fixes bug #436
[enigma2.git] / po / sv.po
1 # German translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2009-12-28 20:46+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2009-10-12 11:27+0100\n"
12 "Last-Translator: WeeGull <weegull@hotmail.com>\n"
13 "Language-Team: WeeGull <weegull@hotmail.com>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18 "X-Poedit-Language: Swedish\n"
19 "X-Poedit-SourceCharset: iso-8859-15\n"
20 "X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
21
22 msgid ""
23 "\n"
24 "Advanced options and settings."
25 msgstr ""
26 "\n"
27 "Avancerade val och inställningar."
28
29 msgid ""
30 "\n"
31 "After pressing OK, please wait!"
32 msgstr ""
33 "\n"
34 "Tryck OK och vänligen vänta!"
35
36 msgid ""
37 "\n"
38 "Backup your Dreambox settings."
39 msgstr ""
40 "\n"
41 "Backup av din Dreamboxs inställningar."
42
43 msgid ""
44 "\n"
45 "Edit the upgrade source address."
46 msgstr ""
47 "\n"
48 "Ändra uppgraderingskällas adress."
49
50 msgid ""
51 "\n"
52 "Manage extensions or plugins for your Dreambox"
53 msgstr ""
54 "\n"
55 "Hantera utökningar eller plugins för din Dreambox."
56
57 msgid ""
58 "\n"
59 "Online update of your Dreambox software."
60 msgstr ""
61 "\n"
62 "Online uppdatering av din Dreamboxs mjukvara."
63
64 msgid ""
65 "\n"
66 "Press OK on your remote control to continue."
67 msgstr ""
68 "\n"
69 "Tryck OK på fjärrkontrollen för att forsätta."
70
71 msgid ""
72 "\n"
73 "Restore your Dreambox settings."
74 msgstr ""
75 "\n"
76 "Återskapa din Dreamboxs inställningar."
77
78 msgid ""
79 "\n"
80 "Restore your Dreambox with a new firmware."
81 msgstr ""
82 "\n"
83 "Återskapa din reambox med en ny firmware."
84
85 msgid ""
86 "\n"
87 "Restore your backups by date."
88 msgstr ""
89 "\n"
90 "Återskapa med datum på backup."
91
92 msgid ""
93 "\n"
94 "Scan for local extensions and install them."
95 msgstr ""
96 "\n"
97 "Sök efter lokala utökningar och installera dem."
98
99 msgid ""
100 "\n"
101 "Select your backup device.\n"
102 "Current device: "
103 msgstr ""
104 "\n"
105 "Välj din backupenhet.\n"
106 "Nuvarande enhet: "
107
108 msgid ""
109 "\n"
110 "System will restart after the restore!"
111 msgstr ""
112 "\n"
113 "Systemet kommer starta om efter återläsningen!"
114
115 msgid " "
116 msgstr " "
117
118 msgid " extensions."
119 msgstr " utökningar."
120
121 msgid " packages selected."
122 msgstr " valda paket."
123
124 msgid " updates available."
125 msgstr " Uppdateringar tillgängliga."
126
127 msgid " wireless networks found!"
128 msgstr " trådlöst nätverk hittat!"
129
130 msgid "#000000"
131 msgstr ""
132
133 msgid "#0064c7"
134 msgstr ""
135
136 msgid "#25062748"
137 msgstr ""
138
139 msgid "#389416"
140 msgstr ""
141
142 msgid "#80000000"
143 msgstr ""
144
145 msgid "#80ffffff"
146 msgstr ""
147
148 msgid "#bab329"
149 msgstr ""
150
151 msgid "#f23d21"
152 msgstr ""
153
154 msgid "#ffffff"
155 msgstr ""
156
157 msgid "#ffffffff"
158 msgstr ""
159
160 msgid "%H:%M"
161 msgstr "%H:%M"
162
163 #, python-format
164 msgid "%d jobs are running in the background!"
165 msgstr "%d jobb körs i bakgrunden!"
166
167 #, python-format
168 msgid "%d min"
169 msgstr "%d min"
170
171 #, python-format
172 msgid "%d services found!"
173 msgstr "%d kanaler hittades!"
174
175 msgid "%d.%B %Y"
176 msgstr "%d.%B %Y"
177
178 #, python-format
179 msgid ""
180 "%s\n"
181 "(%s, %d MB free)"
182 msgstr ""
183 "%s\n"
184 "(%s, %d MB ledigt)"
185
186 #, python-format
187 msgid "%s (%s)\n"
188 msgstr "%s (%s)\n"
189
190 msgid "(ZAP)"
191 msgstr "(ZAP)"
192
193 msgid "(empty)"
194 msgstr "(tom)"
195
196 msgid "(show optional DVD audio menu)"
197 msgstr "(visa utökad DVD ljudmeny)"
198
199 msgid "* Only available if more than one interface is active."
200 msgstr "* Enbart tillgänglig om mer än ett kort är aktivt."
201
202 msgid "* Only available when entering hidden SSID or network key"
203 msgstr "* Enbart tillgänglig vid angiven dold SSID eller nätverksnyckel"
204
205 msgid ".NFI Download failed:"
206 msgstr ".NFI Nedladdning misslyckades:"
207
208 msgid ".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
209 msgstr ".NFI fil passerade md5sum signatur kontroll. Du kan använda denna image!"
210
211 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
212 msgstr "/usr/share/enigma2 bibliotek"
213
214 msgid "/var directory"
215 msgstr "/var bibliotek"
216
217 msgid "0"
218 msgstr ""
219
220 msgid "1"
221 msgstr ""
222
223 msgid "1 wireless network found!"
224 msgstr "1 trådlöst nätverk hittat!"
225
226 msgid "1.0"
227 msgstr "1.0"
228
229 msgid "1.1"
230 msgstr "1.1"
231
232 msgid "1.2"
233 msgstr "1.2"
234
235 msgid "12V output"
236 msgstr "12V utgång"
237
238 msgid "13 V"
239 msgstr "13 V"
240
241 msgid "16:10"
242 msgstr "16:10"
243
244 msgid "16:10 Letterbox"
245 msgstr "16:10 Letterbox"
246
247 msgid "16:10 PanScan"
248 msgstr "16:10 PanScan"
249
250 msgid "16:9"
251 msgstr "16:9"
252
253 msgid "16:9 Letterbox"
254 msgstr "16:9 Letterbox"
255
256 msgid "16:9 always"
257 msgstr "16:9 alltid"
258
259 msgid "18 V"
260 msgstr "18 V"
261
262 msgid "2"
263 msgstr ""
264
265 msgid "3"
266 msgstr ""
267
268 msgid "30 minutes"
269 msgstr "30 minuter"
270
271 msgid "4"
272 msgstr ""
273
274 msgid "4:3"
275 msgstr "4:3"
276
277 msgid "4:3 Letterbox"
278 msgstr "4:3 Letterbox"
279
280 msgid "4:3 PanScan"
281 msgstr "4:3 PanScan"
282
283 msgid "5"
284 msgstr ""
285
286 msgid "5 minutes"
287 msgstr "5 minuter"
288
289 msgid "50 Hz"
290 msgstr "50 Hz"
291
292 msgid "6"
293 msgstr ""
294
295 msgid "60 minutes"
296 msgstr "60 minuter"
297
298 msgid "7"
299 msgstr ""
300
301 msgid "8"
302 msgstr ""
303
304 msgid "9"
305 msgstr ""
306
307 msgid "<Current movielist location>"
308 msgstr "<Nuvarande filmlistplats>"
309
310 msgid "<Default movie location>"
311 msgstr "<Grund filmlistplats>"
312
313 msgid "<Last timer location>"
314 msgstr "<Senaste timerplats>"
315
316 msgid "<unknown>"
317 msgstr "<okänd>"
318
319 msgid "??"
320 msgstr "??"
321
322 msgid "A"
323 msgstr "A"
324
325 #, python-format
326 msgid ""
327 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
328 "Do you want to keep your version?"
329 msgstr ""
330 "En konfigurationsfil (%s) har ändrats sedan installationen.\n"
331 "Vill du behålla din version?"
332
333 msgid ""
334 "A finished record timer wants to set your\n"
335 "Dreambox to standby. Do that now?"
336 msgstr ""
337 "En utförd inspelningstimer vill försätta din\n"
338 "Dreambox i standby. Utföra det nu?"
339
340 msgid ""
341 "A finished record timer wants to shut down\n"
342 "your Dreambox. Shutdown now?"
343 msgstr ""
344 "En utförd inspelningstimer vill stänga av\n"
345 "din Dreambox. Stänga av nu?"
346
347 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
348 msgstr "En grafisk EPG för alla kanaler i en vald favoritlista"
349
350 #, python-format
351 msgid ""
352 "A record has been started:\n"
353 "%s"
354 msgstr ""
355 "En inspelning har påbörjats:\n"
356 "%s"
357
358 msgid ""
359 "A recording is currently running.\n"
360 "What do you want to do?"
361 msgstr ""
362 "En inspelning pågår redan.\n"
363 "Vad vill du göra?"
364
365 msgid "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to configure the positioner."
366 msgstr "En inspelning pågår. Vänligen avbryt den innan du försöker konfigurera motorn."
367
368 msgid "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to start the satfinder."
369 msgstr "En inspelning pågår. Vänligen avbryt inspelningen före du försöker starta satfinder."
370
371 #, python-format
372 msgid "A required tool (%s) was not found."
373 msgstr "Ett verktyg (%s) som behövs kunde inte hittas."
374
375 msgid "A search for available updates is currently in progress."
376 msgstr "En sökning efter tillgängliga uppdateringar utförs för tillfället."
377
378 msgid ""
379 "A second configured interface has been found.\n"
380 "\n"
381 "Do you want to disable the second network interface?"
382 msgstr ""
383 "Ett andra konfigurerat nätverkskort har hittats.\n"
384 "\n"
385 "Vill du avaktivera sekundärt nätverkskort?"
386
387 msgid ""
388 "A sleep timer wants to set your\n"
389 "Dreambox to standby. Do that now?"
390 msgstr ""
391 "En sovtimer vill försätta din\n"
392 "Dreambox i standby. Utföra det?"
393
394 msgid ""
395 "A sleep timer wants to shut down\n"
396 "your Dreambox. Shutdown now?"
397 msgstr ""
398 "En sovtimer vill stänga av\n"
399 "din Dreambox. Stänga av nu?"
400
401 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
402 msgstr "En liten översikt av tillgängliga ikoner status och åtgärder."
403
404 msgid ""
405 "A timer failed to record!\n"
406 "Disable TV and try again?\n"
407 msgstr ""
408 "En timerinspelning misslyckades!\n"
409 "Inaktivera TV och försök igen?\n"
410
411 msgid "A/V Settings"
412 msgstr "A/V Inställningar"
413
414 msgid "AA"
415 msgstr "AA"
416
417 msgid "AB"
418 msgstr "AB"
419
420 msgid "AC3 default"
421 msgstr "AC3 standard"
422
423 msgid "AC3 downmix"
424 msgstr "AC3 nedmixning"
425
426 msgid "Abort"
427 msgstr "Avbryt"
428
429 msgid "About"
430 msgstr "Om"
431
432 msgid "About..."
433 msgstr "Om..."
434
435 msgid "Accesspoint:"
436 msgstr "Accespunkt:"
437
438 msgid "Action on long powerbutton press"
439 msgstr "Beteende vid långt tryck på powerknapp"
440
441 msgid "Action:"
442 msgstr "Action:"
443
444 msgid "Activate Picture in Picture"
445 msgstr "Aktivera Bild i Bild"
446
447 msgid "Activate network settings"
448 msgstr "Aktivera nätverksinställningar"
449
450 msgid "Adapter settings"
451 msgstr "Adapter inställning"
452
453 msgid "Add"
454 msgstr "Lägg till"
455
456 msgid "Add Bookmark"
457 msgstr "Lägg till bokmärke"
458
459 msgid "Add WLAN configuration?"
460 msgstr "Lägga till WLAN konfiguration?"
461
462 msgid "Add a mark"
463 msgstr "Lägg till markör"
464
465 msgid "Add a new title"
466 msgstr "Lägg till ny titel"
467
468 msgid "Add network configuration?"
469 msgstr "Lägga till nätverkskonfiguration?"
