "Wybierz czy chcesz wymusić przypadki poprawności."
5691
5692 #
5693 msgid "Select wireless network"
5694 msgstr "Wybierz sieć bezprzewodową WiFi"
5695
5696 #
5697 msgid "Select your choice."
5698 msgstr "Wybierz jedną z opcji:"
5699
5700 #
5701 msgid "Selected source image"
5702 msgstr "Wybierz image źródłowy"
5703
5704 #
5705 msgid "Send DiSEqC"
5706 msgstr "Wyślij DiSEqC"
5707
5708 #
5709 msgid "Send DiSEqC only on satellite change"
5710 msgstr "Wyślij DiSEqC tylko podczas zmiany satelity"
5711
5712 #
5713 msgid "Seperate titles with a main menu"
5714 msgstr "Rozdziel tytuły z wykozystaniem menu"
5715
5716 #
5717 msgid "Sequence repeat"
5718 msgstr "Powtórka sekwencji"
5719
5720 #
5721 msgid "Serbian"
5722 msgstr "Serbski"
5723
5724 #
5725 msgid "Server IP"
5726 msgstr "IP serwera"
5727
5728 #
5729 msgid "Server share"
5730 msgstr "Udział serwera"
5731
5732 #
5733 msgid "Service"
5734 msgstr "Informacje o serwisie..."
5735
5736 #
5737 msgid "Service Scan"
5738 msgstr "Skanowanie serwisu"
5739
5740 #
5741 msgid "Service Searching"
5742 msgstr "Szukanie serwisów"
5743
5744 #
5745 msgid "Service delay"
5746 msgstr "Opóźnienie serwisu"
5747
5748 #
5749 msgid "Service has been added to the favourites."
5750 msgstr "Serwis został dodany do ulubionych."
5751
5752 #
5753 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
5754 msgstr "Serwis został dodany do wybranego bukietu."
5755
5756 #
5757 msgid ""
5758 "Service invalid!\n"
5759 "(Timeout reading PMT)"
5760 msgstr ""
5761 "Serwis niewłaściwy!\n"
5762 "(Koniec czasu czytania PMT)"
5763
5764 #
5765 msgid ""
5766 "Service not found!\n"
5767 "(SID not found in PAT)"
5768 msgstr ""
5769 "Serwis nie znaleziony!\n"
5770 "(SID nie znaleziony w PAT)"
5771
5772 #
5773 msgid "Service scan"
5774 msgstr "Skanowanie serwisów"
5775
5776 #
5777 msgid ""
5778 "Service unavailable!\n"
5779 "Check tuner configuration!"
5780 msgstr ""
5781 "Serwis niedostępny!\n"
5782 "Sprawdź konfigurację tunera!"
5783
5784 #
5785 msgid "Serviceinfo"
5786 msgstr "Info o serwisie"
5787
5788 #
5789 msgid "Services"
5790 msgstr "Serwisy"
5791
5792 #
5793 msgid "Set End Time"
5794 msgstr "Ustaw koniec czasu"
5795
5796 #
5797 msgid "Set Voltage and 22KHz"
5798 msgstr "Ustaw napięcie 22KHz"
5799
5800 #
5801 msgid "Set available internal memory threshold for the warning."
5802 msgstr "Ustaw minimalny próg pamięci flash aby ostrzec"
5803
5804 #
5805 #, python-format
5806 msgid "Set delay to %i ms (can be set)"
5807 msgstr "Ustaw opóźnienie do %i ms (można ustawić)"
5808
5809 #
5810 msgid "Set interface as default Interface"
5811 msgstr "Ustaw interfejs jako domyślny"
5812
5813 #
5814 msgid "Set limits"
5815 msgstr "Ustaw limity"
5816
5817 #
5818 msgid "Set maximum duration"
5819 msgstr "Ustaw maksymalne trwanie"
5820
5821 #
5822 msgid "Set this NO to disable this AutoTimer."
5823 msgstr "Ustaw na NIE aby wyłączyć AutoTimer."
5824
5825 #
5826 msgid "Setting key canceled"
5827 msgstr "Ustawienie anulowania klucza"
5828
5829 #
5830 msgid "Settings"
5831 msgstr "Ustawienia"
5832
5833 #
5834 msgid "Setup"
5835 msgstr "Konfiguracja"
5836
5837 #
5838 msgid "Setup Mode"
5839 msgstr "Tryb Konfiguracji"
5840
5841 #
5842 msgid "Setup for the Audio Sync Plugin"
5843 msgstr "Konfiguracja Pluginu Audio Sync"
5844
5845 #, python-format
5846 msgid ""
5847 "Shall the USB stick wizard proceed and program the image file %s into flash "
5848 "memory?"
