Automatic message catalog update
[enigma2.git] / po / sk.po
1 # English translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2011-04-20 10:39+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2010-05-12 13:09+0200\n"
12 "Last-Translator: acid-burn <>\n"
13 "Language-Team: none\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Language: sk\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
19 "X-Generator: Pootle 2.0.3\n"
20 "X-Poedit-Language: Slovak\n"
21 "X-Poedit-Country: SLOVAKIA\n"
22
23 #
24 msgid ""
25 "\n"
26 "Advanced options and settings."
27 msgstr ""
28 "\n"
29 "Rozšírené voľby a nastavenia."
30
31 #
32 msgid ""
33 "\n"
34 "After pressing OK, please wait!"
35 msgstr ""
36 "\n"
37 "Po stlačení tlačidla OK počkajte!"
38
39 #
40 msgid ""
41 "\n"
42 "Backup your Dreambox settings."
43 msgstr ""
44 "\n"
45 "Zálohovať nastavenia Dreamboxa."
46
47 #
48 msgid ""
49 "\n"
50 "Edit the upgrade source address."
51 msgstr ""
52 "\n"
53 "Upraviť adresu zdroja aktualizácií."
54
55 msgid ""
56 "\n"
57 "Manage extensions or plugins for your Dreambox"
58 msgstr ""
59 "\n"
60 "Správa rozšírení a modulov pre Dreambox"
61
62 msgid ""
63 "\n"
64 "Online update of your Dreambox software."
65 msgstr ""
66 "\n"
67 "Online aktualizácia softvéru pre Dreambox."
68
69 #
70 msgid ""
71 "\n"
72 "Press OK on your remote control to continue."
73 msgstr ""
74 "\n"
75 "Pre pokračovanie stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači."
76
77 #
78 msgid ""
79 "\n"
80 "Restore your Dreambox settings."
81 msgstr ""
82 "\n"
83 "Obnoviť nastavenia Dreamboxa."
84
85 #
86 msgid ""
87 "\n"
88 "Restore your Dreambox with a new firmware."
89 msgstr ""
90 "\n"
91 "Obnoviť Dreambox novým firmvérom."
92
93 #
94 msgid ""
95 "\n"
96 "Restore your backups by date."
97 msgstr ""
98 "\n"
99 "Obnoviť zo zálohy podľa dátumu."
100
101 #
102 msgid ""
103 "\n"
104 "Scan for local extensions and install them."
105 msgstr ""
106 "\n"
107 "Prehľadať miestne balíčky a nainštalovať ich."
108
109 #
110 msgid ""
111 "\n"
112 "Select your backup device.\n"
113 "Current device: "
114 msgstr ""
115 "\n"
116 "Zvoľte zariadenie pre zálohovanie.\n"
117 "Aktuálne zariadenie: "
118
119 #
120 msgid ""
121 "\n"
122 "System will restart after the restore!"
123 msgstr ""
124 "\n"
125 "Systém sa po obnovení reštartuje!"
126
127 msgid ""
128 "\n"
129 "View, install and remove available or installed packages."
130 msgstr ""
131 "\n"
132 "Zobraziť, nainštalovať a odstrániť dostupné alebo nainštalované balíčky."
133
134 msgid " "
135 msgstr ""
136
137 msgid " Results"
138 msgstr " Výsledky"
139
140 msgid " extensions."
141 msgstr " rozšírenia."
142
143 msgid " ms"
144 msgstr " ms"
145
146 msgid " packages selected."
147 msgstr " balíčkov zvolených."
148
149 msgid " updates available."
150 msgstr " aktualizácie k dispozícii."
151
152 msgid " wireless networks found!"
153 msgstr " bezdrôtových sietí nájdených."
154
155 msgid "#000000"
156 msgstr "#000000"
157
158 msgid "#0064c7"
159 msgstr "#0064c7"
160
161 msgid "#25062748"
162 msgstr "#25062748"
163
164 msgid "#389416"
165 msgstr "#389416"
166
167 msgid "#80000000"
168 msgstr "#80000000"
169
170 msgid "#80ffffff"
171 msgstr "#80ffffff"
172
173 msgid "#bab329"
174 msgstr "#bab329"
175
176 msgid "#f23d21"
177 msgstr "#f23d21"
178
179 msgid "#ffffff"
180 msgstr "#ffffff"
181
182 msgid "#ffffffff"
183 msgstr "#ffffffff"
184
185 msgid "%H:%M"
186 msgstr "%H:%M"
187
188 #, python-format
189 msgid ""
190 "%d conflict(s) encountered when trying to add new timers:\n"
191 "%s"
192 msgstr ""
193 "%d konflikt(y) nájdený(é) pri pokuse pridať nové časovače:\n"
194 "%s"
195
196 #, python-format
197 msgid "%d jobs are running in the background!"
198 msgstr "%d úloh beží na pozadí!"
199
200 #, python-format
201 msgid "%d min"
202 msgstr "%d min"
203
204 #, python-format
205 msgid "%d services found!"
206 msgstr "Nájdených %d staníc!"
207
208 msgid "%d.%B %Y"
209 msgstr "%d.%B %Y"
210
211 #, python-format
212 msgid "%i ms"
213 msgstr "%i ms"
214
215 #, python-format
216 msgid ""
217 "%s\n"
218 "(%s, %d MB free)"
219 msgstr ""
220 "%s\n"
221 "(%s, %d MB voľných)"
222
223 #, python-format
224 msgid "%s (%s)\n"
225 msgstr "%s (%s)\n"
226
227 #, python-format
228 msgid "%s: %s at %s"
229 msgstr "%s: %s na %s"
230
231 msgid "(ZAP)"
232 msgstr "(Prepnúť)"
233
234 msgid "(empty)"
235 msgstr "(prázdne)"
236
237 msgid "(show optional DVD audio menu)"
238 msgstr "(zobraziť voliteľné menu zvuku DVD)"
239
240 msgid "* Only available if more than one interface is active."
241 msgstr "* Dostupné, len ak je aktívnych viac rozhraní než jedno."
242
243 msgid "0"
244 msgstr "0"
245
246 msgid "1"
247 msgstr "1"
248
249 msgid "1 wireless network found!"
250 msgstr "Nájdená 1 bezdrôtová sieť."
251
252 msgid "1.0"
253 msgstr "1,0"
254
255 msgid "1.1"
256 msgstr "1,1"
257
258 msgid "1.2"
259 msgstr "1,2"
260
261 msgid "12V output"
262 msgstr "12 V výstup"
263
264 msgid "13 V"
265 msgstr "13 V"
266
267 msgid "16:10"
268 msgstr "16:10"
269
270 msgid "16:10 Letterbox"
271 msgstr "16:10 Letterbox"
272
273 msgid "16:10 PanScan"
274 msgstr "16:10 PanScan"
275
276 msgid "16:9"
277 msgstr "16:9"
278
279 msgid "16:9 Letterbox"
280 msgstr "16:9 Letterbox"
281
282 msgid "16:9 always"
283 msgstr "vždy 16:9"
284
285 msgid "18 V"
286 msgstr "18 V"
287
288 msgid "2"
289 msgstr "2"
290
291 msgid "3"
292 msgstr "3"
293
294 msgid "30 minutes"
295 msgstr "30 minút"
296
297 msgid "4"
298 msgstr "4"
299
300 msgid "4:3"
301 msgstr "4:3"
302
303 msgid "4:3 Letterbox"
304 msgstr "4:3 Letterbox"
305
306 msgid "4:3 PanScan"
307 msgstr "4:3 PanScan"
308
309 msgid "5"
310 msgstr "5"
311
312 msgid "5 minutes"
313 msgstr "5 minút"
314
315 msgid "6"
316 msgstr "6"
317
318 msgid "60 minutes"
319 msgstr "60 minút"
320
321 msgid "7"
322 msgstr "7"
323
324 msgid "8"
325 msgstr "8"
326
327 msgid "9"
328 msgstr "9"
329
330 msgid "<Current movielist location>"
331 msgstr "<Aktuálne umiestnenie zoznamu filmov>"
332
333 msgid "<Default movie location>"
334 msgstr "<Predvolené umiestnenie filmov>"
335
336 msgid "<Last timer location>"
337 msgstr "<Umiestnenie poslednej časovej nahrávky>"
338
339 msgid "<unknown>"
340 msgstr "<neznámy>"
341
342 msgid "??"
343 msgstr "??"
344
345 msgid "A"
346 msgstr "A"
347
348 msgid "A BackToTheRoots-Skin .. but with Warp-8 speed."
349 msgstr "Vzhľad BackToTheRoots, ale s rýchlosťou Warp-8"
350
351 msgid "A BackToTheRoots-Skin .. or good old times."
352 msgstr "Vzhľad Späť ku koreňom ... alebo zlaté staré časy."
353
354 msgid "A basic ftp client"
355 msgstr "Základný klient FTP"
356
357 msgid "A client for www.dyndns.org"
358 msgstr "Klient pre www.dyndns.org"
359
360 #, python-format
361 msgid ""
362 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
363 "Do you want to keep your version?"
364 msgstr ""
365 "Konfiguračný súbor (%s) bol od inštalácie zmenený.\n"
366 "Chcete zachovať svoju verziu?"
367
368 msgid "A demo plugin for TPM usage."
369 msgstr "Ukážkový modul pre TPM."
370
371 msgid "A dreambox simulation from SG-Atlantis displays."
372 msgstr ""
373
374 msgid ""
375 "A finished record timer wants to set your\n"
376 "Dreambox to standby. Do that now?"
377 msgstr ""
378 "Ukončený časovač nahrávania chce prepnúť Dreambox\n"
379 "do pohotovostného režimu. Prepnúť teraz?"
380
381 msgid ""
382 "A finished record timer wants to shut down\n"
383 "your Dreambox. Shutdown now?"
384 msgstr ""
385 "Ukončený časovač nahrávania chce vypnúť\n"
386 "Dreambox. Vypnúť teraz?"
387
388 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
389 msgstr "Grafické EPG pre všetky stanice určitého buketu"
390
391 msgid "A graphical EPG interface"
392 msgstr "Grafické rozhranie EPG"
393
394 msgid "A graphical EPG interface and EPG tools manager"
395 msgstr "Grafický EPG a správca nástrojov EPG"
396
397 msgid "A graphical EPG interface."
398 msgstr "Grafické rozhranie EPG"
399
400 msgid ""
401 "A mount entry with this name already exists!\n"
402 "Update existing entry and continue?\n"
403 msgstr "Prístup s týmto názvom už existuje.\n"
404
405 msgid "A nice looking HD skin from Kerni"
406 msgstr "Pekný vzhľad HD od autora Kerni"
407
408 msgid "A nice looking HD skin in Brushed Alu Design from Kerni."
409 msgstr "Pekný vzhľad HD, brúsený hliník, od autora Kerni"
410
411 msgid "A nice looking skin from Kerni"
412 msgstr "Pekný vzhľad od autora Kerni"
413
414 #, python-format
415 msgid ""
416 "A record has been started:\n"
417 "%s"
418 msgstr ""
419 "Nahrávanie začalo:\n"
420 "%s"
421
422 msgid ""
423 "A recording is currently running.\n"
424 "What do you want to do?"
425 msgstr ""
426 "Práve sa nahráva.\n"
427 "Čo chcete urobiť?"
428
429 msgid ""
430 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
431 "configure the positioner."
432 msgstr "Práve sa nahráva. Zastavte nahrávanie pred nastavovaním motora."
433
434 msgid ""
435 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
436 "start the satfinder."
437 msgstr ""
438 "Práve sa nahráva. Zastavte nahrávanie pred spustením vyhľadávača satelitov."
439
440 #, python-format
441 msgid "A required tool (%s) was not found."
442 msgstr "Požadovaný nástroj (%s) sa nenašiel."
443
444 msgid "A search for available updates is currently in progress."
445 msgstr "Práve prebieha vyhľadávanie dostupných aktualizácií."
446
447 msgid ""
448 "A second configured interface has been found.\n"
449 "\n"
450 "Do you want to disable the second network interface?"
451 msgstr ""
452 "Bolo nájdené druhé nakonfigurované rozhranie.\n"
453 "Chcete vypnúť druhé sieťové rozhranie?"
454
455 msgid "A simple downloading application for other plugins"
456 msgstr "Jednoduchá aplikácia na sťahovanie iných modulov"
457
458 msgid ""
459 "A sleep timer wants to set your\n"
460 "Dreambox to standby. Do that now?"
461 msgstr ""
462 "Zaspávací časovač chce prepnúť Dreambox\n"
463 "do pohotovostného režimu. Prepnúť teraz?"
464
465 msgid ""
466 "A sleep timer wants to shut down\n"
467 "your Dreambox. Shutdown now?"
468 msgstr ""
469 "Zaspávací časovač chce vypnúť Dreambox.\n"
470 "Vypnúť teraz?"
471
472 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
473 msgstr "Tu je malý prehľad dostupných ikon štátov a činností."
474
475 msgid ""
476 "A timer failed to record!\n"
477 "Disable TV and try again?\n"
478 msgstr ""
479 "Zlyhalo časovanie nahrávania!\n"
480 "Vypnúť TV a skúsiť znova?\n"
481
482 msgid "A/V Settings"
483 msgstr "Nastavenia A/V"
484
485 msgid "AA"
486 msgstr "AA"
487
488 msgid "AB"
489 msgstr "AB"
490
491 msgid "AC3 default"
492 msgstr "AC3 implicitne"
493
494 msgid "AC3 downmix"
495 msgstr "AC3 downmix"
496
497 msgid "Abort"
498 msgstr "Zrušiť"
499
500 msgid "Abort this Wizard."
501 msgstr "Skončiť tohto sprievodcu."
502
503 msgid "About"
504 msgstr "O Dreamboxe"
505
506 msgid "About..."
507 msgstr "O Dreamboxe..."
508
509 msgid "Access to the ARD-Mediathek"
510 msgstr "Prístup k Médiatéke ARD"
511
512 msgid "Access to the ARD-Mediathek online video database."
513 msgstr "Prístup k online databáze videí v Médiatéke ARD"
514
515 msgid "Accesspoint:"
516 msgstr "Prístupový bod:"
517
518 msgid "Action on long powerbutton press"
519 msgstr "Činnosť pri dlhom stlačení vypínača"
520
521 msgid "Action on short powerbutton press"
522 msgstr "Činnosť po krátkom stlačení sieťového vypínača"
523
524 msgid "Action:"
525 msgstr "Činnosť:"
526
527 msgid "Activate Picture in Picture"
528 msgstr "Zapnúť obraz v obraze"
529
530 msgid "Activate network settings"
531 msgstr "Aktivovať nastavenia siete"
532
533 msgid "Active"
534 msgstr "Aktívne"
535
536 msgid ""
537 "Active/\n"
538 "Inactive"
539 msgstr ""
540 "Aktívne/\n"
541 "Neaktívne"
542
543 msgid "Adapter settings"
544 msgstr "Nastavenia adaptéra"
545
546 msgid "Add"
547 msgstr "Pridať"
548
549 msgid "Add Bookmark"
550 msgstr "Pridať záložku"
551
552 msgid "Add WLAN configuration?"
553 msgstr "Pridať nastavenie WLAN?"
554
555 msgid "Add a mark"
556 msgstr "Pridať značku"
557
558 msgid "Add a new NFS or CIFS mount point to your Dreambox."
559 msgstr "Pridanie nového prístupu NFS alebo CIFS do Dreamboxa."
560
561 msgid "Add a new title"
562 msgstr "Pridať nový titul"
563
564 msgid "Add network configuration?"
565 msgstr "Pridať nastavenie siete?"
566
567 msgid "Add new AutoTimer"
568 msgstr "Pridať nový autočasovač"
569
570 msgid "Add new network mount point"
571 msgstr "Pridať nový sieťový prístup."
572
573 msgid "Add timer"
574 msgstr "Pridať časovač"
575
576 msgid "Add timer as disabled on conflict"
577 msgstr "Pridať časovač ako vypnutý pri konflikte"
578
579 msgid "Add title"
580 msgstr "Pridať titul"
581
582 msgid "Add to bouquet"
583 msgstr "Pridať do buketu"
584
585 msgid "Add to favourites"
586 msgstr "Pridať do obľúbených"
587
588 msgid "Add zap timer instead of record timer?"
589 msgstr "Pridať časovač prepnutia namiesto časovača nahrávania?"
590
591 msgid "Added: "
592 msgstr "Pridané:"
593
594 msgid ""
595 "Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if "
596 "enabled."
597 msgstr ""
598 "Ak je zapnuté, pridá nastavenia enigma2 a informácie o dreamboxe (výr. "
599 "číslo, revízia, ...)."
600
601 msgid "Adds network configuration if enabled."
602 msgstr "Pridá nastavenie siete, ak bolo aktivované."
603
604 msgid "Adds wlan configuration if enabled."
605 msgstr "Ak je zapnuté, pridá konfiguráciu WLAN."
606
607 msgid ""
608 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
609 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
610 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
611 "test screens."
612 msgstr ""
613 "Nastavte farby tak, aby boli jednotlivé odtiene dobre rozlíšiteľné, ale "
614 "zároveň čo najsýtejšie. Ak ste s výsledkom spokojní, stlačením tlačidla OK "
615 "ukončite jemné ladenie obrazu alebo číslicovými tlačidlami zvoľte iný "
616 "testovací obrazec."
617
618 msgid "Adult streaming plugin"
619 msgstr "Modul streamovania pre dospelých"
620
621 msgid "Adult streaming plugin."
622 msgstr "Modul streamovania pre dospelých."
623
624 msgid "Advanced Options"
625 msgstr "Rozšírené voľby"
626
627 msgid "Advanced Software"
628 msgstr "Vylepšený softvér"
629
630 msgid "Advanced Software Plugin"
631 msgstr "Modul vylepšeného softvéru"
632
633 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
634 msgstr "Rozšírené nastavenie obrazu"
635
636 msgid "Advanced Video Setup"
637 msgstr "Rozšírené nastavenie obrazu"
638
639 msgid "Advanced restore"
640 msgstr "Rozšírené obnovenie"
641
642 msgid ""
643 "After a reboot or power outage, StartupToStandby will bring your Dreambox to "
644 "standby-mode."
645 msgstr ""
646 "Po reštarte alebo výpadku elektriny uvedie StartupToStandby Dreamboxa do "
647 "pohotovostného režimu."
648
649 msgid "After event"
650 msgstr "Po udalosti"
651
652 msgid ""
653 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
654 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
655 msgstr ""
656 "Po skončení úvodného sprievodcu si musíte ochrániť jednotlivé programy. V "
657 "návode k Dreamboxu nájdete, ako sa to robí."
658
659 msgid "Ai.HD skin-style control plugin"
660 msgstr "Ovládací modul v štýle vzhľadu Ai.HD"
661
662 msgid "Album"
663 msgstr "Album"
664
665 msgid "All"
666 msgstr "Všetky"
667
668 msgid "All Satellites"
669 msgstr "Všetky satelity"
670
671 msgid "All Time"
672 msgstr "Vždy"
673
674 msgid "All non-repeating timers"
675 msgstr "Všetky časovače bez opakovania"
676
677 msgid "Allow zapping via Webinterface"
678 msgstr "Umožniť prepnutie cez webové rozhranie"
679
680 msgid "Allows the execution of TuxboxPlugins."
681 msgstr "Umožňuje spustiť TuxboxPlugins"
682
683 msgid "Allows user to download files from rapidshare in the background."
684 msgstr "Umožňuje sťahovať súbory z Rapidshare na pozadí."
685
686 msgid "Alpha"
687 msgstr "Alfa"
688
689 msgid "Alternative radio mode"
690 msgstr "Alternatívny režim rádia"
691
692 msgid "Alternative services tuner priority"
693 msgstr "Priorita tunera pri alternatívnych staniciach"
694
695 msgid "Always ask"
696 msgstr "Vždy sa spýtať"
697
698 msgid "Always ask before sending"
699 msgstr "Vždy sa opýtať sa pred odoslaním"
700
701 msgid "Ammount of recordings left"
702 msgstr "Zvyšné záznamy"
703
704 msgid "An empty filename is illegal."
705 msgstr "Prázdny názov súboru je neplatný."
706
707 msgid "An error occured."
708 msgstr "Došlo k chybe."
709
710 msgid "An unknown error occured!"
711 msgstr "Objavila sa neznáma chyba!"
712
713 msgid "Anonymize crashlog?"
714 msgstr "Anonymizovať správy o zrútení?"
715
716 msgid "Arabic"
717 msgstr "Arabčina"
718
719 msgid ""
720 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
721 "\n"
722 msgstr ""
723 "Naozaj chcete aktivovať túto konfiguráciu siete?\n"
724 "\n"
725
726 msgid ""
727 "Are you sure you want to delete\n"
728 "following backup:\n"
729 msgstr ""
730 "Naozaj chcete zmazať\n"
731 "túto zálohu:\n"
732
733 msgid "Are you sure you want to exit this wizard?"
734 msgstr "Naozaj chcete ukončiť tohto spirevodcu?"
735
736 msgid ""
737 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
738 "\n"
739 msgstr ""
740 "Naozaj chcete reštartovať sieťové rozhrania?\n"
741 "\n"
742
743 msgid ""
744 "Are you sure you want to restore\n"
745 "following backup:\n"
746 msgstr ""
747 "Naozaj chcete obnoviť\n"
748 "z tejto zálohy:\n"
749
750 msgid ""
751 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
752 "Enigma2 will restart after the restore"
753 msgstr ""
754 "Naozaj chcete obnoviť Enigma2 zo zálohy?\n"
755 "Enigma2 sa po obnovení reštartuje"
756
757 msgid ""
758 "Are you sure you want to save this network mount?\n"
759 "\n"
760 msgstr ""
761 "Naozaj chcete uložiť tento sieťový prístup?\n"
762 "\n"
763
764 msgid "Artist"
765 msgstr "Umelec"
766
767 msgid "Ascending"
768 msgstr "Vzostupne"
769
770 msgid "Ask before shutdown:"
771 msgstr "Opýtať sa pred vypnutím:"
772
773 msgid "Ask user"
774 msgstr "opýtať sa"
775
776 msgid "Aspect Ratio"
777 msgstr "Pomer strán"
778
779 msgid "Aspect ratio"
780 msgstr "Pomer strán"
781
782 msgid "Assigning providers/services/caids to a CI module"
783 msgstr "Priradenie poskytovateľov. staníc alebo CAID modulu CI"
784
785 msgid "Atheros"
786 msgstr ""
787
788 msgid "Audio"
789 msgstr "Zvuk"
790
791 msgid "Audio Options..."
792 msgstr "Voľby zvuku ..."
793
794 msgid "Audio PID"
795 msgstr "Zvukový PID"
796
797 msgid "Audio Sync"
798 msgstr ""
799
800 msgid "Audio Sync Setup"
801 msgstr ""
802
803 msgid ""
804 "AudoSync allows delaying the sound output (Bitstream/PCM) so that it is "
805 "synchronous to the picture."
806 msgstr ""
807 "AudioSync umožní oneskorenie zvuku (Bitstream, PCM) tak, aby bol "
808 "synchronizovaný s obrazom."
809
810 msgid "Australia"
811 msgstr "Austrália"
812
813 msgid "Author: "
814 msgstr "Autor: "
815
816 msgid "Authoring mode"
817 msgstr "Režim autorizácie"
818
819 msgid "Auto"
820 msgstr "Auto"
821
822 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
823 msgstr "Automaticky rozdeľovať kapitoly každých ? minút (0 = nikdy)"
824
825 msgid "Auto flesh"
826 msgstr "Automatické flešovanie"
827
828 msgid "Auto scart switching"
829 msgstr "Automatické prepnutie scartu"
830
831 msgid "AutoTimer Editor"
832 msgstr "Editor autočasovača"
833
834 msgid "AutoTimer Filters"
835 msgstr "Filtre autočasovača"
836
837 msgid "AutoTimer Services"
838 msgstr "Stanice autočasovača"
839
840 msgid "AutoTimer Settings"
841 msgstr "Nastavenia autočasovača"
842
843 msgid "AutoTimer overview"
844 msgstr "Prehľad autočasovača"
845
846 msgid ""
847 "AutoTimer scans the EPG and creates Timers depending on user-defined search  "
848 "criteria."
