cleanup eConsoleAppContainer code.. execute is now only possible to call with
[enigma2.git] / po / pl.po
1 # English translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2008-10-28 10:06+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2008-10-14 15:32+0100\n"
12 "Last-Translator:  <silelis@tlen.pl>\n"
13 "Language-Team: none\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18
19 msgid ""
20 "\n"
21 "Enigma2 will restart after the restore"
22 msgstr ""
23 "\n"
24 "Enigma2 zostanie zrestartowana po przywróceniu"
25
26 msgid " "
27 msgstr " "
28
29 msgid "#000000"
30 msgstr "#000000"
31
32 msgid "#0064c7"
33 msgstr "#0064c7"
34
35 msgid "#25062748"
36 msgstr "#25062748"
37
38 msgid "#389416"
39 msgstr "#389416"
40
41 msgid "#80000000"
42 msgstr "#80000000"
43
44 msgid "#80ffffff"
45 msgstr "#80ffffff"
46
47 msgid "#bab329"
48 msgstr "#bab329"
49
50 msgid "#f23d21"
51 msgstr "#f23d21"
52
53 msgid "#ffffff"
54 msgstr "#ffffff"
55
56 msgid "#ffffffff"
57 msgstr "#ffffffff"
58
59 msgid "%H:%M"
60 msgstr "%H:%M"
61
62 #, python-format
63 msgid "%d jobs are running in the background!"
64 msgstr ""
65
66 #, python-format
67 msgid "%d min"
68 msgstr "%d min"
69
70 #, python-format
71 msgid "%d services found!"
72 msgstr "%d znalezionych serwisów!"
73
74 msgid "%d.%B %Y"
75 msgstr "%d.%B %Y"
76
77 #, python-format
78 msgid ""
79 "%s\n"
80 "(%s, %d MB free)"
81 msgstr ""
82 "%s\n"
83 "(%s, %d MB wolne)"
84
85 #, python-format
86 msgid "%s (%s)\n"
87 msgstr "%s (%s)\n"
88
89 msgid "(ZAP)"
90 msgstr "(Przełącz)"
91
92 msgid "(empty)"
93 msgstr "(puste)"
94
95 msgid "(show optional DVD audio menu)"
96 msgstr "(pokaż opcjonalne menu ustawień DVD audio)"
97
98 msgid ".NFI Download failed:"
99 msgstr "Ładowanie pliku .NFI nie powiodło się:"
100
101 msgid ".NFI Flasher bootable USB stick successfully created."
102 msgstr "Utworzenie bootowalnego nośnika USB z .NFI Flasher powiodło się."
103
104 msgid ""
105 ".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
106 msgstr ""
107 "Suma kontrolna md5 pliku .NFi została sprawdzona. Możesz bezpiecznie "
108 "flashować tym image'm!"
109
110 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
111 msgstr "katalog /usr/share/enigma2"
112
113 msgid "/var directory"
114 msgstr "katalog /var"
115
116 msgid "0"
117 msgstr "0"
118
119 msgid "1"
120 msgstr "1"
121
122 msgid "1.0"
123 msgstr "1.0"
124
125 msgid "1.1"
126 msgstr "1.1"
127
128 msgid "1.2"
129 msgstr "1.2"
130
131 msgid "12V output"
132 msgstr "12V wyjście"
133
134 msgid "13 V"
135 msgstr "13 V"
136
137 msgid "16:10"
138 msgstr "16:10"
139
140 msgid "16:10 Letterbox"
141 msgstr "16:10 Letterbox"
142
143 msgid "16:10 PanScan"
144 msgstr "16:10 PanScan"
145
146 msgid "16:9"
147 msgstr "16:9"
148
149 msgid "16:9 Letterbox"
150 msgstr "16:9 Letterbox"
151
152 msgid "16:9 always"
153 msgstr "16:9 zawsze"
154
155 msgid "18 V"
156 msgstr "18 V"
157
158 msgid "2"
159 msgstr "2"
160
161 msgid "3"
162 msgstr "3"
163
164 msgid "30 minutes"
165 msgstr "30 minut"
166
167 msgid "4"
168 msgstr "4"
169
170 msgid "4:3"
171 msgstr "4:3"
172
173 msgid "4:3 Letterbox"
174 msgstr "4:3 Letterbox"
175
176 msgid "4:3 PanScan"
177 msgstr "4:3 PanScan"
178
179 msgid "5"
180 msgstr "5"
181
182 msgid "5 minutes"
183 msgstr "5 minut"
184
185 msgid "50 Hz"
186 msgstr "50 Hz"
187
188 msgid "6"
189 msgstr "6"
190
191 msgid "60 minutes"
192 msgstr "60 minut"
193
194 msgid "7"
195 msgstr "7"
196
197 msgid "8"
198 msgstr "8"
199
200 msgid "9"
201 msgstr "9"
202
203 msgid "<unknown>"
204 msgstr "<nieznany>"
205
206 msgid "??"
207 msgstr "??"
208
209 msgid "A"
210 msgstr "A"
211
212 #, python-format
213 msgid ""
214 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
215 "Do you want to keep your version?"
216 msgstr ""
217 "Plik konfiguracyjny (%s) został zmodyfikowany od czasu instalacji.\n"
218 "Czy zachować aktualną wersję?"
219
220 msgid ""
221 "A finished record timer wants to set your\n"
222 "Dreambox to standby. Do that now?"
223 msgstr ""
224 "Timer zakończonego nagrywanie chce ustawić Twojego\n"
225 "Dreamboxa w stan czuwania. Zrobić to teraz?"
226
227 msgid ""
228 "A finished record timer wants to shut down\n"
229 "your Dreambox. Shutdown now?"
230 msgstr ""
231 "Timer zakończonego nagrywanie chce wyłączyć\n"
232 "Twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
233
234 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
235 msgstr "Graficzny EPG dla wszystkich usług określonego bukietu"
236
237 #, python-format
238 msgid ""
239 "A record has been started:\n"
240 "%s"
241 msgstr ""
242 "Nagrywanie rozpoczęło się:\n"
243 "%s"
244
245 msgid ""
246 "A recording is currently running.\n"
247 "What do you want to do?"
248 msgstr ""
249 "Nagrywanie w toku.\n"
250 "Co chcesz zrobić?"
251
252 msgid ""
253 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
254 "configure the positioner."
255 msgstr "Nagrywanie w toku. Zakończ nagrywanie przed ustawieniem pozycjonera."
256
257 msgid ""
258 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
259 "start the satfinder."
260 msgstr ""
261 "Nagrywanie w toku . Zatrzymaj nagrywanie przed uruchomieniem miernika "
262 "sygnału."
263
264 #, python-format
265 msgid "A required tool (%s) was not found."
266 msgstr "Narzędzie (%s) nie zostało znalezione."
267
268 msgid ""
269 "A sleep timer wants to set your\n"
270 "Dreambox to standby. Do that now?"
271 msgstr ""
272 "Wyłącznik czasowy chce ustawićTwojego\n"
273 "Dreamboxa w trybie czuwania. Zrobić to teraz?"
274
275 msgid ""
276 "A sleep timer wants to shut down\n"
277 "your Dreambox. Shutdown now?"
278 msgstr ""
279 "Wyłącznik czasowy chce wyłączyć\n"
280 "Twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
281
282 msgid ""
283 "A timer failed to record!\n"
284 "Disable TV and try again?\n"
285 msgstr ""
286 "Timer nie mógł nagrać!\n"
287 "Wyłączyć TV i spróbować ponownie?\n"
288
289 msgid "A/V Settings"
290 msgstr "Ustawienia A/V"
291
292 msgid "AA"
293 msgstr "AA"
294
295 msgid "AB"
296 msgstr "AB"
297
298 msgid "AC3 default"
299 msgstr "AC3 domyślnie"
300
301 msgid "AC3 downmix"
302 msgstr "AC3 downmix"
303
304 msgid "AGC"
305 msgstr "AGC"
306
307 msgid "AGC:"
308 msgstr "AGC:"
309
310 msgid "About"
311 msgstr "O tunerze..."
312
313 msgid "About..."
314 msgstr "Informacje o tunerze..."
315
316 msgid "Action on long powerbutton press"
317 msgstr "Akcja po długim naciśnięciu Power"
318
319 msgid "Action:"
320 msgstr "Akcja:"
321
322 msgid "Activate Picture in Picture"
323 msgstr "Aktywuj PiP"
324
325 msgid "Activate network settings"
326 msgstr "Aktywuj ustawienia sieci"
327
328 msgid "Adapter settings"
329 msgstr "Ustawienia adaptera"
330
331 msgid "Add"
332 msgstr "Dodaj"
333
334 msgid "Add Bookmark"
335 msgstr "Dodaj zakładkę"
336
337 msgid "Add a mark"
338 msgstr "Dodaj znacznik"
339
340 msgid "Add a new title"
341 msgstr "Dodaj nowy tytuł"
342
343 msgid "Add timer"
344 msgstr "Dodaj timer"
345
346 msgid "Add title"
347 msgstr "Dodaj tytuł"
348
349 msgid "Add to bouquet"
350 msgstr "Dodaj do bukietu"
351
352 msgid "Add to favourites"
353 msgstr "Dodaj do ulubionych"
354
355 msgid ""
356 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
357 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
358 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
359 "test screens."
360 msgstr ""
361 "Dostosuj ustawienie koloru, żeby wszystkie cienie koloru były rozróżnialne, "
362 "ale wydały się tak nasycone jak tylko możliwie. Jeśli jesteś zadowolony z "
363 "rezultatu wciśnij OK aby wyjść z dostosowania video lub wybierz numer aby "
364 "zobaczyć inny testowy ekran."
365
366 msgid "Advanced"
367 msgstr "Zaawansowane"
368
369 msgid "Advanced Video Setup"
370 msgstr "Zawansowana Konfiguracja Wideo"
371
372 msgid "After event"
373 msgstr "Po wydarzeniu"
374
375 msgid ""
376 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
377 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
378 msgstr ""
379 "Gdy kreator zostanie zakończony, możesz ochronić pojedyncze serwisy. Aby "
380 "dowiedzieć sie więcej jak to uczynić, przeczytaj instrukcję obsługi "
381 "Dreamboxa."
382
383 msgid "Album:"
384 msgstr "Album:"
385
386 msgid "All"
387 msgstr "Wszystkie"
388
389 msgid "All Satellites"
390 msgstr "Wwszystkie satelity"
391
392 msgid "All..."
393 msgstr "Wszystkie..."
394
395 msgid "Alpha"
396 msgstr "Przezroczystość"
397
398 msgid "Alternative radio mode"
399 msgstr "Alternatywny tryb radiowy"
400
401 msgid "Alternative services tuner priority"
402 msgstr "Alternatywny priorytet usług tunera"
403
404 msgid "An empty filename is illegal."
405 msgstr "Pusta nazwa pliku jest nieldozwolona."
406
407 msgid "An unknown error occured!"
408 msgstr "Wystąpił nieznany błąd!"
409
410 msgid "Arabic"
411 msgstr "Arabski"
412
413 msgid ""
414 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
415 "\n"
416 msgstr ""
417 "Czy jesteś pewien, że chcesz zrestartować interfejs sieciowy?\n"
418 "\n"
419
420 msgid "Artist:"
421 msgstr "Artysta:"
422
423 msgid "Ask before shutdown:"
424 msgstr "Zapytaj przed wyłączeniem:"
425
426 msgid "Ask user"
427 msgstr "Zapytaj użytkownika"
428
429 msgid "Aspect Ratio"
430 msgstr "Format obrazu:"
431
432 msgid "Audio"
433 msgstr "Dźwięk"
434
435 msgid "Audio Options..."
436 msgstr "Opcje Dźwięku..."
437
438 msgid "Authoring mode"
439 msgstr "Tryb autoringu"
440
441 msgid "Auto"
442 msgstr "Auto"
443
444 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
445 msgstr "Auto podział rozdzoałów co ? minuty (0=nigdy)"
446
447 msgid "Auto scart switching"
448 msgstr "Auto przełączanie scart"
449
450 msgid "Automatic"
451 msgstr "Automatycznie"
452
453 msgid "Automatic SSID lookup"
454 msgstr "Automatyczne oddzukiwanie SSID"
455
456 msgid "Automatic Scan"
457 msgstr "Automatyczne skanowanie"
458
459 msgid "Available format variables"
460 msgstr "Dostępne zmienne formatu"
461
462 msgid "B"
463 msgstr "B"
464
465 msgid "BA"
466 msgstr "BA"
467
468 msgid "BB"
469 msgstr "BB"
470
471 msgid "BER"
472 msgstr "BER"
473
474 msgid "BER:"
475 msgstr "BER:"
476
477 msgid "Back"
478 msgstr "Powrót"
479
480 msgid "Background"
481 msgstr "Tło"
482
483 msgid "Backup"
484 msgstr "Kopia zapasowa"
485
486 msgid "Backup Location"
487 msgstr "Lokalizacja kopii zapasowej"
488
489 msgid "Backup Mode"
490 msgstr "Tryb kopii zapasowej"
491
492 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
493 msgstr "Kopia zapasowa utworzona pomyslnie. Wciśnij OK aby zobaczyć rezultat."
494
495 msgid "Band"
496 msgstr "Pasmo"
497
498 msgid "Bandwidth"
499 msgstr "Szerokie pasmo"
500
501 msgid "Begin time"
502 msgstr "Czas rozpoczęcia"
503
504 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
505 msgstr "Zachowanie 'przerwę' gdy zatrzymany"
506
507 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
508 msgstr "Zachowanie przycisku 0 w trybie PiP"
509
510 msgid "Behavior when a movie is started"
511 msgstr "Zachowanie kiedy film rozpoczęty"
512
513 msgid "Behavior when a movie is stopped"
514 msgstr "Zachowanie kiedy film zatrzymany"
515
516 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
517 msgstr "Zachowanie kiedy film osiąga koniec"
518
519 msgid "Bookmarks"
520 msgstr "Zakładki"
521
522 msgid "Brightness"
523 msgstr "Jasność"
524
525 msgid "Burn DVD"
526 msgstr "Wypal DVD"
527
528 msgid "Burn to DVD..."
529 msgstr "Nagrywanie na DVD..."
530
531 msgid "Bus: "
532 msgstr "Bus:"
533
534 msgid ""
535 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
536 "displayed."
537 msgstr "Naciśnięcie przycisku OK spowodyje wyświetlenie pasek info."
538
539 msgid "C"
540 msgstr "C"
541
542 msgid "C-Band"
543 msgstr "Pasmo C"
544
545 msgid "CF Drive"
546 msgstr "Karta CF"
547
548 msgid "CVBS"
549 msgstr "CVBS"
550
551 msgid "Cable"
552 msgstr "Kablówka"
553
554 msgid "Cache Thumbnails"
555 msgstr "Przechowuj miniatury."
556
557 msgid "Call monitoring"
558 msgstr "Monitor rozmów"
559
560 msgid "Cancel"
561 msgstr "Anuluj"
562
563 msgid "Cannot parse feed directory"
564 msgstr "Nie można odnaleść katalogu"
565
566 msgid "Capacity: "
567 msgstr "Pojemność:"
568
569 msgid "Card"
570 msgstr "Karta"
571
572 msgid "Catalan"
573 msgstr "Hiszpański"
574
575 msgid "Change bouquets in quickzap"
576 msgstr "Automatyczna zmiana bukietów"
577
578 msgid "Change dir."
579 msgstr "Zmień katalog"
580
581 msgid "Change pin code"
582 msgstr "Zmień kod pin"
583
584 msgid "Change service pin"
585 msgstr "Zmien pin serwisowy"
586
587 msgid "Change service pins"
588 msgstr "Zmień piny serwisowe"
589
590 msgid "Change setup pin"
591 msgstr "Zmień pin ustawień"
592
593 msgid "Channel"
594 msgstr "Kanał"
595
596 msgid "Channel Selection"
597 msgstr "Wybór kanału"
598
599 msgid "Channel:"
600 msgstr "Kanał:"
601
602 msgid "Channellist menu"
603 msgstr "Menu listy kanałów"
604
605 msgid "Chap."
606 msgstr "Rozdz."
607
608 msgid "Chapter"
609 msgstr "Rozdział"
610
611 msgid "Chapter:"
612 msgstr "Rozdział:"
613
614 msgid "Check"
615 msgstr "Sprawdź"
616
617 msgid "Checking Filesystem..."
618 msgstr "Sprawdzanie Systemu Plików..."
619
620 msgid "Choose Tuner"
621 msgstr "Wybierz tuner"
622
623 msgid "Choose bouquet"
624 msgstr "Wybierz bukiet"
625
626 msgid "Choose source"
627 msgstr "Wybierz źródło"
628
629 msgid "Choose target folder"
630 msgstr "Wybierz folder docelowy"
631
632 msgid "Choose your Skin"
633 msgstr "Wybierz Skin"
634
635 msgid "Cleanup"
636 msgstr "Czyść"
637
638 msgid "Clear before scan"
639 msgstr "Czyść przed skanowaniem"
640
641 msgid "Clear log"
642 msgstr "Wyczyść log"
643
644 msgid "Close"
645 msgstr "Zamknij"
646
647 msgid "Code rate high"
648 msgstr "Poziom kodu wysoki"
649
650 msgid "Code rate low"
651 msgstr "Poziom kodu niski"
652
653 msgid "Coderate HP"
654 msgstr "Poziom kodu HP"
655
656 msgid "Coderate LP"
657 msgstr "Poziom kodu LP"
658
659 msgid "Collection name"
660 msgstr "Nazwa kolekcji"
661
662 msgid "Collection settings"
663 msgstr "Ustawienia kolekcji"
664
665 msgid "Color Format"
666 msgstr "Format kolorów"
667
668 msgid "Command execution..."
669 msgstr "Wykonywanie polecenia..."
670
671 msgid "Command order"
672 msgstr "Wydawanie poleceń"
673
674 msgid "Committed DiSEqC command"
675 msgstr "Wypełnij polecenia DiSEqC"
676
677 msgid "Common Interface"
678 msgstr "Moduł Dostępu"
679
680 msgid "Compact Flash"
681 msgstr "Compact Flash"
682
683 msgid "Compact flash card"
684 msgstr "Karta Compact flash"
685
686 msgid "Complete"
687 msgstr "Zakończ"
688
689 msgid "Configuration Mode"
690 msgstr "Tryb konfiguracji"
691
692 msgid "Configuring"
693 msgstr "Konfigurowanie"
694
695 msgid "Conflicting timer"
696 msgstr "Konflikt timera"
697
698 msgid "Connected to"
699 msgstr "Podłączony do"
700
701 msgid "Connected to Fritz!Box!"
702 msgstr "Połączono z  Fritz!Box!"
703
704 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
705 msgstr "Łączenie z  Fritz!Box..."
706
707 #, python-format
708 msgid ""
709 "Connection to Fritz!Box\n"
710 "failed! (%s)\n"
711 "retrying..."
712 msgstr ""
713 "Połączenie z  Fritz!Box\n"
714 "nieudane! (%s)\n"
715 "ponawianie..."
716
717 msgid "Constellation"
718 msgstr "Konstelacja"
719
720 msgid "Content does not fit on DVD!"
721 msgstr "Zawartość nie pasuje do DVD!"
722
723 msgid "Continue in background"
724 msgstr ""
725
726 msgid "Continue playing"
727 msgstr "Kontynuuj odtwarzanie"
728
729 msgid "Contrast"
730 msgstr "Kontrast"
731
732 msgid "Copying USB flasher boot image to stick..."