5849 msgstr ""
5850 "Czy kreator pamięci USB powinien rozpocząć proces instalacji image %s do "
5851 "pamięci flash?"
5852
5853 #
5854 msgid "Sharpness"
5855 msgstr "Ostrość"
5856
5857 #
5858 msgid "Short Movies"
5859 msgstr "Krótkie filmy"
5860
5861 msgid "Short filenames"
5862 msgstr "Krótkie nazwy"
5863
5864 #
5865 msgid "Should this AutoTimer be restricted to a timespan?"
5866 msgstr "Czy ten AutoTimer powinien być ograniczony czasowo?"
5867
5868 #
5869 msgid "Should this AutoTimer only match up to a certain event duration?"
5870 msgstr ""
5871 "Czy ten AutoTimer powinien tylko dopasować do pewnych trwań wydarzenia?"
5872
5873 #
5874 msgid ""
5875 "Should timers created by this AutoTimer be recorded to a custom location?"
5876 msgstr ""
5877 "Czy timery stworzone przez ten AutoTimer powinny być nagrane w obecnej "
5878 "lokalizacji?"
5879
5880 #
5881 msgid "Show Info"
5882 msgstr "Pokaż Info"
5883
5884 #
5885 msgid "Show Message when Recording starts"
5886 msgstr "Pokaż info przed nagrywaniem"
5887
5888 #
5889 msgid "Show WLAN Status"
5890 msgstr "Pokaż status WLAN"
5891
5892 #
5893 msgid "Show blinking clock in display during recording"
5894 msgstr "Pokaż migający zegar na wyświetlaczu gdy nagrywa"
5895
5896 #
5897 msgid "Show event-progress in channel selection"
5898 msgstr "Pokaż pasek postępu wydarzenia w liście kanałów"
5899
5900 #
5901 msgid "Show in extension menu"
5902 msgstr "Pokaż w menu rozszerzeń"
5903
5904 #
5905 msgid "Show infobar on channel change"
5906 msgstr "Pokaż pasek info podczas zmiany kanału"
5907
5908 #
5909 msgid "Show infobar on event change"
5910 msgstr "Pokaż pasek info podczas zmiany wydarzenia"
5911
5912 #
5913 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
5914 msgstr "Pokaż pasek info podczas przewijania przód/tył"
5915
5916 #
5917 msgid "Show positioner movement"
5918 msgstr "Pokaż ruchy pozycjonera"
5919
5920 #
5921 msgid "Show services beginning with"
5922 msgstr "Pokaż rozpoczęcie serwisów z "
5923
5924 #
5925 msgid "Show the radio player..."
5926 msgstr "Pokaż radio odtwarzacz..."
5927
5928 #
5929 msgid "Show the tv player..."
5930 msgstr "Pokaż odtwarzacz tv..."
5931
5932 #
5933 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
5934 msgstr "Pokaż status połaczenia bezprzewodowego LAN.\n"
5935
5936 #
5937 msgid "Shutdown"
5938 msgstr "Wyłącz"
5939
5940 #
5941 msgid "Shutdown Dreambox after"
5942 msgstr "Wyłącza dreamboxa po"
5943
5944 #
5945 msgid "Signal Strength:"
5946 msgstr "Siła sygnału:"
5947
5948 #
5949 msgid "Signal: "
5950 msgstr "Sygnał:"
5951
5952 #
5953 msgid "Similar"
5954 msgstr "Podobne"
5955
5956 #
5957 msgid "Similar broadcasts:"
5958 msgstr "Podobne transmisje:"
5959
5960 #
5961 msgid "Simple"
5962 msgstr "Prosta"
5963
5964 #
5965 msgid "Simple titleset (compatibility for legacy players)"
5966 msgstr "Proste tytuły (kompatybilne z odtwarzaczami)"
5967
5968 #
5969 msgid "Single"
5970 msgstr "Jeden"
5971
5972 #
5973 msgid "Single EPG"
5974 msgstr "Zwykłe EPG"
5975
5976 #
5977 msgid "Single satellite"
5978 msgstr "Jeden satelita"
5979
5980 #
5981 msgid "Single transponder"
5982 msgstr "Jeden transponder"
5983
5984 #
5985 msgid "Singlestep (GOP)"
5986 msgstr "Pojedyńczy krok (GOP)"
5987
5988 #
5989 msgid "Skin"
5990 msgstr "Skiny..."
5991
5992 #
5993 msgid "Skins"
5994 msgstr "Skiny"
5995
5996 #
5997 msgid "Sleep Timer"
5998 msgstr "Wyłącznik Czasowy"
5999
6000 #
6001 msgid "Sleep timer action:"
6002 msgstr "Akcja wyłącznika czasowego:"
6003
6004 #
6005 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
6006 msgstr "Odstępy w pokazie slajdów (w sec)"
6007