do not show inaccessible devices in deviceselection
[enigma2.git] / po / sv.po
1 # German translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2009-02-04 14:59+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2009-01-28 12:36+0100\n"
12 "Last-Translator: WeeGull <weegull@hotmail.com>\n"
13 "Language-Team: WeeGull <weegull@hotmail.com>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18 "X-Poedit-Language: Swedish\n"
19 "X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
20 "X-Poedit-SourceCharset: iso-8859-15\n"
21
22 msgid " "
23 msgstr " "
24
25 msgid "#000000"
26 msgstr ""
27
28 msgid "#0064c7"
29 msgstr ""
30
31 msgid "#25062748"
32 msgstr ""
33
34 msgid "#389416"
35 msgstr ""
36
37 msgid "#80000000"
38 msgstr ""
39
40 msgid "#80ffffff"
41 msgstr ""
42
43 msgid "#bab329"
44 msgstr ""
45
46 msgid "#f23d21"
47 msgstr ""
48
49 msgid "#ffffff"
50 msgstr ""
51
52 msgid "#ffffffff"
53 msgstr ""
54
55 msgid "%H:%M"
56 msgstr "%H:%M"
57
58 #, python-format
59 msgid "%d jobs are running in the background!"
60 msgstr "%d jobb körs i bakgrunden!"
61
62 #, python-format
63 msgid "%d min"
64 msgstr "%d min"
65
66 #, python-format
67 msgid "%d services found!"
68 msgstr "%d kanaler hittades!"
69
70 msgid "%d.%B %Y"
71 msgstr "%d.%B %Y"
72
73 #, python-format
74 msgid ""
75 "%s\n"
76 "(%s, %d MB free)"
77 msgstr ""
78 "%s\n"
79 "(%s, %d MB ledigt)"
80
81 #, python-format
82 msgid "%s (%s)\n"
83 msgstr "%s (%s)\n"
84
85 msgid "(ZAP)"
86 msgstr "(ZAP)"
87
88 msgid "(empty)"
89 msgstr "(tom)"
90
91 msgid "(show optional DVD audio menu)"
92 msgstr "(visa utökad DVD ljudmeny)"
93
94 msgid "* Only available if more than one interface is active."
95 msgstr "* Enbart tillgänglig om mer än ett kort är aktivt."
96
97 msgid "* Only available when entering hidden SSID or network key"
98 msgstr "* Enbart tillgänglig vid angiven dold SSID eller nätverksnyckel"
99
100 msgid ".NFI Download failed:"
101 msgstr ".NFI Nedladdning misslyckades:"
102
103 msgid ""
104 ".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
105 msgstr ""
106 ".NFI fil passerade md5sum signatur kontroll. Du kan använda denna image!"
107
108 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
109 msgstr "/usr/share/enigma2 bibliotek"
110
111 msgid "/var directory"
112 msgstr "/var bibliotek"
113
114 msgid "0"
115 msgstr ""
116
117 msgid "1"
118 msgstr ""
119
120 msgid "1.0"
121 msgstr "1.0"
122
123 msgid "1.1"
124 msgstr "1.1"
125
126 msgid "1.2"
127 msgstr "1.2"
128
129 msgid "12V output"
130 msgstr "12V utgång"
131
132 msgid "13 V"
133 msgstr "13 V"
134
135 msgid "16:10"
136 msgstr "16:10"
137
138 msgid "16:10 Letterbox"
139 msgstr "16:10 Letterbox"
140
141 msgid "16:10 PanScan"
142 msgstr "16:10 PanScan"
143
144 msgid "16:9"
145 msgstr "16:9"
146
147 msgid "16:9 Letterbox"
148 msgstr "16:9 Letterbox"
149
150 msgid "16:9 always"
151 msgstr "16:9 alltid"
152
153 msgid "18 V"
154 msgstr "18 V"
155
156 msgid "2"
157 msgstr ""
158
159 msgid "3"
160 msgstr ""
161
162 msgid "30 minutes"
163 msgstr "30 minuter"
164
165 msgid "4"
166 msgstr ""
167
168 msgid "4:3"
169 msgstr "4:3"
170
171 msgid "4:3 Letterbox"
172 msgstr "4:3 Letterbox"
173
174 msgid "4:3 PanScan"
175 msgstr "4:3 PanScan"
176
177 msgid "5"
178 msgstr ""
179
180 msgid "5 minutes"
181 msgstr "5 minuter"
182
183 msgid "50 Hz"
184 msgstr "50 Hz"
185
186 msgid "6"
187 msgstr ""
188
189 msgid "60 minutes"
190 msgstr "60 minuter"
191
192 msgid "7"
193 msgstr ""
194
195 msgid "8"
196 msgstr ""
197
198 msgid "9"
199 msgstr ""
200
201 msgid "<unknown>"
202 msgstr "<okänd>"
203
204 msgid "??"
205 msgstr "??"
206
207 msgid "A"
208 msgstr "A"
209
210 #, python-format
211 msgid ""
212 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
213 "Do you want to keep your version?"
214 msgstr ""
215 "En konfigurationsfil (%s) har ändrats sedan installationen.\n"
216 "Vill du behålla din version?"
217
218 msgid ""
219 "A finished record timer wants to set your\n"
220 "Dreambox to standby. Do that now?"
221 msgstr ""
222 "En utförd inspelningstimer vill försätta din\n"
223 "Dreambox i standby. Utföra det nu?"
224
225 msgid ""
226 "A finished record timer wants to shut down\n"
227 "your Dreambox. Shutdown now?"
228 msgstr ""
229 "En utförd inspelningstimer vill stänga av\n"
230 "din Dreambox. Stänga av nu?"
231
232 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
233 msgstr "En grafisk EPG för alla kanaler i en vald favoritlista"
234
235 #, python-format
236 msgid ""
237 "A record has been started:\n"
238 "%s"
239 msgstr ""
240 "En inspelning har påbörjats:\n"
241 "%s"
242
243 msgid ""
244 "A recording is currently running.\n"
245 "What do you want to do?"
246 msgstr ""
247 "En inspelning pågår redan.\n"
248 "Vad vill du göra?"
249
250 msgid ""
251 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
252 "configure the positioner."
253 msgstr ""
254 "En inspelning pågår. Vänligen avbryt den innan du försöker konfigurera "
255 "motorn."
256
257 msgid ""
258 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
259 "start the satfinder."
260 msgstr ""
261 "En inspelning pågår. Vänligen avbryt inspelningen före du försöker starta "
262 "satfinder."
263
264 #, python-format
265 msgid "A required tool (%s) was not found."
266 msgstr "Ett verktyg (%s) som behövs kunde inte hittas."
267
268 msgid ""
269 "A sleep timer wants to set your\n"
270 "Dreambox to standby. Do that now?"
271 msgstr ""
272 "En sovtimer vill försätta din\n"
273 "Dreambox i standby. Utföra det?"
274
275 msgid ""
276 "A sleep timer wants to shut down\n"
277 "your Dreambox. Shutdown now?"
278 msgstr ""
279 "En sovtimer vill stänga av\n"
280 "din Dreambox. Stänga av nu?"
281
282 msgid ""
283 "A timer failed to record!\n"
284 "Disable TV and try again?\n"
285 msgstr ""
286 "En timerinspelning misslyckades!\n"
287 "Inaktivera TV och försök igen?\n"
288
289 msgid "A/V Settings"
290 msgstr "A/V Inställningar"
291
292 msgid "AA"
293 msgstr "AA"
294
295 msgid "AB"
296 msgstr "AB"
297
298 msgid "AC3 default"
299 msgstr "AC3 standard"
300
301 msgid "AC3 downmix"
302 msgstr "AC3 nedmixning"
303
304 msgid "About"
305 msgstr "Om"
306
307 msgid "About..."
308 msgstr "Om..."
309
310 msgid "Action on long powerbutton press"
311 msgstr "Beteende vid långt tryck på powerknapp"
312
313 msgid "Action:"
314 msgstr "Action:"
315
316 msgid "Activate Picture in Picture"
317 msgstr "Aktivera Bild i Bild"
318
319 msgid "Activate network settings"
320 msgstr "Aktivera nätverksinställningar"
321
322 msgid "Adapter settings"
323 msgstr "Adapter inställning"
324
325 msgid "Add"
326 msgstr "Lägg till"
327
328 msgid "Add Bookmark"
329 msgstr "Lägg till bokmärke"
330
331 msgid "Add a mark"
332 msgstr "Lägg till markör"
333
334 msgid "Add a new title"
335 msgstr "Lägg till ny titel"
336
337 msgid "Add timer"
338 msgstr "Lägg till timer"
339
340 msgid "Add title"
341 msgstr "Lägg till titel"
342
343 msgid "Add to bouquet"
344 msgstr "Lägg till i favoritlista"
345
346 msgid "Add to favourites"
347 msgstr "Lägg till i favoriter"
348
349 msgid ""
350 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
351 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
352 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
353 "test screens."
354 msgstr ""
355 "Justera färginställningarna så att alla färgnivåer är urskiljningsbara, men "
356 "de ska vara så färgfulla som möjligt. När du är nöjd med resultatet, tryck "
357 "OK för att stänga videoinställningarna eller tryck på nummerknapp för att "
358 "välja annan testbild."
359
360 msgid "Advanced"
361 msgstr "Avancerat"
362
363 msgid "Advanced Video Setup"
364 msgstr "Avancerad videoinställning"
365
366 msgid "After event"
367 msgstr "Efter program"
368
369 msgid ""
370 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
371 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
372 msgstr ""
373 "Efter startguiden är avslutad, behöver du skydda enskilda kanaler. Läs i din "
374 "manual för Dreambox om hur du utför det."
375
376 msgid "Album"
377 msgstr "Album"
378
379 msgid "All"
380 msgstr "Alla"
381
382 msgid "All Satellites"
383 msgstr "Alla Satelliter"
384
385 msgid "Alpha"
386 msgstr "Alpha"
387
388 msgid "Alternative radio mode"
389 msgstr "Alternativt radioläge"
390
391 msgid "Alternative services tuner priority"
392 msgstr "Alternativ tunerprioritering"
393
394 msgid "An empty filename is illegal."
395 msgstr "Ett tomt filnamn är inte tillåtet."
396
397 msgid "An unknown error occured!"
398 msgstr "Ett okänt fel uppstod!"
399
400 msgid "Arabic"
401 msgstr "Arabiska"
402
403 msgid ""
404 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
405 "\n"
406 msgstr ""
407 "Är du säker på att du vill aktivera den här nätverkskonfigurationen?\n"
408 "\n"
409
410 msgid ""
411 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
412 "\n"
413 msgstr ""
414 "Är du säker på att du vill starta om dina nätverkskort?\n"
415 "\n"
416
417 msgid "Artist"
418 msgstr "Artist"
419
420 msgid "Ask before shutdown:"
421 msgstr "Fråga före avstängning:"
422
423 msgid "Ask user"
424 msgstr "Fråga"
425
426 msgid "Aspect Ratio"
427 msgstr "Bildformat"
428
429 msgid "Audio"
430 msgstr "Ljud"
431
432 msgid "Audio Options..."
433 msgstr "Ljudval..."
434
435 msgid "Authoring mode"
436 msgstr "Authoring läge"
437
438 msgid "Auto"
439 msgstr "Auto"
440
441 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
442 msgstr "Auto kapitelsplit varje ? minut (0=aldrig)"
443
444 msgid "Auto scart switching"
445 msgstr "Auto scart byte"
446
447 msgid "Automatic"
448 msgstr "Automatisk"
449
450 msgid "Automatic Scan"
451 msgstr "Automatisk sökning"
452
453 msgid "Available format variables"
454 msgstr "Tillgängliga format variabler"
455
456 msgid "B"
457 msgstr "B"
458
459 msgid "BA"
460 msgstr "BA"
461
462 msgid "BB"
463 msgstr "BB"
464
465 msgid "BER"
466 msgstr "BER"
467
468 msgid "BER:"
469 msgstr "BER:"
470
471 msgid "Back"
472 msgstr "Tillbaka"
473
474 msgid "Background"
475 msgstr "Bakgrund"
476
477 msgid "Backup"
478 msgstr "Backup"
479
480 msgid "Backup Location"
481 msgstr "Backupplacering"
482
483 msgid "Backup Mode"
484 msgstr "Backupläge"
485
486 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
487 msgstr "Backup klar. Vänligen tryck OK för resultat."
488
489 msgid "Band"
490 msgstr "Band"
491
492 msgid "Bandwidth"
493 msgstr "Bandbredd"
494
495 msgid "Begin time"
496 msgstr "Starttid"
497
498 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
499 msgstr "Beteende av 'pause' vid paus"
500
501 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
502 msgstr "Beteende av 0 i BiB-läge"
503
504 msgid "Behavior when a movie is started"
505 msgstr "Beteende när en film startas"
506
507 msgid "Behavior when a movie is stopped"
508 msgstr "Beteende när en film stoppas"
509
510 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
511 msgstr "Beteende när en film slutar"
512
513 msgid "Bookmarks"
514 msgstr "Bokmärken"
515
516 msgid "Brightness"
517 msgstr "Ljusstyrka"
518
519 msgid "Burn DVD"
520 msgstr "Skapa DVD"
521
522 msgid "Burn existing image to DVD"
523 msgstr "Bränn existerande image till DVD"
524
525 msgid "Burn to DVD..."
526 msgstr "Bränn till DVD..."
527
528 msgid "Bus: "
529 msgstr "Bus: "
530
531 msgid ""
532 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
533 "displayed."
534 msgstr "Infobalken visas om du trycker OK på din fjärrkontroll."
535
536 msgid "C"
537 msgstr "C"
538
539 msgid "C-Band"
540 msgstr "C-Band"
541
542 msgid "CF Drive"
543 msgstr "CF Disk"
544
545 msgid "CVBS"
546 msgstr "CVBS"
547
548 msgid "Cable"
549 msgstr "Kabel"
550
551 msgid "Cache Thumbnails"
552 msgstr "Buffra miniatyrer"
553
554 msgid "Call monitoring"
555 msgstr "Samtalsmonitorering"
556
557 msgid "Cancel"
558 msgstr "Avbryt"
559
560 msgid "Cannot parse feed directory"
561 msgstr "Kan inte läsa feed bibliotek"
562
563 msgid "Capacity: "
564 msgstr "Kapacitet: "
565
566 msgid "Card"
567 msgstr "Kort"
568
569 msgid "Catalan"
570 msgstr "Katalanska"
571
572 msgid "Change bouquets in quickzap"
573 msgstr "Byt favoritlista med snabbzap"
574
575 msgid "Change dir."
576 msgstr "Byt bibl."
577
578 msgid "Change pin code"
579 msgstr "Ändra PIN kod"
580
581 msgid "Change service pin"
582 msgstr "Ändra program PIN"
583
584 msgid "Change service pins"
585 msgstr "Ändra program PIN"
586
587 msgid "Change setup pin"
588 msgstr "Ändra installations PIN"
589
590 msgid "Channel"
591 msgstr "Kanal"
592
593 msgid "Channel Selection"
594 msgstr "Kanallista"
595
596 msgid "Channel not in services list"
597 msgstr "Kanal finns ej i servicelistan"
598
599 msgid "Channel:"
600 msgstr "Kanal:"
601
602 msgid "Channellist menu"
603 msgstr "Kanallista meny"
604
605 msgid "Chap."
606 msgstr "Kap."
607
608 msgid "Chapter"
609 msgstr "Kapitel"
610
611 msgid "Chapter:"
612 msgstr "Kapitel:"
613
614 msgid "Check"
615 msgstr "Kontrollera"
616
617 msgid "Checking Filesystem..."
618 msgstr "Kontrollerar filsystem..."
619
620 msgid "Choose Tuner"
621 msgstr "Välj tuner"
622
623 msgid "Choose bouquet"
624 msgstr "Välj favoritlista"
625
626 msgid "Choose source"
627 msgstr "Välj källa"
628
629 msgid "Choose target folder"
630 msgstr "Välj målkatalog"
631
632 msgid "Choose your Skin"
633 msgstr "Välj utseende"
634
635 msgid "Circular left"
636 msgstr ""
637
638 msgid "Circular right"
639 msgstr ""
640
641 msgid "Cleanup"
642 msgstr "Rensa"
643
644 msgid "Clear before scan"
645 msgstr "Rensa före sökning"
646
647 msgid "Clear log"
648 msgstr "Rensa logg"
649
650 msgid "Close"
651 msgstr "Stäng"
652
653 msgid "Code rate high"
654 msgstr "Code rate hög"
655
656 msgid "Code rate low"
657 msgstr "Code rate låg"
658
659 msgid "Coderate HP"
660 msgstr "Coderate HP"
661
662 msgid "Coderate LP"
663 msgstr "Coderate LP"
664
665 msgid "Collection name"
666 msgstr "Samlingsnamn"
667
668 msgid "Collection settings"
669 msgstr "Samlingsinställning"
670
671 msgid "Color Format"
672 msgstr "Färgformat"
673
674 msgid "Command execution..."
675 msgstr "Kommando exekvering..."
676
677 msgid "Command order"
678 msgstr "Kommandoordning"
679
680 msgid "Committed DiSEqC command"
681 msgstr "Committed DiSEqC kommando"
682
683 msgid "Common Interface"
684 msgstr "Common Interface"
685
686 msgid "Compact Flash"
687 msgstr "Compact Flash"
688
689 msgid "Compact flash card"
690 msgstr "Compact Flash kort"
691
692 msgid "Complete"
693 msgstr "Komplett"
694
695 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
696 msgstr "Komplex (tillåter mixning av ljudspår och aspekt)"
697
698 msgid "Configuration Mode"
699 msgstr "Konfigurationsläge"
700
701 msgid "Configuring"
702 msgstr "Konfigurering"
703
704 msgid "Conflicting timer"
705 msgstr "Timerkonflikt"
706
707 msgid "Connected to"
708 msgstr "Ansluten till"
709
710 msgid "Connected to Fritz!Box!"
711 msgstr "Ansluten till Fritz!Box!"
712
713 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
714 msgstr "Ansluter till Fritz!Box..."
715
716 #, python-format
717 msgid ""
718 "Connection to Fritz!Box\n"
719 "failed! (%s)\n"
720 "retrying..."
721 msgstr ""
722 "Anslutning till Fritz!Box\n"
723 "misslyckades! (%s)\n"
724 "försöker igen..."
725
726 msgid "Constellation"
727 msgstr "Konstellation"
728
729 msgid "Content does not fit on DVD!"
730 msgstr "Innehåll för stort för en DVD!"
731
732 msgid "Continue in background"
733 msgstr "Fortsätta i bakgrund"
734
735 msgid "Continue playing"
736 msgstr "Fortsätt spela"
737
738 msgid "Contrast"
739 msgstr "Kontrast"
740
741 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
742 msgstr "Kunde inte ansluta till Dreambox .NFI image feed Server:"
743
744 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
745 msgstr "Kunde inte ladda media! Ingen disk istoppad?"
746
747 #, python-format
748 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
749 msgstr ""
750
751 msgid "Create DVD-ISO"
752 msgstr "Skapa DVD-ISO"
753
754 msgid "Create movie folder failed"
755 msgstr "Det gick inte att skapa en filmkatalog"
756
757 #, python-format
758 msgid "Creating directory %s failed."
759 msgstr "Skapande av katalogen %s misslyckades."
760
761 msgid "Creating partition failed"
762 msgstr "Det gick inte att skapa en partition"
763
764 msgid "Croatian"
765 msgstr "Kroatiska"
766
767 msgid "Current Transponder"
768 msgstr "Nuvarande transponder"
769
770 msgid "Current settings:"
771 msgstr "Nuvarande inställningar:"
772
773 msgid "Current version:"
774 msgstr "Nuvarande version:"
775
776 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
777 msgstr "Valfri hopptid för '1'/'3'-knapparna"
778
779 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
780 msgstr "Valfri hopptid för '4'/'6'-knapparna"
781
782 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
783 msgstr "Valfri hopptid för '7'/'9'-knapparna"
784
785 msgid "Customize"
786 msgstr "Anpassningar"
787
788 msgid "Cut"
789 msgstr "Klipp"
790
791 msgid "Cutlist editor..."
