update polish translation
[enigma2.git] / po / pl.po
1 # English translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2008-07-28 08:27+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2008-07-26 17:05+0100\n"
12 "Last-Translator: Sebastian <zbigzbig2@op.pl>\n"
13 "Language-Team: none\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18
19 msgid " "
20 msgstr " "
21
22 msgid "#000000"
23 msgstr "#000000"
24
25 msgid "#0064c7"
26 msgstr "#0064c7"
27
28 msgid "#25062748"
29 msgstr "#25062748"
30
31 msgid "#389416"
32 msgstr "#389416"
33
34 msgid "#80000000"
35 msgstr "#80000000"
36
37 msgid "#80ffffff"
38 msgstr "#80ffffff"
39
40 msgid "#bab329"
41 msgstr "#bab329"
42
43 msgid "#f23d21"
44 msgstr "#f23d21"
45
46 msgid "#ffffff"
47 msgstr "#ffffff"
48
49 msgid "#ffffffff"
50 msgstr "#ffffffff"
51
52 msgid "%H:%M"
53 msgstr "%H:%M"
54
55 #, python-format
56 msgid "%d min"
57 msgstr "%d min"
58
59 msgid "%d.%B %Y"
60 msgstr "%d.%B %Y"
61
62 #, python-format
63 msgid ""
64 "%s\n"
65 "(%s, %d MB free)"
66 msgstr ""
67 "%s\n"
68 "(%s, %d MB wolne)"
69
70 #, python-format
71 msgid "%s (%s)\n"
72 msgstr "%s (%s)\n"
73
74 msgid "(ZAP)"
75 msgstr "(Przełącz)"
76
77 msgid "(empty)"
78 msgstr "(puste)"
79
80 msgid "(show optional DVD audio menu)"
81 msgstr "(pokaż opcjonalne menu ustawień DVD audio)"
82
83 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
84 msgstr "katalog /usr/share/enigma2"
85
86 msgid "/var directory"
87 msgstr "katalog /var"
88
89 msgid "0"
90 msgstr "0"
91
92 msgid "1"
93 msgstr "1"
94
95 msgid "1.0"
96 msgstr "1.0"
97
98 msgid "1.1"
99 msgstr "1.1"
100
101 msgid "1.2"
102 msgstr "1.2"
103
104 msgid "12V output"
105 msgstr "12V wyjście"
106
107 msgid "13 V"
108 msgstr "13 V"
109
110 msgid "16:10"
111 msgstr "16:10"
112
113 msgid "16:10 Letterbox"
114 msgstr "16:10 Letterbox"
115
116 msgid "16:10 PanScan"
117 msgstr "16:10 PanScan"
118
119 msgid "16:9"
120 msgstr "16:9"
121
122 msgid "16:9 Letterbox"
123 msgstr "16:9 Letterbox"
124
125 msgid "16:9 always"
126 msgstr "16:9 zawsze"
127
128 msgid "18 V"
129 msgstr "18 V"
130
131 msgid "2"
132 msgstr "2"
133
134 msgid "3"
135 msgstr "3"
136
137 msgid "30 minutes"
138 msgstr "30 minut"
139
140 msgid "4"
141 msgstr "4"
142
143 msgid "4:3"
144 msgstr "4:3"
145
146 msgid "4:3 Letterbox"
147 msgstr "4:3 Letterbox"
148
149 msgid "4:3 PanScan"
150 msgstr "4:3 PanScan"
151
152 msgid "5"
153 msgstr "5"
154
155 msgid "5 minutes"
156 msgstr "5 minut"
157
158 msgid "50 Hz"
159 msgstr "50 Hz"
160
161 msgid "6"
162 msgstr "6"
163
164 msgid "60 minutes"
165 msgstr "60 minut"
166
167 msgid "7"
168 msgstr "7"
169
170 msgid "8"
171 msgstr "8"
172
173 msgid "9"
174 msgstr "9"
175
176 msgid "<unknown>"
177 msgstr "<nieznany>"
178
179 msgid "??"
180 msgstr "??"
181
182 msgid "A"
183 msgstr "A"
184
185 #, python-format
186 msgid ""
187 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
188 "Do you want to keep your version?"
189 msgstr ""
190 "Plik konfiguracyjny (%s) został zmodyfikowany od instalacji.\n"
191 "Czy zachować aktualną wersję?"
192
193 msgid ""
194 "A finished record timer wants to set your\n"
195 "Dreambox to standby. Do that now?"
196 msgstr ""
197 "Zakończone nagrywanie chce ustawić twojego\n"
198 "Dreamboxa w stan czuwania. Zrobić to teraz?"
199
200 msgid ""
201 "A finished record timer wants to shut down\n"
202 "your Dreambox. Shutdown now?"
203 msgstr ""
204 "Zakończone nagrywanie chce wyłączyć\n"
205 "twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
206
207 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
208 msgstr "Graficzny EPG dla wszystkich usług określonego bukietu"
209
210 #, python-format
211 msgid ""
212 "A record has been started:\n"
213 "%s"
214 msgstr ""
215 "Nagrywanie rozpoczęło się:\n"
216 "%s"
217
218 msgid ""
219 "A recording is currently running.\n"
220 "What do you want to do?"
221 msgstr ""
222 "Nagrywanie w toku.\n"
223 "Co chcesz zrobić?"
224
225 msgid ""
226 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
227 "configure the positioner."
228 msgstr "Nagrywanie w toku. Zakończ nagrywanie przed ustawieniem pozycjonera."
229
230 msgid ""
231 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
232 "start the satfinder."
233 msgstr ""
234 "Nagrywanie w toku . Zatrzymaj nagrywanie przed uruchomieniem miernika "
235 "sygnału."
236
237 #, python-format
238 msgid "A required tool (%s) was not found."
239 msgstr "Narzędzie (%s) nie zostało znalezione."
240
241 msgid ""
242 "A sleep timer wants to set your\n"
243 "Dreambox to standby. Do that now?"
244 msgstr ""
245 "Wyłącznik czasowy chce ustawić twojego\n"
246 "Dreamboxa w trybie czuwania. Zrobić to teraz?"
247
248 msgid ""
249 "A sleep timer wants to shut down\n"
250 "your Dreambox. Shutdown now?"
251 msgstr ""
252 "Wyłącznik czasowy chce wyłączyć\n"
253 "twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
254
255 msgid ""
256 "A timer failed to record!\n"
257 "Disable TV and try again?\n"
258 msgstr ""
259 "Timer nie mógł nagrać!\n"
260 "Wyłączyć TV i spróbować ponownie?\n"
261
262 msgid "A/V Settings"
263 msgstr "Ustawienia A/V"
264
265 msgid "AA"
266 msgstr "AA"
267
268 msgid "AB"
269 msgstr "AB"
270
271 msgid "AC3 default"
272 msgstr "AC3 domyślnie"
273
274 msgid "AC3 downmix"
275 msgstr "AC3 downmix"
276
277 msgid "AGC"
278 msgstr "AGC"
279
280 msgid "AGC:"
281 msgstr "AGC:"
282
283 msgid "About"
284 msgstr "O tunerze..."
285
286 msgid "About..."
287 msgstr "Informacje o tunerze..."
288
289 msgid "Action on long powerbutton press"
290 msgstr "Akcja po długim naciśnięciu Power"
291
292 msgid "Action:"
293 msgstr ""
294
295 msgid "Activate Picture in Picture"
296 msgstr "Aktywuj PiP"
297
298 msgid "Activate network settings"
299 msgstr "Aktywuj ustawienia sieci"
300
301 msgid "Adapter settings"
302 msgstr "Ustawienia adaptera"
303
304 msgid "Add"
305 msgstr "Dodaj"
306
307 msgid "Add Bookmark"
308 msgstr ""
309
310 msgid "Add a mark"
311 msgstr "Dodaj zaznaczone"
312
313 msgid "Add a new title"
314 msgstr "Dodaj nowy tytuł"
315
316 msgid "Add timer"
317 msgstr "Dodaj timer"
318
319 msgid "Add title"
320 msgstr ""
321
322 msgid "Add title..."
323 msgstr "Dodaję tytuł..."
324
325 msgid "Add to bouquet"
326 msgstr "Dodaj do bukietu"
327
328 msgid "Add to favourites"
329 msgstr "Dodaj do ulubionych"
330
331 msgid ""
332 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
333 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
334 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
335 "test screens."
336 msgstr ""
337 "Dostosuj ustawienie koloru, żeby wszystkie cienie koloru były rozróżnialne, "
338 "ale wydały się tak nasycone jak tylko możliwie. Jeśli jesteś zadowolony z "
339 "rezultatu wciśnij OK aby wyjść z dostosowania video lub wybierz numer aby "
340 "zobaczyć inny testowy ekran."
341
342 msgid "Advanced"
343 msgstr "Zaawansowane"
344
345 msgid "Advanced Video Setup"
346 msgstr "Zawansowana Konfiguracja Wideo"
347
348 msgid "After event"
349 msgstr "Po wydarzeniu"
350
351 msgid ""
352 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
353 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
354 msgstr ""
355 "Gdy kreator zostanie zakończony , możesz ochronić pojedyncze serwisy. "
356 "Nakierować ręcznie Dreamboxa jak to zrobić."
357
358 msgid "Album:"
359 msgstr "Album:"
360
361 msgid "All"
362 msgstr "Wszystkie"
363
364 msgid "All..."
365 msgstr "Wszystkie..."
366
367 msgid "Alpha"
368 msgstr "Przezroczystość"
369
370 msgid "Alternative radio mode"
371 msgstr "Alternatywny tryb radiowy"
372
373 msgid "Alternative services tuner priority"
374 msgstr "Alternatywny priorytet tunera usług"
375
376 msgid "An empty filename is illegal."
377 msgstr "Pusta nazwa pliku jest nielegalna."
378
379 #, python-format
380 msgid "An error has occured. (%s)"
381 msgstr "Pojawił się błąd. (%s)"
382
383 msgid "Arabic"
384 msgstr "Arabski"
385
386 msgid ""
387 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
388 "\n"
389 msgstr ""
390 "Czy jesteś pewien, że chcesz zrestartować interfejs sieciowy?\n"
391 "\n"
392
393 msgid "Artist:"
394 msgstr "Artysta:"
395
396 msgid "Ask before shutdown:"
397 msgstr "Zapytaj przed wyłączeniem:"
398
399 msgid "Ask user"
400 msgstr "Zapytaj użytkownika"
401
402 msgid "Aspect Ratio"
403 msgstr "Format obrazu:"
404
405 msgid "Audio"
406 msgstr "Dźwięk"
407
408 msgid "Audio Options..."
409 msgstr "Opcje Dźwięku..."
410
411 msgid "Auto"
412 msgstr "Auto"
413
414 msgid "Auto scart switching"
415 msgstr "Auto przełączanie scart"
416
417 msgid "Automatic"
418 msgstr "Automatycznie"
419
420 msgid "Automatic Scan"
421 msgstr "Automatyczne skanowanie"
422
423 msgid "B"
424 msgstr "B"
425
426 msgid "BA"
427 msgstr "BA"
428
429 msgid "BB"
430 msgstr "BB"
431
432 msgid "BER"
433 msgstr "BER"
434
435 msgid "BER:"
436 msgstr "BER:"
437
438 msgid "Back"
439 msgstr "Powrót"
440
441 msgid "Backup"
442 msgstr "Kopia"
443
444 msgid "Backup Location"
445 msgstr "Lokalizacja kopii"
446
447 msgid "Backup Mode"
448 msgstr "Tryb kopii"
449
450 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
451 msgstr "Kopia ukończona. Wciśnij OK aby zobaczyć rezultat."
452
453 msgid "Band"
454 msgstr "Pasmo"
455
456 msgid "Bandwidth"
457 msgstr "Szerokie pasmo"
458
459 msgid "Begin time"
460 msgstr "Czas rozpoczęcia"
461
462 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
463 msgstr "Zachowanie 'przerwy' gdy zatrzymany"
464
465 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
466 msgstr "Zachowanie przycisku 0 w trybie PiP"
467
468 msgid "Behavior when a movie is started"
469 msgstr "Zachowanie kiedy film rozpoczęty"
470
471 msgid "Behavior when a movie is stopped"
472 msgstr "Zachowanie kiedy film zatrzymany"
473
474 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
475 msgstr "Zachowanie kiedy film osiąga koniec"
476
477 msgid "Bookmarks"
478 msgstr ""
479
480 msgid "Brightness"
481 msgstr "Jasność"
482
483 msgid "Burn"
484 msgstr "Wypal"
485
486 msgid "Burn DVD"
487 msgstr "Wypal DVD"
488
489 msgid "Burn To DVD..."
490 msgstr "Wypalanie DVD..."
491
492 msgid "Bus: "
493 msgstr "Bus:"
494
495 msgid ""
496 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
497 "displayed."
498 msgstr "Poprzez wciśnięcie OK na pilocie, pasek info będzie wyświetlany."
499
500 msgid "C"
501 msgstr ""
502
503 msgid "C-Band"
504 msgstr "Pasmo C"
505
506 msgid "CF Drive"
507 msgstr "Karta CF"
508
509 msgid "CVBS"
510 msgstr "CVBS"
511
512 msgid "Cable"
513 msgstr "Kablówka"
514
515 msgid "Cache Thumbnails"
516 msgstr "Przechowuj strony"
517
518 msgid "Call monitoring"
519 msgstr "Monitor rozmów"
520
521 msgid "Cancel"
522 msgstr "Anuluj"
523
524 msgid "Capacity: "
525 msgstr "Pojemność:"
526
527 msgid "Card"
528 msgstr "Karta"
529
530 msgid "Catalan"
531 msgstr "Hiszpański"
532
533 msgid "Change bouquets in quickzap"
534 msgstr "Automatyczna zmiana bukietów"
535
536 msgid "Change pin code"
537 msgstr "Zmień kod pin"
538
539 msgid "Change service pin"
540 msgstr "Zmien pin serwisowy"
541
542 msgid "Change service pins"
543 msgstr "Zmień piny serwisowe"
544
545 msgid "Change setup pin"
546 msgstr "Zmień pin instalatora"
547
548 msgid "Channel"
549 msgstr "Kanał"
550
551 msgid "Channel Selection"
552 msgstr "Wybór kanału"
553
554 msgid "Channel:"
555 msgstr "Kanał:"
556
557 msgid "Channellist menu"
558 msgstr "Menu listy kanałów"
559
560 msgid "Chap."
561 msgstr "Rozdz."
562
563 msgid "Chapter"
564 msgstr "Rozdział"
565
566 msgid "Chapter:"
567 msgstr "Rozdział:"
568
569 msgid "Check"
570 msgstr "Sprawdź"
571
572 msgid "Checking Filesystem..."
573 msgstr "Sprawdzanie Systemu Plików..."
574
575 msgid "Choose Tuner"
576 msgstr "Wybierz tuner"
577
578 msgid "Choose bouquet"
579 msgstr "Wybierz bukiet"
580
581 msgid "Choose source"
582 msgstr "Wybierz źródło"
583
584 msgid "Choose target folder"
585 msgstr "Wybierz folder docelowy"
586
587 msgid "Choose your Skin"
588 msgstr "Wybierz swój skin"
589
590 msgid "Cleanup"
591 msgstr "Czyść"
592
593 msgid "Clear before scan"
594 msgstr "Czyść przed skanowaniem"
595
596 msgid "Clear log"
597 msgstr "Wyczyść log"
598
599 msgid "Close"
600 msgstr "Zamknij"
601
602 msgid "Code rate high"
603 msgstr "Poziom kodu wysoki"
604
605 msgid "Code rate low"
606 msgstr "Poziom kodu niski"
607
608 msgid "Coderate HP"
609 msgstr "Poziom kodu HP"
610
611 msgid "Coderate LP"
612 msgstr "Poziom kodu LP"
613
614 msgid "Color Format"
615 msgstr "Format kolorów"
616
617 msgid "Command execution..."
618 msgstr "Wykonywanie polecenia..."
619
620 msgid "Command order"
621 msgstr "Wydawanie poleceń"
622
623 msgid "Committed DiSEqC command"
624 msgstr "Wypełnij polecenia DiSEqC"
625
626 msgid "Common Interface"
627 msgstr "Moduł Dostępu"
628
629 msgid "Compact Flash"
630 msgstr "Compact Flash"
631
632 msgid "Compact flash card"
633 msgstr "Karta Compact flash"
634
635 msgid "Complete"
636 msgstr "Ukończono"
637
638 msgid "Configuration Mode"
639 msgstr "Tryb konfiguracji"
640
641 msgid "Configuring"
642 msgstr "Konfigurowanie"
643
644 msgid "Conflicting timer"
645 msgstr "Konflikt timera"
646
647 msgid "Connected to"
648 msgstr ""
649
650 msgid "Connected to Fritz!Box!"
651 msgstr "Połączono z  Fritz!Box!"
652
653 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
654 msgstr "Łączenie z  Fritz!Box..."
655
656 #, python-format
657 msgid ""
658 "Connection to Fritz!Box\n"
659 "failed! (%s)\n"
660 "retrying..."
661 msgstr ""
662 "Połączenie z  Fritz!Box\n"
663 "nieudane! (%s)\n"
664 "ponawianie..."
