Automatic message catalog update
[enigma2.git] / po / sv.po
1 # German translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2010-09-07 12:29+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2010-08-23 09:16+0100\n"
12 "Last-Translator: WeeGull <weegull@hotmail.com>\n"
13 "Language-Team: WeeGull <weegull@hotmail.com>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Language: sv\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
19 "X-Generator: Pootle 2.0.3\n"
20 "X-Poedit-Language: Swedish\n"
21 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
22 "X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
23
24 #
25 msgid ""
26 "\n"
27 "Advanced options and settings."
28 msgstr ""
29 "\n"
30 "Avancerade val och inställningar."
31
32 msgid ""
33 "\n"
34 "After pressing OK, please wait!"
35 msgstr ""
36 "\n"
37 "Efter tryckt OK, vänligen vänta!"
38
39 #
40 msgid ""
41 "\n"
42 "Backup your Dreambox settings."
43 msgstr ""
44 "\n"
45 "Backup av din Dreamboxs inställningar."
46
47 #
48 msgid ""
49 "\n"
50 "Edit the upgrade source address."
51 msgstr ""
52 "\n"
53 "Ändra uppgraderingskällas adress."
54
55 msgid ""
56 "\n"
57 "Manage extensions or plugins for your Dreambox"
58 msgstr ""
59 "\n"
60 "Hantera utökningar eller plugins för din Dreambox"
61
62 #
63 msgid ""
64 "\n"
65 "Online update of your Dreambox software."
66 msgstr ""
67 "\n"
68 "Online uppdatering av din Dreamboxs mjukvara."
69
70 #
71 msgid ""
72 "\n"
73 "Press OK on your remote control to continue."
74 msgstr ""
75 "\n"
76 "Tryck OK på fjärrkontrollen för att forsätta."
77
78 #
79 msgid ""
80 "\n"
81 "Restore your Dreambox settings."
82 msgstr ""
83 "\n"
84 "Återskapa din Dreamboxs inställningar."
85
86 #
87 msgid ""
88 "\n"
89 "Restore your Dreambox with a new firmware."
90 msgstr ""
91 "\n"
92 "Återskapa din reambox med en ny firmware."
93
94 #
95 msgid ""
96 "\n"
97 "Restore your backups by date."
98 msgstr ""
99 "\n"
100 "Återskapa med datum på backup."
101
102 #
103 msgid ""
104 "\n"
105 "Scan for local extensions and install them."
106 msgstr ""
107 "\n"
108 "Sök efter lokala utökningar och installera dem."
109
110 #
111 msgid ""
112 "\n"
113 "Select your backup device.\n"
114 "Current device: "
115 msgstr ""
116 "\n"
117 "Välj din backupenhet.\n"
118 "Nuvarande enhet: "
119
120 #
121 msgid ""
122 "\n"
123 "System will restart after the restore!"
124 msgstr ""
125 "\n"
126 "Systemet kommer att starta om efter återläsningen!"
127
128 #
129 msgid ""
130 "\n"
131 "View, install and remove available or installed packages."
132 msgstr ""
133 "\n"
134 "Visa, installera och ta bort tillgängliga eller installerade paket."
135
136 #
137 msgid " "
138 msgstr " "
139
140 #
141 msgid " Results"
142 msgstr " Resultat"
143
144 #
145 msgid " extensions."
146 msgstr " utökningar."
147
148 msgid " ms"
149 msgstr ""
150
151 #
152 msgid " packages selected."
153 msgstr " valda paket."
154
155 msgid " updates available."
156 msgstr " uppdateringar tillgängliga."
157
158 #
159 msgid " wireless networks found!"
160 msgstr " trådlöst nätverk hittat!"
161
162 #
163 msgid "#000000"
164 msgstr "#000000"
165
166 msgid "#0064c7"
167 msgstr "#0064c7"
168
169 #
170 msgid "#25062748"
171 msgstr "#25062748"
172
173 #
174 msgid "#389416"
175 msgstr "#389416"
176
177 #
178 msgid "#80000000"
179 msgstr "#80000000"
180
181 msgid "#80ffffff"
182 msgstr "#80ffffff"
183
184 msgid "#bab329"
185 msgstr "#bab329"
186
187 msgid "#f23d21"
188 msgstr "#f23d21"
189
190 msgid "#ffffff"
191 msgstr "#ffffff"
192
193 msgid "#ffffffff"
194 msgstr "#ffffffff"
195
196 #
197 msgid "%H:%M"
198 msgstr "%H:%M"
199
200 #
201 #, python-format
202 msgid "%d jobs are running in the background!"
203 msgstr "%d jobb körs i bakgrunden!"
204
205 #, python-format
206 msgid "%d min"
207 msgstr "%d min"
208
209 #
210 #, python-format
211 msgid "%d services found!"
212 msgstr "%d kanaler hittades!"
213
214 msgid "%d.%B %Y"
215 msgstr "%d.%B %Y"
216
217 #, python-format
218 msgid "%i ms"
219 msgstr "%i ms"
220
221 #
222 #, python-format
223 msgid ""
224 "%s\n"
225 "(%s, %d MB free)"
226 msgstr ""
227 "%s\n"
228 "(%s, %d MB ledigt)"
229
230 #, python-format
231 msgid "%s (%s)\n"
232 msgstr "%s (%s)\n"
233
234 #
235 msgid "(ZAP)"
236 msgstr "(ZAP)"
237
238 #
239 msgid "(empty)"
240 msgstr "(tom)"
241
242 #
243 msgid "(show optional DVD audio menu)"
244 msgstr "(visa utökad DVD ljudmeny)"
245
246 #
247 msgid "* Only available if more than one interface is active."
248 msgstr "* Enbart tillgänglig om mer än ett kort är aktivt."
249
250 #
251 msgid ".NFI Download failed:"
252 msgstr ".NFI Nedladdning misslyckades:"
253
254 #
255 msgid ""
256 ".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
257 msgstr ""
258 ".NFI fil passerade md5sum signatur kontroll. Du kan använda denna image!"
259
260 #
261 msgid "0"
262 msgstr "0"
263
264 #
265 msgid "1"
266 msgstr "1"
267
268 #
269 msgid "1 wireless network found!"
270 msgstr "1 trådlöst nätverk hittat!"
271
272 #
273 msgid "1.0"
274 msgstr "1.0"
275
276 #
277 msgid "1.1"
278 msgstr "1.1"
279
280 #
281 msgid "1.2"
282 msgstr "1.2"
283
284 #
285 msgid "12V output"
286 msgstr "12V utgång"
287
288 #
289 msgid "13 V"
290 msgstr "13 V"
291
292 #
293 msgid "16:10"
294 msgstr "16:10"
295
296 msgid "16:10 Letterbox"
297 msgstr "16:10 Letterbox"
298
299 msgid "16:10 PanScan"
300 msgstr "16:10 PanScan"
301
302 #
303 msgid "16:9"
304 msgstr "16:9"
305
306 msgid "16:9 Letterbox"
307 msgstr "16:9 Letterbox"
308
309 #
310 msgid "16:9 always"
311 msgstr "16:9 alltid"
312
313 #
314 msgid "18 V"
315 msgstr "18 V"
316
317 #
318 msgid "2"
319 msgstr "2"
320
321 #
322 msgid "3"
323 msgstr "3"
324
325 #
326 msgid "30 minutes"
327 msgstr "30 minuter"
328
329 #
330 msgid "4"
331 msgstr "4"
332
333 #
334 msgid "4:3"
335 msgstr "4:3"
336
337 #
338 msgid "4:3 Letterbox"
339 msgstr "4:3 Letterbox"
340
341 #
342 msgid "4:3 PanScan"
343 msgstr "4:3 PanScan"
344
345 #
346 msgid "5"
347 msgstr "5"
348
349 #
350 msgid "5 minutes"
351 msgstr "5 minuter"
352
353 #
354 msgid "6"
355 msgstr "6"
356
357 #
358 msgid "60 minutes"
359 msgstr "60 minuter"
360
361 #
362 msgid "7"
363 msgstr "7"
364
365 #
366 msgid "8"
367 msgstr "8"
368
369 #
370 msgid "9"
371 msgstr "9"
372
373 #
374 msgid "<Current movielist location>"
375 msgstr "<Aktuell filmlistas plats>"
376
377 #
378 msgid "<Default movie location>"
379 msgstr "<Grund filmlistas plats>"
380
381 #
382 msgid "<Last timer location>"
383 msgstr "<Senaste timers filmplats>"
384
385 #
386 msgid "<unknown>"
387 msgstr "<okänd>"
388
389 #
390 msgid "??"
391 msgstr "??"
392
393 #
394 msgid "A"
395 msgstr "A"
396
397 #
398 #, python-format
399 msgid ""
400 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
401 "Do you want to keep your version?"
402 msgstr ""
403 "En konfigurationsfil (%s) har ändrats sedan installationen.\n"
404 "Vill du behålla din version?"
405
406 msgid "A demo plugin for TPM usage."
407 msgstr "Ett demoplugin för TPM användning."
408
409 #
410 msgid ""
411 "A finished record timer wants to set your\n"
412 "Dreambox to standby. Do that now?"
413 msgstr ""
414 "En utförd inspelningstimer vill försätta din\n"
415 "Dreambox i standby. Utföra det nu?"
416
417 #
418 msgid ""
419 "A finished record timer wants to shut down\n"
420 "your Dreambox. Shutdown now?"
421 msgstr ""
422 "En utförd inspelningstimer vill stänga av\n"
423 "din Dreambox. Stänga av nu?"
424
425 #
426 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
427 msgstr "En grafisk EPG för alla kanaler i en vald favoritlista"
428
429 #
430 msgid ""
431 "A mount entry with this name already exists!\n"
432 "Update existing entry and continue?\n"
433 msgstr ""
434 "En monteringspunkt med samma namn finns redan!\n"
435 "Uppdatera befintlig monteringspunkt och forsätta?\n"
436
437 #
438 #, python-format
439 msgid ""
440 "A record has been started:\n"
441 "%s"
442 msgstr ""
443 "En inspelning har påbörjats:\n"
444 "%s"
445
446 #
447 msgid ""
448 "A recording is currently running.\n"
449 "What do you want to do?"
450 msgstr ""
451 "En inspelning pågår redan.\n"
452 "Vad vill du göra?"
453
454 #
455 msgid ""
456 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
457 "configure the positioner."
458 msgstr ""
459 "En inspelning pågår. Vänligen avbryt den innan du försöker konfigurera "
460 "motorn."
461
462 #
463 msgid ""
464 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
465 "start the satfinder."
466 msgstr ""
467 "En inspelning pågår. Vänligen avbryt den före du försöker starta satfinder."
468
469 #
470 #, python-format
471 msgid "A required tool (%s) was not found."
472 msgstr "Ett verktyg (%s) som behövs kunde inte hittas."
473
474 #
475 msgid "A search for available updates is currently in progress."
476 msgstr "En sökning efter tillgängliga uppdateringar utförs för tillfället."
477
478 #
479 msgid ""
480 "A second configured interface has been found.\n"
481 "\n"
482 "Do you want to disable the second network interface?"
483 msgstr ""
484 "Ett andra konfigurerat nätverkskort har hittats.\n"
485 "\n"
486 "Vill du avaktivera sekundärt nätverkskort?"
487
488 #
489 msgid ""
490 "A sleep timer wants to set your\n"
491 "Dreambox to standby. Do that now?"
492 msgstr ""
493 "En sovtimer vill försätta din\n"
494 "Dreambox i standby. Utföra det?"
495
496 #
497 msgid ""
498 "A sleep timer wants to shut down\n"
499 "your Dreambox. Shutdown now?"
500 msgstr ""
501 "En sovtimer vill stänga av\n"
502 "din Dreambox. Stänga av nu?"
503
504 #
505 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
506 msgstr "En liten översikt av tillgängliga ikoner status och åtgärder."
507
508 #
509 msgid ""
510 "A timer failed to record!\n"
511 "Disable TV and try again?\n"
512 msgstr ""
513 "En timerinspelning misslyckades!\n"
514 "Inaktivera TV och försök igen?\n"
515
516 #
517 msgid "A/V Settings"
518 msgstr "A/V Inställningar"
519
520 #
521 msgid "AA"
522 msgstr "AA"
523
524 #
525 msgid "AB"
526 msgstr "AB"
527
528 #
529 msgid "AC3 default"
530 msgstr "AC3 standard"
531
532 #
533 msgid "AC3 downmix"
534 msgstr "AC3 nedmixning"
535
536 #
537 msgid "Abort"
538 msgstr "Avbryt"
539
540 #
541 msgid "Abort this Wizard."
542 msgstr "Avbryt den här guiden."
543
544 #
545 msgid "About"
546 msgstr "Om"
547
548 #
549 msgid "About..."
550 msgstr "Om..."
551
552 #
553 msgid "Accesspoint:"
554 msgstr "Accespunkt:"
555
556 #
557 msgid "Action on long powerbutton press"
558 msgstr "Beteende vid långt tryck på powerknapp"
559
560 #
561 msgid "Action on short powerbutton press"
562 msgstr "Betende vid kort tryckning på strömknappen"
563
564 #
565 msgid "Action:"
566 msgstr "Action:"
567
568 #
569 msgid "Activate Picture in Picture"
570 msgstr "Aktivera Bild i Bild"
571
572 #
573 msgid "Activate network settings"
574 msgstr "Aktivera nätverksinställningar"
575
576 #
577 msgid "Active"
578 msgstr "Aktiv"
579
580 #
581 msgid ""
582 "Active/\n"
583 "Inactive"
584 msgstr ""
585 "Aktiv/\n"
586 "Inaktiv"
587
588 #
589 msgid "Adapter settings"
590 msgstr "Adapter inställning"
591
592 #
593 msgid "Add"
594 msgstr "Lägg till"
595
596 #
597 msgid "Add Bookmark"
598 msgstr "Lägg till bokmärke"
599
600 #
601 msgid "Add WLAN configuration?"
602 msgstr "Lägga till WLAN konfiguration?"
603
604 #
605 msgid "Add a mark"
606 msgstr "Lägg till markör"
607
608 #
609 msgid "Add a new NFS or CIFS mount point to your Dreambox."
610 msgstr "Lägg till ny NFS eller CIFS monteringspunkt i din Dreambox."
611
612 #
613 msgid "Add a new title"
614 msgstr "Lägg till ny titel"
615
616 #
617 msgid "Add network configuration?"
618 msgstr "Lägga till nätverkskonfiguration?"
619
620 #
621 msgid "Add new AutoTimer"
622 msgstr "Lägg till ny AutoTimer"
623
624 #
625 msgid "Add new network mount point"
626 msgstr "Lägg till ny nätverks monteringspunkt"
627
628 #
629 msgid "Add timer"
630 msgstr "Lägg till timer"
631
632 #
633 msgid "Add timer as disabled on conflict"
634 msgstr "Lägg till timer som avaktiverad vid konflikt"
635
636 #
637 msgid "Add title"
638 msgstr "Lägg till titel"
639
640 #
641 msgid "Add to bouquet"
642 msgstr "Lägg till i favoritlista"
643
644 #
645 msgid "Add to favourites"
646 msgstr "Lägg till i favoriter"
647
648 #
649 msgid "Add zap timer instead of record timer?"
650 msgstr "Lägga till zaptimer istället för inspelningstimer?"
651
652 #
653 msgid "Added: "
654 msgstr "Tillagd: "
655
656 msgid ""
657 "Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if "
658 "enabled."
659 msgstr ""
660 "Lägger till enigma2 inställningar och dreambox modellinformation såsom SN, "
661 "rev... om aktiverad."
662
663 #
664 msgid "Adds network configuration if enabled."
665 msgstr "Lägger till nätverkskonfiguration om aktiverad."
666
667 #
668 msgid "Adds wlan configuration if enabled."
669 msgstr "Lägger till wlan konfiguration om aktiverad."
670
671 #
672 msgid ""
673 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
674 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
675 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
676 "test screens."
677 msgstr ""
678 "Justera färginställningarna så att alla färgnivåer är urskiljningsbara, men "
679 "de ska vara så färgfulla som möjligt. När du är nöjd med resultatet, tryck "
680 "OK för att stänga videoinställningarna eller tryck på nummerknapp för att "
681 "välja annan testbild."
682
683 #
684 msgid "Advanced Options"
685 msgstr "Avancerade Inställningar"
686
687 #
688 msgid "Advanced Software"
689 msgstr "Avancerad Mjukvaru"
690
691 #
692 msgid "Advanced Software Plugin"
693 msgstr "Avancerad Mjukvaru Plugin"
694
695 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
696 msgstr "Avancerad Videoförbättring Installation"
697
698 #
699 msgid "Advanced Video Setup"
700 msgstr "Avancerad videoinställning"
701
702 #
703 msgid "Advanced restore"
704 msgstr "Avancerad återskapning"
705
706 #
707 msgid "After event"
708 msgstr "Efter program"
709
710 #
711 msgid ""
712 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
713 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
714 msgstr ""
715 "Efter att startguiden är avslutad, behöver du skydda enskilda kanaler. Läs i "
716 "din manual för Dreambox om hur du utför det."
717
718 #
719 msgid "Album"
720 msgstr "Album"
721
722 #
723 msgid "All"
724 msgstr "Alla"
725
726 #
727 msgid "All Satellites"
728 msgstr "Alla Satelliter"
729
730 #
731 msgid "All Time"
732 msgstr "All Time"
733
734 #
735 msgid "All non-repeating timers"
736 msgstr "Alla icke upprepande timers"
737
738 #
739 msgid "Allow zapping via Webinterface"
740 msgstr "Tillåt zappning via Webgränssnittet"
741
742 #
743 msgid "Alpha"
744 msgstr "Alpha"
745
746 #
747 msgid "Alternative radio mode"
748 msgstr "Alternativt radioläge"
749
750 #
751 msgid "Alternative services tuner priority"
752 msgstr "Alternativ tunerprioritering"
753
754 msgid "Always ask"
755 msgstr "Fråga alltid"
756
757 #
758 msgid "Always ask before sending"
759 msgstr "Fråga alltid före skickning"
760
761 #
762 msgid "Ammount of recordings left"
763 msgstr "Mängd inspelning kvar"
764
765 #
766 msgid "An empty filename is illegal."
767 msgstr "Ett tomt filnamn är inte tillåtet."
768
769 #
770 msgid "An error occured."
771 msgstr "Ett fel uppstod."
772
773 #
774 msgid "An unknown error occured!"
775 msgstr "Ett okänt fel uppstod!"
776
777 #
778 msgid "Anonymize crashlog?"
779 msgstr "Anonymisera crashlog?"
780
781 #
782 msgid "Arabic"
783 msgstr "Arabiska"
784
785 #
786 msgid ""
787 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
788 "\n"
789 msgstr ""
790 "Är du säker på att du vill aktivera den här nätverkskonfigurationen?\n"
791 "\n"
792
793 #
794 msgid ""
795 "Are you sure you want to delete\n"
796 "following backup:\n"
797 msgstr ""
798 "Är du säker att du vill ta bort\n"
799 "följande backup:\n"
800
801 #
802 msgid "Are you sure you want to exit this wizard?"
803 msgstr "Är du säker på att du vill avsluta den här guiden?"
804
805 #
806 msgid ""
807 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
808 "\n"
809 msgstr ""
810 "Är du säker på att du vill starta om dina nätverkskort?\n"
811 "\n"
812
813 #
814 msgid ""
815 "Are you sure you want to restore\n"
816 "following backup:\n"
817 msgstr ""
818 "Är du säker att du vill återskapa\n"
819 "följande backup:\n"
820
821 #
822 msgid ""
823 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
824 "Enigma2 will restart after the restore"
825 msgstr ""
826 "Är du säker på att du vill återskapa Enigma2 från backup?\n"
827 "Enigma2 kommer starta om efter återskapningen"
828
829 #
830 msgid ""
831 "Are you sure you want to save this network mount?\n"
832 "\n"
833 msgstr ""
834 "Är du säker p att du vill spara den här nätverksmonteringen?\n"
835 "\n"
836
837 #
838 msgid "Artist"
839 msgstr "Artist"
840
841 #
842 msgid "Ascending"
843 msgstr "Stigande"
844
845 #
846 msgid "Ask before shutdown:"
847 msgstr "Fråga före avstängning:"
848
849 #
850 msgid "Ask user"
851 msgstr "Fråga"
852
853 #
854 msgid "Aspect Ratio"
855 msgstr "Bildformat"
856
857 msgid "Atheros"
858 msgstr "Atheros"
859
860 #
861 msgid "Audio"
862 msgstr "Ljud"
863
864 #
865 msgid "Audio Options..."