792 msgstr "Klipplist editor..."
793
794 msgid "Czech"
795 msgstr "Tjeckiska"
796
797 msgid "D"
798 msgstr "D"
799
800 msgid "DHCP"
801 msgstr "DHCP"
802
803 msgid "DVB-S"
804 msgstr "DVB-S"
805
806 msgid "DVB-S2"
807 msgstr "DVB-S2"
808
809 msgid "DVD Player"
810 msgstr "DVD Spelare"
811
812 msgid "DVD media toolbox"
813 msgstr "DVD media verktyg"
814
815 msgid "Danish"
816 msgstr "Danska"
817
818 msgid "Date"
819 msgstr "Datum"
820
821 msgid "Deep Standby"
822 msgstr "Stäng av"
823
824 msgid "Default services lists"
825 msgstr "Grundservicelista"
826
827 msgid "Default settings"
828 msgstr "Grundinstallningar"
829
830 msgid "Delay"
831 msgstr "Fördröjning"
832
833 msgid "Delete"
834 msgstr "Ta bort"
835
836 msgid "Delete entry"
837 msgstr "Ta bort post"
838
839 msgid "Delete failed!"
840 msgstr "Borttagning misslyckades!"
841
842 #, python-format
843 msgid ""
844 "Delete no more configured satellite\n"
845 "%s?"
846 msgstr ""
847 "Ta bort ej konfigurerade satellite\n"
848 "%s?"
849
850 msgid "Description"
851 msgstr "Beskrivning"
852
853 msgid "Destination directory"
854 msgstr "Målbibliotek"
855
856 msgid "Detected HDD:"
857 msgstr "Hittad hårddisk:"
858
859 msgid "Detected NIMs:"
860 msgstr "Hittade tuners:"
861
862 msgid "DiSEqC"
863 msgstr "DiSEqC"
864
865 msgid "DiSEqC A/B"
866 msgstr "DiSEqC A/B"
867
868 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
869 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
870
871 msgid "DiSEqC mode"
872 msgstr "DiSEqC läge"
873
874 msgid "DiSEqC repeats"
875 msgstr "DiSEqC repetetioner"
876
877 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
878 msgstr "Direkt playback av länkade titlar utan meny"
879
880 #, python-format
881 msgid "Directory %s nonexistent."
882 msgstr "Bibliotek %s finns ej."
883
884 msgid "Disable"
885 msgstr "Avaktivera"
886
887 msgid "Disable Picture in Picture"
888 msgstr "Avaktivera Bild i Bild"
889
890 msgid "Disable Subtitles"
891 msgstr "Avaktivera textning"
892
893 msgid "Disable timer"
894 msgstr "Avaktivera timer"
895
896 msgid "Disabled"
897 msgstr "Avaktivera"
898
899 #, python-format
900 msgid ""
901 "Disconnected from\n"
902 "Fritz!Box! (%s)\n"
903 "retrying..."
904 msgstr ""
905 "Kopplade ifrån\n"
906 "Fritz!Box! (%s)\n"
907 "återförsöker..."
908
909 msgid "Dish"
910 msgstr "Parabol"
911
912 msgid "Display 16:9 content as"
913 msgstr "Visa 16:9 sändning som"
914
915 msgid "Display 4:3 content as"
916 msgstr "Visa 4:3 sändning som"
917
918 msgid "Display >16:9 content as"
919 msgstr ""
920
921 msgid "Display Setup"
922 msgstr "Display installation"
923
924 #, python-format
925 msgid ""
926 "Do you really want to REMOVE\n"
927 "the plugin \"%s\"?"
928 msgstr ""
929 "Vill du verkligen ta BORT\n"
930 "pluginet \"%s\"?"
931
932 msgid ""
933 "Do you really want to check the filesystem?\n"
934 "This could take lots of time!"
935 msgstr ""
936 "Vill du verkligen kontrollera filsystemet?\n"
937 "Detta kan ta lång tid!"
938
939 #, python-format
940 msgid "Do you really want to delete %s?"
941 msgstr "Vill du verkligen ta bort %s?"
942
943 #, python-format
944 msgid ""
945 "Do you really want to download\n"
946 "the plugin \"%s\"?"
947 msgstr ""
948 "Vill du verkligen ladda ner\n"
949 "pluginet \"%s\"?"
950
951 msgid ""
952 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
953 "All data on the disk will be lost!"
954 msgstr ""
955 "Vill du verkligen initiera hårddisken?\n"
956 "All data på hårddisken kommer försvinna!"
957
958 #, python-format
959 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
960 msgstr "Vill du verkligen ta bort bibliotek %s från disken?"
961
962 #, python-format
963 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
964 msgstr "Vill du verkligen ta bort dina bokmärken från %s?"
965
966 msgid ""
967 "Do you want to backup now?\n"
968 "After pressing OK, please wait!"
969 msgstr ""
970 "Vill du ta en backup nu?\n"
971 "Tryck OK och vänligen vänta!"
972
973 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
974 msgstr "Vill du bränna denna samlig till ett DVD media?"
975
976 msgid "Do you want to do a service scan?"
977 msgstr "Vill du söka efter kanaler?"
978
979 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
980 msgstr "Vill du göra en ny manuell sökning?"
981
982 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
983 msgstr "Vill du aktivera föräldrakontroll på din Dreambox?"
984
985 msgid "Do you want to install default sat lists?"
986 msgstr "Vill du installera grundsatellitlista?"
987
988 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
989 msgstr "Vill du spela upp DVD i spelaren?"
990
991 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
992 msgstr "Vill du förhandsvisa denna DVD innan bränning?"
993
994 msgid "Do you want to restore your settings?"
995 msgstr "Vill du återställa dina inställningar?"
996
997 msgid "Do you want to resume this playback?"
998 msgstr "Vill du återuppta uppspelningen?"
999
1000 msgid ""
1001 "Do you want to update your Dreambox?\n"
1002 "After pressing OK, please wait!"
1003 msgstr ""
1004 "Vill du uppdatera din Dreambox?\n"
1005 "Tryck OK och vänligen vänta!"
1006
1007 msgid "Do you want to view a tutorial?"
1008 msgstr "Vill du se en guide?"
1009
1010 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
1011 msgstr "Avsluta inte pågående händelse men avaktivera följande"
1012
1013 #, python-format
1014 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
1015 msgstr "Klar - Installerat eller uppgraderat %d paket"
1016
1017 #, python-format
1018 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
1019 msgstr "Klar - Installerat eller uppgraderat %d paket med %d fel"
1020
1021 msgid "Download"
1022 msgstr "Nedladdning"
1023
1024 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
1025 msgstr "Ladda ner .NFI filer för USB-Flasher"
1026
1027 msgid "Download Plugins"
1028 msgstr "Ladda ner Plugins"
1029
1030 msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
1031 msgstr "Ladda ner USB flash boot image misslyckades:"
1032
1033 msgid "Downloadable new plugins"
1034 msgstr "Nerladdningsbara nya plugins"
1035
1036 msgid "Downloadable plugins"
1037 msgstr "Nerladdningsbara plugins"
1038
1039 msgid "Downloading"
1040 msgstr "Laddar ner"
1041
1042 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
1043 msgstr "Hämtar plugin information. Var vänlig vänta..."
1044
1045 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
1046 msgstr "Dreambox formaterad data DVD (HDTV kompatibel)"
1047
1048 msgid "Dutch"
1049 msgstr "Holländska"
1050
1051 msgid "E"
1052 msgstr "Ö"
1053
1054 msgid "EPG Selection"
1055 msgstr "EPG val"
1056
1057 #, python-format
1058 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
1059 msgstr "FEL - misslyckades söka (%s)!"
1060
1061 msgid "East"
1062 msgstr "Öst"
1063
1064 msgid "Edit"
1065 msgstr "Ändra"
1066
1067 msgid "Edit DNS"
1068 msgstr "Ändra DNS"
1069
1070 msgid "Edit Title"
1071 msgstr "Ändra titel"
1072
1073 msgid "Edit chapters of current title"
1074 msgstr "Ändra kapitel i nuvarande titel"
1075
1076 msgid "Edit services list"
1077 msgstr "Ändra kanallista"
1078
1079 msgid "Edit settings"
1080 msgstr "Ändra inställningar"
1081
1082 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
1083 msgstr "Ändra Namnserver konfiguration för din Dreambox.\n"
1084
1085 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
1086 msgstr "Ändra nätverks konfiguration för din Dreambox.\n"
1087
1088 msgid "Edit title"
1089 msgstr "Ändra titel"
1090
1091 msgid "Electronic Program Guide"
1092 msgstr "Elektronisk Program Guide"
1093
1094 msgid "Enable"
1095 msgstr "Aktivera"
1096
1097 msgid "Enable 5V for active antenna"
1098 msgstr "Aktivera 5V för aktiv antenn"
1099
1100 msgid "Enable multiple bouquets"
1101 msgstr "Aktivera flera favoritlistor"
1102
1103 msgid "Enable parental control"
1104 msgstr "Aktivera föräldrakontroll"
1105
1106 msgid "Enable timer"
1107 msgstr "Aktivera timer"
1108
1109 msgid "Enabled"
1110 msgstr "Aktiverad"
1111
1112 msgid "Encryption"
1113 msgstr "Kryptering"
1114
1115 msgid "Encryption Key"
1116 msgstr "Krypteringsnyckel"
1117
1118 msgid "Encryption Keytype"
1119 msgstr "Krypterings Nyckelvariant"
1120
1121 msgid "Encryption Type"
1122 msgstr "Krypteringstyp"
1123
1124 msgid "End time"
1125 msgstr "Sluttid"
1126
1127 msgid "EndTime"
1128 msgstr "Sluttid"
1129
1130 msgid "English"
1131 msgstr "Engelska"
1132
1133 msgid ""
1134 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1135 "\n"
1136 "If you experience any problems please contact\n"
1137 "stephan@reichholf.net\n"
1138 "\n"
1139 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1140 msgstr ""
1141 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1142 "\n"
1143 "Vid problem kontakta\n"
1144 "stephan@reichholf.net\n"
1145 "\n"
1146 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1147
1148 #.   TRANSLATORS: Note that "Enter" in the two strings below should *not*
1149 #.       be interpreted as "Give speed as input". The intended meaning is
1150 #.       instead "Initial speed when starting winding", i.e. the speed at
1151 #.       which "winding mode" is entered when first pressing "rewind" or
1152 #.       "fast forward". 
1153 msgid "Enter Fast Forward at speed"
1154 msgstr "Ange hastighet för snabbspolning framåt"
1155
1156 msgid "Enter Rewind at speed"
1157 msgstr "Ange hastighet för snabbspolning bakåt"
1158
1159 msgid "Enter WLAN network name/SSID:"
1160 msgstr "Ange WLAN nätverks namn/SSID:"
1161
1162 msgid "Enter WLAN passphrase/key:"
1163 msgstr "Ange WLAN passphrase/nyckel:"
1164
1165 msgid "Enter main menu..."
1166 msgstr "Gå till huvudmeny..."
1167
1168 msgid "Enter the service pin"
1169 msgstr "Ange kanal PIN"
1170
1171 msgid "Error"
1172 msgstr "Fel"
1173
1174 msgid "Error executing plugin"
1175 msgstr "Fel vid körning av plugin"
1176
1177 #, python-format
1178 msgid ""
1179 "Error: %s\n"
1180 "Retry?"
1181 msgstr ""
1182 "Fel: %s\n"
1183 "Försöka igen?"
1184
1185 msgid "Eventview"
1186 msgstr "Programöversikt"
1187
1188 msgid "Everything is fine"
1189 msgstr "Allt är OK"
1190
1191 msgid "Execution Progress:"
1192 msgstr "Exekverings pågår:"
1193
1194 msgid "Execution finished!!"
1195 msgstr "Exekvering färdig!"
1196
1197 msgid "Exif"
1198 msgstr "Exif"
1199
1200 msgid "Exit"
1201 msgstr "Avsluta"
1202
1203 msgid "Exit editor"
1204 msgstr "Avsluta editor"
1205
1206 msgid "Exit the wizard"
1207 msgstr "Avsluta guiden"
1208
1209 msgid "Exit wizard"
1210 msgstr "Avsluta guide"
1211
1212 msgid "Expert"
1213 msgstr "Expert"
1214
1215 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
1216 msgstr "Utökad Nätverksinstallationsplugin..."
1217
1218 msgid "Extended Setup..."
1219 msgstr "Utökad installation..."
1220
1221 msgid "Extensions"
1222 msgstr "Utökningar"
1223
1224 msgid "FEC"
1225 msgstr "FEC"
1226
1227 msgid "Factory reset"
1228 msgstr "Fabriksåterställning"
1229
1230 msgid "Failed"
1231 msgstr "Misslyckades"
1232
1233 msgid "Fast"
1234 msgstr "Snabb"
1235
1236 msgid "Fast DiSEqC"
1237 msgstr "Snabb DiSEqC"
1238
1239 msgid "Fast Forward speeds"
1240 msgstr "Hastigheter för snabbspolning framåt"
1241
1242 msgid "Fast epoch"
1243 msgstr "Snabb epoch"
1244
1245 msgid "Favourites"
1246 msgstr "Favoriter"
1247
1248 msgid "Filesystem Check..."
1249 msgstr "Kontrollera filsystem..."
1250
1251 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
1252 msgstr "Filsystemet innehåller fel som ej kan åtgärdas"
1253
1254 msgid "Finetune"
1255 msgstr "Fininställn."
1256
1257 msgid "Finished"
1258 msgstr "Klart"
1259
1260 msgid "Finished configuring your network"
1261 msgstr "Klar med konfigureringen av ditt nätverk"
1262
1263 msgid "Finished restarting your network"
1264 msgstr "Klar med omstarten av ditt nätverk"
1265
1266 msgid "Finnish"
1267 msgstr "Finska"
1268
1269 msgid ""
1270 "First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
1271 msgstr "Först måste vi ladda ner senaste bootmiljön för USB flasher."
1272
1273 msgid "Flash"
1274 msgstr "Flash"
1275
1276 msgid "Flashing failed"
1277 msgstr "Flashning misslyckades"
1278
1279 msgid "Format"
1280 msgstr "Format"
1281
1282 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
1283 msgstr "Bildupprepning vid hackig spolning"
1284
1285 msgid "Frame size in full view"
1286 msgstr "Ramstorlek i fullskärm"
1287
1288 msgid "French"
1289 msgstr "Franska"
1290
1291 msgid "Frequency"
1292 msgstr "Frekvens"
1293
1294 msgid "Frequency bands"
1295 msgstr "Frekvensband"
1296
1297 msgid "Frequency scan step size(khz)"
1298 msgstr "Frekvenssökningssteg (khz)"
1299
1300 msgid "Frequency steps"
1301 msgstr "Frekvenssteg"
1302
1303 msgid "Fri"
1304 msgstr "Fre"
1305
1306 msgid "Friday"
1307 msgstr "Fredag"
1308
1309 msgid "Frisian"
1310 msgstr "Frisiska"
1311
1312 msgid "Fritz!Box FON IP address"
1313 msgstr "Fritz!Box FON IP adress"
1314
1315 #, python-format
1316 msgid "Frontprocessor version: %d"
1317 msgstr "Frontprocessor version: %d"
1318
1319 msgid "Fsck failed"
1320 msgstr "Fsck misslyckades"
1321
1322 msgid "Function not yet implemented"
1323 msgstr "Funktionen är inte implementerad"
1324
1325 msgid ""
1326 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
1327 "Do you want to Restart the GUI now?"
1328 msgstr ""
1329 "GUI måste startas om för nytt utseende\n"
1330 "Vill du starta om GUI nu?"
1331
1332 msgid "Gateway"
1333 msgstr "Gateway"
1334
1335 msgid "Genre"
1336 msgstr "Genre"
1337
1338 msgid "German"
1339 msgstr "Tyska"
1340
1341 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
1342 msgstr "Hämtar plugin information. Var vänlig vänta..."
1343
1344 msgid "Goto 0"
1345 msgstr "Gå till 0"
1346
1347 msgid "Goto position"
1348 msgstr "Gå till position"
1349
1350 msgid "Graphical Multi EPG"
1351 msgstr "Grafisk Multi EPG"
1352
1353 msgid "Greek"
1354 msgstr "Grekiska"
1355
1356 msgid "Guard Interval"
1357 msgstr "Guard intervall"
1358
1359 msgid "Guard interval mode"
1360 msgstr "Guard intervalläge"
1361
1362 msgid "Harddisk"
1363 msgstr "Hårddisk"
1364
1365 msgid "Harddisk setup"
1366 msgstr "Hårddisk installation"
1367
1368 msgid "Harddisk standby after"
1369 msgstr "Viloläge för hårddisk efter"
1370
1371 msgid "Hidden network SSID"
1372 msgstr "Dold nätverks SSID"
1373
1374 msgid "Hierarchy Information"
1375 msgstr "Hierarkisk information "
1376
1377 msgid "Hierarchy mode"
1378 msgstr "Hierarkiskt läge"
1379
1380 msgid "Horizontal"
1381 msgstr ""
1382
1383 msgid "How many minutes do you want to record?"
1384 msgstr "Hur många minuter vill du spela in?"
1385
1386 msgid "Hungarian"
1387 msgstr "Ungerska"
1388
1389 msgid "IP Address"
1390 msgstr "IP adress"
1391
1392 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
1393 msgstr "ISO fil är för stor för använt filsystem!"
1394
1395 msgid "ISO path"
1396 msgstr "ISO sökväg"
1397
1398 msgid "Icelandic"
1399 msgstr "Isländska"
1400
1401 msgid "If you can see this page, please press OK."
1402 msgstr "Om du kan se denna sida, vänligen tryck på OK."
1403
1404 msgid ""
1405 "If you see this, something is wrong with\n"
1406 "your scart connection. Press OK to return."
1407 msgstr ""
1408 "Om du ser detta, något är fel med\n"
1409 "din scartkontakt. Tryck OK för återgå."
1410
1411 msgid ""
1412 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
1413 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
1414 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
1415 "possible.\n"
1416 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
1417 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
1418 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
1419 "step.\n"
1420 "If you are happy with the result, press OK."
1421 msgstr ""
1422 "Om din TV har ljusstyrke- eller kontrastförbättrare rekommenderas du att "
1423 "stänga av den. Om det finns något som heter \"dynamic\" rekommenderas du att "
1424 "använda standard. Justera ljusstyrkan till en inställning som du tycker är "
1425 "bra. Använd så lite kontrast som möjligt.\n"
1426 "Sätt ljusstyrkan till så låg som möjligt, men säkerställ att de två lägsta "
1427 "nivåerna av grå är urskiljningsbara.\n"
1428 "Ta inte hänsyn till de ljusa nivåerna nu. De kommer justeras i nästa steg.\n"
1429 "När du är nöjd med resultatet, tryck OK."
1430
1431 msgid "Image flash utility"
1432 msgstr "Image flash redskap"
1433
1434 msgid "Image-Upgrade"
1435 msgstr "Image uppgradering"
1436
1437 msgid "In Progress"
1438 msgstr "I utförande"
1439
1440 msgid ""
1441 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
1442 msgstr "För att göra en timerinspelning, växlades TV till inspelande kanal!\n"
1443
1444 msgid "Increased voltage"
1445 msgstr "Ökad spänning"
1446
1447 msgid "Index"
1448 msgstr "Index"
1449
1450 msgid "InfoBar"
1451 msgstr "Infobalk"
1452
1453 msgid "Infobar timeout"
1454 msgstr "Infobalk timeout"
1455
1456 msgid "Information"
1457 msgstr "Information"
1458
1459 msgid "Init"
1460 msgstr "Initiera"
1461
1462 msgid "Initialization..."
1463 msgstr "Initiering..."
1464
1465 msgid "Initialize"
1466 msgstr "Initiera"
1467
1468 msgid "Initializing Harddisk..."
1469 msgstr "Initierar hårddisk..."
1470
1471 msgid "Input"
1472 msgstr "Ingång"
1473
1474 msgid "Installing"
1475 msgstr "Installera"
1476
1477 msgid "Installing Software..."
