add support for rds data on own pids (i.e. hitradio ffh, harmony fm)
[enigma2.git] / po / sk.po
1 # English translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2009-08-04 21:59+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2009-08-02 15:48+0100\n"
12 "Last-Translator: Laco Filo <filowood@post.mbc.sk>\n"
13 "Language-Team: none\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18 "X-Poedit-Language: Slovak\n"
19 "X-Poedit-Country: SLOVAKIA\n"
20
21 msgid ""
22 "\n"
23 "Advanced options and settings."
24 msgstr ""
25 "\n"
26 "Rozšírené voľby a nastavenia."
27
28 msgid ""
29 "\n"
30 "After pressing OK, please wait!"
31 msgstr ""
32 "\n"
33 "Po stlačení tlačidla OK počkajte!"
34
35 msgid ""
36 "\n"
37 "Backup your Dreambox settings."
38 msgstr ""
39 "\n"
40 "Zálohovať nastavenia Dreamboxa."
41
42 msgid ""
43 "\n"
44 "Edit the upgrade source address."
45 msgstr ""
46 "\n"
47 "Upraviť zdroj aktualizácií."
48
49 msgid ""
50 "\n"
51 "Online update of your Dreambox software."
52 msgstr ""
53 "\n"
54 "Online aktualizácia softvéru pre Dreambox."
55
56 msgid ""
57 "\n"
58 "Press OK on your remote control to continue."
59 msgstr ""
60 "\n"
61 "Pre pokračovanie stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači."
62
63 msgid ""
64 "\n"
65 "Restore your Dreambox settings."
66 msgstr ""
67 "\n"
68 "Obnoviť nastavenia Dreamboxa."
69
70 msgid ""
71 "\n"
72 "Restore your Dreambox with a new firmware."
73 msgstr ""
74 "\n"
75 "Obnoviť Dreambox novým firmvérom."
76
77 msgid ""
78 "\n"
79 "Restore your backups by date."
80 msgstr ""
81 "\n"
82 "Obnoviť zo zálohy podľa dátumu."
83
84 msgid ""
85 "\n"
86 "Scan for local packages and install them."
87 msgstr ""
88 "\n"
89 "Prehľadať miestne balíčky a nainštalovať ich."
90
91 msgid ""
92 "\n"
93 "Select your backup device.\n"
94 "Current device: "
95 msgstr ""
96 "\n"
97 "Zvoľte zariadenie pre zálohovanie.\n"
98 "Aktuálne zariadenie: "
99
100 msgid ""
101 "\n"
102 "View, install and remove available or installed packages."
103 msgstr ""
104 "\n"
105 "Prezrieť, nainštalovať a odstrániť dostupné alebo nainštalované balíčky."
106
107 msgid " "
108 msgstr ""
109
110 msgid " extensions."
111 msgstr " rozšírenia,"
112
113 msgid " packages selected."
114 msgstr " balíčkov zvolených,"
115
116 msgid " updates available."
117 msgstr " aktualizácie sú k dispozícii."
118
119 msgid "#000000"
120 msgstr "#000000"
121
122 msgid "#0064c7"
123 msgstr "#0064c7"
124
125 msgid "#25062748"
126 msgstr "#25062748"
127
128 msgid "#389416"
129 msgstr "#389416"
130
131 msgid "#80000000"
132 msgstr "#80000000"
133
134 msgid "#80ffffff"
135 msgstr "#80ffffff"
136
137 msgid "#bab329"
138 msgstr "#bab329"
139
140 msgid "#f23d21"
141 msgstr "#f23d21"
142
143 msgid "#ffffff"
144 msgstr "#ffffff"
145
146 msgid "#ffffffff"
147 msgstr "#ffffffff"
148
149 msgid "%H:%M"
150 msgstr "%H:%M"
151
152 #, python-format
153 msgid "%d jobs are running in the background!"
154 msgstr "%d úloh beží na pozadí!"
155
156 #, python-format
157 msgid "%d min"
158 msgstr "%d min"
159
160 #, python-format
161 msgid "%d services found!"
162 msgstr "Nájdených %d služieb!"
163
164 msgid "%d.%B %Y"
165 msgstr "%d.%B %Y"
166
167 #, python-format
168 msgid ""
169 "%s\n"
170 "(%s, %d MB free)"
171 msgstr ""
172 "%s\n"
173 "(%s, %d MB voľných)"
174
175 #, python-format
176 msgid "%s (%s)\n"
177 msgstr "%s (%s)\n"
178
179 msgid "(ZAP)"
180 msgstr "(Prepnúť)"
181
182 msgid "(empty)"
183 msgstr "(prázdne)"
184
185 msgid "(show optional DVD audio menu)"
186 msgstr "(zobraziť voliteľné menu zvuku DVD)"
187
188 msgid "* Only available if more than one interface is active."
189 msgstr "* Dostupné, len ak je aktívnych viac rozhraní než jedno."
190
191 msgid "* Only available when entering hidden SSID or network key"
192 msgstr "* Dostupné, len ak zadáte skryté SSID alebo kód siete"
193
194 msgid ".NFI Download failed:"
195 msgstr "Sťahovanie .NFI zlyhalo:"
196
197 msgid ""
198 ".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
199 msgstr ""
200 "Súbor .NFI prešiel kontrolou md5sum. Tento image môžete bezpečne použiť!"
201
202 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
203 msgstr "Adresár /usr/share/enigma2"
204
205 msgid "/var directory"
206 msgstr "Adresár /var"
207
208 msgid "0"
209 msgstr "0"
210
211 msgid "1"
212 msgstr "1"
213
214 msgid "1.0"
215 msgstr "1,0"
216
217 msgid "1.1"
218 msgstr "1,1"
219
220 msgid "1.2"
221 msgstr "1,2"
222
223 msgid "12V output"
224 msgstr "12 V výstup"
225
226 msgid "13 V"
227 msgstr "13 V"
228
229 msgid "16:10"
230 msgstr "16:10"
231
232 msgid "16:10 Letterbox"
233 msgstr "16:10 Letterbox"
234
235 msgid "16:10 PanScan"
236 msgstr "16:10 PanScan"
237
238 msgid "16:9"
239 msgstr "16:9"
240
241 msgid "16:9 Letterbox"
242 msgstr "16:9 Letterbox"
243
244 msgid "16:9 always"
245 msgstr "vždy 16:9"
246
247 msgid "18 V"
248 msgstr "18 V"
249
250 msgid "2"
251 msgstr "2"
252
253 msgid "3"
254 msgstr "3"
255
256 msgid "30 minutes"
257 msgstr "30 minút"
258
259 msgid "4"
260 msgstr "4"
261
262 msgid "4:3"
263 msgstr "4:3"
264
265 msgid "4:3 Letterbox"
266 msgstr "4:3 Letterbox"
267
268 msgid "4:3 PanScan"
269 msgstr "4:3 PanScan"
270
271 msgid "5"
272 msgstr "5"
273
274 msgid "5 minutes"
275 msgstr "5 minút"
276
277 msgid "50 Hz"
278 msgstr "50 Hz"
279
280 msgid "6"
281 msgstr "6"
282
283 msgid "60 minutes"
284 msgstr "60 minút"
285
286 msgid "7"
287 msgstr "7"
288
289 msgid "8"
290 msgstr "8"
291
292 msgid "9"
293 msgstr "9"
294
295 msgid "<unknown>"
296 msgstr "<neznámy>"
297
298 msgid "??"
299 msgstr "??"
300
301 msgid "A"
302 msgstr "A"
303
304 #, python-format
305 msgid ""
306 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
307 "Do you want to keep your version?"
308 msgstr ""
309 "Konfiguračný súbor (%s) bol od inštalácie zmenený.\n"
310 "Chcete zachovať svoju verziu?"
311
312 msgid ""
313 "A finished record timer wants to set your\n"
314 "Dreambox to standby. Do that now?"
315 msgstr ""
316 "Ukončený časovač nahrávania chce prepnúť Dreambox\n"
317 "do pohotovostného režimu. Prepnúť teraz?"
318
319 msgid ""
320 "A finished record timer wants to shut down\n"
321 "your Dreambox. Shutdown now?"
322 msgstr ""
323 "Ukončený časovač nahrávania chce vypnúť\n"
324 "Dreambox. Vypnúť teraz?"
325
326 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
327 msgstr "Grafické EPG pre všetky stanice určitého buketu"
328
329 #, python-format
330 msgid ""
331 "A record has been started:\n"
332 "%s"
333 msgstr ""
334 "Nahrávanie začalo:\n"
335 "%s"
336
337 msgid ""
338 "A recording is currently running.\n"
339 "What do you want to do?"
340 msgstr ""
341 "Práve sa nahráva.\n"
342 "Čo chcete urobiť?"
343
344 msgid ""
345 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
346 "configure the positioner."
347 msgstr "Práve sa nahráva. Zastavte nahrávanie pred nastavovaním motora."
348
349 msgid ""
350 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
351 "start the satfinder."
352 msgstr ""
353 "Práve sa nahráva. Zastavte nahrávanie pred spustením vyhľadávača satelitov."
354
355 #, python-format
356 msgid "A required tool (%s) was not found."
357 msgstr "Požadovaný nástroj (%s) sa nenašiel."
358
359 msgid ""
360 "A sleep timer wants to set your\n"
361 "Dreambox to standby. Do that now?"
362 msgstr ""
363 "Zaspávací časovač chce prepnúť Dreambox\n"
364 "do pohotovostného režimu. Prepnúť teraz?"
365
366 msgid ""
367 "A sleep timer wants to shut down\n"
368 "your Dreambox. Shutdown now?"
369 msgstr ""
370 "Zaspávací časovač chce vypnúť Dreambox.\n"
371 "Vypnúť teraz?"
372
373 msgid ""
374 "A timer failed to record!\n"
375 "Disable TV and try again?\n"
376 msgstr ""
377 "Zlyhalo časovanie nahrávania!\n"
378 "Vypnúť TV a skúsiť znova?\n"
379
380 msgid "A/V Settings"
381 msgstr "Nastavenia A/V"
382
383 msgid "AA"
384 msgstr "AA"
385
386 msgid "AB"
387 msgstr "AB"
388
389 msgid "AC3 default"
390 msgstr "AC3 implicitne"
391
392 msgid "AC3 downmix"
393 msgstr "AC3 downmix"
394
395 msgid "Abort"
396 msgstr "Zrušiť"
397
398 msgid "About"
399 msgstr "O Dreamboxe"
400
401 msgid "About..."
402 msgstr "O Dreamboxe..."
403
404 msgid "Action on long powerbutton press"
405 msgstr "Činnosť pri dlhom stlačení vypínača"
406
407 msgid "Action:"
408 msgstr "Činnosť:"
409
410 msgid "Activate Picture in Picture"
411 msgstr "Zapnúť obraz v obraze"
412
413 msgid "Activate network settings"
414 msgstr "Aktivovať nastavenia siete"
415
416 msgid "Adapter settings"
417 msgstr "Nastavenia adaptéra"
418
419 msgid "Add"
420 msgstr "Pridať"
421
422 msgid "Add Bookmark"
423 msgstr "Pridať záložku"
424
425 msgid "Add a mark"
426 msgstr "Pridať značku"
427
428 msgid "Add a new title"
429 msgstr "Pridať nový titul"
430
431 msgid "Add timer"
432 msgstr "Pridať časovač"
433
434 msgid "Add title"
435 msgstr "Pridať titul"
436
437 msgid "Add to bouquet"
438 msgstr "Pridať do buketu"
439
440 msgid "Add to favourites"
441 msgstr "Pridať do obľúbených"
442
443 msgid ""
444 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
445 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
446 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
447 "test screens."
448 msgstr ""
449 "Nastavte farby tak, aby boli jednotlivé odtiene dobre rozlíšiteľné, ale "
450 "zároveň čo najsýtejšie. Ak ste s výsledkom spokojní, stlačením tlačidla OK "
451 "ukončite jemné ladenie obrazu alebo číslicovými tlačidlami zvoľte iný "
452 "testovací obrazec."
453
454 msgid "Advanced"
455 msgstr "Rozšírené"
456
457 msgid "Advanced Options"
458 msgstr "Rozšírené voľby"
459
460 msgid "Advanced Video Setup"
461 msgstr "Rozšírené nastavenie obrazu"
462
463 msgid "Advanced restore"
464 msgstr "Rozšírené obnovenie"
465
466 msgid "After event"
467 msgstr "Po udalosti"
468
469 msgid ""
470 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
471 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
472 msgstr ""
473 "Po skončení úvodného sprievodcu si musíte ochrániť jednotlivé programy. V "
474 "návode k Dreamboxu nájdete, ako sa to robí."
475
476 msgid "Album"
477 msgstr "Album"
478
479 msgid "All"
480 msgstr "Všetky"
481
482 msgid "All Satellites"
483 msgstr "Všetky satelity"
484
485 msgid "Alpha"
486 msgstr "Alfa"
487
488 msgid "Alternative radio mode"
489 msgstr "Alternatívny režim rádia"
490
491 msgid "Alternative services tuner priority"
492 msgstr "Priorita tunera pri alternatívnych staniciach"
493
494 msgid "Always ask before sending"
495 msgstr "Vždy sa opýtať sa pred odoslaním"
496
497 msgid "An empty filename is illegal."
498 msgstr "Prázdny názov súboru je neplatný."
499
500 msgid "An unknown error occured!"
501 msgstr "Objavila sa neznáma chyba!"
502
503 msgid "Arabic"
504 msgstr "Arabčina"
505
506 msgid ""
507 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
508 "\n"
509 msgstr ""
510 "Naozaj chcete aktivovať túto konfiguráciu siete?\n"
511 "\n"
512
513 msgid ""
514 "Are you sure you want to delete\n"
515 "following backup:\n"
516 msgstr ""
517 "Naozaj chcete zmazať\n"
518 "túto zálohu:\n"
519
520 msgid ""
521 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
522 "\n"
523 msgstr ""
524 "Naozaj chcete reštartovať sieťové rozhrania?\n"
525 "\n"
526
527 msgid ""
528 "Are you sure you want to restore\n"
529 "following backup:\n"
530 msgstr ""
531 "Naozaj chcete obnoviť\n"
532 "z tejto zálohy:\n"
533
534 msgid ""
535 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
536 "Enigma2 will restart after the restore"
537 msgstr ""
538 "Naozaj chcete obnoviť Enigma2 zo zálohy?\n"
539 "Enigma2 sa po obnovení reštartuje"
540
541 msgid "Artist"
542 msgstr "Umelec"
543
544 msgid "Ask before shutdown:"
545 msgstr "Opýtať sa pred vypnutím:"
546
547 msgid "Ask user"
548 msgstr "opýtať sa"
549
550 msgid "Aspect Ratio"
551 msgstr "Pomer strán"
552
553 msgid "Audio"
554 msgstr "Zvuk"
555
556 msgid "Audio Options..."
557 msgstr "Voľby zvuku ..."
558
559 msgid "Author: "
560 msgstr "Autor: "
561
562 msgid "Authoring mode"
563 msgstr "Režim autorizácie"
564
565 msgid "Auto"
566 msgstr "Auto"
567
568 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
569 msgstr "Automaticky rozdeľovať kapitoly každých ? minút (0 = nikdy)"
570
571 msgid "Auto scart switching"
572 msgstr "Automatické prepnutie scartu"
573
574 msgid "Automatic"
575 msgstr "Automaticky"
576
577 msgid "Automatic Scan"
578 msgstr "Automatické vyhľadávanie"
579
580 msgid "Available format variables"
581 msgstr "Dostupné premenné formátu"
582
583 msgid "B"
584 msgstr "B"
585
586 msgid "BA"
587 msgstr "BA"
588
589 msgid "BB"
590 msgstr "BB"
591
592 msgid "BER"
593 msgstr "BER"
594
595 msgid "BER:"
596 msgstr "BER:"
597
598 msgid "Back"
599 msgstr "Späť"
600
601 msgid "Background"
602 msgstr "Pozadie"
603
604 msgid "Backup"
605 msgstr "Záloha"
606
607 msgid "Backup Location"
608 msgstr "Umiestnenie zálohy"
609
610 msgid "Backup Mode"
611 msgstr "Režim zálohovania"
612
613 msgid "Backup done."
614 msgstr "Zálohovanie skončilo."
615
616 msgid "Backup failed."
617 msgstr "Zálohovanie zlyhalo."
618
619 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
620 msgstr "Zálohovanie skončilo, Po stlačení tlačidla OK sa zobrazia výsledky."
621
622 msgid "Backup running"
623 msgstr "Zálohovanie beží"
624
625 msgid "Backup running..."
626 msgstr "Zálohovanie beží..."
627
628 msgid "Backup system settings"
629 msgstr "Záloha nastavení systému"
630
631 msgid "Band"
632 msgstr "Pásmo"
633
634 msgid "Bandwidth"
635 msgstr "Šírka pásma"
636
637 msgid "Begin time"
638 msgstr "Čas začiatku"
639
640 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
641 msgstr "Funkcia tlačidla Pauza počas pauzy"
642
643 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
644 msgstr "Funkcia tlačidla 0 v režime obraz v obraze"
645
646 msgid "Behavior when a movie is started"
647 msgstr "Činnosť po spustení filmu"
648
649 msgid "Behavior when a movie is stopped"
650 msgstr "Činnosť po zastavení filmu"
651
652 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
653 msgstr "Činnosť po skončení filmu"
654
655 msgid "Bookmarks"
656 msgstr "Záložky"
657
658 msgid "Brightness"
659 msgstr "Jas"
660
661 msgid "Burn DVD"
662 msgstr "Napáliť DVD"
663
664 msgid "Burn existing image to DVD"
665 msgstr "Existujúci image napáliť na DVD"
666
667 msgid "Burn to DVD..."
668 msgstr "Napáliť na DVD..."
669
670 msgid "Bus: "
671 msgstr "Zbernica:"
672
673 msgid ""
674 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
675 "displayed."
676 msgstr "Po stlačení tlačidla OK na diaľkovom ovládači sa zobrazia informácie."
677
678 msgid "C"
679 msgstr "C"
680
681 msgid "C-Band"
682 msgstr "Pásmo C"
683
684 msgid "CF Drive"
685 msgstr "Čítačka kariet CF"
686
687 msgid "CI assignment"
688 msgstr "Priradenie CI"
689
690 msgid "CVBS"
691 msgstr "CVBS"
692
693 msgid "Cable"
694 msgstr "Kábel"
695
696 msgid "Cache Thumbnails"
697 msgstr "Uchovať zmenšeniny"
698
699 msgid "Call monitoring"
700 msgstr "Monitorovať volanie"
701
702 msgid "Cancel"
703 msgstr "Zrušiť"
704
705 msgid "Cannot parse feed directory"
706 msgstr ""
707
708 msgid "Capacity: "
709 msgstr "Kapacita"
710
711 msgid "Card"
712 msgstr "Karta"
713
714 msgid "Catalan"
715 msgstr "Katalánčina"
716
717 msgid "Change bouquets in quickzap"
718 msgstr "Zmeniť bukety pri rýchlom prepínaní"
719
720 msgid "Change dir."
721 msgstr "Zmeniť adresár"
722
723 msgid "Change pin code"
724 msgstr "Zmeniť kód PIN"
725
726 msgid "Change service pin"
727 msgstr "Zmeniť PIN programu"
728
729 msgid "Change service pins"
730 msgstr "Zmeniť PINy programu"
731
732 msgid "Change setup pin"
733 msgstr "Zmeniť nastavovací PIN"
734
735 msgid "Channel"
736 msgstr "Stanica"
737
738 msgid "Channel Selection"
739 msgstr "Voľba stanice"
740
741 msgid "Channel not in services list"
742 msgstr "Stanica nie je v zozname staníc"
743
744 msgid "Channel:"
745 msgstr "Stanica:"
746
747 msgid "Channellist menu"
748 msgstr "Menu zoznamu staníc"
749
750 msgid "Chap."
751 msgstr "Kap."
752
753 msgid "Chapter"
754 msgstr "Kapitola"
755
756 msgid "Chapter:"
757 msgstr "Kapitola:"
758
759 msgid "Check"
760 msgstr "Skontrolovať"
761
762 msgid "Checking Filesystem..."
763 msgstr "Kontrolujem systém súborov..."
764
765 msgid "Choose Tuner"
766 msgstr "Zvoliť tuner"
767
768 msgid "Choose backup files"
769 msgstr "Zvoliť súbory zálohy"
770
771 msgid "Choose backup location"
772 msgstr "Zvoliť umiestnenie zálohy"
773
774 msgid "Choose bouquet"
775 msgstr "Zvoliť buket"
776
777 msgid "Choose source"
778 msgstr "Zvoliť zdroj"
779
780 msgid "Choose target folder"
781 msgstr "Zvoliť cieľový adresár"
782
783 msgid "Choose upgrade source"
784 msgstr "Zvoliť zdroj aktualizácie"
785
786 msgid "Choose your Skin"
787 msgstr "Zvoliť vzhľad"
788
789 msgid "Circular left"
790 msgstr "Kruhová ľavá"
791
792 msgid "Circular right"
793 msgstr "Kruhová pravá"
794
795 msgid "Cleanup"
796 msgstr "Vyčistiť"
797
798 msgid "Clear before scan"
799 msgstr "Vymazať pred skenovaním"
800
801 msgid "Clear log"
802 msgstr "Vymazať log"
803
804 msgid "Close"
805 msgstr "Zatvoriť"
806
807 msgid "Code rate high"
808 msgstr "Vysoká kódová rýchlosť"
809
810 msgid "Code rate low"
811 msgstr "Nízka kódová rýchlosť"
812
813 msgid "Coderate HP"
814 msgstr "Rýchlosť HP"
815
816 msgid "Coderate LP"
817 msgstr "Rýchlosť LP"
818
819 msgid "Collection name"
820 msgstr "Názov zostavy"
821
822 msgid "Collection settings"
823 msgstr "Nastavenia zostavy"
824
825 msgid "Color Format"
826 msgstr "Formát farby"
827
828 msgid "Command execution..."
