Merge branch 'bug_537_vobsub' of git.opendreambox.org:/git/enigma2 into bug_537_vobsub
[enigma2.git] / po / sk.po
1 # English translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2010-06-09 10:31+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2010-05-12 13:09+0200\n"
12 "Last-Translator: acid-burn <>\n"
13 "Language-Team: none\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Language: sk\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
19 "X-Generator: Pootle 2.0.3\n"
20 "X-Poedit-Language: Slovak\n"
21 "X-Poedit-Country: SLOVAKIA\n"
22
23 #
24 msgid ""
25 "\n"
26 "Advanced options and settings."
27 msgstr ""
28 "\n"
29 "Rozšírené voľby a nastavenia."
30
31 #
32 msgid ""
33 "\n"
34 "After pressing OK, please wait!"
35 msgstr ""
36 "\n"
37 "Po stlačení tlačidla OK počkajte!"
38
39 #
40 msgid ""
41 "\n"
42 "Backup your Dreambox settings."
43 msgstr ""
44 "\n"
45 "Zálohovať nastavenia Dreamboxa."
46
47 #
48 msgid ""
49 "\n"
50 "Edit the upgrade source address."
51 msgstr ""
52 "\n"
53 "Upraviť adresu zdroja aktualizácií."
54
55 msgid ""
56 "\n"
57 "Manage extensions or plugins for your Dreambox"
58 msgstr ""
59 "\n"
60 "Správa rozšírení a modulov pre Dreambox"
61
62 msgid ""
63 "\n"
64 "Online update of your Dreambox software."
65 msgstr ""
66 "\n"
67 "Online aktualizácia softvéru pre Dreambox."
68
69 #
70 msgid ""
71 "\n"
72 "Press OK on your remote control to continue."
73 msgstr ""
74 "\n"
75 "Pre pokračovanie stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači."
76
77 #
78 msgid ""
79 "\n"
80 "Restore your Dreambox settings."
81 msgstr ""
82 "\n"
83 "Obnoviť nastavenia Dreamboxa."
84
85 #
86 msgid ""
87 "\n"
88 "Restore your Dreambox with a new firmware."
89 msgstr ""
90 "\n"
91 "Obnoviť Dreambox novým firmvérom."
92
93 #
94 msgid ""
95 "\n"
96 "Restore your backups by date."
97 msgstr ""
98 "\n"
99 "Obnoviť zo zálohy podľa dátumu."
100
101 #
102 msgid ""
103 "\n"
104 "Scan for local extensions and install them."
105 msgstr ""
106 "\n"
107 "Prehľadať miestne balíčky a nainštalovať ich."
108
109 #
110 msgid ""
111 "\n"
112 "Select your backup device.\n"
113 "Current device: "
114 msgstr ""
115 "\n"
116 "Zvoľte zariadenie pre zálohovanie.\n"
117 "Aktuálne zariadenie: "
118
119 #
120 msgid ""
121 "\n"
122 "System will restart after the restore!"
123 msgstr ""
124 "\n"
125 "Systém sa po obnovení reštartuje!"
126
127 msgid ""
128 "\n"
129 "View, install and remove available or installed packages."
130 msgstr ""
131 "\n"
132 "Zobraziť, nainštalovať a odstrániť dostupné alebo nainštalované balíčky."
133
134 msgid " "
135 msgstr ""
136
137 msgid " Results"
138 msgstr " Výsledky"
139
140 msgid " extensions."
141 msgstr " rozšírenia."
142
143 msgid " packages selected."
144 msgstr " balíčkov zvolených."
145
146 msgid " updates available."
147 msgstr " aktualizácie k dispozícii."
148
149 msgid " wireless networks found!"
150 msgstr " bezdrôtových sietí nájdených."
151
152 msgid "#000000"
153 msgstr "#000000"
154
155 msgid "#0064c7"
156 msgstr "#0064c7"
157
158 msgid "#25062748"
159 msgstr "#25062748"
160
161 msgid "#389416"
162 msgstr "#389416"
163
164 msgid "#80000000"
165 msgstr "#80000000"
166
167 msgid "#80ffffff"
168 msgstr "#80ffffff"
169
170 msgid "#bab329"
171 msgstr "#bab329"
172
173 msgid "#f23d21"
174 msgstr "#f23d21"
175
176 msgid "#ffffff"
177 msgstr "#ffffff"
178
179 msgid "#ffffffff"
180 msgstr "#ffffffff"
181
182 msgid "%H:%M"
183 msgstr "%H:%M"
184
185 #, python-format
186 msgid "%d jobs are running in the background!"
187 msgstr "%d úloh beží na pozadí!"
188
189 #, python-format
190 msgid "%d min"
191 msgstr "%d min"
192
193 #, python-format
194 msgid "%d services found!"
195 msgstr "Nájdených %d staníc!"
196
197 msgid "%d.%B %Y"
198 msgstr "%d.%B %Y"
199
200 #, python-format
201 msgid "%i ms"
202 msgstr "%i ms"
203
204 #, python-format
205 msgid ""
206 "%s\n"
207 "(%s, %d MB free)"
208 msgstr ""
209 "%s\n"
210 "(%s, %d MB voľných)"
211
212 #, python-format
213 msgid "%s (%s)\n"
214 msgstr "%s (%s)\n"
215
216 msgid "(ZAP)"
217 msgstr "(Prepnúť)"
218
219 msgid "(empty)"
220 msgstr "(prázdne)"
221
222 msgid "(show optional DVD audio menu)"
223 msgstr "(zobraziť voliteľné menu zvuku DVD)"
224
225 msgid "* Only available if more than one interface is active."
226 msgstr "* Dostupné, len ak je aktívnych viac rozhraní než jedno."
227
228 msgid ".NFI Download failed:"
229 msgstr "Sťahovanie .NFI zlyhalo:"
230
231 msgid ""
232 ".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
233 msgstr ""
234 "Súbor .NFI prešiel kontrolou md5sum. Tento image môžete bezpečne použiť!"
235
236 msgid "0"
237 msgstr "0"
238
239 msgid "1"
240 msgstr "1"
241
242 msgid "1 wireless network found!"
243 msgstr "Nájdená 1 bezdrôtová sieť."
244
245 msgid "1.0"
246 msgstr "1,0"
247
248 msgid "1.1"
249 msgstr "1,1"
250
251 msgid "1.2"
252 msgstr "1,2"
253
254 msgid "12V output"
255 msgstr "12 V výstup"
256
257 msgid "13 V"
258 msgstr "13 V"
259
260 msgid "16:10"
261 msgstr "16:10"
262
263 msgid "16:10 Letterbox"
264 msgstr "16:10 Letterbox"
265
266 msgid "16:10 PanScan"
267 msgstr "16:10 PanScan"
268
269 msgid "16:9"
270 msgstr "16:9"
271
272 msgid "16:9 Letterbox"
273 msgstr "16:9 Letterbox"
274
275 msgid "16:9 always"
276 msgstr "vždy 16:9"
277
278 msgid "18 V"
279 msgstr "18 V"
280
281 msgid "2"
282 msgstr "2"
283
284 msgid "3"
285 msgstr "3"
286
287 msgid "30 minutes"
288 msgstr "30 minút"
289
290 msgid "4"
291 msgstr "4"
292
293 msgid "4:3"
294 msgstr "4:3"
295
296 msgid "4:3 Letterbox"
297 msgstr "4:3 Letterbox"
298
299 msgid "4:3 PanScan"
300 msgstr "4:3 PanScan"
301
302 msgid "5"
303 msgstr "5"
304
305 msgid "5 minutes"
306 msgstr "5 minút"
307
308 msgid "6"
309 msgstr "6"
310
311 msgid "60 minutes"
312 msgstr "60 minút"
313
314 msgid "7"
315 msgstr "7"
316
317 msgid "8"
318 msgstr "8"
319
320 msgid "9"
321 msgstr "9"
322
323 msgid "<Current movielist location>"
324 msgstr "<Aktuálne umiestnenie zoznamu filmov>"
325
326 msgid "<Default movie location>"
327 msgstr "<Predvolené umiestnenie filmov>"
328
329 msgid "<Last timer location>"
330 msgstr "<Umiestnenie poslednej časovej nahrávky>"
331
332 msgid "<unknown>"
333 msgstr "<neznámy>"
334
335 msgid "??"
336 msgstr "??"
337
338 msgid "A"
339 msgstr "A"
340
341 #, python-format
342 msgid ""
343 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
344 "Do you want to keep your version?"
345 msgstr ""
346 "Konfiguračný súbor (%s) bol od inštalácie zmenený.\n"
347 "Chcete zachovať svoju verziu?"
348
349 msgid "A demo plugin for TPM usage."
350 msgstr "Ukážkový modul pre TPM."
351
352 msgid ""
353 "A finished record timer wants to set your\n"
354 "Dreambox to standby. Do that now?"
355 msgstr ""
356 "Ukončený časovač nahrávania chce prepnúť Dreambox\n"
357 "do pohotovostného režimu. Prepnúť teraz?"
358
359 msgid ""
360 "A finished record timer wants to shut down\n"
361 "your Dreambox. Shutdown now?"
362 msgstr ""
363 "Ukončený časovač nahrávania chce vypnúť\n"
364 "Dreambox. Vypnúť teraz?"
365
366 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
367 msgstr "Grafické EPG pre všetky stanice určitého buketu"
368
369 msgid ""
370 "A mount entry with this name already exists!\n"
371 "Update existing entry and continue?\n"
372 msgstr "Prístup s týmto názvom už existuje.\n"
373
374 #, python-format
375 msgid ""
376 "A record has been started:\n"
377 "%s"
378 msgstr ""
379 "Nahrávanie začalo:\n"
380 "%s"
381
382 msgid ""
383 "A recording is currently running.\n"
384 "What do you want to do?"
385 msgstr ""
386 "Práve sa nahráva.\n"
387 "Čo chcete urobiť?"
388
389 msgid ""
390 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
391 "configure the positioner."
392 msgstr "Práve sa nahráva. Zastavte nahrávanie pred nastavovaním motora."
393
394 msgid ""
395 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
396 "start the satfinder."
397 msgstr ""
398 "Práve sa nahráva. Zastavte nahrávanie pred spustením vyhľadávača satelitov."
399
400 #, python-format
401 msgid "A required tool (%s) was not found."
402 msgstr "Požadovaný nástroj (%s) sa nenašiel."
403
404 msgid "A search for available updates is currently in progress."
405 msgstr "Práve prebieha vyhľadávanie dostupných aktualizácií."
406
407 msgid ""
408 "A second configured interface has been found.\n"
409 "\n"
410 "Do you want to disable the second network interface?"
411 msgstr ""
412 "Bolo nájdené druhé nakonfigurované rozhranie.\n"
413 "Chcete vypnúť druhé sieťové rozhranie?"
414
415 msgid ""
416 "A sleep timer wants to set your\n"
417 "Dreambox to standby. Do that now?"
418 msgstr ""
419 "Zaspávací časovač chce prepnúť Dreambox\n"
420 "do pohotovostného režimu. Prepnúť teraz?"
421
422 msgid ""
423 "A sleep timer wants to shut down\n"
424 "your Dreambox. Shutdown now?"
425 msgstr ""
426 "Zaspávací časovač chce vypnúť Dreambox.\n"
427 "Vypnúť teraz?"
428
429 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
430 msgstr "Tu je malý prehľad dostupných ikon štátov a činností."
431
432 msgid ""
433 "A timer failed to record!\n"
434 "Disable TV and try again?\n"
435 msgstr ""
436 "Zlyhalo časovanie nahrávania!\n"
437 "Vypnúť TV a skúsiť znova?\n"
438
439 msgid "A/V Settings"
440 msgstr "Nastavenia A/V"
441
442 msgid "AA"
443 msgstr "AA"
444
445 msgid "AB"
446 msgstr "AB"
447
448 msgid "AC3 default"
449 msgstr "AC3 implicitne"
450
451 msgid "AC3 downmix"
452 msgstr "AC3 downmix"
453
454 msgid "Abort"
455 msgstr "Zrušiť"
456
457 msgid "Abort this Wizard."
458 msgstr "Skončiť tohto sprievodcu."
459
460 msgid "About"
461 msgstr "O Dreamboxe"
462
463 msgid "About..."
464 msgstr "O Dreamboxe..."
465
466 msgid "Accesspoint:"
467 msgstr "Prístupový bod:"
468
469 msgid "Action on long powerbutton press"
470 msgstr "Činnosť pri dlhom stlačení vypínača"
471
472 msgid "Action on short powerbutton press"
473 msgstr "Činnosť po krátkom stlačení sieťového vypínača"
474
475 msgid "Action:"
476 msgstr "Činnosť:"
477
478 msgid "Activate Picture in Picture"
479 msgstr "Zapnúť obraz v obraze"
480
481 msgid "Activate network settings"
482 msgstr "Aktivovať nastavenia siete"
483
484 msgid "Active"
485 msgstr "Aktívne"
486
487 msgid ""
488 "Active/\n"
489 "Inactive"
490 msgstr ""
491 "Aktívne/\n"
492 "Neaktívne"
493
494 msgid "Adapter settings"
495 msgstr "Nastavenia adaptéra"
496
497 msgid "Add"
498 msgstr "Pridať"
499
500 msgid "Add Bookmark"
501 msgstr "Pridať záložku"
502
503 msgid "Add WLAN configuration?"
504 msgstr "Pridať nastavenie WLAN?"
505
506 msgid "Add a mark"
507 msgstr "Pridať značku"
508
509 msgid "Add a new NFS or CIFS mount point to your Dreambox."
510 msgstr "Pridanie nového prístupu NFS alebo CIFS do Dreamboxa."
511
512 msgid "Add a new title"
513 msgstr "Pridať nový titul"
514
515 msgid "Add network configuration?"
516 msgstr "Pridať nastavenie siete?"
517
518 msgid "Add new AutoTimer"
519 msgstr "Pridať nový autočasovač"
520
521 msgid "Add new network mount point"
522 msgstr "Pridať nový sieťový prístup."
523
524 msgid "Add timer"
525 msgstr "Pridať časovač"
526
527 msgid "Add timer as disabled on conflict"
528 msgstr "Pridať časovač ako vypnutý pri konflikte"
529
530 msgid "Add title"
531 msgstr "Pridať titul"
532
533 msgid "Add to bouquet"
534 msgstr "Pridať do buketu"
535
536 msgid "Add to favourites"
537 msgstr "Pridať do obľúbených"
538
539 msgid "Add zap timer instead of record timer?"
540 msgstr "Pridať časovač prepnutia namiesto časovača nahrávania?"
541
542 msgid "Added: "
543 msgstr "Pridané:"
544
545 msgid ""
546 "Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if "
547 "enabled."
548 msgstr ""
549 "Ak je zapnuté, pridá nastavenia enigma2 a informácie o dreamboxe (výr. "
550 "číslo, revízia, ...)."
551
552 msgid "Adds network configuration if enabled."
553 msgstr "Pridá nastavenie siete, ak bolo aktivované."
554
555 msgid "Adds wlan configuration if enabled."
556 msgstr "Ak je zapnuté, pridá konfiguráciu WLAN."
557
558 msgid ""
559 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
560 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
561 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
562 "test screens."
563 msgstr ""
564 "Nastavte farby tak, aby boli jednotlivé odtiene dobre rozlíšiteľné, ale "
565 "zároveň čo najsýtejšie. Ak ste s výsledkom spokojní, stlačením tlačidla OK "
566 "ukončite jemné ladenie obrazu alebo číslicovými tlačidlami zvoľte iný "
567 "testovací obrazec."
568
569 msgid "Advanced Options"
570 msgstr "Rozšírené voľby"
571
572 msgid "Advanced Software"
573 msgstr "Vylepšený softvér"
574
575 msgid "Advanced Software Plugin"
576 msgstr "Modul vylepšeného softvéru"
577
578 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
579 msgstr "Rozšírené nastavenie obrazu"
580
581 msgid "Advanced Video Setup"
582 msgstr "Rozšírené nastavenie obrazu"
583
584 msgid "Advanced restore"
585 msgstr "Rozšírené obnovenie"
586
587 msgid "After event"
588 msgstr "Po udalosti"
589
590 msgid ""
591 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
592 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
593 msgstr ""
594 "Po skončení úvodného sprievodcu si musíte ochrániť jednotlivé programy. V "
595 "návode k Dreamboxu nájdete, ako sa to robí."
596
597 msgid "Album"
598 msgstr "Album"
599
600 msgid "All"
601 msgstr "Všetky"
602
603 msgid "All Satellites"
604 msgstr "Všetky satelity"
605
606 msgid "All Time"
607 msgstr ""
608
609 msgid "All non-repeating timers"
610 msgstr "Všetky časovače bez opakovania"
611
612 msgid "Allow zapping via Webinterface"
613 msgstr "Umožniť prepnutie cez webové rozhranie"
614
615 msgid "Alpha"
616 msgstr "Alfa"
617
618 msgid "Alternative radio mode"
619 msgstr "Alternatívny režim rádia"
620
621 msgid "Alternative services tuner priority"
622 msgstr "Priorita tunera pri alternatívnych staniciach"
623
624 msgid "Always ask before sending"
625 msgstr "Vždy sa opýtať sa pred odoslaním"
626
627 msgid "Ammount of recordings left"
628 msgstr "Zvyšné záznamy"
629
630 msgid "An empty filename is illegal."
631 msgstr "Prázdny názov súboru je neplatný."
632
633 msgid "An error occured."
634 msgstr "Došlo k chybe."
635
636 msgid "An unknown error occured!"
637 msgstr "Objavila sa neznáma chyba!"
638
639 msgid "Anonymize crashlog?"
640 msgstr "Anonymizovať správy o zrútení?"
641
642 msgid "Arabic"
643 msgstr "Arabčina"
644
645 msgid ""
646 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
647 "\n"
648 msgstr ""
649 "Naozaj chcete aktivovať túto konfiguráciu siete?\n"
650 "\n"
651
652 msgid ""
653 "Are you sure you want to delete\n"
654 "following backup:\n"
655 msgstr ""
656 "Naozaj chcete zmazať\n"
657 "túto zálohu:\n"
658
659 msgid "Are you sure you want to exit this wizard?"
660 msgstr "Naozaj chcete ukončiť tohto spirevodcu?"
661
662 msgid ""
663 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
664 "\n"
665 msgstr ""
666 "Naozaj chcete reštartovať sieťové rozhrania?\n"
667 "\n"
668
669 msgid ""
670 "Are you sure you want to restore\n"
671 "following backup:\n"
672 msgstr ""
673 "Naozaj chcete obnoviť\n"
674 "z tejto zálohy:\n"
675
676 msgid ""
677 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
678 "Enigma2 will restart after the restore"
679 msgstr ""
680 "Naozaj chcete obnoviť Enigma2 zo zálohy?\n"
681 "Enigma2 sa po obnovení reštartuje"
682
683 msgid ""
684 "Are you sure you want to save this network mount?\n"
685 "\n"
686 msgstr ""
687 "Naozaj chcete uložiť tento sieťový prístup?\n"
688 "\n"
689
690 msgid "Artist"
691 msgstr "Umelec"
692
693 msgid "Ascending"
694 msgstr "Vzostupne"
695
696 msgid "Ask before shutdown:"
697 msgstr "Opýtať sa pred vypnutím:"
698
699 msgid "Ask user"
700 msgstr "opýtať sa"
701
702 msgid "Aspect Ratio"
703 msgstr "Pomer strán"
704
705 msgid "Atheros"
706 msgstr ""
707
708 msgid "Audio"
709 msgstr "Zvuk"
710
711 msgid "Audio Options..."
712 msgstr "Voľby zvuku ..."
713
714 msgid "Audio Sync"
715 msgstr ""
716
717 msgid "Audio Sync Setup"
718 msgstr ""
719
720 msgid "Australia"
721 msgstr "Austrália"
722
723 msgid "Author: "
724 msgstr "Autor: "
725
726 msgid "Authoring mode"
727 msgstr "Režim autorizácie"
728
729 msgid "Auto"
730 msgstr "Auto"
731
732 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
733 msgstr "Automaticky rozdeľovať kapitoly každých ? minút (0 = nikdy)"
734
735 msgid "Auto flesh"
736 msgstr "Automatické flešovanie"
737
738 msgid "Auto scart switching"
739 msgstr "Automatické prepnutie scartu"
740
741 msgid "AutoTimer Editor"
742 msgstr "Editor autočasovača"
743
744 msgid "AutoTimer Filters"
745 msgstr "Filtre autočasovača"
746
747 msgid "AutoTimer Services"
748 msgstr "Stanice autočasovača"
749
750 msgid "AutoTimer Settings"
751 msgstr "Nastavenia autočasovača"
752
753 msgid "AutoTimer overview"
754 msgstr "Prehľad autočasovača"
755
756 msgid "Automatic"
757 msgstr "Automaticky"
758
759 msgid "Automatic Scan"
760 msgstr "Automatické vyhľadávanie"
761
762 msgid "Autos & Vehicles"
763 msgstr "Autá a doprava"
764
765 msgid "Autowrite timer"
766 msgstr "Automatický zápis časovača"
767
768 msgid "Available format variables"
769 msgstr "Dostupné premenné formátu"
770
771 msgid "B"
772 msgstr "B"
773
774 msgid "BA"
775 msgstr "BA"
776
777 msgid "BB"
778 msgstr "BB"
779
780 msgid "BER"
781 msgstr "BER"
782
783 msgid "BER:"
784 msgstr "BER:"
785
786 msgid "Back"
787 msgstr "Späť"
788
789 msgid "Background"
790 msgstr "Pozadie"
791
792 msgid "Backup done."
793 msgstr "Zálohovanie skončilo."
794
795 msgid "Backup failed."
796 msgstr "Zálohovanie zlyhalo."
797
798 msgid "Backup is running..."
799 msgstr "Zálohovanie beží..."
800
801 msgid "Backup system settings"
802 msgstr "Zálohovať nastavenia systému"
803
804 msgid "Band"
805 msgstr "Pásmo"
806
807 msgid "Bandwidth"
808 msgstr "Šírka pásma"
809
810 msgid "Begin of \"after event\" timespan"
811 msgstr "Začiatok časového obdobia \"po udalosti\""
812
813 msgid "Begin of timespan"
814 msgstr "Začiatok časového obdobia"
815
816 msgid "Begin time"
817 msgstr "Čas začiatku"
818
819 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
820 msgstr "Funkcia tlačidla Pauza počas pauzy"
821
822 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
823 msgstr "Funkcia tlačidla 0 v režime obraz v obraze"
824
825 msgid "Behavior when a movie is started"
826 msgstr "Činnosť po spustení filmu"
827
828 msgid "Behavior when a movie is stopped"
829 msgstr "Činnosť po zastavení filmu"
830
831 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
832 msgstr "Činnosť po skončení filmu"
833
834 msgid "Bitrate:"
835 msgstr "Dátový tok:"
836
837 msgid "Block noise reduction"
838 msgstr ""
839
840 msgid "Blue boost"
841 msgstr "Zosilniť modrú"
842
843 msgid "Bookmarks"
844 msgstr "Záložky"
845
846 msgid "Bouquets"
847 msgstr "Bukety"
848
849 msgid "Brazil"
850 msgstr "Brazília"
851
852 msgid "Brightness"
853 msgstr "Jas"
854
855 msgid "Browse network neighbourhood"
856 msgstr "Prehľadávať siete v susedstve"
857
858 msgid "Burn DVD"
859 msgstr "Napáliť DVD"
860
861 msgid "Burn existing image to DVD"
862 msgstr "Napáliť existujúci image na DVD"
863
864 msgid "Burn to DVD"
865 msgstr "Napáliť na DVD..."
