Merge branch 'bug_537_vobsub' of git.opendreambox.org:/git/enigma2 into bug_537_vobsub
[enigma2.git] / po / sv.po
1 # German translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2010-06-09 10:31+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2010-06-26 04:37+0200\n"
12 "Last-Translator: Wee <weegull@hotmail.com>\n"
13 "Language-Team: WeeGull <weegull@hotmail.com>\n"
14 "Language: sv\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
19 "X-Generator: Pootle 2.0.3\n"
20 "X-Poedit-Language: Swedish\n"
21 "X-Poedit-SourceCharset: iso-8859-15\n"
22 "X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
23
24 #
25 msgid ""
26 "\n"
27 "Advanced options and settings."
28 msgstr ""
29 "\n"
30 "Avancerade val och inställningar."
31
32 #
33 msgid ""
34 "\n"
35 "After pressing OK, please wait!"
36 msgstr ""
37 "\n"
38 "Tryck OK och vänligen vänta!"
39
40 #
41 msgid ""
42 "\n"
43 "Backup your Dreambox settings."
44 msgstr ""
45 "\n"
46 "Backup av din Dreamboxs inställningar."
47
48 #
49 msgid ""
50 "\n"
51 "Edit the upgrade source address."
52 msgstr ""
53 "\n"
54 "Ändra uppgraderingskällas adress."
55
56 msgid ""
57 "\n"
58 "Manage extensions or plugins for your Dreambox"
59 msgstr ""
60 "\n"
61 "Hantera utökningar eller plugins för din Dreambox"
62
63 #
64 msgid ""
65 "\n"
66 "Online update of your Dreambox software."
67 msgstr ""
68 "\n"
69 "Online uppdatering av din Dreamboxs mjukvara."
70
71 #
72 msgid ""
73 "\n"
74 "Press OK on your remote control to continue."
75 msgstr ""
76 "\n"
77 "Tryck OK på fjärrkontrollen för att forsätta."
78
79 #
80 msgid ""
81 "\n"
82 "Restore your Dreambox settings."
83 msgstr ""
84 "\n"
85 "Återskapa din Dreamboxs inställningar."
86
87 #
88 msgid ""
89 "\n"
90 "Restore your Dreambox with a new firmware."
91 msgstr ""
92 "\n"
93 "Återskapa din reambox med en ny firmware."
94
95 #
96 msgid ""
97 "\n"
98 "Restore your backups by date."
99 msgstr ""
100 "\n"
101 "Återskapa med datum på backup."
102
103 #
104 msgid ""
105 "\n"
106 "Scan for local extensions and install them."
107 msgstr ""
108 "\n"
109 "Sök efter lokala utökningar och installera dem."
110
111 #
112 msgid ""
113 "\n"
114 "Select your backup device.\n"
115 "Current device: "
116 msgstr ""
117 "\n"
118 "Välj din backupenhet.\n"
119 "Nuvarande enhet: "
120
121 #
122 msgid ""
123 "\n"
124 "System will restart after the restore!"
125 msgstr ""
126 "\n"
127 "Systemet kommer starta om efter återläsningen!"
128
129 #
130 msgid ""
131 "\n"
132 "View, install and remove available or installed packages."
133 msgstr ""
134 "\n"
135 "Visa, installera och ta bort tillgängliga eller installerade paket."
136
137 #
138 msgid " "
139 msgstr " "
140
141 #
142 msgid " Results"
143 msgstr " Resultat"
144
145 #
146 msgid " extensions."
147 msgstr " utökningar."
148
149 #
150 msgid " packages selected."
151 msgstr " valda paket."
152
153 msgid " updates available."
154 msgstr " uppdateringar tillgängliga."
155
156 #
157 msgid " wireless networks found!"
158 msgstr " trådlöst nätverk hittat!"
159
160 #
161 msgid "#000000"
162 msgstr "#000000"
163
164 msgid "#0064c7"
165 msgstr "#0064c7"
166
167 #
168 msgid "#25062748"
169 msgstr "#25062748"
170
171 #
172 msgid "#389416"
173 msgstr "#389416"
174
175 #
176 msgid "#80000000"
177 msgstr "#80000000"
178
179 msgid "#80ffffff"
180 msgstr "#80ffffff"
181
182 msgid "#bab329"
183 msgstr "#bab329"
184
185 msgid "#f23d21"
186 msgstr "#f23d21"
187
188 msgid "#ffffff"
189 msgstr "#ffffff"
190
191 msgid "#ffffffff"
192 msgstr "#ffffffff"
193
194 #
195 msgid "%H:%M"
196 msgstr "%H:%M"
197
198 #
199 #, python-format
200 msgid "%d jobs are running in the background!"
201 msgstr "%d jobb körs i bakgrunden!"
202
203 #, python-format
204 msgid "%d min"
205 msgstr "%d min"
206
207 #
208 #, python-format
209 msgid "%d services found!"
210 msgstr "%d kanaler hittades!"
211
212 msgid "%d.%B %Y"
213 msgstr "%d.%B %Y"
214
215 #, python-format
216 msgid "%i ms"
217 msgstr "%i ms"
218
219 #
220 #, python-format
221 msgid ""
222 "%s\n"
223 "(%s, %d MB free)"
224 msgstr ""
225 "%s\n"
226 "(%s, %d MB ledigt)"
227
228 #, python-format
229 msgid "%s (%s)\n"
230 msgstr "%s (%s)\n"
231
232 #
233 msgid "(ZAP)"
234 msgstr "(ZAP)"
235
236 #
237 msgid "(empty)"
238 msgstr "(tom)"
239
240 #
241 msgid "(show optional DVD audio menu)"
242 msgstr "(visa utökad DVD ljudmeny)"
243
244 #
245 msgid "* Only available if more than one interface is active."
246 msgstr "* Enbart tillgänglig om mer än ett kort är aktivt."
247
248 #
249 msgid ".NFI Download failed:"
250 msgstr ".NFI Nedladdning misslyckades:"
251
252 #
253 msgid ""
254 ".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
255 msgstr ""
256 ".NFI fil passerade md5sum signatur kontroll. Du kan använda denna image!"
257
258 #
259 msgid "0"
260 msgstr "0"
261
262 #
263 msgid "1"
264 msgstr "1"
265
266 #
267 msgid "1 wireless network found!"
268 msgstr "1 trådlöst nätverk hittat!"
269
270 #
271 msgid "1.0"
272 msgstr "1.0"
273
274 #
275 msgid "1.1"
276 msgstr "1.1"
277
278 #
279 msgid "1.2"
280 msgstr "1.2"
281
282 #
283 msgid "12V output"
284 msgstr "12V utgång"
285
286 #
287 msgid "13 V"
288 msgstr "13 V"
289
290 #
291 msgid "16:10"
292 msgstr "16:10"
293
294 msgid "16:10 Letterbox"
295 msgstr "16:10 Letterbox"
296
297 msgid "16:10 PanScan"
298 msgstr "16:10 PanScan"
299
300 #
301 msgid "16:9"
302 msgstr "16:9"
303
304 msgid "16:9 Letterbox"
305 msgstr "16:9 Letterbox"
306
307 #
308 msgid "16:9 always"
309 msgstr "16:9 alltid"
310
311 #
312 msgid "18 V"
313 msgstr "18 V"
314
315 #
316 msgid "2"
317 msgstr "2"
318
319 #
320 msgid "3"
321 msgstr "3"
322
323 #
324 msgid "30 minutes"
325 msgstr "30 minuter"
326
327 #
328 msgid "4"
329 msgstr "4"
330
331 #
332 msgid "4:3"
333 msgstr "4:3"
334
335 #
336 msgid "4:3 Letterbox"
337 msgstr "4:3 Letterbox"
338
339 #
340 msgid "4:3 PanScan"
341 msgstr "4:3 PanScan"
342
343 #
344 msgid "5"
345 msgstr "5"
346
347 #
348 msgid "5 minutes"
349 msgstr "5 minuter"
350
351 #
352 msgid "6"
353 msgstr "6"
354
355 #
356 msgid "60 minutes"
357 msgstr "60 minuter"
358
359 #
360 msgid "7"
361 msgstr "7"
362
363 #
364 msgid "8"
365 msgstr "8"
366
367 #
368 msgid "9"
369 msgstr "9"
370
371 #
372 msgid "<Current movielist location>"
373 msgstr "<Nuvarande filmlistplats>"
374
375 #
376 msgid "<Default movie location>"
377 msgstr "<Grund filmlistplats>"
378
379 #
380 msgid "<Last timer location>"
381 msgstr "<Senaste timerplats>"
382
383 #
384 msgid "<unknown>"
385 msgstr "<okänd>"
386
387 #
388 msgid "??"
389 msgstr "??"
390
391 #
392 msgid "A"
393 msgstr "A"
394
395 #
396 #, python-format
397 msgid ""
398 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
399 "Do you want to keep your version?"
400 msgstr ""
401 "En konfigurationsfil (%s) har ändrats sedan installationen.\n"
402 "Vill du behålla din version?"
403
404 msgid "A demo plugin for TPM usage."
405 msgstr "Ett demoplugin för TPM användning."
406
407 #
408 msgid ""
409 "A finished record timer wants to set your\n"
410 "Dreambox to standby. Do that now?"
411 msgstr ""
412 "En utförd inspelningstimer vill försätta din\n"
413 "Dreambox i standby. Utföra det nu?"
414
415 #
416 msgid ""
417 "A finished record timer wants to shut down\n"
418 "your Dreambox. Shutdown now?"
419 msgstr ""
420 "En utförd inspelningstimer vill stänga av\n"
421 "din Dreambox. Stänga av nu?"
422
423 #
424 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
425 msgstr "En grafisk EPG för alla kanaler i en vald favoritlista"
426
427 #
428 msgid ""
429 "A mount entry with this name already exists!\n"
430 "Update existing entry and continue?\n"
431 msgstr ""
432 "En monteringspunkt med samma namn finns redan!\n"
433 "Uppdatera befintligt monteringspunkt och forsätta?\n"
434
435 #
436 #, python-format
437 msgid ""
438 "A record has been started:\n"
439 "%s"
440 msgstr ""
441 "En inspelning har påbörjats:\n"
442 "%s"
443
444 #
445 msgid ""
446 "A recording is currently running.\n"
447 "What do you want to do?"
448 msgstr ""
449 "En inspelning pågår redan.\n"
450 "Vad vill du göra?"
451
452 #
453 msgid ""
454 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
455 "configure the positioner."
456 msgstr ""
457 "En inspelning pågår. Vänligen avbryt den innan du försöker konfigurera "
458 "motorn."
459
460 #
461 msgid ""
462 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
463 "start the satfinder."
464 msgstr ""
465 "En inspelning pågår. Vänligen avbryt inspelningen före du försöker starta "
466 "satfinder."
467
468 #
469 #, python-format
470 msgid "A required tool (%s) was not found."
471 msgstr "Ett verktyg (%s) som behövs kunde inte hittas."
472
473 #
474 msgid "A search for available updates is currently in progress."
475 msgstr "En sökning efter tillgängliga uppdateringar utförs för tillfället."
476
477 #
478 msgid ""
479 "A second configured interface has been found.\n"
480 "\n"
481 "Do you want to disable the second network interface?"
482 msgstr ""
483 "Ett andra konfigurerat nätverkskort har hittats.\n"
484 "\n"
485 "Vill du avaktivera sekundärt nätverkskort?"
486
487 #
488 msgid ""
489 "A sleep timer wants to set your\n"
490 "Dreambox to standby. Do that now?"
491 msgstr ""
492 "En sovtimer vill försätta din\n"
493 "Dreambox i standby. Utföra det?"
494
495 #
496 msgid ""
497 "A sleep timer wants to shut down\n"
498 "your Dreambox. Shutdown now?"
499 msgstr ""
500 "En sovtimer vill stänga av\n"
501 "din Dreambox. Stänga av nu?"
502
503 #
504 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
505 msgstr "En liten översikt av tillgängliga ikoner status och åtgärder."
506
507 #
508 msgid ""
509 "A timer failed to record!\n"
510 "Disable TV and try again?\n"
511 msgstr ""
512 "En timerinspelning misslyckades!\n"
513 "Inaktivera TV och försök igen?\n"
514
515 #
516 msgid "A/V Settings"
517 msgstr "A/V Inställningar"
518
519 #
520 msgid "AA"
521 msgstr "AA"
522
523 #
524 msgid "AB"
525 msgstr "AB"
526
527 #
528 msgid "AC3 default"
529 msgstr "AC3 standard"
530
531 #
532 msgid "AC3 downmix"
533 msgstr "AC3 nedmixning"
534
535 #
536 msgid "Abort"
537 msgstr "Avbryt"
538
539 #
540 msgid "Abort this Wizard."
541 msgstr "Avbryt den här guiden."
542
543 #
544 msgid "About"
545 msgstr "Om"
546
547 #
548 msgid "About..."
549 msgstr "Om..."
550
551 #
552 msgid "Accesspoint:"
553 msgstr "Accespunkt:"
554
555 #
556 msgid "Action on long powerbutton press"
557 msgstr "Beteende vid långt tryck på powerknapp"
558
559 #
560 msgid "Action on short powerbutton press"
561 msgstr "Händelse vid kort tryckning på strömknappen"
562
563 #
564 msgid "Action:"
565 msgstr "Action:"
566
567 #
568 msgid "Activate Picture in Picture"
569 msgstr "Aktivera Bild i Bild"
570
571 #
572 msgid "Activate network settings"
573 msgstr "Aktivera nätverksinställningar"
574
575 #
576 msgid "Active"
577 msgstr "Aktiv"
578
579 #
580 msgid ""
581 "Active/\n"
582 "Inactive"
583 msgstr ""
584 "Aktiv/\n"
585 "Inaktiv"
586
587 #
588 msgid "Adapter settings"
589 msgstr "Adapter inställning"
590
591 #
592 msgid "Add"
593 msgstr "Lägg till"
594
595 #
596 msgid "Add Bookmark"
597 msgstr "Lägg till bokmärke"
598
599 #
600 msgid "Add WLAN configuration?"
601 msgstr "Lägga till WLAN konfiguration?"
602
603 #
604 msgid "Add a mark"
605 msgstr "Lägg till markör"
606
607 #
608 msgid "Add a new NFS or CIFS mount point to your Dreambox."
609 msgstr "Lägg till ny NFS eller CIFS monteringspunkt i din Dreambox."
610
611 #
612 msgid "Add a new title"
613 msgstr "Lägg till ny titel"
614
615 #
616 msgid "Add network configuration?"
617 msgstr "Lägga till nätverkskonfiguration?"
618
619 #
620 msgid "Add new AutoTimer"
621 msgstr "Lägg till ny AutoTimer"
622
623 #
624 msgid "Add new network mount point"
625 msgstr "Lägg till ny nätverks monteringspunkt"
626
627 #
628 msgid "Add timer"
629 msgstr "Lägg till timer"
630
631 #
632 msgid "Add timer as disabled on conflict"
633 msgstr "Lägg till timer som avaktiverad vid konflikt"
634
635 #
636 msgid "Add title"
637 msgstr "Lägg till titel"
638
639 #
640 msgid "Add to bouquet"
641 msgstr "Lägg till i favoritlista"
642
643 #
644 msgid "Add to favourites"
645 msgstr "Lägg till i favoriter"
646
647 #
648 msgid "Add zap timer instead of record timer?"
649 msgstr "Lägga till zaptimer istället för inspelningstimer?"
650
651 #
652 msgid "Added: "
653 msgstr "Tillagd: "
654
655 msgid ""
656 "Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if "
657 "enabled."
658 msgstr ""
659 "Lägger till enigma2 inställningar och dreambox modellinformation såsom SN, "
660 "rev... om aktiverad."
661
662 #
663 msgid "Adds network configuration if enabled."
664 msgstr "Lägger till nätverkskonfiguration om aktiverad."
665
666 #
667 msgid "Adds wlan configuration if enabled."
668 msgstr "Lägger till wlan konfiguration om aktiverad."
669
670 #
671 msgid ""
672 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
673 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
674 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
675 "test screens."
676 msgstr ""
677 "Justera färginställningarna så att alla färgnivåer är urskiljningsbara, men "
678 "de ska vara så färgfulla som möjligt. När du är nöjd med resultatet, tryck "
679 "OK för att stänga videoinställningarna eller tryck på nummerknapp för att "
680 "välja annan testbild."
681
682 #
683 msgid "Advanced Options"
684 msgstr "Avancerade Inställningar"
685
686 #
687 msgid "Advanced Software"
688 msgstr "Avancerad Mjukvaru"
689
690 #
691 msgid "Advanced Software Plugin"
692 msgstr "Avancerad Mjukvaru Plugin"
693
694 #
695 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
696 msgstr "Avancerad Videoförbättring Installation "
697
698 #
699 msgid "Advanced Video Setup"
700 msgstr "Avancerad videoinställning"
701
702 #
703 msgid "Advanced restore"
704 msgstr "Avancerad återskapning"
705
706 #
707 msgid "After event"
708 msgstr "Efter program"
709
710 #
711 msgid ""
712 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
713 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
714 msgstr ""
715 "Efter startguiden är avslutad, behöver du skydda enskilda kanaler. Läs i din "
716 "manual för Dreambox om hur du utför det."
717
718 #
719 msgid "Album"
720 msgstr "Album"
721
722 #
723 msgid "All"
724 msgstr "Alla"
725
726 #
727 msgid "All Satellites"
728 msgstr "Alla Satelliter"
729
730 #
731 msgid "All Time"
732 msgstr "All Time"
733
734 #
735 msgid "All non-repeating timers"
736 msgstr "Alla icke upprepande timers"
737
738 #
739 msgid "Allow zapping via Webinterface"
740 msgstr "Tillåt zappning via Webgränssnittet"
741
742 #
743 msgid "Alpha"
744 msgstr "Alpha"
745
746 #
747 msgid "Alternative radio mode"
748 msgstr "Alternativt radioläge"
749
750 #
751 msgid "Alternative services tuner priority"
752 msgstr "Alternativ tunerprioritering"
753
754 #
755 msgid "Always ask before sending"
756 msgstr "Fråga alltid före skickning"
757
758 #
759 msgid "Ammount of recordings left"
760 msgstr "Mängd inspelning kvar"
761
762 #
763 msgid "An empty filename is illegal."
764 msgstr "Ett tomt filnamn är inte tillåtet."
765
766 #
767 msgid "An error occured."
768 msgstr "Ett fel uppstod."
769
770 #
771 msgid "An unknown error occured!"
772 msgstr "Ett okänt fel uppstod!"
773
774 #
775 msgid "Anonymize crashlog?"
776 msgstr "Anonymisera crashlog?"
777
778 #
779 msgid "Arabic"
780 msgstr "Arabiska"
781
782 #
783 msgid ""
784 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
785 "\n"
786 msgstr ""
787 "Är du säker på att du vill aktivera den här nätverkskonfigurationen?\n"
788 "\n"
789
790 #
791 msgid ""
792 "Are you sure you want to delete\n"
793 "following backup:\n"
794 msgstr ""
795 "Är du säker att du vill ta bort\n"
796 "följande backup:\n"
797
798 #
799 msgid "Are you sure you want to exit this wizard?"
800 msgstr "Är du säker på att du vill avsluta den här guiden?"