733 msgstr "Kopiowanie USB flasher image'a na nosnik..."
734
735 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
736 msgstr "Połączenie z Dreambox .NFI Image Serwerem nie powiodło sie:"
737
738 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
739 msgstr "Nie moge odczytać nosnika. Czy nośnik znajduje się w czytniku?"
740
741 msgid "Create movie folder failed"
742 msgstr "Tworzenie katalogu filmu nie powiodło się"
743
744 #, python-format
745 msgid "Creating directory %s failed."
746 msgstr "Utworzenie katalogu %s nie powiodło się."
747
748 msgid "Creating partition failed"
749 msgstr "Tworzenie partycji nie powiodło się"
750
751 msgid "Croatian"
752 msgstr "Chorwacki"
753
754 msgid "Current Transponder"
755 msgstr "Aktualny Transponder"
756
757 msgid "Current settings:"
758 msgstr "Aktualne ustawienia:"
759
760 msgid "Current version:"
761 msgstr "Aktualna wersja:"
762
763 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
764 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '1'/'3'"
765
766 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
767 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '4'/'6'"
768
769 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
770 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '7'/'9'"
771
772 msgid "Customize"
773 msgstr "Przystosuj"
774
775 msgid "Cut"
776 msgstr "Wytnij"
777
778 msgid "Cutlist editor..."
779 msgstr "Edytor wyciętej listy..."
780
781 msgid "Czech"
782 msgstr "Czeski"
783
784 msgid "D"
785 msgstr "D"
786
787 msgid "DHCP"
788 msgstr "DHCP"
789
790 msgid "DVB-S"
791 msgstr "DVB-S"
792
793 msgid "DVB-S2"
794 msgstr "DVB-S2"
795
796 msgid "DVD Player"
797 msgstr "Odtważacz DVD"
798
799 msgid "DVD media toolbox"
800 msgstr "Narzedzia nosnika DVD"
801
802 msgid "Danish"
803 msgstr "Duński"
804
805 msgid "Date"
806 msgstr "Data"
807
808 msgid "Decompressing USB stick flasher boot image..."
809 msgstr "Dekompresja USB flasher image'a..."
810
811 msgid "Deep Standby"
812 msgstr "Głębokie Czuwanie"
813
814 msgid "Default services lists"
815 msgstr "Standardowa lista serwisów"
816
817 msgid "Default settings"
818 msgstr "Ustawienia standardowe"
819
820 msgid "Delay"
821 msgstr "Opóźnienie"
822
823 msgid "Delete"
824 msgstr "Skasuj"
825
826 msgid "Delete entry"
827 msgstr "Skasuj wpis"
828
829 msgid "Delete failed!"
830 msgstr "Kasowanie nie powiodło się!"
831
832 #, python-format
833 msgid ""
834 "Delete no more configured satellite\n"
835 "%s?"
836 msgstr ""
837 "Czy usunąć nie skonfigurowanego satelitę\n"
838 "%s?"
839
840 msgid "Description"
841 msgstr "Opis"
842
843 msgid "Destination directory"
844 msgstr "Katalog docelowy"
845
846 msgid "Detected HDD:"
847 msgstr "Wykryto Hdd:"
848
849 msgid "Detected NIMs:"
850 msgstr "Wykryto NIMs:"
851
852 msgid "DiSEqC"
853 msgstr "DiSEqC"
854
855 msgid "DiSEqC A/B"
856 msgstr "DiSEqC A/B"
857
858 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
859 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
860
861 msgid "DiSEqC Mode"
862 msgstr "Tryb DiSEqC"
863
864 msgid "DiSEqC mode"
865 msgstr "Tryb DiSEqC"
866
867 msgid "DiSEqC repeats"
868 msgstr "Odpowiedzi DiSEqC"
869
870 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
871 msgstr "Bezpośrednie odtważanie podczepionych tytułów bez menu"
872
873 #, python-format
874 msgid "Directory %s nonexistent."
875 msgstr "Katalog %s nie istnieje"
876
877 msgid "Disable"
878 msgstr "Wyłącz"
879
880 msgid "Disable Picture in Picture"
881 msgstr "Wyłącz PiP"
882
883 msgid "Disable Subtitles"
884 msgstr "Wyłącz napisy"
885
886 msgid "Disable timer"
887 msgstr "Wyłącz timer"
888
889 msgid "Disabled"
890 msgstr "Wyłączone"
891
892 #, python-format
893 msgid ""
894 "Disconnected from\n"
895 "Fritz!Box! (%s)\n"
896 "retrying..."
897 msgstr ""
898 "Rozłączono z\n"
899 "Fritz!Box! (%s)\n"
900 "ponawianie..."
901
902 msgid "Dish"
903 msgstr "Antena"
904
905 msgid "Display 16:9 content as"
906 msgstr "Wyświetlaj zawartość 16:9 jako"
907
908 msgid "Display 4:3 content as"
909 msgstr "Wyświetlaj zawartość 4:3 jako"
910
911 msgid "Display Setup"
912 msgstr "Ustawienia wyświtlania"
913
914 #, python-format
915 msgid ""
916 "Do you really want to REMOVE\n"
917 "the plugin \"%s\"?"
918 msgstr ""
919
920 msgid ""
921 "Do you really want to check the filesystem?\n"
922 "This could take lots of time!"
923 msgstr ""
924 "Czy na pewno chcesz sprawdzić sysem plików?\n"
925 "Czynność może zająć dużo czasu!"
926
927 #, python-format
928 msgid "Do you really want to delete %s?"
929 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć %s?"
930
931 #, python-format
932 msgid ""
933 "Do you really want to download\n"
934 "the plugin \"%s\"?"
935 msgstr ""
936
937 msgid "Do you really want to exit?"
938 msgstr "Czy na pewno chcesz wyjść?"
939
940 msgid ""
941 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
942 "All data on the disk will be lost!"
943 msgstr ""
944 "Czy chcesz zainicjować Hdd?\n"
945 "Wszystkie dane na dysku zostaną skasowane!"
946
947 #, python-format
948 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
949 msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć katalog %s z dysku?"
950
951 #, python-format
952 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
953 msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć zakładke %s?"
954
955 msgid ""
956 "Do you want to backup now?\n"
957 "After pressing OK, please wait!"
958 msgstr ""
959 "Czy chcesz zrobić teraz kopię zapasową?\n"
960 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
961
962 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
963 msgstr "Czy chcesz nagrać tę kolekcje na nosniku DVD?"
964
965 msgid "Do you want to do a service scan?"
966 msgstr "Czy chcesz przeprowadzić skanowanie serwisów?"
967
968 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
969 msgstr "Czy chcesz wykonać kolejne ręczne skanowanie?"
970
971 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
972 msgstr "czy chcesz włączyć kontrole rodzicielską w Twoim Dreamboxie?"
973
974 msgid "Do you want to install default sat lists?"
975 msgstr "Czy chcesz zainstalować domyślna listę satelit?"
976
977 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
978 msgstr "Czy chcesz odtważać DVD znajdujące się w czytniku?"
979
980 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
981 msgstr "Czy chcesz obejrzeć DVD przed jego nagraniem?"
982
983 msgid "Do you want to restore your settings?"
984 msgstr "Czy chcesz przywrócić swoje ustawienia?"
985
986 msgid "Do you want to resume this playback?"
987 msgstr "Czy chcesz wznowić odtwarzanie?"
988
989 msgid ""
990 "Do you want to update your Dreambox?\n"
991 "After pressing OK, please wait!"
992 msgstr ""
993 "Czy chcesz zaktualizować Dreamboxa?\n"
994 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
995
996 msgid "Do you want to view a tutorial?"
997 msgstr "Czy chcesz zobaczyć wprowadzenie?"
998
999 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
1000 msgstr "Nie zatrzymuj aktualnego wydarzenia ale wyłącz nadchodzące"
1001
1002 #, python-format
1003 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
1004 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów"
1005
1006 #, python-format
1007 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
1008 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów z %d błędami"
1009
1010 msgid "Download"
1011 msgstr "Ładuj"
1012
1013 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
1014 msgstr "Ładuj pliki .NFI z USB Flasher"
1015
1016 msgid "Download Plugins"
1017 msgstr "Pobierz pluginy"
1018
1019 msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
1020 msgstr "Ładowanie image'a z USB flasher'a nie powiodło się:"
1021
1022 msgid "Downloadable new plugins"
1023 msgstr "Do pobrania nowe pluginy"
1024
1025 msgid "Downloadable plugins"
1026 msgstr "Pluginy do pobrania"
1027
1028 msgid "Downloading"
1029 msgstr "Pobieranie..."
1030
1031 msgid "Downloading image description..."
1032 msgstr "Ładowanie opisu image'u..."
1033
1034 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
1035 msgstr "Pobieranie informacji o pluginie. Proszę czekać..."
1036
1037 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
1038 msgstr "Format danych DVD (kompatybilny z HDTV)"
1039
1040 msgid "Dutch"
1041 msgstr "Holenderski"
1042
1043 msgid "E"
1044 msgstr "E"
1045
1046 msgid "EPG Selection"
1047 msgstr "Wybór EPG"
1048
1049 #, python-format
1050 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
1051 msgstr "BŁĄD - skanowanie (%s) nie powiodło się!"
1052
1053 msgid "East"
1054 msgstr "Wschód"
1055
1056 msgid "Edit DNS"
1057 msgstr "Edytuj DNS"
1058
1059 msgid "Edit chapters of current title"
1060 msgstr "Edycja rozdziału"
1061
1062 msgid "Edit services list"
1063 msgstr "Edytuj listę serwisów"
1064
1065 msgid "Edit settings"
1066 msgstr "Edytuj ustawienia"
1067
1068 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
1069 msgstr "Edytuj ustawienia servera nazw Dreamboxa.\n"
1070
1071 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
1072 msgstr "Edytuj ustawienia sieci Dreamboxa.\n"
1073
1074 msgid "Edit title"
1075 msgstr "Edytuj tytuł"
1076
1077 msgid "Electronic Program Guide"
1078 msgstr "Elektroniczny Przewodnik Programowy"
1079
1080 msgid "Enable"
1081 msgstr "Włącz"
1082
1083 msgid "Enable 5V for active antenna"
1084 msgstr "Włącz 5V dla aktywnej anteny"
1085
1086 msgid "Enable multiple bouquets"
1087 msgstr "Włącz tryb wielu bukietów"
1088
1089 msgid "Enable parental control"
1090 msgstr "Włącz kontrole rodzicielską"
1091
1092 msgid "Enable timer"
1093 msgstr "Włącz timer"
1094
1095 msgid "Enabled"
1096 msgstr "Włączone"
1097
1098 msgid "Encryption"
1099 msgstr "Szyfrowanie"
1100
1101 msgid "Encryption Key"
1102 msgstr "Klucz szyfrujący"
1103
1104 msgid "Encryption Type"
1105 msgstr "Typ szyfrowania"
1106
1107 msgid "End"
1108 msgstr "Koniec"
1109
1110 msgid "End time"
1111 msgstr "Czas zakończenia"
1112
1113 msgid "EndTime"
1114 msgstr "Koniec czasu"
1115
1116 msgid "English"
1117 msgstr "Angielski"
1118
1119 msgid ""
1120 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1121 "\n"
1122 "If you experience any problems please contact\n"
1123 "stephan@reichholf.net\n"
1124 "\n"
1125 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1126 msgstr ""
1127 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1128 "\n"
1129 "Jeśli doświadczyłeś pewnych problemów skontaktuj się z\n"
1130 "stephan@reichholf.net\n"
1131 "\n"
1132 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1133
1134 #.   TRANSLATORS: Note that "Enter" in the two strings below should *not*
1135 #.       be interpreted as "Give speed as input". The intended meaning is
1136 #.       instead "Initial speed when starting winding", i.e. the speed at
1137 #.       which "winding mode" is entered when first pressing "rewind" or
1138 #.       "fast forward". 
1139 msgid "Enter Fast Forward at speed"
1140 msgstr "Przejdź do przodu bardzo szybko"
1141
1142 msgid "Enter Rewind at speed"
1143 msgstr "Przejdź wstecz bardzo szybko"
1144
1145 msgid "Enter main menu..."
1146 msgstr "Wejdź do menu głównego..."
1147
1148 msgid "Enter the service pin"
1149 msgstr "Wpisz Pin serwisu"
1150
1151 msgid "Error"
1152 msgstr "Błąd"
1153
1154 msgid "Error executing plugin"
1155 msgstr "Błąd wykonania wtyczki"
1156
1157 #, python-format
1158 msgid ""
1159 "Error: %s\n"
1160 "Retry?"
1161 msgstr ""
1162 "Błąd: %s\n"
1163 "Ponowić?"
1164
1165 msgid "Eventview"
1166 msgstr "Widok zdarzenia"
1167
1168 msgid "Everything is fine"
1169 msgstr "Wszystko jest OK"
1170
1171 msgid "Execution Progress:"
1172 msgstr "Wyknywanie procesu:"
1173
1174 msgid "Execution finished!!"
1175 msgstr "Wykonywanie zakończone!!"
1176
1177 msgid "Exit"
1178 msgstr "Wyjście"
1179
1180 msgid "Exit editor"
1181 msgstr "Opuść edytor"
1182
1183 msgid "Exit the wizard"
1184 msgstr "Opuść kreator"
1185
1186 msgid "Exit wizard"
1187 msgstr "Opuść kreatora"
1188
1189 msgid "Expert"
1190 msgstr "Ekspert"
1191
1192 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
1193 msgstr "Wtyczki rozszeżonego ustawienia sieci..."
1194
1195 msgid "Extended Setup..."
1196 msgstr "Zaawansowana konfiguracja..."
1197
1198 msgid "Extensions"
1199 msgstr "Rozszerzenia"
1200
1201 msgid "FEC"
1202 msgstr "FEC"
1203
1204 msgid "Factory reset"
1205 msgstr "Twardy reset"
1206
1207 msgid "Failed"
1208 msgstr "Błąd"
1209
1210 msgid "Fast"
1211 msgstr "Szybko"
1212
1213 msgid "Fast DiSEqC"
1214 msgstr "Szybki DiSEqC"
1215
1216 msgid "Fast Forward speeds"
1217 msgstr "Szybkości przewijania"
1218
1219 msgid "Fast epoch"
1220 msgstr "Szybka epoka"
1221
1222 msgid "Favourites"
1223 msgstr "Ulubione"
1224
1225 msgid "Filesystem Check..."
1226 msgstr "Sprawdzanie systemu plików..."
1227
1228 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
1229 msgstr "System plików zawiera błędy, których nie dało się naprawić"
1230
1231 msgid "Finetune"
1232 msgstr "Strojenie"
1233
1234 msgid "Finished"
1235 msgstr "Skończone"
1236
1237 msgid "Finnish"
1238 msgstr "Fiński"
1239
1240 msgid ""
1241 "First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
1242 msgstr ""
1243 "najpierw musisz załadować najnowszą wersję środowiska bootującego dla  USB "
1244 "flash'era."
1245
1246 #, fuzzy
1247 msgid "Fix USB stick"
1248 msgstr "Ustaw nośnik USB"
1249
1250 msgid "Flash"
1251 msgstr "Flash"
1252
1253 msgid "Flashing failed"
1254 msgstr "Flash'owanie nie powiodło się"
1255
1256 msgid "Font size"
1257 msgstr "Rozmiar fontu"
1258
1259 msgid "Format"
1260 msgstr "Format"
1261
1262 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
1263 msgstr "Oblicz powtórzenie ramki podczas nie-płynnego zwijania"
1264
1265 msgid "French"
1266 msgstr "Francuski"
1267
1268 msgid "Frequency"
1269 msgstr "Częstotliwość"
1270
1271 msgid "Frequency bands"
1272 msgstr "Pasma częstotliwości"
1273
1274 msgid "Frequency scan step size(khz)"
1275 msgstr "Rozmiar stopnia skanowania (khz)"
1276
1277 msgid "Frequency steps"
1278 msgstr "Stopnie częstotliwości"
1279
1280 msgid "Fri"
1281 msgstr "Pią"
1282
1283 msgid "Friday"
1284 msgstr "Piątek"
1285
1286 msgid "Fritz!Box FON IP address"
1287 msgstr "Fritz!Box FON IP Adres"
1288
1289 #, python-format
1290 msgid "Frontprocessor version: %d"
1291 msgstr "Wersja Frontprocesora: %d"
1292
1293 msgid "Fsck failed"
1294 msgstr "Fsck zawiódł"
1295
1296 msgid "Function not yet implemented"
1297 msgstr "Funkcja jeszcze nie zaimplementowana"
1298
1299 msgid ""
1300 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
1301 "Do you want to Restart the GUI now?"
1302 msgstr ""
1303 "GUI musi zostać zrestartowane aby zastosować nowego skina\n"
1304 "Czy chcesz zrobić restart GUI teraz?"
1305
1306 msgid "Gateway"
1307 msgstr "Brama"
1308
1309 msgid "Genre:"
1310 msgstr "Gatunek:"
1311
1312 msgid "German"
1313 msgstr "Niemiecki"
1314
1315 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
1316 msgstr "Zdobywanie info o pluginie. Proszę czekać..."
1317
1318 msgid "Goto 0"
1319 msgstr "Idź do 0"
1320
1321 msgid "Goto position"
1322 msgstr "Idź na pozycje"
1323
1324 msgid "Graphical Multi EPG"
1325 msgstr "Graficzny Multi EPG"
1326
1327 msgid "Greek"
1328 msgstr "Grecki"
1329
1330 msgid "Guard Interval"
1331 msgstr "Odstęp strażnika"
1332
1333 msgid "Guard interval mode"
1334 msgstr "Tryb odstepu strażnika"
1335
1336 msgid "Harddisk"
1337 msgstr "Dysk twardy"
1338
1339 msgid "Harddisk setup"
1340 msgstr "Ustawienia dysku twardego"
1341
1342 msgid "Harddisk standby after"
1343 msgstr "Tryb czuwania dysku twardego po"
1344
1345 msgid "Hierarchy Information"
1346 msgstr "Informacja hierarchii"
1347
1348 msgid "Hierarchy mode"
1349 msgstr "Tryb hierarchii"
1350
1351 msgid "How many minutes do you want to record?"
1352 msgstr "Ile minut ma trwać nagranie?"
1353
1354 msgid "Hungarian"
1355 msgstr "Węgierski"
1356
1357 msgid "IP Address"
1358 msgstr "Adres IP"
1359
1360 msgid "Icelandic"
1361 msgstr "Islandzki"
1362
1363 msgid "If you can see this page, please press OK."
1364 msgstr "Jeśli widzisz tą stronę, proszę wciśnij OK."
1365
1366 msgid ""
1367 "If you see this, something is wrong with\n"
1368 "your scart connection. Press OK to return."
1369 msgstr ""
1370 "Jeśli to widzisz coś jest nie tak z\n"
1371 "Twoim interfejsem scart. Naciśnij OK aby wrócić."
1372
1373 msgid ""
1374 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
1375 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
1376 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
1377 "possible.\n"
1378 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
1379 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
1380 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
1381 "step.\n"
1382 "If you are happy with the result, press OK."
1383 msgstr ""
1384 "Jeśli Twój TV posiada poprawę jasności i kontrastu, wyłącz to. Jeśli masz "
1385 "opcje ustawioną na \"Dynamiczne\", zmień ją na Standardową. Dostosuj poziom "
1386 "podświetlania do własnej wartości .Zmniejsz kontrast w TV do najniższej "
1387 "wartości.\n"
1388 "Następnie zmniejsz poziom jasności, ale upewnij się że dwa najniższe "
1389 "odcienie szarości są rozpoznawalne.\n"
1390 "Na razie nie troszcz się o odcienie jasności. One zostaną ustawione w "
1391 "kolejnym kroku.\n"
1392 "Jeśli jesteś zadowolony z rezultatu wciśnij OK."