866
867 msgid "Bus: "
868 msgstr "Zbernica:"
869
870 msgid ""
871 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
872 "displayed."
873 msgstr "Po stlačení tlačidla OK na diaľkovom ovládači sa zobrazia informácie."
874
875 msgid "C"
876 msgstr "C"
877
878 msgid "C-Band"
879 msgstr "Pásmo C"
880
881 msgid "CDInfo"
882 msgstr ""
883
884 msgid "CI assignment"
885 msgstr "Priradenie CI"
886
887 msgid "CIFS share"
888 msgstr "Zdieľanie CIFS"
889
890 msgid "CVBS"
891 msgstr "CVBS"
892
893 msgid "Cable"
894 msgstr "Kábel"
895
896 msgid "Cache Thumbnails"
897 msgstr "Uchovať zmenšeniny"
898
899 msgid "Can't connect to server. Please check your network!"
900 msgstr "Nedá sa pripojiť k serveru. Skontrolujte sieť!"
901
902 msgid "Canada"
903 msgstr "Kanada"
904
905 msgid "Cancel"
906 msgstr "Zrušiť"
907
908 msgid "Cannot parse feed directory"
909 msgstr "Nemôžem prečítať adresár s feedmi"
910
911 msgid "Capacity: "
912 msgstr "Kapacita:"
913
914 msgid "Card"
915 msgstr "Karta"
916
917 msgid "Catalan"
918 msgstr "Katalánčina"
919
920 msgid "Center screen at the lower border"
921 msgstr "Vystrediť obrazovku na dolnom okraji"
922
923 msgid "Center screen at the upper border"
924 msgstr "Vystrediť obrazovku na hornom okraji"
925
926 msgid "Change active delay"
927 msgstr "Zmeniť aktívne oneskorenie"
928
929 msgid "Change bouquets in quickzap"
930 msgstr "Zmeniť bukety pri rýchlom prepínaní"
931
932 msgid "Change default recording offset?"
933 msgstr "Zmeniť predvolený posun nahrávania?"
934
935 msgid "Change dir."
936 msgstr "Zmeniť adresár"
937
938 msgid "Change hostname"
939 msgstr "Zmeniť názov hostiteľa"
940
941 msgid "Change pin code"
942 msgstr "Zmeniť kód PIN"
943
944 msgid "Change service pin"
945 msgstr "Zmeniť PIN programu"
946
947 msgid "Change service pins"
948 msgstr "Zmeniť PINy programu"
949
950 msgid "Change setup pin"
951 msgstr "Zmeniť nastavovací PIN"
952
953 msgid "Change step size"
954 msgstr "Zmeniť veľkosť kroku"
955
956 msgid "Change the hostname of your Dreambox."
957 msgstr "Zmeňte názov hostiteľa Dreamboxa."
958
959 msgid "Channel"
960 msgstr "Stanica"
961
962 msgid "Channel Selection"
963 msgstr "Voľba stanice"
964
965 msgid "Channel audio:"
966 msgstr "Zvuk stanice:"
967
968 msgid "Channel not in services list"
969 msgstr "Stanica nie je v zozname staníc"
970
971 msgid "Channel:"
972 msgstr "Stanica:"
973
974 msgid "Channellist menu"
975 msgstr "Menu zoznamu staníc"
976
977 msgid "Channels"
978 msgstr "Stanice"
979
980 msgid "Chap."
981 msgstr "Kap."
982
983 msgid "Chapter"
984 msgstr "Kapitola"
985
986 msgid "Chapter:"
987 msgstr "Kapitola:"
988
989 msgid "Check"
990 msgstr "Skontrolovať"
991
992 msgid "Checking Filesystem..."
993 msgstr "Kontrolujem systém súborov..."
994
995 msgid "Choose Tuner"
996 msgstr "Zvoliť tuner"
997
998 msgid "Choose a wireless network"
999 msgstr "Zvoľte bezdrôtovú sieť"
1000
1001 msgid "Choose backup files"
1002 msgstr "Zvoliť súbory zálohy"
1003
1004 msgid "Choose backup location"
1005 msgstr "Zvoliť umiestnenie zálohy"
1006
1007 msgid "Choose bouquet"
1008 msgstr "Zvoliť buket"
1009
1010 msgid "Choose target folder"
1011 msgstr "Zvoliť cieľový adresár"
1012
1013 msgid "Choose upgrade source"
1014 msgstr "Zvoliť zdroj aktualizácie"
1015
1016 msgid "Choose your Skin"
1017 msgstr "Zvoliť vzhľad"
1018
1019 msgid "Circular left"
1020 msgstr "Kruhová ľavá"
1021
1022 msgid "Circular right"
1023 msgstr "Kruhová pravá"
1024
1025 msgid "Classic"
1026 msgstr "Klasika"
1027
1028 msgid "Cleanup"
1029 msgstr "Vyčistiť"
1030
1031 msgid "Cleanup Wizard"
1032 msgstr "Sprievodca vyčistením"
1033
1034 msgid "Cleanup Wizard settings"
1035 msgstr "Nastavenia sprievodcu vyčistením"
1036
1037 msgid "CleanupWizard"
1038 msgstr "Sprievodca vyčistením"
1039
1040 msgid "Clear before scan"
1041 msgstr "Vymazať pred skenovaním"
1042
1043 msgid "Clear history on Exit:"
1044 msgstr "Vymazať históriu pri ukončení:"
1045
1046 msgid "Clear log"
1047 msgstr "Vymazať log"
1048
1049 msgid "Close"
1050 msgstr "Zatvoriť"
1051
1052 msgid "Close and forget changes"
1053 msgstr "Zatvoriť a zrušiť zmeny"
1054
1055 msgid "Close and save changes"
1056 msgstr "Zatvoriť a uložiť zmeny"
1057
1058 msgid "Close title selection"
1059 msgstr "Zatvoriť výber titulkov"
1060
1061 msgid "Code rate high"
1062 msgstr "Vysoká kódová rýchlosť"
1063
1064 msgid "Code rate low"
1065 msgstr "Nízka kódová rýchlosť"
1066
1067 msgid "Coderate HP"
1068 msgstr "Rýchlosť HP"
1069
1070 msgid "Coderate LP"
1071 msgstr "Rýchlosť LP"
1072
1073 msgid "Collection name"
1074 msgstr "Názov zostavy"
1075
1076 msgid "Collection settings"
1077 msgstr "Nastavenia zostavy"
1078
1079 msgid "Color Format"
1080 msgstr "Formát farby"
1081
1082 msgid "Comedy"
1083 msgstr "Komédia"
1084
1085 msgid "Command execution..."
1086 msgstr "Vykonávanie príkazu..."
1087
1088 msgid "Command order"
1089 msgstr "Poradie príkazov"
1090
1091 msgid "Committed DiSEqC command"
1092 msgstr "Potvrdený príkaz DiSEqC"
1093
1094 msgid "Common Interface"
1095 msgstr "Common Interface"
1096
1097 msgid "Common Interface Assignment"
1098 msgstr "Priradenie CI"
1099
1100 msgid "CommonInterface"
1101 msgstr "CommonInterface"
1102
1103 msgid "Communication"
1104 msgstr "Komunikácia"
1105
1106 msgid "Compact Flash"
1107 msgstr "Compact Flash"
1108
1109 msgid "Complete"
1110 msgstr "Kompletné"
1111
1112 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
1113 msgstr "Komplexné (umožňuje miešanie rôznych zvukových a obrazových formátov)"
1114
1115 msgid "Composition of the recording filenames"
1116 msgstr ""
1117
1118 msgid "Configuration Mode"
1119 msgstr "Možnosti nastavenia"
1120
1121 msgid "Configuration for the Webinterface"
1122 msgstr "Konfigurácia webového rozhrania"
1123
1124 msgid "Configure AutoTimer behavior"
1125 msgstr "Nastaviť správanie autočasovača"
1126
1127 msgid "Configure interface"
1128 msgstr "Nakonfigurujte rozhranie"
1129
1130 msgid "Configure nameservers"
1131 msgstr "Nastavte názvy serverov"
1132
1133 msgid "Configure your internal LAN"
1134 msgstr "Nakonfigurujte internú LAN"
1135
1136 msgid "Configure your network again"
1137 msgstr "Znova nakonfigurujte sieť"
1138
1139 msgid "Configure your wireless LAN again"
1140 msgstr "Znova nakonfigurujte bezdrôtovú sieť"
1141
1142 msgid "Configuring"
1143 msgstr "Konfigurujem"
1144
1145 msgid "Conflicting timer"
1146 msgstr "Časovanie sa prekrýva"
1147
1148 msgid "Connect"
1149 msgstr "Pripojiť"
1150
1151 msgid "Connect to a Wireless Network"
1152 msgstr "Pripojiť k bezdrôtovej sieti"
1153
1154 msgid "Connected to"
1155 msgstr "Pripojené k "
1156
1157 msgid "Connected!"
1158 msgstr "Pripojené!"
1159
1160 msgid "Constellation"
1161 msgstr "Zostava"
1162
1163 msgid "Content does not fit on DVD!"
1164 msgstr "Obsah sa nezmestí na DVD!"
1165
1166 msgid "Continue in background"
1167 msgstr "Pokračovať v pozadí"
1168
1169 msgid "Continue playing"
1170 msgstr "Pokračovať v prehrávaní"
1171
1172 msgid "Contrast"
1173 msgstr "Kontrast"
1174
1175 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
1176 msgstr "Nemôžem sa pripojiť k serveru so súbormi Dreambox .NFI:"
1177
1178 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
1179 msgstr "Nemôžem použiť médium. Je vložený disk?"
1180
1181 msgid "Could not open Picture in Picture"
1182 msgstr "Nedá sa otvoriť obraz v obraze"
1183
1184 #, python-format
1185 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
1186 msgstr "Nedalo sa nahrávať - prekrýva sa časovanie %s"
1187
1188 msgid "Crashlog settings"
1189 msgstr "Nastavenia správ o zrútení"
1190
1191 msgid "CrashlogAutoSubmit"
1192 msgstr "Autom. posielanie správ o zrútení"
1193
1194 msgid "CrashlogAutoSubmit settings"
1195 msgstr "Nastavenia autom. posielania správ o zrútení"
1196
1197 msgid "CrashlogAutoSubmit settings..."
1198 msgstr "Nastavenia autom. posielania správ o zrútení"
1199
1200 msgid ""
1201 "Crashlogs found!\n"
1202 "Send them to Dream Multimedia?"
1203 msgstr ""
1204 "Nájdené správy o zrútení!\n"
1205 "Poslať ich do Dream Multimedia?"
1206
1207 msgid "Create DVD-ISO"
1208 msgstr "Vytvoriť disk DVD-ISO"
1209
1210 msgid "Create a new AutoTimer."
1211 msgstr "Vytvoriť nový autočasovač"
1212
1213 msgid "Create a new timer using the classic editor"
1214 msgstr "Vytvoriť nový časovač klasickým editorom"
1215
1216 msgid "Create a new timer using the wizard"
1217 msgstr "Vytvoriť nový časovač pomocou sprievodcu"
1218
1219 msgid "Create movie folder failed"
1220 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť adresár pre filmy"
1221
1222 #, python-format
1223 msgid "Creating directory %s failed."
1224 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť adresár %s."
1225
1226 msgid "Creating partition failed"
1227 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť partíciu"
1228
1229 msgid "Croatian"
1230 msgstr "Chorvátčina"
1231
1232 msgid "Current Transponder"
1233 msgstr "Aktuálny transpondér"
1234
1235 msgid "Current settings:"
1236 msgstr "Aktuálne nastavenia:"
1237
1238 msgid "Current value: "
1239 msgstr "Aktuálna hodnota:"
1240
1241 msgid "Current version:"
1242 msgstr "Aktuálna verzia:"
1243
1244 #, python-format
1245 msgid "Custom (%s)"
1246 msgstr "Vlastný (%s)"
1247
1248 msgid "Custom location"
1249 msgstr "Vlastné umiestnenie"
1250
1251 msgid "Custom offset"
1252 msgstr "Vlastný posun"
1253
1254 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
1255 msgstr "Vlastný posun času pre tlačidlá 1 a 3"
1256
1257 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
1258 msgstr "Vlastný posun času pre tlačidlá 4 a 6"
1259
1260 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
1261 msgstr "Vlastný posun času pre tlačidlá 7 a 9"
1262
1263 msgid "Customize"
1264 msgstr "Upraviť"
1265
1266 msgid "Cut"
1267 msgstr "Strih"
1268
1269 msgid "Cutlist editor..."
1270 msgstr "Editor strihov..."
1271
1272 msgid "Czech"
1273 msgstr "Čeština"
1274
1275 msgid "Czech Republic"
1276 msgstr "Česká republika"
1277
1278 msgid "D"
1279 msgstr "D"
1280
1281 msgid "DHCP"
1282 msgstr "DHCP"
1283
1284 msgid "DUAL LAYER DVD"
1285 msgstr "DVOJVRSTVOVÉ DVD"
1286
1287 msgid "DVB-S"
1288 msgstr "DVB-S"
1289
1290 msgid "DVB-S2"
1291 msgstr "DVB-S2"
1292
1293 msgid "DVD File Browser"
1294 msgstr "Prehliadač súborov DVD"
1295
1296 msgid "DVD Player"
1297 msgstr "Prehrávač DVD"
1298
1299 msgid "DVD Titlelist"
1300 msgstr "Zoznam titulov DVD"
1301
1302 msgid "DVD media toolbox"
1303 msgstr "Nástroje pre DVD"
1304
1305 msgid "Danish"
1306 msgstr "Dánčina"
1307
1308 msgid "Date"
1309 msgstr "Dátum"
1310
1311 msgid "Decide if you want to enable or disable the Cleanup Wizard."
1312 msgstr "Rozhodnite, či zapnúť alebo vypnúť sprievodcu vyčistením."
1313
1314 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
1315 msgstr "Rozhodnite, čo urobiť, ak sa nájdu správy o zrútení."
1316
1317 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
1318 msgstr "Rozhodnite, čo urobiť so správami o zrútení po ich odoslaní."
1319
1320 msgid "Decrease delay"
1321 msgstr "Zmenšiť oneskorenie"
1322
1323 #, python-format
1324 msgid "Decrease delay by %i ms (can be set)"
1325 msgstr "Zmenšiť oneskorenie o %i ms (dá sa nastaviť)"
1326
1327 msgid "Deep Standby"
1328 msgstr "Vypnúť"
1329
1330 msgid "Default"
1331 msgstr "Predvolené"
1332
1333 msgid "Default Settings"
1334 msgstr "Predvolené nastavenia"
1335
1336 msgid "Default movie location"
1337 msgstr "Predvolené umiestnenie filmov"
1338
1339 msgid "Default services lists"
1340 msgstr "Zoznamy predvolených staníc"
1341
1342 msgid "Defaults"
1343 msgstr "Predvolené hodnoty"
1344
1345 msgid "Delay"
1346 msgstr "Oneskorenie"
1347
1348 msgid "Delete"
1349 msgstr "Vymazať"
1350
1351 msgid "Delete crashlogs"
1352 msgstr "Vymazať správy o zrútení"
1353
1354 msgid "Delete entry"
1355 msgstr "Vymazať zadanie"
1356
1357 msgid "Delete failed!"
1358 msgstr "Vymazanie zlyhalo!"
1359
1360 msgid "Delete mount"
1361 msgstr "Vymazať prístup"
1362
1363 #, python-format
1364 msgid ""
1365 "Delete no more configured satellite\n"
1366 "%s?"
1367 msgstr ""
1368 "Vymazať už nepotrebné satelity\n"
1369 "%s?"
1370
1371 msgid "Descending"
1372 msgstr "Zostupne"
1373
1374 msgid "Description"
1375 msgstr "Opis"
1376
1377 msgid "Deselect"
1378 msgstr "Zrušiť výber"
1379
1380 msgid "Destination directory"
1381 msgstr "Cieľový adresár"
1382
1383 msgid "Details for extension: "
1384 msgstr "Detaily rozšírenia:"
1385
1386 msgid "Detected HDD:"
1387 msgstr "Zistený pevný disk:"
1388
1389 msgid "Detected NIMs:"
1390 msgstr "Zistené tunery:"
1391
1392 msgid "DiSEqC"
1393 msgstr "DiSEqC"
1394
1395 msgid "DiSEqC A/B"
1396 msgstr "DiSEqC A/B"
1397
1398 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
1399 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
1400
1401 msgid "DiSEqC mode"
1402 msgstr "Režim DiSEqC"
1403
1404 msgid "DiSEqC repeats"
1405 msgstr "Opakovania DiSEqC"
1406
1407 msgid "DiSEqC-Tester settings"
1408 msgstr "Nastavenia testovača DiSEqC"
1409
1410 msgid "Dialing:"
1411 msgstr "Vytáčam:"
1412
1413 msgid "Digital contour removal"
1414 msgstr "Odstránenie digitálnych obrysov"
1415
1416 msgid "Dir:"
1417 msgstr "Adr.:"
1418
1419 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
1420 msgstr "Priame prehrávanie prepojených titulov bez menu"
1421
1422 #, python-format
1423 msgid "Directory %s nonexistent."
1424 msgstr "Adresár %s neexistuje."
1425
1426 msgid "Directory browser"
1427 msgstr "Prehľadávač adresárov"
1428
1429 msgid "Disable"
1430 msgstr "Vypnúť"
1431
1432 msgid "Disable Picture in Picture"
1433 msgstr "Vypnúť obraz v obraze"
1434
1435 msgid "Disable Subtitles"
1436 msgstr "Vypnúť titulky"
1437
1438 msgid "Disable crashlog reporting"
1439 msgstr "Vypnúť správy o zrútení"
1440
1441 msgid "Disable timer"
1442 msgstr "Vypnúť časovač"
1443
1444 msgid "Disabled"
1445 msgstr "Vypnuté"
1446
1447 msgid "Discard changes and close plugin"
1448 msgstr "Zrušiť zmeny a zatvoriť modul"
1449
1450 msgid "Discard changes and close screen"
1451 msgstr "Zrušiť zmeny a zatvoriť obrazovku"
1452
1453 msgid "Disconnect"
1454 msgstr "Odpojiť"
1455
1456 msgid "Dish"
1457 msgstr "Parabola"
1458
1459 msgid "Display 16:9 content as"
1460 msgstr "Obraz 16:9 zobraziť ako"
1461
1462 msgid "Display 4:3 content as"
1463 msgstr "Obraz 4:3 zobraziť ako"
1464
1465 msgid "Display >16:9 content as"
1466 msgstr "Obraz >16:9 zobraziť ako"
1467
1468 msgid "Display Setup"
1469 msgstr "Nastavenie displeja"
1470
1471 msgid "Display and Userinterface"
1472 msgstr "Displej a užívateľské rozhranie"
1473
1474 msgid "Display search results by:"
1475 msgstr "Zobraziť výsledky vyhľadávania podľa:"
1476
1477 #, python-format
1478 msgid ""
1479 "Do you really want to REMOVE\n"
1480 "the plugin \"%s\"?"
1481 msgstr ""
1482 "Naozaj chcete odstrániť\n"
1483 "modul \"%s\"?"
1484
1485 msgid ""
1486 "Do you really want to check the filesystem?\n"
1487 "This could take lots of time!"
1488 msgstr ""
1489 "Naozaj chcete skontrolovať systém súborov?\n"
1490 "Môže to trvať dosť dlho!"
1491
1492 #, python-format
1493 msgid "Do you really want to delete %s?"
1494 msgstr "Naozaj chcete zmazať %s?"
1495
1496 #, python-format
1497 msgid ""
1498 "Do you really want to download\n"
1499 "the plugin \"%s\"?"
1500 msgstr ""
1501 "Naozaj chcete stiahnuť\n"
1502 "modul \"%s\"?"
1503
1504 msgid "Do you really want to exit?"
1505 msgstr "Naozaj chcete skončiť?"
1506
1507 msgid ""
1508 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
1509 "All data on the disk will be lost!"
1510 msgstr ""
1511 "Naozaj chcete inicializovať pevný disk?\n"
1512 "Všetky dáta na disku sa tým vymažú!"
1513
1514 #, python-format
1515 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
1516 msgstr "Naozaj chcete z disku odstrániť adresár %s?"
1517
1518 #, python-format
1519 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
1520 msgstr "Naozaj chcete odstrániť záložku %s?"
1521
1522 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
1523 msgstr "Chcete túto zostavu napáliť na DVD?"
1524
1525 msgid "Do you want to do a service scan?"
1526 msgstr "Chcete vyhľadať stanice?"
1527
1528 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
1529 msgstr "Chcete urobiť ďalšie ručné vyhľadávanie staníc?"
1530
1531 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
1532 msgstr "Chcete na Dreamboxe zapnúť rodičovskú zámku?"
1533
1534 msgid "Do you want to enter a username and password for this host?\n"
1535 msgstr "Chcete zadať užívateľské meno a heslo pre tohto hostiteľa?\n"
1536
1537 msgid "Do you want to install default sat lists?"
1538 msgstr "Chcete nainštalovať zoznamy predvolených staníc?"
1539
1540 msgid "Do you want to install the package:\n"
1541 msgstr "Chcete nainštalovať balíček:\n"
1542
1543 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
1544 msgstr "Chcete prehrať DVD v mechanike?"
1545
1546 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
1547 msgstr "Chcete si toto DVD prezrieť pred napálením?"
1548
1549 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
1550 msgstr "Chcete reštartovať Dreambox?"
1551
1552 msgid "Do you want to remove the package:\n"
1553 msgstr "Chcete odstrániť balíček:\n"
1554
1555 msgid "Do you want to restore your settings?"
1556 msgstr "Chcete obnoviť nastavenia?"
1557
1558 msgid "Do you want to resume this playback?"
1559 msgstr "Chcete pokračovať v prehrávaní?"
1560
1561 msgid "Do you want to see more entries?"
1562 msgstr "Chcete vidieť viac zadaní?"
1563
1564 msgid ""
1565 "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you "
1566 "if needed?"
1567 msgstr ""
1568 "Chcete poslať svojju e-mailovú adresu a meno, aby sme vás mohli kontaktovať, "
1569 "ak treba?"
1570
1571 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
1572 msgstr "Chcete aktualizovať Dreambox?"
1573
1574 msgid ""
1575 "Do you want to update your Dreambox?\n"
1576 "After pressing OK, please wait!"
1577 msgstr ""
1578 "Chcete aktualizovať Dreamboxx?\n"
1579 "Po stlačení tlačidla OK vyčkajte!"