801
802 #
803 msgid ""
804 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
805 "\n"
806 msgstr ""
807 "Är du säker på att du vill starta om dina nätverkskort?\n"
808 "\n"
809
810 #
811 msgid ""
812 "Are you sure you want to restore\n"
813 "following backup:\n"
814 msgstr ""
815 "Är du säker att du vill återskapa\n"
816 "följande backup:\n"
817
818 #
819 msgid ""
820 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
821 "Enigma2 will restart after the restore"
822 msgstr ""
823 "Är du säker på att du vill återskapa Enigma2 från backup?\n"
824 "Enigma2 kommer starta om efter återskapningen"
825
826 #
827 msgid ""
828 "Are you sure you want to save this network mount?\n"
829 "\n"
830 msgstr ""
831 "Är du säker p att du vill spara den här nätverksmonteringen?\n"
832 "\n"
833
834 #
835 msgid "Artist"
836 msgstr "Artist"
837
838 #
839 msgid "Ascending"
840 msgstr "Stigande"
841
842 #
843 msgid "Ask before shutdown:"
844 msgstr "Fråga före avstängning:"
845
846 #
847 msgid "Ask user"
848 msgstr "Fråga"
849
850 #
851 msgid "Aspect Ratio"
852 msgstr "Bildformat"
853
854 msgid "Atheros"
855 msgstr "Atheros"
856
857 #
858 msgid "Audio"
859 msgstr "Ljud"
860
861 #
862 msgid "Audio Options..."
863 msgstr "Ljudval..."
864
865 #
866 msgid "Audio Sync"
867 msgstr "Ljudsynk"
868
869 #
870 msgid "Audio Sync Setup"
871 msgstr "Ljudsynk Installation"
872
873 #
874 msgid "Australia"
875 msgstr "Australien"
876
877 #
878 msgid "Author: "
879 msgstr "Författare: "
880
881 #
882 msgid "Authoring mode"
883 msgstr "Authoring läge"
884
885 #
886 msgid "Auto"
887 msgstr "Auto"
888
889 #
890 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
891 msgstr "Auto kapitelsplit varje ? minut (0=aldrig)"
892
893 #
894 msgid "Auto flesh"
895 msgstr "Auto hudfärg"
896
897 #
898 msgid "Auto scart switching"
899 msgstr "Auto scart byte"
900
901 #
902 msgid "AutoTimer Editor"
903 msgstr "AutoTimer Editor"
904
905 #
906 msgid "AutoTimer Filters"
907 msgstr "AutoTimer Filter"
908
909 #
910 msgid "AutoTimer Services"
911 msgstr "AutoTimer Kanaler"
912
913 #
914 msgid "AutoTimer Settings"
915 msgstr "AutoTimer Inställningar"
916
917 #
918 msgid "AutoTimer overview"
919 msgstr "AutoTimer överblick"
920
921 #
922 msgid "Automatic"
923 msgstr "Automatisk"
924
925 #
926 msgid "Automatic Scan"
927 msgstr "Automatisk sökning"
928
929 #
930 msgid "Autos & Vehicles"
931 msgstr "Motor & Fordon"
932
933 #
934 msgid "Autowrite timer"
935 msgstr "Automatskapa timer"
936
937 #
938 msgid "Available format variables"
939 msgstr "Tillgängliga format variabler"
940
941 #
942 msgid "B"
943 msgstr "B"
944
945 #
946 msgid "BA"
947 msgstr "BA"
948
949 #
950 msgid "BB"
951 msgstr "BB"
952
953 #
954 msgid "BER"
955 msgstr "BER"
956
957 #
958 msgid "BER:"
959 msgstr "BER:"
960
961 #
962 msgid "Back"
963 msgstr "Tillbaka"
964
965 #
966 msgid "Background"
967 msgstr "Bakgrund"
968
969 #
970 msgid "Backup done."
971 msgstr "Backup klar."
972
973 #
974 msgid "Backup failed."
975 msgstr "Backup misslyckades."
976
977 #
978 msgid "Backup is running..."
979 msgstr "Backup pågår..."
980
981 #
982 msgid "Backup system settings"
983 msgstr "Backup av systeminställningar"
984
985 #
986 msgid "Band"
987 msgstr "Band"
988
989 #
990 msgid "Bandwidth"
991 msgstr "Bandbredd"
992
993 msgid "Begin of \"after event\" timespan"
994 msgstr "Början på \"efter händelse\" tidsintervall"
995
996 msgid "Begin of timespan"
997 msgstr "Början på tidsintervall"
998
999 #
1000 msgid "Begin time"
1001 msgstr "Starttid"
1002
1003 #
1004 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
1005 msgstr "Beteende av 'pause' vid paus"
1006
1007 #
1008 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
1009 msgstr "Beteende av 0 i BiB-läge"
1010
1011 #
1012 msgid "Behavior when a movie is started"
1013 msgstr "Beteende när en film startas"
1014
1015 #
1016 msgid "Behavior when a movie is stopped"
1017 msgstr "Beteende när en film stoppas"
1018
1019 #
1020 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
1021 msgstr "Beteende när en film slutar"
1022
1023 #
1024 msgid "Bitrate:"
1025 msgstr "Bitrate:"
1026
1027 #
1028 msgid "Block noise reduction"
1029 msgstr "Block brus minskning"
1030
1031 #
1032 msgid "Blue boost"
1033 msgstr "Blå förstärkning"
1034
1035 #
1036 msgid "Bookmarks"
1037 msgstr "Bokmärken"
1038
1039 #
1040 msgid "Bouquets"
1041 msgstr "Favoriter"
1042
1043 #
1044 msgid "Brazil"
1045 msgstr "Brasilien"
1046
1047 #
1048 msgid "Brightness"
1049 msgstr "Ljusstyrka"
1050
1051 #
1052 msgid "Browse network neighbourhood"
1053 msgstr "Bläddra i nätverket"
1054
1055 #
1056 msgid "Burn DVD"
1057 msgstr "Skapa DVD"
1058
1059 #
1060 msgid "Burn existing image to DVD"
1061 msgstr "Bränn existerande image till DVD"
1062
1063 msgid "Burn to DVD"
1064 msgstr "Bränn till DVD"
1065
1066 #
1067 msgid "Bus: "
1068 msgstr "Bus: "
1069
1070 #
1071 msgid ""
1072 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
1073 "displayed."
1074 msgstr "Infobalken visas om du trycker OK på din fjärrkontroll."
1075
1076 #
1077 msgid "C"
1078 msgstr "C"
1079
1080 #
1081 msgid "C-Band"
1082 msgstr "C-Band"
1083
1084 msgid "CDInfo"
1085 msgstr "CD Info"
1086
1087 #
1088 msgid "CI assignment"
1089 msgstr "CI tilldelning"
1090
1091 #
1092 msgid "CIFS share"
1093 msgstr "CIFS delning"
1094
1095 #
1096 msgid "CVBS"
1097 msgstr "CVBS"
1098
1099 #
1100 msgid "Cable"
1101 msgstr "Kabel"
1102
1103 #
1104 msgid "Cache Thumbnails"
1105 msgstr "Buffra miniatyrer"
1106
1107 msgid "Can't connect to server. Please check your network!"
1108 msgstr "Kan inte ansluta till servern. Vänligen kontrollera ditt nätverk!"
1109
1110 #
1111 msgid "Canada"
1112 msgstr "Kanada"
1113
1114 #
1115 msgid "Cancel"
1116 msgstr "Avbryt"
1117
1118 #
1119 msgid "Cannot parse feed directory"
1120 msgstr "Kan inte läsa feed bibliotek"
1121
1122 #
1123 msgid "Capacity: "
1124 msgstr "Kapacitet: "
1125
1126 #
1127 msgid "Card"
1128 msgstr "Kort"
1129
1130 #
1131 msgid "Catalan"
1132 msgstr "Katalanska"
1133
1134 #
1135 msgid "Center screen at the lower border"
1136 msgstr "Centrera skärmen vid lägre kanten"
1137
1138 #
1139 msgid "Center screen at the upper border"
1140 msgstr "Centrera skärmen vid övre kanten"
1141
1142 #
1143 msgid "Change active delay"
1144 msgstr "Ändra aktiv fördröjning"
1145
1146 #
1147 msgid "Change bouquets in quickzap"
1148 msgstr "Byt favoritlista med snabbzap"
1149
1150 msgid "Change default recording offset?"
1151 msgstr "Ändra grund inspelnings kompensation?"
1152
1153 #
1154 msgid "Change dir."
1155 msgstr "Byt bibl."
1156
1157 #
1158 msgid "Change hostname"
1159 msgstr "Byt hostnamn"
1160
1161 msgid "Change pin code"
1162 msgstr "Ändra pin kod"
1163
1164 msgid "Change service pin"
1165 msgstr "Ändra program pin"
1166
1167 msgid "Change service pins"
1168 msgstr "Ändra program pin"
1169
1170 msgid "Change setup pin"
1171 msgstr "Ändra installations pin"
1172
1173 #
1174 msgid "Change step size"
1175 msgstr "Ändra stegstorlek"
1176
1177 #
1178 msgid "Change the hostname of your Dreambox."
1179 msgstr "Byt hostnamn på din Dreambox."
1180
1181 #
1182 msgid "Channel"
1183 msgstr "Kanal"
1184
1185 #
1186 msgid "Channel Selection"
1187 msgstr "Kanallista"
1188
1189 #
1190 msgid "Channel audio:"
1191 msgstr "Ljudkanal:"
1192
1193 #
1194 msgid "Channel not in services list"
1195 msgstr "Kanal finns ej i servicelistan"
1196
1197 #
1198 msgid "Channel:"
1199 msgstr "Kanal:"
1200
1201 #
1202 msgid "Channellist menu"
1203 msgstr "Kanallista meny"
1204
1205 #
1206 msgid "Channels"
1207 msgstr "Kanaler"
1208
1209 #
1210 msgid "Chap."
1211 msgstr "Kap."
1212
1213 #
1214 msgid "Chapter"
1215 msgstr "Kapitel"
1216
1217 #
1218 msgid "Chapter:"
1219 msgstr "Kapitel:"
1220
1221 #
1222 msgid "Check"
1223 msgstr "Kontrollera"
1224
1225 #
1226 msgid "Checking Filesystem..."
1227 msgstr "Kontrollerar filsystem..."
1228
1229 #
1230 msgid "Choose Tuner"
1231 msgstr "Välj tuner"
1232
1233 #
1234 msgid "Choose a wireless network"
1235 msgstr "Välj ett trådlöst nätverk"
1236
1237 #
1238 msgid "Choose backup files"
1239 msgstr "Välj backupfil"
1240
1241 #
1242 msgid "Choose backup location"
1243 msgstr "Välj backupdestination"
1244
1245 #
1246 msgid "Choose bouquet"
1247 msgstr "Välj favoritlista"
1248
1249 #
1250 msgid "Choose target folder"
1251 msgstr "Välj målkatalog"
1252
1253 #
1254 msgid "Choose upgrade source"
1255 msgstr "Välj uppgraderingskälla"
1256
1257 #
1258 msgid "Choose your Skin"
1259 msgstr "Välj utseende"
1260
1261 #
1262 msgid "Circular left"
1263 msgstr "Cirkulär vänster"
1264
1265 #
1266 msgid "Circular right"
1267 msgstr "Cirkulär höger"
1268
1269 #
1270 msgid "Classic"
1271 msgstr "Klassisk"
1272
1273 #
1274 msgid "Cleanup"
1275 msgstr "Rensa"
1276
1277 #
1278 msgid "Cleanup Wizard"
1279 msgstr "Upprensningsguide"
1280
1281 #
1282 msgid "Cleanup Wizard settings"
1283 msgstr "Upprensningsguide inställningar"
1284
1285 #
1286 msgid "CleanupWizard"
1287 msgstr "Upprensningsguide"
1288
1289 #
1290 msgid "Clear before scan"
1291 msgstr "Rensa före sökning"
1292
1293 #
1294 msgid "Clear history on Exit:"
1295 msgstr "Rensa historik vid Avslut:"
1296
1297 #
1298 msgid "Clear log"
1299 msgstr "Rensa logg"
1300
1301 #
1302 msgid "Close"
1303 msgstr "Stäng"
1304
1305 #
1306 msgid "Close and forget changes"
1307 msgstr "Stäng och ta bort ändringar"
1308
1309 #
1310 msgid "Close and save changes"
1311 msgstr "Stäng och spar ändringar"
1312
1313 #
1314 msgid "Close title selection"
1315 msgstr "Stäng titel val"
1316
1317 #
1318 msgid "Code rate high"
1319 msgstr "Code rate hög"
1320
1321 #
1322 msgid "Code rate low"
1323 msgstr "Code rate låg"
1324
1325 #
1326 msgid "Coderate HP"
1327 msgstr "Coderate HP"
1328
1329 #
1330 msgid "Coderate LP"
1331 msgstr "Coderate LP"
1332
1333 #
1334 msgid "Collection name"
1335 msgstr "Samlingsnamn"
1336
1337 #
1338 msgid "Collection settings"
1339 msgstr "Samlingsinställning"
1340
1341 #
1342 msgid "Color Format"
1343 msgstr "Färgformat"
1344
1345 #
1346 msgid "Comedy"
1347 msgstr "Komedi"
1348
1349 #
1350 msgid "Command execution..."
1351 msgstr "Kommando exekvering..."
1352
1353 #
1354 msgid "Command order"
1355 msgstr "Kommandoordning"
1356
1357 #
1358 msgid "Committed DiSEqC command"
1359 msgstr "Committed DiSEqC kommando"
1360
1361 #
1362 msgid "Common Interface"
1363 msgstr "Common Interface"
1364
1365 #
1366 msgid "Common Interface Assignment"
1367 msgstr "Common Interface tilldelning"
1368
1369 #
1370 msgid "CommonInterface"
1371 msgstr "CommonInterface"
1372
1373 #
1374 msgid "Communication"
1375 msgstr "Kommunikation"
1376
1377 #
1378 msgid "Compact Flash"
1379 msgstr "Compact Flash"
1380
1381 #
1382 msgid "Complete"
1383 msgstr "Komplett"
1384
1385 #
1386 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
1387 msgstr "Komplex (tillåter mixning av ljudspår och aspekt)"
1388
1389 msgid "Composition of the recording filenames"
1390 msgstr "Sammansättning av inspelningen filnamn"
1391
1392 #
1393 msgid "Configuration Mode"
1394 msgstr "Konfigurationsläge"
1395
1396 #
1397 msgid "Configuration for the Webinterface"
1398 msgstr "Konfiguration för Webgränssnitt"
1399
1400 #
1401 msgid "Configure AutoTimer behavior"
1402 msgstr "Konfigurera AutoTimers uppförande"
1403
1404 #
1405 msgid "Configure interface"
1406 msgstr "Konfigurera kort"
1407
1408 #
1409 msgid "Configure nameservers"
1410 msgstr "Konfigurera namnservers"
1411
1412 #
1413 msgid "Configure your internal LAN"
1414 msgstr "Konfigurera ditt interna LAN"
1415
1416 #
1417 msgid "Configure your network again"
1418 msgstr "Konfigurera ditt nätverk igen"
1419
1420 #
1421 msgid "Configure your wireless LAN again"
1422 msgstr "Konfigurera ditt trådlösa LAN igen"
1423
1424 #
1425 msgid "Configuring"
1426 msgstr "Konfigurering"
1427
1428 #
1429 msgid "Conflicting timer"
1430 msgstr "Timerkonflikt"
1431
1432 #
1433 msgid "Connect"
1434 msgstr "Anslut"
1435
1436 #
1437 msgid "Connect to a Wireless Network"
1438 msgstr "Anslut till ett Trådlöst nätverk"
1439
1440 #
1441 msgid "Connected to"
1442 msgstr "Ansluten till"
1443
1444 #
1445 msgid "Connected!"
1446 msgstr "Ansluten!"
1447
1448 #
1449 msgid "Constellation"
1450 msgstr "Konstellation"
1451
1452 #
1453 msgid "Content does not fit on DVD!"
1454 msgstr "Innehåll för stort för en DVD!"
1455
1456 #
1457 msgid "Continue in background"
1458 msgstr "Fortsätta i bakgrund"
1459
1460 #
1461 msgid "Continue playing"
1462 msgstr "Fortsätt spela"
1463
1464 #
1465 msgid "Contrast"
1466 msgstr "Kontrast"
1467
1468 #
1469 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
1470 msgstr "Kunde inte ansluta till Dreambox .NFI image feed Server:"
1471
1472 #
1473 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
1474 msgstr "Kunde inte ladda media! Ingen disk istoppad?"
1475
1476 #
1477 msgid "Could not open Picture in Picture"
1478 msgstr "Gick inte att öppna Bild i Bild"
1479
1480 #
1481 #, python-format
1482 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
1483 msgstr "Kunde inte spela in på grund av timerkonflikt med %s"
1484
1485 #
1486 msgid "Crashlog settings"
1487 msgstr "Crashlog inställningar"
1488
1489 #
1490 msgid "CrashlogAutoSubmit"
1491 msgstr "CrashlogAutoSubmit"
1492
1493 #
1494 msgid "CrashlogAutoSubmit settings"
1495 msgstr "CrashlogAutoSubmit inställningar"
1496
1497 #
1498 msgid "CrashlogAutoSubmit settings..."
1499 msgstr "CrashlogAutoSubmit inställningar..."
1500
1501 #
1502 msgid ""
1503 "Crashlogs found!\n"
1504 "Send them to Dream Multimedia?"
1505 msgstr ""
1506 "Crashlog hittad!\n"
1507 "Skicka till Dream Multimedia?"
1508
1509 #
1510 msgid "Create DVD-ISO"
1511 msgstr "Skapa DVD-ISO"
1512
1513 msgid "Create a new AutoTimer."
1514 msgstr "Skapa en ny AutoTimer."
1515
1516 #
1517 msgid "Create a new timer using the classic editor"
1518 msgstr "Skapa en ny timer med hjälp av vanlig editor"
1519
1520 msgid "Create a new timer using the wizard"
1521 msgstr "Skapa en ny timer med hjälp av guide"
1522
1523 #
1524 msgid "Create movie folder failed"
1525 msgstr "Det gick inte att skapa en filmkatalog"
1526
1527 #
1528 #, python-format
1529 msgid "Creating directory %s failed."
1530 msgstr "Skapande av katalogen %s misslyckades."
1531
1532 #
1533 msgid "Creating partition failed"
1534 msgstr "Det gick inte att skapa en partition"
1535
1536 #
1537 msgid "Croatian"
1538 msgstr "Kroatiska"
1539
1540 #
1541 msgid "Current Transponder"
1542 msgstr "Nuvarande transponder"
1543
1544 #
1545 msgid "Current settings:"
1546 msgstr "Nuvarande inställningar:"
1547
1548 #
1549 msgid "Current value: "
1550 msgstr "Nuvarande värde: "
1551
1552 #
1553 msgid "Current version:"
1554 msgstr "Nuvarande version:"
1555
1556 #
1557 #, python-format
1558 msgid "Custom (%s)"
1559 msgstr "Egen (%s)"
1560
1561 #
1562 msgid "Custom location"
1563 msgstr "Egen placering"
1564
1565 #
1566 msgid "Custom offset"
1567 msgstr "Egen kompensation"
1568
1569 #
1570 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
1571 msgstr "Valfri hopptid för '1'/'3'-knapparna"
1572
1573 #
1574 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
1575 msgstr "Valfri hopptid för '4'/'6'-knapparna"
1576
1577 #
1578 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
1579 msgstr "Valfri hopptid för '7'/'9'-knapparna"
1580
1581 #
1582 msgid "Customize"
1583 msgstr "Anpassningar"
1584
1585 #
1586 msgid "Cut"
1587 msgstr "Klipp"
1588
1589 #
1590 msgid "Cutlist editor..."
1591 msgstr "Klipplist editor..."
1592
1593 #
1594 msgid "Czech"
1595 msgstr "Tjeckiska"
1596
1597 #
1598 msgid "Czech Republic"
1599 msgstr "Tjeckien"
1600
1601 #
1602 msgid "D"
1603 msgstr "D"
1604
1605 #
1606 msgid "DHCP"
1607 msgstr "DHCP"
1608
1609 #
1610 msgid "DUAL LAYER DVD"
1611 msgstr "DUAL LAYER DVD"
1612
1613 #
1614 msgid "DVB-S"
1615 msgstr "DVB-S"
1616
1617 #
1618 msgid "DVB-S2"
1619 msgstr "DVB-S2"
1620
1621 #
1622 msgid "DVD File Browser"
1623 msgstr "DVD Filutforskare"
1624
1625 #
1626 msgid "DVD Player"
1627 msgstr "DVD Spelare"
1628
1629 #
1630 msgid "DVD Titlelist"
1631 msgstr "DVD Titellista\""
1632
1633 #
1634 msgid "DVD media toolbox"
1635 msgstr "DVD media verktyg"
1636
1637 #
1638 msgid "Danish"
1639 msgstr "Danska"
1640
1641 #
1642 msgid "Date"
1643 msgstr "Datum"
1644
1645 #
1646 msgid "Decide if you want to enable or disable the Cleanup Wizard."