866 msgstr "Ljudval..."
867
868 #
869 msgid "Audio Sync"
870 msgstr "Ljudsynk"
871
872 #
873 msgid "Audio Sync Setup"
874 msgstr "Ljudsynk Installation"
875
876 #
877 msgid "Australia"
878 msgstr "Australien"
879
880 #
881 msgid "Author: "
882 msgstr "Författare: "
883
884 #
885 msgid "Authoring mode"
886 msgstr "Authoring läge"
887
888 #
889 msgid "Auto"
890 msgstr "Auto"
891
892 #
893 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
894 msgstr "Auto kapitelsplit varje ? minut (0=aldrig)"
895
896 #
897 msgid "Auto flesh"
898 msgstr "Auto hudfärg"
899
900 #
901 msgid "Auto scart switching"
902 msgstr "Auto scart byte"
903
904 #
905 msgid "AutoTimer Editor"
906 msgstr "AutoTimer Editor"
907
908 #
909 msgid "AutoTimer Filters"
910 msgstr "AutoTimer Filter"
911
912 #
913 msgid "AutoTimer Services"
914 msgstr "AutoTimer Kanaler"
915
916 #
917 msgid "AutoTimer Settings"
918 msgstr "AutoTimer Inställningar"
919
920 #
921 msgid "AutoTimer overview"
922 msgstr "AutoTimer överblick"
923
924 #
925 msgid "Automatic"
926 msgstr "Automatisk"
927
928 #
929 msgid "Automatic Scan"
930 msgstr "Automatisk sökning"
931
932 #
933 msgid "Autos & Vehicles"
934 msgstr "Motor & Fordon"
935
936 #
937 msgid "Autowrite timer"
938 msgstr "Automatskapa timer"
939
940 #
941 msgid "Available format variables"
942 msgstr "Tillgängliga format variabler"
943
944 #
945 msgid "B"
946 msgstr "B"
947
948 #
949 msgid "BA"
950 msgstr "BA"
951
952 #
953 msgid "BB"
954 msgstr "BB"
955
956 #
957 msgid "BER"
958 msgstr "BER"
959
960 #
961 msgid "BER:"
962 msgstr "BER:"
963
964 #
965 msgid "Back"
966 msgstr "Tillbaka"
967
968 #
969 msgid "Background"
970 msgstr "Bakgrund"
971
972 #
973 msgid "Backup done."
974 msgstr "Backup klar."
975
976 #
977 msgid "Backup failed."
978 msgstr "Backup misslyckades."
979
980 #
981 msgid "Backup is running..."
982 msgstr "Backup pågår..."
983
984 #
985 msgid "Backup system settings"
986 msgstr "Backup av systeminställningar"
987
988 #
989 msgid "Band"
990 msgstr "Band"
991
992 #
993 msgid "Bandwidth"
994 msgstr "Bandbredd"
995
996 msgid "Begin of \"after event\" timespan"
997 msgstr "Början på \"efter händelse\" tidsintervall"
998
999 msgid "Begin of timespan"
1000 msgstr "Början på tidsintervall"
1001
1002 #
1003 msgid "Begin time"
1004 msgstr "Starttid"
1005
1006 #
1007 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
1008 msgstr "Beteende av 'pause' vid paus"
1009
1010 #
1011 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
1012 msgstr "Beteende av 0 i BiB-läge"
1013
1014 #
1015 msgid "Behavior when a movie is started"
1016 msgstr "Beteende när en film startas"
1017
1018 #
1019 msgid "Behavior when a movie is stopped"
1020 msgstr "Beteende när en film stoppas"
1021
1022 #
1023 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
1024 msgstr "Beteende när en film slutar"
1025
1026 #
1027 msgid "Bitrate:"
1028 msgstr "Bitrate:"
1029
1030 #
1031 msgid "Block noise reduction"
1032 msgstr "Block brus minskning"
1033
1034 #
1035 msgid "Blue boost"
1036 msgstr "Blå förstärkning"
1037
1038 #
1039 msgid "Bookmarks"
1040 msgstr "Bokmärken"
1041
1042 #
1043 msgid "Bouquets"
1044 msgstr "Favoriter"
1045
1046 #
1047 msgid "Brazil"
1048 msgstr "Brasilien"
1049
1050 #
1051 msgid "Brightness"
1052 msgstr "Ljusstyrka"
1053
1054 #
1055 msgid "Browse network neighbourhood"
1056 msgstr "Bläddra i nätverket"
1057
1058 #
1059 msgid "Burn DVD"
1060 msgstr "Skapa DVD"
1061
1062 #
1063 msgid "Burn existing image to DVD"
1064 msgstr "Bränn existerande image till DVD"
1065
1066 msgid "Burn to DVD"
1067 msgstr "Bränn till DVD"
1068
1069 #
1070 msgid "Bus: "
1071 msgstr "Bus: "
1072
1073 #
1074 msgid ""
1075 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
1076 "displayed."
1077 msgstr "Infobalken visas om du trycker OK på din fjärrkontroll."
1078
1079 #
1080 msgid "C"
1081 msgstr "C"
1082
1083 #
1084 msgid "C-Band"
1085 msgstr "C-Band"
1086
1087 msgid "CDInfo"
1088 msgstr "CD Info"
1089
1090 #
1091 msgid "CI assignment"
1092 msgstr "CI tilldelning"
1093
1094 #
1095 msgid "CIFS share"
1096 msgstr "CIFS delning"
1097
1098 #
1099 msgid "CVBS"
1100 msgstr "CVBS"
1101
1102 #
1103 msgid "Cable"
1104 msgstr "Kabel"
1105
1106 #
1107 msgid "Cache Thumbnails"
1108 msgstr "Buffra miniatyrer"
1109
1110 msgid "Can't connect to server. Please check your network!"
1111 msgstr "Kan inte ansluta till servern. Vänligen kontrollera ditt nätverk!"
1112
1113 #
1114 msgid "Canada"
1115 msgstr "Kanada"
1116
1117 #
1118 msgid "Cancel"
1119 msgstr "Avbryt"
1120
1121 #
1122 msgid "Cannot parse feed directory"
1123 msgstr "Kan inte läsa feed bibliotek"
1124
1125 #
1126 msgid "Capacity: "
1127 msgstr "Kapacitet: "
1128
1129 #
1130 msgid "Card"
1131 msgstr "Kort"
1132
1133 #
1134 msgid "Catalan"
1135 msgstr "Katalanska"
1136
1137 #
1138 msgid "Center screen at the lower border"
1139 msgstr "Centrera skärmen vid lägre kanten"
1140
1141 #
1142 msgid "Center screen at the upper border"
1143 msgstr "Centrera skärmen vid övre kanten"
1144
1145 #
1146 msgid "Change active delay"
1147 msgstr "Ändra aktiv fördröjning"
1148
1149 #
1150 msgid "Change bouquets in quickzap"
1151 msgstr "Byt favoritlista med snabbzap"
1152
1153 msgid "Change default recording offset?"
1154 msgstr "Ändra grund inspelnings kompensation?"
1155
1156 #
1157 msgid "Change dir."
1158 msgstr "Byt bibl."
1159
1160 #
1161 msgid "Change hostname"
1162 msgstr "Byt hostnamn"
1163
1164 msgid "Change pin code"
1165 msgstr "Ändra pin kod"
1166
1167 msgid "Change service pin"
1168 msgstr "Ändra program pin"
1169
1170 msgid "Change service pins"
1171 msgstr "Ändra program pin"
1172
1173 msgid "Change setup pin"
1174 msgstr "Ändra installations pin"
1175
1176 #
1177 msgid "Change step size"
1178 msgstr "Ändra stegstorlek"
1179
1180 #
1181 msgid "Change the hostname of your Dreambox."
1182 msgstr "Byt hostnamn på din Dreambox."
1183
1184 msgid "Changelog"
1185 msgstr ""
1186
1187 #
1188 msgid "Channel"
1189 msgstr "Kanal"
1190
1191 #
1192 msgid "Channel Selection"
1193 msgstr "Kanallista"
1194
1195 #
1196 msgid "Channel audio:"
1197 msgstr "Ljudkanal:"
1198
1199 #
1200 msgid "Channel not in services list"
1201 msgstr "Kanalen finns ej i servicelistan"
1202
1203 #
1204 msgid "Channel:"
1205 msgstr "Kanal:"
1206
1207 #
1208 msgid "Channellist menu"
1209 msgstr "Kanallista meny"
1210
1211 #
1212 msgid "Channels"
1213 msgstr "Kanaler"
1214
1215 #
1216 msgid "Chap."
1217 msgstr "Kap."
1218
1219 #
1220 msgid "Chapter"
1221 msgstr "Kapitel"
1222
1223 #
1224 msgid "Chapter:"
1225 msgstr "Kapitel:"
1226
1227 #
1228 msgid "Check"
1229 msgstr "Kontrollera"
1230
1231 #
1232 msgid "Checking Filesystem..."
1233 msgstr "Kontrollerar filsystem..."
1234
1235 #
1236 msgid "Choose Tuner"
1237 msgstr "Välj tuner"
1238
1239 #
1240 msgid "Choose a wireless network"
1241 msgstr "Välj ett trådlöst nätverk"
1242
1243 #
1244 msgid "Choose backup files"
1245 msgstr "Välj backupfil"
1246
1247 #
1248 msgid "Choose backup location"
1249 msgstr "Välj backupdestination"
1250
1251 #
1252 msgid "Choose bouquet"
1253 msgstr "Välj favoritlista"
1254
1255 msgid "Choose image to download"
1256 msgstr ""
1257
1258 #
1259 msgid "Choose target folder"
1260 msgstr "Välj målkatalog"
1261
1262 #
1263 msgid "Choose upgrade source"
1264 msgstr "Välj uppgraderingskälla"
1265
1266 #
1267 msgid "Choose your Skin"
1268 msgstr "Välj utseende"
1269
1270 #
1271 msgid "Circular left"
1272 msgstr "Cirkulär vänster"
1273
1274 #
1275 msgid "Circular right"
1276 msgstr "Cirkulär höger"
1277
1278 #
1279 msgid "Classic"
1280 msgstr "Klassisk"
1281
1282 #
1283 msgid "Cleanup"
1284 msgstr "Rensa"
1285
1286 #
1287 msgid "Cleanup Wizard"
1288 msgstr "Upprensningsguide"
1289
1290 #
1291 msgid "Cleanup Wizard settings"
1292 msgstr "Upprensningsguide inställningar"
1293
1294 #
1295 msgid "CleanupWizard"
1296 msgstr "Upprensningsguide"
1297
1298 #
1299 msgid "Clear before scan"
1300 msgstr "Rensa före sökning"
1301
1302 #
1303 msgid "Clear history on Exit:"
1304 msgstr "Rensa historik vid Avslut:"
1305
1306 #
1307 msgid "Clear log"
1308 msgstr "Rensa logg"
1309
1310 #
1311 msgid "Close"
1312 msgstr "Stäng"
1313
1314 #
1315 msgid "Close and forget changes"
1316 msgstr "Stäng och ta bort ändringar"
1317
1318 #
1319 msgid "Close and save changes"
1320 msgstr "Stäng och spar ändringar"
1321
1322 #
1323 msgid "Close title selection"
1324 msgstr "Stäng titelval"
1325
1326 #
1327 msgid "Code rate high"
1328 msgstr "Code rate hög"
1329
1330 #
1331 msgid "Code rate low"
1332 msgstr "Code rate låg"
1333
1334 #
1335 msgid "Coderate HP"
1336 msgstr "Coderate HP"
1337
1338 #
1339 msgid "Coderate LP"
1340 msgstr "Coderate LP"
1341
1342 #
1343 msgid "Collection name"
1344 msgstr "Samlingsnamn"
1345
1346 #
1347 msgid "Collection settings"
1348 msgstr "Samlingsinställning"
1349
1350 #
1351 msgid "Color Format"
1352 msgstr "Färgformat"
1353
1354 #
1355 msgid "Comedy"
1356 msgstr "Komedi"
1357
1358 #
1359 msgid "Command execution..."
1360 msgstr "Kommando exekvering..."
1361
1362 #
1363 msgid "Command order"
1364 msgstr "Kommandoordning"
1365
1366 #
1367 msgid "Committed DiSEqC command"
1368 msgstr "Committed DiSEqC kommando"
1369
1370 #
1371 msgid "Common Interface"
1372 msgstr "Common Interface"
1373
1374 #
1375 msgid "Common Interface Assignment"
1376 msgstr "Common Interface tilldelning"
1377
1378 #
1379 msgid "CommonInterface"
1380 msgstr "CommonInterface"
1381
1382 #
1383 msgid "Communication"
1384 msgstr "Kommunikation"
1385
1386 #
1387 msgid "Compact Flash"
1388 msgstr "Compact Flash"
1389
1390 #
1391 msgid "Complete"
1392 msgstr "Komplett"
1393
1394 #
1395 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
1396 msgstr "Komplex (tillåter mixning av ljudspår och aspekt)"
1397
1398 msgid "Composition of the recording filenames"
1399 msgstr "Sammansättning av inspelningars filnamn"
1400
1401 #
1402 msgid "Configuration Mode"
1403 msgstr "Konfigurationsläge"
1404
1405 #
1406 msgid "Configuration for the Webinterface"
1407 msgstr "Konfiguration för Webgränssnitt"
1408
1409 #
1410 msgid "Configure AutoTimer behavior"
1411 msgstr "Konfigurera AutoTimers uppförande"
1412
1413 #
1414 msgid "Configure interface"
1415 msgstr "Konfigurera kort"
1416
1417 #
1418 msgid "Configure nameservers"
1419 msgstr "Konfigurera namnservers"
1420
1421 #
1422 msgid "Configure your internal LAN"
1423 msgstr "Konfigurera ditt interna LAN"
1424
1425 #
1426 msgid "Configure your network again"
1427 msgstr "Konfigurera ditt nätverk igen"
1428
1429 #
1430 msgid "Configure your wireless LAN again"
1431 msgstr "Konfigurera ditt trådlösa LAN igen"
1432
1433 #
1434 msgid "Configuring"
1435 msgstr "Konfigurering"
1436
1437 #
1438 msgid "Conflicting timer"
1439 msgstr "Timerkonflikt"
1440
1441 #
1442 msgid "Connect"
1443 msgstr "Anslut"
1444
1445 #
1446 msgid "Connect to a Wireless Network"
1447 msgstr "Anslut till ett Trådlöst nätverk"
1448
1449 #
1450 msgid "Connected to"
1451 msgstr "Ansluten till"
1452
1453 #
1454 msgid "Connected!"
1455 msgstr "Ansluten!"
1456
1457 #
1458 msgid "Constellation"
1459 msgstr "Konstellation"
1460
1461 #
1462 msgid "Content does not fit on DVD!"
1463 msgstr "Innehållet för stort för en DVD!"
1464
1465 #
1466 msgid "Continue in background"
1467 msgstr "Fortsätta i bakgrund"
1468
1469 #
1470 msgid "Continue playing"
1471 msgstr "Fortsätt spela"
1472
1473 #
1474 msgid "Contrast"
1475 msgstr "Kontrast"
1476
1477 #
1478 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
1479 msgstr "Kunde inte ansluta till Dreambox .NFI image feed Server:"
1480
1481 #
1482 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
1483 msgstr "Kunde inte ladda media! Ingen disk istoppad?"
1484
1485 #
1486 msgid "Could not open Picture in Picture"
1487 msgstr "Gick inte att öppna Bild i Bild"
1488
1489 #
1490 #, python-format
1491 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
1492 msgstr "Kunde inte spela in på grund av timerkonflikt med %s"
1493
1494 #
1495 msgid "Crashlog settings"
1496 msgstr "Crashlog inställningar"
1497
1498 #
1499 msgid "CrashlogAutoSubmit"
1500 msgstr "CrashlogAutoSubmit"
1501
1502 #
1503 msgid "CrashlogAutoSubmit settings"
1504 msgstr "CrashlogAutoSubmit inställningar"
1505
1506 #
1507 msgid "CrashlogAutoSubmit settings..."
1508 msgstr "CrashlogAutoSubmit inställningar..."
1509
1510 #
1511 msgid ""
1512 "Crashlogs found!\n"
1513 "Send them to Dream Multimedia?"
1514 msgstr ""
1515 "Crashlog hittad!\n"
1516 "Skicka till Dream Multimedia?"
1517
1518 #
1519 msgid "Create DVD-ISO"
1520 msgstr "Skapa DVD-ISO"
1521
1522 msgid "Create a new AutoTimer."
1523 msgstr "Skapa en ny AutoTimer."
1524
1525 #
1526 msgid "Create a new timer using the classic editor"
1527 msgstr "Skapa en ny timer med hjälp av vanlig editor"
1528
1529 msgid "Create a new timer using the wizard"
1530 msgstr "Skapa en ny timer med hjälp av guide"
1531
1532 #
1533 msgid "Create movie folder failed"
1534 msgstr "Det gick inte att skapa en filmkatalog"
1535
1536 #
1537 #, python-format
1538 msgid "Creating directory %s failed."
1539 msgstr "Skapande av katalogen %s misslyckades."
1540
1541 #
1542 msgid "Creating partition failed"
1543 msgstr "Det gick inte att skapa en partition"
1544
1545 #
1546 msgid "Croatian"
1547 msgstr "Kroatiska"
1548
1549 #
1550 msgid "Current Transponder"
1551 msgstr "Nuvarande transponder"
1552
1553 msgid "Current device: "
1554 msgstr ""
1555
1556 #
1557 msgid "Current settings:"
1558 msgstr "Nuvarande inställningar:"
1559
1560 #
1561 msgid "Current value: "
1562 msgstr "Nuvarande värde: "
1563
1564 #
1565 msgid "Current version:"
1566 msgstr "Nuvarande version:"
1567
1568 msgid "Currently installed image"
1569 msgstr ""
1570
1571 #
1572 #, python-format
1573 msgid "Custom (%s)"
1574 msgstr "Egen (%s)"
1575
1576 #
1577 msgid "Custom location"
1578 msgstr "Egen placering"
1579
1580 #
1581 msgid "Custom offset"
1582 msgstr "Egen kompensation"
1583
1584 #
1585 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
1586 msgstr "Valfri hopptid för '1'/'3'-knapparna"
1587
1588 #
1589 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
1590 msgstr "Valfri hopptid för '4'/'6'-knapparna"
1591
1592 #
1593 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
1594 msgstr "Valfri hopptid för '7'/'9'-knapparna"
1595
1596 #
1597 msgid "Customize"
1598 msgstr "Anpassningar"
1599
1600 #
1601 msgid "Cut"
1602 msgstr "Klipp"
1603
1604 #
1605 msgid "Cutlist editor..."
1606 msgstr "Klipplist editor..."
