63b81fa0d5a519ea7a8d6f3cee563eff76f056b9
[enigma2.git] / po / fy.po
1 # translation of fy.po to gerrit
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 #
5 # Automatically generated, 2005.
6 # Gerrit <gerrit@nedlinux.nl>, 2007, 2008.
7 # gerrit <gerrit@nedlinux.nl>, 2008.
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: fy\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12 "POT-Creation-Date: 2008-11-26 13:07+0100\n"
13 "PO-Revision-Date: 2008-11-15 09:40+0100\n"
14 "Last-Translator: gerrit <gerrit@nedlinux.nl>\n"
15 "Language-Team: gerrit <fy@li.org>\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
20 "X-Poedit-Language: Nederlands\n"
21 "X-Poedit-Country: NEDERLAND\n"
22 "X-Poedit-SourceCharset: iso-8859-15\n"
23 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
24
25 msgid " "
26 msgstr " "
27
28 msgid "#000000"
29 msgstr "#000000"
30
31 msgid "#0064c7"
32 msgstr "#0064c7"
33
34 msgid "#25062748"
35 msgstr "#25062748"
36
37 msgid "#389416"
38 msgstr "#389416"
39
40 msgid "#80000000"
41 msgstr "#80000000"
42
43 msgid "#80ffffff"
44 msgstr "#80ffffff"
45
46 msgid "#bab329"
47 msgstr "#bab329"
48
49 msgid "#f23d21"
50 msgstr "#f23d21"
51
52 msgid "#ffffff"
53 msgstr "#ffffff"
54
55 msgid "#ffffffff"
56 msgstr "#ffffffff"
57
58 msgid "%H:%M"
59 msgstr "%H:%M"
60
61 #, python-format
62 msgid "%d jobs are running in the background!"
63 msgstr "%d processen rinne op 'e eftergrûn"
64
65 #, python-format
66 msgid "%d min"
67 msgstr "%d min"
68
69 #, python-format
70 msgid "%d services found!"
71 msgstr "%d services fûn"
72
73 msgid "%d.%B %Y"
74 msgstr "%d.%B %Y"
75
76 #, python-format
77 msgid ""
78 "%s\n"
79 "(%s, %d MB free)"
80 msgstr ""
81 "%s\n"
82 "(%s, %d MB frij)"
83
84 #, python-format
85 msgid "%s (%s)\n"
86 msgstr "%s (%s)\n"
87
88 msgid "(ZAP)"
89 msgstr "(ZAP)"
90
91 msgid "(empty)"
92 msgstr "(leech)"
93
94 msgid "(show optional DVD audio menu)"
95 msgstr "(opsje DVD lûd menu sjen litte)"
96
97 msgid "* Only available if more than one interface is active."
98 msgstr ""
99
100 msgid "* Only available when entering hidden SSID or network key"
101 msgstr ""
102
103 msgid ".NFI Download failed:"
104 msgstr "flater by it binnenhelje fan .NFI triem."
105
106 msgid ""
107 ".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
108 msgstr ""
109 ".NFI triem goedkarre by de md5sum kontrole. Dit image kin feilich nei flash "
110 "skreawn wurde."
111
112 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
113 msgstr "/usr/share/enigma2 map"
114
115 msgid "/var directory"
116 msgstr "/var map"
117
118 msgid "0"
119 msgstr "0"
120
121 msgid "1"
122 msgstr "1"
123
124 msgid "1.0"
125 msgstr "1.0"
126
127 msgid "1.1"
128 msgstr "1.1"
129
130 msgid "1.2"
131 msgstr "1.2"
132
133 msgid "12V output"
134 msgstr "12V útgong"
135
136 msgid "13 V"
137 msgstr "13 V"
138
139 msgid "16:10"
140 msgstr "16:10"
141
142 msgid "16:10 Letterbox"
143 msgstr "16:10 Letterbox"
144
145 msgid "16:10 PanScan"
146 msgstr "16:10 PanScan"
147
148 msgid "16:9"
149 msgstr "16:9"
150
151 msgid "16:9 Letterbox"
152 msgstr "16:9 Letterbox"
153
154 msgid "16:9 always"
155 msgstr "altiid 16:9"
156
157 msgid "18 V"
158 msgstr "18 V"
159
160 msgid "2"
161 msgstr "2"
162
163 msgid "3"
164 msgstr "3"
165
166 msgid "30 minutes"
167 msgstr "30 minuten"
168
169 msgid "4"
170 msgstr "4"
171
172 msgid "4:3"
173 msgstr "4:3"
174
175 msgid "4:3 Letterbox"
176 msgstr "4:3 Letterbox"
177
178 msgid "4:3 PanScan"
179 msgstr "4:3 PanScan"
180
181 msgid "5"
182 msgstr "5"
183
184 msgid "5 minutes"
185 msgstr "5 minuten"
186
187 msgid "50 Hz"
188 msgstr "50 Hz"
189
190 msgid "6"
191 msgstr "6"
192
193 msgid "60 minutes"
194 msgstr "60 minuten"
195
196 msgid "7"
197 msgstr "7"
198
199 msgid "8"
200 msgstr "8"
201
202 msgid "9"
203 msgstr "9"
204
205 msgid "<unknown>"
206 msgstr "<net bekend>"
207
208 msgid "??"
209 msgstr "??"
210
211 msgid "A"
212 msgstr "A"
213
214 #, python-format
215 msgid ""
216 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
217 "Do you want to keep your version?"
218 msgstr ""
219 "In konfiguraasje triem (%s) wie feroare nei ynstalaasje.\n"
220 "Wolle jo jo ferzje hâlde ?"
221
222 msgid ""
223 "A finished record timer wants to set your\n"
224 "Dreambox to standby. Do that now?"
225 msgstr ""
226 "In tiidsbarren wol de Dreambox yn sliipstand\n"
227 "skeakelje... No nei de sliipstand ?"
228
229 msgid ""
230 "A finished record timer wants to shut down\n"
231 "your Dreambox. Shutdown now?"
232 msgstr ""
233 "In tiidsbarren wol de Dreambox\n"
234 "útskeakelje... No útskeakelje ?"
235
236 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
237 msgstr "In grafyske EPG foar alle kanalen fan in spesifyk bouquet"
238
239 #, python-format
240 msgid ""
241 "A record has been started:\n"
242 "%s"
243 msgstr ""
244 "In opnimmen is start:\n"
245 "%s"
246
247 msgid ""
248 "A recording is currently running.\n"
249 "What do you want to do?"
250 msgstr ""
251 "In opnimmen is dwaande.\n"
252 "Wat wolle jo dwaan ?"
253
254 msgid ""
255 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
256 "configure the positioner."
257 msgstr ""
258 "Opnimmen is dwaande. Stopje it opnimmen earst foar jo de rotor-ynstellingen "
259 "wizigje."
260
261 msgid ""
262 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
263 "start the satfinder."
264 msgstr ""
265 "Opnimmen is dwaande. Stopje it opnimmen earst, foar jo de satfyner brûke."
266
267 #, python-format
268 msgid "A required tool (%s) was not found."
269 msgstr "In benedicht programma (%s) wie net fûn"
270
271 msgid ""
272 "A sleep timer wants to set your\n"
273 "Dreambox to standby. Do that now?"
274 msgstr ""
275 "In sliiptiidsbarren wol de Dreambox yn paraatstand sette\n"
276 "Dit no dwaan ?"
277
278 msgid ""
279 "A sleep timer wants to shut down\n"
280 "your Dreambox. Shutdown now?"
281 msgstr ""
282 "In sliiptiidsbarren wol de Dreambox útskeakelje\n"
283 "No útskeakelje ?"
284
285 msgid ""
286 "A timer failed to record!\n"
287 "Disable TV and try again?\n"
288 msgstr ""
289 "In tiidsbarren koe net opnimme!\n"
290 "TV utskeakelje en opnei besykje ?\n"
291
292 msgid "A/V Settings"
293 msgstr "A/F ynstellingen"
294
295 msgid "AA"
296 msgstr "AA"
297
298 msgid "AB"
299 msgstr "AB"
300
301 msgid "AC3 default"
302 msgstr "AC3 standert"
303
304 msgid "AC3 downmix"
305 msgstr "AC3 downmix"
306
307 msgid "AGC"
308 msgstr "AGC"
309
310 msgid "AGC:"
311 msgstr "AGC:"
312
313 msgid "About"
314 msgstr "Oer"
315
316 msgid "About..."
317 msgstr "Oer...."
318
319 msgid "Action on long powerbutton press"
320 msgstr "Aksje by lang yndrukken oanknop"
321
322 msgid "Action:"
323 msgstr "Aksje:"
324
325 msgid "Activate Picture in Picture"
326 msgstr "PIP ynskeakelje"
327
328 msgid "Activate network settings"
329 msgstr "Netwurk ynstellingen aktief meitsje"
330
331 msgid "Adapter settings"
332 msgstr "Adapter ynstellingen"
333
334 msgid "Add"
335 msgstr "Tafoegje"
336
337 msgid "Add Bookmark"
338 msgstr "In blêdwizer tafoegje"
339
340 msgid "Add a mark"
341 msgstr "In merker tafoegje"
342
343 msgid "Add a new title"
344 msgstr "In nije titel tafoegje"
345
346 msgid "Add timer"
347 msgstr "In tiidsbarren tafoegje"
348
349 msgid "Add title"
350 msgstr "In titel tafoegje"
351
352 msgid "Add to bouquet"
353 msgstr "Oan in boeket tafoegje"
354
355 msgid "Add to favourites"
356 msgstr "Oan favorieten tafoegje"
357
358 msgid ""
359 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
360 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
361 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
362 "test screens."
363 msgstr ""
364 "Feroarje de ynstellingen sa, da't alle skaad fan 'e kleur fuort is, mar wol "
365 "fol fan kleur binne. Ot jo lokkig binne mei it einresultaat, druk OK om "
366 "fideo ôfstellen ôf te slúten, of brûk de nûmmer toetsen foar in oar test "
367 "skerm."
368
369 msgid "Advanced"
370 msgstr "Afansjearre"
371
372 msgid "Advanced Video Setup"
373 msgstr "Afansjearre Fideo Ynstellingen"
374
375 msgid "After event"
376 msgstr "Nei it barren"
377
378 msgid ""
379 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
380 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
381 msgstr ""
382 "Ot de startgucheler klear is, kinne jo in service befeilichje. Sjoch yn 'e "
383 "hânlieding foar ynformaasje."
384
385 msgid "Album"
386 msgstr "Album"
387
388 msgid "All"
389 msgstr "Alles"
390
391 msgid "All Satellites"
392 msgstr "Alle Satellyten"
393
394 msgid "Alpha"
395 msgstr "Alpha"
396
397 msgid "Alternative radio mode"
398 msgstr "Oare Radio mode"
399
400 msgid "Alternative services tuner priority"
401 msgstr "Alternatief kanaal tuner prioriteit"
402
403 msgid "An empty filename is illegal."
404 msgstr "Gjin triemnamme is net tastien"
405
406 msgid "An unknown error occured!"
407 msgstr "In unbekende flater !"
408
409 msgid "Arabic"
410 msgstr "Arabysk"
411
412 msgid ""
413 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
414 "\n"
415 msgstr ""
416
417 msgid ""
418 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
419 "\n"
420 msgstr ""
421 "Wolle jo de netwurk interfaces nij starte?\n"
422 "\n"
423
424 msgid "Artist"
425 msgstr "Artyst"
426
427 msgid "Ask before shutdown:"
428 msgstr "Freechje foar it útskeakeljen:"
429
430 msgid "Ask user"
431 msgstr "freechje gebrûker"
432
433 msgid "Aspect Ratio"
434 msgstr "Aspect ratio"
435
436 msgid "Audio"
437 msgstr "Lûd"
438
439 msgid "Audio Options..."
440 msgstr "Lûd opsjes..."
441
442 msgid "Authoring mode"
443 msgstr "Authentikaasje troch"
444
445 msgid "Auto"
446 msgstr "Auto"
447
448 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
449 msgstr "Haadstik automatysk eltse ? minuten splitse (0=nea)"
450
451 msgid "Auto scart switching"
452 msgstr "Auto scart skeakelje"
453
454 msgid "Automatic"
455 msgstr "Automatysk"
456
457 msgid "Automatic Scan"
458 msgstr "Automatysk sykjen"
459
460 msgid "Available format variables"
461 msgstr "Beskikbere variabele formaten"
462
463 msgid "B"
464 msgstr "B"
465
466 msgid "BA"
467 msgstr "BA"
468
469 msgid "BB"
470 msgstr "BB"
471
472 msgid "BER"
473 msgstr "BER"
474
475 msgid "BER:"
476 msgstr "BER:"
477
478 msgid "Back"
479 msgstr "Werom"
480
481 msgid "Background"
482 msgstr "Eftergrûn"
483
484 msgid "Backup"
485 msgstr "Backup"
486
487 msgid "Backup Location"
488 msgstr "Backup Lokaasje"
489
490 msgid "Backup Mode"
491 msgstr "Backup Mode"
492
493 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
494 msgstr "Backup is klear. Druk Ok foar útfier"
495
496 msgid "Band"
497 msgstr "Bân"
498
499 msgid "Bandwidth"
500 msgstr "Bânbridte"
501
502 msgid "Begin time"
503 msgstr "Begjin tiid"
504
505 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
506 msgstr "Gedrach fan 'pause' yn pause mode"
507
508 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
509 msgstr "Gedrach fan 0 toets yn PiP mode"
510
511 msgid "Behavior when a movie is started"
512 msgstr "Gedrach wannear in film start is"
513
514 msgid "Behavior when a movie is stopped"
515 msgstr "Gedrach wannear in film stoppe is"
516
517 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
518 msgstr "Gedrach wannear in film bijna op syn ein is."
519
520 msgid "Bookmarks"
521 msgstr "Boekmerkers"
522
523 msgid "Brightness"
524 msgstr "Helderens"
525
526 msgid "Burn DVD"
527 msgstr "In DVD brâne"
528
529 msgid "Burn existing image to DVD"
530 msgstr "Besteand Image op DVD skiif brâne"
531
532 msgid "Burn to DVD..."
533 msgstr "Nei DVD brâne"
534
535 msgid "Bus: "
536 msgstr "Bus: "
537
538 msgid ""
539 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
540 "displayed."
541 msgstr "By de Ok toets op jo ôfstansbetsjinning, wurd de ynfo balke toant"
542
543 msgid "C"
544 msgstr "C"
545
546 msgid "C-Band"
547 msgstr "C-Bân"
548
549 msgid "CF Drive"
550 msgstr "CF Drive"
551
552 msgid "CVBS"
553 msgstr "CVBS"
554
555 msgid "Cable"
556 msgstr "Kabel"
557
558 msgid "Cache Thumbnails"
559 msgstr "Cache Plaatsjes"
560
561 msgid "Call monitoring"
562 msgstr "Skille monitor"
563
564 msgid "Cancel"
565 msgstr "Ôfbrekke"
566
567 msgid "Cannot parse feed directory"
568 msgstr "Kin feed map net ferwurkje"
569
570 msgid "Capacity: "
571 msgstr "Skiif-grutte:"
572
573 msgid "Card"
574 msgstr "Kaart"
575
576 msgid "Catalan"
577 msgstr "Catalânsk"
578
579 msgid "Change bouquets in quickzap"
580 msgstr "Feroarje fan boeket yn quickzap"
581
582 msgid "Change dir."
583 msgstr "Feroarje dir."
584
585 msgid "Change pin code"
586 msgstr "Feroarje pinkode"
587
588 msgid "Change service pin"
589 msgstr "Feroarje service pin"
590
591 msgid "Change service pins"
592 msgstr "Feroarje service pins"
593
594 msgid "Change setup pin"
595 msgstr "Feroarje ynstellingen pin"
596
597 msgid "Channel"
598 msgstr "Kanaal"
599
600 msgid "Channel Selection"
601 msgstr "Kanaal seleksje"
602
603 msgid "Channel:"
604 msgstr "Kanaal:"
605
606 msgid "Channellist menu"
607 msgstr "Kanaal-lyst menu"
608
609 msgid "Chap."
610 msgstr "Haads."
611
612 msgid "Chapter"
613 msgstr "Haadstik"
614
615 msgid "Chapter:"
616 msgstr "Haadstik:"
617
618 msgid "Check"
619 msgstr "Neisjen"
620
621 msgid "Checking Filesystem..."
622 msgstr "Bestânsysteem neisjen"
623
624 msgid "Choose Tuner"
625 msgstr "Kies Tuner"
626
627 msgid "Choose bouquet"
628 msgstr "Kies bouquet"
629
630 msgid "Choose source"
631 msgstr "Kies bron"
632
633 msgid "Choose target folder"
634 msgstr "Kies doel map"
635
636 msgid "Choose your Skin"
637 msgstr "Kies Oanklaaiing"
638
639 msgid "Cleanup"
640 msgstr "Opskjinje"
641
642 msgid "Clear before scan"
643 msgstr "Wiskje foar sykjen ?"
644
645 msgid "Clear log"
646 msgstr "Log wiskje"
647
648 msgid "Close"
649 msgstr "Slúte"
650
651 msgid "Code rate high"
652 msgstr "Kode faasje heech"
653
654 msgid "Code rate low"
655 msgstr "Kode faasje leech"
656
657 msgid "Coderate HP"
658 msgstr "Kode faasje HP"
659
660 msgid "Coderate LP"
661 msgstr "Kode faasje LP"
662
663 msgid "Collection name"
664 msgstr "Kolleksje namme"
665
666 msgid "Collection settings"
667 msgstr "Kolleksje ynstellingen"
668
669 msgid "Color Format"
670 msgstr "Kleur formaat"
671
672 msgid "Command execution..."
