Merge remote-tracking branch 'origin/bug_752_audio_selection_fix'
[enigma2.git] / po / sk.po
1 # English translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2011-04-20 10:39+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2010-05-12 13:09+0200\n"
12 "Last-Translator: acid-burn <>\n"
13 "Language-Team: none\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Language: sk\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
19 "X-Generator: Pootle 2.0.3\n"
20 "X-Poedit-Language: Slovak\n"
21 "X-Poedit-Country: SLOVAKIA\n"
22
23 #
24 msgid ""
25 "\n"
26 "Advanced options and settings."
27 msgstr ""
28 "\n"
29 "Rozšírené voľby a nastavenia."
30
31 #
32 msgid ""
33 "\n"
34 "After pressing OK, please wait!"
35 msgstr ""
36 "\n"
37 "Po stlačení tlačidla OK počkajte!"
38
39 #
40 msgid ""
41 "\n"
42 "Backup your Dreambox settings."
43 msgstr ""
44 "\n"
45 "Zálohovať nastavenia Dreamboxa."
46
47 #
48 msgid ""
49 "\n"
50 "Edit the upgrade source address."
51 msgstr ""
52 "\n"
53 "Upraviť adresu zdroja aktualizácií."
54
55 msgid ""
56 "\n"
57 "Manage extensions or plugins for your Dreambox"
58 msgstr ""
59 "\n"
60 "Správa rozšírení a modulov pre Dreambox"
61
62 msgid ""
63 "\n"
64 "Online update of your Dreambox software."
65 msgstr ""
66 "\n"
67 "Online aktualizácia softvéru pre Dreambox."
68
69 #
70 msgid ""
71 "\n"
72 "Press OK on your remote control to continue."
73 msgstr ""
74 "\n"
75 "Pre pokračovanie stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači."
76
77 #
78 msgid ""
79 "\n"
80 "Restore your Dreambox settings."
81 msgstr ""
82 "\n"
83 "Obnoviť nastavenia Dreamboxa."
84
85 #
86 msgid ""
87 "\n"
88 "Restore your Dreambox with a new firmware."
89 msgstr ""
90 "\n"
91 "Obnoviť Dreambox novým firmvérom."
92
93 #
94 msgid ""
95 "\n"
96 "Restore your backups by date."
97 msgstr ""
98 "\n"
99 "Obnoviť zo zálohy podľa dátumu."
100
101 #
102 msgid ""
103 "\n"
104 "Scan for local extensions and install them."
105 msgstr ""
106 "\n"
107 "Prehľadať miestne balíčky a nainštalovať ich."
108
109 #
110 msgid ""
111 "\n"
112 "Select your backup device.\n"
113 "Current device: "
114 msgstr ""
115 "\n"
116 "Zvoľte zariadenie pre zálohovanie.\n"
117 "Aktuálne zariadenie: "
118
119 #
120 msgid ""
121 "\n"
122 "System will restart after the restore!"
123 msgstr ""
124 "\n"
125 "Systém sa po obnovení reštartuje!"
126
127 msgid ""
128 "\n"
129 "View, install and remove available or installed packages."
130 msgstr ""
131 "\n"
132 "Zobraziť, nainštalovať a odstrániť dostupné alebo nainštalované balíčky."
133
134 msgid " "
135 msgstr ""
136
137 msgid " Results"
138 msgstr " Výsledky"
139
140 msgid " extensions."
141 msgstr " rozšírenia."
142
143 msgid " ms"
144 msgstr " ms"
145
146 msgid " packages selected."
147 msgstr " balíčkov zvolených."
148
149 msgid " updates available."
150 msgstr " aktualizácie k dispozícii."
151
152 msgid " wireless networks found!"
153 msgstr " bezdrôtových sietí nájdených."
154
155 msgid "#000000"
156 msgstr "#000000"
157
158 msgid "#0064c7"
159 msgstr "#0064c7"
160
161 msgid "#25062748"
162 msgstr "#25062748"
163
164 msgid "#389416"
165 msgstr "#389416"
166
167 msgid "#80000000"
168 msgstr "#80000000"
169
170 msgid "#80ffffff"
171 msgstr "#80ffffff"
172
173 msgid "#bab329"
174 msgstr "#bab329"
175
176 msgid "#f23d21"
177 msgstr "#f23d21"
178
179 msgid "#ffffff"
180 msgstr "#ffffff"
181
182 msgid "#ffffffff"
183 msgstr "#ffffffff"
184
185 msgid "%H:%M"
186 msgstr "%H:%M"
187
188 #, python-format
189 msgid ""
190 "%d conflict(s) encountered when trying to add new timers:\n"
191 "%s"
192 msgstr ""
193 "%d konflikt(y) nájdený(é) pri pokuse pridať nové časovače:\n"
194 "%s"
195
196 #, python-format
197 msgid "%d jobs are running in the background!"
198 msgstr "%d úloh beží na pozadí!"
199
200 #, python-format
201 msgid "%d min"
202 msgstr "%d min"
203
204 #, python-format
205 msgid "%d services found!"
206 msgstr "Nájdených %d staníc!"
207
208 msgid "%d.%B %Y"
209 msgstr "%d.%B %Y"
210
211 #, python-format
212 msgid "%i ms"
213 msgstr "%i ms"
214
215 #, python-format
216 msgid ""
217 "%s\n"
218 "(%s, %d MB free)"
219 msgstr ""
220 "%s\n"
221 "(%s, %d MB voľných)"
222
223 #, python-format
224 msgid "%s (%s)\n"
225 msgstr "%s (%s)\n"
226
227 #, python-format
228 msgid "%s: %s at %s"
229 msgstr "%s: %s na %s"
230
231 msgid "(ZAP)"
232 msgstr "(Prepnúť)"
233
234 msgid "(empty)"
235 msgstr "(prázdne)"
236
237 msgid "(show optional DVD audio menu)"
238 msgstr "(zobraziť voliteľné menu zvuku DVD)"
239
240 msgid "* Only available if more than one interface is active."
241 msgstr "* Dostupné, len ak je aktívnych viac rozhraní než jedno."
242
243 msgid "0"
244 msgstr "0"
245
246 msgid "1"
247 msgstr "1"
248
249 msgid "1 wireless network found!"
250 msgstr "Nájdená 1 bezdrôtová sieť."
251
252 msgid "1.0"
253 msgstr "1,0"
254
255 msgid "1.1"
256 msgstr "1,1"
257
258 msgid "1.2"
259 msgstr "1,2"
260
261 msgid "12V output"
262 msgstr "12 V výstup"
263
264 msgid "13 V"
265 msgstr "13 V"
266
267 msgid "16:10"
268 msgstr "16:10"
269
270 msgid "16:10 Letterbox"
271 msgstr "16:10 Letterbox"
272
273 msgid "16:10 PanScan"
274 msgstr "16:10 PanScan"
275
276 msgid "16:9"
277 msgstr "16:9"
278
279 msgid "16:9 Letterbox"
280 msgstr "16:9 Letterbox"
281
282 msgid "16:9 always"
283 msgstr "vždy 16:9"
284
285 msgid "18 V"
286 msgstr "18 V"
287
288 msgid "2"
289 msgstr "2"
290
291 msgid "3"
292 msgstr "3"
293
294 msgid "30 minutes"
295 msgstr "30 minút"
296
297 msgid "4"
298 msgstr "4"
299
300 msgid "4:3"
301 msgstr "4:3"
302
303 msgid "4:3 Letterbox"
304 msgstr "4:3 Letterbox"
305
306 msgid "4:3 PanScan"
307 msgstr "4:3 PanScan"
308
309 msgid "5"
310 msgstr "5"
311
312 msgid "5 minutes"
313 msgstr "5 minút"
314
315 msgid "6"
316 msgstr "6"
317
318 msgid "60 minutes"
319 msgstr "60 minút"
320
321 msgid "7"
322 msgstr "7"
323
324 msgid "8"
325 msgstr "8"
326
327 msgid "9"
328 msgstr "9"
329
330 msgid "<Current movielist location>"
331 msgstr "<Aktuálne umiestnenie zoznamu filmov>"
332
333 msgid "<Default movie location>"
334 msgstr "<Predvolené umiestnenie filmov>"
335
336 msgid "<Last timer location>"
337 msgstr "<Umiestnenie poslednej časovej nahrávky>"
338
339 msgid "<unknown>"
340 msgstr "<neznámy>"
341
342 msgid "??"
343 msgstr "??"
344
345 msgid "A"
346 msgstr "A"
347
348 msgid "A BackToTheRoots-Skin .. but with Warp-8 speed."
349 msgstr "Vzhľad BackToTheRoots, ale s rýchlosťou Warp-8"
350
351 msgid "A BackToTheRoots-Skin .. or good old times."
352 msgstr "Vzhľad Späť ku koreňom ... alebo zlaté staré časy."
353
354 msgid "A basic ftp client"
355 msgstr "Základný klient FTP"
356
357 msgid "A client for www.dyndns.org"
358 msgstr "Klient pre www.dyndns.org"
359
360 #, python-format
361 msgid ""
362 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
363 "Do you want to keep your version?"
364 msgstr ""
365 "Konfiguračný súbor (%s) bol od inštalácie zmenený.\n"
366 "Chcete zachovať svoju verziu?"
367
368 msgid "A demo plugin for TPM usage."
369 msgstr "Ukážkový modul pre TPM."
370
371 msgid "A dreambox simulation from SG-Atlantis displays."
372 msgstr ""
373
374 msgid ""
375 "A finished record timer wants to set your\n"
376 "Dreambox to standby. Do that now?"
377 msgstr ""
378 "Ukončený časovač nahrávania chce prepnúť Dreambox\n"
379 "do pohotovostného režimu. Prepnúť teraz?"
380
381 msgid ""
382 "A finished record timer wants to shut down\n"
383 "your Dreambox. Shutdown now?"
384 msgstr ""
385 "Ukončený časovač nahrávania chce vypnúť\n"
386 "Dreambox. Vypnúť teraz?"
387
388 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
389 msgstr "Grafické EPG pre všetky stanice určitého buketu"
390
391 msgid "A graphical EPG interface"
392 msgstr "Grafické rozhranie EPG"
393
394 msgid "A graphical EPG interface and EPG tools manager"
395 msgstr "Grafický EPG a správca nástrojov EPG"
396
397 msgid "A graphical EPG interface."
398 msgstr "Grafické rozhranie EPG"
399
400 msgid ""
401 "A mount entry with this name already exists!\n"
402 "Update existing entry and continue?\n"
403 msgstr "Prístup s týmto názvom už existuje.\n"
404
405 msgid "A nice looking HD skin from Kerni"
406 msgstr "Pekný vzhľad HD od autora Kerni"
407
408 msgid "A nice looking HD skin in Brushed Alu Design from Kerni."
409 msgstr "Pekný vzhľad HD, brúsený hliník, od autora Kerni"
410
411 msgid "A nice looking skin from Kerni"
412 msgstr "Pekný vzhľad od autora Kerni"
413
414 #, python-format
415 msgid ""
416 "A record has been started:\n"
417 "%s"
418 msgstr ""
419 "Nahrávanie začalo:\n"
420 "%s"
421
422 msgid ""
423 "A recording is currently running.\n"
424 "What do you want to do?"
425 msgstr ""
426 "Práve sa nahráva.\n"
427 "Čo chcete urobiť?"
428
429 msgid ""
430 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
431 "configure the positioner."
432 msgstr "Práve sa nahráva. Zastavte nahrávanie pred nastavovaním motora."
433
434 msgid ""
435 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
436 "start the satfinder."
437 msgstr ""
438 "Práve sa nahráva. Zastavte nahrávanie pred spustením vyhľadávača satelitov."
439
440 #, python-format
441 msgid "A required tool (%s) was not found."
442 msgstr "Požadovaný nástroj (%s) sa nenašiel."
443
444 msgid "A search for available updates is currently in progress."
445 msgstr "Práve prebieha vyhľadávanie dostupných aktualizácií."
446
447 msgid ""
448 "A second configured interface has been found.\n"
449 "\n"
450 "Do you want to disable the second network interface?"
451 msgstr ""
452 "Bolo nájdené druhé nakonfigurované rozhranie.\n"
453 "Chcete vypnúť druhé sieťové rozhranie?"
454
455 msgid "A simple downloading application for other plugins"
456 msgstr "Jednoduchá aplikácia na sťahovanie iných modulov"
457
458 msgid ""
459 "A sleep timer wants to set your\n"
460 "Dreambox to standby. Do that now?"
461 msgstr ""
462 "Zaspávací časovač chce prepnúť Dreambox\n"
463 "do pohotovostného režimu. Prepnúť teraz?"
464
465 msgid ""
466 "A sleep timer wants to shut down\n"
467 "your Dreambox. Shutdown now?"
468 msgstr ""
469 "Zaspávací časovač chce vypnúť Dreambox.\n"
470 "Vypnúť teraz?"
471
472 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
473 msgstr "Tu je malý prehľad dostupných ikon štátov a činností."
474
475 msgid ""
476 "A timer failed to record!\n"
477 "Disable TV and try again?\n"
478 msgstr ""
479 "Zlyhalo časovanie nahrávania!\n"
480 "Vypnúť TV a skúsiť znova?\n"
481
482 msgid "A/V Settings"
483 msgstr "Nastavenia A/V"
484
485 msgid "AA"
486 msgstr "AA"
487
488 msgid "AB"
489 msgstr "AB"
490
491 msgid "AC3 default"
492 msgstr "AC3 implicitne"
493
494 msgid "AC3 downmix"
495 msgstr "AC3 downmix"
496
497 msgid "Abort"
498 msgstr "Zrušiť"
499
500 msgid "Abort this Wizard."
501 msgstr "Skončiť tohto sprievodcu."
502
503 msgid "About"
504 msgstr "O Dreamboxe"
505
506 msgid "About..."
507 msgstr "O Dreamboxe..."
508
509 msgid "Access to the ARD-Mediathek"
510 msgstr "Prístup k Médiatéke ARD"
511
512 msgid "Access to the ARD-Mediathek online video database."
513 msgstr "Prístup k online databáze videí v Médiatéke ARD"
514
515 msgid "Accesspoint:"
516 msgstr "Prístupový bod:"
517
518 msgid "Action on long powerbutton press"
519 msgstr "Činnosť pri dlhom stlačení vypínača"
520
521 msgid "Action on short powerbutton press"
522 msgstr "Činnosť po krátkom stlačení sieťového vypínača"
523
524 msgid "Action:"
525 msgstr "Činnosť:"
526
527 msgid "Activate Picture in Picture"
528 msgstr "Zapnúť obraz v obraze"
529
530 msgid "Activate network settings"
531 msgstr "Aktivovať nastavenia siete"
532
533 msgid "Active"
534 msgstr "Aktívne"
535
536 msgid ""
537 "Active/\n"
538 "Inactive"
539 msgstr ""
540 "Aktívne/\n"
541 "Neaktívne"
542
543 msgid "Adapter settings"
544 msgstr "Nastavenia adaptéra"
545
546 msgid "Add"
547 msgstr "Pridať"
548
549 msgid "Add Bookmark"
550 msgstr "Pridať záložku"
551
552 msgid "Add WLAN configuration?"
553 msgstr "Pridať nastavenie WLAN?"
554
555 msgid "Add a mark"
556 msgstr "Pridať značku"
557
558 msgid "Add a new NFS or CIFS mount point to your Dreambox."
559 msgstr "Pridanie nového prístupu NFS alebo CIFS do Dreamboxa."
560
561 msgid "Add a new title"
562 msgstr "Pridať nový titul"
563
564 msgid "Add network configuration?"
565 msgstr "Pridať nastavenie siete?"
566
567 msgid "Add new AutoTimer"
568 msgstr "Pridať nový autočasovač"
569
570 msgid "Add new network mount point"
571 msgstr "Pridať nový sieťový prístup."
572
573 msgid "Add timer"
574 msgstr "Pridať časovač"
575
576 msgid "Add timer as disabled on conflict"
577 msgstr "Pridať časovač ako vypnutý pri konflikte"
578
579 msgid "Add title"
580 msgstr "Pridať titul"
581
582 msgid "Add to bouquet"
583 msgstr "Pridať do buketu"
584
585 msgid "Add to favourites"
586 msgstr "Pridať do obľúbených"
587
588 msgid "Add zap timer instead of record timer?"
589 msgstr "Pridať časovač prepnutia namiesto časovača nahrávania?"
590
591 msgid "Added: "
592 msgstr "Pridané:"
593
594 msgid ""
595 "Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if "
596 "enabled."
597 msgstr ""
598 "Ak je zapnuté, pridá nastavenia enigma2 a informácie o dreamboxe (výr. "
599 "číslo, revízia, ...)."
600
601 msgid "Adds network configuration if enabled."
602 msgstr "Pridá nastavenie siete, ak bolo aktivované."
603
604 msgid "Adds wlan configuration if enabled."
605 msgstr "Ak je zapnuté, pridá konfiguráciu WLAN."
606
607 msgid ""
608 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
609 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
610 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
611 "test screens."
612 msgstr ""
613 "Nastavte farby tak, aby boli jednotlivé odtiene dobre rozlíšiteľné, ale "
614 "zároveň čo najsýtejšie. Ak ste s výsledkom spokojní, stlačením tlačidla OK "
615 "ukončite jemné ladenie obrazu alebo číslicovými tlačidlami zvoľte iný "
616 "testovací obrazec."
617
618 msgid "Adult streaming plugin"
619 msgstr "Modul streamovania pre dospelých"
620
621 msgid "Adult streaming plugin."
622 msgstr "Modul streamovania pre dospelých."
623
624 msgid "Advanced Options"
625 msgstr "Rozšírené voľby"
626
627 msgid "Advanced Software"
628 msgstr "Vylepšený softvér"
629
630 msgid "Advanced Software Plugin"
631 msgstr "Modul vylepšeného softvéru"
632
633 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
634 msgstr "Rozšírené nastavenie obrazu"
635
636 msgid "Advanced Video Setup"
637 msgstr "Rozšírené nastavenie obrazu"
638
639 msgid "Advanced restore"
640 msgstr "Rozšírené obnovenie"
641
642 msgid ""
643 "After a reboot or power outage, StartupToStandby will bring your Dreambox to "
644 "standby-mode."
645 msgstr ""
646 "Po reštarte alebo výpadku elektriny uvedie StartupToStandby Dreamboxa do "
647 "pohotovostného režimu."
648
649 msgid "After event"
650 msgstr "Po udalosti"
651
652 msgid ""
653 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
654 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
655 msgstr ""
656 "Po skončení úvodného sprievodcu si musíte ochrániť jednotlivé programy. V "
657 "návode k Dreamboxu nájdete, ako sa to robí."
658
659 msgid "Ai.HD skin-style control plugin"
660 msgstr "Ovládací modul v štýle vzhľadu Ai.HD"
661
662 msgid "Album"
663 msgstr "Album"
664
665 msgid "All"
666 msgstr "Všetky"
667
668 msgid "All Satellites"
669 msgstr "Všetky satelity"
670
671 msgid "All Time"
672 msgstr "Vždy"
673
674 msgid "All non-repeating timers"
675 msgstr "Všetky časovače bez opakovania"
676
677 msgid "Allow zapping via Webinterface"
678 msgstr "Umožniť prepnutie cez webové rozhranie"
679
680 msgid "Allows the execution of TuxboxPlugins."
681 msgstr "Umožňuje spustiť TuxboxPlugins"
682
683 msgid "Allows user to download files from rapidshare in the background."
684 msgstr "Umožňuje sťahovať súbory z Rapidshare na pozadí."
685
686 msgid "Alpha"
687 msgstr "Alfa"
688
689 msgid "Alternative radio mode"
690 msgstr "Alternatívny režim rádia"
691
692 msgid "Alternative services tuner priority"
693 msgstr "Priorita tunera pri alternatívnych staniciach"
694
695 msgid "Always ask"
696 msgstr "Vždy sa spýtať"
697
698 msgid "Always ask before sending"
699 msgstr "Vždy sa opýtať sa pred odoslaním"
700
701 msgid "Ammount of recordings left"
702 msgstr "Zvyšné záznamy"
703
704 msgid "An empty filename is illegal."
705 msgstr "Prázdny názov súboru je neplatný."
706
707 msgid "An error occured."
708 msgstr "Došlo k chybe."
709
710 msgid "An unknown error occured!"
711 msgstr "Objavila sa neznáma chyba!"
712
713 msgid "Anonymize crashlog?"
714 msgstr "Anonymizovať správy o zrútení?"
715
716 msgid "Arabic"
717 msgstr "Arabčina"
718
719 msgid ""
720 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
721 "\n"
722 msgstr ""
723 "Naozaj chcete aktivovať túto konfiguráciu siete?\n"
724 "\n"
725
726 msgid ""
727 "Are you sure you want to delete\n"
728 "following backup:\n"
729 msgstr ""
730 "Naozaj chcete zmazať\n"
731 "túto zálohu:\n"
732
733 msgid "Are you sure you want to exit this wizard?"
734 msgstr "Naozaj chcete ukončiť tohto spirevodcu?"
735
736 msgid ""
737 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
738 "\n"
739 msgstr ""
740 "Naozaj chcete reštartovať sieťové rozhrania?\n"
741 "\n"
742
743 msgid ""
744 "Are you sure you want to restore\n"
745 "following backup:\n"
746 msgstr ""
747 "Naozaj chcete obnoviť\n"
748 "z tejto zálohy:\n"
749
750 msgid ""
751 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
752 "Enigma2 will restart after the restore"
753 msgstr ""
754 "Naozaj chcete obnoviť Enigma2 zo zálohy?\n"
755 "Enigma2 sa po obnovení reštartuje"
756
757 msgid ""
758 "Are you sure you want to save this network mount?\n"
759 "\n"
760 msgstr ""
761 "Naozaj chcete uložiť tento sieťový prístup?\n"
762 "\n"
763
764 msgid "Artist"
765 msgstr "Umelec"
766
767 msgid "Ascending"
768 msgstr "Vzostupne"
769
770 msgid "Ask before shutdown:"
771 msgstr "Opýtať sa pred vypnutím:"
772
773 msgid "Ask user"
774 msgstr "opýtať sa"
775
776 msgid "Aspect Ratio"
777 msgstr "Pomer strán"
778
779 msgid "Aspect ratio"
780 msgstr "Pomer strán"
781
782 msgid "Assigning providers/services/caids to a CI module"
783 msgstr "Priradenie poskytovateľov. staníc alebo CAID modulu CI"
784
785 msgid "Atheros"
786 msgstr ""
787
788 msgid "Audio"
789 msgstr "Zvuk"
790
791 msgid "Audio Options..."
792 msgstr "Voľby zvuku ..."
793
794 msgid "Audio PID"
795 msgstr "Zvukový PID"
796
797 msgid "Audio Sync"
798 msgstr ""
799
800 msgid "Audio Sync Setup"
801 msgstr ""
802
803 msgid ""
804 "AudoSync allows delaying the sound output (Bitstream/PCM) so that it is "
805 "synchronous to the picture."
806 msgstr ""
807 "AudioSync umožní oneskorenie zvuku (Bitstream, PCM) tak, aby bol "
808 "synchronizovaný s obrazom."
809
810 msgid "Australia"
811 msgstr "Austrália"
812
813 msgid "Author: "
814 msgstr "Autor: "
815
816 msgid "Authoring mode"
817 msgstr "Režim autorizácie"
818
819 msgid "Auto"
820 msgstr "Auto"
821
822 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
823 msgstr "Automaticky rozdeľovať kapitoly každých ? minút (0 = nikdy)"
824
825 msgid "Auto flesh"
826 msgstr "Automatické flešovanie"
827
828 msgid "Auto scart switching"
829 msgstr "Automatické prepnutie scartu"
830
831 msgid "AutoTimer Editor"
832 msgstr "Editor autočasovača"
833
834 msgid "AutoTimer Filters"
835 msgstr "Filtre autočasovača"
836
837 msgid "AutoTimer Services"
838 msgstr "Stanice autočasovača"
839
840 msgid "AutoTimer Settings"
841 msgstr "Nastavenia autočasovača"
842
843 msgid "AutoTimer overview"
844 msgstr "Prehľad autočasovača"
845
846 msgid ""
847 "AutoTimer scans the EPG and creates Timers depending on user-defined search  "
848 "criteria."
