polish locale update thx to zbigzbig
[enigma2.git] / po / pl.po
1 # English translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2009-11-05 18:09+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2009-11-06 13:09+0100\n"
12 "Last-Translator: Sebastian <zbigzbig2@op.pl>\n"
13 "Language-Team: none\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18
19 msgid ""
20 "\n"
21 "Advanced options and settings."
22 msgstr ""
23 "\n"
24 "Zaawansowane opcje i ustawienia."
25
26 msgid ""
27 "\n"
28 "After pressing OK, please wait!"
29 msgstr ""
30 "\n"
31 "Po wciśnięciu OK czekaj!"
32
33 msgid ""
34 "\n"
35 "Backup your Dreambox settings."
36 msgstr ""
37 "\n"
38 "Kopia ustawień Dreamboxa."
39
40 msgid ""
41 "\n"
42 "Edit the upgrade source address."
43 msgstr ""
44 "\n"
45 "Edytuj adres aktualizacji."
46
47 msgid ""
48 "\n"
49 "Online update of your Dreambox software."
50 msgstr ""
51 "\n"
52 "Aktualizacja Online oprogramowania Dreamboxa."
53
54 msgid ""
55 "\n"
56 "Press OK on your remote control to continue."
57 msgstr ""
58 "\n"
59 "Wciśnij OK aby kontynuować."
60
61 msgid ""
62 "\n"
63 "Restore your Dreambox settings."
64 msgstr ""
65 "\n"
66 "Przywróć ustawienia Dreamboxa."
67
68 msgid ""
69 "\n"
70 "Restore your Dreambox with a new firmware."
71 msgstr ""
72 "\n"
73 "Przywróć Dreamboxa z nowym softem."
74
75 msgid ""
76 "\n"
77 "Restore your backups by date."
78 msgstr ""
79 "\n"
80 "Przywróć kopie według daty."
81
82 msgid ""
83 "\n"
84 "Scan for local packages and install them."
85 msgstr ""
86 "\n"
87 "Szukaj lokalne paczki i instaluj je."
88
89 msgid ""
90 "\n"
91 "Select your backup device.\n"
92 "Current device: "
93 msgstr ""
94 "\n"
95 "Wybierz urządzenie do kopii.\n"
96 "Aktualne urządzenie: "
97
98 msgid ""
99 "\n"
100 "System will restart after the restore!"
101 msgstr ""
102 "\n"
103 "System będzie zrestartowany po przywracaniu!"
104
105 msgid ""
106 "\n"
107 "View, install and remove available or installed packages."
108 msgstr ""
109 "\n"
110 "Widok, instalacja lub usuwanie dostępnych lub zainstalowanych paczek."
111
112 msgid " "
113 msgstr " "
114
115 msgid " extensions."
116 msgstr "Rozszerzenia"
117
118 msgid " packages selected."
119 msgstr "Wybrane paczki"
120
121 msgid " updates available."
122 msgstr "Dostępne aktualizacje"
123
124 msgid " wireless networks found!"
125 msgstr "Znaleziono sieć bezprzewodową!"
126
127 msgid "#000000"
128 msgstr "#000000"
129
130 msgid "#0064c7"
131 msgstr "#0064c7"
132
133 msgid "#25062748"
134 msgstr "#25062748"
135
136 msgid "#389416"
137 msgstr "#389416"
138
139 msgid "#80000000"
140 msgstr "#80000000"
141
142 msgid "#80ffffff"
143 msgstr "#80ffffff"
144
145 msgid "#bab329"
146 msgstr "#bab329"
147
148 msgid "#f23d21"
149 msgstr "#f23d21"
150
151 msgid "#ffffff"
152 msgstr "#ffffff"
153
154 msgid "#ffffffff"
155 msgstr "#ffffffff"
156
157 msgid "%H:%M"
158 msgstr "%H:%M"
159
160 #, python-format
161 msgid "%d jobs are running in the background!"
162 msgstr "To %d zadanie jest wykonywane w tle!"
163
164 #, python-format
165 msgid "%d min"
166 msgstr "%d min"
167
168 #, python-format
169 msgid "%d services found!"
170 msgstr "%d znalezionych serwisów!"
171
172 msgid "%d.%B %Y"
173 msgstr "%d.%B %Y"
174
175 #, python-format
176 msgid ""
177 "%s\n"
178 "(%s, %d MB free)"
179 msgstr ""
180 "%s\n"
181 "(%s, %d MB wolne)"
182
183 #, python-format
184 msgid "%s (%s)\n"
185 msgstr "%s (%s)\n"
186
187 msgid "(ZAP)"
188 msgstr "(Przełącz)"
189
190 msgid "(empty)"
191 msgstr "(puste)"
192
193 msgid "(show optional DVD audio menu)"
194 msgstr "(pokaż opcjonalne menu ustawień DVD audio)"
195
196 msgid "* Only available if more than one interface is active."
197 msgstr "* Dostępne tylko gdy więcej niż jeden interfejs jest aktywny."
198
199 msgid "* Only available when entering hidden SSID or network key"
200 msgstr "* Dostępne tylko gdy wpisujesz ukryty SSID lub klucz sieciowy"
201
202 msgid ".NFI Download failed:"
203 msgstr "Ładowanie pliku .NFI nie powiodło się:"
204
205 msgid ".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
206 msgstr "Suma kontrolna md5 pliku .NFi została sprawdzona. Możesz bezpiecznie flashować tym image'm!"
207
208 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
209 msgstr "Katalog /usr/share/enigma2"
210
211 msgid "/var directory"
212 msgstr "Katalog /var"
213
214 msgid "0"
215 msgstr "0"
216
217 msgid "1"
218 msgstr "1"
219
220 msgid "1 wireless network found!"
221 msgstr "Znaleziono 1 sieć bezprzewodową!"
222
223 msgid "1.0"
224 msgstr "1.0"
225
226 msgid "1.1"
227 msgstr "1.1"
228
229 msgid "1.2"
230 msgstr "1.2"
231
232 msgid "12V output"
233 msgstr "Wyjście 12V"
234
235 msgid "13 V"
236 msgstr "13 V"
237
238 msgid "16:10"
239 msgstr "16:10"
240
241 msgid "16:10 Letterbox"
242 msgstr "16:10 Letterbox"
243
244 msgid "16:10 PanScan"
245 msgstr "16:10 PanScan"
246
247 msgid "16:9"
248 msgstr "16:9"
249
250 msgid "16:9 Letterbox"
251 msgstr "16:9 Letterbox"
252
253 msgid "16:9 always"
254 msgstr "16:9 zawsze"
255
256 msgid "18 V"
257 msgstr "18 V"
258
259 msgid "2"
260 msgstr "2"
261
262 msgid "3"
263 msgstr "3"
264
265 msgid "30 minutes"
266 msgstr "30 minut"
267
268 msgid "4"
269 msgstr "4"
270
271 msgid "4:3"
272 msgstr "4:3"
273
274 msgid "4:3 Letterbox"
275 msgstr "4:3 Letterbox"
276
277 msgid "4:3 PanScan"
278 msgstr "4:3 PanScan"
279
280 msgid "5"
281 msgstr "5"
282
283 msgid "5 minutes"
284 msgstr "5 minut"
285
286 msgid "50 Hz"
287 msgstr "50 Hz"
288
289 msgid "6"
290 msgstr "6"
291
292 msgid "60 minutes"
293 msgstr "60 minut"
294
295 msgid "7"
296 msgstr "7"
297
298 msgid "8"
299 msgstr "8"
300
301 msgid "9"
302 msgstr "9"
303
304 msgid "<unknown>"
305 msgstr "<nieznany>"
306
307 msgid "??"
308 msgstr "??"
309
310 msgid "A"
311 msgstr "A"
312
313 #, python-format
314 msgid ""
315 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
316 "Do you want to keep your version?"
317 msgstr ""
318 "Plik konfiguracyjny (%s) został zmodyfikowany od czasu instalacji.\n"
319 "Czy zachować aktualną wersję?"
320
321 msgid ""
322 "A finished record timer wants to set your\n"
323 "Dreambox to standby. Do that now?"
324 msgstr ""
325 "Timer zakończonego nagrywanie chce ustawić Twojego\n"
326 "Dreamboxa w stan czuwania. Zrobić to teraz?"
327
328 msgid ""
329 "A finished record timer wants to shut down\n"
330 "your Dreambox. Shutdown now?"
331 msgstr ""
332 "Timer zakończonego nagrywanie chce wyłączyć\n"
333 "Twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
334
335 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
336 msgstr "Graficzny EPG dla wszystkich usług określonego bukietu"
337
338 #, python-format
339 msgid ""
340 "A record has been started:\n"
341 "%s"
342 msgstr ""
343 "Nagrywanie rozpoczęło się:\n"
344 "%s"
345
346 msgid ""
347 "A recording is currently running.\n"
348 "What do you want to do?"
349 msgstr ""
350 "Nagrywanie w toku...\n"
351 "Co chcesz zrobić?"
352
353 msgid "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to configure the positioner."
354 msgstr "Nagrywanie w toku. Zakończ nagrywanie przed ustawieniem pozycjonera."
355
356 msgid "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to start the satfinder."
357 msgstr "Nagrywanie w toku . Zatrzymaj nagrywanie przed uruchomieniem miernika sygnału."
358
359 #, python-format
360 msgid "A required tool (%s) was not found."
361 msgstr "Narzędzie (%s) nie zostało znalezione."
362
363 msgid ""
364 "A sleep timer wants to set your\n"
365 "Dreambox to standby. Do that now?"
366 msgstr ""
367 "Wyłącznik czasowy chce ustawićTwojego\n"
368 "Dreamboxa w trybie czuwania. Zrobić to teraz?"
369
370 msgid ""
371 "A sleep timer wants to shut down\n"
372 "your Dreambox. Shutdown now?"
373 msgstr ""
374 "Wyłącznik czasowy chce wyłączyć\n"
375 "Twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
376
377 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
378 msgstr "Podgląd stanu dostępnych ikon i działania"
379
380 msgid ""
381 "A timer failed to record!\n"
382 "Disable TV and try again?\n"
383 msgstr ""
384 "Timer nie mógł nagrać!\n"
385 "Wyłączyć TV i spróbować ponownie?\n"
386
387 msgid "A/V Settings"
388 msgstr "Ustawienia A/V"
389
390 msgid "AA"
391 msgstr "AA"
392
393 msgid "AB"
394 msgstr "AB"
395
396 msgid "AC3 default"
397 msgstr "AC3 domyślnie"
398
399 msgid "AC3 downmix"
400 msgstr "AC3 downmix"
401
402 msgid "Abort"
403 msgstr "Przerwij"
404
405 msgid "About"
406 msgstr "O tunerze..."
407
408 msgid "About..."
409 msgstr "Informacje o tunerze..."
410
411 msgid "Accesspoint:"
412 msgstr "Punkt dostępowy:"
413
414 msgid "Action on long powerbutton press"
415 msgstr "Akcja po długim naciśnięciu Power"
416
417 msgid "Action:"
418 msgstr "Akcja:"
419
420 msgid "Activate Picture in Picture"
421 msgstr "Aktywuj PiP"
422
423 msgid "Activate network settings"
424 msgstr "Aktywuj ustawienia sieci"
425
426 msgid "Adapter settings"
427 msgstr "Ustawienia adaptera"
428
429 msgid "Add"
430 msgstr "Dodaj"
431
432 msgid "Add Bookmark"
433 msgstr "Dodaj zakładkę"
434
435 msgid "Add WLAN configuration?"
436 msgstr "Dodać konfigurację WLAN?"
437
438 msgid "Add a mark"
439 msgstr "Dodaj znacznik"
440
441 msgid "Add a new title"
442 msgstr "Dodaj nowy tytuł"
443
444 msgid "Add network configuration?"
445 msgstr "Dodać konfigurację sieci?"
446
447 msgid "Add timer"
448 msgstr "Dodaj timer"
449
450 msgid "Add title"
451 msgstr "Dodaj tytuł"
452
453 msgid "Add to bouquet"
454 msgstr "Dodaj do bukietu"
455
456 msgid "Add to favourites"
457 msgstr "Dodaj do ulubionych"
458
459 msgid "Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if enabled."
460 msgstr "Dołącz ustawienia e2, model dreamboxa, dodatkowe info o tunerze..."
461
462 msgid "Adds network configuration if enabled."
463 msgstr "Dołącz konfigurację sieci."
464
465 msgid "Adds wlan configuration if enabled."
466 msgstr "Dołącz konfigurację WLAN."
467
468 msgid "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other test screens."
469 msgstr "Dostosuj ustawienie koloru, żeby wszystkie cienie koloru były rozróżnialne, ale wydały się tak nasycone jak tylko możliwie. Jeśli jesteś zadowolony z rezultatu wciśnij OK aby wyjść z dostosowania video lub wybierz numer aby zobaczyć inny testowy ekran."
470
471 msgid "Advanced"
472 msgstr "Zaawansowane"
473
474 msgid "Advanced Options"
475 msgstr "Zaawansowane Opcje"
476
477 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
478 msgstr "Zaawansowane ustawienia A/V"
479
480 msgid "Advanced Video Setup"
481 msgstr "Zawansowana Konfiguracja Wideo"
482
483 msgid "Advanced restore"
484 msgstr "Zaawansowane przywracanie"
485
486 msgid "After event"
487 msgstr "Po wydarzeniu"
488
489 msgid "After the start wizard is completed, you need to protect single services. Refer to your dreambox's manual on how to do that."
490 msgstr "Gdy kreator zostanie zakończony, możesz ochronić pojedyncze serwisy. Aby dowiedzieć sie więcej jak to uczynić, przeczytaj instrukcję obsługi Dreamboxa."
491
492 msgid "Album"
493 msgstr "Album"
494
495 msgid "All"
496 msgstr "Wszystkie"
497
498 msgid "All Satellites"
499 msgstr "Wszystkie satelity"
500
501 msgid "Alpha"
502 msgstr "Przezroczystość"
503
504 msgid "Alternative radio mode"
505 msgstr "Alternatywny tryb radiowy"
506
507 msgid "Alternative services tuner priority"
508 msgstr "Alternatywny priorytet usług tunera"
509
510 msgid "Always ask before sending"
511 msgstr "Zawsze pytaj przed wysłaniem"
512
513 msgid "An empty filename is illegal."
514 msgstr "Pusta nazwa pliku jest nieldozwolona."
515
516 msgid "An unknown error occured!"
517 msgstr "Wystąpił nieznany błąd!"
518
519 msgid "Anonymize crashlog?"
520 msgstr "Anonimowy crashlog"
521
522 msgid "Arabic"
523 msgstr "Arabski"
524
525 msgid ""
526 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
527 "\n"
528 msgstr ""
529 "Jesteś pewien że chcesz aktywować tą konfigurację sieci?\n"
530 "\n"
531
532 msgid ""
533 "Are you sure you want to delete\n"
534 "following backup:\n"
535 msgstr ""
536 "Jesteś pewien że chcesz usunąć\n"
537 "tą kopię zapasową:\n"
538
539 msgid "Are you sure you want to exit this wizard?"
540 msgstr "Czy chcesz opuścić kreatora?"
541
542 msgid ""
543 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
544 "\n"
545 msgstr ""
546 "Czy jesteś pewien, że chcesz zrestartować interfejs sieciowy?\n"
547 "\n"
548
549 msgid ""
550 "Are you sure you want to restore\n"
551 "following backup:\n"
552 msgstr ""
553 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić\n"
554 "daną kopię:\n"
555
556 msgid ""
557 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
558 "Enigma2 will restart after the restore"
559 msgstr ""
560 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić kopię Enigmy2?\n"
561 "Enigma2 zostanie zrestartowana po przywróceniu"
562
563 msgid "Artist"
564 msgstr "Artysta"
565
566 msgid "Ask before shutdown:"
567 msgstr "Zapytaj przed wyłączeniem:"
568
569 msgid "Ask user"
570 msgstr "Zapytaj użytkownika"
571
572 msgid "Aspect Ratio"
573 msgstr "Format obrazu:"
574
575 msgid "Audio"
576 msgstr "Dźwięk"
577
578 msgid "Audio Options..."
579 msgstr "Opcje Dźwięku..."
580
581 msgid "Author: "
582 msgstr "Autor: "
583
584 msgid "Authoring mode"
585 msgstr "Tryb autoringu"
586
587 msgid "Auto"
588 msgstr "Auto"
589
590 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
591 msgstr "Auto podział rozdzoałów co ? minuty (0=nigdy)"
592
593 msgid "Auto flesh"
594 msgstr "Auto flesh"
595
596 msgid "Auto scart switching"
597 msgstr "Auto przełączanie scart"
598
599 msgid "Automatic"
600 msgstr "Automatycznie"
601
602 msgid "Automatic Scan"
603 msgstr "Automatyczne skanowanie"
604
605 msgid "Available format variables"
606 msgstr "Dostępne zmienne formatu"
607
608 msgid "B"
609 msgstr "B"
610
611 msgid "BA"
612 msgstr "BA"
613
614 msgid "BB"
615 msgstr "BB"
616
617 msgid "BER"
618 msgstr "BER"
619
620 msgid "BER:"
621 msgstr "BER:"
622
623 msgid "Back"
624 msgstr "Powrót"
625
626 msgid "Background"
627 msgstr "Tło"
628
629 msgid "Backup"
630 msgstr "Kopia zapasowa"
631
632 msgid "Backup Location"
633 msgstr "Lokalizacja kopii zapasowej"
634
635 msgid "Backup Mode"
636 msgstr "Tryb kopii zapasowej"
637
638 msgid "Backup done."
639 msgstr "Kopia skończona."
640
641 msgid "Backup failed."
642 msgstr "Kopia nieudana."
643
644 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
645 msgstr "Kopia zapasowa utworzona pomyslnie. Wciśnij OK aby zobaczyć rezultat."
646
647 msgid "Backup is running..."
648 msgstr "Tworzenie kopii..."
649
650 msgid "Backup system settings"
651 msgstr "Kopia ustawień systemowych"
652
653 msgid "Band"
654 msgstr "Pasmo"
655
656 msgid "Bandwidth"
657 msgstr "Szerokie pasmo"
658
659 msgid "Begin time"
660 msgstr "Czas rozpoczęcia"
661
662 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
663 msgstr "Zachowanie 'pauzy' gdy zatrzymany"
664
665 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
666 msgstr "Zachowanie przycisku 0 w trybie PiP"
667
668 msgid "Behavior when a movie is started"
669 msgstr "Zachowanie gdy film rozpoczęty"
670
671 msgid "Behavior when a movie is stopped"
672 msgstr "Zachowanie gdy film zatrzymany"
673
674 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
675 msgstr "Zachowanie gdy film osiąga koniec"
676
677 msgid "Bitrate:"
678 msgstr "Bitrate:"
679
680 msgid "Block noise reduction"
681 msgstr "Blokowa redukcja szumów"
682
683 msgid "Blue boost"
684 msgstr "Niebieski"
685
686 msgid "Bookmarks"
687 msgstr "Zakładki"
688
689 msgid "Brightness"
690 msgstr "Jasność"
691
692 msgid "Burn DVD"
693 msgstr "Wypal DVD"
694
695 msgid "Burn existing image to DVD"
696 msgstr "Nagraj dostępne image na DVD"
697
698 msgid "Burn to DVD..."
699 msgstr "Nagrywanie na DVD..."
700
701 msgid "Bus: "
702 msgstr "Bus:"
703
704 msgid "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being displayed."
705 msgstr "Naciśnięcie przycisku OK spowodyje wyświetlenie pasek info."
706
707 msgid "C"
708 msgstr "C"
709
710 msgid "C-Band"
711 msgstr "Pasmo C"
712
713 msgid "CF Drive"
714 msgstr "Karta CF"
715
716 msgid "CI assignment"
717 msgstr "Zadania CI"
718
719 msgid "CVBS"
720 msgstr "CVBS"
721
722 msgid "Cable"
723 msgstr "Kablówka"
724
725 msgid "Cache Thumbnails"
726 msgstr "Przechowuj miniatury"
727
728 msgid "Call monitoring"
729 msgstr "Monitor rozmów"
730
731 msgid "Cancel"
732 msgstr "Anuluj"
733
734 msgid "Cannot parse feed directory"
735 msgstr "Nie można odnaleźć katalogu"
736
737 msgid "Capacity: "
738 msgstr "Pojemność:"
739
740 msgid "Card"
741 msgstr "Karta"
742
743 msgid "Catalan"
744 msgstr "Hiszpański"
745
746 msgid "Change bouquets in quickzap"
747 msgstr "Automatyczna zmiana bukietów"
748
749 msgid "Change dir."
750 msgstr "Zmień katalog"
751
752 msgid "Change pin code"
753 msgstr "Zmień kod pin"
754
755 msgid "Change service pin"
756 msgstr "Zmien pin serwisowy"
757
758 msgid "Change service pins"
759 msgstr "Zmień piny serwisowe"
760
761 msgid "Change setup pin"
762 msgstr "Zmień pin ustawień"
763
764 msgid "Change step size"
765 msgstr "Zmień rozmiar skoku"
766
767 msgid "Channel"
768 msgstr "Wybierz kanał"
769
770 msgid "Channel Selection"
771 msgstr "Wybór kanału"
772
773 msgid "Channel not in services list"
774 msgstr "Kanału nie ma na liście serwisów"
775
776 msgid "Channel:"
777 msgstr "Kanał:"
778
779 msgid "Channellist menu"
780 msgstr "Menu listy kanałów"
781
782 msgid "Chap."
783 msgstr "Rozdz."
784
785 msgid "Chapter"
786 msgstr "Rozdział"
787
788 msgid "Chapter:"
789 msgstr "Rozdział:"
790
791 msgid "Check"
792 msgstr "Sprawdź"
793
794 msgid "Checking Filesystem..."
795 msgstr "Sprawdź System Plików..."
796
797 msgid "Choose Tuner"
798 msgstr "Wybierz tuner"
799
800 msgid "Choose a wireless network"
801 msgstr "Wybierz sieć bezprzewodową"
802
803 msgid "Choose backup files"
804 msgstr "Wybierz pliki do kopii"
805
806 msgid "Choose backup location"
807 msgstr "Wybierz miejsce kopii"
808
809 msgid "Choose bouquet"
810 msgstr "Wybierz bukiet"
811
812 msgid "Choose source"
813 msgstr "Wybierz źródło"
814
815 msgid "Choose target folder"
816 msgstr "Wybierz folder docelowy"
817
818 msgid "Choose upgrade source"
819 msgstr "Wybierz źródło aktualizacji"
820
821 msgid "Choose your Skin"
822 msgstr "Wybierz Skina"
823
824 msgid "Circular left"
825 msgstr "Kołój w lewo"
826
827 msgid "Circular right"
828 msgstr "Kołój w prawo"
829
830 msgid "Cleanup"
831 msgstr "Czyść"
832
833 msgid "Cleanup Wizard"
834 msgstr "Kreator czyszczenia"
835
836 msgid "Cleanup Wizard settings"
837 msgstr "Kreator czyszczenia"
838
839 msgid "CleanupWizard"
840 msgstr "Kreator czyszczenia"
841
842 msgid "Clear before scan"
843 msgstr "Czyść przed skanowaniem"
844
845 msgid "Clear log"
846 msgstr "Wyczyść log"
847
848 msgid "Close"
849 msgstr "Zamknij"
850
851 msgid "Close title selection"
852 msgstr "Zamknij wybór tytułu"
853
854 msgid "Code rate high"
855 msgstr "Poziom kodu wysoki"
856
857 msgid "Code rate low"
858 msgstr "Poziom kodu niski"
859
860 msgid "Coderate HP"
861 msgstr "Poziom kodu HP"
862
863 msgid "Coderate LP"
864 msgstr "Poziom kodu LP"
865
866 msgid "Collection name"
867 msgstr "Nazwa kolekcji"
868
869 msgid "Collection settings"
870 msgstr "Ustawienia kolekcji"
871
872 msgid "Color Format"
873 msgstr "Format kolorów"
874
875 msgid "Command execution..."