470
471 msgid "Add timer"
472 msgstr "Lägg till timer"
473
474 msgid "Add title"
475 msgstr "Lägg till titel"
476
477 msgid "Add to bouquet"
478 msgstr "Lägg till i favoritlista"
479
480 msgid "Add to favourites"
481 msgstr "Lägg till i favoriter"
482
483 msgid "Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if enabled."
484 msgstr "Lägger till enigma2 inställningar och dreambox  modellinformation såsom SN, rev... om aktiverad."
485
486 msgid "Adds network configuration if enabled."
487 msgstr "Lägger till nätverkskonfiguration om aktiverad."
488
489 msgid "Adds wlan configuration if enabled."
490 msgstr "Lägger till wlan konfiguration om aktiverad."
491
492 msgid "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other test screens."
493 msgstr "Justera färginställningarna så att alla färgnivåer är urskiljningsbara, men de ska vara så färgfulla som möjligt. När du är nöjd med resultatet, tryck OK för att stänga videoinställningarna eller tryck på nummerknapp för att välja annan testbild."
494
495 msgid "Advanced"
496 msgstr "Avancerat"
497
498 msgid "Advanced Options"
499 msgstr "Avancerade Inställningar"
500
501 msgid "Advanced Software"
502 msgstr "Avancerad Mjukvaru"
503
504 msgid "Advanced Software Plugin"
505 msgstr "Avancerad Mjukvaru Plugin"
506
507 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
508 msgstr "Avancerad Videoförbättring Installation "
509
510 msgid "Advanced Video Setup"
511 msgstr "Avancerad videoinställning"
512
513 msgid "Advanced restore"
514 msgstr "Avancerad återskapning"
515
516 msgid "After event"
517 msgstr "Efter program"
518
519 msgid "After the start wizard is completed, you need to protect single services. Refer to your dreambox's manual on how to do that."
520 msgstr "Efter startguiden är avslutad, behöver du skydda enskilda kanaler. Läs i din manual för Dreambox om hur du utför det."
521
522 msgid "Album"
523 msgstr "Album"
524
525 msgid "All"
526 msgstr "Alla"
527
528 msgid "All Satellites"
529 msgstr "Alla Satelliter"
530
531 msgid "Alpha"
532 msgstr "Alpha"
533
534 msgid "Alternative radio mode"
535 msgstr "Alternativt radioläge"
536
537 msgid "Alternative services tuner priority"
538 msgstr "Alternativ tunerprioritering"
539
540 msgid "Always ask before sending"
541 msgstr "Fråga alltid före skickning"
542
543 msgid "An empty filename is illegal."
544 msgstr "Ett tomt filnamn är inte tillåtet."
545
546 msgid "An unknown error occured!"
547 msgstr "Ett okänt fel uppstod!"
548
549 msgid "Anonymize crashlog?"
550 msgstr "Anonymisera crashlog?"
551
552 msgid "Arabic"
553 msgstr "Arabiska"
554
555 msgid ""
556 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
557 "\n"
558 msgstr ""
559 "Är du säker på att du vill aktivera den här nätverkskonfigurationen?\n"
560 "\n"
561
562 msgid ""
563 "Are you sure you want to delete\n"
564 "following backup:\n"
565 msgstr ""
566 "Är du säker att du vill ta bort\n"
567 "följande backup:\n"
568
569 msgid "Are you sure you want to exit this wizard?"
570 msgstr "Är du säker på att du vill avsluta den här guiden?"
571
572 msgid ""
573 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
574 "\n"
575 msgstr ""
576 "Är du säker på att du vill starta om dina nätverkskort?\n"
577 "\n"
578
579 msgid ""
580 "Are you sure you want to restore\n"
581 "following backup:\n"
582 msgstr ""
583 "Är du säker att du vill återskapa\n"
584 "följande backup:\n"
585
586 msgid ""
587 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
588 "Enigma2 will restart after the restore"
589 msgstr ""
590 "Är du säker på att du vill återskapa Enigma2 från backup?\n"
591 "Enigma2 kommer starta om efter återskapningen"
592
593 msgid "Artist"
594 msgstr "Artist"
595
596 msgid "Ask before shutdown:"
597 msgstr "Fråga före avstängning:"
598
599 msgid "Ask user"
600 msgstr "Fråga"
601
602 msgid "Aspect Ratio"
603 msgstr "Bildformat"
604
605 msgid "Audio"
606 msgstr "Ljud"
607
608 msgid "Audio Options..."
609 msgstr "Ljudval..."
610
611 msgid "Author: "
612 msgstr "Författare: "
613
614 msgid "Authoring mode"
615 msgstr "Authoring läge"
616
617 msgid "Auto"
618 msgstr "Auto"
619
620 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
621 msgstr "Auto kapitelsplit varje ? minut (0=aldrig)"
622
623 msgid "Auto flesh"
624 msgstr "Auto hudfärg"
625
626 msgid "Auto scart switching"
627 msgstr "Auto scart byte"
628
629 msgid "Automatic"
630 msgstr "Automatisk"
631
632 msgid "Automatic Scan"
633 msgstr "Automatisk sökning"
634
635 msgid "Available format variables"
636 msgstr "Tillgängliga format variabler"
637
638 msgid "B"
639 msgstr "B"
640
641 msgid "BA"
642 msgstr "BA"
643
644 msgid "BB"
645 msgstr "BB"
646
647 msgid "BER"
648 msgstr "BER"
649
650 msgid "BER:"
651 msgstr "BER:"
652
653 msgid "Back"
654 msgstr "Tillbaka"
655
656 msgid "Background"
657 msgstr "Bakgrund"
658
659 msgid "Backup"
660 msgstr "Backup"
661
662 msgid "Backup Location"
663 msgstr "Backupplacering"
664
665 msgid "Backup Mode"
666 msgstr "Backupläge"
667
668 msgid "Backup done."
669 msgstr "Backup klar."
670
671 msgid "Backup failed."
672 msgstr "Backup misslyckades."
673
674 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
675 msgstr "Backup klar. Vänligen tryck OK för resultat."
676
677 msgid "Backup is running..."
678 msgstr "Backup pågår..."
679
680 msgid "Backup system settings"
681 msgstr "Backup av systeminställningar"
682
683 msgid "Band"
684 msgstr "Band"
685
686 msgid "Bandwidth"
687 msgstr "Bandbredd"
688
689 msgid "Begin time"
690 msgstr "Starttid"
691
692 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
693 msgstr "Beteende av 'pause' vid paus"
694
695 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
696 msgstr "Beteende av 0 i BiB-läge"
697
698 msgid "Behavior when a movie is started"
699 msgstr "Beteende när en film startas"
700
701 msgid "Behavior when a movie is stopped"
702 msgstr "Beteende när en film stoppas"
703
704 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
705 msgstr "Beteende när en film slutar"
706
707 msgid "Bitrate:"
708 msgstr "Bitrate:"
709
710 msgid "Block noise reduction"
711 msgstr "Block brus minskning"
712
713 msgid "Blue boost"
714 msgstr "Blå förstärkning"
715
716 msgid "Bookmarks"
717 msgstr "Bokmärken"
718
719 msgid "Brightness"
720 msgstr "Ljusstyrka"
721
722 msgid "Burn DVD"
723 msgstr "Skapa DVD"
724
725 msgid "Burn existing image to DVD"
726 msgstr "Bränn existerande image till DVD"
727
728 msgid "Burn to DVD..."
729 msgstr "Bränn till DVD..."
730
731 msgid "Bus: "
732 msgstr "Bus: "
733
734 msgid "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being displayed."
735 msgstr "Infobalken visas om du trycker OK på din fjärrkontroll."
736
737 msgid "C"
738 msgstr "C"
739
740 msgid "C-Band"
741 msgstr "C-Band"
742
743 msgid "CF Drive"
744 msgstr "CF Disk"
745
746 msgid "CI assignment"
747 msgstr "CI tilldelning"
748
749 msgid "CVBS"
750 msgstr "CVBS"
751
752 msgid "Cable"
753 msgstr "Kabel"
754
755 msgid "Cache Thumbnails"
756 msgstr "Buffra miniatyrer"
757
758 msgid "Call monitoring"
759 msgstr "Samtalsmonitorering"
760
761 msgid "Cancel"
762 msgstr "Avbryt"
763
764 msgid "Cannot parse feed directory"
765 msgstr "Kan inte läsa feed bibliotek"
766
767 msgid "Capacity: "
768 msgstr "Kapacitet: "
769
770 msgid "Card"
771 msgstr "Kort"
772
773 msgid "Catalan"
774 msgstr "Katalanska"
775
776 msgid "Change bouquets in quickzap"
777 msgstr "Byt favoritlista med snabbzap"
778
779 msgid "Change dir."
780 msgstr "Byt bibl."
781
782 msgid "Change pin code"
783 msgstr "Ändra PIN kod"
784
785 msgid "Change service pin"
786 msgstr "Ändra program PIN"
787
788 msgid "Change service pins"
789 msgstr "Ändra program PIN"
790
791 msgid "Change setup pin"
792 msgstr "Ändra installations PIN"
793
794 msgid "Change step size"
795 msgstr "Ändra stegstorlek"
796
797 msgid "Channel"
798 msgstr "Kanal"
799
800 msgid "Channel Selection"
801 msgstr "Kanallista"
802
803 msgid "Channel not in services list"
804 msgstr "Kanal finns ej i servicelistan"
805
806 msgid "Channel:"
807 msgstr "Kanal:"
808
809 msgid "Channellist menu"
810 msgstr "Kanallista meny"
811
812 msgid "Chap."
813 msgstr "Kap."
814
815 msgid "Chapter"
816 msgstr "Kapitel"
817
818 msgid "Chapter:"
819 msgstr "Kapitel:"
820
821 msgid "Check"
822 msgstr "Kontrollera"
823
824 msgid "Checking Filesystem..."
825 msgstr "Kontrollerar filsystem..."
826
827 msgid "Choose Tuner"
828 msgstr "Välj tuner"
829
830 msgid "Choose a wireless network"
831 msgstr "Välj ett trådlöst nätverk"
832
833 msgid "Choose backup files"
834 msgstr "Välj backupfil"
835
836 msgid "Choose backup location"
837 msgstr "Välj backupdestination"
838
839 msgid "Choose bouquet"
840 msgstr "Välj favoritlista"
841
842 msgid "Choose source"
843 msgstr "Välj källa"
844
845 msgid "Choose target folder"
846 msgstr "Välj målkatalog"
847
848 msgid "Choose upgrade source"
849 msgstr "Välj uppgraderingskälla"
850
851 msgid "Choose your Skin"
852 msgstr "Välj utseende"
853
854 msgid "Circular left"
855 msgstr "Cirkulär vänster"
856
857 msgid "Circular right"
858 msgstr "Cirkulär höger"
859
860 msgid "Cleanup"
861 msgstr "Rensa"
862
863 msgid "Cleanup Wizard"
864 msgstr "Upprensningsguide"
865
866 msgid "Cleanup Wizard settings"
867 msgstr "Upprensningsguide inställningar"
868
869 msgid "CleanupWizard"
870 msgstr "Upprensningsguide"
871
872 msgid "Clear before scan"
873 msgstr "Rensa före sökning"
874
875 msgid "Clear log"
876 msgstr "Rensa logg"
877
878 msgid "Close"
879 msgstr "Stäng"
880
881 msgid "Close title selection"
882 msgstr "Stäng titel val"
883
884 msgid "Code rate high"
885 msgstr "Code rate hög"
886
887 msgid "Code rate low"
888 msgstr "Code rate låg"
889
890 msgid "Coderate HP"
891 msgstr "Coderate HP"
892
893 msgid "Coderate LP"
894 msgstr "Coderate LP"
895
896 msgid "Collection name"
897 msgstr "Samlingsnamn"
898
899 msgid "Collection settings"
900 msgstr "Samlingsinställning"
901
902 msgid "Color Format"
903 msgstr "Färgformat"
904
905 msgid "Command execution..."
906 msgstr "Kommando exekvering..."