849 msgstr ""
850 "AutoTimer prehľadá EPG a vytvorí časovače podľa užívateľom určených kritérií "
851 "vyhľadávania."
852
853 msgid "AutoTimer was added successfully"
854 msgstr "Autočasovač bol pridaný"
855
856 msgid "AutoTimer was changed successfully"
857 msgstr "Autočasovač bol zmenený"
858
859 msgid "AutoTimer was removed"
860 msgstr "Autočasovač bol zrušený"
861
862 msgid "Automatic"
863 msgstr "Automaticky"
864
865 msgid "Automatic Scan"
866 msgstr "Automatické vyhľadávanie"
867
868 msgid "Automatic volume adjustment"
869 msgstr "Automatické nastavenie hlasitosti"
870
871 msgid "Automatic volume adjustment for ac3/dts services."
872 msgstr "Automatické nastavenie hlasitosti pre stanice s AC3/DTS."
873
874 msgid "Automatically change video resolution"
875 msgstr "Automatická zmena rozlíšenia obrazu"
876
877 msgid ""
878 "Automatically changes the output resolution depending on the video "
879 "resolution you are watching."
880 msgstr ""
881 "Automaticky zmení rozlíšenie na výstupe podľa rozlíšenia sledovaného obrazu."
882
883 msgid "Automatically create timer events based on keywords"
884 msgstr "Automatická tvorba udalosti časovača podľa kľúčových slov."
885
886 msgid "Automatically informs you on low internal memory"
887 msgstr "Automaticky informuje o nedostatku pamäte"
888
889 msgid "Automatically refresh EPG"
890 msgstr "Automatická obnova EPG"
891
892 msgid "Automatically send crashlogs to Dream Multimedia"
893 msgstr "Auitomatické posielanie správ o zrútení do Dream Multimedia"
894
895 #, python-format
896 msgid ""
897 "Autoresolution Plugin Testmode:\n"
898 "Is %s ok?"
899 msgstr ""
900 "Testovací režim modulu Autoresolution:\n"
901 "Je %s OK?"
902
903 msgid "Autoresolution Switch"
904 msgstr "Prepínač Autoresolution"
905
906 msgid "Autoresolution is not working in Scart/DVI-PC Mode"
907 msgstr "Autoresolution nepracuje v režime Scart, DVI, PC"
908
909 msgid "Autoresolution settings"
910 msgstr "Nastavenia Autoresolution"
911
912 msgid "Autoresolution videomode setup"
913 msgstr "Nastavenie obrazového režimu Autoresolution"
914
915 msgid "Autos & Vehicles"
916 msgstr "Autá a doprava"
917
918 msgid "Autowrite timer"
919 msgstr "Automatický zápis časovača"
920
921 msgid "Available format variables"
922 msgstr "Dostupné premenné formátu"
923
924 msgid "B"
925 msgstr "B"
926
927 msgid "BA"
928 msgstr "BA"
929
930 msgid "BASIC-HD Skin by Ismail Demir"
931 msgstr "Základný vzhľad HD, autor Ismail Demir"
932
933 msgid "BASIC-HD Skin for Dreambox Images created from Ismail Demir"
934 msgstr "Základný vzhľad HD pre image Dreamboxa, autor Ismail Demir"
935
936 msgid "BB"
937 msgstr "BB"
938
939 msgid "BER"
940 msgstr "BER"
941
942 msgid "BER:"
943 msgstr "BER:"
944
945 msgid "Back"
946 msgstr "Späť"
947
948 msgid "Back, lower USB Slot"
949 msgstr "Vzadu, dolný slot USB"
950
951 msgid "Back, upper USB Slot"
952 msgstr "Vzadu, horný slot USB"
953
954 msgid "Background"
955 msgstr "Pozadie"
956
957 msgid "Backup done."
958 msgstr "Zálohovanie skončilo."
959
960 msgid "Backup failed."
961 msgstr "Zálohovanie zlyhalo."
962
963 msgid "Backup is running..."
964 msgstr "Zálohovanie beží..."
965
966 msgid "Backup system settings"
967 msgstr "Zálohovať nastavenia systému"
968
969 msgid "Band"
970 msgstr "Pásmo"
971
972 msgid "Bandwidth"
973 msgstr "Šírka pásma"
974
975 msgid "Begin of \"after event\" timespan"
976 msgstr "Začiatok časového obdobia \"po udalosti\""
977
978 msgid "Begin of timespan"
979 msgstr "Začiatok časového obdobia"
980
981 msgid "Begin time"
982 msgstr "Čas začiatku"
983
984 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
985 msgstr "Funkcia tlačidla Pauza počas pauzy"
986
987 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
988 msgstr "Funkcia tlačidla 0 v režime obraz v obraze"
989
990 msgid "Behavior when a movie is started"
991 msgstr "Činnosť po spustení filmu"
992
993 msgid "Behavior when a movie is stopped"
994 msgstr "Činnosť po zastavení filmu"
995
996 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
997 msgstr "Činnosť po skončení filmu"
998
999 msgid "Bitrate:"
1000 msgstr "Dátový tok:"
1001
1002 msgid "Block noise reduction"
1003 msgstr "Potlačenie blokového šumu"
1004
1005 msgid "Blue boost"
1006 msgstr "Zosilniť modrú"
1007
1008 msgid "Bonjour/Avahi control plugin"
1009 msgstr "Ovládací modul Bonjour/Avahi"
1010
1011 msgid "Bonjour/Avahi control plugin."
1012 msgstr "Ovládací modul Bonjour/Avahi."
1013
1014 msgid "Bookmarks"
1015 msgstr "Záložky"
1016
1017 msgid "Bouquets"
1018 msgstr "Bukety"
1019
1020 msgid "Brazil"
1021 msgstr "Brazília"
1022
1023 msgid "Brightness"
1024 msgstr "Jas"
1025
1026 msgid ""
1027 "Browse ORF and SAT1 Teletext independent from channel. This need I-net "
1028 "conection."
1029 msgstr ""
1030 "Prehliadať teletext ORF a SAT1 nezávisle od kanála. Vyžaduje to pripojenie I-"
1031 "net."
1032
1033 msgid "Browse for and connect to network shares"
1034 msgstr ""
1035
1036 msgid "Browse for nfs/cifs shares and connect to them."
1037 msgstr ""
1038
1039 msgid "Browse network neighbourhood"
1040 msgstr "Prehľadávať siete v susedstve"
1041
1042 msgid "Burn DVD"
1043 msgstr "Napáliť DVD"
1044
1045 msgid "Burn existing image to DVD"
1046 msgstr "Napáliť existujúci image na DVD"
1047
1048 msgid "Burn to DVD"
1049 msgstr "Napáliť na DVD..."
1050
1051 msgid "Burn your recordings to DVD"
1052 msgstr "Napáľte si nahrávky na DVD"
1053
1054 msgid "Bus: "
1055 msgstr "Zbernica:"
1056
1057 msgid ""
1058 "By enabling this events will not be matched if they don't occur on certain "
1059 "dates."
1060 msgstr ""
1061 "Po zapnutí tejto funkcie sa programy nenájdu, ak nie sú v určitých dátumoch."
1062
1063 msgid ""
1064 "By enabling this you will be notified about timer conflicts found during "
1065 "automated polling. There is no intelligence involved, so it might bother you "
1066 "about the same conflict over and over."
1067 msgstr ""
1068 "Po zapnutí tejto funkcie budete pri automatickom dopytovaní dostávať "
1069 "informácie o konfliktoch časovača. Nevyužíva sa tu žiadna logika, takže cás "
1070 "môže ten istý konflikt vyrušovať stále znova."
1071
1072 msgid ""
1073 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
1074 "displayed."
1075 msgstr "Po stlačení tlačidla OK na diaľkovom ovládači sa zobrazia informácie."
1076
1077 msgid "C"
1078 msgstr "C"
1079
1080 msgid "C-Band"
1081 msgstr "Pásmo C"
1082
1083 msgid "CDInfo"
1084 msgstr ""
1085
1086 msgid ""
1087 "CDInfo enables gathering album and track details from CDDB and CD-Text when "
1088 "playing Audio CDs in Mediaplayer."
1089 msgstr ""
1090 "CDInfo zbiera informácie o albumoch a skladbách z CDDB a CD-Text pri "
1091 "prehrávaní CD v Prehrávači médií."
1092
1093 msgid "CI assignment"
1094 msgstr "Priradenie CI"
1095
1096 msgid "CIFS share"
1097 msgstr "Zdieľanie CIFS"
1098
1099 msgid "CVBS"
1100 msgstr "CVBS"
1101
1102 msgid "Cable"
1103 msgstr "Kábel"
1104
1105 msgid "Cache Thumbnails"
1106 msgstr "Uchovať zmenšeniny"
1107
1108 msgid "Callmonitor for NCID-based call notification"
1109 msgstr "Monitor volaní pre oznamy volaní NCID"
1110
1111 msgid "Callmonitor for the Fritz!Box routers"
1112 msgstr "Monitor volaní pre smerovače Fritzbox"
1113
1114 msgid "Can't connect to server. Please check your network!"
1115 msgstr "Nedá sa pripojiť k serveru. Skontrolujte sieť!"
1116
1117 msgid "Canada"
1118 msgstr "Kanada"
1119
1120 msgid "Cancel"
1121 msgstr "Zrušiť"
1122
1123 msgid "Capacity: "
1124 msgstr "Kapacita:"
1125
1126 msgid "Card"
1127 msgstr "Karta"
1128
1129 msgid "Catalan"
1130 msgstr "Katalánčina"
1131
1132 msgid "Center screen at the lower border"
1133 msgstr "Vystrediť obrazovku na dolnom okraji"
1134
1135 msgid "Center screen at the upper border"
1136 msgstr "Vystrediť obrazovku na hornom okraji"
1137
1138 msgid "Change active delay"
1139 msgstr "Zmeniť aktívne oneskorenie"
1140
1141 msgid "Change bouquets in quickzap"
1142 msgstr "Zmeniť bukety pri rýchlom prepínaní"
1143
1144 msgid "Change default recording offset?"
1145 msgstr "Zmeniť predvolený posun nahrávania?"
1146
1147 msgid "Change hostname"
1148 msgstr "Zmeniť názov hostiteľa"
1149
1150 msgid "Change pin code"
1151 msgstr "Zmeniť kód PIN"
1152
1153 msgid "Change service PIN"
1154 msgstr "Zmeniť PIN stanice"
1155
1156 msgid "Change service PINs"
1157 msgstr "Zmeniť PINy staníc"
1158
1159 msgid "Change setup PIN"
1160 msgstr "Zmeniť PIN nastavení"
1161
1162 msgid "Change step size"
1163 msgstr "Zmeniť veľkosť kroku"
1164
1165 msgid "Change the hostname of your Dreambox."
1166 msgstr "Zmeňte názov hostiteľa Dreamboxa."
1167
1168 msgid "Changelog"
1169 msgstr "Protokol zmien"
1170
1171 msgid "Channel"
1172 msgstr "Stanica"
1173
1174 msgid "Channel Selection"
1175 msgstr "Voľba stanice"
1176
1177 msgid "Channel audio:"
1178 msgstr "Zvuk stanice:"
1179
1180 msgid "Channel not in services list"
1181 msgstr "Stanica nie je v zozname staníc"
1182
1183 msgid "Channel:"
1184 msgstr "Stanica:"
1185
1186 msgid "Channellist menu"
1187 msgstr "Menu zoznamu staníc"
1188
1189 msgid "Channels"
1190 msgstr "Stanice"
1191
1192 msgid "Chap."
1193 msgstr "Kap."
1194
1195 msgid "Chapter"
1196 msgstr "Kapitola"
1197
1198 msgid "Chapter:"
1199 msgstr "Kapitola:"
1200
1201 msgid "Check"
1202 msgstr "Skontrolovať"
1203
1204 msgid "Checking Filesystem..."
1205 msgstr "Kontrolujem systém súborov..."
1206
1207 msgid "Choose Tuner"
1208 msgstr "Zvoliť tuner"
1209
1210 msgid "Choose a wireless network"
1211 msgstr "Zvoľte bezdrôtovú sieť"
1212
1213 msgid "Choose backup files"
1214 msgstr "Zvoliť súbory zálohy"
1215
1216 msgid "Choose backup location"
1217 msgstr "Zvoliť umiestnenie zálohy"
1218
1219 msgid "Choose bouquet"
1220 msgstr "Zvoliť buket"
1221
1222 msgid "Choose image to download"
1223 msgstr "Zvoľte image na stiahnutie"
1224
1225 msgid "Choose target folder"
1226 msgstr "Zvoliť cieľový adresár"
1227
1228 msgid "Choose upgrade source"
1229 msgstr "Zvoliť zdroj aktualizácie"
1230
1231 msgid "Choose your Skin"
1232 msgstr "Zvoliť vzhľad"
1233
1234 msgid "Circular left"
1235 msgstr "Kruhová ľavá"
1236
1237 msgid "Circular right"
1238 msgstr "Kruhová pravá"
1239
1240 msgid "Classic"
1241 msgstr "Klasika"
1242
1243 msgid "Cleanup"
1244 msgstr "Vyčistiť"
1245
1246 msgid "Cleanup Wizard"
1247 msgstr "Sprievodca vyčistením"
1248
1249 msgid "Cleanup Wizard settings"
1250 msgstr "Nastavenia sprievodcu vyčistením"
1251
1252 msgid "Cleanup timerlist automatically"
1253 msgstr "Automaticky vyprázdniť zoznam časovačov"
1254
1255 msgid "Cleanup timerlist automatically."
1256 msgstr "Automaticky vyprázdniť zoznam časovačov."
1257
1258 msgid "CleanupWizard"
1259 msgstr "Sprievodca vyčistením"
1260
1261 msgid "Clear before scan"
1262 msgstr "Vymazať pred skenovaním"
1263
1264 msgid "Clear history on Exit:"
1265 msgstr "Vymazať históriu pri ukončení:"
1266
1267 msgid "Clear log"
1268 msgstr "Vymazať log"
1269
1270 msgid "Close"
1271 msgstr "Zatvoriť"
1272
1273 msgid "Close and forget changes"
1274 msgstr "Zatvoriť a zrušiť zmeny"
1275
1276 msgid "Close and save changes"
1277 msgstr "Zatvoriť a uložiť zmeny"
1278
1279 msgid "Close title selection"
1280 msgstr "Zatvoriť výber titulkov"
1281
1282 msgid "Code rate HP"
1283 msgstr ""
1284
1285 msgid "Code rate LP"
1286 msgstr ""
1287
1288 msgid "Collection name"
1289 msgstr "Názov zostavy"
1290
1291 msgid "Collection settings"
1292 msgstr "Nastavenia zostavy"
1293
1294 msgid "Color Format"
1295 msgstr "Formát farby"
1296
1297 msgid "Comedy"
1298 msgstr "Komédia"
1299
1300 msgid "Command execution..."
1301 msgstr "Vykonávanie príkazu..."
1302
1303 msgid "Command order"
1304 msgstr "Poradie príkazov"
1305
1306 msgid "Committed DiSEqC command"
1307 msgstr "Potvrdený príkaz DiSEqC"
1308
1309 msgid "Common Interface"
1310 msgstr "Common Interface"
1311
1312 msgid "Common Interface Assignment"
1313 msgstr "Priradenie CI"
1314
1315 msgid "CommonInterface"
1316 msgstr "CommonInterface"
1317
1318 msgid "Communication"
1319 msgstr "Komunikácia"
1320
1321 msgid "Compact Flash"
1322 msgstr "Compact Flash"
1323
1324 msgid "Complete"
1325 msgstr "Kompletné"
1326
1327 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
1328 msgstr "Komplexné (umožňuje miešanie rôznych zvukových a obrazových formátov)"
1329
1330 msgid "Composition of the recording filenames"
1331 msgstr "Zloženie názvov súborov nahrávok"
1332
1333 msgid "Configuration Mode"
1334 msgstr "Možnosti nastavenia"
1335
1336 msgid "Configuration for the Webinterface"
1337 msgstr "Konfigurácia webového rozhrania"
1338
1339 msgid "Configure AutoTimer behavior"
1340 msgstr "Nastaviť správanie autočasovača"
1341
1342 msgid "Configure interface"
1343 msgstr "Nakonfigurujte rozhranie"
1344
1345 msgid "Configure nameservers"
1346 msgstr "Nastavte názvy serverov"
1347
1348 msgid "Configure your WLAN network interface"
1349 msgstr "Nakonfigurovať rozhranie WLAN"
1350
1351 msgid "Configure your internal LAN"
1352 msgstr "Nakonfigurujte internú LAN"
1353
1354 msgid "Configure your network again"
1355 msgstr "Znova nakonfigurujte sieť"
1356
1357 msgid "Configure your wireless LAN again"
1358 msgstr "Znova nakonfigurujte bezdrôtovú sieť"
1359
1360 msgid "Configuring"
1361 msgstr "Konfigurujem"
1362
1363 msgid "Conflicting timer"
1364 msgstr "Časovanie sa prekrýva"
1365
1366 msgid "Connect"
1367 msgstr "Pripojiť"
1368
1369 msgid "Connect to a Wireless Network"
1370 msgstr "Pripojiť k bezdrôtovej sieti"
1371
1372 msgid "Connected to"
1373 msgstr "Pripojené k "
1374
1375 msgid "Connected!"
1376 msgstr "Pripojené!"
1377
1378 msgid "Constellation"
1379 msgstr "Zostava"
1380
1381 msgid "Content does not fit on DVD!"
1382 msgstr "Obsah sa nezmestí na DVD!"
1383
1384 msgid "Continue"
1385 msgstr "Pokračovať"
1386
1387 msgid "Continue in background"
1388 msgstr "Pokračovať v pozadí"
1389
1390 msgid "Continue playing"
1391 msgstr "Pokračovať v prehrávaní"
1392
1393 msgid "Contrast"
1394 msgstr "Kontrast"
1395
1396 msgid "Control your Dreambox with your Web browser."
1397 msgstr "Ovládajte Dreamboxa cez webový prehliadač."
1398
1399 msgid "Control your Dreambox with your browser"
1400 msgstr "Ovládajte Dreamboxa cez webový prehliadač"
1401
1402 msgid "Control your dreambox with only the MUTE button"
1403 msgstr "Ovládajte Dreamboxa len tlačidlom MUTE"
1404
1405 msgid "Control your dreambox with only the MUTE button."
1406 msgstr "Ovládajte Dreamboxa len tlačidlom MUTE."
1407
1408 msgid "Control your internal system fan."
1409 msgstr "Ovládajte vnútorný systémový ventilátor."
1410
1411 msgid "Control your kids's tv usage"
1412 msgstr "Ovládajte používanie televízora deťmi"
1413
1414 msgid "Control your system fan"
1415 msgstr "Ovládajte systémový ventilátor"
1416
1417 msgid "Copy, rename, delete, move local files on your Dreambox."
1418 msgstr "Kopírujte, premenujte, vymažte a premiestnite súbory v Dreamboxe."
1419
1420 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
1421 msgstr "Nemôžem sa pripojiť k serveru so súbormi Dreambox .NFI:"
1422
1423 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
1424 msgstr "Nemôžem použiť médium. Je vložený disk?"
1425
1426 msgid "Could not open Picture in Picture"
1427 msgstr "Nedá sa otvoriť obraz v obraze"
1428
1429 #, python-format
1430 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
1431 msgstr "Nedalo sa nahrávať - prekrýva sa časovanie %s"
1432
1433 #, python-format
1434 msgid "Couldn't record due to invalid service %s"
1435 msgstr "Nedalo sa nahrať pre neplatnú stanicu %s"
1436
1437 msgid "Crashlog settings"
1438 msgstr "Nastavenia správ o zrútení"
1439
1440 msgid "CrashlogAutoSubmit"
1441 msgstr "Autom. posielanie správ o zrútení"
1442
1443 msgid "CrashlogAutoSubmit settings"
1444 msgstr "Nastavenia autom. posielania správ o zrútení"
1445
1446 msgid "CrashlogAutoSubmit settings..."
1447 msgstr "Nastavenia autom. posielania správ o zrútení"
1448
1449 msgid ""
1450 "Crashlogs found!\n"
1451 "Send them to Dream Multimedia?"
1452 msgstr ""
1453 "Nájdené správy o zrútení!\n"
1454 "Poslať ich do Dream Multimedia?"
1455
1456 msgid "Create DVD-ISO"
1457 msgstr "Vytvoriť disk DVD-ISO"
1458
1459 msgid "Create a backup of your Video DVD on your DreamBox hard drive."
1460 msgstr "Vytvorte si zálohu Video DVD na pevnom disku Dreamboxa."
1461
1462 msgid "Create a backup of your Video-DVD"
1463 msgstr "Vytvoriť zálohu Video DVD"
1464
1465 msgid "Create a new AutoTimer."
1466 msgstr "Vytvoriť nový autočasovač"
1467
1468 msgid "Create a new timer using the classic editor"
1469 msgstr "Vytvoriť nový časovač klasickým editorom"
1470
1471 msgid "Create a new timer using the wizard"
1472 msgstr "Vytvoriť nový časovač pomocou sprievodcu"
1473
1474 msgid "Create movie folder failed"
1475 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť adresár pre filmy"
1476
1477 msgid "Create preview pictures of your Movies"
1478 msgstr "Vytvorte si náhľadové snímky z filmov"
1479
1480 msgid "Create remote timers"
1481 msgstr "Vytvoriť časovač na diaľku"
1482
1483 msgid "Create timers on remote Dreamboxes."
1484 msgstr "Vytvorte časovače na vzdialených Dreamboxoch"
1485
1486 #, python-format
1487 msgid "Creating directory %s failed."
1488 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť adresár %s."
1489
1490 msgid "Creating partition failed"
1491 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť partíciu"
1492
1493 msgid "Croatian"
1494 msgstr "Chorvátčina"
1495
1496 msgid "Current Transponder"
1497 msgstr "Aktuálny transpondér"
1498
1499 msgid "Current device: "
1500 msgstr "Aktuálne zariadenie:"
1501
1502 msgid "Current settings:"
1503 msgstr "Aktuálne nastavenia:"
1504
1505 msgid "Current value: "
1506 msgstr "Aktuálna hodnota:"
1507
1508 msgid "Current version:"
1509 msgstr "Aktuálna verzia:"
1510
1511 msgid "Currently installed image"
1512 msgstr "Aktuálne nainštalovaný image"
1513
1514 #, python-format
1515 msgid "Custom (%s)"
1516 msgstr "Vlastný (%s)"
1517
1518 msgid "Custom location"
1519 msgstr "Vlastné umiestnenie"
1520
1521 msgid "Custom offset"
1522 msgstr "Vlastný posun"
1523
1524 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
1525 msgstr "Vlastný posun času pre tlačidlá 1 a 3"
1526
1527 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
1528 msgstr "Vlastný posun času pre tlačidlá 4 a 6"
1529
1530 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
1531 msgstr "Vlastný posun času pre tlačidlá 7 a 9"
1532
1533 msgid "Customize"
1534 msgstr "Upraviť"
1535
1536 msgid "Customize Vali-XD skins"
1537 msgstr "Úprava vzhľadov Vali-XD"
1538
1539 msgid "Customize Vali-XD skins by yourself."