665
666 msgid "Constellation"
667 msgstr "Konstelacja"
668
669 msgid "Continue playing"
670 msgstr "Kontynuuj odtwarzanie"
671
672 msgid "Contrast"
673 msgstr "Kontrast"
674
675 msgid "Create movie folder failed"
676 msgstr "Tworzenie katalogu filmu nieudane"
677
678 #, python-format
679 msgid "Creating directory %s failed."
680 msgstr ""
681
682 msgid "Creating partition failed"
683 msgstr "Tworzenie partycji nieudane"
684
685 msgid "Croatian"
686 msgstr "Chorwacki"
687
688 msgid "Current Transponder"
689 msgstr "Aktualny Transponder"
690
691 msgid "Current settings:"
692 msgstr "Aktualne ustawienia:"
693
694 msgid "Current version:"
695 msgstr "Aktualna wersja:"
696
697 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
698 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '1'/'3'"
699
700 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
701 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '4'/'6'"
702
703 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
704 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '7'/'9'"
705
706 msgid "Customize"
707 msgstr "Przystosuj"
708
709 msgid "Cut"
710 msgstr "Wytnij"
711
712 msgid "Cutlist editor..."
713 msgstr "Edytor wyciętej listy..."
714
715 msgid "Czech"
716 msgstr "Czeski"
717
718 msgid "D"
719 msgstr ""
720
721 msgid "DHCP"
722 msgstr "DHCP"
723
724 msgid "DVB-S"
725 msgstr "DVB-S"
726
727 msgid "DVB-S2"
728 msgstr "DVB-S2"
729
730 msgid "DVD ENTER key"
731 msgstr "DVD przycisk ENTER"
732
733 msgid "DVD Player"
734 msgstr "Odtważacz DVD"
735
736 msgid "DVD down key"
737 msgstr "DVD przycisk dół"
738
739 msgid "DVD left key"
740 msgstr "DVD przycisk lewo"
741
742 msgid "DVD right key"
743 msgstr "DVD przycisk prawo"
744
745 msgid "DVD up key"
746 msgstr "DVD przycisk góra"
747
748 msgid "Danish"
749 msgstr "Duński"
750
751 msgid "Date"
752 msgstr "Data"
753
754 msgid "Deep Standby"
755 msgstr "Głębokie Czuwanie"
756
757 msgid "Default services lists"
758 msgstr "Standardowa lista serwisów"
759
760 msgid "Default settings"
761 msgstr "Ustawienia standardowe"
762
763 msgid "Delay"
764 msgstr "Opóźnienie"
765
766 msgid "Delete"
767 msgstr "Skasuj"
768
769 msgid "Delete entry"
770 msgstr "Skasuj wstęp"
771
772 msgid "Delete failed!"
773 msgstr "Kasowanie nieudane!"
774
775 #, python-format
776 msgid ""
777 "Delete no more configured satellite\n"
778 "%s?"
779 msgstr ""
780 "Czy usunąć nie skonfigurowanego satelitę\n"
781 "%s?"
782
783 msgid "Description"
784 msgstr "Opis"
785
786 msgid "Detected HDD:"
787 msgstr "Wykryto Hdd:"
788
789 msgid "Detected NIMs:"
790 msgstr "Wykryto NIMs:"
791
792 msgid "DiSEqC"
793 msgstr "DiSEqC"
794
795 msgid "DiSEqC A/B"
796 msgstr "DiSEqC A/B"
797
798 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
799 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
800
801 msgid "DiSEqC Mode"
802 msgstr "Tryb DiSEqC"
803
804 msgid "DiSEqC mode"
805 msgstr "Tryb DiSEqC"
806
807 msgid "DiSEqC repeats"
808 msgstr "Odpowiedzi DiSEqC"
809
810 #, python-format
811 msgid "Directory %s nonexistent."
812 msgstr ""
813
814 msgid "Disable"
815 msgstr "Wyłącz"
816
817 msgid "Disable Picture in Picture"
818 msgstr "Wyłącz PiP"
819
820 msgid "Disable Subtitles"
821 msgstr "Wyłącz napisy"
822
823 msgid "Disable timer"
824 msgstr ""
825
826 msgid "Disabled"
827 msgstr "Wyłączone"
828
829 #, python-format
830 msgid ""
831 "Disconnected from\n"
832 "Fritz!Box! (%s)\n"
833 "retrying..."
834 msgstr ""
835 "Rozłączono z\n"
836 "Fritz!Box! (%s)\n"
837 "ponawianie..."
838
839 msgid "Dish"
840 msgstr "Antena"
841
842 msgid "Display 16:9 content as"
843 msgstr "Wyświetlaj zawartość 16:9 jako"
844
845 msgid "Display 4:3 content as"
846 msgstr "Wyświetlaj zawartość 4:3 jako"
847
848 msgid "Display Setup"
849 msgstr "Ustawienia LCD"
850
851 msgid ""
852 "Do you really want to REMOVE\n"
853 "the plugin \""
854 msgstr ""
855 "Czy naprawdę chcesz usunąć\n"
856 "plugin \""
857
858 msgid ""
859 "Do you really want to check the filesystem?\n"
860 "This could take lots of time!"
861 msgstr ""
862 "Czy na pewno chcesz sprawdzić sysem plików?\n"
863 "To może długo potrwać!"
864
865 #, python-format
866 msgid "Do you really want to delete %s?"
867 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć %s?"
868
869 msgid ""
870 "Do you really want to download\n"
871 "the plugin \""
872 msgstr ""
873 "Czy naprawdę chcesz pobrać\n"
874 "plugin \""
875
876 msgid "Do you really want to exit?"
877 msgstr "Czy chcesz wyjść?"
878
879 msgid ""
880 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
881 "All data on the disk will be lost!"
882 msgstr ""
883 "Czy chcesz zainicjować Hdd?\n"
884 "Wszystkie dane na dysku zostaną skasowane!"
885
886 #, python-format
887 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
888 msgstr ""
889
890 #, python-format
891 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
892 msgstr ""
893
894 msgid ""
895 "Do you want to backup now?\n"
896 "After pressing OK, please wait!"
897 msgstr ""
898 "Czy chcesz zrobić teraz kopię?\n"
899 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
900
901 msgid "Do you want to do a service scan?"
902 msgstr "Czy chcesz przeprowadzić skanowanie serwisów?"
903
904 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
905 msgstr "Czy chcesz wykonać kolejne ręczne skanowanie?"
906
907 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
908 msgstr "czy chcesz włączyć kontrole rodzicielską w twoim Dreamboxie?"
909
910 msgid "Do you want to install default sat lists?"
911 msgstr ""
912
913 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
914 msgstr "Czy chcesz odtważać DVD znajdujące się w czytniku?"
915
916 msgid "Do you want to restore your settings?"
917 msgstr "Czy chcesz przywrócić swoje ustawienia?"
918
919 msgid "Do you want to resume this playback?"
920 msgstr "Czy chcesz wznowić odtwarzanie?"
921
922 msgid ""
923 "Do you want to update your Dreambox?\n"
924 "After pressing OK, please wait!"
925 msgstr ""
926 "Czy chcesz zaktualizować swojego Dreamboxa?\n"
927 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
928
929 msgid "Do you want to view a tutorial?"
930 msgstr "Czy chcesz zobaczyć podręcznik?"
931
932 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
933 msgstr "Nie zatrzymuj aktualnego wydarzenia ale wyłącz nadchodzące"
934
935 #, python-format
936 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
937 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów"
938
939 #, python-format
940 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
941 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów z %d błędami"
942
943 msgid "Download Plugins"
944 msgstr "Pobierz pluginy"
945
946 msgid "Downloadable new plugins"
947 msgstr "Do pobrania nowe pluginy"
948
949 msgid "Downloadable plugins"
950 msgstr "Pluginy do pobrania"
951
952 msgid "Downloading"
953 msgstr "Pobieranie..."
954
955 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
956 msgstr "Pobieranie informacji o pluginie. Proszę czekać..."
957
958 msgid "Dutch"
959 msgstr "Holenderski"
960
961 msgid "E"
962 msgstr "E"
963
964 msgid "EPG Selection"
965 msgstr "Wybór EPG"
966
967 #, python-format
968 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
969 msgstr "BŁĄD - skanowanie nieudane (%s)!"
970
971 msgid "East"
972 msgstr "Wschód"
973
974 msgid "Edit DNS"
975 msgstr "Edytuj DNS"
976
977 msgid "Edit current title"
978 msgstr "Edytuj aktualny tytuł"
979
980 msgid "Edit services list"
981 msgstr "Edytuj listę serwisów"
982
983 msgid "Edit settings"
984 msgstr "Edytuj ustawienia"
985
986 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
987 msgstr "Edytuj ustawienia servera nazw Dreambox.\n"
988
989 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
990 msgstr "Edytuj ustawienia sieci Dreambox.\n"
991
992 msgid "Edit title"
993 msgstr ""
994
995 msgid "Edit title..."
996 msgstr "Edytuję tytuł..."
997
998 msgid "Electronic Program Guide"
999 msgstr "Elektroniczny Przewodnik Programowy"
1000
1001 msgid "Enable"
1002 msgstr "Włącz"
1003
1004 msgid "Enable 5V for active antenna"
1005 msgstr "Włącz 5V dla aktywnej anteny"
1006
1007 msgid "Enable multiple bouquets"
1008 msgstr "Aktywuj tryb wielu bukietów"
1009
1010 msgid "Enable parental control"
1011 msgstr "Włącz kontrole rodzicielską"
1012
1013 msgid "Enable timer"
1014 msgstr ""
1015
1016 msgid "Enabled"
1017 msgstr "Włączone"
1018
1019 msgid "Encryption"
1020 msgstr "Szyfrowanie"
1021
1022 msgid "Encryption Key"
1023 msgstr "Klucz szyfrujący"
1024
1025 msgid "Encryption Type"
1026 msgstr "Typ szyfrowania"
1027
1028 msgid "End"
1029 msgstr "Koniec"
1030
1031 msgid "End time"
1032 msgstr "Czas zakończenia"
1033
1034 msgid "EndTime"
1035 msgstr "Koniec czasu"
1036
1037 msgid "English"
1038 msgstr "Angielski"
1039
1040 msgid ""
1041 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1042 "\n"
1043 "If you experience any problems please contact\n"
1044 "stephan@reichholf.net\n"
1045 "\n"
1046 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1047 msgstr ""
1048 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1049 "\n"
1050 "Jeśli doświadczyłeś pewnych problemów skontaktuj się z\n"
1051 "stephan@reichholf.net\n"
1052 "\n"
1053 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1054
1055 #.   TRANSLATORS: Note that "Enter" in the two strings below should *not*
1056 #.       be interpreted as "Give speed as input". The intended meaning is
1057 #.       instead "Initial speed when starting winding", i.e. the speed at
1058 #.       which "winding mode" is entered when first pressing "rewind" or
1059 #.       "fast forward". 
1060 msgid "Enter Fast Forward at speed"
1061 msgstr "Przejdź do przodu bardzo szybko"
1062
1063 msgid "Enter Rewind at speed"
1064 msgstr "Przejdź do przewijania bardzo szybko"
1065
1066 msgid "Enter main menu..."
1067 msgstr "Wejdź do menu głównego..."
1068
1069 msgid "Enter the service pin"
1070 msgstr "Wpisz Pin serwisu"
1071
1072 msgid "Error"
1073 msgstr "Błąd"
1074
1075 #, python-format
1076 msgid ""
1077 "Error: %s\n"
1078 "Retry?"
1079 msgstr ""
1080 "Błąd: %s\n"
1081 "Ponowić?"
1082
1083 msgid "Eventview"
1084 msgstr "Widok wydarzenia"
1085
1086 msgid "Everything is fine"
1087 msgstr "Wszystko jest OK"
1088
1089 msgid "Execution Progress:"
1090 msgstr "Wyknywanie procesu:"
1091
1092 msgid "Execution finished!!"
1093 msgstr "Wykonywanie zakończone!!"
1094
1095 msgid "Exit"
1096 msgstr "Wyjście"
1097
1098 msgid "Exit editor"
1099 msgstr "Wyjdx z edytora"
1100
1101 msgid "Exit the wizard"
1102 msgstr "Wyjdź z kreatora"
1103
1104 msgid "Exit wizard"
1105 msgstr "Zamknij kreatora"
1106
1107 msgid "Expert"
1108 msgstr "Ekspert"
1109
1110 msgid "Extensions"
1111 msgstr "Rozszerzenia"
1112
1113 msgid "FEC"
1114 msgstr "FEC"
1115
1116 msgid "Factory reset"
1117 msgstr "Ustawienia Fabryczne"
1118
1119 msgid "Failed"
1120 msgstr "Błąd"
1121
1122 msgid "Fast"
1123 msgstr "Szybko"
1124
1125 msgid "Fast DiSEqC"
1126 msgstr "Szybki DiSEqC"
1127
1128 msgid "Fast Forward speeds"
1129 msgstr "Szybkości przewijania"
1130
1131 msgid "Fast epoch"
1132 msgstr "Szybka epoka"
1133
1134 msgid "Favourites"
1135 msgstr "Ulubione"
1136
1137 msgid "Filesystem Check..."
1138 msgstr "Sprawdzanie systemu plików..."
1139
1140 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
1141 msgstr "System plików zawiera błędy nie do naprawienia"
1142
1143 msgid "Finetune"
1144 msgstr "Strojenie"
1145
1146 msgid "Finished"
1147 msgstr "Skończone"
1148
1149 msgid "Finnish"
1150 msgstr "Fiński"
1151
1152 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
1153 msgstr "Oblicz powtórzenie ramki podczas nie-płynnego zwijania"
1154
1155 msgid "French"
1156 msgstr "Francuski"
1157
1158 msgid "Frequency"
1159 msgstr "Częstotliwość"
1160
1161 msgid "Frequency bands"
1162 msgstr "Pasma częstotliwości"
1163
1164 msgid "Frequency scan step size(khz)"
1165 msgstr "Rozmiar stopnia skanowania (khz)"
1166
1167 msgid "Frequency steps"
1168 msgstr "Stopnie częstotliwości"
1169
1170 msgid "Fri"
1171 msgstr "Pią"
1172
1173 msgid "Friday"
1174 msgstr "Piątek"
1175
1176 msgid "Fritz!Box FON IP address"
1177 msgstr "Fritz!Box FON IP Adres"
1178
1179 #, python-format
1180 msgid "Frontprocessor version: %d"
1181 msgstr "Wersja Frontprocesora: %d"
1182
1183 msgid "Fsck failed"
1184 msgstr "Fsck zawiódł"
1185
1186 msgid "Function not yet implemented"
1187 msgstr "Funkcja jeszcze nie wprowadzona"
1188
1189 msgid ""
1190 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
1191 "Do you want to Restart the GUI now?"
1192 msgstr ""
1193 "GUI musi zostać zrestartowane aby zastosować nowego skina\n"
1194 "Czy chcesz zrobić restart GUI teraz?"
1195
1196 msgid "Gateway"
1197 msgstr "Brama"
1198
1199 msgid "Genre:"
1200 msgstr "Gatunek:"
1201
1202 msgid "German"
1203 msgstr "Niemiecki"
1204
1205 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
1206 msgstr "Zdobywanie info o pluginie. Proszę czekać..."
1207
1208 msgid "Goto 0"
1209 msgstr "Idź do 0"
1210
1211 msgid "Goto position"
1212 msgstr "Idź na pozycje"
1213
1214 msgid "Graphical Multi EPG"
1215 msgstr "Graficzny Multi EPG"
1216
1217 msgid "Greek"
1218 msgstr "Grecki"
1219
1220 msgid "Guard Interval"
1221 msgstr "Odstęp strażnika"
1222
1223 msgid "Guard interval mode"
1224 msgstr "Tryb odstepu strażnika"
1225
1226 msgid "Harddisk"
1227 msgstr "Dysk twardy..."
1228
1229 msgid "Harddisk setup"
1230 msgstr "Ustawienia dysku twardego"
1231
1232 msgid "Harddisk standby after"
1233 msgstr "Tryb czuwania dysku twardego po"
1234
1235 msgid "Hierarchy Information"
1236 msgstr "Informacja hierarchii"
1237
1238 msgid "Hierarchy mode"
1239 msgstr "Tryb hierarchii"
1240
1241 msgid "How many minutes do you want to record?"
1242 msgstr "Ile minut chcesz nagrać?"
1243
1244 msgid "Hungarian"
1245 msgstr "Węgierski"
1246
1247 msgid "IP Address"
1248 msgstr "Adres IP"
1249
1250 msgid "Icelandic"
1251 msgstr "Islandzki"
1252
1253 msgid "If you can see this page, please press OK."
1254 msgstr "Jeśli widzisz tą stronę, proszę wciśnij OK."
1255
1256 msgid ""
1257 "If you see this, something is wrong with\n"
1258 "your scart connection. Press OK to return."
1259 msgstr ""
1260 "Jeśli to widzisz coś jest nie tak z\n"
1261 "twoim połączeniem. Naciśnij OK aby wrócić."
