update language: it
[enigma2.git] / po / pl.po
1 # English translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2009-01-16 00:47+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2009-01-11 15:16+0100\n"
12 "Last-Translator: Sebastian <zbigzbig2@op.pl>\n"
13 "Language-Team: none\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18
19 msgid " "
20 msgstr " "
21
22 msgid "#000000"
23 msgstr "#000000"
24
25 msgid "#0064c7"
26 msgstr "#0064c7"
27
28 msgid "#25062748"
29 msgstr "#25062748"
30
31 msgid "#389416"
32 msgstr "#389416"
33
34 msgid "#80000000"
35 msgstr "#80000000"
36
37 msgid "#80ffffff"
38 msgstr "#80ffffff"
39
40 msgid "#bab329"
41 msgstr "#bab329"
42
43 msgid "#f23d21"
44 msgstr "#f23d21"
45
46 msgid "#ffffff"
47 msgstr "#ffffff"
48
49 msgid "#ffffffff"
50 msgstr "#ffffffff"
51
52 msgid "%H:%M"
53 msgstr "%H:%M"
54
55 #, python-format
56 msgid "%d jobs are running in the background!"
57 msgstr "To %d zadanie jest wykonywane w tle!"
58
59 #, python-format
60 msgid "%d min"
61 msgstr "%d min"
62
63 #, python-format
64 msgid "%d services found!"
65 msgstr "%d znalezionych serwisów!"
66
67 msgid "%d.%B %Y"
68 msgstr "%d.%B %Y"
69
70 #, python-format
71 msgid ""
72 "%s\n"
73 "(%s, %d MB free)"
74 msgstr ""
75 "%s\n"
76 "(%s, %d MB wolne)"
77
78 #, python-format
79 msgid "%s (%s)\n"
80 msgstr "%s (%s)\n"
81
82 msgid "(ZAP)"
83 msgstr "(Przełącz)"
84
85 msgid "(empty)"
86 msgstr "(puste)"
87
88 msgid "(show optional DVD audio menu)"
89 msgstr "(pokaż opcjonalne menu ustawień DVD audio)"
90
91 msgid "* Only available if more than one interface is active."
92 msgstr "* Dostępne tylko gdy więcej niż jeden interfejs jest aktywny."
93
94 msgid "* Only available when entering hidden SSID or network key"
95 msgstr "* Dostępne tylko gdy wpisujesz ukryty SSID lub klucz sieciowy"
96
97 msgid ".NFI Download failed:"
98 msgstr "Ładowanie pliku .NFI nie powiodło się:"
99
100 msgid ""
101 ".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
102 msgstr ""
103 "Suma kontrolna md5 pliku .NFi została sprawdzona. Możesz bezpiecznie "
104 "flashować tym image'm!"
105
106 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
107 msgstr "Katalog /usr/share/enigma2"
108
109 msgid "/var directory"
110 msgstr "Katalog /var"
111
112 msgid "0"
113 msgstr "0"
114
115 msgid "1"
116 msgstr "1"
117
118 msgid "1.0"
119 msgstr "1.0"
120
121 msgid "1.1"
122 msgstr "1.1"
123
124 msgid "1.2"
125 msgstr "1.2"
126
127 msgid "12V output"
128 msgstr "12V wyjście"
129
130 msgid "13 V"
131 msgstr "13 V"
132
133 msgid "16:10"
134 msgstr "16:10"
135
136 msgid "16:10 Letterbox"
137 msgstr "16:10 Letterbox"
138
139 msgid "16:10 PanScan"
140 msgstr "16:10 PanScan"
141
142 msgid "16:9"
143 msgstr "16:9"
144
145 msgid "16:9 Letterbox"
146 msgstr "16:9 Letterbox"
147
148 msgid "16:9 always"
149 msgstr "16:9 zawsze"
150
151 msgid "18 V"
152 msgstr "18 V"
153
154 msgid "2"
155 msgstr "2"
156
157 msgid "3"
158 msgstr "3"
159
160 msgid "30 minutes"
161 msgstr "30 minut"
162
163 msgid "4"
164 msgstr "4"
165
166 msgid "4:3"
167 msgstr "4:3"
168
169 msgid "4:3 Letterbox"
170 msgstr "4:3 Letterbox"
171
172 msgid "4:3 PanScan"
173 msgstr "4:3 PanScan"
174
175 msgid "5"
176 msgstr "5"
177
178 msgid "5 minutes"
179 msgstr "5 minut"
180
181 msgid "50 Hz"
182 msgstr "50 Hz"
183
184 msgid "6"
185 msgstr "6"
186
187 msgid "60 minutes"
188 msgstr "60 minut"
189
190 msgid "7"
191 msgstr "7"
192
193 msgid "8"
194 msgstr "8"
195
196 msgid "9"
197 msgstr "9"
198
199 msgid "<unknown>"
200 msgstr "<nieznany>"
201
202 msgid "??"
203 msgstr "??"
204
205 msgid "A"
206 msgstr "A"
207
208 #, python-format
209 msgid ""
210 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
211 "Do you want to keep your version?"
212 msgstr ""
213 "Plik konfiguracyjny (%s) został zmodyfikowany od czasu instalacji.\n"
214 "Czy zachować aktualną wersję?"
215
216 msgid ""
217 "A finished record timer wants to set your\n"
218 "Dreambox to standby. Do that now?"
219 msgstr ""
220 "Timer zakończonego nagrywanie chce ustawić Twojego\n"
221 "Dreamboxa w stan czuwania. Zrobić to teraz?"
222
223 msgid ""
224 "A finished record timer wants to shut down\n"
225 "your Dreambox. Shutdown now?"
226 msgstr ""
227 "Timer zakończonego nagrywanie chce wyłączyć\n"
228 "Twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
229
230 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
231 msgstr "Graficzny EPG dla wszystkich usług określonego bukietu"
232
233 #, python-format
234 msgid ""
235 "A record has been started:\n"
236 "%s"
237 msgstr ""
238 "Nagrywanie rozpoczęło się:\n"
239 "%s"
240
241 msgid ""
242 "A recording is currently running.\n"
243 "What do you want to do?"
244 msgstr ""
245 "Nagrywanie w toku.\n"
246 "Co chcesz zrobić?"
247
248 msgid ""
249 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
250 "configure the positioner."
251 msgstr "Nagrywanie w toku. Zakończ nagrywanie przed ustawieniem pozycjonera."
252
253 msgid ""
254 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
255 "start the satfinder."
256 msgstr ""
257 "Nagrywanie w toku . Zatrzymaj nagrywanie przed uruchomieniem miernika "
258 "sygnału."
259
260 #, python-format
261 msgid "A required tool (%s) was not found."
262 msgstr "Narzędzie (%s) nie zostało znalezione."
263
264 msgid ""
265 "A sleep timer wants to set your\n"
266 "Dreambox to standby. Do that now?"
267 msgstr ""
268 "Wyłącznik czasowy chce ustawićTwojego\n"
269 "Dreamboxa w trybie czuwania. Zrobić to teraz?"
270
271 msgid ""
272 "A sleep timer wants to shut down\n"
273 "your Dreambox. Shutdown now?"
274 msgstr ""
275 "Wyłącznik czasowy chce wyłączyć\n"
276 "Twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
277
278 msgid ""
279 "A timer failed to record!\n"
280 "Disable TV and try again?\n"
281 msgstr ""
282 "Timer nie mógł nagrać!\n"
283 "Wyłączyć TV i spróbować ponownie?\n"
284
285 msgid "A/V Settings"
286 msgstr "Ustawienia A/V"
287
288 msgid "AA"
289 msgstr "AA"
290
291 msgid "AB"
292 msgstr "AB"
293
294 msgid "AC3 default"
295 msgstr "AC3 domyślnie"
296
297 msgid "AC3 downmix"
298 msgstr "AC3 downmix"
299
300 msgid "About"
301 msgstr "O tunerze..."
302
303 msgid "About..."
304 msgstr "Informacje o tunerze..."
305
306 msgid "Action on long powerbutton press"
307 msgstr "Akcja po długim naciśnięciu Power"
308
309 msgid "Action:"
310 msgstr "Akcja:"
311
312 msgid "Activate Picture in Picture"
313 msgstr "Aktywuj PiP"
314
315 msgid "Activate network settings"
316 msgstr "Aktywuj ustawienia sieci"
317
318 msgid "Adapter settings"
319 msgstr "Ustawienia adaptera"
320
321 msgid "Add"
322 msgstr "Dodaj"
323
324 msgid "Add Bookmark"
325 msgstr "Dodaj zakładkę"
326
327 msgid "Add a mark"
328 msgstr "Dodaj znacznik"
329
330 msgid "Add a new title"
331 msgstr "Dodaj nowy tytuł"
332
333 msgid "Add timer"
334 msgstr "Dodaj timer"
335
336 msgid "Add title"
337 msgstr "Dodaj tytuł"
338
339 msgid "Add to bouquet"
340 msgstr "Dodaj do bukietu"
341
342 msgid "Add to favourites"
343 msgstr "Dodaj do ulubionych"
344
345 msgid ""
346 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
347 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
348 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
349 "test screens."
350 msgstr ""
351 "Dostosuj ustawienie koloru, żeby wszystkie cienie koloru były rozróżnialne, "
352 "ale wydały się tak nasycone jak tylko możliwie. Jeśli jesteś zadowolony z "
353 "rezultatu wciśnij OK aby wyjść z dostosowania video lub wybierz numer aby "
354 "zobaczyć inny testowy ekran."
355
356 msgid "Advanced"
357 msgstr "Zaawansowane"
358
359 msgid "Advanced Video Setup"
360 msgstr "Zawansowana Konfiguracja Wideo"
361
362 msgid "After event"
363 msgstr "Po wydarzeniu"
364
365 msgid ""
366 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
367 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
368 msgstr ""
369 "Gdy kreator zostanie zakończony, możesz ochronić pojedyncze serwisy. Aby "
370 "dowiedzieć sie więcej jak to uczynić, przeczytaj instrukcję obsługi "
371 "Dreamboxa."
372
373 msgid "Album"
374 msgstr "Album"
375
376 msgid "All"
377 msgstr "Wszystkie"
378
379 msgid "All Satellites"
380 msgstr "Wszystkie satelity"
381
382 msgid "Alpha"
383 msgstr "Przezroczystość"
384
385 msgid "Alternative radio mode"
386 msgstr "Alternatywny tryb radiowy"
387
388 msgid "Alternative services tuner priority"
389 msgstr "Alternatywny priorytet usług tunera"
390
391 msgid "An empty filename is illegal."
392 msgstr "Pusta nazwa pliku jest nieldozwolona."
393
394 msgid "An unknown error occured!"
395 msgstr "Wystąpił nieznany błąd!"
396
397 msgid "Arabic"
398 msgstr "Arabski"
399
400 msgid ""
401 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
402 "\n"
403 msgstr ""
404 "Jesteś pewien że chcesz aktywować tą konfigurację sieci?\n"
405 "\n"
406
407 msgid ""
408 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
409 "\n"
410 msgstr ""
411 "Czy jesteś pewien, że chcesz zrestartować interfejs sieciowy?\n"
412 "\n"
413
414 msgid "Artist"
415 msgstr "Artysta"
416
417 msgid "Ask before shutdown:"
418 msgstr "Zapytaj przed wyłączeniem:"
419
420 msgid "Ask user"
421 msgstr "Zapytaj użytkownika"
422
423 msgid "Aspect Ratio"
424 msgstr "Format obrazu:"
425
426 msgid "Audio"
427 msgstr "Dźwięk"
428
429 msgid "Audio Options..."
430 msgstr "Opcje Dźwięku..."
431
432 msgid "Authoring mode"
433 msgstr "Tryb autoringu"
434
435 msgid "Auto"
436 msgstr "Auto"
437
438 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
439 msgstr "Auto podział rozdzoałów co ? minuty (0=nigdy)"
440
441 msgid "Auto scart switching"
442 msgstr "Auto przełączanie scart"
443
444 msgid "Automatic"
445 msgstr "Automatycznie"
446
447 msgid "Automatic Scan"
448 msgstr "Automatyczne skanowanie"
449
450 msgid "Available format variables"
451 msgstr "Dostępne zmienne formatu"
452
453 msgid "B"
454 msgstr "B"
455
456 msgid "BA"
457 msgstr "BA"
458
459 msgid "BB"
460 msgstr "BB"
461
462 msgid "BER"
463 msgstr "BER"
464
465 msgid "BER:"
466 msgstr "BER:"
467
468 msgid "Back"
469 msgstr "Powrót"
470
471 msgid "Background"
472 msgstr "Tło"
473
474 msgid "Backup"
475 msgstr "Kopia zapasowa"
476
477 msgid "Backup Location"
478 msgstr "Lokalizacja kopii zapasowej"
479
480 msgid "Backup Mode"
481 msgstr "Tryb kopii zapasowej"
482
483 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
484 msgstr "Kopia zapasowa utworzona pomyslnie. Wciśnij OK aby zobaczyć rezultat."
485
486 msgid "Band"
487 msgstr "Pasmo"
488
489 msgid "Bandwidth"
490 msgstr "Szerokie pasmo"
491
492 msgid "Begin time"
493 msgstr "Czas rozpoczęcia"
494
495 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
496 msgstr "Zachowanie 'przerwę' gdy zatrzymany"
497
498 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
499 msgstr "Zachowanie przycisku 0 w trybie PiP"
500
501 msgid "Behavior when a movie is started"
502 msgstr "Zachowanie kiedy film rozpoczęty"
503
504 msgid "Behavior when a movie is stopped"
505 msgstr "Zachowanie kiedy film zatrzymany"
506
507 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
508 msgstr "Zachowanie kiedy film osiąga koniec"
509
510 msgid "Bookmarks"
511 msgstr "Zakładki"
512
513 msgid "Brightness"
514 msgstr "Jasność"
515
516 msgid "Burn DVD"
517 msgstr "Wypal DVD"
518
519 msgid "Burn existing image to DVD"
520 msgstr "Nagraj dostępne image na DVD"
521
522 msgid "Burn to DVD..."
523 msgstr "Nagrywanie na DVD..."
524
525 msgid "Bus: "
526 msgstr "Bus:"
527
528 msgid ""
529 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
530 "displayed."
531 msgstr "Naciśnięcie przycisku OK spowodyje wyświetlenie pasek info."
532
533 msgid "C"
534 msgstr "C"
535
536 msgid "C-Band"
537 msgstr "Pasmo C"
538
539 msgid "CF Drive"
540 msgstr "Karta CF"
541
542 msgid "CVBS"
543 msgstr "CVBS"
544
545 msgid "Cable"
546 msgstr "Kablówka"
547
548 msgid "Cache Thumbnails"
549 msgstr "Przechowuj miniatury."
550
551 msgid "Call monitoring"
552 msgstr "Monitor rozmów"
553
554 msgid "Cancel"
555 msgstr "Anuluj"
556
557 msgid "Cannot parse feed directory"
558 msgstr "Nie można odnaleść katalogu"
559
560 msgid "Capacity: "
561 msgstr "Pojemność:"
562
563 msgid "Card"
564 msgstr "Karta"
565
566 msgid "Catalan"
567 msgstr "Hiszpański"
568
569 msgid "Change bouquets in quickzap"
570 msgstr "Automatyczna zmiana bukietów"
571
572 msgid "Change dir."
573 msgstr "Zmień katalog"
574
575 msgid "Change pin code"
576 msgstr "Zmień kod pin"
577
578 msgid "Change service pin"
579 msgstr "Zmien pin serwisowy"
580
581 msgid "Change service pins"
582 msgstr "Zmień piny serwisowe"
583
584 msgid "Change setup pin"
585 msgstr "Zmień pin ustawień"
586
587 msgid "Channel"
588 msgstr "Kanał"
589
590 msgid "Channel Selection"
591 msgstr "Wybór kanału"
592
593 msgid "Channel not in services list"
594 msgstr "Kanału nie ma na liście serwisów"
595
596 msgid "Channel:"
597 msgstr "Kanał:"
598
599 msgid "Channellist menu"
600 msgstr "Menu listy kanałów"
601
602 msgid "Chap."
603 msgstr "Rozdz."
604
605 msgid "Chapter"
606 msgstr "Rozdział"
607
608 msgid "Chapter:"
609 msgstr "Rozdział:"
610
611 msgid "Check"
612 msgstr "Sprawdź"
613
614 msgid "Checking Filesystem..."
615 msgstr "Sprawdzanie Systemu Plików..."
616
617 msgid "Choose Tuner"
618 msgstr "Wybierz tuner"
619
620 msgid "Choose bouquet"
621 msgstr "Wybierz bukiet"
622
623 msgid "Choose source"
624 msgstr "Wybierz źródło"
625
626 msgid "Choose target folder"
627 msgstr "Wybierz folder docelowy"
628
629 msgid "Choose your Skin"
630 msgstr "Wybierz Skina"
631
632 msgid "Cleanup"
633 msgstr "Czyść"
634
635 msgid "Clear before scan"
636 msgstr "Czyść przed skanowaniem"
637
638 msgid "Clear log"
639 msgstr "Wyczyść log"
640
641 msgid "Close"
642 msgstr "Zamknij"
643
644 msgid "Code rate high"
645 msgstr "Poziom kodu wysoki"
646
647 msgid "Code rate low"
648 msgstr "Poziom kodu niski"
649
650 msgid "Coderate HP"
651 msgstr "Poziom kodu HP"
652
653 msgid "Coderate LP"
654 msgstr "Poziom kodu LP"
655
656 msgid "Collection name"
657 msgstr "Nazwa kolekcji"
658
659 msgid "Collection settings"
660 msgstr "Ustawienia kolekcji"
661
662 msgid "Color Format"
663 msgstr "Format kolorów"
664
665 msgid "Command execution..."
666 msgstr "Wykonywanie polecenia..."
667
668 msgid "Command order"
669 msgstr "Wydawanie poleceń"
670
671 msgid "Committed DiSEqC command"
672 msgstr "Wypełnij polecenia DiSEqC"
673
674 msgid "Common Interface"
675 msgstr "Moduł Dostępu"
676
677 msgid "Compact Flash"
678 msgstr "Compact Flash"
679
680 msgid "Compact flash card"
681 msgstr "Karta Compact flash"
682
683 msgid "Complete"
684 msgstr "Zakończ"
685
686 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
687 msgstr "Kompleksowe (pozwala mixować ścieżki audio i aspekty)"
688
689 msgid "Configuration Mode"
690 msgstr "Tryb konfiguracji"
691
692 msgid "Configuring"
693 msgstr "Konfigurowanie"
694
695 msgid "Conflicting timer"
696 msgstr "Konflikt timera"
697
698 msgid "Connected to"
699 msgstr "Podłączony do"
700
701 msgid "Connected to Fritz!Box!"
702 msgstr "Połączono z  Fritz!Box!"
703
704 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
705 msgstr "Łączenie z  Fritz!Box..."
706
707 #, python-format
708 msgid ""
709 "Connection to Fritz!Box\n"
710 "failed! (%s)\n"
711 "retrying..."
712 msgstr ""
713 "Połączenie z  Fritz!Box\n"
714 "nieudane! (%s)\n"
715 "ponawianie..."
716
717 msgid "Constellation"
718 msgstr "Konstelacja"
719
720 msgid "Content does not fit on DVD!"
721 msgstr "Zawartość nie pasuje do DVD!"
722
723 msgid "Continue in background"
724 msgstr "Kontynuuj w tle"
725
726 msgid "Continue playing"
727 msgstr "Kontynuuj odtwarzanie"
728
729 msgid "Contrast"
730 msgstr "Kontrast"
731
732 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
733 msgstr "Połączenie z Dreambox .NFI Image Serwerem nie powiodło sie:"
734
735 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
736 msgstr "Nie mogę odczytać nośnika. Czy nośnik znajduje się w czytniku?"
737
738 msgid "Create DVD-ISO"
739 msgstr "Stwórz DVD-ISO"
740
741 msgid "Create movie folder failed"
742 msgstr "Tworzenie katalogu filmu nie powiodło się"
743
744 #, python-format
745 msgid "Creating directory %s failed."
746 msgstr "Utworzenie katalogu %s nie powiodło się."
747
748 msgid "Creating partition failed"
749 msgstr "Tworzenie partycji nie powiodło się"
750
751 msgid "Croatian"
752 msgstr "Chorwacki"
753
754 msgid "Current Transponder"
755 msgstr "Aktualny Transponder"
756
757 msgid "Current settings:"
758 msgstr "Aktualne ustawienia:"
759
760 msgid "Current version:"
761 msgstr "Aktualna wersja:"
762
763 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
764 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '1'/'3'"
765
766 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
767 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '4'/'6'"
768
769 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
770 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '7'/'9'"
771
772 msgid "Customize"
773 msgstr "Konfiguracja"
774
775 msgid "Cut"
776 msgstr "Wytnij"
777
778 msgid "Cutlist editor..."
779 msgstr "Edytor cięcia filmu..."
780
781 msgid "Czech"
782 msgstr "Czeski"
783
784 msgid "D"
785 msgstr "D"
786
787 msgid "DHCP"
788 msgstr "DHCP"
789
790 msgid "DVB-S"
791 msgstr "DVB-S"
792
793 msgid "DVB-S2"
794 msgstr "DVB-S2"
795
796 msgid "DVD Player"
797 msgstr "Odtwarzacz DVD"
798
799 msgid "DVD media toolbox"
800 msgstr "Narzedzia nośnika DVD"
801
802 msgid "Danish"
803 msgstr "Duński"
804
805 msgid "Date"
806 msgstr "Data"
807
808 msgid "Deep Standby"
809 msgstr "Głębokie Czuwanie"
810
811 msgid "Default services lists"
812 msgstr "Standardowa lista serwisów"
813
814 msgid "Default settings"
815 msgstr "Ustawienia standardowe"
816
817 msgid "Delay"
818 msgstr "Opóźnienie"
819
820 msgid "Delete"
821 msgstr "Skasuj"
822
823 msgid "Delete entry"
824 msgstr "Skasuj wpis"
825
826 msgid "Delete failed!"