1540 msgstr "Sami si upravte vzhľady Vali-XD"
1541
1542 msgid "Cut"
1543 msgstr "Strih"
1544
1545 msgid "Cut your movies"
1546 msgstr "Strih filmov"
1547
1548 msgid "Cut your movies."
1549 msgstr "Zostrihajte si filmy."
1550
1551 msgid "CutListEditor allows you to edit your movies"
1552 msgstr "CutListEditor umožňuje úpravu filmov"
1553
1554 msgid ""
1555 "CutListEditor allows you to edit your movies.\n"
1556 "Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
1557 "cut'.\n"
1558 "Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
1559 msgstr ""
1560 "CutListEditor umožňuje úpravu filmov.\\,Seek to the start of the stuff you "
1561 "want to cut away. Press OK, select 'start cut'.\n"
1562 "Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
1563 "cut'.\n"
1564 "Nájdite začiatok záznamu, ktorý chcete vystrihnúť. Stlačte OK, zvoľte "
1565 "„začiatok strihu“.\n"
1566 "Potom nájdite koniec, stlačte OK a zvoľte „koniec strihu“. To je všetko."
1567
1568 msgid "Cutlist editor..."
1569 msgstr "Editor strihov..."
1570
1571 msgid "Czech"
1572 msgstr "Čeština"
1573
1574 msgid "Czech Republic"
1575 msgstr "Česká republika"
1576
1577 msgid "D"
1578 msgstr "D"
1579
1580 msgid "DHCP"
1581 msgstr "DHCP"
1582
1583 msgid "DUAL LAYER DVD"
1584 msgstr "DVOJVRSTVOVÉ DVD"
1585
1586 msgid "DVB-S"
1587 msgstr "DVB-S"
1588
1589 msgid "DVB-S2"
1590 msgstr "DVB-S2"
1591
1592 msgid "DVD Drive"
1593 msgstr "DVD jednotka"
1594
1595 msgid "DVD File Browser"
1596 msgstr "Prehliadač súborov DVD"
1597
1598 msgid "DVD Player"
1599 msgstr "Prehrávač DVD"
1600
1601 msgid "DVD Titlelist"
1602 msgstr "Zoznam titulov DVD"
1603
1604 msgid "DVD media toolbox"
1605 msgstr "Nástroje pre DVD"
1606
1607 msgid "DVDPlayer plays your DVDs on your Dreambox"
1608 msgstr "Prehrávač DVD prehrá DVD na Dreamboxe"
1609
1610 msgid ""
1611 "DVDPlayer plays your DVDs on your Dreambox.\n"
1612 "With the DVDPlayer you can play your DVDs on your Dreambox from a DVD or "
1613 "even from an iso file or video_ts folder on your harddisc or network."
1614 msgstr ""
1615 "Prehrávač DVD prehrá disky DVD na Dreamboxe.\n"
1616 "S Prehrávačom DVD si na Dreamboxe prehráte DVD, súbor ISO alebo priečinok "
1617 "video_ts folder na pevnom disku alebo v sieti."
1618
1619 msgid "Danish"
1620 msgstr "Dánčina"
1621
1622 msgid "Date"
1623 msgstr "Dátum"
1624
1625 msgid "Decide if you want to enable or disable the Cleanup Wizard."
1626 msgstr "Rozhodnite, či zapnúť alebo vypnúť sprievodcu vyčistením."
1627
1628 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
1629 msgstr "Rozhodnite, čo urobiť, ak sa nájdu správy o zrútení."
1630
1631 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
1632 msgstr "Rozhodnite, čo urobiť so správami o zrútení po ich odoslaní."
1633
1634 msgid "Decrease delay"
1635 msgstr "Zmenšiť oneskorenie"
1636
1637 #, python-format
1638 msgid "Decrease delay by %i ms (can be set)"
1639 msgstr "Zmenšiť oneskorenie o %i ms (dá sa nastaviť)"
1640
1641 msgid "Deep Standby"
1642 msgstr "Vypnúť"
1643
1644 msgid "Default"
1645 msgstr "Predvolené"
1646
1647 msgid "Default Settings"
1648 msgstr "Predvolené nastavenia"
1649
1650 msgid "Default movie location"
1651 msgstr "Predvolené umiestnenie filmov"
1652
1653 msgid "Default services lists"
1654 msgstr "Zoznamy predvolených staníc"
1655
1656 msgid "Defaults"
1657 msgstr "Predvolené hodnoty"
1658
1659 msgid "Define a startup service"
1660 msgstr "Určiť úvodnú stanicu"
1661
1662 msgid "Define a startup service for your Dreambox."
1663 msgstr "Určte úvodnú (počiatočnú) stanicu na Dreamboxe."
1664
1665 msgid "Deinterlacer mode for interlaced content"
1666 msgstr "Odstraňovač prekladania pre prekladaný signál"
1667
1668 msgid "Deinterlacer mode for progressive content"
1669 msgstr "Odstraňovač prekladania pre progresívny signál"
1670
1671 msgid "Delay"
1672 msgstr "Oneskorenie"
1673
1674 msgid "Delay x seconds after service started"
1675 msgstr "Oneskorenie x sekúnd po spustení stanice"
1676
1677 msgid "Delete"
1678 msgstr "Vymazať"
1679
1680 msgid "Delete crashlogs"
1681 msgstr "Vymazať správy o zrútení"
1682
1683 msgid "Delete entry"
1684 msgstr "Vymazať zadanie"
1685
1686 msgid "Delete failed!"
1687 msgstr "Vymazanie zlyhalo!"
1688
1689 msgid "Delete mount"
1690 msgstr "Vymazať prístup"
1691
1692 #, python-format
1693 msgid ""
1694 "Delete no more configured satellite\n"
1695 "%s?"
1696 msgstr ""
1697 "Vymazať už nepotrebné satelity\n"
1698 "%s?"
1699
1700 msgid "Descending"
1701 msgstr "Zostupne"
1702
1703 msgid "Description"
1704 msgstr "Opis"
1705
1706 msgid "Deselect"
1707 msgstr "Zrušiť výber"
1708
1709 msgid "Details for plugin: "
1710 msgstr "Údaje o module:"
1711
1712 msgid "Detected HDD:"
1713 msgstr "Zistený pevný disk:"
1714
1715 msgid "Detected NIMs:"
1716 msgstr "Zistené tunery:"
1717
1718 msgid "DiSEqC"
1719 msgstr "DiSEqC"
1720
1721 msgid "DiSEqC A/B"
1722 msgstr "DiSEqC A/B"
1723
1724 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
1725 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
1726
1727 msgid "DiSEqC mode"
1728 msgstr "Režim DiSEqC"
1729
1730 msgid "DiSEqC repeats"
1731 msgstr "Opakovania DiSEqC"
1732
1733 msgid "DiSEqC-Tester settings"
1734 msgstr "Nastavenia testovača DiSEqC"
1735
1736 msgid "Dialing:"
1737 msgstr "Vytáčam:"
1738
1739 msgid "Digital contour removal"
1740 msgstr "Odstránenie digitálnych obrysov"
1741
1742 msgid "Dir:"
1743 msgstr "Adr.:"
1744
1745 msgid "Direct playback of Youtube videos"
1746 msgstr "Priame prehrávanie videí z YouTube"
1747
1748 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
1749 msgstr "Priame prehrávanie prepojených titulov bez menu"
1750
1751 #, python-format
1752 msgid "Directory %s nonexistent."
1753 msgstr "Adresár %s neexistuje."
1754
1755 msgid "Directory browser"
1756 msgstr "Prehľadávač adresárov"
1757
1758 msgid "Disable"
1759 msgstr "Vypnúť"
1760
1761 msgid "Disable Picture in Picture"
1762 msgstr "Vypnúť obraz v obraze"
1763
1764 msgid "Disable crashlog reporting"
1765 msgstr "Vypnúť správy o zrútení"
1766
1767 msgid "Disable timer"
1768 msgstr "Vypnúť časovač"
1769
1770 msgid "Disabled"
1771 msgstr "Vypnuté"
1772
1773 msgid "Discard changes and close plugin"
1774 msgstr "Zrušiť zmeny a zatvoriť modul"
1775
1776 msgid "Discard changes and close screen"
1777 msgstr "Zrušiť zmeny a zatvoriť obrazovku"
1778
1779 msgid "Disconnect"
1780 msgstr "Odpojiť"
1781
1782 msgid "Dish"
1783 msgstr "Parabola"
1784
1785 msgid "Display 16:9 content as"
1786 msgstr "Obraz 16:9 zobraziť ako"
1787
1788 msgid "Display 4:3 content as"
1789 msgstr "Obraz 4:3 zobraziť ako"
1790
1791 msgid "Display >16:9 content as"
1792 msgstr "Obraz >16:9 zobraziť ako"
1793
1794 msgid "Display Setup"
1795 msgstr "Nastavenie displeja"
1796
1797 msgid "Display and Userinterface"
1798 msgstr "Displej a užívateľské rozhranie"
1799
1800 msgid "Display search results by:"
1801 msgstr "Zobraziť výsledky vyhľadávania podľa:"
1802
1803 msgid "Display your photos on the TV"
1804 msgstr "Zobrazenie fotografií na televízore"
1805
1806 msgid "Displays movie information from the InternetMovieDatabase"
1807 msgstr "Zobrazí informácie o filme z internetovej databázy filmov"
1808
1809 #, python-format
1810 msgid ""
1811 "Do you really want to REMOVE\n"
1812 "the plugin \"%s\"?"
1813 msgstr ""
1814 "Naozaj chcete odstrániť\n"
1815 "modul \"%s\"?"
1816
1817 msgid ""
1818 "Do you really want to check the filesystem?\n"
1819 "This could take lots of time!"
1820 msgstr ""
1821 "Naozaj chcete skontrolovať systém súborov?\n"
1822 "Môže to trvať dosť dlho!"
1823
1824 #, python-format
1825 msgid ""
1826 "Do you really want to delete %s\n"
1827 "%s?"
1828 msgstr ""
1829 "Naozaj chcete zmazať %s\n"
1830 "%s?"
1831
1832 #, python-format
1833 msgid "Do you really want to delete %s?"
1834 msgstr "Naozaj chcete zmazať %s?"
1835
1836 #, python-format
1837 msgid ""
1838 "Do you really want to download\n"
1839 "the plugin \"%s\"?"
1840 msgstr ""
1841 "Naozaj chcete stiahnuť\n"
1842 "modul \"%s\"?"
1843
1844 msgid "Do you really want to exit?"
1845 msgstr "Naozaj chcete skončiť?"
1846
1847 msgid ""
1848 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
1849 "All data on the disk will be lost!"
1850 msgstr ""
1851 "Naozaj chcete inicializovať pevný disk?\n"
1852 "Všetky dáta na disku sa tým vymažú!"
1853
1854 #, python-format
1855 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
1856 msgstr "Naozaj chcete z disku odstrániť adresár %s?"
1857
1858 #, python-format
1859 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
1860 msgstr "Naozaj chcete odstrániť záložku %s?"
1861
1862 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
1863 msgstr "Chcete túto zostavu napáliť na DVD?"
1864
1865 msgid "Do you want to do a service scan?"
1866 msgstr "Chcete vyhľadať stanice?"
1867
1868 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
1869 msgstr "Chcete urobiť ďalšie ručné vyhľadávanie staníc?"
1870
1871 #, python-format
1872 msgid "Do you want to download the image to %s ?"
1873 msgstr "Chcete stiahnuť image na %s?"
1874
1875 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
1876 msgstr "Chcete na Dreamboxe zapnúť rodičovskú zámku?"
1877
1878 msgid "Do you want to enter a username and password for this host?\n"
1879 msgstr "Chcete zadať užívateľské meno a heslo pre tohto hostiteľa?\n"
1880
1881 msgid "Do you want to install default sat lists?"
1882 msgstr "Chcete nainštalovať zoznamy predvolených staníc?"
1883
1884 msgid "Do you want to install the package:\n"
1885 msgstr "Chcete nainštalovať balíček:\n"
1886
1887 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
1888 msgstr "Chcete prehrať DVD v mechanike?"
1889
1890 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
1891 msgstr "Chcete si toto DVD prezrieť pred napálením?"
1892
1893 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
1894 msgstr "Chcete reštartovať Dreambox?"
1895
1896 msgid "Do you want to remove the package:\n"
1897 msgstr "Chcete odstrániť balíček:\n"
1898
1899 msgid "Do you want to restore your settings?"
1900 msgstr "Chcete obnoviť nastavenia?"
1901
1902 msgid "Do you want to resume this playback?"
1903 msgstr "Chcete pokračovať v prehrávaní?"
1904
1905 msgid "Do you want to see more entries?"
1906 msgstr "Chcete vidieť viac zadaní?"
1907
1908 msgid ""
1909 "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you "
1910 "if needed?"
1911 msgstr ""
1912 "Chcete poslať svojju e-mailovú adresu a meno, aby sme vás mohli kontaktovať, "
1913 "ak treba?"
1914
1915 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
1916 msgstr "Chcete aktualizovať Dreambox?"
1917
1918 msgid ""
1919 "Do you want to update your Dreambox?\n"
1920 "After pressing OK, please wait!"
1921 msgstr ""
1922 "Chcete aktualizovať Dreamboxx?\n"
1923 "Po stlačení tlačidla OK vyčkajte!"
1924
1925 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
1926 msgstr "Chcete aktualizovať balíček:\n"
1927
1928 msgid "Do you want to view a tutorial?"
1929 msgstr "Chcete si pozrieť tutoriál?"
1930
1931 msgid "Don't ask, just send"
1932 msgstr "Nepýtať sa, len poslať"
1933
1934 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
1935 msgstr "Nezastaviť aktuálny záznam, ale vypnúť nasledujúce záznamy."
1936
1937 #, python-format
1938 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
1939 msgstr "Hotovo - %d nainštalovaných alebo aktualizovaných balíčkov"
1940
1941 #, python-format
1942 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
1943 msgstr ""
1944 "Hotovo - %d nainštalovaných, aktualizovaných alebo odstránených balíčkov s %"
1945 "d chybami"
1946
1947 msgid "Download"
1948 msgstr "Stiahnuť"
1949
1950 #, python-format
1951 msgid "Download %s from Server"
1952 msgstr "Stiahnuť %s zo servera"
1953
1954 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
1955 msgstr "Stiahnuť súbory .NFI pre USB-Flasher"
1956
1957 msgid "Download Plugins"
1958 msgstr "Stiahnuť prídavné moduly"
1959
1960 msgid "Download Video"
1961 msgstr "Stiahnuť video"
1962
1963 msgid "Download files from Rapidshare"
1964 msgstr "Stiahnuť súbory z Rapidshare"
1965
1966 msgid "Download location"
1967 msgstr "Stiahnuť umiestnenie"
1968
1969 msgid "Downloadable new plugins"
1970 msgstr "Nové moduly na stiahnutie"
1971
1972 msgid "Downloadable plugins"
1973 msgstr "Moduly na stiahnutie"
1974
1975 msgid "Downloading"
1976 msgstr "Sťahovanie"
1977
1978 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
1979 msgstr "Sťahujem informácie o moduloch. Čakajte..."
1980
1981 msgid "Downloading screenshots. Please wait..."
1982 msgstr "Sťahujem zábery. Čakajte..."
1983
1984 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
1985 msgstr "Dátové DVD vo formáte Dreambox (vyhovuje HDTV)"
1986
1987 msgid "Dreambox software because updates are available."
1988 msgstr "Softvér Dreamboxa, lebo sú k dispozícii aktualizácie."
1989
1990 msgid "Driver for Ralink RT8070/RT3070/RT3370 based wireless-n USB devices."
1991 msgstr ""
1992
1993 msgid "Driver for Realtek r8712u based wireless-n USB devices."
1994 msgstr ""
1995
1996 msgid "Duration: "
1997 msgstr "Trvanie:"
1998
1999 msgid "Dutch"
2000 msgstr "Holandčina"
2001
2002 msgid "Dynamic contrast"
2003 msgstr "Dynamický kontrast"
2004
2005 msgid "E"
2006 msgstr "V"
2007
2008 msgid "EPG Selection"
2009 msgstr "Voľba EPG"
2010
2011 msgid "EPG encoding"
2012 msgstr "Kódovanie EPG"
2013
2014 msgid ""
2015 "EPGRefresh will automatically switch to user-defined channels when the box "
2016 "is idleing\n"
2017 "(in standby mode without any running recordings) to perform updates of the "
2018 "epg information on these channels."
2019 msgstr ""
2020 "Obnovovač EPG automaticky prepne na užívateľom určené stanice počas "
2021 "nečinnosti Dreamboxa\n"
2022 "(v pohotovostnom režime bez nahrávania), aby sa aktualizovali ich informácie "
2023 "o EPG."
2024
2025 #, python-format
2026 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
2027 msgstr "CHYBA - zlyhalo vyhľadávanie (%s)!"
2028
2029 msgid "East"
2030 msgstr "východne"
2031
2032 msgid "Edit"
2033 msgstr "Upraviť"
2034
2035 msgid "Edit AutoTimer"
2036 msgstr "Upraviť autočasovač"
2037
2038 msgid "Edit AutoTimer filters"
2039 msgstr "Upraviť filtre autočasovača"
2040
2041 msgid "Edit AutoTimer services"
2042 msgstr "Upraviť stanice autočasovača"
2043
2044 msgid "Edit DNS"
2045 msgstr "Upraviť DNS"
2046
2047 msgid "Edit Timers and scan for new Events"
2048 msgstr "Upraviť časovače a hľadať nové udalosti"
2049
2050 msgid "Edit Title"
2051 msgstr "Upraviť titul"
2052
2053 msgid "Edit bouquets list"
2054 msgstr "Upraviť zoznam buketov"
2055
2056 msgid "Edit chapters of current title"
2057 msgstr "Upraviť kapitoly aktuálneho titulu"
2058
2059 msgid "Edit new timer defaults"
2060 msgstr "Upraviť predvoľby časovača"
2061
2062 msgid "Edit selected AutoTimer"
2063 msgstr "Upraviť zvolený autočasovač"
2064
2065 msgid "Edit services list"
2066 msgstr "Upraviť zoznam staníc"
2067
2068 msgid "Edit settings"
2069 msgstr "Upraviť nastavenia"
2070
2071 msgid "Edit tags of recorded movies"
2072 msgstr "Upraviť značky nahraných filmov"
2073
2074 msgid "Edit tags of recorded movies."
2075 msgstr "Upraviť značky nahraných filmov."
2076
2077 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
2078 msgstr "Upraviť nastavenie DNS v Dreamboxe.\n"
2079
2080 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
2081 msgstr "Upraviť nastavenie siete v Dreamboxe.\n"
2082
2083 msgid "Edit title"
2084 msgstr "Upraviť titul"
2085
2086 msgid "Edit upgrade source url."
2087 msgstr "Upraviť URL zdroja aktualizácie."
2088
2089 msgid "Editing"
2090 msgstr "Úprava"
2091
2092 msgid "Editor for new AutoTimers"
2093 msgstr "Editor nových autočasovačov"
2094
2095 msgid "Education"
2096 msgstr "Vzdelávanie"
2097
2098 msgid "Electronic Program Guide"
2099 msgstr "Elektronický programový sprievodca"
2100
2101 msgid "Emailclient is an IMAP4 e-mail viewer for the Dreambox."
2102 msgstr "Klient e-mailov je prezerač e-mailov IMAP4 pre Dreambox."
2103
2104 msgid "Enable"
2105 msgstr "Zapnúť"
2106
2107 msgid "Enable /media"
2108 msgstr "Aktivovať /médium"
2109
2110 msgid "Enable 1080p24 Mode"
2111 msgstr "Zapnúť režim 1080p24"
2112
2113 msgid "Enable 1080p25 Mode"
2114 msgstr "Zapnúť režim 1080p25"
2115
2116 msgid "Enable 1080p30 Mode"
2117 msgstr "Zapnúť režim 1080p30"
2118
2119 msgid "Enable 5V for active antenna"
2120 msgstr "Zapnúť 5 V pre aktívnu anténu"
2121
2122 msgid "Enable 720p24 Mode"
2123 msgstr "Zapnúť režim 720p24"
2124
2125 msgid "Enable Autoresolution"
2126 msgstr "Zapnúť Autoresolution"
2127
2128 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
2129 msgstr "Zapnúť sprievodcu vyčistením?"
2130
2131 msgid "Enable Filtering"
2132 msgstr "Zapnúť filtrovanie"
2133
2134 msgid "Enable HTTP Access"
2135 msgstr "Zapnúť prístup HTTP"
2136
2137 msgid "Enable HTTP Authentication"
2138 msgstr "Zapnúť overovanie HTTP"
2139
2140 msgid "Enable HTTPS Access"
2141 msgstr "Zapnúť prístup HTTPS"
2142
2143 msgid "Enable HTTPS Authentication"
2144 msgstr "Zapnúť overovanie HTTPS"
2145
2146 msgid "Enable Service Restriction"
2147 msgstr "Zapnúť obmedzenia pre stanicu"
2148
2149 msgid "Enable Streaming Authentication"
2150 msgstr "Zapnúť overovanie streamu"
2151
2152 msgid "Enable multiple bouquets"
2153 msgstr "Zapnúť viacnásobné bukety"
2154
2155 msgid "Enable parental control"
2156 msgstr "Zapnúť rodičovskú zámku"
2157
2158 msgid ""
2159 "Enable this to be able to access the AutoTimer Overview from within the "
2160 "extension menu."
2161 msgstr ""
2162 "Zapnite, ak chcete mať prístup k prehľadu automatického časovača z menu "
2163 "rozšírení."
2164
2165 msgid "Enable timer"
2166 msgstr "Zapnúť časovač"
2167
2168 msgid "Enabled"
2169 msgstr "Zapnuté"
2170
2171 msgid ""
2172 "Encoding the channel uses for it's EPG data. You only need to change this if "
2173 "you're searching for special characters like the german umlauts."
2174 msgstr ""
2175 "Kódovanie stanice sa využíva na dáta EPG. Túto hodnotu treba zmeniť, len ak "
2176 "hľadáte zvláštne znaky, napr. diakritiku."
2177
2178 msgid "Encrypted: "
2179 msgstr "Šifrované:"
2180
2181 msgid "Encryption"
2182 msgstr "Šifrovanie"
2183
2184 msgid "Encryption Key"
2185 msgstr "Šifrovací kľúč WLAN"
2186
2187 msgid "Encryption Keytype"
2188 msgstr "Druh šifrovacieho kľúča"
2189
2190 msgid "Encryption Type"
2191 msgstr "Typ šifrovania"
2192
2193 msgid "Encryption:"
2194 msgstr "Šifrovanie:"
2195
2196 msgid "End of \"after event\" timespan"
2197 msgstr "Koniec časového obdobia \"po udalosti\""
2198
2199 msgid "End of timespan"
2200 msgstr "Koniec časového obdobia"
2201
2202 msgid "End time"
2203 msgstr "Čas ukončenia"
2204
2205 msgid "EndTime"
2206 msgstr "Koniec"
2207
2208 msgid "English"
2209 msgstr "Angličtina"
2210
2211 msgid ""
2212 "Enigma2 Plugin to play AVI/DIVX/WMV/etc. videos from PC on your Dreambox. "
2213 "Needs a running VLC from www.videolan.org on your pc."
2214 msgstr ""
2215 "Modul Enigma2 na prehrávanie videí AVI, DIVX, WMV a pod. z počítača na "
2216 "Dreamboxe. Vyžaduje bežiaci program VLC (z www.videolan.org) na počítači."
2217
2218 msgid ""
2219 "Enigma2 Skinselector\n"
2220 "\n"
2221 "If you experience any problems please contact\n"
2222 "stephan@reichholf.net\n"
2223 "\n"
2224 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2225 msgstr ""
2226 "Volič vzhľadu Enigma2\n"
2227 "\n"
2228 "Ak máte akékoľvek problémy, obráťte sa na\n"
2229 "stephan@reichholf.net\n"
2230 "\n"
2231 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2232
2233 msgid "Enter IP to scan..."