876 msgstr "Wykonywanie polecenia..."
877
878 msgid "Command order"
879 msgstr "Kolejność poleceń"
880
881 msgid "Committed DiSEqC command"
882 msgstr "Komenda DiSEqC Commited"
883
884 msgid "Common Interface"
885 msgstr "Moduł Dostępu"
886
887 msgid "Common Interface Assignment"
888 msgstr "Zadania Modułu CI"
889
890 msgid "CommonInterface"
891 msgstr "Moduł CI"
892
893 msgid "Communication"
894 msgstr "Komunikacja"
895
896 msgid "Compact Flash"
897 msgstr "Compact Flash"
898
899 msgid "Compact flash card"
900 msgstr "Karta Compact flash"
901
902 msgid "Complete"
903 msgstr "Zakończ"
904
905 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
906 msgstr "Kompleksowe (pozwala mixować ścieżki audio i aspekty)"
907
908 msgid "Config"
909 msgstr "Config"
910
911 msgid "Configuration Mode"
912 msgstr "Tryb konfiguracji"
913
914 msgid "Configure interface"
915 msgstr "Konfiguracja interfejsu"
916
917 msgid "Configure nameservers"
918 msgstr "Konfiguracja nameservera"
919
920 msgid "Configure your internal LAN"
921 msgstr "Skonfiguruj wewnętrzną sieć LAN"
922
923 msgid "Configure your network again"
924 msgstr "Ponowna konfiguracja sieci"
925
926 msgid "Configure your wireless LAN again"
927 msgstr "Skonfiguruj ponownie bezprzewodową sieć LAN"
928
929 msgid "Configuring"
930 msgstr "Konfigurowanie"
931
932 msgid "Conflicting timer"
933 msgstr "Konflikt timera"
934
935 msgid "Connect"
936 msgstr "Połącz"
937
938 msgid "Connect to a Wireless Network"
939 msgstr "Połącz z siecią bezprzewodową"
940
941 msgid "Connected to"
942 msgstr "Podłączony do"
943
944 msgid "Connected to Fritz!Box!"
945 msgstr "Połączono z  Fritz!Box!"
946
947 msgid "Connected!"
948 msgstr "Połączony!"
949
950 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
951 msgstr "Łączenie z  Fritz!Box..."
952
953 #, python-format
954 msgid ""
955 "Connection to Fritz!Box\n"
956 "failed! (%s)\n"
957 "retrying..."
958 msgstr ""
959 "Połączenie z  Fritz!Box\n"
960 "nieudane! (%s)\n"
961 "ponawianie..."
962
963 msgid "Constellation"
964 msgstr "Konstelacja"
965
966 msgid "Content does not fit on DVD!"
967 msgstr "Zawartość nie pasuje do DVD!"
968
969 msgid "Continue"
970 msgstr "Kontynuuj"
971
972 msgid "Continue in background"
973 msgstr "Kontynuuj w tle"
974
975 msgid "Continue playing"
976 msgstr "Kontynuuj odtwarzanie"
977
978 msgid "Contrast"
979 msgstr "Kontrast"
980
981 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
982 msgstr "Połączenie z Dreambox .NFI Image Serwerem nie powiodło sie:"
983
984 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
985 msgstr "Nie mogę odczytać nośnika. Czy nośnik znajduje się w czytniku?"
986
987 #, python-format
988 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
989 msgstr "Nie można nagrać z powodu konfliktu timera %s"
990
991 msgid "Crashlog settings"
992 msgstr "Ustawienia crashlog"
993
994 msgid "CrashlogAutoSubmit"
995 msgstr "CrashlogAutoSubmit"
996
997 msgid "CrashlogAutoSubmit settings"
998 msgstr "Ustawienia crashlog"
999
1000 msgid "CrashlogAutoSubmit settings..."
1001 msgstr "Ustawienia crashlog..."
1002
1003 msgid ""
1004 "Crashlogs found!\n"
1005 "Send them to Dream Multimedia ?"
1006 msgstr ""
1007 "Znaleziono crashlogi!\n"
1008 "Wysłać je do Dream Multimedia ?"
1009
1010 msgid ""
1011 "Crashlogs found!\n"
1012 "Send them to Dream Multimedia?"
1013 msgstr ""
1014 "Znaleziono crashlog(i)!\n"
1015 "Wysłać do DreamMultimedia?"
1016
1017 msgid "Create DVD-ISO"
1018 msgstr "Stwórz DVD-ISO"
1019
1020 msgid "Create movie folder failed"
1021 msgstr "Tworzenie katalogu filmu nie powiodło się"
1022
1023 #, python-format
1024 msgid "Creating directory %s failed."
1025 msgstr "Utworzenie katalogu %s nie powiodło się."
1026
1027 msgid "Creating partition failed"
1028 msgstr "Tworzenie partycji nie powiodło się"
1029
1030 msgid "Croatian"
1031 msgstr "Chorwacki"
1032
1033 msgid "Current Transponder"
1034 msgstr "Aktualny Transponder"
1035
1036 msgid "Current settings:"
1037 msgstr "Aktualne ustawienia:"
1038
1039 msgid "Current value: "
1040 msgstr "Obecna wartość: "
1041
1042 msgid "Current version:"
1043 msgstr "Aktualna wersja:"
1044
1045 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
1046 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '1'/'3'"
1047
1048 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
1049 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '4'/'6'"
1050
1051 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
1052 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '7'/'9'"
1053
1054 msgid "Customize"
1055 msgstr "Konfiguracja"
1056
1057 msgid "Cut"
1058 msgstr "Wytnij"
1059
1060 msgid "Cutlist editor..."
1061 msgstr "Edytor cięcia filmu..."
1062
1063 msgid "Czech"
1064 msgstr "Czeski"
1065
1066 msgid "D"
1067 msgstr "D"
1068
1069 msgid "DHCP"
1070 msgstr "DHCP"
1071
1072 msgid "DVB-S"
1073 msgstr "DVB-S"
1074
1075 msgid "DVB-S2"
1076 msgstr "DVB-S2"
1077
1078 msgid "DVD File Browser"
1079 msgstr "Przeglądarka DVD"
1080
1081 msgid "DVD Player"
1082 msgstr "Odtwarzacz DVD"
1083
1084 msgid "DVD Titlelist"
1085 msgstr "Tytuły DVD"
1086
1087 msgid "DVD media toolbox"
1088 msgstr "Narzedzia nośnika DVD"
1089
1090 msgid "Danish"
1091 msgstr "Duński"
1092
1093 msgid "Date"
1094 msgstr "Data"
1095
1096 msgid "Decide if you want to enable or disable the Cleanup Wizard."
1097 msgstr "Zdecyduj czy włączyć lub wyłączyc kreator czyszczenia"
1098
1099 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
1100 msgstr "Zdecyduj co powinno być zrobione gdy crashlogi zostaną znalezione."
1101
1102 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
1103 msgstr "Zdecyduj co powino sie wydarzyć po złożeniu crashlogów."
1104
1105 msgid "Deep Standby"
1106 msgstr "Głębokie Czuwanie"
1107
1108 msgid "Default"
1109 msgstr "Domyślny"
1110
1111 msgid "Default Settings"
1112 msgstr "Ustawienia Domyślne"
1113
1114 msgid "Default services lists"
1115 msgstr "Standardowa lista serwisów"
1116
1117 msgid "Default settings"
1118 msgstr "Ustawienia standardowe"
1119
1120 msgid "Delay"
1121 msgstr "Opóźnienie"
1122
1123 msgid "Delete"
1124 msgstr "Usuń"
1125
1126 msgid "Delete crashlogs"
1127 msgstr "Usuń crashlogi"
1128
1129 msgid "Delete entry"
1130 msgstr "Skasuj wpis"
1131
1132 msgid "Delete failed!"
1133 msgstr "Kasowanie nie powiodło się!"
1134
1135 #, python-format
1136 msgid ""
1137 "Delete no more configured satellite\n"
1138 "%s?"
1139 msgstr ""
1140 "Czy usunąć nie skonfigurowanego satelitę\n"
1141 "%s?"
1142
1143 msgid "Description"
1144 msgstr "Opis"
1145
1146 msgid "Deselect"
1147 msgstr "Odznacz"
1148
1149 msgid "Destination directory"
1150 msgstr "Katalog docelowy"
1151
1152 msgid "Detected HDD:"
1153 msgstr "Wykryto Hdd:"
1154
1155 msgid "Detected NIMs:"
1156 msgstr "Wykryto NIMs:"
1157
1158 msgid "DiSEqC"
1159 msgstr "DiSEqC"
1160
1161 msgid "DiSEqC A/B"
1162 msgstr "DiSEqC A/B"
1163
1164 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
1165 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
1166
1167 msgid "DiSEqC mode"
1168 msgstr "Tryb DiSEqC"
1169
1170 msgid "DiSEqC repeats"
1171 msgstr "Ilość powtorzeń DiSEqC"
1172
1173 msgid "DiSEqC-Tester settings"
1174 msgstr "DiSEqC- ustawienia testera"
1175
1176 msgid "Dialing:"
1177 msgstr "Wybieranie:"
1178
1179 msgid "Digital contour removal"
1180 msgstr "Cyfrowe usunięcie konturu"
1181
1182 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
1183 msgstr "Bezpośrednie odtwarzanie podczepionych tytułów bez menu"
1184
1185 #, python-format
1186 msgid "Directory %s nonexistent."
1187 msgstr "Katalog %s nie istnieje"
1188
1189 msgid "Directory browser"
1190 msgstr "Przeglądarka katalogów"
1191
1192 msgid "Disable"
1193 msgstr "Wyłącz"
1194
1195 msgid "Disable Picture in Picture"
1196 msgstr "Wyłącz PiP"
1197
1198 msgid "Disable Subtitles"
1199 msgstr "Wyłącz napisy"
1200
1201 msgid "Disable crashlog reporting"
1202 msgstr "Wyłącz raportowanie o crashlogach"
1203
1204 msgid "Disable timer"
1205 msgstr "Wyłącz timer"
1206
1207 msgid "Disabled"
1208 msgstr "Wyłączone"
1209
1210 msgid "Disconnect"
1211 msgstr "Rozłącz"
1212
1213 #, python-format
1214 msgid ""
1215 "Disconnected from\n"
1216 "Fritz!Box! (%s)\n"
1217 "retrying..."
1218 msgstr ""
1219 "Rozłączono z\n"
1220 "Fritz!Box! (%s)\n"
1221 "ponawianie..."
1222
1223 msgid "Dish"
1224 msgstr "Antena"
1225
1226 msgid "Display 16:9 content as"
1227 msgstr "Wyświetlaj zawartość 16:9 jako"
1228
1229 msgid "Display 4:3 content as"
1230 msgstr "Wyświetlaj zawartość 4:3 jako"
1231
1232 msgid "Display >16:9 content as"
1233 msgstr "Wyświetlaj zawartość 16:9 jako"
1234
1235 msgid "Display Setup"
1236 msgstr "Ustawienia OLED"
1237
1238 msgid "Display and Userinterface"
1239 msgstr "Wyświetlanie i Interfejs użytkownika"
1240
1241 #, python-format
1242 msgid ""
1243 "Do you really want to REMOVE\n"
1244 "the plugin \"%s\"?"
1245 msgstr ""
1246 "Czy chcesz USUNĄĆ\n"
1247 "plugina \"%s\"?"
1248
1249 msgid ""
1250 "Do you really want to check the filesystem?\n"
1251 "This could take lots of time!"
1252 msgstr ""
1253 "Czy na pewno chcesz sprawdzić sysem plików?\n"
1254 "Czynność może zająć dużo czasu!"
1255
1256 #, python-format
1257 msgid "Do you really want to delete %s?"
1258 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć %s?"
1259
1260 #, python-format
1261 msgid ""
1262 "Do you really want to download\n"
1263 "the plugin \"%s\"?"
1264 msgstr ""
1265 "Czy chcesz ściągnąć\n"
1266 "plugina \"%s\" ?"
1267
1268 msgid ""
1269 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
1270 "All data on the disk will be lost!"
1271 msgstr ""
1272 "Czy chcesz zainicjować Hdd?\n"
1273 "Wszystkie dane na dysku zostaną skasowane!"
1274
1275 #, python-format
1276 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
1277 msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć katalog %s z dysku?"
1278
1279 #, python-format
1280 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
1281 msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć zakładke %s?"
1282
1283 msgid ""
1284 "Do you want to backup now?\n"
1285 "After pressing OK, please wait!"
1286 msgstr ""
1287 "Czy chcesz zrobić teraz kopię zapasową?\n"
1288 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
1289
1290 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
1291 msgstr "Czy chcesz nagrać tę kolekcje na nosniku DVD?"
1292
1293 msgid "Do you want to do a service scan?"
1294 msgstr "Czy chcesz przeprowadzić skanowanie serwisów?"
1295
1296 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
1297 msgstr "Czy chcesz wykonać kolejne ręczne skanowanie?"
1298
1299 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
1300 msgstr "Czy chcesz włączyć kontrole rodzicielską w Twoim Dreamboxie?"
1301
1302 msgid "Do you want to install default sat lists?"
1303 msgstr "Czy chcesz zainstalować domyślna listę satelit?"
1304
1305 msgid "Do you want to install the package:\n"
1306 msgstr "Chcesz zainstalowac paczkę:\n"
1307
1308 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
1309 msgstr "Czy chcesz odtwarzać DVD znajdujące się w czytniku?"
1310
1311 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
1312 msgstr "Czy chcesz obejrzeć DVD przed jego nagraniem?"
1313
1314 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
1315 msgstr "Chcesz uruchomić ponownie Dreamboxa?"
1316
1317 msgid "Do you want to remove the package:\n"
1318 msgstr "Chcesz usunąć paczkę:\n"
1319
1320 msgid "Do you want to restore your settings?"
1321 msgstr "Czy chcesz przywrócić swoje ustawienia?"
1322
1323 msgid "Do you want to resume this playback?"
1324 msgstr "Czy chcesz wznowić odtwarzanie?"
1325
1326 msgid "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you if needed?"
1327 msgstr "Czy dołączyć twój adres email i nazwę jeśli będzie trzeba?"
1328
1329 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
1330 msgstr "Chcesz zaktualizować Dreamboxa?"
1331
1332 msgid ""
1333 "Do you want to update your Dreambox?\n"
1334 "After pressing OK, please wait!"
1335 msgstr ""
1336 "Czy chcesz zaktualizować Dreamboxa?\n"
1337 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
1338
1339 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
1340 msgstr "Chcesz zaktualizować paczkę:\n"
1341
1342 msgid "Do you want to view a tutorial?"
1343 msgstr "Czy chcesz zobaczyć wprowadzenie?"
1344
1345 msgid "Don't ask, just send"
1346 msgstr "Nie pytaj tylko wyślij"
1347
1348 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
1349 msgstr "Nie zatrzymuj aktualnego wydarzenia ale wyłącz nadchodzące"
1350
1351 #, python-format
1352 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
1353 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów"
1354
1355 #, python-format
1356 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
1357 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów z %d błędami"
1358
1359 #, python-format
1360 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
1361 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów z %d błędami"
1362
1363 msgid "Download"
1364 msgstr "Ładuj"
1365
1366 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
1367 msgstr "Ładuj pliki .NFI z USB Flasher"
1368
1369 msgid "Download Plugins"
1370 msgstr "Pobierz pluginy"
1371
1372 msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
1373 msgstr "Ładowanie image'a z USB flasher'a nie powiodło się:"
1374
1375 msgid "Downloadable new plugins"
1376 msgstr "Nowe pluginy do pobrania"
1377
1378 msgid "Downloadable plugins"
1379 msgstr "Pluginy do pobrania"
1380
1381 msgid "Downloading"
1382 msgstr "Pobieranie..."
1383
1384 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
1385 msgstr "Pobieranie informacji o pluginach. Proszę czekać..."
1386
1387 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
1388 msgstr "Format danych DVD (kompatybilny z HDTV)"
1389
1390 msgid "Dreambox software because updates are available."
1391 msgstr "Oprogramowanie dreamboxa ponieważ aktualizacje są dostępne"
1392
1393 msgid "Dutch"
1394 msgstr "Holenderski"
1395
1396 msgid "Dynamic contrast"
1397 msgstr "Dynamiczny kontrast"
1398
1399 msgid "E"
1400 msgstr "E"
1401
1402 msgid "EPG Selection"
1403 msgstr "Wybór EPG"
1404
1405 #, python-format
1406 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
1407 msgstr "BŁĄD - skanowanie (%s) nie powiodło się!"
1408
1409 msgid "East"
1410 msgstr "Wschód"
1411
1412 msgid "Edit"
1413 msgstr "Edytuj"
1414
1415 msgid "Edit DNS"
1416 msgstr "Edytuj DNS"
1417
1418 msgid "Edit Title"
1419 msgstr "Edytuj Tytuł"
1420
1421 msgid "Edit chapters of current title"
1422 msgstr "Edycja rozdziału"
1423
1424 msgid "Edit services list"
1425 msgstr "Edytuj listę serwisów"
1426
1427 msgid "Edit settings"
1428 msgstr "Edytuj ustawienia"
1429
1430 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
1431 msgstr "Edytuj ustawienia servera nazw Dreamboxa.\n"
1432
1433 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
1434 msgstr "Edytuj ustawienia sieci Dreamboxa.\n"
1435
1436 msgid "Edit title"
1437 msgstr "Edytuj tytuł"
1438
1439 msgid "Edit upgrade source url."
1440 msgstr "Edytuj adres aktualizacji"
1441
1442 msgid "Electronic Program Guide"
1443 msgstr "Elektroniczny Przewodnik Programowy"
1444
1445 msgid "Enable"
1446 msgstr "Włącz"
1447
1448 msgid "Enable 5V for active antenna"
1449 msgstr "Włącz 5V dla aktywnej anteny"
1450
1451 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
1452 msgstr "Włączyć kreatora czyszczenia?"
1453
1454 msgid "Enable multiple bouquets"
1455 msgstr "Włącz tryb wielu bukietów"
1456
1457 msgid "Enable parental control"
1458 msgstr "Włącz kontrolę rodzicielską"
1459
1460 msgid "Enable timer"
1461 msgstr "Włącz timer"
1462
1463 msgid "Enabled"
1464 msgstr "Włączone"
1465
1466 #, python-format
1467 msgid "Encrypted: %s"
1468 msgstr "Zakodowana: %s"
1469
1470 msgid "Encryption"
1471 msgstr "Szyfrowanie"
1472
1473 msgid "Encryption Key"
1474 msgstr "Klucz szyfrujący"
1475
1476 msgid "Encryption Keytype"
1477 msgstr "Typ klucza kodowania"
1478
1479 msgid "Encryption Type"
1480 msgstr "Typ szyfrowania"
1481
1482 msgid "Encryption:"
1483 msgstr "Kodowanie:"
1484
1485 msgid "End time"
1486 msgstr "Czas zakończenia"
1487
1488 msgid "EndTime"
1489 msgstr "Czas zakończenia"
1490
1491 msgid "English"
1492 msgstr "Angielski"
1493
1494 msgid ""
1495 "Enigma2 Skinselector\n"
1496 "\n"
1497 "If you experience any problems please contact\n"
1498 "stephan@reichholf.net\n"
1499 "\n"
1500 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1501 msgstr ""
1502 "Wybór skinów w Enigma2\n"
1503 "\n"
1504 "Jesli doświadczyłeś jakiś problemów skontaktuj się z\n"
1505 "stephan@reichholf.net\n"
1506 "\n"
1507 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1508
1509 msgid ""
1510 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1511 "\n"
1512 "If you experience any problems please contact\n"
1513 "stephan@reichholf.net\n"
1514 "\n"
1515 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1516 msgstr ""
1517 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1518 "\n"
1519 "Jeśli doświadczyłeś pewnych problemów skontaktuj się z\n"
1520 "stephan@reichholf.net\n"
1521 "\n"
1522 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1523
1524 msgid "Enter Fast Forward at speed"
1525 msgstr "Przejdź do przodu bardzo szybko"
1526
1527 msgid "Enter Rewind at speed"
1528 msgstr "Przejdź wstecz bardzo szybko"
1529
1530 msgid "Enter WLAN network name/SSID:"
1531 msgstr "Wpisz nazwę sieci WLAN / SSID:"
1532
1533 msgid "Enter WLAN passphrase/key:"
1534 msgstr "Wpisz określenie / klucz WLAN :"
1535
1536 msgid "Enter main menu..."
1537 msgstr "Wejdź do menu głównego..."
1538
1539 msgid "Enter the service pin"
1540 msgstr "Wpisz Pin serwisu"
1541
1542 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
1543 msgstr "Wpisz swój adres email jeśli trzeba"
1544
1545 msgid "Error"
1546 msgstr "Błąd"
1547
1548 msgid "Error executing plugin"
1549 msgstr "Błąd wykonania wtyczki"
1550
1551 #, python-format
1552 msgid ""
1553 "Error: %s\n"
1554 "Retry?"
1555 msgstr ""
1556 "Błąd: %s\n"
1557 "Ponowić?"
1558
1559 msgid "Estonian"
1560 msgstr "Estoński"
1561
1562 msgid "Eventview"
1563 msgstr "Widok wydarzenia"
1564
1565 msgid "Everything is fine"
1566 msgstr "Wszystko jest OK"
1567
1568 msgid "Execution Progress:"
1569 msgstr "Wykonywanie procesu:"
1570
1571 msgid "Execution finished!!"
1572 msgstr "Wykonywanie zakonczone !!!"
1573
1574 msgid "Exif"
1575 msgstr "Exif"
1576
1577 msgid "Exit"
1578 msgstr "Wyjście"
1579
1580 msgid "Exit editor"
1581 msgstr "Opuść edytor"
1582
1583 msgid "Exit network wizard"
1584 msgstr "Opuść konfigurację sieci"
1585
1586 msgid "Exit the cleanup wizard"
1587 msgstr "Opuść kreatora czyszczenia"
1588
1589 msgid "Exit the wizard"
1590 msgstr "Opuść kreator"
1591
1592 msgid "Exit wizard"
1593 msgstr "Opuść kreatora"
1594
1595 msgid "Expert"
1596 msgstr "Ekspert"
1597
1598 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
1599 msgstr "Wtyczki rozszeżonego ustawienia sieci..."