1262
1263 msgid ""
1264 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
1265 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
1266 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
1267 "possible.\n"
1268 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
1269 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
1270 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
1271 "step.\n"
1272 "If you are happy with the result, press OK."
1273 msgstr ""
1274 "Jeśli twój TV posiada poprawę jasności i kontrastu, wyłącz to. Jeśli masz "
1275 "opcje ustawioną na \"Dynamiczne\", zmień ją na Standardową. Dostosuj poziom "
1276 "podświetlania do własnej wartości .Zmniejsz kontrast w TV do najniższej "
1277 "wartości.\n"
1278 "Następnie zmniejsz poziom jasności, ale upewnij się że dwa najniższe "
1279 "odcienie szarości są rozpoznawalne.\n"
1280 "Na razie nie troszcz się o odcienie jasności. One zostaną ustawione w "
1281 "kolejnym kroku.\n"
1282 "Jeśli jesteś zadowolony z rezultatu wciśnij OK."
1283
1284 msgid "Image-Upgrade"
1285 msgstr "Image - Aktualizacja"
1286
1287 msgid "In Progress"
1288 msgstr "W toku"
1289
1290 msgid ""
1291 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
1292 msgstr "Aby nagrywać z timera, TV został włączony na nagrywany serwis!\n"
1293
1294 msgid "Increased voltage"
1295 msgstr "Zwiększone napięcie"
1296
1297 msgid "Index"
1298 msgstr "Indeks"
1299
1300 msgid "InfoBar"
1301 msgstr "Pasek info"
1302
1303 msgid "Infobar timeout"
1304 msgstr "Czas wyświetlania paska info"
1305
1306 msgid "Information"
1307 msgstr "Informacja"
1308
1309 msgid "Init"
1310 msgstr "Init"
1311
1312 msgid "Initialization..."
1313 msgstr "Inicjalizacja..."
1314
1315 msgid "Initialize"
1316 msgstr "Inicjuj"
1317
1318 msgid "Initializing Harddisk..."
1319 msgstr "Inicjalizowanie Hdd..."
1320
1321 msgid "Input"
1322 msgstr "Wejście"
1323
1324 msgid "Installing"
1325 msgstr "Instalowanie"
1326
1327 msgid "Installing Software..."
1328 msgstr "Instalowanie oprogramowania..."
1329
1330 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
1331 msgstr "Instaluję standardową litę satelit...Proszę czekać..."
1332
1333 msgid "Installing defaults... Please wait..."
1334 msgstr "Instaluję ustawienia standardowe...Proszę czekać..."
1335
1336 msgid "Installing package content... Please wait..."
1337 msgstr "Instaluję zawartość pakietu...Proszę czekać..."
1338
1339 msgid "Instant Record..."
1340 msgstr "Natychmiastowe nagranie..."
1341
1342 msgid "Integrated Ethernet"
1343 msgstr "Zintegrowany Ethernet"
1344
1345 msgid "Integrated Wireless"
1346 msgstr ""
1347
1348 msgid "Intermediate"
1349 msgstr "Pośredni"
1350
1351 msgid "Internal Flash"
1352 msgstr "Wewnętrzny Flash"
1353
1354 msgid "Invalid Location"
1355 msgstr "Nieprawidłowa Lokalizacja"
1356
1357 #, python-format
1358 msgid "Invalid directory selected: %s"
1359 msgstr ""
1360
1361 msgid "Inversion"
1362 msgstr "Inversja"
1363
1364 msgid "Invert display"
1365 msgstr "Odwróć wyświetlacz"
1366
1367 msgid "Italian"
1368 msgstr "Włoski"
1369
1370 msgid "Job View"
1371 msgstr "Podgląd zajęć"
1372
1373 msgid "Jump to video title 1 (play movie from start)"
1374 msgstr "Skocz do tytułu 1  (odtważaj film od początku)"
1375
1376 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
1377 msgid "Just Scale"
1378 msgstr "Po prostu skaluj"
1379
1380 msgid "Keyboard Map"
1381 msgstr "Mapa klawiatury"
1382
1383 msgid "Keyboard Setup"
1384 msgstr "Ustawienia klawiatury"
1385
1386 msgid "Keymap"
1387 msgstr "Mapa klawiszy"
1388
1389 msgid "LAN Adapter"
1390 msgstr "Adapter LAN"
1391
1392 msgid "LNB"
1393 msgstr "LNB"
1394
1395 msgid "LOF"
1396 msgstr "LOF"
1397
1398 msgid "LOF/H"
1399 msgstr "LOF/H"
1400
1401 msgid "LOF/L"
1402 msgstr "LOF/L"
1403
1404 msgid "Language selection"
1405 msgstr "Wybór języka"
1406
1407 msgid "Language..."
1408 msgstr "Język..."
1409
1410 msgid "Last speed"
1411 msgstr "Ostatnia prędkość"
1412
1413 msgid "Latitude"
1414 msgstr "Szerokość geogr."
1415
1416 msgid "Leave DVD Player?"
1417 msgstr "Zamknąć odtważacz DVD?"
1418
1419 msgid "Left"
1420 msgstr "Lewo"
1421
1422 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
1423 msgid "Letterbox"
1424 msgstr "Letterbox"
1425
1426 msgid "Limit east"
1427 msgstr "Limit wschodni"
1428
1429 msgid "Limit west"
1430 msgstr "Limit zachodni"
1431
1432 msgid "Limits off"
1433 msgstr "Wyłącz limity"
1434
1435 msgid "Limits on"
1436 msgstr "Włącz limity"
1437
1438 msgid "Link:"
1439 msgstr "Łącze:"
1440
1441 msgid "List of Storage Devices"
1442 msgstr "Lista zapamiętanych urządzeń"
1443
1444 msgid "Lithuanian"
1445 msgstr "Litewski"
1446
1447 msgid "Local Network"
1448 msgstr "Sieć lokalna"
1449
1450 msgid "Location"
1451 msgstr "Lokalizacja"
1452
1453 msgid "Lock:"
1454 msgstr "Blokada:"
1455
1456 msgid "Long Keypress"
1457 msgstr "Długie naciskanie"
1458
1459 msgid "Longitude"
1460 msgstr "Długość geogr."
1461
1462 msgid "MMC Card"
1463 msgstr "Karta mmc"
1464
1465 msgid "MORE"
1466 msgstr "Więcej"
1467
1468 msgid "Main menu"
1469 msgstr "Menu Główne"
1470
1471 msgid "Mainmenu"
1472 msgstr "Menu Główne"
1473
1474 msgid "Make this mark an 'in' point"
1475 msgstr "Zrób to zaznaczenie jako wewnętrzny punkt"
1476
1477 msgid "Make this mark an 'out' point"
1478 msgstr "Zrób to zaznaczenie jako zewnętrzny punkt"
1479
1480 msgid "Make this mark just a mark"
1481 msgstr "Zrób to zaznaczenie po prostu zaznaczeniem"
1482
1483 msgid "Manual Scan"
1484 msgstr "Ręczne skanowanie"
1485
1486 msgid "Manual transponder"
1487 msgstr "Ręczny transponder"
1488
1489 msgid "Margin after record"
1490 msgstr "Margines po nagraniu (w min)"
1491
1492 msgid "Margin before record (minutes)"
1493 msgstr "Margines przed nagraniem (w min)"
1494
1495 msgid "Media player"
1496 msgstr "Odtwarzacz Multimedialny"
1497
1498 msgid "MediaPlayer"
1499 msgstr "Odtwarzacz Multimedialny"
1500
1501 msgid "Menu"
1502 msgstr "Menu"
1503
1504 msgid "Message"
1505 msgstr "Wiadomość"
1506
1507 msgid "Mkfs failed"
1508 msgstr "Mkfs zawiódł"
1509
1510 msgid "Mode"
1511 msgstr "Tryb"
1512
1513 msgid "Model: "
1514 msgstr "Model: "
1515
1516 msgid "Modulation"
1517 msgstr "Modulacja"
1518
1519 msgid "Modulator"
1520 msgstr "Modulator"
1521
1522 msgid "Mon"
1523 msgstr "Pon"
1524
1525 msgid "Mon-Fri"
1526 msgstr "Pon-Pią"
1527
1528 msgid "Monday"
1529 msgstr "Poniedziałek"
1530
1531 msgid "Mount failed"
1532 msgstr "Montowanie nieudane"
1533
1534 msgid "Move Picture in Picture"
1535 msgstr "Przesuń PiP"
1536
1537 msgid "Move east"
1538 msgstr "Przesuń na wschód"
1539
1540 msgid "Move west"
1541 msgstr "Przesuń na zachód"
1542
1543 msgid "Movielist menu"
1544 msgstr "Menu listy filmów"
1545
1546 msgid "Multi EPG"
1547 msgstr "Multi EPG"
1548
1549 msgid "Multiple service support"
1550 msgstr "Wielokrotny support serwisu"
1551
1552 msgid "Multisat"
1553 msgstr "Multisat"
1554
1555 msgid "Mute"
1556 msgstr "Mute"
1557
1558 msgid "N/A"
1559 msgstr "N/A"
1560
1561 msgid "NEXT"
1562 msgstr "Następny"
1563
1564 msgid "NOW"
1565 msgstr "Teraz"
1566
1567 msgid "NTSC"
1568 msgstr "NTSC"
1569
1570 msgid "Name"
1571 msgstr "Nazwa"
1572
1573 msgid "Nameserver"
1574 msgstr "Nameserver"
1575
1576 #, python-format
1577 msgid "Nameserver %d"
1578 msgstr "Nameserver %d"
1579
1580 msgid "Nameserver Setup"
1581 msgstr "Ustawienia Nameserver"
1582
1583 msgid "Nameserver settings"
1584 msgstr "Ustawienia serwera nazw"
1585
1586 msgid "Netmask"
1587 msgstr "Maska sieci"
1588
1589 msgid "Network Configuration..."
1590 msgstr "Konfiguracja sieci..."
1591
1592 msgid "Network Mount"
1593 msgstr "Montowanie sieci"
1594
1595 msgid "Network SSID"
1596 msgstr "Sieciowe SSID"
1597
1598 msgid "Network Setup"
1599 msgstr "Ustawienia sieci"
1600
1601 msgid "Network scan"
1602 msgstr "Skanowanie sieci"
1603
1604 msgid "Network setup"
1605 msgstr "Ustawienia sieci"
1606
1607 msgid "Network test"
1608 msgstr "Test połaczenia sieciowego"
1609
1610 msgid "Network test..."
1611 msgstr "Test połączenia sieciowego..."
1612
1613 msgid "Network..."
1614 msgstr "Sieć..."
1615
1616 msgid "Network:"
1617 msgstr "Sieć:"
1618
1619 msgid "NetworkWizard"
1620 msgstr "Kreator sieci"
1621
1622 msgid "New"
1623 msgstr "Nowy"
1624
1625 msgid "New DVD"
1626 msgstr "Nowe DVD"
1627
1628 msgid "New pin"
1629 msgstr "Nowy pin"
1630
1631 msgid "New version:"
1632 msgstr "Nowa wersja:"
1633
1634 msgid "Next"
1635 msgstr "Następny"
1636
1637 msgid "No"
1638 msgstr "Nie"
1639
1640 msgid "No 50 Hz, sorry. :("
1641 msgstr "Brak 50 Hz, przepraszam. :("
1642
1643 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
1644 msgstr "Nie znaleziono HDD lub HDD nie jest zainicjowany!"
1645
1646 msgid "No backup needed"
1647 msgstr "Kopia jest nie potrzebna"
1648
1649 msgid ""
1650 "No data on transponder!\n"
1651 "(Timeout reading PAT)"
1652 msgstr ""
1653 "Brak danych na transponderze!\n"
1654 "(Koniec czasu czytania PAT)"
1655
1656 msgid "No event info found, recording indefinitely."
1657 msgstr "Nie znaleziono informacji o wydarzeniu, nagrywanie nieokreślone."
1658
1659 msgid "No free tuner!"
1660 msgstr "Brak wolnego tunera!"
1661
1662 msgid ""
1663 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
1664 msgstr ""
1665 "Żaden pakiet nie został zaktualizowany. Możesz sprawdzić swoją siec i "
1666 "spróbować ponownie."
1667
1668 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
1669 msgstr "Brak obrazu na TV? Wciśnij EXIT i powtórz."
1670
1671 msgid "No positioner capable frontend found."
1672 msgstr "Nie znaleziono nadającego się pozycjonera."
1673
1674 msgid "No satellite frontend found!!"
1675 msgstr "Nie znaleziono satelity!!!"
1676
1677 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
1678 msgstr "Brak skonfigurowanego tunera aby uzywac go z pozycjonerem diseqc!"
1679
1680 msgid ""
1681 "No tuner is enabled!\n"
1682 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1683 msgstr ""
1684 "Brak włączonego tunera!\n"
1685 "Ustaw swój tuner przed rozpoczęciem skanowania."
1686
1687 msgid ""
1688 "No valid service PIN found!\n"
1689 "Do you like to change the service PIN now?\n"
1690 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
1691 msgstr ""
1692 "Nie znaleziono kodu PIN serwisu!\n"
1693 "czy chcesz zmienić PIN serwisu?\n"
1694 "Gdy wciśniesz NIE ochrona serwisu zostanie wyłączona!"
1695
1696 msgid ""
1697 "No valid setup PIN found!\n"
1698 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
1699 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
1700 msgstr ""
1701 "Nie znaleziono kodu PIN ustawień!\n"
1702 "Czy chcesz zmienić PIN ustawień?\n"
1703 "Gdy wciśniesz NIE ochrona ustawień zostanie wyłączona!"
1704
1705 msgid ""
1706 "No working local networkadapter found.\n"
1707 "Please verify that you have attached a network cable and your Network is "
1708 "configured correctly."
1709 msgstr ""
1710 "Nie znaleziono działającej sieci.\n"
1711 "Sprawdź czy masz podłączony przewód sieciowy i czy Twoaj sieć jest "
1712 "skonfigurowana poprawnie."
1713
1714 msgid ""
1715 "No working wireless interface found.\n"
1716 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable you "
1717 "local network interface."
1718 msgstr ""
1719
1720 msgid ""
1721 "No working wireless networkadapter found.\n"
1722 "Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick and your "
1723 "Network is configured correctly."
1724 msgstr ""
1725 "Nie znaleziono działającego adaptera sieci bezprzewodowej.\n"
1726 "Sprawdź czy Twój WLAN USB Stick jest kompatybilny oraz poprawność "
1727 "konfiguracji sieci."
1728
1729 msgid "No, but restart from begin"
1730 msgstr "Nie, ale zrestartuj od początku"
1731
1732 msgid "No, do nothing."
1733 msgstr "Nie, nie rób nic."
1734
1735 msgid "No, just start my dreambox"
1736 msgstr "Nie, tylko włącz mojego dreamboxa"
1737
1738 msgid "No, scan later manually"
1739 msgstr "Nie, skanuj ręcznie później"
1740
1741 msgid "None"
1742 msgstr "Żaden"
1743
1744 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
1745 msgid "Nonlinear"
1746 msgstr "Nielinearny"
1747
1748 msgid "North"
1749 msgstr "Północ"
1750
1751 msgid "Norwegian"
1752 msgstr "Norweski"
1753
1754 #, python-format
1755 msgid ""
1756 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
1757 "required, %d MB available)"
1758 msgstr ""
1759 "Nie wystarczająca ilość przestrzeni dyskowej. Proszę zwolnić przestrzeń "
1760 "dyskową i spróbować ponownie. (%d MB wymagane, %d MB dostępne)"
1761
1762 msgid ""
1763 "Nothing to scan!\n"
1764 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1765 msgstr ""
1766 "Nic do skanowania!\n"
1767 "Ustaw swój tuner przed rozpoczeciem skanowania."
1768
1769 msgid "Now Playing"
1770 msgstr "Teraz odtwarzane"
1771
1772 msgid ""
1773 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
1774 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
1775 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
1776 msgstr ""
1777 "Teraz użyj ustawienia kontrastu aby włączyć jasność tła jak najwyżej się da, "
1778 "ale upewnij się że nadal widać różnicę pomiedzy dwoma najjaśniejszymi "
1779 "poziomami odcieni. Jeśli skończyłeś wciśnij OK."
1780
1781 msgid "OK"
1782 msgstr "OK"
1783
1784 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
1785 msgstr "OK, przeprowadź mnie poprzez proces aktualizacji"
1786
1787 msgid "OSD Settings"
1788 msgstr "Ustawienia OSD"
1789
1790 msgid "Off"
1791 msgstr "Wyłącz"
1792
1793 msgid "On"
1794 msgstr "Włącz"
1795
1796 msgid "One"
1797 msgstr "Jeden"
1798
1799 msgid "Online-Upgrade"
1800 msgstr "Online - Aktualizacja"
1801
1802 msgid "Orbital Position"
1803 msgstr "Pozycja orbitalna"
1804
1805 msgid "Other..."
1806 msgstr "Inne..."