1607
1608 #
1609 msgid "Czech"
1610 msgstr "Tjeckiska"
1611
1612 #
1613 msgid "Czech Republic"
1614 msgstr "Tjeckien"
1615
1616 #
1617 msgid "D"
1618 msgstr "D"
1619
1620 #
1621 msgid "DHCP"
1622 msgstr "DHCP"
1623
1624 #
1625 msgid "DUAL LAYER DVD"
1626 msgstr "DUAL LAYER DVD"
1627
1628 #
1629 msgid "DVB-S"
1630 msgstr "DVB-S"
1631
1632 #
1633 msgid "DVB-S2"
1634 msgstr "DVB-S2"
1635
1636 #
1637 msgid "DVD File Browser"
1638 msgstr "DVD Filutforskare"
1639
1640 #
1641 msgid "DVD Player"
1642 msgstr "DVD Spelare"
1643
1644 msgid "DVD Titlelist"
1645 msgstr "DVD Titellista"
1646
1647 #
1648 msgid "DVD media toolbox"
1649 msgstr "DVD media verktyg"
1650
1651 #
1652 msgid "Danish"
1653 msgstr "Danska"
1654
1655 #
1656 msgid "Date"
1657 msgstr "Datum"
1658
1659 #
1660 msgid "Decide if you want to enable or disable the Cleanup Wizard."
1661 msgstr "Betsäm om du vill aktivera eller avaktivera Upprensningsguide."
1662
1663 #
1664 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
1665 msgstr "Bestäm vad som ska ske när en crashlog är hittad."
1666
1667 #
1668 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
1669 msgstr "Bestäm vad som ska ske efter att en crashlog är skickad."
1670
1671 #
1672 msgid "Decrease delay"
1673 msgstr "Minska fördröjning"
1674
1675 #, python-format
1676 msgid "Decrease delay by %i ms (can be set)"
1677 msgstr "Minska fördröjning med %i ms (kan ställas in)"
1678
1679 #
1680 msgid "Deep Standby"
1681 msgstr "Stäng av"
1682
1683 #
1684 msgid "Default"
1685 msgstr "Grund"
1686
1687 #
1688 msgid "Default Settings"
1689 msgstr "Grundinställningar"
1690
1691 #
1692 msgid "Default movie location"
1693 msgstr "Normal filmplats"
1694
1695 #
1696 msgid "Default services lists"
1697 msgstr "Grundservicelista"
1698
1699 #
1700 msgid "Defaults"
1701 msgstr "Grund"
1702
1703 #
1704 msgid "Delay"
1705 msgstr "Fördröjning"
1706
1707 #
1708 msgid "Delete"
1709 msgstr "Ta bort"
1710
1711 #
1712 msgid "Delete crashlogs"
1713 msgstr "Ta bort crashlogs"
1714
1715 #
1716 msgid "Delete entry"
1717 msgstr "Ta bort post"
1718
1719 #
1720 msgid "Delete failed!"
1721 msgstr "Borttagning misslyckades!"
1722
1723 #
1724 msgid "Delete mount"
1725 msgstr "Ta bort montering"
1726
1727 #
1728 #, python-format
1729 msgid ""
1730 "Delete no more configured satellite\n"
1731 "%s?"
1732 msgstr ""
1733 "Ta bort ej konfigurerade satellite\n"
1734 "%s?"
1735
1736 #
1737 msgid "Descending"
1738 msgstr "Fallande"
1739
1740 #
1741 msgid "Description"
1742 msgstr "Beskrivning"
1743
1744 #
1745 msgid "Deselect"
1746 msgstr "Avmarkera"
1747
1748 #
1749 msgid "Destination directory"
1750 msgstr "Målbibliotek"
1751
1752 #
1753 msgid "Details for extension: "
1754 msgstr "Detaljer för utökning: "
1755
1756 msgid "Detected HDD:"
1757 msgstr "Hittad hårddisk:"
1758
1759 #
1760 msgid "Detected NIMs:"
1761 msgstr "Hittade tuners:"
1762
1763 #
1764 msgid "DiSEqC"
1765 msgstr "DiSEqC"
1766
1767 #
1768 msgid "DiSEqC A/B"
1769 msgstr "DiSEqC A/B"
1770
1771 #
1772 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
1773 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
1774
1775 #
1776 msgid "DiSEqC mode"
1777 msgstr "DiSEqC läge"
1778
1779 #
1780 msgid "DiSEqC repeats"
1781 msgstr "DiSEqC repetetioner"
1782
1783 #
1784 msgid "DiSEqC-Tester settings"
1785 msgstr "DiSEqC-Tester inställningar"
1786
1787 #
1788 msgid "Dialing:"
1789 msgstr "Ringer upp:"
1790
1791 #
1792 msgid "Digital contour removal"
1793 msgstr "Digital contour borttagning"
1794
1795 #
1796 msgid "Dir:"
1797 msgstr "Dir:"
1798
1799 #
1800 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
1801 msgstr "Direkt playback av länkade titlar utan meny"
1802
1803 #
1804 #, python-format
1805 msgid "Directory %s nonexistent."
1806 msgstr "Bibliotek %s finns ej."
1807
1808 #
1809 msgid "Directory browser"
1810 msgstr "Biblioteksbläddrare"
1811
1812 #
1813 msgid "Disable"
1814 msgstr "Avaktivera"
1815
1816 #
1817 msgid "Disable Picture in Picture"
1818 msgstr "Avaktivera Bild i Bild"
1819
1820 #
1821 msgid "Disable Subtitles"
1822 msgstr "Avaktivera textning"
1823
1824 #
1825 msgid "Disable crashlog reporting"
1826 msgstr "Avaktivera crashlog rapportering"
1827
1828 #
1829 msgid "Disable timer"
1830 msgstr "Avaktivera timer"
1831
1832 #
1833 msgid "Disabled"
1834 msgstr "Avaktivera"
1835
1836 #
1837 msgid "Discard changes and close plugin"
1838 msgstr "Förkasta ändringar och stäng pluginet"
1839
1840 #
1841 msgid "Discard changes and close screen"
1842 msgstr "Förkasta ändringar och stäng skärmen"
1843
1844 #
1845 msgid "Disconnect"
1846 msgstr "Bryt anslutning"
1847
1848 #
1849 msgid "Dish"
1850 msgstr "Parabol"
1851
1852 #
1853 msgid "Display 16:9 content as"
1854 msgstr "Visa 16:9 sändning som"
1855
1856 #
1857 msgid "Display 4:3 content as"
1858 msgstr "Visa 4:3 sändning som"
1859
1860 #
1861 msgid "Display >16:9 content as"
1862 msgstr "Visa >16:9 innehåll som"
1863
1864 #
1865 msgid "Display Setup"
1866 msgstr "Display installation"
1867
1868 #
1869 msgid "Display and Userinterface"
1870 msgstr "Display och Användargränssnitt"
1871
1872 #
1873 msgid "Display search results by:"
1874 msgstr "Visa sökresultat sortterat på:"
1875
1876 #, python-format
1877 msgid ""
1878 "Do you really want to REMOVE\n"
1879 "the plugin \"%s\"?"
1880 msgstr ""
1881 "Vill du verkligen ta BORT\n"
1882 "pluginet \"%s\"?"
1883
1884 #
1885 msgid ""
1886 "Do you really want to check the filesystem?\n"
1887 "This could take lots of time!"
1888 msgstr ""
1889 "Vill du verkligen kontrollera filsystemet?\n"
1890 "Detta kan ta lång tid!"
1891
1892 #
1893 #, python-format
1894 msgid "Do you really want to delete %s?"
1895 msgstr "Vill du verkligen ta bort %s?"
1896
1897 #
1898 #, python-format
1899 msgid ""
1900 "Do you really want to download\n"
1901 "the plugin \"%s\"?"
1902 msgstr ""
1903 "Vill du verkligen ladda ner\n"
1904 "pluginet \"%s\"?"
1905
1906 #
1907 msgid "Do you really want to exit?"
1908 msgstr "Vill du verkligen avsluta?"
1909
1910 #
1911 msgid ""
1912 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
1913 "All data on the disk will be lost!"
1914 msgstr ""
1915 "Vill du verkligen initiera hårddisken?\n"
1916 "All data på hårddisken kommer försvinna!"
1917
1918 #
1919 #, python-format
1920 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
1921 msgstr "Vill du verkligen ta bort bibliotek %s från disken?"
1922
1923 #
1924 #, python-format
1925 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
1926 msgstr "Vill du verkligen ta bort bokmärkt från %s?"
1927
1928 #
1929 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
1930 msgstr "Vill du bränna denna samlig till ett DVD media?"
1931
1932 #
1933 msgid "Do you want to do a service scan?"
1934 msgstr "Vill du söka efter kanaler?"
1935
1936 #
1937 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
1938 msgstr "Vill du göra en ny manuell sökning?"
1939
1940 #, python-format
1941 msgid "Do you want to download the image to %s ?"
1942 msgstr ""
1943
1944 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
1945 msgstr "Vill du aktivera föräldrakontroll på din dreambox?"
1946
1947 #
1948 msgid "Do you want to enter a username and password for this host?\n"
1949 msgstr "Vill du ange ett användarnamn och lösenord för den här hosten?\n"
1950
1951 #
1952 msgid "Do you want to install default sat lists?"
1953 msgstr "Vill du installera grundsatellitlista?"
1954
1955 #
1956 msgid "Do you want to install the package:\n"
1957 msgstr "Vill du installera paketet:\n"
1958
1959 #
1960 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
1961 msgstr "Vill du spela upp DVD i spelaren?"
1962
1963 #
1964 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
1965 msgstr "Vill du förhandsvisa denna DVD innan bränning?"
1966
1967 #
1968 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
1969 msgstr "Vill du starta om din Dreambox?"
1970
1971 #
1972 msgid "Do you want to remove the package:\n"
1973 msgstr "Vill du avinstallera paketet:\n"
1974
1975 #
1976 msgid "Do you want to restore your settings?"
1977 msgstr "Vill du återställa dina inställningar?"
1978
1979 #
1980 msgid "Do you want to resume this playback?"
1981 msgstr "Vill du återuppta uppspelningen?"
1982
1983 #
1984 msgid "Do you want to see more entries?"
1985 msgstr "Vill du se flera bidrag?"
1986
1987 #
1988 msgid ""
1989 "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you "
1990 "if needed?"
1991 msgstr ""
1992 "Vill du skicka med din epost och namn så vi kan kontakta dig om så behövs?"
1993
1994 #
1995 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
1996 msgstr "Vill du uppdatera din Dreambox?"
1997
1998 #
1999 msgid ""
2000 "Do you want to update your Dreambox?\n"
2001 "After pressing OK, please wait!"
2002 msgstr ""
2003 "Vill du uppdatera din Dreambox?\n"
2004 "Tryck OK och vänligen vänta!"
2005
2006 #
2007 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
2008 msgstr "Vill du uppgradera paketet:\n"
2009
2010 #
2011 msgid "Do you want to view a tutorial?"
2012 msgstr "Vill du se en guide?"
2013
2014 #
2015 msgid "Don't ask, just send"
2016 msgstr "Fråga inte, skicka alltid"
2017
2018 #
2019 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
2020 msgstr "Avsluta inte pågående händelse men avaktivera följande"
2021
2022 #
2023 #, python-format
2024 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
2025 msgstr "Klar - Installerat eller uppgraderat %d paket"
2026
2027 #
2028 #, python-format
2029 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
2030 msgstr ""
2031 "Klar - installerat, uppgraderat eller avinstallerat %d paket med %d fel"
2032
2033 #
2034 msgid "Download"
2035 msgstr "Nedladdning"
2036
2037 #, python-format
2038 msgid "Download %s from Server"
2039 msgstr ""
2040
2041 #
2042 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
2043 msgstr "Ladda ner .NFI filer för USB-Flasher"
2044
2045 #
2046 msgid "Download Plugins"
2047 msgstr "Ladda ner Plugins"
2048
2049 #
2050 msgid "Download Video"
2051 msgstr "Ladda ner Video"
2052
2053 #
2054 msgid "Download location"
2055 msgstr "Nedladdningsplats"
2056
2057 msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
2058 msgstr "Ladda ner USB flash boot image misslyckades: "
2059
2060 #
2061 msgid "Downloadable new plugins"
2062 msgstr "Nerladdningsbara nya plugins"
2063
2064 #
2065 msgid "Downloadable plugins"
2066 msgstr "Nerladdningsbara plugins"
2067
2068 #
2069 msgid "Downloading"
2070 msgstr "Laddar ner"
2071
2072 #
2073 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
2074 msgstr "Hämtar plugininformation. Var vänlig vänta..."
2075
2076 #
2077 msgid "Downloading screenshots. Please wait..."
2078 msgstr "Laddar ner förhandsvisningsbilder. Vänligen vänta..."
2079
2080 #
2081 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
2082 msgstr "Dreambox formaterad data DVD (HDTV kompatibel)"
2083
2084 #
2085 msgid "Dreambox software because updates are available."
2086 msgstr "Dreambox mjukvara på grund av uppdateringar är tillgängliga."
2087
2088 #
2089 msgid "Duration: "
2090 msgstr "Längd: "
2091
2092 #
2093 msgid "Dutch"
2094 msgstr "Holländska"
2095
2096 #
2097 msgid "Dynamic contrast"
2098 msgstr "Dynamisk kontrast"
2099
2100 #
2101 msgid "E"
2102 msgstr "Ö"
2103
2104 #
2105 msgid "EPG Selection"
2106 msgstr "EPG val"
2107
2108 #
2109 msgid "EPG encoding"
2110 msgstr "EPG kodning"
2111
2112 #, python-format
2113 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
2114 msgstr "FEL - misslyckades söka (%s)!"
2115
2116 #
2117 msgid "East"
2118 msgstr "Öst"
2119
2120 #
2121 msgid "Edit"
2122 msgstr "Ändra"
2123
2124 #
2125 msgid "Edit AutoTimer"
2126 msgstr "Ändra AutoTimer"
2127
2128 #
2129 msgid "Edit AutoTimer filters"
2130 msgstr "Ändra AutoTimer filter"
2131
2132 msgid "Edit AutoTimer services"
2133 msgstr "Ändra AutoTimer kanaler"
2134
2135 #
2136 msgid "Edit DNS"
2137 msgstr "Ändra DNS"
2138
2139 #
2140 msgid "Edit Timers and scan for new Events"
2141 msgstr "Ändra Timers och sök efter nya händelser"
2142
2143 #
2144 msgid "Edit Title"
2145 msgstr "Ändra titel"
2146
2147 #
2148 msgid "Edit bouquets list"
2149 msgstr "Ändra favoritlistor"
2150
2151 #
2152 msgid "Edit chapters of current title"
2153 msgstr "Ändra kapitel i nuvarande titel"
2154
2155 #
2156 msgid "Edit new timer defaults"
2157 msgstr "Ändra nya timers grundinställningar"
2158
2159 #
2160 msgid "Edit selected AutoTimer"
2161 msgstr "Ändra valda AutoTimer"
2162
2163 #
2164 msgid "Edit services list"
2165 msgstr "Ändra kanallista"
2166
2167 #
2168 msgid "Edit settings"
2169 msgstr "Ändra inställningar"
2170
2171 #
2172 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
2173 msgstr "Ändra Namnserver konfiguration för din Dreambox.\n"
2174
2175 #
2176 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
2177 msgstr "Ändra nätverks konfiguration för din Dreambox.\n"
2178
2179 #
2180 msgid "Edit title"
2181 msgstr "Ändra titel"
2182
2183 msgid "Edit upgrade source url."
2184 msgstr "Ändra url till uppgraderingskälla."
2185
2186 #
2187 msgid "Editing"
2188 msgstr "Redigering"
2189
2190 #
2191 msgid "Editor for new AutoTimers"
2192 msgstr "Ändring för nya AutoTimers"
2193
2194 #
2195 msgid "Education"
2196 msgstr "Utbildning"
2197
2198 #
2199 msgid "Electronic Program Guide"
2200 msgstr "Elektronisk Program Guide"
2201
2202 #
2203 msgid "Enable"
2204 msgstr "Aktivera"
2205
2206 #
2207 msgid "Enable /media"
2208 msgstr "Aktivera /media"
2209
2210 #
2211 msgid "Enable 5V for active antenna"
2212 msgstr "Aktivera 5V för aktiv antenn"
2213
2214 #
2215 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
2216 msgstr "Aktivera Upprensningsguide?"
2217
2218 #
2219 msgid "Enable Filtering"
2220 msgstr "Aktivera Filtrering"
2221
2222 #
2223 msgid "Enable HTTP Access"
2224 msgstr "Aktivera HTTP tillgång"
2225
2226 #
2227 msgid "Enable HTTP Authentication"
2228 msgstr "Aktivera HTTP autentisering"
2229
2230 #
2231 msgid "Enable HTTPS Access"
2232 msgstr "Aktivera HTTPS tillgång"
2233
2234 #
2235 msgid "Enable HTTPS Authentication"
2236 msgstr "Aktivera HTTPS autentisering"
2237
2238 #
2239 msgid "Enable Service Restriction"
2240 msgstr "Aktivera kanalrestriktioner"
2241
2242 #
2243 msgid "Enable Streaming Authentication"
2244 msgstr "Aktivera Streaming autentisering"
2245
2246 #
2247 msgid "Enable multiple bouquets"
2248 msgstr "Aktivera flera favoritlistor"
2249
2250 #
2251 msgid "Enable parental control"
2252 msgstr "Aktivera föräldrakontroll"
2253
2254 #
2255 msgid ""
2256 "Enable this to be able to access the AutoTimer Overview from within the "
2257 "extension menu."
2258 msgstr ""
2259 "Aktivera detta val för att kunna få AutoTimer överblick direkt från "
2260 "utökningsmenyn."
2261
2262 #
2263 msgid "Enable timer"
2264 msgstr "Aktivera timer"
2265
2266 #
2267 msgid "Enabled"
2268 msgstr "Aktiverad"
2269
2270 #
2271 msgid ""
2272 "Encoding the channel uses for it's EPG data. You only need to change this if "
2273 "you're searching for special characters like the german umlauts."
2274 msgstr ""
2275 "Teckentabellen som den här kanalen avänder för EPG data. Du behöver bara "
2276 "ändra detta om du söker efter speciella tecken exempelvis åäö."
2277
2278 #
2279 msgid "Encrypted: "
2280 msgstr "Krypterad: "
2281
2282 #
2283 msgid "Encryption"
2284 msgstr "Kryptering"
2285
2286 #
2287 msgid "Encryption Key"
2288 msgstr "Krypteringsnyckel"
2289
2290 #
2291 msgid "Encryption Keytype"
2292 msgstr "Krypterings Nyckelvariant"
2293
2294 #
2295 msgid "Encryption Type"
2296 msgstr "Krypteringstyp"
2297
2298 #
2299 msgid "Encryption:"
2300 msgstr "Kryptering:"
2301
2302 msgid "End of \"after event\" timespan"
2303 msgstr "Slut för \"efter händelse\" tidsintervall"
2304
2305 msgid "End of timespan"
2306 msgstr "Slut för tidsintervall"
2307
2308 #
2309 msgid "End time"
2310 msgstr "Sluttid"
2311
2312 #
2313 msgid "EndTime"
2314 msgstr "Sluttid"
2315
2316 #
2317 msgid "English"
2318 msgstr "Engelska"
2319
2320 #
2321 msgid ""
2322 "Enigma2 Skinselector\n"
2323 "\n"
2324 "If you experience any problems please contact\n"
2325 "stephan@reichholf.net\n"
2326 "\n"
2327 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2328 msgstr ""
2329 "Enigma2 Utseendeväljare\n"
2330 "\n"
2331 "Om du upplever några problem vänligen kontakta\n"
2332 "stephan@reichholf.net\n"
2333 "\n"
2334 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2335
2336 #
2337 msgid "Enter Fast Forward at speed"
2338 msgstr "Initial hastighet för snabbspolning framåt"
2339
2340 #
2341 msgid "Enter IP to scan..."
2342 msgstr "Ange IP för sökning..."
2343
2344 #
2345 msgid "Enter Rewind at speed"
2346 msgstr "Initial hastighet för snabbspolning bakåt"
2347
2348 #
2349 msgid "Enter main menu..."
2350 msgstr "Gå till huvudmeny..."