1580
1581 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
1582 msgstr "Chcete aktualizovať balíček:\n"
1583
1584 msgid "Do you want to view a tutorial?"
1585 msgstr "Chcete si pozrieť tutoriál?"
1586
1587 msgid "Don't ask, just send"
1588 msgstr "Nepýtať sa, len poslať"
1589
1590 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
1591 msgstr "Nezastaviť aktuálny záznam, ale vypnúť nasledujúce záznamy."
1592
1593 #, python-format
1594 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
1595 msgstr "Hotovo - %d nainštalovaných alebo aktualizovaných balíčkov"
1596
1597 #, python-format
1598 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
1599 msgstr ""
1600 "Hotovo - %d nainštalovaných, aktualizovaných alebo odstránených balíčkov s %"
1601 "d chybami"
1602
1603 msgid "Download"
1604 msgstr "Stiahnuť"
1605
1606 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
1607 msgstr "Stiahnuť súbory .NFI pre USB-Flasher"
1608
1609 msgid "Download Plugins"
1610 msgstr "Stiahnuť prídavné moduly"
1611
1612 msgid "Download Video"
1613 msgstr "Stiahnuť video"
1614
1615 msgid "Download location"
1616 msgstr "Stiahnuť umiestnenie"
1617
1618 msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
1619 msgstr "Sťahovanie súboru USB flasher boot image zlyhalo: "
1620
1621 msgid "Downloadable new plugins"
1622 msgstr "Nové moduly na stiahnutie"
1623
1624 msgid "Downloadable plugins"
1625 msgstr "Moduly na stiahnutie"
1626
1627 msgid "Downloading"
1628 msgstr "Sťahovanie"
1629
1630 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
1631 msgstr "Sťahujem informácie o moduloch. Čakajte..."
1632
1633 msgid "Downloading screenshots. Please wait..."
1634 msgstr "Sťahujem zábery. Čakajte..."
1635
1636 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
1637 msgstr "Dátové DVD vo formáte Dreambox (vyhovuje HDTV)"
1638
1639 msgid "Dreambox software because updates are available."
1640 msgstr "Softvér Dreamboxa, lebo sú k dispozícii aktualizácie."
1641
1642 msgid "Duration: "
1643 msgstr "Trvanie:"
1644
1645 msgid "Dutch"
1646 msgstr "Holandčina"
1647
1648 msgid "Dynamic contrast"
1649 msgstr "Dynamický kontrast"
1650
1651 msgid "E"
1652 msgstr "V"
1653
1654 msgid "EPG Selection"
1655 msgstr "Voľba EPG"
1656
1657 msgid "EPG encoding"
1658 msgstr "Kódovanie EPG"
1659
1660 #, python-format
1661 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
1662 msgstr "CHYBA - zlyhalo vyhľadávanie (%s)!"
1663
1664 msgid "East"
1665 msgstr "východne"
1666
1667 msgid "Edit"
1668 msgstr "Upraviť"
1669
1670 msgid "Edit AutoTimer"
1671 msgstr "Upraviť autočasovač"
1672
1673 msgid "Edit AutoTimer filters"
1674 msgstr "Upraviť filtre autočasovača"
1675
1676 msgid "Edit AutoTimer services"
1677 msgstr "Upraviť stanice autočasovača"
1678
1679 msgid "Edit DNS"
1680 msgstr "Upraviť DNS"
1681
1682 msgid "Edit Timers and scan for new Events"
1683 msgstr "Upraviť časovače a hľadať nové udalosti"
1684
1685 msgid "Edit Title"
1686 msgstr "Upraviť titul"
1687
1688 msgid "Edit bouquets list"
1689 msgstr "Upraviť zoznam buketov"
1690
1691 msgid "Edit chapters of current title"
1692 msgstr "Upraviť kapitoly aktuálneho titulu"
1693
1694 msgid "Edit new timer defaults"
1695 msgstr "Upraviť predvoľby časovača"
1696
1697 msgid "Edit selected AutoTimer"
1698 msgstr "Upraviť zvolený autočasovač"
1699
1700 msgid "Edit services list"
1701 msgstr "Upraviť zoznam staníc"
1702
1703 msgid "Edit settings"
1704 msgstr "Upraviť nastavenia"
1705
1706 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
1707 msgstr "Upraviť nastavenie DNS v Dreamboxe.\n"
1708
1709 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
1710 msgstr "Upraviť nastavenie siete v Dreamboxe.\n"
1711
1712 msgid "Edit title"
1713 msgstr "Upraviť titul"
1714
1715 msgid "Edit upgrade source url."
1716 msgstr "Upraviť URL zdroja aktualizácie."
1717
1718 msgid "Editing"
1719 msgstr "Úprava"
1720
1721 msgid "Editor for new AutoTimers"
1722 msgstr "Editor nových autočasovačov"
1723
1724 msgid "Education"
1725 msgstr "Vzdelávanie"
1726
1727 msgid "Electronic Program Guide"
1728 msgstr "Elektronický programový sprievodca"
1729
1730 msgid "Enable"
1731 msgstr "Zapnúť"
1732
1733 msgid "Enable /media"
1734 msgstr "Aktivovať /médium"
1735
1736 msgid "Enable 5V for active antenna"
1737 msgstr "Zapnúť 5 V pre aktívnu anténu"
1738
1739 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
1740 msgstr "Zapnúť sprievodcu vyčistením?"
1741
1742 msgid "Enable Filtering"
1743 msgstr "Zapnúť filtrovanie"
1744
1745 msgid "Enable HTTP Access"
1746 msgstr "Zapnúť prístup HTTP"
1747
1748 msgid "Enable HTTP Authentication"
1749 msgstr "Zapnúť overovanie HTTP"
1750
1751 msgid "Enable HTTPS Access"
1752 msgstr "Zapnúť prístup HTTPS"
1753
1754 msgid "Enable HTTPS Authentication"
1755 msgstr "Zapnúť overovanie HTTPS"
1756
1757 msgid "Enable Service Restriction"
1758 msgstr "Zapnúť obmedzenia pre stanicu"
1759
1760 msgid "Enable Streaming Authentication"
1761 msgstr "Zapnúť overovanie streamu"
1762
1763 msgid "Enable multiple bouquets"
1764 msgstr "Zapnúť viacnásobné bukety"
1765
1766 msgid "Enable parental control"
1767 msgstr "Zapnúť rodičovskú zámku"
1768
1769 msgid ""
1770 "Enable this to be able to access the AutoTimer Overview from within the "
1771 "extension menu."
1772 msgstr ""
1773 "Zapnite, ak chcete mať prístup k prehľadu automatického časovača z menu "
1774 "rozšírení."
1775
1776 msgid "Enable timer"
1777 msgstr "Zapnúť časovač"
1778
1779 msgid "Enabled"
1780 msgstr "Zapnuté"
1781
1782 msgid ""
1783 "Encoding the channel uses for it's EPG data. You only need to change this if "
1784 "you're searching for special characters like the german umlauts."
1785 msgstr ""
1786 "Kódovanie stanice sa využíva na dáta EPG. Túto hodnotu treba zmeniť, len ak "
1787 "hľadáte zvláštne znaky, napr. diakritiku."
1788
1789 msgid "Encrypted: "
1790 msgstr "Šifrované:"
1791
1792 msgid "Encryption"
1793 msgstr "Šifrovanie"
1794
1795 msgid "Encryption Key"
1796 msgstr "Šifrovací kľúč WLAN"
1797
1798 msgid "Encryption Keytype"
1799 msgstr "Druh šifrovacieho kľúča"
1800
1801 msgid "Encryption Type"
1802 msgstr "Typ šifrovania"
1803
1804 msgid "Encryption:"
1805 msgstr "Šifrovanie:"
1806
1807 msgid "End of \"after event\" timespan"
1808 msgstr "Koniec časového obdobia \"po udalosti\""
1809
1810 msgid "End of timespan"
1811 msgstr "Koniec časového obdobia"
1812
1813 msgid "End time"
1814 msgstr "Čas ukončenia"
1815
1816 msgid "EndTime"
1817 msgstr "Koniec"
1818
1819 msgid "English"
1820 msgstr "Angličtina"
1821
1822 msgid ""
1823 "Enigma2 Skinselector\n"
1824 "\n"
1825 "If you experience any problems please contact\n"
1826 "stephan@reichholf.net\n"
1827 "\n"
1828 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1829 msgstr ""
1830 "Volič vzhľadu Enigma2\n"
1831 "\n"
1832 "Ak máte akékoľvek problémy, obráťte sa na\n"
1833 "stephan@reichholf.net\n"
1834 "\n"
1835 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1836
1837 msgid "Enter Fast Forward at speed"
1838 msgstr "Počiatočná rýchlosť prevíjania vpred"
1839
1840 msgid "Enter IP to scan..."
1841 msgstr "Zadajte IP na prehľadávanie..."
1842
1843 msgid "Enter Rewind at speed"
1844 msgstr "Počiatočná rýchlosť prevíjania vzad"
1845
1846 msgid "Enter main menu..."
1847 msgstr "Otvoriť hlavné menu..."
1848
1849 msgid "Enter new hostname for your Dreambox"
1850 msgstr "Zadajte nový názov hostiteľa pre Dreambox"
1851
1852 msgid "Enter options:"
1853 msgstr "Zadajte voľby:"
1854
1855 msgid "Enter password:"
1856 msgstr "Zadajte heslo:"
1857
1858 msgid "Enter pin code"
1859 msgstr "Zadajte kód PIN"
1860
1861 msgid "Enter share directory:"
1862 msgstr "Zadajte zdieľaný adresár:"
1863
1864 msgid "Enter share name:"
1865 msgstr "Zadajte zdieľané meno:"
1866
1867 msgid "Enter the service pin"
1868 msgstr "Zadajte PIN stanice"
1869
1870 msgid "Enter user and password for host: "
1871 msgstr "Zadajte užívateľské meno a heslo pre hostiteľa:"
1872
1873 msgid "Enter username:"
1874 msgstr "Zadajte užívateľské meno:"
1875
1876 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
1877 msgstr ""
1878 "Zadajte svoju e-mailovú adresu, aby sme vás mohli kontaktovať, ak treba."
1879
1880 msgid "Enter your search term(s)"
1881 msgstr "Zadajte vyhľadávaný termín(y)"
1882
1883 msgid "Entertainment"
1884 msgstr "Zábava"
1885
1886 msgid "Error"
1887 msgstr "Chyba"
1888
1889 msgid "Error executing plugin"
1890 msgstr "Chyba pri spustení modulu"
1891
1892 #, python-format
1893 msgid ""
1894 "Error: %s\n"
1895 "Retry?"
1896 msgstr ""
1897 "Chyba: %s\n"
1898 "Zopakovať?"
1899
1900 msgid "Estonian"
1901 msgstr "Estónčina"
1902
1903 msgid "Eventview"
1904 msgstr "Prehľad programov"
1905
1906 msgid "Everything is fine"
1907 msgstr "Všetko je v poriadku"
1908
1909 msgid "Exact match"
1910 msgstr "Presná zhoda"
1911
1912 msgid "Exceeds dual layer medium!"
1913 msgstr "Presahuje kapacitu dvojvrstvového DVD!"
1914
1915 msgid "Exclude"
1916 msgstr "Vylúčiť"
1917
1918 msgid "Execute \"after event\" during timespan"
1919 msgstr "Vykonať \"po udalosti\" v časovom období"
1920
1921 msgid "Execution Progress:"
1922 msgstr "Priebeh vykonávania:"
1923
1924 msgid "Execution finished!!"
1925 msgstr "Skončené!!"
1926
1927 msgid "Exif"
1928 msgstr "Exif"
1929
1930 msgid "Exit"
1931 msgstr "Ukončiť"
1932
1933 msgid "Exit editor"
1934 msgstr "Ukončiť editor"
1935
1936 msgid "Exit network wizard"
1937 msgstr "Ukončiť sprievodcu sieťou"
1938
1939 msgid "Exit the cleanup wizard"
1940 msgstr "Ukončiť sprievodcu vyčistením"
1941
1942 msgid "Exit the wizard"
1943 msgstr "Ukončiť sprievodcu"
1944
1945 msgid "Exit wizard"
1946 msgstr "Ukončiť sprievodcu"
1947
1948 msgid "Expert"
1949 msgstr "expertný"
1950
1951 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
1952 msgstr "Modul rozšíreného nastavenia siete..."
1953
1954 msgid "Extended Setup..."
1955 msgstr "Rozšírené nastavenie..."
1956
1957 msgid "Extended Software"
1958 msgstr "Rozšírený softvér"
1959
1960 msgid "Extended Software Plugin"
1961 msgstr "Modul rozšíreného softvéru"
1962
1963 msgid "Extensions"
1964 msgstr "Rozšírenia"
1965
1966 msgid "Extensions management"
1967 msgstr "Správa rozšírení"
1968
1969 msgid "FEC"
1970 msgstr "FEC"
1971
1972 msgid "Factory reset"
1973 msgstr "Továrenské nastavenia"
1974
1975 msgid "Failed"
1976 msgstr "Zlyhalo"
1977
1978 #, python-format
1979 msgid "Fan %d"
1980 msgstr "Ventilítor %d"
1981
1982 #, python-format
1983 msgid "Fan %d PWM"
1984 msgstr "PWM ventilátora %d"
1985
1986 #, python-format
1987 msgid "Fan %d Voltage"
1988 msgstr "Napätie na ventilátore %d"
1989
1990 msgid "Fast"
1991 msgstr "rýchlo"
1992
1993 msgid "Fast DiSEqC"
1994 msgstr "Rýchly DiSEqC"
1995
1996 msgid "Fast Forward speeds"
1997 msgstr "Rýchlosti prevíjania vpred"
1998
1999 msgid "Fast epoch"
2000 msgstr "rýchla doba"
2001
2002 msgid "Favourites"
2003 msgstr "Obľúbené"
2004
2005 msgid "Fetching feed entries"
2006 msgstr "Zobraziť feedy"
2007
2008 msgid "Fetching search entries"
2009 msgstr "Zobraziť výsledky vyhľadávania"
2010
2011 msgid "Filesystem Check"
2012 msgstr "Kontrola systému súborov"
2013
2014 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
2015 msgstr "V systéme súborov sú neopraviteľné chyby"
2016
2017 msgid "Film & Animation"
2018 msgstr "Film a zábava"
2019
2020 msgid "Filter"
2021 msgstr "Filter"
2022
2023 msgid ""
2024 "Filters are another powerful tool when matching events. An AutoTimer can be "
2025 "restricted to certain Weekdays or only match an event with a text inside eg "
2026 "it's Description.\n"
2027 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
2028 msgstr ""
2029 "Filtre sú ďalším výkonným nástrojom na zisťovanie programov. Automatický "
2030 "časovač sa dá obmedziť na určité dni v týždni alebo len na hľadanie "
2031 "programu, ktorý má v opise určitý text.\n"
2032 "Stlačením MODRÉHO tlačidla pridáte nový filter, stlačením ŽLTÉHO odstránite "
2033 "zvolený filter."
2034
2035 msgid "Finetune"
2036 msgstr "Jemné nastavenie"
2037
2038 msgid "Finished"
2039 msgstr "Skončené"
2040
2041 msgid "Finished configuring your network"
2042 msgstr "Nastavenie siete je skončené"
2043
2044 msgid "Finished restarting your network"
2045 msgstr "Reštartovanie siete je skončené"
2046
2047 msgid "Finnish"
2048 msgstr "Fínčina"
2049
2050 msgid ""
2051 "First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
2052 msgstr ""
2053 "Najprv sa musí stiahnuť najnovšie bootovacie prostredie pre USB flasher."
2054
2055 msgid "Flash"
2056 msgstr "Flešovať"
2057
2058 msgid "Flashing failed"
2059 msgstr "Flešovanie zlyhalo"
2060
2061 msgid "Following tasks will be done after you press OK!"
2062 msgstr "Po stlačení OK sa vykonajú tieto úlohy."
2063
2064 msgid "Format"
2065 msgstr "Formát"
2066
2067 #, python-format
2068 msgid ""
2069 "Found a total of %d matching Events.\n"
2070 "%d Timer were added and %d modified."
2071 msgstr ""
2072 "Nájdených celkom %d programov.\n"
2073 "%d nastavení časovača pridaných a %d zmenených."
2074
2075 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
2076 msgstr "Počet opakovaní obrázka počas skokového prevíjania"
2077
2078 msgid "Frame size in full view"
2079 msgstr "Veľkosť obrazu pri plnom zobrazení"
2080
2081 msgid "France"
2082 msgstr "Francúzsko"
2083
2084 msgid "French"
2085 msgstr "Francúzština"
2086
2087 msgid "Frequency"
2088 msgstr "Kmitočet"
2089
2090 msgid "Frequency bands"
2091 msgstr "Kmitočtové pásma"
2092
2093 msgid "Frequency scan step size(khz)"
2094 msgstr "Kmitočtový krok pri vyhľadávaní (kHz)"
2095
2096 msgid "Frequency steps"
2097 msgstr "Kmitočtové kroky"
2098
2099 msgid "Fri"
2100 msgstr "Pi"
2101
2102 msgid "Friday"
2103 msgstr "Piatok"
2104
2105 msgid "Frisian"
2106 msgstr "Frízština"
2107
2108 #, python-format
2109 msgid "Frontprocessor version: %d"
2110 msgstr "Verzia frontprocesora: %d"
2111
2112 msgid "Fsck failed"
2113 msgstr "Fsck zlyhalo"
2114
2115 msgid ""
2116 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
2117 "Do you want to Restart the GUI now?"
2118 msgstr ""
2119 "Pre použitie nového vzhľadu sa musí reštartovať GUI\n"
2120 "Chcete teraz reštartovať GUI?"
2121
2122 msgid "Gaming"
2123 msgstr "Hry"
2124
2125 msgid "Gateway"
2126 msgstr "Brána"
2127
2128 msgid "General AC3 Delay"
2129 msgstr "Oneskorenie AC3"
2130
2131 msgid "General AC3 delay (ms)"
2132 msgstr "Oneskorenie AC3 [ms]"
2133
2134 msgid "General PCM Delay"
2135 msgstr "Oneskorenie PCM"
2136
2137 msgid "General PCM delay (ms)"
2138 msgstr "Oneskorenie PCM [ms]"
2139
2140 msgid "Genre"
2141 msgstr "Žáner"
2142
2143 msgid "Genuine Dreambox"
2144 msgstr "Pravý Dreambox"
2145
2146 msgid "Genuine Dreambox validation failed!"
2147 msgstr "Overenie pravosti Dreamboxa zlyhalo!"
2148
2149 msgid "German"
2150 msgstr "Nemčina"
2151
2152 msgid "Germany"
2153 msgstr "Nemecko"
2154
2155 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
2156 msgstr "Získavam informácie o module. Čakajte..."
2157
2158 msgid "Global delay"
2159 msgstr "Celkové oneskorenie"
2160
2161 msgid "Goto 0"
2162 msgstr "Otočiť na 0"
2163
2164 msgid "Goto position"
2165 msgstr "Otočiť do pozície"
2166
2167 msgid "Graphical Multi EPG"
2168 msgstr "Grafický Multi EPG"
2169
2170 msgid "Great Britain"
2171 msgstr "Veľká Británia"
2172
2173 msgid "Greek"
2174 msgstr "Gréčtina"
2175
2176 msgid "Green boost"
2177 msgstr "Zosilniť zelenú"
2178
2179 msgid "Guard Interval"
2180 msgstr "Ochranný interval"
2181
2182 msgid "Guard interval mode"
2183 msgstr "Režim ochranného intervalu"
2184
2185 msgid "Guess existing timer based on begin/end"
2186 msgstr "Určiť existujúci časovač podľa začiatku a konca."
2187
2188 msgid "HD videos"
2189 msgstr "Videá HD"
2190
2191 msgid "HTTP Port"
2192 msgstr "Port HTTP"
2193
2194 msgid "HTTPS Port"
2195 msgstr "Port HTTPS"
2196
2197 msgid "Harddisk"
2198 msgstr "Pevný disk"
2199
2200 msgid "Harddisk setup"
2201 msgstr "Nastavenie pevného disku"
2202
2203 msgid "Harddisk standby after"
2204 msgstr "Uspať disk po"
2205
2206 msgid "Help"
2207 msgstr "Pomocník"
2208
2209 msgid "Hidden network SSID"
2210 msgstr "Skrytý sieťový SSID"
2211
2212 msgid "Hidden networkname"
2213 msgstr "Skrytý názov siete"
2214
2215 msgid "Hierarchy Information"
2216 msgstr "Hierarchické informácie"
2217
2218 msgid "Hierarchy mode"
2219 msgstr "Hierarchický režim"
2220
2221 msgid "High bitrate support"
2222 msgstr "Spracuje vysoký dátový tok"
2223
2224 msgid "History"
2225 msgstr "História"
2226
2227 msgid "Holland"
2228 msgstr "Holandsko"
2229
2230 msgid "Hong Kong"
2231 msgstr "Hong Kong"
2232
2233 msgid "Horizontal"
2234 msgstr "Vodorovná"
2235
2236 msgid "How many minutes do you want to record?"
2237 msgstr "Koľko minút chcete nahrávať?"
2238
2239 msgid "How to handle found crashlogs?"
2240 msgstr "Ako spracovať nájdené správy o zrútení?"
2241
2242 msgid "Howto & Style"
2243 msgstr "Urob si sám a životný štýl"
2244
2245 msgid "Hue"
2246 msgstr "Odtieň"
2247
2248 msgid "Hungarian"
2249 msgstr "Maďarčina"
2250
2251 msgid "IP Address"
2252 msgstr "Adresa IP"
2253
2254 msgid "IP:"
2255 msgstr "IP:"
2256
2257 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
2258 msgstr "Súbor ISO je pre tento súborový systém príliš veľký!"
2259
2260 msgid "ISO path"
2261 msgstr "Cesta ISO"
2262
2263 msgid "Icelandic"
2264 msgstr "Islandčina"
2265
2266 #, python-format
2267 msgid ""
2268 "If this is enabled an existing timer will also be considered recording an "
2269 "event if it records at least 80% of the it."
2270 msgstr ""
2271 "Ak je toto zapnuté, existujúci časovač sa bude považovať za nahrávajúci, ak "
2272 "z programu nahrá aspoň 80 %."
2273
2274 msgid ""
2275 "If you see this, something is wrong with\n"
2276 "your scart connection. Press OK to return."
2277 msgstr ""
2278 "Ak vidíte toto, niečo nie je v poriadku\n"
2279 "s pripojením scart. Vráťte sa stlačením tlačidla OK."
2280
2281 msgid ""
2282 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
2283 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
2284 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
2285 "possible.\n"
2286 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
2287 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
2288 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
2289 "step.\n"
2290 "If you are happy with the result, press OK."
