Merge branch 'bug_624_change_handylike_char_input'
[enigma2.git] / po / pl.po
1 # English translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2010-11-01 13:01+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2010-07-23 12:21+0200\n"
12 "Last-Translator: Mladen <acid-burn@opendreambox.org>\n"
13 "Language-Team: none\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Language: pl\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
19 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
20 "X-Generator: Pootle 2.0.3\n"
21
22 msgid ""
23 "\n"
24 "Advanced options and settings."
25 msgstr ""
26 "\n"
27 "Zaawansowane opcje i ustawienia."
28
29 msgid ""
30 "\n"
31 "After pressing OK, please wait!"
32 msgstr ""
33 "\n"
34 "Po wciśnięciu OK czekaj!"
35
36 msgid ""
37 "\n"
38 "Backup your Dreambox settings."
39 msgstr ""
40 "\n"
41 "Kopia ustawień Dreamboxa."
42
43 msgid ""
44 "\n"
45 "Edit the upgrade source address."
46 msgstr ""
47 "\n"
48 "Edytuj adres aktualizacji."
49
50 msgid ""
51 "\n"
52 "Manage extensions or plugins for your Dreambox"
53 msgstr ""
54 "\n"
55 "Zarządzaj rozszerzeniami lub pluginami Dreamboxa"
56
57 msgid ""
58 "\n"
59 "Online update of your Dreambox software."
60 msgstr ""
61 "\n"
62 "Aktualizacja Online oprogramowania Dreamboxa."
63
64 msgid ""
65 "\n"
66 "Press OK on your remote control to continue."
67 msgstr ""
68 "\n"
69 "Wciśnij OK aby kontynuować."
70
71 msgid ""
72 "\n"
73 "Restore your Dreambox settings."
74 msgstr ""
75 "\n"
76 "Przywróć ustawienia Dreamboxa."
77
78 msgid ""
79 "\n"
80 "Restore your Dreambox with a new firmware."
81 msgstr ""
82 "\n"
83 "Przywróć Dreamboxa z nowym softem."
84
85 msgid ""
86 "\n"
87 "Restore your backups by date."
88 msgstr ""
89 "\n"
90 "Przywróć kopie według daty."
91
92 msgid ""
93 "\n"
94 "Scan for local extensions and install them."
95 msgstr ""
96 "\n"
97 "Szukaj lokalnych rozszerzeń i zainstaluj je."
98
99 msgid ""
100 "\n"
101 "Select your backup device.\n"
102 "Current device: "
103 msgstr ""
104 "\n"
105 "Wybierz urządzenie do kopii.\n"
106 "Aktualne urządzenie: "
107
108 msgid ""
109 "\n"
110 "System will restart after the restore!"
111 msgstr ""
112 "\n"
113 "System będzie zrestartowany po przywracaniu!"
114
115 msgid ""
116 "\n"
117 "View, install and remove available or installed packages."
118 msgstr ""
119 "\n"
120 "Widok, instalacja lub usuwanie dostępnych lub zainstalowanych paczek."
121
122 msgid " "
123 msgstr " "
124
125 msgid " Results"
126 msgstr " Wyniki"
127
128 msgid " extensions."
129 msgstr "Rozszerzenia"
130
131 msgid " ms"
132 msgstr ""
133
134 msgid " packages selected."
135 msgstr "Wybrane paczki"
136
137 msgid " updates available."
138 msgstr "Dostępne aktualizacje"
139
140 msgid " wireless networks found!"
141 msgstr "Znaleziono sieć bezprzewodową!"
142
143 #
144 msgid "#000000"
145 msgstr "#000000"
146
147 #
148 msgid "#0064c7"
149 msgstr "#0064c7"
150
151 #
152 msgid "#25062748"
153 msgstr "#25062748"
154
155 #
156 msgid "#389416"
157 msgstr "#389416"
158
159 #
160 msgid "#80000000"
161 msgstr "#80000000"
162
163 #
164 msgid "#80ffffff"
165 msgstr "#80ffffff"
166
167 #
168 msgid "#bab329"
169 msgstr "#bab329"
170
171 #
172 msgid "#f23d21"
173 msgstr "#f23d21"
174
175 #
176 msgid "#ffffff"
177 msgstr "#ffffff"
178
179 #
180 msgid "#ffffffff"
181 msgstr "#ffffffff"
182
183 #
184 msgid "%H:%M"
185 msgstr "%H:%M"
186
187 #
188 #, python-format
189 msgid "%d jobs are running in the background!"
190 msgstr "To %d zadanie jest wykonywane w tle!"
191
192 #
193 #, python-format
194 msgid "%d min"
195 msgstr "%d min"
196
197 #
198 #, python-format
199 msgid "%d services found!"
200 msgstr "%d znalezionych serwisów!"
201
202 #
203 msgid "%d.%B %Y"
204 msgstr "%d.%B %Y"
205
206 #
207 #, python-format
208 msgid "%i ms"
209 msgstr "%i ms"
210
211 #
212 #, python-format
213 msgid ""
214 "%s\n"
215 "(%s, %d MB free)"
216 msgstr ""
217 "%s\n"
218 "(%s, %d MB wolne)"
219
220 #
221 #, python-format
222 msgid "%s (%s)\n"
223 msgstr "%s (%s)\n"
224
225 #
226 msgid "(ZAP)"
227 msgstr "(Przełącz)"
228
229 #
230 msgid "(empty)"
231 msgstr "(puste)"
232
233 #
234 msgid "(show optional DVD audio menu)"
235 msgstr "(pokaż opcjonalne menu ustawień DVD audio)"
236
237 #
238 msgid "* Only available if more than one interface is active."
239 msgstr "* Dostępne tylko gdy więcej niż jeden interfejs jest aktywny."
240
241 #
242 msgid "0"
243 msgstr "0"
244
245 #
246 msgid "1"
247 msgstr "1"
248
249 #
250 msgid "1 wireless network found!"
251 msgstr "Znaleziono 1 sieć bezprzewodową!"
252
253 #
254 msgid "1.0"
255 msgstr "1.0"
256
257 #
258 msgid "1.1"
259 msgstr "1.1"
260
261 #
262 msgid "1.2"
263 msgstr "1.2"
264
265 #
266 msgid "12V output"
267 msgstr "Wyjście 12V"
268
269 #
270 msgid "13 V"
271 msgstr "13 V"
272
273 #
274 msgid "16:10"
275 msgstr "16:10"
276
277 #
278 msgid "16:10 Letterbox"
279 msgstr "16:10 Letterbox"
280
281 #
282 msgid "16:10 PanScan"
283 msgstr "16:10 PanScan"
284
285 #
286 msgid "16:9"
287 msgstr "16:9"
288
289 #
290 msgid "16:9 Letterbox"
291 msgstr "16:9 Letterbox"
292
293 #
294 msgid "16:9 always"
295 msgstr "16:9 zawsze"
296
297 #
298 msgid "18 V"
299 msgstr "18 V"
300
301 #
302 msgid "2"
303 msgstr "2"
304
305 #
306 msgid "3"
307 msgstr "3"
308
309 #
310 msgid "30 minutes"
311 msgstr "30 minut"
312
313 #
314 msgid "4"
315 msgstr "4"
316
317 #
318 msgid "4:3"
319 msgstr "4:3"
320
321 #
322 msgid "4:3 Letterbox"
323 msgstr "4:3 Letterbox"
324
325 #
326 msgid "4:3 PanScan"
327 msgstr "4:3 PanScan"
328
329 #
330 msgid "5"
331 msgstr "5"
332
333 #
334 msgid "5 minutes"
335 msgstr "5 minut"
336
337 #
338 msgid "6"
339 msgstr "6"
340
341 #
342 msgid "60 minutes"
343 msgstr "60 minut"
344
345 #
346 msgid "7"
347 msgstr "7"
348
349 #
350 msgid "8"
351 msgstr "8"
352
353 #
354 msgid "9"
355 msgstr "9"
356
357 #
358 msgid "<Current movielist location>"
359 msgstr "<Bieżąca lokalizacja>"
360
361 #
362 msgid "<Default movie location>"
363 msgstr "<Domyślna lokalizacja>"
364
365 #
366 msgid "<Last timer location>"
367 msgstr "<Ostatnia lokalizacja timera>"
368
369 #
370 msgid "<unknown>"
371 msgstr "<nieznany>"
372
373 #
374 msgid "??"
375 msgstr "??"
376
377 #
378 msgid "A"
379 msgstr "A"
380
381 msgid "A BackToTheRoots-Skin .. or good old times."
382 msgstr ""
383
384 msgid "A BackToTheRoots-Skin ... or good old times."
385 msgstr ""
386
387 msgid "A basic ftp client"
388 msgstr ""
389
390 msgid "A client for www.dyndns.org"
391 msgstr ""
392
393 #
394 #, python-format
395 msgid ""
396 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
397 "Do you want to keep your version?"
398 msgstr ""
399 "Plik konfiguracyjny (%s) został zmodyfikowany od czasu instalacji.\n"
400 "Czy zachować aktualną wersję?"
401
402 msgid "A demo plugin for TPM usage."
403 msgstr "Plugin demo dla użytku TPM."
404
405 #
406 msgid ""
407 "A finished record timer wants to set your\n"
408 "Dreambox to standby. Do that now?"
409 msgstr ""
410 "Timer zakończonego nagrywanie chce ustawić Twojego\n"
411 "Dreamboxa w stan czuwania. Zrobić to teraz?"
412
413 #
414 msgid ""
415 "A finished record timer wants to shut down\n"
416 "your Dreambox. Shutdown now?"
417 msgstr ""
418 "Timer zakończonego nagrywanie chce wyłączyć\n"
419 "Twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
420
421 #
422 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
423 msgstr "Graficzny EPG dla wszystkich usług określonego bukietu"
424
425 msgid "A graphical EPG interface"
426 msgstr ""
427
428 msgid "A graphical EPG interface."
429 msgstr ""
430
431 #
432 msgid ""
433 "A mount entry with this name already exists!\n"
434 "Update existing entry and continue?\n"
435 msgstr ""
436 "Wpis montowania o tej nazwie już istnieje!\n"
437 "Zaktualizować istniejący wpis i kontynuować?\n"
438
439 msgid "A nice looking HD skin from Kerni"
440 msgstr ""
441
442 msgid "A nice looking HD skin in Brushed Alu Design from Kerni."
443 msgstr ""
444
445 msgid "A nice looking skin from Kerni"
446 msgstr ""
447
448 #
449 #, python-format
450 msgid ""
451 "A record has been started:\n"
452 "%s"
453 msgstr ""
454 "Nagrywanie rozpoczęło się:\n"
455 "%s"
456
457 #
458 msgid ""
459 "A recording is currently running.\n"
460 "What do you want to do?"
461 msgstr ""
462 "Nagrywanie w toku...\n"
463 "Co chcesz zrobić?"
464
465 #
466 msgid ""
467 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
468 "configure the positioner."
469 msgstr "Nagrywanie w toku. Zakończ nagrywanie przed ustawieniem pozycjonera."
470
471 #
472 msgid ""
473 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
474 "start the satfinder."
475 msgstr ""
476 "Nagrywanie w toku . Zatrzymaj nagrywanie przed uruchomieniem miernika "
477 "sygnału."
478
479 #
480 #, python-format
481 msgid "A required tool (%s) was not found."
482 msgstr "Narzędzie (%s) nie zostało znalezione."
483
484 #
485 msgid "A search for available updates is currently in progress."
486 msgstr "Wyszukiwanie dostępnych aktualizacji w toku."
487
488 #
489 msgid ""
490 "A second configured interface has been found.\n"
491 "\n"
492 "Do you want to disable the second network interface?"
493 msgstr ""
494 "Drugi skonfigurowany interfejs został znaleziony.\n"
495 "\n"
496 "Czy chcesz wyłączyć drugi interfejs sieciowy?"
497
498 msgid "A simple downloading application for other plugins"
499 msgstr ""
500
501 #
502 msgid ""
503 "A sleep timer wants to set your\n"
504 "Dreambox to standby. Do that now?"
505 msgstr ""
506 "Wyłącznik czasowy chce ustawićTwojego\n"
507 "Dreamboxa w trybie czuwania. Zrobić to teraz?"
508
509 #
510 msgid ""
511 "A sleep timer wants to shut down\n"
512 "your Dreambox. Shutdown now?"
513 msgstr ""
514 "Wyłącznik czasowy chce wyłączyć\n"
515 "Twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
516
517 #
518 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
519 msgstr "Podgląd stanu dostępnych ikon i działania"
520
521 #
522 msgid ""
523 "A timer failed to record!\n"
524 "Disable TV and try again?\n"
525 msgstr ""
526 "Timer nie mógł nagrać!\n"
527 "Wyłączyć TV i spróbować ponownie?\n"
528
529 #
530 msgid "A/V Settings"
531 msgstr "Ustawienia A/V"
532
533 #
534 msgid "AA"
535 msgstr "AA"
536
537 #
538 msgid "AB"
539 msgstr "AB"
540
541 #
542 msgid "AC3 default"
543 msgstr "AC3 domyślnie"
544
545 #
546 msgid "AC3 downmix"
547 msgstr "AC3 downmix"
548
549 #
550 msgid "Abort"
551 msgstr "Przerwij"
552
553 #
554 msgid "Abort this Wizard."
555 msgstr "Opuść tego kreatora."
556
557 #
558 msgid "About"
559 msgstr "O tunerze..."
560
561 #
562 msgid "About..."
563 msgstr "Informacje o tunerze..."
564
565 msgid "Access to the ARD-Mediathek"
566 msgstr ""
567
568 msgid "Access to the ARD-Mediathek online video database."
569 msgstr ""
570
571 #
572 msgid "Accesspoint:"
573 msgstr "Punkt dostępowy:"
574
575 #
576 msgid "Action on long powerbutton press"
577 msgstr "Akcja po długim naciśnięciu Power"
578
579 #
580 msgid "Action on short powerbutton press"
581 msgstr "Akcja po krótkim przyciśnięciu Power"
582
583 #
584 msgid "Action:"
585 msgstr "Akcja:"
586
587 #
588 msgid "Activate Picture in Picture"
589 msgstr "Aktywuj PiP"
590
591 #
592 msgid "Activate network settings"
593 msgstr "Aktywuj ustawienia sieci"
594
595 #
596 msgid "Active"
597 msgstr "Aktywny"
598
599 #
600 msgid ""
601 "Active/\n"
602 "Inactive"
603 msgstr ""
604 "Aktywny/\n"
605 "Niekatywny"
606
607 #
608 msgid "Adapter settings"
609 msgstr "Ustawienia adaptera"
610
611 #
612 msgid "Add"
613 msgstr "Dodaj"
614
615 #
616 msgid "Add Bookmark"
617 msgstr "Dodaj zakładkę"
618
619 #
620 msgid "Add WLAN configuration?"
621 msgstr "Dodać konfigurację WLAN?"
622
623 #
624 msgid "Add a mark"
625 msgstr "Dodaj znacznik"
626
627 #
628 msgid "Add a new NFS or CIFS mount point to your Dreambox."
629 msgstr "Dodaj nowy punkt montowania NFS lub CIFS w Dreamboxie"
630
631 #
632 msgid "Add a new title"
633 msgstr "Dodaj nowy tytuł"
634
635 #
636 msgid "Add network configuration?"
637 msgstr "Dodać konfigurację sieci?"
638
639 #
640 msgid "Add new AutoTimer"
641 msgstr "Dodaj nowy AutoTimer"
642
643 #
644 msgid "Add new network mount point"
645 msgstr "Dodaj nowy punkt montowania sieci"
646
647 #
648 msgid "Add timer"
649 msgstr "Dodaj timer"
650
651 #
652 msgid "Add timer as disabled on conflict"
653 msgstr "Dodaj timer jako wyłączony przy konflikcie"
654
655 #
656 msgid "Add title"
657 msgstr "Dodaj tytuł"
658
659 #
660 msgid "Add to bouquet"
661 msgstr "Dodaj do bukietu"
662
663 #
664 msgid "Add to favourites"
665 msgstr "Dodaj do ulubionych"
666
667 #
668 msgid "Add zap timer instead of record timer?"
669 msgstr "Dodać zap timer zamiast timera nagrywania?"
670
671 #
672 msgid "Added: "
673 msgstr "Dodano: "
674
675 #
676 msgid ""
677 "Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if "
678 "enabled."
679 msgstr "Dołącz ustawienia e2, model dreamboxa, dodatkowe info o tunerze..."
680
681 #
682 msgid "Adds network configuration if enabled."
683 msgstr "Dołącz konfigurację sieci."
684
685 #
686 msgid "Adds wlan configuration if enabled."
687 msgstr "Dołącz konfigurację WLAN."
688
689 #
690 msgid ""
691 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
692 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
693 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
694 "test screens."
695 msgstr ""
696 "Dostosuj ustawienie koloru, żeby wszystkie cienie koloru były rozróżnialne, "
697 "ale wydały się tak nasycone jak tylko możliwie. Jeśli jesteś zadowolony z "
698 "rezultatu wciśnij OK aby wyjść z dostosowania video lub wybierz numer aby "
699 "zobaczyć inny testowy ekran."
700
701 msgid "Adult streaming plugin"
702 msgstr ""
703
704 msgid "Adult streaming plugin."
705 msgstr ""
706
707 #
708 msgid "Advanced Options"
709 msgstr "Zaawansowane Opcje"
710
711 #
712 msgid "Advanced Software"
713 msgstr "Zaawansowane oprogramowanie"
714
715 #
716 msgid "Advanced Software Plugin"
717 msgstr "Zaawasnowane oprogramowanie pluginu"
718
719 #
720 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
721 msgstr "Zaawansowane ustawienia A/V"
722
723 #
724 msgid "Advanced Video Setup"
725 msgstr "Zawansowana Konfiguracja Wideo"
726
727 #
728 msgid "Advanced restore"
729 msgstr "Zaawansowane przywracanie"
730
731 msgid ""
732 "After a reboot or power outage, StartupToStandby will bring your Dreambox to "
733 "standby-mode."
734 msgstr ""
735
736 #
737 msgid "After event"
738 msgstr "Po wydarzeniu"
739
740 #
741 msgid ""
742 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
743 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
744 msgstr ""
745 "Gdy kreator zostanie zakończony, możesz ochronić pojedyncze serwisy. Aby "
746 "dowiedzieć sie więcej jak to uczynić, przeczytaj instrukcję obsługi "
747 "Dreamboxa."
748
749 msgid "Ai.HD skin-style control plugin"
750 msgstr ""
751
752 #
753 msgid "Album"
754 msgstr "Album"
755
756 #
757 msgid "All"
758 msgstr "Wszystkie"
759
760 #
761 msgid "All Satellites"
762 msgstr "Wszystkie satelity"
763
764 #
765 msgid "All Time"
766 msgstr "Cały czas"
767
768 #
769 msgid "All non-repeating timers"
770 msgstr "Wszystkie nie-powtarzane timery"
771
772 #
773 msgid "Allow zapping via Webinterface"
774 msgstr "Zezwól na przełącznie z poziomu Web"
775
776 msgid "Allows the execution of TuxboxPlugins."
777 msgstr ""
778
779 msgid "Allows user to download files from rapidshare in the background."
780 msgstr ""
781
782 #
783 msgid "Alpha"
784 msgstr "Przezroczystość"
785
786 #
787 msgid "Alternative radio mode"
788 msgstr "Alternatywny tryb radiowy"
789
790 #
791 msgid "Alternative services tuner priority"
792 msgstr "Alternatywny priorytet usług tunera"
793
794 msgid "Always ask"
795 msgstr ""
796
797 #
798 msgid "Always ask before sending"
799 msgstr "Zawsze pytaj przed wysłaniem"
800
801 #
802 msgid "Ammount of recordings left"
803 msgstr "Spośród pozostałych nagrań"
804
805 #
806 msgid "An empty filename is illegal."
807 msgstr "Pusta nazwa pliku jest nieldozwolona."
808
809 #
810 msgid "An error occured."
811 msgstr "Wystąpił błąd."
812
813 #
814 msgid "An unknown error occured!"
815 msgstr "Wystąpił nieznany błąd!"
816
817 #
818 msgid "Anonymize crashlog?"