2351
2352 #
2353 msgid "Enter new hostname for your Dreambox"
2354 msgstr "Ange nytt hostnamn för din Dreambox"
2355
2356 #
2357 msgid "Enter options:"
2358 msgstr "Ange optioner:"
2359
2360 #
2361 msgid "Enter password:"
2362 msgstr "Ange lösenord:"
2363
2364 #
2365 msgid "Enter pin code"
2366 msgstr "Ange pin kod"
2367
2368 #
2369 msgid "Enter share directory:"
2370 msgstr "Ange delat bibliotek:"
2371
2372 #
2373 msgid "Enter share name:"
2374 msgstr "Ange delningsnamn:"
2375
2376 msgid "Enter the service pin"
2377 msgstr "Ange kanal pin"
2378
2379 #
2380 msgid "Enter user and password for host: "
2381 msgstr "Ange användare och lösenord för host: "
2382
2383 #
2384 msgid "Enter username:"
2385 msgstr "Ange användarnamn:"
2386
2387 #
2388 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
2389 msgstr "Ange din epost om du vill bli kontaktad av oss om det behövs."
2390
2391 msgid "Enter your search term(s)"
2392 msgstr "Ange dina sökterm(er)"
2393
2394 #
2395 msgid "Entertainment"
2396 msgstr "Underhållning"
2397
2398 #
2399 msgid "Error"
2400 msgstr "Fel"
2401
2402 #
2403 msgid "Error executing plugin"
2404 msgstr "Fel vid körning av plugin"
2405
2406 #
2407 #, python-format
2408 msgid ""
2409 "Error: %s\n"
2410 "Retry?"
2411 msgstr ""
2412 "Fel: %s\n"
2413 "Försöka igen?"
2414
2415 #
2416 msgid "Estonian"
2417 msgstr "Estniska"
2418
2419 #
2420 msgid "Eventview"
2421 msgstr "Programöversikt"
2422
2423 msgid "Everything is fine"
2424 msgstr "Allt är bra"
2425
2426 #
2427 msgid "Exact match"
2428 msgstr "Exakt match"
2429
2430 msgid "Exceeds dual layer medium!"
2431 msgstr "Överskrider dual layer media!"
2432
2433 #
2434 msgid "Exclude"
2435 msgstr "Exkludera"
2436
2437 msgid "Execute \"after event\" during timespan"
2438 msgstr "Utför \"efter händelse\" under tidsintervall"
2439
2440 msgid "Execution Progress:"
2441 msgstr "Exekvering pågår:"
2442
2443 msgid "Execution finished!!"
2444 msgstr "Exekvering färdig!!"
2445
2446 #
2447 msgid "Exif"
2448 msgstr "Exif"
2449
2450 #
2451 msgid "Exit"
2452 msgstr "Avsluta"
2453
2454 #
2455 msgid "Exit editor"
2456 msgstr "Avsluta editor"
2457
2458 msgid "Exit input device selection."
2459 msgstr ""
2460
2461 #
2462 msgid "Exit network wizard"
2463 msgstr "Avsluta nätverksguiden"
2464
2465 #
2466 msgid "Exit the cleanup wizard"
2467 msgstr "Avsluta upprensningsguiden"
2468
2469 #
2470 msgid "Exit the wizard"
2471 msgstr "Avsluta guiden"
2472
2473 #
2474 msgid "Exit wizard"
2475 msgstr "Avsluta guide"
2476
2477 #
2478 msgid "Expert"
2479 msgstr "Expert"
2480
2481 #
2482 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
2483 msgstr "Utökad Nätverksinstallationsplugin..."
2484
2485 #
2486 msgid "Extended Setup..."
2487 msgstr "Utökad installation..."
2488
2489 #
2490 msgid "Extended Software"
2491 msgstr "Utökad Mjukvaru"
2492
2493 #
2494 msgid "Extended Software Plugin"
2495 msgstr "Utökad Mjukvaru Plugin"
2496
2497 #
2498 msgid "Extensions"
2499 msgstr "Utökningar"
2500
2501 #
2502 msgid "Extensions management"
2503 msgstr "Utökningshanterare"
2504
2505 #
2506 msgid "FEC"
2507 msgstr "FEC"
2508
2509 #
2510 msgid "Factory reset"
2511 msgstr "Fabriksåterställning"
2512
2513 #
2514 msgid "Failed"
2515 msgstr "Misslyckades"
2516
2517 #
2518 #, python-format
2519 msgid "Fan %d"
2520 msgstr "Fläkt %d"
2521
2522 #
2523 #, python-format
2524 msgid "Fan %d PWM"
2525 msgstr "Fläkt %d PWM"
2526
2527 #
2528 #, python-format
2529 msgid "Fan %d Voltage"
2530 msgstr "Fläkt %d Volt"
2531
2532 #
2533 msgid "Fast"
2534 msgstr "Snabb"
2535
2536 #
2537 msgid "Fast DiSEqC"
2538 msgstr "Snabb DiSEqC"
2539
2540 #
2541 msgid "Fast Forward speeds"
2542 msgstr "Hastigheter för snabbspolning framåt"
2543
2544 #
2545 msgid "Fast epoch"
2546 msgstr "Snabb epoch"
2547
2548 #
2549 msgid "Favourites"
2550 msgstr "Favoriter"
2551
2552 #
2553 msgid "Fetching feed entries"
2554 msgstr "Hämtar feed poster"
2555
2556 #
2557 msgid "Fetching search entries"
2558 msgstr "Hämtar sökning poster"
2559
2560 #
2561 msgid "Filesystem Check"
2562 msgstr "Filsystemskontroll"
2563
2564 #
2565 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
2566 msgstr "Filsystemet innehåller fel som ej kan åtgärdas"
2567
2568 #
2569 msgid "Film & Animation"
2570 msgstr "Film & Animerat"
2571
2572 #
2573 msgid "Filter"
2574 msgstr "Filter"
2575
2576 msgid ""
2577 "Filters are another powerful tool when matching events. An AutoTimer can be "
2578 "restricted to certain Weekdays or only match an event with a text inside eg "
2579 "it's Description.\n"
2580 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
2581 msgstr ""
2582 "Filter är en kraftfull metod när matchade händelser söks. En AutoTimer kan "
2583 "begränsas till en viss veckodag eller matchade text i en häändelse "
2584 "exempelvis Beskrivning.\n"
2585 "Tryck Blå för att lägga till begränsning och Gul för att ta bort vald "
2586 "begränsning."
2587
2588 msgid "Finetune"
2589 msgstr "Fininställning"
2590
2591 #
2592 msgid "Finished"
2593 msgstr "Klart"
2594
2595 #
2596 msgid "Finished configuring your network"
2597 msgstr "Klar med konfigureringen av ditt nätverk"
2598
2599 #
2600 msgid "Finished restarting your network"
2601 msgstr "Klar med omstarten av ditt nätverk"
2602
2603 #
2604 msgid "Finnish"
2605 msgstr "Finska"
2606
2607 #
2608 msgid ""
2609 "First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
2610 msgstr "Först måste vi ladda ner senaste bootmiljön för USB flasher."
2611
2612 #
2613 msgid "Flash"
2614 msgstr "Flash"
2615
2616 #
2617 msgid "Flashing failed"
2618 msgstr "Flashning misslyckades"
2619
2620 #
2621 msgid "Following tasks will be done after you press OK!"
2622 msgstr "Följande saker kommer utföras efter du tryckt på OK!"
2623
2624 #
2625 msgid "Format"
2626 msgstr "Format"
2627
2628 #
2629 #, python-format
2630 msgid ""
2631 "Found a total of %d matching Events.\n"
2632 "%d Timer were added and %d modified."
2633 msgstr ""
2634 "Hittade totalt %d händelser som matchade.\n"
2635 "%d Timer har lagts till och %d ändrade."
2636
2637 #
2638 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
2639 msgstr "Bildupprepning vid hackig spolning"
2640
2641 #
2642 msgid "Frame size in full view"
2643 msgstr "Ramstorlek i fullskärm"
2644
2645 #
2646 msgid "France"
2647 msgstr "Frankrike"
2648
2649 #
2650 msgid "French"
2651 msgstr "Franska"
2652
2653 #
2654 msgid "Frequency"
2655 msgstr "Frekvens"
2656
2657 #
2658 msgid "Frequency bands"
2659 msgstr "Frekvensband"
2660
2661 #
2662 msgid "Frequency scan step size(khz)"
2663 msgstr "Frekvenssökningssteg (khz)"
2664
2665 #
2666 msgid "Frequency steps"
2667 msgstr "Frekvenssteg"
2668
2669 #
2670 msgid "Fri"
2671 msgstr "Fre"
2672
2673 #
2674 msgid "Friday"
2675 msgstr "Fredag"
2676
2677 #
2678 msgid "Frisian"
2679 msgstr "Frisiska"
2680
2681 #
2682 #, python-format
2683 msgid "Frontprocessor version: %d"
2684 msgstr "Frontprocessor version: %d"
2685
2686 #
2687 msgid "Fsck failed"
2688 msgstr "Fsck misslyckades"
2689
2690 #
2691 msgid ""
2692 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
2693 "Do you want to Restart the GUI now?"
2694 msgstr ""
2695 "GUI måste startas om för nytt utseende\n"
2696 "Vill du starta om GUI nu?"
2697
2698 #
2699 msgid "Gaming"
2700 msgstr "Spel"
2701
2702 #
2703 msgid "Gateway"
2704 msgstr "Gateway"
2705
2706 #
2707 msgid "General AC3 Delay"
2708 msgstr "Generisk AC3 fördröjning"
2709
2710 #
2711 msgid "General AC3 delay (ms)"
2712 msgstr "Generell AC3 fördröjning (ms)"
2713
2714 #
2715 msgid "General PCM Delay"
2716 msgstr "Generisk PCM fördröjning"
2717
2718 #
2719 msgid "General PCM delay (ms)"
2720 msgstr "Generell PCM fördröjning (ms)"
2721
2722 #
2723 msgid "Genre"
2724 msgstr "Genre"
2725
2726 #
2727 msgid "Genuine Dreambox"
2728 msgstr "Äkta Dreambox"
2729
2730 msgid "Genuine Dreambox validation failed!"
2731 msgstr "Äkta Dreambox validering misslyckades!"
2732
2733 #
2734 msgid "German"
2735 msgstr "Tyska"
2736
2737 #
2738 msgid "Germany"
2739 msgstr "Tyskland"
2740
2741 msgid "Get latest experimental image"
2742 msgstr ""
2743
2744 msgid "Get latest release image"
2745 msgstr ""
2746
2747 #
2748 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
2749 msgstr "Hämtar plugin information. Var vänlig vänta..."
2750
2751 #
2752 msgid "Global delay"
2753 msgstr "Global fördröjning"
2754
2755 #
2756 msgid "Goto 0"
2757 msgstr "Gå till 0"
2758
2759 #
2760 msgid "Goto position"
2761 msgstr "Gå till position"
2762
2763 #
2764 msgid "Graphical Multi EPG"
2765 msgstr "Grafisk Multi EPG"
2766
2767 #
2768 msgid "Great Britain"
2769 msgstr "Storbritannien"
2770
2771 #
2772 msgid "Greek"
2773 msgstr "Grekiska"
2774
2775 #
2776 msgid "Green boost"
2777 msgstr "Grön förstärkning"
2778
2779 #
2780 msgid "Guard Interval"
2781 msgstr "Guard intervall"
2782
2783 #
2784 msgid "Guard interval mode"
2785 msgstr "Guard intervalläge"
2786
2787 #
2788 msgid "Guess existing timer based on begin/end"
2789 msgstr "Gissa existerande timer baserat på start/slut"
2790
2791 #
2792 msgid "HD videos"
2793 msgstr "HD video"
2794
2795 #
2796 msgid "HTTP Port"
2797 msgstr "HTTP Port"
2798
2799 #
2800 msgid "HTTPS Port"
2801 msgstr "HTTPS Port"
2802
2803 #
2804 msgid "Harddisk"
2805 msgstr "Hårddisk"
2806
2807 #
2808 msgid "Harddisk setup"
2809 msgstr "Hårddisk installation"
2810
2811 #
2812 msgid "Harddisk standby after"
2813 msgstr "Viloläge för hårddisk efter"
2814
2815 #
2816 msgid "Help"
2817 msgstr "Hjälp"
2818
2819 #
2820 msgid "Hidden network SSID"
2821 msgstr "Dold nätverks SSID"
2822
2823 #
2824 msgid "Hidden networkname"
2825 msgstr "Dolt nätverksnamn"
2826
2827 msgid "Hierarchy Information"
2828 msgstr "Hierarkisk information"
2829
2830 #
2831 msgid "Hierarchy mode"
2832 msgstr "Hierarkiskt läge"
2833
2834 #
2835 msgid "High bitrate support"
2836 msgstr "Hög bitrate stöd"
2837
2838 #
2839 msgid "History"
2840 msgstr "Historia"
2841
2842 #
2843 msgid "Holland"
2844 msgstr "Holland"
2845
2846 #
2847 msgid "Hong Kong"
2848 msgstr "Hong Kong"
2849
2850 msgid "Horizontal"
2851 msgstr "Horisontal"
2852
2853 #
2854 msgid "How many minutes do you want to record?"
2855 msgstr "Hur många minuter vill du spela in?"
2856
2857 #
2858 msgid "How to handle found crashlogs?"
2859 msgstr "Hur hantera hittade crashlog?"
2860
2861 #
2862 msgid "Howto & Style"
2863 msgstr "Howto & Design"
2864
2865 #
2866 msgid "Hue"
2867 msgstr "Färgton"
2868
2869 #
2870 msgid "Hungarian"
2871 msgstr "Ungerska"
2872
2873 #
2874 msgid "IP Address"
2875 msgstr "IP adress"
2876
2877 #
2878 msgid "IP:"
2879 msgstr "IP:"
2880
2881 #
2882 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
2883 msgstr "ISO fil är för stor för använt filsystem!"
2884
2885 #
2886 msgid "ISO path"
2887 msgstr "ISO sökväg"
2888
2889 #
2890 msgid "Icelandic"
2891 msgstr "Isländska"
2892
2893 #, python-format
2894 msgid ""
2895 "If this is enabled an existing timer will also be considered recording an "
2896 "event if it records at least 80% of the it."
2897 msgstr ""
2898
2899 #
2900 msgid ""
2901 "If you see this, something is wrong with\n"
2902 "your scart connection. Press OK to return."
2903 msgstr ""
2904 "Om du ser detta, något är fel med\n"
2905 "din scartkontakt. Tryck OK för återgå."
2906
2907 msgid ""
2908 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
2909 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
2910 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
2911 "possible.\n"
2912 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
2913 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
2914 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
2915 "step.\n"
2916 "If you are happy with the result, press OK."
2917 msgstr ""
2918 "Om din TV har ljusstyrke- eller kontrastförbättrare, stänga av den. Om det "
2919 "finns något som heter \"dynamic\", använd standard. Justera ljusstyrkan till "
2920 "en inställning som du tycker är bra. Använd så lite kontrast som möjligt.\n"
2921 "Sätt ljusstyrkan till så låg som möjligt, men säkerställ att de två lägsta "
2922 "nivåerna av grå är urskiljningsbara.\n"
2923 "Ta inte hänsyn till de ljusa nivåerna nu. De kommer justeras i nästa steg.\n"
2924 "När du är nöjd med resultatet, tryck OK."
2925
2926 #
2927 msgid "Image flash utility"
2928 msgstr "Image flash redskap"
2929
2930 #
2931 msgid "Import AutoTimer"
2932 msgstr "Importera AutoTimer"
2933
2934 #
2935 msgid "Import existing Timer"
2936 msgstr "Importera befintliga Timer"
2937
2938 #
2939 msgid "Import from EPG"
2940 msgstr "Importera från EPG"
2941
2942 #
2943 msgid "In Progress"
2944 msgstr "I utförande"
2945
2946 #
2947 msgid ""
2948 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
2949 msgstr "För att göra en timerinspelning, växlades TV till inspelande kanal!\n"
2950
2951 #
2952 msgid "Include"
2953 msgstr "Inkludera"
2954
2955 #
2956 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
2957 msgstr "Inkludera din epost och namn (valfritt) i epost?"
2958
2959 #
2960 msgid "Increase delay"
2961 msgstr "Öka fördröjning"
2962
2963 #
2964 #, python-format
2965 msgid "Increase delay by %i ms (can be set)"
2966 msgstr "Öka fördröjning med %i ms (kan sättas)"
2967
2968 #
2969 msgid "Increased voltage"
2970 msgstr "Ökad spänning"
2971
2972 #
2973 msgid "Index"
2974 msgstr "Index"
2975
2976 #
2977 msgid "India"
2978 msgstr "India"
2979
2980 #
2981 msgid "Info"
2982 msgstr "Info"
2983
2984 #
2985 msgid "InfoBar"
2986 msgstr "Infobalk"
2987
2988 #
2989 msgid "Infobar timeout"
2990 msgstr "Infobalk timeout"
2991
2992 #
2993 msgid "Information"
2994 msgstr "Information"
2995
2996 #
2997 msgid "Init"
2998 msgstr "Initiera"
2999
3000 #
3001 msgid "Initial location in new timers"
3002 msgstr "Initial filmplats för nya timers"
3003
3004 #
3005 msgid "Initialization"
3006 msgstr "Initieringen"
3007
3008 #
3009 msgid "Initialize"
3010 msgstr "Initiera"
3011
3012 #
3013 msgid "Initializing Harddisk..."
3014 msgstr "Initierar hårddisk..."
3015
3016 #
3017 msgid "Input"
3018 msgstr "Ingång"
3019
3020 msgid "Input device setup"
3021 msgstr ""
3022
3023 msgid "Input devices"
3024 msgstr ""
3025
3026 #
3027 msgid "Install"
3028 msgstr "Installera"
3029
3030 #
3031 msgid "Install a new image with a USB stick"
3032 msgstr "Installera ny image med hjälp av en USB-sticka"
3033
3034 #
3035 msgid "Install a new image with your web browser"
3036 msgstr "Installera ny image med hjälp av din webläsare"
3037
3038 #
3039 msgid "Install extensions."
3040 msgstr "Installera utökningar."
3041
3042 #
3043 msgid "Install local extension"
3044 msgstr "Installera lokala utökningar"
3045
3046 #
3047 msgid "Install or remove finished."
3048 msgstr "Installation eller borttagning klar."
3049
3050 #
3051 msgid "Install settings, skins, software..."
3052 msgstr "Installera inställningar, utseende, mjukvara..."
3053
3054 #
3055 msgid "Installation finished."
3056 msgstr "Installation klar."
3057
3058 #
3059 msgid "Installing"
3060 msgstr "Installera"
3061
3062 #
3063 msgid "Installing Software..."
3064 msgstr "Installera mjukvara..."
3065
3066 #
3067 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
3068 msgstr "Installerar grundsatellitelista... Vänligen vänta..."
3069
3070 #
3071 msgid "Installing defaults... Please wait..."
3072 msgstr "Installerar grundinställningar... Vänligen vänta..."
3073
3074 #
3075 msgid "Installing package content... Please wait..."
3076 msgstr "Installerar paketinnehåll... Vänligen vänta..."
3077
3078 #
3079 msgid "Instant Record..."
3080 msgstr "Direktinspelning..."
3081
3082 #
3083 msgid "Instant record location"
3084 msgstr "Direktinspelningars plats"
3085
3086 #
3087 msgid "Integrated Ethernet"
3088 msgstr "Integrerat nätverk"
3089
3090 #
3091 msgid "Integrated Wireless"
3092 msgstr "Inbyggt Trådlöst"
3093
3094 #
3095 msgid "Interface: "
3096 msgstr "Gränssnitt: "
3097
3098 #
3099 msgid "Intermediate"
3100 msgstr "Normal"
3101
3102 #
3103 msgid "Internal Flash"
3104 msgstr "Intern Flash"
3105
3106 msgid "Internal LAN adapter."
3107 msgstr "Intern LAN adapter."
