7cac8b02fcee005cd60e39b8b405439808120dcd
[enigma2.git] / po / no.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
5 "POT-Creation-Date: 2008-01-25 01:32+0100\n"
6 "PO-Revision-Date: 2007-11-16 14:17+0100\n"
7 "Last-Translator: theMMMMMM <theMMMMMM@gmail.com>\n"
8 "Language-Team: none\n"
9 "MIME-Version: 1.0\n"
10 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
13 "X-Poedit-Language: Norwegian\n"
14 "X-Poedit-Country: NORWAY\n"
15 "X-Poedit-SourceCharset: iso-8859-15\n"
16
17 msgid "#000000"
18 msgstr "#000000"
19
20 msgid "#0064c7"
21 msgstr "#0064c7"
22
23 msgid "#25062748"
24 msgstr "#25062748"
25
26 msgid "#389416"
27 msgstr "#389416"
28
29 msgid "#80000000"
30 msgstr "#80000000"
31
32 msgid "#80ffffff"
33 msgstr "#80ffffff"
34
35 msgid "#bab329"
36 msgstr "#bab329"
37
38 msgid "#f23d21"
39 msgstr "#f23d21"
40
41 msgid "#ffffff"
42 msgstr "#ffffff"
43
44 msgid "#ffffffff"
45 msgstr "#ffffffff"
46
47 msgid "%H:%M"
48 msgstr "%H:%M"
49
50 #, python-format
51 msgid "%d min"
52 msgstr "%d min"
53
54 msgid "%d.%B %Y"
55 msgstr "%d.%B %Y"
56
57 #, python-format
58 msgid ""
59 "%s\n"
60 "(%s, %d MB free)"
61 msgstr ""
62 "%s\n"
63 "(%s, %d MB ledig)"
64
65 #, python-format
66 msgid "%s (%s)\n"
67 msgstr "%s (%s)\n"
68
69 msgid "(ZAP)"
70 msgstr "(ZAP)"
71
72 msgid "(empty)"
73 msgstr "(tom)"
74
75 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
76 msgstr "/usr/share/enigma2 folder"
77
78 msgid "/var directory"
79 msgstr "/var folder"
80
81 msgid "0"
82 msgstr "0"
83
84 msgid "1"
85 msgstr "1"
86
87 msgid "1.0"
88 msgstr "1.0"
89
90 msgid "1.1"
91 msgstr "1.1"
92
93 msgid "1.2"
94 msgstr "1.2"
95
96 msgid "12V output"
97 msgstr "12V utgang"
98
99 msgid "13 V"
100 msgstr "13 V"
101
102 msgid "16:10 Letterbox"
103 msgstr "16:10 Letterbox"
104
105 msgid "16:10 PanScan"
106 msgstr "16:10 PanScan"
107
108 msgid "16:9"
109 msgstr "16:9"
110
111 msgid "16:9 Letterbox"
112 msgstr "16:9 Letterbox"
113
114 msgid "16:9 always"
115 msgstr "16:9 alltid"
116
117 msgid "18 V"
118 msgstr "18 V"
119
120 msgid "2"
121 msgstr "2"
122
123 msgid "3"
124 msgstr "3"
125
126 msgid "30 minutes"
127 msgstr "30 minutter"
128
129 msgid "4"
130 msgstr "4"
131
132 msgid "4:3 Letterbox"
133 msgstr "4:3 Letterbox"
134
135 msgid "4:3 PanScan"
136 msgstr "4:3 PanScan"
137
138 msgid "5"
139 msgstr "5"
140
141 msgid "5 minutes"
142 msgstr "5 minutter"
143
144 msgid "6"
145 msgstr "6"
146
147 msgid "60 minutes"
148 msgstr "60 minutter"
149
150 msgid "7"
151 msgstr "7"
152
153 msgid "8"
154 msgstr "8"
155
156 msgid "9"
157 msgstr "9"
158
159 msgid "<unknown>"
160 msgstr "<ukjent>"
161
162 msgid "??"
163 msgstr "??"
164
165 msgid "A"
166 msgstr "A"
167
168 #, python-format
169 msgid ""
170 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
171 "Do you want to keep your version?"
172 msgstr ""
173 "En konfigurasjonsfil (%s) har blitt modifisert siden installasjonen.\n"
174 "Vil du bruke din versjon ?"
175
176 msgid ""
177 "A finished record timer wants to set your\n"
178 "Dreambox to standby. Do that now?"
179 msgstr ""
180 "En avluttet timer ønsker å sett din Dreambox\n"
181 "i standby. Skal det gjøres nå ?"
182
183 msgid ""
184 "A finished record timer wants to shut down\n"
185 "your Dreambox. Shutdown now?"
186 msgstr ""
187 "En avluttet timer ønsker å slå av din Dreambox.\n"
188 "Skal den slås av nå ?"
189
190 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
191 msgstr "En grafisk EPG for alle kanaler i en valgt bouqet"
192
193 #, python-format
194 msgid ""
195 "A record has been started:\n"
196 "%s"
197 msgstr ""
198 "Et opptak har startet:\n"
199 "%s"
200
201 msgid ""
202 "A recording is currently running.\n"
203 "What do you want to do?"
204 msgstr ""
205 "En innspilning kjører fortsatt.\n"
206 "Hva vil du gjøre?"
207
208 msgid ""
209 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
210 "configure the positioner."
211 msgstr ""
212 "En innspilling kjører fortsatt. Vennligst stopp innspillingen før du prøver "
213 "å konfigurere motoren."
214
215 msgid ""
216 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
217 "start the satfinder."
218 msgstr ""
219 "En innspilling kjører fortsatt. Vennligst stopp innspillingen før du prøver "
220 "å starte satellittfinneren."
221
222 msgid ""
223 "A sleep timer wants to set your\n"
224 "Dreambox to standby. Do that now?"
225 msgstr ""
226 "En sleeptimer ønsker å sette din\n"
227 "Dreambox i standby. Skal det gjøres nå?"
228
229 msgid ""
230 "A sleep timer wants to shut down\n"
231 "your Dreambox. Shutdown now?"
232 msgstr ""
233 "En sleeptimer ønsker å slå av din\n"
234 "Dreambox. Slå av nå?"
235
236 msgid ""
237 "A timer failed to record!\n"
238 "Disable TV and try again?\n"
239 msgstr ""
240 "En timer startet ikke opptak.\n"
241 "Skift program og prøv igjen?\n"
242
243 msgid "A/V Settings"
244 msgstr "A/V-Instillinger"
245
246 msgid "AA"
247 msgstr "AA"
248
249 msgid "AB"
250 msgstr "AB"
251
252 msgid "AC3 default"
253 msgstr "AC3 som standard"
254
255 msgid "AGC"
256 msgstr "AGC"
257
258 msgid "AGC:"
259 msgstr "AGC:"
260
261 msgid "About"
262 msgstr "Om"
263
264 msgid "About..."
265 msgstr "Om..."
266
267 msgid "Action on long powerbutton press"
268 msgstr "Aksjon ved langt trykk på powerknappen"
269
270 msgid "Activate Picture in Picture"
271 msgstr "Aktiver Bilde i Bilde"
272
273 msgid "Activate network settings"
274 msgstr "Aktivere nettverkinstillinger"
275
276 msgid "Add"
277 msgstr "Legge til"
278
279 msgid "Add a mark"
280 msgstr "Legge til markør"
281
282 msgid "Add timer"
283 msgstr "Legge til timer"
284
285 msgid "Add to bouquet"
286 msgstr "Legge til i bouquet"
287
288 msgid "Add to favourites"
289 msgstr "Legge til i favoritter"
290
291 msgid "Advanced"
292 msgstr "Avansert"
293
294 msgid "Advanced Video Setup"
295 msgstr ""
296
297 msgid "After event"
298 msgstr "Etter program"
299
300 msgid ""
301 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
302 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
303 msgstr ""
304 "Etter oppstartsguiden er ferdig, trenger du beskytte enkelte kanaler. Les i "
305 "manualen for din Dreambox hvordan det gjøres."
306
307 msgid "Album:"
308 msgstr "Album:"
309
310 msgid "All"
311 msgstr "Alle"
312
313 msgid "All..."
314 msgstr "Alle..."
315
316 msgid "Alpha"
317 msgstr "Alpha"
318
319 msgid "Alternative radio mode"
320 msgstr "Alternativ radio modus"
321
322 msgid "Alternative services tuner priority"
323 msgstr "Alternativ tuner prioritet for kanaler"
324
325 msgid "Arabic"
326 msgstr "Arabisk"
327
328 msgid "Artist:"
329 msgstr "Artist:"
330
331 msgid "Ask before shutdown:"
332 msgstr "Spør før avstegning"
333
334 msgid "Aspect Ratio"
335 msgstr "Breddeforhold"
336
337 msgid "Audio"
338 msgstr "Lyd"
339
340 msgid "Audio Options..."
341 msgstr "Lyd Valg..."
342
343 msgid "Auto"
344 msgstr "Auto"
345
346 msgid "Automatic Scan"
347 msgstr "Automatisk Søk"
348
349 msgid "B"
350 msgstr "B"
351
352 msgid "BA"
353 msgstr "BA"
354
355 msgid "BB"
356 msgstr "BB"
357
358 msgid "BER"
359 msgstr "BER"
360
361 msgid "BER:"
362 msgstr "BER:"
363
364 msgid "Backup"
365 msgstr "Backup"
366
367 msgid "Backup Location"
368 msgstr "Backup Lokasjon"
369
370 msgid "Backup Mode"
371 msgstr "Backup Modus"
372
373 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
374 msgstr "Backup er ferdig. Vennligst trykk OK for å se resultatet"
375
376 msgid "Band"
377 msgstr "Bånd"
378
379 msgid "Bandwidth"
380 msgstr "Båndbredde"
381
382 msgid "Begin time"
383 msgstr "Starttid"
384
385 msgid "Behaviour of 0 key in PiP-mode"
386 msgstr "Oppsett av 0 key i BiB modus"
387
388 msgid "Brightness"
389 msgstr "Lysstyrke"
390
391 msgid "Bus: "
392 msgstr "Bus: "
393
394 msgid ""
395 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
396 "displayed."
397 msgstr "Ved å trykke OK på din fjernkontroll, vises infobaren."
398
399 msgid "C-Band"
400 msgstr "C-bånd"
401
402 msgid "CF Drive"
403 msgstr "CF Disk"
404
405 msgid "CVBS"
406 msgstr "CVBS"
407
408 msgid "Cable"
409 msgstr "Kabel"
410
411 msgid "Cache Thumbnails"
412 msgstr "Cache Thumbnails"
413
414 msgid "Call monitoring"
415 msgstr "Samtalemonitorering"
416
417 msgid "Cancel"
418 msgstr "Avbryte"
419
420 msgid "Capacity: "
421 msgstr "Kapasitet: "
422
423 msgid "Card"
424 msgstr "Kort"
425
426 msgid "Catalan"
427 msgstr "Katalansk"
428
429 msgid "Change bouquets in quickzap"
430 msgstr "Bytt bouquet i Quickzap"
431
432 msgid "Change pin code"
433 msgstr "Bytt pin kode"
434
435 msgid "Change service pin"
436 msgstr "Bytt kanal kode"
437
438 msgid "Change service pins"
439 msgstr "Bytt kanal koder"
440
441 msgid "Change setup pin"
442 msgstr "Bytt oppsetnings pin"
443
444 msgid "Channel"
445 msgstr "Kanal"
446
447 msgid "Channel Selection"
448 msgstr "Kanalliste"
449
450 msgid "Channel:"
451 msgstr "Kanal:"
452
453 msgid "Channellist menu"
454 msgstr "Kanalliste-meny"
455
456 msgid "Choose Tuner"
457 msgstr "Velg Tuner"
458
459 msgid "Choose bouquet"
460 msgstr "Velg bouquet"
461
462 msgid "Choose source"
463 msgstr "Velg kilde"
464
465 msgid "Choose your Skin"
466 msgstr "Velg ditt Skin"
467
468 msgid "Cleanup"
469 msgstr "Opprydning"
470
471 msgid "Clear before scan"
472 msgstr "Slett før søking"
473
474 msgid "Clear log"
475 msgstr "Tøm log"
476
477 msgid "Code rate high"
478 msgstr "Kode rate høy"
479
480 msgid "Code rate low"
481 msgstr "Kode rate lav"
482
483 msgid "Coderate HP"
484 msgstr "Koderate HP"
485
486 msgid "Coderate LP"
487 msgstr "Koderate LP"
488
489 msgid "Color Format"
490 msgstr "Fargeformat"
491
492 msgid "Command order"
493 msgstr "Kommando rekkefølge"
494
495 msgid "Committed DiSEqC command"
496 msgstr "Committed DiSEqC kommando"
497
498 msgid "Common Interface"
499 msgstr "Common Interface"
500
501 msgid "Compact Flash"
502 msgstr "Compact Flash"
503
504 msgid "Compact flash card"
505 msgstr "Compact flash kort"
506
507 msgid "Complete"
508 msgstr "Komplett"
509
510 msgid "Configuration Mode"
511 msgstr "Konfigurasjonsmodus"
512
513 msgid "Configuring"
514 msgstr "Konfigurerer"
515
516 msgid "Conflicting timer"
517 msgstr "Timerkollisjon"
518
519 msgid "Connected to Fritz!Box!"