1600
1601 msgid "Extended Setup..."
1602 msgstr "Zaawansowana konfiguracja..."
1603
1604 msgid "Extensions"
1605 msgstr "Rozszerzenia"
1606
1607 msgid "FEC"
1608 msgstr "FEC"
1609
1610 msgid "Factory reset"
1611 msgstr "Ustawienia fabryczne"
1612
1613 msgid "Failed"
1614 msgstr "Błąd"
1615
1616 msgid "Fast"
1617 msgstr "Szybko"
1618
1619 msgid "Fast DiSEqC"
1620 msgstr "Szybki DiSEqC"
1621
1622 msgid "Fast Forward speeds"
1623 msgstr "Prędkości przewijania  w przód"
1624
1625 msgid "Fast epoch"
1626 msgstr "Szybka epoka"
1627
1628 msgid "Favourites"
1629 msgstr "Ulubione"
1630
1631 msgid "Filesystem Check..."
1632 msgstr "Sprawdź system plików..."
1633
1634 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
1635 msgstr "System plików zawiera błędy, których nie dało się naprawić"
1636
1637 msgid "Finetune"
1638 msgstr "Strojenie"
1639
1640 msgid "Finished"
1641 msgstr "Skończone"
1642
1643 msgid "Finished configuring your network"
1644 msgstr "Zakończono konfigurowanie sieci"
1645
1646 msgid "Finished restarting your network"
1647 msgstr "Zakończono restartowanie sieci"
1648
1649 msgid "Finnish"
1650 msgstr "Fiński"
1651
1652 msgid "First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
1653 msgstr "Najpierw musisz załadować najnowszą wersję środowiska bootującego dla  USB flash'era."
1654
1655 msgid "Flash"
1656 msgstr "Flash"
1657
1658 msgid "Flashing failed"
1659 msgstr "Flash'owanie nie powiodło się"
1660
1661 msgid "Following tasks will be done after you press continue!"
1662 msgstr "Nastepujące zadania będą wykonane po kontynuacji!"
1663
1664 msgid "Format"
1665 msgstr "Format"
1666
1667 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
1668 msgstr "Oblicz powtórzenie ramki podczas nie-płynnego zwijania"
1669
1670 msgid "Frame size in full view"
1671 msgstr "Rozmiar ramki w pełnym widoku"
1672
1673 msgid "French"
1674 msgstr "Francuski"
1675
1676 msgid "Frequency"
1677 msgstr "Częstotliwość"
1678
1679 msgid "Frequency bands"
1680 msgstr "Pasma częstotliwości"
1681
1682 msgid "Frequency scan step size(khz)"
1683 msgstr "Rozmiar stopnia skanowania (khz)"
1684
1685 msgid "Frequency steps"
1686 msgstr "Stopnie częstotliwości"
1687
1688 msgid "Fri"
1689 msgstr "Pią"
1690
1691 msgid "Friday"
1692 msgstr "Piątek"
1693
1694 msgid "Frisian"
1695 msgstr "Fryzyjski"
1696
1697 msgid "Fritz!Box FON IP address"
1698 msgstr "Fritz!Box FON IP Adres"
1699
1700 #, python-format
1701 msgid "Frontprocessor version: %d"
1702 msgstr "Wersja Frontprocesora: %d"
1703
1704 msgid "Fsck failed"
1705 msgstr "Fsck zawiódł"
1706
1707 msgid "Function not yet implemented"
1708 msgstr "Funkcja jeszcze nie zaimplementowana"
1709
1710 msgid ""
1711 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
1712 "Do you want to Restart the GUI now?"
1713 msgstr ""
1714 "GUI musi zostać zrestartowane aby zastosować nowego skina\n"
1715 "Czy chcesz zrobić restart GUI teraz?"
1716
1717 msgid "Gateway"
1718 msgstr "Brama"
1719
1720 msgid "General AC3 Delay"
1721 msgstr "Główne opóźnienie AC3"
1722
1723 msgid "General AC3 delay"
1724 msgstr "Główne opóźnienie AC3"
1725
1726 msgid "General PCM Delay"
1727 msgstr "Główne opóźnienie PCM"
1728
1729 msgid "General PCM delay"
1730 msgstr "Główne opóźnienie PCM"
1731
1732 msgid "Genre"
1733 msgstr "Gatunek"
1734
1735 msgid "German"
1736 msgstr "Niemiecki"
1737
1738 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
1739 msgstr "Zdobywanie info o pluginie. Proszę czekać..."
1740
1741 msgid "Goto 0"
1742 msgstr "Idź do 0"
1743
1744 msgid "Goto position"
1745 msgstr "Idź na pozycje"
1746
1747 msgid "Graphical Multi EPG"
1748 msgstr "Graficzny Multi EPG"
1749
1750 msgid "Greek"
1751 msgstr "Grecki"
1752
1753 msgid "Green boost"
1754 msgstr "Zielony"
1755
1756 msgid "Guard Interval"
1757 msgstr "Ochrona odstępu"
1758
1759 msgid "Guard interval mode"
1760 msgstr "Ochronny tryb odstępu"
1761
1762 msgid "Harddisk"
1763 msgstr "Dysk twardy..."
1764
1765 msgid "Harddisk setup"
1766 msgstr "Ustawienia dysku twardego"
1767
1768 msgid "Harddisk standby after"
1769 msgstr "Tryb czuwania dysku twardego po"
1770
1771 msgid "Hidden network SSID"
1772 msgstr "Ukryty sieciowy SSID"
1773
1774 msgid "Hidden networkname"
1775 msgstr "Ukryta nazwa sieci"
1776
1777 msgid "Hierarchy Information"
1778 msgstr "Informacja hierarchii"
1779
1780 msgid "Hierarchy mode"
1781 msgstr "Tryb hierarchii"
1782
1783 msgid "High bitrate support"
1784 msgstr "Obsługa wysokiego Bitrate"
1785
1786 msgid "Horizontal"
1787 msgstr "Pozioma [H]"
1788
1789 msgid "How many minutes do you want to record?"
1790 msgstr "Ile minut ma trwać nagranie?"
1791
1792 msgid "How to handle found crashlogs?"
1793 msgstr "Czynność po znalezieniu crashloga"
1794
1795 msgid "Hue"
1796 msgstr "Barwa"
1797
1798 msgid "Hungarian"
1799 msgstr "Węgierski"
1800
1801 msgid "IP Address"
1802 msgstr "Adres IP"
1803
1804 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
1805 msgstr "Plik ISO jest za duży dla tego systemu plików!"
1806
1807 msgid "ISO path"
1808 msgstr "Ścieżka ISO"
1809
1810 msgid "Icelandic"
1811 msgstr "Islandzki"
1812
1813 msgid "If you can see this page, please press OK."
1814 msgstr "Jeśli widzisz tą stronę, proszę wciśnij OK."
1815
1816 msgid ""
1817 "If you see this, something is wrong with\n"
1818 "your scart connection. Press OK to return."
1819 msgstr ""
1820 "Jeśli to widzisz coś jest nie tak z\n"
1821 "Twoim interfejsem scart. Naciśnij OK aby wrócić."
1822
1823 msgid ""
1824 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as possible.\n"
1825 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
1826 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next step.\n"
1827 "If you are happy with the result, press OK."
1828 msgstr ""
1829 "Jeśli Twój TV posiada poprawę jasności i kontrastu, wyłącz to. Jeśli masz opcje ustawioną na \"Dynamiczne\", zmień ją na Standardową. Dostosuj poziom podświetlania do własnej wartości .Zmniejsz kontrast w TV do najniższej wartości.\n"
1830 "Następnie zmniejsz poziom jasności, ale upewnij się że dwa najniższe odcienie szarości są rozpoznawalne.\n"
1831 "Na razie nie troszcz się o odcienie jasności. One zostaną ustawione w kolejnym kroku.\n"
1832 "Jeśli jesteś zadowolony z rezultatu wciśnij OK."
1833
1834 msgid "Image flash utility"
1835 msgstr "Narzędzia flash'a"
1836
1837 msgid "Image-Upgrade"
1838 msgstr " Aktualizacja Image'a"
1839
1840 msgid "In Progress"
1841 msgstr "W toku"
1842
1843 msgid "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
1844 msgstr "Aby nagrywać z timera, TV został włączony na nagrywany serwis!\n"
1845
1846 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
1847 msgstr "Dołączyć email i twoją nazwę?"
1848
1849 msgid "Increased voltage"
1850 msgstr "Zwiększone napięcie"
1851
1852 msgid "Index"
1853 msgstr "Indeks"
1854
1855 msgid "Info"
1856 msgstr "Info"
1857
1858 msgid "InfoBar"
1859 msgstr "Pasek info"
1860
1861 msgid "Infobar timeout"
1862 msgstr "Czas wyświetlania paska info"
1863
1864 msgid "Information"
1865 msgstr "Informacje"
1866
1867 msgid "Init"
1868 msgstr "Init"
1869
1870 msgid "Initialization..."
1871 msgstr "Inicjalizacja..."
1872
1873 msgid "Initialize"
1874 msgstr "Inicjuj"
1875
1876 msgid "Initializing Harddisk..."
1877 msgstr "Inicjalizowanie Hdd..."
1878
1879 msgid "Input"
1880 msgstr "Info"
1881
1882 msgid "Install"
1883 msgstr "Instalacja"
1884
1885 msgid "Install a new image with a USB stick"
1886 msgstr "Instaluj nowe image z pamięci USB"
1887
1888 msgid "Install a new image with your web browser"
1889 msgstr "Instaluj nowe image z przeglądarki www"
1890
1891 msgid "Install extensions."
1892 msgstr "Instaluj rozszerzenia"
1893
1894 msgid "Install local extension"
1895 msgstr "Instaluj lokalną paczkę"
1896
1897 msgid "Install or remove finished."
1898 msgstr "Instalacja lub kasowanie zakończone."
1899
1900 msgid "Install settings, skins, software..."
1901 msgstr "Instaluj ustawienia, skiny, soft..."
1902
1903 msgid "Installation finished."
1904 msgstr "Instalacja zakończona."
1905
1906 msgid "Installing"
1907 msgstr "Instalowanie"
1908
1909 msgid "Installing Software..."
1910 msgstr "Instalowanie oprogramowania..."
1911
1912 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
1913 msgstr "Instaluję standardową litę satelit...Proszę czekać..."
1914
1915 msgid "Installing defaults... Please wait..."
1916 msgstr "Instaluję ustawienia standardowe...Proszę czekać..."
1917
1918 msgid "Installing package content... Please wait..."
1919 msgstr "Instaluję zawartość pakietu...Proszę czekać..."
1920
1921 msgid "Instant Record..."
1922 msgstr "Natychmiastowe nagranie..."
1923
1924 msgid "Integrated Ethernet"
1925 msgstr "Zintegrowany Ethernet"
1926
1927 msgid "Integrated Wireless"
1928 msgstr "Zintegrowana sieś bezprzewodowa"
1929
1930 #, python-format
1931 msgid "Interface: %s"
1932 msgstr "Interfejs: %s"
1933
1934 msgid "Intermediate"
1935 msgstr "Pośrednia"
1936
1937 msgid "Internal Flash"
1938 msgstr "Wewnętrzny Flash"
1939
1940 msgid "Invalid Location"
1941 msgstr "Nieprawidłowa Lokalizacja"
1942
1943 #, python-format
1944 msgid "Invalid directory selected: %s"
1945 msgstr "Wybrano niewłaściwy katalog: %s"
1946
1947 msgid "Inversion"
1948 msgstr "Inversja"
1949
1950 msgid "Invert display"
1951 msgstr "Odwróć wyświetlanie"
1952
1953 msgid "Ipkg"
1954 msgstr "Ipkg"
1955
1956 msgid "Is this videomode ok?"
1957 msgstr "Czy ten tryb jest dobry?"
1958
1959 msgid "Italian"
1960 msgstr "Włoski"
1961
1962 msgid "Job View"
1963 msgstr "Podgląd zajęć"
1964
1965 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
1966 msgid "Just Scale"
1967 msgstr "Po prostu skaluj"
1968
1969 msgid "Keyboard"
1970 msgstr "Klawiatura..."
1971
1972 msgid "Keyboard Map"
1973 msgstr "Mapa klawiatury"
1974
1975 msgid "Keyboard Setup"
1976 msgstr "Ustawienia klawiatury"
1977
1978 msgid "Keymap"
1979 msgstr "Mapa klawiszy"
1980
1981 msgid "LAN Adapter"
1982 msgstr "Adapter LAN"
1983
1984 msgid "LNB"
1985 msgstr "LNB"
1986
1987 msgid "LOF"
1988 msgstr "LOF"
1989
1990 msgid "LOF/H"
1991 msgstr "LOF/H"
1992
1993 msgid "LOF/L"
1994 msgstr "LOF/L"
1995
1996 msgid "Language selection"
1997 msgstr "Wybór języka"
1998
1999 msgid "Language..."
2000 msgstr "Język..."
2001
2002 msgid "Last config"
2003 msgstr "Ostatnie ust"
2004
2005 msgid "Last speed"
2006 msgstr "Ostatnia prędkość"
2007
2008 msgid "Latitude"
2009 msgstr "Szerokość geogr."
2010
2011 msgid "Latvian"
2012 msgstr "Łotewski"
2013
2014 msgid "Leave DVD Player?"
2015 msgstr "Zamknąć odtwarzacz DVD?"
2016
2017 msgid "Left"
2018 msgstr "Lewo"
2019
2020 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
2021 msgid "Letterbox"
2022 msgstr "Letterbox"
2023
2024 msgid "Limit east"
2025 msgstr "Limit wschodni"
2026
2027 msgid "Limit west"
2028 msgstr "Limit zachodni"
2029
2030 msgid "Limited character set for recording filenames"
2031 msgstr "Limit znaków w nazwie nagrania"
2032
2033 msgid "Limits off"
2034 msgstr "Limity wyłaczonyy"
2035
2036 msgid "Limits on"
2037 msgstr "Limity właczony"
2038
2039 msgid "Link Quality:"
2040 msgstr "Jakość sygnału:"
2041
2042 msgid "Link:"
2043 msgstr "Łącze:"
2044
2045 msgid "Linked titles with a DVD menu"
2046 msgstr "Połącz tytuł z menu DVD"
2047
2048 msgid "List of Storage Devices"
2049 msgstr "Lista zapamiętanych urządzeń"
2050
2051 msgid "Lithuanian"
2052 msgstr "Litewski"
2053
2054 msgid "Load"
2055 msgstr "Otwórz"
2056
2057 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
2058 msgstr "Wyświetlaj długość filmu na liście"
2059
2060 msgid "Local Network"
2061 msgstr "Sieć lokalna"
2062
2063 msgid "Location"
2064 msgstr "Lokalizacja"
2065
2066 msgid "Lock:"
2067 msgstr "Block:"
2068
2069 msgid "Log results to harddisk"
2070 msgstr "Wyniki Loga na HDD"
2071
2072 msgid "Long Keypress"
2073 msgstr "Długie naciskanie klawisza"
2074
2075 msgid "Longitude"
2076 msgstr "Długość geogr."
2077
2078 msgid "MMC Card"
2079 msgstr "Karta MMC"
2080
2081 msgid "MORE"
2082 msgstr "Więcej"
2083
2084 msgid "Main menu"
2085 msgstr "Menu Główne"
2086
2087 msgid "Mainmenu"
2088 msgstr "Menu Główne"
2089
2090 msgid "Make this mark an 'in' point"
2091 msgstr "Traktuj znacznik jako wewnętrzny punkt"
2092
2093 msgid "Make this mark an 'out' point"
2094 msgstr "Traktuj znacznik jako zewnętrzny punkt"
2095
2096 msgid "Make this mark just a mark"
2097 msgstr "Traktuj znacznik po prostu jak zaznaczenie"
2098
2099 msgid "Manage your receiver's software"
2100 msgstr "Zarządzaj oprogramowaniem tunera"
2101
2102 msgid "Manual Scan"
2103 msgstr "Ręczne skanowanie"
2104
2105 msgid "Manual transponder"
2106 msgstr "Własny transponder"
2107
2108 msgid "Manufacturer"
2109 msgstr "Producent"
2110
2111 msgid "Margin after record"
2112 msgstr "Margines po nagraniu (w min)"
2113
2114 msgid "Margin before record (minutes)"
2115 msgstr "Margines przed nagraniem (w min)"
2116
2117 #, python-format
2118 msgid "Max. Bitrate: %s"
2119 msgstr "Max. Bitrate: %s"
2120
2121 msgid "Media player"
2122 msgstr "Odtwarzacz"
2123
2124 msgid "MediaPlayer"
2125 msgstr "Odtwarzacz Multimedialny"
2126
2127 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
2128 msgstr "Nosnik nie jest zapisywalnym DVD!"
2129
2130 msgid "Medium is not empty!"
2131 msgstr "Nosnik nie jest pusty!"
2132
2133 msgid "Menu"
2134 msgstr "Menu"
2135
2136 msgid "Message"
2137 msgstr "Wiadomość"
2138
2139 msgid "Message..."
2140 msgstr "Wiadomość..."
2141
2142 msgid "Mkfs failed"
2143 msgstr "Mkfs zawiódł"
2144
2145 msgid "Mode"
2146 msgstr "Tryb"
2147
2148 msgid "Model: "
2149 msgstr "Model: "
2150
2151 msgid "Modulation"
2152 msgstr "Modulacja"
2153
2154 msgid "Modulator"
2155 msgstr "Modulator"
2156
2157 msgid "Mon"
2158 msgstr "Pon"
2159
2160 msgid "Mon-Fri"
2161 msgstr "Pon-Pią"
2162
2163 msgid "Monday"
2164 msgstr "Poniedziałek"
2165
2166 msgid "Mosquito noise reduction"
2167 msgstr "Punktowa redukcja szumów"
2168
2169 msgid "Mount failed"
2170 msgstr "Montowanie nieudane"
2171
2172 msgid "Move Picture in Picture"
2173 msgstr "Przesuń PiP"
2174
2175 msgid "Move east"
2176 msgstr "Przesuń na wschód"
2177
2178 msgid "Move west"
2179 msgstr "Przesuń na zachód"
2180
2181 msgid "Movielist menu"
2182 msgstr "Menu listy filmów"
2183
2184 msgid "Multi EPG"
2185 msgstr "Multi EPG"
2186
2187 msgid "Multimedia"
2188 msgstr "Multimedia"
2189
2190 msgid "Multiple service support"
2191 msgstr "Wielokrotny support serwisu"
2192
2193 msgid "Multisat"
2194 msgstr "Multisat"
2195
2196 msgid "Mute"
2197 msgstr "Mute"
2198
2199 msgid "N/A"
2200 msgstr "N/A"
2201
2202 msgid "NEXT"
2203 msgstr "Następny"
2204
2205 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
2206 msgstr "Flashowanie z pliku NFI zakończone. Aby zrestartować wciśnij Żółty przycisk!"
2207
2208 msgid "NOW"
2209 msgstr "Teraz"
2210
2211 msgid "NTSC"
2212 msgstr "NTSC"
2213
2214 msgid "Name"
2215 msgstr "Nazwa"
2216
2217 msgid "Nameserver"
2218 msgstr "Nameserver"
2219
2220 #, python-format
2221 msgid "Nameserver %d"
2222 msgstr "Nameserver %d"
2223
2224 msgid "Nameserver Setup"
2225 msgstr "Konfiguracja Nameserver"
2226
2227 msgid "Nameserver settings"
2228 msgstr "Ustawienia nameserver"
2229
2230 msgid "Netmask"
2231 msgstr "Maska sieci"
2232
2233 msgid "Network"
2234 msgstr "Sieć"
2235
2236 msgid "Network Configuration..."
2237 msgstr "Konfiguracja sieci..."
2238
2239 msgid "Network Mount"
2240 msgstr "Montowanie sieci"
2241
2242 msgid "Network SSID"
2243 msgstr "Sieciowe SSID"
2244
2245 msgid "Network Setup"
2246 msgstr "Ustawienia sieci"
2247
2248 msgid "Network Wizard"
2249 msgstr "Menadżer konfiguracji sieci"
2250
2251 msgid "Network scan"
2252 msgstr "Skanowanie sieci"
2253
2254 msgid "Network setup"
2255 msgstr "Ustawienia sieci"
2256
2257 msgid "Network test"
2258 msgstr "Test połączenia sieciowego"
2259
2260 msgid "Network test..."
2261 msgstr "Testowanie połączenia sieciowego..."
2262
2263 msgid "Network..."
2264 msgstr "Sieć..."
2265
2266 msgid "Network:"
2267 msgstr "Sieć:"
2268
2269 msgid "NetworkWizard"
2270 msgstr "Kreator sieci"
2271
2272 msgid "New"
2273 msgstr "Nowe"
2274
2275 msgid "New pin"
2276 msgstr "Nowy pin"
2277
2278 msgid "New version:"
2279 msgstr "Nowa wersja:"
2280
2281 msgid "Next"
2282 msgstr "Następny"
2283
2284 msgid "No"
2285 msgstr "Nie"
2286
2287 msgid "No (supported) DVDROM found!"
2288 msgstr "Nie znaleziono (wspomaganego) nośnika DVDROM!"
2289
2290 msgid "No 50 Hz, sorry. :("
2291 msgstr "Brak 50 Hz, przepraszam. :("
2292
2293 msgid "No Connection"
2294 msgstr "Brak połączenia"
2295
2296 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
2297 msgstr "Nie znaleziono HDD lub HDD nie jest zainicjowany!"
2298
2299 msgid "No Networks found"
2300 msgstr "Nie znaleziono sieci"
2301
2302 msgid "No backup needed"
2303 msgstr "Kopia zapasowa jest nie potrzebna"
2304
2305 msgid ""
2306 "No data on transponder!\n"
2307 "(Timeout reading PAT)"
2308 msgstr ""
2309 "Brak danych na transponderze!\n"
2310 "(Koniec czasu czytania PAT)"
2311
2312 msgid "No description available."
2313 msgstr "Brak dostępnego opisu."
2314
2315 msgid "No details for this image file"
2316 msgstr "Brak opisu dla tego image'a"
2317
2318 msgid "No displayable files on this medium found!"
2319 msgstr "Brak plików do wyświetlenia na tym środku!"
2320
2321 msgid "No event info found, recording indefinitely."
2322 msgstr "Nie znaleziono informacji o wydarzeniu, nagrywanie nieokreślone."
2323
2324 msgid "No free tuner!"
2325 msgstr "Brak wolnego tunera!"
2326
2327 msgid "No networks found"
2328 msgstr "Nie znaleziono sieci"
2329
2330 msgid "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
2331 msgstr "Żaden pakiet nie został zaktualizowany. Możesz sprawdzić swoją siec i spróbować ponownie."
2332
2333 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
2334 msgstr "Brak obrazu na TV? Wciśnij EXIT i powtórz."
2335
2336 msgid "No positioner capable frontend found."