1393
1394 msgid "Image flash utility"
1395 msgstr "Narzędzia flash'a"
1396
1397 msgid "Image-Upgrade"
1398 msgstr " Aktualizacja Image'a"
1399
1400 msgid "In Progress"
1401 msgstr "W toku"
1402
1403 msgid ""
1404 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
1405 msgstr "Aby nagrywać z timera, TV został włączony na nagrywany serwis!\n"
1406
1407 msgid "Increased voltage"
1408 msgstr "Zwiększone napięcie"
1409
1410 msgid "Index"
1411 msgstr "Indeks"
1412
1413 msgid "InfoBar"
1414 msgstr "Pasek info"
1415
1416 msgid "Infobar timeout"
1417 msgstr "Czas wyświetlania paska info"
1418
1419 msgid "Information"
1420 msgstr "Informacja"
1421
1422 msgid "Init"
1423 msgstr "Init"
1424
1425 msgid "Initialization..."
1426 msgstr "Inicjalizacja..."
1427
1428 msgid "Initialize"
1429 msgstr "Inicjuj"
1430
1431 msgid "Initializing Harddisk..."
1432 msgstr "Inicjalizowanie Hdd..."
1433
1434 msgid "Input"
1435 msgstr "Wejście"
1436
1437 msgid "Installing"
1438 msgstr "Instalowanie"
1439
1440 msgid "Installing Software..."
1441 msgstr "Instalowanie oprogramowania..."
1442
1443 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
1444 msgstr "Instaluję standardową litę satelit...Proszę czekać..."
1445
1446 msgid "Installing defaults... Please wait..."
1447 msgstr "Instaluję ustawienia standardowe...Proszę czekać..."
1448
1449 msgid "Installing package content... Please wait..."
1450 msgstr "Instaluję zawartość pakietu...Proszę czekać..."
1451
1452 msgid "Instant Record..."
1453 msgstr "Natychmiastowe nagranie..."
1454
1455 msgid "Integrated Ethernet"
1456 msgstr "Zintegrowany Ethernet"
1457
1458 msgid "Integrated Wireless"
1459 msgstr "Zintegrowana sieś bezprzewodowa"
1460
1461 msgid "Intermediate"
1462 msgstr "Pośredni"
1463
1464 msgid "Internal Flash"
1465 msgstr "Wewnętrzny Flash"
1466
1467 msgid "Invalid Location"
1468 msgstr "Nieprawidłowa Lokalizacja"
1469
1470 #, python-format
1471 msgid "Invalid directory selected: %s"
1472 msgstr "Wybrano niewłaściwy katalog: %s"
1473
1474 msgid "Inversion"
1475 msgstr "Inversja"
1476
1477 msgid "Invert display"
1478 msgstr "Odwrócone wyświetlanie"
1479
1480 msgid "Italian"
1481 msgstr "Włoski"
1482
1483 msgid "Job View"
1484 msgstr "Podgląd zajęć"
1485
1486 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
1487 msgid "Just Scale"
1488 msgstr "Po prostu skaluj"
1489
1490 msgid "Keyboard Map"
1491 msgstr "Mapa klawiatury"
1492
1493 msgid "Keyboard Setup"
1494 msgstr "Ustawienia klawiatury"
1495
1496 msgid "Keymap"
1497 msgstr "Mapa klawiszy"
1498
1499 msgid "LAN Adapter"
1500 msgstr "Adapter LAN"
1501
1502 msgid "LNB"
1503 msgstr "LNB"
1504
1505 msgid "LOF"
1506 msgstr "LOF"
1507
1508 msgid "LOF/H"
1509 msgstr "LOF/H"
1510
1511 msgid "LOF/L"
1512 msgstr "LOF/L"
1513
1514 msgid "Language selection"
1515 msgstr "Wybór języka"
1516
1517 msgid "Language..."
1518 msgstr "Język..."
1519
1520 msgid "Last speed"
1521 msgstr "Ostatnia prędkość"
1522
1523 msgid "Latitude"
1524 msgstr "Szerokość geogr."
1525
1526 msgid "Leave DVD Player?"
1527 msgstr "Zamknąć odtważacz DVD?"
1528
1529 msgid "Left"
1530 msgstr "Lewo"
1531
1532 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
1533 msgid "Letterbox"
1534 msgstr "Letterbox"
1535
1536 msgid "Limit east"
1537 msgstr "Limit wschodni"
1538
1539 msgid "Limit west"
1540 msgstr "Limit zachodni"
1541
1542 msgid "Limits off"
1543 msgstr "Limity wyłaczonyy"
1544
1545 msgid "Limits on"
1546 msgstr "Limity właczony"
1547
1548 msgid "Link:"
1549 msgstr "Łącze:"
1550
1551 msgid "Linked titles with a DVD menu"
1552 msgstr "Połącz tytuł z menu DVD"
1553
1554 msgid "List of Storage Devices"
1555 msgstr "Lista zapamiętanych urządzeń"
1556
1557 msgid "Lithuanian"
1558 msgstr "Litewski"
1559
1560 msgid "Load"
1561 msgstr "Otwórz"
1562
1563 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
1564 msgstr "Wyświetlaj długość filmy na liście"
1565
1566 msgid "Local Network"
1567 msgstr "Sieć lokalna"
1568
1569 msgid "Location"
1570 msgstr "Lokalizacja"
1571
1572 msgid "Lock:"
1573 msgstr "Blokada:"
1574
1575 msgid "Long Keypress"
1576 msgstr "Długie naciskanie klawisza"
1577
1578 msgid "Longitude"
1579 msgstr "Długość geogr."
1580
1581 msgid "MMC Card"
1582 msgstr "Karta MMC"
1583
1584 msgid "MORE"
1585 msgstr "Więcej"
1586
1587 msgid "Main menu"
1588 msgstr "Menu Główne"
1589
1590 msgid "Mainmenu"
1591 msgstr "Menu Główne"
1592
1593 msgid "Make this mark an 'in' point"
1594 msgstr "Traktuj znacznik jako wewnętrzny punkt"
1595
1596 msgid "Make this mark an 'out' point"
1597 msgstr "Traktuj znacznik jako zewnętrzny punkt"
1598
1599 msgid "Make this mark just a mark"
1600 msgstr "Traktuj znacznik po prostu jak zaznaczenie"
1601
1602 msgid "Manual Scan"
1603 msgstr "Ręczne skanowanie"
1604
1605 msgid "Manual transponder"
1606 msgstr "Ręczny transponder"
1607
1608 msgid "Margin after record"
1609 msgstr "Margines po nagraniu (w min)"
1610
1611 msgid "Margin before record (minutes)"
1612 msgstr "Margines przed nagraniem (w min)"
1613
1614 msgid "Media player"
1615 msgstr "Odtwarzacz Multimedialny"
1616
1617 msgid "MediaPlayer"
1618 msgstr "Odtwarzacz Multimedialny"
1619
1620 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
1621 msgstr "Nosnik nie jest zapisywalnym DVD!"
1622
1623 msgid "Medium is not empty!"
1624 msgstr "Nosnik nie jest pusty!"
1625
1626 msgid "Menu"
1627 msgstr "Menu"
1628
1629 msgid "Message"
1630 msgstr "Wiadomość"
1631
1632 msgid "Mkfs failed"
1633 msgstr "Mkfs zawiódł"
1634
1635 msgid "Mode"
1636 msgstr "Tryb"
1637
1638 msgid "Model: "
1639 msgstr "Model: "
1640
1641 msgid "Modulation"
1642 msgstr "Modulacja"
1643
1644 msgid "Modulator"
1645 msgstr "Modulator"
1646
1647 msgid "Mon"
1648 msgstr "Pon"
1649
1650 msgid "Mon-Fri"
1651 msgstr "Pon-Pią"
1652
1653 msgid "Monday"
1654 msgstr "Poniedziałek"
1655
1656 msgid "Mount failed"
1657 msgstr "Montowanie nieudane"
1658
1659 msgid "Move Picture in Picture"
1660 msgstr "Przesuń PiP"
1661
1662 msgid "Move east"
1663 msgstr "Przesuń na wschód"
1664
1665 msgid "Move west"
1666 msgstr "Przesuń na zachód"
1667
1668 msgid "Movielist menu"
1669 msgstr "Menu listy filmów"
1670
1671 msgid "Multi EPG"
1672 msgstr "Multi EPG"
1673
1674 msgid "Multiple service support"
1675 msgstr "Wielokrotny support serwisu"
1676
1677 msgid "Multisat"
1678 msgstr "Multisat"
1679
1680 msgid "Mute"
1681 msgstr "Mute"
1682
1683 msgid "N/A"
1684 msgstr "N/A"
1685
1686 msgid "NEXT"
1687 msgstr "Następny"
1688
1689 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
1690 msgstr ""
1691 "Flaskowanie plikiem NFI zakończone. Aby zrestartować wciśnij Żółty przycisk!"
1692
1693 msgid "NOW"
1694 msgstr "Teraz"
1695
1696 msgid "NTSC"
1697 msgstr "NTSC"
1698
1699 msgid "Name"
1700 msgstr "Nazwa"
1701
1702 msgid "Nameserver"
1703 msgstr "Nameserver"
1704
1705 #, python-format
1706 msgid "Nameserver %d"
1707 msgstr "Nameserver %d"
1708
1709 msgid "Nameserver Setup"
1710 msgstr "Ustawienia Nameserver"
1711
1712 msgid "Nameserver settings"
1713 msgstr "Ustawienia serwera nazw"
1714
1715 msgid "Netmask"
1716 msgstr "Maska sieci"
1717
1718 msgid "Network Configuration..."
1719 msgstr "Konfiguracja sieci..."
1720
1721 msgid "Network Mount"
1722 msgstr "Montowanie sieci"
1723
1724 msgid "Network SSID"
1725 msgstr "Sieciowe SSID"
1726
1727 msgid "Network Setup"
1728 msgstr "Ustawienia sieci"
1729
1730 msgid "Network scan"
1731 msgstr "Skanowanie sieci"
1732
1733 msgid "Network setup"
1734 msgstr "Ustawienia sieci"
1735
1736 msgid "Network test"
1737 msgstr "Test połaczenia sieciowego"
1738
1739 msgid "Network test..."
1740 msgstr "Testowanie połączenia sieciowego..."
1741
1742 msgid "Network..."
1743 msgstr "Sieć..."
1744
1745 msgid "Network:"
1746 msgstr "Sieć:"
1747
1748 msgid "NetworkWizard"
1749 msgstr "Kreator sieci"
1750
1751 msgid "New"
1752 msgstr "Nowy"
1753
1754 msgid "New pin"
1755 msgstr "Nowy pin"
1756
1757 msgid "New version:"
1758 msgstr "Nowa wersja:"
1759
1760 msgid "Next"
1761 msgstr "Następny"
1762
1763 msgid "No"
1764 msgstr "Nie"
1765
1766 msgid "No (supported) DVDROM found!"
1767 msgstr "Nie znaleziono (wspomaganego) nośnika DVDROM!"
1768
1769 msgid "No 50 Hz, sorry. :("
1770 msgstr "Brak 50 Hz, przepraszam. :("
1771
1772 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
1773 msgstr "Nie znaleziono HDD lub HDD nie jest zainicjowany!"
1774
1775 msgid "No backup needed"
1776 msgstr "Kopia zapasowa jest nie potrzebna"
1777
1778 msgid ""
1779 "No data on transponder!\n"
1780 "(Timeout reading PAT)"
1781 msgstr ""
1782 "Brak danych na transponderze!\n"
1783 "(Koniec czasu czytania PAT)"
1784
1785 msgid "No details for this image file"
1786 msgstr "Brak opisu dla tego image'a"
1787
1788 msgid "No event info found, recording indefinitely."
1789 msgstr "Nie znaleziono informacji o wydarzeniu, nagrywanie nieokreślone."
1790
1791 msgid "No free tuner!"
1792 msgstr "Brak wolnego tunera!"
1793
1794 msgid ""
1795 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
1796 msgstr ""
1797 "Żaden pakiet nie został zaktualizowany. Możesz sprawdzić swoją siec i "
1798 "spróbować ponownie."
1799
1800 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
1801 msgstr "Brak obrazu na TV? Wciśnij EXIT i powtórz."
1802
1803 msgid "No positioner capable frontend found."
1804 msgstr "Nie znaleziono nadającego się pozycjonera."
1805
1806 msgid "No satellite frontend found!!"
1807 msgstr "Nie znaleziono satelity!!!"
1808
1809 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
1810 msgstr "Brak skonfigurowanego tunera aby używać go z pozycjonerem diseqc!"
1811
1812 msgid ""
1813 "No tuner is enabled!\n"
1814 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1815 msgstr ""
1816 "Brak włączonego tunera!\n"
1817 "Ustaw tuner przed rozpoczęciem skanowania."
1818
1819 msgid "No useable USB stick found"
1820 msgstr "Nie znaleziono uzytecznego nośnika USB"
1821
1822 msgid ""
1823 "No valid service PIN found!\n"
1824 "Do you like to change the service PIN now?\n"
1825 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
1826 msgstr ""
1827 "Nie znaleziono kodu PIN serwisu!\n"
1828 "Czy chcesz zmienić PIN serwisu?\n"
1829 "Gdy wciśniesz NIE ochrona serwisu zostanie wyłączona!"
1830
1831 msgid ""
1832 "No valid setup PIN found!\n"
1833 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
1834 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
1835 msgstr ""
1836 "Nie znaleziono kodu PIN ustawień!\n"
1837 "Czy chcesz zmienić PIN ustawień?\n"
1838 "Gdy wciśniesz NIE ochrona ustawień zostanie wyłączona!"
1839
1840 msgid ""
1841 "No working local networkadapter found.\n"
1842 "Please verify that you have attached a network cable and your Network is "
1843 "configured correctly."
1844 msgstr ""
1845 "Nie znaleziono działającej sieci.\n"
1846 "Sprawdź czy masz podłączony przewód sieciowy i czy Twoaj sieć jest "
1847 "skonfigurowana poprawnie."
1848
1849 msgid ""
1850 "No working wireless interface found.\n"
1851 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
1852 "your local network interface."
1853 msgstr ""
1854
1855 msgid ""
1856 "No working wireless networkadapter found.\n"
1857 "Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick and your "
1858 "Network is configured correctly."
1859 msgstr ""
1860 "Nie znaleziono działającego adaptera sieci bezprzewodowej.\n"
1861 "Sprawdź kompatybilność Twojegp WLAN USB Stick oraz poprawność konfiguracji "
1862 "sieci."
1863
1864 msgid "No, but restart from begin"
1865 msgstr "Nie, ale zrestartuj od początku"
1866
1867 msgid "No, do nothing."
1868 msgstr "Nie, nie rób nic."
1869
1870 msgid "No, just start my dreambox"
1871 msgstr "Nie, tylko włącz Dreamboxa"
1872
1873 msgid "No, scan later manually"
1874 msgstr "Nie, skanuj ręcznie później"
1875
1876 msgid "None"
1877 msgstr "Żaden"
1878
1879 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
1880 msgid "Nonlinear"
1881 msgstr "Nielinearny"
1882
1883 msgid "North"
1884 msgstr "Północ"
1885
1886 msgid "Norwegian"
1887 msgstr "Norweski"
1888
1889 #, python-format
1890 msgid ""
1891 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
1892 "required, %d MB available)"
1893 msgstr ""
1894 "Nie wystarczająca ilość przestrzeni dyskowej. Proszę zwolnić przestrzeń "
1895 "dyskową i spróbować ponownie. (%d MB wymagane, %d MB dostępne)"
1896
1897 msgid ""
1898 "Nothing to scan!\n"
1899 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1900 msgstr ""
1901 "Nic do skanowania!\n"
1902 "Ustaw tuner przed rozpoczeciem skanowania."
1903
1904 msgid "Now Playing"
1905 msgstr "Odtwarzane"
1906
1907 msgid ""
1908 "Now please insert the USB stick (minimum size is 64 MB) that you want to "
1909 "format and use as .NFI image flasher. Press OK after you've put the stick "
1910 "back in."
1911 msgstr ""
1912 "Proszę włożyć nosnik USB (minimalny rozmiar 64MB) który chcesz sformatować i "
1913 "używać jako .NFI image flasher. Po podłączeniu napędu nacisnij przycisk OK."
1914
1915 msgid ""
1916 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
1917 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
1918 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
1919 msgstr ""
1920 "Teraz użyj ustawienia kontrastu aby włączyć jasność tła jak najwyżej się da, "
1921 "ale upewnij się że nadal widać różnicę pomiedzy dwoma najjaśniejszymi "
1922 "poziomami odcieni. Jeśli skończyłeś wciśnij OK."
1923
1924 msgid "OK"
1925 msgstr "OK"
1926
1927 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
1928 msgstr "OK, przeprowadź mnie poprzez proces aktualizacji"
1929
1930 msgid "OSD Settings"
1931 msgstr "Ustawienia OSD"
1932
1933 msgid "OSD visibility"
1934 msgstr "wizualizacja OSD"
1935
1936 msgid "Off"
1937 msgstr "Wyłącz"
1938
1939 msgid "On"
1940 msgstr "Włącz"
1941
1942 msgid "One"
1943 msgstr "Jeden"
1944
1945 msgid "Online-Upgrade"
1946 msgstr "Online - Aktualizacja"
1947
1948 msgid "Only Free scan"
1949 msgstr "Tylko wolne skanowanie"
1950
1951 msgid "Orbital Position"
1952 msgstr "Pozycja orbitalna"
1953
1954 msgid "Other..."
1955 msgstr "Inne..."
1956
1957 msgid "PAL"
1958 msgstr "PAL"
1959
1960 msgid "PIDs"
1961 msgstr "Pidy"
1962
1963 msgid "Package list update"
1964 msgstr "Paczka listy aktualizacji"
1965
1966 msgid "Packet management"
1967 msgstr "Zarządzanie pakietem"
1968
1969 msgid "Page"
1970 msgstr "Strona"
1971
1972 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
1973 msgid "Pan&Scan"
1974 msgstr "Pan&Scan"
1975
1976 msgid "Parent Directory"
1977 msgstr "Katakog nadrzedny"
1978
1979 msgid "Parental control"
1980 msgstr "Kontrola rodzicielska"
1981
1982 msgid "Parental control services Editor"
1983 msgstr "Edytor serwisów kontroli rodzicielskiej"
1984
1985 msgid "Parental control setup"
1986 msgstr "Ustawienia kontroli rodzicielskiej"
1987
1988 msgid "Parental control type"
1989 msgstr "Typ kontroli rodzicielskiej"
1990
1991 msgid "Partitioning USB stick..."
1992 msgstr "Tworzenie partycji na nośniku USB..."
1993
1994 msgid "Pause movie at end"
1995 msgstr "Zatrzymaj film na końcu"
1996
1997 msgid "PiPSetup"
1998 msgstr "Ustawienia PiP"
1999
2000 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
2001 msgid "Pillarbox"
2002 msgstr "Pillarbox"
2003
2004 msgid "Pilot"
2005 msgstr "Pilot"
2006
2007 msgid "Pin code needed"
2008 msgstr "Potrzebny kod pin"
2009
2010 msgid "Play"
2011 msgstr "Odtwarzaj"
2012
2013 msgid "Play Audio-CD..."