1478 msgstr "Installera mjukvara..."
1479
1480 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
1481 msgstr "Installerar grundsatellitelista... Vänligen vänta..."
1482
1483 msgid "Installing defaults... Please wait..."
1484 msgstr "Installerar grundinställningar... Vänligen vänta..."
1485
1486 msgid "Installing package content... Please wait..."
1487 msgstr "Installerar paketinnehåll... Vänligen vänta..."
1488
1489 msgid "Instant Record..."
1490 msgstr "Direktinspelning..."
1491
1492 msgid "Integrated Ethernet"
1493 msgstr "Integrerat nätverk"
1494
1495 msgid "Integrated Wireless"
1496 msgstr "Inbyggt Trådlöst"
1497
1498 msgid "Intermediate"
1499 msgstr "Normal"
1500
1501 msgid "Internal Flash"
1502 msgstr "Intern Flash"
1503
1504 msgid "Invalid Location"
1505 msgstr "Ogiltig lokation"
1506
1507 #, python-format
1508 msgid "Invalid directory selected: %s"
1509 msgstr "Ogiltigt bibliotek valt: %s"
1510
1511 msgid "Inversion"
1512 msgstr "Inversion"
1513
1514 msgid "Invert display"
1515 msgstr "Invertera LCD"
1516
1517 msgid "Italian"
1518 msgstr "Italienska"
1519
1520 msgid "Job View"
1521 msgstr "Arbets Vy"
1522
1523 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
1524 msgid "Just Scale"
1525 msgstr "Bara skala"
1526
1527 msgid "Keyboard Map"
1528 msgstr "Tangentbordslayout"
1529
1530 msgid "Keyboard Setup"
1531 msgstr "Tangentbords inställning"
1532
1533 msgid "Keymap"
1534 msgstr "Tangentlayout"
1535
1536 msgid "LAN Adapter"
1537 msgstr "LAN Adapter"
1538
1539 msgid "LNB"
1540 msgstr "LNB"
1541
1542 msgid "LOF"
1543 msgstr "LOF"
1544
1545 msgid "LOF/H"
1546 msgstr "LOF/H"
1547
1548 msgid "LOF/L"
1549 msgstr "LOF/L"
1550
1551 msgid "Language selection"
1552 msgstr "Välj språk"
1553
1554 msgid "Language..."
1555 msgstr "Språk..."
1556
1557 msgid "Last speed"
1558 msgstr "Föregående hastighet"
1559
1560 msgid "Latitude"
1561 msgstr "Latitud"
1562
1563 msgid "Leave DVD Player?"
1564 msgstr "Avsluta DVD Spelare?"
1565
1566 msgid "Left"
1567 msgstr "Vänster"
1568
1569 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
1570 msgid "Letterbox"
1571 msgstr "Letterbox"
1572
1573 msgid "Limit east"
1574 msgstr "Östlig gräns"
1575
1576 msgid "Limit west"
1577 msgstr "Västlig gräns"
1578
1579 msgid "Limits off"
1580 msgstr "Gränser av"
1581
1582 msgid "Limits on"
1583 msgstr "Gränser på"
1584
1585 msgid "Link:"
1586 msgstr "Länk:"
1587
1588 msgid "Linked titles with a DVD menu"
1589 msgstr "Länkade titlar med en DVD meny"
1590
1591 msgid "List of Storage Devices"
1592 msgstr "Lista på lagringsenheter"
1593
1594 msgid "Lithuanian"
1595 msgstr "Litauiska"
1596
1597 msgid "Load"
1598 msgstr "Ladda"
1599
1600 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
1601 msgstr "Ladda filmens längd i Filmlistan"
1602
1603 msgid "Local Network"
1604 msgstr "Lokalt Nätverk"
1605
1606 msgid "Location"
1607 msgstr "Lokation"
1608
1609 msgid "Lock:"
1610 msgstr "Lås:"
1611
1612 msgid "Log results to harddisk"
1613 msgstr "Logga resultatet till hårddisk"
1614
1615 msgid "Long Keypress"
1616 msgstr "Lång knapptryckning"
1617
1618 msgid "Longitude"
1619 msgstr "Longitud"
1620
1621 msgid "MMC Card"
1622 msgstr "MMC kort"
1623
1624 msgid "MORE"
1625 msgstr "MER"
1626
1627 msgid "Main menu"
1628 msgstr "Huvudmeny"
1629
1630 msgid "Mainmenu"
1631 msgstr "Huvudmeny"
1632
1633 msgid "Make this mark an 'in' point"
1634 msgstr "Gör denna markör till 'in' punkt"
1635
1636 msgid "Make this mark an 'out' point"
1637 msgstr "Gör denna markör till 'ut' punkt"
1638
1639 msgid "Make this mark just a mark"
1640 msgstr "Behåll denna markör som vanlig markör"
1641
1642 msgid "Manual Scan"
1643 msgstr "Manuell sökning"
1644
1645 msgid "Manual transponder"
1646 msgstr "Manuell transponder"
1647
1648 msgid "Manufacturer"
1649 msgstr ""
1650
1651 msgid "Margin after record"
1652 msgstr "Marginal efter inspelning (i minuter)"
1653
1654 msgid "Margin before record (minutes)"
1655 msgstr "Marginal innan inspelning (i minuter)"
1656
1657 msgid "Media player"
1658 msgstr "Mediaspelare"
1659
1660 msgid "MediaPlayer"
1661 msgstr "Mediaspelare"
1662
1663 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
1664 msgstr "Media är inte en skrivbar DVD!"
1665
1666 msgid "Medium is not empty!"
1667 msgstr "Media är inte tomt!"
1668
1669 msgid "Menu"
1670 msgstr "Meny"
1671
1672 msgid "Message"
1673 msgstr "Meddelande"
1674
1675 msgid "Message..."
1676 msgstr "Meddelande..."
1677
1678 msgid "Mkfs failed"
1679 msgstr "Mkfs misslyckades"
1680
1681 msgid "Mode"
1682 msgstr "Läge"
1683
1684 msgid "Model: "
1685 msgstr "Modell: "
1686
1687 msgid "Modulation"
1688 msgstr "Modulering"
1689
1690 msgid "Modulator"
1691 msgstr "Modulator"
1692
1693 msgid "Mon"
1694 msgstr "Mån"
1695
1696 msgid "Mon-Fri"
1697 msgstr "Mån-Fre"
1698
1699 msgid "Monday"
1700 msgstr "Måndag"
1701
1702 msgid "Mount failed"
1703 msgstr "Montering misslyckades"
1704
1705 msgid "Move Picture in Picture"
1706 msgstr "Flytta Bild i Bild"
1707
1708 msgid "Move east"
1709 msgstr "Flytta öst"
1710
1711 msgid "Move west"
1712 msgstr "Flytta väst"
1713
1714 msgid "Movielist menu"
1715 msgstr "Filmlista meny"
1716
1717 msgid "Multi EPG"
1718 msgstr "Multi EPG"
1719
1720 msgid "Multiple service support"
1721 msgstr "Multipla kanaler stöds"
1722
1723 msgid "Multisat"
1724 msgstr "Multisat"
1725
1726 msgid "Mute"
1727 msgstr "Ljud av"
1728
1729 msgid "N/A"
1730 msgstr "Inte tillgänglig"
1731
1732 msgid "NEXT"
1733 msgstr "NÄSTA"
1734
1735 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
1736 msgstr "NFI image flashning klar. Tryck Gul för omstart!"
1737
1738 msgid "NOW"
1739 msgstr "NU"
1740
1741 msgid "NTSC"
1742 msgstr "NTSC"
1743
1744 msgid "Name"
1745 msgstr "Namn"
1746
1747 msgid "Nameserver"
1748 msgstr "Namnserver"
1749
1750 #, python-format
1751 msgid "Nameserver %d"
1752 msgstr "Namnserver %d"
1753
1754 msgid "Nameserver Setup"
1755 msgstr "Namnserver installation"
1756
1757 msgid "Nameserver settings"
1758 msgstr "Namnserver inställningar"
1759
1760 msgid "Netmask"
1761 msgstr "Nätmask"
1762
1763 msgid "Network Configuration..."
1764 msgstr "Nätverk Konfiguration..."
1765
1766 msgid "Network Mount"
1767 msgstr "Nätverksmonteringar"
1768
1769 msgid "Network SSID"
1770 msgstr "Nätverk SSID"
1771
1772 msgid "Network Setup"
1773 msgstr "Nätverksinställningar"
1774
1775 msgid "Network scan"
1776 msgstr "Sök nätverk"
1777
1778 msgid "Network setup"
1779 msgstr "Nätverksinställningar"
1780
1781 msgid "Network test"
1782 msgstr "Nätverk test"
1783
1784 msgid "Network test..."
1785 msgstr "Nätverk test..."
1786
1787 msgid "Network..."
1788 msgstr "Nätverk..."
1789
1790 msgid "Network:"
1791 msgstr "Nätverk:"
1792
1793 msgid "NetworkWizard"
1794 msgstr "Nätverksguide"
1795
1796 msgid "New"
1797 msgstr "Ny"
1798
1799 msgid "New pin"
1800 msgstr "Ny PIN"
1801
1802 msgid "New version:"
1803 msgstr "Ny version:"
1804
1805 msgid "Next"
1806 msgstr "Nästa"
1807
1808 msgid "No"
1809 msgstr "Nej"
1810
1811 msgid "No (supported) DVDROM found!"
1812 msgstr "Ingen (supporterad) DVDROM hittad!"
1813
1814 msgid "No 50 Hz, sorry. :("
1815 msgstr "Ingen 50 Hz, tyvärr. :("
1816
1817 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
1818 msgstr "Ingen hårddisk hittad eller initierad!"
1819
1820 msgid "No Networks found"
1821 msgstr "Inget nätverk funnet"
1822
1823 msgid "No backup needed"
1824 msgstr "Ingen backup behövs"
1825
1826 msgid ""
1827 "No data on transponder!\n"
1828 "(Timeout reading PAT)"
1829 msgstr ""
1830 "Ingen data på transponder!\n"
1831 "(Timeout vid läsning av PAT)"
1832
1833 msgid "No details for this image file"
1834 msgstr "Inga detaljer för denna image fil"
1835
1836 msgid "No event info found, recording indefinitely."
1837 msgstr "Ingen programinfo hittades, inspelning oändlig."
1838
1839 msgid "No free tuner!"
1840 msgstr "Ingen ledig tuner!"
1841
1842 msgid ""
1843 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
1844 msgstr "Inga paket uppgraderade. Undersök ditt nätverk och prova igen."
1845
1846 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
1847 msgstr "Ingen bild på TVn? Tryck EXIT för att försöka igen."
1848
1849 msgid "No positioner capable frontend found."
1850 msgstr "Ingen motorkapabel frontend hittad."
1851
1852 msgid "No satellite frontend found!!"
1853 msgstr "Ingen satellit frontend funnen!!"
1854
1855 msgid "No tags are set on these movies."
1856 msgstr "Ingen märkning är gjord på dessa filmer."
1857
1858 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
1859 msgstr "Ingen tuner är konfigurerad för motor diseqc!"
1860
1861 msgid ""
1862 "No tuner is enabled!\n"
1863 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1864 msgstr ""
1865 "Ingen tuner är aktiverad!\n"
1866 "Vänligen konfigurera tuner före scanning efter kanaler."
1867
1868 msgid "No useable USB stick found"
1869 msgstr "Ingen användbar USB stick hittad"
1870
1871 msgid ""
1872 "No valid service PIN found!\n"
1873 "Do you like to change the service PIN now?\n"
1874 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
1875 msgstr ""
1876 "Ingen giltig kanal PIN hittad!\n"
1877 "Vill du ändra kanal PIN nu?\n"
1878 "Om du anger 'Nej' här kommer kanalskyddet vara avaktiverat!"
1879
1880 msgid ""
1881 "No valid setup PIN found!\n"
1882 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
1883 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
1884 msgstr ""
1885 "Ingen giltig installations PIN hittad!\n"
1886 "Vill du ändra installations PIN nu?\n"
1887 "Om du anger 'Nej' här kommer installationsskyddet vara avaktiverat!"
1888
1889 msgid ""
1890 "No working local network adapter found.\n"
1891 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
1892 "configured correctly."
1893 msgstr ""
1894 "Inget fungerandes lokalt nätverkskort funnet.\n"
1895 "Vänligen bekräfta att du har anslutit en nätverkskabel och att ditt nätverk "
1896 "är korrekt konfigurerat."
1897
1898 msgid ""
1899 "No working wireless network adapter found.\n"
1900 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
1901 "network is configured correctly."
1902 msgstr ""
1903 "Inget fungerandes trådlöst nätverkskort funnet.\n"
1904 "Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN enhet och att din "
1905 "nätverkskonfiguration är korrekt."
1906
1907 msgid ""
1908 "No working wireless network interface found.\n"
1909 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
1910 "your local network interface."
1911 msgstr ""
1912 "Inget fungerandes trådlöst nätverkskort funnet.\n"
1913 "Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN enhet eller "
1914 "aktiverat ditt lokala nätverkskort."
1915
1916 msgid "No, but restart from begin"
1917 msgstr "Nej, men starta om från början"
1918
1919 msgid "No, do nothing."
1920 msgstr "Nej, gör inget."
1921
1922 msgid "No, just start my dreambox"
1923 msgstr "Nej, starta bara dreamboxen"
1924
1925 msgid "No, scan later manually"
1926 msgstr "Nej, sök manuellt senare"
1927
1928 msgid "None"
1929 msgstr "Inga"
1930
1931 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
1932 msgid "Nonlinear"
1933 msgstr "Ej linjär"
1934
1935 msgid "North"
1936 msgstr "Nord"
1937
1938 msgid "Norwegian"
1939 msgstr "Norska"
1940
1941 #, python-format
1942 msgid ""
1943 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
1944 "required, %d MB available)"
1945 msgstr ""
1946 "Inte tillräckligt med diskutrymme. Vänligen frigör diskutrymme och försök "
1947 "igen. (%d MB krävs, %d MB tillgängligt)"
1948
1949 msgid ""
1950 "Nothing to scan!\n"
1951 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1952 msgstr ""
1953 "Inget att scanna!\n"
1954 "Vänligen konfigurera tuner före scanning efter kanaler."
1955
1956 msgid "Now Playing"
1957 msgstr "Spelas nu"
1958
1959 msgid ""
1960 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
1961 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
1962 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
1963 msgstr ""
1964 "Använd kontrastinställningen för att justera ljusstyrka på bakgrunden så "
1965 "mycket som möjligt, men säkerställ att du fortfarande kan se skillnaden "
1966 "mellan de två ljusaste nivåerna av skuggor. När du har gjort det tryck OK."
1967
1968 msgid "OK"
1969 msgstr "OK"
1970
1971 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
1972 msgstr "OK, guida mig genom uppgraderingen"
1973
1974 msgid "OSD Settings"
1975 msgstr "OSD inställning"
1976
1977 msgid "OSD visibility"
1978 msgstr "OSD synlighet"
1979
1980 msgid "Off"
1981 msgstr "Av"
1982
1983 msgid "On"
1984 msgstr "På"
1985
1986 msgid "One"
1987 msgstr "En"
1988
1989 msgid "Online-Upgrade"
1990 msgstr "Online uppgradering"
1991
1992 msgid "Only Free scan"
1993 msgstr "Bara Fri sökning"
1994
1995 msgid "Orbital Position"
1996 msgstr "Orbital position"
1997
1998 msgid "PAL"
1999 msgstr "PAL"
2000
2001 msgid "PIDs"
2002 msgstr "PIDs"
2003
2004 msgid "Package list update"
2005 msgstr "Paketlista uppdatering"
2006
2007 msgid "Packet management"
2008 msgstr "Pakethantering"
2009
2010 msgid "Page"
2011 msgstr "Sida"
2012
2013 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
2014 msgid "Pan&Scan"
2015 msgstr "Pan&Scan"
2016
2017 msgid "Parent Directory"
2018 msgstr "Föräldrarbibliotek"
2019
2020 msgid "Parental control"
2021 msgstr "Föräldrakontroll"
2022
2023 msgid "Parental control services Editor"
2024 msgstr "Föräldrakontroll kanaleditor"
2025
2026 msgid "Parental control setup"
2027 msgstr "Föräldrakontroll installation"
2028
2029 msgid "Parental control type"
2030 msgstr "Föräldrakontroll typ"
2031
2032 msgid "Pause movie at end"
2033 msgstr "Pausa filmen"
2034
2035 msgid "PiPSetup"
2036 msgstr "BiB konfiguration"
2037
2038 msgid "PicturePlayer"
2039 msgstr "Bildspelare"
2040
2041 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
2042 msgid "Pillarbox"
2043 msgstr "Svarta kanter"
2044
2045 msgid "Pilot"
2046 msgstr "Pilot"
2047
2048 msgid "Pin code needed"
2049 msgstr "PIN kod behövs"
2050
2051 msgid "Play"
2052 msgstr "Spela upp"
2053
2054 msgid "Play Audio-CD..."
2055 msgstr "Spela Audio-CD..."
2056
2057 msgid "Play recorded movies..."
2058 msgstr "Spela inspelade filmer..."
2059
2060 msgid "Please Reboot"
2061 msgstr "Vänligen starta om"
2062
2063 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
2064 msgstr "Vänligen ange media som ska undersökas"
2065
2066 msgid "Please change recording endtime"
2067 msgstr "Vänligen ändra inspelnings sluttid"
2068
2069 msgid "Please check your network settings!"
2070 msgstr "Vänligen kontrollera dina nätverksinställningar!"
2071
2072 msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
2073 msgstr "Vänligen välj .NFI image fil från feed server som ska laddas ner"
2074
2075 msgid "Please choose an extension..."
2076 msgstr "Vänligen välj en utökning..."
2077
2078 msgid "Please choose he package..."
2079 msgstr "Vänligen välj paket"
2080
2081 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
2082 msgstr "Vänligen välj vilken grundservicelista som du vill installera."
2083
2084 msgid ""
2085 "Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the "
2086 "target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
2087 msgstr ""
2088 "Vänligen koppla bort alla USB enheter från din Dreambox och (åter-)anslut "
2089 "mål USB stick (minimumstorlek är 64MB) nu!"
2090
2091 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
2092 msgstr "Vänligen ändra inte om du inte vet vad du gör!"
2093
2094 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
2095 msgstr "Ange namn för den nya favoritlistan"
2096
2097 msgid "Please enter a name for the new marker"
2098 msgstr "Vänligen ange namn för ny markör"
2099
2100 msgid "Please enter a new filename"
2101 msgstr "Vänligen ange nytt filnamn"
2102
2103 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
2104 msgstr "Vänligen ange filnamn (tomt = använd dagens datum)"
2105
2106 msgid "Please enter name of the new directory"
2107 msgstr "Vänligen ange namn till det nya biblioteket"
2108
2109 msgid "Please enter the correct pin code"
2110 msgstr "Vänligen ange korrekt PIN kod"
2111
2112 msgid "Please enter the old pin code"
2113 msgstr "Vänligen ange den gamla PIN koden"
2114
2115 msgid "Please follow the instructions on the TV"
2116 msgstr "Vänligen följ instruktionerna på TVn"
2117
2118 msgid ""
2119 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
2120 "therefore the default directory is being used instead."
2121 msgstr ""
2122 "Vänligen notera att föregående valda mediat var inte åtkomstbart och därför "
2123 "är nu default bibliotek valt."
2124
2125 msgid "Please press OK to continue."
2126 msgstr "Vänligen tryck OK för att försätta."
2127
2128 msgid "Please press OK!"
2129 msgstr "Vänligen tryck OK!"
2130
2131 msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
2132 msgstr "Vänligen välj .NFI flash image fil från media"
2133
2134 msgid "Please select a playlist to delete..."
2135 msgstr "Vänligen välj en spellista för borttagning..."
2136
2137 msgid "Please select a playlist..."
2138 msgstr "Vänligen välj en spellista..."
2139
2140 msgid "Please select a subservice to record..."
2141 msgstr "Vänligen välj en underkanal för inspelning..."
2142
2143 msgid "Please select a subservice..."
2144 msgstr "Vänligen välj en underkanal..."