849 msgstr ""
850 "AutoTimer prehľadá EPG a vytvorí časovače podľa užívateľom určených kritérií "
851 "vyhľadávania."
852
853 msgid "AutoTimer was added successfully"
854 msgstr "Autočasovač bol pridaný"
855
856 msgid "AutoTimer was changed successfully"
857 msgstr "Autočasovač bol zmenený"
858
859 msgid "AutoTimer was removed"
860 msgstr "Autočasovač bol zrušený"
861
862 msgid "Automatic"
863 msgstr "Automaticky"
864
865 msgid "Automatic Scan"
866 msgstr "Automatické vyhľadávanie"
867
868 msgid "Automatic volume adjustment"
869 msgstr "Automatické nastavenie hlasitosti"
870
871 msgid "Automatic volume adjustment for ac3/dts services."
872 msgstr "Automatické nastavenie hlasitosti pre stanice s AC3/DTS."
873
874 msgid "Automatically change video resolution"
875 msgstr "Automatická zmena rozlíšenia obrazu"
876
877 msgid ""
878 "Automatically changes the output resolution depending on the video "
879 "resolution you are watching."
880 msgstr ""
881 "Automaticky zmení rozlíšenie na výstupe podľa rozlíšenia sledovaného obrazu."
882
883 msgid "Automatically create timer events based on keywords"
884 msgstr "Automatická tvorba udalosti časovača podľa kľúčových slov."
885
886 msgid "Automatically informs you on low internal memory"
887 msgstr "Automaticky informuje o nedostatku pamäte"
888
889 msgid "Automatically refresh EPG"
890 msgstr "Automatická obnova EPG"
891
892 msgid "Automatically send crashlogs to Dream Multimedia"
893 msgstr "Auitomatické posielanie správ o zrútení do Dream Multimedia"
894
895 #, python-format
896 msgid ""
897 "Autoresolution Plugin Testmode:\n"
898 "Is %s ok?"
899 msgstr ""
900 "Testovací režim modulu Autoresolution:\n"
901 "Je %s OK?"
902
903 msgid "Autoresolution Switch"
904 msgstr "Prepínač Autoresolution"
905
906 msgid "Autoresolution is not working in Scart/DVI-PC Mode"
907 msgstr "Autoresolution nepracuje v režime Scart, DVI, PC"
908
909 msgid "Autoresolution settings"
910 msgstr "Nastavenia Autoresolution"
911
912 msgid "Autoresolution videomode setup"
913 msgstr "Nastavenie obrazového režimu Autoresolution"
914
915 msgid "Autos & Vehicles"
916 msgstr "Autá a doprava"
917
918 msgid "Autowrite timer"
919 msgstr "Automatický zápis časovača"
920
921 msgid "Available format variables"
922 msgstr "Dostupné premenné formátu"
923
924 msgid "B"
925 msgstr "B"
926
927 msgid "BA"
928 msgstr "BA"
929
930 msgid "BASIC-HD Skin by Ismail Demir"
931 msgstr "Základný vzhľad HD, autor Ismail Demir"
932
933 msgid "BASIC-HD Skin for Dreambox Images created from Ismail Demir"
934 msgstr "Základný vzhľad HD pre image Dreamboxa, autor Ismail Demir"
935
936 msgid "BB"
937 msgstr "BB"
938
939 msgid "BER"
940 msgstr "BER"
941
942 msgid "BER:"
943 msgstr "BER:"
944
945 msgid "Back"
946 msgstr "Späť"
947
948 msgid "Back, lower USB Slot"
949 msgstr "Vzadu, dolný slot USB"
950
951 msgid "Back, upper USB Slot"
952 msgstr "Vzadu, horný slot USB"
953
954 msgid "Background"
955 msgstr "Pozadie"
956
957 msgid "Backup done."
958 msgstr "Zálohovanie skončilo."
959
960 msgid "Backup failed."
961 msgstr "Zálohovanie zlyhalo."
962
963 msgid "Backup is running..."
964 msgstr "Zálohovanie beží..."
965
966 msgid "Backup system settings"
967 msgstr "Zálohovať nastavenia systému"
968
969 msgid "Band"
970 msgstr "Pásmo"
971
972 msgid "Bandwidth"
973 msgstr "Šírka pásma"
974
975 msgid "Begin of \"after event\" timespan"
976 msgstr "Začiatok časového obdobia \"po udalosti\""
977
978 msgid "Begin of timespan"
979 msgstr "Začiatok časového obdobia"
980
981 msgid "Begin time"
982 msgstr "Čas začiatku"
983
984 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
985 msgstr "Funkcia tlačidla Pauza počas pauzy"
986
987 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
988 msgstr "Funkcia tlačidla 0 v režime obraz v obraze"
989
990 msgid "Behavior when a movie is started"
991 msgstr "Činnosť po spustení filmu"
992
993 msgid "Behavior when a movie is stopped"
994 msgstr "Činnosť po zastavení filmu"
995
996 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
997 msgstr "Činnosť po skončení filmu"
998
999 msgid "Bitrate:"
1000 msgstr "Dátový tok:"
1001
1002 msgid "Block noise reduction"
1003 msgstr "Potlačenie blokového šumu"
1004
1005 msgid "Blue boost"
1006 msgstr "Zosilniť modrú"
1007
1008 msgid "Bonjour/Avahi control plugin"
1009 msgstr "Ovládací modul Bonjour/Avahi"
1010
1011 msgid "Bonjour/Avahi control plugin."
1012 msgstr "Ovládací modul Bonjour/Avahi."
1013
1014 msgid "Bookmarks"
1015 msgstr "Záložky"
1016
1017 msgid "Bouquets"
1018 msgstr "Bukety"
1019
1020 msgid "Brazil"
1021 msgstr "Brazília"
1022
1023 msgid "Brightness"
1024 msgstr "Jas"
1025
1026 msgid ""
1027 "Browse ORF and SAT1 Teletext independent from channel. This need I-net "
1028 "conection."
1029 msgstr ""
1030 "Prehliadať teletext ORF a SAT1 nezávisle od kanála. Vyžaduje to pripojenie I-"
1031 "net."
1032
1033 msgid "Browse for and connect to network shares"
1034 msgstr ""
1035
1036 msgid "Browse for nfs/cifs shares and connect to them."
1037 msgstr ""
1038
1039 msgid "Browse network neighbourhood"
1040 msgstr "Prehľadávať siete v susedstve"
1041
1042 msgid "Burn DVD"
1043 msgstr "Napáliť DVD"
1044
1045 msgid "Burn existing image to DVD"
1046 msgstr "Napáliť existujúci image na DVD"
1047
1048 msgid "Burn to DVD"
1049 msgstr "Napáliť na DVD..."
1050
1051 msgid "Burn your recordings to DVD"
1052 msgstr "Napáľte si nahrávky na DVD"
1053
1054 msgid "Bus: "
1055 msgstr "Zbernica:"
1056
1057 msgid ""
1058 "By enabling this events will not be matched if they don't occur on certain "
1059 "dates."
1060 msgstr ""
1061 "Po zapnutí tejto funkcie sa programy nenájdu, ak nie sú v určitých dátumoch."
1062
1063 msgid ""
1064 "By enabling this you will be notified about timer conflicts found during "
1065 "automated polling. There is no intelligence involved, so it might bother you "
1066 "about the same conflict over and over."
1067 msgstr ""
1068
1069 msgid ""
1070 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
1071 "displayed."
1072 msgstr "Po stlačení tlačidla OK na diaľkovom ovládači sa zobrazia informácie."
1073
1074 msgid "C"
1075 msgstr "C"
1076
1077 msgid "C-Band"
1078 msgstr "Pásmo C"
1079
1080 msgid "CDInfo"
1081 msgstr ""
1082
1083 msgid ""
1084 "CDInfo enables gathering album and track details from CDDB and CD-Text when "
1085 "playing Audio CDs in Mediaplayer."
1086 msgstr ""
1087 "CDInfo zbiera informácie o albumoch a skladbách z CDDB a CD-Text pri "
1088 "prehrávaní CD v Prehrávači médií."
1089
1090 msgid "CI assignment"
1091 msgstr "Priradenie CI"
1092
1093 msgid "CIFS share"
1094 msgstr "Zdieľanie CIFS"
1095
1096 msgid "CVBS"
1097 msgstr "CVBS"
1098
1099 msgid "Cable"
1100 msgstr "Kábel"
1101
1102 msgid "Cache Thumbnails"
1103 msgstr "Uchovať zmenšeniny"
1104
1105 msgid "Callmonitor for NCID-based call notification"
1106 msgstr "Monitor volaní pre oznamy volaní NCID"
1107
1108 msgid "Callmonitor for the Fritz!Box routers"
1109 msgstr "Monitor volaní pre smerovače Fritzbox"
1110
1111 msgid "Can't connect to server. Please check your network!"
1112 msgstr "Nedá sa pripojiť k serveru. Skontrolujte sieť!"
1113
1114 msgid "Canada"
1115 msgstr "Kanada"
1116
1117 msgid "Cancel"
1118 msgstr "Zrušiť"
1119
1120 msgid "Capacity: "
1121 msgstr "Kapacita:"
1122
1123 msgid "Card"
1124 msgstr "Karta"
1125
1126 msgid "Catalan"
1127 msgstr "Katalánčina"
1128
1129 msgid "Center screen at the lower border"
1130 msgstr "Vystrediť obrazovku na dolnom okraji"
1131
1132 msgid "Center screen at the upper border"
1133 msgstr "Vystrediť obrazovku na hornom okraji"
1134
1135 msgid "Change active delay"
1136 msgstr "Zmeniť aktívne oneskorenie"
1137
1138 msgid "Change bouquets in quickzap"
1139 msgstr "Zmeniť bukety pri rýchlom prepínaní"
1140
1141 msgid "Change default recording offset?"
1142 msgstr "Zmeniť predvolený posun nahrávania?"
1143
1144 msgid "Change hostname"
1145 msgstr "Zmeniť názov hostiteľa"
1146
1147 msgid "Change pin code"
1148 msgstr "Zmeniť kód PIN"
1149
1150 msgid "Change service PIN"
1151 msgstr "Zmeniť PIN stanice"
1152
1153 msgid "Change service PINs"
1154 msgstr "Zmeniť PINy staníc"
1155
1156 msgid "Change setup PIN"
1157 msgstr "Zmeniť PIN nastavení"
1158
1159 msgid "Change step size"
1160 msgstr "Zmeniť veľkosť kroku"
1161
1162 msgid "Change the hostname of your Dreambox."
1163 msgstr "Zmeňte názov hostiteľa Dreamboxa."
1164
1165 msgid "Changelog"
1166 msgstr "Protokol zmien"
1167
1168 msgid "Channel"
1169 msgstr "Stanica"
1170
1171 msgid "Channel Selection"
1172 msgstr "Voľba stanice"
1173
1174 msgid "Channel audio:"
1175 msgstr "Zvuk stanice:"
1176
1177 msgid "Channel not in services list"
1178 msgstr "Stanica nie je v zozname staníc"
1179
1180 msgid "Channel:"
1181 msgstr "Stanica:"
1182
1183 msgid "Channellist menu"
1184 msgstr "Menu zoznamu staníc"
1185
1186 msgid "Channels"
1187 msgstr "Stanice"
1188
1189 msgid "Chap."
1190 msgstr "Kap."
1191
1192 msgid "Chapter"
1193 msgstr "Kapitola"
1194
1195 msgid "Chapter:"
1196 msgstr "Kapitola:"
1197
1198 msgid "Check"
1199 msgstr "Skontrolovať"
1200
1201 msgid "Checking Filesystem..."
1202 msgstr "Kontrolujem systém súborov..."
1203
1204 msgid "Choose Tuner"
1205 msgstr "Zvoliť tuner"
1206
1207 msgid "Choose a wireless network"
1208 msgstr "Zvoľte bezdrôtovú sieť"
1209
1210 msgid "Choose backup files"
1211 msgstr "Zvoliť súbory zálohy"
1212
1213 msgid "Choose backup location"
1214 msgstr "Zvoliť umiestnenie zálohy"
1215
1216 msgid "Choose bouquet"
1217 msgstr "Zvoliť buket"
1218
1219 msgid "Choose image to download"
1220 msgstr "Zvoľte image na stiahnutie"
1221
1222 msgid "Choose target folder"
1223 msgstr "Zvoliť cieľový adresár"
1224
1225 msgid "Choose upgrade source"
1226 msgstr "Zvoliť zdroj aktualizácie"
1227
1228 msgid "Choose your Skin"
1229 msgstr "Zvoliť vzhľad"
1230
1231 msgid "Circular left"
1232 msgstr "Kruhová ľavá"
1233
1234 msgid "Circular right"
1235 msgstr "Kruhová pravá"
1236
1237 msgid "Classic"
1238 msgstr "Klasika"
1239
1240 msgid "Cleanup"
1241 msgstr "Vyčistiť"
1242
1243 msgid "Cleanup Wizard"
1244 msgstr "Sprievodca vyčistením"
1245
1246 msgid "Cleanup Wizard settings"
1247 msgstr "Nastavenia sprievodcu vyčistením"
1248
1249 msgid "Cleanup timerlist automatically"
1250 msgstr "Automaticky vyprázdniť zoznam časovačov"
1251
1252 msgid "Cleanup timerlist automatically."
1253 msgstr "Automaticky vyprázdniť zoznam časovačov."
1254
1255 msgid "CleanupWizard"
1256 msgstr "Sprievodca vyčistením"
1257
1258 msgid "Clear before scan"
1259 msgstr "Vymazať pred skenovaním"
1260
1261 msgid "Clear history on Exit:"
1262 msgstr "Vymazať históriu pri ukončení:"
1263
1264 msgid "Clear log"
1265 msgstr "Vymazať log"
1266
1267 msgid "Close"
1268 msgstr "Zatvoriť"
1269
1270 msgid "Close and forget changes"
1271 msgstr "Zatvoriť a zrušiť zmeny"
1272
1273 msgid "Close and save changes"
1274 msgstr "Zatvoriť a uložiť zmeny"
1275
1276 msgid "Close title selection"
1277 msgstr "Zatvoriť výber titulkov"
1278
1279 msgid "Code rate HP"
1280 msgstr ""
1281
1282 msgid "Code rate LP"
1283 msgstr ""
1284
1285 msgid "Collection name"
1286 msgstr "Názov zostavy"
1287
1288 msgid "Collection settings"
1289 msgstr "Nastavenia zostavy"
1290
1291 msgid "Color Format"
1292 msgstr "Formát farby"
1293
1294 msgid "Comedy"
1295 msgstr "Komédia"
1296
1297 msgid "Command execution..."
1298 msgstr "Vykonávanie príkazu..."
1299
1300 msgid "Command order"
1301 msgstr "Poradie príkazov"
1302
1303 msgid "Committed DiSEqC command"
1304 msgstr "Potvrdený príkaz DiSEqC"
1305
1306 msgid "Common Interface"
1307 msgstr "Common Interface"
1308
1309 msgid "Common Interface Assignment"
1310 msgstr "Priradenie CI"
1311
1312 msgid "CommonInterface"
1313 msgstr "CommonInterface"
1314
1315 msgid "Communication"
1316 msgstr "Komunikácia"
1317
1318 msgid "Compact Flash"
1319 msgstr "Compact Flash"
1320
1321 msgid "Complete"
1322 msgstr "Kompletné"
1323
1324 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
1325 msgstr "Komplexné (umožňuje miešanie rôznych zvukových a obrazových formátov)"
1326
1327 msgid "Composition of the recording filenames"
1328 msgstr "Zloženie názvov súborov nahrávok"
1329
1330 msgid "Configuration Mode"
1331 msgstr "Možnosti nastavenia"
1332
1333 msgid "Configuration for the Webinterface"
1334 msgstr "Konfigurácia webového rozhrania"
1335
1336 msgid "Configure AutoTimer behavior"
1337 msgstr "Nastaviť správanie autočasovača"
1338
1339 msgid "Configure interface"
1340 msgstr "Nakonfigurujte rozhranie"
1341
1342 msgid "Configure nameservers"
1343 msgstr "Nastavte názvy serverov"
1344
1345 msgid "Configure your WLAN network interface"
1346 msgstr "Nakonfigurovať rozhranie WLAN"
1347
1348 msgid "Configure your internal LAN"
1349 msgstr "Nakonfigurujte internú LAN"
1350
1351 msgid "Configure your network again"
1352 msgstr "Znova nakonfigurujte sieť"
1353
1354 msgid "Configure your wireless LAN again"
1355 msgstr "Znova nakonfigurujte bezdrôtovú sieť"
1356
1357 msgid "Configuring"
1358 msgstr "Konfigurujem"
1359
1360 msgid "Conflicting timer"
1361 msgstr "Časovanie sa prekrýva"
1362
1363 msgid "Connect"
1364 msgstr "Pripojiť"
1365
1366 msgid "Connect to a Wireless Network"
1367 msgstr "Pripojiť k bezdrôtovej sieti"
1368
1369 msgid "Connected to"
1370 msgstr "Pripojené k "
1371
1372 msgid "Connected!"
1373 msgstr "Pripojené!"
1374
1375 msgid "Constellation"
1376 msgstr "Zostava"
1377
1378 msgid "Content does not fit on DVD!"
1379 msgstr "Obsah sa nezmestí na DVD!"
1380
1381 msgid "Continue"
1382 msgstr "Pokračovať"
1383
1384 msgid "Continue in background"
1385 msgstr "Pokračovať v pozadí"
1386
1387 msgid "Continue playing"
1388 msgstr "Pokračovať v prehrávaní"
1389
1390 msgid "Contrast"
1391 msgstr "Kontrast"
1392
1393 msgid "Control your Dreambox with your Web browser."
1394 msgstr "Ovládajte Dreamboxa cez webový prehliadač."
1395
1396 msgid "Control your Dreambox with your browser"
1397 msgstr "Ovládajte Dreamboxa cez webový prehliadač"
1398
1399 msgid "Control your dreambox with only the MUTE button"
1400 msgstr "Ovládajte Dreamboxa len tlačidlom MUTE"
1401
1402 msgid "Control your dreambox with only the MUTE button."
1403 msgstr "Ovládajte Dreamboxa len tlačidlom MUTE."
1404
1405 msgid "Control your internal system fan."
1406 msgstr "Ovládajte vnútorný systémový ventilátor."
1407
1408 msgid "Control your kids's tv usage"
1409 msgstr "Ovládajte používanie televízora deťmi"
1410
1411 msgid "Control your system fan"
1412 msgstr "Ovládajte systémový ventilátor"
1413
1414 msgid "Copy, rename, delete, move local files on your Dreambox."
1415 msgstr "Kopírujte, premenujte, vymažte a premiestnite súbory v Dreamboxe."
1416
1417 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
1418 msgstr "Nemôžem sa pripojiť k serveru so súbormi Dreambox .NFI:"
1419
1420 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
1421 msgstr "Nemôžem použiť médium. Je vložený disk?"
1422
1423 msgid "Could not open Picture in Picture"
1424 msgstr "Nedá sa otvoriť obraz v obraze"
1425
1426 #, python-format
1427 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
1428 msgstr "Nedalo sa nahrávať - prekrýva sa časovanie %s"
1429
1430 #, python-format
1431 msgid "Couldn't record due to invalid service %s"
1432 msgstr "Nedalo sa nahrať pre neplatnú stanicu %s"
1433
1434 msgid "Crashlog settings"
1435 msgstr "Nastavenia správ o zrútení"
1436
1437 msgid "CrashlogAutoSubmit"
1438 msgstr "Autom. posielanie správ o zrútení"
1439
1440 msgid "CrashlogAutoSubmit settings"
1441 msgstr "Nastavenia autom. posielania správ o zrútení"
1442
1443 msgid "CrashlogAutoSubmit settings..."
1444 msgstr "Nastavenia autom. posielania správ o zrútení"
1445
1446 msgid ""
1447 "Crashlogs found!\n"
1448 "Send them to Dream Multimedia?"
1449 msgstr ""
1450 "Nájdené správy o zrútení!\n"
1451 "Poslať ich do Dream Multimedia?"
1452
1453 msgid "Create DVD-ISO"
1454 msgstr "Vytvoriť disk DVD-ISO"
1455
1456 msgid "Create a backup of your Video DVD on your DreamBox hard drive."
1457 msgstr "Vytvorte si zálohu Video DVD na pevnom disku Dreamboxa."
1458
1459 msgid "Create a backup of your Video-DVD"
1460 msgstr "Vytvoriť zálohu Video DVD"
1461
1462 msgid "Create a new AutoTimer."
1463 msgstr "Vytvoriť nový autočasovač"
1464
1465 msgid "Create a new timer using the classic editor"
1466 msgstr "Vytvoriť nový časovač klasickým editorom"
1467
1468 msgid "Create a new timer using the wizard"
1469 msgstr "Vytvoriť nový časovač pomocou sprievodcu"
1470
1471 msgid "Create movie folder failed"
1472 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť adresár pre filmy"
1473
1474 msgid "Create preview pictures of your Movies"
1475 msgstr "Vytvorte si náhľadové snímky z filmov"
1476
1477 msgid "Create remote timers"
1478 msgstr "Vytvoriť časovač na diaľku"
1479
1480 msgid "Create timers on remote Dreamboxes."
1481 msgstr "Vytvorte časovače na vzdialených Dreamboxoch"
1482
1483 #, python-format
1484 msgid "Creating directory %s failed."
1485 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť adresár %s."
1486
1487 msgid "Creating partition failed"
1488 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť partíciu"
1489
1490 msgid "Croatian"
1491 msgstr "Chorvátčina"
1492
1493 msgid "Current Transponder"
1494 msgstr "Aktuálny transpondér"
1495
1496 msgid "Current device: "
1497 msgstr "Aktuálne zariadenie:"
1498
1499 msgid "Current settings:"
1500 msgstr "Aktuálne nastavenia:"
1501
1502 msgid "Current value: "
1503 msgstr "Aktuálna hodnota:"
1504
1505 msgid "Current version:"
1506 msgstr "Aktuálna verzia:"
1507
1508 msgid "Currently installed image"
1509 msgstr "Aktuálne nainštalovaný image"
1510
1511 #, python-format
1512 msgid "Custom (%s)"
1513 msgstr "Vlastný (%s)"
1514
1515 msgid "Custom location"
1516 msgstr "Vlastné umiestnenie"
1517
1518 msgid "Custom offset"
1519 msgstr "Vlastný posun"
1520
1521 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
1522 msgstr "Vlastný posun času pre tlačidlá 1 a 3"
1523
1524 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
1525 msgstr "Vlastný posun času pre tlačidlá 4 a 6"
1526
1527 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
1528 msgstr "Vlastný posun času pre tlačidlá 7 a 9"
1529
1530 msgid "Customize"
1531 msgstr "Upraviť"
1532
1533 msgid "Customize Vali-XD skins"
1534 msgstr "Úprava vzhľadov Vali-XD"
1535
1536 msgid "Customize Vali-XD skins by yourself."
1537 msgstr "Sami si upravte vzhľady Vali-XD"
1538
1539 msgid "Cut"
1540 msgstr "Strih"
1541
1542 msgid "Cut your movies"
1543 msgstr "Strih filmov"
1544
1545 msgid "Cut your movies."
1546 msgstr "Zostrihajte si filmy."
