4a26bacccb947d58ceb98dd86dc8fba65ff922dc
[enigma2.git] / po / ca.po
1 # translation of ca.po to
2 # Copyright (C) 2006 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 #
5 # Automatically generated, 2006.
6 # Oriol Pellicer i Sabrià <oriol@elsud.org>, 2006.
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: ca\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2007-01-05 10:01+0100\n"
12 "PO-Revision-Date: 2006-12-19 09:56+0100\n"
13 "Last-Translator: Oriol Pellicer i Sabrià <oriol@elsud.org>\n"
14 "Language-Team: \n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
19 "X-Poedit-Language: Catalan\n"
20 "X-Poedit-Country: CATALONIA\n"
21 "X-Poedit-SourceCharset: iso-8859-1\n"
22 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
23
24 msgid ""
25 "\n"
26 "Enigma2 will restart after the restore"
27 msgstr ""
28 "\n"
29 "Enigma2 tornarà a arrencar després de la restauració"
30
31 msgid "\"?"
32 msgstr "\"?"
33
34 msgid "#000000"
35 msgstr "#000000"
36
37 msgid "#0064c7"
38 msgstr "#0064c7"
39
40 msgid "#33294a6b"
41 msgstr "#33294a6b"
42
43 msgid "#389416"
44 msgstr "#389416"
45
46 msgid "#80000000"
47 msgstr "#80000000"
48
49 msgid "#bab329"
50 msgstr "#bab329"
51
52 msgid "#f23d21"
53 msgstr "#f23d21"
54
55 msgid "#ffffff"
56 msgstr "#ffffff"
57
58 msgid "#ffffffff"
59 msgstr "#ffffffff"
60
61 #, python-format
62 msgid "%d min"
63 msgstr "%d min"
64
65 msgid "%d.%B %Y"
66 msgstr "%d.%B %Y"
67
68 #, python-format
69 msgid ""
70 "%s\n"
71 "(%s, %d MB free)"
72 msgstr ""
73 "%s\n"
74 "(%s, %d MB lliures)"
75
76 #, python-format
77 msgid "%s (%s)\n"
78 msgstr "%s (%s)\n"
79
80 msgid "(ZAP)"
81 msgstr "(ZAPPEJAR)"
82
83 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
84 msgstr "directori /usr/share/enigma2"
85
86 msgid "/var directory"
87 msgstr "directori /var"
88
89 msgid "1.0"
90 msgstr "1.0"
91
92 msgid "1.1"
93 msgstr "1.1"
94
95 msgid "1.2"
96 msgstr "1.2"
97
98 msgid "12V output"
99 msgstr "sortida 12V"
100
101 msgid "13 V"
102 msgstr "13 V"
103
104 #, fuzzy
105 msgid "16:10 Letterbox"
106 msgstr "16:10 Letterbox"
107
108 #, fuzzy
109 msgid "16:10 PanScan"
110 msgstr "16:10 PanScan"
111
112 msgid "16:9"
113 msgstr "16:9"
114
115 msgid "16:9 always"
116 msgstr "16:9 sempre"
117
118 msgid "18 V"
119 msgstr "18 V"
120
121 msgid "30 minutes"
122 msgstr "30 minuts"
123
124 #, fuzzy
125 msgid "4:3 Letterbox"
126 msgstr "4:3 Letterbox"
127
128 #, fuzzy
129 msgid "4:3 PanScan"
130 msgstr "4:3 PanScan"
131
132 msgid "5 minutes"
133 msgstr "5 minuts"
134
135 msgid "60 minutes"
136 msgstr "60 minuts"
137
138 msgid "<unknown>"
139 msgstr "<desconegut>"
140
141 msgid "??"
142 msgstr "?"
143
144 msgid "A"
145 msgstr "Un"
146
147 msgid ""
148 "A recording is currently running.\n"
149 "What do you want to do?"
150 msgstr ""
151 "En aquests moments s'està realitzant una gravació.\n"
152 "Què vols fer?"
153
154 msgid ""
155 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
156 "configure the positioner."
157 msgstr ""
158 "En aquests moments s'està realitzant una gravació. Sisplau, atura-la abans "
159 "de configurar el motor."
160
161 msgid ""
162 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
163 "start the satfinder."
164 msgstr ""
165 "En aquests moments s'està realitzant una gravació. Sisplau, atura-la abans "
166 "de posar en marxa el satfinder."
167
168 msgid ""
169 "A sleep timer want's to set your\n"
170 "Dreambox to standby. Do that now?"
171 msgstr ""
172 "Una programació d'apagada\n"
173 "vol adormir la Dreambox. Fer-ho ara?"
174
175 msgid ""
176 "A sleep timer want's to shut down\n"
177 "your Dreambox. Shutdown now?"
178 msgstr ""
179 "Una programació d'apagada\n"
180 "vol aturar la Dreambox. Fer-ho ara?"
181
182 msgid ""
183 "A timer failed to record!\n"
184 "Disable TV and try again?\n"
185 msgstr ""
186 "Ha fallat la gravació!\n"
187 "Vols desactivar la TV i tornar-ho a provar?\n"
188
189 msgid "A/V Settings"
190 msgstr "Config A/V"
191
192 msgid "AA"
193 msgstr "AA"
194
195 msgid "AB"
196 msgstr "AB"
197
198 msgid "AC3 default"
199 msgstr "AC3 per defecte"
200
201 msgid "AGC:"
202 msgstr "AGC:"
203
204 msgid "About"
205 msgstr "Quant a"
206
207 msgid "About..."
208 msgstr "Quant a..."
209
210 msgid "Activate Picture in Picture"
211 msgstr "Activar PiP"
212
213 msgid "Activate network settings"
214 msgstr "Activar la configuració de la xarxa"
215
216 msgid "Add"
217 msgstr "Afegir"
218
219 msgid "Add a mark"
220 msgstr "Afegir una marca"
221
222 msgid "Add files to playlist"
223 msgstr "Afegir fitxers a la llista"
224
225 msgid "Add timer"
226 msgstr "Gravar"
227
228 msgid "Add to bouquet"
229 msgstr "Afegir a la llista"
230
231 msgid "Add to favourites"
232 msgstr "Afegir als preferits"
233
234 msgid "Advanced"
235 msgstr "Avançat"
236
237 msgid "After event"
238 msgstr "Després del programa"
239
240 msgid ""
241 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
242 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
243 msgstr ""
244 "Quan acabi aquest assistent caldrà protegir els canals desitjats. Mira el "
245 "manual de la Dreambox per saber com fer-ho."
246
247 msgid "Album:"
248 msgstr "Àlbum:"
249
250 msgid "All"
251 msgstr "Tot"
252
253 msgid "All..."
254 msgstr "Tot..."
255
256 msgid "Alpha"
257 msgstr "Alpha"
258
259 msgid "Alternative radio mode"
260 msgstr "Mode de ràdio alternatiu"
261
262 msgid "Arabic"
263 msgstr "Àrab"
264
265 msgid "Artist:"
266 msgstr "Artista:"
267
268 msgid "Ask before shutdown:"
269 msgstr "Pregunta abans d'apagar:"
270
271 msgid "Aspect Ratio"
272 msgstr "Relació d'aspecte"
273
274 msgid "Audio"
275 msgstr "So"
276
277 msgid "Audio Options..."
278 msgstr "Opcions d'àudio"
279
280 msgid "Auto"
281 msgstr "Auto"
282
283 msgid "Automatic Scan"
284 msgstr "Recerca automàtica"
285
286 msgid "B"
287 msgstr "B"
288
289 msgid "BA"
290 msgstr "BA"
291
292 msgid "BB"
293 msgstr "BB"
294
295 msgid "BER:"
296 msgstr "BER:"
297
298 msgid "Backup"
299 msgstr "Backup"
300
301 msgid "Backup Location"
302 msgstr "Localització del backup"
303
304 msgid "Backup Mode"
305 msgstr "Mode del backup"
306
307 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
308 msgstr "Backup realitzat. Prem OK per a veure els resultats."
309
310 msgid "Band"
311 msgstr "Banda"
312
313 msgid "Bandwidth"
314 msgstr "Ample de banda"
315
316 msgid "Brightness"
317 msgstr "Brillantor"
318
319 msgid "Bus: "
320 msgstr "Bus: "
321
322 msgid ""
323 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
324 "displayed."
325 msgstr ""
326 "Prement el botó OK del comandament, la barra d'informació es farà visible."
