Merge commit 'e8eb8e9694379204' into experimental
[enigma2.git] / po / sv.po
1 # German translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2009-11-05 18:09+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2009-10-12 11:27+0100\n"
12 "Last-Translator: WeeGull <weegull@hotmail.com>\n"
13 "Language-Team: WeeGull <weegull@hotmail.com>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18 "X-Poedit-Language: Swedish\n"
19 "X-Poedit-SourceCharset: iso-8859-15\n"
20 "X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
21
22 msgid ""
23 "\n"
24 "Advanced options and settings."
25 msgstr ""
26 "\n"
27 "Avancerade val och inställningar."
28
29 msgid ""
30 "\n"
31 "After pressing OK, please wait!"
32 msgstr ""
33 "\n"
34 "Tryck OK och vänligen vänta!"
35
36 msgid ""
37 "\n"
38 "Backup your Dreambox settings."
39 msgstr ""
40 "\n"
41 "Backup av din Dreamboxs inställningar."
42
43 msgid ""
44 "\n"
45 "Edit the upgrade source address."
46 msgstr ""
47 "\n"
48 "Ändra uppgraderingskällas adress."
49
50 msgid ""
51 "\n"
52 "Online update of your Dreambox software."
53 msgstr ""
54 "\n"
55 "Online uppdatering av din Dreamboxs mjukvara."
56
57 msgid ""
58 "\n"
59 "Press OK on your remote control to continue."
60 msgstr ""
61 "\n"
62 "Tryck OK på fjärrkontrollen för att forsätta."
63
64 msgid ""
65 "\n"
66 "Restore your Dreambox settings."
67 msgstr ""
68 "\n"
69 "Återskapa din Dreamboxs inställningar."
70
71 msgid ""
72 "\n"
73 "Restore your Dreambox with a new firmware."
74 msgstr ""
75 "\n"
76 "Återskapa din reambox med en ny firmware."
77
78 msgid ""
79 "\n"
80 "Restore your backups by date."
81 msgstr ""
82 "\n"
83 "Återskapa med datum på backup."
84
85 msgid ""
86 "\n"
87 "Scan for local packages and install them."
88 msgstr ""
89 "\n"
90 "Sök efter lokala paket och installera dem."
91
92 msgid ""
93 "\n"
94 "Select your backup device.\n"
95 "Current device: "
96 msgstr ""
97 "\n"
98 "Välj din backupenhet.\n"
99 "Nuvarande enhet: "
100
101 msgid ""
102 "\n"
103 "System will restart after the restore!"
104 msgstr ""
105 "\n"
106 "Systemet kommer starta om efter återläsningen!"
107
108 msgid ""
109 "\n"
110 "View, install and remove available or installed packages."
111 msgstr ""
112 "\n"
113 "Visa, installera och ta bort tillgängliga eller installerade paket."
114
115 msgid " "
116 msgstr " "
117
118 msgid " extensions."
119 msgstr " utökningar."
120
121 msgid " packages selected."
122 msgstr " valda paket."
123
124 msgid " updates available."
125 msgstr " Uppdateringar tillgängliga."
126
127 msgid " wireless networks found!"
128 msgstr " trådlöst nätverk hittat!"
129
130 msgid "#000000"
131 msgstr ""
132
133 msgid "#0064c7"
134 msgstr ""
135
136 msgid "#25062748"
137 msgstr ""
138
139 msgid "#389416"
140 msgstr ""
141
142 msgid "#80000000"
143 msgstr ""
144
145 msgid "#80ffffff"
146 msgstr ""
147
148 msgid "#bab329"
149 msgstr ""
150
151 msgid "#f23d21"
152 msgstr ""
153
154 msgid "#ffffff"
155 msgstr ""
156
157 msgid "#ffffffff"
158 msgstr ""
159
160 msgid "%H:%M"
161 msgstr "%H:%M"
162
163 #, python-format
164 msgid "%d jobs are running in the background!"
165 msgstr "%d jobb körs i bakgrunden!"
166
167 #, python-format
168 msgid "%d min"
169 msgstr "%d min"
170
171 #, python-format
172 msgid "%d services found!"
173 msgstr "%d kanaler hittades!"
174
175 msgid "%d.%B %Y"
176 msgstr "%d.%B %Y"
177
178 #, python-format
179 msgid ""
180 "%s\n"
181 "(%s, %d MB free)"
182 msgstr ""
183 "%s\n"
184 "(%s, %d MB ledigt)"
185
186 #, python-format
187 msgid "%s (%s)\n"
188 msgstr "%s (%s)\n"
189
190 msgid "(ZAP)"
191 msgstr "(ZAP)"
192
193 msgid "(empty)"
194 msgstr "(tom)"
195
196 msgid "(show optional DVD audio menu)"
197 msgstr "(visa utökad DVD ljudmeny)"
198
199 msgid "* Only available if more than one interface is active."
200 msgstr "* Enbart tillgänglig om mer än ett kort är aktivt."
201
202 msgid "* Only available when entering hidden SSID or network key"
203 msgstr "* Enbart tillgänglig vid angiven dold SSID eller nätverksnyckel"
204
205 msgid ".NFI Download failed:"
206 msgstr ".NFI Nedladdning misslyckades:"
207
208 msgid ".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
209 msgstr ".NFI fil passerade md5sum signatur kontroll. Du kan använda denna image!"
210
211 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
212 msgstr "/usr/share/enigma2 bibliotek"
213
214 msgid "/var directory"
215 msgstr "/var bibliotek"
216
217 msgid "0"
218 msgstr ""
219
220 msgid "1"
221 msgstr ""
222
223 msgid "1 wireless network found!"
224 msgstr "1 trådlöst nätverk hittat!"
225
226 msgid "1.0"
227 msgstr "1.0"
228
229 msgid "1.1"
230 msgstr "1.1"
231
232 msgid "1.2"
233 msgstr "1.2"
234
235 msgid "12V output"
236 msgstr "12V utgång"
237
238 msgid "13 V"
239 msgstr "13 V"
240
241 msgid "16:10"
242 msgstr "16:10"
243
244 msgid "16:10 Letterbox"
245 msgstr "16:10 Letterbox"
246
247 msgid "16:10 PanScan"
248 msgstr "16:10 PanScan"
249
250 msgid "16:9"
251 msgstr "16:9"
252
253 msgid "16:9 Letterbox"
254 msgstr "16:9 Letterbox"
255
256 msgid "16:9 always"
257 msgstr "16:9 alltid"
258
259 msgid "18 V"
260 msgstr "18 V"
261
262 msgid "2"
263 msgstr ""
264
265 msgid "3"
266 msgstr ""
267
268 msgid "30 minutes"
269 msgstr "30 minuter"
270
271 msgid "4"
272 msgstr ""
273
274 msgid "4:3"
275 msgstr "4:3"
276
277 msgid "4:3 Letterbox"
278 msgstr "4:3 Letterbox"
279
280 msgid "4:3 PanScan"
281 msgstr "4:3 PanScan"
282
283 msgid "5"
284 msgstr ""
285
286 msgid "5 minutes"
287 msgstr "5 minuter"
288
289 msgid "50 Hz"
290 msgstr "50 Hz"
291
292 msgid "6"
293 msgstr ""
294
295 msgid "60 minutes"
296 msgstr "60 minuter"
297
298 msgid "7"
299 msgstr ""
300
301 msgid "8"
302 msgstr ""
303
304 msgid "9"
305 msgstr ""
306
307 msgid "<unknown>"
308 msgstr "<okänd>"
309
310 msgid "??"
311 msgstr "??"
312
313 msgid "A"
314 msgstr "A"
315
316 #, python-format
317 msgid ""
318 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
319 "Do you want to keep your version?"
320 msgstr ""
321 "En konfigurationsfil (%s) har ändrats sedan installationen.\n"
322 "Vill du behålla din version?"
323
324 msgid ""
325 "A finished record timer wants to set your\n"
326 "Dreambox to standby. Do that now?"
327 msgstr ""
328 "En utförd inspelningstimer vill försätta din\n"
329 "Dreambox i standby. Utföra det nu?"
330
331 msgid ""
332 "A finished record timer wants to shut down\n"
333 "your Dreambox. Shutdown now?"
334 msgstr ""
335 "En utförd inspelningstimer vill stänga av\n"
336 "din Dreambox. Stänga av nu?"
337
338 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
339 msgstr "En grafisk EPG för alla kanaler i en vald favoritlista"
340
341 #, python-format
342 msgid ""
343 "A record has been started:\n"
344 "%s"
345 msgstr ""
346 "En inspelning har påbörjats:\n"
347 "%s"
348
349 msgid ""
350 "A recording is currently running.\n"
351 "What do you want to do?"
352 msgstr ""
353 "En inspelning pågår redan.\n"
354 "Vad vill du göra?"
355
356 msgid "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to configure the positioner."
357 msgstr "En inspelning pågår. Vänligen avbryt den innan du försöker konfigurera motorn."
358
359 msgid "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to start the satfinder."
360 msgstr "En inspelning pågår. Vänligen avbryt inspelningen före du försöker starta satfinder."
361
362 #, python-format
363 msgid "A required tool (%s) was not found."
364 msgstr "Ett verktyg (%s) som behövs kunde inte hittas."
365
366 msgid ""
367 "A sleep timer wants to set your\n"
368 "Dreambox to standby. Do that now?"
369 msgstr ""
370 "En sovtimer vill försätta din\n"
371 "Dreambox i standby. Utföra det?"
372
373 msgid ""
374 "A sleep timer wants to shut down\n"
375 "your Dreambox. Shutdown now?"
376 msgstr ""
377 "En sovtimer vill stänga av\n"
378 "din Dreambox. Stänga av nu?"
379
380 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
381 msgstr "En liten översikt av tillgängliga ikoner status och åtgärder."
382
383 msgid ""
384 "A timer failed to record!\n"
385 "Disable TV and try again?\n"
386 msgstr ""
387 "En timerinspelning misslyckades!\n"
388 "Inaktivera TV och försök igen?\n"
389
390 msgid "A/V Settings"
391 msgstr "A/V Inställningar"
392
393 msgid "AA"
394 msgstr "AA"
395
396 msgid "AB"
397 msgstr "AB"
398
399 msgid "AC3 default"
400 msgstr "AC3 standard"
401
402 msgid "AC3 downmix"
403 msgstr "AC3 nedmixning"
404
405 msgid "Abort"
406 msgstr "Avbryt"
407
408 msgid "About"
409 msgstr "Om"
410
411 msgid "About..."
412 msgstr "Om..."
413
414 msgid "Accesspoint:"
415 msgstr "Accespunkt:"
416
417 msgid "Action on long powerbutton press"
418 msgstr "Beteende vid långt tryck på powerknapp"
419
420 msgid "Action:"
421 msgstr "Action:"
422
423 msgid "Activate Picture in Picture"
424 msgstr "Aktivera Bild i Bild"
425
426 msgid "Activate network settings"
427 msgstr "Aktivera nätverksinställningar"
428
429 msgid "Adapter settings"
430 msgstr "Adapter inställning"
431
432 msgid "Add"
433 msgstr "Lägg till"
434
435 msgid "Add Bookmark"
436 msgstr "Lägg till bokmärke"
437
438 msgid "Add WLAN configuration?"
439 msgstr "Lägga till WLAN konfiguration?"
440
441 msgid "Add a mark"
442 msgstr "Lägg till markör"
443
444 msgid "Add a new title"
445 msgstr "Lägg till ny titel"
446
447 msgid "Add network configuration?"
448 msgstr "Lägga till nätverkskonfiguration?"
449
450 msgid "Add timer"
451 msgstr "Lägg till timer"
452
453 msgid "Add title"
454 msgstr "Lägg till titel"
455
456 msgid "Add to bouquet"
457 msgstr "Lägg till i favoritlista"
458
459 msgid "Add to favourites"
460 msgstr "Lägg till i favoriter"
461
462 msgid "Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if enabled."
463 msgstr "Lägger till enigma2 inställningar och dreambox  modellinformation såsom SN, rev... om aktiverad."
464
465 msgid "Adds network configuration if enabled."
466 msgstr "Lägger till nätverkskonfiguration om aktiverad."
467
468 msgid "Adds wlan configuration if enabled."
469 msgstr "Lägger till wlan konfiguration om aktiverad."
470
471 msgid "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other test screens."
472 msgstr "Justera färginställningarna så att alla färgnivåer är urskiljningsbara, men de ska vara så färgfulla som möjligt. När du är nöjd med resultatet, tryck OK för att stänga videoinställningarna eller tryck på nummerknapp för att välja annan testbild."
473
474 msgid "Advanced"
475 msgstr "Avancerat"
476
477 msgid "Advanced Options"
478 msgstr "Avancerade Inställningar"
479
480 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
481 msgstr "Avancerad Videoförbättring Installation "
482
483 msgid "Advanced Video Setup"
484 msgstr "Avancerad videoinställning"
485
486 msgid "Advanced restore"
487 msgstr "Avancerad återskapning"
488
489 msgid "After event"
490 msgstr "Efter program"
491
492 msgid "After the start wizard is completed, you need to protect single services. Refer to your dreambox's manual on how to do that."
493 msgstr "Efter startguiden är avslutad, behöver du skydda enskilda kanaler. Läs i din manual för Dreambox om hur du utför det."
494
495 msgid "Album"
496 msgstr "Album"
497
498 msgid "All"
499 msgstr "Alla"
500
501 msgid "All Satellites"
502 msgstr "Alla Satelliter"
503
504 msgid "Alpha"
505 msgstr "Alpha"
506
507 msgid "Alternative radio mode"
508 msgstr "Alternativt radioläge"
509
510 msgid "Alternative services tuner priority"
511 msgstr "Alternativ tunerprioritering"
512
513 msgid "Always ask before sending"
514 msgstr "Fråga alltid före skickning"
515
516 msgid "An empty filename is illegal."
517 msgstr "Ett tomt filnamn är inte tillåtet."
518
519 msgid "An unknown error occured!"
520 msgstr "Ett okänt fel uppstod!"
521
522 msgid "Anonymize crashlog?"
523 msgstr "Anonymisera crashlog?"
524
525 msgid "Arabic"
526 msgstr "Arabiska"
527
528 msgid ""
529 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
530 "\n"
531 msgstr ""
532 "Är du säker på att du vill aktivera den här nätverkskonfigurationen?\n"
533 "\n"
534
535 msgid ""
536 "Are you sure you want to delete\n"
537 "following backup:\n"
538 msgstr ""
539 "Är du säker att du vill ta bort\n"
540 "följande backup:\n"
541
542 msgid "Are you sure you want to exit this wizard?"
543 msgstr "Är du säker på att du vill avsluta den här guiden?"
544
545 msgid ""
546 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
547 "\n"
548 msgstr ""
549 "Är du säker på att du vill starta om dina nätverkskort?\n"
550 "\n"
551
552 msgid ""
553 "Are you sure you want to restore\n"
554 "following backup:\n"
555 msgstr ""
556 "Är du säker att du vill återskapa\n"
557 "följande backup:\n"
558
559 msgid ""
560 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
561 "Enigma2 will restart after the restore"
562 msgstr ""
563 "Är du säker på att du vill återskapa Enigma2 från backup?\n"
564 "Enigma2 kommer starta om efter återskapningen"
565
566 msgid "Artist"
567 msgstr "Artist"
568
569 msgid "Ask before shutdown:"
570 msgstr "Fråga före avstängning:"
571
572 msgid "Ask user"
573 msgstr "Fråga"
574
575 msgid "Aspect Ratio"
576 msgstr "Bildformat"
577
578 msgid "Audio"
579 msgstr "Ljud"
580
581 msgid "Audio Options..."
582 msgstr "Ljudval..."
583
584 msgid "Author: "
585 msgstr "Författare: "
586
587 msgid "Authoring mode"
588 msgstr "Authoring läge"
589
590 msgid "Auto"
591 msgstr "Auto"
592
593 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
594 msgstr "Auto kapitelsplit varje ? minut (0=aldrig)"
595
596 msgid "Auto flesh"
597 msgstr "Auto hudfärg"
598
599 msgid "Auto scart switching"
600 msgstr "Auto scart byte"
601
602 msgid "Automatic"
603 msgstr "Automatisk"
604
605 msgid "Automatic Scan"
606 msgstr "Automatisk sökning"
607
608 msgid "Available format variables"
609 msgstr "Tillgängliga format variabler"
610
611 msgid "B"
612 msgstr "B"
613
614 msgid "BA"
615 msgstr "BA"
616
617 msgid "BB"
618 msgstr "BB"
619
620 msgid "BER"
621 msgstr "BER"
622
623 msgid "BER:"
624 msgstr "BER:"
625
626 msgid "Back"
627 msgstr "Tillbaka"
628
629 msgid "Background"
630 msgstr "Bakgrund"
631
632 msgid "Backup"
633 msgstr "Backup"
634
635 msgid "Backup Location"
636 msgstr "Backupplacering"
637
638 msgid "Backup Mode"
639 msgstr "Backupläge"
640
641 msgid "Backup done."
642 msgstr "Backup klar."
643
644 msgid "Backup failed."
645 msgstr "Backup misslyckades."
646
647 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
648 msgstr "Backup klar. Vänligen tryck OK för resultat."
649
650 msgid "Backup is running..."
651 msgstr "Backup pågår..."
652
653 msgid "Backup system settings"
654 msgstr "Backup av systeminställningar"
655
656 msgid "Band"
657 msgstr "Band"
658
659 msgid "Bandwidth"
660 msgstr "Bandbredd"
661
662 msgid "Begin time"
663 msgstr "Starttid"
664
665 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
666 msgstr "Beteende av 'pause' vid paus"
667
668 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
669 msgstr "Beteende av 0 i BiB-läge"
670
671 msgid "Behavior when a movie is started"
672 msgstr "Beteende när en film startas"
673
674 msgid "Behavior when a movie is stopped"
675 msgstr "Beteende när en film stoppas"
676
677 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
678 msgstr "Beteende när en film slutar"
679
680 msgid "Bitrate:"
681 msgstr "Bitrate:"
682
683 msgid "Block noise reduction"
684 msgstr "Block brus minskning"
685
686 msgid "Blue boost"
687 msgstr "Blå förstärkning"
688
689 msgid "Bookmarks"
690 msgstr "Bokmärken"
691
692 msgid "Brightness"
693 msgstr "Ljusstyrka"
694
695 msgid "Burn DVD"
696 msgstr "Skapa DVD"
697
698 msgid "Burn existing image to DVD"
699 msgstr "Bränn existerande image till DVD"
700
701 msgid "Burn to DVD..."
702 msgstr "Bränn till DVD..."
703
704 msgid "Bus: "
705 msgstr "Bus: "
706
707 msgid "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being displayed."
708 msgstr "Infobalken visas om du trycker OK på din fjärrkontroll."
709
710 msgid "C"
711 msgstr "C"
712
713 msgid "C-Band"
714 msgstr "C-Band"
715
716 msgid "CF Drive"
717 msgstr "CF Disk"
718
719 msgid "CI assignment"
720 msgstr "CI tilldelning"
721
722 msgid "CVBS"
723 msgstr "CVBS"
724
725 msgid "Cable"
726 msgstr "Kabel"
727
728 msgid "Cache Thumbnails"
729 msgstr "Buffra miniatyrer"
730
731 msgid "Call monitoring"
732 msgstr "Samtalsmonitorering"
733
734 msgid "Cancel"
735 msgstr "Avbryt"
736
737 msgid "Cannot parse feed directory"
738 msgstr "Kan inte läsa feed bibliotek"
739
740 msgid "Capacity: "
741 msgstr "Kapacitet: "
742
743 msgid "Card"
744 msgstr "Kort"
745
746 msgid "Catalan"
747 msgstr "Katalanska"
748
749 msgid "Change bouquets in quickzap"
750 msgstr "Byt favoritlista med snabbzap"
751
752 msgid "Change dir."
753 msgstr "Byt bibl."
754
755 msgid "Change pin code"
756 msgstr "Ändra PIN kod"
757
758 msgid "Change service pin"
759 msgstr "Ändra program PIN"
760
761 msgid "Change service pins"
762 msgstr "Ändra program PIN"
763
764 msgid "Change setup pin"
765 msgstr "Ändra installations PIN"
766
767 msgid "Change step size"
768 msgstr "Ändra stegstorlek"
769
770 msgid "Channel"
771 msgstr "Kanal"
772
773 msgid "Channel Selection"
774 msgstr "Kanallista"
775
776 msgid "Channel not in services list"
777 msgstr "Kanal finns ej i servicelistan"
778
779 msgid "Channel:"
780 msgstr "Kanal:"
781
782 msgid "Channellist menu"
783 msgstr "Kanallista meny"
784
785 msgid "Chap."
786 msgstr "Kap."
787
788 msgid "Chapter"
789 msgstr "Kapitel"
790
791 msgid "Chapter:"
792 msgstr "Kapitel:"
793
794 msgid "Check"
795 msgstr "Kontrollera"
796
797 msgid "Checking Filesystem..."
798 msgstr "Kontrollerar filsystem..."