2145
2146 msgid "Please select tag to filter..."
2147 msgstr "Vänligen välj märkning för filtrering..."
2148
2149 msgid "Please select target directory or medium"
2150 msgstr "Vänligen välj målbibliotek eller media"
2151
2152 msgid "Please select the movie path..."
2153 msgstr "Vänligen ange filmens sökväg..."
2154
2155 msgid "Please set up tuner B"
2156 msgstr "Vänligen installera tuner B"
2157
2158 msgid "Please set up tuner C"
2159 msgstr "Vänligen installera tuner C"
2160
2161 msgid "Please set up tuner D"
2162 msgstr "Vänligen installera tuner D"
2163
2164 msgid ""
2165 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
2166 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
2167 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
2168 msgstr ""
2169 "Använd piltangenterna för att flytta BiB fönstret.\n"
2170 "Tryck Bouquet +/- för ändra storleken på fönstret.\n"
2171 "Tryck OK för att gå tillbaka till TV läge eller EXIT för att avbryta "
2172 "flyttning."
2173
2174 msgid ""
2175 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
2176 "the OK button."
2177 msgstr ""
2178 "Vänligen använd UPP och NER pil för att välja språk. Efter val tryck på OK "
2179 "knappen."
2180
2181 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
2182 msgstr "Vänligen vänta för aktivering av din nätverkskonfiguration..."
2183
2184 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
2185 msgstr "Vänligen vänta medans sökning pågår..."
2186
2187 msgid "Please wait while we configure your network..."
2188 msgstr "Vänligen vänta medans ditt nätverk konfigureras..."
2189
2190 msgid "Please wait while your network is restarting..."
2191 msgstr "Vänligen vänta medans ditt nätverk startas om..."
2192
2193 msgid "Please wait..."
2194 msgstr "Vänligen vänta..."
2195
2196 msgid "Please wait... Loading list..."
2197 msgstr "Vänligen vänta... Laddar lista..."
2198
2199 msgid "Plugin browser"
2200 msgstr "Plugin hanterare"
2201
2202 msgid "Plugins"
2203 msgstr "Plugins"
2204
2205 msgid "Polarity"
2206 msgstr "Polaritet"
2207
2208 msgid "Polarization"
2209 msgstr "Polarisation"
2210
2211 msgid "Polish"
2212 msgstr "Polska"
2213
2214 msgid "Port A"
2215 msgstr "Port A"
2216
2217 msgid "Port B"
2218 msgstr "Port B"
2219
2220 msgid "Port C"
2221 msgstr "Port C"
2222
2223 msgid "Port D"
2224 msgstr "Port D"
2225
2226 msgid "Portuguese"
2227 msgstr "Portugisiska"
2228
2229 msgid "Positioner"
2230 msgstr "Motor"
2231
2232 msgid "Positioner fine movement"
2233 msgstr "Motor finstegning"
2234
2235 msgid "Positioner movement"
2236 msgstr "Motor rörelse"
2237
2238 msgid "Positioner setup"
2239 msgstr "Motor installation"
2240
2241 msgid "Positioner storage"
2242 msgstr "Motor lagring"
2243
2244 msgid "Power threshold in mA"
2245 msgstr "Ström gränsvärde i mA"
2246
2247 msgid "Predefined transponder"
2248 msgstr "Fördefinerad transponder"
2249
2250 msgid "Preparing... Please wait"
2251 msgstr "Förbereder... Vänligen vänta"
2252
2253 msgid "Press OK on your remote control to continue."
2254 msgstr "Tryck OK på din fjärrkontroll för att fortsätta."
2255
2256 msgid "Press OK to activate the settings."
2257 msgstr "Tryck OK för aktivera inställningarna."
2258
2259 msgid "Press OK to edit the settings."
2260 msgstr "Tryck OK för att ändra inställningar."
2261
2262 #, python-format
2263 msgid "Press OK to get further details for %s"
2264 msgstr "Tryck OK för att få utförligare information om %s"
2265
2266 msgid "Press OK to scan"
2267 msgstr "Tryck OK för sökning"
2268
2269 msgid "Press OK to start the scan"
2270 msgstr "Tryck OK för att starta sökning"
2271
2272 msgid "Prev"
2273 msgstr "Föregående"
2274
2275 msgid "Preview menu"
2276 msgstr "Förvisningsmeny"
2277
2278 msgid "Primary DNS"
2279 msgstr "Primär DNS"
2280
2281 msgid "Priority"
2282 msgstr "Prioritet"
2283
2284 msgid "Properties of current title"
2285 msgstr "Egenskaper på nuvarande titel"
2286
2287 msgid "Protect services"
2288 msgstr "Skydda kanaler"
2289
2290 msgid "Protect setup"
2291 msgstr "Skydda inställningar"
2292
2293 msgid "Provider"
2294 msgstr "Leverantör"
2295
2296 msgid "Provider to scan"
2297 msgstr "Leverantör att scanna"
2298
2299 msgid "Providers"
2300 msgstr "Leverantörer"
2301
2302 msgid "Quick"
2303 msgstr "Snabb"
2304
2305 msgid "Quickzap"
2306 msgstr "Snabbzap"
2307
2308 msgid "RC Menu"
2309 msgstr "Fjärrkontroll meny"
2310
2311 msgid "RF output"
2312 msgstr "RF ut"
2313
2314 msgid "RGB"
2315 msgstr "RGB"
2316
2317 msgid "RSS Feed URI"
2318 msgstr "RSS Feed URI"
2319
2320 msgid "Radio"
2321 msgstr "Radio"
2322
2323 msgid "Ram Disk"
2324 msgstr "Ram Disk"
2325
2326 msgid "Random"
2327 msgstr "Slumpmässig"
2328
2329 msgid "Really close without saving settings?"
2330 msgstr "Verkligen stänga utan att spara inställningarna?"
2331
2332 msgid "Really delete done timers?"
2333 msgstr "Verkligen ta bort färdiga timerinspelningar?"
2334
2335 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
2336 msgstr "Verkligen avsluta underkanals snabbzap?"
2337
2338 msgid "Really reboot now?"
2339 msgstr "Verkligen starta om nu?"
2340
2341 msgid "Really restart now?"
2342 msgstr "Verkligen starta om nu?"
2343
2344 msgid "Really shutdown now?"
2345 msgstr "Verkligen stänga av nu?"
2346
2347 msgid "Reboot"
2348 msgstr "Omstart"
2349
2350 msgid "Reception Settings"
2351 msgstr "Mottagning inställningar"
2352
2353 msgid "Record"
2354 msgstr "Spela in"
2355
2356 #, python-format
2357 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
2358 msgstr ""
2359
2360 msgid "Recorded files..."
2361 msgstr "Inspelade filer..."
2362
2363 msgid "Recording"
2364 msgstr "Spelar in"
2365
2366 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
2367 msgstr "Inspelning(ar) pågår eller ska påbörjas inom några sekunder!"
2368
2369 msgid "Recordings always have priority"
2370 msgstr "Inspelningar har alltid prioritet"
2371
2372 msgid "Reenter new pin"
2373 msgstr "Ange ny PIN igen"
2374
2375 msgid "Refresh Rate"
2376 msgstr "Uppdateringstakt"
2377
2378 msgid "Refresh rate selection."
2379 msgstr "Uppdateringsfrekvens val."
2380
2381 msgid "Remove Bookmark"
2382 msgstr "Ta bort Bokmärke"
2383
2384 msgid "Remove Plugins"
2385 msgstr "Ta bort Plugins"
2386
2387 msgid "Remove a mark"
2388 msgstr "Ta bort en markör"
2389
2390 msgid "Remove currently selected title"
2391 msgstr "Ta bort vald titel"
2392
2393 msgid "Remove plugins"
2394 msgstr "Ta bort plugins"
2395
2396 msgid "Remove the broken .NFI file?"
2397 msgstr "Ta bort trasig .NFI fil?"
2398
2399 msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
2400 msgstr "Ta bort ofullständig .NFI fil?"
2401
2402 msgid "Remove timer"
2403 msgstr "Ta bort timer"
2404
2405 msgid "Remove title"
2406 msgstr "Ta bort titel"
2407
2408 #, python-format
2409 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
2410 msgstr "Ta bort biblioteket %s misslyckades. (Troligen ej tomt.)"
2411
2412 msgid "Rename"
2413 msgstr "Byt namn"
2414
2415 msgid "Repeat"
2416 msgstr "Repetera"
2417
2418 msgid "Repeat Type"
2419 msgstr "Repeat typ"
2420
2421 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
2422 msgstr "En upprepande händelse spelas in... Vad vill du göra?"
2423
2424 msgid "Repeats"
2425 msgstr "Upprepningar"
2426
2427 msgid "Reset"
2428 msgstr "Nollställ"
2429
2430 msgid "Reset and renumerate title names"
2431 msgstr "Återställ och omnumrera titelnamnen"
2432
2433 msgid "Resolution"
2434 msgstr "Upplösning"
2435
2436 msgid "Restart"
2437 msgstr "Omstart"
2438
2439 msgid "Restart GUI"
2440 msgstr "Omstart GUI"
2441
2442 msgid "Restart GUI now?"
2443 msgstr "Omstart av GUI nu?"
2444
2445 msgid "Restart network"
2446 msgstr "Omstart nätverk"
2447
2448 msgid "Restart test"
2449 msgstr "Omstart test"
2450
2451 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
2452 msgstr "Omstart av din nätverksanslutning och adaptrar.\n"
2453
2454 msgid "Restore"
2455 msgstr "Återställ"
2456
2457 msgid ""
2458 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
2459 "settings now."
2460 msgstr ""
2461 "Återställning av inställningar klart. Tryck OK för att aktivera återskapade "
2462 "inställningar"
2463
2464 msgid "Resume from last position"
2465 msgstr "Återuppspela från senaste position"
2466
2467 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
2468 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
2469 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
2470 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
2471 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
2472 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
2473 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
2474 msgid "Resuming playback"
2475 msgstr "Återuppta uppspelning"
2476
2477 msgid "Return to file browser"
2478 msgstr "Återvänd till fil utforskare"
2479
2480 msgid "Return to movie list"
2481 msgstr "Återvänd till filmlista"
2482
2483 msgid "Return to previous service"
2484 msgstr "Återvänd till föregående tjänst"
2485
2486 msgid "Rewind speeds"
2487 msgstr "Hastigheter för snabbspolning bakåt"
2488
2489 msgid "Right"
2490 msgstr "Höger"
2491
2492 msgid "Rolloff"
2493 msgstr "Rolloff"
2494
2495 msgid "Rotor turning speed"
2496 msgstr "Rotor rotationsfart"
2497
2498 msgid "Running"
2499 msgstr "Körandes"
2500
2501 msgid "Russian"
2502 msgstr "Ryska"
2503
2504 msgid "S-Video"
2505 msgstr "S-Video"
2506
2507 msgid "SNR"
2508 msgstr "SNR"
2509
2510 msgid "SNR:"
2511 msgstr "SNR:"
2512
2513 msgid "Sat"
2514 msgstr "Lör"
2515
2516 msgid "Sat / Dish Setup"
2517 msgstr "Sat / Parabol installation"
2518
2519 msgid "Satellite"
2520 msgstr "Satellit"
2521
2522 msgid "Satellite Equipment Setup"
2523 msgstr "Satellit utrustning installation"
2524
2525 msgid "Satellites"
2526 msgstr "Satelliter"
2527
2528 msgid "Satfinder"
2529 msgstr "Satfinder"
2530
2531 msgid "Sats"
2532 msgstr "Sats"
2533
2534 msgid "Saturday"
2535 msgstr "Lördag"
2536
2537 msgid "Save"
2538 msgstr "Spara"
2539
2540 msgid "Save Playlist"
2541 msgstr "Spara spellista"
2542
2543 msgid "Scaling Mode"
2544 msgstr "Scalingläge"
2545
2546 msgid "Scan "
2547 msgstr "Söka "
2548
2549 msgid "Scan QAM128"
2550 msgstr "Söka QAM128"
2551
2552 msgid "Scan QAM16"
2553 msgstr "Söka QAM16"
2554
2555 msgid "Scan QAM256"
2556 msgstr "Söka QAM256"
2557
2558 msgid "Scan QAM32"
2559 msgstr "Söka QAM32"
2560
2561 msgid "Scan QAM64"
2562 msgstr "Söka QAM64"
2563
2564 msgid "Scan SR6875"
2565 msgstr "Söka SR6875"
2566
2567 msgid "Scan SR6900"
2568 msgstr "Söka SR6900"
2569
2570 msgid "Scan Wireless Networks"
2571 msgstr "Sök efter trådlösa nätverk"
2572
2573 msgid "Scan additional SR"
2574 msgstr "Sök ytterligare SR"
2575
2576 msgid "Scan band EU HYPER"
2577 msgstr "Sök EU HYPER band"
2578
2579 msgid "Scan band EU MID"
2580 msgstr "Sök EU MID band"
2581
2582 msgid "Scan band EU SUPER"
2583 msgstr "Sök EU SUPER band"
2584
2585 msgid "Scan band EU UHF IV"
2586 msgstr "Sök EU UHF IV band"
2587
2588 msgid "Scan band EU UHF V"
2589 msgstr "Sök EU UHF V band"
2590
2591 msgid "Scan band EU VHF I"
2592 msgstr "Sök EU VHF I band"
2593
2594 msgid "Scan band EU VHF III"
2595 msgstr "Sök EU VHF III band"
2596
2597 msgid "Scan band US HIGH"
2598 msgstr "Sök US HIGH band"
2599
2600 msgid "Scan band US HYPER"
2601 msgstr "Sök US HYPER band"
2602
2603 msgid "Scan band US LOW"
2604 msgstr "Sök US LOW band"
2605
2606 msgid "Scan band US MID"
2607 msgstr "Sök US MID band"
2608
2609 msgid "Scan band US SUPER"
2610 msgstr "Sök US SUPER band"
2611
2612 msgid ""
2613 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
2614 "WLAN USB Stick\n"
2615 msgstr ""
2616 "Sök ditt nätverk för trådlös Access Punkt och anslut till den med WLAN USB "
2617 "Stick\n"
2618
2619 msgid ""
2620 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
2621 msgstr "Sök grund lamedbs sorterat på satellite med en "
2622
2623 msgid "Search east"
2624 msgstr "Sök öst"
2625
2626 msgid "Search west"
2627 msgstr "Sök väst"
2628
2629 msgid "Secondary DNS"
2630 msgstr "Sekondär DNS"
2631
2632 msgid "Seek"
2633 msgstr "Sök"
2634
2635 msgid "Select HDD"
2636 msgstr "Välj hårddisk"
2637
2638 msgid "Select Location"
2639 msgstr "Välj lokation"
2640
2641 msgid "Select Network Adapter"
2642 msgstr "Välj nätverksadapter"
2643
2644 msgid "Select a movie"
2645 msgstr "Välj en film"
2646
2647 msgid "Select audio mode"
2648 msgstr "Välj ljudläge"
2649
2650 msgid "Select audio track"
2651 msgstr "Välj ljudspår"
2652
2653 msgid "Select channel to record from"
2654 msgstr "Välj kanal att spela in från"
2655
2656 msgid "Select image"
2657 msgstr "Välj image"
2658
2659 msgid "Select refresh rate"
2660 msgstr "Välj uppdateringsfrekvens"
2661
2662 msgid "Select video input"
2663 msgstr "Välj video insignal"
2664
2665 msgid "Select video mode"
2666 msgstr "Välj videoläge"
2667
2668 msgid "Selected source image"
2669 msgstr "Välj käll image"
2670
2671 msgid "Send DiSEqC"
2672 msgstr "Skicka DiSEqC"
2673
2674 msgid "Send DiSEqC only on satellite change"
2675 msgstr "Skicka enbart DiSEqC vid ändrad satellit"
2676
2677 msgid "Seperate titles with a main menu"
2678 msgstr "Separera titlar med en huvudmeny"
2679
2680 msgid "Sequence repeat"
2681 msgstr "Repetera sekvens"
2682
2683 msgid "Service"
2684 msgstr "Kanal"
2685
2686 msgid "Service Scan"
2687 msgstr "Kanalsökning"
2688
2689 msgid "Service Searching"
2690 msgstr "Kanalsökning"
2691
2692 msgid "Service has been added to the favourites."
2693 msgstr "Kanalen har lagts till i favoriter."
2694
2695 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
2696 msgstr "Kanalen har lagts till i vald favoritlista."
2697
2698 msgid ""
2699 "Service invalid!\n"
2700 "(Timeout reading PMT)"
2701 msgstr ""
2702 "Service ogiltig!\n"
2703 "(Timeout vid läsning av PMT)"
2704
2705 msgid ""
2706 "Service not found!\n"
2707 "(SID not found in PAT)"
2708 msgstr ""
2709 "Service inte funnen!\n"
2710 "(SID inte funnen i PAT)"
2711
2712 msgid "Service scan"
2713 msgstr "Kanalsökning"
2714
2715 msgid ""
2716 "Service unavailable!\n"
2717 "Check tuner configuration!"
2718 msgstr ""
2719 "Tjänsten kunde inte hittas!\n"
2720 "Kontrollera tunerinställningar"
2721
2722 msgid "Serviceinfo"
2723 msgstr "Kanalinfo"
2724
2725 msgid "Services"
2726 msgstr "Kanaler"
2727
2728 msgid "Set Voltage and 22KHz"
2729 msgstr "Ange Volt och 22KHz"
2730
2731 msgid "Set as default Interface"
2732 msgstr "Använd som standard Interface"
2733
2734 msgid "Set interface as default Interface"
2735 msgstr "Använd kort som standard kort"
2736
2737 msgid "Set limits"
2738 msgstr "Ange gräns"
2739
2740 msgid "Settings"
2741 msgstr "Inställningar"
2742
2743 msgid "Setup"
2744 msgstr "Installation"
2745
2746 msgid "Setup Mode"
2747 msgstr "Installationsläge"
2748
2749 msgid "Show Info"
2750 msgstr "Visa Info"
2751
2752 msgid "Show WLAN Status"
2753 msgstr "Visa WLAN Status"
2754
2755 msgid "Show blinking clock in display during recording"
2756 msgstr "Visa blinkande klocka i display under inspelning"
2757
2758 msgid "Show infobar on channel change"
2759 msgstr "Visa infobalk vid kanalbyte"
2760
2761 msgid "Show infobar on event change"
2762 msgstr "Visa infobalk vid händelseändring"
2763
2764 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
2765 msgstr "Visa infobalk vid hopp framåt/bakåt"
2766
2767 msgid "Show positioner movement"
2768 msgstr "Visa motorflyttningar"
2769
2770 msgid "Show services beginning with"
2771 msgstr "Visa kanal som börjar med"
2772
2773 msgid "Show the radio player..."
2774 msgstr "Visa radiospelaren..."
2775
2776 msgid "Show the tv player..."
2777 msgstr "Visa tv spelare..."
2778
2779 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
2780 msgstr "Visa status på ditt trådlösa LAN anslutning.\n"
2781
2782 msgid "Shutdown Dreambox after"
2783 msgstr "Stäng av Dreambox efter"
2784
2785 msgid "Similar"
2786 msgstr "Liknande"
2787
2788 msgid "Similar broadcasts:"
2789 msgstr "Liknande sändningar:"
2790
2791 msgid "Simple"
2792 msgstr "Enkel"
2793
2794 msgid "Simple titleset (compatibility for legacy players)"
2795 msgstr "Enkelt titelset (kompabilitet för äldre spelare)"
2796
2797 msgid "Single"
2798 msgstr "Singel"
2799
2800 msgid "Single EPG"
2801 msgstr "Singel EPG"
2802
2803 msgid "Single satellite"
2804 msgstr "Singel satellit"
2805
2806 msgid "Single transponder"
2807 msgstr "Singel transponder"
2808
2809 msgid "Singlestep (GOP)"
2810 msgstr "Enkelsteg (GOP)"
2811
2812 msgid "Skin..."
2813 msgstr "Utseende..."