673 msgstr "Kommando útfiere"
674
675 msgid "Command order"
676 msgstr "Kommando folgoarde"
677
678 msgid "Committed DiSEqC command"
679 msgstr "Oanwizen DiSEqC kommando"
680
681 msgid "Common Interface"
682 msgstr "Common Interface"
683
684 msgid "Compact Flash"
685 msgstr "Compact flash"
686
687 msgid "Compact flash card"
688 msgstr "Compact flash kaart"
689
690 msgid "Complete"
691 msgstr "Kompleet"
692
693 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
694 msgstr ""
695
696 msgid "Configuration Mode"
697 msgstr "Ynstellingen modus"
698
699 msgid "Configuring"
700 msgstr "Oan it ynstellen"
701
702 msgid "Conflicting timer"
703 msgstr "Tiidsbarren konflikt"
704
705 msgid "Connected to"
706 msgstr "Ferbûn mei"
707
708 msgid "Connected to Fritz!Box!"
709 msgstr "Ferbûn mei Fritz!Box!"
710
711 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
712 msgstr "Ferbine mei Fritz!Box..."
713
714 #, python-format
715 msgid ""
716 "Connection to Fritz!Box\n"
717 "failed! (%s)\n"
718 "retrying..."
719 msgstr ""
720 "Ferbine mei Fritz!Box\n"
721 "mislearre ! (%s)\n"
722 "Besykje opnei ..."
723
724 msgid "Constellation"
725 msgstr "Himmel"
726
727 msgid "Content does not fit on DVD!"
728 msgstr "Ynhald past net op in DVD !"
729
730 msgid "Continue in background"
731 msgstr "Fjierder gean yn 'e eftergrûn"
732
733 msgid "Continue playing"
734 msgstr "Kontinu spielje"
735
736 msgid "Contrast"
737 msgstr "Kontrast"
738
739 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
740 msgstr "Kin net ferbine mei Dreambox .NFI Image feed server:"
741
742 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
743 msgstr "Koe medium net lade ! Is der wol in disc oanwezig ?"
744
745 msgid "Create DVD-ISO"
746 msgstr "Meitsje DVD-ISO"
747
748 msgid "Create movie folder failed"
749 msgstr "Meitjse fan film map mislearre"
750
751 #, python-format
752 msgid "Creating directory %s failed."
753 msgstr "Meitjse fan map %s is mislearre"
754
755 msgid "Creating partition failed"
756 msgstr "Meitsjen fan partisje is mislearre"
757
758 msgid "Croatian"
759 msgstr "Kroatysk"
760
761 msgid "Current Transponder"
762 msgstr "Hjoeddeiske Transponder"
763
764 msgid "Current settings:"
765 msgstr "Hjoeddeiske ynstellingen:"
766
767 msgid "Current version:"
768 msgstr "Hjoeddeiske ferzje :"
769
770 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
771 msgstr "Brûker spring tiid foar knoppen 1-3"
772
773 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
774 msgstr "Brûker spring tiid foar knoppen 4-6"
775
776 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
777 msgstr "Brûker spring tiid foar knoppen 7-9"
778
779 msgid "Customize"
780 msgstr "Oanpasse"
781
782 msgid "Cut"
783 msgstr "Knip"
784
785 msgid "Cutlist editor..."
786 msgstr "Kniplyst bewurker..."
787
788 msgid "Czech"
789 msgstr "Tsjechysk"
790
791 msgid "D"
792 msgstr "D"
793
794 msgid "DHCP"
795 msgstr "DHCP"
796
797 msgid "DVB-S"
798 msgstr "DVB-S"
799
800 msgid "DVB-S2"
801 msgstr "DVB-S2"
802
803 msgid "DVD Player"
804 msgstr "DVD Spieler"
805
806 msgid "DVD media toolbox"
807 msgstr "DVD media arkbak"
808
809 msgid "Danish"
810 msgstr "Deensk"
811
812 msgid "Date"
813 msgstr "Datum"
814
815 msgid "Deep Standby"
816 msgstr "Sliip stand"
817
818 msgid "Default services lists"
819 msgstr "Standert ynstellingen lysten"
820
821 msgid "Default settings"
822 msgstr "Standert ynstellingen"
823
824 msgid "Delay"
825 msgstr "Fertraging"
826
827 msgid "Delete"
828 msgstr "Ferwiderje"
829
830 msgid "Delete entry"
831 msgstr "Ferwiderje ynfier"
832
833 msgid "Delete failed!"
834 msgstr "Ferwiderjen mislearre!"
835
836 #, python-format
837 msgid ""
838 "Delete no more configured satellite\n"
839 "%s?"
840 msgstr ""
841 "Ferwiderje de net brûkte satellyt\n"
842 "%s?"
843
844 msgid "Description"
845 msgstr "Beskriuwing"
846
847 msgid "Destination directory"
848 msgstr "Doel Directory"
849
850 msgid "Detected HDD:"
851 msgstr "Fûne hurde skiif:"
852
853 msgid "Detected NIMs:"
854 msgstr "Fûne Tuners:"
855
856 msgid "DiSEqC"
857 msgstr "DiSEqC"
858
859 msgid "DiSEqC A/B"
860 msgstr "DiSEqC A/B"
861
862 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
863 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
864
865 msgid "DiSEqC mode"
866 msgstr "DiSEqC-Mode"
867
868 msgid "DiSEqC repeats"
869 msgstr "DiSEqC herhellingen"
870
871 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
872 msgstr "Direkt ôfspielje fan keppele titels sûnder menu"
873
874 #, python-format
875 msgid "Directory %s nonexistent."
876 msgstr "Map %s bestiit net"
877
878 msgid "Disable"
879 msgstr "Utskeakelje"
880
881 msgid "Disable Picture in Picture"
882 msgstr "PIP utskeakelje"
883
884 msgid "Disable Subtitles"
885 msgstr "Undertitels út"
886
887 msgid "Disable timer"
888 msgstr "Tiidstjoering útskeakelje"
889
890 msgid "Disabled"
891 msgstr "Utskeakele"
892
893 #, python-format
894 msgid ""
895 "Disconnected from\n"
896 "Fritz!Box! (%s)\n"
897 "retrying..."
898 msgstr ""
899 "Ferbining ferbrutsen mei\n"
900 "Fritz!Box! (%s)\n"
901 "besyket nochris..."
902
903 msgid "Dish"
904 msgstr "Panne"
905
906 msgid "Display 16:9 content as"
907 msgstr "16:9 ynhâld sjen litte as"
908
909 msgid "Display 4:3 content as"
910 msgstr "4:3 ynhâld sjen litte as"
911
912 msgid "Display Setup"
913 msgstr "Ynstellingen sjen litte"
914
915 #, python-format
916 msgid ""
917 "Do you really want to REMOVE\n"
918 "the plugin \"%s\"?"
919 msgstr "Wolle jo wier de plugin \"%s\" ferwiderje ?"
920
921 msgid ""
922 "Do you really want to check the filesystem?\n"
923 "This could take lots of time!"
924 msgstr "Wolle jo echt it bestânsysteem neisjen ?<br> Dit kin lang duorje !"
925
926 #, python-format
927 msgid "Do you really want to delete %s?"
928 msgstr "Wolle jo wier %s ferwiderje?"
929
930 #, python-format
931 msgid ""
932 "Do you really want to download\n"
933 "the plugin \"%s\"?"
934 msgstr "Wolle jo wier de plugin \"%s\" binnenhelje ?"
935
936 msgid ""
937 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
938 "All data on the disk will be lost!"
939 msgstr ""
940
941 #, python-format
942 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
943 msgstr "Wolle jo echt map %s ferwiderje van skiif ?"
944
945 #, python-format
946 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
947 msgstr "Wolle jo echt boekmerk fan %s ferwiderje ?"
948
949 msgid ""
950 "Do you want to backup now?\n"
951 "After pressing OK, please wait!"
952 msgstr ""
953 "Wolle jo no in backup meitsje?\n"
954 "Nei OK, eefkes wachtsje"
955
956 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
957 msgstr "Wolle jo dizze kolleksje nei DVD brâne ?"
958
959 msgid "Do you want to do a service scan?"
960 msgstr "Wolle jo no nei kanalen sykje ?"
961
962 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
963 msgstr "Wolle jo opnei mei de hân sykje ?"
964
965 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
966 msgstr "Wolle jo it berne slot ynskeakelje ?"
967
968 msgid "Do you want to install default sat lists?"
969 msgstr "Wolle jo de standert sat lysten installearje ?"
970
971 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
972 msgstr "Wolle jo de DVD ôfspielje ?"
973
974 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
975 msgstr "Wolle jo de DVD besjen foar it brânen ?"
976
977 msgid "Do you want to restore your settings?"
978 msgstr "Wolle jo jo ynstellingen wêrom sette ?"
979
980 msgid "Do you want to resume this playback?"
981 msgstr "Wolle jo dit opnimmen fjierder ôfspielje ?"
982
983 msgid ""
984 "Do you want to update your Dreambox?\n"
985 "After pressing OK, please wait!"
986 msgstr ""
987 "Wolle jo jo dreambox bywurkje ?\n"
988 "Nei Ok, eefkes geduld !"
989
990 msgid "Do you want to view a tutorial?"
991 msgstr "Wolle jo in foarbyld sjen ?"
992
993 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
994 msgstr "Dit barren net stopje, maar oankommende barren útskeakelje"
995
996 #, python-format
997 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
998 msgstr "Dien - %d paket(ten) ynstalllearre of bywurke"
999
1000 #, python-format
1001 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
1002 msgstr "Klear - %d paket(ten) ynstallearre of bywurke mei  %d flaters"
1003
1004 msgid "Download"
1005 msgstr "Binnenhelje"
1006
1007 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
1008 msgstr "Binnenhelje fan .NFI triemen foar USB Flasher"
1009
1010 msgid "Download Plugins"
1011 msgstr "Ynstekkers binnenhelje"
1012
1013 msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
1014 msgstr "Binnenhelje fan USB boot image misljearre:"
1015
1016 msgid "Downloadable new plugins"
1017 msgstr "Binnen te heljen nije ynstekkers"
1018
1019 msgid "Downloadable plugins"
1020 msgstr "Binnen te heljen ynstekkers"
1021
1022 msgid "Downloading"
1023 msgstr "Binnenheljen fan"
1024
1025 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
1026 msgstr "Binnenheljen fan ynstekker ynformaasje..."
1027
1028 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
1029 msgstr "Dreambox yndieling data DVD (HDTV geskikt)"
1030
1031 msgid "Dutch"
1032 msgstr "Nederlansk"
1033
1034 msgid "E"
1035 msgstr "E"
1036
1037 msgid "EPG Selection"
1038 msgstr "EPG Seleksje"
1039
1040 #, python-format
1041 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
1042 msgstr "Flater - Sykjen mislearre (%s)!"
1043
1044 msgid "East"
1045 msgstr "East"
1046
1047 msgid "Edit"
1048 msgstr ""
1049
1050 msgid "Edit DNS"
1051 msgstr "Wyzigje de DNS"
1052
1053 msgid "Edit Title"
1054 msgstr ""
1055
1056 msgid "Edit chapters of current title"
1057 msgstr "Bewurkje haadstik fan dizze titel"
1058
1059 msgid "Edit services list"
1060 msgstr "Wyzigje kanaallyst"
1061
1062 msgid "Edit settings"
1063 msgstr "Wyzigje ynstellingen"
1064
1065 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
1066 msgstr "Bewrukje de nammeserver ynstellingen fan de Dreambox.\n"
1067
1068 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
1069 msgstr "Bewurkje de netwurk ynstellingen fan de Dreambox.\n"
1070
1071 msgid "Edit title"
1072 msgstr "Bewukje titel"
1073
1074 msgid "Electronic Program Guide"
1075 msgstr "Elektroniske Programma Gids"
1076
1077 msgid "Enable"
1078 msgstr "Ynskeakelje"
1079
1080 msgid "Enable 5V for active antenna"
1081 msgstr "5V ynskeakelje foar hjoeddeiske antenne"
1082
1083 msgid "Enable multiple bouquets"
1084 msgstr "Mear boeketten sjen litte"
1085
1086 msgid "Enable parental control"
1087 msgstr "Alderlik tasjoch ynskeakelje"
1088
1089 msgid "Enable timer"
1090 msgstr "Tiidsjtoering ynskeakelje"
1091
1092 msgid "Enabled"
1093 msgstr "Ynskeakele"
1094
1095 msgid "Encryption"
1096 msgstr "Encryption"
1097
1098 msgid "Encryption Key"
1099 msgstr "Encryption Kaai"
1100
1101 msgid "Encryption Keytype"
1102 msgstr ""
1103
1104 msgid "Encryption Type"
1105 msgstr "Encryption Type"
1106
1107 msgid "End time"
1108 msgstr "Eintiid"
1109
1110 msgid "EndTime"
1111 msgstr "Eintiid"
1112
1113 msgid "English"
1114 msgstr "Engelsk"
1115
1116 msgid ""
1117 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1118 "\n"
1119 "If you experience any problems please contact\n"
1120 "stephan@reichholf.net\n"
1121 "\n"
1122 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1123 msgstr ""
1124 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1125 "\n"
1126 "Ot jo problemen hawwe, kinne jo stephan@reichholf.net\n"
1127 "probearje te beriken\n"
1128 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1129
1130 #.   TRANSLATORS: Note that "Enter" in the two strings below should *not*
1131 #.       be interpreted as "Give speed as input". The intended meaning is
1132 #.       instead "Initial speed when starting winding", i.e. the speed at
1133 #.       which "winding mode" is entered when first pressing "rewind" or
1134 #.       "fast forward". 
1135 msgid "Enter Fast Forward at speed"
1136 msgstr "Ynjefte rap foarút by faasje"
1137
1138 msgid "Enter Rewind at speed"
1139 msgstr "Ynjefte rap efterút by faasje"
1140
1141 msgid "Enter WLAN network name/SSID:"
1142 msgstr ""
1143
1144 msgid "Enter WLAN passphrase/key:"
1145 msgstr ""
1146
1147 msgid "Enter main menu..."
1148 msgstr "Nei it haadmenu..."
1149
1150 msgid "Enter the service pin"
1151 msgstr "Fier de service pin yn"
1152
1153 msgid "Error"
1154 msgstr "Flater"
1155
1156 msgid "Error executing plugin"
1157 msgstr "Flater by útfieren fan ynstekker"
1158
1159 #, python-format
1160 msgid ""
1161 "Error: %s\n"
1162 "Retry?"
1163 msgstr ""
1164 "Flater: %s\n"
1165 "Opnei ?"
1166
1167 msgid "Eventview"
1168 msgstr "Barren oersjoch"
1169
1170 msgid "Everything is fine"
1171 msgstr "Alles is goed"
1172
1173 msgid "Execution Progress:"
1174 msgstr "Utfieren foarutgong:"
1175
1176 msgid "Execution finished!!"
1177 msgstr "Utfiering klear.."
1178
1179 msgid "Exif"
1180 msgstr ""
1181
1182 msgid "Exit"
1183 msgstr "ofslúte"
1184
1185 msgid "Exit editor"
1186 msgstr "Bewurker ofslúte"
1187
1188 msgid "Exit the wizard"
1189 msgstr "De gucheler ofslúte"
1190
1191 msgid "Exit wizard"
1192 msgstr "Gucheler ofslúte"
1193
1194 msgid "Expert"
1195 msgstr "Avansearre"
1196
1197 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
1198 msgstr "Utwreide Netwurkynstellingen Ynstekker..."
1199
1200 msgid "Extended Setup..."
1201 msgstr "Utwreide Ynstellingen..."
1202
1203 msgid "Extensions"
1204 msgstr "Utwreidingen"
1205
1206 msgid "FEC"
1207 msgstr "FEC"
1208
1209 msgid "Factory reset"
1210 msgstr "Fabryks ynstellingen"
1211
1212 msgid "Failed"
1213 msgstr "mislearre"
1214
1215 msgid "Fast"
1216 msgstr "Rap"
1217
1218 msgid "Fast DiSEqC"
1219 msgstr "Rappe DiSEqC"
1220
1221 msgid "Fast Forward speeds"
1222 msgstr "Rap foarút faasje"
1223
1224 msgid "Fast epoch"
1225 msgstr "Snelle epoch"
1226
1227 msgid "Favourites"
1228 msgstr "Favoryten"
1229
1230 msgid "Filesystem Check..."
1231 msgstr "Bestânsysteem Neisjen..."
1232
1233 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
1234 msgstr "It bestânsysteem hat grutte flaters"
1235
1236 msgid "Finetune"
1237 msgstr "Fyn ôfstemme"
1238
1239 msgid "Finished"
1240 msgstr "Ofrûn"
1241
1242 msgid "Finished configuring your network"
1243 msgstr ""
1244
1245 msgid "Finished restarting your network"
1246 msgstr ""
1247
1248 msgid "Finnish"
1249 msgstr "Finsk"
1250
1251 msgid ""
1252 "First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
1253 msgstr ""
1254 "Earst moat de lêste opstart triemen binnenhelle wurde foar de USB flasher."