829 msgstr "Vykonávanie príkazu..."
830
831 msgid "Command order"
832 msgstr "Poradie príkazov"
833
834 msgid "Committed DiSEqC command"
835 msgstr "Potvrdený príkaz DiSEqCcommand"
836
837 msgid "Common Interface"
838 msgstr "Common Interface"
839
840 msgid "Common Interface Assignment"
841 msgstr "Priradenie CI"
842
843 msgid "CommonInterface"
844 msgstr "CommonInterface"
845
846 msgid "Communication"
847 msgstr "Komunikácia"
848
849 msgid "Compact Flash"
850 msgstr "Compact Flash"
851
852 msgid "Compact flash card"
853 msgstr "Karta Compact Flash"
854
855 msgid "Complete"
856 msgstr "Kompletné"
857
858 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
859 msgstr "Komplexné (umožňuje miešanie rôznych zvukových a obrazových formátov)"
860
861 msgid "Config"
862 msgstr "Nastaviť"
863
864 msgid "Configuration Mode"
865 msgstr "Možnosti nastavenia"
866
867 msgid "Configuration for the CrashlogAutoSubmitter"
868 msgstr "Nastavenie autom. posielania správ o zrútení"
869
870 msgid "Configuring"
871 msgstr "Konfigurujem"
872
873 msgid "Conflicting timer"
874 msgstr "Časovanie sa prekrýva"
875
876 msgid "Connect"
877 msgstr "Pripojiť"
878
879 msgid "Connected to"
880 msgstr "Pripojené k "
881
882 msgid "Connected to Fritz!Box!"
883 msgstr "Pripojené k Fritz!Boxu!"
884
885 msgid "Connected!"
886 msgstr "Pripojené!"
887
888 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
889 msgstr "Pripájam k Fritz!Boxu..."
890
891 #, python-format
892 msgid ""
893 "Connection to Fritz!Box\n"
894 "failed! (%s)\n"
895 "retrying..."
896 msgstr ""
897 "Pripojenie k Fritz!Boxu\n"
898 "zlyhalo! (%s)\n"
899 "Opakujem..."
900
901 msgid "Constellation"
902 msgstr "Zostava"
903
904 msgid "Content does not fit on DVD!"
905 msgstr "Obsah sa nezmestí na DVD!"
906
907 msgid "Continue"
908 msgstr "Pokračovať"
909
910 msgid "Continue in background"
911 msgstr "Pokračovať v pozadí"
912
913 msgid "Continue playing"
914 msgstr "Pokračovať v prehrávaní"
915
916 msgid "Contrast"
917 msgstr "Kontrast"
918
919 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
920 msgstr "Nemôžem sa pripojiť k serveru so súbormi Dreambox .NFI:"
921
922 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
923 msgstr "Nemôžem použiť médium. Je vložený disk?"
924
925 #, python-format
926 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
927 msgstr "Nedalo sa nahrávať - prekrýva sa časovanie %s"
928
929 msgid "CrashlogAutoSubmit"
930 msgstr "Autom. posielanie správ o zrútení"
931
932 msgid "CrashlogAutoSubmitConfiguration"
933 msgstr "Nastavenie autom. posielania správ o zrútení"
934
935 msgid ""
936 "Crashlogs found!\n"
937 "Send them to Dream Multimedia ?"
938 msgstr ""
939 "Nájdené záznamy o zrútení!\n"
940 "Poslať ich do Dream Multimedia?"
941
942 msgid "Create DVD-ISO"
943 msgstr "Vytvoriť disk DVD-ISO"
944
945 msgid "Create movie folder failed"
946 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť adresár pre filmy"
947
948 #, python-format
949 msgid "Creating directory %s failed."
950 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť adresár %s."
951
952 msgid "Creating partition failed"
953 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť partíciu"
954
955 msgid "Croatian"
956 msgstr "Chorvátčina"
957
958 msgid "Current Transponder"
959 msgstr "Aktuálny transpondér"
960
961 msgid "Current settings:"
962 msgstr "Aktuálne nastavenia:"
963
964 msgid "Current version:"
965 msgstr "Aktuálna verzia:"
966
967 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
968 msgstr "Vlastný posun času pre tlačidlá 1 a 3"
969
970 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
971 msgstr "Vlastný posun času pre tlačidlá 4 a 6"
972
973 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
974 msgstr "Vlastný posun času pre tlačidlá 7 a 9"
975
976 msgid "Customize"
977 msgstr "Upraviť"
978
979 msgid "Cut"
980 msgstr "Strih"
981
982 msgid "Cutlist editor..."
983 msgstr "Editor strihov..."
984
985 msgid "Czech"
986 msgstr "Čeština"
987
988 msgid "D"
989 msgstr "D"
990
991 msgid "DHCP"
992 msgstr "DHCP"
993
994 msgid "DVB-S"
995 msgstr "DVB-S"
996
997 msgid "DVB-S2"
998 msgstr "DVB-S2"
999
1000 msgid "DVD Player"
1001 msgstr "Prehrávač DVD"
1002
1003 msgid "DVD media toolbox"
1004 msgstr "Nástroje pre DVD"
1005
1006 msgid "Danish"
1007 msgstr "Dánčina"
1008
1009 msgid "Date"
1010 msgstr "Dátum"
1011
1012 msgid "Deep Standby"
1013 msgstr "Vypnúť"
1014
1015 msgid "Default Settings"
1016 msgstr "Predvolené nastavenia"
1017
1018 msgid "Default services lists"
1019 msgstr "Zoznamy predvolených staníc"
1020
1021 msgid "Default settings"
1022 msgstr "Predvolené nastavenia"
1023
1024 msgid "Delay"
1025 msgstr "Oneskorenie"
1026
1027 msgid "Delete"
1028 msgstr "Vymazať"
1029
1030 msgid "Delete crashlogs"
1031 msgstr "Vymazať správy o zrútení"
1032
1033 msgid "Delete entry"
1034 msgstr "Vymazať zadanie"
1035
1036 msgid "Delete failed!"
1037 msgstr "Vymazanie zlyhalo!"
1038
1039 #, python-format
1040 msgid ""
1041 "Delete no more configured satellite\n"
1042 "%s?"
1043 msgstr ""
1044 "Vymazať už nepotrebné satelity\n"
1045 "%s?"
1046
1047 msgid "Description"
1048 msgstr "Opis"
1049
1050 msgid "Deselect"
1051 msgstr "Zrušiť výber"
1052
1053 msgid "Destination directory"
1054 msgstr "Cieľový adresár"
1055
1056 msgid "Detected HDD:"
1057 msgstr "Zistený pevný disk:"
1058
1059 msgid "Detected NIMs:"
1060 msgstr "Zistené tunery:"
1061
1062 msgid "DiSEqC"
1063 msgstr "DiSEqC"
1064
1065 msgid "DiSEqC A/B"
1066 msgstr "DiSEqC A/B"
1067
1068 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
1069 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
1070
1071 msgid "DiSEqC mode"
1072 msgstr "Režim DiSEqC"
1073
1074 msgid "DiSEqC repeats"
1075 msgstr "Opakovania DiSEqC"
1076
1077 msgid "Dialing:"
1078 msgstr "Vytáčam:"
1079
1080 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
1081 msgstr "Priame prehrávanie prepojených titulov bez menu"
1082
1083 #, python-format
1084 msgid "Directory %s nonexistent."
1085 msgstr "Adresár %s neexistuje."
1086
1087 msgid "Disable"
1088 msgstr "Vypnúť"
1089
1090 msgid "Disable Picture in Picture"
1091 msgstr "Vypnúť obraz v obraze"
1092
1093 msgid "Disable Subtitles"
1094 msgstr "Vypnúť titulky"
1095
1096 msgid "Disable crashlog reporting"
1097 msgstr "Vypnúť správy o zrútení"
1098
1099 msgid "Disable timer"
1100 msgstr "Vypnúť časovač"
1101
1102 msgid "Disabled"
1103 msgstr "Vypnuté"
1104
1105 msgid "Disconnect"
1106 msgstr "Odpojiť"
1107
1108 #, python-format
1109 msgid ""
1110 "Disconnected from\n"
1111 "Fritz!Box! (%s)\n"
1112 "retrying..."
1113 msgstr ""
1114 "Odpojené od\n"
1115 "Fritz!Boxu! (%s)\n"
1116 "Opakujem..."
1117
1118 msgid "Dish"
1119 msgstr "Parabola"
1120
1121 msgid "Display 16:9 content as"
1122 msgstr "Obraz 16:9 zobraziť ako"
1123
1124 msgid "Display 4:3 content as"
1125 msgstr "Obraz 4:3 zobraziť ako"
1126
1127 msgid "Display >16:9 content as"
1128 msgstr "Obraz >16:9 zobraziť ako"
1129
1130 msgid "Display Setup"
1131 msgstr "Nastavenie displeja"
1132
1133 msgid "Display and Userinterface"
1134 msgstr "Displej a užívateľské rozhranie"
1135
1136 #, python-format
1137 msgid ""
1138 "Do you really want to REMOVE\n"
1139 "the plugin \"%s\"?"
1140 msgstr ""
1141 "Naozaj chcete odstrániť\n"
1142 "modul \"%s\"?"
1143
1144 msgid ""
1145 "Do you really want to check the filesystem?\n"
1146 "This could take lots of time!"
1147 msgstr ""
1148 "Naozaj chcete skontrolovať systém súborov?\n"
1149 "Môže to trvať dosť dlho!"
1150
1151 #, python-format
1152 msgid "Do you really want to delete %s?"
1153 msgstr "Naozaj chcete zmazať %s?"
1154
1155 #, python-format
1156 msgid ""
1157 "Do you really want to download\n"
1158 "the plugin \"%s\"?"
1159 msgstr ""
1160 "Naozaj chcete stiahnuť\n"
1161 "modul \"%s\"?"
1162
1163 msgid ""
1164 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
1165 "All data on the disk will be lost!"
1166 msgstr ""
1167 "Naozaj chcete inicializovať pevný disk?\n"
1168 "Všetky dáta na disku sa tým vymažú!"
1169
1170 #, python-format
1171 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
1172 msgstr "Naozaj chcete z disku odstrániť adresár %s?"
1173
1174 #, python-format
1175 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
1176 msgstr "Naozaj chcete odstrániť záložku %s?"
1177
1178 msgid ""
1179 "Do you want to backup now?\n"
1180 "After pressing OK, please wait!"
1181 msgstr ""
1182 "Chcete zálohovať teraz?\n"
1183 "Po stlačení tlačidla OK počkajte!"
1184
1185 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
1186 msgstr "Chcete túto zostavu napáliť na DVD?"
1187
1188 msgid "Do you want to do a service scan?"
1189 msgstr "Chcete vyhľadať stanice?"
1190
1191 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
1192 msgstr "Chcete urobiť ďalšie ručné vyhľadávanie staníc?"
1193
1194 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
1195 msgstr "Chcete na Dreamboxe zapnúť rodičovskú zámku?"
1196
1197 msgid "Do you want to install default sat lists?"
1198 msgstr "Chcete nainštalovať zoznamy predvolených staníc?"
1199
1200 msgid "Do you want to install the package:\n"
1201 msgstr "Chcete nainštalovať balíček:\n"
1202
1203 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
1204 msgstr "Chcete prehrať DVD v mechanike?"
1205
1206 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
1207 msgstr "Chcete si toto DVD prezrieť pred napálením?"
1208
1209 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
1210 msgstr "Chcete reštartovať Dreambox?"
1211
1212 msgid "Do you want to remove the package:\n"
1213 msgstr "Chcete odstrániť balíček:\n"
1214
1215 msgid "Do you want to restore your settings?"
1216 msgstr "Chcete obnoviť nastavenia?"
1217
1218 msgid "Do you want to resume this playback?"
1219 msgstr "Chcete pokračovať v prehrávaní?"
1220
1221 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
1222 msgstr "Chcete aktualizovať Dreambox?"
1223
1224 msgid ""
1225 "Do you want to update your Dreambox?\n"
1226 "After pressing OK, please wait!"
1227 msgstr ""
1228 "Chcete aktualizovať Dreamboxx?\n"
1229 "Po stlačení tlačidla OK vyčkajte!"
1230
1231 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
1232 msgstr "Chcete aktualizovať balíček:\n"
1233
1234 msgid "Do you want to view a tutorial?"
1235 msgstr "Chcete si pozrieť tutoriál?"
1236
1237 msgid "Don't ask, just send"
1238 msgstr "Nepýrať sa, len poslať"
1239
1240 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
1241 msgstr "Nezastaviť aktuálny záznam, ale vypnúť nasledujúce záznamy."
1242
1243 #, python-format
1244 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
1245 msgstr "Hotovo - %d nainštalovaných alebo aktualizovaných balíčkov"
1246
1247 #, python-format
1248 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
1249 msgstr ""
1250 "Hotovo - %d nainštalovaných alebo aktualizovaných balíčkov s %d chybami"
1251
1252 #, python-format
1253 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
1254 msgstr ""
1255 "Hotovo - %d nainštalovaných, aktualizovaných alebo odstránených balíčkov s %"
1256 "d chybami"
1257
1258 msgid "Download"
1259 msgstr "Stiahnuť"
1260
1261 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
1262 msgstr "Stiahnuť súbory .NFI pre USB-Flasher"
1263
1264 msgid "Download Plugins"
1265 msgstr "Stiahnuť prídavné moduly"
1266
1267 msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
1268 msgstr "Sťahovanie súboru USB flasher boot image zlyhalo: "
1269
1270 msgid "Downloadable new plugins"
1271 msgstr "Nové moduly na stiahnutie"
1272
1273 msgid "Downloadable plugins"
1274 msgstr "Moduly na stiahnutie"
1275
1276 msgid "Downloading"
1277 msgstr "Sťahovanie"
1278
1279 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
1280 msgstr "Sťahujem informácie o moduloch. Čakajte..."
1281
1282 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
1283 msgstr "Dátové DVD vo formáte Dreambox (vyhovuje HDTV)"
1284
1285 msgid "Dreambox software because updates are available."
1286 msgstr "Softvér Dreambosa, lebo sú k dispozícii aktualizácie."
1287
1288 msgid "Dutch"
1289 msgstr "Holandčina"
1290
1291 msgid "E"
1292 msgstr "V"
1293
1294 msgid "EPG Selection"
1295 msgstr "Voľba EPG"
1296
1297 #, python-format
1298 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
1299 msgstr "CHYBA - zlyhalo vyhľadávanie (%s)!"
1300
1301 msgid "East"
1302 msgstr "východne"
1303
1304 msgid "Edit"
1305 msgstr "Upraviť"
1306
1307 msgid "Edit DNS"
1308 msgstr "Upraviť DNS"
1309
1310 msgid "Edit IPKG source URL..."
1311 msgstr "Upraviť URL zdroja IPKG..."
1312
1313 msgid "Edit Title"
1314 msgstr "Upraviť titul"
1315
1316 msgid "Edit chapters of current title"
1317 msgstr "Upraviť kapitoly aktuálneho titulu"
1318
1319 msgid "Edit services list"
1320 msgstr "Upraviť zoznam staníc"
1321
1322 msgid "Edit settings"
1323 msgstr "Upraviť nastavenia"
1324
1325 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
1326 msgstr "Upraviť nastavenie DNS v Dreamboxe.\n"
1327
1328 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
1329 msgstr "Upraviť nastavenie siete v Dreamboxe.\n"
1330
1331 msgid "Edit title"
1332 msgstr "Upraviť titul"
1333
1334 msgid "Electronic Program Guide"
1335 msgstr "Elektronický programový sprievodca"
1336
1337 msgid "Enable"
1338 msgstr "Zapnúť"
1339
1340 msgid "Enable 5V for active antenna"
1341 msgstr "Zapnúť 5 V pre aktívnu anténu"
1342
1343 msgid "Enable multiple bouquets"
1344 msgstr "Zapnúť viacnásobné bukety"
1345
1346 msgid "Enable parental control"
1347 msgstr "Zapnúť rodičovskú zámku"
1348
1349 msgid "Enable timer"
1350 msgstr "Zapnúť časovač"
1351
1352 msgid "Enabled"
1353 msgstr "Zapnuté"
1354
1355 msgid "Encryption"
1356 msgstr "Šifrovanie"
1357
1358 msgid "Encryption Key"
1359 msgstr "Šifrovací kľúč WLAN"
1360
1361 msgid "Encryption Keytype"
1362 msgstr "Druh šifrovacieho kľúča"
1363
1364 msgid "Encryption Type"
1365 msgstr "Typ šifrovania"
1366
1367 msgid "End time"
1368 msgstr "Čas ukončenia"
1369
1370 msgid "EndTime"
1371 msgstr "Koniec"
1372
1373 msgid "English"
1374 msgstr "Angličtina"
1375
1376 msgid ""
1377 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1378 "\n"
1379 "If you experience any problems please contact\n"
1380 "stephan@reichholf.net\n"
1381 "\n"
1382 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1383 msgstr ""
1384 "Volič vzhľadu Enigma2 v0.5 BETA\n"
1385 "\n"
1386 "Ak máte akékoľvek problémy, obráťte sa na\n"
1387 "stephan@reichholf.net\n"
1388 "\n"
1389 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1390
1391 #.   TRANSLATORS: Note that "Enter" in the two strings below should *not*
1392 #.       be interpreted as "Give speed as input". The intended meaning is
1393 #.       instead "Initial speed when starting winding", i.e. the speed at
1394 #.       which "winding mode" is entered when first pressing "rewind" or
1395 #.       "fast forward". 
1396 msgid "Enter Fast Forward at speed"
1397 msgstr "Počiatočná rýchlosť prevíjania vpred"
1398
1399 msgid "Enter Rewind at speed"
1400 msgstr "Počiatočná rýchlosť prevíjania vzad"
1401
1402 msgid "Enter WLAN network name/SSID:"
1403 msgstr "Zadajte názov siete WLAN/SSID:"
1404
1405 msgid "Enter WLAN passphrase/key:"
1406 msgstr "Zadajte login a heslo WLAN"
1407
1408 msgid "Enter main menu..."
1409 msgstr "Otvoriť hlavné menu..."
1410
1411 msgid "Enter the service pin"
1412 msgstr "Zadajte PIN stanice"
1413
1414 msgid "Error"
1415 msgstr "Chyba"
1416
1417 msgid "Error executing plugin"
1418 msgstr "Chyba pri spustení modulu"
1419
1420 #, python-format
1421 msgid ""
1422 "Error: %s\n"
1423 "Retry?"
1424 msgstr ""
1425 "Chyba: %s\n"
1426 "Zopakovať?"
1427
1428 msgid "Eventview"
1429 msgstr "Prehľad programov"
1430
1431 msgid "Everything is fine"
1432 msgstr "Všetko je v poriadku"
1433
1434 msgid "Execution Progress:"
1435 msgstr "Priebeh vykonávania:"
1436
1437 msgid "Execution finished!!"
1438 msgstr "Vykonanie skončené!!"
1439
1440 msgid "Exif"
1441 msgstr "Exif"
1442
1443 msgid "Exit"
1444 msgstr "Ukončiť"
1445
1446 msgid "Exit editor"
1447 msgstr "Ukončiť editor"
1448
1449 msgid "Exit the wizard"
1450 msgstr "Ukončiť pomocníka"
1451
1452 msgid "Exit wizard"
1453 msgstr "Ukončiť pomocníka"
1454
1455 msgid "Expert"
1456 msgstr "expertný"
1457
1458 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
1459 msgstr "Modul rozšíreného nastavenia siete..."
1460
1461 msgid "Extended Setup..."
1462 msgstr "Rozšírené nastavenie..."
1463
1464 msgid "Extensions"
1465 msgstr "Rozšírenia"
1466
1467 msgid "FEC"
1468 msgstr "FEC"
1469
1470 msgid "Factory reset"
1471 msgstr "Továrenské nastavenia"
1472
1473 msgid "Failed"
1474 msgstr "Zlyhalo"
1475
1476 msgid "Fast"
1477 msgstr "rýchlo"
1478
1479 msgid "Fast DiSEqC"
1480 msgstr "Rýchly DiSEqC"
1481
1482 msgid "Fast Forward speeds"
1483 msgstr "Rýchlosti prevíjania vpred"
1484
1485 msgid "Fast epoch"
1486 msgstr "rýchla doba"
1487
1488 msgid "Favourites"
1489 msgstr "Obľúbené"
1490
1491 msgid "Filesystem Check..."