520 msgstr "Koblet til Fritz!Box!"
521
522 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
523 msgstr "Kobler til Fritz!Box..."
524
525 #, python-format
526 msgid ""
527 "Connection to Fritz!Box\n"
528 "failed! (%s)\n"
529 "retrying..."
530 msgstr ""
531 "Tilkobling til Fritz!Box\n"
532 "feilet! (%s)\n"
533 "prøver igjen..."
534
535 msgid "Constellation"
536 msgstr "Konstellasjon"
537
538 msgid "Contrast"
539 msgstr "Kontrast"
540
541 msgid "Create movie folder failed"
542 msgstr "Oppretting av film mappe feilet"
543
544 msgid "Creating partition failed"
545 msgstr "Oppretting av partisjon feilet"
546
547 msgid "Croatian"
548 msgstr "Kroatisk"
549
550 msgid "Current Transponder"
551 msgstr "Nåværende Transponder"
552
553 msgid "Current settings:"
554 msgstr ""
555
556 msgid "Current version:"
557 msgstr "Aktuell Versjon:"
558
559 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
560 msgstr "Valgfritt hopptid for '1'/'3'-knapper"
561
562 msgid "Customize"
563 msgstr "Tilpass"
564
565 msgid "Cut"
566 msgstr "Klipp ut"
567
568 msgid "Cutlist editor..."
569 msgstr "Klippliste editor..."
570
571 msgid "Czech"
572 msgstr "Tjekkisk"
573
574 msgid "DVB-S"
575 msgstr "DVB-S"
576
577 msgid "DVB-S2"
578 msgstr "DVB-S2"
579
580 msgid "Danish"
581 msgstr "Dansk"
582
583 msgid "Date"
584 msgstr "Dato"
585
586 msgid "Deep Standby"
587 msgstr "Dyp Standby"
588
589 msgid "Delay"
590 msgstr "Forsinkelse"
591
592 msgid "Delete"
593 msgstr "Slette"
594
595 msgid "Delete entry"
596 msgstr "Slett timer"
597
598 msgid "Delete failed!"
599 msgstr "Sletting feilet."
600
601 msgid "Description"
602 msgstr "Beskrivelse"
603
604 msgid "Detected HDD:"
605 msgstr "Gjenkjent HDD:"
606
607 msgid "Detected NIMs:"
608 msgstr "Gjenkjent Tuner:"
609
610 msgid "Device Setup..."
611 msgstr "Nettverk Oppsett"
612
613 msgid "DiSEqC"
614 msgstr "DiSEqC"
615
616 msgid "DiSEqC A/B"
617 msgstr "DiSEqC A/B"
618
619 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
620 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
621
622 msgid "DiSEqC Mode"
623 msgstr "DiSEqC-Modus"
624
625 msgid "DiSEqC mode"
626 msgstr "DiSEqC-Modus"
627
628 msgid "DiSEqC repeats"
629 msgstr "DiSEqC gjentakelser"
630
631 msgid "Disable"
632 msgstr "Slå av"
633
634 msgid "Disable Picture in Picture"
635 msgstr "Slå av Bilde i Bilde"
636
637 msgid "Disable Subtitles"
638 msgstr "Slå av Undertekster"
639
640 msgid "Disabled"
641 msgstr "Avslått"
642
643 #, python-format
644 msgid ""
645 "Disconnected from\n"
646 "Fritz!Box! (%s)\n"
647 "retrying..."
648 msgstr ""
649 "Koblet fra\n"
650 "Fritz!Box! (%s)\n"
651 "prøver igjen..."
652
653 msgid "Dish"
654 msgstr "Parabol"
655
656 msgid "Display Setup"
657 msgstr "Display Oppsett"
658
659 msgid ""
660 "Do you really want to REMOVE\n"
661 "the plugin \""
662 msgstr ""
663 "Vil du virkelig fjerne denne\n"
664 "plugin \""
665
666 #, python-format
667 msgid "Do you really want to delete %s?"
668 msgstr "Vil du virkelig slette %s"
669
670 msgid ""
671 "Do you really want to download\n"
672 "the plugin \""
673 msgstr ""
674 "Vil du virkelig laste ned denne\n"
675 "plugin \""
676
677 msgid "Do you really want to exit?"
678 msgstr "Vil du virkelig avslutte"
679
680 msgid ""
681 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
682 "All data on the disk will be lost!"
683 msgstr ""
684 "Vil du virkelig formatere harddisken?\n"
685 "Alle data på disken forsvinner!"
686
687 msgid ""
688 "Do you want to backup now?\n"
689 "After pressing OK, please wait!"
690 msgstr ""
691 "Vil du ta backup nå?\n"
692 "Trykk OK og vennligst vent!"
693
694 msgid "Do you want to do a service scan?"
695 msgstr "Vil du utføre et kanalsøk?"
696
697 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
698 msgstr "Vil du gjøre enda et manuelt kanalsøk?"
699
700 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
701 msgstr "Vil du aktivere foreldrekontroll på dreamboxen din?"
702
703 msgid "Do you want to restore your settings?"
704 msgstr "Vil du hente inn dine innstillinger?"
705
706 msgid "Do you want to resume this playback?"
707 msgstr "Vil du gjenoppta avspillingen ?"
708
709 msgid ""
710 "Do you want to update your Dreambox?\n"
711 "After pressing OK, please wait!"
712 msgstr ""
713 "Vil du oppdatere din Dreambox?\n"
714 "Etter å ha trykt OK, vennligst vent!"
715
716 msgid "Do you want to view a tutorial?"
717 msgstr "Vil du se en veiledning?"
718
719 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
720 msgstr "Ikke stopp nåværende event men slå av kommende events"
721
722 #, python-format
723 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
724 msgstr "Ferdig - Installerte eller oppgraderte %d pakker"
725
726 #, python-format
727 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
728 msgstr "Ferdig - Installerte eller oppgraderte %d pakker med %d feil"
729
730 msgid "Download Plugins"
731 msgstr "Last ned plugin"
732
733 msgid "Downloadable new plugins"
734 msgstr "Nedlastbare nye plugins"
735
736 msgid "Downloadable plugins"
737 msgstr "Nedlastbare plugins"
738
739 msgid "Downloading"
740 msgstr "Laster ned"
741
742 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
743 msgstr "Laster ned plugin informasjon. Vennligst vent..."
744
745 msgid "Dutch"
746 msgstr "Nederlandsk"
747
748 msgid "E"
749 msgstr "E"
750
751 msgid "EPG Selection"
752 msgstr "EPG Valg"
753
754 #, python-format
755 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
756 msgstr "FEIL - kunne ikke søke (%s)!"
757
758 msgid "East"
759 msgstr "Øst"
760
761 msgid "Edit services list"
762 msgstr "Editer kanallister"
763
764 msgid "Electronic Program Guide"
765 msgstr "Elektronisk Program Guide"
766
767 msgid "Enable"
768 msgstr "Aktiver"
769
770 msgid "Enable 5V for active antenna"
771 msgstr "Aktiver 5V for aktiv antenne"
772
773 msgid "Enable multiple bouquets"
774 msgstr "Aktiver flere bouqueter"
775
776 msgid "Enable parental control"
777 msgstr "Aktiver foreldrekontroll"
778
779 msgid "Enabled"
780 msgstr "Aktivert"
781
782 msgid "End"
783 msgstr "Slutt"
784
785 msgid "End time"
786 msgstr "Slutt tid"
787
788 msgid "EndTime"
789 msgstr "Slutttid"
790
791 msgid "English"
792 msgstr "Engelsk"
793
794 msgid ""
795 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
796 "\n"
797 "If you experience any problems please contact\n"
798 "stephan@reichholf.net\n"
799 "\n"
800 "© 2006 - Stephan Reichholf"
801 msgstr ""
802 "Enigma2 Skinvelger v0.5 BETA\n"
803 "\n"
804 "Ved problemer vennligst kontakt\n"
805 "stephan@reichholf.net\n"
806 "\n"
807 "© 2006 - Stephan Reichholf"
808
809 msgid "Enter main menu..."
810 msgstr "Åpne hovedmenyen"
811
812 msgid "Enter the service pin"
813 msgstr "Skriv inn service pin"
814
815 msgid "Error"
816 msgstr "Feil"
817
818 msgid "Eventview"
819 msgstr "Programoversikt"
820
821 msgid "Everything is fine"
822 msgstr "Alt er i orden"
823
824 msgid "Execution Progress:"
825 msgstr "Progresjon av utførelsen:"
826
827 msgid "Execution finished!!"
828 msgstr "Utførelse ferdig!"
829
830 msgid "Exit editor"
831 msgstr "Avslutt editor"
832
833 msgid "Exit the wizard"
834 msgstr "Avslutt wizarden"
835
836 msgid "Exit wizard"
837 msgstr "Avslutt guide"
838
839 msgid "Expert"
840 msgstr "Ekspert"
841
842 msgid "Extended Setup..."
843 msgstr "Utvidet Oppsett"
844
845 msgid "Extensions"
846 msgstr "Tillegg"
847
848 msgid "FEC"
849 msgstr "FEC"
850
851 msgid "Fast"
852 msgstr "Hurtig"
853
854 msgid "Fast DiSEqC"
855 msgstr "Hurtig DiSEqC"
856
857 msgid "Fast epoch"
858 msgstr "Hurtig epoch"
859
860 msgid "Favourites"
861 msgstr "Favoritter"
862
863 msgid "Finetune"
864 msgstr "Fininstilling."
865
866 msgid "Finnish"
867 msgstr "Finsk"
868
869 msgid "French"
870 msgstr "Fransk"
871
872 msgid "Frequency"
873 msgstr "Frekvens"
874
875 msgid "Frequency bands"
876 msgstr "Frekvens bånd"
877
878 msgid "Frequency scan step size(khz)"
879 msgstr "Frekvens søking steg størrelse(khz)"
880
881 msgid "Frequency steps"
882 msgstr "Frekvens steg"
883
884 msgid "Fri"
885 msgstr "Fre"
886
887 msgid "Friday"
888 msgstr "Fredag"
889
890 msgid "Fritz!Box FON IP address"
891 msgstr "Fritz!Box FON IP adresse"
892
893 #, python-format
894 msgid "Frontprocessor version: %d"
895 msgstr "Frontprosessor-Versjon: %d"
896
897 msgid "Function not yet implemented"
898 msgstr "Funksjon ikke enda implementert"
899
900 msgid ""
901 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
902 "Do you want to Restart the GUI now?"
903 msgstr ""
904 "GUI skal restartes for aktivering av nytt skin\n"
905 "Vil du restarte GUI nå?"
906
907 msgid "Gateway"
908 msgstr "Gateway"
909
910 msgid "Genre:"
911 msgstr "Genre:"
912
913 msgid "German"
914 msgstr "Tysk"
915
916 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
917 msgstr "Henter Plugin-Informasjon. Vennligst vent..."