327
328 msgid "C-Band"
329 msgstr "Banda-C"
330
331 msgid "CF Drive"
332 msgstr "Unitat CF"
333
334 msgid "CVBS"
335 msgstr "CVBS"
336
337 msgid "Cable"
338 msgstr "Cable"
339
340 msgid "Cache Thumbnails"
341 msgstr "Cache de les miniatures"
342
343 msgid "Call monitoring"
344 msgstr "Monitorització de trucades"
345
346 msgid "Cancel"
347 msgstr "Cancel·lar"
348
349 msgid "Capacity: "
350 msgstr "Capacitat: "
351
352 msgid "Card"
353 msgstr "Tarja"
354
355 msgid "Catalan"
356 msgstr "Català"
357
358 msgid "Change bouquets in quickzap"
359 msgstr "Canviar de llista en el zàpping ràpid"
360
361 msgid "Change pin code"
362 msgstr "Canviar codi pin"
363
364 msgid "Change service pin"
365 msgstr "Canviar pin canal"
366
367 msgid "Change service pins"
368 msgstr "Canviar pins canal"
369
370 msgid "Change setup pin"
371 msgstr "Canviar pin configuració"
372
373 msgid "Channel"
374 msgstr "Canal"
375
376 msgid "Channel Selection"
377 msgstr "Selecció de canal"
378
379 msgid "Channel:"
380 msgstr "Canal:"
381
382 msgid "Channellist menu"
383 msgstr "Menú de llista de canals"
384
385 msgid "Choose bouquet"
386 msgstr "Escollir llista"
387
388 msgid "Choose source"
389 msgstr "Escull origen"
390
391 msgid "Cleanup"
392 msgstr "Netejar"
393
394 msgid "Clear before scan"
395 msgstr "Netejar abans de buscar"
396
397 msgid "Clear log"
398 msgstr "Esborrar log"
399
400 msgid "Code rate high"
401 msgstr "Velocitat de codi alta"
402
403 msgid "Code rate low"
404 msgstr "Velocitat de codi baixa"
405
406 msgid "Coderate HP"
407 msgstr ""
408
409 msgid "Coderate LP"
410 msgstr ""
411
412 msgid "Color Format"
413 msgstr "Format de color"
414
415 msgid "Command order"
416 msgstr "Ordre de comanda"
417
418 msgid "Committed DiSEqC command"
419 msgstr "Comanda DISEqC enviada"
420
421 msgid "Common Interface"
422 msgstr "Interfície comuna"
423
424 msgid "Compact Flash"
425 msgstr "Compact Flash"
426
427 msgid "Compact flash card"
428 msgstr "Tarja Compact Flash"
429
430 msgid "Complete"
431 msgstr "Complet"
432
433 msgid "Configuration Mode"
434 msgstr "Mode configuració"
435
436 msgid "Configuring"
437 msgstr "Configurant"
438
439 msgid "Conflicting timer"
440 msgstr "Gravació en conflicte"
441
442 msgid "Connected to Fritz!Box!"
443 msgstr "Connectat a Fritz!Box!"
444
445 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
446 msgstr "Connectant a Fritz!Box..."
447
448 #, python-format
449 msgid ""
450 "Connection to Fritz!Box\n"
451 "failed! (%s)\n"
452 "retrying..."
453 msgstr ""
454 "Ha fallat la connexió a Fritz!Box\n"
455 "! (%s)\n"
456 "Reintentant..."
457
458 msgid "Constellation"
459 msgstr ""
460
461 msgid "Contrast"
462 msgstr "Contrast"
463
464 msgid "Create movie folder failed"
465 msgstr "No s'ha pogut crear el directori de la pel·lícula"
466
467 msgid "Creating partition failed"
468 msgstr "No s'ha pogut crear la partició"
469
470 msgid "Croatian"
471 msgstr "Croat"
472
473 msgid "Current version:"
474 msgstr "Versió actual:"
475
476 msgid "Customize"
477 msgstr "Personalitzar"
478
479 msgid "Cut"
480 msgstr "Tallar"
481
482 msgid "Cutlist editor..."
483 msgstr "Editor..."
484
485 msgid "Czech"
486 msgstr "Txec"
487
488 msgid "DVB-S"
489 msgstr "DVB-S"
490
491 msgid "DVB-S2"
492 msgstr "DVB-S2"
493
494 msgid "Danish"
495 msgstr "Danès"
496
497 msgid "Date"
498 msgstr "Data"
499
500 msgid "Deep Standby"
501 msgstr "Apagat complet"
502
503 msgid "Delay"
504 msgstr "Retard"
505
506 msgid "Delete"
507 msgstr "Esborrar"
508
509 msgid "Delete entry"
510 msgstr "Esborrar entrada"
511
512 msgid "Delete failed!"
513 msgstr "Ha fallat l'eliminació!"
514
515 msgid "Description"
516 msgstr "Descripció"
517
518 msgid "Detected HDD:"
519 msgstr "Disc dur detectat:"
520
521 msgid "Detected NIMs:"
522 msgstr "NIMs detectats:"
523
524 msgid "DiSEqC"
525 msgstr "DiSEqC"
526
527 msgid "DiSEqC A/B"
528 msgstr "DiSEqC A/B"
529
530 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
531 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
532
533 msgid "DiSEqC Mode"
534 msgstr "Mode DiSEqC"
535
536 msgid "DiSEqC mode"
537 msgstr "mode DiSEqC"
538
539 msgid "DiSEqC repeats"
540 msgstr "Repetir DiSEqC"
541
542 msgid "Disable"
543 msgstr "Deshabilitar"
544
545 msgid "Disable Picture in Picture"
546 msgstr "Desactivar PiP"
547
548 msgid "Disable Subtitles"
549 msgstr "Desactivar subtítols"
550
551 msgid "Disabled"
552 msgstr "Desactivat"
553
554 #, python-format
555 msgid ""
556 "Disconnected from\n"
557 "Fritz!Box! (%s)\n"
558 "retrying..."
559 msgstr ""
560 "Desconnectat de\n"
561 "Fritz!Box! (%s)\n"
562 "reintentant..."
563
564 msgid "Dish"
565 msgstr "Antena"
566
567 msgid ""
568 "Do you really want to REMOVE\n"
569 "the plugin \""
570 msgstr ""
571 "Segur que vols ESBORRAR\n"
572 "el plugin \""
573
574 #, python-format
575 msgid "Do you really want to delete %s?"
576 msgstr "Segur que vols esborrar %s?"
577
578 msgid ""
579 "Do you really want to download\n"
580 "the plugin \""
581 msgstr ""
582 "Segur que vols descarregar\n"
583 "el plugin \""
584
585 msgid ""
586 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
587 "All data on the disk will be lost!"
588 msgstr ""
589 "Segur que vols inicialitzar el disc dur?\n"
590 "Es perdran totes les dades!"
591
592 msgid ""
593 "Do you want to backup now?\n"
594 "After pressing OK, please wait!"
595 msgstr ""
596 "Vols fer el backup ara?\n"
597 "Després de prémer OK, sisplau espera!"
598
599 msgid "Do you want to do a service scan?"
600 msgstr "Vols fer una recerca de canals?"
601
602 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
603 msgstr "Vols fer una altra recerca manual?"
604
605 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
606 msgstr "Vols habilitar el control parental?"
607
608 msgid "Do you want to restore your settings?"
609 msgstr "Vols restaurar la configuració?"
610
611 msgid "Do you want to resume this playback?"
612 msgstr "Vols continuar on ho havies deixat?"
613
614 msgid ""
615 "Do you want to update your Dreambox?\n"
616 "After pressing OK, please wait!"
617 msgstr ""
618 "Vols actualitzar la Dreambox?\n"
619 "Després de prémer OK, espera!"
620
621 msgid "Do you want to view a cutlist tutorial?"
622 msgstr ""
623
624 msgid "Do you want to view a tutorial?"
625 msgstr "Vols veure un tutorial?"
626
627 #, python-format
628 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
629 msgstr "Fet. %d paquets instal·lats o actualitzats"
630
631 #, python-format
632 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
633 msgstr "Fet. %d paquets instal·lats o actualitzats amb %d errors"
634
635 msgid "Download Plugins"
636 msgstr "Descarregar plugins"
637
638 msgid "Downloadable new plugins"
639 msgstr "Nous plugins disponibles"
640
641 msgid "Downloadable plugins"
642 msgstr "Plugins descarregables"
643
644 msgid "Downloading"
645 msgstr "Descarregant"
646
647 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
648 msgstr "Descarregant informació del plugin. Espera..."
649
650 msgid "Dutch"
651 msgstr "Holandès"
652
653 msgid "E"
654 msgstr "E"
655
656 msgid "EPG Selection"
657 msgstr "Selecció EPG"
658
659 #, python-format
660 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
661 msgstr "ERROR - ha fallat la recerca (%s)!"
662
663 msgid "East"
664 msgstr "Est"
665
666 msgid "Edit services list"
667 msgstr "Editar llista de canals"
668
669 msgid "Enable"
670 msgstr "Activar"
671
672 msgid "Enable 5V for active antenna"
673 msgstr "Activar 5V per a antena activa"
674
675 msgid "Enable multiple bouquets"
676 msgstr "Activar llistes múltiples"
677
678 msgid "Enable parental control"
679 msgstr "Activar control parental"
680
681 msgid "Enabled"
682 msgstr "Activat"
683
684 msgid "End"
685 msgstr "Fi"
686
687 msgid "EndTime"
688 msgstr "HoraFi"
689
690 msgid "English"
691 msgstr "Anglès"
692
693 msgid ""
694 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
695 "\n"
696 "If you experience any problems please contact\n"
697 "stephan@reichholf.net\n"
698 "\n"
699 "© 2006 - Stephan Reichholf"
700 msgstr ""
701 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
702 "\n"
703 "Si tens algun problema, sisplau contacta amb\n"
704 "stephan@reichholf.net\n"
705 "\n"
706 "© 2006 - Stephan Reichholf"
707
708 msgid "Enter main menu..."
709 msgstr "Entrar al menú principal..."