1547
1548 msgid "CutListEditor allows you to edit your movies"
1549 msgstr "CutListEditor umožňuje úpravu filmov"
1550
1551 msgid ""
1552 "CutListEditor allows you to edit your movies.\n"
1553 "Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
1554 "cut'.\n"
1555 "Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
1556 msgstr ""
1557 "CutListEditor umožňuje úpravu filmov.\\,Seek to the start of the stuff you "
1558 "want to cut away. Press OK, select 'start cut'.\n"
1559 "Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
1560 "cut'.\n"
1561 "Nájdite začiatok záznamu, ktorý chcete vystrihnúť. Stlačte OK, zvoľte "
1562 "„začiatok strihu“.\n"
1563 "Potom nájdite koniec, stlačte OK a zvoľte „koniec strihu“. To je všetko."
1564
1565 msgid "Cutlist editor..."
1566 msgstr "Editor strihov..."
1567
1568 msgid "Czech"
1569 msgstr "Čeština"
1570
1571 msgid "Czech Republic"
1572 msgstr "Česká republika"
1573
1574 msgid "D"
1575 msgstr "D"
1576
1577 msgid "DHCP"
1578 msgstr "DHCP"
1579
1580 msgid "DUAL LAYER DVD"
1581 msgstr "DVOJVRSTVOVÉ DVD"
1582
1583 msgid "DVB-S"
1584 msgstr "DVB-S"
1585
1586 msgid "DVB-S2"
1587 msgstr "DVB-S2"
1588
1589 msgid "DVD Drive"
1590 msgstr "DVD jednotka"
1591
1592 msgid "DVD File Browser"
1593 msgstr "Prehliadač súborov DVD"
1594
1595 msgid "DVD Player"
1596 msgstr "Prehrávač DVD"
1597
1598 msgid "DVD Titlelist"
1599 msgstr "Zoznam titulov DVD"
1600
1601 msgid "DVD media toolbox"
1602 msgstr "Nástroje pre DVD"
1603
1604 msgid "DVDPlayer plays your DVDs on your Dreambox"
1605 msgstr "Prehrávač DVD prehrá DVD na Dreamboxe"
1606
1607 msgid ""
1608 "DVDPlayer plays your DVDs on your Dreambox.\n"
1609 "With the DVDPlayer you can play your DVDs on your Dreambox from a DVD or "
1610 "even from an iso file or video_ts folder on your harddisc or network."
1611 msgstr ""
1612 "Prehrávač DVD prehrá disky DVD na Dreamboxe.\n"
1613 "S Prehrávačom DVD si na Dreamboxe prehráte DVD, súbor ISO alebo priečinok "
1614 "video_ts folder na pevnom disku alebo v sieti."
1615
1616 msgid "Danish"
1617 msgstr "Dánčina"
1618
1619 msgid "Date"
1620 msgstr "Dátum"
1621
1622 msgid "Decide if you want to enable or disable the Cleanup Wizard."
1623 msgstr "Rozhodnite, či zapnúť alebo vypnúť sprievodcu vyčistením."
1624
1625 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
1626 msgstr "Rozhodnite, čo urobiť, ak sa nájdu správy o zrútení."
1627
1628 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
1629 msgstr "Rozhodnite, čo urobiť so správami o zrútení po ich odoslaní."
1630
1631 msgid "Decrease delay"
1632 msgstr "Zmenšiť oneskorenie"
1633
1634 #, python-format
1635 msgid "Decrease delay by %i ms (can be set)"
1636 msgstr "Zmenšiť oneskorenie o %i ms (dá sa nastaviť)"
1637
1638 msgid "Deep Standby"
1639 msgstr "Vypnúť"
1640
1641 msgid "Default"
1642 msgstr "Predvolené"
1643
1644 msgid "Default Settings"
1645 msgstr "Predvolené nastavenia"
1646
1647 msgid "Default movie location"
1648 msgstr "Predvolené umiestnenie filmov"
1649
1650 msgid "Default services lists"
1651 msgstr "Zoznamy predvolených staníc"
1652
1653 msgid "Defaults"
1654 msgstr "Predvolené hodnoty"
1655
1656 msgid "Define a startup service"
1657 msgstr "Určiť úvodnú stanicu"
1658
1659 msgid "Define a startup service for your Dreambox."
1660 msgstr "Určte úvodnú (počiatočnú) stanicu na Dreamboxe."
1661
1662 msgid "Deinterlacer mode for interlaced content"
1663 msgstr "Odstraňovač prekladania pre prekladaný signál"
1664
1665 msgid "Deinterlacer mode for progressive content"
1666 msgstr "Odstraňovač prekladania pre progresívny signál"
1667
1668 msgid "Delay"
1669 msgstr "Oneskorenie"
1670
1671 msgid "Delay x seconds after service started"
1672 msgstr "Oneskorenie x sekúnd po spustení stanice"
1673
1674 msgid "Delete"
1675 msgstr "Vymazať"
1676
1677 msgid "Delete crashlogs"
1678 msgstr "Vymazať správy o zrútení"
1679
1680 msgid "Delete entry"
1681 msgstr "Vymazať zadanie"
1682
1683 msgid "Delete failed!"
1684 msgstr "Vymazanie zlyhalo!"
1685
1686 msgid "Delete mount"
1687 msgstr "Vymazať prístup"
1688
1689 #, python-format
1690 msgid ""
1691 "Delete no more configured satellite\n"
1692 "%s?"
1693 msgstr ""
1694 "Vymazať už nepotrebné satelity\n"
1695 "%s?"
1696
1697 msgid "Descending"
1698 msgstr "Zostupne"
1699
1700 msgid "Description"
1701 msgstr "Opis"
1702
1703 msgid "Deselect"
1704 msgstr "Zrušiť výber"
1705
1706 msgid "Details for plugin: "
1707 msgstr "Údaje o module:"
1708
1709 msgid "Detected HDD:"
1710 msgstr "Zistený pevný disk:"
1711
1712 msgid "Detected NIMs:"
1713 msgstr "Zistené tunery:"
1714
1715 msgid "DiSEqC"
1716 msgstr "DiSEqC"
1717
1718 msgid "DiSEqC A/B"
1719 msgstr "DiSEqC A/B"
1720
1721 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
1722 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
1723
1724 msgid "DiSEqC mode"
1725 msgstr "Režim DiSEqC"
1726
1727 msgid "DiSEqC repeats"
1728 msgstr "Opakovania DiSEqC"
1729
1730 msgid "DiSEqC-Tester settings"
1731 msgstr "Nastavenia testovača DiSEqC"
1732
1733 msgid "Dialing:"
1734 msgstr "Vytáčam:"
1735
1736 msgid "Digital contour removal"
1737 msgstr "Odstránenie digitálnych obrysov"
1738
1739 msgid "Dir:"
1740 msgstr "Adr.:"
1741
1742 msgid "Direct playback of Youtube videos"
1743 msgstr "Priame prehrávanie videí z YouTube"
1744
1745 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
1746 msgstr "Priame prehrávanie prepojených titulov bez menu"
1747
1748 #, python-format
1749 msgid "Directory %s nonexistent."
1750 msgstr "Adresár %s neexistuje."
1751
1752 msgid "Directory browser"
1753 msgstr "Prehľadávač adresárov"
1754
1755 msgid "Disable"
1756 msgstr "Vypnúť"
1757
1758 msgid "Disable Picture in Picture"
1759 msgstr "Vypnúť obraz v obraze"
1760
1761 msgid "Disable crashlog reporting"
1762 msgstr "Vypnúť správy o zrútení"
1763
1764 msgid "Disable timer"
1765 msgstr "Vypnúť časovač"
1766
1767 msgid "Disabled"
1768 msgstr "Vypnuté"
1769
1770 msgid "Discard changes and close plugin"
1771 msgstr "Zrušiť zmeny a zatvoriť modul"
1772
1773 msgid "Discard changes and close screen"
1774 msgstr "Zrušiť zmeny a zatvoriť obrazovku"
1775
1776 msgid "Disconnect"
1777 msgstr "Odpojiť"
1778
1779 msgid "Dish"
1780 msgstr "Parabola"
1781
1782 msgid "Display 16:9 content as"
1783 msgstr "Obraz 16:9 zobraziť ako"
1784
1785 msgid "Display 4:3 content as"
1786 msgstr "Obraz 4:3 zobraziť ako"
1787
1788 msgid "Display >16:9 content as"
1789 msgstr "Obraz >16:9 zobraziť ako"
1790
1791 msgid "Display Setup"
1792 msgstr "Nastavenie displeja"
1793
1794 msgid "Display and Userinterface"
1795 msgstr "Displej a užívateľské rozhranie"
1796
1797 msgid "Display search results by:"
1798 msgstr "Zobraziť výsledky vyhľadávania podľa:"
1799
1800 msgid "Display your photos on the TV"
1801 msgstr "Zobrazenie fotografií na televízore"
1802
1803 msgid "Displays movie information from the InternetMovieDatabase"
1804 msgstr "Zobrazí informácie o filme z internetovej databázy filmov"
1805
1806 #, python-format
1807 msgid ""
1808 "Do you really want to REMOVE\n"
1809 "the plugin \"%s\"?"
1810 msgstr ""
1811 "Naozaj chcete odstrániť\n"
1812 "modul \"%s\"?"
1813
1814 msgid ""
1815 "Do you really want to check the filesystem?\n"
1816 "This could take lots of time!"
1817 msgstr ""
1818 "Naozaj chcete skontrolovať systém súborov?\n"
1819 "Môže to trvať dosť dlho!"
1820
1821 #, python-format
1822 msgid ""
1823 "Do you really want to delete %s\n"
1824 "%s?"
1825 msgstr ""
1826 "Naozaj chcete zmazať %s\n"
1827 "%s?"
1828
1829 #, python-format
1830 msgid "Do you really want to delete %s?"
1831 msgstr "Naozaj chcete zmazať %s?"
1832
1833 #, python-format
1834 msgid ""
1835 "Do you really want to download\n"
1836 "the plugin \"%s\"?"
1837 msgstr ""
1838 "Naozaj chcete stiahnuť\n"
1839 "modul \"%s\"?"
1840
1841 msgid "Do you really want to exit?"
1842 msgstr "Naozaj chcete skončiť?"
1843
1844 msgid ""
1845 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
1846 "All data on the disk will be lost!"
1847 msgstr ""
1848 "Naozaj chcete inicializovať pevný disk?\n"
1849 "Všetky dáta na disku sa tým vymažú!"
1850
1851 #, python-format
1852 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
1853 msgstr "Naozaj chcete z disku odstrániť adresár %s?"
1854
1855 #, python-format
1856 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
1857 msgstr "Naozaj chcete odstrániť záložku %s?"
1858
1859 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
1860 msgstr "Chcete túto zostavu napáliť na DVD?"
1861
1862 msgid "Do you want to do a service scan?"
1863 msgstr "Chcete vyhľadať stanice?"
1864
1865 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
1866 msgstr "Chcete urobiť ďalšie ručné vyhľadávanie staníc?"
1867
1868 #, python-format
1869 msgid "Do you want to download the image to %s ?"
1870 msgstr "Chcete stiahnuť image na %s?"
1871
1872 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
1873 msgstr "Chcete na Dreamboxe zapnúť rodičovskú zámku?"
1874
1875 msgid "Do you want to enter a username and password for this host?\n"
1876 msgstr "Chcete zadať užívateľské meno a heslo pre tohto hostiteľa?\n"
1877
1878 msgid "Do you want to install default sat lists?"
1879 msgstr "Chcete nainštalovať zoznamy predvolených staníc?"
1880
1881 msgid "Do you want to install the package:\n"
1882 msgstr "Chcete nainštalovať balíček:\n"
1883
1884 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
1885 msgstr "Chcete prehrať DVD v mechanike?"
1886
1887 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
1888 msgstr "Chcete si toto DVD prezrieť pred napálením?"
1889
1890 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
1891 msgstr "Chcete reštartovať Dreambox?"
1892
1893 msgid "Do you want to remove the package:\n"
1894 msgstr "Chcete odstrániť balíček:\n"
1895
1896 msgid "Do you want to restore your settings?"
1897 msgstr "Chcete obnoviť nastavenia?"
1898
1899 msgid "Do you want to resume this playback?"
1900 msgstr "Chcete pokračovať v prehrávaní?"
1901
1902 msgid "Do you want to see more entries?"
1903 msgstr "Chcete vidieť viac zadaní?"
1904
1905 msgid ""
1906 "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you "
1907 "if needed?"
1908 msgstr ""
1909 "Chcete poslať svojju e-mailovú adresu a meno, aby sme vás mohli kontaktovať, "
1910 "ak treba?"
1911
1912 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
1913 msgstr "Chcete aktualizovať Dreambox?"
1914
1915 msgid ""
1916 "Do you want to update your Dreambox?\n"
1917 "After pressing OK, please wait!"
1918 msgstr ""
1919 "Chcete aktualizovať Dreamboxx?\n"
1920 "Po stlačení tlačidla OK vyčkajte!"
1921
1922 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
1923 msgstr "Chcete aktualizovať balíček:\n"
1924
1925 msgid "Do you want to view a tutorial?"
1926 msgstr "Chcete si pozrieť tutoriál?"
1927
1928 msgid "Don't ask, just send"
1929 msgstr "Nepýtať sa, len poslať"
1930
1931 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
1932 msgstr "Nezastaviť aktuálny záznam, ale vypnúť nasledujúce záznamy."
1933
1934 #, python-format
1935 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
1936 msgstr "Hotovo - %d nainštalovaných alebo aktualizovaných balíčkov"
1937
1938 #, python-format
1939 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
1940 msgstr ""
1941 "Hotovo - %d nainštalovaných, aktualizovaných alebo odstránených balíčkov s %"
1942 "d chybami"
1943
1944 msgid "Download"
1945 msgstr "Stiahnuť"
1946
1947 #, python-format
1948 msgid "Download %s from Server"
1949 msgstr "Stiahnuť %s zo servera"
1950
1951 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
1952 msgstr "Stiahnuť súbory .NFI pre USB-Flasher"
1953
1954 msgid "Download Plugins"
1955 msgstr "Stiahnuť prídavné moduly"
1956
1957 msgid "Download Video"
1958 msgstr "Stiahnuť video"
1959
1960 msgid "Download files from Rapidshare"
1961 msgstr "Stiahnuť súbory z Rapidshare"
1962
1963 msgid "Download location"
1964 msgstr "Stiahnuť umiestnenie"
1965
1966 msgid "Downloadable new plugins"
1967 msgstr "Nové moduly na stiahnutie"
1968
1969 msgid "Downloadable plugins"
1970 msgstr "Moduly na stiahnutie"
1971
1972 msgid "Downloading"
1973 msgstr "Sťahovanie"
1974
1975 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
1976 msgstr "Sťahujem informácie o moduloch. Čakajte..."
1977
1978 msgid "Downloading screenshots. Please wait..."
1979 msgstr "Sťahujem zábery. Čakajte..."
1980
1981 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
1982 msgstr "Dátové DVD vo formáte Dreambox (vyhovuje HDTV)"
1983
1984 msgid "Dreambox software because updates are available."
1985 msgstr "Softvér Dreamboxa, lebo sú k dispozícii aktualizácie."
1986
1987 msgid "Driver for Ralink RT8070/RT3070/RT3370 based wireless-n USB devices."
1988 msgstr ""
1989
1990 msgid "Driver for Realtek r8712u based wireless-n USB devices."
1991 msgstr ""
1992
1993 msgid "Duration: "
1994 msgstr "Trvanie:"
1995
1996 msgid "Dutch"
1997 msgstr "Holandčina"
1998
1999 msgid "Dynamic contrast"
2000 msgstr "Dynamický kontrast"
2001
2002 msgid "E"
2003 msgstr "V"
2004
2005 msgid "EPG Selection"
2006 msgstr "Voľba EPG"
2007
2008 msgid "EPG encoding"
2009 msgstr "Kódovanie EPG"
2010
2011 msgid ""
2012 "EPGRefresh will automatically switch to user-defined channels when the box "
2013 "is idleing\n"
2014 "(in standby mode without any running recordings) to perform updates of the "
2015 "epg information on these channels."
2016 msgstr ""
2017 "Obnovovač EPG automaticky prepne na užívateľom určené stanice počas "
2018 "nečinnosti Dreamboxa\n"
2019 "(v pohotovostnom režime bez nahrávania), aby sa aktualizovali ich informácie "
2020 "o EPG."
2021
2022 #, python-format
2023 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
2024 msgstr "CHYBA - zlyhalo vyhľadávanie (%s)!"
2025
2026 msgid "East"
2027 msgstr "východne"
2028
2029 msgid "Edit"
2030 msgstr "Upraviť"
2031
2032 msgid "Edit AutoTimer"
2033 msgstr "Upraviť autočasovač"
2034
2035 msgid "Edit AutoTimer filters"
2036 msgstr "Upraviť filtre autočasovača"
2037
2038 msgid "Edit AutoTimer services"
2039 msgstr "Upraviť stanice autočasovača"
2040
2041 msgid "Edit DNS"
2042 msgstr "Upraviť DNS"
2043
2044 msgid "Edit Timers and scan for new Events"
2045 msgstr "Upraviť časovače a hľadať nové udalosti"
2046
2047 msgid "Edit Title"
2048 msgstr "Upraviť titul"
2049
2050 msgid "Edit bouquets list"
2051 msgstr "Upraviť zoznam buketov"
2052
2053 msgid "Edit chapters of current title"
2054 msgstr "Upraviť kapitoly aktuálneho titulu"
2055
2056 msgid "Edit new timer defaults"
2057 msgstr "Upraviť predvoľby časovača"
2058
2059 msgid "Edit selected AutoTimer"
2060 msgstr "Upraviť zvolený autočasovač"
2061
2062 msgid "Edit services list"
2063 msgstr "Upraviť zoznam staníc"
2064
2065 msgid "Edit settings"
2066 msgstr "Upraviť nastavenia"
2067
2068 msgid "Edit tags of recorded movies"
2069 msgstr "Upraviť značky nahraných filmov"
2070
2071 msgid "Edit tags of recorded movies."
2072 msgstr "Upraviť značky nahraných filmov."
2073
2074 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
2075 msgstr "Upraviť nastavenie DNS v Dreamboxe.\n"
2076
2077 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
2078 msgstr "Upraviť nastavenie siete v Dreamboxe.\n"
2079
2080 msgid "Edit title"
2081 msgstr "Upraviť titul"
2082
2083 msgid "Edit upgrade source url."
2084 msgstr "Upraviť URL zdroja aktualizácie."
2085
2086 msgid "Editing"
2087 msgstr "Úprava"
2088
2089 msgid "Editor for new AutoTimers"
2090 msgstr "Editor nových autočasovačov"
2091
2092 msgid "Education"
2093 msgstr "Vzdelávanie"
2094
2095 msgid "Electronic Program Guide"
2096 msgstr "Elektronický programový sprievodca"
2097
2098 msgid "Emailclient is an IMAP4 e-mail viewer for the Dreambox."
2099 msgstr "Klient e-mailov je prezerač e-mailov IMAP4 pre Dreambox."
2100
2101 msgid "Enable"
2102 msgstr "Zapnúť"
2103
2104 msgid "Enable /media"
2105 msgstr "Aktivovať /médium"
2106
2107 msgid "Enable 1080p24 Mode"
2108 msgstr "Zapnúť režim 1080p24"
2109
2110 msgid "Enable 1080p25 Mode"
2111 msgstr "Zapnúť režim 1080p25"
2112
2113 msgid "Enable 1080p30 Mode"
2114 msgstr "Zapnúť režim 1080p30"
2115
2116 msgid "Enable 5V for active antenna"
2117 msgstr "Zapnúť 5 V pre aktívnu anténu"
2118
2119 msgid "Enable 720p24 Mode"
2120 msgstr "Zapnúť režim 720p24"
2121
2122 msgid "Enable Autoresolution"
2123 msgstr "Zapnúť Autoresolution"
2124
2125 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
2126 msgstr "Zapnúť sprievodcu vyčistením?"
2127
2128 msgid "Enable Filtering"
2129 msgstr "Zapnúť filtrovanie"
2130
2131 msgid "Enable HTTP Access"
2132 msgstr "Zapnúť prístup HTTP"
2133
2134 msgid "Enable HTTP Authentication"
2135 msgstr "Zapnúť overovanie HTTP"
2136
2137 msgid "Enable HTTPS Access"
2138 msgstr "Zapnúť prístup HTTPS"
2139
2140 msgid "Enable HTTPS Authentication"
2141 msgstr "Zapnúť overovanie HTTPS"
2142
2143 msgid "Enable Service Restriction"
2144 msgstr "Zapnúť obmedzenia pre stanicu"
2145
2146 msgid "Enable Streaming Authentication"
2147 msgstr "Zapnúť overovanie streamu"
2148
2149 msgid "Enable multiple bouquets"
2150 msgstr "Zapnúť viacnásobné bukety"
2151
2152 msgid "Enable parental control"
2153 msgstr "Zapnúť rodičovskú zámku"
2154
2155 msgid ""
2156 "Enable this to be able to access the AutoTimer Overview from within the "
2157 "extension menu."
2158 msgstr ""
2159 "Zapnite, ak chcete mať prístup k prehľadu automatického časovača z menu "
2160 "rozšírení."
2161
2162 msgid "Enable timer"
2163 msgstr "Zapnúť časovač"
2164
2165 msgid "Enabled"
2166 msgstr "Zapnuté"
2167
2168 msgid ""
2169 "Encoding the channel uses for it's EPG data. You only need to change this if "
2170 "you're searching for special characters like the german umlauts."
2171 msgstr ""
2172 "Kódovanie stanice sa využíva na dáta EPG. Túto hodnotu treba zmeniť, len ak "
2173 "hľadáte zvláštne znaky, napr. diakritiku."
2174
2175 msgid "Encrypted: "
2176 msgstr "Šifrované:"
2177
2178 msgid "Encryption"
2179 msgstr "Šifrovanie"
2180
2181 msgid "Encryption Key"
2182 msgstr "Šifrovací kľúč WLAN"
2183
2184 msgid "Encryption Keytype"
2185 msgstr "Druh šifrovacieho kľúča"
2186
2187 msgid "Encryption Type"
2188 msgstr "Typ šifrovania"
2189
2190 msgid "Encryption:"
2191 msgstr "Šifrovanie:"
2192
2193 msgid "End of \"after event\" timespan"
2194 msgstr "Koniec časového obdobia \"po udalosti\""
2195
2196 msgid "End of timespan"
2197 msgstr "Koniec časového obdobia"
2198
2199 msgid "End time"
2200 msgstr "Čas ukončenia"
2201
2202 msgid "EndTime"
2203 msgstr "Koniec"
2204
2205 msgid "English"
2206 msgstr "Angličtina"
2207
2208 msgid ""
2209 "Enigma2 Plugin to play AVI/DIVX/WMV/etc. videos from PC on your Dreambox. "
2210 "Needs a running VLC from www.videolan.org on your pc."
2211 msgstr ""
2212 "Modul Enigma2 na prehrávanie videí AVI, DIVX, WMV a pod. z počítača na "
2213 "Dreamboxe. Vyžaduje bežiaci program VLC (z www.videolan.org) na počítači."
2214
2215 msgid ""
2216 "Enigma2 Skinselector\n"
2217 "\n"
2218 "If you experience any problems please contact\n"
2219 "stephan@reichholf.net\n"
2220 "\n"
2221 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2222 msgstr ""
2223 "Volič vzhľadu Enigma2\n"
2224 "\n"
2225 "Ak máte akékoľvek problémy, obráťte sa na\n"
2226 "stephan@reichholf.net\n"
2227 "\n"
2228 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2229
2230 msgid "Enter IP to scan..."
2231 msgstr "Zadajte IP na prehľadávanie..."