799
800 msgid "Choose Tuner"
801 msgstr "Välj tuner"
802
803 msgid "Choose a wireless network"
804 msgstr "Välj ett trådlöst nätverk"
805
806 msgid "Choose backup files"
807 msgstr "Välj backupfil"
808
809 msgid "Choose backup location"
810 msgstr "Välj backupdestination"
811
812 msgid "Choose bouquet"
813 msgstr "Välj favoritlista"
814
815 msgid "Choose source"
816 msgstr "Välj källa"
817
818 msgid "Choose target folder"
819 msgstr "Välj målkatalog"
820
821 msgid "Choose upgrade source"
822 msgstr "Välj uppgraderingskälla"
823
824 msgid "Choose your Skin"
825 msgstr "Välj utseende"
826
827 msgid "Circular left"
828 msgstr "Cirkulär vänster"
829
830 msgid "Circular right"
831 msgstr "Cirkulär höger"
832
833 msgid "Cleanup"
834 msgstr "Rensa"
835
836 msgid "Cleanup Wizard"
837 msgstr "Upprensningsguide"
838
839 msgid "Cleanup Wizard settings"
840 msgstr "Upprensningsguide inställningar"
841
842 msgid "CleanupWizard"
843 msgstr "Upprensningsguide"
844
845 msgid "Clear before scan"
846 msgstr "Rensa före sökning"
847
848 msgid "Clear log"
849 msgstr "Rensa logg"
850
851 msgid "Close"
852 msgstr "Stäng"
853
854 msgid "Close title selection"
855 msgstr "Stäng titel val"
856
857 msgid "Code rate high"
858 msgstr "Code rate hög"
859
860 msgid "Code rate low"
861 msgstr "Code rate låg"
862
863 msgid "Coderate HP"
864 msgstr "Coderate HP"
865
866 msgid "Coderate LP"
867 msgstr "Coderate LP"
868
869 msgid "Collection name"
870 msgstr "Samlingsnamn"
871
872 msgid "Collection settings"
873 msgstr "Samlingsinställning"
874
875 msgid "Color Format"
876 msgstr "Färgformat"
877
878 msgid "Command execution..."
879 msgstr "Kommando exekvering..."
880
881 msgid "Command order"
882 msgstr "Kommandoordning"
883
884 msgid "Committed DiSEqC command"
885 msgstr "Committed DiSEqC kommando"
886
887 msgid "Common Interface"
888 msgstr "Common Interface"
889
890 msgid "Common Interface Assignment"
891 msgstr "Common Interface tilldelning"
892
893 msgid "CommonInterface"
894 msgstr "CommonInterface"
895
896 msgid "Communication"
897 msgstr "Kommunikation"
898
899 msgid "Compact Flash"
900 msgstr "Compact Flash"
901
902 msgid "Compact flash card"
903 msgstr "Compact Flash kort"
904
905 msgid "Complete"
906 msgstr "Komplett"
907
908 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
909 msgstr "Komplex (tillåter mixning av ljudspår och aspekt)"
910
911 msgid "Config"
912 msgstr "Konfig"
913
914 msgid "Configuration Mode"
915 msgstr "Konfigurationsläge"
916
917 msgid "Configure interface"
918 msgstr "Konfigurera kort"
919
920 msgid "Configure nameservers"
921 msgstr "Konfigurera namnservers"
922
923 msgid "Configure your internal LAN"
924 msgstr "Konfigurera ditt interna LAN"
925
926 msgid "Configure your network again"
927 msgstr "Konfigurera ditt nätverk igen"
928
929 msgid "Configure your wireless LAN again"
930 msgstr "Konfigurera ditt trådlösa LAN igen"
931
932 msgid "Configuring"
933 msgstr "Konfigurering"
934
935 msgid "Conflicting timer"
936 msgstr "Timerkonflikt"
937
938 msgid "Connect"
939 msgstr "Anslut"
940
941 msgid "Connect to a Wireless Network"
942 msgstr "Anslut till ett Trådlöst nätverk"
943
944 msgid "Connected to"
945 msgstr "Ansluten till"
946
947 msgid "Connected to Fritz!Box!"
948 msgstr "Ansluten till Fritz!Box!"
949
950 msgid "Connected!"
951 msgstr "Ansluten!"
952
953 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
954 msgstr "Ansluter till Fritz!Box..."
955
956 #, python-format
957 msgid ""
958 "Connection to Fritz!Box\n"
959 "failed! (%s)\n"
960 "retrying..."
961 msgstr ""
962 "Anslutning till Fritz!Box\n"
963 "misslyckades! (%s)\n"
964 "försöker igen..."
965
966 msgid "Constellation"
967 msgstr "Konstellation"
968
969 msgid "Content does not fit on DVD!"
970 msgstr "Innehåll för stort för en DVD!"
971
972 msgid "Continue"
973 msgstr "Forsätt"
974
975 msgid "Continue in background"
976 msgstr "Fortsätta i bakgrund"
977
978 msgid "Continue playing"
979 msgstr "Fortsätt spela"
980
981 msgid "Contrast"
982 msgstr "Kontrast"
983
984 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
985 msgstr "Kunde inte ansluta till Dreambox .NFI image feed Server:"
986
987 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
988 msgstr "Kunde inte ladda media! Ingen disk istoppad?"
989
990 #, python-format
991 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
992 msgstr "Kunde inte spela in på grund av timerkonflikt med %s"
993
994 msgid "Crashlog settings"
995 msgstr "Crashlog inställningar"
996
997 msgid "CrashlogAutoSubmit"
998 msgstr "CrashlogAutoSubmit"
999
1000 msgid "CrashlogAutoSubmit settings"
1001 msgstr "CrashlogAutoSubmit inställningar"
1002
1003 msgid "CrashlogAutoSubmit settings..."
1004 msgstr "CrashlogAutoSubmit inställningar..."
1005
1006 msgid ""
1007 "Crashlogs found!\n"
1008 "Send them to Dream Multimedia ?"
1009 msgstr ""
1010 "Crashlog hittades!\n"
1011 "Skicka dem till Dream Multimedia ?"
1012
1013 msgid ""
1014 "Crashlogs found!\n"
1015 "Send them to Dream Multimedia?"
1016 msgstr ""
1017 "Crashlog hittad!\n"
1018 "Skicka till Dream Multimedia?"
1019
1020 msgid "Create DVD-ISO"
1021 msgstr "Skapa DVD-ISO"
1022
1023 msgid "Create movie folder failed"
1024 msgstr "Det gick inte att skapa en filmkatalog"
1025
1026 #, python-format
1027 msgid "Creating directory %s failed."
1028 msgstr "Skapande av katalogen %s misslyckades."
1029
1030 msgid "Creating partition failed"
1031 msgstr "Det gick inte att skapa en partition"
1032
1033 msgid "Croatian"
1034 msgstr "Kroatiska"
1035
1036 msgid "Current Transponder"
1037 msgstr "Nuvarande transponder"
1038
1039 msgid "Current settings:"
1040 msgstr "Nuvarande inställningar:"
1041
1042 msgid "Current value: "
1043 msgstr "Nuvarande värde: "
1044
1045 msgid "Current version:"
1046 msgstr "Nuvarande version:"
1047
1048 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
1049 msgstr "Valfri hopptid för '1'/'3'-knapparna"
1050
1051 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
1052 msgstr "Valfri hopptid för '4'/'6'-knapparna"
1053
1054 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
1055 msgstr "Valfri hopptid för '7'/'9'-knapparna"
1056
1057 msgid "Customize"
1058 msgstr "Anpassningar"
1059
1060 msgid "Cut"
1061 msgstr "Klipp"
1062
1063 msgid "Cutlist editor..."
1064 msgstr "Klipplist editor..."
1065
1066 msgid "Czech"
1067 msgstr "Tjeckiska"
1068
1069 msgid "D"
1070 msgstr "D"
1071
1072 msgid "DHCP"
1073 msgstr "DHCP"
1074
1075 msgid "DVB-S"
1076 msgstr "DVB-S"
1077
1078 msgid "DVB-S2"
1079 msgstr "DVB-S2"
1080
1081 msgid "DVD File Browser"
1082 msgstr "DVD Filutforskare"
1083
1084 msgid "DVD Player"
1085 msgstr "DVD Spelare"
1086
1087 msgid "DVD Titlelist"
1088 msgstr "DVD Titellista\""
1089
1090 msgid "DVD media toolbox"
1091 msgstr "DVD media verktyg"
1092
1093 msgid "Danish"
1094 msgstr "Danska"
1095
1096 msgid "Date"
1097 msgstr "Datum"
1098
1099 msgid "Decide if you want to enable or disable the Cleanup Wizard."
1100 msgstr "Betsäm om du vill aktivera eller avaktivera Upprensningsguide."
1101
1102 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
1103 msgstr "Bestäm vad som ska ske när en crashlog är hittad."
1104
1105 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
1106 msgstr "Bestäm vad som ska ske efter en crashlog är skickad."
1107
1108 msgid "Deep Standby"
1109 msgstr "Stäng av"
1110
1111 msgid "Default"
1112 msgstr "Grund"
1113
1114 msgid "Default Settings"
1115 msgstr "Grundinställningar"
1116
1117 msgid "Default services lists"
1118 msgstr "Grundservicelista"
1119
1120 msgid "Default settings"
1121 msgstr "Grundinställningar"
1122
1123 msgid "Delay"
1124 msgstr "Fördröjning"
1125
1126 msgid "Delete"
1127 msgstr "Ta bort"
1128
1129 msgid "Delete crashlogs"
1130 msgstr "Ta bort crashlogs"
1131
1132 msgid "Delete entry"
1133 msgstr "Ta bort post"
1134
1135 msgid "Delete failed!"
1136 msgstr "Borttagning misslyckades!"
1137
1138 #, python-format
1139 msgid ""
1140 "Delete no more configured satellite\n"
1141 "%s?"
1142 msgstr ""
1143 "Ta bort ej konfigurerade satellite\n"
1144 "%s?"
1145
1146 msgid "Description"
1147 msgstr "Beskrivning"
1148
1149 msgid "Deselect"
1150 msgstr "Avmarkera"
1151
1152 msgid "Destination directory"
1153 msgstr "Målbibliotek"
1154
1155 msgid "Detected HDD:"
1156 msgstr "Hittad hårddisk:"
1157
1158 msgid "Detected NIMs:"
1159 msgstr "Hittade tuners:"
1160
1161 msgid "DiSEqC"
1162 msgstr "DiSEqC"
1163
1164 msgid "DiSEqC A/B"
1165 msgstr "DiSEqC A/B"
1166
1167 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
1168 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
1169
1170 msgid "DiSEqC mode"
1171 msgstr "DiSEqC läge"
1172
1173 msgid "DiSEqC repeats"
1174 msgstr "DiSEqC repetetioner"
1175
1176 msgid "DiSEqC-Tester settings"
1177 msgstr "DiSEqC-Tester inställningar"
1178
1179 msgid "Dialing:"
1180 msgstr "Ringer upp:"
1181
1182 msgid "Digital contour removal"
1183 msgstr "Digital contour borttagning"
1184
1185 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
1186 msgstr "Direkt playback av länkade titlar utan meny"
1187
1188 #, python-format
1189 msgid "Directory %s nonexistent."
1190 msgstr "Bibliotek %s finns ej."
1191
1192 msgid "Directory browser"
1193 msgstr "Biblioteksbläddrare"
1194
1195 msgid "Disable"
1196 msgstr "Avaktivera"
1197
1198 msgid "Disable Picture in Picture"
1199 msgstr "Avaktivera Bild i Bild"
1200
1201 msgid "Disable Subtitles"
1202 msgstr "Avaktivera textning"
1203
1204 msgid "Disable crashlog reporting"
1205 msgstr "Avaktivera crashlog rapportering"
1206
1207 msgid "Disable timer"
1208 msgstr "Avaktivera timer"
1209
1210 msgid "Disabled"
1211 msgstr "Avaktivera"
1212
1213 msgid "Disconnect"
1214 msgstr "Bryt anslutning"
1215
1216 #, python-format
1217 msgid ""
1218 "Disconnected from\n"
1219 "Fritz!Box! (%s)\n"
1220 "retrying..."
1221 msgstr ""
1222 "Kopplade ifrån\n"
1223 "Fritz!Box! (%s)\n"
1224 "återförsöker..."
1225
1226 msgid "Dish"
1227 msgstr "Parabol"
1228
1229 msgid "Display 16:9 content as"
1230 msgstr "Visa 16:9 sändning som"
1231
1232 msgid "Display 4:3 content as"
1233 msgstr "Visa 4:3 sändning som"
1234
1235 msgid "Display >16:9 content as"
1236 msgstr "Visa >16:9 innehåll som"
1237
1238 msgid "Display Setup"
1239 msgstr "Display installation"
1240
1241 msgid "Display and Userinterface"
1242 msgstr "Display och Användargränssnitt"
1243
1244 #, python-format
1245 msgid ""
1246 "Do you really want to REMOVE\n"
1247 "the plugin \"%s\"?"
1248 msgstr ""
1249 "Vill du verkligen ta BORT\n"
1250 "pluginet \"%s\"?"
1251
1252 msgid ""
1253 "Do you really want to check the filesystem?\n"
1254 "This could take lots of time!"
1255 msgstr ""
1256 "Vill du verkligen kontrollera filsystemet?\n"
1257 "Detta kan ta lång tid!"
1258
1259 #, python-format
1260 msgid "Do you really want to delete %s?"
1261 msgstr "Vill du verkligen ta bort %s?"
1262
1263 #, python-format
1264 msgid ""
1265 "Do you really want to download\n"
1266 "the plugin \"%s\"?"
1267 msgstr ""
1268 "Vill du verkligen ladda ner\n"
1269 "pluginet \"%s\"?"
1270
1271 msgid ""
1272 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
1273 "All data on the disk will be lost!"
1274 msgstr ""
1275 "Vill du verkligen initiera hårddisken?\n"
1276 "All data på hårddisken kommer försvinna!"
1277
1278 #, python-format
1279 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
1280 msgstr "Vill du verkligen ta bort bibliotek %s från disken?"
1281
1282 #, python-format
1283 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
1284 msgstr "Vill du verkligen ta bort dina bokmärken från %s?"
1285
1286 msgid ""
1287 "Do you want to backup now?\n"
1288 "After pressing OK, please wait!"
1289 msgstr ""
1290 "Vill du ta en backup nu?\n"
1291 "Tryck OK och vänligen vänta!"
1292
1293 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
1294 msgstr "Vill du bränna denna samlig till ett DVD media?"
1295
1296 msgid "Do you want to do a service scan?"
1297 msgstr "Vill du söka efter kanaler?"
1298
1299 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
1300 msgstr "Vill du göra en ny manuell sökning?"
1301
1302 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
1303 msgstr "Vill du aktivera föräldrakontroll på din Dreambox?"
1304
1305 msgid "Do you want to install default sat lists?"
1306 msgstr "Vill du installera grundsatellitlista?"
1307
1308 msgid "Do you want to install the package:\n"
1309 msgstr "Vill du installera paketet:\n"
1310
1311 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
1312 msgstr "Vill du spela upp DVD i spelaren?"
1313
1314 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
1315 msgstr "Vill du förhandsvisa denna DVD innan bränning?"
1316
1317 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
1318 msgstr "Vill du starta om din Dreambox?"
1319
1320 msgid "Do you want to remove the package:\n"
1321 msgstr "Vill du avinstallera paketet:\n"
1322
1323 msgid "Do you want to restore your settings?"
1324 msgstr "Vill du återställa dina inställningar?"
1325
1326 msgid "Do you want to resume this playback?"
1327 msgstr "Vill du återuppta uppspelningen?"
1328
1329 msgid "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you if needed?"
1330 msgstr "Vill du skicka med din epost och namn så vi kan kontakta dig om så behövs?"
1331
1332 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
1333 msgstr "Vill du uppdatera din Dreambox?"
1334
1335 msgid ""
1336 "Do you want to update your Dreambox?\n"
1337 "After pressing OK, please wait!"
1338 msgstr ""
1339 "Vill du uppdatera din Dreambox?\n"
1340 "Tryck OK och vänligen vänta!"
1341
1342 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
1343 msgstr "Vill du uppgradera paketet:\n"
1344
1345 msgid "Do you want to view a tutorial?"
1346 msgstr "Vill du se en guide?"
1347
1348 msgid "Don't ask, just send"
1349 msgstr "Fråga inte, skicka alltid"
1350
1351 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
1352 msgstr "Avsluta inte pågående händelse men avaktivera följande"
1353
1354 #, python-format
1355 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
1356 msgstr "Klar - Installerat eller uppgraderat %d paket"
1357
1358 #, python-format
1359 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
1360 msgstr "Klar - Installerat eller uppgraderat %d paket med %d fel"
1361
1362 #, python-format
1363 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
1364 msgstr "Klar - installerat, uppgraderat eller avinstallerat %d paket med %d fel"
1365
1366 msgid "Download"
1367 msgstr "Nedladdning"
1368
1369 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
1370 msgstr "Ladda ner .NFI filer för USB-Flasher"
1371
1372 msgid "Download Plugins"
1373 msgstr "Ladda ner Plugins"
1374
1375 msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
1376 msgstr "Ladda ner USB flash boot image misslyckades:"
1377
1378 msgid "Downloadable new plugins"
1379 msgstr "Nerladdningsbara nya plugins"
1380
1381 msgid "Downloadable plugins"
1382 msgstr "Nerladdningsbara plugins"
1383
1384 msgid "Downloading"
1385 msgstr "Laddar ner"
1386
1387 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
1388 msgstr "Hämtar plugin information. Var vänlig vänta..."
1389
1390 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
1391 msgstr "Dreambox formaterad data DVD (HDTV kompatibel)"
1392
1393 msgid "Dreambox software because updates are available."
1394 msgstr "Dreambox mjukvara på grund av uppdateringar är tillgängliga."
1395
1396 msgid "Dutch"
1397 msgstr "Holländska"
1398
1399 msgid "Dynamic contrast"
1400 msgstr "Dynamisk kontrast"
1401
1402 msgid "E"
1403 msgstr "Ö"
1404
1405 msgid "EPG Selection"
1406 msgstr "EPG val"
1407
1408 #, python-format
1409 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
1410 msgstr "FEL - misslyckades söka (%s)!"
1411
1412 msgid "East"
1413 msgstr "Öst"
1414
1415 msgid "Edit"
1416 msgstr "Ändra"
1417
1418 msgid "Edit DNS"
1419 msgstr "Ändra DNS"
1420
1421 msgid "Edit Title"
1422 msgstr "Ändra titel"
1423
1424 msgid "Edit chapters of current title"
1425 msgstr "Ändra kapitel i nuvarande titel"
1426
1427 msgid "Edit services list"
1428 msgstr "Ändra kanallista"
1429
1430 msgid "Edit settings"
1431 msgstr "Ändra inställningar"
1432
1433 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
1434 msgstr "Ändra Namnserver konfiguration för din Dreambox.\n"
1435
1436 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
1437 msgstr "Ändra nätverks konfiguration för din Dreambox.\n"
1438
1439 msgid "Edit title"
1440 msgstr "Ändra titel"
1441
1442 msgid "Edit upgrade source url."
1443 msgstr "Ändra uppgraderingskälla url"
1444
1445 msgid "Electronic Program Guide"
1446 msgstr "Elektronisk Program Guide"
1447
1448 msgid "Enable"
1449 msgstr "Aktivera"
1450
1451 msgid "Enable 5V for active antenna"
1452 msgstr "Aktivera 5V för aktiv antenn"
1453
1454 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
1455 msgstr "Aktivera Upprensningsguide?"
1456
1457 msgid "Enable multiple bouquets"
1458 msgstr "Aktivera flera favoritlistor"
1459
1460 msgid "Enable parental control"
1461 msgstr "Aktivera föräldrakontroll"
1462
1463 msgid "Enable timer"
1464 msgstr "Aktivera timer"
1465
1466 msgid "Enabled"
1467 msgstr "Aktiverad"
1468
1469 #, python-format
1470 msgid "Encrypted: %s"
1471 msgstr "Krypterat: %s"
1472
1473 msgid "Encryption"
1474 msgstr "Kryptering"
1475
1476 msgid "Encryption Key"
1477 msgstr "Krypteringsnyckel"
1478
1479 msgid "Encryption Keytype"
1480 msgstr "Krypterings Nyckelvariant"
1481
1482 msgid "Encryption Type"
1483 msgstr "Krypteringstyp"
1484
1485 msgid "Encryption:"
1486 msgstr "Kryptering:"
1487
1488 msgid "End time"
1489 msgstr "Sluttid"
1490
1491 msgid "EndTime"
1492 msgstr "Sluttid"
1493
1494 msgid "English"
1495 msgstr "Engelska"
1496
1497 msgid ""
1498 "Enigma2 Skinselector\n"
1499 "\n"
1500 "If you experience any problems please contact\n"
1501 "stephan@reichholf.net\n"
1502 "\n"
1503 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1504 msgstr ""
1505 "Enigma2 Utseendeväljare\n"
1506 "\n"
1507 "Om du upplever några problem vänligen kontakta\n"
1508 "stephan@reichholf.net\n"
1509 "\n"
1510 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1511
1512 msgid ""
1513 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1514 "\n"
1515 "If you experience any problems please contact\n"
1516 "stephan@reichholf.net\n"
1517 "\n"
1518 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1519 msgstr ""
1520 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1521 "\n"
1522 "Vid problem kontakta\n"
1523 "stephan@reichholf.net\n"
1524 "\n"
1525 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1526
1527 msgid "Enter Fast Forward at speed"
1528 msgstr "Ange hastighet för snabbspolning framåt"
1529
1530 msgid "Enter Rewind at speed"
1531 msgstr "Ange hastighet för snabbspolning bakåt"
1532
1533 msgid "Enter WLAN network name/SSID:"
1534 msgstr "Ange WLAN nätverks namn/SSID:"
1535
1536 msgid "Enter WLAN passphrase/key:"
1537 msgstr "Ange WLAN passphrase/nyckel:"
1538
1539 msgid "Enter main menu..."
1540 msgstr "Gå till huvudmeny..."
1541
1542 msgid "Enter the service pin"
1543 msgstr "Ange kanal PIN"
1544
1545 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
1546 msgstr "Ange din epost om du vill bli kontaktad av oss om det behövs."
1547
1548 msgid "Error"
1549 msgstr "Fel"
1550
1551 msgid "Error executing plugin"
1552 msgstr "Fel vid körning av plugin"
1553
1554 #, python-format
1555 msgid ""
1556 "Error: %s\n"
1557 "Retry?"
1558 msgstr ""
1559 "Fel: %s\n"
1560 "Försöka igen?"
1561
1562 msgid "Estonian"
1563 msgstr "Estniska"
1564
1565 msgid "Eventview"
1566 msgstr "Programöversikt"
1567
1568 msgid "Everything is fine"
1569 msgstr "Allt är OK"
1570
1571 msgid "Execution Progress:"
1572 msgstr "Exekverings pågår:"
1573
1574 msgid "Execution finished!!"
