forgot to translate
[enigma2.git] / po / ca.po
1 # translation of ca.po to català\r
2 # Copyright (C) 2006 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER\r
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.\r
4\r
5 # Automatically generated, 2006.\r
6 # Oriol Pellicer i Sabrià <oriol@elsud.org>, 2006.\r
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: ca\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2006-11-13 00:19+0100\n"
12 "PO-Revision-Date: 2006-11-02 17:40+0100\n"
13 "Last-Translator: Oriol Pellicer i Sabrià <oriol@elsud.org>\n"
14 "Language-Team: none\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
19 "X-Poedit-Language: Catalan\n"
20 "X-Poedit-Country: CATALONIA\n"
21 "X-Poedit-SourceCharset: iso-8859-1\n"
22 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
23
24 msgid ""
25 "\n"
26 "Enigma2 will restart after the restore"
27 msgstr ""
28 "\n"
29 "Enigma2 tornarà a arrencar després de la restauració"
30
31 msgid "\"?"
32 msgstr "\"?"
33
34 msgid "#000000"
35 msgstr "#000000"
36
37 msgid "#0064c7"
38 msgstr "#0064c7"
39
40 msgid "#33294a6b"
41 msgstr "#33294a6b"
42
43 msgid "#389416"
44 msgstr "#389416"
45
46 msgid "#80000000"
47 msgstr "#80000000"
48
49 msgid "#bab329"
50 msgstr "#bab329"
51
52 msgid "#f23d21"
53 msgstr "#f23d21"
54
55 msgid "#ffffff"
56 msgstr "#ffffff"
57
58 msgid "#ffffffff"
59 msgstr "#ffffffff"
60
61 #, python-format
62 msgid "%d min"
63 msgstr "%d min"
64
65 msgid "%d.%B %Y"
66 msgstr "%d.%B %Y"
67
68 #, python-format
69 msgid ""
70 "%s\n"
71 "(%s, %d MB free)"
72 msgstr ""
73 "%s\n"
74 "(%s, %d MB lliures)"
75
76 msgid "(ZAP)"
77 msgstr "(ZAPPEJAR)"
78
79 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
80 msgstr "directori /usr/share/enigma2"
81
82 msgid "/var directory"
83 msgstr "directori /var"
84
85 msgid "0 V"
86 msgstr "0 V"
87
88 msgid "1.0"
89 msgstr "1.0"
90
91 msgid "1.1"
92 msgstr "1.1"
93
94 msgid "1.2"
95 msgstr "1.2"
96
97 msgid "12 V"
98 msgstr "12 V"
99
100 msgid "12V Output"
101 msgstr "Sortida 12V"
102
103 msgid "13 V"
104 msgstr "13 V"
105
106 #, fuzzy
107 msgid "16:10 Letterbox"
108 msgstr "16:10 Letterbox"
109
110 #, fuzzy
111 msgid "16:10 PanScan"
112 msgstr "16:10 PanScan"
113
114 msgid "16:9"
115 msgstr "16:9"
116
117 msgid "16:9 always"
118 msgstr "16:9 sempre"
119
120 msgid "18 V"
121 msgstr "18 V"
122
123 msgid "30 minutes"
124 msgstr "30 minuts"
125
126 #, fuzzy
127 msgid "4:3 Letterbox"
128 msgstr "4:3 Letterbox"
129
130 #, fuzzy
131 msgid "4:3 PanScan"
132 msgstr "4:3 PanScan"
133
134 msgid "5 minutes"
135 msgstr "5 minuts"
136
137 msgid "60 minutes"
138 msgstr "60 minuts"
139
140 msgid "<unknown>"
141 msgstr "<desconegut>"
142
143 msgid "??"
144 msgstr "?"
145
146 msgid "A"
147 msgstr "Un"
148
149 msgid ""
150 "A recording is currently running.\n"
151 "What do you want to do?"
152 msgstr ""
153 "En aquests moments s'està realitzant una gravació.\n"
154 "Què vols fer?"
155
156 msgid ""
157 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
158 "configure the positioner."
159 msgstr ""
160 "En aquests moments s'està realitzant una gravació. Sisplau, atura-la abans "
161 "de configurar el motor."
162
163 msgid ""
164 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
165 "start the satfinder."
166 msgstr ""
167
168 msgid "A sleep timer want's to set your"
169 msgstr ""
170
171 msgid "A sleep timer want's to shut down"
172 msgstr ""
173
174 msgid ""
175 "A timer failed to record!\n"
176 "Disable TV and try again?\n"
177 msgstr ""
178 "Ha fallat la gravació!\n"
179 "Vols desactivar la TV i tornar-ho a provar?\n"
180
181 msgid "A/V Settings"
182 msgstr "Config A/V"
183
184 msgid "AA"
185 msgstr "AA"
186
187 msgid "AB"
188 msgstr "AB"
189
190 msgid "AC3 default"
191 msgstr "AC3 per defecte"
192
193 msgid "AGC:"
194 msgstr "AGC:"
195
196 msgid "About"
197 msgstr "Quant a"
198
199 msgid "About..."
200 msgstr "Quant a..."
201
202 msgid "Activate Picture in Picture"
203 msgstr "Activar PiP"
204
205 msgid "Activate network settings"
206 msgstr "Activar la configuració de la xarxa"
207
208 msgid "Add"
209 msgstr "Afegir"
210
211 msgid "Add a mark"
212 msgstr ""
213
214 msgid "Add alternative"
215 msgstr ""
216
217 msgid "Add files to playlist"
218 msgstr "Afegir fitxers a la llista"
219
220 msgid "Add service"
221 msgstr ""
222
223 msgid "Add timer"
224 msgstr "Gravar"
225
226 msgid "Advanced"
227 msgstr "Avançat"
228
229 msgid "After event"
230 msgstr "Després del programa"
231
232 msgid ""
233 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
234 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
235 msgstr ""
236 "Quan acabi aquest assistent caldrà protegir els canals desitjats. Mira el "
237 "manual de la Dreambox per saber com fer-ho."
238
239 msgid "Album:"
240 msgstr "Àlbum:"
241
242 msgid "All"
243 msgstr "Tot"
244
245 msgid "All..."
246 msgstr ""
247
248 msgid "Alpha"
249 msgstr "Alpha"
250
251 msgid "Alternative radio mode"
252 msgstr "Mode de ràdio alternatiu"
253
254 msgid "Arabic"
255 msgstr "Àrab"
256
257 msgid "Artist:"
258 msgstr "Artista:"
259
260 msgid "Ask before shutdown:"
261 msgstr ""
262
263 msgid "Aspect Ratio"
264 msgstr "Relació d'aspecte"
265
266 msgid "Audio"
267 msgstr "So"
268
269 msgid "Audio Options..."
270 msgstr "Opcions d'àudio"
271
272 msgid "Auto"
273 msgstr "Auto"
274
275 msgid "Automatic Scan"
276 msgstr "Recerca automàtica"
277
278 msgid "B"
279 msgstr "B"
280
281 msgid "BA"
282 msgstr "BA"
283
284 msgid "BB"
285 msgstr "BB"
286
287 msgid "BER:"
288 msgstr "BER:"
289
290 msgid "Backup"
291 msgstr "Backup"
292
293 msgid "Backup Location"
294 msgstr "Localització del backup"
295
296 msgid "Backup Mode"
297 msgstr "Mode del backup"
298
299 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
300 msgstr "Backup realitzat. Prem OK per a veure els resultats."
301
302 msgid "Band"
303 msgstr "Banda"
304
305 msgid "Bandwidth"
306 msgstr "Ample de banda"
307
308 msgid "Brightness"
309 msgstr "Brillantor"
310
311 msgid "Bus: "
312 msgstr "Bus: "
313
314 msgid ""
315 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
316 "displayed."
317 msgstr ""
318 "Prement el botó OK del comandament, la barra d'informació es farà visible."