907
908 msgid "Command order"
909 msgstr "Kommandoordning"
910
911 msgid "Committed DiSEqC command"
912 msgstr "Committed DiSEqC kommando"
913
914 msgid "Common Interface"
915 msgstr "Common Interface"
916
917 msgid "Common Interface Assignment"
918 msgstr "Common Interface tilldelning"
919
920 msgid "CommonInterface"
921 msgstr "CommonInterface"
922
923 msgid "Communication"
924 msgstr "Kommunikation"
925
926 msgid "Compact Flash"
927 msgstr "Compact Flash"
928
929 msgid "Compact flash card"
930 msgstr "Compact Flash kort"
931
932 msgid "Complete"
933 msgstr "Komplett"
934
935 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
936 msgstr "Komplex (tillåter mixning av ljudspår och aspekt)"
937
938 msgid "Config"
939 msgstr "Konfig"
940
941 msgid "Configuration Mode"
942 msgstr "Konfigurationsläge"
943
944 msgid "Configure interface"
945 msgstr "Konfigurera kort"
946
947 msgid "Configure nameservers"
948 msgstr "Konfigurera namnservers"
949
950 msgid "Configure your internal LAN"
951 msgstr "Konfigurera ditt interna LAN"
952
953 msgid "Configure your network again"
954 msgstr "Konfigurera ditt nätverk igen"
955
956 msgid "Configure your wireless LAN again"
957 msgstr "Konfigurera ditt trådlösa LAN igen"
958
959 msgid "Configuring"
960 msgstr "Konfigurering"
961
962 msgid "Conflicting timer"
963 msgstr "Timerkonflikt"
964
965 msgid "Connect"
966 msgstr "Anslut"
967
968 msgid "Connect to a Wireless Network"
969 msgstr "Anslut till ett Trådlöst nätverk"
970
971 msgid "Connected to"
972 msgstr "Ansluten till"
973
974 msgid "Connected to Fritz!Box!"
975 msgstr "Ansluten till Fritz!Box!"
976
977 msgid "Connected!"
978 msgstr "Ansluten!"
979
980 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
981 msgstr "Ansluter till Fritz!Box..."
982
983 #, python-format
984 msgid ""
985 "Connection to Fritz!Box\n"
986 "failed! (%s)\n"
987 "retrying..."
988 msgstr ""
989 "Anslutning till Fritz!Box\n"
990 "misslyckades! (%s)\n"
991 "försöker igen..."
992
993 msgid "Constellation"
994 msgstr "Konstellation"
995
996 msgid "Content does not fit on DVD!"
997 msgstr "Innehåll för stort för en DVD!"
998
999 msgid "Continue in background"
1000 msgstr "Fortsätta i bakgrund"
1001
1002 msgid "Continue playing"
1003 msgstr "Fortsätt spela"
1004
1005 msgid "Contrast"
1006 msgstr "Kontrast"
1007
1008 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
1009 msgstr "Kunde inte ansluta till Dreambox .NFI image feed Server:"
1010
1011 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
1012 msgstr "Kunde inte ladda media! Ingen disk istoppad?"
1013
1014 msgid "Could not open Picture in Picture"
1015 msgstr "Gick inte att öppna Bild i Bild"
1016
1017 #, python-format
1018 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
1019 msgstr "Kunde inte spela in på grund av timerkonflikt med %s"
1020
1021 msgid "Crashlog settings"
1022 msgstr "Crashlog inställningar"
1023
1024 msgid "CrashlogAutoSubmit"
1025 msgstr "CrashlogAutoSubmit"
1026
1027 msgid "CrashlogAutoSubmit settings"
1028 msgstr "CrashlogAutoSubmit inställningar"
1029
1030 msgid "CrashlogAutoSubmit settings..."
1031 msgstr "CrashlogAutoSubmit inställningar..."
1032
1033 msgid ""
1034 "Crashlogs found!\n"
1035 "Send them to Dream Multimedia ?"
1036 msgstr ""
1037 "Crashlog hittades!\n"
1038 "Skicka dem till Dream Multimedia ?"
1039
1040 msgid ""
1041 "Crashlogs found!\n"
1042 "Send them to Dream Multimedia?"
1043 msgstr ""
1044 "Crashlog hittad!\n"
1045 "Skicka till Dream Multimedia?"
1046
1047 msgid "Create DVD-ISO"
1048 msgstr "Skapa DVD-ISO"
1049
1050 msgid "Create movie folder failed"
1051 msgstr "Det gick inte att skapa en filmkatalog"
1052
1053 #, python-format
1054 msgid "Creating directory %s failed."
1055 msgstr "Skapande av katalogen %s misslyckades."
1056
1057 msgid "Creating partition failed"
1058 msgstr "Det gick inte att skapa en partition"
1059
1060 msgid "Croatian"
1061 msgstr "Kroatiska"
1062
1063 msgid "Current Transponder"
1064 msgstr "Nuvarande transponder"
1065
1066 msgid "Current settings:"
1067 msgstr "Nuvarande inställningar:"
1068
1069 msgid "Current value: "
1070 msgstr "Nuvarande värde: "
1071
1072 msgid "Current version:"
1073 msgstr "Nuvarande version:"
1074
1075 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
1076 msgstr "Valfri hopptid för '1'/'3'-knapparna"
1077
1078 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
1079 msgstr "Valfri hopptid för '4'/'6'-knapparna"
1080
1081 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
1082 msgstr "Valfri hopptid för '7'/'9'-knapparna"
1083
1084 msgid "Customize"
1085 msgstr "Anpassningar"
1086
1087 msgid "Cut"
1088 msgstr "Klipp"
1089
1090 msgid "Cutlist editor..."
1091 msgstr "Klipplist editor..."
1092
1093 msgid "Czech"
1094 msgstr "Tjeckiska"
1095
1096 msgid "D"
1097 msgstr "D"
1098
1099 msgid "DHCP"
1100 msgstr "DHCP"
1101
1102 msgid "DVB-S"
1103 msgstr "DVB-S"
1104
1105 msgid "DVB-S2"
1106 msgstr "DVB-S2"
1107
1108 msgid "DVD File Browser"
1109 msgstr "DVD Filutforskare"
1110
1111 msgid "DVD Player"
1112 msgstr "DVD Spelare"
1113
1114 msgid "DVD Titlelist"
1115 msgstr "DVD Titellista\""
1116
1117 msgid "DVD media toolbox"
1118 msgstr "DVD media verktyg"
1119
1120 msgid "Danish"
1121 msgstr "Danska"
1122
1123 msgid "Date"
1124 msgstr "Datum"
1125
1126 msgid "Decide if you want to enable or disable the Cleanup Wizard."
1127 msgstr "Betsäm om du vill aktivera eller avaktivera Upprensningsguide."
1128
1129 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
1130 msgstr "Bestäm vad som ska ske när en crashlog är hittad."
1131
1132 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
1133 msgstr "Bestäm vad som ska ske efter en crashlog är skickad."
1134
1135 msgid "Deep Standby"
1136 msgstr "Stäng av"
1137
1138 msgid "Default"
1139 msgstr "Grund"
1140
1141 msgid "Default Settings"
1142 msgstr "Grundinställningar"
1143
1144 msgid "Default movie location"
1145 msgstr "Grund filmplats"
1146
1147 msgid "Default services lists"
1148 msgstr "Grundservicelista"
1149
1150 msgid "Default settings"
1151 msgstr "Grundinställningar"
1152
1153 msgid "Delay"
1154 msgstr "Fördröjning"
1155
1156 msgid "Delete"
1157 msgstr "Ta bort"
1158
1159 msgid "Delete crashlogs"
1160 msgstr "Ta bort crashlogs"
1161
1162 msgid "Delete entry"
1163 msgstr "Ta bort post"
1164
1165 msgid "Delete failed!"
1166 msgstr "Borttagning misslyckades!"
1167
1168 #, python-format
1169 msgid ""
1170 "Delete no more configured satellite\n"
1171 "%s?"
1172 msgstr ""
1173 "Ta bort ej konfigurerade satellite\n"
1174 "%s?"
1175
1176 msgid "Description"
1177 msgstr "Beskrivning"
1178
1179 msgid "Deselect"
1180 msgstr "Avmarkera"
1181
1182 msgid "Destination directory"
1183 msgstr "Målbibliotek"
1184
1185 msgid "Details for extension: "
1186 msgstr "Detaljer för utökning: "
1187
1188 msgid "Detected HDD:"
1189 msgstr "Hittad hårddisk:"
1190
1191 msgid "Detected NIMs:"
1192 msgstr "Hittade tuners:"
1193
1194 msgid "DiSEqC"
1195 msgstr "DiSEqC"
1196
1197 msgid "DiSEqC A/B"
1198 msgstr "DiSEqC A/B"
1199
1200 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
1201 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
1202
1203 msgid "DiSEqC mode"
1204 msgstr "DiSEqC läge"
1205
1206 msgid "DiSEqC repeats"
1207 msgstr "DiSEqC repetetioner"
1208
1209 msgid "DiSEqC-Tester settings"
1210 msgstr "DiSEqC-Tester inställningar"
1211
1212 msgid "Dialing:"
1213 msgstr "Ringer upp:"
1214
1215 msgid "Digital contour removal"
1216 msgstr "Digital contour borttagning"
1217
1218 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
1219 msgstr "Direkt playback av länkade titlar utan meny"
1220
1221 #, python-format
1222 msgid "Directory %s nonexistent."
1223 msgstr "Bibliotek %s finns ej."
1224
1225 msgid "Directory browser"
1226 msgstr "Biblioteksbläddrare"
1227
1228 msgid "Disable"
1229 msgstr "Avaktivera"
1230
1231 msgid "Disable Picture in Picture"
1232 msgstr "Avaktivera Bild i Bild"
1233
1234 msgid "Disable Subtitles"
1235 msgstr "Avaktivera textning"
1236
1237 msgid "Disable crashlog reporting"
1238 msgstr "Avaktivera crashlog rapportering"
1239
1240 msgid "Disable timer"
1241 msgstr "Avaktivera timer"
1242
1243 msgid "Disabled"
1244 msgstr "Avaktivera"
1245
1246 msgid "Disconnect"
1247 msgstr "Bryt anslutning"
1248
1249 #, python-format
1250 msgid ""
1251 "Disconnected from\n"
1252 "Fritz!Box! (%s)\n"
1253 "retrying..."
1254 msgstr ""
1255 "Kopplade ifrån\n"
1256 "Fritz!Box! (%s)\n"
1257 "återförsöker..."
1258
1259 msgid "Dish"
1260 msgstr "Parabol"
1261
1262 msgid "Display 16:9 content as"
1263 msgstr "Visa 16:9 sändning som"
1264
1265 msgid "Display 4:3 content as"
1266 msgstr "Visa 4:3 sändning som"
1267
1268 msgid "Display >16:9 content as"
1269 msgstr "Visa >16:9 innehåll som"
1270
1271 msgid "Display Setup"
1272 msgstr "Display installation"
1273
1274 msgid "Display and Userinterface"
1275 msgstr "Display och Användargränssnitt"
1276
1277 #, python-format
1278 msgid ""
1279 "Do you really want to REMOVE\n"
1280 "the plugin \"%s\"?"
1281 msgstr ""
1282 "Vill du verkligen ta BORT\n"
1283 "pluginet \"%s\"?"
1284
1285 msgid ""
1286 "Do you really want to check the filesystem?\n"
1287 "This could take lots of time!"
1288 msgstr ""
1289 "Vill du verkligen kontrollera filsystemet?\n"
1290 "Detta kan ta lång tid!"
1291
1292 #, python-format
1293 msgid "Do you really want to delete %s?"
1294 msgstr "Vill du verkligen ta bort %s?"
1295
1296 #, python-format
1297 msgid ""
1298 "Do you really want to download\n"
1299 "the plugin \"%s\"?"
1300 msgstr ""
1301 "Vill du verkligen ladda ner\n"
1302 "pluginet \"%s\"?"
1303
1304 msgid ""
1305 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
1306 "All data on the disk will be lost!"
1307 msgstr ""
1308 "Vill du verkligen initiera hårddisken?\n"
1309 "All data på hårddisken kommer försvinna!"
1310
1311 #, python-format
1312 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
1313 msgstr "Vill du verkligen ta bort bibliotek %s från disken?"
1314
1315 #, python-format
1316 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
1317 msgstr "Vill du verkligen ta bort dina bokmärken från %s?"
1318
1319 msgid ""
1320 "Do you want to backup now?\n"
1321 "After pressing OK, please wait!"