1492 msgstr "Kontrola systému súborov"
1493
1494 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
1495 msgstr "V systéme súborov sú neopraviteľné chyby"
1496
1497 msgid "Finetune"
1498 msgstr "Jemné nastavenie"
1499
1500 msgid "Finished"
1501 msgstr "Skončené"
1502
1503 msgid "Finished configuring your network"
1504 msgstr "Nastavenie siete je skončené"
1505
1506 msgid "Finished restarting your network"
1507 msgstr "Reštartovanie siete je skončené"
1508
1509 msgid "Finnish"
1510 msgstr "Fínčina"
1511
1512 msgid ""
1513 "First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
1514 msgstr ""
1515 "Najprv sa musí stiahnuť najnovšie bootovacie prostredie pre USB flasher."
1516
1517 msgid "Flash"
1518 msgstr "Flešovať"
1519
1520 msgid "Flashing failed"
1521 msgstr "Flešovanie zlyhalo"
1522
1523 msgid "Following tasks will be done after you press continue."
1524 msgstr "Keď stlačíte pokračovať, vykonajú sa tieto úlohy."
1525
1526 msgid "Format"
1527 msgstr "Formát"
1528
1529 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
1530 msgstr "Počet opakovaní obrázka počas skokového prevíjania"
1531
1532 msgid "Frame size in full view"
1533 msgstr "Veľkosť obrazu pri plnom zobrazení"
1534
1535 msgid "French"
1536 msgstr "Francúzština"
1537
1538 msgid "Frequency"
1539 msgstr "Kmitočet"
1540
1541 msgid "Frequency bands"
1542 msgstr "Kmitočtové pásma"
1543
1544 msgid "Frequency scan step size(khz)"
1545 msgstr "Kmitočtový krok pri vyhľadávaní (kHz)"
1546
1547 msgid "Frequency steps"
1548 msgstr "Kmitočtové kroky"
1549
1550 msgid "Fri"
1551 msgstr "Pi"
1552
1553 msgid "Friday"
1554 msgstr "Piatok"
1555
1556 msgid "Frisian"
1557 msgstr "Frízština"
1558
1559 msgid "Fritz!Box FON IP address"
1560 msgstr "IP adresa Fritz!Box FON"
1561
1562 #, python-format
1563 msgid "Frontprocessor version: %d"
1564 msgstr "Verzia frontprocesora: %d"
1565
1566 msgid "Fsck failed"
1567 msgstr "Fsck zlyhalo"
1568
1569 msgid "Function not yet implemented"
1570 msgstr "Funkcia ešte nie je zabudovaná"
1571
1572 msgid ""
1573 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
1574 "Do you want to Restart the GUI now?"
1575 msgstr ""
1576 "Pre použitie nového vzhľadu sa musí reštartovať GUI\n"
1577 "Chcete teraz reštartovať GUI?"
1578
1579 msgid "Gateway"
1580 msgstr "Brána"
1581
1582 msgid "General AC3 Delay"
1583 msgstr "Oneskorenie AC3"
1584
1585 msgid "General AC3 delay"
1586 msgstr "Oneskorenie AC3"
1587
1588 msgid "General PCM Delay"
1589 msgstr "Oneskorenie PCM"
1590
1591 msgid "General PCM delay"
1592 msgstr "Oneskorenie PCM"
1593
1594 msgid "Genre"
1595 msgstr "Žáner"
1596
1597 msgid "German"
1598 msgstr "Nemčina"
1599
1600 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
1601 msgstr "Získavam informácie o module. Čakajte..."
1602
1603 msgid "Goto 0"
1604 msgstr "Otočiť na 0"
1605
1606 msgid "Goto position"
1607 msgstr "Otočiť do pozície"
1608
1609 msgid "Graphical Multi EPG"
1610 msgstr "Grafický Multi EPG"
1611
1612 msgid "Greek"
1613 msgstr "Gréčtina"
1614
1615 msgid "Guard Interval"
1616 msgstr "Ochranný interval"
1617
1618 msgid "Guard interval mode"
1619 msgstr "Režim ochranného intervalu"
1620
1621 msgid "Harddisk"
1622 msgstr "Pevný disk"
1623
1624 msgid "Harddisk setup"
1625 msgstr "Nastavenie pevného disku"
1626
1627 msgid "Harddisk standby after"
1628 msgstr "Uspať disk po"
1629
1630 msgid "Here is a small overview of the available icon states."
1631 msgstr "Tu je malý prehľad dostupných ikon štátov."
1632
1633 msgid "Hidden network SSID"
1634 msgstr "Skrytý sieťový SSID"
1635
1636 msgid "Hierarchy Information"
1637 msgstr "Hierarchické informácie"
1638
1639 msgid "Hierarchy mode"
1640 msgstr "Hierarchický režim"
1641
1642 msgid "High bitrate support"
1643 msgstr "Spracuje vysoký dátový tok"
1644
1645 msgid "Horizontal"
1646 msgstr "Vodorovná"
1647
1648 msgid "How many minutes do you want to record?"
1649 msgstr "Koľko minút chcete nahrávať?"
1650
1651 msgid "How to handle found crashlogs:"
1652 msgstr "Ako spracovať nájdené správy o zrútení:"
1653
1654 msgid "Hungarian"
1655 msgstr "Maďarčina"
1656
1657 msgid "IP Address"
1658 msgstr "Adresa IP"
1659
1660 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
1661 msgstr "Súbor ISO je pre tento súborový systém príliš veľký!"
1662
1663 msgid "ISO path"
1664 msgstr "Cesta ISO"
1665
1666 msgid "Icelandic"
1667 msgstr "Islandčina"
1668
1669 msgid "If you can see this page, please press OK."
1670 msgstr "Ak vidíte túto stranu, stlačte tlačidlo OK."
1671
1672 msgid ""
1673 "If you see this, something is wrong with\n"
1674 "your scart connection. Press OK to return."
1675 msgstr ""
1676 "Ak vidíte toto, niečo nie je v poriadku\n"
1677 "s pripojením scart. Vráťte sa stlačením tlačidla OK."
1678
1679 msgid ""
1680 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
1681 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
1682 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
1683 "possible.\n"
1684 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
1685 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
1686 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
1687 "step.\n"
1688 "If you are happy with the result, press OK."
1689 msgstr ""
1690 "Ak máte na televízore zdôraznenie jasu alebo kontrastu, zrušte ho. Ak je v "
1691 "nastaveniach niečo ako „dynamický režim“, nastavte ho na štandardnú hodnotu. "
1692 "Podsvietenie nastavte na hodnotu, ktorá vám vyhovuje. Stiahnite kontrast "
1693 "televízora na najnižšiu hodnotu.\n"
1694 "Potom nastavte jas na najnižšiu možnú hodnotu, ale tak, aby dva najtmavšie "
1695 "odtiene sivej zostali rozlíšiteľné.\n"
1696 "V tejto chvíli sa nestarajte o svetlé odtiene. Tie nastavíte v ďalšom "
1697 "kroku.\n"
1698 "Ak ste spokojní s výsledkom, stlačte tlačidlo OK."
1699
1700 msgid "Image flash utility"
1701 msgstr "Pomôcka na flešovanie image."
1702
1703 msgid "Image-Upgrade"
1704 msgstr "Aktualizácia image"
1705
1706 msgid "In Progress"
1707 msgstr "Prebieha"
1708
1709 msgid ""
1710 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
1711 msgstr ""
1712 "Aby sa mohol nahrať načasovaný program, preplo sa na nahrávanú stanicu!\n"
1713
1714 msgid "Increased voltage"
1715 msgstr "Zvýšené napätie"
1716
1717 msgid "Index"
1718 msgstr "Index"
1719
1720 msgid "InfoBar"
1721 msgstr "Informačná lišta"
1722
1723 msgid "Infobar timeout"
1724 msgstr "Doba zobrazovania informačnej lišty"
1725
1726 msgid "Information"
1727 msgstr "Informácie"
1728
1729 msgid "Init"
1730 msgstr "Inic."
1731
1732 msgid "Initialization..."
1733 msgstr "Inicializácia..."
1734
1735 msgid "Initialize"
1736 msgstr "Inicializovať"
1737
1738 msgid "Initializing Harddisk..."
1739 msgstr "Inicializujem pevný disk"
1740
1741 msgid "Input"
1742 msgstr "Vstup"
1743
1744 msgid "Install"
1745 msgstr "Inštalovať"
1746
1747 msgid "Install a new image with a USB stick"
1748 msgstr "Inštalovať nový image z kľúča USB"
1749
1750 msgid "Install a new image with your web browser"
1751 msgstr "Inštalovať nový image cez webový prehliadač"
1752
1753 msgid "Install local IPKG"
1754 msgstr "Inštalovať miestny súbor .IPK"
1755
1756 msgid "Install or remove finished."
1757 msgstr "Inštalácia alebo odstránenie skončené."
1758
1759 msgid "Install settings, skins, software..."
1760 msgstr "Inštalovať settingy, vzhľady, softvér..."
1761
1762 msgid "Install software updates..."
1763 msgstr "Inštalovať aktualizácie softvéru..."
1764
1765 msgid "Installation finished."
1766 msgstr "Inštalácia je skončená."
1767
1768 msgid "Installing"
1769 msgstr "Inštalujem"
1770
1771 msgid "Installing Software..."
1772 msgstr "Inštalujem softvér..."
1773
1774 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
1775 msgstr "Inštalujem zoznamy predvolených staníc... Čakajte..."
1776
1777 msgid "Installing defaults... Please wait..."
1778 msgstr "Inštalujem predvolené nastavenia... Čakajte..."
1779
1780 msgid "Installing package content... Please wait..."
1781 msgstr "Inštalujem obsah balíčka... Čakajte..."
1782
1783 msgid "Instant Record..."
1784 msgstr "Okamžité nahrávanie..."
1785
1786 msgid "Integrated Ethernet"
1787 msgstr "Integrovaný eternet"
1788
1789 msgid "Integrated Wireless"
1790 msgstr "Integrovaná WLAN"
1791
1792 msgid "Intermediate"
1793 msgstr "stredný"
1794
1795 msgid "Internal Flash"
1796 msgstr "Interná pamäť flash"
1797
1798 msgid "Invalid Location"
1799 msgstr "Neplatné umiestnenie"
1800
1801 #, python-format
1802 msgid "Invalid directory selected: %s"
1803 msgstr "Zvolený neplatný adresár: %s"
1804
1805 msgid "Inversion"
1806 msgstr "Inverzia"
1807
1808 msgid "Invert display"
1809 msgstr "Inverzné farby displeja"
1810
1811 msgid "Ipkg"
1812 msgstr "Ipkg"
1813
1814 msgid "Is this videomode ok?"
1815 msgstr "Je tento režim obrazu OK?"
1816
1817 msgid "Italian"
1818 msgstr "Taliančina"
1819
1820 msgid "Job View"
1821 msgstr "Prehľad úloh"
1822
1823 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
1824 msgid "Just Scale"
1825 msgstr "Na celú obrazovku (bez pomeru strán)"
1826
1827 msgid "Keyboard"
1828 msgstr "Klávesnica"
1829
1830 msgid "Keyboard Map"
1831 msgstr "Rozloženie klávesov"
1832
1833 msgid "Keyboard Setup"
1834 msgstr "Nastavenie klávesnice"
1835
1836 msgid "Keymap"
1837 msgstr "Rozloženie klávesov"
1838
1839 msgid "LAN Adapter"
1840 msgstr "Adaptér LAN"
1841
1842 msgid "LNB"
1843 msgstr "LNB"
1844
1845 msgid "LOF"
1846 msgstr "LOF"
1847
1848 msgid "LOF/H"
1849 msgstr "LOF/H"
1850
1851 msgid "LOF/L"
1852 msgstr "LOF/L"
1853
1854 msgid "Language selection"
1855 msgstr "Voľba jazyka"
1856
1857 msgid "Language..."
1858 msgstr "Jazyk..."
1859
1860 msgid "Last speed"
1861 msgstr "Posledná rýchlosť"
1862
1863 msgid "Latitude"
1864 msgstr "Zem. šírka"
1865
1866 msgid "Latvian"
1867 msgstr "Lotyščina"
1868
1869 msgid "Leave DVD Player?"
1870 msgstr "Ukončiť DVD prehrávač?"
1871
1872 msgid "Left"
1873 msgstr "Doľava"
1874
1875 msgid "Lets you view/edit files in your Dreambox"
1876 msgstr "Umožní prezerať a upravovať súbory v Dreamboxe."
1877
1878 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
1879 msgid "Letterbox"
1880 msgstr "Letterbox"
1881
1882 msgid "Limit east"
1883 msgstr "Východný limit"
1884
1885 msgid "Limit west"
1886 msgstr "Západný limit"
1887
1888 msgid "Limited character set for recording filenames"
1889 msgstr "Obmedzená znaková sada pre názvy záznamov"
1890
1891 msgid "Limits off"
1892 msgstr "Vypnúť limity"
1893
1894 msgid "Limits on"
1895 msgstr "Zapnúť limity"
1896
1897 msgid "Link:"
1898 msgstr "Spojenie:"
1899
1900 msgid "Linked titles with a DVD menu"
1901 msgstr "Tituly prepojené s menu DVD"
1902
1903 msgid "List of Storage Devices"
1904 msgstr "Zoznam záznamových zariadení"
1905
1906 msgid "Lithuanian"
1907 msgstr "Litovčina"
1908
1909 msgid "Load"
1910 msgstr "Natiahnuť"
1911
1912 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
1913 msgstr "Prevziať dĺžku filmov do zoznamu filmov"
1914
1915 msgid "Local Network"
1916 msgstr "Miestna sieť"
1917
1918 msgid "Location"
1919 msgstr "Umiestnenie"
1920
1921 msgid "Lock:"
1922 msgstr "Signál:"
1923
1924 msgid "Log results to harddisk"
1925 msgstr "Zaznamenať výsledky na pevný disk"
1926
1927 msgid "Long Keypress"
1928 msgstr "Dlhé stlačenie tlačidla"
1929
1930 msgid "Longitude"
1931 msgstr "Zem. dĺžka"
1932
1933 msgid "MMC Card"
1934 msgstr "Karta MMC"
1935
1936 msgid "MORE"
1937 msgstr "VIAC"
1938
1939 msgid "Main menu"
1940 msgstr "Hlavné menu"
1941
1942 msgid "Mainmenu"
1943 msgstr "Hlavné menu"
1944
1945 msgid "Make this mark an 'in' point"
1946 msgstr "Urobiť z tejto značky vstupný bod („in“)"
1947
1948 msgid "Make this mark an 'out' point"
1949 msgstr "Urobiť z tejto značky výstupný bod („out“)"
1950
1951 msgid "Make this mark just a mark"
1952 msgstr "Urobiť z tejto značky len značku."
1953
1954 msgid "Manage your receiver's software"
1955 msgstr "Spravovať softvér ptijímača"
1956
1957 msgid "Manual Scan"
1958 msgstr "Ručné vyhľadávanie"
1959
1960 msgid "Manual transponder"
1961 msgstr "Transpondér ručne"
1962
1963 msgid "Manufacturer"
1964 msgstr "Výrobca"
1965
1966 msgid "Margin after record"
1967 msgstr "Rezerva po skončení programu"
1968
1969 msgid "Margin before record (minutes)"
1970 msgstr "Rezerva pred začiatkom programu (min)"
1971
1972 msgid "Media player"
1973 msgstr "Prehrávač médií"
1974
1975 msgid "MediaPlayer"
1976 msgstr "Prehrávač médií"
1977
1978 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
1979 msgstr "Médium nie je zapisovateľný disk DVD!"
1980
1981 msgid "Medium is not empty!"
1982 msgstr "Médium nie je prázdne!"
1983
1984 msgid "Menu"
1985 msgstr "Menu"
1986
1987 msgid "Message"
1988 msgstr "Správa"
1989
1990 msgid "Message..."
1991 msgstr "Správa..."
1992
1993 msgid "Mkfs failed"
1994 msgstr "Mkfs zlyhalo"
1995
1996 msgid "Mode"
1997 msgstr "Režim"
1998
1999 msgid "Model: "
2000 msgstr "Model: "
2001
2002 msgid "Modulation"
2003 msgstr "Modulácia"
2004
2005 msgid "Modulator"
2006 msgstr "Modulátor"
2007
2008 msgid "Mon"
2009 msgstr "Po"
2010
2011 msgid "Mon-Fri"
2012 msgstr "Po-Pi"
2013
2014 msgid "Monday"
2015 msgstr "Pondelok"
2016
2017 msgid "Mount failed"
2018 msgstr "Primontovanie zlyhalo"
2019
2020 msgid "Move Picture in Picture"
2021 msgstr "Premiestniť obraz v obraze"
2022
2023 msgid "Move east"
2024 msgstr "Pootočiť východne"
2025
2026 msgid "Move west"
2027 msgstr "Pootočiť západne"
2028
2029 msgid "Movielist menu"
2030 msgstr "Menu filmov"
2031
2032 msgid "Multi EPG"
2033 msgstr "Multi EPG"
2034
2035 msgid "Multimedia"
2036 msgstr "Multimédiá"
2037
2038 msgid "Multiple service support"
2039 msgstr "Dekóduje viac staníc"
2040
2041 msgid "Multisat"
2042 msgstr "viac satelitov"
2043
2044 msgid "Mute"
2045 msgstr "Umlčovač"
2046
2047 msgid "N/A"
2048 msgstr "Nie je k dispozícii"
2049
2050 msgid "NEXT"
2051 msgstr "NASLED."
2052
2053 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
2054 msgstr "Flešovanie image .NFI skončené. Stlačením žltého tlačidla reštartujte."
2055
2056 msgid "NOW"
2057 msgstr "TERAZ"
2058
2059 msgid "NTSC"
2060 msgstr "NTSC"
2061
2062 msgid "Name"
2063 msgstr "Názov"
2064
2065 msgid "Nameserver"
2066 msgstr "Nameserver"
2067
2068 #, python-format
2069 msgid "Nameserver %d"
2070 msgstr "DNS (nameserver) %d"
2071
2072 msgid "Nameserver Setup"
2073 msgstr "Nastavenie DNS"
2074
2075 msgid "Nameserver settings"
2076 msgstr "Nastavenie DNS"
2077
2078 msgid "Netmask"
2079 msgstr "Maska siete"
2080
2081 msgid "Network"
2082 msgstr "Sieť"
2083
2084 msgid "Network Configuration..."
2085 msgstr "Konfigurácia siete"
2086
2087 msgid "Network Mount"
2088 msgstr "Pripojenie siete"
2089
2090 msgid "Network SSID"
2091 msgstr "Sieťový SSID"
2092
2093 msgid "Network Setup"
2094 msgstr "Nastavenie siete"
2095
2096 msgid "Network scan"
2097 msgstr "Vyhľadať sieť"
2098
2099 msgid "Network setup"
2100 msgstr "Nastavenie siete"
2101
2102 msgid "Network test"
2103 msgstr "Test siete"
2104
2105 msgid "Network test..."
2106 msgstr "Test siete..."
2107
2108 msgid "Network..."
2109 msgstr "Sieť..."
2110
2111 msgid "Network:"
2112 msgstr "Sieť:"
2113
2114 msgid "NetworkWizard"
2115 msgstr "Sprievodca nast. siete"
2116
2117 msgid "New"
2118 msgstr "Nové"
2119
2120 msgid "New pin"
2121 msgstr "Nový PIN"
2122
2123 msgid "New version:"
2124 msgstr "Nová verzia:"
2125
2126 msgid "Next"
2127 msgstr "Nasled."
2128
2129 msgid "No"
2130 msgstr "Nie"
2131
2132 msgid "No (supported) DVDROM found!"
2133 msgstr "Nenájdený (podporovaný) DVDROM!"
2134
2135 msgid "No 50 Hz, sorry. :("
2136 msgstr "Nedá sa nastaviť 50 Hz. "
2137
2138 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
2139 msgstr "Pevný disk nebol nenájdený alebo nebol inicializovaný."
2140
2141 msgid "No Networks found"
2142 msgstr "Nenájdená sieť"
2143
2144 msgid "No backup needed"
2145 msgstr "Nie je treba zálohovať"
2146
2147 msgid ""
2148 "No data on transponder!\n"
2149 "(Timeout reading PAT)"
2150 msgstr ""
2151 "Žiadne dáta na transpondéri!\n"
2152 "(Čas vypršal pri čítaní PAT)"
2153
2154 msgid "No description available."
2155 msgstr "Nie je k dispozícii opis"
2156
2157 msgid "No details for this image file"
2158 msgstr "Žiadne podrobnosti k tomuto súboru image"
2159
2160 msgid "No displayable files on this medium found!"
2161 msgstr "Na tomto médiu sa nenašli žiadne zobraziteľné súbory!"
2162
2163 msgid "No event info found, recording indefinitely."
2164 msgstr "Žiadne informácie EPG, spúšťam nekonečné nahrávanie"
2165
2166 msgid "No free tuner!"
2167 msgstr "Nie je voľný tuner!"
2168
2169 msgid ""
2170 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
2171 msgstr ""
2172 "Zatiaľ neboli aktualizované žiadne balíčky. Skontrolujte sieť a skúste znova."
2173
2174 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
2175 msgstr "Nie je obraz na televízore? Stlačte EXIT a skúste znova."
2176
2177 msgid "No positioner capable frontend found."
2178 msgstr "Nebol nájdený tuner vhodný pre motor."
2179
2180 msgid "No satellite frontend found!!"
2181 msgstr "Nebol nájdený satelitný tuner!"
2182
2183 msgid "No tags are set on these movies."
2184 msgstr "Žiadne štítky nie sú nastavené na týchto filmoch."