819 msgstr "Anonimowy crashlog"
820
821 #
822 msgid "Arabic"
823 msgstr "Arabski"
824
825 #
826 msgid ""
827 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
828 "\n"
829 msgstr ""
830 "Jesteś pewien że chcesz aktywować tą konfigurację sieci?\n"
831 "\n"
832
833 #
834 msgid ""
835 "Are you sure you want to delete\n"
836 "following backup:\n"
837 msgstr ""
838 "Jesteś pewien że chcesz usunąć\n"
839 "tą kopię zapasową:\n"
840
841 #
842 msgid "Are you sure you want to exit this wizard?"
843 msgstr "Czy chcesz opuścić kreatora?"
844
845 #
846 msgid ""
847 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
848 "\n"
849 msgstr ""
850 "Czy jesteś pewien, że chcesz zrestartować interfejs sieciowy?\n"
851 "\n"
852
853 #
854 msgid ""
855 "Are you sure you want to restore\n"
856 "following backup:\n"
857 msgstr ""
858 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić\n"
859 "daną kopię:\n"
860
861 #
862 msgid ""
863 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
864 "Enigma2 will restart after the restore"
865 msgstr ""
866 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić kopię Enigmy2?\n"
867 "Enigma2 zostanie zrestartowana po przywróceniu"
868
869 #
870 msgid ""
871 "Are you sure you want to save this network mount?\n"
872 "\n"
873 msgstr ""
874 "Jesteś pewien że chcesz zapisać to montowanie sieci?\n"
875 "\n"
876
877 #
878 msgid "Artist"
879 msgstr "Artysta"
880
881 #
882 msgid "Ascending"
883 msgstr "Rosnąco"
884
885 #
886 msgid "Ask before shutdown:"
887 msgstr "Zapytaj przed wyłączeniem:"
888
889 #
890 msgid "Ask user"
891 msgstr "Zapytaj użytkownika"
892
893 #
894 msgid "Aspect Ratio"
895 msgstr "Format obrazu:"
896
897 msgid "Assigning providers/services/caids to a CI module"
898 msgstr ""
899
900 msgid "Atheros"
901 msgstr "Atheros"
902
903 #
904 msgid "Audio"
905 msgstr "Dźwięk"
906
907 #
908 msgid "Audio Options..."
909 msgstr "Opcje Dźwięku..."
910
911 #
912 msgid "Audio Sync"
913 msgstr "Audio Sync"
914
915 #
916 msgid "Audio Sync Setup"
917 msgstr "Konfiguracja Audio Sync"
918
919 msgid ""
920 "AudoSync allows delaying the sound output (Bitstream/PCM) so that it is "
921 "synchronous to the picture."
922 msgstr ""
923
924 #
925 msgid "Australia"
926 msgstr "Australia"
927
928 #
929 msgid "Author: "
930 msgstr "Autor: "
931
932 #
933 msgid "Authoring mode"
934 msgstr "Tryb autoringu"
935
936 #
937 msgid "Auto"
938 msgstr "Auto"
939
940 #
941 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
942 msgstr "Auto podział rozdzoałów co ? minuty (0=nigdy)"
943
944 #
945 msgid "Auto flesh"
946 msgstr "Auto flesh"
947
948 #
949 msgid "Auto scart switching"
950 msgstr "Auto przełączanie scart"
951
952 #
953 msgid "AutoTimer Editor"
954 msgstr "Edytor AutoTimera"
955
956 #
957 msgid "AutoTimer Filters"
958 msgstr "Filtry AutoTimera"
959
960 #
961 msgid "AutoTimer Services"
962 msgstr "Serwisy AutoTimera"
963
964 #
965 msgid "AutoTimer Settings"
966 msgstr "Ustawienia AutoTimera"
967
968 #
969 msgid "AutoTimer overview"
970 msgstr "Przegląd AutoTimera"
971
972 msgid ""
973 "AutoTimer scans the EPG and creates Timers depending on user-defined search  "
974 "criteria."
975 msgstr ""
976
977 #
978 msgid "Automatic"
979 msgstr "Automatycznie"
980
981 #
982 msgid "Automatic Scan"
983 msgstr "Automatyczne skanowanie"
984
985 msgid "Automatic volume adjustment"
986 msgstr ""
987
988 msgid "Automatic volume adjustment for ac3/dts services."
989 msgstr ""
990
991 msgid "Automatically change video resolution"
992 msgstr ""
993
994 msgid ""
995 "Automatically changes the output resolution depending on the video "
996 "resolution you are watching."
997 msgstr ""
998
999 msgid "Automatically create timer events based on keywords"
1000 msgstr ""
1001
1002 msgid "Automatically informs you on low internal memory"
1003 msgstr ""
1004
1005 msgid "Automatically refresh EPG"
1006 msgstr ""
1007
1008 msgid "Automatically send crashlogs to Dream Multimedia"
1009 msgstr ""
1010
1011 #
1012 msgid "Autos & Vehicles"
1013 msgstr "Samochody & Pojazdy"
1014
1015 #
1016 msgid "Autowrite timer"
1017 msgstr "Zapisz automatycznie Timer"
1018
1019 #
1020 msgid "Available format variables"
1021 msgstr "Dostępne zmienne formatu"
1022
1023 #
1024 msgid "B"
1025 msgstr "B"
1026
1027 #
1028 msgid "BA"
1029 msgstr "BA"
1030
1031 msgid "BASIC-HD Skin by Ismail Demir"
1032 msgstr ""
1033
1034 msgid "BASIC-HD Skin for Dreambox Images created from Ismail Demir"
1035 msgstr ""
1036
1037 #
1038 msgid "BB"
1039 msgstr "BB"
1040
1041 #
1042 msgid "BER"
1043 msgstr "BER"
1044
1045 #
1046 msgid "BER:"
1047 msgstr "BER:"
1048
1049 #
1050 msgid "Back"
1051 msgstr "Powrót"
1052
1053 #
1054 msgid "Background"
1055 msgstr "Tło"
1056
1057 #
1058 msgid "Backup done."
1059 msgstr "Kopia skończona."
1060
1061 #
1062 msgid "Backup failed."
1063 msgstr "Kopia nieudana."
1064
1065 #
1066 msgid "Backup is running..."
1067 msgstr "Tworzenie kopii..."
1068
1069 #
1070 msgid "Backup system settings"
1071 msgstr "Kopia ustawień systemowych"
1072
1073 #
1074 msgid "Band"
1075 msgstr "Pasmo"
1076
1077 #
1078 msgid "Bandwidth"
1079 msgstr "Szerokie pasmo"
1080
1081 #
1082 msgid "Begin of \"after event\" timespan"
1083 msgstr "Rozpocznij \"po wydarzeniu\" horyzont czasowy"
1084
1085 #
1086 msgid "Begin of timespan"
1087 msgstr "Rozpocznij horyzont czasowy"
1088
1089 #
1090 msgid "Begin time"
1091 msgstr "Czas rozpoczęcia"
1092
1093 #
1094 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
1095 msgstr "Zachowanie 'pauzy' gdy zatrzymany"
1096
1097 #
1098 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
1099 msgstr "Zachowanie przycisku 0 w trybie PiP"
1100
1101 #
1102 msgid "Behavior when a movie is started"
1103 msgstr "Zachowanie gdy film rozpoczęty"
1104
1105 #
1106 msgid "Behavior when a movie is stopped"
1107 msgstr "Zachowanie gdy film zatrzymany"
1108
1109 #
1110 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
1111 msgstr "Zachowanie gdy film osiąga koniec"
1112
1113 #
1114 msgid "Bitrate:"
1115 msgstr "Bitrate:"
1116
1117 #
1118 msgid "Block noise reduction"
1119 msgstr "Blokowa redukcja szumów"
1120
1121 #
1122 msgid "Blue boost"
1123 msgstr "Niebieski"
1124
1125 msgid "Bonjour/Avahi control plugin"
1126 msgstr ""
1127
1128 msgid "Bonjour/Avahi control plugin."
1129 msgstr ""
1130
1131 #
1132 msgid "Bookmarks"
1133 msgstr "Zakładki"
1134
1135 #
1136 msgid "Bouquets"
1137 msgstr "Bukiety"
1138
1139 #
1140 msgid "Brazil"
1141 msgstr "Brazylia"
1142
1143 #
1144 msgid "Brightness"
1145 msgstr "Jasność"
1146
1147 msgid "Browse for and connect to network shares"
1148 msgstr ""
1149
1150 msgid "Browse for nfs/cifs shares and connect to them."
1151 msgstr ""
1152
1153 #
1154 msgid "Browse network neighbourhood"
1155 msgstr "Przeglądaj sąsiedztwo sieci"
1156
1157 #
1158 msgid "Burn DVD"
1159 msgstr "Wypal DVD"
1160
1161 #
1162 msgid "Burn existing image to DVD"
1163 msgstr "Nagraj dostępne image na DVD"
1164
1165 msgid "Burn to DVD"
1166 msgstr "Wypal na DVD..."
1167
1168 msgid "Burn your recordings to DVD"
1169 msgstr ""
1170
1171 #
1172 msgid "Bus: "
1173 msgstr "Bus:"
1174
1175 #
1176 msgid ""
1177 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
1178 "displayed."
1179 msgstr "Naciśnięcie przycisku OK spowodyje wyświetlenie pasek info."
1180
1181 #
1182 msgid "C"
1183 msgstr "C"
1184
1185 #
1186 msgid "C-Band"
1187 msgstr "Pasmo C"
1188
1189 msgid "CDInfo"
1190 msgstr "CDInfo"
1191
1192 msgid ""
1193 "CDInfo enables gathering album and track details from CDDB and CD-Text when "
1194 "playing Audio CDs in Mediaplayer."
1195 msgstr ""
1196
1197 #
1198 msgid "CI assignment"
1199 msgstr "Zadania CI"
1200
1201 #
1202 msgid "CIFS share"
1203 msgstr "Podział CIFS"
1204
1205 #
1206 msgid "CVBS"
1207 msgstr "CVBS"
1208
1209 #
1210 msgid "Cable"
1211 msgstr "Kablówka"
1212
1213 #
1214 msgid "Cache Thumbnails"
1215 msgstr "Przechowuj miniatury"
1216
1217 msgid "Callmonitor for NCID-based call notification"
1218 msgstr ""
1219
1220 msgid "Callmonitor for the Fritz!Box routers"
1221 msgstr ""
1222
1223 msgid "Can't connect to server. Please check your network!"
1224 msgstr "Nie można się połączyć. Sprawdź sieć!"
1225
1226 #
1227 msgid "Canada"
1228 msgstr "Kanada"
1229
1230 #
1231 msgid "Cancel"
1232 msgstr "Anuluj"
1233
1234 #
1235 msgid "Capacity: "
1236 msgstr "Pojemność:"
1237
1238 #
1239 msgid "Card"
1240 msgstr "Karta"
1241
1242 #
1243 msgid "Catalan"
1244 msgstr "Hiszpański"
1245
1246 #
1247 msgid "Center screen at the lower border"
1248 msgstr "Centralny ekran na niższym brzegu"
1249
1250 #
1251 msgid "Center screen at the upper border"
1252 msgstr "Centralny ekran na wyższym brzegu"
1253
1254 #
1255 msgid "Change active delay"
1256 msgstr "Zmień aktywne opóźnienie"
1257
1258 #
1259 msgid "Change bouquets in quickzap"
1260 msgstr "Automatyczna zmiana bukietów"
1261
1262 #
1263 msgid "Change default recording offset?"
1264 msgstr "Zmienić domyślny ofset nagrywania?"
1265
1266 #
1267 msgid "Change hostname"
1268 msgstr "Zmień nazwę hosta"
1269
1270 #
1271 msgid "Change pin code"
1272 msgstr "Zmień kod pin"
1273
1274 msgid "Change service PIN"
1275 msgstr ""
1276
1277 msgid "Change service PINs"
1278 msgstr ""
1279
1280 msgid "Change setup PIN"
1281 msgstr ""
1282
1283 #
1284 msgid "Change step size"
1285 msgstr "Zmień rozmiar skoku"
1286
1287 #
1288 msgid "Change the hostname of your Dreambox."
1289 msgstr "Zmień nazwę hosta w Dreamboxie."
1290
1291 msgid "Changelog"
1292 msgstr ""
1293
1294 #
1295 msgid "Channel"
1296 msgstr "Wybierz kanał"
1297
1298 #
1299 msgid "Channel Selection"
1300 msgstr "Wybór kanału"
1301
1302 #
1303 msgid "Channel audio:"
1304 msgstr "Kanał audio:"
1305
1306 #
1307 msgid "Channel not in services list"
1308 msgstr "Kanału nie ma na liście serwisów"
1309
1310 #
1311 msgid "Channel:"
1312 msgstr "Kanał:"
1313
1314 #
1315 msgid "Channellist menu"
1316 msgstr "Menu listy kanałów"
1317
1318 #
1319 msgid "Channels"
1320 msgstr "Kanały"
1321
1322 #
1323 msgid "Chap."
1324 msgstr "Rozdz."
1325
1326 #
1327 msgid "Chapter"
1328 msgstr "Rozdział"
1329
1330 #
1331 msgid "Chapter:"
1332 msgstr "Rozdział:"
1333
1334 #
1335 msgid "Check"
1336 msgstr "Sprawdź"
1337
1338 #
1339 msgid "Checking Filesystem..."
1340 msgstr "Sprawdź System Plików..."
1341
1342 #
1343 msgid "Choose Tuner"
1344 msgstr "Wybierz tuner"
1345
1346 #
1347 msgid "Choose a wireless network"
1348 msgstr "Wybierz sieć bezprzewodową"
1349
1350 #
1351 msgid "Choose backup files"
1352 msgstr "Wybierz pliki do kopii"
1353
1354 #
1355 msgid "Choose backup location"
1356 msgstr "Wybierz miejsce kopii"
1357
1358 #
1359 msgid "Choose bouquet"
1360 msgstr "Wybierz bukiet"
1361
1362 msgid "Choose image to download"
1363 msgstr ""
1364
1365 #
1366 msgid "Choose target folder"
1367 msgstr "Wybierz folder docelowy"
1368
1369 #
1370 msgid "Choose upgrade source"
1371 msgstr "Wybierz źródło aktualizacji"
1372
1373 #
1374 msgid "Choose your Skin"
1375 msgstr "Wybierz Skina"
1376
1377 #
1378 msgid "Circular left"
1379 msgstr "Kołój w lewo"
1380
1381 #
1382 msgid "Circular right"
1383 msgstr "Kołój w prawo"
1384
1385 #
1386 msgid "Classic"
1387 msgstr "Klasyczny"
1388
1389 #
1390 msgid "Cleanup"
1391 msgstr "Czyść"
1392
1393 #
1394 msgid "Cleanup Wizard"
1395 msgstr "Kreator czyszczenia"
1396
1397 #
1398 msgid "Cleanup Wizard settings"
1399 msgstr "Kreator czyszczenia"
1400
1401 msgid "Cleanup timerlist automatically"
1402 msgstr ""
1403
1404 msgid "Cleanup timerlist automatically."
1405 msgstr ""
1406
1407 #
1408 msgid "CleanupWizard"
1409 msgstr "Kreator czyszczenia"
1410
1411 #
1412 msgid "Clear before scan"
1413 msgstr "Czyść przed skanowaniem"
1414
1415 #
1416 msgid "Clear history on Exit:"
1417 msgstr "Wyczyść historię przy wyjsciu:"
1418
1419 #
1420 msgid "Clear log"
1421 msgstr "Wyczyść log"
1422
1423 #
1424 msgid "Close"
1425 msgstr "Zamknij"
1426
1427 #
1428 msgid "Close and forget changes"
1429 msgstr "Zamknij i opuść zmiany"
1430
1431 #
1432 msgid "Close and save changes"
1433 msgstr "Zamknij i zapisz zmiany"
1434
1435 #
1436 msgid "Close title selection"
1437 msgstr "Zamknij wybór tytułu"
1438
1439 #
1440 msgid "Code rate high"
1441 msgstr "Poziom kodu wysoki"
1442
1443 #
1444 msgid "Code rate low"
1445 msgstr "Poziom kodu niski"
1446
1447 #
1448 msgid "Coderate HP"
1449 msgstr "Poziom kodu HP"
1450
1451 #
1452 msgid "Coderate LP"
1453 msgstr "Poziom kodu LP"
1454
1455 #
1456 msgid "Collection name"
1457 msgstr "Nazwa kolekcji"
1458
1459 #
1460 msgid "Collection settings"
1461 msgstr "Ustawienia kolekcji"
1462
1463 #
1464 msgid "Color Format"
1465 msgstr "Format kolorów"
1466
1467 #
1468 msgid "Comedy"
1469 msgstr "Komedia"
1470
1471 #
1472 msgid "Command execution..."
1473 msgstr "Wykonywanie polecenia..."
1474
1475 #
1476 msgid "Command order"
1477 msgstr "Kolejność poleceń"
1478
1479 #
1480 msgid "Committed DiSEqC command"
1481 msgstr "Komenda DiSEqC Commited"
1482
1483 #
1484 msgid "Common Interface"
1485 msgstr "Moduł Dostępu"
1486
1487 #
1488 msgid "Common Interface Assignment"
1489 msgstr "Zadania Modułu CI"
1490
1491 #
1492 msgid "CommonInterface"
1493 msgstr "Moduł CI"
1494
1495 #
1496 msgid "Communication"
1497 msgstr "Komunikacja"
1498
1499 #
1500 msgid "Compact Flash"
1501 msgstr "Compact Flash"
1502
1503 #
1504 msgid "Complete"
1505 msgstr "Zakończ"
1506
1507 #
1508 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
1509 msgstr "Kompleksowe (pozwala mixować ścieżki audio i aspekty)"
1510
1511 msgid "Composition of the recording filenames"
1512 msgstr "Skład nazwy nagrania"
1513
1514 #
1515 msgid "Configuration Mode"
1516 msgstr "Tryb konfiguracji"
1517
1518 #
1519 msgid "Configuration for the Webinterface"
1520 msgstr "Konfigracja Webinterfejsu"
1521
1522 #
1523 msgid "Configure AutoTimer behavior"
1524 msgstr "Ustaw zachowanie AutoTimera"
1525
1526 #
1527 msgid "Configure interface"
1528 msgstr "Konfiguracja interfejsu"
1529
1530 #
1531 msgid "Configure nameservers"
1532 msgstr "Konfiguracja nameservera"
1533
1534 msgid "Configure your WLAN network interface"
1535 msgstr ""
1536
1537 #
1538 msgid "Configure your internal LAN"
1539 msgstr "Skonfiguruj wewnętrzną sieć LAN"
1540
1541 #
1542 msgid "Configure your network again"
1543 msgstr "Ponowna konfiguracja sieci"
1544
1545 #
1546 msgid "Configure your wireless LAN again"
1547 msgstr "Skonfiguruj ponownie bezprzewodową sieć LAN"
1548
1549 #
1550 msgid "Configuring"
1551 msgstr "Konfigurowanie"
1552
1553 #
1554 msgid "Conflicting timer"
1555 msgstr "Konflikt timera"
1556
1557 #
1558 msgid "Connect"
1559 msgstr "Połącz"
1560
1561 #
1562 msgid "Connect to a Wireless Network"
1563 msgstr "Połącz z siecią bezprzewodową"
1564
1565 #
1566 msgid "Connected to"
1567 msgstr "Podłączony do"
1568
1569 #
1570 msgid "Connected!"
1571 msgstr "Połączony!"
1572
1573 #
1574 msgid "Constellation"
1575 msgstr "Konstelacja"
1576
1577 #
1578 msgid "Content does not fit on DVD!"
1579 msgstr "Zawartość nie pasuje do DVD!"
1580
1581 #
1582 msgid "Continue"
1583 msgstr "Kontynuuj"
1584
1585 #
1586 msgid "Continue in background"
1587 msgstr "Kontynuuj w tle"
1588
1589 #
1590 msgid "Continue playing"
1591 msgstr "Kontynuuj odtwarzanie"
1592
1593 #
1594 msgid "Contrast"
1595 msgstr "Kontrast"
1596
1597 msgid "Control your Dreambox with your Web browser."
1598 msgstr ""
1599
1600 msgid "Control your Dreambox with your browser"
1601 msgstr ""
1602
1603 msgid "Control your dreambox with only the MUTE button"
1604 msgstr ""
1605
1606 msgid "Control your dreambox with only the MUTE button."
1607 msgstr ""
1608
1609 msgid "Control your internal system fan."
1610 msgstr ""
1611
1612 msgid "Control your kids's tv usage"
1613 msgstr ""
1614
1615 msgid "Control your system fan"
1616 msgstr ""
1617
1618 msgid "Copy, rename, delete, move local files on your Dreambox."