1647 msgstr "Betsäm om du vill aktivera eller avaktivera Upprensningsguide."
1648
1649 #
1650 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
1651 msgstr "Bestäm vad som ska ske när en crashlog är hittad."
1652
1653 #
1654 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
1655 msgstr "Bestäm vad som ska ske efter en crashlog är skickad."
1656
1657 #
1658 msgid "Decrease delay"
1659 msgstr "Minska fördröjning"
1660
1661 #, python-format
1662 msgid "Decrease delay by %i ms (can be set)"
1663 msgstr "Minska fördröjning med %i ms (kan ställas in)"
1664
1665 #
1666 msgid "Deep Standby"
1667 msgstr "Stäng av"
1668
1669 #
1670 msgid "Default"
1671 msgstr "Grund"
1672
1673 #
1674 msgid "Default Settings"
1675 msgstr "Grundinställningar"
1676
1677 #
1678 msgid "Default movie location"
1679 msgstr "Grund filmplats"
1680
1681 #
1682 msgid "Default services lists"
1683 msgstr "Grundservicelista"
1684
1685 #
1686 msgid "Defaults"
1687 msgstr "Grund"
1688
1689 #
1690 msgid "Delay"
1691 msgstr "Fördröjning"
1692
1693 #
1694 msgid "Delete"
1695 msgstr "Ta bort"
1696
1697 #
1698 msgid "Delete crashlogs"
1699 msgstr "Ta bort crashlogs"
1700
1701 #
1702 msgid "Delete entry"
1703 msgstr "Ta bort post"
1704
1705 #
1706 msgid "Delete failed!"
1707 msgstr "Borttagning misslyckades!"
1708
1709 #
1710 msgid "Delete mount"
1711 msgstr "Ta bort montering"
1712
1713 #
1714 #, python-format
1715 msgid ""
1716 "Delete no more configured satellite\n"
1717 "%s?"
1718 msgstr ""
1719 "Ta bort ej konfigurerade satellite\n"
1720 "%s?"
1721
1722 #
1723 msgid "Descending"
1724 msgstr "Fallande"
1725
1726 #
1727 msgid "Description"
1728 msgstr "Beskrivning"
1729
1730 #
1731 msgid "Deselect"
1732 msgstr "Avmarkera"
1733
1734 #
1735 msgid "Destination directory"
1736 msgstr "Målbibliotek"
1737
1738 #
1739 msgid "Details for extension: "
1740 msgstr "Detaljer för utökning: "
1741
1742 msgid "Detected HDD:"
1743 msgstr "Hittad hårddisk:"
1744
1745 #
1746 msgid "Detected NIMs:"
1747 msgstr "Hittade tuners:"
1748
1749 #
1750 msgid "DiSEqC"
1751 msgstr "DiSEqC"
1752
1753 #
1754 msgid "DiSEqC A/B"
1755 msgstr "DiSEqC A/B"
1756
1757 #
1758 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
1759 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
1760
1761 #
1762 msgid "DiSEqC mode"
1763 msgstr "DiSEqC läge"
1764
1765 #
1766 msgid "DiSEqC repeats"
1767 msgstr "DiSEqC repetetioner"
1768
1769 #
1770 msgid "DiSEqC-Tester settings"
1771 msgstr "DiSEqC-Tester inställningar"
1772
1773 #
1774 msgid "Dialing:"
1775 msgstr "Ringer upp:"
1776
1777 #
1778 msgid "Digital contour removal"
1779 msgstr "Digital contour borttagning"
1780
1781 #
1782 msgid "Dir:"
1783 msgstr "Dir:"
1784
1785 #
1786 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
1787 msgstr "Direkt playback av länkade titlar utan meny"
1788
1789 #
1790 #, python-format
1791 msgid "Directory %s nonexistent."
1792 msgstr "Bibliotek %s finns ej."
1793
1794 #
1795 msgid "Directory browser"
1796 msgstr "Biblioteksbläddrare"
1797
1798 #
1799 msgid "Disable"
1800 msgstr "Avaktivera"
1801
1802 #
1803 msgid "Disable Picture in Picture"
1804 msgstr "Avaktivera Bild i Bild"
1805
1806 #
1807 msgid "Disable Subtitles"
1808 msgstr "Avaktivera textning"
1809
1810 #
1811 msgid "Disable crashlog reporting"
1812 msgstr "Avaktivera crashlog rapportering"
1813
1814 #
1815 msgid "Disable timer"
1816 msgstr "Avaktivera timer"
1817
1818 #
1819 msgid "Disabled"
1820 msgstr "Avaktivera"
1821
1822 #
1823 msgid "Discard changes and close plugin"
1824 msgstr "Förkasta ändringar och stäng pluginet"
1825
1826 #
1827 msgid "Discard changes and close screen"
1828 msgstr "Förkasta ändringar och stäng skärmen"
1829
1830 #
1831 msgid "Disconnect"
1832 msgstr "Bryt anslutning"
1833
1834 #
1835 msgid "Dish"
1836 msgstr "Parabol"
1837
1838 #
1839 msgid "Display 16:9 content as"
1840 msgstr "Visa 16:9 sändning som"
1841
1842 #
1843 msgid "Display 4:3 content as"
1844 msgstr "Visa 4:3 sändning som"
1845
1846 #
1847 msgid "Display >16:9 content as"
1848 msgstr "Visa >16:9 innehåll som"
1849
1850 #
1851 msgid "Display Setup"
1852 msgstr "Display installation"
1853
1854 #
1855 msgid "Display and Userinterface"
1856 msgstr "Display och Användargränssnitt"
1857
1858 #
1859 msgid "Display search results by:"
1860 msgstr "Visa sökresultat sortterat på:"
1861
1862 #, python-format
1863 msgid ""
1864 "Do you really want to REMOVE\n"
1865 "the plugin \"%s\"?"
1866 msgstr ""
1867 "Vill du verkligen ta BORT\n"
1868 "pluginet \"%s\"?"
1869
1870 #
1871 msgid ""
1872 "Do you really want to check the filesystem?\n"
1873 "This could take lots of time!"
1874 msgstr ""
1875 "Vill du verkligen kontrollera filsystemet?\n"
1876 "Detta kan ta lång tid!"
1877
1878 #
1879 #, python-format
1880 msgid "Do you really want to delete %s?"
1881 msgstr "Vill du verkligen ta bort %s?"
1882
1883 #
1884 #, python-format
1885 msgid ""
1886 "Do you really want to download\n"
1887 "the plugin \"%s\"?"
1888 msgstr ""
1889 "Vill du verkligen ladda ner\n"
1890 "pluginet \"%s\"?"
1891
1892 #
1893 msgid "Do you really want to exit?"
1894 msgstr "Vill du verkligen avsluta?"
1895
1896 #
1897 msgid ""
1898 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
1899 "All data on the disk will be lost!"
1900 msgstr ""
1901 "Vill du verkligen initiera hårddisken?\n"
1902 "All data på hårddisken kommer försvinna!"
1903
1904 #
1905 #, python-format
1906 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
1907 msgstr "Vill du verkligen ta bort bibliotek %s från disken?"
1908
1909 #
1910 #, python-format
1911 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
1912 msgstr "Vill du verkligen ta bort dina bokmärken från %s?"
1913
1914 #
1915 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
1916 msgstr "Vill du bränna denna samlig till ett DVD media?"
1917
1918 #
1919 msgid "Do you want to do a service scan?"
1920 msgstr "Vill du söka efter kanaler?"
1921
1922 #
1923 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
1924 msgstr "Vill du göra en ny manuell sökning?"
1925
1926 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
1927 msgstr "Vill du aktivera föräldrakontroll på din dreambox?"
1928
1929 #
1930 msgid "Do you want to enter a username and password for this host?\n"
1931 msgstr "Vill du ange ett användarnamn och lösenord för den här hosten?\n"
1932
1933 #
1934 msgid "Do you want to install default sat lists?"
1935 msgstr "Vill du installera grundsatellitlista?"
1936
1937 #
1938 msgid "Do you want to install the package:\n"
1939 msgstr "Vill du installera paketet:\n"
1940
1941 #
1942 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
1943 msgstr "Vill du spela upp DVD i spelaren?"
1944
1945 #
1946 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
1947 msgstr "Vill du förhandsvisa denna DVD innan bränning?"
1948
1949 #
1950 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
1951 msgstr "Vill du starta om din Dreambox?"
1952
1953 #
1954 msgid "Do you want to remove the package:\n"
1955 msgstr "Vill du avinstallera paketet:\n"
1956
1957 #
1958 msgid "Do you want to restore your settings?"
1959 msgstr "Vill du återställa dina inställningar?"
1960
1961 #
1962 msgid "Do you want to resume this playback?"
1963 msgstr "Vill du återuppta uppspelningen?"
1964
1965 #
1966 msgid "Do you want to see more entries?"
1967 msgstr "Vill du se flera bidrag?"
1968
1969 #
1970 msgid ""
1971 "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you "
1972 "if needed?"
1973 msgstr ""
1974 "Vill du skicka med din epost och namn så vi kan kontakta dig om så behövs?"
1975
1976 #
1977 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
1978 msgstr "Vill du uppdatera din Dreambox?"
1979
1980 #
1981 msgid ""
1982 "Do you want to update your Dreambox?\n"
1983 "After pressing OK, please wait!"
1984 msgstr ""
1985 "Vill du uppdatera din Dreambox?\n"
1986 "Tryck OK och vänligen vänta!"
1987
1988 #
1989 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
1990 msgstr "Vill du uppgradera paketet:\n"
1991
1992 #
1993 msgid "Do you want to view a tutorial?"
1994 msgstr "Vill du se en guide?"
1995
1996 #
1997 msgid "Don't ask, just send"
1998 msgstr "Fråga inte, skicka alltid"
1999
2000 #
2001 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
2002 msgstr "Avsluta inte pågående händelse men avaktivera följande"
2003
2004 #
2005 #, python-format
2006 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
2007 msgstr "Klar - Installerat eller uppgraderat %d paket"
2008
2009 #
2010 #, python-format
2011 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
2012 msgstr ""
2013 "Klar - installerat, uppgraderat eller avinstallerat %d paket med %d fel"
2014
2015 #
2016 msgid "Download"
2017 msgstr "Nedladdning"
2018
2019 #
2020 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
2021 msgstr "Ladda ner .NFI filer för USB-Flasher"
2022
2023 #
2024 msgid "Download Plugins"
2025 msgstr "Ladda ner Plugins"
2026
2027 #
2028 msgid "Download Video"
2029 msgstr "Ladda ner Video"
2030
2031 #
2032 msgid "Download location"
2033 msgstr "Nedladdningsplats"
2034
2035 #
2036 msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
2037 msgstr "Ladda ner USB flash boot image misslyckades:"
2038
2039 #
2040 msgid "Downloadable new plugins"
2041 msgstr "Nerladdningsbara nya plugins"
2042
2043 #
2044 msgid "Downloadable plugins"
2045 msgstr "Nerladdningsbara plugins"
2046
2047 #
2048 msgid "Downloading"
2049 msgstr "Laddar ner"
2050
2051 #
2052 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
2053 msgstr "Hämtar plugin information. Var vänlig vänta..."
2054
2055 #
2056 msgid "Downloading screenshots. Please wait..."
2057 msgstr "Laddar ner förhandsvisningsbilder. Vänligen vänta..."
2058
2059 #
2060 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
2061 msgstr "Dreambox formaterad data DVD (HDTV kompatibel)"
2062
2063 #
2064 msgid "Dreambox software because updates are available."
2065 msgstr "Dreambox mjukvara på grund av uppdateringar är tillgängliga."
2066
2067 #
2068 msgid "Duration: "
2069 msgstr "Längd: "
2070
2071 #
2072 msgid "Dutch"
2073 msgstr "Holländska"
2074
2075 #
2076 msgid "Dynamic contrast"
2077 msgstr "Dynamisk kontrast"
2078
2079 #
2080 msgid "E"
2081 msgstr "Ö"
2082
2083 #
2084 msgid "EPG Selection"
2085 msgstr "EPG val"
2086
2087 #
2088 msgid "EPG encoding"
2089 msgstr "EPG kodning"
2090
2091 #, python-format
2092 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
2093 msgstr "FEL - misslyckades söka (%s)!"
2094
2095 #
2096 msgid "East"
2097 msgstr "Öst"
2098
2099 #
2100 msgid "Edit"
2101 msgstr "Ändra"
2102
2103 #
2104 msgid "Edit AutoTimer"
2105 msgstr "Ändra AutoTimer"
2106
2107 #
2108 msgid "Edit AutoTimer filters"
2109 msgstr "Ändra AutoTimer filter"
2110
2111 msgid "Edit AutoTimer services"
2112 msgstr "Ändra AutoTimer kanaler"
2113
2114 #
2115 msgid "Edit DNS"
2116 msgstr "Ändra DNS"
2117
2118 #
2119 msgid "Edit Timers and scan for new Events"
2120 msgstr "Ändra Timers och sök efter nya händelser"
2121
2122 #
2123 msgid "Edit Title"
2124 msgstr "Ändra titel"
2125
2126 #
2127 msgid "Edit bouquets list"
2128 msgstr "Ändra favoritlistor"
2129
2130 #
2131 msgid "Edit chapters of current title"
2132 msgstr "Ändra kapitel i nuvarande titel"
2133
2134 #
2135 msgid "Edit new timer defaults"
2136 msgstr "Ändra nya timers grundinställningar"
2137
2138 #
2139 msgid "Edit selected AutoTimer"
2140 msgstr "Ändra valda AutoTimer"
2141
2142 #
2143 msgid "Edit services list"
2144 msgstr "Ändra kanallista"
2145
2146 #
2147 msgid "Edit settings"
2148 msgstr "Ändra inställningar"
2149
2150 #
2151 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
2152 msgstr "Ändra Namnserver konfiguration för din Dreambox.\n"
2153
2154 #
2155 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
2156 msgstr "Ändra nätverks konfiguration för din Dreambox.\n"
2157
2158 #
2159 msgid "Edit title"
2160 msgstr "Ändra titel"
2161
2162 msgid "Edit upgrade source url."
2163 msgstr "Ändra url till uppgraderingskälla."
2164
2165 #
2166 msgid "Editing"
2167 msgstr "Redigering"
2168
2169 #
2170 msgid "Editor for new AutoTimers"
2171 msgstr "Ändring för nya AutoTimers"
2172
2173 #
2174 msgid "Education"
2175 msgstr "Utbildning"
2176
2177 #
2178 msgid "Electronic Program Guide"
2179 msgstr "Elektronisk Program Guide"
2180
2181 #
2182 msgid "Enable"
2183 msgstr "Aktivera"
2184
2185 #
2186 msgid "Enable /media"
2187 msgstr "Aktivera /media"
2188
2189 #
2190 msgid "Enable 5V for active antenna"
2191 msgstr "Aktivera 5V för aktiv antenn"
2192
2193 #
2194 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
2195 msgstr "Aktivera Upprensningsguide?"
2196
2197 #
2198 msgid "Enable Filtering"
2199 msgstr "Aktivera Filtrering"
2200
2201 #
2202 msgid "Enable HTTP Access"
2203 msgstr "Aktivera HTTP tillgång"
2204
2205 #
2206 msgid "Enable HTTP Authentication"
2207 msgstr "Aktivera HTTP autentisering"
2208
2209 #
2210 msgid "Enable HTTPS Access"
2211 msgstr "Aktivera HTTPS tillgång"
2212
2213 #
2214 msgid "Enable HTTPS Authentication"
2215 msgstr "Aktivera HTTPS autentisering"
2216
2217 #
2218 msgid "Enable Service Restriction"
2219 msgstr "Aktivera kanalrestriktioner"
2220
2221 #
2222 msgid "Enable Streaming Authentication"
2223 msgstr "Aktivera Streaming autentisering"
2224
2225 #
2226 msgid "Enable multiple bouquets"
2227 msgstr "Aktivera flera favoritlistor"
2228
2229 #
2230 msgid "Enable parental control"
2231 msgstr "Aktivera föräldrakontroll"
2232
2233 #
2234 msgid ""
2235 "Enable this to be able to access the AutoTimer Overview from within the "
2236 "extension menu."
2237 msgstr ""
2238 "Aktivera detta val för att kunna få AutoTimer överblick direkt från "
2239 "utökningsmenyn."
2240
2241 #
2242 msgid "Enable timer"
2243 msgstr "Aktivera timer"
2244
2245 #
2246 msgid "Enabled"
2247 msgstr "Aktiverad"
2248
2249 #
2250 msgid ""
2251 "Encoding the channel uses for it's EPG data. You only need to change this if "
2252 "you're searching for special characters like the german umlauts."
2253 msgstr ""
2254 "Teckentabellen som den här kanalen avänder för EPG data. Du behöver bara "
2255 "ändra detta om du söker efter speciella tecken exempelvis åäö."
2256
2257 #
2258 msgid "Encrypted: "
2259 msgstr "Krypterad: "
2260
2261 #
2262 msgid "Encryption"
2263 msgstr "Kryptering"
2264
2265 #
2266 msgid "Encryption Key"
2267 msgstr "Krypteringsnyckel"
2268
2269 #
2270 msgid "Encryption Keytype"
2271 msgstr "Krypterings Nyckelvariant"
2272
2273 #
2274 msgid "Encryption Type"
2275 msgstr "Krypteringstyp"
2276
2277 #
2278 msgid "Encryption:"
2279 msgstr "Kryptering:"
2280
2281 msgid "End of \"after event\" timespan"
2282 msgstr "Slut för \"efter händelse\" tidsintervall"
2283
2284 msgid "End of timespan"
2285 msgstr "Slut för tidsintervall"
2286
2287 #
2288 msgid "End time"
2289 msgstr "Sluttid"
2290
2291 #
2292 msgid "EndTime"
2293 msgstr "Sluttid"
2294
2295 #
2296 msgid "English"
2297 msgstr "Engelska"
2298
2299 #
2300 msgid ""
2301 "Enigma2 Skinselector\n"
2302 "\n"
2303 "If you experience any problems please contact\n"
2304 "stephan@reichholf.net\n"
2305 "\n"
2306 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2307 msgstr ""
2308 "Enigma2 Utseendeväljare\n"
2309 "\n"
2310 "Om du upplever några problem vänligen kontakta\n"
2311 "stephan@reichholf.net\n"
2312 "\n"
2313 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2314
2315 #
2316 msgid "Enter Fast Forward at speed"
2317 msgstr "Ange hastighet för snabbspolning framåt"
2318
2319 #
2320 msgid "Enter IP to scan..."
2321 msgstr "Ange IP för sökning..."
2322
2323 #
2324 msgid "Enter Rewind at speed"
2325 msgstr "Ange hastighet för snabbspolning bakåt"
2326
2327 #
2328 msgid "Enter main menu..."
2329 msgstr "Gå till huvudmeny..."
