Automatic message catalog update
[enigma2.git] / po / sk.po
1 # English translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2011-04-01 08:09+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2010-05-12 13:09+0200\n"
12 "Last-Translator: acid-burn <>\n"
13 "Language-Team: none\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Language: sk\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
19 "X-Generator: Pootle 2.0.3\n"
20 "X-Poedit-Language: Slovak\n"
21 "X-Poedit-Country: SLOVAKIA\n"
22
23 #
24 msgid ""
25 "\n"
26 "Advanced options and settings."
27 msgstr ""
28 "\n"
29 "Rozšírené voľby a nastavenia."
30
31 #
32 msgid ""
33 "\n"
34 "After pressing OK, please wait!"
35 msgstr ""
36 "\n"
37 "Po stlačení tlačidla OK počkajte!"
38
39 #
40 msgid ""
41 "\n"
42 "Backup your Dreambox settings."
43 msgstr ""
44 "\n"
45 "Zálohovať nastavenia Dreamboxa."
46
47 #
48 msgid ""
49 "\n"
50 "Edit the upgrade source address."
51 msgstr ""
52 "\n"
53 "Upraviť adresu zdroja aktualizácií."
54
55 msgid ""
56 "\n"
57 "Manage extensions or plugins for your Dreambox"
58 msgstr ""
59 "\n"
60 "Správa rozšírení a modulov pre Dreambox"
61
62 msgid ""
63 "\n"
64 "Online update of your Dreambox software."
65 msgstr ""
66 "\n"
67 "Online aktualizácia softvéru pre Dreambox."
68
69 #
70 msgid ""
71 "\n"
72 "Press OK on your remote control to continue."
73 msgstr ""
74 "\n"
75 "Pre pokračovanie stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači."
76
77 #
78 msgid ""
79 "\n"
80 "Restore your Dreambox settings."
81 msgstr ""
82 "\n"
83 "Obnoviť nastavenia Dreamboxa."
84
85 #
86 msgid ""
87 "\n"
88 "Restore your Dreambox with a new firmware."
89 msgstr ""
90 "\n"
91 "Obnoviť Dreambox novým firmvérom."
92
93 #
94 msgid ""
95 "\n"
96 "Restore your backups by date."
97 msgstr ""
98 "\n"
99 "Obnoviť zo zálohy podľa dátumu."
100
101 #
102 msgid ""
103 "\n"
104 "Scan for local extensions and install them."
105 msgstr ""
106 "\n"
107 "Prehľadať miestne balíčky a nainštalovať ich."
108
109 #
110 msgid ""
111 "\n"
112 "Select your backup device.\n"
113 "Current device: "
114 msgstr ""
115 "\n"
116 "Zvoľte zariadenie pre zálohovanie.\n"
117 "Aktuálne zariadenie: "
118
119 #
120 msgid ""
121 "\n"
122 "System will restart after the restore!"
123 msgstr ""
124 "\n"
125 "Systém sa po obnovení reštartuje!"
126
127 msgid ""
128 "\n"
129 "View, install and remove available or installed packages."
130 msgstr ""
131 "\n"
132 "Zobraziť, nainštalovať a odstrániť dostupné alebo nainštalované balíčky."
133
134 msgid " "
135 msgstr ""
136
137 msgid " Results"
138 msgstr " Výsledky"
139
140 msgid " extensions."
141 msgstr " rozšírenia."
142
143 msgid " ms"
144 msgstr " ms"
145
146 msgid " packages selected."
147 msgstr " balíčkov zvolených."
148
149 msgid " updates available."
150 msgstr " aktualizácie k dispozícii."
151
152 msgid " wireless networks found!"
153 msgstr " bezdrôtových sietí nájdených."
154
155 msgid "#000000"
156 msgstr "#000000"
157
158 msgid "#0064c7"
159 msgstr "#0064c7"
160
161 msgid "#25062748"
162 msgstr "#25062748"
163
164 msgid "#389416"
165 msgstr "#389416"
166
167 msgid "#80000000"
168 msgstr "#80000000"
169
170 msgid "#80ffffff"
171 msgstr "#80ffffff"
172
173 msgid "#bab329"
174 msgstr "#bab329"
175
176 msgid "#f23d21"
177 msgstr "#f23d21"
178
179 msgid "#ffffff"
180 msgstr "#ffffff"
181
182 msgid "#ffffffff"
183 msgstr "#ffffffff"
184
185 msgid "%H:%M"
186 msgstr "%H:%M"
187
188 #, python-format
189 msgid ""
190 "%d conflict(s) encountered when trying to add new timers:\n"
191 "%s"
192 msgstr ""
193
194 #, python-format
195 msgid "%d jobs are running in the background!"
196 msgstr "%d úloh beží na pozadí!"
197
198 #, python-format
199 msgid "%d min"
200 msgstr "%d min"
201
202 #, python-format
203 msgid "%d services found!"
204 msgstr "Nájdených %d staníc!"
205
206 msgid "%d.%B %Y"
207 msgstr "%d.%B %Y"
208
209 #, python-format
210 msgid "%i ms"
211 msgstr "%i ms"
212
213 #, python-format
214 msgid ""
215 "%s\n"
216 "(%s, %d MB free)"
217 msgstr ""
218 "%s\n"
219 "(%s, %d MB voľných)"
220
221 #, python-format
222 msgid "%s (%s)\n"
223 msgstr "%s (%s)\n"
224
225 #, python-format
226 msgid "%s: %s at %s"
227 msgstr ""
228
229 msgid "(ZAP)"
230 msgstr "(Prepnúť)"
231
232 msgid "(empty)"
233 msgstr "(prázdne)"
234
235 msgid "(show optional DVD audio menu)"
236 msgstr "(zobraziť voliteľné menu zvuku DVD)"
237
238 msgid "* Only available if more than one interface is active."
239 msgstr "* Dostupné, len ak je aktívnych viac rozhraní než jedno."
240
241 msgid "0"
242 msgstr "0"
243
244 msgid "1"
245 msgstr "1"
246
247 msgid "1 wireless network found!"
248 msgstr "Nájdená 1 bezdrôtová sieť."
249
250 msgid "1.0"
251 msgstr "1,0"
252
253 msgid "1.1"
254 msgstr "1,1"
255
256 msgid "1.2"
257 msgstr "1,2"
258
259 msgid "12V output"
260 msgstr "12 V výstup"
261
262 msgid "13 V"
263 msgstr "13 V"
264
265 msgid "16:10"
266 msgstr "16:10"
267
268 msgid "16:10 Letterbox"
269 msgstr "16:10 Letterbox"
270
271 msgid "16:10 PanScan"
272 msgstr "16:10 PanScan"
273
274 msgid "16:9"
275 msgstr "16:9"
276
277 msgid "16:9 Letterbox"
278 msgstr "16:9 Letterbox"
279
280 msgid "16:9 always"
281 msgstr "vždy 16:9"
282
283 msgid "18 V"
284 msgstr "18 V"
285
286 msgid "2"
287 msgstr "2"
288
289 msgid "3"
290 msgstr "3"
291
292 msgid "30 minutes"
293 msgstr "30 minút"
294
295 msgid "4"
296 msgstr "4"
297
298 msgid "4:3"
299 msgstr "4:3"
300
301 msgid "4:3 Letterbox"
302 msgstr "4:3 Letterbox"
303
304 msgid "4:3 PanScan"
305 msgstr "4:3 PanScan"
306
307 msgid "5"
308 msgstr "5"
309
310 msgid "5 minutes"
311 msgstr "5 minút"
312
313 msgid "6"
314 msgstr "6"
315
316 msgid "60 minutes"
317 msgstr "60 minút"
318
319 msgid "7"
320 msgstr "7"
321
322 msgid "8"
323 msgstr "8"
324
325 msgid "9"
326 msgstr "9"
327
328 msgid "<Current movielist location>"
329 msgstr "<Aktuálne umiestnenie zoznamu filmov>"
330
331 msgid "<Default movie location>"
332 msgstr "<Predvolené umiestnenie filmov>"
333
334 msgid "<Last timer location>"
335 msgstr "<Umiestnenie poslednej časovej nahrávky>"
336
337 msgid "<unknown>"
338 msgstr "<neznámy>"
339
340 msgid "??"
341 msgstr "??"
342
343 msgid "A"
344 msgstr "A"
345
346 msgid "A BackToTheRoots-Skin .. but with Warp-8 speed."
347 msgstr ""
348
349 msgid "A BackToTheRoots-Skin .. or good old times."
350 msgstr "Vzhľad Späť ku koreňom ... alebo zlaté staré časy."
351
352 msgid "A basic ftp client"
353 msgstr "Základný klient FTP"
354
355 msgid "A client for www.dyndns.org"
356 msgstr "Klient pre www.dyndns.org"
357
358 #, python-format
359 msgid ""
360 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
361 "Do you want to keep your version?"
362 msgstr ""
363 "Konfiguračný súbor (%s) bol od inštalácie zmenený.\n"
364 "Chcete zachovať svoju verziu?"
365
366 msgid "A demo plugin for TPM usage."
367 msgstr "Ukážkový modul pre TPM."
368
369 msgid "A dreambox simulation from SG-Atlantis displays."
370 msgstr ""
371
372 msgid ""
373 "A finished record timer wants to set your\n"
374 "Dreambox to standby. Do that now?"
375 msgstr ""
376 "Ukončený časovač nahrávania chce prepnúť Dreambox\n"
377 "do pohotovostného režimu. Prepnúť teraz?"
378
379 msgid ""
380 "A finished record timer wants to shut down\n"
381 "your Dreambox. Shutdown now?"
382 msgstr ""
383 "Ukončený časovač nahrávania chce vypnúť\n"
384 "Dreambox. Vypnúť teraz?"
385
386 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
387 msgstr "Grafické EPG pre všetky stanice určitého buketu"
388
389 msgid "A graphical EPG interface"
390 msgstr "Grafické rozhranie EPG"
391
392 msgid "A graphical EPG interface and EPG tools manager"
393 msgstr ""
394
395 msgid "A graphical EPG interface."
396 msgstr "Grafické rozhranie EPG"
397
398 msgid ""
399 "A mount entry with this name already exists!\n"
400 "Update existing entry and continue?\n"
401 msgstr "Prístup s týmto názvom už existuje.\n"
402
403 msgid "A nice looking HD skin from Kerni"
404 msgstr "Pekný vzhľad HD od autora Kerni"
405
406 msgid "A nice looking HD skin in Brushed Alu Design from Kerni."
407 msgstr "Pekný vzhľad HD, brúsený hliník, od autora Kerni"
408
409 msgid "A nice looking skin from Kerni"
410 msgstr "Pekný vzhľad od autora Kerni"
411
412 #, python-format
413 msgid ""
414 "A record has been started:\n"
415 "%s"
416 msgstr ""
417 "Nahrávanie začalo:\n"
418 "%s"
419
420 msgid ""
421 "A recording is currently running.\n"
422 "What do you want to do?"
423 msgstr ""
424 "Práve sa nahráva.\n"
425 "Čo chcete urobiť?"
426
427 msgid ""
428 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
429 "configure the positioner."
430 msgstr "Práve sa nahráva. Zastavte nahrávanie pred nastavovaním motora."
431
432 msgid ""
433 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
434 "start the satfinder."
435 msgstr ""
436 "Práve sa nahráva. Zastavte nahrávanie pred spustením vyhľadávača satelitov."
437
438 #, python-format
439 msgid "A required tool (%s) was not found."
440 msgstr "Požadovaný nástroj (%s) sa nenašiel."
441
442 msgid "A search for available updates is currently in progress."
443 msgstr "Práve prebieha vyhľadávanie dostupných aktualizácií."
444
445 msgid ""
446 "A second configured interface has been found.\n"
447 "\n"
448 "Do you want to disable the second network interface?"
449 msgstr ""
450 "Bolo nájdené druhé nakonfigurované rozhranie.\n"
451 "Chcete vypnúť druhé sieťové rozhranie?"
452
453 msgid "A simple downloading application for other plugins"
454 msgstr "Jednoduchá aplikácia na sťahovanie iných modulov"
455
456 msgid ""
457 "A sleep timer wants to set your\n"
458 "Dreambox to standby. Do that now?"
459 msgstr ""
460 "Zaspávací časovač chce prepnúť Dreambox\n"
461 "do pohotovostného režimu. Prepnúť teraz?"
462
463 msgid ""
464 "A sleep timer wants to shut down\n"
465 "your Dreambox. Shutdown now?"
466 msgstr ""
467 "Zaspávací časovač chce vypnúť Dreambox.\n"
468 "Vypnúť teraz?"
469
470 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
471 msgstr "Tu je malý prehľad dostupných ikon štátov a činností."
472
473 msgid ""
474 "A timer failed to record!\n"
475 "Disable TV and try again?\n"
476 msgstr ""
477 "Zlyhalo časovanie nahrávania!\n"
478 "Vypnúť TV a skúsiť znova?\n"
479
480 msgid "A/V Settings"
481 msgstr "Nastavenia A/V"
482
483 msgid "AA"
484 msgstr "AA"
485
486 msgid "AB"
487 msgstr "AB"
488
489 msgid "AC3 default"
490 msgstr "AC3 implicitne"
491
492 msgid "AC3 downmix"
493 msgstr "AC3 downmix"
494
495 msgid "Abort"
496 msgstr "Zrušiť"
497
498 msgid "Abort this Wizard."
499 msgstr "Skončiť tohto sprievodcu."
500
501 msgid "About"
502 msgstr "O Dreamboxe"
503
504 msgid "About..."
505 msgstr "O Dreamboxe..."
506
507 msgid "Access to the ARD-Mediathek"
508 msgstr "Prístup k Médiatéke ARD"
509
510 msgid "Access to the ARD-Mediathek online video database."
511 msgstr "Prístup k online databáze videí v Médiatéke ARD"
512
513 msgid "Accesspoint:"
514 msgstr "Prístupový bod:"
515
516 msgid "Action on long powerbutton press"
517 msgstr "Činnosť pri dlhom stlačení vypínača"
518
519 msgid "Action on short powerbutton press"
520 msgstr "Činnosť po krátkom stlačení sieťového vypínača"
521
522 msgid "Action:"
523 msgstr "Činnosť:"
524
525 msgid "Activate Picture in Picture"
526 msgstr "Zapnúť obraz v obraze"
527
528 msgid "Activate network settings"
529 msgstr "Aktivovať nastavenia siete"
530
531 msgid "Active"
532 msgstr "Aktívne"
533
534 msgid ""
535 "Active/\n"
536 "Inactive"
537 msgstr ""
538 "Aktívne/\n"
539 "Neaktívne"
540
541 msgid "Adapter settings"
542 msgstr "Nastavenia adaptéra"
543
544 msgid "Add"
545 msgstr "Pridať"
546
547 msgid "Add Bookmark"
548 msgstr "Pridať záložku"
549
550 msgid "Add WLAN configuration?"
551 msgstr "Pridať nastavenie WLAN?"
552
553 msgid "Add a mark"
554 msgstr "Pridať značku"
555
556 msgid "Add a new NFS or CIFS mount point to your Dreambox."
557 msgstr "Pridanie nového prístupu NFS alebo CIFS do Dreamboxa."
558
559 msgid "Add a new title"
560 msgstr "Pridať nový titul"
561
562 msgid "Add network configuration?"
563 msgstr "Pridať nastavenie siete?"
564
565 msgid "Add new AutoTimer"
566 msgstr "Pridať nový autočasovač"
567
568 msgid "Add new network mount point"
569 msgstr "Pridať nový sieťový prístup."
570
571 msgid "Add timer"
572 msgstr "Pridať časovač"
573
574 msgid "Add timer as disabled on conflict"
575 msgstr "Pridať časovač ako vypnutý pri konflikte"
576
577 msgid "Add title"
578 msgstr "Pridať titul"
579
580 msgid "Add to bouquet"
581 msgstr "Pridať do buketu"
582
583 msgid "Add to favourites"
584 msgstr "Pridať do obľúbených"
585
586 msgid "Add zap timer instead of record timer?"
587 msgstr "Pridať časovač prepnutia namiesto časovača nahrávania?"
588
589 msgid "Added: "
590 msgstr "Pridané:"
591
592 msgid ""
593 "Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if "
594 "enabled."
595 msgstr ""
596 "Ak je zapnuté, pridá nastavenia enigma2 a informácie o dreamboxe (výr. "
597 "číslo, revízia, ...)."
598
599 msgid "Adds network configuration if enabled."
600 msgstr "Pridá nastavenie siete, ak bolo aktivované."
601
602 msgid "Adds wlan configuration if enabled."
603 msgstr "Ak je zapnuté, pridá konfiguráciu WLAN."
604
605 msgid ""
606 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
607 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
608 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
609 "test screens."
610 msgstr ""
611 "Nastavte farby tak, aby boli jednotlivé odtiene dobre rozlíšiteľné, ale "
612 "zároveň čo najsýtejšie. Ak ste s výsledkom spokojní, stlačením tlačidla OK "
613 "ukončite jemné ladenie obrazu alebo číslicovými tlačidlami zvoľte iný "
614 "testovací obrazec."
615
616 msgid "Adult streaming plugin"
617 msgstr "Modul streamovania pre dospelých"
618
619 msgid "Adult streaming plugin."
620 msgstr "Modul streamovania pre dospelých."
621
622 msgid "Advanced Options"
623 msgstr "Rozšírené voľby"
624
625 msgid "Advanced Software"
626 msgstr "Vylepšený softvér"
627
628 msgid "Advanced Software Plugin"
629 msgstr "Modul vylepšeného softvéru"
630
631 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
632 msgstr "Rozšírené nastavenie obrazu"
633
634 msgid "Advanced Video Setup"
635 msgstr "Rozšírené nastavenie obrazu"
636
637 msgid "Advanced restore"
638 msgstr "Rozšírené obnovenie"
639
640 msgid ""
641 "After a reboot or power outage, StartupToStandby will bring your Dreambox to "
642 "standby-mode."
643 msgstr ""
644 "Po reštarte alebo výpadku elektriny uvedie StartupToStandby Dreamboxa do "
645 "pohotovostného režimu."
646
647 msgid "After event"
648 msgstr "Po udalosti"
649
650 msgid ""
651 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
652 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
653 msgstr ""
654 "Po skončení úvodného sprievodcu si musíte ochrániť jednotlivé programy. V "
655 "návode k Dreamboxu nájdete, ako sa to robí."
656
657 msgid "Ai.HD skin-style control plugin"
658 msgstr "Ovládací modul v štýle vzhľadu Ai.HD"
659
660 msgid "Album"
661 msgstr "Album"
662
663 msgid "All"
664 msgstr "Všetky"
665
666 msgid "All Satellites"
667 msgstr "Všetky satelity"
668
669 msgid "All Time"
670 msgstr "Vždy"
671
672 msgid "All non-repeating timers"
673 msgstr "Všetky časovače bez opakovania"
674
675 msgid "Allow zapping via Webinterface"
676 msgstr "Umožniť prepnutie cez webové rozhranie"
677
678 msgid "Allows the execution of TuxboxPlugins."
679 msgstr "Umožňuje spustiť TuxboxPlugins"
680
681 msgid "Allows user to download files from rapidshare in the background."
682 msgstr "Umožňuje sťahovať súbory z Rapidshare na pozadí."
683
684 msgid "Alpha"
685 msgstr "Alfa"
686
687 msgid "Alternative radio mode"
688 msgstr "Alternatívny režim rádia"
689
690 msgid "Alternative services tuner priority"
691 msgstr "Priorita tunera pri alternatívnych staniciach"
692
693 msgid "Always ask"
694 msgstr "Vždy sa spýtať"
695
696 msgid "Always ask before sending"
697 msgstr "Vždy sa opýtať sa pred odoslaním"
698
699 msgid "Ammount of recordings left"
700 msgstr "Zvyšné záznamy"
701
702 msgid "An empty filename is illegal."
703 msgstr "Prázdny názov súboru je neplatný."
704
705 msgid "An error occured."
706 msgstr "Došlo k chybe."
707
708 msgid "An unknown error occured!"
709 msgstr "Objavila sa neznáma chyba!"
710
711 msgid "Anonymize crashlog?"
712 msgstr "Anonymizovať správy o zrútení?"
713
714 msgid "Arabic"
715 msgstr "Arabčina"
716
717 msgid ""
718 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
719 "\n"
720 msgstr ""
721 "Naozaj chcete aktivovať túto konfiguráciu siete?\n"
722 "\n"
723
724 msgid ""
725 "Are you sure you want to delete\n"
726 "following backup:\n"
727 msgstr ""
728 "Naozaj chcete zmazať\n"
729 "túto zálohu:\n"
730
731 msgid "Are you sure you want to exit this wizard?"
732 msgstr "Naozaj chcete ukončiť tohto spirevodcu?"
733
734 msgid ""
735 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
736 "\n"
737 msgstr ""
738 "Naozaj chcete reštartovať sieťové rozhrania?\n"
739 "\n"
740
741 msgid ""
742 "Are you sure you want to restore\n"
743 "following backup:\n"
744 msgstr ""
745 "Naozaj chcete obnoviť\n"
746 "z tejto zálohy:\n"
747
748 msgid ""
749 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
750 "Enigma2 will restart after the restore"
751 msgstr ""
752 "Naozaj chcete obnoviť Enigma2 zo zálohy?\n"
753 "Enigma2 sa po obnovení reštartuje"
754
755 msgid ""
756 "Are you sure you want to save this network mount?\n"
757 "\n"
758 msgstr ""
759 "Naozaj chcete uložiť tento sieťový prístup?\n"
760 "\n"
761
762 msgid "Artist"
763 msgstr "Umelec"
764
765 msgid "Ascending"
766 msgstr "Vzostupne"
767
768 msgid "Ask before shutdown:"
769 msgstr "Opýtať sa pred vypnutím:"
770
771 msgid "Ask user"
772 msgstr "opýtať sa"
773
774 msgid "Aspect Ratio"
775 msgstr "Pomer strán"
776
777 msgid "Aspect ratio"
778 msgstr ""
779
780 msgid "Assigning providers/services/caids to a CI module"
781 msgstr "Priradenie poskytovateľov. staníc alebo CAID modulu CI"
782
783 msgid "Atheros"
784 msgstr ""
785
786 msgid "Audio"
787 msgstr "Zvuk"
788
789 msgid "Audio Options..."
790 msgstr "Voľby zvuku ..."
791
792 msgid "Audio PID"
793 msgstr ""
794
795 msgid "Audio Sync"
796 msgstr ""
797
798 msgid "Audio Sync Setup"
799 msgstr ""
800
801 msgid ""
802 "AudoSync allows delaying the sound output (Bitstream/PCM) so that it is "
803 "synchronous to the picture."
804 msgstr ""
805 "AudioSync umožní oneskorenie zvuku (Bitstream, PCM) tak, aby bol "
806 "synchronizovaný s obrazom."
807
808 msgid "Australia"
809 msgstr "Austrália"
810
811 msgid "Author: "
812 msgstr "Autor: "
813
814 msgid "Authoring mode"
815 msgstr "Režim autorizácie"
816
817 msgid "Auto"
818 msgstr "Auto"
819
820 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
821 msgstr "Automaticky rozdeľovať kapitoly každých ? minút (0 = nikdy)"
822
823 msgid "Auto flesh"
824 msgstr "Automatické flešovanie"
825
826 msgid "Auto scart switching"
827 msgstr "Automatické prepnutie scartu"
828
829 msgid "AutoTimer Editor"
830 msgstr "Editor autočasovača"
831
832 msgid "AutoTimer Filters"
833 msgstr "Filtre autočasovača"
834
835 msgid "AutoTimer Services"
836 msgstr "Stanice autočasovača"
837
838 msgid "AutoTimer Settings"
839 msgstr "Nastavenia autočasovača"
840
841 msgid "AutoTimer overview"
842 msgstr "Prehľad autočasovača"
843
844 msgid ""
845 "AutoTimer scans the EPG and creates Timers depending on user-defined search  "
846 "criteria."
