4f32cf15350207d30e34fb341120901b90763a76
[enigma2.git] / po / sv.po
1 # German translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2008-06-17 20:44+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2008-06-17 14:13+0100\n"
12 "Last-Translator: WeeGull <weegull@hotmail.com>\n"
13 "Language-Team: WeeGull <weegull@hotmail.com>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18 "X-Poedit-Language: Swedish\n"
19 "X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
20 "X-Poedit-SourceCharset: iso-8859-15\n"
21
22 msgid " "
23 msgstr " "
24
25 msgid "#000000"
26 msgstr ""
27
28 msgid "#0064c7"
29 msgstr ""
30
31 msgid "#25062748"
32 msgstr ""
33
34 msgid "#389416"
35 msgstr ""
36
37 msgid "#80000000"
38 msgstr ""
39
40 msgid "#80ffffff"
41 msgstr ""
42
43 msgid "#bab329"
44 msgstr ""
45
46 msgid "#f23d21"
47 msgstr ""
48
49 msgid "#ffffff"
50 msgstr ""
51
52 msgid "#ffffffff"
53 msgstr ""
54
55 msgid "%H:%M"
56 msgstr "%H:%M"
57
58 #, python-format
59 msgid "%d min"
60 msgstr "%d min"
61
62 #, python-format
63 msgid "%d services found!"
64 msgstr "%d kanaler hittades!"
65
66 msgid "%d.%B %Y"
67 msgstr "%d.%B %Y"
68
69 #, python-format
70 msgid ""
71 "%s\n"
72 "(%s, %d MB free)"
73 msgstr ""
74 "%s\n"
75 "(%s, %d MB ledigt)"
76
77 #, python-format
78 msgid "%s (%s)\n"
79 msgstr "%s (%s)\n"
80
81 msgid "(ZAP)"
82 msgstr "(ZAP)"
83
84 msgid "(empty)"
85 msgstr "(tom)"
86
87 msgid "(show optional DVD audio menu)"
88 msgstr "(visa extra DVD ljudmeny)"
89
90 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
91 msgstr "/usr/share/enigma2 bibliotek"
92
93 msgid "/var directory"
94 msgstr "/var bibliotek"
95
96 msgid "0"
97 msgstr ""
98
99 msgid "1"
100 msgstr ""
101
102 msgid "1.0"
103 msgstr "1.0"
104
105 msgid "1.1"
106 msgstr "1.1"
107
108 msgid "1.2"
109 msgstr "1.2"
110
111 msgid "12V output"
112 msgstr "12V utgång"
113
114 msgid "13 V"
115 msgstr "13 V"
116
117 msgid "16:10"
118 msgstr "16:10"
119
120 msgid "16:10 Letterbox"
121 msgstr "16:10 Letterbox"
122
123 msgid "16:10 PanScan"
124 msgstr "16:10 PanScan"
125
126 msgid "16:9"
127 msgstr "16:9"
128
129 msgid "16:9 Letterbox"
130 msgstr "16:9 Letterbox"
131
132 msgid "16:9 always"
133 msgstr "16:9 alltid"
134
135 msgid "18 V"
136 msgstr "18 V"
137
138 msgid "2"
139 msgstr ""
140
141 msgid "3"
142 msgstr ""
143
144 msgid "30 minutes"
145 msgstr "30 minuter"
146
147 msgid "4"
148 msgstr ""
149
150 msgid "4:3"
151 msgstr "4:#"
152
153 msgid "4:3 Letterbox"
154 msgstr "4:3 Letterbox"
155
156 msgid "4:3 PanScan"
157 msgstr "4:3 PanScan"
158
159 msgid "5"
160 msgstr ""
161
162 msgid "5 minutes"
163 msgstr "5 minuter"
164
165 msgid "50 Hz"
166 msgstr "50 Hz"
167
168 msgid "6"
169 msgstr ""
170
171 msgid "60 minutes"
172 msgstr "60 minuter"
173
174 msgid "7"
175 msgstr ""
176
177 msgid "8"
178 msgstr ""
179
180 msgid "9"
181 msgstr ""
182
183 msgid "<unknown>"
184 msgstr "<okänd>"
185
186 msgid "??"
187 msgstr "??"
188
189 msgid "A"
190 msgstr "A"
191
192 #, python-format
193 msgid ""
194 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
195 "Do you want to keep your version?"
196 msgstr ""
197 "En konfigurationsfil (%s) har ändrats sedan installationen.\n"
198 "Vill du behålla din version?"
199
200 msgid ""
201 "A finished record timer wants to set your\n"
202 "Dreambox to standby. Do that now?"
203 msgstr ""
204 "En utförd inspelningstimer vill försätta din\n"
205 "Dreambox i standby. Utföra det nu?"
206
207 msgid ""
208 "A finished record timer wants to shut down\n"
209 "your Dreambox. Shutdown now?"
210 msgstr ""
211 "En utförd inspelningstimer vill stänga av\n"
212 "din Dreambox. Stänga av nu?"
213
214 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
215 msgstr "En grafisk EPG för alla kanaler i en vald favoritlista"
216
217 #, python-format
218 msgid ""
219 "A record has been started:\n"
220 "%s"
221 msgstr ""
222 "En inspelning har påbörjats:\n"
223 "%s"
224
225 msgid ""
226 "A recording is currently running.\n"
227 "What do you want to do?"
228 msgstr ""
229 "En inspelning pågår redan.\n"
230 "Vad vill du göra?"
231
232 msgid ""
233 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
234 "configure the positioner."
235 msgstr ""
236 "En inspelning pågår. Vänligen avbryt den innan du försöker konfigurera "
237 "motorn."
238
239 msgid ""
240 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
241 "start the satfinder."
242 msgstr ""
243 "En inspelning pågår. Vänligen avbryt inspelningen före du försöker starta "
244 "satfinder."
245
246 #, python-format
247 msgid "A required tool (%s) was not found."
248 msgstr "Ett verktyg (%s) som behövs kunde inte hittas."
249
250 msgid ""
251 "A sleep timer wants to set your\n"
252 "Dreambox to standby. Do that now?"
253 msgstr ""
254 "En sovtimer vill försätta din\n"
255 "Dreambox i standby. Utföra det?"
256
257 msgid ""
258 "A sleep timer wants to shut down\n"
259 "your Dreambox. Shutdown now?"
260 msgstr ""
261 "En sovtimer vill stänga av\n"
262 "din Dreambox. Stänga av nu?"
263
264 msgid ""
265 "A timer failed to record!\n"
266 "Disable TV and try again?\n"
267 msgstr ""
268 "En timerinspelning misslyckades!\n"
269 "Inaktivera TV och försök igen?\n"
270
271 msgid "A/V Settings"
272 msgstr "A/V Inställningar"
273
274 msgid "AA"
275 msgstr "AA"
276
277 msgid "AB"
278 msgstr "AB"
279
280 msgid "AC3 default"
281 msgstr "AC3 standard"
282
283 msgid "AC3 downmix"
284 msgstr "AC3 nedmixning"
285
286 msgid "AGC"
287 msgstr "AGC"
288
289 msgid "AGC:"
290 msgstr "AGC:"
291
292 msgid "About"
293 msgstr "Om"
294
295 msgid "About..."
296 msgstr "Om..."
297
298 msgid "Action on long powerbutton press"
299 msgstr "Beteende vid långt tryck på powerknapp"
300
301 msgid "Activate Picture in Picture"
302 msgstr "Aktivera Bild i Bild"
303
304 msgid "Activate network settings"
305 msgstr "Aktivera nätverksinställningar"
306
307 msgid "Adapter settings"
308 msgstr "Adapter inställning"
309
310 msgid "Add"
311 msgstr "Lägg till"
312
313 msgid "Add a mark"
314 msgstr "Lägg till markör"
315
316 msgid "Add a new title"
317 msgstr "Lägg till ny titel"
318
319 msgid "Add timer"
320 msgstr "Lägg till timer"
321
322 msgid "Add title..."
323 msgstr "Lägg till titel..."
324
325 msgid "Add to bouquet"
326 msgstr "Lägg till i favoritlista"
327
328 msgid "Add to favourites"
329 msgstr "Lägg till i favoriter"
330
331 msgid ""
332 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
333 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
334 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
335 "test screens."
336 msgstr ""
337 "Justera färginställningarna så att alla färgnivåer är urskiljningsbara, men "
338 "de ska vara så färgfulla som möjligt. När du är nöjd med resultatet, tryck "
339 "OK för att stänga videoinställningarna eller tryck på nummerknapp för att "
340 "välja annan testbild."
341
342 msgid "Advanced"
343 msgstr "Avancerat"
344
345 msgid "Advanced Video Setup"
346 msgstr "Avancerad videoinställning"
347
348 msgid "After event"
349 msgstr "Efter program"
350
351 msgid ""
352 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
353 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
354 msgstr ""
355 "Efter startguiden är avslutad, behöver du skydda enskilda kanaler. Läs i din "
356 "manual för Dreambox om hur du utför det."
357
358 msgid "Album:"
359 msgstr "Album:"
360
361 msgid "All"
362 msgstr "Alla"
363
364 msgid "All..."
365 msgstr "Alla..."
366
367 msgid "Alpha"
368 msgstr "Alpha"
369
370 msgid "Alternative radio mode"
371 msgstr "Alternativt radioläge"
372
373 msgid "Alternative services tuner priority"
374 msgstr "Alternativ tunerprioritering"
375
376 msgid "An empty filename is illegal."
377 msgstr "Ett tomt filnamn är inte tillåtet."
378
379 #, python-format
380 msgid "An error has occured. (%s)"
381 msgstr "Ett fel har uppstått. (%s)"
382
383 msgid "Arabic"
384 msgstr "Arabiska"
385
386 msgid ""
387 "Are you sure you want to enable WLAN support?\n"
388 "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox and press OK.\n"
389 "\n"
390 msgstr ""
391 "Är du säker på att du vill aktivera WLAN stöd?\n"
392 "Anslut din WLAN USB Stick till din Dreambox och tryck OK.\n"
393 "\n"
394
395 msgid ""
396 "Are you sure you want to enable your local network?\n"
397 "\n"
398 msgstr ""
399 "Är du säker på att du vill aktivera lokalt nätverk?\n"
400 "\n"
401
402 msgid ""
403 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
404 "\n"
405 msgstr ""
406 "Är du säker på att du vill starta om dina nätverkskort?\n"
407 "\n"
408
409 msgid "Artist:"
410 msgstr "Artist:"
411
412 msgid "Ask before shutdown:"
413 msgstr "Fråga före avstängning:"
414
415 msgid "Ask user"
416 msgstr "Fråga"
417
418 msgid "Aspect Ratio"
419 msgstr "Bildformat"
420
421 msgid "Audio"
422 msgstr "Ljud"
423
424 msgid "Audio Options..."
425 msgstr "Ljudval..."
426
427 msgid "Auto"
428 msgstr "Auto"
429
430 msgid "Auto scart switching"
431 msgstr "Auto scart byte"
432
433 msgid "Automatic"
434 msgstr "Automatisk"
435
436 msgid "Automatic Scan"
437 msgstr "Automatisk sökning"
438
439 msgid "B"
440 msgstr "B"
441
442 msgid "BA"
443 msgstr "BA"
444
445 msgid "BB"
446 msgstr "BB"
447
448 msgid "BER"
449 msgstr "BER"
450
451 msgid "BER:"
452 msgstr "BER:"
453
454 msgid "Back"
455 msgstr "Tillbaka"
456
457 msgid "Backup"
458 msgstr "Backup"
459
460 msgid "Backup Location"
461 msgstr "Backupplacering"
462
463 msgid "Backup Mode"
464 msgstr "Backupläge"
465
466 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
467 msgstr "Backup klar. Vänligen tryck OK för resultat."
468
469 msgid "Band"
470 msgstr "Band"
471
472 msgid "Bandwidth"
473 msgstr "Bandbredd"
474
475 msgid "Begin time"
476 msgstr "Starttid"
477
478 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
479 msgstr "Beteende av 'pause' vid paus"
480
481 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
482 msgstr "Beteende av 0 i BiB-läge"
483
484 msgid "Behavior when a movie is started"
485 msgstr "Beteende när en film startas"
486
487 msgid "Behavior when a movie is stopped"
488 msgstr "Beteende när en film stoppas"
489
490 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
491 msgstr "Beteende när en film slutar"
492
493 msgid "Brightness"
494 msgstr "Ljusstyrka"
495
496 msgid "Burn"
497 msgstr "Skapa"
498
499 msgid "Burn DVD"
500 msgstr "Skapa DVD"
501
502 msgid "Burn To DVD..."
503 msgstr "Skapa DVD..."
504
505 msgid "Bus: "
506 msgstr "Bus: "
507
508 msgid ""
509 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
510 "displayed."
511 msgstr "Infobalken visas om du trycker OK på din fjärrkontroll."
512
513 msgid "C-Band"
514 msgstr "C-Band"
515
516 msgid "CF Drive"
517 msgstr "CF Disk"
518
519 msgid "CVBS"
520 msgstr "CVBS"
521
522 msgid "Cable"
523 msgstr "Kabel"
524
525 msgid "Cache Thumbnails"
526 msgstr "Buffra miniatyrer"
527
528 msgid "Call monitoring"
529 msgstr "Samtalsmonitorering"
530
531 msgid "Cancel"
532 msgstr "Avbryt"
533
534 msgid "Capacity: "
535 msgstr "Kapacitet: "
536
537 msgid "Card"
538 msgstr "Kort"
539
540 msgid "Catalan"
541 msgstr "Katalanska"
542
543 msgid "Change bouquets in quickzap"
544 msgstr "Byt favoritlista med snabbzap"
545
546 msgid "Change pin code"
547 msgstr "Ändra PIN kod"
548
549 msgid "Change service pin"
550 msgstr "Ändra program PIN"
551
552 msgid "Change service pins"
553 msgstr "Ändra program PIN"
554
555 msgid "Change setup pin"
556 msgstr "Ändra installations PIN"
557
558 msgid "Channel"
559 msgstr "Kanal"
560
561 msgid "Channel Selection"
562 msgstr "Kanallista"
563
564 msgid "Channel:"
565 msgstr "Kanal:"
566
567 msgid "Channellist menu"
568 msgstr "Kanallista meny"
569
570 msgid "Chap."
571 msgstr "Kap."
572
573 msgid "Chapter"
574 msgstr "Kapitel"
575
576 msgid "Chapter:"
577 msgstr "Kapitel:"
578
579 msgid "Check"
580 msgstr "Kontrollera"
581
582 msgid "Checking Filesystem..."
583 msgstr "Kontrollerar filsystem..."
584
585 msgid "Choose Tuner"
586 msgstr "Välj tuner"
587
588 msgid "Choose bouquet"
589 msgstr "Välj favoritlista"
590
591 msgid "Choose source"
592 msgstr "Välj källa"
593
594 msgid "Choose target folder"
595 msgstr "Välj målkatalog"
596
597 msgid "Choose your Skin"
598 msgstr "Välj utseende"
599
600 msgid "Cleanup"
601 msgstr "Rensa"
602
603 msgid "Clear before scan"
604 msgstr "Rensa före sökning"
605
606 msgid "Clear log"
607 msgstr "Rensa logg"
608
609 msgid "Close"
610 msgstr "Stäng"
611
612 msgid "Code rate high"
613 msgstr "Code rate hög"
614
615 msgid "Code rate low"
616 msgstr "Code rate låg"
617
618 msgid "Coderate HP"
619 msgstr "Coderate HP"
620
621 msgid "Coderate LP"
622 msgstr "Coderate LP"
623
624 msgid "Color Format"
625 msgstr "Färgformat"
626
627 msgid "Command execution..."