2330
2331 #
2332 msgid "Enter new hostname for your Dreambox"
2333 msgstr "Ange nytt hostnamn för din Dreambox"
2334
2335 #
2336 msgid "Enter options:"
2337 msgstr "Ange optioner:"
2338
2339 #
2340 msgid "Enter password:"
2341 msgstr "Ange lösenord:"
2342
2343 #
2344 msgid "Enter pin code"
2345 msgstr "Ange pin kod"
2346
2347 #
2348 msgid "Enter share directory:"
2349 msgstr "Ange delat bibliotek:"
2350
2351 #
2352 msgid "Enter share name:"
2353 msgstr "Ange delningsnamn:"
2354
2355 msgid "Enter the service pin"
2356 msgstr "Ange kanal pin"
2357
2358 #
2359 msgid "Enter user and password for host: "
2360 msgstr "Ange användare och lösenord för host: "
2361
2362 #
2363 msgid "Enter username:"
2364 msgstr "Ange användarnamn:"
2365
2366 #
2367 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
2368 msgstr "Ange din epost om du vill bli kontaktad av oss om det behövs."
2369
2370 #
2371 msgid "Enter your search term(s)"
2372 msgstr "Ange dina sökterm(er)"
2373
2374 #
2375 msgid "Entertainment"
2376 msgstr "Underhållning"
2377
2378 #
2379 msgid "Error"
2380 msgstr "Fel"
2381
2382 #
2383 msgid "Error executing plugin"
2384 msgstr "Fel vid körning av plugin"
2385
2386 #
2387 #, python-format
2388 msgid ""
2389 "Error: %s\n"
2390 "Retry?"
2391 msgstr ""
2392 "Fel: %s\n"
2393 "Försöka igen?"
2394
2395 #
2396 msgid "Estonian"
2397 msgstr "Estniska"
2398
2399 #
2400 msgid "Eventview"
2401 msgstr "Programöversikt"
2402
2403 msgid "Everything is fine"
2404 msgstr "Allt är bra"
2405
2406 #
2407 msgid "Exact match"
2408 msgstr "Exakt match"
2409
2410 msgid "Exceeds dual layer medium!"
2411 msgstr "Överskrider dual layer media!"
2412
2413 #
2414 msgid "Exclude"
2415 msgstr "Exkludera"
2416
2417 msgid "Execute \"after event\" during timespan"
2418 msgstr "Utför \"efter händelse\" under tidsintervall"
2419
2420 msgid "Execution Progress:"
2421 msgstr "Exekvering pågår:"
2422
2423 msgid "Execution finished!!"
2424 msgstr "Exekvering färdig!!!"
2425
2426 #
2427 msgid "Exif"
2428 msgstr "Exif"
2429
2430 #
2431 msgid "Exit"
2432 msgstr "Avsluta"
2433
2434 #
2435 msgid "Exit editor"
2436 msgstr "Avsluta editor"
2437
2438 #
2439 msgid "Exit network wizard"
2440 msgstr "Avsluta nätverksguiden"
2441
2442 #
2443 msgid "Exit the cleanup wizard"
2444 msgstr "Avsluta upprensningsguiden"
2445
2446 #
2447 msgid "Exit the wizard"
2448 msgstr "Avsluta guiden"
2449
2450 #
2451 msgid "Exit wizard"
2452 msgstr "Avsluta guide"
2453
2454 #
2455 msgid "Expert"
2456 msgstr "Expert"
2457
2458 #
2459 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
2460 msgstr "Utökad Nätverksinstallationsplugin..."
2461
2462 #
2463 msgid "Extended Setup..."
2464 msgstr "Utökad installation..."
2465
2466 #
2467 msgid "Extended Software"
2468 msgstr "Utökad Mjukvaru"
2469
2470 #
2471 msgid "Extended Software Plugin"
2472 msgstr "Utökad Mjukvaru Plugin"
2473
2474 #
2475 msgid "Extensions"
2476 msgstr "Utökningar"
2477
2478 #
2479 msgid "Extensions management"
2480 msgstr "Utökningshanterare"
2481
2482 #
2483 msgid "FEC"
2484 msgstr "FEC"
2485
2486 #
2487 msgid "Factory reset"
2488 msgstr "Fabriksåterställning"
2489
2490 #
2491 msgid "Failed"
2492 msgstr "Misslyckades"
2493
2494 #
2495 #, python-format
2496 msgid "Fan %d"
2497 msgstr "Fläkt %d"
2498
2499 #
2500 #, python-format
2501 msgid "Fan %d PWM"
2502 msgstr "Fläkt %d PWM"
2503
2504 #
2505 #, python-format
2506 msgid "Fan %d Voltage"
2507 msgstr "Fläkt %d Volt"
2508
2509 #
2510 msgid "Fast"
2511 msgstr "Snabb"
2512
2513 #
2514 msgid "Fast DiSEqC"
2515 msgstr "Snabb DiSEqC"
2516
2517 #
2518 msgid "Fast Forward speeds"
2519 msgstr "Hastigheter för snabbspolning framåt"
2520
2521 #
2522 msgid "Fast epoch"
2523 msgstr "Snabb epoch"
2524
2525 #
2526 msgid "Favourites"
2527 msgstr "Favoriter"
2528
2529 #
2530 msgid "Fetching feed entries"
2531 msgstr "Hämtar feed poster"
2532
2533 #
2534 msgid "Fetching search entries"
2535 msgstr "Hämtar sökning poster"
2536
2537 #
2538 msgid "Filesystem Check"
2539 msgstr "Filsystemskontroll"
2540
2541 #
2542 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
2543 msgstr "Filsystemet innehåller fel som ej kan åtgärdas"
2544
2545 #
2546 msgid "Film & Animation"
2547 msgstr "Film & Animerat"
2548
2549 #
2550 msgid "Filter"
2551 msgstr "Filter"
2552
2553 msgid ""
2554 "Filters are another powerful tool when matching events. An AutoTimer can be "
2555 "restricted to certain Weekdays or only match an event with a text inside eg "
2556 "it's Description.\n"
2557 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
2558 msgstr ""
2559 "Filter är en kraftfull metod när matchade händelser söks. En AutoTimer kan "
2560 "begränsas till en viss veckodag eller matchade text i en häändelse "
2561 "exempelvis Beskrivning.\n"
2562 "Tryck Blå för att lägga till begränsning och Gul för att ta bort vald "
2563 "begränsning."
2564
2565 msgid "Finetune"
2566 msgstr "Fininställning"
2567
2568 #
2569 msgid "Finished"
2570 msgstr "Klart"
2571
2572 #
2573 msgid "Finished configuring your network"
2574 msgstr "Klar med konfigureringen av ditt nätverk"
2575
2576 #
2577 msgid "Finished restarting your network"
2578 msgstr "Klar med omstarten av ditt nätverk"
2579
2580 #
2581 msgid "Finnish"
2582 msgstr "Finska"
2583
2584 #
2585 msgid ""
2586 "First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
2587 msgstr "Först måste vi ladda ner senaste bootmiljön för USB flasher."
2588
2589 #
2590 msgid "Flash"
2591 msgstr "Flash"
2592
2593 #
2594 msgid "Flashing failed"
2595 msgstr "Flashning misslyckades"
2596
2597 #
2598 msgid "Following tasks will be done after you press OK!"
2599 msgstr "Följande saker kommer utföras efter du tryckt på OK!"
2600
2601 #
2602 msgid "Format"
2603 msgstr "Format"
2604
2605 #
2606 #, python-format
2607 msgid ""
2608 "Found a total of %d matching Events.\n"
2609 "%d Timer were added and %d modified."
2610 msgstr ""
2611 "Hittade totalt %d händelser som matchade.\n"
2612 "%d Timer har lagts till och %d ändrade."
2613
2614 #
2615 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
2616 msgstr "Bildupprepning vid hackig spolning"
2617
2618 #
2619 msgid "Frame size in full view"
2620 msgstr "Ramstorlek i fullskärm"
2621
2622 #
2623 msgid "France"
2624 msgstr "Frankrike"
2625
2626 #
2627 msgid "French"
2628 msgstr "Franska"
2629
2630 #
2631 msgid "Frequency"
2632 msgstr "Frekvens"
2633
2634 #
2635 msgid "Frequency bands"
2636 msgstr "Frekvensband"
2637
2638 #
2639 msgid "Frequency scan step size(khz)"
2640 msgstr "Frekvenssökningssteg (khz)"
2641
2642 #
2643 msgid "Frequency steps"
2644 msgstr "Frekvenssteg"
2645
2646 #
2647 msgid "Fri"
2648 msgstr "Fre"
2649
2650 #
2651 msgid "Friday"
2652 msgstr "Fredag"
2653
2654 #
2655 msgid "Frisian"
2656 msgstr "Frisiska"
2657
2658 #
2659 #, python-format
2660 msgid "Frontprocessor version: %d"
2661 msgstr "Frontprocessor version: %d"
2662
2663 #
2664 msgid "Fsck failed"
2665 msgstr "Fsck misslyckades"
2666
2667 #
2668 msgid ""
2669 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
2670 "Do you want to Restart the GUI now?"
2671 msgstr ""
2672 "GUI måste startas om för nytt utseende\n"
2673 "Vill du starta om GUI nu?"
2674
2675 #
2676 msgid "Gaming"
2677 msgstr "Spel"
2678
2679 #
2680 msgid "Gateway"
2681 msgstr "Gateway"
2682
2683 #
2684 msgid "General AC3 Delay"
2685 msgstr "Generisk AC3 fördröjning"
2686
2687 #
2688 msgid "General AC3 delay (ms)"
2689 msgstr "Generell AC3 fördröjning (ms)"
2690
2691 #
2692 msgid "General PCM Delay"
2693 msgstr "Generisk PCM fördröjning"
2694
2695 #
2696 msgid "General PCM delay (ms)"
2697 msgstr "Generell PCM fördröjning (ms)"
2698
2699 #
2700 msgid "Genre"
2701 msgstr "Genre"
2702
2703 #
2704 msgid "Genuine Dreambox"
2705 msgstr "Äkta Dreambox"
2706
2707 msgid "Genuine Dreambox validation failed!"
2708 msgstr "Äkta Dreambox validering misslyckades!"
2709
2710 #
2711 msgid "German"
2712 msgstr "Tyska"
2713
2714 #
2715 msgid "Germany"
2716 msgstr "Tyskland"
2717
2718 #
2719 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
2720 msgstr "Hämtar plugin information. Var vänlig vänta..."
2721
2722 #
2723 msgid "Global delay"
2724 msgstr "Global fördröjning"
2725
2726 #
2727 msgid "Goto 0"
2728 msgstr "Gå till 0"
2729
2730 #
2731 msgid "Goto position"
2732 msgstr "Gå till position"
2733
2734 #
2735 msgid "Graphical Multi EPG"
2736 msgstr "Grafisk Multi EPG"
2737
2738 #
2739 msgid "Great Britain"
2740 msgstr "Storbritannien"
2741
2742 #
2743 msgid "Greek"
2744 msgstr "Grekiska"
2745
2746 #
2747 msgid "Green boost"
2748 msgstr "Grön förstärkning"
2749
2750 #
2751 msgid "Guard Interval"
2752 msgstr "Guard intervall"
2753
2754 #
2755 msgid "Guard interval mode"
2756 msgstr "Guard intervalläge"
2757
2758 #
2759 msgid "Guess existing timer based on begin/end"
2760 msgstr "Gissa exiisterande timer baserat på start/slut"
2761
2762 #
2763 msgid "HD videos"
2764 msgstr "HD video"
2765
2766 #
2767 msgid "HTTP Port"
2768 msgstr "HTTP Port"
2769
2770 #
2771 msgid "HTTPS Port"
2772 msgstr "HTTPS Port"
2773
2774 #
2775 msgid "Harddisk"
2776 msgstr "Hårddisk"
2777
2778 #
2779 msgid "Harddisk setup"
2780 msgstr "Hårddisk installation"
2781
2782 #
2783 msgid "Harddisk standby after"
2784 msgstr "Viloläge för hårddisk efter"
2785
2786 #
2787 msgid "Help"
2788 msgstr "Hjälp"
2789
2790 #
2791 msgid "Hidden network SSID"
2792 msgstr "Dold nätverks SSID"
2793
2794 #
2795 msgid "Hidden networkname"
2796 msgstr "Dolt nätverksnamn"
2797
2798 #
2799 msgid "Hierarchy Information"
2800 msgstr "Hierarkisk information "
2801
2802 #
2803 msgid "Hierarchy mode"
2804 msgstr "Hierarkiskt läge"
2805
2806 #
2807 msgid "High bitrate support"
2808 msgstr "Hög bitrate stöd"
2809
2810 #
2811 msgid "History"
2812 msgstr "Historia"
2813
2814 #
2815 msgid "Holland"
2816 msgstr "Holland"
2817
2818 #
2819 msgid "Hong Kong"
2820 msgstr "Hong Kong"
2821
2822 msgid "Horizontal"
2823 msgstr "Horisontal"
2824
2825 #
2826 msgid "How many minutes do you want to record?"
2827 msgstr "Hur många minuter vill du spela in?"
2828
2829 #
2830 msgid "How to handle found crashlogs?"
2831 msgstr "Hur hantera hittade crashlog?"
2832
2833 #
2834 msgid "Howto & Style"
2835 msgstr "Howto & Design"
2836
2837 #
2838 msgid "Hue"
2839 msgstr "Färgton"
2840
2841 #
2842 msgid "Hungarian"
2843 msgstr "Ungerska"
2844
2845 #
2846 msgid "IP Address"
2847 msgstr "IP adress"
2848
2849 #
2850 msgid "IP:"
2851 msgstr "IP:"
2852
2853 #
2854 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
2855 msgstr "ISO fil är för stor för använt filsystem!"
2856
2857 #
2858 msgid "ISO path"
2859 msgstr "ISO sökväg"
2860
2861 #
2862 msgid "Icelandic"
2863 msgstr "Isländska"
2864
2865 #, python-format
2866 msgid ""
2867 "If this is enabled an existing timer will also be considered recording an "
2868 "event if it records at least 80% of the it."
2869 msgstr ""
2870 "Om detta är aktiverat kommer existerande timer också behandlas som en "
2871 "inspelning om inspelningen är 80% av händelsen."
2872
2873 #
2874 msgid ""
2875 "If you see this, something is wrong with\n"
2876 "your scart connection. Press OK to return."
2877 msgstr ""
2878 "Om du ser detta, något är fel med\n"
2879 "din scartkontakt. Tryck OK för återgå."
2880
2881 #
2882 msgid ""
2883 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
2884 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
2885 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
2886 "possible.\n"
2887 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
2888 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
2889 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
2890 "step.\n"
2891 "If you are happy with the result, press OK."
2892 msgstr ""
2893 "Om din TV har ljusstyrke- eller kontrastförbättrare rekommenderas du att "
2894 "stänga av den. Om det finns något som heter \"dynamic\" rekommenderas du att "
2895 "använda standard. Justera ljusstyrkan till en inställning som du tycker är "
2896 "bra. Använd så lite kontrast som möjligt.\n"
2897 "Sätt ljusstyrkan till så låg som möjligt, men säkerställ att de två lägsta "
2898 "nivåerna av grå är urskiljningsbara.\n"
2899 "Ta inte hänsyn till de ljusa nivåerna nu. De kommer justeras i nästa steg.\n"
2900 "När du är nöjd med resultatet, tryck OK."
2901
2902 #
2903 msgid "Image flash utility"
2904 msgstr "Image flash redskap"
2905
2906 #
2907 msgid "Import AutoTimer"
2908 msgstr "Importera AutoTimer"
2909
2910 #
2911 msgid "Import existing Timer"
2912 msgstr "Importera befintliga Timer"
2913
2914 #
2915 msgid "Import from EPG"
2916 msgstr "Importera från EPG"
2917
2918 #
2919 msgid "In Progress"
2920 msgstr "I utförande"
2921
2922 #
2923 msgid ""
2924 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
2925 msgstr "För att göra en timerinspelning, växlades TV till inspelande kanal!\n"
2926
2927 #
2928 msgid "Include"
2929 msgstr "Inkludera"
2930
2931 #
2932 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
2933 msgstr "Inkludera din epost och namn (valfritt) i epost?"
2934
2935 #
2936 msgid "Increase delay"
2937 msgstr "Öka fördröjning"
2938
2939 #
2940 #, python-format
2941 msgid "Increase delay by %i ms (can be set)"
2942 msgstr "Öka fördröjning med %i ms (kan sättas)"
2943
2944 #
2945 msgid "Increased voltage"
2946 msgstr "Ökad spänning"
2947
2948 #
2949 msgid "Index"
2950 msgstr "Index"
2951
2952 #
2953 msgid "India"
2954 msgstr "India"
2955
2956 #
2957 msgid "Info"
2958 msgstr "Info"
2959
2960 #
2961 msgid "InfoBar"
2962 msgstr "Infobalk"
2963
2964 #
2965 msgid "Infobar timeout"
2966 msgstr "Infobalk timeout"
2967
2968 #
2969 msgid "Information"
2970 msgstr "Information"
2971
2972 #
2973 msgid "Init"
2974 msgstr "Initiera"
2975
2976 #
2977 msgid "Initial location in new timers"
2978 msgstr "Initial plats för nya timers"
2979
2980 #
2981 msgid "Initialization"
2982 msgstr "Initieringen"
2983
2984 #
2985 msgid "Initialize"
2986 msgstr "Initiera"
2987
2988 #
2989 msgid "Initializing Harddisk..."
2990 msgstr "Initierar hårddisk..."
2991
2992 #
2993 msgid "Input"
2994 msgstr "Ingång"
2995
2996 #
2997 msgid "Install"
2998 msgstr "Installera"
2999
3000 #
3001 msgid "Install a new image with a USB stick"
3002 msgstr "Installera ny image med hjälp av en USB pinne"
3003
3004 #
3005 msgid "Install a new image with your web browser"
3006 msgstr "Installera ny image med hjälp av din webläsare"
3007
3008 #
3009 msgid "Install extensions."
3010 msgstr "Installera utökningar."
3011
3012 #
3013 msgid "Install local extension"
3014 msgstr "Installera lokala utökningar"
3015
3016 #
3017 msgid "Install or remove finished."
3018 msgstr "Installation eller borttagning klar."
3019
3020 #
3021 msgid "Install settings, skins, software..."
3022 msgstr "Installera inställningar, utseende, mjukvara..."
3023
3024 #
3025 msgid "Installation finished."
3026 msgstr "Installation klar."
3027
3028 #
3029 msgid "Installing"
3030 msgstr "Installera"
3031
3032 #
3033 msgid "Installing Software..."
3034 msgstr "Installera mjukvara..."
3035
3036 #
3037 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
3038 msgstr "Installerar grundsatellitelista... Vänligen vänta..."
3039
3040 #
3041 msgid "Installing defaults... Please wait..."
3042 msgstr "Installerar grundinställningar... Vänligen vänta..."
3043
3044 #
3045 msgid "Installing package content... Please wait..."
3046 msgstr "Installerar paketinnehåll... Vänligen vänta..."
3047
3048 #
3049 msgid "Instant Record..."
3050 msgstr "Direktinspelning..."
3051
3052 #
3053 msgid "Instant record location"
3054 msgstr "Direktinspelning plats"
3055
3056 #
3057 msgid "Integrated Ethernet"
3058 msgstr "Integrerat nätverk"
3059
3060 #
3061 msgid "Integrated Wireless"
3062 msgstr "Inbyggt Trådlöst"
3063
3064 #
3065 msgid "Interface: "
3066 msgstr "Gränssnitt: "
3067
3068 #
3069 msgid "Intermediate"
3070 msgstr "Normal"
3071
3072 #
3073 msgid "Internal Flash"
3074 msgstr "Intern Flash"
3075
3076 msgid "Internal LAN adapter."
3077 msgstr "Intern LAN adapter."
3078
3079 #
3080 msgid "Invalid Location"
3081 msgstr "Ogiltig sökväg"
3082
3083 #
3084 #, python-format
3085 msgid "Invalid directory selected: %s"
3086 msgstr "Ogiltigt bibliotek valt: %s"
3087
3088 #
3089 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 304
3090 msgid "Invalid response from Security service pls restart again"
3091 msgstr "Ogiltig respons från Säkerhetstjänst, vänligen starta om"
3092
3093 #
3094 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 132
3095 msgid "Invalid response from server."