847 msgstr ""
848 "AutoTimer prehľadá EPG a vytvorí časovače podľa užívateľom určených kritérií "
849 "vyhľadávania."
850
851 msgid "AutoTimer was added successfully"
852 msgstr ""
853
854 msgid "AutoTimer was changed successfully"
855 msgstr ""
856
857 msgid "AutoTimer was removed"
858 msgstr ""
859
860 msgid "Automatic"
861 msgstr "Automaticky"
862
863 msgid "Automatic Scan"
864 msgstr "Automatické vyhľadávanie"
865
866 msgid "Automatic volume adjustment"
867 msgstr "Automatické nastavenie hlasitosti"
868
869 msgid "Automatic volume adjustment for ac3/dts services."
870 msgstr "Automatické nastavenie hlasitosti pre stanice s AC3/DTS."
871
872 msgid "Automatically change video resolution"
873 msgstr "Automatická zmena rozlíšenia obrazu"
874
875 msgid ""
876 "Automatically changes the output resolution depending on the video "
877 "resolution you are watching."
878 msgstr ""
879 "Automaticky zmení rozlíšenie na výstupe podľa rozlíšenia sledovaného obrazu."
880
881 msgid "Automatically create timer events based on keywords"
882 msgstr "Automatická tvorba udalosti časovača podľa kľúčových slov."
883
884 msgid "Automatically informs you on low internal memory"
885 msgstr "Automaticky informuje o nedostatku pamäte"
886
887 msgid "Automatically refresh EPG"
888 msgstr "Automatická obnova EPG"
889
890 msgid "Automatically send crashlogs to Dream Multimedia"
891 msgstr "Auitomatické posielanie správ o zrútení do Dream Multimedia"
892
893 #, python-format
894 msgid ""
895 "Autoresolution Plugin Testmode:\n"
896 "Is %s ok?"
897 msgstr ""
898
899 msgid "Autoresolution Switch"
900 msgstr ""
901
902 msgid "Autoresolution is not working in Scart/DVI-PC Mode"
903 msgstr ""
904
905 msgid "Autoresolution settings"
906 msgstr ""
907
908 msgid "Autoresolution videomode setup"
909 msgstr ""
910
911 msgid "Autos & Vehicles"
912 msgstr "Autá a doprava"
913
914 msgid "Autowrite timer"
915 msgstr "Automatický zápis časovača"
916
917 msgid "Available format variables"
918 msgstr "Dostupné premenné formátu"
919
920 msgid "B"
921 msgstr "B"
922
923 msgid "BA"
924 msgstr "BA"
925
926 msgid "BASIC-HD Skin by Ismail Demir"
927 msgstr "Základný vzhľad HD, autor Ismail Demir"
928
929 msgid "BASIC-HD Skin for Dreambox Images created from Ismail Demir"
930 msgstr "Základný vzhľad HD pre image Dreamboxa, autor Ismail Demir"
931
932 msgid "BB"
933 msgstr "BB"
934
935 msgid "BER"
936 msgstr "BER"
937
938 msgid "BER:"
939 msgstr "BER:"
940
941 msgid "Back"
942 msgstr "Späť"
943
944 msgid "Back, lower USB Slot"
945 msgstr ""
946
947 msgid "Back, upper USB Slot"
948 msgstr ""
949
950 msgid "Background"
951 msgstr "Pozadie"
952
953 msgid "Backup done."
954 msgstr "Zálohovanie skončilo."
955
956 msgid "Backup failed."
957 msgstr "Zálohovanie zlyhalo."
958
959 msgid "Backup is running..."
960 msgstr "Zálohovanie beží..."
961
962 msgid "Backup system settings"
963 msgstr "Zálohovať nastavenia systému"
964
965 msgid "Band"
966 msgstr "Pásmo"
967
968 msgid "Bandwidth"
969 msgstr "Šírka pásma"
970
971 msgid "Begin of \"after event\" timespan"
972 msgstr "Začiatok časového obdobia \"po udalosti\""
973
974 msgid "Begin of timespan"
975 msgstr "Začiatok časového obdobia"
976
977 msgid "Begin time"
978 msgstr "Čas začiatku"
979
980 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
981 msgstr "Funkcia tlačidla Pauza počas pauzy"
982
983 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
984 msgstr "Funkcia tlačidla 0 v režime obraz v obraze"
985
986 msgid "Behavior when a movie is started"
987 msgstr "Činnosť po spustení filmu"
988
989 msgid "Behavior when a movie is stopped"
990 msgstr "Činnosť po zastavení filmu"
991
992 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
993 msgstr "Činnosť po skončení filmu"
994
995 msgid "Bitrate:"
996 msgstr "Dátový tok:"
997
998 msgid "Block noise reduction"
999 msgstr "Potlačenie blokového šumu"
1000
1001 msgid "Blue boost"
1002 msgstr "Zosilniť modrú"
1003
1004 msgid "Bonjour/Avahi control plugin"
1005 msgstr "Ovládací modul Bonjour/Avahi"
1006
1007 msgid "Bonjour/Avahi control plugin."
1008 msgstr "Ovládací modul Bonjour/Avahi."
1009
1010 msgid "Bookmarks"
1011 msgstr "Záložky"
1012
1013 msgid "Bouquets"
1014 msgstr "Bukety"
1015
1016 msgid "Brazil"
1017 msgstr "Brazília"
1018
1019 msgid "Brightness"
1020 msgstr "Jas"
1021
1022 msgid ""
1023 "Browse ORF and SAT1 Teletext independent from channel. This need I-net "
1024 "conection."
1025 msgstr ""
1026
1027 msgid "Browse for and connect to network shares"
1028 msgstr ""
1029
1030 msgid "Browse for nfs/cifs shares and connect to them."
1031 msgstr ""
1032
1033 msgid "Browse network neighbourhood"
1034 msgstr "Prehľadávať siete v susedstve"
1035
1036 msgid "Burn DVD"
1037 msgstr "Napáliť DVD"
1038
1039 msgid "Burn existing image to DVD"
1040 msgstr "Napáliť existujúci image na DVD"
1041
1042 msgid "Burn to DVD"
1043 msgstr "Napáliť na DVD..."
1044
1045 msgid "Burn your recordings to DVD"
1046 msgstr "Napáľte si nahrávky na DVD"
1047
1048 msgid "Bus: "
1049 msgstr "Zbernica:"
1050
1051 msgid ""
1052 "By enabling this events will not be matched if they don't occur on certain "
1053 "dates."
1054 msgstr ""
1055
1056 msgid ""
1057 "By enabling this you will be notified about timer conflicts found during "
1058 "automated polling. There is no intelligence involved, so it might bother you "
1059 "about the same conflict over and over."
1060 msgstr ""
1061
1062 msgid ""
1063 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
1064 "displayed."
1065 msgstr "Po stlačení tlačidla OK na diaľkovom ovládači sa zobrazia informácie."
1066
1067 msgid "C"
1068 msgstr "C"
1069
1070 msgid "C-Band"
1071 msgstr "Pásmo C"
1072
1073 msgid "CDInfo"
1074 msgstr ""
1075
1076 msgid ""
1077 "CDInfo enables gathering album and track details from CDDB and CD-Text when "
1078 "playing Audio CDs in Mediaplayer."
1079 msgstr ""
1080 "CDInfo zbiera informácie o albumoch a skladbách z CDDB a CD-Text pri "
1081 "prehrávaní CD v Prehrávači médií."
1082
1083 msgid "CI assignment"
1084 msgstr "Priradenie CI"
1085
1086 msgid "CIFS share"
1087 msgstr "Zdieľanie CIFS"
1088
1089 msgid "CVBS"
1090 msgstr "CVBS"
1091
1092 msgid "Cable"
1093 msgstr "Kábel"
1094
1095 msgid "Cache Thumbnails"
1096 msgstr "Uchovať zmenšeniny"
1097
1098 msgid "Callmonitor for NCID-based call notification"
1099 msgstr "Monitor volaní pre oznamy volaní NCID"
1100
1101 msgid "Callmonitor for the Fritz!Box routers"
1102 msgstr "Monitor volaní pre smerovače Fritzbox"
1103
1104 msgid "Can't connect to server. Please check your network!"
1105 msgstr "Nedá sa pripojiť k serveru. Skontrolujte sieť!"
1106
1107 msgid "Canada"
1108 msgstr "Kanada"
1109
1110 msgid "Cancel"
1111 msgstr "Zrušiť"
1112
1113 msgid "Capacity: "
1114 msgstr "Kapacita:"
1115
1116 msgid "Card"
1117 msgstr "Karta"
1118
1119 msgid "Catalan"
1120 msgstr "Katalánčina"
1121
1122 msgid "Center screen at the lower border"
1123 msgstr "Vystrediť obrazovku na dolnom okraji"
1124
1125 msgid "Center screen at the upper border"
1126 msgstr "Vystrediť obrazovku na hornom okraji"
1127
1128 msgid "Change active delay"
1129 msgstr "Zmeniť aktívne oneskorenie"
1130
1131 msgid "Change bouquets in quickzap"
1132 msgstr "Zmeniť bukety pri rýchlom prepínaní"
1133
1134 msgid "Change default recording offset?"
1135 msgstr "Zmeniť predvolený posun nahrávania?"
1136
1137 msgid "Change hostname"
1138 msgstr "Zmeniť názov hostiteľa"
1139
1140 msgid "Change pin code"
1141 msgstr "Zmeniť kód PIN"
1142
1143 msgid "Change service PIN"
1144 msgstr "Zmeniť PIN stanice"
1145
1146 msgid "Change service PINs"
1147 msgstr "Zmeniť PINy staníc"
1148
1149 msgid "Change setup PIN"
1150 msgstr "Zmeniť PIN nastavení"
1151
1152 msgid "Change step size"
1153 msgstr "Zmeniť veľkosť kroku"
1154
1155 msgid "Change the hostname of your Dreambox."
1156 msgstr "Zmeňte názov hostiteľa Dreamboxa."
1157
1158 msgid "Changelog"
1159 msgstr "Protokol zmien"
1160
1161 msgid "Channel"
1162 msgstr "Stanica"
1163
1164 msgid "Channel Selection"
1165 msgstr "Voľba stanice"
1166
1167 msgid "Channel audio:"
1168 msgstr "Zvuk stanice:"
1169
1170 msgid "Channel not in services list"
1171 msgstr "Stanica nie je v zozname staníc"
1172
1173 msgid "Channel:"
1174 msgstr "Stanica:"
1175
1176 msgid "Channellist menu"
1177 msgstr "Menu zoznamu staníc"
1178
1179 msgid "Channels"
1180 msgstr "Stanice"
1181
1182 msgid "Chap."
1183 msgstr "Kap."
1184
1185 msgid "Chapter"
1186 msgstr "Kapitola"
1187
1188 msgid "Chapter:"
1189 msgstr "Kapitola:"
1190
1191 msgid "Check"
1192 msgstr "Skontrolovať"
1193
1194 msgid "Checking Filesystem..."
1195 msgstr "Kontrolujem systém súborov..."
1196
1197 msgid "Choose Tuner"
1198 msgstr "Zvoliť tuner"
1199
1200 msgid "Choose a wireless network"
1201 msgstr "Zvoľte bezdrôtovú sieť"
1202
1203 msgid "Choose backup files"
1204 msgstr "Zvoliť súbory zálohy"
1205
1206 msgid "Choose backup location"
1207 msgstr "Zvoliť umiestnenie zálohy"
1208
1209 msgid "Choose bouquet"
1210 msgstr "Zvoliť buket"
1211
1212 msgid "Choose image to download"
1213 msgstr "Zvoľte image na stiahnutie"
1214
1215 msgid "Choose target folder"
1216 msgstr "Zvoliť cieľový adresár"
1217
1218 msgid "Choose upgrade source"
1219 msgstr "Zvoliť zdroj aktualizácie"
1220
1221 msgid "Choose your Skin"
1222 msgstr "Zvoliť vzhľad"
1223
1224 msgid "Circular left"
1225 msgstr "Kruhová ľavá"
1226
1227 msgid "Circular right"
1228 msgstr "Kruhová pravá"
1229
1230 msgid "Classic"
1231 msgstr "Klasika"
1232
1233 msgid "Cleanup"
1234 msgstr "Vyčistiť"
1235
1236 msgid "Cleanup Wizard"
1237 msgstr "Sprievodca vyčistením"
1238
1239 msgid "Cleanup Wizard settings"
1240 msgstr "Nastavenia sprievodcu vyčistením"
1241
1242 msgid "Cleanup timerlist automatically"
1243 msgstr "Automaticky vyprázdniť zoznam časovačov"
1244
1245 msgid "Cleanup timerlist automatically."
1246 msgstr "Automaticky vyprázdniť zoznam časovačov."
1247
1248 msgid "CleanupWizard"
1249 msgstr "Sprievodca vyčistením"
1250
1251 msgid "Clear before scan"
1252 msgstr "Vymazať pred skenovaním"
1253
1254 msgid "Clear history on Exit:"
1255 msgstr "Vymazať históriu pri ukončení:"
1256
1257 msgid "Clear log"
1258 msgstr "Vymazať log"
1259
1260 msgid "Close"
1261 msgstr "Zatvoriť"
1262
1263 msgid "Close and forget changes"
1264 msgstr "Zatvoriť a zrušiť zmeny"
1265
1266 msgid "Close and save changes"
1267 msgstr "Zatvoriť a uložiť zmeny"
1268
1269 msgid "Close title selection"
1270 msgstr "Zatvoriť výber titulkov"
1271
1272 msgid "Code rate HP"
1273 msgstr ""
1274
1275 msgid "Code rate LP"
1276 msgstr ""
1277
1278 msgid "Code rate high"
1279 msgstr "Vysoká kódová rýchlosť"
1280
1281 msgid "Code rate low"
1282 msgstr "Nízka kódová rýchlosť"
1283
1284 msgid "Coderate HP"
1285 msgstr "Rýchlosť HP"
1286
1287 msgid "Coderate LP"
1288 msgstr "Rýchlosť LP"
1289
1290 msgid "Collection name"
1291 msgstr "Názov zostavy"
1292
1293 msgid "Collection settings"
1294 msgstr "Nastavenia zostavy"
1295
1296 msgid "Color Format"
1297 msgstr "Formát farby"
1298
1299 msgid "Comedy"
1300 msgstr "Komédia"
1301
1302 msgid "Command execution..."
1303 msgstr "Vykonávanie príkazu..."
1304
1305 msgid "Command order"
1306 msgstr "Poradie príkazov"
1307
1308 msgid "Committed DiSEqC command"
1309 msgstr "Potvrdený príkaz DiSEqC"
1310
1311 msgid "Common Interface"
1312 msgstr "Common Interface"
1313
1314 msgid "Common Interface Assignment"
1315 msgstr "Priradenie CI"
1316
1317 msgid "CommonInterface"
1318 msgstr "CommonInterface"
1319
1320 msgid "Communication"
1321 msgstr "Komunikácia"
1322
1323 msgid "Compact Flash"
1324 msgstr "Compact Flash"
1325
1326 msgid "Complete"
1327 msgstr "Kompletné"
1328
1329 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
1330 msgstr "Komplexné (umožňuje miešanie rôznych zvukových a obrazových formátov)"
1331
1332 msgid "Composition of the recording filenames"
1333 msgstr "Zloženie názvov súborov nahrávok"
1334
1335 msgid "Configuration Mode"
1336 msgstr "Možnosti nastavenia"
1337
1338 msgid "Configuration for the Webinterface"
1339 msgstr "Konfigurácia webového rozhrania"
1340
1341 msgid "Configure AutoTimer behavior"
1342 msgstr "Nastaviť správanie autočasovača"
1343
1344 msgid "Configure interface"
1345 msgstr "Nakonfigurujte rozhranie"
1346
1347 msgid "Configure nameservers"
1348 msgstr "Nastavte názvy serverov"
1349
1350 msgid "Configure your WLAN network interface"
1351 msgstr "Nakonfigurovať rozhranie WLAN"
1352
1353 msgid "Configure your internal LAN"
1354 msgstr "Nakonfigurujte internú LAN"
1355
1356 msgid "Configure your network again"
1357 msgstr "Znova nakonfigurujte sieť"
1358
1359 msgid "Configure your wireless LAN again"
1360 msgstr "Znova nakonfigurujte bezdrôtovú sieť"
1361
1362 msgid "Configuring"
1363 msgstr "Konfigurujem"
1364
1365 msgid "Conflicting timer"
1366 msgstr "Časovanie sa prekrýva"
1367
1368 msgid "Connect"
1369 msgstr "Pripojiť"
1370
1371 msgid "Connect to a Wireless Network"
1372 msgstr "Pripojiť k bezdrôtovej sieti"
1373
1374 msgid "Connected to"
1375 msgstr "Pripojené k "
1376
1377 msgid "Connected!"
1378 msgstr "Pripojené!"
1379
1380 msgid "Constellation"
1381 msgstr "Zostava"
1382
1383 msgid "Content does not fit on DVD!"
1384 msgstr "Obsah sa nezmestí na DVD!"
1385
1386 msgid "Continue"
1387 msgstr "Pokračovať"
1388
1389 msgid "Continue in background"
1390 msgstr "Pokračovať v pozadí"
1391
1392 msgid "Continue playing"
1393 msgstr "Pokračovať v prehrávaní"
1394
1395 msgid "Contrast"
1396 msgstr "Kontrast"
1397
1398 msgid "Control your Dreambox with your Web browser."
1399 msgstr "Ovládajte Dreamboxa cez webový prehliadač."
1400
1401 msgid "Control your Dreambox with your browser"
1402 msgstr "Ovládajte Dreamboxa cez webový prehliadač"
1403
1404 msgid "Control your dreambox with only the MUTE button"
1405 msgstr "Ovládajte Dreamboxa len tlačidlom MUTE"
1406
1407 msgid "Control your dreambox with only the MUTE button."
1408 msgstr "Ovládajte Dreamboxa len tlačidlom MUTE."
1409
1410 msgid "Control your internal system fan."
1411 msgstr "Ovládajte vnútorný systémový ventilátor."
1412
1413 msgid "Control your kids's tv usage"
1414 msgstr "Ovládajte používanie televízora deťmi"
1415
1416 msgid "Control your system fan"
1417 msgstr "Ovládajte systémový ventilátor"
1418
1419 msgid "Copy, rename, delete, move local files on your Dreambox."
1420 msgstr "Kopírujte, premenujte, vymažte a premiestnite súbory v Dreamboxe."
1421
1422 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
1423 msgstr "Nemôžem sa pripojiť k serveru so súbormi Dreambox .NFI:"
1424
1425 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
1426 msgstr "Nemôžem použiť médium. Je vložený disk?"
1427
1428 msgid "Could not open Picture in Picture"
1429 msgstr "Nedá sa otvoriť obraz v obraze"
1430
1431 #, python-format
1432 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
1433 msgstr "Nedalo sa nahrávať - prekrýva sa časovanie %s"
1434
1435 #, python-format
1436 msgid "Couldn't record due to invalid service %s"
1437 msgstr ""
1438
1439 msgid "Crashlog settings"
1440 msgstr "Nastavenia správ o zrútení"
1441
1442 msgid "CrashlogAutoSubmit"
1443 msgstr "Autom. posielanie správ o zrútení"
1444
1445 msgid "CrashlogAutoSubmit settings"
1446 msgstr "Nastavenia autom. posielania správ o zrútení"
1447
1448 msgid "CrashlogAutoSubmit settings..."
1449 msgstr "Nastavenia autom. posielania správ o zrútení"
1450
1451 msgid ""
1452 "Crashlogs found!\n"
1453 "Send them to Dream Multimedia?"
1454 msgstr ""
1455 "Nájdené správy o zrútení!\n"
1456 "Poslať ich do Dream Multimedia?"
1457
1458 msgid "Create DVD-ISO"
1459 msgstr "Vytvoriť disk DVD-ISO"
1460
1461 msgid "Create a backup of your Video DVD on your DreamBox hard drive."
1462 msgstr "Vytvorte si zálohu Video DVD na pevnom disku Dreamboxa."
1463
1464 msgid "Create a backup of your Video-DVD"
1465 msgstr "Vytvoriť zálohu Video DVD"
1466
1467 msgid "Create a new AutoTimer."
1468 msgstr "Vytvoriť nový autočasovač"
1469
1470 msgid "Create a new timer using the classic editor"
1471 msgstr "Vytvoriť nový časovač klasickým editorom"
1472
1473 msgid "Create a new timer using the wizard"
1474 msgstr "Vytvoriť nový časovač pomocou sprievodcu"
1475
1476 msgid "Create movie folder failed"
1477 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť adresár pre filmy"
1478
1479 msgid "Create preview pictures of your Movies"
1480 msgstr "Vytvorte si náhľadové snímky z filmov"
1481
1482 msgid "Create remote timers"
1483 msgstr "Vytvoriť časovač na diaľku"
1484
1485 msgid "Create timers on remote Dreamboxes."
1486 msgstr "Vytvorte časovače na vzdialených Dreamboxoch"
1487
1488 #, python-format
1489 msgid "Creating directory %s failed."
1490 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť adresár %s."
1491
1492 msgid "Creating partition failed"
1493 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť partíciu"
1494
1495 msgid "Croatian"
1496 msgstr "Chorvátčina"
1497
1498 msgid "Current Transponder"
1499 msgstr "Aktuálny transpondér"
1500
1501 msgid "Current device: "
1502 msgstr "Aktuálne zariadenie:"
1503
1504 msgid "Current settings:"
1505 msgstr "Aktuálne nastavenia:"
1506
1507 msgid "Current value: "
1508 msgstr "Aktuálna hodnota:"
1509
1510 msgid "Current version:"
1511 msgstr "Aktuálna verzia:"
1512
1513 msgid "Currently installed image"
1514 msgstr "Aktuálne nainštalovaný image"
1515
1516 #, python-format
1517 msgid "Custom (%s)"
1518 msgstr "Vlastný (%s)"
1519
1520 msgid "Custom location"
1521 msgstr "Vlastné umiestnenie"
1522
1523 msgid "Custom offset"
1524 msgstr "Vlastný posun"
1525
1526 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
1527 msgstr "Vlastný posun času pre tlačidlá 1 a 3"
1528
1529 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
1530 msgstr "Vlastný posun času pre tlačidlá 4 a 6"
1531
1532 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
1533 msgstr "Vlastný posun času pre tlačidlá 7 a 9"
1534
1535 msgid "Customize"
1536 msgstr "Upraviť"
1537
1538 msgid "Customize Vali-XD skins"
1539 msgstr "Úprava vzhľadov Vali-XD"
1540
1541 msgid "Customize Vali-XD skins by yourself."
1542 msgstr "Sami si upravte vzhľady Vali-XD"
1543
1544 msgid "Cut"
1545 msgstr "Strih"
1546
1547 msgid "Cut your movies"
1548 msgstr "Strih filmov"
1549
1550 msgid "Cut your movies."
1551 msgstr "Zostrihajte si filmy."