2814
2815 msgid "Sleep Timer"
2816 msgstr "Sov Timer"
2817
2818 msgid "Sleep timer action:"
2819 msgstr "Sovtimer händelse:"
2820
2821 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
2822 msgstr "Slideshow intervall (sec.)"
2823
2824 #, python-format
2825 msgid "Slot %d"
2826 msgstr "Slot %d"
2827
2828 msgid "Slow"
2829 msgstr "Sakta"
2830
2831 msgid "Slow Motion speeds"
2832 msgstr "Hastigheter för slow motion"
2833
2834 msgid "Some plugins are not available:\n"
2835 msgstr "Några plugins är inte tillgängliga:\n"
2836
2837 msgid "Somewhere else"
2838 msgstr "Någon annanstans"
2839
2840 msgid ""
2841 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
2842 "\n"
2843 "Please choose an other one."
2844 msgstr ""
2845 "Ledsen, din backup destination finns inte\n"
2846 "\n"
2847 "Vänligen ange annan."
2848
2849 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
2850 msgid "Sort A-Z"
2851 msgstr "Sortera A-Z"
2852
2853 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
2854 msgid "Sort Time"
2855 msgstr "Sortera tid"
2856
2857 msgid "Sound"
2858 msgstr "Ljud"
2859
2860 msgid "Soundcarrier"
2861 msgstr "Ljudbärare"
2862
2863 msgid "South"
2864 msgstr "Syd"
2865
2866 msgid "Spanish"
2867 msgstr "Spanska"
2868
2869 msgid "Standby"
2870 msgstr "Viloläge"
2871
2872 msgid "Standby / Restart"
2873 msgstr "Viloläge / Omstart"
2874
2875 msgid "Start from the beginning"
2876 msgstr "Spela upp från början"
2877
2878 msgid "Start recording?"
2879 msgstr "Starta inspelning?"
2880
2881 msgid "Start test"
2882 msgstr "Starta test"
2883
2884 msgid "StartTime"
2885 msgstr "Starttid"
2886
2887 msgid "Starting on"
2888 msgstr "Startar på"
2889
2890 msgid "Step east"
2891 msgstr "Stega öst"
2892
2893 msgid "Step west"
2894 msgstr "Stega väst"
2895
2896 msgid "Stereo"
2897 msgstr "Stereo"
2898
2899 msgid "Stop"
2900 msgstr "Avsluta"
2901
2902 msgid "Stop Timeshift?"
2903 msgstr "Avsluta timeshift?"
2904
2905 msgid "Stop current event and disable coming events"
2906 msgstr "Avsluta nuvarande och avaktivera kommande händelser"
2907
2908 msgid "Stop current event but not coming events"
2909 msgstr "Avsluta nuvarande händelse men inte kommande"
2910
2911 msgid "Stop playing this movie?"
2912 msgstr "Avsluta uppspelningen?"
2913
2914 msgid "Stop test"
2915 msgstr "Stoppa test"
2916
2917 msgid "Stop testing plane after # failed transponders"
2918 msgstr "Sluta testa efter # misslyckade transponders"
2919
2920 msgid "Stop testing plane after # successful transponders"
2921 msgstr "Sluta testa efter # lyckade transponders"
2922
2923 msgid "Store position"
2924 msgstr "Lagra position"
2925
2926 msgid "Stored position"
2927 msgstr "Lagrad position"
2928
2929 msgid "Subservice list..."
2930 msgstr "Underkanalslista..."
2931
2932 msgid "Subservices"
2933 msgstr "Underkanaler"
2934
2935 msgid "Subtitle selection"
2936 msgstr "Textningsval"
2937
2938 msgid "Subtitles"
2939 msgstr "Textning"
2940
2941 msgid "Sun"
2942 msgstr "Sön"
2943
2944 msgid "Sunday"
2945 msgstr "Söndag"
2946
2947 msgid "Swap Services"
2948 msgstr "Byt kanal"
2949
2950 msgid "Swedish"
2951 msgstr "Svenska"
2952
2953 msgid "Switch to next subservice"
2954 msgstr "Byt till nästa underkanal"
2955
2956 msgid "Switch to previous subservice"
2957 msgstr "Byt till föregående underkanal"
2958
2959 msgid "Symbol Rate"
2960 msgstr "Symbolrate"
2961
2962 msgid "Symbolrate"
2963 msgstr "Symbolrate"
2964
2965 msgid "System"
2966 msgstr "System"
2967
2968 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
2969 msgid "TRANSLATOR_INFO"
2970 msgstr ""
2971 "Översättning utfört av: WeeGull\n"
2972 "Förslag på förändringar skicka ett epost:\n"
2973 "weegull@hotmail.com"
2974
2975 msgid "TS file is too large for ISO9660 level 1!"
2976 msgstr "TS fil för stor för ISO9660 level 1!"
2977
2978 msgid "TV System"
2979 msgstr "TV System"
2980
2981 msgid "Table of content for collection"
2982 msgstr "Index över innehållet av samligen"
2983
2984 msgid "Tag 1"
2985 msgstr "Märke 1"
2986
2987 msgid "Tag 2"
2988 msgstr "Märke 2"
2989
2990 msgid "Tags"
2991 msgstr "Märke 3"
2992
2993 msgid "Terrestrial"
2994 msgstr "Marksänd"
2995
2996 msgid "Terrestrial provider"
2997 msgstr "Marksänd leverantör"
2998
2999 msgid "Test DiSEqC settings"
3000 msgstr "Test DiSEqC inställningar"
3001
3002 msgid "Test Type"
3003 msgstr "Test Typ"
3004
3005 msgid "Test mode"
3006 msgstr "Testläge"
3007
3008 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
3009 msgstr "Testa nätverkskonfigurationen för din Dreambox.\n"
3010
3011 msgid "Test-Messagebox?"
3012 msgstr "Test-Meddelandebox?"
3013
3014 msgid ""
3015 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
3016 "Please press OK to start using your Dreambox."
3017 msgstr ""
3018 "Tack för att du använde guiden. Din box är nu konfigurerad.\n"
3019 "Tryck OK för att börja använda din Dreambox."
3020
3021 msgid ""
3022 "The DVD standard doesn't support H.264 (HDTV) video streams. Do you want to "
3023 "create a Dreambox format data DVD (which will not play in stand-alone DVD "
3024 "players) instead?"
3025 msgstr ""
3026 "DVD standarden stödjer inte H.264 (HDTV) videoströmmar. Vill du skapa en "
3027 "Dreambox format data DVD (kommer ej kunnas spelas i vanlig DVD spelare) "
3028 "istället? "
3029
3030 msgid ""
3031 "The USB stick is now bootable. Do you want to download the latest image from "
3032 "the feed server and save it on the stick?"
3033 msgstr ""
3034 "USB sticken är nu bootbar. Vill du ladda ner senaste image från feed server "
3035 "och spara den på sticken?"
3036
3037 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
3038 msgstr "Backupen misslyckades, välj en annan plats för din backup "
3039
3040 #, python-format
3041 msgid ""
3042 "The following device was found:\n"
3043 "\n"
3044 "%s\n"
3045 "\n"
3046 "Do you want to write the USB flasher to this stick?"
3047 msgstr ""
3048 "Följande device hittades:\n"
3049 "\n"
3050 "%s\n"
3051 "\n"
3052 "Vill du skriva USB flasher till den stickan?"
3053
3054 msgid ""
3055 "The input port should be configured now.\n"
3056 "You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you "
3057 "want to do that now?"
3058 msgstr ""
3059 "Ingångsport bör konfigureras nu.\n"
3060 "Du kan konfigurera skärmen med hjälp av några testbilder. Vill du gör det nu?"
3061
3062 msgid "The installation of the default services lists is finished."
3063 msgstr "Installationen av grundservicelistan är klar."
3064
3065 msgid ""
3066 "The installation of the default settings is finished. You can now continue "
3067 "configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
3068 msgstr ""
3069 "Installationen av grundinställningar är nu klar. Du kan nu slutföra din "
3070 "konfiguration av Dreambox med att trycka på OK knappen på din fjärrkontroll."
3071
3072 msgid ""
3073 "The md5sum validation failed, the file may be corrupted! Are you sure that "
3074 "you want to burn this image to flash memory? You are doing this at your own "
3075 "risk!"
3076 msgstr ""
3077 "md5sun validering misslyckades, filen kan vara korrupt! Är du säker på att "
3078 "du vill flasha denna image till flashminnet? Du utför detta på egen risk!"
3079
3080 msgid ""
3081 "The md5sum validation failed, the file may be downloaded incompletely or be "
3082 "corrupted!"
3083 msgstr ""
3084 "md5sum validering misslyckades, filen kanske inte blev helt nedladdad eller "
3085 "är korrupt!"
3086
3087 msgid "The package doesn't contain anything."
3088 msgstr "Paketet innehåller ingenting."
3089
3090 #, python-format
3091 msgid "The path %s already exists."
3092 msgstr "Sökvägen %s existerar redan."
3093
3094 msgid "The pin code has been changed successfully."
3095 msgstr "Bytet av PIN koden utfördes."
3096
3097 msgid "The pin code you entered is wrong."
3098 msgstr "PIN koden du angav var fel."
3099
3100 msgid "The pin codes you entered are different."
3101 msgstr "PIN koderna du angav är olika."
3102
3103 #, python-format
3104 msgid "The results have been written to %s."
3105 msgstr "Resultatet har skrivits till %s."
3106
3107 msgid "The sleep timer has been activated."
3108 msgstr "Sovtimer har aktiverats."
3109
3110 msgid "The sleep timer has been disabled."
3111 msgstr "Sovtimer är deaktiverad."
3112
3113 msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
3114 msgstr "Timer filen (timers.xml) är skadad och kan inte läsas."
3115
3116 msgid ""
3117 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
3118 "Please install it."
3119 msgstr ""
3120 "Pluginen för trådlöst LAN är inte installerad!\n"
3121 "Vänligen installera den."
3122
3123 msgid ""
3124 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
3125 msgstr ""
3126 "Guiden kan ta en backup på nuvarande inställningar. Vill du ta en backup nu?"
3127
3128 msgid "The wizard is finished now."
3129 msgstr "Guiden är nu färdig."
3130
3131 msgid "There are no default services lists in your image."
3132 msgstr "Det finns ingen grundservicelista i din image."
3133
3134 msgid "There are no default settings in your image."
3135 msgstr "Det finns inga grundinställningar i din image."
3136
3137 msgid ""
3138 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
3139 "Do you really want to continue?"
3140 msgstr ""
3141 "Det är inte säkert att det finns tillräckligt med utrymme på vald "
3142 "partition.\n"
3143 "Vill du verkligen fortsätta?"
3144
3145 #, python-format
3146 msgid "This .NFI file does not contain a valid %s image!"
3147 msgstr "Denna .NFI fil innehåller ingen giltig %s image!"
3148
3149 msgid ""
3150 "This .NFI file does not have a md5sum signature and is not guaranteed to "
3151 "work. Do you really want to burn this image to flash memory?"
3152 msgstr ""
3153 "Denna .NFI har ingen md5sum signatur och är inte garanterad att den "
3154 "fungerar. Vill du verkligen flasha denna image till flashminnet?"
3155
3156 msgid ""
3157 "This .NFI file has a valid md5 signature. Continue programming this image to "
3158 "flash memory?"
3159 msgstr ""
3160 "Denna .NFI har giltig md5sum. Fortsätta programmera denna image till "
3161 "flashminnet?"
3162
3163 msgid ""
3164 "This DVD RW medium is already formatted - reformatting will erase all "
3165 "content on the disc."
3166 msgstr ""
3167 "Detta DVD RW media är redan formaterat - omformatering kommer ta bort all "
3168 "data på skivan."
3169
3170 #, python-format
3171 msgid "This Dreambox can't decode %s video streams!"
3172 msgstr "Denna Dreambox kan inte avkoda %s videoströmmar!"
3173
3174 msgid "This is step number 2."
3175 msgstr "Det här är steg 2."
3176
3177 msgid "This is unsupported at the moment."
3178 msgstr "Detta stöds för närvarande inte."
3179
3180 msgid ""
3181 "This test checks for configured Nameservers.\n"
3182 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
3183 "- please check your DHCP, cabling and Adapter setup\n"
3184 "- if you configured your Nameservers manually please verify your entries in "
3185 "the \"Nameserver\" Configuration"
3186 msgstr ""
3187 "Detta test kontrollerar konfigurationen för Namnservrar.\n"
3188 "Om du får ett \"obekräftat\" meddelande:\n"
3189 "- vänligen kontrollera din DHCP, kablar och adapter installation\n"
3190 "- om du har konfigurerat din Namnserver manuellt vänligen bekräfta dina "
3191 "inställningar i \"Namnserver\" INstallation"
3192
3193 msgid ""
3194 "This test checks whether a network cable is connected to your LAN-Adapter.\n"
3195 "If you get a \"disconnected\" message:\n"
3196 "- verify that a network cable is attached\n"
3197 "- verify that the cable is not broken"
3198 msgstr ""
3199 "Detta test kontrollerar om en nätverkskablen är ansluten till din LAN "
3200 "adapter.\n"
3201 "Om du får ett \"Ej ansluten\" meddelande:\n"
3202 "- bekräfta att nätverkskabel är ansluten\n"
3203 "- bekräfta att kabeln inte är trasig"
3204
3205 msgid ""
3206 "This test checks whether a valid IP Address is found for your LAN Adapter.\n"
3207 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
3208 "- no valid IP Address was found\n"
3209 "- please check your DHCP, cabling and adapter setup"
3210 msgstr ""
3211 "Detta test kontrollerar om du har en giltig IP adress på din LAN adapter.\n"
3212 "Om du får ett \"obekräftat\" meddelande:\n"
3213 "- ingen giltig IP hittades\n"
3214 "- vänlig kontrollera din DHCP, kablar och nätverkskorts installation"
3215
3216 msgid ""
3217 "This test checks whether your LAN Adapter is set up for automatic IP Address "
3218 "configuration with DHCP.\n"
3219 "If you get a \"disabled\" message:\n"
3220 " - then your LAN Adapter is configured for manual IP Setup\n"
3221 "- verify thay you have entered correct IP informations in the AdapterSetup "
3222 "dialog.\n"
3223 "If you get an \"enabeld\" message:\n"
3224 "-verify that you have a configured and working DHCP Server in your network."
3225 msgstr ""
3226 "Detta test kontrollerar om din LAN adapter är konfigurerad för automatisk IP "
3227 "adress tilldelning med DHCP.\n"
3228 "Om du får en \"deaktiverad\" meddelande:\n"
3229 "- ditt LAN är konfigurerat för manuell IP tilldelning\n"
3230 "- bekräfta att du har angivit korrekt IP information i Adapterinstallation "
3231 "dialogen.\n"
3232 "Om du får ett \"aktiverat\" meddelande:\n"
3233 "- bekräfta att du har konfigurerad och fungerandes DHCP server på ditt "
3234 "nätverk."
3235
3236 msgid "This test detects your configured LAN-Adapter."
3237 msgstr "Detta test upptäcker konfigurerade LAN adapter."
3238
3239 msgid "Three"
3240 msgstr "Tre"
3241
3242 msgid "Threshold"
3243 msgstr "Gränsvärde"
3244
3245 msgid "Thu"
3246 msgstr "Tors"
3247
3248 msgid "Thumbnails"
3249 msgstr "Thumbnails"
3250
3251 msgid "Thursday"
3252 msgstr "Torsdag"
3253
3254 msgid "Time"
3255 msgstr "Tid"
3256
3257 msgid "Time/Date Input"
3258 msgstr "Tid/Datum inmatning"
3259
3260 msgid "Timer"
3261 msgstr "Timer"
3262
3263 msgid "Timer Edit"
3264 msgstr "Ändra Timer"
3265
3266 msgid "Timer Editor"
3267 msgstr "Timer Editor"
3268
3269 msgid "Timer Type"
3270 msgstr "Timertyp"
3271
3272 msgid "Timer entry"
3273 msgstr "Timer inmatning"
3274
3275 msgid "Timer log"
3276 msgstr "Timer log"
3277
3278 msgid ""
3279 "Timer overlap in timers.xml detected!\n"
3280 "Please recheck it!"
3281 msgstr ""
3282 "Timer överlappning upptäckt i timers.xml!\n"
3283 "Vänligen kontrollera!"
3284
3285 msgid "Timer sanity error"
3286 msgstr "Timer fel"
3287
3288 msgid "Timer selection"
3289 msgstr "Timer val"
3290
3291 msgid "Timer status:"
3292 msgstr "Timer status:"
3293
3294 msgid "Timeshift"
3295 msgstr "Timeshift"
3296
3297 msgid "Timeshift not possible!"
3298 msgstr "Timeshift inte möjligt!"
3299
3300 msgid "Timeshift path..."
3301 msgstr "Timeshift sökväg..."
3302
3303 msgid "Timezone"
3304 msgstr "Tidszon"
3305
3306 msgid "Title"
3307 msgstr "Titel"
3308
3309 msgid "Title properties"
3310 msgstr "Titel egenskaper"
3311
3312 msgid "Titleset mode"
3313 msgstr "Titelset läge"
3314
3315 msgid ""
3316 "To update your Dreambox firmware, please follow these steps:\n"
3317 "1) Turn off your box with the rear power switch and plug in the bootable USB "
3318 "stick.\n"
3319 "2) Turn mains back on and hold the DOWN button on the front panel pressed "
3320 "for 10 seconds.\n"
3321 "3) Wait for bootup and follow instructions of the wizard."
3322 msgstr ""
3323 "För att uppdatera din Dreambox firmware, vänligen utför följande steg:\n"
3324 "1) Stäng av din box med strömbrytaren på baksidan och sätt in bootbar USB "
3325 "stick.\n"
3326 "2) Slå på strömbrytaren och håll NER pil på fronten intryckt i ungerfär 10 "
3327 "sekunder.\n"
3328 "3) Vänta på uppstart och följ instruktionerna från guiden."
3329
3330 msgid "Today"
3331 msgstr "Idag"
3332
3333 msgid "Tone mode"
3334 msgstr "Tonläge"
3335
3336 msgid "Toneburst"
3337 msgstr "Toneburst"
3338
3339 msgid "Toneburst A/B"
3340 msgstr "Toneburst A/B"
3341
3342 msgid "Track"
3343 msgstr "Spår"
3344
3345 msgid "Translation"
3346 msgstr "Översättning"
3347
3348 msgid "Translation:"
3349 msgstr "Översättning:"
3350
3351 msgid "Transmission Mode"
3352 msgstr "Sändningsläge"
3353
3354 msgid "Transmission mode"
3355 msgstr "Sändningstyp"
3356
3357 msgid "Transponder"
3358 msgstr "Transponder"
3359
3360 msgid "Transponder Type"
3361 msgstr "Transponder Typ"
3362
3363 msgid "Tries left:"
3364 msgstr "Försök kvar:"
3365
3366 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
3367 msgstr "Försöker hitta Transponders i kabelnätverket... vänligen vänta..."
3368
3369 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
3370 msgstr "Försöker hitta transponders i kabelnätverket... vänligen vänta..."
3371
3372 msgid "Tue"
3373 msgstr "Tis"
3374
3375 msgid "Tuesday"
3376 msgstr "Tisdag"
3377
3378 msgid "Tune"
3379 msgstr "Tune"
3380
3381 msgid "Tune failed!"
3382 msgstr "Tuning misslyckades!"