2234 msgstr "Zadajte IP na prehľadávanie..."
2235
2236 msgid "Enter main menu..."
2237 msgstr "Otvoriť hlavné menu..."
2238
2239 msgid "Enter new hostname for your Dreambox"
2240 msgstr "Zadajte nový názov hostiteľa pre Dreambox"
2241
2242 msgid "Enter options:"
2243 msgstr "Zadajte voľby:"
2244
2245 msgid "Enter password:"
2246 msgstr "Zadajte heslo:"
2247
2248 msgid "Enter pin code"
2249 msgstr "Zadajte kód PIN"
2250
2251 msgid "Enter share directory:"
2252 msgstr "Zadajte zdieľaný adresár:"
2253
2254 msgid "Enter share name:"
2255 msgstr "Zadajte zdieľané meno:"
2256
2257 msgid "Enter the service pin"
2258 msgstr "Zadajte PIN stanice"
2259
2260 msgid "Enter user and password for host: "
2261 msgstr "Zadajte užívateľské meno a heslo pre hostiteľa:"
2262
2263 msgid "Enter username:"
2264 msgstr "Zadajte užívateľské meno:"
2265
2266 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
2267 msgstr ""
2268 "Zadajte svoju e-mailovú adresu, aby sme vás mohli kontaktovať, ak treba."
2269
2270 msgid "Enter your search term(s)"
2271 msgstr "Zadajte vyhľadávaný termín(y)"
2272
2273 msgid "Entertainment"
2274 msgstr "Zábava"
2275
2276 msgid "Error"
2277 msgstr "Chyba"
2278
2279 msgid "Error executing plugin"
2280 msgstr "Chyba pri spustení modulu"
2281
2282 #, python-format
2283 msgid ""
2284 "Error: %s\n"
2285 "Retry?"
2286 msgstr ""
2287 "Chyba: %s\n"
2288 "Zopakovať?"
2289
2290 msgid "Estonian"
2291 msgstr "Estónčina"
2292
2293 msgid "Ethernet network interface"
2294 msgstr "Rozhranie siete Eternet"
2295
2296 msgid "Eventview"
2297 msgstr "Prehľad programov"
2298
2299 msgid "Everything is fine"
2300 msgstr "Všetko je v poriadku"
2301
2302 msgid "Exact match"
2303 msgstr "Presná zhoda"
2304
2305 msgid "Exceeds dual layer medium!"
2306 msgstr "Presahuje kapacitu dvojvrstvového DVD!"
2307
2308 msgid "Exclude"
2309 msgstr "Vylúčiť"
2310
2311 msgid "Execute \"after event\" during timespan"
2312 msgstr "Vykonať \"po udalosti\" v časovom období"
2313
2314 msgid "Execute TuxboxPlugins"
2315 msgstr "Spustiť moduly Tuxbox"
2316
2317 msgid "Execution Progress:"
2318 msgstr "Priebeh vykonávania:"
2319
2320 msgid "Execution finished!!"
2321 msgstr "Skončené!!"
2322
2323 msgid "Exif"
2324 msgstr "Exif"
2325
2326 msgid "Exit"
2327 msgstr "Ukončiť"
2328
2329 msgid "Exit editor"
2330 msgstr "Ukončiť editor"
2331
2332 msgid "Exit input device selection."
2333 msgstr "Ukončiť výber vstupného zariadenia."
2334
2335 msgid "Exit network wizard"
2336 msgstr "Ukončiť sprievodcu sieťou"
2337
2338 msgid "Exit the cleanup wizard"
2339 msgstr "Ukončiť sprievodcu vyčistením"
2340
2341 msgid "Exit the wizard"
2342 msgstr "Ukončiť sprievodcu"
2343
2344 msgid "Exit wizard"
2345 msgstr "Ukončiť sprievodcu"
2346
2347 msgid "Expert"
2348 msgstr "expertný"
2349
2350 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
2351 msgstr "Modul rozšíreného nastavenia siete..."
2352
2353 msgid "Extended Setup..."
2354 msgstr "Rozšírené nastavenie..."
2355
2356 msgid "Extended Software"
2357 msgstr "Rozšírený softvér"
2358
2359 msgid "Extended Software Plugin"
2360 msgstr "Modul rozšíreného softvéru"
2361
2362 msgid "Extensions"
2363 msgstr "Rozšírenia"
2364
2365 msgid "Extensions management"
2366 msgstr "Správa rozšírení"
2367
2368 msgid "FEC"
2369 msgstr "FEC"
2370
2371 msgid ""
2372 "FTPBrowser allows uploading and downloading files between your Dreambox and "
2373 "a server using the file transfer protocol."
2374 msgstr ""
2375 "Prehliadač FTP umožäuje posielanie a sťahovanie súborov medzi Dreamboxom a "
2376 "serverom pomocou protokolu FTP."
2377
2378 msgid "Factory reset"
2379 msgstr "Továrenské nastavenia"
2380
2381 msgid "Failed"
2382 msgstr "Zlyhalo"
2383
2384 #, python-format
2385 msgid "Fan %d"
2386 msgstr "Ventilítor %d"
2387
2388 #, python-format
2389 msgid "Fan %d PWM"
2390 msgstr "PWM ventilátora %d"
2391
2392 #, python-format
2393 msgid "Fan %d Voltage"
2394 msgstr "Napätie na ventilátore %d"
2395
2396 msgid "Fast"
2397 msgstr "rýchlo"
2398
2399 msgid "Fast DiSEqC"
2400 msgstr "Rýchly DiSEqC"
2401
2402 msgid "Fast Forward speeds"
2403 msgstr "Rýchlosti prevíjania vpred"
2404
2405 msgid "Fast epoch"
2406 msgstr "rýchla doba"
2407
2408 msgid "Favourites"
2409 msgstr "Obľúbené"
2410
2411 msgid "Fetching feed entries"
2412 msgstr "Zobraziť feedy"
2413
2414 msgid "Fetching search entries"
2415 msgstr "Zobraziť výsledky vyhľadávania"
2416
2417 msgid "Filesystem Check"
2418 msgstr "Kontrola systému súborov"
2419
2420 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
2421 msgstr "V systéme súborov sú neopraviteľné chyby"
2422
2423 msgid "Film & Animation"
2424 msgstr "Film a zábava"
2425
2426 msgid "Filter"
2427 msgstr "Filter"
2428
2429 msgid ""
2430 "Filters are another powerful tool when matching events. An AutoTimer can be "
2431 "restricted to certain Weekdays or only match an event with a text inside eg "
2432 "it's Description.\n"
2433 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
2434 msgstr ""
2435 "Filtre sú ďalším výkonným nástrojom na zisťovanie programov. Automatický "
2436 "časovač sa dá obmedziť na určité dni v týždni alebo len na hľadanie "
2437 "programu, ktorý má v opise určitý text.\n"
2438 "Stlačením MODRÉHO tlačidla pridáte nový filter, stlačením ŽLTÉHO odstránite "
2439 "zvolený filter."
2440
2441 msgid "Finetune"
2442 msgstr "Jemné nastavenie"
2443
2444 msgid "Finished"
2445 msgstr "Skončené"
2446
2447 msgid "Finished configuring your network"
2448 msgstr "Nastavenie siete je skončené"
2449
2450 msgid "Finished restarting your network"
2451 msgstr "Reštartovanie siete je skončené"
2452
2453 msgid "Finnish"
2454 msgstr "Fínčina"
2455
2456 msgid ""
2457 "First day to match events. No event that begins before this date will be "
2458 "matched."
2459 msgstr ""
2460 "Prvý deň pre nájdenie programov. Nenájde sa žiadny program, ktorý začína "
2461 "pred týmto dátumom."
2462
2463 msgid "First generate your skin-style with the Ai.HD-Control plugin."
2464 msgstr "Najprv vytvorte štýl vzhľadu ovládacím modulom Ai.HD."
2465
2466 msgid "Flash"
2467 msgstr "Flešovať"
2468
2469 msgid "Flashing failed"
2470 msgstr "Flešovanie zlyhalo"
2471
2472 msgid "Following tasks will be done after you press OK!"
2473 msgstr "Po stlačení OK sa vykonajú tieto úlohy."
2474
2475 msgid "Format"
2476 msgstr "Formát"
2477
2478 #, python-format
2479 msgid ""
2480 "Found a total of %d matching Events.\n"
2481 "%d Timer were added and %d modified, %d conflicts encountered."
2482 msgstr ""
2483 "Nájdených celkom %d programov.\n"
2484 "%d nastavení časovača pridaných a %d zmenených, zistených %d konfliktov."
2485
2486 #, python-format
2487 msgid ""
2488 "Found a total of %d matching Events.\n"
2489 "%d Timer were added and %d modified."
2490 msgstr ""
2491 "Nájdených celkom %d programov.\n"
2492 "%d nastavení časovača pridaných a %d zmenených."
2493
2494 msgid "Frame size in full view"
2495 msgstr "Veľkosť obrazu pri plnom zobrazení"
2496
2497 msgid "France"
2498 msgstr "Francúzsko"
2499
2500 msgid "French"
2501 msgstr "Francúzština"
2502
2503 msgid "Frequency"
2504 msgstr "Kmitočet"
2505
2506 msgid "Frequency bands"
2507 msgstr "Kmitočtové pásma"
2508
2509 msgid "Frequency scan step size(khz)"
2510 msgstr "Kmitočtový krok pri vyhľadávaní (kHz)"
2511
2512 msgid "Frequency steps"
2513 msgstr "Kmitočtové kroky"
2514
2515 msgid "Fri"
2516 msgstr "Pi"
2517
2518 msgid "Friday"
2519 msgstr "Piatok"
2520
2521 msgid "Frisian"
2522 msgstr "Frízština"
2523
2524 msgid "FritzCall shows incoming calls to your Fritz!Box on your Dreambox."
2525 msgstr "FritzCall zobrazuje volania prichádzajúce do Fritz!Boxa na Dreamboxe."
2526
2527 msgid "Front USB Slot"
2528 msgstr "Predný slot USB"
2529
2530 msgid "Frontend for /tmp/mmi.socket"
2531 msgstr "Frontend pre /tmp/mmi.socket"
2532
2533 #, python-format
2534 msgid "Frontprocessor version: %d"
2535 msgstr "Verzia frontprocesora: %d"
2536
2537 msgid "Fsck failed"
2538 msgstr "Fsck zlyhalo"
2539
2540 msgid ""
2541 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
2542 "Do you want to Restart the GUI now?"
2543 msgstr ""
2544 "Pre použitie nového vzhľadu sa musí reštartovať GUI\n"
2545 "Chcete teraz reštartovať GUI?"
2546
2547 msgid "GUI that allows user to change the ftp- / telnet password."
2548 msgstr "GUI, ktoré umožňuje zmenu hesla pre FTP a Telnet."
2549
2550 msgid ""
2551 "GUI that allows user to change the ftp-/telnet-password of the Dreambox."
2552 msgstr "GUI, ktoré umožňuje zmenu hesla v Dreamboxe pre FTP a Telnet"
2553
2554 msgid "GUI to change the ftp and telnet-password"
2555 msgstr "GUI na zmenu hesla pre FTP a Telnet"
2556
2557 msgid "Gaming"
2558 msgstr "Hry"
2559
2560 msgid "Gateway"
2561 msgstr "Brána"
2562
2563 msgid "General AC3 Delay"
2564 msgstr "Oneskorenie AC3"
2565
2566 msgid "General AC3 delay (ms)"
2567 msgstr "Oneskorenie AC3 [ms]"
2568
2569 msgid "General PCM Delay"
2570 msgstr "Oneskorenie PCM"
2571
2572 msgid "General PCM delay (ms)"
2573 msgstr "Oneskorenie PCM [ms]"
2574
2575 msgid "Generates and Shows TV Charts of all users having this plugin installed"
2576 msgstr ""
2577
2578 msgid "Genre"
2579 msgstr "Žáner"
2580
2581 msgid "Genuine Dreambox"
2582 msgstr "Pravý Dreambox"
2583
2584 msgid "Genuine Dreambox validation failed!"
2585 msgstr "Overenie pravosti Dreamboxa zlyhalo!"
2586
2587 msgid "Genuine Dreambox verification"
2588 msgstr "Overenie pravosti Dreamboxa"
2589
2590 msgid "German"
2591 msgstr "Nemčina"
2592
2593 msgid "German storm information"
2594 msgstr "Nemecké búrkové informácie"
2595
2596 msgid "German traffic information"
2597 msgstr "Nemecké dopravné informácie"
2598
2599 msgid "Germany"
2600 msgstr "Nemecko"
2601
2602 msgid "Get AudioCD info from CDDB and CD-Text"
2603 msgstr "Získajte informácie AudioCD z CDDB aCD-Text"
2604
2605 msgid "Get latest experimental image"
2606 msgstr "Získať najnovší experimentálny image"
2607
2608 msgid "Get latest release image"
2609 msgstr "Získať najnovší hotový image"
2610
2611 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
2612 msgstr "Získavam informácie o module. Čakajte..."
2613
2614 msgid "Global delay"
2615 msgstr "Celkové oneskorenie"
2616
2617 msgid "Goto 0"
2618 msgstr "Otočiť na 0"
2619
2620 msgid "Goto position"
2621 msgstr "Otočiť do pozície"
2622
2623 msgid "GraphMultiEPG shows a graphical timeline EPG"
2624 msgstr "Grafický Multi EPG zobrazuje časovú os EPG"
2625
2626 msgid ""
2627 "GraphMultiEPG shows a graphical timeline EPG.\n"
2628 "Shows a nice overview of all running und upcoming tv shows."
2629 msgstr ""
2630 "Grafický Multi EPG zobrazuje časovú os EPG.\n"
2631 "Zobrazuje prehľad všetkých bežiacich a nasledujúcich TV programov."
2632
2633 msgid "Graphical Multi EPG"
2634 msgstr "Grafický Multi EPG"
2635
2636 msgid "Great Britain"
2637 msgstr "Veľká Británia"
2638
2639 msgid "Greek"
2640 msgstr "Gréčtina"
2641
2642 msgid "Green boost"
2643 msgstr "Zosilniť zelenú"
2644
2645 msgid ""
2646 "Growlee allows your Dreambox to forward notifications like 'Record started' "
2647 "to a PC running a growl, snarl or syslog compatible client or directly to an "
2648 "iPhone using prowl."
2649 msgstr ""
2650
2651 msgid "Guard interval"
2652 msgstr ""
2653
2654 msgid "Guess existing timer based on begin/end"
2655 msgstr "Určiť existujúci časovač podľa začiatku a konca."
2656
2657 msgid "HD Interlace Mode"
2658 msgstr "Prekladaný režim HD"
2659
2660 msgid "HD Progressive Mode"
2661 msgstr "Progresívny režim HD"
2662
2663 msgid "HD videos"
2664 msgstr "Videá HD"
2665
2666 msgid "HTTP Port"
2667 msgstr "Port HTTP"
2668
2669 msgid "HTTPS Port"
2670 msgstr "Port HTTPS"
2671
2672 msgid "Harddisk"
2673 msgstr "Pevný disk"
2674
2675 msgid "Harddisk setup"
2676 msgstr "Nastavenie pevného disku"
2677
2678 msgid "Harddisk standby after"
2679 msgstr "Uspať disk po"
2680
2681 msgid "Help"
2682 msgstr "Pomocník"
2683
2684 msgid "Hidden network"
2685 msgstr ""
2686
2687 msgid "Hidden network SSID"
2688 msgstr "Skrytý sieťový SSID"
2689
2690 msgid "Hidden networkname"
2691 msgstr "Skrytý názov siete"
2692
2693 msgid "Hierarchy info"
2694 msgstr ""
2695
2696 msgid "High bitrate support"
2697 msgstr "Spracuje vysoký dátový tok"
2698
2699 msgid "History"
2700 msgstr "História"
2701
2702 msgid "Holland"
2703 msgstr "Holandsko"
2704
2705 msgid "Hong Kong"
2706 msgstr "Hong Kong"
2707
2708 msgid "Horizontal"
2709 msgstr "Vodorovná"
2710
2711 msgid "Hotplugging for removeable devices"
2712 msgstr "Rýchle pripojenie vyberateľných zariadení"
2713
2714 msgid "How many minutes do you want to record?"
2715 msgstr "Koľko minút chcete nahrávať?"
2716
2717 msgid "How to handle found crashlogs?"
2718 msgstr "Ako spracovať nájdené správy o zrútení?"
2719
2720 msgid "Howto & Style"
2721 msgstr "Urob si sám a životný štýl"
2722
2723 msgid "Hue"
2724 msgstr "Odtieň"
2725
2726 msgid "Hungarian"
2727 msgstr "Maďarčina"
2728
2729 msgid "IMAP4 e-mail viewer for the Dreambox"
2730 msgstr "Prezerač e-mailov IMAP4 pre Dreambox"
2731
2732 msgid "IP Address"
2733 msgstr "Adresa IP"
2734
2735 msgid "IP:"
2736 msgstr "IP:"
2737
2738 msgid "IRC Client for Enigma2"
2739 msgstr "Klient IRC pre Enigmu2"
2740
2741 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
2742 msgstr "Súbor ISO je pre tento súborový systém príliš veľký!"
2743
2744 msgid "ISO path"
2745 msgstr "Cesta ISO"
2746
2747 msgid "Icelandic"
2748 msgstr "Islandčina"
2749
2750 #, python-format
2751 msgid ""
2752 "If this is enabled an existing timer will also be considered recording an "
2753 "event if it records at least 80%% of the it."
2754 msgstr ""
2755 "Ak je zapnutá táto funkcia, existujúci časovač sa bude považovať za "
2756 "nahrávajúci, ak zaznamená aspoň 80% % programu."
2757
2758 msgid ""
2759 "If you see this, something is wrong with\n"
2760 "your scart connection. Press OK to return."
2761 msgstr ""
2762 "Ak vidíte toto, niečo nie je v poriadku\n"
2763 "s pripojením scart. Vráťte sa stlačením tlačidla OK."
2764
2765 msgid ""
2766 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
2767 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
2768 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
2769 "possible.\n"
2770 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
2771 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
2772 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
2773 "step.\n"
2774 "If you are happy with the result, press OK."
2775 msgstr ""
2776 "Ak máte na televízore zdôraznenie jasu alebo kontrastu, zrušte ho. Ak je v "
2777 "nastaveniach niečo ako „dynamický režim“, nastavte ho na štandardnú hodnotu. "
2778 "Podsvietenie nastavte na hodnotu, ktorá vám vyhovuje. Stiahnite kontrast "
2779 "televízora na najnižšiu hodnotu.\n"
2780 "Potom nastavte jas na najnižšiu možnú hodnotu, ale tak, aby dva najtmavšie "
2781 "odtiene sivej zostali rozlíšiteľné.\n"
2782 "V tejto chvíli sa nestarajte o svetlé odtiene. Tie nastavíte v ďalšom "
2783 "kroku.\n"
2784 "Ak ste spokojní s výsledkom, stlačte tlačidlo OK."
2785
2786 msgid "Import AutoTimer"
2787 msgstr "Importovať autočasovač"
2788
2789 msgid "Import existing Timer"
2790 msgstr "Importovať existujúci časovač"
2791
2792 msgid "Import from EPG"
2793 msgstr "Importovať z EPG"
2794
2795 msgid "In Progress"
2796 msgstr "Prebieha"
2797
2798 msgid ""
2799 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
2800 msgstr ""
2801 "Aby sa mohol nahrať načasovaný program, preplo sa na nahrávanú stanicu!\n"
2802
2803 msgid "Include"
2804 msgstr "Zahrnúť"
2805
2806 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
2807 msgstr "Vložiť do mailu vašu e-mailovú adresu a meno (voliteľne)?"
2808
2809 msgid "Increase delay"
2810 msgstr "Zväčšiť oneskorenie"
2811
2812 #, python-format
2813 msgid "Increase delay by %i ms (can be set)"
2814 msgstr "Zväčšiť oneskorenie o %i ms (dá sa nastaviť)"
2815
2816 msgid "Increased voltage"
2817 msgstr "Zvýšené napätie"
2818
2819 msgid "Index"
2820 msgstr "Index"
2821
2822 msgid "India"
2823 msgstr "India"
2824
2825 msgid "Info"
2826 msgstr "Informačná lišta"
2827
2828 msgid "InfoBar"
2829 msgstr "Informačná lišta"
2830
2831 msgid "Infobar timeout"
2832 msgstr "Doba zobrazovania informačnej lišty"
2833
2834 msgid "Information"
2835 msgstr "Informácie"
2836
2837 msgid "Init"
2838 msgstr "Inic."
2839
2840 msgid "Initial Fast Forward speed"
2841 msgstr "Počiatočná rýchlosť prevíjania vpred"
2842
2843 msgid "Initial Rewind speed"
2844 msgstr "Počiatočná rýchlosť prevíjania vzad"
2845
2846 msgid "Initial location in new timers"
2847 msgstr "Úvodné umiestnenie nových časových nahrávok"
2848
2849 msgid "Initialization"
2850 msgstr "Inicializácia"
2851
2852 msgid "Initialize"
2853 msgstr "Inicializovať"
2854
2855 msgid "Initializing Harddisk..."
2856 msgstr "Inicializujem pevný disk"
2857
2858 msgid "Input"
2859 msgstr "Vstup"
2860
2861 msgid "Input device setup"
2862 msgstr "Nastavenie vstupného zariadenia"
2863
2864 msgid "Input devices"
2865 msgstr "Vstupné zariadenia"
2866
2867 msgid "Install"
2868 msgstr "Inštalovať"
2869
2870 msgid "Install a new image with a USB stick"
2871 msgstr "Inštalovať nový image z kľúča USB"
2872
2873 msgid "Install a new image with your web browser"
2874 msgstr "Inštalovať nový image cez webový prehliadač"
2875
2876 msgid "Install extensions."
2877 msgstr "Inštalovať rozšírenia."
2878
2879 msgid "Install local extension"
2880 msgstr "Inštalovať miestne rozšírenie"
2881
2882 msgid "Install or remove finished."
2883 msgstr "Inštalácia alebo odstránenie skončené."
2884
2885 msgid "Install settings, skins, software..."
2886 msgstr "Inštalovať settingy, vzhľady, softvér..."
2887
2888 msgid "Installation finished."
2889 msgstr "Inštalácia je skončená."
2890
2891 msgid "Installing"
2892 msgstr "Inštalujem"
2893
2894 msgid "Installing Software..."
2895 msgstr "Inštalujem softvér..."
2896
2897 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
2898 msgstr "Inštalujem zoznamy predvolených staníc... Čakajte..."
2899
2900 msgid "Installing defaults... Please wait..."
2901 msgstr "Inštalujem predvolené nastavenia... Čakajte..."
2902
2903 msgid "Installing package content... Please wait..."
2904 msgstr "Inštalujem obsah balíčka... Čakajte..."
2905
2906 msgid "Instant Record..."
2907 msgstr "Okamžité nahrávanie..."
2908
2909 msgid "Instant record location"
2910 msgstr "Umiestnenie okamžitého záznamu"
2911
2912 msgid "Interface: "
2913 msgstr "Rozhranie:"
2914
2915 msgid "Intermediate"
2916 msgstr "stredný"
2917
2918 msgid "Internal Flash"
2919 msgstr "Interná pamäť flash"
2920
2921 msgid "Internal LAN adapter."
2922 msgstr "Adaptér internej LAN"
2923
2924 msgid "Internal USB Slot"
2925 msgstr "Interný slot USB"
2926
2927 msgid "Internal firmware updater"
2928 msgstr "Interný aktualizátor firmvéru"
2929
2930 msgid "Invalid Location"
2931 msgstr "Neplatné umiestnenie"
2932
2933 #, python-format
2934 msgid "Invalid directory selected: %s"
2935 msgstr "Zvolený neplatný adresár: %s"
2936
2937 msgid "Invalid response from Security service pls restart again"
2938 msgstr "Neplatná odpoveď z bezpečnostného servera. Reštartujte."
