Automatic message catalog update
[enigma2.git] / po / et.po
1 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
2 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
3 # Automatically generated, 2005.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2010-09-07 12:29+0000\n"
10 "PO-Revision-Date: 2010-08-09 12:33+0200\n"
11 "Last-Translator: Arvo <arvo@softshark.ee>\n"
12 "Language-Team: none\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Language: et\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18 "X-Generator: Pootle 2.0.3\n"
19
20 msgid ""
21 "\n"
22 "Advanced options and settings."
23 msgstr ""
24 "\n"
25 "Vastuvõtu sätted."
26
27 msgid ""
28 "\n"
29 "After pressing OK, please wait!"
30 msgstr ""
31 "\n"
32 "Vajuta OK ja oota!"
33
34 msgid ""
35 "\n"
36 "Backup your Dreambox settings."
37 msgstr ""
38 "\n"
39 "Tee sätetest varukoopia."
40
41 msgid ""
42 "\n"
43 "Edit the upgrade source address."
44 msgstr ""
45 "\n"
46 "Muuda uuenduste allika aadressi."
47
48 msgid ""
49 "\n"
50 "Manage extensions or plugins for your Dreambox"
51 msgstr ""
52 "\n"
53 "Halda oma vastuvõtja laiendusi"
54
55 msgid ""
56 "\n"
57 "Online update of your Dreambox software."
58 msgstr ""
59 "\n"
60 "Uuendab vastuvõtja tarkvara"
61
62 #
63 msgid ""
64 "\n"
65 "Press OK on your remote control to continue."
66 msgstr ""
67 "\n"
68 "Jätkamiseks vajuta OK"
69
70 #
71 msgid ""
72 "\n"
73 "Restore your Dreambox settings."
74 msgstr ""
75 "\n"
76 "Vastuvõtja sätete taastamine."
77
78 #
79 msgid ""
80 "\n"
81 "Restore your Dreambox with a new firmware."
82 msgstr ""
83 "\n"
84 "Taasta vastuvõtja uue tarkvaraga."
85
86 #
87 msgid ""
88 "\n"
89 "Restore your backups by date."
90 msgstr ""
91 "\n"
92 "Taasta oma varukoopiad kuupäeva alusel."
93
94 #
95 msgid ""
96 "\n"
97 "Scan for local extensions and install them."
98 msgstr ""
99 "\n"
100 "Otsi kohalike laiendusi ja installi need."
101
102 #
103 msgid ""
104 "\n"
105 "Select your backup device.\n"
106 "Current device: "
107 msgstr ""
108 "\n"
109 "Vali sätted varukoopia jaoks.\n"
110 "Hetke säte: "
111
112 #
113 msgid ""
114 "\n"
115 "System will restart after the restore!"
116 msgstr ""
117 "\n"
118 "Pärast süsteemitaastet toimub taaskäivitus!"
119
120 #
121 msgid ""
122 "\n"
123 "View, install and remove available or installed packages."
124 msgstr ""
125 "\n"
126 "Vaata, paigalda ja eemalda tarkvara pakette."
127
128 #
129 msgid " "
130 msgstr ""
131
132 msgid " Results"
133 msgstr "Tulemused"
134
135 #
136 msgid " extensions."
137 msgstr "Laiendused"
138
139 msgid " ms"
140 msgstr ""
141
142 #
143 msgid " packages selected."
144 msgstr " paketti valitud"
145
146 #
147 msgid " updates available."
148 msgstr " uuendust saadaval."
149
150 msgid " wireless networks found!"
151 msgstr "WiFi võrku leitud!"
152
153 #
154 msgid "#000000"
155 msgstr ""
156
157 #
158 msgid "#0064c7"
159 msgstr ""
160
161 #
162 msgid "#25062748"
163 msgstr ""
164
165 #
166 msgid "#389416"
167 msgstr ""
168
169 #
170 msgid "#80000000"
171 msgstr ""
172
173 #
174 msgid "#80ffffff"
175 msgstr ""
176
177 #
178 msgid "#bab329"
179 msgstr ""
180
181 #
182 msgid "#f23d21"
183 msgstr ""
184
185 #
186 msgid "#ffffff"
187 msgstr ""
188
189 #
190 msgid "#ffffffff"
191 msgstr ""
192
193 #
194 msgid "%H:%M"
195 msgstr "%H:%M"
196
197 #
198 #, python-format
199 msgid "%d jobs are running in the background!"
200 msgstr "%d protsessi käib taustal"
201
202 #
203 #, python-format
204 msgid "%d min"
205 msgstr "%d min"
206
207 #
208 #, python-format
209 msgid "%d services found!"
210 msgstr "%d kanalit leitud!"
211
212 #
213 msgid "%d.%B %Y"
214 msgstr "%d.%B %Y"
215
216 #
217 #, python-format
218 msgid "%i ms"
219 msgstr ""
220
221 #
222 #, python-format
223 msgid ""
224 "%s\n"
225 "(%s, %d MB free)"
226 msgstr ""
227 "%s\n"
228 "(%s, %d MB vaba)"
229
230 #
231 #, python-format
232 msgid "%s (%s)\n"
233 msgstr "%s (%s)\n"
234
235 #
236 msgid "(ZAP)"
237 msgstr "(Ainult kanalivahetus)"
238
239 #
240 msgid "(empty)"
241 msgstr "(tühi)"
242
243 #
244 msgid "(show optional DVD audio menu)"
245 msgstr "Näita DVD valikulist audio-menüüd"
246
247 #
248 msgid "* Only available if more than one interface is active."
249 msgstr "* Enam kui ühe aktiivse liidese puhul"
250
251 #
252 msgid ".NFI Download failed:"
253 msgstr ".NFI Allalaadimine nurjus:"
254
255 #
256 msgid ""
257 ".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
258 msgstr ""
259 ".NFI faili md5sum signatuur korras.Te saate nüüd turvaliselt tarkvara "
260 "paigaldada!"
261
262 #
263 msgid "0"
264 msgstr "0"
265
266 #
267 msgid "1"
268 msgstr "1"
269
270 msgid "1 wireless network found!"
271 msgstr "1 Wifi võrk leitud!"
272
273 #
274 msgid "1.0"
275 msgstr "1.0"
276
277 #
278 msgid "1.1"
279 msgstr "1.1"
280
281 #
282 msgid "1.2"
283 msgstr "1.2"
284
285 #
286 msgid "12V output"
287 msgstr "12V väljund"
288
289 #
290 msgid "13 V"
291 msgstr "13 V"
292
293 #
294 msgid "16:10"
295 msgstr "16:10"
296
297 #
298 msgid "16:10 Letterbox"
299 msgstr "16:10 Letterbox"
300
301 #
302 msgid "16:10 PanScan"
303 msgstr "16:10 PanScan"
304
305 #
306 msgid "16:9"
307 msgstr "16:9"
308
309 #
310 msgid "16:9 Letterbox"
311 msgstr "16:9 Letterbox"
312
313 #
314 msgid "16:9 always"
315 msgstr "16:9 alati"
316
317 #
318 msgid "18 V"
319 msgstr "18 V"
320
321 #
322 msgid "2"
323 msgstr "2"
324
325 #
326 msgid "3"
327 msgstr "3"
328
329 #
330 msgid "30 minutes"
331 msgstr "30 minutit"
332
333 #
334 msgid "4"
335 msgstr "4"
336
337 #
338 msgid "4:3"
339 msgstr "4:3"
340
341 #
342 msgid "4:3 Letterbox"
343 msgstr "4:3 Letterbox"
344
345 #
346 msgid "4:3 PanScan"
347 msgstr "4:3 PanScan"
348
349 #
350 msgid "5"
351 msgstr "5"
352
353 #
354 msgid "5 minutes"
355 msgstr "5 minutit"
356
357 #
358 msgid "6"
359 msgstr "6"
360
361 #
362 msgid "60 minutes"
363 msgstr "60 minutit"
364
365 #
366 msgid "7"
367 msgstr "7"
368
369 #
370 msgid "8"
371 msgstr "8"
372
373 #
374 msgid "9"
375 msgstr "9"
376
377 #
378 msgid "<Current movielist location>"
379 msgstr "<Salvestusnimekirja hetkeasukoht >"
380
381 #
382 msgid "<Default movie location>"
383 msgstr "<Salvestuste tavaasukoht >"
384
385 #
386 msgid "<Last timer location>"
387 msgstr "<Viimase taimeri asukoht>"
388
389 #
390 msgid "<unknown>"
391 msgstr "<tundmatu>"
392
393 #
394 msgid "??"
395 msgstr "??"
396
397 #
398 msgid "A"
399 msgstr "A"
400
401 #, python-format
402 msgid ""
403 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
404 "Do you want to keep your version?"
405 msgstr ""
406 "Konfiguratsioonifaili (%s) on muudetud peale alginstalli.\n"
407 "Kas tahad säilitada oma versiooni?"
408
409 msgid "A demo plugin for TPM usage."
410 msgstr "Demo laiendus TPM kasutamiseks"
411
412 #
413 msgid ""
414 "A finished record timer wants to set your\n"
415 "Dreambox to standby. Do that now?"
416 msgstr ""
417 "Lõpetanud salvestuse timer soovib panna\n"
418 "vastuvõtja standby-sse. Kas paneb?"
419
420 #
421 msgid ""
422 "A finished record timer wants to shut down\n"
423 "your Dreambox. Shutdown now?"
424 msgstr ""
425 "Salvestuse lõpetanud timer soovib vastuvõtja\n"
426 "välja lülitada. Kas lülitab?"
427
428 #
429 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
430 msgstr "Graafiline EPG kõigile kanalitele selles valikus"
431
432 #
433 msgid ""
434 "A mount entry with this name already exists!\n"
435 "Update existing entry and continue?\n"
436 msgstr ""
437 "Sellise nimega ühenduspunkt on juba olemas!\n"
438 "Muuda olemasolev ja jätka?\n"
439
440 #
441 #, python-format
442 msgid ""
443 "A record has been started:\n"
444 "%s"
445 msgstr ""
446 "Salvestus on alanud:\n"
447 "%s"
448
449 #
450 msgid ""
451 "A recording is currently running.\n"
452 "What do you want to do?"
453 msgstr ""
454 "Hetkel salvestatakse.\n"
455 "Mida soovid teha?"
456
457 #
458 msgid ""
459 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
460 "configure the positioner."
461 msgstr ""
462 "Hetkel salvestatakse. Peata salvestus\n"
463 "enne kui üritad muuta positsioneeri sätteid."
464
465 #
466 msgid ""
467 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
468 "start the satfinder."
469 msgstr ""
470 "Hetkel salvestatakse. Peata salvestus\n"
471 "enne kui käivitad satelliidi otsimise."
472
473 #
474 #, python-format
475 msgid "A required tool (%s) was not found."
476 msgstr "Ei leidnud (%s) vajaliku tööriista"
477
478 #
479 msgid "A search for available updates is currently in progress."
480 msgstr "Otsime uuendusi..."
481
482 #
483 msgid ""
484 "A second configured interface has been found.\n"
485 "\n"
486 "Do you want to disable the second network interface?"
487 msgstr ""
488 "Leitud teine häälestatud võrguliides.\n"
489 "\n"
490 "Kas te soovite keelata teise võrguühenduse?"
491
492 #
493 msgid ""
494 "A sleep timer wants to set your\n"
495 "Dreambox to standby. Do that now?"
496 msgstr ""
497 "Unetimer soovib vastuvõtja panna\n"
498 "standby-sse. Kas panna?"
499
500 #
501 msgid ""
502 "A sleep timer wants to shut down\n"
503 "your Dreambox. Shutdown now?"
504 msgstr ""
505 "Unetimer soovib vastuvõtja välja\n"
506 "lülitada. Kas lülitab?"
507
508 #
509 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
510 msgstr "Kasutatavate ikoonide seisundite ja tegevuste lühiülevaade "
511
512 #
513 msgid ""
514 "A timer failed to record!\n"
515 "Disable TV and try again?\n"
516 msgstr ""
517 "Taimeriga salvestus nurjus!\n"
518 "Keela TV ja proovi uuesti\n"
519
520 #
521 msgid "A/V Settings"
522 msgstr "Heli- ja pildisätted"
523
524 #
525 msgid "AA"
526 msgstr "AA"
527
528 #
529 msgid "AB"
530 msgstr "AB"
531
532 #
533 msgid "AC3 default"
534 msgstr "AC3-heli vaikimisi"
535
536 #
537 msgid "AC3 downmix"
538 msgstr "AC3 muutmine stereoks"
539
540 #
541 msgid "Abort"
542 msgstr "Katkesta"
543
544 msgid "Abort this Wizard."
545 msgstr "Katkesta seadistusabi."
546
547 #
548 msgid "About"
549 msgstr "Süstemiinfo"
550
551 #
552 msgid "About..."
553 msgstr "Süsteemiinfo"
554
555 #
556 msgid "Accesspoint:"
557 msgstr "WiFi Ruuter:"
558
559 #
560 msgid "Action on long powerbutton press"
561 msgstr "Toitenupu pikal vajutusel tee"
562
563 msgid "Action on short powerbutton press"
564 msgstr "Toitenupu lühikesel vajutusel tee"
565
566 #
567 msgid "Action:"
568 msgstr "Tegutse:"
569
570 #
571 msgid "Activate Picture in Picture"
572 msgstr "Ava pilt-pildis"
573
574 #
575 msgid "Activate network settings"
576 msgstr "Aktiveeri võrgusätted"
577
578 msgid "Active"
579 msgstr "Aktiivne"
580
581 #
582 msgid ""
583 "Active/\n"
584 "Inactive"
585 msgstr ""
586 "Aktiveeritud/\n"
587 "Mitteaktiveeritud"
588
589 #
590 msgid "Adapter settings"
591 msgstr "Adapteri sätted"
592
593 #
594 msgid "Add"
595 msgstr "Lisa"
596
597 #
598 msgid "Add Bookmark"
599 msgstr "Lisa lemmik"
600
601 #
602 msgid "Add WLAN configuration?"
603 msgstr "Lisa WiFi seadistus?"
604
605 #
606 msgid "Add a mark"
607 msgstr "Lisa marker"
608
609 #
610 msgid "Add a new NFS or CIFS mount point to your Dreambox."
611 msgstr ""
612
613 #
614 msgid "Add a new title"
615 msgstr "Lisa uus pealkiri"
616
617 #
618 msgid "Add network configuration?"
619 msgstr "Lisan võrgu seadistuse?"
620
621 msgid "Add new AutoTimer"
622 msgstr "Lisa uus AutoTimer"
623
624 #
625 msgid "Add new network mount point"
626 msgstr ""
627
628 #
629 msgid "Add timer"
630 msgstr "Lisa taimer"
631
632 msgid "Add timer as disabled on conflict"
633 msgstr "Lisa taimer nagu konfliktne"
634
635 #
636 msgid "Add title"
637 msgstr "Lisa pealkiri"
638
639 #
640 msgid "Add to bouquet"
641 msgstr "Lisa valikutesse"
642
643 #
644 msgid "Add to favourites"
645 msgstr "Lisa lemmikutesse"
646
647 msgid "Add zap timer instead of record timer?"
648 msgstr "Lisan zap taimer savestustimeri asemel?"
649
650 msgid "Added: "
651 msgstr "Lisatud:"
652
653 #
654 msgid ""
655 "Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if "
656 "enabled."
657 msgstr ""
658 "Lisab enigma2 seaded ja vastuvõtja mudeli info, nagu SN ... jne. kui on "
659 "lubatud"
660
661 #
662 msgid "Adds network configuration if enabled."
663 msgstr "Lisab võrgu seadistuse, kui on lubatud"
664
665 #
666 msgid "Adds wlan configuration if enabled."
667 msgstr "Lisab WiFi seaded, kui on lubatud."
668
669 #
670 msgid ""
671 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
672 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
673 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
674 "test screens."
675 msgstr ""
676 "Sea värvuse sätted nii, et kõik värvivarjundid oleks eristatavad ja paistaks "
677 "nii küllastatuna kui võimalik. Kui oled tulemusega rahul, vajuta OK video "
678 "peenhäälestuse sulgemiseks või kasuta numbrinuppe teiste testipiltide "
679 "valikuks."
680
681 #
682 msgid "Advanced Options"
683 msgstr "Lisavalikud"
684
685 #
686 msgid "Advanced Software"
687 msgstr "Laiendatud tarkvara"
688
689 #
690 msgid "Advanced Software Plugin"
691 msgstr "Tarkvara Lisavalikute Laiendus"
692
693 #
694 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
695 msgstr "Pildiparanduse Lisavaliku Seaded"
696
697 #
698 msgid "Advanced Video Setup"
699 msgstr "Laiendatud video sätted"
700
701 #
702 msgid "Advanced restore"
703 msgstr "Laiendatud taastamine"
704
705 #
706 msgid "After event"
707 msgstr "Peale salvestust"
708
709 #
710 msgid ""
711 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
712 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
713 msgstr ""
714 "Kui alghäälestus on lõppenud, pead valima lapselukuga kanalid. Vaata "
715 "juhendist, kuidas seda teha."
716
717 #
718 msgid "Album"
719 msgstr "Album"
720
721 #
722 msgid "All"
723 msgstr "Kõik kanalid"
724
725 #
726 msgid "All Satellites"
727 msgstr "Kõik satelliidid"
728
729 msgid "All Time"
730 msgstr "Kogu aeg"
731
732 msgid "All non-repeating timers"
733 msgstr "Kõik mittekorduvad taimerid"
734
735 msgid "Allow zapping via Webinterface"
736 msgstr "Luba zap veebiliidesest"
737
738 #
739 msgid "Alpha"
740 msgstr "Alfa"
741
742 #
743 msgid "Alternative radio mode"
744 msgstr "Alternatiivne raadiorežiim"
745
746 #
747 msgid "Alternative services tuner priority"
748 msgstr "Tüüneri prioriteet"
749
750 msgid "Always ask"
751 msgstr "Alati küsi"
752
753 #
754 msgid "Always ask before sending"
755 msgstr "Küsi alati enne saatmist"
756
757 msgid "Ammount of recordings left"
758 msgstr "Järelejäänud salvestuste arv"
759
760 #
761 msgid "An empty filename is illegal."
762 msgstr "Tühi failinimi ei ole lubatud"
763
764 msgid "An error occured."
765 msgstr "Leidis aset viga"
766
767 #
768 msgid "An unknown error occured!"
769 msgstr "Tundmatu viga"
770
771 #
772 msgid "Anonymize crashlog?"
773 msgstr "Muuda vealogi nimetuks"
774
775 #
776 msgid "Arabic"
777 msgstr "Araabia"
778
779 #
780 msgid ""
781 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
782 "\n"
783 msgstr ""
784 "Kas tahad kindlasti uuesti käivitada võrguadapterit?\n"
785 "\n"
786
787 #
788 msgid ""
789 "Are you sure you want to delete\n"
790 "following backup:\n"
791 msgstr ""
792 "kas soovid taastada\n"
793 "seda varukoopiat:\n"
794
795 #
796 msgid "Are you sure you want to exit this wizard?"
797 msgstr "Kas soovid väljuda seadistusabist?"