3383
3384 msgid "Tuner"
3385 msgstr "Tuner"
3386
3387 msgid "Tuner "
3388 msgstr "Tuner"
3389
3390 msgid "Tuner Slot"
3391 msgstr "Tuner Slot"
3392
3393 msgid "Tuner configuration"
3394 msgstr "Tuner konfiguration"
3395
3396 msgid "Tuner status"
3397 msgstr "Tuner status"
3398
3399 msgid "Turkish"
3400 msgstr "Turkiska"
3401
3402 msgid "Two"
3403 msgstr "Två"
3404
3405 msgid "Type"
3406 msgstr ""
3407
3408 msgid "Type of scan"
3409 msgstr "Typ av sökning"
3410
3411 msgid "USALS"
3412 msgstr "USALS"
3413
3414 msgid "USB"
3415 msgstr "USB"
3416
3417 msgid "USB Stick"
3418 msgstr "USB Minne"
3419
3420 msgid "USB stick wizard"
3421 msgstr "USB stick guide"
3422
3423 msgid "Ukrainian"
3424 msgstr "Ukrainska"
3425
3426 msgid ""
3427 "Unable to complete filesystem check.\n"
3428 "Error: "
3429 msgstr ""
3430 "Det gick inte att kontrollera filsystemet.\n"
3431 "Fel:"
3432
3433 msgid ""
3434 "Unable to initialize harddisk.\n"
3435 "Error: "
3436 msgstr ""
3437 "Det gick inte at initiera hårddisken.\n"
3438 "Fel:"
3439
3440 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
3441 msgstr "Uncommitted DiSEqC kommando"
3442
3443 msgid "Unicable"
3444 msgstr ""
3445
3446 msgid "Unicable LNB"
3447 msgstr ""
3448
3449 msgid "Unicable Martix"
3450 msgstr ""
3451
3452 msgid "Universal LNB"
3453 msgstr "Universal LNB"
3454
3455 msgid "Unmount failed"
3456 msgstr "Avmontering misslyckades"
3457
3458 msgid "Update"
3459 msgstr "Uppdatera"
3460
3461 msgid "Updates your receiver's software"
3462 msgstr "Uppdaterar din mottagares mjukvara"
3463
3464 msgid "Updating finished. Here is the result:"
3465 msgstr "Uppdatering utförd. Här är resultatet:"
3466
3467 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
3468 msgstr "Uppdaterar... Vänlig vänta... Detta tar några minuter...."
3469
3470 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
3471 msgstr "Uppgradering klar. Vill du starta om din Dreambox?"
3472
3473 msgid "Upgrading"
3474 msgstr "Uppgradering"
3475
3476 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
3477 msgstr "Uppgraderar Dreambox... Vänligen vänta"
3478
3479 msgid "Use"
3480 msgstr "Använd"
3481
3482 msgid "Use DHCP"
3483 msgstr "Använd DHCP"
3484
3485 msgid "Use Interface"
3486 msgstr "Använd Interface"
3487
3488 msgid "Use Power Measurement"
3489 msgstr "Använd Strömmätning"
3490
3491 msgid "Use a gateway"
3492 msgstr "Använd en gateway"
3493
3494 #.   TRANSLATORS: The effect of "Non-smooth winding" is that rather
3495 #.       than using ordinary "continuous" or "smooth" winding, a fast
3496 #.       sequence of stills is shown when winding at high speeds. This
3497 #.       makes it much easier too follow when almost each frame comes from
3498 #.       a new scene. The effect is achieved by repeating each shown frame
3499 #.       a couple of times. The settings control both at which speed this
3500 #.       winding mode sets in, and how many times each frame should be
3501 #.       repeated. This was previously called "Discontinuous playback"
3502 #.       which was incomprehensible. "Non-smooth winding" may be a better
3503 #.       term, but note that there is nothing irregular about it. Synonyms
3504 #.       better suited for translation to other languages may be "stepwise
3505 #.       winding/playback", or "winding/playback using stills". 
3506 msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
3507 msgstr "Använd hackig spolning vid hastigheter över"
3508
3509 msgid "Use power measurement"
3510 msgstr "Använd strömmätning"
3511
3512 msgid "Use the Networkwizard to configure your Network\n"
3513 msgstr "Använd Nätverksguiden för att konfigurerar nätverk\n"
3514
3515 msgid ""
3516 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
3517 "\n"
3518 "Please set up tuner A"
3519 msgstr ""
3520 "Använd vänster och höger pil för att ändra ett val.\n"
3521 "\n"
3522 "Inställning Tuner A"
3523
3524 msgid ""
3525 "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
3526 "press OK."
3527 msgstr ""
3528 "Använd upp/ner pilarna på din fjärrkontroll för att välja. Tryck sedan OK."
3529
3530 msgid "Use usals for this sat"
3531 msgstr "Använd USALS för denna sat"
3532
3533 msgid "Use wizard to set up basic features"
3534 msgstr "Använd guiden för grundinställningarna"
3535
3536 msgid "Used service scan type"
3537 msgstr "Använd kanal söktyp"
3538
3539 msgid "User defined"
3540 msgstr "Användardefinierat"
3541
3542 msgid "VCR scart"
3543 msgstr "VCR Scart"
3544
3545 msgid "VMGM (intro trailer)"
3546 msgstr "VMGM (intro trailer)"
3547
3548 msgid "Vertical"
3549 msgstr ""
3550
3551 msgid "Video Fine-Tuning"
3552 msgstr "Video fininställning"
3553
3554 msgid "Video Fine-Tuning Wizard"
3555 msgstr "Video fininställnings guide"
3556
3557 msgid "Video Output"
3558 msgstr "Video Utsignal"
3559
3560 msgid "Video Setup"
3561 msgstr "Video Inställning"
3562
3563 msgid "Video Wizard"
3564 msgstr "Video Guide"
3565
3566 msgid ""
3567 "Video input selection\n"
3568 "\n"
3569 "Please press OK if you can see this page on your TV (or select a different "
3570 "input port).\n"
3571 "\n"
3572 "The next input port will be automatically probed in 10 seconds."
3573 msgstr ""
3574 "Video ingångsval\n"
3575 "\n"
3576 "Vänligen tryck OK om du kan se denna bild på din TV (eller välj annan "
3577 "ingångsport).\n"
3578 "\n"
3579 "Nästa ingångsport kommer automatiskt provas om 10 sekunder."
3580
3581 msgid "Video mode selection."
3582 msgstr "Videoläges val."
3583
3584 msgid "View Rass interactive..."
3585 msgstr "Visa Rass interaktivitet..."
3586
3587 msgid "View teletext..."
3588 msgstr "Visa teletext..."
3589
3590 msgid "Virtual KeyBoard"
3591 msgstr "Virtuellt tangentbord"
3592
3593 msgid "Voltage mode"
3594 msgstr "Spännings läge"
3595
3596 msgid "Volume"
3597 msgstr "Volym"
3598
3599 msgid "W"
3600 msgstr "V"
3601
3602 msgid "WEP"
3603 msgstr "WEP"
3604
3605 msgid "WPA"
3606 msgstr "WPA"
3607
3608 msgid "WPA or WPA2"
3609 msgstr "WPA eller WPA2"
3610
3611 msgid "WPA2"
3612 msgstr "WPA2"
3613
3614 msgid "WSS on 4:3"
3615 msgstr "WSS på 4:3"
3616
3617 msgid "Waiting"
3618 msgstr "Väntar"
3619
3620 msgid ""
3621 "We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If "
3622 "your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
3623 "Please press OK to begin."
3624 msgstr ""
3625 "Vi kommer nu testa om din TV kan hantera upplösningen i 50 Hz. Om din skärm "
3626 "blir svart, vänta ca 20 sek så kommer den att återgå till 60 Hz.\n"
3627 "Vänlig tryck OK för att starta."
3628
3629 msgid "Wed"
3630 msgstr "Ons"
3631
3632 msgid "Wednesday"
3633 msgstr "Onsdag"
3634
3635 msgid "Weekday"
3636 msgstr "Veckodag"
3637
3638 msgid ""
3639 "Welcome to the Cutlist editor.\n"
3640 "\n"
3641 "Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
3642 "cut'.\n"
3643 "\n"
3644 "Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
3645 msgstr ""
3646 "Välkommen till Cutlist editor.\n"
3647 "\n"
3648 "Sök början på det innehåll du vill klippa bort. Tryck OK, välj 'start cut'.\n"
3649 "\n"
3650 "Sök därefter slutet på det innehåll du vill klippa bort, tryck OK, välj 'end "
3651 "cut'. Det var allt."
3652
3653 msgid ""
3654 "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading "
3655 "the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
3656 "current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
3657 msgstr ""
3658 "Välkommen till uppgraderings guiden. Guiden hjälper dig med uppgraderingen "
3659 "av mjukvaran i din Dreambox genom att tillgodose en backupmöjlighet till "
3660 "dina aktuella inställningar och en kort förklaring hur du uppgraderar "
3661 "mjukvaran."
3662
3663 msgid ""
3664 "Welcome.\n"
3665 "\n"
3666 "This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
3667 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
3668 msgstr ""
3669 "Välkommen.\n"
3670 "\n"
3671 "Den här guiden hjälper dig med grundinställningarna av din Dreambox.\n"
3672 "Tryck OK på din fjärrkontroll för att komma till nästa steg."
3673
3674 msgid "Welcome..."
3675 msgstr "Välkommen..."
3676
3677 msgid "West"
3678 msgstr "Väst"
3679
3680 msgid "What do you want to scan?"
3681 msgstr "Vad vill du söka efter?"
3682
3683 msgid "Where do you want to backup your settings?"
3684 msgstr "Var vill du spara dina inställningar?"
3685
3686 msgid "Where to save temporary timeshift recordings?"
3687 msgstr "Var ska temporära timeshift inspelningar sparas?"
3688
3689 msgid "Wireless"
3690 msgstr "Trådlöst"
3691
3692 msgid "Wireless Network"
3693 msgstr "Trådlöst Nätverk"
3694
3695 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
3696 msgstr "Skrivfel under inspelning. Disken full?\n"
3697
3698 msgid "Write failed!"
3699 msgstr "Skrivning misslyckades!"
3700
3701 msgid "Writing NFI image file to flash completed"
3702 msgstr "Skrivning av NFI image fil till flash klart"
3703
3704 msgid "YPbPr"
3705 msgstr "YPbPr"
3706
3707 msgid "Year"
3708 msgstr "År"
3709
3710 msgid "Yes"
3711 msgstr "Ja"
3712
3713 msgid "Yes, and delete this movie"
3714 msgstr "Ja, och ta bort den här filmen."
3715
3716 msgid "Yes, backup my settings!"
3717 msgstr "Ja, ta backup på inställningar!"
3718
3719 msgid "Yes, do a manual scan now"
3720 msgstr "Ja, utför manuell sökning nu"
3721
3722 msgid "Yes, do an automatic scan now"
3723 msgstr "Ja, utför automatisk sökning nu"
3724
3725 msgid "Yes, do another manual scan now"
3726 msgstr "Ja, utför manuell sökning igen"
3727
3728 msgid "Yes, perform a shutdown now."
3729 msgstr "Ja, utför avstängning nu."
3730
3731 msgid "Yes, restore the settings now"
3732 msgstr "Ja, återställ inställningarna nu"
3733
3734 msgid "Yes, returning to movie list"
3735 msgstr "Ja, återvänd till filmlistan"
3736
3737 msgid "Yes, view the tutorial"
3738 msgstr "Ja, visa guiden"
3739
3740 msgid ""
3741 "You can choose some default settings now. Please select the settings you "
3742 "want to be installed."
3743 msgstr ""
3744 "Du kan välja från några grundinställningar nu. Vänligen välj de "
3745 "inställningar du vill installera."
3746
3747 msgid "You can choose, what you want to install..."
3748 msgstr "Du kan välja, vad vill du ska installeras..."
3749
3750 msgid "You cannot delete this!"
3751 msgstr "Du kan inte ta bort detta!"
3752
3753 msgid "You chose not to install any default services lists."
3754 msgstr "Du har valt att inte installera någon grundservicelista."
3755
3756 msgid ""
3757 "You chose not to install any default settings. You can however install the "
3758 "default settings later in the settings menu."
3759 msgstr ""
3760 "Du har valt att inte installera grundinställningar. Du kan om du vill senare "
3761 "installera grundinställningarna via installations menyerna."
3762
3763 msgid ""
3764 "You chose not to install anything. Please press OK finish the install wizard."
3765 msgstr ""
3766 "Du har valt att inte installetra något. Vänligen tryck OK för att avsluta "
3767 "installations guiden."
3768
3769 msgid ""
3770 "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a "
3771 "harddisk is not an option for you."
3772 msgstr ""
3773 "Du verkar inte ha någon hårddisk i din Dreambox. Att ta backup till en "
3774 "hårddisk är därför inte möjligt."
3775
3776 msgid ""
3777 "You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the "
3778 "slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup "
3779 "to the harddisk!\n"
3780 "Please press OK to start the backup now."
3781 msgstr ""
3782 "Du har valt att ta backup till ett flash-kort. Kortet måste sitta i sloten. "
3783 "Vi kan inte verifiera att den används förnärvarande. Så det är bättre att ta "
3784 "backup till hårddisk!\n"
3785 "Tryck OK för att starta backupen."
3786
3787 msgid ""
3788 "You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
3789 "Please press OK to start the backup now."
3790 msgstr ""
3791 "Du har valt att ta backup till ett USB minne. Bättre att ta backup till "
3792 "HDD!\n"
3793 "Tryck OK för att starta backup."
3794
3795 msgid ""
3796 "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
3797 "backup now."
3798 msgstr ""
3799 "Du har valt att ta backup till din hårddisk. Vänligen tryck OK så startar "
3800 "backupen."
3801
3802 msgid ""
3803 "You have chosen to create a new .NFI flasher bootable USB stick. This will "
3804 "repartition the USB stick and therefore all data on it will be erased."
3805 msgstr ""
3806 "Du har valt att skapa en ny .NFI flash startbar USB stick. Detta kommer "
3807 "repartitionera USB stickan och efter det kommer all data på den vara borta."
3808
3809 #, python-format
3810 msgid "You have to wait %s!"
3811 msgstr "Du måste vänta %s!"
3812
3813 msgid ""
3814 "You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, "
3815 "please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
3816 "Your dreambox will now be halted. After you have performed the update "
3817 "instructions from the website, your new firmware will ask you to restore "
3818 "your settings."
3819 msgstr ""
3820 "Du behöver ha en PC kopplad till din Dreambox. Behöver du ytterligare "
3821 "instruktioner vänligen gå till websidan http://www.dm7025.de.\n"
3822 "Din dreambox kommer nu att stoppas. När du har genomfört uppdateringen "
3823 "instruktioner från websidan, din nya mjukvara kommer att fråga dig om du "
3824 "vill återställa dina inställningar."
3825
3826 msgid ""
3827 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
3828 "\n"
3829 "Do you want to set the pin now?"
3830 msgstr ""
3831 "Du måste ange en PIN kod och dölja det från dina barn.\n"
3832 "\n"
3833 "Vill du ange PIN kod nu?"
3834
3835 msgid "Your Dreambox will restart after pressing OK on your remote control."
3836 msgstr "Din Dreambox kommer starta vid tryck på OK på din fjärrkontroll."
3837
3838 msgid "Your TV works with 50 Hz. Good!"
3839 msgstr "Din TV fungerar med 50 Hz. Bra!"
3840
3841 msgid ""
3842 "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
3843 "process."
3844 msgstr ""
3845 "Backupen lyckades. Vi kommer nu att fortsätta förklara "
3846 "uppgraderingsprocessen."
3847
3848 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
3849 msgstr "Din Dreambox håller på att stängas av. Vänligen vänta..."
3850
3851 msgid ""
3852 "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and "
3853 "try again."
3854 msgstr ""
3855 "Din dreambox är inte ansluten till Internet på korrekt sätt. Åtgärda och "
3856 "försök igen."
3857
3858 msgid ""
3859 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
3860 "Press OK to start upgrade."
3861 msgstr ""
3862 "Din frontprocessors mjukvara måste uppgraderas.\n"
3863 "Tryck OK för att starta."
3864
3865 msgid "Your network configuration has been activated."
3866 msgstr "Din nätverkskonfiguration har aktiverats."
3867
3868 msgid ""
3869 "Your network configuration has been activated.\n"
3870 "A second configured interface has been found.\n"
3871 "\n"
3872 "Do you want to disable the second network interface?"
3873 msgstr ""
3874 "Din nätverkskonfiguration har aktiverats.\n"
3875 "Ett annat konfigurerat kort har hittats.\n"
3876 "\n"
3877 "Vill du akaktivera det andra nätverkskortet?"
3878
3879 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
3880 msgstr "Gå till föregående kanal före motorinstallation?"
3881
3882 msgid "Zap back to service before satfinder?"
3883 msgstr "Gå till föregående kanal före satfinder?"
3884
3885 msgid "[alternative edit]"
3886 msgstr "[ändra alternativ]"
3887
3888 msgid "[bouquet edit]"
3889 msgstr "[favoritlists editor]"
3890
3891 msgid "[favourite edit]"
3892 msgstr "[favorit editor]"
3893
3894 msgid "[move mode]"
3895 msgstr "[flyttläge]"
3896
3897 msgid "abort alternatives edit"
3898 msgstr "avbryt ändra alternativ"
3899
3900 msgid "abort bouquet edit"
3901 msgstr "avbryt editera favoritlista"
3902
3903 msgid "abort favourites edit"
3904 msgstr "avbryt editera favoriter"
3905
3906 msgid "about to start"
3907 msgstr "håller på att starta"
3908
3909 msgid "activate current configuration"
3910 msgstr "aktivera nuvarande konfiguration"
3911
3912 msgid "add a nameserver entry"
3913 msgstr "lägga till en namnserver post"
3914
3915 msgid "add alternatives"
3916 msgstr "lägg till alternativ"
3917
3918 msgid "add bookmark"
3919 msgstr "lägg till bokmärke"
3920
3921 msgid "add bouquet"
3922 msgstr "lägg till favoritlista"
3923
3924 msgid "add directory to playlist"
3925 msgstr "lägg till bibliotek till spellista"
3926
3927 msgid "add file to playlist"
3928 msgstr "lägg till fil i spellista"
3929
3930 msgid "add files to playlist"
3931 msgstr "lägg till fil i spellista"
3932
3933 msgid "add marker"
3934 msgstr "lägg till markör"
3935
3936 msgid "add recording (enter recording duration)"
3937 msgstr "lägg till inspelning (ange inspelningslängd)"
3938
3939 msgid "add recording (enter recording endtime)"
3940 msgstr "lägg till inspelning (ange inspelningssluttid)"
3941
3942 msgid "add recording (indefinitely)"
3943 msgstr "lägg till inspelning (oändlig)"
3944
3945 msgid "add recording (stop after current event)"
3946 msgstr "lägg till inspelning (avsluta efter nuvarande)"
3947
3948 msgid "add service to bouquet"
3949 msgstr "lägg till kanal i favoritlista"
3950
3951 msgid "add service to favourites"
3952 msgstr "lägg till kanal i favoriter"
3953
3954 msgid "add to parental protection"
3955 msgstr "lägg till föräldraskydd"
3956
3957 msgid "advanced"
3958 msgstr "avancerad"
3959
3960 msgid "alphabetic sort"
3961 msgstr "sortera alfabetiskt"
3962
3963 msgid ""
3964 "are you sure you want to restore\n"
3965 "following backup:\n"
3966 msgstr ""
3967 "vill du verkligen återställa\n"
3968 "med följande backup:\n"
3969
3970 #, python-format
3971 msgid "audio track (%s) format"
3972 msgstr "ljudspår (%s) format"
3973
3974 #, python-format
3975 msgid "audio track (%s) language"
3976 msgstr "ljudspår (%s) språk"
3977
3978 msgid "audio tracks"
3979 msgstr "ljudspår"
3980
3981 msgid "auto"
3982 msgstr "auto"
3983
3984 msgid "back"
3985 msgstr "tillbaka"
3986
3987 msgid "background image"
3988 msgstr "bakgrundsbild"
3989
3990 msgid "backgroundcolor"
3991 msgstr "bakgrundsfärg"
3992
3993 msgid "better"
3994 msgstr "bättre"
3995
3996 msgid "black"
3997 msgstr "svart"
3998
3999 msgid "blacklist"
4000 msgstr "svartlista"
4001
4002 msgid "blue"
4003 msgstr "blå"
4004
4005 #, python-format
4006 msgid "burn audio track (%s)"
4007 msgstr "bränn ljudspår (%s)"
4008
4009 msgid "change recording (duration)"
4010 msgstr "ändra inspelning (längd)"
4011
4012 msgid "change recording (endtime)"
4013 msgstr "ändra inspelning (sluttid)"
4014
4015 msgid "chapters"
4016 msgstr "kapitel"
4017
4018 msgid "choose destination directory"
4019 msgstr "välj destinationsbibliotek"
4020
4021 msgid "circular left"
4022 msgstr "cirkulär vänster"
4023
4024 msgid "circular right"
4025 msgstr "circulär höger"
4026
4027 msgid "clear playlist"
4028 msgstr "rensa spellista"
4029
4030 msgid "complex"
4031 msgstr "komplex"
4032
4033 msgid "config menu"
4034 msgstr "konfigurationsmeny"
4035
4036 msgid "confirmed"
4037 msgstr "bekräftad"
4038
4039 msgid "connected"
4040 msgstr "ansluten"
4041
4042 msgid "continue"
4043 msgstr "fortsätt"
4044
4045 msgid "copy to bouquets"
4046 msgstr "kopiera till favoritlista"
4047
4048 msgid "create directory"
4049 msgstr "skapa bibliotek"
4050
4051 msgid "daily"
4052 msgstr "daglig"
4053
4054 msgid "day"
4055 msgstr "dag"
4056
4057 msgid "delete cut"
4058 msgstr "ta bort klipp"
4059
4060 msgid "delete file"
4061 msgstr "ta bort fil"
4062
4063 msgid "delete playlist entry"
4064 msgstr "ta bort post i spellista"
4065
4066 msgid "delete saved playlist"
4067 msgstr "ta bort sparad spellista"
4068
4069 msgid "delete..."