1322 msgstr ""
1323 "Vill du ta en backup nu?\n"
1324 "Tryck OK och vänligen vänta!"
1325
1326 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
1327 msgstr "Vill du bränna denna samlig till ett DVD media?"
1328
1329 msgid "Do you want to do a service scan?"
1330 msgstr "Vill du söka efter kanaler?"
1331
1332 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
1333 msgstr "Vill du göra en ny manuell sökning?"
1334
1335 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
1336 msgstr "Vill du aktivera föräldrakontroll på din Dreambox?"
1337
1338 msgid "Do you want to install default sat lists?"
1339 msgstr "Vill du installera grundsatellitlista?"
1340
1341 msgid "Do you want to install the package:\n"
1342 msgstr "Vill du installera paketet:\n"
1343
1344 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
1345 msgstr "Vill du spela upp DVD i spelaren?"
1346
1347 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
1348 msgstr "Vill du förhandsvisa denna DVD innan bränning?"
1349
1350 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
1351 msgstr "Vill du starta om din Dreambox?"
1352
1353 msgid "Do you want to remove the package:\n"
1354 msgstr "Vill du avinstallera paketet:\n"
1355
1356 msgid "Do you want to restore your settings?"
1357 msgstr "Vill du återställa dina inställningar?"
1358
1359 msgid "Do you want to resume this playback?"
1360 msgstr "Vill du återuppta uppspelningen?"
1361
1362 msgid "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you if needed?"
1363 msgstr "Vill du skicka med din epost och namn så vi kan kontakta dig om så behövs?"
1364
1365 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
1366 msgstr "Vill du uppdatera din Dreambox?"
1367
1368 msgid ""
1369 "Do you want to update your Dreambox?\n"
1370 "After pressing OK, please wait!"
1371 msgstr ""
1372 "Vill du uppdatera din Dreambox?\n"
1373 "Tryck OK och vänligen vänta!"
1374
1375 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
1376 msgstr "Vill du uppgradera paketet:\n"
1377
1378 msgid "Do you want to view a tutorial?"
1379 msgstr "Vill du se en guide?"
1380
1381 msgid "Don't ask, just send"
1382 msgstr "Fråga inte, skicka alltid"
1383
1384 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
1385 msgstr "Avsluta inte pågående händelse men avaktivera följande"
1386
1387 #, python-format
1388 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
1389 msgstr "Klar - Installerat eller uppgraderat %d paket"
1390
1391 #, python-format
1392 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
1393 msgstr "Klar - Installerat eller uppgraderat %d paket med %d fel"
1394
1395 #, python-format
1396 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
1397 msgstr "Klar - installerat, uppgraderat eller avinstallerat %d paket med %d fel"
1398
1399 msgid "Download"
1400 msgstr "Nedladdning"
1401
1402 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
1403 msgstr "Ladda ner .NFI filer för USB-Flasher"
1404
1405 msgid "Download Plugins"
1406 msgstr "Ladda ner Plugins"
1407
1408 msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
1409 msgstr "Ladda ner USB flash boot image misslyckades:"
1410
1411 msgid "Downloadable new plugins"
1412 msgstr "Nerladdningsbara nya plugins"
1413
1414 msgid "Downloadable plugins"
1415 msgstr "Nerladdningsbara plugins"
1416
1417 msgid "Downloading"
1418 msgstr "Laddar ner"
1419
1420 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
1421 msgstr "Hämtar plugin information. Var vänlig vänta..."
1422
1423 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
1424 msgstr "Dreambox formaterad data DVD (HDTV kompatibel)"
1425
1426 msgid "Dreambox software because updates are available."
1427 msgstr "Dreambox mjukvara på grund av uppdateringar är tillgängliga."
1428
1429 msgid "Dutch"
1430 msgstr "Holländska"
1431
1432 msgid "Dynamic contrast"
1433 msgstr "Dynamisk kontrast"
1434
1435 msgid "E"
1436 msgstr "Ö"
1437
1438 msgid "EPG Selection"
1439 msgstr "EPG val"
1440
1441 #, python-format
1442 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
1443 msgstr "FEL - misslyckades söka (%s)!"
1444
1445 msgid "East"
1446 msgstr "Öst"
1447
1448 msgid "Edit"
1449 msgstr "Ändra"
1450
1451 msgid "Edit DNS"
1452 msgstr "Ändra DNS"
1453
1454 msgid "Edit Title"
1455 msgstr "Ändra titel"
1456
1457 msgid "Edit chapters of current title"
1458 msgstr "Ändra kapitel i nuvarande titel"
1459
1460 msgid "Edit services list"
1461 msgstr "Ändra kanallista"
1462
1463 msgid "Edit settings"
1464 msgstr "Ändra inställningar"
1465
1466 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
1467 msgstr "Ändra Namnserver konfiguration för din Dreambox.\n"
1468
1469 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
1470 msgstr "Ändra nätverks konfiguration för din Dreambox.\n"
1471
1472 msgid "Edit title"
1473 msgstr "Ändra titel"
1474
1475 msgid "Edit upgrade source url."
1476 msgstr "Ändra uppgraderingskälla url"
1477
1478 msgid "Electronic Program Guide"
1479 msgstr "Elektronisk Program Guide"
1480
1481 msgid "Enable"
1482 msgstr "Aktivera"
1483
1484 msgid "Enable 5V for active antenna"
1485 msgstr "Aktivera 5V för aktiv antenn"
1486
1487 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
1488 msgstr "Aktivera Upprensningsguide?"
1489
1490 msgid "Enable multiple bouquets"
1491 msgstr "Aktivera flera favoritlistor"
1492
1493 msgid "Enable parental control"
1494 msgstr "Aktivera föräldrakontroll"
1495
1496 msgid "Enable timer"
1497 msgstr "Aktivera timer"
1498
1499 msgid "Enabled"
1500 msgstr "Aktiverad"
1501
1502 msgid "Encrypted: "
1503 msgstr "Krypterad: "
1504
1505 msgid "Encryption"
1506 msgstr "Kryptering"
1507
1508 msgid "Encryption Key"
1509 msgstr "Krypteringsnyckel"
1510
1511 msgid "Encryption Keytype"
1512 msgstr "Krypterings Nyckelvariant"
1513
1514 msgid "Encryption Type"
1515 msgstr "Krypteringstyp"
1516
1517 msgid "Encryption:"
1518 msgstr "Kryptering:"
1519
1520 msgid "End time"
1521 msgstr "Sluttid"
1522
1523 msgid "EndTime"
1524 msgstr "Sluttid"
1525
1526 msgid "English"
1527 msgstr "Engelska"
1528
1529 msgid ""
1530 "Enigma2 Skinselector\n"
1531 "\n"
1532 "If you experience any problems please contact\n"
1533 "stephan@reichholf.net\n"
1534 "\n"
1535 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1536 msgstr ""
1537 "Enigma2 Utseendeväljare\n"
1538 "\n"
1539 "Om du upplever några problem vänligen kontakta\n"
1540 "stephan@reichholf.net\n"
1541 "\n"
1542 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1543
1544 msgid ""
1545 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1546 "\n"
1547 "If you experience any problems please contact\n"
1548 "stephan@reichholf.net\n"
1549 "\n"
1550 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1551 msgstr ""
1552 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1553 "\n"
1554 "Vid problem kontakta\n"
1555 "stephan@reichholf.net\n"
1556 "\n"
1557 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1558
1559 msgid "Enter Fast Forward at speed"
1560 msgstr "Ange hastighet för snabbspolning framåt"
1561
1562 msgid "Enter Rewind at speed"
1563 msgstr "Ange hastighet för snabbspolning bakåt"
1564
1565 msgid "Enter WLAN network name/SSID:"
1566 msgstr "Ange WLAN nätverks namn/SSID:"
1567
1568 msgid "Enter WLAN passphrase/key:"
1569 msgstr "Ange WLAN passphrase/nyckel:"
1570
1571 msgid "Enter main menu..."
1572 msgstr "Gå till huvudmeny..."
1573
1574 msgid "Enter the service pin"
1575 msgstr "Ange kanal PIN"
1576
1577 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
1578 msgstr "Ange din epost om du vill bli kontaktad av oss om det behövs."
1579
1580 msgid "Error"
1581 msgstr "Fel"
1582
1583 msgid "Error executing plugin"
1584 msgstr "Fel vid körning av plugin"
1585
1586 #, python-format
1587 msgid ""
1588 "Error: %s\n"
1589 "Retry?"
1590 msgstr ""
1591 "Fel: %s\n"
1592 "Försöka igen?"
1593
1594 msgid "Estonian"
1595 msgstr "Estniska"
1596
1597 msgid "Eventview"
1598 msgstr "Programöversikt"
1599
1600 msgid "Everything is fine"
1601 msgstr "Allt är OK"
1602
1603 msgid "Execution Progress:"
1604 msgstr "Exekverings pågår:"
1605
1606 msgid "Execution finished!!"
1607 msgstr "Exekvering färdig!"
1608
1609 msgid "Exif"
1610 msgstr "Exif"
1611
1612 msgid "Exit"
1613 msgstr "Avsluta"
1614
1615 msgid "Exit editor"
1616 msgstr "Avsluta editor"
1617
1618 msgid "Exit network wizard"
1619 msgstr "Avsluta nätverksguiden"
1620
1621 msgid "Exit the cleanup wizard"
1622 msgstr "Avsluta upprensningsguiden"
1623
1624 msgid "Exit the wizard"
1625 msgstr "Avsluta guiden"
1626
1627 msgid "Exit wizard"
1628 msgstr "Avsluta guide"
1629
1630 msgid "Expert"
1631 msgstr "Expert"
1632
1633 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
1634 msgstr "Utökad Nätverksinstallationsplugin..."
1635
1636 msgid "Extended Setup..."
1637 msgstr "Utökad installation..."
1638
1639 msgid "Extended Software"
1640 msgstr "Utökad Mjukvaru"
1641
1642 msgid "Extended Software Plugin"
1643 msgstr "Utökad Mjukvaru Plugin"
1644
1645 msgid "Extensions"
1646 msgstr "Utökningar"
1647
1648 msgid "Extensions management"
1649 msgstr "Utökningshanterare"
1650
1651 msgid "FEC"
1652 msgstr "FEC"
1653
1654 msgid "Factory reset"
1655 msgstr "Fabriksåterställning"
1656
1657 msgid "Failed"
1658 msgstr "Misslyckades"
1659
1660 #, python-format
1661 msgid "Fan %d"
1662 msgstr "Fläkt %d"
1663
1664 #, python-format
1665 msgid "Fan %d PWM"
1666 msgstr "Fläkt %d PWM"
1667
1668 #, python-format
1669 msgid "Fan %d Voltage"
1670 msgstr "Fläkt %d Volt"
1671
1672 msgid "Fast"
1673 msgstr "Snabb"
1674
1675 msgid "Fast DiSEqC"
1676 msgstr "Snabb DiSEqC"
1677
1678 msgid "Fast Forward speeds"
1679 msgstr "Hastigheter för snabbspolning framåt"
1680
1681 msgid "Fast epoch"
1682 msgstr "Snabb epoch"
1683
1684 msgid "Favourites"
1685 msgstr "Favoriter"
1686
1687 msgid "Filesystem Check..."
1688 msgstr "Kontrollera filsystem..."
1689
1690 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
1691 msgstr "Filsystemet innehåller fel som ej kan åtgärdas"
1692
1693 msgid "Finetune"
1694 msgstr "Fininställn."
1695
1696 msgid "Finished"
1697 msgstr "Klart"
1698
1699 msgid "Finished configuring your network"
1700 msgstr "Klar med konfigureringen av ditt nätverk"
1701
1702 msgid "Finished restarting your network"
1703 msgstr "Klar med omstarten av ditt nätverk"
1704
1705 msgid "Finnish"
1706 msgstr "Finska"
1707
1708 msgid "First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
1709 msgstr "Först måste vi ladda ner senaste bootmiljön för USB flasher."
1710
1711 msgid "Flash"
1712 msgstr "Flash"
1713
1714 msgid "Flashing failed"
1715 msgstr "Flashning misslyckades"
1716
1717 msgid "Following tasks will be done after you press OK!"
1718 msgstr "Följande saker kommer utföras efter du tryckt på OK!"