798
799 #
800 msgid ""
801 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
802 "\n"
803 msgstr ""
804 "Kas tahad kindlasti uuesti käivitada võrguadapterit?\n"
805 "\n"
806
807 #
808 msgid ""
809 "Are you sure you want to restore\n"
810 "following backup:\n"
811 msgstr ""
812 "kas soovid taastada\n"
813 "seda varukoopiat:\n"
814
815 #
816 msgid ""
817 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
818 "Enigma2 will restart after the restore"
819 msgstr ""
820 "Kas tahad taastada Enigma2 varukoopiast?\n"
821 "Enigma2 taaskäivitub peale taastamist"
822
823 #
824 msgid ""
825 "Are you sure you want to save this network mount?\n"
826 "\n"
827 msgstr ""
828
829 #
830 msgid "Artist"
831 msgstr "Esitaja"
832
833 msgid "Ascending"
834 msgstr "Kasvav"
835
836 #
837 msgid "Ask before shutdown:"
838 msgstr "Küsi kinnitust enne väljalülitamist:"
839
840 #
841 msgid "Ask user"
842 msgstr "Küsi kasutajalt"
843
844 #
845 msgid "Aspect Ratio"
846 msgstr "Pildisuhe"
847
848 msgid "Atheros"
849 msgstr ""
850
851 #
852 msgid "Audio"
853 msgstr "Heli"
854
855 #
856 msgid "Audio Options..."
857 msgstr "Helisätted"
858
859 msgid "Audio Sync"
860 msgstr "Heli sünkroniseerimine"
861
862 msgid "Audio Sync Setup"
863 msgstr "Heli sünkroniseerimise seaded"
864
865 #
866 msgid "Australia"
867 msgstr ""
868
869 #
870 msgid "Author: "
871 msgstr "Automaatne"
872
873 #
874 msgid "Authoring mode"
875 msgstr "Autoriseerimismoodus"
876
877 #
878 msgid "Auto"
879 msgstr "Automaatne"
880
881 #
882 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
883 msgstr "Automaatne kaadri lõikamine iga ? minuti (0=mitte kunagi)"
884
885 #
886 msgid "Auto flesh"
887 msgstr ""
888
889 #
890 msgid "Auto scart switching"
891 msgstr "Autom. SCART ümberlülitus"
892
893 msgid "AutoTimer Editor"
894 msgstr "AutoTaimeri muutja"
895
896 msgid "AutoTimer Filters"
897 msgstr "AutoTaimeri filtrid"
898
899 msgid "AutoTimer Services"
900 msgstr "AutoTaimeri teenused"
901
902 msgid "AutoTimer Settings"
903 msgstr "AutoTaimeri seaded"
904
905 msgid "AutoTimer overview"
906 msgstr "AutoTaimeri ülevaade"
907
908 #
909 msgid "Automatic"
910 msgstr "Automaatne"
911
912 #
913 msgid "Automatic Scan"
914 msgstr "Automaatotsing"
915
916 msgid "Autos & Vehicles"
917 msgstr "Autod"
918
919 msgid "Autowrite timer"
920 msgstr "Isesalvestav taimer"
921
922 #
923 msgid "Available format variables"
924 msgstr "Võimalikud formati muutujad"
925
926 #
927 msgid "B"
928 msgstr "B"
929
930 #
931 msgid "BA"
932 msgstr "BA"
933
934 #
935 msgid "BB"
936 msgstr "BB"
937
938 #
939 msgid "BER"
940 msgstr "BER"
941
942 #
943 msgid "BER:"
944 msgstr "BER:"
945
946 #
947 msgid "Back"
948 msgstr "Tagasi"
949
950 #
951 msgid "Background"
952 msgstr "Taust"
953
954 #
955 msgid "Backup done."
956 msgstr "Varukoopia valmis."
957
958 #
959 msgid "Backup failed."
960 msgstr "Varukoopia loomine nurjus."
961
962 #
963 msgid "Backup is running..."
964 msgstr "Varukoopia loomine..."
965
966 #
967 msgid "Backup system settings"
968 msgstr "Loo varukoopia"
969
970 #
971 msgid "Band"
972 msgstr "Sagedusala"
973
974 #
975 msgid "Bandwidth"
976 msgstr "Ribalaius"
977
978 #
979 msgid "Begin of \"after event\" timespan"
980 msgstr ""
981
982 #
983 msgid "Begin of timespan"
984 msgstr ""
985
986 #
987 msgid "Begin time"
988 msgstr "Algusaeg"
989
990 #
991 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
992 msgstr "Pause-klahvi funktsioon"
993
994 #
995 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
996 msgstr "0-klahvi funktsioon PiP-režiimis"
997
998 #
999 msgid "Behavior when a movie is started"
1000 msgstr "Tegevus kui taasesitus on alanud"
1001
1002 #
1003 msgid "Behavior when a movie is stopped"
1004 msgstr "Tegevus kui taasesitus on peatatud"
1005
1006 #
1007 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
1008 msgstr "Tegevus kui salvestus jõuab lõpule"
1009
1010 #
1011 msgid "Bitrate:"
1012 msgstr "Bitrate:"
1013
1014 #
1015 msgid "Block noise reduction"
1016 msgstr "Blokeeri müra vähendamist"
1017
1018 msgid "Blue boost"
1019 msgstr "Sinine boost"
1020
1021 #
1022 msgid "Bookmarks"
1023 msgstr "Lemmikud"
1024
1025 #
1026 msgid "Bouquets"
1027 msgstr ""
1028
1029 #
1030 msgid "Brazil"
1031 msgstr ""
1032
1033 #
1034 msgid "Brightness"
1035 msgstr "Heledus"
1036
1037 #
1038 msgid "Browse network neighbourhood"
1039 msgstr ""
1040
1041 #
1042 msgid "Burn DVD"
1043 msgstr "Kirjuta DVD"
1044
1045 #
1046 msgid "Burn existing image to DVD"
1047 msgstr "Salvesta olemasolev image DVD-le"
1048
1049 msgid "Burn to DVD"
1050 msgstr "Kirjuta DVD-le"
1051
1052 #
1053 msgid "Bus: "
1054 msgstr "Siin:"
1055
1056 #
1057 msgid ""
1058 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
1059 "displayed."
1060 msgstr "Vajuta OK-nuppu et näha olekuriba."
1061
1062 #
1063 msgid "C"
1064 msgstr "C"
1065
1066 #
1067 msgid "C-Band"
1068 msgstr "C-sagedusala"
1069
1070 msgid "CDInfo"
1071 msgstr "Info"
1072
1073 #
1074 msgid "CI assignment"
1075 msgstr "CI määrangud"
1076
1077 #
1078 msgid "CIFS share"
1079 msgstr ""
1080
1081 #
1082 msgid "CVBS"
1083 msgstr "Komposiit (CVBS)"
1084
1085 #
1086 msgid "Cable"
1087 msgstr "Kaabel (DVB-C)"
1088
1089 #
1090 msgid "Cache Thumbnails"
1091 msgstr "Salvesta Thumbnail-d"
1092
1093 msgid "Can't connect to server. Please check your network!"
1094 msgstr "Palun kontrolli oma võrguseadeid!"
1095
1096 #
1097 msgid "Canada"
1098 msgstr ""
1099
1100 #
1101 msgid "Cancel"
1102 msgstr "Tühista"
1103
1104 #
1105 msgid "Cannot parse feed directory"
1106 msgstr "Ei saa sõeluda feedi kausta"
1107
1108 #
1109 msgid "Capacity: "
1110 msgstr "Maht:"
1111
1112 #
1113 msgid "Card"
1114 msgstr "Kaart"
1115
1116 #
1117 msgid "Catalan"
1118 msgstr "Katalaani"
1119
1120 msgid "Center screen at the lower border"
1121 msgstr "Tsentreeri alumisel piirjoonel"
1122
1123 msgid "Center screen at the upper border"
1124 msgstr "Tsentreeri ülemisel piirjoonel"
1125
1126 msgid "Change active delay"
1127 msgstr "Muuda hilistust"
1128
1129 #
1130 msgid "Change bouquets in quickzap"
1131 msgstr "Nimekirjade vahetus ka nooleklahvidega"
1132
1133 msgid "Change default recording offset?"
1134 msgstr "Muuda salvestuse vaikimisi offsetti"
1135
1136 #
1137 msgid "Change dir."
1138 msgstr "Vaheta kausta."
1139
1140 msgid "Change hostname"
1141 msgstr "Muuda nime"
1142
1143 #
1144 msgid "Change pin code"
1145 msgstr "Vaheta parool"
1146
1147 #
1148 msgid "Change service pin"
1149 msgstr "Vaheta kanali kood"
1150
1151 #
1152 msgid "Change service pins"
1153 msgstr "Vaheta kanali koodid"
1154
1155 #
1156 msgid "Change setup pin"
1157 msgstr "Vaheta seadete kood"
1158
1159 #
1160 msgid "Change step size"
1161 msgstr "Muuda sammu suurust"
1162
1163 msgid "Change the hostname of your Dreambox."
1164 msgstr "Muuda oma tuuneri nime"
1165
1166 msgid "Changelog"
1167 msgstr ""
1168
1169 #
1170 msgid "Channel"
1171 msgstr "Kanal"
1172
1173 #
1174 msgid "Channel Selection"
1175 msgstr "Kanalite valik"
1176
1177 msgid "Channel audio:"
1178 msgstr "Helikanal:"
1179
1180 #
1181 msgid "Channel not in services list"
1182 msgstr "Vaheta kanali koodid"
1183
1184 #
1185 msgid "Channel:"
1186 msgstr "Kanal:"
1187
1188 #
1189 msgid "Channellist menu"
1190 msgstr "Kanalilisti menüü"
1191
1192 msgid "Channels"
1193 msgstr "Kanalid"
1194
1195 #
1196 msgid "Chap."
1197 msgstr "Peatükk"
1198
1199 #
1200 msgid "Chapter"
1201 msgstr "Peatükk"
1202
1203 #
1204 msgid "Chapter:"
1205 msgstr "Peatükk:"
1206
1207 #
1208 msgid "Check"
1209 msgstr "Kontrolli"
1210
1211 #
1212 msgid "Checking Filesystem..."
1213 msgstr "Kontrollin failisüsteemi"
1214
1215 #
1216 msgid "Choose Tuner"
1217 msgstr "Vali tüüner"
1218
1219 #
1220 msgid "Choose a wireless network"
1221 msgstr "Vali WiFi võrk "
1222
1223 #
1224 msgid "Choose backup files"
1225 msgstr "Vali failid"
1226
1227 #
1228 msgid "Choose backup location"
1229 msgstr "Varukoopia asukoht"
1230
1231 #
1232 msgid "Choose bouquet"
1233 msgstr "Vali nimekiri"
1234
1235 msgid "Choose image to download"
1236 msgstr ""
1237
1238 #
1239 msgid "Choose target folder"
1240 msgstr "Vali kataloog"
1241
1242 #
1243 msgid "Choose upgrade source"
1244 msgstr "Vali allikas"
1245
1246 #
1247 msgid "Choose your Skin"
1248 msgstr "Vali uus Välimus"
1249
1250 #
1251 msgid "Circular left"
1252 msgstr "ringpolarisatsioon vasak"
1253
1254 #
1255 msgid "Circular right"
1256 msgstr "ringpolarisatsioon parem"
1257
1258 #
1259 msgid "Classic"
1260 msgstr ""
1261
1262 #
1263 msgid "Cleanup"
1264 msgstr "Kustuta vanad"
1265
1266 #
1267 msgid "Cleanup Wizard"
1268 msgstr "Puhastusabiline"
1269
1270 #
1271 msgid "Cleanup Wizard settings"
1272 msgstr "Puhastusabilise seaded"
1273
1274 #
1275 msgid "CleanupWizard"
1276 msgstr "Puhastusabiline"
1277
1278 #
1279 msgid "Clear before scan"
1280 msgstr "Kustuta kanalid"
1281
1282 msgid "Clear history on Exit:"
1283 msgstr "Kustuta väljudes ajalugu"
1284
1285 #
1286 msgid "Clear log"
1287 msgstr "Kustuta log"
1288
1289 #
1290 msgid "Close"
1291 msgstr "Sulge"
1292
1293 msgid "Close and forget changes"
1294 msgstr "Sulge ja unusta muudatused"
1295
1296 msgid "Close and save changes"
1297 msgstr "Sulge ja salvesta muudatused"
1298
1299 #
1300 msgid "Close title selection"
1301 msgstr "Sulge pealkirja valik"
1302
1303 #
1304 msgid "Code rate high"
1305 msgstr "Code rate (kõrge)"
1306
1307 #
1308 msgid "Code rate low"
1309 msgstr "Code rate (madal)"
1310
1311 #
1312 msgid "Coderate HP"
1313 msgstr "Code rate (HP)"
1314
1315 #
1316 msgid "Coderate LP"
1317 msgstr "Code rate (LP)"
1318
1319 #
1320 msgid "Collection name"
1321 msgstr "Valiku nimi"
1322
1323 #
1324 msgid "Collection settings"
1325 msgstr "Valiku sätted"
1326
1327 #
1328 msgid "Color Format"
1329 msgstr "Värvuse formaat"
1330
1331 #
1332 msgid "Comedy"
1333 msgstr ""
1334
1335 #
1336 msgid "Command execution..."
1337 msgstr "Käskude täitmine..."
1338
1339 #
1340 msgid "Command order"
1341 msgstr "Käskude järjekord"
1342
1343 #
1344 msgid "Committed DiSEqC command"
1345 msgstr "Committed DiSEqC-käsk"
1346
1347 #
1348 msgid "Common Interface"
1349 msgstr "CI liides"
1350
1351 #
1352 msgid "Common Interface Assignment"
1353 msgstr "CI määrangud"
1354
1355 #
1356 msgid "CommonInterface"
1357 msgstr "CI liides"
1358
1359 #
1360 msgid "Communication"
1361 msgstr "Salvestuskoht"
1362
1363 #
1364 msgid "Compact Flash"
1365 msgstr "CompactFlash"
1366
1367 #
1368 msgid "Complete"
1369 msgstr "Valmis"
1370
1371 #
1372 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
1373 msgstr "Täielik ( lubab audio radade miximist )"
1374
1375 msgid "Composition of the recording filenames"
1376 msgstr "Salvestuse nimede komponeerimine"
1377
1378 #
1379 msgid "Configuration Mode"
1380 msgstr "Häälestamine"
1381
1382 msgid "Configuration for the Webinterface"
1383 msgstr "Veebiinterfeisi seadistamine"
1384
1385 #
1386 msgid "Configure AutoTimer behavior"
1387 msgstr ""
1388
1389 #
1390 msgid "Configure interface"
1391 msgstr "Seadista liides"
1392
1393 #
1394 msgid "Configure nameservers"
1395 msgstr "Seadista nimeserverid"
1396
1397 #
1398 msgid "Configure your internal LAN"
1399 msgstr "Seadista sisemine LAN võrk"
1400
1401 #
1402 msgid "Configure your network again"
1403 msgstr "Seadista võrk uuesti"
1404
1405 #
1406 msgid "Configure your wireless LAN again"
1407 msgstr "Seadista WiFi võrk uuesti"
1408
1409 #
1410 msgid "Configuring"
1411 msgstr "Seadistan"
1412
1413 #
1414 msgid "Conflicting timer"
1415 msgstr "Vastuolud taimeris"
1416
1417 #
1418 msgid "Connect"
1419 msgstr "Ühenda"
1420
1421 #
1422 msgid "Connect to a Wireless Network"
1423 msgstr "Ühenda WiFi võrguga"
1424
1425 #
1426 msgid "Connected to"
1427 msgstr "Ühendatud"
1428
1429 #
1430 msgid "Connected!"
1431 msgstr "Ühendatud"
1432
1433 #
1434 msgid "Constellation"
1435 msgstr "konstellatsioon"
1436
1437 #
1438 msgid "Content does not fit on DVD!"
1439 msgstr "Sisu ei mahu DVD-le!"
1440
1441 #
1442 msgid "Continue in background"
1443 msgstr "Jätka taustal"
1444
1445 #
1446 msgid "Continue playing"
1447 msgstr "Jätka taasesitust"
1448
1449 #
1450 msgid "Contrast"
1451 msgstr "Kontrast"
1452
1453 #
1454 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
1455 msgstr "Ei saa vastuvõtjaga ühendust .NFI tarkvara Server:"
1456
1457 #
1458 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
1459 msgstr "Ei saa plaati avada! Pole plaati sisestatud?"
1460
1461 #
1462 msgid "Could not open Picture in Picture"
1463 msgstr "Ei saa avada Pilt Pildis"
1464
1465 #
1466 #, python-format
1467 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
1468 msgstr "Ei saa kahjuks salvestada.Taimerite konflikt %s"
1469
1470 #
1471 msgid "Crashlog settings"
1472 msgstr "Vealogi seaded"
1473
1474 #
1475 msgid "CrashlogAutoSubmit"
1476 msgstr "Vealogi iselähetus"
1477
1478 #
1479 msgid "CrashlogAutoSubmit settings"
1480 msgstr "Vealogi iselähetuse seaded"
1481
1482 #
1483 msgid "CrashlogAutoSubmit settings..."
1484 msgstr "Vealogi iselähetuse seaded..."
1485
1486 #
1487 msgid ""
1488 "Crashlogs found!\n"
1489 "Send them to Dream Multimedia?"
1490 msgstr ""
1491 "Leitud vealogi!\n"
1492 "Saadame Dream Multimeediasse?"
1493
1494 #
1495 msgid "Create DVD-ISO"
1496 msgstr "Loo DVD-ISO"
1497
1498 msgid "Create a new AutoTimer."
1499 msgstr "Loo uus AutoTaimer"
1500
1501 msgid "Create a new timer using the classic editor"
1502 msgstr "Loo uus taimer tavaeditoriga"
1503
1504 msgid "Create a new timer using the wizard"
1505 msgstr "Loo uus taimer abilisega"
1506
1507 #
1508 msgid "Create movie folder failed"
1509 msgstr "Salvestuskataloogi tegemine nurjus"
1510
1511 #
1512 #, python-format
1513 msgid "Creating directory %s failed."
1514 msgstr "Kausta loomine %s nurjus."
1515
1516 #
1517 msgid "Creating partition failed"
1518 msgstr "Partitsiooni tegemine nurjus"
1519
1520 #
1521 msgid "Croatian"
1522 msgstr "Horvaatia"
1523
1524 #
1525 msgid "Current Transponder"
1526 msgstr "Hetke transponder"
1527
1528 msgid "Current device: "
1529 msgstr ""
1530
1531 #
1532 msgid "Current settings:"
1533 msgstr "Hetke sätted"
1534
1535 #
1536 msgid "Current value: "
1537 msgstr "Praegune väärtus:"
1538
1539 #
1540 msgid "Current version:"
1541 msgstr "Hetke versioon:"
1542
1543 msgid "Currently installed image"
1544 msgstr ""
1545
1546 #
1547 #, python-format
1548 msgid "Custom (%s)"
1549 msgstr ""
1550
1551 #
1552 msgid "Custom location"
1553 msgstr ""
1554
1555 #
1556 msgid "Custom offset"
1557 msgstr ""
1558
1559 #
1560 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
1561 msgstr "'1'/'3'-klahvide ülehüppe pikkus"
1562
1563 #
1564 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
1565 msgstr "'4'/'6'-klahvide ülehüppe pikkus"
1566
1567 #
1568 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
1569 msgstr "'7'/'9'-klahvide ülehüppe pikkus"
1570
1571 #
1572 msgid "Customize"
1573 msgstr "Seadista"
1574
1575 #
1576 msgid "Cut"
1577 msgstr "Lõika"
1578
1579 #
1580 msgid "Cutlist editor..."