1552
1553 msgid "CutListEditor allows you to edit your movies"
1554 msgstr "CutListEditor umožňuje úpravu filmov"
1555
1556 msgid ""
1557 "CutListEditor allows you to edit your movies.\n"
1558 "Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
1559 "cut'.\n"
1560 "Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
1561 msgstr ""
1562 "CutListEditor umožňuje úpravu filmov.\\,Seek to the start of the stuff you "
1563 "want to cut away. Press OK, select 'start cut'.\n"
1564 "Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
1565 "cut'.\n"
1566 "Nájdite začiatok záznamu, ktorý chcete vystrihnúť. Stlačte OK, zvoľte "
1567 "„začiatok strihu“.\n"
1568 "Potom nájdite koniec, stlačte OK a zvoľte „koniec strihu“. To je všetko."
1569
1570 msgid "Cutlist editor..."
1571 msgstr "Editor strihov..."
1572
1573 msgid "Czech"
1574 msgstr "Čeština"
1575
1576 msgid "Czech Republic"
1577 msgstr "Česká republika"
1578
1579 msgid "D"
1580 msgstr "D"
1581
1582 msgid "DHCP"
1583 msgstr "DHCP"
1584
1585 msgid "DUAL LAYER DVD"
1586 msgstr "DVOJVRSTVOVÉ DVD"
1587
1588 msgid "DVB-S"
1589 msgstr "DVB-S"
1590
1591 msgid "DVB-S2"
1592 msgstr "DVB-S2"
1593
1594 msgid "DVD Drive"
1595 msgstr ""
1596
1597 msgid "DVD File Browser"
1598 msgstr "Prehliadač súborov DVD"
1599
1600 msgid "DVD Player"
1601 msgstr "Prehrávač DVD"
1602
1603 msgid "DVD Titlelist"
1604 msgstr "Zoznam titulov DVD"
1605
1606 msgid "DVD media toolbox"
1607 msgstr "Nástroje pre DVD"
1608
1609 msgid "DVDPlayer plays your DVDs on your Dreambox"
1610 msgstr "Prehrávač DVD prehrá DVD na Dreamboxe"
1611
1612 msgid ""
1613 "DVDPlayer plays your DVDs on your Dreambox.\n"
1614 "With the DVDPlayer you can play your DVDs on your Dreambox from a DVD or "
1615 "even from an iso file or video_ts folder on your harddisc or network."
1616 msgstr ""
1617 "Prehrávač DVD prehrá disky DVD na Dreamboxe.\n"
1618 "S Prehrávačom DVD si na Dreamboxe prehráte DVD, súbor ISO alebo priečinok "
1619 "video_ts folder na pevnom disku alebo v sieti."
1620
1621 msgid "Danish"
1622 msgstr "Dánčina"
1623
1624 msgid "Date"
1625 msgstr "Dátum"
1626
1627 msgid "Decide if you want to enable or disable the Cleanup Wizard."
1628 msgstr "Rozhodnite, či zapnúť alebo vypnúť sprievodcu vyčistením."
1629
1630 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
1631 msgstr "Rozhodnite, čo urobiť, ak sa nájdu správy o zrútení."
1632
1633 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
1634 msgstr "Rozhodnite, čo urobiť so správami o zrútení po ich odoslaní."
1635
1636 msgid "Decrease delay"
1637 msgstr "Zmenšiť oneskorenie"
1638
1639 #, python-format
1640 msgid "Decrease delay by %i ms (can be set)"
1641 msgstr "Zmenšiť oneskorenie o %i ms (dá sa nastaviť)"
1642
1643 msgid "Deep Standby"
1644 msgstr "Vypnúť"
1645
1646 msgid "Default"
1647 msgstr "Predvolené"
1648
1649 msgid "Default Settings"
1650 msgstr "Predvolené nastavenia"
1651
1652 msgid "Default movie location"
1653 msgstr "Predvolené umiestnenie filmov"
1654
1655 msgid "Default services lists"
1656 msgstr "Zoznamy predvolených staníc"
1657
1658 msgid "Defaults"
1659 msgstr "Predvolené hodnoty"
1660
1661 msgid "Define a startup service"
1662 msgstr "Určiť úvodnú stanicu"
1663
1664 msgid "Define a startup service for your Dreambox."
1665 msgstr "Určte úvodnú (počiatočnú) stanicu na Dreamboxe."
1666
1667 msgid "Deinterlacer mode for interlaced content"
1668 msgstr ""
1669
1670 msgid "Deinterlacer mode for progressive content"
1671 msgstr ""
1672
1673 msgid "Delay"
1674 msgstr "Oneskorenie"
1675
1676 msgid "Delay x seconds after service started"
1677 msgstr ""
1678
1679 msgid "Delete"
1680 msgstr "Vymazať"
1681
1682 msgid "Delete crashlogs"
1683 msgstr "Vymazať správy o zrútení"
1684
1685 msgid "Delete entry"
1686 msgstr "Vymazať zadanie"
1687
1688 msgid "Delete failed!"
1689 msgstr "Vymazanie zlyhalo!"
1690
1691 msgid "Delete mount"
1692 msgstr "Vymazať prístup"
1693
1694 #, python-format
1695 msgid ""
1696 "Delete no more configured satellite\n"
1697 "%s?"
1698 msgstr ""
1699 "Vymazať už nepotrebné satelity\n"
1700 "%s?"
1701
1702 msgid "Descending"
1703 msgstr "Zostupne"
1704
1705 msgid "Description"
1706 msgstr "Opis"
1707
1708 msgid "Deselect"
1709 msgstr "Zrušiť výber"
1710
1711 msgid "Details for plugin: "
1712 msgstr "Údaje o module:"
1713
1714 msgid "Detected HDD:"
1715 msgstr "Zistený pevný disk:"
1716
1717 msgid "Detected NIMs:"
1718 msgstr "Zistené tunery:"
1719
1720 msgid "DiSEqC"
1721 msgstr "DiSEqC"
1722
1723 msgid "DiSEqC A/B"
1724 msgstr "DiSEqC A/B"
1725
1726 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
1727 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
1728
1729 msgid "DiSEqC mode"
1730 msgstr "Režim DiSEqC"
1731
1732 msgid "DiSEqC repeats"
1733 msgstr "Opakovania DiSEqC"
1734
1735 msgid "DiSEqC-Tester settings"
1736 msgstr "Nastavenia testovača DiSEqC"
1737
1738 msgid "Dialing:"
1739 msgstr "Vytáčam:"
1740
1741 msgid "Digital contour removal"
1742 msgstr "Odstránenie digitálnych obrysov"
1743
1744 msgid "Dir:"
1745 msgstr "Adr.:"
1746
1747 msgid "Direct playback of Youtube videos"
1748 msgstr "Priame prehrávanie videí z YouTube"
1749
1750 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
1751 msgstr "Priame prehrávanie prepojených titulov bez menu"
1752
1753 #, python-format
1754 msgid "Directory %s nonexistent."
1755 msgstr "Adresár %s neexistuje."
1756
1757 msgid "Directory browser"
1758 msgstr "Prehľadávač adresárov"
1759
1760 msgid "Disable"
1761 msgstr "Vypnúť"
1762
1763 msgid "Disable Picture in Picture"
1764 msgstr "Vypnúť obraz v obraze"
1765
1766 msgid "Disable crashlog reporting"
1767 msgstr "Vypnúť správy o zrútení"
1768
1769 msgid "Disable timer"
1770 msgstr "Vypnúť časovač"
1771
1772 msgid "Disabled"
1773 msgstr "Vypnuté"
1774
1775 msgid "Discard changes and close plugin"
1776 msgstr "Zrušiť zmeny a zatvoriť modul"
1777
1778 msgid "Discard changes and close screen"
1779 msgstr "Zrušiť zmeny a zatvoriť obrazovku"
1780
1781 msgid "Disconnect"
1782 msgstr "Odpojiť"
1783
1784 msgid "Dish"
1785 msgstr "Parabola"
1786
1787 msgid "Display 16:9 content as"
1788 msgstr "Obraz 16:9 zobraziť ako"
1789
1790 msgid "Display 4:3 content as"
1791 msgstr "Obraz 4:3 zobraziť ako"
1792
1793 msgid "Display >16:9 content as"
1794 msgstr "Obraz >16:9 zobraziť ako"
1795
1796 msgid "Display Setup"
1797 msgstr "Nastavenie displeja"
1798
1799 msgid "Display and Userinterface"
1800 msgstr "Displej a užívateľské rozhranie"
1801
1802 msgid "Display search results by:"
1803 msgstr "Zobraziť výsledky vyhľadávania podľa:"
1804
1805 msgid "Display your photos on the TV"
1806 msgstr "Zobrazenie fotografií na televízore"
1807
1808 msgid "Displays movie information from the InternetMovieDatabase"
1809 msgstr "Zobrazí informácie o filme z internetovej databázy filmov"
1810
1811 #, python-format
1812 msgid ""
1813 "Do you really want to REMOVE\n"
1814 "the plugin \"%s\"?"
1815 msgstr ""
1816 "Naozaj chcete odstrániť\n"
1817 "modul \"%s\"?"
1818
1819 msgid ""
1820 "Do you really want to check the filesystem?\n"
1821 "This could take lots of time!"
1822 msgstr ""
1823 "Naozaj chcete skontrolovať systém súborov?\n"
1824 "Môže to trvať dosť dlho!"
1825
1826 #, python-format
1827 msgid ""
1828 "Do you really want to delete %s\n"
1829 "%s?"
1830 msgstr ""
1831
1832 #, python-format
1833 msgid "Do you really want to delete %s?"
1834 msgstr "Naozaj chcete zmazať %s?"
1835
1836 #, python-format
1837 msgid ""
1838 "Do you really want to download\n"
1839 "the plugin \"%s\"?"
1840 msgstr ""
1841 "Naozaj chcete stiahnuť\n"
1842 "modul \"%s\"?"
1843
1844 msgid "Do you really want to exit?"
1845 msgstr "Naozaj chcete skončiť?"
1846
1847 msgid ""
1848 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
1849 "All data on the disk will be lost!"
1850 msgstr ""
1851 "Naozaj chcete inicializovať pevný disk?\n"
1852 "Všetky dáta na disku sa tým vymažú!"
1853
1854 #, python-format
1855 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
1856 msgstr "Naozaj chcete z disku odstrániť adresár %s?"
1857
1858 #, python-format
1859 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
1860 msgstr "Naozaj chcete odstrániť záložku %s?"
1861
1862 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
1863 msgstr "Chcete túto zostavu napáliť na DVD?"
1864
1865 msgid "Do you want to do a service scan?"
1866 msgstr "Chcete vyhľadať stanice?"
1867
1868 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
1869 msgstr "Chcete urobiť ďalšie ručné vyhľadávanie staníc?"
1870
1871 #, python-format
1872 msgid "Do you want to download the image to %s ?"
1873 msgstr "Chcete stiahnuť image na %s?"
1874
1875 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
1876 msgstr "Chcete na Dreamboxe zapnúť rodičovskú zámku?"
1877
1878 msgid "Do you want to enter a username and password for this host?\n"
1879 msgstr "Chcete zadať užívateľské meno a heslo pre tohto hostiteľa?\n"
1880
1881 msgid "Do you want to install default sat lists?"
1882 msgstr "Chcete nainštalovať zoznamy predvolených staníc?"
1883
1884 msgid "Do you want to install the package:\n"
1885 msgstr "Chcete nainštalovať balíček:\n"
1886
1887 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
1888 msgstr "Chcete prehrať DVD v mechanike?"
1889
1890 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
1891 msgstr "Chcete si toto DVD prezrieť pred napálením?"
1892
1893 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
1894 msgstr "Chcete reštartovať Dreambox?"
1895
1896 msgid "Do you want to remove the package:\n"
1897 msgstr "Chcete odstrániť balíček:\n"
1898
1899 msgid "Do you want to restore your settings?"
1900 msgstr "Chcete obnoviť nastavenia?"
1901
1902 msgid "Do you want to resume this playback?"
1903 msgstr "Chcete pokračovať v prehrávaní?"
1904
1905 msgid "Do you want to see more entries?"
1906 msgstr "Chcete vidieť viac zadaní?"
1907
1908 msgid ""
1909 "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you "
1910 "if needed?"
1911 msgstr ""
1912 "Chcete poslať svojju e-mailovú adresu a meno, aby sme vás mohli kontaktovať, "
1913 "ak treba?"
1914
1915 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
1916 msgstr "Chcete aktualizovať Dreambox?"
1917
1918 msgid ""
1919 "Do you want to update your Dreambox?\n"
1920 "After pressing OK, please wait!"
1921 msgstr ""
1922 "Chcete aktualizovať Dreamboxx?\n"
1923 "Po stlačení tlačidla OK vyčkajte!"
1924
1925 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
1926 msgstr "Chcete aktualizovať balíček:\n"
1927
1928 msgid "Do you want to view a tutorial?"
1929 msgstr "Chcete si pozrieť tutoriál?"
1930
1931 msgid "Don't ask, just send"
1932 msgstr "Nepýtať sa, len poslať"
1933
1934 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
1935 msgstr "Nezastaviť aktuálny záznam, ale vypnúť nasledujúce záznamy."
1936
1937 #, python-format
1938 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
1939 msgstr "Hotovo - %d nainštalovaných alebo aktualizovaných balíčkov"
1940
1941 #, python-format
1942 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
1943 msgstr ""
1944 "Hotovo - %d nainštalovaných, aktualizovaných alebo odstránených balíčkov s %"
1945 "d chybami"
1946
1947 msgid "Download"
1948 msgstr "Stiahnuť"
1949
1950 #, python-format
1951 msgid "Download %s from Server"
1952 msgstr "Stiahnuť %s zo servera"
1953
1954 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
1955 msgstr "Stiahnuť súbory .NFI pre USB-Flasher"
1956
1957 msgid "Download Plugins"
1958 msgstr "Stiahnuť prídavné moduly"
1959
1960 msgid "Download Video"
1961 msgstr "Stiahnuť video"
1962
1963 msgid "Download files from Rapidshare"
1964 msgstr "Stiahnuť súbory z Rapidshare"
1965
1966 msgid "Download location"
1967 msgstr "Stiahnuť umiestnenie"
1968
1969 msgid "Downloadable new plugins"
1970 msgstr "Nové moduly na stiahnutie"
1971
1972 msgid "Downloadable plugins"
1973 msgstr "Moduly na stiahnutie"
1974
1975 msgid "Downloading"
1976 msgstr "Sťahovanie"
1977
1978 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
1979 msgstr "Sťahujem informácie o moduloch. Čakajte..."
1980
1981 msgid "Downloading screenshots. Please wait..."
1982 msgstr "Sťahujem zábery. Čakajte..."
1983
1984 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
1985 msgstr "Dátové DVD vo formáte Dreambox (vyhovuje HDTV)"
1986
1987 msgid "Dreambox software because updates are available."
1988 msgstr "Softvér Dreamboxa, lebo sú k dispozícii aktualizácie."
1989
1990 msgid "Duration: "
1991 msgstr "Trvanie:"
1992
1993 msgid "Dutch"
1994 msgstr "Holandčina"
1995
1996 msgid "Dynamic contrast"
1997 msgstr "Dynamický kontrast"
1998
1999 msgid "E"
2000 msgstr "V"
2001
2002 msgid "EPG Selection"
2003 msgstr "Voľba EPG"
2004
2005 msgid "EPG encoding"
2006 msgstr "Kódovanie EPG"
2007
2008 msgid ""
2009 "EPGRefresh will automatically switch to user-defined channels when the box "
2010 "is idleing\n"
2011 "(in standby mode without any running recordings) to perform updates of the "
2012 "epg information on these channels."
2013 msgstr ""
2014 "Obnovovač EPG automaticky prepne na užívateľom určené stanice počas "
2015 "nečinnosti Dreamboxa\n"
2016 "(v pohotovostnom režime bez nahrávania), aby sa aktualizovali ich informácie "
2017 "o EPG."
2018
2019 #, python-format
2020 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
2021 msgstr "CHYBA - zlyhalo vyhľadávanie (%s)!"
2022
2023 msgid "East"
2024 msgstr "východne"
2025
2026 msgid "Edit"
2027 msgstr "Upraviť"
2028
2029 msgid "Edit AutoTimer"
2030 msgstr "Upraviť autočasovač"
2031
2032 msgid "Edit AutoTimer filters"
2033 msgstr "Upraviť filtre autočasovača"
2034
2035 msgid "Edit AutoTimer services"
2036 msgstr "Upraviť stanice autočasovača"
2037
2038 msgid "Edit DNS"
2039 msgstr "Upraviť DNS"
2040
2041 msgid "Edit Timers and scan for new Events"
2042 msgstr "Upraviť časovače a hľadať nové udalosti"
2043
2044 msgid "Edit Title"
2045 msgstr "Upraviť titul"
2046
2047 msgid "Edit bouquets list"
2048 msgstr "Upraviť zoznam buketov"
2049
2050 msgid "Edit chapters of current title"
2051 msgstr "Upraviť kapitoly aktuálneho titulu"
2052
2053 msgid "Edit new timer defaults"
2054 msgstr "Upraviť predvoľby časovača"
2055
2056 msgid "Edit selected AutoTimer"
2057 msgstr "Upraviť zvolený autočasovač"
2058
2059 msgid "Edit services list"
2060 msgstr "Upraviť zoznam staníc"
2061
2062 msgid "Edit settings"
2063 msgstr "Upraviť nastavenia"
2064
2065 msgid "Edit tags of recorded movies"
2066 msgstr "Upraviť značky nahraných filmov"
2067
2068 msgid "Edit tags of recorded movies."
2069 msgstr "Upraviť značky nahraných filmov."
2070
2071 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
2072 msgstr "Upraviť nastavenie DNS v Dreamboxe.\n"
2073
2074 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
2075 msgstr "Upraviť nastavenie siete v Dreamboxe.\n"
2076
2077 msgid "Edit title"
2078 msgstr "Upraviť titul"
2079
2080 msgid "Edit upgrade source url."
2081 msgstr "Upraviť URL zdroja aktualizácie."
2082
2083 msgid "Editing"
2084 msgstr "Úprava"
2085
2086 msgid "Editor for new AutoTimers"
2087 msgstr "Editor nových autočasovačov"
2088
2089 msgid "Education"
2090 msgstr "Vzdelávanie"
2091
2092 msgid "Electronic Program Guide"
2093 msgstr "Elektronický programový sprievodca"
2094
2095 msgid "Emailclient is an IMAP4 e-mail viewer for the Dreambox."
2096 msgstr "Klient e-mailov je prezerač e-mailov IMAP4 pre Dreambox."
2097
2098 msgid "Enable"
2099 msgstr "Zapnúť"
2100
2101 msgid "Enable /media"
2102 msgstr "Aktivovať /médium"
2103
2104 msgid "Enable 1080p24 Mode"
2105 msgstr ""
2106
2107 msgid "Enable 1080p25 Mode"
2108 msgstr ""
2109
2110 msgid "Enable 1080p30 Mode"
2111 msgstr ""
2112
2113 msgid "Enable 5V for active antenna"
2114 msgstr "Zapnúť 5 V pre aktívnu anténu"
2115
2116 msgid "Enable 720p24 Mode"
2117 msgstr ""
2118
2119 msgid "Enable Autoresolution"
2120 msgstr ""
2121
2122 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
2123 msgstr "Zapnúť sprievodcu vyčistením?"
2124
2125 msgid "Enable Filtering"
2126 msgstr "Zapnúť filtrovanie"
2127
2128 msgid "Enable HTTP Access"
2129 msgstr "Zapnúť prístup HTTP"
2130
2131 msgid "Enable HTTP Authentication"
2132 msgstr "Zapnúť overovanie HTTP"
2133
2134 msgid "Enable HTTPS Access"
2135 msgstr "Zapnúť prístup HTTPS"
2136
2137 msgid "Enable HTTPS Authentication"
2138 msgstr "Zapnúť overovanie HTTPS"
2139
2140 msgid "Enable Service Restriction"
2141 msgstr "Zapnúť obmedzenia pre stanicu"
2142
2143 msgid "Enable Streaming Authentication"
2144 msgstr "Zapnúť overovanie streamu"
2145
2146 msgid "Enable multiple bouquets"
2147 msgstr "Zapnúť viacnásobné bukety"
2148
2149 msgid "Enable parental control"
2150 msgstr "Zapnúť rodičovskú zámku"
2151
2152 msgid ""
2153 "Enable this to be able to access the AutoTimer Overview from within the "
2154 "extension menu."
2155 msgstr ""
2156 "Zapnite, ak chcete mať prístup k prehľadu automatického časovača z menu "
2157 "rozšírení."
2158
2159 msgid "Enable timer"
2160 msgstr "Zapnúť časovač"
2161
2162 msgid "Enabled"
2163 msgstr "Zapnuté"
2164
2165 msgid ""
2166 "Encoding the channel uses for it's EPG data. You only need to change this if "
2167 "you're searching for special characters like the german umlauts."
2168 msgstr ""
2169 "Kódovanie stanice sa využíva na dáta EPG. Túto hodnotu treba zmeniť, len ak "
2170 "hľadáte zvláštne znaky, napr. diakritiku."
2171
2172 msgid "Encrypted: "
2173 msgstr "Šifrované:"
2174
2175 msgid "Encryption"
2176 msgstr "Šifrovanie"
2177
2178 msgid "Encryption Key"
2179 msgstr "Šifrovací kľúč WLAN"
2180
2181 msgid "Encryption Keytype"
2182 msgstr "Druh šifrovacieho kľúča"
2183
2184 msgid "Encryption Type"
2185 msgstr "Typ šifrovania"
2186
2187 msgid "Encryption:"
2188 msgstr "Šifrovanie:"
2189
2190 msgid "End of \"after event\" timespan"
2191 msgstr "Koniec časového obdobia \"po udalosti\""
2192
2193 msgid "End of timespan"
2194 msgstr "Koniec časového obdobia"
2195
2196 msgid "End time"
2197 msgstr "Čas ukončenia"
2198
2199 msgid "EndTime"
2200 msgstr "Koniec"
2201
2202 msgid "English"
2203 msgstr "Angličtina"
2204
2205 msgid ""
2206 "Enigma2 Plugin to play AVI/DIVX/WMV/etc. videos from PC on your Dreambox. "
2207 "Needs a running VLC from www.videolan.org on your pc."
2208 msgstr ""
2209 "Modul Enigma2 na prehrávanie videí AVI, DIVX, WMV a pod. z počítača na "
2210 "Dreamboxe. Vyžaduje bežiaci program VLC (z www.videolan.org) na počítači."
2211
2212 msgid ""
2213 "Enigma2 Skinselector\n"
2214 "\n"
2215 "If you experience any problems please contact\n"
2216 "stephan@reichholf.net\n"
2217 "\n"
2218 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2219 msgstr ""
2220 "Volič vzhľadu Enigma2\n"
2221 "\n"
2222 "Ak máte akékoľvek problémy, obráťte sa na\n"
2223 "stephan@reichholf.net\n"
2224 "\n"
2225 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2226
2227 msgid "Enter IP to scan..."
2228 msgstr "Zadajte IP na prehľadávanie..."
2229
2230 msgid "Enter main menu..."
2231 msgstr "Otvoriť hlavné menu..."