2291 msgstr ""
2292 "Ak máte na televízore zdôraznenie jasu alebo kontrastu, zrušte ho. Ak je v "
2293 "nastaveniach niečo ako „dynamický režim“, nastavte ho na štandardnú hodnotu. "
2294 "Podsvietenie nastavte na hodnotu, ktorá vám vyhovuje. Stiahnite kontrast "
2295 "televízora na najnižšiu hodnotu.\n"
2296 "Potom nastavte jas na najnižšiu možnú hodnotu, ale tak, aby dva najtmavšie "
2297 "odtiene sivej zostali rozlíšiteľné.\n"
2298 "V tejto chvíli sa nestarajte o svetlé odtiene. Tie nastavíte v ďalšom "
2299 "kroku.\n"
2300 "Ak ste spokojní s výsledkom, stlačte tlačidlo OK."
2301
2302 msgid "Image flash utility"
2303 msgstr "Pomôcka na flešovanie image."
2304
2305 msgid "Import AutoTimer"
2306 msgstr "Importovať autočasovač"
2307
2308 msgid "Import existing Timer"
2309 msgstr "Importovať existujúci časovač"
2310
2311 msgid "Import from EPG"
2312 msgstr "Importovať z EPG"
2313
2314 msgid "In Progress"
2315 msgstr "Prebieha"
2316
2317 msgid ""
2318 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
2319 msgstr ""
2320 "Aby sa mohol nahrať načasovaný program, preplo sa na nahrávanú stanicu!\n"
2321
2322 msgid "Include"
2323 msgstr "Zahrnúť"
2324
2325 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
2326 msgstr "Vložiť do mailu vašu e-mailovú adresu a meno (voliteľne)?"
2327
2328 msgid "Increase delay"
2329 msgstr "Zväčšiť oneskorenie"
2330
2331 #, python-format
2332 msgid "Increase delay by %i ms (can be set)"
2333 msgstr "Zväčšiť oneskorenie o %i ms (dá sa nastaviť)"
2334
2335 msgid "Increased voltage"
2336 msgstr "Zvýšené napätie"
2337
2338 msgid "Index"
2339 msgstr "Index"
2340
2341 msgid "India"
2342 msgstr "India"
2343
2344 msgid "Info"
2345 msgstr "Informačná lišta"
2346
2347 msgid "InfoBar"
2348 msgstr "Informačná lišta"
2349
2350 msgid "Infobar timeout"
2351 msgstr "Doba zobrazovania informačnej lišty"
2352
2353 msgid "Information"
2354 msgstr "Informácie"
2355
2356 msgid "Init"
2357 msgstr "Inic."
2358
2359 msgid "Initial location in new timers"
2360 msgstr "Úvodné umiestnenie nových časových nahrávok"
2361
2362 msgid "Initialization"
2363 msgstr "Inicializácia"
2364
2365 msgid "Initialize"
2366 msgstr "Inicializovať"
2367
2368 msgid "Initializing Harddisk..."
2369 msgstr "Inicializujem pevný disk"
2370
2371 msgid "Input"
2372 msgstr "Vstup"
2373
2374 msgid "Install"
2375 msgstr "Inštalovať"
2376
2377 msgid "Install a new image with a USB stick"
2378 msgstr "Inštalovať nový image z kľúča USB"
2379
2380 msgid "Install a new image with your web browser"
2381 msgstr "Inštalovať nový image cez webový prehliadač"
2382
2383 msgid "Install extensions."
2384 msgstr "Inštalovať rozšírenia."
2385
2386 msgid "Install local extension"
2387 msgstr "Inštalovať miestne rozšírenie"
2388
2389 msgid "Install or remove finished."
2390 msgstr "Inštalácia alebo odstránenie skončené."
2391
2392 msgid "Install settings, skins, software..."
2393 msgstr "Inštalovať settingy, vzhľady, softvér..."
2394
2395 msgid "Installation finished."
2396 msgstr "Inštalácia je skončená."
2397
2398 msgid "Installing"
2399 msgstr "Inštalujem"
2400
2401 msgid "Installing Software..."
2402 msgstr "Inštalujem softvér..."
2403
2404 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
2405 msgstr "Inštalujem zoznamy predvolených staníc... Čakajte..."
2406
2407 msgid "Installing defaults... Please wait..."
2408 msgstr "Inštalujem predvolené nastavenia... Čakajte..."
2409
2410 msgid "Installing package content... Please wait..."
2411 msgstr "Inštalujem obsah balíčka... Čakajte..."
2412
2413 msgid "Instant Record..."
2414 msgstr "Okamžité nahrávanie..."
2415
2416 msgid "Instant record location"
2417 msgstr "Umiestnenie okamžitého záznamu"
2418
2419 msgid "Integrated Ethernet"
2420 msgstr "Integrovaný eternet"
2421
2422 msgid "Integrated Wireless"
2423 msgstr "Integrovaná WLAN"
2424
2425 msgid "Interface: "
2426 msgstr "Rozhranie:"
2427
2428 msgid "Intermediate"
2429 msgstr "stredný"
2430
2431 msgid "Internal Flash"
2432 msgstr "Interná pamäť flash"
2433
2434 msgid "Internal LAN adapter."
2435 msgstr "Adaptér internej LAN"
2436
2437 msgid "Invalid Location"
2438 msgstr "Neplatné umiestnenie"
2439
2440 #, python-format
2441 msgid "Invalid directory selected: %s"
2442 msgstr "Zvolený neplatný adresár: %s"
2443
2444 msgid "Invalid response from Security service pls restart again"
2445 msgstr "Neplatná odpoveď z bezpečnostného servera. Reštartujte."
2446
2447 msgid "Invalid response from server."
2448 msgstr "Neplatná odozva zo servera"
2449
2450 #, python-format
2451 msgid "Invalid response from server. Please report: %s"
2452 msgstr "Neplatná odpoveď zo servera. Ohláste: %s"
2453
2454 msgid "Invalid selection"
2455 msgstr "Neplatný výber"
2456
2457 msgid "Inversion"
2458 msgstr "Inverzia"
2459
2460 msgid "Ipkg"
2461 msgstr "Ipkg"
2462
2463 msgid "Ireland"
2464 msgstr "Írsko"
2465
2466 msgid "Is this videomode ok?"
2467 msgstr "Je tento režim obrazu OK?"
2468
2469 msgid "Israel"
2470 msgstr "Izrael"
2471
2472 msgid ""
2473 "It's possible to restrict an AutoTimer to certain Services or Bouquets or to "
2474 "deny specific ones.\n"
2475 "An Event will only match this AutoTimer if it's on a specific and not denied "
2476 "Service (inside a Bouquet).\n"
2477 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
2478 msgstr ""
2479 "Môžete obmedziť autočasovač na určité stanice, bukety alebo niektoré "
2480 "vylúčiť.\n"
2481 "Program bude vyhovovať autočasovaču, len ak to bude daná stanica, nie "
2482 "zakázaná (v rámci buketu).\n"
2483 "Stlačením MODRÉHO tlačidla pridáte obmedzenie, stlačením ŽLTÉHO zrušíte "
2484 "zvolené."
2485
2486 msgid "Italian"
2487 msgstr "Taliančina"
2488
2489 msgid "Italy"
2490 msgstr "Taliansko"
2491
2492 msgid "Japan"
2493 msgstr "Japonsko"
2494
2495 msgid "Job View"
2496 msgstr "Prehľad úloh"
2497
2498 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
2499 msgid "Just Scale"
2500 msgstr "Na celú obrazovku (bez pomeru strán)"
2501
2502 #, python-format
2503 msgid "Key %(Key)s successfully set to %(delay)i ms"
2504 msgstr "Tlačidlo %(tlačidlo)s nastavené na %(oneskorenie)i ms"
2505
2506 #, python-format
2507 msgid "Key %(key)s (current value: %(value)i ms)"
2508 msgstr "Tlačidlo %(tlačidlo)s (aktuálna hodnota: %(hodnota)i ms)"
2509
2510 msgid "Keyboard"
2511 msgstr "Klávesnica"
2512
2513 msgid "Keyboard Map"
2514 msgstr "Rozloženie klávesov"
2515
2516 msgid "Keyboard Setup"
2517 msgstr "Nastavenie klávesnice"
2518
2519 msgid "Keymap"
2520 msgstr "Rozloženie klávesov"
2521
2522 msgid "LAN Adapter"
2523 msgstr "Adaptér LAN"
2524
2525 msgid "LAN connection"
2526 msgstr "Pripojenie LAN"
2527
2528 msgid "LNB"
2529 msgstr "LNB"
2530
2531 msgid "LOF"
2532 msgstr "LOF"
2533
2534 msgid "LOF/H"
2535 msgstr "LOF/H"
2536
2537 msgid "LOF/L"
2538 msgstr "LOF/L"
2539
2540 msgid "Language"
2541 msgstr "Jazyk"
2542
2543 msgid "Language selection"
2544 msgstr "Voľba jazyka"
2545
2546 msgid "Last config"
2547 msgstr "Posledné nastavenie"
2548
2549 msgid "Last speed"
2550 msgstr "Posledná rýchlosť"
2551
2552 msgid "Latitude"
2553 msgstr "Zem. šírka"
2554
2555 msgid "Latvian"
2556 msgstr "Lotyščina"
2557
2558 msgid "Leave DVD Player?"
2559 msgstr "Ukončiť DVD prehrávač?"
2560
2561 msgid "Left"
2562 msgstr "Doľava"
2563
2564 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
2565 msgid "Letterbox"
2566 msgstr "Letterbox"
2567
2568 msgid "Limit east"
2569 msgstr "Východný limit"
2570
2571 msgid "Limit west"
2572 msgstr "Západný limit"
2573
2574 msgid "Limited character set for recording filenames"
2575 msgstr "Obmedzená znaková sada pre názvy záznamov"
2576
2577 msgid "Limits off"
2578 msgstr "Vypnúť limity"
2579
2580 msgid "Limits on"
2581 msgstr "Zapnúť limity"
2582
2583 msgid "Link Quality:"
2584 msgstr "Kvalita spojenia:"
2585
2586 msgid "Link:"
2587 msgstr "Spojenie:"
2588
2589 msgid "Linked titles with a DVD menu"
2590 msgstr "Tituly prepojené s menu DVD"
2591
2592 msgid "List of Storage Devices"
2593 msgstr "Zoznam záznamových zariadení"
2594
2595 msgid "Lithuanian"
2596 msgstr "Litovčina"
2597
2598 msgid "Load"
2599 msgstr "Natiahnuť"
2600
2601 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
2602 msgstr "Prevziať dĺžku filmov do zoznamu filmov"
2603
2604 msgid "Load feed on startup:"
2605 msgstr "Na začiatku načítať feed:"
2606
2607 msgid "Load movie-length"
2608 msgstr "Prevziať dĺžku filmov do zoznamu filmov"
2609
2610 msgid "Local Network"
2611 msgstr "Miestna sieť"
2612
2613 msgid "Local share name"
2614 msgstr "Miestne zdieľané meno"
2615
2616 msgid "Location"
2617 msgstr "Umiestnenie"
2618
2619 msgid "Location for instant recordings"
2620 msgstr "Umiestnenie okamžitých záznamov"
2621
2622 msgid "Lock:"
2623 msgstr "Signál:"
2624
2625 msgid "Log results to harddisk"
2626 msgstr "Zaznamenať výsledky na pevný disk"
2627
2628 msgid "Long Keypress"
2629 msgstr "Dlhé stlačenie tlačidla"
2630
2631 msgid "Long filenames"
2632 msgstr ""
2633
2634 msgid "Longitude"
2635 msgstr "Zem. dĺžka"
2636
2637 msgid "Lower bound of timespan."
2638 msgstr "Dolná hranica časového obdobia."
2639
2640 msgid ""
2641 "Lower bound of timespan. Nothing before this time will be matched. Offsets "
2642 "are not taken into account!"
2643 msgstr ""
2644 "Dolná hranica časového obdobia. Nič predtým nebude vyhovovať. Posuny sa "
2645 "nepočítajú."
2646
2647 msgid "MMC Card"
2648 msgstr "Karta MMC"
2649
2650 msgid "MORE"
2651 msgstr "VIAC"
2652
2653 msgid "Main menu"
2654 msgstr "Hlavné menu"
2655
2656 msgid "Mainmenu"
2657 msgstr "Hlavné menu"
2658
2659 msgid "Make this mark an 'in' point"
2660 msgstr "Urobiť z tejto značky vstupný bod („in“)"
2661
2662 msgid "Make this mark an 'out' point"
2663 msgstr "Urobiť z tejto značky výstupný bod („out“)"
2664
2665 msgid "Make this mark just a mark"
2666 msgstr "Urobiť z tejto značky len značku."
2667
2668 msgid "Manage extensions"
2669 msgstr "Spravovať rozšírenia"
2670
2671 msgid "Manage network shares"
2672 msgstr "Spravovať sieťové zdieľanie"
2673
2674 msgid "Manage your network shares..."
2675 msgstr "Spravovať sieťové zdieľanie ..."
2676
2677 msgid "Manage your receiver's software"
2678 msgstr "Spravovať softvér ptijímača"
2679
2680 msgid "Manual Scan"
2681 msgstr "Ručné vyhľadávanie"
2682
2683 msgid "Manual transponder"
2684 msgstr "Transpondér ručne"
2685
2686 msgid "Manufacturer"
2687 msgstr "Výrobca"
2688
2689 msgid "Margin after record"
2690 msgstr "Rezerva po skončení programu"
2691
2692 msgid "Margin before record (minutes)"
2693 msgstr "Rezerva pred začiatkom programu (min)"
2694
2695 #, python-format
2696 msgid "Match Timespan: %02d:%02d - %02d:%02d"
2697 msgstr "Nájsť v období: %02d:%02d - %02d:%02d"
2698
2699 msgid "Match title"
2700 msgstr "Hľadať titul"
2701
2702 #, python-format
2703 msgid "Match title: %s"
2704 msgstr "Hľadať titul: %s"
2705
2706 msgid "Max. Bitrate: "
2707 msgstr "Max. dátový tok:"
2708
2709 msgid "Maximum duration (in m)"
2710 msgstr "Maximálne trvanie (v ms)"
2711
2712 msgid ""
2713 "Maximum event duration to match. If an event is longer than this ammount of "
2714 "time (without offset) it won't be matched."
2715 msgstr ""
2716 "Maximálne trvanie programu pre zhodu. Ak je program dlhší (bez posunu), "
2717 "nebude vyhovovať."
2718
2719 msgid "Media player"
2720 msgstr "Prehrávač médií"
2721
2722 msgid "MediaPlayer"
2723 msgstr "Prehrávač médií"
2724
2725 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
2726 msgstr "Médium nie je zapisovateľný disk DVD!"
2727
2728 msgid "Medium is not empty!"
2729 msgstr "Médium nie je prázdne!"
2730
2731 msgid "Menu"
2732 msgstr "Menu"
2733
2734 msgid "Message"
2735 msgstr "Správa"
2736
2737 msgid "Message..."
2738 msgstr "Správa..."
2739
2740 msgid "Mexico"
2741 msgstr "Mexiko"
2742
2743 msgid "Mkfs failed"
2744 msgstr "Mkfs zlyhalo"
2745
2746 msgid "Mode"
2747 msgstr "Režim"
2748
2749 msgid "Model: "
2750 msgstr "Model: "
2751
2752 msgid "Modify existing timers"
2753 msgstr "Upravte existujúce časovače"
2754
2755 msgid "Modulation"
2756 msgstr "Modulácia"
2757
2758 msgid "Modulator"
2759 msgstr "Modulátor"
2760
2761 msgid "Mon"
2762 msgstr "Po"
2763
2764 msgid "Mon-Fri"
2765 msgstr "Po-Pi"
2766
2767 msgid "Monday"
2768 msgstr "Pondelok"
2769
2770 msgid "Monthly"
2771 msgstr "Mesačne"
2772
2773 msgid "More video entries."
2774 msgstr "Ďalšie položky videa."
2775
2776 msgid "Mosquito noise reduction"
2777 msgstr ""
2778
2779 msgid "Most discussed"
2780 msgstr "Najdiskutovanejšie"
2781
2782 msgid "Most linked"
2783 msgstr ""
2784
2785 msgid "Most popular"
2786 msgstr "Najpopulárnejšie"
2787
2788 msgid "Most recent"
2789 msgstr "Nejnovšie"
2790
2791 msgid "Most responded"
2792 msgstr "Najviac odpovedané"
2793
2794 msgid "Most viewed"
2795 msgstr "Najpozeranejšie"
2796
2797 msgid "Mount failed"
2798 msgstr "Primontovanie zlyhalo"
2799
2800 msgid "Mount informations"
2801 msgstr "Informácie o prístupe"
2802
2803 msgid "Mount options"
2804 msgstr "Voľby prístupu"
2805
2806 msgid "Mount type"
2807 msgstr "Typ prístupu"
2808
2809 msgid "MountManager"
2810 msgstr "MountManager"
2811
2812 msgid ""
2813 "Mounted/\n"
2814 "Unmounted"
2815 msgstr ""
2816 "Primontované/\n"
2817 "Odmontované"
2818
2819 msgid "Mountpoints management"
2820 msgstr "Správa prístupových bodov"
2821
2822 msgid "Mounts editor"
2823 msgstr "Editor prístupových bodov"
2824
2825 msgid "Mounts management"
2826 msgstr "Správa prístupových bodov"
2827
2828 msgid "Move Picture in Picture"
2829 msgstr "Premiestniť obraz v obraze"
2830
2831 msgid "Move east"
2832 msgstr "Pootočiť východne"
2833
2834 msgid "Move plugin screen"
2835 msgstr "Posunúť obrazovku modulu"
2836
2837 msgid "Move screen down"
2838 msgstr "Posunúť obrazovku nadol"
2839
2840 msgid "Move screen to the center of your TV"
2841 msgstr "Posunúť obrazovku do stredu"
2842
2843 msgid "Move screen to the left"
2844 msgstr "Posunúť obrazovku doľava"
2845
2846 msgid "Move screen to the lower left corner"
2847 msgstr "Posunúť obrazovku do ľavého dolného rohu"
2848
2849 msgid "Move screen to the lower right corner"
2850 msgstr "Posunúť obrazovku  do pravého dolného rohu"
2851
2852 msgid "Move screen to the middle of the left border"
2853 msgstr "Posunúť obrazovku do stredu ľavého okraja"
2854
2855 msgid "Move screen to the middle of the right border"
2856 msgstr "Posunúť obrazovku do stredu pravého okraja"
2857
2858 msgid "Move screen to the right"
2859 msgstr "Posunúť obrazovku doprava"
2860
2861 msgid "Move screen to the upper left corner"
2862 msgstr "Posunúť obrazovku do ľavého horného rohu"
2863
2864 msgid "Move screen to the upper right corner"
2865 msgstr "Posunúť obrazovku do pravého horného rohu"
2866
2867 msgid "Move screen up"
2868 msgstr "Posunúť obrazovku  nahor"
2869
2870 msgid "Move west"
2871 msgstr "Pootočiť západne"
2872
2873 msgid "Movie location"
2874 msgstr "Umiestenie filmu"
2875
2876 msgid "Movielist menu"
2877 msgstr "Menu filmov"
2878
2879 msgid "Multi EPG"
2880 msgstr "Multi EPG"
2881
2882 msgid "Multimedia"
2883 msgstr "Multimédiá"
2884
2885 msgid "Multiple service support"
2886 msgstr "Dekóduje viac staníc"
2887
2888 msgid "Multisat"
2889 msgstr "viac satelitov"
2890
2891 msgid "Music"
2892 msgstr "Hudba"
2893
2894 msgid "Mute"
2895 msgstr "Umlčovač"
2896
2897 msgid "My TubePlayer"
2898 msgstr "Prehrávač MyTube"
2899
2900 msgid "MyTube Settings"
2901 msgstr "Nastavenia MyTube"
2902
2903 msgid "MyTubePlayer"
2904 msgstr "Prehrávač MyTube"
2905
2906 msgid "MyTubePlayer Help"
2907 msgstr "Pomocník prehrávača MyTube"
2908
2909 msgid "MyTubePlayer active video downloads"
2910 msgstr "Prehrávač MyTube - aktívne stiahnuté videá"
2911
2912 msgid "MyTubePlayer settings"
2913 msgstr "Nastavenia prehrávača MyTube"
2914
2915 msgid "MyTubeVideoInfoScreen"
2916 msgstr "Informačné okno MyTube"
2917
2918 msgid "MyTubeVideohelpScreen"
2919 msgstr "Okno Pomocníka MyTube"
2920
2921 msgid "N/A"
2922 msgstr "Nie je k dispozícii"
2923
2924 msgid "NEXT"
2925 msgstr "NASLED."
2926
2927 msgid "NFI Image Flashing"
2928 msgstr "Flešovanie image NFI"
2929
2930 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
2931 msgstr "Flešovanie image .NFI skončené. Stlačením žltého tlačidla reštartujte."
2932
2933 msgid "NFS share"
2934 msgstr "Zdieľanie NFS"
2935
2936 msgid "NOW"
2937 msgstr "TERAZ"
2938
2939 msgid "NTSC"
2940 msgstr "NTSC"
2941
2942 msgid "Name"
2943 msgstr "Názov"
2944
2945 msgid "Nameserver"
2946 msgstr "Nameserver"
2947
2948 #, python-format
2949 msgid "Nameserver %d"
2950 msgstr "DNS (nameserver) %d"
2951
2952 msgid "Nameserver Setup"
2953 msgstr "Nastavenie DNS"
2954
2955 msgid "Nameserver settings"
2956 msgstr "Nastavenie DNS"
2957
2958 msgid "Netmask"
2959 msgstr "Maska siete"
2960
2961 msgid "Network"
2962 msgstr "Sieť"
2963
2964 msgid "Network Configuration..."
2965 msgstr "Konfigurácia siete..."
2966
2967 msgid "Network Mount"
2968 msgstr "Sieťový prístup"
2969
2970 msgid "Network SSID"
2971 msgstr "Sieťový SSID"
2972
2973 msgid "Network Setup"
2974 msgstr "Nastavenie siete"
2975
2976 msgid "Network Wizard"
2977 msgstr "Sprievodca sieťou"
2978
2979 msgid "Network scan"
2980 msgstr "Vyhľadať sieť"
2981
2982 msgid "Network setup"
2983 msgstr "Nastavenie siete"
2984
2985 msgid "Network test"
2986 msgstr "Test siete"
2987
2988 msgid "Network test..."
2989 msgstr "Test siete..."
2990
2991 msgid "Network test: "
2992 msgstr "Test siete:"
2993
2994 msgid "Network:"
2995 msgstr "Sieť:"
2996
2997 msgid "NetworkBrowser"
2998 msgstr "Prehľadávač siete"
2999
3000 msgid "NetworkWizard"
3001 msgstr "Sprievodca nast. siete"
3002
3003 msgid "Never"
3004 msgstr "Nikdy"
3005
3006 msgid "New"
3007 msgstr "Nové"
3008
3009 msgid "New Zealand"
3010 msgstr "Nový Zéland"
3011
3012 msgid "New pin"
3013 msgstr "Nový PIN"
3014
3015 msgid "New version:"
3016 msgstr "Nová verzia:"
3017
3018 msgid "News & Politics"
3019 msgstr "Správy a politika"
3020
3021 msgid "Next"
3022 msgstr "Nasled."