3108
3109 #
3110 msgid "Invalid Location"
3111 msgstr "Ogiltig sökväg"
3112
3113 #
3114 #, python-format
3115 msgid "Invalid directory selected: %s"
3116 msgstr "Ogiltigt bibliotek valt: %s"
3117
3118 #
3119 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 304
3120 msgid "Invalid response from Security service pls restart again"
3121 msgstr "Ogiltig respons från Säkerhetstjänst, vänligen starta om"
3122
3123 #
3124 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 132
3125 msgid "Invalid response from server."
3126 msgstr "Ogiltig respons från server."
3127
3128 #
3129 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 177
3130 #, python-format
3131 msgid "Invalid response from server. Please report: %s"
3132 msgstr "Ogiltig respons från server. Vänligen rapportera: %s"
3133
3134 #
3135 msgid "Invalid selection"
3136 msgstr "Ogiltigt val"
3137
3138 #
3139 msgid "Inversion"
3140 msgstr "Inversion"
3141
3142 #
3143 msgid "Ipkg"
3144 msgstr "Ipkg"
3145
3146 #
3147 msgid "Ireland"
3148 msgstr "Irland"
3149
3150 #
3151 msgid "Is this videomode ok?"
3152 msgstr "Är detta videoläge ok?"
3153
3154 #
3155 msgid "Israel"
3156 msgstr "Israel"
3157
3158 msgid ""
3159 "It's possible to restrict an AutoTimer to certain Services or Bouquets or to "
3160 "deny specific ones.\n"
3161 "An Event will only match this AutoTimer if it's on a specific and not denied "
3162 "Service (inside a Bouquet).\n"
3163 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
3164 msgstr ""
3165 "Det är möjligt att begränsa en AutoTimer till vissa kanaler eller "
3166 "favoritlista eller neka specifika sådana.\n"
3167 "En händelse kommer endast att matcha denna AutoTimer om det är på en "
3168 "specifik och inte förnekas kanal (inuti en favoritlista)\n"
3169 "Tryck BLÅ för att lägga till en ny begränsning och GUL för att ta bort de "
3170 "markerade en."
3171
3172 #
3173 msgid "Italian"
3174 msgstr "Italienska"
3175
3176 #
3177 msgid "Italy"
3178 msgstr "Italien"
3179
3180 #
3181 msgid "Japan"
3182 msgstr "Japan"
3183
3184 #
3185 msgid "Job View"
3186 msgstr "Arbets Vy"
3187
3188 #
3189 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
3190 msgid "Just Scale"
3191 msgstr "Bara skala"
3192
3193 #
3194 #, python-format
3195 msgid "Key %(Key)s successfully set to %(delay)i ms"
3196 msgstr "Tangent %(Key)s sattes till %(delay)i ms"
3197
3198 #
3199 #, python-format
3200 msgid "Key %(key)s (current value: %(value)i ms)"
3201 msgstr "Tangent %(key)s (nuvarande värde: %(value)i ms)"
3202
3203 #
3204 msgid "Keyboard"
3205 msgstr "Tangentbord"
3206
3207 #
3208 msgid "Keyboard Map"
3209 msgstr "Tangentbordslayout"
3210
3211 #
3212 msgid "Keyboard Setup"
3213 msgstr "Tangentbords inställning"
3214
3215 #
3216 msgid "Keymap"
3217 msgstr "Tangentlayout"
3218
3219 #
3220 msgid "LAN Adapter"
3221 msgstr "LAN Adapter"
3222
3223 msgid "LAN connection"
3224 msgstr "LAN anslutning"
3225
3226 #
3227 msgid "LNB"
3228 msgstr "LNB"
3229
3230 #
3231 msgid "LOF"
3232 msgstr "LOF"
3233
3234 #
3235 msgid "LOF/H"
3236 msgstr "LOF/H"
3237
3238 #
3239 msgid "LOF/L"
3240 msgstr "LOF/L"
3241
3242 #
3243 msgid "Language"
3244 msgstr "Språk"
3245
3246 #
3247 msgid "Language selection"
3248 msgstr "Välj språk"
3249
3250 #
3251 msgid "Last config"
3252 msgstr "Senaste konfiguration"
3253
3254 #
3255 msgid "Last speed"
3256 msgstr "Föregående hastighet"
3257
3258 #
3259 msgid "Latitude"
3260 msgstr "Latitud"
3261
3262 #
3263 msgid "Latvian"
3264 msgstr "Lettiska"
3265
3266 #
3267 msgid "Leave DVD Player?"
3268 msgstr "Avsluta DVD Spelare?"
3269
3270 #
3271 msgid "Left"
3272 msgstr "Vänster"
3273
3274 #
3275 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
3276 msgid "Letterbox"
3277 msgstr "Letterbox"
3278
3279 #
3280 msgid "Limit east"
3281 msgstr "Östlig gräns"
3282
3283 #
3284 msgid "Limit west"
3285 msgstr "Västlig gräns"
3286
3287 #
3288 msgid "Limited character set for recording filenames"
3289 msgstr "Begränsad teckenuppsättning för inspelningsfilnamn"
3290
3291 #
3292 msgid "Limits off"
3293 msgstr "Gränser av"
3294
3295 #
3296 msgid "Limits on"
3297 msgstr "Gränser på"
3298
3299 #
3300 msgid "Link Quality:"
3301 msgstr "Länkkvalitet:"
3302
3303 #
3304 msgid "Link:"
3305 msgstr "Länk:"
3306
3307 #
3308 msgid "Linked titles with a DVD menu"
3309 msgstr "Länkade titlar med en DVD meny"
3310
3311 #
3312 msgid "List of Storage Devices"
3313 msgstr "Lista på lagringsenheter"
3314
3315 #
3316 msgid "Lithuanian"
3317 msgstr "Litauiska"
3318
3319 #
3320 msgid "Load"
3321 msgstr "Ladda"
3322
3323 #
3324 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
3325 msgstr "Ladda filmens längd i Filmlistan"
3326
3327 #
3328 msgid "Load feed on startup:"
3329 msgstr "Ladda ström vid uppstart:"
3330
3331 #
3332 msgid "Load movie-length"
3333 msgstr "Ladda filmlängd"
3334
3335 #
3336 msgid "Local Network"
3337 msgstr "Lokalt Nätverk"
3338
3339 #
3340 msgid "Local share name"
3341 msgstr "Lokalt delningsnamn"
3342
3343 #
3344 msgid "Location"
3345 msgstr "Sökväg"
3346
3347 #
3348 msgid "Location for instant recordings"
3349 msgstr "Plats för direktinspelningar"
3350
3351 #
3352 msgid "Lock:"
3353 msgstr "Lås:"
3354
3355 #
3356 msgid "Log results to harddisk"
3357 msgstr "Logga resultatet till hårddisk"
3358
3359 #
3360 msgid "Long Keypress"
3361 msgstr "Lång knapptryckning"
3362
3363 msgid "Long filenames"
3364 msgstr "Långa filnamn"
3365
3366 #
3367 msgid "Longitude"
3368 msgstr "Longitud"
3369
3370 msgid "Lower bound of timespan."
3371 msgstr "Lägre gräns för tidsintervall."
3372
3373 msgid ""
3374 "Lower bound of timespan. Nothing before this time will be matched. Offsets "
3375 "are not taken into account!"
3376 msgstr ""
3377 "Lägre gräns för tidsintervall. Inget före den här tiden kommer matchas. "
3378 "Offset är inte med i beräkningen!"
3379
3380 #
3381 msgid "MMC Card"
3382 msgstr "MMC kort"
3383
3384 msgid "MORE"
3385 msgstr "MER"
3386
3387 #
3388 msgid "Main menu"
3389 msgstr "Huvudmeny"
3390
3391 #
3392 msgid "Mainmenu"
3393 msgstr "Huvudmeny"
3394
3395 #
3396 msgid "Make this mark an 'in' point"
3397 msgstr "Gör denna markör till 'in'-punkt"
3398
3399 #
3400 msgid "Make this mark an 'out' point"
3401 msgstr "Gör denna markör till 'ut'-punkt"
3402
3403 #
3404 msgid "Make this mark just a mark"
3405 msgstr "Behåll denna markör som vanlig markör"
3406
3407 #
3408 msgid "Manage extensions"
3409 msgstr "Hantera utökningar"
3410
3411 #
3412 msgid "Manage network shares"
3413 msgstr "Hantera nätverksdelningar"
3414
3415 #
3416 msgid "Manage your network shares..."
3417 msgstr "Hantera dina nätverksdelningar..."
3418
3419 #
3420 msgid "Manage your receiver's software"
3421 msgstr "Hantera din mottagares mjukvara"
3422
3423 #
3424 msgid "Manual Scan"
3425 msgstr "Manuell sökning"
3426
3427 #
3428 msgid "Manual transponder"
3429 msgstr "Manuell transponder"
3430
3431 #
3432 msgid "Manufacturer"
3433 msgstr "Tillverkare"
3434
3435 msgid "Margin after record"
3436 msgstr "Marginal efter inspelning"
3437
3438 #
3439 msgid "Margin before record (minutes)"
3440 msgstr "Marginal innan inspelning (i minuter)"
3441
3442 #, python-format
3443 msgid "Match Timespan: %02d:%02d - %02d:%02d"
3444 msgstr "Matcha tidsintervall: %02d:%02d - %02d:%02d"
3445
3446 #
3447 msgid "Match title"
3448 msgstr "Matcha titel"
3449
3450 #
3451 #, python-format
3452 msgid "Match title: %s"
3453 msgstr "Matcha titel: %s"
3454
3455 #
3456 msgid "Max. Bitrate: "
3457 msgstr "Max. Bitrate: "
3458
3459 msgid "Maximum duration (in m)"
3460 msgstr "Maximum varaktighet (i min)"
3461
3462 msgid ""
3463 "Maximum event duration to match. If an event is longer than this ammount of "
3464 "time (without offset) it won't be matched."
3465 msgstr ""
3466 "Maximum händelse varaktighet att matcha. Om en händelse är längre än denna "
3467 "tid (utan offset) kommer de inte matchas."
3468
3469 #
3470 msgid "Media player"
3471 msgstr "Mediaspelare"
3472
3473 #
3474 msgid "MediaPlayer"
3475 msgstr "Mediaspelare"
3476
3477 #
3478 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
3479 msgstr "Media är inte en skrivbar DVD!"
3480
3481 #
3482 msgid "Medium is not empty!"
3483 msgstr "Media är inte tomt!"
3484
3485 #
3486 msgid "Menu"
3487 msgstr "Meny"
3488
3489 #
3490 msgid "Message"
3491 msgstr "Meddelande"
3492
3493 #
3494 msgid "Message..."
3495 msgstr "Meddelande..."
3496
3497 #
3498 msgid "Mexico"
3499 msgstr "Mexiko"
3500
3501 #
3502 msgid "Mkfs failed"
3503 msgstr "Mkfs misslyckades"
3504
3505 #
3506 msgid "Mode"
3507 msgstr "Läge"
3508
3509 #
3510 msgid "Model: "
3511 msgstr "Modell: "
3512
3513 #
3514 msgid "Modify existing timers"
3515 msgstr "Ändra befintliga timers"
3516
3517 #
3518 msgid "Modulation"
3519 msgstr "Modulering"
3520
3521 #
3522 msgid "Modulator"
3523 msgstr "Modulator"
3524
3525 #
3526 msgid "Mon"
3527 msgstr "Mån"
3528
3529 #
3530 msgid "Mon-Fri"
3531 msgstr "Mån-Fre"
3532
3533 #
3534 msgid "Monday"
3535 msgstr "Måndag"
3536
3537 #
3538 msgid "Monthly"
3539 msgstr "Månadsvis"
3540
3541 #
3542 msgid "More video entries."
3543 msgstr "Fler video poster."
3544
3545 #
3546 msgid "Mosquito noise reduction"
3547 msgstr "Mosquito brus minskning"
3548
3549 #
3550 msgid "Most discussed"
3551 msgstr "Mest diskuterad"
3552
3553 #
3554 msgid "Most linked"
3555 msgstr "Mest länkad"
3556
3557 #
3558 msgid "Most popular"
3559 msgstr "Mest populär"
3560
3561 #
3562 msgid "Most recent"
3563 msgstr "Mest nyast"
3564
3565 #
3566 msgid "Most responded"
3567 msgstr "Mest svarade"
3568
3569 #
3570 msgid "Most viewed"
3571 msgstr "Mest visad"
3572
3573 #
3574 msgid "Mount failed"
3575 msgstr "Montering misslyckades"
3576
3577 #
3578 msgid "Mount informations"
3579 msgstr "Monteringsinformation"
3580
3581 #
3582 msgid "Mount options"
3583 msgstr "Monteringsoptioner"
3584
3585 #
3586 msgid "Mount type"
3587 msgstr "Monteringstyp"
3588
3589 #
3590 msgid "MountManager"
3591 msgstr "MonteringsHanterare"
3592
3593 #
3594 msgid ""
3595 "Mounted/\n"
3596 "Unmounted"
3597 msgstr ""
3598 "Monterad/\n"
3599 "Omonterad"
3600
3601 #
3602 msgid "Mountpoints management"
3603 msgstr "Monteringspunkts hantering"
3604
3605 #
3606 msgid "Mounts editor"
3607 msgstr "Monteringseditor"
3608
3609 #
3610 msgid "Mounts management"
3611 msgstr "Monteringshantering"
3612
3613 #
3614 msgid "Move Picture in Picture"
3615 msgstr "Flytta Bild i Bild"
3616
3617 #
3618 msgid "Move east"
3619 msgstr "Flytta öst"
3620
3621 #
3622 msgid "Move plugin screen"
3623 msgstr "Flytta plugin bildrutan"
3624
3625 #
3626 msgid "Move screen down"
3627 msgstr "Flytta blidrutan nedåt"
3628
3629 #
3630 msgid "Move screen to the center of your TV"
3631 msgstr "Flytta bildrutan till mitten av TV skärmen"
3632
3633 #
3634 msgid "Move screen to the left"
3635 msgstr "Flytta bildrutan till vänster"
3636
3637 #
3638 msgid "Move screen to the lower left corner"
3639 msgstr "Flytta bildrutan till nedre vänstra hörnet"
3640
3641 #
3642 msgid "Move screen to the lower right corner"
3643 msgstr "Flytta bildrutan till nedre högra hörnet"
3644
3645 #
3646 msgid "Move screen to the middle of the left border"
3647 msgstr "Flytta bildrutan till mitten av vänstra kanten"
3648
3649 #
3650 msgid "Move screen to the middle of the right border"
3651 msgstr "Flytta bildrutan till mitten av högra kanten"
3652
3653 #
3654 msgid "Move screen to the right"
3655 msgstr "Flytta bildrutan till höger"
3656
3657 msgid "Move screen to the upper left corner"
3658 msgstr "Flytta bildrutan till övre vänstra hörnet"
3659
3660 #
3661 msgid "Move screen to the upper right corner"
3662 msgstr "Flytta bildrutan till övre högra hörnet"
3663
3664 #
3665 msgid "Move screen up"
3666 msgstr "Flytta bildrutan uppåt"
3667
3668 #
3669 msgid "Move west"
3670 msgstr "Flytta väst"
3671
3672 #
3673 msgid "Movie location"
3674 msgstr "Filmplats"
3675
3676 #
3677 msgid "Movielist menu"
3678 msgstr "Filmlista meny"
3679
3680 #
3681 msgid "Multi EPG"
3682 msgstr "Multi EPG"
3683
3684 #
3685 msgid "Multimedia"
3686 msgstr "Multimedia"
3687
3688 #
3689 msgid "Multiple service support"
3690 msgstr "Multipla kanaler stöds"
3691
3692 #
3693 msgid "Multisat"
3694 msgstr "Multisat"
3695
3696 #
3697 msgid "Music"
3698 msgstr "Musik"
3699
3700 #
3701 msgid "Mute"
3702 msgstr "Ljud av"
3703
3704 #
3705 msgid "My TubePlayer"
3706 msgstr "My TubePlayer"
3707
3708 #
3709 msgid "MyTube Settings"
3710 msgstr "MyTube Inställningar"
3711
3712 #
3713 msgid "MyTubePlayer"
3714 msgstr "MyTubePlayer"
3715
3716 #
3717 msgid "MyTubePlayer Help"
3718 msgstr "MyTubePlayer Hjälp"
3719
3720 #
3721 msgid "MyTubePlayer active video downloads"
3722 msgstr "MyTubePlayer aktiva videonedladdningar"
3723
3724 #
3725 msgid "MyTubePlayer settings"
3726 msgstr "MyTubePlayer inställningar"
3727
3728 #
3729 msgid "MyTubeVideoInfoScreen"
3730 msgstr "MyTubeVideoInfoScreen"
3731
3732 #
3733 msgid "MyTubeVideohelpScreen"
3734 msgstr "MyTubeVideoHjälpSkärm"
3735
3736 msgid "N/A"
3737 msgstr "N/A"
3738
3739 msgid "NEXT"
3740 msgstr "NÄSTA"
3741
3742 #
3743 msgid "NFI Image Flashing"
3744 msgstr "NFI image Flashning"
3745
3746 #
3747 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
3748 msgstr "NFI image flashning klar. Tryck Gul för omstart!"
3749
3750 #
3751 msgid "NFS share"
3752 msgstr "NFS delning"
3753
3754 msgid "NOW"
3755 msgstr "NU"
3756
3757 #
3758 msgid "NTSC"
3759 msgstr "NTSC"
3760
3761 #
3762 msgid "Name"
3763 msgstr "Namn"
3764
3765 #
3766 msgid "Nameserver"
3767 msgstr "Namnserver"
3768
3769 #
3770 #, python-format
3771 msgid "Nameserver %d"
3772 msgstr "Namnserver %d"
3773
3774 #
3775 msgid "Nameserver Setup"
3776 msgstr "Namnserver installation"
3777
3778 #
3779 msgid "Nameserver settings"
3780 msgstr "Namnserver inställningar"
3781
3782 #
3783 msgid "Netmask"
3784 msgstr "Nätmask"
3785
3786 #
3787 msgid "Network"
3788 msgstr "Nätverk"
3789
3790 #
3791 msgid "Network Configuration..."
3792 msgstr "Nätverk Konfiguration..."
3793
3794 #
3795 msgid "Network Mount"
3796 msgstr "Nätverksmonteringar"
3797
3798 #
3799 msgid "Network SSID"
3800 msgstr "Nätverk SSID"
3801
3802 #
3803 msgid "Network Setup"
3804 msgstr "Nätverksinställningar"
3805
3806 #
3807 msgid "Network Wizard"
3808 msgstr "Nätverksguide"
3809
3810 #
3811 msgid "Network scan"
3812 msgstr "Sök nätverk"
3813
3814 #
3815 msgid "Network setup"
3816 msgstr "Nätverksinställningar"
3817
3818 #
3819 msgid "Network test"
3820 msgstr "Nätverktest"
3821
3822 #
3823 msgid "Network test..."
3824 msgstr "Nätverktest..."
3825
3826 msgid "Network test: "
3827 msgstr "Nätverkstest: "
3828
3829 #
3830 msgid "Network:"
3831 msgstr "Nätverk:"
3832
3833 #
3834 msgid "NetworkBrowser"
3835 msgstr "Nätverksbläddring"
3836
3837 #
3838 msgid "NetworkWizard"
3839 msgstr "Nätverksguide"
3840
3841 #
3842 msgid "Never"
3843 msgstr "Aldrig"
3844
3845 #
3846 msgid "New"
3847 msgstr "Ny"
3848
3849 #
3850 msgid "New Zealand"
3851 msgstr "Nya Zeeland"
3852
3853 msgid "New pin"
3854 msgstr "Ny pin"
3855
3856 #
3857 msgid "New version:"
3858 msgstr "Ny version:"
3859
3860 #
3861 msgid "News & Politics"
3862 msgstr "Nyheter & Politik"
3863
3864 #
3865 msgid "Next"
3866 msgstr "Nästa"
3867
3868 #
3869 msgid "No"
3870 msgstr "Nej"
3871
3872 #
3873 msgid "No (supported) DVDROM found!"