2232
2233 msgid "Enter new hostname for your Dreambox"
2234 msgstr "Zadajte nový názov hostiteľa pre Dreambox"
2235
2236 msgid "Enter options:"
2237 msgstr "Zadajte voľby:"
2238
2239 msgid "Enter password:"
2240 msgstr "Zadajte heslo:"
2241
2242 msgid "Enter pin code"
2243 msgstr "Zadajte kód PIN"
2244
2245 msgid "Enter share directory:"
2246 msgstr "Zadajte zdieľaný adresár:"
2247
2248 msgid "Enter share name:"
2249 msgstr "Zadajte zdieľané meno:"
2250
2251 msgid "Enter the service pin"
2252 msgstr "Zadajte PIN stanice"
2253
2254 msgid "Enter user and password for host: "
2255 msgstr "Zadajte užívateľské meno a heslo pre hostiteľa:"
2256
2257 msgid "Enter username:"
2258 msgstr "Zadajte užívateľské meno:"
2259
2260 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
2261 msgstr ""
2262 "Zadajte svoju e-mailovú adresu, aby sme vás mohli kontaktovať, ak treba."
2263
2264 msgid "Enter your search term(s)"
2265 msgstr "Zadajte vyhľadávaný termín(y)"
2266
2267 msgid "Entertainment"
2268 msgstr "Zábava"
2269
2270 msgid "Error"
2271 msgstr "Chyba"
2272
2273 msgid "Error executing plugin"
2274 msgstr "Chyba pri spustení modulu"
2275
2276 #, python-format
2277 msgid ""
2278 "Error: %s\n"
2279 "Retry?"
2280 msgstr ""
2281 "Chyba: %s\n"
2282 "Zopakovať?"
2283
2284 msgid "Estonian"
2285 msgstr "Estónčina"
2286
2287 msgid "Eventview"
2288 msgstr "Prehľad programov"
2289
2290 msgid "Everything is fine"
2291 msgstr "Všetko je v poriadku"
2292
2293 msgid "Exact match"
2294 msgstr "Presná zhoda"
2295
2296 msgid "Exceeds dual layer medium!"
2297 msgstr "Presahuje kapacitu dvojvrstvového DVD!"
2298
2299 msgid "Exclude"
2300 msgstr "Vylúčiť"
2301
2302 msgid "Execute \"after event\" during timespan"
2303 msgstr "Vykonať \"po udalosti\" v časovom období"
2304
2305 msgid "Execute TuxboxPlugins"
2306 msgstr "Spustiť moduly Tuxbox"
2307
2308 msgid "Execution Progress:"
2309 msgstr "Priebeh vykonávania:"
2310
2311 msgid "Execution finished!!"
2312 msgstr "Skončené!!"
2313
2314 msgid "Exif"
2315 msgstr "Exif"
2316
2317 msgid "Exit"
2318 msgstr "Ukončiť"
2319
2320 msgid "Exit editor"
2321 msgstr "Ukončiť editor"
2322
2323 msgid "Exit input device selection."
2324 msgstr "Ukončiť výber vstupného zariadenia."
2325
2326 msgid "Exit network wizard"
2327 msgstr "Ukončiť sprievodcu sieťou"
2328
2329 msgid "Exit the cleanup wizard"
2330 msgstr "Ukončiť sprievodcu vyčistením"
2331
2332 msgid "Exit the wizard"
2333 msgstr "Ukončiť sprievodcu"
2334
2335 msgid "Exit wizard"
2336 msgstr "Ukončiť sprievodcu"
2337
2338 msgid "Expert"
2339 msgstr "expertný"
2340
2341 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
2342 msgstr "Modul rozšíreného nastavenia siete..."
2343
2344 msgid "Extended Setup..."
2345 msgstr "Rozšírené nastavenie..."
2346
2347 msgid "Extended Software"
2348 msgstr "Rozšírený softvér"
2349
2350 msgid "Extended Software Plugin"
2351 msgstr "Modul rozšíreného softvéru"
2352
2353 msgid "Extensions"
2354 msgstr "Rozšírenia"
2355
2356 msgid "Extensions management"
2357 msgstr "Správa rozšírení"
2358
2359 msgid "FEC"
2360 msgstr "FEC"
2361
2362 msgid ""
2363 "FTPBrowser allows uploading and downloading files between your Dreambox and "
2364 "a server using the file transfer protocol."
2365 msgstr ""
2366 "Prehliadač FTP umožäuje posielanie a sťahovanie súborov medzi Dreamboxom a "
2367 "serverom pomocou protokolu FTP."
2368
2369 msgid "Factory reset"
2370 msgstr "Továrenské nastavenia"
2371
2372 msgid "Failed"
2373 msgstr "Zlyhalo"
2374
2375 #, python-format
2376 msgid "Fan %d"
2377 msgstr "Ventilítor %d"
2378
2379 #, python-format
2380 msgid "Fan %d PWM"
2381 msgstr "PWM ventilátora %d"
2382
2383 #, python-format
2384 msgid "Fan %d Voltage"
2385 msgstr "Napätie na ventilátore %d"
2386
2387 msgid "Fast"
2388 msgstr "rýchlo"
2389
2390 msgid "Fast DiSEqC"
2391 msgstr "Rýchly DiSEqC"
2392
2393 msgid "Fast Forward speeds"
2394 msgstr "Rýchlosti prevíjania vpred"
2395
2396 msgid "Fast epoch"
2397 msgstr "rýchla doba"
2398
2399 msgid "Favourites"
2400 msgstr "Obľúbené"
2401
2402 msgid "Fetching feed entries"
2403 msgstr "Zobraziť feedy"
2404
2405 msgid "Fetching search entries"
2406 msgstr "Zobraziť výsledky vyhľadávania"
2407
2408 msgid "Filesystem Check"
2409 msgstr "Kontrola systému súborov"
2410
2411 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
2412 msgstr "V systéme súborov sú neopraviteľné chyby"
2413
2414 msgid "Film & Animation"
2415 msgstr "Film a zábava"
2416
2417 msgid "Filter"
2418 msgstr "Filter"
2419
2420 msgid ""
2421 "Filters are another powerful tool when matching events. An AutoTimer can be "
2422 "restricted to certain Weekdays or only match an event with a text inside eg "
2423 "it's Description.\n"
2424 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
2425 msgstr ""
2426 "Filtre sú ďalším výkonným nástrojom na zisťovanie programov. Automatický "
2427 "časovač sa dá obmedziť na určité dni v týždni alebo len na hľadanie "
2428 "programu, ktorý má v opise určitý text.\n"
2429 "Stlačením MODRÉHO tlačidla pridáte nový filter, stlačením ŽLTÉHO odstránite "
2430 "zvolený filter."
2431
2432 msgid "Finetune"
2433 msgstr "Jemné nastavenie"
2434
2435 msgid "Finished"
2436 msgstr "Skončené"
2437
2438 msgid "Finished configuring your network"
2439 msgstr "Nastavenie siete je skončené"
2440
2441 msgid "Finished restarting your network"
2442 msgstr "Reštartovanie siete je skončené"
2443
2444 msgid "Finnish"
2445 msgstr "Fínčina"
2446
2447 msgid ""
2448 "First day to match events. No event that begins before this date will be "
2449 "matched."
2450 msgstr ""
2451
2452 msgid "First generate your skin-style with the Ai.HD-Control plugin."
2453 msgstr "Najprv vytvorte štýl vzhľadu ovládacím modulom Ai.HD."
2454
2455 msgid "Flash"
2456 msgstr "Flešovať"
2457
2458 msgid "Flashing failed"
2459 msgstr "Flešovanie zlyhalo"
2460
2461 msgid "Following tasks will be done after you press OK!"
2462 msgstr "Po stlačení OK sa vykonajú tieto úlohy."
2463
2464 msgid "Format"
2465 msgstr "Formát"
2466
2467 #, python-format
2468 msgid ""
2469 "Found a total of %d matching Events.\n"
2470 "%d Timer were added and %d modified, %d conflicts encountered."
2471 msgstr ""
2472
2473 #, python-format
2474 msgid ""
2475 "Found a total of %d matching Events.\n"
2476 "%d Timer were added and %d modified."
2477 msgstr ""
2478 "Nájdených celkom %d programov.\n"
2479 "%d nastavení časovača pridaných a %d zmenených."
2480
2481 msgid "Frame size in full view"
2482 msgstr "Veľkosť obrazu pri plnom zobrazení"
2483
2484 msgid "France"
2485 msgstr "Francúzsko"
2486
2487 msgid "French"
2488 msgstr "Francúzština"
2489
2490 msgid "Frequency"
2491 msgstr "Kmitočet"
2492
2493 msgid "Frequency bands"
2494 msgstr "Kmitočtové pásma"
2495
2496 msgid "Frequency scan step size(khz)"
2497 msgstr "Kmitočtový krok pri vyhľadávaní (kHz)"
2498
2499 msgid "Frequency steps"
2500 msgstr "Kmitočtové kroky"
2501
2502 msgid "Fri"
2503 msgstr "Pi"
2504
2505 msgid "Friday"
2506 msgstr "Piatok"
2507
2508 msgid "Frisian"
2509 msgstr "Frízština"
2510
2511 msgid "FritzCall shows incoming calls to your Fritz!Box on your Dreambox."
2512 msgstr "FritzCall zobrazuje volania prichádzajúce do Fritz!Boxa na Dreamboxe."
2513
2514 msgid "Front USB Slot"
2515 msgstr ""
2516
2517 msgid "Frontend for /tmp/mmi.socket"
2518 msgstr ""
2519
2520 #, python-format
2521 msgid "Frontprocessor version: %d"
2522 msgstr "Verzia frontprocesora: %d"
2523
2524 msgid "Fsck failed"
2525 msgstr "Fsck zlyhalo"
2526
2527 msgid ""
2528 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
2529 "Do you want to Restart the GUI now?"
2530 msgstr ""
2531 "Pre použitie nového vzhľadu sa musí reštartovať GUI\n"
2532 "Chcete teraz reštartovať GUI?"
2533
2534 msgid "GUI that allows user to change the ftp- / telnet password."
2535 msgstr "GUI, ktoré umožňuje zmenu hesla pre FTP a Telnet."
2536
2537 msgid ""
2538 "GUI that allows user to change the ftp-/telnet-password of the Dreambox."
2539 msgstr "GUI, ktoré umožňuje zmenu hesla v Dreamboxe pre FTP a Telnet"
2540
2541 msgid "GUI to change the ftp and telnet-password"
2542 msgstr "GUI na zmenu hesla pre FTP a Telnet"
2543
2544 msgid "Gaming"
2545 msgstr "Hry"
2546
2547 msgid "Gateway"
2548 msgstr "Brána"
2549
2550 msgid "General AC3 Delay"
2551 msgstr "Oneskorenie AC3"
2552
2553 msgid "General AC3 delay (ms)"
2554 msgstr "Oneskorenie AC3 [ms]"
2555
2556 msgid "General PCM Delay"
2557 msgstr "Oneskorenie PCM"
2558
2559 msgid "General PCM delay (ms)"
2560 msgstr "Oneskorenie PCM [ms]"
2561
2562 msgid "Generates and Shows TV Charts of all users having this plugin installed"
2563 msgstr ""
2564
2565 msgid "Genre"
2566 msgstr "Žáner"
2567
2568 msgid "Genuine Dreambox"
2569 msgstr "Pravý Dreambox"
2570
2571 msgid "Genuine Dreambox validation failed!"
2572 msgstr "Overenie pravosti Dreamboxa zlyhalo!"
2573
2574 msgid "Genuine Dreambox verification"
2575 msgstr "Overenie pravosti Dreamboxa"
2576
2577 msgid "German"
2578 msgstr "Nemčina"
2579
2580 msgid "German storm information"
2581 msgstr "Nemecké búrkové informácie"
2582
2583 msgid "German traffic information"
2584 msgstr "Nemecké dopravné informácie"
2585
2586 msgid "Germany"
2587 msgstr "Nemecko"
2588
2589 msgid "Get AudioCD info from CDDB and CD-Text"
2590 msgstr "Získajte informácie AudioCD z CDDB aCD-Text"
2591
2592 msgid "Get latest experimental image"
2593 msgstr "Získať najnovší experimentálny image"
2594
2595 msgid "Get latest release image"
2596 msgstr "Získať najnovší hotový image"
2597
2598 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
2599 msgstr "Získavam informácie o module. Čakajte..."
2600
2601 msgid "Global delay"
2602 msgstr "Celkové oneskorenie"
2603
2604 msgid "Goto 0"
2605 msgstr "Otočiť na 0"
2606
2607 msgid "Goto position"
2608 msgstr "Otočiť do pozície"
2609
2610 msgid "GraphMultiEPG shows a graphical timeline EPG"
2611 msgstr "Grafický Multi EPG zobrazuje časovú os EPG"
2612
2613 msgid ""
2614 "GraphMultiEPG shows a graphical timeline EPG.\n"
2615 "Shows a nice overview of all running und upcoming tv shows."
2616 msgstr ""
2617 "Grafický Multi EPG zobrazuje časovú os EPG.\n"
2618 "Zobrazuje prehľad všetkých bežiacich a nasledujúcich TV programov."
2619
2620 msgid "Graphical Multi EPG"
2621 msgstr "Grafický Multi EPG"
2622
2623 msgid "Great Britain"
2624 msgstr "Veľká Británia"
2625
2626 msgid "Greek"
2627 msgstr "Gréčtina"
2628
2629 msgid "Green boost"
2630 msgstr "Zosilniť zelenú"
2631
2632 msgid ""
2633 "Growlee allows your Dreambox to forward notifications like 'Record started' "
2634 "to a PC running a growl, snarl or syslog compatible client or directly to an "
2635 "iPhone using prowl."
2636 msgstr ""
2637
2638 msgid "Guard Interval"
2639 msgstr "Ochranný interval"
2640
2641 msgid "Guard interval"
2642 msgstr ""
2643
2644 msgid "Guard interval mode"
2645 msgstr "Režim ochranného intervalu"
2646
2647 msgid "Guess existing timer based on begin/end"
2648 msgstr "Určiť existujúci časovač podľa začiatku a konca."
2649
2650 msgid "HD Interlace Mode"
2651 msgstr ""
2652
2653 msgid "HD Progressive Mode"
2654 msgstr ""
2655
2656 msgid "HD videos"
2657 msgstr "Videá HD"
2658
2659 msgid "HTTP Port"
2660 msgstr "Port HTTP"
2661
2662 msgid "HTTPS Port"
2663 msgstr "Port HTTPS"
2664
2665 msgid "Harddisk"
2666 msgstr "Pevný disk"
2667
2668 msgid "Harddisk setup"
2669 msgstr "Nastavenie pevného disku"
2670
2671 msgid "Harddisk standby after"
2672 msgstr "Uspať disk po"
2673
2674 msgid "Help"
2675 msgstr "Pomocník"
2676
2677 msgid "Hidden network SSID"
2678 msgstr "Skrytý sieťový SSID"
2679
2680 msgid "Hidden networkname"
2681 msgstr "Skrytý názov siete"
2682
2683 msgid "Hierarchy Information"
2684 msgstr "Hierarchické informácie"
2685
2686 msgid "Hierarchy info"
2687 msgstr ""
2688
2689 msgid "Hierarchy mode"
2690 msgstr "Hierarchický režim"
2691
2692 msgid "High bitrate support"
2693 msgstr "Spracuje vysoký dátový tok"
2694
2695 msgid "History"
2696 msgstr "História"
2697
2698 msgid "Holland"
2699 msgstr "Holandsko"
2700
2701 msgid "Hong Kong"
2702 msgstr "Hong Kong"
2703
2704 msgid "Horizontal"
2705 msgstr "Vodorovná"
2706
2707 msgid "Hotplugging for removeable devices"
2708 msgstr "Rýchle pripojenie vyberateľných zariadení"
2709
2710 msgid "How many minutes do you want to record?"
2711 msgstr "Koľko minút chcete nahrávať?"
2712
2713 msgid "How to handle found crashlogs?"
2714 msgstr "Ako spracovať nájdené správy o zrútení?"
2715
2716 msgid "Howto & Style"
2717 msgstr "Urob si sám a životný štýl"
2718
2719 msgid "Hue"
2720 msgstr "Odtieň"
2721
2722 msgid "Hungarian"
2723 msgstr "Maďarčina"
2724
2725 msgid "IMAP4 e-mail viewer for the Dreambox"
2726 msgstr "Prezerač e-mailov IMAP4 pre Dreambox"
2727
2728 msgid "IP Address"
2729 msgstr "Adresa IP"
2730
2731 msgid "IP:"
2732 msgstr "IP:"
2733
2734 msgid "IRC Client for Enigma2"
2735 msgstr "Klient IRC pre Enigmu2"
2736
2737 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
2738 msgstr "Súbor ISO je pre tento súborový systém príliš veľký!"
2739
2740 msgid "ISO path"
2741 msgstr "Cesta ISO"
2742
2743 msgid "Icelandic"
2744 msgstr "Islandčina"
2745
2746 #, python-format
2747 msgid ""
2748 "If this is enabled an existing timer will also be considered recording an "
2749 "event if it records at least 80% of the it."
2750 msgstr ""
2751 "Ak je toto zapnuté, existujúci časovač sa bude považovať za nahrávajúci, ak "
2752 "z programu nahrá aspoň 80 %."
2753
2754 msgid ""
2755 "If you see this, something is wrong with\n"
2756 "your scart connection. Press OK to return."
2757 msgstr ""
2758 "Ak vidíte toto, niečo nie je v poriadku\n"
2759 "s pripojením scart. Vráťte sa stlačením tlačidla OK."
2760
2761 msgid ""
2762 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
2763 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
2764 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
2765 "possible.\n"
2766 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
2767 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
2768 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
2769 "step.\n"
2770 "If you are happy with the result, press OK."
2771 msgstr ""
2772 "Ak máte na televízore zdôraznenie jasu alebo kontrastu, zrušte ho. Ak je v "
2773 "nastaveniach niečo ako „dynamický režim“, nastavte ho na štandardnú hodnotu. "
2774 "Podsvietenie nastavte na hodnotu, ktorá vám vyhovuje. Stiahnite kontrast "
2775 "televízora na najnižšiu hodnotu.\n"
2776 "Potom nastavte jas na najnižšiu možnú hodnotu, ale tak, aby dva najtmavšie "
2777 "odtiene sivej zostali rozlíšiteľné.\n"
2778 "V tejto chvíli sa nestarajte o svetlé odtiene. Tie nastavíte v ďalšom "
2779 "kroku.\n"
2780 "Ak ste spokojní s výsledkom, stlačte tlačidlo OK."
2781
2782 msgid "Import AutoTimer"
2783 msgstr "Importovať autočasovač"
2784
2785 msgid "Import existing Timer"
2786 msgstr "Importovať existujúci časovač"
2787
2788 msgid "Import from EPG"
2789 msgstr "Importovať z EPG"
2790
2791 msgid "In Progress"
2792 msgstr "Prebieha"
2793
2794 msgid ""
2795 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
2796 msgstr ""
2797 "Aby sa mohol nahrať načasovaný program, preplo sa na nahrávanú stanicu!\n"
2798
2799 msgid "Include"
2800 msgstr "Zahrnúť"
2801
2802 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
2803 msgstr "Vložiť do mailu vašu e-mailovú adresu a meno (voliteľne)?"
2804
2805 msgid "Increase delay"
2806 msgstr "Zväčšiť oneskorenie"
2807
2808 #, python-format
2809 msgid "Increase delay by %i ms (can be set)"
2810 msgstr "Zväčšiť oneskorenie o %i ms (dá sa nastaviť)"
2811
2812 msgid "Increased voltage"
2813 msgstr "Zvýšené napätie"
2814
2815 msgid "Index"
2816 msgstr "Index"
2817
2818 msgid "India"
2819 msgstr "India"
2820
2821 msgid "Info"
2822 msgstr "Informačná lišta"
2823
2824 msgid "InfoBar"
2825 msgstr "Informačná lišta"
2826
2827 msgid "Infobar timeout"
2828 msgstr "Doba zobrazovania informačnej lišty"
2829
2830 msgid "Information"
2831 msgstr "Informácie"
2832
2833 msgid "Init"
2834 msgstr "Inic."
2835
2836 msgid "Initial Fast Forward speed"
2837 msgstr ""
2838
2839 msgid "Initial Rewind speed"
2840 msgstr ""
2841
2842 msgid "Initial location in new timers"
2843 msgstr "Úvodné umiestnenie nových časových nahrávok"
2844
2845 msgid "Initialization"
2846 msgstr "Inicializácia"
2847
2848 msgid "Initialize"
2849 msgstr "Inicializovať"
2850
2851 msgid "Initializing Harddisk..."
2852 msgstr "Inicializujem pevný disk"
2853
2854 msgid "Input"
2855 msgstr "Vstup"
2856
2857 msgid "Input device setup"
2858 msgstr "Nastavenie vstupného zariadenia"
2859
2860 msgid "Input devices"
2861 msgstr "Vstupné zariadenia"
2862
2863 msgid "Install"
2864 msgstr "Inštalovať"
2865
2866 msgid "Install a new image with a USB stick"
2867 msgstr "Inštalovať nový image z kľúča USB"
2868
2869 msgid "Install a new image with your web browser"
2870 msgstr "Inštalovať nový image cez webový prehliadač"
2871
2872 msgid "Install extensions."
2873 msgstr "Inštalovať rozšírenia."
2874
2875 msgid "Install local extension"
2876 msgstr "Inštalovať miestne rozšírenie"
2877
2878 msgid "Install or remove finished."
2879 msgstr "Inštalácia alebo odstránenie skončené."
2880
2881 msgid "Install settings, skins, software..."
2882 msgstr "Inštalovať settingy, vzhľady, softvér..."
2883
2884 msgid "Installation finished."
2885 msgstr "Inštalácia je skončená."
2886
2887 msgid "Installing"
2888 msgstr "Inštalujem"
2889
2890 msgid "Installing Software..."
2891 msgstr "Inštalujem softvér..."
2892
2893 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
2894 msgstr "Inštalujem zoznamy predvolených staníc... Čakajte..."
2895
2896 msgid "Installing defaults... Please wait..."
2897 msgstr "Inštalujem predvolené nastavenia... Čakajte..."
2898
2899 msgid "Installing package content... Please wait..."
2900 msgstr "Inštalujem obsah balíčka... Čakajte..."
2901
2902 msgid "Instant Record..."
2903 msgstr "Okamžité nahrávanie..."
2904
2905 msgid "Instant record location"
2906 msgstr "Umiestnenie okamžitého záznamu"
2907
2908 msgid "Interface: "
2909 msgstr "Rozhranie:"
2910
2911 msgid "Intermediate"
2912 msgstr "stredný"
2913
2914 msgid "Internal Flash"
2915 msgstr "Interná pamäť flash"
2916
2917 msgid "Internal LAN adapter."
2918 msgstr "Adaptér internej LAN"
2919
2920 msgid "Internal USB Slot"
2921 msgstr ""
2922
2923 msgid "Internal firmware updater"
2924 msgstr "Interný aktualizátor firmvéru"
2925
2926 msgid "Invalid Location"
2927 msgstr "Neplatné umiestnenie"
2928
2929 #, python-format
2930 msgid "Invalid directory selected: %s"
2931 msgstr "Zvolený neplatný adresár: %s"
2932
2933 msgid "Invalid response from Security service pls restart again"
2934 msgstr "Neplatná odpoveď z bezpečnostného servera. Reštartujte."
2935
2936 msgid "Invalid response from server."
2937 msgstr "Neplatná odozva zo servera"
2938
2939 #, python-format
2940 msgid "Invalid response from server. Please report: %s"
2941 msgstr "Neplatná odpoveď zo servera. Ohláste: %s"
2942
2943 msgid "Invalid selection"
2944 msgstr "Neplatný výber"
2945
2946 msgid "Inversion"
2947 msgstr "Inverzia"
2948
2949 msgid "Ipkg"
2950 msgstr "Ipkg"
2951
2952 msgid "Ireland"
2953 msgstr "Írsko"
2954
2955 msgid "Is this videomode ok?"