3023
3024 msgid "No"
3025 msgstr "Nie"
3026
3027 msgid "No (supported) DVDROM found!"
3028 msgstr "Nenájdený (podporovaný) DVDROM!"
3029
3030 msgid "No Connection"
3031 msgstr "Nie je spojenie"
3032
3033 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
3034 msgstr "Pevný disk nebol nájdený alebo nebol inicializovaný."
3035
3036 msgid "No Networks found"
3037 msgstr "Nenájdená sieť"
3038
3039 msgid "No backup needed"
3040 msgstr "Nie je treba zálohovať"
3041
3042 msgid ""
3043 "No data on transponder!\n"
3044 "(Timeout reading PAT)"
3045 msgstr ""
3046 "Žiadne dáta na transpondéri!\n"
3047 "(Čas vypršal pri čítaní PAT)"
3048
3049 msgid "No description available."
3050 msgstr "Opis nie je k dispozícii."
3051
3052 msgid "No details for this image file"
3053 msgstr "Žiadne podrobnosti k tomuto súboru image"
3054
3055 msgid "No displayable files on this medium found!"
3056 msgstr "Na tomto médiu sa nenašli žiadne zobraziteľné súbory!"
3057
3058 msgid "No event info found, recording indefinitely."
3059 msgstr "Žiadne informácie EPG, spúšťam nekonečné nahrávanie."
3060
3061 msgid ""
3062 "No fast winding possible yet.. but you can use the number buttons to skip "
3063 "forward/backward!"
3064 msgstr ""
3065 "Ešte nie je možné prevíjanie, ale pomocou číselných tlačidiel môžete skočiť "
3066 "dopredu alebo dozadu."
3067
3068 msgid "No free tuner!"
3069 msgstr "Nie je voľný tuner!"
3070
3071 msgid "No network connection available."
3072 msgstr "Nie je dostupné sieťové pripojenie."
3073
3074 msgid "No network devices found!"
3075 msgstr "Nenájdené sieťové zariadenia!"
3076
3077 msgid "No networks found"
3078 msgstr "Nenájdená žiadna sieť"
3079
3080 msgid ""
3081 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
3082 msgstr ""
3083 "Zatiaľ neboli aktualizované žiadne balíčky. Skontrolujte sieť a skúste znova."
3084
3085 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
3086 msgstr "Nie je obraz na televízore? Stlačte EXIT a skúste znova."
3087
3088 msgid "No playable video found! Stop playing this movie?"
3089 msgstr "Nenájdené prehrávateľné video. Zastaviť prehrávanie tohto filmu?"
3090
3091 msgid "No positioner capable frontend found."
3092 msgstr "Nebol nájdený tuner vhodný pre motor."
3093
3094 msgid "No satellite frontend found!!"
3095 msgstr "Nebol nájdený satelitný tuner!"
3096
3097 msgid "No tags are set on these movies."
3098 msgstr "Na týchto filmoch nie sú nastavené žiadne štítky."
3099
3100 msgid "No to all"
3101 msgstr "Nie pre všetky"
3102
3103 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
3104 msgstr "Žiadny tuner nie je nastavený na použitie motora DiSEqC."
3105
3106 msgid ""
3107 "No tuner is enabled!\n"
3108 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
3109 msgstr ""
3110 "Žiadny tuner nie je zapnutý!\n"
3111 "Nastavte tuner pred spustením vyhľadávania staníc."
3112
3113 msgid "No useable USB stick found"
3114 msgstr "Nenájdený použiteľný kľúč USB"
3115
3116 msgid ""
3117 "No valid service PIN found!\n"
3118 "Do you like to change the service PIN now?\n"
3119 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
3120 msgstr ""
3121 "Nenájdený platný PIN stanice!\n"
3122 "Chcete teraz zmeniť PIN stanice?\n"
3123 "Keď zvolíte „Nie“, ochrana stanice zostane vypnutá!"
3124
3125 msgid ""
3126 "No valid setup PIN found!\n"
3127 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
3128 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
3129 msgstr ""
3130 "Nenájdený platný PIN nastavení!\n"
3131 "Chcete teraz zmeniť PIN nastavení?\n"
3132 "Keď zvolíte „Nie“, ochrana nastavení zostane vypnutá!"
3133
3134 msgid "No videos to display"
3135 msgstr "Žiadne videá na zobrazenie"
3136
3137 msgid "No wireless networks found! Please refresh."
3138 msgstr "Nenájdená bezdrôtová sieť. Obnovte."
3139
3140 msgid ""
3141 "No working local network adapter found.\n"
3142 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
3143 "configured correctly."
3144 msgstr ""
3145 "Nenájdená funkčný miestny sieťový adaptér.\n"
3146 "Skontrolujte, či máte pripojený sieťový kábel a či máte sieť správne "
3147 "nastavenú."
3148
3149 msgid ""
3150 "No working wireless network adapter found.\n"
3151 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
3152 "network is configured correctly."
3153 msgstr ""
3154 "Nenájdený funkčný bezdrôtový sieťový adaptér.\n"
3155 "Skontrolujte, či máte pripojené kompatibilné zariadenie WLAN a či máte sieť "
3156 "správne nastavenú."
3157
3158 msgid ""
3159 "No working wireless network interface found.\n"
3160 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
3161 "your local network interface."
3162 msgstr ""
3163 "Nenájdené funkčné bezdrôtové sieťové rozhranie.\n"
3164 "Skontrolujte, či máte pripojené kompatibilné zariadenie WLAN alebo zapnite "
3165 "miestne sieťové rozhranie."
3166
3167 msgid "No, but play video again"
3168 msgstr "Nie, ale znova prehrať video."
3169
3170 msgid "No, but restart from begin"
3171 msgstr "Nie, ale začať od začiatku."
3172
3173 msgid "No, but switch to video entries."
3174 msgstr "Nie, ale prepnúť na zoznam videí."
3175
3176 msgid "No, but switch to video search."
3177 msgstr "Nie, ale prepnúť na hľadanie videa."
3178
3179 msgid "No, do nothing."
3180 msgstr "Nie, nič neurobiť."
3181
3182 msgid "No, just start my dreambox"
3183 msgstr "Nie, len zapnúť Dreambox."
3184
3185 msgid "No, not now"
3186 msgstr "Nie, teraz nie."
3187
3188 msgid "No, remove them."
3189 msgstr "Nie, odstrániť."
3190
3191 msgid "No, scan later manually"
3192 msgstr "Nie, vyhľadať neskôr ručne."
3193
3194 msgid "No, send them never"
3195 msgstr "Nie, nikdy neposlať."
3196
3197 msgid "None"
3198 msgstr "Žiadne"
3199
3200 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
3201 msgid "Nonlinear"
3202 msgstr "Nelineárne"
3203
3204 msgid "Nonprofits & Activism"
3205 msgstr "Neziskové a dobrovoľné"
3206
3207 msgid "North"
3208 msgstr "severne"
3209
3210 msgid "Norwegian"
3211 msgstr "Nórčina"
3212
3213 #, python-format
3214 msgid ""
3215 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
3216 "required, %d MB available)"
3217 msgstr ""
3218 "Nie je dosť miesta na disku. Uvoľnite miesto a skúste znova. (Je treba %d "
3219 "MB, ale je len %d MB.)"
3220
3221 msgid "Not fetching feed entries"
3222 msgstr "Nenačítavam feedy"
3223
3224 msgid ""
3225 "Nothing to scan!\n"
3226 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
3227 msgstr ""
3228 "Nič na vyhľadávanie!\n"
3229 "Pred začatím vyhľadávania nastavte tuner ."
3230
3231 msgid "Now Playing"
3232 msgstr "Beží prehrávanie"
3233
3234 msgid ""
3235 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
3236 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
3237 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
3238 msgstr ""
3239 "Teraz kontrastom zvýšte svetlosť pozadia čo najviac, ale tak, aby ste stále "
3240 "rozlíšili dva najjasnejšie prúžky sivej. Keď skončíte, stlačte tlačidlo OK."
3241
3242 msgid "Number of scheduled recordings left."
3243 msgstr "Počet zvyšných naprogramovaných nahrávaní."
3244
3245 msgid "OK"
3246 msgstr "OK"
3247
3248 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
3249 msgstr "OK, poveď ma procesom aktualizácie."
3250
3251 msgid "OK, remove another extensions"
3252 msgstr "OK, odstrániť iné rozšírenia"
3253
3254 msgid "OK, remove some extensions"
3255 msgstr "OK, odstrániť niektoré rozšírenia"
3256
3257 msgid "OSD Settings"
3258 msgstr "Nastavenia OSD"
3259
3260 msgid "OSD visibility"
3261 msgstr "Viditeľnosť OSD"
3262
3263 msgid "Off"
3264 msgstr "Vypnúť"
3265
3266 msgid "Offset after recording (in m)"
3267 msgstr "Posun po zázname (v min)"
3268
3269 msgid "Offset before recording (in m)"
3270 msgstr "Posun pred záznamom (v min)"
3271
3272 msgid "On"
3273 msgstr "Zapnúť"
3274
3275 msgid "On any service"
3276 msgstr "Na ktorejkoľvek stanici"
3277
3278 msgid "On same service"
3279 msgstr "Na tej istej stanici"
3280
3281 msgid "One"
3282 msgstr "Jeden"
3283
3284 msgid "Only AutoTimers created during this session"
3285 msgstr "Len autočasovače vytvorené v tejto akcii"
3286
3287 msgid "Only Free scan"
3288 msgstr "Vyhľadať len FTA"
3289
3290 msgid "Only extensions."
3291 msgstr "Len rozšírenia."
3292
3293 msgid "Only match during timespan"
3294 msgstr "Hľadať len v časovom období"
3295
3296 #, python-format
3297 msgid "Only on Service: %s"
3298 msgstr "Len na stanici: %s"
3299
3300 msgid "Open Context Menu"
3301 msgstr "Otvoriť kontextové menu"
3302
3303 msgid "Open plugin menu"
3304 msgstr "Otvoriť menu modulu"
3305
3306 msgid "Optionally enter your name if you want to."
3307 msgstr "Prípadne zadajte svoje meno, ak chcete."
3308
3309 msgid "Orbital Position"
3310 msgstr "Orbitálna pozícia"
3311
3312 msgid "Outer Bound (+/-)"
3313 msgstr "Hranice (+/-)"
3314
3315 msgid "Override found with alternative service"
3316 msgstr "Nahradiť stanicu alternatívnou"
3317
3318 msgid "PAL"
3319 msgstr "PAL"
3320
3321 msgid "PIDs"
3322 msgstr "PIDy"
3323
3324 msgid "Package list update"
3325 msgstr "Aktualizovať zoznam balíčkov"
3326
3327 msgid "Package removal failed.\n"
3328 msgstr "Odstránenie balíčka zlyhalo.\n"
3329
3330 msgid "Package removed successfully.\n"
3331 msgstr "Balíček bol odstránený.\n"
3332
3333 msgid "Packet management"
3334 msgstr "Správa balíčkov"
3335
3336 msgid "Packet manager"
3337 msgstr "Správca balíčkov"
3338
3339 msgid "Page"
3340 msgstr "Strana"
3341
3342 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
3343 msgid "Pan&Scan"
3344 msgstr "Pan&Scan"
3345
3346 msgid "Parent Directory"
3347 msgstr "Vyšší adresár"
3348
3349 msgid "Parental control"
3350 msgstr "Rodičovská zámka"
3351
3352 msgid "Parental control services Editor"
3353 msgstr "Editor staníc rodičovskej zámky"
3354
3355 msgid "Parental control setup"
3356 msgstr "Nastavenie rodičovskej zámky"
3357
3358 msgid "Parental control type"
3359 msgstr "Typ rodičovskej zámky"
3360
3361 msgid "Password"
3362 msgstr "Heslo"
3363
3364 msgid "Pause movie at end"
3365 msgstr "Na konci filmu pozastaviť"
3366
3367 msgid "People & Blogs"
3368 msgstr "Ľudia a blogy"
3369
3370 msgid "Pets & Animals"
3371 msgstr "Deti a zvieratá"
3372
3373 msgid "Phone number"
3374 msgstr "Telefónne číslo"
3375
3376 msgid "PiPSetup"
3377 msgstr "Nastavenie obrazu v obraze"
3378
3379 msgid "PicturePlayer"
3380 msgstr "Prehrávač obrázkov"
3381
3382 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
3383 msgid "Pillarbox"
3384 msgstr "Pillarbox"
3385
3386 msgid "Pilot"
3387 msgstr ""
3388
3389 msgid "Pin code needed"
3390 msgstr "Treba kód PIN"
3391
3392 msgid "Play"
3393 msgstr "Prehrať"
3394
3395 msgid "Play Audio-CD..."
3396 msgstr "Prehrať Audio-CD..."
3397
3398 msgid "Play DVD"
3399 msgstr "Prehrať DVD"
3400
3401 msgid "Play Music..."
3402 msgstr "Prehrať hudbu..."
3403
3404 msgid "Play YouTube movies"
3405 msgstr "Prehrať filmy YouTube"
3406
3407 msgid "Play next video"
3408 msgstr "Prehrať ďalšie video"
3409
3410 msgid "Play recorded movies..."
3411 msgstr "Prehrať nahrané filmy..."
3412
3413 msgid "Play video again"
3414 msgstr "Znova prehrať video"
3415
3416 msgid "Please Reboot"
3417 msgstr "Reštartujte"
3418
3419 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
3420 msgstr "Vyberte médium na prehľadanie"
3421
3422 msgid "Please add titles to the compilation."
3423 msgstr "Pridajte titulky do kompilácie."
3424
3425 msgid "Please change recording endtime"
3426 msgstr "Zmeňte koniec nahrávania"
3427
3428 msgid "Please check your network settings!"
3429 msgstr "Skontrolujte nastavenia siete!"
3430
3431 msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
3432 msgstr "Zvoľte súbor .NFI na stiahnutie zo servera"
3433
3434 msgid "Please choose an extension..."
3435 msgstr "Zvoľte rozšírenie..."
3436
3437 msgid "Please choose he package..."
3438 msgstr "Zvoľte balíček..."
3439
3440 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
3441 msgstr "Vyberte si zoznamy predvolených staníc, ktoré chcete nainštalovať."
3442
3443 msgid ""
3444 "Please configure or verify your Nameservers by filling out the required "
3445 "values.\n"
3446 "When you are ready press OK to continue."
3447 msgstr ""
3448 "Nakonfigurujte alebo skontrolujte názvy serverov vyplnením požadovaných "
3449 "hodnôt.\n"
3450 "Po skončení stlačte OK a pokračujte."
3451
3452 msgid ""
3453 "Please configure your internet connection by filling out the required "
3454 "values.\n"
3455 "When you are ready press OK to continue."
3456 msgstr ""
3457 "Nakonfigurujte si internetové pripojenie vyplnením požadovaných hodnôt.\n"
3458 "Po skončení stlačte OK a pokračujte."
3459
3460 msgid ""
3461 "Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the "
3462 "target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
3463 msgstr ""
3464 "Odpojte od Dreamboxa všetky zariadenia USB a potom (znova) pripojte cieľový "
3465 "kľúč USB (minimálna kapacita je 64 MB)!"
3466
3467 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
3468 msgstr "Nemeňte žiadne hodnoty, ak neviete, čo tým spôsobíte!"
3469
3470 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
3471 msgstr "Zadajte názov nového buketu."
3472
3473 msgid "Please enter a name for the new marker"
3474 msgstr "Zadajte názov novej značky."
3475
3476 msgid "Please enter a new filename"
3477 msgstr "Zadajte nový názov súboru"
3478
3479 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
3480 msgstr "Zadajte názov súboru (prázdny = dnešný dátum)"
3481
3482 msgid "Please enter name of the new directory"
3483 msgstr "Zadajte názov nového adresára"
3484
3485 msgid "Please enter the correct pin code"
3486 msgstr "Zadajte správny kód PIN"
3487
3488 msgid "Please enter the old pin code"
3489 msgstr "Zadajte starý kód PIN"
3490
3491 msgid "Please enter your email address here:"
3492 msgstr "Sem zadajte svoju e-mailovú adresu:"
3493
3494 msgid "Please enter your name here (optional):"
3495 msgstr "Sem zadajte svoje meno (voliteľne):"
3496
3497 msgid "Please enter your search term."
3498 msgstr "Zadajte termín na vyhľadávanie."
3499
3500 msgid "Please follow the instructions on the TV"
3501 msgstr "Riaďte sa pokynmi na televíznej obrazovke"
3502
3503 msgid ""
3504 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
3505 "therefore the default directory is being used instead."
3506 msgstr ""
3507 "Nie je prístup k predtým zvolenému médiu, preto sa namiesto neho použije "
3508 "predvolený adresár."
3509
3510 msgid "Please press OK to continue."
3511 msgstr "Pre pokračovanie stlačte tlačidlo OK."
3512
3513 msgid "Please press OK!"
3514 msgstr "Stlačte tlačidlo OK!"
3515
3516 msgid "Please provide a Text to match"
3517 msgstr "Zadajte text na hľadanie"
3518
3519 msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
3520 msgstr "Zvoľte súbor .NFI image z média."
3521
3522 msgid "Please select a playlist to delete..."
3523 msgstr "Zvoľte zoznam prehrávok, ktorý sa má zmazať..."
3524
3525 msgid "Please select a playlist..."
3526 msgstr "Zvoľte zoznam prehrávok..."
3527
3528 msgid "Please select a standard feed or try searching for videos."
3529 msgstr "Zvoľte štandardný feed alebo skúste hľadať videá."
3530
3531 msgid "Please select a subservice to record..."
3532 msgstr "Zvoľte podkanál pre nahrávanie..."
3533
3534 msgid "Please select a subservice..."
3535 msgstr "Zvoľte podkanál..."
3536
3537 msgid "Please select an extension to remove."
3538 msgstr "Zvoľte rozšírenie, ktoré sa má odstrániť."
3539
3540 msgid "Please select an option below."
3541 msgstr "Zvoľte možnosť."
3542
3543 msgid "Please select medium to use as backup location"
3544 msgstr "Zvoľte médium, ktoré sa použije ako umiestnenie zálohy"
3545
3546 msgid "Please select tag to filter..."
3547 msgstr "Zvoľte štítok na filtrovanie..."
3548
3549 msgid "Please select target directory or medium"
3550 msgstr "Zvoľte cieľový adresár alebo médium"
3551
3552 msgid "Please select the movie path..."
3553 msgstr "Zvoľte cestu k filmu..."
3554
3555 msgid ""
3556 "Please select the network interface that you want to use for your internet "
3557 "connection.\n"
3558 "\n"
3559 "Please press OK to continue."
3560 msgstr ""
3561 "Zvoľte sieťové rozhranie, ktoré chcete použiť na pripojenie do internetu.\n"
3562 "\n"
3563 "Pokračujte stlačením OK."
3564
3565 msgid ""
3566 "Please select the wireless network that you want to connect to.\n"
3567 "\n"
3568 "Please press OK to continue."
3569 msgstr ""
3570 "Zvoľte bezdrôtovú sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť.\n"
3571 "\n"
3572 "Pokračujte stlačením OK."
3573
3574 msgid "Please set up tuner B"
3575 msgstr "Nastavte tuner B"
3576
3577 msgid "Please set up tuner C"
3578 msgstr "Nastavte tuner C"
3579
3580 msgid "Please set up tuner D"
3581 msgstr "Nastavte tuner D"
3582
3583 msgid ""
3584 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
3585 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
3586 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
3587 msgstr ""
3588 "Na presúvanie okna PiP použite kurzorové tlačidlá.\n"
3589 "Stlačením tlačidla Bouquet +/- zmeníte veľkosť okna.\n"
3590 "Stlačením OK sa vrátite do režimu TV alebo stlačením EXIT zrušíte presúvanie."
3591
3592 msgid ""
3593 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
3594 "the OK button."
3595 msgstr "Tlačidlami NAHOR alebo NADOL zvoľte jazyk. Potom stlačte tlačidlo OK."
3596
3597 msgid "Please wait (Step 2)"
3598 msgstr "Čakajte (krok 2)"
3599
3600 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
3601 msgstr "Vyčkajte na aktivovanie nastavenia siete..."
3602
3603 msgid "Please wait for activation of your network mount..."
3604 msgstr "Vyčkajte na aktiváciu sieťového prístupu..."
3605
3606 msgid "Please wait while removing selected package..."
3607 msgstr "Čakajte, kým sa odstraňuje zvolený balíček..."
3608
3609 msgid "Please wait while removing your network mount..."
3610 msgstr "Vyčkajte na odstránenie sieťového prístupu..."
3611
3612 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
3613 msgstr "Čakajte, kým prebieha vyhľadávanie..."
3614
3615 msgid "Please wait while searching for removable packages..."
3616 msgstr "Čakajte, kým sa hľadajú odstrániteľné balíčky..."
3617
3618 msgid "Please wait while updating your network mount..."
3619 msgstr "Vyčkajte na aktualizáciu sieťového prístupu..."
3620
3621 msgid "Please wait while we configure your network..."
3622 msgstr "Čakajte, kým sa nastavuje sieť..."
3623
3624 msgid "Please wait while we prepare your network interfaces..."
3625 msgstr "Čakajte, kým sa pripravujú sieťové rozhrania..."
3626
3627 msgid "Please wait while we test your network..."
3628 msgstr "Čakajte, kým sa testuje sieť..."
3629
3630 msgid "Please wait while your network is restarting..."
3631 msgstr "Čakajte, kým sa sieť reštartuje..."
3632
3633 msgid "Please wait..."
3634 msgstr "Čakajte..."
3635
3636 msgid "Please wait... Loading list..."
3637 msgstr "Čakajte... Otvára sa zoznam..."
3638
3639 msgid "Plugin browser"
3640 msgstr "Prehliadač modulov"
3641
3642 msgid "Plugin manager activity information"
3643 msgstr "Informácie o činnosti správcu modulov"
3644
3645 msgid "Plugin manager help"
3646 msgstr "Pomocník správcu modulov"
3647
3648 #, python-format
3649 msgid "Plugin: %(plugin)s , Version: %(version)s"
3650 msgstr "Modul: %(modul)s , Verzia: %(verzia)s"
3651
3652 msgid "Plugins"
3653 msgstr "Moduly"
3654
3655 msgid "Poland"
3656 msgstr "Poľsko"
3657
3658 msgid "Polarity"
3659 msgstr "Polarita"
3660
3661 msgid "Polarization"
3662 msgstr "Polarizácia"
3663
3664 msgid "Polish"
3665 msgstr "Poľština"
3666
3667 msgid "Poll Interval (in h)"
3668 msgstr "Interval dopytovania (v hod)"
3669
3670 msgid "Poll automatically"
3671 msgstr "Dopytovať automaticky"
3672
3673 msgid "Port A"
3674 msgstr "Port A"
3675
3676 msgid "Port B"
3677 msgstr "Port B"
3678
3679 msgid "Port C"
3680 msgstr "Port C"
3681
3682 msgid "Port D"
3683 msgstr "Port D"
3684
3685 msgid "Portuguese"
3686 msgstr "Portugalčina"
3687
3688 msgid "Positioner"
3689 msgstr "motor"
3690
3691 msgid "Positioner fine movement"
3692 msgstr "Jemné otáčanie motora"
3693
3694 msgid "Positioner movement"
3695 msgstr "Otáčanie motora"
3696
3697 msgid "Positioner setup"
3698 msgstr "Nastavenie motora"
3699
3700 msgid "Positioner storage"
3701 msgstr "Pamäť motora"
3702
3703 msgid ""
3704 "Power state to change to after recordings. Select \"standard\" to not change "
3705 "the default behavior of enigma2 or values changed by yourself."