1255
1256 msgid "Flash"
1257 msgstr "Flash"
1258
1259 msgid "Flashing failed"
1260 msgstr "Flashen misljearre"
1261
1262 msgid "Font size"
1263 msgstr "Font grutte"
1264
1265 msgid "Format"
1266 msgstr "Formaat"
1267
1268 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
1269 msgstr "Byld herhelling by net glêd foar/efterút spielen"
1270
1271 msgid "Frame size in full view"
1272 msgstr ""
1273
1274 msgid "French"
1275 msgstr "Frans"
1276
1277 msgid "Frequency"
1278 msgstr "Frekwinsje"
1279
1280 msgid "Frequency bands"
1281 msgstr "Frekwinsje bânnen"
1282
1283 msgid "Frequency scan step size(khz)"
1284 msgstr "Frekwinsje sykjen stap grutte(kHz)"
1285
1286 msgid "Frequency steps"
1287 msgstr "Oantal Frekwinsje stappen"
1288
1289 msgid "Fri"
1290 msgstr "Fre"
1291
1292 msgid "Friday"
1293 msgstr "Freed"
1294
1295 msgid "Frisian"
1296 msgstr ""
1297
1298 msgid "Fritz!Box FON IP address"
1299 msgstr "Fritz!Box FON IP adres"
1300
1301 #, python-format
1302 msgid "Frontprocessor version: %d"
1303 msgstr "Foarprocessor ferzje: %d"
1304
1305 msgid "Fsck failed"
1306 msgstr "mislearre fsck"
1307
1308 msgid "Function not yet implemented"
1309 msgstr "Nog net ynbouwde funksje"
1310
1311 msgid ""
1312 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
1313 "Do you want to Restart the GUI now?"
1314 msgstr ""
1315 "De GUI moat opnij starte fan wege de nije skin\n"
1316 "Wolle jo de GUI no opnei starte ?"
1317
1318 msgid "Gateway"
1319 msgstr "Gateway"
1320
1321 msgid "Genre"
1322 msgstr "Sjenre"
1323
1324 msgid "German"
1325 msgstr "Dúts"
1326
1327 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
1328 msgstr "Binnenhelje fan ynstekker ynformaasje...."
1329
1330 msgid "Goto 0"
1331 msgstr "Gjin nei 0"
1332
1333 msgid "Goto position"
1334 msgstr "Gjin nei posysje"
1335
1336 msgid "Graphical Multi EPG"
1337 msgstr "Grafyske Multi EPG"
1338
1339 msgid "Greek"
1340 msgstr "Gryks"
1341
1342 msgid "Guard Interval"
1343 msgstr "ynterfal yn 'e gaten halde"
1344
1345 msgid "Guard interval mode"
1346 msgstr "Ynterfal modus yn 'e gaten halde"
1347
1348 msgid "Harddisk"
1349 msgstr "Hurde skiif"
1350
1351 msgid "Harddisk setup"
1352 msgstr "Hurde skiif ynstellingen"
1353
1354 msgid "Harddisk standby after"
1355 msgstr "Hurde skiif yn sliipstand nei"
1356
1357 msgid "Hidden network SSID"
1358 msgstr ""
1359
1360 msgid "Hierarchy Information"
1361 msgstr "Hiërarchie Ynformaasje"
1362
1363 msgid "Hierarchy mode"
1364 msgstr "Hiërarchie mode"
1365
1366 msgid "How many minutes do you want to record?"
1367 msgstr "Hoe folle minuten wolle jo opnimme?"
1368
1369 msgid "Hungarian"
1370 msgstr "Hongaarsk"
1371
1372 msgid "IP Address"
1373 msgstr "IP Adres"
1374
1375 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
1376 msgstr ""
1377
1378 msgid "ISO path"
1379 msgstr "ISO paad"
1380
1381 msgid "Icelandic"
1382 msgstr "Iislansk"
1383
1384 msgid "If you can see this page, please press OK."
1385 msgstr "Kinne dizze side sjen, druk dan op OK"
1386
1387 msgid ""
1388 "If you see this, something is wrong with\n"
1389 "your scart connection. Press OK to return."
1390 msgstr ""
1391 "Ot jo dit leze, is der iets raar skeef mei\n"
1392 "jo skart oansluting. Druk OK om werom te gean."
1393
1394 msgid ""
1395 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
1396 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
1397 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
1398 "possible.\n"
1399 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
1400 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
1401 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
1402 "step.\n"
1403 "If you are happy with the result, press OK."
1404 msgstr ""
1405 "Skeakelje in helderens of kontrast ferbettering op jo TV út. Is der iets mei "
1406 "de namme \"dynamysk\", set it nei standert. Set it eftergrûn helderens nivo "
1407 "nei jo eigen smaak. Set it konstrast sa leech mooglik op jo TV.\n"
1408 "Dan, set it helderens nivo sa leech as mooglik, mar soargje dat de twa "
1409 "leechste griistinten krek anwêzig bliuwe\n"
1410 "Meitsje jo net drok om de helderenstinten no. Die komme werom yn de folgende "
1411 "stap\n"
1412 "Binne jo tefreden mei it resultaat, druk OK"
1413
1414 msgid "Image flash utility"
1415 msgstr "Image flash ark"
1416
1417 msgid "Image-Upgrade"
1418 msgstr "Byld-bywurkje"
1419
1420 msgid "In Progress"
1421 msgstr "Dwaande"
1422
1423 msgid ""
1424 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
1425 msgstr "Op in barren op te nimmen, wurd de TV nei opnimmen skeakele!\n"
1426
1427 msgid "Increased voltage"
1428 msgstr "Ferheeche spanning"
1429
1430 msgid "Index"
1431 msgstr "Yndex"
1432
1433 msgid "InfoBar"
1434 msgstr "Ynfobalke"
1435
1436 msgid "Infobar timeout"
1437 msgstr "Ynfobalke tiid"
1438
1439 msgid "Information"
1440 msgstr "Ynformaasje"
1441
1442 msgid "Init"
1443 msgstr "Initialisearje"
1444
1445 msgid "Initialization..."
1446 msgstr "Formattearje..."
1447
1448 msgid "Initialize"
1449 msgstr "Formattearje HDD"
1450
1451 msgid "Initializing Harddisk..."
1452 msgstr ""
1453
1454 msgid "Input"
1455 msgstr "Ynfier"
1456
1457 msgid "Installing"
1458 msgstr "Oan it ynstallearjen"
1459
1460 msgid "Installing Software..."
1461 msgstr "Software oan it ynstallearjen..."
1462
1463 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
1464 msgstr "Standert sat lyst oan it ynstalearjen... "
1465
1466 msgid "Installing defaults... Please wait..."
1467 msgstr "Standert waarden an it ynstellen..."
1468
1469 msgid "Installing package content... Please wait..."
1470 msgstr "Pakket ynhald an it ynstallearjen... Eefkes wachtsje"
1471
1472 msgid "Instant Record..."
1473 msgstr "In direct opnimmen..."
1474
1475 msgid "Integrated Ethernet"
1476 msgstr "Integreerd Ethernet"
1477
1478 msgid "Integrated Wireless"
1479 msgstr "Integreerd Triidloas"
1480
1481 msgid "Intermediate"
1482 msgstr "Yntermediate"
1483
1484 msgid "Internal Flash"
1485 msgstr "Ynterne Flash"
1486
1487 msgid "Invalid Location"
1488 msgstr "Plak net tastien"
1489
1490 #, python-format
1491 msgid "Invalid directory selected: %s"
1492 msgstr "Unjildige map selektearre: %s"
1493
1494 msgid "Inversion"
1495 msgstr "Infertearring"
1496
1497 msgid "Invert display"
1498 msgstr "Infertearje LCD"
1499
1500 msgid "Italian"
1501 msgstr "Italiaansk"
1502
1503 msgid "Job View"
1504 msgstr "Opdracht oansjoch"
1505
1506 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
1507 msgid "Just Scale"
1508 msgstr "Alinne skale"
1509
1510 msgid "Keyboard Map"
1511 msgstr "Toetseboerd Map"
1512
1513 msgid "Keyboard Setup"
1514 msgstr "Toetseboerd Ynstellingen"
1515
1516 msgid "Keymap"
1517 msgstr "Toetsebord yndieling"
1518
1519 msgid "LAN Adapter"
1520 msgstr "LAN oanslúting"
1521
1522 msgid "LNB"
1523 msgstr "LNB"
1524
1525 msgid "LOF"
1526 msgstr "LOF"
1527
1528 msgid "LOF/H"
1529 msgstr "LOF/H"
1530
1531 msgid "LOF/L"
1532 msgstr "LOF/L"
1533
1534 msgid "Language selection"
1535 msgstr "Taal Kieze"
1536
1537 msgid "Language..."
1538 msgstr "Taal..."
1539
1540 msgid "Last speed"
1541 msgstr "Lêste faasje"
1542
1543 msgid "Latitude"
1544 msgstr "Bridtegraad"
1545
1546 msgid "Leave DVD Player?"
1547 msgstr "DVD Spieler ôfslúte ?"
1548
1549 msgid "Left"
1550 msgstr "Links"
1551
1552 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
1553 msgid "Letterbox"
1554 msgstr "Letterbox"
1555
1556 msgid "Limit east"
1557 msgstr "Limyt east"
1558
1559 msgid "Limit west"
1560 msgstr "Limyt west"
1561
1562 msgid "Limits off"
1563 msgstr "Limyten út"
1564
1565 msgid "Limits on"
1566 msgstr "Limyt oan"
1567
1568 msgid "Link:"
1569 msgstr "Link:"
1570
1571 msgid "Linked titles with a DVD menu"
1572 msgstr "Keppele titels mei in DVD menu"
1573
1574 msgid "List of Storage Devices"
1575 msgstr "Lyst Opslach Apparatuur"
1576
1577 msgid "Lithuanian"
1578 msgstr "Lithuaniansk"
1579
1580 msgid "Load"
1581 msgstr "Laad"
1582
1583 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
1584 msgstr "Laad lengte fan films yn filmlyst"
1585
1586 msgid "Local Network"
1587 msgstr "Lokaal netwurk"
1588
1589 msgid "Location"
1590 msgstr "Doel"
1591
1592 msgid "Lock:"
1593 msgstr "Slot:"
1594
1595 msgid "Long Keypress"
1596 msgstr "Lang taste yndrukken"
1597
1598 msgid "Longitude"
1599 msgstr "Lingtegraad"
1600
1601 msgid "MMC Card"
1602 msgstr "MMC kaart"
1603
1604 msgid "MORE"
1605 msgstr "MEER"
1606
1607 msgid "Main menu"
1608 msgstr "Haad menu"
1609
1610 msgid "Mainmenu"
1611 msgstr "HaadMenu"
1612
1613 msgid "Make this mark an 'in' point"
1614 msgstr "Markeer dit as in 'yn' punt"
1615
1616 msgid "Make this mark an 'out' point"
1617 msgstr "Markeer dit as in 'út' punt"
1618
1619 msgid "Make this mark just a mark"
1620 msgstr "Meitsje dit in gewoan markeer punt"
1621
1622 msgid "Manual Scan"
1623 msgstr "Hanmatig sykje"
1624
1625 msgid "Manual transponder"
1626 msgstr "Hanmatige transponder"
1627
1628 msgid "Margin after record"
1629 msgstr "Extra tiid nei by it opnimmen"
1630
1631 msgid "Margin before record (minutes)"
1632 msgstr "Extra tiid foar by it opnimmen"
1633
1634 msgid "Media player"
1635 msgstr "Media Spieler"
1636
1637 msgid "MediaPlayer"
1638 msgstr "MediaSpieler"
1639
1640 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
1641 msgstr "Medium is net in skriuwbêre DVD!"
1642
1643 msgid "Medium is not empty!"
1644 msgstr "Medium is net leech!"
1645
1646 msgid "Menu"
1647 msgstr "Menu"
1648
1649 msgid "Message"
1650 msgstr "Berjocht"
1651
1652 msgid "Mkfs failed"
1653 msgstr "Mkfs mislearre"
1654
1655 msgid "Mode"
1656 msgstr "Moadus"
1657
1658 msgid "Model: "
1659 msgstr "Model: "
1660
1661 msgid "Modulation"
1662 msgstr "Modulaasje"
1663
1664 msgid "Modulator"
1665 msgstr "Modulator"
1666
1667 msgid "Mon"
1668 msgstr "Moan"
1669
1670 msgid "Mon-Fri"
1671 msgstr "Moan - Fre"
1672
1673 msgid "Monday"
1674 msgstr "Moandei"
1675
1676 msgid "Mount failed"
1677 msgstr "Oankeppeljen mislearre"
1678
1679 msgid "Move Picture in Picture"
1680 msgstr "Ferpleats Byld yn Byld"
1681
1682 msgid "Move east"
1683 msgstr "Draai nei east"
1684
1685 msgid "Move west"
1686 msgstr "Draai nei west"
1687
1688 msgid "Movielist menu"
1689 msgstr "Filmlyst menu"
1690
1691 msgid "Multi EPG"
1692 msgstr "Multi EPG"
1693
1694 msgid "Multiple service support"
1695 msgstr "Kin meardere utstjoeringen oan"
1696
1697 msgid "Multisat"
1698 msgstr "Multisat"
1699
1700 msgid "Mute"
1701 msgstr "Mute"
1702
1703 msgid "N/A"
1704 msgstr "Net oanwêzig"
1705
1706 msgid "NEXT"
1707 msgstr "Folgende"
1708
1709 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
1710 msgstr "NFI image flashen is klear. Druk giel om nei te starten!"
1711
1712 msgid "NOW"
1713 msgstr "No"
1714
1715 msgid "NTSC"
1716 msgstr "NTSC"
1717
1718 msgid "Name"
1719 msgstr "Namme"
1720
1721 msgid "Nameserver"
1722 msgstr "Nammeserver"
1723
1724 #, python-format
1725 msgid "Nameserver %d"
1726 msgstr "Nammeserver %d"
1727
1728 msgid "Nameserver Setup"
1729 msgstr "Nammeserver Ynstellingen"
1730
1731 msgid "Nameserver settings"
1732 msgstr "Nammeserver ynstellingen"
1733
1734 msgid "Netmask"
1735 msgstr "Netmasker"
1736
1737 msgid "Network Configuration..."
1738 msgstr "Netwurk configuraasje"
1739
1740 msgid "Network Mount"
1741 msgstr "Netwurk oankeppelingen"
1742
1743 msgid "Network SSID"
1744 msgstr "Netwurk SSID"
1745
1746 msgid "Network Setup"
1747 msgstr "Netwurk Ynstellingen"
1748
1749 msgid "Network scan"
1750 msgstr "Netwurk ôfsykje"
1751
1752 msgid "Network setup"
1753 msgstr "Netwurk ynstellingen"
1754
1755 msgid "Network test"
1756 msgstr "Netwurk test"
1757
1758 msgid "Network test..."
1759 msgstr "Netwurk test..."
1760
1761 msgid "Network..."
1762 msgstr "Netwurk..."
1763
1764 msgid "Network:"
1765 msgstr "Netwurk:"
1766
1767 msgid "NetworkWizard"
1768 msgstr "Netwurk gûcheler"
1769
1770 msgid "New"
1771 msgstr "Nij"
1772
1773 msgid "New pin"
1774 msgstr "Nije pin"
1775
1776 msgid "New version:"
1777 msgstr "Nije ferzje:"
1778
1779 msgid "Next"
1780 msgstr "Folgende"
1781
1782 msgid "No"
1783 msgstr "Nee"
1784
1785 msgid "No (supported) DVDROM found!"
1786 msgstr "Gjin (ondersteunde) DVDROM fûn!"
1787
1788 msgid "No 50 Hz, sorry. :("
1789 msgstr "Gjin 50 Hz, sorry. :("
1790
1791 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
1792 msgstr "Gjin hurde skiif fûn of HDD net formatearre!"
1793
1794 msgid "No Networks found"
1795 msgstr ""
1796
1797 msgid "No backup needed"
1798 msgstr "Gjin backup nedich"
1799
1800 msgid ""
1801 "No data on transponder!\n"
1802 "(Timeout reading PAT)"
1803 msgstr ""
1804 "Gjin data op transponder\n"
1805 "(tiid fan lêzen PAT)"
1806
1807 msgid "No details for this image file"
1808 msgstr "Gjin details beskikber foar dit image triem"
1809
1810 msgid "No event info found, recording indefinitely."
1811 msgstr "Gjin barren ynfo fûn, giit foar altiid troch mei opnimmen.."
1812
1813 msgid "No free tuner!"
1814 msgstr "Gjin tuner oer"
1815
1816 msgid ""
1817 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
1818 msgstr "Pakketten bin net bywurke. Besjoch it netwurk en besykje opnei."
1819
1820 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
1821 msgstr "Gjin plaatsje op TV? Druk EXIT en probearje opnei"
1822
1823 msgid "No positioner capable frontend found."
1824 msgstr "Gjin posysjesyker foarein fûn."
1825
1826 msgid "No satellite frontend found!!"
1827 msgstr "Gjin sattelyt foarein fûn."
1828
1829 msgid "No tags are set on these movies."
1830 msgstr ""
1831
1832 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
1833 msgstr "Der is gjin tuner ynsteld foar gebrûk mei in diseqc posysje syker!"
1834
1835 msgid ""
1836 "No tuner is enabled!\n"
1837 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1838 msgstr ""
1839 "Gjin tuner aktief!\n"
1840 "Stel dizze earst yn foar jo kanalen sykje kinne."