1719
1720 msgid "Format"
1721 msgstr "Format"
1722
1723 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
1724 msgstr "Bildupprepning vid hackig spolning"
1725
1726 msgid "Frame size in full view"
1727 msgstr "Ramstorlek i fullskärm"
1728
1729 msgid "French"
1730 msgstr "Franska"
1731
1732 msgid "Frequency"
1733 msgstr "Frekvens"
1734
1735 msgid "Frequency bands"
1736 msgstr "Frekvensband"
1737
1738 msgid "Frequency scan step size(khz)"
1739 msgstr "Frekvenssökningssteg (khz)"
1740
1741 msgid "Frequency steps"
1742 msgstr "Frekvenssteg"
1743
1744 msgid "Fri"
1745 msgstr "Fre"
1746
1747 msgid "Friday"
1748 msgstr "Fredag"
1749
1750 msgid "Frisian"
1751 msgstr "Frisiska"
1752
1753 msgid "Fritz!Box FON IP address"
1754 msgstr "Fritz!Box FON IP adress"
1755
1756 #, python-format
1757 msgid "Frontprocessor version: %d"
1758 msgstr "Frontprocessor version: %d"
1759
1760 msgid "Fsck failed"
1761 msgstr "Fsck misslyckades"
1762
1763 msgid "Function not yet implemented"
1764 msgstr "Funktionen är inte implementerad"
1765
1766 msgid ""
1767 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
1768 "Do you want to Restart the GUI now?"
1769 msgstr ""
1770 "GUI måste startas om för nytt utseende\n"
1771 "Vill du starta om GUI nu?"
1772
1773 msgid "Gateway"
1774 msgstr "Gateway"
1775
1776 msgid "General AC3 Delay"
1777 msgstr "Generisk AC3 fördröjning"
1778
1779 msgid "General AC3 delay (ms)"
1780 msgstr "Generell AC3 fördröjning (ms)"
1781
1782 msgid "General PCM Delay"
1783 msgstr "Generisk PCM fördröjning"
1784
1785 msgid "General PCM delay (ms)"
1786 msgstr "Generell PCM fördröjning (ms)"
1787
1788 msgid "Genre"
1789 msgstr "Genre"
1790
1791 msgid "German"
1792 msgstr "Tyska"
1793
1794 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
1795 msgstr "Hämtar plugin information. Var vänlig vänta..."
1796
1797 msgid "Goto 0"
1798 msgstr "Gå till 0"
1799
1800 msgid "Goto position"
1801 msgstr "Gå till position"
1802
1803 msgid "Graphical Multi EPG"
1804 msgstr "Grafisk Multi EPG"
1805
1806 msgid "Greek"
1807 msgstr "Grekiska"
1808
1809 msgid "Green boost"
1810 msgstr "Grön förstärkning"
1811
1812 msgid "Guard Interval"
1813 msgstr "Guard intervall"
1814
1815 msgid "Guard interval mode"
1816 msgstr "Guard intervalläge"
1817
1818 msgid "Harddisk"
1819 msgstr "Hårddisk"
1820
1821 msgid "Harddisk setup"
1822 msgstr "Hårddisk installation"
1823
1824 msgid "Harddisk standby after"
1825 msgstr "Viloläge för hårddisk efter"
1826
1827 msgid "Hidden network SSID"
1828 msgstr "Dold nätverks SSID"
1829
1830 msgid "Hidden networkname"
1831 msgstr "Dolt nätverksnamn"
1832
1833 msgid "Hierarchy Information"
1834 msgstr "Hierarkisk information "
1835
1836 msgid "Hierarchy mode"
1837 msgstr "Hierarkiskt läge"
1838
1839 msgid "High bitrate support"
1840 msgstr "Hög bitrate stöd"
1841
1842 msgid "Horizontal"
1843 msgstr "horisontal"
1844
1845 msgid "How many minutes do you want to record?"
1846 msgstr "Hur många minuter vill du spela in?"
1847
1848 msgid "How to handle found crashlogs?"
1849 msgstr "Hur hantera hittade crashlog?"
1850
1851 msgid "Hue"
1852 msgstr "Färgton"
1853
1854 msgid "Hungarian"
1855 msgstr "Ungerska"
1856
1857 msgid "IP Address"
1858 msgstr "IP adress"
1859
1860 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
1861 msgstr "ISO fil är för stor för använt filsystem!"
1862
1863 msgid "ISO path"
1864 msgstr "ISO sökväg"
1865
1866 msgid "Icelandic"
1867 msgstr "Isländska"
1868
1869 msgid "If you can see this page, please press OK."
1870 msgstr "Om du kan se denna sida, vänligen tryck på OK."
1871
1872 msgid ""
1873 "If you see this, something is wrong with\n"
1874 "your scart connection. Press OK to return."
1875 msgstr ""
1876 "Om du ser detta, något är fel med\n"
1877 "din scartkontakt. Tryck OK för återgå."
1878
1879 msgid ""
1880 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as possible.\n"
1881 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
1882 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next step.\n"
1883 "If you are happy with the result, press OK."
1884 msgstr ""
1885 "Om din TV har ljusstyrke- eller kontrastförbättrare rekommenderas du att stänga av den. Om det finns något som heter \"dynamic\" rekommenderas du att använda standard. Justera ljusstyrkan till en inställning som du tycker är bra. Använd så lite kontrast som möjligt.\n"
1886 "Sätt ljusstyrkan till så låg som möjligt, men säkerställ att de två lägsta nivåerna av grå är urskiljningsbara.\n"
1887 "Ta inte hänsyn till de ljusa nivåerna nu. De kommer justeras i nästa steg.\n"
1888 "När du är nöjd med resultatet, tryck OK."
1889
1890 msgid "Image flash utility"
1891 msgstr "Image flash redskap"
1892
1893 msgid "Image-Upgrade"
1894 msgstr "Image uppgradering"
1895
1896 msgid "In Progress"
1897 msgstr "I utförande"
1898
1899 msgid "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
1900 msgstr "För att göra en timerinspelning, växlades TV till inspelande kanal!\n"
1901
1902 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
1903 msgstr "Inkludera din epost och namn (valfritt) i epost?"
1904
1905 msgid "Increased voltage"
1906 msgstr "Ökad spänning"
1907
1908 msgid "Index"
1909 msgstr "Index"
1910
1911 msgid "Info"
1912 msgstr "Info"
1913
1914 msgid "InfoBar"
1915 msgstr "Infobalk"
1916
1917 msgid "Infobar timeout"
1918 msgstr "Infobalk timeout"
1919
1920 msgid "Information"
1921 msgstr "Information"
1922
1923 msgid "Init"
1924 msgstr "Initiera"
1925
1926 msgid "Initial location in new timers"
1927 msgstr "Initial plats för nya timers"
1928
1929 msgid "Initialization..."
1930 msgstr "Initiering..."
1931
1932 msgid "Initialize"
1933 msgstr "Initiera"
1934
1935 msgid "Initializing Harddisk..."
1936 msgstr "Initierar hårddisk..."
1937
1938 msgid "Input"
1939 msgstr "Ingång"
1940
1941 msgid "Install"
1942 msgstr "Installera"
1943
1944 msgid "Install a new image with a USB stick"
1945 msgstr "Installera ny image med hjälp av en USB pinne"
1946
1947 msgid "Install a new image with your web browser"
1948 msgstr "Installera ny image med hjälp av din webläsare"
1949
1950 msgid "Install extensions."
1951 msgstr "Installera utökningar."
1952
1953 msgid "Install local extension"
1954 msgstr "Installera lokala utökningar"
1955
1956 msgid "Install or remove finished."
1957 msgstr "Installation eller borttagning klar."
1958
1959 msgid "Install settings, skins, software..."
1960 msgstr "Installera inställningar, utseende, mjukvara..."
1961
1962 msgid "Installation finished."
1963 msgstr "Installation klar."
1964
1965 msgid "Installing"
1966 msgstr "Installera"
1967
1968 msgid "Installing Software..."
1969 msgstr "Installera mjukvara..."
1970
1971 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
1972 msgstr "Installerar grundsatellitelista... Vänligen vänta..."
1973
1974 msgid "Installing defaults... Please wait..."
1975 msgstr "Installerar grundinställningar... Vänligen vänta..."
1976
1977 msgid "Installing package content... Please wait..."
1978 msgstr "Installerar paketinnehåll... Vänligen vänta..."
1979
1980 msgid "Instant Record..."
1981 msgstr "Direktinspelning..."
1982
1983 msgid "Instant record location"
1984 msgstr "Direktinspelning plats"
1985
1986 msgid "Integrated Ethernet"
1987 msgstr "Integrerat nätverk"
1988
1989 msgid "Integrated Wireless"
1990 msgstr "Inbyggt Trådlöst"
1991
1992 msgid "Interface: "
1993 msgstr "Gränssnitt: "
1994
1995 msgid "Intermediate"
1996 msgstr "Normal"
1997
1998 msgid "Internal Flash"
1999 msgstr "Intern Flash"
2000
2001 msgid "Invalid Location"
2002 msgstr "Ogiltig sökväg"
2003
2004 #, python-format
2005 msgid "Invalid directory selected: %s"
2006 msgstr "Ogiltigt bibliotek valt: %s"
2007
2008 msgid "Inversion"
2009 msgstr "Inversion"
2010
2011 msgid "Invert display"
2012 msgstr "Invertera LCD"
2013
2014 msgid "Ipkg"
2015 msgstr "Ipkg"
2016
2017 msgid "Is this videomode ok?"
2018 msgstr "Är detta videoläge ok?"
2019
2020 msgid "Italian"
2021 msgstr "Italienska"
2022
2023 msgid "Job View"
2024 msgstr "Arbets Vy"
2025
2026 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this
2027 #. breaks the aspect)
2028 msgid "Just Scale"
2029 msgstr "Bara skala"
2030
2031 msgid "Keyboard"
2032 msgstr "Tangentbord"
2033
2034 msgid "Keyboard Map"
2035 msgstr "Tangentbordslayout"
2036
2037 msgid "Keyboard Setup"
2038 msgstr "Tangentbords inställning"
2039
2040 msgid "Keymap"
2041 msgstr "Tangentlayout"
2042
2043 msgid "LAN Adapter"
2044 msgstr "LAN Adapter"
2045
2046 msgid "LNB"
2047 msgstr "LNB"
2048
2049 msgid "LOF"
2050 msgstr "LOF"
2051
2052 msgid "LOF/H"
2053 msgstr "LOF/H"
2054
2055 msgid "LOF/L"
2056 msgstr "LOF/L"
2057
2058 msgid "Language selection"
2059 msgstr "Välj språk"
2060
2061 msgid "Language"
2062 msgstr "Språk"
2063
2064 msgid "Last config"
2065 msgstr "Senaste konfiguration"
2066
2067 msgid "Last speed"
2068 msgstr "Föregående hastighet"
2069
2070 msgid "Latitude"
2071 msgstr "Latitud"
2072
2073 msgid "Latvian"
2074 msgstr "Lettiska"
2075
2076 msgid "Leave DVD Player?"
2077 msgstr "Avsluta DVD Spelare?"
2078
2079 msgid "Left"
2080 msgstr "Vänster"
2081
2082 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep
2083 #. english term.