1575 msgstr "Exekvering färdig!"
1576
1577 msgid "Exif"
1578 msgstr "Exif"
1579
1580 msgid "Exit"
1581 msgstr "Avsluta"
1582
1583 msgid "Exit editor"
1584 msgstr "Avsluta editor"
1585
1586 msgid "Exit network wizard"
1587 msgstr "Avsluta nätverksguiden"
1588
1589 msgid "Exit the cleanup wizard"
1590 msgstr "Avsluta upprensningsguiden"
1591
1592 msgid "Exit the wizard"
1593 msgstr "Avsluta guiden"
1594
1595 msgid "Exit wizard"
1596 msgstr "Avsluta guide"
1597
1598 msgid "Expert"
1599 msgstr "Expert"
1600
1601 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
1602 msgstr "Utökad Nätverksinstallationsplugin..."
1603
1604 msgid "Extended Setup..."
1605 msgstr "Utökad installation..."
1606
1607 msgid "Extensions"
1608 msgstr "Utökningar"
1609
1610 msgid "FEC"
1611 msgstr "FEC"
1612
1613 msgid "Factory reset"
1614 msgstr "Fabriksåterställning"
1615
1616 msgid "Failed"
1617 msgstr "Misslyckades"
1618
1619 msgid "Fast"
1620 msgstr "Snabb"
1621
1622 msgid "Fast DiSEqC"
1623 msgstr "Snabb DiSEqC"
1624
1625 msgid "Fast Forward speeds"
1626 msgstr "Hastigheter för snabbspolning framåt"
1627
1628 msgid "Fast epoch"
1629 msgstr "Snabb epoch"
1630
1631 msgid "Favourites"
1632 msgstr "Favoriter"
1633
1634 msgid "Filesystem Check..."
1635 msgstr "Kontrollera filsystem..."
1636
1637 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
1638 msgstr "Filsystemet innehåller fel som ej kan åtgärdas"
1639
1640 msgid "Finetune"
1641 msgstr "Fininställn."
1642
1643 msgid "Finished"
1644 msgstr "Klart"
1645
1646 msgid "Finished configuring your network"
1647 msgstr "Klar med konfigureringen av ditt nätverk"
1648
1649 msgid "Finished restarting your network"
1650 msgstr "Klar med omstarten av ditt nätverk"
1651
1652 msgid "Finnish"
1653 msgstr "Finska"
1654
1655 msgid "First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
1656 msgstr "Först måste vi ladda ner senaste bootmiljön för USB flasher."
1657
1658 msgid "Flash"
1659 msgstr "Flash"
1660
1661 msgid "Flashing failed"
1662 msgstr "Flashning misslyckades"
1663
1664 msgid "Following tasks will be done after you press continue!"
1665 msgstr "Följande uppgifter kommer utföras efter du trycker på forsätta!"
1666
1667 msgid "Format"
1668 msgstr "Format"
1669
1670 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
1671 msgstr "Bildupprepning vid hackig spolning"
1672
1673 msgid "Frame size in full view"
1674 msgstr "Ramstorlek i fullskärm"
1675
1676 msgid "French"
1677 msgstr "Franska"
1678
1679 msgid "Frequency"
1680 msgstr "Frekvens"
1681
1682 msgid "Frequency bands"
1683 msgstr "Frekvensband"
1684
1685 msgid "Frequency scan step size(khz)"
1686 msgstr "Frekvenssökningssteg (khz)"
1687
1688 msgid "Frequency steps"
1689 msgstr "Frekvenssteg"
1690
1691 msgid "Fri"
1692 msgstr "Fre"
1693
1694 msgid "Friday"
1695 msgstr "Fredag"
1696
1697 msgid "Frisian"
1698 msgstr "Frisiska"
1699
1700 msgid "Fritz!Box FON IP address"
1701 msgstr "Fritz!Box FON IP adress"
1702
1703 #, python-format
1704 msgid "Frontprocessor version: %d"
1705 msgstr "Frontprocessor version: %d"
1706
1707 msgid "Fsck failed"
1708 msgstr "Fsck misslyckades"
1709
1710 msgid "Function not yet implemented"
1711 msgstr "Funktionen är inte implementerad"
1712
1713 msgid ""
1714 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
1715 "Do you want to Restart the GUI now?"
1716 msgstr ""
1717 "GUI måste startas om för nytt utseende\n"
1718 "Vill du starta om GUI nu?"
1719
1720 msgid "Gateway"
1721 msgstr "Gateway"
1722
1723 msgid "General AC3 Delay"
1724 msgstr "Generisk AC3 fördröjning"
1725
1726 msgid "General AC3 delay"
1727 msgstr "Generisk AC3 fördröjning"
1728
1729 msgid "General PCM Delay"
1730 msgstr "Generisk PCM fördröjning"
1731
1732 msgid "General PCM delay"
1733 msgstr "Generisk PCM fördröjning"
1734
1735 msgid "Genre"
1736 msgstr "Genre"
1737
1738 msgid "German"
1739 msgstr "Tyska"
1740
1741 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
1742 msgstr "Hämtar plugin information. Var vänlig vänta..."
1743
1744 msgid "Goto 0"
1745 msgstr "Gå till 0"
1746
1747 msgid "Goto position"
1748 msgstr "Gå till position"
1749
1750 msgid "Graphical Multi EPG"
1751 msgstr "Grafisk Multi EPG"
1752
1753 msgid "Greek"
1754 msgstr "Grekiska"
1755
1756 msgid "Green boost"
1757 msgstr "Grön förstärkning"
1758
1759 msgid "Guard Interval"
1760 msgstr "Guard intervall"
1761
1762 msgid "Guard interval mode"
1763 msgstr "Guard intervalläge"
1764
1765 msgid "Harddisk"
1766 msgstr "Hårddisk"
1767
1768 msgid "Harddisk setup"
1769 msgstr "Hårddisk installation"
1770
1771 msgid "Harddisk standby after"
1772 msgstr "Viloläge för hårddisk efter"
1773
1774 msgid "Hidden network SSID"
1775 msgstr "Dold nätverks SSID"
1776
1777 msgid "Hidden networkname"
1778 msgstr "Dolt nätverksnamn"
1779
1780 msgid "Hierarchy Information"
1781 msgstr "Hierarkisk information "
1782
1783 msgid "Hierarchy mode"
1784 msgstr "Hierarkiskt läge"
1785
1786 msgid "High bitrate support"
1787 msgstr "Hög bitrate stöd"
1788
1789 msgid "Horizontal"
1790 msgstr "horisontal"
1791
1792 msgid "How many minutes do you want to record?"
1793 msgstr "Hur många minuter vill du spela in?"
1794
1795 msgid "How to handle found crashlogs?"
1796 msgstr "Hur hantera hittade crashlog?"
1797
1798 msgid "Hue"
1799 msgstr "Färgton"
1800
1801 msgid "Hungarian"
1802 msgstr "Ungerska"
1803
1804 msgid "IP Address"
1805 msgstr "IP adress"
1806
1807 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
1808 msgstr "ISO fil är för stor för använt filsystem!"
1809
1810 msgid "ISO path"
1811 msgstr "ISO sökväg"
1812
1813 msgid "Icelandic"
1814 msgstr "Isländska"
1815
1816 msgid "If you can see this page, please press OK."
1817 msgstr "Om du kan se denna sida, vänligen tryck på OK."
1818
1819 msgid ""
1820 "If you see this, something is wrong with\n"
1821 "your scart connection. Press OK to return."
1822 msgstr ""
1823 "Om du ser detta, något är fel med\n"
1824 "din scartkontakt. Tryck OK för återgå."
1825
1826 msgid ""
1827 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as possible.\n"
1828 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
1829 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next step.\n"
1830 "If you are happy with the result, press OK."
1831 msgstr ""
1832 "Om din TV har ljusstyrke- eller kontrastförbättrare rekommenderas du att stänga av den. Om det finns något som heter \"dynamic\" rekommenderas du att använda standard. Justera ljusstyrkan till en inställning som du tycker är bra. Använd så lite kontrast som möjligt.\n"
1833 "Sätt ljusstyrkan till så låg som möjligt, men säkerställ att de två lägsta nivåerna av grå är urskiljningsbara.\n"
1834 "Ta inte hänsyn till de ljusa nivåerna nu. De kommer justeras i nästa steg.\n"
1835 "När du är nöjd med resultatet, tryck OK."
1836
1837 msgid "Image flash utility"
1838 msgstr "Image flash redskap"
1839
1840 msgid "Image-Upgrade"
1841 msgstr "Image uppgradering"
1842
1843 msgid "In Progress"
1844 msgstr "I utförande"
1845
1846 msgid "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
1847 msgstr "För att göra en timerinspelning, växlades TV till inspelande kanal!\n"
1848
1849 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
1850 msgstr "Inkludera din epost och namn (valfritt) i epost?"
1851
1852 msgid "Increased voltage"
1853 msgstr "Ökad spänning"
1854
1855 msgid "Index"
1856 msgstr "Index"
1857
1858 msgid "Info"
1859 msgstr "Info"
1860
1861 msgid "InfoBar"
1862 msgstr "Infobalk"
1863
1864 msgid "Infobar timeout"
1865 msgstr "Infobalk timeout"
1866
1867 msgid "Information"
1868 msgstr "Information"
1869
1870 msgid "Init"
1871 msgstr "Initiera"
1872
1873 msgid "Initialization..."
1874 msgstr "Initiering..."
1875
1876 msgid "Initialize"
1877 msgstr "Initiera"
1878
1879 msgid "Initializing Harddisk..."
1880 msgstr "Initierar hårddisk..."
1881
1882 msgid "Input"
1883 msgstr "Ingång"
1884
1885 msgid "Install"
1886 msgstr "Installera"
1887
1888 msgid "Install a new image with a USB stick"
1889 msgstr "Installera ny image med hjälp av en USB pinne"
1890
1891 msgid "Install a new image with your web browser"
1892 msgstr "Installera ny image med hjälp av din webläsare"
1893
1894 msgid "Install extensions."
1895 msgstr "Installera utökningar."
1896
1897 msgid "Install local extension"
1898 msgstr "Installera lokala utökningar"
1899
1900 msgid "Install or remove finished."
1901 msgstr "Installation eller borttagning klar."
1902
1903 msgid "Install settings, skins, software..."
1904 msgstr "Installera inställningar, utseende, mjukvara..."
1905
1906 msgid "Installation finished."
1907 msgstr "Installation klar."
1908
1909 msgid "Installing"
1910 msgstr "Installera"
1911
1912 msgid "Installing Software..."
1913 msgstr "Installera mjukvara..."
1914
1915 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
1916 msgstr "Installerar grundsatellitelista... Vänligen vänta..."
1917
1918 msgid "Installing defaults... Please wait..."
1919 msgstr "Installerar grundinställningar... Vänligen vänta..."
1920
1921 msgid "Installing package content... Please wait..."
1922 msgstr "Installerar paketinnehåll... Vänligen vänta..."
1923
1924 msgid "Instant Record..."
1925 msgstr "Direktinspelning..."
1926
1927 msgid "Integrated Ethernet"
1928 msgstr "Integrerat nätverk"
1929
1930 msgid "Integrated Wireless"
1931 msgstr "Inbyggt Trådlöst"
1932
1933 #, python-format
1934 msgid "Interface: %s"
1935 msgstr "Kort: %s"
1936
1937 msgid "Intermediate"
1938 msgstr "Normal"
1939
1940 msgid "Internal Flash"
1941 msgstr "Intern Flash"
1942
1943 msgid "Invalid Location"
1944 msgstr "Ogiltig sökväg"
1945
1946 #, python-format
1947 msgid "Invalid directory selected: %s"
1948 msgstr "Ogiltigt bibliotek valt: %s"
1949
1950 msgid "Inversion"
1951 msgstr "Inversion"
1952
1953 msgid "Invert display"
1954 msgstr "Invertera LCD"
1955
1956 msgid "Ipkg"
1957 msgstr "Ipkg"
1958
1959 msgid "Is this videomode ok?"
1960 msgstr "Är detta videoläge ok?"
1961
1962 msgid "Italian"
1963 msgstr "Italienska"
1964
1965 msgid "Job View"
1966 msgstr "Arbets Vy"
1967
1968 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this
1969 #. breaks the aspect)
1970 msgid "Just Scale"
1971 msgstr "Bara skala"
1972
1973 msgid "Keyboard"
1974 msgstr "Tangentbord"
1975
1976 msgid "Keyboard Map"
1977 msgstr "Tangentbordslayout"
1978
1979 msgid "Keyboard Setup"
1980 msgstr "Tangentbords inställning"
1981
1982 msgid "Keymap"
1983 msgstr "Tangentlayout"
1984
1985 msgid "LAN Adapter"
1986 msgstr "LAN Adapter"
1987
1988 msgid "LNB"
1989 msgstr "LNB"
1990
1991 msgid "LOF"
1992 msgstr "LOF"
1993
1994 msgid "LOF/H"
1995 msgstr "LOF/H"
1996
1997 msgid "LOF/L"
1998 msgstr "LOF/L"
1999
2000 msgid "Language selection"
2001 msgstr "Välj språk"
2002
2003 msgid "Language..."
2004 msgstr "Språk..."
2005
2006 msgid "Last config"
2007 msgstr "Senaste konfiguration"
2008
2009 msgid "Last speed"
2010 msgstr "Föregående hastighet"
2011
2012 msgid "Latitude"
2013 msgstr "Latitud"
2014
2015 msgid "Latvian"
2016 msgstr "Lettiska"
2017
2018 msgid "Leave DVD Player?"
2019 msgstr "Avsluta DVD Spelare?"
2020
2021 msgid "Left"
2022 msgstr "Vänster"
2023
2024 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep
2025 #. english term.
2026 msgid "Letterbox"
2027 msgstr "Letterbox"
2028
2029 msgid "Limit east"
2030 msgstr "Östlig gräns"
2031
2032 msgid "Limit west"
2033 msgstr "Västlig gräns"
2034
2035 msgid "Limited character set for recording filenames"
2036 msgstr "Begränsad teckenuppsättning för inspelningsfilnamn"
2037
2038 msgid "Limits off"
2039 msgstr "Gränser av"
2040
2041 msgid "Limits on"
2042 msgstr "Gränser på"
2043
2044 msgid "Link Quality:"
2045 msgstr "Länkkvalitet:"
2046
2047 msgid "Link:"
2048 msgstr "Länk:"
2049
2050 msgid "Linked titles with a DVD menu"
2051 msgstr "Länkade titlar med en DVD meny"
2052
2053 msgid "List of Storage Devices"
2054 msgstr "Lista på lagringsenheter"
2055
2056 msgid "Lithuanian"
2057 msgstr "Litauiska"
2058
2059 msgid "Load"
2060 msgstr "Ladda"
2061
2062 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
2063 msgstr "Ladda filmens längd i Filmlistan"
2064
2065 msgid "Local Network"
2066 msgstr "Lokalt Nätverk"
2067
2068 msgid "Location"
2069 msgstr "Sökväg"
2070
2071 msgid "Lock:"
2072 msgstr "Lås:"
2073
2074 msgid "Log results to harddisk"
2075 msgstr "Logga resultatet till hårddisk"
2076
2077 msgid "Long Keypress"
2078 msgstr "Lång knapptryckning"
2079
2080 msgid "Longitude"
2081 msgstr "Longitud"
2082
2083 msgid "MMC Card"
2084 msgstr "MMC kort"
2085
2086 msgid "MORE"
2087 msgstr "MER"
2088
2089 msgid "Main menu"
2090 msgstr "Huvudmeny"
2091
2092 msgid "Mainmenu"
2093 msgstr "Huvudmeny"
2094
2095 msgid "Make this mark an 'in' point"
2096 msgstr "Gör denna markör till 'in' punkt"
2097
2098 msgid "Make this mark an 'out' point"
2099 msgstr "Gör denna markör till 'ut' punkt"
2100
2101 msgid "Make this mark just a mark"
2102 msgstr "Behåll denna markör som vanlig markör"
2103
2104 msgid "Manage your receiver's software"
2105 msgstr "Hantera din mottagares mjukvara"
2106
2107 msgid "Manual Scan"
2108 msgstr "Manuell sökning"
2109
2110 msgid "Manual transponder"
2111 msgstr "Manuell transponder"
2112
2113 msgid "Manufacturer"
2114 msgstr "Tillverkare"
2115
2116 msgid "Margin after record"
2117 msgstr "Marginal efter inspelning (i minuter)"
2118
2119 msgid "Margin before record (minutes)"
2120 msgstr "Marginal innan inspelning (i minuter)"
2121
2122 #, python-format
2123 msgid "Max. Bitrate: %s"
2124 msgstr "Max. Bitrate: %s"
2125
2126 msgid "Media player"
2127 msgstr "Mediaspelare"
2128
2129 msgid "MediaPlayer"
2130 msgstr "Mediaspelare"
2131
2132 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
2133 msgstr "Media är inte en skrivbar DVD!"
2134
2135 msgid "Medium is not empty!"
2136 msgstr "Media är inte tomt!"
2137
2138 msgid "Menu"
2139 msgstr "Meny"
2140
2141 msgid "Message"
2142 msgstr "Meddelande"
2143
2144 msgid "Message..."
2145 msgstr "Meddelande..."
2146
2147 msgid "Mkfs failed"
2148 msgstr "Mkfs misslyckades"
2149
2150 msgid "Mode"
2151 msgstr "Läge"
2152
2153 msgid "Model: "
2154 msgstr "Modell: "
2155
2156 msgid "Modulation"
2157 msgstr "Modulering"
2158
2159 msgid "Modulator"
2160 msgstr "Modulator"
2161
2162 msgid "Mon"
2163 msgstr "Mån"
2164
2165 msgid "Mon-Fri"
2166 msgstr "Mån-Fre"
2167
2168 msgid "Monday"
2169 msgstr "Måndag"
2170
2171 msgid "Mosquito noise reduction"
2172 msgstr "Mosquito brus minskning"
2173
2174 msgid "Mount failed"
2175 msgstr "Montering misslyckades"
2176
2177 msgid "Move Picture in Picture"
2178 msgstr "Flytta Bild i Bild"
2179
2180 msgid "Move east"
2181 msgstr "Flytta öst"
2182
2183 msgid "Move west"
2184 msgstr "Flytta väst"
2185
2186 msgid "Movielist menu"
2187 msgstr "Filmlista meny"
2188
2189 msgid "Multi EPG"
2190 msgstr "Multi EPG"
2191
2192 msgid "Multimedia"
2193 msgstr "Multimedia"
2194
2195 msgid "Multiple service support"
2196 msgstr "Multipla kanaler stöds"
2197
2198 msgid "Multisat"
2199 msgstr "Multisat"
2200
2201 msgid "Mute"
2202 msgstr "Ljud av"
2203
2204 msgid "N/A"
2205 msgstr "Inte tillgänglig"
2206
2207 msgid "NEXT"
2208 msgstr "NÄSTA"
2209
2210 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
2211 msgstr "NFI image flashning klar. Tryck Gul för omstart!"
2212
2213 msgid "NOW"
2214 msgstr "NU"
2215
2216 msgid "NTSC"
2217 msgstr "NTSC"
2218
2219 msgid "Name"
2220 msgstr "Namn"
2221
2222 msgid "Nameserver"
2223 msgstr "Namnserver"
2224
2225 #, python-format
2226 msgid "Nameserver %d"
2227 msgstr "Namnserver %d"
2228
2229 msgid "Nameserver Setup"
2230 msgstr "Namnserver installation"
2231
2232 msgid "Nameserver settings"
2233 msgstr "Namnserver inställningar"
2234
2235 msgid "Netmask"
2236 msgstr "Nätmask"
2237
2238 msgid "Network"
2239 msgstr "Nätverk"
2240
2241 msgid "Network Configuration..."
2242 msgstr "Nätverk Konfiguration..."
2243
2244 msgid "Network Mount"
2245 msgstr "Nätverksmonteringar"
2246
2247 msgid "Network SSID"
2248 msgstr "Nätverk SSID"
2249
2250 msgid "Network Setup"
2251 msgstr "Nätverksinställningar"
2252
2253 msgid "Network Wizard"
2254 msgstr "Nätverksguide"
2255
2256 msgid "Network scan"
2257 msgstr "Sök nätverk"
2258
2259 msgid "Network setup"
2260 msgstr "Nätverksinställningar"
2261
2262 msgid "Network test"
2263 msgstr "Nätverk test"
2264
2265 msgid "Network test..."
2266 msgstr "Nätverk test..."
2267
2268 msgid "Network..."
2269 msgstr "Nätverk..."
2270
2271 msgid "Network:"
2272 msgstr "Nätverk:"
2273
2274 msgid "NetworkWizard"
2275 msgstr "Nätverksguide"
2276
2277 msgid "New"
2278 msgstr "Ny"
2279
2280 msgid "New pin"
2281 msgstr "Ny PIN"
2282
2283 msgid "New version:"
2284 msgstr "Ny version:"
2285
2286 msgid "Next"
2287 msgstr "Nästa"
2288
2289 msgid "No"
2290 msgstr "Nej"
2291
2292 msgid "No (supported) DVDROM found!"
2293 msgstr "Ingen (supporterad) DVDROM hittad!"
2294
2295 msgid "No 50 Hz, sorry. :("
2296 msgstr "Ingen 50 Hz, tyvärr. :("
2297
2298 msgid "No Connection"
2299 msgstr "Ingen anslutning"
2300
2301 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
2302 msgstr "Ingen hårddisk hittad eller initierad!"
2303
2304 msgid "No Networks found"
2305 msgstr "Inget nätverk funnet"
2306
2307 msgid "No backup needed"
2308 msgstr "Ingen backup behövs"
2309
2310 msgid ""
2311 "No data on transponder!\n"
2312 "(Timeout reading PAT)"
2313 msgstr ""
2314 "Ingen data på transponder!\n"
2315 "(Timeout vid läsning av PAT)"
2316
2317 msgid "No description available."
2318 msgstr "Ingen beskrivning tillgänglig."