1581 msgstr "Määra lõikekohad"
1582
1583 #
1584 msgid "Czech"
1585 msgstr "Tšehhi"
1586
1587 #
1588 msgid "Czech Republic"
1589 msgstr ""
1590
1591 #
1592 msgid "D"
1593 msgstr "D"
1594
1595 #
1596 msgid "DHCP"
1597 msgstr "DHCP"
1598
1599 msgid "DUAL LAYER DVD"
1600 msgstr "Kahekihiline DVD"
1601
1602 #
1603 msgid "DVB-S"
1604 msgstr "DVB-S"
1605
1606 #
1607 msgid "DVB-S2"
1608 msgstr "DVB-S2"
1609
1610 #
1611 msgid "DVD File Browser"
1612 msgstr "DVD failibrauser"
1613
1614 #
1615 msgid "DVD Player"
1616 msgstr "DVD-mängija"
1617
1618 #
1619 msgid "DVD Titlelist"
1620 msgstr "DVD nimekiri "
1621
1622 #
1623 msgid "DVD media toolbox"
1624 msgstr "DVD Tööriistad"
1625
1626 #
1627 msgid "Danish"
1628 msgstr "Taani"
1629
1630 #
1631 msgid "Date"
1632 msgstr "Kuupäev"
1633
1634 #
1635 msgid "Decide if you want to enable or disable the Cleanup Wizard."
1636 msgstr "Sõltuvalt sellest kas lubate või keelate puhastusabilise."
1637
1638 #
1639 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
1640 msgstr "Mida teha, kui leian vealogi?"
1641
1642 #
1643 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
1644 msgstr "Mida saadetud vealogidega edasi teha."
1645
1646 msgid "Decrease delay"
1647 msgstr "Vähenda viidet"
1648
1649 #, python-format
1650 msgid "Decrease delay by %i ms (can be set)"
1651 msgstr "Vähenda viidet %i ms"
1652
1653 #
1654 msgid "Deep Standby"
1655 msgstr "Sügavootele"
1656
1657 #
1658 msgid "Default"
1659 msgstr "Vaikimisi"
1660
1661 #
1662 msgid "Default Settings"
1663 msgstr "Vaikimisi sätted"
1664
1665 #
1666 msgid "Default movie location"
1667 msgstr "Vaikimisi filmi asukoht"
1668
1669 #
1670 msgid "Default services lists"
1671 msgstr "Vaikimisi teenuste nimekiri"
1672
1673 msgid "Defaults"
1674 msgstr "Vaikimisi"
1675
1676 #
1677 msgid "Delay"
1678 msgstr "Viide"
1679
1680 #
1681 msgid "Delete"
1682 msgstr "Kustuta"
1683
1684 #
1685 msgid "Delete crashlogs"
1686 msgstr "Kustuta vealogid"
1687
1688 #
1689 msgid "Delete entry"
1690 msgstr "Kustuta valik"
1691
1692 #
1693 msgid "Delete failed!"
1694 msgstr "Kustutamine nurjus!"
1695
1696 #
1697 msgid "Delete mount"
1698 msgstr ""
1699
1700 #
1701 #, python-format
1702 msgid ""
1703 "Delete no more configured satellite\n"
1704 "%s?"
1705 msgstr ""
1706 "Kustuta mitte vajalikud satelliidid\n"
1707 "%s?"
1708
1709 msgid "Descending"
1710 msgstr "Kahanev"
1711
1712 #
1713 msgid "Description"
1714 msgstr "Kirjeldus"
1715
1716 #
1717 msgid "Deselect"
1718 msgstr "Tühista valik"
1719
1720 #
1721 msgid "Destination directory"
1722 msgstr "Sihtkataloog"
1723
1724 #
1725 msgid "Details for extension: "
1726 msgstr "Laienduse detailid"
1727
1728 #
1729 msgid "Detected HDD:"
1730 msgstr "Leitud kõvaketas:"
1731
1732 #
1733 msgid "Detected NIMs:"
1734 msgstr "Leitud tüünerid:"
1735
1736 #
1737 msgid "DiSEqC"
1738 msgstr "DiSEqC"
1739
1740 #
1741 msgid "DiSEqC A/B"
1742 msgstr "DiSEqC A/B"
1743
1744 #
1745 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
1746 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
1747
1748 #
1749 msgid "DiSEqC mode"
1750 msgstr "DiSEqC-olek"
1751
1752 #
1753 msgid "DiSEqC repeats"
1754 msgstr "DiSEqC-kordused"
1755
1756 #
1757 msgid "DiSEqC-Tester settings"
1758 msgstr "DiSEqC-Tester seaded"
1759
1760 #
1761 msgid "Dialing:"
1762 msgstr "Valin numbrit:"
1763
1764 #
1765 msgid "Digital contour removal"
1766 msgstr "Digitaalne korduse kõrvaldamine "
1767
1768 msgid "Dir:"
1769 msgstr "Kaust:"
1770
1771 #
1772 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
1773 msgstr "Lingitud salvestuste kohene esitus ilma menüüta "
1774
1775 #
1776 #, python-format
1777 msgid "Directory %s nonexistent."
1778 msgstr "Kataloogi %s ei eksisteeri."
1779
1780 #
1781 msgid "Directory browser"
1782 msgstr "Kausta brauser"
1783
1784 #
1785 msgid "Disable"
1786 msgstr "Keela"
1787
1788 #
1789 msgid "Disable Picture in Picture"
1790 msgstr "Sulge pilt-pildis"
1791
1792 #
1793 msgid "Disable Subtitles"
1794 msgstr "Peida subtiitrid"
1795
1796 #
1797 msgid "Disable crashlog reporting"
1798 msgstr "Keela vealogie saatmine"
1799
1800 #
1801 msgid "Disable timer"
1802 msgstr "Keela taimer"
1803
1804 #
1805 msgid "Disabled"
1806 msgstr "Keelatud"
1807
1808 msgid "Discard changes and close plugin"
1809 msgstr "Tühista muudatused ja sulge laiendus"
1810
1811 msgid "Discard changes and close screen"
1812 msgstr "Tühista muudatused ja sulge aken"
1813
1814 #
1815 msgid "Disconnect"
1816 msgstr "Katkesta ühendus"
1817
1818 #
1819 msgid "Dish"
1820 msgstr "Antenn"
1821
1822 #
1823 msgid "Display 16:9 content as"
1824 msgstr "Näita 16:9 materjal"
1825
1826 #
1827 msgid "Display 4:3 content as"
1828 msgstr "Näita 4:3 materjal"
1829
1830 #
1831 msgid "Display >16:9 content as"
1832 msgstr "Näita 16:9 materjal"
1833
1834 #
1835 msgid "Display Setup"
1836 msgstr "Esipaneeli sätted"
1837
1838 #
1839 msgid "Display and Userinterface"
1840 msgstr "Esipaneel ja kasutajaliides"
1841
1842 msgid "Display search results by:"
1843 msgstr "Näita otsingu tulemust:"
1844
1845 #
1846 #, python-format
1847 msgid ""
1848 "Do you really want to REMOVE\n"
1849 "the plugin \"%s\"?"
1850 msgstr ""
1851 "Kas soovid kindlasti eemaldada\n"
1852 "laiendust \"%s\"? "
1853
1854 #
1855 msgid ""
1856 "Do you really want to check the filesystem?\n"
1857 "This could take lots of time!"
1858 msgstr ""
1859 "Kas soovid kindlasti failisüsteemi kontrollida?\n"
1860 "Selleks kulub palju aega!!!"
1861
1862 #
1863 #, python-format
1864 msgid "Do you really want to delete %s?"
1865 msgstr "Kas soovid kindlasti kustutada %s?"
1866
1867 #
1868 #, python-format
1869 msgid ""
1870 "Do you really want to download\n"
1871 "the plugin \"%s\"?"
1872 msgstr ""
1873 "Kas soovid kindlasti laadida\n"
1874 "seda laiendust \"%s\"? "
1875
1876 msgid "Do you really want to exit?"
1877 msgstr "Kas tõesti soovid väljuda?"
1878
1879 #
1880 msgid ""
1881 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
1882 "All data on the disk will be lost!"
1883 msgstr ""
1884 "Kas tahad formaatida kõvaketast?\n"
1885 "Kogu ketta sisu läheb kaduma!"
1886
1887 #
1888 #, python-format
1889 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
1890 msgstr "Kas soovid kindlasti kataloogi kustutada %s kõvakettalt?"
1891
1892 #
1893 #, python-format
1894 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
1895 msgstr "Kas soovid kindlasti oma lemmikut kustutada %s?"
1896
1897 #
1898 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
1899 msgstr "Kas soovid oma valikut DVD-le kirjutada?"
1900
1901 #
1902 msgid "Do you want to do a service scan?"
1903 msgstr "Kas soovid kanaliotsingut teha?"
1904
1905 #
1906 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
1907 msgstr "Kas soovid uut käsiotsingut teha?"
1908
1909 #, python-format
1910 msgid "Do you want to download the image to %s ?"
1911 msgstr ""
1912
1913 #
1914 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
1915 msgstr "Kas soovid oma vastuvõtjal lastelukku aktiveerida?"
1916
1917 msgid "Do you want to enter a username and password for this host?\n"
1918 msgstr "Kas soovid seada kasutajanime ja parooli sellele seadmele?\n"
1919
1920 #
1921 msgid "Do you want to install default sat lists?"
1922 msgstr "Kas soovid installida vaikimisi satelliitide nimekirja?"
1923
1924 #
1925 msgid "Do you want to install the package:\n"
1926 msgstr "Kas soovid installida paketti:\n"
1927
1928 #
1929 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
1930 msgstr "Soovid panna DVD mängima?"
1931
1932 #
1933 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
1934 msgstr "Soovid plaadi eelvaadet ka, enne kirjutamise alustamist? "
1935
1936 #
1937 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
1938 msgstr "Uuendus valmis. Soovid vastuvõtja uuesti käivitada?"
1939
1940 #
1941 msgid "Do you want to remove the package:\n"
1942 msgstr "Kas tahad kustutada paketti:\n"
1943
1944 #
1945 msgid "Do you want to restore your settings?"
1946 msgstr "Kas soovid taastada oma sätted?"
1947
1948 #
1949 msgid "Do you want to resume this playback?"
1950 msgstr ""
1951 "Kas soovid jätkata\n"
1952 "vaatamist katkestatud kohalt?"
1953
1954 msgid "Do you want to see more entries?"
1955 msgstr "Kas soovid näha veel ridu?"
1956
1957 #
1958 msgid ""
1959 "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you "
1960 "if needed?"
1961 msgstr ""
1962 "Kas Te soovite saata ka oma emaili ja nime, et saaksime vajadusel ühendust "
1963 "võtta?"
1964
1965 #
1966 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
1967 msgstr "Kas soovid vastuvõtja tarkvara uuendada?"
1968
1969 #
1970 msgid ""
1971 "Do you want to update your Dreambox?\n"
1972 "After pressing OK, please wait!"
1973 msgstr ""
1974 "Kas soovid vastuvõtja tarkvara uuendada?\n"
1975 "Vajuta OK ja oota!"
1976
1977 #
1978 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
1979 msgstr "Kas soovid uuendada paketti:\n"
1980
1981 #
1982 msgid "Do you want to view a tutorial?"
1983 msgstr "Soovid vaadata juhendit?"
1984
1985 #
1986 msgid "Don't ask, just send"
1987 msgstr "Ära küsi, saada ära"
1988
1989 #
1990 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
1991 msgstr "Ära peata toimuvat salvestust, aga keela tulevad"
1992
1993 #
1994 #, python-format
1995 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
1996 msgstr "Valmis - installitud või uuendatud %d "
1997
1998 #
1999 #, python-format
2000 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
2001 msgstr "Valmis - installitud või uuendatud %d , %d veaga"
2002
2003 #
2004 msgid "Download"
2005 msgstr "Allalaadimine"
2006
2007 #, python-format
2008 msgid "Download %s from Server"
2009 msgstr ""
2010
2011 #
2012 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
2013 msgstr "Allalaadimine .NFI-failid USB-le"
2014
2015 #
2016 msgid "Download Plugins"
2017 msgstr "Laienduse allalaadimine"
2018
2019 msgid "Download Video"
2020 msgstr "Lae video alla"
2021
2022 msgid "Download location"
2023 msgstr "Allalaadimise koht"
2024
2025 #
2026 msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
2027 msgstr "Allalaadimine USB-le  nurjus:"
2028
2029 #
2030 msgid "Downloadable new plugins"
2031 msgstr "Allalaetavad uued laiendused "
2032
2033 #
2034 msgid "Downloadable plugins"
2035 msgstr "Allalaetavad laiendused"
2036
2037 #
2038 msgid "Downloading"
2039 msgstr "Laetakse alla"
2040
2041 #
2042 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
2043 msgstr "Laeme alla laienduse infot. Palun oota..."
2044
2045 #
2046 msgid "Downloading screenshots. Please wait..."
2047 msgstr ""
2048
2049 #
2050 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
2051 msgstr "Vastuvõtja formaadib data DVD-d"
2052
2053 #
2054 msgid "Dreambox software because updates are available."
2055 msgstr "vastuvõtja tarkvara, sest uuendused on saadaval"
2056
2057 msgid "Duration: "
2058 msgstr "Kestus:"
2059
2060 #
2061 msgid "Dutch"
2062 msgstr "Holland"
2063
2064 #
2065 msgid "Dynamic contrast"
2066 msgstr "Dünaamiline kontrast"
2067
2068 #
2069 msgid "E"
2070 msgstr "E"
2071
2072 #
2073 msgid "EPG Selection"
2074 msgstr "EPG Valik"
2075
2076 msgid "EPG encoding"
2077 msgstr "EPG kodeering"
2078
2079 #
2080 #, python-format
2081 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
2082 msgstr "VIGA - otsing nurjus (%s)!"
2083
2084 #
2085 msgid "East"
2086 msgstr "Ida"
2087
2088 #
2089 msgid "Edit"
2090 msgstr "Välju"
2091
2092 msgid "Edit AutoTimer"
2093 msgstr "Muuda AutoTaimer"
2094
2095 msgid "Edit AutoTimer filters"
2096 msgstr "Muuda AutoTaimeri filtreid"
2097
2098 msgid "Edit AutoTimer services"
2099 msgstr "Muuda AutoTaimeri teenuseid"
2100
2101 #
2102 msgid "Edit DNS"
2103 msgstr "Muuda DNS"
2104
2105 msgid "Edit Timers and scan for new Events"
2106 msgstr "Muuda taimereid ja otsi uusi saateid"
2107
2108 #
2109 msgid "Edit Title"
2110 msgstr "Muuda pealkirja"
2111
2112 #
2113 msgid "Edit bouquets list"
2114 msgstr ""
2115
2116 #
2117 msgid "Edit chapters of current title"
2118 msgstr "Muuda seda pealkirja"
2119
2120 msgid "Edit new timer defaults"
2121 msgstr "Muuda uute taimerite vaikeväärtuseid"
2122
2123 msgid "Edit selected AutoTimer"
2124 msgstr "Muuda valitud AutoTaimerit"
2125
2126 #
2127 msgid "Edit services list"
2128 msgstr "Muuda kanalite listi"
2129
2130 #
2131 msgid "Edit settings"
2132 msgstr "Muuda seadeid"
2133
2134 #
2135 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
2136 msgstr "Muuda nimeserveri seadeid.\n"
2137
2138 #
2139 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
2140 msgstr "Muuda võrgu seadeid.\n"
2141
2142 #
2143 msgid "Edit title"
2144 msgstr "Muuda pealkirja"
2145
2146 #
2147 msgid "Edit upgrade source url."
2148 msgstr "Muuda uuenduste allika url."
2149
2150 msgid "Editing"
2151 msgstr "Muudan"
2152
2153 msgid "Editor for new AutoTimers"
2154 msgstr "Editor uuele AutoTaimerile"
2155
2156 msgid "Education"
2157 msgstr "Haridus"
2158
2159 #
2160 msgid "Electronic Program Guide"
2161 msgstr "EPG"
2162
2163 #
2164 msgid "Enable"
2165 msgstr "Luba"
2166
2167 msgid "Enable /media"
2168 msgstr "Luba /media"
2169
2170 #
2171 msgid "Enable 5V for active antenna"
2172 msgstr "Luba 5 V toide aktiivantennile"
2173
2174 #
2175 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
2176 msgstr "Luba puhastusabiline?"
2177
2178 msgid "Enable Filtering"
2179 msgstr "Luba filtreerimine"
2180
2181 msgid "Enable HTTP Access"
2182 msgstr "Luba HTTP Access"
2183
2184 msgid "Enable HTTP Authentication"
2185 msgstr "Luba HTTP autoriseerimine"
2186
2187 msgid "Enable HTTPS Access"
2188 msgstr "Luba HTTPS Access"
2189
2190 msgid "Enable HTTPS Authentication"
2191 msgstr "Luba HTTPS autoriseerimine"
2192
2193 msgid "Enable Service Restriction"
2194 msgstr "Luba teenuse piirangud"
2195
2196 #
2197 msgid "Enable Streaming Authentication"
2198 msgstr ""
2199
2200 #
2201 msgid "Enable multiple bouquets"
2202 msgstr "Luba mitme lemmik-nimekirja kasutus"
2203
2204 #
2205 msgid "Enable parental control"
2206 msgstr "Luba lapselukk"
2207
2208 msgid ""
2209 "Enable this to be able to access the AutoTimer Overview from within the "
2210 "extension menu."
2211 msgstr "Luba see, et tagada AutoTimeri ülevaade laienduste menüüst"
2212
2213 #
2214 msgid "Enable timer"
2215 msgstr "Luba taimer"
2216
2217 #
2218 msgid "Enabled"
2219 msgstr "Kasutusel"
2220
2221 msgid ""
2222 "Encoding the channel uses for it's EPG data. You only need to change this if "
2223 "you're searching for special characters like the german umlauts."
2224 msgstr ""
2225 "Kodeeringut kasutatakse EPG andmetes. Seda vaja muuta ainult kui soovite "
2226 "täpitähti õieti näha."
2227
2228 #
2229 msgid "Encrypted: "
2230 msgstr "Kodeeritud:"
2231
2232 #
2233 msgid "Encryption"
2234 msgstr "Kodeering"
2235
2236 #
2237 msgid "Encryption Key"
2238 msgstr "Kodeeringu võti"
2239
2240 #
2241 msgid "Encryption Keytype"
2242 msgstr "Kodeeringu võti"
2243
2244 #
2245 msgid "Encryption Type"
2246 msgstr "Kodeeringu tüüp"
2247
2248 #
2249 msgid "Encryption:"
2250 msgstr "Kodeering:"
2251
2252 #
2253 msgid "End of \"after event\" timespan"
2254 msgstr ""
2255
2256 #
2257 msgid "End of timespan"
2258 msgstr ""
2259
2260 #
2261 msgid "End time"
2262 msgstr "Lõpetamise aeg"
2263
2264 #
2265 msgid "EndTime"
2266 msgstr "Lõpetamise aeg"
2267
2268 #
2269 msgid "English"
2270 msgstr "Inglise"
2271
2272 msgid ""
2273 "Enigma2 Skinselector\n"
2274 "\n"
2275 "If you experience any problems please contact\n"
2276 "stephan@reichholf.net\n"
2277 "\n"
2278 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2279 msgstr ""
2280 "Enigma2 Välimuse valija\n"
2281 "\n"
2282 "Kui on probleeme, kontakteeru\n"
2283 "stephan@reichholf.net\n"
2284 "\n"
2285 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2286
2287 #
2288 msgid "Enter Fast Forward at speed"
2289 msgstr "Alusta edasikerimist kiirusega"
2290
2291 msgid "Enter IP to scan..."