2014 msgstr ""
2015
2016 msgid "Play recorded movies..."
2017 msgstr "Odtwarzanie nagranego filmu..."
2018
2019 msgid "Please Reboot"
2020 msgstr "Proszę uruchom ponownie"
2021
2022 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
2023 msgstr "Wybierz pośrednio aby skanować"
2024
2025 msgid "Please change recording endtime"
2026 msgstr "Proszę zmień koniec czasu nagrywania"
2027
2028 msgid "Please check your network settings!"
2029 msgstr "Proszę sprawdzić ustawienia sieciowe!"
2030
2031 msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
2032 msgstr "Proszę wybrać plik do ściągnięcia z serwera .NFI"
2033
2034 msgid "Please choose an extension..."
2035 msgstr "Proszę wybierz rozszerzenie..."
2036
2037 msgid "Please choose he package..."
2038 msgstr "Proszę wybrać pakiet ..."
2039
2040 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
2041 msgstr "Proszę wybrać standardową listę serwisów, które chcesz zainstalować."
2042
2043 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
2044 msgstr "Nie zmieniaj wartości jeśli nie wiesz co zrobić!"
2045
2046 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
2047 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego bukietu"
2048
2049 msgid "Please enter a name for the new marker"
2050 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego zanacznika"
2051
2052 msgid "Please enter a new filename"
2053 msgstr "Wpisz nową nazwę pliku"
2054
2055 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
2056 msgstr "Wpisz nazwę pliku (pusty = aktualna data)"
2057
2058 msgid "Please enter name of the new directory"
2059 msgstr "Podaj nazwę dla nowego katalogu"
2060
2061 msgid "Please enter the correct pin code"
2062 msgstr "Wpisz poprawny kod pin"
2063
2064 msgid "Please enter the old pin code"
2065 msgstr "Wpisz stary kod pin"
2066
2067 msgid "Please follow the instructions on the TV"
2068 msgstr "Podążaj za instrukcjami na TV"
2069
2070 msgid ""
2071 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
2072 "therefore the default directory is being used instead."
2073 msgstr ""
2074 "Brak dostępu do uprzednio wybranych danych. Z tego powodu użyto domyślnego "
2075 "katalogu."
2076
2077 msgid "Please press OK to continue."
2078 msgstr "Aby kontynuować naciśnij OK."
2079
2080 msgid "Please press OK!"
2081 msgstr "Wciśnij OK!"
2082
2083 msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
2084 msgstr "Proszę wybrać plik .NFI z medium"
2085
2086 msgid "Please select a playlist to delete..."
2087 msgstr "Wybierz playliste do usunięcia..."
2088
2089 msgid "Please select a playlist..."
2090 msgstr "Wybierz playliste..."
2091
2092 msgid "Please select a subservice to record..."
2093 msgstr "Wybierz subserwis..."
2094
2095 msgid "Please select a subservice..."
2096 msgstr "Prosze wybierz subserwis..."
2097
2098 msgid "Please select keyword to filter..."
2099 msgstr "Wybierz słowo kluczowe do filtrowania..."
2100
2101 msgid "Please select target directory or medium"
2102 msgstr "Proszę wybrać nośnik lub katalog docelowy"
2103
2104 msgid "Please select the movie path..."
2105 msgstr "Wybierz ścieżkę filmu..."
2106
2107 msgid "Please set up tuner B"
2108 msgstr "Ustaw Tuner B"
2109
2110 msgid "Please set up tuner C"
2111 msgstr "Ustaw Tuner C"
2112
2113 msgid "Please set up tuner D"
2114 msgstr "Ustaw Tuner D"
2115
2116 msgid ""
2117 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
2118 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
2119 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
2120 msgstr ""
2121 "Użyj przycisków aby przesunąć okno PiP.\n"
2122 "Naciśnij przycisk bukietu +/- aby zmienić rozmiar okna.\n"
2123 "Wciśnij OK aby wrócić do trybu TV lub EXIT aby przerwać przesówanie."
2124
2125 msgid ""
2126 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
2127 "the OK button."
2128 msgstr ""
2129 "W celu wyboru języka użyj klawiszy GÓRA i DÓŁ. Nastepnie nacisnij przycisk "
2130 "OK."
2131
2132 msgid "Please wait for md5 signature verification..."
2133 msgstr "Suma kontrolna md5 jest sprawdzana. Proszę czekać..."
2134
2135 msgid "Please wait... Loading list..."
2136 msgstr "Proszę czekać... Ładowanie listy..."
2137
2138 msgid "Plugin browser"
2139 msgstr "Przeglądarka pluginów"
2140
2141 msgid "Plugins"
2142 msgstr "Pluginy"
2143
2144 msgid "Polarity"
2145 msgstr "Polaryzacja"
2146
2147 msgid "Polarization"
2148 msgstr "Polaryzacja"
2149
2150 msgid "Polish"
2151 msgstr "Polski"
2152
2153 msgid "Port A"
2154 msgstr "Port A"
2155
2156 msgid "Port B"
2157 msgstr "Port B"
2158
2159 msgid "Port C"
2160 msgstr "Port C"
2161
2162 msgid "Port D"
2163 msgstr "Port D"
2164
2165 msgid "Portuguese"
2166 msgstr "Portugalski"
2167
2168 msgid "Positioner"
2169 msgstr "Pozycjoner"
2170
2171 msgid "Positioner fine movement"
2172 msgstr "Precyzyjne ruchy pozycjonera"
2173
2174 msgid "Positioner movement"
2175 msgstr "Ruchy pozycjonera"
2176
2177 msgid "Positioner setup"
2178 msgstr "Ustawienia pozycjonera"
2179
2180 msgid "Positioner storage"
2181 msgstr "Zapamiętywanie pozycjonera"
2182
2183 msgid "Power threshold in mA"
2184 msgstr "Próg mocy w  mA"
2185
2186 msgid "Predefined transponder"
2187 msgstr "Zdefiniowany transponder"
2188
2189 msgid "Preparing... Please wait"
2190 msgstr "Przygotowywanie... Prosze czekać"
2191
2192 msgid "Press OK on your remote control to continue."
2193 msgstr "Aby kontynuować naciśnij przycisk OK pilota."
2194
2195 msgid "Press OK to activate the settings."
2196 msgstr "Wciśnij OK aby aktywować ustawienia."
2197
2198 msgid "Press OK to edit the settings."
2199 msgstr "W celu edytowania ustawień nacisnij OK."
2200
2201 msgid "Press OK to scan"
2202 msgstr "Wciśnij OK aby skanować"
2203
2204 msgid "Press OK to start the scan"
2205 msgstr "Wciśnij OK aby rozpocząć skanowanie"
2206
2207 msgid "Prev"
2208 msgstr "Poprzedni"
2209
2210 msgid "Preview menu"
2211 msgstr "Podgląd menu"
2212
2213 msgid "Primary DNS"
2214 msgstr "Pierwszy DNS"
2215
2216 msgid "Protect services"
2217 msgstr "Ochrona serwisów"
2218
2219 msgid "Protect setup"
2220 msgstr "Ochrona ustawień"
2221
2222 msgid "Provider"
2223 msgstr "Provider"
2224
2225 msgid "Provider to scan"
2226 msgstr "Provider do skanowania"
2227
2228 msgid "Providers"
2229 msgstr "Providerzy"
2230
2231 msgid "Quickzap"
2232 msgstr "Szybkie przełączanie"
2233
2234 msgid "RC Menu"
2235 msgstr "Menu RC"
2236
2237 msgid "RF output"
2238 msgstr "Wyjście RF"
2239
2240 msgid "RGB"
2241 msgstr "RGB"
2242
2243 msgid "RSS Feed URI"
2244 msgstr "Adres serwisu RSS"
2245
2246 msgid "Radio"
2247 msgstr "Radio"
2248
2249 msgid "Ram Disk"
2250 msgstr "Ram Dysk"
2251
2252 msgid "Really close without saving settings?"
2253 msgstr "Wyjść bez zapisywania ustawień?"
2254
2255 msgid "Really delete done timers?"
2256 msgstr "Usunąć wykonane timery?"
2257
2258 msgid "Really delete this timer?"
2259 msgstr "Usunąć ten timer?"
2260
2261 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
2262 msgstr "Wyjść z subserwisów?"
2263
2264 msgid "Really reboot now?"
2265 msgstr ""
2266
2267 msgid "Really restart now?"
2268 msgstr ""
2269
2270 msgid "Really shutdown now?"
2271 msgstr ""
2272
2273 msgid "Reboot"
2274 msgstr "Restart"
2275
2276 msgid "Reception Settings"
2277 msgstr "Ustawienia powitania"
2278
2279 msgid "Record"
2280 msgstr "Nagraj"
2281
2282 msgid "Recorded files..."
2283 msgstr "Nagrane pliki..."
2284
2285 msgid "Recording"
2286 msgstr "Nagrywanie"
2287
2288 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
2289 msgstr ""
2290
2291 msgid "Recordings always have priority"
2292 msgstr "Nagrywanie zawsze ma priorytet"
2293
2294 msgid "Reenter new pin"
2295 msgstr "Wpisz ponownie nowy pin"
2296
2297 msgid "Refresh Rate"
2298 msgstr "Wartość odświeżania"
2299
2300 msgid "Refresh rate selection."
2301 msgstr "Wybór prędkości odświeżania"
2302
2303 msgid "Remounting stick partition..."
2304 msgstr "Podowne montowanie partycji USB..."
2305
2306 msgid "Remove Bookmark"
2307 msgstr "Usuń zakładkę"
2308
2309 msgid "Remove Plugins"
2310 msgstr "Usuń pluginy"
2311
2312 msgid "Remove a mark"
2313 msgstr "Usuń znacznik"
2314
2315 msgid "Remove currently selected title"
2316 msgstr "Usuń aktualnie wybrany tytuł"
2317
2318 msgid "Remove plugins"
2319 msgstr "Usuń pluginy"
2320
2321 msgid "Remove the broken .NFI file?"
2322 msgstr "Czy usunąć popsuty plik .NFI?"
2323
2324 msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
2325 msgstr "Czy usunąć niekompletne pliki .NFI?"
2326
2327 msgid "Remove title"
2328 msgstr "Usuń tytuł"
2329
2330 #, python-format
2331 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
2332 msgstr ""
2333 "Usuniecie katalogu %s nie powiodło się. (Byc może katalog nie jest pusty.)"
2334
2335 msgid "Rename"
2336 msgstr "Zmień nazwę"
2337
2338 msgid "Repeat"
2339 msgstr "Powtórz"
2340
2341 msgid "Repeat Type"
2342 msgstr "Typ powtórzeń"
2343
2344 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
2345 msgstr "Powtarzane wydarzenie właśnie jest nagrywane... Co chcesz zrobić?"
2346
2347 msgid "Repeats"
2348 msgstr "Powtarzaj"
2349
2350 msgid "Reset"
2351 msgstr "Resetuj"
2352
2353 msgid "Resolution"
2354 msgstr "Rozdzielczość"
2355
2356 msgid "Restart"
2357 msgstr "Restart"
2358
2359 msgid "Restart GUI"
2360 msgstr "Restartuj GUI"
2361
2362 msgid "Restart GUI now?"
2363 msgstr "Zrestartować GUI teraz?"
2364
2365 msgid "Restart network"
2366 msgstr "Restart sieci"
2367
2368 msgid "Restart test"
2369 msgstr "Restart testu"
2370
2371 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
2372 msgstr "Restart adaprera i połaczenia sieciowego.\n"
2373
2374 msgid "Restore"
2375 msgstr "Przywróć"
2376
2377 msgid ""
2378 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
2379 "settings now."
2380 msgstr ""
2381 "Przywracanie ustawień ukończone. Wciśnij OK aby aktywować przywrócone "
2382 "ustawienia teraz."
2383
2384 msgid "Resume from last position"
2385 msgstr "Wznów od ostatniej pozycji"
2386
2387 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
2388 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
2389 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
2390 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
2391 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
2392 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
2393 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
2394 msgid "Resuming playback"
2395 msgstr "Wznawianie odtwarzania"
2396
2397 msgid "Return to file browser"
2398 msgstr "Powrót do przeglądarki plików"
2399
2400 msgid "Return to movie list"
2401 msgstr "Powrót do listy filmów"
2402
2403 msgid "Return to previous service"
2404 msgstr "Powrót do poprzedniego serwisu"
2405
2406 msgid "Rewind speeds"
2407 msgstr "Przewiń prędkości"
2408
2409 msgid "Right"
2410 msgstr "Prawo"
2411
2412 msgid "Rolloff"
2413 msgstr "Wyłącz rolowanie"
2414
2415 msgid "Rotor turning speed"
2416 msgstr "Prędkość obrotu rotora"
2417
2418 msgid "Running"
2419 msgstr "Uruchomiony"
2420
2421 msgid "Russian"
2422 msgstr "Rosyjski"
2423
2424 msgid "S-Video"
2425 msgstr "S-Video"
2426
2427 msgid "SNR"
2428 msgstr "SNR"
2429
2430 msgid "SNR:"
2431 msgstr "SNR:"
2432
2433 msgid "Sat"
2434 msgstr "Sat"
2435
2436 msgid "Sat / Dish Setup"
2437 msgstr "Ustawienia anteny"
2438
2439 msgid "Satellite"
2440 msgstr "Satelita"
2441
2442 msgid "Satellite Equipment Setup"
2443 msgstr "Ustawienia wyposażenia satelity"
2444
2445 msgid "Satellites"
2446 msgstr "Satelity"
2447
2448 msgid "Satfinder"
2449 msgstr "Miernik sygnału"
2450
2451 msgid "Sats"
2452 msgstr "Satelity"
2453
2454 msgid "Saturday"
2455 msgstr "Sobota"
2456
2457 msgid "Save"
2458 msgstr "Zapisz"
2459
2460 msgid "Save Playlist"
2461 msgstr "Zachowaj Playliste"
2462
2463 msgid "Scaling Mode"
2464 msgstr "Tryb skalowania"
2465
2466 msgid "Scan "
2467 msgstr "Skanuj"
2468
2469 msgid "Scan QAM128"
2470 msgstr "Skanuj QAM128"
2471
2472 msgid "Scan QAM16"
2473 msgstr "Skanuj QAM16"
2474
2475 msgid "Scan QAM256"
2476 msgstr "Skanuj QAM256"
2477
2478 msgid "Scan QAM32"
2479 msgstr "Skanuj QAM32"
2480
2481 msgid "Scan QAM64"
2482 msgstr "Skanuj QAM64"
2483
2484 msgid "Scan SR6875"
2485 msgstr "Skanuj SR6875"
2486
2487 msgid "Scan SR6900"
2488 msgstr "Skanuj SR6900"
2489
2490 msgid "Scan Wireless Networks"
2491 msgstr "Skanuj sieć bezprzewodową"
2492
2493 msgid "Scan additional SR"
2494 msgstr "Skanuj dodatkowy SR"
2495
2496 msgid "Scan band EU HYPER"
2497 msgstr "Skanuj pasmo EU HYPER"
2498
2499 msgid "Scan band EU MID"
2500 msgstr "Skanuj pasmo EU MID"
2501
2502 msgid "Scan band EU SUPER"
2503 msgstr "Skanuj pasmo EU SUPER"
2504
2505 msgid "Scan band EU UHF IV"
2506 msgstr "Skanuj pasmo EU UHF IV"
2507
2508 msgid "Scan band EU UHF V"
2509 msgstr "Skanuj pasmo EU UHF V"
2510
2511 msgid "Scan band EU VHF I"
2512 msgstr "Skanuj pasmo EU VHF I"
2513
2514 msgid "Scan band EU VHF III"
2515 msgstr "Skanuj pasmo EU VHF III"
2516
2517 msgid "Scan band US HIGH"
2518 msgstr "Skanuj pasmo US HIGH"
2519
2520 msgid "Scan band US HYPER"
2521 msgstr "Skanuj pasmo US HYPER"
2522
2523 msgid "Scan band US LOW"
2524 msgstr "Skanuj pasmo US LOW"
2525
2526 msgid "Scan band US MID"
2527 msgstr "Skanuj pasmo US MID"
2528
2529 msgid "Scan band US SUPER"
2530 msgstr "Skanuj pasmo US SUPER"
2531
2532 msgid ""
2533 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
2534 "WLAN USB Stick\n"
2535 msgstr ""
2536 "Skanuj sieć w poszukiwaniu bezprzewodowych punktów dostępu i połącz się z "
2537 "nim przy użyciu WLAN USB Stick\n"
2538
2539 msgid ""
2540 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
2541 msgstr ""
2542 "Przeskanuj standardowe lamedbs wedłudg satelit zapisanych w pozycjonerze"
2543
2544 msgid "Search east"
2545 msgstr "Szukaj na wschód"
2546
2547 msgid "Search west"
2548 msgstr "Szukaj na zachód"
2549
2550 msgid "Secondary DNS"
2551 msgstr "Drugi DNS"
2552
2553 msgid "Seek"
2554 msgstr "Wyszukiwanie"
2555
2556 msgid "Select HDD"
2557 msgstr "Wybierz HDD"
2558
2559 msgid "Select Location"
2560 msgstr "Wybierz lokalizację"
2561
2562 msgid "Select Network Adapter"
2563 msgstr "Wybierz adapter sieciowy"
2564
2565 msgid "Select a movie"
2566 msgstr "Wybierz film"
2567
2568 msgid "Select audio mode"
2569 msgstr "Wybierz tryb audio"
2570
2571 msgid "Select audio track"
2572 msgstr "Wybierz ścieżke audio"
2573
2574 msgid "Select channel to record from"
2575 msgstr "Wybierz kanał do nagrania z "
2576
2577 msgid "Select image"
2578 msgstr "Wybierz image"
2579
2580 msgid "Select refresh rate"
2581 msgstr "Wybierz prędkość odświeżania"
2582
2583 msgid "Select video input"
2584 msgstr "Wybierz wejście Wideo"
2585
2586 msgid "Select video mode"
2587 msgstr "Wybierz tryb wideo"
2588
2589 msgid "Selected source image"
2590 msgstr "Wybierz image źródłowy"
2591
2592 msgid "Seperate titles with a main menu"
2593 msgstr "Rozdziel tytuły z wykozystaniem menu"
2594
2595 msgid "Sequence repeat"
2596 msgstr "Potwórka sekwencji"
2597
2598 msgid "Service"
2599 msgstr "Serwis"
2600
2601 msgid "Service Scan"
2602 msgstr "Skanowanie serwisu"
2603
2604 msgid "Service Searching"
2605 msgstr "Szukanie serwisów"
2606
2607 msgid "Service has been added to the favourites."
2608 msgstr "Serwis został dodany do ulubionych."
2609
2610 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
2611 msgstr "Serwis został dodany do wybranego bukietu."
2612
2613 msgid ""
2614 "Service invalid!\n"
2615 "(Timeout reading PMT)"
2616 msgstr ""
2617 "Serwis niewłaściwy!\n"
2618 "(Koniec czasu czytania PMT)"
2619
2620 msgid ""
2621 "Service not found!\n"
2622 "(SID not found in PAT)"
2623 msgstr ""
2624 "Serwis nie znaleziony!\n"
2625 "(SID nie znaleziony w PAT)"
2626
2627 msgid "Service scan"
2628 msgstr "Skanowanie serwisów"
2629
2630 msgid ""
2631 "Service unavailable!\n"
2632 "Check tuner configuration!"