3096 msgstr "Ogiltig respons från server."
3097
3098 #
3099 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 177
3100 #, python-format
3101 msgid "Invalid response from server. Please report: %s"
3102 msgstr "Ogiltig respons från server. Vänligen rapportera: %s"
3103
3104 #
3105 msgid "Invalid selection"
3106 msgstr "Ogiltigt val"
3107
3108 #
3109 msgid "Inversion"
3110 msgstr "Inversion"
3111
3112 #
3113 msgid "Ipkg"
3114 msgstr "Ipkg"
3115
3116 #
3117 msgid "Ireland"
3118 msgstr "Irland"
3119
3120 #
3121 msgid "Is this videomode ok?"
3122 msgstr "Är detta videoläge ok?"
3123
3124 #
3125 msgid "Israel"
3126 msgstr "Israel"
3127
3128 msgid ""
3129 "It's possible to restrict an AutoTimer to certain Services or Bouquets or to "
3130 "deny specific ones.\n"
3131 "An Event will only match this AutoTimer if it's on a specific and not denied "
3132 "Service (inside a Bouquet).\n"
3133 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
3134 msgstr ""
3135 "Det är möjligt att begränsa en AutoTimer till vissa kanaler eller "
3136 "favoritlista eller neka specifika sådana.\n"
3137 "En händelse kommer endast att matcha denna AutoTimer om det är på en "
3138 "specifik och inte förnekas kanal (inuti en favoritlista)\n"
3139 "Tryck Blå för att lägga till en ny begränsning och Gul för att ta bort de "
3140 "markerade en."
3141
3142 #
3143 msgid "Italian"
3144 msgstr "Italienska"
3145
3146 #
3147 msgid "Italy"
3148 msgstr "Italien"
3149
3150 #
3151 msgid "Japan"
3152 msgstr "Japan"
3153
3154 #
3155 msgid "Job View"
3156 msgstr "Arbets Vy"
3157
3158 #
3159 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
3160 msgid "Just Scale"
3161 msgstr "Bara skala"
3162
3163 #
3164 #, python-format
3165 msgid "Key %(Key)s successfully set to %(delay)i ms"
3166 msgstr "Tangent %(Key)s sattes till %(delay)i ms"
3167
3168 #
3169 #, python-format
3170 msgid "Key %(key)s (current value: %(value)i ms)"
3171 msgstr "Tangent %(key)s (nuvarande värde: %(value)i ms)"
3172
3173 #
3174 msgid "Keyboard"
3175 msgstr "Tangentbord"
3176
3177 #
3178 msgid "Keyboard Map"
3179 msgstr "Tangentbordslayout"
3180
3181 #
3182 msgid "Keyboard Setup"
3183 msgstr "Tangentbords inställning"
3184
3185 #
3186 msgid "Keymap"
3187 msgstr "Tangentlayout"
3188
3189 #
3190 msgid "LAN Adapter"
3191 msgstr "LAN Adapter"
3192
3193 msgid "LAN connection"
3194 msgstr "LAN anslutning"
3195
3196 #
3197 msgid "LNB"
3198 msgstr "LNB"
3199
3200 #
3201 msgid "LOF"
3202 msgstr "LOF"
3203
3204 #
3205 msgid "LOF/H"
3206 msgstr "LOF/H"
3207
3208 #
3209 msgid "LOF/L"
3210 msgstr "LOF/L"
3211
3212 #
3213 msgid "Language"
3214 msgstr "Språk"
3215
3216 #
3217 msgid "Language selection"
3218 msgstr "Välj språk"
3219
3220 #
3221 msgid "Last config"
3222 msgstr "Senaste konfiguration"
3223
3224 #
3225 msgid "Last speed"
3226 msgstr "Föregående hastighet"
3227
3228 #
3229 msgid "Latitude"
3230 msgstr "Latitud"
3231
3232 #
3233 msgid "Latvian"
3234 msgstr "Lettiska"
3235
3236 #
3237 msgid "Leave DVD Player?"
3238 msgstr "Avsluta DVD Spelare?"
3239
3240 #
3241 msgid "Left"
3242 msgstr "Vänster"
3243
3244 #
3245 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
3246 msgid "Letterbox"
3247 msgstr "Letterbox"
3248
3249 #
3250 msgid "Limit east"
3251 msgstr "Östlig gräns"
3252
3253 #
3254 msgid "Limit west"
3255 msgstr "Västlig gräns"
3256
3257 #
3258 msgid "Limited character set for recording filenames"
3259 msgstr "Begränsad teckenuppsättning för inspelningsfilnamn"
3260
3261 #
3262 msgid "Limits off"
3263 msgstr "Gränser av"
3264
3265 #
3266 msgid "Limits on"
3267 msgstr "Gränser på"
3268
3269 #
3270 msgid "Link Quality:"
3271 msgstr "Länkkvalitet:"
3272
3273 #
3274 msgid "Link:"
3275 msgstr "Länk:"
3276
3277 #
3278 msgid "Linked titles with a DVD menu"
3279 msgstr "Länkade titlar med en DVD meny"
3280
3281 #
3282 msgid "List of Storage Devices"
3283 msgstr "Lista på lagringsenheter"
3284
3285 #
3286 msgid "Lithuanian"
3287 msgstr "Litauiska"
3288
3289 #
3290 msgid "Load"
3291 msgstr "Ladda"
3292
3293 #
3294 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
3295 msgstr "Ladda filmens längd i Filmlistan"
3296
3297 #
3298 msgid "Load feed on startup:"
3299 msgstr "Ladda ström vid uppstart:"
3300
3301 #
3302 msgid "Load movie-length"
3303 msgstr "Ladda filmlängd"
3304
3305 #
3306 msgid "Local Network"
3307 msgstr "Lokalt Nätverk"
3308
3309 #
3310 msgid "Local share name"
3311 msgstr "Lokalt delningsnamn"
3312
3313 #
3314 msgid "Location"
3315 msgstr "Sökväg"
3316
3317 #
3318 msgid "Location for instant recordings"
3319 msgstr "Plats för direktinspelningar"
3320
3321 #
3322 msgid "Lock:"
3323 msgstr "Lås:"
3324
3325 #
3326 msgid "Log results to harddisk"
3327 msgstr "Logga resultatet till hårddisk"
3328
3329 #
3330 msgid "Long Keypress"
3331 msgstr "Lång knapptryckning"
3332
3333 msgid "Long filenames"
3334 msgstr "Långa filnamn"
3335
3336 #
3337 msgid "Longitude"
3338 msgstr "Longitud"
3339
3340 msgid "Lower bound of timespan."
3341 msgstr "Lägre gräns för tidsintervall."
3342
3343 msgid ""
3344 "Lower bound of timespan. Nothing before this time will be matched. Offsets "
3345 "are not taken into account!"
3346 msgstr ""
3347 "Lägre gräns för tidsintervall. Inget före den här tiden kommer matchas. "
3348 "Offset är inte med i beräkningen!"
3349
3350 #
3351 msgid "MMC Card"
3352 msgstr "MMC kort"
3353
3354 msgid "MORE"
3355 msgstr "MER"
3356
3357 #
3358 msgid "Main menu"
3359 msgstr "Huvudmeny"
3360
3361 #
3362 msgid "Mainmenu"
3363 msgstr "Huvudmeny"
3364
3365 #
3366 msgid "Make this mark an 'in' point"
3367 msgstr "Gör denna markör till 'in' punkt"
3368
3369 #
3370 msgid "Make this mark an 'out' point"
3371 msgstr "Gör denna markör till 'ut' punkt"
3372
3373 #
3374 msgid "Make this mark just a mark"
3375 msgstr "Behåll denna markör som vanlig markör"
3376
3377 #
3378 msgid "Manage extensions"
3379 msgstr "Hantera utökningar"
3380
3381 #
3382 msgid "Manage network shares"
3383 msgstr "Hantera nätverksdelningar"
3384
3385 #
3386 msgid "Manage your network shares..."
3387 msgstr "Hantera dina nätverksdelningar..."
3388
3389 #
3390 msgid "Manage your receiver's software"
3391 msgstr "Hantera din mottagares mjukvara"
3392
3393 #
3394 msgid "Manual Scan"
3395 msgstr "Manuell sökning"
3396
3397 #
3398 msgid "Manual transponder"
3399 msgstr "Manuell transponder"
3400
3401 #
3402 msgid "Manufacturer"
3403 msgstr "Tillverkare"
3404
3405 msgid "Margin after record"
3406 msgstr "Marginal efter inspelning (i minuter)"
3407
3408 #
3409 msgid "Margin before record (minutes)"
3410 msgstr "Marginal innan inspelning (i minuter)"
3411
3412 #, python-format
3413 msgid "Match Timespan: %02d:%02d - %02d:%02d"
3414 msgstr "Matcha tidsintervall: %02d:%02d - %02d:%02d"
3415
3416 #
3417 msgid "Match title"
3418 msgstr "Matcha titel"
3419
3420 #
3421 #, python-format
3422 msgid "Match title: %s"
3423 msgstr "Matcha titel: %s"
3424
3425 #
3426 msgid "Max. Bitrate: "
3427 msgstr "Max. Bitrate: "
3428
3429 #
3430 msgid "Maximum duration (in m)"
3431 msgstr "Maximum varaktighet (i min) "
3432
3433 msgid ""
3434 "Maximum event duration to match. If an event is longer than this ammount of "
3435 "time (without offset) it won't be matched."
3436 msgstr ""
3437 "Maximum händelse varaktighet att matcha. Om en händelse är längre än denna "
3438 "tid (utan offset) kommer de inte matchas."
3439
3440 #
3441 msgid "Media player"
3442 msgstr "Mediaspelare"
3443
3444 #
3445 msgid "MediaPlayer"
3446 msgstr "Mediaspelare"
3447
3448 #
3449 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
3450 msgstr "Media är inte en skrivbar DVD!"
3451
3452 #
3453 msgid "Medium is not empty!"
3454 msgstr "Media är inte tomt!"
3455
3456 #
3457 msgid "Menu"
3458 msgstr "Meny"
3459
3460 #
3461 msgid "Message"
3462 msgstr "Meddelande"
3463
3464 #
3465 msgid "Message..."
3466 msgstr "Meddelande..."
3467
3468 #
3469 msgid "Mexico"
3470 msgstr "Mexiko"
3471
3472 #
3473 msgid "Mkfs failed"
3474 msgstr "Mkfs misslyckades"
3475
3476 #
3477 msgid "Mode"
3478 msgstr "Läge"
3479
3480 #
3481 msgid "Model: "
3482 msgstr "Modell: "
3483
3484 #
3485 msgid "Modify existing timers"
3486 msgstr "Ändra befintliga timers"
3487
3488 #
3489 msgid "Modulation"
3490 msgstr "Modulering"
3491
3492 #
3493 msgid "Modulator"
3494 msgstr "Modulator"
3495
3496 #
3497 msgid "Mon"
3498 msgstr "Mån"
3499
3500 #
3501 msgid "Mon-Fri"
3502 msgstr "Mån-Fre"
3503
3504 #
3505 msgid "Monday"
3506 msgstr "Måndag"
3507
3508 #
3509 msgid "Monthly"
3510 msgstr "Månadsvis"
3511
3512 #
3513 msgid "More video entries."
3514 msgstr "Fler video poster."
3515
3516 #
3517 msgid "Mosquito noise reduction"
3518 msgstr "Mosquito brus minskning"
3519
3520 #
3521 msgid "Most discussed"
3522 msgstr "Mest diskuterad"
3523
3524 #
3525 msgid "Most linked"
3526 msgstr "Mest länkad"
3527
3528 #
3529 msgid "Most popular"
3530 msgstr "Mest populär"
3531
3532 #
3533 msgid "Most recent"
3534 msgstr "Mest nyast"
3535
3536 #
3537 msgid "Most responded"
3538 msgstr "Mest svarade"
3539
3540 #
3541 msgid "Most viewed"
3542 msgstr "Mest visad"
3543
3544 #
3545 msgid "Mount failed"
3546 msgstr "Montering misslyckades"
3547
3548 #
3549 msgid "Mount informations"
3550 msgstr "Monteringsinformation"
3551
3552 #
3553 msgid "Mount options"
3554 msgstr "Monteringsoptioner"
3555
3556 #
3557 msgid "Mount type"
3558 msgstr "Monteringstyp"
3559
3560 #
3561 msgid "MountManager"
3562 msgstr "MonteringsHanterare"
3563
3564 #
3565 msgid ""
3566 "Mounted/\n"
3567 "Unmounted"
3568 msgstr ""
3569 "Monterad/\n"
3570 "Omonterad"
3571
3572 #
3573 msgid "Mountpoints management"
3574 msgstr "Monteringspunkts hantering"
3575
3576 #
3577 msgid "Mounts editor"
3578 msgstr "Monteringseditor"
3579
3580 #
3581 msgid "Mounts management"
3582 msgstr "Monteringshantering"
3583
3584 #
3585 msgid "Move Picture in Picture"
3586 msgstr "Flytta Bild i Bild"
3587
3588 #
3589 msgid "Move east"
3590 msgstr "Flytta öst"
3591
3592 #
3593 msgid "Move plugin screen"
3594 msgstr "Flytta plugin bildrutan"
3595
3596 #
3597 msgid "Move screen down"
3598 msgstr "Flytta blidrutan nedåt"
3599
3600 #
3601 msgid "Move screen to the center of your TV"
3602 msgstr "Flytta bildrutan till mitten av TV skärmen"
3603
3604 #
3605 msgid "Move screen to the left"
3606 msgstr "Flytta bildrutan till vänster"
3607
3608 #
3609 msgid "Move screen to the lower left corner"
3610 msgstr "Flytta bildrutan till nedre vänstra hörnet"
3611
3612 #
3613 msgid "Move screen to the lower right corner"
3614 msgstr "Flytta bildrutan till nedre högra hörnet"
3615
3616 #
3617 msgid "Move screen to the middle of the left border"
3618 msgstr "Flytta bildrutan till mitten av vänstra kanten"
3619
3620 #
3621 msgid "Move screen to the middle of the right border"
3622 msgstr "Flytta bildrutan till mitten av högra kanten"
3623
3624 #
3625 msgid "Move screen to the right"
3626 msgstr "Flytta bildrutan till höger"
3627
3628 msgid "Move screen to the upper left corner"
3629 msgstr "Flytta bildrutan till övre vänstra hörnet"
3630
3631 #
3632 msgid "Move screen to the upper right corner"
3633 msgstr "Flytta bildrutan till övre högra hörnet"
3634
3635 #
3636 msgid "Move screen up"
3637 msgstr "Flytta bildrutan uppåt"
3638
3639 #
3640 msgid "Move west"
3641 msgstr "Flytta väst"
3642
3643 #
3644 msgid "Movie location"
3645 msgstr "Film plats"
3646
3647 #
3648 msgid "Movielist menu"
3649 msgstr "Filmlista meny"
3650
3651 #
3652 msgid "Multi EPG"
3653 msgstr "Multi EPG"
3654
3655 #
3656 msgid "Multimedia"
3657 msgstr "Multimedia"
3658
3659 #
3660 msgid "Multiple service support"
3661 msgstr "Multipla kanaler stöds"
3662
3663 #
3664 msgid "Multisat"
3665 msgstr "Multisat"
3666
3667 #
3668 msgid "Music"
3669 msgstr "Musik"
3670
3671 #
3672 msgid "Mute"
3673 msgstr "Ljud av"
3674
3675 #
3676 msgid "My TubePlayer"
3677 msgstr "My TubePlayer"
3678
3679 #
3680 msgid "MyTube Settings"
3681 msgstr "MyTube Inställningar"
3682
3683 #
3684 msgid "MyTubePlayer"
3685 msgstr "MyTubePlayer"
3686
3687 #
3688 msgid "MyTubePlayer Help"
3689 msgstr "MyTubePlayer Hjälp"
3690
3691 #
3692 msgid "MyTubePlayer active video downloads"
3693 msgstr "MyTubePlayer aktiva videonedladdningar"
3694
3695 #
3696 msgid "MyTubePlayer settings"
3697 msgstr "MyTubePlayer inställningar"
3698
3699 #
3700 msgid "MyTubeVideoInfoScreen"
3701 msgstr "MyTubeVideoInfoScreen"
3702
3703 #
3704 msgid "MyTubeVideohelpScreen"
3705 msgstr "MyTubeVideoHjälpSkärm"
3706
3707 msgid "N/A"
3708 msgstr "Inte Tillgänglig"
3709
3710 msgid "NEXT"
3711 msgstr "NÄSTA"
3712
3713 #
3714 msgid "NFI Image Flashing"
3715 msgstr "NFI image Flashning"
3716
3717 #
3718 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
3719 msgstr "NFI image flashning klar. Tryck Gul för omstart!"
3720
3721 #
3722 msgid "NFS share"
3723 msgstr "NFS delning"
3724
3725 msgid "NOW"
3726 msgstr "NU"
3727
3728 #
3729 msgid "NTSC"
3730 msgstr "NTSC"
3731
3732 #
3733 msgid "Name"
3734 msgstr "Namn"
3735
3736 #
3737 msgid "Nameserver"
3738 msgstr "Namnserver"
3739
3740 #
3741 #, python-format
3742 msgid "Nameserver %d"
3743 msgstr "Namnserver %d"
3744
3745 #
3746 msgid "Nameserver Setup"
3747 msgstr "Namnserver installation"
3748
3749 #
3750 msgid "Nameserver settings"
3751 msgstr "Namnserver inställningar"
3752
3753 #
3754 msgid "Netmask"
3755 msgstr "Nätmask"
3756
3757 #
3758 msgid "Network"
3759 msgstr "Nätverk"
3760
3761 #
3762 msgid "Network Configuration..."
3763 msgstr "Nätverk Konfiguration..."
3764
3765 #
3766 msgid "Network Mount"
3767 msgstr "Nätverksmonteringar"
3768
3769 #
3770 msgid "Network SSID"
3771 msgstr "Nätverk SSID"
3772
3773 #
3774 msgid "Network Setup"
3775 msgstr "Nätverksinställningar"
3776
3777 #
3778 msgid "Network Wizard"
3779 msgstr "Nätverksguide"
3780
3781 #
3782 msgid "Network scan"
3783 msgstr "Sök nätverk"
3784
3785 #
3786 msgid "Network setup"
3787 msgstr "Nätverksinställningar"
3788
3789 #
3790 msgid "Network test"
3791 msgstr "Nätverk test"
3792
3793 #
3794 msgid "Network test..."
3795 msgstr "Nätverk test..."
3796
3797 msgid "Network test: "
3798 msgstr "Nätverkstest: "
3799
3800 #
3801 msgid "Network:"
3802 msgstr "Nätverk:"
3803
3804 #
3805 msgid "NetworkBrowser"
3806 msgstr "Nätverksbläddring"
3807
3808 #
3809 msgid "NetworkWizard"
3810 msgstr "Nätverksguide"
3811
3812 #
3813 msgid "Never"
3814 msgstr "Aldrig"
3815
3816 #
3817 msgid "New"
3818 msgstr "Ny"
3819
3820 #
3821 msgid "New Zealand"
3822 msgstr "Nya Zeeland"
3823
3824 msgid "New pin"
3825 msgstr "Ny pin"
3826
3827 #
3828 msgid "New version:"
3829 msgstr "Ny version:"
3830
3831 #
3832 msgid "News & Politics"
3833 msgstr "Nyheter & Politik"
3834
3835 #
3836 msgid "Next"
3837 msgstr "Nästa"
3838
3839 #
3840 msgid "No"
3841 msgstr "Nej"
3842
3843 #
3844 msgid "No (supported) DVDROM found!"
3845 msgstr "Ingen (supporterad) DVDROM hittad!"
3846
3847 #
3848 msgid "No Connection"
3849 msgstr "Ingen anslutning"
3850
3851 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
3852 msgstr "Ingen hårddisk hittad eller initierad!"