2292 msgstr "Sisesta IP..."
2293
2294 #
2295 msgid "Enter Rewind at speed"
2296 msgstr "Alusta tagasikerimist kiirusega"
2297
2298 #
2299 msgid "Enter main menu..."
2300 msgstr "Mine peamenüüsse"
2301
2302 msgid "Enter new hostname for your Dreambox"
2303 msgstr "Sisesta uus nimi oma tuunerile"
2304
2305 #
2306 msgid "Enter options:"
2307 msgstr ""
2308
2309 msgid "Enter password:"
2310 msgstr "Sisesta parool"
2311
2312 msgid "Enter pin code"
2313 msgstr "Sisesta pin kood"
2314
2315 #
2316 msgid "Enter share directory:"
2317 msgstr ""
2318
2319 #
2320 msgid "Enter share name:"
2321 msgstr ""
2322
2323 #
2324 msgid "Enter the service pin"
2325 msgstr "Sisesta kood"
2326
2327 msgid "Enter user and password for host: "
2328 msgstr "Sisesta kasutajanimi ja parool seadmele:"
2329
2330 msgid "Enter username:"
2331 msgstr "Sisesta kasutajanimi:"
2332
2333 #
2334 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
2335 msgstr "Sisesta oma emaili aadress, et saaksime vajadusel ühendust võtta"
2336
2337 msgid "Enter your search term(s)"
2338 msgstr "Sisesta otsingu tingimused:"
2339
2340 #
2341 msgid "Entertainment"
2342 msgstr ""
2343
2344 #
2345 msgid "Error"
2346 msgstr "Viga"
2347
2348 #
2349 msgid "Error executing plugin"
2350 msgstr "Viga laienduse käivitamisel"
2351
2352 #
2353 #, python-format
2354 msgid ""
2355 "Error: %s\n"
2356 "Retry?"
2357 msgstr ""
2358 "Viga: %s\n"
2359 "Uuesti?"
2360
2361 #
2362 msgid "Estonian"
2363 msgstr "Eesti"
2364
2365 #
2366 msgid "Eventview"
2367 msgstr "Telekava"
2368
2369 #
2370 msgid "Everything is fine"
2371 msgstr "Kõik on korras"
2372
2373 msgid "Exact match"
2374 msgstr "Täpne vaste"
2375
2376 msgid "Exceeds dual layer medium!"
2377 msgstr "liiga suur kahekihilise ketta jaoks!"
2378
2379 #
2380 msgid "Exclude"
2381 msgstr ""
2382
2383 #
2384 msgid "Execute \"after event\" during timespan"
2385 msgstr ""
2386
2387 #
2388 msgid "Execution Progress:"
2389 msgstr "Käivituse progress:"
2390
2391 #
2392 msgid "Execution finished!!"
2393 msgstr "Käivitus lõppenud!"
2394
2395 #
2396 msgid "Exif"
2397 msgstr "Välju"
2398
2399 #
2400 msgid "Exit"
2401 msgstr "Välju"
2402
2403 #
2404 msgid "Exit editor"
2405 msgstr "Välju redaktorist"
2406
2407 msgid "Exit input device selection."
2408 msgstr ""
2409
2410 #
2411 msgid "Exit network wizard"
2412 msgstr "Välju võrgu häälestusest"
2413
2414 #
2415 msgid "Exit the cleanup wizard"
2416 msgstr "Välju puhastusabilisest"
2417
2418 #
2419 msgid "Exit the wizard"
2420 msgstr "Välju juhendatud seadistusabist"
2421
2422 #
2423 msgid "Exit wizard"
2424 msgstr "Välju (määra kõik seaded käsitsi)"
2425
2426 #
2427 msgid "Expert"
2428 msgstr "Ekspert"
2429
2430 #
2431 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
2432 msgstr "Laiendatud  võrguseaded"
2433
2434 #
2435 msgid "Extended Setup..."
2436 msgstr "Laiendatud seaded"
2437
2438 #
2439 msgid "Extended Software"
2440 msgstr "Laiendatud tarkvara"
2441
2442 #
2443 msgid "Extended Software Plugin"
2444 msgstr "Laiendatud tarkvara"
2445
2446 #
2447 msgid "Extensions"
2448 msgstr "Laiendused"
2449
2450 #
2451 msgid "Extensions management"
2452 msgstr "Laienduste haldamine"
2453
2454 #
2455 msgid "FEC"
2456 msgstr "FEC"
2457
2458 #
2459 msgid "Factory reset"
2460 msgstr "Algseadistuse taaste"
2461
2462 #
2463 msgid "Failed"
2464 msgstr "Nurjus"
2465
2466 #
2467 #, python-format
2468 msgid "Fan %d"
2469 msgstr "Ventilaator %d"
2470
2471 #
2472 #, python-format
2473 msgid "Fan %d PWM"
2474 msgstr "Ventilaatori %d PWM"
2475
2476 #
2477 #, python-format
2478 msgid "Fan %d Voltage"
2479 msgstr "Ventilaatori %d Voltage"
2480
2481 #
2482 msgid "Fast"
2483 msgstr "Kiire"
2484
2485 #
2486 msgid "Fast DiSEqC"
2487 msgstr "Kiire DiSEqC"
2488
2489 #
2490 msgid "Fast Forward speeds"
2491 msgstr "Edasikerimise kiirused"
2492
2493 #
2494 msgid "Fast epoch"
2495 msgstr "kiire kerimine"
2496
2497 #
2498 msgid "Favourites"
2499 msgstr "Lemmikud"
2500
2501 #
2502 msgid "Fetching feed entries"
2503 msgstr ""
2504
2505 #
2506 msgid "Fetching search entries"
2507 msgstr ""
2508
2509 msgid "Filesystem Check"
2510 msgstr "Failisüsteemi kontroll"
2511
2512 #
2513 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
2514 msgstr "Failisüsteemis on mitteparandatavaid vigu"
2515
2516 #
2517 msgid "Film & Animation"
2518 msgstr ""
2519
2520 #
2521 msgid "Filter"
2522 msgstr ""
2523
2524 #
2525 msgid ""
2526 "Filters are another powerful tool when matching events. An AutoTimer can be "
2527 "restricted to certain Weekdays or only match an event with a text inside eg "
2528 "it's Description.\n"
2529 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
2530 msgstr ""
2531
2532 #
2533 msgid "Finetune"
2534 msgstr "Peenhäälestus"
2535
2536 #
2537 msgid "Finished"
2538 msgstr "Lõppenud"
2539
2540 #
2541 msgid "Finished configuring your network"
2542 msgstr "Lõpetasin võrgu seadistamise"
2543
2544 #
2545 msgid "Finished restarting your network"
2546 msgstr "Võrgu restart on tehtud"
2547
2548 #
2549 msgid "Finnish"
2550 msgstr "Soome"
2551
2552 #
2553 msgid ""
2554 "First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
2555 msgstr "Algatuseks peame laadima alla uusima boot tarkvara USB flashijale"
2556
2557 #
2558 msgid "Flash"
2559 msgstr "Flash"
2560
2561 #
2562 msgid "Flashing failed"
2563 msgstr "Flashimine nurjus"
2564
2565 #
2566 msgid "Following tasks will be done after you press OK!"
2567 msgstr "Järgmised toimingud tehakse pärast OK vajutamist!"
2568
2569 #
2570 msgid "Format"
2571 msgstr "Formaadi"
2572
2573 #, python-format
2574 msgid ""
2575 "Found a total of %d matching Events.\n"
2576 "%d Timer were added and %d modified."
2577 msgstr ""
2578 "Leidus kokku %d vastet.\n"
2579 "%d Timerit lisati ja %d muudeti."
2580
2581 #
2582 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
2583 msgstr "Kaadri korduste arv mittesujuva kerimisega"
2584
2585 #
2586 msgid "Frame size in full view"
2587 msgstr "Kaadri suurus täisvaates"
2588
2589 #
2590 msgid "France"
2591 msgstr ""
2592
2593 #
2594 msgid "French"
2595 msgstr "Prantsuse"
2596
2597 #
2598 msgid "Frequency"
2599 msgstr "Sagedus"
2600
2601 #
2602 msgid "Frequency bands"
2603 msgstr "Sagedusalad"
2604
2605 #
2606 msgid "Frequency scan step size(khz)"
2607 msgstr "Sageduse otsingu samm (khz)"
2608
2609 #
2610 msgid "Frequency steps"
2611 msgstr "Sageduse samm"
2612
2613 #
2614 msgid "Fri"
2615 msgstr "R"
2616
2617 #
2618 msgid "Friday"
2619 msgstr "Reede"
2620
2621 #
2622 msgid "Frisian"
2623 msgstr "Reede"
2624
2625 #
2626 #, python-format
2627 msgid "Frontprocessor version: %d"
2628 msgstr "Esipaneeli protsessori versioon: %d"
2629
2630 #
2631 msgid "Fsck failed"
2632 msgstr "Failisüsteemi kontroll nurjus"
2633
2634 #
2635 msgid ""
2636 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
2637 "Do you want to Restart the GUI now?"
2638 msgstr ""
2639 "Uue välimuse aktiveerimine eeldab kasutaja-\n"
2640 "liidese uuesti käivitamist\n"
2641 "Kas käivitan uuesti?"
2642
2643 #
2644 msgid "Gaming"
2645 msgstr ""
2646
2647 #
2648 msgid "Gateway"
2649 msgstr "Gateway"
2650
2651 #
2652 msgid "General AC3 Delay"
2653 msgstr "Üldine AC3 viide"
2654
2655 #
2656 msgid "General AC3 delay (ms)"
2657 msgstr "Üldine AC3 viide (ms)"
2658
2659 #
2660 msgid "General PCM Delay"
2661 msgstr "Üldine PCM viide"
2662
2663 #
2664 msgid "General PCM delay (ms)"
2665 msgstr "Üldine PCM viide (ms)"
2666
2667 #
2668 msgid "Genre"
2669 msgstr "Zanr:"
2670
2671 #
2672 msgid "Genuine Dreambox"
2673 msgstr ""
2674
2675 msgid "Genuine Dreambox validation failed!"
2676 msgstr ""
2677
2678 #
2679 msgid "German"
2680 msgstr "Saksa"
2681
2682 msgid "Germany"
2683 msgstr "Saksamaa"
2684
2685 msgid "Get latest experimental image"
2686 msgstr ""
2687
2688 msgid "Get latest release image"
2689 msgstr ""
2690
2691 #
2692 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
2693 msgstr "Saadakse laienduse infot. Oota..."
2694
2695 msgid "Global delay"
2696 msgstr "Globaalne viide"
2697
2698 #
2699 msgid "Goto 0"
2700 msgstr "Goto 0"
2701
2702 #
2703 msgid "Goto position"
2704 msgstr "Mine kohale"
2705
2706 #
2707 msgid "Graphical Multi EPG"
2708 msgstr "Graafiline Multi EPG"
2709
2710 msgid "Great Britain"
2711 msgstr "Suurbritannia"
2712
2713 #
2714 msgid "Greek"
2715 msgstr "Kreeka"
2716
2717 msgid "Green boost"
2718 msgstr "Roheline boost"
2719
2720 #
2721 msgid "Guard Interval"
2722 msgstr "Kaitsevahemik"
2723
2724 #
2725 msgid "Guard interval mode"
2726 msgstr "Kaitsevahemiku seaded"
2727
2728 #
2729 msgid "Guess existing timer based on begin/end"
2730 msgstr ""
2731
2732 msgid "HD videos"
2733 msgstr "HD videod"
2734
2735 msgid "HTTP Port"
2736 msgstr ""
2737
2738 msgid "HTTPS Port"
2739 msgstr ""
2740
2741 #
2742 msgid "Harddisk"
2743 msgstr "Kõvaketas"
2744
2745 #
2746 msgid "Harddisk setup"
2747 msgstr "Kõvaketta seaded"
2748
2749 #
2750 msgid "Harddisk standby after"
2751 msgstr "Kõvaketta väljalülitamine peale"
2752
2753 msgid "Help"
2754 msgstr "Abi"
2755
2756 #
2757 msgid "Hidden network SSID"
2758 msgstr "Võrgu SSID"
2759
2760 #
2761 msgid "Hidden networkname"
2762 msgstr "Varjatud võrgunimi"
2763
2764 #
2765 msgid "Hierarchy Information"
2766 msgstr "Hierarhia teave"
2767
2768 #
2769 msgid "Hierarchy mode"
2770 msgstr "Hierarhia olek"
2771
2772 #
2773 msgid "High bitrate support"
2774 msgstr "Kõrge bitrate tugi"
2775
2776 msgid "History"
2777 msgstr "Ajalugu"
2778
2779 #
2780 msgid "Holland"
2781 msgstr ""
2782
2783 #
2784 msgid "Hong Kong"
2785 msgstr ""
2786
2787 #
2788 msgid "Horizontal"
2789 msgstr "horisontaal"
2790
2791 #
2792 msgid "How many minutes do you want to record?"
2793 msgstr "Mitu minutit soovid salvestada?"
2794
2795 #
2796 msgid "How to handle found crashlogs?"
2797 msgstr "Mida teha leitud vealogidega?"
2798
2799 #
2800 msgid "Howto & Style"
2801 msgstr ""
2802
2803 #
2804 msgid "Hue"
2805 msgstr "Värvitoon"
2806
2807 #
2808 msgid "Hungarian"
2809 msgstr "Ungari"
2810
2811 #
2812 msgid "IP Address"
2813 msgstr "IP Address"
2814
2815 #
2816 msgid "IP:"
2817 msgstr ""
2818
2819 #
2820 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
2821 msgstr "ISO fail on liiga suur failisüsteemile!"
2822
2823 #
2824 msgid "ISO path"
2825 msgstr "ISO kataloog"
2826
2827 #
2828 msgid "Icelandic"
2829 msgstr "Island"
2830
2831 #, python-format
2832 msgid ""
2833 "If this is enabled an existing timer will also be considered recording an "
2834 "event if it records at least 80% of the it."
2835 msgstr ""
2836 "Kui see on lubatud, siis taimer loetakse salvestavaks , kui ta salvestab 80% "
2837 "enda ajast."
2838
2839 #
2840 msgid ""
2841 "If you see this, something is wrong with\n"
2842 "your scart connection. Press OK to return."
2843 msgstr ""
2844 "SCART-ühenduses on probleem.\n"
2845 "Vajuta OK, et minna tagasi."
2846
2847 #
2848 msgid ""
2849 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
2850 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
2851 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
2852 "possible.\n"
2853 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
2854 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
2855 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
2856 "step.\n"
2857 "If you are happy with the result, press OK."
2858 msgstr ""
2859 "Kui TV-s on heleduse või kontrastsuse parandusfunktsioon, lülita see välja. "
2860 "Kui on olemas midagi nimega \"dynamic\", kasuta selle standardseadistust. "
2861 "Sea taustvalgustus sobivaks.Vähenda TV kontrastsust nii palju kui võimalik.\n"
2862 "Nüüd vähenda TV heledust miinimumini nii, et kaks kõige alumist halli "
2863 "varjundit jäävad eristatavaks. \n"
2864 "Ära hooli praegu heledatest varjunditest, need seame paika järgmisena. \n"
2865 "Kui oled tulemusega rahul, vajuta OK."
2866
2867 #
2868 msgid "Image flash utility"
2869 msgstr "Tarkvara fläshimis tööriist"
2870
2871 #
2872 msgid "Import AutoTimer"
2873 msgstr ""
2874
2875 #
2876 msgid "Import existing Timer"
2877 msgstr ""
2878
2879 #
2880 msgid "Import from EPG"
2881 msgstr ""
2882
2883 #
2884 msgid "In Progress"
2885 msgstr "Toimumas"
2886
2887 #
2888 msgid ""
2889 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
2890 msgstr ""
2891 "Sunnitud kanalivahetus. Taimeri salvestus just käivitus ja vajas seda "
2892 "tüünerit.\n"
2893
2894 #
2895 msgid "Include"
2896 msgstr ""
2897
2898 #
2899 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
2900 msgstr "Lisan Teie emaili ja nime (soovi korral) saadetavasse maili?"
2901
2902 #
2903 msgid "Increase delay"
2904 msgstr ""
2905
2906 #
2907 #, python-format
2908 msgid "Increase delay by %i ms (can be set)"
2909 msgstr ""
2910
2911 #
2912 msgid "Increased voltage"
2913 msgstr "Suurendatud pinge"
2914
2915 #
2916 msgid "Index"
2917 msgstr "Indeks"
2918
2919 #
2920 msgid "India"
2921 msgstr ""
2922
2923 #
2924 msgid "Info"
2925 msgstr "Info"
2926
2927 #
2928 msgid "InfoBar"
2929 msgstr "Inforiba"
2930
2931 #
2932 msgid "Infobar timeout"
2933 msgstr "Inforiba kuvamise aeg"
2934
2935 #
2936 msgid "Information"
2937 msgstr "Info"
2938
2939 #
2940 msgid "Init"
2941 msgstr "Algseaded"
2942
2943 #
2944 msgid "Initial location in new timers"
2945 msgstr "Esialgne asukoht uutes taimerites "
2946
2947 #
2948 msgid "Initialization"
2949 msgstr ""
2950
2951 #
2952 msgid "Initialize"
2953 msgstr "Formaadi"
2954
2955 #
2956 msgid "Initializing Harddisk..."
2957 msgstr "Formaadin kõvaketast..."
2958
2959 #
2960 msgid "Input"
2961 msgstr "Tee valik"
2962
2963 msgid "Input device setup"
2964 msgstr ""
2965
2966 msgid "Input devices"
2967 msgstr ""
2968
2969 #
2970 msgid "Install"
2971 msgstr "Installin"
2972
2973 #
2974 msgid "Install a new image with a USB stick"
2975 msgstr "Seadista uus image USB pulgalt"
2976
2977 #
2978 msgid "Install a new image with your web browser"
2979 msgstr "Seadista uus image oma veebisirvijaga"
2980
2981 #
2982 msgid "Install extensions."
2983 msgstr "Installi laiendused."
2984
2985 #
2986 msgid "Install local extension"
2987 msgstr "Installi kohalik laiendus"
2988
2989 #
2990 msgid "Install or remove finished."
2991 msgstr "Häälestamine või kustutamine on valmis."
2992
2993 #
2994 msgid "Install settings, skins, software..."
2995 msgstr "Installin tarkvara..."
2996
2997 #
2998 msgid "Installation finished."
2999 msgstr "Käivitus lõppenud!"
3000
3001 #
3002 msgid "Installing"
3003 msgstr "Installin"
3004
3005 #
3006 msgid "Installing Software..."
3007 msgstr "Installin tarkvara..."
3008
3009 #
3010 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
3011 msgstr "Installin vaikimisi satelliitide nimekirja.Palun oota..."
3012
3013 #
3014 msgid "Installing defaults... Please wait..."
3015 msgstr "Installin algseaded.Palun oota..."
3016
3017 #
3018 msgid "Installing package content... Please wait..."
3019 msgstr "Installin pakendi sisu.Palun oodake ..."
3020
3021 #
3022 msgid "Instant Record..."
3023 msgstr "Kohene salvestus"
3024
3025 #
3026 msgid "Instant record location"
3027 msgstr "Kohese salvestuse asukoht"
3028
3029 #
3030 msgid "Integrated Ethernet"
3031 msgstr "Sisemine võrgukaart"
3032
3033 #
3034 msgid "Integrated Wireless"
3035 msgstr "Sisemine WiFi"
3036
3037 #
3038 msgid "Interface: "
3039 msgstr "Liides:"
3040
3041 #
3042 msgid "Intermediate"
3043 msgstr "Keskmine"
3044
3045 #
3046 msgid "Internal Flash"
3047 msgstr "Sisemine flash-mälu"
3048
3049 msgid "Internal LAN adapter."