710
711 msgid "Enter the service pin"
712 msgstr "Entra el pin del canal"
713
714 msgid "Error"
715 msgstr "Error"
716
717 msgid "Eventview"
718 msgstr "Veure programes"
719
720 msgid "Everything is fine"
721 msgstr "Tot correcte"
722
723 msgid "Execution Progress:"
724 msgstr "Progrés d'execució:"
725
726 msgid "Execution finished!!"
727 msgstr "Ha finalitzat l'execució"
728
729 msgid "Exit editor"
730 msgstr "Sortir de l'editor"
731
732 msgid "Exit the wizard"
733 msgstr "Sortir de l'assistent"
734
735 msgid "Exit wizard"
736 msgstr "Sortir de l'assistent"
737
738 msgid "Extensions"
739 msgstr "Extensions"
740
741 msgid "FEC"
742 msgstr "FEC"
743
744 msgid "Fast DiSEqC"
745 msgstr "DiSEqC ràpid"
746
747 msgid "Favourites"
748 msgstr "Preferits"
749
750 msgid "Finetune"
751 msgstr "Ajustaments delicats"
752
753 msgid "Finnish"
754 msgstr "Finlandès"
755
756 msgid "French"
757 msgstr "Francès"
758
759 msgid "Frequency"
760 msgstr "Freqüència"
761
762 msgid "Fri"
763 msgstr "Div"
764
765 msgid "Friday"
766 msgstr "Divendres"
767
768 msgid "Fritz!Box FON IP address"
769 msgstr "Adreça IP de Fritz!Box FON"
770
771 #, python-format
772 msgid "Frontprocessor version: %d"
773 msgstr "Versió processador: %d"
774
775 msgid "Function not yet implemented"
776 msgstr "Funció encara no implementada"
777
778 msgid ""
779 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
780 "Do you want to Restart the GUI now?"
781 msgstr ""
782 "Cal reengegar la IGU per activar la nova aparença\n"
783 "Vols fer-ho ara?"
784
785 msgid "Games / Plugins"
786 msgstr "Jocs / plugins"
787
788 msgid "Gateway"
789 msgstr "Enrutador"
790
791 msgid "Genre:"
792 msgstr "Gènere:"
793
794 msgid "German"
795 msgstr "Alemany"
796
797 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
798 msgstr "Llegint la informació del plugin. Espera..."
799
800 msgid "Goto 0"
801 msgstr "Anar a 0"
802
803 msgid "Goto position"
804 msgstr "Anar a la posició"
805
806 msgid "Guard Interval"
807 msgstr ""
808
809 msgid "Guard interval mode"
810 msgstr "Mode interval segur"
811
812 msgid "Harddisk"
813 msgstr "Disc dur"
814
815 msgid "Harddisk setup"
816 msgstr "Configuració del disc dur"
817
818 msgid "Harddisk standby after"
819 msgstr "Posar el disc dur en repòs després de"
820
821 msgid "Hierarchy Information"
822 msgstr ""
823
824 msgid "Hierarchy mode"
825 msgstr "Mode jeràrquic"
826
827 msgid "How many minutes do you want to record?"
828 msgstr "Quants minuts vols gravar?"
829
830 msgid "Hungarian"
831 msgstr "Hongarès"
832
833 msgid "IP Address"
834 msgstr "Adreça IP"
835
836 msgid "Icelandic"
837 msgstr "Islandès"
838
839 msgid ""
840 "If you see this, something is wrong with\n"
841 "your scart connection. Press OK to return."
842 msgstr ""
843 "Si pots veure això és que hi ha algun problema\n"
844 "amb la connexió SCART. Prem OK per tornar."
845
846 msgid "Image-Upgrade"
847 msgstr "Actualització imatge"
848
849 msgid ""
850 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
851 msgstr ""
852 "Per a poder fer una gravació programada, s'ha canviat al canal adequat!\n"
853
854 msgid "Increased voltage"
855 msgstr "Voltatge incrementat"
856
857 msgid "InfoBar"
858 msgstr "Barra d'informació"
859
860 msgid "Infobar timeout"
861 msgstr "Temps d'aparició de la barra d'informació"
862
863 msgid "Information"
864 msgstr "Informació"
865
866 msgid "Init"
867 msgstr "Iniciar"
868
869 msgid "Initialization..."
870 msgstr "Inicialització..."
871
872 msgid "Initialize"
873 msgstr "Inicialitzar"
874
875 msgid "Initializing Harddisk..."
876 msgstr "Inicialitzant disc dur..."
877
878 msgid "Input"
879 msgstr "Entrada"
880
881 msgid "Installing"
882 msgstr "Instal·lant"
883
884 msgid "Installing Software..."
885 msgstr "Instal·lant programari..."
886
887 msgid "Instant Record..."
888 msgstr "Gravació instantània..."
889
890 msgid "Internal Flash"
891 msgstr "Flash interna"
892
893 msgid "Inversion"
894 msgstr "Inversió"
895
896 msgid "Invert display"
897 msgstr "Invertir display"
898
899 msgid "Italian"
900 msgstr "Italià"
901
902 msgid "Keyboard Map"
903 msgstr "Mapa del teclat"
904
905 msgid "Keyboard Setup"
906 msgstr "Configuració teclat"
907
908 msgid "Keymap"
909 msgstr "Mapa de teclat"
910
911 msgid "LCD Setup"
912 msgstr "Configuració LCD"
913
914 msgid "LNB"
915 msgstr "LNB"
916
917 msgid "LOF"
918 msgstr "LOF"
919
920 msgid "LOF/H"
921 msgstr "LOF/H"
922
923 msgid "LOF/L"
924 msgstr "LOF/L"
925
926 msgid "Language selection"
927 msgstr "Selecció d'idioma"
928
929 msgid "Language..."
930 msgstr "Idioma..."
931
932 msgid "Latitude"
933 msgstr "Latitud"
934
935 msgid "Left"
936 msgstr "Esq."
937
938 msgid "Limit east"
939 msgstr "Límit est"
940
941 msgid "Limit west"
942 msgstr "Límit oest"
943
944 msgid "Limits off"
945 msgstr "Treure límits"
946
947 msgid "Limits on"
948 msgstr "Posar límits"
949
950 msgid "List of Storage Devices"
951 msgstr "Dispositius d'emmagatzematge"
952
953 msgid "Longitude"
954 msgstr "Longitud"
955
956 msgid "MMC Card"
957 msgstr "Tarja MMC"
958
959 msgid "MORE"
960 msgstr "MÉS"
961
962 msgid "Main menu"
963 msgstr "Menú principal"
964
965 msgid "Mainmenu"
966 msgstr "Menú principal"
967
968 msgid "Make this mark an 'in' point"
969 msgstr "Fer que aquesta marca sigui un punt 'in'"
970
971 msgid "Make this mark an 'out' point"
972 msgstr "Fer que aquesta marca sigui un punt 'out'"
973
974 msgid "Make this mark just a mark"
975 msgstr "Fer que aquesta marca sigui només una marca"
976
977 msgid "Manual Scan"
978 msgstr "Recerca manual"
979
980 msgid "Manual transponder"
981 msgstr "Transponedor manual"
982
983 msgid "Margin after record"
984 msgstr "Marge després de gravar"
985
986 msgid "Margin before record (minutes)"
987 msgstr "Marge abans de gravar (minuts)"
988
989 msgid "Media player"
990 msgstr "Reproductor"
991
992 msgid "MediaPlayer"
993 msgstr "Reproductor"
994
995 msgid "Menu"
996 msgstr "Menú"
997
998 msgid "Message"
999 msgstr "Missatge"
1000
1001 msgid "Mkfs failed"
1002 msgstr "Ha fallat el mkfs"
1003
1004 msgid "Model: "
1005 msgstr "Model: "
1006
1007 msgid "Modulation"
1008 msgstr "Modulació"
1009
1010 msgid "Modulator"
1011 msgstr "Modulador"
1012
1013 msgid "Mon"
1014 msgstr "Dill"
1015
1016 msgid "Mon-Fri"
1017 msgstr "Dill-Div"
1018
1019 msgid "Monday"
1020 msgstr "Dilluns"
1021
1022 msgid "Mount failed"
1023 msgstr "Ha fallat el mount"
1024
1025 msgid "Move Picture in Picture"
1026 msgstr "Moure Picture in Picture"
1027
1028 msgid "Move east"
1029 msgstr "Moure a l'est"
1030
1031 msgid "Move west"
1032 msgstr "Moure a l'oest"
1033
1034 msgid "Movie Menu"
1035 msgstr "Menú de pel·lícules"
1036
1037 msgid "Multi EPG"
1038 msgstr "Multi EPG"
1039
1040 msgid "Multiple service support"
1041 msgstr "Suport per a serveis múltiples"
1042
1043 msgid "Multisat"
1044 msgstr "Multisat"
1045
1046 msgid "Mute"
1047 msgstr "Silenci"
1048
1049 msgid "N/A"
1050 msgstr "N/D"
1051
1052 msgid "NEXT"
1053 msgstr "SEGÜENT"
1054
1055 msgid "NIM "
1056 msgstr "NIM "
1057
1058 msgid "NOW"
1059 msgstr "ARA"
1060
1061 msgid "NTSC"
1062 msgstr "NTSC"
1063
1064 msgid "Name"
1065 msgstr "Nom"
1066
1067 msgid "Nameserver"
1068 msgstr "DNS"
1069
1070 msgid "Netmask"
1071 msgstr "Màscara"
1072
1073 msgid "Network Mount"
1074 msgstr "Muntatge per xarxa"
1075
1076 msgid "Network Setup"
1077 msgstr "Config xarxa"
1078
1079 msgid "Network scan"
1080 msgstr "Escanejar xarxa"
1081
1082 msgid "Network setup"
1083 msgstr "Configuració de xarxa"
1084
1085 msgid "Network..."