1619 msgstr ""
1620
1621 #
1622 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
1623 msgstr "Połączenie z Dreambox .NFI Image Serwerem nie powiodło sie:"
1624
1625 #
1626 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
1627 msgstr "Nie mogę odczytać nośnika. Czy nośnik znajduje się w czytniku?"
1628
1629 #
1630 msgid "Could not open Picture in Picture"
1631 msgstr "Nie mozna otworzyć PiP"
1632
1633 #
1634 #, python-format
1635 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
1636 msgstr "Nie można nagrać z powodu konfliktu timera %s"
1637
1638 #
1639 msgid "Crashlog settings"
1640 msgstr "Ustawienia crashlog"
1641
1642 #
1643 msgid "CrashlogAutoSubmit"
1644 msgstr "CrashlogAutoSubmit"
1645
1646 #
1647 msgid "CrashlogAutoSubmit settings"
1648 msgstr "Ustawienia crashlog"
1649
1650 #
1651 msgid "CrashlogAutoSubmit settings..."
1652 msgstr "Ustawienia crashlog..."
1653
1654 #
1655 msgid ""
1656 "Crashlogs found!\n"
1657 "Send them to Dream Multimedia?"
1658 msgstr ""
1659 "Znaleziono crashlog(i)!\n"
1660 "Wysłać do DreamMultimedia?"
1661
1662 #
1663 msgid "Create DVD-ISO"
1664 msgstr "Stwórz DVD-ISO"
1665
1666 msgid "Create a backup of your Video DVD on your DreamBox hard drive."
1667 msgstr ""
1668
1669 msgid "Create a backup of your Video-DVD"
1670 msgstr ""
1671
1672 #
1673 msgid "Create a new AutoTimer."
1674 msgstr "Stwórz nowy AutoTimer."
1675
1676 #
1677 msgid "Create a new timer using the classic editor"
1678 msgstr "Stwórz nowy timer używając klasycznego edytora"
1679
1680 #
1681 msgid "Create a new timer using the wizard"
1682 msgstr "Stwórz nowy timer używając kreatora"
1683
1684 #
1685 msgid "Create movie folder failed"
1686 msgstr "Tworzenie katalogu filmu nie powiodło się"
1687
1688 msgid "Create preview pictures of your Movies"
1689 msgstr ""
1690
1691 msgid "Create remote timers"
1692 msgstr ""
1693
1694 msgid "Create timers on remote Dreamboxes."
1695 msgstr ""
1696
1697 #
1698 #, python-format
1699 msgid "Creating directory %s failed."
1700 msgstr "Utworzenie katalogu %s nie powiodło się."
1701
1702 #
1703 msgid "Creating partition failed"
1704 msgstr "Tworzenie partycji nie powiodło się"
1705
1706 #
1707 msgid "Croatian"
1708 msgstr "Chorwacki"
1709
1710 #
1711 msgid "Current Transponder"
1712 msgstr "Aktualny Transponder"
1713
1714 msgid "Current device: "
1715 msgstr ""
1716
1717 #
1718 msgid "Current settings:"
1719 msgstr "Aktualne ustawienia:"
1720
1721 #
1722 msgid "Current value: "
1723 msgstr "Obecna wartość: "
1724
1725 #
1726 msgid "Current version:"
1727 msgstr "Aktualna wersja:"
1728
1729 msgid "Currently installed image"
1730 msgstr ""
1731
1732 #
1733 #, python-format
1734 msgid "Custom (%s)"
1735 msgstr "Zwykły (%s)"
1736
1737 #
1738 msgid "Custom location"
1739 msgstr "Niestandardowa lokalizacja"
1740
1741 #
1742 msgid "Custom offset"
1743 msgstr "Niestandardowy offset"
1744
1745 #
1746 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
1747 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '1'/'3'"
1748
1749 #
1750 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
1751 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '4'/'6'"
1752
1753 #
1754 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
1755 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '7'/'9'"
1756
1757 #
1758 msgid "Customize"
1759 msgstr "Konfiguracja"
1760
1761 msgid "Customize Vali-XD skins"
1762 msgstr ""
1763
1764 msgid "Customize Vali-XD skins by yourself."
1765 msgstr ""
1766
1767 #
1768 msgid "Cut"
1769 msgstr "Wytnij"
1770
1771 msgid "Cut your movies"
1772 msgstr ""
1773
1774 msgid "Cut your movies."
1775 msgstr ""
1776
1777 msgid "CutListEditor allows you to edit your movies"
1778 msgstr ""
1779
1780 msgid ""
1781 "CutListEditor allows you to edit your movies.\n"
1782 "Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
1783 "cut'.\n"
1784 "Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
1785 msgstr ""
1786
1787 #
1788 msgid "Cutlist editor..."
1789 msgstr "Edytor cięcia filmu..."
1790
1791 #
1792 msgid "Czech"
1793 msgstr "Czeski"
1794
1795 #
1796 msgid "Czech Republic"
1797 msgstr "Czechy"
1798
1799 #
1800 msgid "D"
1801 msgstr "D"
1802
1803 #
1804 msgid "DHCP"
1805 msgstr "DHCP"
1806
1807 #
1808 msgid "DUAL LAYER DVD"
1809 msgstr "DUAL LAYER DVD"
1810
1811 #
1812 msgid "DVB-S"
1813 msgstr "DVB-S"
1814
1815 #
1816 msgid "DVB-S2"
1817 msgstr "DVB-S2"
1818
1819 #
1820 msgid "DVD File Browser"
1821 msgstr "Przeglądarka DVD"
1822
1823 #
1824 msgid "DVD Player"
1825 msgstr "Odtwarzacz DVD"
1826
1827 #
1828 msgid "DVD Titlelist"
1829 msgstr "Tytuły DVD"
1830
1831 #
1832 msgid "DVD media toolbox"
1833 msgstr "Narzedzia nośnika DVD"
1834
1835 msgid "DVDPlayer plays your DVDs on your Dreambox"
1836 msgstr ""
1837
1838 msgid ""
1839 "DVDPlayer plays your DVDs on your Dreambox.\n"
1840 "With the DVDPlayer you can play your DVDs on your Dreambox from a DVD or "
1841 "even from an iso file or video_ts folder on your harddisc or network."
1842 msgstr ""
1843
1844 #
1845 msgid "Danish"
1846 msgstr "Duński"
1847
1848 #
1849 msgid "Date"
1850 msgstr "Data"
1851
1852 #
1853 msgid "Decide if you want to enable or disable the Cleanup Wizard."
1854 msgstr "Zdecyduj czy włączyć lub wyłączyc kreator czyszczenia"
1855
1856 #
1857 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
1858 msgstr "Zdecyduj co powinno być zrobione gdy crashlogi zostaną znalezione."
1859
1860 #
1861 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
1862 msgstr "Zdecyduj co powino sie wydarzyć po złożeniu crashlogów."
1863
1864 #
1865 msgid "Decrease delay"
1866 msgstr "Zmniejsz opóźnienie"
1867
1868 #
1869 #, python-format
1870 msgid "Decrease delay by %i ms (can be set)"
1871 msgstr "Zwiększ opóźnienie o %i ms (można ustawić)"
1872
1873 #
1874 msgid "Deep Standby"
1875 msgstr "Głębokie Czuwanie"
1876
1877 #
1878 msgid "Default"
1879 msgstr "Domyślny"
1880
1881 #
1882 msgid "Default Settings"
1883 msgstr "Ustawienia Domyślne"
1884
1885 #
1886 msgid "Default movie location"
1887 msgstr "Domyślna lokalizacja"
1888
1889 #
1890 msgid "Default services lists"
1891 msgstr "Standardowa lista serwisów"
1892
1893 #
1894 msgid "Defaults"
1895 msgstr "Domyślne"
1896
1897 msgid "Define a startup service"
1898 msgstr ""
1899
1900 msgid "Define a startup service for your Dreambox."
1901 msgstr ""
1902
1903 #
1904 msgid "Delay"
1905 msgstr "Opóźnienie"
1906
1907 #
1908 msgid "Delete"
1909 msgstr "Usuń"
1910
1911 #
1912 msgid "Delete crashlogs"
1913 msgstr "Usuń crashlogi"
1914
1915 #
1916 msgid "Delete entry"
1917 msgstr "Skasuj wpis"
1918
1919 #
1920 msgid "Delete failed!"
1921 msgstr "Kasowanie nie powiodło się!"
1922
1923 #
1924 msgid "Delete mount"
1925 msgstr "Usuń montowanie"
1926
1927 #
1928 #, python-format
1929 msgid ""
1930 "Delete no more configured satellite\n"
1931 "%s?"
1932 msgstr ""
1933 "Czy usunąć nie skonfigurowanego satelitę\n"
1934 "%s?"
1935
1936 #
1937 msgid "Descending"
1938 msgstr "Malejąco"
1939
1940 #
1941 msgid "Description"
1942 msgstr "Opis"
1943
1944 #
1945 msgid "Deselect"
1946 msgstr "Odznacz"
1947
1948 msgid "Details for plugin: "
1949 msgstr ""
1950
1951 #
1952 msgid "Detected HDD:"
1953 msgstr "Wykryto Hdd:"
1954
1955 #
1956 msgid "Detected NIMs:"
1957 msgstr "Wykryto NIMs:"
1958
1959 #
1960 msgid "DiSEqC"
1961 msgstr "DiSEqC"
1962
1963 #
1964 msgid "DiSEqC A/B"
1965 msgstr "DiSEqC A/B"
1966
1967 #
1968 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
1969 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
1970
1971 #
1972 msgid "DiSEqC mode"
1973 msgstr "Tryb DiSEqC"
1974
1975 #
1976 msgid "DiSEqC repeats"
1977 msgstr "Ilość powtorzeń DiSEqC"
1978
1979 #
1980 msgid "DiSEqC-Tester settings"
1981 msgstr "DiSEqC- ustawienia testera"
1982
1983 #
1984 msgid "Dialing:"
1985 msgstr "Wybieranie:"
1986
1987 #
1988 msgid "Digital contour removal"
1989 msgstr "Cyfrowe usunięcie konturu"
1990
1991 #
1992 msgid "Dir:"
1993 msgstr "Katalog:"
1994
1995 msgid "Direct playback of Youtube videos"
1996 msgstr ""
1997
1998 #
1999 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
2000 msgstr "Bezpośrednie odtwarzanie podczepionych tytułów bez menu"
2001
2002 #
2003 #, python-format
2004 msgid "Directory %s nonexistent."
2005 msgstr "Katalog %s nie istnieje"
2006
2007 #
2008 msgid "Directory browser"
2009 msgstr "Przeglądarka katalogów"
2010
2011 #
2012 msgid "Disable"
2013 msgstr "Wyłącz"
2014
2015 #
2016 msgid "Disable Picture in Picture"
2017 msgstr "Wyłącz PiP"
2018
2019 #
2020 msgid "Disable crashlog reporting"
2021 msgstr "Wyłącz raportowanie o crashlogach"
2022
2023 #
2024 msgid "Disable timer"
2025 msgstr "Wyłącz timer"
2026
2027 #
2028 msgid "Disabled"
2029 msgstr "Wyłączone"
2030
2031 #
2032 msgid "Discard changes and close plugin"
2033 msgstr "Odrzuć zmiany i zamknij plugin"
2034
2035 #
2036 msgid "Discard changes and close screen"
2037 msgstr "Odrzuć zmiany i opuść ekran"
2038
2039 #
2040 msgid "Disconnect"
2041 msgstr "Rozłącz"
2042
2043 #
2044 msgid "Dish"
2045 msgstr "Antena"
2046
2047 #
2048 msgid "Display 16:9 content as"
2049 msgstr "Wyświetlaj zawartość 16:9 jako"
2050
2051 #
2052 msgid "Display 4:3 content as"
2053 msgstr "Wyświetlaj zawartość 4:3 jako"
2054
2055 #
2056 msgid "Display >16:9 content as"
2057 msgstr "Wyświetlaj zawartość 16:9 jako"
2058
2059 #
2060 msgid "Display Setup"
2061 msgstr "Ustawienia OLED"
2062
2063 #
2064 msgid "Display and Userinterface"
2065 msgstr "Wyświetlanie i Interfejs użytkownika"
2066
2067 #
2068 msgid "Display search results by:"
2069 msgstr "Pokaż rezultat wyszukiwania wg:"
2070
2071 msgid "Display your photos on the TV"
2072 msgstr ""
2073
2074 msgid "Displays movie information from the InternetMovieDatabase"
2075 msgstr ""
2076
2077 #
2078 #, python-format
2079 msgid ""
2080 "Do you really want to REMOVE\n"
2081 "the plugin \"%s\"?"
2082 msgstr ""
2083 "Czy chcesz USUNĄĆ\n"
2084 "plugina \"%s\"?"
2085
2086 #
2087 msgid ""
2088 "Do you really want to check the filesystem?\n"
2089 "This could take lots of time!"
2090 msgstr ""
2091 "Czy na pewno chcesz sprawdzić sysem plików?\n"
2092 "Czynność może zająć dużo czasu!"
2093
2094 #
2095 #, python-format
2096 msgid "Do you really want to delete %s?"
2097 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć %s?"
2098
2099 #
2100 #, python-format
2101 msgid ""
2102 "Do you really want to download\n"
2103 "the plugin \"%s\"?"
2104 msgstr ""
2105 "Czy chcesz ściągnąć\n"
2106 "plugina \"%s\" ?"
2107
2108 #
2109 msgid "Do you really want to exit?"
2110 msgstr "Czy na pewno chcesz wyjść?"
2111
2112 #
2113 msgid ""
2114 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
2115 "All data on the disk will be lost!"
2116 msgstr ""
2117 "Czy chcesz zainicjować Hdd?\n"
2118 "Wszystkie dane na dysku zostaną skasowane!"
2119
2120 #
2121 #, python-format
2122 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
2123 msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć katalog %s z dysku?"
2124
2125 #
2126 #, python-format
2127 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
2128 msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć zakładke %s?"
2129
2130 #
2131 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
2132 msgstr "Czy chcesz nagrać tę kolekcje na nosniku DVD?"
2133
2134 #
2135 msgid "Do you want to do a service scan?"
2136 msgstr "Czy chcesz przeprowadzić skanowanie serwisów?"
2137
2138 #
2139 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
2140 msgstr "Czy chcesz wykonać kolejne ręczne skanowanie?"
2141
2142 #, python-format
2143 msgid "Do you want to download the image to %s ?"
2144 msgstr ""
2145
2146 #
2147 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
2148 msgstr "Czy chcesz włączyć kontrole rodzicielską w Twoim Dreamboxie?"
2149
2150 #
2151 msgid "Do you want to enter a username and password for this host?\n"
2152 msgstr "Czy chcesz wpisać nazwę użytkownika i hasło dla tego hosta?\n"
2153
2154 #
2155 msgid "Do you want to install default sat lists?"
2156 msgstr "Czy chcesz zainstalować domyślna listę satelit?"
2157
2158 #
2159 msgid "Do you want to install the package:\n"
2160 msgstr "Chcesz zainstalowac paczkę:\n"
2161
2162 #
2163 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
2164 msgstr "Czy chcesz odtwarzać DVD znajdujące się w czytniku?"
2165
2166 #
2167 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
2168 msgstr "Czy chcesz obejrzeć DVD przed jego nagraniem?"
2169
2170 #
2171 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
2172 msgstr "Chcesz uruchomić ponownie Dreamboxa?"
2173
2174 #
2175 msgid "Do you want to remove the package:\n"
2176 msgstr "Chcesz usunąć paczkę:\n"
2177
2178 #
2179 msgid "Do you want to restore your settings?"
2180 msgstr "Czy chcesz przywrócić swoje ustawienia?"
2181
2182 #
2183 msgid "Do you want to resume this playback?"
2184 msgstr "Czy chcesz wznowić odtwarzanie?"
2185
2186 #
2187 msgid "Do you want to see more entries?"
2188 msgstr "Chcesz zobaczyć wiecej wpisow?"
2189
2190 #
2191 msgid ""
2192 "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you "
2193 "if needed?"
2194 msgstr "Czy dołączyć twój adres email i nazwę jeśli będzie trzeba?"
2195
2196 #
2197 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
2198 msgstr "Chcesz zaktualizować Dreamboxa?"
2199
2200 #
2201 msgid ""
2202 "Do you want to update your Dreambox?\n"
2203 "After pressing OK, please wait!"
2204 msgstr ""
2205 "Czy chcesz zaktualizować Dreamboxa?\n"
2206 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
2207
2208 #
2209 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
2210 msgstr "Chcesz zaktualizować paczkę:\n"
2211
2212 #
2213 msgid "Do you want to view a tutorial?"
2214 msgstr "Czy chcesz zobaczyć wprowadzenie?"
2215
2216 #
2217 msgid "Don't ask, just send"
2218 msgstr "Nie pytaj tylko wyślij"
2219
2220 #
2221 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
2222 msgstr "Nie zatrzymuj aktualnego wydarzenia ale wyłącz nadchodzące"
2223
2224 #
2225 #, python-format
2226 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
2227 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów"
2228
2229 #
2230 #, python-format
2231 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
2232 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów z %d błędami"
2233
2234 #
2235 msgid "Download"
2236 msgstr "Ładuj"
2237
2238 #, python-format
2239 msgid "Download %s from Server"
2240 msgstr ""
2241
2242 #
2243 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
2244 msgstr "Ładuj pliki .NFI z USB Flasher"
2245
2246 #
2247 msgid "Download Plugins"
2248 msgstr "Pobierz pluginy"
2249
2250 #
2251 msgid "Download Video"
2252 msgstr "Pobierz film"
2253
2254 msgid "Download files from Rapidshare"
2255 msgstr ""
2256
2257 #
2258 msgid "Download location"
2259 msgstr "Folder pobierania:"
2260
2261 #
2262 msgid "Downloadable new plugins"
2263 msgstr "Nowe pluginy do pobrania"
2264
2265 #
2266 msgid "Downloadable plugins"
2267 msgstr "Pluginy do pobrania"
2268
2269 #
2270 msgid "Downloading"
2271 msgstr "Pobieranie..."
2272
2273 #
2274 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
2275 msgstr "Pobieranie informacji o pluginach. Proszę czekać..."
2276
2277 #
2278 msgid "Downloading screenshots. Please wait..."
2279 msgstr "Pobieranie obrazów. Proszę czekać..."
2280
2281 #
2282 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
2283 msgstr "Format danych DVD (kompatybilny z HDTV)"
2284
2285 #
2286 msgid "Dreambox software because updates are available."
2287 msgstr "Oprogramowanie dreamboxa ponieważ aktualizacje są dostępne"
2288
2289 #
2290 msgid "Duration: "
2291 msgstr "Trwanie: "
2292
2293 #
2294 msgid "Dutch"
2295 msgstr "Holenderski"
2296
2297 #
2298 msgid "Dynamic contrast"
2299 msgstr "Dynamiczny kontrast"
2300
2301 #
2302 msgid "E"
2303 msgstr "E"
2304
2305 #
2306 msgid "EPG Selection"
2307 msgstr "Wybór EPG"
2308
2309 #
2310 msgid "EPG encoding"
2311 msgstr "Kodowanie EPG"
2312
2313 msgid ""
2314 "EPGRefresh will automatically switch to user-defined channels when the box "
2315 "is idleing\n"
2316 "(in standby mode without any running recordings) to perform updates of the "
2317 "epg information on these channels."
2318 msgstr ""
2319
2320 #
2321 #, python-format
2322 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
2323 msgstr "BŁĄD - skanowanie (%s) nie powiodło się!"
2324
2325 #
2326 msgid "East"
2327 msgstr "Wschód"
2328
2329 #
2330 msgid "Edit"
2331 msgstr "Edytuj"
2332
2333 #
2334 msgid "Edit AutoTimer"
2335 msgstr "Edytuj AutoTimer"
2336
2337 #
2338 msgid "Edit AutoTimer filters"
2339 msgstr "Edytuj filtry AutoTimera"
2340
2341 #
2342 msgid "Edit AutoTimer services"
2343 msgstr "Edytuj serwisy AutoTimera"
2344
2345 #
2346 msgid "Edit DNS"
2347 msgstr "Edytuj DNS"
2348
2349 #
2350 msgid "Edit Timers and scan for new Events"
2351 msgstr "Edytuj timery i skanuj po nowe wydarzenia"
2352
2353 #
2354 msgid "Edit Title"
2355 msgstr "Edytuj Tytuł"
2356
2357 #
2358 msgid "Edit bouquets list"
2359 msgstr "Edytuj listę bukietów"
2360
2361 #
2362 msgid "Edit chapters of current title"
2363 msgstr "Edycja rozdziału"
2364
2365 #
2366 msgid "Edit new timer defaults"
2367 msgstr "Edytuj domyślne timery"
2368
2369 #
2370 msgid "Edit selected AutoTimer"
2371 msgstr "Edytuj wybrany AutoTimer"
2372
2373 #
2374 msgid "Edit services list"
2375 msgstr "Edytuj listę serwisów"
2376
2377 #
2378 msgid "Edit settings"
2379 msgstr "Edytuj ustawienia"
2380
2381 msgid "Edit tags of recorded movies"
2382 msgstr ""
2383
2384 msgid "Edit tags of recorded movies."