3050 msgstr ""
3051
3052 #
3053 msgid "Invalid Location"
3054 msgstr "Vale asukoht"
3055
3056 #
3057 #, python-format
3058 msgid "Invalid directory selected: %s"
3059 msgstr "Valisid mittetöötava kausta: %s"
3060
3061 #
3062 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 304
3063 msgid "Invalid response from Security service pls restart again"
3064 msgstr ""
3065
3066 #
3067 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 132
3068 msgid "Invalid response from server."
3069 msgstr ""
3070
3071 #
3072 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 177
3073 #, python-format
3074 msgid "Invalid response from server. Please report: %s"
3075 msgstr ""
3076
3077 #
3078 msgid "Invalid selection"
3079 msgstr ""
3080
3081 #
3082 msgid "Inversion"
3083 msgstr "Inversioon"
3084
3085 #
3086 msgid "Ipkg"
3087 msgstr "Ipkg"
3088
3089 #
3090 msgid "Ireland"
3091 msgstr ""
3092
3093 #
3094 msgid "Is this videomode ok?"
3095 msgstr "Kas see videoseadistus on ok?"
3096
3097 #
3098 msgid "Israel"
3099 msgstr ""
3100
3101 #
3102 msgid ""
3103 "It's possible to restrict an AutoTimer to certain Services or Bouquets or to "
3104 "deny specific ones.\n"
3105 "An Event will only match this AutoTimer if it's on a specific and not denied "
3106 "Service (inside a Bouquet).\n"
3107 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
3108 msgstr ""
3109
3110 #
3111 msgid "Italian"
3112 msgstr "Itaalia"
3113
3114 #
3115 msgid "Italy"
3116 msgstr ""
3117
3118 #
3119 msgid "Japan"
3120 msgstr ""
3121
3122 #
3123 msgid "Job View"
3124 msgstr "Töövaade"
3125
3126 #
3127 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
3128 msgid "Just Scale"
3129 msgstr "Alati kogu ekraan"
3130
3131 #
3132 #, python-format
3133 msgid "Key %(Key)s successfully set to %(delay)i ms"
3134 msgstr ""
3135
3136 #
3137 #, python-format
3138 msgid "Key %(key)s (current value: %(value)i ms)"
3139 msgstr ""
3140
3141 #
3142 msgid "Keyboard"
3143 msgstr "Klaviatuur"
3144
3145 #
3146 msgid "Keyboard Map"
3147 msgstr "Klaviatuur"
3148
3149 #
3150 msgid "Keyboard Setup"
3151 msgstr "Klaviatuuri valimine"
3152
3153 #
3154 msgid "Keymap"
3155 msgstr "Klahvide asetus"
3156
3157 #
3158 msgid "LAN Adapter"
3159 msgstr "Kohtvõrgu adapter"
3160
3161 msgid "LAN connection"
3162 msgstr ""
3163
3164 #
3165 msgid "LNB"
3166 msgstr "LNB"
3167
3168 #
3169 msgid "LOF"
3170 msgstr "LOF"
3171
3172 #
3173 msgid "LOF/H"
3174 msgstr "LOF/H"
3175
3176 #
3177 msgid "LOF/L"
3178 msgstr "LOF/L"
3179
3180 #
3181 msgid "Language"
3182 msgstr "Keel"
3183
3184 #
3185 msgid "Language selection"
3186 msgstr "Keele valik"
3187
3188 #
3189 msgid "Last config"
3190 msgstr "Viimane seadistus"
3191
3192 #
3193 msgid "Last speed"
3194 msgstr "Eelmine kiirus"
3195
3196 #
3197 msgid "Latitude"
3198 msgstr "Laiuskraad"
3199
3200 #
3201 msgid "Latvian"
3202 msgstr "Läti"
3203
3204 #
3205 msgid "Leave DVD Player?"
3206 msgstr "Väljun DVD-mängijast?"
3207
3208 #
3209 msgid "Left"
3210 msgstr "Vasak"
3211
3212 #
3213 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
3214 msgid "Letterbox"
3215 msgstr "Letterbox"
3216
3217 #
3218 msgid "Limit east"
3219 msgstr "Ida piir"
3220
3221 #
3222 msgid "Limit west"
3223 msgstr "Lääne piir"
3224
3225 #
3226 msgid "Limited character set for recording filenames"
3227 msgstr "Piiratud märgistik salvestatavatele failinimedele"
3228
3229 #
3230 msgid "Limits off"
3231 msgstr "Piirid pole kasutusel"
3232
3233 #
3234 msgid "Limits on"
3235 msgstr "Piirid kasutusel"
3236
3237 #
3238 msgid "Link Quality:"
3239 msgstr "Lingi kvaliteet:"
3240
3241 #
3242 msgid "Link:"
3243 msgstr "Link:"
3244
3245 #
3246 msgid "Linked titles with a DVD menu"
3247 msgstr "DVD menüüga seotud pealkirjad"
3248
3249 #
3250 msgid "List of Storage Devices"
3251 msgstr "Salvestusseadmete loetelu"
3252
3253 #
3254 msgid "Lithuanian"
3255 msgstr "Leedu"
3256
3257 #
3258 msgid "Load"
3259 msgstr "Laadi"
3260
3261 #
3262 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
3263 msgstr "Lisa filmide pikkused nimekirja"
3264
3265 #
3266 msgid "Load feed on startup:"
3267 msgstr ""
3268
3269 #
3270 msgid "Load movie-length"
3271 msgstr ""
3272
3273 #
3274 msgid "Local Network"
3275 msgstr "Kohalik võrk"
3276
3277 #
3278 msgid "Local share name"
3279 msgstr ""
3280
3281 #
3282 msgid "Location"
3283 msgstr "Salvestuskoht"
3284
3285 #
3286 msgid "Location for instant recordings"
3287 msgstr "Kohese salvestuse asukoht"
3288
3289 #
3290 msgid "Lock:"
3291 msgstr "Lukus:"
3292
3293 #
3294 msgid "Log results to harddisk"
3295 msgstr "Logi tulemused kõvakettale"
3296
3297 #
3298 msgid "Long Keypress"
3299 msgstr "Pikk klahvivajutus"
3300
3301 msgid "Long filenames"
3302 msgstr ""
3303
3304 #
3305 msgid "Longitude"
3306 msgstr "Pikkuskraad"
3307
3308 #
3309 msgid "Lower bound of timespan."
3310 msgstr ""
3311
3312 #
3313 msgid ""
3314 "Lower bound of timespan. Nothing before this time will be matched. Offsets "
3315 "are not taken into account!"
3316 msgstr ""
3317
3318 #
3319 msgid "MMC Card"
3320 msgstr "MMC-kaart"
3321
3322 #
3323 msgid "MORE"
3324 msgstr "VEEL"
3325
3326 #
3327 msgid "Main menu"
3328 msgstr "Peamenüü"
3329
3330 #
3331 msgid "Mainmenu"
3332 msgstr "Peamenüü"
3333
3334 #
3335 msgid "Make this mark an 'in' point"
3336 msgstr "Tee see märk alguspunktiks"
3337
3338 #
3339 msgid "Make this mark an 'out' point"
3340 msgstr "Tee see märk lõpupunktiks"
3341
3342 #
3343 msgid "Make this mark just a mark"
3344 msgstr "Tee see märk lihtsalt märgiks"
3345
3346 #
3347 msgid "Manage extensions"
3348 msgstr "Halda laiendusi"
3349
3350 #
3351 msgid "Manage network shares"
3352 msgstr ""
3353
3354 #
3355 msgid "Manage your network shares..."
3356 msgstr ""
3357
3358 #
3359 msgid "Manage your receiver's software"
3360 msgstr "Uuendab vastuvõtja tarkvara"
3361
3362 #
3363 msgid "Manual Scan"
3364 msgstr "Käsiotsing"
3365
3366 #
3367 msgid "Manual transponder"
3368 msgstr "Käsitsi sisestatud transponder"
3369
3370 #
3371 msgid "Manufacturer"
3372 msgstr "Käsitsi sisestatud transponder"
3373
3374 #
3375 msgid "Margin after record"
3376 msgstr "Salvestise lõppu lisatakse (minutit)"
3377
3378 #
3379 msgid "Margin before record (minutes)"
3380 msgstr "Salvestise algusesse lisatakse (minutit)"
3381
3382 #
3383 #, python-format
3384 msgid "Match Timespan: %02d:%02d - %02d:%02d"
3385 msgstr ""
3386
3387 #
3388 msgid "Match title"
3389 msgstr ""
3390
3391 #
3392 #, python-format
3393 msgid "Match title: %s"
3394 msgstr ""
3395
3396 #
3397 msgid "Max. Bitrate: "
3398 msgstr "Max.Bitikiirus:"
3399
3400 #
3401 msgid "Maximum duration (in m)"
3402 msgstr ""
3403
3404 #
3405 msgid ""
3406 "Maximum event duration to match. If an event is longer than this ammount of "
3407 "time (without offset) it won't be matched."
3408 msgstr ""
3409
3410 #
3411 msgid "Media player"
3412 msgstr "Meediamängija"
3413
3414 #
3415 msgid "MediaPlayer"
3416 msgstr "Meediamängija"
3417
3418 #
3419 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
3420 msgstr "DVD ketas ei ole kirjutatav!"
3421
3422 #
3423 msgid "Medium is not empty!"
3424 msgstr "Ketas ei ole tühi?"
3425
3426 #
3427 msgid "Menu"
3428 msgstr "Menüü"
3429
3430 #
3431 msgid "Message"
3432 msgstr "Teade"
3433
3434 #
3435 msgid "Message..."
3436 msgstr "Teade"
3437
3438 #
3439 msgid "Mexico"
3440 msgstr ""
3441
3442 #
3443 msgid "Mkfs failed"
3444 msgstr "Formaatimine nurjus"
3445
3446 #
3447 msgid "Mode"
3448 msgstr "Režiim"
3449
3450 #
3451 msgid "Model: "
3452 msgstr "Tüüp:"
3453
3454 #
3455 msgid "Modify existing timers"
3456 msgstr ""
3457
3458 #
3459 msgid "Modulation"
3460 msgstr "Modulatsioon"
3461
3462 #
3463 msgid "Modulator"
3464 msgstr "Modulaator"
3465
3466 #
3467 msgid "Mon"
3468 msgstr "E"
3469
3470 #
3471 msgid "Mon-Fri"
3472 msgstr "E-R"
3473
3474 #
3475 msgid "Monday"
3476 msgstr "Esmaspäev"
3477
3478 #
3479 msgid "Monthly"
3480 msgstr ""
3481
3482 #
3483 msgid "More video entries."
3484 msgstr ""
3485
3486 #
3487 msgid "Mosquito noise reduction"
3488 msgstr "Müra tasandus"
3489
3490 #
3491 msgid "Most discussed"
3492 msgstr ""
3493
3494 #
3495 msgid "Most linked"
3496 msgstr ""
3497
3498 #
3499 msgid "Most popular"
3500 msgstr ""
3501
3502 #
3503 msgid "Most recent"
3504 msgstr ""
3505
3506 #
3507 msgid "Most responded"
3508 msgstr ""
3509
3510 #
3511 msgid "Most viewed"
3512 msgstr ""
3513
3514 #
3515 msgid "Mount failed"
3516 msgstr "Ühendamine nurjus"
3517
3518 #
3519 msgid "Mount informations"
3520 msgstr ""
3521
3522 #
3523 msgid "Mount options"
3524 msgstr ""
3525
3526 #
3527 msgid "Mount type"
3528 msgstr ""
3529
3530 #
3531 msgid "MountManager"
3532 msgstr ""
3533
3534 #
3535 msgid ""
3536 "Mounted/\n"
3537 "Unmounted"
3538 msgstr ""
3539
3540 #
3541 msgid "Mountpoints management"
3542 msgstr ""
3543
3544 #
3545 msgid "Mounts editor"
3546 msgstr ""
3547
3548 #
3549 msgid "Mounts management"
3550 msgstr ""
3551
3552 #
3553 msgid "Move Picture in Picture"
3554 msgstr "Liiguta PIP-pilt"
3555
3556 #
3557 msgid "Move east"
3558 msgstr "Liiguta itta"
3559
3560 #
3561 msgid "Move plugin screen"
3562 msgstr ""
3563
3564 #
3565 msgid "Move screen down"
3566 msgstr ""
3567
3568 #
3569 msgid "Move screen to the center of your TV"
3570 msgstr ""
3571
3572 #
3573 msgid "Move screen to the left"
3574 msgstr ""
3575
3576 #
3577 msgid "Move screen to the lower left corner"
3578 msgstr ""
3579
3580 #
3581 msgid "Move screen to the lower right corner"
3582 msgstr ""
3583
3584 #
3585 msgid "Move screen to the middle of the left border"
3586 msgstr ""
3587
3588 #
3589 msgid "Move screen to the middle of the right border"
3590 msgstr ""
3591
3592 #
3593 msgid "Move screen to the right"
3594 msgstr ""
3595
3596 #
3597 msgid "Move screen to the upper left corner"
3598 msgstr ""
3599
3600 #
3601 msgid "Move screen to the upper right corner"
3602 msgstr ""
3603
3604 #
3605 msgid "Move screen up"
3606 msgstr ""
3607
3608 #
3609 msgid "Move west"
3610 msgstr "Liiguta läände"
3611
3612 #
3613 msgid "Movie location"
3614 msgstr "Filmi asukoht"
3615
3616 #
3617 msgid "Movielist menu"
3618 msgstr "Salvestiste menüü"
3619
3620 #
3621 msgid "Multi EPG"
3622 msgstr "Kanalite saatekava"
3623
3624 #
3625 msgid "Multimedia"
3626 msgstr "Mitu satelliiti"
3627
3628 #
3629 msgid "Multiple service support"
3630 msgstr "Mitme programmi tugi"
3631
3632 #
3633 msgid "Multisat"
3634 msgstr "Mitu satelliiti"
3635
3636 #
3637 msgid "Music"
3638 msgstr ""
3639
3640 #
3641 msgid "Mute"
3642 msgstr "Vaikus"
3643
3644 #
3645 msgid "My TubePlayer"
3646 msgstr ""
3647
3648 #
3649 msgid "MyTube Settings"
3650 msgstr ""
3651
3652 #
3653 msgid "MyTubePlayer"
3654 msgstr ""
3655
3656 #
3657 msgid "MyTubePlayer Help"
3658 msgstr ""
3659
3660 #
3661 msgid "MyTubePlayer active video downloads"
3662 msgstr ""
3663
3664 #
3665 msgid "MyTubePlayer settings"
3666 msgstr ""
3667
3668 #
3669 msgid "MyTubeVideoInfoScreen"
3670 msgstr ""
3671
3672 #
3673 msgid "MyTubeVideohelpScreen"
3674 msgstr ""
3675
3676 #
3677 msgid "N/A"
3678 msgstr "Ei ole kasutusel"
3679
3680 #
3681 msgid "NEXT"
3682 msgstr "JÄRGMINE"
3683
3684 #
3685 msgid "NFI Image Flashing"
3686 msgstr ""
3687
3688 #
3689 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
3690 msgstr "NFI tarkvara on fläshitud.Vajuta kollast nuppu taaskäivitamiseks!"
3691
3692 #
3693 msgid "NFS share"
3694 msgstr ""
3695
3696 #
3697 msgid "NOW"
3698 msgstr "PRAEGU"
3699
3700 #
3701 msgid "NTSC"
3702 msgstr "NTSC"
3703
3704 #
3705 msgid "Name"
3706 msgstr "Nimi"
3707
3708 #
3709 msgid "Nameserver"
3710 msgstr "Nimeserver"
3711
3712 #
3713 #, python-format
3714 msgid "Nameserver %d"
3715 msgstr "Nimeserver %d"
3716
3717 #
3718 msgid "Nameserver Setup"
3719 msgstr "Nimeserveri seaded"
3720
3721 #
3722 msgid "Nameserver settings"
3723 msgstr "Nimeserveri seaded"
3724
3725 #
3726 msgid "Netmask"
3727 msgstr "Netmask"
3728
3729 #
3730 msgid "Network"
3731 msgstr "Võrk:"
3732
3733 #
3734 msgid "Network Configuration..."
3735 msgstr "Võrgu häälestamine"
3736
3737 #
3738 msgid "Network Mount"
3739 msgstr "Võrgu külgehaakimine"
3740
3741 #
3742 msgid "Network SSID"
3743 msgstr "Võrgu SSID"
3744
3745 #
3746 msgid "Network Setup"
3747 msgstr "Võrgu häälestamine"
3748
3749 #
3750 msgid "Network Wizard"
3751 msgstr "Võrgu häälestus"
3752
3753 #
3754 msgid "Network scan"
3755 msgstr "Võrguotsing"
3756
3757 #
3758 msgid "Network setup"
3759 msgstr "Võrgu häälestamine"
3760
3761 #
3762 msgid "Network test"
3763 msgstr "Võrgu ühenduse test"
3764
3765 #
3766 msgid "Network test..."
3767 msgstr "Võrgu ühenduse test"
3768
3769 msgid "Network test: "
3770 msgstr ""
3771
3772 #
3773 msgid "Network:"
3774 msgstr "Võrk:"
3775
3776 #
3777 msgid "NetworkBrowser"
3778 msgstr ""
3779
3780 #
3781 msgid "NetworkWizard"
3782 msgstr "Võrguhäälestus "
3783
3784 #
3785 msgid "Never"
3786 msgstr ""
3787
3788 #
3789 msgid "New"
3790 msgstr "Uus"
3791
3792 #
3793 msgid "New Zealand"
3794 msgstr ""
3795
3796 #
3797 msgid "New pin"
3798 msgstr "Uus kood"
3799
3800 #
3801 msgid "New version:"
3802 msgstr "Uus versioon:"
3803
3804 #
3805 msgid "News & Politics"
3806 msgstr ""
3807
3808 #
3809 msgid "Next"
3810 msgstr "Järgmine"
3811
3812 #
3813 msgid "No"
3814 msgstr "Ei"
3815
3816 #
3817 msgid "No (supported) DVDROM found!"
3818 msgstr "Leitud mitte toetatud DVDROM!"
3819
3820 #
3821 msgid "No Connection"
3822 msgstr "Pole ühendust"
3823
3824 #
3825 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
3826 msgstr ""
3827 "Kõvaketast ei leitud või seda pole\n"
3828 "formaaditud."
3829
3830 #
3831 msgid "No Networks found"
3832 msgstr "Võrgu külgehaakimine"
3833
3834 #
3835 msgid "No backup needed"
3836 msgstr "Varukoopiat ei vajata"
3837
3838 #
3839 msgid ""
3840 "No data on transponder!\n"
3841 "(Timeout reading PAT)"
3842 msgstr ""
3843 "Pole andmeid transponderil!\n"
3844 "(Timeout PAT lugemisel)"
3845
3846 #
3847 msgid "No description available."
3848 msgstr "Kirjeldust ei ole."
3849
3850 #
3851 msgid "No details for this image file"
3852 msgstr "Pole täpsemat informatsiooni sellele tarkvarale"
3853
3854 #
3855 msgid "No displayable files on this medium found!"
3856 msgstr "Sellel meedial pole kuvatavaid faile!"
3857
3858 #
3859 msgid "No event info found, recording indefinitely."