319
320 msgid "C-Band"
321 msgstr "Banda-C"
322
323 msgid "CF Drive"
324 msgstr "Unitat CF"
325
326 msgid "CVBS"
327 msgstr "CVBS"
328
329 msgid "Cable"
330 msgstr "Cable"
331
332 msgid "Call monitoring"
333 msgstr ""
334
335 msgid "Cancel"
336 msgstr "Cancel·lar"
337
338 msgid "Capacity: "
339 msgstr "Capacitat: "
340
341 msgid "Catalan"
342 msgstr "Català"
343
344 msgid "Change bouquets in quickzap"
345 msgstr "Canviar de llista en el zàpping ràpid"
346
347 msgid "Change pin code"
348 msgstr "Canviar codi pin"
349
350 msgid "Change service pin"
351 msgstr "Canviar pin canal"
352
353 msgid "Change service pins"
354 msgstr "Canviar pins canal"
355
356 msgid "Change setup pin"
357 msgstr "Canviar pin configuració"
358
359 msgid "Channel"
360 msgstr "Canal"
361
362 msgid "Channel Selection"
363 msgstr "Selecció de canal"
364
365 msgid "Channel:"
366 msgstr "Canal:"
367
368 msgid "Channellist menu"
369 msgstr "Menú de llista de canals"
370
371 msgid "Choose bouquet"
372 msgstr "Escollir llista"
373
374 msgid "Choose source"
375 msgstr "Escull origen"
376
377 msgid "Cleanup"
378 msgstr "Netejar"
379
380 msgid "Clear before scan"
381 msgstr "Netejar abans de buscar"
382
383 msgid "Clear log"
384 msgstr "Esborrar log"
385
386 msgid "Code rate high"
387 msgstr "Velocitat de codi alta"
388
389 msgid "Code rate low"
390 msgstr "Velocitat de codi baixa"
391
392 msgid "Color Format"
393 msgstr "Format de color"
394
395 msgid "Command order"
396 msgstr "Ordre de comanda"
397
398 msgid "Committed DiSEqC command"
399 msgstr "Comanda DISEqC enviada"
400
401 msgid "Common Interface"
402 msgstr "Interfície comuna"
403
404 msgid "Compact flash card"
405 msgstr "Tarja Compact Flash"
406
407 msgid "Complete"
408 msgstr "Complet"
409
410 msgid "Configuration Mode"
411 msgstr "Mode configuració"
412
413 msgid "Conflicting timer"
414 msgstr "Gravació en conflicte"
415
416 msgid "Connected to Fritz!Box!"
417 msgstr ""
418
419 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
420 msgstr ""
421
422 #, python-format
423 msgid ""
424 "Connection to Fritz!Box\n"
425 "failed! (%s)\n"
426 "retrying..."
427 msgstr ""
428
429 msgid "Contrast"
430 msgstr "Contrast"
431
432 msgid "Create movie folder failed"
433 msgstr "No s'ha pogut crear el directori de la pel·lícula"
434
435 msgid "Creating partition failed"
436 msgstr "No s'ha pogut crear la partició"
437
438 msgid "Current version:"
439 msgstr "Versió actual:"
440
441 msgid "Customize"
442 msgstr "Personalitzar"
443
444 msgid "Cut"
445 msgstr ""
446
447 msgid "Cutlist editor..."
448 msgstr ""
449
450 msgid "Czech"
451 msgstr ""
452
453 msgid "DVB-S"
454 msgstr "DVB-S"
455
456 msgid "DVB-S2"
457 msgstr "DVB-S2"
458
459 msgid "Danish"
460 msgstr "Danès"
461
462 msgid "Date"
463 msgstr "Data"
464
465 msgid "Deep Standby"
466 msgstr "Apagat complet"
467
468 msgid "Delay"
469 msgstr "Retard"
470
471 msgid "Delete"
472 msgstr "Esborrar"
473
474 msgid "Delete entry"
475 msgstr "Esborrar entrada"
476
477 msgid "Delete failed!"
478 msgstr "Ha fallat l'eliminació!"
479
480 msgid "Description"
481 msgstr "Descripció"
482
483 msgid "Detected HDD:"
484 msgstr "Disc dur detectat:"
485
486 msgid "Detected NIMs:"
487 msgstr "NIMs detectats:"
488
489 msgid "DiSEqC"
490 msgstr "DiSEqC"
491
492 msgid "DiSEqC A/B"
493 msgstr "DiSEqC A/B"
494
495 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
496 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
497
498 msgid "DiSEqC Mode"
499 msgstr "Mode DiSEqC"
500
501 msgid "DiSEqC mode"
502 msgstr "mode DiSEqC"
503
504 msgid "DiSEqC repeats"
505 msgstr "Repetir DiSEqC"
506
507 msgid "Disable"
508 msgstr "Deshabilitar"
509
510 msgid "Disable Picture in Picture"
511 msgstr "Desactivar PiP"
512
513 msgid "Disable Subtitles"
514 msgstr ""
515
516 msgid "Disabled"
517 msgstr ""
518
519 #, python-format
520 msgid ""
521 "Disconnected from\n"
522 "Fritz!Box! (%s)\n"
523 "retrying..."
524 msgstr ""
525
526 msgid "Dish"
527 msgstr "Antena"
528
529 msgid ""
530 "Do you really want to REMOVE\n"
531 "the plugin \""
532 msgstr ""
533 "Segur que vols ESBORRAR\n"
534 "el plugin \""
535
536 #, python-format
537 msgid "Do you really want to delete %s?"
538 msgstr "Segur que vols esborrar %s?"
539
540 msgid ""
541 "Do you really want to download\n"
542 "the plugin \""
543 msgstr ""
544 "Segur que vols descarregar\n"
545 "el plugin \""
546
547 msgid ""
548 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
549 "All data on the disk will be lost!"
550 msgstr ""
551 "Segur que vols inicialitzar el disc dur?\n"
552 "Es perdran totes les dades!"
553
554 msgid ""
555 "Do you want to backup now?\n"
556 "After pressing OK, please wait!"
557 msgstr ""
558 "Vols fer el backup ara?\n"
559 "Després de prémer OK, sisplau espera!"
560
561 msgid "Do you want to do a service scan?"
562 msgstr "Vols fer una recerca de canals?"
563
564 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
565 msgstr "Vols fer una altra recerca manual?"
566
567 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
568 msgstr "Vols habilitar el control parental?"
569
570 msgid "Do you want to restore your settings?"
571 msgstr "Vols restaurar la configuració?"
572
573 msgid "Do you want to resume this playback?"
574 msgstr "Vols continuar on ho havies deixat?"
575
576 msgid ""
577 "Do you want to update your Dreambox?\n"
578 "After pressing OK, please wait!"
579 msgstr ""
580 "Vols actualitzar la Dreambox?\n"
581 "Després de prémer OK, espera!"
582
583 msgid "Do you want to view a tutorial?"
584 msgstr "Vols veure un tutorial?"
585
586 msgid "Download Plugins"
587 msgstr "Descarregar plugins"
588
589 msgid "Downloadable new plugins"
590 msgstr "Nous plugins disponibles"
591
592 msgid "Downloadable plugins"
593 msgstr "Plugins descarregables"
594
595 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
596 msgstr "Descarregant informació del plugin. Espera..."
597
598 msgid "Dreambox to standby. Do that now?"
599 msgstr ""
600
601 msgid "Dutch"
602 msgstr "Holandès"
603
604 msgid "E"
605 msgstr "E"
606
607 msgid "EPG Selection"
608 msgstr "Selecció EPG"
609
610 #, python-format
611 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
612 msgstr "ERROR - ha fallat la recerca (%s)!"
613
614 msgid "East"
615 msgstr "Est"
616
617 msgid "Edit services list"
618 msgstr "Editar llista de canals"
619
620 msgid "Enable"
621 msgstr "Activar"
622
623 msgid "Enable 5V for active antenna"
624 msgstr "Activar 5V per a antena activa"
625
626 msgid "Enable multiple bouquets"
627 msgstr "Activar llistes múltiples"
628
629 msgid "Enable parental control"
630 msgstr "Activar control parental"
631
632 msgid "Enabled"
633 msgstr ""
634
635 msgid "End"
636 msgstr "Fi"
637
638 msgid "EndTime"
639 msgstr "HoraFi"
640
641 msgid "English"
642 msgstr "Anglès"
643
644 msgid ""
645 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
646 "\n"
647 "If you experience any problems please contact\n"
648 "stephan@reichholf.net\n"
649 "\n"
650 "© 2006 - Stephan Reichholf"
651 msgstr ""
652
653 msgid "Enter main menu..."
654 msgstr "Entrar al menú principal..."