2939
2940 msgid "Invalid response from server."
2941 msgstr "Neplatná odozva zo servera"
2942
2943 #, python-format
2944 msgid "Invalid response from server. Please report: %s"
2945 msgstr "Neplatná odpoveď zo servera. Ohláste: %s"
2946
2947 msgid "Invalid selection"
2948 msgstr "Neplatný výber"
2949
2950 msgid "Inversion"
2951 msgstr "Inverzia"
2952
2953 msgid "Ipkg"
2954 msgstr "Ipkg"
2955
2956 msgid "Ireland"
2957 msgstr "Írsko"
2958
2959 msgid "Is this videomode ok?"
2960 msgstr "Je tento režim obrazu OK?"
2961
2962 msgid "Israel"
2963 msgstr "Izrael"
2964
2965 msgid ""
2966 "It's possible to restrict an AutoTimer to certain Services or Bouquets or to "
2967 "deny specific ones.\n"
2968 "An Event will only match this AutoTimer if it's on a specific and not denied "
2969 "Service (inside a Bouquet).\n"
2970 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
2971 msgstr ""
2972 "Môžete obmedziť autočasovač na určité stanice, bukety alebo niektoré "
2973 "vylúčiť.\n"
2974 "Program bude vyhovovať autočasovaču, len ak to bude daná stanica, nie "
2975 "zakázaná (v rámci buketu).\n"
2976 "Stlačením MODRÉHO tlačidla pridáte obmedzenie, stlačením ŽLTÉHO zrušíte "
2977 "zvolené."
2978
2979 msgid "Italian"
2980 msgstr "Taliančina"
2981
2982 msgid "Italian Weather forecast on Dreambox"
2983 msgstr "Talianska predpoveď počasia na Dreamboxe"
2984
2985 msgid "Italian Weather forecast on Dreambox from www.google.it."
2986 msgstr "Talianska predpoveď počasia na Dreamboxe z www.google.it."
2987
2988 msgid "Italy"
2989 msgstr "Taliansko"
2990
2991 msgid "Japan"
2992 msgstr "Japonsko"
2993
2994 msgid "Job View"
2995 msgstr "Prehľad úloh"
2996
2997 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
2998 msgid "Just Scale"
2999 msgstr "Na celú obrazovku (bez pomeru strán)"
3000
3001 msgid "Kerni's BrushedAlu-HD skin"
3002 msgstr "Vzhľad BrushedAlu-HD, autor Kerni"
3003
3004 msgid "Kerni's DreamMM-HD skin"
3005 msgstr "Vzhľa DreamMM-HD, autor Kerni"
3006
3007 msgid "Kerni's Elgato-HD skin"
3008 msgstr "Vzhľad Elgato-HD, autor Kerni"
3009
3010 msgid "Kerni's SWAIN skin"
3011 msgstr "Vzhľad SWAIN, autor Kerni"
3012
3013 msgid "Kerni's SWAIN-HD skin"
3014 msgstr "Vzhľad SWAIN-HD, autor Kerni"
3015
3016 msgid "Kerni's UltraViolet skin"
3017 msgstr "Vzhľad UltraViolet, autor Kerni"
3018
3019 msgid "Kerni's YADS-HD skin"
3020 msgstr "Vzhľad YADS-HD, autor Kerni"
3021
3022 msgid "Kerni's dTV-HD skin"
3023 msgstr "Vzhľad dTV-HD, autor Kerni"
3024
3025 msgid "Kerni's dTV-HD-Reloaded skin"
3026 msgstr " Vzhľad dTV-HD-Reloaded, autor Kerni"
3027
3028 msgid "Kerni's dmm-HD skin"
3029 msgstr "Vzhľad dmm-HD, autor Kerni"
3030
3031 msgid "Kerni's dreamTV-HD skin"
3032 msgstr "Vzhľad dreamTV-HD, autor Kerni"
3033
3034 msgid "Kerni's simple skin"
3035 msgstr "Jednoduchý vzhľad, autor Kerni"
3036
3037 msgid "Kerni-HD1 skin"
3038 msgstr "Vzhľad Kerni-HD1"
3039
3040 msgid "Kerni-HD1R2 skin"
3041 msgstr "Vzhľad Kerni-HD1R2"
3042
3043 msgid "Kernis HD1 skin"
3044 msgstr "Vzhľad HD1, autor Kerni"
3045
3046 #, python-format
3047 msgid "Key %(Key)s successfully set to %(delay)i ms"
3048 msgstr "Tlačidlo %(tlačidlo)s nastavené na %(oneskorenie)i ms"
3049
3050 #, python-format
3051 msgid "Key %(key)s (current value: %(value)i ms)"
3052 msgstr "Tlačidlo %(tlačidlo)s (aktuálna hodnota: %(hodnota)i ms)"
3053
3054 msgid "Keyboard"
3055 msgstr "Klávesnica"
3056
3057 msgid "Keyboard Map"
3058 msgstr "Rozloženie klávesov"
3059
3060 msgid "Keyboard Setup"
3061 msgstr "Nastavenie klávesnice"
3062
3063 msgid "Keymap"
3064 msgstr "Rozloženie klávesov"
3065
3066 msgid "KiddyTimer allows to control your kids's daily tv usage."
3067 msgstr "Detský časovač umožňuje kontrolovať denné využívanie televízora deťmi"
3068
3069 msgid "LAN Adapter"
3070 msgstr "Adaptér LAN"
3071
3072 msgid "LAN connection"
3073 msgstr "Pripojenie LAN"
3074
3075 msgid "LNB"
3076 msgstr "LNB"
3077
3078 msgid "LOF"
3079 msgstr "LOF"
3080
3081 msgid "LOF/H"
3082 msgstr "LOF/H"
3083
3084 msgid "LOF/L"
3085 msgstr "LOF/L"
3086
3087 msgid "Language"
3088 msgstr "Jazyk"
3089
3090 msgid "Language selection"
3091 msgstr "Voľba jazyka"
3092
3093 msgid "Last config"
3094 msgstr "Posledné nastavenie"
3095
3096 msgid ""
3097 "Last day to match events. Events have to begin before this date to be "
3098 "matched."
3099 msgstr ""
3100 "Posledný deň pre nájdenie programov. Aby sa programy našli, musia začínať "
3101 "pred týmto dátumom."
3102
3103 msgid "Last speed"
3104 msgstr "Posledná rýchlosť"
3105
3106 msgid "Latitude"
3107 msgstr "Zem. šírka"
3108
3109 msgid "Latvian"
3110 msgstr "Lotyščina"
3111
3112 msgid "Leave DVD Player?"
3113 msgstr "Ukončiť DVD prehrávač?"
3114
3115 msgid "Left"
3116 msgstr "Doľava"
3117
3118 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
3119 msgid "Letterbox"
3120 msgstr "Letterbox"
3121
3122 msgid "Limit east"
3123 msgstr "Východný limit"
3124
3125 msgid "Limit west"
3126 msgstr "Západný limit"
3127
3128 msgid "Limited character set for recording filenames"
3129 msgstr "Obmedzená znaková sada pre názvy záznamov"
3130
3131 msgid "Limits off"
3132 msgstr "Vypnúť limity"
3133
3134 msgid "Limits on"
3135 msgstr "Zapnúť limity"
3136
3137 msgid "Link Quality:"
3138 msgstr "Kvalita spojenia:"
3139
3140 msgid "Link:"
3141 msgstr "Spojenie:"
3142
3143 msgid "Linked titles with a DVD menu"
3144 msgstr "Tituly prepojené s menu DVD"
3145
3146 msgid "List available networks"
3147 msgstr ""
3148
3149 msgid "List of Storage Devices"
3150 msgstr "Zoznam záznamových zariadení"
3151
3152 msgid "Listen and record internet radio"
3153 msgstr "Počúvať a nahrávať internetové rádio"
3154
3155 msgid "Listen and record shoutcast internet radio on your Dreambox."
3156 msgstr "Počúvať a nahrávať internetové rádio na Dreamboxe"
3157
3158 msgid "Lithuanian"
3159 msgstr "Litovčina"
3160
3161 msgid "Load"
3162 msgstr "Natiahnuť"
3163
3164 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
3165 msgstr "Prevziať dĺžku filmov do zoznamu filmov"
3166
3167 msgid "Load feed on startup:"
3168 msgstr "Na začiatku načítať feed:"
3169
3170 msgid "Load movie-length"
3171 msgstr "Prevziať dĺžku filmov do zoznamu filmov"
3172
3173 msgid "Local Network"
3174 msgstr "Miestna sieť"
3175
3176 msgid "Local share name"
3177 msgstr "Miestne zdieľané meno"
3178
3179 msgid "Location"
3180 msgstr "Umiestnenie"
3181
3182 msgid "Location for instant recordings"
3183 msgstr "Umiestnenie okamžitých záznamov"
3184
3185 msgid "Lock:"
3186 msgstr "Signál:"
3187
3188 msgid "Log results to harddisk"
3189 msgstr "Zaznamenať výsledky na pevný disk"
3190
3191 msgid "Long Keypress"
3192 msgstr "Dlhé stlačenie tlačidla"
3193
3194 msgid "Long filenames"
3195 msgstr "Dlhé názvy súborov"
3196
3197 msgid "Longitude"
3198 msgstr "Zem. dĺžka"
3199
3200 msgid "Lower bound of timespan."
3201 msgstr "Dolná hranica časového obdobia."
3202
3203 msgid ""
3204 "Lower bound of timespan. Nothing before this time will be matched. Offsets "
3205 "are not taken into account!"
3206 msgstr ""
3207 "Dolná hranica časového obdobia. Nič predtým nebude vyhovovať. Posuny sa "
3208 "nepočítajú."
3209
3210 msgid "MMC Card"
3211 msgstr "Karta MMC"
3212
3213 msgid "MORE"
3214 msgstr "VIAC"
3215
3216 msgid "Main menu"
3217 msgstr "Hlavné menu"
3218
3219 msgid "Mainmenu"
3220 msgstr "Hlavné menu"
3221
3222 msgid "Make this mark an 'in' point"
3223 msgstr "Urobiť z tejto značky vstupný bod („in“)"
3224
3225 msgid "Make this mark an 'out' point"
3226 msgstr "Urobiť z tejto značky výstupný bod („out“)"
3227
3228 msgid "Make this mark just a mark"
3229 msgstr "Urobiť z tejto značky len značku."
3230
3231 msgid "Manage extensions"
3232 msgstr "Spravovať rozšírenia"
3233
3234 msgid "Manage local files"
3235 msgstr "Správa miestnych súborov"
3236
3237 msgid "Manage logos to display at boot time or while in radio mode."
3238 msgstr "Spravovať logá, ktoré sa zobrazujú pri štarte a v režime rádia."
3239
3240 msgid "Manage logos to display at boottime"
3241 msgstr "Spravovať logá, ktoré sa zobrazujú pri štarte"
3242
3243 msgid "Manage network shares"
3244 msgstr "Spravovať sieťové zdieľanie"
3245
3246 msgid ""
3247 "Manage your music files in a database, play it with Merlin Music Player."
3248 msgstr "Spravovať hudobné súbory a prehrávať ich prehrávačom hudby Merlin."
3249
3250 msgid "Manage your network shares..."
3251 msgstr "Spravovať sieťové zdieľanie ..."
3252
3253 msgid "Manage your receiver's software"
3254 msgstr "Spravovať softvér ptijímača"
3255
3256 msgid "Manual Scan"
3257 msgstr "Ručné vyhľadávanie"
3258
3259 msgid "Manual configuration"
3260 msgstr "Ručná konfigurácia"
3261
3262 msgid "Manual transponder"
3263 msgstr "Transpondér ručne"
3264
3265 msgid "Manufacturer"
3266 msgstr "Výrobca"
3267
3268 msgid "Margin after record"
3269 msgstr "Rezerva po skončení programu"
3270
3271 msgid "Margin before record (minutes)"
3272 msgstr "Rezerva pred začiatkom programu (min)"
3273
3274 #, python-format
3275 msgid "Match Timespan: %02d:%02d - %02d:%02d"
3276 msgstr "Nájsť v období: %02d:%02d - %02d:%02d"
3277
3278 msgid "Match title"
3279 msgstr "Hľadať titul"
3280
3281 #, python-format
3282 msgid "Match title: %s"
3283 msgstr "Hľadať titul: %s"
3284
3285 msgid "Max. Bitrate: "
3286 msgstr "Max. dátový tok:"
3287
3288 msgid "Maximum duration (in m)"
3289 msgstr "Maximálne trvanie (v ms)"
3290
3291 msgid ""
3292 "Maximum event duration to match. If an event is longer than this ammount of "
3293 "time (without offset) it won't be matched."
3294 msgstr ""
3295 "Maximálne trvanie programu pre zhodu. Ak je program dlhší (bez posunu), "
3296 "nebude vyhovovať."
3297
3298 msgid "Media player"
3299 msgstr "Prehrávač médií"
3300
3301 msgid "MediaPlayer"
3302 msgstr "Prehrávač médií"
3303
3304 msgid ""
3305 "MediaScanner scans devices for playable media files and displays a menu with "
3306 "possible actions like viewing pictures or playing movies."
3307 msgstr ""
3308 "MediaScanner nájde na zariadeniach prehrávateľné súbory a zobrazí menu s "
3309 "možnosťami, ako je prezeranie obrázkov alebo prehrávanie filmov."
3310
3311 msgid ""
3312 "Mediaplayer plays your favorite music and videos.\n"
3313 "Play all your favorite music and video files, organize them in playlists, "
3314 "view cover and album information."
3315 msgstr ""
3316 "Prehrávač médií prehrá vaše obľúbené skladby a videá.\n"
3317 "Prehrajte si obľúbenú hudbu a videá, zorganizuute do zoznamov na "
3318 "prehrávanie, prezrite si informácie o albume."
3319
3320 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
3321 msgstr "Médium nie je zapisovateľný disk DVD!"
3322
3323 msgid "Medium is not empty!"
3324 msgstr "Médium nie je prázdne!"
3325
3326 msgid "Menu"
3327 msgstr "Menu"
3328
3329 msgid "Merlin Music Player and iDream"
3330 msgstr "Prehrávač hudby Merlin a iDream"
3331
3332 msgid "Message"
3333 msgstr "Správa"
3334
3335 msgid "Message..."
3336 msgstr "Správa..."
3337
3338 msgid "Mexico"
3339 msgstr "Mexiko"
3340
3341 msgid "Mkfs failed"
3342 msgstr "Mkfs zlyhalo"
3343
3344 msgid "Mode"
3345 msgstr "Režim"
3346
3347 msgid "Model: "
3348 msgstr "Model: "
3349
3350 msgid "Modify existing timers"
3351 msgstr "Upravte existujúce časovače"
3352
3353 msgid "Modulation"
3354 msgstr "Modulácia"
3355
3356 msgid "Modulator"
3357 msgstr "Modulátor"
3358
3359 msgid "Mon"
3360 msgstr "Po"
3361
3362 msgid "Mon-Fri"
3363 msgstr "Po-Pi"
3364
3365 msgid "Monday"
3366 msgstr "Pondelok"
3367
3368 msgid "Monthly"
3369 msgstr "Mesačne"
3370
3371 msgid "More video entries."
3372 msgstr "Ďalšie položky videa."
3373
3374 msgid "Mosquito noise reduction"
3375 msgstr "Potlačenie šumu na hranách"
3376
3377 msgid "Most discussed"
3378 msgstr "Najdiskutovanejšie"
3379
3380 msgid "Most linked"
3381 msgstr ""
3382
3383 msgid "Most popular"
3384 msgstr "Najpopulárnejšie"
3385
3386 msgid "Most recent"
3387 msgstr "Nejnovšie"
3388
3389 msgid "Most responded"
3390 msgstr "Najviac odpovedané"
3391
3392 msgid "Most viewed"
3393 msgstr "Najpozeranejšie"
3394
3395 msgid "Mount failed"
3396 msgstr "Primontovanie zlyhalo"
3397
3398 msgid "Mount informations"
3399 msgstr "Informácie o prístupe"
3400
3401 msgid "Mount options"
3402 msgstr "Voľby prístupu"
3403
3404 msgid "Mount type"
3405 msgstr "Typ prístupu"
3406
3407 msgid "MountManager"
3408 msgstr "MountManager"
3409
3410 msgid ""
3411 "Mounted/\n"
3412 "Unmounted"
3413 msgstr ""
3414 "Primontované/\n"
3415 "Odmontované"
3416
3417 msgid "Mountpoints management"
3418 msgstr "Správa prístupových bodov"
3419
3420 msgid "Mounts editor"
3421 msgstr "Editor prístupových bodov"
3422
3423 msgid "Mounts management"
3424 msgstr "Správa prístupových bodov"
3425
3426 msgid "Move Picture in Picture"
3427 msgstr "Premiestniť obraz v obraze"
3428
3429 msgid "Move east"
3430 msgstr "Pootočiť východne"
3431
3432 msgid "Move plugin screen"
3433 msgstr "Posunúť obrazovku modulu"
3434
3435 msgid "Move screen down"
3436 msgstr "Posunúť obrazovku nadol"
3437
3438 msgid "Move screen to the center of your TV"
3439 msgstr "Posunúť obrazovku do stredu"
3440
3441 msgid "Move screen to the left"
3442 msgstr "Posunúť obrazovku doľava"
3443
3444 msgid "Move screen to the lower left corner"
3445 msgstr "Posunúť obrazovku do ľavého dolného rohu"
3446
3447 msgid "Move screen to the lower right corner"
3448 msgstr "Posunúť obrazovku  do pravého dolného rohu"
3449
3450 msgid "Move screen to the middle of the left border"
3451 msgstr "Posunúť obrazovku do stredu ľavého okraja"
3452
3453 msgid "Move screen to the middle of the right border"
3454 msgstr "Posunúť obrazovku do stredu pravého okraja"
3455
3456 msgid "Move screen to the right"
3457 msgstr "Posunúť obrazovku doprava"
3458
3459 msgid "Move screen to the upper left corner"
3460 msgstr "Posunúť obrazovku do ľavého horného rohu"
3461
3462 msgid "Move screen to the upper right corner"
3463 msgstr "Posunúť obrazovku do pravého horného rohu"
3464
3465 msgid "Move screen up"
3466 msgstr "Posunúť obrazovku  nahor"
3467
3468 msgid "Move west"
3469 msgstr "Pootočiť západne"
3470
3471 msgid "Movie information from the Online Film Datenbank (German)."
3472 msgstr "Informácie o filme z online databázy filmov (po nemecky)."
3473
3474 msgid "Movie informations from the Online Film Datenbank"
3475 msgstr "Informácie o filme z online databázy filmov"
3476
3477 msgid "Movie location"
3478 msgstr "Umiestenie filmu"
3479
3480 msgid ""
3481 "MovieTagger adds tags to recorded movies to sort a large list of movies."
3482 msgstr ""
3483 "Značkovač filmov pridá do nahraných filmov značky na triedenie veľkého "
3484 "zoznamu filmov."
3485
3486 msgid ""
3487 "Movielist Preview creates screenshots of recordings and shows them inside "
3488 "the movielist."
3489 msgstr ""
3490 "Náhľad zoznamu filmov vytvorí obrázky z nahrávok a zobrazí ich v zozname "
3491 "filmov."
3492
3493 msgid "Movielist menu"
3494 msgstr "Menu filmov"
3495
3496 msgid "Multi EPG"
3497 msgstr "Multi EPG"
3498
3499 msgid "Multi-EPG bouquet selection"
3500 msgstr ""
3501
3502 msgid "Multimedia"
3503 msgstr "Multimédiá"
3504
3505 msgid "Multiple service support"
3506 msgstr "Dekóduje viac staníc"
3507
3508 msgid "Multiplex"
3509 msgstr ""
3510
3511 msgid "Multisat"
3512 msgstr "viac satelitov"
3513
3514 msgid "Music"
3515 msgstr "Hudba"
3516
3517 msgid "Mute"
3518 msgstr "Umlčovač"
3519
3520 msgid "My TubePlayer"
3521 msgstr "Prehrávač MyTube"
3522
3523 msgid "MyTube Settings"
3524 msgstr "Nastavenia MyTube"
3525
3526 msgid "MyTubePlayer"
3527 msgstr "Prehrávač MyTube"
3528
3529 msgid "MyTubePlayer Help"
3530 msgstr "Pomocník prehrávača MyTube"
3531
3532 msgid "MyTubePlayer active video downloads"
3533 msgstr "Prehrávač MyTube - aktívne stiahnuté videá"
3534
3535 msgid "MyTubePlayer settings"
3536 msgstr "Nastavenia prehrávača MyTube"
3537
3538 msgid "MyTubeVideoInfoScreen"
3539 msgstr "Informačné okno MyTube"
3540
3541 msgid "MyTubeVideohelpScreen"
3542 msgstr "Okno Pomocníka MyTube"
3543
3544 msgid "N/A"
3545 msgstr "Nie je k dispozícii"
3546
3547 msgid ""
3548 "NCID Client shows incoming voice calls promoted by any NCID server (e.g. "
3549 "Vodafone Easybox) on your Dreambox."
3550 msgstr ""
3551 "Klient NCID zobrazí na Dreamboxe prichádzajúce volania zo servera NCID "
3552 "(napr. Vodafone Easybox)"
3553
3554 msgid "NEXT"
3555 msgstr "NASLED."
3556
3557 msgid "NFI Image Flashing"
3558 msgstr "Flešovanie image NFI"
3559
3560 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
3561 msgstr "Flešovanie image .NFI skončené. Stlačením žltého tlačidla reštartujte."