2385 msgstr ""
2386
2387 #
2388 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
2389 msgstr "Edytuj ustawienia servera nazw Dreamboxa.\n"
2390
2391 #
2392 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
2393 msgstr "Edytuj ustawienia sieci Dreamboxa.\n"
2394
2395 #
2396 msgid "Edit title"
2397 msgstr "Edytuj tytuł"
2398
2399 #
2400 msgid "Edit upgrade source url."
2401 msgstr "Edytuj adres aktualizacji"
2402
2403 #
2404 msgid "Editing"
2405 msgstr "Edytowanie"
2406
2407 #
2408 msgid "Editor for new AutoTimers"
2409 msgstr "Edytor dla nowych AutoTimerów"
2410
2411 #
2412 msgid "Education"
2413 msgstr "Nauka"
2414
2415 #
2416 msgid "Electronic Program Guide"
2417 msgstr "Elektroniczny Przewodnik Programowy"
2418
2419 msgid "Emailclient is an IMAP4 e-mail viewer for the Dreambox."
2420 msgstr ""
2421
2422 #
2423 msgid "Enable"
2424 msgstr "Włącz"
2425
2426 #
2427 msgid "Enable /media"
2428 msgstr "Włącz katalog /media"
2429
2430 #
2431 msgid "Enable 5V for active antenna"
2432 msgstr "Włącz 5V dla aktywnej anteny"
2433
2434 #
2435 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
2436 msgstr "Włączyć kreatora czyszczenia?"
2437
2438 #
2439 msgid "Enable Filtering"
2440 msgstr "Włącz filtrowanie"
2441
2442 #
2443 msgid "Enable HTTP Access"
2444 msgstr "Włącz dostęp HTTP"
2445
2446 #
2447 msgid "Enable HTTP Authentication"
2448 msgstr "Włącz autoryzację HTTP"
2449
2450 #
2451 msgid "Enable HTTPS Access"
2452 msgstr "Włącz dostęp HTTPS"
2453
2454 #
2455 msgid "Enable HTTPS Authentication"
2456 msgstr "Włącz autoryzację HTTPS"
2457
2458 #
2459 msgid "Enable Service Restriction"
2460 msgstr "Włącz ograniczenia serwisu"
2461
2462 #
2463 msgid "Enable Streaming Authentication"
2464 msgstr "Włącz autoryzację streamingu"
2465
2466 #
2467 msgid "Enable multiple bouquets"
2468 msgstr "Włącz tryb wielu bukietów"
2469
2470 #
2471 msgid "Enable parental control"
2472 msgstr "Włącz kontrolę rodzicielską"
2473
2474 #
2475 msgid ""
2476 "Enable this to be able to access the AutoTimer Overview from within the "
2477 "extension menu."
2478 msgstr "Włącz to aby mieć dostęp do opisu AutoTimera z menu rozszerzeń"
2479
2480 #
2481 msgid "Enable timer"
2482 msgstr "Włącz timer"
2483
2484 #
2485 msgid "Enabled"
2486 msgstr "Włączone"
2487
2488 #
2489 msgid ""
2490 "Encoding the channel uses for it's EPG data. You only need to change this if "
2491 "you're searching for special characters like the german umlauts."
2492 msgstr ""
2493 "Kodowanie kanału uzywa do tego danych EPG. Zmień to tylko wtedy gdy szukasz "
2494 "specjalnych znaków jak np. niemieckie umlauty"
2495
2496 #
2497 msgid "Encrypted: "
2498 msgstr "Odkodowany:"
2499
2500 #
2501 msgid "Encryption"
2502 msgstr "Szyfrowanie"
2503
2504 #
2505 msgid "Encryption Key"
2506 msgstr "Klucz szyfrujący"
2507
2508 #
2509 msgid "Encryption Keytype"
2510 msgstr "Typ klucza kodowania"
2511
2512 #
2513 msgid "Encryption Type"
2514 msgstr "Typ szyfrowania"
2515
2516 #
2517 msgid "Encryption:"
2518 msgstr "Kodowanie:"
2519
2520 #
2521 msgid "End of \"after event\" timespan"
2522 msgstr "Koniec \"po wydarzeniu\" horyzontu czasowego"
2523
2524 #
2525 msgid "End of timespan"
2526 msgstr "Koniec horyzontu czasowego"
2527
2528 #
2529 msgid "End time"
2530 msgstr "Czas zakończenia"
2531
2532 #
2533 msgid "EndTime"
2534 msgstr "Czas zakończenia"
2535
2536 #
2537 msgid "English"
2538 msgstr "Angielski"
2539
2540 msgid ""
2541 "Enigma2 Plugin to play AVI/DIVX/WMV/etc. videos from PC on your Dreambox. "
2542 "Needs a running VLC from www.videolan.org on your pc."
2543 msgstr ""
2544
2545 #
2546 msgid ""
2547 "Enigma2 Skinselector\n"
2548 "\n"
2549 "If you experience any problems please contact\n"
2550 "stephan@reichholf.net\n"
2551 "\n"
2552 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2553 msgstr ""
2554 "Wybór skinów w Enigma2\n"
2555 "\n"
2556 "Jesli doświadczyłeś jakiś problemów skontaktuj się z\n"
2557 "stephan@reichholf.net\n"
2558 "\n"
2559 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2560
2561 #
2562 msgid "Enter Fast Forward at speed"
2563 msgstr "Przejdź do przodu bardzo szybko"
2564
2565 #
2566 msgid "Enter IP to scan..."
2567 msgstr "Wpisz IP do skanowania..."
2568
2569 #
2570 msgid "Enter Rewind at speed"
2571 msgstr "Przejdź wstecz bardzo szybko"
2572
2573 #
2574 msgid "Enter main menu..."
2575 msgstr "Wejdź do menu głównego..."
2576
2577 #
2578 msgid "Enter new hostname for your Dreambox"
2579 msgstr "Wpisz nową nazwę hosta dla Dreamboxa"
2580
2581 #
2582 msgid "Enter options:"
2583 msgstr "Wpisz opcje:"
2584
2585 #
2586 msgid "Enter password:"
2587 msgstr "Wpisz hasło:"
2588
2589 #
2590 msgid "Enter pin code"
2591 msgstr "Wpisz pin"
2592
2593 #
2594 msgid "Enter share directory:"
2595 msgstr "Wpisz katalog udostępniony:"
2596
2597 #
2598 msgid "Enter share name:"
2599 msgstr "Wpisz nazwę udostępniania:"
2600
2601 #
2602 msgid "Enter the service pin"
2603 msgstr "Wpisz Pin serwisu"
2604
2605 #
2606 msgid "Enter user and password for host: "
2607 msgstr "Wpisz uzytkownika i hasło dla hosta: "
2608
2609 #
2610 msgid "Enter username:"
2611 msgstr "Wpisz nazwę użytkownika:"
2612
2613 #
2614 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
2615 msgstr "Wpisz swój adres email jeśli trzeba"
2616
2617 #
2618 msgid "Enter your search term(s)"
2619 msgstr "Wpisz wyraz do wyszukania..."
2620
2621 #
2622 msgid "Entertainment"
2623 msgstr "Rozrywka"
2624
2625 #
2626 msgid "Error"
2627 msgstr "Błąd"
2628
2629 #
2630 msgid "Error executing plugin"
2631 msgstr "Błąd wykonania wtyczki"
2632
2633 #
2634 #, python-format
2635 msgid ""
2636 "Error: %s\n"
2637 "Retry?"
2638 msgstr ""
2639 "Błąd: %s\n"
2640 "Ponowić?"
2641
2642 #
2643 msgid "Estonian"
2644 msgstr "Estoński"
2645
2646 #
2647 msgid "Eventview"
2648 msgstr "Widok wydarzenia"
2649
2650 #
2651 msgid "Everything is fine"
2652 msgstr "Wszystko jest OK"
2653
2654 #
2655 msgid "Exact match"
2656 msgstr "Dokładne dopasowanie"
2657
2658 msgid "Exceeds dual layer medium!"
2659 msgstr "Przekroczona pojemność nośnika dual layer!"
2660
2661 #
2662 msgid "Exclude"
2663 msgstr "Wyklucz"
2664
2665 #
2666 msgid "Execute \"after event\" during timespan"
2667 msgstr "Wyklucz \"po wydarzeniu\" podczas horyzontu czasowego"
2668
2669 msgid "Execute TuxboxPlugins"
2670 msgstr ""
2671
2672 #
2673 msgid "Execution Progress:"
2674 msgstr "Wykonywanie procesu:"
2675
2676 #
2677 msgid "Execution finished!!"
2678 msgstr "Wykonywanie zakonczone !!!"
2679
2680 #
2681 msgid "Exif"
2682 msgstr "Exif"
2683
2684 #
2685 msgid "Exit"
2686 msgstr "Wyjście"
2687
2688 #
2689 msgid "Exit editor"
2690 msgstr "Opuść edytor"
2691
2692 msgid "Exit input device selection."
2693 msgstr ""
2694
2695 #
2696 msgid "Exit network wizard"
2697 msgstr "Opuść konfigurację sieci"
2698
2699 #
2700 msgid "Exit the cleanup wizard"
2701 msgstr "Opuść kreatora czyszczenia"
2702
2703 #
2704 msgid "Exit the wizard"
2705 msgstr "Opuść kreator"
2706
2707 #
2708 msgid "Exit wizard"
2709 msgstr "Opuść kreatora"
2710
2711 #
2712 msgid "Expert"
2713 msgstr "Ekspert"
2714
2715 #
2716 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
2717 msgstr "Wtyczki rozszeżonego ustawienia sieci..."
2718
2719 #
2720 msgid "Extended Setup..."
2721 msgstr "Zaawansowana konfiguracja..."
2722
2723 #
2724 msgid "Extended Software"
2725 msgstr "Rozszerzone oprogramowanie"
2726
2727 #
2728 msgid "Extended Software Plugin"
2729 msgstr "Rozszerzone oprogramowanie pluginu"
2730
2731 #
2732 msgid "Extensions"
2733 msgstr "Rozszerzenia"
2734
2735 #
2736 msgid "Extensions management"
2737 msgstr "Zarządzanie dodatkami"
2738
2739 #
2740 msgid "FEC"
2741 msgstr "FEC"
2742
2743 msgid ""
2744 "FTPBrowser allows uploading and downloading files between your Dreambox and "
2745 "a server using the file transfer protocol."
2746 msgstr ""
2747
2748 #
2749 msgid "Factory reset"
2750 msgstr "Ustawienia fabryczne"
2751
2752 #
2753 msgid "Failed"
2754 msgstr "Błąd"
2755
2756 #
2757 #, python-format
2758 msgid "Fan %d"
2759 msgstr "Fan %d"
2760
2761 #
2762 #, python-format
2763 msgid "Fan %d PWM"
2764 msgstr "Fan %d PWM"
2765
2766 #
2767 #, python-format
2768 msgid "Fan %d Voltage"
2769 msgstr "Fan %d Napięcie"
2770
2771 #
2772 msgid "Fast"
2773 msgstr "Szybko"
2774
2775 #
2776 msgid "Fast DiSEqC"
2777 msgstr "Szybki DiSEqC"
2778
2779 #
2780 msgid "Fast Forward speeds"
2781 msgstr "Prędkości przewijania  w przód"
2782
2783 #
2784 msgid "Fast epoch"
2785 msgstr "Szybka epoka"
2786
2787 #
2788 msgid "Favourites"
2789 msgstr "Ulubione"
2790
2791 #
2792 msgid "Fetching feed entries"
2793 msgstr "Wyszukiwanie dostępnych wpisów"
2794
2795 #
2796 msgid "Fetching search entries"
2797 msgstr "Wyszukiwanie wpisów YouTube..."
2798
2799 #
2800 msgid "Filesystem Check"
2801 msgstr "Sprawdź system plików"
2802
2803 #
2804 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
2805 msgstr "System plików zawiera błędy, których nie dało się naprawić"
2806
2807 #
2808 msgid "Film & Animation"
2809 msgstr "Film & Animacja"
2810
2811 #
2812 msgid "Filter"
2813 msgstr "Filtr"
2814
2815 #
2816 msgid ""
2817 "Filters are another powerful tool when matching events. An AutoTimer can be "
2818 "restricted to certain Weekdays or only match an event with a text inside eg "
2819 "it's Description.\n"
2820 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
2821 msgstr ""
2822 "Filtry są potężnym narzędziem gdy porównujemy wydarzenia. AutoTimer może byc "
2823 "ograniczony do pewnych dni tygodnia lub tylko podanego wydarzenia z tekstem "
2824 "np. Opis.\n"
2825 "Wciśnij niebieski aby dodać ograniczenie i żółty aby usunąć wybrane."
2826
2827 #
2828 msgid "Finetune"
2829 msgstr "Strojenie"
2830
2831 #
2832 msgid "Finished"
2833 msgstr "Skończone"
2834
2835 #
2836 msgid "Finished configuring your network"
2837 msgstr "Zakończono konfigurowanie sieci"
2838
2839 #
2840 msgid "Finished restarting your network"
2841 msgstr "Zakończono restartowanie sieci"
2842
2843 #
2844 msgid "Finnish"
2845 msgstr "Fiński"
2846
2847 msgid "First generate your skin-style with the Ai.HD-Control plugin."
2848 msgstr ""
2849
2850 #
2851 msgid "Flash"
2852 msgstr "Flash"
2853
2854 #
2855 msgid "Flashing failed"
2856 msgstr "Flash'owanie nie powiodło się"
2857
2858 #
2859 msgid "Following tasks will be done after you press OK!"
2860 msgstr "Ponizsze zadania będą wykonane po wciśnięciu OK!"
2861
2862 #
2863 msgid "Format"
2864 msgstr "Format"
2865
2866 #
2867 #, python-format
2868 msgid ""
2869 "Found a total of %d matching Events.\n"
2870 "%d Timer were added and %d modified."
2871 msgstr ""
2872 "Znaleziono w sumie %d pasujących wydarzeń.\n"
2873 "%d Timer będzie dodany %d i zmodyfikowany."
2874
2875 #
2876 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
2877 msgstr "Oblicz powtórzenie ramki podczas nie-płynnego zwijania"
2878
2879 #
2880 msgid "Frame size in full view"
2881 msgstr "Rozmiar ramki w pełnym widoku"
2882
2883 #
2884 msgid "France"
2885 msgstr "Francja"
2886
2887 #
2888 msgid "French"
2889 msgstr "Francuski"
2890
2891 #
2892 msgid "Frequency"
2893 msgstr "Częstotliwość"
2894
2895 #
2896 msgid "Frequency bands"
2897 msgstr "Pasma częstotliwości"
2898
2899 #
2900 msgid "Frequency scan step size(khz)"
2901 msgstr "Rozmiar stopnia skanowania (khz)"
2902
2903 #
2904 msgid "Frequency steps"
2905 msgstr "Stopnie częstotliwości"
2906
2907 #
2908 msgid "Fri"
2909 msgstr "Pią"
2910
2911 #
2912 msgid "Friday"
2913 msgstr "Piątek"
2914
2915 #
2916 msgid "Frisian"
2917 msgstr "Fryzyjski"
2918
2919 msgid "FritzCall shows incoming calls to your Fritz!Box on your Dreambox."
2920 msgstr ""
2921
2922 msgid "Frontend for /tmp/mmi.socket"
2923 msgstr ""
2924
2925 #
2926 #, python-format
2927 msgid "Frontprocessor version: %d"
2928 msgstr "Wersja Frontprocesora: %d"
2929
2930 #
2931 msgid "Fsck failed"
2932 msgstr "Fsck zawiódł"
2933
2934 #
2935 msgid ""
2936 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
2937 "Do you want to Restart the GUI now?"
2938 msgstr ""
2939 "GUI musi zostać zrestartowane aby zastosować nowego skina\n"
2940 "Czy chcesz zrobić restart GUI teraz?"
2941
2942 msgid "GUI that allows user to change the ftp- / telnet password."
2943 msgstr ""
2944
2945 msgid ""
2946 "GUI that allows user to change the ftp-/telnet-password of the Dreambox."
2947 msgstr ""
2948
2949 msgid "GUI to change the ftp and telnet-password"
2950 msgstr ""
2951
2952 #
2953 msgid "Gaming"
2954 msgstr "Gry"
2955
2956 #
2957 msgid "Gateway"
2958 msgstr "Brama"
2959
2960 #
2961 msgid "General AC3 Delay"
2962 msgstr "Główne opóźnienie AC3"
2963
2964 #
2965 msgid "General AC3 delay (ms)"
2966 msgstr "Główne opóźnienie AC3 (ms)"
2967
2968 #
2969 msgid "General PCM Delay"
2970 msgstr "Główne opóźnienie PCM"
2971
2972 #
2973 msgid "General PCM delay (ms)"
2974 msgstr "Główne opóźnienie PCM (ms)"
2975
2976 #
2977 msgid "Genre"
2978 msgstr "Gatunek"
2979
2980 #
2981 msgid "Genuine Dreambox"
2982 msgstr "Autentyczność Dreamboxa"
2983
2984 msgid "Genuine Dreambox validation failed!"
2985 msgstr "Weryfikacja autentyczności Dreamboxa nieudana!"
2986
2987 msgid "Genuine Dreambox verification"
2988 msgstr ""
2989
2990 #
2991 msgid "German"
2992 msgstr "Niemiecki"
2993
2994 msgid "German storm information"
2995 msgstr ""
2996
2997 msgid "German traffic information"
2998 msgstr ""
2999
3000 #
3001 msgid "Germany"
3002 msgstr "Niemcy"
3003
3004 msgid "Get AudioCD info from CDDB and CD-Text"
3005 msgstr ""
3006
3007 msgid "Get latest experimental image"
3008 msgstr ""
3009
3010 msgid "Get latest release image"
3011 msgstr ""
3012
3013 #
3014 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
3015 msgstr "Zdobywanie info o pluginie. Proszę czekać..."
3016
3017 #
3018 msgid "Global delay"
3019 msgstr "Globalne opóźnienie"
3020
3021 #
3022 msgid "Goto 0"
3023 msgstr "Idź do 0"
3024
3025 #
3026 msgid "Goto position"
3027 msgstr "Idź na pozycje"
3028
3029 msgid "GraphMultiEPG shows a graphical timeline EPG"
3030 msgstr ""
3031
3032 msgid ""
3033 "GraphMultiEPG shows a graphical timeline EPG.\n"
3034 "Shows a nice overview of all running und upcoming tv shows."
3035 msgstr ""
3036
3037 #
3038 msgid "Graphical Multi EPG"
3039 msgstr "Graficzny Multi EPG"
3040
3041 #
3042 msgid "Great Britain"
3043 msgstr "Wielka Brytania"
3044
3045 #
3046 msgid "Greek"
3047 msgstr "Grecki"
3048
3049 #
3050 msgid "Green boost"
3051 msgstr "Zielony"
3052
3053 msgid ""
3054 "Growlee allows your Dreambox to send short messages using the growl "
3055 "protocol\n"
3056 "like Recording started notifications to a PC running a growl client"
3057 msgstr ""
3058
3059 #
3060 msgid "Guard Interval"
3061 msgstr "Ochrona odstępu"
3062
3063 #
3064 msgid "Guard interval mode"
3065 msgstr "Ochronny tryb odstępu"
3066
3067 #
3068 msgid "Guess existing timer based on begin/end"
3069 msgstr "Przypuszczalnie istniejący timer bazowany na początku/końcu"
3070
3071 #
3072 msgid "HD videos"
3073 msgstr "Filmy HD"
3074
3075 #
3076 msgid "HTTP Port"
3077 msgstr "Port HTTP"
3078
3079 #
3080 msgid "HTTPS Port"
3081 msgstr "Port HTTPS"
3082
3083 #
3084 msgid "Harddisk"
3085 msgstr "Dysk twardy..."