655
656 msgid "Enter the service pin"
657 msgstr "Entra el pin del canal"
658
659 msgid "Eventview"
660 msgstr "Veure programes"
661
662 msgid "Everything is fine"
663 msgstr "Tot correcte"
664
665 msgid "Execution Progress:"
666 msgstr "Progrés d'execució:"
667
668 msgid "Execution finished!!"
669 msgstr "Ha finalitzat l'execució"
670
671 msgid "Exit editor"
672 msgstr ""
673
674 msgid "Exit the wizard"
675 msgstr "Sortir de l'assistent"
676
677 msgid "Exit wizard"
678 msgstr "Sortir de l'assistent"
679
680 msgid "Extensions"
681 msgstr "Extensions"
682
683 msgid "FEC"
684 msgstr "FEC"
685
686 msgid "Fast DiSEqC"
687 msgstr "DiSEqC ràpid"
688
689 msgid "Favourites"
690 msgstr "Preferits"
691
692 msgid "Finetune"
693 msgstr "Ajustaments delicats"
694
695 msgid "Finnish"
696 msgstr "Finlandès"
697
698 msgid "French"
699 msgstr "Francès"
700
701 msgid "Frequency"
702 msgstr "Freqüència"
703
704 msgid "Fri"
705 msgstr "Div"
706
707 msgid "Friday"
708 msgstr "Divendres"
709
710 msgid "Fritz!Box FON IP address"
711 msgstr ""
712
713 #, python-format
714 msgid "Frontprocessor version: %d"
715 msgstr "Versió processador: %d"
716
717 msgid "Function not yet implemented"
718 msgstr "Funció encara no implementada"
719
720 msgid ""
721 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
722 "Do you want to Restart the GUI now?"
723 msgstr ""
724
725 msgid "Games / Plugins"
726 msgstr "Jocs / plugins"
727
728 msgid "Gateway"
729 msgstr "Enrutador"
730
731 msgid "Genre:"
732 msgstr "Gènere:"
733
734 msgid "German"
735 msgstr "Alemany"
736
737 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
738 msgstr "Llegint la informació del plugin. Espera..."
739
740 msgid "Goto 0"
741 msgstr "Anar a 0"
742
743 msgid "Goto position"
744 msgstr "Anar a la posició"
745
746 msgid "Guard interval mode"
747 msgstr "Mode interval segur"
748
749 msgid "Harddisk"
750 msgstr "Disc dur"
751
752 msgid "Harddisk setup"
753 msgstr "Configuració del disc dur"
754
755 msgid "Harddisk standby after"
756 msgstr "Posar el disc dur en repòs després de"
757
758 msgid "Hierarchy mode"
759 msgstr "Mode jeràrquic"
760
761 msgid "How many minutes do you want to record?"
762 msgstr "Quants minuts vols gravar?"
763
764 msgid "IP Address"
765 msgstr "Adreça IP"
766
767 msgid "Icelandic"
768 msgstr "Islandès"
769
770 msgid ""
771 "If you see this, something is wrong with\n"
772 "your scart connection. Press OK to return."
773 msgstr ""
774 "Si pots veure això és que hi ha algun problema\n"
775 "amb la connexió SCART. Prem OK per tornar."
776
777 msgid "Image-Upgrade"
778 msgstr "Actualització imatge"
779
780 msgid ""
781 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
782 msgstr ""
783 "Per a poder fer una gravació programada, s'ha canviat al canal adequat!\n"
784
785 msgid "Increased voltage"
786 msgstr "Voltatge incrementat"
787
788 msgid "InfoBar"
789 msgstr "Barra d'informació"
790
791 msgid "Infobar timeout"
792 msgstr "Temps d'aparició de la barra d'informació"
793
794 msgid "Information"
795 msgstr "Informació"
796
797 msgid "Init"
798 msgstr "Iniciar"
799
800 msgid "Initialization..."
801 msgstr "Inicialització..."
802
803 msgid "Initialize"
804 msgstr "Inicialitzar"
805
806 msgid "Initializing Harddisk..."
807 msgstr "Inicialitzant disc dur..."
808
809 msgid "Input"
810 msgstr "Entrada"
811
812 msgid "Instant Record..."
813 msgstr "Gravació instantània..."
814
815 msgid "Inversion"
816 msgstr "Inversió"
817
818 msgid "Invert display"
819 msgstr "Invertir display"
820
821 msgid "Italian"
822 msgstr "Italià"
823
824 msgid "Keyboard Map"
825 msgstr "Mapa del teclat"
826
827 msgid "Keyboard Setup"
828 msgstr "Configuració teclat"
829
830 msgid "Keymap"
831 msgstr "Mapa de teclat"
832
833 msgid "LCD Setup"
834 msgstr "Configuració LCD"
835
836 msgid "LNB"
837 msgstr "LNB"
838
839 msgid "LOF"
840 msgstr "LOF"
841
842 msgid "LOF/H"
843 msgstr "LOF/H"
844
845 msgid "LOF/L"
846 msgstr "LOF/L"
847
848 msgid "Language selection"
849 msgstr "Selecció d'idioma"
850
851 msgid "Language..."
852 msgstr "Idioma..."
853
854 msgid "Latitude"
855 msgstr "Latitud"
856
857 msgid "Left"
858 msgstr "Esq."
859
860 msgid "Limit east"
861 msgstr "Límit est"
862
863 msgid "Limit west"
864 msgstr "Límit oest"
865
866 msgid "Limits off"
867 msgstr "Treure límits"
868
869 msgid "Limits on"
870 msgstr "Posar límits"
871
872 msgid "Longitude"
873 msgstr "Longitud"
874
875 msgid "MORE"
876 msgstr "MÉS"
877
878 msgid "Main menu"
879 msgstr "Menú principal"
880
881 msgid "Mainmenu"
882 msgstr "Menú principal"
883
884 msgid "Make this mark an 'in' point"
885 msgstr ""
886
887 msgid "Make this mark an 'out' point"
888 msgstr ""
889
890 msgid "Make this mark just a mark"
891 msgstr ""
892
893 msgid "Manual Scan"
894 msgstr "Recerca manual"
895
896 msgid "Manual transponder"
897 msgstr "Transponedor manual"
898
899 msgid "Margin after record"
900 msgstr "Marge després de gravar"
901
902 msgid "Margin before record (minutes)"
903 msgstr "Marge abans de gravar (minuts)"
904
905 msgid "Media player"
906 msgstr "Reproductor"
907
908 msgid "MediaPlayer"
909 msgstr "Reproductor"
910
911 msgid "Menu"
912 msgstr "Menú"
913
914 msgid "Message"
915 msgstr "Missatge"
916
917 msgid "Mkfs failed"
918 msgstr "Ha fallat el mkfs"
919
920 msgid "Model: "
921 msgstr "Model: "
922
923 msgid "Modulation"
924 msgstr "Modulació"
925
926 msgid "Modulator"
927 msgstr "Modulador"
928
929 msgid "Mon"
930 msgstr "Dill"
931
932 msgid "Mon-Fri"
933 msgstr "Dill-Div"
934
935 msgid "Monday"
936 msgstr "Dilluns"
937
938 msgid "Mount failed"
939 msgstr "Ha fallat el mount"
940
941 msgid "Move Picture in Picture"
942 msgstr "Moure Picture in Picture"
943
944 msgid "Move east"
945 msgstr "Moure a l'est"
946
947 msgid "Move west"
948 msgstr "Moure a l'oest"
949
950 msgid "Movie Menu"
951 msgstr "Menú de pel·lícules"
952
953 msgid "Multi EPG"
954 msgstr "Multi EPG"
955
956 msgid "Multiple service support"
957 msgstr "Suport per a serveis múltiples"
958
959 msgid "Multisat"
960 msgstr "Multisat"
961
962 msgid "Mute"
963 msgstr "Silenci"
964
965 msgid "N/A"
966 msgstr "N/D"
967
968 msgid "NEXT"
969 msgstr "SEGÜENT"
970
971 msgid "NIM "
972 msgstr "NIM "
973
974 msgid "NOW"
975 msgstr "ARA"
976
977 msgid "NTSC"
978 msgstr "NTSC"
979
980 msgid "Name"
981 msgstr "Nom"
982
983 msgid "Nameserver"
984 msgstr "DNS"
985
986 msgid "Netmask"
987 msgstr "Màscara"
988
989 msgid "Network Setup"
990 msgstr "Config xarxa"
991
992 msgid "Network scan"
993 msgstr "Escanejar xarxa"
994
995 msgid "Network setup"
996 msgstr "Configuració de xarxa"
997
998 msgid "Network..."