2956 msgstr "Je tento režim obrazu OK?"
2957
2958 msgid "Israel"
2959 msgstr "Izrael"
2960
2961 msgid ""
2962 "It's possible to restrict an AutoTimer to certain Services or Bouquets or to "
2963 "deny specific ones.\n"
2964 "An Event will only match this AutoTimer if it's on a specific and not denied "
2965 "Service (inside a Bouquet).\n"
2966 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
2967 msgstr ""
2968 "Môžete obmedziť autočasovač na určité stanice, bukety alebo niektoré "
2969 "vylúčiť.\n"
2970 "Program bude vyhovovať autočasovaču, len ak to bude daná stanica, nie "
2971 "zakázaná (v rámci buketu).\n"
2972 "Stlačením MODRÉHO tlačidla pridáte obmedzenie, stlačením ŽLTÉHO zrušíte "
2973 "zvolené."
2974
2975 msgid "Italian"
2976 msgstr "Taliančina"
2977
2978 msgid "Italian Weather forecast on Dreambox"
2979 msgstr "Talianska predpoveď počasia na Dreamboxe"
2980
2981 msgid "Italian Weather forecast on Dreambox from www.google.it."
2982 msgstr "Talianska predpoveď počasia na Dreamboxe z www.google.it."
2983
2984 msgid "Italy"
2985 msgstr "Taliansko"
2986
2987 msgid "Japan"
2988 msgstr "Japonsko"
2989
2990 msgid "Job View"
2991 msgstr "Prehľad úloh"
2992
2993 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
2994 msgid "Just Scale"
2995 msgstr "Na celú obrazovku (bez pomeru strán)"
2996
2997 msgid "Kerni's BrushedAlu-HD skin"
2998 msgstr "Vzhľad BrushedAlu-HD, autor Kerni"
2999
3000 msgid "Kerni's DreamMM-HD skin"
3001 msgstr "Vzhľa DreamMM-HD, autor Kerni"
3002
3003 msgid "Kerni's Elgato-HD skin"
3004 msgstr "Vzhľad Elgato-HD, autor Kerni"
3005
3006 msgid "Kerni's SWAIN skin"
3007 msgstr "Vzhľad SWAIN, autor Kerni"
3008
3009 msgid "Kerni's SWAIN-HD skin"
3010 msgstr "Vzhľad SWAIN-HD, autor Kerni"
3011
3012 msgid "Kerni's UltraViolet skin"
3013 msgstr "Vzhľad UltraViolet, autor Kerni"
3014
3015 msgid "Kerni's YADS-HD skin"
3016 msgstr "Vzhľad YADS-HD, autor Kerni"
3017
3018 msgid "Kerni's dTV-HD skin"
3019 msgstr "Vzhľad dTV-HD, autor Kerni"
3020
3021 msgid "Kerni's dTV-HD-Reloaded skin"
3022 msgstr " Vzhľad dTV-HD-Reloaded, autor Kerni"
3023
3024 msgid "Kerni's dmm-HD skin"
3025 msgstr "Vzhľad dmm-HD, autor Kerni"
3026
3027 msgid "Kerni's dreamTV-HD skin"
3028 msgstr "Vzhľad dreamTV-HD, autor Kerni"
3029
3030 msgid "Kerni's simple skin"
3031 msgstr "Jednoduchý vzhľad, autor Kerni"
3032
3033 msgid "Kerni-HD1 skin"
3034 msgstr "Vzhľad Kerni-HD1"
3035
3036 msgid "Kerni-HD1R2 skin"
3037 msgstr "Vzhľad Kerni-HD1R2"
3038
3039 msgid "Kernis HD1 skin"
3040 msgstr "Vzhľad HD1, autor Kerni"
3041
3042 #, python-format
3043 msgid "Key %(Key)s successfully set to %(delay)i ms"
3044 msgstr "Tlačidlo %(tlačidlo)s nastavené na %(oneskorenie)i ms"
3045
3046 #, python-format
3047 msgid "Key %(key)s (current value: %(value)i ms)"
3048 msgstr "Tlačidlo %(tlačidlo)s (aktuálna hodnota: %(hodnota)i ms)"
3049
3050 msgid "Keyboard"
3051 msgstr "Klávesnica"
3052
3053 msgid "Keyboard Map"
3054 msgstr "Rozloženie klávesov"
3055
3056 msgid "Keyboard Setup"
3057 msgstr "Nastavenie klávesnice"
3058
3059 msgid "Keymap"
3060 msgstr "Rozloženie klávesov"
3061
3062 msgid "KiddyTimer allows to control your kids's daily tv usage."
3063 msgstr "Detský časovač umožňuje kontrolovať denné využívanie televízora deťmi"
3064
3065 msgid "LAN Adapter"
3066 msgstr "Adaptér LAN"
3067
3068 msgid "LAN connection"
3069 msgstr "Pripojenie LAN"
3070
3071 msgid "LNB"
3072 msgstr "LNB"
3073
3074 msgid "LOF"
3075 msgstr "LOF"
3076
3077 msgid "LOF/H"
3078 msgstr "LOF/H"
3079
3080 msgid "LOF/L"
3081 msgstr "LOF/L"
3082
3083 msgid "Language"
3084 msgstr "Jazyk"
3085
3086 msgid "Language selection"
3087 msgstr "Voľba jazyka"
3088
3089 msgid "Last config"
3090 msgstr "Posledné nastavenie"
3091
3092 msgid ""
3093 "Last day to match events. Events have to begin before this date to be "
3094 "matched."
3095 msgstr ""
3096
3097 msgid "Last speed"
3098 msgstr "Posledná rýchlosť"
3099
3100 msgid "Latitude"
3101 msgstr "Zem. šírka"
3102
3103 msgid "Latvian"
3104 msgstr "Lotyščina"
3105
3106 msgid "Leave DVD Player?"
3107 msgstr "Ukončiť DVD prehrávač?"
3108
3109 msgid "Left"
3110 msgstr "Doľava"
3111
3112 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
3113 msgid "Letterbox"
3114 msgstr "Letterbox"
3115
3116 msgid "Limit east"
3117 msgstr "Východný limit"
3118
3119 msgid "Limit west"
3120 msgstr "Západný limit"
3121
3122 msgid "Limited character set for recording filenames"
3123 msgstr "Obmedzená znaková sada pre názvy záznamov"
3124
3125 msgid "Limits off"
3126 msgstr "Vypnúť limity"
3127
3128 msgid "Limits on"
3129 msgstr "Zapnúť limity"
3130
3131 msgid "Link Quality:"
3132 msgstr "Kvalita spojenia:"
3133
3134 msgid "Link:"
3135 msgstr "Spojenie:"
3136
3137 msgid "Linked titles with a DVD menu"
3138 msgstr "Tituly prepojené s menu DVD"
3139
3140 msgid "List of Storage Devices"
3141 msgstr "Zoznam záznamových zariadení"
3142
3143 msgid "Listen and record internet radio"
3144 msgstr "Počúvať a nahrávať internetové rádio"
3145
3146 msgid "Listen and record shoutcast internet radio on your Dreambox."
3147 msgstr "Počúvať a nahrávať internetové rádio na Dreamboxe"
3148
3149 msgid "Lithuanian"
3150 msgstr "Litovčina"
3151
3152 msgid "Load"
3153 msgstr "Natiahnuť"
3154
3155 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
3156 msgstr "Prevziať dĺžku filmov do zoznamu filmov"
3157
3158 msgid "Load feed on startup:"
3159 msgstr "Na začiatku načítať feed:"
3160
3161 msgid "Load movie-length"
3162 msgstr "Prevziať dĺžku filmov do zoznamu filmov"
3163
3164 msgid "Local Network"
3165 msgstr "Miestna sieť"
3166
3167 msgid "Local share name"
3168 msgstr "Miestne zdieľané meno"
3169
3170 msgid "Location"
3171 msgstr "Umiestnenie"
3172
3173 msgid "Location for instant recordings"
3174 msgstr "Umiestnenie okamžitých záznamov"
3175
3176 msgid "Lock:"
3177 msgstr "Signál:"
3178
3179 msgid "Log results to harddisk"
3180 msgstr "Zaznamenať výsledky na pevný disk"
3181
3182 msgid "Long Keypress"
3183 msgstr "Dlhé stlačenie tlačidla"
3184
3185 msgid "Long filenames"
3186 msgstr "Dlhé názvy súborov"
3187
3188 msgid "Longitude"
3189 msgstr "Zem. dĺžka"
3190
3191 msgid "Lower bound of timespan."
3192 msgstr "Dolná hranica časového obdobia."
3193
3194 msgid ""
3195 "Lower bound of timespan. Nothing before this time will be matched. Offsets "
3196 "are not taken into account!"
3197 msgstr ""
3198 "Dolná hranica časového obdobia. Nič predtým nebude vyhovovať. Posuny sa "
3199 "nepočítajú."
3200
3201 msgid "MMC Card"
3202 msgstr "Karta MMC"
3203
3204 msgid "MORE"
3205 msgstr "VIAC"
3206
3207 msgid "Main menu"
3208 msgstr "Hlavné menu"
3209
3210 msgid "Mainmenu"
3211 msgstr "Hlavné menu"
3212
3213 msgid "Make this mark an 'in' point"
3214 msgstr "Urobiť z tejto značky vstupný bod („in“)"
3215
3216 msgid "Make this mark an 'out' point"
3217 msgstr "Urobiť z tejto značky výstupný bod („out“)"
3218
3219 msgid "Make this mark just a mark"
3220 msgstr "Urobiť z tejto značky len značku."
3221
3222 msgid "Manage extensions"
3223 msgstr "Spravovať rozšírenia"
3224
3225 msgid "Manage local files"
3226 msgstr "Správa miestnych súborov"
3227
3228 msgid "Manage logos to display at boot time or while in radio mode."
3229 msgstr "Spravovať logá, ktoré sa zobrazujú pri štarte a v režime rádia."
3230
3231 msgid "Manage logos to display at boottime"
3232 msgstr "Spravovať logá, ktoré sa zobrazujú pri štarte"
3233
3234 msgid "Manage network shares"
3235 msgstr "Spravovať sieťové zdieľanie"
3236
3237 msgid ""
3238 "Manage your music files in a database, play it with Merlin Music Player."
3239 msgstr "Spravovať hudobné súbory a prehrávať ich prehrávačom hudby Merlin."
3240
3241 msgid "Manage your network shares..."
3242 msgstr "Spravovať sieťové zdieľanie ..."
3243
3244 msgid "Manage your receiver's software"
3245 msgstr "Spravovať softvér ptijímača"
3246
3247 msgid "Manual Scan"
3248 msgstr "Ručné vyhľadávanie"
3249
3250 msgid "Manual transponder"
3251 msgstr "Transpondér ručne"
3252
3253 msgid "Manufacturer"
3254 msgstr "Výrobca"
3255
3256 msgid "Margin after record"
3257 msgstr "Rezerva po skončení programu"
3258
3259 msgid "Margin before record (minutes)"
3260 msgstr "Rezerva pred začiatkom programu (min)"
3261
3262 #, python-format
3263 msgid "Match Timespan: %02d:%02d - %02d:%02d"
3264 msgstr "Nájsť v období: %02d:%02d - %02d:%02d"
3265
3266 msgid "Match title"
3267 msgstr "Hľadať titul"
3268
3269 #, python-format
3270 msgid "Match title: %s"
3271 msgstr "Hľadať titul: %s"
3272
3273 msgid "Max. Bitrate: "
3274 msgstr "Max. dátový tok:"
3275
3276 msgid "Maximum duration (in m)"
3277 msgstr "Maximálne trvanie (v ms)"
3278
3279 msgid ""
3280 "Maximum event duration to match. If an event is longer than this ammount of "
3281 "time (without offset) it won't be matched."
3282 msgstr ""
3283 "Maximálne trvanie programu pre zhodu. Ak je program dlhší (bez posunu), "
3284 "nebude vyhovovať."
3285
3286 msgid "Media player"
3287 msgstr "Prehrávač médií"
3288
3289 msgid "MediaPlayer"
3290 msgstr "Prehrávač médií"
3291
3292 msgid ""
3293 "MediaScanner scans devices for playable media files and displays a menu with "
3294 "possible actions like viewing pictures or playing movies."
3295 msgstr ""
3296 "MediaScanner nájde na zariadeniach prehrávateľné súbory a zobrazí menu s "
3297 "možnosťami, ako je prezeranie obrázkov alebo prehrávanie filmov."
3298
3299 msgid ""
3300 "Mediaplayer plays your favorite music and videos.\n"
3301 "Play all your favorite music and video files, organize them in playlists, "
3302 "view cover and album information."
3303 msgstr ""
3304 "Prehrávač médií prehrá vaše obľúbené skladby a videá.\n"
3305 "Prehrajte si obľúbenú hudbu a videá, zorganizuute do zoznamov na "
3306 "prehrávanie, prezrite si informácie o albume."
3307
3308 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
3309 msgstr "Médium nie je zapisovateľný disk DVD!"
3310
3311 msgid "Medium is not empty!"
3312 msgstr "Médium nie je prázdne!"
3313
3314 msgid "Menu"
3315 msgstr "Menu"
3316
3317 msgid "Merlin Music Player and iDream"
3318 msgstr "Prehrávač hudby Merlin a iDream"
3319
3320 msgid "Message"
3321 msgstr "Správa"
3322
3323 msgid "Message..."
3324 msgstr "Správa..."
3325
3326 msgid "Mexico"
3327 msgstr "Mexiko"
3328
3329 msgid "Mkfs failed"
3330 msgstr "Mkfs zlyhalo"
3331
3332 msgid "Mode"
3333 msgstr "Režim"
3334
3335 msgid "Model: "
3336 msgstr "Model: "
3337
3338 msgid "Modify existing timers"
3339 msgstr "Upravte existujúce časovače"
3340
3341 msgid "Modulation"
3342 msgstr "Modulácia"
3343
3344 msgid "Modulator"
3345 msgstr "Modulátor"
3346
3347 msgid "Mon"
3348 msgstr "Po"
3349
3350 msgid "Mon-Fri"
3351 msgstr "Po-Pi"
3352
3353 msgid "Monday"
3354 msgstr "Pondelok"
3355
3356 msgid "Monthly"
3357 msgstr "Mesačne"
3358
3359 msgid "More video entries."
3360 msgstr "Ďalšie položky videa."
3361
3362 msgid "Mosquito noise reduction"
3363 msgstr "Potlačenie šumu na hranách"
3364
3365 msgid "Most discussed"
3366 msgstr "Najdiskutovanejšie"
3367
3368 msgid "Most linked"
3369 msgstr ""
3370
3371 msgid "Most popular"
3372 msgstr "Najpopulárnejšie"
3373
3374 msgid "Most recent"
3375 msgstr "Nejnovšie"
3376
3377 msgid "Most responded"
3378 msgstr "Najviac odpovedané"
3379
3380 msgid "Most viewed"
3381 msgstr "Najpozeranejšie"
3382
3383 msgid "Mount failed"
3384 msgstr "Primontovanie zlyhalo"
3385
3386 msgid "Mount informations"
3387 msgstr "Informácie o prístupe"
3388
3389 msgid "Mount options"
3390 msgstr "Voľby prístupu"
3391
3392 msgid "Mount type"
3393 msgstr "Typ prístupu"
3394
3395 msgid "MountManager"
3396 msgstr "MountManager"
3397
3398 msgid ""
3399 "Mounted/\n"
3400 "Unmounted"
3401 msgstr ""
3402 "Primontované/\n"
3403 "Odmontované"
3404
3405 msgid "Mountpoints management"
3406 msgstr "Správa prístupových bodov"
3407
3408 msgid "Mounts editor"
3409 msgstr "Editor prístupových bodov"
3410
3411 msgid "Mounts management"
3412 msgstr "Správa prístupových bodov"
3413
3414 msgid "Move Picture in Picture"
3415 msgstr "Premiestniť obraz v obraze"
3416
3417 msgid "Move east"
3418 msgstr "Pootočiť východne"
3419
3420 msgid "Move plugin screen"
3421 msgstr "Posunúť obrazovku modulu"
3422
3423 msgid "Move screen down"
3424 msgstr "Posunúť obrazovku nadol"
3425
3426 msgid "Move screen to the center of your TV"
3427 msgstr "Posunúť obrazovku do stredu"
3428
3429 msgid "Move screen to the left"
3430 msgstr "Posunúť obrazovku doľava"
3431
3432 msgid "Move screen to the lower left corner"
3433 msgstr "Posunúť obrazovku do ľavého dolného rohu"
3434
3435 msgid "Move screen to the lower right corner"
3436 msgstr "Posunúť obrazovku  do pravého dolného rohu"
3437
3438 msgid "Move screen to the middle of the left border"
3439 msgstr "Posunúť obrazovku do stredu ľavého okraja"
3440
3441 msgid "Move screen to the middle of the right border"
3442 msgstr "Posunúť obrazovku do stredu pravého okraja"
3443
3444 msgid "Move screen to the right"
3445 msgstr "Posunúť obrazovku doprava"
3446
3447 msgid "Move screen to the upper left corner"
3448 msgstr "Posunúť obrazovku do ľavého horného rohu"
3449
3450 msgid "Move screen to the upper right corner"
3451 msgstr "Posunúť obrazovku do pravého horného rohu"
3452
3453 msgid "Move screen up"
3454 msgstr "Posunúť obrazovku  nahor"
3455
3456 msgid "Move west"
3457 msgstr "Pootočiť západne"
3458
3459 msgid "Movie information from the Online Film Datenbank (German)."
3460 msgstr "Informácie o filme z online databázy filmov (po nemecky)."
3461
3462 msgid "Movie informations from the Online Film Datenbank"
3463 msgstr "Informácie o filme z online databázy filmov"
3464
3465 msgid "Movie location"
3466 msgstr "Umiestenie filmu"
3467
3468 msgid ""
3469 "MovieTagger adds tags to recorded movies to sort a large list of movies."
3470 msgstr ""
3471 "Značkovač filmov pridá do nahraných filmov značky na triedenie veľkého "
3472 "zoznamu filmov."
3473
3474 msgid ""
3475 "Movielist Preview creates screenshots of recordings and shows them inside "
3476 "the movielist."
3477 msgstr ""
3478 "Náhľad zoznamu filmov vytvorí obrázky z nahrávok a zobrazí ich v zozname "
3479 "filmov."
3480
3481 msgid "Movielist menu"
3482 msgstr "Menu filmov"
3483
3484 msgid "Multi EPG"
3485 msgstr "Multi EPG"
3486
3487 msgid "Multi-EPG bouquet selection"
3488 msgstr ""
3489
3490 msgid "Multimedia"
3491 msgstr "Multimédiá"
3492
3493 msgid "Multiple service support"
3494 msgstr "Dekóduje viac staníc"
3495
3496 msgid "Multiplex"
3497 msgstr ""
3498
3499 msgid "Multisat"
3500 msgstr "viac satelitov"
3501
3502 msgid "Music"
3503 msgstr "Hudba"
3504
3505 msgid "Mute"
3506 msgstr "Umlčovač"
3507
3508 msgid "My TubePlayer"
3509 msgstr "Prehrávač MyTube"
3510
3511 msgid "MyTube Settings"
3512 msgstr "Nastavenia MyTube"
3513
3514 msgid "MyTubePlayer"
3515 msgstr "Prehrávač MyTube"
3516
3517 msgid "MyTubePlayer Help"
3518 msgstr "Pomocník prehrávača MyTube"
3519
3520 msgid "MyTubePlayer active video downloads"
3521 msgstr "Prehrávač MyTube - aktívne stiahnuté videá"
3522
3523 msgid "MyTubePlayer settings"
3524 msgstr "Nastavenia prehrávača MyTube"
3525
3526 msgid "MyTubeVideoInfoScreen"
3527 msgstr "Informačné okno MyTube"
3528
3529 msgid "MyTubeVideohelpScreen"
3530 msgstr "Okno Pomocníka MyTube"
3531
3532 msgid "N/A"
3533 msgstr "Nie je k dispozícii"
3534
3535 msgid ""
3536 "NCID Client shows incoming voice calls promoted by any NCID server (e.g. "
3537 "Vodafone Easybox) on your Dreambox."
3538 msgstr ""
3539 "Klient NCID zobrazí na Dreamboxe prichádzajúce volania zo servera NCID "
3540 "(napr. Vodafone Easybox)"
3541
3542 msgid "NEXT"
3543 msgstr "NASLED."
3544
3545 msgid "NFI Image Flashing"
3546 msgstr "Flešovanie image NFI"
3547
3548 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
3549 msgstr "Flešovanie image .NFI skončené. Stlačením žltého tlačidla reštartujte."
3550
3551 msgid "NFS share"
3552 msgstr "Zdieľanie NFS"
3553
3554 msgid "NIM"
3555 msgstr ""
3556
3557 msgid "NOW"
3558 msgstr "TERAZ"
3559
3560 msgid "NTSC"
3561 msgstr "NTSC"
3562
3563 msgid "Name"
3564 msgstr "Názov"
3565
3566 msgid "Nameserver"
3567 msgstr "Nameserver"
3568
3569 #, python-format
3570 msgid "Nameserver %d"
3571 msgstr "DNS (nameserver) %d"
3572
3573 msgid "Nameserver Setup"
3574 msgstr "Nastavenie DNS"
3575
3576 msgid "Nameserver settings"
3577 msgstr "Nastavenie DNS"
3578
3579 msgid "Namespace"
3580 msgstr ""
3581
3582 msgid "Nemesis BlackBox Skin"
3583 msgstr "Vzhľad Nemesis BlackBox"
3584
3585 msgid "Nemesis BlackBox Skin for the Dreambox"
3586 msgstr "Vzhľad Nemesis BlackBox pre Dreambox"
3587
3588 msgid "Nemesis Blueline Single Skin"
3589 msgstr "Vzhľad Nemesis Blueline Single"
3590
3591 msgid "Nemesis Blueline Single Skin for the Dreambox"
3592 msgstr "Vzhľad Nemesis Blueline Single pre Dreambox"
3593
3594 msgid "Nemesis Blueline Skin"
3595 msgstr "Vzhľad Nemesis Blueline"
3596
3597 msgid "Nemesis Blueline Skin for the Dreambox"
3598 msgstr "Vzhľad Nemesis Blueline pre Dreambox"
3599
3600 msgid "Nemesis Blueline.Extended Skin"
3601 msgstr "Vzhľad Nemesis Blueline.Extended"
3602
3603 msgid "Nemesis Blueline.Extended Skin for the Dreambox"
3604 msgstr "Vzhľad Nemesis Blueline.Extended pre Dreambox"
3605
3606 msgid "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin"
3607 msgstr "Vzhľad Nemesis ChromeLine Cobolt"
3608
3609 msgid "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin for the Dreambox"
3610 msgstr "Vzhľad Nemesis ChromeLine Cobolt pre Dreambox"
3611
3612 msgid "Nemesis ChromeLine Skin"
3613 msgstr "Vzhľad Nemesis ChromeLine"
3614
3615 msgid "Nemesis ChromeLine Skin for the Dreambox"
3616 msgstr "Vzhľad Nemesis ChromeLine pre Dreambox"
3617
3618 msgid "Nemesis Flatline Blue Skin"
3619 msgstr "Vzhľad Nemesis Flatline Blue"
3620
3621 msgid "Nemesis Flatline Blue Skin for the Dreambox"
3622 msgstr "Vzhľad Nemesis Flatline Blue pre Dreambox"
3623
3624 msgid "Nemesis Flatline Skin"
3625 msgstr "Vzhľad Nemesis Flatline"
3626
3627 msgid "Nemesis Flatline Skin for the Dreambox"
3628 msgstr "Vzhľad Nemesis Flatline pre Dreambox"
3629
3630 msgid "Nemesis GlassLine Skin"
3631 msgstr "Vzhľad Nemesis GlassLine"
3632
3633 msgid "Nemesis GlassLine Skin for the Dreambox"
3634 msgstr "Vzhľad Nemesis GlassLine pre Dreambox"
3635
3636 msgid "Nemesis Greenline Extended Skin"
3637 msgstr "Vzhľad Nemesis Greenline Extended"
3638
3639 msgid "Nemesis Greenline Extended Skin for the Dreambox"
3640 msgstr "Vzhľad Nemesis Greenline Extended pre Dreambox"
3641
3642 msgid "Nemesis Greenline Single Skin"
3643 msgstr "Vzhľad Nemesis Greenline Single"
3644
3645 msgid "Nemesis Greenline Single Skin for the Dreambox"
3646 msgstr "Vzhľad Nemesis Greenline Single pre Dreambox"
3647
3648 msgid "Nemesis Greenline Skin"
3649 msgstr "Vzhľad Nemesis Greenline"
3650
3651 msgid "Nemesis Greenline Skin for the Dreambox"
3652 msgstr "Vzhľad Nemesis Greenline pre Dreambox"
3653
3654 msgid "Nemesis Greyline Extended Skin"
3655 msgstr "Vzhľad Nemesis Greyline Extended"
3656
3657 msgid "Nemesis Greyline Extended Skin for the Dreambox"
3658 msgstr "Vzhľad Nemesis Greyline Extended pre Dreambox"
3659
3660 msgid "Nemesis Greyline Single Skin"
3661 msgstr "Vzhľad Nemesis Greyline Single"
3662
3663 msgid "Nemesis Greyline Single Skin for the Dreambox"
3664 msgstr "Vzhľad Nemesis Greyline Single pre Dreambox"
3665
3666 msgid "Nemesis Greyline Skin"
3667 msgstr "Vzhľad Nemesis Greyline"
3668
3669 msgid "Nemesis Greyline Skin for the Dreambox"
3670 msgstr "Vzhľad Nemesis Greyline pre Dreambox"
3671
3672 msgid "Nemesis ShadowLine Skin"
3673 msgstr "Vzhľad Nemesis ShadowLine"
3674
3675 msgid "Nemesis ShadowLine Skin for the Dreambox"
3676 msgstr "Vzhľad Nemesis ShadowLine pre Dreambox"
3677
3678 msgid "Netmask"
3679 msgstr "Maska siete"
3680
3681 msgid "Network"
3682 msgstr "Sieť"
3683
3684 msgid "Network Configuration..."