3706 msgstr ""
3707 "Stav napájania po zázname. Zvoľte \"štand.\", ak nechcete zmeniť štandardné "
3708 "správanie enigma2 ani vaše vlastné hodnoty."
3709
3710 msgid "Power threshold in mA"
3711 msgstr "Prah prúdu v mA"
3712
3713 msgid "Predefined transponder"
3714 msgstr "Preddefinovaný transpondér"
3715
3716 msgid "Preparing... Please wait"
3717 msgstr "Pripravujem... Čakajte..."
3718
3719 msgid "Press OK on your remote control to continue."
3720 msgstr "Ak chcete pokračovať, stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači."
3721
3722 msgid "Press OK to activate the selected skin."
3723 msgstr "Stlačením OK zapnete zvolený vzhľad."
3724
3725 msgid "Press OK to activate the settings."
3726 msgstr "Stlačením OK aktivujte nastavenia."
3727
3728 msgid "Press OK to collapse this host"
3729 msgstr "Stlačením OK zviniete tohto hostiteľa"
3730
3731 msgid "Press OK to edit selected settings."
3732 msgstr "Stlačte OK a upravte zvolené nastavenia."
3733
3734 msgid "Press OK to edit the settings."
3735 msgstr "Stlačte OK pre zmenu nastavení."
3736
3737 msgid "Press OK to expand this host"
3738 msgstr "Stlačením OK rozviniete tohto hostiteľa"
3739
3740 #, python-format
3741 msgid "Press OK to get further details for %s"
3742 msgstr "Pre ďalšie informácie o %s stlačte tlačidlo OK."
3743
3744 msgid "Press OK to mount this share!"
3745 msgstr ""
3746
3747 msgid "Press OK to mount!"
3748 msgstr "Pre primontovanie stlačte OK."
3749
3750 msgid "Press OK to save settings."
3751 msgstr "Stlačením OK uložte nastavenia."
3752
3753 msgid "Press OK to scan"
3754 msgstr "Pre vyhľadávanie stlačte OK."
3755
3756 msgid "Press OK to select a Provider."
3757 msgstr "Stlačením OK zvolíte poskytovateľa."
3758
3759 msgid "Press OK to select."
3760 msgstr "Zvoľte stlačením OK."
3761
3762 msgid "Press OK to select/deselect a CAId."
3763 msgstr "Stlačením OK zvoľte alebo zrušte CAId."
3764
3765 msgid "Press OK to start the scan"
3766 msgstr "Stlačením tlačidla OK spustíte vyhľadávanie"
3767
3768 msgid "Press OK to toggle the selection."
3769 msgstr "Stlačte OK pre prepnutie výberu."
3770
3771 msgid "Press OK to view full changelog"
3772 msgstr "Stlačením OK si prezriete celú správu o zmenách."
3773
3774 msgid "Press yellow to set this interface as default interface."
3775 msgstr "Stlačením žltého tlačidla nastavíte toto rozhranie ako predvolené."
3776
3777 msgid "Prev"
3778 msgstr "Predch."
3779
3780 msgid "Preview"
3781 msgstr "Náhľad"
3782
3783 msgid "Preview AutoTimer"
3784 msgstr "Prezrieť autočasovač"
3785
3786 msgid "Preview menu"
3787 msgstr "Prezrieť menu"
3788
3789 msgid "Primary DNS"
3790 msgstr "Primárny DNS"
3791
3792 msgid "Priority"
3793 msgstr "Priorita"
3794
3795 msgid "Process"
3796 msgstr "Procesy"
3797
3798 msgid "Properties of current title"
3799 msgstr "Vlastnosti aktuálneho titulu"
3800
3801 msgid "Protect services"
3802 msgstr "Ochrániť stanice"
3803
3804 msgid "Protect setup"
3805 msgstr "Ochrániť nastavenia"
3806
3807 msgid "Provider"
3808 msgstr "Poskytovateľ"
3809
3810 msgid "Provider to scan"
3811 msgstr "Poskytovatelia na vyhľadávanie"
3812
3813 msgid "Providers"
3814 msgstr "Poskytovatelia"
3815
3816 msgid "Published"
3817 msgstr "Zverejnené"
3818
3819 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
3820 msgstr "Python frontend pre /tmp/mmi.socket"
3821
3822 msgid "Quick"
3823 msgstr "Rýchlo"
3824
3825 msgid "Quickzap"
3826 msgstr "Rýchle prepínanie"
3827
3828 msgid "RC Menu"
3829 msgstr "Menu RC"
3830
3831 msgid "RF output"
3832 msgstr "VF výstup"
3833
3834 msgid "RGB"
3835 msgstr "RGB"
3836
3837 msgid "Radio"
3838 msgstr "Rádio"
3839
3840 msgid "Ralink"
3841 msgstr ""
3842
3843 msgid "Ram Disk"
3844 msgstr "Ram Disk"
3845
3846 msgid "Random"
3847 msgstr "Náhodne"
3848
3849 msgid "Rating"
3850 msgstr "Hodnotenie"
3851
3852 msgid "Ratings: "
3853 msgstr "Hodnotenia:"
3854
3855 msgid "Really close without saving settings?"
3856 msgstr "Naozaj zatvoriť bez uloženia nastavení?"
3857
3858 msgid "Really delete done timers?"
3859 msgstr "Naozaj zmazať dokončené časovače?"
3860
3861 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
3862 msgstr "Naozaj ukončiť rýchle prepínanie podkanálov?"
3863
3864 msgid "Really quit MyTube Player?"
3865 msgstr "Naozaj ukončiť prehrávač MyTube?"
3866
3867 msgid "Really reboot now?"
3868 msgstr "Naozaj mám teraz reštartovať?"
3869
3870 msgid "Really restart now?"
3871 msgstr "Naozaj mám teraz reštartovať?"
3872
3873 msgid "Really shutdown now?"
3874 msgstr "Naozaj teraz vypnúť?"
3875
3876 msgid "Reboot"
3877 msgstr "Reštartovať"
3878
3879 msgid "Recently featured"
3880 msgstr ""
3881
3882 msgid "Reception Settings"
3883 msgstr "Nastavenia príjmu"
3884
3885 msgid "Record"
3886 msgstr "Nahrať"
3887
3888 msgid "Record a maximum of x times"
3889 msgstr "Nahrať maximálne x razy"
3890
3891 msgid "Record on"
3892 msgstr "Nahrávka z"
3893
3894 #, python-format
3895 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
3896 msgstr "Doba nahrávania je obmedzená, lebo sa prekrývajú časovače %s"
3897
3898 msgid "Recorded files..."
3899 msgstr "Nahrané súbory..."
3900
3901 msgid "Recording"
3902 msgstr "Nahrávanie"
3903
3904 msgid "Recording paths"
3905 msgstr "Záznamové cesty"
3906
3907 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
3908 msgstr "Nahrávanie prebieha alebo o pár sekúnd začne!"
3909
3910 msgid "Recordings"
3911 msgstr "Nahrávky"
3912
3913 msgid "Recordings always have priority"
3914 msgstr "Nahrávanie má vždy prednosť"
3915
3916 msgid "Reenter new pin"
3917 msgstr "Znova zadajte nový PIN"
3918
3919 msgid "Refresh Rate"
3920 msgstr "Obnovovací kmitočet"
3921
3922 msgid "Refresh rate selection."
3923 msgstr "Voľba obnovovacieho kmitočtu."
3924
3925 msgid "Related video entries."
3926 msgstr "Podobné videá"
3927
3928 msgid "Relevance"
3929 msgstr "Závažnosť"
3930
3931 msgid "Reload"
3932 msgstr "Znova natiahnuť"
3933
3934 msgid "Reload Black-/Whitelists"
3935 msgstr "Znova natiahnuť čierne a biele listiny"
3936
3937 msgid "Remember service pin"
3938 msgstr "Zmeniť PIN programu"
3939
3940 msgid "Remember service pin cancel"
3941 msgstr ""
3942
3943 msgid "Remove"
3944 msgstr "Odstrániť"
3945
3946 msgid "Remove Bookmark"
3947 msgstr "Odstrániť záložku"
3948
3949 msgid "Remove Plugins"
3950 msgstr "Odstrániť moduly"
3951
3952 msgid "Remove a mark"
3953 msgstr "Odstrániť značku"
3954
3955 msgid "Remove currently selected title"
3956 msgstr "Odstrániť aktuálne zvolený titul"
3957
3958 msgid "Remove failed."
3959 msgstr "Odstraňovanie zlyhalo."
3960
3961 msgid "Remove finished."
3962 msgstr "Odstraňovanie skončené."
3963
3964 msgid "Remove plugins"
3965 msgstr "Odstrániť moduly"
3966
3967 msgid "Remove selected AutoTimer"
3968 msgstr "Odstrániť zvolený autočasovač"
3969
3970 msgid "Remove the broken .NFI file?"
3971 msgstr "Odstrániť chybný súbor .NFI?"
3972
3973 msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
3974 msgstr "Odstrániť neúplný súbor .NFI?"
3975
3976 msgid "Remove timer"
3977 msgstr "Zmazať časovač"
3978
3979 msgid "Remove title"
3980 msgstr "Odstrániť titul"
3981
3982 msgid "Removed successfully."
3983 msgstr "Odstránené."
3984
3985 msgid "Removing"
3986 msgstr "Odstraňujem"
3987
3988 #, python-format
3989 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
3990 msgstr "Vymazanie adresára %s zlyhalo. (Možno nie je prázdny.)"
3991
3992 msgid "Rename"
3993 msgstr "Premenovať"
3994
3995 msgid "Rename crashlogs"
3996 msgstr "Premenovať správy o zrútení"
3997
3998 msgid "Repeat"
3999 msgstr "Opakovať"
4000
4001 msgid "Repeat Type"
4002 msgstr "Druh opakovania"
4003
4004 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
4005 msgstr "Práve sa nahráva opakovaná udalosť... Čo chcete urobiť?"
4006
4007 msgid "Repeats"
4008 msgstr "Opakovania"
4009
4010 msgid "Require description to be unique"
4011 msgstr "Opis musí byť jednoznačný"
4012
4013 msgid "Required medium type:"
4014 msgstr "Požadovaný druh média:"
4015
4016 msgid "Rescan"
4017 msgstr "Znova prehľadať"
4018
4019 msgid "Reset"
4020 msgstr "Resetovať"
4021
4022 msgid "Reset and renumerate title names"
4023 msgstr "Resetovať a prečíslovať názvy titulov"
4024
4025 msgid "Reset count"
4026 msgstr "Vynulovať počet"
4027
4028 msgid "Reset saved position"
4029 msgstr "Vynulovať uloženú polohu"
4030
4031 msgid "Reset video enhancement settings to system defaults?"
4032 msgstr "Vrátiť rozšírené nastavenia obrazu na systémové predvolené hodnoty?"
4033
4034 msgid "Reset video enhancement settings to your last configuration?"
4035 msgstr "Vrátiť rozšírené nastavenia obrazu na poslednú konfiguráciu?"
4036
4037 msgid "Resolution"
4038 msgstr "Rozlíšenie"
4039
4040 msgid "Response video entries."
4041 msgstr ""
4042
4043 msgid "Restart"
4044 msgstr "Reštartovať"
4045
4046 msgid "Restart GUI"
4047 msgstr "Reštartovať GUI"
4048
4049 msgid "Restart GUI now?"
4050 msgstr "Teraz reštartovať GUI?"
4051
4052 msgid "Restart network"
4053 msgstr "Reštartovať sieť"
4054
4055 msgid "Restart test"
4056 msgstr "Zopakovať test"
4057
4058 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
4059 msgstr "Reštartujte sieťové pripojenie a rozhrania.\n"
4060
4061 msgid "Restore"
4062 msgstr "Obnoviť"
4063
4064 msgid "Restore backups"
4065 msgstr "Obnoviť zálohy"
4066
4067 msgid "Restore is running..."
4068 msgstr "Prebieha obnova..."
4069
4070 msgid "Restore running"
4071 msgstr "Prebieha obnova"
4072
4073 msgid "Restore system settings"
4074 msgstr "Obnoviť systémové nastavenia"
4075
4076 msgid "Restrict \"after event\" to a certain timespan?"
4077 msgstr "Obmedziť \"po udalosti\" na určité časové obdobie?"
4078
4079 msgid "Resume from last position"
4080 msgstr "Pokračovať od poslednej pozície"
4081
4082 #, python-format
4083 msgid "Resume position at %s"
4084 msgstr "Pokračovať v polohe %s"
4085
4086 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
4087 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
4088 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
4089 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
4090 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
4091 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
4092 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
4093 msgid "Resuming playback"
4094 msgstr "Pokračujem v prehrávaní"
4095
4096 msgid "Return to file browser"
4097 msgstr "Návrat do správcu súborov"
4098
4099 msgid "Return to movie list"
4100 msgstr "Návrat do zoznamu filmov"
4101
4102 msgid "Return to previous service"
4103 msgstr "Návrat na predchádzajúcu stanicu"
4104
4105 msgid "Rewind speeds"
4106 msgstr "Rýchlosti prevíjania vzad"
4107
4108 msgid "Right"
4109 msgstr "Doprava"
4110
4111 msgid "Rolloff"
4112 msgstr ""
4113
4114 msgid "Rotor turning speed"
4115 msgstr "Rýchlosť otáčania motora"
4116
4117 msgid "Running"
4118 msgstr "Aktivované"
4119
4120 msgid "Russia"
4121 msgstr "Rusko"
4122
4123 msgid "Russian"
4124 msgstr "Ruština"
4125
4126 msgid "S-Video"
4127 msgstr "S-Video"
4128
4129 msgid "SINGLE LAYER DVD"
4130 msgstr "JEDNOVRSTVOVÉ DVD"
4131
4132 msgid "SNR"
4133 msgstr "SNR"
4134
4135 msgid "SNR:"
4136 msgstr "SNR:"
4137
4138 msgid "SSID:"
4139 msgstr "SSID:"
4140
4141 msgid "Sat"
4142 msgstr "So"
4143
4144 msgid "Sat / Dish Setup"
4145 msgstr "Nastavenie zariadenia a paraboly"
4146
4147 msgid "Satellite"
4148 msgstr "Satelit"
4149
4150 msgid "Satellite Equipment Setup"
4151 msgstr "Nastavenia satelitného zariadenia"
4152
4153 msgid "Satellite equipment"
4154 msgstr "Satelitné zariadenie"
4155
4156 msgid "Satellites"
4157 msgstr "Satelity"
4158
4159 msgid "Satfinder"
4160 msgstr "Hľadač satelitov"
4161
4162 msgid "Sats"
4163 msgstr ""
4164
4165 msgid "Saturation"
4166 msgstr "Sýtosť"
4167
4168 msgid "Saturday"
4169 msgstr "Sobota"
4170
4171 msgid "Save"
4172 msgstr "Uložiť"
4173
4174 msgid "Save Playlist"
4175 msgstr "Uložiť zoznam prehrávok"
4176
4177 msgid "Save current delay to key"
4178 msgstr "Uložiť aktuálne oneskorenie pod tlačidlo"
4179
4180 msgid "Save to key"
4181 msgstr "Uložiť pod tlačidlo"
4182
4183 msgid "Save values and close plugin"
4184 msgstr "Uložiť hodnoty a zatvoriť modul"
4185
4186 msgid "Save values and close screen"
4187 msgstr "Uložiť hodnoty a zatvoriť obrazovku"
4188
4189 msgid "Scaler sharpness"
4190 msgstr "Ostrosť škálovania"
4191
4192 msgid "Scaling Mode"
4193 msgstr "Škálovací režim"
4194
4195 msgid "Scan "
4196 msgstr "Vyhľadať"
4197
4198 msgid "Scan Files..."
4199 msgstr "Vyhľadať súbory..."
4200
4201 msgid "Scan NFS share"
4202 msgstr "Prehľadať zdieľanie NFS"
4203
4204 msgid "Scan QAM128"
4205 msgstr "Prehľadať QAM128"
4206
4207 msgid "Scan QAM16"
4208 msgstr "Prehľadať QAM16"
4209
4210 msgid "Scan QAM256"
4211 msgstr "Prehľadať QAM256"
4212
4213 msgid "Scan QAM32"
4214 msgstr "Prehľadať QAM32"
4215
4216 msgid "Scan QAM64"
4217 msgstr "Prehľadať QAM64"
4218
4219 msgid "Scan SR6875"
4220 msgstr "Prehľadať SR6875"
4221
4222 msgid "Scan SR6900"
4223 msgstr "Prehľadať SR6900"
4224
4225 msgid "Scan Wireless Networks"
4226 msgstr "Vyhľadať bezdrôt. siete"
4227
4228 msgid "Scan additional SR"
4229 msgstr "Prehľadať ďalšie SR"
4230
4231 msgid "Scan band EU HYPER"
4232 msgstr "Prehľadať pásmo EU HYPER"
4233
4234 msgid "Scan band EU MID"
4235 msgstr "Prehľadať pásmo EU MID"
4236
4237 msgid "Scan band EU SUPER"
4238 msgstr "Prehľadať pásmo EU SUPER"
4239
4240 msgid "Scan band EU UHF IV"
4241 msgstr "Prehľadať pásmo EU UHF IV"
4242
4243 msgid "Scan band EU UHF V"
4244 msgstr "Prehľadať pásmo EU UHF V"
4245
4246 msgid "Scan band EU VHF I"
4247 msgstr "Prehľadať pásmo EU VHF I"
4248
4249 msgid "Scan band EU VHF III"
4250 msgstr "Prehľadať pásmo EU VHF III"
4251
4252 msgid "Scan band US HIGH"
4253 msgstr "Prehľadať pásmo US HIGH"
4254
4255 msgid "Scan band US HYPER"
4256 msgstr "Prehľadať pásmo US HYPER"
4257
4258 msgid "Scan band US LOW"
4259 msgstr "Prehľadať pásmo US LOW"
4260
4261 msgid "Scan band US MID"
4262 msgstr "Prehľadať pásmo US MID"
4263
4264 msgid "Scan band US SUPER"
4265 msgstr "Prehľadať pásmo US SUPER"
4266
4267 msgid "Scan range"
4268 msgstr "Rozsah prehľadávania"
4269
4270 msgid ""
4271 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
4272 "selected wireless device.\n"
4273 msgstr ""
4274 "Vyhľadať v sieti bezdrôtové prístupové body a pripojiť ich zvoleným "
4275 "bezdrôtovýmn zariadením\n"
4276
4277 msgid ""
4278 "Scan your network for wireless access points and connect to them using your "
4279 "selected wireless device.\n"
4280 msgstr ""
4281 "Vyhľadať v sieti bezdrôtové prístupové body a pripojiť ich zvoleným "
4282 "bezdrôtovýmn zariadením\n"
4283
4284 msgid ""
4285 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
4286 msgstr ""
4287 "Prehľadať predvolené lamedb zotriedené podľa satelitov a pripojeného motora"
4288
4289 msgid "Science & Technology"
4290 msgstr "Veda a technika"
4291
4292 msgid "Search Term(s)"
4293 msgstr "Hľadať termín(y)"
4294
4295 msgid "Search category:"
4296 msgstr "Hľadať kategóriu:"
4297
4298 msgid "Search east"
4299 msgstr "Hľadať východne"
4300
4301 msgid "Search for network shares"
4302 msgstr "Hľadať sieťové zdieľanie"
4303
4304 msgid "Search for network shares..."
4305 msgstr "Hľadanie sieťového zdieľania..."
4306
4307 msgid "Search region:"
4308 msgstr "Oblasť vyhľadávania:"
4309
4310 msgid "Search restricted content:"
4311 msgstr "Hľadať zakázaný obsah:"
4312
4313 msgid "Search strictness"
4314 msgstr "Presnosť vyhľadávania"
4315
4316 msgid "Search type"
4317 msgstr "Typ vyhľadávania"
4318
4319 msgid "Search west"
4320 msgstr "Hľadať západne"
4321
4322 msgid "Searching for available updates. Please wait..."
4323 msgstr "Hľadám dostupné aktualizácie. Čakajte..."
4324
4325 msgid "Searching for new installed or removed packages. Please wait..."
4326 msgstr "Hľadám novoinštalované alebo odstránené balíčky. Čakajte..."
4327
4328 msgid "Searching your network. Please wait..."
4329 msgstr "Prehľadávam sieť. Čakajte..."
4330
4331 msgid "Secondary DNS"
4332 msgstr "Sekundárny DNS"
4333
4334 msgid "Security service not running."
4335 msgstr "Bezpečnostná služba nefunguje."
4336
4337 msgid "Seek"
4338 msgstr "Hľadanie"
4339
4340 msgid "Select"
4341 msgstr "Zvoliť"
4342
4343 msgid ""
4344 "Select \"exact match\" to enforce \"Match title\" to match exactly or "
4345 "\"partial match\" if you only want to search for a part of the event title."
4346 msgstr ""
4347 "Zvoľte \"Presná zhoda\", ak chcete, aby sa \"Hľadať titul\" zhodovalo "
4348 "presne, alebo \"Čiastočná zhoda\", ak stačí nájsť časť názvu programu."
4349
4350 msgid "Select HDD"
4351 msgstr "Zvoľte pevný disk"
4352
4353 msgid "Select Location"
4354 msgstr "Zvoľte umiestnenie"
4355
4356 msgid "Select Network Adapter"
4357 msgstr "Zvoľte sieťový adaptér"
4358
4359 msgid "Select a movie"
4360 msgstr "Zvoľte film"
4361
4362 msgid "Select a timer to import"
4363 msgstr "Zvoľte časovač na importovanie"
4364
4365 msgid "Select audio mode"
4366 msgstr "Zvoľte režim zvuku"
4367
4368 msgid "Select audio track"
4369 msgstr "Zvoľte zvukovú stopu"
4370
4371 msgid "Select bouquet to record on"
4372 msgstr "Zvoľte buket na nahrávanie"
4373
4374 msgid "Select channel to record from"
4375 msgstr "Zvoľte stanicu na nahrávanie"
4376
4377 msgid "Select channel to record on"
4378 msgstr "Zvoľte stanicu pre záznam"
4379
4380 msgid "Select files for backup. Currently selected:\n"
4381 msgstr "Zvoľte súbory na zálohovanie. Aktuálne zvolené:\n"
4382
4383 msgid "Select files/folders to backup"
4384 msgstr "Zvoľte súbory a adresáre na zálohovanie"
4385
4386 msgid "Select image"
4387 msgstr "Zvoľte image"
4388
4389 msgid "Select interface"
4390 msgstr "Zvoľte rozhranie"
4391
4392 msgid "Select new feed to view."