628 msgstr "Kommando exekvering..."
629
630 msgid "Command order"
631 msgstr "Kommandoordning"
632
633 msgid "Committed DiSEqC command"
634 msgstr "Committed DiSEqC kommando"
635
636 msgid "Common Interface"
637 msgstr "Common Interface"
638
639 msgid "Compact Flash"
640 msgstr "Compact Flash"
641
642 msgid "Compact flash card"
643 msgstr "Compact Flash kort"
644
645 msgid "Complete"
646 msgstr "Komplett"
647
648 msgid "Configuration Mode"
649 msgstr "Konfigurationsläge"
650
651 msgid "Configure your internal LAN"
652 msgstr "Konfigurera ditt interna LAN"
653
654 msgid "Configure your internal LAN again"
655 msgstr "Konfigurera ditt interna LAN igen"
656
657 msgid "Configure your wireless LAN"
658 msgstr "Konfigurera ditt trådlösa LAN"
659
660 msgid "Configure your wireless LAN again"
661 msgstr "Konfigurera ditt trådlösa LAN igen"
662
663 msgid "Configuring"
664 msgstr "Konfigurering"
665
666 msgid "Confirm"
667 msgstr "Bekräfta"
668
669 msgid "Conflicting timer"
670 msgstr "Timerkonflikt"
671
672 msgid "Connect to the Internet with a USB Wlan Stick"
673 msgstr "Anslut till Internet med USB WLAN Stick"
674
675 msgid "Connect to the Internet with your local LAN"
676 msgstr "Anslut Internet till dit lokala LAN"
677
678 msgid "Connected to Fritz!Box!"
679 msgstr "Ansluten till Fritz!Box!"
680
681 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
682 msgstr "Ansluter till Fritz!Box..."
683
684 #, python-format
685 msgid ""
686 "Connection to Fritz!Box\n"
687 "failed! (%s)\n"
688 "retrying..."
689 msgstr ""
690 "Anslutning till Fritz!Box\n"
691 "misslyckades! (%s)\n"
692 "försöker igen..."
693
694 msgid "Constellation"
695 msgstr "Konstellation"
696
697 msgid "Continue playing"
698 msgstr "Forsätt spela"
699
700 msgid "Contrast"
701 msgstr "Kontrast"
702
703 msgid "Create movie folder failed"
704 msgstr "Det gick inte att skapa en filmkatalog"
705
706 msgid "Creating partition failed"
707 msgstr "Det gick inte att skapa en partition"
708
709 msgid "Croatian"
710 msgstr "Kroatiska"
711
712 msgid "Current Transponder"
713 msgstr "Nuvarande transponder"
714
715 msgid "Current settings:"
716 msgstr "Nuvarande inställningar:"
717
718 msgid "Current version:"
719 msgstr "Nuvarande version:"
720
721 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
722 msgstr "Valfri hopptid för '1'/'3'-knapparna"
723
724 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
725 msgstr "Valfri hopptid för '4'/'6'-knapparna"
726
727 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
728 msgstr "Valfri hopptid för '7'/'9'-knapparna"
729
730 msgid "Customize"
731 msgstr "Anpassningar"
732
733 msgid "Cut"
734 msgstr "Klipp"
735
736 msgid "Cutlist editor..."
737 msgstr "Klipplist editor..."
738
739 msgid "Czech"
740 msgstr "Tjeckiska"
741
742 msgid "DHCP"
743 msgstr "DHCP"
744
745 msgid "DVB-S"
746 msgstr "DVB-S"
747
748 msgid "DVB-S2"
749 msgstr "DVB-S2"
750
751 msgid "DVD ENTER key"
752 msgstr "DVD ENTER tangent"
753
754 msgid "DVD Player"
755 msgstr "DVD Spelare"
756
757 msgid "DVD down key"
758 msgstr "DVD ner tangent"
759
760 msgid "DVD left key"
761 msgstr "DVD vänster tangent"
762
763 msgid "DVD right key"
764 msgstr "DVD höger tangent"
765
766 msgid "DVD up key"
767 msgstr "DVD upp tangent"
768
769 msgid "Danish"
770 msgstr "Danska"
771
772 msgid "Date"
773 msgstr "Datum"
774
775 msgid "Deep Standby"
776 msgstr "Stäng av"
777
778 msgid "Default services lists"
779 msgstr "Grundservicelista"
780
781 msgid "Default settings"
782 msgstr "Grundinstallningar"
783
784 msgid "Delay"
785 msgstr "Fördröjning"
786
787 msgid "Delete"
788 msgstr "Ta bort"
789
790 msgid "Delete entry"
791 msgstr "Ta bort post"
792
793 msgid "Delete failed!"
794 msgstr "Borttagning misslyckades!"
795
796 #, python-format
797 msgid ""
798 "Delete no more configured satellite\n"
799 "%s?"
800 msgstr ""
801 "Ta bort ej konfigurerade satellite\n"
802 "%s?"
803
804 msgid "Description"
805 msgstr "Beskrivning"
806
807 msgid "Detected HDD:"
808 msgstr "Hittad hårddisk:"
809
810 msgid "Detected NIMs:"
811 msgstr "Hittade tuners:"
812
813 msgid "DiSEqC"
814 msgstr "DiSEqC"
815
816 msgid "DiSEqC A/B"
817 msgstr "DiSEqC A/B"
818
819 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
820 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
821
822 msgid "DiSEqC Mode"
823 msgstr "DiSEqC Läge"
824
825 msgid "DiSEqC mode"
826 msgstr "DiSEqC läge"
827
828 msgid "DiSEqC repeats"
829 msgstr "DiSEqC repetetioner"
830
831 msgid "Disable"
832 msgstr "Avaktivera"
833
834 msgid "Disable Picture in Picture"
835 msgstr "Avaktivera Bild i Bild"
836
837 msgid "Disable Subtitles"
838 msgstr "Avaktivera textning"
839
840 msgid "Disabled"
841 msgstr "Avaktivera"
842
843 #, python-format
844 msgid ""
845 "Disconnected from\n"
846 "Fritz!Box! (%s)\n"
847 "retrying..."
848 msgstr ""
849 "Kopplade ifrån\n"
850 "Fritz!Box! (%s)\n"
851 "återförsöker..."
852
853 msgid "Dish"
854 msgstr "Parabol"
855
856 msgid "Display 16:9 content as"
857 msgstr "Visa 16:9 sändning som"
858
859 msgid "Display 4:3 content as"
860 msgstr "Visa 4:3 sändning som"
861
862 msgid "Display Setup"
863 msgstr "Display installation"
864
865 msgid ""
866 "Do you really want to REMOVE\n"
867 "the plugin \""
868 msgstr ""
869 "Vill du verkligen TA BORT\n"
870 "pluginen \""
871
872 msgid ""
873 "Do you really want to check the filesystem?\n"
874 "This could take lots of time!"
875 msgstr ""
876 "Vill du verkligen kontrollera filsystemet?\n"
877 "Detta kan ta lång tid!"
878
879 #, python-format
880 msgid "Do you really want to delete %s?"
881 msgstr "Vill du verkligen ta bort %s?"
882
883 msgid ""
884 "Do you really want to download\n"
885 "the plugin \""
886 msgstr ""
887 "Vill du verkligen ladda ner\n"
888 "pluginen \""
889
890 msgid "Do you really want to exit?"
891 msgstr "Vill du verkligen avsluta?"
892
893 msgid ""
894 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
895 "All data on the disk will be lost!"
896 msgstr ""
897 "Vill du verkligen initiera hårddisken?\n"
898 "All data på hårddisken kommer försvinna!"
899
900 msgid ""
901 "Do you want to backup now?\n"
902 "After pressing OK, please wait!"
903 msgstr ""
904 "Vill du ta en backup nu?\n"
905 "Tryck OK och vänligen vänta!"
906
907 msgid "Do you want to do a service scan?"
908 msgstr "Vill du söka efter kanaler?"
909
910 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
911 msgstr "Vill du göra en ny manuell sökning?"
912
913 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
914 msgstr "Vill du aktivera föräldrakontroll på din Dreambox?"
915
916 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
917 msgstr "Vill du spela upp DVD i spelaren?"
918
919 msgid "Do you want to restore your settings?"
920 msgstr "Vill du återställa dina inställningar?"
921
922 msgid "Do you want to resume this playback?"
923 msgstr "Vill du återuppta uppspelningen?"
924
925 msgid ""
926 "Do you want to update your Dreambox?\n"
927 "After pressing OK, please wait!"
928 msgstr ""
929 "Vill du uppdatera din Dreambox?\n"
930 "Tryck OK och vänligen vänta!"
931
932 msgid "Do you want to view a tutorial?"
933 msgstr "Vill du se en guide?"
934
935 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
936 msgstr "Avsluta inte pågående händelse men avaktivera följande"
937
938 #, python-format
939 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
940 msgstr "Klar - Installerat eller uppgraderat %d paket"
941
942 #, python-format
943 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
944 msgstr "Klar - Installerat eller uppgraderat %d paket med %d fel"
945
946 msgid "Download Plugins"
947 msgstr "Ladda ner Plugins"
948
949 msgid "Downloadable new plugins"
950 msgstr "Nerladdningsbara nya plugins"
951
952 msgid "Downloadable plugins"
953 msgstr "Nerladdningsbara plugins"
954
955 msgid "Downloading"
956 msgstr "Laddar ner"
957
958 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
959 msgstr "Hämtar plugin information. Var vänlig vänta..."
960
961 msgid "Dutch"
962 msgstr "Holländska"
963
964 msgid "E"
965 msgstr "Ö"
966
967 msgid "EPG Selection"
968 msgstr "EPG val"
969
970 #, python-format
971 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
972 msgstr "FEL - misslyckades söka (%s)!"
973
974 msgid "East"
975 msgstr "Öst"
976
977 msgid "Edit DNS"
978 msgstr "Ändra DNS"
979
980 msgid "Edit current title"
981 msgstr "Ändra vald titel"
982
983 msgid "Edit services list"
984 msgstr "Ändra kanallista"
985
986 msgid "Edit settings"
987 msgstr "Ändra inställningar"
988
989 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
990 msgstr "Ändra Namnserver konfiguration för din Dreambox.\n"
991
992 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
993 msgstr "Ändra nätverks konfiguration för din Dreambox.\n"
994
995 msgid "Edit title..."
996 msgstr "Ändra titel..."
997
998 msgid "Electronic Program Guide"
999 msgstr "Elektronisk Program Guide"
1000
1001 msgid "Enable"
1002 msgstr "Aktivera"
1003
1004 msgid "Enable 5V for active antenna"
1005 msgstr "Aktivera 5V för aktiv antenn"
1006
1007 msgid "Enable LAN"
1008 msgstr "Aktivera LAN"
1009
1010 msgid "Enable WLAN"
1011 msgstr "Aktivera WLAN"
1012
1013 msgid "Enable multiple bouquets"
1014 msgstr "Aktivera flera favoritlistor"
1015
1016 msgid "Enable parental control"
1017 msgstr "Aktivera föräldrakontroll"
1018
1019 msgid ""
1020 "Enable the local network of your Dreambox.\n"
1021 "\n"
1022 msgstr ""
1023 "Aktivera lokalt nätverk i din Dreambox.\n"
1024 "\n"
1025
1026 msgid "Enabled"
1027 msgstr "Aktiverad"
1028
1029 msgid "Encryption"
1030 msgstr "Kryptering"
1031
1032 msgid "Encryption Key"
1033 msgstr "Krypteringsnyckel"
1034
1035 msgid "Encryption Type"
1036 msgstr "Krypteringstyp"
1037
1038 msgid "End"
1039 msgstr "Slut"
1040
1041 msgid "End time"
1042 msgstr "Sluttid"
1043
1044 msgid "EndTime"
1045 msgstr "Sluttid"
1046
1047 msgid "English"
1048 msgstr "Engelska"
1049
1050 msgid ""
1051 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1052 "\n"
1053 "If you experience any problems please contact\n"
1054 "stephan@reichholf.net\n"
1055 "\n"
1056 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1057 msgstr ""
1058 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1059 "\n"
1060 "Vid problem kontakta\n"
1061 "stephan@reichholf.net\n"
1062 "\n"
1063 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1064
1065 #.   TRANSLATORS: Note that "Enter" in the two strings below should *not*
1066 #.       be interpreted as "Give speed as input". The intended meaning is
1067 #.       instead "Initial speed when starting winding", i.e. the speed at
1068 #.       which "winding mode" is entered when first pressing "rewind" or
1069 #.       "fast forward". 
1070 msgid "Enter Fast Forward at speed"
1071 msgstr "Ange hastighet för snabbspolning framåt"
1072
1073 msgid "Enter Rewind at speed"
1074 msgstr "Ange hastighet för snabbspolning bakåt"
1075
1076 msgid "Enter main menu..."
1077 msgstr "Gå till huvudmeny..."
1078
1079 msgid "Enter the service pin"
1080 msgstr "Ange kanal PIN"
1081
1082 msgid "Error"
1083 msgstr "Fel"
1084
1085 #, python-format
1086 msgid ""
1087 "Error: %s\n"
1088 "Retry?"
1089 msgstr ""
1090 "Fel: %s\n"
1091 "Försöka igen?"
1092
1093 msgid "Eventview"
1094 msgstr "Programöversikt"
1095
1096 msgid "Everything is fine"
1097 msgstr "Allt är OK"
1098
1099 msgid "Execution Progress:"
1100 msgstr "Exekverings pågår:"
1101
1102 msgid "Execution finished!!"
1103 msgstr "Exekvering färdig!"
1104
1105 msgid "Exit"
1106 msgstr "Avsluta"
1107
1108 msgid "Exit editor"
1109 msgstr "Avsluta editor"
1110
1111 msgid "Exit the wizard"
1112 msgstr "Avsluta guiden"
1113
1114 msgid "Exit wizard"
1115 msgstr "Avsluta guide"
1116
1117 msgid "Exit wizard and configure later manually"
1118 msgstr "Avsluta guide och konfigurera manuellt senare"
1119
1120 msgid "Expert"
1121 msgstr "Expert"
1122
1123 msgid "Extensions"
1124 msgstr "Utökningar"
1125
1126 msgid "FEC"
1127 msgstr "FEC"
1128
1129 msgid "Factory reset"
1130 msgstr "Fabriksåterställning"
1131
1132 msgid "Failed"
1133 msgstr "Misslyckades"
1134
1135 msgid "Fast"
1136 msgstr "Snabb"
1137
1138 msgid "Fast DiSEqC"
1139 msgstr "Snabb DiSEqC"
1140
1141 msgid "Fast Forward speeds"
1142 msgstr "Hastigheter för snabbspolning framåt"
1143
1144 msgid "Fast epoch"
1145 msgstr "Snabb epoch"
1146
1147 msgid "Favourites"
1148 msgstr "Favoriter"
1149
1150 msgid "Filesystem Check..."
1151 msgstr "Kontrollera filsystem..."
1152
1153 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
1154 msgstr "Filsystemet innehåller fel som ej kan åtgärdas"
1155
1156 msgid "Finetune"
1157 msgstr "Fininställn."