2319
2320 msgid "No details for this image file"
2321 msgstr "Inga detaljer för denna image fil"
2322
2323 msgid "No displayable files on this medium found!"
2324 msgstr "Inga visningsbara filer hittade på detta media!"
2325
2326 msgid "No event info found, recording indefinitely."
2327 msgstr "Ingen programinfo hittades, inspelning oändlig."
2328
2329 msgid "No free tuner!"
2330 msgstr "Ingen ledig tuner!"
2331
2332 msgid "No networks found"
2333 msgstr "Inget nätverk hittat"
2334
2335 msgid "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
2336 msgstr "Inga paket uppgraderade. Undersök ditt nätverk och prova igen."
2337
2338 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
2339 msgstr "Ingen bild på TVn? Tryck EXIT för att försöka igen."
2340
2341 msgid "No positioner capable frontend found."
2342 msgstr "Ingen motorkapabel frontend hittad."
2343
2344 msgid "No satellite frontend found!!"
2345 msgstr "Ingen satellit frontend funnen!!"
2346
2347 msgid "No tags are set on these movies."
2348 msgstr "Ingen märkning är gjord på dessa filmer."
2349
2350 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
2351 msgstr "Ingen tuner är konfigurerad för motor diseqc!"
2352
2353 msgid ""
2354 "No tuner is enabled!\n"
2355 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
2356 msgstr ""
2357 "Ingen tuner är aktiverad!\n"
2358 "Vänligen konfigurera tuner före scanning efter kanaler."
2359
2360 msgid "No useable USB stick found"
2361 msgstr "Ingen användbar USB stick hittad"
2362
2363 msgid ""
2364 "No valid service PIN found!\n"
2365 "Do you like to change the service PIN now?\n"
2366 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
2367 msgstr ""
2368 "Ingen giltig kanal PIN hittad!\n"
2369 "Vill du ändra kanal PIN nu?\n"
2370 "Om du anger 'Nej' här kommer kanalskyddet vara avaktiverat!"
2371
2372 msgid ""
2373 "No valid setup PIN found!\n"
2374 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
2375 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
2376 msgstr ""
2377 "Ingen giltig installations PIN hittad!\n"
2378 "Vill du ändra installations PIN nu?\n"
2379 "Om du anger 'Nej' här kommer installationsskyddet vara avaktiverat!"
2380
2381 msgid "No wireless networks found! Please refresh."
2382 msgstr "Inget trådlöst nätverk hittat! Vänligen uppdatera."
2383
2384 msgid ""
2385 "No working local network adapter found.\n"
2386 "Please verify that you have attached a network cable and your network is configured correctly."
2387 msgstr ""
2388 "Inget fungerandes lokalt nätverkskort funnet.\n"
2389 "Vänligen bekräfta att du har anslutit en nätverkskabel och att ditt nätverk är korrekt konfigurerat."
2390
2391 msgid ""
2392 "No working wireless network adapter found.\n"
2393 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your network is configured correctly."
2394 msgstr ""
2395 "Inget fungerandes trådlöst nätverkskort funnet.\n"
2396 "Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN enhet och att din nätverkskonfiguration är korrekt."
2397
2398 msgid ""
2399 "No working wireless network interface found.\n"
2400 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable your local network interface."
2401 msgstr ""
2402 "Inget fungerandes trådlöst nätverkskort funnet.\n"
2403 "Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN enhet eller aktiverat ditt lokala nätverkskort."
2404
2405 msgid "No, but restart from begin"
2406 msgstr "Nej, men starta om från början"
2407
2408 msgid "No, do nothing."
2409 msgstr "Nej, gör inget."
2410
2411 msgid "No, just start my dreambox"
2412 msgstr "Nej, starta bara dreamboxen"
2413
2414 msgid "No, not now"
2415 msgstr "Nej, inte nu"
2416
2417 msgid "No, scan later manually"
2418 msgstr "Nej, sök manuellt senare"
2419
2420 msgid "No, send them never"
2421 msgstr "Nej, skicka aldrig"
2422
2423 msgid "None"
2424 msgstr "Inga"
2425
2426 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching
2427 #. the left/right)
2428 msgid "Nonlinear"
2429 msgstr "Ej linjär"
2430
2431 msgid "North"
2432 msgstr "Nord"
2433
2434 msgid "Norwegian"
2435 msgstr "Norska"
2436
2437 #, python-format
2438 msgid "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB required, %d MB available)"
2439 msgstr "Inte tillräckligt med diskutrymme. Vänligen frigör diskutrymme och försök igen. (%d MB krävs, %d MB tillgängligt)"
2440
2441 msgid ""
2442 "Nothing to scan!\n"
2443 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
2444 msgstr ""
2445 "Inget att scanna!\n"
2446 "Vänligen konfigurera tuner före scanning efter kanaler."
2447
2448 msgid "Now Playing"
2449 msgstr "Spelas nu"
2450
2451 msgid "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as much as possible, but make sure that you can still see the difference between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
2452 msgstr "Använd kontrastinställningen för att justera ljusstyrka på bakgrunden så mycket som möjligt, men säkerställ att du fortfarande kan se skillnaden mellan de två ljusaste nivåerna av skuggor. När du har gjort det tryck OK."
2453
2454 msgid "OK"
2455 msgstr "OK"
2456
2457 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
2458 msgstr "OK, guida mig genom uppgraderingen"
2459
2460 msgid "OK, remove another extensions"
2461 msgstr "OK, ta bort fler utökningar"
2462
2463 msgid "OK, remove some extensions"
2464 msgstr "OK, ta bort några utökningar"
2465
2466 msgid "OSD Settings"
2467 msgstr "OSD inställning"
2468
2469 msgid "OSD visibility"
2470 msgstr "OSD synlighet"
2471
2472 msgid "Off"
2473 msgstr "Av"
2474
2475 msgid "On"
2476 msgstr "På"
2477
2478 msgid "One"
2479 msgstr "En"
2480
2481 msgid "Online-Upgrade"
2482 msgstr "Online uppgradering"
2483
2484 msgid "Only Free scan"
2485 msgstr "Bara Fri sökning"
2486
2487 msgid "Optionally enter your name if you want to."
2488 msgstr "Valfritt ange ditt namn om du vill."
2489
2490 msgid "Orbital Position"
2491 msgstr "Orbital position"
2492
2493 msgid "PAL"
2494 msgstr "PAL"
2495
2496 msgid "PIDs"
2497 msgstr "PIDs"
2498
2499 msgid "Package details for: "
2500 msgstr "Paketdetaljer för: "
2501
2502 msgid "Package list update"
2503 msgstr "Paketlista uppdatering"
2504
2505 msgid "Package removal failed.\n"
2506 msgstr "Paketorttagning misslyckades.\n"
2507
2508 msgid "Package removed successfully.\n"
2509 msgstr "Paketbortagning  utfört.\n"
2510
2511 msgid "Packet management"
2512 msgstr "Pakethantering"
2513
2514 msgid "Packet manager"
2515 msgstr "Pakethanterare"
2516
2517 msgid "Page"
2518 msgstr "Sida"
2519
2520 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt,
2521 #. keep english term
2522 msgid "Pan&Scan"
2523 msgstr "Pan&Scan"
2524
2525 msgid "Parent Directory"
2526 msgstr "Föräldrarbibliotek"
2527
2528 msgid "Parental control"
2529 msgstr "Föräldrakontroll"
2530
2531 msgid "Parental control services Editor"
2532 msgstr "Föräldrakontroll kanaleditor"
2533
2534 msgid "Parental control setup"
2535 msgstr "Föräldrakontroll installation"
2536
2537 msgid "Parental control type"
2538 msgstr "Föräldrakontroll typ"
2539
2540 msgid "Password"
2541 msgstr "Lösenord"
2542
2543 msgid "Pause movie at end"
2544 msgstr "Pausa filmen"
2545
2546 msgid "Phone number"
2547 msgstr "Telefonnummer"
2548
2549 msgid "PiPSetup"
2550 msgstr "BiB konfiguration"
2551
2552 msgid "PicturePlayer"
2553 msgstr "Bildspelare"
2554
2555 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep
2556 #. english term.
2557 msgid "Pillarbox"
2558 msgstr "Svarta kanter"
2559
2560 msgid "Pilot"
2561 msgstr "Pilot"
2562
2563 msgid "Pin code needed"
2564 msgstr "PIN kod behövs"
2565
2566 msgid "Play"
2567 msgstr "Spela upp"
2568
2569 msgid "Play Audio-CD..."
2570 msgstr "Spela Audio-CD..."
2571
2572 msgid "Play DVD"
2573 msgstr "Spela DVD"
2574
2575 msgid "Play Music..."
2576 msgstr "Spela Musik..."
2577
2578 msgid "Play recorded movies..."
2579 msgstr "Spela inspelade filmer..."
2580
2581 msgid "Please Reboot"
2582 msgstr "Vänligen starta om"
2583
2584 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
2585 msgstr "Vänligen ange media som ska undersökas"
2586
2587 msgid "Please change recording endtime"
2588 msgstr "Vänligen ändra inspelnings sluttid"
2589
2590 msgid "Please check your network settings!"
2591 msgstr "Vänligen kontrollera dina nätverksinställningar!"
2592
2593 msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
2594 msgstr "Vänligen välj .NFI image fil från feed server som ska laddas ner"
2595
2596 msgid "Please choose an extension..."
2597 msgstr "Vänligen välj en utökning..."
2598
2599 msgid "Please choose he package..."
2600 msgstr "Vänligen välj paket"
2601
2602 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
2603 msgstr "Vänligen välj vilken grundservicelista som du vill installera."
2604
2605 msgid ""
2606 "Please configure or verify your Nameservers by filling out the required values.\n"
2607 "When you are ready press OK to continue."
2608 msgstr ""
2609 "Vänligen konfigurera eller bekräfta din namnserver med att fylla i de begärda fälten.\n"
2610 "När du är klar tryck OK för att fortsätta"
2611
2612 msgid ""
2613 "Please configure your internet connection by filling out the required values.\n"
2614 "When you are ready press OK to continue."
2615 msgstr ""
2616 "Vänligen konfigurera din Internet anslutning med att fylla i begärda fält.\n"
2617 "När du är klar tryck OK för att forsätta."
2618
2619 msgid "Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
2620 msgstr "Vänligen koppla bort alla USB enheter från din Dreambox och (åter-)anslut mål USB stick (minimumstorlek är 64MB) nu!"
2621
2622 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
2623 msgstr "Vänligen ändra inte om du inte vet vad du gör!"
2624
2625 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
2626 msgstr "Ange namn för den nya favoritlistan"
2627
2628 msgid "Please enter a name for the new marker"
2629 msgstr "Vänligen ange namn för ny markör"
2630
2631 msgid "Please enter a new filename"
2632 msgstr "Vänligen ange nytt filnamn"
2633
2634 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
2635 msgstr "Vänligen ange filnamn (tomt = använd dagens datum)"
2636
2637 msgid "Please enter name of the new directory"
2638 msgstr "Vänligen ange namn till det nya biblioteket"
2639
2640 msgid "Please enter the correct pin code"
2641 msgstr "Vänligen ange korrekt PIN kod"
2642
2643 msgid "Please enter the old pin code"
2644 msgstr "Vänligen ange den gamla PIN koden"
2645
2646 msgid "Please enter your email address here:"
2647 msgstr "Vänligen ange din epost här:"
2648
2649 msgid "Please enter your name here (optional):"
2650 msgstr "Vänligen ange ditt namn här (valfritt):"
2651
2652 msgid "Please follow the instructions on the TV"
2653 msgstr "Vänligen följ instruktionerna på TVn"
2654
2655 msgid "Please note that the previously selected media could not be accessed and therefore the default directory is being used instead."
2656 msgstr "Vänligen notera att föregående valda mediat var inte åtkomstbart och därför är nu default bibliotek valt."
2657
2658 msgid "Please press OK to continue."
2659 msgstr "Vänligen tryck OK för att försätta."
2660
2661 msgid "Please press OK!"
2662 msgstr "Vänligen tryck OK!"
2663
2664 msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
2665 msgstr "Vänligen välj .NFI flash image fil från media"
2666
2667 msgid "Please select a playlist to delete..."
2668 msgstr "Vänligen välj en spellista för borttagning..."
2669
2670 msgid "Please select a playlist..."
2671 msgstr "Vänligen välj en spellista..."
2672
2673 msgid "Please select a subservice to record..."
2674 msgstr "Vänligen välj en underkanal för inspelning..."
2675
2676 msgid "Please select a subservice..."
2677 msgstr "Vänligen välj en underkanal..."
2678
2679 msgid "Please select an extension to remove."
2680 msgstr "Vänligen välj utökning att ta bort."
2681
2682 msgid "Please select an option below."
2683 msgstr "Vänligen välj ett val nedan."
2684
2685 msgid "Please select medium to use as backup location"
2686 msgstr "Vänligen välj media som ska användas som backupdestination"
2687
2688 msgid "Please select tag to filter..."
2689 msgstr "Vänligen välj märkning för filtrering..."
2690
2691 msgid "Please select target directory or medium"
2692 msgstr "Vänligen välj målbibliotek eller media"
2693
2694 msgid "Please select the movie path..."
2695 msgstr "Vänligen ange filmens sökväg..."
2696
2697 msgid ""
2698 "Please select the network interface that you want to use for your internet connection.\n"
2699 "\n"
2700 "Please press OK to continue."
2701 msgstr ""
2702 "Vänligen välj nätverkskort som du vill använda för anslutning till Internet.\n"
2703 "\n"
2704 "Vänligen tryck OK för att fortsätta"
2705
2706 msgid ""
2707 "Please select the wireless network that you want to connect to.\n"
2708 "\n"
2709 "Please press OK to continue."
2710 msgstr ""
2711 "Vänligen välj det trådlösa nätverk du vill ansluta till.\n"
2712 "\n"
2713 "Vänligen tryck OK för att forsätta."
2714
2715 msgid "Please set up tuner B"
2716 msgstr "Vänligen installera tuner B"
2717
2718 msgid "Please set up tuner C"
2719 msgstr "Vänligen installera tuner C"
2720
2721 msgid "Please set up tuner D"
2722 msgstr "Vänligen installera tuner D"
2723
2724 msgid ""
2725 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
2726 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
2727 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
2728 msgstr ""
2729 "Använd piltangenterna för att flytta BiB fönstret.\n"
2730 "Tryck Bouquet +/- för ändra storleken på fönstret.\n"
2731 "Tryck OK för att gå tillbaka till TV läge eller EXIT för att avbryta flyttning."
2732
2733 msgid "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press the OK button."
2734 msgstr "Vänligen använd UPP och NER pil för att välja språk. Efter val tryck på OK knappen."
2735
2736 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
2737 msgstr "Vänligen vänta för aktivering av din nätverkskonfiguration..."
2738
2739 msgid "Please wait while removing selected package..."
2740 msgstr "Vänligen vänta medans bortagning av valt paket utförs..."
2741
2742 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
2743 msgstr "Vänligen vänta medans sökning pågår..."
2744
2745 msgid "Please wait while searching for removable packages..."
2746 msgstr "Vänligen vänta medans sökning för paket som kan tas bort..."
2747
2748 msgid "Please wait while we configure your network..."
2749 msgstr "Vänligen vänta medans ditt nätverk konfigureras..."
2750
2751 msgid "Please wait while we prepare your network interfaces..."
2752 msgstr "Vänligen vänta medan vi förbereder dina nätverkskort..."
2753
2754 msgid "Please wait while we test your network..."
2755 msgstr "Vänligen vänta meda vi testar ditt nätverk..."
2756
2757 msgid "Please wait while your network is restarting..."
2758 msgstr "Vänligen vänta medans ditt nätverk startas om..."
2759
2760 msgid "Please wait..."
2761 msgstr "Vänligen vänta..."
2762
2763 msgid "Please wait... Loading list..."
2764 msgstr "Vänligen vänta... Laddar lista..."
2765
2766 msgid "Plugin browser"
2767 msgstr "Plugin hanterare"
2768
2769 msgid "Plugin manager"
2770 msgstr "Pluginhanterare"
2771
2772 msgid "Plugin manager activity information"
2773 msgstr "Pluginhanterare aktiviteksinformation"
2774
2775 msgid "Plugin manager help"
2776 msgstr "Pluginhanterare hjälp"
2777
2778 msgid "Plugins"
2779 msgstr "Plugins"
2780
2781 msgid "Polarity"
2782 msgstr "Polaritet"
2783
2784 msgid "Polarization"
2785 msgstr "Polarisation"
2786
2787 msgid "Polish"
2788 msgstr "Polska"
2789
2790 msgid "Port A"
2791 msgstr "Port A"
2792
2793 msgid "Port B"
2794 msgstr "Port B"
2795
2796 msgid "Port C"
2797 msgstr "Port C"
2798
2799 msgid "Port D"
2800 msgstr "Port D"
2801
2802 msgid "Portuguese"
2803 msgstr "Portugisiska"
2804
2805 msgid "Positioner"
2806 msgstr "Motor"
2807
2808 msgid "Positioner fine movement"
2809 msgstr "Motor finstegning"
2810
2811 msgid "Positioner movement"
2812 msgstr "Motor rörelse"
2813
2814 msgid "Positioner setup"
2815 msgstr "Motor installation"
2816
2817 msgid "Positioner storage"
2818 msgstr "Motor lagring"
2819
2820 msgid "Power threshold in mA"
2821 msgstr "Ström gränsvärde i mA"
2822
2823 msgid "Predefined transponder"
2824 msgstr "Fördefinerad transponder"
2825
2826 msgid "Preparing... Please wait"
2827 msgstr "Förbereder... Vänligen vänta"
2828
2829 msgid "Press OK on your remote control to continue."
2830 msgstr "Tryck OK på din fjärrkontroll för att fortsätta."
2831
2832 msgid "Press OK to activate the selected skin."
2833 msgstr "Tryck OK för aktivera valt utseende."
2834
2835 msgid "Press OK to activate the settings."
2836 msgstr "Tryck OK för aktivera inställningarna."
2837
2838 msgid "Press OK to edit the settings."
2839 msgstr "Tryck OK för att ändra inställningar."
2840
2841 #, python-format
2842 msgid "Press OK to get further details for %s"
2843 msgstr "Tryck OK för att få utförligare information om %s"
2844
2845 msgid "Press OK to scan"
2846 msgstr "Tryck OK för sökning"
2847
2848 msgid "Press OK to select a Provider."
2849 msgstr "Tryck OK för att välja en Operatör."
2850
2851 msgid "Press OK to select/deselect a CAId."
2852 msgstr "Tryck OK för att aktivera/avaktivera en CAId."
2853
2854 msgid "Press OK to start the scan"
2855 msgstr "Tryck OK för att starta sökning"
2856
2857 msgid "Press OK to toggle the selection."
2858 msgstr "Tryck OK för att växla val."
2859
2860 msgid "Press OK to view full changelog"
2861 msgstr "Tryck OK för att visa full förändringslog"
2862
2863 msgid "Press yellow to set this interface as default interface."
2864 msgstr "Tryck gul knapp för att ange detta interface som grundinterface."
2865
2866 msgid "Prev"
2867 msgstr "Föregående"
2868
2869 msgid "Preview menu"
2870 msgstr "Förvisningsmeny"
2871
2872 msgid "Primary DNS"
2873 msgstr "Primär DNS"
2874
2875 msgid "Priority"
2876 msgstr "Prioritet"
2877
2878 msgid "Process"
2879 msgstr "Process"
2880
2881 msgid "Properties of current title"
2882 msgstr "Egenskaper på nuvarande titel"
2883
2884 msgid "Protect services"
2885 msgstr "Skydda kanaler"
2886
2887 msgid "Protect setup"
2888 msgstr "Skydda inställningar"
2889
2890 msgid "Provider"
2891 msgstr "Leverantör"
2892
2893 msgid "Provider to scan"
2894 msgstr "Leverantör att scanna"
2895
2896 msgid "Providers"
2897 msgstr "Leverantörer"
2898
2899 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
2900 msgstr "Python frontend för /tmp/mmi.socket"
2901
2902 msgid "Quick"
2903 msgstr "Snabb"
2904
2905 msgid "Quickzap"
2906 msgstr "Snabbzap"
2907
2908 msgid "RC Menu"
2909 msgstr "Fjärrkontroll meny"
2910
2911 msgid "RF output"
2912 msgstr "RF ut"
2913
2914 msgid "RGB"
2915 msgstr "RGB"
2916
2917 msgid "RSS Feed URI"
2918 msgstr "RSS Feed URI"
2919
2920 msgid "Radio"
2921 msgstr "Radio"
2922
2923 msgid "Ram Disk"
2924 msgstr "Ram Disk"
2925
2926 msgid "Random"
2927 msgstr "Slumpmässig"
2928
2929 msgid "Really close without saving settings?"
2930 msgstr "Verkligen stänga utan att spara inställningarna?"
2931
2932 msgid "Really delete done timers?"
2933 msgstr "Verkligen ta bort färdiga timerinspelningar?"
2934
2935 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
2936 msgstr "Verkligen avsluta underkanals snabbzap?"
2937
2938 msgid "Really reboot now?"
2939 msgstr "Verkligen starta om nu?"
2940
2941 msgid "Really restart now?"
2942 msgstr "Verkligen starta om nu?"
2943
2944 msgid "Really shutdown now?"
2945 msgstr "Verkligen stänga av nu?"
2946
2947 msgid "Reboot"
2948 msgstr "Omstart"
2949
2950 msgid "Reception Settings"
2951 msgstr "Mottagning inställningar"
2952
2953 msgid "Record"
2954 msgstr "Spela in"
2955
2956 #, python-format
2957 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
2958 msgstr "Inspelningstid begränsad på grund av timerkonflikt med %s"
2959
2960 msgid "Recorded files..."
2961 msgstr "Inspelade filer..."
2962
2963 msgid "Recording"
2964 msgstr "Spelar in"
2965
2966 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
2967 msgstr "Inspelning(ar) pågår eller ska påbörjas inom några sekunder!"