827 msgstr "Kasowanie nie powiodło się!"
828
829 #, python-format
830 msgid ""
831 "Delete no more configured satellite\n"
832 "%s?"
833 msgstr ""
834 "Czy usunąć nie skonfigurowanego satelitę\n"
835 "%s?"
836
837 msgid "Description"
838 msgstr "Opis"
839
840 msgid "Destination directory"
841 msgstr "Katalog docelowy"
842
843 msgid "Detected HDD:"
844 msgstr "Wykryto Hdd:"
845
846 msgid "Detected NIMs:"
847 msgstr "Wykryto NIMs:"
848
849 msgid "DiSEqC"
850 msgstr "DiSEqC"
851
852 msgid "DiSEqC A/B"
853 msgstr "DiSEqC A/B"
854
855 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
856 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
857
858 msgid "DiSEqC mode"
859 msgstr "Tryb DiSEqC"
860
861 msgid "DiSEqC repeats"
862 msgstr "Odpowiedzi DiSEqC"
863
864 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
865 msgstr "Bezpośrednie odtwarzanie podczepionych tytułów bez menu"
866
867 #, python-format
868 msgid "Directory %s nonexistent."
869 msgstr "Katalog %s nie istnieje"
870
871 msgid "Disable"
872 msgstr "Wyłącz"
873
874 msgid "Disable Picture in Picture"
875 msgstr "Wyłącz PiP"
876
877 msgid "Disable Subtitles"
878 msgstr "Wyłącz napisy"
879
880 msgid "Disable timer"
881 msgstr "Wyłącz timer"
882
883 msgid "Disabled"
884 msgstr "Wyłączone"
885
886 #, python-format
887 msgid ""
888 "Disconnected from\n"
889 "Fritz!Box! (%s)\n"
890 "retrying..."
891 msgstr ""
892 "Rozłączono z\n"
893 "Fritz!Box! (%s)\n"
894 "ponawianie..."
895
896 msgid "Dish"
897 msgstr "Antena"
898
899 msgid "Display 16:9 content as"
900 msgstr "Wyświetlaj zawartość 16:9 jako"
901
902 msgid "Display 4:3 content as"
903 msgstr "Wyświetlaj zawartość 4:3 jako"
904
905 msgid "Display Setup"
906 msgstr "Ustawienia wyświtlania"
907
908 #, python-format
909 msgid ""
910 "Do you really want to REMOVE\n"
911 "the plugin \"%s\"?"
912 msgstr ""
913 "Czy naprawde chcesz USUNĄĆ\n"
914 "tę \"%s\" wtyczkę?"
915
916 msgid ""
917 "Do you really want to check the filesystem?\n"
918 "This could take lots of time!"
919 msgstr ""
920 "Czy na pewno chcesz sprawdzić sysem plików?\n"
921 "Czynność może zająć dużo czasu!"
922
923 #, python-format
924 msgid "Do you really want to delete %s?"
925 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć %s?"
926
927 #, python-format
928 msgid ""
929 "Do you really want to download\n"
930 "the plugin \"%s\"?"
931 msgstr ""
932 "Czy naprawdę chcesz zciągnąć\n"
933 "tę  \"%s\" wtyczkę?"
934
935 msgid ""
936 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
937 "All data on the disk will be lost!"
938 msgstr ""
939 "Czy chcesz zainicjować Hdd?\n"
940 "Wszystkie dane na dysku zostaną skasowane!"
941
942 #, python-format
943 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
944 msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć katalog %s z dysku?"
945
946 #, python-format
947 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
948 msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć zakładke %s?"
949
950 msgid ""
951 "Do you want to backup now?\n"
952 "After pressing OK, please wait!"
953 msgstr ""
954 "Czy chcesz zrobić teraz kopię zapasową?\n"
955 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
956
957 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
958 msgstr "Czy chcesz nagrać tę kolekcje na nosniku DVD?"
959
960 msgid "Do you want to do a service scan?"
961 msgstr "Czy chcesz przeprowadzić skanowanie serwisów?"
962
963 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
964 msgstr "Czy chcesz wykonać kolejne ręczne skanowanie?"
965
966 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
967 msgstr "Czy chcesz włączyć kontrole rodzicielską w Twoim Dreamboxie?"
968
969 msgid "Do you want to install default sat lists?"
970 msgstr "Czy chcesz zainstalować domyślna listę satelit?"
971
972 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
973 msgstr "Czy chcesz odtwarzać DVD znajdujące się w czytniku?"
974
975 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
976 msgstr "Czy chcesz obejrzeć DVD przed jego nagraniem?"
977
978 msgid "Do you want to restore your settings?"
979 msgstr "Czy chcesz przywrócić swoje ustawienia?"
980
981 msgid "Do you want to resume this playback?"
982 msgstr "Czy chcesz wznowić odtwarzanie?"
983
984 msgid ""
985 "Do you want to update your Dreambox?\n"
986 "After pressing OK, please wait!"
987 msgstr ""
988 "Czy chcesz zaktualizować Dreamboxa?\n"
989 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
990
991 msgid "Do you want to view a tutorial?"
992 msgstr "Czy chcesz zobaczyć wprowadzenie?"
993
994 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
995 msgstr "Nie zatrzymuj aktualnego wydarzenia ale wyłącz nadchodzące"
996
997 #, python-format
998 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
999 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów"
1000
1001 #, python-format
1002 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
1003 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów z %d błędami"
1004
1005 msgid "Download"
1006 msgstr "Ładuj"
1007
1008 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
1009 msgstr "Ładuj pliki .NFI z USB Flasher"
1010
1011 msgid "Download Plugins"
1012 msgstr "Pobierz pluginy"
1013
1014 msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
1015 msgstr "Ładowanie image'a z USB flasher'a nie powiodło się:"
1016
1017 msgid "Downloadable new plugins"
1018 msgstr "Do pobrania nowe pluginy"
1019
1020 msgid "Downloadable plugins"
1021 msgstr "Pluginy do pobrania"
1022
1023 msgid "Downloading"
1024 msgstr "Pobieranie..."
1025
1026 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
1027 msgstr "Pobieranie informacji o pluginie. Proszę czekać..."
1028
1029 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
1030 msgstr "Format danych DVD (kompatybilny z HDTV)"
1031
1032 msgid "Dutch"
1033 msgstr "Holenderski"
1034
1035 msgid "E"
1036 msgstr "E"
1037
1038 msgid "EPG Selection"
1039 msgstr "Wybór EPG"
1040
1041 #, python-format
1042 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
1043 msgstr "BŁĄD - skanowanie (%s) nie powiodło się!"
1044
1045 msgid "East"
1046 msgstr "Wschód"
1047
1048 msgid "Edit"
1049 msgstr "Edytuj"
1050
1051 msgid "Edit DNS"
1052 msgstr "Edytuj DNS"
1053
1054 msgid "Edit Title"
1055 msgstr "Edytuj Tytuł"
1056
1057 msgid "Edit chapters of current title"
1058 msgstr "Edycja rozdziału"
1059
1060 msgid "Edit services list"
1061 msgstr "Edytuj listę serwisów"
1062
1063 msgid "Edit settings"
1064 msgstr "Edytuj ustawienia"
1065
1066 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
1067 msgstr "Edytuj ustawienia servera nazw Dreamboxa.\n"
1068
1069 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
1070 msgstr "Edytuj ustawienia sieci Dreamboxa.\n"
1071
1072 msgid "Edit title"
1073 msgstr "Edytuj tytuł"
1074
1075 msgid "Electronic Program Guide"
1076 msgstr "Elektroniczny Przewodnik Programowy"
1077
1078 msgid "Enable"
1079 msgstr "Włącz"
1080
1081 msgid "Enable 5V for active antenna"
1082 msgstr "Włącz 5V dla aktywnej anteny"
1083
1084 msgid "Enable multiple bouquets"
1085 msgstr "Włącz tryb wielu bukietów"
1086
1087 msgid "Enable parental control"
1088 msgstr "Włącz kontrolę rodzicielską"
1089
1090 msgid "Enable timer"
1091 msgstr "Włącz timer"
1092
1093 msgid "Enabled"
1094 msgstr "Włączone"
1095
1096 msgid "Encryption"
1097 msgstr "Szyfrowanie"
1098
1099 msgid "Encryption Key"
1100 msgstr "Klucz szyfrujący"
1101
1102 msgid "Encryption Keytype"
1103 msgstr "Typ klucza kodowania"
1104
1105 msgid "Encryption Type"
1106 msgstr "Typ szyfrowania"
1107
1108 msgid "End time"
1109 msgstr "Czas zakończenia"
1110
1111 msgid "EndTime"
1112 msgstr "Koniec czasu"
1113
1114 msgid "English"
1115 msgstr "Angielski"
1116
1117 msgid ""
1118 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1119 "\n"
1120 "If you experience any problems please contact\n"
1121 "stephan@reichholf.net\n"
1122 "\n"
1123 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1124 msgstr ""
1125 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1126 "\n"
1127 "Jeśli doświadczyłeś pewnych problemów skontaktuj się z\n"
1128 "stephan@reichholf.net\n"
1129 "\n"
1130 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1131
1132 #.   TRANSLATORS: Note that "Enter" in the two strings below should *not*
1133 #.       be interpreted as "Give speed as input". The intended meaning is
1134 #.       instead "Initial speed when starting winding", i.e. the speed at
1135 #.       which "winding mode" is entered when first pressing "rewind" or
1136 #.       "fast forward". 
1137 msgid "Enter Fast Forward at speed"
1138 msgstr "Przejdź do przodu bardzo szybko"
1139
1140 msgid "Enter Rewind at speed"
1141 msgstr "Przejdź wstecz bardzo szybko"
1142
1143 msgid "Enter WLAN network name/SSID:"
1144 msgstr "Wpisz nazwę sieci WLAN / SSID:"
1145
1146 msgid "Enter WLAN passphrase/key:"
1147 msgstr "Wpisz określenie / klucz WLAN :"
1148
1149 msgid "Enter main menu..."
1150 msgstr "Wejdź do menu głównego..."
1151
1152 msgid "Enter the service pin"
1153 msgstr "Wpisz Pin serwisu"
1154
1155 msgid "Error"
1156 msgstr "Błąd"
1157
1158 msgid "Error executing plugin"
1159 msgstr "Błąd wykonania wtyczki"
1160
1161 #, python-format
1162 msgid ""
1163 "Error: %s\n"
1164 "Retry?"
1165 msgstr ""
1166 "Błąd: %s\n"
1167 "Ponowić?"
1168
1169 msgid "Eventview"
1170 msgstr "Widok zdarzenia"
1171
1172 msgid "Everything is fine"
1173 msgstr "Wszystko jest OK"
1174
1175 msgid "Execution Progress:"
1176 msgstr "Wykonywanie procesu:"
1177
1178 msgid "Execution finished!!"
1179 msgstr "Wykonywanie zakończone!!"
1180
1181 msgid "Exif"
1182 msgstr "Exif"
1183
1184 msgid "Exit"
1185 msgstr "Wyjście"
1186
1187 msgid "Exit editor"
1188 msgstr "Opuść edytor"
1189
1190 msgid "Exit the wizard"
1191 msgstr "Opuść kreator"
1192
1193 msgid "Exit wizard"
1194 msgstr "Opuść kreatora"
1195
1196 msgid "Expert"
1197 msgstr "Ekspert"
1198
1199 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
1200 msgstr "Wtyczki rozszeżonego ustawienia sieci..."
1201
1202 msgid "Extended Setup..."
1203 msgstr "Zaawansowana konfiguracja..."
1204
1205 msgid "Extensions"
1206 msgstr "Rozszerzenia"
1207
1208 msgid "FEC"
1209 msgstr "FEC"
1210
1211 msgid "Factory reset"
1212 msgstr "Twardy reset"
1213
1214 msgid "Failed"
1215 msgstr "Błąd"
1216
1217 msgid "Fast"
1218 msgstr "Szybko"
1219
1220 msgid "Fast DiSEqC"
1221 msgstr "Szybki DiSEqC"
1222
1223 msgid "Fast Forward speeds"
1224 msgstr "Szybkości przewijania"
1225
1226 msgid "Fast epoch"
1227 msgstr "Szybka epoka"
1228
1229 msgid "Favourites"
1230 msgstr "Ulubione"
1231
1232 msgid "Filesystem Check..."
1233 msgstr "Sprawdzanie systemu plików..."
1234
1235 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
1236 msgstr "System plików zawiera błędy, których nie dało się naprawić"
1237
1238 msgid "Finetune"
1239 msgstr "Strojenie"
1240
1241 msgid "Finished"
1242 msgstr "Skończone"
1243
1244 msgid "Finished configuring your network"
1245 msgstr "Zakończono konfigurowanie sieci"
1246
1247 msgid "Finished restarting your network"
1248 msgstr "Zakończono restartowanie sieci"
1249
1250 msgid "Finnish"
1251 msgstr "Fiński"
1252
1253 msgid ""
1254 "First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
1255 msgstr ""
1256 "Najpierw musisz załadować najnowszą wersję środowiska bootującego dla  USB "
1257 "flash'era."
1258
1259 msgid "Flash"
1260 msgstr "Flash"
1261
1262 msgid "Flashing failed"
1263 msgstr "Flash'owanie nie powiodło się"
1264
1265 msgid "Format"
1266 msgstr "Format"
1267
1268 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
1269 msgstr "Oblicz powtórzenie ramki podczas nie-płynnego zwijania"
1270
1271 msgid "Frame size in full view"
1272 msgstr "Rozmiar ramki w pełnym widoku"
1273
1274 msgid "French"
1275 msgstr "Francuski"
1276
1277 msgid "Frequency"
1278 msgstr "Częstotliwość"
1279
1280 msgid "Frequency bands"
1281 msgstr "Pasma częstotliwości"
1282
1283 msgid "Frequency scan step size(khz)"
1284 msgstr "Rozmiar stopnia skanowania (khz)"
1285
1286 msgid "Frequency steps"
1287 msgstr "Stopnie częstotliwości"
1288
1289 msgid "Fri"
1290 msgstr "Pią"
1291
1292 msgid "Friday"
1293 msgstr "Piątek"
1294
1295 msgid "Frisian"
1296 msgstr "Fryzyjski"
1297
1298 msgid "Fritz!Box FON IP address"
1299 msgstr "Fritz!Box FON IP Adres"
1300
1301 #, python-format
1302 msgid "Frontprocessor version: %d"
1303 msgstr "Wersja Frontprocesora: %d"
1304
1305 msgid "Fsck failed"
1306 msgstr "Fsck zawiódł"
1307
1308 msgid "Function not yet implemented"
1309 msgstr "Funkcja jeszcze nie zaimplementowana"
1310
1311 msgid ""
1312 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
1313 "Do you want to Restart the GUI now?"
1314 msgstr ""
1315 "GUI musi zostać zrestartowane aby zastosować nowego skina\n"
1316 "Czy chcesz zrobić restart GUI teraz?"
1317
1318 msgid "Gateway"
1319 msgstr "Brama"
1320
1321 msgid "Genre"
1322 msgstr "Gatunek"
1323
1324 msgid "German"
1325 msgstr "Niemiecki"
1326
1327 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
1328 msgstr "Zdobywanie info o pluginie. Proszę czekać..."
1329
1330 msgid "Goto 0"
1331 msgstr "Idź do 0"
1332
1333 msgid "Goto position"
1334 msgstr "Idź na pozycje"
1335
1336 msgid "Graphical Multi EPG"
1337 msgstr "Graficzny Multi EPG"
1338
1339 msgid "Greek"
1340 msgstr "Grecki"
1341
1342 msgid "Guard Interval"
1343 msgstr "Odstęp strażnika"
1344
1345 msgid "Guard interval mode"
1346 msgstr "Tryb odstepu strażnika"
1347
1348 msgid "Harddisk"
1349 msgstr "Dysk twardy"
1350
1351 msgid "Harddisk setup"
1352 msgstr "Ustawienia dysku twardego"
1353
1354 msgid "Harddisk standby after"
1355 msgstr "Tryb czuwania dysku twardego po"
1356
1357 msgid "Hidden network SSID"
1358 msgstr "Ukryty sieciowy SSID"
1359
1360 msgid "Hierarchy Information"
1361 msgstr "Informacja hierarchii"
1362
1363 msgid "Hierarchy mode"
1364 msgstr "Tryb hierarchii"
1365
1366 msgid "How many minutes do you want to record?"
1367 msgstr "Ile minut ma trwać nagranie?"
1368
1369 msgid "Hungarian"
1370 msgstr "Węgierski"
1371
1372 msgid "IP Address"
1373 msgstr "Adres IP"
1374
1375 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
1376 msgstr "Plik ISO jest za duży dla tego systemu plików!"
1377
1378 msgid "ISO path"
1379 msgstr "Ścieżka ISO"
1380
1381 msgid "Icelandic"
1382 msgstr "Islandzki"
1383
1384 msgid "If you can see this page, please press OK."
1385 msgstr "Jeśli widzisz tą stronę, proszę wciśnij OK."
1386
1387 msgid ""
1388 "If you see this, something is wrong with\n"
1389 "your scart connection. Press OK to return."
1390 msgstr ""
1391 "Jeśli to widzisz coś jest nie tak z\n"
1392 "Twoim interfejsem scart. Naciśnij OK aby wrócić."
1393
1394 msgid ""
1395 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
1396 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
1397 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
1398 "possible.\n"
1399 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
1400 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
1401 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
1402 "step.\n"
1403 "If you are happy with the result, press OK."
1404 msgstr ""
1405 "Jeśli Twój TV posiada poprawę jasności i kontrastu, wyłącz to. Jeśli masz "
1406 "opcje ustawioną na \"Dynamiczne\", zmień ją na Standardową. Dostosuj poziom "
1407 "podświetlania do własnej wartości .Zmniejsz kontrast w TV do najniższej "
1408 "wartości.\n"
1409 "Następnie zmniejsz poziom jasności, ale upewnij się że dwa najniższe "
1410 "odcienie szarości są rozpoznawalne.\n"
1411 "Na razie nie troszcz się o odcienie jasności. One zostaną ustawione w "
1412 "kolejnym kroku.\n"
1413 "Jeśli jesteś zadowolony z rezultatu wciśnij OK."
1414
1415 msgid "Image flash utility"
1416 msgstr "Narzędzia flash'a"
1417
1418 msgid "Image-Upgrade"
1419 msgstr " Aktualizacja Image'a"
1420
1421 msgid "In Progress"
1422 msgstr "W toku"
1423
1424 msgid ""
1425 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
1426 msgstr "Aby nagrywać z timera, TV został włączony na nagrywany serwis!\n"
1427
1428 msgid "Increased voltage"
1429 msgstr "Zwiększone napięcie"
1430
1431 msgid "Index"
1432 msgstr "Indeks"
1433
1434 msgid "InfoBar"
1435 msgstr "Pasek info"
1436
1437 msgid "Infobar timeout"
1438 msgstr "Czas wyświetlania paska info"
1439
1440 msgid "Information"
1441 msgstr "Informacja"
1442
1443 msgid "Init"
1444 msgstr "Init"
1445
1446 msgid "Initialization..."
1447 msgstr "Inicjalizacja..."
1448
1449 msgid "Initialize"
1450 msgstr "Inicjuj"
1451
1452 msgid "Initializing Harddisk..."
1453 msgstr "Inicjalizowanie Hdd..."
1454
1455 msgid "Input"
1456 msgstr "Wejście"
1457
1458 msgid "Installing"
1459 msgstr "Instalowanie"
1460
1461 msgid "Installing Software..."
1462 msgstr "Instalowanie oprogramowania..."
1463
1464 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
1465 msgstr "Instaluję standardową litę satelit...Proszę czekać..."
1466
1467 msgid "Installing defaults... Please wait..."
1468 msgstr "Instaluję ustawienia standardowe...Proszę czekać..."
1469
1470 msgid "Installing package content... Please wait..."
1471 msgstr "Instaluję zawartość pakietu...Proszę czekać..."
1472
1473 msgid "Instant Record..."
1474 msgstr "Natychmiastowe nagranie..."