1841
1842 msgid "No useable USB stick found"
1843 msgstr "Gjin brûkbere USB stick fûn"
1844
1845 msgid ""
1846 "No valid service PIN found!\n"
1847 "Do you like to change the service PIN now?\n"
1848 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
1849 msgstr ""
1850 "Gjin jildige service PIN fûn !\n"
1851 "Wolle jo dizze no ynstelle ?\n"
1852 "By 'nee' wurd de service befeiliging útskeakele !"
1853
1854 msgid ""
1855 "No valid setup PIN found!\n"
1856 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
1857 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
1858 msgstr ""
1859 "Gjin jildige ynstellingen PIN fûn !\n"
1860 "Wolle jo dizze no ynstelle ?\n"
1861 "By 'nee' wurd de ynstellingen befeiliging útskeakele !"
1862
1863 msgid ""
1864 "No working local network adapter found.\n"
1865 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
1866 "configured correctly."
1867 msgstr ""
1868
1869 msgid ""
1870 "No working wireless network adapter found.\n"
1871 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
1872 "network is configured correctly."
1873 msgstr ""
1874
1875 msgid ""
1876 "No working wireless network interface found.\n"
1877 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
1878 "your local network interface."
1879 msgstr ""
1880
1881 msgid "No, but restart from begin"
1882 msgstr "Nee, mar start fanôf it begjin"
1883
1884 msgid "No, do nothing."
1885 msgstr "Nee, doch neat.."
1886
1887 msgid "No, just start my dreambox"
1888 msgstr "Nee, allinne myn box starte"
1889
1890 msgid "No, scan later manually"
1891 msgstr "Nee, letter mei de hân sykje"
1892
1893 msgid "None"
1894 msgstr "Gjin"
1895
1896 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
1897 msgid "Nonlinear"
1898 msgstr "Net lineair"
1899
1900 msgid "North"
1901 msgstr "Noard"
1902
1903 msgid "Norwegian"
1904 msgstr "Noarsk"
1905
1906 #, python-format
1907 msgid ""
1908 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
1909 "required, %d MB available)"
1910 msgstr ""
1911 "Net genôch diskrûmte. Rûmje wat rotzooi op en besykje opnei. (%d MB nedich, %"
1912 "d oanwêzich)"
1913
1914 msgid ""
1915 "Nothing to scan!\n"
1916 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1917 msgstr ""
1918 "Neat te sykjen\n"
1919 "Earst de tuner ynstellingen dwaan, foar jo senders sykje kinne."
1920
1921 msgid "Now Playing"
1922 msgstr "No oan it ôfspieljen"
1923
1924 msgid ""
1925 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
1926 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
1927 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
1928 msgstr ""
1929 "No, feroare it helderens nivo en set it sa heech, mar wêz seker dat jo "
1930 "altiid nog it ferskil sjogge tusken de twa helderste skaadnivos.Binne jo "
1931 "klear, druk OK"
1932
1933 msgid "OK"
1934 msgstr "Ok"
1935
1936 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
1937 msgstr "Ok, rin troch it bywurkjen proces"
1938
1939 msgid "OSD Settings"
1940 msgstr "OSD-ynstellingen"
1941
1942 msgid "OSD visibility"
1943 msgstr "OSD sichtberhiid"
1944
1945 msgid "Off"
1946 msgstr "Ut"
1947
1948 msgid "On"
1949 msgstr "Oan"
1950
1951 msgid "One"
1952 msgstr "Ien"
1953
1954 msgid "Online-Upgrade"
1955 msgstr "Online-Bywurkje"
1956
1957 msgid "Only Free scan"
1958 msgstr "Allinne Freie útstjoeringen"
1959
1960 msgid "Orbital Position"
1961 msgstr "Rumtelyke posisje"
1962
1963 msgid "PAL"
1964 msgstr "PAL"
1965
1966 msgid "PIDs"
1967 msgstr "PIDs"
1968
1969 msgid "Package list update"
1970 msgstr "Bywurkje pakketlyst  "
1971
1972 msgid "Packet management"
1973 msgstr "Pakket beheer"
1974
1975 msgid "Page"
1976 msgstr "Side"
1977
1978 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
1979 msgid "Pan&Scan"
1980 msgstr "Pan&Scan"
1981
1982 msgid "Parent Directory"
1983 msgstr "Boppelizzende map"
1984
1985 msgid "Parental control"
1986 msgstr "Alderlik tasjoch"
1987
1988 msgid "Parental control services Editor"
1989 msgstr "Alderlik tasjoch bewurker"
1990
1991 msgid "Parental control setup"
1992 msgstr "Alderlik tasjoch"
1993
1994 msgid "Parental control type"
1995 msgstr "Alderlik tasjoch type"
1996
1997 msgid "Pause movie at end"
1998 msgstr "Film op pause by ein"
1999
2000 msgid "PiPSetup"
2001 msgstr "PIP Ynstellingen"
2002
2003 msgid "PicturePlayer"
2004 msgstr ""
2005
2006 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
2007 msgid "Pillarbox"
2008 msgstr "Pillar box"
2009
2010 msgid "Pilot"
2011 msgstr "Pilot"
2012
2013 msgid "Pin code needed"
2014 msgstr "Pinkode is needich"
2015
2016 msgid "Play"
2017 msgstr "Ofspylje"
2018
2019 msgid "Play Audio-CD..."
2020 msgstr "Ofspylje fan Audio-CD..."
2021
2022 msgid "Play recorded movies..."
2023 msgstr "Opname films ôfspielje..."
2024
2025 msgid "Please Reboot"
2026 msgstr "Start Dreambox opnei"
2027
2028 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
2029 msgstr "Graach Medium kieze om ôf te sykjen"
2030
2031 msgid "Please change recording endtime"
2032 msgstr "Graach eintiid fan it opnimmen feroarje."
2033
2034 msgid "Please check your network settings!"
2035 msgstr "Graach netwurk ynstellingen neisjen!"
2036
2037 msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
2038 msgstr "Graach .NFI image triem kize fan feed server om binnen te heljen"
2039
2040 msgid "Please choose an extension..."
2041 msgstr "Kies in uitbreiding..."
2042
2043 msgid "Please choose he package..."
2044 msgstr "Kies it pakket..."
2045
2046 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
2047 msgstr "Kies de standert lysts, welk jo  ynstallearje wolle."
2048
2049 msgid ""
2050 "Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the "
2051 "target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
2052 msgstr ""
2053
2054 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
2055 msgstr "Feroarje gjin waarden, wannear jo net witte wat jo dogge!"
2056
2057 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
2058 msgstr "Namme ynjefte foar it nije bouquet"
2059
2060 msgid "Please enter a name for the new marker"
2061 msgstr "Namme ynjefte foar in nije markering"
2062
2063 msgid "Please enter a new filename"
2064 msgstr "Jou in nije bestânnamme yn"
2065
2066 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
2067 msgstr "Jou in triemnamme yn (leech = datum fan hjoed)"
2068
2069 msgid "Please enter name of the new directory"
2070 msgstr "Jou in namme yn foar de nije map"
2071
2072 msgid "Please enter the correct pin code"
2073 msgstr "Graach de júste pinkode yn jaan"
2074
2075 msgid "Please enter the old pin code"
2076 msgstr "De âlde pinkode graach yn jaan"
2077
2078 msgid "Please follow the instructions on the TV"
2079 msgstr "Folgje de ynstruksjes op TV"
2080
2081 msgid ""
2082 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
2083 "therefore the default directory is being used instead."
2084 msgstr ""
2085 "Tink der om dat de foarige selektearre media net oansprutsen wurde koe, en "
2086 "dêrom de standert map brûkt wurd."
2087
2088 msgid "Please press OK to continue."
2089 msgstr "Druk OK om fierder te gean."
2090
2091 msgid "Please press OK!"
2092 msgstr "Druk Ok!"
2093
2094 msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
2095 msgstr "Selektearje in .NFI flash image triem fan medium"
2096
2097 msgid "Please select a playlist to delete..."
2098 msgstr "Selektearje in ofspiellyst om te ferwiderjen..."
2099
2100 msgid "Please select a playlist..."
2101 msgstr "Selektearje in ofspiellyst"
2102
2103 msgid "Please select a subservice to record..."
2104 msgstr "Jou in undersender op, om op te nimmen."
2105
2106 msgid "Please select a subservice..."
2107 msgstr "Selektearje in undersender..."
2108
2109 msgid "Please select tag to filter..."
2110 msgstr ""
2111
2112 msgid "Please select target directory or medium"
2113 msgstr "Selektearje doel map of medium"
2114
2115 msgid "Please select the movie path..."
2116 msgstr "Selektearje it paad nei de film"
2117
2118 msgid "Please set up tuner B"
2119 msgstr "ynstelle fan tuner B"
2120
2121 msgid "Please set up tuner C"
2122 msgstr "ynstelle fan tuner C"
2123
2124 msgid "Please set up tuner D"
2125 msgstr "ynstelle fan tuner D"
2126
2127 msgid ""
2128 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
2129 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
2130 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
2131 msgstr ""
2132 "Pylkje knoppen om BIB finster te ferskowen.\n"
2133 "Druk Bouquet +/- om finstergrutte te feroarjen"
2134
2135 msgid ""
2136 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
2137 "the OK button."
2138 msgstr "Brúk de op en del toets om jo taal te kiezen. Dernei druk op OK"
2139
2140 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
2141 msgstr ""
2142
2143 msgid "Please wait while we configure your network..."
2144 msgstr ""
2145
2146 msgid "Please wait while your network is restarting..."
2147 msgstr ""
2148
2149 msgid "Please wait..."
2150 msgstr ""
2151
2152 msgid "Please wait... Loading list..."
2153 msgstr "Lyst wurd laden..."
2154
2155 msgid "Plugin browser"
2156 msgstr "Ynstekker browser"
2157
2158 msgid "Plugins"
2159 msgstr "Ynstekkers"
2160
2161 msgid "Polarity"
2162 msgstr "Polariteit"
2163
2164 msgid "Polarization"
2165 msgstr "Polarisaasje"
2166
2167 msgid "Polish"
2168 msgstr "Poolsk"
2169
2170 msgid "Port A"
2171 msgstr "Poort A"
2172
2173 msgid "Port B"
2174 msgstr "Poort B"
2175
2176 msgid "Port C"
2177 msgstr "Poort C"
2178
2179 msgid "Port D"
2180 msgstr "Poort D"
2181
2182 msgid "Portuguese"
2183 msgstr "Portugeesk"
2184
2185 msgid "Positioner"
2186 msgstr "Rotor"
2187
2188 msgid "Positioner fine movement"
2189 msgstr "Fyn ôfstelling rotor"
2190
2191 msgid "Positioner movement"
2192 msgstr "Rotor beweging"
2193
2194 msgid "Positioner setup"
2195 msgstr "Rotor ynstellingen"
2196
2197 msgid "Positioner storage"
2198 msgstr "Rotor positie opslach"
2199
2200 msgid "Power threshold in mA"
2201 msgstr "Stroom nivo yn mA"
2202
2203 msgid "Predefined transponder"
2204 msgstr "Foarôf ynstelde transponder"
2205
2206 msgid "Preparing... Please wait"
2207 msgstr "Foarbereide fan... Eefkes wachtsje"
2208
2209 msgid "Press OK on your remote control to continue."
2210 msgstr "Druk OK op of ôfstandsbestjinning om fierder te gean."
2211
2212 msgid "Press OK to activate the settings."
2213 msgstr "Druk Ok om ynstellingen aktief te meitsjen."
2214
2215 msgid "Press OK to edit the settings."
2216 msgstr "Druk OK om dizze ynstellingen te bewurkjen"
2217
2218 msgid "Press OK to scan"
2219 msgstr "Druk Ok om te sykjen"
2220
2221 msgid "Press OK to start the scan"
2222 msgstr "Druk Ok om sykjen te starten"
2223
2224 msgid "Prev"
2225 msgstr "Foarige"
2226
2227 msgid "Preview menu"
2228 msgstr "Foarige menu"
2229
2230 msgid "Primary DNS"
2231 msgstr "Eerste DNS"
2232
2233 msgid "Properties of current title"
2234 msgstr ""
2235
2236 msgid "Protect services"
2237 msgstr "Befeilich kanalen"
2238
2239 msgid "Protect setup"
2240 msgstr "Ynstellingen befeiligje"
2241
2242 msgid "Provider"
2243 msgstr "Leveransier"
2244
2245 msgid "Provider to scan"
2246 msgstr "Utstjoerder ôfsykje"
2247
2248 msgid "Providers"
2249 msgstr "Providers"
2250
2251 msgid "Quickzap"
2252 msgstr "Rapzappe"
2253
2254 msgid "RC Menu"
2255 msgstr "Ofstandsbetsjinnings menu"
2256
2257 msgid "RF output"
2258 msgstr "RF Ynstellingen"
2259
2260 msgid "RGB"
2261 msgstr "RGB"
2262
2263 msgid "RSS Feed URI"
2264 msgstr "RSS Feed URI"
2265
2266 msgid "Radio"
2267 msgstr "Radio"
2268
2269 msgid "Ram Disk"
2270 msgstr "Ram Disk"
2271
2272 msgid "Really close without saving settings?"
2273 msgstr "Slúte sunder op te slaan ?"
2274
2275 msgid "Really delete done timers?"
2276 msgstr "Ferwiderje diene tiidsbarren?"
2277
2278 msgid "Really delete this timer?"
2279 msgstr "Dit tiidsbarren ferwiderje?"
2280
2281 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
2282 msgstr "De undersender rapzap ôfslúte?"
2283
2284 msgid "Really reboot now?"
2285 msgstr "Wier no kompleet opnei starte ?"
2286
2287 msgid "Really restart now?"
2288 msgstr "Wier no nei starte ?"
2289
2290 msgid "Really shutdown now?"
2291 msgstr "Wier no kompleet útskeakelje ?"
2292
2293 msgid "Reboot"
2294 msgstr "kompleet nei starte"
2295
2296 msgid "Reception Settings"
2297 msgstr "Untfangst Ynstellingen"
2298
2299 msgid "Record"
2300 msgstr "Opnimme"
2301
2302 msgid "Recorded files..."
2303 msgstr "Opnâme bestannen..."
2304
2305 msgid "Recording"
2306 msgstr "An it opnimmen"
2307
2308 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
2309 msgstr "In Opnimmen is dwaande of start binnen in pear sekonden!"
2310
2311 msgid "Recordings always have priority"
2312 msgstr "Opnimmen hat altiid foarrang"
2313
2314 msgid "Reenter new pin"
2315 msgstr "pin opnei ynjaan"
2316
2317 msgid "Refresh Rate"
2318 msgstr "Fernij faasje"
2319
2320 msgid "Refresh rate selection."
2321 msgstr "Fernij faasje seleksje"
2322
2323 msgid "Remove Bookmark"
2324 msgstr "Ferwiderje boekmerk"
2325
2326 msgid "Remove Plugins"
2327 msgstr "Ferwiderje ynstekkers"
2328
2329 msgid "Remove a mark"
2330 msgstr "Ferwiderje in Markeerder"
2331
2332 msgid "Remove currently selected title"
2333 msgstr "Ferwiderje it selektearre bestan"
2334
2335 msgid "Remove plugins"
2336 msgstr "Ferwiderje ynstekker"
2337
2338 msgid "Remove the broken .NFI file?"
2339 msgstr "Foute .NFI triem fuortsmite ?"
2340
2341 msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
2342 msgstr "Net komplete .NFI triem fuortsmite ?"
2343
2344 msgid "Remove title"
2345 msgstr "Ferwiderje de titel"
2346
2347 #, python-format
2348 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
2349 msgstr "Ferwiderje fan map %s mislearre ( miskien is der net leech )"
2350
2351 msgid "Rename"
2352 msgstr "Omneame"
2353
2354 msgid "Repeat"
2355 msgstr "Herhelje"
2356
2357 msgid "Repeat Type"
2358 msgstr "Herhelje Type"
2359
2360 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
2361 msgstr "Herhelle barren an it opnimmen... Wat wolle jo dwaan ?"
2362
2363 msgid "Repeats"
2364 msgstr "Herhellingen"
2365
2366 msgid "Reset"
2367 msgstr "Reset"
2368
2369 msgid "Reset and renumerate title names"
2370 msgstr ""
2371
2372 msgid "Resolution"
2373 msgstr "Skermresolusje"
2374
2375 msgid "Restart"
2376 msgstr "Opnij starte"
2377
2378 msgid "Restart GUI"
2379 msgstr ""
2380
2381 msgid "Restart GUI now?"
2382 msgstr "GUI no opnij starte?"
2383
2384 msgid "Restart network"
2385 msgstr "Netwurk nij starte"
2386
2387 msgid "Restart test"
2388 msgstr "Test nij starte"
2389
2390 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
2391 msgstr "netwurk oanslúting en interfaces nij starte.\n"
2392
2393 msgid "Restore"
2394 msgstr "Werom sette"
2395
2396 msgid ""
2397 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
2398 "settings now."