3562
3563 msgid "NFS share"
3564 msgstr "Zdieľanie NFS"
3565
3566 msgid "NIM"
3567 msgstr "Tuner"
3568
3569 msgid "NOW"
3570 msgstr "TERAZ"
3571
3572 msgid "NTSC"
3573 msgstr "NTSC"
3574
3575 msgid "Name"
3576 msgstr "Názov"
3577
3578 msgid "Nameserver"
3579 msgstr "Nameserver"
3580
3581 #, python-format
3582 msgid "Nameserver %d"
3583 msgstr "DNS (nameserver) %d"
3584
3585 msgid "Nameserver Setup"
3586 msgstr "Nastavenie DNS"
3587
3588 msgid "Nameserver settings"
3589 msgstr "Nastavenie DNS"
3590
3591 msgid "Namespace"
3592 msgstr ""
3593
3594 msgid "Nemesis BlackBox Skin"
3595 msgstr "Vzhľad Nemesis BlackBox"
3596
3597 msgid "Nemesis BlackBox Skin for the Dreambox"
3598 msgstr "Vzhľad Nemesis BlackBox pre Dreambox"
3599
3600 msgid "Nemesis Blueline Single Skin"
3601 msgstr "Vzhľad Nemesis Blueline Single"
3602
3603 msgid "Nemesis Blueline Single Skin for the Dreambox"
3604 msgstr "Vzhľad Nemesis Blueline Single pre Dreambox"
3605
3606 msgid "Nemesis Blueline Skin"
3607 msgstr "Vzhľad Nemesis Blueline"
3608
3609 msgid "Nemesis Blueline Skin for the Dreambox"
3610 msgstr "Vzhľad Nemesis Blueline pre Dreambox"
3611
3612 msgid "Nemesis Blueline.Extended Skin"
3613 msgstr "Vzhľad Nemesis Blueline.Extended"
3614
3615 msgid "Nemesis Blueline.Extended Skin for the Dreambox"
3616 msgstr "Vzhľad Nemesis Blueline.Extended pre Dreambox"
3617
3618 msgid "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin"
3619 msgstr "Vzhľad Nemesis ChromeLine Cobolt"
3620
3621 msgid "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin for the Dreambox"
3622 msgstr "Vzhľad Nemesis ChromeLine Cobolt pre Dreambox"
3623
3624 msgid "Nemesis ChromeLine Skin"
3625 msgstr "Vzhľad Nemesis ChromeLine"
3626
3627 msgid "Nemesis ChromeLine Skin for the Dreambox"
3628 msgstr "Vzhľad Nemesis ChromeLine pre Dreambox"
3629
3630 msgid "Nemesis Flatline Blue Skin"
3631 msgstr "Vzhľad Nemesis Flatline Blue"
3632
3633 msgid "Nemesis Flatline Blue Skin for the Dreambox"
3634 msgstr "Vzhľad Nemesis Flatline Blue pre Dreambox"
3635
3636 msgid "Nemesis Flatline Skin"
3637 msgstr "Vzhľad Nemesis Flatline"
3638
3639 msgid "Nemesis Flatline Skin for the Dreambox"
3640 msgstr "Vzhľad Nemesis Flatline pre Dreambox"
3641
3642 msgid "Nemesis GlassLine Skin"
3643 msgstr "Vzhľad Nemesis GlassLine"
3644
3645 msgid "Nemesis GlassLine Skin for the Dreambox"
3646 msgstr "Vzhľad Nemesis GlassLine pre Dreambox"
3647
3648 msgid "Nemesis Greenline Extended Skin"
3649 msgstr "Vzhľad Nemesis Greenline Extended"
3650
3651 msgid "Nemesis Greenline Extended Skin for the Dreambox"
3652 msgstr "Vzhľad Nemesis Greenline Extended pre Dreambox"
3653
3654 msgid "Nemesis Greenline Single Skin"
3655 msgstr "Vzhľad Nemesis Greenline Single"
3656
3657 msgid "Nemesis Greenline Single Skin for the Dreambox"
3658 msgstr "Vzhľad Nemesis Greenline Single pre Dreambox"
3659
3660 msgid "Nemesis Greenline Skin"
3661 msgstr "Vzhľad Nemesis Greenline"
3662
3663 msgid "Nemesis Greenline Skin for the Dreambox"
3664 msgstr "Vzhľad Nemesis Greenline pre Dreambox"
3665
3666 msgid "Nemesis Greyline Extended Skin"
3667 msgstr "Vzhľad Nemesis Greyline Extended"
3668
3669 msgid "Nemesis Greyline Extended Skin for the Dreambox"
3670 msgstr "Vzhľad Nemesis Greyline Extended pre Dreambox"
3671
3672 msgid "Nemesis Greyline Single Skin"
3673 msgstr "Vzhľad Nemesis Greyline Single"
3674
3675 msgid "Nemesis Greyline Single Skin for the Dreambox"
3676 msgstr "Vzhľad Nemesis Greyline Single pre Dreambox"
3677
3678 msgid "Nemesis Greyline Skin"
3679 msgstr "Vzhľad Nemesis Greyline"
3680
3681 msgid "Nemesis Greyline Skin for the Dreambox"
3682 msgstr "Vzhľad Nemesis Greyline pre Dreambox"
3683
3684 msgid "Nemesis ShadowLine Skin"
3685 msgstr "Vzhľad Nemesis ShadowLine"
3686
3687 msgid "Nemesis ShadowLine Skin for the Dreambox"
3688 msgstr "Vzhľad Nemesis ShadowLine pre Dreambox"
3689
3690 msgid "Netmask"
3691 msgstr "Maska siete"
3692
3693 msgid "Network"
3694 msgstr "Sieť"
3695
3696 msgid "Network Configuration..."
3697 msgstr "Konfigurácia siete..."
3698
3699 msgid "Network Mount"
3700 msgstr "Sieťový prístup"
3701
3702 msgid "Network SSID"
3703 msgstr "Sieťový SSID"
3704
3705 msgid "Network Setup"
3706 msgstr "Nastavenie siete"
3707
3708 msgid "Network Wizard"
3709 msgstr "Sprievodca sieťou"
3710
3711 msgid "Network scan"
3712 msgstr "Vyhľadať sieť"
3713
3714 msgid "Network setup"
3715 msgstr "Nastavenie siete"
3716
3717 msgid "Network test"
3718 msgstr "Test siete"
3719
3720 msgid "Network test..."
3721 msgstr "Test siete..."
3722
3723 msgid "Network test: "
3724 msgstr "Test siete:"
3725
3726 msgid "Network:"
3727 msgstr "Sieť:"
3728
3729 msgid "NetworkBrowser"
3730 msgstr "Prehľadávač siete"
3731
3732 msgid "NetworkWizard"
3733 msgstr "Sprievodca nast. siete"
3734
3735 msgid "Networkname (SSID)"
3736 msgstr "Názov siete (SSID)"
3737
3738 msgid "Never"
3739 msgstr "Nikdy"
3740
3741 msgid "New"
3742 msgstr "Nové"
3743
3744 msgid "New PIN"
3745 msgstr "Nový PIN"
3746
3747 msgid "New Zealand"
3748 msgstr "Nový Zéland"
3749
3750 msgid "New version:"
3751 msgstr "Nová verzia:"
3752
3753 msgid "News & Politics"
3754 msgstr "Správy a politika"
3755
3756 msgid "Next"
3757 msgstr "Nasled."
3758
3759 msgid "No"
3760 msgstr "Nie"
3761
3762 msgid "No (supported) DVDROM found!"
3763 msgstr "Nenájdený (podporovaný) DVDROM!"
3764
3765 msgid "No Connection"
3766 msgstr "Nie je spojenie"
3767
3768 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
3769 msgstr "Pevný disk nebol nájdený alebo nebol inicializovaný."
3770
3771 msgid "No Networks found"
3772 msgstr "Nenájdená sieť"
3773
3774 msgid "No backup needed"
3775 msgstr "Nie je treba zálohovať"
3776
3777 msgid ""
3778 "No data on transponder!\n"
3779 "(Timeout reading PAT)"
3780 msgstr ""
3781 "Žiadne dáta na transpondéri!\n"
3782 "(Čas vypršal pri čítaní PAT)"
3783
3784 msgid "No description available."
3785 msgstr "Opis nie je k dispozícii."
3786
3787 msgid "No details for this image file"
3788 msgstr "Žiadne podrobnosti k tomuto súboru image"
3789
3790 msgid "No displayable files on this medium found!"
3791 msgstr "Na tomto médiu sa nenašli žiadne zobraziteľné súbory!"
3792
3793 msgid "No event info found, recording indefinitely."
3794 msgstr "Žiadne informácie EPG, spúšťam nekonečné nahrávanie."
3795
3796 msgid ""
3797 "No fast winding possible yet.. but you can use the number buttons to skip "
3798 "forward/backward!"
3799 msgstr ""
3800 "Ešte nie je možné prevíjanie, ale pomocou číselných tlačidiel môžete skočiť "
3801 "dopredu alebo dozadu."
3802
3803 msgid "No free tuner!"
3804 msgstr "Nie je voľný tuner!"
3805
3806 msgid "No network connection available."
3807 msgstr "Nie je dostupné sieťové pripojenie."
3808
3809 msgid "No network devices found!"
3810 msgstr "Nenájdené sieťové zariadenia!"
3811
3812 msgid "No networks found"
3813 msgstr "Nenájdená žiadna sieť"
3814
3815 msgid ""
3816 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
3817 msgstr ""
3818 "Zatiaľ neboli aktualizované žiadne balíčky. Skontrolujte sieť a skúste znova."
3819
3820 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
3821 msgstr "Nie je obraz na televízore? Stlačte EXIT a skúste znova."
3822
3823 msgid "No playable video found! Stop playing this movie?"
3824 msgstr "Nenájdené prehrávateľné video. Zastaviť prehrávanie tohto filmu?"
3825
3826 msgid "No positioner capable frontend found."
3827 msgstr "Nebol nájdený tuner vhodný pre motor."
3828
3829 msgid "No satellite frontend found!!"
3830 msgstr "Nebol nájdený satelitný tuner!"
3831
3832 msgid "No tags are set on these movies."
3833 msgstr "Na týchto filmoch nie sú nastavené žiadne štítky."
3834
3835 msgid "No to all"
3836 msgstr "Nie pre všetky"
3837
3838 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
3839 msgstr "Žiadny tuner nie je nastavený na použitie motora DiSEqC."
3840
3841 msgid ""
3842 "No tuner is enabled!\n"
3843 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
3844 msgstr ""
3845 "Žiadny tuner nie je zapnutý!\n"
3846 "Nastavte tuner pred spustením vyhľadávania staníc."
3847
3848 msgid ""
3849 "No valid service PIN found!\n"
3850 "Do you like to change the service PIN now?\n"
3851 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
3852 msgstr ""
3853 "Nenájdený platný PIN stanice!\n"
3854 "Chcete teraz zmeniť PIN stanice?\n"
3855 "Keď zvolíte „Nie“, ochrana stanice zostane vypnutá!"
3856
3857 msgid ""
3858 "No valid setup PIN found!\n"
3859 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
3860 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
3861 msgstr ""
3862 "Nenájdený platný PIN nastavení!\n"
3863 "Chcete teraz zmeniť PIN nastavení?\n"
3864 "Keď zvolíte „Nie“, ochrana nastavení zostane vypnutá!"
3865
3866 msgid "No videos to display"
3867 msgstr "Žiadne videá na zobrazenie"
3868
3869 msgid "No wireless networks found! Please refresh."
3870 msgstr "Nenájdená bezdrôtová sieť. Obnovte."
3871
3872 msgid "No wireless networks found! Searching..."
3873 msgstr "Nenájdená bezdrôtová sieť. Hľadám ..."
3874
3875 msgid ""
3876 "No working local network adapter found.\n"
3877 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
3878 "configured correctly."
3879 msgstr ""
3880 "Nenájdená funkčný miestny sieťový adaptér.\n"
3881 "Skontrolujte, či máte pripojený sieťový kábel a či máte sieť správne "
3882 "nastavenú."
3883
3884 msgid ""
3885 "No working wireless network adapter found.\n"
3886 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
3887 "network is configured correctly."
3888 msgstr ""
3889 "Nenájdený funkčný bezdrôtový sieťový adaptér.\n"
3890 "Skontrolujte, či máte pripojené kompatibilné zariadenie WLAN a či máte sieť "
3891 "správne nastavenú."
3892
3893 msgid ""
3894 "No working wireless network interface found.\n"
3895 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
3896 "your local network interface."
3897 msgstr ""
3898 "Nenájdené funkčné bezdrôtové sieťové rozhranie.\n"
3899 "Skontrolujte, či máte pripojené kompatibilné zariadenie WLAN alebo zapnite "
3900 "miestne sieťové rozhranie."
3901
3902 msgid "No, but play video again"
3903 msgstr "Nie, ale znova prehrať video."
3904
3905 msgid "No, but restart from begin"
3906 msgstr "Nie, ale začať od začiatku."
3907
3908 msgid "No, but switch to video entries."
3909 msgstr "Nie, ale prepnúť na zoznam videí."
3910
3911 msgid "No, but switch to video search."
3912 msgstr "Nie, ale prepnúť na hľadanie videa."
3913
3914 msgid "No, do nothing."
3915 msgstr "Nie, nič neurobiť."
3916
3917 msgid "No, just start my dreambox"
3918 msgstr "Nie, len zapnúť Dreambox."
3919
3920 msgid "No, never"
3921 msgstr "Nie, nikdy"
3922
3923 msgid "No, not now"
3924 msgstr "Nie, teraz nie."
3925
3926 msgid "No, remove them."
3927 msgstr "Nie, odstrániť."
3928
3929 msgid "No, scan later manually"
3930 msgstr "Nie, vyhľadať neskôr ručne."
3931
3932 msgid "No, send them never"
3933 msgstr "Nie, nikdy neposlať."
3934
3935 msgid "None"
3936 msgstr "Žiadne"
3937
3938 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
3939 msgid "Nonlinear"
3940 msgstr "Nelineárne"
3941
3942 msgid "Nonprofits & Activism"
3943 msgstr "Neziskové a dobrovoľné"
3944
3945 msgid "North"
3946 msgstr "severne"
3947
3948 msgid "Norwegian"
3949 msgstr "Nórčina"
3950
3951 msgid "Not after"
3952 msgstr "Nie po"
3953
3954 msgid "Not before"
3955 msgstr "Nie pred"
3956
3957 #, python-format
3958 msgid ""
3959 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
3960 "required, %d MB available)"
3961 msgstr ""
3962 "Nie je dosť miesta na disku. Uvoľnite miesto a skúste znova. (Je treba %d "
3963 "MB, ale je len %d MB.)"
3964
3965 msgid "Not fetching feed entries"
3966 msgstr "Nenačítavam feedy"
3967
3968 msgid "Not-Associated"
3969 msgstr ""
3970
3971 msgid ""
3972 "Nothing to scan!\n"
3973 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
3974 msgstr ""
3975 "Nič na vyhľadávanie!\n"
3976 "Pred začatím vyhľadávania nastavte tuner ."
3977
3978 msgid "Now Playing"
3979 msgstr "Beží prehrávanie"
3980
3981 msgid ""
3982 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
3983 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
3984 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
3985 msgstr ""
3986 "Teraz kontrastom zvýšte svetlosť pozadia čo najviac, ale tak, aby ste stále "
3987 "rozlíšili dva najjasnejšie prúžky sivej. Keď skončíte, stlačte tlačidlo OK."
3988
3989 msgid "Number of scheduled recordings left."
3990 msgstr "Počet zvyšných naprogramovaných nahrávaní."
3991
3992 msgid "OK"
3993 msgstr "OK"
3994
3995 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
3996 msgstr "OK, poveď ma procesom aktualizácie."
3997
3998 msgid "OK, remove another extensions"
3999 msgstr "OK, odstrániť iné rozšírenia"
4000
4001 msgid "OK, remove some extensions"
4002 msgstr "OK, odstrániť niektoré rozšírenia"
4003
4004 msgid "ONID"
4005 msgstr ""
4006
4007 msgid "OSD Settings"
4008 msgstr "Nastavenia OSD"
4009
4010 msgid "OSD visibility"
4011 msgstr "Viditeľnosť OSD"
4012
4013 msgid "Off"
4014 msgstr "Vypnúť"
4015
4016 msgid "Offset after recording (in m)"
4017 msgstr "Posun po zázname (v min)"
4018
4019 msgid "Offset before recording (in m)"
4020 msgstr "Posun pred záznamom (v min)"
4021
4022 msgid "On"
4023 msgstr "Zapnúť"
4024
4025 msgid "On any service"
4026 msgstr "Na ktorejkoľvek stanici"
4027
4028 msgid "On same service"
4029 msgstr "Na tej istej stanici"
4030
4031 msgid "One"
4032 msgstr "Jeden"
4033
4034 msgid "Only AutoTimers created during this session"
4035 msgstr "Len autočasovače vytvorené v tejto akcii"
4036
4037 msgid "Only Free scan"
4038 msgstr "Vyhľadať len FTA"
4039
4040 msgid "Only extensions."
4041 msgstr "Len rozšírenia."
4042
4043 msgid "Only match during timespan"
4044 msgstr "Hľadať len v časovom období"
4045
4046 #, python-format
4047 msgid "Only on Service: %s"
4048 msgstr "Len na stanici: %s"
4049
4050 msgid "Open Context Menu"
4051 msgstr "Otvoriť kontextové menu"
4052
4053 msgid "Open plugin menu"
4054 msgstr "Otvoriť menu modulu"
4055
4056 msgid "Optionally enter your name if you want to."
4057 msgstr "Prípadne zadajte svoje meno, ak chcete."
4058
4059 msgid "Orbital position"
4060 msgstr "Orbitálna pozícia"
4061
4062 msgid "Outer Bound (+/-)"
4063 msgstr "Hranice (+/-)"
4064
4065 msgid "Overlay for scrolling bars"
4066 msgstr "Prekrytie rolovacích pruhov"
4067
4068 msgid "Override found with alternative service"
4069 msgstr "Nahradiť stanicu alternatívnou"
4070
4071 msgid "Overwrite configuration files ?"
4072 msgstr "Prepísať konfiguračné súbory?"
4073
4074 msgid "Overwrite configuration files during software upgrade?"
4075 msgstr "Prepísať konfiguračné súbory pri aktualizácii softvéru? "
4076
4077 msgid "PAL"
4078 msgstr "PAL"
4079
4080 msgid "PCR PID"
4081 msgstr ""
4082
4083 msgid "PIDs"
4084 msgstr "PIDy"
4085
4086 msgid "PMT PID"
4087 msgstr ""
4088
4089 msgid "Package list update"
4090 msgstr "Aktualizovať zoznam balíčkov"
4091
4092 msgid "Package removal failed.\n"
4093 msgstr "Odstránenie balíčka zlyhalo.\n"
4094
4095 msgid "Package removed successfully.\n"
4096 msgstr "Balíček bol odstránený.\n"
4097
4098 msgid "Packet management"
4099 msgstr "Správa balíčkov"
4100
4101 msgid "Packet manager"
4102 msgstr "Správca balíčkov"
4103
4104 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
4105 msgid "Pan&Scan"
4106 msgstr "Pan&Scan"
4107
4108 msgid "Parent Directory"
4109 msgstr "Vyšší adresár"
4110
4111 msgid "Parental control"
4112 msgstr "Rodičovská zámka"
4113
4114 msgid "Parental control services Editor"
4115 msgstr "Editor staníc rodičovskej zámky"
4116
4117 msgid "Parental control setup"
4118 msgstr "Nastavenie rodičovskej zámky"
4119
4120 msgid "Parental control type"
4121 msgstr "Typ rodičovskej zámky"
4122
4123 msgid ""
4124 "Partnerbox allows editing a remote Dreambox's record timers and stream its "
4125 "TV  program."
4126 msgstr ""
4127 "Partnerbox umožňuje upravovať časovače vzdialených Dreamboxov a streamovať "
4128 "ich TV program."
4129
4130 msgid "Password"
4131 msgstr "Heslo"
4132
4133 msgid "Pause movie at end"
4134 msgstr "Na konci filmu pozastaviť"
4135
4136 msgid "People & Blogs"
4137 msgstr "Ľudia a blogy"
4138
4139 msgid "PermanentClock shows the clock permanently on the screen."
4140 msgstr "Stále hodiny zobrazujú čas na obrazovke trvalo."
4141
4142 msgid "Persian"
4143 msgstr "Perzština"
4144
4145 msgid "Pets & Animals"
4146 msgstr "Deti a zvieratá"
4147
4148 msgid "Phone number"
4149 msgstr "Telefónne číslo"
4150
4151 msgid "PiPSetup"
4152 msgstr "Nastavenie obrazu v obraze"
4153
4154 msgid "PicturePlayer"
4155 msgstr "Prehrávač obrázkov"
4156
4157 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
4158 msgid "Pillarbox"
4159 msgstr "Pillarbox"
4160
4161 msgid "Pilot"
4162 msgstr ""
4163
4164 msgid "Pin code needed"
4165 msgstr "Treba kód PIN"
4166
4167 msgid "Play"
4168 msgstr "Prehrať"
4169
4170 msgid "Play Audio-CD..."
4171 msgstr "Prehrať Audio-CD..."
4172
4173 msgid "Play DVD"
4174 msgstr "Prehrať DVD"
4175
4176 msgid "Play Music..."
4177 msgstr "Prehrať hudbu..."
4178
4179 msgid "Play YouTube movies"
4180 msgstr "Prehrať filmy YouTube"
4181
4182 msgid "Play music from Last.fm"
4183 msgstr "Prehrať hudbu z Last.fm"
4184
4185 msgid "Play music from Last.fm."
4186 msgstr "Prehrať hudbu z Last.fm."
4187
4188 msgid "Play next video"
4189 msgstr "Prehrať ďalšie video"
4190
4191 msgid "Play recorded movies..."
4192 msgstr "Prehrať nahrané filmy..."
4193
4194 msgid "Play video again"
4195 msgstr "Znova prehrať video"
4196
4197 msgid "Play videos from PC on your Dreambox"
4198 msgstr "Prehrať videá z počítača na Dreamboxe"
4199
4200 msgid "Playback of Youtube through a PC"
4201 msgstr "Prehrávanie z YouTube cez počítač"
4202
4203 msgid "Player for Network and Internet Streams"
4204 msgstr "Prehrávač sieťových a internetových streamov"
4205
4206 msgid "Player for Network and Internet Streams."
4207 msgstr "Prehrávač sieťových a internetových streamov."
4208
4209 msgid "Plays your favorite music and videos"
4210 msgstr "Prehrá obľúbené skladby a videá"
4211
4212 msgid "Please Reboot"
4213 msgstr "Reštartujte"
4214
4215 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
4216 msgstr "Vyberte médium na prehľadanie"
4217
4218 msgid "Please add titles to the compilation."
4219 msgstr "Pridajte titulky do kompilácie."
4220
4221 msgid ""
4222 "Please be aware, that anyone can disable the parental control, if you have "
4223 "not set a PIN."
4224 msgstr ""
4225 "Nezabúdajte, že ktokoľvek môže zrušiť rodičovskú zámku, ak nenastavíte PIN."
4226
4227 msgid "Please change recording endtime"
4228 msgstr "Zmeňte koniec nahrávania"
4229
4230 msgid "Please check your network settings!"
4231 msgstr "Skontrolujte nastavenia siete!"
4232
4233 msgid "Please choose an extension..."
4234 msgstr "Zvoľte rozšírenie..."
4235
4236 msgid "Please choose he package..."
4237 msgstr "Zvoľte balíček..."
4238
4239 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
4240 msgstr "Vyberte si zoznamy predvolených staníc, ktoré chcete nainštalovať."
4241
4242 msgid ""
4243 "Please configure or verify your Nameservers by filling out the required "
4244 "values.\n"
4245 "When you are ready press OK to continue."
4246 msgstr ""
4247 "Nakonfigurujte alebo skontrolujte názvy serverov vyplnením požadovaných "
4248 "hodnôt.\n"
4249 "Po skončení stlačte OK a pokračujte."
4250
4251 msgid ""
4252 "Please configure your internet connection by filling out the required "
4253 "values.\n"
4254 "When you are ready press OK to continue."
4255 msgstr ""
4256 "Nakonfigurujte si internetové pripojenie vyplnením požadovaných hodnôt.\n"
4257 "Po skončení stlačte OK a pokračujte."
4258
4259 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
4260 msgstr "Nemeňte žiadne hodnoty, ak neviete, čo tým spôsobíte!"
4261
4262 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
4263 msgstr "Zadajte názov nového buketu."
4264
4265 msgid "Please enter a name for the new marker"
4266 msgstr "Zadajte názov novej značky."
4267
4268 msgid "Please enter a new filename"
4269 msgstr "Zadajte nový názov súboru"
4270
4271 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
4272 msgstr "Zadajte názov súboru (prázdny = dnešný dátum)"
4273
4274 msgid "Please enter name of the new directory"
4275 msgstr "Zadajte názov nového adresára"
4276
4277 msgid "Please enter the correct pin code"
4278 msgstr "Zadajte správny kód PIN"
4279
4280 msgid "Please enter the old PIN code"
4281 msgstr "Zadajte starý kód PIN"
4282
4283 msgid "Please enter your email address here:"
4284 msgstr "Sem zadajte svoju e-mailovú adresu:"
4285
4286 msgid "Please enter your name here (optional):"
4287 msgstr "Sem zadajte svoje meno (voliteľne):"
4288
4289 msgid "Please enter your search term."
4290 msgstr "Zadajte termín na vyhľadávanie."
4291
4292 msgid "Please follow the instructions on the TV"
4293 msgstr "Riaďte sa pokynmi na televíznej obrazovke"
4294
4295 msgid ""
4296 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
4297 "therefore the default directory is being used instead."