2084 msgid "Letterbox"
2085 msgstr "Letterbox"
2086
2087 msgid "Limit east"
2088 msgstr "Östlig gräns"
2089
2090 msgid "Limit west"
2091 msgstr "Västlig gräns"
2092
2093 msgid "Limited character set for recording filenames"
2094 msgstr "Begränsad teckenuppsättning för inspelningsfilnamn"
2095
2096 msgid "Limits off"
2097 msgstr "Gränser av"
2098
2099 msgid "Limits on"
2100 msgstr "Gränser på"
2101
2102 msgid "Link Quality:"
2103 msgstr "Länkkvalitet:"
2104
2105 msgid "Link:"
2106 msgstr "Länk:"
2107
2108 msgid "Linked titles with a DVD menu"
2109 msgstr "Länkade titlar med en DVD meny"
2110
2111 msgid "List of Storage Devices"
2112 msgstr "Lista på lagringsenheter"
2113
2114 msgid "Lithuanian"
2115 msgstr "Litauiska"
2116
2117 msgid "Load"
2118 msgstr "Ladda"
2119
2120 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
2121 msgstr "Ladda filmens längd i Filmlistan"
2122
2123 msgid "Local Network"
2124 msgstr "Lokalt Nätverk"
2125
2126 msgid "Location"
2127 msgstr "Sökväg"
2128
2129 msgid "Location for instant recordings"
2130 msgstr "Plats för direktinspelningar"
2131
2132 msgid "Lock:"
2133 msgstr "Lås:"
2134
2135 msgid "Log results to harddisk"
2136 msgstr "Logga resultatet till hårddisk"
2137
2138 msgid "Long Keypress"
2139 msgstr "Lång knapptryckning"
2140
2141 msgid "Longitude"
2142 msgstr "Longitud"
2143
2144 msgid "MMC Card"
2145 msgstr "MMC kort"
2146
2147 msgid "MORE"
2148 msgstr "MER"
2149
2150 msgid "Main menu"
2151 msgstr "Huvudmeny"
2152
2153 msgid "Mainmenu"
2154 msgstr "Huvudmeny"
2155
2156 msgid "Make this mark an 'in' point"
2157 msgstr "Gör denna markör till 'in' punkt"
2158
2159 msgid "Make this mark an 'out' point"
2160 msgstr "Gör denna markör till 'ut' punkt"
2161
2162 msgid "Make this mark just a mark"
2163 msgstr "Behåll denna markör som vanlig markör"
2164
2165 msgid "Manage extensions"
2166 msgstr "Hantera utökningar"
2167
2168 msgid "Manage your receiver's software"
2169 msgstr "Hantera din mottagares mjukvara"
2170
2171 msgid "Manual Scan"
2172 msgstr "Manuell sökning"
2173
2174 msgid "Manual transponder"
2175 msgstr "Manuell transponder"
2176
2177 msgid "Manufacturer"
2178 msgstr "Tillverkare"
2179
2180 msgid "Margin after record"
2181 msgstr "Marginal efter inspelning (i minuter)"
2182
2183 msgid "Margin before record (minutes)"
2184 msgstr "Marginal innan inspelning (i minuter)"
2185
2186 msgid "Max. Bitrate: "
2187 msgstr "Max. Bitrate: "
2188
2189 msgid "Media player"
2190 msgstr "Mediaspelare"
2191
2192 msgid "MediaPlayer"
2193 msgstr "Mediaspelare"
2194
2195 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
2196 msgstr "Media är inte en skrivbar DVD!"
2197
2198 msgid "Medium is not empty!"
2199 msgstr "Media är inte tomt!"
2200
2201 msgid "Menu"
2202 msgstr "Meny"
2203
2204 msgid "Message"
2205 msgstr "Meddelande"
2206
2207 msgid "Message..."
2208 msgstr "Meddelande..."
2209
2210 msgid "Mkfs failed"
2211 msgstr "Mkfs misslyckades"
2212
2213 msgid "Mode"
2214 msgstr "Läge"
2215
2216 msgid "Model: "
2217 msgstr "Modell: "
2218
2219 msgid "Modulation"
2220 msgstr "Modulering"
2221
2222 msgid "Modulator"
2223 msgstr "Modulator"
2224
2225 msgid "Mon"
2226 msgstr "Mån"
2227
2228 msgid "Mon-Fri"
2229 msgstr "Mån-Fre"
2230
2231 msgid "Monday"
2232 msgstr "Måndag"
2233
2234 msgid "Mosquito noise reduction"
2235 msgstr "Mosquito brus minskning"
2236
2237 msgid "Mount failed"
2238 msgstr "Montering misslyckades"
2239
2240 msgid "Move Picture in Picture"
2241 msgstr "Flytta Bild i Bild"
2242
2243 msgid "Move east"
2244 msgstr "Flytta öst"
2245
2246 msgid "Move west"
2247 msgstr "Flytta väst"
2248
2249 msgid "Movie location"
2250 msgstr "Film plats"
2251
2252 msgid "Movielist menu"
2253 msgstr "Filmlista meny"
2254
2255 msgid "Multi EPG"
2256 msgstr "Multi EPG"
2257
2258 msgid "Multimedia"
2259 msgstr "Multimedia"
2260
2261 msgid "Multiple service support"
2262 msgstr "Multipla kanaler stöds"
2263
2264 msgid "Multisat"
2265 msgstr "Multisat"
2266
2267 msgid "Mute"
2268 msgstr "Ljud av"
2269
2270 msgid "N/A"
2271 msgstr "Inte tillgänglig"
2272
2273 msgid "NEXT"
2274 msgstr "NÄSTA"
2275
2276 msgid "NFI Image Flashing"
2277 msgstr "NFI image Flashning"
2278
2279 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
2280 msgstr "NFI image flashning klar. Tryck Gul för omstart!"
2281
2282 msgid "NOW"
2283 msgstr "NU"
2284
2285 msgid "NTSC"
2286 msgstr "NTSC"
2287
2288 msgid "Name"
2289 msgstr "Namn"
2290
2291 msgid "Nameserver"
2292 msgstr "Namnserver"
2293
2294 #, python-format
2295 msgid "Nameserver %d"
2296 msgstr "Namnserver %d"
2297
2298 msgid "Nameserver Setup"
2299 msgstr "Namnserver installation"
2300
2301 msgid "Nameserver settings"
2302 msgstr "Namnserver inställningar"
2303
2304 msgid "Netmask"
2305 msgstr "Nätmask"
2306
2307 msgid "Network"
2308 msgstr "Nätverk"
2309
2310 msgid "Network Configuration..."
2311 msgstr "Nätverk Konfiguration..."
2312
2313 msgid "Network Mount"
2314 msgstr "Nätverksmonteringar"
2315
2316 msgid "Network SSID"
2317 msgstr "Nätverk SSID"
2318
2319 msgid "Network Setup"
2320 msgstr "Nätverksinställningar"
2321
2322 msgid "Network Wizard"
2323 msgstr "Nätverksguide"
2324
2325 msgid "Network scan"
2326 msgstr "Sök nätverk"
2327
2328 msgid "Network setup"
2329 msgstr "Nätverksinställningar"
2330
2331 msgid "Network test"
2332 msgstr "Nätverk test"
2333
2334 msgid "Network test..."
2335 msgstr "Nätverk test..."
2336
2337 msgid "Network..."
2338 msgstr "Nätverk..."
2339
2340 msgid "Network:"
2341 msgstr "Nätverk:"
2342
2343 msgid "NetworkWizard"
2344 msgstr "Nätverksguide"
2345
2346 msgid "New"
2347 msgstr "Ny"
2348
2349 msgid "New pin"
2350 msgstr "Ny PIN"
2351
2352 msgid "New version:"
2353 msgstr "Ny version:"
2354
2355 msgid "Next"
2356 msgstr "Nästa"
2357
2358 msgid "No"
2359 msgstr "Nej"
2360
2361 msgid "No (supported) DVDROM found!"
2362 msgstr "Ingen (supporterad) DVDROM hittad!"
2363
2364 msgid "No 50 Hz, sorry. :("
2365 msgstr "Ingen 50 Hz, tyvärr. :("
2366
2367 msgid "No Connection"
2368 msgstr "Ingen anslutning"
2369
2370 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
2371 msgstr "Ingen hårddisk hittad eller initierad!"
2372
2373 msgid "No Networks found"
2374 msgstr "Inget nätverk funnet"
2375
2376 msgid "No backup needed"
2377 msgstr "Ingen backup behövs"
2378
2379 msgid ""
2380 "No data on transponder!\n"
2381 "(Timeout reading PAT)"
2382 msgstr ""
2383 "Ingen data på transponder!\n"
2384 "(Timeout vid läsning av PAT)"
2385
2386 msgid "No description available."
2387 msgstr "Ingen beskrivning tillgänglig."
2388
2389 msgid "No details for this image file"
2390 msgstr "Inga detaljer för denna image fil"
2391
2392 msgid "No displayable files on this medium found!"
2393 msgstr "Inga visningsbara filer hittade på detta media!"
2394
2395 msgid "No event info found, recording indefinitely."
2396 msgstr "Ingen programinfo hittades, inspelning oändlig."
2397
2398 msgid "No fast winding possible yet.. but you can use the number buttons to skip forward/backward!"
2399 msgstr "Ingen snabbspolning tillgänlig än... men du kan använda nummerknapparna för att hoppa framåt(369)/bakåt(147)!"
2400
2401 msgid "No free tuner!"
2402 msgstr "Ingen ledig tuner!"
2403
2404 msgid "No network connection available."
2405 msgstr "Ingen nätverksanslutning tillgänglig."
2406
2407 msgid "No networks found"
2408 msgstr "Inget nätverk hittat"
2409
2410 msgid "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
2411 msgstr "Inga paket uppgraderade. Undersök ditt nätverk och prova igen."
2412
2413 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
2414 msgstr "Ingen bild på TVn? Tryck EXIT för att försöka igen."
2415
2416 msgid "No positioner capable frontend found."
2417 msgstr "Ingen motorkapabel frontend hittad."
2418
2419 msgid "No satellite frontend found!!"
2420 msgstr "Ingen satellit frontend funnen!!"
2421
2422 msgid "No tags are set on these movies."
2423 msgstr "Ingen märkning är gjord på dessa filmer."
2424
2425 msgid "No to all"
2426 msgstr "Nej till alla"
2427
2428 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
2429 msgstr "Ingen tuner är konfigurerad för motor diseqc!"
2430
2431 msgid ""
2432 "No tuner is enabled!\n"
2433 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
2434 msgstr ""
2435 "Ingen tuner är aktiverad!\n"
2436 "Vänligen konfigurera tuner före scanning efter kanaler."
2437
2438 msgid "No useable USB stick found"
2439 msgstr "Ingen användbar USB stick hittad"
2440
2441 msgid ""
2442 "No valid service PIN found!\n"
2443 "Do you like to change the service PIN now?\n"
2444 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
2445 msgstr ""
2446 "Ingen giltig kanal PIN hittad!\n"
2447 "Vill du ändra kanal PIN nu?\n"
2448 "Om du anger 'Nej' här kommer kanalskyddet vara avaktiverat!"
2449
2450 msgid ""
2451 "No valid setup PIN found!\n"
2452 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
2453 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
2454 msgstr ""
2455 "Ingen giltig installations PIN hittad!\n"
2456 "Vill du ändra installations PIN nu?\n"
2457 "Om du anger 'Nej' här kommer installationsskyddet vara avaktiverat!"
2458
2459 msgid "No wireless networks found! Please refresh."
2460 msgstr "Inget trådlöst nätverk hittat! Vänligen uppdatera."
2461
2462 msgid ""
2463 "No working local network adapter found.\n"
2464 "Please verify that you have attached a network cable and your network is configured correctly."
2465 msgstr ""
2466 "Inget fungerandes lokalt nätverkskort funnet.\n"
2467 "Vänligen bekräfta att du har anslutit en nätverkskabel och att ditt nätverk är korrekt konfigurerat."
2468
2469 msgid ""
2470 "No working wireless network adapter found.\n"
2471 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your network is configured correctly."
2472 msgstr ""
2473 "Inget fungerandes trådlöst nätverkskort funnet.\n"
2474 "Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN enhet och att din nätverkskonfiguration är korrekt."
2475
2476 msgid ""
2477 "No working wireless network interface found.\n"
2478 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable your local network interface."
2479 msgstr ""
2480 "Inget fungerandes trådlöst nätverkskort funnet.\n"
2481 "Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN enhet eller aktiverat ditt lokala nätverkskort."
2482
2483 msgid "No, but restart from begin"
2484 msgstr "Nej, men starta om från början"
2485
2486 msgid "No, do nothing."
2487 msgstr "Nej, gör inget."
2488
2489 msgid "No, just start my dreambox"
2490 msgstr "Nej, starta bara dreamboxen"
2491
2492 msgid "No, not now"
2493 msgstr "Nej, inte nu"
2494
2495 msgid "No, scan later manually"
2496 msgstr "Nej, sök manuellt senare"
2497
2498 msgid "No, send them never"
2499 msgstr "Nej, skicka aldrig"
2500
2501 msgid "None"
2502 msgstr "Inga"
2503
2504 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching
2505 #. the left/right)
2506 msgid "Nonlinear"
2507 msgstr "Ej linjär"
2508
2509 msgid "North"
2510 msgstr "Nord"
2511
2512 msgid "Norwegian"
2513 msgstr "Norska"
2514
2515 #, python-format
2516 msgid "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB required, %d MB available)"
2517 msgstr "Inte tillräckligt med diskutrymme. Vänligen frigör diskutrymme och försök igen. (%d MB krävs, %d MB tillgängligt)"
2518
2519 msgid ""
2520 "Nothing to scan!\n"
2521 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
2522 msgstr ""
2523 "Inget att scanna!\n"
2524 "Vänligen konfigurera tuner före scanning efter kanaler."