2185
2186 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
2187 msgstr "Žiadny tuner nie je nastavený na použitie motora DiSEqC."
2188
2189 msgid ""
2190 "No tuner is enabled!\n"
2191 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
2192 msgstr ""
2193 "Žiadny tuner nie je zapnutý!\n"
2194 "Nastavte tuner pred spustením vyhľadávania staníc."
2195
2196 msgid "No useable USB stick found"
2197 msgstr "Nenájdený použiteľný kľúč USB"
2198
2199 msgid ""
2200 "No valid service PIN found!\n"
2201 "Do you like to change the service PIN now?\n"
2202 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
2203 msgstr ""
2204 "Nenájdený platný PIN stanice!\n"
2205 "Chcete teraz zmeniť PIN stanice?\n"
2206 "Keď zvolíte „Nie“, ochrana stanice zostane vypnutá!"
2207
2208 msgid ""
2209 "No valid setup PIN found!\n"
2210 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
2211 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
2212 msgstr ""
2213 "Nenájdený platný PIN nastavení!\n"
2214 "Chcete teraz zmeniť PIN nastavení?\n"
2215 "Keď zvolíte „Nie“, ochrana nastavení zostane vypnutá!"
2216
2217 msgid ""
2218 "No working local network adapter found.\n"
2219 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
2220 "configured correctly."
2221 msgstr ""
2222 "Nenájdená funkčný miestny sieťový adaptér.\n"
2223 "Skontrolujte, či máte pripojený sieťový kábel a či máte sieť správne "
2224 "nastavenú."
2225
2226 msgid ""
2227 "No working wireless network adapter found.\n"
2228 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
2229 "network is configured correctly."
2230 msgstr ""
2231 "Nenájdený funkčný bezdrôtový sieťový adaptér.\n"
2232 "Skontrolujte, či máte pripojené kompatibilné zariadenie WLAN a či máte sieť "
2233 "správne nastavenú."
2234
2235 msgid ""
2236 "No working wireless network interface found.\n"
2237 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
2238 "your local network interface."
2239 msgstr ""
2240 "Nenájdené funkčné bezdrôtové sieťové rozhranie.\n"
2241 "Skontrolujte, či máte pripojené kompatibilné zariadenie WLAN alebo zapnite "
2242 "miestne sieťové rozhranie."
2243
2244 msgid "No, but restart from begin"
2245 msgstr "Nie, ale začať od začiatku"
2246
2247 msgid "No, do nothing."
2248 msgstr "Nie, nič neurobiť."
2249
2250 msgid "No, just start my dreambox"
2251 msgstr "Nie, len zapnúť Dreambox."
2252
2253 msgid "No, scan later manually"
2254 msgstr "Nie, vyhľadať neskôr ručne"
2255
2256 msgid "No, send them never."
2257 msgstr "Nie, nikdy neposlať."
2258
2259 msgid "None"
2260 msgstr "Žiadne"
2261
2262 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
2263 msgid "Nonlinear"
2264 msgstr "Nelineárne"
2265
2266 msgid "North"
2267 msgstr "severne"
2268
2269 msgid "Norwegian"
2270 msgstr "Nórčina"
2271
2272 #, python-format
2273 msgid ""
2274 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
2275 "required, %d MB available)"
2276 msgstr ""
2277 "Nie je dosť miesta na disku. Uvoľnite miesto a skúste znova. (Je treba %d "
2278 "MB, ale je len %d MB.)"
2279
2280 msgid ""
2281 "Nothing to scan!\n"
2282 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
2283 msgstr ""
2284 "Nič na vyhľadávanie!\n"
2285 "Pred začatím vyhľadávania nastavte tuner ."
2286
2287 msgid "Now Playing"
2288 msgstr "Beží prehrávanie"
2289
2290 msgid ""
2291 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
2292 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
2293 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
2294 msgstr ""
2295 "Teraz kontrastom zvýšte svetlosť pozadia čo najviac, ale tak, aby ste stále "
2296 "rozlíšili dva najjasnejšie prúžky sivej. Keď skončíte, stlačte tlačidlo OK."
2297
2298 msgid "OK"
2299 msgstr "OK"
2300
2301 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
2302 msgstr "OK, poveď ma procesom aktualizácie."
2303
2304 msgid "OSD Settings"
2305 msgstr "Nastavenia OSD"
2306
2307 msgid "OSD visibility"
2308 msgstr "Viditeľnosť OSD"
2309
2310 msgid "Off"
2311 msgstr "Vypnúť"
2312
2313 msgid "On"
2314 msgstr "Zapnúť"
2315
2316 msgid "One"
2317 msgstr "Jeden"
2318
2319 msgid "Online-Upgrade"
2320 msgstr "Aktualizácia online"
2321
2322 msgid "Only Free scan"
2323 msgstr "Vyhľadať len FTA"
2324
2325 msgid "Orbital Position"
2326 msgstr "Orbitálna pozícia"
2327
2328 msgid "PAL"
2329 msgstr "PAL"
2330
2331 msgid "PIDs"
2332 msgstr "PIDy"
2333
2334 msgid "Package details for: "
2335 msgstr "Údaje o balíčku:"
2336
2337 msgid "Package list update"
2338 msgstr "Aktualizovať zoznam balíčkov"
2339
2340 msgid "Packet management"
2341 msgstr "Správa balíčkov"
2342
2343 msgid "Packet manager"
2344 msgstr "Správca balíčkov"
2345
2346 msgid "Page"
2347 msgstr "Strana"
2348
2349 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
2350 msgid "Pan&Scan"
2351 msgstr "Pan&Scan"
2352
2353 msgid "Parent Directory"
2354 msgstr "Vyšší adresár"
2355
2356 msgid "Parental control"
2357 msgstr "Rodičovská zámka"
2358
2359 msgid "Parental control services Editor"
2360 msgstr "Editor staníc rodičovskej zámky"
2361
2362 msgid "Parental control setup"
2363 msgstr "Nastavenie rodičovskej zámky"
2364
2365 msgid "Parental control type"
2366 msgstr "Typ rodičovskej zámky"
2367
2368 msgid "Password"
2369 msgstr "Heslo"
2370
2371 msgid "Pause movie at end"
2372 msgstr "Na konci filmu pozastaviť"
2373
2374 msgid "Phone number"
2375 msgstr "Telefónne číslo"
2376
2377 msgid "PiPSetup"
2378 msgstr "Nastavenie obrazu v obraze"
2379
2380 msgid "PicturePlayer"
2381 msgstr "Prehrávač obrázkov"
2382
2383 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
2384 msgid "Pillarbox"
2385 msgstr "Pillarbox"
2386
2387 msgid "Pilot"
2388 msgstr ""
2389
2390 msgid "Pin code needed"
2391 msgstr "Treba kód PIN"
2392
2393 msgid "Play"
2394 msgstr "Prehrať"
2395
2396 msgid "Play Audio-CD..."
2397 msgstr "Prehrať Audio-CD..."
2398
2399 msgid "Play DVD"
2400 msgstr "Prehrať DVD"
2401
2402 msgid "Play Music..."
2403 msgstr "Prehrať hudbu..."
2404
2405 msgid "Play recorded movies..."
2406 msgstr "Prehrať nahrané filmy..."
2407
2408 msgid "Please Reboot"
2409 msgstr "Reštartovať"
2410
2411 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
2412 msgstr "Vyberte médium na prehľadanie"
2413
2414 msgid "Please change recording endtime"
2415 msgstr "Zmeňte koniec nahrávania"
2416
2417 msgid "Please check your network settings!"
2418 msgstr "Skontrolujte nastavenia siete!"
2419
2420 msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
2421 msgstr "Zvoľte súbor .NFI na stiahnutie zo servera"
2422
2423 msgid "Please choose an extension..."
2424 msgstr "Zvoľte rozšírenie..."
2425
2426 msgid "Please choose he package..."
2427 msgstr "Zvoľte balíček..."
2428
2429 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
2430 msgstr "Vyberte si zoznamy predvolených staníc, ktoré chcete nainštalovať."
2431
2432 msgid ""
2433 "Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the "
2434 "target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
2435 msgstr ""
2436 "Odpojte od Dreamboxa všetky zariadenia USB a potom (znova) pripojte cieľový "
2437 "kľúč USB (minimálna kapacita je 64 MB)!"
2438
2439 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
2440 msgstr "Nemeňte žiadne hodnoty, ak neviete, čo tým spôsobíte!"
2441
2442 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
2443 msgstr "Zadajte názov nového buketu."
2444
2445 msgid "Please enter a name for the new marker"
2446 msgstr "Zadajte názov novej značky."
2447
2448 msgid "Please enter a new filename"
2449 msgstr "Zadajte nový názov súboru"
2450
2451 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
2452 msgstr "Zadajte názov súboru (prázdny = dnešný dátum)"
2453
2454 msgid "Please enter name of the new directory"
2455 msgstr "Zadajte názov nového adresára"
2456
2457 msgid "Please enter the correct pin code"
2458 msgstr "Zadajte správny kód PIN"
2459
2460 msgid "Please enter the old pin code"
2461 msgstr "Zadajte starý kód PIN"
2462
2463 msgid "Please follow the instructions on the TV"
2464 msgstr "Riaďte sa pokynmi na televíznej obrazovke"
2465
2466 msgid ""
2467 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
2468 "therefore the default directory is being used instead."
2469 msgstr ""
2470 "Nie je prístup k predtým zvolenému médiu, preto sa namiesto neho použije "
2471 "predvolený adresár."
2472
2473 msgid "Please press OK to continue."
2474 msgstr "Pre pokračovanie stlačte tlačidlo OK."
2475
2476 msgid "Please press OK!"
2477 msgstr "Stlačte tlačidlo OK!"
2478
2479 msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
2480 msgstr "Zvoľte súbor .NFI image z média."
2481
2482 msgid "Please select a playlist to delete..."
2483 msgstr "Zvoľte zoznam prehrávok, ktorý sa má zmazať..."
2484
2485 msgid "Please select a playlist..."
2486 msgstr "Zvoľte zoznam prehrávok..."
2487
2488 msgid "Please select a subservice to record..."
2489 msgstr "Zvoľte podkanál pre nahrávanie ..."
2490
2491 msgid "Please select a subservice..."
2492 msgstr "Zvoľte podkanál..."
2493
2494 msgid "Please select medium to use as backup location"
2495 msgstr "Zvoľte médium, ktoré sa použije ako umiestnenie zálohy"
2496
2497 msgid "Please select tag to filter..."
2498 msgstr "Zvoľte štítok na filtrovanie..."
2499
2500 msgid "Please select target directory or medium"
2501 msgstr "Zvoľte cieľový adresár alebo médium"
2502
2503 msgid "Please select the movie path..."
2504 msgstr "Zvoľte cestu k filmu..."
2505
2506 msgid "Please set up tuner B"
2507 msgstr "Nastavte tuner B"
2508
2509 msgid "Please set up tuner C"
2510 msgstr "Nastavte tuner C"
2511
2512 msgid "Please set up tuner D"
2513 msgstr "Nastavte tuner D"
2514
2515 msgid ""
2516 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
2517 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
2518 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
2519 msgstr ""
2520 "Na presúvanie okna PiP použite kurzorové tlačidlá.\n"
2521 "Stlačením tlačidla Bouquet +/- zmeníte veľkosť okna.\n"
2522 "Stlačením OK sa vrátite do režimu TV alebo stlačením EXIT zrušíte presúvanie."
2523
2524 msgid ""
2525 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
2526 "the OK button."
2527 msgstr "Tlačidlami NAHOR alebo NADOL zvoľte jazyk. Potom stlačte tlačidlo OK:"
2528
2529 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
2530 msgstr "Vyčkajte na aktivovanie nastavenia siete..."
2531
2532 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
2533 msgstr "Čakajte, kým prebieha vyhľadávanie..."
2534
2535 msgid "Please wait while we configure your network..."
2536 msgstr "Čakajte, kým sa nastavuje sieť..."
2537
2538 msgid "Please wait while your network is restarting..."
2539 msgstr "Čakajte, kým sa sieť reštartuje..."
2540
2541 msgid "Please wait..."
2542 msgstr "Čakajte..."
2543
2544 msgid "Please wait... Loading list..."
2545 msgstr "Čakajte... Naťahuje sa zoznam..."
2546
2547 msgid "Plugin browser"
2548 msgstr "Prehliadač modulov"
2549
2550 msgid "Plugin manager"
2551 msgstr "Správca modulov"
2552
2553 msgid "Plugin manager help..."
2554 msgstr "Pomocník správcu modulov"
2555
2556 msgid "Plugin manager process information..."
2557 msgstr "Informácie správcu modulov..."
2558
2559 msgid "Plugins"
2560 msgstr "Moduly"
2561
2562 msgid "Polarity"
2563 msgstr "Polarita"
2564
2565 msgid "Polarization"
2566 msgstr "Polarizácia"
2567
2568 msgid "Polish"
2569 msgstr "Poľština"
2570
2571 msgid "Port A"
2572 msgstr "Port A"
2573
2574 msgid "Port B"
2575 msgstr "Port B"
2576
2577 msgid "Port C"
2578 msgstr "Port C"
2579
2580 msgid "Port D"
2581 msgstr "Port D"
2582
2583 msgid "Portuguese"
2584 msgstr "Portugalčina"
2585
2586 msgid "Positioner"
2587 msgstr "motor"
2588
2589 msgid "Positioner fine movement"
2590 msgstr "Jemné otáčanie motora"
2591
2592 msgid "Positioner movement"
2593 msgstr "Otáčanie motora"
2594
2595 msgid "Positioner setup"
2596 msgstr "Nastavenie motora"
2597
2598 msgid "Positioner storage"
2599 msgstr "Pamäť motora"
2600
2601 msgid "Power threshold in mA"
2602 msgstr "Prah prúdu v mA"
2603
2604 msgid "Predefined transponder"
2605 msgstr "Preddefinovaný transpondér"
2606
2607 msgid "Preparing... Please wait"
2608 msgstr "Pripravujem... Čakajte..."
2609
2610 msgid "Press OK on your remote control to continue."
2611 msgstr "Ak chcete pokračovať, stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači."
2612
2613 msgid "Press OK to activate the settings."
2614 msgstr "Stlačte OK pre aktivovanie nastavení."
2615
2616 msgid "Press OK to edit the settings."
2617 msgstr "Stlačte OK pre zmenu nastavení."
2618
2619 #, python-format
2620 msgid "Press OK to get further details for %s"
2621 msgstr "Pre ďalšie informácie o %s stlačte tlačidlo OK."
2622
2623 msgid "Press OK to scan"
2624 msgstr "Pre vyhľadávanie stlačte OK."
2625
2626 msgid "Press OK to start the scan"
2627 msgstr "Stlačením tlačidla OK spustíte vyhľadávanie"
2628
2629 msgid "Prev"
2630 msgstr "Predch."
2631
2632 msgid "Preview menu"
2633 msgstr "Prezrieť menu"
2634
2635 msgid "Primary DNS"
2636 msgstr "Primárny DNS"
2637
2638 msgid "Priority"
2639 msgstr "Priorita"
2640
2641 msgid "Process"
2642 msgstr "Procesy"
2643
2644 msgid "Properties of current title"
2645 msgstr "Vlastnosti aktuálneho titulu"
2646
2647 msgid "Protect services"
2648 msgstr "Ochrániť stanice"
2649
2650 msgid "Protect setup"
2651 msgstr "Ochrániť nastavenia"
2652
2653 msgid "Provider"
2654 msgstr "Poskytovateľ"
2655
2656 msgid "Provider to scan"
2657 msgstr "Poskytovatelia na vyhľadávanie"
2658
2659 msgid "Providers"
2660 msgstr "Poskytovatelia"
2661
2662 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
2663 msgstr "Python frontend pre /tmp/mmi.socket"
2664
2665 msgid "Quick"
2666 msgstr "Rýchlo"
2667
2668 msgid "Quickzap"
2669 msgstr "Rýchle prepínanie"
2670
2671 msgid "RC Menu"
2672 msgstr "Menu RC"
2673
2674 msgid "RF output"
2675 msgstr "VF výstup"
2676
2677 msgid "RGB"
2678 msgstr "RGB"
2679
2680 msgid "RSS Feed URI"
2681 msgstr ""
2682
2683 msgid "Radio"
2684 msgstr "Rádio"
2685
2686 msgid "Ram Disk"
2687 msgstr "Ram Disk"
2688
2689 msgid "Random"
2690 msgstr "Náhodne"
2691
2692 msgid "Really close without saving settings?"
2693 msgstr "Naozaj zatvoriť bez uloženia nastavení?"
2694
2695 msgid "Really delete done timers?"
2696 msgstr "Naozaj zmazať dokončené časovače?"
2697
2698 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
2699 msgstr "Naozaj ukončiť rýchle prepínanie podkanálov?"
2700
2701 msgid "Really reboot now?"
2702 msgstr "Naozaj mám teraz reštartovať?"
2703
2704 msgid "Really restart now?"
2705 msgstr "Naozaj mám teraz reštartovať?"
2706
2707 msgid "Really shutdown now?"
2708 msgstr "Naozaj teraz vypnúť?"
2709
2710 msgid "Reboot"
2711 msgstr "Reštartovať"
2712
2713 msgid "Reception Settings"
2714 msgstr "Nastavenia príjmu"
2715
2716 msgid "Record"
2717 msgstr "Nahrať"
2718
2719 #, python-format
2720 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
2721 msgstr "Doba nahrávania je obmedzená, lebo sa prekrývajú časovače %s"
2722
2723 msgid "Recorded files..."
2724 msgstr "Nahrané súbory..."
2725
2726 msgid "Recording"
2727 msgstr "Nahrávanie"
2728
2729 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
2730 msgstr "Nahrávanie prebieha alebo o pár sekúnd začne!"
2731
2732 msgid "Recordings"
2733 msgstr "Nahrávky"
2734
2735 msgid "Recordings always have priority"
2736 msgstr "Nahrávanie má vždy prednosť"
2737
2738 msgid "Reenter new pin"
2739 msgstr "Znova zadajte nový PIN"
2740
2741 msgid "Refresh Rate"
2742 msgstr "Obnovovací kmitočet"
2743
2744 msgid "Refresh rate selection."
2745 msgstr "Voľba obnovovacieho kmitočtu"
2746
2747 msgid "Reload"
2748 msgstr "Znova natiahnuť"
2749
2750 msgid "Remove"
2751 msgstr "Odstrániť"
2752
2753 msgid "Remove Bookmark"
2754 msgstr "Odstrániť záložku"
2755
2756 msgid "Remove Plugins"
2757 msgstr "Odstrániť moduly"
2758
2759 msgid "Remove a mark"
2760 msgstr "Odstrániť značku"
2761
2762 msgid "Remove currently selected title"
2763 msgstr "Odstrániť aktuálne zvolený titul"
2764
2765 msgid "Remove finished."
2766 msgstr "Odstraňovanie skončené"
2767
2768 msgid "Remove plugins"
2769 msgstr "Odstrániť moduly"
2770
2771 msgid "Remove the broken .NFI file?"
2772 msgstr "Odstrániť chybný súbor .NFI?"
2773
2774 msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
2775 msgstr "Odstrániť neúplný súbor .NFI?"
2776
2777 msgid "Remove timer"
2778 msgstr "Zmazať časovač"
2779
2780 msgid "Remove title"
2781 msgstr "Odstrániť titul"
2782
2783 msgid "Removing"
2784 msgstr "Odstraňujem"
2785
2786 #, python-format
2787 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
2788 msgstr "Vymazanie adresára %s zlyhalo. (Možno nie je prázdny.)"
2789
2790 msgid "Rename"
2791 msgstr "Premenovať"
2792
2793 msgid "Rename crashlogs"
2794 msgstr "Premenovať správy o zrútení"
2795
2796 msgid "Repeat"
2797 msgstr "Opakovať"
2798
2799 msgid "Repeat Type"
2800 msgstr "Druh opakovania"
2801
2802 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
2803 msgstr "Práve sa nahráva opakovaná udalosť... Čo chcete urobiť?"
2804
2805 msgid "Repeats"
2806 msgstr "Opakovania"
2807
2808 msgid "Reset"
2809 msgstr "Resetovať"
2810
2811 msgid "Reset and renumerate title names"
2812 msgstr "Resetovať a prečíslovať názvy titulov"
2813
2814 msgid "Resolution"
2815 msgstr "Rozlíšenie"
2816
2817 msgid "Restart"
2818 msgstr "Reštartovať"
2819
2820 msgid "Restart GUI"
2821 msgstr "Reštartovať GUI"
2822
2823 msgid "Restart GUI now?"
2824 msgstr "Reštartovať GUI teraz?"
2825
2826 msgid "Restart network"
2827 msgstr "Reštartovať sieť"
2828
2829 msgid "Restart test"
2830 msgstr "Zopakovať test"
2831
2832 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
2833 msgstr "Reštartujte sieťové pripojenie a rozhrania.\n"
2834
2835 msgid "Restore"
2836 msgstr "Obnoviť"
2837
2838 msgid "Restore backups..."
2839 msgstr "Obnoviť zálohy..."
2840
2841 msgid "Restore running"
2842 msgstr "Prebieha obnova"
2843
2844 msgid "Restore running..."
2845 msgstr "Prebieha obnova..."
2846
2847 msgid "Restore system settings"
2848 msgstr "Obnoviť systémové nastavenia"
2849
2850 msgid ""
2851 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
2852 "settings now."