1158
1159 msgid "Finished"
1160 msgstr "Klart"
1161
1162 msgid "Finnish"
1163 msgstr "Finska"
1164
1165 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
1166 msgstr "Bildupprepning vid hackig spolning"
1167
1168 msgid "French"
1169 msgstr "Franska"
1170
1171 msgid "Frequency"
1172 msgstr "Frekvens"
1173
1174 msgid "Frequency bands"
1175 msgstr "Frekvensband"
1176
1177 msgid "Frequency scan step size(khz)"
1178 msgstr "Frekvenssökningssteg (khz)"
1179
1180 msgid "Frequency steps"
1181 msgstr "Frekvenssteg"
1182
1183 msgid "Fri"
1184 msgstr "Fre"
1185
1186 msgid "Friday"
1187 msgstr "Fredag"
1188
1189 msgid "Fritz!Box FON IP address"
1190 msgstr "Fritz!Box FON IP adress"
1191
1192 #, python-format
1193 msgid "Frontprocessor version: %d"
1194 msgstr "Frontprocessor version: %d"
1195
1196 msgid "Fsck failed"
1197 msgstr "Fsck misslyckades"
1198
1199 msgid "Function not yet implemented"
1200 msgstr "Funktionen är inte implementerad"
1201
1202 msgid ""
1203 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
1204 "Do you want to Restart the GUI now?"
1205 msgstr ""
1206 "GUI måste startas om för nytt utseende\n"
1207 "Vill du starta om GUI nu?"
1208
1209 msgid "Gateway"
1210 msgstr "Gateway"
1211
1212 msgid "Genre:"
1213 msgstr "Genre:"
1214
1215 msgid "German"
1216 msgstr "Tyska"
1217
1218 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
1219 msgstr "Hämtar plugin information. Var vänlig vänta..."
1220
1221 msgid "Goto 0"
1222 msgstr "Gå till 0"
1223
1224 msgid "Goto position"
1225 msgstr "Gå till position"
1226
1227 msgid "Graphical Multi EPG"
1228 msgstr "Grafisk Multi EPG"
1229
1230 msgid "Greek"
1231 msgstr "Grekiska"
1232
1233 msgid "Guard Interval"
1234 msgstr "Guard intervall"
1235
1236 msgid "Guard interval mode"
1237 msgstr "Guard intervalläge"
1238
1239 msgid "Harddisk"
1240 msgstr "Hårddisk"
1241
1242 msgid "Harddisk setup"
1243 msgstr "Hårddisk installation"
1244
1245 msgid "Harddisk standby after"
1246 msgstr "Viloläge för hårddisk efter"
1247
1248 msgid "Hierarchy Information"
1249 msgstr "Hierarkisk information "
1250
1251 msgid "Hierarchy mode"
1252 msgstr "Hierarkiskt läge"
1253
1254 msgid "How many minutes do you want to record?"
1255 msgstr "Hur många minuter vill du spela in?"
1256
1257 msgid "Hungarian"
1258 msgstr "Ungerska"
1259
1260 msgid "IP Address"
1261 msgstr "IP adress"
1262
1263 msgid "Icelandic"
1264 msgstr "Isländska"
1265
1266 msgid "If you can see this page, please press OK."
1267 msgstr "Om du kan se denna sida, vänligen tryck på OK."
1268
1269 msgid ""
1270 "If you see this, something is wrong with\n"
1271 "your scart connection. Press OK to return."
1272 msgstr ""
1273 "Om du ser detta, något är fel med\n"
1274 "din scartkontakt. Tryck OK för återgå."
1275
1276 msgid ""
1277 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
1278 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
1279 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
1280 "possible.\n"
1281 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
1282 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
1283 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
1284 "step.\n"
1285 "If you are happy with the result, press OK."
1286 msgstr ""
1287 "Om din TV har ljusstyrke- eller kontrastförbättrare rekommenderas du att "
1288 "stänga av den. Om det finns något som heter \"dynamic\" rekommenderas du att "
1289 "använda standard. Justera ljusstyrkan till en inställning som du tycker är "
1290 "bra. Använd så lite kontrast som möjligt.\n"
1291 "Sätt ljusstyrkan till så låg som möjligt, men säkerställ att de två lägsta "
1292 "nivåerna av grå är urskiljningsbara.\n"
1293 "Ta inte hänsyn till de ljusa nivåerna nu. De kommer justeras i nästa steg.\n"
1294 "När du är nöjd med resultatet, tryck OK."
1295
1296 msgid "Image-Upgrade"
1297 msgstr "Image uppgradering"
1298
1299 msgid "In Progress"
1300 msgstr "I utförande"
1301
1302 msgid ""
1303 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
1304 msgstr "För att göra en timerinspelning, växlades TV till inspelande kanal!\n"
1305
1306 msgid "Increased voltage"
1307 msgstr "Ökad spänning"
1308
1309 msgid "Index"
1310 msgstr "Index"
1311
1312 msgid "InfoBar"
1313 msgstr "Infobalk"
1314
1315 msgid "Infobar timeout"
1316 msgstr "Infobalk timeout"
1317
1318 msgid "Information"
1319 msgstr "Information"
1320
1321 msgid "Init"
1322 msgstr "Initiera"
1323
1324 msgid "Initialization..."
1325 msgstr "Initiering..."
1326
1327 msgid "Initialize"
1328 msgstr "Initiera"
1329
1330 msgid "Initializing Harddisk..."
1331 msgstr "Initierar hårddisk..."
1332
1333 msgid "Input"
1334 msgstr "Ingång"
1335
1336 msgid "Installing"
1337 msgstr "Installera"
1338
1339 msgid "Installing Software..."
1340 msgstr "Installera mjukvara..."
1341
1342 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
1343 msgstr "Installerar grundsatellitelista... Vänligen vänta..."
1344
1345 msgid "Installing defaults... Please wait..."
1346 msgstr "Installerar grundinställningar... Vänligen vänta..."
1347
1348 msgid "Installing package content... Please wait..."
1349 msgstr "Installerar paketinnehåll... Vänligen vänta..."
1350
1351 msgid "Instant Record..."
1352 msgstr "Direktinspelning..."
1353
1354 msgid "Integrated Ethernet"
1355 msgstr "Integrerat nätverk"
1356
1357 msgid "Intermediate"
1358 msgstr "Normal"
1359
1360 msgid "Internal Flash"
1361 msgstr "Intern Flash"
1362
1363 msgid "Invalid Location"
1364 msgstr "Ogiltig lokation"
1365
1366 msgid "Inversion"
1367 msgstr "Inversion"
1368
1369 msgid "Invert display"
1370 msgstr "Invertera LCD"
1371
1372 msgid "Italian"
1373 msgstr "Italienska"
1374
1375 msgid "Job View"
1376 msgstr "Arbets Vy"
1377
1378 msgid "Jump to video title 1 (play movie from start)"
1379 msgstr "Hoppa till video titel 1 (spela film från start)"
1380
1381 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
1382 msgid "Just Scale"
1383 msgstr "Bara skala"
1384
1385 msgid "Keyboard Map"
1386 msgstr "Tangentbordslayout"
1387
1388 msgid "Keyboard Setup"
1389 msgstr "Tangentbords inställning"
1390
1391 msgid "Keymap"
1392 msgstr "Tangentlayout"
1393
1394 msgid "LAN Adapter"
1395 msgstr "LAN Adapter"
1396
1397 msgid "LNB"
1398 msgstr "LNB"
1399
1400 msgid "LOF"
1401 msgstr "LOF"
1402
1403 msgid "LOF/H"
1404 msgstr "LOF/H"
1405
1406 msgid "LOF/L"
1407 msgstr "LOF/L"
1408
1409 msgid "Language selection"
1410 msgstr "Välj språk"
1411
1412 msgid "Language..."
1413 msgstr "Språk..."
1414
1415 msgid "Last speed"
1416 msgstr "Föregående hastighet"
1417
1418 msgid "Latitude"
1419 msgstr "Latitud"
1420
1421 msgid "Leave DVD Player?"
1422 msgstr "Avsluta DVD Spelare?"
1423
1424 msgid "Left"
1425 msgstr "Vänster"
1426
1427 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
1428 msgid "Letterbox"
1429 msgstr "Letterbox"
1430
1431 msgid "Limit east"
1432 msgstr "Östlig gräns"
1433
1434 msgid "Limit west"
1435 msgstr "Västlig gräns"
1436
1437 msgid "Limits off"
1438 msgstr "Gränser av"
1439
1440 msgid "Limits on"
1441 msgstr "Gränser på"
1442
1443 msgid "Link:"
1444 msgstr "Länk:"
1445
1446 msgid "List of Storage Devices"
1447 msgstr "Lista på lagringsenheter"
1448
1449 msgid "Lithuanian"
1450 msgstr "Litauiska"
1451
1452 msgid "Local Network"
1453 msgstr "Lokalt Nätverk"
1454
1455 msgid "Location"
1456 msgstr "Lokation"
1457
1458 msgid "Lock:"
1459 msgstr "Lås:"
1460
1461 msgid "Long Keypress"
1462 msgstr "Lång knapptryckning"
1463
1464 msgid "Longitude"
1465 msgstr "Longitud"
1466
1467 msgid "MMC Card"
1468 msgstr "MMC kort"
1469
1470 msgid "MORE"
1471 msgstr "MER"
1472
1473 msgid "Main menu"
1474 msgstr "Huvudmeny"
1475
1476 msgid "Mainmenu"
1477 msgstr "Huvudmeny"
1478
1479 msgid "Make this mark an 'in' point"
1480 msgstr "Gör denna markör till 'in' punkt"
1481
1482 msgid "Make this mark an 'out' point"
1483 msgstr "Gör denna markör till 'ut' punkt"
1484
1485 msgid "Make this mark just a mark"
1486 msgstr "Behåll denna markör som vanlig markör"
1487
1488 msgid "Manual Scan"
1489 msgstr "Manuell sökning"
1490
1491 msgid "Manual transponder"
1492 msgstr "Manuell transponder"
1493
1494 msgid "Margin after record"
1495 msgstr "Marginal efter inspelning (i minuter)"
1496
1497 msgid "Margin before record (minutes)"
1498 msgstr "Marginal innan inspelning (i minuter)"
1499
1500 msgid "Media player"
1501 msgstr "Mediaspelare"
1502
1503 msgid "MediaPlayer"
1504 msgstr "Mediaspelare"
1505
1506 msgid "Menu"
1507 msgstr "Meny"
1508
1509 msgid "Message"
1510 msgstr "Meddelande"
1511
1512 msgid "Mkfs failed"
1513 msgstr "Mkfs misslyckades"
1514
1515 msgid "Mode"
1516 msgstr "Läge"
1517
1518 msgid "Model: "
1519 msgstr "Modell: "
1520
1521 msgid "Modulation"
1522 msgstr "Modulering"
1523
1524 msgid "Modulator"
1525 msgstr "Modulator"
1526
1527 msgid "Mon"
1528 msgstr "Mån"
1529
1530 msgid "Mon-Fri"
1531 msgstr "Mån-Fre"
1532
1533 msgid "Monday"
1534 msgstr "Måndag"
1535
1536 msgid "Mount failed"
1537 msgstr "Montering misslyckades"
1538
1539 msgid "Move Picture in Picture"
1540 msgstr "Flytta Bild i Bild"
1541
1542 msgid "Move east"
1543 msgstr "Flytta öst"
1544
1545 msgid "Move west"
1546 msgstr "Flytta väst"
1547
1548 msgid "Movielist menu"
1549 msgstr "Filmlista meny"
1550
1551 msgid "Multi EPG"
1552 msgstr "Multi EPG"
1553
1554 msgid "Multiple service support"
1555 msgstr "Multipla kanaler stöds"
1556
1557 msgid "Multisat"
1558 msgstr "Multisat"
1559
1560 msgid "Mute"
1561 msgstr "Ljud av"
1562
1563 msgid "N/A"
1564 msgstr "Inte tillgänglig"
1565
1566 msgid "NEXT"
1567 msgstr "NÄSTA"
1568
1569 msgid "NOW"
1570 msgstr "NU"
1571
1572 msgid "NTSC"
1573 msgstr "NTSC"
1574
1575 msgid "Name"
1576 msgstr "Namn"
1577
1578 msgid "Nameserver"
1579 msgstr "Namnserver"
1580
1581 #, python-format
1582 msgid "Nameserver %d"
1583 msgstr "Namnserver %d"
1584
1585 msgid "Nameserver Setup"
1586 msgstr "Namnserver installation"
1587
1588 msgid "Nameserver settings"
1589 msgstr "Namnserver inställningar"
1590
1591 msgid "Netmask"
1592 msgstr "Nätmask"
1593
1594 msgid "Network Configuration..."
1595 msgstr "Nätverk Konfiguration..."
1596
1597 msgid "Network Mount"
1598 msgstr "Nätverksmonteringar"
1599
1600 msgid "Network SSID"
1601 msgstr "Nätverk SSID"
1602
1603 msgid "Network Setup"
1604 msgstr "Nätverksinställningar"
1605
1606 msgid "Network scan"
1607 msgstr "Sök nätverk"
1608
1609 msgid "Network setup"
1610 msgstr "Nätverksinställningar"
1611
1612 msgid "Network test"
1613 msgstr "Nätverk test"
1614
1615 msgid "Network test..."
1616 msgstr "Nätverk test..."
1617
1618 msgid "Network..."
1619 msgstr "Nätverk..."
1620
1621 msgid "Network:"
1622 msgstr "Nätverk:"
1623
1624 msgid "NetworkWizard"
1625 msgstr "Nätverksguide"
1626
1627 msgid "New"
1628 msgstr "Ny"
1629
1630 msgid "New DVD"
1631 msgstr "Ny DVD"
1632
1633 msgid "New pin"
1634 msgstr "Ny PIN"
1635
1636 msgid "New version:"
1637 msgstr "Ny version:"
1638
1639 msgid "Next"
1640 msgstr "Nästa"
1641
1642 msgid "No"
1643 msgstr "Nej"
1644
1645 msgid "No 50 Hz, sorry. :("
1646 msgstr "Ingen 50 Hz, tyvärr. :("
1647
1648 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
1649 msgstr "Ingen hårddisk hittad eller initierad!"
1650
1651 msgid "No backup needed"
1652 msgstr "Ingen backup behövs"
1653
1654 msgid ""
1655 "No data on transponder!\n"
1656 "(Timeout reading PAT)"
1657 msgstr ""
1658 "Ingen data på transponder!\n"
1659 "(Timeout vid läsning av PAT)"
1660
1661 msgid "No event info found, recording indefinitely."
1662 msgstr "Ingen programinfo hittades, inspelning oändlig."
1663
1664 msgid "No free tuner!"
1665 msgstr "Ingen ledig tuner!"
1666
1667 msgid ""
1668 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
1669 msgstr "Inga paket uppgraderade. Undersök ditt nätverk och prova igen."
1670
1671 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
1672 msgstr "Ingen bild på TVn? Tryck EXIT för att försöka igen."
1673
1674 msgid "No positioner capable frontend found."
1675 msgstr "Ingen motorkapabel frontend hittad."
1676
1677 msgid "No satellite frontend found!!"
1678 msgstr "Ingen satellit frontend funnen!!"
1679
1680 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
1681 msgstr "Ingen tuner är konfigurerad för motor diseqc!"
1682
1683 msgid ""
1684 "No tuner is enabled!\n"
1685 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1686 msgstr ""
1687 "Ingen tuner är aktiverad!\n"
1688 "Vänligen konfigurera tuner före scanning efter kanaler."
1689
1690 msgid ""
1691 "No valid service PIN found!\n"
1692 "Do you like to change the service PIN now?\n"
1693 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
1694 msgstr ""
1695 "Ingen giltig kanal PIN hittad!\n"
1696 "Vill du ändra kanal PIN nu?\n"
1697 "Om du anger 'Nej' här kommer kanalskyddet vara avaktiverat!"