2232
2233 msgid "Enter main menu..."
2234 msgstr "Otvoriť hlavné menu..."
2235
2236 msgid "Enter new hostname for your Dreambox"
2237 msgstr "Zadajte nový názov hostiteľa pre Dreambox"
2238
2239 msgid "Enter options:"
2240 msgstr "Zadajte voľby:"
2241
2242 msgid "Enter password:"
2243 msgstr "Zadajte heslo:"
2244
2245 msgid "Enter pin code"
2246 msgstr "Zadajte kód PIN"
2247
2248 msgid "Enter share directory:"
2249 msgstr "Zadajte zdieľaný adresár:"
2250
2251 msgid "Enter share name:"
2252 msgstr "Zadajte zdieľané meno:"
2253
2254 msgid "Enter the service pin"
2255 msgstr "Zadajte PIN stanice"
2256
2257 msgid "Enter user and password for host: "
2258 msgstr "Zadajte užívateľské meno a heslo pre hostiteľa:"
2259
2260 msgid "Enter username:"
2261 msgstr "Zadajte užívateľské meno:"
2262
2263 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
2264 msgstr ""
2265 "Zadajte svoju e-mailovú adresu, aby sme vás mohli kontaktovať, ak treba."
2266
2267 msgid "Enter your search term(s)"
2268 msgstr "Zadajte vyhľadávaný termín(y)"
2269
2270 msgid "Entertainment"
2271 msgstr "Zábava"
2272
2273 msgid "Error"
2274 msgstr "Chyba"
2275
2276 msgid "Error executing plugin"
2277 msgstr "Chyba pri spustení modulu"
2278
2279 #, python-format
2280 msgid ""
2281 "Error: %s\n"
2282 "Retry?"
2283 msgstr ""
2284 "Chyba: %s\n"
2285 "Zopakovať?"
2286
2287 msgid "Estonian"
2288 msgstr "Estónčina"
2289
2290 msgid "Ethernet network interface"
2291 msgstr ""
2292
2293 msgid "Eventview"
2294 msgstr "Prehľad programov"
2295
2296 msgid "Everything is fine"
2297 msgstr "Všetko je v poriadku"
2298
2299 msgid "Exact match"
2300 msgstr "Presná zhoda"
2301
2302 msgid "Exceeds dual layer medium!"
2303 msgstr "Presahuje kapacitu dvojvrstvového DVD!"
2304
2305 msgid "Exclude"
2306 msgstr "Vylúčiť"
2307
2308 msgid "Execute \"after event\" during timespan"
2309 msgstr "Vykonať \"po udalosti\" v časovom období"
2310
2311 msgid "Execute TuxboxPlugins"
2312 msgstr "Spustiť moduly Tuxbox"
2313
2314 msgid "Execution Progress:"
2315 msgstr "Priebeh vykonávania:"
2316
2317 msgid "Execution finished!!"
2318 msgstr "Skončené!!"
2319
2320 msgid "Exif"
2321 msgstr "Exif"
2322
2323 msgid "Exit"
2324 msgstr "Ukončiť"
2325
2326 msgid "Exit editor"
2327 msgstr "Ukončiť editor"
2328
2329 msgid "Exit input device selection."
2330 msgstr "Ukončiť výber vstupného zariadenia."
2331
2332 msgid "Exit network wizard"
2333 msgstr "Ukončiť sprievodcu sieťou"
2334
2335 msgid "Exit the cleanup wizard"
2336 msgstr "Ukončiť sprievodcu vyčistením"
2337
2338 msgid "Exit the wizard"
2339 msgstr "Ukončiť sprievodcu"
2340
2341 msgid "Exit wizard"
2342 msgstr "Ukončiť sprievodcu"
2343
2344 msgid "Expert"
2345 msgstr "expertný"
2346
2347 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
2348 msgstr "Modul rozšíreného nastavenia siete..."
2349
2350 msgid "Extended Setup..."
2351 msgstr "Rozšírené nastavenie..."
2352
2353 msgid "Extended Software"
2354 msgstr "Rozšírený softvér"
2355
2356 msgid "Extended Software Plugin"
2357 msgstr "Modul rozšíreného softvéru"
2358
2359 msgid "Extensions"
2360 msgstr "Rozšírenia"
2361
2362 msgid "Extensions management"
2363 msgstr "Správa rozšírení"
2364
2365 msgid "FEC"
2366 msgstr "FEC"
2367
2368 msgid ""
2369 "FTPBrowser allows uploading and downloading files between your Dreambox and "
2370 "a server using the file transfer protocol."
2371 msgstr ""
2372 "Prehliadač FTP umožäuje posielanie a sťahovanie súborov medzi Dreamboxom a "
2373 "serverom pomocou protokolu FTP."
2374
2375 msgid "Factory reset"
2376 msgstr "Továrenské nastavenia"
2377
2378 msgid "Failed"
2379 msgstr "Zlyhalo"
2380
2381 #, python-format
2382 msgid "Fan %d"
2383 msgstr "Ventilítor %d"
2384
2385 #, python-format
2386 msgid "Fan %d PWM"
2387 msgstr "PWM ventilátora %d"
2388
2389 #, python-format
2390 msgid "Fan %d Voltage"
2391 msgstr "Napätie na ventilátore %d"
2392
2393 msgid "Fast"
2394 msgstr "rýchlo"
2395
2396 msgid "Fast DiSEqC"
2397 msgstr "Rýchly DiSEqC"
2398
2399 msgid "Fast Forward speeds"
2400 msgstr "Rýchlosti prevíjania vpred"
2401
2402 msgid "Fast epoch"
2403 msgstr "rýchla doba"
2404
2405 msgid "Favourites"
2406 msgstr "Obľúbené"
2407
2408 msgid "Fetching feed entries"
2409 msgstr "Zobraziť feedy"
2410
2411 msgid "Fetching search entries"
2412 msgstr "Zobraziť výsledky vyhľadávania"
2413
2414 msgid "Filesystem Check"
2415 msgstr "Kontrola systému súborov"
2416
2417 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
2418 msgstr "V systéme súborov sú neopraviteľné chyby"
2419
2420 msgid "Film & Animation"
2421 msgstr "Film a zábava"
2422
2423 msgid "Filter"
2424 msgstr "Filter"
2425
2426 msgid ""
2427 "Filters are another powerful tool when matching events. An AutoTimer can be "
2428 "restricted to certain Weekdays or only match an event with a text inside eg "
2429 "it's Description.\n"
2430 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
2431 msgstr ""
2432 "Filtre sú ďalším výkonným nástrojom na zisťovanie programov. Automatický "
2433 "časovač sa dá obmedziť na určité dni v týždni alebo len na hľadanie "
2434 "programu, ktorý má v opise určitý text.\n"
2435 "Stlačením MODRÉHO tlačidla pridáte nový filter, stlačením ŽLTÉHO odstránite "
2436 "zvolený filter."
2437
2438 msgid "Finetune"
2439 msgstr "Jemné nastavenie"
2440
2441 msgid "Finished"
2442 msgstr "Skončené"
2443
2444 msgid "Finished configuring your network"
2445 msgstr "Nastavenie siete je skončené"
2446
2447 msgid "Finished restarting your network"
2448 msgstr "Reštartovanie siete je skončené"
2449
2450 msgid "Finnish"
2451 msgstr "Fínčina"
2452
2453 msgid ""
2454 "First day to match events. No event that begins before this date will be "
2455 "matched."
2456 msgstr ""
2457 "Prvý deň pre nájdenie programov. Nenájde sa žiadny program, ktorý začína "
2458 "pred týmto dátumom."
2459
2460 msgid "First generate your skin-style with the Ai.HD-Control plugin."
2461 msgstr "Najprv vytvorte štýl vzhľadu ovládacím modulom Ai.HD."
2462
2463 msgid "Flash"
2464 msgstr "Flešovať"
2465
2466 msgid "Flashing failed"
2467 msgstr "Flešovanie zlyhalo"
2468
2469 msgid "Following tasks will be done after you press OK!"
2470 msgstr "Po stlačení OK sa vykonajú tieto úlohy."
2471
2472 msgid "Format"
2473 msgstr "Formát"
2474
2475 #, python-format
2476 msgid ""
2477 "Found a total of %d matching Events.\n"
2478 "%d Timer were added and %d modified, %d conflicts encountered."
2479 msgstr ""
2480 "Nájdených celkom %d programov.\n"
2481 "%d nastavení časovača pridaných a %d zmenených, zistených %d konfliktov."
2482
2483 #, python-format
2484 msgid ""
2485 "Found a total of %d matching Events.\n"
2486 "%d Timer were added and %d modified."
2487 msgstr ""
2488 "Nájdených celkom %d programov.\n"
2489 "%d nastavení časovača pridaných a %d zmenených."
2490
2491 msgid "Frame size in full view"
2492 msgstr "Veľkosť obrazu pri plnom zobrazení"
2493
2494 msgid "France"
2495 msgstr "Francúzsko"
2496
2497 msgid "French"
2498 msgstr "Francúzština"
2499
2500 msgid "Frequency"
2501 msgstr "Kmitočet"
2502
2503 msgid "Frequency bands"
2504 msgstr "Kmitočtové pásma"
2505
2506 msgid "Frequency scan step size(khz)"
2507 msgstr "Kmitočtový krok pri vyhľadávaní (kHz)"
2508
2509 msgid "Frequency steps"
2510 msgstr "Kmitočtové kroky"
2511
2512 msgid "Fri"
2513 msgstr "Pi"
2514
2515 msgid "Friday"
2516 msgstr "Piatok"
2517
2518 msgid "Frisian"
2519 msgstr "Frízština"
2520
2521 msgid "FritzCall shows incoming calls to your Fritz!Box on your Dreambox."
2522 msgstr "FritzCall zobrazuje volania prichádzajúce do Fritz!Boxa na Dreamboxe."
2523
2524 msgid "Front USB Slot"
2525 msgstr "Predný slot USB"
2526
2527 msgid "Frontend for /tmp/mmi.socket"
2528 msgstr "Frontend pre /tmp/mmi.socket"
2529
2530 #, python-format
2531 msgid "Frontprocessor version: %d"
2532 msgstr "Verzia frontprocesora: %d"
2533
2534 msgid "Fsck failed"
2535 msgstr "Fsck zlyhalo"
2536
2537 msgid ""
2538 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
2539 "Do you want to Restart the GUI now?"
2540 msgstr ""
2541 "Pre použitie nového vzhľadu sa musí reštartovať GUI\n"
2542 "Chcete teraz reštartovať GUI?"
2543
2544 msgid "GUI that allows user to change the ftp- / telnet password."
2545 msgstr "GUI, ktoré umožňuje zmenu hesla pre FTP a Telnet."
2546
2547 msgid ""
2548 "GUI that allows user to change the ftp-/telnet-password of the Dreambox."
2549 msgstr "GUI, ktoré umožňuje zmenu hesla v Dreamboxe pre FTP a Telnet"
2550
2551 msgid "GUI to change the ftp and telnet-password"
2552 msgstr "GUI na zmenu hesla pre FTP a Telnet"
2553
2554 msgid "Gaming"
2555 msgstr "Hry"
2556
2557 msgid "Gateway"
2558 msgstr "Brána"
2559
2560 msgid "General AC3 Delay"
2561 msgstr "Oneskorenie AC3"
2562
2563 msgid "General AC3 delay (ms)"
2564 msgstr "Oneskorenie AC3 [ms]"
2565
2566 msgid "General PCM Delay"
2567 msgstr "Oneskorenie PCM"
2568
2569 msgid "General PCM delay (ms)"
2570 msgstr "Oneskorenie PCM [ms]"
2571
2572 msgid "Generates and Shows TV Charts of all users having this plugin installed"
2573 msgstr ""
2574
2575 msgid "Genre"
2576 msgstr "Žáner"
2577
2578 msgid "Genuine Dreambox"
2579 msgstr "Pravý Dreambox"
2580
2581 msgid "Genuine Dreambox validation failed!"
2582 msgstr "Overenie pravosti Dreamboxa zlyhalo!"
2583
2584 msgid "Genuine Dreambox verification"
2585 msgstr "Overenie pravosti Dreamboxa"
2586
2587 msgid "German"
2588 msgstr "Nemčina"
2589
2590 msgid "German storm information"
2591 msgstr "Nemecké búrkové informácie"
2592
2593 msgid "German traffic information"
2594 msgstr "Nemecké dopravné informácie"
2595
2596 msgid "Germany"
2597 msgstr "Nemecko"
2598
2599 msgid "Get AudioCD info from CDDB and CD-Text"
2600 msgstr "Získajte informácie AudioCD z CDDB aCD-Text"
2601
2602 msgid "Get latest experimental image"
2603 msgstr "Získať najnovší experimentálny image"
2604
2605 msgid "Get latest release image"
2606 msgstr "Získať najnovší hotový image"
2607
2608 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
2609 msgstr "Získavam informácie o module. Čakajte..."
2610
2611 msgid "Global delay"
2612 msgstr "Celkové oneskorenie"
2613
2614 msgid "Goto 0"
2615 msgstr "Otočiť na 0"
2616
2617 msgid "Goto position"
2618 msgstr "Otočiť do pozície"
2619
2620 msgid "GraphMultiEPG shows a graphical timeline EPG"
2621 msgstr "Grafický Multi EPG zobrazuje časovú os EPG"
2622
2623 msgid ""
2624 "GraphMultiEPG shows a graphical timeline EPG.\n"
2625 "Shows a nice overview of all running und upcoming tv shows."
2626 msgstr ""
2627 "Grafický Multi EPG zobrazuje časovú os EPG.\n"
2628 "Zobrazuje prehľad všetkých bežiacich a nasledujúcich TV programov."
2629
2630 msgid "Graphical Multi EPG"
2631 msgstr "Grafický Multi EPG"
2632
2633 msgid "Great Britain"
2634 msgstr "Veľká Británia"
2635
2636 msgid "Greek"
2637 msgstr "Gréčtina"
2638
2639 msgid "Green boost"
2640 msgstr "Zosilniť zelenú"
2641
2642 msgid ""
2643 "Growlee allows your Dreambox to forward notifications like 'Record started' "
2644 "to a PC running a growl, snarl or syslog compatible client or directly to an "
2645 "iPhone using prowl."
2646 msgstr ""
2647
2648 msgid "Guard interval"
2649 msgstr ""
2650
2651 msgid "Guess existing timer based on begin/end"
2652 msgstr "Určiť existujúci časovač podľa začiatku a konca."
2653
2654 msgid "HD Interlace Mode"
2655 msgstr "Prekladaný režim HD"
2656
2657 msgid "HD Progressive Mode"
2658 msgstr "Progresívny režim HD"
2659
2660 msgid "HD videos"
2661 msgstr "Videá HD"
2662
2663 msgid "HTTP Port"
2664 msgstr "Port HTTP"
2665
2666 msgid "HTTPS Port"
2667 msgstr "Port HTTPS"
2668
2669 msgid "Harddisk"
2670 msgstr "Pevný disk"
2671
2672 msgid "Harddisk setup"
2673 msgstr "Nastavenie pevného disku"
2674
2675 msgid "Harddisk standby after"
2676 msgstr "Uspať disk po"
2677
2678 msgid "Help"
2679 msgstr "Pomocník"
2680
2681 msgid "Hidden network"
2682 msgstr ""
2683
2684 msgid "Hidden network SSID"
2685 msgstr "Skrytý sieťový SSID"
2686
2687 msgid "Hidden networkname"
2688 msgstr "Skrytý názov siete"
2689
2690 msgid "Hierarchy info"
2691 msgstr ""
2692
2693 msgid "High bitrate support"
2694 msgstr "Spracuje vysoký dátový tok"
2695
2696 msgid "History"
2697 msgstr "História"
2698
2699 msgid "Holland"
2700 msgstr "Holandsko"
2701
2702 msgid "Hong Kong"
2703 msgstr "Hong Kong"
2704
2705 msgid "Horizontal"
2706 msgstr "Vodorovná"
2707
2708 msgid "Hotplugging for removeable devices"
2709 msgstr "Rýchle pripojenie vyberateľných zariadení"
2710
2711 msgid "How many minutes do you want to record?"
2712 msgstr "Koľko minút chcete nahrávať?"
2713
2714 msgid "How to handle found crashlogs?"
2715 msgstr "Ako spracovať nájdené správy o zrútení?"
2716
2717 msgid "Howto & Style"
2718 msgstr "Urob si sám a životný štýl"
2719
2720 msgid "Hue"
2721 msgstr "Odtieň"
2722
2723 msgid "Hungarian"
2724 msgstr "Maďarčina"
2725
2726 msgid "IMAP4 e-mail viewer for the Dreambox"
2727 msgstr "Prezerač e-mailov IMAP4 pre Dreambox"
2728
2729 msgid "IP Address"
2730 msgstr "Adresa IP"
2731
2732 msgid "IP:"
2733 msgstr "IP:"
2734
2735 msgid "IRC Client for Enigma2"
2736 msgstr "Klient IRC pre Enigmu2"
2737
2738 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
2739 msgstr "Súbor ISO je pre tento súborový systém príliš veľký!"
2740
2741 msgid "ISO path"
2742 msgstr "Cesta ISO"
2743
2744 msgid "Icelandic"
2745 msgstr "Islandčina"
2746
2747 #, python-format
2748 msgid ""
2749 "If this is enabled an existing timer will also be considered recording an "
2750 "event if it records at least 80%% of the it."
2751 msgstr ""
2752
2753 msgid ""
2754 "If you see this, something is wrong with\n"
2755 "your scart connection. Press OK to return."
2756 msgstr ""
2757 "Ak vidíte toto, niečo nie je v poriadku\n"
2758 "s pripojením scart. Vráťte sa stlačením tlačidla OK."
2759
2760 msgid ""
2761 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
2762 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
2763 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
2764 "possible.\n"
2765 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
2766 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
2767 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
2768 "step.\n"
2769 "If you are happy with the result, press OK."
2770 msgstr ""
2771 "Ak máte na televízore zdôraznenie jasu alebo kontrastu, zrušte ho. Ak je v "
2772 "nastaveniach niečo ako „dynamický režim“, nastavte ho na štandardnú hodnotu. "
2773 "Podsvietenie nastavte na hodnotu, ktorá vám vyhovuje. Stiahnite kontrast "
2774 "televízora na najnižšiu hodnotu.\n"
2775 "Potom nastavte jas na najnižšiu možnú hodnotu, ale tak, aby dva najtmavšie "
2776 "odtiene sivej zostali rozlíšiteľné.\n"
2777 "V tejto chvíli sa nestarajte o svetlé odtiene. Tie nastavíte v ďalšom "
2778 "kroku.\n"
2779 "Ak ste spokojní s výsledkom, stlačte tlačidlo OK."
2780
2781 msgid "Import AutoTimer"
2782 msgstr "Importovať autočasovač"
2783
2784 msgid "Import existing Timer"
2785 msgstr "Importovať existujúci časovač"
2786
2787 msgid "Import from EPG"
2788 msgstr "Importovať z EPG"
2789
2790 msgid "In Progress"
2791 msgstr "Prebieha"
2792
2793 msgid ""
2794 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
2795 msgstr ""
2796 "Aby sa mohol nahrať načasovaný program, preplo sa na nahrávanú stanicu!\n"
2797
2798 msgid "Include"
2799 msgstr "Zahrnúť"
2800
2801 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
2802 msgstr "Vložiť do mailu vašu e-mailovú adresu a meno (voliteľne)?"
2803
2804 msgid "Increase delay"
2805 msgstr "Zväčšiť oneskorenie"
2806
2807 #, python-format
2808 msgid "Increase delay by %i ms (can be set)"
2809 msgstr "Zväčšiť oneskorenie o %i ms (dá sa nastaviť)"
2810
2811 msgid "Increased voltage"
2812 msgstr "Zvýšené napätie"
2813
2814 msgid "Index"
2815 msgstr "Index"
2816
2817 msgid "India"
2818 msgstr "India"
2819
2820 msgid "Info"
2821 msgstr "Informačná lišta"
2822
2823 msgid "InfoBar"
2824 msgstr "Informačná lišta"
2825
2826 msgid "Infobar timeout"
2827 msgstr "Doba zobrazovania informačnej lišty"
2828
2829 msgid "Information"
2830 msgstr "Informácie"
2831
2832 msgid "Init"
2833 msgstr "Inic."
2834
2835 msgid "Initial Fast Forward speed"
2836 msgstr "Počiatočná rýchlosť prevíjania vpred"
2837
2838 msgid "Initial Rewind speed"
2839 msgstr "Počiatočná rýchlosť prevíjania vzad"
2840
2841 msgid "Initial location in new timers"
2842 msgstr "Úvodné umiestnenie nových časových nahrávok"
2843
2844 msgid "Initialization"
2845 msgstr "Inicializácia"
2846
2847 msgid "Initialize"
2848 msgstr "Inicializovať"
2849
2850 msgid "Initializing Harddisk..."
2851 msgstr "Inicializujem pevný disk"
2852
2853 msgid "Input"
2854 msgstr "Vstup"
2855
2856 msgid "Input device setup"
2857 msgstr "Nastavenie vstupného zariadenia"
2858
2859 msgid "Input devices"
2860 msgstr "Vstupné zariadenia"
2861
2862 msgid "Install"
2863 msgstr "Inštalovať"
2864
2865 msgid "Install a new image with a USB stick"
2866 msgstr "Inštalovať nový image z kľúča USB"
2867
2868 msgid "Install a new image with your web browser"
2869 msgstr "Inštalovať nový image cez webový prehliadač"
2870
2871 msgid "Install extensions."
2872 msgstr "Inštalovať rozšírenia."
2873
2874 msgid "Install local extension"
2875 msgstr "Inštalovať miestne rozšírenie"
2876
2877 msgid "Install or remove finished."
2878 msgstr "Inštalácia alebo odstránenie skončené."
2879
2880 msgid "Install settings, skins, software..."
2881 msgstr "Inštalovať settingy, vzhľady, softvér..."
2882
2883 msgid "Installation finished."
2884 msgstr "Inštalácia je skončená."
2885
2886 msgid "Installing"
2887 msgstr "Inštalujem"
2888
2889 msgid "Installing Software..."
2890 msgstr "Inštalujem softvér..."
2891
2892 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
2893 msgstr "Inštalujem zoznamy predvolených staníc... Čakajte..."
2894
2895 msgid "Installing defaults... Please wait..."
2896 msgstr "Inštalujem predvolené nastavenia... Čakajte..."
2897
2898 msgid "Installing package content... Please wait..."
2899 msgstr "Inštalujem obsah balíčka... Čakajte..."
2900
2901 msgid "Instant Record..."
2902 msgstr "Okamžité nahrávanie..."
2903
2904 msgid "Instant record location"
2905 msgstr "Umiestnenie okamžitého záznamu"
2906
2907 msgid "Interface: "
2908 msgstr "Rozhranie:"
2909
2910 msgid "Intermediate"
2911 msgstr "stredný"
2912
2913 msgid "Internal Flash"
2914 msgstr "Interná pamäť flash"
2915
2916 msgid "Internal LAN adapter."
2917 msgstr "Adaptér internej LAN"
2918
2919 msgid "Internal USB Slot"
2920 msgstr "Interný slot USB"
2921
2922 msgid "Internal firmware updater"
2923 msgstr "Interný aktualizátor firmvéru"
2924
2925 msgid "Invalid Location"
2926 msgstr "Neplatné umiestnenie"
2927
2928 #, python-format
2929 msgid "Invalid directory selected: %s"
2930 msgstr "Zvolený neplatný adresár: %s"
2931
2932 msgid "Invalid response from Security service pls restart again"
2933 msgstr "Neplatná odpoveď z bezpečnostného servera. Reštartujte."
2934
2935 msgid "Invalid response from server."