1086 msgstr "Xarxa..."
1087
1088 msgid "New"
1089 msgstr "Nou"
1090
1091 msgid "New pin"
1092 msgstr "Nou pin"
1093
1094 msgid "New version:"
1095 msgstr "Nova versió:"
1096
1097 msgid "Next"
1098 msgstr "Següent"
1099
1100 msgid "No"
1101 msgstr "No"
1102
1103 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
1104 msgstr "No hi ha disc dur o no està inicialitzat!"
1105
1106 msgid "No backup needed"
1107 msgstr "No cal backup"
1108
1109 #, fuzzy
1110 msgid ""
1111 "No data on transponder!\n"
1112 "(Timeout reading PAT)"
1113 msgstr ""
1114 "Transponedor sense dades!\n"
1115 "(Timeout llegint el PAT)"
1116
1117 msgid "No event info found, recording indefinitely."
1118 msgstr "No hi ha info del programa, gravant indefinidament."
1119
1120 msgid "No free tuner!"
1121 msgstr "No hi ha cap sintonitzador lliure!"
1122
1123 msgid ""
1124 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
1125 msgstr "No s'ha actualitzat cap paquet. Comprova la xarxa i torna-ho a provar."
1126
1127 msgid "No positioner capable frontend found."
1128 msgstr "No s'ha trobat cap motor."
1129
1130 #, fuzzy
1131 msgid "No satellite frontend found!!"
1132 msgstr "No s'ha trobat cap 'frontend' de satèŀlit!!"
1133
1134 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
1135 msgstr ""
1136 "No hi ha cap sintonitzador configurat per a utilitzar amb un motor diseqc!"
1137
1138 msgid "No, do nothing."
1139 msgstr "No, no cal."
1140
1141 msgid "No, just start my dreambox"
1142 msgstr "No, només arrenca la Dreambox"
1143
1144 msgid "No, scan later manually"
1145 msgstr "No, buscar manualment més tard"
1146
1147 msgid "None"
1148 msgstr "Cap"
1149
1150 msgid "North"
1151 msgstr "Nord"
1152
1153 msgid "Norwegian"
1154 msgstr "Noruec"
1155
1156 msgid ""
1157 "Nothing to scan!\n"
1158 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1159 msgstr ""
1160 "Res per buscar!\n"
1161 "Sisplau configura el sintonitzador abans de buscar un canal."
1162
1163 msgid "Now Playing"
1164 msgstr "Reproduint"
1165
1166 msgid "OK"
1167 msgstr "Bé"
1168
1169 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
1170 msgstr "D'acord, guia'm a través del procés d'actualizació"
1171
1172 msgid "OSD Settings"
1173 msgstr "Config OSD"
1174
1175 msgid "Off"
1176 msgstr "Desactivat"
1177
1178 msgid "On"
1179 msgstr "Activat"
1180
1181 msgid "One"
1182 msgstr "Un"
1183
1184 msgid "Online-Upgrade"
1185 msgstr "Actualització online"
1186
1187 msgid "Orbital Position"
1188 msgstr ""
1189
1190 msgid "Other..."
1191 msgstr "Altres..."
1192
1193 msgid "PAL"
1194 msgstr "PAL"
1195
1196 #, fuzzy
1197 msgid "PIDs"
1198 msgstr "PIDs"
1199
1200 msgid "Package list update"
1201 msgstr "Actualització de la llista de paquets"
1202
1203 msgid "Packet management"
1204 msgstr "Gestió de paquets"
1205
1206 msgid "Page"
1207 msgstr "Pàgina"
1208
1209 msgid "Parental control"
1210 msgstr "Control parental"
1211
1212 msgid "Parental control services Editor"
1213 msgstr "Editor dels canals del control parental"
1214
1215 msgid "Parental control setup"
1216 msgstr "Configuració control parental"
1217
1218 msgid "Parental control type"
1219 msgstr "Tipus de control parental"
1220
1221 msgid "PiPSetup"
1222 msgstr "Configuració PiP"
1223
1224 msgid "Pin code needed"
1225 msgstr "Cal un codi pin"
1226
1227 msgid "Play recorded movies..."
1228 msgstr "Reproduir pel·lícules gravades..."
1229
1230 msgid "Please choose an extension..."
1231 msgstr "Sisplau escull una extensió..."
1232
1233 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
1234 msgstr "Introdueix un nom per a la nova llista"
1235
1236 msgid "Please enter a name for the new marker"
1237 msgstr "Introdueix un nom per al nou marcador"
1238
1239 msgid "Please enter the correct pin code"
1240 msgstr "Sisplau introdueix el pin"
1241
1242 msgid "Please enter the old pin code"
1243 msgstr "Sisplau, introdueix el pin vell"
1244
1245 msgid "Please press OK!"
1246 msgstr "Sisplau prem OK!"
1247
1248 msgid "Please select a subservice to record..."
1249 msgstr "Sisplau selecciona un subservei a gravar..."
1250
1251 msgid "Please select a subservice..."
1252 msgstr "Sisplau selecciona un subservei..."
1253
1254 msgid "Please select keyword to filter..."
1255 msgstr "Sisplau selecciona la paraula a filtrar..."
1256
1257 msgid "Please set up tuner B"
1258 msgstr "Configura el sintonitzador B"
1259
1260 msgid ""
1261 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
1262 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
1263 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
1264 msgstr ""
1265 "Sisplau ulititza les fletxes per a moure la finestra PiP.\n"
1266 "Prem Bouquet +/- per canviar la mida de la finestra.\n"
1267 "Prem OK per a tornar al mode TV o EXIT per a cancel·lar el moviment."
1268
1269 msgid "Please wait... Loading list..."
1270 msgstr "Carregant la llista... espera..."
1271
1272 msgid "Plugin browser"
1273 msgstr "Plugin navegador"
1274
1275 msgid "Polarity"
1276 msgstr "Polaritat"
1277
1278 msgid "Polarization"
1279 msgstr "Polarització"
1280
1281 msgid "Port A"
1282 msgstr "Port A"
1283
1284 msgid "Port B"
1285 msgstr "Port B"
1286
1287 msgid "Port C"
1288 msgstr "Port C"
1289
1290 msgid "Port D"
1291 msgstr "Port D"
1292
1293 msgid "Positioner"
1294 msgstr "Motor"
1295
1296 msgid "Positioner fine movement"
1297 msgstr "Moviment fi del motor"
1298
1299 msgid "Positioner movement"
1300 msgstr "Moviment del motor"
1301
1302 msgid "Positioner setup"
1303 msgstr "Configuració del motor"
1304
1305 msgid "Positioner storage"
1306 msgstr "Emmagatzemar posició del motor"
1307
1308 msgid "Predefined transponder"
1309 msgstr "Transponedor predefinit"
1310
1311 msgid "Preparing... Please wait"
1312 msgstr "Preparant... Sisplau espera"
1313
1314 msgid "Press OK to activate the settings."
1315 msgstr "Prem OK per a activar la configuració."
1316
1317 msgid "Press OK to scan"
1318 msgstr "Prem OK per a buscar"
1319
1320 msgid "Press OK to start the scan"
1321 msgstr "Prem OK per a començar la recerca"
1322
1323 msgid "Prev"
1324 msgstr "Ant"
1325
1326 msgid "Protect services"
1327 msgstr "Protegir canals"
1328
1329 msgid "Protect setup"
1330 msgstr "Protegir configuració"
1331
1332 msgid "Provider"
1333 msgstr "Proveïdor"
1334
1335 msgid "Providers"
1336 msgstr "Proveïdors"
1337
1338 msgid "Quick"
1339 msgstr "Ràpid"
1340
1341 msgid "Quickzap"
1342 msgstr "Zappeig ràpid"
1343
1344 msgid "RC Menu"
1345 msgstr "Menú RC"
1346
1347 msgid "RF output"
1348 msgstr "Sortida RF"
1349
1350 msgid "RGB"
1351 msgstr "RGB"
1352
1353 msgid "RSS Feed URI"
1354 msgstr "URI del Feed RSS"
1355
1356 msgid "Ram Disk"
1357 msgstr "Disc en RAM"
1358
1359 msgid "Really close without saving settings?"
1360 msgstr "Sortir sense guardar els canvis?"
1361
1362 msgid "Really delete done timers?"
1363 msgstr "Vols esborrar les programacions ja finalitzades?"
1364
1365 msgid "Really delete this timer?"
1366 msgstr "Esborrar aquesta programació?"
1367
1368 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
1369 msgstr "Sortir del zappeig ràpid dels subserveis?"
1370
1371 msgid "Reception Settings"
1372 msgstr "Configuració de recepció"
1373
1374 msgid "Record"
1375 msgstr "Gravar"
1376
1377 msgid "Recorded files..."
1378 msgstr "Arxius gravats..."