2968
2969 msgid "Recordings"
2970 msgstr "Inspelningar"
2971
2972 msgid "Recordings always have priority"
2973 msgstr "Inspelningar har alltid prioritet"
2974
2975 msgid "Reenter new pin"
2976 msgstr "Ange ny PIN igen"
2977
2978 msgid "Refresh"
2979 msgstr "Uppdatera"
2980
2981 msgid "Refresh Rate"
2982 msgstr "Uppdateringstakt"
2983
2984 msgid "Refresh rate selection."
2985 msgstr "Uppdateringsfrekvens val."
2986
2987 msgid "Reload"
2988 msgstr "Uppdatera"
2989
2990 msgid "Remove"
2991 msgstr "Ta bort"
2992
2993 msgid "Remove Bookmark"
2994 msgstr "Ta bort Bokmärke"
2995
2996 msgid "Remove Plugins"
2997 msgstr "Ta bort Plugins"
2998
2999 msgid "Remove a mark"
3000 msgstr "Ta bort en markör"
3001
3002 msgid "Remove currently selected title"
3003 msgstr "Ta bort vald titel"
3004
3005 msgid "Remove failed."
3006 msgstr "Borttagning misslyckades."
3007
3008 msgid "Remove finished."
3009 msgstr "Ta bort färdiga."
3010
3011 msgid "Remove plugins"
3012 msgstr "Ta bort plugins"
3013
3014 msgid "Remove the broken .NFI file?"
3015 msgstr "Ta bort trasig .NFI fil?"
3016
3017 msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
3018 msgstr "Ta bort ofullständig .NFI fil?"
3019
3020 msgid "Remove timer"
3021 msgstr "Ta bort timer"
3022
3023 msgid "Remove title"
3024 msgstr "Ta bort titel"
3025
3026 msgid "Removed successfully."
3027 msgstr "Borttagning utförd."
3028
3029 msgid "Removing"
3030 msgstr "Tar bvort"
3031
3032 #, python-format
3033 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
3034 msgstr "Ta bort biblioteket %s misslyckades. (Troligen ej tomt.)"
3035
3036 msgid "Rename"
3037 msgstr "Byt namn"
3038
3039 msgid "Rename crashlogs"
3040 msgstr "Byt namn på crashlogs"
3041
3042 msgid "Repeat"
3043 msgstr "Repetera"
3044
3045 msgid "Repeat Type"
3046 msgstr "Repeat typ"
3047
3048 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
3049 msgstr "En upprepande händelse spelas in... Vad vill du göra?"
3050
3051 msgid "Repeats"
3052 msgstr "Upprepningar"
3053
3054 msgid "Reset"
3055 msgstr "Nollställ"
3056
3057 msgid "Reset and renumerate title names"
3058 msgstr "Återställ och omnumrera titelnamnen"
3059
3060 msgid "Reset video enhancement settings to system defaults?"
3061 msgstr "Återställ videoförbättringarna till grundinställningarna?"
3062
3063 msgid "Reset video enhancement settings to your last configuration?"
3064 msgstr "Återställ videoförbättringarna till föregående inställning?"
3065
3066 msgid "Resolution"
3067 msgstr "Upplösning"
3068
3069 msgid "Restart"
3070 msgstr "Omstart"
3071
3072 msgid "Restart GUI"
3073 msgstr "Omstart GUI"
3074
3075 msgid "Restart GUI now?"
3076 msgstr "Omstart av GUI nu?"
3077
3078 msgid "Restart network"
3079 msgstr "Omstart nätverk"
3080
3081 msgid "Restart test"
3082 msgstr "Omstart test"
3083
3084 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
3085 msgstr "Omstart av din nätverksanslutning och adaptrar.\n"
3086
3087 msgid "Restore"
3088 msgstr "Återställ"
3089
3090 msgid "Restore backups"
3091 msgstr "Återställ backuper"
3092
3093 msgid "Restore is running..."
3094 msgstr "Återställning pågår..."
3095
3096 msgid "Restore running"
3097 msgstr "Återskapning pågår"
3098
3099 msgid "Restore system settings"
3100 msgstr "Återskapa systeminställningar"
3101
3102 msgid "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored settings now."
3103 msgstr "Återställning av inställningar klart. Tryck OK för att aktivera återskapade inställningar"
3104
3105 msgid "Resume from last position"
3106 msgstr "Återuppspela från senaste position"
3107
3108 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
3109 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
3110 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
3111 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
3112 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
3113 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
3114 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
3115 msgid "Resuming playback"
3116 msgstr "Återuppta uppspelning"
3117
3118 msgid "Return to file browser"
3119 msgstr "Återvänd till fil utforskare"
3120
3121 msgid "Return to movie list"
3122 msgstr "Återvänd till filmlista"
3123
3124 msgid "Return to previous service"
3125 msgstr "Återvänd till föregående tjänst"
3126
3127 msgid "Rewind speeds"
3128 msgstr "Hastigheter för snabbspolning bakåt"
3129
3130 msgid "Right"
3131 msgstr "Höger"
3132
3133 msgid "Rolloff"
3134 msgstr "Rolloff"
3135
3136 msgid "Rotor turning speed"
3137 msgstr "Rotor rotationsfart"
3138
3139 msgid "Running"
3140 msgstr "Körandes"
3141
3142 msgid "Russian"
3143 msgstr "Ryska"
3144
3145 msgid "S-Video"
3146 msgstr "S-Video"
3147
3148 msgid "SNR"
3149 msgstr "SNR"
3150
3151 msgid "SNR:"
3152 msgstr "SNR:"
3153
3154 msgid "SSID:"
3155 msgstr "SSID:"
3156
3157 msgid "Sat"
3158 msgstr "Lör"
3159
3160 msgid "Sat / Dish Setup"
3161 msgstr "Sat / Parabol installation"
3162
3163 msgid "Satellite"
3164 msgstr "Satellit"
3165
3166 msgid "Satellite Equipment Setup"
3167 msgstr "Satellit utrustning installation"
3168
3169 msgid "Satellites"
3170 msgstr "Satelliter"
3171
3172 msgid "Satfinder"
3173 msgstr "Satfinder"
3174
3175 msgid "Sats"
3176 msgstr "Sats"
3177
3178 msgid "Satteliteequipment"
3179 msgstr "Satteliteutrustning"
3180
3181 msgid "Saturation"
3182 msgstr "Mättnad"
3183
3184 msgid "Saturday"
3185 msgstr "Lördag"
3186
3187 msgid "Save"
3188 msgstr "Spara"
3189
3190 msgid "Save Playlist"
3191 msgstr "Spara spellista"
3192
3193 msgid "Scaler sharpness"
3194 msgstr "Scaler skärpa"
3195
3196 msgid "Scaling Mode"
3197 msgstr "Scalingläge"
3198
3199 msgid "Scan "
3200 msgstr "Söka "
3201
3202 msgid "Scan Files..."
3203 msgstr "Sök Filer..."
3204
3205 msgid "Scan QAM128"
3206 msgstr "Söka QAM128"
3207
3208 msgid "Scan QAM16"
3209 msgstr "Söka QAM16"
3210
3211 msgid "Scan QAM256"
3212 msgstr "Söka QAM256"
3213
3214 msgid "Scan QAM32"
3215 msgstr "Söka QAM32"
3216
3217 msgid "Scan QAM64"
3218 msgstr "Söka QAM64"
3219
3220 msgid "Scan SR6875"
3221 msgstr "Söka SR6875"
3222
3223 msgid "Scan SR6900"
3224 msgstr "Söka SR6900"
3225
3226 msgid "Scan Wireless Networks"
3227 msgstr "Sök efter trådlösa nätverk"
3228
3229 msgid "Scan additional SR"
3230 msgstr "Sök ytterligare SR"
3231
3232 msgid "Scan band EU HYPER"
3233 msgstr "Sök EU HYPER band"
3234
3235 msgid "Scan band EU MID"
3236 msgstr "Sök EU MID band"
3237
3238 msgid "Scan band EU SUPER"
3239 msgstr "Sök EU SUPER band"
3240
3241 msgid "Scan band EU UHF IV"
3242 msgstr "Sök EU UHF IV band"
3243
3244 msgid "Scan band EU UHF V"
3245 msgstr "Sök EU UHF V band"
3246
3247 msgid "Scan band EU VHF I"
3248 msgstr "Sök EU VHF I band"
3249
3250 msgid "Scan band EU VHF III"
3251 msgstr "Sök EU VHF III band"
3252
3253 msgid "Scan band US HIGH"
3254 msgstr "Sök US HIGH band"
3255
3256 msgid "Scan band US HYPER"
3257 msgstr "Sök US HYPER band"
3258
3259 msgid "Scan band US LOW"
3260 msgstr "Sök US LOW band"
3261
3262 msgid "Scan band US MID"
3263 msgstr "Sök US MID band"
3264
3265 msgid "Scan band US SUPER"
3266 msgstr "Sök US SUPER band"
3267
3268 msgid "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your WLAN USB Stick\n"
3269 msgstr "Sök ditt nätverk för trådlös Access Punkt och anslut till den med WLAN USB Stick\n"
3270
3271 msgid "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your selected wireless device.\n"
3272 msgstr "Söka ditt nätverk efter trådlös Accesspunkt och ansluta till det med ditt valda trådlösa enhet.\n"
3273
3274 msgid "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
3275 msgstr "Sök grund lamedbs sorterat på satellite med en "
3276
3277 msgid "Search east"
3278 msgstr "Sök öst"
3279
3280 msgid "Search west"
3281 msgstr "Sök väst"
3282
3283 msgid "Searching for new installed or removed packages. Please wait..."
3284 msgstr "Sök efter nyinstallerade eller borttagna paket. Vänligen vänta..."
3285
3286 msgid "Secondary DNS"
3287 msgstr "Sekondär DNS"
3288
3289 msgid "Seek"
3290 msgstr "Sök"
3291
3292 msgid "Select"
3293 msgstr "Välj"
3294
3295 msgid "Select HDD"
3296 msgstr "Välj hårddisk"
3297
3298 msgid "Select Location"
3299 msgstr "Välj Sökväg"
3300
3301 msgid "Select Network Adapter"
3302 msgstr "Välj nätverksadapter"
3303
3304 msgid "Select a movie"
3305 msgstr "Välj en film"
3306
3307 msgid "Select audio mode"
3308 msgstr "Välj ljudläge"
3309
3310 msgid "Select audio track"
3311 msgstr "Välj ljudspår"
3312
3313 msgid "Select channel to record from"
3314 msgstr "Välj kanal att spela in från"
3315
3316 msgid "Select files for backup. Currently selected:\n"
3317 msgstr "Välj filer för backuptagning. Nuvarande valda:\n"
3318
3319 msgid "Select files/folders to backup"
3320 msgstr "Ange filer/bibliotek att ta backup på"
3321
3322 msgid "Select image"
3323 msgstr "Välj image"
3324
3325 msgid "Select interface"
3326 msgstr "Välj kort"
3327
3328 msgid "Select package"
3329 msgstr "Välj paket"
3330
3331 msgid "Select provider to add..."
3332 msgstr "Välj operatör att lägga till..."
3333
3334 msgid "Select refresh rate"
3335 msgstr "Välj uppdateringsfrekvens"
3336
3337 msgid "Select service to add..."
3338 msgstr "Välj kanal att lägga till..."
3339
3340 msgid "Select upgrade source to edit."
3341 msgstr "Ange uppgraderingskälla att ändra."
3342
3343 msgid "Select video input"
3344 msgstr "Välj video insignal"
3345
3346 msgid "Select video input with up/down buttons"
3347 msgstr "Välj video ingång med upp/ner knapparna"
3348
3349 msgid "Select video mode"
3350 msgstr "Välj videoläge"
3351
3352 msgid "Select wireless network"
3353 msgstr "Välj trådlöst nätverk"
3354
3355 msgid "Selected source image"
3356 msgstr "Välj käll image"
3357
3358 msgid "Send DiSEqC"
3359 msgstr "Skicka DiSEqC"
3360
3361 msgid "Send DiSEqC only on satellite change"
3362 msgstr "Skicka enbart DiSEqC vid ändrad satellit"
3363
3364 msgid "Seperate titles with a main menu"
3365 msgstr "Separera titlar med en huvudmeny"
3366
3367 msgid "Sequence repeat"
3368 msgstr "Repetera sekvens"
3369
3370 msgid "Serbian"
3371 msgstr "Serbiska"
3372
3373 msgid "Service"
3374 msgstr "Kanal"
3375
3376 msgid "Service Scan"
3377 msgstr "Kanalsökning"
3378
3379 msgid "Service Searching"
3380 msgstr "Kanalsökning"
3381
3382 msgid "Service has been added to the favourites."
3383 msgstr "Kanalen har lagts till i favoriter."
3384
3385 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
3386 msgstr "Kanalen har lagts till i vald favoritlista."
3387
3388 msgid ""
3389 "Service invalid!\n"
3390 "(Timeout reading PMT)"
3391 msgstr ""
3392 "Service ogiltig!\n"
3393 "(Timeout vid läsning av PMT)"
3394
3395 msgid ""
3396 "Service not found!\n"
3397 "(SID not found in PAT)"
3398 msgstr ""
3399 "Service inte funnen!\n"
3400 "(SID inte funnen i PAT)"
3401
3402 msgid "Service scan"
3403 msgstr "Kanalsökning"
3404
3405 msgid ""
3406 "Service unavailable!\n"
3407 "Check tuner configuration!"
3408 msgstr ""
3409 "Tjänsten kunde inte hittas!\n"
3410 "Kontrollera tunerinställningar"
3411
3412 msgid "Serviceinfo"
3413 msgstr "Kanalinfo"
3414
3415 msgid "Services"
3416 msgstr "Kanaler"
3417
3418 msgid "Set Voltage and 22KHz"
3419 msgstr "Ange Volt och 22KHz"
3420
3421 msgid "Set as default Interface"
3422 msgstr "Använd som standard Interface"
3423
3424 msgid "Set available internal memory threshold for the warning."
3425 msgstr "Ställ tillgängligt internminne varningströskel."
3426
3427 msgid "Set interface as default Interface"
3428 msgstr "Använd kort som standard kort"
3429
3430 msgid "Set limits"
3431 msgstr "Ange gräns"
3432
3433 msgid "Settings"
3434 msgstr "Inställningar"
3435
3436 msgid "Setup"
3437 msgstr "Installation"
3438
3439 msgid "Setup Mode"
3440 msgstr "Installationsläge"
3441
3442 msgid "Sharpness"
3443 msgstr "Skärpa"
3444
3445 msgid "Show Info"
3446 msgstr "Visa Info"
3447
3448 msgid "Show Message when Recording starts"
3449 msgstr "Visa meddelande  när inspelning påbörjas"
3450
3451 msgid "Show WLAN Status"
3452 msgstr "Visa WLAN Status"
3453
3454 msgid "Show blinking clock in display during recording"
3455 msgstr "Visa blinkande klocka i display under inspelning"
3456
3457 msgid "Show infobar on channel change"
3458 msgstr "Visa infobalk vid kanalbyte"
3459
3460 msgid "Show infobar on event change"
3461 msgstr "Visa infobalk vid händelseändring"
3462
3463 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
3464 msgstr "Visa infobalk vid hopp framåt/bakåt"
3465
3466 msgid "Show positioner movement"
3467 msgstr "Visa motorflyttningar"
3468
3469 msgid "Show services beginning with"
3470 msgstr "Visa kanal som börjar med"
3471
3472 msgid "Show the radio player..."
3473 msgstr "Visa radiospelaren..."
3474
3475 msgid "Show the tv player..."
3476 msgstr "Visa tv spelare..."
3477
3478 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
3479 msgstr "Visa status på ditt trådlösa LAN anslutning.\n"
3480
3481 msgid "Shutdown Dreambox after"
3482 msgstr "Stäng av Dreambox efter"
3483
3484 msgid "Signal Strength:"
3485 msgstr "Signalstyrka:"
3486
3487 msgid "Signal: "
3488 msgstr "Signal:"
3489
3490 msgid "Similar"
3491 msgstr "Liknande"
3492
3493 msgid "Similar broadcasts:"
3494 msgstr "Liknande sändningar:"
3495
3496 msgid "Simple"
3497 msgstr "Enkel"
3498
3499 msgid "Simple titleset (compatibility for legacy players)"
3500 msgstr "Enkelt titelset (kompabilitet för äldre spelare)"
3501
3502 msgid "Single"
3503 msgstr "Singel"
3504
3505 msgid "Single EPG"
3506 msgstr "Singel EPG"
3507
3508 msgid "Single satellite"
3509 msgstr "Singel satellit"
3510
3511 msgid "Single transponder"
3512 msgstr "Singel transponder"
3513
3514 msgid "Singlestep (GOP)"
3515 msgstr "Enkelsteg (GOP)"
3516
3517 msgid "Skin"
3518 msgstr "Utseende"
3519
3520 msgid "Skin..."
3521 msgstr "Utseende..."
3522
3523 msgid "Skins"
3524 msgstr "Utseenden"
3525
3526 msgid "Sleep Timer"
3527 msgstr "Sov Timer"
3528
3529 msgid "Sleep timer action:"
3530 msgstr "Sovtimer händelse:"
3531
3532 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
3533 msgstr "Slideshow intervall (sec.)"
3534
3535 #, python-format
3536 msgid "Slot %d"
3537 msgstr "Slot %d"
3538
3539 msgid "Slovakian"
3540 msgstr "Slovakisk"
3541
3542 msgid "Slovenian"
3543 msgstr "Slovenska"
3544
3545 msgid "Slow"
3546 msgstr "Sakta"
3547
3548 msgid "Slow Motion speeds"
3549 msgstr "Hastigheter för slow motion"
3550
3551 msgid "Software"
3552 msgstr "Mjukvara"
3553
3554 msgid "Software manager"
3555 msgstr "Mjukvaruhanterare"
3556
3557 msgid "Software restore"
3558 msgstr "Mjukvaruåterskapa"
3559
3560 msgid "Software update"
3561 msgstr "Mjukvaruuppdatera"
3562
3563 msgid "Some plugins are not available:\n"
3564 msgstr "Några plugins är inte tillgängliga:\n"
3565
3566 msgid "Somewhere else"
3567 msgstr "Någon annanstans"
3568
3569 msgid "Sorry MediaScanner is not installed!"
3570 msgstr "Ledsen Mediascanner är inte installerad!"
3571
3572 msgid "Sorry no backups found!"
3573 msgstr "Ledsen inga backuper hittades!"
3574
3575 msgid ""
3576 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
3577 "\n"
3578 "Please choose an other one."
3579 msgstr ""
3580 "Ledsen, din backup destination finns inte\n"
3581 "\n"
3582 "Vänligen ange annan."
3583
3584 msgid ""
3585 "Sorry your backup destination is not writeable.\n"
3586 "Please choose an other one."
3587 msgstr ""
3588 "Ledsen din backupdestination är inte skrivbar.\n"
3589 "Vänligen välj en annan destination."
3590
3591 msgid "Sorry, no Details available!"
3592 msgstr "Tyvärr, inga Detaljer tillgängliga!"
3593
3594 msgid ""
3595 "Sorry, your backup destination is not writeable.\n"
3596 "\n"
3597 "Please choose another one."
3598 msgstr ""
3599 "Ledsen, din backupdestination är inte skrivbar.\n"
3600 "\n"
3601 "Vänligen välj annan destination."
3602
3603 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
3604 msgid "Sort A-Z"
3605 msgstr "Sortera A-Z"
3606
3607 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
3608 msgid "Sort Time"
3609 msgstr "Sortera tid"
3610
3611 msgid "Sound"
3612 msgstr "Ljud"
3613
3614 msgid "Soundcarrier"
3615 msgstr "Ljudbärare"
3616
3617 msgid "South"
3618 msgstr "Syd"
3619
3620 msgid "Spanish"
3621 msgstr "Spanska"
3622
3623 msgid "Split preview mode"
3624 msgstr "Delat förvisningaläge"
3625
3626 msgid "Standby"
3627 msgstr "Viloläge"
3628
3629 msgid "Standby / Restart"
3630 msgstr "Viloläge / Omstart"
3631
3632 msgid "Start from the beginning"
3633 msgstr "Spela upp från början"
3634
3635 msgid "Start recording?"
3636 msgstr "Starta inspelning?"
3637
3638 msgid "Start test"
3639 msgstr "Starta test"
3640
3641 msgid "StartTime"
3642 msgstr "Starttid"
3643
3644 msgid "Starting on"
3645 msgstr "Startar på"
3646
3647 msgid "Step east"
3648 msgstr "Stega öst"
3649
3650 msgid "Step west"
3651 msgstr "Stega väst"
3652
3653 msgid "Stereo"
3654 msgstr "Stereo"
3655
3656 msgid "Stop"
3657 msgstr "Avsluta"
3658
3659 msgid "Stop Timeshift?"
3660 msgstr "Avsluta timeshift?"
3661
3662 msgid "Stop current event and disable coming events"
3663 msgstr "Avsluta nuvarande och avaktivera kommande händelser"
3664
3665 msgid "Stop current event but not coming events"
3666 msgstr "Avsluta nuvarande händelse men inte kommande"
3667
3668 msgid "Stop playing this movie?"
3669 msgstr "Avsluta uppspelningen?"
3670
3671 msgid "Stop test"
3672 msgstr "Stoppa test"
3673
3674 msgid "Stop testing plane after # failed transponders"
3675 msgstr "Sluta testa efter # misslyckade transponders"
3676
3677 msgid "Stop testing plane after # successful transponders"
3678 msgstr "Sluta testa efter # lyckade transponders"
3679
3680 msgid "Store position"
3681 msgstr "Lagra position"
3682
3683 msgid "Stored position"
3684 msgstr "Lagrad position"
3685
3686 msgid "Subservice list..."
3687 msgstr "Underkanalslista..."