918
919 msgid "Goto 0"
920 msgstr "Goto 0"
921
922 msgid "Goto position"
923 msgstr "Gå til posisjon"
924
925 msgid "Graphical Multi EPG"
926 msgstr "Grafisk Multi EPG"
927
928 msgid "Greek"
929 msgstr "Gresk"
930
931 msgid "Guard Interval"
932 msgstr "Guard Interval"
933
934 msgid "Guard interval mode"
935 msgstr "Guard interval modus"
936
937 msgid "Harddisk"
938 msgstr "Harddisk"
939
940 msgid "Harddisk setup"
941 msgstr "Harddisk oppsett"
942
943 msgid "Harddisk standby after"
944 msgstr "Harddisk standby etter"
945
946 msgid "Hierarchy Information"
947 msgstr "Hierarkisk Informasjon"
948
949 msgid "Hierarchy mode"
950 msgstr "Hierarkisk modus"
951
952 msgid "How many minutes do you want to record?"
953 msgstr "Hvor mange minutter vil du ta opp?"
954
955 msgid "Hungarian"
956 msgstr "Ungarsk"
957
958 msgid "IP Address"
959 msgstr "IP-Adresse"
960
961 msgid "Icelandic"
962 msgstr "Islandsk"
963
964 msgid ""
965 "If you see this, something is wrong with\n"
966 "your scart connection. Press OK to return."
967 msgstr ""
968 "Hvis du ser dette, så er noe galt med\n"
969 "din scart forbindelse. Trykk OK for å komme tilbake."
970
971 msgid "Image-Upgrade"
972 msgstr "Image-Oppgradering"
973
974 msgid ""
975 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
976 msgstr ""
977 "For å gjøre en timerinnspilling, var TV skiftet til kanalen for "
978 "innspillingen!\n"
979
980 msgid "Increased voltage"
981 msgstr "Økt spenning"
982
983 msgid "Index"
984 msgstr "Indeks"
985
986 msgid "InfoBar"
987 msgstr "InfoBar"
988
989 msgid "Infobar timeout"
990 msgstr "Infobar timeout"
991
992 msgid "Information"
993 msgstr "Informasjon"
994
995 msgid "Init"
996 msgstr "Init"
997
998 msgid "Initialization..."
999 msgstr "Initiering..."
1000
1001 msgid "Initialize"
1002 msgstr "Initialiser"
1003
1004 msgid "Initializing Harddisk..."
1005 msgstr "Initialiserer Harddisk..."
1006
1007 msgid "Input"
1008 msgstr "Input"
1009
1010 msgid "Installing"
1011 msgstr "Installerer"
1012
1013 msgid "Installing Software..."
1014 msgstr "Installerer Software"
1015
1016 msgid "Instant Record..."
1017 msgstr "Direkte avspilling"
1018
1019 msgid "Integrated Ethernet"
1020 msgstr "Integrert Nettverk"
1021
1022 msgid "Intermediate"
1023 msgstr "Normal"
1024
1025 msgid "Internal Flash"
1026 msgstr "Intern Flash"
1027
1028 msgid "Inversion"
1029 msgstr "Inversion"
1030
1031 msgid "Invert display"
1032 msgstr "Inverter display"
1033
1034 msgid "Italian"
1035 msgstr "Italiensk"
1036
1037 msgid "Keyboard Map"
1038 msgstr "Tastaturlayout"
1039
1040 msgid "Keyboard Setup"
1041 msgstr "Tastaturinstillinger"
1042
1043 msgid "Keymap"
1044 msgstr "Taste-layout"
1045
1046 msgid "LNB"
1047 msgstr "LNB"
1048
1049 msgid "LOF"
1050 msgstr "LOF"
1051
1052 msgid "LOF/H"
1053 msgstr "LOF/H"
1054
1055 msgid "LOF/L"
1056 msgstr "LOF/L"
1057
1058 msgid "Language selection"
1059 msgstr "Språkvalg"
1060
1061 msgid "Language..."
1062 msgstr "Språk..."
1063
1064 msgid "Latitude"
1065 msgstr "Breddegrad"
1066
1067 msgid "Left"
1068 msgstr "Venstre"
1069
1070 msgid "Limit east"
1071 msgstr "Grense øst"
1072
1073 msgid "Limit west"
1074 msgstr "Grense vest"
1075
1076 msgid "Limits off"
1077 msgstr "Grenser av"
1078
1079 msgid "Limits on"
1080 msgstr "Grenser på"
1081
1082 msgid "List of Storage Devices"
1083 msgstr "Liste over Lagringsenheter"
1084
1085 msgid "Lithuanian"
1086 msgstr "Litauisk"
1087
1088 msgid "Lock:"
1089 msgstr "Lås:"
1090
1091 msgid "Long Keypress"
1092 msgstr "Langt Tastetrykk"
1093
1094 msgid "Longitude"
1095 msgstr "Lengdegrad"
1096
1097 msgid "MMC Card"
1098 msgstr "MMC Kort"
1099
1100 msgid "MORE"
1101 msgstr "MER"
1102
1103 msgid "Main menu"
1104 msgstr "Hovedmeny"
1105
1106 msgid "Mainmenu"
1107 msgstr "Hovedmeny"
1108
1109 msgid "Make this mark an 'in' point"
1110 msgstr "Gjør denne markør til et 'inn' punkt"
1111
1112 msgid "Make this mark an 'out' point"
1113 msgstr "Gjør denne markør til et 'ut' punkt"
1114
1115 msgid "Make this mark just a mark"
1116 msgstr "Gjør denne markør til bare en markør"
1117
1118 msgid "Manual Scan"
1119 msgstr "Manuelt Søk"
1120
1121 msgid "Manual transponder"
1122 msgstr "Manuell transponder"
1123
1124 msgid "Margin after record"
1125 msgstr "Margin etter opptak"
1126
1127 msgid "Margin before record (minutes)"
1128 msgstr "Margin før opptak (i minutter)"
1129
1130 msgid "Media player"
1131 msgstr "Media Avspiller"
1132
1133 msgid "MediaPlayer"
1134 msgstr "MediaAvspiller"
1135
1136 msgid "Menu"
1137 msgstr "Meny"
1138
1139 msgid "Message"
1140 msgstr "Melding"
1141
1142 msgid "Mkfs failed"
1143 msgstr "Mkfs feilet"
1144
1145 msgid "Mode"
1146 msgstr ""
1147
1148 msgid "Model: "
1149 msgstr "Modell:"
1150
1151 msgid "Modulation"
1152 msgstr "Modulasjon"
1153
1154 msgid "Modulator"
1155 msgstr "Modulator"
1156
1157 msgid "Mon"
1158 msgstr "Man"
1159
1160 msgid "Mon-Fri"
1161 msgstr "Man-Fre"
1162
1163 msgid "Monday"
1164 msgstr "Mandag"
1165
1166 msgid "Mount failed"
1167 msgstr "Mounting feilet"
1168
1169 msgid "Move Picture in Picture"
1170 msgstr "Flytt Bilde i Bilde"
1171
1172 msgid "Move east"
1173 msgstr "Flytt østover"
1174
1175 msgid "Move west"
1176 msgstr "Flytt vestover"
1177
1178 msgid "Movielist menu"
1179 msgstr "Filmliste Meny"
1180
1181 msgid "Multi EPG"
1182 msgstr "Multi EPG"
1183
1184 msgid "Multiple service support"
1185 msgstr "Multi kanal support"
1186
1187 msgid "Multisat"
1188 msgstr "Multisat"
1189
1190 msgid "Mute"
1191 msgstr "Mute"
1192
1193 msgid "N/A"
1194 msgstr "Ikke tilgjengelig"
1195
1196 msgid "NEXT"
1197 msgstr "NESTE"
1198
1199 msgid "NOW"
1200 msgstr "NÅ"
1201
1202 msgid "NTSC"
1203 msgstr "NTSC"
1204
1205 msgid "Name"
1206 msgstr "Navn"
1207
1208 msgid "Nameserver"
1209 msgstr "Navneserver"
1210
1211 #, python-format
1212 msgid "Nameserver %d"
1213 msgstr "Navneserver %d"
1214
1215 msgid "Nameserver Setup"
1216 msgstr "Navneserver Oppsett"
1217
1218 msgid "Nameserver Setup..."
1219 msgstr "Navneserver Oppsett..."
1220
1221 msgid "Netmask"
1222 msgstr "Nettverksmaske"
1223
1224 msgid "Network Mount"
1225 msgstr "Nettverk Monteringer"
1226
1227 msgid "Network Setup"
1228 msgstr "Nettverk Oppsett"
1229
1230 msgid "Network scan"
1231 msgstr "Nettverkssøk"
1232
1233 msgid "Network setup"
1234 msgstr "Nettverksinstillinger"
1235
1236 msgid "Network..."
1237 msgstr "Nettverk..."
1238
1239 msgid "New"
1240 msgstr "Ny"
1241
1242 msgid "New pin"
1243 msgstr "Ny pin"
1244
1245 msgid "New version:"
1246 msgstr "Ny Versjon:"
1247
1248 msgid "Next"
1249 msgstr "Neste"
1250
1251 msgid "No"
1252 msgstr "Nei"
1253
1254 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
1255 msgstr ""
1256 "Ingen harddisk funnet eller\n"
1257 "Harddisk ikke initialisert."
1258
1259 msgid "No backup needed"
1260 msgstr "Ingen backup nødvendig"
1261
1262 msgid ""
1263 "No data on transponder!\n"
1264 "(Timeout reading PAT)"
1265 msgstr ""
1266 "Ingen data på transponder!\n"
1267 "(Timeout ved lesing av PAT)"
1268
1269 msgid "No event info found, recording indefinitely."
1270 msgstr "Ingen EPG-data funnet. Start ubegrenset innspilling."
1271
1272 msgid "No free tuner!"
1273 msgstr "Ingen ledig tuner!"
1274
1275 msgid ""
1276 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
1277 msgstr ""
1278 "Ingen pakker opgraderet endda. Sjekk vennligst ditt nettverk og prøv igjen."
1279
1280 msgid "No positioner capable frontend found."
1281 msgstr "Ingen brukbar Motor frontend funnet."
1282
1283 msgid "No satellite frontend found!!"
1284 msgstr "Ingen satellit frontend funnet!!"
1285
1286 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
1287 msgstr "Ingen Tuner er konfigurert til bruk av diseqc Motor!"
1288
1289 msgid ""
1290 "No tuner is enabled!\n"
1291 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1292 msgstr ""
1293 "Ingen Tuner er aktivert!\n"
1294 "Vennligst utfør Tuner instilling før du starter en kanal søking."
1295
1296 msgid ""
1297 "No valid service PIN found!\n"
1298 "Do you like to change the service PIN now?\n"
1299 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
1300 msgstr ""
1301 "Ingen gyldig kanal PIN funnet!\n"
1302 "Vil du skifte kanal PIN nå?\n"
1303 "Sier du 'Nei' her vil kanal beskyttelsen ikke være aktivert!"
1304
1305 msgid ""
1306 "No valid setup PIN found!\n"
1307 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
1308 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
1309 msgstr ""
1310 "Ingen gyldig setup PIN funnet!\n"
1311 "Vil du endre setup PIN nå?\n"
1312 "Sier du 'Nei' her vil setup beskyttelsen ikke være aktivert!"
1313
1314 msgid "No, but restart from begin"
1315 msgstr "Nei, men start fra begynnelsen"
1316
1317 msgid "No, do nothing."
1318 msgstr "Nei, gjør ingenting"
1319
1320 msgid "No, just start my dreambox"
1321 msgstr "Nei, bare start min dreambox"
1322
1323 msgid "No, scan later manually"
1324 msgstr "Nei, søk manuelt senere."
1325
1326 msgid "None"
1327 msgstr "Ingen"
1328
1329 msgid "North"
1330 msgstr "Nord"
1331
1332 msgid "Norwegian"
1333 msgstr "Norsk"
1334
1335 msgid ""
1336 "Nothing to scan!\n"
1337 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1338 msgstr ""
1339 "Ikke noe å søke!\n"
1340 "Vennligst konfigurer tuner før søking etter kanaler."
1341
1342 msgid "Now Playing"
1343 msgstr "Nå avspilles"
1344
1345 msgid "OK"
1346 msgstr "OK"
1347
1348 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
1349 msgstr "OK, guide meg gjennom oppgraderingsprosessen"
1350
1351 msgid "OSD Settings"
1352 msgstr "OSD-Instillinger"
1353
1354 msgid "Off"
1355 msgstr "Av"
1356
1357 msgid "On"
1358 msgstr "På"
1359
1360 msgid "One"
1361 msgstr "En"
1362
1363 msgid "Online-Upgrade"
1364 msgstr "Online-Oppgradering"
1365
1366 msgid "Orbital Position"
1367 msgstr "Orbital Posisjon"
1368
1369 msgid "Other..."