3860 msgstr "Saatel pole teada lõppaeg. Salvestatakse pidevalt."
3861
3862 #
3863 msgid ""
3864 "No fast winding possible yet.. but you can use the number buttons to skip "
3865 "forward/backward!"
3866 msgstr ""
3867 "Kiire kerimine pole veel võimalik, aga saad kasutad numbrinuppe edasi/tagasi "
3868 "hüppamiseks "
3869
3870 #
3871 msgid "No free tuner!"
3872 msgstr "Pole vaba tüünerit!"
3873
3874 #
3875 msgid "No network connection available."
3876 msgstr "Võrgu ühendust pole saadaval."
3877
3878 #
3879 msgid "No network devices found!"
3880 msgstr ""
3881
3882 #
3883 msgid "No networks found"
3884 msgstr "Võrke ei leidnud"
3885
3886 #
3887 msgid ""
3888 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
3889 msgstr "Programme pole uuendatud. Kontrolli võrgu seadeid ja proovi uuesti."
3890
3891 #
3892 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
3893 msgstr "TV ei näita pilti? Vajuta EXIT ja proovi uuesti."
3894
3895 #
3896 msgid "No playable video found! Stop playing this movie?"
3897 msgstr ""
3898
3899 #
3900 msgid "No positioner capable frontend found."
3901 msgstr "Ei leitud positsioneeri toetavat tüünerit"
3902
3903 #
3904 msgid "No satellite frontend found!!"
3905 msgstr "Ei leitud satelliidi tüünerit!!!"
3906
3907 #
3908 msgid "No tags are set on these movies."
3909 msgstr "Salvestisele pole märksõnu määratud"
3910
3911 #
3912 msgid "No to all"
3913 msgstr "EI kõigile"
3914
3915 #
3916 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
3917 msgstr "Ükski tüüner pole seadistatud DISEqC-positsioneeri kasutama"
3918
3919 #
3920 msgid ""
3921 "No tuner is enabled!\n"
3922 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
3923 msgstr ""
3924 "Tüüner määramata!\n"
3925 "Määra tüüner enne kanaliotsingu alustamist."
3926
3927 #
3928 msgid "No useable USB stick found"
3929 msgstr "Ei leidnud kasutuskõlblikut USB-e pulka"
3930
3931 #
3932 msgid ""
3933 "No valid service PIN found!\n"
3934 "Do you like to change the service PIN now?\n"
3935 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
3936 msgstr ""
3937 "Lapseluku koodi ei leitud!\n"
3938 "Kas soovid määrata koodi?\n"
3939 "Kui vastad 'Ei', kanalit ei kaitsta koodiga."
3940
3941 #
3942 msgid ""
3943 "No valid setup PIN found!\n"
3944 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
3945 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
3946 msgstr ""
3947 "Lapseluku koodi ei leitud!\n"
3948 "Kas soovid määrata koodi?\n"
3949 "Kui vastad 'Ei', kanalit ei kaitsta koodiga."
3950
3951 #
3952 msgid "No videos to display"
3953 msgstr ""
3954
3955 #
3956 msgid "No wireless networks found! Please refresh."
3957 msgstr "Ei leidnud WiFi võrke! Palun värskenda."
3958
3959 #
3960 msgid ""
3961 "No working local network adapter found.\n"
3962 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
3963 "configured correctly."
3964 msgstr ""
3965 "Ei leidnud töötavat kohaliku võrguadapterit.\n"
3966 "Palun kontrolli kas võrgukaabel on ühendatud ja kas võrk on seadistatud "
3967 "õigesti."
3968
3969 #
3970 msgid ""
3971 "No working wireless network adapter found.\n"
3972 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
3973 "network is configured correctly."
3974 msgstr ""
3975 "Ei leidnud töötavat WiFi seadet.\n"
3976 "Palun kontrolli, kas seadmega ühilduv WLAN USB pulk on ühendatud ja kas võrk "
3977 "on seadistatud õigesti."
3978
3979 #
3980 msgid ""
3981 "No working wireless network interface found.\n"
3982 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
3983 "your local network interface."
3984 msgstr ""
3985 "Ei leidnud töötavat WiFi seadet.\n"
3986 " Palun kontrolli, kas tüüneriga ühilduv seade on ühendatud ja kas kohalik "
3987 "võrk töötab."
3988
3989 #
3990 msgid "No, but play video again"
3991 msgstr ""
3992
3993 #
3994 msgid "No, but restart from begin"
3995 msgstr "Ei, alusta uuesti algusest"
3996
3997 #
3998 msgid "No, but switch to video entries."
3999 msgstr ""
4000
4001 #
4002 msgid "No, but switch to video search."
4003 msgstr ""
4004
4005 #
4006 msgid "No, do nothing."
4007 msgstr "Ei, ära tee midagi."
4008
4009 #
4010 msgid "No, just start my dreambox"
4011 msgstr "Ei, käivita minu vastuvõtja"
4012
4013 msgid "No, never"
4014 msgstr ""
4015
4016 #
4017 msgid "No, not now"
4018 msgstr "Ei, mitte nüüd"
4019
4020 #
4021 msgid "No, remove them."
4022 msgstr ""
4023
4024 #
4025 msgid "No, scan later manually"
4026 msgstr "Ei, kanalid otsitakse hiljem käsitsi"
4027
4028 #
4029 msgid "No, send them never"
4030 msgstr "Ei, ära saada kunagi"
4031
4032 #
4033 msgid "None"
4034 msgstr "Pole"
4035
4036 #
4037 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
4038 msgid "Nonlinear"
4039 msgstr "Ebalineaarne"
4040
4041 #
4042 msgid "Nonprofits & Activism"
4043 msgstr ""
4044
4045 #
4046 msgid "North"
4047 msgstr "Põhi"
4048
4049 #
4050 msgid "Norwegian"
4051 msgstr "Norra"
4052
4053 #
4054 #, python-format
4055 msgid ""
4056 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
4057 "required, %d MB available)"
4058 msgstr ""
4059 "Kõvakettal pole piisavalt ruumi.Kustuta ebavajalik ja proovi uuesti. (%d MB "
4060 "vaja, %d MB vaba)"
4061
4062 #
4063 msgid "Not fetching feed entries"
4064 msgstr ""
4065
4066 #
4067 msgid ""
4068 "Nothing to scan!\n"
4069 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
4070 msgstr ""
4071 "Pole midagi otsida!\n"
4072 "Määra tüüneri seaded enne kanalite otsingu alustamist."
4073
4074 #
4075 msgid "Now Playing"
4076 msgstr "Taasesitus käib"
4077
4078 #
4079 msgid ""
4080 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
4081 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
4082 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
4083 msgstr ""
4084 "Nüüd suurenda kontrastsuse seadmise abil pildi tausta heledust nii palju kui "
4085 "võimalik, aga veendu, et sa näed siiski erinevust kahe kõige heledama "
4086 "varjundi vahel. Kui see on tehtud, vajuta OK."
4087
4088 #
4089 msgid "Number of scheduled recordings left."
4090 msgstr ""
4091
4092 #
4093 msgid "OK"
4094 msgstr "OK"
4095
4096 #
4097 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
4098 msgstr "OK, õpeta uuendamisel"
4099
4100 #
4101 msgid "OK, remove another extensions"
4102 msgstr "OK, eemalda teised laiendused"
4103
4104 #
4105 msgid "OK, remove some extensions"
4106 msgstr "OK, eemalda mõned laiendused"
4107
4108 #
4109 msgid "OSD Settings"
4110 msgstr "Ekraaninäidu seaded"
4111
4112 #
4113 msgid "OSD visibility"
4114 msgstr "OSD nähtavus"
4115
4116 #
4117 msgid "Off"
4118 msgstr "Väljas"
4119
4120 #
4121 msgid "Offset after recording (in m)"
4122 msgstr ""
4123
4124 #
4125 msgid "Offset before recording (in m)"
4126 msgstr ""
4127
4128 #
4129 msgid "On"
4130 msgstr "Sees"
4131
4132 #
4133 msgid "On any service"
4134 msgstr ""
4135
4136 #
4137 msgid "On same service"
4138 msgstr ""
4139
4140 #
4141 msgid "One"
4142 msgstr "Üks"
4143
4144 #
4145 msgid "Only AutoTimers created during this session"
4146 msgstr ""
4147
4148 #
4149 msgid "Only Free scan"
4150 msgstr "Ainult vabade otsimine"
4151
4152 #
4153 msgid "Only extensions."
4154 msgstr "Ainult laiendused"
4155
4156 #
4157 msgid "Only match during timespan"
4158 msgstr ""
4159
4160 #
4161 #, python-format
4162 msgid "Only on Service: %s"
4163 msgstr ""
4164
4165 #
4166 msgid "Open Context Menu"
4167 msgstr ""
4168
4169 #
4170 msgid "Open plugin menu"
4171 msgstr ""
4172
4173 #
4174 msgid "Optionally enter your name if you want to."
4175 msgstr "Kui soovite, sisestage oma nimi."
4176
4177 #
4178 msgid "Orbital Position"
4179 msgstr "Orbitaalpositsioon"
4180
4181 #
4182 msgid "Outer Bound (+/-)"
4183 msgstr ""
4184
4185 #
4186 msgid "Override found with alternative service"
4187 msgstr ""
4188
4189 msgid "Overwrite configuration files ?"
4190 msgstr ""
4191
4192 msgid "Overwrite configuration files during software upgrade?"
4193 msgstr ""
4194
4195 #
4196 msgid "PAL"
4197 msgstr "PAL"
4198
4199 #
4200 msgid "PIDs"
4201 msgstr "PIDs"
4202
4203 #
4204 msgid "Package list update"
4205 msgstr "Pakettide nimekirja uuendus"
4206
4207 #
4208 msgid "Package removal failed.\n"
4209 msgstr "Laienduse eemaldamine nurjus.\n"
4210
4211 #
4212 msgid "Package removed successfully.\n"
4213 msgstr "Laiendus eemaldatud.\n"
4214
4215 #
4216 msgid "Packet management"
4217 msgstr "Pakkide haldamine"
4218
4219 #
4220 msgid "Packet manager"
4221 msgstr "Paketi haldur"
4222
4223 #
4224 msgid "Page"
4225 msgstr "Lehekülg"
4226
4227 #
4228 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
4229 msgid "Pan&Scan"
4230 msgstr "Pan&Scan"
4231
4232 #
4233 msgid "Parent Directory"
4234 msgstr "Ülemkataloog"
4235
4236 #
4237 msgid "Parental control"
4238 msgstr "Lapselukk"
4239
4240 #
4241 msgid "Parental control services Editor"
4242 msgstr "Lapseluku kanali muutmine"
4243
4244 #
4245 msgid "Parental control setup"
4246 msgstr "Lapseluku seaded"
4247
4248 #
4249 msgid "Parental control type"
4250 msgstr "Lapseluku tüüp"
4251
4252 #
4253 msgid "Password"
4254 msgstr "Salasõna"
4255
4256 #
4257 msgid "Pause movie at end"
4258 msgstr "Pane film lõpus seisma"
4259
4260 #
4261 msgid "People & Blogs"
4262 msgstr ""
4263
4264 #
4265 msgid "Pets & Animals"
4266 msgstr ""
4267
4268 #
4269 msgid "Phone number"
4270 msgstr "Telefoni number"
4271
4272 #
4273 msgid "PiPSetup"
4274 msgstr "PiP-pildi seaded"
4275
4276 #
4277 msgid "PicturePlayer"
4278 msgstr "PildiMängija"
4279
4280 #
4281 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
4282 msgid "Pillarbox"
4283 msgstr "Pillarbox"
4284
4285 #
4286 msgid "Pilot"
4287 msgstr "Pilot"
4288
4289 #
4290 msgid "Pin code needed"
4291 msgstr "Kood on vajalik"
4292
4293 #
4294 msgid "Play"
4295 msgstr "Taasesita"
4296
4297 #
4298 msgid "Play Audio-CD..."
4299 msgstr "Mängi Audio-CD"
4300
4301 #
4302 msgid "Play DVD"
4303 msgstr "Taasesita"
4304
4305 #
4306 msgid "Play Music..."
4307 msgstr "Mängi Audio-CD"
4308
4309 #
4310 msgid "Play YouTube movies"
4311 msgstr ""
4312
4313 #
4314 msgid "Play next video"
4315 msgstr ""
4316
4317 #
4318 msgid "Play recorded movies..."
4319 msgstr "Näita salvestisi"
4320
4321 #
4322 msgid "Play video again"
4323 msgstr ""
4324
4325 #
4326 msgid "Please Reboot"
4327 msgstr "Palun tee algkäivitus"
4328
4329 #
4330 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
4331 msgstr "Vali seade mida otsitakse"
4332
4333 #
4334 msgid "Please add titles to the compilation."
4335 msgstr ""
4336
4337 #
4338 msgid "Please change recording endtime"
4339 msgstr "Muuda salvestamise lõpuaega"
4340
4341 #
4342 msgid "Please check your network settings!"
4343 msgstr "Palun kontrolli oma võrguseadeid!"
4344
4345 #
4346 msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
4347 msgstr "Palun vali allalaetav .NFI tarkvara fail serverist"
4348
4349 #
4350 msgid "Please choose an extension..."
4351 msgstr "Vali laiendus"
4352
4353 #
4354 msgid "Please choose he package..."
4355 msgstr "Palun vali ta paketi"
4356
4357 #
4358 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
4359 msgstr "Palun vali installimiseks vaikimisi kanalite nimekiri"
4360
4361 #
4362 msgid ""
4363 "Please configure or verify your Nameservers by filling out the required "
4364 "values.\n"
4365 "When you are ready press OK to continue."
4366 msgstr ""
4367 "Palun kontrolli ja täida nimeserveri nõutavad väljad.\n"
4368 "Kui olete valmis, vajutage OK jätkamiseks"
4369
4370 #
4371 msgid ""
4372 "Please configure your internet connection by filling out the required "
4373 "values.\n"
4374 "When you are ready press OK to continue."
4375 msgstr ""
4376 "Palun täitke interneti ühenduse seadistamiseks nõutavad väljad.\n"
4377 "Kui olete valmis, vajutage jätkamiseks OK"
4378
4379 #
4380 msgid ""
4381 "Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the "
4382 "target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
4383 msgstr ""
4384 "Palun ühenda lahti kõik USB seadmed vastuvõtjal ja ühenda (uuesti) nüüd USB "
4385 "pulk (min suurus 64mb) !  "
4386
4387 #
4388 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
4389 msgstr "Palun ära muuda midagi seni, kuni oled kindel selles, mida teed!"
4390
4391 #
4392 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
4393 msgstr "Sisesta uue nimekirja nimi"
4394
4395 #
4396 msgid "Please enter a name for the new marker"
4397 msgstr "Sisesta uue markeri nimi"
4398
4399 #
4400 msgid "Please enter a new filename"
4401 msgstr "Sisesta uus faili nimi"
4402
4403 #
4404 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
4405 msgstr "Sisesta faili nimi (tühi = tänane kuupäev)"
4406
4407 #
4408 msgid "Please enter name of the new directory"
4409 msgstr "Palun sisesta uue kausta nimi"
4410
4411 #
4412 msgid "Please enter the correct pin code"
4413 msgstr "Sisesta õige kood"
4414
4415 #
4416 msgid "Please enter the old pin code"
4417 msgstr "Sisesta vana kood"
4418
4419 #
4420 msgid "Please enter your email address here:"
4421 msgstr "Palun sisesta oma emaili aadress siia:"
4422
4423 #
4424 msgid "Please enter your name here (optional):"
4425 msgstr "Palun sisesta oma nimi siia (soovi korral):"
4426
4427 #
4428 msgid "Please enter your search term."
4429 msgstr ""
4430
4431 #
4432 msgid "Please follow the instructions on the TV"
4433 msgstr "Jälgi ekraanil olevaid juhiseid"
4434
4435 #
4436 msgid ""
4437 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
4438 "therefore the default directory is being used instead."
4439 msgstr ""
4440 "Eelnevalt valitud meedia ei ole kättesaadav ja selle asemel kasutatakse "
4441 "vaikimisi määratud kataloogi"
4442
4443 #
4444 msgid "Please press OK to continue."
4445 msgstr "Vajuta OK jätkamiseks."
4446
4447 #
4448 msgid "Please press OK!"
4449 msgstr "Vajuta OK!"
4450
4451 #
4452 msgid "Please provide a Text to match"
4453 msgstr ""
4454
4455 #
4456 msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
4457 msgstr "Palun vali .NFI tarkvara fail meediumile"
4458
4459 #
4460 msgid "Please select a playlist to delete..."
4461 msgstr "Vali kustutatav esitusloend"
4462
4463 #
4464 msgid "Please select a playlist..."
4465 msgstr "Vali esitusloend"
4466
4467 #
4468 msgid "Please select a standard feed or try searching for videos."
4469 msgstr ""
4470
4471 #
4472 msgid "Please select a subservice to record..."
4473 msgstr "Palun vali alamteenus salvestamiseks"
4474
4475 #
4476 msgid "Please select a subservice..."
4477 msgstr "Vali alamteenus"
4478
4479 msgid "Please select an NFI file and press green key to flash!"
4480 msgstr ""
4481
4482 #
4483 msgid "Please select an extension to remove."
4484 msgstr "Vali laiendus eemaldamiseks."
4485
4486 #
4487 msgid "Please select an option below."
4488 msgstr "Palun vali mõni järgmistest valikutest"
4489
4490 #
4491 msgid "Please select medium to use as backup location"
4492 msgstr "Vali asukoht varukoopiale"
4493
4494 #
4495 msgid "Please select tag to filter..."
4496 msgstr "Vali otsingusõna"
4497
4498 #
4499 msgid "Please select target directory or medium"
4500 msgstr "Palun vali sihtkaust või meedia"
4501
4502 #
4503 msgid "Please select the movie path..."
4504 msgstr "Vali salvestise kataloog"
4505
4506 #
4507 msgid ""
4508 "Please select the network interface that you want to use for your internet "
4509 "connection.\n"
4510 "\n"
4511 "Please press OK to continue."
4512 msgstr ""
4513 "Palun valige võrgu liides, mida Te soovite kasutada interneti ühenduseks.\n"
4514 "\n"
4515 "Vajutage OK jätkamiseks."
4516
4517 #
4518 msgid ""
4519 "Please select the wireless network that you want to connect to.\n"
4520 "\n"
4521 "Please press OK to continue."
4522 msgstr ""
4523 "Palun valige WiFi võrk ühenduseks.\n"
4524 "\n"
4525 "Jätkamiseks vajutage OK"
4526
4527 #
4528 msgid "Please set up tuner B"
4529 msgstr "Määra tüüneri B seaded:"
4530
4531 #
4532 msgid "Please set up tuner C"
4533 msgstr "Määra tüüneri C seaded:"
4534
4535 #
4536 msgid "Please set up tuner D"
4537 msgstr "Määra tüüneri D seaded:"
4538
4539 #
4540 msgid ""
4541 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
4542 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
4543 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
4544 msgstr ""
4545 "Liiguta PiP-pilti noolenuppudega.\n"
4546 "Muuda akna suurust Bouquet +/- nuppudega.\n"
4547 "Tagasi TV-moodi OK-nupuga või lõpeta liigutamine EXIT-nupuga."
4548
4549 #
4550 msgid ""
4551 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
4552 "the OK button."
4553 msgstr ""
4554 "Palun kasuta UP ja DOWN nuppe oma keele valimiseks.Keele valimiseks vajuta "
4555 "OK."