4393 msgstr "Zvoľte nový feed na zobrazenie."
4394
4395 msgid "Select package"
4396 msgstr "Zvoľte balíček"
4397
4398 msgid "Select provider to add..."
4399 msgstr "Zvoľte poskytovateľa, ktorého chcete pridať..."
4400
4401 msgid "Select refresh rate"
4402 msgstr "Zvoľte obnovovací kmitočet"
4403
4404 msgid "Select service to add..."
4405 msgstr "Zvoľte stanicu, ktorú chcete pridať..."
4406
4407 #, python-format
4408 msgid "Select the key you want to set to %i ms"
4409 msgstr "Zvoľte tlačidlo, pod ktoré chcete nastaviť %i ms"
4410
4411 msgid "Select the location to save the recording to."
4412 msgstr "Zvoľte umiestnenie pre ukladanie nahrávok."
4413
4414 msgid "Select type of Filter"
4415 msgstr "Zvoľte druh filtra"
4416
4417 msgid "Select upgrade source to edit."
4418 msgstr "Zvoľte zdroj aktualizácie, ktorý chcete upraviť."
4419
4420 msgid "Select video input with up/down buttons"
4421 msgstr "Tlačidlami nahor a nadol zvoľte vstup obrazu"
4422
4423 msgid "Select video mode"
4424 msgstr "Zvoľte režim obrazu"
4425
4426 msgid "Select whether or not you want to enforce case correctness."
4427 msgstr ""
4428
4429 msgid "Select wireless network"
4430 msgstr "Zvoľte bezdrôtovú sieť"
4431
4432 msgid "Select your choice."
4433 msgstr "Zvoľte svoj výber."
4434
4435 msgid "Selected source image"
4436 msgstr "Zvolený zdrojový image"
4437
4438 msgid "Send DiSEqC"
4439 msgstr "Poslať DiSEqC"
4440
4441 msgid "Send DiSEqC only on satellite change"
4442 msgstr "Poslať DiSEqC len pri zmene satelitu"
4443
4444 msgid "Seperate titles with a main menu"
4445 msgstr "Samostatné tituly s hlavným menu"
4446
4447 msgid "Sequence repeat"
4448 msgstr "Opakovanie sekvencie"
4449
4450 msgid "Serbian"
4451 msgstr "Srbčina"
4452
4453 msgid "Server IP"
4454 msgstr "IP servera"
4455
4456 msgid "Server share"
4457 msgstr "Zdieľanie servera"
4458
4459 msgid "Service"
4460 msgstr "Stanica"
4461
4462 msgid "Service Scan"
4463 msgstr "Vyhľadávanie staníc"
4464
4465 msgid "Service Searching"
4466 msgstr "Vyhľadávanie staníc"
4467
4468 msgid "Service delay"
4469 msgstr "Oneskorenie stanice"
4470
4471 msgid "Service has been added to the favourites."
4472 msgstr "Stanica bola pridaná do obľúbených"
4473
4474 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
4475 msgstr "Stanica bola pridaná do zvoleného buketu"
4476
4477 msgid ""
4478 "Service invalid!\n"
4479 "(Timeout reading PMT)"
4480 msgstr ""
4481 "Stanica je neplatná!\n"
4482 "(Čas vypršal pri čítaní PMT)"
4483
4484 msgid ""
4485 "Service not found!\n"
4486 "(SID not found in PAT)"
4487 msgstr ""
4488 "Stanica nebola nájdená!\n"
4489 "(SID nenájdený v PAT)"
4490
4491 msgid "Service scan"
4492 msgstr "Vyhľadávanie staníc"
4493
4494 msgid ""
4495 "Service unavailable!\n"
4496 "Check tuner configuration!"
4497 msgstr ""
4498 "Stanica je nedostupná!\n"
4499 "Skontrolujte nastavenie tunera!"
4500
4501 msgid "Serviceinfo"
4502 msgstr "Informácie o stanici"
4503
4504 msgid "Services"
4505 msgstr "Stanice"
4506
4507 msgid "Set End Time"
4508 msgstr "Nastavte čas konca"
4509
4510 msgid "Set Voltage and 22KHz"
4511 msgstr "Nastaviť napätie a 22 kHz"
4512
4513 msgid "Set available internal memory threshold for the warning."
4514 msgstr "Nastaviť prah dostupnej internej pamäte pre varovanie."
4515
4516 #, python-format
4517 msgid "Set delay to %i ms (can be set)"
4518 msgstr "Nastaviť oneskorenie na %i ms (dá sa nastaviť)"
4519
4520 msgid "Set interface as default Interface"
4521 msgstr "Nastaviť rozhranie ako predvolené"
4522
4523 msgid "Set limits"
4524 msgstr "Nastaviť limity"
4525
4526 msgid "Set maximum duration"
4527 msgstr "Nastaviť maximálne trvanie"
4528
4529 msgid "Set this NO to disable this AutoTimer."
4530 msgstr "Nastavením na NIE vypnete tento automatický časovač."
4531
4532 msgid "Setting key canceled"
4533 msgstr "Nastavovanie tlačidla zrušené"
4534
4535 msgid "Settings"
4536 msgstr "Nastavenia"
4537
4538 msgid "Setup"
4539 msgstr "Nastavenia"
4540
4541 msgid "Setup Mode"
4542 msgstr "Režim nastavení"
4543
4544 msgid "Setup for the Audio Sync Plugin"
4545 msgstr "Nastavenie modulu Audio Sync"
4546
4547 #, python-format
4548 msgid ""
4549 "Shall the USB stick wizard proceed and program the image file %s into flash "
4550 "memory?"
4551 msgstr ""
4552 "Má sorievodca kľúčom USB pokračovať a naprogramovať súbor image %s do pamäte "
4553 "flash?"
4554
4555 msgid "Sharpness"
4556 msgstr "Ostrosť"
4557
4558 msgid "Short Movies"
4559 msgstr "Krátke filmy"
4560
4561 msgid "Short filenames"
4562 msgstr ""
4563
4564 msgid "Should this AutoTimer be restricted to a timespan?"
4565 msgstr "Má byť tento autočasovač obmedzený na časové obdobie?"
4566
4567 msgid "Should this AutoTimer only match up to a certain event duration?"
4568 msgstr ""
4569 "Má tento automatický časovač pasovať len do určitej dĺžky trvania programu?"
4570
4571 msgid ""
4572 "Should timers created by this AutoTimer be recorded to a custom location?"
4573 msgstr ""
4574 "Majú sa nahrávky tohto autočasovača zaznamenať do vlastného umiestnenia?"
4575
4576 msgid "Show Info"
4577 msgstr "Zobraziť informácie"
4578
4579 msgid "Show Message when Recording starts"
4580 msgstr "Zobraziť správu pri začatí nahrávania."
4581
4582 msgid "Show WLAN Status"
4583 msgstr "Zobraziť stav WLAN"
4584
4585 msgid "Show blinking clock in display during recording"
4586 msgstr "Počas nahrávania zobrazovať blikajúce hodiny"
4587
4588 msgid "Show event-progress in channel selection"
4589 msgstr "Vo výbere staníc zobraziť priebeh programu"
4590
4591 msgid "Show in extension menu"
4592 msgstr "Zobraziť v menu rozšírenia"
4593
4594 msgid "Show infobar on channel change"
4595 msgstr "Zobraziť informácie pri zmene stanice"
4596
4597 msgid "Show infobar on event change"
4598 msgstr "Zobraziť informácie pri zmene programu"
4599
4600 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
4601 msgstr "Zobraziť informácie pri skoku vpred, vzad"
4602
4603 msgid "Show positioner movement"
4604 msgstr "Zobraziť otáčanie motora"
4605
4606 msgid "Show services beginning with"
4607 msgstr "Zobraziť stanice začínajúce na"
4608
4609 msgid "Show the radio player..."
4610 msgstr "Prehrávanie rádia..."
4611
4612 msgid "Show the tv player..."
4613 msgstr "Prehrávanie TV..."
4614
4615 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
4616 msgstr "Zobrazuje stav pripojenia bezdrôtovej LAN.\n"
4617
4618 msgid "Shutdown"
4619 msgstr "Vypnúť"
4620
4621 msgid "Shutdown Dreambox after"
4622 msgstr "Vypnúť Dreambox o"
4623
4624 msgid "Signal Strength:"
4625 msgstr "Sila signálu:"
4626
4627 msgid "Signal: "
4628 msgstr "Signál:"
4629
4630 msgid "Similar"
4631 msgstr "Podobné"
4632
4633 msgid "Similar broadcasts:"
4634 msgstr "Podobné programy:"
4635
4636 msgid "Simple"
4637 msgstr "jednoduchý"
4638
4639 msgid "Simple titleset (compatibility for legacy players)"
4640 msgstr "Jednoduchá sada titulov (kompatibilita so staršími prehrávačmi)"
4641
4642 msgid "Single"
4643 msgstr "Jeden"
4644
4645 msgid "Single EPG"
4646 msgstr "Jeden EPG"
4647
4648 msgid "Single satellite"
4649 msgstr "jeden satelit"
4650
4651 msgid "Single transponder"
4652 msgstr "jeden transpondér"
4653
4654 msgid "Singlestep (GOP)"
4655 msgstr "Jeden krok (GOP)"
4656
4657 msgid "Skin"
4658 msgstr "Vzhľad"
4659
4660 msgid "Skins"
4661 msgstr "Vzhľady"
4662
4663 msgid "Sleep Timer"
4664 msgstr "Časovač vypnutia"
4665
4666 msgid "Sleep timer action:"
4667 msgstr "Činnosť časovača vypnutia:"
4668
4669 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
4670 msgstr "Interval prezentácie (s)"
4671
4672 #, python-format
4673 msgid "Slot %d"
4674 msgstr "Slot %d"
4675
4676 msgid "Slovakian"
4677 msgstr "Slovenčina"
4678
4679 msgid "Slovenian"
4680 msgstr "Slovinčina"
4681
4682 msgid "Slow"
4683 msgstr "pomaly"
4684
4685 msgid "Slow Motion speeds"
4686 msgstr "Rýchlosti časovej lupy"
4687
4688 msgid "Software"
4689 msgstr "Softvér"
4690
4691 msgid "Software management"
4692 msgstr "Správa softvéru"
4693
4694 msgid "Software restore"
4695 msgstr "Obnoviť softvér"
4696
4697 msgid "Software update"
4698 msgstr "Aktualizovať softvér"
4699
4700 msgid "Some plugins are not available:\n"
4701 msgstr "Niektoré moduly nie sú dostupné:\n"
4702
4703 msgid "Sorry MediaScanner is not installed!"
4704 msgstr "Ľutujem, MediaScanner nie je nainštalovaný!"
4705
4706 msgid "Sorry no backups found!"
4707 msgstr "Neboli nájdené žiadne zálohy!"
4708
4709 msgid ""
4710 "Sorry your backup destination is not writeable.\n"
4711 "Please choose an other one."
4712 msgstr ""
4713 "Umiestnenie zálohy nie je zapisovateľné\n"
4714 "Zvoľte si iné umiestnenie."
4715
4716 msgid "Sorry, no Details available!"
4717 msgstr "Nie sú dostupné žiadne údaje!"
4718
4719 msgid "Sorry, video is not available!"
4720 msgstr "Ľutujem, video je nedostupné!"
4721
4722 msgid ""
4723 "Sorry, your backup destination is not writeable.\n"
4724 "\n"
4725 "Please choose another one."
4726 msgstr ""
4727 "Umiestnenie zálohy nie je zapisovateľné\n"
4728 "\n"
4729 "Zvoľte si iné umiestnenie."
4730
4731 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
4732 msgid "Sort A-Z"
4733 msgstr "Triediť A-Z"
4734
4735 msgid "Sort AutoTimer"
4736 msgstr "Triediť autočasovače"
4737
4738 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
4739 msgid "Sort Time"
4740 msgstr "Triediť podľa času"
4741
4742 msgid "Sound"
4743 msgstr "Zvuk"
4744
4745 msgid "Soundcarrier"
4746 msgstr "Nosný kmitočet zvuku"
4747
4748 msgid "South"
4749 msgstr "južne"
4750
4751 msgid "South Korea"
4752 msgstr "Južná Kórea"
4753
4754 msgid "Spain"
4755 msgstr "Španielsko"
4756
4757 msgid "Spanish"
4758 msgstr "Španielčina"
4759
4760 msgid "Split preview mode"
4761 msgstr "Režim rozdelenia náhľadu"
4762
4763 msgid "Sports"
4764 msgstr "Šport"
4765
4766 msgid "Standby"
4767 msgstr "Pohotovostný režim"
4768
4769 msgid "Standby / Restart"
4770 msgstr "Vypnúť, reštartovať"
4771
4772 #, python-format
4773 msgid "Standby Fan %d PWM"
4774 msgstr "Pohotovosť, PWM ventilátora %d"
4775
4776 #, python-format
4777 msgid "Standby Fan %d Voltage"
4778 msgstr "Pohotovosť, napätie ventilátora %d"
4779
4780 msgid "Start Webinterface"
4781 msgstr "Spustiť webové rozhranie"
4782
4783 msgid "Start from the beginning"
4784 msgstr "Spustiť od začiatku"
4785
4786 msgid "Start recording?"
4787 msgstr "Spustiť nahrávanie?"
4788
4789 msgid "Start test"
4790 msgstr "Spustiť test"
4791
4792 msgid "Start with following feed:"
4793 msgstr "Začať týmto feedom:"
4794
4795 msgid "StartTime"
4796 msgstr "Začiatok"
4797
4798 msgid "Starting on"
4799 msgstr "Začína od"
4800
4801 msgid "Std. Feeds"
4802 msgstr ""
4803
4804 msgid "Step east"
4805 msgstr "Krok východne"
4806
4807 msgid "Step in ms for arrow keys"
4808 msgstr "Krok pre šípky v ms"
4809
4810 #, python-format
4811 msgid "Step in ms for key %i"
4812 msgstr "Krok pre tlačidlo %i v ms"
4813
4814 #, python-format
4815 msgid "Step in ms for keys '%s'"
4816 msgstr "Krok pre tlačidlá '%s' v ms"
4817
4818 msgid "Step west"
4819 msgstr "Krok západne"
4820
4821 msgid "Stereo"
4822 msgstr "Stereo"
4823
4824 msgid "Stop"
4825 msgstr "Zastaviť"
4826
4827 msgid "Stop Timeshift?"
4828 msgstr "Zastaviť časový posun?"
4829
4830 msgid "Stop current event and disable coming events"
4831 msgstr "Zastaviť aktuálnu udalosť a zrušiť nasledujúce udalosti"
4832
4833 msgid "Stop current event but not coming events"
4834 msgstr "Zastaviť aktuálnu udalosť, ale nezrušiť nasledujúce udalosti"
4835
4836 msgid "Stop playing this movie?"
4837 msgstr "Zastaviť prehrávanie tohto filmu?"
4838
4839 msgid "Stop test"
4840 msgstr "Zastaviť test"
4841
4842 msgid "Stop testing plane after # failed transponders"
4843 msgstr "Zastaviť testovanie po # zlyhaných transpondéroch"
4844
4845 msgid "Stop testing plane after # successful transponders"
4846 msgstr "Zastaviť testovanie po # úspešných transpondéroch"
4847
4848 msgid "Store position"
4849 msgstr "Uložiť pozíciu"
4850
4851 msgid "Stored position"
4852 msgstr "Uložená pozícia"
4853
4854 msgid "Subservice list..."
4855 msgstr "Zoznam podkanálov..."
4856
4857 msgid "Subservices"
4858 msgstr "Podkanály"
4859
4860 msgid "Subtitle selection"
4861 msgstr "Výber titulkov"
4862
4863 msgid "Subtitles"
4864 msgstr "Titulky"
4865
4866 msgid "Sun"
4867 msgstr "Ne"
4868
4869 msgid "Sunday"
4870 msgstr "Nedeľa"
4871
4872 msgid "Swap Services"
4873 msgstr "Vymeniť stanice"
4874
4875 msgid "Sweden"
4876 msgstr "Švédsko"
4877
4878 msgid "Swedish"
4879 msgstr "Švédčina"
4880
4881 msgid "Switch to next subservice"
4882 msgstr "Prepnúť na nasledujúci podkanál"
4883
4884 msgid "Switch to previous subservice"
4885 msgstr "Prepnúť na predchádzajúci podkanál"
4886
4887 msgid "Switchable tuner types:"
4888 msgstr "Prepínateľné typy tunerov:"
4889
4890 msgid "Symbol Rate"
4891 msgstr "Symbolová rýchlosť"
4892
4893 msgid "Symbolrate"
4894 msgstr "Symb. rých."
4895
4896 msgid "System"
4897 msgstr "Systém"
4898
4899 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
4900 msgid "TRANSLATOR_INFO"
4901 msgstr "PREKLADATEĽ"
4902
4903 msgid "TS file is too large for ISO9660 level 1!"
4904 msgstr "Súbor TS je príliš veľký pre úroveň 1 ISO9660!"
4905
4906 msgid "TV System"
4907 msgstr "TV norma"
4908
4909 msgid "Table of content for collection"
4910 msgstr "Obsah zostavy"
4911
4912 msgid "Tag 1"
4913 msgstr "Štítok 1"
4914
4915 msgid "Tag 2"
4916 msgstr "Štítok 2"
4917
4918 msgid "Tags"
4919 msgstr "Štítky"
4920
4921 msgid "Tags the Timer/Recording will have."
4922 msgstr "Značky, ktoré budú mať nahrávky časovača."
4923
4924 msgid "Tags: "
4925 msgstr "Značky:"
4926
4927 msgid "Taiwan"
4928 msgstr "Taiwan"
4929
4930 msgid "Temperature and Fan control"
4931 msgstr "Teplota a ventilátor"
4932
4933 msgid "Terrestrial"
4934 msgstr "Pozemné"
4935
4936 msgid "Terrestrial provider"
4937 msgstr "Poskytovateľ pozemných služieb"
4938
4939 msgid "Test DiSEqC settings"
4940 msgstr "Vyskúšať nastavenia DiSEqC"
4941
4942 msgid "Test Type"
4943 msgstr "Druh testu"
4944
4945 msgid "Test again"
4946 msgstr "Test siete"
4947
4948 msgid "Test mode"
4949 msgstr "Testovací režim"
4950
4951 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
4952 msgstr "Otestovať sieťovú konfiguráciu Dreamboxa.\n"
4953
4954 msgid "Test-Messagebox?"
4955 msgstr "Hlásenie o teste?"
4956
4957 msgid ""
4958 "Thank you for using the wizard.\n"
4959 "Please press OK to continue."
4960 msgstr ""
4961 "Ďakujeme, že ste použili sprievodcu.\n"
4962 "Pokračujte stlačením OK."
4963
4964 msgid ""
4965 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
4966 "Please press OK to start using your Dreambox."
4967 msgstr ""
4968 "Ďakujeme za využitie pomocníka. Teraz je prijímač pripravený na používanie.\n"
4969 "Stlačením tlačidla OK môžete začať používať Dreambox."
4970
4971 msgid ""
4972 "Thank you for using the wizard. Your new AutoTimer has been added to the "
4973 "List.\n"
4974 "Please press OK to continue."
4975 msgstr ""
4976 "Ďakujeme, že ste použili sprievodcu. Nový autočasovač bol pridaný do "
4977 "zoznamu.\n"
4978 "Stlačte OK a pokračujte."
4979
4980 msgid ""
4981 "The DVD standard doesn't support H.264 (HDTV) video streams. Do you want to "
4982 "create a Dreambox format data DVD (which will not play in stand-alone DVD "
4983 "players) instead?"
4984 msgstr ""
4985 "DVD norma nepodporuje video H.264 (HDTV). Chcete namiesto toho vytvoriť "
4986 "dátové DVD vo formáte Dreambox (nedá sa prehrať na samostatných DVD "
4987 "prehrávačoch)?"
4988
4989 msgid ""
4990 "The NetworkWizard extension is not installed!\n"
4991 "Please install it."
4992 msgstr ""
4993 "Rozšírenie Sprievodca sieťou nie je nainštalované.\n"
4994 "Nainštalujte si ho."
4995
4996 msgid ""
4997 "The Softwaremanagement extension is not installed!\n"
4998 "Please install it."
4999 msgstr ""
5000 "Rozšírenie Správa softvéru nie je nainštalované!\n"
5001 "Nainštalujte si ho."
5002
5003 msgid ""
5004 "The Timer will not be added to the List.\n"
5005 "Please press OK to close this Wizard."
5006 msgstr ""
5007 "Časovač sa nepridá do zoznamu.\n"
5008 "Stlačením OK ukončite sprievodcu."
5009
5010 msgid ""
5011 "The Timespan of an AutoTimer is the first 'advanced' attribute. If a "
5012 "timespan is specified an event will only match this AutoTimer if it lies "
5013 "inside of this timespan."
5014 msgstr ""
5015 "Časové obdobie je prvý „vyšší“ atribút automatického časovača. Ak je určený, "
5016 "program bude vyhovovať automatickému časovaču, len ak je v tomto období."
5017
5018 msgid ""
5019 "The USB stick is now bootable. Do you want to download the latest image from "
5020 "the feed server and save it on the stick?"
5021 msgstr ""
5022 "USB kľúč je teraz bootovateľný. Chcete stiahnuť najnovší image zo servera a "
5023 "uložiť ho na kľúč?"
5024
5025 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
5026 msgstr "Zálohovanie zlyhalo. Zvoľte iné umiestnenie zálohy."
5027
5028 msgid ""
5029 "The counter can automatically be reset to the limit at certain intervals."
5030 msgstr "Počítadlo sa dá v určitých intervaloch automaticky resetovať."
5031
5032 #, python-format
5033 msgid ""
5034 "The directory %s is not writable.\n"
5035 "Make sure you select a writable directory instead."
5036 msgstr ""
5037 "Do adresára %s sa nedá zapisovať.\n"
5038 "Zvoľte taký adresár, do ktorého sa dá zapisovať."
5039
5040 msgid ""
5041 "The editor to be used for new AutoTimers. This can either be the Wizard or "
5042 "the classic editor."
5043 msgstr ""
5044 "Editor pre automatický časovač. Môže to byť Sprievodca alebo klasický editor."
5045
5046 #, python-format
5047 msgid ""
5048 "The following device was found:\n"
5049 "\n"
5050 "%s\n"
5051 "\n"
5052 "Do you want to write the USB flasher to this stick?"
5053 msgstr ""
5054 "Bolo nájdené toto zariadenie:\n"
5055 "\n"
5056 "%s\n"
5057 "\n"
5058 "Chcete zapísať USB flasher na tento kľúč?"
5059
5060 msgid "The following files were found..."
5061 msgstr "Boli nájdené tieto súbory..."
5062
5063 msgid ""
5064 "The input port should be configured now.\n"
5065 "You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you "
5066 "want to do that now?"