2337 msgstr "Nie znaleziono nadającego się pozycjonera."
2338
2339 msgid "No satellite frontend found!!"
2340 msgstr "Nie znaleziono satelity!!!"
2341
2342 msgid "No tags are set on these movies."
2343 msgstr "Brak ustawionych oznaczeń na tych filmach."
2344
2345 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
2346 msgstr "Brak skonfigurowanego tunera aby używać go z pozycjonerem diseqc!"
2347
2348 msgid ""
2349 "No tuner is enabled!\n"
2350 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
2351 msgstr ""
2352 "Brak włączonego tunera!\n"
2353 "Ustaw tuner przed rozpoczęciem skanowania."
2354
2355 msgid "No useable USB stick found"
2356 msgstr "Nie znaleziono uzytecznego nośnika USB"
2357
2358 msgid ""
2359 "No valid service PIN found!\n"
2360 "Do you like to change the service PIN now?\n"
2361 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
2362 msgstr ""
2363 "Nie znaleziono kodu PIN serwisu!\n"
2364 "Czy chcesz zmienić PIN serwisu?\n"
2365 "Gdy wciśniesz NIE ochrona serwisu zostanie wyłączona!"
2366
2367 msgid ""
2368 "No valid setup PIN found!\n"
2369 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
2370 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
2371 msgstr ""
2372 "Nie znaleziono kodu PIN ustawień!\n"
2373 "Czy chcesz zmienić PIN ustawień?\n"
2374 "Gdy wciśniesz NIE ochrona ustawień zostanie wyłączona!"
2375
2376 msgid "No wireless networks found! Please refresh."
2377 msgstr "Brak sieci bezprzewodowych! Proszę odśwież"
2378
2379 msgid ""
2380 "No working local network adapter found.\n"
2381 "Please verify that you have attached a network cable and your network is configured correctly."
2382 msgstr ""
2383 "Nie znaleziono działającego adaptera sieciowego.\n"
2384 "Sprawdź czy podłączyłeś kabel sieciowy i czy twoja sieć jest dobrze skonfigurowana."
2385
2386 msgid ""
2387 "No working wireless network adapter found.\n"
2388 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your network is configured correctly."
2389 msgstr ""
2390 "Nie znaleziono działającego adaptera sieci bezprzewowej.\n"
2391 "Sprawdź czy podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN i czy twoja sieć jest dobrze skonfigurowana."
2392
2393 msgid ""
2394 "No working wireless network interface found.\n"
2395 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable your local network interface."
2396 msgstr ""
2397 "Nie znaleziono działającego interfejsu sieci bezprzewodowej.\n"
2398 " Sprawdź czy podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN lub czy włączyłeś twój lokalny interfejs sieciowy."
2399
2400 msgid "No, but restart from begin"
2401 msgstr "Nie, ale odtwórz od początku"
2402
2403 msgid "No, do nothing."
2404 msgstr "Nie, nie rób nic."
2405
2406 msgid "No, just start my dreambox"
2407 msgstr "Nie, tylko włącz Dreamboxa"
2408
2409 msgid "No, not now"
2410 msgstr "Nie teraz"
2411
2412 msgid "No, scan later manually"
2413 msgstr "Nie, skanuj ręcznie później"
2414
2415 msgid "No, send them never"
2416 msgstr "Nie wysyłaj wogóle"
2417
2418 msgid "None"
2419 msgstr "Brak"
2420
2421 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
2422 msgid "Nonlinear"
2423 msgstr "Nielinearny"
2424
2425 msgid "North"
2426 msgstr "Północ"
2427
2428 msgid "Norwegian"
2429 msgstr "Norweski"
2430
2431 #, python-format
2432 msgid "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB required, %d MB available)"
2433 msgstr "Nie wystarczająca ilość przestrzeni dyskowej. Proszę zwolnić przestrzeń dyskową i spróbować ponownie. (%d MB wymagane, %d MB dostępne)"
2434
2435 msgid ""
2436 "Nothing to scan!\n"
2437 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
2438 msgstr ""
2439 "Nic do skanowania!\n"
2440 "Ustaw tuner przed rozpoczeciem skanowania."
2441
2442 msgid "Now Playing"
2443 msgstr "Odtwarzane"
2444
2445 msgid "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as much as possible, but make sure that you can still see the difference between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
2446 msgstr "Teraz użyj ustawienia kontrastu aby włączyć jasność tła jak najwyżej się da, ale upewnij się że nadal widać różnicę pomiedzy dwoma najjaśniejszymi poziomami odcieni. Jeśli skończyłeś wciśnij OK."
2447
2448 msgid "OK"
2449 msgstr "OK"
2450
2451 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
2452 msgstr "OK, przeprowadź mnie poprzez proces aktualizacji"
2453
2454 msgid "OK, remove another extensions"
2455 msgstr "OK, usuń kolejne rozszerzenia"
2456
2457 msgid "OK, remove some extensions"
2458 msgstr "OK, usuń kilka rozszerzeń"
2459
2460 msgid "OSD Settings"
2461 msgstr "Ustawienia OSD"
2462
2463 msgid "OSD visibility"
2464 msgstr "Przezroczystość"
2465
2466 msgid "Off"
2467 msgstr "Wyłącz"
2468
2469 msgid "On"
2470 msgstr "Włącz"
2471
2472 msgid "One"
2473 msgstr "Jeden"
2474
2475 msgid "Online-Upgrade"
2476 msgstr "Online - Aktualizacja"
2477
2478 msgid "Only Free scan"
2479 msgstr "Skanuj tylko FTA"
2480
2481 msgid "Optionally enter your name if you want to."
2482 msgstr "Opcjonalnie dodaj nazwę jeśli chcesz."
2483
2484 msgid "Orbital Position"
2485 msgstr "Pozycja orbitalna"
2486
2487 msgid "PAL"
2488 msgstr "PAL"
2489
2490 msgid "PIDs"
2491 msgstr "Pidy"
2492
2493 msgid "Package details for: "
2494 msgstr "Szczegóły paczki dla: "
2495
2496 msgid "Package list update"
2497 msgstr "Paczka listy aktualizacji"
2498
2499 msgid "Package removal failed.\n"
2500 msgstr "Nieudane usunięcie paczki \n"
2501
2502 msgid "Package removed successfully.\n"
2503 msgstr "Paczka usunięta pomyślnie \n"
2504
2505 msgid "Packet management"
2506 msgstr "Zarządzanie pakietem"
2507
2508 msgid "Packet manager"
2509 msgstr "Menadżer pakietów"
2510
2511 msgid "Page"
2512 msgstr "Strona"
2513
2514 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
2515 msgid "Pan&Scan"
2516 msgstr "Pan&Scan"
2517
2518 msgid "Parent Directory"
2519 msgstr "Katalog nadrzędny"
2520
2521 msgid "Parental control"
2522 msgstr "Kontrola rodzicielska"
2523
2524 msgid "Parental control services Editor"
2525 msgstr "Edytor serwisów kontroli rodzicielskiej"
2526
2527 msgid "Parental control setup"
2528 msgstr "Ustawienia kontroli rodzicielskiej"
2529
2530 msgid "Parental control type"
2531 msgstr "Typ kontroli rodzicielskiej"
2532
2533 msgid "Password"
2534 msgstr "Hasło"
2535
2536 msgid "Pause movie at end"
2537 msgstr "Zatrzymaj film na końcu"
2538
2539 msgid "Phone number"
2540 msgstr "Numer telefonu"
2541
2542 msgid "PiPSetup"
2543 msgstr "Ustawienia PiP"
2544
2545 msgid "PicturePlayer"
2546 msgstr "Odtwarzacz Zdjęć"
2547
2548 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
2549 msgid "Pillarbox"
2550 msgstr "Pillarbox"
2551
2552 msgid "Pilot"
2553 msgstr "Pilot"
2554
2555 msgid "Pin code needed"
2556 msgstr "Potrzebny kod pin"
2557
2558 msgid "Play"
2559 msgstr "Odtwarzaj"
2560
2561 msgid "Play Audio-CD..."
2562 msgstr "Odtwarzanie CD-Audio..."
2563
2564 msgid "Play DVD"
2565 msgstr "Odtwórz DVD"
2566
2567 msgid "Play Music..."
2568 msgstr "Odtwórz Muzykę..."
2569
2570 msgid "Play recorded movies..."
2571 msgstr "Odtwarzanie nagranego filmu..."
2572
2573 msgid "Please Reboot"
2574 msgstr "Proszę uruchom ponownie"
2575
2576 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
2577 msgstr "Wybierz pośrednio aby skanować"
2578
2579 msgid "Please change recording endtime"
2580 msgstr "Proszę zmień koniec czasu nagrywania"
2581
2582 msgid "Please check your network settings!"
2583 msgstr "Proszę sprawdzić ustawienia sieciowe!"
2584
2585 msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
2586 msgstr "Proszę wybrać plik do ściągnięcia z serwera .NFI"
2587
2588 msgid "Please choose an extension..."
2589 msgstr "Proszę wybierz rozszerzenie..."
2590
2591 msgid "Please choose he package..."
2592 msgstr "Proszę wybrać pakiet ..."
2593
2594 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
2595 msgstr "Proszę wybrać standardową listę serwisów, które chcesz zainstalować."
2596
2597 msgid ""
2598 "Please configure or verify your Nameservers by filling out the required values.\n"
2599 "When you are ready press OK to continue."
2600 msgstr ""
2601 "Skonfiguruj lub sprawdź dane nameservera.\n"
2602 "Jeśli już to zrobiłeś naciśnij OK"
2603
2604 msgid ""
2605 "Please configure your internet connection by filling out the required values.\n"
2606 "When you are ready press OK to continue."
2607 msgstr ""
2608 "Skonfiguruj połączenie z internetem.\n"
2609 "Jeśli już to zrobiłeś naciśnij OK"
2610
2611 msgid "Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
2612 msgstr "Odłącz wszystkie urządzenia USB od Dreamboxa i podłącz ponownie daną pamięć USB (minimalny rozmiar to 64 MB) !"
2613
2614 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
2615 msgstr "Nie zmieniaj wartości jeśli nie wiesz co zrobić!"
2616
2617 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
2618 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego bukietu"
2619
2620 msgid "Please enter a name for the new marker"
2621 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego znacznika"
2622
2623 msgid "Please enter a new filename"
2624 msgstr "Wpisz nową nazwę pliku"
2625
2626 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
2627 msgstr "Wpisz nazwę pliku (pusty = aktualna data)"
2628
2629 msgid "Please enter name of the new directory"
2630 msgstr "Podaj nazwę dla nowego katalogu"
2631
2632 msgid "Please enter the correct pin code"
2633 msgstr "Wpisz poprawny kod pin"
2634
2635 msgid "Please enter the old pin code"
2636 msgstr "Wpisz stary kod pin"
2637
2638 msgid "Please enter your email address here:"
2639 msgstr "Wpisz tutaj swój adres email:"
2640
2641 msgid "Please enter your name here (optional):"
2642 msgstr "Wpisz tutaj swoją nazwę:"
2643
2644 msgid "Please follow the instructions on the TV"
2645 msgstr "Podążaj za instrukcjami na TV"
2646
2647 msgid "Please note that the previously selected media could not be accessed and therefore the default directory is being used instead."
2648 msgstr "Brak dostępu do uprzednio wybranych danych. Z tego powodu użyto domyślnego katalogu."
2649
2650 msgid "Please press OK to continue."
2651 msgstr "Aby kontynuować naciśnij OK."
2652
2653 msgid "Please press OK!"
2654 msgstr "Wciśnij OK!"
2655
2656 msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
2657 msgstr "Proszę wybrać plik .NFI z medium"
2658
2659 msgid "Please select a playlist to delete..."
2660 msgstr "Wybierz playlistę do usunięcia..."
2661
2662 msgid "Please select a playlist..."
2663 msgstr "Wybierz playlistę..."
2664
2665 msgid "Please select a subservice to record..."
2666 msgstr "Wybierz subserwis..."
2667
2668 msgid "Please select a subservice..."
2669 msgstr "Prosze wybierz subserwis..."
2670
2671 msgid "Please select an extension to remove."
2672 msgstr "Wybierz dodatek do usunięcia"
2673
2674 msgid "Please select an option below."
2675 msgstr "Wybierz z opcji poniżej"
2676
2677 msgid "Please select medium to use as backup location"
2678 msgstr "Wybierz środek aby użyć jako miejsce kopii zapasowej"
2679
2680 msgid "Please select tag to filter..."
2681 msgstr "Wybierz oznaczenie do filtrowania..."
2682
2683 msgid "Please select target directory or medium"
2684 msgstr "Proszę wybrać nośnik lub katalog docelowy"
2685
2686 msgid "Please select the movie path..."
2687 msgstr "Wybierz ścieżkę filmu..."
2688
2689 msgid ""
2690 "Please select the network interface that you want to use for your internet connection.\n"
2691 "\n"
2692 "Please press OK to continue."
2693 msgstr ""
2694 "Wybierz interfejs za pomocą którego będziesz się łączył z internetem.\n"
2695 "Jeśli już to zrobiłes nacisnij OK"
2696
2697 msgid ""
2698 "Please select the wireless network that you want to connect to.\n"
2699 "\n"
2700 "Please press OK to continue."
2701 msgstr ""
2702 "Wybierz sieć WiFi za pomocą której bedziesz się łączył.\n"
2703 "\n"
2704 "Jeśli już to zrobiłes nacisnij OK"
2705
2706 msgid "Please set up tuner B"
2707 msgstr "Ustaw Tuner B"
2708
2709 msgid "Please set up tuner C"
2710 msgstr "Ustaw Tuner C"
2711
2712 msgid "Please set up tuner D"
2713 msgstr "Ustaw Tuner D"
2714
2715 msgid ""
2716 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
2717 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
2718 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
2719 msgstr ""
2720 "Użyj przycisków aby przesunąć okno PiP.\n"
2721 "Naciśnij przycisk bukietu +/- aby zmienić rozmiar okna.\n"
2722 "Wciśnij OK aby wrócić do trybu TV lub EXIT aby przerwać przesówanie."
2723
2724 msgid "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press the OK button."
2725 msgstr "W celu wyboru języka użyj klawiszy GÓRA i DÓŁ. Nastepnie nacisnij przycisk OK."
2726
2727 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
2728 msgstr "Poczekaj na aktywację twojej konfiguracji sieci..."
2729
2730 msgid "Please wait while removing selected package..."
2731 msgstr "Poczekaj podczas kasowania paczki..."
2732
2733 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
2734 msgstr "Poczekaj podczas gdy skanowanie jest w toku..."
2735
2736 msgid "Please wait while searching for removable packages..."
2737 msgstr "Poczekaj podczas szukania paczek do usunięcia..."
2738
2739 msgid "Please wait while we configure your network..."
2740 msgstr "Poczekaj podczas gdy skonfuguruję twoją sieć..."
2741
2742 msgid "Please wait while we prepare your network interfaces..."
2743 msgstr "Czekaj aż zostanie aktywowana karta sieciowa..."
2744
2745 msgid "Please wait while we test your network..."
2746 msgstr "Czekaj aż zakończy się test sieci..."
2747
2748 msgid "Please wait while your network is restarting..."
2749 msgstr "Poczekaj podczas restartowania twojej sieci..."
2750
2751 msgid "Please wait..."
2752 msgstr "Proszę czekać..."
2753
2754 msgid "Please wait... Loading list..."
2755 msgstr "Proszę czekać... Ładowanie listy..."
2756
2757 msgid "Plugin browser"
2758 msgstr "Przeglądarka pluginów"
2759
2760 msgid "Plugin manager"
2761 msgstr "Menadżer Pluginów"
2762
2763 msgid "Plugin manager activity information"
2764 msgstr "Informacja o działaniu menadżera pluginów"
2765
2766 msgid "Plugin manager help"
2767 msgstr "Pomoc manadżera pluginów"
2768
2769 msgid "Plugins"
2770 msgstr "Pluginy"
2771
2772 msgid "Polarity"
2773 msgstr "Polaryzacja"
2774
2775 msgid "Polarization"
2776 msgstr "Polaryzacja"
2777
2778 msgid "Polish"
2779 msgstr "Polski"
2780
2781 msgid "Port A"
2782 msgstr "Port A"
2783
2784 msgid "Port B"
2785 msgstr "Port B"
2786
2787 msgid "Port C"
2788 msgstr "Port C"
2789
2790 msgid "Port D"
2791 msgstr "Port D"
2792
2793 msgid "Portuguese"
2794 msgstr "Portugalski"
2795
2796 msgid "Positioner"
2797 msgstr "Pozycjoner"
2798
2799 msgid "Positioner fine movement"
2800 msgstr "Precyzyjne ruchy pozycjonera"
2801
2802 msgid "Positioner movement"
2803 msgstr "Ruchy pozycjonera"
2804
2805 msgid "Positioner setup"
2806 msgstr "Ustawienia pozycjonera"
2807
2808 msgid "Positioner storage"
2809 msgstr "Zapamiętywanie pozycjonera"
2810
2811 msgid "Power threshold in mA"
2812 msgstr "Próg mocy w  mA"
2813
2814 msgid "Predefined transponder"
2815 msgstr "Zdefiniowany transponder"
2816
2817 msgid "Preparing... Please wait"
2818 msgstr "Przygotowywanie... Prosze czekać"
2819
2820 msgid "Press OK on your remote control to continue."
2821 msgstr "Aby kontynuować naciśnij przycisk OK pilota."
2822
2823 msgid "Press OK to activate the selected skin."
2824 msgstr "Wciśnij OK aby aktywować wybranego skina"
2825
2826 msgid "Press OK to activate the settings."
2827 msgstr "Wciśnij OK aby aktywować ustawienia"
2828
2829 msgid "Press OK to edit the settings."
2830 msgstr "W celu edytowania ustawień nacisnij OK."
2831
2832 #, python-format
2833 msgid "Press OK to get further details for %s"
2834 msgstr "Wciśnij OK aby dostać więcej info o %s"
2835
2836 msgid "Press OK to scan"
2837 msgstr "Wciśnij OK aby skanować"
2838
2839 msgid "Press OK to select a Provider."
2840 msgstr "Wciśnij OK aby wybrać Providera"
2841
2842 msgid "Press OK to select/deselect a CAId."
2843 msgstr "Wciśnij OK aby wybrać/lub nie CaId"
2844
2845 msgid "Press OK to start the scan"
2846 msgstr "Wciśnij OK aby rozpocząć skanowanie"
2847
2848 msgid "Press OK to toggle the selection."
2849 msgstr "Wciśnij OK aby wybrać"
2850
2851 msgid "Press OK to view full changelog"
2852 msgstr "Wciśnij OK aby pokazać listę zmian"
2853
2854 msgid "Press yellow to set this interface as default interface."
2855 msgstr "Wciśnij żólty aby ustawić ten interfejs jako domyślny"
2856
2857 msgid "Prev"
2858 msgstr "Poprzedni"
2859
2860 msgid "Preview menu"
2861 msgstr "Podgląd menu"
2862
2863 msgid "Primary DNS"
2864 msgstr "Pierwszy DNS"
2865
2866 msgid "Priority"
2867 msgstr "Priorytet konwertera"
2868
2869 msgid "Process"
2870 msgstr "Procesy..."
2871
2872 msgid "Properties of current title"
2873 msgstr "Właściwości aktualnego tytułu"
2874
2875 msgid "Protect services"
2876 msgstr "Ochrona serwisów"
2877
2878 msgid "Protect setup"
2879 msgstr "Ochrona ustawień"
2880
2881 msgid "Provider"
2882 msgstr "Provider"
2883
2884 msgid "Provider to scan"
2885 msgstr "Provider do skanowania"
2886
2887 msgid "Providers"
2888 msgstr "Providerzy"
2889
2890 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
2891 msgstr "Python frontend dla /tmp/mmi.socket"
2892
2893 msgid "Quick"
2894 msgstr "Szybko"
2895
2896 msgid "Quickzap"
2897 msgstr "Szybkie przełączanie"
2898
2899 msgid "RC Menu"
2900 msgstr "Menu RC"
2901
2902 msgid "RF output"
2903 msgstr "Wyjście RF"
2904
2905 msgid "RGB"
2906 msgstr "RGB"
2907
2908 msgid "RSS Feed URI"
2909 msgstr "Adres serwisu RSS"
2910
2911 msgid "Radio"
2912 msgstr "Radio"
2913
2914 msgid "Ram Disk"
2915 msgstr "Ram Dysk"
2916
2917 msgid "Random"
2918 msgstr "Losowo"
2919
2920 msgid "Really close without saving settings?"
2921 msgstr "Wyjść bez zapisywania ustawień?"
2922
2923 msgid "Really delete done timers?"
2924 msgstr "Usunąć wykonane timery?"
2925
2926 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
2927 msgstr "Wyjść z subserwisów?"
2928
2929 msgid "Really reboot now?"
2930 msgstr "Czy naprawdę chcesz zrestartować?"
2931
2932 msgid "Really restart now?"
2933 msgstr "Czy naprawdę chcesz zrestartować?"
2934
2935 msgid "Really shutdown now?"
2936 msgstr "Czy naprawdę chcesz zamknąć teraz?"
2937
2938 msgid "Reboot"
2939 msgstr "Restart"
2940
2941 msgid "Reception Settings"
2942 msgstr "Ustawienia powitania"
2943
2944 msgid "Record"
2945 msgstr "Nagraj"
2946
2947 #, python-format
2948 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
2949 msgstr "Ograniczenie nagrywania z powodu konfliktu timera %s"
2950
2951 msgid "Recorded files..."
2952 msgstr "Nagrane pliki..."
2953
2954 msgid "Recording"
2955 msgstr "Nagrywanie"
2956
2957 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
2958 msgstr "Nagrywanie(a) jest w toku lub rozbpocznie się za kilka sekund!"
2959
2960 msgid "Recordings"
2961 msgstr "Nagrania"
2962
2963 msgid "Recordings always have priority"
2964 msgstr "Nagrywanie zawsze ma priorytet"
2965
2966 msgid "Reenter new pin"
2967 msgstr "Wpisz ponownie nowy pin"
2968
2969 msgid "Refresh"
2970 msgstr "Odśwież"
2971
2972 msgid "Refresh Rate"
2973 msgstr "Wartość odświeżania"
2974
2975 msgid "Refresh rate selection."
2976 msgstr "Wybór prędkości odświeżania"
2977
2978 msgid "Reload"
2979 msgstr "Przeładuj"
2980
2981 msgid "Remove"
2982 msgstr "Skasuj"
2983
2984 msgid "Remove Bookmark"
2985 msgstr "Usuń zakładkę"
2986
2987 msgid "Remove Plugins"
2988 msgstr "Usuń pluginy"
2989
2990 msgid "Remove a mark"
2991 msgstr "Usuń znacznik"
2992
2993 msgid "Remove currently selected title"
2994 msgstr "Usuń aktualnie wybrany tytuł"
2995
2996 msgid "Remove failed."
2997 msgstr "Kasowanie nieudane"
2998
2999 msgid "Remove finished."