2633 msgstr ""
2634 "Serwis niedostępny!\n"
2635 "Sprawdź konfigurację tunera!"
2636
2637 msgid "Serviceinfo"
2638 msgstr "Info o serwisie"
2639
2640 msgid "Services"
2641 msgstr "Serwisy"
2642
2643 msgid "Set as default Interface"
2644 msgstr "Ustaw jako domyslny interfejs"
2645
2646 msgid "Set limits"
2647 msgstr "Ustaw limity"
2648
2649 msgid "Settings"
2650 msgstr "Ustawienia"
2651
2652 msgid "Setup"
2653 msgstr "Konfiguracja"
2654
2655 msgid "Setup Mode"
2656 msgstr "Tryb Konfiguracji"
2657
2658 msgid "Show Info"
2659 msgstr "Pokaż Info"
2660
2661 msgid "Show WLAN Status"
2662 msgstr "Pokaż status WLAN"
2663
2664 msgid "Show blinking clock in display during recording"
2665 msgstr "Pokaż migający zegar na wyświetlaczu podczas nagrywania"
2666
2667 msgid "Show infobar on channel change"
2668 msgstr "Pokaż pasek info podczas zmiany kanału"
2669
2670 msgid "Show infobar on event change"
2671 msgstr "Pokaż pasek info podczas zmiany wydarzenia"
2672
2673 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
2674 msgstr "Pokaż pasek info podczas przewijania przód/tył"
2675
2676 msgid "Show positioner movement"
2677 msgstr "Pokaż ruchy pozycjonera"
2678
2679 msgid "Show services beginning with"
2680 msgstr "Pokaż rozpoczęcie serwisów z "
2681
2682 msgid "Show the radio player..."
2683 msgstr "Pokaż radio odtwarzacz..."
2684
2685 msgid "Show the tv player..."
2686 msgstr "Pokaż odtwarzacz tv..."
2687
2688 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
2689 msgstr "Pokaż status połaczenia bezprzewodowego LAN.\n"
2690
2691 msgid "Shutdown Dreambox after"
2692 msgstr "Wyłącza dreamboxa po"
2693
2694 msgid "Similar"
2695 msgstr "Podobne"
2696
2697 msgid "Similar broadcasts:"
2698 msgstr "Podobne transmisje:"
2699
2700 msgid "Simple"
2701 msgstr "Proste"
2702
2703 msgid "Single"
2704 msgstr "Jeden"
2705
2706 msgid "Single EPG"
2707 msgstr "Pojedyńczy EPG"
2708
2709 msgid "Single satellite"
2710 msgstr "Jeden satelita"
2711
2712 msgid "Single transponder"
2713 msgstr "Jeden transponder"
2714
2715 msgid "Singlestep (GOP)"
2716 msgstr "Pojedyńczy krok (GOP)"
2717
2718 msgid "Skin..."
2719 msgstr "Skóry..."
2720
2721 msgid "Sleep Timer"
2722 msgstr "Wyłącznik czasowy"
2723
2724 msgid "Sleep timer action:"
2725 msgstr "Akcja wyłącznika czasowego:"
2726
2727 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
2728 msgstr "Odstępy w pokazie slajdów (w sec)"
2729
2730 #, python-format
2731 msgid "Slot %d"
2732 msgstr "Slot %d"
2733
2734 msgid "Slow"
2735 msgstr "Wolno"
2736
2737 msgid "Slow Motion speeds"
2738 msgstr "Odtważanie w zwolnionym tempie"
2739
2740 msgid "Some plugins are not available:\n"
2741 msgstr "Niektóre pluginy są niedostępne:\n"
2742
2743 msgid "Somewhere else"
2744 msgstr "Gdzie indziej"
2745
2746 msgid ""
2747 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
2748 "\n"
2749 "Please choose an other one."
2750 msgstr ""
2751 "Przepraszam ale ścieżka dostępu do kopii zapasowej nie istnieje\n"
2752 "\n"
2753 "Wybierz inną."
2754
2755 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
2756 msgid "Sort A-Z"
2757 msgstr "Sortuj od A-Z"
2758
2759 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
2760 msgid "Sort Time"
2761 msgstr "Sortuj po czasie"
2762
2763 msgid "Sound"
2764 msgstr "Dźwięk"
2765
2766 msgid "Soundcarrier"
2767 msgstr "Rozproszenie dźwięku"
2768
2769 msgid "South"
2770 msgstr "Południe"
2771
2772 msgid "Spanish"
2773 msgstr "Hiszpański"
2774
2775 msgid "Standby"
2776 msgstr "Czuwanie"
2777
2778 msgid "Standby / Restart"
2779 msgstr "Czuwanie / Restart"
2780
2781 msgid "Start"
2782 msgstr "Rozpocznij"
2783
2784 msgid "Start from the beginning"
2785 msgstr "Rozpocznij od początku"
2786
2787 msgid "Start recording?"
2788 msgstr "Rozpocząć nagrywanie?"
2789
2790 msgid "Start test"
2791 msgstr "Zacznij test"
2792
2793 msgid "StartTime"
2794 msgstr "Czas rozpoczęcia"
2795
2796 msgid "Starting on"
2797 msgstr "Rozpocznij na"
2798
2799 msgid "Step east"
2800 msgstr "Krok na wschód"
2801
2802 msgid "Step west"
2803 msgstr "Krok na zachód"
2804
2805 msgid "Stereo"
2806 msgstr "Stereo"
2807
2808 msgid "Stop"
2809 msgstr "Zatrzymaj"
2810
2811 msgid "Stop Timeshift?"
2812 msgstr "Zatrzymać Timeshift?"
2813
2814 msgid "Stop current event and disable coming events"
2815 msgstr "zatrzymaj aktualne wydarzenie i wyłącz przychodzące wydarzenia"
2816
2817 msgid "Stop current event but not coming events"
2818 msgstr "zatrzymaj aktualne wydarzenie ale nie przychodzące"
2819
2820 msgid "Stop playing this movie?"
2821 msgstr "Zatrzymać odtwarzanie tego filmu?"
2822
2823 msgid "Stop test"
2824 msgstr "Zakończ test"
2825
2826 msgid "Store position"
2827 msgstr "Zapamiętaj pozycje"
2828
2829 msgid "Stored position"
2830 msgstr "Pozycja zapamiętana"
2831
2832 msgid "Subservice list..."
2833 msgstr "Lista subserwisów..."
2834
2835 msgid "Subservices"
2836 msgstr "Subserwisy"
2837
2838 msgid "Subtitle selection"
2839 msgstr "Wybór napisów"
2840
2841 msgid "Subtitles"
2842 msgstr "Napisy"
2843
2844 msgid "Sun"
2845 msgstr "Nie"
2846
2847 msgid "Sunday"
2848 msgstr "Niedziela"
2849
2850 msgid "Swap Services"
2851 msgstr "Zamiana serwisów"
2852
2853 msgid "Swedish"
2854 msgstr "Szwedzki"
2855
2856 msgid "Switch to next subservice"
2857 msgstr "Przełącz na następny subserwis"
2858
2859 msgid "Switch to previous subservice"
2860 msgstr "Przełącz na poprzedni subserwis"
2861
2862 msgid "Symbol Rate"
2863 msgstr "Symbol Rate"
2864
2865 msgid "Symbolrate"
2866 msgstr "Symbolrate"
2867
2868 msgid "System"
2869 msgstr "System"
2870
2871 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
2872 msgid "TRANSLATOR_INFO"
2873 msgstr ""
2874 "This is Polish translation made by @zbigzbig20.:)/nImprovements and "
2875 "additional translations made by SileliS® :)\n"
2876 "Best Regards for DM box owners...  Sebastian :) ... Cheers"
2877
2878 msgid "TV System"
2879 msgstr "System TV"
2880
2881 msgid "Table of content for collection"
2882 msgstr "Tabela zawartości dla kolekcji"
2883
2884 msgid "Terrestrial"
2885 msgstr "Naziemny"
2886
2887 msgid "Terrestrial provider"
2888 msgstr "Naziemny provider"
2889
2890 msgid "Test mode"
2891 msgstr "Tryb testowy"
2892
2893 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
2894 msgstr "Test configuracji sieci Dreambox.\n"
2895
2896 msgid "Test-Messagebox?"
2897 msgstr "Informacja testowa?"
2898
2899 msgid ""
2900 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
2901 "Please press OK to start using your Dreambox."
2902 msgstr ""
2903 "Dziękuję za użycie kreatora. Twój tuner jest już gotowy do użycia.\n"
2904 "Wciśnij OK i rozpocznij zabawę z Dreamboxem."
2905
2906 msgid ""
2907 "The .NFI Image flasher USB stick is now ready to use. Please download an ."
2908 "NFI image file from the feed server and save it on the stick. Then reboot "
2909 "and hold the 'Down' key on the front panel to boot the .NFI flasher from the "
2910 "stick!"
2911 msgstr ""
2912 "Naped USB .NFI flash'era jest gotowy do użycia. Proszę załadować omage .NFI "
2913 "z serwera"
2914
2915 msgid ""
2916 "The DVD standard doesn't support H.264 (HDTV) video streams. Do you want to "
2917 "create a Dreambox format data DVD (which will not play in stand-alone DVD "
2918 "players) instead?"
2919 msgstr ""
2920 "Standard DVD nie wspomaga strumienia video H.264 (HDTV). Czy zamiast tego "
2921 "chcesz nagrać dane w formacie data DVD? Dane nie będą czytane w "
2922 "stacjonarnych czytnikach DVD."
2923
2924 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
2925 msgstr "Nieudane tworzenie kopia zapasowa. Wybierz inna lokalizacje kopii."
2926
2927 #, python-format
2928 msgid ""
2929 "The following device was found:\n"
2930 "\n"
2931 "%s\n"
2932 "\n"
2933 "Do you want to write the USB flasher to this stick?"
2934 msgstr ""
2935 "Odnaleziono nastepujący sprzet\n"
2936 "\n"
2937 "%s\n"
2938 "\n"
2939 "Czy chesz zapisać USB flash'er na tym napedzie?"
2940
2941 msgid ""
2942 "The input port should be configured now.\n"
2943 "You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you "
2944 "want to do that now?"
2945 msgstr ""
2946 "Port wejścia powinien być teraz skonfigurowany.\n"
2947 "Możesz teraz skonfigurować obraz poprzez wyświetlenie kilku testowych "
2948 "obrazów. Czy chcesz to zrobić teraz?"
2949
2950 msgid "The installation of the default services lists is finished."
2951 msgstr "Instalowanie standardowej listy serwisów zostało zakończone."
2952
2953 msgid ""
2954 "The installation of the default settings is finished. You can now continue "
2955 "configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
2956 msgstr ""
2957 "Instalacja ustawień standardowych została zakończona. Aby kontynuować "
2958 "konfigurację Dreamboxa naciśnij przycisk OK pilota."
2959
2960 msgid ""
2961 "The md5sum validation failed, the file may be corrupted! Are you sure that "
2962 "you want to burn this image to flash memory? You are doing this at your own "
2963 "risk!"
2964 msgstr ""
2965 "Suma kontrolna md5 jest niewłaściwa- plik może być uszkodzony! Czy jesteś "
2966 "pewien, że chcesz go wypalić w pamięci flash? Robisz to na własne ryzyko!"
2967
2968 msgid ""
2969 "The md5sum validation failed, the file may be downloaded incompletely or be "
2970 "corrupted!"
2971 msgstr ""
2972 "Suma kontrolna md5 jest nieprawidłowa. Ściągnięty plik może byc niekompletny "
2973 "lub zepsuty!"
2974
2975 msgid "The package doesn't contain anything."
2976 msgstr "Pakiet nie zawiera informacji."
2977
2978 #, python-format
2979 msgid "The path %s already exists."
2980 msgstr "Ścieżka %s już istnieje."
2981
2982 msgid "The pin code has been changed successfully."
2983 msgstr "Kod pin został zmieniony pomyślnie."
2984
2985 msgid "The pin code you entered is wrong."
2986 msgstr "Kod pin który wpisałeś jest zły."
2987
2988 msgid "The pin codes you entered are different."
2989 msgstr "Kod pin który wpisałeś jest inny."
2990
2991 msgid "The sleep timer has been activated."
2992 msgstr "Wyłącznik czasowy został aktywowany."
2993
2994 msgid "The sleep timer has been disabled."
2995 msgstr "Wyłącznik czasowy został wyłączony."
2996
2997 msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
2998 msgstr "Plik Timera (timers.xml) jest zniszczony i nie może być załadowany."
2999
3000 msgid ""
3001 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
3002 "Please install it."
3003 msgstr ""
3004 "Plugin obsługujący bezprzewodowy LAN nie jest zainstalowany!\n"
3005 "Proszę go zainstalować."
3006
3007 msgid ""
3008 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
3009 msgstr ""
3010 "Kreator może utworzyć kopie zapasową Twoich ustawień. Chcesz zrobić kopie "
3011 "teraz?"
3012
3013 msgid "The wizard is finished now."
3014 msgstr "Kreator zakończony."
3015
3016 msgid "There are no default services lists in your image."
3017 msgstr "Ten image nie posiada standardowej listy  serwisów."
3018
3019 msgid "There are no default settings in your image."
3020 msgstr "Ten image nie posiada standardowej listy ustawień."
3021
3022 msgid ""
3023 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
3024 "Do you really want to continue?"
3025 msgstr ""
3026 "Nie ma wystarczająco miejsca na wybranej partycji.\n"
3027 "Czy kontynuować?"
3028
3029 #, python-format
3030 msgid "This .NFI file does not contain a valid %s image!"
3031 msgstr "Plik .NFI nie posiada prawidłowego %s image'a!"
3032
3033 msgid ""
3034 "This .NFI file does not have a md5sum signature and is not guaranteed to "
3035 "work. Do you really want to burn this image to flash memory?"
3036 msgstr ""
3037 "Ten plik .nFI nie posiadsa pospidu dla sumy kontrolnej md5 co nie gwarantuje "
3038 "poprawności jego działania. Czy napewno chcesz wypalić ten image w pamięci "
3039 "flash?"
3040
3041 msgid ""
3042 "This .NFI file has a valid md5 signature. Continue programming this image to "
3043 "flash memory?"
3044 msgstr ""
3045 "Suma kontrolna pliku .NFI jest prawidłowa. Czy chcesz nim zaprogramować "
3046 "pamięć flash?"
3047
3048 msgid ""
3049 "This DVD RW medium is already formatted - reformatting will erase all "
3050 "content on the disc."
3051 msgstr ""
3052 "Nosnik DVD RW zawiera dane- jego sformatowanie spowoduje utrate danych na "
3053 "nosniku."
3054
3055 #, python-format
3056 msgid "This Dreambox can't decode %s video streams!"
3057 msgstr "Dreambox nie moze zdekodować %s strumienia video!"
3058
3059 msgid "This is step number 2."
3060 msgstr "To jest krok numer 2."
3061
3062 msgid "This is unsupported at the moment."
3063 msgstr "Opcja jest nieobsługiwana w tym momencie."
3064
3065 msgid ""
3066 "This test checks for configured Nameservers.\n"
3067 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
3068 "- please check your DHCP, cabling and Adapter setup\n"
3069 "- if you configured your Nameservers manually please verify your entries in "
3070 "the \"Nameserver\" Configuration"
3071 msgstr ""
3072 "Ten test sprawdzi poprawność konfiguracji serwera nazw.\n"
3073 "Jeśli zobaczysz \"unconfirmed\" informację:\n"
3074 "-sprawdź ustawienia DHCP, przewodu i adaptera siecioweg\n"
3075 "-jeśli dokonałeś ręcznej konfiguracji serwera nazw sprawdź ponownie "
3076 "\"Nameserver\" konfigurację"
3077
3078 msgid ""
3079 "This test checks whether a network cable is connected to your LAN-Adapter.\n"
3080 "If you get a \"disconnected\" message:\n"
3081 "- verify that a network cable is attached\n"
3082 "- verify that the cable is not broken"
3083 msgstr ""
3084 "Ten test sprawdzi do adaptera LAn podłaczono kabel sieciowy.\n"
3085 "Jeśli otrzymasz \"disconnected\" wiadoność:\n"
3086 "-sprawdź czy kabekl sieciowy jest podłączony\n"
3087 "-sprawdź czy kabel sieciowy nie jest zepsuty"
3088
3089 msgid ""
3090 "This test checks whether a valid IP Address is found for your LAN Adapter.\n"
3091 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
3092 "- no valid IP Address was found\n"
3093 "- please check your DHCP, cabling and adapter setup"
3094 msgstr ""
3095 "Ten test sprawdzi poprawność adresu IP przypisanego do adaptera LAN.\n"
3096 "Jeśli otrzymasz \"unconfirmed\" wiadomość:\n"
3097 "-przypisany adres IP jest niepoprawny\n"
3098 "-sprawdź DHCP, kabel i adapter sieciowy"
3099
3100 msgid ""
3101 "This test checks whether your LAN Adapter is set up for automatic IP Address "
3102 "configuration with DHCP.\n"
3103 "If you get a \"disabled\" message:\n"
3104 " - then your LAN Adapter is configured for manual IP Setup\n"
3105 "- verify thay you have entered correct IP informations in the AdapterSetup "
3106 "dialog.\n"
3107 "If you get an \"enabeld\" message:\n"
3108 "-verify that you have a configured and working DHCP Server in your network."
3109 msgstr ""
3110 "Ten test sprawdzi czy adapter LAN jest skonfigurowany do pracy z DHCP.\n"
3111 "Jeśli otrzymasz \"disabled\" komunikat:\n"
3112 "-w adapterze LAN jest ręcznie wpisany adres IP\n"
3113 "-sprawdź czy masz wpisane poprawne informacjie dotyczące IP w oknie ustawień "
3114 "adaptera sieciowego.\n"
3115 "Jesli otrzymasz \"enabeld\" wiadomość:\n"
3116 "-sprawdź czy w sieci znajduje się konfigurowany i właczony serwer DHCP."
3117
3118 msgid "This test detects your configured LAN-Adapter."
3119 msgstr "Test wykrył adapter sieci LAN."
3120
3121 msgid "Three"
3122 msgstr "Trzy"
3123
3124 msgid "Threshold"
3125 msgstr "Próg"
3126
3127 msgid "Thu"
3128 msgstr "Czw"
3129
3130 msgid "Thursday"
3131 msgstr "Czwartek"
3132
3133 msgid "Time"
3134 msgstr "Czas"
3135
3136 msgid "Time/Date Input"
3137 msgstr "Czas / Data"
3138
3139 msgid "Timer"
3140 msgstr "Timer"
3141
3142 msgid "Timer Edit"
3143 msgstr "Edycja timera"
3144
3145 msgid "Timer Editor"
3146 msgstr "Edytor timera"
3147
3148 msgid "Timer Type"
3149 msgstr "Typ timera"
3150
3151 msgid "Timer entry"
3152 msgstr "Wstęp timera"
3153
3154 msgid "Timer log"
3155 msgstr "Log timera"
3156
3157 msgid ""
3158 "Timer overlap in timers.xml detected!\n"
3159 "Please recheck it!"
3160 msgstr ""
3161
3162 msgid "Timer sanity error"
3163 msgstr "Błąd timera"
3164
3165 msgid "Timer selection"
3166 msgstr "Wybór timera"
3167
3168 msgid "Timer status:"
3169 msgstr "Status timera:"
3170
3171 msgid "Timeshift"
3172 msgstr "Timeshift"
3173
3174 msgid "Timeshift not possible!"
3175 msgstr "Timeshift niemożliwy!"