1475
1476 msgid "Integrated Ethernet"
1477 msgstr "Zintegrowany Ethernet"
1478
1479 msgid "Integrated Wireless"
1480 msgstr "Zintegrowana sieś bezprzewodowa"
1481
1482 msgid "Intermediate"
1483 msgstr "Pośrednia"
1484
1485 msgid "Internal Flash"
1486 msgstr "Wewnętrzny Flash"
1487
1488 msgid "Invalid Location"
1489 msgstr "Nieprawidłowa Lokalizacja"
1490
1491 #, python-format
1492 msgid "Invalid directory selected: %s"
1493 msgstr "Wybrano niewłaściwy katalog: %s"
1494
1495 msgid "Inversion"
1496 msgstr "Inversja"
1497
1498 msgid "Invert display"
1499 msgstr "Odwrócone wyświetlanie"
1500
1501 msgid "Italian"
1502 msgstr "Włoski"
1503
1504 msgid "Job View"
1505 msgstr "Podgląd zajęć"
1506
1507 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
1508 msgid "Just Scale"
1509 msgstr "Po prostu skaluj"
1510
1511 msgid "Keyboard Map"
1512 msgstr "Mapa klawiatury"
1513
1514 msgid "Keyboard Setup"
1515 msgstr "Ustawienia klawiatury"
1516
1517 msgid "Keymap"
1518 msgstr "Mapa klawiszy"
1519
1520 msgid "LAN Adapter"
1521 msgstr "Adapter LAN"
1522
1523 msgid "LNB"
1524 msgstr "LNB"
1525
1526 msgid "LOF"
1527 msgstr "LOF"
1528
1529 msgid "LOF/H"
1530 msgstr "LOF/H"
1531
1532 msgid "LOF/L"
1533 msgstr "LOF/L"
1534
1535 msgid "Language selection"
1536 msgstr "Wybór języka"
1537
1538 msgid "Language..."
1539 msgstr "Język..."
1540
1541 msgid "Last speed"
1542 msgstr "Ostatnia prędkość"
1543
1544 msgid "Latitude"
1545 msgstr "Szerokość geogr."
1546
1547 msgid "Leave DVD Player?"
1548 msgstr "Zamknąć odtwarzacz DVD?"
1549
1550 msgid "Left"
1551 msgstr "Lewo"
1552
1553 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
1554 msgid "Letterbox"
1555 msgstr "Letterbox"
1556
1557 msgid "Limit east"
1558 msgstr "Limit wschodni"
1559
1560 msgid "Limit west"
1561 msgstr "Limit zachodni"
1562
1563 msgid "Limits off"
1564 msgstr "Limity wyłaczonyy"
1565
1566 msgid "Limits on"
1567 msgstr "Limity właczony"
1568
1569 msgid "Link:"
1570 msgstr "Łącze:"
1571
1572 msgid "Linked titles with a DVD menu"
1573 msgstr "Połącz tytuł z menu DVD"
1574
1575 msgid "List of Storage Devices"
1576 msgstr "Lista zapamiętanych urządzeń"
1577
1578 msgid "Lithuanian"
1579 msgstr "Litewski"
1580
1581 msgid "Load"
1582 msgstr "Otwórz"
1583
1584 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
1585 msgstr "Wyświetlaj długość filmy na liście"
1586
1587 msgid "Local Network"
1588 msgstr "Sieć lokalna"
1589
1590 msgid "Location"
1591 msgstr "Lokalizacja"
1592
1593 msgid "Lock:"
1594 msgstr "Block:"
1595
1596 msgid "Log results to harddisk"
1597 msgstr "Wyniki Loga na HDD"
1598
1599 msgid "Long Keypress"
1600 msgstr "Długie naciskanie klawisza"
1601
1602 msgid "Longitude"
1603 msgstr "Długość geogr."
1604
1605 msgid "MMC Card"
1606 msgstr "Karta MMC"
1607
1608 msgid "MORE"
1609 msgstr "Więcej"
1610
1611 msgid "Main menu"
1612 msgstr "Menu Główne"
1613
1614 msgid "Mainmenu"
1615 msgstr "Menu Główne"
1616
1617 msgid "Make this mark an 'in' point"
1618 msgstr "Traktuj znacznik jako wewnętrzny punkt"
1619
1620 msgid "Make this mark an 'out' point"
1621 msgstr "Traktuj znacznik jako zewnętrzny punkt"
1622
1623 msgid "Make this mark just a mark"
1624 msgstr "Traktuj znacznik po prostu jak zaznaczenie"
1625
1626 msgid "Manual Scan"
1627 msgstr "Ręczne skanowanie"
1628
1629 msgid "Manual transponder"
1630 msgstr "Ręczny transponder"
1631
1632 msgid "Margin after record"
1633 msgstr "Margines po nagraniu (w min)"
1634
1635 msgid "Margin before record (minutes)"
1636 msgstr "Margines przed nagraniem (w min)"
1637
1638 msgid "Media player"
1639 msgstr "Odtwarzacz"
1640
1641 msgid "MediaPlayer"
1642 msgstr "Odtwarzacz Multimedialny"
1643
1644 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
1645 msgstr "Nosnik nie jest zapisywalnym DVD!"
1646
1647 msgid "Medium is not empty!"
1648 msgstr "Nosnik nie jest pusty!"
1649
1650 msgid "Menu"
1651 msgstr "Menu"
1652
1653 msgid "Message"
1654 msgstr "Wiadomość"
1655
1656 msgid "Message..."
1657 msgstr "Wiadomość..."
1658
1659 msgid "Mkfs failed"
1660 msgstr "Mkfs zawiódł"
1661
1662 msgid "Mode"
1663 msgstr "Tryb"
1664
1665 msgid "Model: "
1666 msgstr "Model: "
1667
1668 msgid "Modulation"
1669 msgstr "Modulacja"
1670
1671 msgid "Modulator"
1672 msgstr "Modulator"
1673
1674 msgid "Mon"
1675 msgstr "Pon"
1676
1677 msgid "Mon-Fri"
1678 msgstr "Pon-Pią"
1679
1680 msgid "Monday"
1681 msgstr "Poniedziałek"
1682
1683 msgid "Mount failed"
1684 msgstr "Montowanie nieudane"
1685
1686 msgid "Move Picture in Picture"
1687 msgstr "Przesuń PiP"
1688
1689 msgid "Move east"
1690 msgstr "Przesuń na wschód"
1691
1692 msgid "Move west"
1693 msgstr "Przesuń na zachód"
1694
1695 msgid "Movielist menu"
1696 msgstr "Menu listy filmów"
1697
1698 msgid "Multi EPG"
1699 msgstr "Multi EPG"
1700
1701 msgid "Multiple service support"
1702 msgstr "Wielokrotny support serwisu"
1703
1704 msgid "Multisat"
1705 msgstr "Multisat"
1706
1707 msgid "Mute"
1708 msgstr "Mute"
1709
1710 msgid "N/A"
1711 msgstr "N/A"
1712
1713 msgid "NEXT"
1714 msgstr "Następny"
1715
1716 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
1717 msgstr ""
1718 "Flashowanie z pliku NFI zakończone. Aby zrestartować wciśnij Żółty przycisk!"
1719
1720 msgid "NOW"
1721 msgstr "Teraz"
1722
1723 msgid "NTSC"
1724 msgstr "NTSC"
1725
1726 msgid "Name"
1727 msgstr "Nazwa"
1728
1729 msgid "Nameserver"
1730 msgstr "Nameserver"
1731
1732 #, python-format
1733 msgid "Nameserver %d"
1734 msgstr "Nameserver %d"
1735
1736 msgid "Nameserver Setup"
1737 msgstr "Konfiguracja Nameserver"
1738
1739 msgid "Nameserver settings"
1740 msgstr "Ustawienia nameserver"
1741
1742 msgid "Netmask"
1743 msgstr "Maska sieci"
1744
1745 msgid "Network Configuration..."
1746 msgstr "Konfiguracja sieci..."
1747
1748 msgid "Network Mount"
1749 msgstr "Montowanie sieci"
1750
1751 msgid "Network SSID"
1752 msgstr "Sieciowe SSID"
1753
1754 msgid "Network Setup"
1755 msgstr "Ustawienia sieci"
1756
1757 msgid "Network scan"
1758 msgstr "Skanowanie sieci"
1759
1760 msgid "Network setup"
1761 msgstr "Ustawienia sieci"
1762
1763 msgid "Network test"
1764 msgstr "Test połączenia sieciowego"
1765
1766 msgid "Network test..."
1767 msgstr "Testowanie połączenia sieciowego..."
1768
1769 msgid "Network..."
1770 msgstr "Sieć..."
1771
1772 msgid "Network:"
1773 msgstr "Sieć:"
1774
1775 msgid "NetworkWizard"
1776 msgstr "Kreator sieci"
1777
1778 msgid "New"
1779 msgstr "Nowy"
1780
1781 msgid "New pin"
1782 msgstr "Nowy pin"
1783
1784 msgid "New version:"
1785 msgstr "Nowa wersja:"
1786
1787 msgid "Next"
1788 msgstr "Następny"
1789
1790 msgid "No"
1791 msgstr "Nie"
1792
1793 msgid "No (supported) DVDROM found!"
1794 msgstr "Nie znaleziono (wspomaganego) nośnika DVDROM!"
1795
1796 msgid "No 50 Hz, sorry. :("
1797 msgstr "Brak 50 Hz, przepraszam. :("
1798
1799 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
1800 msgstr "Nie znaleziono HDD lub HDD nie jest zainicjowany!"
1801
1802 msgid "No Networks found"
1803 msgstr "Nie znaleziono sieci"
1804
1805 msgid "No backup needed"
1806 msgstr "Kopia zapasowa jest nie potrzebna"
1807
1808 msgid ""
1809 "No data on transponder!\n"
1810 "(Timeout reading PAT)"
1811 msgstr ""
1812 "Brak danych na transponderze!\n"
1813 "(Koniec czasu czytania PAT)"
1814
1815 msgid "No details for this image file"
1816 msgstr "Brak opisu dla tego image'a"
1817
1818 msgid "No event info found, recording indefinitely."
1819 msgstr "Nie znaleziono informacji o wydarzeniu, nagrywanie nieokreślone."
1820
1821 msgid "No free tuner!"
1822 msgstr "Brak wolnego tunera!"
1823
1824 msgid ""
1825 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
1826 msgstr ""
1827 "Żaden pakiet nie został zaktualizowany. Możesz sprawdzić swoją siec i "
1828 "spróbować ponownie."
1829
1830 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
1831 msgstr "Brak obrazu na TV? Wciśnij EXIT i powtórz."
1832
1833 msgid "No positioner capable frontend found."
1834 msgstr "Nie znaleziono nadającego się pozycjonera."
1835
1836 msgid "No satellite frontend found!!"
1837 msgstr "Nie znaleziono satelity!!!"
1838
1839 msgid "No tags are set on these movies."
1840 msgstr "Brak ustawionych oznaczeń na tych filmach."
1841
1842 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
1843 msgstr "Brak skonfigurowanego tunera aby używać go z pozycjonerem diseqc!"
1844
1845 msgid ""
1846 "No tuner is enabled!\n"
1847 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1848 msgstr ""
1849 "Brak włączonego tunera!\n"
1850 "Ustaw tuner przed rozpoczęciem skanowania."
1851
1852 msgid "No useable USB stick found"
1853 msgstr "Nie znaleziono uzytecznego nośnika USB"
1854
1855 msgid ""
1856 "No valid service PIN found!\n"
1857 "Do you like to change the service PIN now?\n"
1858 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
1859 msgstr ""
1860 "Nie znaleziono kodu PIN serwisu!\n"
1861 "Czy chcesz zmienić PIN serwisu?\n"
1862 "Gdy wciśniesz NIE ochrona serwisu zostanie wyłączona!"
1863
1864 msgid ""
1865 "No valid setup PIN found!\n"
1866 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
1867 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
1868 msgstr ""
1869 "Nie znaleziono kodu PIN ustawień!\n"
1870 "Czy chcesz zmienić PIN ustawień?\n"
1871 "Gdy wciśniesz NIE ochrona ustawień zostanie wyłączona!"
1872
1873 msgid ""
1874 "No working local network adapter found.\n"
1875 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
1876 "configured correctly."
1877 msgstr ""
1878 "Nie znaleziono działającego adaptera sieciowego.\n"
1879 "Sprawdź czy podłączyłeś kabel sieciowy i czy twoja sieć jest dobrze "
1880 "skonfigurowana."
1881
1882 msgid ""
1883 "No working wireless network adapter found.\n"
1884 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
1885 "network is configured correctly."
1886 msgstr ""
1887 "Nie znaleziono działającego adaptera sieci bezprzewowej.\n"
1888 "Sprawdź czy podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN i czy twoja sieć jest "
1889 "dobrze skonfigurowana."
1890
1891 msgid ""
1892 "No working wireless network interface found.\n"
1893 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
1894 "your local network interface."
1895 msgstr ""
1896 "Nie znaleziono działającego interfejsu sieci bezprzewodowej.\n"
1897 " Sprawdź czy podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN lub czy włączyłeś twój "
1898 "lokalny interfejs sieciowy."
1899
1900 msgid "No, but restart from begin"
1901 msgstr "Nie, ale zrestartuj od początku"
1902
1903 msgid "No, do nothing."
1904 msgstr "Nie, nie rób nic."
1905
1906 msgid "No, just start my dreambox"
1907 msgstr "Nie, tylko włącz Dreamboxa"
1908
1909 msgid "No, scan later manually"
1910 msgstr "Nie, skanuj ręcznie później"
1911
1912 msgid "None"
1913 msgstr "Brak"
1914
1915 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
1916 msgid "Nonlinear"
1917 msgstr "Nielinearny"
1918
1919 msgid "North"
1920 msgstr "Północ"
1921
1922 msgid "Norwegian"
1923 msgstr "Norweski"
1924
1925 #, python-format
1926 msgid ""
1927 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
1928 "required, %d MB available)"
1929 msgstr ""
1930 "Nie wystarczająca ilość przestrzeni dyskowej. Proszę zwolnić przestrzeń "
1931 "dyskową i spróbować ponownie. (%d MB wymagane, %d MB dostępne)"
1932
1933 msgid ""
1934 "Nothing to scan!\n"
1935 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1936 msgstr ""
1937 "Nic do skanowania!\n"
1938 "Ustaw tuner przed rozpoczeciem skanowania."
1939
1940 msgid "Now Playing"
1941 msgstr "Odtwarzane"
1942
1943 msgid ""
1944 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
1945 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
1946 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
1947 msgstr ""
1948 "Teraz użyj ustawienia kontrastu aby włączyć jasność tła jak najwyżej się da, "
1949 "ale upewnij się że nadal widać różnicę pomiedzy dwoma najjaśniejszymi "
1950 "poziomami odcieni. Jeśli skończyłeś wciśnij OK."
1951
1952 msgid "OK"
1953 msgstr "OK"
1954
1955 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
1956 msgstr "OK, przeprowadź mnie poprzez proces aktualizacji"
1957
1958 msgid "OSD Settings"
1959 msgstr "Ustawienia OSD"
1960
1961 msgid "OSD visibility"
1962 msgstr "Pokazywanie OSD"
1963
1964 msgid "Off"
1965 msgstr "Wyłącz"
1966
1967 msgid "On"
1968 msgstr "Włącz"
1969
1970 msgid "One"
1971 msgstr "Jeden"
1972
1973 msgid "Online-Upgrade"
1974 msgstr "Online - Aktualizacja"
1975
1976 msgid "Only Free scan"
1977 msgstr "Tylko wolne skanowanie"
1978
1979 msgid "Orbital Position"
1980 msgstr "Pozycja orbitalna"
1981
1982 msgid "PAL"
1983 msgstr "PAL"
1984
1985 msgid "PIDs"
1986 msgstr "Pidy"
1987
1988 msgid "Package list update"
1989 msgstr "Paczka listy aktualizacji"
1990
1991 msgid "Packet management"
1992 msgstr "Zarządzanie pakietem"
1993
1994 msgid "Page"
1995 msgstr "Strona"
1996
1997 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
1998 msgid "Pan&Scan"
1999 msgstr "Pan&Scan"
2000
2001 msgid "Parent Directory"
2002 msgstr "Katakog nadrzedny"
2003
2004 msgid "Parental control"
2005 msgstr "Kontrola rodzicielska"
2006
2007 msgid "Parental control services Editor"
2008 msgstr "Edytor serwisów kontroli rodzicielskiej"
2009
2010 msgid "Parental control setup"
2011 msgstr "Ustawienia kontroli rodzicielskiej"
2012
2013 msgid "Parental control type"
2014 msgstr "Typ kontroli rodzicielskiej"
2015
2016 msgid "Pause movie at end"
2017 msgstr "Zatrzymaj film na końcu"
2018
2019 msgid "PiPSetup"
2020 msgstr "Ustawienia PiP"
2021
2022 msgid "PicturePlayer"
2023 msgstr "Odtwarzacz Zdjęć"
2024
2025 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
2026 msgid "Pillarbox"
2027 msgstr "Pillarbox"
2028
2029 msgid "Pilot"
2030 msgstr "Pilot"
2031
2032 msgid "Pin code needed"
2033 msgstr "Potrzebny kod pin"
2034
2035 msgid "Play"
2036 msgstr "Odtwarzaj"
2037
2038 msgid "Play Audio-CD..."
2039 msgstr "Odtwarzanie CD-Audio..."
2040
2041 msgid "Play recorded movies..."
2042 msgstr "Odtwarzanie nagranego filmu..."
2043
2044 msgid "Please Reboot"
2045 msgstr "Proszę uruchom ponownie"
2046
2047 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
2048 msgstr "Wybierz pośrednio aby skanować"
2049
2050 msgid "Please change recording endtime"
2051 msgstr "Proszę zmień koniec czasu nagrywania"
2052
2053 msgid "Please check your network settings!"
2054 msgstr "Proszę sprawdzić ustawienia sieciowe!"
2055
2056 msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
2057 msgstr "Proszę wybrać plik do ściągnięcia z serwera .NFI"
2058
2059 msgid "Please choose an extension..."
2060 msgstr "Proszę wybierz rozszerzenie..."
2061
2062 msgid "Please choose he package..."
2063 msgstr "Proszę wybrać pakiet ..."
2064
2065 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
2066 msgstr "Proszę wybrać standardową listę serwisów, które chcesz zainstalować."
2067
2068 msgid ""
2069 "Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the "
2070 "target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
2071 msgstr ""
2072 "Odłącz wszystkie urządzenia USB od Dreamboxa i podłącz ponownie daną pamięć "
2073 "USB (minimalny rozmiar to 64 MB) !"
2074
2075 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
2076 msgstr "Nie zmieniaj wartości jeśli nie wiesz co zrobić!"
2077
2078 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
2079 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego bukietu"
2080
2081 msgid "Please enter a name for the new marker"
2082 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego znacznika"
2083
2084 msgid "Please enter a new filename"
2085 msgstr "Wpisz nową nazwę pliku"
2086
2087 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
2088 msgstr "Wpisz nazwę pliku (pusty = aktualna data)"
2089
2090 msgid "Please enter name of the new directory"
2091 msgstr "Podaj nazwę dla nowego katalogu"
2092
2093 msgid "Please enter the correct pin code"
2094 msgstr "Wpisz poprawny kod pin"
2095
2096 msgid "Please enter the old pin code"
2097 msgstr "Wpisz stary kod pin"
2098
2099 msgid "Please follow the instructions on the TV"
2100 msgstr "Podążaj za instrukcjami na TV"
2101
2102 msgid ""
2103 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
2104 "therefore the default directory is being used instead."
2105 msgstr ""
2106 "Brak dostępu do uprzednio wybranych danych. Z tego powodu użyto domyślnego "
2107 "katalogu."
2108
2109 msgid "Please press OK to continue."
2110 msgstr "Aby kontynuować naciśnij OK."
2111
2112 msgid "Please press OK!"
2113 msgstr "Wciśnij OK!"
2114
2115 msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
2116 msgstr "Proszę wybrać plik .NFI z medium"
2117
2118 msgid "Please select a playlist to delete..."
2119 msgstr "Wybierz playliste do usunięcia..."
2120
2121 msgid "Please select a playlist..."
2122 msgstr "Wybierz playliste..."
2123
2124 msgid "Please select a subservice to record..."
2125 msgstr "Wybierz subserwis..."
2126
2127 msgid "Please select a subservice..."
2128 msgstr "Prosze wybierz subserwis..."
2129
2130 msgid "Please select tag to filter..."
2131 msgstr "Wybierz oznaczenie do filtrowania..."
2132
2133 msgid "Please select target directory or medium"
2134 msgstr "Proszę wybrać nośnik lub katalog docelowy"
2135
2136 msgid "Please select the movie path..."
2137 msgstr "Wybierz ścieżkę filmu..."
2138
2139 msgid "Please set up tuner B"
2140 msgstr "Ustaw Tuner B"
2141
2142 msgid "Please set up tuner C"
2143 msgstr "Ustaw Tuner C"
2144
2145 msgid "Please set up tuner D"
2146 msgstr "Ustaw Tuner D"
2147
2148 msgid ""
2149 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
2150 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
2151 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
2152 msgstr ""
2153 "Użyj przycisków aby przesunąć okno PiP.\n"
2154 "Naciśnij przycisk bukietu +/- aby zmienić rozmiar okna.\n"
2155 "Wciśnij OK aby wrócić do trybu TV lub EXIT aby przerwać przesówanie."
2156
2157 msgid ""
2158 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
2159 "the OK button."
2160 msgstr ""
2161 "W celu wyboru języka użyj klawiszy GÓRA i DÓŁ. Nastepnie nacisnij przycisk "
2162 "OK."
2163
2164 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
2165 msgstr "Poczekaj na aktywację twojej konfiguracji sieci..."
2166
2167 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
2168 msgstr "Poczekaj podczas gdy skanowanie jest w toku..."
2169
2170 msgid "Please wait while we configure your network..."
2171 msgstr "Poczekaj podczas gdy skonfuguruję twoją sieć..."
2172
2173 msgid "Please wait while your network is restarting..."
2174 msgstr "Poczekaj podczas restartowania twojej sieci..."
2175
2176 msgid "Please wait..."
2177 msgstr "Proszę czekać..."
2178
2179 msgid "Please wait... Loading list..."