3853
3854 #
3855 msgid "No Networks found"
3856 msgstr "Inget nätverk funnet"
3857
3858 #
3859 msgid "No backup needed"
3860 msgstr "Ingen backup behövs"
3861
3862 #
3863 msgid ""
3864 "No data on transponder!\n"
3865 "(Timeout reading PAT)"
3866 msgstr ""
3867 "Ingen data på transponder!\n"
3868 "(Timeout vid läsning av PAT)"
3869
3870 #
3871 msgid "No description available."
3872 msgstr "Ingen beskrivning tillgänglig."
3873
3874 #
3875 msgid "No details for this image file"
3876 msgstr "Inga detaljer för denna image fil"
3877
3878 #
3879 msgid "No displayable files on this medium found!"
3880 msgstr "Inga visningsbara filer hittade på detta media!"
3881
3882 #
3883 msgid "No event info found, recording indefinitely."
3884 msgstr "Ingen programinfo hittades, inspelning oändlig."
3885
3886 #
3887 msgid ""
3888 "No fast winding possible yet.. but you can use the number buttons to skip "
3889 "forward/backward!"
3890 msgstr ""
3891 "Ingen snabbspolning tillgänlig än... men du kan använda nummerknapparna för "
3892 "att hoppa framåt(369)/bakåt(147)!"
3893
3894 #
3895 msgid "No free tuner!"
3896 msgstr "Ingen ledig tuner!"
3897
3898 #
3899 msgid "No network connection available."
3900 msgstr "Ingen nätverksanslutning tillgänglig."
3901
3902 #
3903 msgid "No network devices found!"
3904 msgstr "Inget nätverkskort funnet!"
3905
3906 #
3907 msgid "No networks found"
3908 msgstr "Inget nätverk hittat"
3909
3910 #
3911 msgid ""
3912 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
3913 msgstr "Inga paket uppgraderade. Undersök ditt nätverk och prova igen."
3914
3915 #
3916 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
3917 msgstr "Ingen bild på TVn? Tryck EXIT för att försöka igen."
3918
3919 #
3920 msgid "No playable video found! Stop playing this movie?"
3921 msgstr "Inga spelbara video hittas! Sluta spela denna film?"
3922
3923 #
3924 msgid "No positioner capable frontend found."
3925 msgstr "Ingen motorkapabel frontend hittad."
3926
3927 #
3928 msgid "No satellite frontend found!!"
3929 msgstr "Ingen satellit frontend funnen!!"
3930
3931 #
3932 msgid "No tags are set on these movies."
3933 msgstr "Ingen märkning är gjord på dessa filmer."
3934
3935 #
3936 msgid "No to all"
3937 msgstr "Nej till alla"
3938
3939 #
3940 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
3941 msgstr "Ingen tuner är konfigurerad för motor diseqc!"
3942
3943 #
3944 msgid ""
3945 "No tuner is enabled!\n"
3946 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
3947 msgstr ""
3948 "Ingen tuner är aktiverad!\n"
3949 "Vänligen konfigurera tuner före scanning efter kanaler."
3950
3951 #
3952 msgid "No useable USB stick found"
3953 msgstr "Ingen användbar USB stick hittad"
3954
3955 #
3956 msgid ""
3957 "No valid service PIN found!\n"
3958 "Do you like to change the service PIN now?\n"
3959 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
3960 msgstr ""
3961 "Ingen giltig kanal PIN hittad!\n"
3962 "Vill du ändra kanal PIN nu?\n"
3963 "Om du anger 'Nej' här kommer kanalskyddet vara avaktiverat!"
3964
3965 #
3966 msgid ""
3967 "No valid setup PIN found!\n"
3968 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
3969 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
3970 msgstr ""
3971 "Ingen giltig installations PIN hittad!\n"
3972 "Vill du ändra installations PIN nu?\n"
3973 "Om du anger 'Nej' här kommer installationsskyddet vara avaktiverat!"
3974
3975 #
3976 msgid "No videos to display"
3977 msgstr "Ingen video att visa"
3978
3979 #
3980 msgid "No wireless networks found! Please refresh."
3981 msgstr "Inget trådlöst nätverk hittat! Vänligen uppdatera."
3982
3983 #
3984 msgid ""
3985 "No working local network adapter found.\n"
3986 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
3987 "configured correctly."
3988 msgstr ""
3989 "Inget fungerandes lokalt nätverkskort funnet.\n"
3990 "Vänligen bekräfta att du har anslutit en nätverkskabel och att ditt nätverk "
3991 "är korrekt konfigurerat."
3992
3993 #
3994 msgid ""
3995 "No working wireless network adapter found.\n"
3996 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
3997 "network is configured correctly."
3998 msgstr ""
3999 "Inget fungerandes trådlöst nätverkskort funnet.\n"
4000 "Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN enhet och att din "
4001 "nätverkskonfiguration är korrekt."
4002
4003 #
4004 msgid ""
4005 "No working wireless network interface found.\n"
4006 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
4007 "your local network interface."
4008 msgstr ""
4009 "Inget fungerandes trådlöst nätverkskort funnet.\n"
4010 "Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN enhet eller "
4011 "aktiverat ditt lokala nätverkskort."
4012
4013 #
4014 msgid "No, but play video again"
4015 msgstr "Nej, men spela video igen"
4016
4017 #
4018 msgid "No, but restart from begin"
4019 msgstr "Nej, men starta om från början"
4020
4021 #
4022 msgid "No, but switch to video entries."
4023 msgstr "Nej, men byt till videoposter."
4024
4025 #
4026 msgid "No, but switch to video search."
4027 msgstr "Nej, men byt till videosökning."
4028
4029 #
4030 msgid "No, do nothing."
4031 msgstr "Nej, gör inget."
4032
4033 #
4034 msgid "No, just start my dreambox"
4035 msgstr "Nej, starta bara dreamboxen"
4036
4037 #
4038 msgid "No, not now"
4039 msgstr "Nej, inte nu"
4040
4041 #
4042 msgid "No, remove them."
4043 msgstr "Nej, ta bort dem."
4044
4045 #
4046 msgid "No, scan later manually"
4047 msgstr "Nej, sök manuellt senare"
4048
4049 #
4050 msgid "No, send them never"
4051 msgstr "Nej, skicka aldrig"
4052
4053 #
4054 msgid "None"
4055 msgstr "Inga"
4056
4057 #
4058 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
4059 msgid "Nonlinear"
4060 msgstr "Ej linjär"
4061
4062 #
4063 msgid "Nonprofits & Activism"
4064 msgstr "Ej vinstdrivande & Aktivism"
4065
4066 #
4067 msgid "North"
4068 msgstr "Nord"
4069
4070 #
4071 msgid "Norwegian"
4072 msgstr "Norska"
4073
4074 #
4075 #, python-format
4076 msgid ""
4077 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
4078 "required, %d MB available)"
4079 msgstr ""
4080 "Inte tillräckligt med diskutrymme. Vänligen frigör diskutrymme och försök "
4081 "igen. (%d MB krävs, %d MB tillgängligt)"
4082
4083 #
4084 msgid "Not fetching feed entries"
4085 msgstr "Hämtar inte feed poster"
4086
4087 #
4088 msgid ""
4089 "Nothing to scan!\n"
4090 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
4091 msgstr ""
4092 "Inget att scanna!\n"
4093 "Vänligen konfigurera tuner före scanning efter kanaler."
4094
4095 #
4096 msgid "Now Playing"
4097 msgstr "Spelas nu"
4098
4099 #
4100 msgid ""
4101 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
4102 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
4103 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
4104 msgstr ""
4105 "Använd kontrastinställningen för att justera ljusstyrka på bakgrunden så "
4106 "mycket som möjligt, men säkerställ att du fortfarande kan se skillnaden "
4107 "mellan de två ljusaste nivåerna av skuggor. När du har gjort det tryck OK."
4108
4109 #
4110 msgid "Number of scheduled recordings left."
4111 msgstr "Antal schemalagda inspelningar kvar."
4112
4113 #
4114 msgid "OK"
4115 msgstr "OK"
4116
4117 #
4118 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
4119 msgstr "OK, guida mig genom uppgraderingen"
4120
4121 #
4122 msgid "OK, remove another extensions"
4123 msgstr "OK, ta bort fler utökningar"
4124
4125 #
4126 msgid "OK, remove some extensions"
4127 msgstr "OK, ta bort några utökningar"
4128
4129 #
4130 msgid "OSD Settings"
4131 msgstr "OSD inställning"
4132
4133 #
4134 msgid "OSD visibility"
4135 msgstr "OSD synlighet"
4136
4137 #
4138 msgid "Off"
4139 msgstr "Av"
4140
4141 #
4142 msgid "Offset after recording (in m)"
4143 msgstr "Offset efter inspelning (i min)"
4144
4145 #
4146 msgid "Offset before recording (in m)"
4147 msgstr "Offset före inspelning (i min)"
4148
4149 #
4150 msgid "On"
4151 msgstr "På"
4152
4153 #
4154 msgid "On any service"
4155 msgstr "På alla kanaler"
4156
4157 #
4158 msgid "On same service"
4159 msgstr "På samma kanal"
4160
4161 #
4162 msgid "One"
4163 msgstr "En"
4164
4165 msgid "Only AutoTimers created during this session"
4166 msgstr "Enbart AutoTimers skapades under denna session"
4167
4168 #
4169 msgid "Only Free scan"
4170 msgstr "Bara Fri sökning"
4171
4172 #
4173 msgid "Only extensions."
4174 msgstr "Endast utökningar."
4175
4176 msgid "Only match during timespan"
4177 msgstr "Matcha enbart under tidsintervallet"
4178
4179 #
4180 #, python-format
4181 msgid "Only on Service: %s"
4182 msgstr "Enbart på kanal: %s"
4183
4184 #
4185 msgid "Open Context Menu"
4186 msgstr "Öppna Context Meny"
4187
4188 #
4189 msgid "Open plugin menu"
4190 msgstr "Öppna plugin meny"
4191
4192 #
4193 msgid "Optionally enter your name if you want to."
4194 msgstr "Valfritt ange ditt namn om du vill."
4195
4196 #
4197 msgid "Orbital Position"
4198 msgstr "Orbital position"
4199
4200 #
4201 msgid "Outer Bound (+/-)"
4202 msgstr "Yttre gräns (+/-)"
4203
4204 #
4205 msgid "Override found with alternative service"
4206 msgstr "Åsidosätt hittade med alternativ kanal"
4207
4208 #
4209 msgid "PAL"
4210 msgstr "PAL"
4211
4212 #
4213 msgid "PIDs"
4214 msgstr "PIDs"
4215
4216 #
4217 msgid "Package list update"
4218 msgstr "Paketlista uppdatering"
4219
4220 #
4221 msgid "Package removal failed.\n"
4222 msgstr "Paketorttagning misslyckades.\n"
4223
4224 msgid "Package removed successfully.\n"
4225 msgstr "Paketbortagning utfört.\n"
4226
4227 #
4228 msgid "Packet management"
4229 msgstr "Pakethantering"
4230
4231 #
4232 msgid "Packet manager"
4233 msgstr "Pakethanterare"
4234
4235 #
4236 msgid "Page"
4237 msgstr "Sida"
4238
4239 #
4240 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
4241 msgid "Pan&Scan"
4242 msgstr "Pan&Scan"
4243
4244 #
4245 msgid "Parent Directory"
4246 msgstr "Föräldrarbibliotek"
4247
4248 #
4249 msgid "Parental control"
4250 msgstr "Föräldrakontroll"
4251
4252 #
4253 msgid "Parental control services Editor"
4254 msgstr "Föräldrakontroll kanaleditor"
4255
4256 #
4257 msgid "Parental control setup"
4258 msgstr "Föräldrakontroll installation"
4259
4260 #
4261 msgid "Parental control type"
4262 msgstr "Föräldrakontroll typ"
4263
4264 #
4265 msgid "Password"
4266 msgstr "Lösenord"
4267
4268 #
4269 msgid "Pause movie at end"
4270 msgstr "Pausa filmen"
4271
4272 #
4273 msgid "People & Blogs"
4274 msgstr "Folk & Bloggar"
4275
4276 #
4277 msgid "Pets & Animals"
4278 msgstr "Husdjur & Vilddjur"
4279
4280 #
4281 msgid "Phone number"
4282 msgstr "Telefonnummer"
4283
4284 #
4285 msgid "PiPSetup"
4286 msgstr "BiB konfiguration"
4287
4288 #
4289 msgid "PicturePlayer"
4290 msgstr "Bildspelare"
4291
4292 #
4293 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
4294 msgid "Pillarbox"
4295 msgstr "Svarta kanter"
4296
4297 #
4298 msgid "Pilot"
4299 msgstr "Pilot"
4300
4301 msgid "Pin code needed"
4302 msgstr "Pin kod behövs"
4303
4304 #
4305 msgid "Play"
4306 msgstr "Spela upp"
4307
4308 #
4309 msgid "Play Audio-CD..."
4310 msgstr "Spela Audio-CD..."
4311
4312 #
4313 msgid "Play DVD"
4314 msgstr "Spela DVD"
4315
4316 #
4317 msgid "Play Music..."
4318 msgstr "Spela Musik..."
4319
4320 #
4321 msgid "Play YouTube movies"
4322 msgstr "Spela YouTube filmer"
4323
4324 #
4325 msgid "Play next video"
4326 msgstr "Spela nästa video"
4327
4328 #
4329 msgid "Play recorded movies..."
4330 msgstr "Spela inspelade filmer..."
4331
4332 msgid "Play video again"
4333 msgstr "Spela video igen"
4334
4335 #
4336 msgid "Please Reboot"
4337 msgstr "Vänligen starta om"
4338
4339 #
4340 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
4341 msgstr "Vänligen ange media som ska undersökas"
4342
4343 #
4344 msgid "Please add titles to the compilation."
4345 msgstr "Vänligen lägg till titel till sammanställningen."
4346
4347 #
4348 msgid "Please change recording endtime"
4349 msgstr "Vänligen ändra inspelnings sluttid"
4350
4351 #
4352 msgid "Please check your network settings!"
4353 msgstr "Vänligen kontrollera dina nätverksinställningar!"
4354
4355 #
4356 msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
4357 msgstr "Vänligen välj .NFI image fil från feed server som ska laddas ner"
4358
4359 #
4360 msgid "Please choose an extension..."
4361 msgstr "Vänligen välj en utökning..."
4362
4363 msgid "Please choose he package..."
4364 msgstr "Vänligen välj paket..."
4365
4366 #
4367 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
4368 msgstr "Vänligen välj vilken grundservicelista som du vill installera."
4369
4370 msgid ""
4371 "Please configure or verify your Nameservers by filling out the required "
4372 "values.\n"
4373 "When you are ready press OK to continue."
4374 msgstr ""
4375 "Vänligen konfigurera eller bekräfta din namnserver med att fylla i de "
4376 "begärda fälten.\n"
4377 "När du är klar tryck OK för att fortsätta."
4378
4379 #
4380 msgid ""
4381 "Please configure your internet connection by filling out the required "
4382 "values.\n"
4383 "When you are ready press OK to continue."
4384 msgstr ""
4385 "Vänligen konfigurera din Internet anslutning med att fylla i begärda fält.\n"
4386 "När du är klar tryck OK för att forsätta."
4387
4388 #
4389 msgid ""
4390 "Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the "
4391 "target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
4392 msgstr ""
4393 "Vänligen koppla bort alla USB enheter från din Dreambox och (åter-)anslut "
4394 "mål USB stick (minimumstorlek är 64MB) nu!"
4395
4396 #
4397 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
4398 msgstr "Vänligen ändra inte om du inte vet vad du gör!"
4399
4400 #
4401 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
4402 msgstr "Ange namn för den nya favoritlistan"
4403
4404 #
4405 msgid "Please enter a name for the new marker"
4406 msgstr "Vänligen ange namn för ny markör"
4407
4408 #
4409 msgid "Please enter a new filename"
4410 msgstr "Vänligen ange nytt filnamn"
4411
4412 #
4413 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
4414 msgstr "Vänligen ange filnamn (tomt = använd dagens datum)"
4415
4416 #
4417 msgid "Please enter name of the new directory"
4418 msgstr "Vänligen ange namn till det nya biblioteket"
4419
4420 msgid "Please enter the correct pin code"
4421 msgstr "Vänligen ange korrekt pin kod"
4422
4423 msgid "Please enter the old pin code"
4424 msgstr "Vänligen ange den gamla pin koden"
4425
4426 #
4427 msgid "Please enter your email address here:"
4428 msgstr "Vänligen ange din epost här:"
4429
4430 #
4431 msgid "Please enter your name here (optional):"
4432 msgstr "Vänligen ange ditt namn här (valfritt):"
4433
4434 #
4435 msgid "Please enter your search term."
4436 msgstr "Vänligen ange din sökterm."
4437
4438 #
4439 msgid "Please follow the instructions on the TV"
4440 msgstr "Vänligen följ instruktionerna på TVn"
4441
4442 #
4443 msgid ""
4444 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
4445 "therefore the default directory is being used instead."
4446 msgstr ""
4447 "Vänligen notera att föregående valda mediat var inte åtkomstbart och därför "
4448 "är nu default bibliotek valt."
4449
4450 #
4451 msgid "Please press OK to continue."
4452 msgstr "Vänligen tryck OK för att försätta."
4453
4454 #
4455 msgid "Please press OK!"
4456 msgstr "Vänligen tryck OK!"
4457
4458 #
4459 msgid "Please provide a Text to match"
4460 msgstr "Vänligen ange en text för matchning"
4461
4462 #
4463 msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
4464 msgstr "Vänligen välj .NFI flash image fil från media"
4465
4466 #
4467 msgid "Please select a playlist to delete..."
4468 msgstr "Vänligen välj en spellista för borttagning..."
4469
4470 #
4471 msgid "Please select a playlist..."
4472 msgstr "Vänligen välj en spellista..."
4473
4474 #
4475 msgid "Please select a standard feed or try searching for videos."
4476 msgstr "Vänligen ange en grundström eller försök söka efter videos."
4477
4478 #
4479 msgid "Please select a subservice to record..."
4480 msgstr "Vänligen välj en underkanal för inspelning..."
4481
4482 #
4483 msgid "Please select a subservice..."
4484 msgstr "Vänligen välj en underkanal..."
4485
4486 #
4487 msgid "Please select an extension to remove."
4488 msgstr "Vänligen välj utökning att ta bort."
4489
4490 #
4491 msgid "Please select an option below."
4492 msgstr "Vänligen välj ett val nedan."
4493
4494 #
4495 msgid "Please select medium to use as backup location"
4496 msgstr "Vänligen välj media som ska användas som backupdestination"
4497
4498 #
4499 msgid "Please select tag to filter..."
4500 msgstr "Vänligen välj märkning för filtrering..."
4501
4502 #
4503 msgid "Please select target directory or medium"
4504 msgstr "Vänligen välj målbibliotek eller media"
4505
4506 #
4507 msgid "Please select the movie path..."
4508 msgstr "Vänligen ange filmens sökväg..."
4509
4510 msgid ""
4511 "Please select the network interface that you want to use for your internet "
4512 "connection.\n"
4513 "\n"
4514 "Please press OK to continue."
4515 msgstr ""
4516 "Vänligen välj nätverkskort som du vill använda för anslutning till "
4517 "Internet.\n"
4518 "\n"
4519 "Vänligen tryck OK för att fortsätta."
4520
4521 #
4522 msgid ""
4523 "Please select the wireless network that you want to connect to.\n"
4524 "\n"
4525 "Please press OK to continue."
4526 msgstr ""
4527 "Vänligen välj det trådlösa nätverk du vill ansluta till.\n"
4528 "\n"
4529 "Vänligen tryck OK för att forsätta."