3000 msgstr "Usuwanie zakończone."
3001
3002 msgid "Remove plugins"
3003 msgstr "Usuń pluginy"
3004
3005 msgid "Remove the broken .NFI file?"
3006 msgstr "Czy usunąć popsuty plik .NFI?"
3007
3008 msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
3009 msgstr "Czy usunąć niekompletne pliki .NFI?"
3010
3011 msgid "Remove timer"
3012 msgstr "Usuń timer"
3013
3014 msgid "Remove title"
3015 msgstr "Usuń tytuł"
3016
3017 msgid "Removed successfully."
3018 msgstr "Kasowanie zakończone pomyślnie"
3019
3020 msgid "Removing"
3021 msgstr "Usuwanie"
3022
3023 #, python-format
3024 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
3025 msgstr "Usuniecie katalogu %s nie powiodło się. (Byc może katalog nie jest pusty.)"
3026
3027 msgid "Rename"
3028 msgstr "Zmień nazwę"
3029
3030 msgid "Rename crashlogs"
3031 msgstr "Zmień nazwę crashlogów"
3032
3033 msgid "Repeat"
3034 msgstr "Powtórz"
3035
3036 msgid "Repeat Type"
3037 msgstr "Rozdzaj powtórzeń"
3038
3039 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
3040 msgstr "Powtarzane wydarzenie właśnie jest nagrywane... Co chcesz zrobić?"
3041
3042 msgid "Repeats"
3043 msgstr "Powtarzaj"
3044
3045 msgid "Reset"
3046 msgstr "Resetuj"
3047
3048 msgid "Reset and renumerate title names"
3049 msgstr "Zresetuj i zmień numerację nazw tytułów"
3050
3051 msgid "Reset video enhancement settings to system defaults?"
3052 msgstr "Zresetować ustawienia do domyślnych?"
3053
3054 msgid "Reset video enhancement settings to your last configuration?"
3055 msgstr "Zresetować ustawienia do ostatniej dobrej konfiguracji?"
3056
3057 msgid "Resolution"
3058 msgstr "Rozdzielczość"
3059
3060 msgid "Restart"
3061 msgstr "Restart"
3062
3063 msgid "Restart GUI"
3064 msgstr "Restartuj GUI"
3065
3066 msgid "Restart GUI now?"
3067 msgstr "Zrestartować GUI teraz?"
3068
3069 msgid "Restart network"
3070 msgstr "Restart sieci"
3071
3072 msgid "Restart test"
3073 msgstr "Restart testu"
3074
3075 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
3076 msgstr "Restart adaprera i połaczenia sieciowego.\n"
3077
3078 msgid "Restore"
3079 msgstr "Przywróć"
3080
3081 msgid "Restore backups"
3082 msgstr "Przywróć kopie"
3083
3084 msgid "Restore is running..."
3085 msgstr "Przywracanie..."
3086
3087 msgid "Restore running"
3088 msgstr "Przywracanie uruchomione"
3089
3090 msgid "Restore system settings"
3091 msgstr "Przywróć ustawienia systemowe"
3092
3093 msgid "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored settings now."
3094 msgstr "Przywracanie ustawień ukończone. Wciśnij OK aby aktywować przywrócone ustawienia teraz."
3095
3096 msgid "Resume from last position"
3097 msgstr "Wznów od ostatniej pozycji"
3098
3099 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
3100 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
3101 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
3102 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
3103 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
3104 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
3105 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
3106 msgid "Resuming playback"
3107 msgstr "Wznawianie odtwarzania"
3108
3109 msgid "Return to file browser"
3110 msgstr "Powrót do przeglądarki plików"
3111
3112 msgid "Return to movie list"
3113 msgstr "Powrót do listy filmów"
3114
3115 msgid "Return to previous service"
3116 msgstr "Powrót do poprzedniego serwisu"
3117
3118 msgid "Rewind speeds"
3119 msgstr "Prędkości przewijania w tył"
3120
3121 msgid "Right"
3122 msgstr "Prawo"
3123
3124 msgid "Rolloff"
3125 msgstr "Rolloff"
3126
3127 msgid "Rotor turning speed"
3128 msgstr "Prędkość obrotu rotora"
3129
3130 msgid "Running"
3131 msgstr "Uruchomiony"
3132
3133 msgid "Russian"
3134 msgstr "Rosyjski"
3135
3136 msgid "S-Video"
3137 msgstr "S-Video"
3138
3139 msgid "SNR"
3140 msgstr "SNR"
3141
3142 msgid "SNR:"
3143 msgstr "SNR:"
3144
3145 msgid "SSID:"
3146 msgstr "SSID:"
3147
3148 msgid "Sat"
3149 msgstr "Sob"
3150
3151 msgid "Sat / Dish Setup"
3152 msgstr "Ustawienia anteny"
3153
3154 msgid "Satellite"
3155 msgstr "Satelita"
3156
3157 msgid "Satellite Equipment Setup"
3158 msgstr "Zaawansowane ustawienia"
3159
3160 msgid "Satellites"
3161 msgstr "Satelity"
3162
3163 msgid "Satfinder"
3164 msgstr "Miernik sygnału"
3165
3166 msgid "Sats"
3167 msgstr "Satelity"
3168
3169 msgid "Satteliteequipment"
3170 msgstr "Wyposażenie satelity"
3171
3172 msgid "Saturation"
3173 msgstr "Nasycenie"
3174
3175 msgid "Saturday"
3176 msgstr "Sobota"
3177
3178 msgid "Save"
3179 msgstr "Zapisz"
3180
3181 msgid "Save Playlist"
3182 msgstr "Zachowaj Playlistę"
3183
3184 msgid "Scaler sharpness"
3185 msgstr "Poziom ostrości"
3186
3187 msgid "Scaling Mode"
3188 msgstr "Tryb skalowania"
3189
3190 msgid "Scan "
3191 msgstr "Skanuj"
3192
3193 msgid "Scan Files..."
3194 msgstr "Skanuj Pliki..."
3195
3196 msgid "Scan QAM128"
3197 msgstr "Skanuj QAM128"
3198
3199 msgid "Scan QAM16"
3200 msgstr "Skanuj QAM16"
3201
3202 msgid "Scan QAM256"
3203 msgstr "Skanuj QAM256"
3204
3205 msgid "Scan QAM32"
3206 msgstr "Skanuj QAM32"
3207
3208 msgid "Scan QAM64"
3209 msgstr "Skanuj QAM64"
3210
3211 msgid "Scan SR6875"
3212 msgstr "Skanuj SR6875"
3213
3214 msgid "Scan SR6900"
3215 msgstr "Skanuj SR6900"
3216
3217 msgid "Scan Wireless Networks"
3218 msgstr "Skanuj sieć bezprzewodową"
3219
3220 msgid "Scan additional SR"
3221 msgstr "Skanuj dodatkowy SR"
3222
3223 msgid "Scan band EU HYPER"
3224 msgstr "Skanuj pasmo EU HYPER"
3225
3226 msgid "Scan band EU MID"
3227 msgstr "Skanuj pasmo EU MID"
3228
3229 msgid "Scan band EU SUPER"
3230 msgstr "Skanuj pasmo EU SUPER"
3231
3232 msgid "Scan band EU UHF IV"
3233 msgstr "Skanuj pasmo EU UHF IV"
3234
3235 msgid "Scan band EU UHF V"
3236 msgstr "Skanuj pasmo EU UHF V"
3237
3238 msgid "Scan band EU VHF I"
3239 msgstr "Skanuj pasmo EU VHF I"
3240
3241 msgid "Scan band EU VHF III"
3242 msgstr "Skanuj pasmo EU VHF III"
3243
3244 msgid "Scan band US HIGH"
3245 msgstr "Skanuj pasmo US HIGH"
3246
3247 msgid "Scan band US HYPER"
3248 msgstr "Skanuj pasmo US HYPER"
3249
3250 msgid "Scan band US LOW"
3251 msgstr "Skanuj pasmo US LOW"
3252
3253 msgid "Scan band US MID"
3254 msgstr "Skanuj pasmo US MID"
3255
3256 msgid "Scan band US SUPER"
3257 msgstr "Skanuj pasmo US SUPER"
3258
3259 msgid "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your WLAN USB Stick\n"
3260 msgstr "Skanuj sieć w poszukiwaniu bezprzewodowych punktów dostępu i połącz się z nim przy użyciu WLAN USB Stick\n"
3261
3262 msgid "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your selected wireless device.\n"
3263 msgstr "Skanuj sieć w poszukiwaniu bezprzewodowych AP i podłącz do nich używając wybranego urządzenia bezprzewodowego.\n"
3264
3265 msgid "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
3266 msgstr "Przeskanuj standardowe lamedbs wedłudg satelit zapisanych w pozycjonerze"
3267
3268 msgid "Search east"
3269 msgstr "Szukaj na wschód"
3270
3271 msgid "Search west"
3272 msgstr "Szukaj na zachód"
3273
3274 msgid "Searching for new installed or removed packages. Please wait..."
3275 msgstr "Szukanie nowo zainstalowanych lub usuniętych paczek. Proszę czekać..."
3276
3277 msgid "Secondary DNS"
3278 msgstr "Drugi DNS"
3279
3280 msgid "Seek"
3281 msgstr "Wyszukiwanie"
3282
3283 msgid "Select"
3284 msgstr "Wybierz"
3285
3286 msgid "Select HDD"
3287 msgstr "Wybierz HDD"
3288
3289 msgid "Select Location"
3290 msgstr "Wybierz lokalizację"
3291
3292 msgid "Select Network Adapter"
3293 msgstr "Wybierz adapter sieciowy"
3294
3295 msgid "Select a movie"
3296 msgstr "Wybierz film"
3297
3298 msgid "Select audio mode"
3299 msgstr "Wybierz tryb audio"
3300
3301 msgid "Select audio track"
3302 msgstr "Wybierz ścieżkę audio :"
3303
3304 msgid "Select channel to record from"
3305 msgstr "Wybierz kanał do nagrania z "
3306
3307 msgid "Select files for backup. Currently selected:\n"
3308 msgstr "Wybierz pliki dla kopii zapasowej. Aktualnie wybrane:\n"
3309
3310 msgid "Select files/folders to backup"
3311 msgstr "Wybierz pliki /foldery do kopii"
3312
3313 msgid "Select image"
3314 msgstr "Wybierz image"
3315
3316 msgid "Select interface"
3317 msgstr "Wybierz interfejs"
3318
3319 msgid "Select package"
3320 msgstr "Wybierz paczkę"
3321
3322 msgid "Select provider to add..."
3323 msgstr "Wybierz providera do dodania..."
3324
3325 msgid "Select refresh rate"
3326 msgstr "Wybierz prędkość odświeżania"
3327
3328 msgid "Select service to add..."
3329 msgstr "Wybierz serwis do dodania..."
3330
3331 msgid "Select upgrade source to edit."
3332 msgstr "Wybierz źródło aktualizacji do edycji"
3333
3334 msgid "Select video input"
3335 msgstr "Wybierz wejście Wideo"
3336
3337 msgid "Select video input with up/down buttons"
3338 msgstr "Wybierz wejście video przyciskami góra/dół"
3339
3340 msgid "Select video mode"
3341 msgstr "Wybierz tryb wideo"
3342
3343 msgid "Select wireless network"
3344 msgstr "Wybierz sieć bezprzewodową WiFi"
3345
3346 msgid "Selected source image"
3347 msgstr "Wybierz image źródłowy"
3348
3349 msgid "Send DiSEqC"
3350 msgstr "Wyślij DiSEqC"
3351
3352 msgid "Send DiSEqC only on satellite change"
3353 msgstr "Wyślij DiSEqC tylko podczas zmiany satelity"
3354
3355 msgid "Seperate titles with a main menu"
3356 msgstr "Rozdziel tytuły z wykozystaniem menu"
3357
3358 msgid "Sequence repeat"
3359 msgstr "Powtórka sekwencji"
3360
3361 msgid "Serbian"
3362 msgstr "Serbski"
3363
3364 msgid "Service"
3365 msgstr "Informacje o serwisie..."
3366
3367 msgid "Service Scan"
3368 msgstr "Skanowanie serwisu"
3369
3370 msgid "Service Searching"
3371 msgstr "Szukanie serwisów"
3372
3373 msgid "Service has been added to the favourites."
3374 msgstr "Serwis został dodany do ulubionych."
3375
3376 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
3377 msgstr "Serwis został dodany do wybranego bukietu."
3378
3379 msgid ""
3380 "Service invalid!\n"
3381 "(Timeout reading PMT)"
3382 msgstr ""
3383 "Serwis niewłaściwy!\n"
3384 "(Koniec czasu czytania PMT)"
3385
3386 msgid ""
3387 "Service not found!\n"
3388 "(SID not found in PAT)"
3389 msgstr ""
3390 "Serwis nie znaleziony!\n"
3391 "(SID nie znaleziony w PAT)"
3392
3393 msgid "Service scan"
3394 msgstr "Skanowanie serwisów"
3395
3396 msgid ""
3397 "Service unavailable!\n"
3398 "Check tuner configuration!"
3399 msgstr ""
3400 "Serwis niedostępny!\n"
3401 "Sprawdź konfigurację tunera!"
3402
3403 msgid "Serviceinfo"
3404 msgstr "Info o serwisie"
3405
3406 msgid "Services"
3407 msgstr "Serwisy"
3408
3409 msgid "Set Voltage and 22KHz"
3410 msgstr "Ustaw napięcie 22KHz"
3411
3412 msgid "Set as default Interface"
3413 msgstr "Ustaw jako domyslny interfejs"
3414
3415 msgid "Set available internal memory threshold for the warning."
3416 msgstr "Ustaw minimalny próg pamięci flash aby ostrzec"
3417
3418 msgid "Set interface as default Interface"
3419 msgstr "Ustaw interfejs jako domyślny"
3420
3421 msgid "Set limits"
3422 msgstr "Ustaw limity"
3423
3424 msgid "Settings"
3425 msgstr "Ustawienia"
3426
3427 msgid "Setup"
3428 msgstr "Konfiguracja"
3429
3430 msgid "Setup Mode"
3431 msgstr "Tryb Konfiguracji"
3432
3433 msgid "Sharpness"
3434 msgstr "Ostrość"
3435
3436 msgid "Show Info"
3437 msgstr "Pokaż Info"
3438
3439 msgid "Show Message when Recording starts"
3440 msgstr "Pokaż info przed nagrywaniem"
3441
3442 msgid "Show WLAN Status"
3443 msgstr "Pokaż status WLAN"
3444
3445 msgid "Show blinking clock in display during recording"
3446 msgstr "Pokaż migający zegar na wyświetlaczu gdy nagrywa"
3447
3448 msgid "Show infobar on channel change"
3449 msgstr "Pokaż pasek info podczas zmiany kanału"
3450
3451 msgid "Show infobar on event change"
3452 msgstr "Pokaż pasek info podczas zmiany wydarzenia"
3453
3454 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
3455 msgstr "Pokaż pasek info podczas przewijania przód/tył"
3456
3457 msgid "Show positioner movement"
3458 msgstr "Pokaż ruchy pozycjonera"
3459
3460 msgid "Show services beginning with"
3461 msgstr "Pokaż rozpoczęcie serwisów z "
3462
3463 msgid "Show the radio player..."
3464 msgstr "Pokaż radio odtwarzacz..."
3465
3466 msgid "Show the tv player..."
3467 msgstr "Pokaż odtwarzacz tv..."
3468
3469 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
3470 msgstr "Pokaż status połaczenia bezprzewodowego LAN.\n"
3471
3472 msgid "Shutdown Dreambox after"
3473 msgstr "Wyłącza dreamboxa po"
3474
3475 msgid "Signal Strength:"
3476 msgstr "Siła sygnału:"
3477
3478 msgid "Signal: "
3479 msgstr "Sygnał:"
3480
3481 msgid "Similar"
3482 msgstr "Podobne"
3483
3484 msgid "Similar broadcasts:"
3485 msgstr "Podobne transmisje:"
3486
3487 msgid "Simple"
3488 msgstr "Prosta"
3489
3490 msgid "Simple titleset (compatibility for legacy players)"
3491 msgstr "Proste tytuły (kompatybilne z odtwarzaczami)"
3492
3493 msgid "Single"
3494 msgstr "Jeden"
3495
3496 msgid "Single EPG"
3497 msgstr "Zwykłe EPG"
3498
3499 msgid "Single satellite"
3500 msgstr "Jeden satelita"
3501
3502 msgid "Single transponder"
3503 msgstr "Jeden transponder"
3504
3505 msgid "Singlestep (GOP)"
3506 msgstr "Pojedyńczy krok (GOP)"
3507
3508 msgid "Skin"
3509 msgstr "Skiny..."
3510
3511 msgid "Skin..."
3512 msgstr "Skiny..."
3513
3514 msgid "Skins"
3515 msgstr "Skiny"
3516
3517 msgid "Sleep Timer"
3518 msgstr "Wyłącznik Czasowy"
3519
3520 msgid "Sleep timer action:"
3521 msgstr "Akcja wyłącznika czasowego:"
3522
3523 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
3524 msgstr "Odstępy w pokazie slajdów (w sec)"
3525
3526 #, python-format
3527 msgid "Slot %d"
3528 msgstr "Slot %d"
3529
3530 msgid "Slovakian"
3531 msgstr "Słowacki"
3532
3533 msgid "Slovenian"
3534 msgstr "Słoweński"
3535
3536 msgid "Slow"
3537 msgstr "Wolno"
3538
3539 msgid "Slow Motion speeds"
3540 msgstr "Odtwarzanie w zwolnionym tempie"
3541
3542 msgid "Software"
3543 msgstr "Oprogramowanie"
3544
3545 msgid "Software manager"
3546 msgstr "Menadżer oprogramowania"
3547
3548 msgid "Software restore"
3549 msgstr "Przywracanie oprogramowania"
3550
3551 msgid "Software update"
3552 msgstr "Aktualizacja oprogramowania"
3553
3554 msgid "Some plugins are not available:\n"
3555 msgstr "Niektóre pluginy są niedostępne:\n"
3556
3557 msgid "Somewhere else"
3558 msgstr "Gdzie indziej"
3559
3560 msgid "Sorry MediaScanner is not installed!"
3561 msgstr "MediaScanner nie jest zainstalowany!"
3562
3563 msgid "Sorry no backups found!"
3564 msgstr "Nie znaleziono kopii zapasowych !"
3565
3566 msgid ""
3567 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
3568 "\n"
3569 "Please choose an other one."
3570 msgstr ""
3571 "Przepraszam ale ścieżka dostępu do kopii zapasowej nie istnieje\n"
3572 "\n"
3573 "Wybierz inną."
3574
3575 msgid ""
3576 "Sorry your backup destination is not writeable.\n"
3577 "Please choose an other one."
3578 msgstr ""
3579 "Twoje miejsce na kopię zapasową jest niezapisywalne.\n"
3580 "Wybierz inne miejsce."
3581
3582 msgid "Sorry, no Details available!"
3583 msgstr "Przepraszam, brak dostępnych szczegółów!"
3584
3585 msgid ""
3586 "Sorry, your backup destination is not writeable.\n"
3587 "\n"
3588 "Please choose another one."
3589 msgstr ""
3590 "Twoje miejsce na kopię zapasową jest niezapisywalne.\n"
3591 "\n"
3592 "Wybierz inne miejsce."
3593
3594 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
3595 msgid "Sort A-Z"
3596 msgstr "Sortuj od A-Z"
3597
3598 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
3599 msgid "Sort Time"
3600 msgstr "Sortuj po czasie"
3601
3602 msgid "Sound"
3603 msgstr "Dźwięk"
3604
3605 msgid "Soundcarrier"
3606 msgstr "Rozproszenie dźwięku"
3607
3608 msgid "South"
3609 msgstr "Południe"
3610
3611 msgid "Spanish"
3612 msgstr "Hiszpański"
3613
3614 msgid "Split preview mode"
3615 msgstr "Oddzielny tryb podglądu"
3616
3617 msgid "Standby"
3618 msgstr "Czuwanie"
3619
3620 msgid "Standby / Restart"
3621 msgstr "Czuwanie / Restart"
3622
3623 msgid "Start from the beginning"
3624 msgstr "Rozpocznij od początku"
3625
3626 msgid "Start recording?"
3627 msgstr "Rozpocząć nagrywanie?"
3628
3629 msgid "Start test"
3630 msgstr "Testuj"
3631
3632 msgid "StartTime"
3633 msgstr "Czas rozpoczęcia"
3634
3635 msgid "Starting on"
3636 msgstr "Rozpocznij od"
3637
3638 msgid "Step east"
3639 msgstr "Krok na wschód"
3640
3641 msgid "Step west"
3642 msgstr "Krok na zachód"
3643
3644 msgid "Stereo"
3645 msgstr "Stereo"
3646
3647 msgid "Stop"
3648 msgstr "Zatrzymaj"
3649
3650 msgid "Stop Timeshift?"
3651 msgstr "Zatrzymać Timeshift?"
3652
3653 msgid "Stop current event and disable coming events"
3654 msgstr "Zatrzymaj aktualne wydarzenie i wyłącz przychodzące wydarzenia"
3655
3656 msgid "Stop current event but not coming events"
3657 msgstr "Zatrzymaj aktualne wydarzenie ale nie przychodzące"
3658
3659 msgid "Stop playing this movie?"
3660 msgstr "Zatrzymać odtwarzanie tego filmu?"
3661
3662 msgid "Stop test"
3663 msgstr "Zakończ test"
3664
3665 msgid "Stop testing plane after # failed transponders"
3666 msgstr "Zatrzymaj testowanie poziomu po # nieudanych transponderach"
3667
3668 msgid "Stop testing plane after # successful transponders"
3669 msgstr "Zatrzymaj testowanie poziomu po # udanych transponderach"
3670
3671 msgid "Store position"
3672 msgstr "Zapamiętaj pozycje"
3673
3674 msgid "Stored position"
3675 msgstr "Pozycja zapamiętana"
3676
3677 msgid "Subservice list..."
3678 msgstr "Lista subserwisów..."
3679
3680 msgid "Subservices"
3681 msgstr "Subserwisy"
3682
3683 msgid "Subtitle selection"
3684 msgstr "Wybór napisów"
3685
3686 msgid "Subtitles"
3687 msgstr "Napisy"
3688
3689 msgid "Sun"
3690 msgstr "Nie"
3691
3692 msgid "Sunday"
3693 msgstr "Niedziela"
3694
3695 msgid "Swap Services"
3696 msgstr "Zamiana serwisów"
3697
3698 msgid "Swedish"
3699 msgstr "Szwedzki"
3700
3701 msgid "Switch to next subservice"
3702 msgstr "Przełącz na następny subserwis"
3703
3704 msgid "Switch to previous subservice"
3705 msgstr "Przełącz na poprzedni subserwis"
3706
3707 msgid "Symbol Rate"
3708 msgstr "Symbol Rate"
3709
3710 msgid "Symbolrate"
3711 msgstr "Symbolrate"
3712
3713 msgid "System"
3714 msgstr "System"
3715
3716 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
3717 msgid "TRANSLATOR_INFO"
3718 msgstr ""
3719 "This is Polish translation made by @zbigzbig20.:)/nImprovements and additional translations made by SileliS® :)\n"
3720 "Best Regards for DM box owners...  Sebastian :) ... Cheers"
3721
3722 msgid "TS file is too large for ISO9660 level 1!"