5067 msgstr ""
5068 "Teraz treba nastaviť videovstup.\n"
5069 "Pre nastavenie obrazovky si môžete zobraziť skúšobné obrázky. Chcete to "
5070 "urobiť teraz?"
5071
5072 msgid "The installation of the default services lists is finished."
5073 msgstr "Inštalácia zoznamov predvolených staníc je ukončená."
5074
5075 msgid ""
5076 "The installation of the default settings is finished. You can now continue "
5077 "configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
5078 msgstr ""
5079 "Inštalácia predvolených nastavení je ukončená. V konfigurácii Dreamboxa "
5080 "môžete pokračovať po stlačení tlačidla OK na diaľkovom ovládači."
5081
5082 msgid "The match attribute is mandatory."
5083 msgstr "Atribút zhody je povinný."
5084
5085 msgid ""
5086 "The md5sum validation failed, the file may be corrupted! Are you sure that "
5087 "you want to burn this image to flash memory? You are doing this at your own "
5088 "risk!"
5089 msgstr ""
5090 "Overovanie md5sum zlyhalo, súbor môže byť poškodený! Naozaj chcete napáliť "
5091 "tento image do pamäte flash? Robíte to na vlastné riziko!"
5092
5093 msgid ""
5094 "The md5sum validation failed, the file may be downloaded incompletely or be "
5095 "corrupted!"
5096 msgstr ""
5097 "Overovanie md5sum zlyhalo, súbor mohol byť stiahnutý neúplne alebo je "
5098 "porušený!"
5099
5100 msgid "The package doesn't contain anything."
5101 msgstr "Balíček neobsahuje vôbec nič."
5102
5103 msgid "The package:"
5104 msgstr "Balíček:"
5105
5106 #, python-format
5107 msgid "The path %s already exists."
5108 msgstr "Cesta %s už existuje."
5109
5110 msgid "The pin code has been changed successfully."
5111 msgstr "Kód PIN bol úspešne zmenený."
5112
5113 msgid "The pin code you entered is wrong."
5114 msgstr "Zadaný kód PIN je nesprávny."
5115
5116 msgid "The pin codes you entered are different."
5117 msgstr "Zadané kódy PIN sú rôzne."
5118
5119 #, python-format
5120 msgid "The results have been written to %s."
5121 msgstr "Výsledky boli zapísané do súboru %s."
5122
5123 msgid "The sleep timer has been activated."
5124 msgstr "Časovač vypnutia bol zapnutý."
5125
5126 msgid "The sleep timer has been disabled."
5127 msgstr "Časovač vypnutia bol vypnutý."
5128
5129 msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
5130 msgstr "Súbor časovača (timers.xml) je porušený a nedá sa otvoriť."
5131
5132 msgid ""
5133 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
5134 "Please install it and choose what you want to do next."
5135 msgstr ""
5136 "Modul bezdrôtovej LAN nie je nainštalovaný.\n"
5137 "Nainštalujte ho a zvoľte, čo chcete robiť ďalej."
5138
5139 msgid ""
5140 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
5141 "Please install it."
5142 msgstr ""
5143 "Modul bezdrôtovej LAN nie je nainštalovaný!\n"
5144 "Nainštalujte ho."
5145
5146 msgid ""
5147 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
5148 msgstr "Sprievodca môže zálohovať aktuálne nastavenia. Chcete teraz zálohovať?"
5149
5150 msgid "The wizard is finished now."
5151 msgstr "Sprievodca teraz skončil."
5152
5153 msgid "There are at least "
5154 msgstr "Je aspoň"
5155
5156 msgid "There are currently no outstanding actions."
5157 msgstr "Žiadne činnosti na vykonanie."
5158
5159 msgid "There are no default services lists in your image."
5160 msgstr "V tomto image nie sú zoznamy predvolených staníc."
5161
5162 msgid "There are no default settings in your image."
5163 msgstr "V tomto image nie sú predvolené nastavenia."
5164
5165 msgid "There are no updates available."
5166 msgstr "Nie sú dostupné žiadne aktualizácie."
5167
5168 msgid "There are now "
5169 msgstr "Teraz sú"
5170
5171 msgid ""
5172 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
5173 "Do you really want to continue?"
5174 msgstr ""
5175 "Vo zvolenej partícii nemusí byť dostatok miesta.\n"
5176 "Naozaj chcete pokračovať?"
5177
5178 msgid "There was an error downloading the packetlist. Please try again."
5179 msgstr "Chyba pri sťahovaní zoznamu paketov. Zopakujte."
5180
5181 msgid "There was an error getting the feed entries. Please try again."
5182 msgstr "Chyba pri načítavaní feedov. Skúste znova."
5183
5184 msgid "There was an error. The package:"
5185 msgstr "Vyskytla sa chyba. Balíček:"
5186
5187 msgid ""
5188 "There's a certificate update available for your dreambox. Would you like to "
5189 "apply this update now?"
5190 msgstr ""
5191 "K dispozícii je aktualizácia certifikátu pre Dreambox. Chcete ju teraz "
5192 "použiť?"
5193
5194 #, python-format
5195 msgid "This .NFI file does not contain a valid %s image!"
5196 msgstr "Tento súbor .NFI neobsahuje platný image %s!"
5197
5198 msgid ""
5199 "This .NFI file does not have a md5sum signature and is not guaranteed to "
5200 "work. Do you really want to burn this image to flash memory?"
5201 msgstr ""
5202 "Tento súbor .NFI nemá signatúru md5sum a nie je záruka, že bude fungovať. "
5203 "Naozaj chcete zapísať tento image do pamäte flash?"
5204
5205 msgid ""
5206 "This .NFI file has a valid md5 signature. Continue programming this image to "
5207 "flash memory?"
5208 msgstr ""
5209 "Tento súbor .NFI má platnú signatúru md5. Pokračovať v zápise tohto image do "
5210 "pamäte flash?"
5211
5212 msgid ""
5213 "This DVD RW medium is already formatted - reformatting will erase all "
5214 "content on the disc."
5215 msgstr ""
5216 "Toto médium DVD RW je už naformátované - opätovným formátovaním sa vymaže "
5217 "celý obsah disku."
5218
5219 #, python-format
5220 msgid "This Dreambox can't decode %s streams!"
5221 msgstr "Tento Dreambox nedokáže dekódovať toky typu %s!"
5222
5223 msgid "This Month"
5224 msgstr "Tento mesiac"
5225
5226 msgid "This Week"
5227 msgstr "Tento týždeň"
5228
5229 msgid ""
5230 "This is a name you can give the AutoTimer. It will be shown in the Overview "
5231 "and the Preview."
5232 msgstr ""
5233 "Toto je názov, ktorý môžete dať automatickému časovaču. Zobrazí sa v "
5234 "prehľade a náhľade."
5235
5236 msgid "This is step number 2."
5237 msgstr "Toto je druhý krok."
5238
5239 msgid ""
5240 "This is the delay in hours that the AutoTimer will wait after a search to "
5241 "search the EPG again."
5242 msgstr ""
5243 "Toto je doba v hodinách, počas ktorej bude automatický časovač po hľadaní "
5244 "čakať na ďalšie hľadanie EPG."
5245
5246 msgid "This is the help screen. Feed me with something to display."
5247 msgstr ""
5248
5249 msgid ""
5250 "This is what will be looked for in event titles. Note that looking for e.g. "
5251 "german umlauts can be tricky as you have to know the encoding the channel "
5252 "uses."
5253 msgstr ""
5254 "Toto sa bude hľadať v názvoch programov. Pamätajte, že hľadanie diakritiky "
5255 "bude komplikované, lebo musíte poznať kódovanie (znakovú sadu) EPG na "
5256 "stanici."
5257
5258 msgid "This plugin is installed."
5259 msgstr "Tento modul je nainštalovaný."
5260
5261 msgid "This plugin is not installed."
5262 msgstr "Tento modul nie je nainštalovaný."
5263
5264 msgid "This plugin will be installed."
5265 msgstr "Tento modul sa nainštaluje."
5266
5267 msgid "This plugin will be removed."
5268 msgstr "Tento modul sa odstráni."
5269
5270 msgid "This setting controls the behavior when a timer matches a found event."
5271 msgstr ""
5272 "Toto nastavenie určuje, čo sa stane, keď sa časovač zhoduje s nájdeným "
5273 "programom."
5274
5275 msgid ""
5276 "This test checks for configured Nameservers.\n"
5277 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
5278 "- please check your DHCP, cabling and Adapter setup\n"
5279 "- if you configured your Nameservers manually please verify your entries in "
5280 "the \"Nameserver\" Configuration"
5281 msgstr ""
5282 "Tento test hľadá nakonfigurované DNS.\n"
5283 "Ak dostanete hlásenie „nepotvrdené“:\n"
5284 "- skontrolujte DHCP, kabeláž a nastavenie adaptéra\n"
5285 "- ak ste DNS konfigurovali ručne, skontrolujte údaje v nastavení "
5286 "„konfigurácia servera DNS“"
5287
5288 msgid ""
5289 "This test checks whether a network cable is connected to your LAN-Adapter.\n"
5290 "If you get a \"disconnected\" message:\n"
5291 "- verify that a network cable is attached\n"
5292 "- verify that the cable is not broken"
5293 msgstr ""
5294 "Tento test overuje, či je sieťový kábel pripojený k sieťovej karte.\n"
5295 "Ak dostanete hlásenie „odpojené“:\n"
5296 "- skontrolujte, či je pripojený sieťový kábel\n"
5297 "- skontrolujte, či kábel nie je prerušený"
5298
5299 msgid ""
5300 "This test checks whether a valid IP Address is found for your LAN Adapter.\n"
5301 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
5302 "- no valid IP Address was found\n"
5303 "- please check your DHCP, cabling and adapter setup"
5304 msgstr ""
5305 "Tento test overuje, či je platná IP adresa sieťovej karty.\n"
5306 "Ak dostanete hlásenie „nepotvrdené“:\n"
5307 "- nebola nájdená platná IP adresa\n"
5308 "- skontrolujte DHCP, kabeláž a nastavenie karty"
5309
5310 msgid ""
5311 "This test checks whether your LAN Adapter is set up for automatic IP Address "
5312 "configuration with DHCP.\n"
5313 "If you get a \"disabled\" message:\n"
5314 " - then your LAN Adapter is configured for manual IP Setup\n"
5315 "- verify thay you have entered correct IP informations in the AdapterSetup "
5316 "dialog.\n"
5317 "If you get an \"enabeld\" message:\n"
5318 "-verify that you have a configured and working DHCP Server in your network."
5319 msgstr ""
5320 "Tento test overuje, či máte sieťovú kartu nastavenú na automatické "
5321 "nastavenie IP adresy z DHCP.\n"
5322 "Ak dostanete hlásenie „vypnuté“:\n"
5323 " - máte sieťovú kartu nakonfigurovanú na ručné nastavenie IP adresy\n"
5324 "- skontrolujte, či ste zadali správne IP údaje v nastavovacom dialógu "
5325 "karty.\n"
5326 "Ak dostanete hlásenie „zapnuté“:\n"
5327 "- skontrolujte, či máte v sieti nakonfigurovaný a fungujúci server DHCP."
5328
5329 msgid "This test detects your configured LAN-Adapter."
5330 msgstr "Tento test zisťuje nakonfigurovanú sieťovú kartu."
5331
5332 msgid ""
5333 "This toggles the behavior on timer conflicts. If an AutoTimer matches an "
5334 "event that conflicts with an existing timer it will not ignore this event "
5335 "but add it disabled."
5336 msgstr ""
5337 "Toto nastavenie prepína činnosť pri konfliktoch časovača. Ak sa automatický "
5338 "časovač zjoduje s programom, ktorý koliduje s existujúcim časovačom, nebude "
5339 "ho ignorovať, ale pridá ho ako zrušený."
5340
5341 msgid "Three"
5342 msgstr "Tri"
5343
5344 msgid "Threshold"
5345 msgstr "Prah"
5346
5347 msgid "Thu"
5348 msgstr "Št"
5349
5350 msgid "Thumbnails"
5351 msgstr "Zmenšeniny"
5352
5353 msgid "Thursday"
5354 msgstr "Štvrtok"
5355
5356 msgid "Time"
5357 msgstr "Čas"
5358
5359 msgid "Time in minutes to append to recording."
5360 msgstr "Čas v minútach pridaný na konci záznamu"
5361
5362 msgid "Time in minutes to prepend to recording."
5363 msgstr "Čas v minútach pridaný pred začiatkom záznamu."
5364
5365 msgid "Time/Date Input"
5366 msgstr "Nastavenie dátumu a času"
5367
5368 msgid "Timer"
5369 msgstr "Časovač"
5370
5371 msgid "Timer Edit"
5372 msgstr "Úprava časovača"
5373
5374 msgid "Timer Editor"
5375 msgstr "Editor časovača"
5376
5377 msgid "Timer Type"
5378 msgstr "Úloha časovača"
5379
5380 msgid "Timer entry"
5381 msgstr "Položka časovača"
5382
5383 msgid "Timer log"
5384 msgstr "Záznam časovača"
5385
5386 msgid ""
5387 "Timer overlap in timers.xml detected!\n"
5388 "Please recheck it!"
5389 msgstr ""
5390 "Zistené prekrývanie časovačov v súbore timers.xml!\n"
5391 "Skontrolujte to!"
5392
5393 msgid "Timer record location"
5394 msgstr "Umiestnenie nahrávky časovača"
5395
5396 msgid "Timer sanity error"
5397 msgstr "Nerozumné časovanie"
5398
5399 msgid "Timer selection"
5400 msgstr "Voľba časovača"
5401
5402 msgid "Timer status:"
5403 msgstr "Stav časovača:"
5404
5405 msgid "Timer type"
5406 msgstr "Typ časovača"
5407
5408 msgid "Timeshift"
5409 msgstr "Časový posun"
5410
5411 msgid "Timeshift location"
5412 msgstr "Umiestnenie časového posunu"
5413
5414 msgid "Timeshift not possible!"
5415 msgstr "Časový posun nie je možný!"
5416
5417 msgid "Timezone"
5418 msgstr "Časové pásmo"
5419
5420 msgid "Title"
5421 msgstr "Titul"
5422
5423 msgid "Title properties"
5424 msgstr "Vlastnosti titulu"
5425
5426 msgid "Titleset mode"
5427 msgstr "Režim sady titulov"
5428
5429 msgid ""
5430 "To update your Dreambox firmware, please follow these steps:\n"
5431 "1) Turn off your box with the rear power switch and plug in the bootable USB "
5432 "stick.\n"
5433 "2) Turn mains back on and hold the DOWN button on the front panel pressed "
5434 "for 10 seconds.\n"
5435 "3) Wait for bootup and follow instructions of the wizard."
5436 msgstr ""
5437 "Ak chcete aktualizovať firmvér Dreamboxu, riaďte sa týmto postupom:\n"
5438 "1) Vypnite prijímač vypínačom na zadnej strane a zasuňte bootovateľný kľúč "
5439 "USB.\n"
5440 "2) Znova zapnite sieť a podržte tlačidlo NADOL na prednom paneli stlačené 10 "
5441 "sekúnd.\n"
5442 "3) Vyčkajte na nabootovanie a riaďte sa pokynmi sprievodcu."
5443
5444 msgid "Today"
5445 msgstr "Dnes"
5446
5447 msgid "Tone Amplitude"
5448 msgstr "Amplitúda zvuku"
5449
5450 msgid "Tone mode"
5451 msgstr "Tónový režim"
5452
5453 msgid "Toneburst"
5454 msgstr "Tónový impulz"
5455
5456 msgid "Toneburst A/B"
5457 msgstr "Tónový impulz A/B"
5458
5459 msgid "Top favorites"
5460 msgstr "Najobľúbenejšie"
5461
5462 msgid "Top rated"
5463 msgstr "Najvyššie hodnotené"
5464
5465 msgid "Track"
5466 msgstr "Stopa"
5467
5468 msgid "Translation"
5469 msgstr "Preklad"
5470
5471 msgid "Translation:"
5472 msgstr "Preklad:"
5473
5474 msgid "Transmission Mode"
5475 msgstr "Režim prenosu"
5476
5477 msgid "Transmission mode"
5478 msgstr "Režim prenosu"
5479
5480 msgid "Transponder"
5481 msgstr "Transpondér"
5482
5483 msgid "Transponder Type"
5484 msgstr "Typ transpondéra"
5485
5486 msgid "Travel & Events"
5487 msgstr "Cestovanie a udalosti"
5488
5489 msgid "Tries left:"
5490 msgstr "Zostávajúce pokusy:"
5491
5492 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
5493 msgstr "Pokúšam sa nájsť použité transpondéry v káblovej sieti ... čakajte..."
5494
5495 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
5496 msgstr "Pokúšam sa nájsť použité transpondéry v káblovej sieti... čakajte..."
5497
5498 msgid "Trying to download a new packetlist. Please wait..."
5499 msgstr "Pokúšam sa stiahnuť nový zoznam paketov. Čakajte..."
5500
5501 msgid "Trying to download the Youtube feed entries. Please wait..."
5502 msgstr "Pokúšam sa stiahnuť feedy YouTube. Čakajte..."
5503
5504 msgid "Trying to download the Youtube search results. Please wait..."
5505 msgstr "Pokúšam sa stiahnuť výsledky hľadania YouTube. Čakajte..."
5506
5507 msgid "Tue"
5508 msgstr "Ut"
5509
5510 msgid "Tuesday"
5511 msgstr "Utorok"
5512
5513 msgid "Tune"
5514 msgstr "Naladiť"
5515
5516 msgid "Tune failed!"
5517 msgstr "Ladenie zlyhalo!"
5518
5519 msgid "Tuner"
5520 msgstr "Tuner"
5521
5522 msgid "Tuner "
5523 msgstr "Tuner "
5524
5525 msgid "Tuner Slot"
5526 msgstr "Otvor pre tuner"
5527
5528 msgid "Tuner configuration"
5529 msgstr "Nastavenie tunera"
5530
5531 msgid "Tuner status"
5532 msgstr "Stav tunera"
5533
5534 msgid "Tuner type"
5535 msgstr "Typ tunera"
5536
5537 msgid "Turkish"
5538 msgstr "Turečtina"
5539
5540 msgid "Two"
5541 msgstr "Dva"
5542
5543 msgid "Type"
5544 msgstr "Typ"
5545
5546 msgid "Type of scan"
5547 msgstr "Druh vyhľadávania"
5548
5549 msgid "USALS"
5550 msgstr "USALS"
5551
5552 msgid "USB Stick"
5553 msgstr "Kľúč USB"
5554
5555 msgid "USB stick wizard"
5556 msgstr "Sprievodca pre kľúč USB"
5557
5558 msgid ""
5559 "USB stick wizard finished. Your dreambox will now restart with your new "
5560 "image!"
5561 msgstr ""
5562 "Sprievodca kľúčom USB skončil. Dreambox sa teraz reštartuje s novým image."
5563
5564 msgid "Ukrainian"
5565 msgstr "Ukrajinčina"
5566
5567 msgid ""
5568 "Unable to complete filesystem check.\n"
5569 "Error: "
5570 msgstr ""
5571 "Nemôžem dokončiť kontrolu systému súborov.\n"
5572 "Chyba: "
5573
5574 msgid ""
5575 "Unable to initialize harddisk.\n"
5576 "Error: "
5577 msgstr ""
5578 "Nemôžem inicializovať pevný disk.\n"
5579 "Chyba: "
5580
5581 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
5582 msgstr "Nepotvrdený príkaz DiSEqC"
5583
5584 msgid "Undo install"
5585 msgstr "Späť inštalácia"
5586
5587 msgid "Undo uninstall"
5588 msgstr "Späť odinštalácia"
5589
5590 msgid "UnhandledKey"
5591 msgstr ""
5592
5593 msgid "Unicable"
5594 msgstr "Unicable"
5595
5596 msgid "Unicable LNB"
5597 msgstr "Unicable LNB"
5598
5599 msgid "Unicable Martix"
5600 msgstr ""
5601
5602 msgid "Uninstall"
5603 msgstr "Odinštalovať"
5604
5605 msgid "United States"
5606 msgstr "Spojené štáty"
5607
5608 msgid "Universal LNB"
5609 msgstr "Univerzálny LNB"
5610
5611 msgid "Unknown network adapter."
5612 msgstr "Neznámy sieťový adaptér."
5613
5614 msgid ""
5615 "Unless this is enabled AutoTimer will NOT automatically look for events "
5616 "matching your AutoTimers but only when you leave the GUI with the green "
5617 "button."
5618 msgstr ""
5619 "Kým nie je toto zapnuté, automatický časovač NEBUDE automaticky hľadať "
5620 "vyhovujúce programy, len po skončení prehľadu stlačením zeleného tlačidla."
5621
5622 msgid "Unmount failed"
5623 msgstr "Odmontovanie zlyhalo"
5624
5625 msgid "Unsupported"
5626 msgstr "Nepodporované"
5627
5628 msgid "Update"
5629 msgstr "Aktualizovať"
5630
5631 msgid "Update done..."
5632 msgstr "Aktualizácia skončila."
5633
5634 msgid ""
5635 "Update done... The genuine dreambox test will now be rerun and should not "
5636 "ask you to update again."
5637 msgstr ""
5638 "Aktualizácia je hotová. Test pravosti Dreamboxa sa teraz zopakuje bez ďalšej "
5639 "žiadosti o aktualizáciu."
5640
5641 msgid "Updatefeed not available."
5642 msgstr "Aktualizačný feed je nedostupný."
5643
5644 msgid ""
5645 "Updating failed. Nothing is broken, just the update couldn't be applied."
5646 msgstr ""
5647 "Aktualizácia sa nepodarila. Nič nie je poškodené, len aktualizácia "
5648 "neprebehla."
5649
5650 msgid "Updating finished. Here is the result:"
5651 msgstr "Aktualizácia je skončená. Tu je výsledok:"
5652
5653 msgid "Updating software catalog"
5654 msgstr "Aktualizácia katalógu softvéru"
5655
5656 msgid "Updating, please wait..."
5657 msgstr "Aktualizujem, čakajte..."
5658
5659 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
5660 msgstr "Aktualizujem... Čakajte... Môže to trvať pár minút..."
5661
5662 msgid "Upgrade finished."
5663 msgstr "Aktualizácia je skončená."
5664
5665 msgid "Upgrading"
5666 msgstr "Aktualizujem"
5667
5668 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
5669 msgstr "Aktualizujem Dreambox... Čakajte"
5670
5671 msgid "Upper bound of timespan."
5672 msgstr "Horná hranica časového obdobia."
5673
5674 msgid ""
5675 "Upper bound of timespan. Nothing after this time will be matched. Offsets "
5676 "are not taken into account!"
5677 msgstr ""
5678 "Horná hranica časového obdobia. Nič za tým nebude vyhovovať. Posuny sa "
5679 "nepočítajú."
5680
5681 msgid "Use"
5682 msgstr "Použiť"
5683
5684 msgid "Use DHCP"
5685 msgstr "Použiť DHCP"
5686