1370 msgstr "Annet..."
1371
1372 msgid "PAL"
1373 msgstr "PAL"
1374
1375 msgid "PIDs"
1376 msgstr "PIDs"
1377
1378 msgid "Package list update"
1379 msgstr "Pakkeliste oppdatering"
1380
1381 msgid "Packet management"
1382 msgstr "Pakkeforvaltning"
1383
1384 msgid "Page"
1385 msgstr "Side"
1386
1387 msgid "Parental control"
1388 msgstr "Foreldrekontroll"
1389
1390 msgid "Parental control services Editor"
1391 msgstr "Foreldrekontroll kanal Editor"
1392
1393 msgid "Parental control setup"
1394 msgstr "Foreldrekontroll oppsett"
1395
1396 msgid "Parental control type"
1397 msgstr "Foreldrekontroll type"
1398
1399 msgid "PiPSetup"
1400 msgstr "BiB Oppsett"
1401
1402 msgid "Pin code needed"
1403 msgstr "Pin kode nødvendig"
1404
1405 msgid "Play recorded movies..."
1406 msgstr "Spill av filmopptak..."
1407
1408 msgid "Please change recording endtime"
1409 msgstr "Vennligst endre sluttid for innspilling"
1410
1411 msgid "Please choose an extension..."
1412 msgstr "Vennligst velg en utvidelse"
1413
1414 msgid "Please do not change values when you not know what you do!"
1415 msgstr "Vennligst ikke endre verdier, hvis du ikke vet hva du gjør!"
1416
1417 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
1418 msgstr "Vennligst skriv navn for den nye bouquet"
1419
1420 msgid "Please enter a name for the new marker"
1421 msgstr "Vennligst skriv navn for den nye markøren"
1422
1423 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
1424 msgstr "Vennligst skriv filnavn (tomt=bruk nåværende dato)"
1425
1426 msgid "Please enter the correct pin code"
1427 msgstr "Vennligst skriv den korrekte pin kode"
1428
1429 msgid "Please enter the old pin code"
1430 msgstr "Vennligst skriv den gamle pin kode"
1431
1432 msgid "Please press OK!"
1433 msgstr "Vennligst trykk OK!"
1434
1435 msgid "Please select a playlist to delete..."
1436 msgstr "Vennligst velg en spilleliste å slette..."
1437
1438 msgid "Please select a playlist..."
1439 msgstr "Vennligst velg en spilleliste"
1440
1441 msgid "Please select a subservice to record..."
1442 msgstr "Vennligst velg en underkanal for innspilling"
1443
1444 msgid "Please select a subservice..."
1445 msgstr "Vennligst velg en underkanal"
1446
1447 msgid "Please select keyword to filter..."
1448 msgstr "Vennligst velg nøkkelord for filter"
1449
1450 msgid "Please set up tuner B"
1451 msgstr "Vennligst sett opp Tuner B."
1452
1453 msgid "Please set up tuner C"
1454 msgstr "Vennligst sett opp Tuner C."
1455
1456 msgid "Please set up tuner D"
1457 msgstr "Vennligst sett opp Tuner D."
1458
1459 msgid ""
1460 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
1461 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
1462 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
1463 msgstr ""
1464 "Vennligst bruk pilknappene for å flytte BiB vinduet.\n"
1465 "Trykk Bouquet +/- for å endre vindustørrelse.\n"
1466 "Trykk OK for å gå tilbake til TV eller EXIT for ikke å utføre flytting."
1467
1468 msgid "Please wait... Loading list..."
1469 msgstr "Vennligst vent... laster liste..."
1470
1471 msgid "Plugin browser"
1472 msgstr "Plugin Meny"
1473
1474 msgid "Plugins"
1475 msgstr "Plugins"
1476
1477 msgid "Polarity"
1478 msgstr "Polaritet"
1479
1480 msgid "Polarization"
1481 msgstr "Polarisasjon"
1482
1483 msgid "Polish"
1484 msgstr "Polsk"
1485
1486 msgid "Port A"
1487 msgstr "Port A"
1488
1489 msgid "Port B"
1490 msgstr "Port B"
1491
1492 msgid "Port C"
1493 msgstr "Port C"
1494
1495 msgid "Port D"
1496 msgstr "Port D"
1497
1498 msgid "Portuguese"
1499 msgstr "Portugisisk"
1500
1501 msgid "Positioner"
1502 msgstr "Motor"
1503
1504 msgid "Positioner fine movement"
1505 msgstr "Finjustering av motor"
1506
1507 msgid "Positioner movement"
1508 msgstr "Motorbevegelser"
1509
1510 msgid "Positioner setup"
1511 msgstr "Motor oppsett"
1512
1513 msgid "Positioner storage"
1514 msgstr "Motor lagring"
1515
1516 msgid "Power threshold in mA"
1517 msgstr "Strøm grenseverdi i mA"
1518
1519 msgid "Predefined transponder"
1520 msgstr "Predefinert transponder"
1521
1522 msgid "Preparing... Please wait"
1523 msgstr "Forbereder.. Vennligst vent"
1524
1525 msgid "Press OK to activate the settings."
1526 msgstr "Trykk OK for å aktivere instillingene"
1527
1528 msgid "Press OK to scan"
1529 msgstr "Trykk OK for å søke."
1530
1531 msgid "Press OK to start the scan"
1532 msgstr "Trykk OK for a starte søk."
1533
1534 msgid "Prev"
1535 msgstr "Forrige"
1536
1537 msgid "Protect services"
1538 msgstr "Beskytt kanaler"
1539
1540 msgid "Protect setup"
1541 msgstr "Beskytt oppsett"
1542
1543 msgid "Provider"
1544 msgstr "Tilbyder"
1545
1546 msgid "Provider to scan"
1547 msgstr "Tilbyder til søking"
1548
1549 msgid "Providers"
1550 msgstr "Tilbydere"
1551
1552 msgid "Quickzap"
1553 msgstr "Quickzap"
1554
1555 msgid "RC Menu"
1556 msgstr "Fjernkontroll"
1557
1558 msgid "RF output"
1559 msgstr "RF utgang"
1560
1561 msgid "RGB"
1562 msgstr "RGB"
1563
1564 msgid "RSS Feed URI"
1565 msgstr "RSS Feed URI"
1566
1567 msgid "Radio"
1568 msgstr "Radio"
1569
1570 msgid "Ram Disk"
1571 msgstr "Ram Disk"
1572
1573 msgid "Really close without saving settings?"
1574 msgstr "Vil du virkelig lukke uten å lagre"
1575
1576 msgid "Really delete done timers?"
1577 msgstr "Vil du virkelig slette ferdige timere?"
1578
1579 msgid "Really delete this timer?"
1580 msgstr "Vil du virkelig slette denne timer"
1581
1582 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
1583 msgstr "Vil du virkelig avslutte hurtigzap i underkanaler"
1584
1585 msgid "Reception Settings"
1586 msgstr "Mottakings Innstillinger"
1587
1588 msgid "Record"
1589 msgstr "Spille inn"
1590
1591 msgid "Recorded files..."
1592 msgstr "Innspilte filer"
1593
1594 msgid "Recording"
1595 msgstr "Spiller inn"
1596
1597 msgid ""
1598 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really reboot "
1599 "now?"
1600 msgstr ""
1601 "Innspilling(er) er igang eller starter om få sekunder... vil du virkelig "
1602 "reboote nå?"
1603
1604 msgid ""
1605 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really restart "
1606 "now?"
1607 msgstr ""
1608 "Innspilling(er) er igang eller starter om få sekunder... vil du virkelig "
1609 "restarte nå?"
1610
1611 msgid ""
1612 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really shutdown "
1613 "now?"
1614 msgstr ""
1615 "Innspilling(er) er igang eller starter om få sekunder... vil du virkelig "
1616 "stenge av nå?"
1617
1618 msgid "Recordings always have priority"
1619 msgstr "Innspillinger har alltid prioritet"
1620
1621 msgid "Reenter new pin"
1622 msgstr "Skriv inn ny pin igjen"
1623
1624 msgid "Refresh Rate"
1625 msgstr ""
1626
1627 msgid "Remove Plugins"
1628 msgstr "Fjern Plugins"
1629
1630 msgid "Remove a mark"
1631 msgstr "Fjern en markør"
1632
1633 msgid "Remove plugins"
1634 msgstr "Fjern plugins"
1635
1636 msgid "Repeat"
1637 msgstr "Gjenta"
1638
1639 msgid "Repeat Type"
1640 msgstr "Gjentagelses Type"
1641
1642 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
1643 msgstr "Gjentagende event holder på med en innspilling... Hva vil du gjøre?"
1644
1645 msgid "Reset"
1646 msgstr "Tilbakestill"
1647
1648 msgid "Restart"
1649 msgstr "Restart"
1650
1651 msgid "Restart GUI"
1652 msgstr "Restart GUI"
1653
1654 msgid "Restart GUI now?"
1655 msgstr "Restart GUI nå?"
1656
1657 msgid "Restore"
1658 msgstr "Gjenopprett"
1659
1660 msgid ""
1661 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
1662 "settings now."
1663 msgstr ""
1664 "Gjenoppretting av innstillinger er ferdig. Vennligst trykk OK for å aktivere "
1665 "dem nå."
1666
1667 msgid "Right"
1668 msgstr "Høyre"
1669
1670 msgid "Rolloff"
1671 msgstr "Rolloff"
1672
1673 msgid "Rotor turning speed"
1674 msgstr "Motor dreie hastighet"
1675
1676 msgid "Running"
1677 msgstr "Kjører"
1678
1679 msgid "Russian"
1680 msgstr "Russisk"
1681
1682 msgid "S-Video"
1683 msgstr "S-Video"
1684
1685 msgid "SNR"
1686 msgstr "SNR"
1687
1688 msgid "SNR:"
1689 msgstr "SNR:"
1690
1691 msgid "Sat"
1692 msgstr "Lør"
1693
1694 msgid "Sat / Dish Setup"
1695 msgstr "Sat-/Parabolinstillinger"
1696
1697 msgid "Satellite"
1698 msgstr "Satellitt"
1699
1700 msgid "Satellite Equipment Setup"
1701 msgstr "Satellittutstyr Oppsett"
1702
1703 msgid "Satellites"
1704 msgstr "Satelliter"
1705
1706 msgid "Satfinder"
1707 msgstr "Satellittfinner"
1708
1709 msgid "Saturday"
1710 msgstr "Lørdag"
1711
1712 msgid "Save Playlist"
1713 msgstr "Lagre Spilliste"
1714
1715 msgid "Scaling Mode"
1716 msgstr "Skalerings Modus"
1717
1718 msgid "Scan "
1719 msgstr "Søking "
1720
1721 msgid "Scan QAM128"
1722 msgstr "Søke QAM128"
1723
1724 msgid "Scan QAM16"
1725 msgstr "Søke QAM16"
1726
1727 msgid "Scan QAM256"
1728 msgstr "Søke QAM256"
1729
1730 msgid "Scan QAM32"
1731 msgstr "Søke QAM32"
1732
1733 msgid "Scan QAM64"
1734 msgstr "Søke QAM64"
1735
1736 msgid "Scan SR6875"
1737 msgstr "Søke SR6875"
1738
1739 msgid "Scan SR6900"
1740 msgstr "Søke SR6900"
1741
1742 msgid "Scan additional SR"
1743 msgstr "Søke ytterlige SR"
1744
1745 msgid "Scan band EU HYPER"
1746 msgstr "Søke bånd EU HYPER"
1747
1748 msgid "Scan band EU MID"
1749 msgstr "Søke bånd EU MID"
1750
1751 msgid "Scan band EU SUPER"
1752 msgstr "Søke bånd EU SUPER"
1753
1754 msgid "Scan band EU UHF IV"
1755 msgstr "Søke bånd EU UHF IV"
1756
1757 msgid "Scan band EU UHF V"
1758 msgstr "Søke bånd EU UHF V"
1759
1760 msgid "Scan band EU VHF I"
1761 msgstr "Søke bånd EU VHF I"
1762
1763 msgid "Scan band EU VHF III"
1764 msgstr "Søke bånd EU VHF III"
1765
1766 msgid "Scan band US HIGH"
1767 msgstr "Søke bånd US HIGH"
1768
1769 msgid "Scan band US HYPER"
1770 msgstr "Søke bånd US HYPER"
1771
1772 msgid "Scan band US LOW"
1773 msgstr "Søke bånd US LOW"
1774
1775 msgid "Scan band US MID"
1776 msgstr "Søke bånd US MID"
1777
1778 msgid "Scan band US SUPER"
1779 msgstr "Søke bånd US SUPER"
1780
1781 msgid "Search east"
1782 msgstr "Søk øst"
1783
1784 msgid "Search west"
1785 msgstr "Søk vest"
1786
1787 msgid "Seek"
1788 msgstr "Søk"
1789
1790 msgid "Select HDD"
1791 msgstr "Velg harddisk"
1792
1793 msgid "Select Network Adapter"
1794 msgstr "Velg Nettverksadapter"
1795
1796 msgid "Select a movie"
1797 msgstr "Velg film"
1798
1799 msgid "Select audio mode"
1800 msgstr "Velg lydmodus"
1801
1802 msgid "Select audio track"
1803 msgstr "Velg lydspor"
1804
1805 msgid "Select channel to record from"
1806 msgstr "Velg kanal å ta opp fra"
1807
1808 msgid "Sequence repeat"
1809 msgstr "Sekvens gjentakelse"
1810
1811 msgid "Service"
1812 msgstr "Kanal"
1813
1814 msgid "Service Scan"
1815 msgstr "Kanalsøk"
1816
1817 msgid "Service Searching"
1818 msgstr "Kanalsøk"
1819
1820 msgid "Service has been added to the favourites."