4556
4557 #
4558 #, fuzzy
4559 msgid "Please wait (Step 2)"
4560 msgstr "Oota"
4561
4562 #
4563 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
4564 msgstr "Palun oota kuni võrguseadistus aktiveeritakse..."
4565
4566 #
4567 msgid "Please wait for activation of your network mount..."
4568 msgstr ""
4569
4570 #
4571 msgid "Please wait while removing selected package..."
4572 msgstr "Palun oota, kuni eemaldan valitud laiendust"
4573
4574 #
4575 msgid "Please wait while removing your network mount..."
4576 msgstr ""
4577
4578 #
4579 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
4580 msgstr "pilti laetakse. Oota..."
4581
4582 #
4583 msgid "Please wait while searching for removable packages..."
4584 msgstr "Palun oota, kuni otsin eemaldatavaid laiendusi"
4585
4586 #
4587 msgid "Please wait while updating your network mount..."
4588 msgstr ""
4589
4590 #
4591 msgid "Please wait while we configure your network..."
4592 msgstr "Palun oota kuni seadistan võrgu..."
4593
4594 #
4595 msgid "Please wait while we prepare your network interfaces..."
4596 msgstr "Palun oota, käivitame võrguliidest..."
4597
4598 #
4599 msgid "Please wait while we test your network..."
4600 msgstr "Palun oota, testin võrku"
4601
4602 #
4603 msgid "Please wait while your network is restarting..."
4604 msgstr "Palun oota kuni võrk taaskäivitub..."
4605
4606 #
4607 msgid "Please wait..."
4608 msgstr "Oota"
4609
4610 #
4611 msgid "Please wait... Loading list..."
4612 msgstr "Oota.Sisu laetakse..."
4613
4614 #
4615 msgid "Plugin browser"
4616 msgstr "Laienduste sirvija"
4617
4618 #
4619 msgid "Plugin manager activity information"
4620 msgstr "Laienduste halduri tegevuse teave"
4621
4622 #
4623 msgid "Plugin manager help"
4624 msgstr "Laienduste halduri abi"
4625
4626 #
4627 #, python-format
4628 msgid "Plugin: %(plugin)s , Version: %(version)s"
4629 msgstr ""
4630
4631 #
4632 msgid "Plugins"
4633 msgstr "Laiendused"
4634
4635 #
4636 msgid "Poland"
4637 msgstr ""
4638
4639 #
4640 msgid "Polarity"
4641 msgstr "Polaarsus"
4642
4643 #
4644 msgid "Polarization"
4645 msgstr "Polarisatsioon"
4646
4647 #
4648 msgid "Polish"
4649 msgstr "Poola"
4650
4651 #
4652 msgid "Poll Interval (in h)"
4653 msgstr ""
4654
4655 #
4656 msgid "Poll automatically"
4657 msgstr ""
4658
4659 #
4660 msgid "Port A"
4661 msgstr "Port A"
4662
4663 #
4664 msgid "Port B"
4665 msgstr "Port B"
4666
4667 #
4668 msgid "Port C"
4669 msgstr "Port C"
4670
4671 #
4672 msgid "Port D"
4673 msgstr "Port D"
4674
4675 #
4676 msgid "Portuguese"
4677 msgstr "Portugali"
4678
4679 #
4680 msgid "Positioner"
4681 msgstr "Positsioneer"
4682
4683 #
4684 msgid "Positioner fine movement"
4685 msgstr "Positsioneeri täppisliigutamine"
4686
4687 #
4688 msgid "Positioner movement"
4689 msgstr "Positsioneeri liigutamine"
4690
4691 #
4692 msgid "Positioner setup"
4693 msgstr "Positsioneeri seadistus"
4694
4695 #
4696 msgid "Positioner storage"
4697 msgstr "Positsioneeri mälu"
4698
4699 #
4700 msgid ""
4701 "Power state to change to after recordings. Select \"standard\" to not change "
4702 "the default behavior of enigma2 or values changed by yourself."
4703 msgstr ""
4704
4705 #
4706 msgid "Power threshold in mA"
4707 msgstr "Tuvastusvool mA"
4708
4709 #
4710 msgid "Predefined transponder"
4711 msgstr "Eelmääratud transponder"
4712
4713 msgid "Prepare another USB stick for image flashing"
4714 msgstr ""
4715
4716 #
4717 msgid "Preparing... Please wait"
4718 msgstr "Ettevalmistus.Oota"
4719
4720 msgid "Press INFO on your remote control for additional information."
4721 msgstr ""
4722
4723 msgid "Press MENU on your remote control for additional options."
4724 msgstr ""
4725
4726 #
4727 msgid "Press OK on your remote control to continue."
4728 msgstr "Jätkamiseks vajuta OK"
4729
4730 #
4731 msgid "Press OK to activate the selected skin."
4732 msgstr "Vajuta OK uue välimuse aktiveerimiseks"
4733
4734 #
4735 msgid "Press OK to activate the settings."
4736 msgstr "Seadete aktiveerimiseks vajuta OK."
4737
4738 #
4739 msgid "Press OK to collapse this host"
4740 msgstr ""
4741
4742 #
4743 msgid "Press OK to edit selected settings."
4744 msgstr ""
4745
4746 #
4747 msgid "Press OK to edit the settings."
4748 msgstr "Sätete muutmiseks vajuta OK"
4749
4750 #
4751 msgid "Press OK to expand this host"
4752 msgstr ""
4753
4754 #
4755 #, python-format
4756 msgid "Press OK to get further details for %s"
4757 msgstr "Vajuta OK %s seadete muutmiseks"
4758
4759 #
4760 msgid "Press OK to mount this share!"
4761 msgstr ""
4762
4763 #
4764 msgid "Press OK to mount!"
4765 msgstr ""
4766
4767 #
4768 msgid "Press OK to save settings."
4769 msgstr ""
4770
4771 #
4772 msgid "Press OK to scan"
4773 msgstr "Otsingu alustamiseks vajuta OK"
4774
4775 #
4776 msgid "Press OK to select a Provider."
4777 msgstr "Levitaja valimiseks vajuta OK."
4778
4779 #
4780 msgid "Press OK to select."
4781 msgstr ""
4782
4783 #
4784 msgid "Press OK to select/deselect a CAId."
4785 msgstr "Vajuta OK valik/valik maha CAId."
4786
4787 #
4788 msgid "Press OK to start the scan"
4789 msgstr "Otsingu alustamiseks vajuta OK"
4790
4791 #
4792 msgid "Press OK to toggle the selection."
4793 msgstr "Valiku valimiseks vajutage OK"
4794
4795 #
4796 msgid "Press OK to view full changelog"
4797 msgstr "Vajuta OK kogu muutuste logi vaatamiseks"
4798
4799 #
4800 msgid "Press yellow to set this interface as default interface."
4801 msgstr "Vajutage kollast nuppu, valimaks see liides vaikimisi liideseks."
4802
4803 #
4804 msgid "Prev"
4805 msgstr "Eelmine"
4806
4807 #
4808 msgid "Preview"
4809 msgstr ""
4810
4811 #
4812 msgid "Preview AutoTimer"
4813 msgstr ""
4814
4815 #
4816 msgid "Preview menu"
4817 msgstr "Eelvaate menüü"
4818
4819 #
4820 msgid "Primary DNS"
4821 msgstr "Primaarne DNS"
4822
4823 #
4824 msgid "Priority"
4825 msgstr "Polaarsus"
4826
4827 #
4828 msgid "Process"
4829 msgstr "Toiming"
4830
4831 #
4832 msgid "Properties of current title"
4833 msgstr "Muuda seda pealkirja"
4834
4835 #
4836 msgid "Protect services"
4837 msgstr "Kanalite kaitse"
4838
4839 #
4840 msgid "Protect setup"
4841 msgstr "Kaitse sätted"
4842
4843 #
4844 msgid "Provider"
4845 msgstr "Levitaja"
4846
4847 #
4848 msgid "Provider to scan"
4849 msgstr "Levitaja otsinguks"
4850
4851 #
4852 msgid "Providers"
4853 msgstr "Levitajad"
4854
4855 #
4856 msgid "Published"
4857 msgstr ""
4858
4859 #
4860 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
4861 msgstr "Pythoni programm /tmp/mmi.socket jaoks"
4862
4863 #
4864 msgid "Quick"
4865 msgstr "Kiire kanalivalik"
4866
4867 #
4868 msgid "Quickzap"
4869 msgstr "Kiire kanalivalik"
4870
4871 #
4872 msgid "RC Menu"
4873 msgstr "Puldi menüü"
4874
4875 #
4876 msgid "RF output"
4877 msgstr "RF-väljund"
4878
4879 #
4880 msgid "RGB"
4881 msgstr "RGB"
4882
4883 #
4884 msgid "Radio"
4885 msgstr "Raadio"
4886
4887 msgid "Ralink"
4888 msgstr ""
4889
4890 #
4891 msgid "Ram Disk"
4892 msgstr "RAM-ketas"
4893
4894 #
4895 msgid "Random"
4896 msgstr "Raadio"
4897
4898 #
4899 msgid "Rating"
4900 msgstr ""
4901
4902 #
4903 msgid "Ratings: "
4904 msgstr ""
4905
4906 #
4907 msgid "Really close without saving settings?"
4908 msgstr "Kas soovid seadeid salvestamata väljuda?"
4909
4910 #
4911 msgid "Really delete done timers?"
4912 msgstr "Kustutame möödunud taimerid?"
4913
4914 #
4915 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
4916 msgstr "Väljuda alamteenuste valikust?"
4917
4918 #
4919 msgid "Really quit MyTube Player?"
4920 msgstr ""
4921
4922 #
4923 msgid "Really reboot now?"
4924 msgstr "Teeme taaskäivituse?"
4925
4926 #
4927 msgid "Really restart now?"
4928 msgstr "Teeme taaskäivituse kohe?"
4929
4930 #
4931 msgid "Really shutdown now?"
4932 msgstr "Lülitame välja?"
4933
4934 #
4935 msgid "Reboot"
4936 msgstr "Taaskäivitus"
4937
4938 #
4939 msgid "Recently featured"
4940 msgstr ""
4941
4942 #
4943 msgid "Reception Settings"
4944 msgstr "Vastuvõtu seaded"
4945
4946 #
4947 msgid "Record"
4948 msgstr "Salvesta"
4949
4950 #
4951 msgid "Record a maximum of x times"
4952 msgstr ""
4953
4954 #
4955 msgid "Record on"
4956 msgstr ""
4957
4958 #
4959 #, python-format
4960 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
4961 msgstr "Salvestusaeg on piiratud teise taimeri %s tõttu"
4962
4963 #
4964 msgid "Recorded files..."
4965 msgstr "Salvestised"
4966
4967 #
4968 msgid "Recording"
4969 msgstr "Salvestab"
4970
4971 #
4972 msgid "Recording paths"
4973 msgstr ""
4974
4975 #
4976 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
4977 msgstr "Salvestus(ed) on käimas või käivituvad peatselt!"
4978
4979 #
4980 msgid "Recordings"
4981 msgstr "Salvestab"
4982
4983 #
4984 msgid "Recordings always have priority"
4985 msgstr "Salvestused omavad alati eelist"
4986
4987 #
4988 msgid "Reenter new pin"
4989 msgstr "Korda koodi"
4990
4991 #
4992 msgid "Refresh Rate"
4993 msgstr "Värskendussagedus"
4994
4995 #
4996 msgid "Refresh rate selection."
4997 msgstr "Värskendussageduse valik"
4998
4999 #
5000 msgid "Related video entries."
5001 msgstr ""
5002
5003 #
5004 msgid "Relevance"
5005 msgstr ""
5006
5007 #
5008 msgid "Reload"
5009 msgstr "Salvesta"
5010
5011 #
5012 msgid "Reload Black-/Whitelists"
5013 msgstr ""
5014
5015 #
5016 msgid "Remember service pin"
5017 msgstr ""
5018
5019 #
5020 msgid "Remember service pin cancel"
5021 msgstr ""
5022
5023 #
5024 msgid "Remove"
5025 msgstr "Eemalda pealkiri"
5026
5027 #
5028 msgid "Remove Bookmark"
5029 msgstr "Eemalda tähis"
5030
5031 #
5032 msgid "Remove Plugins"
5033 msgstr "Kustuta laiendus"
5034
5035 #
5036 msgid "Remove a mark"
5037 msgstr "Kustuta märk"
5038
5039 #
5040 msgid "Remove currently selected title"
5041 msgstr "Eemalda valitud pealkiri"
5042
5043 #
5044 msgid "Remove failed."
5045 msgstr "Eemaldamine nurjus."
5046
5047 #
5048 msgid "Remove finished."
5049 msgstr "Kustuta laiendus."
5050
5051 #
5052 msgid "Remove plugins"
5053 msgstr "Kustuta laiendus"
5054
5055 #
5056 msgid "Remove selected AutoTimer"
5057 msgstr ""
5058
5059 #
5060 msgid "Remove the broken .NFI file?"
5061 msgstr "Eemaldan vigase .NFI tarkvara faili?"
5062
5063 #
5064 msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
5065 msgstr "Eemaldan pooliku .NFI tarkvara?"
5066
5067 #
5068 msgid "Remove timer"
5069 msgstr "Eemalda pealkiri"
5070
5071 #
5072 msgid "Remove title"
5073 msgstr "Eemalda pealkiri"
5074
5075 #
5076 msgid "Removed successfully."
5077 msgstr "Eemaldatud"
5078
5079 #
5080 msgid "Removing"
5081 msgstr "Salvestab"
5082
5083 #
5084 #, python-format
5085 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
5086 msgstr "Kataloogi eemaldamine %s nurjus. (Ei ole tühi?)"
5087
5088 #
5089 msgid "Rename"
5090 msgstr "Muuda nimi"
5091
5092 #
5093 msgid "Rename crashlogs"
5094 msgstr "Vealogi ümbernimetamine"
5095
5096 #
5097 msgid "Repeat"
5098 msgstr "Korda"
5099
5100 #
5101 msgid "Repeat Type"
5102 msgstr "Kordamise liik"
5103
5104 #
5105 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
5106 msgstr "Korduv timer salvestab. Mida soovid teha?"
5107
5108 #
5109 msgid "Repeats"
5110 msgstr "Kordused"
5111
5112 #
5113 msgid "Require description to be unique"
5114 msgstr ""
5115
5116 #
5117 msgid "Required medium type:"
5118 msgstr ""
5119
5120 #
5121 msgid "Rescan"
5122 msgstr ""
5123
5124 #
5125 msgid "Reset"
5126 msgstr "Reset"
5127
5128 #
5129 msgid "Reset and renumerate title names"
5130 msgstr "Sisesta uus faili nimi"
5131
5132 #
5133 msgid "Reset count"
5134 msgstr ""
5135
5136 #
5137 msgid "Reset saved position"
5138 msgstr ""
5139
5140 #
5141 msgid "Reset video enhancement settings to system defaults?"
5142 msgstr "Sea pildiparandused süsteemi algseadesse."
5143
5144 #
5145 msgid "Reset video enhancement settings to your last configuration?"
5146 msgstr "Taasta oma viimase seade pildiparandused?"
5147
5148 #
5149 msgid "Resolution"
5150 msgstr "Resolutsioon"
5151
5152 #
5153 msgid "Response video entries."
5154 msgstr ""
5155
5156 #
5157 msgid "Restart"
5158 msgstr "Taaskäivita"
5159
5160 #
5161 msgid "Restart GUI"
5162 msgstr "Taaskäivita Enigma2 "
5163
5164 #
5165 msgid "Restart GUI now?"
5166 msgstr "Käivitame Enigma2 kohe uuesti?"
5167
5168 #
5169 msgid "Restart network"
5170 msgstr "Taaskäivitame võrgu"
5171
5172 #
5173 msgid "Restart test"
5174 msgstr "Taaskäivituse test"
5175
5176 #
5177 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
5178 msgstr "Taaskäivita võrgu ühendus ja adapter.\n"
5179
5180 #
5181 msgid "Restore"
5182 msgstr "Taasta"
5183
5184 #
5185 msgid "Restore backups"
5186 msgstr "Taasta varukoopia"
5187
5188 #
5189 msgid "Restore is running..."
5190 msgstr "Taastamine..."
5191
5192 #
5193 msgid "Restore running"
5194 msgstr "Taasta"
5195
5196 #
5197 msgid "Restore system settings"
5198 msgstr "Taasta seaded"
5199
5200 #
5201 msgid "Restrict \"after event\" to a certain timespan?"
5202 msgstr ""
5203
5204 #
5205 msgid "Resume from last position"
5206 msgstr "Jätka viimaselt positsioonilt"
5207
5208 #
5209 #, python-format
5210 msgid "Resume position at %s"
5211 msgstr ""
5212
5213 #
5214 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
5215 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
5216 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
5217 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
5218 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
5219 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
5220 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
5221 msgid "Resuming playback"
5222 msgstr "Taasesitus jätkub viimati vaadatud kohalt"
5223
5224 #
5225 msgid "Return to file browser"
5226 msgstr "Tagasi failisirvijasse"
5227
5228 #
5229 msgid "Return to movie list"
5230 msgstr "Tagasi salvestiste nimekirja"
5231
5232 #
5233 msgid "Return to previous service"
5234 msgstr "Tagasi eelmisele kanalile"
5235
5236 #
5237 msgid "Rewind speeds"
5238 msgstr "Tagasikerimise kiirused"
5239
5240 #
5241 msgid "Right"
5242 msgstr "Parem"
5243
5244 #
5245 msgid "Rolloff"
5246 msgstr "Rolloff"
5247
5248 #
5249 msgid "Rotor turning speed"
5250 msgstr "Mootori pööramise kiirus"
5251
5252 #
5253 msgid "Running"
5254 msgstr "Kasutusel"
5255
5256 #
5257 msgid "Russia"
5258 msgstr ""
5259
5260 #
5261 msgid "Russian"
5262 msgstr "Vene"
5263
5264 #
5265 msgid "S-Video"
5266 msgstr "S-video (Y/C)"
5267
5268 #
5269 msgid "SINGLE LAYER DVD"
5270 msgstr ""
5271
5272 #
5273 msgid "SNR"
5274 msgstr "SNR"
5275
5276 #
5277 msgid "SNR:"
5278 msgstr "SNR:"
5279
5280 #
5281 msgid "SSID:"
5282 msgstr "SSID:"
5283
5284 #
5285 msgid "Sat"
5286 msgstr "L"
5287
5288 #
5289 msgid "Sat / Dish Setup"
5290 msgstr "Antenni seaded"
5291
5292 #
5293 msgid "Satellite"
5294 msgstr "Satelliit"
5295
5296 #
5297 msgid "Satellite Equipment Setup"
5298 msgstr "Satelliidiseadmete  seaded"
5299
5300 #
5301 msgid "Satellite equipment"
5302 msgstr ""
5303
5304 #
5305 msgid "Satellites"
5306 msgstr "Satelliidid"
5307
5308 #
5309 msgid "Satfinder"
5310 msgstr "Satelliidiotsija"
5311
5312 #
5313 msgid "Sats"
5314 msgstr "satelliidid"
5315
5316 #
5317 msgid "Saturation"
5318 msgstr "Küllastus"
5319
5320 #
5321 msgid "Saturday"
5322 msgstr "Laupäev"
5323
5324 #
5325 msgid "Save"
5326 msgstr "Salvesta"
5327
5328 #
5329 msgid "Save Playlist"
5330 msgstr "Salvesta Esitusloend"
5331
5332 #
5333 msgid "Save current delay to key"
5334 msgstr ""
5335
5336 #
5337 msgid "Save to key"
5338 msgstr ""
5339
5340 #
5341 msgid "Save values and close plugin"
5342 msgstr ""
5343
5344 #
5345 msgid "Save values and close screen"
5346 msgstr ""
5347
5348 #
5349 msgid "Scaler sharpness"
5350 msgstr "Skaleerija teravus "
5351
5352 #
5353 msgid "Scaling Mode"
5354 msgstr "Skaleerimise valikud"
5355
5356 #
5357 msgid "Scan "
5358 msgstr "Otsi"
5359
5360 #
5361 msgid "Scan Files..."