4298 msgstr ""
4299 "Nie je prístup k predtým zvolenému médiu, preto sa namiesto neho použije "
4300 "predvolený adresár."
4301
4302 msgid "Please press OK to continue."
4303 msgstr "Pre pokračovanie stlačte tlačidlo OK."
4304
4305 msgid "Please press OK!"
4306 msgstr "Stlačte tlačidlo OK!"
4307
4308 msgid "Please provide a Text to match"
4309 msgstr "Zadajte text na hľadanie"
4310
4311 msgid "Please select a playlist to delete..."
4312 msgstr "Zvoľte zoznam prehrávok, ktorý sa má zmazať..."
4313
4314 msgid "Please select a playlist..."
4315 msgstr "Zvoľte zoznam prehrávok..."
4316
4317 msgid "Please select a standard feed or try searching for videos."
4318 msgstr "Zvoľte štandardný feed alebo skúste hľadať videá."
4319
4320 msgid "Please select a subservice to record..."
4321 msgstr "Zvoľte podkanál pre nahrávanie..."
4322
4323 msgid "Please select a subservice..."
4324 msgstr "Zvoľte podkanál..."
4325
4326 msgid "Please select an NFI file and press green key to flash!"
4327 msgstr "Zvoľte súbor NFI a stlačením zeleného tlačidla spusťte flash!"
4328
4329 msgid "Please select an extension to remove."
4330 msgstr "Zvoľte rozšírenie, ktoré sa má odstrániť."
4331
4332 msgid "Please select an option below."
4333 msgstr "Zvoľte možnosť."
4334
4335 msgid "Please select medium to use as backup location"
4336 msgstr "Zvoľte médium, ktoré sa použije ako umiestnenie zálohy"
4337
4338 msgid "Please select tag to filter..."
4339 msgstr "Zvoľte štítok na filtrovanie..."
4340
4341 msgid "Please select the movie path..."
4342 msgstr "Zvoľte cestu k filmu..."
4343
4344 msgid ""
4345 "Please select the network interface that you want to use for your internet "
4346 "connection.\n"
4347 "\n"
4348 "Please press OK to continue."
4349 msgstr ""
4350 "Zvoľte sieťové rozhranie, ktoré chcete použiť na pripojenie do internetu.\n"
4351 "\n"
4352 "Pokračujte stlačením OK."
4353
4354 msgid ""
4355 "Please select the wireless network that you want to connect to.\n"
4356 "\n"
4357 "Please press OK to continue."
4358 msgstr ""
4359 "Zvoľte bezdrôtovú sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť.\n"
4360 "\n"
4361 "Pokračujte stlačením OK."
4362
4363 msgid "Please set up tuner B"
4364 msgstr "Nastavte tuner B"
4365
4366 msgid "Please set up tuner C"
4367 msgstr "Nastavte tuner C"
4368
4369 msgid "Please set up tuner D"
4370 msgstr "Nastavte tuner D"
4371
4372 msgid ""
4373 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
4374 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
4375 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
4376 msgstr ""
4377 "Na presúvanie okna PiP použite kurzorové tlačidlá.\n"
4378 "Stlačením tlačidla Bouquet +/- zmeníte veľkosť okna.\n"
4379 "Stlačením OK sa vrátite do režimu TV alebo stlačením EXIT zrušíte presúvanie."
4380
4381 msgid ""
4382 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
4383 "the OK button."
4384 msgstr "Tlačidlami NAHOR alebo NADOL zvoľte jazyk. Potom stlačte tlačidlo OK."
4385
4386 msgid "Please wait (Step 2)"
4387 msgstr "Čakajte (krok 2)"
4388
4389 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
4390 msgstr "Vyčkajte na aktivovanie nastavenia siete..."
4391
4392 msgid "Please wait for activation of your network mount..."
4393 msgstr "Vyčkajte na aktiváciu sieťového prístupu..."
4394
4395 msgid "Please wait while removing selected package..."
4396 msgstr "Čakajte, kým sa odstraňuje zvolený balíček..."
4397
4398 msgid "Please wait while removing your network mount..."
4399 msgstr "Vyčkajte na odstránenie sieťového prístupu..."
4400
4401 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
4402 msgstr "Čakajte, kým prebieha vyhľadávanie..."
4403
4404 msgid "Please wait while searching for removable packages..."
4405 msgstr "Čakajte, kým sa hľadajú odstrániteľné balíčky..."
4406
4407 msgid "Please wait while updating your network mount..."
4408 msgstr "Vyčkajte na aktualizáciu sieťového prístupu..."
4409
4410 msgid "Please wait while we configure your network..."
4411 msgstr "Čakajte, kým sa nastavuje sieť..."
4412
4413 msgid "Please wait while we prepare your network interfaces..."
4414 msgstr "Čakajte, kým sa pripravujú sieťové rozhrania..."
4415
4416 msgid "Please wait while we test your network..."
4417 msgstr "Čakajte, kým sa testuje sieť..."
4418
4419 msgid "Please wait while your network is restarting..."
4420 msgstr "Čakajte, kým sa sieť reštartuje..."
4421
4422 msgid "Please wait..."
4423 msgstr "Čakajte..."
4424
4425 msgid "Please wait... Loading list..."
4426 msgstr "Čakajte... Otvára sa zoznam..."
4427
4428 msgid "Plugin browser"
4429 msgstr "Prehliadač modulov"
4430
4431 msgid "Plugin manager activity information"
4432 msgstr "Informácie o činnosti správcu modulov"
4433
4434 msgid "Plugin manager help"
4435 msgstr "Pomocník správcu modulov"
4436
4437 #, python-format
4438 msgid "Plugin: %(plugin)s , Version: %(version)s"
4439 msgstr "Modul: %(modul)s , Verzia: %(verzia)s"
4440
4441 msgid "Plugins"
4442 msgstr "Moduly"
4443
4444 msgid "PodCast streams podcasts to your Dreambox."
4445 msgstr "PodCast streamuje podcasty do Dreeamboxa."
4446
4447 msgid "Poland"
4448 msgstr "Poľsko"
4449
4450 msgid "Polarization"
4451 msgstr "Polarizácia"
4452
4453 msgid "Polish"
4454 msgstr "Poľština"
4455
4456 msgid "Poll Interval (in h)"
4457 msgstr "Interval dopytovania (v hod)"
4458
4459 msgid "Poll automatically"
4460 msgstr "Dopytovať automaticky"
4461
4462 msgid "Port A"
4463 msgstr "Port A"
4464
4465 msgid "Port B"
4466 msgstr "Port B"
4467
4468 msgid "Port C"
4469 msgstr "Port C"
4470
4471 msgid "Port D"
4472 msgstr "Port D"
4473
4474 msgid "Portuguese"
4475 msgstr "Portugalčina"
4476
4477 msgid "Position of finished Timers in Timerlist"
4478 msgstr "Umiestnenie skončených časovačov v zozname časovačov"
4479
4480 msgid "Positioner"
4481 msgstr "motor"
4482
4483 msgid "Positioner fine movement"
4484 msgstr "Jemné otáčanie motora"
4485
4486 msgid "Positioner movement"
4487 msgstr "Otáčanie motora"
4488
4489 msgid "Positioner setup"
4490 msgstr "Nastavenie motora"
4491
4492 msgid "Positioner storage"
4493 msgstr "Pamäť motora"
4494
4495 msgid "PositionerSetup helps you installing a motorized dish"
4496 msgstr "Nastavenie pozicionéra vám pomôže s inštaláciou paraboly s motorom"
4497
4498 msgid ""
4499 "Power state to change to after recordings. Select \"standard\" to not change "
4500 "the default behavior of enigma2 or values changed by yourself."
4501 msgstr ""
4502 "Stav napájania po zázname. Zvoľte \"štand.\", ak nechcete zmeniť štandardné "
4503 "správanie enigma2 ani vaše vlastné hodnoty."
4504
4505 msgid "Power threshold in mA"
4506 msgstr "Prah prúdu v mA"
4507
4508 msgid "Predefined transponder"
4509 msgstr "Preddefinovaný transpondér"
4510
4511 msgid "Prepare another USB stick for image flashing"
4512 msgstr "Pripravte si iný kľúč USB na flashovanie image"
4513
4514 msgid "Preparing... Please wait"
4515 msgstr "Pripravujem... Čakajte..."
4516
4517 msgid "Press INFO on your remote control for additional information."
4518 msgstr "Stlačením INFO na DO si zobrazíte ďalšie informácie."
4519
4520 msgid "Press MENU on your remote control for additional options."
4521 msgstr "Stlačením MENU na DO si zobrazíte ďalšie možnosti."
4522
4523 msgid "Press OK on your remote control to continue."
4524 msgstr "Ak chcete pokračovať, stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači."
4525
4526 msgid "Press OK to activate the selected skin."
4527 msgstr "Stlačením OK zapnete zvolený vzhľad."
4528
4529 msgid "Press OK to activate the settings."
4530 msgstr "Stlačením OK aktivujte nastavenia."
4531
4532 msgid "Press OK to collapse this host"
4533 msgstr "Stlačením OK zviniete tohto hostiteľa"
4534
4535 msgid "Press OK to edit selected settings."
4536 msgstr "Stlačte OK a upravte zvolené nastavenia."
4537
4538 msgid "Press OK to edit the settings."
4539 msgstr "Stlačte OK pre zmenu nastavení."
4540
4541 msgid "Press OK to expand this host"
4542 msgstr "Stlačením OK rozviniete tohto hostiteľa"
4543
4544 #, python-format
4545 msgid "Press OK to get further details for %s"
4546 msgstr "Pre ďalšie informácie o %s stlačte tlačidlo OK."
4547
4548 msgid "Press OK to mount this share!"
4549 msgstr ""
4550
4551 msgid "Press OK to mount!"
4552 msgstr "Pre primontovanie stlačte OK."
4553
4554 msgid "Press OK to save settings."
4555 msgstr "Stlačením OK uložte nastavenia."
4556
4557 msgid "Press OK to scan"
4558 msgstr "Pre vyhľadávanie stlačte OK."
4559
4560 msgid "Press OK to select a Provider."
4561 msgstr "Stlačením OK zvolíte poskytovateľa."
4562
4563 msgid "Press OK to select."
4564 msgstr "Zvoľte stlačením OK."
4565
4566 msgid "Press OK to select/deselect a CAId."
4567 msgstr "Stlačením OK zvoľte alebo zrušte CAId."
4568
4569 msgid "Press OK to start the scan"
4570 msgstr "Stlačením tlačidla OK spustíte vyhľadávanie"
4571
4572 msgid "Press OK to toggle the selection."
4573 msgstr "Stlačte OK pre prepnutie výberu."
4574
4575 msgid "Press yellow to set this interface as default interface."
4576 msgstr "Stlačením žltého tlačidla nastavíte toto rozhranie ako predvolené."
4577
4578 msgid "Prev"
4579 msgstr "Predch."
4580
4581 msgid "Preview"
4582 msgstr "Náhľad"
4583
4584 msgid "Preview AutoTimer"
4585 msgstr "Prezrieť autočasovač"
4586
4587 msgid "Preview menu"
4588 msgstr "Prezrieť menu"
4589
4590 msgid "Preview screenshots of running tv shows"
4591 msgstr "Zobraziť obrázky bežiacich TV programov"
4592
4593 msgid "Preview screenshots of running tv shows."
4594 msgstr "Zobraziť obrázky bežiacich TV programov."
4595
4596 msgid "Primary DNS"
4597 msgstr "Primárny DNS"
4598
4599 msgid "Priority"
4600 msgstr "Priorita"
4601
4602 msgid "Process"
4603 msgstr "Procesy"
4604
4605 msgid "Properties of current title"
4606 msgstr "Vlastnosti aktuálneho titulu"
4607
4608 msgid "Protect services"
4609 msgstr "Ochrániť stanice"
4610
4611 msgid "Protect setup"
4612 msgstr "Ochrániť nastavenia"
4613
4614 msgid "Provider"
4615 msgstr "Poskytovateľ"
4616
4617 msgid "Provider to scan"
4618 msgstr "Poskytovatelia na vyhľadávanie"
4619
4620 msgid "Providers"
4621 msgstr "Poskytovatelia"
4622
4623 msgid "Published"
4624 msgstr "Zverejnené"
4625
4626 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
4627 msgstr "Python frontend pre /tmp/mmi.socket"
4628
4629 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket."
4630 msgstr "Frontend Python pre /tmp/mmi.socket."
4631
4632 msgid "Quick"
4633 msgstr "Rýchlo"
4634
4635 msgid "Quickzap"
4636 msgstr "Rýchle prepínanie"
4637
4638 msgid "RC Menu"
4639 msgstr "Menu RC"
4640
4641 msgid "RF output"
4642 msgstr "VF výstup"
4643
4644 msgid "RGB"
4645 msgstr "RGB"
4646
4647 msgid "RSS viewer"
4648 msgstr "Prezerač RSS"
4649
4650 msgid "RT8070/RT3070/RT3370 USB wireless-n driver"
4651 msgstr ""
4652
4653 msgid "Radio"
4654 msgstr "Rádio"
4655
4656 msgid "Ralink"
4657 msgstr ""
4658
4659 msgid "Ram Disk"
4660 msgstr "Ram Disk"
4661
4662 msgid "Random"
4663 msgstr "Náhodne"
4664
4665 msgid "Rating"
4666 msgstr "Hodnotenie"
4667
4668 msgid "Ratings: "
4669 msgstr "Hodnotenia:"
4670
4671 msgid "Really close without saving settings?"
4672 msgstr "Naozaj zatvoriť bez uloženia nastavení?"
4673
4674 msgid "Really delete done timers?"
4675 msgstr "Naozaj zmazať dokončené časovače?"
4676
4677 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
4678 msgstr "Naozaj ukončiť rýchle prepínanie podkanálov?"
4679
4680 msgid "Really quit MyTube Player?"
4681 msgstr "Naozaj ukončiť prehrávač MyTube?"
4682
4683 msgid "Really reboot now?"
4684 msgstr "Naozaj mám teraz reštartovať?"
4685
4686 msgid "Really restart now?"
4687 msgstr "Naozaj mám teraz reštartovať?"
4688
4689 msgid "Really shutdown now?"
4690 msgstr "Naozaj teraz vypnúť?"
4691
4692 msgid "Reboot"
4693 msgstr "Reštartovať"
4694
4695 msgid "Recently featured"
4696 msgstr ""
4697
4698 msgid "Reception Settings"
4699 msgstr "Nastavenia príjmu"
4700
4701 msgid "Reconstruct .ap and .sc files"
4702 msgstr "Opraviť súbory .ap a .sc"
4703
4704 msgid "Reconstruct missing or corrupt .ap and .sc files of recorded movies."
4705 msgstr "Opraviť chýbajúce alebo poškodené súbory .ap a.sc nahraných filmov."
4706
4707 msgid "Record"
4708 msgstr "Nahrať"
4709
4710 msgid "Record a maximum of x times"
4711 msgstr "Nahrať maximálne x razy"
4712
4713 msgid "Record on"
4714 msgstr "Nahrávka z"
4715
4716 #, python-format
4717 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
4718 msgstr "Doba nahrávania je obmedzená, lebo sa prekrývajú časovače %s"
4719
4720 msgid "Recorded files..."
4721 msgstr "Nahrané súbory..."
4722
4723 msgid "Recording"
4724 msgstr "Nahrávanie"
4725
4726 msgid "Recording paths"
4727 msgstr "Záznamové cesty"
4728
4729 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
4730 msgstr "Nahrávanie prebieha alebo o pár sekúnd začne!"
4731
4732 msgid "Recordings"
4733 msgstr "Nahrávky"
4734
4735 msgid "Recordings always have priority"
4736 msgstr "Nahrávanie má vždy prednosť"
4737
4738 msgid "Redirect notifications to Growl, Snarl, Prowl or Syslog"
4739 msgstr "Presmerovať oznamy na Growl, Snarl, Prowl alebo Syslog"
4740
4741 msgid "Reenter new PIN"
4742 msgstr "Znova zadajte nový PIN."
4743
4744 msgid "Refresh Rate"
4745 msgstr "Obnovovací kmitočet"
4746
4747 msgid "Refresh rate selection."
4748 msgstr "Voľba obnovovacieho kmitočtu."
4749
4750 msgid "Related video entries."
4751 msgstr "Podobné videá"
4752
4753 msgid "Relevance"
4754 msgstr "Závažnosť"
4755
4756 msgid "Reload"
4757 msgstr "Znova natiahnuť"
4758
4759 msgid "Reload Black-/Whitelists"
4760 msgstr "Znova natiahnuť čierne a biele listiny"
4761
4762 msgid "Remember service PIN"
4763 msgstr "Zapamätať PIN stanice"
4764
4765 msgid "Remember service PIN cancel"
4766 msgstr "Zapamätať zrušenie PINu stanice"
4767
4768 msgid "Remote timer and remote TV player"
4769 msgstr "Diaľkový časovač a diaľkový prehrávač TV"
4770
4771 msgid "Remove"
4772 msgstr "Odstrániť"
4773
4774 msgid "Remove Bookmark"
4775 msgstr "Odstrániť záložku"
4776
4777 msgid "Remove Plugins"
4778 msgstr "Odstrániť moduly"
4779
4780 msgid "Remove a mark"
4781 msgstr "Odstrániť značku"
4782
4783 msgid "Remove currently selected title"
4784 msgstr "Odstrániť aktuálne zvolený titul"
4785
4786 msgid "Remove failed."
4787 msgstr "Odstraňovanie zlyhalo."
4788
4789 msgid "Remove finished."
4790 msgstr "Odstraňovanie skončené."
4791
4792 msgid "Remove plugins"
4793 msgstr "Odstrániť moduly"
4794
4795 msgid "Remove selected AutoTimer"
4796 msgstr "Odstrániť zvolený autočasovač"
4797
4798 msgid "Remove timer"
4799 msgstr "Zmazať časovač"
4800
4801 msgid "Remove title"
4802 msgstr "Odstrániť titul"
4803
4804 msgid "Removed successfully."
4805 msgstr "Odstránené."
4806
4807 msgid "Removing"
4808 msgstr "Odstraňujem"
4809
4810 #, python-format
4811 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
4812 msgstr "Vymazanie adresára %s zlyhalo. (Možno nie je prázdny.)"
4813
4814 msgid "Rename"
4815 msgstr "Premenovať"
4816
4817 msgid "Rename crashlogs"
4818 msgstr "Premenovať správy o zrútení"
4819
4820 msgid "Rename your movies"
4821 msgstr "Premenovať filmy"
4822
4823 msgid "Repeat"
4824 msgstr "Opakovať"
4825
4826 msgid "Repeat Type"
4827 msgstr "Druh opakovania"
4828
4829 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
4830 msgstr "Práve sa nahráva opakovaná udalosť... Čo chcete urobiť?"
4831
4832 msgid "Repeats"
4833 msgstr "Opakovania"
4834
4835 msgid "Replace the minute input for the seek functions with a seekbar."
4836 msgstr "Pri vyhľadávaní nahradiť zadávanie minút vyhľadávacím pruhom."
4837
4838 msgid "Replace the rewind  input with a seekbar"
4839 msgstr "Nahradiť zadávanie prevíjania vyhľadávacím pruhom"
4840
4841 msgid "Require description to be unique"
4842 msgstr "Opis musí byť jednoznačný"
4843
4844 msgid "Required medium type:"
4845 msgstr "Požadovaný druh média:"
4846
4847 msgid "Rescan"
4848 msgstr "Znova prehľadať"
4849
4850 msgid "Reset"
4851 msgstr "Resetovať"
4852
4853 msgid "Reset and renumerate title names"
4854 msgstr "Resetovať a prečíslovať názvy titulov"
4855
4856 msgid "Reset count"
4857 msgstr "Vynulovať počet"
4858
4859 msgid "Reset saved position"
4860 msgstr "Vynulovať uloženú polohu"
4861
4862 msgid "Reset video enhancement settings to system defaults?"
4863 msgstr "Vrátiť rozšírené nastavenia obrazu na systémové predvolené hodnoty?"
4864
4865 msgid "Reset video enhancement settings to your last configuration?"
4866 msgstr "Vrátiť rozšírené nastavenia obrazu na poslednú konfiguráciu?"
4867
4868 msgid "Resolution"
4869 msgstr "Rozlíšenie"
4870
4871 msgid "Response video entries."
4872 msgstr ""
4873
4874 msgid "Restart"
4875 msgstr "Reštartovať"
4876
4877 msgid "Restart GUI"
4878 msgstr "Reštartovať GUI"
4879
4880 msgid "Restart GUI now?"
4881 msgstr "Teraz reštartovať GUI?"
4882
4883 msgid "Restart network"
4884 msgstr "Reštartovať sieť"
4885
4886 msgid "Restart test"
4887 msgstr "Zopakovať test"
4888
4889 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
4890 msgstr "Reštartujte sieťové pripojenie a rozhrania.\n"
4891
4892 msgid "Restore"
4893 msgstr "Obnoviť"
4894
4895 msgid "Restore backups"
4896 msgstr "Obnoviť zálohy"
4897
4898 msgid "Restore is running..."
4899 msgstr "Prebieha obnova..."
4900
4901 msgid "Restore running"
4902 msgstr "Prebieha obnova"
4903
4904 msgid "Restore system settings"
4905 msgstr "Obnoviť systémové nastavenia"
4906
4907 msgid "Restore your Dreambox with a USB stick"
4908 msgstr "Obnoviť Dreamboxa z kľúča USB"
4909
4910 msgid "Restrict \"after event\" to a certain timespan?"
4911 msgstr "Obmedziť \"po udalosti\" na určité časové obdobie?"
4912
4913 msgid "Restrict to events on certain dates"
4914 msgstr "Obmedziť na programy v určitých dátumoch"
4915
4916 msgid "Resume from last position"
4917 msgstr "Pokračovať od poslednej pozície"
4918
4919 #, python-format
4920 msgid "Resume position at %s"
4921 msgstr "Pokračovať v polohe %s"
4922
4923 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
4924 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
4925 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
4926 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
4927 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
4928 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
4929 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
4930 msgid "Resuming playback"
4931 msgstr "Pokračujem v prehrávaní"
4932
4933 msgid "Return to file browser"
4934 msgstr "Návrat do správcu súborov"
4935
4936 msgid "Return to movie list"
4937 msgstr "Návrat do zoznamu filmov"
4938
4939 msgid "Return to previous service"
4940 msgstr "Návrat na predchádzajúcu stanicu"
4941
4942 msgid "Rewind speeds"
4943 msgstr "Rýchlosti prevíjania vzad"
4944
4945 msgid "Right"
4946 msgstr "Doprava"
4947
4948 msgid "Roll-off"
4949 msgstr ""
4950
4951 msgid "Rotor turning speed"
4952 msgstr "Rýchlosť otáčania motora"
4953
4954 msgid "Running"
4955 msgstr "Aktivované"
4956
4957 msgid "Running in testmode"
4958 msgstr "Je v testovacom režime"
4959
4960 msgid "Russia"
4961 msgstr "Rusko"
4962
4963 msgid "Russian"
4964 msgstr "Ruština"
4965
4966 msgid "S-Video"
4967 msgstr "S-Video"
4968
4969 msgid "SD 25/50HZ Interlace Mode"
4970 msgstr "SD 25/50 Hz, prekladaný režim"
4971
4972 msgid "SD 25/50HZ Progressive Mode"
4973 msgstr "SD 25/50 Hz, progresívny režim"
4974
4975 msgid "SD 30/60HZ Interlace Mode"
4976 msgstr "SD 30/60 Hz, prekladaný režim"
4977
4978 msgid "SD 30/60HZ Progressive Mode"
4979 msgstr "SD 30/60 Hz, progresívny režim"
4980
4981 msgid "SID"
4982 msgstr ""
4983
4984 msgid "SINGLE LAYER DVD"
4985 msgstr "JEDNOVRSTVOVÉ DVD"
4986
4987 msgid "SNR"
4988 msgstr "SNR"
4989
4990 msgid "SNR:"
4991 msgstr "SNR:"
4992
4993 msgid "SSID:"
4994 msgstr "SSID:"
4995
4996 msgid ""
4997 "SVDRP is a protocol developed for the VDR software to control a set-top box "
4998 "remotely.\n"
4999 "This plugin only supports a subset of SVDRP and starts automatically using "
5000 "default settings.\n"
5001 "\n"
5002 "You probably don't need this plugin and should use the regular Web Interface "
5003 "for Enigma2 instead."