2399 msgstr ""
2400 "Werom sette fan ynstellingen is klear. Druk Ok om ynstellingen aktief te "
2401 "meitsjen"
2402
2403 msgid "Resume from last position"
2404 msgstr "Fierder gean fanôf lêste posysje"
2405
2406 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
2407 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
2408 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
2409 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
2410 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
2411 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
2412 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
2413 msgid "Resuming playback"
2414 msgstr "Fierder gean mei ôfspieljen"
2415
2416 msgid "Return to file browser"
2417 msgstr "Werom nei triem browser"
2418
2419 msgid "Return to movie list"
2420 msgstr "Werom nei de film lyst"
2421
2422 msgid "Return to previous service"
2423 msgstr "Werom nei foariche service"
2424
2425 msgid "Rewind speeds"
2426 msgstr "Werom spiel faasje"
2427
2428 msgid "Right"
2429 msgstr "Rjochts"
2430
2431 msgid "Rolloff"
2432 msgstr "Utrolje"
2433
2434 msgid "Rotor turning speed"
2435 msgstr "Rotor rotaasje faasje"
2436
2437 msgid "Running"
2438 msgstr "Dwaande"
2439
2440 msgid "Russian"
2441 msgstr "Russysk"
2442
2443 msgid "S-Video"
2444 msgstr "S Video"
2445
2446 msgid "SNR"
2447 msgstr "SNR"
2448
2449 msgid "SNR:"
2450 msgstr "SNR:"
2451
2452 msgid "Sat"
2453 msgstr "Sneon"
2454
2455 msgid "Sat / Dish Setup"
2456 msgstr "Sat / Panne Ynstellingen"
2457
2458 msgid "Satellite"
2459 msgstr "Satellyt"
2460
2461 msgid "Satellite Equipment Setup"
2462 msgstr "Satellyt ynstellingen"
2463
2464 msgid "Satellites"
2465 msgstr "Satellyten"
2466
2467 msgid "Satfinder"
2468 msgstr "Sat  syker"
2469
2470 msgid "Sats"
2471 msgstr "Sats"
2472
2473 msgid "Saturday"
2474 msgstr "Sneon"
2475
2476 msgid "Save"
2477 msgstr "Opslaan"
2478
2479 msgid "Save Playlist"
2480 msgstr "Ofspiellyst opslaan"
2481
2482 msgid "Scaling Mode"
2483 msgstr "Skaal Moadus"
2484
2485 msgid "Scan "
2486 msgstr "Sykje"
2487
2488 msgid "Scan QAM128"
2489 msgstr "Sykje QAM128"
2490
2491 msgid "Scan QAM16"
2492 msgstr "Sykje QAM16"
2493
2494 msgid "Scan QAM256"
2495 msgstr "Sykje QAM256"
2496
2497 msgid "Scan QAM32"
2498 msgstr "Sykje QAM32"
2499
2500 msgid "Scan QAM64"
2501 msgstr "Sykje QAM64"
2502
2503 msgid "Scan SR6875"
2504 msgstr "Sykje SR6875"
2505
2506 msgid "Scan SR6900"
2507 msgstr "Sykje SR6900"
2508
2509 msgid "Scan Wireless Networks"
2510 msgstr "Sykje Triitloaze netwerken"
2511
2512 msgid "Scan additional SR"
2513 msgstr "Sykje op in oanfullende SR"
2514
2515 msgid "Scan band EU HYPER"
2516 msgstr "Sykje op bân EU HYPER"
2517
2518 msgid "Scan band EU MID"
2519 msgstr "Sykje op bân EU MID"
2520
2521 msgid "Scan band EU SUPER"
2522 msgstr "Sykje op bân EU SUPER"
2523
2524 msgid "Scan band EU UHF IV"
2525 msgstr "Sykje op bân EU UHF IV"
2526
2527 msgid "Scan band EU UHF V"
2528 msgstr "Sykje op bân EU UHF V"
2529
2530 msgid "Scan band EU VHF I"
2531 msgstr "Sykje op bân EU VHF I"
2532
2533 msgid "Scan band EU VHF III"
2534 msgstr "Sykje op bân EU VHF III"
2535
2536 msgid "Scan band US HIGH"
2537 msgstr "Sykje op bân US HIGH"
2538
2539 msgid "Scan band US HYPER"
2540 msgstr "Sykje op bân US HYPER"
2541
2542 msgid "Scan band US LOW"
2543 msgstr "Sykje op bân US LOW"
2544
2545 msgid "Scan band US MID"
2546 msgstr "Sykje op bân US MID"
2547
2548 msgid "Scan band US SUPER"
2549 msgstr "Sykje op bân US SUPER"
2550
2551 msgid ""
2552 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
2553 "WLAN USB Stick\n"
2554 msgstr ""
2555 "Sykje nei triidloaze oankeppel punten en ferbyn der mei troch de WLAN USB "
2556 "stick\n"
2557
2558 msgid ""
2559 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
2560 msgstr ""
2561 "Sykje standert lame dbs, neffens de sattelyt mei in oanslúten panne ôfsteller"
2562
2563 msgid "Search east"
2564 msgstr "Sykje east"
2565
2566 msgid "Search west"
2567 msgstr "Sykje west"
2568
2569 msgid "Secondary DNS"
2570 msgstr "Twadde DNS"
2571
2572 msgid "Seek"
2573 msgstr "Sykje"
2574
2575 msgid "Select HDD"
2576 msgstr ""
2577
2578 msgid "Select Location"
2579 msgstr "Kies Lokaasje"
2580
2581 msgid "Select Network Adapter"
2582 msgstr "Kies Netwurk Adapter"
2583
2584 msgid "Select a movie"
2585 msgstr "Kies in film"
2586
2587 msgid "Select audio mode"
2588 msgstr "Kies lûd mode"
2589
2590 msgid "Select audio track"
2591 msgstr "Kies lûd spoor"
2592
2593 msgid "Select channel to record from"
2594 msgstr "Kies kanaal om fan op te nimmen"
2595
2596 msgid "Select image"
2597 msgstr "Kies image"
2598
2599 msgid "Select refresh rate"
2600 msgstr "Kies faasje fan fernije"
2601
2602 msgid "Select video input"
2603 msgstr "Kies fideo yngong"
2604
2605 msgid "Select video mode"
2606 msgstr "Kies fideo moadus"
2607
2608 msgid "Selected source image"
2609 msgstr "Koazen bron image"
2610
2611 msgid "Send DiSEqC"
2612 msgstr ""
2613
2614 msgid "Send DiSEqC only on satellite change"
2615 msgstr ""
2616
2617 msgid "Seperate titles with a main menu"
2618 msgstr "Aparte triemen mei in haad menu"
2619
2620 msgid "Sequence repeat"
2621 msgstr "folch oarde herhelling"
2622
2623 msgid "Service"
2624 msgstr "Kanaal ynfo"
2625
2626 msgid "Service Scan"
2627 msgstr "Kanaal sykje"
2628
2629 msgid "Service Searching"
2630 msgstr "Kanalen sykje"
2631
2632 msgid "Service has been added to the favourites."
2633 msgstr "Kanaal is tafoege oan favorieten."
2634
2635 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
2636 msgstr "Kanaal is tafoege oan selektearre bouquet."
2637
2638 msgid ""
2639 "Service invalid!\n"
2640 "(Timeout reading PMT)"
2641 msgstr ""
2642 "Kanaal net jildig!\n"
2643 "(Tiidsoerskriding lêzen fan PMT)"
2644
2645 msgid ""
2646 "Service not found!\n"
2647 "(SID not found in PAT)"
2648 msgstr ""
2649 "Service net fûn!\n"
2650 "(SID net fûn yn PAT)"
2651
2652 msgid "Service scan"
2653 msgstr "Kanaal sykje"
2654
2655 msgid ""
2656 "Service unavailable!\n"
2657 "Check tuner configuration!"
2658 msgstr "Kanaal net beskikber!<br> Sjoch tuner ynstellingen nei."
2659
2660 msgid "Serviceinfo"
2661 msgstr "Kanaal ynformaasje"
2662
2663 msgid "Services"
2664 msgstr "Kanalen"
2665
2666 msgid "Set Voltage and 22KHz"
2667 msgstr ""
2668
2669 msgid "Set as default Interface"
2670 msgstr "Ynstelle as standert ynterface"
2671
2672 msgid "Set interface as default Interface"
2673 msgstr ""
2674
2675 msgid "Set limits"
2676 msgstr "Set limyten"
2677
2678 msgid "Settings"
2679 msgstr "Ynstellingen"
2680
2681 msgid "Setup"
2682 msgstr "Ynstelle"
2683
2684 msgid "Setup Mode"
2685 msgstr "Ynstellingen Moadus"
2686
2687 msgid "Show Info"
2688 msgstr "Ynformaasje sjen litte"
2689
2690 msgid "Show WLAN Status"
2691 msgstr "WLAN status sjen litte"
2692
2693 msgid "Show blinking clock in display during recording"
2694 msgstr "Lit klok knipperje yn display by opnimmen"
2695
2696 msgid "Show infobar on channel change"
2697 msgstr "Ynfobalke sjen litte by kanaal wiksel"
2698
2699 msgid "Show infobar on event change"
2700 msgstr "Ynfobalke sjen litte by barren wiksel"
2701
2702 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
2703 msgstr "Ynfobalke sjen by rap foarút / efterút"
2704
2705 msgid "Show positioner movement"
2706 msgstr "Rotor beweching sjen litte"
2707
2708 msgid "Show services beginning with"
2709 msgstr "Kanalen sjen litte beginnent mei"
2710
2711 msgid "Show the radio player..."
2712 msgstr "Radio spieler sjen litte..."
2713
2714 msgid "Show the tv player..."
2715 msgstr "TV Spieler sjen litte..."
2716
2717 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
2718 msgstr "Status fan WLAN sjen litte.\n"
2719
2720 msgid "Shutdown Dreambox after"
2721 msgstr "Dreambox útskeakelje nei"
2722
2723 msgid "Similar"
2724 msgstr "Gelykese"
2725
2726 msgid "Similar broadcasts:"
2727 msgstr "Gelykese utsjoeringen"
2728
2729 msgid "Simple"
2730 msgstr "Simpel"
2731
2732 msgid "Simple titleset (compatibility for legacy players)"
2733 msgstr ""
2734
2735 msgid "Single"
2736 msgstr "Inkel"
2737
2738 msgid "Single EPG"
2739 msgstr "Inkele EPG"
2740
2741 msgid "Single satellite"
2742 msgstr "Ien satellyt"
2743
2744 msgid "Single transponder"
2745 msgstr "Ien transponder"
2746
2747 msgid "Singlestep (GOP)"
2748 msgstr "Ien stap (GOP)"
2749
2750 msgid "Skin..."
2751 msgstr "Oanklaaiing"
2752
2753 msgid "Sleep Timer"
2754 msgstr "Tiidstjoering"
2755
2756 msgid "Sleep timer action:"
2757 msgstr "Sleep tiid barren aksje:"
2758
2759 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
2760 msgstr "Slide foarstelling tiid (sec.)"
2761
2762 #, python-format
2763 msgid "Slot %d"
2764 msgstr "Slot %d"
2765
2766 msgid "Slow"
2767 msgstr "Langsaam"
2768
2769 msgid "Slow Motion speeds"
2770 msgstr "Langsaam beweechjen faasje"
2771
2772 msgid "Some plugins are not available:\n"
2773 msgstr "Inkele ynstekkers binne net anwêzig:\n"
2774
2775 msgid "Somewhere else"
2776 msgstr "Ergens oars"
2777
2778 msgid ""
2779 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
2780 "\n"
2781 "Please choose an other one."
2782 msgstr ""
2783 "Sorry.. Jo Reserve kopie plak bestiit net\n"
2784 "\n"
2785 "Kies in oar plak aub..."
2786
2787 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
2788 msgid "Sort A-Z"
2789 msgstr "Sorteer op A-Z"
2790
2791 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
2792 msgid "Sort Time"
2793 msgstr "Sorteer op Tiid"
2794
2795 msgid "Sound"
2796 msgstr "Lûd"
2797
2798 msgid "Soundcarrier"
2799 msgstr "Lûd-drager"
2800
2801 msgid "South"
2802 msgstr "Sud"
2803
2804 msgid "Spanish"
2805 msgstr "Spaans"
2806
2807 msgid "Standby"
2808 msgstr "Paraatmode"
2809
2810 msgid "Standby / Restart"
2811 msgstr "Paraatmode / Nijstart"
2812
2813 msgid "Start from the beginning"
2814 msgstr "Start fanôf it begjin"
2815
2816 msgid "Start recording?"
2817 msgstr "Start opnimmen?"
2818
2819 msgid "Start test"
2820 msgstr "Start test"
2821
2822 msgid "StartTime"
2823 msgstr "Starttiid"
2824
2825 msgid "Starting on"
2826 msgstr "Starte op"
2827
2828 msgid "Step east"
2829 msgstr "Stap nei east"
2830
2831 msgid "Step west"
2832 msgstr "Stap nei west"
2833
2834 msgid "Stereo"
2835 msgstr "Stereo"
2836
2837 msgid "Stop"
2838 msgstr "Stop"
2839
2840 msgid "Stop Timeshift?"
2841 msgstr "Tiidsskowen stopje?"
2842
2843 msgid "Stop current event and disable coming events"
2844 msgstr "Stopje hjoeddeiske en ankommend barren"
2845
2846 msgid "Stop current event but not coming events"
2847 msgstr "Stopje hjoeddeiske mar net ankommend barren"
2848
2849 msgid "Stop playing this movie?"
2850 msgstr "Stopje ôfspieljen fan dizze film?"
2851
2852 msgid "Stop test"
2853 msgstr "Stop test"
2854
2855 msgid "Store position"
2856 msgstr "Posysje opslaan"
2857
2858 msgid "Stored position"
2859 msgstr "Opsleine posysje"
2860
2861 msgid "Subservice list..."
2862 msgstr "UnderSender lyst..."
2863
2864 msgid "Subservices"
2865 msgstr "UnderSender"
2866
2867 msgid "Subtitle selection"
2868 msgstr "Undertitel seleksje"
2869
2870 msgid "Subtitles"
2871 msgstr "Undertitels"
2872
2873 msgid "Sun"
2874 msgstr "Sne"
2875
2876 msgid "Sunday"
2877 msgstr "Snein"
2878
2879 msgid "Swap Services"
2880 msgstr "Kanalen wikselje"
2881
2882 msgid "Swedish"
2883 msgstr "Zweeds"
2884
2885 msgid "Switch to next subservice"
2886 msgstr "Gjin nei folgende undersender"
2887
2888 msgid "Switch to previous subservice"
2889 msgstr "Gjin nei foarige undersender"
2890
2891 msgid "Symbol Rate"
2892 msgstr "Symbool faasje"
2893
2894 msgid "Symbolrate"
2895 msgstr "Symboolfaasje"
2896
2897 msgid "System"
2898 msgstr "Systeem"
2899
2900 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
2901 msgid "TRANSLATOR_INFO"
2902 msgstr "Oersetter ynfo"
2903
2904 msgid "TS file is too large for ISO9660 level 1!"
2905 msgstr ""
2906
2907 msgid "TV System"
2908 msgstr "TV Systeem"
2909
2910 msgid "Table of content for collection"
2911 msgstr "Ynhalds tabel foar kolleksje"
2912
2913 msgid "Tag 1"
2914 msgstr ""
2915
2916 msgid "Tag 2"
2917 msgstr ""
2918
2919 msgid "Tags"
2920 msgstr ""
2921
2922 msgid "Terrestrial"
2923 msgstr "Ether"
2924
2925 msgid "Terrestrial provider"
2926 msgstr "Ether útstjoerder"
2927
2928 msgid "Test mode"
2929 msgstr "Test moadus"
2930
2931 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
2932 msgstr "Test de netwurk konfiguraasje fan de Dreambox.\n"
2933
2934 msgid "Test-Messagebox?"
2935 msgstr "Test-Berjochtbox?"
2936
2937 msgid ""
2938 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
2939 "Please press OK to start using your Dreambox."
2940 msgstr ""
2941 "Bedankt foar it brûken fan de gucheler. Jo box is no klear om te brûken.\n"
2942 "Druk OK om mei de Dreambox te begjinnen."
2943
2944 msgid ""
2945 "The DVD standard doesn't support H.264 (HDTV) video streams. Do you want to "
2946 "create a Dreambox format data DVD (which will not play in stand-alone DVD "
2947 "players) instead?"
2948 msgstr ""
2949 "De DVD standert kin gjin H.264 (HDTV) fideo streams an. Wolle jo dan in "
2950 "Dreambox formaat data DVD meitsje ? Tink der om, dizze kin net in gewoane "
2951 "DVD spielers ôfspiele wurde !"
2952
2953 msgid ""
2954 "The USB stick is now bootable. Do you want to download the latest image from "
2955 "the feed server and save it on the stick?"
2956 msgstr ""
2957
2958 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
2959 msgstr "Backup is mislearre. Kies in oare backup lokaasje."
2960
2961 #, python-format
2962 msgid ""
2963 "The following device was found:\n"
2964 "\n"
2965 "%s\n"
2966 "\n"
2967 "Do you want to write the USB flasher to this stick?"
2968 msgstr ""
2969 "It folgende apparaat wie fûn:\n"
2970 "\n"
2971 "%s\n"
2972 "\n"
2973 "Wolle jo de USB flasher nei dizze stick skriuwe ?"
2974
2975 msgid ""
2976 "The input port should be configured now.\n"
2977 "You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you "
2978 "want to do that now?"
2979 msgstr ""
2980 "De yngongs poort moat no ynstelt wurde\n"
2981 "Ynstelle kin mei it sjen litten fan in oantal bylden. No dwaan ?"
2982
2983 msgid "The installation of the default services lists is finished."
2984 msgstr "Ynstalaasje fan standert ynstellingen is klear."