2853 msgstr ""
2854 "Obnova nastavení je dokončená. Stlačením tlačidla OK teraz aktivujte "
2855 "obnovené nastavenia."
2856
2857 msgid "Resume from last position"
2858 msgstr "Pokračovať od poslednej pozície"
2859
2860 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
2861 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
2862 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
2863 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
2864 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
2865 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
2866 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
2867 msgid "Resuming playback"
2868 msgstr "Pokračujem v prehrávaní"
2869
2870 msgid "Return to file browser"
2871 msgstr "Návrat do správcu súborov"
2872
2873 msgid "Return to movie list"
2874 msgstr "Návrat do zoznamu filmov"
2875
2876 msgid "Return to previous service"
2877 msgstr "Návrat na predchádzajúcu stanicu"
2878
2879 msgid "Rewind speeds"
2880 msgstr "Rýchlosti prevíjania vzad"
2881
2882 msgid "Right"
2883 msgstr "Doprava"
2884
2885 msgid "Rolloff"
2886 msgstr ""
2887
2888 msgid "Rotor turning speed"
2889 msgstr "Rýchlosť otáčania motora"
2890
2891 msgid "Running"
2892 msgstr "Aktivované"
2893
2894 msgid "Russian"
2895 msgstr "Ruština"
2896
2897 msgid "S-Video"
2898 msgstr "S-Video"
2899
2900 msgid "SNR"
2901 msgstr "SNR"
2902
2903 msgid "SNR:"
2904 msgstr "SNR:"
2905
2906 msgid "Sat"
2907 msgstr "So"
2908
2909 msgid "Sat / Dish Setup"
2910 msgstr "Nastavenie zariadenia a paraboly"
2911
2912 msgid "Satellite"
2913 msgstr "Satelit"
2914
2915 msgid "Satellite Equipment Setup"
2916 msgstr "Nastavenia satelitného zariadenia"
2917
2918 msgid "Satellites"
2919 msgstr "Satelity"
2920
2921 msgid "Satfinder"
2922 msgstr "Hľadač satelitov"
2923
2924 msgid "Sats"
2925 msgstr ""
2926
2927 msgid "Satteliteequipment"
2928 msgstr "Satelitné zariadenie"
2929
2930 msgid "Saturday"
2931 msgstr "Sobota"
2932
2933 msgid "Save"
2934 msgstr "Uložiť"
2935
2936 msgid "Save Playlist"
2937 msgstr "Uložiť zoznam prehrávok"
2938
2939 msgid "Scaling Mode"
2940 msgstr "Škálovací režim"
2941
2942 msgid "Scan "
2943 msgstr "Vyhľadať"
2944
2945 msgid "Scan Files..."
2946 msgstr "Vyhľadať súbory..."
2947
2948 msgid "Scan QAM128"
2949 msgstr "Prehľadať QAM128"
2950
2951 msgid "Scan QAM16"
2952 msgstr "Prehľadať QAM16"
2953
2954 msgid "Scan QAM256"
2955 msgstr "Prehľadať QAM256"
2956
2957 msgid "Scan QAM32"
2958 msgstr "Prehľadať QAM32"
2959
2960 msgid "Scan QAM64"
2961 msgstr "Prehľadať QAM64"
2962
2963 msgid "Scan SR6875"
2964 msgstr "Prehľadať SR6875"
2965
2966 msgid "Scan SR6900"
2967 msgstr "Prehľadať SR6900"
2968
2969 msgid "Scan Wireless Networks"
2970 msgstr "Vyhľadať bazdrôt. siete"
2971
2972 msgid "Scan additional SR"
2973 msgstr "Prehľadať ďalšie SR"
2974
2975 msgid "Scan band EU HYPER"
2976 msgstr "Prehľadať pásmo EU HYPER"
2977
2978 msgid "Scan band EU MID"
2979 msgstr "Prehľadať pásmo EU MID"
2980
2981 msgid "Scan band EU SUPER"
2982 msgstr "Prehľadať pásmo EU SUPER"
2983
2984 msgid "Scan band EU UHF IV"
2985 msgstr "Prehľadať pásmo EU UHF IV"
2986
2987 msgid "Scan band EU UHF V"
2988 msgstr "Prehľadať pásmo EU UHF V"
2989
2990 msgid "Scan band EU VHF I"
2991 msgstr "Prehľadať pásmo EU VHF I"
2992
2993 msgid "Scan band EU VHF III"
2994 msgstr "Prehľadať pásmo EU VHF III"
2995
2996 msgid "Scan band US HIGH"
2997 msgstr "Prehľadať pásmo US HIGH"
2998
2999 msgid "Scan band US HYPER"
3000 msgstr "Prehľadať pásmo US HYPER"
3001
3002 msgid "Scan band US LOW"
3003 msgstr "Prehľadať pásmo US LOW"
3004
3005 msgid "Scan band US MID"
3006 msgstr "Prehľadať pásmo US MID"
3007
3008 msgid "Scan band US SUPER"
3009 msgstr "Prehľadať pásmo US SUPER"
3010
3011 msgid ""
3012 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
3013 "WLAN USB Stick\n"
3014 msgstr ""
3015 "Vyhľadať v sieti bezdôrové prístupové body a pripojiť ich pomocou USB kľúča "
3016 "WLAN\n"
3017
3018 msgid ""
3019 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
3020 msgstr ""
3021 "Prehľadať predvolené lamedb zotriedené podľa satelitov a pripojeného motora"
3022
3023 msgid "Search east"
3024 msgstr "Hľadať východne"
3025
3026 msgid "Search west"
3027 msgstr "Hľadať západne"
3028
3029 msgid "Searching for new installed or removed packages. Please wait..."
3030 msgstr "Hľadám novoinštalované alebo odstránené balíčky. Čakajte..."
3031
3032 msgid "Secondary DNS"
3033 msgstr "Sekundárny DNS"
3034
3035 msgid "Seek"
3036 msgstr "Hľadanie"
3037
3038 msgid "Select"
3039 msgstr "Zvoliť"
3040
3041 msgid "Select HDD"
3042 msgstr "Zvoľte pevný disk"
3043
3044 msgid "Select IPKG source to edit..."
3045 msgstr "Zvoľte zdroj IPKG na upravenie"
3046
3047 msgid "Select Location"
3048 msgstr "Zvoľte umiestnenie"
3049
3050 msgid "Select Network Adapter"
3051 msgstr "Zvoľte sieťový adaptér"
3052
3053 msgid "Select a movie"
3054 msgstr "Zvoľte film"
3055
3056 msgid "Select audio mode"
3057 msgstr "Zvoľte režim zvuku"
3058
3059 msgid "Select audio track"
3060 msgstr "Zvoľte zvukovú stopu"
3061
3062 msgid "Select channel to record from"
3063 msgstr "Zvoľte stanicu na nahrávanie"
3064
3065 msgid "Select files for backup. Currently selected:\n"
3066 msgstr "Zvoľte súbory na zálohovanie. Aktuálne zvolené:\n"
3067
3068 msgid "Select files/folders to backup..."
3069 msgstr "Zvoľte súbory a adresáre na zálohovanie..."
3070
3071 msgid "Select image"
3072 msgstr "Zvoľte image"
3073
3074 msgid "Select provider to add..."
3075 msgstr "Zvoľte poskytovateľa, ktorého chcete pridať..."
3076
3077 msgid "Select refresh rate"
3078 msgstr "Zvoľte obnovovací kmitočet"
3079
3080 msgid "Select service to add..."
3081 msgstr "Zvoľte stanicu, ktorú chcete pridať..."
3082
3083 msgid "Select video input"
3084 msgstr "Zvoľte vstup obrazu"
3085
3086 msgid "Select video input with up/down buttons"
3087 msgstr "Tlačidlami nahor a nadol zvoľte vstup obrazu"
3088
3089 msgid "Select video mode"
3090 msgstr "Zvoľte režim obrazu"
3091
3092 msgid "Selected source image"
3093 msgstr "Zvolený zdrojový image"
3094
3095 msgid "Send DiSEqC"
3096 msgstr "Poslať DiSEqC"
3097
3098 msgid "Send DiSEqC only on satellite change"
3099 msgstr "Poslať DiSEqC len pri zmene satelitu"
3100
3101 msgid "Seperate titles with a main menu"
3102 msgstr "Samostatné tituly s hlavným menu"
3103
3104 msgid "Sequence repeat"
3105 msgstr "Opakovanie sekvencie"
3106
3107 msgid "Serbian"
3108 msgstr "Srbčina"
3109
3110 msgid "Service"
3111 msgstr "Stanica"
3112
3113 msgid "Service Scan"
3114 msgstr "Vyhľadávanie staníc"
3115
3116 msgid "Service Searching"
3117 msgstr "Vyhľadávanie staníc"
3118
3119 msgid "Service has been added to the favourites."
3120 msgstr "Stanica bola pridaná do obľúbených"
3121
3122 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
3123 msgstr "Stanica bola pridaná do zvoleného buketu"
3124
3125 msgid ""
3126 "Service invalid!\n"
3127 "(Timeout reading PMT)"
3128 msgstr ""
3129 "Stanica je neplatná!\n"
3130 "(Čas vypršal pri čítaní PMT)"
3131
3132 msgid ""
3133 "Service not found!\n"
3134 "(SID not found in PAT)"
3135 msgstr ""
3136 "Stanica nebola nájdená!\n"
3137 "(SID nenájdený v PAT)"
3138
3139 msgid "Service scan"
3140 msgstr "Vyhľadávanie staníc"
3141
3142 msgid ""
3143 "Service unavailable!\n"
3144 "Check tuner configuration!"
3145 msgstr ""
3146 "Stanica je nedostupná!\n"
3147 "Skontrolujte nastavenie tunera!"
3148
3149 msgid "Serviceinfo"
3150 msgstr "Informácie o stanici"
3151
3152 msgid "Services"
3153 msgstr "Stanice"
3154
3155 msgid "Set Voltage and 22KHz"
3156 msgstr "Nastaviť napätie a 22 kHz"
3157
3158 msgid "Set as default Interface"
3159 msgstr "Nastaviť ako predvolené rozhranie"
3160
3161 msgid "Set interface as default Interface"
3162 msgstr "Nastaviť rozhranie ako predvolené"
3163
3164 msgid "Set limits"
3165 msgstr "Nastaviť limity"
3166
3167 msgid "Settings"
3168 msgstr "Nastavenia"
3169
3170 msgid "Setup"
3171 msgstr "Nastavenia"
3172
3173 msgid "Setup Mode"
3174 msgstr "Režim nastavení"
3175
3176 msgid "Show Info"
3177 msgstr "Zobraziť informácie"
3178
3179 msgid "Show Message when Recording starts"
3180 msgstr "Zobraziť správu pri začatí nahrávania."
3181
3182 msgid "Show WLAN Status"
3183 msgstr "Zobraziť stav WLAN"
3184
3185 msgid "Show blinking clock in display during recording"
3186 msgstr "Počas nahrávania zobrazovať blikajúce hodiny"
3187
3188 msgid "Show infobar on channel change"
3189 msgstr "Zobraziť informácie pri zmene stanice"
3190
3191 msgid "Show infobar on event change"
3192 msgstr "Zobraziť informácie pri zmene programu"
3193
3194 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
3195 msgstr "Zobraziť informácie pri skoku vpred, vzad"
3196
3197 msgid "Show positioner movement"
3198 msgstr "Zobraziť otáčanie motora"
3199
3200 msgid "Show services beginning with"
3201 msgstr "Zobraziť stanice začínajúce na"
3202
3203 msgid "Show the radio player..."
3204 msgstr "Zobraziť režim rádia..."
3205
3206 msgid "Show the tv player..."
3207 msgstr "Zobraziť režim TV..."
3208
3209 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
3210 msgstr "Zobrazuje stav pripojenia bezdrôtovej LAN.\n"
3211
3212 msgid "Shutdown Dreambox after"
3213 msgstr "Vypnúť Dreambox o"
3214
3215 msgid "Similar"
3216 msgstr "Podobné"
3217
3218 msgid "Similar broadcasts:"
3219 msgstr "Podobné programy:"
3220
3221 msgid "Simple"
3222 msgstr "jednoduchý"
3223
3224 msgid "Simple titleset (compatibility for legacy players)"
3225 msgstr "Jednoduchá sada titulov (kompatibilita so staršími prehrávačmi)"
3226
3227 msgid "Single"
3228 msgstr "Jeden"
3229
3230 msgid "Single EPG"
3231 msgstr "Jeden EPG"
3232
3233 msgid "Single satellite"
3234 msgstr "jeden satelit"
3235
3236 msgid "Single transponder"
3237 msgstr "jeden transpondér"
3238
3239 msgid "Singlestep (GOP)"
3240 msgstr "Jeden krok (GOP)"
3241
3242 msgid "Skin..."
3243 msgstr "Vzhľad..."
3244
3245 msgid "Skins"
3246 msgstr "Vzhľady"
3247
3248 msgid "Sleep Timer"
3249 msgstr "Časovač vypnutia"
3250
3251 msgid "Sleep timer action:"
3252 msgstr "Činnosť časovača vypnutia:"
3253
3254 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
3255 msgstr "Interval prezentácie (s)"
3256
3257 #, python-format
3258 msgid "Slot %d"
3259 msgstr "Slot %d"
3260
3261 msgid "Slovakian"
3262 msgstr ""
3263
3264 msgid "Slovenian"
3265 msgstr "Slovinčina"
3266
3267 msgid "Slow"
3268 msgstr "pomaly"
3269
3270 msgid "Slow Motion speeds"
3271 msgstr "Rýchlosti časovej lupy"
3272
3273 msgid "Software"
3274 msgstr "Softvér"
3275
3276 msgid "Software manager"
3277 msgstr "Správca softvéru"
3278
3279 msgid "Software manager..."
3280 msgstr "Správca softvéru..."
3281
3282 msgid "Software restore"
3283 msgstr "Obnoviť softvér"
3284
3285 msgid "Software update"
3286 msgstr "Aktualizovať softvér"
3287
3288 msgid "Some plugins are not available:\n"
3289 msgstr "Niektoré moduly nie sú dostupné:\n"
3290
3291 msgid "Somewhere else"
3292 msgstr "Niekde inde"
3293
3294 msgid "Sorry MediaScanner is not installed!"
3295 msgstr "Ľutujem, MediaScanner nie je nainštalovaný!"
3296
3297 msgid "Sorry no backups found!"
3298 msgstr "Neboli nájdené žiadne zálohy!"
3299
3300 msgid ""
3301 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
3302 "\n"
3303 "Please choose an other one."
3304 msgstr ""
3305 "Umiestnenie zálohy neexistuje\n"
3306 "\n"
3307 "Zvoľte si iné umiestnenie."
3308
3309 msgid ""
3310 "Sorry your backup destination is not writeable.\n"
3311 "Please choose an other one."
3312 msgstr ""
3313 "Umiestnenie zálohy nie je zapisovateľné\n"
3314 "\n"
3315 "Zvoľte si iné umiestnenie."
3316
3317 msgid "Sorry, no Details available!"
3318 msgstr "Nie sú dostupné žiadne údaje!"
3319
3320 msgid ""
3321 "Sorry, your backup destination is not writeable.\n"
3322 "\n"
3323 "Please choose another one."
3324 msgstr ""
3325 "Umiestnenie zálohy nie je zapisovateľné\n"
3326 "\n"
3327 "Zvoľte si iné umiestnenie."
3328
3329 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
3330 msgid "Sort A-Z"
3331 msgstr "Triediť A-Z"
3332
3333 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
3334 msgid "Sort Time"
3335 msgstr "Triediť podľa času"
3336
3337 msgid "Sound"
3338 msgstr "Zvuk"
3339
3340 msgid "Soundcarrier"
3341 msgstr "Nosný kmitočet zvuku"
3342
3343 msgid "South"
3344 msgstr "južne"
3345
3346 msgid "Spanish"
3347 msgstr "Španielčina"
3348
3349 msgid "Standby"
3350 msgstr "Pohotovostný režim"
3351
3352 msgid "Standby / Restart"
3353 msgstr "Vypnúť, reštartovať"
3354
3355 msgid "Start from the beginning"
3356 msgstr "Spustiť od začiatku"
3357
3358 msgid "Start recording?"
3359 msgstr "Spustiť nahrávanie?"
3360
3361 msgid "Start test"
3362 msgstr "Spustiť test"
3363
3364 msgid "StartTime"
3365 msgstr "Začiatok"
3366
3367 msgid "Starting on"
3368 msgstr "Začína od"
3369
3370 msgid "Step east"
3371 msgstr "Krok východne"
3372
3373 msgid "Step west"
3374 msgstr "Krok západne"
3375
3376 msgid "Stereo"
3377 msgstr "Stereo"
3378
3379 msgid "Stop"
3380 msgstr "Zastaviť"
3381
3382 msgid "Stop Timeshift?"
3383 msgstr "Zastaviť časový posun?"
3384
3385 msgid "Stop current event and disable coming events"
3386 msgstr "Zastaviť aktuálnu udalosť a zrušiť nasledujúce udalosti"
3387
3388 msgid "Stop current event but not coming events"
3389 msgstr "Zastaviť aktuálnu udalosť, ale nezrušiť nasledujúce udalosti"
3390
3391 msgid "Stop playing this movie?"
3392 msgstr "Zastaviť prehrávanie tohto filmu?"
3393
3394 msgid "Stop test"
3395 msgstr "Zastaviť test"
3396
3397 msgid "Stop testing plane after # failed transponders"
3398 msgstr "Zastaviť testovanie po # zlyhaných transpondéroch"
3399
3400 msgid "Stop testing plane after # successful transponders"
3401 msgstr "Zastaviť testovanie po # úspešných transpondéroch"
3402
3403 msgid "Store position"
3404 msgstr "Uložiť pozíciu"
3405
3406 msgid "Stored position"
3407 msgstr "Uložená pozícia"
3408
3409 msgid "Subservice list..."
3410 msgstr "Zoznam podkanálov..."
3411
3412 msgid "Subservices"
3413 msgstr "Podkanály"
3414
3415 msgid "Subtitle selection"
3416 msgstr "Výber titulkov"
3417
3418 msgid "Subtitles"
3419 msgstr "Titulky"
3420
3421 msgid "Sun"
3422 msgstr "Ne"
3423
3424 msgid "Sunday"
3425 msgstr "Nedeľa"
3426
3427 msgid "Swap Services"
3428 msgstr "Vymeniť stanice"
3429
3430 msgid "Swedish"
3431 msgstr "Švédčina"
3432
3433 msgid "Switch to next subservice"
3434 msgstr "Prepnúť na nasledujúci podkanál"
3435
3436 msgid "Switch to previous subservice"
3437 msgstr "Prepnúť na predchádzajúci podkanál"
3438
3439 msgid "Symbol Rate"
3440 msgstr "Symbolová rýchlosť"
3441
3442 msgid "Symbolrate"
3443 msgstr "Symb. rých."
3444
3445 msgid "System"
3446 msgstr "Systém"
3447
3448 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
3449 msgid "TRANSLATOR_INFO"
3450 msgstr "PREKLADATEĽ"
3451
3452 msgid "TS file is too large for ISO9660 level 1!"
3453 msgstr "Súbor TS je príliš veľký pre úroveň 1 ISO9660!"
3454
3455 msgid "TV System"
3456 msgstr "TV norma"
3457
3458 msgid "Table of content for collection"
3459 msgstr "Obsah zostavy"
3460
3461 msgid "Tag 1"
3462 msgstr "Štítok 1"
3463
3464 msgid "Tag 2"
3465 msgstr "Štítok 2"
3466
3467 msgid "Tags"
3468 msgstr "Štítky"
3469
3470 msgid "Terrestrial"
3471 msgstr "Pozemné"
3472
3473 msgid "Terrestrial provider"
3474 msgstr "Poskytovateľ pozemných služieb"
3475
3476 msgid "Test DiSEqC settings"
3477 msgstr "Vyskúšať nastavenia DiSEqCsettings"
3478
3479 msgid "Test Type"
3480 msgstr "Druh testu"
3481
3482 msgid "Test mode"
3483 msgstr "Testovací režim"
3484
3485 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
3486 msgstr "Otestovať sieťovú konfiguráciu Dreamboxa.\n"
3487
3488 msgid "Test-Messagebox?"
3489 msgstr "Hlásenie o teste?"
3490
3491 msgid ""
3492 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
3493 "Please press OK to start using your Dreambox."
3494 msgstr ""
3495 "Ďakujeme za využitie pomocníka. Teraz je prijímač pripravený na používanie.\n"
3496 "Stlačením tlačidla OK môžete začať používať Dreambox."
3497
3498 msgid ""
3499 "The DVD standard doesn't support H.264 (HDTV) video streams. Do you want to "
3500 "create a Dreambox format data DVD (which will not play in stand-alone DVD "
3501 "players) instead?"
3502 msgstr ""
3503 "DVD norma nepodporuje video H.264 (HDTV). Chcete namiesto toho vytvoriť "
3504 "dátové DVD vo formáte Dreambox (nedá sa prehrať na samostatných DVD "
3505 "prehrávačoch)?"
3506
3507 msgid ""
3508 "The USB stick is now bootable. Do you want to download the latest image from "
3509 "the feed server and save it on the stick?"