1807
1808 msgid "PAL"
1809 msgstr "PAL"
1810
1811 msgid "PIDs"
1812 msgstr "Pidy"
1813
1814 msgid "Package list update"
1815 msgstr "Paczka listy aktualizacji"
1816
1817 msgid "Packet management"
1818 msgstr "Zarządzanie pakietem"
1819
1820 msgid "Page"
1821 msgstr "Strona"
1822
1823 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
1824 msgid "Pan&Scan"
1825 msgstr "Pan&Scan"
1826
1827 msgid "Parent Directory"
1828 msgstr ""
1829
1830 msgid "Parental control"
1831 msgstr "Kontrola rodzicielska"
1832
1833 msgid "Parental control services Editor"
1834 msgstr "Edytor serwisów kontroli rodzicielskiej"
1835
1836 msgid "Parental control setup"
1837 msgstr "Ustawienia kontroli rodzicielskiej"
1838
1839 msgid "Parental control type"
1840 msgstr "Typ kontroli rodzicielskiej"
1841
1842 msgid "Pause movie at end"
1843 msgstr "Zatrzymaj film na końcu"
1844
1845 msgid "PiPSetup"
1846 msgstr "Ustawienia PiP"
1847
1848 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
1849 msgid "Pillarbox"
1850 msgstr "Pillarbox"
1851
1852 msgid "Pilot"
1853 msgstr "Pilot"
1854
1855 msgid "Pin code needed"
1856 msgstr "Potrzebny kod pin"
1857
1858 msgid "Play"
1859 msgstr "Play"
1860
1861 msgid "Play recorded movies..."
1862 msgstr "Odtwarzaj nagrane filmy..."
1863
1864 msgid "Please Reboot"
1865 msgstr "Proszę uruchom ponownie"
1866
1867 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
1868 msgstr "Wybierz pośrednio aby skanować"
1869
1870 msgid "Please change recording endtime"
1871 msgstr "Proszę zmień koniec czasu nagrywania"
1872
1873 msgid "Please choose an extension..."
1874 msgstr "Proszę wybierz rozszerzenie..."
1875
1876 msgid "Please choose he package..."
1877 msgstr "Proszę wybrać pakiet ..."
1878
1879 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
1880 msgstr "Proszę wybrać standardową listę serwisów, które chcesz zainstalować."
1881
1882 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
1883 msgstr "Nie zmieniaj wartości jeśli nie wiesz co zrobić!"
1884
1885 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
1886 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego bukietu"
1887
1888 msgid "Please enter a name for the new marker"
1889 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego zaznaczenia"
1890
1891 msgid "Please enter a new filename"
1892 msgstr "Wpisz nową nazwę pliku"
1893
1894 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
1895 msgstr "Wpisz nazwę pliku (pusty = aktualna data)"
1896
1897 msgid "Please enter name of the new directory"
1898 msgstr ""
1899
1900 msgid "Please enter the correct pin code"
1901 msgstr "Wpisz poprawny kod pin"
1902
1903 msgid "Please enter the old pin code"
1904 msgstr "Wpisz stary kod pin"
1905
1906 msgid "Please follow the instructions on the TV"
1907 msgstr "Proszę podążaj za instrukcjami na TV"
1908
1909 msgid ""
1910 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
1911 "therefore the default directory is being used instead."
1912 msgstr ""
1913
1914 msgid "Please press OK to continue."
1915 msgstr ""
1916
1917 msgid "Please press OK!"
1918 msgstr "Wciśnij OK!"
1919
1920 msgid "Please select a playlist to delete..."
1921 msgstr "Wybierz playliste do usunięcia..."
1922
1923 msgid "Please select a playlist..."
1924 msgstr "Wybierz playliste..."
1925
1926 msgid "Please select a subservice to record..."
1927 msgstr "Wybierz subserwis..."
1928
1929 msgid "Please select a subservice..."
1930 msgstr "Prosze wybierz subserwis..."
1931
1932 msgid "Please select keyword to filter..."
1933 msgstr "Wybierz słowo kluczowe do filtrowania..."
1934
1935 msgid "Please select the movie path..."
1936 msgstr "Wybierz ścieżkę filmu..."
1937
1938 msgid "Please set up tuner B"
1939 msgstr "Ustaw Tuner B"
1940
1941 msgid "Please set up tuner C"
1942 msgstr "Ustaw Tuner C"
1943
1944 msgid "Please set up tuner D"
1945 msgstr "Ustaw Tuner D"
1946
1947 msgid ""
1948 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
1949 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
1950 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
1951 msgstr ""
1952 "Użyj przycisków aby przesunąć okno PiP.\n"
1953 "Naciśnij przycisk bukietu +/- aby zmienić rozmiar okna.\n"
1954 "Wciśnij OK aby wrócić do trybu TV lub EXIT aby przerwać przesówanie."
1955
1956 msgid ""
1957 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
1958 "the OK button."
1959 msgstr ""
1960
1961 msgid "Please wait... Loading list..."
1962 msgstr "Proszę czekać... Ładowanie listy..."
1963
1964 msgid "Plugin browser"
1965 msgstr "Przeglądarka pluginów"
1966
1967 msgid "Plugins"
1968 msgstr "Pluginy"
1969
1970 msgid "Polarity"
1971 msgstr "Polaryzacja"
1972
1973 msgid "Polarization"
1974 msgstr "Polaryzacja"
1975
1976 msgid "Polish"
1977 msgstr "Polski"
1978
1979 msgid "Port A"
1980 msgstr "Port A"
1981
1982 msgid "Port B"
1983 msgstr "Port B"
1984
1985 msgid "Port C"
1986 msgstr "Port C"
1987
1988 msgid "Port D"
1989 msgstr "Port D"
1990
1991 msgid "Portuguese"
1992 msgstr "Portugalski"
1993
1994 msgid "Positioner"
1995 msgstr "Pozycjoner"
1996
1997 msgid "Positioner fine movement"
1998 msgstr "Precyzyjne ruchy pozycjonera"
1999
2000 msgid "Positioner movement"
2001 msgstr "Ruchy pozycjonera"
2002
2003 msgid "Positioner setup"
2004 msgstr "Ustawienia pozycjonera"
2005
2006 msgid "Positioner storage"
2007 msgstr "Zapamiętywanie pozycjonera"
2008
2009 msgid "Power threshold in mA"
2010 msgstr "Próg mocy w  mA"
2011
2012 msgid "Predefined transponder"
2013 msgstr "Zdefiniowany transponder"
2014
2015 msgid "Preparing... Please wait"
2016 msgstr "Przygotowywanie... Prosze czekać"
2017
2018 msgid "Press OK on your remote control to continue."
2019 msgstr "Aby kontynuować naciśnij przycisk OK pilota."
2020
2021 msgid "Press OK to activate the settings."
2022 msgstr "Wciśnij OK aby aktywować ustawienia."
2023
2024 msgid "Press OK to edit the settings."
2025 msgstr ""
2026
2027 msgid "Press OK to scan"
2028 msgstr "Wciśnij OK aby skanować"
2029
2030 msgid "Press OK to start the scan"
2031 msgstr "Wciśnij OK aby rozpocząć skanowanie"
2032
2033 msgid "Prev"
2034 msgstr "Poprzedni"
2035
2036 msgid "Primary DNS"
2037 msgstr "Pierwszy DNS"
2038
2039 msgid "Protect services"
2040 msgstr "Ochrona serwisów"
2041
2042 msgid "Protect setup"
2043 msgstr "Ochrona ustawień"
2044
2045 msgid "Provider"
2046 msgstr "Provider"
2047
2048 msgid "Provider to scan"
2049 msgstr "Provider do skanowania"
2050
2051 msgid "Providers"
2052 msgstr "Providerzy"
2053
2054 msgid "Quickzap"
2055 msgstr "Szybkie przełączanie"
2056
2057 msgid "RC Menu"
2058 msgstr "Menu RC"
2059
2060 msgid "RF output"
2061 msgstr "Wyjście RF"
2062
2063 msgid "RGB"
2064 msgstr "RGB"
2065
2066 msgid "RSS Feed URI"
2067 msgstr "Adres serwisu RSS"
2068
2069 msgid "Radio"
2070 msgstr "Radio"
2071
2072 msgid "Ram Disk"
2073 msgstr "Dysk ramu"
2074
2075 msgid "Really close without saving settings?"
2076 msgstr "Naprawdę wyjść bez zapisywania ustawień?"
2077
2078 msgid "Really delete done timers?"
2079 msgstr "Usunąć wykonane timery?"
2080
2081 msgid "Really delete this timer?"
2082 msgstr "Usunąć ten timer?"
2083
2084 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
2085 msgstr "Wyjść z subserwisów?"
2086
2087 msgid "Reception Settings"
2088 msgstr "Ustawienia powitania"
2089
2090 msgid "Record"
2091 msgstr "Nagraj"
2092
2093 msgid "Recorded files..."
2094 msgstr "Nagrane pliki..."
2095
2096 msgid "Recording"
2097 msgstr "Nagrywanie"
2098
2099 msgid ""
2100 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really reboot "
2101 "now?"
2102 msgstr ""
2103 "Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczyną się za kilka sekund... uruchomić "
2104 "ponownie teraz?"
2105
2106 msgid ""
2107 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really restart "
2108 "now?"
2109 msgstr ""
2110 "Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczną się za kilka sekund... uruchomić "
2111 "ponownie teraz?"
2112
2113 msgid ""
2114 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really shutdown "
2115 "now?"
2116 msgstr ""
2117 "Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczną się za kilka sekund... wyłączyć "
2118 "ponownie teraz?"
2119
2120 msgid "Recordings always have priority"
2121 msgstr "Nagrywanie zawsze ma priorytet"
2122
2123 msgid "Reenter new pin"
2124 msgstr "Wpisz ponownie nowy pin"
2125
2126 msgid "Refresh Rate"
2127 msgstr "Wartość odświeżania"
2128
2129 msgid "Refresh rate selection."
2130 msgstr "Wybór prędkości odświeżania"
2131
2132 msgid "Remove Bookmark"
2133 msgstr ""
2134
2135 msgid "Remove Plugins"
2136 msgstr "Usuń pluginy"
2137
2138 msgid "Remove a mark"
2139 msgstr "Usuń zaznaczenie"
2140
2141 msgid "Remove currently selected title"
2142 msgstr "Usuń aktualnie wybrany tytuł"
2143
2144 msgid "Remove plugins"
2145 msgstr "Usuń pluginy"
2146
2147 msgid "Remove title"
2148 msgstr "Usuń tytuł"
2149
2150 #, python-format
2151 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
2152 msgstr ""
2153
2154 msgid "Rename"
2155 msgstr "Zmień nazwę"
2156
2157 msgid "Repeat"
2158 msgstr "Powtórz"
2159
2160 msgid "Repeat Type"
2161 msgstr "Typ powtórzeń"
2162
2163 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
2164 msgstr "Powtarzane wydarzenie właśnie jest nagrywane... Co chcesz zrobić?"
2165
2166 msgid "Repeats"
2167 msgstr "Powtarzaj"
2168
2169 msgid "Reset"
2170 msgstr "Resetuj"
2171
2172 msgid "Resolution"
2173 msgstr "Rozdzielczość"
2174
2175 msgid "Restart"
2176 msgstr "Restartuj"
2177
2178 msgid "Restart GUI"
2179 msgstr "Restartuj GUI"
2180
2181 msgid "Restart GUI now?"
2182 msgstr "Zrestartować GUI teraz?"
2183
2184 msgid "Restart network"
2185 msgstr "Restart sieci"
2186
2187 msgid "Restart test"
2188 msgstr "Restart testu"
2189
2190 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
2191 msgstr "Restaty adaprera i połaczenia sieciowego.\n"
2192
2193 msgid "Restore"
2194 msgstr "Przywróć"
2195
2196 msgid ""
2197 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
2198 "settings now."
2199 msgstr ""
2200 "Przywracanie ustawień ukończone. Wciśnij OK aby aktywować przywrócone "
2201 "ustawienia teraz."
2202
2203 msgid "Resume from last position"
2204 msgstr "Wznów od ostatniej pozycji"
2205
2206 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
2207 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
2208 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
2209 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
2210 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
2211 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
2212 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
2213 msgid "Resuming playback"
2214 msgstr "Wznawianie odtwarzania"
2215
2216 msgid "Return to file browser"
2217 msgstr "Powrót do przeglądarki plików"
2218
2219 msgid "Return to movie list"
2220 msgstr "Powrót do listy filmów"
2221
2222 msgid "Return to previous service"
2223 msgstr "Powrót do poprzedniego serwisu"
2224
2225 msgid "Rewind speeds"
2226 msgstr "Przewiń prędkości"
2227
2228 msgid "Right"
2229 msgstr "Prawo"
2230
2231 msgid "Rolloff"
2232 msgstr "Wyłącz rolowanie"
2233
2234 msgid "Rotor turning speed"
2235 msgstr "Prędkość obrotu rotora"
2236
2237 msgid "Running"
2238 msgstr "Uruchomiony"
2239
2240 msgid "Russian"
2241 msgstr "Rosyjski"
2242
2243 msgid "S-Video"
2244 msgstr "S-Video"
2245
2246 msgid "SNR"
2247 msgstr "SNR"
2248
2249 msgid "SNR:"
2250 msgstr "SNR:"
2251
2252 msgid "Sat"
2253 msgstr "Sat"
2254
2255 msgid "Sat / Dish Setup"
2256 msgstr "Ustawienia anteny"
2257
2258 msgid "Satellite"
2259 msgstr "Satelita"
2260
2261 msgid "Satellite Equipment Setup"
2262 msgstr "Ustawienia wyposażenia satelity"
2263
2264 msgid "Satellites"
2265 msgstr "Satelity"
2266
2267 msgid "Satfinder"
2268 msgstr "Miernik sygnału"
2269
2270 msgid "Sats"
2271 msgstr ""
2272
2273 msgid "Saturday"
2274 msgstr "Sobota"
2275
2276 msgid "Save"
2277 msgstr ""
2278
2279 msgid "Save Playlist"
2280 msgstr "Zachowaj Playliste"
2281
2282 msgid "Save current project to disk"
2283 msgstr "Zapisz aktualny projekt na dysku"
2284
2285 msgid "Save..."
2286 msgstr "Zapisywanie..."
2287
2288 msgid "Scaling Mode"
2289 msgstr "Tryb skalowania"
2290
2291 msgid "Scan "
2292 msgstr "Skanuj"
2293
2294 msgid "Scan QAM128"
2295 msgstr "Skanuj QAM128"
2296
2297 msgid "Scan QAM16"
2298 msgstr "Skanuj QAM16"
2299
2300 msgid "Scan QAM256"
2301 msgstr "Skanuj QAM256"
2302
2303 msgid "Scan QAM32"
2304 msgstr "Skanuj QAM32"
2305
2306 msgid "Scan QAM64"
2307 msgstr "Skanuj QAM64"
2308
2309 msgid "Scan SR6875"
2310 msgstr "Skanuj SR6875"
2311
2312 msgid "Scan SR6900"
2313 msgstr "Skanuj SR6900"
2314
2315 msgid "Scan Wireless Networks"
2316 msgstr "Skanuj sieć bezprzewodową"
2317
2318 msgid "Scan additional SR"
2319 msgstr "Skanuj dodatkowy SR"
2320
2321 msgid "Scan band EU HYPER"
2322 msgstr "Skanuj pasmo EU HYPER"
2323
2324 msgid "Scan band EU MID"
2325 msgstr "Skanuj pasmo EU MID"
2326
2327 msgid "Scan band EU SUPER"
2328 msgstr "Skanuj pasmo EU SUPER"
2329
2330 msgid "Scan band EU UHF IV"
2331 msgstr "Skanuj pasmo EU UHF IV"
2332
2333 msgid "Scan band EU UHF V"
2334 msgstr "Skanuj pasmo EU UHF V"
2335
2336 msgid "Scan band EU VHF I"
2337 msgstr "Skanuj pasmo EU VHF I"
2338
2339 msgid "Scan band EU VHF III"
2340 msgstr "Skanuj pasmo EU VHF III"
2341
2342 msgid "Scan band US HIGH"
2343 msgstr "Skanuj pasmo US HIGH"
2344
2345 msgid "Scan band US HYPER"
2346 msgstr "Skanuj pasmo US HYPER"
2347
2348 msgid "Scan band US LOW"
2349 msgstr "Skanuj pasmo US LOW"
2350
2351 msgid "Scan band US MID"
2352 msgstr "Skanuj pasmo US MID"
2353
2354 msgid "Scan band US SUPER"
2355 msgstr "Skanuj pasmo US SUPER"
2356
2357 msgid ""
2358 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
2359 "WLAN USB Stick\n"
2360 msgstr ""
2361 "Skanuj sieć w poszukiwaniu bezprzewodowych Access Piontów i połącz się z nim "
2362 "przy użyciu WLAN USB Stick\n"
2363
2364 msgid ""
2365 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
2366 msgstr ""
2367 "Przeskanuj standardowe lamedbs wedłudg satelit zapisanych w pozycjonerze"
2368
2369 msgid "Search east"
2370 msgstr "Szukaj na wschód"
2371
2372 msgid "Search west"
2373 msgstr "Szukaj na zachód"
2374
2375 msgid "Secondary DNS"
2376 msgstr "Drugi DNS"
2377
2378 msgid "Seek"
2379 msgstr "Wyszukiwanie"
2380
2381 msgid "Select HDD"
2382 msgstr "Wybierz HDD"
2383
2384 msgid "Select Location"
2385 msgstr "Wybierz Lokalizację"
2386
2387 msgid "Select Network Adapter"
2388 msgstr "Wybierz adapter sieciowy"
2389
2390 msgid "Select a movie"
2391 msgstr "Wybierz film"
2392
2393 msgid "Select audio mode"
2394 msgstr "Wybierz tryb audio"
2395
2396 msgid "Select audio track"
2397 msgstr "Wybierz ścieżke audio"
2398
2399 msgid "Select channel to record from"
2400 msgstr "Wybierz kanał do nagrania z "
2401
2402 msgid "Select refresh rate"
2403 msgstr "Wybierz prędkość odświeżania"
2404
2405 msgid "Select video input"
2406 msgstr "Wybierz wejście Wideo"
2407
2408 msgid "Select video mode"
2409 msgstr "Wybierz tryb wideo"
2410
2411 msgid "Sequence repeat"
2412 msgstr "Potwórka sekwencji"
2413
2414 msgid "Service"
2415 msgstr "Informacja o serwisie"
2416
2417 msgid "Service Scan"
2418 msgstr "Skanowanie serwisu"
2419
2420 msgid "Service Searching"
2421 msgstr "Szukanie serwisów"
2422
2423 msgid "Service has been added to the favourites."