2985
2986 msgid ""
2987 "The installation of the default settings is finished. You can now continue "
2988 "configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
2989 msgstr ""
2990 "Standert ynstellingen binne werom set. Jo kinne fierder gean mei it "
2991 "ynstellen fan de Dreambox troch OK te drukken op de ôfstandsbetsjinning"
2992
2993 msgid ""
2994 "The md5sum validation failed, the file may be corrupted! Are you sure that "
2995 "you want to burn this image to flash memory? You are doing this at your own "
2996 "risk!"
2997 msgstr ""
2998 "De md5sum misljearre, de triem is blikber Korrupt. Wolle jo wier dit byld yn "
2999 "it flash geheugen sette ? Dit gjid op eigen risiko !"
3000
3001 msgid ""
3002 "The md5sum validation failed, the file may be downloaded incompletely or be "
3003 "corrupted!"
3004 msgstr ""
3005 "De md5sum misljearre. De triem mei net kompleet binnen helle wêze of gewoan "
3006 "korrupt weze !"
3007
3008 msgid "The package doesn't contain anything."
3009 msgstr "It pakket hat gjin ynhâld"
3010
3011 #, python-format
3012 msgid "The path %s already exists."
3013 msgstr "It paad %s bestiit al."
3014
3015 msgid "The pin code has been changed successfully."
3016 msgstr "De pinkode is mei sukses feroare."
3017
3018 msgid "The pin code you entered is wrong."
3019 msgstr "De ynjûne pinkode is ferkeard."
3020
3021 msgid "The pin codes you entered are different."
3022 msgstr "De pinkodes binne net gelyk."
3023
3024 msgid "The sleep timer has been activated."
3025 msgstr "De sliep tiid klok is aktiveert."
3026
3027 msgid "The sleep timer has been disabled."
3028 msgstr "De sliep tiid klok is útskeakele"
3029
3030 msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
3031 msgstr "De tiidsbarrenlyst is korrupt en koe net laden wurde."
3032
3033 msgid ""
3034 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
3035 "Please install it."
3036 msgstr ""
3037 "De WLAN ynstekker is net ynstallearre!\n"
3038 "Ynstallearje dizze earst."
3039
3040 msgid ""
3041 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
3042 msgstr ""
3043 "De gucheler kin jo ynstellingen efterút sette. Wolle jo no een backup "
3044 "meitsje ?"
3045
3046 msgid "The wizard is finished now."
3047 msgstr "De gucheler is klear."
3048
3049 msgid "There are no default services lists in your image."
3050 msgstr "Der binne gjin standert lysts yn de Dreambox"
3051
3052 msgid "There are no default settings in your image."
3053 msgstr "Der binne gjin standert ynstellingen yn jo byld"
3054
3055 msgid ""
3056 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
3057 "Do you really want to continue?"
3058 msgstr ""
3059 "Blikber is der net genôch rûmte op de koazen partysje.\n"
3060 "Wolle jo trochgean ?"
3061
3062 #, python-format
3063 msgid "This .NFI file does not contain a valid %s image!"
3064 msgstr "Dizze .NFI triem hat net in jildich %s image!"
3065
3066 msgid ""
3067 "This .NFI file does not have a md5sum signature and is not guaranteed to "
3068 "work. Do you really want to burn this image to flash memory?"
3069 msgstr ""
3070 "Dizze .NFI triem had gjin md5sum kontrolesom en mei misskien net wurkje. "
3071 "Wolle jo wier dit byld yn flash geheugen sette ?"
3072
3073 msgid ""
3074 "This .NFI file has a valid md5 signature. Continue programming this image to "
3075 "flash memory?"
3076 msgstr ""
3077 "Dit .NFI triem hat it jildige md5 kontrolesom. Fjierder gean mei it nei "
3078 "flash skriuwen fan dit byld ?"
3079
3080 msgid ""
3081 "This DVD RW medium is already formatted - reformatting will erase all "
3082 "content on the disc."
3083 msgstr ""
3084 "Dit DVD RW medium is al formattearre. Wer opnei dwaan sil alle gegevens op "
3085 "disk wiskje."
3086
3087 #, python-format
3088 msgid "This Dreambox can't decode %s video streams!"
3089 msgstr "De Dreambox kin %s fideo streams net oan !"
3090
3091 msgid "This is step number 2."
3092 msgstr "Dit is stap nûmer 2."
3093
3094 msgid "This is unsupported at the moment."
3095 msgstr "Dit wurd no nog net ondersteund."
3096
3097 msgid ""
3098 "This test checks for configured Nameservers.\n"
3099 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
3100 "- please check your DHCP, cabling and Adapter setup\n"
3101 "- if you configured your Nameservers manually please verify your entries in "
3102 "the \"Nameserver\" Configuration"
3103 msgstr ""
3104 "Dizze test sjocht nei ynstelde nammeservers.\n"
3105 "Krije jo in \"net befestige\" berjocht :\n"
3106 "- Sjoch nei de DHCP, kabels/tridden en adapter ynstellingen\n"
3107 "- By hânmatig ynstellen fan nammeservers, sjoch nei de ynjeftes yn de "
3108 "\"nammeservers\" konfiguraasje"
3109
3110 msgid ""
3111 "This test checks whether a network cable is connected to your LAN-Adapter.\n"
3112 "If you get a \"disconnected\" message:\n"
3113 "- verify that a network cable is attached\n"
3114 "- verify that the cable is not broken"
3115 msgstr ""
3116 "Dizze test sjocht nei in oanslúten LAN adapter.\n"
3117 "Krije jo in \"net oanslúten\" berjocht :\n"
3118 "- Sjoch nei wol of net oanslúten kabels/tridden\n"
3119 "- Sjoch ot de kabel miskien net brutsen is"
3120
3121 msgid ""
3122 "This test checks whether a valid IP Address is found for your LAN Adapter.\n"
3123 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
3124 "- no valid IP Address was found\n"
3125 "- please check your DHCP, cabling and adapter setup"
3126 msgstr ""
3127 "Dizze test sjocht nei ynstelde IP adressen foar de LAN adapter.\n"
3128 "Krije jo in \"net befestige\" berjocht :\n"
3129 "- Is der in jildig IP adres ynstelt ?\n"
3130 "- Sjoch nei de DHCP, kabels/tridden en adapter ynstellingen"
3131
3132 msgid ""
3133 "This test checks whether your LAN Adapter is set up for automatic IP Address "
3134 "configuration with DHCP.\n"
3135 "If you get a \"disabled\" message:\n"
3136 " - then your LAN Adapter is configured for manual IP Setup\n"
3137 "- verify thay you have entered correct IP informations in the AdapterSetup "
3138 "dialog.\n"
3139 "If you get an \"enabeld\" message:\n"
3140 "-verify that you have a configured and working DHCP Server in your network."
3141 msgstr ""
3142 "Dizze test sjocht ot de LAN adapter ynsteld is foar automatysk IP Adres "
3143 "ferkrije troch DHCP.\n"
3144 "Krije jo in \"útskeakele\" berjocht :\n"
3145 "- In hânmatig IP adres is ynstelt ?\n"
3146 "- Is de ynjûne IP ynformaasje goed, yn it Adapterynstellingen menu ?\n"
3147 "Krije jo in \"ynskeakele\" berjocht :\n"
3148 "- Is der ek een DHCP server aktyf yn jo netwurk ?"
3149
3150 msgid "This test detects your configured LAN-Adapter."
3151 msgstr "Dizze test syket nei de ynstelde LAN-Adapter"
3152
3153 msgid "Three"
3154 msgstr "Trije"
3155
3156 msgid "Threshold"
3157 msgstr "Drompel"
3158
3159 msgid "Thu"
3160 msgstr "Tong"
3161
3162 msgid "Thumbnails"
3163 msgstr ""
3164
3165 msgid "Thursday"
3166 msgstr "Tongersdei"
3167
3168 msgid "Time"
3169 msgstr "Tiid"
3170
3171 msgid "Time/Date Input"
3172 msgstr "Tiid / Dei ynjefte"
3173
3174 msgid "Timer"
3175 msgstr "Tiidssjtoering"
3176
3177 msgid "Timer Edit"
3178 msgstr "Tiidsbarren bewurkje"
3179
3180 msgid "Timer Editor"
3181 msgstr "Tiidsbarren bewurker"
3182
3183 msgid "Timer Type"
3184 msgstr "Tiidsbarren type"
3185
3186 msgid "Timer entry"
3187 msgstr "Tiidsbarren item"
3188
3189 msgid "Timer log"
3190 msgstr "Tiidsbarren log"
3191
3192 msgid ""
3193 "Timer overlap in timers.xml detected!\n"
3194 "Please recheck it!"
3195 msgstr ""
3196 "Tiidstjoerings conflicten fûn yn timers.xml\n"
3197 "Graach nei sjen en meitsje!"
3198
3199 msgid "Timer sanity error"
3200 msgstr "Tiidsbarren kontrole flater"
3201
3202 msgid "Timer selection"
3203 msgstr "Tiidsbarren seleksje"
3204
3205 msgid "Timer status:"
3206 msgstr "Tiidsbarren status:"
3207
3208 msgid "Timeshift"
3209 msgstr "Tiidsskowen"
3210
3211 msgid "Timeshift not possible!"
3212 msgstr "Tiidsskowen is net mooglik !"
3213
3214 msgid "Timeshift path..."
3215 msgstr ""
3216
3217 msgid "Timezone"
3218 msgstr "Tiidszone"
3219
3220 msgid "Title properties"
3221 msgstr ""
3222
3223 msgid "Title"
3224 msgstr "Titel"
3225
3226 msgid "Titleset mode"
3227 msgstr ""
3228
3229 msgid ""
3230 "To update your Dreambox firmware, please follow these steps:\n"
3231 "1) Turn off your box with the rear power switch and plug in the bootable USB "
3232 "stick.\n"
3233 "2) Turn mains back on and hold the DOWN button on the front panel pressed "
3234 "for 10 seconds.\n"
3235 "3) Wait for bootup and follow instructions of the wizard."
3236 msgstr ""
3237
3238 msgid "Today"
3239 msgstr "Hjoed"
3240
3241 msgid "Tone mode"
3242 msgstr "Toan moadus"
3243
3244 msgid "Toneburst"
3245 msgstr "Toan piek"
3246
3247 msgid "Toneburst A/B"
3248 msgstr "Toneburst A/B"
3249
3250 msgid "Track"
3251 msgstr "Nummer"
3252
3253 msgid "Translation"
3254 msgstr "Oersetting"
3255
3256 msgid "Translation:"
3257 msgstr "Oersetting:"
3258
3259 msgid "Transmission Mode"
3260 msgstr "Oerstjoeren moadus"
3261
3262 msgid "Transmission mode"
3263 msgstr "Oerstjoeren type"
3264
3265 msgid "Transponder"
3266 msgstr "Transponder"
3267
3268 msgid "Transponder Type"
3269 msgstr "Transponder type"
3270
3271 msgid "Tries left:"
3272 msgstr "Oantal kearen besykjen oer:"
3273
3274 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
3275 msgstr "Besykje brûkte transponders te finen yn kabel netwurk.. "
3276
3277 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
3278 msgstr "Besykje brûkte transponders te finen yn kabel netwurk.. "
3279
3280 msgid "Tue"
3281 msgstr "Tiis"
3282
3283 msgid "Tuesday"
3284 msgstr "Tiisdei"
3285
3286 msgid "Tune"
3287 msgstr "Ofstimme"
3288
3289 msgid "Tune failed!"
3290 msgstr "Ofstimme mislearre !"
3291
3292 msgid "Tuner"
3293 msgstr "Tuner"
3294
3295 msgid "Tuner "
3296 msgstr "Tuner"
3297
3298 msgid "Tuner Slot"
3299 msgstr "Tuner Slot"
3300
3301 msgid "Tuner configuration"
3302 msgstr "Tuner ynstellingen"
3303
3304 msgid "Tuner status"
3305 msgstr "Tuner status"
3306
3307 msgid "Turkish"
3308 msgstr "Turks"
3309
3310 msgid "Two"
3311 msgstr "Twa"
3312
3313 msgid "Type of scan"
3314 msgstr "Type fan sykjen"
3315
3316 msgid "USALS"
3317 msgstr "USALS"
3318
3319 msgid "USB"
3320 msgstr "USB"
3321
3322 msgid "USB Stick"
3323 msgstr "USB Stick"
3324
3325 msgid "USB stick wizard"
3326 msgstr ""
3327
3328 msgid "Ukrainian"
3329 msgstr ""
3330
3331 msgid ""
3332 "Unable to complete filesystem check.\n"
3333 "Error: "
3334 msgstr ""
3335 "Net yn steat om bestânsysteem nei te sjen\n"
3336 "Flater: "
3337
3338 msgid ""
3339 "Unable to initialize harddisk.\n"
3340 "Error: "
3341 msgstr ""
3342
3343 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
3344 msgstr "Net oanwizen DiSEqC kommando"
3345
3346 msgid "Universal LNB"
3347 msgstr "Unifersele LNB"
3348
3349 msgid "Unmount failed"
3350 msgstr "Ofkeppeljen mislearre"
3351
3352 msgid "Update"
3353 msgstr "Bywurkje"
3354
3355 msgid "Updates your receiver's software"
3356 msgstr "UntfangerSoftware bywurkje"
3357
3358 msgid "Updating finished. Here is the result:"
3359 msgstr "Klear met bywurkjen. Dit hat allegear bart :"
3360
3361 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
3362 msgstr "Bywurkjen is dwaande. Waachtje even. Dit kin inkele minuten duorje."
3363
3364 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
3365 msgstr "Klear mei bywurkjen. Wolle jo de Dreambox opnij starte?"
3366
3367 msgid "Upgrading"
3368 msgstr "An it bywurkjen"
3369
3370 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
3371 msgstr "Dreambox an it bywurkjen..."
3372
3373 msgid "Use"
3374 msgstr ""
3375
3376 msgid "Use DHCP"
3377 msgstr "DHCP brûke"
3378
3379 msgid "Use Interface"
3380 msgstr "Brûk ynterface"
3381
3382 msgid "Use Power Measurement"
3383 msgstr "Bruk Enerzy behear"
3384
3385 msgid "Use a gateway"
3386 msgstr "In gateway brûke"
3387
3388 #.   TRANSLATORS: The effect of "Non-smooth winding" is that rather
3389 #.       than using ordinary "continuous" or "smooth" winding, a fast
3390 #.       sequence of stills is shown when winding at high speeds. This
3391 #.       makes it much easier too follow when almost each frame comes from
3392 #.       a new scene. The effect is achieved by repeating each shown frame
3393 #.       a couple of times. The settings control both at which speed this
3394 #.       winding mode sets in, and how many times each frame should be
3395 #.       repeated. This was previously called "Discontinuous playback"
3396 #.       which was incomprehensible. "Non-smooth winding" may be a better
3397 #.       term, but note that there is nothing irregular about it. Synonyms
3398 #.       better suited for translation to other languages may be "stepwise
3399 #.       winding/playback", or "winding/playback using stills". 
3400 msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
3401 msgstr "Brûk net glêd spielen by faasjes heecher"
3402
3403 msgid "Use power measurement"
3404 msgstr "Fermogensmjitting brûke"
3405
3406 msgid "Use the Networkwizard to configure your Network\n"
3407 msgstr "Bruk de netwurk gûcheler om it netwurk yn te stellen\n"
3408
3409 msgid ""
3410 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
3411 "\n"
3412 "Please set up tuner A"
3413 msgstr ""
3414 "Knoppen links en rjochts brûke om in opsje te feroarjen.\n"
3415 "\n"
3416 "Stel tuner A yn"
3417
3418 msgid ""
3419 "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
3420 "press OK."
3421 msgstr "Knoppen op en del brûke om in opsje te kiezen. Dêrnei druk Ok"
3422
3423 msgid "Use usals for this sat"
3424 msgstr "USALS foar dizze satellyt brûke"
3425
3426 msgid "Use wizard to set up basic features"
3427 msgstr "Gucheler foar basis ynstellingen brûke"
3428
3429 msgid "Used service scan type"
3430 msgstr "Brukte type kanaal sykjen"
3431
3432 msgid "User defined"
3433 msgstr "Gebruker ynstelling"
3434
3435 msgid "VCR scart"
3436 msgstr "VCR scart"
3437
3438 msgid "VMGM (intro trailer)"
3439 msgstr "VMGM (yntro fan film)"
3440
3441 msgid "Video Fine-Tuning"
3442 msgstr "Fideo fyn ynstellen"
3443
3444 msgid "Video Fine-Tuning Wizard"
3445 msgstr "Fideo fyn ynstel gucheler"
3446
3447 msgid "Video Output"
3448 msgstr "Fideo útgong"
3449
3450 msgid "Video Setup"
3451 msgstr "Fideo ynstellingen"
3452
3453 msgid "Video Wizard"
3454 msgstr "Fideo gucheler"
3455
3456 msgid ""
3457 "Video input selection\n"
3458 "\n"
3459 "Please press OK if you can see this page on your TV (or select a different "
3460 "input port).\n"
3461 "\n"
3462 "The next input port will be automatically probed in 10 seconds."
3463 msgstr ""
3464 "Fideo yngong seleksje\n"
3465 "\n"
3466 "Druk OK wannear jo dit sjen kinne op jo TV (of kies in oare yngong).\n"
3467 "\n"
3468 "De folgende yngong wurd automatysk probearre yn 10 seconden."