3685 msgstr "Konfigurácia siete..."
3686
3687 msgid "Network Mount"
3688 msgstr "Sieťový prístup"
3689
3690 msgid "Network SSID"
3691 msgstr "Sieťový SSID"
3692
3693 msgid "Network Setup"
3694 msgstr "Nastavenie siete"
3695
3696 msgid "Network Wizard"
3697 msgstr "Sprievodca sieťou"
3698
3699 msgid "Network scan"
3700 msgstr "Vyhľadať sieť"
3701
3702 msgid "Network setup"
3703 msgstr "Nastavenie siete"
3704
3705 msgid "Network test"
3706 msgstr "Test siete"
3707
3708 msgid "Network test..."
3709 msgstr "Test siete..."
3710
3711 msgid "Network test: "
3712 msgstr "Test siete:"
3713
3714 msgid "Network:"
3715 msgstr "Sieť:"
3716
3717 msgid "NetworkBrowser"
3718 msgstr "Prehľadávač siete"
3719
3720 msgid "NetworkWizard"
3721 msgstr "Sprievodca nast. siete"
3722
3723 msgid "Never"
3724 msgstr "Nikdy"
3725
3726 msgid "New"
3727 msgstr "Nové"
3728
3729 msgid "New PIN"
3730 msgstr "Nový PIN"
3731
3732 msgid "New Zealand"
3733 msgstr "Nový Zéland"
3734
3735 msgid "New version:"
3736 msgstr "Nová verzia:"
3737
3738 msgid "News & Politics"
3739 msgstr "Správy a politika"
3740
3741 msgid "Next"
3742 msgstr "Nasled."
3743
3744 msgid "No"
3745 msgstr "Nie"
3746
3747 msgid "No (supported) DVDROM found!"
3748 msgstr "Nenájdený (podporovaný) DVDROM!"
3749
3750 msgid "No Connection"
3751 msgstr "Nie je spojenie"
3752
3753 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
3754 msgstr "Pevný disk nebol nájdený alebo nebol inicializovaný."
3755
3756 msgid "No Networks found"
3757 msgstr "Nenájdená sieť"
3758
3759 msgid "No backup needed"
3760 msgstr "Nie je treba zálohovať"
3761
3762 msgid ""
3763 "No data on transponder!\n"
3764 "(Timeout reading PAT)"
3765 msgstr ""
3766 "Žiadne dáta na transpondéri!\n"
3767 "(Čas vypršal pri čítaní PAT)"
3768
3769 msgid "No description available."
3770 msgstr "Opis nie je k dispozícii."
3771
3772 msgid "No details for this image file"
3773 msgstr "Žiadne podrobnosti k tomuto súboru image"
3774
3775 msgid "No displayable files on this medium found!"
3776 msgstr "Na tomto médiu sa nenašli žiadne zobraziteľné súbory!"
3777
3778 msgid "No event info found, recording indefinitely."
3779 msgstr "Žiadne informácie EPG, spúšťam nekonečné nahrávanie."
3780
3781 msgid ""
3782 "No fast winding possible yet.. but you can use the number buttons to skip "
3783 "forward/backward!"
3784 msgstr ""
3785 "Ešte nie je možné prevíjanie, ale pomocou číselných tlačidiel môžete skočiť "
3786 "dopredu alebo dozadu."
3787
3788 msgid "No free tuner!"
3789 msgstr "Nie je voľný tuner!"
3790
3791 msgid "No network connection available."
3792 msgstr "Nie je dostupné sieťové pripojenie."
3793
3794 msgid "No network devices found!"
3795 msgstr "Nenájdené sieťové zariadenia!"
3796
3797 msgid "No networks found"
3798 msgstr "Nenájdená žiadna sieť"
3799
3800 msgid ""
3801 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
3802 msgstr ""
3803 "Zatiaľ neboli aktualizované žiadne balíčky. Skontrolujte sieť a skúste znova."
3804
3805 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
3806 msgstr "Nie je obraz na televízore? Stlačte EXIT a skúste znova."
3807
3808 msgid "No playable video found! Stop playing this movie?"
3809 msgstr "Nenájdené prehrávateľné video. Zastaviť prehrávanie tohto filmu?"
3810
3811 msgid "No positioner capable frontend found."
3812 msgstr "Nebol nájdený tuner vhodný pre motor."
3813
3814 msgid "No satellite frontend found!!"
3815 msgstr "Nebol nájdený satelitný tuner!"
3816
3817 msgid "No tags are set on these movies."
3818 msgstr "Na týchto filmoch nie sú nastavené žiadne štítky."
3819
3820 msgid "No to all"
3821 msgstr "Nie pre všetky"
3822
3823 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
3824 msgstr "Žiadny tuner nie je nastavený na použitie motora DiSEqC."
3825
3826 msgid ""
3827 "No tuner is enabled!\n"
3828 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
3829 msgstr ""
3830 "Žiadny tuner nie je zapnutý!\n"
3831 "Nastavte tuner pred spustením vyhľadávania staníc."
3832
3833 msgid ""
3834 "No valid service PIN found!\n"
3835 "Do you like to change the service PIN now?\n"
3836 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
3837 msgstr ""
3838 "Nenájdený platný PIN stanice!\n"
3839 "Chcete teraz zmeniť PIN stanice?\n"
3840 "Keď zvolíte „Nie“, ochrana stanice zostane vypnutá!"
3841
3842 msgid ""
3843 "No valid setup PIN found!\n"
3844 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
3845 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
3846 msgstr ""
3847 "Nenájdený platný PIN nastavení!\n"
3848 "Chcete teraz zmeniť PIN nastavení?\n"
3849 "Keď zvolíte „Nie“, ochrana nastavení zostane vypnutá!"
3850
3851 msgid "No videos to display"
3852 msgstr "Žiadne videá na zobrazenie"
3853
3854 msgid "No wireless networks found! Please refresh."
3855 msgstr "Nenájdená bezdrôtová sieť. Obnovte."
3856
3857 msgid ""
3858 "No working local network adapter found.\n"
3859 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
3860 "configured correctly."
3861 msgstr ""
3862 "Nenájdená funkčný miestny sieťový adaptér.\n"
3863 "Skontrolujte, či máte pripojený sieťový kábel a či máte sieť správne "
3864 "nastavenú."
3865
3866 msgid ""
3867 "No working wireless network adapter found.\n"
3868 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
3869 "network is configured correctly."
3870 msgstr ""
3871 "Nenájdený funkčný bezdrôtový sieťový adaptér.\n"
3872 "Skontrolujte, či máte pripojené kompatibilné zariadenie WLAN a či máte sieť "
3873 "správne nastavenú."
3874
3875 msgid ""
3876 "No working wireless network interface found.\n"
3877 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
3878 "your local network interface."
3879 msgstr ""
3880 "Nenájdené funkčné bezdrôtové sieťové rozhranie.\n"
3881 "Skontrolujte, či máte pripojené kompatibilné zariadenie WLAN alebo zapnite "
3882 "miestne sieťové rozhranie."
3883
3884 msgid "No, but play video again"
3885 msgstr "Nie, ale znova prehrať video."
3886
3887 msgid "No, but restart from begin"
3888 msgstr "Nie, ale začať od začiatku."
3889
3890 msgid "No, but switch to video entries."
3891 msgstr "Nie, ale prepnúť na zoznam videí."
3892
3893 msgid "No, but switch to video search."
3894 msgstr "Nie, ale prepnúť na hľadanie videa."
3895
3896 msgid "No, do nothing."
3897 msgstr "Nie, nič neurobiť."
3898
3899 msgid "No, just start my dreambox"
3900 msgstr "Nie, len zapnúť Dreambox."
3901
3902 msgid "No, never"
3903 msgstr "Nie, nikdy"
3904
3905 msgid "No, not now"
3906 msgstr "Nie, teraz nie."
3907
3908 msgid "No, remove them."
3909 msgstr "Nie, odstrániť."
3910
3911 msgid "No, scan later manually"
3912 msgstr "Nie, vyhľadať neskôr ručne."
3913
3914 msgid "No, send them never"
3915 msgstr "Nie, nikdy neposlať."
3916
3917 msgid "None"
3918 msgstr "Žiadne"
3919
3920 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
3921 msgid "Nonlinear"
3922 msgstr "Nelineárne"
3923
3924 msgid "Nonprofits & Activism"
3925 msgstr "Neziskové a dobrovoľné"
3926
3927 msgid "North"
3928 msgstr "severne"
3929
3930 msgid "Norwegian"
3931 msgstr "Nórčina"
3932
3933 msgid "Not after"
3934 msgstr ""
3935
3936 msgid "Not before"
3937 msgstr ""
3938
3939 #, python-format
3940 msgid ""
3941 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
3942 "required, %d MB available)"
3943 msgstr ""
3944 "Nie je dosť miesta na disku. Uvoľnite miesto a skúste znova. (Je treba %d "
3945 "MB, ale je len %d MB.)"
3946
3947 msgid "Not fetching feed entries"
3948 msgstr "Nenačítavam feedy"
3949
3950 msgid ""
3951 "Nothing to scan!\n"
3952 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
3953 msgstr ""
3954 "Nič na vyhľadávanie!\n"
3955 "Pred začatím vyhľadávania nastavte tuner ."
3956
3957 msgid "Now Playing"
3958 msgstr "Beží prehrávanie"
3959
3960 msgid ""
3961 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
3962 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
3963 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
3964 msgstr ""
3965 "Teraz kontrastom zvýšte svetlosť pozadia čo najviac, ale tak, aby ste stále "
3966 "rozlíšili dva najjasnejšie prúžky sivej. Keď skončíte, stlačte tlačidlo OK."
3967
3968 msgid "Number of scheduled recordings left."
3969 msgstr "Počet zvyšných naprogramovaných nahrávaní."
3970
3971 msgid "OK"
3972 msgstr "OK"
3973
3974 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
3975 msgstr "OK, poveď ma procesom aktualizácie."
3976
3977 msgid "OK, remove another extensions"
3978 msgstr "OK, odstrániť iné rozšírenia"
3979
3980 msgid "OK, remove some extensions"
3981 msgstr "OK, odstrániť niektoré rozšírenia"
3982
3983 msgid "ONID"
3984 msgstr ""
3985
3986 msgid "OSD Settings"
3987 msgstr "Nastavenia OSD"
3988
3989 msgid "OSD visibility"
3990 msgstr "Viditeľnosť OSD"
3991
3992 msgid "Off"
3993 msgstr "Vypnúť"
3994
3995 msgid "Offset after recording (in m)"
3996 msgstr "Posun po zázname (v min)"
3997
3998 msgid "Offset before recording (in m)"
3999 msgstr "Posun pred záznamom (v min)"
4000
4001 msgid "On"
4002 msgstr "Zapnúť"
4003
4004 msgid "On any service"
4005 msgstr "Na ktorejkoľvek stanici"
4006
4007 msgid "On same service"
4008 msgstr "Na tej istej stanici"
4009
4010 msgid "One"
4011 msgstr "Jeden"
4012
4013 msgid "Only AutoTimers created during this session"
4014 msgstr "Len autočasovače vytvorené v tejto akcii"
4015
4016 msgid "Only Free scan"
4017 msgstr "Vyhľadať len FTA"
4018
4019 msgid "Only extensions."
4020 msgstr "Len rozšírenia."
4021
4022 msgid "Only match during timespan"
4023 msgstr "Hľadať len v časovom období"
4024
4025 #, python-format
4026 msgid "Only on Service: %s"
4027 msgstr "Len na stanici: %s"
4028
4029 msgid "Open Context Menu"
4030 msgstr "Otvoriť kontextové menu"
4031
4032 msgid "Open plugin menu"
4033 msgstr "Otvoriť menu modulu"
4034
4035 msgid "Optionally enter your name if you want to."
4036 msgstr "Prípadne zadajte svoje meno, ak chcete."
4037
4038 msgid "Orbital Position"
4039 msgstr "Orbitálna pozícia"
4040
4041 msgid "Orbital position"
4042 msgstr ""
4043
4044 msgid "Outer Bound (+/-)"
4045 msgstr "Hranice (+/-)"
4046
4047 msgid "Overlay for scrolling bars"
4048 msgstr "Prekrytie rolovacích pruhov"
4049
4050 msgid "Override found with alternative service"
4051 msgstr "Nahradiť stanicu alternatívnou"
4052
4053 msgid "Overwrite configuration files ?"
4054 msgstr "Prepísať konfiguračné súbory?"
4055
4056 msgid "Overwrite configuration files during software upgrade?"
4057 msgstr "Prepísať konfiguračné súbory pri aktualizácii softvéru? "
4058
4059 msgid "PAL"
4060 msgstr "PAL"
4061
4062 msgid "PCR PID"
4063 msgstr ""
4064
4065 msgid "PIDs"
4066 msgstr "PIDy"
4067
4068 msgid "PMT PID"
4069 msgstr ""
4070
4071 msgid "Package list update"
4072 msgstr "Aktualizovať zoznam balíčkov"
4073
4074 msgid "Package removal failed.\n"
4075 msgstr "Odstránenie balíčka zlyhalo.\n"
4076
4077 msgid "Package removed successfully.\n"
4078 msgstr "Balíček bol odstránený.\n"
4079
4080 msgid "Packet management"
4081 msgstr "Správa balíčkov"
4082
4083 msgid "Packet manager"
4084 msgstr "Správca balíčkov"
4085
4086 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
4087 msgid "Pan&Scan"
4088 msgstr "Pan&Scan"
4089
4090 msgid "Parent Directory"
4091 msgstr "Vyšší adresár"
4092
4093 msgid "Parental control"
4094 msgstr "Rodičovská zámka"
4095
4096 msgid "Parental control services Editor"
4097 msgstr "Editor staníc rodičovskej zámky"
4098
4099 msgid "Parental control setup"
4100 msgstr "Nastavenie rodičovskej zámky"
4101
4102 msgid "Parental control type"
4103 msgstr "Typ rodičovskej zámky"
4104
4105 msgid ""
4106 "Partnerbox allows editing a remote Dreambox's record timers and stream its "
4107 "TV  program."
4108 msgstr ""
4109 "Partnerbox umožňuje upravovať časovače vzdialených Dreamboxov a streamovať "
4110 "ich TV program."
4111
4112 msgid "Password"
4113 msgstr "Heslo"
4114
4115 msgid "Pause movie at end"
4116 msgstr "Na konci filmu pozastaviť"
4117
4118 msgid "People & Blogs"
4119 msgstr "Ľudia a blogy"
4120
4121 msgid "PermanentClock shows the clock permanently on the screen."
4122 msgstr "Stále hodiny zobrazujú čas na obrazovke trvalo."
4123
4124 msgid "Persian"
4125 msgstr ""
4126
4127 msgid "Pets & Animals"
4128 msgstr "Deti a zvieratá"
4129
4130 msgid "Phone number"
4131 msgstr "Telefónne číslo"
4132
4133 msgid "PiPSetup"
4134 msgstr "Nastavenie obrazu v obraze"
4135
4136 msgid "PicturePlayer"
4137 msgstr "Prehrávač obrázkov"
4138
4139 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
4140 msgid "Pillarbox"
4141 msgstr "Pillarbox"
4142
4143 msgid "Pilot"
4144 msgstr ""
4145
4146 msgid "Pin code needed"
4147 msgstr "Treba kód PIN"
4148
4149 msgid "Play"
4150 msgstr "Prehrať"
4151
4152 msgid "Play Audio-CD..."
4153 msgstr "Prehrať Audio-CD..."
4154
4155 msgid "Play DVD"
4156 msgstr "Prehrať DVD"
4157
4158 msgid "Play Music..."
4159 msgstr "Prehrať hudbu..."
4160
4161 msgid "Play YouTube movies"
4162 msgstr "Prehrať filmy YouTube"
4163
4164 msgid "Play music from Last.fm"
4165 msgstr "Prehrať hudbu z Last.fm"
4166
4167 msgid "Play music from Last.fm."
4168 msgstr "Prehrať hudbu z Last.fm."
4169
4170 msgid "Play next video"
4171 msgstr "Prehrať ďalšie video"
4172
4173 msgid "Play recorded movies..."
4174 msgstr "Prehrať nahrané filmy..."
4175
4176 msgid "Play video again"
4177 msgstr "Znova prehrať video"
4178
4179 msgid "Play videos from PC on your Dreambox"
4180 msgstr "Prehrať videá z počítača na Dreamboxe"
4181
4182 msgid "Playback of Youtube through a PC"
4183 msgstr "Prehrávanie z YouTube cez počítač"
4184
4185 msgid "Player for Network and Internet Streams"
4186 msgstr "Prehrávač sieťových a internetových streamov"
4187
4188 msgid "Player for Network and Internet Streams."
4189 msgstr "Prehrávač sieťových a internetových streamov."
4190
4191 msgid "Plays your favorite music and videos"
4192 msgstr "Prehrá obľúbené skladby a videá"
4193
4194 msgid "Please Reboot"
4195 msgstr "Reštartujte"
4196
4197 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
4198 msgstr "Vyberte médium na prehľadanie"
4199
4200 msgid "Please add titles to the compilation."
4201 msgstr "Pridajte titulky do kompilácie."
4202
4203 msgid ""
4204 "Please be aware, that anyone can disable the parental control, if you have "
4205 "not set a PIN."
4206 msgstr ""
4207 "Nezabúdajte, že ktokoľvek môže zrušiť rodičovskú zámku, ak nenastavíte PIN."
4208
4209 msgid "Please change recording endtime"
4210 msgstr "Zmeňte koniec nahrávania"
4211
4212 msgid "Please check your network settings!"
4213 msgstr "Skontrolujte nastavenia siete!"
4214
4215 msgid "Please choose an extension..."
4216 msgstr "Zvoľte rozšírenie..."
4217
4218 msgid "Please choose he package..."
4219 msgstr "Zvoľte balíček..."
4220
4221 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
4222 msgstr "Vyberte si zoznamy predvolených staníc, ktoré chcete nainštalovať."
4223
4224 msgid ""
4225 "Please configure or verify your Nameservers by filling out the required "
4226 "values.\n"
4227 "When you are ready press OK to continue."
4228 msgstr ""
4229 "Nakonfigurujte alebo skontrolujte názvy serverov vyplnením požadovaných "
4230 "hodnôt.\n"
4231 "Po skončení stlačte OK a pokračujte."
4232
4233 msgid ""
4234 "Please configure your internet connection by filling out the required "
4235 "values.\n"
4236 "When you are ready press OK to continue."
4237 msgstr ""
4238 "Nakonfigurujte si internetové pripojenie vyplnením požadovaných hodnôt.\n"
4239 "Po skončení stlačte OK a pokračujte."
4240
4241 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
4242 msgstr "Nemeňte žiadne hodnoty, ak neviete, čo tým spôsobíte!"
4243
4244 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
4245 msgstr "Zadajte názov nového buketu."
4246
4247 msgid "Please enter a name for the new marker"
4248 msgstr "Zadajte názov novej značky."
4249
4250 msgid "Please enter a new filename"
4251 msgstr "Zadajte nový názov súboru"
4252
4253 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
4254 msgstr "Zadajte názov súboru (prázdny = dnešný dátum)"
4255
4256 msgid "Please enter name of the new directory"
4257 msgstr "Zadajte názov nového adresára"
4258
4259 msgid "Please enter the correct pin code"
4260 msgstr "Zadajte správny kód PIN"
4261
4262 msgid "Please enter the old PIN code"
4263 msgstr "Zadajte starý kód PIN"
4264
4265 msgid "Please enter your email address here:"
4266 msgstr "Sem zadajte svoju e-mailovú adresu:"
4267
4268 msgid "Please enter your name here (optional):"
4269 msgstr "Sem zadajte svoje meno (voliteľne):"
4270
4271 msgid "Please enter your search term."
4272 msgstr "Zadajte termín na vyhľadávanie."
4273
4274 msgid "Please follow the instructions on the TV"
4275 msgstr "Riaďte sa pokynmi na televíznej obrazovke"
4276
4277 msgid ""
4278 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
4279 "therefore the default directory is being used instead."
4280 msgstr ""
4281 "Nie je prístup k predtým zvolenému médiu, preto sa namiesto neho použije "
4282 "predvolený adresár."
4283
4284 msgid "Please press OK to continue."
4285 msgstr "Pre pokračovanie stlačte tlačidlo OK."
4286
4287 msgid "Please press OK!"
4288 msgstr "Stlačte tlačidlo OK!"
4289
4290 msgid "Please provide a Text to match"
4291 msgstr "Zadajte text na hľadanie"
4292
4293 msgid "Please select a playlist to delete..."
4294 msgstr "Zvoľte zoznam prehrávok, ktorý sa má zmazať..."
4295
4296 msgid "Please select a playlist..."
4297 msgstr "Zvoľte zoznam prehrávok..."
4298
4299 msgid "Please select a standard feed or try searching for videos."
4300 msgstr "Zvoľte štandardný feed alebo skúste hľadať videá."