1379
1380 msgid "Recording"
1381 msgstr "Gravant"
1382
1383 msgid "Recordings always have priority"
1384 msgstr "Les gravacions tenen prioritat"
1385
1386 msgid "Reenter new pin"
1387 msgstr "Torna a entrar el nou pin"
1388
1389 msgid "Remove Plugins"
1390 msgstr "Esborrar plugins"
1391
1392 msgid "Remove a mark"
1393 msgstr "Esborrar una marca"
1394
1395 msgid "Remove plugins"
1396 msgstr "Esborrar plugins"
1397
1398 msgid "Repeat"
1399 msgstr "Repetir"
1400
1401 msgid "Repeat Type"
1402 msgstr "Tipus de repetició"
1403
1404 msgid "Replace current playlist"
1405 msgstr "Substituïr la llista actual"
1406
1407 msgid "Reset"
1408 msgstr "Resetejar"
1409
1410 msgid "Restart"
1411 msgstr "Reiniciar"
1412
1413 msgid "Restart GUI now?"
1414 msgstr "Reengegar la IGU ara?"
1415
1416 msgid "Restore"
1417 msgstr "Restaurar"
1418
1419 msgid ""
1420 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
1421 "settings now."
1422 msgstr "S'ha restaurat la configuració. Prem OK per a activar-la."
1423
1424 msgid "Right"
1425 msgstr "Dreta"
1426
1427 msgid "Rolloff"
1428 msgstr ""
1429
1430 msgid "Running"
1431 msgstr "Mostrant"
1432
1433 msgid "S-Video"
1434 msgstr "S-Vídeo"
1435
1436 msgid "SNR:"
1437 msgstr "SNR:"
1438
1439 msgid "Sat"
1440 msgstr "Dis"
1441
1442 msgid "Sat / Dish Setup"
1443 msgstr "Configuració antena"
1444
1445 msgid "Satellite"
1446 msgstr "Satèl·lit"
1447
1448 msgid "Satellites"
1449 msgstr "Satèl·lits"
1450
1451 msgid "Satfinder"
1452 msgstr "Localitzador de satèl·lits"
1453
1454 msgid "Saturday"
1455 msgstr "Dissabte"
1456
1457 msgid "Scaling Mode"
1458 msgstr "Mode d'escalat"
1459
1460 msgid "Scan NIM"
1461 msgstr "Escanejar NIM"
1462
1463 msgid "Search east"
1464 msgstr "Buscar a l'est"
1465
1466 msgid "Search west"
1467 msgstr "Buscar a l'oest"
1468
1469 msgid "Seek"
1470 msgstr "Posicionar"
1471
1472 msgid "Select HDD"
1473 msgstr "Seleccionar disc dur"
1474
1475 msgid "Select a movie"
1476 msgstr "Seleccionar una pel·lícula"
1477
1478 msgid "Select audio mode"
1479 msgstr "Seleccionar mode àudio"
1480
1481 msgid "Select audio track"
1482 msgstr "Seleccionar pista d'àudio"
1483
1484 msgid "Select channel to record from"
1485 msgstr "Selecciona el canal a gravar"
1486
1487 msgid "Sequence repeat"
1488 msgstr "Repetir seqüència"
1489
1490 msgid "Service"
1491 msgstr "Canal"
1492
1493 msgid "Service Scan"
1494 msgstr "Recerca de canal"
1495
1496 msgid "Service Searching"
1497 msgstr "Buscar canals"
1498
1499 msgid "Service has been added to the favourites."
1500 msgstr "S'ha afegit el canal als preferits."
1501
1502 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
1503 msgstr "S'ha afegit el canal a la llista seleccionada."
1504
1505 #, fuzzy
1506 msgid ""
1507 "Service invalid!\n"
1508 "(Timeout reading PMT)"
1509 msgstr ""
1510 "Canal invàlid!\n"
1511 "(Timeout llegint el PMT)"
1512
1513 #, fuzzy
1514 msgid ""
1515 "Service not found!\n"
1516 "(SID not found in PAT)"
1517 msgstr ""
1518 "No s'ha trobat el canal!\n"
1519 "(No s'ha trobat el SID al PAT)"
1520
1521 msgid "Service scan"
1522 msgstr "Buscar canals"
1523
1524 msgid "Service scan type needed"
1525 msgstr "Cal el tipus de recerca de canal"
1526
1527 msgid "Serviceinfo"
1528 msgstr "Info del canal"
1529
1530 msgid "Services"
1531 msgstr "Canals"
1532
1533 msgid "Set limits"
1534 msgstr "Límits activats"
1535
1536 msgid "Settings"
1537 msgstr "Configuracions"
1538
1539 msgid "Setup"
1540 msgstr "Configuració"
1541
1542 msgid "Show infobar on channel change"
1543 msgstr "Mostrar la barra d'info canviant de canal"
1544
1545 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
1546 msgstr "Mostrar la barra anant endavant/enrere?"
1547
1548 msgid "Show positioner movement"
1549 msgstr "Mostrar el moviment del motor"
1550
1551 msgid "Show services beginning with"
1552 msgstr "Mostra els canals que comencen per"
1553
1554 msgid "Show the radio player..."
1555 msgstr "Reproductor de ràdio..."
1556
1557 msgid "Show the tv player..."
1558 msgstr "Mostrar el reproductor de tv..."
1559
1560 msgid "Shutdown Dreambox after"
1561 msgstr "Apagar la Dreambox després de"
1562
1563 msgid "Similar"
1564 msgstr "Similar"
1565
1566 msgid "Similar broadcasts:"
1567 msgstr "Emisions similars:"
1568
1569 msgid "Single"
1570 msgstr "Senzill"
1571
1572 msgid "Single EPG"
1573 msgstr "EPG senzill"
1574
1575 msgid "Single satellite"
1576 msgstr "Satèl·lit únic"
1577
1578 msgid "Single transponder"
1579 msgstr "Transponedor únic"
1580
1581 msgid "Sleep Timer"
1582 msgstr "Programació d'apagada"
1583
1584 msgid "Sleep timer action:"
1585 msgstr "Acció de la programació d'apagada"
1586
1587 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
1588 msgstr "Segons entre diapositives"
1589
1590 #, fuzzy
1591 msgid "Slot "
1592 msgstr "Slot "
1593
1594 #, fuzzy
1595 msgid "Socket "
1596 msgstr "Socket "
1597
1598 #, fuzzy
1599 msgid "Some plugins are not available:\n"
1600 msgstr "Alguns plugins no estan disponibles:\n"
1601
1602 msgid "Somewhere else"
1603 msgstr "A algun altre lloc"
1604
1605 msgid ""
1606 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
1607 "\n"
1608 "Please choose an other one."
1609 msgstr ""
1610 "El destí del backup no existeix\n"
1611 "\n"
1612 "Sisplau, escull-ne un altre."
1613
1614 msgid "Sound"
1615 msgstr "So"
1616
1617 msgid "Soundcarrier"
1618 msgstr "Portadora de so"
1619
1620 msgid "South"
1621 msgstr "Sud"
1622
1623 msgid "Spanish"
1624 msgstr "Espanyol"
1625
1626 msgid "Standby"
1627 msgstr "Repòs"
1628
1629 msgid "Standby / Restart"
1630 msgstr "Repòs / Reiniciar"
1631
1632 msgid "Start"
1633 msgstr "Iniciar"
1634
1635 msgid "Start recording?"
1636 msgstr "Iniciar gravació?"
1637
1638 msgid "StartTime"
1639 msgstr "Hora inici"
1640
1641 msgid "Startwizard"
1642 msgstr "Assistent d'inici"
1643
1644 msgid "Step "
1645 msgstr "Pas "
1646
1647 msgid "Step east"
1648 msgstr "Pas a l'est"
1649
1650 msgid "Step west"
1651 msgstr "Pas a l'oest"
1652
1653 msgid "Stereo"
1654 msgstr "Stèreo"
1655
1656 msgid "Stop"
1657 msgstr "Parar"
1658
1659 msgid "Stop Timeshift?"
1660 msgstr "Cancel·lar la pausa?"
1661
1662 msgid "Stop playing this movie?"
1663 msgstr "Aturar la reproducció de la pel·lícula?"
1664
1665 msgid "Store position"
1666 msgstr "Guardar la posició"
1667
1668 msgid "Stored position"
1669 msgstr "Posició guardada"
1670
1671 msgid "Subservice list..."
1672 msgstr "Llista de subserveis..."
1673
1674 msgid "Subservices"
1675 msgstr "Subserveis"
1676
1677 msgid "Subtitle selection"
1678 msgstr "Selecció de subtítols"
1679
1680 msgid "Subtitles"
1681 msgstr "Subtítols"
1682
1683 msgid "Sun"
1684 msgstr "Diu"
1685
1686 msgid "Sunday"
1687 msgstr "Diumenge"
1688
1689 msgid "Swap Services"
1690 msgstr "Intercanviar canals"
1691
1692 msgid "Swedish"
1693 msgstr "Suec"
1694
1695 msgid "Switch to next subservice"
1696 msgstr "Canviar al següent subservei"
1697
1698 msgid "Switch to previous subservice"
1699 msgstr "Canviar al subservei anterior"
1700
1701 msgid "Symbol Rate"
1702 msgstr "Velocitat de símbol"
1703
1704 msgid "Symbolrate"
1705 msgstr ""
1706
1707 msgid "System"
1708 msgstr "Sistema"
1709
1710 msgid "TV System"
1711 msgstr "Sistema de TV"
1712
1713 msgid "Terrestrial"
1714 msgstr "Terrestre"
1715
1716 msgid "Terrestrial provider"
1717 msgstr "Proveïdor terrestre"
1718
1719 msgid "Test mode"
1720 msgstr "Mode test"
1721
1722 msgid "Test-Messagebox?"