999 msgstr "Xarxa..."
1000
1001 msgid "New"
1002 msgstr "Nou"
1003
1004 msgid "New pin"
1005 msgstr "Nou pin"
1006
1007 msgid "New version:"
1008 msgstr "Nova versió:"
1009
1010 msgid "Next"
1011 msgstr "Següent"
1012
1013 msgid "No"
1014 msgstr "No"
1015
1016 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
1017 msgstr "No hi ha disc dur o no està inicialitzat!"
1018
1019 msgid "No backup needed"
1020 msgstr "No cal backup"
1021
1022 msgid "No event info found, recording indefinitely."
1023 msgstr "No hi ha info del programa, gravant indefinidament."
1024
1025 msgid "No positioner capable frontend found."
1026 msgstr "No s'ha trobat cap motor."
1027
1028 msgid "No satellite frontend found!!"
1029 msgstr ""
1030
1031 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
1032 msgstr ""
1033 "No hi ha cap sintonitzador configurat per a utilitzar amb un motor diseqc!"
1034
1035 msgid "No, do nothing."
1036 msgstr "No, no cal."
1037
1038 msgid "No, just start my dreambox"
1039 msgstr "No, només arrenca la Dreambox"
1040
1041 msgid "No, scan later manually"
1042 msgstr "No, buscar manualment més tard"
1043
1044 msgid "None"
1045 msgstr "Cap"
1046
1047 msgid "North"
1048 msgstr "Nord"
1049
1050 msgid "Norwegian"
1051 msgstr "Noruec"
1052
1053 msgid ""
1054 "Nothing to scan!\n"
1055 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1056 msgstr ""
1057 "Res per buscar!\n"
1058 "Sisplau configura el sintonitzador abans de buscar un canal."
1059
1060 msgid "Now Playing"
1061 msgstr "Reproduint"
1062
1063 msgid "OK"
1064 msgstr "Bé"
1065
1066 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
1067 msgstr "D'acord, guia'm a través del procés d'actualizació"
1068
1069 msgid "OSD Settings"
1070 msgstr "Config OSD"
1071
1072 msgid "Off"
1073 msgstr "Desactivat"
1074
1075 msgid "On"
1076 msgstr "Activat"
1077
1078 msgid "One"
1079 msgstr "Un"
1080
1081 msgid "Online-Upgrade"
1082 msgstr "Actualització online"
1083
1084 msgid "Other..."
1085 msgstr ""
1086
1087 msgid "PAL"
1088 msgstr "PAL"
1089
1090 #, fuzzy
1091 msgid "PIDs"
1092 msgstr "PIDs"
1093
1094 msgid "Packet management"
1095 msgstr "Gestió de paquets"
1096
1097 msgid "Page"
1098 msgstr ""
1099
1100 msgid "Parental control"
1101 msgstr "Control parental"
1102
1103 msgid "Parental control services Editor"
1104 msgstr "Editor dels canals del control parental"
1105
1106 msgid "Parental control setup"
1107 msgstr "Configuració control parental"
1108
1109 msgid "Parental control type"
1110 msgstr "Tipus de control parental"
1111
1112 msgid "PiPSetup"
1113 msgstr "Configuració PiP"
1114
1115 msgid "Pin code needed"
1116 msgstr "Cal un codi pin"
1117
1118 msgid "Play recorded movies..."
1119 msgstr "Reproduir pel·lícules gravades..."
1120
1121 msgid "Please choose an extension..."
1122 msgstr "Sisplau escull una extensió..."
1123
1124 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
1125 msgstr "Introdueix un nom per a la nova llista"
1126
1127 msgid "Please enter a name for the new marker"
1128 msgstr "Introdueix un nom per al nou marcador"
1129
1130 msgid "Please enter the correct pin code"
1131 msgstr "Sisplau introdueix el pin"
1132
1133 msgid "Please enter the old pin code"
1134 msgstr "Sisplau, introdueix el pin vell"
1135
1136 msgid "Please press OK!"
1137 msgstr ""
1138
1139 msgid "Please select a subservice to record..."
1140 msgstr "Sisplau selecciona un subservei a gravar..."
1141
1142 msgid "Please select a subservice..."
1143 msgstr "Sisplau selecciona un subservei..."
1144
1145 msgid "Please set up tuner B"
1146 msgstr "Configura el sintonitzador B"
1147
1148 msgid ""
1149 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
1150 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
1151 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
1152 msgstr ""
1153 "Sisplau ulititza les fletxes per a moure la finestra PiP.\n"
1154 "Prem Bouquet +/- per canviar la mida de la finestra.\n"
1155 "Prem OK per a tornar al mode TV o EXIT per a cancel·lar el moviment."
1156
1157 msgid "Please wait... Loading list..."
1158 msgstr "Carregant la llista... espera..."
1159
1160 msgid "Plugin browser"
1161 msgstr "Plugin navegador"
1162
1163 msgid "Polarity"
1164 msgstr "Polaritat"
1165
1166 msgid "Polarization"
1167 msgstr "Polarització"
1168
1169 msgid "Port A"
1170 msgstr "Port A"
1171
1172 msgid "Port B"
1173 msgstr "Port B"
1174
1175 msgid "Port C"
1176 msgstr "Port C"
1177
1178 msgid "Port D"
1179 msgstr "Port D"
1180
1181 msgid "Positioner"
1182 msgstr "Motor"
1183
1184 msgid "Positioner fine movement"
1185 msgstr "Moviment fi del motor"
1186
1187 msgid "Positioner movement"
1188 msgstr "Moviment del motor"
1189
1190 msgid "Positioner setup"
1191 msgstr ""
1192
1193 msgid "Positioner storage"
1194 msgstr "Enmagatzemar posició del motor"
1195
1196 msgid "Predefined transponder"
1197 msgstr "Transponedor predefinit"
1198
1199 msgid "Press OK to activate the settings."
1200 msgstr "Prem OK per a activar la configuració."
1201
1202 msgid "Press OK to scan"
1203 msgstr "Prem OK per a buscar"
1204
1205 msgid "Press OK to start the scan"
1206 msgstr "Prem OK per a començar la recerca"
1207
1208 msgid "Prev"
1209 msgstr "Ant"
1210
1211 msgid "Protect services"
1212 msgstr "Protegir canals"
1213
1214 msgid "Protect setup"
1215 msgstr "Protegir configuració"
1216
1217 msgid "Provider"
1218 msgstr "Proveïdor"
1219
1220 msgid "Providers"
1221 msgstr "Proveïdors"
1222
1223 msgid "Quick"
1224 msgstr "Ràpid"
1225
1226 msgid "Quickzap"
1227 msgstr "Zappeig ràpid"
1228
1229 msgid "RC Menu"
1230 msgstr "Menú RC"
1231
1232 msgid "RF output"
1233 msgstr "Sortida RF"
1234
1235 msgid "RGB"
1236 msgstr "RGB"
1237
1238 msgid "Really close without saving settings?"
1239 msgstr "Sortir sense guardar els canvis?"
1240
1241 msgid "Really delete done timers?"
1242 msgstr "Vols esborrar les programacions ja finalitzades?"
1243
1244 msgid "Really delete this timer?"
1245 msgstr "Esborrar aquesta programació?"
1246
1247 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
1248 msgstr "Sortir del zappeig ràpid dels subserveis?"
1249
1250 msgid "Reception Settings"
1251 msgstr ""
1252
1253 msgid "Record"
1254 msgstr "Gravar"
1255
1256 msgid "Recording"
1257 msgstr "Gravant"
1258
1259 msgid "Recordings always have priority"
1260 msgstr "Les gravacions tenen prioritat"
1261
1262 msgid "Reenter new pin"
1263 msgstr "Torna a entrar el nou pin"
1264
1265 msgid "Remove Plugins"
1266 msgstr "Esborrar plugins"
1267
1268 msgid "Remove a mark"
1269 msgstr ""
1270
1271 msgid "Remove plugins"
1272 msgstr "Esborrar plugins"
1273
1274 msgid "Remove service"
1275 msgstr ""
1276
1277 msgid "Repeat"
1278 msgstr "Repetir"
1279
1280 msgid "Repeat Type"
1281 msgstr "Tipus de repetició"
1282
1283 msgid "Replace current playlist"
1284 msgstr "Substituïr la llista actual"
1285
1286 msgid "Reset"
1287 msgstr "Resetejar"
1288
1289 msgid "Restart"
1290 msgstr "Reiniciar"
1291
1292 msgid "Restart GUI now?"