4530
4531 #
4532 msgid "Please set up tuner B"
4533 msgstr "Vänligen installera tuner B"
4534
4535 #
4536 msgid "Please set up tuner C"
4537 msgstr "Vänligen installera tuner C"
4538
4539 #
4540 msgid "Please set up tuner D"
4541 msgstr "Vänligen installera tuner D"
4542
4543 #
4544 msgid ""
4545 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
4546 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
4547 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
4548 msgstr ""
4549 "Använd piltangenterna för att flytta BiB fönstret.\n"
4550 "Tryck Bouquet +/- för ändra storleken på fönstret.\n"
4551 "Tryck OK för att gå tillbaka till TV läge eller EXIT för att avbryta "
4552 "flyttning."
4553
4554 msgid ""
4555 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
4556 "the OK button."
4557 msgstr ""
4558 "Vänligen använd UPP och NER pil för att välja språk. Efter val tryck på OK "
4559 "knappen."
4560
4561 #
4562 msgid "Please wait (Step 2)"
4563 msgstr "Vänligen vänta (Steg 2)"
4564
4565 #
4566 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
4567 msgstr "Vänligen vänta för aktivering av din nätverkskonfiguration..."
4568
4569 #
4570 msgid "Please wait for activation of your network mount..."
4571 msgstr "Vänligen vänta på aktivering av dina nätverksmontering..."
4572
4573 #
4574 msgid "Please wait while removing selected package..."
4575 msgstr "Vänligen vänta medans bortagning av valt paket utförs..."
4576
4577 #
4578 msgid "Please wait while removing your network mount..."
4579 msgstr "Vänligen vänta medans dina nätverksmontering tas bort..."
4580
4581 #
4582 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
4583 msgstr "Vänligen vänta medans sökning pågår..."
4584
4585 #
4586 msgid "Please wait while searching for removable packages..."
4587 msgstr "Vänligen vänta medans sökning för paket som kan tas bort..."
4588
4589 #
4590 msgid "Please wait while updating your network mount..."
4591 msgstr "Vänligen vänta medans dina nätverksmontering uppdateras..."
4592
4593 #
4594 msgid "Please wait while we configure your network..."
4595 msgstr "Vänligen vänta medans ditt nätverk konfigureras..."
4596
4597 #
4598 msgid "Please wait while we prepare your network interfaces..."
4599 msgstr "Vänligen vänta medan vi förbereder dina nätverkskort..."
4600
4601 #
4602 msgid "Please wait while we test your network..."
4603 msgstr "Vänligen vänta meda vi testar ditt nätverk..."
4604
4605 #
4606 msgid "Please wait while your network is restarting..."
4607 msgstr "Vänligen vänta medans ditt nätverk startas om..."
4608
4609 #
4610 msgid "Please wait..."
4611 msgstr "Vänligen vänta..."
4612
4613 #
4614 msgid "Please wait... Loading list..."
4615 msgstr "Vänligen vänta... Laddar lista..."
4616
4617 #
4618 msgid "Plugin browser"
4619 msgstr "Plugin hanterare"
4620
4621 #
4622 msgid "Plugin manager activity information"
4623 msgstr "Pluginhanterare aktiviteksinformation"
4624
4625 #
4626 msgid "Plugin manager help"
4627 msgstr "Pluginhanterare hjälp"
4628
4629 #
4630 #, python-format
4631 msgid "Plugin: %(plugin)s , Version: %(version)s"
4632 msgstr "Plugin: %(plugin)s , Version: %(version)s"
4633
4634 #
4635 msgid "Plugins"
4636 msgstr "Plugins"
4637
4638 #
4639 msgid "Poland"
4640 msgstr "Polen"
4641
4642 #
4643 msgid "Polarity"
4644 msgstr "Polaritet"
4645
4646 #
4647 msgid "Polarization"
4648 msgstr "Polarisation"
4649
4650 #
4651 msgid "Polish"
4652 msgstr "Polska"
4653
4654 #
4655 msgid "Poll Interval (in h)"
4656 msgstr "Avsökningsintervall (i tim)"
4657
4658 #
4659 msgid "Poll automatically"
4660 msgstr "Sök automatiskt"
4661
4662 #
4663 msgid "Port A"
4664 msgstr "Port A"
4665
4666 #
4667 msgid "Port B"
4668 msgstr "Port B"
4669
4670 #
4671 msgid "Port C"
4672 msgstr "Port C"
4673
4674 #
4675 msgid "Port D"
4676 msgstr "Port D"
4677
4678 #
4679 msgid "Portuguese"
4680 msgstr "Portugisiska"
4681
4682 #
4683 msgid "Positioner"
4684 msgstr "Motor"
4685
4686 #
4687 msgid "Positioner fine movement"
4688 msgstr "Motor finstegning"
4689
4690 #
4691 msgid "Positioner movement"
4692 msgstr "Motor rörelse"
4693
4694 #
4695 msgid "Positioner setup"
4696 msgstr "Motor installation"
4697
4698 #
4699 msgid "Positioner storage"
4700 msgstr "Motor lagring"
4701
4702 #
4703 msgid ""
4704 "Power state to change to after recordings. Select \"standard\" to not change "
4705 "the default behavior of enigma2 or values changed by yourself."
4706 msgstr ""
4707 "Strömläge efter inspelning. Väl \"standard\" för att inte ändra standard för "
4708 "Enigma2 eller värde ändrat av dig."
4709
4710 #
4711 msgid "Power threshold in mA"
4712 msgstr "Ström gränsvärde i mA"
4713
4714 #
4715 msgid "Predefined transponder"
4716 msgstr "Fördefinerad transponder"
4717
4718 #
4719 msgid "Preparing... Please wait"
4720 msgstr "Förbereder... Vänligen vänta"
4721
4722 #
4723 msgid "Press OK on your remote control to continue."
4724 msgstr "Tryck OK på din fjärrkontroll för att fortsätta."
4725
4726 #
4727 msgid "Press OK to activate the selected skin."
4728 msgstr "Tryck OK för aktivera valt utseende."
4729
4730 #
4731 msgid "Press OK to activate the settings."
4732 msgstr "Tryck OK för aktivera inställningarna."
4733
4734 #
4735 msgid "Press OK to collapse this host"
4736 msgstr "Tryck OK för att kollapsa den här värden"
4737
4738 #
4739 msgid "Press OK to edit selected settings."
4740 msgstr "Tryck OK för att ändra vald inställning."
4741
4742 #
4743 msgid "Press OK to edit the settings."
4744 msgstr "Tryck OK för att ändra inställningar."
4745
4746 #
4747 msgid "Press OK to expand this host"
4748 msgstr "Tryck OK för att expandera den här värden"
4749
4750 #
4751 #, python-format
4752 msgid "Press OK to get further details for %s"
4753 msgstr "Tryck OK för att få utförligare information om %s"
4754
4755 #
4756 msgid "Press OK to mount this share!"
4757 msgstr "Tryck OK för att montera den här delningen!"
4758
4759 #
4760 msgid "Press OK to mount!"
4761 msgstr "Tryck OK för att montera!"
4762
4763 #
4764 msgid "Press OK to save settings."
4765 msgstr "Tryck OK för att spara inställning."
4766
4767 #
4768 msgid "Press OK to scan"
4769 msgstr "Tryck OK för sökning"
4770
4771 #
4772 msgid "Press OK to select a Provider."
4773 msgstr "Tryck OK för att välja en Operatör."
4774
4775 #
4776 msgid "Press OK to select."
4777 msgstr "Tryck OK för att välja."
4778
4779 #
4780 msgid "Press OK to select/deselect a CAId."
4781 msgstr "Tryck OK för att aktivera/avaktivera en CAId."
4782
4783 #
4784 msgid "Press OK to start the scan"
4785 msgstr "Tryck OK för att starta sökning"
4786
4787 #
4788 msgid "Press OK to toggle the selection."
4789 msgstr "Tryck OK för att växla val."
4790
4791 #
4792 msgid "Press OK to view full changelog"
4793 msgstr "Tryck OK för att visa full förändringslog"
4794
4795 #
4796 msgid "Press yellow to set this interface as default interface."
4797 msgstr "Tryck gul knapp för att ange detta interface som grundinterface."
4798
4799 #
4800 msgid "Prev"
4801 msgstr "Föregående"
4802
4803 #
4804 msgid "Preview"
4805 msgstr "Förhandsgranskning"
4806
4807 #
4808 msgid "Preview AutoTimer"
4809 msgstr "Förhandsgranska AutoTimer"
4810
4811 #
4812 msgid "Preview menu"
4813 msgstr "Förvisningsmeny"
4814
4815 #
4816 msgid "Primary DNS"
4817 msgstr "Primär DNS"
4818
4819 #
4820 msgid "Priority"
4821 msgstr "Prioritet"
4822
4823 #
4824 msgid "Process"
4825 msgstr "Process"
4826
4827 #
4828 msgid "Properties of current title"
4829 msgstr "Egenskaper på nuvarande titel"
4830
4831 #
4832 msgid "Protect services"
4833 msgstr "Skydda kanaler"
4834
4835 #
4836 msgid "Protect setup"
4837 msgstr "Skydda inställningar"
4838
4839 #
4840 msgid "Provider"
4841 msgstr "Leverantör"
4842
4843 #
4844 msgid "Provider to scan"
4845 msgstr "Leverantör att scanna"
4846
4847 #
4848 msgid "Providers"
4849 msgstr "Leverantörer"
4850
4851 #
4852 msgid "Published"
4853 msgstr "Publiserad"
4854
4855 #
4856 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
4857 msgstr "Python frontend för /tmp/mmi.socket"
4858
4859 #
4860 msgid "Quick"
4861 msgstr "Snabb"
4862
4863 #
4864 msgid "Quickzap"
4865 msgstr "Snabbzap"
4866
4867 msgid "RC Menu"
4868 msgstr "Fjärrkontroll meny"
4869
4870 #
4871 msgid "RF output"
4872 msgstr "RF ut"
4873
4874 #
4875 msgid "RGB"
4876 msgstr "RGB"
4877
4878 #
4879 msgid "Radio"
4880 msgstr "Radio"
4881
4882 msgid "Ralink"
4883 msgstr "Ralink"
4884
4885 #
4886 msgid "Ram Disk"
4887 msgstr "Ram Disk"
4888
4889 #
4890 msgid "Random"
4891 msgstr "Slumpmässig"
4892
4893 #
4894 msgid "Rating"
4895 msgstr "Betyg"
4896
4897 #
4898 msgid "Ratings: "
4899 msgstr "Betyg: "
4900
4901 #
4902 msgid "Really close without saving settings?"
4903 msgstr "Verkligen stänga utan att spara inställningarna?"
4904
4905 #
4906 msgid "Really delete done timers?"
4907 msgstr "Verkligen ta bort färdiga timerinspelningar?"
4908
4909 #
4910 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
4911 msgstr "Verkligen avsluta underkanals snabbzap?"
4912
4913 #
4914 msgid "Really quit MyTube Player?"
4915 msgstr "Verkligen avsluta MyTubePlayer?"
4916
4917 #
4918 msgid "Really reboot now?"
4919 msgstr "Verkligen starta om nu?"
4920
4921 #
4922 msgid "Really restart now?"
4923 msgstr "Verkligen starta om nu?"
4924
4925 #
4926 msgid "Really shutdown now?"
4927 msgstr "Verkligen stänga av nu?"
4928
4929 #
4930 msgid "Reboot"
4931 msgstr "Omstart"
4932
4933 #
4934 msgid "Recently featured"
4935 msgstr "Nyligen aktuell"
4936
4937 #
4938 msgid "Reception Settings"
4939 msgstr "Mottagning inställningar"
4940
4941 #
4942 msgid "Record"
4943 msgstr "Spela in"
4944
4945 #
4946 msgid "Record a maximum of x times"
4947 msgstr "Inspela maximum av x gånger"
4948
4949 #
4950 msgid "Record on"
4951 msgstr "Inspelning på"
4952
4953 #
4954 #, python-format
4955 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
4956 msgstr "Inspelningstid begränsad på grund av timerkonflikt med %s"
4957
4958 #
4959 msgid "Recorded files..."
4960 msgstr "Inspelade filer..."
4961
4962 #
4963 msgid "Recording"
4964 msgstr "Spelar in"
4965
4966 #
4967 msgid "Recording paths"
4968 msgstr "Inspelningssökväg"
4969
4970 #
4971 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
4972 msgstr "Inspelning(ar) pågår eller ska påbörjas inom några sekunder!"
4973
4974 #
4975 msgid "Recordings"
4976 msgstr "Inspelningar"
4977
4978 #
4979 msgid "Recordings always have priority"
4980 msgstr "Inspelningar har alltid prioritet"
4981
4982 msgid "Reenter new pin"
4983 msgstr "Ange ny pin igen"
4984
4985 #
4986 msgid "Refresh Rate"
4987 msgstr "Uppdateringstakt"
4988
4989 #
4990 msgid "Refresh rate selection."
4991 msgstr "Uppdateringsfrekvens val."
4992
4993 #
4994 msgid "Related video entries."
4995 msgstr "Liknande video poster."
4996
4997 #
4998 msgid "Relevance"
4999 msgstr "Relevance"
5000
5001 #
5002 msgid "Reload"
5003 msgstr "Uppdatera"
5004
5005 #
5006 msgid "Reload Black-/Whitelists"
5007 msgstr "Ladda om Black-/Whitelistor"
5008
5009 #
5010 msgid "Remember service pin"
5011 msgstr "Kom ihåg service pin"
5012
5013 #
5014 msgid "Remember service pin cancel"
5015 msgstr "Avbryt kom ihåg service pin"
5016
5017 #
5018 msgid "Remove"
5019 msgstr "Ta bort"
5020
5021 #
5022 msgid "Remove Bookmark"
5023 msgstr "Ta bort Bokmärke"
5024
5025 #
5026 msgid "Remove Plugins"
5027 msgstr "Ta bort Plugins"
5028
5029 #
5030 msgid "Remove a mark"
5031 msgstr "Ta bort en markör"
5032
5033 #
5034 msgid "Remove currently selected title"
5035 msgstr "Ta bort vald titel"
5036
5037 #
5038 msgid "Remove failed."
5039 msgstr "Borttagning misslyckades."
5040
5041 #
5042 msgid "Remove finished."
5043 msgstr "Ta bort färdiga."
5044
5045 #
5046 msgid "Remove plugins"
5047 msgstr "Ta bort plugins"
5048
5049 #
5050 msgid "Remove selected AutoTimer"
5051 msgstr "Ta bort vald AutoTimer"
5052
5053 #
5054 msgid "Remove the broken .NFI file?"
5055 msgstr "Ta bort trasig .NFI fil?"
5056
5057 #
5058 msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
5059 msgstr "Ta bort ofullständig .NFI fil?"
5060
5061 #
5062 msgid "Remove timer"
5063 msgstr "Ta bort timer"
5064
5065 #
5066 msgid "Remove title"
5067 msgstr "Ta bort titel"
5068
5069 #
5070 msgid "Removed successfully."
5071 msgstr "Borttagning utförd."
5072
5073 #
5074 msgid "Removing"
5075 msgstr "Tar bvort"
5076
5077 #
5078 #, python-format
5079 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
5080 msgstr "Ta bort biblioteket %s misslyckades. (Troligen ej tomt.)"
5081
5082 #
5083 msgid "Rename"
5084 msgstr "Byt namn"
5085
5086 #
5087 msgid "Rename crashlogs"
5088 msgstr "Byt namn på crashlogs"
5089
5090 #
5091 msgid "Repeat"
5092 msgstr "Repetera"
5093
5094 #
5095 msgid "Repeat Type"
5096 msgstr "Repeat typ"
5097
5098 #
5099 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
5100 msgstr "En upprepande händelse spelas in... Vad vill du göra?"
5101
5102 #
5103 msgid "Repeats"
5104 msgstr "Upprepningar"
5105
5106 #
5107 msgid "Require description to be unique"
5108 msgstr "Begärd beskrivning måste vara unik"
5109
5110 #
5111 msgid "Required medium type:"
5112 msgstr "Nödvändig mediatyp:"
5113
5114 msgid "Rescan"
5115 msgstr "Återscanna"
5116
5117 #
5118 msgid "Reset"
5119 msgstr "Nollställ"
5120
5121 #
5122 msgid "Reset and renumerate title names"
5123 msgstr "Återställ och omnumrera titelnamnen"
5124
5125 #
5126 msgid "Reset count"
5127 msgstr "Nollställ räkning"
5128
5129 #
5130 msgid "Reset saved position"
5131 msgstr "Återställ sparad position"
5132
5133 #
5134 msgid "Reset video enhancement settings to system defaults?"
5135 msgstr "Återställ videoförbättringarna till grundinställningarna?"
5136
5137 #
5138 msgid "Reset video enhancement settings to your last configuration?"
5139 msgstr "Återställ videoförbättringarna till föregående inställning?"
5140
5141 #
5142 msgid "Resolution"
5143 msgstr "Upplösning"
5144
5145 #
5146 msgid "Response video entries."
5147 msgstr "Svars video poster."
5148
5149 #
5150 msgid "Restart"
5151 msgstr "Omstart"
5152
5153 #
5154 msgid "Restart GUI"
5155 msgstr "Omstart GUI"
5156
5157 #
5158 msgid "Restart GUI now?"
5159 msgstr "Omstart av GUI nu?"
5160
5161 #
5162 msgid "Restart network"
5163 msgstr "Omstart nätverk"
5164
5165 #
5166 msgid "Restart test"
5167 msgstr "Omstart test"
5168
5169 #
5170 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
5171 msgstr "Omstart av din nätverksanslutning och adaptrar.\n"
5172
5173 #
5174 msgid "Restore"
5175 msgstr "Återställ"
5176
5177 #
5178 msgid "Restore backups"
5179 msgstr "Återställ backuper"
5180
5181 #
5182 msgid "Restore is running..."
5183 msgstr "Återställning pågår..."
5184
5185 #
5186 msgid "Restore running"
5187 msgstr "Återskapning pågår"
5188
5189 #
5190 msgid "Restore system settings"
5191 msgstr "Återskapa systeminställningar"
5192
5193 #
5194 msgid "Restrict \"after event\" to a certain timespan?"
5195 msgstr "Begränsa \"efter händelse\" till ett visst tidsintervall?"