2424 msgstr "Serwis został dodany do ulubionych."
2425
2426 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
2427 msgstr "Serwis został dodany do wybranego bukietu."
2428
2429 msgid ""
2430 "Service invalid!\n"
2431 "(Timeout reading PMT)"
2432 msgstr ""
2433 "Serwis nieważny!\n"
2434 "(Koniec czasu czytania PMT)"
2435
2436 msgid ""
2437 "Service not found!\n"
2438 "(SID not found in PAT)"
2439 msgstr ""
2440 "Serwis nie znaleziony!\n"
2441 "(SID nie znaleziony w PAT)"
2442
2443 msgid "Service scan"
2444 msgstr "Skanowanie serwisów"
2445
2446 msgid ""
2447 "Service unavailable!\n"
2448 "Check tuner configuration!"
2449 msgstr ""
2450 "Serwis niedostępny!\n"
2451 "Sprawdź konfigurację tunera!"
2452
2453 msgid "Serviceinfo"
2454 msgstr "Info serwisowe"
2455
2456 msgid "Services"
2457 msgstr "Serwisy"
2458
2459 msgid "Set as default Interface"
2460 msgstr ""
2461
2462 msgid "Set limits"
2463 msgstr "Ustaw limity"
2464
2465 msgid "Settings"
2466 msgstr "Ustawienia"
2467
2468 msgid "Setup"
2469 msgstr "Konfiguracja"
2470
2471 msgid "Setup Mode"
2472 msgstr "Tryb Konfiguracji"
2473
2474 msgid "Show Info"
2475 msgstr "Pokaż Info"
2476
2477 msgid "Show WLAN Status"
2478 msgstr "Pokaż status WLAN"
2479
2480 msgid "Show blinking clock in display during recording"
2481 msgstr "Pokaż migający zegar na wyświetlaczu podczas nagrywania"
2482
2483 msgid "Show infobar on channel change"
2484 msgstr "Pokaż pasek info podczas zmiany kanału"
2485
2486 msgid "Show infobar on event change"
2487 msgstr "Pokaż pasek info podczas zmiany wydarzenia"
2488
2489 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
2490 msgstr "Pokaż pasek info podczas przewijania przód/tył"
2491
2492 msgid "Show positioner movement"
2493 msgstr "Pokaż ruchy pozycjonera"
2494
2495 msgid "Show services beginning with"
2496 msgstr "Pokaż rozpoczęcie serwisów z "
2497
2498 msgid "Show the radio player..."
2499 msgstr "Pokaż radio odtwarzacz..."
2500
2501 msgid "Show the tv player..."
2502 msgstr "Pokaż odtwarzacz tv..."
2503
2504 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
2505 msgstr "Pokaż status połaczenia bezprzewodowego LAN.\n"
2506
2507 msgid "Shutdown Dreambox after"
2508 msgstr "Wyłącza dreamboxa po"
2509
2510 msgid "Similar"
2511 msgstr "Podobne"
2512
2513 msgid "Similar broadcasts:"
2514 msgstr "Podobne transmisje:"
2515
2516 msgid "Simple"
2517 msgstr "Proste"
2518
2519 msgid "Single"
2520 msgstr "Jeden"
2521
2522 msgid "Single EPG"
2523 msgstr "Zwykłe EPG"
2524
2525 msgid "Single satellite"
2526 msgstr "Jeden satelita"
2527
2528 msgid "Single transponder"
2529 msgstr "Jeden transponder"
2530
2531 msgid "Singlestep (GOP)"
2532 msgstr "Pojedyńczy krok (GOP)"
2533
2534 msgid "Sleep Timer"
2535 msgstr "Wyłącznik czasowy"
2536
2537 msgid "Sleep timer action:"
2538 msgstr "Akcja wyłącznika:"
2539
2540 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
2541 msgstr "Odstępy w pokazie slajdów (w sec)"
2542
2543 #, python-format
2544 msgid "Slot %d"
2545 msgstr "Slot %d"
2546
2547 msgid "Slow"
2548 msgstr "Wolno"
2549
2550 msgid "Slow Motion speeds"
2551 msgstr "Prędkości wolnego ruchu"
2552
2553 msgid "Some plugins are not available:\n"
2554 msgstr "Niektóre pluginy są niedostępne:\n"
2555
2556 msgid "Somewhere else"
2557 msgstr "Gdzie indziej"
2558
2559 msgid ""
2560 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
2561 "\n"
2562 "Please choose an other one."
2563 msgstr ""
2564 "Przepraszam ale ścieżka dostępu do kopii nie istnieje\n"
2565 "\n"
2566 "Wybierz inną."
2567
2568 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
2569 msgid "Sort A-Z"
2570 msgstr "Sortuj od A-Z"
2571
2572 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
2573 msgid "Sort Time"
2574 msgstr "Czas sortowania"
2575
2576 msgid "Sound"
2577 msgstr "Dźwięk"
2578
2579 msgid "Soundcarrier"
2580 msgstr "Rozproszenie dźwięku"
2581
2582 msgid "South"
2583 msgstr "Południe"
2584
2585 msgid "Spanish"
2586 msgstr "Hiszpański"
2587
2588 msgid "Standby"
2589 msgstr "Czuwanie"
2590
2591 msgid "Standby / Restart"
2592 msgstr "Czuwanie / Restart"
2593
2594 msgid "Start"
2595 msgstr "Rozpocznij"
2596
2597 msgid "Start from the beginning"
2598 msgstr "Rozpocznij od początku"
2599
2600 msgid "Start recording?"
2601 msgstr "Rozpocząć nagrywanie?"
2602
2603 msgid "Start test"
2604 msgstr "Zacznij test"
2605
2606 msgid "StartTime"
2607 msgstr "czas rozpoczęcia"
2608
2609 msgid "Starting on"
2610 msgstr "Rozpocznij na"
2611
2612 msgid "Step east"
2613 msgstr "Krok na wschód"
2614
2615 msgid "Step west"
2616 msgstr "Krok na zachód"
2617
2618 msgid "Stereo"
2619 msgstr "Stereo"
2620
2621 msgid "Stop"
2622 msgstr "Zatrzymaj"
2623
2624 msgid "Stop Timeshift?"
2625 msgstr "Zatrzymać Timeshift?"
2626
2627 msgid "Stop current event and disable coming events"
2628 msgstr "zatrzymaj aktualne wydarzenie i wyłącz przychodzące wydarzenia"
2629
2630 msgid "Stop current event but not coming events"
2631 msgstr "zatrzymaj aktualne wydarzenie ale nie przychodzące"
2632
2633 msgid "Stop playing this movie?"
2634 msgstr "Zatrzymać odtwarzanie tego filmu?"
2635
2636 msgid "Stop test"
2637 msgstr "Zakończ test"
2638
2639 msgid "Store position"
2640 msgstr "Zapamiętaj pozycje"
2641
2642 msgid "Stored position"
2643 msgstr "Pozycja zapamiętana"
2644
2645 msgid "Subservice list..."
2646 msgstr "Lista subserwisów..."
2647
2648 msgid "Subservices"
2649 msgstr "Subserwisy"
2650
2651 msgid "Subtitle selection"
2652 msgstr "Wybór napisów"
2653
2654 msgid "Subtitles"
2655 msgstr "Napisy"
2656
2657 msgid "Sun"
2658 msgstr "Nie"
2659
2660 msgid "Sunday"
2661 msgstr "Niedziela"
2662
2663 msgid "Swap Services"
2664 msgstr "Zamiana serwisów"
2665
2666 msgid "Swedish"
2667 msgstr "Szwedzki"
2668
2669 msgid "Switch to next subservice"
2670 msgstr "Przełącz na następny subserwis"
2671
2672 msgid "Switch to previous subservice"
2673 msgstr "Przełącz na poprzedni subserwis"
2674
2675 msgid "Symbol Rate"
2676 msgstr "Symbol Rate"
2677
2678 msgid "Symbolrate"
2679 msgstr "Symbolrate"
2680
2681 msgid "System"
2682 msgstr "System"
2683
2684 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
2685 msgid "TRANSLATOR_INFO"
2686 msgstr ""
2687 "This is Polish translation made by @zbigzbig20.:)/nImprovements and "
2688 "additional translations made by SileliS® :)\n"
2689 "Best Regards for DM box owners...  Sebastian :) ... Cheers"
2690
2691 msgid "TV System"
2692 msgstr "System TV"
2693
2694 msgid "Table of content to be burned to DVD:"
2695 msgstr ""
2696
2697 msgid "Terrestrial"
2698 msgstr "Naziemny"
2699
2700 msgid "Terrestrial provider"
2701 msgstr "Naziemny provider"
2702
2703 msgid "Test mode"
2704 msgstr "Tryb testowy"
2705
2706 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
2707 msgstr "Test configuracji sieci Dreambox.\n"
2708
2709 msgid "Test-Messagebox?"
2710 msgstr "Testowa Informacja?"
2711
2712 msgid ""
2713 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
2714 "Please press OK to start using you Dreambox."
2715 msgstr ""
2716 "dziękuję za uzycie kreatora. Twój tuner jest juz gotowy do użycia.\n"
2717 "Wciśnij OK i rozpocznij zabawę z Dreamboxem."
2718
2719 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
2720 msgstr "Kopia nieudana. Wybierz inna lokalizacje kopii."
2721
2722 msgid ""
2723 "The input port should be configured now.\n"
2724 "You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you "
2725 "want to do that now?"
2726 msgstr ""
2727 "Port wejścia powinien być teraz skonfigurowany.\n"
2728 "Możesz teraz skonfigurować obraz poprzez wyświetlenie kilku testowych "
2729 "obrazów. Czy chcesz to zrobić teraz?"
2730
2731 msgid "The installation of the default services lists is finished."
2732 msgstr "Instalowanie standardowej listy serwisów zostało zakończone."
2733
2734 msgid ""
2735 "The installation of the default settings is finished. You can now continue "
2736 "configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
2737 msgstr ""
2738 "Instalacja ustawień standardowych została zakończona. Aby kontynuować "
2739 "konfigurację Dreamboxa naciśnij przycisk OK pilota."
2740
2741 msgid "The package doesn't contain anything."
2742 msgstr "Pakiet nie zawiera informacji."
2743
2744 #, python-format
2745 msgid "The path %s already exists."
2746 msgstr ""
2747
2748 msgid "The pin code has been changed successfully."
2749 msgstr "Kod pin został zmieniony pomyślnie."
2750
2751 msgid "The pin code you entered is wrong."
2752 msgstr "Kod pin który wpisałeś jest zły."
2753
2754 msgid "The pin codes you entered are different."
2755 msgstr "Kod pin który wpisałeś jest inny."
2756
2757 msgid "The sleep timer has been activated."
2758 msgstr "Wyłącznik czasowy został aktywowany."
2759
2760 msgid "The sleep timer has been disabled."
2761 msgstr "Wyłącznik czasowy został wyłączony."
2762
2763 msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
2764 msgstr "Plik Timera (timers.xml) jest zniszczony i nie może być załadowany."
2765
2766 msgid ""
2767 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
2768 "Please install it."
2769 msgstr ""
2770 "Plugin obsługujący bezprzewodowy LAN nie jest zainstalowany!\n"
2771 "Proszę go zainstalować."
2772
2773 msgid ""
2774 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
2775 msgstr ""
2776 "Kreator może utworzyć kopie twoich ustawień. Chcesz zrobić kopie teraz?"
2777
2778 msgid "The wizard is finished now."
2779 msgstr "Kreator zakończony."
2780
2781 msgid "There are no default services lists in your image."
2782 msgstr "Ten image nie posiada standardowej listy  serwisów."
2783
2784 msgid "There are no default settings in your image."
2785 msgstr "Ten image nie posiada standardowej listy ustawień."
2786
2787 msgid ""
2788 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
2789 "Do you really want to continue?"
2790 msgstr ""
2791 "Nie ma wystarczająco miejsca na wybranej partycji.\n"
2792 "Czy kontynuować?"
2793
2794 msgid "This is step number 2."
2795 msgstr "To jest krok numer 2."
2796
2797 msgid "This is unsupported at the moment."
2798 msgstr "To jest nie obsługiwane w tym momencie."
2799
2800 msgid ""
2801 "This test checks for configured Nameservers.\n"
2802 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
2803 "- please check your DHCP, cabling and Adapter setup\n"
2804 "- if you configured your Nameservers manually please verify your entries in "
2805 "the \"Nameserver\" Configuration"
2806 msgstr ""
2807 "Ten test sprawdzi poprawność konfiguracji serwera nazw.\n"
2808 "Jeśli zobaczysz \"unconfirmed\" informację:\n"
2809 "-sprawdź ustawienia DHCP, przewodu i adaptera siecioweg\n"
2810 "-jeśli dokonałeś ręcznej konfiguracji serwera nazw sprawdź ponownie "
2811 "\"Nameserver\" konfigurację"
2812
2813 msgid ""
2814 "This test checks whether a network cable is connected to your LAN-Adapter.\n"
2815 "If you get a \"disconnected\" message:\n"
2816 "- verify that a network cable is attached\n"
2817 "- verify that the cable is not broken"
2818 msgstr ""
2819 "Ten test sprawdzi do adaptera LAn podłaczono kabel sieciowy.\n"
2820 "Jeśli otrzymasz \"disconnected\" wiadoność:\n"
2821 "-sprawdź czy kabekl sieciowy jest podłączony\n"
2822 "-sprawdź czy kabel sieciowy nie jest zepsuty"
2823
2824 msgid ""
2825 "This test checks whether a valid IP Address is found for your LAN Adapter.\n"
2826 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
2827 "- no valid IP Address was found\n"
2828 "- please check your DHCP, cabling and adapter setup"
2829 msgstr ""
2830 "Ten test sprawdzi poprawność adresu IP przypisanego do adaptera LAN.\n"
2831 "Jeśli otrzymasz \"unconfirmed\" wiadomość:\n"
2832 "-przypisany adres IP jest niepoprawny\n"
2833 "-sprawdź DHCP, kabel i adapter sieciowy"
2834
2835 msgid ""
2836 "This test checks whether your LAN Adapter is set up for automatic IP Address "
2837 "configuration with DHCP.\n"
2838 "If you get a \"disabled\" message:\n"
2839 " - then your LAN Adapter is configured for manual IP Setup\n"
2840 "- verify thay you have entered correct IP informations in the AdapterSetup "
2841 "dialog.\n"
2842 "If you get an \"enabeld\" message:\n"
2843 "-verify that you have a configured and working DHCP Server in your network."
2844 msgstr ""
2845 "Ten test sprawdzi czy adapter LAN jest skonfigurowany do pracy z DHCP.\n"
2846 "Jeśli otrzymasz \"disabled\" komunikat:\n"
2847 "-w adapterze LAN jest ręcznie wpisany adres IP\n"
2848 "-sprawdź czy masz wpisane poprawne informacjie dotyczące IP w oknie ustawień "
2849 "adaptera sieciowego.\n"
2850 "Jesli otrzymasz \"enabeld\" wiadomość:\n"
2851 "-sprawdź czy w sieci znajduje się konfigurowany i właczony serwer DHCP."
2852
2853 msgid "This test detects your configured LAN-Adapter."
2854 msgstr "Test wykrył adapter sieci LAN."