2180 msgstr "Proszę czekać... Ładowanie listy..."
2181
2182 msgid "Plugin browser"
2183 msgstr "Przeglądarka pluginów"
2184
2185 msgid "Plugins"
2186 msgstr "Pluginy"
2187
2188 msgid "Polarity"
2189 msgstr "Polaryzacja"
2190
2191 msgid "Polarization"
2192 msgstr "Polaryzacja"
2193
2194 msgid "Polish"
2195 msgstr "Polski"
2196
2197 msgid "Port A"
2198 msgstr "Port A"
2199
2200 msgid "Port B"
2201 msgstr "Port B"
2202
2203 msgid "Port C"
2204 msgstr "Port C"
2205
2206 msgid "Port D"
2207 msgstr "Port D"
2208
2209 msgid "Portuguese"
2210 msgstr "Portugalski"
2211
2212 msgid "Positioner"
2213 msgstr "Pozycjoner"
2214
2215 msgid "Positioner fine movement"
2216 msgstr "Precyzyjne ruchy pozycjonera"
2217
2218 msgid "Positioner movement"
2219 msgstr "Ruchy pozycjonera"
2220
2221 msgid "Positioner setup"
2222 msgstr "Ustawienia pozycjonera"
2223
2224 msgid "Positioner storage"
2225 msgstr "Zapamiętywanie pozycjonera"
2226
2227 msgid "Power threshold in mA"
2228 msgstr "Próg mocy w  mA"
2229
2230 msgid "Predefined transponder"
2231 msgstr "Zdefiniowany transponder"
2232
2233 msgid "Preparing... Please wait"
2234 msgstr "Przygotowywanie... Prosze czekać"
2235
2236 msgid "Press OK on your remote control to continue."
2237 msgstr "Aby kontynuować naciśnij przycisk OK pilota."
2238
2239 msgid "Press OK to activate the settings."
2240 msgstr "Wciśnij OK aby aktywować ustawienia."
2241
2242 msgid "Press OK to edit the settings."
2243 msgstr "W celu edytowania ustawień nacisnij OK."
2244
2245 #, python-format
2246 msgid "Press OK to get further details for %s"
2247 msgstr "Wciśnij OK aby dostać więcej info o %s"
2248
2249 msgid "Press OK to scan"
2250 msgstr "Wciśnij OK aby skanować"
2251
2252 msgid "Press OK to start the scan"
2253 msgstr "Wciśnij OK aby rozpocząć skanowanie"
2254
2255 msgid "Prev"
2256 msgstr "Poprzedni"
2257
2258 msgid "Preview menu"
2259 msgstr "Podgląd menu"
2260
2261 msgid "Primary DNS"
2262 msgstr "Pierwszy DNS"
2263
2264 msgid "Priority"
2265 msgstr "Priorytet"
2266
2267 msgid "Properties of current title"
2268 msgstr "Właściwości aktualnego tytułu"
2269
2270 msgid "Protect services"
2271 msgstr "Ochrona serwisów"
2272
2273 msgid "Protect setup"
2274 msgstr "Ochrona ustawień"
2275
2276 msgid "Provider"
2277 msgstr "Provider"
2278
2279 msgid "Provider to scan"
2280 msgstr "Provider do skanowania"
2281
2282 msgid "Providers"
2283 msgstr "Providerzy"
2284
2285 msgid "Quick"
2286 msgstr "Szybko"
2287
2288 msgid "Quickzap"
2289 msgstr "Szybkie przełączanie"
2290
2291 msgid "RC Menu"
2292 msgstr "Menu RC"
2293
2294 msgid "RF output"
2295 msgstr "Wyjście RF"
2296
2297 msgid "RGB"
2298 msgstr "RGB"
2299
2300 msgid "RSS Feed URI"
2301 msgstr "Adres serwisu RSS"
2302
2303 msgid "Radio"
2304 msgstr "Radio"
2305
2306 msgid "Ram Disk"
2307 msgstr "Ram Dysk"
2308
2309 msgid "Random"
2310 msgstr "Losowo"
2311
2312 msgid "Really close without saving settings?"
2313 msgstr "Wyjść bez zapisywania ustawień?"
2314
2315 msgid "Really delete done timers?"
2316 msgstr "Usunąć wykonane timery?"
2317
2318 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
2319 msgstr "Wyjść z subserwisów?"
2320
2321 msgid "Really reboot now?"
2322 msgstr "Czy naprawdę chcesz zrestartować?"
2323
2324 msgid "Really restart now?"
2325 msgstr "Czy naprawdę chcesz zrestartować?"
2326
2327 msgid "Really shutdown now?"
2328 msgstr "Czy naprawdę chcesz zamknąć teraz?"
2329
2330 msgid "Reboot"
2331 msgstr "Restart"
2332
2333 msgid "Reception Settings"
2334 msgstr "Ustawienia powitania"
2335
2336 msgid "Record"
2337 msgstr "Nagraj"
2338
2339 msgid "Recorded files..."
2340 msgstr "Nagrane pliki..."
2341
2342 msgid "Recording"
2343 msgstr "Nagrywanie"
2344
2345 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
2346 msgstr "Nagrywanie(a) jest w toku lub rozbpocznie się za kilka sekund!"
2347
2348 msgid "Recordings always have priority"
2349 msgstr "Nagrywanie zawsze ma priorytet"
2350
2351 msgid "Reenter new pin"
2352 msgstr "Wpisz ponownie nowy pin"
2353
2354 msgid "Refresh Rate"
2355 msgstr "Wartość odświeżania"
2356
2357 msgid "Refresh rate selection."
2358 msgstr "Wybór prędkości odświeżania"
2359
2360 msgid "Remove Bookmark"
2361 msgstr "Usuń zakładkę"
2362
2363 msgid "Remove Plugins"
2364 msgstr "Usuń pluginy"
2365
2366 msgid "Remove a mark"
2367 msgstr "Usuń znacznik"
2368
2369 msgid "Remove currently selected title"
2370 msgstr "Usuń aktualnie wybrany tytuł"
2371
2372 msgid "Remove plugins"
2373 msgstr "Usuń pluginy"
2374
2375 msgid "Remove the broken .NFI file?"
2376 msgstr "Czy usunąć popsuty plik .NFI?"
2377
2378 msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
2379 msgstr "Czy usunąć niekompletne pliki .NFI?"
2380
2381 msgid "Remove timer"
2382 msgstr "Usuń timer"
2383
2384 msgid "Remove title"
2385 msgstr "Usuń tytuł"
2386
2387 #, python-format
2388 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
2389 msgstr ""
2390 "Usuniecie katalogu %s nie powiodło się. (Byc może katalog nie jest pusty.)"
2391
2392 msgid "Rename"
2393 msgstr "Zmień nazwę"
2394
2395 msgid "Repeat"
2396 msgstr "Powtórz"
2397
2398 msgid "Repeat Type"
2399 msgstr "Typ powtórzeń"
2400
2401 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
2402 msgstr "Powtarzane wydarzenie właśnie jest nagrywane... Co chcesz zrobić?"
2403
2404 msgid "Repeats"
2405 msgstr "Powtarzaj"
2406
2407 msgid "Reset"
2408 msgstr "Resetuj"
2409
2410 msgid "Reset and renumerate title names"
2411 msgstr "Zresetuj i zmień numerację nazw tytułów"
2412
2413 msgid "Resolution"
2414 msgstr "Rozdzielczość"
2415
2416 msgid "Restart"
2417 msgstr "Restart"
2418
2419 msgid "Restart GUI"
2420 msgstr "Restartuj GUI"
2421
2422 msgid "Restart GUI now?"
2423 msgstr "Zrestartować GUI teraz?"
2424
2425 msgid "Restart network"
2426 msgstr "Restart sieci"
2427
2428 msgid "Restart test"
2429 msgstr "Restart testu"
2430
2431 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
2432 msgstr "Restart adaprera i połaczenia sieciowego.\n"
2433
2434 msgid "Restore"
2435 msgstr "Przywróć"
2436
2437 msgid ""
2438 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
2439 "settings now."
2440 msgstr ""
2441 "Przywracanie ustawień ukończone. Wciśnij OK aby aktywować przywrócone "
2442 "ustawienia teraz."
2443
2444 msgid "Resume from last position"
2445 msgstr "Wznów od ostatniej pozycji"
2446
2447 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
2448 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
2449 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
2450 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
2451 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
2452 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
2453 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
2454 msgid "Resuming playback"
2455 msgstr "Wznawianie odtwarzania"
2456
2457 msgid "Return to file browser"
2458 msgstr "Powrót do przeglądarki plików"
2459
2460 msgid "Return to movie list"
2461 msgstr "Powrót do listy filmów"
2462
2463 msgid "Return to previous service"
2464 msgstr "Powrót do poprzedniego serwisu"
2465
2466 msgid "Rewind speeds"
2467 msgstr "Przewiń prędkości"
2468
2469 msgid "Right"
2470 msgstr "Prawo"
2471
2472 msgid "Rolloff"
2473 msgstr "Wyłącz rolowanie"
2474
2475 msgid "Rotor turning speed"
2476 msgstr "Prędkość obrotu rotora"
2477
2478 msgid "Running"
2479 msgstr "Uruchomiony"
2480
2481 msgid "Russian"
2482 msgstr "Rosyjski"
2483
2484 msgid "S-Video"
2485 msgstr "S-Video"
2486
2487 msgid "SNR"
2488 msgstr "SNR"
2489
2490 msgid "SNR:"
2491 msgstr "SNR:"
2492
2493 msgid "Sat"
2494 msgstr "Sat"
2495
2496 msgid "Sat / Dish Setup"
2497 msgstr "Ustawienia anteny"
2498
2499 msgid "Satellite"
2500 msgstr "Satelita"
2501
2502 msgid "Satellite Equipment Setup"
2503 msgstr "Ustawienia wyposażenia satelity"
2504
2505 msgid "Satellites"
2506 msgstr "Satelity"
2507
2508 msgid "Satfinder"
2509 msgstr "Miernik sygnału"
2510
2511 msgid "Sats"
2512 msgstr "Satelity"
2513
2514 msgid "Saturday"
2515 msgstr "Sobota"
2516
2517 msgid "Save"
2518 msgstr "Zapisz"
2519
2520 msgid "Save Playlist"
2521 msgstr "Zachowaj Playliste"
2522
2523 msgid "Scaling Mode"
2524 msgstr "Tryb skalowania"
2525
2526 msgid "Scan "
2527 msgstr "Skanuj"
2528
2529 msgid "Scan QAM128"
2530 msgstr "Skanuj QAM128"
2531
2532 msgid "Scan QAM16"
2533 msgstr "Skanuj QAM16"
2534
2535 msgid "Scan QAM256"
2536 msgstr "Skanuj QAM256"
2537
2538 msgid "Scan QAM32"
2539 msgstr "Skanuj QAM32"
2540
2541 msgid "Scan QAM64"
2542 msgstr "Skanuj QAM64"
2543
2544 msgid "Scan SR6875"
2545 msgstr "Skanuj SR6875"
2546
2547 msgid "Scan SR6900"
2548 msgstr "Skanuj SR6900"
2549
2550 msgid "Scan Wireless Networks"
2551 msgstr "Skanuj sieć bezprzewodową"
2552
2553 msgid "Scan additional SR"
2554 msgstr "Skanuj dodatkowy SR"
2555
2556 msgid "Scan band EU HYPER"
2557 msgstr "Skanuj pasmo EU HYPER"
2558
2559 msgid "Scan band EU MID"
2560 msgstr "Skanuj pasmo EU MID"
2561
2562 msgid "Scan band EU SUPER"
2563 msgstr "Skanuj pasmo EU SUPER"
2564
2565 msgid "Scan band EU UHF IV"
2566 msgstr "Skanuj pasmo EU UHF IV"
2567
2568 msgid "Scan band EU UHF V"
2569 msgstr "Skanuj pasmo EU UHF V"
2570
2571 msgid "Scan band EU VHF I"
2572 msgstr "Skanuj pasmo EU VHF I"
2573
2574 msgid "Scan band EU VHF III"
2575 msgstr "Skanuj pasmo EU VHF III"
2576
2577 msgid "Scan band US HIGH"
2578 msgstr "Skanuj pasmo US HIGH"
2579
2580 msgid "Scan band US HYPER"
2581 msgstr "Skanuj pasmo US HYPER"
2582
2583 msgid "Scan band US LOW"
2584 msgstr "Skanuj pasmo US LOW"
2585
2586 msgid "Scan band US MID"
2587 msgstr "Skanuj pasmo US MID"
2588
2589 msgid "Scan band US SUPER"
2590 msgstr "Skanuj pasmo US SUPER"
2591
2592 msgid ""
2593 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
2594 "WLAN USB Stick\n"
2595 msgstr ""
2596 "Skanuj sieć w poszukiwaniu bezprzewodowych punktów dostępu i połącz się z "
2597 "nim przy użyciu WLAN USB Stick\n"
2598
2599 msgid ""
2600 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
2601 msgstr ""
2602 "Przeskanuj standardowe lamedbs wedłudg satelit zapisanych w pozycjonerze"
2603
2604 msgid "Search east"
2605 msgstr "Szukaj na wschód"
2606
2607 msgid "Search west"
2608 msgstr "Szukaj na zachód"
2609
2610 msgid "Secondary DNS"
2611 msgstr "Drugi DNS"
2612
2613 msgid "Seek"
2614 msgstr "Wyszukiwanie"
2615
2616 msgid "Select HDD"
2617 msgstr "Wybierz HDD"
2618
2619 msgid "Select Location"
2620 msgstr "Wybierz lokalizację"
2621
2622 msgid "Select Network Adapter"
2623 msgstr "Wybierz adapter sieciowy"
2624
2625 msgid "Select a movie"
2626 msgstr "Wybierz film"
2627
2628 msgid "Select audio mode"
2629 msgstr "Wybierz tryb audio"
2630
2631 msgid "Select audio track"
2632 msgstr "Wybierz ścieżkę audio :"
2633
2634 msgid "Select channel to record from"
2635 msgstr "Wybierz kanał do nagrania z "
2636
2637 msgid "Select image"
2638 msgstr "Wybierz image"
2639
2640 msgid "Select refresh rate"
2641 msgstr "Wybierz prędkość odświeżania"
2642
2643 msgid "Select video input"
2644 msgstr "Wybierz wejście Wideo"
2645
2646 msgid "Select video mode"
2647 msgstr "Wybierz tryb wideo"
2648
2649 msgid "Selected source image"
2650 msgstr "Wybierz image źródłowy"
2651
2652 msgid "Send DiSEqC"
2653 msgstr "Wyślij DiSEqC"
2654
2655 msgid "Send DiSEqC only on satellite change"
2656 msgstr "Wyślij DiSEqC tylko podczas zmiany satelity"
2657
2658 msgid "Seperate titles with a main menu"
2659 msgstr "Rozdziel tytuły z wykozystaniem menu"
2660
2661 msgid "Sequence repeat"
2662 msgstr "Potwórka sekwencji"
2663
2664 msgid "Service"
2665 msgstr "Informacje o serwisie..."
2666
2667 msgid "Service Scan"
2668 msgstr "Skanowanie serwisu"
2669
2670 msgid "Service Searching"
2671 msgstr "Szukanie serwisów"
2672
2673 msgid "Service has been added to the favourites."
2674 msgstr "Serwis został dodany do ulubionych."
2675
2676 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
2677 msgstr "Serwis został dodany do wybranego bukietu."
2678
2679 msgid ""
2680 "Service invalid!\n"
2681 "(Timeout reading PMT)"
2682 msgstr ""
2683 "Serwis niewłaściwy!\n"
2684 "(Koniec czasu czytania PMT)"
2685
2686 msgid ""
2687 "Service not found!\n"
2688 "(SID not found in PAT)"
2689 msgstr ""
2690 "Serwis nie znaleziony!\n"
2691 "(SID nie znaleziony w PAT)"
2692
2693 msgid "Service scan"
2694 msgstr "Skanowanie serwisów"
2695
2696 msgid ""
2697 "Service unavailable!\n"
2698 "Check tuner configuration!"
2699 msgstr ""
2700 "Serwis niedostępny!\n"
2701 "Sprawdź konfigurację tunera!"
2702
2703 msgid "Serviceinfo"
2704 msgstr "Info o serwisie"
2705
2706 msgid "Services"
2707 msgstr "Serwisy"
2708
2709 msgid "Set Voltage and 22KHz"
2710 msgstr "Ustaw napięcie 22KHz"
2711
2712 msgid "Set as default Interface"
2713 msgstr "Ustaw jako domyslny interfejs"
2714
2715 msgid "Set interface as default Interface"
2716 msgstr "Ustaw interfejs jako domyślny"
2717
2718 msgid "Set limits"
2719 msgstr "Ustaw limity"
2720
2721 msgid "Settings"
2722 msgstr "Ustawienia"
2723
2724 msgid "Setup"
2725 msgstr "Konfiguracja"
2726
2727 msgid "Setup Mode"
2728 msgstr "Tryb Konfiguracji"
2729
2730 msgid "Show Info"
2731 msgstr "Pokaż Info"
2732
2733 msgid "Show WLAN Status"
2734 msgstr "Pokaż status WLAN"
2735
2736 msgid "Show blinking clock in display during recording"
2737 msgstr "Pokaż migający zegar na wyświetlaczu gdy nagrywa"
2738
2739 msgid "Show infobar on channel change"
2740 msgstr "Pokaż pasek info podczas zmiany kanału"
2741
2742 msgid "Show infobar on event change"
2743 msgstr "Pokaż pasek info podczas zmiany wydarzenia"
2744
2745 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
2746 msgstr "Pokaż pasek info podczas przewijania przód/tył"
2747
2748 msgid "Show positioner movement"
2749 msgstr "Pokaż ruchy pozycjonera"
2750
2751 msgid "Show services beginning with"
2752 msgstr "Pokaż rozpoczęcie serwisów z "
2753
2754 msgid "Show the radio player..."
2755 msgstr "Pokaż radio odtwarzacz..."
2756
2757 msgid "Show the tv player..."
2758 msgstr "Pokaż odtwarzacz tv..."
2759
2760 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
2761 msgstr "Pokaż status połaczenia bezprzewodowego LAN.\n"
2762
2763 msgid "Shutdown Dreambox after"
2764 msgstr "Wyłącza dreamboxa po"
2765
2766 msgid "Similar"
2767 msgstr "Podobne"
2768
2769 msgid "Similar broadcasts:"
2770 msgstr "Podobne transmisje:"
2771
2772 msgid "Simple"
2773 msgstr "Prosta"
2774
2775 msgid "Simple titleset (compatibility for legacy players)"
2776 msgstr "Proste tytuły (kompatybilne z odtwarzaczami)"
2777
2778 msgid "Single"
2779 msgstr "Jeden"
2780
2781 msgid "Single EPG"
2782 msgstr "Zwykłe EPG"
2783
2784 msgid "Single satellite"
2785 msgstr "Jeden satelita"
2786
2787 msgid "Single transponder"
2788 msgstr "Jeden transponder"
2789
2790 msgid "Singlestep (GOP)"
2791 msgstr "Pojedyńczy krok (GOP)"
2792
2793 msgid "Skin..."
2794 msgstr "Skiny..."
2795
2796 msgid "Sleep Timer"
2797 msgstr "Wyłącznik czasowy"
2798
2799 msgid "Sleep timer action:"
2800 msgstr "Akcja wyłącznika czasowego:"
2801
2802 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
2803 msgstr "Odstępy w pokazie slajdów (w sec)"
2804
2805 #, python-format
2806 msgid "Slot %d"
2807 msgstr "Slot %d"
2808
2809 msgid "Slow"
2810 msgstr "Wolno"
2811
2812 msgid "Slow Motion speeds"
2813 msgstr "Odtwarzanie w zwolnionym tempie"
2814
2815 msgid "Some plugins are not available:\n"
2816 msgstr "Niektóre pluginy są niedostępne:\n"
2817
2818 msgid "Somewhere else"
2819 msgstr "Gdzie indziej"
2820
2821 msgid ""
2822 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
2823 "\n"
2824 "Please choose an other one."
2825 msgstr ""
2826 "Przepraszam ale ścieżka dostępu do kopii zapasowej nie istnieje\n"
2827 "\n"
2828 "Wybierz inną."
2829
2830 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
2831 msgid "Sort A-Z"
2832 msgstr "Sortuj od A-Z"
2833
2834 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
2835 msgid "Sort Time"
2836 msgstr "Sortuj po czasie"
2837
2838 msgid "Sound"
2839 msgstr "Dźwięk"
2840
2841 msgid "Soundcarrier"
2842 msgstr "Rozproszenie dźwięku"
2843
2844 msgid "South"
2845 msgstr "Południe"
2846
2847 msgid "Spanish"
2848 msgstr "Hiszpański"
2849
2850 msgid "Standby"
2851 msgstr "Czuwanie"
2852
2853 msgid "Standby / Restart"
2854 msgstr "Czuwanie / Restart"
2855
2856 msgid "Start from the beginning"
2857 msgstr "Rozpocznij od początku"
2858
2859 msgid "Start recording?"
2860 msgstr "Rozpocząć nagrywanie?"
2861
2862 msgid "Start test"
2863 msgstr "Zacznij test"
2864
2865 msgid "StartTime"
2866 msgstr "Czas rozpoczęcia"
2867
2868 msgid "Starting on"
2869 msgstr "Rozpocznij na"
2870
2871 msgid "Step east"
2872 msgstr "Krok na wschód"
2873
2874 msgid "Step west"
2875 msgstr "Krok na zachód"
2876
2877 msgid "Stereo"
2878 msgstr "Stereo"
2879
2880 msgid "Stop"
2881 msgstr "Zatrzymaj"
2882
2883 msgid "Stop Timeshift?"