1698
1699 msgid ""
1700 "No valid setup PIN found!\n"
1701 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
1702 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
1703 msgstr ""
1704 "Ingen giltig installations PIN hittad!\n"
1705 "Vill du ändra installations PIN nu?\n"
1706 "Om du anger 'Nej' här kommer installationsskyddet vara avaktiverat!"
1707
1708 msgid ""
1709 "No working local networkadapter found.\n"
1710 "Please verify that you have attached a network cable and your Network is "
1711 "configured correctly."
1712 msgstr ""
1713 "Inget fungerades lokalt nätverkskort hittat.\n"
1714 "Vänligen bekräfta att du har anslutit en nätverkskabel och att ditt Nätverk "
1715 "är korrekt konfigurerat."
1716
1717 msgid ""
1718 "No working wireless interface found.\n"
1719 " Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick or enable "
1720 "you local network interface."
1721 msgstr ""
1722 "Inget fungerade trådlöst nätverkskort hittat.\n"
1723 " Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN USB Stick eller "
1724 "aktiverat ditt lokala nätverkskort."
1725
1726 msgid ""
1727 "No working wireless networkadapter found.\n"
1728 "Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick and your "
1729 "Network is configured correctly."
1730 msgstr ""
1731 "Inget fungerande trådlöst nätverkskort hittat.\n"
1732 "Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN USB Stick och "
1733 "konfigurerat ditt Nätverk korrekt."
1734
1735 msgid "No, but restart from begin"
1736 msgstr "Nej, men starta om från början"
1737
1738 msgid "No, do nothing."
1739 msgstr "Nej, gör inget."
1740
1741 msgid "No, just start my dreambox"
1742 msgstr "Nej, starta bara dreamboxen"
1743
1744 msgid "No, let me choose default lists"
1745 msgstr "Nej, låt mig välja grundlista"
1746
1747 msgid "No, scan later manually"
1748 msgstr "Nej, sök manuellt senare"
1749
1750 msgid "None"
1751 msgstr "Inga"
1752
1753 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
1754 msgid "Nonlinear"
1755 msgstr "Ej linjär"
1756
1757 msgid "North"
1758 msgstr "Nord"
1759
1760 msgid "Norwegian"
1761 msgstr "Norska"
1762
1763 #, python-format
1764 msgid ""
1765 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
1766 "required, %d MB available)"
1767 msgstr ""
1768 "Inte tillräckligt med diskutrymme. Vänligen frigör diskutrymme och försök "
1769 "igen. (%d MB krävs, %d MB tillgängligt)"
1770
1771 msgid ""
1772 "Nothing to scan!\n"
1773 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1774 msgstr ""
1775 "Inget att scanna!\n"
1776 "Vänligen konfigurera tuner före scanning efter kanaler."
1777
1778 msgid "Now Playing"
1779 msgstr "Spelas nu"
1780
1781 msgid ""
1782 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
1783 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
1784 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
1785 msgstr ""
1786 "Använd kontrastinställningen för att justera ljusstyrka på bakgrunden så "
1787 "mycket som möjligt, men säkerställ att du fortfarande kan se skillnaden "
1788 "mellan de två ljusaste nivåerna av skuggor. När du har gjort det tryck OK."
1789
1790 msgid "OK"
1791 msgstr "OK"
1792
1793 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
1794 msgstr "OK, guida mig genom uppgraderingen"
1795
1796 msgid "OSD Settings"
1797 msgstr "OSD inställning"
1798
1799 msgid "Off"
1800 msgstr "Av"
1801
1802 msgid "On"
1803 msgstr "På"
1804
1805 msgid "One"
1806 msgstr "En"
1807
1808 msgid "Online-Upgrade"
1809 msgstr "Online uppgradering"
1810
1811 msgid "Orbital Position"
1812 msgstr "Orbital position"
1813
1814 msgid "Other..."
1815 msgstr "Annat..."
1816
1817 msgid "PAL"
1818 msgstr "PAL"
1819
1820 msgid "PIDs"
1821 msgstr "PIDs"
1822
1823 msgid "Package list update"
1824 msgstr "Paketlista uppdatering"
1825
1826 msgid "Packet management"
1827 msgstr "Pakethantering"
1828
1829 msgid "Page"
1830 msgstr "Sida"
1831
1832 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
1833 msgid "Pan&Scan"
1834 msgstr "Pan&Scan"
1835
1836 msgid "Parental control"
1837 msgstr "Föräldrakontroll"
1838
1839 msgid "Parental control services Editor"
1840 msgstr "Föräldrakontroll kanaleditor"
1841
1842 msgid "Parental control setup"
1843 msgstr "Föräldrakontroll installation"
1844
1845 msgid "Parental control type"
1846 msgstr "Föräldrakontroll typ"
1847
1848 msgid "Pause movie at end"
1849 msgstr "Pausa filmen"
1850
1851 msgid "PiPSetup"
1852 msgstr "BiB konfiguration"
1853
1854 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
1855 msgid "Pillarbox"
1856 msgstr "Svarta kanter"
1857
1858 msgid "Pilot"
1859 msgstr "Pilot"
1860
1861 msgid "Pin code needed"
1862 msgstr "PIN kod behövs"
1863
1864 msgid "Play"
1865 msgstr "Spela upp"
1866
1867 msgid "Play recorded movies..."
1868 msgstr "Spela inspelade filmer..."
1869
1870 msgid "Please Reboot"
1871 msgstr "Vänligen starta om"
1872
1873 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
1874 msgstr "Vänligen ange media som ska undersökas"
1875
1876 msgid ""
1877 "Please attach your Zydas ZD1211B chipset compatibe WLAN USB Stick to your "
1878 "Dreambox and press the OK button on your remote control to enable the built "
1879 "in wireless network support"
1880 msgstr ""
1881 "Vänligen anslut ditt Zydas ZD1211B chipset kompatibelt WLAN USB Stick till "
1882 "din Dreambox och tryck OK på din fjärrkontroll för att aktivera det inbyggda "
1883 "trådlösa nätverksstödet."
1884
1885 msgid "Please change recording endtime"
1886 msgstr "Vänligen ändra inspelnings sluttid"
1887
1888 msgid "Please choose an extension..."
1889 msgstr "Vänligen välj en utökning..."
1890
1891 msgid "Please choose he package..."
1892 msgstr "Vänligen välj paket"
1893
1894 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
1895 msgstr "Vänligen välj vilken grundservicelista som du vill installera."
1896
1897 msgid ""
1898 "Please configure your local LAN internet connection by filling out the "
1899 "needed values.\n"
1900 "When you are ready please press OK to continue."
1901 msgstr ""
1902 "Vänligen konfigurera ditt lokala LANs Internet anslutning med att fylla i de "
1903 "behövda värdena.\n"
1904 "När du är klar vänligen tryck på OK för att forsätta."
1905
1906 msgid ""
1907 "Please configure your wireless LAN internet connection by filling out the "
1908 "needed values.\n"
1909 "When you are ready please press OK to continue."
1910 msgstr ""
1911 "Vänligen konfigurera ditt trådlösa LANs Internet med att fylla i de behövda "
1912 "värdena.\n"
1913 "När du är klar vänligen tryck OK för att forsätta."
1914
1915 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
1916 msgstr "Vänligen ändra inte om du inte vet vad du gör!"
1917
1918 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
1919 msgstr "Ange namn för den nya favoritlistan"
1920
1921 msgid "Please enter a name for the new marker"
1922 msgstr "Vänligen ange namn för ny markör"
1923
1924 msgid "Please enter a new filename"
1925 msgstr "Vänligen ange nytt filnamn"
1926
1927 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
1928 msgstr "Vänligen ange filnamn (tomt = använd dagens datum)"
1929
1930 msgid "Please enter the correct pin code"
1931 msgstr "Vänligen ange korrekt PIN kod"
1932
1933 msgid "Please enter the old pin code"
1934 msgstr "Vänligen ange den gamla PIN koden"
1935
1936 msgid "Please follow the instructions on the TV"
1937 msgstr "Vänligen följ instruktionerna på TVn"
1938
1939 msgid "Please press OK!"
1940 msgstr "Vänligen tryck OK!"
1941
1942 msgid "Please select a playlist to delete..."
1943 msgstr "Vänligen välj en spellista för borttagning..."
1944
1945 msgid "Please select a playlist..."
1946 msgstr "Vänligen välj en spellista..."
1947
1948 msgid "Please select a subservice to record..."
1949 msgstr "Vänligen välj en underkanal för inspelning..."
1950
1951 msgid "Please select a subservice..."
1952 msgstr "Vänligen välj en underkanal..."
1953
1954 msgid "Please select below the wireless network you want to connect to."
1955 msgstr "Vänligen välj nedan vilket trådlöst nätverk du vill ansluta till."
1956
1957 msgid "Please select keyword to filter..."
1958 msgstr "Vänligen välj nyckelord för filter..."
1959
1960 msgid "Please select the movie path..."
1961 msgstr "Vänligen ange filmens sökväg..."
1962
1963 msgid "Please set up tuner B"
1964 msgstr "Vänligen installera tuner B"
1965
1966 msgid "Please set up tuner C"
1967 msgstr "Vänligen installera tuner C"
1968
1969 msgid "Please set up tuner D"
1970 msgstr "Vänligen installera tuner D"
1971
1972 msgid ""
1973 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
1974 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
1975 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
1976 msgstr ""
1977 "Använd piltangenterna för att flytta BiB fönstret.\n"
1978 "Tryck Bouquet +/- för ändra storleken på fönstret.\n"
1979 "Tryck OK för att gå tillbaka till TV läge eller EXIT för att avbryta "
1980 "flyttning."
1981
1982 msgid "Please wait... Loading list..."
1983 msgstr "Vänligen vänta... Laddar lista..."
1984
1985 msgid "Plugin browser"
1986 msgstr "Plugin hanterare"
1987
1988 msgid "Plugins"
1989 msgstr "Plugins"
1990
1991 msgid "Polarity"
1992 msgstr "Polaritet"
1993
1994 msgid "Polarization"
1995 msgstr "Polarisation"
1996
1997 msgid "Polish"
1998 msgstr "Polska"
1999
2000 msgid "Port A"
2001 msgstr "Port A"
2002
2003 msgid "Port B"
2004 msgstr "Port B"
2005
2006 msgid "Port C"
2007 msgstr "Port C"
2008
2009 msgid "Port D"
2010 msgstr "Port D"
2011
2012 msgid "Portuguese"
2013 msgstr "Portugisiska"
2014
2015 msgid "Positioner"
2016 msgstr "Motor"
2017
2018 msgid "Positioner fine movement"
2019 msgstr "Motor finstegning"
2020
2021 msgid "Positioner movement"
2022 msgstr "Motor rörelse"
2023
2024 msgid "Positioner setup"
2025 msgstr "Motor installation"
2026
2027 msgid "Positioner storage"
2028 msgstr "Motor lagring"
2029
2030 msgid "Power threshold in mA"
2031 msgstr "Ström gränsvärde i mA"
2032
2033 msgid "Predefined transponder"
2034 msgstr "Fördefinerad transponder"
2035
2036 msgid "Preparing... Please wait"
2037 msgstr "Förbereder... Vänligen vänta"
2038
2039 msgid "Press OK on your remote control to continue."
2040 msgstr "Tryck OK på din fjärrkontroll för att forsätta."
2041
2042 msgid "Press OK to activate the settings."
2043 msgstr "Tryck OK för aktivera inställningarna."
2044
2045 msgid "Press OK to scan"
2046 msgstr "Tryck OK för sökning"
2047
2048 msgid "Press OK to start the scan"
2049 msgstr "Tryck OK för att starta sökning"
2050
2051 msgid ""
2052 "Pressing OK enables the built in wireless LAN support of your Dreambox.\n"
2053 "Wlan USB Sticks with Zydas ZD1211B and RAlink RT73 Chipset are supported.\n"
2054 "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox before pressing OK.\n"
2055 "\n"
2056 msgstr ""
2057 "Att trycka på OK aktiverar det inbyggda stödet för trådlöst LAN på din "
2058 "Dreambox.\n"
2059 "WLAN USB Stick med Zydas ZD1211B och RAlink RT73 chipset stödjs för detta.\n"
2060 "Anslut ditt WLAN USB Stick till din Dreambox före du trycker på OK.\n"
2061 "\n"
2062
2063 msgid "Prev"
2064 msgstr "Föregående"
2065
2066 msgid "Primary DNS"
2067 msgstr "Primär DNS"
2068
2069 msgid "Protect services"
2070 msgstr "Skydda kanaler"
2071
2072 msgid "Protect setup"
2073 msgstr "Skydda inställningar"
2074
2075 msgid "Provider"
2076 msgstr "Leverantör"
2077
2078 msgid "Provider to scan"
2079 msgstr "Leverantör att scanna"
2080
2081 msgid "Providers"
2082 msgstr "Leverantörer"
2083
2084 msgid "Quickzap"
2085 msgstr "Snabbzap"
2086
2087 msgid "RC Menu"
2088 msgstr "Fjärrkontroll meny"
2089
2090 msgid "RF output"
2091 msgstr "RF ut"
2092
2093 msgid "RGB"
2094 msgstr "RGB"
2095
2096 msgid "RSS Feed URI"
2097 msgstr "RSS Feed URI"
2098
2099 msgid "Radio"
2100 msgstr "Radio"
2101
2102 msgid "Ram Disk"
2103 msgstr "Ram Disk"
2104
2105 msgid "Really close without saving settings?"
2106 msgstr "Verkligen stänga utan att spara inställningarna?"
2107
2108 msgid "Really delete done timers?"
2109 msgstr "Verkligen ta bort färdiga timerinspelningar?"
2110
2111 msgid "Really delete this timer?"
2112 msgstr "Verkligen ta bort denna timer?"
2113
2114 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
2115 msgstr "Verkligen avsluta underkanals snabbzap?"
2116
2117 msgid "Reception Settings"
2118 msgstr "Mottagning inställningar"
2119
2120 msgid "Record"
2121 msgstr "Spela in"
2122
2123 msgid "Recorded files..."
2124 msgstr "Inspelade filer..."
2125
2126 msgid "Recording"
2127 msgstr "Spelar in"
2128
2129 msgid ""
2130 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really reboot "
2131 "now?"
2132 msgstr ""
2133 "Inspelning(ar) pågår eller ska snart påbörjas... verkligen starta om nu?"
2134
2135 msgid ""
2136 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really restart "
2137 "now?"
2138 msgstr ""
2139 "Inspelning(ar) pågår eller ska snart påbörjas... verkligen starta om nu?"
2140
2141 msgid ""
2142 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really shutdown "
2143 "now?"
2144 msgstr ""
2145 "Inspelning(ar) pågår eller ska snart påbörjas... verkligen stänga av nu?"
2146
2147 msgid "Recordings always have priority"
2148 msgstr "Inspelningar har alltid prioritet"
2149
2150 msgid "Reenter new pin"
2151 msgstr "Ange ny PIN igen"
2152
2153 msgid "Refresh Rate"
2154 msgstr "Uppdateringstakt"
2155
2156 msgid "Refresh rate selection."
2157 msgstr "Uppdateringsfrekvens val."
2158
2159 msgid "Remove Plugins"
2160 msgstr "Ta bort Plugins"
2161
2162 msgid "Remove a mark"
2163 msgstr "Ta bort en markör"
2164
2165 msgid "Remove currently selected title"
2166 msgstr "Ta bort vald titel"
2167
2168 msgid "Remove plugins"
2169 msgstr "Ta bort plugins"
2170
2171 msgid "Remove title"
2172 msgstr "Ta bort titel"
2173
2174 msgid "Rename"
2175 msgstr "Byt namn"
2176
2177 msgid "Repeat"
2178 msgstr "Repetera"
2179
2180 msgid "Repeat Type"
2181 msgstr "Repeat typ"
2182
2183 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
2184 msgstr "En upprepande händelse spelas in... Vad vill du göra?"