3469
3470 msgid "Video mode selection."
3471 msgstr "Fideo moadus seleksje"
3472
3473 msgid "View Rass interactive..."
3474 msgstr "Rass interaktief sjen litte"
3475
3476 msgid "View teletext..."
3477 msgstr "tiletekst toane..."
3478
3479 msgid "Virtual KeyBoard"
3480 msgstr ""
3481
3482 msgid "Voltage mode"
3483 msgstr "Spanning mode"
3484
3485 msgid "Volume"
3486 msgstr "Lûdsterkte"
3487
3488 msgid "W"
3489 msgstr "W"
3490
3491 msgid "WEP"
3492 msgstr "WEP"
3493
3494 msgid "WPA"
3495 msgstr "WPA"
3496
3497 msgid "WPA or WPA2"
3498 msgstr ""
3499
3500 msgid "WPA2"
3501 msgstr "WPA2"
3502
3503 msgid "WSS on 4:3"
3504 msgstr "WSS by 4:3"
3505
3506 msgid "Waiting"
3507 msgstr "Oan it wachtsjen"
3508
3509 msgid ""
3510 "We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If "
3511 "your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
3512 "Please press OK to begin."
3513 msgstr ""
3514 "Wy probearje no of jo TV dizze resolusje dwaan kin by 50 Hz. Giet jo skerm "
3515 "op swart, wachtsje 20 sec. en it giet werom nei 60 Hz.\n"
3516 "Druk OK om te begjinnen."
3517
3518 msgid "Wed"
3519 msgstr "Woa"
3520
3521 msgid "Wednesday"
3522 msgstr "Woansdei"
3523
3524 msgid "Weekday"
3525 msgstr "Wiekdei"
3526
3527 msgid ""
3528 "Welcome to the Cutlist editor.\n"
3529 "\n"
3530 "Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
3531 "cut'.\n"
3532 "\n"
3533 "Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
3534 msgstr ""
3535 "Wolkom by de Cutlist bewurker.\n"
3536 "\n"
3537 "Sykje oant it begjin fan wat jo fuorthelje wolle. Druk OK, kies start cut.\n"
3538 "\n"
3539 "Dan kies oant it ein, druk OK, kies ein cut. Klear.."
3540
3541 msgid ""
3542 "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading "
3543 "the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
3544 "current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
3545 msgstr ""
3546 "Wolkom by de byld bywurkje gucheler. De gucheler helpt jo by it bywurkjen "
3547 "fan de software yn jo Dreambox, in backup mochelikhiid foar jo ynstellingen "
3548 "en in koarte útlis fan hoe de software by te wurkjen."
3549
3550 msgid ""
3551 "Welcome.\n"
3552 "\n"
3553 "This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
3554 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
3555 msgstr ""
3556 "Wolkom.\n"
3557 "\n"
3558 "Dizze gucheler helpt jo troch de basis ynstellingen fan jo Dreambox.\n"
3559 "Druk Ok op jo ôfstandsbetsjinning om nei de folgende stap te gean."
3560
3561 msgid "Welcome..."
3562 msgstr "Wolkom..."
3563
3564 msgid "West"
3565 msgstr "West"
3566
3567 msgid "What do you want to scan?"
3568 msgstr "Wat wolle jo ôfsykje ?"
3569
3570 msgid "Where do you want to backup your settings?"
3571 msgstr "Wêr wolle jo de gegevens opslaan?"
3572
3573 msgid "Where to save temporary timeshift recordings?"
3574 msgstr ""
3575
3576 msgid "Wireless"
3577 msgstr "Triitloas"
3578
3579 msgid "Wireless Network"
3580 msgstr "Triidloas netwurk"
3581
3582 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
3583 msgstr "Skriuw flater by it opnimmen. Skiif fol ?\n"
3584
3585 msgid "Write failed!"
3586 msgstr "Skriuw flater!"
3587
3588 msgid "Writing NFI image file to flash completed"
3589 msgstr "Skriuwen fan NFI byld nei flash is klear"
3590
3591 msgid "YPbPr"
3592 msgstr "YPbPr"
3593
3594 msgid "Year"
3595 msgstr "Jier"
3596
3597 msgid "Yes"
3598 msgstr "Ja"
3599
3600 msgid "Yes, and delete this movie"
3601 msgstr "Ja, en ferwiderje dizze film"
3602
3603 msgid "Yes, backup my settings!"
3604 msgstr "Ja, myn ynstellingen extra bewarje"
3605
3606 msgid "Yes, do a manual scan now"
3607 msgstr "Ja, no hânmatig sykje"
3608
3609 msgid "Yes, do an automatic scan now"
3610 msgstr "Ja, no automatysk sykje"
3611
3612 msgid "Yes, do another manual scan now"
3613 msgstr "Ja, no nochris hânmatig sykje"
3614
3615 msgid "Yes, perform a shutdown now."
3616 msgstr "Ja, no útskeakelje"
3617
3618 msgid "Yes, restore the settings now"
3619 msgstr "Ja, no de ynstellingen werom sette"
3620
3621 msgid "Yes, returning to movie list"
3622 msgstr "Ja, werom nei de film lyst"
3623
3624 msgid "Yes, view the tutorial"
3625 msgstr "Ja, besjoch de hânlieding"
3626
3627 msgid ""
3628 "You can choose some default settings now. Please select the settings you "
3629 "want to be installed."
3630 msgstr ""
3631 "Jo kinne inkele ynstellingen dwaan no. Kies de ynstellingen die't jo "
3632 "ynstallearje wolle"
3633
3634 msgid "You can choose, what you want to install..."
3635 msgstr "Jo kinne kieze wat te ynstallearen"
3636
3637 msgid "You cannot delete this!"
3638 msgstr "Jo kinne dit net ferwiderje!"
3639
3640 msgid "You chose not to install any default services lists."
3641 msgstr "Jo hawwe koazen gjin standert kanaallysten te ynstallearjen."
3642
3643 msgid ""
3644 "You chose not to install any default settings. You can however install the "
3645 "default settings later in the settings menu."
3646 msgstr ""
3647 "Jo hawwe koazen gjin standert ynstellingen te ynstallearjen. Jo kinne letter "
3648 "dit altiid nog dwaan in it ynstellingen menu"
3649
3650 msgid ""
3651 "You chose not to install anything. Please press OK finish the install wizard."
3652 msgstr ""
3653 "Jo hawwe koazen neat te ynstallearjen. Druk OK om de gucheler ôf te slúten."
3654
3655 msgid ""
3656 "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a "
3657 "harddisk is not an option for you."
3658 msgstr ""
3659 "Jo hawwe blykber gjin hurde skiif yn jo Dreambox. Extra bewarje fan "
3660 "ynstellingen nei in hurde skiif kin net by jo."
3661
3662 msgid ""
3663 "You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the "
3664 "slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup "
3665 "to the harddisk!\n"
3666 "Please press OK to start the backup now."
3667 msgstr ""
3668 "Jo wolle de ynstellingen extra bewarje op in compact flash kaart. De kaart "
3669 "moat oanwezig weze. Wy sjogge net nei, at it ek werkelijk brukt wurd. It is "
3670 "better om op hurde skiif te bewarjen.\n"
3671 "Druk Ok om de ynstellingen extra op te slaan."
3672
3673 msgid ""
3674 "You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
3675 "Please press OK to start the backup now."
3676 msgstr ""
3677 "Jo wolle de ynstellingen extra bewarje op in USB skiif. It is better om dit "
3678 "nei hurde skiif te dwaan\n"
3679 "Druk Ok om de ynstellingen extra te bewarjen."
3680
3681 msgid ""
3682 "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
3683 "backup now."
3684 msgstr ""
3685 "Jo wolle de ynstellingen extra bewarje op hurde skiif.Druk Ok om de "
3686 "ynstellingen extra te bewarjen."
3687
3688 msgid ""
3689 "You have chosen to create a new .NFI flasher bootable USB stick. This will "
3690 "repartition the USB stick and therefore all data on it will be erased."
3691 msgstr ""
3692 "Jo hawwe koazen in neie .NFI opstart USB stick te meitsjen. Dit sil de USB "
3693 "opnei partitionearje en sa sil alle data ferlên gean."
3694
3695 #, python-format
3696 msgid "You have to wait %s!"
3697 msgstr "Jo moatte %s wachtsje!"
3698
3699 msgid ""
3700 "You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, "
3701 "please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
3702 "Your dreambox will now be halted. After you have performed the update "
3703 "instructions from the website, your new firmware will ask you to restore "
3704 "your settings."
3705 msgstr ""
3706 "De moat in PC oan de dreambox ansluten weze. Foar mear ynstruktiessjoch op "
3707 "de webside http://www.dm7025.de.\n"
3708 "Jo dreambox sil no stopje. Nei it bywurkjen neffens de webside, de neie "
3709 "software sil jo freegje om de oarspronkelike ynstellingen werom te setten."
3710
3711 msgid ""
3712 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
3713 "\n"
3714 "Do you want to set the pin now?"
3715 msgstr ""
3716 "In pincode moat brûkt wurde om of te sluten foar bern.\n"
3717 "\n"
3718 "No in pinkode ynstelle ?"
3719
3720 msgid "Your Dreambox will restart after pressing OK on your remote control."
3721 msgstr "Jo D"
3722
3723 msgid "Your TV works with 50 Hz. Good!"
3724 msgstr "Jo TV wurket goed mei 50 Hz. Ok !"
3725
3726 msgid ""
3727 "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
3728 "process."
3729 msgstr ""
3730 "It extra bewarjen is slagge. Wy gjinne jo fierder mei utlizzen fan it bywurk "
3731 "proces."
3732
3733 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
3734 msgstr "Jo Dreambox wurd no ôfsluten. Eefkes wachtsje..."
3735
3736 msgid ""
3737 "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and "
3738 "try again."
3739 msgstr ""
3740 "Jo Dreambox is net goed ferbun mei it internet. Kontrolearje en besykje "
3741 "opnij."
3742
3743 msgid ""
3744 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
3745 "Press OK to start upgrade."
3746 msgstr ""
3747 "Jo foarprocessor software moat bywurke wurde\n"
3748 "Druk Ok om te begjinnen."
3749
3750 msgid "Your network configuration has been activated."
3751 msgstr ""
3752
3753 msgid ""
3754 "Your network configuration has been activated.\n"
3755 "A second configured interface has been found.\n"
3756 "\n"
3757 "Do you want to disable the second network interface?"
3758 msgstr ""
3759
3760 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
3761 msgstr "Werom zappe nei kanaal foar rotor ynstellingen?"
3762
3763 msgid "Zap back to service before satfinder?"
3764 msgstr "Werom zappe nei kanaal foar satellytsyker?"
3765
3766 msgid "[alternative edit]"
3767 msgstr "[alternatief bewurkje]"
3768
3769 msgid "[bouquet edit]"
3770 msgstr "[bouquet bewurkje]"
3771
3772 msgid "[favourite edit]"
3773 msgstr "[favorieten bewurkje]"
3774
3775 msgid "[move mode]"
3776 msgstr "[Ferpleats moadus]"
3777
3778 msgid "abort alternatives edit"
3779 msgstr "alternatieven bewurkjen ôfbrekke"
3780
3781 msgid "abort bouquet edit"
3782 msgstr "boeket bewurkjen ôfbrekke"
3783
3784 msgid "abort favourites edit"
3785 msgstr "favoriet bewurkje ôfbrekke"
3786
3787 msgid "about to start"
3788 msgstr "op it punt om te starten"
3789
3790 msgid "activate current configuration"
3791 msgstr ""
3792
3793 msgid "add a nameserver entry"
3794 msgstr ""
3795
3796 msgid "add alternatives"
3797 msgstr "alernatief tafoegje"
3798
3799 msgid "add bookmark"
3800 msgstr "boekmerk tafoegje"
3801
3802 msgid "add bouquet"
3803 msgstr "boeket tafoegje"
3804
3805 msgid "add directory to playlist"
3806 msgstr "map oan ofspiellyst tafoegje"
3807
3808 msgid "add file to playlist"
3809 msgstr "triem oan ofspiellyst tafoegje"
3810
3811 msgid "add files to playlist"
3812 msgstr "triemen tafoegje an ôfspiellyst"
3813
3814 msgid "add marker"
3815 msgstr "marker tafoegje"
3816
3817 msgid "add recording (enter recording duration)"
3818 msgstr "opnimmen tafoegje (opnimtiid)"
3819
3820 msgid "add recording (enter recording endtime)"
3821 msgstr "opnimmen tafoegje (eintiid opnimmen ynjaan)"
3822
3823 msgid "add recording (indefinitely)"
3824 msgstr "opnimmen tafoegje (foar altiid trochgean)"
3825
3826 msgid "add recording (stop after current event)"
3827 msgstr "opnimmen tafoegje (stopje nei dit barren)"
3828
3829 msgid "add service to bouquet"
3830 msgstr "kanaal tafoegje oan bouquet"
3831
3832 msgid "add service to favourites"
3833 msgstr "kanaal tafoegje oan favorieten"
3834
3835 msgid "add to parental protection"
3836 msgstr "âlderlik tasjoch tafoegje "
3837
3838 msgid "advanced"
3839 msgstr "afansjearre"
3840
3841 msgid "alphabetic sort"
3842 msgstr "sortearje op alfabet"
3843
3844 msgid ""
3845 "are you sure you want to restore\n"
3846 "following backup:\n"
3847 msgstr ""
3848 "witte jo seker dizze werom te setten\n"
3849 "de extra kopie:\n"
3850
3851 #, python-format
3852 msgid "audio track (%s) format"
3853 msgstr ""
3854
3855 #, python-format
3856 msgid "audio track (%s) language"
3857 msgstr ""
3858
3859 msgid "audio tracks"
3860 msgstr "audio spoor"
3861
3862 msgid "back"
3863 msgstr "werom"
3864
3865 msgid "background image"
3866 msgstr "Eftergrûn ôfbylding"
3867
3868 msgid "backgroundcolor"
3869 msgstr ""
3870
3871 msgid "better"
3872 msgstr "better"
3873
3874 msgid "black"
3875 msgstr ""
3876
3877 msgid "blacklist"
3878 msgstr "swarte lyst"
3879
3880 msgid "blue"
3881 msgstr ""
3882
3883 #, python-format
3884 msgid "burn audio track (%s)"
3885 msgstr ""
3886
3887 msgid "change recording (duration)"
3888 msgstr "feroarje opnim tiiden"
3889
3890 msgid "change recording (endtime)"
3891 msgstr "wizigje opnimmen (eintiid)"
3892
3893 msgid "chapters"
3894 msgstr "Haadstikken"
3895
3896 msgid "choose destination directory"
3897 msgstr "kies doel map"
3898
3899 msgid "circular left"
3900 msgstr "circular links"
3901
3902 msgid "circular right"
3903 msgstr "circular rjochts"
3904
3905 msgid "clear playlist"
3906 msgstr "ofspiellyst leeg meitsje"
3907
3908 msgid "color"
3909 msgstr "kleur"
3910
3911 msgid "complex"
3912 msgstr "complex"
3913
3914 msgid "config menu"
3915 msgstr "konfiguraasje menu"
3916
3917 msgid "confirmed"
3918 msgstr "befestigt"
3919
3920 msgid "connected"
3921 msgstr "oanslúten"
3922
3923 msgid "continue"
3924 msgstr "gjea fierder"
3925
3926 msgid "copy to bouquets"
3927 msgstr "kopieer nei boeketten"
3928
3929 msgid "create directory"
3930 msgstr "map meitsje"
3931
3932 msgid "daily"
3933 msgstr "eltse dei"
3934
3935 msgid "day"
3936 msgstr "dei"
3937
3938 msgid "delete cut"
3939 msgstr "ferwiderje stik"
3940
3941 msgid "delete file"
3942 msgstr ""
3943
3944 msgid "delete playlist entry"
3945 msgstr "ofspiellyst rigele ferwiderje"
3946
3947 msgid "delete saved playlist"
3948 msgstr "ferwiderje opsleine ofspiellyst"
3949
3950 msgid "delete..."
3951 msgstr "ferwiderje..."
3952
3953 msgid "disable"
3954 msgstr "utskeakelje"
3955
3956 msgid "disable move mode"
3957 msgstr "ferpleats modus útskeakelje"
3958
3959 msgid "disabled"
3960 msgstr "útskeakele"
3961
3962 msgid "disconnected"
3963 msgstr "net oanslúten"
3964
3965 msgid "do not change"
3966 msgstr "net feroarje"
3967
3968 msgid "do nothing"
3969 msgstr "doch neat"
3970
3971 msgid "don't record"
3972 msgstr "net opnimme"
3973
3974 msgid "done!"
3975 msgstr "Klear!"
3976
3977 msgid "edit alternatives"
3978 msgstr "bewurkje alternatief"
3979
3980 msgid "empty"
3981 msgstr "leeg"
3982
3983 msgid "enable"
3984 msgstr "ynskeakelje"
3985
3986 msgid "enable bouquet edit"
3987 msgstr "bewurkjen boeket oan"
3988
3989 msgid "enable favourite edit"
3990 msgstr "bewurkjen favorieten oan"
3991
3992 msgid "enable move mode"
3993 msgstr "ferpleatsen mode oan"
3994
3995 msgid "enabled"
3996 msgstr "ynskeakele"
3997
3998 msgid "end alternatives edit"
3999 msgstr "bewurkjen alternatief út"
4000
4001 msgid "end bouquet edit"
4002 msgstr "bewurkjen boeket út"
4003
4004 msgid "end cut here"
4005 msgstr "stop stik hjirre"
4006
4007 msgid "end favourites edit"
4008 msgstr "bewurkjen favoriet út"
4009
4010 msgid "enigma2 and network"
4011 msgstr ""
4012
4013 msgid "equal to"
4014 msgstr "gelyk oan"
4015
4016 msgid "exceeds dual layer medium!"