2936 msgstr "Neplatná odozva zo servera"
2937
2938 #, python-format
2939 msgid "Invalid response from server. Please report: %s"
2940 msgstr "Neplatná odpoveď zo servera. Ohláste: %s"
2941
2942 msgid "Invalid selection"
2943 msgstr "Neplatný výber"
2944
2945 msgid "Inversion"
2946 msgstr "Inverzia"
2947
2948 msgid "Ipkg"
2949 msgstr "Ipkg"
2950
2951 msgid "Ireland"
2952 msgstr "Írsko"
2953
2954 msgid "Is this videomode ok?"
2955 msgstr "Je tento režim obrazu OK?"
2956
2957 msgid "Israel"
2958 msgstr "Izrael"
2959
2960 msgid ""
2961 "It's possible to restrict an AutoTimer to certain Services or Bouquets or to "
2962 "deny specific ones.\n"
2963 "An Event will only match this AutoTimer if it's on a specific and not denied "
2964 "Service (inside a Bouquet).\n"
2965 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
2966 msgstr ""
2967 "Môžete obmedziť autočasovač na určité stanice, bukety alebo niektoré "
2968 "vylúčiť.\n"
2969 "Program bude vyhovovať autočasovaču, len ak to bude daná stanica, nie "
2970 "zakázaná (v rámci buketu).\n"
2971 "Stlačením MODRÉHO tlačidla pridáte obmedzenie, stlačením ŽLTÉHO zrušíte "
2972 "zvolené."
2973
2974 msgid "Italian"
2975 msgstr "Taliančina"
2976
2977 msgid "Italian Weather forecast on Dreambox"
2978 msgstr "Talianska predpoveď počasia na Dreamboxe"
2979
2980 msgid "Italian Weather forecast on Dreambox from www.google.it."
2981 msgstr "Talianska predpoveď počasia na Dreamboxe z www.google.it."
2982
2983 msgid "Italy"
2984 msgstr "Taliansko"
2985
2986 msgid "Japan"
2987 msgstr "Japonsko"
2988
2989 msgid "Job View"
2990 msgstr "Prehľad úloh"
2991
2992 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
2993 msgid "Just Scale"
2994 msgstr "Na celú obrazovku (bez pomeru strán)"
2995
2996 msgid "Kerni's BrushedAlu-HD skin"
2997 msgstr "Vzhľad BrushedAlu-HD, autor Kerni"
2998
2999 msgid "Kerni's DreamMM-HD skin"
3000 msgstr "Vzhľa DreamMM-HD, autor Kerni"
3001
3002 msgid "Kerni's Elgato-HD skin"
3003 msgstr "Vzhľad Elgato-HD, autor Kerni"
3004
3005 msgid "Kerni's SWAIN skin"
3006 msgstr "Vzhľad SWAIN, autor Kerni"
3007
3008 msgid "Kerni's SWAIN-HD skin"
3009 msgstr "Vzhľad SWAIN-HD, autor Kerni"
3010
3011 msgid "Kerni's UltraViolet skin"
3012 msgstr "Vzhľad UltraViolet, autor Kerni"
3013
3014 msgid "Kerni's YADS-HD skin"
3015 msgstr "Vzhľad YADS-HD, autor Kerni"
3016
3017 msgid "Kerni's dTV-HD skin"
3018 msgstr "Vzhľad dTV-HD, autor Kerni"
3019
3020 msgid "Kerni's dTV-HD-Reloaded skin"
3021 msgstr " Vzhľad dTV-HD-Reloaded, autor Kerni"
3022
3023 msgid "Kerni's dmm-HD skin"
3024 msgstr "Vzhľad dmm-HD, autor Kerni"
3025
3026 msgid "Kerni's dreamTV-HD skin"
3027 msgstr "Vzhľad dreamTV-HD, autor Kerni"
3028
3029 msgid "Kerni's simple skin"
3030 msgstr "Jednoduchý vzhľad, autor Kerni"
3031
3032 msgid "Kerni-HD1 skin"
3033 msgstr "Vzhľad Kerni-HD1"
3034
3035 msgid "Kerni-HD1R2 skin"
3036 msgstr "Vzhľad Kerni-HD1R2"
3037
3038 msgid "Kernis HD1 skin"
3039 msgstr "Vzhľad HD1, autor Kerni"
3040
3041 #, python-format
3042 msgid "Key %(Key)s successfully set to %(delay)i ms"
3043 msgstr "Tlačidlo %(tlačidlo)s nastavené na %(oneskorenie)i ms"
3044
3045 #, python-format
3046 msgid "Key %(key)s (current value: %(value)i ms)"
3047 msgstr "Tlačidlo %(tlačidlo)s (aktuálna hodnota: %(hodnota)i ms)"
3048
3049 msgid "Keyboard"
3050 msgstr "Klávesnica"
3051
3052 msgid "Keyboard Map"
3053 msgstr "Rozloženie klávesov"
3054
3055 msgid "Keyboard Setup"
3056 msgstr "Nastavenie klávesnice"
3057
3058 msgid "Keymap"
3059 msgstr "Rozloženie klávesov"
3060
3061 msgid "KiddyTimer allows to control your kids's daily tv usage."
3062 msgstr "Detský časovač umožňuje kontrolovať denné využívanie televízora deťmi"
3063
3064 msgid "LAN Adapter"
3065 msgstr "Adaptér LAN"
3066
3067 msgid "LAN connection"
3068 msgstr "Pripojenie LAN"
3069
3070 msgid "LNB"
3071 msgstr "LNB"
3072
3073 msgid "LOF"
3074 msgstr "LOF"
3075
3076 msgid "LOF/H"
3077 msgstr "LOF/H"
3078
3079 msgid "LOF/L"
3080 msgstr "LOF/L"
3081
3082 msgid "Language"
3083 msgstr "Jazyk"
3084
3085 msgid "Language selection"
3086 msgstr "Voľba jazyka"
3087
3088 msgid "Last config"
3089 msgstr "Posledné nastavenie"
3090
3091 msgid ""
3092 "Last day to match events. Events have to begin before this date to be "
3093 "matched."
3094 msgstr ""
3095 "Posledný deň pre nájdenie programov. Aby sa programy našli, musia začínať "
3096 "pred týmto dátumom."
3097
3098 msgid "Last speed"
3099 msgstr "Posledná rýchlosť"
3100
3101 msgid "Latitude"
3102 msgstr "Zem. šírka"
3103
3104 msgid "Latvian"
3105 msgstr "Lotyščina"
3106
3107 msgid "Leave DVD Player?"
3108 msgstr "Ukončiť DVD prehrávač?"
3109
3110 msgid "Left"
3111 msgstr "Doľava"
3112
3113 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
3114 msgid "Letterbox"
3115 msgstr "Letterbox"
3116
3117 msgid "Limit east"
3118 msgstr "Východný limit"
3119
3120 msgid "Limit west"
3121 msgstr "Západný limit"
3122
3123 msgid "Limited character set for recording filenames"
3124 msgstr "Obmedzená znaková sada pre názvy záznamov"
3125
3126 msgid "Limits off"
3127 msgstr "Vypnúť limity"
3128
3129 msgid "Limits on"
3130 msgstr "Zapnúť limity"
3131
3132 msgid "Link Quality:"
3133 msgstr "Kvalita spojenia:"
3134
3135 msgid "Link:"
3136 msgstr "Spojenie:"
3137
3138 msgid "Linked titles with a DVD menu"
3139 msgstr "Tituly prepojené s menu DVD"
3140
3141 msgid "List available networks"
3142 msgstr ""
3143
3144 msgid "List of Storage Devices"
3145 msgstr "Zoznam záznamových zariadení"
3146
3147 msgid "Listen and record internet radio"
3148 msgstr "Počúvať a nahrávať internetové rádio"
3149
3150 msgid "Listen and record shoutcast internet radio on your Dreambox."
3151 msgstr "Počúvať a nahrávať internetové rádio na Dreamboxe"
3152
3153 msgid "Lithuanian"
3154 msgstr "Litovčina"
3155
3156 msgid "Load"
3157 msgstr "Natiahnuť"
3158
3159 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
3160 msgstr "Prevziať dĺžku filmov do zoznamu filmov"
3161
3162 msgid "Load feed on startup:"
3163 msgstr "Na začiatku načítať feed:"
3164
3165 msgid "Load movie-length"
3166 msgstr "Prevziať dĺžku filmov do zoznamu filmov"
3167
3168 msgid "Local Network"
3169 msgstr "Miestna sieť"
3170
3171 msgid "Local share name"
3172 msgstr "Miestne zdieľané meno"
3173
3174 msgid "Location"
3175 msgstr "Umiestnenie"
3176
3177 msgid "Location for instant recordings"
3178 msgstr "Umiestnenie okamžitých záznamov"
3179
3180 msgid "Lock:"
3181 msgstr "Signál:"
3182
3183 msgid "Log results to harddisk"
3184 msgstr "Zaznamenať výsledky na pevný disk"
3185
3186 msgid "Long Keypress"
3187 msgstr "Dlhé stlačenie tlačidla"
3188
3189 msgid "Long filenames"
3190 msgstr "Dlhé názvy súborov"
3191
3192 msgid "Longitude"
3193 msgstr "Zem. dĺžka"
3194
3195 msgid "Lower bound of timespan."
3196 msgstr "Dolná hranica časového obdobia."
3197
3198 msgid ""
3199 "Lower bound of timespan. Nothing before this time will be matched. Offsets "
3200 "are not taken into account!"
3201 msgstr ""
3202 "Dolná hranica časového obdobia. Nič predtým nebude vyhovovať. Posuny sa "
3203 "nepočítajú."
3204
3205 msgid "MMC Card"
3206 msgstr "Karta MMC"
3207
3208 msgid "MORE"
3209 msgstr "VIAC"
3210
3211 msgid "Main menu"
3212 msgstr "Hlavné menu"
3213
3214 msgid "Mainmenu"
3215 msgstr "Hlavné menu"
3216
3217 msgid "Make this mark an 'in' point"
3218 msgstr "Urobiť z tejto značky vstupný bod („in“)"
3219
3220 msgid "Make this mark an 'out' point"
3221 msgstr "Urobiť z tejto značky výstupný bod („out“)"
3222
3223 msgid "Make this mark just a mark"
3224 msgstr "Urobiť z tejto značky len značku."
3225
3226 msgid "Manage extensions"
3227 msgstr "Spravovať rozšírenia"
3228
3229 msgid "Manage local files"
3230 msgstr "Správa miestnych súborov"
3231
3232 msgid "Manage logos to display at boot time or while in radio mode."
3233 msgstr "Spravovať logá, ktoré sa zobrazujú pri štarte a v režime rádia."
3234
3235 msgid "Manage logos to display at boottime"
3236 msgstr "Spravovať logá, ktoré sa zobrazujú pri štarte"
3237
3238 msgid "Manage network shares"
3239 msgstr "Spravovať sieťové zdieľanie"
3240
3241 msgid ""
3242 "Manage your music files in a database, play it with Merlin Music Player."
3243 msgstr "Spravovať hudobné súbory a prehrávať ich prehrávačom hudby Merlin."
3244
3245 msgid "Manage your network shares..."
3246 msgstr "Spravovať sieťové zdieľanie ..."
3247
3248 msgid "Manage your receiver's software"
3249 msgstr "Spravovať softvér ptijímača"
3250
3251 msgid "Manual Scan"
3252 msgstr "Ručné vyhľadávanie"
3253
3254 msgid "Manual configuration"
3255 msgstr ""
3256
3257 msgid "Manual transponder"
3258 msgstr "Transpondér ručne"
3259
3260 msgid "Manufacturer"
3261 msgstr "Výrobca"
3262
3263 msgid "Margin after record"
3264 msgstr "Rezerva po skončení programu"
3265
3266 msgid "Margin before record (minutes)"
3267 msgstr "Rezerva pred začiatkom programu (min)"
3268
3269 #, python-format
3270 msgid "Match Timespan: %02d:%02d - %02d:%02d"
3271 msgstr "Nájsť v období: %02d:%02d - %02d:%02d"
3272
3273 msgid "Match title"
3274 msgstr "Hľadať titul"
3275
3276 #, python-format
3277 msgid "Match title: %s"
3278 msgstr "Hľadať titul: %s"
3279
3280 msgid "Max. Bitrate: "
3281 msgstr "Max. dátový tok:"
3282
3283 msgid "Maximum duration (in m)"
3284 msgstr "Maximálne trvanie (v ms)"
3285
3286 msgid ""
3287 "Maximum event duration to match. If an event is longer than this ammount of "
3288 "time (without offset) it won't be matched."
3289 msgstr ""
3290 "Maximálne trvanie programu pre zhodu. Ak je program dlhší (bez posunu), "
3291 "nebude vyhovovať."
3292
3293 msgid "Media player"
3294 msgstr "Prehrávač médií"
3295
3296 msgid "MediaPlayer"
3297 msgstr "Prehrávač médií"
3298
3299 msgid ""
3300 "MediaScanner scans devices for playable media files and displays a menu with "
3301 "possible actions like viewing pictures or playing movies."
3302 msgstr ""
3303 "MediaScanner nájde na zariadeniach prehrávateľné súbory a zobrazí menu s "
3304 "možnosťami, ako je prezeranie obrázkov alebo prehrávanie filmov."
3305
3306 msgid ""
3307 "Mediaplayer plays your favorite music and videos.\n"
3308 "Play all your favorite music and video files, organize them in playlists, "
3309 "view cover and album information."
3310 msgstr ""
3311 "Prehrávač médií prehrá vaše obľúbené skladby a videá.\n"
3312 "Prehrajte si obľúbenú hudbu a videá, zorganizuute do zoznamov na "
3313 "prehrávanie, prezrite si informácie o albume."
3314
3315 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
3316 msgstr "Médium nie je zapisovateľný disk DVD!"
3317
3318 msgid "Medium is not empty!"
3319 msgstr "Médium nie je prázdne!"
3320
3321 msgid "Menu"
3322 msgstr "Menu"
3323
3324 msgid "Merlin Music Player and iDream"
3325 msgstr "Prehrávač hudby Merlin a iDream"
3326
3327 msgid "Message"
3328 msgstr "Správa"
3329
3330 msgid "Message..."
3331 msgstr "Správa..."
3332
3333 msgid "Mexico"
3334 msgstr "Mexiko"
3335
3336 msgid "Mkfs failed"
3337 msgstr "Mkfs zlyhalo"
3338
3339 msgid "Mode"
3340 msgstr "Režim"
3341
3342 msgid "Model: "
3343 msgstr "Model: "
3344
3345 msgid "Modify existing timers"
3346 msgstr "Upravte existujúce časovače"
3347
3348 msgid "Modulation"
3349 msgstr "Modulácia"
3350
3351 msgid "Modulator"
3352 msgstr "Modulátor"
3353
3354 msgid "Mon"
3355 msgstr "Po"
3356
3357 msgid "Mon-Fri"
3358 msgstr "Po-Pi"
3359
3360 msgid "Monday"
3361 msgstr "Pondelok"
3362
3363 msgid "Monthly"
3364 msgstr "Mesačne"
3365
3366 msgid "More video entries."
3367 msgstr "Ďalšie položky videa."
3368
3369 msgid "Mosquito noise reduction"
3370 msgstr "Potlačenie šumu na hranách"
3371
3372 msgid "Most discussed"
3373 msgstr "Najdiskutovanejšie"
3374
3375 msgid "Most linked"
3376 msgstr ""
3377
3378 msgid "Most popular"
3379 msgstr "Najpopulárnejšie"
3380
3381 msgid "Most recent"
3382 msgstr "Nejnovšie"
3383
3384 msgid "Most responded"
3385 msgstr "Najviac odpovedané"
3386
3387 msgid "Most viewed"
3388 msgstr "Najpozeranejšie"
3389
3390 msgid "Mount failed"
3391 msgstr "Primontovanie zlyhalo"
3392
3393 msgid "Mount informations"
3394 msgstr "Informácie o prístupe"
3395
3396 msgid "Mount options"
3397 msgstr "Voľby prístupu"
3398
3399 msgid "Mount type"
3400 msgstr "Typ prístupu"
3401
3402 msgid "MountManager"
3403 msgstr "MountManager"
3404
3405 msgid ""
3406 "Mounted/\n"
3407 "Unmounted"
3408 msgstr ""
3409 "Primontované/\n"
3410 "Odmontované"
3411
3412 msgid "Mountpoints management"
3413 msgstr "Správa prístupových bodov"
3414
3415 msgid "Mounts editor"
3416 msgstr "Editor prístupových bodov"
3417
3418 msgid "Mounts management"
3419 msgstr "Správa prístupových bodov"
3420
3421 msgid "Move Picture in Picture"
3422 msgstr "Premiestniť obraz v obraze"
3423
3424 msgid "Move east"
3425 msgstr "Pootočiť východne"
3426
3427 msgid "Move plugin screen"
3428 msgstr "Posunúť obrazovku modulu"
3429
3430 msgid "Move screen down"
3431 msgstr "Posunúť obrazovku nadol"
3432
3433 msgid "Move screen to the center of your TV"
3434 msgstr "Posunúť obrazovku do stredu"
3435
3436 msgid "Move screen to the left"
3437 msgstr "Posunúť obrazovku doľava"
3438
3439 msgid "Move screen to the lower left corner"
3440 msgstr "Posunúť obrazovku do ľavého dolného rohu"
3441
3442 msgid "Move screen to the lower right corner"
3443 msgstr "Posunúť obrazovku  do pravého dolného rohu"
3444
3445 msgid "Move screen to the middle of the left border"
3446 msgstr "Posunúť obrazovku do stredu ľavého okraja"
3447
3448 msgid "Move screen to the middle of the right border"
3449 msgstr "Posunúť obrazovku do stredu pravého okraja"
3450
3451 msgid "Move screen to the right"
3452 msgstr "Posunúť obrazovku doprava"
3453
3454 msgid "Move screen to the upper left corner"
3455 msgstr "Posunúť obrazovku do ľavého horného rohu"
3456
3457 msgid "Move screen to the upper right corner"
3458 msgstr "Posunúť obrazovku do pravého horného rohu"
3459
3460 msgid "Move screen up"
3461 msgstr "Posunúť obrazovku  nahor"
3462
3463 msgid "Move west"
3464 msgstr "Pootočiť západne"
3465
3466 msgid "Movie information from the Online Film Datenbank (German)."
3467 msgstr "Informácie o filme z online databázy filmov (po nemecky)."
3468
3469 msgid "Movie informations from the Online Film Datenbank"
3470 msgstr "Informácie o filme z online databázy filmov"
3471
3472 msgid "Movie location"
3473 msgstr "Umiestenie filmu"
3474
3475 msgid ""
3476 "MovieTagger adds tags to recorded movies to sort a large list of movies."
3477 msgstr ""
3478 "Značkovač filmov pridá do nahraných filmov značky na triedenie veľkého "
3479 "zoznamu filmov."
3480
3481 msgid ""
3482 "Movielist Preview creates screenshots of recordings and shows them inside "
3483 "the movielist."
3484 msgstr ""
3485 "Náhľad zoznamu filmov vytvorí obrázky z nahrávok a zobrazí ich v zozname "
3486 "filmov."
3487
3488 msgid "Movielist menu"
3489 msgstr "Menu filmov"
3490
3491 msgid "Multi EPG"
3492 msgstr "Multi EPG"
3493
3494 msgid "Multi-EPG bouquet selection"
3495 msgstr ""
3496
3497 msgid "Multimedia"
3498 msgstr "Multimédiá"
3499
3500 msgid "Multiple service support"
3501 msgstr "Dekóduje viac staníc"
3502
3503 msgid "Multiplex"
3504 msgstr ""
3505
3506 msgid "Multisat"
3507 msgstr "viac satelitov"
3508
3509 msgid "Music"
3510 msgstr "Hudba"
3511
3512 msgid "Mute"
3513 msgstr "Umlčovač"
3514
3515 msgid "My TubePlayer"
3516 msgstr "Prehrávač MyTube"
3517
3518 msgid "MyTube Settings"
3519 msgstr "Nastavenia MyTube"
3520
3521 msgid "MyTubePlayer"
3522 msgstr "Prehrávač MyTube"
3523
3524 msgid "MyTubePlayer Help"
3525 msgstr "Pomocník prehrávača MyTube"
3526
3527 msgid "MyTubePlayer active video downloads"
3528 msgstr "Prehrávač MyTube - aktívne stiahnuté videá"
3529
3530 msgid "MyTubePlayer settings"
3531 msgstr "Nastavenia prehrávača MyTube"
3532
3533 msgid "MyTubeVideoInfoScreen"
3534 msgstr "Informačné okno MyTube"
3535
3536 msgid "MyTubeVideohelpScreen"
3537 msgstr "Okno Pomocníka MyTube"
3538
3539 msgid "N/A"
3540 msgstr "Nie je k dispozícii"
3541
3542 msgid ""
3543 "NCID Client shows incoming voice calls promoted by any NCID server (e.g. "
3544 "Vodafone Easybox) on your Dreambox."
3545 msgstr ""
3546 "Klient NCID zobrazí na Dreamboxe prichádzajúce volania zo servera NCID "
3547 "(napr. Vodafone Easybox)"
3548
3549 msgid "NEXT"
3550 msgstr "NASLED."
3551
3552 msgid "NFI Image Flashing"
3553 msgstr "Flešovanie image NFI"
3554
3555 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
3556 msgstr "Flešovanie image .NFI skončené. Stlačením žltého tlačidla reštartujte."