1723 msgstr "Provar el Messagebox?"
1724
1725 msgid ""
1726 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
1727 "Please press OK to start using you Dreambox."
1728 msgstr ""
1729 "Gràcies per utilitzar l'assistent. La Dreambox ara ja està llesta per a ser "
1730 "utilitzada.\n"
1731 "Sisplau, prem OK per a començar a fer-la servir."
1732
1733 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
1734 msgstr "El backup ha fallat. Escull un altre destí."
1735
1736 msgid "The pin code has been changed successfully."
1737 msgstr "S'ha canviat el pin correctament"
1738
1739 msgid "The pin code you entered is wrong."
1740 msgstr "El pin és incorrecte"
1741
1742 msgid "The pin codes you entered are different."
1743 msgstr "Els pins entrats són diferents"
1744
1745 msgid "The sleep timer has been activated."
1746 msgstr "S'ha activat la programació d'aturada."
1747
1748 msgid ""
1749 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
1750 msgstr ""
1751 "L'assistent pot fer un backup de la teva configuració actual. Vols fer-lo "
1752 "ara?"
1753
1754 msgid "The wizard is finished now."
1755 msgstr "L'assistent ha finalitzat."
1756
1757 msgid "This is step number 2."
1758 msgstr "Aquest és el pas número 2."
1759
1760 msgid "This is unsupported at the moment."
1761 msgstr "Actualment això no està suportat."
1762
1763 msgid "Three"
1764 msgstr "Tres"
1765
1766 msgid "Threshold"
1767 msgstr "Llindar"
1768
1769 msgid "Thu"
1770 msgstr "Dij"
1771
1772 msgid "Thursday"
1773 msgstr "Dijous"
1774
1775 msgid "Time"
1776 msgstr "Hora"
1777
1778 msgid "Time/Date Input"
1779 msgstr "Entrada Hora/Data"
1780
1781 msgid "Timer"
1782 msgstr "Programació"
1783
1784 msgid "Timer Edit"
1785 msgstr "Editar hora"
1786
1787 msgid "Timer Editor"
1788 msgstr "Editor de programacions"
1789
1790 msgid "Timer Type"
1791 msgstr "Tipus de gravació"
1792
1793 msgid "Timer entry"
1794 msgstr "Gravació"
1795
1796 msgid "Timer log"
1797 msgstr "Registre de gravació"
1798
1799 msgid "Timer sanity error"
1800 msgstr "Error de programació"
1801
1802 msgid "Timer selection"
1803 msgstr "Selecció de gravació"
1804
1805 msgid "Timer status:"
1806 msgstr "Estat de la programació:"
1807
1808 msgid "Timeshift"
1809 msgstr "Pausa"
1810
1811 msgid "Timeshift not possible!"
1812 msgstr "No és possible la pausa!"
1813
1814 msgid "Timezone"
1815 msgstr "Zona horària"
1816
1817 msgid "Title:"
1818 msgstr "Títol:"
1819
1820 msgid "Today"
1821 msgstr "Avui"
1822
1823 msgid "Tone mode"
1824 msgstr "Mode del to"
1825
1826 #, fuzzy
1827 msgid "Toneburst"
1828 msgstr "Toneburst"
1829
1830 #, fuzzy
1831 msgid "Toneburst A/B"
1832 msgstr "Toneburst A/B"
1833
1834 msgid "Transmission Mode"
1835 msgstr ""
1836
1837 msgid "Transmission mode"
1838 msgstr "Mode trasmissió"
1839
1840 msgid "Transponder"
1841 msgstr "Transponedor"
1842
1843 msgid "Transponder Type"
1844 msgstr ""
1845
1846 msgid "Transpondertype"
1847 msgstr ""
1848
1849 msgid "Tries left:"
1850 msgstr "Intents:"
1851
1852 msgid "Tue"
1853 msgstr "Dim"
1854
1855 msgid "Tuesday"
1856 msgstr "Dimarts"
1857
1858 msgid "Tune"
1859 msgstr "Sintonitzar"
1860
1861 msgid "Tune failed!"
1862 msgstr "Ha fallat la sintonització!"
1863
1864 msgid "Tuner"
1865 msgstr "Sintonitzador"
1866
1867 msgid "Tuner Slot"
1868 msgstr "Slot del sintonitzador"
1869
1870 msgid "Tuner configuration"
1871 msgstr "Configuració del sintonitzador"
1872
1873 msgid "Tuner status"
1874 msgstr "Estat del sintonitzador"
1875
1876 msgid "Turkish"
1877 msgstr "Turc"
1878
1879 msgid "Two"
1880 msgstr "Dos"
1881
1882 msgid "Type of scan"
1883 msgstr "Tipus de recerca"
1884
1885 msgid "USALS"
1886 msgstr "USALS"
1887
1888 msgid "USB"
1889 msgstr "USB"
1890
1891 msgid "USB Stick"
1892 msgstr "Memòria USB"
1893
1894 msgid ""
1895 "Unable to initialize harddisk.\n"
1896 "Please refer to the user manual.\n"
1897 "Error: "
1898 msgstr ""
1899 "Impossible inicialitzar el disc dur.\n"
1900 "Sisplau repassa el manual d'usuari.\n"
1901 "Error: "
1902
1903 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
1904 msgstr "Comanda DiSEqC no enviada"
1905
1906 msgid "Universal LNB"
1907 msgstr "LNB universal"
1908
1909 msgid "Unmount failed"
1910 msgstr "Ha fallat la comanda unmount"
1911
1912 msgid "Updates your receiver's software"
1913 msgstr "Actualitza el programari del receptor"
1914
1915 msgid "Updating finished. Here is the result:"
1916 msgstr "Actualització acabada. Resultat:"
1917
1918 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
1919 msgstr "Actualitzant... espera... Pot trigar uns quants minuts..."
1920
1921 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
1922 msgstr "S'ha acabat l'actualització. Vols tornar a arrancar la Dreambox?"
1923
1924 msgid "Upgrading"
1925 msgstr "Actualitzant"
1926
1927 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
1928 msgstr "Actualitzant la Dreambox... Sisplau espera"
1929
1930 msgid "Use DHCP"
1931 msgstr "Utilitzar DHCP"
1932
1933 msgid "Use power measurement"
1934 msgstr "Utilitza les mesures de corrent"
1935
1936 msgid ""
1937 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
1938 "\n"
1939 "Please set up tuner A"
1940 msgstr ""
1941 "Utilitza els botons dreta/esquerra per a canviar una opció.\n"
1942 "\n"
1943 "Sisplau configura el sintonitzador A"
1944
1945 msgid ""
1946 "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
1947 "press OK."
1948 msgstr ""
1949 "Utilitza les fletxes del comandament per a seleccionar una opció. Després, "
1950 "prem OK."
1951
1952 msgid "Use usals for this sat"
1953 msgstr "Utilitzar usals per a aquest sat"
1954
1955 msgid "Use wizard to set up basic features"
1956 msgstr "Utilitzar l'assistent per a la configuració bàsica"
1957
1958 msgid "User defined"
1959 msgstr "Definit per l'usuari"
1960
1961 msgid "VCR Switch"
1962 msgstr "Canviar a VCR"
1963
1964 msgid "VCR scart"
1965 msgstr "Euroconnector VCR"
1966
1967 msgid "View teletext..."
1968 msgstr "Veure teletext..."
1969
1970 msgid "Voltage mode"
1971 msgstr "Mode voltatge"
1972
1973 msgid "Volume"
1974 msgstr "Volum"
1975
1976 msgid "W"
1977 msgstr "O"
1978
1979 msgid "WSS on 4:3"
1980 msgstr "WSS en 4:3"
1981
1982 msgid "Wed"
1983 msgstr "Dime"
1984
1985 msgid "Wednesday"
1986 msgstr "Dimecres"
1987
1988 msgid "Weekday"
1989 msgstr "DiaSetmana"
1990
1991 msgid ""
1992 "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading "
1993 "the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
1994 "current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
1995 msgstr ""
1996 "Benvingut a l'assistent per a l'actualització de la imatge. Aquest t'ajudarà "
1997 "a actualitzar el firmware de la Dreambox, donant-te la possibilitat de fer "
1998 "una còpia de seguretat de la configuració actual, i amb una petita "
1999 "explicació sobre com actualitzar-ne el firmware."
2000
2001 msgid ""
2002 "Welcome.\n"
2003 "\n"
2004 "This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
2005 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
2006 msgstr ""
2007 "Benvingut.\n"
2008 "\n"
2009 "Aquest asistent et guiarà a través de la configuració bàsica de la "
2010 "Dreambox.\n"
2011 "Prem el botó OK del comandament a distància per anar al següent pas."
2012
2013 msgid "West"
2014 msgstr "Oest"
2015
2016 msgid "What do you want to scan?"
2017 msgstr "Què vols buscar?"
2018
2019 msgid "Where do you want to backup your settings?"
2020 msgstr "On vols guardar el backup de la configuració?"