3176
3177 msgid "Timezone"
3178 msgstr "Strefa czasu"
3179
3180 msgid "Title"
3181 msgstr "Tytuł"
3182
3183 msgid "Title:"
3184 msgstr "Tytuł:"
3185
3186 msgid ""
3187 "To make sure you intend to do this, please remove the target USB stick now "
3188 "and stick it back in upon prompt. Press OK when you have taken the stick out."
3189 msgstr ""
3190 "Aby się upewnić, że tego oczekiwałeś, usuń docelowy napęd USB i podłącz go "
3191 "ponownie po zgłoszeniu takiej konieczności."
3192
3193 msgid "Today"
3194 msgstr "Dzisiaj"
3195
3196 msgid "Tone mode"
3197 msgstr "Tryb tonowy"
3198
3199 msgid "Toneburst"
3200 msgstr "Toneburst"
3201
3202 msgid "Toneburst A/B"
3203 msgstr "Toneburst A/B"
3204
3205 msgid "Track"
3206 msgstr "Ścieżka"
3207
3208 msgid "Translation"
3209 msgstr "Tłumaczenie"
3210
3211 msgid "Translation:"
3212 msgstr "Tłumaczenie:"
3213
3214 msgid "Transmission Mode"
3215 msgstr "Tryb transmisji"
3216
3217 msgid "Transmission mode"
3218 msgstr "Tryb transmisji"
3219
3220 msgid "Transponder"
3221 msgstr "Transponder"
3222
3223 msgid "Transponder Type"
3224 msgstr "Typ transpondera"
3225
3226 msgid "Tries left:"
3227 msgstr "Próby skończone:"
3228
3229 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
3230 msgstr ""
3231 "Spróbuj odnaleźć używane transpondery w sieci kablowej... Proszę czekać..."
3232
3233 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
3234 msgstr ""
3235 "Spróbuj odnaleźć używane transpondery w sieci kablowej... Proszę czekać..."
3236
3237 msgid "Tue"
3238 msgstr "Wto"
3239
3240 msgid "Tuesday"
3241 msgstr "Wtorek"
3242
3243 msgid "Tune"
3244 msgstr "Ustaw"
3245
3246 msgid "Tune failed!"
3247 msgstr "Strojenie nieudane!"
3248
3249 msgid "Tuner"
3250 msgstr "Tuner"
3251
3252 msgid "Tuner "
3253 msgstr "Tuner "
3254
3255 msgid "Tuner Slot"
3256 msgstr "Slot tunera"
3257
3258 msgid "Tuner configuration"
3259 msgstr "Konfiguracja tunera"
3260
3261 msgid "Tuner status"
3262 msgstr "Status tunera"
3263
3264 msgid "Turkish"
3265 msgstr "Turecki"
3266
3267 msgid "Two"
3268 msgstr "Dwa"
3269
3270 msgid "Type of scan"
3271 msgstr "Tym skanowania"
3272
3273 msgid "USALS"
3274 msgstr "USALS"
3275
3276 msgid "USB"
3277 msgstr "USB"
3278
3279 msgid "USB Stick"
3280 msgstr "USB Stick"
3281
3282 msgid ""
3283 "Unable to complete filesystem check.\n"
3284 "Error: "
3285 msgstr ""
3286 "Niezdolny do kompletnego sprawdzenia systemu plików.\n"
3287 "Błąd: "
3288
3289 msgid ""
3290 "Unable to initialize harddisk.\n"
3291 "Error: "
3292 msgstr ""
3293 "Niezdolny do inicjalizacji hdd.\n"
3294 "Błąd: "
3295
3296 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
3297 msgstr "Niewykonane polecenia DiSEqC"
3298
3299 msgid "Universal LNB"
3300 msgstr "Uniwersalny LNB"
3301
3302 msgid "Unmount failed"
3303 msgstr "Błąd odmontowania"
3304
3305 msgid "Update"
3306 msgstr "uaktualnienie"
3307
3308 msgid "Updates your receiver's software"
3309 msgstr "Aktualizuje oprogramowanie Twojego tunera"
3310
3311 msgid "Updating finished. Here is the result:"
3312 msgstr "Aktualizacja skończona. Oto rezultat:"
3313
3314 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
3315 msgstr "Aktualizowanie... Proszę czekać... To może potrwać kilka minut..."
3316
3317 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
3318 msgstr "Aktualizacja skończona. Czy chcesz uruchomić ponownie Dreamboxa?"
3319
3320 msgid "Upgrading"
3321 msgstr "Aktualizowanie"
3322
3323 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
3324 msgstr "Aktualizowanie Dreamboxa... Proszę czekać"
3325
3326 msgid "Use DHCP"
3327 msgstr "Użyj DHCP"
3328
3329 msgid "Use Interface"
3330 msgstr "Użyj intrefejsu"
3331
3332 msgid "Use Power Measurement"
3333 msgstr "Użyj Pomiaru Mocy"
3334
3335 msgid "Use a gateway"
3336 msgstr "Użyj bramy"
3337
3338 #.   TRANSLATORS: The effect of "Non-smooth winding" is that rather
3339 #.       than using ordinary "continuous" or "smooth" winding, a fast
3340 #.       sequence of stills is shown when winding at high speeds. This
3341 #.       makes it much easier too follow when almost each frame comes from
3342 #.       a new scene. The effect is achieved by repeating each shown frame
3343 #.       a couple of times. The settings control both at which speed this
3344 #.       winding mode sets in, and how many times each frame should be
3345 #.       repeated. This was previously called "Discontinuous playback"
3346 #.       which was incomprehensible. "Non-smooth winding" may be a better
3347 #.       term, but note that there is nothing irregular about it. Synonyms
3348 #.       better suited for translation to other languages may be "stepwise
3349 #.       winding/playback", or "winding/playback using stills". 
3350 msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
3351 msgstr "Użyj nie-płynnego przewijania z poza szybkości"
3352
3353 msgid "Use power measurement"
3354 msgstr "Użyj pomiaru mocy"
3355
3356 msgid "Use the Networkwizard to configure your Network\n"
3357 msgstr "Użyj kreatora, aby skonfigurować sieć\n"
3358
3359 msgid ""
3360 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
3361 "\n"
3362 "Please set up tuner A"
3363 msgstr ""
3364 "Użyj przycisku w lewo/prawo aby zmienić opcje.\n"
3365 "\n"
3366 "Wybierz Tuner A"
3367
3368 msgid ""
3369 "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
3370 "press OK."
3371 msgstr "Użyj przycisku góra/dół aby zmienić opcje. Po tym , wciśnij OK."
3372
3373 msgid "Use usals for this sat"
3374 msgstr "Użyj USALD dla tej satelity"
3375
3376 msgid "Use wizard to set up basic features"
3377 msgstr "Użyj kreatora aby ustawić podstawowe funkcje"
3378
3379 msgid "Used service scan type"
3380 msgstr "Użyj typu skanowania serwisów"
3381
3382 msgid "User defined"
3383 msgstr "Zdefiniowany przez użytkownika"
3384
3385 msgid "VCR scart"
3386 msgstr "Przełącz VCR"
3387
3388 msgid "VMGM (intro trailer)"
3389 msgstr "VMGM (intro trailer)"
3390
3391 msgid "Video Fine-Tuning"
3392 msgstr "Ustawienia czysości obrazu"
3393
3394 msgid "Video Fine-Tuning Wizard"
3395 msgstr "Kreator czystości obrazu "
3396
3397 msgid "Video Output"
3398 msgstr "Wyjście Wideo"
3399
3400 msgid "Video Setup"
3401 msgstr "Ustawienia Wideo"
3402
3403 msgid "Video Wizard"
3404 msgstr "Kreator Wideo"
3405
3406 msgid ""
3407 "Video input selection\n"
3408 "\n"
3409 "Please press OK if you can see this page on your TV (or select a different "
3410 "input port).\n"
3411 "\n"
3412 "The next input port will be automatically probed in 10 seconds."
3413 msgstr ""
3414 "Wybór wejścia wideo\n"
3415 "\n"
3416 "Proszę wciśnij OK jeśli widzisz tą stronę na ekranie TV (lub wybierz inny "
3417 "port wejścia).\n"
3418 "\n"
3419 "Kolejny port wejścia będzie wypróbowany za 10 sekund."
3420
3421 msgid "Video mode selection."
3422 msgstr "Wybór trybu wideo"
3423
3424 msgid "View Rass interactive..."
3425 msgstr "Pokaż interaktywne Rass..."
3426
3427 msgid "View teletext..."
3428 msgstr "Pokaż teletext..."
3429
3430 msgid "Voltage mode"
3431 msgstr "Tryb napięcia"
3432
3433 msgid "Volume"
3434 msgstr "Głośność"
3435
3436 msgid "W"
3437 msgstr "W"
3438
3439 msgid "WEP"
3440 msgstr "WEP"
3441
3442 msgid "WPA"
3443 msgstr "WPA"
3444
3445 msgid "WPA2"
3446 msgstr "WPA2"
3447
3448 msgid "WSS on 4:3"
3449 msgstr "WSS na 4:3"
3450
3451 msgid "Waiting"
3452 msgstr "Oczekiwanie"
3453
3454 msgid "Waiting for USB stick to settle..."
3455 msgstr "Oczekuję na osadzenie nośnika USB..."
3456
3457 msgid ""
3458 "We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If "
3459 "your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
3460 "Please press OK to begin."
3461 msgstr ""
3462 "Teraz sprawdzimy czy telewizor może wyświetlić obraz w 50hz. Jeśli obraz "
3463 "telewizora stanie się czarny, poczekaj 20 sekund wtedy zostanie przełączony "
3464 "na 60hz.\n"
3465 "Proszę wciśnij OK aby rozpocząć."
3466
3467 msgid "Wed"
3468 msgstr "Śro"
3469
3470 msgid "Wednesday"
3471 msgstr "Środa"
3472
3473 msgid "Weekday"
3474 msgstr "Dzień tygodnia"
3475
3476 msgid ""
3477 "Welcome to the Cutlist editor.\n"
3478 "\n"
3479 "Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
3480 "cut'.\n"
3481 "\n"
3482 "Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
3483 msgstr ""
3484 "Witamy w edytorze prycięć.\n"
3485 "\n"
3486 "Przejdź do miejsca, które ma być nowym początkiem pliku. Nacisnij OK, "
3487 "wybierz 'początek cięcia'.\n"
3488 "\n"
3489 "Przejdź do miejsca, które ma być nowym końcem pliku. Nacisnij OK, wybierz "
3490 "'koniec cięcia'. To wszystko."
3491
3492 msgid ""
3493 "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading "
3494 "the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
3495 "current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
3496 msgstr ""
3497 "Witaj w kreatorze aktualizacji oprogramowania. Kreator będzie Twoim "
3498 "asystentem aktualizując oprogramowanie w Dreamboxie przez dostarczenie kopii "
3499 "zapasowej aktualnych ustawień i krótko wyjaśni jak zaktualizować "
3500 "oprogramowanie."
3501
3502 msgid ""
3503 "Welcome.\n"
3504 "\n"
3505 "This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
3506 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
3507 msgstr ""
3508 "Witaj.\n"
3509 "\n"
3510 "Ten kreator przeprowadzi Ciebie przez podstawowe ustawienia Dreamboxa.\n"
3511 "Wciśnij OK na pilocie aby przejść do kolejnego kroku."
3512
3513 msgid "Welcome..."
3514 msgstr "Witam..."
3515
3516 msgid "West"
3517 msgstr "Zachód"
3518
3519 msgid "What do you want to scan?"
3520 msgstr "Co chcesz skanować?"
3521
3522 msgid "Where do you want to backup your settings?"
3523 msgstr "Gdzie chcesz zrobić kopie zapasową ustawień?"
3524
3525 msgid "Wireless"
3526 msgstr "Bezprzewodowy"
3527
3528 msgid "Wireless Network"
3529 msgstr "Sieć bezprzewodowa"
3530
3531 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
3532 msgstr "Błąd zapisu podczas nagrywania. Dysk jest pełny?\n"
3533
3534 msgid "Write failed!"
3535 msgstr "Błąd zapisu!"
3536
3537 msgid "Writing NFI image file to flash completed"
3538 msgstr "Zapisywanie image'a NFI do flash'a zakończone"
3539
3540 msgid "Writing image file to NAND Flash"
3541 msgstr "Zapisywanie pliku image'a do NAND Flash"
3542
3543 msgid "YPbPr"
3544 msgstr "YPbPr"
3545
3546 msgid "Year:"
3547 msgstr "Rok:"
3548
3549 msgid "Yes"
3550 msgstr "Tak"
3551
3552 msgid "Yes, and delete this movie"
3553 msgstr ""
3554
3555 msgid "Yes, backup my settings!"
3556 msgstr "Tak, zrób kopie moich ustawień!"
3557
3558 msgid "Yes, do a manual scan now"
3559 msgstr "Tak, rozpocznij ręczne skanowanie"
3560
3561 msgid "Yes, do an automatic scan now"
3562 msgstr "Tak, rozpocznij automatyczne skanowanie"
3563
3564 msgid "Yes, do another manual scan now"
3565 msgstr "Tak, rozpocznij kolejne ręczne skanowanie"
3566
3567 msgid "Yes, perform a shutdown now."
3568 msgstr "Tak, wyłącz teraz."
3569
3570 msgid "Yes, restore the settings now"
3571 msgstr "Tak, przywróć ustawienia teraz"
3572
3573 msgid "Yes, returning to movie list"
3574 msgstr "Tak, powróć do listy filmów"
3575
3576 msgid "Yes, view the tutorial"
3577 msgstr "tak, pokaż podręcznik"
3578
3579 msgid ""
3580 "You can choose some default settings now. Please select the settings you "
3581 "want to be installed."
3582 msgstr ""
3583 "Możesz teraz wybrać niektóre ustawienia standardowe. Proszę wybrać "
3584 "ustawienia które chcesz zainstalować."
3585
3586 msgid "You can choose, what you want to install..."
3587 msgstr "Proszę wybrać komponenty do zainstalowania..."
3588
3589 msgid "You cannot delete this!"
3590 msgstr "Tego nie można usunąć!"
3591
3592 msgid "You chose not to install any default services lists."
3593 msgstr "Nie wybrałeś żadnej listy serwisów."
3594
3595 msgid ""
3596 "You chose not to install any default settings. You can however install the "
3597 "default settings later in the settings menu."
3598 msgstr ""
3599 "Nie wybrałeś do zainstalowania żadnych ustawień standardowych. Możesz "
3600 "zainstalować to później w menu ustawień standardowych."
3601
3602 msgid ""
3603 "You chose not to install anything. Please press OK finish the install wizard."
3604 msgstr ""
3605 "Nie wybrałeś nic do instalacji. W celu zakończenia kreatora nacisnij "
3606 "przycisk OK."
3607
3608 msgid ""
3609 "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a "
3610 "harddisk is not an option for you."
3611 msgstr ""
3612 "Wydaje się, że nie masz HDD w Dreamboxie. Utworzenie kopii zapasowej na HDD "
3613 "nie jest możliwe."
3614
3615 msgid ""
3616 "You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the "
3617 "slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup "
3618 "to the harddisk!\n"
3619 "Please press OK to start the backup now."
3620 msgstr ""
3621 "Wybrałeś kopie na karcie CF. Karta musi być w slocie. Nie można zweryfikować "
3622 "czy jest  ona w użyciu teraz. Więc lepiej zrób kopie na HDD!\n"
3623 "Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
3624
3625 msgid ""
3626 "You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
3627 "Please press OK to start the backup now."
3628 msgstr ""
3629 "Wybrałeś kopie na USB. Lepiej zrób kopie na HDD!\n"
3630 "Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
3631
3632 msgid ""
3633 "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
3634 "backup now."
3635 msgstr "Wybrałeś kopie na HDD. Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
3636
3637 msgid ""
3638 "You have chosen to create a new .NFI flasher bootable USB stick. This will "
3639 "repartition the USB stick and therefore all data on it will be erased."
3640 msgstr ""
3641 "Wybrałes o-pcję utworzenia nowego napędu USB z narzedziem boot'owania .NFI "
3642 "Flasher. Spowoduje to spartycjonowanie nosnika USB i wymazanie wszystkich "
3643 "danych."
3644
3645 #, python-format
3646 msgid "You have to wait %s!"
3647 msgstr "Musisz poczekać na %s!"
3648
3649 msgid ""
3650 "You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, "
3651 "please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
3652 "Your dreambox will now be halted. After you have performed the update "
3653 "instructions from the website, your new firmware will ask you to restore "
3654 "your settings."
3655 msgstr ""
3656 "Potrzebujesz PC połączony do Dreamboxa. Jeśli potrzebujesz więcej informacji "
3657 "odwiedź stronę http://www.dm7025.de.\n"
3658 "Teraz Dreambox zostanie zatrzymany. Po wykonaniu  instrukcji aktualizacji ze "
3659 "strony, nowe oprogramowanie zapyta Ciebie czy powinno przywrocić ustawienia."
3660
3661 msgid ""
3662 "You need to define some keywords first!\n"
3663 "Press the menu-key to define keywords.\n"
3664 "Do you want to define keywords now?"
3665 msgstr ""
3666 "Najpierw musisz zdefiniować kilka wyrażeń!\n"
3667 "Wciśnij przycisk MENU aby zdefiniować wyrażenia.\n"
3668 "Czy chcesz zdefiniować je teraz?"
3669
3670 msgid ""
3671 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
3672 "\n"
3673 "Do you want to set the pin now?"
3674 msgstr ""
3675 "Ustaw kod PIN i ukryj to przed Twoimi dziećmi.\n"
3676 "\n"
3677 "Czy chcesz ustawić kod PIN teraz?"
3678
3679 msgid "Your Dreambox will restart after pressing OK on your remote control."
3680 msgstr "W celu zrestartowania Dreamboxa naciśnij przycisk OK pilota."
3681
3682 msgid "Your TV works with 50 Hz. Good!"
3683 msgstr "Twój telewizor działa z 50 Hz. Wspaniale!"
3684
3685 msgid ""
3686 "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
3687 "process."
3688 msgstr ""
3689 "Twoja kopia zapasowa została zrobiona. Będziemy kontynuować wyjaśnianie "
3690 "procesu aktualizacji."
3691
3692 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
3693 msgstr "Twój Dreambox jest wyłączany. Prosze czekać..."
3694
3695 msgid ""
3696 "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and "
3697 "try again."
3698 msgstr ""
3699 "Twój Dreambox jest niewłaściwie połączony do internetu. Sprawdź to i spróbuj "
3700 "ponownie."
3701
3702 msgid ""
3703 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
3704 "Press OK to start upgrade."
3705 msgstr ""
3706 "Twój frontprocessor musi zostać zaktualizowany.\n"
3707 "Naciśnij OK aby rozpocząć aktualizacje."
3708
3709 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
3710 msgstr "Przełączyć z powrotem na serwis przed ustawieniem pozycjonera?"
3711
3712 msgid "Zap back to service before satfinder?"
3713 msgstr "Przełączyć z powrotem na serwis przed miernikiem sygnału?"