1293 msgstr ""
1294
1295 msgid "Restore"
1296 msgstr "Restaurar"
1297
1298 msgid ""
1299 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
1300 "settings now."
1301 msgstr "S'ha restaurat la configuració. Prem OK per a activar-la."
1302
1303 msgid "Right"
1304 msgstr "Dreta"
1305
1306 msgid "Running"
1307 msgstr ""
1308
1309 msgid "S-Video"
1310 msgstr "S-Vídeo"
1311
1312 msgid "SNR:"
1313 msgstr "SNR:"
1314
1315 msgid "Sat"
1316 msgstr "Dis"
1317
1318 msgid "Sat / Dish Setup"
1319 msgstr "Configuració antena"
1320
1321 msgid "Satellite"
1322 msgstr "Satèl·lit"
1323
1324 msgid "Satellites"
1325 msgstr "Satèl·lits"
1326
1327 msgid "Satfinder"
1328 msgstr ""
1329
1330 msgid "Saturday"
1331 msgstr "Dissabte"
1332
1333 msgid "Scan NIM"
1334 msgstr "Escanejar NIM"
1335
1336 msgid "Search east"
1337 msgstr "Buscar a l'est"
1338
1339 msgid "Search west"
1340 msgstr "Buscar a l'oest"
1341
1342 msgid "Seek"
1343 msgstr "Posicionar"
1344
1345 msgid "Select HDD"
1346 msgstr "Seleccionar disc dur"
1347
1348 msgid "Select a movie"
1349 msgstr "Seleccionar una pel·lícula"
1350
1351 msgid "Select alternative service"
1352 msgstr ""
1353
1354 msgid "Select audio mode"
1355 msgstr "Seleccionar mode àudio"
1356
1357 msgid "Select audio track"
1358 msgstr "Seleccionar pista d'àudio"
1359
1360 msgid "Select channel to record from"
1361 msgstr "Selecciona el canal a gravar"
1362
1363 msgid "Select reference service"
1364 msgstr ""
1365
1366 msgid "Sequence repeat"
1367 msgstr "Repetir seqüència"
1368
1369 msgid "Service"
1370 msgstr "Canal"
1371
1372 msgid "Service Scan"
1373 msgstr "Recerca de canal"
1374
1375 msgid "Service Searching"
1376 msgstr "Buscar canals"
1377
1378 msgid "Service scan"
1379 msgstr "Buscar canals"
1380
1381 msgid "Service scan type needed"
1382 msgstr "Cal el tipus de recerca de canal"
1383
1384 msgid "Serviceinfo"
1385 msgstr "Info del canal"
1386
1387 msgid "Services"
1388 msgstr "Canals"
1389
1390 msgid "Set limits"
1391 msgstr "Límits activats"
1392
1393 msgid "Settings"
1394 msgstr "Configuracions"
1395
1396 msgid "Setup"
1397 msgstr "Configuració"
1398
1399 msgid "Show infobar on channel change"
1400 msgstr "Mostrar la barra d'informació canviant de canal"
1401
1402 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
1403 msgstr "Mostrar la barra d'informació anant pels canals endavant/endarrera?"
1404
1405 msgid "Show positioner movement"
1406 msgstr "Mostrar el moviment del motor"
1407
1408 msgid "Show services beginning with"
1409 msgstr "Mostra els canals que comencen per"
1410
1411 msgid "Show the radio player..."
1412 msgstr "Reproductor de ràdio..."
1413
1414 msgid "Show the tv player..."
1415 msgstr "Mostrar el reproductor de tv..."
1416
1417 msgid "Shutdown Dreambox after"
1418 msgstr ""
1419
1420 msgid "Similar"
1421 msgstr "Similar"
1422
1423 msgid "Similar broadcasts:"
1424 msgstr "Emisions similars:"
1425
1426 msgid "Single"
1427 msgstr "Senzill"
1428
1429 msgid "Single EPG"
1430 msgstr "EPG senzill"
1431
1432 msgid "Single satellite"
1433 msgstr "Satèl·lit únic"
1434
1435 msgid "Single transponder"
1436 msgstr "Transponedor únic"
1437
1438 msgid "Sleep Timer"
1439 msgstr ""
1440
1441 msgid "Sleep timer action:"
1442 msgstr ""
1443
1444 msgid "Slot "
1445 msgstr "Slot "
1446
1447 msgid "Socket "
1448 msgstr "Socket "
1449
1450 msgid "Somewhere else"
1451 msgstr "A algun altre lloc"
1452
1453 msgid ""
1454 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
1455 "\n"
1456 "Please choose an other one."
1457 msgstr ""
1458 "El destí del backup no existeix\n"
1459 "\n"
1460 "Sisplau, escull-ne un altre."
1461
1462 msgid "Sound"
1463 msgstr "So"
1464
1465 msgid "Soundcarrier"
1466 msgstr "Portadora de so"
1467
1468 msgid "South"
1469 msgstr "Sud"
1470
1471 msgid "Spanish"
1472 msgstr "Espanyol"
1473
1474 msgid "Standby"
1475 msgstr "Repòs"
1476
1477 msgid "Standby / Restart"
1478 msgstr "Repòs / Reiniciar"
1479
1480 msgid "Start"
1481 msgstr "Iniciar"
1482
1483 msgid "Start recording?"
1484 msgstr "Iniciar gravació?"
1485
1486 msgid "StartTime"
1487 msgstr "Hora inici"
1488
1489 msgid "Startwizard"
1490 msgstr "Assistent d'inici"
1491
1492 msgid "Step "
1493 msgstr "Pas "
1494
1495 msgid "Step east"
1496 msgstr "Pas a l'est"
1497
1498 msgid "Step west"
1499 msgstr "Pas a l'oest"
1500
1501 msgid "Stereo"
1502 msgstr "Stèreo"
1503
1504 msgid "Stop"
1505 msgstr "Parar"
1506
1507 msgid "Stop Timeshift?"
1508 msgstr "Cancel·lar la pausa?"
1509
1510 msgid "Stop playing this movie?"
1511 msgstr "Aturar la reproducció de la pel·lícula?"
1512
1513 msgid "Store position"
1514 msgstr "Guardar la posició"
1515
1516 msgid "Stored position"
1517 msgstr "Posició guardada"
1518
1519 msgid "Subservice list..."
1520 msgstr "Llista de subserveis..."
1521
1522 msgid "Subservices"
1523 msgstr "Subserveis"
1524
1525 msgid "Subtitle selection"
1526 msgstr ""
1527
1528 msgid "Subtitles"
1529 msgstr ""
1530
1531 msgid "Sun"
1532 msgstr "Diu"
1533
1534 msgid "Sunday"
1535 msgstr "Diumenge"
1536
1537 msgid "Swap Services"
1538 msgstr "Intercanviar canals"
1539
1540 msgid "Swedish"
1541 msgstr "Suec"
1542
1543 msgid "Switch to next subservice"
1544 msgstr "Canviar al següent subservei"
1545
1546 msgid "Switch to previous subservice"
1547 msgstr "Canviar al subservei anterior"
1548
1549 msgid "Symbol Rate"
1550 msgstr "Velocitat de símbol"
1551
1552 msgid "System"
1553 msgstr "Sistema"
1554
1555 msgid "TV System"
1556 msgstr "Sistema de TV"
1557
1558 msgid "Terrestrial"
1559 msgstr "Terrestre"
1560
1561 msgid "Terrestrial provider"
1562 msgstr "Proveidor terrestre"
1563
1564 msgid "Test mode"
1565 msgstr "Mode test"
1566
1567 msgid "Test-Messagebox?"
1568 msgstr ""
1569
1570 msgid ""
1571 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
1572 "Please press OK to start using you Dreambox."
1573 msgstr ""
1574 "Gràcies per utilitzar l'assistent. La Dreambox ara ja està llesta per a ser "
1575 "utilitzada.\n"
1576 "Sisplau, prem OK per a començar a fer-la servir."