1821 msgstr "Kanal har blitt lagt til favorittene."
1822
1823 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
1824 msgstr "Kanal har blitt lagt til den valgte bouquet."
1825
1826 msgid ""
1827 "Service invalid!\n"
1828 "(Timeout reading PMT)"
1829 msgstr ""
1830 "Kanal feil!\n"
1831 "(Timeout ved lesing av PMT)"
1832
1833 msgid ""
1834 "Service not found!\n"
1835 "(SID not found in PAT)"
1836 msgstr ""
1837 "Kanal ikke funnet!\n"
1838 "(SID ikke funnet i PAT)"
1839
1840 msgid "Service scan"
1841 msgstr "Kanalsøk"
1842
1843 msgid ""
1844 "Service unavailable!\n"
1845 "Check tuner configuration!"
1846 msgstr ""
1847
1848 msgid "Serviceinfo"
1849 msgstr "Kanalinfo"
1850
1851 msgid "Services"
1852 msgstr "Kanaler"
1853
1854 msgid "Set limits"
1855 msgstr "Sett grenser"
1856
1857 msgid "Settings"
1858 msgstr "Innstillinger"
1859
1860 msgid "Setup"
1861 msgstr "Oppsett"
1862
1863 msgid "Setup Mode"
1864 msgstr "Oppsett Type"
1865
1866 msgid "Show blinking clock in display during recording"
1867 msgstr "Vis blinkende klokke i display under innspilling"
1868
1869 msgid "Show infobar on channel change"
1870 msgstr "Vis infobar ved kanalbytte"
1871
1872 msgid "Show infobar on event change"
1873 msgstr "Vis infobar ved programbytte"
1874
1875 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
1876 msgstr "Vis infobar ved hopp fram/tilbake"
1877
1878 msgid "Show positioner movement"
1879 msgstr "Vis motorbevegelse"
1880
1881 msgid "Show services beginning with"
1882 msgstr "Vis kanaler som begynner med"
1883
1884 msgid "Show the radio player..."
1885 msgstr "Vis radio spilleren"
1886
1887 msgid "Show the tv player..."
1888 msgstr "Vis TV spilleren"
1889
1890 msgid "Shutdown Dreambox after"
1891 msgstr "Slå av Dreamboxen etter"
1892
1893 msgid "Similar"
1894 msgstr "Samme"
1895
1896 msgid "Similar broadcasts:"
1897 msgstr "Samme utsendelser"
1898
1899 msgid "Simple"
1900 msgstr "Enkel"
1901
1902 msgid "Single"
1903 msgstr "Singel"
1904
1905 msgid "Single EPG"
1906 msgstr "Enkel EPG"
1907
1908 msgid "Single satellite"
1909 msgstr "Singel satellit"
1910
1911 msgid "Single transponder"
1912 msgstr "Singel transponder"
1913
1914 msgid "Sleep Timer"
1915 msgstr "Sleep Timer"
1916
1917 msgid "Sleep timer action:"
1918 msgstr "Sleep timer aksjon"
1919
1920 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
1921 msgstr "Slideshow Interval (sek.)"
1922
1923 #, python-format
1924 msgid "Slot %d"
1925 msgstr "Slot %d"
1926
1927 msgid "Slow"
1928 msgstr "Langsom"
1929
1930 msgid "Some plugins are not available:\n"
1931 msgstr "Noen plugins er ikke tilgjengelige:\n"
1932
1933 msgid "Somewhere else"
1934 msgstr "En annen plass"
1935
1936 msgid ""
1937 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
1938 "\n"
1939 "Please choose an other one."
1940 msgstr ""
1941 "Desverre, din backup destination eksisterer ikke\n"
1942 "\n"
1943 "Venligst velg en annen."
1944
1945 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
1946 msgid "Sort A-Z"
1947 msgstr "Sorter A-Z"
1948
1949 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
1950 msgid "Sort Time"
1951 msgstr "Sorter Tid"
1952
1953 msgid "Sound"
1954 msgstr "Lyd"
1955
1956 msgid "Soundcarrier"
1957 msgstr "Tonebærer"
1958
1959 msgid "South"
1960 msgstr "Sør"
1961
1962 msgid "Spanish"
1963 msgstr "Spansk"
1964
1965 msgid "Standby"
1966 msgstr "Standby"
1967
1968 msgid "Standby / Restart"
1969 msgstr "Standby / Start om"
1970
1971 msgid "Start"
1972 msgstr "Start"
1973
1974 msgid "Start recording?"
1975 msgstr "Start opptak?"
1976
1977 msgid "StartTime"
1978 msgstr "StartTid"
1979
1980 msgid "Starting on"
1981 msgstr "Starter på"
1982
1983 msgid "Startwizard"
1984 msgstr "Startwizard"
1985
1986 msgid "Step "
1987 msgstr "Steg "
1988
1989 msgid "Step east"
1990 msgstr "Steg øst"
1991
1992 msgid "Step west"
1993 msgstr "Steg vest"
1994
1995 msgid "Stereo"
1996 msgstr "Stereo"
1997
1998 msgid "Stop"
1999 msgstr "Stopp"
2000
2001 msgid "Stop Timeshift?"
2002 msgstr "Stopp Timeshift?"
2003
2004 msgid "Stop current event and disable coming events"
2005 msgstr "Stopp nåværende event og stop kommende events"
2006
2007 msgid "Stop current event but not coming events"
2008 msgstr "Stopp nåværende event med ikke de som kommer"
2009
2010 msgid "Stop playing this movie?"
2011 msgstr "Stoppe avspilling av denne filmen?"
2012
2013 msgid "Store position"
2014 msgstr "Lagret posisjon"
2015
2016 msgid "Stored position"
2017 msgstr "Lagret posisjon"
2018
2019 msgid "Subservice list..."
2020 msgstr "Underkanal liste..."
2021
2022 msgid "Subservices"
2023 msgstr "Underkanaler"
2024
2025 msgid "Subtitle selection"
2026 msgstr "Undertekst valg"
2027
2028 msgid "Subtitles"
2029 msgstr "Undertekster"
2030
2031 msgid "Sun"
2032 msgstr "Søn"
2033
2034 msgid "Sunday"
2035 msgstr "Søndag"
2036
2037 msgid "Swap Services"
2038 msgstr "Bytt kanaler"
2039
2040 msgid "Swedish"
2041 msgstr "Svensk"
2042
2043 msgid "Switch to next subservice"
2044 msgstr "Bytt til neste underkanal"
2045
2046 msgid "Switch to previous subservice"
2047 msgstr "Bytt til forrige underkanal"
2048
2049 msgid "Symbol Rate"
2050 msgstr "Symbolrate"
2051
2052 msgid "Symbolrate"
2053 msgstr "Symbolrate"
2054
2055 msgid "System"
2056 msgstr "System"
2057
2058 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
2059 msgid "TRANSLATOR_INFO"
2060 msgstr ""
2061 "For endringer/forslag, ta kontakt på:\n"
2062 "theMMMMMM@gmail.com\n"
2063 "\n"
2064 "Dere finner meg også på www.digsat.net"
2065
2066 msgid "TV System"
2067 msgstr "TV System"
2068
2069 msgid "Terrestrial"
2070 msgstr "Terrestrial"
2071
2072 msgid "Terrestrial provider"
2073 msgstr "Terrestrial tilbyder"
2074
2075 msgid "Test mode"
2076 msgstr "Testmodus"
2077
2078 msgid "Test-Messagebox?"
2079 msgstr "Test-Meldingsboks"
2080
2081 msgid ""
2082 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
2083 "Please press OK to start using you Dreambox."
2084 msgstr ""
2085 "Takk for at du brukte guiden. Din Dreambox er nå klar til bruk .\n"
2086 "Vennligst trykk OK å begynne å bruke den."
2087
2088 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
2089 msgstr "Backupen feilet. Vennligst velg en annen backuplokasjon."
2090
2091 msgid "The pin code has been changed successfully."
2092 msgstr "Pin koden har blitt endret"
2093
2094 msgid "The pin code you entered is wrong."
2095 msgstr "Pin koden du la inn var feil"
2096
2097 msgid "The pin codes you entered are different."
2098 msgstr "Pin kodene du skrev inn er ikke like"
2099
2100 msgid "The sleep timer has been activated."
2101 msgstr "Sleep timeren har blitt aktivert"
2102
2103 msgid "The sleep timer has been disabled."
2104 msgstr "Sleep timeren har blitt deaktivert"
2105
2106 msgid ""
2107 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
2108 msgstr ""
2109 "Wizarden kan ta backup av dine nåværende innstillinger. Vil du ta backup nå?"
2110
2111 msgid "The wizard is finished now."
2112 msgstr "Wizarden er ferdig nå."
2113
2114 msgid "This is step number 2."
2115 msgstr "Dette er steg nr.2"
2116
2117 msgid "This is unsupported at the moment."
2118 msgstr "Dette er ikke støttet for øyeblikket."
2119
2120 msgid "Three"
2121 msgstr "Tre"
2122
2123 msgid "Threshold"
2124 msgstr "Grense"
2125
2126 msgid "Thu"
2127 msgstr "Tor"
2128
2129 msgid "Thursday"
2130 msgstr "Torsdag"
2131
2132 msgid "Time"
2133 msgstr "Tid"
2134
2135 msgid "Time/Date Input"
2136 msgstr "Tid/Dato Input"
2137
2138 msgid "Timer"
2139 msgstr "Timer"
2140
2141 msgid "Timer Edit"
2142 msgstr "Timereditering"
2143
2144 msgid "Timer Editor"
2145 msgstr "Timer-editor"
2146
2147 msgid "Timer Type"
2148 msgstr "Timer Type"
2149
2150 msgid "Timer entry"
2151 msgstr "Timer instilling"
2152
2153 msgid "Timer log"
2154 msgstr "Timer log"
2155
2156 msgid "Timer sanity error"
2157 msgstr "Timer feil"
2158
2159 msgid "Timer selection"
2160 msgstr "Timer valg"
2161
2162 msgid "Timer status:"
2163 msgstr "Timer status:"
2164
2165 msgid "Timeshift"
2166 msgstr "Timeshift"
2167
2168 msgid "Timeshift not possible!"
2169 msgstr "Timeshift er ikke mulig!"
2170
2171 msgid "Timezone"
2172 msgstr "Tidssone"
2173
2174 msgid "Title:"
2175 msgstr "Tittel:"
2176
2177 msgid "Today"
2178 msgstr "Idag"
2179
2180 msgid "Tone mode"
2181 msgstr "Tone modus"
2182
2183 msgid "Toneburst"
2184 msgstr "Toneburst"
2185
2186 msgid "Toneburst A/B"
2187 msgstr "Toneburst A/B"
2188
2189 msgid "Translation"
2190 msgstr "Oversetting"
2191
2192 msgid "Translation:"
2193 msgstr "Oversetting:"
2194
2195 msgid "Transmission Mode"
2196 msgstr "Sendings Modus"
2197
2198 msgid "Transmission mode"
2199 msgstr "Sendingstype"
2200
2201 msgid "Transponder"
2202 msgstr "Transponder"
2203
2204 msgid "Transponder Type"
2205 msgstr "Transponder Type"
2206
2207 msgid "Tries left:"
2208 msgstr "Forsøk igjen:"
2209
2210 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
2211 msgstr "Prøv å finne Transpondere i kabelnettverket.. vennligst vent..."