2884 msgstr "Zatrzymać Timeshift?"
2885
2886 msgid "Stop current event and disable coming events"
2887 msgstr "Zatrzymaj aktualne wydarzenie i wyłącz przychodzące wydarzenia"
2888
2889 msgid "Stop current event but not coming events"
2890 msgstr "Zatrzymaj aktualne wydarzenie ale nie przychodzące"
2891
2892 msgid "Stop playing this movie?"
2893 msgstr "Zatrzymać odtwarzanie tego filmu?"
2894
2895 msgid "Stop test"
2896 msgstr "Zakończ test"
2897
2898 msgid "Stop testing plane after # failed transponders"
2899 msgstr "Zatrzymaj testowanie poziomu po # nieudanych transponderach"
2900
2901 msgid "Stop testing plane after # successful transponders"
2902 msgstr "Zatrzymaj testowanie poziomu po # udanych transponderach"
2903
2904 msgid "Store position"
2905 msgstr "Zapamiętaj pozycje"
2906
2907 msgid "Stored position"
2908 msgstr "Pozycja zapamiętana"
2909
2910 msgid "Subservice list..."
2911 msgstr "Lista subserwisów..."
2912
2913 msgid "Subservices"
2914 msgstr "Subserwisy"
2915
2916 msgid "Subtitle selection"
2917 msgstr "Wybór napisów"
2918
2919 msgid "Subtitles"
2920 msgstr "Napisy"
2921
2922 msgid "Sun"
2923 msgstr "Nie"
2924
2925 msgid "Sunday"
2926 msgstr "Niedziela"
2927
2928 msgid "Swap Services"
2929 msgstr "Zamiana serwisów"
2930
2931 msgid "Swedish"
2932 msgstr "Szwedzki"
2933
2934 msgid "Switch to next subservice"
2935 msgstr "Przełącz na następny subserwis"
2936
2937 msgid "Switch to previous subservice"
2938 msgstr "Przełącz na poprzedni subserwis"
2939
2940 msgid "Symbol Rate"
2941 msgstr "Symbol Rate"
2942
2943 msgid "Symbolrate"
2944 msgstr "Symbolrate"
2945
2946 msgid "System"
2947 msgstr "System"
2948
2949 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
2950 msgid "TRANSLATOR_INFO"
2951 msgstr ""
2952 "This is Polish translation made by @zbigzbig20.:)/nImprovements and "
2953 "additional translations made by SileliS® :)\n"
2954 "Best Regards for DM box owners...  Sebastian :) ... Cheers"
2955
2956 msgid "TS file is too large for ISO9660 level 1!"
2957 msgstr "Plik TS jest za duży dla ISO9660 poziom 1!"
2958
2959 msgid "TV System"
2960 msgstr "System TV"
2961
2962 msgid "Table of content for collection"
2963 msgstr "Tabela zawartości dla kolekcji"
2964
2965 msgid "Tag 1"
2966 msgstr "Oznaczenie 1"
2967
2968 msgid "Tag 2"
2969 msgstr "Oznaczenie 2"
2970
2971 msgid "Tags"
2972 msgstr "Oznaczenia"
2973
2974 msgid "Terrestrial"
2975 msgstr "Naziemny"
2976
2977 msgid "Terrestrial provider"
2978 msgstr "Naziemny provider"
2979
2980 msgid "Test DiSEqC settings"
2981 msgstr "Test ustawień DiSEqC"
2982
2983 msgid "Test Type"
2984 msgstr "Typ Testu"
2985
2986 msgid "Test mode"
2987 msgstr "Tryb testowy"
2988
2989 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
2990 msgstr "Test configuracji sieci Dreambox.\n"
2991
2992 msgid "Test-Messagebox?"
2993 msgstr "Informacja testowa?"
2994
2995 msgid ""
2996 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
2997 "Please press OK to start using your Dreambox."
2998 msgstr ""
2999 "Dziękuję za użycie kreatora. Twój tuner jest już gotowy do użycia.\n"
3000 "Wciśnij OK i rozpocznij zabawę z Dreamboxem."
3001
3002 msgid ""
3003 "The DVD standard doesn't support H.264 (HDTV) video streams. Do you want to "
3004 "create a Dreambox format data DVD (which will not play in stand-alone DVD "
3005 "players) instead?"
3006 msgstr ""
3007 "Standard DVD nie wspomaga strumienia video H.264 (HDTV). Czy zamiast tego "
3008 "chcesz nagrać dane w formacie data DVD? Dane nie będą czytane w "
3009 "stacjonarnych czytnikach DVD."
3010
3011 msgid ""
3012 "The USB stick is now bootable. Do you want to download the latest image from "
3013 "the feed server and save it on the stick?"
3014 msgstr ""
3015 "Pamięć USB jest teraz bootowalna. Chcesz pobrać teraz ostatnie image z "
3016 "servera i zachować je na USB?"
3017
3018 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
3019 msgstr "Nieudane tworzenie kopia zapasowa. Wybierz inna lokalizacje kopii."
3020
3021 #, python-format
3022 msgid ""
3023 "The following device was found:\n"
3024 "\n"
3025 "%s\n"
3026 "\n"
3027 "Do you want to write the USB flasher to this stick?"
3028 msgstr ""
3029 "Odnaleziono nastepujący sprzet\n"
3030 "\n"
3031 "%s\n"
3032 "\n"
3033 "Czy chesz zapisać USB flash'er na tym napedzie?"
3034
3035 msgid ""
3036 "The input port should be configured now.\n"
3037 "You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you "
3038 "want to do that now?"
3039 msgstr ""
3040 "Port wejścia powinien być teraz skonfigurowany.\n"
3041 "Możesz teraz skonfigurować obraz poprzez wyświetlenie kilku testowych "
3042 "obrazów. Czy chcesz to zrobić teraz?"
3043
3044 msgid "The installation of the default services lists is finished."
3045 msgstr "Instalowanie standardowej listy serwisów zostało zakończone."
3046
3047 msgid ""
3048 "The installation of the default settings is finished. You can now continue "
3049 "configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
3050 msgstr ""
3051 "Instalacja ustawień standardowych została zakończona. Aby kontynuować "
3052 "konfigurację Dreamboxa naciśnij przycisk OK pilota."
3053
3054 msgid ""
3055 "The md5sum validation failed, the file may be corrupted! Are you sure that "
3056 "you want to burn this image to flash memory? You are doing this at your own "
3057 "risk!"
3058 msgstr ""
3059 "Suma kontrolna md5 jest niewłaściwa- plik może być uszkodzony! Czy jesteś "
3060 "pewien, że chcesz go wypalić w pamięci flash? Robisz to na własne ryzyko!"
3061
3062 msgid ""
3063 "The md5sum validation failed, the file may be downloaded incompletely or be "
3064 "corrupted!"
3065 msgstr ""
3066 "Suma kontrolna md5 jest nieprawidłowa. Ściągnięty plik może byc niekompletny "
3067 "lub zepsuty!"
3068
3069 msgid "The package doesn't contain anything."
3070 msgstr "Pakiet nie zawiera informacji."
3071
3072 #, python-format
3073 msgid "The path %s already exists."
3074 msgstr "Ścieżka %s już istnieje."
3075
3076 msgid "The pin code has been changed successfully."
3077 msgstr "Kod pin został zmieniony pomyślnie."
3078
3079 msgid "The pin code you entered is wrong."
3080 msgstr "Kod pin który wpisałeś jest zły."
3081
3082 msgid "The pin codes you entered are different."
3083 msgstr "Kod pin który wpisałeś jest inny."
3084
3085 #, python-format
3086 msgid "The results have been written to %s."
3087 msgstr "Wyniki będą zapisane w %s."
3088
3089 msgid "The sleep timer has been activated."
3090 msgstr "Wyłącznik czasowy został aktywowany."
3091
3092 msgid "The sleep timer has been disabled."
3093 msgstr "Wyłącznik czasowy został wyłączony."
3094
3095 msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
3096 msgstr "Plik Timera (timers.xml) jest zniszczony i nie może być załadowany."
3097
3098 msgid ""
3099 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
3100 "Please install it."
3101 msgstr ""
3102 "Plugin obsługujący bezprzewodowy LAN nie jest zainstalowany!\n"
3103 "Proszę go zainstalować."
3104
3105 msgid ""
3106 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
3107 msgstr ""
3108 "Kreator może utworzyć kopie zapasową Twoich ustawień. Chcesz zrobić kopie "
3109 "teraz?"
3110
3111 msgid "The wizard is finished now."
3112 msgstr "Kreator zakończony."
3113
3114 msgid "There are no default services lists in your image."
3115 msgstr "Ten image nie posiada standardowej listy  serwisów."
3116
3117 msgid "There are no default settings in your image."
3118 msgstr "Ten image nie posiada standardowej listy ustawień."
3119
3120 msgid ""
3121 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
3122 "Do you really want to continue?"
3123 msgstr ""
3124 "Nie ma wystarczająco miejsca na wybranej partycji.\n"
3125 "Czy kontynuować?"
3126
3127 #, python-format
3128 msgid "This .NFI file does not contain a valid %s image!"
3129 msgstr "Plik .NFI nie posiada prawidłowego %s image'a!"
3130
3131 msgid ""
3132 "This .NFI file does not have a md5sum signature and is not guaranteed to "
3133 "work. Do you really want to burn this image to flash memory?"
3134 msgstr ""
3135 "Ten plik .nFI nie posiadsa pospidu dla sumy kontrolnej md5 co nie gwarantuje "
3136 "poprawności jego działania. Czy napewno chcesz wypalić ten image w pamięci "
3137 "flash?"
3138
3139 msgid ""
3140 "This .NFI file has a valid md5 signature. Continue programming this image to "
3141 "flash memory?"
3142 msgstr ""
3143 "Suma kontrolna pliku .NFI jest prawidłowa. Czy chcesz nim zaprogramować "
3144 "pamięć flash?"
3145
3146 msgid ""
3147 "This DVD RW medium is already formatted - reformatting will erase all "
3148 "content on the disc."
3149 msgstr ""
3150 "Nosnik DVD RW zawiera dane- jego sformatowanie spowoduje utrate danych na "
3151 "nosniku."
3152
3153 #, python-format
3154 msgid "This Dreambox can't decode %s video streams!"
3155 msgstr "Dreambox nie moze zdekodować %s strumienia video!"
3156
3157 msgid "This is step number 2."
3158 msgstr "To jest krok numer 2."
3159
3160 msgid "This is unsupported at the moment."
3161 msgstr "Opcja jest nieobsługiwana w tym momencie."
3162
3163 msgid ""
3164 "This test checks for configured Nameservers.\n"
3165 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
3166 "- please check your DHCP, cabling and Adapter setup\n"
3167 "- if you configured your Nameservers manually please verify your entries in "
3168 "the \"Nameserver\" Configuration"
3169 msgstr ""
3170 "Ten test sprawdzi poprawność konfiguracji serwera nazw.\n"
3171 "Jeśli zobaczysz \"unconfirmed\" informację:\n"
3172 "-sprawdź ustawienia DHCP, przewodu i adaptera siecioweg\n"
3173 "-jeśli dokonałeś ręcznej konfiguracji serwera nazw sprawdź ponownie "
3174 "\"Nameserver\" konfigurację"
3175
3176 msgid ""
3177 "This test checks whether a network cable is connected to your LAN-Adapter.\n"
3178 "If you get a \"disconnected\" message:\n"
3179 "- verify that a network cable is attached\n"
3180 "- verify that the cable is not broken"
3181 msgstr ""
3182 "Ten test sprawdzi do adaptera LAn podłaczono kabel sieciowy.\n"
3183 "Jeśli otrzymasz \"disconnected\" wiadoność:\n"
3184 "-sprawdź czy kabekl sieciowy jest podłączony\n"
3185 "-sprawdź czy kabel sieciowy nie jest zepsuty"
3186
3187 msgid ""
3188 "This test checks whether a valid IP Address is found for your LAN Adapter.\n"
3189 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
3190 "- no valid IP Address was found\n"
3191 "- please check your DHCP, cabling and adapter setup"
3192 msgstr ""
3193 "Ten test sprawdzi poprawność adresu IP przypisanego do adaptera LAN.\n"
3194 "Jeśli otrzymasz \"unconfirmed\" wiadomość:\n"
3195 "-przypisany adres IP jest niepoprawny\n"
3196 "-sprawdź DHCP, kabel i adapter sieciowy"
3197
3198 msgid ""
3199 "This test checks whether your LAN Adapter is set up for automatic IP Address "
3200 "configuration with DHCP.\n"
3201 "If you get a \"disabled\" message:\n"
3202 " - then your LAN Adapter is configured for manual IP Setup\n"
3203 "- verify thay you have entered correct IP informations in the AdapterSetup "
3204 "dialog.\n"
3205 "If you get an \"enabeld\" message:\n"
3206 "-verify that you have a configured and working DHCP Server in your network."
3207 msgstr ""
3208 "Ten test sprawdzi czy adapter LAN jest skonfigurowany do pracy z DHCP.\n"
3209 "Jeśli otrzymasz \"disabled\" komunikat:\n"
3210 "-w adapterze LAN jest ręcznie wpisany adres IP\n"
3211 "-sprawdź czy masz wpisane poprawne informacjie dotyczące IP w oknie ustawień "
3212 "adaptera sieciowego.\n"
3213 "Jesli otrzymasz \"enabeld\" wiadomość:\n"
3214 "-sprawdź czy w sieci znajduje się konfigurowany i właczony serwer DHCP."
3215
3216 msgid "This test detects your configured LAN-Adapter."
3217 msgstr "Test wykrył adapter sieci LAN."
3218
3219 msgid "Three"
3220 msgstr "Trzy"
3221
3222 msgid "Threshold"
3223 msgstr "Próg"
3224
3225 msgid "Thu"
3226 msgstr "Czw"
3227
3228 msgid "Thumbnails"
3229 msgstr "Miniatury"
3230
3231 msgid "Thursday"
3232 msgstr "Czwartek"
3233
3234 msgid "Time"
3235 msgstr "Czas"
3236
3237 msgid "Time/Date Input"
3238 msgstr "Czas / Data"
3239
3240 msgid "Timer"
3241 msgstr "Timer"
3242
3243 msgid "Timer Edit"
3244 msgstr "Edycja timera"
3245
3246 msgid "Timer Editor"
3247 msgstr "Edytor timera"
3248
3249 msgid "Timer Type"
3250 msgstr "Typ timera"
3251
3252 msgid "Timer entry"
3253 msgstr "Wstęp timera"
3254
3255 msgid "Timer log"
3256 msgstr "Log timera"
3257
3258 msgid ""
3259 "Timer overlap in timers.xml detected!\n"
3260 "Please recheck it!"
3261 msgstr ""
3262 "W pliku timer.xml wykryto niezgodności czasowe!\n"
3263 "Proszę to sprawdzić!"
3264
3265 msgid "Timer sanity error"
3266 msgstr "Błąd timera"
3267
3268 msgid "Timer selection"
3269 msgstr "Wybór timera"
3270
3271 msgid "Timer status:"
3272 msgstr "Status timera:"
3273
3274 msgid "Timeshift"
3275 msgstr "Timeshift"
3276
3277 msgid "Timeshift not possible!"
3278 msgstr "Timeshift niemożliwy!"
3279
3280 msgid "Timeshift path..."
3281 msgstr "Ścieżka timeshift..."
3282
3283 msgid "Timezone"
3284 msgstr "Strefa czasu"
3285
3286 msgid "Title"
3287 msgstr "Tytuł"
3288
3289 msgid "Title properties"
3290 msgstr "Właściwości tytułu"
3291
3292 msgid "Titleset mode"
3293 msgstr "Tryb tytułu"
3294
3295 msgid ""
3296 "To update your Dreambox firmware, please follow these steps:\n"
3297 "1) Turn off your box with the rear power switch and plug in the bootable USB "
3298 "stick.\n"
3299 "2) Turn mains back on and hold the DOWN button on the front panel pressed "
3300 "for 10 seconds.\n"
3301 "3) Wait for bootup and follow instructions of the wizard."
3302 msgstr ""
3303 "Aby zaktualizować soft w Dreamboxie podążaj wg. tych kroków:\n"
3304 "1) Wyłącz Dreamboxa przyciskiem z tyłu, podłącz bootującą pamięć USB.\n"
3305 "2) Włącz tuner ponownie i trzymaj strzałkę W DÓŁ na przednim panelu przez 10 "
3306 "sekund.\n"
3307 "3) Poczekaj aż zbootuje i podążaj wg. instrukcji kreatora."
3308
3309 msgid "Today"
3310 msgstr "Dzisiaj"
3311
3312 msgid "Tone mode"
3313 msgstr "Tryb tonowy"
3314
3315 msgid "Toneburst"
3316 msgstr "Toneburst"
3317
3318 msgid "Toneburst A/B"
3319 msgstr "Toneburst A/B"
3320
3321 msgid "Track"
3322 msgstr "Ścieżka"
3323
3324 msgid "Translation"
3325 msgstr "Tłumaczenie"
3326
3327 msgid "Translation:"
3328 msgstr "Tłumaczenie:"
3329
3330 msgid "Transmission Mode"
3331 msgstr "Tryb transmisji"
3332
3333 msgid "Transmission mode"
3334 msgstr "Tryb transmisji"
3335
3336 msgid "Transponder"
3337 msgstr "Transponder"
3338
3339 msgid "Transponder Type"
3340 msgstr "Typ transpondera"
3341
3342 msgid "Tries left:"
3343 msgstr "Próby skończone:"
3344
3345 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
3346 msgstr ""
3347 "Spróbuj odnaleźć używane transpondery w sieci kablowej... Proszę czekać..."
3348
3349 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
3350 msgstr ""
3351 "Spróbuj odnaleźć używane transpondery w sieci kablowej... Proszę czekać..."
3352
3353 msgid "Tue"
3354 msgstr "Wto"
3355
3356 msgid "Tuesday"
3357 msgstr "Wtorek"
3358
3359 msgid "Tune"
3360 msgstr "Ustaw"
3361
3362 msgid "Tune failed!"
3363 msgstr "Strojenie nieudane!"
3364
3365 msgid "Tuner"
3366 msgstr "Tuner"
3367
3368 msgid "Tuner "
3369 msgstr "Tuner "
3370
3371 msgid "Tuner Slot"
3372 msgstr "Slot tunera"
3373
3374 msgid "Tuner configuration"
3375 msgstr "Konfiguracja tunera"
3376
3377 msgid "Tuner status"
3378 msgstr "Status tunera"
3379
3380 msgid "Turkish"
3381 msgstr "Turecki"
3382
3383 msgid "Two"
3384 msgstr "Dwa"
3385
3386 msgid "Type of scan"
3387 msgstr "Typ skanowania"
3388
3389 msgid "USALS"
3390 msgstr "USALS"
3391
3392 msgid "USB"
3393 msgstr "USB"
3394
3395 msgid "USB Stick"
3396 msgstr "USB Stick"
3397
3398 msgid "USB stick wizard"
3399 msgstr "Kreator pamięci USB"
3400
3401 msgid "Ukrainian"
3402 msgstr "Ukraiński"
3403
3404 msgid ""
3405 "Unable to complete filesystem check.\n"
3406 "Error: "
3407 msgstr ""
3408 "Niezdolny do kompletnego sprawdzenia systemu plików.\n"
3409 "Błąd: "
3410
3411 msgid ""
3412 "Unable to initialize harddisk.\n"
3413 "Error: "
3414 msgstr ""
3415 "Niezdolny do inicjalizacji hdd.\n"
3416 "Błąd: "
3417
3418 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
3419 msgstr "Niewykonane polecenia DiSEqC"
3420
3421 msgid "Universal LNB"
3422 msgstr "Uniwersalny LNB"
3423
3424 msgid "Unmount failed"
3425 msgstr "Błąd odmontowania"
3426
3427 msgid "Update"
3428 msgstr "Uaktualnienie"
3429
3430 msgid "Updates your receiver's software"
3431 msgstr "Aktualizuje oprogramowanie Twojego tunera"
3432
3433 msgid "Updating finished. Here is the result:"
3434 msgstr "Aktualizacja skończona. Oto rezultat:"
3435
3436 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
3437 msgstr "Aktualizowanie... Proszę czekać... To może potrwać kilka minut..."
3438
3439 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
3440 msgstr "Aktualizacja skończona. Czy chcesz uruchomić ponownie Dreamboxa?"
3441
3442 msgid "Upgrading"
3443 msgstr "Aktualizowanie"
3444
3445 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
3446 msgstr "Aktualizowanie Dreamboxa... Proszę czekać"
3447
3448 msgid "Use"
3449 msgstr "Użyj"
3450
3451 msgid "Use DHCP"
3452 msgstr "Użyj DHCP"
3453
3454 msgid "Use Interface"
3455 msgstr "Użyj intrefejsu"
3456
3457 msgid "Use Power Measurement"
3458 msgstr "Użyj Pomiaru Mocy"
3459
3460 msgid "Use a gateway"
3461 msgstr "Użyj bramy"
3462
3463 #.   TRANSLATORS: The effect of "Non-smooth winding" is that rather
3464 #.       than using ordinary "continuous" or "smooth" winding, a fast
3465 #.       sequence of stills is shown when winding at high speeds. This
3466 #.       makes it much easier too follow when almost each frame comes from
3467 #.       a new scene. The effect is achieved by repeating each shown frame
3468 #.       a couple of times. The settings control both at which speed this
3469 #.       winding mode sets in, and how many times each frame should be
3470 #.       repeated. This was previously called "Discontinuous playback"
3471 #.       which was incomprehensible. "Non-smooth winding" may be a better
3472 #.       term, but note that there is nothing irregular about it. Synonyms
3473 #.       better suited for translation to other languages may be "stepwise
3474 #.       winding/playback", or "winding/playback using stills". 