1577
1578 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
1579 msgstr "El backup ha fallat. Escull un altre destí."
1580
1581 msgid "The pin code has been changed successfully."
1582 msgstr "S'ha canviat el pin correctament"
1583
1584 msgid "The pin code you entered is wrong."
1585 msgstr "El pin és incorrecte"
1586
1587 msgid "The pin codes you entered are different."
1588 msgstr "Els pins entrats són diferents"
1589
1590 msgid "The sleep timer has been acitvated."
1591 msgstr ""
1592
1593 msgid ""
1594 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
1595 msgstr ""
1596 "L'assistent pot fer un backup de la teva configuració actual. Vols fer-lo "
1597 "ara?"
1598
1599 msgid "The wizard is finished now."
1600 msgstr "L'assistent ha finalitzat."
1601
1602 msgid "This is step number 2."
1603 msgstr "Aquest és el pas número 2."
1604
1605 msgid "This is unsupported at the moment."
1606 msgstr "Actualment això no està suportat."
1607
1608 msgid "Three"
1609 msgstr "Tres"
1610
1611 msgid "Threshold"
1612 msgstr "Llindar"
1613
1614 msgid "Thu"
1615 msgstr "Dij"
1616
1617 msgid "Thursday"
1618 msgstr "Dijous"
1619
1620 msgid "Time"
1621 msgstr "Hora"
1622
1623 msgid "Time/Date Input"
1624 msgstr "Entrada Hora/Data"
1625
1626 msgid "Timer"
1627 msgstr "Programació"
1628
1629 msgid "Timer Edit"
1630 msgstr "Editar hora"
1631
1632 msgid "Timer Editor"
1633 msgstr "Editor de programacions"
1634
1635 msgid "Timer Type"
1636 msgstr "Tipus de gravació"
1637
1638 msgid "Timer entry"
1639 msgstr "Gravació"
1640
1641 msgid "Timer log"
1642 msgstr "Registre de gravació"
1643
1644 msgid "Timer sanity error"
1645 msgstr "Error de programació"
1646
1647 msgid "Timer selection"
1648 msgstr "Selecció de gravació"
1649
1650 msgid "Timer status:"
1651 msgstr ""
1652
1653 msgid "Timeshift"
1654 msgstr "Pausa"
1655
1656 msgid "Timeshift not possible!"
1657 msgstr ""
1658
1659 msgid "Timezone"
1660 msgstr "Zona horària"
1661
1662 msgid "Title:"
1663 msgstr "Títol:"
1664
1665 msgid "Today"
1666 msgstr "Avui"
1667
1668 msgid "Tone mode"
1669 msgstr "Mode del to"
1670
1671 #, fuzzy
1672 msgid "Toneburst"
1673 msgstr "Toneburst"
1674
1675 #, fuzzy
1676 msgid "Toneburst A/B"
1677 msgstr "Toneburst A/B"
1678
1679 msgid "Transmission mode"
1680 msgstr "Mode trasmissió"
1681
1682 msgid "Transponder"
1683 msgstr "Transponedor"
1684
1685 msgid "Tries left:"
1686 msgstr "Intents:"
1687
1688 msgid "Tue"
1689 msgstr "Dim"
1690
1691 msgid "Tuesday"
1692 msgstr "Dimarts"
1693
1694 msgid "Tune"
1695 msgstr "To"
1696
1697 msgid "Tuner"
1698 msgstr "Sintonitzador"
1699
1700 msgid "Tuner Slot"
1701 msgstr "Slot del sintonitzador"
1702
1703 msgid "Tuner configuration"
1704 msgstr "Configuració del sintonitzador"
1705
1706 msgid "Tuner status"
1707 msgstr "Estat del sintonitzador"
1708
1709 msgid "Turkish"
1710 msgstr "Turc"
1711
1712 msgid "Two"
1713 msgstr "Dos"
1714
1715 msgid "Type of scan"
1716 msgstr "Tipus de recerca"
1717
1718 msgid "USALS"
1719 msgstr "USALS"
1720
1721 msgid "USB"
1722 msgstr "USB"
1723
1724 msgid "USB Stick"
1725 msgstr "Memòria USB"
1726
1727 msgid ""
1728 "Unable to initialize harddisk.\n"
1729 "Please refer to the user manual.\n"
1730 "Error: "
1731 msgstr ""
1732 "Impossible inicialitzar el disc dur.\n"
1733 "Sisplau repassa el manual d'usuari.\n"
1734 "Error: "
1735
1736 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
1737 msgstr "Comanda DiSEqC no enviada"
1738
1739 msgid "Universal LNB"
1740 msgstr "LNB universal"
1741
1742 msgid "Unmount failed"
1743 msgstr "Ha fallat la comanda unmount"
1744
1745 msgid "Updating finished. Here is the result:"
1746 msgstr "Actualització acabada. Resultat:"
1747
1748 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
1749 msgstr "Actualitzant... espera... Pot trigar uns quants minuts..."
1750
1751 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
1752 msgstr "S'ha acabat l'actualització. Vols tornar a arrancar la Dreambox?"
1753
1754 msgid "Use DHCP"
1755 msgstr "Utilitzar DHCP"
1756
1757 msgid "Use power measurement"
1758 msgstr "Utilitza les mesures de corrent"
1759
1760 msgid ""
1761 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
1762 "\n"
1763 "Please set up tuner A"
1764 msgstr ""
1765 "Utilitza els botons dreta/esquerra per a canviar una opció.\n"
1766 "\n"
1767 "Sisplau configura el sintonitzador A"
1768
1769 msgid ""
1770 "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
1771 "press OK."
1772 msgstr ""
1773 "Utilitza les fletxes del comandament per a seleccionar una opció. Després, "
1774 "prem OK."
1775
1776 msgid "Use usals for this sat"
1777 msgstr "Utilitzar usals per a aquest sat"
1778
1779 msgid "Use wizard to set up basic features"
1780 msgstr "Utilitzar l'assistent per a la configuració bàsica"
1781
1782 msgid "User defined"
1783 msgstr "Definit per l'usuari"
1784
1785 msgid "VCR Switch"
1786 msgstr "Canviar a VCR"
1787
1788 msgid "VCR scart"
1789 msgstr "Euroconnector VCR"
1790
1791 msgid "View teletext..."
1792 msgstr "Veure teletext..."
1793
1794 msgid "Voltage mode"
1795 msgstr "Mode voltatge"
1796
1797 msgid "Volume"
1798 msgstr "Volum"
1799
1800 msgid "W"
1801 msgstr "O"
1802
1803 msgid "WSS on 4:3"
1804 msgstr "WSS en 4:3"
1805
1806 msgid "Wed"
1807 msgstr "Dime"
1808
1809 msgid "Wednesday"
1810 msgstr "Dimecres"
1811
1812 msgid "Weekday"
1813 msgstr "DiaSetmana"
1814
1815 msgid ""
1816 "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading "
1817 "the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
1818 "current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
1819 msgstr ""
1820 "Benvingut a l'assistent per a l'actualització de la imatge. Aquest t'ajudarà "
1821 "a actualitzar el firmware de la Dreambox, donant-te la possibilitat de fer "
1822 "una còpia de seguretat de la configuració actual, i amb una petita "
1823 "explicació sobre com actualitzar-ne el firmware."
1824
1825 msgid ""
1826 "Welcome.\n"
1827 "\n"
1828 "This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
1829 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
1830 msgstr ""
1831 "Benvingut.\n"
1832 "\n"
1833 "Aquest asistent et guiarà a través de la configuració bàsica de la "
1834 "Dreambox.\n"
1835 "Prem el botó OK del comandament a distància per anar al següent pas."
1836
1837 msgid "West"
1838 msgstr "Oest"
1839
1840 msgid "What do you want to scan?"
1841 msgstr "Què vols buscar?"
1842
1843 msgid "Where do you want to backup your settings?"
1844 msgstr "On vols guardar el backup de la configuració?"
1845
1846 msgid "YPbPr"
1847 msgstr "YPbPr"
1848
1849 msgid "Year:"
1850 msgstr "Any:"
1851
1852 msgid "Yes"
1853 msgstr "Si"
1854
1855 msgid "Yes, backup my settings!"
1856 msgstr "Sí, fes un backup de la configuració!"