3714
3715 msgid "[alternative edit]"
3716 msgstr "[edycja wybranych]"
3717
3718 msgid "[bouquet edit]"
3719 msgstr "[edycja bukietu]"
3720
3721 msgid "[favourite edit]"
3722 msgstr "[edycja ulubionych]"
3723
3724 msgid "[move mode]"
3725 msgstr "[tryb przesuwania]"
3726
3727 msgid "abort alternatives edit"
3728 msgstr "przerwij edycje wybranych"
3729
3730 msgid "abort bouquet edit"
3731 msgstr "przerwij edycje bukietów"
3732
3733 msgid "abort favourites edit"
3734 msgstr "przerwij edycje ulubionych"
3735
3736 msgid "about to start"
3737 msgstr "jak rozpocząć"
3738
3739 msgid "add alternatives"
3740 msgstr "dodaj wybrane"
3741
3742 msgid "add bookmark"
3743 msgstr "dodaj zakładkę"
3744
3745 msgid "add bouquet"
3746 msgstr "dodaj bukiet"
3747
3748 msgid "add directory to playlist"
3749 msgstr "dodaj katalog do playlisty "
3750
3751 msgid "add file to playlist"
3752 msgstr "dodaj plik do playlisty"
3753
3754 msgid "add files to playlist"
3755 msgstr "dodaj pliki do playlisty"
3756
3757 msgid "add marker"
3758 msgstr "dodaj zaznaczenie"
3759
3760 msgid "add recording (enter recording duration)"
3761 msgstr "dodaj nagranie (wpisz trwanie nagrania)"
3762
3763 msgid "add recording (enter recording endtime)"
3764 msgstr "dodaj nagranie (wpisz koniec czasu nagrania)"
3765
3766 msgid "add recording (indefinitely)"
3767 msgstr "dodaj nagranie (na czas nieokreślony)"
3768
3769 msgid "add recording (stop after current event)"
3770 msgstr "dodaj nagranie (zatrzymaj po aktualnym wydarzeniu)"
3771
3772 msgid "add service to bouquet"
3773 msgstr "dodaj serwis do bukietu"
3774
3775 msgid "add service to favourites"
3776 msgstr "dodaj serwis do ulubionych"
3777
3778 msgid "add to parental protection"
3779 msgstr "dodaj do kontroli rodzicielskiej"
3780
3781 msgid "advanced"
3782 msgstr "zaawansowane"
3783
3784 msgid "alphabetic sort"
3785 msgstr "sortuj alfabetycznie"
3786
3787 msgid ""
3788 "are you sure you want to restore\n"
3789 "following backup:\n"
3790 msgstr ""
3791 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić\n"
3792 "następującą kopie:\n"
3793
3794 msgid "audio tracks"
3795 msgstr "ścieżki audio"
3796
3797 msgid "back"
3798 msgstr "wróć"
3799
3800 msgid "background image"
3801 msgstr "obraz tła"
3802
3803 msgid "better"
3804 msgstr "lepszy"
3805
3806 msgid "blacklist"
3807 msgstr "Czarna lista"
3808
3809 msgid "by Exif"
3810 msgstr "przez Exif"
3811
3812 msgid "change recording (duration)"
3813 msgstr "zmień czas trwania nagrania"
3814
3815 msgid "change recording (endtime)"
3816 msgstr "zmień koniec czasu nagrania"
3817
3818 msgid "chapters"
3819 msgstr "rozdziały"
3820
3821 msgid "choose destination directory"
3822 msgstr "wybierz folder docelowy"
3823
3824 msgid "circular left"
3825 msgstr "Kołój w lewo"
3826
3827 msgid "circular right"
3828 msgstr "Kołój w prawo"
3829
3830 msgid "clear playlist"
3831 msgstr "Wyczyść playliste"
3832
3833 msgid "color"
3834 msgstr "kolor"
3835
3836 msgid "complex"
3837 msgstr "złożony"
3838
3839 msgid "config menu"
3840 msgstr "Menu konfiguracji"
3841
3842 msgid "confirmed"
3843 msgstr "potwierdzone"
3844
3845 msgid "connected"
3846 msgstr "połączony"
3847
3848 msgid "continue"
3849 msgstr "kontynuuj"
3850
3851 msgid "copy to bouquets"
3852 msgstr "Kopiuj do bukietów"
3853
3854 msgid "create directory"
3855 msgstr "Utwórz katalog"
3856
3857 msgid "daily"
3858 msgstr "Codziennie"
3859
3860 msgid "day"
3861 msgstr "dzień"
3862
3863 msgid "delete"
3864 msgstr "usuń"
3865
3866 msgid "delete cut"
3867 msgstr "Usuń wycięte"
3868
3869 msgid "delete playlist entry"
3870 msgstr "Usuń wpis playlisty"
3871
3872 msgid "delete saved playlist"
3873 msgstr "usuń zachowaną playlistę"
3874
3875 msgid "delete..."
3876 msgstr "Usuń..."
3877
3878 msgid "disable"
3879 msgstr "Wyłącz"
3880
3881 msgid "disable move mode"
3882 msgstr "Wyłącz tryb przenoszenia"
3883
3884 msgid "disabled"
3885 msgstr "Wyłączone"
3886
3887 msgid "disconnected"
3888 msgstr "rozłączone"
3889
3890 msgid "do not change"
3891 msgstr "Nie zmieniaj"
3892
3893 msgid "do nothing"
3894 msgstr "Nic nie rób"
3895
3896 msgid "don't record"
3897 msgstr "Nie nagrywaj"
3898
3899 msgid "done!"
3900 msgstr "Zrobione!"
3901
3902 msgid "edit alternatives"
3903 msgstr "Edytuj wybrane"
3904
3905 msgid "empty"
3906 msgstr "Puste"
3907
3908 msgid "enable"
3909 msgstr "Włączone"
3910
3911 msgid "enable bouquet edit"
3912 msgstr "Włącz edycje bukietu"
3913
3914 msgid "enable favourite edit"
3915 msgstr "Włącz edycje ulubionych"
3916
3917 msgid "enable move mode"
3918 msgstr "Włącz tryb przenoszenia"
3919
3920 msgid "enabled"
3921 msgstr "Włączone"
3922
3923 msgid "end alternatives edit"
3924 msgstr "Koniec edycji wybranych"
3925
3926 msgid "end bouquet edit"
3927 msgstr "Koniec edycji bukietów"
3928
3929 msgid "end cut here"
3930 msgstr "Zakończ cięcie tutaj"
3931
3932 msgid "end favourites edit"
3933 msgstr "Koniec edycji ulubionych"
3934
3935 msgid "equal to"
3936 msgstr "równy"
3937
3938 msgid "exceeds dual layer medium!"
3939 msgstr "przekroczona pojemność nosnika dual layer!"
3940
3941 msgid "exit DVD player or return to file browser"
3942 msgstr "Wyjdź z odtważacza DVD lub powróć do przeglądarki plików"
3943
3944 msgid "exit mediaplayer"
3945 msgstr "Wyjdź z mediaplayera"
3946
3947 msgid "exit movielist"
3948 msgstr "Wyjdź z listy filmów"
3949
3950 msgid "failed"
3951 msgstr "zawiódł"
3952
3953 msgid "filename"
3954 msgstr "nazwa pliku"
3955
3956 msgid "fine-tune your display"
3957 msgstr "czysto ustaw swój ekran"
3958
3959 msgid "font face"
3960 msgstr "font face"
3961
3962 msgid "forward to the next chapter"
3963 msgstr "Przeskocz do nastepnego rozdziału"
3964
3965 msgid "free"
3966 msgstr "wolne"
3967
3968 msgid "free diskspace"
3969 msgstr "Wolna przestrzeń dyskowa"
3970
3971 msgid "go to deep standby"
3972 msgstr "Przejdź do głębokiego czuwania"
3973
3974 msgid "go to standby"
3975 msgstr "Przejdź do stanu czuwania"
3976
3977 msgid "headline"
3978 msgstr "nagłówek"
3979
3980 msgid "hear radio..."
3981 msgstr "Słuchaj radia..."
3982
3983 msgid "help..."
3984 msgstr "Pomoc..."
3985
3986 msgid "hide extended description"
3987 msgstr "ukryj rozszerzony opis"
3988
3989 msgid "hide player"
3990 msgstr "Ukryj odtwarzacz"
3991
3992 msgid "highlighted button"
3993 msgstr "podświetlone przyciski"
3994
3995 msgid "horizontal"
3996 msgstr "Pozioma (H)"
3997
3998 msgid "hour"
3999 msgstr "Godzina"
4000
4001 msgid "hours"
4002 msgstr "Godziny"
4003
4004 msgid "immediate shutdown"
4005 msgstr "wyłącz natychmiast"
4006
4007 #, python-format
4008 msgid ""
4009 "incoming call!\n"
4010 "%s calls on %s!"
4011 msgstr ""
4012 "Przychodząca rozmowa!\n"
4013 "%s rozmowy włączone %s!"
4014
4015 msgid "init module"
4016 msgstr "Moduł init"
4017
4018 msgid "insert mark here"
4019 msgstr "Wstaw znacznik tutaj"
4020
4021 msgid "jump back to the previous title"
4022 msgstr "powróć do poprzedniego rozdziału"
4023
4024 msgid "jump forward to the next title"
4025 msgstr "przeskocz do następnego tytułu"
4026
4027 msgid "jump to listbegin"
4028 msgstr "skocz do początku listy"
4029
4030 msgid "jump to listend"
4031 msgstr "skocz do końca listy"
4032
4033 msgid "jump to next marked position"
4034 msgstr "skocz do następnej zaznaczonej pozycji"
4035
4036 msgid "jump to previous marked position"
4037 msgstr "skocz do poprzedniej zaznaczonej pozycji"
4038
4039 msgid "leave movie player..."
4040 msgstr "Opuść odtwarzacz filmów..."
4041
4042 msgid "left"
4043 msgstr "Lewo"
4044
4045 msgid "length"
4046 msgstr "długość"
4047
4048 msgid "list style compact"
4049 msgstr "kompaktowy styl listy"
4050
4051 msgid "list style compact with description"
4052 msgstr "kompaktowy styl listy z opisem"
4053
4054 msgid "list style default"
4055 msgstr "domyślny styl listy"
4056
4057 msgid "list style single line"
4058 msgstr "styl listy pojedyncza linia"
4059
4060 msgid "load playlist"
4061 msgstr "załaduj playliste"
4062
4063 msgid "locked"
4064 msgstr "zablokowany"
4065
4066 msgid "loopthrough to"
4067 msgstr "Za pomocą pętki do"
4068
4069 msgid "manual"
4070 msgstr "Ręcznie"
4071
4072 msgid "menu"
4073 msgstr "menu"
4074
4075 msgid "menulist"
4076 msgstr "lista menu"
4077
4078 msgid "mins"
4079 msgstr "min's"
4080
4081 msgid "minute"
4082 msgstr "Minuta"
4083
4084 msgid "minutes"
4085 msgstr "Minutach"
4086
4087 msgid "month"
4088 msgstr "miesiąc"
4089
4090 msgid "move PiP to main picture"
4091 msgstr "przesuń PiP do głównego obrazu"
4092
4093 msgid "movie list"
4094 msgstr "lista filmów"
4095
4096 msgid "multinorm"
4097 msgstr "Multinorm"
4098
4099 msgid "never"
4100 msgstr "Nigdy"
4101
4102 msgid "next channel"
4103 msgstr "Następny kanał"
4104
4105 msgid "next channel in history"
4106 msgstr "Następny kanał w historii"
4107
4108 msgid "no"
4109 msgstr "Nie"
4110
4111 msgid "no HDD found"
4112 msgstr "Nie znaleziono HDD"
4113
4114 msgid "no Picture found"
4115 msgstr "Nie znaleziono obrazka"
4116
4117 msgid "no module found"
4118 msgstr "Nie znaleziono modułu"
4119
4120 msgid "no standby"
4121 msgstr "Bez stanu czuwania"
4122
4123 msgid "no timeout"
4124 msgstr "Bez końca"
4125
4126 msgid "none"
4127 msgstr "Żaden"
4128
4129 msgid "not locked"
4130 msgstr "Nie zablokowany"
4131
4132 msgid "nothing connected"
4133 msgstr "nic nie połączono"
4134
4135 msgid "of a DUAL layer medium used."
4136 msgstr "nośnika dual laye zużyto."
4137
4138 msgid "of a SINGLE layer medium used."
4139 msgstr "nosnika single layer zużyto."
4140
4141 msgid "off"
4142 msgstr "Wyłączony"
4143
4144 msgid "on"
4145 msgstr "Włączony"
4146
4147 msgid "on READ ONLY medium."
4148 msgstr "nosnik tylko do odczytu."
4149
4150 msgid "once"
4151 msgstr "Raz"
4152
4153 msgid "only /etc/enigma2 directory"
4154 msgstr "Tylko katalog /etc/enigma2"
4155
4156 msgid "open servicelist"
4157 msgstr "Otwórz listę serwisów"
4158
4159 msgid "open servicelist(down)"
4160 msgstr "Otwórz listę serwisów (dół)"
4161
4162 msgid "open servicelist(up)"
4163 msgstr "Otwórz listę serwisów (góra)"
4164
4165 msgid "pass"
4166 msgstr "Hasło"
4167
4168 msgid "pause"
4169 msgstr "Pauza"
4170
4171 msgid "play entry"
4172 msgstr "wstęp odtwarzania"
4173
4174 msgid "play from next mark or playlist entry"
4175 msgstr "odtwórz od następnego zaznaczenia lub wstępu playlisty"
4176
4177 msgid "play from previous mark or playlist entry"
4178 msgstr "odtwórz od poprzedniego zaznaczenia lub wstępu playlisty"
4179
4180 msgid "please press OK when ready"
4181 msgstr "Wciśnij OK gdy gotowy"
4182
4183 msgid "please wait, loading picture..."
4184 msgstr "Czekaj, ładowanie obrazka..."
4185
4186 msgid "previous channel"
4187 msgstr "Poprzedni kanał"
4188
4189 msgid "previous channel in history"
4190 msgstr "Poprzedni kanał w historii"
4191
4192 msgid "rebooting..."
4193 msgstr "restatrowanie..."
4194
4195 msgid "record"
4196 msgstr "Nagraj"
4197
4198 msgid "recording..."
4199 msgstr "Nagrywanie..."
4200
4201 msgid "remove after this position"
4202 msgstr "Usuń po tej pozycji"
4203
4204 msgid "remove all alternatives"
4205 msgstr "Usuń wszystkie wybrane"
4206
4207 msgid "remove all new found flags"
4208 msgstr "Usuń wszystkie nowe znalezione flagi"
4209
4210 msgid "remove before this position"
4211 msgstr "Usuń przed tą pozycją"
4212
4213 msgid "remove bookmark"
4214 msgstr "Usuń zakładkę"
4215
4216 msgid "remove directory"
4217 msgstr "usuń katalog"
4218
4219 msgid "remove entry"
4220 msgstr "Usuń wstęp"
4221
4222 msgid "remove from parental protection"
4223 msgstr "Usuń z kontroli rodzicielskiej"
4224
4225 msgid "remove new found flag"
4226 msgstr "Usuń nowo znalezioną flage"
4227
4228 msgid "remove selected satellite"
4229 msgstr "usuń wybranego satelitę"
4230
4231 msgid "remove this mark"
4232 msgstr "Usuń to zaznaczenie"
4233
4234 msgid "repeat playlist"
4235 msgstr "Powtarzaj playlistę."
4236
4237 msgid "repeated"
4238 msgstr "Powtórzone"
4239
4240 msgid "rewind to the previous chapter"
4241 msgstr "przewiń do poprzedniego rozdziału"
4242
4243 msgid "right"
4244 msgstr "Prawo"
4245
4246 msgid "save playlist"
4247 msgstr "zapisz playliste"
4248
4249 msgid "scan done!"
4250 msgstr "Skanowanie zakończone!"
4251
4252 #, python-format
4253 msgid "scan in progress - %d%% done!"
4254 msgstr "skanowanie w toku - %d%% skończone!"
4255
4256 msgid "scan state"
4257 msgstr "Status skanowania"
4258
4259 msgid "second"
4260 msgstr "Drugi"
4261
4262 msgid "second cable of motorized LNB"
4263 msgstr "Drugi kabel zmotoryzowanego LNB"
4264
4265 msgid "seconds"
4266 msgstr "Sekundy"
4267
4268 msgid "select"
4269 msgstr "wybierz"
4270
4271 msgid "select .NFI flash file"
4272 msgstr "wybierz plik .NFI flash"
4273
4274 msgid "select image from server"
4275 msgstr "wybierz plik z serwera"
4276
4277 msgid "select movie"
4278 msgstr "wybierz film"
4279
4280 msgid "select the movie path"
4281 msgstr "wybierz ścieżkę filmu"
4282
4283 msgid "service pin"
4284 msgstr "Pin serwisu"
4285
4286 msgid "setup pin"
4287 msgstr "Pin ustawień"
4288
4289 msgid "show DVD main menu"
4290 msgstr "pokaż główne menu DVD"
4291
4292 msgid "show EPG..."
4293 msgstr "Pokaż EPG..."
4294
4295 msgid "show all"
4296 msgstr "pokaż wszystkie"
4297
4298 msgid "show alternatives"
4299 msgstr "Pokaż wybrane"
4300
4301 msgid "show event details"
4302 msgstr "Pokaż szczegóły wydarzenia"
4303
4304 msgid "show extended description"
4305 msgstr "pokaż rozszerzony opis"
4306
4307 msgid "show first tag"
4308 msgstr "pokaż pierwszą etykietę"
4309
4310 msgid "show second tag"
4311 msgstr "pokaż drugą etykietę"
4312
4313 msgid "show shutdown menu"
4314 msgstr "pokaż menu wyłączania"
4315
4316 msgid "show single service EPG..."
4317 msgstr "pokaz pojedyńczy serwis EPG..."
4318
4319 msgid "show tag menu"
4320 msgstr "pokaż etykietę menu"
4321
4322 msgid "show transponder info"
4323 msgstr "Pokaż info transpondera"
4324
4325 msgid "shuffle playlist"
4326 msgstr "tasuj playliste"
4327
4328 msgid "shutdown"
4329 msgstr "Wyłącz"
4330
4331 msgid "simple"
4332 msgstr "Prosty"
4333
4334 msgid "skip backward"
4335 msgstr "Skocz wstecz"
4336
4337 msgid "skip backward (enter time)"
4338 msgstr "skocz do tyłu (wpisz czas)"
4339
4340 msgid "skip forward"
4341 msgstr "Skocz w przód"
4342
4343 msgid "skip forward (enter time)"
4344 msgstr "skocz naprzód (wpisz czas)"
4345
4346 msgid "sort by date"
4347 msgstr "sortuj poprzez datę"
4348
4349 msgid "spaces (top, between rows, left)"
4350 msgstr "przestrzeń (góra, pomiedzy rzedami, lewo)"
4351
4352 msgid "standard"
4353 msgstr "standardowy"
4354
4355 msgid "standby"
4356 msgstr "Czuwanie"
4357
4358 msgid "start cut here"
4359 msgstr "Rozpocznij cięcie tutaj"
4360
4361 msgid "start timeshift"
4362 msgstr "Rozpocznij timeshift"
4363
4364 msgid "stereo"
4365 msgstr "Stereo"
4366
4367 msgid "stop PiP"
4368 msgstr "zatrzymaj PiP"
4369
4370 msgid "stop entry"
4371 msgstr "zatrzymaj wstęp"
4372
4373 msgid "stop recording"
4374 msgstr "Zatrzymaj nagrywanie"
4375
4376 msgid "stop timeshift"
4377 msgstr "Zatrzymaj timeshifting"
4378
4379 msgid "swap PiP and main picture"
4380 msgstr "zmień PiP i  główny obraz"
4381
4382 msgid "switch to bookmarks"
4383 msgstr "Przełącz na zakładkę"
4384
4385 msgid "switch to filelist"
4386 msgstr "Przeącz na listę plików"
4387
4388 msgid "switch to playlist"
4389 msgstr "Przełącz na playliste"
4390
4391 msgid "switch to the next audio track"
4392 msgstr "przełącz na następna ścieżke audio"
4393
4394 msgid "switch to the next subtitle language"
4395 msgstr "przełącz na nastepną sćieżkę napisów"
4396
4397 msgid "text"
4398 msgstr "Tekst"
4399
4400 msgid "this recording"
4401 msgstr "To nagranie"
4402
4403 msgid "this service is protected by a parental control pin"
4404 msgstr "Ten serwis jest chroniony kodem blokady"
4405
4406 msgid "toggle a cut mark at the current position"
4407 msgstr "przełącz ucięty znacznik w aktualną pozycję"
4408
4409 msgid "toggle time, chapter, audio, subtitle info"
4410 msgstr "czas odtważania, rozdział, audio, informacja o napisach"
4411
4412 msgid "unconfirmed"
4413 msgstr "niepotwierdzone"
4414
4415 msgid "unknown service"
4416 msgstr "Nieznany serwis"
4417
4418 msgid "until restart"
4419 msgstr "Aż do startu"
4420
4421 msgid "user defined"
4422 msgstr "Zdefiniowane przez użytkownika"
4423
4424 msgid "vertical"
4425 msgstr "Pionowa (V)"
4426
4427 msgid "view extensions..."