3475 msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
3476 msgstr "Użyj nie-płynnego przewijania z poza szybkości"
3477
3478 msgid "Use power measurement"
3479 msgstr "Użyj pomiaru mocy"
3480
3481 msgid "Use the Networkwizard to configure your Network\n"
3482 msgstr "Użyj kreatora, aby skonfigurować sieć\n"
3483
3484 msgid ""
3485 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
3486 "\n"
3487 "Please set up tuner A"
3488 msgstr ""
3489 "Użyj przycisku w lewo/prawo aby zmienić opcje.\n"
3490 "\n"
3491 "Wybierz Tuner A"
3492
3493 msgid ""
3494 "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
3495 "press OK."
3496 msgstr "Użyj przycisku góra/dół aby zmienić opcje. Po tym , wciśnij OK."
3497
3498 msgid "Use usals for this sat"
3499 msgstr "Użyj USALS dla tej satelity"
3500
3501 msgid "Use wizard to set up basic features"
3502 msgstr "Użyj kreatora aby ustawić podstawowe funkcje"
3503
3504 msgid "Used service scan type"
3505 msgstr "Użyj typu skanowania serwisów"
3506
3507 msgid "User defined"
3508 msgstr "Zdefiniowany przez użytkownika"
3509
3510 msgid "VCR scart"
3511 msgstr "Przełącz VCR"
3512
3513 msgid "VMGM (intro trailer)"
3514 msgstr "VMGM (intro trailer)"
3515
3516 msgid "Video Fine-Tuning"
3517 msgstr "Ustawienia czysości obrazu"
3518
3519 msgid "Video Fine-Tuning Wizard"
3520 msgstr "Kreator czystości obrazu "
3521
3522 msgid "Video Output"
3523 msgstr "Wyjście Wideo"
3524
3525 msgid "Video Setup"
3526 msgstr "Ustawienia Wideo"
3527
3528 msgid "Video Wizard"
3529 msgstr "Kreator Wideo"
3530
3531 msgid ""
3532 "Video input selection\n"
3533 "\n"
3534 "Please press OK if you can see this page on your TV (or select a different "
3535 "input port).\n"
3536 "\n"
3537 "The next input port will be automatically probed in 10 seconds."
3538 msgstr ""
3539 "Wybór wejścia wideo\n"
3540 "\n"
3541 "Proszę wciśnij OK jeśli widzisz tą stronę na ekranie TV (lub wybierz inny "
3542 "port wejścia).\n"
3543 "\n"
3544 "Kolejny port wejścia będzie wypróbowany za 10 sekund."
3545
3546 msgid "Video mode selection."
3547 msgstr "Wybór trybu wideo"
3548
3549 msgid "View Rass interactive..."
3550 msgstr "Pokaż interaktywne Rass..."
3551
3552 msgid "View teletext..."
3553 msgstr "Pokaż teletext..."
3554
3555 msgid "Virtual KeyBoard"
3556 msgstr "Wirtualna klawiatura"
3557
3558 msgid "Voltage mode"
3559 msgstr "Tryb napięcia"
3560
3561 msgid "Volume"
3562 msgstr "Głośność"
3563
3564 msgid "W"
3565 msgstr "W"
3566
3567 msgid "WEP"
3568 msgstr "WEP"
3569
3570 msgid "WPA"
3571 msgstr "WPA"
3572
3573 msgid "WPA or WPA2"
3574 msgstr "WPA lub WPA2"
3575
3576 msgid "WPA2"
3577 msgstr "WPA2"
3578
3579 msgid "WSS on 4:3"
3580 msgstr "WSS na 4:3"
3581
3582 msgid "Waiting"
3583 msgstr "Oczekiwanie"
3584
3585 msgid ""
3586 "We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If "
3587 "your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
3588 "Please press OK to begin."
3589 msgstr ""
3590 "Teraz sprawdzimy czy telewizor może wyświetlić obraz w 50hz. Jeśli obraz "
3591 "telewizora stanie się czarny, poczekaj 20 sekund wtedy zostanie przełączony "
3592 "na 60hz.\n"
3593 "Proszę wciśnij OK aby rozpocząć."
3594
3595 msgid "Wed"
3596 msgstr "Śro"
3597
3598 msgid "Wednesday"
3599 msgstr "Środa"
3600
3601 msgid "Weekday"
3602 msgstr "Dzień tygodnia"
3603
3604 msgid ""
3605 "Welcome to the Cutlist editor.\n"
3606 "\n"
3607 "Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
3608 "cut'.\n"
3609 "\n"
3610 "Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
3611 msgstr ""
3612 "Witamy w edytorze przycięć.\n"
3613 "\n"
3614 "Przejdź do miejsca, które ma być nowym początkiem pliku. Nacisnij OK, "
3615 "wybierz 'początek cięcia'.\n"
3616 "\n"
3617 "Przejdź do miejsca, które ma być nowym końcem pliku. Nacisnij OK, wybierz "
3618 "'koniec cięcia'. To wszystko."
3619
3620 msgid ""
3621 "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading "
3622 "the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
3623 "current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
3624 msgstr ""
3625 "Witaj w kreatorze aktualizacji oprogramowania. Kreator będzie Twoim "
3626 "asystentem aktualizując oprogramowanie w Dreamboxie przez dostarczenie kopii "
3627 "zapasowej aktualnych ustawień i krótko wyjaśni jak zaktualizować "
3628 "oprogramowanie."
3629
3630 msgid ""
3631 "Welcome.\n"
3632 "\n"
3633 "This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
3634 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
3635 msgstr ""
3636 "Witaj.\n"
3637 "\n"
3638 "Ten kreator przeprowadzi Ciebie przez podstawowe ustawienia Dreamboxa.\n"
3639 "Wciśnij OK na pilocie aby przejść do kolejnego kroku."
3640
3641 msgid "Welcome..."
3642 msgstr "Witam..."
3643
3644 msgid "West"
3645 msgstr "Zachód"
3646
3647 msgid "What do you want to scan?"
3648 msgstr "Co chcesz skanować?"
3649
3650 msgid "Where do you want to backup your settings?"
3651 msgstr "Gdzie chcesz zrobić kopie zapasową ustawień?"
3652
3653 msgid "Where to save temporary timeshift recordings?"
3654 msgstr "Gdzie zachować tymczasowe nagrania timeshift?"
3655
3656 msgid "Wireless"
3657 msgstr "Bezprzewodowy"
3658
3659 msgid "Wireless Network"
3660 msgstr "Sieć bezprzewodowa"
3661
3662 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
3663 msgstr "Błąd zapisu podczas nagrywania. Dysk jest pełny?\n"
3664
3665 msgid "Write failed!"
3666 msgstr "Błąd zapisu!"
3667
3668 msgid "Writing NFI image file to flash completed"
3669 msgstr "Zapisywanie image'a NFI do flash'a zakończone"
3670
3671 msgid "YPbPr"
3672 msgstr "YPbPr"
3673
3674 msgid "Year"
3675 msgstr "Rok"
3676
3677 msgid "Yes"
3678 msgstr "Tak"
3679
3680 msgid "Yes, and delete this movie"
3681 msgstr "Tak, usuń ten film"
3682
3683 msgid "Yes, backup my settings!"
3684 msgstr "Tak, zrób kopie moich ustawień!"
3685
3686 msgid "Yes, do a manual scan now"
3687 msgstr "Tak, rozpocznij ręczne skanowanie"
3688
3689 msgid "Yes, do an automatic scan now"
3690 msgstr "Tak, rozpocznij automatyczne skanowanie"
3691
3692 msgid "Yes, do another manual scan now"
3693 msgstr "Tak, rozpocznij kolejne ręczne skanowanie"
3694
3695 msgid "Yes, perform a shutdown now."
3696 msgstr "Tak, wyłącz teraz."
3697
3698 msgid "Yes, restore the settings now"
3699 msgstr "Tak, przywróć ustawienia teraz"
3700
3701 msgid "Yes, returning to movie list"
3702 msgstr "Tak, powróć do listy filmów"
3703
3704 msgid "Yes, view the tutorial"
3705 msgstr "Tak, pokaż podręcznik"
3706
3707 msgid ""
3708 "You can choose some default settings now. Please select the settings you "
3709 "want to be installed."
3710 msgstr ""
3711 "Możesz teraz wybrać niektóre ustawienia standardowe. Proszę wybrać "
3712 "ustawienia które chcesz zainstalować."
3713
3714 msgid "You can choose, what you want to install..."
3715 msgstr "Proszę wybrać komponenty do zainstalowania..."
3716
3717 msgid "You cannot delete this!"
3718 msgstr "Tego nie można usunąć!"
3719
3720 msgid "You chose not to install any default services lists."
3721 msgstr "Nie wybrałeś żadnej listy serwisów."
3722
3723 msgid ""
3724 "You chose not to install any default settings. You can however install the "
3725 "default settings later in the settings menu."
3726 msgstr ""
3727 "Nie wybrałeś do zainstalowania żadnych ustawień standardowych. Możesz "
3728 "zainstalować to później w menu ustawień standardowych."
3729
3730 msgid ""
3731 "You chose not to install anything. Please press OK finish the install wizard."
3732 msgstr ""
3733 "Nie wybrałeś nic do instalacji. W celu zakończenia kreatora nacisnij "
3734 "przycisk OK."
3735
3736 msgid ""
3737 "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a "
3738 "harddisk is not an option for you."
3739 msgstr ""
3740 "Wydaje się, że nie masz HDD w Dreamboxie. Utworzenie kopii zapasowej na HDD "
3741 "nie jest możliwe."
3742
3743 msgid ""
3744 "You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the "
3745 "slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup "
3746 "to the harddisk!\n"
3747 "Please press OK to start the backup now."
3748 msgstr ""
3749 "Wybrałeś kopie na karcie CF. Karta musi być w slocie. Nie można zweryfikować "
3750 "czy jest  ona w użyciu teraz. Więc lepiej zrób kopie na HDD!\n"
3751 "Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
3752
3753 msgid ""
3754 "You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
3755 "Please press OK to start the backup now."
3756 msgstr ""
3757 "Wybrałeś kopie na USB. Lepiej zrób kopie na HDD!\n"
3758 "Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
3759
3760 msgid ""
3761 "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
3762 "backup now."
3763 msgstr "Wybrałeś kopie na HDD. Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
3764
3765 msgid ""
3766 "You have chosen to create a new .NFI flasher bootable USB stick. This will "
3767 "repartition the USB stick and therefore all data on it will be erased."
3768 msgstr ""
3769 "Wybrałes o-pcję utworzenia nowego napędu USB z narzedziem boot'owania .NFI "
3770 "Flasher. Spowoduje to spartycjonowanie nosnika USB i wymazanie wszystkich "
3771 "danych."
3772
3773 #, python-format
3774 msgid "You have to wait %s!"
3775 msgstr "Musisz poczekać na %s!"
3776
3777 msgid ""
3778 "You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, "
3779 "please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
3780 "Your dreambox will now be halted. After you have performed the update "
3781 "instructions from the website, your new firmware will ask you to restore "
3782 "your settings."
3783 msgstr ""
3784 "Potrzebujesz PC połączony do Dreamboxa. Jeśli potrzebujesz więcej informacji "
3785 "odwiedź stronę http://www.dm7025.de.\n"
3786 "Teraz Dreambox zostanie zatrzymany. Po wykonaniu  instrukcji aktualizacji ze "
3787 "strony, nowe oprogramowanie zapyta Ciebie czy powinno przywrocić ustawienia."
3788
3789 msgid ""
3790 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
3791 "\n"
3792 "Do you want to set the pin now?"
3793 msgstr ""
3794 "Ustaw kod PIN i ukryj to przed Twoimi dziećmi.\n"
3795 "\n"
3796 "Czy chcesz ustawić kod PIN teraz?"
3797
3798 msgid "Your Dreambox will restart after pressing OK on your remote control."
3799 msgstr "W celu zrestartowania Dreamboxa naciśnij przycisk OK pilota."
3800
3801 msgid "Your TV works with 50 Hz. Good!"
3802 msgstr "Twój telewizor działa z 50 Hz  Wspaniale!"
3803
3804 msgid ""
3805 "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
3806 "process."
3807 msgstr ""
3808 "Twoja kopia zapasowa została zrobiona. Będziemy kontynuować wyjaśnianie "
3809 "procesu aktualizacji."
3810
3811 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
3812 msgstr "Twój Dreambox jest wyłączany. Prosze czekać..."
3813
3814 msgid ""
3815 "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and "
3816 "try again."
3817 msgstr ""
3818 "Twój Dreambox jest niewłaściwie połączony do internetu. Sprawdź to i spróbuj "
3819 "ponownie."
3820
3821 msgid ""
3822 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
3823 "Press OK to start upgrade."
3824 msgstr ""
3825 "Twój frontprocessor musi zostać zaktualizowany.\n"
3826 "Naciśnij OK aby rozpocząć aktualizacje."
3827
3828 msgid "Your network configuration has been activated."
3829 msgstr "Twoja konfiguracja sieci została aktywowana."
3830
3831 msgid ""
3832 "Your network configuration has been activated.\n"
3833 "A second configured interface has been found.\n"
3834 "\n"
3835 "Do you want to disable the second network interface?"
3836 msgstr ""
3837 "Twoja konfiguracja sieci została aktywowana.\n"
3838 "Drugi skonfigurowany interfejs został znaleziony.\n"
3839 "\n"
3840 "Czy chcesz wyłączyć drugi interfejs sieciowy?"
3841
3842 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
3843 msgstr "Przełączyć z powrotem na serwis przed ustawieniem pozycjonera?"
3844
3845 msgid "Zap back to service before satfinder?"
3846 msgstr "Przełączyć z powrotem na serwis przed miernikiem sygnału?"
3847
3848 msgid "[alternative edit]"
3849 msgstr "[edycja wybranych]"
3850
3851 msgid "[bouquet edit]"
3852 msgstr "[edycja bukietu]"
3853
3854 msgid "[favourite edit]"
3855 msgstr "[edycja ulubionych]"
3856
3857 msgid "[move mode]"
3858 msgstr "[tryb przesuwania]"
3859
3860 msgid "abort alternatives edit"
3861 msgstr "przerwij edycje wybranych"
3862
3863 msgid "abort bouquet edit"
3864 msgstr "przerwij edycje bukietów"
3865
3866 msgid "abort favourites edit"
3867 msgstr "przerwij edycje ulubionych"
3868
3869 msgid "about to start"
3870 msgstr "jak rozpocząć"
3871
3872 msgid "activate current configuration"
3873 msgstr "akrywuj aktualną konfigurację"
3874
3875 msgid "add a nameserver entry"
3876 msgstr "dodaj wpis nameservera"
3877
3878 msgid "add alternatives"
3879 msgstr "Dodaj wybrane kanały"
3880
3881 msgid "add bookmark"
3882 msgstr "Dodaj zakładkę"
3883
3884 msgid "add bouquet"
3885 msgstr "Dodaj bukiet"
3886
3887 msgid "add directory to playlist"
3888 msgstr "Dodaj katalog do playlisty "
3889
3890 msgid "add file to playlist"
3891 msgstr "dodaj plik do playlisty"
3892
3893 msgid "add files to playlist"
3894 msgstr "dodaj pliki do playlisty"
3895
3896 msgid "add marker"
3897 msgstr "Dodaj zaznaczenie"
3898
3899 msgid "add recording (enter recording duration)"
3900 msgstr "Nagrywaj (wpisz trwanie nagrania)"
3901
3902 msgid "add recording (enter recording endtime)"
3903 msgstr "Nagrywaj (wpisz koniec czasu nagrania)"
3904
3905 msgid "add recording (indefinitely)"
3906 msgstr "Nagrywaj (na czas nieokreślony)"
3907
3908 msgid "add recording (stop after current event)"
3909 msgstr "Nagrywaj (zatrzymaj po aktualnym wydarzeniu)"
3910
3911 msgid "add service to bouquet"
3912 msgstr "Dodaj serwis do bukietu"
3913
3914 msgid "add service to favourites"
3915 msgstr "dodaj serwis do ulubionych"
3916
3917 msgid "add to parental protection"
3918 msgstr "dodaj do kontroli rodzicielskiej"
3919
3920 msgid "advanced"
3921 msgstr "Zaawansowana"
3922
3923 msgid "alphabetic sort"
3924 msgstr "Sortuj alfabetycznie"
3925
3926 msgid ""
3927 "are you sure you want to restore\n"
3928 "following backup:\n"
3929 msgstr ""
3930 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić\n"
3931 "następującą kopie:\n"
3932
3933 #, python-format
3934 msgid "audio track (%s) format"
3935 msgstr "format ścieżki audio (%s)"
3936
3937 #, python-format
3938 msgid "audio track (%s) language"
3939 msgstr "język ścieżki audio (%s)"
3940
3941 msgid "audio tracks"
3942 msgstr "ścieżki audio"
3943
3944 msgid "auto"
3945 msgstr "auto"
3946
3947 msgid "back"
3948 msgstr "Wróć"
3949
3950 msgid "background image"
3951 msgstr "obraz tła"
3952
3953 msgid "backgroundcolor"
3954 msgstr "kolor tła"
3955
3956 msgid "better"
3957 msgstr "lepszy"
3958
3959 msgid "black"
3960 msgstr "czarny"
3961
3962 msgid "blacklist"
3963 msgstr "Czarna lista"
3964
3965 msgid "blue"
3966 msgstr "niebieski"
3967
3968 #, python-format
3969 msgid "burn audio track (%s)"
3970 msgstr "nagraj ścieżkę audio (%s)"
3971
3972 msgid "change recording (duration)"
3973 msgstr "Zmień czas trwania nagrania"
3974
3975 msgid "change recording (endtime)"
3976 msgstr "Zmień koniec czasu nagrania"
3977
3978 msgid "chapters"
3979 msgstr "rozdziały"
3980
3981 msgid "choose destination directory"
3982 msgstr "wybierz folder docelowy"
3983
3984 msgid "circular left"
3985 msgstr "Kołój w lewo"
3986
3987 msgid "circular right"
3988 msgstr "Kołój w prawo"
3989
3990 msgid "clear playlist"
3991 msgstr "Wyczyść playliste"
3992
3993 msgid "complex"
3994 msgstr "złożony"
3995
3996 msgid "config menu"
3997 msgstr "Menu konfiguracji"
3998
3999 msgid "confirmed"
4000 msgstr "potwierdzone"
4001
4002 msgid "connected"
4003 msgstr "połączony"
4004
4005 msgid "continue"
4006 msgstr "Kontynuuj"
4007
4008 msgid "copy to bouquets"
4009 msgstr "Kopiuj do bukietów"
4010
4011 msgid "create directory"
4012 msgstr "Utwórz katalog"
4013
4014 msgid "daily"
4015 msgstr "Codziennie"
4016
4017 msgid "day"
4018 msgstr "dzień"
4019
4020 msgid "delete cut"
4021 msgstr "Usuń wycięte"
4022
4023 msgid "delete file"
4024 msgstr "usuń plik"
4025
4026 msgid "delete playlist entry"
4027 msgstr "Usuń wpis playlisty"
4028
4029 msgid "delete saved playlist"
4030 msgstr "Usuń zachowaną playlistę"
4031
4032 msgid "delete..."
4033 msgstr "Usuń..."
4034
4035 msgid "disable"
4036 msgstr "Wyłącz"
4037
4038 msgid "disable move mode"
4039 msgstr "Wyłącz tryb przenoszenia"
4040
4041 msgid "disabled"
4042 msgstr "Wyłączone"
4043
4044 msgid "disconnected"
4045 msgstr "rozłączone"
4046
4047 msgid "do not change"
4048 msgstr "Nie zmieniaj"
4049
4050 msgid "do nothing"
4051 msgstr "Nic nie rób"
4052
4053 msgid "don't record"
4054 msgstr "Nie nagrywaj"
4055
4056 msgid "done!"
4057 msgstr "Zrobione!"
4058
4059 msgid "edit alternatives"
4060 msgstr "Edytuj wybrane kanały"
4061
4062 msgid "empty"
4063 msgstr "Puste"
4064
4065 msgid "enable"
4066 msgstr "Włączone"
4067
4068 msgid "enable bouquet edit"
4069 msgstr "Włącz edycje bukietu"
4070
4071 msgid "enable favourite edit"
4072 msgstr "Włącz edycje ulubionych"
4073
4074 msgid "enable move mode"
4075 msgstr "Włącz tryb przenoszenia"
4076
4077 msgid "enabled"
4078 msgstr "Włączone"
4079
4080 msgid "end alternatives edit"
4081 msgstr "Koniec edycji wybranych"
4082
4083 msgid "end bouquet edit"
4084 msgstr "Koniec edycji bukietów"
4085
4086 msgid "end cut here"
4087 msgstr "Zakończ cięcie tutaj"
4088
4089 msgid "end favourites edit"
4090 msgstr "Koniec edycji ulubionych"
4091
4092 msgid "enigma2 and network"
4093 msgstr "enigma2 i sieć"
4094
4095 msgid "equal to"
4096 msgstr "równy"
4097
4098 msgid "exceeds dual layer medium!"