3510 msgstr ""
3511 "USB kľúč je teraz bootovateľný. Chcete stiahnuť najnovší image zo servera a "
3512 "uložiť ho na kľúč?"
3513
3514 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
3515 msgstr "Zálohovanie zlyhalo. Zvoľte iné umiestnenie zálohy."
3516
3517 #, python-format
3518 msgid ""
3519 "The following device was found:\n"
3520 "\n"
3521 "%s\n"
3522 "\n"
3523 "Do you want to write the USB flasher to this stick?"
3524 msgstr ""
3525 "Bolo nájdené toto zariadenie:\n"
3526 "\n"
3527 "%s\n"
3528 "\n"
3529 "Chcete zapísať USB flasher na tento kľúč?"
3530
3531 msgid "The following files were found..."
3532 msgstr "Boli nájdené tieto súbory..."
3533
3534 msgid ""
3535 "The input port should be configured now.\n"
3536 "You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you "
3537 "want to do that now?"
3538 msgstr ""
3539 "Teraz treba nastaviť videovstup.\n"
3540 "Pre nastavenie obrazovky si môžete zobraziť skúšobné obrázky. Chcete to "
3541 "urobiť teraz?"
3542
3543 msgid "The installation of the default services lists is finished."
3544 msgstr "Inštalácia zoznamov predvolených staníc je ukončená."
3545
3546 msgid ""
3547 "The installation of the default settings is finished. You can now continue "
3548 "configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
3549 msgstr ""
3550 "Inštalácia predvolených nastavení je ukončená. V konfigurácii Dreamboxa "
3551 "môžete pokračovať po stlačení tlačidla OK na diaľkovom ovládači."
3552
3553 msgid ""
3554 "The md5sum validation failed, the file may be corrupted! Are you sure that "
3555 "you want to burn this image to flash memory? You are doing this at your own "
3556 "risk!"
3557 msgstr ""
3558 "Overovanie md5sum zlyhalo, súbor môže byť poškodený! Naozaj chcete napáliť "
3559 "tento image do pamäte flash? Robíte to vlastné riziko!"
3560
3561 msgid ""
3562 "The md5sum validation failed, the file may be downloaded incompletely or be "
3563 "corrupted!"
3564 msgstr ""
3565 "Overovanie md5sum zlyhalo, súbor mohol byť stiahnutý neúplne alebo je "
3566 "porušený!"
3567
3568 msgid "The package doesn't contain anything."
3569 msgstr "Balíček neobsahuje vôbec nič."
3570
3571 #, python-format
3572 msgid "The path %s already exists."
3573 msgstr "Cesta %s už existuje."
3574
3575 msgid "The pin code has been changed successfully."
3576 msgstr "Kód PIN bol úspešne zmenený."
3577
3578 msgid "The pin code you entered is wrong."
3579 msgstr "Zadaný kód PIN je nesprávny."
3580
3581 msgid "The pin codes you entered are different."
3582 msgstr "Zadané kódy PIN sú rôzne."
3583
3584 #, python-format
3585 msgid "The results have been written to %s."
3586 msgstr "Výsledky boli zapísané do súboru %s."
3587
3588 msgid "The sleep timer has been activated."
3589 msgstr "Časovač vypnutia bol zapnutý."
3590
3591 msgid "The sleep timer has been disabled."
3592 msgstr "Časovač vypnutia bol vypnutý."
3593
3594 msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
3595 msgstr "Súbor časovača (timers.xml) je porušený a nedá sa natiahnuť."
3596
3597 msgid ""
3598 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
3599 "Please install it."
3600 msgstr ""
3601 "Modul bezdrôtovej LAN nie je nainštalovaný!\n"
3602 "Nainštalujte ho."
3603
3604 msgid ""
3605 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
3606 msgstr "Pomocník môže zálohovať aktuálne nastavenia. Chcete teraz zálohovať?"
3607
3608 msgid "The wizard is finished now."
3609 msgstr "Pomocník teraz skončil."
3610
3611 msgid "There are at least "
3612 msgstr "Je aspoň"
3613
3614 msgid "There are no default services lists in your image."
3615 msgstr "V tomto image nie sú zoznamy predvolených staníc."
3616
3617 msgid "There are no default settings in your image."
3618 msgstr "V tomto image nie sú predvolené nastavenia."
3619
3620 msgid ""
3621 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
3622 "Do you really want to continue?"
3623 msgstr ""
3624 "Vo zvolenej partícii nemusí byť dostatok miesta.\n"
3625 "Naozaj chcete pokračovať?"
3626
3627 msgid "There was an error downloading the packetlist. Please try again."
3628 msgstr "Chyba pri sťahovaní zoznamu paketov. Zopakujte."
3629
3630 #, python-format
3631 msgid "This .NFI file does not contain a valid %s image!"
3632 msgstr "Tento súbor .NFI neobsahuje platný image %s!"
3633
3634 msgid ""
3635 "This .NFI file does not have a md5sum signature and is not guaranteed to "
3636 "work. Do you really want to burn this image to flash memory?"
3637 msgstr ""
3638 "Tento súbor .NFI nemá signatúru md5sum a nie je záruka, že bude fungovať. "
3639 "Naozaj chcete zapísať tento image do pamäte flash?"
3640
3641 msgid ""
3642 "This .NFI file has a valid md5 signature. Continue programming this image to "
3643 "flash memory?"
3644 msgstr ""
3645 "Tento súbor .NFI má platnú signatúru md5. Pokračovať v zápise tohto image do "
3646 "pamäte flash?"
3647
3648 msgid ""
3649 "This DVD RW medium is already formatted - reformatting will erase all "
3650 "content on the disc."
3651 msgstr ""
3652 "Toto médium DVD RW je už naformátované - opätovným formátovaním sa vymaže "
3653 "celý obsah disku."
3654
3655 #, python-format
3656 msgid "This Dreambox can't decode %s streams!"
3657 msgstr "Tento Dreambox nedokáže dekódovať toky typu %s!"
3658
3659 #, python-format
3660 msgid "This Dreambox can't decode %s video streams!"
3661 msgstr "Tento Dreambox nedokáže dekódovať videá typu %s!"
3662
3663 msgid "This is step number 2."
3664 msgstr "Toto je druhý krok."
3665
3666 msgid "This is unsupported at the moment."
3667 msgstr "Táto funkcia ešte nie je podporovaná."
3668
3669 msgid "This plugin is installed."
3670 msgstr "Tento modul je nainštalovaný."
3671
3672 msgid "This plugin is not installed."
3673 msgstr "Tento modul nie je nainštalovaný."
3674
3675 msgid "This plugin will be installed."
3676 msgstr "Tento modul sa nainštaluje."
3677
3678 msgid "This plugin will be removed."
3679 msgstr "Tento modul sa odstráni."
3680
3681 msgid ""
3682 "This test checks for configured Nameservers.\n"
3683 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
3684 "- please check your DHCP, cabling and Adapter setup\n"
3685 "- if you configured your Nameservers manually please verify your entries in "
3686 "the \"Nameserver\" Configuration"
3687 msgstr ""
3688 "Tento test hľadá nakonfigurované DNS.\n"
3689 "Ak dostanete hlásenie „nepotvrdené“:\n"
3690 "- skontrolujte DHCP, kabeláž a nastavenie adaptéra\n"
3691 "- ak ste DNS konfigurovali ručne, skontrolujte údaje v nastavení "
3692 "„konfigurácia servera DNS“"
3693
3694 msgid ""
3695 "This test checks whether a network cable is connected to your LAN-Adapter.\n"
3696 "If you get a \"disconnected\" message:\n"
3697 "- verify that a network cable is attached\n"
3698 "- verify that the cable is not broken"
3699 msgstr ""
3700 "Tento test overuje, či je sieťový kábel pripojený k sieťovej karte.\n"
3701 "Ak dostanete hlásenie „odpojené“:\n"
3702 "- skontrolujte, či je pripojený sieťový kábel\n"
3703 "- skontrolujte, či kábel nie je prerušený"
3704
3705 msgid ""
3706 "This test checks whether a valid IP Address is found for your LAN Adapter.\n"
3707 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
3708 "- no valid IP Address was found\n"
3709 "- please check your DHCP, cabling and adapter setup"
3710 msgstr ""
3711 "Tento test overuje, či je platná IP adresa sieťovej karty.\n"
3712 "Ak dostanete hlásenie „nepotvrdené“:\n"
3713 "- nebola nájdená platná IP adresa\n"
3714 "- skontrolujte DHCP, kabeláž a nastavenie karty"
3715
3716 msgid ""
3717 "This test checks whether your LAN Adapter is set up for automatic IP Address "
3718 "configuration with DHCP.\n"
3719 "If you get a \"disabled\" message:\n"
3720 " - then your LAN Adapter is configured for manual IP Setup\n"
3721 "- verify thay you have entered correct IP informations in the AdapterSetup "
3722 "dialog.\n"
3723 "If you get an \"enabeld\" message:\n"
3724 "-verify that you have a configured and working DHCP Server in your network."
3725 msgstr ""
3726 "Tento test overuje, či máte sieťovú kartu nastavenú na automatické "
3727 "nastavenie IP adresy z DHCP.\n"
3728 "Ak dostanete hlásenie „vypnuté“:\n"
3729 " - máte sieťovú kartu nakonfigurovanú na ručné nastavenie IP adresy\n"
3730 "- skontrolujte, či ste zadali správne IP údaje v nastavovacom dialógu "
3731 "karty.\n"
3732 "Ak dostanete hlásenie „zapnuté“:\n"
3733 "- skontrolujte, či máte v sieti nakonfigurovaný a fungujúci server DHCP."
3734
3735 msgid "This test detects your configured LAN-Adapter."
3736 msgstr "Tento test zisťuje nakonfigurovanú sieťovú kartu."
3737
3738 msgid "Three"
3739 msgstr "Tri"
3740
3741 msgid "Threshold"
3742 msgstr "Prah"
3743
3744 msgid "Thu"
3745 msgstr "Št"
3746
3747 msgid "Thumbnails"
3748 msgstr "Zmenšeniny"
3749
3750 msgid "Thursday"
3751 msgstr "Štvrtok"
3752
3753 msgid "Time"
3754 msgstr "Čas"
3755
3756 msgid "Time/Date Input"
3757 msgstr "Nastavenie dátumu a času"
3758
3759 msgid "Timer"
3760 msgstr "Časovač"
3761
3762 msgid "Timer Edit"
3763 msgstr "Úprava časovača"
3764
3765 msgid "Timer Editor"
3766 msgstr "Editor časovača"
3767
3768 msgid "Timer Type"
3769 msgstr "Úloha časovača"
3770
3771 msgid "Timer entry"
3772 msgstr "Položka časovača"
3773
3774 msgid "Timer log"
3775 msgstr "Záznam časovača"
3776
3777 msgid ""
3778 "Timer overlap in timers.xml detected!\n"
3779 "Please recheck it!"
3780 msgstr ""
3781 "Zistené prekrývanie časovačov v súbore timers.xml!\n"
3782 "Skontrolujte to!"
3783
3784 msgid "Timer sanity error"
3785 msgstr "Nerozumné časovanie"
3786
3787 msgid "Timer selection"
3788 msgstr "Voľba časovača"
3789
3790 msgid "Timer status:"
3791 msgstr "Stav časovača:"
3792
3793 msgid "Timeshift"
3794 msgstr "Časový posun"
3795
3796 msgid "Timeshift not possible!"
3797 msgstr "Časový posun nie je možný!"
3798
3799 msgid "Timeshift path..."
3800 msgstr "Cesta k časovému posunu..."
3801
3802 msgid "Timezone"
3803 msgstr "Časové pásmo"
3804
3805 msgid "Title"
3806 msgstr "Titul"
3807
3808 msgid "Title properties"
3809 msgstr "Vlastnosti titulu"
3810
3811 msgid "Titleset mode"
3812 msgstr "Režim sady titulov"
3813
3814 msgid ""
3815 "To update your Dreambox firmware, please follow these steps:\n"
3816 "1) Turn off your box with the rear power switch and plug in the bootable USB "
3817 "stick.\n"
3818 "2) Turn mains back on and hold the DOWN button on the front panel pressed "
3819 "for 10 seconds.\n"
3820 "3) Wait for bootup and follow instructions of the wizard."
3821 msgstr ""
3822 "Ak chcete aktualizovať firmvér Dreamboxu, riaďte sa týmto postupom:\n"
3823 "1) Vypnite prijímač vypínačom na zadnej strane a zasuňte bootovateľný kľúč "
3824 "USBstick.\n"
3825 "2) Znova zapnite sieť a podržte tlačidlo NADOL na prednom paneli stlačené 10 "
3826 "sekúnd.\n"
3827 "3) Vyčkajte na nabootovanie a riaďte sa pokynmi pomocníka."
3828
3829 msgid "Today"
3830 msgstr "Dnes"
3831
3832 msgid "Tone mode"
3833 msgstr "Tónový režim"
3834
3835 msgid "Toneburst"
3836 msgstr "tónový impulz"
3837
3838 msgid "Toneburst A/B"
3839 msgstr "tónový impulz A/B"
3840
3841 msgid "Track"
3842 msgstr "Stopa"
3843
3844 msgid "Translation"
3845 msgstr "Preklad"
3846
3847 msgid "Translation:"
3848 msgstr "Preklad:"
3849
3850 msgid "Transmission Mode"
3851 msgstr "Režim prenosu"
3852
3853 msgid "Transmission mode"
3854 msgstr "Režim prenosu"
3855
3856 msgid "Transponder"
3857 msgstr "Transpondér"
3858
3859 msgid "Transponder Type"
3860 msgstr "Typ transpondéra"
3861
3862 msgid "Tries left:"
3863 msgstr "Zostávajúce pokusy:"
3864
3865 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
3866 msgstr "Pokúšam sa nájsť použité transpondéry v káblovej sieti ... čakajte..."
3867
3868 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
3869 msgstr "Pokúšam sa nájsť použité transpondéry v káblovej sieti ... čakajte..."
3870
3871 msgid "Trying to download a new packetlist. Please wait..."
3872 msgstr "Pokúšam sa stiahnuť nový zoznam paketov. Čakajte..."
3873
3874 msgid "Tue"
3875 msgstr "Ut"
3876
3877 msgid "Tuesday"
3878 msgstr "Utorok"
3879
3880 msgid "Tune"
3881 msgstr "Naladiť"
3882
3883 msgid "Tune failed!"
3884 msgstr "Ladenie zlyhalo!"
3885
3886 msgid "Tuner"
3887 msgstr "Tuner"
3888
3889 msgid "Tuner "
3890 msgstr "Tuner "
3891
3892 msgid "Tuner Slot"
3893 msgstr "Otvor pre tuner"
3894
3895 msgid "Tuner configuration"
3896 msgstr "Nastavenie tunera"
3897
3898 msgid "Tuner status"
3899 msgstr "Stav tunera"
3900
3901 msgid "Turkish"
3902 msgstr "Turečtina"
3903
3904 msgid "Two"
3905 msgstr "Dva"
3906
3907 msgid "Type"
3908 msgstr "Typ"
3909
3910 msgid "Type of scan"
3911 msgstr "Druh vyhľadávania"
3912
3913 msgid "USALS"
3914 msgstr "USALS"
3915
3916 msgid "USB"
3917 msgstr "USB"
3918
3919 msgid "USB Stick"
3920 msgstr "Kľúč USB"
3921
3922 msgid "USB stick wizard"
3923 msgstr "Pomocník pre kľúč USB"
3924
3925 msgid "Ukrainian"
3926 msgstr "Ukrajinčina"
3927
3928 msgid ""
3929 "Unable to complete filesystem check.\n"
3930 "Error: "
3931 msgstr ""
3932 "Nemôžem dokončiť kontrolu systému súborov.\n"
3933 "Chyba: "
3934
3935 msgid ""
3936 "Unable to initialize harddisk.\n"
3937 "Error: "
3938 msgstr ""
3939 "Nemôžem inicializovať pevný disk.\n"
3940 "Chyba: "
3941
3942 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
3943 msgstr "Nepotvrdený príkaz DiSEqC"
3944
3945 msgid ""
3946 "Undo\n"
3947 "Install"
3948 msgstr ""
3949 "Späť\n"
3950 "(Inštalácia)"
3951
3952 msgid ""
3953 "Undo\n"
3954 "Remove"
3955 msgstr ""
3956 "Späť\n"
3957 "(Odstránenie)"
3958
3959 msgid "Unicable"
3960 msgstr ""
3961
3962 msgid "Unicable LNB"
3963 msgstr ""
3964
3965 msgid "Unicable Martix"
3966 msgstr ""
3967
3968 msgid "Universal LNB"
3969 msgstr "Univerzálny LNB"
3970
3971 msgid "Unmount failed"
3972 msgstr "Odmontovanie zlyhalo"
3973
3974 msgid "Update"
3975 msgstr "Aktualizovať"
3976
3977 msgid "Updates your receiver's software"
3978 msgstr "Aktualizuje softvér prijímača"
3979
3980 msgid "Updating finished. Here is the result:"
3981 msgstr "Aktualizácia je skončená. Tu je výsledok:"
3982
3983 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
3984 msgstr "Aktualizujem... Čakajte... Môže to trvať pár minút..."
3985
3986 msgid "Upgrade"
3987 msgstr "Aktualizácia"
3988
3989 msgid "Upgrade finished."
3990 msgstr "Aktualizácia je skončená."
3991
3992 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
3993 msgstr "Aktualizácia je skončená. Chcete reštartovať Dreambox?"
3994
3995 msgid "Upgrading"
3996 msgstr "Aktualizujem"
3997
3998 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
3999 msgstr "Aktualizujem Dreambox... Čakajte"
4000
4001 msgid "Use"
4002 msgstr "Použiť"
4003
4004 msgid "Use DHCP"
4005 msgstr "Použiť DHCP"
4006
4007 msgid "Use Interface"
4008 msgstr "Použiť sieťový adaptér"
4009
4010 msgid "Use Power Measurement"
4011 msgstr "Použiť meranie spotreby"
4012
4013 msgid "Use a gateway"
4014 msgstr "Použiť bránu"
4015
4016 #.   TRANSLATORS: The effect of "Non-smooth winding" is that rather
4017 #.       than using ordinary "continuous" or "smooth" winding, a fast
4018 #.       sequence of stills is shown when winding at high speeds. This
4019 #.       makes it much easier too follow when almost each frame comes from
4020 #.       a new scene. The effect is achieved by repeating each shown frame
4021 #.       a couple of times. The settings control both at which speed this
4022 #.       winding mode sets in, and how many times each frame should be
4023 #.       repeated. This was previously called "Discontinuous playback"
4024 #.       which was incomprehensible. "Non-smooth winding" may be a better
4025 #.       term, but note that there is nothing irregular about it. Synonyms
4026 #.       better suited for translation to other languages may be "stepwise
4027 #.       winding/playback", or "winding/playback using stills". 
4028 msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
4029 msgstr "Použiť skokové prehrávanie pri rýchlostiach nad"
4030
4031 msgid "Use power measurement"
4032 msgstr "Použiť meranie spotreby"
4033
4034 msgid "Use the Networkwizard to configure your Network\n"
4035 msgstr "Na nastavenie siete použiť pomocníka siete\n"
4036
4037 msgid ""
4038 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
4039 "\n"
4040 "Please set up tuner A"
4041 msgstr ""
4042 "Šípkou doľava a doprava zmeňte voľbu.\n"
4043 "\n"
4044 "Nastavte tuner A"
4045
4046 msgid ""
4047 "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
4048 "press OK."
4049 msgstr ""
4050 "Šípkami nahor alebo nadol na diaľkovom ovládači vyberte voľbu. Potom stlačte "
4051 "tlačidlo OK."
4052
4053 msgid "Use usals for this sat"
4054 msgstr "Pre tento satelit použiť USALS"
4055
4056 msgid "Use wizard to set up basic features"
4057 msgstr "Použiť pomocníka pre nastavenie základných funkcií"
4058
4059 msgid "Used service scan type"
4060 msgstr "Typ vyhľadávania staníc"
4061
4062 msgid "User defined"
4063 msgstr "Užívateľsky definované"
4064
4065 msgid "Username"
4066 msgstr "Užívateľské meno"
4067
4068 msgid "VCR scart"
4069 msgstr "Scart videorekordéra"
4070
4071 msgid "VMGM (intro trailer)"
4072 msgstr ""
4073
4074 msgid "Vertical"
4075 msgstr "Zvislá"
4076
4077 msgid "Video Fine-Tuning"
4078 msgstr "Jemné nastavenie obrazu"
4079
4080 msgid "Video Fine-Tuning Wizard"
4081 msgstr "Pomocník pre jemné nastavenie obrazu"
4082
4083 msgid "Video Output"
4084 msgstr "Výstup obrazu"
4085
4086 msgid "Video Setup"
4087 msgstr "Nastavenie obrazu"
4088
4089 msgid "Video Wizard"
4090 msgstr "Pomocník k obrazu"
4091
4092 msgid ""
4093 "Video input selection\n"
4094 "\n"
4095 "Please press OK if you can see this page on your TV (or select a different "
4096 "input port).\n"
4097 "\n"
4098 "The next input port will be automatically probed in 10 seconds."
4099 msgstr ""
4100 "Voľba obrazového vstupu\n"
4101 "\n"
4102 "Stlačte tlačidlo OK, ak na televízore vidíte túto stranu (alebo zvoľte iný "
4103 "vstup).\n"
4104 "\n"
4105 "Nasledujúci vstup sa automaticky vyskúša o 10 sekúnd."