2855
2856 msgid "Three"
2857 msgstr "Trzy"
2858
2859 msgid "Threshold"
2860 msgstr "Przedsionek"
2861
2862 msgid "Thu"
2863 msgstr "Czw"
2864
2865 msgid "Thursday"
2866 msgstr "Czwartek"
2867
2868 msgid "Time"
2869 msgstr "Czas"
2870
2871 msgid "Time/Date Input"
2872 msgstr "Czas / Data"
2873
2874 msgid "Timer"
2875 msgstr "Timer"
2876
2877 msgid "Timer Edit"
2878 msgstr "Edycja timera"
2879
2880 msgid "Timer Editor"
2881 msgstr "Edytor timera"
2882
2883 msgid "Timer Type"
2884 msgstr "Typ timera"
2885
2886 msgid "Timer entry"
2887 msgstr "Wstęp timera"
2888
2889 msgid "Timer log"
2890 msgstr "Log timera"
2891
2892 msgid "Timer sanity error"
2893 msgstr "Błąd timera"
2894
2895 msgid "Timer selection"
2896 msgstr "Wybór timera"
2897
2898 msgid "Timer status:"
2899 msgstr "Status timera:"
2900
2901 msgid "Timeshift"
2902 msgstr "Timeshift"
2903
2904 msgid "Timeshift not possible!"
2905 msgstr "Timeshift niemożliwy!"
2906
2907 msgid "Timezone"
2908 msgstr "Strefa czasu"
2909
2910 msgid "Title"
2911 msgstr "Tytuł"
2912
2913 msgid "Title:"
2914 msgstr "Tytuł:"
2915
2916 msgid "Today"
2917 msgstr "Dzisiaj"
2918
2919 msgid "Tone mode"
2920 msgstr "Tryb tonowy"
2921
2922 msgid "Toneburst"
2923 msgstr "Toneburst"
2924
2925 msgid "Toneburst A/B"
2926 msgstr "Toneburst A/B"
2927
2928 msgid "Translation"
2929 msgstr "Tłumaczenie"
2930
2931 msgid "Translation:"
2932 msgstr "Tłumaczenie:"
2933
2934 msgid "Transmission Mode"
2935 msgstr "Tryb transmisji"
2936
2937 msgid "Transmission mode"
2938 msgstr "tryb transmisji"
2939
2940 msgid "Transponder"
2941 msgstr "Transponder"
2942
2943 msgid "Transponder Type"
2944 msgstr "Typ transpondera"
2945
2946 msgid "Tries left:"
2947 msgstr "Próby skończone:"
2948
2949 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
2950 msgstr ""
2951 "Spróbuj odnaleźć używane transpondery w sieci kablowej... Proszę czekać..."
2952
2953 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
2954 msgstr ""
2955 "Spróbuj odnaleźć używane transpondery w sieci kablowej... Proszę czekać..."
2956
2957 msgid "Tue"
2958 msgstr "Wto"
2959
2960 msgid "Tuesday"
2961 msgstr "Wtorek"
2962
2963 msgid "Tune"
2964 msgstr "Ustaw"
2965
2966 msgid "Tune failed!"
2967 msgstr "Strojenie nieudane!"
2968
2969 msgid "Tuner"
2970 msgstr "Tuner"
2971
2972 msgid "Tuner "
2973 msgstr "Tuner "
2974
2975 msgid "Tuner Slot"
2976 msgstr "Slot tunera"
2977
2978 msgid "Tuner configuration"
2979 msgstr "Konfiguracja tunera"
2980
2981 msgid "Tuner status"
2982 msgstr "Status tunera"
2983
2984 msgid "Turkish"
2985 msgstr "Turecki"
2986
2987 msgid "Two"
2988 msgstr "Dwa"
2989
2990 msgid "Type of scan"
2991 msgstr "Tym skanowania"
2992
2993 msgid "USALS"
2994 msgstr "USALS"
2995
2996 msgid "USB"
2997 msgstr "USB"
2998
2999 msgid "USB Stick"
3000 msgstr "USB Stick"
3001
3002 msgid ""
3003 "Unable to complete filesystem check.\n"
3004 "Error: "
3005 msgstr ""
3006 "Niezdolny do kompletnego sprawdzenia systemu plików.\n"
3007 "Błąd: "
3008
3009 msgid ""
3010 "Unable to initialize harddisk.\n"
3011 "Error: "
3012 msgstr ""
3013 "Niezdolny do inicjalizacji hdd.\n"
3014 "Błąd: "
3015
3016 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
3017 msgstr "Niewykonane polecenia DiSEqC"
3018
3019 msgid "Universal LNB"
3020 msgstr "Uniwersalny LNB"
3021
3022 msgid "Unmount failed"
3023 msgstr "Błąd odmontowania"
3024
3025 msgid "Updates your receiver's software"
3026 msgstr "Aktualizuje oprogramowanie twojego tunera"
3027
3028 msgid "Updating finished. Here is the result:"
3029 msgstr "Aktualizacja skończona. Oto rezultat:"
3030
3031 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
3032 msgstr "Aktualizowanie... Proszę czekać... To może potrwać kilka minut..."
3033
3034 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
3035 msgstr "Aktualizacja skończona. Czy chcesz uruchomić ponownie Dreamboxa?"
3036
3037 msgid "Upgrading"
3038 msgstr "Aktualizowanie"
3039
3040 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
3041 msgstr "Aktualizowanie Dreamboxa... Proszę czekać"
3042
3043 msgid "Use DHCP"
3044 msgstr "Użyj DHCP"
3045
3046 msgid "Use Interface"
3047 msgstr ""
3048
3049 msgid "Use Power Measurement"
3050 msgstr "Użyj Pomiaru Mocy"
3051
3052 msgid "Use a gateway"
3053 msgstr "Użyj bramy"
3054
3055 #.   TRANSLATORS: The effect of "Non-smooth winding" is that rather
3056 #.       than using ordinary "continuous" or "smooth" winding, a fast
3057 #.       sequence of stills is shown when winding at high speeds. This
3058 #.       makes it much easier too follow when almost each frame comes from
3059 #.       a new scene. The effect is achieved by repeating each shown frame
3060 #.       a couple of times. The settings control both at which speed this
3061 #.       winding mode sets in, and how many times each frame should be
3062 #.       repeated. This was previously called "Discontinuous playback"
3063 #.       which was incomprehensible. "Non-smooth winding" may be a better
3064 #.       term, but note that there is nothing irregular about it. Synonyms
3065 #.       better suited for translation to other languages may be "stepwise
3066 #.       winding/playback", or "winding/playback using stills". 
3067 msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
3068 msgstr "Użyj nie-płynnego przewijania z poza szybkości"
3069
3070 msgid "Use power measurement"
3071 msgstr "Użyj pomiaru mocy"
3072
3073 msgid "Use the Networkwizard to configure your Network\n"
3074 msgstr "Użyj kreatora, aby skonfigurować sieć\n"
3075
3076 msgid ""
3077 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
3078 "\n"
3079 "Please set up tuner A"
3080 msgstr ""
3081 "Użyj przycisku w lewo/prawo aby zmienić opcje.\n"
3082 "\n"
3083 "Wybierz Tuner A"
3084
3085 msgid ""
3086 "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
3087 "press OK."
3088 msgstr "Uzyj przycisku góra/dół aby zmienić opcje. Po tym , wciśnij OK."
3089
3090 msgid "Use usals for this sat"
3091 msgstr "Użyj USALD dla tej satelity"
3092
3093 msgid "Use wizard to set up basic features"
3094 msgstr "Użyj kreatora aby ustawić podstawowe funkcje"
3095
3096 msgid "Used service scan type"
3097 msgstr "Użyj typu skanowania serwisów"
3098
3099 msgid "User defined"
3100 msgstr "Zdefiniowany przez uzytkownika"
3101
3102 msgid "VCR scart"
3103 msgstr "Przełącz VCR"
3104
3105 msgid "Video Fine-Tuning"
3106 msgstr "Ustawienia Czystego Obrazu"
3107
3108 msgid "Video Fine-Tuning Wizard"
3109 msgstr "Kreator Czystego Obrazu "
3110
3111 msgid "Video Output"
3112 msgstr "Wyjście Wideo"
3113
3114 msgid "Video Setup"
3115 msgstr "Ustawienia Wideo"
3116
3117 msgid "Video Wizard"
3118 msgstr "Kreator Wideo"
3119
3120 msgid ""
3121 "Video input selection\n"
3122 "\n"
3123 "Please press OK if you can see this page on your TV (or select a different "
3124 "input port).\n"
3125 "\n"
3126 "The next input port will be automatically probed in 10 seconds."
3127 msgstr ""
3128 "Wybór wejścia wideo\n"
3129 "\n"
3130 "Prosze wciśnij OK jeśli widzisz ta stronę na ekranie TV (lub wybierz inny "
3131 "port wejścia).\n"
3132 "\n"
3133 "Kolejny port wejścia będzie wypróbowany za 10 sekund."
3134
3135 msgid "Video mode selection."
3136 msgstr "Wybór trybu wideo"
3137
3138 msgid "View Rass interactive..."
3139 msgstr "Pokaż interaktywne Rass..."
3140
3141 msgid "View teletext..."
3142 msgstr "Pokaż teletext..."
3143
3144 msgid "Voltage mode"
3145 msgstr "Tryb napięcia"
3146
3147 msgid "Volume"
3148 msgstr "Głośność"
3149
3150 msgid "W"
3151 msgstr "W"
3152
3153 msgid "WEP"
3154 msgstr "WEP"
3155
3156 msgid "WPA"
3157 msgstr "WPA"
3158
3159 msgid "WPA2"
3160 msgstr "WPA2"
3161
3162 msgid "WSS on 4:3"
3163 msgstr "WSS na 4:3"
3164
3165 msgid "Waiting"
3166 msgstr "Oczekiwanie"
3167
3168 msgid ""
3169 "We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If "
3170 "your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
3171 "Please press OK to begin."
3172 msgstr ""
3173 "Teraz sprawdzimy czy twój TV może wyświetlić obraz w 50hz. Jesli twój obraz "
3174 "stanie się czarny, poczekaj 20 sekund wtedy zostanie przełączony na 60hz.\n"
3175 "Proszę wciśnij OK aby rozpocząć."
3176
3177 msgid "Wed"
3178 msgstr "Śro"
3179
3180 msgid "Wednesday"
3181 msgstr "Środa"
3182
3183 msgid "Weekday"
3184 msgstr "Dzień tygodnia"
3185
3186 msgid ""
3187 "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading "
3188 "the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
3189 "current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
3190 msgstr ""
3191 "Witaj w kreatorze aktualizacji oprogramowania. Kreator będzie twoim "
3192 "asystentem aktualizując oprogramowanie w twoim Dreamboxie przez dostarczenie "
3193 "kopii twoich aktualnych ustawień i krótko wyjaśni jak zaktualizować twoje "
3194 "oprogramowanie."
3195
3196 msgid ""
3197 "Welcome.\n"
3198 "\n"
3199 "This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
3200 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
3201 msgstr ""
3202 "Witaj.\n"
3203 "\n"
3204 "Ten kreator przeprowadzi ciebie przez podstawowe ustawienia twojego "
3205 "Dreamboxa.\n"
3206 "Wciśnij OK na pilocie aby przejść do kolejnego kroku."
3207
3208 msgid "Welcome..."
3209 msgstr "Witam..."
3210
3211 msgid "West"
3212 msgstr "Zachód"
3213
3214 msgid "What do you want to scan?"
3215 msgstr "Co chcesz skanować?"
3216
3217 msgid "When complete, press Key 0 to burn the collection!"
3218 msgstr ""
3219
3220 msgid "Where do you want to backup your settings?"
3221 msgstr "Gdzie chcesz zrobić kopie twoich ustawień?"
3222
3223 msgid "Wireless"
3224 msgstr "Bezprzewodowy"
3225
3226 msgid "Wireless Network"
3227 msgstr "Sieć bezprzewodowa"
3228
3229 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
3230 msgstr "Błąd zapisu podczas nagrywania. Dysk jest pełny?\n"
3231
3232 msgid "YPbPr"
3233 msgstr "YPbPr"
3234
3235 msgid "Year:"
3236 msgstr "Rok:"
3237
3238 msgid "Yes"
3239 msgstr "Tak"
3240
3241 msgid "Yes, backup my settings!"
3242 msgstr "Tak, zrób kopie moich ustawień!"
3243
3244 msgid "Yes, do a manual scan now"
3245 msgstr "Tak, rozpocznij ręczne skanowanie"
3246
3247 msgid "Yes, do an automatic scan now"
3248 msgstr "Tak, rozpocznij automatyczne skanowanie"
3249
3250 msgid "Yes, do another manual scan now"
3251 msgstr "Tak, rozpocznij kolejne ręczne skanowanie"
3252
3253 msgid "Yes, perform a shutdown now."
3254 msgstr "Tak, wyłącz teraz."
3255
3256 msgid "Yes, restore the settings now"
3257 msgstr "Tak, przywróć ustawienia teraz"
3258
3259 msgid "Yes, returning to movie list"
3260 msgstr "Tak, powróć do listy filmów"
3261
3262 msgid "Yes, view the tutorial"
3263 msgstr "tak, pokaż podręcznik"
3264
3265 msgid ""
3266 "You can choose some default settings now. Please select the settings you "
3267 "want to be installed."
3268 msgstr ""
3269 "Możesz teraz wybrać niektóre ustawienia standardowe. Proszę wybrać "
3270 "ustawienia które chcesz zainstalować."
3271
3272 msgid "You can choose, what you want to install..."
3273 msgstr "Proszę wybrać komponenty do zainstalowania..."
3274
3275 msgid "You cannot delete this!"
3276 msgstr "Nie można usunąc tego!"
3277
3278 msgid "You chose not to install any default services lists."
3279 msgstr "Nie wybrałeś żadnej listy serwisów."
3280
3281 msgid ""
3282 "You chose not to install any default settings. You can however install the "
3283 "default settings later in the settings menu."
3284 msgstr ""
3285 "Nie wybrałeś do zainstalowania żadnych ustawień standardowych. Możesz "
3286 "zainstalować ustawienia standardowe później w menu ustawień standardowych."
3287
3288 msgid ""
3289 "You chose not to install anything. Please press OK finish the install wizard."
3290 msgstr ""
3291 "Nie wybrałeś nic do instalacji. W celu zakończenia kreatora nacisnij "
3292 "przycisk OK."
3293
3294 msgid ""
3295 "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a "
3296 "harddisk is not an option for you."
3297 msgstr ""
3298 "Wydaje się że nie masz HDD w Dreamboxie. Więc tworzenie kopii na HDD nie "
3299 "jest opcją dla ciebie."
3300
3301 msgid ""
3302 "You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the "
3303 "slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup "
3304 "to the harddisk!\n"
3305 "Please press OK to start the backup now."
3306 msgstr ""
3307 "Wybrałeś kopie na karcie CF. Karta musi być w slocie. Nie można zweryfikować "
3308 "czy jest  w użyciu teraz. Wiec lepiej zrób kopie na HDD!\n"
3309 "Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
3310
3311 msgid ""
3312 "You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
3313 "Please press OK to start the backup now."
3314 msgstr ""
3315 "Wybrałeś kopie na USB. Lepiej zrób kopie na HDD!\n"
3316 "Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
3317
3318 msgid ""
3319 "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
3320 "backup now."
3321 msgstr "Wybrałeś kopie na HDD. Wciśnij OK aby rozpocząc tworzenie kopii teraz."
3322
3323 msgid "You have to wait for"
3324 msgstr "Musisz poczekać na"
3325
3326 msgid ""
3327 "You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, "
3328 "please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
3329 "Your dreambox will now be halted. After you have performed the update "
3330 "instructions from the website, your new firmware will ask you to restore "
3331 "your settings."
3332 msgstr ""
3333 "Potrzebujesz PC połączony do twojego Dreamboxa. Jeśli potrzebujesz więcej "
3334 "informacji odwiedź stronę http://www.dm7025.de.\n"
3335 "Teraz twój Dreambox zostanie zatrzymany. Po wykonaniu  instrukcji "
3336 "aktualizacji ze strony, twoje nowe oprogramowanie zapyta ciebie o "
3337 "przywrócenie twoich ustawień."
3338
3339 msgid ""
3340 "You need to define some keywords first!\n"
3341 "Press the menu-key to define keywords.\n"
3342 "Do you want to define keywords now?"
3343 msgstr ""
3344 "Najpierw musisz zdefiniować kilka wyrażeń!\n"
3345 "Wciśnij przycisk MENU aby zdefiniować wyrażenia.\n"
3346 "Czy chcesz zdefiniować teraz?"
3347
3348 msgid ""
3349 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
3350 "\n"
3351 "Do you want to set the pin now?"
3352 msgstr ""
3353 "Ustaw kod PIN i ukryj to przed twoimi dziećmi.\n"
3354 "\n"
3355 "czy chcesz ustawić kod PIN teraz?"
3356
3357 msgid "Your Dreambox will restart after pressing OK on your remote control."
3358 msgstr "W celu zrestartowania Dreamboxa nacisnij przycisk OK pilota."
3359
3360 msgid "Your TV works with 50 Hz. Good!"
3361 msgstr "Twój TV działa z 50 Hz. Wspaniale!"
3362
3363 msgid ""
3364 "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
3365 "process."
3366 msgstr ""
3367 "Twoja kopia zrobiona. Będziemy kontynuować wyjaśnianie procesu aktualizacji."
3368
3369 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
3370 msgstr "Twój Dreambox jest wyłączany. Prosze czekać..."
3371
3372 msgid ""
3373 "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and "
3374 "try again."
3375 msgstr ""
3376 "Twój Dreambox jest niewłaściwie połączony do internetu. Sprawdź to i spróbuj "
3377 "ponownie."