4099 msgstr "przekroczona pojemność nosnika dual layer!"
4100
4101 msgid "exit DVD player or return to file browser"
4102 msgstr "Wyjdź z odtwarzacza DVD lub powróć do przeglądarki plików"
4103
4104 msgid "exit mediaplayer"
4105 msgstr "Wyjdź z mediaplayera"
4106
4107 msgid "exit movielist"
4108 msgstr "Wyjdź z listy filmów"
4109
4110 msgid "exit nameserver configuration"
4111 msgstr "wyjdź z konfiguracji nameservera"
4112
4113 msgid "exit network adapter configuration"
4114 msgstr "wyjdź z konfiguracji adaptera sieciowego"
4115
4116 msgid "exit network adapter setup menu"
4117 msgstr "wyjdź z menu konfiguracji adaptera sieciowego"
4118
4119 msgid "exit network interface list"
4120 msgstr "wyjdź z listy interfejsu sieciowego"
4121
4122 msgid "exit networkadapter setup menu"
4123 msgstr "wyjdź z menu konfiguracji adaptera sieciowego"
4124
4125 msgid "failed"
4126 msgstr "zawiódł"
4127
4128 msgid "fileformats (BMP, PNG, JPG, GIF)"
4129 msgstr "formaty plików (BMP, PNG, JPG, GIF)"
4130
4131 msgid "filename"
4132 msgstr "nazwa pliku"
4133
4134 msgid "fine-tune your display"
4135 msgstr "czysto ustaw swój ekran"
4136
4137 msgid "forward to the next chapter"
4138 msgstr "Przeskocz do nastepnego rozdziału"
4139
4140 msgid "free"
4141 msgstr "wolne"
4142
4143 msgid "free diskspace"
4144 msgstr "Wolna przestrzeń dyskowa"
4145
4146 msgid "go to deep standby"
4147 msgstr "Przejdź do głębokiego czuwania"
4148
4149 msgid "go to standby"
4150 msgstr "Przejdź do stanu czuwania"
4151
4152 msgid "green"
4153 msgstr "zielony"
4154
4155 msgid "hear radio..."
4156 msgstr "Słuchaj radia..."
4157
4158 msgid "help..."
4159 msgstr "Pomoc..."
4160
4161 msgid "hidden network"
4162 msgstr "ukryta sieć"
4163
4164 msgid "hide extended description"
4165 msgstr "ukryj rozszerzony opis"
4166
4167 msgid "hide player"
4168 msgstr "Ukryj odtwarzacz"
4169
4170 msgid "horizontal"
4171 msgstr "Pozioma (H)"
4172
4173 msgid "hour"
4174 msgstr "Godzina"
4175
4176 msgid "hours"
4177 msgstr "Godziny"
4178
4179 msgid "immediate shutdown"
4180 msgstr "Wyłącz natychmiast"
4181
4182 #, python-format
4183 msgid ""
4184 "incoming call!\n"
4185 "%s calls on %s!"
4186 msgstr ""
4187 "Przychodząca rozmowa!\n"
4188 "%s rozmowy włączone %s!"
4189
4190 msgid "init module"
4191 msgstr "Moduł init"
4192
4193 msgid "insert mark here"
4194 msgstr "Wstaw znacznik tutaj"
4195
4196 msgid "jump back to the previous title"
4197 msgstr "powróć do poprzedniego rozdziału"
4198
4199 msgid "jump forward to the next title"
4200 msgstr "przeskocz do następnego tytułu"
4201
4202 msgid "jump to listbegin"
4203 msgstr "skocz do początku listy"
4204
4205 msgid "jump to listend"
4206 msgstr "skocz do końca listy"
4207
4208 msgid "jump to next marked position"
4209 msgstr "skocz do następnej zaznaczonej pozycji"
4210
4211 msgid "jump to previous marked position"
4212 msgstr "skocz do poprzedniej zaznaczonej pozycji"
4213
4214 msgid "leave movie player..."
4215 msgstr "Opuść odtwarzacz filmów..."
4216
4217 msgid "left"
4218 msgstr "Lewo"
4219
4220 msgid "length"
4221 msgstr "długość"
4222
4223 msgid "list style compact"
4224 msgstr "Kompaktowy styl listy"
4225
4226 msgid "list style compact with description"
4227 msgstr "Kompaktowy styl listy z opisem"
4228
4229 msgid "list style default"
4230 msgstr "Domyślny styl listy"
4231
4232 msgid "list style single line"
4233 msgstr "Styl listy pojedyńcza linia"
4234
4235 msgid "load playlist"
4236 msgstr "Załaduj playliste"
4237
4238 msgid "locked"
4239 msgstr "zablokowany"
4240
4241 msgid "loopthrough to"
4242 msgstr "Za pomocą pętki do"
4243
4244 msgid "manual"
4245 msgstr "Ręcznie"
4246
4247 msgid "menu"
4248 msgstr "menu"
4249
4250 msgid "menulist"
4251 msgstr "lista menu"
4252
4253 msgid "mins"
4254 msgstr "min's"
4255
4256 msgid "minute"
4257 msgstr "Minuta"
4258
4259 msgid "minutes"
4260 msgstr "Minutach"
4261
4262 msgid "month"
4263 msgstr "miesiąc"
4264
4265 msgid "move PiP to main picture"
4266 msgstr "przesuń PiP do głównego obrazu"
4267
4268 msgid "move down to last entry"
4269 msgstr "przesuń na dół do ostatniego wpisu"
4270
4271 msgid "move down to next entry"
4272 msgstr "przesuń na dól do następnego wpisu"
4273
4274 msgid "move up to first entry"
4275 msgstr "przesuń w górę do pierwszego wpisu"
4276
4277 msgid "move up to previous entry"
4278 msgstr "przesuń w górę do poprzedniego wpisu"
4279
4280 msgid "movie list"
4281 msgstr "lista filmów"
4282
4283 msgid "multinorm"
4284 msgstr "Multinorm"
4285
4286 msgid "never"
4287 msgstr "Nigdy"
4288
4289 msgid "next channel"
4290 msgstr "Następny kanał"
4291
4292 msgid "next channel in history"
4293 msgstr "Następny kanał w historii"
4294
4295 msgid "no"
4296 msgstr "Nie"
4297
4298 msgid "no HDD found"
4299 msgstr "Nie znaleziono HDD"
4300
4301 msgid "no module found"
4302 msgstr "Nie znaleziono modułu"
4303
4304 msgid "no standby"
4305 msgstr "Bez stanu czuwania"
4306
4307 msgid "no timeout"
4308 msgstr "Bez końca"
4309
4310 msgid "none"
4311 msgstr "Brak"
4312
4313 msgid "not locked"
4314 msgstr "Nie zablokowany"
4315
4316 msgid "nothing connected"
4317 msgstr "nic nie połączono"
4318
4319 msgid "of a DUAL layer medium used."
4320 msgstr "nośnika dual laye zużyto."
4321
4322 msgid "of a SINGLE layer medium used."
4323 msgstr "nosnika single layer zużyto."
4324
4325 msgid "off"
4326 msgstr "Wyłączony"
4327
4328 msgid "on"
4329 msgstr "Włączony"
4330
4331 msgid "on READ ONLY medium."
4332 msgstr "nosnik tylko do odczytu."
4333
4334 msgid "once"
4335 msgstr "Raz"
4336
4337 msgid "open nameserver configuration"
4338 msgstr "otwórz konfigurację nameserwera"
4339
4340 msgid "open servicelist"
4341 msgstr "Otwórz listę serwisów"
4342
4343 msgid "open servicelist(down)"
4344 msgstr "Otwórz listę serwisów (dół)"
4345
4346 msgid "open servicelist(up)"
4347 msgstr "Otwórz listę serwisów (góra)"
4348
4349 msgid "open virtual keyboard input help"
4350 msgstr "otwórz pomoc wirtualnej klawiatury"
4351
4352 msgid "pass"
4353 msgstr "Hasło"
4354
4355 msgid "pause"
4356 msgstr "Pauza"
4357
4358 msgid "play entry"
4359 msgstr "wstęp odtwarzania"
4360
4361 msgid "play from next mark or playlist entry"
4362 msgstr "odtwórz od następnego zaznaczenia lub wstępu playlisty"
4363
4364 msgid "play from previous mark or playlist entry"
4365 msgstr "odtwórz od poprzedniego zaznaczenia lub wstępu playlisty"
4366
4367 msgid "please press OK when ready"
4368 msgstr "Wciśnij OK gdy gotowy"
4369
4370 msgid "please wait, loading picture..."
4371 msgstr "Czekaj, ładowanie obrazka..."
4372
4373 msgid "previous channel"
4374 msgstr "Poprzedni kanał"
4375
4376 msgid "previous channel in history"
4377 msgstr "Poprzedni kanał w historii"
4378
4379 msgid "record"
4380 msgstr "Nagraj"
4381
4382 msgid "recording..."
4383 msgstr "Nagrywanie..."
4384
4385 msgid "red"
4386 msgstr "czerwony"
4387
4388 msgid "remove a nameserver entry"
4389 msgstr "usuń wpis nameserwera"
4390
4391 msgid "remove after this position"
4392 msgstr "Usuń po tej pozycji"
4393
4394 msgid "remove all alternatives"
4395 msgstr "Usuń wszystkie wybrane"
4396
4397 msgid "remove all new found flags"
4398 msgstr "Usuń wszystkie nowe znalezione flagi"
4399
4400 msgid "remove before this position"
4401 msgstr "Usuń przed tą pozycją"
4402
4403 msgid "remove bookmark"
4404 msgstr "Usuń zakładkę"
4405
4406 msgid "remove directory"
4407 msgstr "Usuń katalog"
4408
4409 msgid "remove entry"
4410 msgstr "Usuń"
4411
4412 msgid "remove from parental protection"
4413 msgstr "Usuń z kontroli rodzicielskiej"
4414
4415 msgid "remove new found flag"
4416 msgstr "Usuń nowo znalezioną flage"
4417
4418 msgid "remove selected satellite"
4419 msgstr "Usuń wybranego satelitę"
4420
4421 msgid "remove this mark"
4422 msgstr "Usuń to zaznaczenie"
4423
4424 msgid "repeat playlist"
4425 msgstr "Powtarzaj playlistę."
4426
4427 msgid "repeated"
4428 msgstr "Powtórzone"
4429
4430 msgid "rewind to the previous chapter"
4431 msgstr "przewiń do poprzedniego rozdziału"
4432
4433 msgid "right"
4434 msgstr "Prawo"
4435
4436 msgid "save last directory on exit"
4437 msgstr "zapisz ostatni katalog przy wyjściu"
4438
4439 msgid "save playlist"
4440 msgstr "Zapisz playliste"
4441
4442 msgid "save playlist on exit"
4443 msgstr "zapisz playlistę przy wyjściu"
4444
4445 msgid "scan done!"
4446 msgstr "Skanowanie zakończone!"
4447
4448 #, python-format
4449 msgid "scan in progress - %d%% done!"
4450 msgstr "skanowanie w toku - %d%% skończone!"
4451
4452 msgid "scan state"
4453 msgstr "Status skanowania"
4454
4455 msgid "second"
4456 msgstr "Drugi"
4457
4458 msgid "second cable of motorized LNB"
4459 msgstr "Drugi kabel zmotoryzowanego LNB"
4460
4461 msgid "seconds"
4462 msgstr "Sekundy"
4463
4464 msgid "select"
4465 msgstr "wybierz"
4466
4467 msgid "select .NFI flash file"
4468 msgstr "wybierz plik .NFI flash"
4469
4470 msgid "select image from server"
4471 msgstr "wybierz plik z serwera"
4472
4473 msgid "select interface"
4474 msgstr "wybierz interfejs"
4475
4476 msgid "select menu entry"
4477 msgstr "wybierz wpis menu"
4478
4479 msgid "select movie"
4480 msgstr "wybierz film"
4481
4482 msgid "select the movie path"
4483 msgstr "wybierz ścieżkę filmu"
4484
4485 msgid "service pin"
4486 msgstr "Pin serwisu"
4487
4488 msgid "setup pin"
4489 msgstr "Pin ustawień"
4490
4491 msgid "show DVD main menu"
4492 msgstr "pokaż główne menu DVD"
4493
4494 msgid "show EPG..."
4495 msgstr "Pokaż EPG..."
4496
4497 msgid "show Infoline"
4498 msgstr "pokaż Linię Info"
4499
4500 msgid "show all"
4501 msgstr "pokaż wszystkie"
4502
4503 msgid "show alternatives"
4504 msgstr "Pokaż wybrane kanały"
4505
4506 msgid "show event details"
4507 msgstr "Pokaż szczegóły wydarzenia"
4508
4509 msgid "show extended description"
4510 msgstr "Pokaż rozszerzony opis"
4511
4512 msgid "show first selected tag"
4513 msgstr "pokaż pierwsze wybrane oznaczenie "
4514
4515 msgid "show second selected tag"
4516 msgstr "pokaż drugie wybrane oznaczenie"
4517
4518 msgid "show shutdown menu"
4519 msgstr "Pokaż menu wyłączania"
4520
4521 msgid "show single service EPG..."
4522 msgstr "Pokaż pojedyńczy serwis EPG..."
4523
4524 msgid "show tag menu"
4525 msgstr "pokaż etykietę menu"
4526
4527 msgid "show transponder info"
4528 msgstr "Pokaż info transpondera"
4529
4530 msgid "shuffle playlist"
4531 msgstr "Tasuj playliste"
4532
4533 msgid "shutdown"
4534 msgstr "Wyłącz"
4535
4536 msgid "simple"
4537 msgstr "Prosty"
4538
4539 msgid "skip backward"
4540 msgstr "Skocz wstecz"
4541
4542 msgid "skip backward (enter time)"
4543 msgstr "Skocz do tyłu (wpisz czas)"
4544
4545 msgid "skip forward"
4546 msgstr "Skocz w przód"
4547
4548 msgid "skip forward (enter time)"
4549 msgstr "Skocz naprzód (wpisz czas)"
4550
4551 msgid "slide picture in loop"
4552 msgstr "zapętlony pokaz slajdów"
4553
4554 msgid "sort by date"
4555 msgstr "sortuj poprzez datę"
4556
4557 msgid "standard"
4558 msgstr "standardowy"
4559
4560 msgid "standby"
4561 msgstr "Czuwanie"
4562
4563 msgid "start cut here"
4564 msgstr "Rozpocznij cięcie tutaj"
4565
4566 msgid "start directory"
4567 msgstr "katalog początkowy"
4568
4569 msgid "start timeshift"
4570 msgstr "Rozpocznij timeshift"
4571
4572 msgid "stereo"
4573 msgstr "Stereo"
4574
4575 msgid "stop PiP"
4576 msgstr "zatrzymaj PiP"
4577
4578 msgid "stop entry"
4579 msgstr "zatrzymaj wstęp"
4580
4581 msgid "stop recording"
4582 msgstr "Zatrzymaj nagrywanie"
4583
4584 msgid "stop timeshift"
4585 msgstr "Zatrzymaj timeshifting"
4586
4587 msgid "swap PiP and main picture"
4588 msgstr "zmień PiP i  główny obraz"
4589
4590 msgid "switch to bookmarks"
4591 msgstr "Przełącz na zakładkę"
4592
4593 msgid "switch to filelist"
4594 msgstr "Przeącz na listę plików"
4595
4596 msgid "switch to playlist"
4597 msgstr "Przełącz na playliste"
4598
4599 msgid "switch to the next angle"
4600 msgstr ""
4601
4602 msgid "switch to the next audio track"
4603 msgstr "przełącz na następna ścieżke audio"
4604
4605 msgid "switch to the next subtitle language"
4606 msgstr "przełącz na nastepną sćieżkę napisów"
4607
4608 msgid "template file"
4609 msgstr "plik szablonu"
4610
4611 msgid "textcolor"
4612 msgstr "kolor tekstu"
4613
4614 msgid "this recording"
4615 msgstr "To nagranie"
4616
4617 msgid "this service is protected by a parental control pin"
4618 msgstr "Ten serwis jest chroniony kodem blokady"
4619
4620 msgid "toggle a cut mark at the current position"
4621 msgstr "przełącz ucięty znacznik w aktualną pozycję"
4622
4623 msgid "toggle time, chapter, audio, subtitle info"
4624 msgstr "czas odtwarzania, rozdział, audio, informacja o napisach"
4625
4626 msgid "unconfirmed"
4627 msgstr "niepotwierdzone"
4628
4629 msgid "unknown service"
4630 msgstr "Nieznany serwis"
4631
4632 msgid "until restart"
4633 msgstr "Aż do startu"
4634
4635 msgid "user defined"
4636 msgstr "Zdefiniowane przez użytkownika"
4637
4638 msgid "vertical"
4639 msgstr "Pionowa (V)"
4640
4641 msgid "view extensions..."
4642 msgstr "Wyświetl rozszerzenia..."
4643
4644 msgid "view recordings..."
4645 msgstr "Wyświetl nagrania..."
4646
4647 msgid "wait for ci..."
4648 msgstr "Czekam na CI..."
4649
4650 msgid "wait for mmi..."
4651 msgstr "czekam na MMI..."
4652
4653 msgid "waiting"
4654 msgstr "Oczekiwanie"
4655
4656 msgid "weekly"
4657 msgstr "Tygodniowy"
4658
4659 msgid "whitelist"
4660 msgstr "Biała lista"
4661
4662 msgid "working"
4663 msgstr "pracuje"
4664
4665 msgid "yellow"
4666 msgstr "żółty"
4667
4668 msgid "yes"
4669 msgstr "Tak"
4670
4671 msgid "yes (keep feeds)"
4672 msgstr "Tak (trzymaj je)"
4673
4674 msgid ""
4675 "your dreambox might be unusable now. Please consult the manual for further "
4676 "assistance before rebooting your dreambox."
4677 msgstr ""
4678 "Twój Dreambox może być teraz niezdolny do użytku. Przeczytaj książkę "
4679 "serwisową przed ponownym uruchomieniem Dreamboxa."
4680
4681 msgid "zap"
4682 msgstr "Przełącz"
4683
4684 msgid "zapped"
4685 msgstr "Przełączony"
4686
4687 #~ msgid ""
4688 #~ "\n"
4689 #~ "Enigma2 will restart after the restore"
4690 #~ msgstr ""
4691 #~ "\n"
4692 #~ "Enigma2 zostanie zrestartowana po przywróceniu"
4693
4694 #, fuzzy
4695 #~ msgid "\"?"
4696 #~ msgstr "\"?"
4697
4698 #~ msgid ".NFI Flasher bootable USB stick successfully created."
4699 #~ msgstr "Utworzenie bootowalnego nośnika USB z .NFI Flasher powiodło się."
4700
4701 #~ msgid "AGC"
4702 #~ msgstr "AGC"
4703
4704 #~ msgid "AGC:"
4705 #~ msgstr "AGC:"
4706
4707 #~ msgid "Abort"
4708 #~ msgstr "Przerwij"
4709
4710 #~ msgid "Add title..."
4711 #~ msgstr "Dodaję tytuł..."
4712
4713 #~ msgid "Album:"
4714 #~ msgstr "Album:"
4715
4716 #~ msgid "All..."
4717 #~ msgstr "Wszystkie..."
4718
4719 #~ msgid "An error has occured. (%s)"
4720 #~ msgstr "Pojawił się błąd. (%s)"
4721
4722 #~ msgid ""
4723 #~ "Are you sure you want to enable WLAN support?\n"
4724 #~ "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox and press OK.\n"
4725 #~ "\n"
4726 #~ msgstr ""
4727 #~ "Czy jesteś pewien, że chcesz włączyć sieć WLAN?\n"
4728 #~ "Podłącz Wlan USB Stick i naciśnij OK.\n"
4729 #~ "\n"
4730
4731 #~ msgid ""
4732 #~ "Are you sure you want to enable your local network?\n"
4733 #~ "\n"
4734 #~ msgstr ""
4735 #~ "Czy jesteś pewien, że chcesz włączyć sieć lokalną?\n"
4736 #~ "\n"
4737
4738 #~ msgid "Artist:"
4739 #~ msgstr "Artysta:"
4740
4741 #~ msgid "Automatic SSID lookup"
4742 #~ msgstr "Automatyczne oddzukiwanie SSID"
4743
4744 #~ msgid "Burn"
4745 #~ msgstr "Wypal"
4746
4747 #~ msgid "Burn To DVD..."
4748 #~ msgstr "Wypalanie DVD..."
4749
4750 #~ msgid "Choose Location"
4751 #~ msgstr "Sprawdzanie Lokalizacji"
4752
4753 #~ msgid "Configure your internal LAN"
4754 #~ msgstr "Skonfiguruj wewnętrzną sieć LAN"
4755
4756 #~ msgid "Configure your internal LAN again"
4757 #~ msgstr "Skonfiguruj ponownie wewnętrzną sieć LAN"
4758
4759 #~ msgid "Configure your wireless LAN"
4760 #~ msgstr "Skonfiguruj bezprzewodową sieć LAN"
4761
4762 #~ msgid "Configure your wireless LAN again"
4763 #~ msgstr "Skonfiguruj ponownie bezprzewodową sieć LAN"
4764
4765 #~ msgid "Confirm"
4766 #~ msgstr "Zatwierdź"
4767
4768 #~ msgid "Connect to the Internet with a USB Wlan Stick"
4769 #~ msgstr "Poałącz do Internetu przy użyciu Wlan USB Stick"
4770
4771 #~ msgid "Connect to the Internet with your local LAN"
4772 #~ msgstr "Podłącz do Internetu przy użyciu lokalnego LAN"
4773
4774 #~ msgid "Copying USB flasher boot image to stick..."