2185
2186 msgid "Repeats"
2187 msgstr "Upprepningar"
2188
2189 msgid "Reset"
2190 msgstr "Nollställ"
2191
2192 msgid "Resolution"
2193 msgstr "Upplösning"
2194
2195 msgid "Restart"
2196 msgstr "Omstart"
2197
2198 msgid "Restart GUI"
2199 msgstr "Omstart GUI"
2200
2201 msgid "Restart GUI now?"
2202 msgstr "Omstart av GUI nu?"
2203
2204 msgid "Restart network"
2205 msgstr "Omstart nätverk"
2206
2207 msgid "Restart test"
2208 msgstr "Omstart test"
2209
2210 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
2211 msgstr "Omstart av din nätverksanslutning och adaptrar.\n"
2212
2213 msgid "Restart your wireless interface"
2214 msgstr "Omstart av din trådlösa adapter"
2215
2216 msgid "Restore"
2217 msgstr "Återställ"
2218
2219 msgid ""
2220 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
2221 "settings now."
2222 msgstr ""
2223 "Återställning av inställningar klart. Tryck OK för att aktivera återskapade "
2224 "inställningar"
2225
2226 msgid "Resume from last position"
2227 msgstr "Återuppspela från senaste position"
2228
2229 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
2230 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
2231 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
2232 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
2233 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
2234 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
2235 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
2236 msgid "Resuming playback"
2237 msgstr "Återuppta uppspelning"
2238
2239 msgid "Return to file browser"
2240 msgstr "Återvänd till fil utforskare"
2241
2242 msgid "Return to movie list"
2243 msgstr "Återvänd till filmlista"
2244
2245 msgid "Return to previous service"
2246 msgstr "Återvänd till föregående tjänst"
2247
2248 msgid "Rewind speeds"
2249 msgstr "Hastigheter för snabbspolning bakåt"
2250
2251 msgid "Right"
2252 msgstr "Höger"
2253
2254 msgid "Rolloff"
2255 msgstr "Rolloff"
2256
2257 msgid "Rotor turning speed"
2258 msgstr "Rotor rotationsfart"
2259
2260 msgid "Running"
2261 msgstr "Körandes"
2262
2263 msgid "Russian"
2264 msgstr "Ryska"
2265
2266 msgid "S-Video"
2267 msgstr "S-Video"
2268
2269 msgid "SNR"
2270 msgstr "SNR"
2271
2272 msgid "SNR:"
2273 msgstr "SNR:"
2274
2275 msgid "Sat"
2276 msgstr "Lör"
2277
2278 msgid "Sat / Dish Setup"
2279 msgstr "Sat / Parabol installation"
2280
2281 msgid "Satellite"
2282 msgstr "Satellit"
2283
2284 msgid "Satellite Equipment Setup"
2285 msgstr "Satellit utrustning installation"
2286
2287 msgid "Satellites"
2288 msgstr "Satelliter"
2289
2290 msgid "Satfinder"
2291 msgstr "Satfinder"
2292
2293 msgid "Saturday"
2294 msgstr "Lördag"
2295
2296 msgid "Save Playlist"
2297 msgstr "Spara spellista"
2298
2299 msgid "Save current project to disk"
2300 msgstr "Spara nuvarande project till disk"
2301
2302 msgid "Save..."
2303 msgstr "Spara..."
2304
2305 msgid "Scaling Mode"
2306 msgstr "Scalingläge"
2307
2308 msgid "Scan "
2309 msgstr "Söka"
2310
2311 msgid "Scan QAM128"
2312 msgstr "Söka QAM128"
2313
2314 msgid "Scan QAM16"
2315 msgstr "Söka QAM16"
2316
2317 msgid "Scan QAM256"
2318 msgstr "Söka QAM256"
2319
2320 msgid "Scan QAM32"
2321 msgstr "Söka QAM32"
2322
2323 msgid "Scan QAM64"
2324 msgstr "Söka QAM64"
2325
2326 msgid "Scan SR6875"
2327 msgstr "Söka SR6875"
2328
2329 msgid "Scan SR6900"
2330 msgstr "Söka SR6900"
2331
2332 msgid "Scan Wireless Networks"
2333 msgstr "Sök efter trådlösa nätverk"
2334
2335 msgid "Scan additional SR"
2336 msgstr "Sök ytterligare SR"
2337
2338 msgid "Scan band EU HYPER"
2339 msgstr "Sök EU HYPER band"
2340
2341 msgid "Scan band EU MID"
2342 msgstr "Sök EU MID band"
2343
2344 msgid "Scan band EU SUPER"
2345 msgstr "Sök EU SUPER band"
2346
2347 msgid "Scan band EU UHF IV"
2348 msgstr "Sök EU UHF IV band"
2349
2350 msgid "Scan band EU UHF V"
2351 msgstr "Sök EU UHF V band"
2352
2353 msgid "Scan band EU VHF I"
2354 msgstr "Sök EU VHF I band"
2355
2356 msgid "Scan band EU VHF III"
2357 msgstr "Sök EU VHF III band"
2358
2359 msgid "Scan band US HIGH"
2360 msgstr "Sök US HIGH band"
2361
2362 msgid "Scan band US HYPER"
2363 msgstr "Sök US HYPER band"
2364
2365 msgid "Scan band US LOW"
2366 msgstr "Sök US LOW band"
2367
2368 msgid "Scan band US MID"
2369 msgstr "Sök US MID band"
2370
2371 msgid "Scan band US SUPER"
2372 msgstr "Sök US SUPER band"
2373
2374 msgid ""
2375 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
2376 "WLAN USB Stick\n"
2377 msgstr ""
2378 "Sök ditt nätverk för trådlös Access Punkt och anslut till den med WLAN USB "
2379 "Stick\n"
2380
2381 msgid ""
2382 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
2383 msgstr "Sök grund lamedbs sorterat på satellite med en "
2384
2385 msgid "Search east"
2386 msgstr "Sök öst"
2387
2388 msgid "Search west"
2389 msgstr "Sök väst"
2390
2391 msgid "Secondary DNS"
2392 msgstr "Sekondär DNS"
2393
2394 msgid "Seek"
2395 msgstr "Sök"
2396
2397 msgid "Select HDD"
2398 msgstr "Välj hårddisk"
2399
2400 msgid "Select Location"
2401 msgstr "Välj lokation"
2402
2403 msgid "Select Network Adapter"
2404 msgstr "Välj nätverksadapter"
2405
2406 msgid "Select a movie"
2407 msgstr "Välj en film"
2408
2409 msgid "Select audio mode"
2410 msgstr "Välj ljudläge"
2411
2412 msgid "Select audio track"
2413 msgstr "Välj ljudspår"
2414
2415 msgid "Select channel to record from"
2416 msgstr "Välj kanal att spela in från"
2417
2418 msgid "Select refresh rate"
2419 msgstr "Välj uppdateringsfrekvens"
2420
2421 msgid "Select video input"
2422 msgstr "Välj video insignal"
2423
2424 msgid "Select video mode"
2425 msgstr "Välj videoläge"
2426
2427 msgid "Sequence repeat"
2428 msgstr "Repetera sekvens"
2429
2430 msgid "Service"
2431 msgstr "Kanal"
2432
2433 msgid "Service Scan"
2434 msgstr "Kanalsökning"
2435
2436 msgid "Service Searching"
2437 msgstr "Kanalsökning"
2438
2439 msgid "Service has been added to the favourites."
2440 msgstr "Kanalen har lagts till i favoriter."
2441
2442 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
2443 msgstr "Kanalen har lagts till i vald favoritlista."
2444
2445 msgid ""
2446 "Service invalid!\n"
2447 "(Timeout reading PMT)"
2448 msgstr ""
2449 "Service ogiltig!\n"
2450 "(Timeout vid läsning av PMT)"
2451
2452 msgid ""
2453 "Service not found!\n"
2454 "(SID not found in PAT)"
2455 msgstr ""
2456 "Service inte funnen!\n"
2457 "(SID inte funnen i PAT)"
2458
2459 msgid "Service scan"
2460 msgstr "Kanalsökning"
2461
2462 msgid ""
2463 "Service unavailable!\n"
2464 "Check tuner configuration!"
2465 msgstr ""
2466 "Tjänsten kunde inte hittas!\n"
2467 "Kontrollera tunerinställningar"
2468
2469 msgid "Serviceinfo"
2470 msgstr "Kanalinfo"
2471
2472 msgid "Services"
2473 msgstr "Kanaler"
2474
2475 msgid "Set limits"
2476 msgstr "Ange gräns"
2477
2478 msgid "Settings"
2479 msgstr "Inställningar"
2480
2481 msgid "Setup"
2482 msgstr "Installation"
2483
2484 msgid "Setup Mode"
2485 msgstr "Installationsläge"
2486
2487 msgid "Show Info"
2488 msgstr "Visa Info"
2489
2490 msgid "Show WLAN Status"
2491 msgstr "Visa WLAN Status"
2492
2493 msgid "Show blinking clock in display during recording"
2494 msgstr "Visa blinkande klocka i display under inspelning"
2495
2496 msgid "Show infobar on channel change"
2497 msgstr "Visa infobalk vid kanalbyte"
2498
2499 msgid "Show infobar on event change"
2500 msgstr "Visa infobalk vid händelseändring"
2501
2502 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
2503 msgstr "Visa infobalk vid hopp framåt/bakåt"
2504
2505 msgid "Show positioner movement"
2506 msgstr "Visa motorflyttningar"
2507
2508 msgid "Show services beginning with"
2509 msgstr "Visa kanal som börjar med"
2510
2511 msgid "Show the radio player..."
2512 msgstr "Visa radiospelaren..."
2513
2514 msgid "Show the tv player..."
2515 msgstr "Visa tv spelare..."
2516
2517 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
2518 msgstr "Visa status på ditt trådlösa LAN anslutning.\n"
2519
2520 msgid "Shutdown Dreambox after"
2521 msgstr "Stäng av Dreambox efter"
2522
2523 msgid "Similar"
2524 msgstr "Liknande"
2525
2526 msgid "Similar broadcasts:"
2527 msgstr "Liknande sändningar:"
2528
2529 msgid "Simple"
2530 msgstr "Enkel"
2531
2532 msgid "Single"
2533 msgstr "Singel"
2534
2535 msgid "Single EPG"
2536 msgstr "Singel EPG"
2537
2538 msgid "Single satellite"
2539 msgstr "Singel satellit"
2540
2541 msgid "Single transponder"
2542 msgstr "Singel transponder"
2543
2544 msgid "Singlestep (GOP)"
2545 msgstr "Enkelsteg (GOP)"
2546
2547 msgid "Sleep Timer"
2548 msgstr "Sov Timer"
2549
2550 msgid "Sleep timer action:"
2551 msgstr "Sovtimer händelse:"
2552
2553 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
2554 msgstr "Slideshow intervall (sec.)"
2555
2556 #, python-format
2557 msgid "Slot %d"
2558 msgstr "Slot %d"
2559
2560 msgid "Slow"
2561 msgstr "Sakta"
2562
2563 msgid "Slow Motion speeds"
2564 msgstr "Hastigheter för slow motion"
2565
2566 msgid "Some plugins are not available:\n"
2567 msgstr "Några plugins är inte tillgängliga:\n"
2568
2569 msgid "Somewhere else"
2570 msgstr "Någon annanstans"
2571
2572 msgid ""
2573 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
2574 "\n"
2575 "Please choose an other one."
2576 msgstr ""
2577 "Ledsen, din backup destination finns inte\n"
2578 "\n"
2579 "Vänligen ange annan."
2580
2581 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
2582 msgid "Sort A-Z"
2583 msgstr "Sortera A-Z"
2584
2585 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
2586 msgid "Sort Time"
2587 msgstr "Sortera tid"
2588
2589 msgid "Sound"
2590 msgstr "Ljud"
2591
2592 msgid "Soundcarrier"
2593 msgstr "Ljudbärare"
2594
2595 msgid "South"
2596 msgstr "Syd"
2597
2598 msgid "Spanish"
2599 msgstr "Spanska"
2600
2601 msgid "Standby"
2602 msgstr "Viloläge"
2603
2604 msgid "Standby / Restart"
2605 msgstr "Viloläge / Omstart"
2606
2607 msgid "Start"
2608 msgstr "Start"
2609
2610 msgid "Start from the beginning"
2611 msgstr "Spela upp från början"
2612
2613 msgid "Start recording?"
2614 msgstr "Starta inspelning?"
2615
2616 msgid "Start test"
2617 msgstr "Starta test"
2618
2619 msgid "StartTime"
2620 msgstr "Starttid"
2621
2622 msgid "Starting on"
2623 msgstr "Startar på"
2624
2625 msgid "Step "
2626 msgstr "Steg "
2627
2628 msgid "Step east"
2629 msgstr "Stega öst"
2630
2631 msgid "Step west"
2632 msgstr "Stega väst"
2633
2634 msgid "Stereo"
2635 msgstr "Stereo"
2636
2637 msgid "Stop"
2638 msgstr "Avsluta"
2639
2640 msgid "Stop Timeshift?"
2641 msgstr "Avsluta timeshift?"
2642
2643 msgid "Stop current event and disable coming events"
2644 msgstr "Avsluta nuvarande och avaktivera kommande händelser"
2645
2646 msgid "Stop current event but not coming events"
2647 msgstr "Avsluta nuvarande händelse men inte kommande"
2648
2649 msgid "Stop playing this movie?"
2650 msgstr "Avsluta uppspelningen?"
2651
2652 msgid "Stop test"
2653 msgstr "Stoppa test"
2654
2655 msgid "Store position"
2656 msgstr "Lagra position"
2657
2658 msgid "Stored position"
2659 msgstr "Lagrad position"
2660
2661 msgid "Subservice list..."
2662 msgstr "Underkanalslista..."
2663
2664 msgid "Subservices"
2665 msgstr "Underkanaler"
2666
2667 msgid "Subtitle selection"
2668 msgstr "Textningsval"
2669
2670 msgid "Subtitles"
2671 msgstr "Textning"
2672
2673 msgid "Sun"
2674 msgstr "Sön"
2675
2676 msgid "Sunday"
2677 msgstr "Söndag"
2678
2679 msgid "Swap Services"
2680 msgstr "Byt kanal"
2681
2682 msgid "Swedish"
2683 msgstr "Svenska"
2684
2685 msgid "Switch to next subservice"
2686 msgstr "Byt till nästa underkanal"
2687
2688 msgid "Switch to previous subservice"
2689 msgstr "Byt till föregående underkanal"
2690
2691 msgid "Symbol Rate"
2692 msgstr "Symbolrate"
2693
2694 msgid "Symbolrate"
2695 msgstr "Symbolrate"
2696
2697 msgid "System"
2698 msgstr "System"
2699
2700 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
2701 msgid "TRANSLATOR_INFO"
2702 msgstr ""
2703 "Översättning utfört av: WeeGull\n"
2704 "Förslag på förändringar skicka ett epost:\n"
2705 "weegull@hotmail.com"
2706
2707 msgid "TV System"
2708 msgstr "TV System"
2709
2710 msgid "Terrestrial"
2711 msgstr "Marksänd"
2712
2713 msgid "Terrestrial provider"
2714 msgstr "Marksänd leverantör"
2715
2716 msgid "Test mode"
2717 msgstr "Testläge"
2718
2719 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
2720 msgstr "Testa nätverkskonfigurationen för din Dreambox.\n"
2721
2722 msgid "Test-Messagebox?"