3378
3379 msgid ""
3380 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
3381 "Press OK to start upgrade."
3382 msgstr ""
3383 "Twój frontprocessor musi zostać zaktualizowany.\n"
3384 "Naciśnij OK aby rozpocząć aktualizacje."
3385
3386 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
3387 msgstr "Przełączyć z powrotem na serwis przed ustawieniem pozycjonera?"
3388
3389 msgid "Zap back to service before satfinder?"
3390 msgstr "Przełączyć z powrotem na serwis przed miernikiem sygnału?"
3391
3392 msgid "[alternative edit]"
3393 msgstr "[edycja wybranych]"
3394
3395 msgid "[bouquet edit]"
3396 msgstr "[edycja bukietu]"
3397
3398 msgid "[favourite edit]"
3399 msgstr "[edycja ulubionych]"
3400
3401 msgid "[move mode]"
3402 msgstr "[tryb przesuwania]"
3403
3404 msgid "abort alternatives edit"
3405 msgstr "Przerwij edycje wybranych"
3406
3407 msgid "abort bouquet edit"
3408 msgstr "Przerwij edycje bukietów"
3409
3410 msgid "abort favourites edit"
3411 msgstr "Przerwij edycje ulubionych"
3412
3413 msgid "about to start"
3414 msgstr "Jak rozpocząć"
3415
3416 msgid "add alternatives"
3417 msgstr "Dodaj wybrane"
3418
3419 msgid "add bookmark"
3420 msgstr ""
3421
3422 msgid "add bouquet"
3423 msgstr "Dodaj bukiet"
3424
3425 msgid "add directory to playlist"
3426 msgstr "Dodaj katalog do playlisty "
3427
3428 msgid "add file to playlist"
3429 msgstr "Dodaj plik do playlisty"
3430
3431 msgid "add files to playlist"
3432 msgstr "dodaj pliki do playlisty"
3433
3434 msgid "add marker"
3435 msgstr "Dodaj zaznaczenie"
3436
3437 msgid "add recording (enter recording duration)"
3438 msgstr "Dodaj nagranie (wpisz trwanie nagrania)"
3439
3440 msgid "add recording (enter recording endtime)"
3441 msgstr "Dodaj nagranie (wpisz koniec czasu nagrania)"
3442
3443 msgid "add recording (indefinitely)"
3444 msgstr "Dodaj nagranie (na czas nieokreślony)"
3445
3446 msgid "add recording (stop after current event)"
3447 msgstr "Dodaj nagranie (zatrzymaj po aktualnym wydarzeniu)"
3448
3449 msgid "add service to bouquet"
3450 msgstr "Dodaj serwis do bukietu"
3451
3452 msgid "add service to favourites"
3453 msgstr "Dodaj serwis do ulubionych"
3454
3455 msgid "add to parental protection"
3456 msgstr "Dodaj do kontroli rodzicielskiej"
3457
3458 msgid "advanced"
3459 msgstr "Zaawansowane"
3460
3461 msgid "alphabetic sort"
3462 msgstr "sortuj alfabetycznie"
3463
3464 msgid ""
3465 "are you sure you want to restore\n"
3466 "following backup:\n"
3467 msgstr ""
3468 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić\n"
3469 "następującą kopie:\n"
3470
3471 msgid "back"
3472 msgstr "Wróć"
3473
3474 msgid "better"
3475 msgstr "Lepszy"
3476
3477 msgid "blacklist"
3478 msgstr "Czarna lista"
3479
3480 msgid "by Exif"
3481 msgstr "Przez Exif"
3482
3483 msgid "cancel"
3484 msgstr ""
3485
3486 msgid "change recording (duration)"
3487 msgstr "Zmień czas trwania nagrania"
3488
3489 msgid "change recording (endtime)"
3490 msgstr "Zmień koniec czasu nagrania"
3491
3492 msgid "circular left"
3493 msgstr "Kołój w lewo"
3494
3495 msgid "circular right"
3496 msgstr "Kołój w prawo"
3497
3498 msgid "clear playlist"
3499 msgstr "Wyczyść playliste"
3500
3501 msgid "complex"
3502 msgstr "Złożony"
3503
3504 msgid "config menu"
3505 msgstr "Menu konfiguracji"
3506
3507 msgid "confirmed"
3508 msgstr "potwierdzone"
3509
3510 msgid "connected"
3511 msgstr "piołączone"
3512
3513 msgid "continue"
3514 msgstr "Kontynuuj"
3515
3516 msgid "copy to bouquets"
3517 msgstr "Kopiuj do bukietów"
3518
3519 msgid "create directory"
3520 msgstr ""
3521
3522 msgid "daily"
3523 msgstr "Codziennie"
3524
3525 msgid "delete"
3526 msgstr "Usuń"
3527
3528 msgid "delete cut"
3529 msgstr "Usuń wycięte"
3530
3531 msgid "delete playlist entry"
3532 msgstr "usuń wpis playlisty"
3533
3534 msgid "delete saved playlist"
3535 msgstr "usuń zachowaną playlistę"
3536
3537 msgid "delete..."
3538 msgstr "Usuń..."
3539
3540 msgid "disable"
3541 msgstr "Wyłącz"
3542
3543 msgid "disable move mode"
3544 msgstr "Wyłącz tryb przenoszenia"
3545
3546 msgid "disabled"
3547 msgstr "Wyłączone"
3548
3549 msgid "disconnected"
3550 msgstr "rozłączone"
3551
3552 msgid "do not change"
3553 msgstr "Nie zmieniaj"
3554
3555 msgid "do nothing"
3556 msgstr "Nic nie rób"
3557
3558 msgid "don't record"
3559 msgstr "Nie nagrywaj"
3560
3561 msgid "done!"
3562 msgstr "Zrobione!"
3563
3564 msgid "edit alternatives"
3565 msgstr "Edytuj wybrane"
3566
3567 msgid "empty"
3568 msgstr "Puste"
3569
3570 msgid "enable"
3571 msgstr "Włączone"
3572
3573 msgid "enable bouquet edit"
3574 msgstr "Włącz edycje bukietu"
3575
3576 msgid "enable favourite edit"
3577 msgstr "Włącz edycje ulubionych"
3578
3579 msgid "enable move mode"
3580 msgstr "Włącz tryb przenoszenia"
3581
3582 msgid "enabled"
3583 msgstr "Włączone"
3584
3585 msgid "end alternatives edit"
3586 msgstr "Koniec edycji wybranych"
3587
3588 msgid "end bouquet edit"
3589 msgstr "Koniec edycji bukietów"
3590
3591 msgid "end cut here"
3592 msgstr "Zakończ cięcie tutaj"
3593
3594 msgid "end favourites edit"
3595 msgstr "Koniec edycji ulubionych"
3596
3597 msgid "equal to"
3598 msgstr ""
3599
3600 msgid "exit DVD player or return to file browser"
3601 msgstr "wyjdź z odtważacza DVD lub powróć do przeglądarki plików"
3602
3603 msgid "exit mediaplayer"
3604 msgstr "wyjdź z mediaplayera"
3605
3606 msgid "exit movielist"
3607 msgstr "wyjdź z listy filmów"
3608
3609 msgid "fine-tune your display"
3610 msgstr "czysto ustaw swój ekran"
3611
3612 msgid "forward to the next chapter"
3613 msgstr "Przeskocz do nastepnego rozdziału"
3614
3615 msgid "free diskspace"
3616 msgstr "Wolna przestrzeń dyskowa"
3617
3618 msgid "full /etc directory"
3619 msgstr "Pełen folder /etc"
3620
3621 msgid "go to deep standby"
3622 msgstr "Przejdź do głębokiego czuwania"
3623
3624 msgid "go to standby"
3625 msgstr "Przejdź do stanu czuwania"
3626
3627 msgid "hear radio..."
3628 msgstr "Słuchaj radia..."
3629
3630 msgid "help..."
3631 msgstr "Pomoc..."
3632
3633 msgid "hide extended description"
3634 msgstr "ukryj rozszerzony opis"
3635
3636 msgid "hide player"
3637 msgstr "Ukryj odtwarzacz"
3638
3639 msgid "horizontal"
3640 msgstr "Pozioma (H)"
3641
3642 msgid "hour"
3643 msgstr "Godzina"
3644
3645 msgid "hours"
3646 msgstr "Godziny"
3647
3648 msgid "immediate shutdown"
3649 msgstr "wyłącz natychmiast"
3650
3651 #, python-format
3652 msgid ""
3653 "incoming call!\n"
3654 "%s calls on %s!"
3655 msgstr ""
3656 "Przychodząca rozmowa!\n"
3657 "%s rozmowy włączone %s!"
3658
3659 msgid "init module"
3660 msgstr "Moduł init"
3661
3662 msgid "insert mark here"
3663 msgstr "Wstaw zaznaczenie tu"
3664
3665 msgid "jump back to the previous title"
3666 msgstr "powróc do poprzedniego rozdziału"
3667
3668 msgid "jump forward to the next title"
3669 msgstr "przeskocz do nastepnego tytułu"
3670
3671 msgid "jump to listbegin"
3672 msgstr "skocz do początku listy"
3673
3674 msgid "jump to listend"
3675 msgstr "skocz do końca listy"
3676
3677 msgid "jump to next marked position"
3678 msgstr "skocz do następnej zaznaczonej pozycji"
3679
3680 msgid "jump to previous marked position"
3681 msgstr "skocz do poprzedniej zaznaczonej pozycji"
3682
3683 msgid "leave movie player..."
3684 msgstr "Opuść odtwarzacz filmów..."
3685
3686 msgid "left"
3687 msgstr "Lewo"
3688
3689 msgid "list style compact"
3690 msgstr "kompaktowy styl listy"
3691
3692 msgid "list style compact with description"
3693 msgstr "kompaktowy styl listy z opisem"
3694
3695 msgid "list style default"
3696 msgstr "domyślny styl listy"
3697
3698 msgid "list style single line"
3699 msgstr "styl listy pojedyncza linia"
3700
3701 msgid "load playlist"
3702 msgstr "załaduj playliste"
3703
3704 msgid "locked"
3705 msgstr "Zablokowany"
3706
3707 msgid "loopthrough to"
3708 msgstr ""
3709
3710 msgid "manual"
3711 msgstr "Ręcznie"
3712
3713 msgid "menu"
3714 msgstr "menu"
3715
3716 msgid "mins"
3717 msgstr "min's"
3718
3719 msgid "minute"
3720 msgstr "Minuta"
3721
3722 msgid "minutes"
3723 msgstr "Minutach"
3724
3725 msgid "minutes and"
3726 msgstr "Koniec minut"
3727
3728 msgid "move PiP to main picture"
3729 msgstr "przesuń PiP do głównego obrazu"
3730
3731 msgid "movie list"
3732 msgstr "lista filmów"
3733
3734 msgid "multinorm"
3735 msgstr "Multinorm"
3736
3737 msgid "never"
3738 msgstr "Nigdy"
3739
3740 msgid "next channel"
3741 msgstr "Następny kanał"
3742
3743 msgid "next channel in history"
3744 msgstr "Następny kanał w historii"
3745
3746 msgid "no"
3747 msgstr "Nie"
3748
3749 msgid "no HDD found"
3750 msgstr "Nie znaleziono HDD"
3751
3752 msgid "no Picture found"
3753 msgstr "Nie znaleziono obrazka"
3754
3755 msgid "no module found"
3756 msgstr "Nie znaleziono modułu"
3757
3758 msgid "no standby"
3759 msgstr "Bez stanu czuwania"
3760
3761 msgid "no timeout"
3762 msgstr "Bez końca"
3763
3764 msgid "none"
3765 msgstr "Żaden"
3766
3767 msgid "not locked"
3768 msgstr "Nie zablokowany"
3769
3770 msgid "nothing connected"
3771 msgstr "nic nie połączono"
3772
3773 msgid "off"
3774 msgstr "Wyłączony"
3775
3776 msgid "on"
3777 msgstr "Włączony"
3778
3779 msgid "once"
3780 msgstr "Raz"
3781
3782 msgid "only /etc/enigma2 directory"
3783 msgstr "Tylko katalog /etc/enigma2"
3784
3785 msgid "open servicelist"
3786 msgstr "Otwórz listę serwisów"
3787
3788 msgid "open servicelist(down)"
3789 msgstr "Otwórz listę serwisów (dół)"
3790
3791 msgid "open servicelist(up)"
3792 msgstr "Otwórz listę serwisów (góra)"
3793
3794 msgid "pass"
3795 msgstr "Hasło"
3796
3797 msgid "pause"
3798 msgstr "Pauza"
3799
3800 msgid "play entry"
3801 msgstr "wstęp odtwarzania"
3802
3803 msgid "play from next mark or playlist entry"
3804 msgstr "odtwórz od następnego zaznaczenia lub wstępu playlisty"
3805
3806 msgid "play from previous mark or playlist entry"
3807 msgstr "odtwórz od poprzedniego zaznaczenia lub wstępu playlisty"
3808
3809 msgid "please press OK when ready"
3810 msgstr "Wciśnij OK gdy gotowy"
3811
3812 msgid "please wait, loading picture..."
3813 msgstr "Czekaj, ładowanie obrazka..."
3814
3815 msgid "previous channel"
3816 msgstr "Poprzedni kanał"
3817
3818 msgid "previous channel in history"
3819 msgstr "Poprzedni kanał w historii"
3820
3821 msgid "record"
3822 msgstr "Nagraj"
3823
3824 msgid "recording..."
3825 msgstr "Nagrywanie..."
3826
3827 msgid "remove after this position"
3828 msgstr "Usuń po tej pozycji"
3829
3830 msgid "remove all alternatives"
3831 msgstr "Usuń wszystkie wybrane"
3832
3833 msgid "remove all new found flags"
3834 msgstr "Usuń wszystkie nowe znalezione flagi"
3835
3836 msgid "remove before this position"
3837 msgstr "Usuń przed tą pozycją"
3838
3839 msgid "remove bookmark"
3840 msgstr ""
3841
3842 msgid "remove directory"
3843 msgstr ""
3844
3845 msgid "remove entry"
3846 msgstr "Usuń wstęp"
3847
3848 msgid "remove from parental protection"
3849 msgstr "Usuń z kontroli rodzicielskiej"
3850
3851 msgid "remove new found flag"
3852 msgstr "Usuń nowo znalezioną flage"
3853
3854 msgid "remove selected satellite"
3855 msgstr "usuń wybranego satelitę"
3856
3857 msgid "remove this mark"
3858 msgstr "Usuń to zaznaczenie"
3859
3860 msgid "repeated"
3861 msgstr "Powtórzone"
3862
3863 msgid "rewind to the previous chapter"
3864 msgstr "przewiń do poprzedniego rozdziału"
3865
3866 msgid "right"
3867 msgstr "Prawo"
3868
3869 msgid "save playlist"
3870 msgstr "zapisz playliste"
3871
3872 #, python-format
3873 msgid "scan done! %d services found!"
3874 msgstr "skanowanie skończone! %d znalezionych serwisów!"
3875
3876 msgid "scan done! No service found!"
3877 msgstr "skanowanie skończone! Nie znaleziono serwisów!"
3878
3879 msgid "scan done! One service found!"
3880 msgstr "skanowanie skończone! Jeden serwis znaleziony!"
3881
3882 #, python-format
3883 msgid "scan in progress - %d %% done! %d services found!"
3884 msgstr "skanowanie w toku - %d %% skończone! %d znalezionych serwisów!"
3885
3886 msgid "scan state"
3887 msgstr "Status skanowania"
3888
3889 msgid "second"
3890 msgstr "Drugi"
3891
3892 msgid "second cable of motorized LNB"
3893 msgstr "Drugi kabel zmotoryzowanego LNB"
3894
3895 msgid "seconds"
3896 msgstr "Sekundy"
3897
3898 msgid "seconds."
3899 msgstr "Sekundy."
3900
3901 msgid "select"
3902 msgstr ""
3903
3904 msgid "select movie"
3905 msgstr "wybierz film"
3906
3907 msgid "select the movie path"
3908 msgstr "wybierz ścieżkę filmu"
3909
3910 msgid "service pin"
3911 msgstr "Pin serwisu"
3912
3913 msgid "setup pin"
3914 msgstr "Pin ustawień"
3915
3916 msgid "show DVD main menu"
3917 msgstr "pokaż główne menu DVD"
3918
3919 msgid "show EPG..."
3920 msgstr "Pokaż EPG..."
3921
3922 msgid "show all"
3923 msgstr "pokaż wszystkie"
3924
3925 msgid "show alternatives"
3926 msgstr "Pokaż wybrane"
3927
3928 msgid "show event details"
3929 msgstr "Pokaż szczegóły wydarzenia"
3930
3931 msgid "show extended description"
3932 msgstr "pokaż rozszerzony opis"
3933
3934 msgid "show first tag"
3935 msgstr "pokaż pierwszą etykietę"
3936
3937 msgid "show second tag"
3938 msgstr "pokaż drugą etykietę"
3939
3940 msgid "show shutdown menu"
3941 msgstr "pokaż menu wyłączania"
3942
3943 msgid "show single service EPG..."
3944 msgstr "pokaz pojedyńczy serwis EPG..."