4070 msgstr "ta bort..."
4071
4072 msgid "disable"
4073 msgstr "avaktivera"
4074
4075 msgid "disable move mode"
4076 msgstr "avaktivera flyttläge"
4077
4078 msgid "disabled"
4079 msgstr "avaktiverad"
4080
4081 msgid "disconnected"
4082 msgstr "bortkopplad"
4083
4084 msgid "do not change"
4085 msgstr "ändra inte"
4086
4087 msgid "do nothing"
4088 msgstr "gör inget"
4089
4090 msgid "don't record"
4091 msgstr "spela inte in"
4092
4093 msgid "done!"
4094 msgstr "klar!"
4095
4096 msgid "edit alternatives"
4097 msgstr "ändra alternativ"
4098
4099 msgid "empty"
4100 msgstr "tom"
4101
4102 msgid "enable"
4103 msgstr "aktivera"
4104
4105 msgid "enable bouquet edit"
4106 msgstr "aktivera favoritlists editor"
4107
4108 msgid "enable favourite edit"
4109 msgstr "aktivera favoriter editor"
4110
4111 msgid "enable move mode"
4112 msgstr "aktivera flyttläge"
4113
4114 msgid "enabled"
4115 msgstr "aktiverad"
4116
4117 msgid "end alternatives edit"
4118 msgstr "avsluta ändra alternativ"
4119
4120 msgid "end bouquet edit"
4121 msgstr "avsluta favoritlists editor"
4122
4123 msgid "end cut here"
4124 msgstr "slutklipp här"
4125
4126 msgid "end favourites edit"
4127 msgstr "avsluta favoriter editor"
4128
4129 msgid "enigma2 and network"
4130 msgstr "enigma2 och nätverk"
4131
4132 msgid "equal to"
4133 msgstr "lika med"
4134
4135 msgid "exceeds dual layer medium!"
4136 msgstr "överskrider dual layer media"
4137
4138 msgid "exit DVD player or return to file browser"
4139 msgstr "avsluta DVD spelare eller återvänd till fil utforskare"
4140
4141 msgid "exit mediaplayer"
4142 msgstr "avsluta mediaspelare"
4143
4144 msgid "exit movielist"
4145 msgstr "avsluta filmlista"
4146
4147 msgid "exit nameserver configuration"
4148 msgstr "avsluta namnserver konfiguration"
4149
4150 msgid "exit network adapter configuration"
4151 msgstr "avsluta nätverkskorts konfiguration"
4152
4153 msgid "exit network adapter setup menu"
4154 msgstr "avsluta nätverkskorts installationsmeny"
4155
4156 msgid "exit network interface list"
4157 msgstr "avsluta nätverkskorts lista"
4158
4159 msgid "exit networkadapter setup menu"
4160 msgstr "avsluta nätverkskort installationsmeny"
4161
4162 msgid "failed"
4163 msgstr "misslyckades"
4164
4165 msgid "fileformats (BMP, PNG, JPG, GIF)"
4166 msgstr "filformat (BMP, PNG, JPG, GIF)"
4167
4168 msgid "filename"
4169 msgstr "filnamn"
4170
4171 msgid "fine-tune your display"
4172 msgstr "fininställ din skärm"
4173
4174 msgid "forward to the next chapter"
4175 msgstr "framåt till nästa kapitel"
4176
4177 msgid "free"
4178 msgstr "fri"
4179
4180 msgid "free diskspace"
4181 msgstr "ledigt diskutrymme"
4182
4183 msgid "go to deep standby"
4184 msgstr "stäng av mottagaren"
4185
4186 msgid "go to standby"
4187 msgstr "inta standby"
4188
4189 msgid "green"
4190 msgstr "grön"
4191
4192 msgid "hear radio..."
4193 msgstr "lyssna på radio..."
4194
4195 msgid "help..."
4196 msgstr "hjälp..."
4197
4198 msgid "hidden network"
4199 msgstr "gömt nätverk"
4200
4201 msgid "hide extended description"
4202 msgstr "dölj utökad beskrivning"
4203
4204 msgid "hide player"
4205 msgstr "dölj spelare"
4206
4207 msgid "horizontal"
4208 msgstr "horisontal"
4209
4210 msgid "hour"
4211 msgstr "timme"
4212
4213 msgid "hours"
4214 msgstr "timmar"
4215
4216 msgid "immediate shutdown"
4217 msgstr "omedelbar avstängning"
4218
4219 #, python-format
4220 msgid ""
4221 "incoming call!\n"
4222 "%s calls on %s!"
4223 msgstr ""
4224 "inkommande samtal!\n"
4225 "%s ringer från %s!"
4226
4227 msgid "init module"
4228 msgstr "initiera modul"
4229
4230 msgid "insert mark here"
4231 msgstr "infoga markör här"
4232
4233 msgid "jump back to the previous title"
4234 msgstr "hoppa bakåt till föregående titel"
4235
4236 msgid "jump forward to the next title"
4237 msgstr "hoppa framåt till nästa titel"
4238
4239 msgid "jump to listbegin"
4240 msgstr "hoppa till liststart"
4241
4242 msgid "jump to listend"
4243 msgstr "hoppa till listslut"
4244
4245 msgid "jump to next marked position"
4246 msgstr "hoppa till nästa markerad position"
4247
4248 msgid "jump to previous marked position"
4249 msgstr "hoppa till föregående markerad position"
4250
4251 msgid "leave movie player..."
4252 msgstr "lämna videospelare..."
4253
4254 msgid "left"
4255 msgstr "vänster"
4256
4257 msgid "length"
4258 msgstr "längd"
4259
4260 msgid "list style compact"
4261 msgstr "liststil kompakt"
4262
4263 msgid "list style compact with description"
4264 msgstr "liststil kompakt med beskrivning"
4265
4266 msgid "list style default"
4267 msgstr "liststil grundläge"
4268
4269 msgid "list style single line"
4270 msgstr "liststil enkel linje"
4271
4272 msgid "load playlist"
4273 msgstr "ladda spellista"
4274
4275 msgid "locked"
4276 msgstr "låst"
4277
4278 msgid "loopthrough to"
4279 msgstr "loopthrough till"
4280
4281 msgid "manual"
4282 msgstr "manuell"
4283
4284 msgid "menu"
4285 msgstr "meny"
4286
4287 msgid "menulist"
4288 msgstr "menylista"
4289
4290 msgid "mins"
4291 msgstr "min"
4292
4293 msgid "minute"
4294 msgstr "minut"
4295
4296 msgid "minutes"
4297 msgstr "minuter"
4298
4299 msgid "month"
4300 msgstr "månad"
4301
4302 msgid "move PiP to main picture"
4303 msgstr "flytta BiB till huvudbild"
4304
4305 msgid "move down to last entry"
4306 msgstr "flytta ner till sista posten"
4307
4308 msgid "move down to next entry"
4309 msgstr "flytta ner till nästa post"
4310
4311 msgid "move up to first entry"
4312 msgstr "flytta upp till första posten"
4313
4314 msgid "move up to previous entry"
4315 msgstr "flytta upp till föregående post"
4316
4317 msgid "movie list"
4318 msgstr "filmlista"
4319
4320 msgid "multinorm"
4321 msgstr "multinorm"
4322
4323 msgid "never"
4324 msgstr "aldrig"
4325
4326 msgid "next channel"
4327 msgstr "nästa kanal"
4328
4329 msgid "next channel in history"
4330 msgstr "nästa kanal i historiken"
4331
4332 msgid "no"
4333 msgstr "nej"
4334
4335 msgid "no HDD found"
4336 msgstr "ingen hårddisk hittad"
4337
4338 msgid "no module found"
4339 msgstr "ingen modul hittad"
4340
4341 msgid "no standby"
4342 msgstr "inget viloläge"
4343
4344 msgid "no timeout"
4345 msgstr "ingen timeout"
4346
4347 msgid "none"
4348 msgstr "ingen"
4349
4350 msgid "not locked"
4351 msgstr "inte låst"
4352
4353 msgid "not used"
4354 msgstr ""
4355
4356 msgid "nothing connected"
4357 msgstr "inget anslutet"
4358
4359 msgid "of a DUAL layer medium used."
4360 msgstr "av DUAL layer media använt."
4361
4362 msgid "of a SINGLE layer medium used."
4363 msgstr "av SINGLE layer media använt."
4364
4365 msgid "off"
4366 msgstr "av"
4367
4368 msgid "on"
4369 msgstr "på"
4370
4371 msgid "on READ ONLY medium."
4372 msgstr "på READ ONLY media."
4373
4374 msgid "once"
4375 msgstr "en gång"
4376
4377 msgid "open nameserver configuration"
4378 msgstr "öppna namnserver konfiguration"
4379
4380 msgid "open servicelist"
4381 msgstr "öppna kanallista"
4382
4383 msgid "open servicelist(down)"
4384 msgstr "öppna kanallista(ner)"
4385
4386 msgid "open servicelist(up)"
4387 msgstr "öppna kanallista(upp)"
4388
4389 msgid "open virtual keyboard input help"
4390 msgstr "öppna virtuellt tangentbordsinmatningshjälp"
4391
4392 msgid "pass"
4393 msgstr "klart"
4394
4395 msgid "pause"
4396 msgstr "paus"
4397
4398 msgid "play entry"
4399 msgstr "spela angivet"
4400
4401 msgid "play from next mark or playlist entry"
4402 msgstr "Spela upp från nästa markering eller post i spellista"
4403
4404 msgid "play from previous mark or playlist entry"
4405 msgstr "Spela upp från föregående markering eller post i spellista"
4406
4407 msgid "please press OK when ready"
4408 msgstr "tryck OK när du är klar"
4409
4410 msgid "please wait, loading picture..."
4411 msgstr "vänligen vänta, laddar bild..."
4412
4413 msgid "previous channel"
4414 msgstr "föregående kanal"
4415
4416 msgid "previous channel in history"
4417 msgstr "föregående kanal i historiken"
4418
4419 msgid "record"
4420 msgstr "spela in"
4421
4422 msgid "recording..."
4423 msgstr "spelar in..."
4424
4425 msgid "red"
4426 msgstr "röd"
4427
4428 msgid "remove a nameserver entry"
4429 msgstr "ta bort en namnserver post"
4430
4431 msgid "remove after this position"
4432 msgstr "ta bort efter denna position"
4433
4434 msgid "remove all alternatives"
4435 msgstr "ta bort alla alternativ"
4436
4437 msgid "remove all new found flags"
4438 msgstr "ta bort alla 'ny' flaggor"
4439
4440 msgid "remove before this position"
4441 msgstr "ta bort före denna position"
4442
4443 msgid "remove bookmark"
4444 msgstr "ta bort bokmärke"
4445
4446 msgid "remove directory"
4447 msgstr "ta bort bibliotek"
4448
4449 msgid "remove entry"
4450 msgstr "ta bort post"
4451
4452 msgid "remove from parental protection"
4453 msgstr "ta bort från föräldraskydd"
4454
4455 msgid "remove new found flag"
4456 msgstr "ta bort 'ny' flagga"
4457
4458 msgid "remove selected satellite"
4459 msgstr "ta bort vald satellite"
4460
4461 msgid "remove this mark"
4462 msgstr "ta bort denna markör"
4463
4464 msgid "repeat playlist"
4465 msgstr "upprepa spellista"
4466
4467 msgid "repeated"
4468 msgstr "repeterande"
4469
4470 msgid "rewind to the previous chapter"
4471 msgstr "spola bakåt till föregående kapitel"
4472
4473 msgid "right"
4474 msgstr "höger"
4475
4476 msgid "save last directory on exit"
4477 msgstr "spara sista biblioteket vid avslut"
4478
4479 msgid "save playlist"
4480 msgstr "spara spellista"
4481
4482 msgid "save playlist on exit"
4483 msgstr "spara spellista vid avslut"
4484
4485 msgid "scan done!"
4486 msgstr "sökning klar!"
4487
4488 #, python-format
4489 msgid "scan in progress - %d%% done!"
4490 msgstr "sökning pågår - %d%% klart!"
4491
4492 msgid "scan state"
4493 msgstr "sökningsstatus"
4494
4495 msgid "second"
4496 msgstr "sekund"
4497
4498 msgid "second cable of motorized LNB"
4499 msgstr "andra kabeln från motorstyrt LNB"
4500
4501 msgid "seconds"
4502 msgstr "sekunder"
4503
4504 msgid "select"
4505 msgstr "välj"
4506
4507 msgid "select .NFI flash file"
4508 msgstr "välj .NFI flash fil"
4509
4510 msgid "select image from server"
4511 msgstr "välj image från server"
4512
4513 msgid "select interface"
4514 msgstr "välj kort"
4515
4516 msgid "select menu entry"
4517 msgstr "välj meny post"
4518
4519 msgid "select movie"
4520 msgstr "välj film"
4521
4522 msgid "select the movie path"
4523 msgstr "välj film sökväg"
4524
4525 msgid "service pin"
4526 msgstr "kanal PIN"
4527
4528 msgid "setup pin"
4529 msgstr "installation PIN"
4530
4531 msgid "show DVD main menu"
4532 msgstr "visa DVD huvudmeny"
4533
4534 msgid "show EPG..."
4535 msgstr "visa EPG..."
4536
4537 msgid "show Infoline"
4538 msgstr "visa Infolinje"
4539
4540 msgid "show all"
4541 msgstr "visa alla"
4542
4543 msgid "show alternatives"
4544 msgstr "visa alternativ"
4545
4546 msgid "show event details"
4547 msgstr "visa programdetaljer"
4548
4549 msgid "show extended description"
4550 msgstr "visa utökad beskrivning"
4551
4552 msgid "show first selected tag"
4553 msgstr "visa första valda märkning"
4554
4555 msgid "show second selected tag"
4556 msgstr "visa andra valda märkning"
4557
4558 msgid "show shutdown menu"
4559 msgstr "visa avstängningsmeny"
4560
4561 msgid "show single service EPG..."
4562 msgstr "visa singel kanal EPG..."
4563
4564 msgid "show tag menu"
4565 msgstr "visa märkningsmeny"
4566
4567 msgid "show transponder info"
4568 msgstr "visa transponder info"
4569
4570 msgid "shuffle playlist"
4571 msgstr "blanda spellista"
4572
4573 msgid "shutdown"
4574 msgstr "stäng av"
4575
4576 msgid "simple"
4577 msgstr "enkelt"
4578
4579 msgid "skip backward"
4580 msgstr "hoppa bakåt"
4581
4582 msgid "skip backward (enter time)"
4583 msgstr "hoppa bakåt (ange tid)"
4584
4585 msgid "skip forward"
4586 msgstr "hoppa framåt"
4587
4588 msgid "skip forward (enter time)"
4589 msgstr "hoppa framåt (ange tid)"
4590
4591 msgid "slide picture in loop"
4592 msgstr "bildspel i loop"
4593
4594 msgid "sort by date"
4595 msgstr "sortera efter datum"
4596
4597 msgid "standard"
4598 msgstr "standard"
4599
4600 msgid "standby"
4601 msgstr "viloläge"
4602
4603 msgid "start cut here"
4604 msgstr "startklipp här"
4605
4606 msgid "start directory"
4607 msgstr "startbibliotek"
4608
4609 msgid "start timeshift"
4610 msgstr "starta timeshift"
4611
4612 msgid "stereo"
4613 msgstr "stereo"
4614
4615 msgid "stop PiP"
4616 msgstr "avsluta BiB"
4617
4618 msgid "stop entry"
4619 msgstr "slutpost"
4620
4621 msgid "stop recording"
4622 msgstr "stoppa inspelning"
4623
4624 msgid "stop timeshift"
4625 msgstr "stoppa timeshift"
4626
4627 msgid "swap PiP and main picture"
4628 msgstr "skifta BiB och huvudbild"
4629
4630 msgid "switch to bookmarks"
4631 msgstr "byt till bokmärke"
4632
4633 msgid "switch to filelist"
4634 msgstr "byt till fillista"
4635
4636 msgid "switch to playlist"
4637 msgstr "byt till spellista"
4638
4639 msgid "switch to the next angle"
4640 msgstr "byt till nästa position"
4641
4642 msgid "switch to the next audio track"
4643 msgstr "byt till nästa ljudspår"
4644
4645 msgid "switch to the next subtitle language"
4646 msgstr "byt till nästa textningsspråk"
4647
4648 msgid "template file"
4649 msgstr "mallfil"
4650
4651 msgid "textcolor"
4652 msgstr "textfärg"
4653
4654 msgid "this recording"
4655 msgstr "denna inspelning"
4656
4657 msgid "this service is protected by a parental control pin"
4658 msgstr "denna kanal är föräldraskyddad"
4659
4660 msgid "toggle a cut mark at the current position"
4661 msgstr "skifta en klippmarkering på nuvarande position"
4662
4663 msgid "toggle time, chapter, audio, subtitle info"
4664 msgstr "skifta tid, kapitel, ljud, textning info"
4665
4666 msgid "unconfirmed"
4667 msgstr "obekräftad"
4668
4669 msgid "unknown service"
4670 msgstr "okänd kanal"
4671
4672 msgid "until restart"
4673 msgstr "innan omstart"
4674
4675 msgid "user defined"
4676 msgstr "användardefinierad"
4677
4678 msgid "vertical"
4679 msgstr "vertikal"
4680
4681 msgid "view extensions..."
4682 msgstr "visa utökningar..."
4683
4684 msgid "view recordings..."
4685 msgstr "visa inspelningar..."
4686
4687 msgid "wait for ci..."
4688 msgstr "vänta på ci..."
4689
4690 msgid "wait for mmi..."
4691 msgstr "vänta på mmi..."
4692
4693 msgid "waiting"
4694 msgstr "väntar"
4695
4696 msgid "weekly"
4697 msgstr "veckolig"
4698
4699 msgid "whitelist"
4700 msgstr "vitlista"
4701
4702 msgid "working"
4703 msgstr "arbetar"
4704
4705 msgid "yellow"
4706 msgstr "gul"
4707
4708 msgid "yes"
4709 msgstr "ja"
4710
4711 msgid "yes (keep feeds)"
4712 msgstr "ja (behåll feeds)"
4713
4714 msgid ""
4715 "your dreambox might be unusable now. Please consult the manual for further "
4716 "assistance before rebooting your dreambox."
4717 msgstr ""
4718 "din dreambox kanske inte fungerar längre. Vänligen läs manualen hur du får "
4719 "hjälp innan du startar om din dreambox."
4720
4721 msgid "zap"
4722 msgstr "zap"
4723
4724 msgid "zapped"
4725 msgstr "zapped"
4726
4727 #~ msgid ""
4728 #~ "\n"
4729 #~ "Enigma2 will restart after the restore"
4730 #~ msgstr ""
4731 #~ "\n"
4732 #~ "Enigma2 kommer startas om efter återställningen"
4733
4734 #~ msgid "\"?"