2723 msgstr "Test-Meddelandebox?"
2724
2725 msgid ""
2726 "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
2727 "\n"
2728 "Your local LAN internet connection is working now.\n"
2729 "\n"
2730 "Please press OK to continue."
2731 msgstr ""
2732 "Tack för att du använde guiden. Din dreambox är nu klar för att användas.\n"
2733 "\n"
2734 "Ditt lokala LANs Internet anslutning fungerar nu.\n"
2735 "\n"
2736 "Vänligen tryck OK för att forsätta."
2737
2738 msgid ""
2739 "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
2740 "\n"
2741 "Your wireless internet connection is working now.\n"
2742 "\n"
2743 "Please press OK to continue."
2744 msgstr ""
2745 "Tack för att du använde guiden. Din Dreambox är nu klar för att användas.\n"
2746 "\n"
2747 "Ditt trådlösa Internet anslutning fungerar nu.\n"
2748 "\n"
2749 "Vänligen tryck OK för att forsätta."
2750
2751 msgid ""
2752 "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
2753 "Please press OK to start using your Dreambox."
2754 msgstr ""
2755 "Tack för att du använde guiden. Din Dreambox är nu klar för att användas.\n"
2756 "Vänligen tryck OK för att börja använda din Dreambox."
2757
2758 msgid ""
2759 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
2760 "Please press OK to start using you Dreambox."
2761 msgstr ""
2762 "Tack för att du använde guiden. Din box är nu konfigurerad.\n"
2763 "Tryck OK för att börja använda din Dreambox."
2764
2765 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
2766 msgstr "Backupen misslyckades, välj en annan plats för din backup "
2767
2768 msgid ""
2769 "The input port should be configured now.\n"
2770 "You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you "
2771 "want to do that now?"
2772 msgstr ""
2773 "Ingångsport bör konfigureras nu.\n"
2774 "Du kan konfigurera skärmen med hjälp av några testbilder. Vill du gör det nu?"
2775
2776 msgid "The installation of the default services lists is finished."
2777 msgstr "Installationen av grundservicelistan är klar."
2778
2779 msgid ""
2780 "The installation of the default settings is finished. You can now continue "
2781 "configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
2782 msgstr ""
2783 "Installationen av grundinställningar är nu klar. Du kan nu slutföra din "
2784 "konfiguration av Dreambox med att trycka på OK knappen på din fjärrkontroll."
2785
2786 msgid "The package doesn't contain anything."
2787 msgstr "Paketet innehåller ingenting."
2788
2789 msgid "The pin code has been changed successfully."
2790 msgstr "Bytet av PIN koden utfördes."
2791
2792 msgid "The pin code you entered is wrong."
2793 msgstr "PIN koden du angav var fel."
2794
2795 msgid "The pin codes you entered are different."
2796 msgstr "PIN koderna du angav är olika."
2797
2798 msgid "The sleep timer has been activated."
2799 msgstr "Sovtimer har aktiverats."
2800
2801 msgid "The sleep timer has been disabled."
2802 msgstr "Sovtimer är deaktiverad."
2803
2804 msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
2805 msgstr "Timer filen (timers.xml) är skadad och kan inte läsas."
2806
2807 msgid ""
2808 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
2809 "Please install it."
2810 msgstr ""
2811 "Pluginen för trådlöst LAN är inte installerad!\n"
2812 "Vänligen installera den."
2813
2814 msgid ""
2815 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
2816 msgstr ""
2817 "Guiden kan ta en backup på nuvarande inställningar. Vill du ta en backup nu?"
2818
2819 msgid "The wizard is finished now."
2820 msgstr "Guiden är nu färdig."
2821
2822 msgid "There are no default services lists in your image."
2823 msgstr "Det finns ingen grundservicelista i din image."
2824
2825 msgid "There are no default settings in your image."
2826 msgstr "Det finns inga grundinställningar i din image."
2827
2828 msgid ""
2829 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
2830 "Do you really want to continue?"
2831 msgstr ""
2832 "Det är inte säkert att det finns tillräckligt med utrymme på vald "
2833 "partition.\n"
2834 "Vill du verkligen forsätta?"
2835
2836 msgid "This is step number 2."
2837 msgstr "Det här är steg 2."
2838
2839 msgid "This is unsupported at the moment."
2840 msgstr "Detta stöds för närvarande inte."
2841
2842 msgid ""
2843 "This test checks for configured Nameservers.\n"
2844 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
2845 "- please check your DHCP, cabling and Adapter setup\n"
2846 "- if you configured your Nameservers manually please verify your entries in "
2847 "the \"Nameserver\" Configuration"
2848 msgstr ""
2849 "Detta test kontrollerar konfigurationen för Namnservrar.\n"
2850 "Om du får ett \"obekräftat\" meddelande:\n"
2851 "- vänligen kontrollera din DHCP, kablar och adapter installation\n"
2852 "- om du har konfigurerat din Namnserver manuellt vänligen bekräfta dina "
2853 "inställningar i \"Namnserver\" INstallation"
2854
2855 msgid ""
2856 "This test checks whether a network cable is connected to your LAN-Adapter.\n"
2857 "If you get a \"disconnected\" message:\n"
2858 "- verify that a network cable is attached\n"
2859 "- verify that the cable is not broken"
2860 msgstr ""
2861 "Detta test kontrollerar om en nätverkskablen är ansluten till din LAN "
2862 "adapter.\n"
2863 "Om du får ett \"Ej ansluten\" meddelande:\n"
2864 "- bekräfta att nätverkskabel är ansluten\n"
2865 "- bekräfta att kabeln inte är trasig"
2866
2867 msgid ""
2868 "This test checks whether a valid IP Address is found for your LAN Adapter.\n"
2869 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
2870 "- no valid IP Address was found\n"
2871 "- please check your DHCP, cabling and adapter setup"
2872 msgstr ""
2873 "Detta test kontrollerar om du har en giltig IP adress på din LAN adapter.\n"
2874 "Om du får ett \"obekräftat\" meddelande:\n"
2875 "- ingen giltig IP hittades\n"
2876 "- vänlig kontrollera din DHCP, kablar och nätverkskorts installation"
2877
2878 msgid ""
2879 "This test checks whether your LAN Adapter is set up for automatic IP Address "
2880 "configuration with DHCP.\n"
2881 "If you get a \"disabled\" message:\n"
2882 " - then your LAN Adapter is configured for manual IP Setup\n"
2883 "- verify thay you have entered correct IP informations in the AdapterSetup "
2884 "dialog.\n"
2885 "If you get an \"enabeld\" message:\n"
2886 "-verify that you have a configured and working DHCP Server in your network."
2887 msgstr ""
2888 "Detta test kontrollerar om din LAN adapter är konfigurerad för automatisk IP "
2889 "adress tilldelning med DHCP.\n"
2890 "Om du får en \"deaktiverad\" meddelande:\n"
2891 "- ditt LAN är konfigurerat för manuell IP tilldelning\n"
2892 "- bekräfta att du har angivit korrekt IP information i Adapterinstallation "
2893 "dialogen.\n"
2894 "Om du får ett \"aktiverat\" meddelande:\n"
2895 "- bekräfta att du har konfigurerad och fungerandes DHCP server på ditt "
2896 "nätverk."
2897
2898 msgid "This test detects your configured LAN-Adapter."
2899 msgstr "Detta test upptäcker konfigurerade LAN adapter."
2900
2901 msgid "Three"
2902 msgstr "Tre"
2903
2904 msgid "Threshold"
2905 msgstr "Gränsvärde"
2906
2907 msgid "Thu"
2908 msgstr "Tors"
2909
2910 msgid "Thursday"
2911 msgstr "Torsdag"
2912
2913 msgid "Time"
2914 msgstr "Tid"
2915
2916 msgid "Time/Date Input"
2917 msgstr "Tid/Datum inmatning"
2918
2919 msgid "Timer"
2920 msgstr "Timer"
2921
2922 msgid "Timer Edit"
2923 msgstr "Ändra Timer"
2924
2925 msgid "Timer Editor"
2926 msgstr "Timer Editor"
2927
2928 msgid "Timer Type"
2929 msgstr "Timertyp"
2930
2931 msgid "Timer entry"
2932 msgstr "Timer inmatning"
2933
2934 msgid "Timer log"
2935 msgstr "Timer log"
2936
2937 msgid "Timer sanity error"
2938 msgstr "Timer fel"
2939
2940 msgid "Timer selection"
2941 msgstr "Timer val"
2942
2943 msgid "Timer status:"
2944 msgstr "Timer status:"
2945
2946 msgid "Timeshift"
2947 msgstr "Timeshift"
2948
2949 msgid "Timeshift not possible!"
2950 msgstr "Timeshift inte möjligt!"
2951
2952 msgid "Timezone"
2953 msgstr "Tidszon"
2954
2955 msgid "Title"
2956 msgstr "Titel"
2957
2958 msgid "Title:"
2959 msgstr "Title:"
2960
2961 msgid "Today"
2962 msgstr "Idag"
2963
2964 msgid "Tone mode"
2965 msgstr "Tonläge"
2966
2967 msgid "Toneburst"
2968 msgstr "Toneburst"
2969
2970 msgid "Toneburst A/B"
2971 msgstr "Toneburst A/B"
2972
2973 msgid "Translation"
2974 msgstr "Översättning"
2975
2976 msgid "Translation:"
2977 msgstr "Översättning:"
2978
2979 msgid "Transmission Mode"
2980 msgstr "Sändningsläge"
2981
2982 msgid "Transmission mode"
2983 msgstr "Sändningstyp"
2984
2985 msgid "Transponder"
2986 msgstr "Transponder"
2987
2988 msgid "Transponder Type"
2989 msgstr "Transponder Typ"
2990
2991 msgid "Tries left:"
2992 msgstr "Försök kvar:"
2993
2994 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
2995 msgstr "Försöker hitta Transponders i kabelnätverket... vänligen vänta..."
2996
2997 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
2998 msgstr "Försöker hitta transponders i kabelnätverket... vänligen vänta..."
2999
3000 msgid "Tue"
3001 msgstr "Tis"
3002
3003 msgid "Tuesday"
3004 msgstr "Tisdag"
3005
3006 msgid "Tune"
3007 msgstr "Tune"
3008
3009 msgid "Tune failed!"
3010 msgstr "Tuning misslyckades!"
3011
3012 msgid "Tuner"
3013 msgstr "Tuner"
3014
3015 msgid "Tuner "
3016 msgstr "Tuner"
3017
3018 msgid "Tuner Slot"
3019 msgstr "Tuner Slot"
3020
3021 msgid "Tuner configuration"
3022 msgstr "Tuner konfiguration"
3023
3024 msgid "Tuner status"
3025 msgstr "Tuner status"
3026
3027 msgid "Turkish"
3028 msgstr "Turkiska"
3029
3030 msgid "Two"
3031 msgstr "Två"
3032
3033 msgid "Type of scan"
3034 msgstr "Typ av sökning"
3035
3036 msgid "USALS"
3037 msgstr "USALS"
3038
3039 msgid "USB"
3040 msgstr "USB"
3041
3042 msgid "USB Stick"
3043 msgstr "USB Minne"
3044
3045 msgid ""
3046 "Unable to complete filesystem check.\n"
3047 "Error: "
3048 msgstr ""
3049 "Det gick inte att kontrollera filsystemet.\n"
3050 "Fel:"
3051
3052 msgid ""
3053 "Unable to initialize harddisk.\n"
3054 "Error: "
3055 msgstr ""
3056 "Det gick inte at initiera hårddisken.\n"
3057 "Fel:"
3058
3059 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
3060 msgstr "Uncommitted DiSEqC kommando"
3061
3062 msgid "Universal LNB"
3063 msgstr "Universal LNB"
3064
3065 msgid "Unmount failed"
3066 msgstr "Avmontering misslyckades"
3067
3068 msgid "Updates your receiver's software"
3069 msgstr "Uppdaterar din mottagares mjukvara"
3070
3071 msgid "Updating finished. Here is the result:"
3072 msgstr "Uppdatering utförd. Här är resultatet:"
3073
3074 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
3075 msgstr "Uppdaterar... Vänlig vänta... Detta tar några minuter...."
3076
3077 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
3078 msgstr "Uppgradering klar. Vill du starta om din Dreambox?"
3079
3080 msgid "Upgrading"
3081 msgstr "Uppgradering"
3082
3083 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
3084 msgstr "Uppgraderar Dreambox... Vänligen vänta"
3085
3086 msgid "Use DHCP"
3087 msgstr "Använd DHCP"
3088
3089 msgid "Use Power Measurement"
3090 msgstr "Använd Strömmätning"
3091
3092 msgid "Use a gateway"
3093 msgstr "Använd en gateway"
3094
3095 #.   TRANSLATORS: The effect of "Non-smooth winding" is that rather
3096 #.       than using ordinary "continuous" or "smooth" winding, a fast
3097 #.       sequence of stills is shown when winding at high speeds. This
3098 #.       makes it much easier too follow when almost each frame comes from
3099 #.       a new scene. The effect is achieved by repeating each shown frame
3100 #.       a couple of times. The settings control both at which speed this
3101 #.       winding mode sets in, and how many times each frame should be
3102 #.       repeated. This was previously called "Discontinuous playback"
3103 #.       which was incomprehensible. "Non-smooth winding" may be a better
3104 #.       term, but note that there is nothing irregular about it. Synonyms
3105 #.       better suited for translation to other languages may be "stepwise
3106 #.       winding/playback", or "winding/playback using stills". 
3107 msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
3108 msgstr "Använd hackig spolning vid hastigheter över"
3109
3110 msgid "Use power measurement"
3111 msgstr "Använd strömmätning"
3112
3113 msgid "Use the Networkwizard to configure your Network\n"
3114 msgstr "Använd Nätverksguiden för att konfigurerar nätverk\n"
3115
3116 msgid ""
3117 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
3118 "\n"
3119 "Please set up tuner A"
3120 msgstr ""
3121 "Använd vänster och höger pil för att ändra ett val.\n"
3122 "\n"
3123 "Inställning Tuner A"
3124
3125 msgid ""
3126 "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
3127 "press OK."
3128 msgstr ""
3129 "Använd upp/ner pilarna på din fjärrkontroll för att välja. Tryck sedan OK."
3130
3131 msgid "Use usals for this sat"
3132 msgstr "Använd USALS för denna sat"
3133
3134 msgid "Use wizard to set up basic features"
3135 msgstr "Använd guiden för grundinställningarna"
3136
3137 msgid "Used service scan type"
3138 msgstr "Använd kanal söktyp"
3139
3140 msgid "User defined"
3141 msgstr "Användardefinierat"
3142
3143 msgid "VCR scart"
3144 msgstr "VCR Scart"
3145
3146 msgid "Video Fine-Tuning"
3147 msgstr "Video fininställning"
3148
3149 msgid "Video Fine-Tuning Wizard"
3150 msgstr "Video fininställnings guide"
3151
3152 msgid "Video Output"
3153 msgstr "Video Utsignal"
3154
3155 msgid "Video Setup"
3156 msgstr "Video Inställning"
3157
3158 msgid "Video Wizard"
3159 msgstr "Video Guide"
3160
3161 msgid ""
3162 "Video input selection\n"
3163 "\n"
3164 "Please press OK if you can see this page on your TV (or select a different "
3165 "input port).\n"
3166 "\n"
3167 "The next input port will be automatically probed in 10 seconds."