2525
2526 msgid "Now Playing"
2527 msgstr "Spelas nu"
2528
2529 msgid "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as much as possible, but make sure that you can still see the difference between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
2530 msgstr "Använd kontrastinställningen för att justera ljusstyrka på bakgrunden så mycket som möjligt, men säkerställ att du fortfarande kan se skillnaden mellan de två ljusaste nivåerna av skuggor. När du har gjort det tryck OK."
2531
2532 msgid "OK"
2533 msgstr "OK"
2534
2535 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
2536 msgstr "OK, guida mig genom uppgraderingen"
2537
2538 msgid "OK, remove another extensions"
2539 msgstr "OK, ta bort fler utökningar"
2540
2541 msgid "OK, remove some extensions"
2542 msgstr "OK, ta bort några utökningar"
2543
2544 msgid "OSD Settings"
2545 msgstr "OSD inställning"
2546
2547 msgid "OSD visibility"
2548 msgstr "OSD synlighet"
2549
2550 msgid "Off"
2551 msgstr "Av"
2552
2553 msgid "On"
2554 msgstr "På"
2555
2556 msgid "One"
2557 msgstr "En"
2558
2559 msgid "Online-Upgrade"
2560 msgstr "Online uppgradering"
2561
2562 msgid "Only Free scan"
2563 msgstr "Bara Fri sökning"
2564
2565 msgid "Only extensions."
2566 msgstr "Endast utökningar."
2567
2568 msgid "Optionally enter your name if you want to."
2569 msgstr "Valfritt ange ditt namn om du vill."
2570
2571 msgid "Orbital Position"
2572 msgstr "Orbital position"
2573
2574 msgid "PAL"
2575 msgstr "PAL"
2576
2577 msgid "PIDs"
2578 msgstr "PIDs"
2579
2580 msgid "Package list update"
2581 msgstr "Paketlista uppdatering"
2582
2583 msgid "Package removal failed.\n"
2584 msgstr "Paketorttagning misslyckades.\n"
2585
2586 msgid "Package removed successfully.\n"
2587 msgstr "Paketbortagning  utfört.\n"
2588
2589 msgid "Packet management"
2590 msgstr "Pakethantering"
2591
2592 msgid "Packet manager"
2593 msgstr "Pakethanterare"
2594
2595 msgid "Page"
2596 msgstr "Sida"
2597
2598 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt,
2599 #. keep english term
2600 msgid "Pan&Scan"
2601 msgstr "Pan&Scan"
2602
2603 msgid "Parent Directory"
2604 msgstr "Föräldrarbibliotek"
2605
2606 msgid "Parental control"
2607 msgstr "Föräldrakontroll"
2608
2609 msgid "Parental control services Editor"
2610 msgstr "Föräldrakontroll kanaleditor"
2611
2612 msgid "Parental control setup"
2613 msgstr "Föräldrakontroll installation"
2614
2615 msgid "Parental control type"
2616 msgstr "Föräldrakontroll typ"
2617
2618 msgid "Password"
2619 msgstr "Lösenord"
2620
2621 msgid "Pause movie at end"
2622 msgstr "Pausa filmen"
2623
2624 msgid "Phone number"
2625 msgstr "Telefonnummer"
2626
2627 msgid "PiPSetup"
2628 msgstr "BiB konfiguration"
2629
2630 msgid "PicturePlayer"
2631 msgstr "Bildspelare"
2632
2633 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep
2634 #. english term.
2635 msgid "Pillarbox"
2636 msgstr "Svarta kanter"
2637
2638 msgid "Pilot"
2639 msgstr "Pilot"
2640
2641 msgid "Pin code needed"
2642 msgstr "PIN kod behövs"
2643
2644 msgid "Play"
2645 msgstr "Spela upp"
2646
2647 msgid "Play Audio-CD..."
2648 msgstr "Spela Audio-CD..."
2649
2650 msgid "Play DVD"
2651 msgstr "Spela DVD"
2652
2653 msgid "Play Music..."
2654 msgstr "Spela Musik..."
2655
2656 msgid "Play recorded movies..."
2657 msgstr "Spela inspelade filmer..."
2658
2659 msgid "Please Reboot"
2660 msgstr "Vänligen starta om"
2661
2662 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
2663 msgstr "Vänligen ange media som ska undersökas"
2664
2665 msgid "Please change recording endtime"
2666 msgstr "Vänligen ändra inspelnings sluttid"
2667
2668 msgid "Please check your network settings!"
2669 msgstr "Vänligen kontrollera dina nätverksinställningar!"
2670
2671 msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
2672 msgstr "Vänligen välj .NFI image fil från feed server som ska laddas ner"
2673
2674 msgid "Please choose an extension..."
2675 msgstr "Vänligen välj en utökning..."
2676
2677 msgid "Please choose he package..."
2678 msgstr "Vänligen välj paket"
2679
2680 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
2681 msgstr "Vänligen välj vilken grundservicelista som du vill installera."
2682
2683 msgid ""
2684 "Please configure or verify your Nameservers by filling out the required values.\n"
2685 "When you are ready press OK to continue."
2686 msgstr ""
2687 "Vänligen konfigurera eller bekräfta din namnserver med att fylla i de begärda fälten.\n"
2688 "När du är klar tryck OK för att fortsätta"
2689
2690 msgid ""
2691 "Please configure your internet connection by filling out the required values.\n"
2692 "When you are ready press OK to continue."
2693 msgstr ""
2694 "Vänligen konfigurera din Internet anslutning med att fylla i begärda fält.\n"
2695 "När du är klar tryck OK för att forsätta."
2696
2697 msgid "Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
2698 msgstr "Vänligen koppla bort alla USB enheter från din Dreambox och (åter-)anslut mål USB stick (minimumstorlek är 64MB) nu!"
2699
2700 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
2701 msgstr "Vänligen ändra inte om du inte vet vad du gör!"
2702
2703 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
2704 msgstr "Ange namn för den nya favoritlistan"
2705
2706 msgid "Please enter a name for the new marker"
2707 msgstr "Vänligen ange namn för ny markör"
2708
2709 msgid "Please enter a new filename"
2710 msgstr "Vänligen ange nytt filnamn"
2711
2712 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
2713 msgstr "Vänligen ange filnamn (tomt = använd dagens datum)"
2714
2715 msgid "Please enter name of the new directory"
2716 msgstr "Vänligen ange namn till det nya biblioteket"
2717
2718 msgid "Please enter the correct pin code"
2719 msgstr "Vänligen ange korrekt PIN kod"
2720
2721 msgid "Please enter the old pin code"
2722 msgstr "Vänligen ange den gamla PIN koden"
2723
2724 msgid "Please enter your email address here:"
2725 msgstr "Vänligen ange din epost här:"
2726
2727 msgid "Please enter your name here (optional):"
2728 msgstr "Vänligen ange ditt namn här (valfritt):"
2729
2730 msgid "Please follow the instructions on the TV"
2731 msgstr "Vänligen följ instruktionerna på TVn"
2732
2733 msgid "Please note that the previously selected media could not be accessed and therefore the default directory is being used instead."
2734 msgstr "Vänligen notera att föregående valda mediat var inte åtkomstbart och därför är nu default bibliotek valt."
2735
2736 msgid "Please press OK to continue."
2737 msgstr "Vänligen tryck OK för att försätta."
2738
2739 msgid "Please press OK!"
2740 msgstr "Vänligen tryck OK!"
2741
2742 msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
2743 msgstr "Vänligen välj .NFI flash image fil från media"
2744
2745 msgid "Please select a playlist to delete..."
2746 msgstr "Vänligen välj en spellista för borttagning..."
2747
2748 msgid "Please select a playlist..."
2749 msgstr "Vänligen välj en spellista..."
2750
2751 msgid "Please select a subservice to record..."
2752 msgstr "Vänligen välj en underkanal för inspelning..."
2753
2754 msgid "Please select a subservice..."
2755 msgstr "Vänligen välj en underkanal..."
2756
2757 msgid "Please select an extension to remove."
2758 msgstr "Vänligen välj utökning att ta bort."
2759
2760 msgid "Please select an option below."
2761 msgstr "Vänligen välj ett val nedan."
2762
2763 msgid "Please select medium to use as backup location"
2764 msgstr "Vänligen välj media som ska användas som backupdestination"
2765
2766 msgid "Please select tag to filter..."
2767 msgstr "Vänligen välj märkning för filtrering..."
2768
2769 msgid "Please select target directory or medium"
2770 msgstr "Vänligen välj målbibliotek eller media"
2771
2772 msgid "Please select the movie path..."
2773 msgstr "Vänligen ange filmens sökväg..."
2774
2775 msgid ""
2776 "Please select the network interface that you want to use for your internet connection.\n"
2777 "\n"
2778 "Please press OK to continue."
2779 msgstr ""
2780 "Vänligen välj nätverkskort som du vill använda för anslutning till Internet.\n"
2781 "\n"
2782 "Vänligen tryck OK för att fortsätta"
2783
2784 msgid ""
2785 "Please select the wireless network that you want to connect to.\n"
2786 "\n"
2787 "Please press OK to continue."
2788 msgstr ""
2789 "Vänligen välj det trådlösa nätverk du vill ansluta till.\n"
2790 "\n"
2791 "Vänligen tryck OK för att forsätta."
2792
2793 msgid "Please set up tuner B"
2794 msgstr "Vänligen installera tuner B"
2795
2796 msgid "Please set up tuner C"
2797 msgstr "Vänligen installera tuner C"
2798
2799 msgid "Please set up tuner D"
2800 msgstr "Vänligen installera tuner D"
2801
2802 msgid ""
2803 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
2804 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
2805 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
2806 msgstr ""
2807 "Använd piltangenterna för att flytta BiB fönstret.\n"
2808 "Tryck Bouquet +/- för ändra storleken på fönstret.\n"
2809 "Tryck OK för att gå tillbaka till TV läge eller EXIT för att avbryta flyttning."
2810
2811 msgid "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press the OK button."
2812 msgstr "Vänligen använd UPP och NER pil för att välja språk. Efter val tryck på OK knappen."
2813
2814 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
2815 msgstr "Vänligen vänta för aktivering av din nätverkskonfiguration..."
2816
2817 msgid "Please wait while removing selected package..."
2818 msgstr "Vänligen vänta medans bortagning av valt paket utförs..."
2819
2820 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
2821 msgstr "Vänligen vänta medans sökning pågår..."
2822
2823 msgid "Please wait while searching for removable packages..."
2824 msgstr "Vänligen vänta medans sökning för paket som kan tas bort..."
2825
2826 msgid "Please wait while we configure your network..."
2827 msgstr "Vänligen vänta medans ditt nätverk konfigureras..."
2828
2829 msgid "Please wait while we prepare your network interfaces..."
2830 msgstr "Vänligen vänta medan vi förbereder dina nätverkskort..."
2831
2832 msgid "Please wait while we test your network..."
2833 msgstr "Vänligen vänta meda vi testar ditt nätverk..."
2834
2835 msgid "Please wait while your network is restarting..."
2836 msgstr "Vänligen vänta medans ditt nätverk startas om..."
2837
2838 msgid "Please wait..."
2839 msgstr "Vänligen vänta..."
2840
2841 msgid "Please wait... Loading list..."
2842 msgstr "Vänligen vänta... Laddar lista..."