4301
4302 msgid "Please select a subservice to record..."
4303 msgstr "Zvoľte podkanál pre nahrávanie..."
4304
4305 msgid "Please select a subservice..."
4306 msgstr "Zvoľte podkanál..."
4307
4308 msgid "Please select an NFI file and press green key to flash!"
4309 msgstr "Zvoľte súbor NFI a stlačením zeleného tlačidla spusťte flash!"
4310
4311 msgid "Please select an extension to remove."
4312 msgstr "Zvoľte rozšírenie, ktoré sa má odstrániť."
4313
4314 msgid "Please select an option below."
4315 msgstr "Zvoľte možnosť."
4316
4317 msgid "Please select medium to use as backup location"
4318 msgstr "Zvoľte médium, ktoré sa použije ako umiestnenie zálohy"
4319
4320 msgid "Please select tag to filter..."
4321 msgstr "Zvoľte štítok na filtrovanie..."
4322
4323 msgid "Please select the movie path..."
4324 msgstr "Zvoľte cestu k filmu..."
4325
4326 msgid ""
4327 "Please select the network interface that you want to use for your internet "
4328 "connection.\n"
4329 "\n"
4330 "Please press OK to continue."
4331 msgstr ""
4332 "Zvoľte sieťové rozhranie, ktoré chcete použiť na pripojenie do internetu.\n"
4333 "\n"
4334 "Pokračujte stlačením OK."
4335
4336 msgid ""
4337 "Please select the wireless network that you want to connect to.\n"
4338 "\n"
4339 "Please press OK to continue."
4340 msgstr ""
4341 "Zvoľte bezdrôtovú sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť.\n"
4342 "\n"
4343 "Pokračujte stlačením OK."
4344
4345 msgid "Please set up tuner B"
4346 msgstr "Nastavte tuner B"
4347
4348 msgid "Please set up tuner C"
4349 msgstr "Nastavte tuner C"
4350
4351 msgid "Please set up tuner D"
4352 msgstr "Nastavte tuner D"
4353
4354 msgid ""
4355 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
4356 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
4357 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
4358 msgstr ""
4359 "Na presúvanie okna PiP použite kurzorové tlačidlá.\n"
4360 "Stlačením tlačidla Bouquet +/- zmeníte veľkosť okna.\n"
4361 "Stlačením OK sa vrátite do režimu TV alebo stlačením EXIT zrušíte presúvanie."
4362
4363 msgid ""
4364 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
4365 "the OK button."
4366 msgstr "Tlačidlami NAHOR alebo NADOL zvoľte jazyk. Potom stlačte tlačidlo OK."
4367
4368 msgid "Please wait (Step 2)"
4369 msgstr "Čakajte (krok 2)"
4370
4371 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
4372 msgstr "Vyčkajte na aktivovanie nastavenia siete..."
4373
4374 msgid "Please wait for activation of your network mount..."
4375 msgstr "Vyčkajte na aktiváciu sieťového prístupu..."
4376
4377 msgid "Please wait while removing selected package..."
4378 msgstr "Čakajte, kým sa odstraňuje zvolený balíček..."
4379
4380 msgid "Please wait while removing your network mount..."
4381 msgstr "Vyčkajte na odstránenie sieťového prístupu..."
4382
4383 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
4384 msgstr "Čakajte, kým prebieha vyhľadávanie..."
4385
4386 msgid "Please wait while searching for removable packages..."
4387 msgstr "Čakajte, kým sa hľadajú odstrániteľné balíčky..."
4388
4389 msgid "Please wait while updating your network mount..."
4390 msgstr "Vyčkajte na aktualizáciu sieťového prístupu..."
4391
4392 msgid "Please wait while we configure your network..."
4393 msgstr "Čakajte, kým sa nastavuje sieť..."
4394
4395 msgid "Please wait while we prepare your network interfaces..."
4396 msgstr "Čakajte, kým sa pripravujú sieťové rozhrania..."
4397
4398 msgid "Please wait while we test your network..."
4399 msgstr "Čakajte, kým sa testuje sieť..."
4400
4401 msgid "Please wait while your network is restarting..."
4402 msgstr "Čakajte, kým sa sieť reštartuje..."
4403
4404 msgid "Please wait..."
4405 msgstr "Čakajte..."
4406
4407 msgid "Please wait... Loading list..."
4408 msgstr "Čakajte... Otvára sa zoznam..."
4409
4410 msgid "Plugin browser"
4411 msgstr "Prehliadač modulov"
4412
4413 msgid "Plugin manager activity information"
4414 msgstr "Informácie o činnosti správcu modulov"
4415
4416 msgid "Plugin manager help"
4417 msgstr "Pomocník správcu modulov"
4418
4419 #, python-format
4420 msgid "Plugin: %(plugin)s , Version: %(version)s"
4421 msgstr "Modul: %(modul)s , Verzia: %(verzia)s"
4422
4423 msgid "Plugins"
4424 msgstr "Moduly"
4425
4426 msgid "PodCast streams podcasts to your Dreambox."
4427 msgstr "PodCast streamuje podcasty do Dreeamboxa."
4428
4429 msgid "Poland"
4430 msgstr "Poľsko"
4431
4432 msgid "Polarity"
4433 msgstr "Polarita"
4434
4435 msgid "Polarization"
4436 msgstr "Polarizácia"
4437
4438 msgid "Polish"
4439 msgstr "Poľština"
4440
4441 msgid "Poll Interval (in h)"
4442 msgstr "Interval dopytovania (v hod)"
4443
4444 msgid "Poll automatically"
4445 msgstr "Dopytovať automaticky"
4446
4447 msgid "Port A"
4448 msgstr "Port A"
4449
4450 msgid "Port B"
4451 msgstr "Port B"
4452
4453 msgid "Port C"
4454 msgstr "Port C"
4455
4456 msgid "Port D"
4457 msgstr "Port D"
4458
4459 msgid "Portuguese"
4460 msgstr "Portugalčina"
4461
4462 msgid "Position of finished Timers in Timerlist"
4463 msgstr ""
4464
4465 msgid "Positioner"
4466 msgstr "motor"
4467
4468 msgid "Positioner fine movement"
4469 msgstr "Jemné otáčanie motora"
4470
4471 msgid "Positioner movement"
4472 msgstr "Otáčanie motora"
4473
4474 msgid "Positioner setup"
4475 msgstr "Nastavenie motora"
4476
4477 msgid "Positioner storage"
4478 msgstr "Pamäť motora"
4479
4480 msgid "PositionerSetup helps you installing a motorized dish"
4481 msgstr "Nastavenie pozicionéra vám pomôže s inštaláciou paraboly s motorom"
4482
4483 msgid ""
4484 "Power state to change to after recordings. Select \"standard\" to not change "
4485 "the default behavior of enigma2 or values changed by yourself."
4486 msgstr ""
4487 "Stav napájania po zázname. Zvoľte \"štand.\", ak nechcete zmeniť štandardné "
4488 "správanie enigma2 ani vaše vlastné hodnoty."
4489
4490 msgid "Power threshold in mA"
4491 msgstr "Prah prúdu v mA"
4492
4493 msgid "Predefined transponder"
4494 msgstr "Preddefinovaný transpondér"
4495
4496 msgid "Prepare another USB stick for image flashing"
4497 msgstr "Pripravte si iný kľúč USB na flashovanie image"
4498
4499 msgid "Preparing... Please wait"
4500 msgstr "Pripravujem... Čakajte..."
4501
4502 msgid "Press INFO on your remote control for additional information."
4503 msgstr "Stlačením INFO na DO si zobrazíte ďalšie informácie."
4504
4505 msgid "Press MENU on your remote control for additional options."
4506 msgstr "Stlačením MENU na DO si zobrazíte ďalšie možnosti."
4507
4508 msgid "Press OK on your remote control to continue."
4509 msgstr "Ak chcete pokračovať, stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači."
4510
4511 msgid "Press OK to activate the selected skin."
4512 msgstr "Stlačením OK zapnete zvolený vzhľad."
4513
4514 msgid "Press OK to activate the settings."
4515 msgstr "Stlačením OK aktivujte nastavenia."
4516
4517 msgid "Press OK to collapse this host"
4518 msgstr "Stlačením OK zviniete tohto hostiteľa"
4519
4520 msgid "Press OK to edit selected settings."
4521 msgstr "Stlačte OK a upravte zvolené nastavenia."
4522
4523 msgid "Press OK to edit the settings."
4524 msgstr "Stlačte OK pre zmenu nastavení."
4525
4526 msgid "Press OK to expand this host"
4527 msgstr "Stlačením OK rozviniete tohto hostiteľa"
4528
4529 #, python-format
4530 msgid "Press OK to get further details for %s"
4531 msgstr "Pre ďalšie informácie o %s stlačte tlačidlo OK."
4532
4533 msgid "Press OK to mount this share!"
4534 msgstr ""
4535
4536 msgid "Press OK to mount!"
4537 msgstr "Pre primontovanie stlačte OK."
4538
4539 msgid "Press OK to save settings."
4540 msgstr "Stlačením OK uložte nastavenia."
4541
4542 msgid "Press OK to scan"
4543 msgstr "Pre vyhľadávanie stlačte OK."
4544
4545 msgid "Press OK to select a Provider."
4546 msgstr "Stlačením OK zvolíte poskytovateľa."
4547
4548 msgid "Press OK to select."
4549 msgstr "Zvoľte stlačením OK."
4550
4551 msgid "Press OK to select/deselect a CAId."
4552 msgstr "Stlačením OK zvoľte alebo zrušte CAId."
4553
4554 msgid "Press OK to start the scan"
4555 msgstr "Stlačením tlačidla OK spustíte vyhľadávanie"
4556
4557 msgid "Press OK to toggle the selection."
4558 msgstr "Stlačte OK pre prepnutie výberu."
4559
4560 msgid "Press yellow to set this interface as default interface."
4561 msgstr "Stlačením žltého tlačidla nastavíte toto rozhranie ako predvolené."
4562
4563 msgid "Prev"
4564 msgstr "Predch."
4565
4566 msgid "Preview"
4567 msgstr "Náhľad"
4568
4569 msgid "Preview AutoTimer"
4570 msgstr "Prezrieť autočasovač"
4571
4572 msgid "Preview menu"
4573 msgstr "Prezrieť menu"
4574
4575 msgid "Preview screenshots of running tv shows"
4576 msgstr "Zobraziť obrázky bežiacich TV programov"
4577
4578 msgid "Preview screenshots of running tv shows."
4579 msgstr "Zobraziť obrázky bežiacich TV programov."
4580
4581 msgid "Primary DNS"
4582 msgstr "Primárny DNS"
4583
4584 msgid "Priority"
4585 msgstr "Priorita"
4586
4587 msgid "Process"
4588 msgstr "Procesy"
4589
4590 msgid "Properties of current title"
4591 msgstr "Vlastnosti aktuálneho titulu"
4592
4593 msgid "Protect services"
4594 msgstr "Ochrániť stanice"
4595
4596 msgid "Protect setup"
4597 msgstr "Ochrániť nastavenia"
4598
4599 msgid "Provider"
4600 msgstr "Poskytovateľ"
4601
4602 msgid "Provider to scan"
4603 msgstr "Poskytovatelia na vyhľadávanie"
4604
4605 msgid "Providers"
4606 msgstr "Poskytovatelia"
4607
4608 msgid "Published"
4609 msgstr "Zverejnené"
4610
4611 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
4612 msgstr "Python frontend pre /tmp/mmi.socket"
4613
4614 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket."
4615 msgstr ""
4616
4617 msgid "Quick"
4618 msgstr "Rýchlo"
4619
4620 msgid "Quickzap"
4621 msgstr "Rýchle prepínanie"
4622
4623 msgid "RC Menu"
4624 msgstr "Menu RC"
4625
4626 msgid "RF output"
4627 msgstr "VF výstup"
4628
4629 msgid "RGB"
4630 msgstr "RGB"
4631
4632 msgid "RSS viewer"
4633 msgstr "Prezerač RSS"
4634
4635 msgid "Radio"
4636 msgstr "Rádio"
4637
4638 msgid "Ralink"
4639 msgstr ""
4640
4641 msgid "Ram Disk"
4642 msgstr "Ram Disk"
4643
4644 msgid "Random"
4645 msgstr "Náhodne"
4646
4647 msgid "Rating"
4648 msgstr "Hodnotenie"
4649
4650 msgid "Ratings: "
4651 msgstr "Hodnotenia:"
4652
4653 msgid "Really close without saving settings?"
4654 msgstr "Naozaj zatvoriť bez uloženia nastavení?"
4655
4656 msgid "Really delete done timers?"
4657 msgstr "Naozaj zmazať dokončené časovače?"
4658
4659 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
4660 msgstr "Naozaj ukončiť rýchle prepínanie podkanálov?"
4661
4662 msgid "Really quit MyTube Player?"
4663 msgstr "Naozaj ukončiť prehrávač MyTube?"
4664
4665 msgid "Really reboot now?"
4666 msgstr "Naozaj mám teraz reštartovať?"
4667
4668 msgid "Really restart now?"
4669 msgstr "Naozaj mám teraz reštartovať?"
4670
4671 msgid "Really shutdown now?"
4672 msgstr "Naozaj teraz vypnúť?"
4673
4674 msgid "Reboot"
4675 msgstr "Reštartovať"
4676
4677 msgid "Recently featured"
4678 msgstr ""
4679
4680 msgid "Reception Settings"
4681 msgstr "Nastavenia príjmu"
4682
4683 msgid "Reconstruct .ap and .sc files"
4684 msgstr "Opraviť súbory .ap a .sc"
4685
4686 msgid "Reconstruct missing or corrupt .ap and .sc files of recorded movies."
4687 msgstr "Opraviť chýbajúce alebo poškodené súbory .ap a.sc nahraných filmov."
4688
4689 msgid "Record"
4690 msgstr "Nahrať"
4691
4692 msgid "Record a maximum of x times"
4693 msgstr "Nahrať maximálne x razy"
4694
4695 msgid "Record on"
4696 msgstr "Nahrávka z"
4697
4698 #, python-format
4699 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
4700 msgstr "Doba nahrávania je obmedzená, lebo sa prekrývajú časovače %s"
4701
4702 msgid "Recorded files..."
4703 msgstr "Nahrané súbory..."
4704
4705 msgid "Recording"
4706 msgstr "Nahrávanie"
4707
4708 msgid "Recording paths"
4709 msgstr "Záznamové cesty"
4710
4711 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
4712 msgstr "Nahrávanie prebieha alebo o pár sekúnd začne!"
4713
4714 msgid "Recordings"
4715 msgstr "Nahrávky"
4716
4717 msgid "Recordings always have priority"
4718 msgstr "Nahrávanie má vždy prednosť"
4719
4720 msgid "Redirect notifications to Growl, Snarl, Prowl or Syslog"
4721 msgstr ""
4722
4723 msgid "Reenter new PIN"
4724 msgstr "Znova zadajte nový PIN."
4725
4726 msgid "Refresh Rate"
4727 msgstr "Obnovovací kmitočet"
4728
4729 msgid "Refresh rate selection."
4730 msgstr "Voľba obnovovacieho kmitočtu."
4731
4732 msgid "Related video entries."
4733 msgstr "Podobné videá"
4734
4735 msgid "Relevance"
4736 msgstr "Závažnosť"
4737
4738 msgid "Reload"
4739 msgstr "Znova natiahnuť"
4740
4741 msgid "Reload Black-/Whitelists"
4742 msgstr "Znova natiahnuť čierne a biele listiny"
4743
4744 msgid "Remember service PIN"
4745 msgstr "Zapamätať PIN stanice"
4746
4747 msgid "Remember service PIN cancel"
4748 msgstr "Zapamätať zrušenie PINu stanice"
4749
4750 msgid "Remote timer and remote TV player"
4751 msgstr "Diaľkový časovač a diaľkový prehrávač TV"
4752
4753 msgid "Remove"
4754 msgstr "Odstrániť"
4755
4756 msgid "Remove Bookmark"
4757 msgstr "Odstrániť záložku"
4758
4759 msgid "Remove Plugins"
4760 msgstr "Odstrániť moduly"
4761
4762 msgid "Remove a mark"
4763 msgstr "Odstrániť značku"
4764
4765 msgid "Remove currently selected title"
4766 msgstr "Odstrániť aktuálne zvolený titul"
4767
4768 msgid "Remove failed."
4769 msgstr "Odstraňovanie zlyhalo."
4770
4771 msgid "Remove finished."
4772 msgstr "Odstraňovanie skončené."
4773
4774 msgid "Remove plugins"
4775 msgstr "Odstrániť moduly"
4776
4777 msgid "Remove selected AutoTimer"
4778 msgstr "Odstrániť zvolený autočasovač"
4779
4780 msgid "Remove timer"
4781 msgstr "Zmazať časovač"
4782
4783 msgid "Remove title"
4784 msgstr "Odstrániť titul"
4785
4786 msgid "Removed successfully."
4787 msgstr "Odstránené."
4788
4789 msgid "Removing"
4790 msgstr "Odstraňujem"
4791
4792 #, python-format
4793 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
4794 msgstr "Vymazanie adresára %s zlyhalo. (Možno nie je prázdny.)"
4795
4796 msgid "Rename"
4797 msgstr "Premenovať"
4798
4799 msgid "Rename crashlogs"
4800 msgstr "Premenovať správy o zrútení"
4801
4802 msgid "Rename your movies"
4803 msgstr "Premenovať filmy"
4804
4805 msgid "Repeat"
4806 msgstr "Opakovať"
4807
4808 msgid "Repeat Type"
4809 msgstr "Druh opakovania"
4810
4811 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
4812 msgstr "Práve sa nahráva opakovaná udalosť... Čo chcete urobiť?"
4813
4814 msgid "Repeats"
4815 msgstr "Opakovania"
4816
4817 msgid "Replace the minute input for the seek functions with a seekbar."
4818 msgstr "Pri vyhľadávaní nahradiť zadávanie minút vyhľadávacím pruhom."
4819
4820 msgid "Replace the rewind  input with a seekbar"
4821 msgstr "Nahradiť zadávanie prevíjania vyhľadávacím pruhom"
4822
4823 msgid "Require description to be unique"
4824 msgstr "Opis musí byť jednoznačný"
4825
4826 msgid "Required medium type:"
4827 msgstr "Požadovaný druh média:"
4828
4829 msgid "Rescan"
4830 msgstr "Znova prehľadať"
4831
4832 msgid "Reset"
4833 msgstr "Resetovať"
4834
4835 msgid "Reset and renumerate title names"
4836 msgstr "Resetovať a prečíslovať názvy titulov"
4837
4838 msgid "Reset count"
4839 msgstr "Vynulovať počet"
4840
4841 msgid "Reset saved position"
4842 msgstr "Vynulovať uloženú polohu"
4843
4844 msgid "Reset video enhancement settings to system defaults?"
4845 msgstr "Vrátiť rozšírené nastavenia obrazu na systémové predvolené hodnoty?"
4846
4847 msgid "Reset video enhancement settings to your last configuration?"
4848 msgstr "Vrátiť rozšírené nastavenia obrazu na poslednú konfiguráciu?"
4849
4850 msgid "Resolution"
4851 msgstr "Rozlíšenie"
4852
4853 msgid "Response video entries."
4854 msgstr ""
4855
4856 msgid "Restart"
4857 msgstr "Reštartovať"
4858
4859 msgid "Restart GUI"
4860 msgstr "Reštartovať GUI"
4861
4862 msgid "Restart GUI now?"
4863 msgstr "Teraz reštartovať GUI?"
4864
4865 msgid "Restart network"
4866 msgstr "Reštartovať sieť"
4867
4868 msgid "Restart test"
4869 msgstr "Zopakovať test"
4870
4871 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
4872 msgstr "Reštartujte sieťové pripojenie a rozhrania.\n"
4873
4874 msgid "Restore"
4875 msgstr "Obnoviť"
4876
4877 msgid "Restore backups"
4878 msgstr "Obnoviť zálohy"
4879
4880 msgid "Restore is running..."
4881 msgstr "Prebieha obnova..."
4882
4883 msgid "Restore running"
4884 msgstr "Prebieha obnova"
4885
4886 msgid "Restore system settings"
4887 msgstr "Obnoviť systémové nastavenia"
4888
4889 msgid "Restore your Dreambox with a USB stick"
4890 msgstr "Obnoviť Dreamboxa z kľúča USB"
4891
4892 msgid "Restrict \"after event\" to a certain timespan?"
4893 msgstr "Obmedziť \"po udalosti\" na určité časové obdobie?"
4894
4895 msgid "Restrict to events on certain dates"
4896 msgstr ""
4897
4898 msgid "Resume from last position"
4899 msgstr "Pokračovať od poslednej pozície"
4900
4901 #, python-format
4902 msgid "Resume position at %s"
4903 msgstr "Pokračovať v polohe %s"
4904
4905 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
4906 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
4907 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
4908 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
4909 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
4910 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
4911 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
4912 msgid "Resuming playback"
4913 msgstr "Pokračujem v prehrávaní"
4914
4915 msgid "Return to file browser"
4916 msgstr "Návrat do správcu súborov"
4917
4918 msgid "Return to movie list"
4919 msgstr "Návrat do zoznamu filmov"
4920
4921 msgid "Return to previous service"
4922 msgstr "Návrat na predchádzajúcu stanicu"
4923
4924 msgid "Rewind speeds"
4925 msgstr "Rýchlosti prevíjania vzad"
4926
4927 msgid "Right"
4928 msgstr "Doprava"
4929
4930 msgid "Roll-off"
4931 msgstr ""
4932
4933 msgid "Rolloff"
4934 msgstr ""
4935
4936 msgid "Rotor turning speed"
4937 msgstr "Rýchlosť otáčania motora"
4938
4939 msgid "Running"
4940 msgstr "Aktivované"
4941
4942 msgid "Running in testmode"
4943 msgstr ""
4944
4945 msgid "Russia"
4946 msgstr "Rusko"
4947
4948 msgid "Russian"
4949 msgstr "Ruština"
4950
4951 msgid "S-Video"
4952 msgstr "S-Video"
4953
4954 msgid "SD 25/50HZ Interlace Mode"
4955 msgstr ""
4956
4957 msgid "SD 25/50HZ Progressive Mode"
4958 msgstr ""
4959
4960 msgid "SD 30/60HZ Interlace Mode"
4961 msgstr ""
4962
4963 msgid "SD 30/60HZ Progressive Mode"
4964 msgstr ""
4965
4966 msgid "SID"
4967 msgstr ""
4968
4969 msgid "SINGLE LAYER DVD"
4970 msgstr "JEDNOVRSTVOVÉ DVD"
4971
4972 msgid "SNR"
4973 msgstr "SNR"
4974
4975 msgid "SNR:"
4976 msgstr "SNR:"
4977
4978 msgid "SSID:"
4979 msgstr "SSID:"
4980
4981 msgid ""
4982 "SVDRP is a protocol developed for the VDR software to control a set-top box "
4983 "remotely.\n"
4984 "This plugin only supports a subset of SVDRP and starts automatically using "
4985 "default settings.\n"
4986 "\n"
4987 "You probably don't need this plugin and should use the regular Web Interface "
4988 "for Enigma2 instead."