5362 msgstr "Kontrollin failisüsteemi..."
5363
5364 #
5365 msgid "Scan NFS share"
5366 msgstr ""
5367
5368 #
5369 msgid "Scan QAM128"
5370 msgstr "Otsi QAM128"
5371
5372 #
5373 msgid "Scan QAM16"
5374 msgstr "Otsi QAM16"
5375
5376 #
5377 msgid "Scan QAM256"
5378 msgstr "Otsi QAM256"
5379
5380 #
5381 msgid "Scan QAM32"
5382 msgstr "Otsi QAM32"
5383
5384 #
5385 msgid "Scan QAM64"
5386 msgstr "Otsi QAM64"
5387
5388 #
5389 msgid "Scan SR6875"
5390 msgstr "Otsi SR6875"
5391
5392 #
5393 msgid "Scan SR6900"
5394 msgstr "Otsi SR6900"
5395
5396 #
5397 msgid "Scan Wireless Networks"
5398 msgstr "Otsi WiFi võrke"
5399
5400 #
5401 msgid "Scan additional SR"
5402 msgstr "Otsi lisa SR"
5403
5404 #
5405 msgid "Scan band EU HYPER"
5406 msgstr "Otsi EU HYPER sagedusalast"
5407
5408 #
5409 msgid "Scan band EU MID"
5410 msgstr "Otsi EU MID sagedusalast"
5411
5412 #
5413 msgid "Scan band EU SUPER"
5414 msgstr "Otsi EU SUPER sagedusalast"
5415
5416 #
5417 msgid "Scan band EU UHF IV"
5418 msgstr "Otsi EU UHF IV sagedusalast"
5419
5420 #
5421 msgid "Scan band EU UHF V"
5422 msgstr "Otsi EU UHF V sagedusalast"
5423
5424 #
5425 msgid "Scan band EU VHF I"
5426 msgstr "Otsi EU VHF I sagedusalast"
5427
5428 #
5429 msgid "Scan band EU VHF III"
5430 msgstr "Otsi EU VHF III sagedusalast"
5431
5432 #
5433 msgid "Scan band US HIGH"
5434 msgstr "Otsi US HIGH sagedusalast"
5435
5436 #
5437 msgid "Scan band US HYPER"
5438 msgstr "Otsi US HYPER sagedusalast"
5439
5440 #
5441 msgid "Scan band US LOW"
5442 msgstr "Otsi US LOW sagedusalast"
5443
5444 #
5445 msgid "Scan band US MID"
5446 msgstr "Otsi US MID sagedusalast"
5447
5448 #
5449 msgid "Scan band US SUPER"
5450 msgstr "Otsi US SUPER sagedusalast"
5451
5452 #
5453 msgid "Scan range"
5454 msgstr ""
5455
5456 #
5457 msgid ""
5458 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
5459 "selected wireless device.\n"
5460 msgstr ""
5461 "Otsi WiFi võrke ja püüa nendega ühenduda, kasutades Teie poolt valitud WLAN "
5462 "seadet.\n"
5463
5464 msgid ""
5465 "Scan your network for wireless access points and connect to them using your "
5466 "selected wireless device.\n"
5467 msgstr ""
5468
5469 #
5470 msgid ""
5471 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
5472 msgstr ""
5473 "Otsib algsed lamedb-d järjestatud satelliitide järgi ühendatud "
5474 "positsioneeriga"
5475
5476 #
5477 msgid "Science & Technology"
5478 msgstr ""
5479
5480 #
5481 msgid "Search Term(s)"
5482 msgstr ""
5483
5484 #
5485 msgid "Search category:"
5486 msgstr ""
5487
5488 #
5489 msgid "Search east"
5490 msgstr "Otsi itta"
5491
5492 #
5493 msgid "Search for network shares"
5494 msgstr ""
5495
5496 #
5497 msgid "Search for network shares..."
5498 msgstr ""
5499
5500 #
5501 msgid "Search region:"
5502 msgstr ""
5503
5504 #
5505 msgid "Search restricted content:"
5506 msgstr ""
5507
5508 #
5509 msgid "Search strictness"
5510 msgstr ""
5511
5512 #
5513 msgid "Search type"
5514 msgstr ""
5515
5516 #
5517 msgid "Search west"
5518 msgstr "Otsi läände"
5519
5520 #
5521 msgid "Searching for available updates. Please wait..."
5522 msgstr "Otsin uuendusi. Palun oota..."
5523
5524 #
5525 msgid "Searching for new installed or removed packages. Please wait..."
5526 msgstr "Otsin uusi installitud või kustutatud pakette. Oota..."
5527
5528 #
5529 msgid "Searching your network. Please wait..."
5530 msgstr ""
5531
5532 #
5533 msgid "Secondary DNS"
5534 msgstr "Sekundaarne DNS"
5535
5536 #
5537 #, fuzzy
5538 msgid "Security service not running."
5539 msgstr "Vali kanal lisamiseks..."
5540
5541 #
5542 msgid "Seek"
5543 msgstr "Otsi"
5544
5545 #
5546 msgid "Select"
5547 msgstr "Vali"
5548
5549 #
5550 msgid ""
5551 "Select \"exact match\" to enforce \"Match title\" to match exactly or "
5552 "\"partial match\" if you only want to search for a part of the event title."
5553 msgstr ""
5554
5555 #
5556 msgid "Select HDD"
5557 msgstr "Vali kõvaketas"
5558
5559 #
5560 msgid "Select Location"
5561 msgstr "Vali kataloog"
5562
5563 #
5564 msgid "Select Network Adapter"
5565 msgstr "Vali võrguadapter"
5566
5567 #
5568 msgid "Select a movie"
5569 msgstr "Vali salvestis"
5570
5571 #
5572 msgid "Select a timer to import"
5573 msgstr ""
5574
5575 #
5576 msgid "Select audio mode"
5577 msgstr "Vali heli väljund"
5578
5579 #
5580 msgid "Select audio track"
5581 msgstr "Vali helikanal"
5582
5583 #
5584 msgid "Select bouquet to record on"
5585 msgstr ""
5586
5587 #
5588 msgid "Select channel to record from"
5589 msgstr "Vali salvestatav kanal"
5590
5591 #
5592 msgid "Select channel to record on"
5593 msgstr ""
5594
5595 msgid "Select desired image from feed list"
5596 msgstr ""
5597
5598 msgid "Select files for backup."
5599 msgstr ""
5600
5601 #
5602 msgid "Select files for backup. Currently selected:\n"
5603 msgstr "Vali varundamiseks failid. Hetkel on valitud:\n"
5604
5605 #
5606 msgid "Select files/folders to backup"
5607 msgstr "Vali failid/kaustad varukoopiale"
5608
5609 #
5610 msgid "Select image"
5611 msgstr "Vali pilt"
5612
5613 msgid "Select input device"
5614 msgstr ""
5615
5616 msgid "Select input device."
5617 msgstr ""
5618
5619 #
5620 msgid "Select interface"
5621 msgstr "Vali liides"
5622
5623 #
5624 msgid "Select new feed to view."
5625 msgstr ""
5626
5627 #
5628 msgid "Select package"
5629 msgstr "Vali pakett"
5630
5631 #
5632 msgid "Select provider to add..."
5633 msgstr "Vali levitaja lisamiseks..."
5634
5635 #
5636 msgid "Select refresh rate"
5637 msgstr "Vali värskendussagedus"
5638
5639 #
5640 msgid "Select service to add..."
5641 msgstr "Vali kanal lisamiseks..."
5642
5643 #
5644 #, python-format
5645 msgid "Select the key you want to set to %i ms"
5646 msgstr ""
5647
5648 #
5649 msgid "Select the location to save the recording to."
5650 msgstr ""
5651
5652 #
5653 msgid "Select type of Filter"
5654 msgstr ""
5655
5656 #
5657 msgid "Select upgrade source to edit."
5658 msgstr "Vali uuenduste allika muutmine."
5659
5660 #
5661 msgid "Select video input with up/down buttons"
5662 msgstr "Vali video sisend"
5663
5664 #
5665 msgid "Select video mode"
5666 msgstr "Vali video töörežiim"
5667
5668 #
5669 msgid "Select whether or not you want to enforce case correctness."
5670 msgstr ""
5671
5672 #
5673 msgid "Select wireless network"
5674 msgstr "Vali WiFi võrk"
5675
5676 #
5677 msgid "Select your choice."
5678 msgstr ""
5679
5680 #
5681 msgid "Selected source image"
5682 msgstr "Valitud tarkvara"
5683
5684 #
5685 msgid "Send DiSEqC"
5686 msgstr "DiSEqC"
5687
5688 #
5689 msgid "Send DiSEqC only on satellite change"
5690 msgstr "Saada DiSEqC anult satelliidi vahetamisel "
5691
5692 #
5693 msgid "Seperate titles with a main menu"
5694 msgstr "eraldi pealkirjad koos peamenüüga"
5695
5696 #
5697 msgid "Sequence repeat"
5698 msgstr "Järjekorra kordus"
5699
5700 #
5701 msgid "Serbian"
5702 msgstr "Serbia"
5703
5704 #
5705 msgid "Server IP"
5706 msgstr ""
5707
5708 #
5709 msgid "Server share"
5710 msgstr ""
5711
5712 #
5713 msgid "Service"
5714 msgstr "Kanaliinfo"
5715
5716 #
5717 msgid "Service Scan"
5718 msgstr "Kanaliotsing"
5719
5720 #
5721 msgid "Service Searching"
5722 msgstr "Kanaliotsing"
5723
5724 #
5725 msgid "Service delay"
5726 msgstr ""
5727
5728 #
5729 msgid "Service has been added to the favourites."
5730 msgstr "Kanal on lisatud Lemmikutesse."
5731
5732 #
5733 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
5734 msgstr "Kanal on lisatud valitud nimekirja."
5735
5736 #
5737 msgid ""
5738 "Service invalid!\n"
5739 "(Timeout reading PMT)"
5740 msgstr ""
5741 "Valitud kanalit ei leitud!\n"
5742 "(Timeout PMT lugemisel)"
5743
5744 #
5745 msgid ""
5746 "Service not found!\n"
5747 "(SID not found in PAT)"
5748 msgstr ""
5749 "Valitud kanalit ei leitud!\n"
5750 "(SID ei leitud PAT-st)"
5751
5752 #
5753 msgid "Service scan"
5754 msgstr "Kanali otsing"
5755
5756 #
5757 msgid ""
5758 "Service unavailable!\n"
5759 "Check tuner configuration!"
5760 msgstr ""
5761 "Pole kanalit!\n"
5762 "Kontrolli tüüneri seadeid"
5763
5764 #
5765 msgid "Serviceinfo"
5766 msgstr "Kanaliinfo"
5767
5768 #
5769 msgid "Services"
5770 msgstr "Kanalid"
5771
5772 #
5773 msgid "Set End Time"
5774 msgstr ""
5775
5776 #
5777 msgid "Set Voltage and 22KHz"
5778 msgstr "Vali pinge ja 22 KHz"
5779
5780 #
5781 msgid "Set available internal memory threshold for the warning."
5782 msgstr "Sea saadaoleva sisemälu mahu hoiatusnivoo "
5783
5784 #
5785 #, python-format
5786 msgid "Set delay to %i ms (can be set)"
5787 msgstr ""
5788
5789 #
5790 msgid "Set interface as default Interface"
5791 msgstr "Määra vaikimisi võrguliideseks"
5792
5793 #
5794 msgid "Set limits"
5795 msgstr "Seadista limiidid"
5796
5797 #
5798 msgid "Set maximum duration"
5799 msgstr ""
5800
5801 #
5802 msgid "Set this NO to disable this AutoTimer."
5803 msgstr ""
5804
5805 #
5806 msgid "Setting key canceled"
5807 msgstr ""
5808
5809 #
5810 msgid "Settings"
5811 msgstr "Seaded"
5812
5813 #
5814 msgid "Setup"
5815 msgstr "Seadistamine"
5816
5817 #
5818 msgid "Setup Mode"
5819 msgstr "Seadistamise valik"
5820
5821 #
5822 msgid "Setup for the Audio Sync Plugin"
5823 msgstr ""
5824
5825 #
5826 #, python-format
5827 msgid ""
5828 "Shall the USB stick wizard proceed and program the image file %s into flash "
5829 "memory?"
5830 msgstr ""
5831
5832 #
5833 msgid "Sharpness"
5834 msgstr "Teravus"
5835
5836 #
5837 msgid "Short Movies"
5838 msgstr ""
5839
5840 msgid "Short filenames"
5841 msgstr ""
5842
5843 #
5844 msgid "Should this AutoTimer be restricted to a timespan?"
5845 msgstr ""
5846
5847 #
5848 msgid "Should this AutoTimer only match up to a certain event duration?"
5849 msgstr ""
5850
5851 #
5852 msgid ""
5853 "Should timers created by this AutoTimer be recorded to a custom location?"
5854 msgstr ""
5855
5856 #
5857 msgid "Show Info"
5858 msgstr "Näita Infot"
5859
5860 #
5861 msgid "Show Message when Recording starts"
5862 msgstr "Näita kui Salvestus algab"
5863
5864 #
5865 msgid "Show WLAN Status"
5866 msgstr "Näita WiFi Olekut"
5867
5868 #
5869 msgid "Show blinking clock in display during recording"
5870 msgstr "Näita salvestamisel vilkuvat kella"
5871
5872 #
5873 msgid "Show event-progress in channel selection"
5874 msgstr ""
5875
5876 #
5877 msgid "Show in extension menu"
5878 msgstr ""
5879
5880 #
5881 msgid "Show infobar on channel change"
5882 msgstr "Näita kanali vahetusel inforiba"
5883
5884 #
5885 msgid "Show infobar on event change"
5886 msgstr "Näita saate vahetumisel inforiba"
5887
5888 #
5889 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
5890 msgstr "Näita kerimisel inforiba"
5891
5892 #
5893 msgid "Show positioner movement"
5894 msgstr "Näita positsioneeri liikumist"
5895
5896 #
5897 msgid "Show services beginning with"
5898 msgstr "Näita kanalid mis algavad"
5899
5900 #
5901 msgid "Show the radio player..."
5902 msgstr "Kuula raadiot"
5903
5904 #
5905 msgid "Show the tv player..."
5906 msgstr "Näita TV-d"
5907
5908 #
5909 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
5910 msgstr "Näitab WiFi olekut.\n"
5911
5912 #
5913 msgid "Shutdown"
5914 msgstr "Lülita välja"
5915
5916 #
5917 msgid "Shutdown Dreambox after"
5918 msgstr "Lülita välja peale"
5919
5920 #
5921 msgid "Signal Strength:"
5922 msgstr "Signaali tugevus:"
5923
5924 #
5925 msgid "Signal: "
5926 msgstr "Signaal"
5927
5928 #
5929 msgid "Similar"
5930 msgstr "Sarnased"
5931
5932 #
5933 msgid "Similar broadcasts:"
5934 msgstr "Sarnased saated:"
5935
5936 #
5937 msgid "Simple"
5938 msgstr "Lihtne"
5939
5940 #
5941 msgid "Simple titleset (compatibility for legacy players)"
5942 msgstr "Lihtne pealkiri (vanemate pleieritega ühilduv)"
5943
5944 #
5945 msgid "Single"
5946 msgstr "Üksik"
5947
5948 #
5949 msgid "Single EPG"
5950 msgstr "Kanali saatekava"
5951
5952 #
5953 msgid "Single satellite"
5954 msgstr "Üksik satelliit"
5955
5956 #
5957 msgid "Single transponder"
5958 msgstr "Üksik transponder"
5959
5960 #
5961 msgid "Singlestep (GOP)"
5962 msgstr "Pilt-pildilt (GOP)"
5963
5964 #
5965 msgid "Skin"
5966 msgstr "Välimus"
5967
5968 #
5969 msgid "Skins"
5970 msgstr "Välimus"
5971
5972 #
5973 msgid "Sleep Timer"
5974 msgstr "Unetaimer"
5975
5976 #
5977 msgid "Sleep timer action:"
5978 msgstr "Unetaimeri seaded:"
5979
5980 #
5981 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
5982 msgstr "Piltide näitamise aeg (sekundit)"
5983
5984 #
5985 #, python-format
5986 msgid "Slot %d"
5987 msgstr "Pesa %d"
5988
5989 #
5990 msgid "Slovakian"
5991 msgstr "Slovakkia"
5992
5993 #
5994 msgid "Slovenian"
5995 msgstr "Sloveenia"
5996
5997 #
5998 msgid "Slow"
5999 msgstr "Aeglane"
6000
6001 #
6002 msgid "Slow Motion speeds"
6003 msgstr "Aeglustuskiirused"
6004
6005 #
6006 msgid "Software"
6007 msgstr "Alusta"
6008
6009 #
6010 msgid "Software management"
6011 msgstr "Tarkvara haldamine"
6012
6013 msgid "Software manager setup"
6014 msgstr ""
6015
6016 #
6017 msgid "Software restore"
6018 msgstr "Tarkvara taaste"
6019
6020 #
6021 msgid "Software update"
6022 msgstr "Tarkvara uuendamine"
6023
6024 msgid "Softwaremanager information"
6025 msgstr ""
6026
6027 #
6028 msgid "Some plugins are not available:\n"
6029 msgstr "Need laiendused  pole saadaval:\n"
6030
6031 #
6032 msgid "Sorry MediaScanner is not installed!"
6033 msgstr "Kahjuks MediaScanner ei ole seadistatud!"
6034
6035 #
6036 msgid "Sorry no backups found!"
6037 msgstr "Ei leidnud varukoopiat"
6038
6039 #
6040 msgid ""
6041 "Sorry your backup destination is not writeable.\n"
6042 "Please choose an other one."
6043 msgstr ""
6044 "Varukoopia asukohta ei leidunud.\n"
6045 "Vali uus asukoht."
6046
6047 #
6048 msgid "Sorry, no Details available!"
6049 msgstr "Kahjuks pole detaile saadaval"
6050
6051 #
6052 msgid "Sorry, video is not available!"
6053 msgstr ""
6054
6055 #
6056 msgid ""
6057 "Sorry, your backup destination is not writeable.\n"
6058 "\n"
6059 "Please choose another one."
6060 msgstr ""
6061 "Varukoopia asukohta ei leidunud.\n"
6062 "\n"
6063 "Vali uus asukoht."
6064
6065 #
6066 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
6067 msgid "Sort A-Z"
6068 msgstr "Tähestikujärj."
6069
6070 #
6071 msgid "Sort AutoTimer"
6072 msgstr ""
6073
6074 #
6075 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
6076 msgid "Sort Time"
6077 msgstr "Ajajärj."
6078
6079 #
6080 msgid "Sound"
6081 msgstr "Heli"
6082
6083 #
6084 msgid "Soundcarrier"
6085 msgstr "Heli kandevsagedus"
6086
6087 #
6088 msgid "South"
6089 msgstr "Lõuna"
6090