4017 msgstr "te grut foar 2 laags medium!"
4018
4019 msgid "exit DVD player or return to file browser"
4020 msgstr "DVD spieler ferlitte en werom nei triem browser"
4021
4022 msgid "exit mediaplayer"
4023 msgstr "mediaspieler ferlitte"
4024
4025 msgid "exit movielist"
4026 msgstr "filmlyst ferlitte"
4027
4028 msgid "exit nameserver configuration"
4029 msgstr ""
4030
4031 msgid "exit network adapter configuration"
4032 msgstr ""
4033
4034 msgid "exit network adapter setup menu"
4035 msgstr ""
4036
4037 msgid "exit network interface list"
4038 msgstr ""
4039
4040 msgid "exit networkadapter setup menu"
4041 msgstr ""
4042
4043 msgid "failed"
4044 msgstr "mislearre"
4045
4046 msgid "fileformats (BMP, PNG, JPG, GIF)"
4047 msgstr ""
4048
4049 msgid "filename"
4050 msgstr "triemnamme"
4051
4052 msgid "fine-tune your display"
4053 msgstr "it skerm fyn tune"
4054
4055 msgid "font face"
4056 msgstr "font ansjoch"
4057
4058 msgid "forward to the next chapter"
4059 msgstr "foarút nei it folgende haadstik"
4060
4061 msgid "free"
4062 msgstr "frij"
4063
4064 msgid "free diskspace"
4065 msgstr "freie skiif rûmte"
4066
4067 msgid "go to deep standby"
4068 msgstr "gean nei djip paraatstand"
4069
4070 msgid "go to standby"
4071 msgstr "gean nei paraatstand"
4072
4073 msgid "green"
4074 msgstr ""
4075
4076 msgid "headline"
4077 msgstr "koptekst"
4078
4079 msgid "hear radio..."
4080 msgstr "nei radio harkje..."
4081
4082 msgid "help..."
4083 msgstr "help..."
4084
4085 msgid "hidden network"
4086 msgstr ""
4087
4088 msgid "hide extended description"
4089 msgstr "utbreide beskriuwing ferbergje"
4090
4091 msgid "hide player"
4092 msgstr "spieler ferbergje"
4093
4094 msgid "highlighted button"
4095 msgstr "oarskleurde knop"
4096
4097 msgid "horizontal"
4098 msgstr "horizontal"
4099
4100 msgid "hour"
4101 msgstr "oere"
4102
4103 msgid "hours"
4104 msgstr "oeren"
4105
4106 msgid "immediate shutdown"
4107 msgstr "direkt útskeakelje"
4108
4109 #, python-format
4110 msgid ""
4111 "incoming call!\n"
4112 "%s calls on %s!"
4113 msgstr ""
4114 "binnenkommend gesprek!\n"
4115 "%s skillet nei %s!"
4116
4117 msgid "init module"
4118 msgstr "CI-Module initialisearje"
4119
4120 msgid "insert mark here"
4121 msgstr "tuskenfoegje marker"
4122
4123 msgid "jump back to the previous title"
4124 msgstr "werom nei de foarige titel"
4125
4126 msgid "jump forward to the next title"
4127 msgstr "foarút nei de folgende titel"
4128
4129 msgid "jump to listbegin"
4130 msgstr "spring nei begjin fan lyst"
4131
4132 msgid "jump to listend"
4133 msgstr "spring nei ein fan lyst"
4134
4135 msgid "jump to next marked position"
4136 msgstr "spring nei folgende index punt"
4137
4138 msgid "jump to previous marked position"
4139 msgstr "spring nei foarige index punt"
4140
4141 msgid "leave movie player..."
4142 msgstr "film ôfspieljen ferlitte..."
4143
4144 msgid "left"
4145 msgstr "links"
4146
4147 msgid "length"
4148 msgstr "lengte"
4149
4150 msgid "list style compact"
4151 msgstr "lyst styl kompakt"
4152
4153 msgid "list style compact with description"
4154 msgstr "lyst styl kompakt mei beskriuwing"
4155
4156 msgid "list style default"
4157 msgstr "lyst styl standert"
4158
4159 msgid "list style single line"
4160 msgstr "lyst styl ien rigele"
4161
4162 msgid "load playlist"
4163 msgstr "ofspiellyst lade"
4164
4165 msgid "locked"
4166 msgstr "op slot"
4167
4168 msgid "loopthrough to"
4169 msgstr "trochskeakele nei"
4170
4171 msgid "manual"
4172 msgstr "hânmatig"
4173
4174 msgid "menu"
4175 msgstr "menu"
4176
4177 msgid "menulist"
4178 msgstr "menulyst"
4179
4180 msgid "mins"
4181 msgstr "min"
4182
4183 msgid "minute"
4184 msgstr "minuut"
4185
4186 msgid "minutes"
4187 msgstr "minuten"
4188
4189 msgid "month"
4190 msgstr "maand"
4191
4192 msgid "move PiP to main picture"
4193 msgstr "ferplaats PiP nei haad skerm"
4194
4195 msgid "move down to last entry"
4196 msgstr ""
4197
4198 msgid "move down to next entry"
4199 msgstr ""
4200
4201 msgid "move up to first entry"
4202 msgstr ""
4203
4204 msgid "move up to previous entry"
4205 msgstr ""
4206
4207 msgid "movie list"
4208 msgstr "film lyst"
4209
4210 msgid "multinorm"
4211 msgstr "multinorm"
4212
4213 msgid "never"
4214 msgstr "nea"
4215
4216 msgid "next channel"
4217 msgstr "folgend kanaal"
4218
4219 msgid "next channel in history"
4220 msgstr "set folgende kanaal in skiednis"
4221
4222 msgid "no"
4223 msgstr "nee"
4224
4225 msgid "no HDD found"
4226 msgstr ""
4227
4228 msgid "no module found"
4229 msgstr "gjin CI-Module fûn"
4230
4231 msgid "no standby"
4232 msgstr "gjin paraatstand"
4233
4234 msgid "no timeout"
4235 msgstr "gjin tiidslimyt"
4236
4237 msgid "none"
4238 msgstr "gjin"
4239
4240 msgid "not locked"
4241 msgstr "net op slot"
4242
4243 msgid "nothing connected"
4244 msgstr "neat anslúten"
4245
4246 msgid "of a DUAL layer medium used."
4247 msgstr "fan in DUAL layer medium brûkt"
4248
4249 msgid "of a SINGLE layer medium used."
4250 msgstr "fan in SINGLE layer medium brûkt"
4251
4252 msgid "off"
4253 msgstr "uit"
4254
4255 msgid "on"
4256 msgstr "oan"
4257
4258 msgid "on READ ONLY medium."
4259 msgstr "fan in ALLINNE-LEZE medium"
4260
4261 msgid "once"
4262 msgstr "ienmalig"
4263
4264 msgid "open nameserver configuration"
4265 msgstr ""
4266
4267 msgid "open servicelist"
4268 msgstr "iepenje kanaallyst"
4269
4270 msgid "open servicelist(down)"
4271 msgstr "iepenje kanaallyst (nei beneden)"
4272
4273 msgid "open servicelist(up)"
4274 msgstr "iepenje kanaallyst (nei boppe)"
4275
4276 msgid "open virtual keyboard input help"
4277 msgstr ""
4278
4279 msgid "pass"
4280 msgstr "trochgean"
4281
4282 msgid "pause"
4283 msgstr "pause"
4284
4285 msgid "play entry"
4286 msgstr "rigele ofspielje"
4287
4288 msgid "play from next mark or playlist entry"
4289 msgstr "Spielje fanôf it folgende punt of ôfspiellyst rigele"
4290
4291 msgid "play from previous mark or playlist entry"
4292 msgstr "Spielje fanôf it foarige punt of ôfspiellyst rigele"
4293
4294 msgid "please press OK when ready"
4295 msgstr "druk Ok wanneer klear"
4296
4297 msgid "please wait, loading picture..."
4298 msgstr "plaatsje wurd laden..."
4299
4300 msgid "previous channel"
4301 msgstr "foariche kanaal"
4302
4303 msgid "previous channel in history"
4304 msgstr "set foarich kanaal yn skiednis"
4305
4306 msgid "record"
4307 msgstr "opnimme"
4308
4309 msgid "recording..."
4310 msgstr "an it opnimmen..."
4311
4312 msgid "red"
4313 msgstr ""
4314
4315 msgid "remove a nameserver entry"
4316 msgstr ""
4317
4318 msgid "remove after this position"
4319 msgstr "nei dizze posysje alles ferwiderje"
4320
4321 msgid "remove all alternatives"
4322 msgstr "ferwiderje alle alternatieven"
4323
4324 msgid "remove all new found flags"
4325 msgstr "ferwiderje nij fûn flaggen"
4326
4327 msgid "remove before this position"
4328 msgstr "foar dizze posysje alles ferwiderje"
4329
4330 msgid "remove bookmark"
4331 msgstr "boekmerk ferwiderje"
4332
4333 msgid "remove directory"
4334 msgstr "map ferwiderje"
4335
4336 msgid "remove entry"
4337 msgstr "ferwiderje yngong"
4338
4339 msgid "remove from parental protection"
4340 msgstr "ferwiderje út alderlik tasjoch"
4341
4342 msgid "remove new found flag"
4343 msgstr "ferwiderje nij fun flagge"
4344
4345 msgid "remove selected satellite"
4346 msgstr "selektearre sat ferwiderje"
4347
4348 msgid "remove this mark"
4349 msgstr "ferwiderje punt"
4350
4351 msgid "repeat playlist"
4352 msgstr "ôfspyllyst opnei spylje"
4353
4354 msgid "repeated"
4355 msgstr "herhelle"
4356
4357 msgid "rewind to the previous chapter"
4358 msgstr "werom spile nei it foarige haadstik"
4359
4360 msgid "right"
4361 msgstr "rjochts"
4362
4363 msgid "save last directory on exit"
4364 msgstr ""
4365
4366 msgid "save playlist"
4367 msgstr "ofspiellyst opslaan"
4368
4369 msgid "save playlist on exit"
4370 msgstr ""
4371
4372 msgid "scan done!"
4373 msgstr "sykjen klear !"
4374
4375 #, python-format
4376 msgid "scan in progress - %d%% done!"
4377 msgstr "sykjen dwaande - %d%% klear!"
4378
4379 msgid "scan state"
4380 msgstr "sykjen status"
4381
4382 msgid "second"
4383 msgstr "seconde"
4384
4385 msgid "second cable of motorized LNB"
4386 msgstr "twadde kabel fan LNB-motor"
4387
4388 msgid "seconds"
4389 msgstr "seconden"
4390
4391 msgid "select"
4392 msgstr "kies"
4393
4394 msgid "select .NFI flash file"
4395 msgstr "kies .NFI flash triem"
4396
4397 msgid "select image from server"
4398 msgstr "kies byld fan server"
4399
4400 msgid "select interface"
4401 msgstr ""
4402
4403 msgid "select menu entry"
4404 msgstr ""
4405
4406 msgid "select movie"
4407 msgstr "kies film"
4408
4409 msgid "select the movie path"
4410 msgstr "kies it film paad"
4411
4412 msgid "service pin"
4413 msgstr "service pin"
4414
4415 msgid "setup pin"
4416 msgstr "pin ynstellingen"
4417
4418 msgid "show DVD main menu"
4419 msgstr "DVD haadmenu sjen litte"
4420
4421 msgid "show EPG..."
4422 msgstr "EPG sjen litte..."
4423
4424 msgid "show Infoline"
4425 msgstr ""
4426
4427 msgid "show all"
4428 msgstr "alles sjen litte"
4429
4430 msgid "show alternatives"
4431 msgstr "alternatieven sjen litte"
4432
4433 msgid "show event details"
4434 msgstr "EPG details sjen litte"
4435
4436 msgid "show extended description"
4437 msgstr "útbreide beskriuwing sjen litte"
4438
4439 msgid "show first selected tag"
4440 msgstr ""
4441
4442 msgid "show second selected tag"
4443 msgstr ""
4444
4445 msgid "show shutdown menu"
4446 msgstr "útskeakel menu sjen litte"
4447
4448 msgid "show single service EPG..."
4449 msgstr "ien kanaals EPG sjen litte"
4450
4451 msgid "show tag menu"
4452 msgstr "label menu sjen litte"
4453
4454 msgid "show transponder info"
4455 msgstr "transponder ynfo sjen litte"
4456
4457 msgid "shuffle playlist"
4458 msgstr "meitsje willekeurige ôfspiellyst"
4459
4460 msgid "shutdown"
4461 msgstr "útskeakelje"
4462
4463 msgid "simple"
4464 msgstr "simpel"
4465
4466 msgid "skip backward"
4467 msgstr "efterút oerslaan"
4468
4469 msgid "skip backward (enter time)"
4470 msgstr "efterút oerslaan (tiid ynjaan)"
4471
4472 msgid "skip forward"
4473 msgstr "foarút oerslaan"
4474
4475 msgid "skip forward (enter time)"
4476 msgstr "foarút oerslaan (tiid ynjaan)"
4477
4478 msgid "slide picture in loop"
4479 msgstr ""
4480
4481 msgid "sort by date"
4482 msgstr "sortearje op datum"
4483
4484 msgid "spaces (top, between rows, left)"
4485 msgstr "spaties (top, tusken rigels, links)"
4486
4487 msgid "standard"
4488 msgstr "standert"
4489
4490 msgid "standby"
4491 msgstr "paraatstand"
4492
4493 msgid "start cut here"
4494 msgstr "start stik hjirre"
4495
4496 msgid "start directory"
4497 msgstr ""
4498
4499 msgid "start timeshift"
4500 msgstr "tiidskowen starte"
4501
4502 msgid "stereo"
4503 msgstr "stereo"
4504
4505 msgid "stop PiP"
4506 msgstr "stopje PiP"
4507
4508 msgid "stop entry"
4509 msgstr "stopje rigele"
4510
4511 msgid "stop recording"
4512 msgstr "stopje opnimmen"
4513
4514 msgid "stop timeshift"
4515 msgstr "tiidskowen stopje"
4516
4517 msgid "swap PiP and main picture"
4518 msgstr "Pip en haad skerm wikselje"
4519
4520 msgid "switch to bookmarks"
4521 msgstr "skeakelje nei boekmerkers"
4522
4523 msgid "switch to filelist"
4524 msgstr "skeakelje nei triemlyst"
4525
4526 msgid "switch to playlist"
4527 msgstr "skeakelje nei ofspiellyst"
4528
4529 msgid "switch to the next audio track"
4530 msgstr "skeakelje nei it folgende lûd spoor"
4531
4532 msgid "switch to the next subtitle language"
4533 msgstr "skeakelje nei de folgende undertiteling taal"
4534
4535 msgid "text"
4536 msgstr "tekst"
4537
4538 msgid "textcolor"
4539 msgstr ""
4540
4541 msgid "this recording"
4542 msgstr "dit opnimmen"
4543
4544 msgid "this service is protected by a parental control pin"
4545 msgstr "dit kanaal is net beskikber troch it alderlik tasjoch."
4546
4547 msgid "toggle a cut mark at the current position"
4548 msgstr "merker oan/út op dizze posysje"
4549
4550 msgid "toggle time, chapter, audio, subtitle info"
4551 msgstr "tiid, haadstik, lûd en undertiteling ynfo omskeakelje"
4552
4553 msgid "unconfirmed"
4554 msgstr "net befestigt"
4555
4556 msgid "unknown service"
4557 msgstr "unbeneame kanaal"
4558
4559 msgid "until restart"
4560 msgstr "oant nijstart ta"
4561
4562 msgid "user defined"
4563 msgstr "brûkers ynstelling"
4564
4565 msgid "vertical"
4566 msgstr "ferticaal"
4567
4568 msgid "view extensions..."
4569 msgstr "lit útbreidingen sjen..."
4570
4571 msgid "view recordings..."
4572 msgstr "lit opname triemen sjen..."
4573
4574 msgid "wait for ci..."
4575 msgstr "wachtsje op ci..."
4576
4577 msgid "wait for mmi..."
4578 msgstr "wachtsje op mmi"
4579
4580 msgid "waiting"
4581 msgstr "oan it wachtsjen"
4582
4583 msgid "weekly"
4584 msgstr "wikeliks"
4585
4586 msgid "whitelist"
4587 msgstr "wyte lyst"
4588
4589 msgid "yellow"
4590 msgstr ""
4591
4592 msgid "yes"
4593 msgstr "ja"
4594
4595 msgid "yes (keep feeds)"
4596 msgstr "ja (feeds hâlde)"
4597
4598 msgid ""
4599 "your dreambox might be unusable now. Please consult the manual for further "
4600 "assistance before rebooting your dreambox."
4601 msgstr ""
4602 "jo Dreambox is miskien no net brûkber. sjoch yn de hanlieding foar jo jo "
4603 "Dreambox opnij starte."
4604
4605 msgid "zap"
4606 msgstr "knip"
4607
4608 msgid "zapped"
4609 msgstr "knipt"