2021
2022 msgid "YPbPr"
2023 msgstr "YPbPr"
2024
2025 msgid "Year:"
2026 msgstr "Any:"
2027
2028 msgid "Yes"
2029 msgstr "Si"
2030
2031 msgid "Yes, backup my settings!"
2032 msgstr "Sí, fes un backup de la configuració!"
2033
2034 msgid "Yes, do a manual scan now"
2035 msgstr "Si, fes una recerca manual ara"
2036
2037 msgid "Yes, do an automatic scan now"
2038 msgstr "Si, fes una recerca automàtica ara"
2039
2040 msgid "Yes, do another manual scan now"
2041 msgstr "Si, fer una altra recerca manual ara"
2042
2043 msgid "Yes, perform a shutdown now."
2044 msgstr "Si, apaga ara."
2045
2046 msgid "Yes, restore the settings now"
2047 msgstr "Si, restaura la configuració ara"
2048
2049 msgid "Yes, view the tutorial"
2050 msgstr "Si, veure el tutorial"
2051
2052 msgid "You cannot delete this!"
2053 msgstr "Això no es pot eliminar!"
2054
2055 msgid ""
2056 "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a "
2057 "harddisk is not an option for you."
2058 msgstr ""
2059 "Sembla que no hi ha cap disc dur connectat a la Dreambox. Per tant, no "
2060 "podràs fer un backup en disc."
2061
2062 msgid ""
2063 "You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the "
2064 "slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup "
2065 "to the harddisk!\n"
2066 "Please press OK to start the backup now."
2067 msgstr ""
2068 "Has escollit fer el backup a una tarja Compact Flash. La tarja ha d'estar "
2069 "introduïda correctament, però no es comprova si realment funciona, per la "
2070 "qual cosa es recomana fer els backups al disc dur.\n"
2071 "Prem OK per a començar el backup ara."
2072
2073 msgid ""
2074 "You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
2075 "Please press OK to start the backup now."
2076 msgstr ""
2077 "Has escollit fer el backup a una unitat USB (tot i saber que és més "
2078 "recomanable fer-lo al disc dur).\n"
2079 "Prem OK per a començar el backup."
2080
2081 msgid ""
2082 "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
2083 "backup now."
2084 msgstr ""
2085 "Has escollit fer un backup al disc dur. Prem OK per a començar el backup ara."
2086
2087 msgid "You have to wait for"
2088 msgstr "Has d'esperar"
2089
2090 msgid ""
2091 "You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, "
2092 "please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
2093 "Your dreambox will now be halted. After you have performed the update "
2094 "instructions from the website, your new firmware will ask you to restore "
2095 "your settings."
2096 msgstr ""
2097 "Et caldrà un PC connectat a la dreambox. Si necesites més instruccions, "
2098 "consulta la pàgina web http://www.dm7025.de.\n"
2099 "Ara s'apagarà la dreambox. Després d'haver fer l'actualització segons les "
2100 "instruccions de la web,  el nou firmware et demanarà actualitzar la "
2101 "configuració."
2102
2103 msgid ""
2104 "You need to define some keywords first!\n"
2105 "Press the menu-key to define keywords.\n"
2106 "Do you want to define keywords now?"
2107 msgstr ""
2108 "Prèviament has de definir paraules clau\n"
2109 "(per a fer-ho prem el botó del menú).\n"
2110 "Vols definir-les ara?"
2111
2112 msgid ""
2113 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
2114 "\n"
2115 "Do you want to set the pin now?"
2116 msgstr ""
2117 "Has d'entrar un codi i amagar-lo de la mainada.\n"
2118 "\n"
2119 "Vols entrar-lo ara?"
2120
2121 msgid "You selected a playlist"
2122 msgstr "Has seleccionat una llista"
2123
2124 msgid ""
2125 "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
2126 "process."
2127 msgstr ""
2128 "El backup ha acabat. Ara continuarem explicant el procés d'actualització."
2129
2130 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
2131 msgstr "La dreambox s'està reiniciant. Espera un moment..."
2132
2133 msgid ""
2134 "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and "
2135 "try again."
2136 msgstr ""
2137 "La connexió a internet no és correcta. Sisplau comprova-ho i torna-ho a "
2138 "intentar."
2139
2140 msgid ""
2141 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
2142 "Press OK to start upgrade."
2143 msgstr ""
2144 "El firmware del frontprocessor ha de ser actualitzat.\n"
2145 "Prem OK per a començar l'actualizació."
2146
2147 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
2148 msgstr "Tornar al canal abans de configurar el motor?"
2149
2150 msgid "Zap back to service before satfinder?"
2151 msgstr "Tornar al canal abans d'executar el satfinder?"
2152
2153 msgid "[alternative edit]"
2154 msgstr "[edició alternatives]"
2155
2156 msgid "[bouquet edit]"
2157 msgstr "[editar llista]"
2158
2159 msgid "[favourite edit]"
2160 msgstr "[editar preferits]"
2161
2162 msgid "[move mode]"
2163 msgstr "[mode moure]"
2164
2165 msgid "abort alternatives edit"
2166 msgstr "abortar l'edició d'alternatives"
2167
2168 msgid "abort bouquet edit"
2169 msgstr "cancel·lar l'edició de llistes"
2170
2171 msgid "abort favourites edit"
2172 msgstr "cancel·lar l'edició de preferits"
2173
2174 msgid "about to start"
2175 msgstr "per a començar"
2176
2177 msgid "add alternatives"
2178 msgstr "afegir alternatives"
2179
2180 msgid "add bouquet"
2181 msgstr "afegir llista"
2182
2183 msgid "add directory to playlist"
2184 msgstr "afegir el directori a la llista"
2185
2186 msgid "add file to playlist"
2187 msgstr "afegir el fitxer a la llista"
2188
2189 msgid "add marker"
2190 msgstr "afegir marcador"
2191
2192 msgid "add recording (enter recording duration)"
2193 msgstr "afegir gravació (introdueix la durada)"
2194
2195 msgid "add recording (indefinitely)"
2196 msgstr "afegir gravació (indefinidament)"
2197
2198 msgid "add recording (stop after current event)"
2199 msgstr "afegir gravació (fins que s'acabi el programa)"
2200
2201 msgid "add service to bouquet"
2202 msgstr "afegir el canal a la llista"
2203
2204 msgid "add service to favourites"
2205 msgstr "afegir el canal als preferits"
2206
2207 msgid "add to parental protection"
2208 msgstr "afegir a la protecció parental"
2209
2210 msgid "advanced"
2211 msgstr "avançat"
2212
2213 msgid ""
2214 "are you sure you want to restore\n"
2215 "following backup:\n"
2216 msgstr ""
2217 "segur que vols restaurar\n"
2218 "el següent backup:\n"
2219
2220 msgid "back"
2221 msgstr "enrere"
2222
2223 msgid "better"
2224 msgstr "millorat"
2225
2226 msgid "blacklist"
2227 msgstr "llista negra"
2228
2229 #, fuzzy
2230 msgid "by Exif"
2231 msgstr "per Exif"
2232
2233 msgid "change recording (duration)"
2234 msgstr "canviar la gravació (durada)"
2235
2236 msgid "circular left"
2237 msgstr "circular esq."
2238
2239 msgid "circular right"
2240 msgstr "circular dreta"
2241
2242 msgid "clear playlist"
2243 msgstr "netejar la llista"
2244
2245 msgid "complex"
2246 msgstr "complexe"
2247
2248 msgid "config menu"
2249 msgstr "menú configuració"
2250
2251 msgid "continue"
2252 msgstr "continuar"
2253
2254 msgid "copy to bouquets"
2255 msgstr "copiar a les llistes"
2256
2257 msgid "daily"
2258 msgstr "diàriament"
2259
2260 msgid "delete"
2261 msgstr "esborrar"
2262
2263 msgid "delete cut"
2264 msgstr "esborrar tall"
2265
2266 msgid "delete..."
2267 msgstr "esborrar..."
2268
2269 msgid "disable"
2270 msgstr "deshabilitar"
2271
2272 msgid "disable move mode"
2273 msgstr "desactivar mode moviment"
2274
2275 msgid "do not change"
2276 msgstr "no canviar"
2277
2278 msgid "do nothing"
2279 msgstr "no facis res"
2280
2281 msgid "don't record"
2282 msgstr "no gravar"
2283
2284 msgid "done!"
2285 msgstr "fet!"
2286
2287 msgid "edit alternatives"
2288 msgstr "editar alternatives"
2289
2290 msgid "empty/unknown"
2291 msgstr "buit/desconegut"
2292
2293 msgid "enable"
2294 msgstr "habilitar"
2295
2296 msgid "enable bouquet edit"
2297 msgstr "activar l'edició de la llista"
2298
2299 msgid "enable favourite edit"
2300 msgstr "activar l'edició dels preferits"
2301
2302 msgid "enable move mode"
2303 msgstr "activar mode moviment"
2304
2305 msgid "end alternatives edit"
2306 msgstr "fi de l'edició d'alternatives"
2307
2308 msgid "end bouquet edit"
2309 msgstr "fi de l'edició de llistes"
2310
2311 msgid "end cut here"
2312 msgstr "acabar el tall aquí"
2313
2314 msgid "end favourites edit"
2315 msgstr "fi de l'edició de preferits"
2316
2317 msgid "equal to Socket A"
2318 msgstr "igual al Socket A"
2319
2320 msgid "free diskspace"
2321 msgstr "espai lliure al disc"
2322
2323 msgid "full /etc directory"
2324 msgstr "tot el directori /etc"
2325
2326 msgid "go to deep standby"
2327 msgstr "aturar completament"
2328
2329 msgid "hear radio..."