5004 msgstr ""
5005 "SVDRP je protokol vyvinutý pre softvér VDR na diaľkové ovládanie set-top "
5006 "boxov.\n"
5007 "Tento modul podporuje len podmnožinu SVDRP a spúšťa sa automaticky s "
5008 "predvolenými nastaveniami.\n"
5009 "\n"
5010 "Možno tento modul nepotrebujete a mali by ste radšej použiť bežné webové "
5011 "rozhranie pre Enigmu2."
5012
5013 msgid "SVDRP server for Enigma2"
5014 msgstr "Server SVDRP pre Enigmu2"
5015
5016 msgid "Sat"
5017 msgstr "So"
5018
5019 msgid "Sat / Dish Setup"
5020 msgstr "Nastavenie zariadenia a paraboly"
5021
5022 msgid "Satellite"
5023 msgstr "Satelit"
5024
5025 msgid "Satellite Equipment Setup"
5026 msgstr "Nastavenia satelitného zariadenia"
5027
5028 msgid "Satellite equipment"
5029 msgstr "Satelitné zariadenie"
5030
5031 msgid "SatelliteEquipmentControl allows you to fine-tune DiSEqC-settings"
5032 msgstr ""
5033 "Ovládač satelitného zariadenia vám umožní jemne upraviť nastavenia DiSEqC"
5034
5035 msgid "Satellites"
5036 msgstr "Satelity"
5037
5038 msgid "Satfinder"
5039 msgstr "Hľadač satelitov"
5040
5041 msgid "Satfinder helps you to align your dish"
5042 msgstr "Hľadač satelitov vám pomôže nasmerovať parabolu"
5043
5044 msgid "Sats"
5045 msgstr ""
5046
5047 msgid "Saturation"
5048 msgstr "Sýtosť"
5049
5050 msgid "Saturday"
5051 msgstr "Sobota"
5052
5053 msgid "Save"
5054 msgstr "Uložiť"
5055
5056 msgid "Save Playlist"
5057 msgstr "Uložiť zoznam prehrávok"
5058
5059 msgid "Save current delay to key"
5060 msgstr "Uložiť aktuálne oneskorenie pod tlačidlo"
5061
5062 msgid "Save to key"
5063 msgstr "Uložiť pod tlačidlo"
5064
5065 msgid "Save values and close plugin"
5066 msgstr "Uložiť hodnoty a zatvoriť modul"
5067
5068 msgid "Save values and close screen"
5069 msgstr "Uložiť hodnoty a zatvoriť obrazovku"
5070
5071 msgid "Scaler sharpness"
5072 msgstr "Ostrosť škálovania"
5073
5074 msgid "Scaling Mode"
5075 msgstr "Škálovací režim"
5076
5077 msgid "Scan "
5078 msgstr "Vyhľadať"
5079
5080 msgid "Scan Files..."
5081 msgstr "Vyhľadať súbory..."
5082
5083 msgid "Scan NFS share"
5084 msgstr "Prehľadať zdieľanie NFS"
5085
5086 msgid "Scan QAM128"
5087 msgstr "Prehľadať QAM128"
5088
5089 msgid "Scan QAM16"
5090 msgstr "Prehľadať QAM16"
5091
5092 msgid "Scan QAM256"
5093 msgstr "Prehľadať QAM256"
5094
5095 msgid "Scan QAM32"
5096 msgstr "Prehľadať QAM32"
5097
5098 msgid "Scan QAM64"
5099 msgstr "Prehľadať QAM64"
5100
5101 msgid "Scan SR6875"
5102 msgstr "Prehľadať SR6875"
5103
5104 msgid "Scan SR6900"
5105 msgstr "Prehľadať SR6900"
5106
5107 msgid "Scan Wireless Networks"
5108 msgstr "Vyhľadať bezdrôt. siete"
5109
5110 msgid "Scan additional SR"
5111 msgstr "Prehľadať ďalšie SR"
5112
5113 msgid "Scan band EU HYPER"
5114 msgstr "Prehľadať pásmo EU HYPER"
5115
5116 msgid "Scan band EU MID"
5117 msgstr "Prehľadať pásmo EU MID"
5118
5119 msgid "Scan band EU SUPER"
5120 msgstr "Prehľadať pásmo EU SUPER"
5121
5122 msgid "Scan band EU UHF IV"
5123 msgstr "Prehľadať pásmo EU UHF IV"
5124
5125 msgid "Scan band EU UHF V"
5126 msgstr "Prehľadať pásmo EU UHF V"
5127
5128 msgid "Scan band EU VHF I"
5129 msgstr "Prehľadať pásmo EU VHF I"
5130
5131 msgid "Scan band EU VHF III"
5132 msgstr "Prehľadať pásmo EU VHF III"
5133
5134 msgid "Scan band US HIGH"
5135 msgstr "Prehľadať pásmo US HIGH"
5136
5137 msgid "Scan band US HYPER"
5138 msgstr "Prehľadať pásmo US HYPER"
5139
5140 msgid "Scan band US LOW"
5141 msgstr "Prehľadať pásmo US LOW"
5142
5143 msgid "Scan band US MID"
5144 msgstr "Prehľadať pásmo US MID"
5145
5146 msgid "Scan band US SUPER"
5147 msgstr "Prehľadať pásmo US SUPER"
5148
5149 msgid "Scan devices for playable media files"
5150 msgstr "Nájsť na zariadeniach prehrávateľné súbory"
5151
5152 msgid "Scan range"
5153 msgstr "Rozsah prehľadávania"
5154
5155 msgid ""
5156 "Scan your network for wireless access points and connect to them using your "
5157 "selected wireless device.\n"
5158 msgstr ""
5159 "Vyhľadať v sieti bezdrôtové prístupové body a pripojiť ich zvoleným "
5160 "bezdrôtovýmn zariadením\n"
5161
5162 msgid "Scans default lamedbs sorted by satellite"
5163 msgstr "Prehľadá predvolené lamedb triedené podľa satelitov"
5164
5165 msgid ""
5166 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
5167 msgstr ""
5168 "Prehľadať predvolené lamedb zotriedené podľa satelitov a pripojeného motora"
5169
5170 msgid "Science & Technology"
5171 msgstr "Veda a technika"
5172
5173 msgid "Search Term(s)"
5174 msgstr "Hľadať termín(y)"
5175
5176 msgid "Search category:"
5177 msgstr "Hľadať kategóriu:"
5178
5179 msgid "Search east"
5180 msgstr "Hľadať východne"
5181
5182 msgid "Search for network shares"
5183 msgstr "Hľadať sieťové zdieľanie"
5184
5185 msgid "Search for network shares..."
5186 msgstr "Hľadanie sieťového zdieľania..."
5187
5188 msgid "Search region:"
5189 msgstr "Oblasť vyhľadávania:"
5190
5191 msgid "Search restricted content:"
5192 msgstr "Hľadať zakázaný obsah:"
5193
5194 msgid "Search strictness"
5195 msgstr "Presnosť vyhľadávania"
5196
5197 msgid "Search through the EPG"
5198 msgstr "Hľadanie pomocou EPG"
5199
5200 msgid "Search type"
5201 msgstr "Typ vyhľadávania"
5202
5203 msgid "Search west"
5204 msgstr "Hľadať západne"
5205
5206 msgid "Searching for available updates. Please wait..."
5207 msgstr "Hľadám dostupné aktualizácie. Čakajte..."
5208
5209 msgid "Searching for new installed or removed packages. Please wait..."
5210 msgstr "Hľadám novoinštalované alebo odstránené balíčky. Čakajte..."
5211
5212 msgid "Searching your network. Please wait..."
5213 msgstr "Prehľadávam sieť. Čakajte..."
5214
5215 msgid "Secondary DNS"
5216 msgstr "Sekundárny DNS"
5217
5218 msgid "Security service not running."
5219 msgstr "Bezpečnostná služba nefunguje."
5220
5221 msgid "See service-epg (and PiP) from other channels in an infobar."
5222 msgstr "Zobraziť EPG (a PiP) staníc v informačnom pruhu."
5223
5224 msgid "Seek"
5225 msgstr "Hľadanie"
5226
5227 msgid "Select"
5228 msgstr "Zvoliť"
5229
5230 msgid ""
5231 "Select \"exact match\" to enforce \"Match title\" to match exactly or "
5232 "\"partial match\" if you only want to search for a part of the event title."
5233 msgstr ""
5234 "Zvoľte \"Presná zhoda\", ak chcete, aby sa \"Hľadať titul\" zhodovalo "
5235 "presne, alebo \"Čiastočná zhoda\", ak stačí nájsť časť názvu programu."
5236
5237 msgid "Select HDD"
5238 msgstr "Zvoľte pevný disk"
5239
5240 msgid "Select Location"
5241 msgstr "Zvoľte umiestnenie"
5242
5243 msgid "Select Network Adapter"
5244 msgstr "Zvoľte sieťový adaptér"
5245
5246 msgid "Select a movie"
5247 msgstr "Zvoľte film"
5248
5249 msgid "Select a timer to import"
5250 msgstr "Zvoľte časovač na importovanie"
5251
5252 msgid "Select audio track"
5253 msgstr "Zvoľte zvukovú stopu"
5254
5255 msgid "Select bouquet to record on"
5256 msgstr "Zvoľte buket na nahrávanie"
5257
5258 msgid "Select channel to record from"
5259 msgstr "Zvoľte stanicu na nahrávanie"
5260
5261 msgid "Select channel to record on"
5262 msgstr "Zvoľte stanicu pre záznam"
5263
5264 msgid "Select desired image from feed list"
5265 msgstr "Zvoľte požadovaný image zo zoznamu"
5266
5267 msgid "Select files for backup."
5268 msgstr "Zvoľte súbory na zálohovanie"
5269
5270 msgid "Select files/folders to backup"
5271 msgstr "Zvoľte súbory a adresáre na zálohovanie"
5272
5273 msgid "Select input device"
5274 msgstr "Zvoľte vstupné zariadenie"
5275
5276 msgid "Select input device."
5277 msgstr "Zvoľte vstupné zariadenie."
5278
5279 msgid "Select interface"
5280 msgstr "Zvoľte rozhranie"
5281
5282 msgid "Select new feed to view."
5283 msgstr "Zvoľte nový feed na zobrazenie."
5284
5285 msgid "Select package"
5286 msgstr "Zvoľte balíček"
5287
5288 msgid "Select provider to add..."
5289 msgstr "Zvoľte poskytovateľa, ktorého chcete pridať..."
5290
5291 msgid "Select refresh rate"
5292 msgstr "Zvoľte obnovovací kmitočet"
5293
5294 msgid "Select service to add..."
5295 msgstr "Zvoľte stanicu, ktorú chcete pridať..."
5296
5297 #, python-format
5298 msgid "Select the key you want to set to %i ms"
5299 msgstr "Zvoľte tlačidlo, pod ktoré chcete nastaviť %i ms"
5300
5301 msgid "Select the location to save the recording to."
5302 msgstr "Zvoľte umiestnenie pre ukladanie nahrávok."
5303
5304 msgid "Select type of Filter"
5305 msgstr "Zvoľte druh filtra"
5306
5307 msgid "Select upgrade source to edit."
5308 msgstr "Zvoľte zdroj aktualizácie, ktorý chcete upraviť."
5309
5310 msgid "Select video input with up/down buttons"
5311 msgstr "Tlačidlami nahor a nadol zvoľte vstup obrazu"
5312
5313 msgid "Select video mode"
5314 msgstr "Zvoľte režim obrazu"
5315
5316 msgid "Select whether or not you want to enforce case correctness."
5317 msgstr "Zvoľte, či chcete uplatniť VEĽKÉ a malé písmená"
5318
5319 msgid "Select wireless network"
5320 msgstr "Zvoľte bezdrôtovú sieť"
5321
5322 msgid "Select your choice."
5323 msgstr "Zvoľte svoj výber."
5324
5325 msgid "Send DiSEqC"
5326 msgstr "Poslať DiSEqC"
5327
5328 msgid "Send DiSEqC only on satellite change"
5329 msgstr "Poslať DiSEqC len pri zmene satelitu"
5330
5331 msgid "Seperate titles with a main menu"
5332 msgstr "Samostatné tituly s hlavným menu"
5333
5334 msgid "Sequence repeat"
5335 msgstr "Opakovanie sekvencie"
5336
5337 msgid "Serbian"
5338 msgstr "Srbčina"
5339
5340 msgid "Server IP"
5341 msgstr "IP servera"
5342
5343 msgid "Server share"
5344 msgstr "Zdieľanie servera"
5345
5346 msgid "Service"
5347 msgstr "Stanica"
5348
5349 msgid "Service Scan"
5350 msgstr "Vyhľadávanie staníc"
5351
5352 msgid "Service Searching"
5353 msgstr "Vyhľadávanie staníc"
5354
5355 msgid "Service delay"
5356 msgstr "Oneskorenie stanice"
5357
5358 msgid "Service has been added to the favourites."
5359 msgstr "Stanica bola pridaná do obľúbených"
5360
5361 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
5362 msgstr "Stanica bola pridaná do zvoleného buketu"
5363
5364 msgid ""
5365 "Service invalid!\n"
5366 "(Timeout reading PMT)"
5367 msgstr ""
5368 "Stanica je neplatná!\n"
5369 "(Čas vypršal pri čítaní PMT)"
5370
5371 msgid ""
5372 "Service not found!\n"
5373 "(SID not found in PAT)"
5374 msgstr ""
5375 "Stanica nebola nájdená!\n"
5376 "(SID nenájdený v PAT)"
5377
5378 msgid "Service reference"
5379 msgstr ""
5380
5381 msgid "Service scan"
5382 msgstr "Vyhľadávanie staníc"
5383
5384 msgid ""
5385 "Service unavailable!\n"
5386 "Check tuner configuration!"
5387 msgstr ""
5388 "Stanica je nedostupná!\n"
5389 "Skontrolujte nastavenie tunera!"
5390
5391 msgid "Serviceinfo"
5392 msgstr "Informácie o stanici"
5393
5394 msgid "Services"
5395 msgstr "Stanice"
5396
5397 msgid "Set Bitstream/PCM audio delays"
5398 msgstr "Nastaviť oneskorenie zvuku Bitstream/PCM"
5399
5400 msgid "Set End Time"
5401 msgstr "Nastavte čas konca"
5402
5403 msgid "Set Voltage and 22KHz"
5404 msgstr "Nastaviť napätie a 22 kHz"
5405
5406 msgid "Set available internal memory threshold for the warning."
5407 msgstr "Nastaviť prah dostupnej internej pamäte pre varovanie."
5408
5409 #, python-format
5410 msgid "Set delay to %i ms (can be set)"
5411 msgstr "Nastaviť oneskorenie na %i ms (dá sa nastaviť)"
5412
5413 msgid "Set interface as default Interface"
5414 msgstr "Nastaviť rozhranie ako predvolené"
5415
5416 msgid "Set limits"
5417 msgstr "Nastaviť limity"
5418
5419 msgid "Set maximum duration"
5420 msgstr "Nastaviť maximálne trvanie"
5421
5422 msgid "Set this NO to disable this AutoTimer."
5423 msgstr "Nastavením na NIE vypnete tento automatický časovač."
5424
5425 msgid "Sets your Dreambox into Deep-Standby"
5426 msgstr "Vypne Dreambox"
5427
5428 msgid "Setting key canceled"
5429 msgstr "Nastavovanie tlačidla zrušené"
5430
5431 msgid "Settings"
5432 msgstr "Nastavenia"
5433
5434 msgid "Setup"
5435 msgstr "Nastavenia"
5436
5437 msgid "Setup Mode"
5438 msgstr "Režim nastavení"
5439
5440 msgid "Setup for the Audio Sync Plugin"
5441 msgstr "Nastavenie modulu Audio Sync"
5442
5443 #, python-format
5444 msgid ""
5445 "Shall the USB stick wizard proceed and program the image file %s into flash "
5446 "memory?"
5447 msgstr ""
5448 "Má sorievodca kľúčom USB pokračovať a naprogramovať súbor image %s do pamäte "
5449 "flash?"
5450
5451 msgid "Sharpness"
5452 msgstr "Ostrosť"
5453
5454 msgid "Short Movies"
5455 msgstr "Krátke filmy"
5456
5457 msgid "Short filenames"
5458 msgstr "Krátke názvy súborov"
5459
5460 msgid "Should this AutoTimer be restricted to a timespan?"
5461 msgstr "Má byť tento autočasovač obmedzený na časové obdobie?"
5462
5463 msgid "Should this AutoTimer only match up to a certain event duration?"
5464 msgstr ""
5465 "Má tento automatický časovač pasovať len do určitej dĺžky trvania programu?"
5466
5467 msgid ""
5468 "Should timers created by this AutoTimer be recorded to a custom location?"
5469 msgstr ""
5470 "Majú sa nahrávky tohto autočasovača zaznamenať do vlastného umiestnenia?"
5471
5472 msgid "Show Info"
5473 msgstr "Zobraziť informácie"
5474
5475 msgid "Show Message when Recording starts"
5476 msgstr "Zobraziť správu pri začatí nahrávania."
5477
5478 msgid "Show WLAN Status"
5479 msgstr "Zobraziť stav WLAN"
5480
5481 msgid "Show blinking clock in display during recording"
5482 msgstr "Počas nahrávania zobrazovať blikajúce hodiny"
5483
5484 msgid "Show event-progress in channel selection"
5485 msgstr "Vo výbere staníc zobraziť priebeh programu"
5486
5487 msgid "Show in extension menu"
5488 msgstr "Zobraziť v menu rozšírenia"
5489
5490 msgid "Show info screen"
5491 msgstr "Zobraziť informácie"
5492
5493 msgid "Show infobar on channel change"
5494 msgstr "Zobraziť informácie pri zmene stanice"
5495
5496 msgid "Show infobar on event change"
5497 msgstr "Zobraziť informácie pri zmene programu"
5498
5499 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
5500 msgstr "Zobraziť informácie pri skoku vpred, vzad"
5501
5502 msgid "Show notification on conflicts"
5503 msgstr "Zobraziť oznamy o konfliktoch"
5504
5505 msgid "Show positioner movement"
5506 msgstr "Zobraziť otáčanie motora"
5507
5508 msgid "Show services beginning with"
5509 msgstr "Zobraziť stanice začínajúce na"
5510
5511 msgid "Show the radio player..."
5512 msgstr "Prehrávanie rádia..."
5513
5514 msgid "Show the tv player..."
5515 msgstr "Prehrávanie TV..."
5516
5517 msgid "Show webcam pictures on your TV Screen"
5518 msgstr "Zobraziť obrázky z webovej kamery na televízore"
5519
5520 msgid ""
5521 "Shows a list containing the zapping-history and allows user to zap to the "
5522 "entries or to modify them."
5523 msgstr ""
5524 "Zobrazí zoznam histórie prepínania a umožní užívateľovi prepínať na položky "
5525 "alebo upravovať ich."
5526
5527 msgid "Shows a list of recent zap entries"
5528 msgstr "Zobrazí zoznam posledných prepnutí"
5529
5530 msgid "Shows average bitrate of video and audio"
5531 msgstr "Zobrazí priemerný dátový tok obrazu a zvuku"
5532
5533 msgid "Shows statistics of watched services"
5534 msgstr "Zobrazí štatistiku sledovaných staníc"
5535
5536 msgid "Shows the clock permanently on the screen"
5537 msgstr "Trvalo zobrazí hodiny na obrazovke"
5538
5539 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
5540 msgstr "Zobrazuje stav pripojenia bezdrôtovej LAN.\n"
5541
5542 msgid "Shutdown"
5543 msgstr "Vypnúť"
5544
5545 msgid "Shutdown Dreambox after"
5546 msgstr "Vypnúť Dreambox o"
5547
5548 msgid "Signal Strength:"
5549 msgstr "Sila signálu:"
5550
5551 msgid "Signal: "
5552 msgstr "Signál:"
5553
5554 msgid "Similar"
5555 msgstr "Podobné"
5556
5557 msgid "Similar broadcasts:"
5558 msgstr "Podobné programy:"
5559
5560 msgid "Simple"
5561 msgstr "jednoduchý"
5562
5563 msgid "Simple IRC GroupChat client for e2 #dm8000-vip channel"
5564 msgstr "Jednoduchý klient IRC GroupChat pre kanál e2 #dm8000-vip"
5565
5566 msgid "Simple titleset (compatibility for legacy players)"
5567 msgstr "Jednoduchá sada titulov (kompatibilita so staršími prehrávačmi)"
5568
5569 msgid "SimpleRSS allows reading RSS newsfeeds on your Dreambox."
5570 msgstr "SimpleRSS umožňuje čítať novinky RSS na Dreamboxe."
5571
5572 msgid "Single"
5573 msgstr "Jeden"
5574
5575 msgid "Single EPG"
5576 msgstr "Jeden EPG"
5577
5578 msgid "Single satellite"
5579 msgstr "jeden satelit"
5580
5581 msgid "Single transponder"
5582 msgstr "jeden transpondér"
5583
5584 msgid "Singlestep (GOP)"
5585 msgstr "Jeden krok (GOP)"
5586
5587 msgid "Skin"
5588 msgstr "Vzhľad"
5589
5590 msgid "SkinSelector shows a menu with selectable skins"
5591 msgstr "Volič vzhľadov zobrazí menu s voliteľnými vzhľadmi"
5592
5593 msgid "Skins"
5594 msgstr "Vzhľady"
5595
5596 msgid "Sleep Timer"
5597 msgstr "Časovač vypnutia"
5598
5599 msgid "Sleep timer action:"
5600 msgstr "Činnosť časovača vypnutia:"
5601
5602 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
5603 msgstr "Interval prezentácie (s)"
5604
5605 #, python-format
5606 msgid "Slot %d"
5607 msgstr "Slot %d"
5608
5609 msgid "Slovakian"
5610 msgstr "Slovenčina"
5611
5612 msgid "Slovenian"
5613 msgstr "Slovinčina"
5614
5615 msgid "Slow"
5616 msgstr "pomaly"
5617
5618 msgid "Slow Motion speeds"
5619 msgstr "Rýchlosti časovej lupy"
5620
5621 msgid "Software"
5622 msgstr "Softvér"
5623
5624 msgid "Software management"
5625 msgstr "Správa softvéru"
5626
5627 msgid "Software manager setup"
5628 msgstr "Nastavenie správcu softvéru"
5629
5630 msgid "Software restore"
5631 msgstr "Obnoviť softvér"
5632
5633 msgid "Software update"
5634 msgstr "Aktualizovať softvér"
5635
5636 msgid "SoftwareManager manages your Dreambox software"
5637 msgstr "Správca softvéru spravuje softvér v Dreamboxe"
5638
5639 msgid "Softwaremanager information"
5640 msgstr "Informácie správcu softvéru"
5641
5642 msgid "Some plugins are not available:\n"
5643 msgstr "Niektoré moduly nie sú dostupné:\n"
5644
5645 msgid "Sorry MediaScanner is not installed!"
5646 msgstr "Ľutujem, MediaScanner nie je nainštalovaný!"
5647
5648 msgid "Sorry no backups found!"
5649 msgstr "Neboli nájdené žiadne zálohy!"
5650