4989 msgstr ""
4990
4991 msgid "SVDRP server for Enigma2"
4992 msgstr ""
4993
4994 msgid "Sat"
4995 msgstr "So"
4996
4997 msgid "Sat / Dish Setup"
4998 msgstr "Nastavenie zariadenia a paraboly"
4999
5000 msgid "Satellite"
5001 msgstr "Satelit"
5002
5003 msgid "Satellite Equipment Setup"
5004 msgstr "Nastavenia satelitného zariadenia"
5005
5006 msgid "Satellite equipment"
5007 msgstr "Satelitné zariadenie"
5008
5009 msgid "SatelliteEquipmentControl allows you to fine-tune DiSEqC-settings"
5010 msgstr ""
5011 "Ovládač satelitného zariadenia vám umožní jemne upraviť nastavenia DiSEqC"
5012
5013 msgid "Satellites"
5014 msgstr "Satelity"
5015
5016 msgid "Satfinder"
5017 msgstr "Hľadač satelitov"
5018
5019 msgid "Satfinder helps you to align your dish"
5020 msgstr "Hľadač satelitov vám pomôže nasmerovať parabolu"
5021
5022 msgid "Sats"
5023 msgstr ""
5024
5025 msgid "Saturation"
5026 msgstr "Sýtosť"
5027
5028 msgid "Saturday"
5029 msgstr "Sobota"
5030
5031 msgid "Save"
5032 msgstr "Uložiť"
5033
5034 msgid "Save Playlist"
5035 msgstr "Uložiť zoznam prehrávok"
5036
5037 msgid "Save current delay to key"
5038 msgstr "Uložiť aktuálne oneskorenie pod tlačidlo"
5039
5040 msgid "Save to key"
5041 msgstr "Uložiť pod tlačidlo"
5042
5043 msgid "Save values and close plugin"
5044 msgstr "Uložiť hodnoty a zatvoriť modul"
5045
5046 msgid "Save values and close screen"
5047 msgstr "Uložiť hodnoty a zatvoriť obrazovku"
5048
5049 msgid "Scaler sharpness"
5050 msgstr "Ostrosť škálovania"
5051
5052 msgid "Scaling Mode"
5053 msgstr "Škálovací režim"
5054
5055 msgid "Scan "
5056 msgstr "Vyhľadať"
5057
5058 msgid "Scan Files..."
5059 msgstr "Vyhľadať súbory..."
5060
5061 msgid "Scan NFS share"
5062 msgstr "Prehľadať zdieľanie NFS"
5063
5064 msgid "Scan QAM128"
5065 msgstr "Prehľadať QAM128"
5066
5067 msgid "Scan QAM16"
5068 msgstr "Prehľadať QAM16"
5069
5070 msgid "Scan QAM256"
5071 msgstr "Prehľadať QAM256"
5072
5073 msgid "Scan QAM32"
5074 msgstr "Prehľadať QAM32"
5075
5076 msgid "Scan QAM64"
5077 msgstr "Prehľadať QAM64"
5078
5079 msgid "Scan SR6875"
5080 msgstr "Prehľadať SR6875"
5081
5082 msgid "Scan SR6900"
5083 msgstr "Prehľadať SR6900"
5084
5085 msgid "Scan Wireless Networks"
5086 msgstr "Vyhľadať bezdrôt. siete"
5087
5088 msgid "Scan additional SR"
5089 msgstr "Prehľadať ďalšie SR"
5090
5091 msgid "Scan band EU HYPER"
5092 msgstr "Prehľadať pásmo EU HYPER"
5093
5094 msgid "Scan band EU MID"
5095 msgstr "Prehľadať pásmo EU MID"
5096
5097 msgid "Scan band EU SUPER"
5098 msgstr "Prehľadať pásmo EU SUPER"
5099
5100 msgid "Scan band EU UHF IV"
5101 msgstr "Prehľadať pásmo EU UHF IV"
5102
5103 msgid "Scan band EU UHF V"
5104 msgstr "Prehľadať pásmo EU UHF V"
5105
5106 msgid "Scan band EU VHF I"
5107 msgstr "Prehľadať pásmo EU VHF I"
5108
5109 msgid "Scan band EU VHF III"
5110 msgstr "Prehľadať pásmo EU VHF III"
5111
5112 msgid "Scan band US HIGH"
5113 msgstr "Prehľadať pásmo US HIGH"
5114
5115 msgid "Scan band US HYPER"
5116 msgstr "Prehľadať pásmo US HYPER"
5117
5118 msgid "Scan band US LOW"
5119 msgstr "Prehľadať pásmo US LOW"
5120
5121 msgid "Scan band US MID"
5122 msgstr "Prehľadať pásmo US MID"
5123
5124 msgid "Scan band US SUPER"
5125 msgstr "Prehľadať pásmo US SUPER"
5126
5127 msgid "Scan devices for playable media files"
5128 msgstr "Nájsť na zariadeniach prehrávateľné súbory"
5129
5130 msgid "Scan range"
5131 msgstr "Rozsah prehľadávania"
5132
5133 msgid ""
5134 "Scan your network for wireless access points and connect to them using your "
5135 "selected wireless device.\n"
5136 msgstr ""
5137 "Vyhľadať v sieti bezdrôtové prístupové body a pripojiť ich zvoleným "
5138 "bezdrôtovýmn zariadením\n"
5139
5140 msgid "Scans default lamedbs sorted by satellite"
5141 msgstr "Prehľadá predvolené lamedb triedené podľa satelitov"
5142
5143 msgid ""
5144 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
5145 msgstr ""
5146 "Prehľadať predvolené lamedb zotriedené podľa satelitov a pripojeného motora"
5147
5148 msgid "Science & Technology"
5149 msgstr "Veda a technika"
5150
5151 msgid "Search Term(s)"
5152 msgstr "Hľadať termín(y)"
5153
5154 msgid "Search category:"
5155 msgstr "Hľadať kategóriu:"
5156
5157 msgid "Search east"
5158 msgstr "Hľadať východne"
5159
5160 msgid "Search for network shares"
5161 msgstr "Hľadať sieťové zdieľanie"
5162
5163 msgid "Search for network shares..."
5164 msgstr "Hľadanie sieťového zdieľania..."
5165
5166 msgid "Search region:"
5167 msgstr "Oblasť vyhľadávania:"
5168
5169 msgid "Search restricted content:"
5170 msgstr "Hľadať zakázaný obsah:"
5171
5172 msgid "Search strictness"
5173 msgstr "Presnosť vyhľadávania"
5174
5175 msgid "Search through the EPG"
5176 msgstr "Hľadanie pomocou EPG"
5177
5178 msgid "Search type"
5179 msgstr "Typ vyhľadávania"
5180
5181 msgid "Search west"
5182 msgstr "Hľadať západne"
5183
5184 msgid "Searching for available updates. Please wait..."
5185 msgstr "Hľadám dostupné aktualizácie. Čakajte..."
5186
5187 msgid "Searching for new installed or removed packages. Please wait..."
5188 msgstr "Hľadám novoinštalované alebo odstránené balíčky. Čakajte..."
5189
5190 msgid "Searching your network. Please wait..."
5191 msgstr "Prehľadávam sieť. Čakajte..."
5192
5193 msgid "Secondary DNS"
5194 msgstr "Sekundárny DNS"
5195
5196 msgid "Security service not running."
5197 msgstr "Bezpečnostná služba nefunguje."
5198
5199 msgid "See service-epg (and PiP) from other channels in an infobar."
5200 msgstr "Zobraziť EPG (a PiP) staníc v informačnom pruhu."
5201
5202 msgid "Seek"
5203 msgstr "Hľadanie"
5204
5205 msgid "Select"
5206 msgstr "Zvoliť"
5207
5208 msgid ""
5209 "Select \"exact match\" to enforce \"Match title\" to match exactly or "
5210 "\"partial match\" if you only want to search for a part of the event title."
5211 msgstr ""
5212 "Zvoľte \"Presná zhoda\", ak chcete, aby sa \"Hľadať titul\" zhodovalo "
5213 "presne, alebo \"Čiastočná zhoda\", ak stačí nájsť časť názvu programu."
5214
5215 msgid "Select HDD"
5216 msgstr "Zvoľte pevný disk"
5217
5218 msgid "Select Location"
5219 msgstr "Zvoľte umiestnenie"
5220
5221 msgid "Select Network Adapter"
5222 msgstr "Zvoľte sieťový adaptér"
5223
5224 msgid "Select a movie"
5225 msgstr "Zvoľte film"
5226
5227 msgid "Select a timer to import"
5228 msgstr "Zvoľte časovač na importovanie"
5229
5230 msgid "Select audio track"
5231 msgstr "Zvoľte zvukovú stopu"
5232
5233 msgid "Select bouquet to record on"
5234 msgstr "Zvoľte buket na nahrávanie"
5235
5236 msgid "Select channel to record from"
5237 msgstr "Zvoľte stanicu na nahrávanie"
5238
5239 msgid "Select channel to record on"
5240 msgstr "Zvoľte stanicu pre záznam"
5241
5242 msgid "Select desired image from feed list"
5243 msgstr "Zvoľte požadovaný image zo zoznamu"
5244
5245 msgid "Select files for backup."
5246 msgstr "Zvoľte súbory na zálohovanie"
5247
5248 msgid "Select files/folders to backup"
5249 msgstr "Zvoľte súbory a adresáre na zálohovanie"
5250
5251 msgid "Select input device"
5252 msgstr "Zvoľte vstupné zariadenie"
5253
5254 msgid "Select input device."
5255 msgstr "Zvoľte vstupné zariadenie."
5256
5257 msgid "Select interface"
5258 msgstr "Zvoľte rozhranie"
5259
5260 msgid "Select new feed to view."
5261 msgstr "Zvoľte nový feed na zobrazenie."
5262
5263 msgid "Select package"
5264 msgstr "Zvoľte balíček"
5265
5266 msgid "Select provider to add..."
5267 msgstr "Zvoľte poskytovateľa, ktorého chcete pridať..."
5268
5269 msgid "Select refresh rate"
5270 msgstr "Zvoľte obnovovací kmitočet"
5271
5272 msgid "Select service to add..."
5273 msgstr "Zvoľte stanicu, ktorú chcete pridať..."
5274
5275 #, python-format
5276 msgid "Select the key you want to set to %i ms"
5277 msgstr "Zvoľte tlačidlo, pod ktoré chcete nastaviť %i ms"
5278
5279 msgid "Select the location to save the recording to."
5280 msgstr "Zvoľte umiestnenie pre ukladanie nahrávok."
5281
5282 msgid "Select type of Filter"
5283 msgstr "Zvoľte druh filtra"
5284
5285 msgid "Select upgrade source to edit."
5286 msgstr "Zvoľte zdroj aktualizácie, ktorý chcete upraviť."
5287
5288 msgid "Select video input with up/down buttons"
5289 msgstr "Tlačidlami nahor a nadol zvoľte vstup obrazu"
5290
5291 msgid "Select video mode"
5292 msgstr "Zvoľte režim obrazu"
5293
5294 msgid "Select whether or not you want to enforce case correctness."
5295 msgstr "Zvoľte, či chcete uplatniť VEĽKÉ a malé písmená"
5296
5297 msgid "Select wireless network"
5298 msgstr "Zvoľte bezdrôtovú sieť"
5299
5300 msgid "Select your choice."
5301 msgstr "Zvoľte svoj výber."
5302
5303 msgid "Send DiSEqC"
5304 msgstr "Poslať DiSEqC"
5305
5306 msgid "Send DiSEqC only on satellite change"
5307 msgstr "Poslať DiSEqC len pri zmene satelitu"
5308
5309 msgid "Seperate titles with a main menu"
5310 msgstr "Samostatné tituly s hlavným menu"
5311
5312 msgid "Sequence repeat"
5313 msgstr "Opakovanie sekvencie"
5314
5315 msgid "Serbian"
5316 msgstr "Srbčina"
5317
5318 msgid "Server IP"
5319 msgstr "IP servera"
5320
5321 msgid "Server share"
5322 msgstr "Zdieľanie servera"
5323
5324 msgid "Service"
5325 msgstr "Stanica"
5326
5327 msgid "Service Scan"
5328 msgstr "Vyhľadávanie staníc"
5329
5330 msgid "Service Searching"
5331 msgstr "Vyhľadávanie staníc"
5332
5333 msgid "Service delay"
5334 msgstr "Oneskorenie stanice"
5335
5336 msgid "Service has been added to the favourites."
5337 msgstr "Stanica bola pridaná do obľúbených"
5338
5339 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
5340 msgstr "Stanica bola pridaná do zvoleného buketu"
5341
5342 msgid ""
5343 "Service invalid!\n"
5344 "(Timeout reading PMT)"
5345 msgstr ""
5346 "Stanica je neplatná!\n"
5347 "(Čas vypršal pri čítaní PMT)"
5348
5349 msgid ""
5350 "Service not found!\n"
5351 "(SID not found in PAT)"
5352 msgstr ""
5353 "Stanica nebola nájdená!\n"
5354 "(SID nenájdený v PAT)"
5355
5356 msgid "Service reference"
5357 msgstr ""
5358
5359 msgid "Service scan"
5360 msgstr "Vyhľadávanie staníc"
5361
5362 msgid ""
5363 "Service unavailable!\n"
5364 "Check tuner configuration!"
5365 msgstr ""
5366 "Stanica je nedostupná!\n"
5367 "Skontrolujte nastavenie tunera!"
5368
5369 msgid "Serviceinfo"
5370 msgstr "Informácie o stanici"
5371
5372 msgid "Services"
5373 msgstr "Stanice"
5374
5375 msgid "Set Bitstream/PCM audio delays"
5376 msgstr "Nastaviť oneskorenie zvuku Bitstream/PCM"
5377
5378 msgid "Set End Time"
5379 msgstr "Nastavte čas konca"
5380
5381 msgid "Set Voltage and 22KHz"
5382 msgstr "Nastaviť napätie a 22 kHz"
5383
5384 msgid "Set available internal memory threshold for the warning."
5385 msgstr "Nastaviť prah dostupnej internej pamäte pre varovanie."
5386
5387 #, python-format
5388 msgid "Set delay to %i ms (can be set)"
5389 msgstr "Nastaviť oneskorenie na %i ms (dá sa nastaviť)"
5390
5391 msgid "Set interface as default Interface"
5392 msgstr "Nastaviť rozhranie ako predvolené"
5393
5394 msgid "Set limits"
5395 msgstr "Nastaviť limity"
5396
5397 msgid "Set maximum duration"
5398 msgstr "Nastaviť maximálne trvanie"
5399
5400 msgid "Set this NO to disable this AutoTimer."
5401 msgstr "Nastavením na NIE vypnete tento automatický časovač."
5402
5403 msgid "Sets your Dreambox into Deep-Standby"
5404 msgstr "Vypne Dreambox"
5405
5406 msgid "Setting key canceled"
5407 msgstr "Nastavovanie tlačidla zrušené"
5408
5409 msgid "Settings"
5410 msgstr "Nastavenia"
5411
5412 msgid "Setup"
5413 msgstr "Nastavenia"
5414
5415 msgid "Setup Mode"
5416 msgstr "Režim nastavení"
5417
5418 msgid "Setup for the Audio Sync Plugin"
5419 msgstr "Nastavenie modulu Audio Sync"
5420
5421 #, python-format
5422 msgid ""
5423 "Shall the USB stick wizard proceed and program the image file %s into flash "
5424 "memory?"
5425 msgstr ""
5426 "Má sorievodca kľúčom USB pokračovať a naprogramovať súbor image %s do pamäte "
5427 "flash?"
5428
5429 msgid "Sharpness"
5430 msgstr "Ostrosť"
5431
5432 msgid "Short Movies"
5433 msgstr "Krátke filmy"
5434
5435 msgid "Short filenames"
5436 msgstr "Krátke názvy súborov"
5437
5438 msgid "Should this AutoTimer be restricted to a timespan?"
5439 msgstr "Má byť tento autočasovač obmedzený na časové obdobie?"
5440
5441 msgid "Should this AutoTimer only match up to a certain event duration?"
5442 msgstr ""
5443 "Má tento automatický časovač pasovať len do určitej dĺžky trvania programu?"
5444
5445 msgid ""
5446 "Should timers created by this AutoTimer be recorded to a custom location?"
5447 msgstr ""
5448 "Majú sa nahrávky tohto autočasovača zaznamenať do vlastného umiestnenia?"
5449
5450 msgid "Show Info"
5451 msgstr "Zobraziť informácie"
5452
5453 msgid "Show Message when Recording starts"
5454 msgstr "Zobraziť správu pri začatí nahrávania."
5455
5456 msgid "Show WLAN Status"
5457 msgstr "Zobraziť stav WLAN"
5458
5459 msgid "Show blinking clock in display during recording"
5460 msgstr "Počas nahrávania zobrazovať blikajúce hodiny"
5461
5462 msgid "Show event-progress in channel selection"
5463 msgstr "Vo výbere staníc zobraziť priebeh programu"
5464
5465 msgid "Show in extension menu"
5466 msgstr "Zobraziť v menu rozšírenia"
5467
5468 msgid "Show info screen"
5469 msgstr ""
5470
5471 msgid "Show infobar on channel change"
5472 msgstr "Zobraziť informácie pri zmene stanice"
5473
5474 msgid "Show infobar on event change"
5475 msgstr "Zobraziť informácie pri zmene programu"
5476
5477 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
5478 msgstr "Zobraziť informácie pri skoku vpred, vzad"
5479
5480 msgid "Show notification on conflicts"
5481 msgstr ""
5482
5483 msgid "Show positioner movement"
5484 msgstr "Zobraziť otáčanie motora"
5485
5486 msgid "Show services beginning with"
5487 msgstr "Zobraziť stanice začínajúce na"
5488
5489 msgid "Show the radio player..."
5490 msgstr "Prehrávanie rádia..."
5491
5492 msgid "Show the tv player..."
5493 msgstr "Prehrávanie TV..."
5494
5495 msgid "Show webcam pictures on your TV Screen"
5496 msgstr "Zobraziť obrázky z webovej kamery na televízore"
5497
5498 msgid ""
5499 "Shows a list containing the zapping-history and allows user to zap to the "
5500 "entries or to modify them."
5501 msgstr ""
5502 "Zobrazí zoznam histórie prepínania a umožní užívateľovi prepínať na položky "
5503 "alebo upravovať ich."
5504
5505 msgid "Shows a list of recent zap entries"
5506 msgstr "Zobrazí zoznam posledných prepnutí"
5507
5508 msgid "Shows average bitrate of video and audio"
5509 msgstr "Zobrazí priemerný dátový tok obrazu a zvuku"
5510
5511 msgid "Shows statistics of watched services"
5512 msgstr "Zobrazí štatistiku sledovaných staníc"
5513
5514 msgid "Shows the clock permanently on the screen"
5515 msgstr "Trvalo zobrazí hodiny na obrazovke"
5516
5517 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
5518 msgstr "Zobrazuje stav pripojenia bezdrôtovej LAN.\n"
5519
5520 msgid "Shutdown"
5521 msgstr "Vypnúť"
5522
5523 msgid "Shutdown Dreambox after"
5524 msgstr "Vypnúť Dreambox o"
5525
5526 msgid "Signal Strength:"
5527 msgstr "Sila signálu:"
5528
5529 msgid "Signal: "
5530 msgstr "Signál:"
5531
5532 msgid "Similar"
5533 msgstr "Podobné"
5534
5535 msgid "Similar broadcasts:"
5536 msgstr "Podobné programy:"
5537
5538 msgid "Simple"
5539 msgstr "jednoduchý"
5540
5541 msgid "Simple IRC GroupChat client for e2 #dm8000-vip channel"
5542 msgstr "Jednoduchý klient IRC GroupChat pre kanál e2 #dm8000-vip"
5543
5544 msgid "Simple titleset (compatibility for legacy players)"
5545 msgstr "Jednoduchá sada titulov (kompatibilita so staršími prehrávačmi)"
5546
5547 msgid "SimpleRSS allows reading RSS newsfeeds on your Dreambox."
5548 msgstr "SimpleRSS umožňuje čítať novinky RSS na Dreamboxe."
5549
5550 msgid "Single"
5551 msgstr "Jeden"
5552
5553 msgid "Single EPG"
5554 msgstr "Jeden EPG"
5555
5556 msgid "Single satellite"
5557 msgstr "jeden satelit"
5558
5559 msgid "Single transponder"
5560 msgstr "jeden transpondér"
5561
5562 msgid "Singlestep (GOP)"
5563 msgstr "Jeden krok (GOP)"
5564
5565 msgid "Skin"
5566 msgstr "Vzhľad"
5567
5568 msgid "SkinSelector shows a menu with selectable skins"
5569 msgstr "Volič vzhľadov zobrazí menu s voliteľnými vzhľadmi"
5570
5571 msgid "Skins"
5572 msgstr "Vzhľady"
5573
5574 msgid "Sleep Timer"
5575 msgstr "Časovač vypnutia"
5576
5577 msgid "Sleep timer action:"
5578 msgstr "Činnosť časovača vypnutia:"
5579
5580 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
5581 msgstr "Interval prezentácie (s)"
5582
5583 #, python-format
5584 msgid "Slot %d"
5585 msgstr "Slot %d"
5586
5587 msgid "Slovakian"
5588 msgstr "Slovenčina"
5589
5590 msgid "Slovenian"
5591 msgstr "Slovinčina"
5592
5593 msgid "Slow"
5594 msgstr "pomaly"
5595
5596 msgid "Slow Motion speeds"
5597 msgstr "Rýchlosti časovej lupy"
5598
5599 msgid "Software"
5600 msgstr "Softvér"
5601
5602 msgid "Software management"
5603 msgstr "Správa softvéru"
5604
5605 msgid "Software manager setup"
5606 msgstr "Nastavenie správcu softvéru"
5607
5608 msgid "Software restore"
5609 msgstr "Obnoviť softvér"
5610
5611 msgid "Software update"
5612 msgstr "Aktualizovať softvér"
5613
5614 msgid "SoftwareManager manages your Dreambox software"
5615 msgstr "Správca softvéru spravuje softvér v Dreamboxe"
5616
5617 msgid "Softwaremanager information"
5618 msgstr "Informácie správcu softvéru"
5619
5620 msgid "Some plugins are not available:\n"
5621 msgstr "Niektoré moduly nie sú dostupné:\n"
5622
5623 msgid "Sorry MediaScanner is not installed!"
5624 msgstr "Ľutujem, MediaScanner nie je nainštalovaný!"
5625
5626 msgid "Sorry no backups found!"
5627 msgstr "Neboli nájdené žiadne zálohy!"
5628
5629 msgid ""
5630 "Sorry your backup destination is not writeable.\n"
5631 "Please choose an other one."
5632 msgstr ""
5633 "Umiestnenie zálohy nie je zapisovateľné\n"
5634 "Zvoľte si iné umiestnenie."
5635
5636 msgid "Sorry, no Details available!"
5637 msgstr "Nie sú dostupné žiadne údaje!"
5638
5639 msgid "Sorry, video is not available!"
5640 msgstr "Ľutujem, video je nedostupné!"
5641
5642 msgid ""
5643 "Sorry, your backup destination is not writeable.\n"
5644 "\n"
5645 "Please choose another one."
5646 msgstr ""
5647 "Umiestnenie zálohy nie je zapisovateľné\n"
5648 "\n"
5649 "Zvoľte si iné umiestnenie."
5650
5651 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
5652 msgid "Sort A-Z"
5653 msgstr "Triediť A-Z"
5654
5655 msgid "Sort AutoTimer"
5656 msgstr "Triediť autočasovače"
5657
5658 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
5659 msgid "Sort Time"
5660 msgstr "Triediť podľa času"
5661
5662 msgid "Sound"
5663 msgstr "Zvuk"
5664
5665 msgid "Soundcarrier"
5666 msgstr "Nosný kmitočet zvuku"
5667
5668 msgid "South"