3086
3087 #
3088 msgid "Harddisk setup"
3089 msgstr "Ustawienia dysku twardego"
3090
3091 #
3092 msgid "Harddisk standby after"
3093 msgstr "Tryb czuwania dysku twardego po"
3094
3095 #
3096 msgid "Help"
3097 msgstr "Pomoc"
3098
3099 #
3100 msgid "Hidden network SSID"
3101 msgstr "Ukryty sieciowy SSID"
3102
3103 #
3104 msgid "Hidden networkname"
3105 msgstr "Ukryta nazwa sieci"
3106
3107 #
3108 msgid "Hierarchy Information"
3109 msgstr "Informacja hierarchii"
3110
3111 #
3112 msgid "Hierarchy mode"
3113 msgstr "Tryb hierarchii"
3114
3115 #
3116 msgid "High bitrate support"
3117 msgstr "Obsługa wysokiego Bitrate"
3118
3119 #
3120 msgid "History"
3121 msgstr "Historia"
3122
3123 #
3124 msgid "Holland"
3125 msgstr "Holandia"
3126
3127 #
3128 msgid "Hong Kong"
3129 msgstr "Hong Kong"
3130
3131 #
3132 msgid "Horizontal"
3133 msgstr "Pozioma [H]"
3134
3135 msgid "Hotplugging for removeable devices"
3136 msgstr ""
3137
3138 #
3139 msgid "How many minutes do you want to record?"
3140 msgstr "Ile minut ma trwać nagranie?"
3141
3142 #
3143 msgid "How to handle found crashlogs?"
3144 msgstr "Czynność po znalezieniu crashloga"
3145
3146 #
3147 msgid "Howto & Style"
3148 msgstr "Porady & Styl"
3149
3150 #
3151 msgid "Hue"
3152 msgstr "Barwa"
3153
3154 #
3155 msgid "Hungarian"
3156 msgstr "Węgierski"
3157
3158 msgid "IMAP4 e-mail viewer for the Dreambox"
3159 msgstr ""
3160
3161 #
3162 msgid "IP Address"
3163 msgstr "Adres IP"
3164
3165 #
3166 msgid "IP:"
3167 msgstr "IP:"
3168
3169 msgid "IRC Client for Enigma2"
3170 msgstr ""
3171
3172 #
3173 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
3174 msgstr "Plik ISO jest za duży dla tego systemu plików!"
3175
3176 #
3177 msgid "ISO path"
3178 msgstr "Ścieżka ISO"
3179
3180 #
3181 msgid "Icelandic"
3182 msgstr "Islandzki"
3183
3184 #
3185 #, python-format
3186 msgid ""
3187 "If this is enabled an existing timer will also be considered recording an "
3188 "event if it records at least 80% of the it."
3189 msgstr ""
3190 "Jeśli to jest włączone na istniejącym timerze wtedy będzie też za nagraniem "
3191 "jeśli nagrywa ostanie 80% of tego."
3192
3193 #
3194 msgid ""
3195 "If you see this, something is wrong with\n"
3196 "your scart connection. Press OK to return."
3197 msgstr ""
3198 "Jeśli to widzisz coś jest nie tak z\n"
3199 "Twoim interfejsem scart. Naciśnij OK aby wrócić."
3200
3201 #
3202 msgid ""
3203 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
3204 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
3205 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
3206 "possible.\n"
3207 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
3208 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
3209 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
3210 "step.\n"
3211 "If you are happy with the result, press OK."
3212 msgstr ""
3213 "Jeśli Twój TV posiada poprawę jasności i kontrastu, wyłącz to. Jeśli masz "
3214 "opcje ustawioną na \"Dynamiczne\", zmień ją na Standardową. Dostosuj poziom "
3215 "podświetlania do własnej wartości .Zmniejsz kontrast w TV do najniższej "
3216 "wartości.\n"
3217 "Następnie zmniejsz poziom jasności, ale upewnij się że dwa najniższe "
3218 "odcienie szarości są rozpoznawalne.\n"
3219 "Na razie nie troszcz się o odcienie jasności. One zostaną ustawione w "
3220 "kolejnym kroku.\n"
3221 "Jeśli jesteś zadowolony z rezultatu wciśnij OK."
3222
3223 #
3224 msgid "Import AutoTimer"
3225 msgstr "Importuj AutoTimera"
3226
3227 #
3228 msgid "Import existing Timer"
3229 msgstr "Importuj istniejący Timer"
3230
3231 #
3232 msgid "Import from EPG"
3233 msgstr "Importuj z EPG"
3234
3235 #
3236 msgid "In Progress"
3237 msgstr "W toku"
3238
3239 #
3240 msgid ""
3241 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
3242 msgstr "Aby nagrywać z timera, TV został włączony na nagrywany serwis!\n"
3243
3244 #
3245 msgid "Include"
3246 msgstr "Dołącz"
3247
3248 #
3249 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
3250 msgstr "Dołączyć email i twoją nazwę?"
3251
3252 #
3253 msgid "Increase delay"
3254 msgstr "Zwiększ opóźnienie"
3255
3256 #
3257 #, python-format
3258 msgid "Increase delay by %i ms (can be set)"
3259 msgstr "Zwiększ opóźnienie o %i ms (można ustawić)"
3260
3261 #
3262 msgid "Increased voltage"
3263 msgstr "Zwiększone napięcie"
3264
3265 #
3266 msgid "Index"
3267 msgstr "Indeks"
3268
3269 #
3270 msgid "India"
3271 msgstr "Indie"
3272
3273 #
3274 msgid "Info"
3275 msgstr "Info"
3276
3277 #
3278 msgid "InfoBar"
3279 msgstr "Pasek info"
3280
3281 #
3282 msgid "Infobar timeout"
3283 msgstr "Czas wyświetlania paska info"
3284
3285 #
3286 msgid "Information"
3287 msgstr "Informacje"
3288
3289 #
3290 msgid "Init"
3291 msgstr "Init"
3292
3293 #
3294 msgid "Initial location in new timers"
3295 msgstr "Początkowa lokalizacja nowego timera"
3296
3297 #
3298 msgid "Initialization"
3299 msgstr "Inicjalizacja"
3300
3301 #
3302 msgid "Initialize"
3303 msgstr "Inicjuj"
3304
3305 #
3306 msgid "Initializing Harddisk..."
3307 msgstr "Inicjalizowanie Hdd..."
3308
3309 #
3310 msgid "Input"
3311 msgstr "Info"
3312
3313 msgid "Input device setup"
3314 msgstr ""
3315
3316 msgid "Input devices"
3317 msgstr ""
3318
3319 #
3320 msgid "Install"
3321 msgstr "Instalacja"
3322
3323 #
3324 msgid "Install a new image with a USB stick"
3325 msgstr "Instaluj nowe image z pamięci USB"
3326
3327 #
3328 msgid "Install a new image with your web browser"
3329 msgstr "Instaluj nowe image z przeglądarki www"
3330
3331 #
3332 msgid "Install extensions."
3333 msgstr "Instaluj rozszerzenia"
3334
3335 #
3336 msgid "Install local extension"
3337 msgstr "Instaluj lokalną paczkę"
3338
3339 #
3340 msgid "Install or remove finished."
3341 msgstr "Instalacja lub kasowanie zakończone."
3342
3343 #
3344 msgid "Install settings, skins, software..."
3345 msgstr "Instaluj ustawienia, skiny, soft..."
3346
3347 #
3348 msgid "Installation finished."
3349 msgstr "Instalacja zakończona."
3350
3351 #
3352 msgid "Installing"
3353 msgstr "Instalowanie"
3354
3355 #
3356 msgid "Installing Software..."
3357 msgstr "Instalowanie oprogramowania..."
3358
3359 #
3360 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
3361 msgstr "Instaluję standardową litę satelit...Proszę czekać..."
3362
3363 #
3364 msgid "Installing defaults... Please wait..."
3365 msgstr "Instaluję ustawienia standardowe...Proszę czekać..."
3366
3367 #
3368 msgid "Installing package content... Please wait..."
3369 msgstr "Instaluję zawartość pakietu...Proszę czekać..."
3370
3371 #
3372 msgid "Instant Record..."
3373 msgstr "Natychmiastowe nagranie..."
3374
3375 #
3376 msgid "Instant record location"
3377 msgstr "Lokalizacja szybkiego nagrania"
3378
3379 #
3380 msgid "Interface: "
3381 msgstr "Interfejs: "
3382
3383 #
3384 msgid "Intermediate"
3385 msgstr "Pośrednia"
3386
3387 #
3388 msgid "Internal Flash"
3389 msgstr "Wewnętrzny Flash"
3390
3391 msgid "Internal LAN adapter."
3392 msgstr "Wewnętrzny adapter LAN."
3393
3394 msgid "Internal firmware updater"
3395 msgstr ""
3396
3397 #
3398 msgid "Invalid Location"
3399 msgstr "Nieprawidłowa Lokalizacja"
3400
3401 #
3402 #, python-format
3403 msgid "Invalid directory selected: %s"
3404 msgstr "Wybrano niewłaściwy katalog: %s"
3405
3406 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 304
3407 msgid "Invalid response from Security service pls restart again"
3408 msgstr "Zła odpowiedź z chronionego kanału, uruchom ponownie"
3409
3410 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 132
3411 msgid "Invalid response from server."
3412 msgstr "Zła odpowiedź z serwera."
3413
3414 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 177
3415 #, python-format
3416 msgid "Invalid response from server. Please report: %s"
3417 msgstr "Zła odpowiedź z serwera. Proszę zgłoś: %s"
3418
3419 #
3420 msgid "Invalid selection"
3421 msgstr "Zły wybór"
3422
3423 #
3424 msgid "Inversion"
3425 msgstr "Inversja"
3426
3427 #
3428 msgid "Ipkg"
3429 msgstr "Ipkg"
3430
3431 #
3432 msgid "Ireland"
3433 msgstr "Irlandia"
3434
3435 #
3436 msgid "Is this videomode ok?"
3437 msgstr "Czy ten tryb jest dobry?"
3438
3439 #
3440 msgid "Israel"
3441 msgstr "Izrael"
3442
3443 #
3444 msgid ""
3445 "It's possible to restrict an AutoTimer to certain Services or Bouquets or to "
3446 "deny specific ones.\n"
3447 "An Event will only match this AutoTimer if it's on a specific and not denied "
3448 "Service (inside a Bouquet).\n"
3449 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
3450 msgstr ""
3451 "Jest mozliwe ograniczyć AutoTimer do pewnych serwisów czy bukietów lub "
3452 "odmówić jednemu.\n"
3453 "Wydarzenie będzie pasować do AutoTimera jeśli jest szczególne i nie zakazane "
3454 "(w środku bukietu).\n"
3455 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
3456
3457 #
3458 msgid "Italian"
3459 msgstr "Włoski"
3460
3461 msgid "Italian Weather forecast on Dreambox"
3462 msgstr ""
3463
3464 msgid "Italian Weather forecast on Dreambox from www.google.it."
3465 msgstr ""
3466
3467 #
3468 msgid "Italy"
3469 msgstr "Włochy"
3470
3471 #
3472 msgid "Japan"
3473 msgstr "Japonia"
3474
3475 #
3476 msgid "Job View"
3477 msgstr "Podgląd zajęć"
3478
3479 #
3480 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
3481 msgid "Just Scale"
3482 msgstr "Po prostu skaluj"
3483
3484 msgid "Kerni's BrushedAlu-HD skin"
3485 msgstr ""
3486
3487 msgid "Kerni's DreamMM-HD skin"
3488 msgstr ""
3489
3490 msgid "Kerni's Elgato-HD skin"
3491 msgstr ""
3492
3493 msgid "Kerni's SWAIN skin"
3494 msgstr ""
3495
3496 msgid "Kerni's SWAIN-HD skin"
3497 msgstr ""
3498
3499 msgid "Kerni's UltraViolet skin"
3500 msgstr ""
3501
3502 msgid "Kerni's YADS-HD skin"
3503 msgstr ""
3504
3505 msgid "Kerni's dTV-HD skin"
3506 msgstr ""
3507
3508 msgid "Kerni's dTV-HD-Reloaded skin"
3509 msgstr ""
3510
3511 msgid "Kerni's dmm-HD skin"
3512 msgstr ""
3513
3514 msgid "Kerni's dreamTV-HD skin"
3515 msgstr ""
3516
3517 msgid "Kerni's simple skin"
3518 msgstr ""
3519
3520 msgid "Kerni-HD1 skin"
3521 msgstr ""
3522
3523 msgid "Kerni-HD1R2 skin"
3524 msgstr ""
3525
3526 msgid "Kernis HD1 skin"
3527 msgstr ""
3528
3529 #
3530 #, python-format
3531 msgid "Key %(Key)s successfully set to %(delay)i ms"
3532 msgstr "Klucz %(Key)s pomyślnie ustawione na %(delay)i ms"
3533
3534 #
3535 #, python-format
3536 msgid "Key %(key)s (current value: %(value)i ms)"
3537 msgstr "Klucz %(key)s (obecna wartość: %(value)i ms)"
3538
3539 #
3540 msgid "Keyboard"
3541 msgstr "Klawiatura..."
3542
3543 #
3544 msgid "Keyboard Map"
3545 msgstr "Mapa klawiatury"
3546
3547 #
3548 msgid "Keyboard Setup"
3549 msgstr "Ustawienia klawiatury"
3550
3551 #
3552 msgid "Keymap"
3553 msgstr "Mapa klawiszy"
3554
3555 msgid "KiddyTimer allows to control your kids's daily tv usage."
3556 msgstr ""
3557
3558 #
3559 msgid "LAN Adapter"
3560 msgstr "Adapter LAN"
3561
3562 msgid "LAN connection"
3563 msgstr "Połączenie LAN"
3564
3565 #
3566 msgid "LNB"
3567 msgstr "LNB"
3568
3569 #
3570 msgid "LOF"
3571 msgstr "LOF"
3572
3573 #
3574 msgid "LOF/H"
3575 msgstr "LOF/H"
3576
3577 #
3578 msgid "LOF/L"
3579 msgstr "LOF/L"
3580
3581 #
3582 msgid "Language"
3583 msgstr "Język"
3584
3585 #
3586 msgid "Language selection"
3587 msgstr "Wybór języka"
3588
3589 #
3590 msgid "Last config"
3591 msgstr "Ostatnie ust"
3592
3593 #
3594 msgid "Last speed"
3595 msgstr "Ostatnia prędkość"
3596
3597 #
3598 msgid "Latitude"
3599 msgstr "Szerokość geogr."
3600
3601 #
3602 msgid "Latvian"
3603 msgstr "Łotewski"
3604
3605 #
3606 msgid "Leave DVD Player?"
3607 msgstr "Zamknąć odtwarzacz DVD?"
3608
3609 #
3610 msgid "Left"
3611 msgstr "Lewo"
3612
3613 #
3614 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
3615 msgid "Letterbox"
3616 msgstr "Letterbox"
3617
3618 #
3619 msgid "Limit east"
3620 msgstr "Limit wschodni"
3621
3622 #
3623 msgid "Limit west"
3624 msgstr "Limit zachodni"
3625
3626 #
3627 msgid "Limited character set for recording filenames"
3628 msgstr "Limit znaków w nazwie nagrania"
3629
3630 #
3631 msgid "Limits off"
3632 msgstr "Limity wyłaczonyy"
3633
3634 #
3635 msgid "Limits on"
3636 msgstr "Limity właczony"
3637
3638 #
3639 msgid "Link Quality:"
3640 msgstr "Jakość sygnału:"
3641
3642 #
3643 msgid "Link:"
3644 msgstr "Łącze:"
3645
3646 #
3647 msgid "Linked titles with a DVD menu"
3648 msgstr "Połącz tytuł z menu DVD"
3649
3650 #
3651 msgid "List of Storage Devices"
3652 msgstr "Lista zapamiętanych urządzeń"
3653
3654 msgid "Listen and record internet radio"
3655 msgstr ""
3656
3657 msgid "Listen and record shoutcast internet radio on your Dreambox."
3658 msgstr ""
3659
3660 #
3661 msgid "Lithuanian"
3662 msgstr "Litewski"
3663
3664 #
3665 msgid "Load"
3666 msgstr "Otwórz"
3667
3668 #
3669 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
3670 msgstr "Wyświetlaj długość filmu na liście"
3671
3672 #
3673 msgid "Load feed on startup:"
3674 msgstr "Załaduj listę podczas startu:"
3675
3676 #
3677 msgid "Load movie-length"
3678 msgstr "Pokaż dlugość filmu"
3679
3680 #
3681 msgid "Local Network"
3682 msgstr "Sieć lokalna"
3683
3684 #
3685 msgid "Local share name"
3686 msgstr "Lokalna nazwa udziału"
3687
3688 #
3689 msgid "Location"
3690 msgstr "Lokalizacja"
3691
3692 #
3693 msgid "Location for instant recordings"
3694 msgstr "Lokalizacja dla szybkich nagrań"
3695
3696 #
3697 msgid "Lock:"
3698 msgstr "Block:"
3699
3700 #
3701 msgid "Log results to harddisk"
3702 msgstr "Wyniki Loga na HDD"
3703
3704 #
3705 msgid "Long Keypress"
3706 msgstr "Długie naciskanie klawisza"
3707
3708 msgid "Long filenames"
3709 msgstr "Długie nazwy"
3710
3711 #
3712 msgid "Longitude"
3713 msgstr "Długość geogr."
3714
3715 #
3716 msgid "Lower bound of timespan."
3717 msgstr "Dolny horyzont czasowy"
3718
3719 #
3720 msgid ""
3721 "Lower bound of timespan. Nothing before this time will be matched. Offsets "
3722 "are not taken into account!"
3723 msgstr ""
3724 "Dolny horyzont czasowy. Nic przed tym czasem nie będzie odpowiadać. Offset "
3725 "nie jest brany dla tego konta!"
3726
3727 #
3728 msgid "MMC Card"
3729 msgstr "Karta MMC"
3730
3731 #
3732 msgid "MORE"
3733 msgstr "Więcej"
3734
3735 #
3736 msgid "Main menu"
3737 msgstr "Menu Główne"
3738
3739 #
3740 msgid "Mainmenu"
3741 msgstr "Menu Główne"
3742
3743 #
3744 msgid "Make this mark an 'in' point"
3745 msgstr "Traktuj znacznik jako wewnętrzny punkt"
3746
3747 #
3748 msgid "Make this mark an 'out' point"
3749 msgstr "Traktuj znacznik jako zewnętrzny punkt"
3750
3751 #
3752 msgid "Make this mark just a mark"
3753 msgstr "Traktuj znacznik po prostu jak zaznaczenie"
3754
3755 #
3756 msgid "Manage extensions"
3757 msgstr "Zarządzaj rozszerzeniami"
3758
3759 msgid "Manage local files"
3760 msgstr ""
3761
3762 msgid "Manage logos to display at boot time or while in radio mode."
3763 msgstr ""
3764
3765 msgid "Manage logos to display at boottime"
3766 msgstr ""
3767
3768 #
3769 msgid "Manage network shares"
3770 msgstr "Zarządzaj udziałami sieci"
3771
3772 msgid ""
3773 "Manage your music files in a database, play it with Merlin Music Player."
3774 msgstr ""
3775
3776 #
3777 msgid "Manage your network shares..."
3778 msgstr "Zarządzaj swoimi udziałami sieci..."
3779
3780 #
3781 msgid "Manage your receiver's software"
3782 msgstr "Zarządzaj oprogramowaniem tunera"
3783
3784 #
3785 msgid "Manual Scan"
3786 msgstr "Ręczne skanowanie"
3787
3788 #
3789 msgid "Manual transponder"
3790 msgstr "Własny transponder"
3791
3792 #
3793 msgid "Manufacturer"
3794 msgstr "Producent"
3795
3796 #
3797 msgid "Margin after record"
3798 msgstr "Margines po nagraniu (w min)"
3799
3800 #
3801 msgid "Margin before record (minutes)"
3802 msgstr "Margines przed nagraniem (w min)"
3803
3804 #
3805 #, python-format
3806 msgid "Match Timespan: %02d:%02d - %02d:%02d"
3807 msgstr "Dopasuj horyzont czasowy: %02d:%02d - %02d:%02d"
3808
3809 #
3810 msgid "Match title"
3811 msgstr "Dopasuj tytuł"
3812
3813 #
3814 #, python-format
3815 msgid "Match title: %s"
3816 msgstr "Dopasuj tytuł: %s"
3817
3818 #
3819 msgid "Max. Bitrate: "
3820 msgstr "Max. Bitrate: "
3821
3822 #
3823 msgid "Maximum duration (in m)"
3824 msgstr "Maksymalne trwanie (w m)"
3825
3826 #
3827 msgid ""
3828 "Maximum event duration to match. If an event is longer than this ammount of "
3829 "time (without offset) it won't be matched."