3557
3558 msgid "NFS share"
3559 msgstr "Zdieľanie NFS"
3560
3561 msgid "NIM"
3562 msgstr "Tuner"
3563
3564 msgid "NOW"
3565 msgstr "TERAZ"
3566
3567 msgid "NTSC"
3568 msgstr "NTSC"
3569
3570 msgid "Name"
3571 msgstr "Názov"
3572
3573 msgid "Nameserver"
3574 msgstr "Nameserver"
3575
3576 #, python-format
3577 msgid "Nameserver %d"
3578 msgstr "DNS (nameserver) %d"
3579
3580 msgid "Nameserver Setup"
3581 msgstr "Nastavenie DNS"
3582
3583 msgid "Nameserver settings"
3584 msgstr "Nastavenie DNS"
3585
3586 msgid "Namespace"
3587 msgstr ""
3588
3589 msgid "Nemesis BlackBox Skin"
3590 msgstr "Vzhľad Nemesis BlackBox"
3591
3592 msgid "Nemesis BlackBox Skin for the Dreambox"
3593 msgstr "Vzhľad Nemesis BlackBox pre Dreambox"
3594
3595 msgid "Nemesis Blueline Single Skin"
3596 msgstr "Vzhľad Nemesis Blueline Single"
3597
3598 msgid "Nemesis Blueline Single Skin for the Dreambox"
3599 msgstr "Vzhľad Nemesis Blueline Single pre Dreambox"
3600
3601 msgid "Nemesis Blueline Skin"
3602 msgstr "Vzhľad Nemesis Blueline"
3603
3604 msgid "Nemesis Blueline Skin for the Dreambox"
3605 msgstr "Vzhľad Nemesis Blueline pre Dreambox"
3606
3607 msgid "Nemesis Blueline.Extended Skin"
3608 msgstr "Vzhľad Nemesis Blueline.Extended"
3609
3610 msgid "Nemesis Blueline.Extended Skin for the Dreambox"
3611 msgstr "Vzhľad Nemesis Blueline.Extended pre Dreambox"
3612
3613 msgid "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin"
3614 msgstr "Vzhľad Nemesis ChromeLine Cobolt"
3615
3616 msgid "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin for the Dreambox"
3617 msgstr "Vzhľad Nemesis ChromeLine Cobolt pre Dreambox"
3618
3619 msgid "Nemesis ChromeLine Skin"
3620 msgstr "Vzhľad Nemesis ChromeLine"
3621
3622 msgid "Nemesis ChromeLine Skin for the Dreambox"
3623 msgstr "Vzhľad Nemesis ChromeLine pre Dreambox"
3624
3625 msgid "Nemesis Flatline Blue Skin"
3626 msgstr "Vzhľad Nemesis Flatline Blue"
3627
3628 msgid "Nemesis Flatline Blue Skin for the Dreambox"
3629 msgstr "Vzhľad Nemesis Flatline Blue pre Dreambox"
3630
3631 msgid "Nemesis Flatline Skin"
3632 msgstr "Vzhľad Nemesis Flatline"
3633
3634 msgid "Nemesis Flatline Skin for the Dreambox"
3635 msgstr "Vzhľad Nemesis Flatline pre Dreambox"
3636
3637 msgid "Nemesis GlassLine Skin"
3638 msgstr "Vzhľad Nemesis GlassLine"
3639
3640 msgid "Nemesis GlassLine Skin for the Dreambox"
3641 msgstr "Vzhľad Nemesis GlassLine pre Dreambox"
3642
3643 msgid "Nemesis Greenline Extended Skin"
3644 msgstr "Vzhľad Nemesis Greenline Extended"
3645
3646 msgid "Nemesis Greenline Extended Skin for the Dreambox"
3647 msgstr "Vzhľad Nemesis Greenline Extended pre Dreambox"
3648
3649 msgid "Nemesis Greenline Single Skin"
3650 msgstr "Vzhľad Nemesis Greenline Single"
3651
3652 msgid "Nemesis Greenline Single Skin for the Dreambox"
3653 msgstr "Vzhľad Nemesis Greenline Single pre Dreambox"
3654
3655 msgid "Nemesis Greenline Skin"
3656 msgstr "Vzhľad Nemesis Greenline"
3657
3658 msgid "Nemesis Greenline Skin for the Dreambox"
3659 msgstr "Vzhľad Nemesis Greenline pre Dreambox"
3660
3661 msgid "Nemesis Greyline Extended Skin"
3662 msgstr "Vzhľad Nemesis Greyline Extended"
3663
3664 msgid "Nemesis Greyline Extended Skin for the Dreambox"
3665 msgstr "Vzhľad Nemesis Greyline Extended pre Dreambox"
3666
3667 msgid "Nemesis Greyline Single Skin"
3668 msgstr "Vzhľad Nemesis Greyline Single"
3669
3670 msgid "Nemesis Greyline Single Skin for the Dreambox"
3671 msgstr "Vzhľad Nemesis Greyline Single pre Dreambox"
3672
3673 msgid "Nemesis Greyline Skin"
3674 msgstr "Vzhľad Nemesis Greyline"
3675
3676 msgid "Nemesis Greyline Skin for the Dreambox"
3677 msgstr "Vzhľad Nemesis Greyline pre Dreambox"
3678
3679 msgid "Nemesis ShadowLine Skin"
3680 msgstr "Vzhľad Nemesis ShadowLine"
3681
3682 msgid "Nemesis ShadowLine Skin for the Dreambox"
3683 msgstr "Vzhľad Nemesis ShadowLine pre Dreambox"
3684
3685 msgid "Netmask"
3686 msgstr "Maska siete"
3687
3688 msgid "Network"
3689 msgstr "Sieť"
3690
3691 msgid "Network Configuration..."
3692 msgstr "Konfigurácia siete..."
3693
3694 msgid "Network Mount"
3695 msgstr "Sieťový prístup"
3696
3697 msgid "Network SSID"
3698 msgstr "Sieťový SSID"
3699
3700 msgid "Network Setup"
3701 msgstr "Nastavenie siete"
3702
3703 msgid "Network Wizard"
3704 msgstr "Sprievodca sieťou"
3705
3706 msgid "Network scan"
3707 msgstr "Vyhľadať sieť"
3708
3709 msgid "Network setup"
3710 msgstr "Nastavenie siete"
3711
3712 msgid "Network test"
3713 msgstr "Test siete"
3714
3715 msgid "Network test..."
3716 msgstr "Test siete..."
3717
3718 msgid "Network test: "
3719 msgstr "Test siete:"
3720
3721 msgid "Network:"
3722 msgstr "Sieť:"
3723
3724 msgid "NetworkBrowser"
3725 msgstr "Prehľadávač siete"
3726
3727 msgid "NetworkWizard"
3728 msgstr "Sprievodca nast. siete"
3729
3730 msgid "Networkname (SSID)"
3731 msgstr ""
3732
3733 msgid "Never"
3734 msgstr "Nikdy"
3735
3736 msgid "New"
3737 msgstr "Nové"
3738
3739 msgid "New PIN"
3740 msgstr "Nový PIN"
3741
3742 msgid "New Zealand"
3743 msgstr "Nový Zéland"
3744
3745 msgid "New version:"
3746 msgstr "Nová verzia:"
3747
3748 msgid "News & Politics"
3749 msgstr "Správy a politika"
3750
3751 msgid "Next"
3752 msgstr "Nasled."
3753
3754 msgid "No"
3755 msgstr "Nie"
3756
3757 msgid "No (supported) DVDROM found!"
3758 msgstr "Nenájdený (podporovaný) DVDROM!"
3759
3760 msgid "No Connection"
3761 msgstr "Nie je spojenie"
3762
3763 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
3764 msgstr "Pevný disk nebol nájdený alebo nebol inicializovaný."
3765
3766 msgid "No Networks found"
3767 msgstr "Nenájdená sieť"
3768
3769 msgid "No backup needed"
3770 msgstr "Nie je treba zálohovať"
3771
3772 msgid ""
3773 "No data on transponder!\n"
3774 "(Timeout reading PAT)"
3775 msgstr ""
3776 "Žiadne dáta na transpondéri!\n"
3777 "(Čas vypršal pri čítaní PAT)"
3778
3779 msgid "No description available."
3780 msgstr "Opis nie je k dispozícii."
3781
3782 msgid "No details for this image file"
3783 msgstr "Žiadne podrobnosti k tomuto súboru image"
3784
3785 msgid "No displayable files on this medium found!"
3786 msgstr "Na tomto médiu sa nenašli žiadne zobraziteľné súbory!"
3787
3788 msgid "No event info found, recording indefinitely."
3789 msgstr "Žiadne informácie EPG, spúšťam nekonečné nahrávanie."
3790
3791 msgid ""
3792 "No fast winding possible yet.. but you can use the number buttons to skip "
3793 "forward/backward!"
3794 msgstr ""
3795 "Ešte nie je možné prevíjanie, ale pomocou číselných tlačidiel môžete skočiť "
3796 "dopredu alebo dozadu."
3797
3798 msgid "No free tuner!"
3799 msgstr "Nie je voľný tuner!"
3800
3801 msgid "No network connection available."
3802 msgstr "Nie je dostupné sieťové pripojenie."
3803
3804 msgid "No network devices found!"
3805 msgstr "Nenájdené sieťové zariadenia!"
3806
3807 msgid "No networks found"
3808 msgstr "Nenájdená žiadna sieť"
3809
3810 msgid ""
3811 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
3812 msgstr ""
3813 "Zatiaľ neboli aktualizované žiadne balíčky. Skontrolujte sieť a skúste znova."
3814
3815 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
3816 msgstr "Nie je obraz na televízore? Stlačte EXIT a skúste znova."
3817
3818 msgid "No playable video found! Stop playing this movie?"
3819 msgstr "Nenájdené prehrávateľné video. Zastaviť prehrávanie tohto filmu?"
3820
3821 msgid "No positioner capable frontend found."
3822 msgstr "Nebol nájdený tuner vhodný pre motor."
3823
3824 msgid "No satellite frontend found!!"
3825 msgstr "Nebol nájdený satelitný tuner!"
3826
3827 msgid "No tags are set on these movies."
3828 msgstr "Na týchto filmoch nie sú nastavené žiadne štítky."
3829
3830 msgid "No to all"
3831 msgstr "Nie pre všetky"
3832
3833 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
3834 msgstr "Žiadny tuner nie je nastavený na použitie motora DiSEqC."
3835
3836 msgid ""
3837 "No tuner is enabled!\n"
3838 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
3839 msgstr ""
3840 "Žiadny tuner nie je zapnutý!\n"
3841 "Nastavte tuner pred spustením vyhľadávania staníc."
3842
3843 msgid ""
3844 "No valid service PIN found!\n"
3845 "Do you like to change the service PIN now?\n"
3846 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
3847 msgstr ""
3848 "Nenájdený platný PIN stanice!\n"
3849 "Chcete teraz zmeniť PIN stanice?\n"
3850 "Keď zvolíte „Nie“, ochrana stanice zostane vypnutá!"
3851
3852 msgid ""
3853 "No valid setup PIN found!\n"
3854 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
3855 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
3856 msgstr ""
3857 "Nenájdený platný PIN nastavení!\n"
3858 "Chcete teraz zmeniť PIN nastavení?\n"
3859 "Keď zvolíte „Nie“, ochrana nastavení zostane vypnutá!"
3860
3861 msgid "No videos to display"
3862 msgstr "Žiadne videá na zobrazenie"
3863
3864 msgid "No wireless networks found! Please refresh."
3865 msgstr "Nenájdená bezdrôtová sieť. Obnovte."
3866
3867 msgid "No wireless networks found! Searching..."
3868 msgstr ""
3869
3870 msgid ""
3871 "No working local network adapter found.\n"
3872 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
3873 "configured correctly."
3874 msgstr ""
3875 "Nenájdená funkčný miestny sieťový adaptér.\n"
3876 "Skontrolujte, či máte pripojený sieťový kábel a či máte sieť správne "
3877 "nastavenú."
3878
3879 msgid ""
3880 "No working wireless network adapter found.\n"
3881 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
3882 "network is configured correctly."
3883 msgstr ""
3884 "Nenájdený funkčný bezdrôtový sieťový adaptér.\n"
3885 "Skontrolujte, či máte pripojené kompatibilné zariadenie WLAN a či máte sieť "
3886 "správne nastavenú."
3887
3888 msgid ""
3889 "No working wireless network interface found.\n"
3890 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
3891 "your local network interface."
3892 msgstr ""
3893 "Nenájdené funkčné bezdrôtové sieťové rozhranie.\n"
3894 "Skontrolujte, či máte pripojené kompatibilné zariadenie WLAN alebo zapnite "
3895 "miestne sieťové rozhranie."
3896
3897 msgid "No, but play video again"
3898 msgstr "Nie, ale znova prehrať video."
3899
3900 msgid "No, but restart from begin"
3901 msgstr "Nie, ale začať od začiatku."
3902
3903 msgid "No, but switch to video entries."
3904 msgstr "Nie, ale prepnúť na zoznam videí."
3905
3906 msgid "No, but switch to video search."
3907 msgstr "Nie, ale prepnúť na hľadanie videa."
3908
3909 msgid "No, do nothing."
3910 msgstr "Nie, nič neurobiť."
3911
3912 msgid "No, just start my dreambox"
3913 msgstr "Nie, len zapnúť Dreambox."
3914
3915 msgid "No, never"
3916 msgstr "Nie, nikdy"
3917
3918 msgid "No, not now"
3919 msgstr "Nie, teraz nie."
3920
3921 msgid "No, remove them."
3922 msgstr "Nie, odstrániť."
3923
3924 msgid "No, scan later manually"
3925 msgstr "Nie, vyhľadať neskôr ručne."
3926
3927 msgid "No, send them never"
3928 msgstr "Nie, nikdy neposlať."
3929
3930 msgid "None"
3931 msgstr "Žiadne"
3932
3933 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
3934 msgid "Nonlinear"
3935 msgstr "Nelineárne"
3936
3937 msgid "Nonprofits & Activism"
3938 msgstr "Neziskové a dobrovoľné"
3939
3940 msgid "North"
3941 msgstr "severne"
3942
3943 msgid "Norwegian"
3944 msgstr "Nórčina"
3945
3946 msgid "Not after"
3947 msgstr "Nie po"
3948
3949 msgid "Not before"
3950 msgstr "Nie pred"
3951
3952 #, python-format
3953 msgid ""
3954 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
3955 "required, %d MB available)"
3956 msgstr ""
3957 "Nie je dosť miesta na disku. Uvoľnite miesto a skúste znova. (Je treba %d "
3958 "MB, ale je len %d MB.)"
3959
3960 msgid "Not fetching feed entries"
3961 msgstr "Nenačítavam feedy"
3962
3963 msgid "Not-Associated"
3964 msgstr ""
3965
3966 msgid ""
3967 "Nothing to scan!\n"
3968 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
3969 msgstr ""
3970 "Nič na vyhľadávanie!\n"
3971 "Pred začatím vyhľadávania nastavte tuner ."
3972
3973 msgid "Now Playing"
3974 msgstr "Beží prehrávanie"
3975
3976 msgid ""
3977 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
3978 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
3979 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
3980 msgstr ""
3981 "Teraz kontrastom zvýšte svetlosť pozadia čo najviac, ale tak, aby ste stále "
3982 "rozlíšili dva najjasnejšie prúžky sivej. Keď skončíte, stlačte tlačidlo OK."
3983
3984 msgid "Number of scheduled recordings left."
3985 msgstr "Počet zvyšných naprogramovaných nahrávaní."
3986
3987 msgid "OK"
3988 msgstr "OK"
3989
3990 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
3991 msgstr "OK, poveď ma procesom aktualizácie."
3992
3993 msgid "OK, remove another extensions"
3994 msgstr "OK, odstrániť iné rozšírenia"
3995
3996 msgid "OK, remove some extensions"
3997 msgstr "OK, odstrániť niektoré rozšírenia"
3998
3999 msgid "ONID"
4000 msgstr ""
4001
4002 msgid "OSD Settings"
4003 msgstr "Nastavenia OSD"
4004
4005 msgid "OSD visibility"
4006 msgstr "Viditeľnosť OSD"
4007
4008 msgid "Off"
4009 msgstr "Vypnúť"
4010
4011 msgid "Offset after recording (in m)"
4012 msgstr "Posun po zázname (v min)"
4013
4014 msgid "Offset before recording (in m)"
4015 msgstr "Posun pred záznamom (v min)"
4016
4017 msgid "On"
4018 msgstr "Zapnúť"
4019
4020 msgid "On any service"
4021 msgstr "Na ktorejkoľvek stanici"
4022
4023 msgid "On same service"
4024 msgstr "Na tej istej stanici"
4025
4026 msgid "One"
4027 msgstr "Jeden"
4028
4029 msgid "Only AutoTimers created during this session"
4030 msgstr "Len autočasovače vytvorené v tejto akcii"
4031
4032 msgid "Only Free scan"
4033 msgstr "Vyhľadať len FTA"
4034
4035 msgid "Only extensions."
4036 msgstr "Len rozšírenia."
4037
4038 msgid "Only match during timespan"
4039 msgstr "Hľadať len v časovom období"
4040
4041 #, python-format
4042 msgid "Only on Service: %s"
4043 msgstr "Len na stanici: %s"
4044
4045 msgid "Open Context Menu"
4046 msgstr "Otvoriť kontextové menu"
4047
4048 msgid "Open plugin menu"
4049 msgstr "Otvoriť menu modulu"
4050
4051 msgid "Optionally enter your name if you want to."
4052 msgstr "Prípadne zadajte svoje meno, ak chcete."
4053
4054 msgid "Orbital position"
4055 msgstr "Orbitálna pozícia"
4056
4057 msgid "Outer Bound (+/-)"
4058 msgstr "Hranice (+/-)"
4059
4060 msgid "Overlay for scrolling bars"
4061 msgstr "Prekrytie rolovacích pruhov"
4062
4063 msgid "Override found with alternative service"
4064 msgstr "Nahradiť stanicu alternatívnou"
4065
4066 msgid "Overwrite configuration files ?"
4067 msgstr "Prepísať konfiguračné súbory?"
4068
4069 msgid "Overwrite configuration files during software upgrade?"
4070 msgstr "Prepísať konfiguračné súbory pri aktualizácii softvéru? "
4071
4072 msgid "PAL"
4073 msgstr "PAL"
4074
4075 msgid "PCR PID"
4076 msgstr ""
4077
4078 msgid "PIDs"
4079 msgstr "PIDy"
4080
4081 msgid "PMT PID"
4082 msgstr ""
4083
4084 msgid "Package list update"
4085 msgstr "Aktualizovať zoznam balíčkov"
4086
4087 msgid "Package removal failed.\n"
4088 msgstr "Odstránenie balíčka zlyhalo.\n"
4089
4090 msgid "Package removed successfully.\n"
4091 msgstr "Balíček bol odstránený.\n"
4092
4093 msgid "Packet management"
4094 msgstr "Správa balíčkov"
4095
4096 msgid "Packet manager"
4097 msgstr "Správca balíčkov"
4098
4099 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
4100 msgid "Pan&Scan"
4101 msgstr "Pan&Scan"
4102
4103 msgid "Parent Directory"
4104 msgstr "Vyšší adresár"
4105
4106 msgid "Parental control"
4107 msgstr "Rodičovská zámka"
4108
4109 msgid "Parental control services Editor"
4110 msgstr "Editor staníc rodičovskej zámky"
4111
4112 msgid "Parental control setup"
4113 msgstr "Nastavenie rodičovskej zámky"
4114
4115 msgid "Parental control type"
4116 msgstr "Typ rodičovskej zámky"
4117
4118 msgid ""
4119 "Partnerbox allows editing a remote Dreambox's record timers and stream its "
4120 "TV  program."
4121 msgstr ""
4122 "Partnerbox umožňuje upravovať časovače vzdialených Dreamboxov a streamovať "
4123 "ich TV program."
4124
4125 msgid "Password"
4126 msgstr "Heslo"
4127
4128 msgid "Pause movie at end"
4129 msgstr "Na konci filmu pozastaviť"
4130
4131 msgid "People & Blogs"
4132 msgstr "Ľudia a blogy"
4133
4134 msgid "PermanentClock shows the clock permanently on the screen."
4135 msgstr "Stále hodiny zobrazujú čas na obrazovke trvalo."
4136
4137 msgid "Persian"
4138 msgstr "Perzština"
4139
4140 msgid "Pets & Animals"
4141 msgstr "Deti a zvieratá"
4142
4143 msgid "Phone number"
4144 msgstr "Telefónne číslo"
4145
4146 msgid "PiPSetup"
4147 msgstr "Nastavenie obrazu v obraze"
4148
4149 msgid "PicturePlayer"
4150 msgstr "Prehrávač obrázkov"
4151
4152 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
4153 msgid "Pillarbox"
4154 msgstr "Pillarbox"
4155
4156 msgid "Pilot"
4157 msgstr ""
4158
4159 msgid "Pin code needed"
4160 msgstr "Treba kód PIN"
4161
4162 msgid "Play"
4163 msgstr "Prehrať"
4164
4165 msgid "Play Audio-CD..."
4166 msgstr "Prehrať Audio-CD..."
4167
4168 msgid "Play DVD"
4169 msgstr "Prehrať DVD"
4170
4171 msgid "Play Music..."
4172 msgstr "Prehrať hudbu..."
4173
4174 msgid "Play YouTube movies"
4175 msgstr "Prehrať filmy YouTube"
4176
4177 msgid "Play music from Last.fm"
4178 msgstr "Prehrať hudbu z Last.fm"
4179
4180 msgid "Play music from Last.fm."
4181 msgstr "Prehrať hudbu z Last.fm."
4182
4183 msgid "Play next video"
4184 msgstr "Prehrať ďalšie video"
4185
4186 msgid "Play recorded movies..."
4187 msgstr "Prehrať nahrané filmy..."
4188
4189 msgid "Play video again"
4190 msgstr "Znova prehrať video"
4191
4192 msgid "Play videos from PC on your Dreambox"
4193 msgstr "Prehrať videá z počítača na Dreamboxe"
4194
4195 msgid "Playback of Youtube through a PC"
4196 msgstr "Prehrávanie z YouTube cez počítač"
4197
4198 msgid "Player for Network and Internet Streams"
4199 msgstr "Prehrávač sieťových a internetových streamov"
4200
4201 msgid "Player for Network and Internet Streams."
4202 msgstr "Prehrávač sieťových a internetových streamov."
4203
4204 msgid "Plays your favorite music and videos"
4205 msgstr "Prehrá obľúbené skladby a videá"
4206
4207 msgid "Please Reboot"
4208 msgstr "Reštartujte"
4209
4210 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
4211 msgstr "Vyberte médium na prehľadanie"
4212
4213 msgid "Please add titles to the compilation."
4214 msgstr "Pridajte titulky do kompilácie."
4215
4216 msgid ""
4217 "Please be aware, that anyone can disable the parental control, if you have "
4218 "not set a PIN."
4219 msgstr ""
4220 "Nezabúdajte, že ktokoľvek môže zrušiť rodičovskú zámku, ak nenastavíte PIN."
4221
4222 msgid "Please change recording endtime"
4223 msgstr "Zmeňte koniec nahrávania"
4224
4225 msgid "Please check your network settings!"
4226 msgstr "Skontrolujte nastavenia siete!"
4227
4228 msgid "Please choose an extension..."
4229 msgstr "Zvoľte rozšírenie..."
4230
4231 msgid "Please choose he package..."
4232 msgstr "Zvoľte balíček..."
4233
4234 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
4235 msgstr "Vyberte si zoznamy predvolených staníc, ktoré chcete nainštalovať."
4236
4237 msgid ""
4238 "Please configure or verify your Nameservers by filling out the required "
4239 "values.\n"
4240 "When you are ready press OK to continue."
4241 msgstr ""
4242 "Nakonfigurujte alebo skontrolujte názvy serverov vyplnením požadovaných "
4243 "hodnôt.\n"
4244 "Po skončení stlačte OK a pokračujte."
4245
4246 msgid ""
4247 "Please configure your internet connection by filling out the required "
4248 "values.\n"
4249 "When you are ready press OK to continue."
4250 msgstr ""
4251 "Nakonfigurujte si internetové pripojenie vyplnením požadovaných hodnôt.\n"
4252 "Po skončení stlačte OK a pokračujte."
4253
4254 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
4255 msgstr "Nemeňte žiadne hodnoty, ak neviete, čo tým spôsobíte!"
4256
4257 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
4258 msgstr "Zadajte názov nového buketu."
4259
4260 msgid "Please enter a name for the new marker"
4261 msgstr "Zadajte názov novej značky."
4262
4263 msgid "Please enter a new filename"
4264 msgstr "Zadajte nový názov súboru"
4265
4266 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
4267 msgstr "Zadajte názov súboru (prázdny = dnešný dátum)"
4268
4269 msgid "Please enter name of the new directory"
4270 msgstr "Zadajte názov nového adresára"
4271
4272 msgid "Please enter the correct pin code"
4273 msgstr "Zadajte správny kód PIN"
4274
4275 msgid "Please enter the old PIN code"
4276 msgstr "Zadajte starý kód PIN"
4277
4278 msgid "Please enter your email address here:"
4279 msgstr "Sem zadajte svoju e-mailovú adresu:"
4280
4281 msgid "Please enter your name here (optional):"
4282 msgstr "Sem zadajte svoje meno (voliteľne):"
4283
4284 msgid "Please enter your search term."
4285 msgstr "Zadajte termín na vyhľadávanie."
4286
4287 msgid "Please follow the instructions on the TV"
4288 msgstr "Riaďte sa pokynmi na televíznej obrazovke"
4289
4290 msgid ""
4291 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
4292 "therefore the default directory is being used instead."
4293 msgstr ""
4294 "Nie je prístup k predtým zvolenému médiu, preto sa namiesto neho použije "
4295 "predvolený adresár."
4296
4297 msgid "Please press OK to continue."
4298 msgstr "Pre pokračovanie stlačte tlačidlo OK."
4299
4300 msgid "Please press OK!"
4301 msgstr "Stlačte tlačidlo OK!"