4106
4107 msgid "Video mode selection."
4108 msgstr "Voľba režimu obrazu"
4109
4110 msgid "View Movies..."
4111 msgstr "Zobraziť filmy..."
4112
4113 msgid "View Photos..."
4114 msgstr "Zobraziť fotografie..."
4115
4116 msgid "View Rass interactive..."
4117 msgstr "Zobraziť RASS interaktívne..."
4118
4119 msgid "View Video CD..."
4120 msgstr "Zobraziť Video CD..."
4121
4122 msgid "View details"
4123 msgstr "Zobraziť podrobnosti"
4124
4125 msgid "View list of available "
4126 msgstr "Zobraziť zoznam dostupnýchvzhľadov"
4127
4128 msgid "View list of available CommonInterface extensions"
4129 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných rozšírení CommonInterface"
4130
4131 msgid "View list of available Display and Userinterface extensions."
4132 msgstr ""
4133 "Zobraziť zoznam dostupných rozšírení zobrazenia a užívateľského rozhrania"
4134
4135 msgid "View list of available EPG extensions."
4136 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných rozšírení EPG"
4137
4138 msgid "View list of available Satteliteequipment extensions."
4139 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných rozšírení satelitného zariadenia"
4140
4141 msgid "View list of available communication extensions."
4142 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných komunikačných rozšírení"
4143
4144 msgid "View list of available default settings"
4145 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných predvolených nastavení"
4146
4147 msgid "View list of available multimedia extensions."
4148 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných multimediálnych rozšírení"
4149
4150 msgid "View list of available networking extensions"
4151 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných sieťových rozšírení"
4152
4153 msgid "View list of available recording extensions"
4154 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných rozšírení pre nahrávanie"
4155
4156 msgid "View list of available skins"
4157 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných vzhľadov"
4158
4159 msgid "View list of available software extensions"
4160 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných softvérových rozšírení"
4161
4162 msgid "View list of available system extensions"
4163 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných systémových rozšírení"
4164
4165 msgid "View teletext..."
4166 msgstr "Zobraziť teletext..."
4167
4168 msgid "Virtual KeyBoard"
4169 msgstr "Virtuálna klávesnica"
4170
4171 msgid "Voltage mode"
4172 msgstr "Napäťový režim"
4173
4174 msgid "Volume"
4175 msgstr "Hlasitosť"
4176
4177 msgid "W"
4178 msgstr "Z"
4179
4180 msgid "WEP"
4181 msgstr "WEP"
4182
4183 msgid "WPA"
4184 msgstr "WPA"
4185
4186 msgid "WPA or WPA2"
4187 msgstr "WPA alebo WPA2"
4188
4189 msgid "WPA2"
4190 msgstr "WPA2"
4191
4192 msgid "WSS on 4:3"
4193 msgstr "WSS pri 4:3"
4194
4195 msgid "Waiting"
4196 msgstr "Čakám"
4197
4198 msgid ""
4199 "We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If "
4200 "your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
4201 "Please press OK to begin."
4202 msgstr ""
4203 "Teraz vyskúšame, či váš televízor zobrazí toto rozlíšenie aj pri 50 Hz. Ak "
4204 "zostane obrazovka čierna, vyčkajte 20 sekúnd a prepne sa späť na 60 Hz.\n"
4205 "Stlačením tlačidla OK začnete."
4206
4207 msgid "Wed"
4208 msgstr "St"
4209
4210 msgid "Wednesday"
4211 msgstr "Streda"
4212
4213 msgid "Weekday"
4214 msgstr "Pracovný deň"
4215
4216 msgid ""
4217 "Welcome to the Cutlist editor.\n"
4218 "\n"
4219 "Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
4220 "cut'.\n"
4221 "\n"
4222 "Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
4223 msgstr ""
4224 "Vitajte v strihovom editore.\n"
4225 "\n"
4226 "Nájdite začiatok materiálu, ktorý chcete vystrihnúť. Stlačte OK, zvoľte "
4227 "„začiatok strihu“\n"
4228 "\n"
4229 "Potom nájdite koniec, stlačte OK, zvoľte „koniec strihu“ To je všetko."
4230
4231 msgid ""
4232 "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading "
4233 "the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
4234 "current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
4235 msgstr ""
4236 "Víta vás pomocník pre aktualizáciu image. Pomôže vám pri aktualizácii "
4237 "firmvéru v Dreamboxe umožnením zálohovania aktuálnych nastavení a stručným "
4238 "vysvetlením, ako aktualizovať firmvér."
4239
4240 msgid ""
4241 "Welcome.\n"
4242 "\n"
4243 "This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
4244 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
4245 msgstr ""
4246 "Vitajte.\n"
4247 "\n"
4248 "Tento úvodný pomocník vám pomôže so základnými nastaveniami Dreamboxa.\n"
4249 "Stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládači prejdite do ďalšieho kroku."
4250
4251 msgid "Welcome..."
4252 msgstr "Vitajte..."
4253
4254 msgid "West"
4255 msgstr "západne"
4256
4257 msgid "What do you want to scan?"
4258 msgstr "Čo chcete vyhľadať?"
4259
4260 msgid "What to do with sent crashlogs:"
4261 msgstr "Čo urobiť s odoslanými správami o zrútení:"
4262
4263 msgid ""
4264 "When you do a factory reset, you will lose ALL your configuration data\n"
4265 "(including bouquets, services, satellite data ...)\n"
4266 "After completion of factory reset, your receiver will restart "
4267 "automatically!\n"
4268 "\n"
4269 "Really do a factory reset?"
4270 msgstr ""
4271 "Keď resetujete na továrenské nastavenia, stratíte všetky konfiguračné dáta\n"
4272 "(vrátane buketov, staníc, údajov o satelitoch...)\n"
4273 "Po skončení prechodu na továrenské nastavenia sa prijímač automaticky "
4274 "reštartuje!\n"
4275 "\n"
4276 "Naozaj chcete resetovať na továrenské nastavenia?"
4277
4278 msgid "Where do you want to backup your settings?"
4279 msgstr "Kam chcete zálohovať svoje nastavenia?"
4280
4281 msgid "Where to save temporary timeshift recordings?"
4282 msgstr "Kam uložiť dočasné záznamy s posunom času?"
4283
4284 msgid "Wireless"
4285 msgstr "Bezdrôtovo"
4286
4287 msgid "Wireless Network"
4288 msgstr "Bezdrôtová sieť"
4289
4290 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
4291 msgstr "Chyba zápisu pri nahrávaní. Plný disk?\n"
4292
4293 msgid "Write failed!"
4294 msgstr "Zápis zlyhal!"
4295
4296 msgid "Writing NFI image file to flash completed"
4297 msgstr "Zápis súboru .NFI do pamäte flash je skončený."
4298
4299 msgid "YPbPr"
4300 msgstr "YPbPr"
4301
4302 msgid "Year"
4303 msgstr "Rok"
4304
4305 msgid "Yes"
4306 msgstr "Áno"
4307
4308 msgid "Yes, and delete this movie"
4309 msgstr "Áno, a zmazať tento film"
4310
4311 msgid "Yes, and don't ask again."
4312 msgstr "Áno, a nepýtať sa znova."
4313
4314 msgid "Yes, backup my settings!"
4315 msgstr "Áno, zálohovať nastavenia!"
4316
4317 msgid "Yes, do a manual scan now"
4318 msgstr "Áno, teraz vyhľadávať ručne"
4319
4320 msgid "Yes, do an automatic scan now"
4321 msgstr "Áno, teraz vyhľadávať automaticky"
4322
4323 msgid "Yes, do another manual scan now"
4324 msgstr "Áno, teraz vyhľadať ručne iné"
4325
4326 msgid "Yes, perform a shutdown now."
4327 msgstr "Áno, teraz vypnúť"
4328
4329 msgid "Yes, restore the settings now"
4330 msgstr "Áno, teraz obnoviť nastavenia"
4331
4332 msgid "Yes, returning to movie list"
4333 msgstr "Áno, vrátiť sa do zoznamu filmov"
4334
4335 msgid "Yes, view the tutorial"
4336 msgstr "Áno, prezrieť si tutoriál"
4337
4338 msgid "You can cancel the installation."
4339 msgstr "Môžete zrušiť inštaláciu."
4340
4341 msgid "You can cancel the removal."
4342 msgstr "Môžete zrušiť odstránenie."
4343
4344 msgid ""
4345 "You can choose some default settings now. Please select the settings you "
4346 "want to be installed."
4347 msgstr ""
4348 "Teraz si môžete vybrať predvolené nastavenia. Zvoľte si nastavenia, ktoré "
4349 "chcete nainštalovať."
4350
4351 msgid "You can choose, what you want to install..."
4352 msgstr "Môžete si vybrať, čo chcete nainštalovať."
4353
4354 msgid "You can install this plugin."
4355 msgstr "Môžete nainštalovať modul."
4356
4357 msgid "You can remove this plugin."
4358 msgstr "Tento modul môžete zmazať!"
4359
4360 msgid "You cannot delete this!"
4361 msgstr "Toto nemôžete zmazať!"
4362
4363 msgid "You chose not to install any default services lists."
4364 msgstr "Vybrali ste si nenainštalovať žiadne zoznamy predvolených staníc."
4365
4366 msgid ""
4367 "You chose not to install any default settings. You can however install the "
4368 "default settings later in the settings menu."
4369 msgstr ""
4370 "Vybrali ste si nenainštalovať žiadne predvolené nastavenia. Môžete ich však "
4371 "nainštalovať neskôr v menu nastavení."
4372
4373 msgid ""
4374 "You chose not to install anything. Please press OK finish the install wizard."
4375 msgstr ""
4376 "Vybrali ste si nenainštalovať nič. Stlačením tlačidla OK ukončíte pomocníka "
4377 "s inštaláciou."
4378
4379 msgid ""
4380 "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a "
4381 "harddisk is not an option for you."
4382 msgstr ""
4383 "Zdá sa, že v Dreamboxe nemáte pevný disk, preto zálohovanie na pevný disk "
4384 "nie je pre vás správnou voľbou."
4385
4386 msgid ""
4387 "You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the "
4388 "slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup "
4389 "to the harddisk!\n"
4390 "Please press OK to start the backup now."
4391 msgstr ""
4392 "Vybrali ste si zálohovanie na kartu CF. Karta musí byť v otvore. "
4393 "Nekontrolujeme, či sa teraz naozaj používa, preto radšej zálohujte na pevný "
4394 "disk.\n"
4395 "Stlačením tlačidla OK spustíte zálohovanie."
4396
4397 msgid ""
4398 "You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
4399 "Please press OK to start the backup now."
4400 msgstr ""
4401 "Vybrali ste si zálohovanie na USB. Lepšie je zálohovať na pevný disk.\n"
4402 "Stlačením tlačidla OK spustíte zálohovanie."
4403
4404 msgid ""
4405 "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
4406 "backup now."
4407 msgstr ""
4408 "Vybrali ste si zálohovanie na pevný disk. Stlačením tlačidla OK spustíte "
4409 "zálohovanie."
4410
4411 msgid ""
4412 "You have chosen to backup your settings. Please press OK to start the backup "
4413 "now."
4414 msgstr ""
4415 "Vybrali ste si zálohovanie nastavení. Stlačením tlačidla OK spustíte "
4416 "zálohovanie."
4417
4418 msgid ""
4419 "You have chosen to create a new .NFI flasher bootable USB stick. This will "
4420 "repartition the USB stick and therefore all data on it will be erased."
4421 msgstr ""
4422 "Zvolili ste si vytvorenie nového bootovateľného USB kľúča pre zápis .NFI. "
4423 "Pritom sa vytvorí nová partícia na kľúči a stratíte všetky dáta, ktoré sú na "
4424 "ňom."
4425
4426 msgid ""
4427 "You have chosen to restore your settings. Enigma2 will restart after "
4428 "restore. Please press OK to start the restore now."
4429 msgstr ""
4430 "Vybrali ste si obnovu nastavení. Po obnovení sa Enigma2 reštartuje. "
4431 "Stlačením tlačidla OK spustíte obnovu."
4432
4433 #, python-format
4434 msgid "You have to wait %s!"
4435 msgstr "Musíte čakať %s!"
4436
4437 msgid ""
4438 "You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, "
4439 "please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
4440 "Your dreambox will now be halted. After you have performed the update "
4441 "instructions from the website, your new firmware will ask you to restore "
4442 "your settings."
4443 msgstr ""
4444 "Musíte mať počítač pripojený k Dreamboxu. Ak potrebujete ďalšie pokyny, "
4445 "navštívte webovú stránku http://www.dm7025.de.\n"
4446 "Dreambox sa teraz zastaví. Po splnení aktualizačných pokynov z webovej "
4447 "stránky vás nový firmvér požiada o obnovu nastavení."
4448
4449 msgid ""
4450 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
4451 "\n"
4452 "Do you want to set the pin now?"
4453 msgstr ""
4454 "Musíte nastaviť kód PIN a skryť ho pred deťmi.\n"
4455 "\n"
4456 "Chcete teraz nastaviť kód PIN?"
4457
4458 msgid "Your Dreambox will restart after pressing OK on your remote control."
4459 msgstr ""
4460 "Dreambox sa reštartuje, keď stlačíte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači."
4461
4462 msgid "Your TV works with 50 Hz. Good!"
4463 msgstr "Televízor funguje s kmitočtom 50 Hz. Prima!"
4464
4465 msgid ""
4466 "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
4467 "process."
4468 msgstr ""
4469 "Zálohovanie sa podarilo.Teraz vysvetlíme ďalší postup pri aktualizácii."
4470
4471 msgid ""
4472 "Your collection exceeds the size of a single layer medium, you will need a "
4473 "blank dual layer DVD!"
4474 msgstr ""
4475 "Zostava presahuje kapacitu jednovrstvového média. Potrebujete prázdny "
4476 "dvojvrstvový disk DVD!"
4477
4478 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
4479 msgstr "Dreambox sa vypína. Nevzďaľujte sa..."
4480
4481 msgid ""
4482 "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and "
4483 "try again."
4484 msgstr ""
4485 "Dreambox nie je správne pripojený do internetu. Skontrolujte a skúste znova."
4486
4487 msgid ""
4488 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
4489 "Press OK to start upgrade."
4490 msgstr ""
4491 "Firmvér frontprocesora sa musí aktualizovať.\n"
4492 "Stlačením tlačidla OK spustíte aktualizáciu."
4493
4494 msgid "Your network configuration has been activated."
4495 msgstr "Nastavenie siete bolo aktivované."
4496
4497 msgid ""
4498 "Your network configuration has been activated.\n"
4499 "A second configured interface has been found.\n"
4500 "\n"
4501 "Do you want to disable the second network interface?"
4502 msgstr ""
4503 "Nastavenie siete bolo aktivované..\n"
4504 "Bolo zistené ďalšie nakonfigurované rozhranie.\n"
4505 "\n"
4506 "Chcete vypnúť druhé sieťové rozhranie?"
4507
4508 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
4509 msgstr "Prepnúť späť na stanicu spred nastavovania motora?"
4510
4511 msgid "Zap back to service before satfinder?"
4512 msgstr "Prepnúť späť na stanicu spred hľadania satelitu?"
4513
4514 msgid "[alternative edit]"
4515 msgstr "[úprava alternatív]"
4516
4517 msgid "[bouquet edit]"
4518 msgstr "[úprava buketu]"
4519
4520 msgid "[favourite edit]"
4521 msgstr "[úprava obľúbených]"
4522
4523 msgid "[move mode]"
4524 msgstr "[presun]"
4525
4526 msgid "a gui to assign services/providers to common interface modules"
4527 msgstr "GUI na priradenie staníc a poskytovateľov k modulom CI"
4528
4529 msgid "a gui to assign services/providers/caids to common interface modules"
4530 msgstr "GUI na priradenie staníc, poskytovateľov a CAId k modulom CI"
4531
4532 msgid "abort alternatives edit"
4533 msgstr "zrušiť úpravu alternatív"
4534
4535 msgid "abort bouquet edit"
4536 msgstr "zrušiť úpravu buketu"
4537
4538 msgid "abort favourites edit"
4539 msgstr "zrušiť úpravu obľúbených"
4540
4541 msgid "about to start"
4542 msgstr "hneď začne"
4543
4544 msgid "activate current configuration"
4545 msgstr "aktivovať aktuálne nastavenie"
4546
4547 msgid "add Provider"
4548 msgstr "pridať poskytovateľa"
4549
4550 msgid "add Service"
4551 msgstr "pridať stanicu"
4552
4553 msgid "add a nameserver entry"
4554 msgstr "pridať DNS"
4555
4556 msgid "add alternatives"
4557 msgstr "pridať alternatívy"
4558
4559 msgid "add bookmark"
4560 msgstr "pridať záložku"
4561
4562 msgid "add bouquet"
4563 msgstr "pridať buket"
4564
4565 msgid "add directory to playlist"
4566 msgstr "pridať adresár do zoznamu prehrávok"
4567
4568 msgid "add file to playlist"
4569 msgstr "pridať súbor do zoznamu prehrávok"
4570
4571 msgid "add files to playlist"
4572 msgstr "pridať súbory do zoznamu prehrávok"
4573
4574 msgid "add marker"
4575 msgstr "pridať značku"
4576
4577 msgid "add recording (enter recording duration)"
4578 msgstr "pridať nahrávanie (zadajte dobu záznamu)"
4579
4580 msgid "add recording (enter recording endtime)"
4581 msgstr "pridať nahrávanie (zadajte čas ukončenia)"
4582
4583 msgid "add recording (indefinitely)"
4584 msgstr "pridať nahrávanie (nekonečné)"
4585
4586 msgid "add recording (stop after current event)"
4587 msgstr "pridať nahrávanie (zastaviť po aktuálnej udalosti)"
4588
4589 msgid "add service to bouquet"
4590 msgstr "pridať stanicu do buketu"
4591
4592 msgid "add service to favourites"
4593 msgstr "pridať stanicu do obľúbených"
4594
4595 msgid "add to parental protection"
4596 msgstr "pridať k rodičovskej zámke"
4597
4598 msgid "advanced"
4599 msgstr "rozšírené"
4600
4601 msgid "alphabetic sort"
4602 msgstr "triediť podľa abecedy"
4603
4604 msgid ""
4605 "are you sure you want to restore\n"
4606 "following backup:\n"
4607 msgstr ""
4608 "naozaj chcete obnoviť\n"
4609 "z tejto zálohy:\n"
4610
4611 msgid "assigned CAIds"
4612 msgstr "priradené CAIdy"
4613
4614 msgid "assigned Services/Provider"
4615 msgstr "priradené služby a poskytovatelia"
4616
4617 #, python-format
4618 msgid "audio track (%s) format"
4619 msgstr "formát zvukovej stopy (%s)"
4620
4621 #, python-format
4622 msgid "audio track (%s) language"
4623 msgstr "jazyk zvukovej stopy (%s)"
4624
4625 msgid "audio tracks"
4626 msgstr "zvukové stopy"
4627
4628 msgid "auto"
4629 msgstr "auto"
4630
4631 msgid "back"
4632 msgstr "späť"
4633
4634 msgid "background image"
4635 msgstr "obraz v pozadí"
4636
4637 msgid "backgroundcolor"
4638 msgstr "farba pozadia"
4639
4640 msgid "better"
4641 msgstr "lepšie"
4642
4643 msgid "black"
4644 msgstr "čierna"
4645
4646 msgid "blacklist"
4647 msgstr "čierna listina"
4648
4649 msgid "blue"
4650 msgstr "modrá"
4651
4652 #, python-format
4653 msgid "burn audio track (%s)"
4654 msgstr "napáliť zvukovú stopu (%s)"
4655
4656 msgid "change recording (duration)"
4657 msgstr "zmeniť nahrávanie (trvanie)"
4658
4659 msgid "change recording (endtime)"
4660 msgstr "zmeniť nahrávanie (čas ukončenia)"
4661
4662 msgid "chapters"
4663 msgstr "kapitoly"
4664
4665 msgid "choose destination directory"
4666 msgstr "zvoliť cieľový adresár"
4667
4668 msgid "circular left"
4669 msgstr "kruhová ľavá"
4670
4671 msgid "circular right"
4672 msgstr "kruhová pravá"
4673
4674 msgid "clear playlist"
4675 msgstr "vymazať zoznam prehrávok"
4676
4677 msgid "complex"
4678 msgstr "komplexné"
4679
4680 msgid "config menu"
4681 msgstr "menu nast."
4682
4683 msgid "confirmed"
4684 msgstr "potvrdené"
4685
4686 msgid "connected"
4687 msgstr "pripojené"
4688
4689 msgid "continue"
4690 msgstr "pokrač."
4691
4692 msgid "copy to bouquets"
4693 msgstr "skopírovať do buketov"
4694
4695 msgid "create directory"
4696 msgstr "vytvoriť adresár"
4697
4698 msgid "daily"
4699 msgstr "denne"
4700
4701 msgid "day"
4702 msgstr "deň"
4703
4704 msgid "delete"
4705 msgstr "Zmazať"
4706
4707 msgid "delete cut"
4708 msgstr "zmazať strih"
4709
4710 msgid "delete file"
4711 msgstr "zmazať súbor"
4712
4713 msgid "delete playlist entry"
4714 msgstr "zmazať položku zoznamu prehrávok"
4715
4716 msgid "delete saved playlist"
4717 msgstr "zmazať uložený zoznam prehrávok"
4718
4719 msgid "delete..."