2212
2213 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
2214 msgstr "Prøv å finne transpondere i kabelnettverket.. vennligst vent..."
2215
2216 msgid "Tue"
2217 msgstr "Tir"
2218
2219 msgid "Tuesday"
2220 msgstr "Tirsdag"
2221
2222 msgid "Tune"
2223 msgstr "Tune"
2224
2225 msgid "Tune failed!"
2226 msgstr "Tuning feilet"
2227
2228 msgid "Tuner"
2229 msgstr "Tuner"
2230
2231 msgid "Tuner "
2232 msgstr "Tuner "
2233
2234 msgid "Tuner Slot"
2235 msgstr "Tuner Slot"
2236
2237 msgid "Tuner configuration"
2238 msgstr "Tuner konfigurasjon"
2239
2240 msgid "Tuner status"
2241 msgstr "Tuner status"
2242
2243 msgid "Turkish"
2244 msgstr "Tyrkisk"
2245
2246 msgid "Two"
2247 msgstr "To"
2248
2249 msgid "Type of scan"
2250 msgstr "Søketype"
2251
2252 msgid "USALS"
2253 msgstr "USALS"
2254
2255 msgid "USB"
2256 msgstr "USB"
2257
2258 msgid "USB Stick"
2259 msgstr "USB Stick"
2260
2261 msgid ""
2262 "Unable to initialize harddisk.\n"
2263 "Please refer to the user manual.\n"
2264 "Error: "
2265 msgstr ""
2266 "Harddisk kunne ikke initialisieres.\n"
2267 "Vennligst les manualen.\n"
2268 "Feil: "
2269
2270 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
2271 msgstr "Uncommitted DiSEqC kommando"
2272
2273 msgid "Universal LNB"
2274 msgstr "Universal LNB"
2275
2276 msgid "Unmount failed"
2277 msgstr "Unmount feilet"
2278
2279 msgid "Updates your receiver's software"
2280 msgstr "Oppdaterer software på din mottager"
2281
2282 msgid "Updating finished. Here is the result:"
2283 msgstr "Oppdatering avsluttet. Her er resultatet:"
2284
2285 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
2286 msgstr "Oppdaterer...Vennligst vent..Dette kan ta noen minutter "
2287
2288 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
2289 msgstr "Oppgradering er ferdig. Vil du restarte din Dreambox?"
2290
2291 msgid "Upgrading"
2292 msgstr "Oppgraderer"
2293
2294 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
2295 msgstr "Oppgraderer Dreambox... Vennligst vent"
2296
2297 msgid "Use DHCP"
2298 msgstr "Motta IP-adresse (DHCP)"
2299
2300 msgid "Use Power Measurement"
2301 msgstr "Bruk Strøm Måling"
2302
2303 msgid "Use a gateway"
2304 msgstr "Bruk en gateway"
2305
2306 msgid "Use power measurement"
2307 msgstr "Bruk strøm måling"
2308
2309 msgid ""
2310 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
2311 "\n"
2312 "Please set up tuner A"
2313 msgstr ""
2314 "Bruk venstre og høyre knappene for å endre valg.\n"
2315 "\n"
2316 "Vennligst sett opp tuner A"
2317
2318 msgid ""
2319 "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
2320 "press OK."
2321 msgstr "Bruk pil opp/ned på din fjernkontroll for å velge. Trykk deretter OK."
2322
2323 msgid "Use usals for this sat"
2324 msgstr "Bruk USALS for denne Sat"
2325
2326 msgid "Use wizard to set up basic features"
2327 msgstr "Bruk guiden til å sette basisinnstillinger"
2328
2329 msgid "Used service scan type"
2330 msgstr "Brukt kanal søkingstype"
2331
2332 msgid "User defined"
2333 msgstr "Brukerdefinert"
2334
2335 msgid "VCR Switch"
2336 msgstr "Video skifter"
2337
2338 msgid "VCR scart"
2339 msgstr "VCR scart"
2340
2341 msgid "Video Output"
2342 msgstr ""
2343
2344 msgid "Video Setup"
2345 msgstr ""
2346
2347 msgid "Video Wizard"
2348 msgstr ""
2349
2350 msgid "View Rass interactive..."
2351 msgstr "Vis Rass interaktiv..."
2352
2353 msgid "View teletext..."
2354 msgstr "Vis teletext..."
2355
2356 msgid "Voltage mode"
2357 msgstr "Spenningsmodus"
2358
2359 msgid "Volume"
2360 msgstr "Volum"
2361
2362 msgid "W"
2363 msgstr "W"
2364
2365 msgid "WSS on 4:3"
2366 msgstr "WSS på 4:3"
2367
2368 msgid "Wed"
2369 msgstr "Ons"
2370
2371 msgid "Wednesday"
2372 msgstr "Onsdag"
2373
2374 msgid "Weekday"
2375 msgstr "Ukedag"
2376
2377 msgid ""
2378 "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading "
2379 "the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
2380 "current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
2381 msgstr ""
2382 "Velkommen til Image-Oppgraderings-Wizarden. Wizarden vil assistere deg i "
2383 "oppgradering av firmware ved å gi deg en backupmulighet. Du kan med denne "
2384 "wizard lagre de aktuelle innstillinger og en kort forklaring om "
2385 "hvordanoppgradere din firmware."
2386
2387 msgid ""
2388 "Welcome.\n"
2389 "\n"
2390 "This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
2391 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
2392 msgstr ""
2393 "Velkommen.\n"
2394 "\n"
2395 "Denne Wizard vil hjelpe deg gjennom basis setup av din Dreambox.\n"
2396 "Vennligst trykk OK på din fjernkontroll for å gå til neste steg."
2397
2398 msgid "West"
2399 msgstr "Vest"
2400
2401 msgid "What do you want to scan?"
2402 msgstr "Hva vil du søke etter?"
2403
2404 msgid "Where do you want to backup your settings?"
2405 msgstr "Hvor vil du lagre backup av dine innstillinger?"
2406
2407 msgid "Wireless"
2408 msgstr "Trådløs"
2409
2410 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
2411 msgstr "Skrivefeil under innspilling. Er disken full?\n"
2412
2413 msgid "YPbPr"
2414 msgstr "YPbPr"
2415
2416 msgid "Year:"
2417 msgstr "År:"
2418
2419 msgid "Yes"
2420 msgstr "Ja"
2421
2422 msgid "Yes, backup my settings!"
2423 msgstr "Ja, ta backup av mine innstillinger!"
2424
2425 msgid "Yes, do a manual scan now"
2426 msgstr "Ja, gjør et manuelt søk nå"
2427
2428 msgid "Yes, do an automatic scan now"
2429 msgstr "Ja, gjør et automatisk søk nå"
2430
2431 msgid "Yes, do another manual scan now"
2432 msgstr "Ja, gjør et nytt manuelt søk nå"
2433
2434 msgid "Yes, perform a shutdown now."
2435 msgstr "Ja, slå av nå."
2436
2437 msgid "Yes, restore the settings now"
2438 msgstr "Ja, legg tilbake innstillingene nå"
2439
2440 msgid "Yes, view the tutorial"
2441 msgstr "Ja, vis guiden"
2442
2443 msgid "You cannot delete this!"
2444 msgstr "Du kan ikke slette denne!."
2445
2446 msgid ""
2447 "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a "
2448 "harddisk is not an option for you."
2449 msgstr ""
2450 "Det ser ikke ut til at du har en harddisk in din DB. Så backup til HDD er "
2451 "ikke en mulighet for deg."
2452
2453 msgid ""
2454 "You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the "
2455 "slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup "
2456 "to the harddisk!\n"
2457 "Please press OK to start the backup now."
2458 msgstr ""
2459 "Du har valgt å ta backup til compact flash card. Kortet må stå i DB.Vi "
2460 "verifiserer ikke at det virkelig er i bruk for øyeblikket. Så vi anbefalerå "
2461 "ta backup til harddisk!\n"
2462 "Vennligst trykk OK for å starte backupen."
2463
2464 msgid ""
2465 "You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
2466 "Please press OK to start the backup now."
2467 msgstr ""
2468 "Du har valgt å ta backup til en USB disk. Anbefalt metode er til HDD\n"
2469 "Vennligst trykk OK nå for å starte backupen."
2470
2471 msgid ""
2472 "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
2473 "backup now."
2474 msgstr ""
2475 "Du har valgt å ta backup av din HDD. Vennligst trykk OK, for å ta backup nå."
2476
2477 msgid "You have to wait for"
2478 msgstr "Du må vente på"
2479
2480 msgid ""
2481 "You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, "
2482 "please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
2483 "Your dreambox will now be halted. After you have performed the update "
2484 "instructions from the website, your new firmware will ask you to restore "
2485 "your settings."
2486 msgstr ""
2487 "Du trenger en PC koblet til din DB. Trenger du videre informasjonvennligst "
2488 "gå til Websiden http://www.dm7025.de.\n"
2489 "Din Dreambox vil nå bli stoppet. Etter du har gjennomførtoppdaterings- "
2490 "instruksjonene fra websiden, vil din nye firmware spørre deg om å legg inn "
2491 "igjen innstillingene."
2492
2493 msgid ""
2494 "You need to define some keywords first!\n"
2495 "Press the menu-key to define keywords.\n"
2496 "Do you want to define keywords now?"
2497 msgstr ""
2498 "Du må definere noen nøkkelord først!\n"
2499 "Trykk på meny for å definere nøkkelord.\n"
2500 "Vil du definere nøkkelord nå?"
2501
2502 msgid ""
2503 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
2504 "\n"
2505 "Do you want to set the pin now?"
2506 msgstr ""
2507 "Du mp sette opp en pin kode og gjemme den for dine barn.\n"
2508 "\n"
2509 "Vil du sette opp en pin kode nå?"
2510
2511 msgid ""
2512 "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
2513 "process."
2514 msgstr ""
2515 "Din backup var OK. Dreamboxen vil nå fortelle deg den videre gangen i "
2516 "oppdaterings-prosessen."
2517
2518 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
2519 msgstr "Din dreambox slår seg av. Vennligst vent..."
2520
2521 msgid ""
2522 "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and "
2523 "try again."
2524 msgstr ""
2525 "Din dreambox er ikke koblet til internet skikkelig. Vennligst sjekk dette og "
2526 "prøv igjen"
2527
2528 msgid ""
2529 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
2530 "Press OK to start upgrade."
2531 msgstr ""
2532 "Din frontprosessor-firmware må oppgraderes.\n"
2533 "Trykk OK for å starte oppdatering."
2534
2535 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
2536 msgstr "Zap tilbake til kanal før motoroppsett"
2537
2538 msgid "Zap back to service before satfinder?"