3830 msgstr ""
3831 "Maksymalne trwanie wydarzaenia. Jesli wydarzenie jest dłuższe jak ten czas "
3832 "(bez offsetu) nie będzie dopasowane."
3833
3834 #
3835 msgid "Media player"
3836 msgstr "Odtwarzacz"
3837
3838 #
3839 msgid "MediaPlayer"
3840 msgstr "Odtwarzacz Multimedialny"
3841
3842 msgid ""
3843 "MediaScanner scans devices for playable media files and displays a menu with "
3844 "possible actions like viewing pictures or playing movies."
3845 msgstr ""
3846
3847 msgid ""
3848 "Mediaplayer plays your favorite music and videos.\n"
3849 "Play all your favorite music and video files, organize them in playlists, "
3850 "view cover and album information."
3851 msgstr ""
3852
3853 #
3854 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
3855 msgstr "Nosnik nie jest zapisywalnym DVD!"
3856
3857 #
3858 msgid "Medium is not empty!"
3859 msgstr "Nosnik nie jest pusty!"
3860
3861 #
3862 msgid "Menu"
3863 msgstr "Menu"
3864
3865 msgid "Merlin Music Player and iDream"
3866 msgstr ""
3867
3868 #
3869 msgid "Message"
3870 msgstr "Wiadomość"
3871
3872 #
3873 msgid "Message..."
3874 msgstr "Wiadomość..."
3875
3876 #
3877 msgid "Mexico"
3878 msgstr "Meksyk"
3879
3880 #
3881 msgid "Mkfs failed"
3882 msgstr "Mkfs zawiódł"
3883
3884 #
3885 msgid "Mode"
3886 msgstr "Tryb"
3887
3888 #
3889 msgid "Model: "
3890 msgstr "Model: "
3891
3892 #
3893 msgid "Modify existing timers"
3894 msgstr "Modyfikuj istniejące timery"
3895
3896 #
3897 msgid "Modulation"
3898 msgstr "Modulacja"
3899
3900 #
3901 msgid "Modulator"
3902 msgstr "Modulator"
3903
3904 #
3905 msgid "Mon"
3906 msgstr "Pon"
3907
3908 #
3909 msgid "Mon-Fri"
3910 msgstr "Pon-Pią"
3911
3912 #
3913 msgid "Monday"
3914 msgstr "Poniedziałek"
3915
3916 #
3917 msgid "Monthly"
3918 msgstr "Miesięcznie"
3919
3920 #
3921 msgid "More video entries."
3922 msgstr "Więcej wpisów wideo."
3923
3924 #
3925 msgid "Mosquito noise reduction"
3926 msgstr "Punktowa redukcja szumów"
3927
3928 #
3929 msgid "Most discussed"
3930 msgstr "Najczęściej dyskutowane"
3931
3932 #
3933 msgid "Most linked"
3934 msgstr "Najczęściej ogladane"
3935
3936 #
3937 msgid "Most popular"
3938 msgstr "Najbardziej popularne"
3939
3940 #
3941 msgid "Most recent"
3942 msgstr "Najnowsze"
3943
3944 #
3945 msgid "Most responded"
3946 msgstr "Najbardziej odpowiednie"
3947
3948 #
3949 msgid "Most viewed"
3950 msgstr "Najczęściej ogladane"
3951
3952 #
3953 msgid "Mount failed"
3954 msgstr "Montowanie nieudane"
3955
3956 #
3957 msgid "Mount informations"
3958 msgstr "Informacje montowania"
3959
3960 #
3961 msgid "Mount options"
3962 msgstr "Opcje montowania"
3963
3964 #
3965 msgid "Mount type"
3966 msgstr "Typ montowania"
3967
3968 #
3969 msgid "MountManager"
3970 msgstr "Menadżer montowania"
3971
3972 #
3973 msgid ""
3974 "Mounted/\n"
3975 "Unmounted"
3976 msgstr ""
3977 "Zamontowane/\n"
3978 "Odmontowane"
3979
3980 #
3981 msgid "Mountpoints management"
3982 msgstr "Zarządzanie punktami montowania"
3983
3984 #
3985 msgid "Mounts editor"
3986 msgstr "Edytor montowania"
3987
3988 #
3989 msgid "Mounts management"
3990 msgstr "Zarządzanie montowaniem"
3991
3992 #
3993 msgid "Move Picture in Picture"
3994 msgstr "Przesuń PiP"
3995
3996 #
3997 msgid "Move east"
3998 msgstr "Przesuń na wschód"
3999
4000 #
4001 msgid "Move plugin screen"
4002 msgstr "Przenieś obraz plugnu"
4003
4004 #
4005 msgid "Move screen down"
4006 msgstr "Przenieś obraz w dół"
4007
4008 #
4009 msgid "Move screen to the center of your TV"
4010 msgstr "Przenieś obraz na środek TV"
4011
4012 #
4013 msgid "Move screen to the left"
4014 msgstr "Przenieś obraz do lewej"
4015
4016 #
4017 msgid "Move screen to the lower left corner"
4018 msgstr "Przenieś obraz do lewego rogu"
4019
4020 #
4021 msgid "Move screen to the lower right corner"
4022 msgstr "Przenieś obraz do niższego lewego rogu"
4023
4024 #
4025 msgid "Move screen to the middle of the left border"
4026 msgstr "Przenieś obraz na środek lewej ramki"
4027
4028 #
4029 msgid "Move screen to the middle of the right border"
4030 msgstr "Przenieś obraz na środek prawej ramki"
4031
4032 #
4033 msgid "Move screen to the right"
4034 msgstr "Przenieś obraz do prawej"
4035
4036 #
4037 msgid "Move screen to the upper left corner"
4038 msgstr "Przenieś obraz do wyższego lewego rogu"
4039
4040 #
4041 msgid "Move screen to the upper right corner"
4042 msgstr "Przenieś obraz do wyższego prawego rogu"
4043
4044 #
4045 msgid "Move screen up"
4046 msgstr "Przenieś obraz wyżej"
4047
4048 #
4049 msgid "Move west"
4050 msgstr "Przesuń na zachód"
4051
4052 msgid "Movie information from the Online Film Datenbank (German)."
4053 msgstr ""
4054
4055 msgid "Movie informations from the Online Film Datenbank"
4056 msgstr ""
4057
4058 #
4059 msgid "Movie location"
4060 msgstr "Przenieś lokalizację"
4061
4062 msgid ""
4063 "MovieTagger adds tags to recorded movies to sort a large list of movies."
4064 msgstr ""
4065
4066 msgid ""
4067 "Movielist Preview creates screenshots of recordings and shows them inside "
4068 "the movielist."
4069 msgstr ""
4070
4071 #
4072 msgid "Movielist menu"
4073 msgstr "Menu listy filmów"
4074
4075 #
4076 msgid "Multi EPG"
4077 msgstr "Multi EPG"
4078
4079 #
4080 msgid "Multimedia"
4081 msgstr "Multimedia"
4082
4083 #
4084 msgid "Multiple service support"
4085 msgstr "Wielokrotny support serwisu"
4086
4087 #
4088 msgid "Multisat"
4089 msgstr "Multisat"
4090
4091 #
4092 msgid "Music"
4093 msgstr "Muzyka"
4094
4095 #
4096 msgid "Mute"
4097 msgstr "Mute"
4098
4099 #
4100 msgid "My TubePlayer"
4101 msgstr "Odtwarzacz MyTube"
4102
4103 #
4104 msgid "MyTube Settings"
4105 msgstr "Ustawienia MyTube"
4106
4107 #
4108 msgid "MyTubePlayer"
4109 msgstr "Odtwarzacz MyTube"
4110
4111 #
4112 msgid "MyTubePlayer Help"
4113 msgstr "Pomoc MyTube"
4114
4115 #
4116 msgid "MyTubePlayer active video downloads"
4117 msgstr "Widok pobierania filmów"
4118
4119 #
4120 msgid "MyTubePlayer settings"
4121 msgstr "Ustawienia odtwarzacza MyTube"
4122
4123 #
4124 msgid "MyTubeVideoInfoScreen"
4125 msgstr "Info MyTube"
4126
4127 #
4128 msgid "MyTubeVideohelpScreen"
4129 msgstr "Pomoc MyTube"
4130
4131 #
4132 msgid "N/A"
4133 msgstr "N/A"
4134
4135 msgid ""
4136 "NCID Client shows incoming voice calls promoted by any NCID server (e.g. "
4137 "Vodafone Easybox) on your Dreambox."
4138 msgstr ""
4139
4140 #
4141 msgid "NEXT"
4142 msgstr "Następny"
4143
4144 #
4145 msgid "NFI Image Flashing"
4146 msgstr "Wgrywanie softu NFI"
4147
4148 #
4149 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
4150 msgstr ""
4151 "Flashowanie z pliku NFI zakończone. Aby zrestartować wciśnij Żółty przycisk!"
4152
4153 #
4154 msgid "NFS share"
4155 msgstr "Udział NFS"
4156
4157 #
4158 msgid "NOW"
4159 msgstr "Teraz"
4160
4161 #
4162 msgid "NTSC"
4163 msgstr "NTSC"
4164
4165 #
4166 msgid "Name"
4167 msgstr "Nazwa"
4168
4169 #
4170 msgid "Nameserver"
4171 msgstr "Nameserver"
4172
4173 #
4174 #, python-format
4175 msgid "Nameserver %d"
4176 msgstr "Nameserver %d"
4177
4178 #
4179 msgid "Nameserver Setup"
4180 msgstr "Konfiguracja Nameserver"
4181
4182 #
4183 msgid "Nameserver settings"
4184 msgstr "Ustawienia nameserver"
4185
4186 msgid "Nemesis BlackBox Skin"
4187 msgstr ""
4188
4189 msgid "Nemesis BlackBox Skin for the Dreambox"
4190 msgstr ""
4191
4192 msgid "Nemesis Blueline Single Skin"
4193 msgstr ""
4194
4195 msgid "Nemesis Blueline Single Skin for the Dreambox"
4196 msgstr ""
4197
4198 msgid "Nemesis Blueline Skin"
4199 msgstr ""
4200
4201 msgid "Nemesis Blueline Skin for the Dreambox"
4202 msgstr ""
4203
4204 msgid "Nemesis Blueline.Extended Skin"
4205 msgstr ""
4206
4207 msgid "Nemesis Blueline.Extended Skin for the Dreambox"
4208 msgstr ""
4209
4210 msgid "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin"
4211 msgstr ""
4212
4213 msgid "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin for the Dreambox"
4214 msgstr ""
4215
4216 msgid "Nemesis ChromeLine Skin"
4217 msgstr ""
4218
4219 msgid "Nemesis ChromeLine Skin for the Dreambox"
4220 msgstr ""
4221
4222 msgid "Nemesis Flatline Blue Skin"
4223 msgstr ""
4224
4225 msgid "Nemesis Flatline Blue Skin for the Dreambox"
4226 msgstr ""
4227
4228 msgid "Nemesis Flatline Skin"
4229 msgstr ""
4230
4231 msgid "Nemesis Flatline Skin for the Dreambox"
4232 msgstr ""
4233
4234 msgid "Nemesis GlassLine Skin"
4235 msgstr ""
4236
4237 msgid "Nemesis GlassLine Skin for the Dreambox"
4238 msgstr ""
4239
4240 msgid "Nemesis Greenline Extended Skin"
4241 msgstr ""
4242
4243 msgid "Nemesis Greenline Extended Skin for the Dreambox"
4244 msgstr ""
4245
4246 msgid "Nemesis Greenline Single Skin"
4247 msgstr ""
4248
4249 msgid "Nemesis Greenline Single Skin for the Dreambox"
4250 msgstr ""
4251
4252 msgid "Nemesis Greenline Skin"
4253 msgstr ""
4254
4255 msgid "Nemesis Greenline Skin for the Dreambox"
4256 msgstr ""
4257
4258 msgid "Nemesis Greyline Extended Skin"
4259 msgstr ""
4260
4261 msgid "Nemesis Greyline Extended Skin for the Dreambox"
4262 msgstr ""
4263
4264 msgid "Nemesis Greyline Single Skin"
4265 msgstr ""
4266
4267 msgid "Nemesis Greyline Single Skin for the Dreambox"
4268 msgstr ""
4269
4270 msgid "Nemesis Greyline Skin"
4271 msgstr ""
4272
4273 msgid "Nemesis Greyline Skin for the Dreambox"
4274 msgstr ""
4275
4276 msgid "Nemesis ShadowLine Skin"
4277 msgstr ""
4278
4279 msgid "Nemesis ShadowLine Skin for the Dreambox"
4280 msgstr ""
4281
4282 #
4283 msgid "Netmask"
4284 msgstr "Maska sieci"
4285
4286 #
4287 msgid "Network"
4288 msgstr "Sieć"
4289
4290 #
4291 msgid "Network Configuration..."
4292 msgstr "Konfiguracja sieci..."
4293
4294 #
4295 msgid "Network Mount"
4296 msgstr "Montowanie sieci"
4297
4298 #
4299 msgid "Network SSID"
4300 msgstr "Sieciowe SSID"
4301
4302 #
4303 msgid "Network Setup"
4304 msgstr "Ustawienia sieci"
4305
4306 #
4307 msgid "Network Wizard"
4308 msgstr "Menadżer konfiguracji sieci"
4309
4310 #
4311 msgid "Network scan"
4312 msgstr "Skanowanie sieci"
4313
4314 #
4315 msgid "Network setup"
4316 msgstr "Ustawienia sieci"
4317
4318 #
4319 msgid "Network test"
4320 msgstr "Test połączenia sieciowego"
4321
4322 #
4323 msgid "Network test..."
4324 msgstr "Testowanie połączenia sieciowego..."
4325
4326 msgid "Network test: "
4327 msgstr "Test sieci:"
4328
4329 #
4330 msgid "Network:"
4331 msgstr "Sieć:"
4332
4333 #
4334 msgid "NetworkBrowser"
4335 msgstr "Przeglądarka sieciowa"
4336
4337 #
4338 msgid "NetworkWizard"
4339 msgstr "Kreator sieci"
4340
4341 #
4342 msgid "Never"
4343 msgstr "Nigdy"
4344
4345 #
4346 msgid "New"
4347 msgstr "Nowe"
4348
4349 msgid "New PIN"
4350 msgstr ""
4351
4352 #
4353 msgid "New Zealand"
4354 msgstr "Nowa Zelandia"
4355
4356 #
4357 msgid "New version:"
4358 msgstr "Nowa wersja:"
4359
4360 #
4361 msgid "News & Politics"
4362 msgstr "Informacje & Polityka"
4363
4364 #
4365 msgid "Next"
4366 msgstr "Następny"
4367
4368 #
4369 msgid "No"
4370 msgstr "Nie"
4371
4372 #
4373 msgid "No (supported) DVDROM found!"
4374 msgstr "Nie znaleziono (wspomaganego) nośnika DVDROM!"
4375
4376 #
4377 msgid "No Connection"
4378 msgstr "Brak połączenia"
4379
4380 #
4381 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
4382 msgstr "Nie znaleziono HDD lub HDD nie jest zainicjowany!"
4383
4384 #
4385 msgid "No Networks found"
4386 msgstr "Nie znaleziono sieci"
4387
4388 #
4389 msgid "No backup needed"
4390 msgstr "Kopia zapasowa jest nie potrzebna"
4391
4392 #
4393 msgid ""
4394 "No data on transponder!\n"
4395 "(Timeout reading PAT)"
4396 msgstr ""
4397 "Brak danych na transponderze!\n"
4398 "(Koniec czasu czytania PAT)"
4399
4400 #
4401 msgid "No description available."
4402 msgstr "Brak dostępnego opisu."
4403
4404 #
4405 msgid "No details for this image file"
4406 msgstr "Brak opisu dla tego image'a"
4407
4408 #
4409 msgid "No displayable files on this medium found!"
4410 msgstr "Brak plików do wyświetlenia na tym środku!"
4411
4412 #
4413 msgid "No event info found, recording indefinitely."
4414 msgstr "Nie znaleziono informacji o wydarzeniu, nagrywanie nieokreślone."
4415
4416 #
4417 msgid ""
4418 "No fast winding possible yet.. but you can use the number buttons to skip "
4419 "forward/backward!"
4420 msgstr ""
4421 "Szybkie przesuwanie jeszcze nie dostępne.. ale mozna użyć przycisków "
4422 "numerycznych do przeskoków w tył/przód!"
4423
4424 #
4425 msgid "No free tuner!"
4426 msgstr "Brak wolnego tunera!"
4427
4428 #
4429 msgid "No network connection available."
4430 msgstr "Brak połączenia z siecią."
4431
4432 #
4433 msgid "No network devices found!"
4434 msgstr "Nie znaleziono urządzeń sieciowych!"
4435
4436 #
4437 msgid "No networks found"
4438 msgstr "Nie znaleziono sieci"
4439
4440 #
4441 msgid ""
4442 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
4443 msgstr ""
4444 "Żaden pakiet nie został zaktualizowany. Możesz sprawdzić swoją siec i "
4445 "spróbować ponownie."
4446
4447 #
4448 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
4449 msgstr "Brak obrazu na TV? Wciśnij EXIT i powtórz."
4450
4451 #
4452 msgid "No playable video found! Stop playing this movie?"
4453 msgstr "Niegrywalny plik wideo! Zatrzymać odtwarzanie?"
4454
4455 #
4456 msgid "No positioner capable frontend found."
4457 msgstr "Nie znaleziono nadającego się pozycjonera."
4458
4459 #
4460 msgid "No satellite frontend found!!"
4461 msgstr "Nie znaleziono satelity!!!"
4462
4463 #
4464 msgid "No tags are set on these movies."
4465 msgstr "Brak ustawionych oznaczeń na tych filmach."
4466
4467 #
4468 msgid "No to all"
4469 msgstr "Nie dla wszystkich"
4470
4471 #
4472 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
4473 msgstr "Brak skonfigurowanego tunera aby używać go z pozycjonerem diseqc!"
4474
4475 #
4476 msgid ""
4477 "No tuner is enabled!\n"
4478 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
4479 msgstr ""
4480 "Brak włączonego tunera!\n"
4481 "Ustaw tuner przed rozpoczęciem skanowania."
4482
4483 #
4484 msgid ""
4485 "No valid service PIN found!\n"
4486 "Do you like to change the service PIN now?\n"
4487 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
4488 msgstr ""
4489 "Nie znaleziono kodu PIN serwisu!\n"
4490 "Czy chcesz zmienić PIN serwisu?\n"
4491 "Gdy wciśniesz NIE ochrona serwisu zostanie wyłączona!"
4492
4493 #
4494 msgid ""
4495 "No valid setup PIN found!\n"
4496 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
4497 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
4498 msgstr ""
4499 "Nie znaleziono kodu PIN ustawień!\n"
4500 "Czy chcesz zmienić PIN ustawień?\n"
4501 "Gdy wciśniesz NIE ochrona ustawień zostanie wyłączona!"
4502
4503 #
4504 msgid "No videos to display"
4505 msgstr "Brak filmów do wyswietlenia"
4506
4507 #
4508 msgid "No wireless networks found! Please refresh."
4509 msgstr "Brak sieci bezprzewodowych! Proszę odśwież"
4510
4511 #
4512 msgid ""
4513 "No working local network adapter found.\n"
4514 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
4515 "configured correctly."
4516 msgstr ""
4517 "Nie znaleziono działającego adaptera sieciowego.\n"
4518 "Sprawdź czy podłączyłeś kabel sieciowy i czy twoja sieć jest dobrze "
4519 "skonfigurowana."
4520
4521 #
4522 msgid ""
4523 "No working wireless network adapter found.\n"
4524 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
4525 "network is configured correctly."
4526 msgstr ""
4527 "Nie znaleziono działającego adaptera sieci bezprzewowej.\n"
4528 "Sprawdź czy podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN i czy twoja sieć jest "
4529 "dobrze skonfigurowana."
4530
4531 #
4532 msgid ""
4533 "No working wireless network interface found.\n"
4534 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
4535 "your local network interface."