3874 msgstr "Ingen (supporterad) DVDROM hittad!"
3875
3876 #
3877 msgid "No Connection"
3878 msgstr "Ingen anslutning"
3879
3880 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
3881 msgstr "Ingen hårddisk hittad eller initierad!"
3882
3883 #
3884 msgid "No Networks found"
3885 msgstr "Inget nätverk funnet"
3886
3887 #
3888 msgid "No backup needed"
3889 msgstr "Ingen backup behövs"
3890
3891 #
3892 msgid ""
3893 "No data on transponder!\n"
3894 "(Timeout reading PAT)"
3895 msgstr ""
3896 "Ingen data på transponder!\n"
3897 "(Timeout vid läsning av PAT)"
3898
3899 #
3900 msgid "No description available."
3901 msgstr "Ingen beskrivning tillgänglig."
3902
3903 #
3904 msgid "No details for this image file"
3905 msgstr "Inga detaljer för denna image fil"
3906
3907 #
3908 msgid "No displayable files on this medium found!"
3909 msgstr "Inga visningsbara filer hittade på detta media!"
3910
3911 #
3912 msgid "No event info found, recording indefinitely."
3913 msgstr "Ingen programinfo hittades, inspelning oändlig."
3914
3915 msgid ""
3916 "No fast winding possible yet.. but you can use the number buttons to skip "
3917 "forward/backward!"
3918 msgstr ""
3919 "Ingen snabbspolning tillgänlig än... men du kan använda nummerknapparna för "
3920 "att hoppa framåt/bakåt!"
3921
3922 #
3923 msgid "No free tuner!"
3924 msgstr "Ingen ledig tuner!"
3925
3926 #
3927 msgid "No network connection available."
3928 msgstr "Ingen nätverksanslutning tillgänglig."
3929
3930 #
3931 msgid "No network devices found!"
3932 msgstr "Inget nätverkskort funnet!"
3933
3934 #
3935 msgid "No networks found"
3936 msgstr "Inget nätverk hittat"
3937
3938 #
3939 msgid ""
3940 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
3941 msgstr "Inga paket uppgraderade. Undersök ditt nätverk och prova igen."
3942
3943 #
3944 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
3945 msgstr "Ingen bild på TVn? Tryck EXIT för att försöka igen."
3946
3947 #
3948 msgid "No playable video found! Stop playing this movie?"
3949 msgstr "Inga spelbara video hittas! Sluta spela denna film?"
3950
3951 #
3952 msgid "No positioner capable frontend found."
3953 msgstr "Ingen motorkapabel frontend hittad."
3954
3955 #
3956 msgid "No satellite frontend found!!"
3957 msgstr "Ingen satellit frontend funnen!!"
3958
3959 #
3960 msgid "No tags are set on these movies."
3961 msgstr "Ingen märkning är gjord på dessa filmer."
3962
3963 #
3964 msgid "No to all"
3965 msgstr "Nej till alla"
3966
3967 #
3968 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
3969 msgstr "Ingen tuner är konfigurerad för motor diseqc!"
3970
3971 #
3972 msgid ""
3973 "No tuner is enabled!\n"
3974 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
3975 msgstr ""
3976 "Ingen tuner är aktiverad!\n"
3977 "Vänligen konfigurera tuner före scanning efter kanaler."
3978
3979 #
3980 msgid "No useable USB stick found"
3981 msgstr "Ingen användbar USB-sticka hittad"
3982
3983 #
3984 msgid ""
3985 "No valid service PIN found!\n"
3986 "Do you like to change the service PIN now?\n"
3987 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
3988 msgstr ""
3989 "Ingen giltig kanal PIN hittad!\n"
3990 "Vill du ändra kanal PIN nu?\n"
3991 "Om du anger 'Nej' här kommer kanalskyddet vara avaktiverat!"
3992
3993 #
3994 msgid ""
3995 "No valid setup PIN found!\n"
3996 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
3997 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
3998 msgstr ""
3999 "Ingen giltig installations PIN hittad!\n"
4000 "Vill du ändra installations PIN nu?\n"
4001 "Om du anger 'Nej' här kommer installationsskyddet vara avaktiverat!"
4002
4003 #
4004 msgid "No videos to display"
4005 msgstr "Ingen video att visa"
4006
4007 #
4008 msgid "No wireless networks found! Please refresh."
4009 msgstr "Inget trådlöst nätverk hittat! Vänligen uppdatera."
4010
4011 #
4012 msgid ""
4013 "No working local network adapter found.\n"
4014 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
4015 "configured correctly."
4016 msgstr ""
4017 "Inget fungerandes lokalt nätverkskort funnet.\n"
4018 "Vänligen bekräfta att du har anslutit en nätverkskabel och att ditt nätverk "
4019 "är korrekt konfigurerat."
4020
4021 #
4022 msgid ""
4023 "No working wireless network adapter found.\n"
4024 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
4025 "network is configured correctly."
4026 msgstr ""
4027 "Inget fungerandes trådlöst nätverkskort funnet.\n"
4028 "Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN enhet och att din "
4029 "nätverkskonfiguration är korrekt."
4030
4031 #
4032 msgid ""
4033 "No working wireless network interface found.\n"
4034 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
4035 "your local network interface."
4036 msgstr ""
4037 "Inget fungerandes trådlöst nätverkskort funnet.\n"
4038 "Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN enhet eller "
4039 "aktiverat ditt lokala nätverkskort."
4040
4041 #
4042 msgid "No, but play video again"
4043 msgstr "Nej, men spela video igen"
4044
4045 #
4046 msgid "No, but restart from begin"
4047 msgstr "Nej, men starta om från början"
4048
4049 #
4050 msgid "No, but switch to video entries."
4051 msgstr "Nej, men byt till videoposter."
4052
4053 #
4054 msgid "No, but switch to video search."
4055 msgstr "Nej, men byt till videosökning."
4056
4057 #
4058 msgid "No, do nothing."
4059 msgstr "Nej, gör inget."
4060
4061 #
4062 msgid "No, just start my dreambox"
4063 msgstr "Nej, starta bara dreamboxen"
4064
4065 msgid "No, never"
4066 msgstr "Nej, aldrig"
4067
4068 #
4069 msgid "No, not now"
4070 msgstr "Nej, inte nu"
4071
4072 #
4073 msgid "No, remove them."
4074 msgstr "Nej, ta bort dem."
4075
4076 #
4077 msgid "No, scan later manually"
4078 msgstr "Nej, sök manuellt senare"
4079
4080 #
4081 msgid "No, send them never"
4082 msgstr "Nej, skicka aldrig"
4083
4084 #
4085 msgid "None"
4086 msgstr "Inga"
4087
4088 #
4089 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
4090 msgid "Nonlinear"
4091 msgstr "Ej linjär"
4092
4093 #
4094 msgid "Nonprofits & Activism"
4095 msgstr "Ej vinstdrivande & Aktivism"
4096
4097 #
4098 msgid "North"
4099 msgstr "Nord"
4100
4101 #
4102 msgid "Norwegian"
4103 msgstr "Norska"
4104
4105 #
4106 #, python-format
4107 msgid ""
4108 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
4109 "required, %d MB available)"
4110 msgstr ""
4111 "Inte tillräckligt med diskutrymme. Vänligen frigör diskutrymme och försök "
4112 "igen. (%d MB krävs, %d MB tillgängligt)"
4113
4114 #
4115 msgid "Not fetching feed entries"
4116 msgstr "Hämtar inte feed poster"
4117
4118 #
4119 msgid ""
4120 "Nothing to scan!\n"
4121 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
4122 msgstr ""
4123 "Inget att scanna!\n"
4124 "Vänligen konfigurera tuner före scanning efter kanaler."
4125
4126 #
4127 msgid "Now Playing"
4128 msgstr "Spelas nu"
4129
4130 msgid ""
4131 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
4132 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
4133 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
4134 msgstr ""
4135 "Nu, använd kontrastinställningen för att öka ljusstyrka på bakgrunden så "
4136 "mycket som möjligt, men säkerställ att du fortfarande kan se skillnaden "
4137 "mellan de två ljusaste nivåerna av skuggor på skalan. När du har gjort det, "
4138 "tryck OK."
4139
4140 #
4141 msgid "Number of scheduled recordings left."
4142 msgstr "Antal schemalagda inspelningar kvar."
4143
4144 #
4145 msgid "OK"
4146 msgstr "OK"
4147
4148 #
4149 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
4150 msgstr "OK, guida mig genom uppgraderingen"
4151
4152 #
4153 msgid "OK, remove another extensions"
4154 msgstr "OK, ta bort fler utökningar"
4155
4156 #
4157 msgid "OK, remove some extensions"
4158 msgstr "OK, ta bort några utökningar"
4159
4160 #
4161 msgid "OSD Settings"
4162 msgstr "OSD inställning"
4163
4164 #
4165 msgid "OSD visibility"
4166 msgstr "OSD synlighet"
4167
4168 #
4169 msgid "Off"
4170 msgstr "Av"
4171
4172 #
4173 msgid "Offset after recording (in m)"
4174 msgstr "Offset efter inspelning (i min)"
4175
4176 #
4177 msgid "Offset before recording (in m)"
4178 msgstr "Offset före inspelning (i min)"
4179
4180 #
4181 msgid "On"
4182 msgstr "På"
4183
4184 #
4185 msgid "On any service"
4186 msgstr "På alla kanaler"
4187
4188 #
4189 msgid "On same service"
4190 msgstr "På samma kanal"
4191
4192 #
4193 msgid "One"
4194 msgstr "En"
4195
4196 msgid "Only AutoTimers created during this session"
4197 msgstr "Enbart AutoTimers skapades under denna session"
4198
4199 #
4200 msgid "Only Free scan"
4201 msgstr "Bara Fri sökning"
4202
4203 #
4204 msgid "Only extensions."
4205 msgstr "Endast utökningar."
4206
4207 msgid "Only match during timespan"
4208 msgstr "Matcha enbart under tidsintervallet"
4209
4210 #
4211 #, python-format
4212 msgid "Only on Service: %s"
4213 msgstr "Enbart på kanal: %s"
4214
4215 #
4216 msgid "Open Context Menu"
4217 msgstr "Öppna Context Meny"
4218
4219 #
4220 msgid "Open plugin menu"
4221 msgstr "Öppna plugin meny"
4222
4223 #
4224 msgid "Optionally enter your name if you want to."
4225 msgstr "Valfritt ange ditt namn om du vill."
4226
4227 #
4228 msgid "Orbital Position"
4229 msgstr "Orbital position"
4230
4231 #
4232 msgid "Outer Bound (+/-)"
4233 msgstr "Yttre gräns (+/-)"
4234
4235 #
4236 msgid "Override found with alternative service"
4237 msgstr "Åsidosätt hittade med alternativ kanal"
4238
4239 msgid "Overwrite configuration files ?"
4240 msgstr "Skriv över konfigurationsfilerna ?"
4241
4242 msgid "Overwrite configuration files during software upgrade?"
4243 msgstr "Skriv över konfigurationsfilerna vid mjukvaruuppgradering?"
4244
4245 #
4246 msgid "PAL"
4247 msgstr "PAL"
4248
4249 #
4250 msgid "PIDs"
4251 msgstr "PIDs"
4252
4253 #
4254 msgid "Package list update"
4255 msgstr "Paketlista uppdatering"
4256
4257 #
4258 msgid "Package removal failed.\n"
4259 msgstr "Paketorttagning misslyckades.\n"
4260
4261 msgid "Package removed successfully.\n"
4262 msgstr "Paketbortagning utförd.\n"
4263
4264 #
4265 msgid "Packet management"
4266 msgstr "Pakethantering"
4267
4268 #
4269 msgid "Packet manager"
4270 msgstr "Pakethanterare"
4271
4272 #
4273 msgid "Page"
4274 msgstr "Sida"
4275
4276 #
4277 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
4278 msgid "Pan&Scan"
4279 msgstr "Pan&Scan"
4280
4281 #
4282 msgid "Parent Directory"
4283 msgstr "Föräldrarbibliotek"
4284
4285 #
4286 msgid "Parental control"
4287 msgstr "Föräldrakontroll"
4288
4289 #
4290 msgid "Parental control services Editor"
4291 msgstr "Föräldrakontroll kanaleditor"
4292
4293 #
4294 msgid "Parental control setup"
4295 msgstr "Föräldrakontroll installation"
4296
4297 #
4298 msgid "Parental control type"
4299 msgstr "Föräldrakontroll typ"
4300
4301 #
4302 msgid "Password"
4303 msgstr "Lösenord"
4304
4305 #
4306 msgid "Pause movie at end"
4307 msgstr "Pausa filmen"
4308
4309 #
4310 msgid "People & Blogs"
4311 msgstr "Folk & Bloggar"
4312
4313 #
4314 msgid "Pets & Animals"
4315 msgstr "Husdjur & Vilddjur"
4316
4317 #
4318 msgid "Phone number"
4319 msgstr "Telefonnummer"
4320
4321 #
4322 msgid "PiPSetup"
4323 msgstr "BiB konfiguration"
4324
4325 #
4326 msgid "PicturePlayer"
4327 msgstr "Bildspelare"
4328
4329 #
4330 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
4331 msgid "Pillarbox"
4332 msgstr "Svarta kanter"
4333
4334 #
4335 msgid "Pilot"
4336 msgstr "Pilot"
4337
4338 msgid "Pin code needed"
4339 msgstr "Pin kod behövs"
4340
4341 #
4342 msgid "Play"
4343 msgstr "Spela upp"
4344
4345 #
4346 msgid "Play Audio-CD..."
4347 msgstr "Spela Audio-CD..."
4348
4349 #
4350 msgid "Play DVD"
4351 msgstr "Spela DVD"
4352
4353 #
4354 msgid "Play Music..."
4355 msgstr "Spela Musik..."
4356
4357 #
4358 msgid "Play YouTube movies"
4359 msgstr "Spela YouTube filmer"
4360
4361 #
4362 msgid "Play next video"
4363 msgstr "Spela nästa video"
4364
4365 #
4366 msgid "Play recorded movies..."
4367 msgstr "Spela inspelade filmer..."
4368
4369 msgid "Play video again"
4370 msgstr "Spela video igen"
4371
4372 #
4373 msgid "Please Reboot"
4374 msgstr "Vänligen starta om"
4375
4376 #
4377 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
4378 msgstr "Vänligen ange media som ska undersökas"
4379
4380 #
4381 msgid "Please add titles to the compilation."
4382 msgstr "Vänligen lägg till titel till sammanställningen."
4383
4384 #
4385 msgid "Please change recording endtime"
4386 msgstr "Vänligen ändra inspelnings sluttid"
4387
4388 #
4389 msgid "Please check your network settings!"
4390 msgstr "Vänligen kontrollera dina nätverksinställningar!"
4391
4392 #
4393 msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
4394 msgstr "Vänligen välj .NFI image fil från feed server som ska laddas ner"
4395
4396 #
4397 msgid "Please choose an extension..."
4398 msgstr "Vänligen välj en utökning..."
4399
4400 msgid "Please choose he package..."
4401 msgstr "Vänligen välj paket..."
4402
4403 #
4404 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
4405 msgstr "Vänligen välj vilken grundservicelista som du vill installera."
4406
4407 msgid ""
4408 "Please configure or verify your Nameservers by filling out the required "
4409 "values.\n"
4410 "When you are ready press OK to continue."
4411 msgstr ""
4412 "Vänligen konfigurera eller bekräfta din namnserver med att fylla i de "
4413 "begärda fälten.\n"
4414 "När du är klar tryck OK för att fortsätta."
4415
4416 #
4417 msgid ""
4418 "Please configure your internet connection by filling out the required "
4419 "values.\n"
4420 "When you are ready press OK to continue."
4421 msgstr ""
4422 "Vänligen konfigurera din Internet anslutning med att fylla i begärda fält.\n"
4423 "När du är klar tryck OK för att forsätta."
4424
4425 #
4426 msgid ""
4427 "Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the "
4428 "target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
4429 msgstr ""
4430 "Vänligen koppla bort alla USB enheter från din Dreambox och (åter-)anslut "
4431 "USB-stickan (minimumstorlek är 64MB) nu!"
4432
4433 #
4434 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
4435 msgstr "Vänligen ändra inte om du inte vet vad du gör!"
4436
4437 #
4438 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
4439 msgstr "Ange namn för den nya favoritlistan"
4440
4441 #
4442 msgid "Please enter a name for the new marker"
4443 msgstr "Vänligen ange namn för ny markör"
4444
4445 #
4446 msgid "Please enter a new filename"
4447 msgstr "Vänligen ange nytt filnamn"
4448
4449 #
4450 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
4451 msgstr "Vänligen ange filnamn (tomt = använd dagens datum)"
4452
4453 #
4454 msgid "Please enter name of the new directory"
4455 msgstr "Vänligen ange namn till det nya biblioteket"
4456
4457 msgid "Please enter the correct pin code"
4458 msgstr "Vänligen ange korrekt pin kod"
4459
4460 msgid "Please enter the old pin code"
4461 msgstr "Vänligen ange den gamla pin koden"
4462
4463 #
4464 msgid "Please enter your email address here:"
4465 msgstr "Vänligen ange din epost här:"
4466
4467 #
4468 msgid "Please enter your name here (optional):"
4469 msgstr "Vänligen ange ditt namn här (valfritt):"
4470
4471 #
4472 msgid "Please enter your search term."
4473 msgstr "Vänligen ange din sökterm."
4474
4475 #
4476 msgid "Please follow the instructions on the TV"
4477 msgstr "Vänligen följ instruktionerna på TVn"
4478
4479 #
4480 msgid ""
4481 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
4482 "therefore the default directory is being used instead."
4483 msgstr ""
4484 "Vänligen notera att föregående valda mediat var inte åtkomstbart och därför "
4485 "är nu default bibliotek valt."
4486
4487 #
4488 msgid "Please press OK to continue."
4489 msgstr "Vänligen tryck OK för att försätta."
4490
4491 #
4492 msgid "Please press OK!"
4493 msgstr "Vänligen tryck OK!"
4494
4495 #
4496 msgid "Please provide a Text to match"
4497 msgstr "Vänligen ange en text för matchning"
4498
4499 #
4500 msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
4501 msgstr "Vänligen välj .NFI flash image fil från media"
4502
4503 #
4504 msgid "Please select a playlist to delete..."
4505 msgstr "Vänligen välj en spellista för borttagning..."
4506
4507 #
4508 msgid "Please select a playlist..."
4509 msgstr "Vänligen välj en spellista..."
4510
4511 #
4512 msgid "Please select a standard feed or try searching for videos."
4513 msgstr "Vänligen ange en grundström eller försök söka efter videos."
4514
4515 #
4516 msgid "Please select a subservice to record..."
4517 msgstr "Vänligen välj en underkanal för inspelning..."
4518
4519 #
4520 msgid "Please select a subservice..."
4521 msgstr "Vänligen välj en underkanal..."
4522
4523 msgid "Please select an NFI file and press green key to flash!"
4524 msgstr ""
4525
4526 #
4527 msgid "Please select an extension to remove."
4528 msgstr "Vänligen välj utökning att ta bort."
4529
4530 #
4531 msgid "Please select an option below."
4532 msgstr "Vänligen välj ett alternativ nedan."
4533
4534 #
4535 msgid "Please select medium to use as backup location"
4536 msgstr "Vänligen välj media som ska användas som backupdestination"
4537
4538 #
4539 msgid "Please select tag to filter..."
4540 msgstr "Vänligen välj märke för filtrering..."
4541
4542 #
4543 msgid "Please select target directory or medium"
4544 msgstr "Vänligen välj målbibliotek eller media"
4545
4546 #
4547 msgid "Please select the movie path..."
4548 msgstr "Vänligen ange filmens sökväg..."