4720 msgstr "zmazať..."
4721
4722 msgid "disable"
4723 msgstr "zrušiť"
4724
4725 msgid "disable move mode"
4726 msgstr "zrušiť presun"
4727
4728 msgid "disabled"
4729 msgstr "zrušené"
4730
4731 msgid "disconnected"
4732 msgstr "odpojené"
4733
4734 msgid "do not change"
4735 msgstr "nemeniť"
4736
4737 msgid "do nothing"
4738 msgstr "nič nerobiť"
4739
4740 msgid "don't record"
4741 msgstr "nenahrávať"
4742
4743 msgid "done!"
4744 msgstr "Hotovo!"
4745
4746 msgid "edit alternatives"
4747 msgstr "upraviť alternatívy"
4748
4749 msgid "empty"
4750 msgstr "prázdne"
4751
4752 msgid "enable"
4753 msgstr "zapnúť"
4754
4755 msgid "enable bouquet edit"
4756 msgstr "zapnúť úpravu buketu"
4757
4758 msgid "enable favourite edit"
4759 msgstr "zapnúť úpravu obľúbených"
4760
4761 msgid "enable move mode"
4762 msgstr "zapnúť presun"
4763
4764 msgid "enabled"
4765 msgstr "zapnuté"
4766
4767 msgid "end alternatives edit"
4768 msgstr "skončiť úpravu alternatív"
4769
4770 msgid "end bouquet edit"
4771 msgstr "skončiť úpravu buketu"
4772
4773 msgid "end cut here"
4774 msgstr "strih končí tu"
4775
4776 msgid "end favourites edit"
4777 msgstr "skončiť úpravu obľúbených"
4778
4779 msgid "enigma2 and network"
4780 msgstr "enigma2 a sieť"
4781
4782 msgid "equal to"
4783 msgstr "rovná sa"
4784
4785 msgid "exceeds dual layer medium!"
4786 msgstr "Presahuje kapacitu dvojvrstvového DVD!"
4787
4788 msgid "exit DVD player or return to file browser"
4789 msgstr "zatvoriť prehrávač DVD alebo sa vrátiť do správcu súborov"
4790
4791 msgid "exit mediaplayer"
4792 msgstr "zatvoriť prehrávač médií"
4793
4794 msgid "exit movielist"
4795 msgstr "zatvoriť zoznam filmov"
4796
4797 msgid "exit nameserver configuration"
4798 msgstr "zatvoriť nastavovanie DNS"
4799
4800 msgid "exit network adapter configuration"
4801 msgstr "zatvoriť nastavovanie sieťového adaptéra"
4802
4803 msgid "exit network adapter setup menu"
4804 msgstr "zatvoriť menu nastavení sieťového adaptéra"
4805
4806 msgid "exit network interface list"
4807 msgstr "zatvoriť zoznam sieťových rozhraní"
4808
4809 msgid "exit networkadapter setup menu"
4810 msgstr "zatvoriť menu nastavení sieťových rozhraní"
4811
4812 msgid "failed"
4813 msgstr "zlyhalo"
4814
4815 msgid "fileformats (BMP, PNG, JPG, GIF)"
4816 msgstr "formáty súborov (BMP, PNG, JPG, GIF)"
4817
4818 msgid "filename"
4819 msgstr "názov súboru"
4820
4821 msgid "fine-tune your display"
4822 msgstr "jemné nastavenie obrazu"
4823
4824 msgid "forward to the next chapter"
4825 msgstr "preskočiť na ďalšiu kapitolu"
4826
4827 msgid "free"
4828 msgstr "voľných"
4829
4830 msgid "free diskspace"
4831 msgstr "voľného miesta na disku"
4832
4833 msgid "go to deep standby"
4834 msgstr "prejsť do vypnutia"
4835
4836 msgid "go to standby"
4837 msgstr "prejsť do pohotovostného režimu"
4838
4839 msgid "grab this frame as bitmap"
4840 msgstr "zachytiť toto políčko ako bitmapu"
4841
4842 msgid "green"
4843 msgstr "zelená"
4844
4845 msgid "hear radio..."
4846 msgstr "počúvať rádio..."
4847
4848 msgid "help..."
4849 msgstr "pomoc..."
4850
4851 msgid "hidden network"
4852 msgstr "skrytá sieť"
4853
4854 msgid "hide extended description"
4855 msgstr "skryť rozšírené opisy"
4856
4857 msgid "hide player"
4858 msgstr "skryť prehrávač"
4859
4860 msgid "horizontal"
4861 msgstr "vodorovná"
4862
4863 msgid "hour"
4864 msgstr "hodina"
4865
4866 msgid "hours"
4867 msgstr "hodiny"
4868
4869 msgid "immediate shutdown"
4870 msgstr "ihneď vypnúť"
4871
4872 #, python-format
4873 msgid ""
4874 "incoming call!\n"
4875 "%s calls on %s!"
4876 msgstr ""
4877 "Prichádzajúci hovor!\n"
4878 "%s volá %s!"
4879
4880 msgid "init module"
4881 msgstr "inic. modul"
4882
4883 msgid "init modules"
4884 msgstr "inic. moduly"
4885
4886 msgid "insert mark here"
4887 msgstr "sem vložiť značku"
4888
4889 msgid "jump back to the previous title"
4890 msgstr "skok vzad na predchádzajúci titul"
4891
4892 msgid "jump forward to the next title"
4893 msgstr "skok vpred na nasledujúci titul"
4894
4895 msgid "jump to listbegin"
4896 msgstr "skok na začiatok zoznamu"
4897
4898 msgid "jump to listend"
4899 msgstr "skok na koniec zoznamu"
4900
4901 msgid "jump to next marked position"
4902 msgstr "skok na nasledujúce označené miesto"
4903
4904 msgid "jump to previous marked position"
4905 msgstr "skok na predchádzajúce označené miesto"
4906
4907 msgid "leave movie player..."
4908 msgstr "opustiť prehrávač médií..."
4909
4910 msgid "left"
4911 msgstr "doľava"
4912
4913 msgid "length"
4914 msgstr "dĺžka"
4915
4916 msgid "list style compact"
4917 msgstr "kompaktný zoznam"
4918
4919 msgid "list style compact with description"
4920 msgstr "kompaktný zoznam s opisom"
4921
4922 msgid "list style default"
4923 msgstr "predvolený zoznam"
4924
4925 msgid "list style single line"
4926 msgstr "jednoriadkový zoznam"
4927
4928 msgid "load playlist"
4929 msgstr "nahrať zoznam prehrávok"
4930
4931 msgid "locked"
4932 msgstr "zachytený"
4933
4934 msgid "loopthrough to"
4935 msgstr "prepojiť s"
4936
4937 msgid "manual"
4938 msgstr "ručne"
4939
4940 msgid "menu"
4941 msgstr "menu"
4942
4943 msgid "menulist"
4944 msgstr "zoznam menu"
4945
4946 msgid "mins"
4947 msgstr "min"
4948
4949 msgid "minute"
4950 msgstr "minúta"
4951
4952 msgid "minutes"
4953 msgstr "minút"
4954
4955 msgid "month"
4956 msgstr "mesiac"
4957
4958 msgid "move PiP to main picture"
4959 msgstr "presunúť PiP do hlavného obrazu"
4960
4961 msgid "move down to last entry"
4962 msgstr "nadol na poslednú položku"
4963
4964 msgid "move down to next entry"
4965 msgstr "nadol na nasledujúcu položku"
4966
4967 msgid "move up to first entry"
4968 msgstr "nahor na prvú položku"
4969
4970 msgid "move up to previous entry"
4971 msgstr "nahor na predchádzajúcu položku"
4972
4973 msgid "movie list"
4974 msgstr "zoznam filmov"
4975
4976 msgid "multinorm"
4977 msgstr "viacnormový"
4978
4979 msgid "never"
4980 msgstr "nikdy"
4981
4982 msgid "next channel"
4983 msgstr "nasledujúca stanica"
4984
4985 msgid "next channel in history"
4986 msgstr "nasledujúca stanica v histórii"
4987
4988 msgid "no"
4989 msgstr "nie"
4990
4991 msgid "no CAId selected"
4992 msgstr "nie je zvolený CAId"
4993
4994 msgid "no CI slots found"
4995 msgstr "nenájdené otvory CI"
4996
4997 msgid "no HDD found"
4998 msgstr "nenájdený pevný disk"
4999
5000 msgid "no module found"
5001 msgstr "Nenájdený modul"
5002
5003 msgid "no standby"
5004 msgstr "žiadny pohotovostný režim"
5005
5006 msgid "no timeout"
5007 msgstr "žiadny časový limit"
5008
5009 msgid "none"
5010 msgstr "žiadne"
5011
5012 msgid "not locked"
5013 msgstr "nie je signál"
5014
5015 msgid "not used"
5016 msgstr "nepoužité"
5017
5018 msgid "nothing connected"
5019 msgstr "nič nie je pripojené"
5020
5021 msgid "of a DUAL layer medium used."
5022 msgstr "dvojvrstvového média využitých."
5023
5024 msgid "of a SINGLE layer medium used."
5025 msgstr "jednovrstvového média využitých."
5026
5027 msgid "off"
5028 msgstr "vyp."
5029
5030 msgid "on"
5031 msgstr "zap."
5032
5033 msgid "on READ ONLY medium."
5034 msgstr "na nezapisovateľné médium."
5035
5036 msgid "once"
5037 msgstr "raz"
5038
5039 msgid "open nameserver configuration"
5040 msgstr "otvoriť nastavenia DNS"
5041
5042 msgid "open servicelist"
5043 msgstr "otvoriť zoznam staníc"
5044
5045 msgid "open servicelist(down)"
5046 msgstr "zobraziť zoznam staníc (nadol)"
5047
5048 msgid "open servicelist(up)"
5049 msgstr "zobraziť zoznam staníc (nahor)"
5050
5051 msgid "open virtual keyboard input help"
5052 msgstr "otvoriť pomocníka k virtuálnej klávesnici"
5053
5054 msgid "pass"
5055 msgstr ""
5056
5057 msgid "pause"
5058 msgstr "pauza"
5059
5060 msgid "play entry"
5061 msgstr "prehrať"
5062
5063 msgid "play from next mark or playlist entry"
5064 msgstr "prehrať od nasledujúcej značky alebo položky zoznamu prehrávok"
5065
5066 msgid "play from previous mark or playlist entry"
5067 msgstr "prehrať od predchádzajúcej značky alebo položky zoznamu prehrávok"
5068
5069 msgid "please press OK when ready"
5070 msgstr "Keď budete pripravení, stlačte tlačidlo OK."
5071
5072 msgid "please wait, loading picture..."
5073 msgstr "Čakajte, nahrávam obraz..."
5074
5075 msgid "previous channel"
5076 msgstr "predchádzajúca stanica"
5077
5078 msgid "previous channel in history"
5079 msgstr "predchádzajúca stanica v histórii"
5080
5081 msgid "record"
5082 msgstr "nahrať"
5083
5084 msgid "recording..."
5085 msgstr "nahrávam..."
5086
5087 msgid "red"
5088 msgstr "červená"
5089
5090 msgid "remove a nameserver entry"
5091 msgstr "odstrániť DNS"
5092
5093 msgid "remove after this position"
5094 msgstr "odstrániť po tejto pozícii"
5095
5096 msgid "remove all alternatives"
5097 msgstr "odstrániť všetky alternatívy"
5098
5099 msgid "remove all new found flags"
5100 msgstr "odstrániť všetky značky pre novonájdené"
5101
5102 msgid "remove before this position"
5103 msgstr "odstrániť pred touto pozíciou"
5104
5105 msgid "remove bookmark"
5106 msgstr "odstrániť záložku"
5107
5108 msgid "remove directory"
5109 msgstr "odstrániť adresár"
5110
5111 msgid "remove entry"
5112 msgstr "odstrániť položku"
5113
5114 msgid "remove from parental protection"
5115 msgstr "odstrániť z rodičovskej zámky"
5116
5117 msgid "remove new found flag"
5118 msgstr "odstrániť značku novonájdenej stanice"
5119
5120 msgid "remove selected satellite"
5121 msgstr "odstrániť zvolený satelit"
5122
5123 msgid "remove this mark"
5124 msgstr "odstrániť túto značku"
5125
5126 msgid "repeat playlist"
5127 msgstr "zopakovať zoznam prehrávok"
5128
5129 msgid "repeated"
5130 msgstr "opakované"
5131
5132 msgid "rewind to the previous chapter"
5133 msgstr "previnúť na predchádzajúcu kapitolu"
5134
5135 msgid "right"
5136 msgstr "doprava"
5137
5138 msgid "save last directory on exit"
5139 msgstr "pri ukončení uložiť posledný adresár"
5140
5141 msgid "save playlist"
5142 msgstr "uložiť zoznam prehrávok"
5143
5144 msgid "save playlist on exit"
5145 msgstr "pri ukončení uložiť zoznam prehrávok"
5146
5147 msgid "scan done!"
5148 msgstr "Vyhľadávanie skončené!"
5149
5150 #, python-format
5151 msgid "scan in progress - %d%% done!"
5152 msgstr "Vyhľadávanie prebieha - %d%% hotových!"
5153
5154 msgid "scan state"
5155 msgstr "stav vyhľadávania"
5156
5157 msgid "second"
5158 msgstr "sekunda"
5159
5160 msgid "second cable of motorized LNB"
5161 msgstr "druhý kábel motorizovaného LNB"
5162
5163 msgid "seconds"
5164 msgstr "sekúnd"
5165
5166 msgid "select"
5167 msgstr "zvoliť"
5168
5169 msgid "select .NFI flash file"
5170 msgstr "zvoliť súbor .NFI"
5171
5172 msgid "select CAId"
5173 msgstr "zvoliť CAId"
5174
5175 msgid "select CAId's"
5176 msgstr "zvoliť CAIdy"
5177
5178 msgid "select image from server"
5179 msgstr "zvoliť image zo servera"
5180
5181 msgid "select interface"
5182 msgstr "zvoliť rozhranie"
5183
5184 msgid "select menu entry"
5185 msgstr "zvoliť položku menu"
5186
5187 msgid "select movie"
5188 msgstr "zvoliť film"
5189
5190 msgid "select the movie path"
5191 msgstr "zvoliť cestu k filmu"
5192
5193 msgid "service pin"
5194 msgstr "PIN stanice"
5195
5196 msgid "setup pin"
5197 msgstr "PIN nastavenia"
5198
5199 msgid "show DVD main menu"
5200 msgstr "zobraziť hlavné menu DVD"
5201
5202 msgid "show EPG..."
5203 msgstr "zobraziť EPG..."
5204
5205 msgid "show Infoline"
5206 msgstr "zobraziť informácie"
5207
5208 msgid "show all"
5209 msgstr "zobraziť všetko"
5210
5211 msgid "show alternatives"
5212 msgstr "zobraziť alternatívy"
5213
5214 msgid "show event details"
5215 msgstr "zobraziť údaje o udalosti"
5216
5217 msgid "show extended description"
5218 msgstr "zobraziť rozšírený opis"
5219
5220 msgid "show first selected tag"
5221 msgstr "zobraziť prvý zvolený štítok"
5222
5223 msgid "show second selected tag"
5224 msgstr "zobraziť druhý zvolený štítok"
5225
5226 msgid "show shutdown menu"
5227 msgstr "zobraziť menu vypnutia"
5228
5229 msgid "show single service EPG..."
5230 msgstr "zobraziť jednoduché EPG..."
5231
5232 msgid "show tag menu"
5233 msgstr "zobraziť menu štítkov"
5234
5235 msgid "show transponder info"
5236 msgstr "zobraziť infor. o transpondéri"
5237
5238 msgid "shuffle playlist"
5239 msgstr "premiešať zoznam prehrávok"
5240
5241 msgid "shutdown"
5242 msgstr "vypnúť"
5243
5244 msgid "simple"
5245 msgstr "jednoduché"
5246
5247 msgid "skip backward"
5248 msgstr "skok vzad"
5249
5250 msgid "skip backward (enter time)"
5251 msgstr "skok vzad (zadajte čas)"
5252
5253 msgid "skip forward"
5254 msgstr "skok vpred"
5255
5256 msgid "skip forward (enter time)"
5257 msgstr "skok vpred (zadajte čas)"
5258
5259 msgid "slide picture in loop"
5260 msgstr "premietať obrázky v slučke"
5261
5262 msgid "sort by date"
5263 msgstr "triediť podľa dátumu"
5264
5265 msgid "standard"
5266 msgstr "štand."
5267
5268 msgid "standby"
5269 msgstr "pohotovostný režim"
5270
5271 msgid "start cut here"
5272 msgstr "začiatok strihu tu"
5273
5274 msgid "start directory"
5275 msgstr "počiatočný adresár"
5276
5277 msgid "start timeshift"
5278 msgstr "začať časový posun"
5279
5280 msgid "stereo"
5281 msgstr "stereo"
5282
5283 msgid "stop PiP"
5284 msgstr "zastaviť PiP"
5285
5286 msgid "stop entry"
5287 msgstr "zastaviť"
5288
5289 msgid "stop recording"
5290 msgstr "zastaviť nahrávanie"
5291
5292 msgid "stop timeshift"
5293 msgstr "zastaviť časový posun"
5294
5295 msgid "swap PiP and main picture"
5296 msgstr "vymeniť PiP a hlavný obraz"
5297
5298 msgid "switch to bookmarks"
5299 msgstr "prepnúť na záložky"
5300
5301 msgid "switch to filelist"
5302 msgstr "prepnúť na zoznam súborov"
5303
5304 msgid "switch to playlist"
5305 msgstr "prepnúť na zoznam prehrávok"
5306
5307 msgid "switch to the next angle"
5308 msgstr "prepnúť na nasledujúci uhol kamery"
5309
5310 msgid "switch to the next audio track"
5311 msgstr "prepnúť na nasledujúcu zvukovú stopu"
5312
5313 msgid "switch to the next subtitle language"
5314 msgstr "prepnúť na nasledujúci jazyk podtitulkov"
5315
5316 msgid "template file"
5317 msgstr "šablóna"
5318
5319 msgid "textcolor"
5320 msgstr "farba textu"
5321
5322 msgid "this recording"
5323 msgstr "táto nahrávka"
5324
5325 msgid "this service is protected by a parental control pin"
5326 msgstr "táto stanica je chránená rodičovskou zámkou"
5327
5328 msgid "toggle a cut mark at the current position"
5329 msgstr "prepnúť značku strihu na aktuálnom mieste"
5330
5331 msgid "toggle time, chapter, audio, subtitle info"
5332 msgstr "prepnúť informácie o čase, kapitole, zvuku a podtitulkoch"
5333
5334 msgid "unconfirmed"
5335 msgstr "nepotvrdené"
5336
5337 msgid "unknown"
5338 msgstr "neznáme"
5339
5340 msgid "unknown service"
5341 msgstr "neznáma stanica"
5342
5343 msgid "until restart"
5344 msgstr "do reštartu"
5345
5346 msgid "user defined"
5347 msgstr "užívateľsky definované"
5348
5349 msgid "vertical"
5350 msgstr "zvislá"
5351
5352 msgid "view extensions..."
5353 msgstr "zobraziť rozšírenia..."
5354
5355 msgid "view recordings..."
5356 msgstr "zobraziť nahrávky..."
5357
5358 msgid "wait for ci..."
5359 msgstr "čakať na ci..."
5360
5361 msgid "wait for mmi..."
5362 msgstr "čakať na mmi..."
5363
5364 msgid "waiting"
5365 msgstr "čakám"
5366
5367 msgid "weekly"
5368 msgstr "týždenne"
5369
5370 msgid "whitelist"
5371 msgstr "biela listina"
5372
5373 msgid "working"
5374 msgstr "pracujem"
5375
5376 msgid "yellow"
5377 msgstr "žltá"
5378
5379 msgid "yes"
5380 msgstr "áno"
5381
5382 msgid "yes (keep feeds)"
5383 msgstr "áno (zachovať feedy)"
5384
5385 msgid ""
5386 "your dreambox might be unusable now. Please consult the manual for further "
5387 "assistance before rebooting your dreambox."
5388 msgstr ""
5389 "Dreambox teraz môže byť nepoužiteľný. Pred jeho reštartovaním vyhľadajte "
5390 "pomoc v návode na používanie."
5391
5392 msgid "zap"
5393 msgstr "prepnúť"
5394
5395 msgid "zapped"
5396 msgstr "prepnuté"
5397
5398 #~ msgid ""
5399 #~ "\n"
5400 #~ "Enigma2 will restart after the restore"
5401 #~ msgstr ""
5402 #~ "\n"
5403 #~ "Enigma2 sa po obnovení reštartuje"
5404
5405 #~ msgid "Do you want to continue installing or removing selected plugins?\n"
5406 #~ msgstr ""
5407 #~ "Chcete pokračovať v inštalovaní alebo odstraňovaní zvolených modulov?\n"
5408
5409 #~ msgid ""
5410 #~ "Install/\n"
5411 #~ "Remove"
5412 #~ msgstr ""
5413 #~ "Inštalovať/\n"
5414 #~ "Odstrániť"
5415
5416 #~ msgid "View"
5417 #~ msgstr "Zobraziť"