4536 msgstr ""
4537 "Nie znaleziono działającego interfejsu sieci bezprzewodowej.\n"
4538 " Sprawdź czy podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN lub czy włączyłeś twój "
4539 "lokalny interfejs sieciowy."
4540
4541 #
4542 msgid "No, but play video again"
4543 msgstr "Nie, ale odtwórz od początku"
4544
4545 #
4546 msgid "No, but restart from begin"
4547 msgstr "Nie, ale odtwórz od początku"
4548
4549 #
4550 msgid "No, but switch to video entries."
4551 msgstr "Nie, ale przełącz na stronę główną"
4552
4553 #
4554 msgid "No, but switch to video search."
4555 msgstr "Nie, ale przełącz do wyszukiwarki filmów"
4556
4557 #
4558 msgid "No, do nothing."
4559 msgstr "Nie, nie rób nic."
4560
4561 #
4562 msgid "No, just start my dreambox"
4563 msgstr "Nie, tylko włącz Dreamboxa"
4564
4565 msgid "No, never"
4566 msgstr ""
4567
4568 #
4569 msgid "No, not now"
4570 msgstr "Nie teraz"
4571
4572 #
4573 msgid "No, remove them."
4574 msgstr "Nie, usuń je."
4575
4576 #
4577 msgid "No, scan later manually"
4578 msgstr "Nie, skanuj ręcznie później"
4579
4580 #
4581 msgid "No, send them never"
4582 msgstr "Nie wysyłaj wogóle"
4583
4584 #
4585 msgid "None"
4586 msgstr "Brak"
4587
4588 #
4589 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
4590 msgid "Nonlinear"
4591 msgstr "Nielinearny"
4592
4593 #
4594 msgid "Nonprofits & Activism"
4595 msgstr "Fundacje & Aktywizm"
4596
4597 #
4598 msgid "North"
4599 msgstr "Północ"
4600
4601 #
4602 msgid "Norwegian"
4603 msgstr "Norweski"
4604
4605 #
4606 #, python-format
4607 msgid ""
4608 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
4609 "required, %d MB available)"
4610 msgstr ""
4611 "Nie wystarczająca ilość przestrzeni dyskowej. Proszę zwolnić przestrzeń "
4612 "dyskową i spróbować ponownie. (%d MB wymagane, %d MB dostępne)"
4613
4614 #
4615 msgid "Not fetching feed entries"
4616 msgstr "Brk wyszukiwanych wpisów"
4617
4618 #
4619 msgid ""
4620 "Nothing to scan!\n"
4621 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
4622 msgstr ""
4623 "Nic do skanowania!\n"
4624 "Ustaw tuner przed rozpoczeciem skanowania."
4625
4626 #
4627 msgid "Now Playing"
4628 msgstr "Odtwarzane"
4629
4630 #
4631 msgid ""
4632 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
4633 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
4634 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
4635 msgstr ""
4636 "Teraz użyj ustawienia kontrastu aby włączyć jasność tła jak najwyżej się da, "
4637 "ale upewnij się że nadal widać różnicę pomiedzy dwoma najjaśniejszymi "
4638 "poziomami odcieni. Jeśli skończyłeś wciśnij OK."
4639
4640 #
4641 msgid "Number of scheduled recordings left."
4642 msgstr "Numer pozostałych zaprogramowanych nagrań."
4643
4644 #
4645 msgid "OK"
4646 msgstr "OK"
4647
4648 #
4649 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
4650 msgstr "OK, przeprowadź mnie poprzez proces aktualizacji"
4651
4652 #
4653 msgid "OK, remove another extensions"
4654 msgstr "OK, usuń kolejne rozszerzenia"
4655
4656 #
4657 msgid "OK, remove some extensions"
4658 msgstr "OK, usuń kilka rozszerzeń"
4659
4660 #
4661 msgid "OSD Settings"
4662 msgstr "Ustawienia OSD"
4663
4664 #
4665 msgid "OSD visibility"
4666 msgstr "Przezroczystość"
4667
4668 #
4669 msgid "Off"
4670 msgstr "Wyłącz"
4671
4672 #
4673 msgid "Offset after recording (in m)"
4674 msgstr "Ofset po nagrania (w m)"
4675
4676 #
4677 msgid "Offset before recording (in m)"
4678 msgstr "Ofset przed nagraniem (w m)"
4679
4680 #
4681 msgid "On"
4682 msgstr "Włącz"
4683
4684 #
4685 msgid "On any service"
4686 msgstr "Na każdym serwisie"
4687
4688 #
4689 msgid "On same service"
4690 msgstr "Na tym samym serwisie"
4691
4692 #
4693 msgid "One"
4694 msgstr "Jeden"
4695
4696 #
4697 msgid "Only AutoTimers created during this session"
4698 msgstr "Tylko AutoTimery stworzone podczas tej sesji"
4699
4700 #
4701 msgid "Only Free scan"
4702 msgstr "Skanuj tylko FTA"
4703
4704 #
4705 msgid "Only extensions."
4706 msgstr "Tylko rozszerzenia."
4707
4708 #
4709 msgid "Only match during timespan"
4710 msgstr "Tylko pasujące podczas horyzontu czasowego"
4711
4712 #
4713 #, python-format
4714 msgid "Only on Service: %s"
4715 msgstr "Tylko na serwisie: %s"
4716
4717 #
4718 msgid "Open Context Menu"
4719 msgstr "Otwórz menu kontekstowe"
4720
4721 #
4722 msgid "Open plugin menu"
4723 msgstr "Otwórz menu plugina"
4724
4725 #
4726 msgid "Optionally enter your name if you want to."
4727 msgstr "Opcjonalnie dodaj nazwę jeśli chcesz."
4728
4729 #
4730 msgid "Orbital Position"
4731 msgstr "Pozycja orbitalna"
4732
4733 #
4734 msgid "Outer Bound (+/-)"
4735 msgstr "Zewnętrzne związanie (+/-)"
4736
4737 msgid "Overlay for scrolling bars"
4738 msgstr ""
4739
4740 #
4741 msgid "Override found with alternative service"
4742 msgstr "Zastępstwo znalezione z alternatywnym serwisem"
4743
4744 msgid "Overwrite configuration files ?"
4745 msgstr ""
4746
4747 msgid "Overwrite configuration files during software upgrade?"
4748 msgstr ""
4749
4750 #
4751 msgid "PAL"
4752 msgstr "PAL"
4753
4754 #
4755 msgid "PIDs"
4756 msgstr "Pidy"
4757
4758 #
4759 msgid "Package list update"
4760 msgstr "Paczka listy aktualizacji"
4761
4762 #
4763 msgid "Package removal failed.\n"
4764 msgstr "Nieudane usunięcie paczki \n"
4765
4766 #
4767 msgid "Package removed successfully.\n"
4768 msgstr "Paczka usunięta pomyślnie \n"
4769
4770 #
4771 msgid "Packet management"
4772 msgstr "Zarządzanie pakietem"
4773
4774 #
4775 msgid "Packet manager"
4776 msgstr "Menadżer pakietów"
4777
4778 #
4779 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
4780 msgid "Pan&Scan"
4781 msgstr "Pan&Scan"
4782
4783 #
4784 msgid "Parent Directory"
4785 msgstr "Katalog nadrzędny"
4786
4787 #
4788 msgid "Parental control"
4789 msgstr "Kontrola rodzicielska"
4790
4791 #
4792 msgid "Parental control services Editor"
4793 msgstr "Edytor serwisów kontroli rodzicielskiej"
4794
4795 #
4796 msgid "Parental control setup"
4797 msgstr "Ustawienia kontroli rodzicielskiej"
4798
4799 #
4800 msgid "Parental control type"
4801 msgstr "Typ kontroli rodzicielskiej"
4802
4803 msgid ""
4804 "Partnerbox allows editing a remote Dreambox's record timers and stream its "
4805 "TV  program."
4806 msgstr ""
4807
4808 #
4809 msgid "Password"
4810 msgstr "Hasło"
4811
4812 #
4813 msgid "Pause movie at end"
4814 msgstr "Zatrzymaj film na końcu"
4815
4816 #
4817 msgid "People & Blogs"
4818 msgstr "Ludzie & Blogi"
4819
4820 msgid "PermanentClock shows the clock permanently on the screen."
4821 msgstr ""
4822
4823 #
4824 msgid "Pets & Animals"
4825 msgstr "Zwierzęta"
4826
4827 #
4828 msgid "Phone number"
4829 msgstr "Numer telefonu"
4830
4831 #
4832 msgid "PiPSetup"
4833 msgstr "Ustawienia PiP"
4834
4835 #
4836 msgid "PicturePlayer"
4837 msgstr "Odtwarzacz Zdjęć"
4838
4839 #
4840 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
4841 msgid "Pillarbox"
4842 msgstr "Pillarbox"
4843
4844 #
4845 msgid "Pilot"
4846 msgstr "Pilot"
4847
4848 #
4849 msgid "Pin code needed"
4850 msgstr "Potrzebny kod pin"
4851
4852 #
4853 msgid "Play"
4854 msgstr "Odtwarzaj"
4855
4856 #
4857 msgid "Play Audio-CD..."
4858 msgstr "Odtwarzanie CD-Audio..."
4859
4860 #
4861 msgid "Play DVD"
4862 msgstr "Odtwórz DVD"
4863
4864 #
4865 msgid "Play Music..."
4866 msgstr "Odtwórz Muzykę..."
4867
4868 #
4869 msgid "Play YouTube movies"
4870 msgstr "Odtwarzacz filmów YouTube"
4871
4872 msgid "Play music from Last.fm"
4873 msgstr ""
4874
4875 msgid "Play music from Last.fm."
4876 msgstr ""
4877
4878 #
4879 msgid "Play next video"
4880 msgstr "Odtwórz kolejne wideo"
4881
4882 #
4883 msgid "Play recorded movies..."
4884 msgstr "Odtwarzanie nagranego filmu..."
4885
4886 #
4887 msgid "Play video again"
4888 msgstr "Odtwórz wideo ponownie"
4889
4890 msgid "Play videos from PC on your Dreambox"
4891 msgstr ""
4892
4893 msgid "Playback of Youtube through a PC"
4894 msgstr ""
4895
4896 msgid "Player for Network and Internet Streams"
4897 msgstr ""
4898
4899 msgid "Player for Network and Internet Streams."
4900 msgstr ""
4901
4902 msgid "Plays your favorite music and videos"
4903 msgstr ""
4904
4905 #
4906 msgid "Please Reboot"
4907 msgstr "Proszę uruchom ponownie"
4908
4909 #
4910 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
4911 msgstr "Wybierz pośrednio aby skanować"
4912
4913 msgid "Please add titles to the compilation."
4914 msgstr "Dodaj tytuły do kompilacji."
4915
4916 msgid ""
4917 "Please be aware, that anyone can disable the parental control, if you have "
4918 "not set a PIN."
4919 msgstr ""
4920
4921 #
4922 msgid "Please change recording endtime"
4923 msgstr "Proszę zmień koniec czasu nagrywania"
4924
4925 #
4926 msgid "Please check your network settings!"
4927 msgstr "Proszę sprawdzić ustawienia sieciowe!"
4928
4929 #
4930 msgid "Please choose an extension..."
4931 msgstr "Proszę wybierz rozszerzenie..."
4932
4933 #
4934 msgid "Please choose he package..."
4935 msgstr "Proszę wybrać pakiet ..."
4936
4937 #
4938 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
4939 msgstr "Proszę wybrać standardową listę serwisów, które chcesz zainstalować."
4940
4941 #
4942 msgid ""
4943 "Please configure or verify your Nameservers by filling out the required "
4944 "values.\n"
4945 "When you are ready press OK to continue."
4946 msgstr ""
4947 "Skonfiguruj lub sprawdź dane nameservera.\n"
4948 "Jeśli już to zrobiłeś naciśnij OK"
4949
4950 #
4951 msgid ""
4952 "Please configure your internet connection by filling out the required "
4953 "values.\n"
4954 "When you are ready press OK to continue."
4955 msgstr ""
4956 "Skonfiguruj połączenie z internetem.\n"
4957 "Jeśli już to zrobiłeś naciśnij OK"
4958
4959 #
4960 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
4961 msgstr "Nie zmieniaj wartości jeśli nie wiesz co zrobić!"
4962
4963 #
4964 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
4965 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego bukietu"
4966
4967 #
4968 msgid "Please enter a name for the new marker"
4969 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego znacznika"
4970
4971 #
4972 msgid "Please enter a new filename"
4973 msgstr "Wpisz nową nazwę pliku"
4974
4975 #
4976 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
4977 msgstr "Wpisz nazwę pliku (pusty = aktualna data)"
4978
4979 #
4980 msgid "Please enter name of the new directory"
4981 msgstr "Podaj nazwę dla nowego katalogu"
4982
4983 #
4984 msgid "Please enter the correct pin code"
4985 msgstr "Wpisz poprawny kod pin"
4986
4987 msgid "Please enter the old PIN code"
4988 msgstr ""
4989
4990 #
4991 msgid "Please enter your email address here:"
4992 msgstr "Wpisz tutaj swój adres email:"
4993
4994 #
4995 msgid "Please enter your name here (optional):"
4996 msgstr "Wpisz tutaj swoją nazwę:"
4997
4998 #
4999 msgid "Please enter your search term."
5000 msgstr "Wpisz frazę wyszukiwaną"
5001
5002 #
5003 msgid "Please follow the instructions on the TV"
5004 msgstr "Podążaj za instrukcjami na TV"
5005
5006 #
5007 msgid ""
5008 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
5009 "therefore the default directory is being used instead."
5010 msgstr ""
5011 "Brak dostępu do uprzednio wybranych danych. Z tego powodu użyto domyślnego "
5012 "katalogu."
5013
5014 #
5015 msgid "Please press OK to continue."
5016 msgstr "Aby kontynuować naciśnij OK."
5017
5018 #
5019 msgid "Please press OK!"
5020 msgstr "Wciśnij OK!"
5021
5022 #
5023 msgid "Please provide a Text to match"
5024 msgstr "Dodaj tekst do dopasowania"
5025
5026 #
5027 msgid "Please select a playlist to delete..."
5028 msgstr "Wybierz playlistę do usunięcia..."
5029
5030 #
5031 msgid "Please select a playlist..."
5032 msgstr "Wybierz playlistę..."
5033
5034 #
5035 msgid "Please select a standard feed or try searching for videos."
5036 msgstr "Wybierz standardowy wpis lub powtórz wyszukiwanie"
5037
5038 #
5039 msgid "Please select a subservice to record..."
5040 msgstr "Wybierz subserwis..."
5041
5042 #
5043 msgid "Please select a subservice..."
5044 msgstr "Prosze wybierz subserwis..."
5045
5046 msgid "Please select an NFI file and press green key to flash!"
5047 msgstr ""
5048
5049 #
5050 msgid "Please select an extension to remove."
5051 msgstr "Wybierz dodatek do usunięcia"
5052
5053 #
5054 msgid "Please select an option below."
5055 msgstr "Wybierz z opcji poniżej"
5056
5057 #
5058 msgid "Please select medium to use as backup location"
5059 msgstr "Wybierz środek aby użyć jako miejsce kopii zapasowej"
5060
5061 #
5062 msgid "Please select tag to filter..."
5063 msgstr "Wybierz oznaczenie do filtrowania..."
5064
5065 #
5066 msgid "Please select the movie path..."
5067 msgstr "Wybierz ścieżkę filmu..."
5068
5069 #
5070 msgid ""
5071 "Please select the network interface that you want to use for your internet "
5072 "connection.\n"
5073 "\n"
5074 "Please press OK to continue."
5075 msgstr ""
5076 "Wybierz interfejs za pomocą którego będziesz się łączył z internetem.\n"
5077 "Jeśli już to zrobiłes nacisnij OK"
5078
5079 #
5080 msgid ""
5081 "Please select the wireless network that you want to connect to.\n"
5082 "\n"
5083 "Please press OK to continue."
5084 msgstr ""
5085 "Wybierz sieć WiFi za pomocą której bedziesz się łączył.\n"
5086 "\n"
5087 "Jeśli już to zrobiłes nacisnij OK"
5088
5089 #
5090 msgid "Please set up tuner B"
5091 msgstr "Ustaw Tuner B"
5092
5093 #
5094 msgid "Please set up tuner C"
5095 msgstr "Ustaw Tuner C"
5096
5097 #
5098 msgid "Please set up tuner D"
5099 msgstr "Ustaw Tuner D"
5100
5101 #
5102 msgid ""
5103 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
5104 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
5105 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
5106 msgstr ""
5107 "Użyj przycisków aby przesunąć okno PiP.\n"
5108 "Naciśnij przycisk bukietu +/- aby zmienić rozmiar okna.\n"
5109 "Wciśnij OK aby wrócić do trybu TV lub EXIT aby przerwać przesówanie."
5110
5111 #
5112 msgid ""
5113 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
5114 "the OK button."
5115 msgstr ""
5116 "W celu wyboru języka użyj klawiszy GÓRA i DÓŁ. Nastepnie nacisnij przycisk "
5117 "OK."
5118
5119 msgid "Please wait (Step 2)"
5120 msgstr "Proszę czekać (krok 2)"
5121
5122 #
5123 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
5124 msgstr "Poczekaj na aktywację twojej konfiguracji sieci..."
5125
5126 #
5127 msgid "Please wait for activation of your network mount..."
5128 msgstr "Czekaj na aktywację twojego montowania sieci..."
5129
5130 #
5131 msgid "Please wait while removing selected package..."
5132 msgstr "Poczekaj podczas kasowania paczki..."
5133
5134 #
5135 msgid "Please wait while removing your network mount..."
5136 msgstr "Poczekaj podczas usuwania montowania sieciowego..."
5137
5138 #
5139 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
5140 msgstr "Poczekaj podczas gdy skanowanie jest w toku..."
5141
5142 #
5143 msgid "Please wait while searching for removable packages..."
5144 msgstr "Poczekaj podczas szukania paczek do usunięcia..."
5145
5146 #
5147 msgid "Please wait while updating your network mount..."
5148 msgstr "Poczekaj podczas aktualizacji montowania sieciowego..."
5149
5150 #
5151 msgid "Please wait while we configure your network..."
5152 msgstr "Poczekaj podczas gdy skonfuguruję twoją sieć..."
5153
5154 #
5155 msgid "Please wait while we prepare your network interfaces..."
5156 msgstr "Czekaj aż zostanie aktywowana karta sieciowa..."
5157
5158 #
5159 msgid "Please wait while we test your network..."
5160 msgstr "Czekaj aż zakończy się test sieci..."
5161
5162 #
5163 msgid "Please wait while your network is restarting..."
5164 msgstr "Poczekaj podczas restartowania twojej sieci..."
5165
5166 #
5167 msgid "Please wait..."
5168 msgstr "Proszę czekać..."
5169
5170 #
5171 msgid "Please wait... Loading list..."
5172 msgstr "Proszę czekać... Ładowanie listy..."
5173
5174 #
5175 msgid "Plugin browser"
5176 msgstr "Przeglądarka pluginów"
5177
5178 #
5179 msgid "Plugin manager activity information"
5180 msgstr "Informacja o działaniu menadżera pluginów"
5181
5182 #
5183 msgid "Plugin manager help"
5184 msgstr "Pomoc manadżera pluginów"
5185
5186 #
5187 #, python-format
5188 msgid "Plugin: %(plugin)s , Version: %(version)s"
5189 msgstr "Plugin: %(plugin)s , Wersja: %(version)s"
5190
5191 #
5192 msgid "Plugins"
5193 msgstr "Pluginy"
5194
5195 msgid "PodCast streams podcasts to your Dreambox."
5196 msgstr ""
5197
5198 #
5199 msgid "Poland"
5200 msgstr "Polska"
5201
5202 #
5203 msgid "Polarity"
5204 msgstr "Polaryzacja"
5205
5206 #
5207 msgid "Polarization"
5208 msgstr "Polaryzacja"
5209
5210 #
5211 msgid "Polish"
5212 msgstr "Polski"
5213
5214 #
5215 msgid "Poll Interval (in h)"
5216 msgstr "Przedział głosowania (w h)"
5217
5218 #
5219 msgid "Poll automatically"
5220 msgstr "Sonda automatycznie"
5221
5222 #
5223 msgid "Port A"
5224 msgstr "Port A"
5225
5226 #
5227 msgid "Port B"
5228 msgstr "Port B"
5229
5230 #
5231 msgid "Port C"
5232 msgstr "Port C"
5233
5234 #
5235 msgid "Port D"
5236 msgstr "Port D"
5237
5238 #
5239 msgid "Portuguese"
5240 msgstr "Portugalski"
5241
5242 #
5243 msgid "Positioner"
5244 msgstr "Pozycjoner"
5245
5246 #
5247 msgid "Positioner fine movement"
5248 msgstr "Precyzyjne ruchy pozycjonera"
5249
5250 #
5251 msgid "Positioner movement"
5252 msgstr "Ruchy pozycjonera"
5253
5254 #
5255 msgid "Positioner setup"
5256 msgstr "Ustawienia pozycjonera"
5257
5258 #
5259 msgid "Positioner storage"
5260 msgstr "Zapamiętywanie pozycjonera"
5261
5262 msgid "PositionerSetup helps you installing a motorized dish"
5263 msgstr ""
5264
5265 #
5266 msgid ""
5267 "Power state to change to after recordings. Select \"standard\" to not change "
5268 "the default behavior of enigma2 or values changed by yourself."