1857
1858 msgid "Yes, do a manual scan now"
1859 msgstr "Si, fes una recerca manual ara"
1860
1861 msgid "Yes, do an automatic scan now"
1862 msgstr "Si, fes una recerca automàtica ara"
1863
1864 msgid "Yes, do another manual scan now"
1865 msgstr "Si, fer una altra recerca manual ara"
1866
1867 msgid "Yes, perform a shutdown now."
1868 msgstr "Si, apaga ara."
1869
1870 msgid "Yes, restore the settings now"
1871 msgstr "Si, restaura la configuració ara"
1872
1873 msgid "Yes, view the tutorial"
1874 msgstr "Si, veure el tutorial"
1875
1876 msgid "You cannot delete this!"
1877 msgstr "Això no es pot eliminar!"
1878
1879 msgid ""
1880 "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a "
1881 "harddisk is not an option for you."
1882 msgstr ""
1883 "Sembla que no hi ha cap disc dur connectat a la Dreambox. Per tant, no "
1884 "podràs fer un backup en disc."
1885
1886 msgid ""
1887 "You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the "
1888 "slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup "
1889 "to the harddisk!\n"
1890 "Please press OK to start the backup now."
1891 msgstr ""
1892 "Has escollit fer el backup a una tarja Compact Flash. La tarja ha d'estar "
1893 "introduïda correctament, però no es comprova si realment funciona, per la "
1894 "qual cosa es recomana fer els backups al disc dur.\n"
1895 "Prem OK per a començar el backup ara."
1896
1897 msgid ""
1898 "You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
1899 "Please press OK to start the backup now."
1900 msgstr ""
1901 "Has escollit fer el backup a una unitat USB (tot i saber que és més "
1902 "recomanable fer-lo al disc dur).\n"
1903 "Prem OK per a començar el backup."
1904
1905 msgid ""
1906 "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
1907 "backup now."
1908 msgstr ""
1909 "Has escollit fer un backup al disc dur. Prem OK per a començar el backup ara."
1910
1911 msgid "You have to wait for"
1912 msgstr "Has d'esperar"
1913
1914 msgid ""
1915 "You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, "
1916 "please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
1917 "Your dreambox will now be halted. After you have performed the update "
1918 "instructions from the website, your new firmware will ask you to restore "
1919 "your settings."
1920 msgstr ""
1921 "Et caldrà un PC connectat a la dreambox. Si necesites més instruccions, "
1922 "consulta la pàgina web http://www.dm7025.de.\n"
1923 "Ara s'apagarà la dreambox. Després d'haver fer l'actualització segons les "
1924 "instruccions de la web,  el nou firmware et demanarà actualitzar la "
1925 "configuració."
1926
1927 msgid ""
1928 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
1929 "\n"
1930 "Do you want to set the pin now?"
1931 msgstr ""
1932 "Has d'entrar un codi i amagar-lo de la mainada.\n"
1933 "\n"
1934 "Vols entrar-lo ara?"
1935
1936 msgid "You selected a playlist"
1937 msgstr "Has seleccionat una llista"
1938
1939 msgid ""
1940 "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
1941 "process."
1942 msgstr ""
1943 "El backup ha acabat. Ara continuarem explicant el procés d'actualització."
1944
1945 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
1946 msgstr "La dreambox s'està reiniciant. Espera un moment..."
1947
1948 msgid ""
1949 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
1950 "Press OK to start upgrade."
1951 msgstr ""
1952 "El firmware del frontprocessor ha de ser actualitzat.\n"
1953 "Prem OK per a començar l'actualizació."
1954
1955 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
1956 msgstr ""
1957
1958 msgid "Zap back to service before satfinder?"
1959 msgstr ""
1960
1961 msgid "[bouquet edit]"
1962 msgstr "[editar llista]"
1963
1964 msgid "[favourite edit]"
1965 msgstr "[editar preferits]"
1966
1967 msgid "[move mode]"
1968 msgstr "[mode moure]"
1969
1970 msgid "abort bouquet edit"
1971 msgstr "cancel·lar l'edició de llistes"
1972
1973 msgid "abort favourites edit"
1974 msgstr "cancel·lar l'edició de preferits"
1975
1976 msgid "about to start"
1977 msgstr "per a començar"
1978
1979 msgid "add bouquet"
1980 msgstr "afegir llista"
1981
1982 msgid "add directory to playlist"
1983 msgstr "afegir el directori a la llista"
1984
1985 msgid "add file to playlist"
1986 msgstr "afegir el fitxer a la llista"
1987
1988 msgid "add marker"
1989 msgstr "afegir marcador"
1990
1991 msgid "add recording (enter recording duration)"
1992 msgstr "afegir gravació (introdueix la durada)"
1993
1994 msgid "add recording (indefinitely)"
1995 msgstr "afegir gravació (indefinidament)"
1996
1997 msgid "add recording (stop after current event)"
1998 msgstr "afegir gravació (fins que s'acabi el programa)"
1999
2000 msgid "add service to bouquet"
2001 msgstr "afegir el canal a la llista"
2002
2003 msgid "add service to favourites"
2004 msgstr "afegir el canal als preferits"
2005
2006 msgid "add to parental protection"
2007 msgstr "afegir a la protecció parental"
2008
2009 msgid "advanced"
2010 msgstr "avançat"
2011
2012 msgid ""
2013 "are you sure you want to restore\n"
2014 "following backup:\n"
2015 msgstr ""
2016 "segur que vols restaurar\n"
2017 "el següent backup:\n"
2018
2019 msgid "back"
2020 msgstr "enrere"
2021
2022 msgid "blacklist"
2023 msgstr "llista negra"
2024
2025 msgid "change recording (duration)"
2026 msgstr "canviar la gravació (durada)"
2027
2028 msgid "circular left"
2029 msgstr "circular esq."
2030
2031 msgid "circular right"
2032 msgstr "circular dreta"
2033
2034 msgid "clear playlist"
2035 msgstr "netejar la llista"
2036
2037 msgid "complex"
2038 msgstr "complexe"
2039
2040 msgid "config menu"
2041 msgstr "menú configuració"
2042
2043 msgid "continue"
2044 msgstr "continuar"
2045
2046 msgid "copy to favourites"
2047 msgstr "copiar als preferits"
2048
2049 msgid "daily"
2050 msgstr "diàriament"
2051
2052 msgid "delete"
2053 msgstr "esborrar"
2054
2055 msgid "delete cut"
2056 msgstr ""
2057
2058 msgid "delete..."
2059 msgstr "esborrar..."
2060
2061 msgid "disable"
2062 msgstr "deshabilitar"
2063
2064 msgid "disable move mode"
2065 msgstr "desactivar mode moviment"
2066
2067 msgid "do nothing"
2068 msgstr "no facis res"
2069
2070 msgid "don't record"
2071 msgstr "no gravar"
2072
2073 msgid "done!"
2074 msgstr "fet!"
2075
2076 msgid "empty/unknown"
2077 msgstr "buit/desconegut"
2078
2079 msgid "enable"
2080 msgstr "habilitar"
2081
2082 msgid "enable bouquet edit"
2083 msgstr "activar l'edició de la llista"
2084
2085 msgid "enable favourite edit"
2086 msgstr "activar l'edició dels preferits"
2087
2088 msgid "enable move mode"
2089 msgstr "activar mode moviment"
2090
2091 msgid "end bouquet edit"
2092 msgstr "fi de l'edició de llistes"
2093
2094 msgid "end cut here"
2095 msgstr ""
2096
2097 msgid "end favourites edit"
2098 msgstr "fi de l'edició de preferits"
2099
2100 msgid "equal to Socket A"
2101 msgstr "igual al Socket A"
2102
2103 msgid "free diskspace"
2104 msgstr "espai lliure al disc"
2105
2106 msgid "full /etc directory"
2107 msgstr "tot el directori /etc"
2108
2109 msgid "go to deep standby"
2110 msgstr "aturar completament"
2111
2112 msgid "hear radio..."
2113 msgstr "escoltar la ràdio..."
2114
2115 msgid "help..."
2116 msgstr "ajuda..."
2117
2118 msgid "hide player"
2119 msgstr "amagar reproductor"
2120
2121 msgid "horizontal"
2122 msgstr "horitzontal"
2123
2124 msgid "hour"
2125 msgstr "hora"
2126
2127 msgid "hours"
2128 msgstr "hores"
2129
2130 #, python-format
2131 msgid ""
2132 "incoming call!\n"
2133 "%s calls on %s!"