3723 msgstr "Plik TS jest za duży dla ISO9660 poziom 1!"
3724
3725 msgid "TV System"
3726 msgstr "System TV"
3727
3728 msgid "Table of content for collection"
3729 msgstr "Tabela zawartości dla kolekcji"
3730
3731 msgid "Tag 1"
3732 msgstr "Oznaczenie 1"
3733
3734 msgid "Tag 2"
3735 msgstr "Oznaczenie 2"
3736
3737 msgid "Tags"
3738 msgstr "Oznaczenia"
3739
3740 msgid "Terrestrial"
3741 msgstr "Naziemny"
3742
3743 msgid "Terrestrial provider"
3744 msgstr "Naziemny provider"
3745
3746 msgid "Test DiSEqC settings"
3747 msgstr "Test ustawień DiSEqC"
3748
3749 msgid "Test Type"
3750 msgstr "Typ Testu"
3751
3752 msgid "Test mode"
3753 msgstr "Tryb testowy"
3754
3755 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
3756 msgstr "Test konfiguracji sieci Dreambox.\n"
3757
3758 msgid "Test-Messagebox?"
3759 msgstr "Informacja testowa?"
3760
3761 msgid ""
3762 "Thank you for using the wizard.\n"
3763 "Please press OK to continue."
3764 msgstr ""
3765 "Dziekuję za skorzystanie z menadżera.\n"
3766 "Naciśnij OK aby kontynuować"
3767
3768 msgid ""
3769 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
3770 "Please press OK to start using your Dreambox."
3771 msgstr ""
3772 "Dziękuję za użycie kreatora. Twój tuner jest już gotowy do użycia.\n"
3773 "Wciśnij OK i rozpocznij zabawę z Dreamboxem."
3774
3775 msgid "The DVD standard doesn't support H.264 (HDTV) video streams. Do you want to create a Dreambox format data DVD (which will not play in stand-alone DVD players) instead?"
3776 msgstr "Standard DVD nie wspomaga strumienia video H.264 (HDTV). Czy zamiast tego chcesz nagrać dane w formacie data DVD? Dane nie będą czytane w stacjonarnych czytnikach DVD."
3777
3778 msgid "The USB stick is now bootable. Do you want to download the latest image from the feed server and save it on the stick?"
3779 msgstr "Pamięć USB jest teraz bootowalna. Chcesz pobrać teraz ostatnie image z servera i zachować je na USB?"
3780
3781 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
3782 msgstr "Nieudane tworzenie kopia zapasowa. Wybierz inna lokalizacje kopii."
3783
3784 #, python-format
3785 msgid ""
3786 "The following device was found:\n"
3787 "\n"
3788 "%s\n"
3789 "\n"
3790 "Do you want to write the USB flasher to this stick?"
3791 msgstr ""
3792 "Odnaleziono nastepujący sprzet\n"
3793 "\n"
3794 "%s\n"
3795 "\n"
3796 "Czy chesz zapisać USB flash'er na tym napedzie?"
3797
3798 msgid "The following files were found..."
3799 msgstr "Dane pliki zostały znalezione..."
3800
3801 msgid ""
3802 "The input port should be configured now.\n"
3803 "You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you want to do that now?"
3804 msgstr ""
3805 "Port wejścia powinien być teraz skonfigurowany.\n"
3806 "Możesz teraz skonfigurować obraz poprzez wyświetlenie kilku testowych obrazów. Czy chcesz to zrobić teraz?"
3807
3808 msgid "The installation of the default services lists is finished."
3809 msgstr "Instalowanie standardowej listy serwisów zostało zakończone."
3810
3811 msgid "The installation of the default settings is finished. You can now continue configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
3812 msgstr "Instalacja ustawień standardowych została zakończona. Aby kontynuować konfigurację Dreamboxa naciśnij przycisk OK pilota."
3813
3814 msgid "The md5sum validation failed, the file may be corrupted! Are you sure that you want to burn this image to flash memory? You are doing this at your own risk!"
3815 msgstr "Suma kontrolna md5 jest niewłaściwa- plik może być uszkodzony! Czy jesteś pewien, że chcesz go wypalić w pamięci flash? Robisz to na własne ryzyko!"
3816
3817 msgid "The md5sum validation failed, the file may be downloaded incompletely or be corrupted!"
3818 msgstr "Suma kontrolna md5 jest nieprawidłowa. Ściągnięty plik może byc niekompletny lub zepsuty!"
3819
3820 msgid "The package doesn't contain anything."
3821 msgstr "Pakiet nie zawiera informacji."
3822
3823 msgid "The package:"
3824 msgstr "Paczka:"
3825
3826 #, python-format
3827 msgid "The path %s already exists."
3828 msgstr "Ścieżka %s już istnieje."
3829
3830 msgid "The pin code has been changed successfully."
3831 msgstr "Kod pin został zmieniony pomyślnie."
3832
3833 msgid "The pin code you entered is wrong."
3834 msgstr "Kod pin który wpisałeś jest zły."
3835
3836 msgid "The pin codes you entered are different."
3837 msgstr "Kod pin który wpisałeś jest inny."
3838
3839 #, python-format
3840 msgid "The results have been written to %s."
3841 msgstr "Wyniki będą zapisane w %s."
3842
3843 msgid "The sleep timer has been activated."
3844 msgstr "Wyłącznik czasowy został aktywowany."
3845
3846 msgid "The sleep timer has been disabled."
3847 msgstr "Wyłącznik czasowy został wyłączony."
3848
3849 msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
3850 msgstr "Plik Timera (timers.xml) jest zniszczony i nie może być załadowany."
3851
3852 msgid ""
3853 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
3854 "Please install it and choose what you want to do next."
3855 msgstr ""
3856 "Wtyczka sieci bezprzewodowej nie zainstalowana \n"
3857 "Musisz ją zainstalować aby przejść dalej."
3858
3859 msgid ""
3860 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
3861 "Please install it."
3862 msgstr ""
3863 "Plugin obsługujący bezprzewodowy LAN nie jest zainstalowany!\n"
3864 "Proszę go zainstalować."
3865
3866 msgid "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
3867 msgstr "Kreator może utworzyć kopie zapasową Twoich ustawień. Chcesz zrobić kopie teraz?"
3868
3869 msgid "The wizard is finished now."
3870 msgstr "Kreator zakończony."
3871
3872 msgid "There are at least "
3873 msgstr "Nareszcie są"
3874
3875 msgid "There are no default services lists in your image."
3876 msgstr "Ten image nie posiada standardowej listy  serwisów."
3877
3878 msgid "There are no default settings in your image."
3879 msgstr "Ten image nie posiada standardowej listy ustawień."
3880
3881 msgid "There are now "
3882 msgstr "Są teraz "
3883
3884 msgid "There is nothing to be done."
3885 msgstr "Nie ma nic do wykonania"
3886
3887 msgid ""
3888 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
3889 "Do you really want to continue?"
3890 msgstr ""
3891 "Nie ma wystarczająco miejsca na wybranej partycji.\n"
3892 "Czy kontynuować?"
3893
3894 msgid "There was an error downloading the packetlist. Please try again."
3895 msgstr "Wystąpił błąd podczas pobierania listy pakietów. Spróbuj ponownie."
3896
3897 msgid "There was an error. The package:"
3898 msgstr "Wystąpił błąd. Paczka:"
3899
3900 #, python-format
3901 msgid "This .NFI file does not contain a valid %s image!"
3902 msgstr "Plik .NFI nie posiada prawidłowego %s image'a!"
3903
3904 msgid "This .NFI file does not have a md5sum signature and is not guaranteed to work. Do you really want to burn this image to flash memory?"
3905 msgstr "Ten plik .nFI nie posiadsa pospidu dla sumy kontrolnej md5 co nie gwarantuje poprawności jego działania. Czy napewno chcesz wypalić ten image w pamięci flash?"
3906
3907 msgid "This .NFI file has a valid md5 signature. Continue programming this image to flash memory?"
3908 msgstr "Suma kontrolna pliku .NFI jest prawidłowa. Czy chcesz nim zaprogramować pamięć flash?"
3909
3910 msgid "This DVD RW medium is already formatted - reformatting will erase all content on the disc."
3911 msgstr "Nosnik DVD RW zawiera dane- jego sformatowanie spowoduje utrate danych na nosniku."
3912
3913 #, python-format
3914 msgid "This Dreambox can't decode %s streams!"
3915 msgstr "Ten Dreambox nie może zdekodować %s streamu!"
3916
3917 #, python-format
3918 msgid "This Dreambox can't decode %s video streams!"
3919 msgstr "Dreambox nie moze zdekodować %s strumienia video!"
3920
3921 msgid "This is step number 2."
3922 msgstr "To jest krok numer 2."
3923
3924 msgid "This is unsupported at the moment."
3925 msgstr "Opcja jest nieobsługiwana w tym momencie."
3926
3927 msgid "This plugin is installed."
3928 msgstr "Plugin zainstalowany"
3929
3930 msgid "This plugin is not installed."
3931 msgstr "Plugin nie zainstalowany"
3932
3933 msgid "This plugin will be installed."
3934 msgstr "Plugin będzie zainstalowany"
3935
3936 msgid "This plugin will be removed."
3937 msgstr "Plugin będzie usunięty"
3938
3939 msgid ""
3940 "This test checks for configured Nameservers.\n"
3941 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
3942 "- please check your DHCP, cabling and Adapter setup\n"
3943 "- if you configured your Nameservers manually please verify your entries in the \"Nameserver\" Configuration"
3944 msgstr ""
3945 "Ten test sprawdzi poprawność konfiguracji serwera nazw.\n"
3946 "Jeśli zobaczysz \"unconfirmed\" informację:\n"
3947 "-sprawdź ustawienia DHCP, przewodu i adaptera siecioweg\n"
3948 "-jeśli dokonałeś ręcznej konfiguracji serwera nazw sprawdź ponownie \"Nameserver\" konfigurację"
3949
3950 msgid ""
3951 "This test checks whether a network cable is connected to your LAN-Adapter.\n"
3952 "If you get a \"disconnected\" message:\n"
3953 "- verify that a network cable is attached\n"
3954 "- verify that the cable is not broken"
3955 msgstr ""
3956 "Ten test sprawdzi do adaptera LAn podłaczono kabel sieciowy.\n"
3957 "Jeśli otrzymasz \"disconnected\" wiadoność:\n"
3958 "-sprawdź czy kabekl sieciowy jest podłączony\n"
3959 "-sprawdź czy kabel sieciowy nie jest zepsuty"
3960
3961 msgid ""
3962 "This test checks whether a valid IP Address is found for your LAN Adapter.\n"
3963 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
3964 "- no valid IP Address was found\n"
3965 "- please check your DHCP, cabling and adapter setup"
3966 msgstr ""
3967 "Ten test sprawdzi poprawność adresu IP przypisanego do adaptera LAN.\n"
3968 "Jeśli otrzymasz \"unconfirmed\" wiadomość:\n"
3969 "-przypisany adres IP jest niepoprawny\n"
3970 "-sprawdź DHCP, kabel i adapter sieciowy"
3971
3972 msgid ""
3973 "This test checks whether your LAN Adapter is set up for automatic IP Address configuration with DHCP.\n"
3974 "If you get a \"disabled\" message:\n"
3975 " - then your LAN Adapter is configured for manual IP Setup\n"
3976 "- verify thay you have entered correct IP informations in the AdapterSetup dialog.\n"
3977 "If you get an \"enabeld\" message:\n"
3978 "-verify that you have a configured and working DHCP Server in your network."
3979 msgstr ""
3980 "Ten test sprawdzi czy adapter LAN jest skonfigurowany do pracy z DHCP.\n"
3981 "Jeśli otrzymasz \"disabled\" komunikat:\n"
3982 "-w adapterze LAN jest ręcznie wpisany adres IP\n"
3983 "-sprawdź czy masz wpisane poprawne informacjie dotyczące IP w oknie ustawień adaptera sieciowego.\n"
3984 "Jesli otrzymasz \"enabeld\" wiadomość:\n"
3985 "-sprawdź czy w sieci znajduje się konfigurowany i właczony serwer DHCP."
3986
3987 msgid "This test detects your configured LAN-Adapter."
3988 msgstr "Test wykrył adapter sieci LAN."
3989
3990 msgid "Three"
3991 msgstr "Trzy"
3992
3993 msgid "Threshold"
3994 msgstr "Próg"
3995
3996 msgid "Thu"
3997 msgstr "Czw"
3998
3999 msgid "Thumbnails"
4000 msgstr "Miniatury"
4001
4002 msgid "Thursday"
4003 msgstr "Czwartek"
4004
4005 msgid "Time"
4006 msgstr "Czas"
4007
4008 msgid "Time/Date Input"
4009 msgstr "Czas / Data"
4010
4011 msgid "Timer"
4012 msgstr "Timer"
4013
4014 msgid "Timer Edit"
4015 msgstr "Edycja timera"
4016
4017 msgid "Timer Editor"
4018 msgstr "Edytor timera"
4019
4020 msgid "Timer Type"
4021 msgstr "Typ timera"
4022
4023 msgid "Timer entry"
4024 msgstr "Programowanie timera"
4025
4026 msgid "Timer log"
4027 msgstr "Log timera"
4028
4029 msgid ""
4030 "Timer overlap in timers.xml detected!\n"
4031 "Please recheck it!"
4032 msgstr ""
4033 "W pliku timer.xml wykryto niezgodności czasowe!\n"
4034 "Proszę to sprawdzić!"
4035
4036 msgid "Timer sanity error"
4037 msgstr "Błąd timera"
4038
4039 msgid "Timer selection"
4040 msgstr "Wybór timera"
4041
4042 msgid "Timer status:"
4043 msgstr "Status timera:"
4044
4045 msgid "Timeshift"
4046 msgstr "Timeshift"
4047
4048 msgid "Timeshift not possible!"
4049 msgstr "Timeshift niemożliwy!"
4050
4051 msgid "Timeshift path..."
4052 msgstr "Ścieżka timeshift..."
4053
4054 msgid "Timezone"
4055 msgstr "Strefa czasu"
4056
4057 msgid "Title"
4058 msgstr "Tytuł utworu"
4059
4060 msgid "Title properties"
4061 msgstr "Właściwości tytułu"
4062
4063 msgid "Titleset mode"
4064 msgstr "Tryb ustawienia tytułu"
4065
4066 msgid ""
4067 "To update your Dreambox firmware, please follow these steps:\n"
4068 "1) Turn off your box with the rear power switch and plug in the bootable USB stick.\n"
4069 "2) Turn mains back on and hold the DOWN button on the front panel pressed for 10 seconds.\n"
4070 "3) Wait for bootup and follow instructions of the wizard."
4071 msgstr ""
4072 "Aby zaktualizować soft w Dreamboxie podążaj wg. tych kroków:\n"
4073 "1) Wyłącz Dreamboxa przyciskiem z tyłu, podłącz bootującą pamięć USB.\n"
4074 "2) Włącz tuner ponownie i trzymaj strzałkę W DÓŁ na przednim panelu przez 10 sekund.\n"
4075 "3) Poczekaj aż zbootuje i podążaj wg. instrukcji kreatora."
4076
4077 msgid "Today"
4078 msgstr "Dzisiaj"
4079
4080 msgid "Tone mode"
4081 msgstr "Tryb tonowy"
4082
4083 msgid "Toneburst"
4084 msgstr "Toneburst"
4085
4086 msgid "Toneburst A/B"
4087 msgstr "Toneburst A/B"
4088
4089 msgid "Track"
4090 msgstr "Ścieżka"
4091
4092 msgid "Translation"
4093 msgstr "Tłumaczenie"
4094
4095 msgid "Translation:"
4096 msgstr "Tłumaczenie:"
4097
4098 msgid "Transmission Mode"
4099 msgstr "Tryb transmisji"
4100
4101 msgid "Transmission mode"
4102 msgstr "Tryb transmisji"
4103
4104 msgid "Transponder"
4105 msgstr "Transponder"
4106
4107 msgid "Transponder Type"
4108 msgstr "Typ transpondera"
4109
4110 msgid "Tries left:"
4111 msgstr "Próby skończone:"
4112
4113 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
4114 msgstr "Spróbuj odnaleźć używane transpondery w sieci kablowej... Proszę czekać..."
4115
4116 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
4117 msgstr "Spróbuj odnaleźć używane transpondery w sieci kablowej... Proszę czekać..."
4118
4119 msgid "Trying to download a new packetlist. Please wait..."
4120 msgstr "Próbuje pobrać nową listę pakietów. Proszę czekać..."
4121
4122 msgid "Tue"
4123 msgstr "Wto"
4124
4125 msgid "Tuesday"
4126 msgstr "Wtorek"
4127
4128 msgid "Tune"
4129 msgstr "Ustaw"
4130
4131 msgid "Tune failed!"
4132 msgstr "Strojenie nieudane!"
4133
4134 msgid "Tuner"
4135 msgstr "Tuner"
4136
4137 msgid "Tuner "
4138 msgstr "Tuner "
4139
4140 msgid "Tuner Slot"
4141 msgstr "Slot tunera"
4142
4143 msgid "Tuner configuration"
4144 msgstr "Konfiguracja tunera"
4145
4146 msgid "Tuner status"
4147 msgstr "Status tunera"
4148
4149 msgid "Turkish"
4150 msgstr "Turecki"
4151
4152 msgid "Two"
4153 msgstr "Dwa"
4154
4155 msgid "Type"
4156 msgstr "Typ"
4157
4158 msgid "Type of scan"
4159 msgstr "Typ skanowania"
4160
4161 msgid "USALS"
4162 msgstr "USALS"
4163
4164 msgid "USB"
4165 msgstr "USB"
4166
4167 msgid "USB Stick"
4168 msgstr "USB Stick"
4169
4170 msgid "USB stick wizard"
4171 msgstr "Kreator pamięci USB"
4172
4173 msgid "Ukrainian"
4174 msgstr "Ukraiński"
4175
4176 msgid ""
4177 "Unable to complete filesystem check.\n"
4178 "Error: "
4179 msgstr ""
4180 "Niezdolny do kompletnego sprawdzenia systemu plików.\n"
4181 "Błąd: "
4182
4183 msgid ""
4184 "Unable to initialize harddisk.\n"
4185 "Error: "
4186 msgstr ""
4187 "Niezdolny do inicjalizacji hdd.\n"
4188 "Błąd: "
4189
4190 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
4191 msgstr "Komenda DiSEqC Uncommited"
4192
4193 msgid ""
4194 "Undo\n"
4195 "Install"
4196 msgstr ""
4197 "Cofnij\n"
4198 "Instaluj"
4199
4200 msgid ""
4201 "Undo\n"
4202 "Remove"
4203 msgstr ""
4204 "Cofnij\n"
4205 "Usuń"
4206
4207 msgid "Unicable LNB"
4208 msgstr "Unicable LNB"
4209
4210 msgid "Unicable Martix"
4211 msgstr "Unicable Martix"
4212
4213 msgid "Universal LNB"
4214 msgstr "Uniwersalny LNB"
4215
4216 msgid "Unmount failed"
4217 msgstr "Błąd odmontowania"
4218
4219 msgid "Unsupported"
4220 msgstr "Nieobsługiwany"
4221
4222 msgid "Update"
4223 msgstr "Uaktualnienie"
4224
4225 msgid "Updates your receiver's software"
4226 msgstr "Aktualizuje oprogramowanie Twojego tunera"
4227
4228 msgid "Updating finished. Here is the result:"
4229 msgstr "Aktualizacja skończona. Oto rezultat:"
4230
4231 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
4232 msgstr "Aktualizowanie... Proszę czekać... To może potrwać kilka minut..."
4233
4234 msgid "Upgrade finished."
4235 msgstr "Aktualizacja zakończona."
4236
4237 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
4238 msgstr "Aktualizacja skończona. Czy chcesz uruchomić ponownie Dreamboxa?"
4239
4240 msgid "Upgrading"
4241 msgstr "Aktualizowanie"
4242
4243 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
4244 msgstr "Aktualizowanie Dreamboxa... Proszę czekać"
4245
4246 msgid "Use"
4247 msgstr "Użyj"
4248
4249 msgid "Use DHCP"
4250 msgstr "Użyj DHCP"
4251
4252 msgid "Use Interface"
4253 msgstr "Użyj intrefejsu"
4254
4255 msgid "Use Power Measurement"
4256 msgstr "Użyj Pomiaru Mocy"
4257
4258 msgid "Use a gateway"
4259 msgstr "Użyj bramy"
4260
4261 msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
4262 msgstr "Użyj nie-płynnego przewijania z poza szybkości"
4263
4264 msgid "Use power measurement"
4265 msgstr "Użyj pomiaru mocy"
4266
4267 msgid "Use the Networkwizard to configure your Network\n"
4268 msgstr "Użyj kreatora, aby skonfigurować sieć\n"
4269
4270 msgid ""
4271 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
4272 "\n"
4273 "Please set up tuner A"
4274 msgstr ""
4275 "Użyj przycisku w lewo/prawo aby zmienić opcje.\n"
4276 "\n"
4277 "Wybierz Tuner A"
4278
4279 msgid "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, press OK."
4280 msgstr "Użyj przycisku góra/dół aby zmienić opcje. Po tym , wciśnij OK."
4281
4282 msgid "Use this video enhancement settings?"
4283 msgstr "Użyć tych ustawień?"
4284
4285 msgid "Use time of currently running service"
4286 msgstr "Użyj czasu oglądanego kanału"
4287
4288 msgid "Use usals for this sat"
4289 msgstr "Użyj USALS dla tej satelity"
4290
4291 msgid "Use wizard to set up basic features"
4292 msgstr "Użyj kreatora aby ustawić podstawowe funkcje"
4293
4294 msgid "Used service scan type"
4295 msgstr "Użyj typu skanowania serwisów"
4296
4297 msgid "User defined"
4298 msgstr "Zdefiniowany przez użytkownika"
4299
4300 msgid "Username"
4301 msgstr "Nazwa użytkownika"
4302
4303 msgid "VCR scart"
4304 msgstr "VCR Scart"
4305
4306 msgid "VMGM (intro trailer)"
4307 msgstr "VMGM (intro trailer)"
4308
4309 msgid "Vertical"
4310 msgstr "Pionowa [V]"
4311
4312 msgid "Video Fine-Tuning"
4313 msgstr "Korekcja obrazu..."
4314
4315 msgid "Video Fine-Tuning Wizard"
4316 msgstr "Kreator czystości obrazu "
4317
4318 msgid "Video Output"
4319 msgstr "Wyjście Wideo"
4320
4321 msgid "Video Setup"
4322 msgstr "Ustawienia Wideo"
4323
4324 msgid "Video Wizard"
4325 msgstr "Kreator Wideo"
4326
4327 msgid "Video enhancement preview"
4328 msgstr "Podgląd ustawień"
4329
4330 msgid "Video enhancement settings"
4331 msgstr "Konfiguracja obrazu..."