4549
4550 msgid ""
4551 "Please select the network interface that you want to use for your internet "
4552 "connection.\n"
4553 "\n"
4554 "Please press OK to continue."
4555 msgstr ""
4556 "Vänligen välj nätverkskort som du vill använda för anslutning till "
4557 "Internet.\n"
4558 "\n"
4559 "Vänligen tryck OK för att fortsätta."
4560
4561 #
4562 msgid ""
4563 "Please select the wireless network that you want to connect to.\n"
4564 "\n"
4565 "Please press OK to continue."
4566 msgstr ""
4567 "Vänligen välj det trådlösa nätverk du vill ansluta till.\n"
4568 "\n"
4569 "Vänligen tryck OK för att forsätta."
4570
4571 #
4572 msgid "Please set up tuner B"
4573 msgstr "Vänligen installera tuner B"
4574
4575 #
4576 msgid "Please set up tuner C"
4577 msgstr "Vänligen installera tuner C"
4578
4579 #
4580 msgid "Please set up tuner D"
4581 msgstr "Vänligen installera tuner D"
4582
4583 #
4584 msgid ""
4585 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
4586 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
4587 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
4588 msgstr ""
4589 "Använd piltangenterna för att flytta BiB fönstret.\n"
4590 "Tryck Bouquet +/- för ändra storleken på fönstret.\n"
4591 "Tryck OK för att gå tillbaka till TV läge eller EXIT för att avbryta "
4592 "flyttning."
4593
4594 msgid ""
4595 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
4596 "the OK button."
4597 msgstr ""
4598 "Vänligen använd UPP och NER pil för att välja språk. Efter val tryck på OK "
4599 "knappen."
4600
4601 #
4602 msgid "Please wait (Step 2)"
4603 msgstr "Vänligen vänta (Steg 2)"
4604
4605 #
4606 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
4607 msgstr "Vänligen vänta för aktivering av din nätverkskonfiguration..."
4608
4609 #
4610 msgid "Please wait for activation of your network mount..."
4611 msgstr "Vänligen vänta på aktivering av din nätverksmontering..."
4612
4613 #
4614 msgid "Please wait while removing selected package..."
4615 msgstr "Vänligen vänta medan bortagning av valt paket utförs..."
4616
4617 #
4618 msgid "Please wait while removing your network mount..."
4619 msgstr "Vänligen vänta medan dina nätverksmontering tas bort..."
4620
4621 #
4622 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
4623 msgstr "Vänligen vänta meda sökning pågår..."
4624
4625 #
4626 msgid "Please wait while searching for removable packages..."
4627 msgstr "Vänligen vänta medan sökning för paket som kan tas bort..."
4628
4629 #
4630 msgid "Please wait while updating your network mount..."
4631 msgstr "Vänligen vänta medan dina nätverksmontering uppdateras..."
4632
4633 #
4634 msgid "Please wait while we configure your network..."
4635 msgstr "Vänligen vänta medan ditt nätverk konfigureras..."
4636
4637 #
4638 msgid "Please wait while we prepare your network interfaces..."
4639 msgstr "Vänligen vänta medan vi förbereder dina nätverkskort..."
4640
4641 #
4642 msgid "Please wait while we test your network..."
4643 msgstr "Vänligen vänta medan vi testar ditt nätverk..."
4644
4645 #
4646 msgid "Please wait while your network is restarting..."
4647 msgstr "Vänligen vänta medan ditt nätverk startas om..."
4648
4649 #
4650 msgid "Please wait..."
4651 msgstr "Vänligen vänta..."
4652
4653 #
4654 msgid "Please wait... Loading list..."
4655 msgstr "Vänligen vänta... Laddar lista..."
4656
4657 #
4658 msgid "Plugin browser"
4659 msgstr "Plugin hanterare"
4660
4661 #
4662 msgid "Plugin manager activity information"
4663 msgstr "Pluginhanterare aktiviteksinformation"
4664
4665 #
4666 msgid "Plugin manager help"
4667 msgstr "Pluginhanterare hjälp"
4668
4669 #
4670 #, python-format
4671 msgid "Plugin: %(plugin)s , Version: %(version)s"
4672 msgstr "Plugin: %(plugin)s , Version: %(version)s"
4673
4674 #
4675 msgid "Plugins"
4676 msgstr "Plugins"
4677
4678 #
4679 msgid "Poland"
4680 msgstr "Polen"
4681
4682 #
4683 msgid "Polarity"
4684 msgstr "Polaritet"
4685
4686 #
4687 msgid "Polarization"
4688 msgstr "Polarisation"
4689
4690 #
4691 msgid "Polish"
4692 msgstr "Polska"
4693
4694 #
4695 msgid "Poll Interval (in h)"
4696 msgstr "Avsökningsintervall (i tim)"
4697
4698 #
4699 msgid "Poll automatically"
4700 msgstr "Sök automatiskt"
4701
4702 #
4703 msgid "Port A"
4704 msgstr "Port A"
4705
4706 #
4707 msgid "Port B"
4708 msgstr "Port B"
4709
4710 #
4711 msgid "Port C"
4712 msgstr "Port C"
4713
4714 #
4715 msgid "Port D"
4716 msgstr "Port D"
4717
4718 #
4719 msgid "Portuguese"
4720 msgstr "Portugisiska"
4721
4722 #
4723 msgid "Positioner"
4724 msgstr "Motor"
4725
4726 #
4727 msgid "Positioner fine movement"
4728 msgstr "Motor finstegning"
4729
4730 #
4731 msgid "Positioner movement"
4732 msgstr "Motor rörelse"
4733
4734 #
4735 msgid "Positioner setup"
4736 msgstr "Motor installation"
4737
4738 #
4739 msgid "Positioner storage"
4740 msgstr "Motor lagring"
4741
4742 #
4743 msgid ""
4744 "Power state to change to after recordings. Select \"standard\" to not change "
4745 "the default behavior of enigma2 or values changed by yourself."
4746 msgstr ""
4747 "Strömläge efter inspelning. Väl \"standard\" för att inte ändra standard för "
4748 "Enigma2 eller värde ändrat av dig."
4749
4750 #
4751 msgid "Power threshold in mA"
4752 msgstr "Ström gränsvärde i mA"
4753
4754 #
4755 msgid "Predefined transponder"
4756 msgstr "Fördefinerad transponder"
4757
4758 msgid "Prepare another USB stick for image flashing"
4759 msgstr ""
4760
4761 #
4762 msgid "Preparing... Please wait"
4763 msgstr "Förbereder... Vänligen vänta"
4764
4765 msgid "Press INFO on your remote control for additional information."
4766 msgstr "Tryck INFO på din fjärrkontroll för ytterligare information."
4767
4768 msgid "Press MENU on your remote control for additional options."
4769 msgstr "Tryck MENU på din fjärrkontroll för ytterligare valmöjligheter."
4770
4771 #
4772 msgid "Press OK on your remote control to continue."
4773 msgstr "Tryck OK på din fjärrkontroll för att fortsätta."
4774
4775 #
4776 msgid "Press OK to activate the selected skin."
4777 msgstr "Tryck OK för aktivera valt utseende."
4778
4779 #
4780 msgid "Press OK to activate the settings."
4781 msgstr "Tryck OK för aktivera inställningarna."
4782
4783 #
4784 msgid "Press OK to collapse this host"
4785 msgstr "Tryck OK för att kollapsa den här värden"
4786
4787 #
4788 msgid "Press OK to edit selected settings."
4789 msgstr "Tryck OK för att ändra vald inställning."
4790
4791 #
4792 msgid "Press OK to edit the settings."
4793 msgstr "Tryck OK för att ändra inställningar."
4794
4795 #
4796 msgid "Press OK to expand this host"
4797 msgstr "Tryck OK för att expandera den här värden"
4798
4799 #
4800 #, python-format
4801 msgid "Press OK to get further details for %s"
4802 msgstr "Tryck OK för att få utförligare information om %s"
4803
4804 #
4805 msgid "Press OK to mount this share!"
4806 msgstr "Tryck OK för att montera den här delningen!"
4807
4808 #
4809 msgid "Press OK to mount!"
4810 msgstr "Tryck OK för att montera!"
4811
4812 #
4813 msgid "Press OK to save settings."
4814 msgstr "Tryck OK för att spara inställning."
4815
4816 #
4817 msgid "Press OK to scan"
4818 msgstr "Tryck OK för sökning"
4819
4820 #
4821 msgid "Press OK to select a Provider."
4822 msgstr "Tryck OK för att välja en Operatör."
4823
4824 #
4825 msgid "Press OK to select."
4826 msgstr "Tryck OK för att välja."
4827
4828 #
4829 msgid "Press OK to select/deselect a CAId."
4830 msgstr "Tryck OK för att aktivera/avaktivera en CAId."
4831
4832 #
4833 msgid "Press OK to start the scan"
4834 msgstr "Tryck OK för att starta sökning"
4835
4836 #
4837 msgid "Press OK to toggle the selection."
4838 msgstr "Tryck OK för att växla val."
4839
4840 #
4841 msgid "Press OK to view full changelog"
4842 msgstr "Tryck OK för att visa full förändringslog"
4843
4844 #
4845 msgid "Press yellow to set this interface as default interface."
4846 msgstr "Tryck gul knapp för att ange detta interface som grundinterface."
4847
4848 #
4849 msgid "Prev"
4850 msgstr "Föregående"
4851
4852 #
4853 msgid "Preview"
4854 msgstr "Förhandsgranskning"
4855
4856 #
4857 msgid "Preview AutoTimer"
4858 msgstr "Förhandsgranska AutoTimer"
4859
4860 #
4861 msgid "Preview menu"
4862 msgstr "Förvisningsmeny"
4863
4864 #
4865 msgid "Primary DNS"
4866 msgstr "Primär DNS"
4867
4868 #
4869 msgid "Priority"
4870 msgstr "Prioritet"
4871
4872 #
4873 msgid "Process"
4874 msgstr "Process"
4875
4876 #
4877 msgid "Properties of current title"
4878 msgstr "Egenskaper på nuvarande titel"
4879
4880 #
4881 msgid "Protect services"
4882 msgstr "Skydda kanaler"
4883
4884 #
4885 msgid "Protect setup"
4886 msgstr "Skydda inställningar"
4887
4888 #
4889 msgid "Provider"
4890 msgstr "Leverantör"
4891
4892 #
4893 msgid "Provider to scan"
4894 msgstr "Leverantör att scanna"
4895
4896 #
4897 msgid "Providers"
4898 msgstr "Leverantörer"
4899
4900 #
4901 msgid "Published"
4902 msgstr "Publiserad"
4903
4904 #
4905 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
4906 msgstr "Python frontend för /tmp/mmi.socket"
4907
4908 #
4909 msgid "Quick"
4910 msgstr "Snabb"
4911
4912 #
4913 msgid "Quickzap"
4914 msgstr "Snabbzap"
4915
4916 msgid "RC Menu"
4917 msgstr "Fjärrkontroll meny"
4918
4919 #
4920 msgid "RF output"
4921 msgstr "RF ut"
4922
4923 #
4924 msgid "RGB"
4925 msgstr "RGB"
4926
4927 #
4928 msgid "Radio"
4929 msgstr "Radio"
4930
4931 msgid "Ralink"
4932 msgstr "Ralink"
4933
4934 #
4935 msgid "Ram Disk"
4936 msgstr "Ram Disk"
4937
4938 #
4939 msgid "Random"
4940 msgstr "Slumpmässig"
4941
4942 #
4943 msgid "Rating"
4944 msgstr "Betyg"
4945
4946 #
4947 msgid "Ratings: "
4948 msgstr "Betyg: "
4949
4950 #
4951 msgid "Really close without saving settings?"
4952 msgstr "Verkligen stänga utan att spara inställningarna?"
4953
4954 #
4955 msgid "Really delete done timers?"
4956 msgstr "Verkligen ta bort färdiga timerinspelningar?"
4957
4958 #
4959 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
4960 msgstr "Verkligen avsluta underkanals snabbzap?"
4961
4962 #
4963 msgid "Really quit MyTube Player?"
4964 msgstr "Verkligen avsluta MyTubePlayer?"
4965
4966 #
4967 msgid "Really reboot now?"
4968 msgstr "Verkligen starta om nu?"
4969
4970 #
4971 msgid "Really restart now?"
4972 msgstr "Verkligen starta om nu?"
4973
4974 #
4975 msgid "Really shutdown now?"
4976 msgstr "Verkligen stänga av nu?"
4977
4978 #
4979 msgid "Reboot"
4980 msgstr "Omstart"
4981
4982 #
4983 msgid "Recently featured"
4984 msgstr "Nyligen aktuell"
4985
4986 #
4987 msgid "Reception Settings"
4988 msgstr "Mottagning inställningar"
4989
4990 #
4991 msgid "Record"
4992 msgstr "Spela in"
4993
4994 #
4995 msgid "Record a maximum of x times"
4996 msgstr "Inspela maximum av x gånger"
4997
4998 #
4999 msgid "Record on"
5000 msgstr "Inspelning på"
5001
5002 #
5003 #, python-format
5004 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
5005 msgstr "Inspelningstid begränsad på grund av timerkonflikt med %s"
5006
5007 #
5008 msgid "Recorded files..."
5009 msgstr "Inspelade filer..."
5010
5011 #
5012 msgid "Recording"
5013 msgstr "Spelar in"
5014
5015 #
5016 msgid "Recording paths"
5017 msgstr "Sökvägar till inspelningar"
5018
5019 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
5020 msgstr "Inspelning(ar) pågår eller ska påbörjas inom några sekunder!"
5021
5022 #
5023 msgid "Recordings"
5024 msgstr "Inspelningar"
5025
5026 #
5027 msgid "Recordings always have priority"
5028 msgstr "Inspelningar har alltid prioritet"
5029
5030 msgid "Reenter new pin"
5031 msgstr "Ange ny pin igen"
5032
5033 #
5034 msgid "Refresh Rate"
5035 msgstr "Uppdateringstakt"
5036
5037 #
5038 msgid "Refresh rate selection."
5039 msgstr "Uppdateringsfrekvens val."
5040
5041 #
5042 msgid "Related video entries."
5043 msgstr "Liknande video poster."
5044
5045 #
5046 msgid "Relevance"
5047 msgstr "Relevance"
5048
5049 #
5050 msgid "Reload"
5051 msgstr "Uppdatera"
5052
5053 #
5054 msgid "Reload Black-/Whitelists"
5055 msgstr "Ladda om Black-/Whitelistor"
5056
5057 #
5058 msgid "Remember service pin"
5059 msgstr "Kom ihåg service pin"
5060
5061 #
5062 msgid "Remember service pin cancel"
5063 msgstr "Avbryt kom ihåg service pin"
5064
5065 #
5066 msgid "Remove"
5067 msgstr "Ta bort"
5068
5069 #
5070 msgid "Remove Bookmark"
5071 msgstr "Ta bort Bokmärke"
5072
5073 #
5074 msgid "Remove Plugins"
5075 msgstr "Ta bort Plugins"
5076
5077 #
5078 msgid "Remove a mark"
5079 msgstr "Ta bort en markör"
5080
5081 #
5082 msgid "Remove currently selected title"
5083 msgstr "Ta bort vald titel"
5084
5085 #
5086 msgid "Remove failed."
5087 msgstr "Borttagning misslyckades."
5088
5089 #
5090 msgid "Remove finished."
5091 msgstr "Ta bort färdiga."
5092
5093 #
5094 msgid "Remove plugins"
5095 msgstr "Ta bort plugins"
5096
5097 #
5098 msgid "Remove selected AutoTimer"
5099 msgstr "Ta bort vald AutoTimer"
5100
5101 #
5102 msgid "Remove the broken .NFI file?"
5103 msgstr "Ta bort trasig .NFI fil?"
5104
5105 #
5106 msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
5107 msgstr "Ta bort ofullständig .NFI fil?"
5108
5109 #
5110 msgid "Remove timer"
5111 msgstr "Ta bort timer"
5112
5113 #
5114 msgid "Remove title"
5115 msgstr "Ta bort titel"
5116
5117 #
5118 msgid "Removed successfully."
5119 msgstr "Borttagning utförd."
5120
5121 #
5122 msgid "Removing"
5123 msgstr "Tar bort"
5124
5125 #
5126 #, python-format
5127 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
5128 msgstr "Ta bort biblioteket %s misslyckades. (Troligen ej tomt.)"
5129
5130 #
5131 msgid "Rename"
5132 msgstr "Byt namn"
5133
5134 #
5135 msgid "Rename crashlogs"
5136 msgstr "Byt namn på crashlogs"
5137
5138 #
5139 msgid "Repeat"
5140 msgstr "Repetera"
5141
5142 #
5143 msgid "Repeat Type"
5144 msgstr "Repeat typ"
5145
5146 #
5147 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
5148 msgstr "En upprepande händelse spelas in... Vad vill du göra?"
5149
5150 #
5151 msgid "Repeats"
5152 msgstr "Upprepningar"
5153
5154 #
5155 msgid "Require description to be unique"
5156 msgstr "Begärd beskrivning måste vara unik"
5157
5158 #
5159 msgid "Required medium type:"
5160 msgstr "Nödvändig mediatyp:"
5161
5162 msgid "Rescan"
5163 msgstr "Återscanna"
5164
5165 #
5166 msgid "Reset"
5167 msgstr "Nollställ"
5168
5169 #
5170 msgid "Reset and renumerate title names"
5171 msgstr "Återställ och omnumrera titelnamnen"
5172
5173 #
5174 msgid "Reset count"
5175 msgstr "Nollställ räkning"
5176
5177 #
5178 msgid "Reset saved position"
5179 msgstr "Återställ sparad position"
5180
5181 #
5182 msgid "Reset video enhancement settings to system defaults?"
5183 msgstr "Återställ videoförbättringarna till grundinställningarna?"
5184
5185 #
5186 msgid "Reset video enhancement settings to your last configuration?"
5187 msgstr "Återställ videoförbättringarna till föregående inställning?"
5188
5189 #
5190 msgid "Resolution"
5191 msgstr "Upplösning"
5192
5193 #
5194 msgid "Response video entries."
5195 msgstr "Svars video poster."
5196
5197 #
5198 msgid "Restart"
5199 msgstr "Omstart"
5200
5201 #
5202 msgid "Restart GUI"
5203 msgstr "Omstart GUI"
5204
5205 #
5206 msgid "Restart GUI now?"
5207 msgstr "Omstart av GUI nu?"
5208
5209 #
5210 msgid "Restart network"
5211 msgstr "Omstart nätverk"
5212
5213 #
5214 msgid "Restart test"
5215 msgstr "Omstart test"
5216
5217 #
5218 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
5219 msgstr "Omstart av din nätverksanslutning och adaptrar.\n"
5220
5221 #
5222 msgid "Restore"
5223 msgstr "Återställ"
5224
5225 #
5226 msgid "Restore backups"
5227 msgstr "Återställ backuper"
5228
5229 #
5230 msgid "Restore is running..."
5231 msgstr "Återställning pågår..."
5232
5233 #
5234 msgid "Restore running"
5235 msgstr "Återskapning pågår"
5236
5237 #
5238 msgid "Restore system settings"
5239 msgstr "Återskapa systeminställningar"
5240
5241 #
5242 msgid "Restrict \"after event\" to a certain timespan?"
5243 msgstr "Begränsa \"efter händelse\" till ett visst tidsintervall?"