4302
4303 msgid "Please provide a Text to match"
4304 msgstr "Zadajte text na hľadanie"
4305
4306 msgid "Please select a playlist to delete..."
4307 msgstr "Zvoľte zoznam prehrávok, ktorý sa má zmazať..."
4308
4309 msgid "Please select a playlist..."
4310 msgstr "Zvoľte zoznam prehrávok..."
4311
4312 msgid "Please select a standard feed or try searching for videos."
4313 msgstr "Zvoľte štandardný feed alebo skúste hľadať videá."
4314
4315 msgid "Please select a subservice to record..."
4316 msgstr "Zvoľte podkanál pre nahrávanie..."
4317
4318 msgid "Please select a subservice..."
4319 msgstr "Zvoľte podkanál..."
4320
4321 msgid "Please select an NFI file and press green key to flash!"
4322 msgstr "Zvoľte súbor NFI a stlačením zeleného tlačidla spusťte flash!"
4323
4324 msgid "Please select an extension to remove."
4325 msgstr "Zvoľte rozšírenie, ktoré sa má odstrániť."
4326
4327 msgid "Please select an option below."
4328 msgstr "Zvoľte možnosť."
4329
4330 msgid "Please select medium to use as backup location"
4331 msgstr "Zvoľte médium, ktoré sa použije ako umiestnenie zálohy"
4332
4333 msgid "Please select tag to filter..."
4334 msgstr "Zvoľte štítok na filtrovanie..."
4335
4336 msgid "Please select the movie path..."
4337 msgstr "Zvoľte cestu k filmu..."
4338
4339 msgid ""
4340 "Please select the network interface that you want to use for your internet "
4341 "connection.\n"
4342 "\n"
4343 "Please press OK to continue."
4344 msgstr ""
4345 "Zvoľte sieťové rozhranie, ktoré chcete použiť na pripojenie do internetu.\n"
4346 "\n"
4347 "Pokračujte stlačením OK."
4348
4349 msgid ""
4350 "Please select the wireless network that you want to connect to.\n"
4351 "\n"
4352 "Please press OK to continue."
4353 msgstr ""
4354 "Zvoľte bezdrôtovú sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť.\n"
4355 "\n"
4356 "Pokračujte stlačením OK."
4357
4358 msgid "Please set up tuner B"
4359 msgstr "Nastavte tuner B"
4360
4361 msgid "Please set up tuner C"
4362 msgstr "Nastavte tuner C"
4363
4364 msgid "Please set up tuner D"
4365 msgstr "Nastavte tuner D"
4366
4367 msgid ""
4368 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
4369 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
4370 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
4371 msgstr ""
4372 "Na presúvanie okna PiP použite kurzorové tlačidlá.\n"
4373 "Stlačením tlačidla Bouquet +/- zmeníte veľkosť okna.\n"
4374 "Stlačením OK sa vrátite do režimu TV alebo stlačením EXIT zrušíte presúvanie."
4375
4376 msgid ""
4377 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
4378 "the OK button."
4379 msgstr "Tlačidlami NAHOR alebo NADOL zvoľte jazyk. Potom stlačte tlačidlo OK."
4380
4381 msgid "Please wait (Step 2)"
4382 msgstr "Čakajte (krok 2)"
4383
4384 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
4385 msgstr "Vyčkajte na aktivovanie nastavenia siete..."
4386
4387 msgid "Please wait for activation of your network mount..."
4388 msgstr "Vyčkajte na aktiváciu sieťového prístupu..."
4389
4390 msgid "Please wait while removing selected package..."
4391 msgstr "Čakajte, kým sa odstraňuje zvolený balíček..."
4392
4393 msgid "Please wait while removing your network mount..."
4394 msgstr "Vyčkajte na odstránenie sieťového prístupu..."
4395
4396 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
4397 msgstr "Čakajte, kým prebieha vyhľadávanie..."
4398
4399 msgid "Please wait while searching for removable packages..."
4400 msgstr "Čakajte, kým sa hľadajú odstrániteľné balíčky..."
4401
4402 msgid "Please wait while updating your network mount..."
4403 msgstr "Vyčkajte na aktualizáciu sieťového prístupu..."
4404
4405 msgid "Please wait while we configure your network..."
4406 msgstr "Čakajte, kým sa nastavuje sieť..."
4407
4408 msgid "Please wait while we prepare your network interfaces..."
4409 msgstr "Čakajte, kým sa pripravujú sieťové rozhrania..."
4410
4411 msgid "Please wait while we test your network..."
4412 msgstr "Čakajte, kým sa testuje sieť..."
4413
4414 msgid "Please wait while your network is restarting..."
4415 msgstr "Čakajte, kým sa sieť reštartuje..."
4416
4417 msgid "Please wait..."
4418 msgstr "Čakajte..."
4419
4420 msgid "Please wait... Loading list..."
4421 msgstr "Čakajte... Otvára sa zoznam..."
4422
4423 msgid "Plugin browser"
4424 msgstr "Prehliadač modulov"
4425
4426 msgid "Plugin manager activity information"
4427 msgstr "Informácie o činnosti správcu modulov"
4428
4429 msgid "Plugin manager help"
4430 msgstr "Pomocník správcu modulov"
4431
4432 #, python-format
4433 msgid "Plugin: %(plugin)s , Version: %(version)s"
4434 msgstr "Modul: %(modul)s , Verzia: %(verzia)s"
4435
4436 msgid "Plugins"
4437 msgstr "Moduly"
4438
4439 msgid "PodCast streams podcasts to your Dreambox."
4440 msgstr "PodCast streamuje podcasty do Dreeamboxa."
4441
4442 msgid "Poland"
4443 msgstr "Poľsko"
4444
4445 msgid "Polarization"
4446 msgstr "Polarizácia"
4447
4448 msgid "Polish"
4449 msgstr "Poľština"
4450
4451 msgid "Poll Interval (in h)"
4452 msgstr "Interval dopytovania (v hod)"
4453
4454 msgid "Poll automatically"
4455 msgstr "Dopytovať automaticky"
4456
4457 msgid "Port A"
4458 msgstr "Port A"
4459
4460 msgid "Port B"
4461 msgstr "Port B"
4462
4463 msgid "Port C"
4464 msgstr "Port C"
4465
4466 msgid "Port D"
4467 msgstr "Port D"
4468
4469 msgid "Portuguese"
4470 msgstr "Portugalčina"
4471
4472 msgid "Position of finished Timers in Timerlist"
4473 msgstr "Umiestnenie skončených časovačov v zozname časovačov"
4474
4475 msgid "Positioner"
4476 msgstr "motor"
4477
4478 msgid "Positioner fine movement"
4479 msgstr "Jemné otáčanie motora"
4480
4481 msgid "Positioner movement"
4482 msgstr "Otáčanie motora"
4483
4484 msgid "Positioner setup"
4485 msgstr "Nastavenie motora"
4486
4487 msgid "Positioner storage"
4488 msgstr "Pamäť motora"
4489
4490 msgid "PositionerSetup helps you installing a motorized dish"
4491 msgstr "Nastavenie pozicionéra vám pomôže s inštaláciou paraboly s motorom"
4492
4493 msgid ""
4494 "Power state to change to after recordings. Select \"standard\" to not change "
4495 "the default behavior of enigma2 or values changed by yourself."
4496 msgstr ""
4497 "Stav napájania po zázname. Zvoľte \"štand.\", ak nechcete zmeniť štandardné "
4498 "správanie enigma2 ani vaše vlastné hodnoty."
4499
4500 msgid "Power threshold in mA"
4501 msgstr "Prah prúdu v mA"
4502
4503 msgid "Predefined transponder"
4504 msgstr "Preddefinovaný transpondér"
4505
4506 msgid "Prepare another USB stick for image flashing"
4507 msgstr "Pripravte si iný kľúč USB na flashovanie image"
4508
4509 msgid "Preparing... Please wait"
4510 msgstr "Pripravujem... Čakajte..."
4511
4512 msgid "Press INFO on your remote control for additional information."
4513 msgstr "Stlačením INFO na DO si zobrazíte ďalšie informácie."
4514
4515 msgid "Press MENU on your remote control for additional options."
4516 msgstr "Stlačením MENU na DO si zobrazíte ďalšie možnosti."
4517
4518 msgid "Press OK on your remote control to continue."
4519 msgstr "Ak chcete pokračovať, stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači."
4520
4521 msgid "Press OK to activate the selected skin."
4522 msgstr "Stlačením OK zapnete zvolený vzhľad."
4523
4524 msgid "Press OK to activate the settings."
4525 msgstr "Stlačením OK aktivujte nastavenia."
4526
4527 msgid "Press OK to collapse this host"
4528 msgstr "Stlačením OK zviniete tohto hostiteľa"
4529
4530 msgid "Press OK to edit selected settings."
4531 msgstr "Stlačte OK a upravte zvolené nastavenia."
4532
4533 msgid "Press OK to edit the settings."
4534 msgstr "Stlačte OK pre zmenu nastavení."
4535
4536 msgid "Press OK to expand this host"
4537 msgstr "Stlačením OK rozviniete tohto hostiteľa"
4538
4539 #, python-format
4540 msgid "Press OK to get further details for %s"
4541 msgstr "Pre ďalšie informácie o %s stlačte tlačidlo OK."
4542
4543 msgid "Press OK to mount this share!"
4544 msgstr ""
4545
4546 msgid "Press OK to mount!"
4547 msgstr "Pre primontovanie stlačte OK."
4548
4549 msgid "Press OK to save settings."
4550 msgstr "Stlačením OK uložte nastavenia."
4551
4552 msgid "Press OK to scan"
4553 msgstr "Pre vyhľadávanie stlačte OK."
4554
4555 msgid "Press OK to select a Provider."
4556 msgstr "Stlačením OK zvolíte poskytovateľa."
4557
4558 msgid "Press OK to select."
4559 msgstr "Zvoľte stlačením OK."
4560
4561 msgid "Press OK to select/deselect a CAId."
4562 msgstr "Stlačením OK zvoľte alebo zrušte CAId."
4563
4564 msgid "Press OK to start the scan"
4565 msgstr "Stlačením tlačidla OK spustíte vyhľadávanie"
4566
4567 msgid "Press OK to toggle the selection."
4568 msgstr "Stlačte OK pre prepnutie výberu."
4569
4570 msgid "Press yellow to set this interface as default interface."
4571 msgstr "Stlačením žltého tlačidla nastavíte toto rozhranie ako predvolené."
4572
4573 msgid "Prev"
4574 msgstr "Predch."
4575
4576 msgid "Preview"
4577 msgstr "Náhľad"
4578
4579 msgid "Preview AutoTimer"
4580 msgstr "Prezrieť autočasovač"
4581
4582 msgid "Preview menu"
4583 msgstr "Prezrieť menu"
4584
4585 msgid "Preview screenshots of running tv shows"
4586 msgstr "Zobraziť obrázky bežiacich TV programov"
4587
4588 msgid "Preview screenshots of running tv shows."
4589 msgstr "Zobraziť obrázky bežiacich TV programov."
4590
4591 msgid "Primary DNS"
4592 msgstr "Primárny DNS"
4593
4594 msgid "Priority"
4595 msgstr "Priorita"
4596
4597 msgid "Process"
4598 msgstr "Procesy"
4599
4600 msgid "Properties of current title"
4601 msgstr "Vlastnosti aktuálneho titulu"
4602
4603 msgid "Protect services"
4604 msgstr "Ochrániť stanice"
4605
4606 msgid "Protect setup"
4607 msgstr "Ochrániť nastavenia"
4608
4609 msgid "Provider"
4610 msgstr "Poskytovateľ"
4611
4612 msgid "Provider to scan"
4613 msgstr "Poskytovatelia na vyhľadávanie"
4614
4615 msgid "Providers"
4616 msgstr "Poskytovatelia"
4617
4618 msgid "Published"
4619 msgstr "Zverejnené"
4620
4621 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
4622 msgstr "Python frontend pre /tmp/mmi.socket"
4623
4624 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket."
4625 msgstr "Frontend Python pre /tmp/mmi.socket."
4626
4627 msgid "Quick"
4628 msgstr "Rýchlo"
4629
4630 msgid "Quickzap"
4631 msgstr "Rýchle prepínanie"
4632
4633 msgid "RC Menu"
4634 msgstr "Menu RC"
4635
4636 msgid "RF output"
4637 msgstr "VF výstup"
4638
4639 msgid "RGB"
4640 msgstr "RGB"
4641
4642 msgid "RSS viewer"
4643 msgstr "Prezerač RSS"
4644
4645 msgid "RT8070/RT3070/RT3370 USB wireless-n driver"
4646 msgstr ""
4647
4648 msgid "Radio"
4649 msgstr "Rádio"
4650
4651 msgid "Ralink"
4652 msgstr ""
4653
4654 msgid "Ram Disk"
4655 msgstr "Ram Disk"
4656
4657 msgid "Random"
4658 msgstr "Náhodne"
4659
4660 msgid "Rating"
4661 msgstr "Hodnotenie"
4662
4663 msgid "Ratings: "
4664 msgstr "Hodnotenia:"
4665
4666 msgid "Really close without saving settings?"
4667 msgstr "Naozaj zatvoriť bez uloženia nastavení?"
4668
4669 msgid "Really delete done timers?"
4670 msgstr "Naozaj zmazať dokončené časovače?"
4671
4672 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
4673 msgstr "Naozaj ukončiť rýchle prepínanie podkanálov?"
4674
4675 msgid "Really quit MyTube Player?"
4676 msgstr "Naozaj ukončiť prehrávač MyTube?"
4677
4678 msgid "Really reboot now?"
4679 msgstr "Naozaj mám teraz reštartovať?"
4680
4681 msgid "Really restart now?"
4682 msgstr "Naozaj mám teraz reštartovať?"
4683
4684 msgid "Really shutdown now?"
4685 msgstr "Naozaj teraz vypnúť?"
4686
4687 msgid "Reboot"
4688 msgstr "Reštartovať"
4689
4690 msgid "Recently featured"
4691 msgstr ""
4692
4693 msgid "Reception Settings"
4694 msgstr "Nastavenia príjmu"
4695
4696 msgid "Reconstruct .ap and .sc files"
4697 msgstr "Opraviť súbory .ap a .sc"
4698
4699 msgid "Reconstruct missing or corrupt .ap and .sc files of recorded movies."
4700 msgstr "Opraviť chýbajúce alebo poškodené súbory .ap a.sc nahraných filmov."
4701
4702 msgid "Record"
4703 msgstr "Nahrať"
4704
4705 msgid "Record a maximum of x times"
4706 msgstr "Nahrať maximálne x razy"
4707
4708 msgid "Record on"
4709 msgstr "Nahrávka z"
4710
4711 #, python-format
4712 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
4713 msgstr "Doba nahrávania je obmedzená, lebo sa prekrývajú časovače %s"
4714
4715 msgid "Recorded files..."
4716 msgstr "Nahrané súbory..."
4717
4718 msgid "Recording"
4719 msgstr "Nahrávanie"
4720
4721 msgid "Recording paths"
4722 msgstr "Záznamové cesty"
4723
4724 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
4725 msgstr "Nahrávanie prebieha alebo o pár sekúnd začne!"
4726
4727 msgid "Recordings"
4728 msgstr "Nahrávky"
4729
4730 msgid "Recordings always have priority"
4731 msgstr "Nahrávanie má vždy prednosť"
4732
4733 msgid "Redirect notifications to Growl, Snarl, Prowl or Syslog"
4734 msgstr "Presmerovať oznamy na Growl, Snarl, Prowl alebo Syslog"
4735
4736 msgid "Reenter new PIN"
4737 msgstr "Znova zadajte nový PIN."
4738
4739 msgid "Refresh Rate"
4740 msgstr "Obnovovací kmitočet"
4741
4742 msgid "Refresh rate selection."
4743 msgstr "Voľba obnovovacieho kmitočtu."
4744
4745 msgid "Related video entries."
4746 msgstr "Podobné videá"
4747
4748 msgid "Relevance"
4749 msgstr "Závažnosť"
4750
4751 msgid "Reload"
4752 msgstr "Znova natiahnuť"
4753
4754 msgid "Reload Black-/Whitelists"
4755 msgstr "Znova natiahnuť čierne a biele listiny"
4756
4757 msgid "Remember service PIN"
4758 msgstr "Zapamätať PIN stanice"
4759
4760 msgid "Remember service PIN cancel"
4761 msgstr "Zapamätať zrušenie PINu stanice"
4762
4763 msgid "Remote timer and remote TV player"
4764 msgstr "Diaľkový časovač a diaľkový prehrávač TV"
4765
4766 msgid "Remove"
4767 msgstr "Odstrániť"
4768
4769 msgid "Remove Bookmark"
4770 msgstr "Odstrániť záložku"
4771
4772 msgid "Remove Plugins"
4773 msgstr "Odstrániť moduly"
4774
4775 msgid "Remove a mark"
4776 msgstr "Odstrániť značku"
4777
4778 msgid "Remove currently selected title"
4779 msgstr "Odstrániť aktuálne zvolený titul"
4780
4781 msgid "Remove failed."
4782 msgstr "Odstraňovanie zlyhalo."
4783
4784 msgid "Remove finished."
4785 msgstr "Odstraňovanie skončené."
4786
4787 msgid "Remove plugins"
4788 msgstr "Odstrániť moduly"
4789
4790 msgid "Remove selected AutoTimer"
4791 msgstr "Odstrániť zvolený autočasovač"
4792
4793 msgid "Remove timer"
4794 msgstr "Zmazať časovač"
4795
4796 msgid "Remove title"
4797 msgstr "Odstrániť titul"
4798
4799 msgid "Removed successfully."
4800 msgstr "Odstránené."
4801
4802 msgid "Removing"
4803 msgstr "Odstraňujem"
4804
4805 #, python-format
4806 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
4807 msgstr "Vymazanie adresára %s zlyhalo. (Možno nie je prázdny.)"
4808
4809 msgid "Rename"
4810 msgstr "Premenovať"
4811
4812 msgid "Rename crashlogs"
4813 msgstr "Premenovať správy o zrútení"
4814
4815 msgid "Rename your movies"
4816 msgstr "Premenovať filmy"
4817
4818 msgid "Repeat"
4819 msgstr "Opakovať"
4820
4821 msgid "Repeat Type"
4822 msgstr "Druh opakovania"
4823
4824 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
4825 msgstr "Práve sa nahráva opakovaná udalosť... Čo chcete urobiť?"
4826
4827 msgid "Repeats"
4828 msgstr "Opakovania"
4829
4830 msgid "Replace the minute input for the seek functions with a seekbar."
4831 msgstr "Pri vyhľadávaní nahradiť zadávanie minút vyhľadávacím pruhom."
4832
4833 msgid "Replace the rewind  input with a seekbar"
4834 msgstr "Nahradiť zadávanie prevíjania vyhľadávacím pruhom"
4835
4836 msgid "Require description to be unique"
4837 msgstr "Opis musí byť jednoznačný"
4838
4839 msgid "Required medium type:"
4840 msgstr "Požadovaný druh média:"
4841
4842 msgid "Rescan"
4843 msgstr "Znova prehľadať"
4844
4845 msgid "Reset"
4846 msgstr "Resetovať"
4847
4848 msgid "Reset and renumerate title names"
4849 msgstr "Resetovať a prečíslovať názvy titulov"
4850
4851 msgid "Reset count"
4852 msgstr "Vynulovať počet"
4853
4854 msgid "Reset saved position"
4855 msgstr "Vynulovať uloženú polohu"
4856
4857 msgid "Reset video enhancement settings to system defaults?"
4858 msgstr "Vrátiť rozšírené nastavenia obrazu na systémové predvolené hodnoty?"
4859
4860 msgid "Reset video enhancement settings to your last configuration?"
4861 msgstr "Vrátiť rozšírené nastavenia obrazu na poslednú konfiguráciu?"
4862
4863 msgid "Resolution"
4864 msgstr "Rozlíšenie"
4865
4866 msgid "Response video entries."
4867 msgstr ""
4868
4869 msgid "Restart"
4870 msgstr "Reštartovať"
4871
4872 msgid "Restart GUI"
4873 msgstr "Reštartovať GUI"
4874
4875 msgid "Restart GUI now?"
4876 msgstr "Teraz reštartovať GUI?"
4877
4878 msgid "Restart network"
4879 msgstr "Reštartovať sieť"
4880
4881 msgid "Restart test"
4882 msgstr "Zopakovať test"
4883
4884 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
4885 msgstr "Reštartujte sieťové pripojenie a rozhrania.\n"
4886
4887 msgid "Restore"
4888 msgstr "Obnoviť"
4889
4890 msgid "Restore backups"
4891 msgstr "Obnoviť zálohy"
4892
4893 msgid "Restore is running..."
4894 msgstr "Prebieha obnova..."
4895
4896 msgid "Restore running"
4897 msgstr "Prebieha obnova"
4898
4899 msgid "Restore system settings"
4900 msgstr "Obnoviť systémové nastavenia"
4901
4902 msgid "Restore your Dreambox with a USB stick"
4903 msgstr "Obnoviť Dreamboxa z kľúča USB"
4904
4905 msgid "Restrict \"after event\" to a certain timespan?"
4906 msgstr "Obmedziť \"po udalosti\" na určité časové obdobie?"
4907
4908 msgid "Restrict to events on certain dates"
4909 msgstr "Obmedziť na programy v určitých dátumoch"
4910
4911 msgid "Resume from last position"
4912 msgstr "Pokračovať od poslednej pozície"
4913
4914 #, python-format
4915 msgid "Resume position at %s"
4916 msgstr "Pokračovať v polohe %s"
4917
4918 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
4919 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
4920 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
4921 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
4922 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
4923 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
4924 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
4925 msgid "Resuming playback"
4926 msgstr "Pokračujem v prehrávaní"
4927
4928 msgid "Return to file browser"
4929 msgstr "Návrat do správcu súborov"
4930
4931 msgid "Return to movie list"
4932 msgstr "Návrat do zoznamu filmov"
4933
4934 msgid "Return to previous service"
4935 msgstr "Návrat na predchádzajúcu stanicu"
4936
4937 msgid "Rewind speeds"
4938 msgstr "Rýchlosti prevíjania vzad"
4939
4940 msgid "Right"
4941 msgstr "Doprava"
4942
4943 msgid "Roll-off"
4944 msgstr ""
4945
4946 msgid "Rotor turning speed"
4947 msgstr "Rýchlosť otáčania motora"
4948
4949 msgid "Running"
4950 msgstr "Aktivované"
4951
4952 msgid "Running in testmode"
4953 msgstr "Je v testovacom režime"
4954
4955 msgid "Russia"
4956 msgstr "Rusko"
4957
4958 msgid "Russian"
4959 msgstr "Ruština"
4960
4961 msgid "S-Video"
4962 msgstr "S-Video"
4963
4964 msgid "SD 25/50HZ Interlace Mode"
4965 msgstr "SD 25/50 Hz, prekladaný režim"
4966
4967 msgid "SD 25/50HZ Progressive Mode"
4968 msgstr "SD 25/50 Hz, progresívny režim"
4969
4970 msgid "SD 30/60HZ Interlace Mode"
4971 msgstr "SD 30/60 Hz, prekladaný režim"
4972
4973 msgid "SD 30/60HZ Progressive Mode"
4974 msgstr "SD 30/60 Hz, progresívny režim"
4975
4976 msgid "SID"
4977 msgstr ""
4978
4979 msgid "SINGLE LAYER DVD"
4980 msgstr "JEDNOVRSTVOVÉ DVD"
4981
4982 msgid "SNR"
4983 msgstr "SNR"
4984
4985 msgid "SNR:"
4986 msgstr "SNR:"
4987
4988 msgid "SSID:"
4989 msgstr "SSID:"
4990
4991 msgid ""
4992 "SVDRP is a protocol developed for the VDR software to control a set-top box "
4993 "remotely.\n"
4994 "This plugin only supports a subset of SVDRP and starts automatically using "
4995 "default settings.\n"
4996 "\n"
4997 "You probably don't need this plugin and should use the regular Web Interface "
4998 "for Enigma2 instead."