4332
4333 msgid "Video enhancement setup"
4334 msgstr "Konfiguracja Obrazu"
4335
4336 msgid ""
4337 "Video input selection\n"
4338 "\n"
4339 "Please press OK if you can see this page on your TV (or select a different input port).\n"
4340 "\n"
4341 "The next input port will be automatically probed in 10 seconds."
4342 msgstr ""
4343 "Wybór wejścia wideo\n"
4344 "\n"
4345 "Proszę wciśnij OK jeśli widzisz tą stronę na ekranie TV (lub wybierz inny port wejścia).\n"
4346 "\n"
4347 "Kolejny port wejścia będzie wypróbowany za 10 sekund."
4348
4349 msgid "Video mode selection."
4350 msgstr "Wybór trybu wideo"
4351
4352 msgid "Videoenhancement Setup"
4353 msgstr "Konfiguracja"
4354
4355 msgid "View Movies..."
4356 msgstr "Wyświetl Filmy..."
4357
4358 msgid "View Photos..."
4359 msgstr "Wyświetl Zdjęcia..."
4360
4361 msgid "View Rass interactive..."
4362 msgstr "Pokaż interaktywne Rass..."
4363
4364 msgid "View Video CD..."
4365 msgstr "Wyświetl Video CD..."
4366
4367 msgid "View details"
4368 msgstr "Pokaż szczegóły"
4369
4370 msgid "View list of available "
4371 msgstr "Pokaż listę dostępnych"
4372
4373 msgid "View list of available CommonInterface extensions"
4374 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń Modułu CI"
4375
4376 msgid "View list of available Display and Userinterface extensions."
4377 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń Wyświetlania i Interfejsu użytkownika"
4378
4379 msgid "View list of available EPG extensions."
4380 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń EPG"
4381
4382 msgid "View list of available Satteliteequipment extensions."
4383 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń Wyposażenia satelity"
4384
4385 msgid "View list of available communication extensions."
4386 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń Komunikacji"
4387
4388 msgid "View list of available default settings"
4389 msgstr "Pokaż listę dostępnych ustawień domyślnych"
4390
4391 msgid "View list of available multimedia extensions."
4392 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń multimedialnych"
4393
4394 msgid "View list of available networking extensions"
4395 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń sieci"
4396
4397 msgid "View list of available recording extensions"
4398 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń nagrywania"
4399
4400 msgid "View list of available skins"
4401 msgstr "Pokaż listę dostępnych skinów"
4402
4403 msgid "View list of available software extensions"
4404 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń oprogramowania"
4405
4406 msgid "View list of available system extensions"
4407 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń systemu"
4408
4409 msgid "View teletext..."
4410 msgstr "Pokaż teletext..."
4411
4412 msgid "Virtual KeyBoard"
4413 msgstr "Wirtualna klawiatura"
4414
4415 msgid "Voltage mode"
4416 msgstr "Tryb napięcia"
4417
4418 msgid "Volume"
4419 msgstr "Głośność"
4420
4421 msgid "W"
4422 msgstr "W"
4423
4424 msgid "WEP"
4425 msgstr "WEP"
4426
4427 msgid "WPA"
4428 msgstr "WPA"
4429
4430 msgid "WPA or WPA2"
4431 msgstr "WPA lub WPA2"
4432
4433 msgid "WPA2"
4434 msgstr "WPA2"
4435
4436 msgid "WSS on 4:3"
4437 msgstr "WSS na 4:3"
4438
4439 msgid "Waiting"
4440 msgstr "Oczekiwanie"
4441
4442 msgid "Warn if free space drops below (kB):"
4443 msgstr "Ostrzegaj jeśli wolne miejsce spadnie poniżej (kB):"
4444
4445 msgid ""
4446 "We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
4447 "Please press OK to begin."
4448 msgstr ""
4449 "Teraz sprawdzimy czy telewizor może wyświetlić obraz w 50hz. Jeśli obraz telewizora stanie się czarny, poczekaj 20 sekund wtedy zostanie przełączony na 60hz.\n"
4450 "Proszę wciśnij OK aby rozpocząć."
4451
4452 msgid "Wed"
4453 msgstr "Śro"
4454
4455 msgid "Wednesday"
4456 msgstr "Środa"
4457
4458 msgid "Weekday"
4459 msgstr "Dzień tygodnia"
4460
4461 msgid ""
4462 "Welcome to the Cutlist editor.\n"
4463 "\n"
4464 "Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start cut'.\n"
4465 "\n"
4466 "Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
4467 msgstr ""
4468 "Witamy w edytorze przycięć.\n"
4469 "\n"
4470 "Przejdź do miejsca, które ma być nowym początkiem pliku. Nacisnij OK, wybierz 'początek cięcia'.\n"
4471 "\n"
4472 "Przejdź do miejsca, które ma być nowym końcem pliku. Nacisnij OK, wybierz 'koniec cięcia'. To wszystko."
4473
4474 msgid "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
4475 msgstr "Witaj w kreatorze aktualizacji oprogramowania. Kreator będzie Twoim asystentem aktualizując oprogramowanie w Dreamboxie przez dostarczenie kopii zapasowej aktualnych ustawień i krótko wyjaśni jak zaktualizować oprogramowanie."
4476
4477 msgid ""
4478 "Welcome to the cleanup wizard.\n"
4479 "\n"
4480 "We have detected that your available internal memory has dropped below 2MB.\n"
4481 "To ensure stable operation of your Dreambox, the internal memory should be cleaned up.\n"
4482 "You can use this wizard to remove some extensions.\n"
4483 msgstr ""
4484 "Witamy w kreatorze czyszczenia.\n"
4485 "\n"
4486 "Wykryliśmy że wielkość dostępnej pamięci flash spadła poniżej 2MB.\n"
4487 "Aby zapewnić stabilną pracę zalecamy usunięcie niepotrzebnych rzeczy.\n"
4488 "Możesz użyć tego kreatora aby usunąć niepotrzebne dodatki.\n"
4489
4490 msgid ""
4491 "Welcome.\n"
4492 "\n"
4493 "If you want to connect your Dreambox to the Internet, this wizard will guide you through the basic network setup of your Dreambox.\n"
4494 "\n"
4495 "Press OK to start configuring your network"
4496 msgstr ""
4497 "Witam. \n"
4498 "\n"
4499 "Jeśli chcesz się połączyć z internetem ,to ten menadżer przeprowdzi cię przez uproszczoną konfigurację Dreamboxa . \n"
4500 "Nacisnij OK aby rozpocząć konfigurację sieci."
4501
4502 msgid ""
4503 "Welcome.\n"
4504 "\n"
4505 "This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
4506 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
4507 msgstr ""
4508 "Witaj.\n"
4509 "\n"
4510 "Ten kreator przeprowadzi Ciebie przez podstawowe ustawienia Dreamboxa.\n"
4511 "Wciśnij OK na pilocie aby przejść do kolejnego kroku."
4512
4513 msgid "Welcome..."
4514 msgstr "Witam..."
4515
4516 msgid "West"
4517 msgstr "Zachód"
4518
4519 msgid "What do you want to scan?"
4520 msgstr "Co chcesz skanować?"
4521
4522 msgid "What to do with submitted crashlogs?"
4523 msgstr "Co zrobić z danymi crashlogami?"
4524
4525 msgid ""
4526 "When you do a factory reset, you will lose ALL your configuration data\n"
4527 "(including bouquets, services, satellite data ...)\n"
4528 "After completion of factory reset, your receiver will restart automatically!\n"
4529 "\n"
4530 "Really do a factory reset?"
4531 msgstr ""
4532 "Gdy wybierzesz ustawienia fabryczne, stracisz całą konfigurację\n"
4533 "(włączając bukiety, kanały, satelity...)\n"
4534 "Po wykonaniu ustawień fabrycznych twój tuner zrestartuje się sam!\n"
4535 "\n"
4536 "Czy chcesz wykonać ustawienia fabryczne?"
4537
4538 msgid "Where do you want to backup your settings?"
4539 msgstr "Gdzie chcesz zrobić kopie zapasową ustawień?"
4540
4541 msgid "Where to save temporary timeshift recordings?"
4542 msgstr "Gdzie zachować tymczasowe nagrania timeshift?"
4543
4544 msgid "Wireless"
4545 msgstr "Bezprzewodowy"
4546
4547 msgid "Wireless LAN"
4548 msgstr "Sieć bezprzewodowa"
4549
4550 msgid "Wireless Network"
4551 msgstr "Sieć bezprzewodowa"
4552
4553 msgid "Wireless Network State"
4554 msgstr "Status sieci bezprzewodowej"
4555
4556 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
4557 msgstr "Błąd zapisu podczas nagrywania. Dysk jest pełny?\n"
4558
4559 msgid "Write failed!"
4560 msgstr "Błąd zapisu!"
4561
4562 msgid "Writing NFI image file to flash completed"
4563 msgstr "Zapisywanie image'a NFI do flash'a zakończone"
4564
4565 msgid "YPbPr"
4566 msgstr "YPbPr"
4567
4568 msgid "Year"
4569 msgstr "Rok"
4570
4571 msgid "Yes"
4572 msgstr "Tak"
4573
4574 msgid "Yes, and delete this movie"
4575 msgstr "Tak, usuń ten film"
4576
4577 msgid "Yes, and don't ask again"
4578 msgstr "Tak ale nie pytaj ponownie"
4579
4580 msgid "Yes, backup my settings!"
4581 msgstr "Tak, zrób kopie moich ustawień!"
4582
4583 msgid "Yes, do a manual scan now"
4584 msgstr "Tak, rozpocznij ręczne skanowanie"
4585
4586 msgid "Yes, do an automatic scan now"
4587 msgstr "Tak, rozpocznij automatyczne skanowanie"
4588
4589 msgid "Yes, do another manual scan now"
4590 msgstr "Tak, rozpocznij kolejne ręczne skanowanie"
4591
4592 msgid "Yes, perform a shutdown now."
4593 msgstr "Tak, wyłącz teraz."
4594
4595 msgid "Yes, restore the settings now"
4596 msgstr "Tak, przywróć ustawienia teraz"
4597
4598 msgid "Yes, returning to movie list"
4599 msgstr "Tak, powróć do listy filmów"
4600
4601 msgid "Yes, view the tutorial"
4602 msgstr "Tak, pokaż podręcznik"
4603
4604 msgid "You can cancel the installation."
4605 msgstr "Możesz odwołać instalację"
4606
4607 msgid "You can cancel the removal."
4608 msgstr "Możesz odwołać kasowanie"
4609
4610 msgid "You can choose some default settings now. Please select the settings you want to be installed."
4611 msgstr "Możesz teraz wybrać niektóre ustawienia standardowe. Proszę wybrać ustawienia które chcesz zainstalować."
4612
4613 msgid "You can choose, what you want to install..."
4614 msgstr "Proszę wybrać komponenty do zainstalowania..."
4615
4616 msgid "You can install this plugin."
4617 msgstr "Możesz zainstalować ten plugin"
4618
4619 msgid "You can remove this plugin."
4620 msgstr "Możesz skasować ten plugin"
4621
4622 msgid "You cannot delete this!"
4623 msgstr "Tego nie można usunąć!"
4624
4625 msgid "You chose not to install any default services lists."
4626 msgstr "Nie wybrałeś żadnej listy serwisów."
4627
4628 msgid "You chose not to install any default settings. You can however install the default settings later in the settings menu."
4629 msgstr "Nie wybrałeś do zainstalowania żadnych ustawień standardowych. Możesz zainstalować to później w menu ustawień standardowych."
4630
4631 msgid "You chose not to install anything. Please press OK finish the install wizard."
4632 msgstr "Nie wybrałeś nic do instalacji. W celu zakończenia kreatora nacisnij przycisk OK."
4633
4634 msgid "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a harddisk is not an option for you."
4635 msgstr "Wydaje się, że nie masz HDD w Dreamboxie. Utworzenie kopii zapasowej na HDD nie jest możliwe."
4636
4637 msgid ""
4638 "You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup to the harddisk!\n"
4639 "Please press OK to start the backup now."
4640 msgstr ""
4641 "Wybrałeś kopie na karcie CF. Karta musi być w slocie. Nie można zweryfikować czy jest  ona w użyciu teraz. Więc lepiej zrób kopie na HDD!\n"
4642 "Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
4643
4644 msgid ""
4645 "You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
4646 "Please press OK to start the backup now."
4647 msgstr ""
4648 "Wybrałeś kopie na USB. Lepiej zrób kopie na HDD!\n"
4649 "Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
4650
4651 msgid "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the backup now."
4652 msgstr "Wybrałeś kopie na HDD. Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
4653
4654 msgid "You have chosen to backup your settings. Please press OK to start the backup now."
4655 msgstr "Wybrałeś kopię zapasową swoich ustawień. Wciśnij OK aby rozpocząć teraz."
4656
4657 msgid "You have chosen to create a new .NFI flasher bootable USB stick. This will repartition the USB stick and therefore all data on it will be erased."
4658 msgstr "Wybrałes o-pcję utworzenia nowego napędu USB z narzedziem boot'owania .NFI Flasher. Spowoduje to spartycjonowanie nosnika USB i wymazanie wszystkich danych."
4659
4660 msgid "You have chosen to restore your settings. Enigma2 will restart after restore. Please press OK to start the restore now."
4661 msgstr "Wybrałeś przywrócenie swoich ustawień. Enigma2 zostanie zrestartowana po przywróceniu. Wciśnij OK aby rozpocząć teraz."
4662
4663 #, python-format
4664 msgid "You have to wait %s!"
4665 msgstr "Musisz poczekać na %s!"
4666
4667 msgid ""
4668 "You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
4669 "Your dreambox will now be halted. After you have performed the update instructions from the website, your new firmware will ask you to restore your settings."
4670 msgstr ""
4671 "Potrzebujesz PC połączony do Dreamboxa. Jeśli potrzebujesz więcej informacji odwiedź stronę http://www.dm7025.de.\n"
4672 "Teraz Dreambox zostanie zatrzymany. Po wykonaniu  instrukcji aktualizacji ze strony, nowe oprogramowanie zapyta Ciebie czy powinno przywrocić ustawienia."
4673
4674 msgid ""
4675 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
4676 "\n"
4677 "Do you want to set the pin now?"
4678 msgstr ""
4679 "Ustaw kod PIN i ukryj to przed Twoimi dziećmi.\n"
4680 "\n"
4681 "Czy chcesz ustawić kod PIN teraz?"
4682
4683 msgid ""
4684 "Your Dreambox is now ready to use.\n"
4685 "\n"
4686 "Your internet connection is working now.\n"
4687 "\n"
4688 "Please press OK to continue."
4689 msgstr ""
4690 "Twój Dreambox jest gotowy do użycia. \n"
4691 "\n"
4692 "Twoje połączenie z internetem jest już aktywne.\n"
4693 "\n"
4694 "Nacisnij OK aby kontynuować"
4695
4696 msgid "Your Dreambox will restart after pressing OK on your remote control."
4697 msgstr "W celu zrestartowania Dreamboxa naciśnij przycisk OK pilota."
4698
4699 msgid "Your TV works with 50 Hz. Good!"
4700 msgstr "Twój telewizor działa z 50 Hz  Wspaniale!"
4701
4702 msgid "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade process."
4703 msgstr "Twoja kopia zapasowa została zrobiona. Będziemy kontynuować wyjaśnianie procesu aktualizacji."
4704
4705 msgid "Your collection exceeds the size of a single layer medium, you will need a blank dual layer DVD!"
4706 msgstr "Twoja kolekcja przewyższa rozmiar zwykłego nośnika dvd, będziesz potrzebował czystego nośnika DVD dwuwarstwowego!"
4707
4708 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
4709 msgstr "Twój Dreambox jest wyłączany. Prosze czekać..."
4710
4711 msgid "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and try again."
4712 msgstr "Twój Dreambox jest niewłaściwie połączony do internetu. Sprawdź to i spróbuj ponownie."
4713
4714 msgid "Your email address:"
4715 msgstr "Twój adres email:"
4716
4717 msgid ""
4718 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
4719 "Press OK to start upgrade."
4720 msgstr ""
4721 "Twój frontprocessor musi zostać zaktualizowany.\n"
4722 "Naciśnij OK aby rozpocząć aktualizacje."
4723
4724 msgid ""
4725 "Your internet connection is not working!\n"
4726 "Please choose what you want to do next."
4727 msgstr ""
4728 "Połączenie z internetem jest nieaktywne \n"
4729 "Wybierz co dalej chcesz zrobić."
4730
4731 msgid "Your name (optional):"
4732 msgstr "Twoja nazwa (opcjonalnie):"
4733
4734 msgid "Your network configuration has been activated."
4735 msgstr "Twoja konfiguracja sieci została aktywowana."
4736
4737 msgid ""
4738 "Your network configuration has been activated.\n"
4739 "A second configured interface has been found.\n"
4740 "\n"
4741 "Do you want to disable the second network interface?"
4742 msgstr ""
4743 "Twoja konfiguracja sieci została aktywowana.\n"
4744 "Drugi skonfigurowany interfejs został znaleziony.\n"
4745 "\n"
4746 "Czy chcesz wyłączyć drugi interfejs sieciowy?"
4747
4748 msgid ""
4749 "Your wireless LAN internet connection could not be started!\n"
4750 "Have you attached your USB WLAN Stick?\n"
4751 "\n"
4752 "Please choose what you want to do next."
4753 msgstr ""
4754 "Połączenie bezprzewodowe z internetem nie może zostać utworzone \n"
4755 "Sprawdź czy USB WLAN jest włożony \n"
4756 "\n"
4757 "Wybierz co dalej chcesz zrobić."
4758
4759 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
4760 msgstr "Przełączyć spowrotem na serwis przed ustawieniem pozycjonera?"
4761
4762 msgid "Zap back to service before satfinder?"
4763 msgstr "Przełączyć spowrotem na serwis przed miernikiem sygnału?"
4764
4765 msgid "[alternative edit]"
4766 msgstr "[edycja wybranych]"
4767
4768 msgid "[bouquet edit]"
4769 msgstr "[edycja bukietu]"
4770
4771 msgid "[favourite edit]"
4772 msgstr "[edycja ulubionych]"
4773
4774 msgid "[move mode]"
4775 msgstr "[tryb przesuwania]"
4776
4777 msgid "a gui to assign services/providers to common interface modules"
4778 msgstr "Gui do wyznaczenia serwisów/providerów dla Modułów CI"
4779
4780 msgid "a gui to assign services/providers/caids to common interface modules"
4781 msgstr "Gui do wyznaczenia serwisów/providerów/caids dla Modułów CI"
4782
4783 msgid "abort alternatives edit"
4784 msgstr "przerwij edycje wybranych"
4785
4786 msgid "abort bouquet edit"
4787 msgstr "przerwij edycje bukietów"
4788
4789 msgid "abort favourites edit"
4790 msgstr "przerwij edycje ulubionych"
4791
4792 msgid "about to start"
4793 msgstr "Jak rozpocząć"
4794
4795 msgid "activate current configuration"
4796 msgstr "Aktywuj aktualną konfigurację"
4797
4798 msgid "add Provider"
4799 msgstr "Dodaj Providera"
4800
4801 msgid "add Service"
4802 msgstr "Dodaj Serwis"
4803
4804 msgid "add a nameserver entry"
4805 msgstr "Dodaj wpis nameservera"
4806
4807 msgid "add alternatives"
4808 msgstr "Dodaj wybrane kanały"
4809
4810 msgid "add bookmark"
4811 msgstr "Dodaj zakładkę"
4812
4813 msgid "add bouquet"
4814 msgstr "Dodaj bukiet"
4815
4816 msgid "add directory to playlist"
4817 msgstr "Dodaj katalog do playlisty "
4818
4819 msgid "add file to playlist"
4820 msgstr "Dodaj plik do playlisty"
4821
4822 msgid "add files to playlist"
4823 msgstr "Dodaj pliki do playlisty"
4824
4825 msgid "add marker"
4826 msgstr "Dodaj zaznaczenie"
4827
4828 msgid "add recording (enter recording duration)"
4829 msgstr "Nagrywaj (wpisz trwanie nagrania)"
4830
4831 msgid "add recording (enter recording endtime)"
4832 msgstr "Nagrywaj (wpisz koniec czasu nagrania)"
4833
4834 msgid "add recording (indefinitely)"
4835 msgstr "Nagrywaj (na czas nieokreślony)"
4836
4837 msgid "add recording (stop after current event)"
4838 msgstr "Nagrywaj (zatrzymaj po aktualnym wydarzeniu)"
4839
4840 msgid "add service to bouquet"
4841 msgstr "Dodaj serwis do bukietu"
4842
4843 msgid "add service to favourites"
4844 msgstr "Dodaj serwis do ulubionych"
4845
4846 msgid "add to parental protection"
4847 msgstr "Dodaj do kontroli rodzicielskiej"
4848
4849 msgid "advanced"
4850 msgstr "Zaawansowana"
4851
4852 msgid "alphabetic sort"
4853 msgstr "Sortuj alfabetycznie"
4854
4855 msgid ""
4856 "are you sure you want to restore\n"
4857 "following backup:\n"
4858 msgstr ""
4859 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić\n"
4860 "następującą kopie:\n"
4861
4862 msgid "assigned CAIds"
4863 msgstr "Wyznaczone CAIds"
4864
4865 msgid "assigned CAIds:"
4866 msgstr "Wyznaczone CAIds:"
4867
4868 msgid "assigned Services/Provider"
4869 msgstr "Wyznaczone Serwisy/Providerzy"
4870
4871 msgid "assigned Services/Provider:"
4872 msgstr "Wyznaczone serwisy/prowiderzy:"
4873
4874 #, python-format
4875 msgid "audio track (%s) format"
4876 msgstr "Format ścieżki audio (%s)"
4877
4878 #, python-format
4879 msgid "audio track (%s) language"
4880 msgstr "Język ścieżki audio (%s)"
4881
4882 msgid "audio tracks"
4883 msgstr "Ścieżki audio"
4884
4885 msgid "auto"
4886 msgstr "Auto"
4887
4888 msgid "available"
4889 msgstr "Dostępne"
4890
4891 msgid "back"
4892 msgstr "Wróć"
4893
4894 msgid "background image"
4895 msgstr "Obrazek tła"
4896
4897 msgid "backgroundcolor"
4898 msgstr "Kolor tła"
4899
4900 msgid "better"
4901 msgstr "Lepszy"
4902
4903 msgid "black"
4904 msgstr "Czarny"
4905
4906 msgid "blacklist"
4907 msgstr "Czarna lista"
4908
4909 msgid "blue"
4910 msgstr "Niebieski"
4911
4912 #, python-format
4913 msgid "burn audio track (%s)"
4914 msgstr "Nagraj ścieżkę audio (%s)"
4915
4916 msgid "change recording (duration)"
4917 msgstr "Zmień czas trwania nagrania"
4918
4919 msgid "change recording (endtime)"
4920 msgstr "Zmień koniec czasu nagrania"
4921
4922 msgid "chapters"
4923 msgstr "Rozdziały"
4924
4925 msgid "choose destination directory"
4926 msgstr "Wybierz folder docelowy"
4927
4928 msgid "circular left"
4929 msgstr "Kołój w lewo"
4930
4931 msgid "circular right"
4932 msgstr "Kołój w prawo"
4933
4934 msgid "clear playlist"
4935 msgstr "Wyczyść playlistę"
4936
4937 msgid "complex"
4938 msgstr "złożony"
4939
4940 msgid "config menu"
4941 msgstr "Menu konfiguracji"
4942
4943 msgid "confirmed"
4944 msgstr "Potwierdzony"
4945
4946 msgid "connected"
4947 msgstr "połączony"
4948
4949 msgid "continue"
4950 msgstr "Kontynuuj"
4951
4952 msgid "copy to bouquets"
4953 msgstr "Kopiuj do bukietów"
4954
4955 msgid "could not be removed"
4956 msgstr "Nie może być usunięty"
4957
4958 msgid "create directory"
4959 msgstr "Utwórz katalog"
4960
4961 msgid "daily"
4962 msgstr "Codziennie"
4963
4964 msgid "day"
4965 msgstr "Dzień"
4966
4967 msgid "delete"
4968 msgstr "Usuń"
4969
4970 msgid "delete cut"
4971 msgstr "Usuń wycięte"
4972
4973 msgid "delete file"
4974 msgstr "Usuń plik"
4975
4976 msgid "delete playlist entry"
4977 msgstr "Usuń wpis playlisty"
4978
4979 msgid "delete saved playlist"
4980 msgstr "Usuń zachowaną playlistę"
4981
4982 msgid "delete..."