3168 msgstr ""
3169 "Video ingångsval\n"
3170 "\n"
3171 "Vänligen tryck OK om du kan se denna bild på din TV (eller välj annan "
3172 "ingångsport).\n"
3173 "\n"
3174 "Nästa ingångsport kommer automatiskt provas om 10 sekunder."
3175
3176 msgid "Video mode selection."
3177 msgstr "Videoläges val."
3178
3179 msgid "View Rass interactive..."
3180 msgstr "Visa Rass interaktivitet..."
3181
3182 msgid "View teletext..."
3183 msgstr "Visa teletext..."
3184
3185 msgid "Voltage mode"
3186 msgstr "Spännings läge"
3187
3188 msgid "Volume"
3189 msgstr "Volym"
3190
3191 msgid "W"
3192 msgstr "V"
3193
3194 msgid "WEP"
3195 msgstr "WEP"
3196
3197 msgid "WPA"
3198 msgstr "WPA"
3199
3200 msgid "WPA2"
3201 msgstr "WPA2"
3202
3203 msgid "WSS on 4:3"
3204 msgstr "WSS på 4:3"
3205
3206 msgid "Waiting"
3207 msgstr "Väntar"
3208
3209 msgid ""
3210 "We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If "
3211 "your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
3212 "Please press OK to begin."
3213 msgstr ""
3214 "Vi kommer nu testa om din TV kan hantera upplösningen i 50 Hz. Om din skärm "
3215 "blir svart, vänta ca 20 sek så kommer den att återgå till 60 Hz.\n"
3216 "Vänlig tryck OK för att starta."
3217
3218 msgid "Wed"
3219 msgstr "Ons"
3220
3221 msgid "Wednesday"
3222 msgstr "Onsdag"
3223
3224 msgid "Weekday"
3225 msgstr "Veckodag"
3226
3227 msgid ""
3228 "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading "
3229 "the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
3230 "current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
3231 msgstr ""
3232 "Välkommen till uppgraderings guiden. Guiden hjälper dig med uppgraderingen "
3233 "av mjukvaran i din Dreambox genom att tillgodose en backupmöjlighet till "
3234 "dina aktuella inställningar och en kort förklaring hur du uppgraderar "
3235 "mjukvaran."
3236
3237 msgid ""
3238 "Welcome.\n"
3239 "\n"
3240 "If you want to connect your Dreambox to the Internet, this wizard will guide "
3241 "you through the basic network setup of your Dreambox.\n"
3242 "\n"
3243 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
3244 msgstr ""
3245 "Välkommen.\n"
3246 "\n"
3247 "Om du vill ansluta din Dreambox till Internet, denna guide kommer hjälpa dig "
3248 "med grundinställningarna av nätverket i din Dreambox.\n"
3249 "\n"
3250 "Tryck OK på din fjärrkontroll för att gå till nästa steg."
3251
3252 msgid ""
3253 "Welcome.\n"
3254 "\n"
3255 "This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
3256 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
3257 msgstr ""
3258 "Välkommen.\n"
3259 "\n"
3260 "Den här guiden hjälper dig med grundinställningarna av din Dreambox.\n"
3261 "Tryck OK på din fjärrkontroll för att komma till nästa steg."
3262
3263 msgid "Welcome..."
3264 msgstr "Välkommen..."
3265
3266 msgid "West"
3267 msgstr "Väst"
3268
3269 msgid "What do you want to scan?"
3270 msgstr "Vad vill du söka efter?"
3271
3272 msgid "Where do you want to backup your settings?"
3273 msgstr "Var vill du spara dina inställningar?"
3274
3275 msgid "Wireless"
3276 msgstr "Trådlöst"
3277
3278 msgid "Wireless Network"
3279 msgstr "Trådlöst Nätverk"
3280
3281 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
3282 msgstr "Skrivfel under inspelning. Disken full?\n"
3283
3284 msgid "YPbPr"
3285 msgstr "YPbPr"
3286
3287 msgid "Year:"
3288 msgstr "År:"
3289
3290 msgid "Yes"
3291 msgstr "Ja"
3292
3293 msgid "Yes, backup my settings!"
3294 msgstr "Ja, ta backup på inställningar!"
3295
3296 msgid "Yes, do a manual scan now"
3297 msgstr "Ja, utför manuell sökning nu"
3298
3299 msgid "Yes, do an automatic scan now"
3300 msgstr "Ja, utför automatisk sökning nu"
3301
3302 msgid "Yes, do another manual scan now"
3303 msgstr "Ja, utför manuell sökning igen"
3304
3305 msgid "Yes, perform a shutdown now."
3306 msgstr "Ja, utför avstängning nu."
3307
3308 msgid "Yes, restore the settings now"
3309 msgstr "Ja, återställ inställningarna nu"
3310
3311 msgid "Yes, returning to movie list"
3312 msgstr "Ja, återvänd till filmlistan"
3313
3314 msgid "Yes, view the tutorial"
3315 msgstr "Ja, visa guiden"
3316
3317 msgid ""
3318 "You can choose some default settings now. Please select the settings you "
3319 "want to be installed."
3320 msgstr ""
3321 "Du kan välja från några grundinställningar nu. Vänligen välj de "
3322 "instaällningar du vill installera."
3323
3324 msgid "You can choose, what you want to install..."
3325 msgstr "Du kan välja, vad vill du ska installeras..."
3326
3327 msgid "You cannot delete this!"
3328 msgstr "Du kan inte ta bort detta!"
3329
3330 msgid "You chose not to install any default services lists."
3331 msgstr "Du har valt att inte installera någon grundservicelista."
3332
3333 msgid ""
3334 "You chose not to install any default settings. You can however install the "
3335 "default settings later in the settings menu."
3336 msgstr ""
3337 "Du har valt att inte installera grundinställningar. Du kan om du vill senare "
3338 "installera grundinställningarna via installations menyerna."
3339
3340 msgid ""
3341 "You chose not to install anything. Please press OK finish the install wizard."
3342 msgstr ""
3343 "Du har valt att inte installetra något. Vänligen tryck OK för att avsluta "
3344 "installations guiden."
3345
3346 msgid ""
3347 "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a "
3348 "harddisk is not an option for you."
3349 msgstr ""
3350 "Du verkar inte ha någon hårddisk i din Dreambox. Att ta backup till en "
3351 "hårddisk är därför inte möjligt."
3352
3353 msgid ""
3354 "You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the "
3355 "slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup "
3356 "to the harddisk!\n"
3357 "Please press OK to start the backup now."
3358 msgstr ""
3359 "Du har valt att ta backup till ett flash-kort. Kortet måste sitta i sloten. "
3360 "Vi kan inte verifiera att den används förnärvarande. Så det är bättre att ta "
3361 "backup till hårddisk!\n"
3362 "Tryck OK för att starta backupen."
3363
3364 msgid ""
3365 "You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
3366 "Please press OK to start the backup now."
3367 msgstr ""
3368 "Du har valt att ta backup till ett USB minne. Bättre att ta backup till "
3369 "HDD!\n"
3370 "Tryck OK för att starta backup."
3371
3372 msgid ""
3373 "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
3374 "backup now."
3375 msgstr ""
3376 "Du har valt att ta backup till din hårddisk. Vänligen tryck OK så startar "
3377 "backupen."
3378
3379 #, python-format
3380 msgid "You have to wait %s!"
3381 msgstr "Du måste vänta %s!"
3382
3383 msgid ""
3384 "You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, "
3385 "please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
3386 "Your dreambox will now be halted. After you have performed the update "
3387 "instructions from the website, your new firmware will ask you to restore "
3388 "your settings."
3389 msgstr ""
3390 "Du behöver ha en PC kopplad till din Dreambox. Behöver du ytterligare "
3391 "instruktioner vänligen gå till websidan http://www.dm7025.de.\n"
3392 "Din dreambox kommer nu att stoppas. När du har genomfört uppdateringen "
3393 "instruktioner från websidan, din nya mjukvara kommer att fråga dig om du "
3394 "vill återställa dina inställningar."
3395
3396 msgid ""
3397 "You need to define some keywords first!\n"
3398 "Press the menu-key to define keywords.\n"
3399 "Do you want to define keywords now?"
3400 msgstr ""
3401 "Du måste ange några nyckelord först!\n"
3402 "Tryck Meny för att ange nyckelord.\n"
3403 "Vill du ange nyckelord nu?"
3404
3405 msgid ""
3406 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
3407 "\n"
3408 "Do you want to set the pin now?"
3409 msgstr ""
3410 "Du måste ange en PIN kod och gömma det från dina barn.\n"
3411 "\n"
3412 "Vill du ange PIN kod nu?"
3413
3414 msgid "Your Dreambox will restart after pressing OK on your remote control."
3415 msgstr "Din Dreambox kommer starta vid tryck på OK på din fjärrkontroll."
3416
3417 msgid "Your TV works with 50 Hz. Good!"
3418 msgstr "Din TV fungerar med 50 Hz. Bra!"
3419
3420 msgid ""
3421 "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
3422 "process."
3423 msgstr ""
3424 "Backupen lyckades. Vi kommer nu att fortsätta förklara "
3425 "uppgraderingsprocessen."
3426
3427 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
3428 msgstr "Din Dreambox håller på att stängas av. Vänligen vänta..."
3429
3430 msgid ""
3431 "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and "
3432 "try again."
3433 msgstr ""
3434 "Din dreambox är inte ansluten till Internet på korrekt sätt. Åtgärda och "
3435 "försök igen."
3436
3437 msgid ""
3438 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
3439 "Press OK to start upgrade."
3440 msgstr ""
3441 "Din frontprocessors mjukvara måste uppgraderas.\n"
3442 "Tryck OK för att starta."
3443
3444 msgid ""
3445 "Your local LAN internet connection is not working!\n"
3446 "Please choose what you want to do next."
3447 msgstr ""
3448 "Ditt lokala LANs Internet anslutning fungerar inte!\n"
3449 "Vänligen välj vad du vill göra."
3450
3451 msgid ""
3452 "Your network is restarting.\n"
3453 "You will be automatically forwarded to the next step."
3454 msgstr ""
3455 "Ditt nätverk startas om.\n"
3456 "Du kommer automatiskt bli förd till nästa steg."
3457
3458 msgid ""
3459 "Your wired LAN Adapter could not be started.\n"
3460 "Do you want to reboot your Dreambox to apply the new configuration?\n"
3461 msgstr ""
3462 "Din tråd LAN Adapter kunde inte startas.\n"
3463 "Vill du starta om din Dreambox för att använda den nya konfigurationen?\n"
3464
3465 msgid ""
3466 "Your wireless LAN Adapter could not be started.\n"
3467 "Do you want to reboot your Dreambox to apply the new configuration?\n"
3468 msgstr ""
3469 "Din trådlösa LAN Adapter kunde inte startas.\n"
3470 "Vill du starta om din Dreambox för att använda den nya konfigurationen?\n"
3471
3472 msgid ""
3473 "Your wireless internet connection is not working!\n"
3474 "Please choose what you want to do next."
3475 msgstr ""
3476 "Din trådlösa Internet anslutning fungerar inte!\n"
3477 "Vänligen välj vad du vill göra."
3478
3479 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
3480 msgstr "Gå till föregående kanal före motorinstallation?"
3481
3482 msgid "Zap back to service before satfinder?"
3483 msgstr "Gå till föregående kanal före satfinder?"
3484
3485 msgid "[alternative edit]"
3486 msgstr "[ändra alternativ]"
3487
3488 msgid "[bouquet edit]"
3489 msgstr "[favoritlists editor]"
3490
3491 msgid "[favourite edit]"
3492 msgstr "[favorit editor]"
3493
3494 msgid "[move mode]"
3495 msgstr "[flyttläge]"
3496
3497 msgid "abort alternatives edit"
3498 msgstr "avbryt ändra alternativ"
3499
3500 msgid "abort bouquet edit"
3501 msgstr "avbryt editera favoritlista"
3502
3503 msgid "abort favourites edit"
3504 msgstr "avbryt editera favoriter"
3505
3506 msgid "about to start"
3507 msgstr "håller på att starta"
3508
3509 msgid "add alternatives"
3510 msgstr "lägg till alternativ"
3511
3512 msgid "add bouquet"
3513 msgstr "lägg till favoritlista"
3514
3515 msgid "add directory to playlist"
3516 msgstr "lägg till bibliotek till spellista"
3517
3518 msgid "add file to playlist"
3519 msgstr "lägg till fil i spellista"
3520
3521 msgid "add files to playlist"
3522 msgstr "lägg till fil i spellista"
3523
3524 msgid "add marker"
3525 msgstr "lägg till markör"
3526
3527 msgid "add recording (enter recording duration)"
3528 msgstr "lägg till inspelning (ange inspelningslängd)"
3529
3530 msgid "add recording (enter recording endtime)"
3531 msgstr "lägg till inspelning (ange inspelningssluttid)"
3532
3533 msgid "add recording (indefinitely)"
3534 msgstr "lägg till inspelning (oändlig)"
3535
3536 msgid "add recording (stop after current event)"
3537 msgstr "lägg till inspelning (avsluta efter nuvarande)"
3538
3539 msgid "add service to bouquet"
3540 msgstr "lägg till kanal i favoritlista"
3541
3542 msgid "add service to favourites"
3543 msgstr "lägg till kanal i favoriter"
3544
3545 msgid "add to parental protection"
3546 msgstr "lägg till föräldraskydd"
3547
3548 msgid "advanced"
3549 msgstr "avancerad"
3550
3551 msgid "alphabetic sort"
3552 msgstr "sortera alfabetiskt"
3553
3554 msgid ""
3555 "are you sure you want to restore\n"
3556 "following backup:\n"
3557 msgstr ""
3558 "vill du verkligen återställa\n"
3559 "med följande backup:\n"
3560
3561 msgid "back"
3562 msgstr "tillbaka"
3563
3564 msgid "better"
3565 msgstr "bättre"
3566
3567 msgid "blacklist"
3568 msgstr "svartlista"
3569
3570 msgid "by Exif"
3571 msgstr "av Exif"
3572
3573 msgid "change recording (duration)"
3574 msgstr "ändra inspelning (längd)"
3575
3576 msgid "change recording (endtime)"
3577 msgstr "ändra inspelning (sluttid)"
3578
3579 msgid "circular left"
3580 msgstr "cirkulär vänster"
3581
3582 msgid "circular right"
3583 msgstr "circulär höger"
3584
3585 msgid "clear playlist"
3586 msgstr "rensa spellista"
3587
3588 msgid "complex"
3589 msgstr "komplex"
3590
3591 msgid "config menu"
3592 msgstr "konfigurationsmeny"
3593
3594 msgid "confirmed"
3595 msgstr "bekräftad"
3596
3597 msgid "connected"
3598 msgstr "ansluten"
3599
3600 msgid "continue"
3601 msgstr "fortsätt"
3602
3603 msgid "copy to bouquets"
3604 msgstr "kopiera till favoritlista"
3605
3606 msgid "daily"
3607 msgstr "daglig"
3608
3609 msgid "delete"
3610 msgstr "ta bort"
3611
3612 msgid "delete cut"
3613 msgstr "ta bort klipp"
3614
3615 msgid "delete playlist entry"
3616 msgstr "ta bort post i spellista"
3617
3618 msgid "delete saved playlist"
3619 msgstr "ta bort sparad spellista"
3620
3621 msgid "delete..."
3622 msgstr "ta bort..."