5244
5245 #
5246 msgid "Resume from last position"
5247 msgstr "Återuppspela från senaste position"
5248
5249 #
5250 #, python-format
5251 msgid "Resume position at %s"
5252 msgstr "Återuppta vid position %s"
5253
5254 #
5255 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
5256 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
5257 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
5258 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
5259 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
5260 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
5261 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
5262 msgid "Resuming playback"
5263 msgstr "Återupptar uppspelning"
5264
5265 #
5266 msgid "Return to file browser"
5267 msgstr "Återvänd till fil utforskare"
5268
5269 #
5270 msgid "Return to movie list"
5271 msgstr "Återvänd till filmlista"
5272
5273 #
5274 msgid "Return to previous service"
5275 msgstr "Återvänd till föregående tjänst"
5276
5277 #
5278 msgid "Rewind speeds"
5279 msgstr "Hastigheter för snabbspolning bakåt"
5280
5281 #
5282 msgid "Right"
5283 msgstr "Höger"
5284
5285 #
5286 msgid "Rolloff"
5287 msgstr "Rolloff"
5288
5289 #
5290 msgid "Rotor turning speed"
5291 msgstr "Rotor rotationsfart"
5292
5293 #
5294 msgid "Running"
5295 msgstr "Körandes"
5296
5297 #
5298 msgid "Russia"
5299 msgstr "Russia"
5300
5301 #
5302 msgid "Russian"
5303 msgstr "Ryska"
5304
5305 #
5306 msgid "S-Video"
5307 msgstr "S-Video"
5308
5309 #
5310 msgid "SINGLE LAYER DVD"
5311 msgstr "SINGLE LAYER DVD"
5312
5313 #
5314 msgid "SNR"
5315 msgstr "SNR"
5316
5317 #
5318 msgid "SNR:"
5319 msgstr "SNR:"
5320
5321 #
5322 msgid "SSID:"
5323 msgstr "SSID:"
5324
5325 #
5326 msgid "Sat"
5327 msgstr "Lör"
5328
5329 #
5330 msgid "Sat / Dish Setup"
5331 msgstr "Sat / Parabol installation"
5332
5333 #
5334 msgid "Satellite"
5335 msgstr "Satellit"
5336
5337 #
5338 msgid "Satellite Equipment Setup"
5339 msgstr "Satellit utrustning installation"
5340
5341 #
5342 msgid "Satellite equipment"
5343 msgstr "Satellitutrustning"
5344
5345 #
5346 msgid "Satellites"
5347 msgstr "Satelliter"
5348
5349 #
5350 msgid "Satfinder"
5351 msgstr "Satfinder"
5352
5353 #
5354 msgid "Sats"
5355 msgstr "Sats"
5356
5357 #
5358 msgid "Saturation"
5359 msgstr "Mättnad"
5360
5361 #
5362 msgid "Saturday"
5363 msgstr "Lördag"
5364
5365 #
5366 msgid "Save"
5367 msgstr "Spara"
5368
5369 #
5370 msgid "Save Playlist"
5371 msgstr "Spara spellista"
5372
5373 #
5374 msgid "Save current delay to key"
5375 msgstr "Spara nuvarande fördröjning till tangent"
5376
5377 #
5378 msgid "Save to key"
5379 msgstr "Spara till tangent"
5380
5381 #
5382 msgid "Save values and close plugin"
5383 msgstr "Spara värden och stäng plugin"
5384
5385 #
5386 msgid "Save values and close screen"
5387 msgstr "Spara värden och stäng bildruta"
5388
5389 #
5390 msgid "Scaler sharpness"
5391 msgstr "Scaler skärpa"
5392
5393 #
5394 msgid "Scaling Mode"
5395 msgstr "Scalingläge"
5396
5397 #
5398 msgid "Scan "
5399 msgstr "Sök "
5400
5401 #
5402 msgid "Scan Files..."
5403 msgstr "Sök Filer..."
5404
5405 #
5406 msgid "Scan NFS share"
5407 msgstr "Sök NFS delning"
5408
5409 #
5410 msgid "Scan QAM128"
5411 msgstr "Sök QAM128"
5412
5413 #
5414 msgid "Scan QAM16"
5415 msgstr "Sök QAM16"
5416
5417 #
5418 msgid "Scan QAM256"
5419 msgstr "Sök QAM256"
5420
5421 #
5422 msgid "Scan QAM32"
5423 msgstr "Sök QAM32"
5424
5425 #
5426 msgid "Scan QAM64"
5427 msgstr "Sök QAM64"
5428
5429 #
5430 msgid "Scan SR6875"
5431 msgstr "Sök SR6875"
5432
5433 #
5434 msgid "Scan SR6900"
5435 msgstr "Sök SR6900"
5436
5437 #
5438 msgid "Scan Wireless Networks"
5439 msgstr "Sök efter trådlösa nätverk"
5440
5441 #
5442 msgid "Scan additional SR"
5443 msgstr "Sök ytterligare SR"
5444
5445 #
5446 msgid "Scan band EU HYPER"
5447 msgstr "Sök EU HYPER band"
5448
5449 #
5450 msgid "Scan band EU MID"
5451 msgstr "Sök EU MID band"
5452
5453 #
5454 msgid "Scan band EU SUPER"
5455 msgstr "Sök EU SUPER band"
5456
5457 #
5458 msgid "Scan band EU UHF IV"
5459 msgstr "Sök EU UHF IV band"
5460
5461 #
5462 msgid "Scan band EU UHF V"
5463 msgstr "Sök EU UHF V band"
5464
5465 #
5466 msgid "Scan band EU VHF I"
5467 msgstr "Sök EU VHF I band"
5468
5469 #
5470 msgid "Scan band EU VHF III"
5471 msgstr "Sök EU VHF III band"
5472
5473 #
5474 msgid "Scan band US HIGH"
5475 msgstr "Sök US HIGH band"
5476
5477 #
5478 msgid "Scan band US HYPER"
5479 msgstr "Sök US HYPER band"
5480
5481 #
5482 msgid "Scan band US LOW"
5483 msgstr "Sök US LOW band"
5484
5485 #
5486 msgid "Scan band US MID"
5487 msgstr "Sök US MID band"
5488
5489 #
5490 msgid "Scan band US SUPER"
5491 msgstr "Sök US SUPER band"
5492
5493 #
5494 msgid "Scan range"
5495 msgstr "Sökomfång"
5496
5497 #
5498 msgid ""
5499 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
5500 "selected wireless device.\n"
5501 msgstr ""
5502 "Sök ditt nätverk efter trådlös Accesspunkt och anslut till det med din valda "
5503 "trådlösa enhet.\n"
5504
5505 msgid ""
5506 "Scan your network for wireless access points and connect to them using your "
5507 "selected wireless device.\n"
5508 msgstr ""
5509 "Sök ditt nätverk efter trådlös acccesspunkt och anslut till den med din "
5510 "valda trådlösa enhet.\n"
5511
5512 msgid ""
5513 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
5514 msgstr "Sök grund lamedbs sorterat på satellit med en ansluten parabolmotor"
5515
5516 #
5517 msgid "Science & Technology"
5518 msgstr "Vetenskap & Teknik"
5519
5520 msgid "Search Term(s)"
5521 msgstr "Sökterm(er)"
5522
5523 #
5524 msgid "Search category:"
5525 msgstr "Sök kategori:"
5526
5527 #
5528 msgid "Search east"
5529 msgstr "Sök öst"
5530
5531 #
5532 msgid "Search for network shares"
5533 msgstr "Söker efter nätverksutdelningar"
5534
5535 #
5536 msgid "Search for network shares..."
5537 msgstr "Söker efter nätverksutdelningar..."
5538
5539 #
5540 msgid "Search region:"
5541 msgstr "Sök region:"
5542
5543 msgid "Search restricted content:"
5544 msgstr "Sök begränsat innehåll:"
5545
5546 #
5547 msgid "Search strictness"
5548 msgstr "Sök strikt"
5549
5550 #
5551 msgid "Search type"
5552 msgstr "Typ av sökning"
5553
5554 #
5555 msgid "Search west"
5556 msgstr "Sök väst"
5557
5558 #
5559 msgid "Searching for available updates. Please wait..."
5560 msgstr "Söker efter tillgängliga uppdateringar. Vänligen vänta..."
5561
5562 #
5563 msgid "Searching for new installed or removed packages. Please wait..."
5564 msgstr "Sök efter nyinstallerade eller borttagna paket. Vänligen vänta..."
5565
5566 #
5567 msgid "Searching your network. Please wait..."
5568 msgstr "Söker ditt nätverk. Vänligen vänta..."
5569
5570 #
5571 msgid "Secondary DNS"
5572 msgstr "Sekundär DNS"
5573
5574 #
5575 msgid "Security service not running."
5576 msgstr "Säkerhetstjänst körs ej."
5577
5578 #
5579 msgid "Seek"
5580 msgstr "Sök"
5581
5582 #
5583 msgid "Select"
5584 msgstr "Välj"
5585
5586 #
5587 msgid ""
5588 "Select \"exact match\" to enforce \"Match title\" to match exactly or "
5589 "\"partial match\" if you only want to search for a part of the event title."
5590 msgstr ""
5591 "Välj \"exakt matchning\" för att tvinga \"Match titel\" för exakt matchning "
5592 "eller \"partiell matchning\" om du enbart vill söka efter en del av "
5593 "händelsens titel."
5594
5595 msgid "Select HDD"
5596 msgstr "Välj HDD"
5597
5598 #
5599 msgid "Select Location"
5600 msgstr "Välj Sökväg"
5601
5602 #
5603 msgid "Select Network Adapter"
5604 msgstr "Välj nätverksadapter"
5605
5606 #
5607 msgid "Select a movie"
5608 msgstr "Välj en film"
5609
5610 #
5611 msgid "Select a timer to import"
5612 msgstr "Välj timer för import"
5613
5614 #
5615 msgid "Select audio mode"
5616 msgstr "Välj ljudläge"
5617
5618 #
5619 msgid "Select audio track"
5620 msgstr "Välj ljudspår"
5621
5622 #
5623 msgid "Select bouquet to record on"
5624 msgstr "Välj favorit för inspelning"
5625
5626 #
5627 msgid "Select channel to record from"
5628 msgstr "Välj kanal att spela in från"
5629
5630 #
5631 msgid "Select channel to record on"
5632 msgstr "Välj kanal för inspelning"
5633
5634 msgid "Select desired image from feed list"
5635 msgstr ""
5636
5637 msgid "Select files for backup."
5638 msgstr "Väl fil för backup."
5639
5640 #
5641 msgid "Select files for backup. Currently selected:\n"
5642 msgstr "Välj filer för backuptagning. Nuvarande valda:\n"
5643
5644 #
5645 msgid "Select files/folders to backup"
5646 msgstr "Ange filer/bibliotek att ta backup på"
5647
5648 #
5649 msgid "Select image"
5650 msgstr "Välj image"
5651
5652 msgid "Select input device"
5653 msgstr ""
5654
5655 msgid "Select input device."
5656 msgstr ""
5657
5658 #
5659 msgid "Select interface"
5660 msgstr "Välj kort"
5661
5662 #
5663 msgid "Select new feed to view."
5664 msgstr "Välj ny ström att visa."
5665
5666 #
5667 msgid "Select package"
5668 msgstr "Välj paket"
5669
5670 #
5671 msgid "Select provider to add..."
5672 msgstr "Välj operatör att lägga till..."
5673
5674 #
5675 msgid "Select refresh rate"
5676 msgstr "Välj uppdateringsfrekvens"
5677
5678 #
5679 msgid "Select service to add..."
5680 msgstr "Välj kanal att lägga till..."
5681
5682 #
5683 #, python-format
5684 msgid "Select the key you want to set to %i ms"
5685 msgstr "Välj tangent som du vill använda till %i ms"
5686
5687 #
5688 msgid "Select the location to save the recording to."
5689 msgstr "Välj plats att spara inspelningar till."
5690
5691 #
5692 msgid "Select type of Filter"
5693 msgstr "Välj typ av filter"
5694
5695 #
5696 msgid "Select upgrade source to edit."
5697 msgstr "Ange uppgraderingskälla att ändra."
5698
5699 #
5700 msgid "Select video input with up/down buttons"
5701 msgstr "Välj videoingång med upp/ner knapparna"
5702
5703 #
5704 msgid "Select video mode"
5705 msgstr "Välj videoläge"
5706
5707 msgid "Select whether or not you want to enforce case correctness."
5708 msgstr "Välj om du vill eller inte vill tvinga lägeskorrekthet."
5709
5710 #
5711 msgid "Select wireless network"
5712 msgstr "Välj trådlöst nätverk"
5713
5714 #
5715 msgid "Select your choice."
5716 msgstr "Ange ditt val."
5717
5718 #
5719 msgid "Selected source image"
5720 msgstr "Välj käll image"
5721
5722 #
5723 msgid "Send DiSEqC"
5724 msgstr "Skicka DiSEqC"
5725
5726 #
5727 msgid "Send DiSEqC only on satellite change"
5728 msgstr "Skicka enbart DiSEqC vid ändrad satellit"
5729
5730 #
5731 msgid "Seperate titles with a main menu"
5732 msgstr "Separera titlar med en huvudmeny"
5733
5734 #
5735 msgid "Sequence repeat"
5736 msgstr "Repetera sekvens"
5737
5738 #
5739 msgid "Serbian"
5740 msgstr "Serbiska"
5741
5742 #
5743 msgid "Server IP"
5744 msgstr "Server IP"
5745
5746 #
5747 msgid "Server share"
5748 msgstr "Server delning"
5749
5750 #
5751 msgid "Service"
5752 msgstr "Kanal"
5753
5754 #
5755 msgid "Service Scan"
5756 msgstr "Kanalsökning"
5757
5758 #
5759 msgid "Service Searching"
5760 msgstr "Kanalsökning"
5761
5762 #
5763 msgid "Service delay"
5764 msgstr "Fördröjning"
5765
5766 #
5767 msgid "Service has been added to the favourites."
5768 msgstr "Kanalen har lagts till i favoriter."
5769
5770 #
5771 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
5772 msgstr "Kanalen har lagts till i vald favoritlista."
5773
5774 #
5775 msgid ""
5776 "Service invalid!\n"
5777 "(Timeout reading PMT)"
5778 msgstr ""
5779 "Service ogiltig!\n"
5780 "(Timeout vid läsning av PMT)"
5781
5782 #
5783 msgid ""
5784 "Service not found!\n"
5785 "(SID not found in PAT)"
5786 msgstr ""
5787 "Service inte funnen!\n"
5788 "(SID inte funnen i PAT)"
5789
5790 #
5791 msgid "Service scan"
5792 msgstr "Kanalsökning"
5793
5794 msgid ""
5795 "Service unavailable!\n"
5796 "Check tuner configuration!"
5797 msgstr ""
5798 "Tjänsten kunde inte hittas!\n"
5799 "Kontrollera tunerinställningar!"
5800
5801 #
5802 msgid "Serviceinfo"
5803 msgstr "Kanalinfo"
5804
5805 #
5806 msgid "Services"
5807 msgstr "Kanaler"
5808
5809 #
5810 msgid "Set End Time"
5811 msgstr "Sätt sluttid"
5812
5813 #
5814 msgid "Set Voltage and 22KHz"
5815 msgstr "Ange Volt och 22KHz"
5816
5817 #
5818 msgid "Set available internal memory threshold for the warning."
5819 msgstr "Ställ tillgängligt internminne varningströskel."
5820
5821 #
5822 #, python-format
5823 msgid "Set delay to %i ms (can be set)"
5824 msgstr "Sätt fördröjning till %i ms (kan sättas)"
5825
5826 #
5827 msgid "Set interface as default Interface"
5828 msgstr "Använd kort som standard kort"
5829
5830 #
5831 msgid "Set limits"
5832 msgstr "Ange gräns"
5833
5834 #
5835 msgid "Set maximum duration"
5836 msgstr "Sätt maximum längd"
5837
5838 msgid "Set this NO to disable this AutoTimer."
5839 msgstr "Sätt detta till Nej för att avaktivera den här AutoTimer."
5840
5841 #
5842 msgid "Setting key canceled"
5843 msgstr "Tilldelning av tangent avbruten"
5844
5845 #
5846 msgid "Settings"
5847 msgstr "Inställningar"
5848
5849 #
5850 msgid "Setup"
5851 msgstr "Installation"
5852
5853 #
5854 msgid "Setup Mode"
5855 msgstr "Installationsläge"
5856
5857 #
5858 msgid "Setup for the Audio Sync Plugin"
5859 msgstr "Installation av Audio Synk Plugin"
5860
5861 #
5862 #, python-format
5863 msgid ""
5864 "Shall the USB stick wizard proceed and program the image file %s into flash "
5865 "memory?"
5866 msgstr ""
5867 "Ska USB-sticke-guiden fortsätta och programmera imagefilen %s i flashminnet?"
5868
5869 #
5870 msgid "Sharpness"
5871 msgstr "Skärpa"
5872
5873 #
5874 msgid "Short Movies"
5875 msgstr "Kortfilmer"
5876
5877 msgid "Short filenames"
5878 msgstr "Korta filnamn"
5879
5880 #
5881 msgid "Should this AutoTimer be restricted to a timespan?"
5882 msgstr "Ska den här AutoTimer vara begränsad till ett tidsintervall?"
5883
5884 #
5885 msgid "Should this AutoTimer only match up to a certain event duration?"
5886 msgstr "Ska den här AutoTimer enbart matcha upp till en viss händelselängd?"
5887
5888 #
5889 msgid ""
5890 "Should timers created by this AutoTimer be recorded to a custom location?"
5891 msgstr "Ska timers skapade av AutoTimer spelas in till annan plats?"
5892
5893 #
5894 msgid "Show Info"
5895 msgstr "Visa Info"
5896
5897 msgid "Show Message when Recording starts"
5898 msgstr "Visa meddelande när inspelning påbörjas"
5899
5900 #
5901 msgid "Show WLAN Status"
5902 msgstr "Visa WLAN Status"
5903
5904 #
5905 msgid "Show blinking clock in display during recording"
5906 msgstr "Visa blinkande klocka i display under inspelning"
5907
5908 #
5909 msgid "Show event-progress in channel selection"
5910 msgstr "Visa händelse-utveckling i kanallistan"
5911
5912 #
5913 msgid "Show in extension menu"
5914 msgstr "Visa i utökningsmenyn"
5915
5916 #
5917 msgid "Show infobar on channel change"
5918 msgstr "Visa infobalk vid kanalbyte"
5919
5920 #
5921 msgid "Show infobar on event change"
5922 msgstr "Visa infobalk vid händelseändring"
5923
5924 #
5925 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
5926 msgstr "Visa infobalk vid hopp framåt/bakåt"
5927
5928 #
5929 msgid "Show positioner movement"
5930 msgstr "Visa motorflyttningar"
5931
5932 #
5933 msgid "Show services beginning with"
5934 msgstr "Visa kanal som börjar med"
5935
5936 #
5937 msgid "Show the radio player..."
5938 msgstr "Visa radiospelaren..."
5939
5940 #
5941 msgid "Show the tv player..."
5942 msgstr "Visa tv spelare..."
5943
5944 #
5945 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
5946 msgstr "Visa status på ditt trådlösa LAN anslutning.\n"
5947
5948 #
5949 msgid "Shutdown"
5950 msgstr "Stäng av"
5951
5952 #
5953 msgid "Shutdown Dreambox after"
5954 msgstr "Stäng av Dreambox efter"
5955
5956 #
5957 msgid "Signal Strength:"
5958 msgstr "Signalstyrka:"
5959
5960 msgid "Signal: "
5961 msgstr "Signal: "
5962
5963 #
5964 msgid "Similar"
5965 msgstr "Liknande"
5966
5967 #
5968 msgid "Similar broadcasts:"
5969 msgstr "Liknande sändningar:"
5970
5971 #
5972 msgid "Simple"
5973 msgstr "Enkel"
5974
5975 #
5976 msgid "Simple titleset (compatibility for legacy players)"
5977 msgstr "Enkelt titelset (kompabilitet för äldre spelare)"
5978
5979 #
5980 msgid "Single"
5981 msgstr "Singel"
5982
5983 #
5984 msgid "Single EPG"
5985 msgstr "Singel EPG"
5986
5987 #
5988 msgid "Single satellite"
5989 msgstr "Singel satellit"
5990
5991 #
5992 msgid "Single transponder"
5993 msgstr &