3688
3689 msgid "Subservices"
3690 msgstr "Underkanaler"
3691
3692 msgid "Subtitle selection"
3693 msgstr "Textningsval"
3694
3695 msgid "Subtitles"
3696 msgstr "Textning"
3697
3698 msgid "Sun"
3699 msgstr "Sön"
3700
3701 msgid "Sunday"
3702 msgstr "Söndag"
3703
3704 msgid "Swap Services"
3705 msgstr "Byt kanal"
3706
3707 msgid "Swedish"
3708 msgstr "Svenska"
3709
3710 msgid "Switch to next subservice"
3711 msgstr "Byt till nästa underkanal"
3712
3713 msgid "Switch to previous subservice"
3714 msgstr "Byt till föregående underkanal"
3715
3716 msgid "Symbol Rate"
3717 msgstr "Symbolrate"
3718
3719 msgid "Symbolrate"
3720 msgstr "Symbolrate"
3721
3722 msgid "System"
3723 msgstr "System"
3724
3725 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about
3726 #. screen, up to 6 lines (use \n for newline)
3727 msgid "TRANSLATOR_INFO"
3728 msgstr ""
3729 "Översättning utfört av: WeeGull\n"
3730 "Förslag på förändringar skicka ett epost:\n"
3731 "weegull@hotmail.com"
3732
3733 msgid "TS file is too large for ISO9660 level 1!"
3734 msgstr "TS fil för stor för ISO9660 level 1!"
3735
3736 msgid "TV System"
3737 msgstr "TV System"
3738
3739 msgid "Table of content for collection"
3740 msgstr "Index över innehållet av samligen"
3741
3742 msgid "Tag 1"
3743 msgstr "Märke 1"
3744
3745 msgid "Tag 2"
3746 msgstr "Märke 2"
3747
3748 msgid "Tags"
3749 msgstr "Märke 3"
3750
3751 msgid "Terrestrial"
3752 msgstr "Marksänd"
3753
3754 msgid "Terrestrial provider"
3755 msgstr "Marksänd leverantör"
3756
3757 msgid "Test DiSEqC settings"
3758 msgstr "Test DiSEqC inställningar"
3759
3760 msgid "Test Type"
3761 msgstr "Test Typ"
3762
3763 msgid "Test mode"
3764 msgstr "Testläge"
3765
3766 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
3767 msgstr "Testa nätverkskonfigurationen för din Dreambox.\n"
3768
3769 msgid "Test-Messagebox?"
3770 msgstr "Test-Meddelandebox?"
3771
3772 msgid ""
3773 "Thank you for using the wizard.\n"
3774 "Please press OK to continue."
3775 msgstr ""
3776 "Tack för att du använde guiden.\n"
3777 "Vänligen tryck OK för att forsätta."
3778
3779 msgid ""
3780 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
3781 "Please press OK to start using your Dreambox."
3782 msgstr ""
3783 "Tack för att du använde guiden. Din box är nu konfigurerad.\n"
3784 "Tryck OK för att börja använda din Dreambox."
3785
3786 msgid "The DVD standard doesn't support H.264 (HDTV) video streams. Do you want to create a Dreambox format data DVD (which will not play in stand-alone DVD players) instead?"
3787 msgstr "DVD standarden stödjer inte H.264 (HDTV) videoströmmar. Vill du skapa en Dreambox format data DVD (kommer ej kunnas spelas i vanlig DVD spelare) istället? "
3788
3789 msgid "The USB stick is now bootable. Do you want to download the latest image from the feed server and save it on the stick?"
3790 msgstr "USB sticken är nu bootbar. Vill du ladda ner senaste image från feed server och spara den på sticken?"
3791
3792 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
3793 msgstr "Backupen misslyckades, välj en annan plats för din backup "
3794
3795 #, python-format
3796 msgid ""
3797 "The following device was found:\n"
3798 "\n"
3799 "%s\n"
3800 "\n"
3801 "Do you want to write the USB flasher to this stick?"
3802 msgstr ""
3803 "Följande device hittades:\n"
3804 "\n"
3805 "%s\n"
3806 "\n"
3807 "Vill du skriva USB flasher till den stickan?"
3808
3809 msgid "The following files were found..."
3810 msgstr "Följande filer hittades..."
3811
3812 msgid ""
3813 "The input port should be configured now.\n"
3814 "You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you want to do that now?"
3815 msgstr ""
3816 "Ingångsport bör konfigureras nu.\n"
3817 "Du kan konfigurera skärmen med hjälp av några testbilder. Vill du gör det nu?"
3818
3819 msgid "The installation of the default services lists is finished."
3820 msgstr "Installationen av grundservicelistan är klar."
3821
3822 msgid "The installation of the default settings is finished. You can now continue configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
3823 msgstr "Installationen av grundinställningar är nu klar. Du kan nu slutföra din konfiguration av Dreambox med att trycka på OK knappen på din fjärrkontroll."
3824
3825 msgid "The md5sum validation failed, the file may be corrupted! Are you sure that you want to burn this image to flash memory? You are doing this at your own risk!"
3826 msgstr "md5sun validering misslyckades, filen kan vara korrupt! Är du säker på att du vill flasha denna image till flashminnet? Du utför detta på egen risk!"
3827
3828 msgid "The md5sum validation failed, the file may be downloaded incompletely or be corrupted!"
3829 msgstr "md5sum validering misslyckades, filen kanske inte blev helt nedladdad eller är korrupt!"
3830
3831 msgid "The package doesn't contain anything."
3832 msgstr "Paketet innehåller ingenting."
3833
3834 msgid "The package:"
3835 msgstr "Paketet:"
3836
3837 #, python-format
3838 msgid "The path %s already exists."
3839 msgstr "Sökvägen %s existerar redan."
3840
3841 msgid "The pin code has been changed successfully."
3842 msgstr "Bytet av PIN koden utfördes."
3843
3844 msgid "The pin code you entered is wrong."
3845 msgstr "PIN koden du angav var fel."
3846
3847 msgid "The pin codes you entered are different."
3848 msgstr "PIN koderna du angav är olika."
3849
3850 #, python-format
3851 msgid "The results have been written to %s."
3852 msgstr "Resultatet har skrivits till %s."
3853
3854 msgid "The sleep timer has been activated."
3855 msgstr "Sovtimer har aktiverats."
3856
3857 msgid "The sleep timer has been disabled."
3858 msgstr "Sovtimer är deaktiverad."
3859
3860 msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
3861 msgstr "Timer filen (timers.xml) är skadad och kan inte läsas."
3862
3863 msgid ""
3864 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
3865 "Please install it and choose what you want to do next."
3866 msgstr ""
3867 "Trådlöst LAN plugin är inte installerad!\n"
3868 "Vänligen installera den och välj vad du vill göra härnäst."
3869
3870 msgid ""
3871 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
3872 "Please install it."
3873 msgstr ""
3874 "Pluginen för trådlöst LAN är inte installerad!\n"
3875 "Vänligen installera den."
3876
3877 msgid "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
3878 msgstr "Guiden kan ta en backup på nuvarande inställningar. Vill du ta en backup nu?"
3879
3880 msgid "The wizard is finished now."
3881 msgstr "Guiden är nu färdig."
3882
3883 msgid "There are at least "
3884 msgstr "Det finns minst "
3885
3886 msgid "There are no default services lists in your image."
3887 msgstr "Det finns ingen grundservicelista i din image."
3888
3889 msgid "There are no default settings in your image."
3890 msgstr "Det finns inga grundinställningar i din image."
3891
3892 msgid "There are now "
3893 msgstr "Det är nu "
3894
3895 msgid "There is nothing to be done."
3896 msgstr "Det finns inget att göra."
3897
3898 msgid ""
3899 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
3900 "Do you really want to continue?"
3901 msgstr ""
3902 "Det är inte säkert att det finns tillräckligt med utrymme på vald partition.\n"
3903 "Vill du verkligen fortsätta?"
3904
3905 msgid "There was an error downloading the packetlist. Please try again."
3906 msgstr "Ett fel uppstod vid nedladdningen av paketlistan. Vänligen prova igen."
3907
3908 msgid "There was an error. The package:"
3909 msgstr "Ett fel uppstod. Paketet:"
3910
3911 #, python-format
3912 msgid "This .NFI file does not contain a valid %s image!"
3913 msgstr "Denna .NFI fil innehåller ingen giltig %s image!"
3914
3915 msgid "This .NFI file does not have a md5sum signature and is not guaranteed to work. Do you really want to burn this image to flash memory?"
3916 msgstr "Denna .NFI har ingen md5sum signatur och är inte garanterad att den fungerar. Vill du verkligen flasha denna image till flashminnet?"
3917
3918 msgid "This .NFI file has a valid md5 signature. Continue programming this image to flash memory?"
3919 msgstr "Denna .NFI har giltig md5sum. Fortsätta programmera denna image till flashminnet?"
3920
3921 msgid "This DVD RW medium is already formatted - reformatting will erase all content on the disc."
3922 msgstr "Detta DVD RW media är redan formaterat - omformatering kommer ta bort all data på skivan."
3923
3924 #, python-format
3925 msgid "This Dreambox can't decode %s streams!"
3926 msgstr "Den här dreamboxen kan in avkoda %s strömmar!"
3927
3928 #, python-format
3929 msgid "This Dreambox can't decode %s video streams!"
3930 msgstr "Denna Dreambox kan inte avkoda %s videoströmmar!"
3931
3932 msgid "This is step number 2."
3933 msgstr "Det här är steg 2."
3934
3935 msgid "This is unsupported at the moment."
3936 msgstr "Detta stöds för närvarande inte."
3937
3938 msgid "This plugin is installed."
3939 msgstr "Den pluginen är installerad."
3940
3941 msgid "This plugin is not installed."
3942 msgstr "Den pluginen är inte installerad."
3943
3944 msgid "This plugin will be installed."
3945 msgstr "Den pluginen kommer att installeras."
3946
3947 msgid "This plugin will be removed."
3948 msgstr "Den pluginen kommer att tas bort."
3949
3950 msgid ""
3951 "This test checks for configured Nameservers.\n"
3952 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
3953 "- please check your DHCP, cabling and Adapter setup\n"
3954 "- if you configured your Nameservers manually please verify your entries in the \"Nameserver\" Configuration"
3955 msgstr ""
3956 "Detta test kontrollerar konfigurationen för Namnservrar.\n"
3957 "Om du får ett \"obekräftat\" meddelande:\n"
3958 "- vänligen kontrollera din DHCP, kablar och adapter installation\n"
3959 "- om du har konfigurerat din Namnserver manuellt vänligen bekräfta dina inställningar i \"Namnserver\" INstallation"
3960
3961 msgid ""
3962 "This test checks whether a network cable is connected to your LAN-Adapter.\n"
3963 "If you get a \"disconnected\" message:\n"
3964 "- verify that a network cable is attached\n"
3965 "- verify that the cable is not broken"
3966 msgstr ""
3967 "Detta test kontrollerar om en nätverkskablen är ansluten till din LAN adapter.\n"
3968 "Om du får ett \"Ej ansluten\" meddelande:\n"
3969 "- bekräfta att nätverkskabel är ansluten\n"
3970 "- bekräfta att kabeln inte är trasig"
3971
3972 msgid ""
3973 "This test checks whether a valid IP Address is found for your LAN Adapter.\n"
3974 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
3975 "- no valid IP Address was found\n"
3976 "- please check your DHCP, cabling and adapter setup"
3977 msgstr ""
3978 "Detta test kontrollerar om du har en giltig IP adress på din LAN adapter.\n"
3979 "Om du får ett \"obekräftat\" meddelande:\n"
3980 "- ingen giltig IP hittades\n"
3981 "- vänlig kontrollera din DHCP, kablar och nätverkskorts installation"
3982
3983 msgid ""
3984 "This test checks whether your LAN Adapter is set up for automatic IP Address configuration with DHCP.\n"
3985 "If you get a \"disabled\" message:\n"
3986 " - then your LAN Adapter is configured for manual IP Setup\n"
3987 "- verify thay you have entered correct IP informations in the AdapterSetup dialog.\n"
3988 "If you get an \"enabeld\" message:\n"
3989 "-verify that you have a configured and working DHCP Server in your network."
3990 msgstr ""
3991 "Detta test kontrollerar om din LAN adapter är konfigurerad för automatisk IP adress tilldelning med DHCP.\n"
3992 "Om du får en \"deaktiverad\" meddelande:\n"
3993 "- ditt LAN är konfigurerat för manuell IP tilldelning\n"
3994 "- bekräfta att du har angivit korrekt IP information i Adapterinstallation dialogen.\n"
3995 "Om du får ett \"aktiverat\" meddelande:\n"
3996 "- bekräfta att du har konfigurerad och fungerandes DHCP server på ditt nätverk."
3997
3998 msgid "This test detects your configured LAN-Adapter."
3999 msgstr "Detta test upptäcker konfigurerade LAN adapter."
4000
4001 msgid "Three"
4002 msgstr "Tre"
4003
4004 msgid "Threshold"
4005 msgstr "Gränsvärde"
4006
4007 msgid "Thu"
4008 msgstr "Tors"
4009
4010 msgid "Thumbnails"
4011 msgstr "Thumbnails"
4012
4013 msgid "Thursday"
4014 msgstr "Torsdag"
4015
4016 msgid "Time"
4017 msgstr "Tid"
4018
4019 msgid "Time/Date Input"
4020 msgstr "Tid/Datum inmatning"
4021
4022 msgid "Timer"
4023 msgstr "Timer"
4024
4025 msgid "Timer Edit"
4026 msgstr "Ändra Timer"
4027
4028 msgid "Timer Editor"
4029 msgstr "Timer Editor"
4030
4031 msgid "Timer Type"
4032 msgstr "Timertyp"
4033
4034 msgid "Timer entry"
4035 msgstr "Timer inmatning"
4036
4037 msgid "Timer log"
4038 msgstr "Timer log"
4039
4040 msgid ""
4041 "Timer overlap in timers.xml detected!\n"
4042 "Please recheck it!"
4043 msgstr ""
4044 "Timer överlappning upptäckt i timers.xml!\n"
4045 "Vänligen kontrollera!"
4046
4047 msgid "Timer sanity error"
4048 msgstr "Timer fel"
4049
4050 msgid "Timer selection"
4051 msgstr "Timer val"
4052
4053 msgid "Timer status:"
4054 msgstr "Timer status:"
4055
4056 msgid "Timeshift"
4057 msgstr "Timeshift"
4058
4059 msgid "Timeshift not possible!"
4060 msgstr "Timeshift inte möjligt!"
4061
4062 msgid "Timeshift path..."
4063 msgstr "Timeshift sökväg..."
4064
4065 msgid "Timezone"
4066 msgstr "Tidszon"
4067
4068 msgid "Title"
4069 msgstr "Titel"
4070
4071 msgid "Title properties"
4072 msgstr "Titel egenskaper"
4073
4074 msgid "Titleset mode"
4075 msgstr "Titelset läge"
4076
4077 msgid ""
4078 "To update your Dreambox firmware, please follow these steps:\n"
4079 "1) Turn off your box with the rear power switch and plug in the bootable USB stick.\n"
4080 "2) Turn mains back on and hold the DOWN button on the front panel pressed for 10 seconds.\n"
4081 "3) Wait for bootup and follow instructions of the wizard."
4082 msgstr ""
4083 "För att uppdatera din Dreambox firmware, vänligen utför följande steg:\n"
4084 "1) Stäng av din box med strömbrytaren på baksidan och sätt in bootbar USB stick.\n"
4085 "2) Slå på strömbrytaren och håll NER pil på fronten intryckt i ungerfär 10 sekunder.\n"
4086 "3) Vänta på uppstart och följ instruktionerna från guiden."
4087
4088 msgid "Today"
4089 msgstr "Idag"
4090
4091 msgid "Tone mode"
4092 msgstr "Tonläge"
4093
4094 msgid "Toneburst"
4095 msgstr "Toneburst"
4096
4097 msgid "Toneburst A/B"
4098 msgstr "Toneburst A/B"
4099
4100 msgid "Track"
4101 msgstr "Spår"
4102
4103 msgid "Translation"
4104 msgstr "Översättning"
4105
4106 msgid "Translation:"
4107 msgstr "Översättning:"
4108
4109 msgid "Transmission Mode"
4110 msgstr "Sändningsläge"
4111
4112 msgid "Transmission mode"
4113 msgstr "Sändningstyp"
4114
4115 msgid "Transponder"
4116 msgstr "Transponder"
4117
4118 msgid "Transponder Type"
4119 msgstr "Transponder Typ"
4120
4121 msgid "Tries left:"
4122 msgstr "Försök kvar:"
4123
4124 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
4125 msgstr "Försöker hitta Transponders i kabelnätverket... vänligen vänta..."
4126
4127 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
4128 msgstr "Försöker hitta transponders i kabelnätverket... vänligen vänta..."
4129
4130 msgid "Trying to download a new packetlist. Please wait..."
4131 msgstr "Försöker ladda ner ny paketlista. Vänligen vänta..."
4132
4133 msgid "Tue"
4134 msgstr "Tis"
4135
4136 msgid "Tuesday"
4137 msgstr "Tisdag"
4138
4139 msgid "Tune"
4140 msgstr "Tune"
4141
4142 msgid "Tune failed!"
4143 msgstr "Tuning misslyckades!"
4144
4145 msgid "Tuner"
4146 msgstr "Tuner"
4147
4148 msgid "Tuner "
4149 msgstr "Tuner"
4150
4151 msgid "Tuner Slot"
4152 msgstr "Tuner Slot"
4153
4154 msgid "Tuner configuration"
4155 msgstr "Tuner konfiguration"
4156
4157 msgid "Tuner status"
4158 msgstr "Tuner status"
4159
4160 msgid "Turkish"
4161 msgstr "Turkiska"
4162
4163 msgid "Two"
4164 msgstr "Två"
4165
4166 msgid "Type"
4167 msgstr "Typ"
4168
4169 msgid "Type of scan"
4170 msgstr "Typ av sökning"
4171
4172 msgid "USALS"
4173 msgstr "USALS"
4174
4175 msgid "USB"
4176 msgstr "USB"
4177
4178 msgid "USB Stick"
4179 msgstr "USB Minne"
4180
4181 msgid "USB stick wizard"
4182 msgstr "USB stick guide"
4183
4184 msgid "Ukrainian"
4185 msgstr "Ukrainska"
4186
4187 msgid ""
4188 "Unable to complete filesystem check.\n"
4189 "Error: "
4190 msgstr ""
4191 "Det gick inte att kontrollera filsystemet.\n"
4192 "Fel:"
4193
4194 msgid ""
4195 "Unable to initialize harddisk.\n"
4196 "Error: "
4197 msgstr ""
4198 "Det gick inte at initiera hårddisken.\n"
4199 "Fel:"
4200
4201 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
4202 msgstr "Uncommitted DiSEqC kommando"
4203
4204 msgid ""
4205 "Undo\n"
4206 "Install"
4207 msgstr ""
4208 "Ångra\n"
4209 "Installation"
4210
4211 msgid ""
4212 "Undo\n"
4213 "Remove"
4214 msgstr ""
4215 "Ångra\n"
4216 "Borttagning"
4217
4218 msgid "Unicable LNB"
4219 msgstr "Unicable LNB"
4220
4221 msgid "Unicable Martix"
4222 msgstr "Unicable Martix"
4223
4224 msgid "Universal LNB"
4225 msgstr "Universal LNB"
4226
4227 msgid "Unmount failed"
4228 msgstr "Avmontering misslyckades"
4229
4230 msgid "Unsupported"
4231 msgstr "Osupporterat"
4232
4233 msgid "Update"
4234 msgstr "Uppdatera"
4235
4236 msgid "Updates your receiver's software"
4237 msgstr "Uppdaterar din mottagares mjukvara"
4238
4239 msgid "Updating finished. Here is the result:"
4240 msgstr "Uppdatering utförd. Här är resultatet:"
4241
4242 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
4243 msgstr "Uppdaterar... Vänlig vänta... Detta tar några minuter...."
4244
4245 msgid "Upgrade finished."
4246 msgstr "Uppgradering färdig."
4247
4248 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
4249 msgstr "Uppgradering klar. Vill du starta om din Dreambox?"
4250
4251 msgid "Upgrading"
4252 msgstr "Uppgradering"
4253
4254 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
4255 msgstr "Uppgraderar Dreambox... Vänligen vänta"
4256
4257 msgid "Use"
4258 msgstr "Använd"
4259
4260 msgid "Use DHCP"
4261 msgstr "Använd DHCP"
4262
4263 msgid "Use Interface"
4264 msgstr "Använd Interface"
4265
4266 msgid "Use Power Measurement"
4267 msgstr "Använd Strömmätning"
4268
4269 msgid "Use a gateway"
4270 msgstr "Använd en gateway"
4271
4272 msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
4273 msgstr "Använd hackig spolning vid hastigheter över"
4274
4275 msgid "Use power measurement"
4276 msgstr "Använd strömmätning"
4277
4278 msgid "Use the Networkwizard to configure your Network\n"
4279 msgstr "Använd Nätverksguiden för att konfigurerar nätverk\n"
4280
4281 msgid ""
4282 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
4283 "\n"
4284 "Please set up tuner A"
4285 msgstr ""
4286 "Använd vänster och höger pil för att ändra ett val.\n"
4287 "\n"
4288 "Inställning Tuner A"
4289
4290 msgid "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, press OK."
4291 msgstr "Använd upp/ner pilarna på din fjärrkontroll för att välja. Tryck sedan OK."
4292
4293 msgid "Use this video enhancement settings?"
4294 msgstr "Använd denna videoförbättringskonfiguration?"