4735 #~ msgstr "\"?"
4736
4737 #~ msgid ".NFI Flasher bootable USB stick successfully created."
4738 #~ msgstr ".NFI Flash bootbar USB stick skapad. "
4739
4740 #~ msgid "AGC"
4741 #~ msgstr "AGC"
4742
4743 #~ msgid "AGC:"
4744 #~ msgstr "AGC:"
4745
4746 #~ msgid "Abort"
4747 #~ msgstr "Avbryt"
4748
4749 #~ msgid "Add title..."
4750 #~ msgstr "Lägg till titel..."
4751
4752 #~ msgid "All..."
4753 #~ msgstr "Alla..."
4754
4755 #~ msgid "An error has occured. (%s)"
4756 #~ msgstr "Ett fel har uppstått. (%s)"
4757
4758 #~ msgid ""
4759 #~ "Are you sure you want to enable WLAN support?\n"
4760 #~ "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox and press OK.\n"
4761 #~ "\n"
4762 #~ msgstr ""
4763 #~ "Är du säker på att du vill aktivera WLAN stöd?\n"
4764 #~ "Anslut din WLAN USB Stick till din Dreambox och tryck OK.\n"
4765 #~ "\n"
4766
4767 #~ msgid ""
4768 #~ "Are you sure you want to enable your local network?\n"
4769 #~ "\n"
4770 #~ msgstr ""
4771 #~ "Är du säker på att du vill aktivera lokalt nätverk?\n"
4772 #~ "\n"
4773
4774 #~ msgid "Automatic SSID lookup"
4775 #~ msgstr "Automatisk SSID sökning"
4776
4777 #~ msgid "Burn"
4778 #~ msgstr "Skapa"
4779
4780 #~ msgid "Burn To DVD..."
4781 #~ msgstr "Skapa DVD..."
4782
4783 #~ msgid "Choose Location"
4784 #~ msgstr "Välj lokation"
4785
4786 #~ msgid "Configure your internal LAN"
4787 #~ msgstr "Konfigurera ditt interna LAN"
4788
4789 #~ msgid "Configure your internal LAN again"
4790 #~ msgstr "Konfigurera ditt interna LAN igen"
4791
4792 #~ msgid "Configure your wireless LAN"
4793 #~ msgstr "Konfigurera ditt trådlösa LAN"
4794
4795 #~ msgid "Configure your wireless LAN again"
4796 #~ msgstr "Konfigurera ditt trådlösa LAN igen"
4797
4798 #~ msgid "Confirm"
4799 #~ msgstr "Bekräfta"
4800
4801 #~ msgid "Connect to the Internet with a USB Wlan Stick"
4802 #~ msgstr "Anslut till Internet med USB WLAN Stick"
4803
4804 #~ msgid "Connect to the Internet with your local LAN"
4805 #~ msgstr "Anslut Internet till dit lokala LAN"
4806
4807 #~ msgid "Copying USB flasher boot image to stick..."
4808 #~ msgstr "Kopiera USB flash boot image till stick..."
4809
4810 #~ msgid "DVD ENTER key"
4811 #~ msgstr "DVD ENTER tangent"
4812
4813 #~ msgid "DVD down key"
4814 #~ msgstr "DVD ner tangent"
4815
4816 #~ msgid "DVD left key"
4817 #~ msgstr "DVD vänster tangent"
4818
4819 #~ msgid "DVD right key"
4820 #~ msgstr "DVD höger tangent"
4821
4822 #~ msgid "DVD up key"
4823 #~ msgstr "DVD upp tangent"
4824
4825 #~ msgid "Decompressing USB stick flasher boot image..."
4826 #~ msgstr "Packar upp USB flash boot image..."
4827
4828 #~ msgid "Device Setup..."
4829 #~ msgstr "Nätverksinstallation..."
4830
4831 #~ msgid "DiSEqC Mode"
4832 #~ msgstr "DiSEqC Läge"
4833
4834 #~ msgid ""
4835 #~ "Do you really want to REMOVE\n"
4836 #~ "the plugin \""
4837 #~ msgstr ""
4838 #~ "Vill du verkligen TA BORT\n"
4839 #~ "pluginen \""
4840
4841 #~ msgid ""
4842 #~ "Do you really want to download\n"
4843 #~ "the plugin \""
4844 #~ msgstr ""
4845 #~ "Vill du verkligen ladda ner\n"
4846 #~ "pluginen \""
4847
4848 #~ msgid "Do you really want to exit?"
4849 #~ msgstr "Vill du verkligen avsluta?"
4850
4851 #~ msgid "Downloading image description..."
4852 #~ msgstr "Ladda ner image beskrivning..."
4853
4854 #~ msgid "Edit current title"
4855 #~ msgstr "Ändra vald titel"
4856
4857 #~ msgid "Edit title..."
4858 #~ msgstr "Ändra titel..."
4859
4860 #~ msgid "Enable LAN"
4861 #~ msgstr "Aktivera LAN"
4862
4863 #~ msgid "Enable WLAN"
4864 #~ msgstr "Aktivera WLAN"
4865
4866 #~ msgid ""
4867 #~ "Enable the local network of your Dreambox.\n"
4868 #~ "\n"
4869 #~ msgstr ""
4870 #~ "Aktivera lokalt nätverk i din Dreambox.\n"
4871 #~ "\n"
4872
4873 #~ msgid "End"
4874 #~ msgstr "Slut"
4875
4876 #~ msgid "Exit wizard and configure later manually"
4877 #~ msgstr "Avsluta guide och konfigurera manuellt senare"
4878
4879 #~ msgid "Fix USB stick"
4880 #~ msgstr "Fix USB stick"
4881
4882 #~ msgid "Font size"
4883 #~ msgstr "Font storlek"
4884
4885 #~ msgid "Jump to video title 1 (play movie from start)"
4886 #~ msgstr "Hoppa till video titel 1 (spela film från start)"
4887
4888 #~ msgid "Nameserver Setup..."
4889 #~ msgstr "Namnserver installation..."
4890
4891 #~ msgid "New DVD"
4892 #~ msgstr "Ny DVD"
4893
4894 #~ msgid ""
4895 #~ "No working local networkadapter found.\n"
4896 #~ "Please verify that you have attached a network cable and your Network is "
4897 #~ "configured correctly."
4898 #~ msgstr ""
4899 #~ "Inget fungerades lokalt nätverkskort hittat.\n"
4900 #~ "Vänligen bekräfta att du har anslutit en nätverkskabel och att ditt "
4901 #~ "Nätverk är korrekt konfigurerat."
4902
4903 #~ msgid ""
4904 #~ "No working wireless interface found.\n"
4905 #~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick or "
4906 #~ "enable your local network interface."
4907 #~ msgstr ""
4908 #~ "Inget fungerade trådlöst nätverkskort hittat.\n"
4909 #~ " Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN USB Stick "
4910 #~ "eller aktiverat ditt lokala nätverkskort."
4911
4912 #~ msgid ""
4913 #~ "No working wireless interface found.\n"
4914 #~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
4915 #~ "you local network interface."
4916 #~ msgstr ""
4917 #~ "Inget fungerandes trådlöst kort hittat.\n"
4918 #~ " Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN kort eller "
4919 #~ "aktiverat lokalt nätverkskort."
4920
4921 #~ msgid ""
4922 #~ "No working wireless interface found.\n"
4923 #~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
4924 #~ "your local network interface."
4925 #~ msgstr ""
4926 #~ "Inget fungerandes trådlöst kort hittat.\n"
4927 #~ " Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN kort eller "
4928 #~ "aktiverat ditt lokala nätverkskort."
4929
4930 #~ msgid ""
4931 #~ "No working wireless networkadapter found.\n"
4932 #~ "Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick and your "
4933 #~ "Network is configured correctly."
4934 #~ msgstr ""
4935 #~ "Inget fungerande trådlöst nätverkskort hittat.\n"
4936 #~ "Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN USB Stick och "
4937 #~ "konfigurerat ditt Nätverk korrekt."
4938
4939 #~ msgid "No, let me choose default lists"
4940 #~ msgstr "Nej, låt mig välja grundlista"
4941
4942 #~ msgid ""
4943 #~ "Now please insert the USB stick (minimum size is 64 MB) that you want to "
4944 #~ "format and use as .NFI image flasher. Press OK after you've put the stick "
4945 #~ "back in."
4946 #~ msgstr ""
4947 #~ "Vänligen anslut nu USB stick (minsta storlek 64MB) som du vill formatera "
4948 #~ "och använda som .NFI image flasher. Tryck OK efter du anslutit stickan i "
4949 #~ "boxen. "
4950
4951 #~ msgid "Other..."
4952 #~ msgstr "Annat..."
4953
4954 #~ msgid "Partitioning USB stick..."
4955 #~ msgstr "Partitionera USB stick..."
4956
4957 #~ msgid ""
4958 #~ "Please attach your Zydas ZD1211B chipset compatibe WLAN USB Stick to your "
4959 #~ "Dreambox and press the OK button on your remote control to enable the "
4960 #~ "built in wireless network support"
4961 #~ msgstr ""
4962 #~ "Vänligen anslut ditt Zydas ZD1211B chipset kompatibelt WLAN USB Stick "
4963 #~ "till din Dreambox och tryck OK på din fjärrkontroll för att aktivera det "
4964 #~ "inbyggda trådlösa nätverksstödet."
4965
4966 #~ msgid ""
4967 #~ "Please configure your local LAN internet connection by filling out the "
4968 #~ "needed values.\n"
4969 #~ "When you are ready please press OK to continue."
4970 #~ msgstr ""
4971 #~ "Vänligen konfigurera ditt lokala LANs Internet anslutning med att fylla i "
4972 #~ "de behövda värdena.\n"
4973 #~ "När du är klar vänligen tryck på OK för att forsätta."
4974
4975 #~ msgid ""
4976 #~ "Please configure your wireless LAN internet connection by filling out the "
4977 #~ "needed values.\n"
4978 #~ "When you are ready please press OK to continue."
4979 #~ msgstr ""
4980 #~ "Vänligen konfigurera ditt trådlösa LANs Internet med att fylla i de "
4981 #~ "behövda värdena.\n"
4982 #~ "När du är klar vänligen tryck OK för att forsätta."
4983
4984 #~ msgid "Please select below the wireless network you want to connect to."
4985 #~ msgstr "Vänligen välj nedan vilket trådlöst nätverk du vill ansluta till."
4986
4987 #~ msgid "Please select keyword to filter..."
4988 #~ msgstr "Vänligen välj nyckelord för filter..."
4989
4990 #~ msgid "Please wait for md5 signature verification..."
4991 #~ msgstr "Vänligen vänta för md5 signatur verifiering..."
4992
4993 #~ msgid ""
4994 #~ "Pressing OK enables the built in wireless LAN support of your Dreambox.\n"
4995 #~ "Wlan USB Sticks with Zydas ZD1211B and RAlink RT73 Chipset are "
4996 #~ "supported.\n"
4997 #~ "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox before pressing OK.\n"
4998 #~ "\n"
4999 #~ msgstr ""
5000 #~ "Att trycka på OK aktiverar det inbyggda stödet för trådlöst LAN på din "
5001 #~ "Dreambox.\n"
5002 #~ "WLAN USB Stick med Zydas ZD1211B och RAlink RT73 chipset stödjs för "
5003 #~ "detta.\n"
5004 #~ "Anslut ditt WLAN USB Stick till din Dreambox före du trycker på OK.\n"
5005 #~ "\n"
5006
5007 #~ msgid "Really delete this timer?"
5008 #~ msgstr "Verkligen ta bort denna timer?"
5009
5010 #~ msgid ""
5011 #~ "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really reboot "
5012 #~ "now?"
5013 #~ msgstr ""
5014 #~ "Inspelning(ar) pågår eller ska snart påbörjas... verkligen starta om nu?"
5015
5016 #~ msgid ""
5017 #~ "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really "
5018 #~ "restart now?"
5019 #~ msgstr ""
5020 #~ "Inspelning(ar) pågår eller ska snart påbörjas... verkligen starta om nu?"
5021
5022 #~ msgid ""
5023 #~ "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really "
5024 #~ "shutdown now?"
5025 #~ msgstr ""
5026 #~ "Inspelning(ar) pågår eller ska snart påbörjas... verkligen stänga av nu?"
5027
5028 #~ msgid "Remounting stick partition..."
5029 #~ msgstr "Ommontera stcik partition..."
5030
5031 #~ msgid "Restart your wireless interface"
5032 #~ msgstr "Omstart av din trådlösa adapter"
5033
5034 #~ msgid "Save current project to disk"
5035 #~ msgstr "Spara nuvarande project till disk"
5036
5037 #~ msgid "Save..."
5038 #~ msgstr "Spara..."
5039
5040 #~ msgid "Show files from %s"
5041 #~ msgstr "Visa filer från %s"
5042
5043 #~ msgid "Start"
5044 #~ msgstr "Start"
5045
5046 #~ msgid "Step "
5047 #~ msgstr "Steg "
5048
5049 #~ msgid ""
5050 #~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
5051 #~ "\n"
5052 #~ "Your local LAN internet connection is working now.\n"
5053 #~ "\n"
5054 #~ "Please press OK to continue."
5055 #~ msgstr ""
5056 #~ "Tack för att du använde guiden. Din dreambox är nu klar för att "
5057 #~ "användas.\n"
5058 #~ "\n"
5059 #~ "Ditt lokala LANs Internet anslutning fungerar nu.\n"
5060 #~ "\n"
5061 #~ "Vänligen tryck OK för att forsätta."
5062
5063 #~ msgid ""
5064 #~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
5065 #~ "\n"
5066 #~ "Your wireless internet connection is working now.\n"
5067 #~ "\n"
5068 #~ "Please press OK to continue."
5069 #~ msgstr ""
5070 #~ "Tack för att du använde guiden. Din Dreambox är nu klar för att "
5071 #~ "användas.\n"
5072 #~ "\n"
5073 #~ "Ditt trådlösa Internet anslutning fungerar nu.\n"
5074 #~ "\n"
5075 #~ "Vänligen tryck OK för att forsätta."
5076
5077 #~ msgid ""
5078 #~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
5079 #~ "Please press OK to start using your Dreambox."
5080 #~ msgstr ""
5081 #~ "Tack för att du använde guiden. Din Dreambox är nu klar för att "
5082 #~ "användas.\n"
5083 #~ "Vänligen tryck OK för att börja använda din Dreambox."
5084
5085 #~ msgid ""
5086 #~ "The .NFI Image flasher USB stick is now ready to use. Please download an ."
5087 #~ "NFI image file from the feed server and save it on the stick. Then reboot "
5088 #~ "and hold the 'Down' key on the front panel to boot the .NFI flasher from "
5089 #~ "the stick!"
5090 #~ msgstr ""
5091 #~ ".NFI Image flasher USB stick är nu klar för att användas. Vänligen ladda "
5092 #~ "ner .NFI image fil från feed server och spara på stickan. Efter det "
5093 #~ "starta om och håll 'Ner' knappen på fronten intryckt för att starta .NFI "
5094 #~ "flasher från stickan!"
5095
5096 #~ msgid ""
5097 #~ "To make sure you intend to do this, please remove the target USB stick "
5098 #~ "now and stick it back in upon prompt. Press OK when you have taken the "
5099 #~ "stick out."
5100 #~ msgstr ""
5101 #~ "För att säkerställa att du verkligen vill göra detta, vänligen ta ut mål "
5102 #~ "USB stickan nu och sätt tillbaka den vid begäran. Tryck OK när du har "
5103 #~ "tagit ut stickan."
5104
5105 #~ msgid "Waiting for USB stick to settle..."
5106 #~ msgstr "Väntar på USB stick..."
5107
5108 #~ msgid ""
5109 #~ "Welcome.\n"
5110 #~ "\n"
5111 #~ "If you want to connect your Dreambox to the Internet, this wizard will "
5112 #~ "guide you through the basic network setup of your Dreambox.\n"
5113 #~ "\n"
5114 #~ "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
5115 #~ msgstr ""
5116 #~ "Välkommen.\n"
5117 #~ "\n"
5118 #~ "Om du vill ansluta din Dreambox till Internet, denna guide kommer hjälpa "
5119 #~ "dig med grundinställningarna av nätverket i din Dreambox.\n"
5120 #~ "\n"
5121 #~ "Tryck OK på din fjärrkontroll för att gå till nästa steg."
5122
5123 #~ msgid "Writing image file to NAND Flash"
5124 #~ msgstr "Skrivning av image fil till NAND flash"
5125
5126 #~ msgid ""
5127 #~ "You need to define some keywords first!\n"
5128 #~ "Press the menu-key to define keywords.\n"
5129 #~ "Do you want to define keywords now?"
5130 #~ msgstr ""
5131 #~ "Du måste ange några nyckelord först!\n"
5132 #~ "Tryck Meny för att ange nyckelord.\n"
5133 #~ "Vill du ange nyckelord nu?"
5134
5135 #~ msgid ""
5136 #~ "Your local LAN internet connection is not working!\n"
5137 #~ "Please choose what you want to do next."
5138 #~ msgstr ""
5139 #~ "Ditt lokala LANs Internet anslutning fungerar inte!\n"
5140 #~ "Vänligen välj vad du vill göra."
5141
5142 #~ msgid ""
5143 #~ "Your network is restarting.\n"
5144 #~ "You will be automatically forwarded to the next step."
5145 #~ msgstr ""
5146 #~ "Ditt nätverk startas om.\n"
5147 #~ "Du kommer automatiskt bli förd till nästa steg."
5148
5149 #~ msgid ""
5150 #~ "Your wired LAN Adapter could not be started.\n"
5151 #~ "Do you want to reboot your Dreambox to apply the new configuration?\n"
5152 #~ msgstr ""
5153 #~ "Din tråd LAN Adapter kunde inte startas.\n"
5154 #~ "Vill du starta om din Dreambox för att använda den nya konfigurationen?\n"
5155
5156 #~ msgid ""
5157 #~ "Your wireless LAN Adapter could not be started.\n"
5158 #~ "Do you want to reboot your Dreambox to apply the new configuration?\n"
5159 #~ msgstr ""
5160 #~ "Din trådlösa LAN Adapter kunde inte startas.\n"
5161 #~ "Vill du starta om din Dreambox för att använda den nya konfigurationen?\n"
5162
5163 #~ msgid ""
5164 #~ "Your wireless internet connection is not working!\n"
5165 #~ "Please choose what you want to do next."
5166 #~ msgstr ""
5167 #~ "Din trådlösa Internet anslutning fungerar inte!\n"
5168 #~ "Vänligen välj vad du vill göra."
5169
5170 #~ msgid "by Exif"
5171 #~ msgstr "av Exif"
5172
5173 #~ msgid "color"
5174 #~ msgstr "färg"
5175
5176 #~ msgid "delete"
5177 #~ msgstr "ta bort"
5178
5179 #~ msgid "equal to Socket A"
5180 #~ msgstr "likadant som Ingång A"
5181
5182 #~ msgid "font face"
5183 #~ msgstr "font utseende"
5184
5185 #~ msgid "full /etc directory"
5186 #~ msgstr "fullt /etc bibliotek"
5187
5188 #~ msgid "headline"
5189 #~ msgstr "rubrik"
5190
5191 #~ msgid "highlighted button"
5192 #~ msgstr "Vald knapp"
5193
5194 #~ msgid "loopthrough to socket A"
5195 #~ msgstr "loopthrough till ingång A"
5196
5197 #~ msgid "no Picture found"
5198 #~ msgstr "ingen bild hittad"
5199
5200 #~ msgid "only /etc/enigma2 directory"
5201 #~ msgstr "endast /etc/enigma2 bibliotek"
5202
5203 #~ msgid "rebooting..."
5204 #~ msgstr "startar om..."
5205
5206 #~ msgid "show first tag"
5207 #~ msgstr "visa första märkning"
5208
5209 #~ msgid "show second tag"
5210 #~ msgstr "visa andra märkning"
5211
5212 #~ msgid "spaces (top, between rows, left)"
5213 #~ msgstr "utrymme (topp, mellan rader, vänster)"
5214
5215 #~ msgid "text"
5216 #~ msgstr "text"