2539 msgstr "Zap tilbake til kanal før sattellitfinner"
2540
2541 msgid "[alternative edit]"
2542 msgstr "[alternativ editering]"
2543
2544 msgid "[bouquet edit]"
2545 msgstr "[bouquet editering]"
2546
2547 msgid "[favourite edit]"
2548 msgstr "[favoritt editering]"
2549
2550 msgid "[move mode]"
2551 msgstr "[flytte modus]"
2552
2553 msgid "abort alternatives edit"
2554 msgstr "Avbryt alternativ editering"
2555
2556 msgid "abort bouquet edit"
2557 msgstr "avbryt bouquet editering"
2558
2559 msgid "abort favourites edit"
2560 msgstr "avbryt favoritt editering"
2561
2562 msgid "about to start"
2563 msgstr "starter snart"
2564
2565 msgid "add alternatives"
2566 msgstr "legg til alternativer"
2567
2568 msgid "add bouquet"
2569 msgstr "legg til bouquet"
2570
2571 msgid "add directory to playlist"
2572 msgstr "legg til mappe til spilliste"
2573
2574 msgid "add file to playlist"
2575 msgstr "legg til fil til spilliste"
2576
2577 msgid "add files to playlist"
2578 msgstr "legg til filer til spilliste"
2579
2580 msgid "add marker"
2581 msgstr "legg till markør"
2582
2583 msgid "add recording (enter recording duration)"
2584 msgstr "legg til innspilling (skriv inn innspillingens lengde)"
2585
2586 msgid "add recording (enter recording endtime)"
2587 msgstr "legg til innspilling (skriv inn innspillingens sluttid)"
2588
2589 msgid "add recording (indefinitely)"
2590 msgstr "legg til innspilling (uendelig)"
2591
2592 msgid "add recording (stop after current event)"
2593 msgstr "legg til innspilling (stop etter nåværende)"
2594
2595 msgid "add service to bouquet"
2596 msgstr "Legg kanal til bouquet"
2597
2598 msgid "add service to favourites"
2599 msgstr "Legg kanal til favoritter"
2600
2601 msgid "add to parental protection"
2602 msgstr "legg til i foreldrekontrollen"
2603
2604 msgid "advanced"
2605 msgstr "avansert"
2606
2607 msgid "alphabetic sort"
2608 msgstr "sorter alfabetisk"
2609
2610 msgid ""
2611 "are you sure you want to restore\n"
2612 "following backup:\n"
2613 msgstr ""
2614 "Er du sikker på at du vil gjenopprette\n"
2615 "følgende backup:\n"
2616
2617 msgid "back"
2618 msgstr "Tilbake"
2619
2620 msgid "better"
2621 msgstr "bedre"
2622
2623 msgid "blacklist"
2624 msgstr "svartlist"
2625
2626 msgid "by Exif"
2627 msgstr "av Exif"
2628
2629 msgid "change recording (duration)"
2630 msgstr "endre innspilling (lengde)"
2631
2632 msgid "change recording (endtime)"
2633 msgstr "endre innspilling (sluttid)"
2634
2635 msgid "circular left"
2636 msgstr "Sirkulær venstre"
2637
2638 msgid "circular right"
2639 msgstr "Sirkulær høyre"
2640
2641 msgid "clear playlist"
2642 msgstr "tøm spilliste"
2643
2644 msgid "complex"
2645 msgstr "kompleks"
2646
2647 msgid "config menu"
2648 msgstr "Konfigurasjonsmeny"
2649
2650 msgid "continue"
2651 msgstr "fortsett"
2652
2653 msgid "copy to bouquets"
2654 msgstr "kopier til bouquets"
2655
2656 msgid "daily"
2657 msgstr "Daglig"
2658
2659 msgid "delete"
2660 msgstr "slett"
2661
2662 msgid "delete cut"
2663 msgstr "slett klipp"
2664
2665 msgid "delete playlist entry"
2666 msgstr "slett post i spillliste"
2667
2668 msgid "delete saved playlist"
2669 msgstr "slett lagret spilliste"
2670
2671 msgid "delete..."
2672 msgstr "slett..."
2673
2674 msgid "disable"
2675 msgstr "deaktiver"
2676
2677 msgid "disable move mode"
2678 msgstr "Slå av flyttemodus"
2679
2680 msgid "disabled"
2681 msgstr "deaktivert"
2682
2683 msgid "do not change"
2684 msgstr "ikke endre"
2685
2686 msgid "do nothing"
2687 msgstr "gjør ingenting"
2688
2689 msgid "don't record"
2690 msgstr "ikke ta opp"
2691
2692 msgid "done!"
2693 msgstr "ferdig!"
2694
2695 msgid "edit alternatives"
2696 msgstr "editer alternativer"
2697
2698 msgid "empty"
2699 msgstr "tom"
2700
2701 msgid "enable"
2702 msgstr "aktiver"
2703
2704 msgid "enable bouquet edit"
2705 msgstr "aktiver bouquet editering"
2706
2707 msgid "enable favourite edit"
2708 msgstr "aktiver favoritt editering"
2709
2710 msgid "enable move mode"
2711 msgstr "aktiver flytte modus"
2712
2713 msgid "enabled"
2714 msgstr "aktivert"
2715
2716 msgid "end alternatives edit"
2717 msgstr "avslutt alternativ editering"
2718
2719 msgid "end bouquet edit"
2720 msgstr "avslutt bouquet editering"
2721
2722 msgid "end cut here"
2723 msgstr "avslutt klipp her"
2724
2725 msgid "end favourites edit"
2726 msgstr "avslutt favorittt editering"
2727
2728 msgid "equal to Socket A"
2729 msgstr "lik Socket A"
2730
2731 msgid "exit mediaplayer"
2732 msgstr "avslutt mediaspiller"
2733
2734 msgid "exit movielist"
2735 msgstr "avslutt filmliste"
2736
2737 msgid "free diskspace"
2738 msgstr "ledig diskplass"
2739
2740 msgid "full /etc directory"
2741 msgstr "full /etc mappe"
2742
2743 msgid "go to deep standby"
2744 msgstr "gå til dyp standby"
2745
2746 msgid "go to standby"
2747 msgstr "gå til standby"
2748
2749 msgid "hear radio..."
2750 msgstr "Høre radio..."
2751
2752 msgid "help..."
2753 msgstr "Hjelp..."
2754
2755 msgid "hide extended description"
2756 msgstr "skjul utvidet beskrivelse"
2757
2758 msgid "hide player"
2759 msgstr "skjul spiller"
2760
2761 msgid "horizontal"
2762 msgstr "Horisontal"
2763
2764 msgid "hour"
2765 msgstr "time"
2766
2767 msgid "hours"
2768 msgstr "timer"
2769
2770 msgid "immediate shutdown"
2771 msgstr "umiddelbar shutdown"
2772
2773 #, python-format
2774 msgid ""
2775 "incoming call!\n"
2776 "%s calls on %s!"
2777 msgstr ""
2778 "Innkommende samtale!\n"
2779 "%s ringer fra %s!"
2780
2781 msgid "init module"
2782 msgstr "initialisere modul"
2783
2784 msgid "insert mark here"
2785 msgstr "sett inn markør her"
2786
2787 msgid "jump to listbegin"
2788 msgstr "hopp til start på listen"
2789
2790 msgid "jump to listend"
2791 msgstr "hopp til slutt på listen"
2792
2793 msgid "jump to next marked position"
2794 msgstr "hopp til neste markerte posisjon"
2795
2796 msgid "jump to previous marked position"
2797 msgstr "hopp til forrige markerte posisjon"
2798
2799 msgid "leave movie player..."
2800 msgstr "Forlat filmspiller..."
2801
2802 msgid "left"
2803 msgstr "venstre"
2804
2805 msgid "list style compact"
2806 msgstr "Kompakt listestil"
2807
2808 msgid "list style compact with description"
2809 msgstr "Kompakt listestil med besktivelse"
2810
2811 msgid "list style default"
2812 msgstr "Default listestil"
2813
2814 msgid "list style single line"
2815 msgstr "Enkelt linje listestil"
2816
2817 msgid "load playlist"
2818 msgstr "Hent spilliste"
2819
2820 msgid "locked"
2821 msgstr "låst"
2822
2823 msgid "loopthrough to socket A"
2824 msgstr "loopthrough til socket A"
2825
2826 msgid "manual"
2827 msgstr "Manuell"
2828
2829 msgid "menu"
2830 msgstr "Meny"
2831
2832 msgid "mins"
2833 msgstr "min"
2834
2835 msgid "minute"
2836 msgstr "minutt"
2837
2838 msgid "minutes"
2839 msgstr "minutter"
2840
2841 msgid "minutes and"
2842 msgstr "minutter og"
2843
2844 msgid "move PiP to main picture"
2845 msgstr "flytt BiB til hovedbilde"
2846
2847 msgid "movie list"
2848 msgstr "filmliste"
2849
2850 msgid "multinorm"
2851 msgstr "multinorm"
2852
2853 msgid "never"
2854 msgstr "aldri"
2855
2856 msgid "next channel"
2857 msgstr "Neste kanal"
2858
2859 msgid "next channel in history"
2860 msgstr "Neste kanal i historikken"
2861
2862 msgid "no"
2863 msgstr "Nei"
2864
2865 msgid "no HDD found"
2866 msgstr "Ingen harddisk funnet"
2867
2868 msgid "no Picture found"
2869 msgstr "Intet Bilde funnet"
2870
2871 msgid "no module found"
2872 msgstr "Ingen modul funnet"
2873
2874 msgid "no standby"
2875 msgstr "Ingen standby"
2876
2877 msgid "no timeout"
2878 msgstr "Ingen timeout"
2879
2880 msgid "none"
2881 msgstr "Ingen"
2882
2883 msgid "not locked"
2884 msgstr "Ikke låst"
2885
2886 msgid "nothing connected"
2887 msgstr "Ingenting tilkoblet"
2888
2889 msgid "off"
2890 msgstr "Av"
2891
2892 msgid "on"
2893 msgstr "På"
2894
2895 msgid "once"
2896 msgstr "En gang"
2897
2898 msgid "only /etc/enigma2 directory"
2899 msgstr "bare /etc/enigma2 mappen"
2900
2901 msgid "open servicelist"
2902 msgstr "Åpne kanalliste"
2903
2904 msgid "open servicelist(down)"
2905 msgstr "Åpne kanalliste(ned)"
2906
2907 msgid "open servicelist(up)"
2908 msgstr "Åpne kanalliste(opp)"
2909
2910 msgid "pass"
2911 msgstr "klart"
2912
2913 msgid "pause"
2914 msgstr "pause"
2915
2916 msgid "play entry"
2917 msgstr "spill denne"
2918
2919 msgid "play next playlist entry"
2920 msgstr "spill neste i spillelisten"
2921
2922 msgid "play previous playlist entry"
2923 msgstr "spill forrige i spillelisten"
2924
2925 msgid "please press OK when ready"
2926 msgstr "Trykk OK når det er klart"
2927
2928 msgid "please wait, loading picture..."
2929 msgstr "Vennligst vent, henter bilde"
2930
2931 msgid "previous channel"
2932 msgstr "Forrige kanal"
2933
2934 msgid "previous channel in history"
2935 msgstr "Forrige kanal i historikken"
2936
2937 msgid "record"
2938 msgstr "spill inn"
2939
2940 msgid "recording..."
2941 msgstr "spiller inn..."
2942
2943 msgid "remove after this position"
2944 msgstr "fjern etter denne posisjon"
2945
2946 msgid "remove all alternatives"
2947 msgstr "fjern alle alternativer"
2948
2949 msgid "remove all new found flags"
2950 msgstr "fjern alle nye funnede flag"
2951
2952 msgid "remove before this position"
2953 msgstr "fjern før denne posisjonen"
2954
2955 msgid "remove entry"
2956 msgstr "fjern denne"
2957
2958 msgid "remove from parental protection"
2959 msgstr "fjern fra foreldrekontroll"
2960
2961 msgid "remove new found flag"
2962 msgstr "fjern ny funnet flag"
2963
2964 msgid "remove this mark"
2965 msgstr "fjern denne markøren"
2966
2967 msgid "repeated"
2968 msgstr "gjentatt"
2969
2970 msgid "right"
2971 msgstr "høyre"
2972
2973 msgid "save playlist"
2974 msgstr "lagre spilliste"
2975
2976 #, python-format
2977 msgid "scan done! %d services found!"
2978 msgstr "Søking ferdig! %d Kanaler funnet!"
2979
2980 msgid "scan done! No service found!"
2981 msgstr "Søking ferdig! Ingen kanaler funnet"
2982
2983 msgid "scan done! One service found!"
2984 msgstr "Søking ferdig! En kanal funnet"
2985
2986 #, python-format
2987 msgid "scan in progress - %d %% done! %d services found!"
2988 msgstr "Søking igang - %d %% ferdig! %d kanaler funnet"
2989
2990 msgid "scan state"
2991 msgstr "Søkestatus"
2992
2993 msgid "second"
2994 msgstr "sekund"
2995
2996 msgid "second cable of motorized LNB"
2997 msgstr "sekundær kabel i motorisert LNB"
2998
2999 msgid "seconds"
3000 msgstr "sekunder"
3001
3002 msgid "seconds."
3003 msgstr "sekunder."
3004
3005 msgid "select movie"
3006 msgstr "velg film"
3007
3008 msgid "service pin"
3009 msgstr "kanal pin"
3010
3011 msgid "setup pin"
3012 msgstr "oppsettnings pin"
3013
3014 msgid "show EPG..."