4775 #~ msgstr "Kopiowanie USB flasher image'a na nosnik..."
4776
4777 #~ msgid "DVD ENTER key"
4778 #~ msgstr "DVD przycisk ENTER"
4779
4780 #~ msgid "DVD down key"
4781 #~ msgstr "DVD przycisk dół"
4782
4783 #~ msgid "DVD left key"
4784 #~ msgstr "DVD przycisk lewo"
4785
4786 #~ msgid "DVD right key"
4787 #~ msgstr "DVD przycisk prawo"
4788
4789 #~ msgid "DVD up key"
4790 #~ msgstr "DVD przycisk góra"
4791
4792 #~ msgid "Decompressing USB stick flasher boot image..."
4793 #~ msgstr "Dekompresja USB flasher image'a..."
4794
4795 #~ msgid "Device Setup..."
4796 #~ msgstr "Ustawienia urządzenia:"
4797
4798 #~ msgid "DiSEqC Mode"
4799 #~ msgstr "Tryb DiSEqC"
4800
4801 #~ msgid ""
4802 #~ "Do you really want to REMOVE\n"
4803 #~ "the plugin \""
4804 #~ msgstr ""
4805 #~ "Czy na pewno chcesz usunąć\n"
4806 #~ "plugin \""
4807
4808 #~ msgid ""
4809 #~ "Do you really want to download\n"
4810 #~ "the plugin \""
4811 #~ msgstr ""
4812 #~ "Czy na pewno chcesz pobrać\n"
4813 #~ "plugin \""
4814
4815 #~ msgid "Do you really want to exit?"
4816 #~ msgstr "Czy na pewno chcesz wyjść?"
4817
4818 #~ msgid "Do you want to burn this project to DVD medium?"
4819 #~ msgstr "Czy chcesz zapisac projekt na nośnik DVD"
4820
4821 #~ msgid "Do you want to preview this project before burning?"
4822 #~ msgstr "Czy chcesz obejrzec projekt przed nagraniem?"
4823
4824 #~ msgid "Do you want to view a cutlist tutorial?"
4825 #~ msgstr "czy chcesz zobaczyć podręcznik wyciętej listy?"
4826
4827 #~ msgid "Downloading image description..."
4828 #~ msgstr "Ładowanie opisu image'u..."
4829
4830 #~ msgid "Dreambox DVD record"
4831 #~ msgstr "Nagrywarka DVD Dreambox"
4832
4833 #~ msgid "Edit current title"
4834 #~ msgstr "Edytuj aktualny tytuł"
4835
4836 #~ msgid "Edit title..."
4837 #~ msgstr "Edytuję tytuł..."
4838
4839 #~ msgid "Enable LAN"
4840 #~ msgstr "Włącza LAN"
4841
4842 #~ msgid "Enable WLAN"
4843 #~ msgstr "Włącz WLAN"
4844
4845 #~ msgid ""
4846 #~ "Enable the local network of your Dreambox.\n"
4847 #~ "\n"
4848 #~ msgstr ""
4849 #~ "Włacz sieć lokalną Dreamboxa.\n"
4850 #~ "\n"
4851
4852 #~ msgid "End"
4853 #~ msgstr "Koniec"
4854
4855 #~ msgid "Exit wizard and configure later manually"
4856 #~ msgstr "Zamknij kreator i skonfiguruj ręcznie w późniejszym czasie"
4857
4858 #~ msgid "Fix USB stick"
4859 #~ msgstr "Napraw pamięć USB"
4860
4861 #~ msgid "Font size"
4862 #~ msgstr "Rozmiar fontu"
4863
4864 #~ msgid "Games / Plugins"
4865 #~ msgstr "Gry / Pluginy"
4866
4867 #~ msgid "Genre:"
4868 #~ msgstr "Gatunek:"
4869
4870 #~ msgid "Jump to video title 1 (play movie from start)"
4871 #~ msgstr "Skocz do tytułu 1  (odtważaj film od początku)"
4872
4873 #~ msgid "Load saved project from disk"
4874 #~ msgstr "Odczytaj projekt z dysku"
4875
4876 #~ msgid "Movie Menu"
4877 #~ msgstr "Menu filmu"
4878
4879 #~ msgid "Nameserver Setup..."
4880 #~ msgstr "Ustawienia Nameserver..."
4881
4882 #~ msgid "New DVD"
4883 #~ msgstr "Nowe DVD"
4884
4885 #~ msgid ""
4886 #~ "No working local networkadapter found.\n"
4887 #~ "Please verify that you have attached a network cable and your Network is "
4888 #~ "configured correctly."
4889 #~ msgstr ""
4890 #~ "Nie znaleziono działającej sieci.\n"
4891 #~ "Sprawdź czy masz podłączony przewód sieciowy i czy Twoaj sieć jest "
4892 #~ "skonfigurowana poprawnie."
4893
4894 #~ msgid ""
4895 #~ "No working wireless interface found.\n"
4896 #~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick or "
4897 #~ "enable your local network interface."
4898 #~ msgstr ""
4899 #~ "Nie znaleziono działającego interfejsu bezprzewodowego.\n"
4900 #~ "Sprawdź czy Twój WLAN USB Stick jest kompatybilny oraz czy włączyłeś "
4901 #~ "interfejs sieci lokalnej."
4902
4903 #~ msgid ""
4904 #~ "No working wireless interface found.\n"
4905 #~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
4906 #~ "you local network interface."
4907 #~ msgstr ""
4908 #~ "Nie znaleziono działąjącego interfejsu sieci bezprzewodowych.\n"
4909 #~ "Sprawdź cz podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN oraz czy Twoja "
4910 #~ "urządzenie jest włączone."
4911
4912 #~ msgid ""
4913 #~ "No working wireless interface found.\n"
4914 #~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
4915 #~ "your local network interface."
4916 #~ msgstr ""
4917 #~ "Nie znaleziono działającego interfejsu WiFi.\n"
4918 #~ "Proszę sprawdzić czy urzadzenie WLAN jest kompatybilne ze Dreambox'em "
4919 #~ "oraz czy interfejs sieciowy jest włączony."
4920
4921 #~ msgid ""
4922 #~ "No working wireless networkadapter found.\n"
4923 #~ "Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick and your "
4924 #~ "Network is configured correctly."
4925 #~ msgstr ""
4926 #~ "Nie znaleziono działającego adaptera sieci bezprzewodowej.\n"
4927 #~ "Sprawdź kompatybilność Twojegp WLAN USB Stick oraz poprawność "
4928 #~ "konfiguracji sieci."
4929
4930 #~ msgid "No, let me choose default lists"
4931 #~ msgstr "Nie, pozwól mi wybrać listę standardową"
4932
4933 #~ msgid ""
4934 #~ "Now please insert the USB stick (minimum size is 64 MB) that you want to "
4935 #~ "format and use as .NFI image flasher. Press OK after you've put the stick "
4936 #~ "back in."
4937 #~ msgstr ""
4938 #~ "Proszę włożyć nosnik USB (minimalny rozmiar 64MB) który chcesz "
4939 #~ "sformatować i używać jako .NFI image flasher. Po podłączeniu napędu "
4940 #~ "nacisnij przycisk OK."
4941
4942 #~ msgid "Other..."
4943 #~ msgstr "Inne..."
4944
4945 #~ msgid "Partitioning USB stick..."
4946 #~ msgstr "Tworzenie partycji na nośniku USB..."
4947
4948 #~ msgid ""
4949 #~ "Please attach your Zydas ZD1211B chipset compatibe WLAN USB Stick to your "
4950 #~ "Dreambox and press the OK button on your remote control to enable the "
4951 #~ "built in wireless network support"
4952 #~ msgstr ""
4953 #~ "Proszę wpdłączyć do Dreamboxa WLAN USB Stick zgodny z  chipsetem Zydas "
4954 #~ "ZD1211B. W celu właczenia sieci bezprzewodowej naciśnij przycisk OK na "
4955 #~ "pilocie."
4956
4957 #~ msgid ""
4958 #~ "Please configure your local LAN internet connection by filling out the "
4959 #~ "needed values.\n"
4960 #~ "When you are ready please press OK to continue."
4961 #~ msgstr ""
4962 #~ "Prosdzę skonfiguruj lokalny interfejs LAN poprzez wypełnienie podanie "
4963 #~ "odpowiednich wartości.\n"
4964 #~ "Aby kontynuować naciśnij OK."
4965
4966 #~ msgid ""
4967 #~ "Please configure your wireless LAN internet connection by filling out the "
4968 #~ "needed values.\n"
4969 #~ "When you are ready please press OK to continue."
4970 #~ msgstr ""
4971 #~ "Skonfiguruj bezprzewodową sieć LAN poprzez wypełłnienie odpowiednich "
4972 #~ "danych.\n"
4973 #~ "Aby kontynuować naciśnij przycisk OK."
4974
4975 #~ msgid "Please select below the wireless network you want to connect to."
4976 #~ msgstr "Proszę wybrać sieć bezprzewodową do której chcesz sie podłączyć."
4977
4978 #~ msgid "Please select keyword to filter..."
4979 #~ msgstr "Wybierz słowo kluczowe do filtrowania..."
4980
4981 #~ msgid "Please wait for md5 signature verification..."
4982 #~ msgstr "Suma kontrolna md5 jest sprawdzana. Proszę czekać..."
4983
4984 #~ msgid ""
4985 #~ "Pressing OK enables the built in wireless LAN support of your Dreambox.\n"
4986 #~ "Wlan USB Sticks with Zydas ZD1211B and RAlink RT73 Chipset are "
4987 #~ "supported.\n"
4988 #~ "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox before pressing OK.\n"
4989 #~ "\n"
4990 #~ msgstr ""
4991 #~ "Aby włączyć bezprzewodową sieć LAN naciśnij OK.\n"
4992 #~ " Wlan USB Stick z chipsetami Zydas ZD1211B i RAlink RT73 są kompatybilne "
4993 #~ "z Dreamboxem.\n"
4994 #~ "Przed naciśnięciem OK podłącz Wlan USB Stick do Dreamboxa.\n"
4995 #~ "\n"
4996
4997 #~ msgid "Really delete this timer?"
4998 #~ msgstr "Usunąć ten timer?"
4999
5000 #~ msgid ""
5001 #~ "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really reboot "
5002 #~ "now?"
5003 #~ msgstr ""
5004 #~ "Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczyną się za kilka sekund... uruchomić "
5005 #~ "ponownie teraz?"
5006
5007 #~ msgid ""
5008 #~ "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really "
5009 #~ "restart now?"
5010 #~ msgstr ""
5011 #~ "Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczną się za kilka sekund... uruchomić "
5012 #~ "ponownie teraz?"
5013
5014 #~ msgid ""
5015 #~ "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really "
5016 #~ "shutdown now?"
5017 #~ msgstr ""
5018 #~ "Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczną się za kilka sekund... wyłączyć "
5019 #~ "ponownie teraz?"
5020
5021 #~ msgid "Remounting stick partition..."
5022 #~ msgstr "Podowne montowanie partycji USB..."
5023
5024 #~ msgid "Restart your wireless interface"
5025 #~ msgstr "Restary interfejsu bezprzewodowego"
5026
5027 #~ msgid "Save current project to disk"
5028 #~ msgstr "Zapisz aktualny projekt na dysku"
5029
5030 #~ msgid "Save..."
5031 #~ msgstr "Zapisywanie..."
5032
5033 #~ msgid "Set collection name"
5034 #~ msgstr "Ustaw nazwe kolekcji"
5035
5036 #~ msgid "Set menu background"
5037 #~ msgstr "Ustaw tło menu"
5038
5039 #~ msgid "Show files from %s"
5040 #~ msgstr "Pokaż pliki od %s"
5041
5042 #~ msgid "Start"
5043 #~ msgstr "Rozpocznij"
5044
5045 #~ msgid "Startwizard"
5046 #~ msgstr "Uruchom kreatora"
5047
5048 #~ msgid "Step "
5049 #~ msgstr "Krok"
5050
5051 #~ msgid "Table of content to be burned to DVD:"
5052 #~ msgstr "Dane do wypalenia na DVD:"
5053
5054 #~ msgid ""
5055 #~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
5056 #~ "\n"
5057 #~ "Your local LAN internet connection is working now.\n"
5058 #~ "\n"
5059 #~ "Please press OK to continue."
5060 #~ msgstr ""
5061 #~ "Dziękuję za uzycie kreatora. Dreambox jest gotowy do pracy.\n"
5062 #~ "\n"
5063 #~ "Wewnętrzna sieć LAN jest gotowa do pracy.\n"
5064 #~ "\n"
5065 #~ "Nacisnij OK aby kontynuować."
5066
5067 #~ msgid ""
5068 #~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
5069 #~ "\n"
5070 #~ "Your wireless internet connection is working now.\n"
5071 #~ "\n"
5072 #~ "Please press OK to continue."
5073 #~ msgstr ""
5074 #~ "Dziękuję za użycie kreatora. Dreambox jest gotowy do pracy.\n"
5075 #~ "\n"
5076 #~ "Bezprzewodowe połaczenie do Internetu jest gotowe do pracy.\n"
5077 #~ "\n"
5078 #~ "Aby kontynuować naciśnij OK."
5079
5080 #~ msgid ""
5081 #~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
5082 #~ "Please press OK to start using your Dreambox."
5083 #~ msgstr ""
5084 #~ "Dziękuję za użycie kreatora. Dreambox jest gotowy do pracy.\n"
5085 #~ "Aby rozpocząć pracę naciśnij przycisk OK."
5086
5087 #~ msgid ""
5088 #~ "The .NFI Image flasher USB stick is now ready to use. Please download an ."
5089 #~ "NFI image file from the feed server and save it on the stick. Then reboot "
5090 #~ "and hold the 'Down' key on the front panel to boot the .NFI flasher from "
5091 #~ "the stick!"
5092 #~ msgstr ""
5093 #~ "Naped USB .NFI flash'era jest gotowy do użycia. Proszę załadować omage ."
5094 #~ "NFI z serwera"
5095
5096 #~ msgid "Title:"
5097 #~ msgstr "Tytuł:"
5098
5099 #~ msgid ""
5100 #~ "To make sure you intend to do this, please remove the target USB stick "
5101 #~ "now and stick it back in upon prompt. Press OK when you have taken the "
5102 #~ "stick out."
5103 #~ msgstr ""
5104 #~ "Aby się upewnić, że tego oczekiwałeś, usuń docelowy napęd USB i podłącz "
5105 #~ "go ponownie po zgłoszeniu takiej konieczności."
5106
5107 #~ msgid ""
5108 #~ "Unable to initialize harddisk.\n"
5109 #~ "Please refer to the user manual.\n"
5110 #~ "Error: "
5111 #~ msgstr ""
5112 #~ "Niezdolny do zainicjowania HDD.\n"
5113 #~ "Proszę wybrać samemu.\n"
5114 #~ "Błąd: "
5115
5116 #~ msgid "VCR Switch"
5117 #~ msgstr "Automatycznie przełącz VCR"
5118
5119 #~ msgid "Waiting for USB stick to settle..."
5120 #~ msgstr "Oczekuję na osadzenie nośnika USB..."
5121
5122 #~ msgid ""
5123 #~ "Welcome.\n"
5124 #~ "\n"
5125 #~ "If you want to connect your Dreambox to the Internet, this wizard will "
5126 #~ "guide you through the basic network setup of your Dreambox.\n"
5127 #~ "\n"
5128 #~ "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
5129 #~ msgstr ""
5130 #~ "Witam.\n"
5131 #~ "\n"
5132 #~ "Zadaniem tego kreatora jest pomoc w ustawieniu podstawowych funkcji "
5133 #~ "Deamboxa pozwalających Ci na podłączenie z Internetem.\n"
5134 #~ "\n"
5135 #~ "Aby przejść do nastepnego kroku nacisnij przycisk OK pilota. "
5136
5137 #~ msgid "When complete, press Key 0 to burn the collection!"
5138 #~ msgstr "Kiedy skończysz, w celu nagrania kolekcji nacisnij klawisz 0!"
5139
5140 #~ msgid "Writing image file to NAND Flash"
5141 #~ msgstr "Zapisywanie pliku image'a do NAND Flash"
5142
5143 #~ msgid "Year:"
5144 #~ msgstr "Rok:"
5145
5146 #~ msgid ""
5147 #~ "You need to define some keywords first!\n"
5148 #~ "Press the menu-key to define keywords.\n"
5149 #~ "Do you want to define keywords now?"
5150 #~ msgstr ""
5151 #~ "Najpierw musisz zdefiniować kilka wyrażeń!\n"
5152 #~ "Wciśnij przycisk MENU aby zdefiniować wyrażenia.\n"
5153 #~ "Czy chcesz zdefiniować je teraz?"
5154
5155 #~ msgid ""
5156 #~ "Your local LAN internet connection is not working!\n"
5157 #~ "Please choose what you want to do next."
5158 #~ msgstr ""
5159 #~ "Lokalne połaczenie LAN nie działa!\n"
5160 #~ "Proszę wybrać co chcesz zrobić."
5161
5162 #~ msgid ""
5163 #~ "Your network is restarting.\n"
5164 #~ "You will be automatically forwarded to the next step."
5165 #~ msgstr ""
5166 #~ "Sieć została zrestartowana.\n"
5167 #~ "Zostaniesz automatycznie przekierowany do nastepnego kroku."
5168
5169 #~ msgid ""
5170 #~ "Your wired LAN Adapter could not be started.\n"
5171 #~ "Do you want to reboot your Dreambox to apply the new configuration?\n"
5172 #~ msgstr ""
5173 #~ "Uruchomienie przewodowego adaptera LAN było niemożliwe.\n"
5174 #~ "Czy w celu zastosowania nowych ustawień zrestartować Dreamboxa?\n"
5175
5176 #~ msgid ""
5177 #~ "Your wireless LAN Adapter could not be started.\n"
5178 #~ "Do you want to reboot your Dreambox to apply the new configuration?\n"
5179 #~ msgstr ""
5180 #~ "Uruchomienie bezprzewodowego adaptera LAN było niemożliwe.\n"
5181 #~ "Czy w celu zastosowania nowych ustawień zrestartować Dreamboxa?\n"
5182
5183 #~ msgid ""
5184 #~ "Your wireless internet connection is not working!\n"
5185 #~ "Please choose what you want to do next."
5186 #~ msgstr ""
5187 #~ "Interfejs sieci bezprzewodowej nie działa!\n"
5188 #~ "Proszę wybrać kolejną akcję."
5189
5190 #~ msgid "by Exif"
5191 #~ msgstr "przez Exif"
5192
5193 #~ msgid "cancel"
5194 #~ msgstr "skauj"
5195
5196 #~ msgid "color"
5197 #~ msgstr "kolor"
5198
5199 #~ msgid "delete"
5200 #~ msgstr "Usuń"
5201
5202 #~ msgid "equal to Socket A"
5203 #~ msgstr "Równaj do Gniazda A"
5204
5205 #~ msgid "font face"
5206 #~ msgstr "font face"
5207
5208 #~ msgid "full /etc directory"
5209 #~ msgstr "Pełen folder /etc"
5210
5211 #~ msgid "headline"
5212 #~ msgstr "nagłówek"
5213
5214 #~ msgid "highlighted button"
5215 #~ msgstr "podświetlone przyciski"
5216
5217 #~ msgid "loopthrough to socket A"
5218 #~ msgstr "Zapętl bezpośrednio do Gniazda A"
5219
5220 #~ msgid "no Picture found"
5221 #~ msgstr "Nie znaleziono obrazka"
5222
5223 #~ msgid "only /etc/enigma2 directory"
5224 #~ msgstr "Tylko katalog /etc/enigma2"
5225
5226 #~ msgid "rebooting..."
5227 #~ msgstr "restatrowanie..."
5228
5229 #~ msgid ""
5230 #~ "scan done!\n"
5231 #~ "%d services found!"
5232 #~ msgstr ""
5233 #~ "Skanowanie skończone!\n"
5234 #~ "%d znalezionych serwisów!"
5235
5236 #~ msgid ""
5237 #~ "scan done!\n"
5238 #~ "No service found!"
5239 #~ msgstr ""
5240 #~ "Skanowanie zakończone!\n"
5241 #~ "Nie znaleziono serwisów!"
5242
5243 #~ msgid ""
5244 #~ "scan done!\n"
5245 #~ "One service found!"
5246 #~ msgstr ""
5247 #~ "Skanowanie zakończone!\n"
5248 #~ "Jeden serwis znaleziony!"
5249
5250 #~ msgid ""
5251 #~ "scan in progress - %d %% done!\n"
5252 #~ "%d services found!"
5253 #~ msgstr ""
5254 #~ "Skanowanie w toku - %d %% Zakończone!\n"
5255 #~ "%d znalezionych serwisów!"
5256
5257 #~ msgid "show first tag"
5258 #~ msgstr "pokaż pierwszą etykietę"
5259
5260 #~ msgid "show second tag"
5261 #~ msgstr "pokaż drugą etykietę"
5262
5263 #~ msgid "spaces (top, between rows, left)"
5264 #~ msgstr "przestrzeń (góra, pomiedzy rzedami, lewo)"
5265
5266 #~ msgid "text"
5267 #~ msgstr "Tekst"
5268
5269 #~ msgid "year"
5270 #~ msgstr "rok"