2330 msgstr "escoltar la ràdio..."
2331
2332 msgid "help..."
2333 msgstr "ajuda..."
2334
2335 msgid "hide player"
2336 msgstr "amagar reproductor"
2337
2338 msgid "horizontal"
2339 msgstr "horitzontal"
2340
2341 msgid "hour"
2342 msgstr "hora"
2343
2344 msgid "hours"
2345 msgstr "hores"
2346
2347 #, python-format
2348 msgid ""
2349 "incoming call!\n"
2350 "%s calls on %s!"
2351 msgstr ""
2352 "Trucada entrant!\n"
2353 "%s trucades el %s!"
2354
2355 msgid "init module"
2356 msgstr "iniciar mòdul"
2357
2358 msgid "insert mark here"
2359 msgstr "inserir marca aquí"
2360
2361 msgid "leave movie player..."
2362 msgstr "sortir del reproductor de pel·lícules..."
2363
2364 msgid "left"
2365 msgstr "esquerra"
2366
2367 msgid "list"
2368 msgstr "llista"
2369
2370 msgid "locked"
2371 msgstr "bloquejat"
2372
2373 msgid "loopthrough to socket A"
2374 msgstr "connectat al socket A"
2375
2376 msgid "manual"
2377 msgstr "manual"
2378
2379 msgid "mins"
2380 msgstr "minuts"
2381
2382 msgid "minute"
2383 msgstr "minut"
2384
2385 msgid "minutes"
2386 msgstr "minuts"
2387
2388 msgid "minutes and"
2389 msgstr "minuts i"
2390
2391 #, fuzzy
2392 msgid "multinorm"
2393 msgstr "multinorm"
2394
2395 msgid "never"
2396 msgstr "mai"
2397
2398 msgid "next channel"
2399 msgstr "canal següent"
2400
2401 msgid "next channel in history"
2402 msgstr "canal següent en l'històric"
2403
2404 msgid "no"
2405 msgstr "no"
2406
2407 msgid "no HDD found"
2408 msgstr "no hi ha disc dur"
2409
2410 msgid "no Picture found"
2411 msgstr "no s'han trobat imatges"
2412
2413 msgid "no module found"
2414 msgstr "no hi ha el mòdul"
2415
2416 #, fuzzy
2417 msgid "no standby"
2418 msgstr "sense standby"
2419
2420 #, fuzzy
2421 msgid "no timeout"
2422 msgstr "sense timeout"
2423
2424 msgid "none"
2425 msgstr "cap"
2426
2427 msgid "not locked"
2428 msgstr "desbloquejat"
2429
2430 msgid "nothing connected"
2431 msgstr "res connectat"
2432
2433 msgid "off"
2434 msgstr "desactivat"
2435
2436 msgid "on"
2437 msgstr "activat"
2438
2439 msgid "once"
2440 msgstr "un sol cop"
2441
2442 msgid "only /etc/enigma2 directory"
2443 msgstr "només el directori /etc/enigma2"
2444
2445 msgid "open servicelist"
2446 msgstr "obrir llista de canals"
2447
2448 msgid "open servicelist(down)"
2449 msgstr "obrir llista de canals(avall)"
2450
2451 msgid "open servicelist(up)"
2452 msgstr "obrir llista de canals(amunt)"
2453
2454 msgid "pass"
2455 msgstr "passa"
2456
2457 msgid "pause"
2458 msgstr "pausa"
2459
2460 msgid "please press OK when ready"
2461 msgstr "prem OK quan estiguis a punt"
2462
2463 msgid "please wait, loading picture..."
2464 msgstr "sisplau espera, carregant imatge..."
2465
2466 msgid "previous channel"
2467 msgstr "canal anterior"
2468
2469 msgid "previous channel in history"
2470 msgstr "canal anterior en l'històric"
2471
2472 msgid "record"
2473 msgstr "gravar"
2474
2475 msgid "recording..."
2476 msgstr "gravant..."
2477
2478 msgid "remove after this position"
2479 msgstr "esborra després d'aquesta posició"
2480
2481 msgid "remove all alternatives"
2482 msgstr "esborrar totes les alternatives"
2483
2484 msgid "remove all new found flags"
2485 msgstr "esborrar totes les marques trobades"
2486
2487 msgid "remove before this position"
2488 msgstr "esborra abans d'aquesta posició"
2489
2490 msgid "remove entry"
2491 msgstr "eliminar entrada"
2492
2493 msgid "remove from parental protection"
2494 msgstr "esborrar de la protecció parental"
2495
2496 msgid "remove new found flag"
2497 msgstr "esborrar nova marca trobada"
2498
2499 msgid "remove this mark"
2500 msgstr "esborrar aquesta marca"
2501
2502 msgid "repeated"
2503 msgstr "repetit"
2504
2505 msgid "right"
2506 msgstr "dreta"
2507
2508 #, python-format
2509 msgid ""
2510 "scan done!\n"
2511 "%d services found!"
2512 msgstr ""
2513 "Fet!\n"
2514 "S'han trobat %d canals!"
2515
2516 msgid ""
2517 "scan done!\n"
2518 "No service found!"
2519 msgstr ""
2520 "Fet!\n"
2521 "No s'ha trobat cap canal!"
2522
2523 msgid ""
2524 "scan done!\n"
2525 "One service found!"
2526 msgstr ""
2527 "Fet!\n"
2528 "S'ha trobat un canal!"
2529
2530 #, python-format
2531 msgid ""
2532 "scan in progress - %d %% done!\n"
2533 "%d services found!"
2534 msgstr ""
2535 "Buscant... - %d %% fet!\n"
2536 "S'han trobat %d canals"
2537
2538 msgid "scan state"
2539 msgstr "estat de la recerca"
2540
2541 msgid "second"
2542 msgstr "segon"
2543
2544 msgid "second cable of motorized LNB"
2545 msgstr "segon cable del LNB motoritzat"
2546
2547 msgid "seconds"
2548 msgstr "segons"
2549
2550 msgid "seconds."
2551 msgstr "segons."
2552
2553 msgid "select Slot"
2554 msgstr "seleccionar Slot"
2555
2556 msgid "service pin"
2557 msgstr "pin del canal"
2558
2559 msgid "setup pin"
2560 msgstr "pin de la configuració"
2561
2562 msgid "show EPG..."
2563 msgstr "mostrar EPG..."
2564
2565 msgid "show alternatives"
2566 msgstr "mostrar alternatives"
2567
2568 msgid "show event details"
2569 msgstr "mostrar detalls del programa"
2570
2571 msgid "show transponder info"
2572 msgstr ""
2573
2574 msgid "shutdown"
2575 msgstr "apagar"
2576
2577 msgid "simple"
2578 msgstr "senzill"
2579
2580 msgid "skip backward"
2581 msgstr "saltar endarrere"
2582
2583 msgid "skip forward"
2584 msgstr "saltar endavant"
2585
2586 msgid "standby"
2587 msgstr "en repòs"
2588
2589 msgid "start cut here"
2590 msgstr "començar tall aquí"
2591
2592 msgid "start timeshift"
2593 msgstr "activar pausa"
2594
2595 msgid "stereo"
2596 msgstr "stèreo"
2597
2598 msgid "stop recording"
2599 msgstr "aturar gravació"
2600
2601 msgid "stop timeshift"
2602 msgstr "cancel·lar pausa"
2603
2604 msgid "switch to filelist"
2605 msgstr "canviar a la llista de fitxers"
2606
2607 msgid "switch to playlist"
2608 msgstr "canviar a la llista"
2609
2610 msgid "text"
2611 msgstr "text"
2612
2613 msgid "this recording"
2614 msgstr "aquesta gravació"
2615
2616 msgid "this service is protected by a parental control pin"
2617 msgstr "aquest canal està protegit per un pin de control parental"
2618
2619 msgid "unknown service"
2620 msgstr "canal desconegut"
2621
2622 msgid "until restart"
2623 msgstr "fins que es reiniciï"
2624
2625 msgid "user defined"
2626 msgstr "definit per l'usuari"
2627
2628 msgid "vertical"
2629 msgstr "vertical"
2630
2631 msgid "view extensions..."
2632 msgstr "veure extensions..."
2633
2634 msgid "view recordings..."
2635 msgstr "veure gravacions..."
2636
2637 msgid "wait for ci..."
2638 msgstr "espera..."
2639
2640 msgid "waiting"
2641 msgstr "esperant"
2642
2643 msgid "weekly"
2644 msgstr "setmanalment"
2645
2646 msgid "whitelist"
2647 msgstr "llista blanca"
2648
2649 msgid "yes"
2650 msgstr "si"
2651
2652 msgid "yes (keep feeds)"
2653 msgstr "si (mantenir feeds)"
2654
2655 msgid ""
2656 "your dreambox might be unusable now. Please consult the manual for further "
2657 "assistance before rebooting your dreambox."
2658 msgstr ""
2659 "Ara la Dreambox podria ser inusable. Sisplau consulta el manual abans de "
2660 "reiniciar-la."
2661
2662 msgid "zap"
2663 msgstr "zappejar"
2664
2665 msgid "zapped"
2666 msgstr "zappejat"