4295
4296 msgid "Use time of currently running service"
4297 msgstr "Använd tid från närvarande vald service"
4298
4299 msgid "Use usals for this sat"
4300 msgstr "Använd USALS för denna sat"
4301
4302 msgid "Use wizard to set up basic features"
4303 msgstr "Använd guiden för grundinställningarna"
4304
4305 msgid "Used service scan type"
4306 msgstr "Använd kanal söktyp"
4307
4308 msgid "User defined"
4309 msgstr "Användardefinierat"
4310
4311 msgid "Username"
4312 msgstr "Användarnamn"
4313
4314 msgid "VCR scart"
4315 msgstr "VCR Scart"
4316
4317 msgid "VMGM (intro trailer)"
4318 msgstr "VMGM (intro trailer)"
4319
4320 msgid "Vertical"
4321 msgstr "Vertikal"
4322
4323 msgid "Video Fine-Tuning"
4324 msgstr "Video fininställning"
4325
4326 msgid "Video Fine-Tuning Wizard"
4327 msgstr "Video fininställnings guide"
4328
4329 msgid "Video Output"
4330 msgstr "Video Utsignal"
4331
4332 msgid "Video Setup"
4333 msgstr "Video Inställning"
4334
4335 msgid "Video Wizard"
4336 msgstr "Video Guide"
4337
4338 msgid "Video enhancement preview"
4339 msgstr "Videoförbättring förhandsvisning"
4340
4341 msgid "Video enhancement settings"
4342 msgstr "Videoförbättringskonfiguration"
4343
4344 msgid "Video enhancement setup"
4345 msgstr "Videoförbättringsinstallation"
4346
4347 msgid ""
4348 "Video input selection\n"
4349 "\n"
4350 "Please press OK if you can see this page on your TV (or select a different input port).\n"
4351 "\n"
4352 "The next input port will be automatically probed in 10 seconds."
4353 msgstr ""
4354 "Video ingångsval\n"
4355 "\n"
4356 "Vänligen tryck OK om du kan se denna bild på din TV (eller välj annan ingångsport).\n"
4357 "\n"
4358 "Nästa ingångsport kommer automatiskt provas om 10 sekunder."
4359
4360 msgid "Video mode selection."
4361 msgstr "Videoläges val."
4362
4363 msgid "Videoenhancement Setup"
4364 msgstr "Videoförbättringsinstallation"
4365
4366 msgid "View Movies..."
4367 msgstr "Visa Filmer..."
4368
4369 msgid "View Photos..."
4370 msgstr "Visa Foton..."
4371
4372 msgid "View Rass interactive..."
4373 msgstr "Visa Rass interaktivitet..."
4374
4375 msgid "View Video CD..."
4376 msgstr "Visa Video CD..."
4377
4378 msgid "View details"
4379 msgstr "Visa detaljer"
4380
4381 msgid "View list of available "
4382 msgstr "Visa lista över tillgängliga "
4383
4384 msgid "View list of available CommonInterface extensions"
4385 msgstr "Visa lista över tillgängliga CommonInterface utökningar"
4386
4387 msgid "View list of available Display and Userinterface extensions."
4388 msgstr "Visa lista över tillgängliga Display och Användargränssnitt utökningar."
4389
4390 msgid "View list of available EPG extensions."
4391 msgstr "Visa lista över tillgängliga EPG utökningar."
4392
4393 msgid "View list of available Satteliteequipment extensions."
4394 msgstr "Visa lista över tillgängliga Satteliteutrustning utökningar."
4395
4396 msgid "View list of available communication extensions."
4397 msgstr "Visa lista över tillgängliga kommunikations utökningar."
4398
4399 msgid "View list of available default settings"
4400 msgstr "Visa lista över tillgängliga grundinställningar"
4401
4402 msgid "View list of available multimedia extensions."
4403 msgstr "Visa lista över tillgängliga multimedia utökningar."
4404
4405 msgid "View list of available networking extensions"
4406 msgstr "Visa lista över tillgängliga nätverks utökningar"
4407
4408 msgid "View list of available recording extensions"
4409 msgstr "Visa lista över tillgängliga inspelnings utökningar"
4410
4411 msgid "View list of available skins"
4412 msgstr "Visa lista över tillgängliga utseenden"
4413
4414 msgid "View list of available software extensions"
4415 msgstr "Visa lista över tillgängliga mjukvaru utökningar"
4416
4417 msgid "View list of available system extensions"
4418 msgstr "Visa lista över tillgängliga system utökningar"
4419
4420 msgid "View teletext..."
4421 msgstr "Visa teletext..."
4422
4423 msgid "Virtual KeyBoard"
4424 msgstr "Virtuellt tangentbord"
4425
4426 msgid "Voltage mode"
4427 msgstr "Spännings läge"
4428
4429 msgid "Volume"
4430 msgstr "Volym"
4431
4432 msgid "W"
4433 msgstr "V"
4434
4435 msgid "WEP"
4436 msgstr "WEP"
4437
4438 msgid "WPA"
4439 msgstr "WPA"
4440
4441 msgid "WPA or WPA2"
4442 msgstr "WPA eller WPA2"
4443
4444 msgid "WPA2"
4445 msgstr "WPA2"
4446
4447 msgid "WSS on 4:3"
4448 msgstr "WSS på 4:3"
4449
4450 msgid "Waiting"
4451 msgstr "Väntar"
4452
4453 msgid "Warn if free space drops below (kB):"
4454 msgstr "Varna om tillgängligt utrymme understiger (kB):"
4455
4456 msgid ""
4457 "We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
4458 "Please press OK to begin."
4459 msgstr ""
4460 "Vi kommer nu testa om din TV kan hantera upplösningen i 50 Hz. Om din skärm blir svart, vänta ca 20 sek så kommer den att återgå till 60 Hz.\n"
4461 "Vänlig tryck OK för att starta."
4462
4463 msgid "Wed"
4464 msgstr "Ons"
4465
4466 msgid "Wednesday"
4467 msgstr "Onsdag"
4468
4469 msgid "Weekday"
4470 msgstr "Veckodag"
4471
4472 msgid ""
4473 "Welcome to the Cutlist editor.\n"
4474 "\n"
4475 "Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start cut'.\n"
4476 "\n"
4477 "Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
4478 msgstr ""
4479 "Välkommen till Cutlist editor.\n"
4480 "\n"
4481 "Sök början på det innehåll du vill klippa bort. Tryck OK, välj 'start cut'.\n"
4482 "\n"
4483 "Sök därefter slutet på det innehåll du vill klippa bort, tryck OK, välj 'end cut'. Det var allt."
4484
4485 msgid "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
4486 msgstr "Välkommen till uppgraderings guiden. Guiden hjälper dig med uppgraderingen av mjukvaran i din Dreambox genom att tillgodose en backupmöjlighet till dina aktuella inställningar och en kort förklaring hur du uppgraderar mjukvaran."
4487
4488 msgid ""
4489 "Welcome to the cleanup wizard.\n"
4490 "\n"
4491 "We have detected that your available internal memory has dropped below 2MB.\n"
4492 "To ensure stable operation of your Dreambox, the internal memory should be cleaned up.\n"
4493 "You can use this wizard to remove some extensions.\n"
4494 msgstr ""
4495 "Välkommen till upprensnings guiden.\n"
4496 "\n"
4497 "Det har upptäckts att tillgängligt utrymme på interna minnet understiger 2MB.\n"
4498 "För att uppnå en stabil Dreambox bör interna minnet rensas upp.\n"
4499 "Du kan använda den här guiden för att ta bort vissa utökningar.\n"
4500
4501 msgid ""
4502 "Welcome.\n"
4503 "\n"
4504 "If you want to connect your Dreambox to the Internet, this wizard will guide you through the basic network setup of your Dreambox.\n"
4505 "\n"
4506 "Press OK to start configuring your network"
4507 msgstr ""
4508 "Välkommen.\n"
4509 "\n"
4510 "Om du vill ansluta din Dreambox till Internet, då kommer den här guiden hjälpa dig genom grundläggande konfiguration av din Dreambox.\n"
4511 "\n"
4512 "Tryck OK för att starta konfigurationen av ditt nätverk."
4513
4514 msgid ""
4515 "Welcome.\n"
4516 "\n"
4517 "This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
4518 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
4519 msgstr ""
4520 "Välkommen.\n"
4521 "\n"
4522 "Den här guiden hjälper dig med grundinställningarna av din Dreambox.\n"
4523 "Tryck OK på din fjärrkontroll för att komma till nästa steg."
4524
4525 msgid "Welcome..."
4526 msgstr "Välkommen..."
4527
4528 msgid "West"
4529 msgstr "Väst"
4530
4531 msgid "What do you want to scan?"
4532 msgstr "Vad vill du söka efter?"
4533
4534 msgid "What to do with submitted crashlogs?"
4535 msgstr "Vad ska ske med skickade crashlogs?"
4536
4537 msgid ""
4538 "When you do a factory reset, you will lose ALL your configuration data\n"
4539 "(including bouquets, services, satellite data ...)\n"
4540 "After completion of factory reset, your receiver will restart automatically!\n"
4541 "\n"
4542 "Really do a factory reset?"
4543 msgstr ""
4544 "När du utför en fabriksreset, du kommer förlora ALL konfigurationsdata\n"
4545 "(inkl bouquets, kanaler, satellite data ...)\n"
4546 "När fabriksreset är klar, din mottagare kommer automatiskt starta om!\n"
4547 "\n"
4548 "Verkligen utföra en fabriksreset?"
4549
4550 msgid "Where do you want to backup your settings?"
4551 msgstr "Var vill du spara dina inställningar?"
4552
4553 msgid "Where to save temporary timeshift recordings?"
4554 msgstr "Var ska temporära timeshift inspelningar sparas?"
4555
4556 msgid "Wireless"
4557 msgstr "Trådlöst"
4558
4559 msgid "Wireless LAN"
4560 msgstr "Trådlöst LAN"
4561
4562 msgid "Wireless Network"
4563 msgstr "Trådlöst Nätverk"
4564
4565 msgid "Wireless Network State"
4566 msgstr "Status Trådlöst nätverk"
4567
4568 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
4569 msgstr "Skrivfel under inspelning. Disken full?\n"
4570
4571 msgid "Write failed!"
4572 msgstr "Skrivning misslyckades!"
4573
4574 msgid "Writing NFI image file to flash completed"
4575 msgstr "Skrivning av NFI image fil till flash klart"
4576
4577 msgid "YPbPr"
4578 msgstr "YPbPr"
4579
4580 msgid "Year"
4581 msgstr "År"
4582
4583 msgid "Yes"
4584 msgstr "Ja"
4585
4586 msgid "Yes, and delete this movie"
4587 msgstr "Ja, och ta bort den här filmen."
4588
4589 msgid "Yes, and don't ask again"
4590 msgstr "Ja, och fråga inte igen"
4591
4592 msgid "Yes, backup my settings!"
4593 msgstr "Ja, ta backup på inställningar!"
4594
4595 msgid "Yes, do a manual scan now"
4596 msgstr "Ja, utför manuell sökning nu"
4597
4598 msgid "Yes, do an automatic scan now"
4599 msgstr "Ja, utför automatisk sökning nu"
4600
4601 msgid "Yes, do another manual scan now"
4602 msgstr "Ja, utför manuell sökning igen"
4603
4604 msgid "Yes, perform a shutdown now."
4605 msgstr "Ja, utför avstängning nu."
4606
4607 msgid "Yes, restore the settings now"
4608 msgstr "Ja, återställ inställningarna nu"
4609
4610 msgid "Yes, returning to movie list"
4611 msgstr "Ja, återvänd till filmlistan"
4612
4613 msgid "Yes, view the tutorial"
4614 msgstr "Ja, visa guiden"
4615
4616 msgid "You can cancel the installation."
4617 msgstr "Du kan avbryta installationen."
4618
4619 msgid "You can cancel the removal."
4620 msgstr "Du kan avbryta borttagningen."
4621
4622 msgid "You can choose some default settings now. Please select the settings you want to be installed."
4623 msgstr "Du kan välja från några grundinställningar nu. Vänligen välj de inställningar du vill installera."
4624
4625 msgid "You can choose, what you want to install..."
4626 msgstr "Du kan välja, vad vill du ska installeras..."
4627
4628 msgid "You can install this plugin."
4629 msgstr "Du kan installera den pluginen."
4630
4631 msgid "You can remove this plugin."
4632 msgstr "Du kan ta bort den pluginen."
4633
4634 msgid "You cannot delete this!"
4635 msgstr "Du kan inte ta bort detta!"
4636
4637 msgid "You chose not to install any default services lists."
4638 msgstr "Du har valt att inte installera någon grundservicelista."
4639
4640 msgid "You chose not to install any default settings. You can however install the default settings later in the settings menu."
4641 msgstr "Du har valt att inte installera grundinställningar. Du kan om du vill senare installera grundinställningarna via installations menyerna."
4642
4643 msgid "You chose not to install anything. Please press OK finish the install wizard."
4644 msgstr "Du har valt att inte installetra något. Vänligen tryck OK för att avsluta installations guiden."
4645
4646 msgid "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a harddisk is not an option for you."
4647 msgstr "Du verkar inte ha någon hårddisk i din Dreambox. Att ta backup till en hårddisk är därför inte möjligt."
4648
4649 msgid ""
4650 "You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup to the harddisk!\n"
4651 "Please press OK to start the backup now."
4652 msgstr ""
4653 "Du har valt att ta backup till ett flash-kort. Kortet måste sitta i sloten. Vi kan inte verifiera att den används förnärvarande. Så det är bättre att ta backup till hårddisk!\n"
4654 "Tryck OK för att starta backupen."
4655
4656 msgid ""
4657 "You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
4658 "Please press OK to start the backup now."
4659 msgstr ""
4660 "Du har valt att ta backup till ett USB minne. Bättre att ta backup till HDD!\n"
4661 "Tryck OK för att starta backup."
4662
4663 msgid "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the backup now."
4664 msgstr "Du har valt att ta backup till din hårddisk. Vänligen tryck OK så startar backupen."
4665
4666 msgid "You have chosen to backup your settings. Please press OK to start the backup now."
4667 msgstr "Du har valt att ta backup på dina inställningar. Vänligen tryck OK för att starta backup nu."
4668
4669 msgid "You have chosen to create a new .NFI flasher bootable USB stick. This will repartition the USB stick and therefore all data on it will be erased."
4670 msgstr "Du har valt att skapa en ny .NFI flash startbar USB stick. Detta kommer repartitionera USB stickan och efter det kommer all data på den vara borta."
4671
4672 msgid "You have chosen to restore your settings. Enigma2 will restart after restore. Please press OK to start the restore now."
4673 msgstr "Du har valt att återskapa dina inställningar. Enigma2 kommer starta om efter återskapningen. Vänligen tryck OK för att starta återskapningen nu."
4674
4675 #, python-format
4676 msgid "You have to wait %s!"
4677 msgstr "Du måste vänta %s!"
4678
4679 msgid ""
4680 "You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
4681 "Your dreambox will now be halted. After you have performed the update instructions from the website, your new firmware will ask you to restore your settings."
4682 msgstr ""
4683 "Du behöver ha en PC kopplad till din Dreambox. Behöver du ytterligare instruktioner vänligen gå till websidan http://www.dm7025.de.\n"
4684 "Din dreambox kommer nu att stoppas. När du har genomfört uppdateringen instruktioner från websidan, din nya mjukvara kommer att fråga dig om du vill återställa dina inställningar."
4685
4686 msgid ""
4687 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
4688 "\n"
4689 "Do you want to set the pin now?"
4690 msgstr ""
4691 "Du måste ange en PIN kod och dölja det från dina barn.\n"
4692 "\n"
4693 "Vill du ange PIN kod nu?"
4694
4695 msgid ""
4696 "Your Dreambox is now ready to use.\n"
4697 "\n"
4698 "Your internet connection is working now.\n"
4699 "\n"
4700 "Please press OK to continue."
4701 msgstr ""
4702 "Din Dreambox är nu klar för användning.\n"
4703 "\n"
4704 "Din Internet anslutning fungerar nu.\n"
4705 "\n"
4706 "Vänligen tryck OK för att forsätta."
4707
4708 msgid "Your Dreambox will restart after pressing OK on your remote control."
4709 msgstr "Din Dreambox kommer starta vid tryck på OK på din fjärrkontroll."
4710
4711 msgid "Your TV works with 50 Hz. Good!"
4712 msgstr "Din TV fungerar med 50 Hz. Bra!"
4713
4714 msgid "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade process."
4715 msgstr "Backupen lyckades. Vi kommer nu att fortsätta förklara uppgraderingsprocessen."
4716
4717 msgid "Your collection exceeds the size of a single layer medium, you will need a blank dual layer DVD!"
4718 msgstr "Din samling överstiger storleken på single layer media, du kommer behöva en tom dual layer DVD!"
4719
4720 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
4721 msgstr "Din Dreambox håller på att stängas av. Vänligen vänta..."
4722
4723 msgid "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and try again."
4724 msgstr "Din dreambox är inte ansluten till Internet på korrekt sätt. Åtgärda och försök igen."
4725
4726 msgid "Your email address:"
4727 msgstr "Din epost adress:"
4728
4729 msgid ""
4730 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
4731 "Press OK to start upgrade."
4732 msgstr ""
4733 "Din frontprocessors mjukvara måste uppgraderas.\n"
4734 "Tryck OK för att starta."
4735
4736 msgid ""
4737 "Your internet connection is not working!\n"
4738 "Please choose what you want to do next."
4739 msgstr ""
4740 "Din Internat anslutning fungerar inte!\n"
4741 "Vänligen välj vad du vill utföra."
4742
4743 msgid "Your name (optional):"
4744 msgstr "Ditt namn (valfritt):"
4745
4746 msgid "Your network configuration has been activated."
4747 msgstr "Din nätverkskonfiguration har aktiverats."
4748
4749 msgid ""
4750 "Your network configuration has been activated.\n"
4751 "A second configured interface has been found.\n"
4752 "\n"
4753 "Do you want to disable the second network interface?"
4754 msgstr ""
4755 "Din nätverkskonfiguration har aktiverats.\n"
4756 "Ett annat konfigurerat kort har hittats.\n"
4757 "\n"
4758 "Vill du akaktivera det andra nätverkskortet?"
4759
4760 msgid ""
4761 "Your wireless LAN internet connection could not be started!\n"
4762 "Have you attached your USB WLAN Stick?\n"
4763 "\n"
4764 "Please choose what you want to do next."
4765 msgstr ""
4766 "Ditt trådlösa LAN Internet anslutning kunde inte startas!\n"
4767 "Har du anslutit ditt USB WLAN Stick?\n"
4768 "\n"
4769 "Vänligen välja vad du vill göra härnäst."
4770
4771 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
4772 msgstr "Gå till föregående kanal före motorinstallation?"
4773
4774 msgid "Zap back to service before satfinder?"
4775 msgstr "Gå till föregående kanal före satfinder?"
4776
4777 msgid "[alternative edit]"
4778 msgstr "[ändra alternativ]"
4779
4780 msgid "[bouquet edit]"
4781 msgstr "[favoritlists editor]"
4782
4783 msgid "[favourite edit]"
4784 msgstr "[favorit editor]"
4785
4786 msgid "[move mode]"
4787 msgstr "[flyttläge]"
4788
4789 msgid "a gui to assign services/providers to common interface modules"
4790 msgstr "ett gränssnitt för att tilldela services/providers till ett common interface modul"
4791
4792 msgid "a gui to assign services/providers/caids to common interface modules"
4793 msgstr "ett gränssnitt för att tilldela services/providers/caids till ett common interface modul"
4794
4795 msgid "abort alternatives edit"
4796 msgstr "avbryt ändra alternativ"
4797
4798 msgid "abort bouquet edit"
4799 msgstr "avbryt editera favoritlista"
4800
4801 msgid "abort favourites edit"
4802 msgstr "avbryt editera favoriter"
4803
4804 msgid "about to start"
4805 msgstr "håller på att starta"
4806
4807 msgid "activate current configuration"
4808 msgstr "aktivera nuvarande konfiguration"
4809
4810 msgid "add Provider"
4811 msgstr "lägg till Provider"
4812
4813 msgid "add Service"
4814 msgstr "lägg till Service"
4815
4816 msgid "add a nameserver entry"
4817 msgstr "lägga till en namnserver post"
4818
4819 msgid "add alternatives"
4820 msgstr "lägg till alternativ"
4821
4822 msgid "add bookmark"
4823 msgstr "lägg till bokmärke"
4824
4825 msgid "add bouquet"
4826 msgstr "lägg till favoritlista"
4827
4828 msgid "add directory to playlist"
4829 msgstr "lägg till bibliotek till spellista"
4830
4831 msgid "add file to playlist"
4832 msgstr "lägg till fil i spellista"
4833
4834 msgid "add files to playlist"
4835 msgstr "lägg till fil i spellista"
4836
4837 msgid "add marker"
4838 msgstr "lägg till markör"
4839
4840 msgid "add recording (enter recording duration)"
4841 msgstr "lägg till inspelning (ange inspelningslängd)"
4842
4843 msgid "add recording (enter recording endtime)"
4844 msgstr "lägg till inspelning (ange inspelningssluttid)"
4845
4846 msgid "add recording (indefinitely)"
4847 msgstr "lägg till inspelning (oändlig)"
4848
4849 msgid "add recording (stop after current event)"
4850 msgstr "lägg till inspelning (avsluta efter nuvarande)"
4851
4852 msgid "add service to bouquet"
4853 msgstr "lägg till kanal i favoritlista"
4854
4855 msgid "add service to favourites"
4856 msgstr "lägg till kanal i favoriter"
4857
4858 msgid "add to parental protection"
4859 msgstr "lägg till föräldraskydd"
4860
4861 msgid "advanced"
4862 msgstr "avancerad"
4863
4864 msgid "alphabetic sort"
4865 msgstr "sortera alfabetiskt"
4866
4867 msgid ""
4868 "are you sure you want to restore\n"
4869 "following backup:\n"
4870 msgstr ""
4871 "vill du verkligen återställa\n"
4872 "med följande backup:\n"
4873
4874 msgid "assigned CAIds"
4875 msgstr "tilldelad CAIds"
4876
4877 msgid "assigned CAIds:"
4878 msgstr "utpekade CAIds:"
4879
4880 msgid "assigned Services/Provider"
4881 msgstr "tilldelade Services/Provider"
4882
4883 msgid "assigned Services/Provider:"
4884 msgstr "utpekade kanaler/operatörer:"
4885
4886 #, python-format
4887 msgid "audio track (%s) format"
4888 msgstr "ljudspår (%s) format"
4889
4890 #, python-format
4891 msgid "audio track (%s) language"
4892 msgstr "ljudspår (%s) språk"
4893
4894 msgid "audio tracks"
4895 msgstr "ljudspår"
4896
4897 msgid "auto"
4898 msgstr "auto"
4899
4900 msgid "available"
4901 msgstr "tillgängliga"
4902
4903 msgid "back"
4904 msgstr "tillbaka"
4905
4906 msgid "background image"
4907 msgstr "bakgrundsbild"
4908
4909 msgid "backgroundcolor"
4910 msgstr "bakgrundsfärg"
4911
4912 msgid "better"
4913 msgstr "bättre"
4914
4915 msgid "black"
4916 msgstr "svart"
4917
4918 msgid "blacklist"
4919 msgstr "svartlista"
4920
4921 msgid "blue"
4922 msgstr "blå"
4923
4924 #, python-format
4925 msgid "burn audio track (%s)"
4926 msgstr "bränn ljudspår (%s)"
4927
4928 msgid "change recording (duration)"
4929 msgstr "ändra inspelning (längd)"
4930
4931 msgid "change recording (endtime)"
4932 msgstr "ändra inspelning (sluttid)"
4933
4934 msgid "chapters"
4935 msgstr "kapitel"
4936
4937 msgid "choose destination directory"
4938 msgstr "välj destinationsbibliotek"
4939
4940 msgid "circular left"
4941 msgstr "cirkulär vänster"
4942
4943 msgid "circular right"
4944 msgstr "circulär höger"
4945
4946 msgid "clear playlist"
4947 msgstr "rensa spellista"
4948
4949 msgid "complex"
4950 msgstr "komplex"
4951
4952 msgid "config menu"
4953 msgstr "konfigurationsmeny"
4954
4955 msgid "confirmed"
4956 msgstr "bekräftad"
4957
4958 msgid "connected"
4959 msgstr "ansluten"
4960
4961 msgid "continue"
4962 msgstr "fortsätt"
4963
4964 msgid "copy to bouquets"
4965 msgstr "kopiera till favoritlista"
4966
4967 msgid "could not be removed"
4968 msgstr "kunde inte tas bort"
4969
4970 msgid "create directory"
4971 msgstr "skapa bibliotek"
4972
4973 msgid "daily"
4974 msgstr "daglig"
4975
4976 msgid "day"
4977 msgstr "dag"
4978
4979 msgid "delete"
4980 msgstr "ta bort"
4981
4982 msgid "delete cut"
4983 msgstr "ta bort klipp"
4984
4985 msgid "delete file"
4986 msgstr "ta bort fil"
4987
4988 msgid "delete playlist entry"
4989 msgstr "ta bort post i spellista"
4990
4991 msgid "delete saved playlist"
4992 msgstr "ta bort sparad spellista"
4993
4994 msgid "delete..."