4428 msgstr "Wyświetl rozszerzenia..."
4429
4430 msgid "view recordings..."
4431 msgstr "Wyświetl nagrania..."
4432
4433 msgid "wait for ci..."
4434 msgstr "Czekam na CI..."
4435
4436 msgid "wait for mmi..."
4437 msgstr "czekam na MMI..."
4438
4439 msgid "waiting"
4440 msgstr "Oczekiwanie"
4441
4442 msgid "weekly"
4443 msgstr "Tygodniowy"
4444
4445 msgid "whitelist"
4446 msgstr "Biała lista"
4447
4448 msgid "year"
4449 msgstr "rok"
4450
4451 msgid "yes"
4452 msgstr "Tak"
4453
4454 msgid "yes (keep feeds)"
4455 msgstr "Tak (trzymaj je)"
4456
4457 msgid ""
4458 "your dreambox might be unusable now. Please consult the manual for further "
4459 "assistance before rebooting your dreambox."
4460 msgstr ""
4461 "Twój Dreambox może być teraz niezdolny do użytku. Przeczytaj książkę "
4462 "serwisową przed ponownym uruchomieniem Dreamboxa."
4463
4464 msgid "zap"
4465 msgstr "Przełącz"
4466
4467 msgid "zapped"
4468 msgstr "Przełączony"
4469
4470 #, fuzzy
4471 #~ msgid "\"?"
4472 #~ msgstr "\"?"
4473
4474 #~ msgid "Abort"
4475 #~ msgstr "Przerwij"
4476
4477 #~ msgid "Add title..."
4478 #~ msgstr "Dodaję tytuł..."
4479
4480 #~ msgid "An error has occured. (%s)"
4481 #~ msgstr "Pojawił się błąd. (%s)"
4482
4483 #~ msgid ""
4484 #~ "Are you sure you want to enable WLAN support?\n"
4485 #~ "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox and press OK.\n"
4486 #~ "\n"
4487 #~ msgstr ""
4488 #~ "Czy jesteś pewien, że chcesz włączyć sieć WLAN?\n"
4489 #~ "Podłącz Wlan USB Stick i naciśnij OK.\n"
4490 #~ "\n"
4491
4492 #~ msgid ""
4493 #~ "Are you sure you want to enable your local network?\n"
4494 #~ "\n"
4495 #~ msgstr ""
4496 #~ "Czy jesteś pewien, że chcesz włączyć sieć lokalną?\n"
4497 #~ "\n"
4498
4499 #~ msgid "Burn"
4500 #~ msgstr "Wypal"
4501
4502 #~ msgid "Burn To DVD..."
4503 #~ msgstr "Wypalanie DVD..."
4504
4505 #~ msgid "Choose Location"
4506 #~ msgstr "Sprawdzanie Lokalizacji"
4507
4508 #~ msgid "Configure your internal LAN"
4509 #~ msgstr "Skonfiguruj wewnętrzną sieć LAN"
4510
4511 #~ msgid "Configure your internal LAN again"
4512 #~ msgstr "Skonfiguruj ponownie wewnętrzną sieć LAN"
4513
4514 #~ msgid "Configure your wireless LAN"
4515 #~ msgstr "Skonfiguruj bezprzewodową sieć LAN"
4516
4517 #~ msgid "Configure your wireless LAN again"
4518 #~ msgstr "Skonfiguruj ponownie bezprzewodową sieć LAN"
4519
4520 #~ msgid "Confirm"
4521 #~ msgstr "Zatwierdź"
4522
4523 #~ msgid "Connect to the Internet with a USB Wlan Stick"
4524 #~ msgstr "Poałącz do Internetu przy użyciu Wlan USB Stick"
4525
4526 #~ msgid "Connect to the Internet with your local LAN"
4527 #~ msgstr "Podłącz do Internetu przy użyciu lokalnego LAN"
4528
4529 #~ msgid "DVD ENTER key"
4530 #~ msgstr "DVD przycisk ENTER"
4531
4532 #~ msgid "DVD down key"
4533 #~ msgstr "DVD przycisk dół"
4534
4535 #~ msgid "DVD left key"
4536 #~ msgstr "DVD przycisk lewo"
4537
4538 #~ msgid "DVD right key"
4539 #~ msgstr "DVD przycisk prawo"
4540
4541 #~ msgid "DVD up key"
4542 #~ msgstr "DVD przycisk góra"
4543
4544 #~ msgid "Device Setup..."
4545 #~ msgstr "Ustawienia urządzenia:"
4546
4547 #~ msgid ""
4548 #~ "Do you really want to REMOVE\n"
4549 #~ "the plugin \""
4550 #~ msgstr ""
4551 #~ "Czy na pewno chcesz usunąć\n"
4552 #~ "plugin \""
4553
4554 #~ msgid ""
4555 #~ "Do you really want to download\n"
4556 #~ "the plugin \""
4557 #~ msgstr ""
4558 #~ "Czy na pewno chcesz pobrać\n"
4559 #~ "plugin \""
4560
4561 #~ msgid "Do you want to burn this project to DVD medium?"
4562 #~ msgstr "Czy chcesz zapisac projekt na nośnik DVD"
4563
4564 #~ msgid "Do you want to preview this project before burning?"
4565 #~ msgstr "Czy chcesz obejrzec projekt przed nagraniem?"
4566
4567 #~ msgid "Do you want to view a cutlist tutorial?"
4568 #~ msgstr "czy chcesz zobaczyć podręcznik wyciętej listy?"
4569
4570 #~ msgid "Dreambox DVD record"
4571 #~ msgstr "Nagrywarka DVD Dreambox"
4572
4573 #~ msgid "Edit current title"
4574 #~ msgstr "Edytuj aktualny tytuł"
4575
4576 #~ msgid "Edit title..."
4577 #~ msgstr "Edytuję tytuł..."
4578
4579 #~ msgid "Enable LAN"
4580 #~ msgstr "Włącza LAN"
4581
4582 #~ msgid "Enable WLAN"
4583 #~ msgstr "Włącz WLAN"
4584
4585 #~ msgid ""
4586 #~ "Enable the local network of your Dreambox.\n"
4587 #~ "\n"
4588 #~ msgstr ""
4589 #~ "Włacz sieć lokalną Dreamboxa.\n"
4590 #~ "\n"
4591
4592 #~ msgid "Exit wizard and configure later manually"
4593 #~ msgstr "Zamknij kreator i skonfiguruj ręcznie w późniejszym czasie"
4594
4595 #~ msgid "Games / Plugins"
4596 #~ msgstr "Gry / Pluginy"
4597
4598 #~ msgid "Jump to video title 1 (play movie from start)"
4599 #~ msgstr "Skocz do tytułu 1  (odtważaj film od początku)"
4600
4601 #~ msgid "Load saved project from disk"
4602 #~ msgstr "Odczytaj projekt z dysku"
4603
4604 #~ msgid "Movie Menu"
4605 #~ msgstr "Menu filmu"
4606
4607 #~ msgid "Nameserver Setup..."
4608 #~ msgstr "Ustawienia Nameserver..."
4609
4610 #~ msgid "New DVD"
4611 #~ msgstr "Nowe DVD"
4612
4613 #~ msgid ""
4614 #~ "No working wireless interface found.\n"
4615 #~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick or "
4616 #~ "enable your local network interface."
4617 #~ msgstr ""
4618 #~ "Nie znaleziono działającego interfejsu bezprzewodowego.\n"
4619 #~ "Sprawdź czy Twój WLAN USB Stick jest kompatybilny oraz czy włączyłeś "
4620 #~ "interfejs sieci lokalnej."
4621
4622 #~ msgid ""
4623 #~ "No working wireless interface found.\n"
4624 #~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
4625 #~ "you local network interface."
4626 #~ msgstr ""
4627 #~ "Nie znaleziono działąjącego interfejsu sieci bezprzewodowych.\n"
4628 #~ "Sprawdź cz podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN oraz czy Twoja "
4629 #~ "urządzenie jest włączone."
4630
4631 #~ msgid "No, let me choose default lists"
4632 #~ msgstr "Nie, pozwól mi wybrać listę standardową"
4633
4634 #~ msgid ""
4635 #~ "Please attach your Zydas ZD1211B chipset compatibe WLAN USB Stick to your "
4636 #~ "Dreambox and press the OK button on your remote control to enable the "
4637 #~ "built in wireless network support"
4638 #~ msgstr ""
4639 #~ "Proszę wpdłączyć do Dreamboxa WLAN USB Stick zgodny z  chipsetem Zydas "
4640 #~ "ZD1211B. W celu właczenia sieci bezprzewodowej naciśnij przycisk OK na "
4641 #~ "pilocie."
4642
4643 #~ msgid ""
4644 #~ "Please configure your local LAN internet connection by filling out the "
4645 #~ "needed values.\n"
4646 #~ "When you are ready please press OK to continue."
4647 #~ msgstr ""
4648 #~ "Prosdzę skonfiguruj lokalny interfejs LAN poprzez wypełnienie podanie "
4649 #~ "odpowiednich wartości.\n"
4650 #~ "Aby kontynuować naciśnij OK."
4651
4652 #~ msgid ""
4653 #~ "Please configure your wireless LAN internet connection by filling out the "
4654 #~ "needed values.\n"
4655 #~ "When you are ready please press OK to continue."
4656 #~ msgstr ""
4657 #~ "Skonfiguruj bezprzewodową sieć LAN poprzez wypełłnienie odpowiednich "
4658 #~ "danych.\n"
4659 #~ "Aby kontynuować naciśnij przycisk OK."
4660
4661 #~ msgid "Please select below the wireless network you want to connect to."
4662 #~ msgstr "Proszę wybrać sieć bezprzewodową do której chcesz sie podłączyć."
4663
4664 #~ msgid ""
4665 #~ "Pressing OK enables the built in wireless LAN support of your Dreambox.\n"
4666 #~ "Wlan USB Sticks with Zydas ZD1211B and RAlink RT73 Chipset are "
4667 #~ "supported.\n"
4668 #~ "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox before pressing OK.\n"
4669 #~ "\n"
4670 #~ msgstr ""
4671 #~ "Aby włączyć bezprzewodową sieć LAN naciśnij OK.\n"
4672 #~ " Wlan USB Stick z chipsetami Zydas ZD1211B i RAlink RT73 są kompatybilne "
4673 #~ "z Dreamboxem.\n"
4674 #~ "Przed naciśnięciem OK podłącz Wlan USB Stick do Dreamboxa.\n"
4675 #~ "\n"
4676
4677 #~ msgid ""
4678 #~ "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really reboot "
4679 #~ "now?"
4680 #~ msgstr ""
4681 #~ "Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczyną się za kilka sekund... uruchomić "
4682 #~ "ponownie teraz?"
4683
4684 #~ msgid ""
4685 #~ "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really "
4686 #~ "restart now?"
4687 #~ msgstr ""
4688 #~ "Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczną się za kilka sekund... uruchomić "
4689 #~ "ponownie teraz?"
4690
4691 #~ msgid ""
4692 #~ "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really "
4693 #~ "shutdown now?"
4694 #~ msgstr ""
4695 #~ "Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczną się za kilka sekund... wyłączyć "
4696 #~ "ponownie teraz?"
4697
4698 #~ msgid "Restart your wireless interface"
4699 #~ msgstr "Restary interfejsu bezprzewodowego"
4700
4701 #~ msgid "Save current project to disk"
4702 #~ msgstr "Zapisz aktualny projekt na dysku"
4703
4704 #~ msgid "Save..."
4705 #~ msgstr "Zapisywanie..."
4706
4707 #~ msgid "Set collection name"
4708 #~ msgstr "Ustaw nazwe kolekcji"
4709
4710 #~ msgid "Set menu background"
4711 #~ msgstr "Ustaw tło menu"
4712
4713 #~ msgid "Show files from %s"
4714 #~ msgstr "Pokaż pliki od %s"
4715
4716 #~ msgid "Startwizard"
4717 #~ msgstr "Uruchom kreatora"
4718
4719 #~ msgid "Step "
4720 #~ msgstr "Krok"
4721
4722 #~ msgid "Table of content to be burned to DVD:"
4723 #~ msgstr "Dane do wypalenia na DVD:"
4724
4725 #~ msgid ""
4726 #~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
4727 #~ "\n"
4728 #~ "Your local LAN internet connection is working now.\n"
4729 #~ "\n"
4730 #~ "Please press OK to continue."
4731 #~ msgstr ""
4732 #~ "Dziękuję za uzycie kreatora. Dreambox jest gotowy do pracy.\n"
4733 #~ "\n"
4734 #~ "Wewnętrzna sieć LAN jest gotowa do pracy.\n"
4735 #~ "\n"
4736 #~ "Nacisnij OK aby kontynuować."
4737
4738 #~ msgid ""
4739 #~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
4740 #~ "\n"
4741 #~ "Your wireless internet connection is working now.\n"
4742 #~ "\n"
4743 #~ "Please press OK to continue."
4744 #~ msgstr ""
4745 #~ "Dziękuję za użycie kreatora. Dreambox jest gotowy do pracy.\n"
4746 #~ "\n"
4747 #~ "Bezprzewodowe połaczenie do Internetu jest gotowe do pracy.\n"
4748 #~ "\n"
4749 #~ "Aby kontynuować naciśnij OK."
4750
4751 #~ msgid ""
4752 #~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
4753 #~ "Please press OK to start using your Dreambox."
4754 #~ msgstr ""
4755 #~ "Dziękuję za użycie kreatora. Dreambox jest gotowy do pracy.\n"
4756 #~ "Aby rozpocząć pracę naciśnij przycisk OK."
4757
4758 #~ msgid ""
4759 #~ "Unable to initialize harddisk.\n"
4760 #~ "Please refer to the user manual.\n"
4761 #~ "Error: "
4762 #~ msgstr ""
4763 #~ "Niezdolny do zainicjowania HDD.\n"
4764 #~ "Proszę wybrać samemu.\n"
4765 #~ "Błąd: "
4766
4767 #~ msgid "VCR Switch"
4768 #~ msgstr "Automatycznie przełącz VCR"
4769
4770 #~ msgid ""
4771 #~ "Welcome.\n"
4772 #~ "\n"
4773 #~ "If you want to connect your Dreambox to the Internet, this wizard will "
4774 #~ "guide you through the basic network setup of your Dreambox.\n"
4775 #~ "\n"
4776 #~ "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
4777 #~ msgstr ""
4778 #~ "Witam.\n"
4779 #~ "\n"
4780 #~ "Zadaniem tego kreatora jest pomoc w ustawieniu podstawowych funkcji "
4781 #~ "Deamboxa pozwalających Ci na podłączenie z Internetem.\n"
4782 #~ "\n"
4783 #~ "Aby przejść do nastepnego kroku nacisnij przycisk OK pilota. "
4784
4785 #~ msgid "When complete, press Key 0 to burn the collection!"
4786 #~ msgstr "Kiedy skończysz, w celu nagrania kolekcji nacisnij klawisz 0!"
4787
4788 #~ msgid ""
4789 #~ "Your local LAN internet connection is not working!\n"
4790 #~ "Please choose what you want to do next."
4791 #~ msgstr ""
4792 #~ "Lokalne połaczenie LAN nie działa!\n"
4793 #~ "Proszę wybrać co chcesz zrobić."
4794
4795 #~ msgid ""
4796 #~ "Your network is restarting.\n"
4797 #~ "You will be automatically forwarded to the next step."
4798 #~ msgstr ""
4799 #~ "Sieć została zrestartowana.\n"
4800 #~ "Zostaniesz automatycznie przekierowany do nastepnego kroku."
4801
4802 #~ msgid ""
4803 #~ "Your wired LAN Adapter could not be started.\n"
4804 #~ "Do you want to reboot your Dreambox to apply the new configuration?\n"
4805 #~ msgstr ""
4806 #~ "Uruchomienie przewodowego adaptera LAN było niemożliwe.\n"
4807 #~ "Czy w celu zastosowania nowych ustawień zrestartować Dreamboxa?\n"
4808
4809 #~ msgid ""
4810 #~ "Your wireless LAN Adapter could not be started.\n"
4811 #~ "Do you want to reboot your Dreambox to apply the new configuration?\n"
4812 #~ msgstr ""
4813 #~ "Uruchomienie bezprzewodowego adaptera LAN było niemożliwe.\n"
4814 #~ "Czy w celu zastosowania nowych ustawień zrestartować Dreamboxa?\n"
4815
4816 #~ msgid ""
4817 #~ "Your wireless internet connection is not working!\n"
4818 #~ "Please choose what you want to do next."
4819 #~ msgstr ""
4820 #~ "Interfejs sieci bezprzewodowej nie działa!\n"
4821 #~ "Proszę wybrać kolejną akcję."
4822
4823 #~ msgid "cancel"
4824 #~ msgstr "skauj"
4825
4826 #~ msgid "equal to Socket A"
4827 #~ msgstr "Równaj do Gniazda A"
4828
4829 #~ msgid "full /etc directory"
4830 #~ msgstr "Pełen folder /etc"
4831
4832 #~ msgid "loopthrough to socket A"
4833 #~ msgstr "Zapętl bezpośrednio do Gniazda A"
4834
4835 #~ msgid ""
4836 #~ "scan done!\n"
4837 #~ "%d services found!"
4838 #~ msgstr ""
4839 #~ "Skanowanie skończone!\n"
4840 #~ "%d znalezionych serwisów!"
4841
4842 #~ msgid ""
4843 #~ "scan done!\n"
4844 #~ "No service found!"
4845 #~ msgstr ""
4846 #~ "Skanowanie zakończone!\n"
4847 #~ "Nie znaleziono serwisów!"
4848
4849 #~ msgid ""
4850 #~ "scan done!\n"
4851 #~ "One service found!"
4852 #~ msgstr ""
4853 #~ "Skanowanie zakończone!\n"
4854 #~ "Jeden serwis znaleziony!"
4855
4856 #~ msgid ""
4857 #~ "scan in progress - %d %% done!\n"
4858 #~ "%d services found!"
4859 #~ msgstr ""
4860 #~ "Skanowanie w toku - %d %% Zakończone!\n"
4861 #~ "%d znalezionych serwisów!"