5269 msgstr ""
5270 "Stan zasilania do zmiany po nagrywaniu. Wybierz \"standard\" aby nie "
5271 "zmieniać domyślnego zachowania e2 lub wartości zmienione przes siebie."
5272
5273 #
5274 msgid "Power threshold in mA"
5275 msgstr "Próg mocy w  mA"
5276
5277 #
5278 msgid "Predefined transponder"
5279 msgstr "Zdefiniowany transponder"
5280
5281 msgid "Prepare another USB stick for image flashing"
5282 msgstr ""
5283
5284 #
5285 msgid "Preparing... Please wait"
5286 msgstr "Przygotowywanie... Prosze czekać"
5287
5288 msgid "Press INFO on your remote control for additional information."
5289 msgstr ""
5290
5291 msgid "Press MENU on your remote control for additional options."
5292 msgstr ""
5293
5294 #
5295 msgid "Press OK on your remote control to continue."
5296 msgstr "Aby kontynuować naciśnij przycisk OK pilota."
5297
5298 #
5299 msgid "Press OK to activate the selected skin."
5300 msgstr "Wciśnij OK aby aktywować wybranego skina"
5301
5302 #
5303 msgid "Press OK to activate the settings."
5304 msgstr "Wciśnij OK aby aktywować ustawienia"
5305
5306 #
5307 msgid "Press OK to collapse this host"
5308 msgstr "Wciśnij OK aby wyczerpać ten host"
5309
5310 #
5311 msgid "Press OK to edit selected settings."
5312 msgstr "Wcisnij OK aby edytować wybrane ustawienia."
5313
5314 #
5315 msgid "Press OK to edit the settings."
5316 msgstr "W celu edytowania ustawień nacisnij OK."
5317
5318 #
5319 msgid "Press OK to expand this host"
5320 msgstr "Wciśnij OK aby rozszerzyć ten host"
5321
5322 #
5323 #, python-format
5324 msgid "Press OK to get further details for %s"
5325 msgstr "Wciśnij OK aby dostać więcej info o %s"
5326
5327 #
5328 msgid "Press OK to mount this share!"
5329 msgstr "Wcisnij OK aby zamontować ten udział!"
5330
5331 #
5332 msgid "Press OK to mount!"
5333 msgstr "Wciśnij OK aby zamontować!"
5334
5335 #
5336 msgid "Press OK to save settings."
5337 msgstr "Wciśnij OK aby zapisać ustawienia."
5338
5339 #
5340 msgid "Press OK to scan"
5341 msgstr "Wciśnij OK aby skanować"
5342
5343 #
5344 msgid "Press OK to select a Provider."
5345 msgstr "Wciśnij OK aby wybrać Providera"
5346
5347 #
5348 msgid "Press OK to select."
5349 msgstr "Wciśnij OK aby wybrać."
5350
5351 #
5352 msgid "Press OK to select/deselect a CAId."
5353 msgstr "Wciśnij OK aby wybrać/lub nie CaId"
5354
5355 #
5356 msgid "Press OK to start the scan"
5357 msgstr "Wciśnij OK aby rozpocząć skanowanie"
5358
5359 #
5360 msgid "Press OK to toggle the selection."
5361 msgstr "Wciśnij OK aby wybrać"
5362
5363 #
5364 msgid "Press yellow to set this interface as default interface."
5365 msgstr "Wciśnij żólty aby ustawić ten interfejs jako domyślny"
5366
5367 #
5368 msgid "Prev"
5369 msgstr "Poprzedni"
5370
5371 #
5372 msgid "Preview"
5373 msgstr "Podgląd"
5374
5375 #
5376 msgid "Preview AutoTimer"
5377 msgstr "Podgląd AutoTimera"
5378
5379 #
5380 msgid "Preview menu"
5381 msgstr "Podgląd menu"
5382
5383 msgid "Preview screenshots of running tv shows"
5384 msgstr ""
5385
5386 msgid "Preview screenshots of running tv shows."
5387 msgstr ""
5388
5389 #
5390 msgid "Primary DNS"
5391 msgstr "Pierwszy DNS"
5392
5393 #
5394 msgid "Priority"
5395 msgstr "Priorytet konwertera"
5396
5397 #
5398 msgid "Process"
5399 msgstr "Procesy..."
5400
5401 #
5402 msgid "Properties of current title"
5403 msgstr "Właściwości aktualnego tytułu"
5404
5405 #
5406 msgid "Protect services"
5407 msgstr "Ochrona serwisów"
5408
5409 #
5410 msgid "Protect setup"
5411 msgstr "Ochrona ustawień"
5412
5413 #
5414 msgid "Provider"
5415 msgstr "Provider"
5416
5417 #
5418 msgid "Provider to scan"
5419 msgstr "Provider do skanowania"
5420
5421 #
5422 msgid "Providers"
5423 msgstr "Providerzy"
5424
5425 #
5426 msgid "Published"
5427 msgstr "Publikacji"
5428
5429 #
5430 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
5431 msgstr "Python frontend dla /tmp/mmi.socket"
5432
5433 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket."
5434 msgstr ""
5435
5436 #
5437 msgid "Quick"
5438 msgstr "Szybko"
5439
5440 #
5441 msgid "Quickzap"
5442 msgstr "Szybkie przełączanie"
5443
5444 #
5445 msgid "RC Menu"
5446 msgstr "Menu RC"
5447
5448 #
5449 msgid "RF output"
5450 msgstr "Wyjście RF"
5451
5452 #
5453 msgid "RGB"
5454 msgstr "RGB"
5455
5456 msgid "RSS viewer"
5457 msgstr ""
5458
5459 #
5460 msgid "Radio"
5461 msgstr "Radio"
5462
5463 msgid "Ralink"
5464 msgstr "Ralink"
5465
5466 #
5467 msgid "Ram Disk"
5468 msgstr "Ram Dysk"
5469
5470 #
5471 msgid "Random"
5472 msgstr "Losowo"
5473
5474 #
5475 msgid "Rating"
5476 msgstr "Oceny"
5477
5478 #
5479 msgid "Ratings: "
5480 msgstr "Ocena: "
5481
5482 #
5483 msgid "Really close without saving settings?"
5484 msgstr "Wyjść bez zapisywania ustawień?"
5485
5486 #
5487 msgid "Really delete done timers?"
5488 msgstr "Usunąć wykonane timery?"
5489
5490 #
5491 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
5492 msgstr "Wyjść z subserwisów?"
5493
5494 #
5495 msgid "Really quit MyTube Player?"
5496 msgstr "Zamknąć Odtwarzacz MyTube?"
5497
5498 #
5499 msgid "Really reboot now?"
5500 msgstr "Czy naprawdę chcesz zrestartować?"
5501
5502 #
5503 msgid "Really restart now?"
5504 msgstr "Czy naprawdę chcesz zrestartować?"
5505
5506 #
5507 msgid "Really shutdown now?"
5508 msgstr "Czy naprawdę chcesz zamknąć teraz?"
5509
5510 #
5511 msgid "Reboot"
5512 msgstr "Restart"
5513
5514 #
5515 msgid "Recently featured"
5516 msgstr "Najczęściej zamieszczane"
5517
5518 #
5519 msgid "Reception Settings"
5520 msgstr "Ustawienia powitania"
5521
5522 msgid "Reconstruct .ap and .sc files"
5523 msgstr ""
5524
5525 msgid "Reconstruct missing or corrupt .ap and .sc files of recorded movies."
5526 msgstr ""
5527
5528 #
5529 msgid "Record"
5530 msgstr "Nagraj"
5531
5532 #
5533 msgid "Record a maximum of x times"
5534 msgstr "Nagraj maximum z x czasów"
5535
5536 #
5537 msgid "Record on"
5538 msgstr "Nagraj na"
5539
5540 #
5541 #, python-format
5542 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
5543 msgstr "Ograniczenie nagrywania z powodu konfliktu timera %s"
5544
5545 #
5546 msgid "Recorded files..."
5547 msgstr "Nagrane pliki..."
5548
5549 #
5550 msgid "Recording"
5551 msgstr "Nagrywanie"
5552
5553 #
5554 msgid "Recording paths"
5555 msgstr "Ścieżki nagrywania"
5556
5557 #
5558 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
5559 msgstr "Nagrywanie(a) jest w toku lub rozbpocznie się za kilka sekund!"
5560
5561 #
5562 msgid "Recordings"
5563 msgstr "Nagrania"
5564
5565 #
5566 msgid "Recordings always have priority"
5567 msgstr "Nagrywanie zawsze ma priorytet"
5568
5569 msgid "Reenter new PIN"
5570 msgstr ""
5571
5572 #
5573 msgid "Refresh Rate"
5574 msgstr "Wartość odświeżania"
5575
5576 #
5577 msgid "Refresh rate selection."
5578 msgstr "Wybór prędkości odświeżania"
5579
5580 #
5581 msgid "Related video entries."
5582 msgstr "Przeładuj wpisy wideo."
5583
5584 #
5585 msgid "Relevance"
5586 msgstr "Trafności"
5587
5588 #
5589 msgid "Reload"
5590 msgstr "Przeładuj"
5591
5592 #
5593 msgid "Reload Black-/Whitelists"
5594 msgstr "Przeładuj czarną-/białą listę"
5595
5596 msgid "Remember service PIN"
5597 msgstr ""
5598
5599 msgid "Remember service PIN cancel"
5600 msgstr ""
5601
5602 msgid "Remote timer and remote TV player"
5603 msgstr ""
5604
5605 #
5606 msgid "Remove"
5607 msgstr "Skasuj"
5608
5609 #
5610 msgid "Remove Bookmark"
5611 msgstr "Usuń zakładkę"
5612
5613 #
5614 msgid "Remove Plugins"
5615 msgstr "Usuń pluginy"
5616
5617 #
5618 msgid "Remove a mark"
5619 msgstr "Usuń znacznik"
5620
5621 #
5622 msgid "Remove currently selected title"
5623 msgstr "Usuń aktualnie wybrany tytuł"
5624
5625 #
5626 msgid "Remove failed."
5627 msgstr "Kasowanie nieudane"
5628
5629 #
5630 msgid "Remove finished."
5631 msgstr "Usuwanie zakończone."
5632
5633 #
5634 msgid "Remove plugins"
5635 msgstr "Usuń pluginy"
5636
5637 #
5638 msgid "Remove selected AutoTimer"
5639 msgstr "Usuń wybrany AutoTimer"
5640
5641 #
5642 msgid "Remove timer"
5643 msgstr "Usuń timer"
5644
5645 #
5646 msgid "Remove title"
5647 msgstr "Usuń tytuł"
5648
5649 #
5650 msgid "Removed successfully."
5651 msgstr "Kasowanie zakończone pomyślnie"
5652
5653 #
5654 msgid "Removing"
5655 msgstr "Usuwanie"
5656
5657 #
5658 #, python-format
5659 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
5660 msgstr ""
5661 "Usuniecie katalogu %s nie powiodło się. (Byc może katalog nie jest pusty.)"
5662
5663 #
5664 msgid "Rename"
5665 msgstr "Zmień nazwę"
5666
5667 #
5668 msgid "Rename crashlogs"
5669 msgstr "Zmień nazwę crashlogów"
5670
5671 msgid "Rename your movies"
5672 msgstr ""
5673
5674 #
5675 msgid "Repeat"
5676 msgstr "Powtórz"
5677
5678 #
5679 msgid "Repeat Type"
5680 msgstr "Rozdzaj powtórzeń"
5681
5682 #
5683 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
5684 msgstr "Powtarzane wydarzenie właśnie jest nagrywane... Co chcesz zrobić?"
5685
5686 #
5687 msgid "Repeats"
5688 msgstr "Powtarzaj"
5689
5690 msgid "Replace the minute input for the seek functions with a seekbar."
5691 msgstr ""
5692
5693 msgid "Replace the rewind  input with a seekbar"
5694 msgstr ""
5695
5696 #
5697 msgid "Require description to be unique"
5698 msgstr "Wymagaj opisu aby być wyjątkowym"
5699
5700 msgid "Required medium type:"
5701 msgstr "Wymagany średni typ:"
5702
5703 #
5704 msgid "Rescan"
5705 msgstr "Przeskanuj"
5706
5707 #
5708 msgid "Reset"
5709 msgstr "Resetuj"
5710
5711 #
5712 msgid "Reset and renumerate title names"
5713 msgstr "Zresetuj i zmień numerację nazw tytułów"
5714
5715 #
5716 msgid "Reset count"
5717 msgstr "Resetuj odliczanie"
5718
5719 #
5720 msgid "Reset saved position"
5721 msgstr "Resetuj zapisaną pozycję"
5722
5723 #
5724 msgid "Reset video enhancement settings to system defaults?"
5725 msgstr "Zresetować ustawienia do domyślnych?"
5726
5727 #
5728 msgid "Reset video enhancement settings to your last configuration?"
5729 msgstr "Zresetować ustawienia do ostatniej dobrej konfiguracji?"
5730
5731 #
5732 msgid "Resolution"
5733 msgstr "Rozdzielczość"
5734
5735 #
5736 msgid "Response video entries."
5737 msgstr "Odpowiedz wpisom wideo."
5738
5739 #
5740 msgid "Restart"
5741 msgstr "Restart"
5742
5743 #
5744 msgid "Restart GUI"
5745 msgstr "Restartuj GUI"
5746
5747 #
5748 msgid "Restart GUI now?"
5749 msgstr "Zrestartować GUI teraz?"
5750
5751 #
5752 msgid "Restart network"
5753 msgstr "Restart sieci"
5754
5755 #
5756 msgid "Restart test"
5757 msgstr "Restart testu"
5758
5759 #
5760 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
5761 msgstr "Restart adaprera i połaczenia sieciowego.\n"
5762
5763 #
5764 msgid "Restore"
5765 msgstr "Przywróć"
5766
5767 #
5768 msgid "Restore backups"
5769 msgstr "Przywróć kopie"
5770
5771 #
5772 msgid "Restore is running..."
5773 msgstr "Przywracanie..."
5774
5775 #
5776 msgid "Restore running"
5777 msgstr "Przywracanie uruchomione"
5778
5779 #
5780 msgid "Restore system settings"
5781 msgstr "Przywróć ustawienia systemowe"
5782
5783 msgid "Restore your Dreambox with a USB stick"
5784 msgstr ""
5785
5786 #
5787 msgid "Restrict \"after event\" to a certain timespan?"
5788 msgstr "Ograniczyć \"po wydarzeniu\" do pewnych horyzontów czasowych?"
5789
5790 #
5791 msgid "Resume from last position"
5792 msgstr "Wznów od ostatniej pozycji"
5793
5794 #
5795 #, python-format
5796 msgid "Resume position at %s"
5797 msgstr "Wznów pozycję na %s"
5798
5799 #
5800 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
5801 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
5802 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
5803 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
5804 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
5805 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
5806 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
5807 msgid "Resuming playback"
5808 msgstr "Wznawianie odtwarzania"
5809
5810 #
5811 msgid "Return to file browser"
5812 msgstr "Powrót do przeglądarki plików"
5813
5814 #
5815 msgid "Return to movie list"
5816 msgstr "Powrót do listy filmów"
5817
5818 #
5819 msgid "Return to previous service"
5820 msgstr "Powrót do poprzedniego serwisu"
5821
5822 #
5823 msgid "Rewind speeds"
5824 msgstr "Prędkości przewijania w tył"
5825
5826 #
5827 msgid "Right"
5828 msgstr "Prawo"
5829
5830 #
5831 msgid "Rolloff"
5832 msgstr "Rolloff"
5833
5834 #
5835 msgid "Rotor turning speed"
5836 msgstr "Prędkość obrotu rotora"
5837
5838 #
5839 msgid "Running"
5840 msgstr "Uruchomiony"
5841
5842 #
5843 msgid "Russia"
5844 msgstr "Rosja"
5845
5846 #
5847 msgid "Russian"
5848 msgstr "Rosyjski"
5849
5850 #
5851 msgid "S-Video"
5852 msgstr "S-Video"
5853
5854 #
5855 msgid "SINGLE LAYER DVD"
5856 msgstr "Pojedyńczy nośnik DVD"
5857
5858 #
5859 msgid "SNR"
5860 msgstr "SNR"
5861
5862 #
5863 msgid "SNR:"
5864 msgstr "SNR:"
5865
5866 #
5867 msgid "SSID:"
5868 msgstr "SSID:"
5869
5870 #
5871 msgid "Sat"
5872 msgstr "Sob"
5873
5874 #
5875 msgid "Sat / Dish Setup"
5876 msgstr "Ustawienia anteny"
5877
5878 #
5879 msgid "Satellite"
5880 msgstr "Satelita"
5881
5882 #
5883 msgid "Satellite Equipment Setup"
5884 msgstr "Zaawansowane ustawienia"
5885
5886 #
5887 msgid "Satellite equipment"
5888 msgstr "Wypozażenie satelity"
5889
5890 msgid "SatelliteEquipmentControl allows you to fine-tune DiSEqC-settings"
5891 msgstr ""
5892
5893 #
5894 msgid "Satellites"
5895 msgstr "Satelity"
5896
5897 #
5898 msgid "Satfinder"
5899 msgstr "Miernik sygnału"
5900
5901 msgid "Satfinder helps you to align your dish"
5902 msgstr ""
5903
5904 #
5905 msgid "Sats"
5906 msgstr "Satelity"
5907
5908 #
5909 msgid "Saturation"
5910 msgstr "Nasycenie"
5911
5912 #
5913 msgid "Saturday"
5914 msgstr "Sobota"
5915
5916 #
5917 msgid "Save"
5918 msgstr "Zapisz"
5919
5920 #
5921 msgid "Save Playlist"
5922 msgstr "Zachowaj Playlistę"
5923
5924 #
5925 msgid "Save current delay to key"
5926 msgstr "Zapisz obecne opóżnienie dla klucza"
5927
5928 #
5929 msgid "Save to key"
5930 msgstr "Zapisz do klucza"
5931
5932 #
5933 msgid "Save values and close plugin"
5934 msgstr "Zapisz wartości i zamknij plugin"
5935
5936 #
5937 msgid "Save values and close screen"
5938 msgstr "Zapisz wartości i zamknij ekran"
5939
5940 #
5941 msgid "Scaler sharpness"
5942 msgstr "Poziom ostrości"
5943
5944 #
5945 msgid "Scaling Mode"
5946 msgstr "Tryb skalowania"
5947
5948 #
5949 msgid "Scan "
5950 msgstr "Skanuj"
5951
5952 #
5953 msgid "Scan Files..."
5954 msgstr "Skanuj Pliki..."
5955
5956 #
5957 msgid "Scan NFS share"
5958 msgstr "Skanuj udziały NFS"
5959
5960 #
5961 msgid "Scan QAM128"
5962 msgstr "Skanuj QAM128"
5963
5964 #
5965 msgid "Scan QAM16"
5966 msgstr "Skanuj QAM16"
5967
5968 #
5969 msgid "Scan QAM256"
5970 msgstr "Skanuj QAM256"
5971
5972 #
5973 msgid "Scan QAM32"
5974 msgstr "Skanuj QAM32"
5975
5976 #
5977 msgid "Scan QAM64"
5978 msgstr "Skanuj QAM64"
5979
5980 #
5981 msgid "Scan SR6875"
5982 msgstr "Skanuj SR6875"
5983
5984 #
5985 msgid "Scan SR6900"
5986 msgstr "Skanuj SR6900"
5987
5988 #
5989 msgid "Scan Wireless Networks"
5990 msgstr "Skanuj sieć bezprzewodową"
5991
5992 #
5993 msgid "Scan additional SR"