5196
5197 #
5198 msgid "Resume from last position"
5199 msgstr "Återuppspela från senaste position"
5200
5201 #
5202 #, python-format
5203 msgid "Resume position at %s"
5204 msgstr "Återuppta vid position %s"
5205
5206 #
5207 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
5208 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
5209 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
5210 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
5211 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
5212 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
5213 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
5214 msgid "Resuming playback"
5215 msgstr "Återuppta uppspelning"
5216
5217 #
5218 msgid "Return to file browser"
5219 msgstr "Återvänd till fil utforskare"
5220
5221 #
5222 msgid "Return to movie list"
5223 msgstr "Återvänd till filmlista"
5224
5225 #
5226 msgid "Return to previous service"
5227 msgstr "Återvänd till föregående tjänst"
5228
5229 #
5230 msgid "Rewind speeds"
5231 msgstr "Hastigheter för snabbspolning bakåt"
5232
5233 #
5234 msgid "Right"
5235 msgstr "Höger"
5236
5237 #
5238 msgid "Rolloff"
5239 msgstr "Rolloff"
5240
5241 #
5242 msgid "Rotor turning speed"
5243 msgstr "Rotor rotationsfart"
5244
5245 #
5246 msgid "Running"
5247 msgstr "Körandes"
5248
5249 #
5250 msgid "Russia"
5251 msgstr "Russia"
5252
5253 #
5254 msgid "Russian"
5255 msgstr "Ryska"
5256
5257 #
5258 msgid "S-Video"
5259 msgstr "S-Video"
5260
5261 #
5262 msgid "SINGLE LAYER DVD"
5263 msgstr "SINGLE LAYER DVD"
5264
5265 #
5266 msgid "SNR"
5267 msgstr "SNR"
5268
5269 #
5270 msgid "SNR:"
5271 msgstr "SNR:"
5272
5273 #
5274 msgid "SSID:"
5275 msgstr "SSID:"
5276
5277 #
5278 msgid "Sat"
5279 msgstr "Lör"
5280
5281 #
5282 msgid "Sat / Dish Setup"
5283 msgstr "Sat / Parabol installation"
5284
5285 #
5286 msgid "Satellite"
5287 msgstr "Satellit"
5288
5289 #
5290 msgid "Satellite Equipment Setup"
5291 msgstr "Satellit utrustning installation"
5292
5293 #
5294 msgid "Satellite equipment"
5295 msgstr "Satellitutrustning"
5296
5297 #
5298 msgid "Satellites"
5299 msgstr "Satelliter"
5300
5301 #
5302 msgid "Satfinder"
5303 msgstr "Satfinder"
5304
5305 #
5306 msgid "Sats"
5307 msgstr "Sats"
5308
5309 #
5310 msgid "Saturation"
5311 msgstr "Mättnad"
5312
5313 #
5314 msgid "Saturday"
5315 msgstr "Lördag"
5316
5317 #
5318 msgid "Save"
5319 msgstr "Spara"
5320
5321 #
5322 msgid "Save Playlist"
5323 msgstr "Spara spellista"
5324
5325 #
5326 msgid "Save current delay to key"
5327 msgstr "Spara nuvarande fördröjning till tangent"
5328
5329 #
5330 msgid "Save to key"
5331 msgstr "Spara till tangent"
5332
5333 #
5334 msgid "Save values and close plugin"
5335 msgstr "Spara värden och stäng plugin"
5336
5337 #
5338 msgid "Save values and close screen"
5339 msgstr "Spara värden och stäng bildruta"
5340
5341 #
5342 msgid "Scaler sharpness"
5343 msgstr "Scaler skärpa"
5344
5345 #
5346 msgid "Scaling Mode"
5347 msgstr "Scalingläge"
5348
5349 #
5350 msgid "Scan "
5351 msgstr "Söka "
5352
5353 #
5354 msgid "Scan Files..."
5355 msgstr "Sök Filer..."
5356
5357 #
5358 msgid "Scan NFS share"
5359 msgstr "Sök NFS delning"
5360
5361 #
5362 msgid "Scan QAM128"
5363 msgstr "Söka QAM128"
5364
5365 #
5366 msgid "Scan QAM16"
5367 msgstr "Söka QAM16"
5368
5369 #
5370 msgid "Scan QAM256"
5371 msgstr "Söka QAM256"
5372
5373 #
5374 msgid "Scan QAM32"
5375 msgstr "Söka QAM32"
5376
5377 #
5378 msgid "Scan QAM64"
5379 msgstr "Söka QAM64"
5380
5381 #
5382 msgid "Scan SR6875"
5383 msgstr "Söka SR6875"
5384
5385 #
5386 msgid "Scan SR6900"
5387 msgstr "Söka SR6900"
5388
5389 #
5390 msgid "Scan Wireless Networks"
5391 msgstr "Sök efter trådlösa nätverk"
5392
5393 #
5394 msgid "Scan additional SR"
5395 msgstr "Sök ytterligare SR"
5396
5397 #
5398 msgid "Scan band EU HYPER"
5399 msgstr "Sök EU HYPER band"
5400
5401 #
5402 msgid "Scan band EU MID"
5403 msgstr "Sök EU MID band"
5404
5405 #
5406 msgid "Scan band EU SUPER"
5407 msgstr "Sök EU SUPER band"
5408
5409 #
5410 msgid "Scan band EU UHF IV"
5411 msgstr "Sök EU UHF IV band"
5412
5413 #
5414 msgid "Scan band EU UHF V"
5415 msgstr "Sök EU UHF V band"
5416
5417 #
5418 msgid "Scan band EU VHF I"
5419 msgstr "Sök EU VHF I band"
5420
5421 #
5422 msgid "Scan band EU VHF III"
5423 msgstr "Sök EU VHF III band"
5424
5425 #
5426 msgid "Scan band US HIGH"
5427 msgstr "Sök US HIGH band"
5428
5429 #
5430 msgid "Scan band US HYPER"
5431 msgstr "Sök US HYPER band"
5432
5433 #
5434 msgid "Scan band US LOW"
5435 msgstr "Sök US LOW band"
5436
5437 #
5438 msgid "Scan band US MID"
5439 msgstr "Sök US MID band"
5440
5441 #
5442 msgid "Scan band US SUPER"
5443 msgstr "Sök US SUPER band"
5444
5445 #
5446 msgid "Scan range"
5447 msgstr "Sökomfång"
5448
5449 #
5450 msgid ""
5451 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
5452 "selected wireless device.\n"
5453 msgstr ""
5454 "Söka ditt nätverk efter trådlös Accesspunkt och ansluta till det med ditt "
5455 "valda trådlösa enhet.\n"
5456
5457 msgid ""
5458 "Scan your network for wireless access points and connect to them using your "
5459 "selected wireless device.\n"
5460 msgstr ""
5461 "Sök ditt nätverk efter trådlös acccesspunkt coh ansluter till den med din "
5462 "valda trådlösa enhet.\n"
5463
5464 #
5465 msgid ""
5466 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
5467 msgstr "Sök grund lamedbs sorterat på satellite med en "
5468
5469 #
5470 msgid "Science & Technology"
5471 msgstr "Vetenskap & Teknik"
5472
5473 #
5474 msgid "Search Term(s)"
5475 msgstr "Sökterm(er)"
5476
5477 #
5478 msgid "Search category:"
5479 msgstr "Sök kategori:"
5480
5481 #
5482 msgid "Search east"
5483 msgstr "Sök öst"
5484
5485 #
5486 msgid "Search for network shares"
5487 msgstr "Söker efter nätverksutdelningar"
5488
5489 #
5490 msgid "Search for network shares..."
5491 msgstr "Söker efter nätverksutdelningar..."
5492
5493 #
5494 msgid "Search region:"
5495 msgstr "Sök region:"
5496
5497 msgid "Search restricted content:"
5498 msgstr "Sök begränsat innehåll."
5499
5500 #
5501 msgid "Search strictness"
5502 msgstr "Sök strikt"
5503
5504 #
5505 msgid "Search type"
5506 msgstr "Typ av sökning"
5507
5508 #
5509 msgid "Search west"
5510 msgstr "Sök väst"
5511
5512 #
5513 msgid "Searching for available updates. Please wait..."
5514 msgstr "Söker efter tillgängliga uppdateringar. Vänligen vänta..."
5515
5516 #
5517 msgid "Searching for new installed or removed packages. Please wait..."
5518 msgstr "Sök efter nyinstallerade eller borttagna paket. Vänligen vänta..."
5519
5520 #
5521 msgid "Searching your network. Please wait..."
5522 msgstr "Söker ditt nätverk. Vänligen vänta..."
5523
5524 #
5525 msgid "Secondary DNS"
5526 msgstr "Sekondär DNS"
5527
5528 #
5529 msgid "Security service not running."
5530 msgstr "Säkerhetstjänst körs ej."
5531
5532 #
5533 msgid "Seek"
5534 msgstr "Sök"
5535
5536 #
5537 msgid "Select"
5538 msgstr "Välj"
5539
5540 #
5541 msgid ""
5542 "Select \"exact match\" to enforce \"Match title\" to match exactly or "
5543 "\"partial match\" if you only want to search for a part of the event title."
5544 msgstr ""
5545 "Välj \"exakt matchning\" för att tvinga \"Match titel\" för exakt matchning "
5546 "eller \"partiell matchning\" om du enbart vill söka efter en del av händelse "
5547 "titel."
5548
5549 msgid "Select HDD"
5550 msgstr "Välj hårddisk"
5551
5552 #
5553 msgid "Select Location"
5554 msgstr "Välj Sökväg"
5555
5556 #
5557 msgid "Select Network Adapter"
5558 msgstr "Välj nätverksadapter"
5559
5560 #
5561 msgid "Select a movie"
5562 msgstr "Välj en film"
5563
5564 #
5565 msgid "Select a timer to import"
5566 msgstr "Välj timer för import"
5567
5568 #
5569 msgid "Select audio mode"
5570 msgstr "Välj ljudläge"
5571
5572 #
5573 msgid "Select audio track"
5574 msgstr "Välj ljudspår"
5575
5576 #
5577 msgid "Select bouquet to record on"
5578 msgstr "Välj favorit för inspelning"
5579
5580 #
5581 msgid "Select channel to record from"
5582 msgstr "Välj kanal att spela in från"
5583
5584 #
5585 msgid "Select channel to record on"
5586 msgstr "Välj kanal för inspelning"
5587
5588 #
5589 msgid "Select files for backup. Currently selected:\n"
5590 msgstr "Välj filer för backuptagning. Nuvarande valda:\n"
5591
5592 #
5593 msgid "Select files/folders to backup"
5594 msgstr "Ange filer/bibliotek att ta backup på"
5595
5596 #
5597 msgid "Select image"
5598 msgstr "Välj image"
5599
5600 #
5601 msgid "Select interface"
5602 msgstr "Välj kort"
5603
5604 #
5605 msgid "Select new feed to view."
5606 msgstr "Välj ny ström att visa."
5607
5608 #
5609 msgid "Select package"
5610 msgstr "Välj paket"
5611
5612 #
5613 msgid "Select provider to add..."
5614 msgstr "Välj operatör att lägga till..."
5615
5616 #
5617 msgid "Select refresh rate"
5618 msgstr "Välj uppdateringsfrekvens"
5619
5620 #
5621 msgid "Select service to add..."
5622 msgstr "Välj kanal att lägga till..."
5623
5624 #
5625 #, python-format
5626 msgid "Select the key you want to set to %i ms"
5627 msgstr "Välj tangent som du vill använda till %i ms"
5628
5629 #
5630 msgid "Select the location to save the recording to."
5631 msgstr "Välj plats för spara inspelningar till."
5632
5633 #
5634 msgid "Select type of Filter"
5635 msgstr "Välj typ av filter"
5636
5637 #
5638 msgid "Select upgrade source to edit."
5639 msgstr "Ange uppgraderingskälla att ändra."
5640
5641 #
5642 msgid "Select video input with up/down buttons"
5643 msgstr "Välj video ingång med upp/ner knapparna"
5644
5645 #
5646 msgid "Select video mode"
5647 msgstr "Välj videoläge"
5648
5649 msgid "Select whether or not you want to enforce case correctness."
5650 msgstr "Välj om du vill eller inte vill tvinga lägeskorrekthet."
5651
5652 #
5653 msgid "Select wireless network"
5654 msgstr "Välj trådlöst nätverk"
5655
5656 #
5657 msgid "Select your choice."
5658 msgstr "Ange ditt val."
5659
5660 #
5661 msgid "Selected source image"
5662 msgstr "Välj käll image"
5663
5664 #
5665 msgid "Send DiSEqC"
5666 msgstr "Skicka DiSEqC"
5667
5668 #
5669 msgid "Send DiSEqC only on satellite change"
5670 msgstr "Skicka enbart DiSEqC vid ändrad satellit"
5671
5672 #
5673 msgid "Seperate titles with a main menu"
5674 msgstr "Separera titlar med en huvudmeny"
5675
5676 #
5677 msgid "Sequence repeat"
5678 msgstr "Repetera sekvens"
5679
5680 #
5681 msgid "Serbian"
5682 msgstr "Serbiska"
5683
5684 #
5685 msgid "Server IP"
5686 msgstr "Server IP"
5687
5688 #
5689 msgid "Server share"
5690 msgstr "Server delning"
5691
5692 #
5693 msgid "Service"
5694 msgstr "Kanal"
5695
5696 #
5697 msgid "Service Scan"
5698 msgstr "Kanalsökning"
5699
5700 #
5701 msgid "Service Searching"
5702 msgstr "Kanalsökning"
5703
5704 #
5705 msgid "Service delay"
5706 msgstr "Fördröjning"
5707
5708 #
5709 msgid "Service has been added to the favourites."
5710 msgstr "Kanalen har lagts till i favoriter."
5711
5712 #
5713 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
5714 msgstr "Kanalen har lagts till i vald favoritlista."
5715
5716 #
5717 msgid ""
5718 "Service invalid!\n"
5719 "(Timeout reading PMT)"
5720 msgstr ""
5721 "Service ogiltig!\n"
5722 "(Timeout vid läsning av PMT)"
5723
5724 #
5725 msgid ""
5726 "Service not found!\n"
5727 "(SID not found in PAT)"
5728 msgstr ""
5729 "Service inte funnen!\n"
5730 "(SID inte funnen i PAT)"
5731
5732 #
5733 msgid "Service scan"
5734 msgstr "Kanalsökning"
5735
5736 msgid ""
5737 "Service unavailable!\n"
5738 "Check tuner configuration!"
5739 msgstr ""
5740 "Tjänsten kunde inte hittas!\n"
5741 "Kontrollera tunerinställningar!"
5742
5743 #
5744 msgid "Serviceinfo"
5745 msgstr "Kanalinfo"
5746
5747 #
5748 msgid "Services"
5749 msgstr "Kanaler"
5750
5751 #
5752 msgid "Set End Time"
5753 msgstr "Sätt sluttid"
5754
5755 #
5756 msgid "Set Voltage and 22KHz"
5757 msgstr "Ange Volt och 22KHz"
5758
5759 #
5760 msgid "Set available internal memory threshold for the warning."
5761 msgstr "Ställ tillgängligt internminne varningströskel."
5762
5763 #
5764 #, python-format
5765 msgid "Set delay to %i ms (can be set)"
5766 msgstr "Sätt fördröjning till %i ms (kan sättas)"
5767
5768 #
5769 msgid "Set interface as default Interface"
5770 msgstr "Använd kort som standard kort"
5771
5772 #
5773 msgid "Set limits"
5774 msgstr "Ange gräns"
5775
5776 #
5777 msgid "Set maximum duration"
5778 msgstr "Sätt maximum längd"
5779
5780 msgid "Set this NO to disable this AutoTimer."
5781 msgstr "Sätt detta till Nej för att avaktivera den här AutoTimer."
5782
5783 #
5784 msgid "Setting key canceled"
5785 msgstr "Inställningtangent avbruten"
5786
5787 #
5788 msgid "Settings"
5789 msgstr "Inställningar"
5790
5791 #
5792 msgid "Setup"
5793 msgstr "Installation"
5794
5795 #
5796 msgid "Setup Mode"
5797 msgstr "Installationsläge"
5798
5799 #
5800 msgid "Setup for the Audio Sync Plugin"
5801 msgstr "Installation av Audio Synk Plugin"
5802
5803 #
5804 #, python-format
5805 msgid ""
5806 "Shall the USB stick wizard proceed and program the image file %s into flash "
5807 "memory?"
5808 msgstr ""
5809 "Ska USB stick guiden fortsätta och programmera imagefilen %s i flashminnet?"
5810
5811 #
5812 msgid "Sharpness"
5813 msgstr "Skärpa"
5814
5815 #
5816 msgid "Short Movies"
5817 msgstr "Kortfilmer"
5818
5819 msgid "Short filenames"
5820 msgstr "Korta filnamn"
5821
5822 #
5823 msgid "Should this AutoTimer be restricted to a timespan?"
5824 msgstr "Ska den här AutoTimer vara begränsad till ett tidsintervall?"
5825
5826 #
5827 msgid "Should this AutoTimer only match up to a certain event duration?"
5828 msgstr "Ska den här AutoTimer enbart mactah upp till en viss händelselängd?"
5829
5830 #
5831 msgid ""
5832 "Should timers created by this AutoTimer be recorded to a custom location?"
5833 msgstr "Ska timers skapade av AutoTimer spelas in till annan plats?"
5834
5835 #
5836 msgid "Show Info"
5837 msgstr "Visa Info"
5838
5839 msgid "Show Message when Recording starts"
5840 msgstr "Visa meddelande när inspelning påbörjas"
5841
5842 #
5843 msgid "Show WLAN Status"
5844 msgstr "Visa WLAN Status"
5845
5846 #
5847 msgid "Show blinking clock in display during recording"
5848 msgstr "Visa blinkande klocka i display under inspelning"
5849
5850 #
5851 msgid "Show event-progress in channel selection"
5852 msgstr "Visa händelse-utveckling i kanallistan"
5853
5854 #
5855 msgid "Show in extension menu"
5856 msgstr "Visa i utökningsmenyn"
5857
5858 #
5859 msgid "Show infobar on channel change"
5860 msgstr "Visa infobalk vid kanalbyte"
5861
5862 #
5863 msgid "Show infobar on event change"
5864 msgstr "Visa infobalk vid händelseändring"
5865
5866 #
5867 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
5868 msgstr "Visa infobalk vid hopp framåt/bakåt"
5869
5870 #
5871 msgid "Show positioner movement"
5872 msgstr "Visa motorflyttningar"
5873
5874 #
5875 msgid "Show services beginning with"
5876 msgstr "Visa kanal som börjar med"
5877
5878 #
5879 msgid "Show the radio player..."
5880 msgstr "Visa radiospelaren..."
5881
5882 #
5883 msgid "Show the tv player..."
5884 msgstr "Visa tv spelare..."
5885
5886 #
5887 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
5888 msgstr "Visa status på ditt trådlösa LAN anslutning.\n"
5889
5890 #
5891 msgid "Shutdown"
5892 msgstr "Stäng av"
5893
5894 #
5895 msgid "Shutdown Dreambox after"
5896 msgstr "Stäng av Dreambox efter"
5897
5898 #
5899 msgid "Signal Strength:"
5900 msgstr "Signalstyrka:"
5901
5902 #
5903 msgid "Signal: "
5904 msgstr "Signal:"
5905
5906 #
5907 msgid "Similar"
5908 msgstr "Liknande"
5909
5910 #
5911 msgid "Similar broadcasts:"
5912 msgstr "Liknande sändningar:"
5913
5914 #
5915 msgid "Simple"
5916 msgstr "Enkel"
5917
5918 #
5919 msgid "Simple titleset (compatibility for legacy players)"
5920 msgstr "Enkelt titelset (kompabilitet för äldre spelare)"
5921
5922 #
5923 msgid "Single"
5924 msgstr "Singel"
5925
5926 #
5927 msgid "Single EPG"
5928 msgstr "Singel EPG"
5929
5930 #
5931 msgid "Single satellite"
5932 msgstr "Singel satellit"
5933
5934 #
5935 msgid "Single transponder"
5936 msgstr "Singel transponder"
5937
5938 #
5939 msgid "Singlestep (GOP)"
5940 msgstr "Enkelsteg (GOP)"
5941
5942 #
5943 msgid "Skin"
5944 msgstr "Utseende"
5945
5946 #
5947 msgid "Skins"
5948 msgstr "Utseenden"
5949
5950 #
5951 msgid "Sleep Timer"
5952 msgstr "Sov Timer"
5953
5954 #
5955 msgid "Sleep timer action:"
5956 msgstr "Sovtimer händelse:"
5957
5958 #
5959 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
5960 msgstr "Slideshow intervall (sec.)"
5961
5962 #
5963 #, python-format
5964 msgid "Slot %d"
5965 msgstr "Slot %d"
5966
5967 #
5968 msgid "Slovakian"
5969 msgstr "Slovakisk"
5970
5971 #
5972 msgid "Slovenian"
5973 msgstr "Slovenska"
5974
5975 #
5976 msgid "Slow"
5977 msgstr "Sakta"
5978
5979 #
5980 msgid "Slow Motion speeds"
5981 msgstr "Hastigheter för slow motion"
5982
5983 #
5984 msgid "Software"
5985 msgstr "Mjukvara"
5986
5987 #
5988 msgid "Software management"
5989 msgstr "Mjukvaruhantering"
5990
5991 #
5992 msgid "Software restore"
5993 msgstr "Mjukvaruåterskapa"
5994
5995 #
5996 msgid "Software update"
5997 msgstr "Mjukvaruuppdatera"
5998
5999 #