4995 msgstr "ta bort..."
4996
4997 msgid "disable"
4998 msgstr "avaktivera"
4999
5000 msgid "disable move mode"
5001 msgstr "avaktivera flyttläge"
5002
5003 msgid "disabled"
5004 msgstr "avaktiverad"
5005
5006 msgid "disconnected"
5007 msgstr "bortkopplad"
5008
5009 msgid "do not change"
5010 msgstr "ändra inte"
5011
5012 msgid "do nothing"
5013 msgstr "gör inget"
5014
5015 msgid "don't record"
5016 msgstr "spela inte in"
5017
5018 msgid "done!"
5019 msgstr "klar!"
5020
5021 msgid "edit alternatives"
5022 msgstr "ändra alternativ"
5023
5024 msgid "empty"
5025 msgstr "tom"
5026
5027 msgid "enable"
5028 msgstr "aktivera"
5029
5030 msgid "enable bouquet edit"
5031 msgstr "aktivera favoritlists editor"
5032
5033 msgid "enable favourite edit"
5034 msgstr "aktivera favoriter editor"
5035
5036 msgid "enable move mode"
5037 msgstr "aktivera flyttläge"
5038
5039 msgid "enabled"
5040 msgstr "aktiverad"
5041
5042 msgid "end alternatives edit"
5043 msgstr "avsluta ändra alternativ"
5044
5045 msgid "end bouquet edit"
5046 msgstr "avsluta favoritlists editor"
5047
5048 msgid "end cut here"
5049 msgstr "slutklipp här"
5050
5051 msgid "end favourites edit"
5052 msgstr "avsluta favoriter editor"
5053
5054 msgid "enigma2 and network"
5055 msgstr "enigma2 och nätverk"
5056
5057 msgid "enter hidden network SSID"
5058 msgstr "ange dold nätverks SSID"
5059
5060 msgid "equal to"
5061 msgstr "lika med"
5062
5063 msgid "exceeds dual layer medium!"
5064 msgstr "överskrider dual layer media"
5065
5066 msgid "exit DVD player or return to file browser"
5067 msgstr "avsluta DVD spelare eller återvänd till fil utforskare"
5068
5069 msgid "exit mediaplayer"
5070 msgstr "avsluta mediaspelare"
5071
5072 msgid "exit movielist"
5073 msgstr "avsluta filmlista"
5074
5075 msgid "exit nameserver configuration"
5076 msgstr "avsluta namnserver konfiguration"
5077
5078 msgid "exit network adapter configuration"
5079 msgstr "avsluta nätverkskorts konfiguration"
5080
5081 msgid "exit network adapter setup menu"
5082 msgstr "avsluta nätverkskorts installationsmeny"
5083
5084 msgid "exit network interface list"
5085 msgstr "avsluta nätverkskorts lista"
5086
5087 msgid "exit networkadapter setup menu"
5088 msgstr "avsluta nätverkskort installationsmeny"
5089
5090 msgid "failed"
5091 msgstr "misslyckades"
5092
5093 msgid "fileformats (BMP, PNG, JPG, GIF)"
5094 msgstr "filformat (BMP, PNG, JPG, GIF)"
5095
5096 msgid "filename"
5097 msgstr "filnamn"
5098
5099 msgid "fine-tune your display"
5100 msgstr "fininställ din skärm"
5101
5102 msgid "forward to the next chapter"
5103 msgstr "framåt till nästa kapitel"
5104
5105 msgid "free"
5106 msgstr "fri"
5107
5108 msgid "free diskspace"
5109 msgstr "ledigt diskutrymme"
5110
5111 msgid "go to deep standby"
5112 msgstr "stäng av mottagaren"
5113
5114 msgid "go to standby"
5115 msgstr "inta standby"
5116
5117 msgid "grab this frame as bitmap"
5118 msgstr "grab den här framen som bitmap"
5119
5120 msgid "green"
5121 msgstr "grön"
5122
5123 msgid "hear radio..."
5124 msgstr "lyssna på radio..."
5125
5126 msgid "help..."
5127 msgstr "hjälp..."
5128
5129 msgid "hidden network"
5130 msgstr "gömt nätverk"
5131
5132 msgid "hidden..."
5133 msgstr "dold..."
5134
5135 msgid "hide extended description"
5136 msgstr "dölj utökad beskrivning"
5137
5138 msgid "hide player"
5139 msgstr "dölj spelare"
5140
5141 msgid "horizontal"
5142 msgstr "horisontal"
5143
5144 msgid "hour"
5145 msgstr "timme"
5146
5147 msgid "hours"
5148 msgstr "timmar"
5149
5150 msgid "immediate shutdown"
5151 msgstr "omedelbar avstängning"
5152
5153 #, python-format
5154 msgid ""
5155 "incoming call!\n"
5156 "%s calls on %s!"
5157 msgstr ""
5158 "inkommande samtal!\n"
5159 "%s ringer från %s!"
5160
5161 msgid "init module"
5162 msgstr "initiera modul"
5163
5164 msgid "init modules"
5165 msgstr "initiera moduler"
5166
5167 msgid "insert mark here"
5168 msgstr "infoga markör här"
5169
5170 msgid "jump back to the previous title"
5171 msgstr "hoppa bakåt till föregående titel"
5172
5173 msgid "jump forward to the next title"
5174 msgstr "hoppa framåt till nästa titel"
5175
5176 msgid "jump to listbegin"
5177 msgstr "hoppa till liststart"
5178
5179 msgid "jump to listend"
5180 msgstr "hoppa till listslut"
5181
5182 msgid "jump to next marked position"
5183 msgstr "hoppa till nästa markerad position"
5184
5185 msgid "jump to previous marked position"
5186 msgstr "hoppa till föregående markerad position"
5187
5188 msgid "leave movie player..."
5189 msgstr "lämna videospelare..."
5190
5191 msgid "left"
5192 msgstr "vänster"
5193
5194 msgid "length"
5195 msgstr "längd"
5196
5197 msgid "list style compact"
5198 msgstr "liststil kompakt"
5199
5200 msgid "list style compact with description"
5201 msgstr "liststil kompakt med beskrivning"
5202
5203 msgid "list style default"
5204 msgstr "liststil grundläge"
5205
5206 msgid "list style single line"
5207 msgstr "liststil enkel linje"
5208
5209 msgid "load playlist"
5210 msgstr "ladda spellista"
5211
5212 msgid "locked"
5213 msgstr "låst"
5214
5215 msgid "loopthrough to"
5216 msgstr "loopthrough till"
5217
5218 msgid "manual"
5219 msgstr "manuell"
5220
5221 msgid "menu"
5222 msgstr "meny"
5223
5224 msgid "menulist"
5225 msgstr "menylista"
5226
5227 msgid "mins"
5228 msgstr "min"
5229
5230 msgid "minute"
5231 msgstr "minut"
5232
5233 msgid "minutes"
5234 msgstr "minuter"
5235
5236 msgid "month"
5237 msgstr "månad"
5238
5239 msgid "move PiP to main picture"
5240 msgstr "flytta BiB till huvudbild"
5241
5242 msgid "move down to last entry"
5243 msgstr "flytta ner till sista posten"
5244
5245 msgid "move down to next entry"
5246 msgstr "flytta ner till nästa post"
5247
5248 msgid "move up to first entry"
5249 msgstr "flytta upp till första posten"
5250
5251 msgid "move up to previous entry"
5252 msgstr "flytta upp till föregående post"
5253
5254 msgid "movie list"
5255 msgstr "filmlista"
5256
5257 msgid "multinorm"
5258 msgstr "multinorm"
5259
5260 msgid "never"
5261 msgstr "aldrig"
5262
5263 msgid "next channel"
5264 msgstr "nästa kanal"
5265
5266 msgid "next channel in history"
5267 msgstr "nästa kanal i historiken"
5268
5269 msgid "no"
5270 msgstr "nej"
5271
5272 msgid "no CAId selected"
5273 msgstr "ingen CAId vald"
5274
5275 msgid "no CI slots found"
5276 msgstr "ingen CI slot hittad"
5277
5278 msgid "no HDD found"
5279 msgstr "ingen hårddisk hittad"
5280
5281 msgid "no Services/Providers selected"
5282 msgstr "ingen kanal/operatör vald"
5283
5284 msgid "no module found"
5285 msgstr "ingen modul hittad"
5286
5287 msgid "no standby"
5288 msgstr "inget viloläge"
5289
5290 msgid "no timeout"
5291 msgstr "ingen timeout"
5292
5293 msgid "none"
5294 msgstr "ingen"
5295
5296 msgid "not locked"
5297 msgstr "inte låst"
5298
5299 msgid "not used"
5300 msgstr "ej använd"
5301
5302 msgid "nothing connected"
5303 msgstr "inget anslutet"
5304
5305 msgid "of a DUAL layer medium used."
5306 msgstr "av DUAL layer media använt."
5307
5308 msgid "of a SINGLE layer medium used."
5309 msgstr "av SINGLE layer media använt."
5310
5311 msgid "off"
5312 msgstr "av"
5313
5314 msgid "on"
5315 msgstr "på"
5316
5317 msgid "on READ ONLY medium."
5318 msgstr "på READ ONLY media."
5319
5320 msgid "once"
5321 msgstr "en gång"
5322
5323 msgid "open nameserver configuration"
5324 msgstr "öppna namnserver konfiguration"
5325
5326 msgid "open servicelist"
5327 msgstr "öppna kanallista"
5328
5329 msgid "open servicelist(down)"
5330 msgstr "öppna kanallista(ner)"
5331
5332 msgid "open servicelist(up)"
5333 msgstr "öppna kanallista(upp)"
5334
5335 msgid "open virtual keyboard input help"
5336 msgstr "öppna virtuellt tangentbordsinmatningshjälp"
5337
5338 msgid "pass"
5339 msgstr "klart"
5340
5341 msgid "pause"
5342 msgstr "paus"
5343
5344 msgid "play entry"
5345 msgstr "spela angivet"
5346
5347 msgid "play from next mark or playlist entry"
5348 msgstr "Spela upp från nästa markering eller post i spellista"
5349
5350 msgid "play from previous mark or playlist entry"
5351 msgstr "Spela upp från föregående markering eller post i spellista"
5352
5353 msgid "please press OK when ready"
5354 msgstr "tryck OK när du är klar"
5355
5356 msgid "please wait, loading picture..."
5357 msgstr "vänligen vänta, laddar bild..."
5358
5359 msgid "previous channel"
5360 msgstr "föregående kanal"
5361
5362 msgid "previous channel in history"
5363 msgstr "föregående kanal i historiken"
5364
5365 msgid "record"
5366 msgstr "spela in"
5367
5368 msgid "recording..."
5369 msgstr "spelar in..."
5370
5371 msgid "red"
5372 msgstr "röd"
5373
5374 msgid "remove a nameserver entry"
5375 msgstr "ta bort en namnserver post"
5376
5377 msgid "remove after this position"
5378 msgstr "ta bort efter denna position"
5379
5380 msgid "remove all alternatives"
5381 msgstr "ta bort alla alternativ"
5382
5383 msgid "remove all new found flags"
5384 msgstr "ta bort alla 'ny' flaggor"
5385
5386 msgid "remove before this position"
5387 msgstr "ta bort före denna position"
5388
5389 msgid "remove bookmark"
5390 msgstr "ta bort bokmärke"
5391
5392 msgid "remove directory"
5393 msgstr "ta bort bibliotek"
5394
5395 msgid "remove entry"
5396 msgstr "ta bort post"
5397
5398 msgid "remove from parental protection"
5399 msgstr "ta bort från föräldraskydd"
5400
5401 msgid "remove new found flag"
5402 msgstr "ta bort 'ny' flagga"
5403
5404 msgid "remove selected satellite"
5405 msgstr "ta bort vald satellite"
5406
5407 msgid "remove this mark"
5408 msgstr "ta bort denna markör"
5409
5410 msgid "repeat playlist"
5411 msgstr "upprepa spellista"
5412
5413 msgid "repeated"
5414 msgstr "repeterande"
5415
5416 msgid "rewind to the previous chapter"
5417 msgstr "spola bakåt till föregående kapitel"
5418
5419 msgid "right"
5420 msgstr "höger"
5421
5422 msgid "save last directory on exit"
5423 msgstr "spara sista biblioteket vid avslut"
5424
5425 msgid "save playlist"
5426 msgstr "spara spellista"
5427
5428 msgid "save playlist on exit"
5429 msgstr "spara spellista vid avslut"
5430
5431 msgid "scan done!"
5432 msgstr "sökning klar!"
5433
5434 #, python-format
5435 msgid "scan in progress - %d%% done!"
5436 msgstr "sökning pågår - %d%% klart!"
5437
5438 msgid "scan state"
5439 msgstr "sökningsstatus"
5440
5441 msgid "second"
5442 msgstr "sekund"
5443
5444 msgid "second cable of motorized LNB"
5445 msgstr "andra kabeln från motorstyrt LNB"
5446
5447 msgid "seconds"
5448 msgstr "sekunder"
5449
5450 msgid "select"
5451 msgstr "välj"
5452
5453 msgid "select .NFI flash file"
5454 msgstr "välj .NFI flash fil"
5455
5456 msgid "select CAId"
5457 msgstr "vald CAId"
5458
5459 msgid "select CAId's"
5460 msgstr "välj CAIds"
5461
5462 msgid "select image from server"
5463 msgstr "välj image från server"
5464
5465 msgid "select interface"
5466 msgstr "välj kort"
5467
5468 msgid "select menu entry"
5469 msgstr "välj meny post"
5470
5471 msgid "select movie"
5472 msgstr "välj film"
5473
5474 msgid "select the movie path"
5475 msgstr "välj film sökväg"
5476
5477 msgid "service pin"
5478 msgstr "kanal PIN"
5479
5480 msgid "setup pin"
5481 msgstr "installation PIN"
5482
5483 msgid "show DVD main menu"
5484 msgstr "visa DVD huvudmeny"
5485
5486 msgid "show EPG..."
5487 msgstr "visa EPG..."
5488
5489 msgid "show Infoline"
5490 msgstr "visa Infolinje"
5491
5492 msgid "show all"
5493 msgstr "visa alla"
5494
5495 msgid "show alternatives"
5496 msgstr "visa alternativ"
5497
5498 msgid "show event details"
5499 msgstr "visa programdetaljer"
5500
5501 msgid "show extended description"
5502 msgstr "visa utökad beskrivning"
5503
5504 msgid "show first selected tag"
5505 msgstr "visa första valda märkning"
5506
5507 msgid "show second selected tag"
5508 msgstr "visa andra valda märkning"
5509
5510 msgid "show shutdown menu"
5511 msgstr "visa avstängningsmeny"
5512
5513 msgid "show single service EPG..."
5514 msgstr "visa singel kanal EPG..."
5515
5516 msgid "show tag menu"
5517 msgstr "visa märkningsmeny"
5518
5519 msgid "show transponder info"
5520 msgstr "visa transponder info"
5521
5522 msgid "shuffle playlist"
5523 msgstr "blanda spellista"
5524
5525 msgid "shutdown"
5526 msgstr "stäng av"
5527
5528 msgid "simple"
5529 msgstr "enkelt"
5530
5531 msgid "skip backward"
5532 msgstr "hoppa bakåt"
5533
5534 msgid "skip backward (enter time)"
5535 msgstr "hoppa bakåt (ange tid)"
5536
5537 msgid "skip forward"
5538 msgstr "hoppa framåt"
5539
5540 msgid "skip forward (enter time)"
5541 msgstr "hoppa framåt (ange tid)"
5542
5543 msgid "slide picture in loop"
5544 msgstr "bildspel i loop"
5545
5546 msgid "sort by date"
5547 msgstr "sortera efter datum"
5548
5549 msgid "standard"
5550 msgstr "standard"
5551
5552 msgid "standby"
5553 msgstr "viloläge"
5554
5555 msgid "start cut here"
5556 msgstr "startklipp här"
5557
5558 msgid "start directory"
5559 msgstr "startbibliotek"
5560
5561 msgid "start timeshift"
5562 msgstr "starta timeshift"
5563
5564 msgid "stereo"
5565 msgstr "stereo"
5566
5567 msgid "stop PiP"
5568 msgstr "avsluta BiB"
5569
5570 msgid "stop entry"
5571 msgstr "slutpost"
5572
5573 msgid "stop recording"
5574 msgstr "stoppa inspelning"
5575
5576 msgid "stop timeshift"
5577 msgstr "stoppa timeshift"
5578
5579 msgid "swap PiP and main picture"
5580 msgstr "skifta BiB och huvudbild"
5581
5582 msgid "switch to bookmarks"
5583 msgstr "byt till bokmärke"
5584
5585 msgid "switch to filelist"
5586 msgstr "byt till fillista"
5587
5588 msgid "switch to playlist"
5589 msgstr "byt till spellista"
5590
5591 msgid "switch to the next angle"
5592 msgstr "byt till nästa position"
5593
5594 msgid "switch to the next audio track"
5595 msgstr "byt till nästa ljudspår"
5596
5597 msgid "switch to the next subtitle language"
5598 msgstr "byt till nästa textningsspråk"
5599
5600 msgid "template file"
5601 msgstr "mallfil"
5602
5603 msgid "textcolor"
5604 msgstr "textfärg"
5605
5606 msgid "this recording"
5607 msgstr "denna inspelning"
5608
5609 msgid "this service is protected by a parental control pin"
5610 msgstr "denna kanal är föräldraskyddad"
5611
5612 msgid "toggle a cut mark at the current position"
5613 msgstr "skifta en klippmarkering på nuvarande position"
5614
5615 msgid "toggle time, chapter, audio, subtitle info"
5616 msgstr "skifta tid, kapitel, ljud, textning info"
5617
5618 msgid "unavailable"
5619 msgstr "ej tillgänglig"
5620
5621 msgid "unconfirmed"
5622 msgstr "obekräftad"
5623
5624 msgid "unknown"
5625 msgstr "okänd"
5626
5627 msgid "unknown service"
5628 msgstr "okänd kanal"
5629
5630 msgid "until restart"
5631 msgstr "innan omstart"
5632
5633 msgid "user defined"
5634 msgstr "användardefinierad"
5635
5636 msgid "vertical"
5637 msgstr "vertikal"
5638
5639 msgid "view extensions..."
5640 msgstr "visa utökningar..."
5641
5642 msgid "view recordings..."
5643 msgstr "visa inspelningar..."
5644
5645 msgid "wait for ci..."
5646 msgstr "vänta på ci..."
5647
5648 msgid "wait for mmi..."
5649 msgstr "vänta på mmi..."
5650
5651 msgid "waiting"
5652 msgstr "väntar"
5653
5654 msgid "was removed successfully"
5655 msgstr "borttagning lyckades"
5656
5657 msgid "weekly"
5658 msgstr "veckolig"
5659
5660 msgid "whitelist"
5661 msgstr "vitlista"
5662
5663 msgid "working"
5664 msgstr "arbetar"
5665
5666 msgid "yellow"
5667 msgstr "gul"
5668
5669 msgid "yes"
5670 msgstr "ja"
5671
5672 msgid "yes (keep feeds)"
5673 msgstr "ja (behåll feeds)"
5674
5675 msgid "your dreambox might be unusable now. Please consult the manual for further assistance before rebooting your dreambox."
5676 msgstr "din dreambox kanske inte fungerar längre. Vänligen läs manualen hur du får hjälp innan du startar om din dreambox."