2134 msgstr ""
2135
2136 msgid "init module"
2137 msgstr "iniciar mòdul"
2138
2139 msgid "insert mark here"
2140 msgstr ""
2141
2142 msgid "leave movie player..."
2143 msgstr "sortir del reproductor de pel·lícules..."
2144
2145 msgid "left"
2146 msgstr "esquerra"
2147
2148 msgid "list"
2149 msgstr "llista"
2150
2151 msgid "locked"
2152 msgstr "bloquejat"
2153
2154 msgid "loopthrough to socket A"
2155 msgstr "connectat al socket A"
2156
2157 msgid "manual"
2158 msgstr "manual"
2159
2160 msgid "mins"
2161 msgstr "minuts"
2162
2163 msgid "minute"
2164 msgstr "minut"
2165
2166 msgid "minutes"
2167 msgstr "minuts"
2168
2169 msgid "minutes and"
2170 msgstr "minuts i"
2171
2172 msgid "never"
2173 msgstr "mai"
2174
2175 msgid "next channel"
2176 msgstr "canal següent"
2177
2178 msgid "next channel in history"
2179 msgstr "canal següent en l'històric"
2180
2181 msgid "no"
2182 msgstr "no"
2183
2184 msgid "no HDD found"
2185 msgstr "no hi ha disc dur"
2186
2187 msgid "no module found"
2188 msgstr "no hi ha el mòdul"
2189
2190 #, fuzzy
2191 msgid "no standby"
2192 msgstr "sense standby"
2193
2194 #, fuzzy
2195 msgid "no timeout"
2196 msgstr "sense timeout"
2197
2198 msgid "none"
2199 msgstr "cap"
2200
2201 msgid "not locked"
2202 msgstr "desbloquejat"
2203
2204 msgid "nothing connected"
2205 msgstr "res connectat"
2206
2207 msgid "off"
2208 msgstr "desactivat"
2209
2210 msgid "on"
2211 msgstr "activat"
2212
2213 msgid "once"
2214 msgstr "un sol cop"
2215
2216 msgid "only /etc/enigma2 directory"
2217 msgstr "només el directori /etc/enigma2"
2218
2219 msgid "open servicelist"
2220 msgstr "obrir llista de canals"
2221
2222 msgid "open servicelist(down)"
2223 msgstr "obrir llista de canals(avall)"
2224
2225 msgid "open servicelist(up)"
2226 msgstr "obrir llista de canals(amunt)"
2227
2228 msgid "pass"
2229 msgstr "passa"
2230
2231 msgid "pause"
2232 msgstr "pausa"
2233
2234 msgid "please press OK when ready"
2235 msgstr "prem OK quan estiguis a punt"
2236
2237 msgid "previous channel"
2238 msgstr "canal anterior"
2239
2240 msgid "previous channel in history"
2241 msgstr "canal anterior en l'històric"
2242
2243 msgid "record"
2244 msgstr "gravar"
2245
2246 msgid "recording..."
2247 msgstr "gravant..."
2248
2249 msgid "remove after this position"
2250 msgstr ""
2251
2252 msgid "remove all new found flags"
2253 msgstr "esborrar totes les marques trobades"
2254
2255 msgid "remove before this position"
2256 msgstr ""
2257
2258 msgid "remove entry"
2259 msgstr "eliminar entrada"
2260
2261 msgid "remove from parental protection"
2262 msgstr "esborrar de la protecció parental"
2263
2264 msgid "remove new found flag"
2265 msgstr "esborrar nova marca trobada"
2266
2267 msgid "remove this mark"
2268 msgstr ""
2269
2270 msgid "repeated"
2271 msgstr "repetit"
2272
2273 msgid "right"
2274 msgstr "dreta"
2275
2276 #, python-format
2277 msgid ""
2278 "scan done!\n"
2279 "%d services found!"
2280 msgstr ""
2281 "Recerca feta!\n"
2282 "S'han trobat %d canals!"
2283
2284 msgid ""
2285 "scan done!\n"
2286 "No service found!"
2287 msgstr ""
2288 "Recerca feta!\n"
2289 "No s'ha trobat cap canal!"
2290
2291 msgid ""
2292 "scan done!\n"
2293 "One service found!"
2294 msgstr ""
2295 "Recerca feta!\n"
2296 "S'ha trobat un canal!"
2297
2298 #, python-format
2299 msgid ""
2300 "scan in progress - %d %% done!\n"
2301 "%d services found!"
2302 msgstr ""
2303 "Buscant... - %d %% fet!\n"
2304 "S'han trobat %d canals"
2305
2306 msgid "scan state"
2307 msgstr "estat de la recerca"
2308
2309 msgid "second"
2310 msgstr "segon"
2311
2312 msgid "second cable of motorized LNB"
2313 msgstr "segon cable del LNB motoritzat"
2314
2315 msgid "seconds"
2316 msgstr "segons"
2317
2318 msgid "seconds."
2319 msgstr "segons."
2320
2321 msgid "select Slot"
2322 msgstr "seleccionar Slot"
2323
2324 msgid "service pin"
2325 msgstr "pin del canal"
2326
2327 msgid "setup pin"
2328 msgstr "pin de la configuració"
2329
2330 msgid "show EPG..."
2331 msgstr "mostrar EPG..."
2332
2333 msgid "show event details"
2334 msgstr "mostrar detalls del programa"
2335
2336 msgid "shutdown"
2337 msgstr ""
2338
2339 msgid "simple"
2340 msgstr "simple"
2341
2342 msgid "skip backward"
2343 msgstr "saltar endarrere"
2344
2345 msgid "skip forward"
2346 msgstr "saltar endavant"
2347
2348 msgid "standby"
2349 msgstr ""
2350
2351 msgid "start cut here"
2352 msgstr ""
2353
2354 msgid "start timeshift"
2355 msgstr "activar pausa"
2356
2357 msgid "stereo"
2358 msgstr "stèreo"
2359
2360 msgid "stop recording"
2361 msgstr "aturar gravació"
2362
2363 msgid "stop timeshift"
2364 msgstr "cancel·lar pausa"
2365
2366 msgid "switch to filelist"
2367 msgstr "canviar a la llista de fitxers"
2368
2369 msgid "switch to playlist"
2370 msgstr "canviar a la llista"
2371
2372 msgid "text"
2373 msgstr "text"
2374
2375 msgid "this recording"
2376 msgstr "aquesta gravació"
2377
2378 msgid "this service is protected by a parental control pin"
2379 msgstr "aquest canal està protegit per un pin de control parental"
2380
2381 msgid "unknown service"
2382 msgstr "canal desconegut"
2383
2384 msgid "until restart"
2385 msgstr "fins que es reiniciï"
2386
2387 msgid "user defined"
2388 msgstr "definit per l'usuari"
2389
2390 msgid "vertical"
2391 msgstr "vertical"
2392
2393 msgid "view extensions..."
2394 msgstr "veure extensions..."
2395
2396 msgid "view recordings..."
2397 msgstr "veure gravacions..."
2398
2399 msgid "wait for ci..."
2400 msgstr "espera..."
2401
2402 msgid "waiting"
2403 msgstr "esperant"
2404
2405 msgid "weekly"
2406 msgstr "setmanalment"
2407
2408 msgid "whitelist"
2409 msgstr "llista blanca"
2410
2411 msgid "yes"
2412 msgstr "si"
2413
2414 msgid "yes (keep feeds)"
2415 msgstr "si (mantenir feeds)"
2416
2417 msgid "your Dreambox. Shutdown now?"
2418 msgstr ""
2419
2420 msgid "zap"
2421 msgstr "zappejar"
2422
2423 msgid "zapped"
2424 msgstr "zappejat"
2425
2426 #~ msgid "Disable subtitles"
2427 #~ msgstr "Deshabilitar subtítols"
2428
2429 #, fuzzy
2430 #~ msgid "Do you want to view a cutlist tutorial?"
2431 #~ msgstr "Vols veure un manual de \"cutlist\"?"
2432
2433 #~ msgid "Satconfig"
2434 #~ msgstr "Configuració satèl·lit"
2435
2436 #~ msgid "Transpondertype"
2437 #~ msgstr "Tipus de transponedor"