3623
3624 msgid "disable"
3625 msgstr "avaktivera"
3626
3627 msgid "disable move mode"
3628 msgstr "avaktivera flyttläge"
3629
3630 msgid "disabled"
3631 msgstr "avaktiverad"
3632
3633 msgid "disconnected"
3634 msgstr "bortkopplad"
3635
3636 msgid "do not change"
3637 msgstr "ändra inte"
3638
3639 msgid "do nothing"
3640 msgstr "gör inget"
3641
3642 msgid "don't record"
3643 msgstr "spela inte in"
3644
3645 msgid "done!"
3646 msgstr "klar!"
3647
3648 msgid "edit alternatives"
3649 msgstr "ändra alternativ"
3650
3651 msgid "empty"
3652 msgstr "tom"
3653
3654 msgid "enable"
3655 msgstr "aktivera"
3656
3657 msgid "enable bouquet edit"
3658 msgstr "aktivera favoritlists editor"
3659
3660 msgid "enable favourite edit"
3661 msgstr "aktivera favoriter editor"
3662
3663 msgid "enable move mode"
3664 msgstr "aktivera flyttläge"
3665
3666 msgid "enabled"
3667 msgstr "aktiverad"
3668
3669 msgid "end alternatives edit"
3670 msgstr "avsluta ändra alternativ"
3671
3672 msgid "end bouquet edit"
3673 msgstr "avsluta favoritlists editor"
3674
3675 msgid "end cut here"
3676 msgstr "slutklipp här"
3677
3678 msgid "end favourites edit"
3679 msgstr "avsluta favoriter editor"
3680
3681 msgid "equal to Socket A"
3682 msgstr "likadant som Ingång A"
3683
3684 msgid "exit DVD player or return to file browser"
3685 msgstr "avsluta DVD spelare eller återvänd till fil utforskare"
3686
3687 msgid "exit mediaplayer"
3688 msgstr "avsluta mediaspelare"
3689
3690 msgid "exit movielist"
3691 msgstr "avsluta filmlista"
3692
3693 msgid "fine-tune your display"
3694 msgstr "fininställ din skärm"
3695
3696 msgid "forward to the next chapter"
3697 msgstr "framåt till nästa kapitel"
3698
3699 msgid "free diskspace"
3700 msgstr "ledigt diskutrymme"
3701
3702 msgid "full /etc directory"
3703 msgstr "fullt /etc bibliotek"
3704
3705 msgid "go to deep standby"
3706 msgstr "stäng av mottagaren"
3707
3708 msgid "go to standby"
3709 msgstr "inta standby"
3710
3711 msgid "hear radio..."
3712 msgstr "lyssna på radio..."
3713
3714 msgid "help..."
3715 msgstr "hjälp..."
3716
3717 msgid "hide extended description"
3718 msgstr "göm utökad beskrivning"
3719
3720 msgid "hide player"
3721 msgstr "göm spelare"
3722
3723 msgid "horizontal"
3724 msgstr "horisontal"
3725
3726 msgid "hour"
3727 msgstr "timme"
3728
3729 msgid "hours"
3730 msgstr "timmar"
3731
3732 msgid "immediate shutdown"
3733 msgstr "omedelbar avstängning"
3734
3735 #, python-format
3736 msgid ""
3737 "incoming call!\n"
3738 "%s calls on %s!"
3739 msgstr ""
3740 "inkommande samtal!\n"
3741 "%s ringer från %s!"
3742
3743 msgid "init module"
3744 msgstr "initiera modul"
3745
3746 msgid "insert mark here"
3747 msgstr "infoga markör här"
3748
3749 msgid "jump back to the previous title"
3750 msgstr "hoppa bakåt till föregående titel"
3751
3752 msgid "jump forward to the next title"
3753 msgstr "hoppa framåt till nästa titel"
3754
3755 msgid "jump to listbegin"
3756 msgstr "hoppa till liststart"
3757
3758 msgid "jump to listend"
3759 msgstr "hoppa till listslut"
3760
3761 msgid "jump to next marked position"
3762 msgstr "hoppa till nästa markerad position"
3763
3764 msgid "jump to previous marked position"
3765 msgstr "hoppa till föregående markerad position"
3766
3767 msgid "leave movie player..."
3768 msgstr "lämna videospelare..."
3769
3770 msgid "left"
3771 msgstr "vänster"
3772
3773 msgid "list style compact"
3774 msgstr "liststil kompakt"
3775
3776 msgid "list style compact with description"
3777 msgstr "liststil kompakt med beskrivning"
3778
3779 msgid "list style default"
3780 msgstr "liststil grundläge"
3781
3782 msgid "list style single line"
3783 msgstr "liststil enkel linje"
3784
3785 msgid "load playlist"
3786 msgstr "ladda spellista"
3787
3788 msgid "locked"
3789 msgstr "låst"
3790
3791 msgid "loopthrough to socket A"
3792 msgstr "loopthrough till ingång A"
3793
3794 msgid "manual"
3795 msgstr "manuell"
3796
3797 msgid "menu"
3798 msgstr "meny"
3799
3800 msgid "mins"
3801 msgstr "min"
3802
3803 msgid "minute"
3804 msgstr "minut"
3805
3806 msgid "minutes"
3807 msgstr "minuter"
3808
3809 msgid "month"
3810 msgstr ""
3811
3812 msgid "move PiP to main picture"
3813 msgstr "flytta BiB till huvudbild"
3814
3815 msgid "movie list"
3816 msgstr "filmlista"
3817
3818 msgid "multinorm"
3819 msgstr "multinorm"
3820
3821 msgid "never"
3822 msgstr "aldrig"
3823
3824 msgid "next channel"
3825 msgstr "nästa kanal"
3826
3827 msgid "next channel in history"
3828 msgstr "nästa kanal i historiken"
3829
3830 msgid "no"
3831 msgstr "nej"
3832
3833 msgid "no HDD found"
3834 msgstr "ingen hårddisk hittad"
3835
3836 msgid "no Picture found"
3837 msgstr "ingen bild hittad"
3838
3839 msgid "no module found"
3840 msgstr "ingen modul hittad"
3841
3842 msgid "no standby"
3843 msgstr "inget viloläge"
3844
3845 msgid "no timeout"
3846 msgstr "ingen timeout"
3847
3848 msgid "none"
3849 msgstr "ingen"
3850
3851 msgid "not locked"
3852 msgstr "inte låst"
3853
3854 msgid "nothing connected"
3855 msgstr "inget anslutet"
3856
3857 msgid "off"
3858 msgstr "av"
3859
3860 msgid "on"
3861 msgstr "på"
3862
3863 msgid "once"
3864 msgstr "en gång"
3865
3866 msgid "only /etc/enigma2 directory"
3867 msgstr "endast /etc/enigma2 bibliotek"
3868
3869 msgid "open servicelist"
3870 msgstr "öppna kanallista"
3871
3872 msgid "open servicelist(down)"
3873 msgstr "öppna kanallista(ner)"
3874
3875 msgid "open servicelist(up)"
3876 msgstr "öppna kanallista(upp)"
3877
3878 msgid "pass"
3879 msgstr "klart"
3880
3881 msgid "pause"
3882 msgstr "paus"
3883
3884 msgid "play entry"
3885 msgstr "spela angivet"
3886
3887 msgid "play from next mark or playlist entry"
3888 msgstr "Spela upp från nästa markering eller post i spellista"
3889
3890 msgid "play from previous mark or playlist entry"
3891 msgstr "Spela upp från föregående markering eller post i spellista"
3892
3893 msgid "please press OK when ready"
3894 msgstr "tryck OK när du är klar"
3895
3896 msgid "please wait, loading picture..."
3897 msgstr "vänligen vänta, laddar bild..."
3898
3899 msgid "previous channel"
3900 msgstr "föregående kanal"
3901
3902 msgid "previous channel in history"
3903 msgstr "föregående kanal i historiken"
3904
3905 msgid "record"
3906 msgstr "spela in"
3907
3908 msgid "recording..."
3909 msgstr "spelar in..."
3910
3911 msgid "remove after this position"
3912 msgstr "ta bort efter denna position"
3913
3914 msgid "remove all alternatives"
3915 msgstr "ta bort alla alternativ"
3916
3917 msgid "remove all new found flags"
3918 msgstr "ta bort alla 'ny' flaggor"
3919
3920 msgid "remove before this position"
3921 msgstr "ta bort före denna position"
3922
3923 msgid "remove entry"
3924 msgstr "ta bort post"
3925
3926 msgid "remove from parental protection"
3927 msgstr "ta bort från föräldraskydd"
3928
3929 msgid "remove new found flag"
3930 msgstr "ta bort 'ny' flagga"
3931
3932 msgid "remove selected satellite"
3933 msgstr "ta bort vald satellite"
3934
3935 msgid "remove this mark"
3936 msgstr "ta bort denna markör"
3937
3938 msgid "repeated"
3939 msgstr "repeterande"
3940
3941 msgid "rewind to the previous chapter"
3942 msgstr "spola bakåt till föregående kapitel"
3943
3944 msgid "right"
3945 msgstr "höger"
3946
3947 msgid "save playlist"
3948 msgstr "spara spellista"
3949
3950 msgid "scan done!"
3951 msgstr "sökning klar!"
3952
3953 #, python-format
3954 msgid "scan in progress - %d%% done!"
3955 msgstr "sökning pågår - %d%% klart!"
3956
3957 msgid "scan state"
3958 msgstr "sökningsstatus"
3959
3960 msgid "second"
3961 msgstr "sekund"
3962
3963 msgid "second cable of motorized LNB"
3964 msgstr "andra kabeln från motorstyrt LNB"
3965
3966 msgid "seconds"
3967 msgstr "sekunder"
3968
3969 msgid "select"
3970 msgstr ""
3971
3972 msgid "select movie"
3973 msgstr "välj film"
3974
3975 msgid "select the movie path"
3976 msgstr "välj film sökväg"
3977
3978 msgid "service pin"
3979 msgstr "kanal PIN"
3980
3981 msgid "setup pin"
3982 msgstr "installation PIN"
3983
3984 msgid "show DVD main menu"
3985 msgstr "visa DVD huvudmeny"
3986
3987 msgid "show EPG..."
3988 msgstr "visa EPG..."
3989
3990 msgid "show all"
3991 msgstr "visa alla"
3992
3993 msgid "show alternatives"
3994 msgstr "visa alternativ"
3995
3996 msgid "show event details"
3997 msgstr "visa programdetaljer"
3998
3999 msgid "show extended description"
4000 msgstr "visa utökad beskrivning"
4001
4002 msgid "show first tag"
4003 msgstr "visa första märkning"
4004
4005 msgid "show second tag"
4006 msgstr "visa andra märkning"
4007
4008 msgid "show shutdown menu"
4009 msgstr "visa avstängningsmeny"
4010
4011 msgid "show single service EPG..."
4012 msgstr "visa singel kanal EPG..."
4013
4014 msgid "show tag menu"
4015 msgstr "visa märkningsmeny"
4016
4017 msgid "show transponder info"
4018 msgstr "visa transponder info"
4019
4020 msgid "shuffle playlist"
4021 msgstr "blanda spellista"
4022
4023 msgid "shutdown"
4024 msgstr "stäng av"
4025
4026 msgid "simple"
4027 msgstr "enkelt"
4028
4029 msgid "skip backward"
4030 msgstr "hoppa bakåt"
4031
4032 msgid "skip backward (enter time)"
4033 msgstr "hoppa bakåt (ange tid)"
4034
4035 msgid "skip forward"
4036 msgstr "hoppa framåt"
4037
4038 msgid "skip forward (enter time)"
4039 msgstr "hoppa framåt (ange tid)"
4040
4041 msgid "sort by date"
4042 msgstr "sortera efter datum"
4043
4044 msgid "standard"
4045 msgstr "standard"
4046
4047 msgid "standby"
4048 msgstr "viloläge"
4049
4050 msgid "start cut here"
4051 msgstr "startklipp här"
4052
4053 msgid "start timeshift"
4054 msgstr "starta timeshift"
4055
4056 msgid "stereo"
4057 msgstr "stereo"
4058
4059 msgid "stop PiP"
4060 msgstr "avsluta BiB"
4061
4062 msgid "stop entry"
4063 msgstr "slutpost"
4064
4065 msgid "stop recording"
4066 msgstr "stoppa inspelning"
4067
4068 msgid "stop timeshift"
4069 msgstr "stoppa timeshift"
4070
4071 msgid "swap PiP and main picture"
4072 msgstr "skifta BiB och huvudbild"
4073
4074 msgid "switch to filelist"
4075 msgstr "byt till fillista"
4076
4077 msgid "switch to playlist"
4078 msgstr "byt till spellista"
4079
4080 msgid "switch to the next audio track"
4081 msgstr "byt till nästa ljudspår"
4082
4083 msgid "switch to the next subtitle language"
4084 msgstr "byt till nästa textningsspråk"
4085
4086 msgid "text"
4087 msgstr "text"
4088
4089 msgid "this recording"
4090 msgstr "denna inspelning"
4091
4092 msgid "this service is protected by a parental control pin"
4093 msgstr "denna kanal är föräldraskyddad"
4094
4095 msgid "toggle a cut mark at the current position"
4096 msgstr "skifta en klippmarkering på nuvarande position"
4097
4098 msgid "toggle time, chapter, audio, subtitle info"
4099 msgstr "skifta tid, kapitel, ljud, textning info"
4100
4101 msgid "unconfirmed"
4102 msgstr "obekräftad"
4103
4104 msgid "unknown service"
4105 msgstr "okänd kanal"
4106
4107 msgid "until restart"
4108 msgstr "innan omstart"
4109
4110 msgid "user defined"
4111 msgstr "användardefinierad"
4112
4113 msgid "vertical"
4114 msgstr "vertikal"
4115
4116 msgid "view extensions..."
4117 msgstr "visa utökningar..."
4118
4119 msgid "view recordings..."
4120 msgstr "visa inspelningar..."
4121
4122 msgid "wait for ci..."
4123 msgstr "vänta på ci..."
4124
4125 msgid "wait for mmi..."
4126 msgstr "vänta på mmi..."
4127
4128 msgid "waiting"
4129 msgstr "väntar"
4130
4131 msgid "weekly"
4132 msgstr "veckolig"
4133
4134 msgid "whitelist"
4135 msgstr "vitlista"
4136
4137 msgid "yes"
4138 msgstr "ja"
4139
4140 msgid "yes (keep feeds)"
4141 msgstr "ja (behåll feeds)"
4142
4143 msgid ""
4144 "your dreambox might be unusable now. Please consult the manual for further "
4145 "assistance before rebooting your dreambox."
4146 msgstr ""
4147 "din dreambox kanske inte fungerar längre. Vänligen läs manualen hur du får "
4148 "hjälp innan du startar om din dreambox."
4149
4150 msgid "zap"
4151 msgstr "zap"
4152
4153 msgid "zapped"
4154 msgstr "zapped"
4155
4156 #~ msgid ""
4157 #~ "\n"
4158 #~ "Enigma2 will restart after the restore"
4159 #~ msgstr ""
4160 #~ "\n"
4161 #~ "Enigma2 kommer startas om efter återställningen"
4162
4163 #~ msgid "\"?"
4164 #~ msgstr "\"?"
4165
4166 #~ msgid "Choose Location"
4167 #~ msgstr "Välj lokation"
4168
4169 #~ msgid "Device Setup..."
4170 #~ msgstr "Nätverksinstallation..."
4171
4172 #~ msgid "Extended Setup..."
4173 #~ msgstr "Utökad installation..."
4174
4175 #~ msgid "Nameserver Setup..."
4176 #~ msgstr "Namnserver installation..."
4177
4178 #~ msgid "Show files from %s"
4179 #~ msgstr "Visa filer från %s"