3015 msgstr "Vis EPG..."
3016
3017 msgid "show all"
3018 msgstr "vis alle"
3019
3020 msgid "show alternatives"
3021 msgstr "vis alternativer"
3022
3023 msgid "show event details"
3024 msgstr "vis sendingdetaljer"
3025
3026 msgid "show extended description"
3027 msgstr "vis utvidet beskrivelse"
3028
3029 msgid "show first tag"
3030 msgstr "vis første tag"
3031
3032 msgid "show second tag"
3033 msgstr "vis andre tag"
3034
3035 msgid "show shutdown menu"
3036 msgstr "vis shutdown meny"
3037
3038 msgid "show single service EPG..."
3039 msgstr "Vis EPG for enkelt kanal"
3040
3041 msgid "show tag menu"
3042 msgstr "vis tag meny"
3043
3044 msgid "show transponder info"
3045 msgstr "vis transponder info"
3046
3047 msgid "shuffle playlist"
3048 msgstr "blande spilliste "
3049
3050 msgid "shutdown"
3051 msgstr "slå av"
3052
3053 msgid "simple"
3054 msgstr "enkel"
3055
3056 msgid "skip backward"
3057 msgstr "hopp bakover"
3058
3059 msgid "skip backward (enter time)"
3060 msgstr "hopp bakover (skriv inn tid)"
3061
3062 msgid "skip backward (self defined)"
3063 msgstr "hopp bakover (egendefinert)"
3064
3065 msgid "skip forward"
3066 msgstr "hopp framover"
3067
3068 msgid "skip forward (enter time)"
3069 msgstr "hopp framover (skriv inn tid)"
3070
3071 msgid "skip forward (self defined)"
3072 msgstr "hopp framover (egendefinert)"
3073
3074 msgid "sort by date"
3075 msgstr "sorter på dato"
3076
3077 msgid "standard"
3078 msgstr "standard"
3079
3080 msgid "standby"
3081 msgstr "standby"
3082
3083 msgid "start cut here"
3084 msgstr "start klipp her"
3085
3086 msgid "start timeshift"
3087 msgstr "start timeshift"
3088
3089 msgid "stereo"
3090 msgstr "stereo"
3091
3092 msgid "stop PiP"
3093 msgstr "stopp BiB"
3094
3095 msgid "stop entry"
3096 msgstr "stopp entry"
3097
3098 msgid "stop recording"
3099 msgstr "stopp opptak"
3100
3101 msgid "stop timeshift"
3102 msgstr "stopp timeshift"
3103
3104 msgid "swap PiP and main picture"
3105 msgstr "bytt BiB og hovedbilde"
3106
3107 msgid "switch to filelist"
3108 msgstr "bytt til filliste"
3109
3110 msgid "switch to playlist"
3111 msgstr "bytt til spilliste"
3112
3113 msgid "text"
3114 msgstr "Tekst"
3115
3116 msgid "this recording"
3117 msgstr "denne innspillingen"
3118
3119 msgid "this service is protected by a parental control pin"
3120 msgstr "denne kanalen er beskyttet av en foreldrekontroll pin"
3121
3122 msgid "toggle a cut mark at the current position"
3123 msgstr "toggle en kutt markør på denne posisjon"
3124
3125 msgid "unknown service"
3126 msgstr "Ukjent kanal"
3127
3128 msgid "until restart"
3129 msgstr "inntil restart"
3130
3131 msgid "user defined"
3132 msgstr "Brukerdefinert"
3133
3134 msgid "vertical"
3135 msgstr "Vertikal"
3136
3137 msgid "view extensions..."
3138 msgstr "Vis utvidelser..."
3139
3140 msgid "view recordings..."
3141 msgstr "Vis innspillinger..."
3142
3143 msgid "wait for ci..."
3144 msgstr "vent på ci..."
3145
3146 msgid "wait for mmi..."
3147 msgstr ""
3148
3149 msgid "waiting"
3150 msgstr "venter"
3151
3152 msgid "weekly"
3153 msgstr "Ukentlig"
3154
3155 msgid "whitelist"
3156 msgstr "hvitliste"
3157
3158 msgid "yes"
3159 msgstr "Ja"
3160
3161 msgid "yes (keep feeds)"
3162 msgstr "ja (behold feeds)"
3163
3164 msgid ""
3165 "your dreambox might be unusable now. Please consult the manual for further "
3166 "assistance before rebooting your dreambox."
3167 msgstr ""
3168 "din dreambox fungerer kanskje ikke nå. Vennligst les manualen for hvordan du "
3169 "får hjelp før du starter om din dreambox."
3170
3171 msgid "zap"
3172 msgstr "zap"
3173
3174 msgid "zapped"
3175 msgstr "zapped"
3176
3177 #~ msgid ""
3178 #~ "\n"
3179 #~ "Enigma2 will restart after the restore"
3180 #~ msgstr ""
3181 #~ "\n"
3182 #~ "Enigma2 vil restarte etter gjenopprettelsen"
3183
3184 #~ msgid "\"?"
3185 #~ msgstr "\"?"
3186
3187 #~ msgid "%s (%s, %d MB free)"
3188 #~ msgstr "%s (%s, %d MB ledig)"
3189
3190 #~ msgid "12V Output"
3191 #~ msgstr "12V Utgang"
3192
3193 #~ msgid "Add Timer"
3194 #~ msgstr "Legg til timer."
3195
3196 #~ msgid "Apply satellite"
3197 #~ msgstr "Lagre satellit"
3198
3199 #~ msgid "Ask before zapping"
3200 #~ msgstr "Spør før programskifte"
3201
3202 #~ msgid "Audio / Video"
3203 #~ msgstr "Audio / Video"
3204
3205 #~ msgid "Auto show inforbar"
3206 #~ msgstr "Autovis Infobar"
3207
3208 #~ msgid "Cable provider"
3209 #~ msgstr "Kabelleverandør"
3210
3211 #~ msgid "Classic"
3212 #~ msgstr "Klassisk"
3213
3214 #~ msgid "Default"
3215 #~ msgstr "Standard"
3216
3217 #~ msgid "Do you really want to delete this recording?"
3218 #~ msgstr "Vil du virkelig slette dette opptaket?"
3219
3220 #~ msgid ""
3221 #~ "Do you want to stop the current\n"
3222 #~ "(instant) recording?"
3223 #~ msgstr ""
3224 #~ "Vil du stoppe det kjørende (umiddelbart)\n"
3225 #~ "opptak?"
3226
3227 #~ msgid "Equal to Socket A"
3228 #~ msgstr "Likt Socket A"
3229
3230 #~ msgid "Expert Setup"
3231 #~ msgstr "Expertinstillinger"
3232
3233 #~ msgid "Fast zapping"
3234 #~ msgstr "Hurtig programskifte"
3235
3236 #~ msgid "Games / Plugins"
3237 #~ msgstr "Spill / Plugins"
3238
3239 #~ msgid "Hello!"
3240 #~ msgstr "Hei!"
3241
3242 #~ msgid "Hide error windows"
3243 #~ msgstr "Ikke vis feilmeldinger"
3244
3245 #~ msgid "Invert"
3246 #~ msgstr "Inverter"
3247
3248 #~ msgid "LCD Setup"
3249 #~ msgstr "LCD Instillinger"
3250
3251 #~ msgid "Language"
3252 #~ msgstr "Språk"
3253
3254 #~ msgid "Loopthrough to Socket A"
3255 #~ msgstr "Koblet med Tuner A"
3256
3257 #~ msgid "Movie Menu"
3258 #~ msgstr "Film Meny"
3259
3260 #~ msgid "Network"
3261 #~ msgstr "Nettverk"
3262
3263 #~ msgid "Nothing connected"
3264 #~ msgstr "Ikke noe tilkoblet"
3265
3266 #~ msgid "Parental Control"
3267 #~ msgstr "Foreldrekontroll"
3268
3269 #~ msgid "Parental Lock"
3270 #~ msgstr "Foreldrelås"
3271
3272 #~ msgid "Positioner mode"
3273 #~ msgstr "Rotormodus"
3274
3275 #~ msgid "Record Splitsize"
3276 #~ msgstr "Split-størrelse for opptak"
3277
3278 #~ msgid "Satconfig"
3279 #~ msgstr "Satellitinstillinger"
3280
3281 #~ msgid "Satelliteconfig"
3282 #~ msgstr "Satellitinstillinger"
3283
3284 #~ msgid "Secondary cable from Rotor-LNB"
3285 #~ msgstr "Kabel nr.2 fra Rotor-LNB"
3286
3287 #~ msgid "Setup Lock"
3288 #~ msgstr "Setup-Sperre"
3289
3290 #~ msgid "Show Satposition"
3291 #~ msgstr "Vis Satposisjoner"
3292
3293 #~ msgid "Skip confirmations"
3294 #~ msgstr "Hopp over bekreftelser"
3295
3296 #~ msgid "Socket "
3297 #~ msgstr "Sokkel "
3298
3299 #~ msgid "Thanks for using the wizard. Your box is now ready to use."
3300 #~ msgstr "Takk for at du brukte Wizarden. Din boks er klar til bruk."
3301
3302 #~ msgid ""
3303 #~ "Thanks for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
3304 #~ "Please press OK to start using you Dreambox."
3305 #~ msgstr ""
3306 #~ "Takk for at du brukte denne guiden. Din Dreambox er klar til bruk.Trykk "
3307 #~ "OK for å begynne å bruke din Dreambox."
3308
3309 #~ msgid "Toggle EPG type with INFO button"
3310 #~ msgstr "Endre EPG-Type ved å trykke INFO knappen"
3311
3312 #~ msgid "Usage"
3313 #~ msgstr "Anvendelse"
3314
3315 #~ msgid "Usage Settings"
3316 #~ msgstr "Anvendelsesinstillinger"
3317
3318 #~ msgid "Usage settings"
3319 #~ msgstr "Anvendelsesinstillinger"
3320
3321 #~ msgid ""
3322 #~ "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After "
3323 #~ "that,press OK."
3324 #~ msgstr ""
3325 #~ "Bruk opp/ned tastene på fjernkontrollen til å velge. Trykk deretter OK."
3326
3327 #~ msgid "Visualize positioner movement"
3328 #~ msgstr "Vis rotorbevegelsen"
3329
3330 #~ msgid "Yes, scan now"
3331 #~ msgstr "Ja, søk nå."
3332
3333 #~ msgid "add bouquet..."
3334 #~ msgstr "Legg til bouquet..."
3335
3336 #~ msgid "copy to favourites"
3337 #~ msgstr "Kopier til favoritter"
3338
3339 #~ msgid "empty/unknown"
3340 #~ msgstr "Tom/ukjent"
3341
3342 #~ msgid "enter recording duration"
3343 #~ msgstr "Skriv inn opptakslengde"
3344
3345 #~ msgid "record indefinitely"
3346 #~ msgstr "Ubegrenset opptak"
3347
3348 #~ msgid "remove bouquet"
3349 #~ msgstr "Fjern bouquet"
3350
3351 #~ msgid "remove service"
3352 #~ msgstr "Fjern kanal"
3353
3354 #~ msgid ""
3355 #~ "scan done!\n"
3356 #~ "%d services found!"
3357 #~ msgstr ""
3358 #~ "Søk avsluttet.\n"
3359 #~ "%d kanaler funnet!"
3360
3361 #~ msgid ""
3362 #~ "scan done!\n"
3363 #~ "No service found!"
3364 #~ msgstr ""
3365 #~ "Søk avsluttet.\n"
3366 #~ "Ingen kanaler funnet!."
3367
3368 #~ msgid ""
3369 #~ "scan done!\n"
3370 #~ "One service found!"
3371 #~ msgstr ""
3372 #~ "Søk avsluttet.\n"
3373 #~ "En kanal funnet!"
3374
3375 #~ msgid ""
3376 #~ "scan in progress - %d %% done!\n"
3377 #~ "%d services found!"
3378 #~ msgstr ""
3379 #~ "Søker - %d %% ferdig!\n"
3380 #~ "%d kanaler funnet!"
3381
3382 #~ msgid "select Slot"
3383 #~ msgstr "Velg Slot"
3384
3385 #~ msgid "stop after current event"
3386 #~ msgstr "Stopp etter nåværende sending"