3945
3946 msgid "show tag menu"
3947 msgstr "pokaż etykietę menu"
3948
3949 msgid "show transponder info"
3950 msgstr "Pokaż info transpondera"
3951
3952 msgid "shuffle playlist"
3953 msgstr "tasuj playliste"
3954
3955 msgid "shutdown"
3956 msgstr "Wyłącz"
3957
3958 msgid "simple"
3959 msgstr "Prosty"
3960
3961 msgid "skip backward"
3962 msgstr "Skocz wstecz"
3963
3964 msgid "skip backward (enter time)"
3965 msgstr "skocz do tyłu (wpisz czas)"
3966
3967 msgid "skip forward"
3968 msgstr "Skocz w przód"
3969
3970 msgid "skip forward (enter time)"
3971 msgstr "skocz naprzód (wpisz czas)"
3972
3973 msgid "sort by date"
3974 msgstr "sortuj poprzez datę"
3975
3976 msgid "standard"
3977 msgstr "standardowy"
3978
3979 msgid "standby"
3980 msgstr "Czuwanie"
3981
3982 msgid "start cut here"
3983 msgstr "Rozpocznij cięcie tutaj"
3984
3985 msgid "start timeshift"
3986 msgstr "Rozpocznij timeshift"
3987
3988 msgid "stereo"
3989 msgstr "Stereo"
3990
3991 msgid "stop PiP"
3992 msgstr "zatrzymaj PiP"
3993
3994 msgid "stop entry"
3995 msgstr "zatrzymaj wstęp"
3996
3997 msgid "stop recording"
3998 msgstr "Zatrzymaj nagrywanie"
3999
4000 msgid "stop timeshift"
4001 msgstr "Zatrzymaj timeshifting"
4002
4003 msgid "swap PiP and main picture"
4004 msgstr "zmień PiP i  główny obraz"
4005
4006 msgid "switch to bookmarks"
4007 msgstr ""
4008
4009 msgid "switch to filelist"
4010 msgstr "Przeącz na listę plików"
4011
4012 msgid "switch to playlist"
4013 msgstr "Przełącz na playliste"
4014
4015 msgid "switch to the next audio track"
4016 msgstr "przełącz na następna ścieżke audio"
4017
4018 msgid "switch to the next subtitle language"
4019 msgstr "przełącz na nastepną sćieżkę napisów"
4020
4021 msgid "this recording"
4022 msgstr "To nagranie"
4023
4024 msgid "this service is protected by a parental control pin"
4025 msgstr "Ten serwis jest chroniony kodem blokady"
4026
4027 msgid "toggle a cut mark at the current position"
4028 msgstr "przetkaj ucięty znak w aktualnej pozycji"
4029
4030 msgid "toggle time, chapter, audio, subtitle info"
4031 msgstr "czas odtważania, rozdział, audio, informacja o napisach"
4032
4033 msgid "unconfirmed"
4034 msgstr "niepotwierdzone"
4035
4036 msgid "unknown service"
4037 msgstr "Nieznany serwis"
4038
4039 msgid "until restart"
4040 msgstr "Aż do startu"
4041
4042 msgid "user defined"
4043 msgstr "Zdefiniowane przez użytkownika"
4044
4045 msgid "vertical"
4046 msgstr "Pionowa (V)"
4047
4048 msgid "view extensions..."
4049 msgstr "Wyświetl rozszerzenia..."
4050
4051 msgid "view recordings..."
4052 msgstr "Wyświetl nagrania..."
4053
4054 msgid "wait for ci..."
4055 msgstr "Czekan na ci..."
4056
4057 msgid "wait for mmi..."
4058 msgstr "czekaj na mmi..."
4059
4060 msgid "waiting"
4061 msgstr "Oczekiwanie"
4062
4063 msgid "weekly"
4064 msgstr "Tygodniowy"
4065
4066 msgid "whitelist"
4067 msgstr "Biała lista"
4068
4069 msgid "yes"
4070 msgstr "Tak"
4071
4072 msgid "yes (keep feeds)"
4073 msgstr "Tak (trzymaj je)"
4074
4075 msgid ""
4076 "your dreambox might be unusable now. Please consult the manual for further "
4077 "assistance before rebooting your dreambox."
4078 msgstr ""
4079 "Twój Dreambox może być teraz niezdolny do użytku. Przeczytaj książkę "
4080 "serwisową przed ponownym uruchomieniem Dreamboxa."
4081
4082 msgid "zap"
4083 msgstr "Przełącz"
4084
4085 msgid "zapped"
4086 msgstr "Przełączony"
4087
4088 #~ msgid ""
4089 #~ "\n"
4090 #~ "Enigma2 will restart after the restore"
4091 #~ msgstr ""
4092 #~ "\n"
4093 #~ "Enigma2 zostanie zrestartowana po przywróceniu"
4094
4095 #, fuzzy
4096 #~ msgid "\"?"
4097 #~ msgstr "\"?"
4098
4099 #~ msgid ""
4100 #~ "Are you sure you want to enable WLAN support?\n"
4101 #~ "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox and press OK.\n"
4102 #~ "\n"
4103 #~ msgstr ""
4104 #~ "Czy jesteś pewien, że chcesz włączyć sieć WLAN?\n"
4105 #~ "Podłącz Wlan USB Stick i naciśnij OK.\n"
4106 #~ "\n"
4107
4108 #~ msgid ""
4109 #~ "Are you sure you want to enable your local network?\n"
4110 #~ "\n"
4111 #~ msgstr ""
4112 #~ "Czy jesteś pewien, że chcesz włączyć sieć lokalną?\n"
4113 #~ "\n"
4114
4115 #~ msgid "Choose Location"
4116 #~ msgstr "Sprawdzanie Lokalizacji"
4117
4118 #~ msgid "Configure your internal LAN"
4119 #~ msgstr "Skonfiguruj wewnętrzną sieć LAN"
4120
4121 #~ msgid "Configure your internal LAN again"
4122 #~ msgstr "Skonfiguruj ponownie wewnętrzną sieć LAN"
4123
4124 #~ msgid "Configure your wireless LAN"
4125 #~ msgstr "Skonfiguruj bezprzewodową sieć LAN"
4126
4127 #~ msgid "Configure your wireless LAN again"
4128 #~ msgstr "Skonfiguruj ponownie bezprzewodową sieć LAN"
4129
4130 #~ msgid "Confirm"
4131 #~ msgstr "Zatwierdź"
4132
4133 #~ msgid "Connect to the Internet with a USB Wlan Stick"
4134 #~ msgstr "Poałącz do Internetu przy użyciu Wlan USB Stick"
4135
4136 #~ msgid "Connect to the Internet with your local LAN"
4137 #~ msgstr "Podłącz do Internetu przy użyciu lokalnego LAN"
4138
4139 #~ msgid "Device Setup..."
4140 #~ msgstr "Ustawienia urządzenia:"
4141
4142 #~ msgid "Do you want to view a cutlist tutorial?"
4143 #~ msgstr "czy chcesz zobaczyć podręcznik wyciętej listy?"
4144
4145 #~ msgid "Enable LAN"
4146 #~ msgstr "Włącza LAN"
4147
4148 #~ msgid "Enable WLAN"
4149 #~ msgstr "Włącz WLAN"
4150
4151 #~ msgid ""
4152 #~ "Enable the local network of your Dreambox.\n"
4153 #~ "\n"
4154 #~ msgstr ""
4155 #~ "Włacz sieć lokalną Dreamboxa.\n"
4156 #~ "\n"
4157
4158 #~ msgid "Exit wizard and configure later manually"
4159 #~ msgstr "Zamknij kreator i skonfiguruj ręcznie w późniejszym czasie"
4160
4161 #~ msgid "Extended Setup..."
4162 #~ msgstr "Zaawansowana konfiguracja..."
4163
4164 #~ msgid "Games / Plugins"
4165 #~ msgstr "Gry / Pluginy"
4166
4167 #~ msgid "Movie Menu"
4168 #~ msgstr "Menu filmu"
4169
4170 #~ msgid "Nameserver Setup..."
4171 #~ msgstr "Ustawienia Nameserver..."
4172
4173 #~ msgid ""
4174 #~ "No working wireless interface found.\n"
4175 #~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick or "
4176 #~ "enable you local network interface."
4177 #~ msgstr ""
4178 #~ "Nie znaleziono działającego interfejsu bezprzewodowego.\n"
4179 #~ "Sprawdź czy Twój WLAN USB Stick jest kompatybilny oraz czy włączyłeś "
4180 #~ "interfejs sieci lokalnej."
4181
4182 #~ msgid "No, let me choose default lists"
4183 #~ msgstr "Nie, pozwól mi wybrać listę standardową"
4184
4185 #~ msgid ""
4186 #~ "Please attach your Zydas ZD1211B chipset compatibe WLAN USB Stick to your "
4187 #~ "Dreambox and press the OK button on your remote control to enable the "
4188 #~ "built in wireless network support"
4189 #~ msgstr ""
4190 #~ "Proszę wpdłączyć do Dreamboxa WLAN USB Stick zgodny z  chipsetem Zydas "
4191 #~ "ZD1211B. W celu właczenia sieci bezprzewodowej naciśnij przycisk OK na "
4192 #~ "pilocie."
4193
4194 #~ msgid ""
4195 #~ "Please configure your local LAN internet connection by filling out the "
4196 #~ "needed values.\n"
4197 #~ "When you are ready please press OK to continue."
4198 #~ msgstr ""
4199 #~ "Prosdzę skonfiguruj lokalny interfejs LAN poprzez wypełnienie podanie "
4200 #~ "odpowiednich wartości.\n"
4201 #~ "Aby kontynuować naciśnij OK."
4202
4203 #~ msgid ""
4204 #~ "Please configure your wireless LAN internet connection by filling out the "
4205 #~ "needed values.\n"
4206 #~ "When you are ready please press OK to continue."
4207 #~ msgstr ""
4208 #~ "Skonfiguruj bezprzewodową sieć LAN poprzez wypełłnienie odpowiednich "
4209 #~ "danych.\n"
4210 #~ "Aby kontynuować naciśnij przycisk OK."
4211
4212 #~ msgid "Please select below the wireless network you want to connect to."
4213 #~ msgstr "Proszę wybrać sieć bezprzewodową do której chcesz sie podłączyć."
4214
4215 #~ msgid ""
4216 #~ "Pressing OK enables the built in wireless LAN support of your Dreambox.\n"
4217 #~ "Wlan USB Sticks with Zydas ZD1211B and RAlink RT73 Chipset are "
4218 #~ "supported.\n"
4219 #~ "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox before pressing OK.\n"
4220 #~ "\n"
4221 #~ msgstr ""
4222 #~ "Aby włączyć bezprzewodową sieć LAN naciśnij OK.\n"
4223 #~ " Wlan USB Stick z chipsetami Zydas ZD1211B i RAlink RT73 są kompatybilne "
4224 #~ "z Dreamboxem.\n"
4225 #~ "Przed naciśnięciem OK podłącz Wlan USB Stick do Dreamboxa.\n"
4226 #~ "\n"
4227
4228 #~ msgid "Restart your wireless interface"
4229 #~ msgstr "Restary interfejsu bezprzewodowego"
4230
4231 #~ msgid "Show files from %s"
4232 #~ msgstr "Pokaż pliki od %s"
4233
4234 #~ msgid "Startwizard"
4235 #~ msgstr "Uruchom kreatora"
4236
4237 #~ msgid "Step "
4238 #~ msgstr "Krok"
4239
4240 #~ msgid ""
4241 #~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
4242 #~ "\n"
4243 #~ "Your local LAN internet connection is working now.\n"
4244 #~ "\n"
4245 #~ "Please press OK to continue."
4246 #~ msgstr ""
4247 #~ "Dziękuję za uzycie kreatora. Dreambox jest gotowy do pracy.\n"
4248 #~ "\n"
4249 #~ "Wewnętrzna sieć LAN jest gotowa do pracy.\n"
4250 #~ "\n"
4251 #~ "Nacisnij OK aby kontynuować."
4252
4253 #~ msgid ""
4254 #~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
4255 #~ "\n"
4256 #~ "Your wireless internet connection is working now.\n"
4257 #~ "\n"
4258 #~ "Please press OK to continue."
4259 #~ msgstr ""
4260 #~ "Dziękuję za użycie kreatora. Dreambox jest gotowy do pracy.\n"
4261 #~ "\n"
4262 #~ "Bezprzewodowe połaczenie do Internetu jest gotowe do pracy.\n"
4263 #~ "\n"
4264 #~ "Aby kontynuować naciśnij OK."
4265
4266 #~ msgid ""
4267 #~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
4268 #~ "Please press OK to start using your Dreambox."
4269 #~ msgstr ""
4270 #~ "Dziękuję za użycie kreatora. Dreambox jest gotowy do pracy.\n"
4271 #~ "Aby rozpocząć pracę naciśnij przycisk OK."
4272
4273 #~ msgid ""
4274 #~ "Unable to initialize harddisk.\n"
4275 #~ "Please refer to the user manual.\n"
4276 #~ "Error: "
4277 #~ msgstr ""
4278 #~ "Niezdolny do zainicjowania HDD.\n"
4279 #~ "Proszę wybrać samemu.\n"
4280 #~ "Błąd: "
4281
4282 #~ msgid "VCR Switch"
4283 #~ msgstr "Automatycznie przełącz VCR"
4284
4285 #~ msgid ""
4286 #~ "Welcome.\n"
4287 #~ "\n"
4288 #~ "If you want to connect your Dreambox to the Internet, this wizard will "
4289 #~ "guide you through the basic network setup of your Dreambox.\n"
4290 #~ "\n"
4291 #~ "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
4292 #~ msgstr ""
4293 #~ "Witam.\n"
4294 #~ "\n"
4295 #~ "Zadaniem tego kreatora jest pomoc w ustawieniu podstawowych funkcji "
4296 #~ "Deamboxa pozwalających Ci na podłączenie z Internetem.\n"
4297 #~ "\n"
4298 #~ "Aby przejść do nastepnego kroku nacisnij przycisk OK pilota. "
4299
4300 #~ msgid ""
4301 #~ "Your local LAN internet connection is not working!\n"
4302 #~ "Please choose what you want to do next."
4303 #~ msgstr ""
4304 #~ "Lokalne połaczenie LAN nie działa!\n"
4305 #~ "Proszę wybrać co chcesz zrobić."
4306
4307 #~ msgid ""
4308 #~ "Your network is restarting.\n"
4309 #~ "You will be automatically forwarded to the next step."
4310 #~ msgstr ""
4311 #~ "Sieć została zrestartowana.\n"
4312 #~ "Zostaniesz automatycznie przekierowany do nastepnego kroku."
4313
4314 #~ msgid ""
4315 #~ "Your wired LAN Adapter could not be started.\n"
4316 #~ "Do you want to reboot your Dreambox to apply the new configuration?\n"
4317 #~ msgstr ""
4318 #~ "Uruchomienie przewodowego adaptera LAN było niemożliwe.\n"
4319 #~ "Czy w celu zastosowania nowych ustawień zrestartować Dreamboxa?\n"
4320
4321 #~ msgid ""
4322 #~ "Your wireless LAN Adapter could not be started.\n"
4323 #~ "Do you want to reboot your Dreambox to apply the new configuration?\n"
4324 #~ msgstr ""
4325 #~ "Uruchomienie bezprzewodowego adaptera LAN było niemożliwe.\n"
4326 #~ "Czy w celu zastosowania nowych ustawień zrestartować Dreamboxa?\n"
4327
4328 #~ msgid ""
4329 #~ "Your wireless internet connection is not working!\n"
4330 #~ "Please choose what you want to do next."
4331 #~ msgstr ""
4332 #~ "Interfejs sieci bezprzewodowej nie działa!\n"
4333 #~ "Proszę wybrać kolejną akcję."
4334
4335 #~ msgid "equal to Socket A"
4336 #~ msgstr "Równaj do Gniazda A"
4337
4338 #~ msgid "loopthrough to socket A"
4339 #~ msgstr "Zapętl bezpośrednio do Gniazda A"
4340
4341 #~ msgid ""
4342 #~ "scan done!\n"
4343 #~ "%d services found!"
4344 #~ msgstr ""
4345 #~ "Skanowanie skończone!\n"
4346 #~ "%d znalezionych serwisów!"
4347
4348 #~ msgid ""
4349 #~ "scan done!\n"
4350 #~ "No service found!"
4351 #~ msgstr ""
4352 #~ "Skanowanie zakończone!\n"
4353 #~ "Nie znaleziono serwisów!"
4354
4355 #~ msgid ""
4356 #~ "scan done!\n"
4357 #~ "One service found!"
4358 #~ msgstr ""
4359 #~ "Skanowanie zakończone!\n"
4360 #~ "Jeden serwis znaleziony!"
4361
4362 #~ msgid ""
4363 #~ "scan in progress - %d %% done!\n"
4364 #~ "%d services found!"
4365 #~ msgstr ""
4366 #~ "Skanowanie w toku - %d %% Zakończone!\n"
4367 #~ "%d znalezionych serwisów!"
4368
4369 #~ msgid "text"
4370 #~ msgstr "Tekst"