4999 msgstr ""
5000 "SVDRP je protokol vyvinutý pre softvér VDR na diaľkové ovládanie set-top "
5001 "boxov.\n"
5002 "Tento modul podporuje len podmnožinu SVDRP a spúšťa sa automaticky s "
5003 "predvolenými nastaveniami.\n"
5004 "\n"
5005 "Možno tento modul nepotrebujete a mali by ste radšej použiť bežné webové "
5006 "rozhranie pre Enigmu2."
5007
5008 msgid "SVDRP server for Enigma2"
5009 msgstr "Server SVDRP pre Enigmu2"
5010
5011 msgid "Sat"
5012 msgstr "So"
5013
5014 msgid "Sat / Dish Setup"
5015 msgstr "Nastavenie zariadenia a paraboly"
5016
5017 msgid "Satellite"
5018 msgstr "Satelit"
5019
5020 msgid "Satellite Equipment Setup"
5021 msgstr "Nastavenia satelitného zariadenia"
5022
5023 msgid "Satellite equipment"
5024 msgstr "Satelitné zariadenie"
5025
5026 msgid "SatelliteEquipmentControl allows you to fine-tune DiSEqC-settings"
5027 msgstr ""
5028 "Ovládač satelitného zariadenia vám umožní jemne upraviť nastavenia DiSEqC"
5029
5030 msgid "Satellites"
5031 msgstr "Satelity"
5032
5033 msgid "Satfinder"
5034 msgstr "Hľadač satelitov"
5035
5036 msgid "Satfinder helps you to align your dish"
5037 msgstr "Hľadač satelitov vám pomôže nasmerovať parabolu"
5038
5039 msgid "Sats"
5040 msgstr ""
5041
5042 msgid "Saturation"
5043 msgstr "Sýtosť"
5044
5045 msgid "Saturday"
5046 msgstr "Sobota"
5047
5048 msgid "Save"
5049 msgstr "Uložiť"
5050
5051 msgid "Save Playlist"
5052 msgstr "Uložiť zoznam prehrávok"
5053
5054 msgid "Save current delay to key"
5055 msgstr "Uložiť aktuálne oneskorenie pod tlačidlo"
5056
5057 msgid "Save to key"
5058 msgstr "Uložiť pod tlačidlo"
5059
5060 msgid "Save values and close plugin"
5061 msgstr "Uložiť hodnoty a zatvoriť modul"
5062
5063 msgid "Save values and close screen"
5064 msgstr "Uložiť hodnoty a zatvoriť obrazovku"
5065
5066 msgid "Scaler sharpness"
5067 msgstr "Ostrosť škálovania"
5068
5069 msgid "Scaling Mode"
5070 msgstr "Škálovací režim"
5071
5072 msgid "Scan "
5073 msgstr "Vyhľadať"
5074
5075 msgid "Scan Files..."
5076 msgstr "Vyhľadať súbory..."
5077
5078 msgid "Scan NFS share"
5079 msgstr "Prehľadať zdieľanie NFS"
5080
5081 msgid "Scan QAM128"
5082 msgstr "Prehľadať QAM128"
5083
5084 msgid "Scan QAM16"
5085 msgstr "Prehľadať QAM16"
5086
5087 msgid "Scan QAM256"
5088 msgstr "Prehľadať QAM256"
5089
5090 msgid "Scan QAM32"
5091 msgstr "Prehľadať QAM32"
5092
5093 msgid "Scan QAM64"
5094 msgstr "Prehľadať QAM64"
5095
5096 msgid "Scan SR6875"
5097 msgstr "Prehľadať SR6875"
5098
5099 msgid "Scan SR6900"
5100 msgstr "Prehľadať SR6900"
5101
5102 msgid "Scan Wireless Networks"
5103 msgstr "Vyhľadať bezdrôt. siete"
5104
5105 msgid "Scan additional SR"
5106 msgstr "Prehľadať ďalšie SR"
5107
5108 msgid "Scan band EU HYPER"
5109 msgstr "Prehľadať pásmo EU HYPER"
5110
5111 msgid "Scan band EU MID"
5112 msgstr "Prehľadať pásmo EU MID"
5113
5114 msgid "Scan band EU SUPER"
5115 msgstr "Prehľadať pásmo EU SUPER"
5116
5117 msgid "Scan band EU UHF IV"
5118 msgstr "Prehľadať pásmo EU UHF IV"
5119
5120 msgid "Scan band EU UHF V"
5121 msgstr "Prehľadať pásmo EU UHF V"
5122
5123 msgid "Scan band EU VHF I"
5124 msgstr "Prehľadať pásmo EU VHF I"
5125
5126 msgid "Scan band EU VHF III"
5127 msgstr "Prehľadať pásmo EU VHF III"
5128
5129 msgid "Scan band US HIGH"
5130 msgstr "Prehľadať pásmo US HIGH"
5131
5132 msgid "Scan band US HYPER"
5133 msgstr "Prehľadať pásmo US HYPER"
5134
5135 msgid "Scan band US LOW"
5136 msgstr "Prehľadať pásmo US LOW"
5137
5138 msgid "Scan band US MID"
5139 msgstr "Prehľadať pásmo US MID"
5140
5141 msgid "Scan band US SUPER"
5142 msgstr "Prehľadať pásmo US SUPER"
5143
5144 msgid "Scan devices for playable media files"
5145 msgstr "Nájsť na zariadeniach prehrávateľné súbory"
5146
5147 msgid "Scan range"
5148 msgstr "Rozsah prehľadávania"
5149
5150 msgid ""
5151 "Scan your network for wireless access points and connect to them using your "
5152 "selected wireless device.\n"
5153 msgstr ""
5154 "Vyhľadať v sieti bezdrôtové prístupové body a pripojiť ich zvoleným "
5155 "bezdrôtovýmn zariadením\n"
5156
5157 msgid "Scans default lamedbs sorted by satellite"
5158 msgstr "Prehľadá predvolené lamedb triedené podľa satelitov"
5159
5160 msgid ""
5161 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
5162 msgstr ""
5163 "Prehľadať predvolené lamedb zotriedené podľa satelitov a pripojeného motora"
5164
5165 msgid "Science & Technology"
5166 msgstr "Veda a technika"
5167
5168 msgid "Search Term(s)"
5169 msgstr "Hľadať termín(y)"
5170
5171 msgid "Search category:"
5172 msgstr "Hľadať kategóriu:"
5173
5174 msgid "Search east"
5175 msgstr "Hľadať východne"
5176
5177 msgid "Search for network shares"
5178 msgstr "Hľadať sieťové zdieľanie"
5179
5180 msgid "Search for network shares..."
5181 msgstr "Hľadanie sieťového zdieľania..."
5182
5183 msgid "Search region:"
5184 msgstr "Oblasť vyhľadávania:"
5185
5186 msgid "Search restricted content:"
5187 msgstr "Hľadať zakázaný obsah:"
5188
5189 msgid "Search strictness"
5190 msgstr "Presnosť vyhľadávania"
5191
5192 msgid "Search through the EPG"
5193 msgstr "Hľadanie pomocou EPG"
5194
5195 msgid "Search type"
5196 msgstr "Typ vyhľadávania"
5197
5198 msgid "Search west"
5199 msgstr "Hľadať západne"
5200
5201 msgid "Searching for available updates. Please wait..."
5202 msgstr "Hľadám dostupné aktualizácie. Čakajte..."
5203
5204 msgid "Searching for new installed or removed packages. Please wait..."
5205 msgstr "Hľadám novoinštalované alebo odstránené balíčky. Čakajte..."
5206
5207 msgid "Searching your network. Please wait..."
5208 msgstr "Prehľadávam sieť. Čakajte..."
5209
5210 msgid "Secondary DNS"
5211 msgstr "Sekundárny DNS"
5212
5213 msgid "Security service not running."
5214 msgstr "Bezpečnostná služba nefunguje."
5215
5216 msgid "See service-epg (and PiP) from other channels in an infobar."
5217 msgstr "Zobraziť EPG (a PiP) staníc v informačnom pruhu."
5218
5219 msgid "Seek"
5220 msgstr "Hľadanie"
5221
5222 msgid "Select"
5223 msgstr "Zvoliť"
5224
5225 msgid ""
5226 "Select \"exact match\" to enforce \"Match title\" to match exactly or "
5227 "\"partial match\" if you only want to search for a part of the event title."
5228 msgstr ""
5229 "Zvoľte \"Presná zhoda\", ak chcete, aby sa \"Hľadať titul\" zhodovalo "
5230 "presne, alebo \"Čiastočná zhoda\", ak stačí nájsť časť názvu programu."
5231
5232 msgid "Select HDD"
5233 msgstr "Zvoľte pevný disk"
5234
5235 msgid "Select Location"
5236 msgstr "Zvoľte umiestnenie"
5237
5238 msgid "Select Network Adapter"
5239 msgstr "Zvoľte sieťový adaptér"
5240
5241 msgid "Select a movie"
5242 msgstr "Zvoľte film"
5243
5244 msgid "Select a timer to import"
5245 msgstr "Zvoľte časovač na importovanie"
5246
5247 msgid "Select audio track"
5248 msgstr "Zvoľte zvukovú stopu"
5249
5250 msgid "Select bouquet to record on"
5251 msgstr "Zvoľte buket na nahrávanie"
5252
5253 msgid "Select channel to record from"
5254 msgstr "Zvoľte stanicu na nahrávanie"
5255
5256 msgid "Select channel to record on"
5257 msgstr "Zvoľte stanicu pre záznam"
5258
5259 msgid "Select desired image from feed list"
5260 msgstr "Zvoľte požadovaný image zo zoznamu"
5261
5262 msgid "Select files for backup."
5263 msgstr "Zvoľte súbory na zálohovanie"
5264
5265 msgid "Select files/folders to backup"
5266 msgstr "Zvoľte súbory a adresáre na zálohovanie"
5267
5268 msgid "Select input device"
5269 msgstr "Zvoľte vstupné zariadenie"
5270
5271 msgid "Select input device."
5272 msgstr "Zvoľte vstupné zariadenie."
5273
5274 msgid "Select interface"
5275 msgstr "Zvoľte rozhranie"
5276
5277 msgid "Select new feed to view."
5278 msgstr "Zvoľte nový feed na zobrazenie."
5279
5280 msgid "Select package"
5281 msgstr "Zvoľte balíček"
5282
5283 msgid "Select provider to add..."
5284 msgstr "Zvoľte poskytovateľa, ktorého chcete pridať..."
5285
5286 msgid "Select refresh rate"
5287 msgstr "Zvoľte obnovovací kmitočet"
5288
5289 msgid "Select service to add..."
5290 msgstr "Zvoľte stanicu, ktorú chcete pridať..."
5291
5292 #, python-format
5293 msgid "Select the key you want to set to %i ms"
5294 msgstr "Zvoľte tlačidlo, pod ktoré chcete nastaviť %i ms"
5295
5296 msgid "Select the location to save the recording to."
5297 msgstr "Zvoľte umiestnenie pre ukladanie nahrávok."
5298
5299 msgid "Select type of Filter"
5300 msgstr "Zvoľte druh filtra"
5301
5302 msgid "Select upgrade source to edit."
5303 msgstr "Zvoľte zdroj aktualizácie, ktorý chcete upraviť."
5304
5305 msgid "Select video input with up/down buttons"
5306 msgstr "Tlačidlami nahor a nadol zvoľte vstup obrazu"
5307
5308 msgid "Select video mode"
5309 msgstr "Zvoľte režim obrazu"
5310
5311 msgid "Select whether or not you want to enforce case correctness."
5312 msgstr "Zvoľte, či chcete uplatniť VEĽKÉ a malé písmená"
5313
5314 msgid "Select wireless network"
5315 msgstr "Zvoľte bezdrôtovú sieť"
5316
5317 msgid "Select your choice."
5318 msgstr "Zvoľte svoj výber."
5319
5320 msgid "Send DiSEqC"
5321 msgstr "Poslať DiSEqC"
5322
5323 msgid "Send DiSEqC only on satellite change"
5324 msgstr "Poslať DiSEqC len pri zmene satelitu"
5325
5326 msgid "Seperate titles with a main menu"
5327 msgstr "Samostatné tituly s hlavným menu"
5328
5329 msgid "Sequence repeat"
5330 msgstr "Opakovanie sekvencie"
5331
5332 msgid "Serbian"
5333 msgstr "Srbčina"
5334
5335 msgid "Server IP"
5336 msgstr "IP servera"
5337
5338 msgid "Server share"
5339 msgstr "Zdieľanie servera"
5340
5341 msgid "Service"
5342 msgstr "Stanica"
5343
5344 msgid "Service Scan"
5345 msgstr "Vyhľadávanie staníc"
5346
5347 msgid "Service Searching"
5348 msgstr "Vyhľadávanie staníc"
5349
5350 msgid "Service delay"
5351 msgstr "Oneskorenie stanice"
5352
5353 msgid "Service has been added to the favourites."
5354 msgstr "Stanica bola pridaná do obľúbených"
5355
5356 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
5357 msgstr "Stanica bola pridaná do zvoleného buketu"
5358
5359 msgid ""
5360 "Service invalid!\n"
5361 "(Timeout reading PMT)"
5362 msgstr ""
5363 "Stanica je neplatná!\n"
5364 "(Čas vypršal pri čítaní PMT)"
5365
5366 msgid ""
5367 "Service not found!\n"
5368 "(SID not found in PAT)"
5369 msgstr ""
5370 "Stanica nebola nájdená!\n"
5371 "(SID nenájdený v PAT)"
5372
5373 msgid "Service reference"
5374 msgstr ""
5375
5376 msgid "Service scan"
5377 msgstr "Vyhľadávanie staníc"
5378
5379 msgid ""
5380 "Service unavailable!\n"
5381 "Check tuner configuration!"
5382 msgstr ""
5383 "Stanica je nedostupná!\n"
5384 "Skontrolujte nastavenie tunera!"
5385
5386 msgid "Serviceinfo"
5387 msgstr "Informácie o stanici"
5388
5389 msgid "Services"
5390 msgstr "Stanice"
5391
5392 msgid "Set Bitstream/PCM audio delays"
5393 msgstr "Nastaviť oneskorenie zvuku Bitstream/PCM"
5394
5395 msgid "Set End Time"
5396 msgstr "Nastavte čas konca"
5397
5398 msgid "Set Voltage and 22KHz"
5399 msgstr "Nastaviť napätie a 22 kHz"
5400
5401 msgid "Set available internal memory threshold for the warning."
5402 msgstr "Nastaviť prah dostupnej internej pamäte pre varovanie."
5403
5404 #, python-format
5405 msgid "Set delay to %i ms (can be set)"
5406 msgstr "Nastaviť oneskorenie na %i ms (dá sa nastaviť)"
5407
5408 msgid "Set interface as default Interface"
5409 msgstr "Nastaviť rozhranie ako predvolené"
5410
5411 msgid "Set limits"
5412 msgstr "Nastaviť limity"
5413
5414 msgid "Set maximum duration"
5415 msgstr "Nastaviť maximálne trvanie"
5416
5417 msgid "Set this NO to disable this AutoTimer."
5418 msgstr "Nastavením na NIE vypnete tento automatický časovač."
5419
5420 msgid "Sets your Dreambox into Deep-Standby"
5421 msgstr "Vypne Dreambox"
5422
5423 msgid "Setting key canceled"
5424 msgstr "Nastavovanie tlačidla zrušené"
5425
5426 msgid "Settings"
5427 msgstr "Nastavenia"
5428
5429 msgid "Setup"
5430 msgstr "Nastavenia"
5431
5432 msgid "Setup Mode"
5433 msgstr "Režim nastavení"
5434
5435 msgid "Setup for the Audio Sync Plugin"
5436 msgstr "Nastavenie modulu Audio Sync"
5437
5438 #, python-format
5439 msgid ""
5440 "Shall the USB stick wizard proceed and program the image file %s into flash "
5441 "memory?"
5442 msgstr ""
5443 "Má sorievodca kľúčom USB pokračovať a naprogramovať súbor image %s do pamäte "
5444 "flash?"
5445
5446 msgid "Sharpness"
5447 msgstr "Ostrosť"
5448
5449 msgid "Short Movies"
5450 msgstr "Krátke filmy"
5451
5452 msgid "Short filenames"
5453 msgstr "Krátke názvy súborov"
5454
5455 msgid "Should this AutoTimer be restricted to a timespan?"
5456 msgstr "Má byť tento autočasovač obmedzený na časové obdobie?"
5457
5458 msgid "Should this AutoTimer only match up to a certain event duration?"
5459 msgstr ""
5460 "Má tento automatický časovač pasovať len do určitej dĺžky trvania programu?"
5461
5462 msgid ""
5463 "Should timers created by this AutoTimer be recorded to a custom location?"
5464 msgstr ""
5465 "Majú sa nahrávky tohto autočasovača zaznamenať do vlastného umiestnenia?"
5466
5467 msgid "Show Info"
5468 msgstr "Zobraziť informácie"
5469
5470 msgid "Show Message when Recording starts"
5471 msgstr "Zobraziť správu pri začatí nahrávania."
5472
5473 msgid "Show WLAN Status"
5474 msgstr "Zobraziť stav WLAN"
5475
5476 msgid "Show blinking clock in display during recording"
5477 msgstr "Počas nahrávania zobrazovať blikajúce hodiny"
5478
5479 msgid "Show event-progress in channel selection"
5480 msgstr "Vo výbere staníc zobraziť priebeh programu"
5481
5482 msgid "Show in extension menu"
5483 msgstr "Zobraziť v menu rozšírenia"
5484
5485 msgid "Show info screen"
5486 msgstr "Zobraziť informácie"
5487
5488 msgid "Show infobar on channel change"
5489 msgstr "Zobraziť informácie pri zmene stanice"
5490
5491 msgid "Show infobar on event change"
5492 msgstr "Zobraziť informácie pri zmene programu"
5493
5494 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
5495 msgstr "Zobraziť informácie pri skoku vpred, vzad"
5496
5497 msgid "Show notification on conflicts"
5498 msgstr "Zobraziť oznamy o konfliktoch"
5499
5500 msgid "Show positioner movement"
5501 msgstr "Zobraziť otáčanie motora"
5502
5503 msgid "Show services beginning with"
5504 msgstr "Zobraziť stanice začínajúce na"
5505
5506 msgid "Show the radio player..."
5507 msgstr "Prehrávanie rádia..."
5508
5509 msgid "Show the tv player..."
5510 msgstr "Prehrávanie TV..."
5511
5512 msgid "Show webcam pictures on your TV Screen"
5513 msgstr "Zobraziť obrázky z webovej kamery na televízore"
5514
5515 msgid ""
5516 "Shows a list containing the zapping-history and allows user to zap to the "
5517 "entries or to modify them."
5518 msgstr ""
5519 "Zobrazí zoznam histórie prepínania a umožní užívateľovi prepínať na položky "
5520 "alebo upravovať ich."
5521
5522 msgid "Shows a list of recent zap entries"
5523 msgstr "Zobrazí zoznam posledných prepnutí"
5524
5525 msgid "Shows average bitrate of video and audio"
5526 msgstr "Zobrazí priemerný dátový tok obrazu a zvuku"
5527
5528 msgid "Shows statistics of watched services"
5529 msgstr "Zobrazí štatistiku sledovaných staníc"
5530
5531 msgid "Shows the clock permanently on the screen"
5532 msgstr "Trvalo zobrazí hodiny na obrazovke"
5533
5534 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
5535 msgstr "Zobrazuje stav pripojenia bezdrôtovej LAN.\n"
5536
5537 msgid "Shutdown"
5538 msgstr "Vypnúť"
5539
5540 msgid "Shutdown Dreambox after"
5541 msgstr "Vypnúť Dreambox o"
5542
5543 msgid "Signal Strength:"
5544 msgstr "Sila signálu:"
5545
5546 msgid "Signal: "
5547 msgstr "Signál:"
5548
5549 msgid "Similar"
5550 msgstr "Podobné"
5551
5552 msgid "Similar broadcasts:"
5553 msgstr "Podobné programy:"
5554
5555 msgid "Simple"
5556 msgstr "jednoduchý"
5557
5558 msgid "Simple IRC GroupChat client for e2 #dm8000-vip channel"
5559 msgstr "Jednoduchý klient IRC GroupChat pre kanál e2 #dm8000-vip"
5560
5561 msgid "Simple titleset (compatibility for legacy players)"
5562 msgstr "Jednoduchá sada titulov (kompatibilita so staršími prehrávačmi)"
5563
5564 msgid "SimpleRSS allows reading RSS newsfeeds on your Dreambox."
5565 msgstr "SimpleRSS umožňuje čítať novinky RSS na Dreamboxe."
5566
5567 msgid "Single"
5568 msgstr "Jeden"
5569
5570 msgid "Single EPG"
5571 msgstr "Jeden EPG"
5572
5573 msgid "Single satellite"
5574 msgstr "jeden satelit"
5575
5576 msgid "Single transponder"
5577 msgstr "jeden transpondér"
5578
5579 msgid "Singlestep (GOP)"
5580 msgstr "Jeden krok (GOP)"
5581
5582 msgid "Skin"
5583 msgstr "Vzhľad"
5584
5585 msgid "SkinSelector shows a menu with selectable skins"
5586 msgstr "Volič vzhľadov zobrazí menu s voliteľnými vzhľadmi"
5587
5588 msgid "Skins"
5589 msgstr "Vzhľady"
5590
5591 msgid "Sleep Timer"
5592 msgstr "Časovač vypnutia"
5593
5594 msgid "Sleep timer action:"
5595 msgstr "Činnosť časovača vypnutia:"
5596
5597 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
5598 msgstr "Interval prezentácie (s)"
5599
5600 #, python-format
5601 msgid "Slot %d"
5602 msgstr "Slot %d"
5603
5604 msgid "Slovakian"
5605 msgstr "Slovenčina"
5606
5607 msgid "Slovenian"
5608 msgstr "Slovinčina"
5609
5610 msgid "Slow"
5611 msgstr "pomaly"
5612
5613 msgid "Slow Motion speeds"
5614 msgstr "Rýchlosti časovej lupy"
5615
5616 msgid "Software"
5617 msgstr "Softvér"
5618
5619 msgid "Software management"
5620 msgstr "Správa softvéru"
5621
5622 msgid "Software manager setup"
5623 msgstr "Nastavenie správcu softvéru"
5624
5625 msgid "Software restore"
5626 msgstr "Obnoviť softvér"
5627
5628 msgid "Software update"
5629 msgstr "Aktualizovať softvér"
5630
5631 msgid "SoftwareManager manages your Dreambox software"
5632 msgstr "Správca softvéru spravuje softvér v Dreamboxe"
5633
5634 msgid "Softwaremanager information"
5635 msgstr "Informácie správcu softvéru"
5636
5637 msgid "Some plugins are not available:\n"
5638 msgstr "Niektoré moduly nie sú dostupné:\n"
5639
5640 msgid "Sorry MediaScanner is not installed!"
5641 msgstr "Ľutujem, MediaScanner nie je nainštalovaný!"
5642
5643 msgid "Sorry no backups found!"
5644 msgstr "Neboli nájdené žiadne zálohy!"
5645
5646 msgid ""
5647 "Sorry your backup destination is not writeable.\n"
5648 "Please choose an other one."
5649 msgstr ""
5650 "Umiestnenie zálohy nie je zapisovateľné\n"
5651 "Zvoľte si iné umiestnenie."
5652
5653 msgid "Sorry, no Details available!"