4983 msgstr "Usuń..."
4984
4985 msgid "disable"
4986 msgstr "Wyłącz"
4987
4988 msgid "disable move mode"
4989 msgstr "Wyłącz tryb przenoszenia"
4990
4991 msgid "disabled"
4992 msgstr "Wyłączone"
4993
4994 msgid "disconnected"
4995 msgstr "Rozłączona"
4996
4997 msgid "do not change"
4998 msgstr "Nie zmieniaj"
4999
5000 msgid "do nothing"
5001 msgstr "Nic nie rób"
5002
5003 msgid "don't record"
5004 msgstr "Nie nagrywaj"
5005
5006 msgid "done!"
5007 msgstr "Zrobione!"
5008
5009 msgid "edit alternatives"
5010 msgstr "Edytuj wybrane kanały"
5011
5012 msgid "empty"
5013 msgstr "Puste"
5014
5015 msgid "enable"
5016 msgstr "Włącz"
5017
5018 msgid "enable bouquet edit"
5019 msgstr "Włącz edycje bukietu"
5020
5021 msgid "enable favourite edit"
5022 msgstr "Włącz edycje ulubionych"
5023
5024 msgid "enable move mode"
5025 msgstr "Włącz tryb przenoszenia"
5026
5027 msgid "enabled"
5028 msgstr "Włączone"
5029
5030 msgid "end alternatives edit"
5031 msgstr "Koniec edycji wybranych"
5032
5033 msgid "end bouquet edit"
5034 msgstr "Koniec edycji bukietów"
5035
5036 msgid "end cut here"
5037 msgstr "Zakończ cięcie tutaj"
5038
5039 msgid "end favourites edit"
5040 msgstr "Koniec edycji ulubionych"
5041
5042 msgid "enigma2 and network"
5043 msgstr "Enigma2 i sieć"
5044
5045 msgid "enter hidden network SSID"
5046 msgstr "Wprowadż ukrytą sieć SSID"
5047
5048 msgid "equal to"
5049 msgstr "Równy"
5050
5051 msgid "exceeds dual layer medium!"
5052 msgstr "Przekroczona pojemność nosnika dual layer!"
5053
5054 msgid "exit DVD player or return to file browser"
5055 msgstr "Wyjdź z odtwarzacza DVD lub powróć do przeglądarki plików"
5056
5057 msgid "exit mediaplayer"
5058 msgstr "Wyjdź z odtwarzacza"
5059
5060 msgid "exit movielist"
5061 msgstr "Wyjdź z listy filmów"
5062
5063 msgid "exit nameserver configuration"
5064 msgstr "Wyjdź z konfiguracji nameservera"
5065
5066 msgid "exit network adapter configuration"
5067 msgstr "Wyjdź z konfiguracji adaptera sieciowego"
5068
5069 msgid "exit network adapter setup menu"
5070 msgstr "Wyjdź z menu konfiguracji adaptera sieciowego"
5071
5072 msgid "exit network interface list"
5073 msgstr "Wyjdź z listy interfejsu sieciowego"
5074
5075 msgid "exit networkadapter setup menu"
5076 msgstr "Wyjdź z menu konfiguracji adaptera sieciowego"
5077
5078 msgid "failed"
5079 msgstr "Zawiódł"
5080
5081 msgid "fileformats (BMP, PNG, JPG, GIF)"
5082 msgstr "Formaty plików (BMP, PNG, JPG, GIF)"
5083
5084 msgid "filename"
5085 msgstr "Nazwa pliku"
5086
5087 msgid "fine-tune your display"
5088 msgstr "czysto ustaw swój ekran"
5089
5090 msgid "forward to the next chapter"
5091 msgstr "Przeskocz do nastepnego rozdziału"
5092
5093 msgid "free"
5094 msgstr "Wolne"
5095
5096 msgid "free diskspace"
5097 msgstr "Wolna przestrzeń dyskowa"
5098
5099 msgid "go to deep standby"
5100 msgstr "Przejdź do głębokiego czuwania"
5101
5102 msgid "go to standby"
5103 msgstr "Przejdź do stanu czuwania"
5104
5105 msgid "grab this frame as bitmap"
5106 msgstr "Zrób screena"
5107
5108 msgid "green"
5109 msgstr "Zielony"
5110
5111 msgid "hear radio..."
5112 msgstr "Słuchaj radia..."
5113
5114 msgid "help..."
5115 msgstr "Pomoc..."
5116
5117 msgid "hidden network"
5118 msgstr "ukryta sieć"
5119
5120 msgid "hidden..."
5121 msgstr "Ukryty..."
5122
5123 msgid "hide extended description"
5124 msgstr "ukryj rozszerzony opis"
5125
5126 msgid "hide player"
5127 msgstr "Ukryj odtwarzacz"
5128
5129 msgid "horizontal"
5130 msgstr "Pozioma (H)"
5131
5132 msgid "hour"
5133 msgstr "Godzina"
5134
5135 msgid "hours"
5136 msgstr "Godziny"
5137
5138 msgid "immediate shutdown"
5139 msgstr "Wyłącz natychmiast"
5140
5141 #, python-format
5142 msgid ""
5143 "incoming call!\n"
5144 "%s calls on %s!"
5145 msgstr ""
5146 "Przychodząca rozmowa!\n"
5147 "%s rozmowy włączone %s!"
5148
5149 msgid "init module"
5150 msgstr "Moduł init"
5151
5152 msgid "init modules"
5153 msgstr "Inicjuj moduły"
5154
5155 msgid "insert mark here"
5156 msgstr "Wstaw znacznik tutaj"
5157
5158 msgid "jump back to the previous title"
5159 msgstr "powróć do poprzedniego rozdziału"
5160
5161 msgid "jump forward to the next title"
5162 msgstr "przeskocz do następnego tytułu"
5163
5164 msgid "jump to listbegin"
5165 msgstr "skocz do początku listy"
5166
5167 msgid "jump to listend"
5168 msgstr "skocz do końca listy"
5169
5170 msgid "jump to next marked position"
5171 msgstr "skocz do następnej zaznaczonej pozycji"
5172
5173 msgid "jump to previous marked position"
5174 msgstr "skocz do poprzedniej zaznaczonej pozycji"
5175
5176 msgid "leave movie player..."
5177 msgstr "Opuść odtwarzacz filmów..."
5178
5179 msgid "left"
5180 msgstr "Lewo"
5181
5182 msgid "length"
5183 msgstr "długość"
5184
5185 msgid "list style compact"
5186 msgstr "Kompaktowy styl listy"
5187
5188 msgid "list style compact with description"
5189 msgstr "Kompaktowy styl listy z opisem"
5190
5191 msgid "list style default"
5192 msgstr "Domyślny styl listy"
5193
5194 msgid "list style single line"
5195 msgstr "Styl listy pojedyńcza linia"
5196
5197 msgid "load playlist"
5198 msgstr "Załaduj playlistę"
5199
5200 msgid "locked"
5201 msgstr "zablokowany"
5202
5203 msgid "loopthrough to"
5204 msgstr "Za pomocą pętli do"
5205
5206 msgid "manual"
5207 msgstr "Ręcznie"
5208
5209 msgid "menu"
5210 msgstr "Menu"
5211
5212 msgid "menulist"
5213 msgstr "Lista menu"
5214
5215 msgid "mins"
5216 msgstr "min's"
5217
5218 msgid "minute"
5219 msgstr "Minuta"
5220
5221 msgid "minutes"
5222 msgstr "Minutach"
5223
5224 msgid "month"
5225 msgstr "Miesiąc"
5226
5227 msgid "move PiP to main picture"
5228 msgstr "Przesuń PiP do głównego obrazu"
5229
5230 msgid "move down to last entry"
5231 msgstr "Przesuń na dół do ostatniego wpisu"
5232
5233 msgid "move down to next entry"
5234 msgstr "przesuń na dól do następnego wpisu"
5235
5236 msgid "move up to first entry"
5237 msgstr "przesuń w górę do pierwszego wpisu"
5238
5239 msgid "move up to previous entry"
5240 msgstr "przesuń w górę do poprzedniego wpisu"
5241
5242 msgid "movie list"
5243 msgstr "lista filmów"
5244
5245 msgid "multinorm"
5246 msgstr "Multinorm"
5247
5248 msgid "never"
5249 msgstr "Nigdy"
5250
5251 msgid "next channel"
5252 msgstr "Następny kanał"
5253
5254 msgid "next channel in history"
5255 msgstr "Następny kanał w historii"
5256
5257 msgid "no"
5258 msgstr "Nie"
5259
5260 msgid "no CAId selected"
5261 msgstr "Brak wybranego CAId"
5262
5263 msgid "no CI slots found"
5264 msgstr "Nie znaleziono slotu CI"
5265
5266 msgid "no HDD found"
5267 msgstr "Nie znaleziono HDD"
5268
5269 msgid "no Services/Providers selected"
5270 msgstr "Brak wybranych serwisów/providerów"
5271
5272 msgid "no module found"
5273 msgstr "Nie znaleziono modułu"
5274
5275 msgid "no standby"
5276 msgstr "Bez stanu czuwania"
5277
5278 msgid "no timeout"
5279 msgstr "Bez końca"
5280
5281 msgid "none"
5282 msgstr "Brak"
5283
5284 msgid "not locked"
5285 msgstr "Nie zablokowany"
5286
5287 msgid "not used"
5288 msgstr "nie użyty"
5289
5290 msgid "nothing connected"
5291 msgstr "nic nie połączono"
5292
5293 msgid "of a DUAL layer medium used."
5294 msgstr "nośnika dual laye zużyto."
5295
5296 msgid "of a SINGLE layer medium used."
5297 msgstr "nosnika single layer zużyto."
5298
5299 msgid "off"
5300 msgstr "Wyłączony"
5301
5302 msgid "on"
5303 msgstr "Włączony"
5304
5305 msgid "on READ ONLY medium."
5306 msgstr "nosnik tylko do odczytu."
5307
5308 msgid "once"
5309 msgstr "Raz"
5310
5311 msgid "open nameserver configuration"
5312 msgstr "Otwórz konfigurację nameserwera"
5313
5314 msgid "open servicelist"
5315 msgstr "Otwórz listę serwisów"
5316
5317 msgid "open servicelist(down)"
5318 msgstr "Otwórz listę serwisów (dół)"
5319
5320 msgid "open servicelist(up)"
5321 msgstr "Otwórz listę serwisów (góra)"
5322
5323 msgid "open virtual keyboard input help"
5324 msgstr "otwórz pomoc wirtualnej klawiatury"
5325
5326 msgid "pass"
5327 msgstr "Hasło"
5328
5329 msgid "pause"
5330 msgstr "Pauza"
5331
5332 msgid "play entry"
5333 msgstr "wstęp odtwarzania"
5334
5335 msgid "play from next mark or playlist entry"
5336 msgstr "odtwórz od następnego zaznaczenia lub wstępu playlisty"
5337
5338 msgid "play from previous mark or playlist entry"
5339 msgstr "odtwórz od poprzedniego zaznaczenia lub wstępu playlisty"
5340
5341 msgid "please press OK when ready"
5342 msgstr "Wciśnij OK gdy gotowy"
5343
5344 msgid "please wait, loading picture..."
5345 msgstr "Czekaj, ładowanie obrazka..."
5346
5347 msgid "previous channel"
5348 msgstr "Poprzedni kanał"
5349
5350 msgid "previous channel in history"
5351 msgstr "Poprzedni kanał w historii"
5352
5353 msgid "record"
5354 msgstr "Nagraj"
5355
5356 msgid "recording..."
5357 msgstr "Nagrywanie..."
5358
5359 msgid "red"
5360 msgstr "czerwony"
5361
5362 msgid "remove a nameserver entry"
5363 msgstr "usuń wpis nameserwera"
5364
5365 msgid "remove after this position"
5366 msgstr "Usuń po tej pozycji"
5367
5368 msgid "remove all alternatives"
5369 msgstr "Usuń wszystkie wybrane"
5370
5371 msgid "remove all new found flags"
5372 msgstr "Usuń wszystkie nowe znalezione flagi"
5373
5374 msgid "remove before this position"
5375 msgstr "Usuń przed tą pozycją"
5376
5377 msgid "remove bookmark"
5378 msgstr "Usuń zakładkę"
5379
5380 msgid "remove directory"
5381 msgstr "Usuń katalog"
5382
5383 msgid "remove entry"
5384 msgstr "Usuń"
5385
5386 msgid "remove from parental protection"
5387 msgstr "Usuń z kontroli rodzicielskiej"
5388
5389 msgid "remove new found flag"
5390 msgstr "Usuń nowo znalezioną flage"
5391
5392 msgid "remove selected satellite"
5393 msgstr "Usuń wybranego satelitę"
5394
5395 msgid "remove this mark"
5396 msgstr "Usuń to zaznaczenie"
5397
5398 msgid "repeat playlist"
5399 msgstr "Powtarzaj playlistę"
5400
5401 msgid "repeated"
5402 msgstr "Powtarzaj"
5403
5404 msgid "rewind to the previous chapter"
5405 msgstr "Przewiń do poprzedniego rozdziału"
5406
5407 msgid "right"
5408 msgstr "Prawo"
5409
5410 msgid "save last directory on exit"
5411 msgstr "Zapisz ostatni katalog przy wyjściu"
5412
5413 msgid "save playlist"
5414 msgstr "Zapisz playlistę"
5415
5416 msgid "save playlist on exit"
5417 msgstr "Zapisz playlistę przy wyjściu"
5418
5419 msgid "scan done!"
5420 msgstr "Skanowanie zakończone!"
5421
5422 #, python-format
5423 msgid "scan in progress - %d%% done!"
5424 msgstr "Skanowanie w toku - %d%% skończone!"
5425
5426 msgid "scan state"
5427 msgstr "Status skanowania"
5428
5429 msgid "second"
5430 msgstr "Drugi"
5431
5432 msgid "second cable of motorized LNB"
5433 msgstr "Drugi kabel zmotoryzowanego LNB"
5434
5435 msgid "seconds"
5436 msgstr "Sekundy"
5437
5438 msgid "select"
5439 msgstr "Wybierz"
5440
5441 msgid "select .NFI flash file"
5442 msgstr "Wybierz plik .NFI flash"
5443
5444 msgid "select CAId"
5445 msgstr "Wybierz CAId"
5446
5447 msgid "select CAId's"
5448 msgstr "Wybierz CAId's"
5449
5450 msgid "select image from server"
5451 msgstr "Wybierz plik z serwera"
5452
5453 msgid "select interface"
5454 msgstr "Wybierz interfejs"
5455
5456 msgid "select menu entry"
5457 msgstr "Wybierz wpis menu"
5458
5459 msgid "select movie"
5460 msgstr "Wybierz film"
5461
5462 msgid "select the movie path"
5463 msgstr "Wybierz ścieżkę filmu"
5464
5465 msgid "service pin"
5466 msgstr "Pin serwisu"
5467
5468 msgid "setup pin"
5469 msgstr "Pin ustawień"
5470
5471 msgid "show DVD main menu"
5472 msgstr "pokaż główne menu DVD"
5473
5474 msgid "show EPG..."
5475 msgstr "Pokaż EPG..."
5476
5477 msgid "show Infoline"
5478 msgstr "Pokaż pasek Info"
5479
5480 msgid "show all"
5481 msgstr "pokaż wszystkie"
5482
5483 msgid "show alternatives"
5484 msgstr "Pokaż wybrane kanały"
5485
5486 msgid "show event details"
5487 msgstr "Pokaż szczegóły wydarzenia"
5488
5489 msgid "show extended description"
5490 msgstr "Pokaż rozszerzony opis"
5491
5492 msgid "show first selected tag"
5493 msgstr "pokaż pierwsze wybrane oznaczenie "
5494
5495 msgid "show second selected tag"
5496 msgstr "pokaż drugie wybrane oznaczenie"
5497
5498 msgid "show shutdown menu"
5499 msgstr "Pokaż menu wyłączania"
5500
5501 msgid "show single service EPG..."
5502 msgstr "Pokaż pojedyńczy serwis EPG..."
5503
5504 msgid "show tag menu"
5505 msgstr "pokaż etykietę menu"
5506
5507 msgid "show transponder info"
5508 msgstr "Pokaż info transpondera"
5509
5510 msgid "shuffle playlist"
5511 msgstr "Tasuj playlistę"
5512
5513 msgid "shutdown"
5514 msgstr "Wyłącz"
5515
5516 msgid "simple"
5517 msgstr "Prosty"
5518
5519 msgid "skip backward"
5520 msgstr "Skocz wstecz"
5521
5522 msgid "skip backward (enter time)"
5523 msgstr "Skocz do tyłu (wpisz czas)"
5524
5525 msgid "skip forward"
5526 msgstr "Skocz w przód"
5527
5528 msgid "skip forward (enter time)"
5529 msgstr "Skocz naprzód (wpisz czas)"
5530
5531 msgid "slide picture in loop"
5532 msgstr "Zapętlony pokaz slajdów"
5533
5534 msgid "sort by date"
5535 msgstr "sortuj poprzez datę"
5536
5537 msgid "standard"
5538 msgstr "Standardowe"
5539
5540 msgid "standby"
5541 msgstr "Czuwanie"
5542
5543 msgid "start cut here"
5544 msgstr "Rozpocznij cięcie tutaj"
5545
5546 msgid "start directory"
5547 msgstr "Katalog początkowy"
5548
5549 msgid "start timeshift"
5550 msgstr "Rozpocznij timeshift"
5551
5552 msgid "stereo"
5553 msgstr "Stereo"
5554
5555 msgid "stop PiP"
5556 msgstr "Zatrzymaj PiP"
5557
5558 msgid "stop entry"
5559 msgstr "zatrzymaj wstęp"
5560
5561 msgid "stop recording"
5562 msgstr "Zatrzymaj nagrywanie"
5563
5564 msgid "stop timeshift"
5565 msgstr "Zatrzymaj timeshifting"
5566
5567 msgid "swap PiP and main picture"
5568 msgstr "Zmień PiP i  główny obraz"
5569
5570 msgid "switch to bookmarks"
5571 msgstr "Przełącz na zakładkę"
5572
5573 msgid "switch to filelist"
5574 msgstr "Przełącz na listę plików"
5575
5576 msgid "switch to playlist"
5577 msgstr "Przełącz na playlistę"
5578
5579 msgid "switch to the next angle"
5580 msgstr "przełącz do następnego rogu"
5581
5582 msgid "switch to the next audio track"
5583 msgstr "przełącz na następna ścieżke audio"
5584
5585 msgid "switch to the next subtitle language"
5586 msgstr "przełącz na nastepną sćieżkę napisów"
5587
5588 msgid "template file"
5589 msgstr "Plik szablonu"
5590
5591 msgid "textcolor"
5592 msgstr "Kolor tekstu"
5593
5594 msgid "this recording"
5595 msgstr "To nagranie"
5596
5597 msgid "this service is protected by a parental control pin"
5598 msgstr "Ten serwis jest chroniony kodem blokady"
5599
5600 msgid "toggle a cut mark at the current position"
5601 msgstr "przełącz ucięty znacznik w aktualną pozycję"
5602
5603 msgid "toggle time, chapter, audio, subtitle info"
5604 msgstr "czas odtwarzania, rozdział, audio, informacja o napisach"
5605
5606 msgid "unavailable"
5607 msgstr "Niedostępny"
5608
5609 msgid "unconfirmed"
5610 msgstr "Niepotwierdzony"
5611
5612 msgid "unknown"
5613 msgstr "nieznane"
5614
5615 msgid "unknown service"
5616 msgstr "Nieznany serwis"
5617
5618 msgid "until restart"
5619 msgstr "Aż do startu"
5620
5621 msgid "user defined"
5622 msgstr "Zdefiniowane przez użytkownika"
5623
5624 msgid "vertical"
5625 msgstr "Pionowa (V)"
5626
5627 msgid "view extensions..."
5628 msgstr "Wyświetl rozszerzenia..."
5629
5630 msgid "view recordings..."
5631 msgstr "Wyświetl nagrania..."
5632
5633 msgid "wait for ci..."
5634 msgstr "Czekam na CI..."
5635
5636 msgid "wait for mmi..."
5637 msgstr "czekam na MMI..."
5638
5639 msgid "waiting"
5640 msgstr "Oczekiwanie"
5641
5642 msgid "was removed successfully"
5643 msgstr "Usunięto pomyślnie"
5644
5645 msgid "weekly"
5646 msgstr "Tygodniowo"
5647
5648 msgid "whitelist"
5649 msgstr "Biała lista"
5650
5651 msgid "working"
5652 msgstr "pracuje"
5653
5654 msgid "yellow"
5655 msgstr "żółty"
5656
5657 msgid "yes"
5658 msgstr "Tak"
5659
5660 msgid "yes (keep feeds)"
5661 msgstr "Tak (trzymaj je)"
5662
5663 msgid "your dreambox might be unusable now. Please consult the manual for further assistance before rebooting your dreambox."
5664 msgstr "Twój Dreambox może być teraz niezdolny do użytku. Przeczytaj książkę serwisową przed ponownym uruchomieniem Dreamboxa."
5665
5666 msgid "zap"
5667 msgstr "Przełącz"
5668
5669 msgid "zapped"
5670 msgstr "Przełączony"
5671
5672 #~ msgid ""
5673 #~ "\n"
5674 #~ "Enigma2 will restart after the restore"
5675 #~ msgstr ""