2843
2844 msgid "Plugin browser"
2845 msgstr "Plugin hanterare"
2846
2847 msgid "Plugin manager activity information"
2848 msgstr "Pluginhanterare aktiviteksinformation"
2849
2850 msgid "Plugin manager help"
2851 msgstr "Pluginhanterare hjälp"
2852
2853 msgid "Plugins"
2854 msgstr "Plugins"
2855
2856 msgid "Polarity"
2857 msgstr "Polaritet"
2858
2859 msgid "Polarization"
2860 msgstr "Polarisation"
2861
2862 msgid "Polish"
2863 msgstr "Polska"
2864
2865 msgid "Port A"
2866 msgstr "Port A"
2867
2868 msgid "Port B"
2869 msgstr "Port B"
2870
2871 msgid "Port C"
2872 msgstr "Port C"
2873
2874 msgid "Port D"
2875 msgstr "Port D"
2876
2877 msgid "Portuguese"
2878 msgstr "Portugisiska"
2879
2880 msgid "Positioner"
2881 msgstr "Motor"
2882
2883 msgid "Positioner fine movement"
2884 msgstr "Motor finstegning"
2885
2886 msgid "Positioner movement"
2887 msgstr "Motor rörelse"
2888
2889 msgid "Positioner setup"
2890 msgstr "Motor installation"
2891
2892 msgid "Positioner storage"
2893 msgstr "Motor lagring"
2894
2895 msgid "Power threshold in mA"
2896 msgstr "Ström gränsvärde i mA"
2897
2898 msgid "Predefined transponder"
2899 msgstr "Fördefinerad transponder"
2900
2901 msgid "Preparing... Please wait"
2902 msgstr "Förbereder... Vänligen vänta"
2903
2904 msgid "Press OK on your remote control to continue."
2905 msgstr "Tryck OK på din fjärrkontroll för att fortsätta."
2906
2907 msgid "Press OK to activate the selected skin."
2908 msgstr "Tryck OK för aktivera valt utseende."
2909
2910 msgid "Press OK to activate the settings."
2911 msgstr "Tryck OK för aktivera inställningarna."
2912
2913 msgid "Press OK to edit the settings."
2914 msgstr "Tryck OK för att ändra inställningar."
2915
2916 #, python-format
2917 msgid "Press OK to get further details for %s"
2918 msgstr "Tryck OK för att få utförligare information om %s"
2919
2920 msgid "Press OK to scan"
2921 msgstr "Tryck OK för sökning"
2922
2923 msgid "Press OK to select a Provider."
2924 msgstr "Tryck OK för att välja en Operatör."
2925
2926 msgid "Press OK to select/deselect a CAId."
2927 msgstr "Tryck OK för att aktivera/avaktivera en CAId."
2928
2929 msgid "Press OK to start the scan"
2930 msgstr "Tryck OK för att starta sökning"
2931
2932 msgid "Press OK to toggle the selection."
2933 msgstr "Tryck OK för att växla val."
2934
2935 msgid "Press OK to view full changelog"
2936 msgstr "Tryck OK för att visa full förändringslog"
2937
2938 msgid "Press yellow to set this interface as default interface."
2939 msgstr "Tryck gul knapp för att ange detta interface som grundinterface."
2940
2941 msgid "Prev"
2942 msgstr "Föregående"
2943
2944 msgid "Preview menu"
2945 msgstr "Förvisningsmeny"
2946
2947 msgid "Primary DNS"
2948 msgstr "Primär DNS"
2949
2950 msgid "Priority"
2951 msgstr "Prioritet"
2952
2953 msgid "Process"
2954 msgstr "Process"
2955
2956 msgid "Properties of current title"
2957 msgstr "Egenskaper på nuvarande titel"
2958
2959 msgid "Protect services"
2960 msgstr "Skydda kanaler"
2961
2962 msgid "Protect setup"
2963 msgstr "Skydda inställningar"
2964
2965 msgid "Provider"
2966 msgstr "Leverantör"
2967
2968 msgid "Provider to scan"
2969 msgstr "Leverantör att scanna"
2970
2971 msgid "Providers"
2972 msgstr "Leverantörer"
2973
2974 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
2975 msgstr "Python frontend för /tmp/mmi.socket"
2976
2977 msgid "Quick"
2978 msgstr "Snabb"
2979
2980 msgid "Quickzap"
2981 msgstr "Snabbzap"
2982
2983 msgid "RC Menu"
2984 msgstr "Fjärrkontroll meny"
2985
2986 msgid "RF output"
2987 msgstr "RF ut"
2988
2989 msgid "RGB"
2990 msgstr "RGB"
2991
2992 msgid "RSS Feed URI"
2993 msgstr "RSS Feed URI"
2994
2995 msgid "Radio"
2996 msgstr "Radio"
2997
2998 msgid "Ram Disk"
2999 msgstr "Ram Disk"
3000
3001 msgid "Random"
3002 msgstr "Slumpmässig"
3003
3004 msgid "Really close without saving settings?"
3005 msgstr "Verkligen stänga utan att spara inställningarna?"
3006
3007 msgid "Really delete done timers?"
3008 msgstr "Verkligen ta bort färdiga timerinspelningar?"
3009
3010 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
3011 msgstr "Verkligen avsluta underkanals snabbzap?"
3012
3013 msgid "Really reboot now?"
3014 msgstr "Verkligen starta om nu?"
3015
3016 msgid "Really restart now?"
3017 msgstr "Verkligen starta om nu?"
3018
3019 msgid "Really shutdown now?"
3020 msgstr "Verkligen stänga av nu?"
3021
3022 msgid "Reboot"
3023 msgstr "Omstart"
3024
3025 msgid "Reception Settings"
3026 msgstr "Mottagning inställningar"
3027
3028 msgid "Record"
3029 msgstr "Spela in"
3030
3031 #, python-format
3032 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
3033 msgstr "Inspelningstid begränsad på grund av timerkonflikt med %s"
3034
3035 msgid "Recorded files..."
3036 msgstr "Inspelade filer..."
3037
3038 msgid "Recording"
3039 msgstr "Spelar in"
3040
3041 msgid "Recording paths..."
3042 msgstr "Inspelningssökvägar..."
3043
3044 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
3045 msgstr "Inspelning(ar) pågår eller ska påbörjas inom några sekunder!"
3046
3047 msgid "Recordings"
3048 msgstr "Inspelningar"
3049
3050 msgid "Recordings always have priority"
3051 msgstr "Inspelningar har alltid prioritet"
3052
3053 msgid "Reenter new pin"
3054 msgstr "Ange ny PIN igen"
3055
3056 msgid "Refresh Rate"
3057 msgstr "Uppdateringstakt"
3058
3059 msgid "Refresh rate selection."
3060 msgstr "Uppdateringsfrekvens val."
3061
3062 msgid "Reload"
3063 msgstr "Uppdatera"
3064
3065 msgid "Remove"
3066 msgstr "Ta bort"
3067
3068 msgid "Remove Bookmark"
3069 msgstr "Ta bort Bokmärke"
3070
3071 msgid "Remove Plugins"
3072 msgstr "Ta bort Plugins"
3073
3074 msgid "Remove a mark"
3075 msgstr "Ta bort en markör"
3076
3077 msgid "Remove currently selected title"
3078 msgstr "Ta bort vald titel"
3079
3080 msgid "Remove failed."
3081 msgstr "Borttagning misslyckades."
3082
3083 msgid "Remove finished."
3084 msgstr "Ta bort färdiga."
3085
3086 msgid "Remove plugins"
3087 msgstr "Ta bort plugins"
3088
3089 msgid "Remove the broken .NFI file?"
3090 msgstr "Ta bort trasig .NFI fil?"
3091
3092 msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
3093 msgstr "Ta bort ofullständig .NFI fil?"
3094
3095 msgid "Remove timer"
3096 msgstr "Ta bort timer"
3097
3098 msgid "Remove title"
3099 msgstr "Ta bort titel"
3100
3101 msgid "Removed successfully."
3102 msgstr "Borttagning utförd."
3103
3104 msgid "Removing"
3105 msgstr "Tar bvort"
3106
3107 #, python-format
3108 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
3109 msgstr "Ta bort biblioteket %s misslyckades. (Troligen ej tomt.)"
3110
3111 msgid "Rename"
3112 msgstr "Byt namn"
3113
3114 msgid "Rename crashlogs"
3115 msgstr "Byt namn på crashlogs"
3116
3117 msgid "Repeat"
3118 msgstr "Repetera"
3119
3120 msgid "Repeat Type"
3121 msgstr "Repeat typ"
3122
3123 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
3124 msgstr "En upprepande händelse spelas in... Vad vill du göra?"
3125
3126 msgid "Repeats"
3127 msgstr "Upprepningar"
3128
3129 msgid "Reset"
3130 msgstr "Nollställ"
3131
3132 msgid "Reset and renumerate title names"
3133 msgstr "Återställ och omnumrera titelnamnen"
3134
3135 msgid "Reset video enhancement settings to system defaults?"
3136 msgstr "Återställ videoförbättringarna till grundinställningarna?"
3137
3138 msgid "Reset video enhancement settings to your last configuration?"
3139 msgstr "Återställ videoförbättringarna till föregående inställning?"
3140
3141 msgid "Resolution"
3142 msgstr "Upplösning"
3143
3144 msgid "Restart"
3145 msgstr "Omstart"
3146
3147 msgid "Restart GUI"
3148 msgstr "Omstart GUI"
3149
3150 msgid "Restart GUI now?"
3151 msgstr "Omstart av GUI nu?"
3152
3153 msgid "Restart network"
3154 msgstr "Omstart nätverk"
3155
3156 msgid "Restart test"
3157 msgstr "Omstart test"
3158
3159 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
3160 msgstr "Omstart av din nätverksanslutning och adaptrar.\n"
3161
3162 msgid "Restore"
3163 msgstr "Återställ"
3164
3165 msgid "Restore backups"
3166 msgstr "Återställ backuper"
3167
3168 msgid "Restore is running..."
3169 msgstr "Återställning pågår..."
3170
3171 msgid "Restore running"
3172 msgstr "Återskapning pågår"
3173
3174 msgid "Restore system settings"
3175 msgstr "Återskapa systeminställningar"
3176
3177 msgid "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored settings now."
3178 msgstr "Återställning av inställningar klart. Tryck OK för att aktivera återskapade inställningar"
3179
3180 msgid "Resume from last position"
3181 msgstr "Återuppspela från senaste position"
3182
3183 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
3184 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
3185 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
3186 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
3187 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
3188 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
3189 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
3190 msgid "Resuming playback"
3191 msgstr "Återuppta uppspelning"
3192
3193 msgid "Return to file browser"
3194 msgstr "Återvänd till fil utforskare"
3195
3196 msgid "Return to movie list"
3197 msgstr "Återvänd till filmlista"
3198
3199 msgid "Return to previous service"
3200 msgstr "Återvänd till föregående tjänst"
3201
3202 msgid "Rewind speeds"
3203 msgstr "Hastigheter för snabbspolning bakåt"
3204
3205 msgid "Right"
3206 msgstr "Höger"
3207
3208 msgid "Rolloff"
3209 msgstr "Rolloff"
3210
3211 msgid "Rotor turning speed"
3212 msgstr "Rotor rotationsfart"
3213
3214 msgid "Running"
3215 msgstr "Körandes"
3216
3217 msgid "Russian"
3218 msgstr "Ryska"
3219
3220 msgid "S-Video"
3221 msgstr "S-Video"
3222
3223 msgid "SNR"
3224 msgstr "SNR"
3225
3226 msgid "SNR:"
3227 msgstr "SNR:"
3228
3229 msgid "SSID:"
3230 msgstr "SSID:"
3231
3232 msgid "Sat"
3233 msgstr "Lör"
3234
3235 msgid "Sat / Dish Setup"
3236 msgstr "Sat / Parabol installation"
3237
3238 msgid "Satellite"
3239 msgstr "Satellit"
3240
3241 msgid "Satellite Equipment Setup"
3242 msgstr "Satellit utrustning installation"
3243
3244 msgid "Satellites"
3245 msgstr "Satelliter"
3246
3247 msgid "Satfinder"
3248 msgstr "Satfinder"
3249
3250 msgid "Sats"
3251 msgstr "Sats"
3252
3253 msgid "Satteliteequipment"
3254 msgstr "Satteliteutrustning"
3255
3256 msgid "Saturation"
3257 msgstr "Mättnad"
3258
3259 msgid "Saturday"
3260 msgstr "Lördag"
3261
3262 msgid "Save"
3263 msgstr "Spara"
3264
3265 msgid "Save Playlist"
3266 msgstr "Spara spellista"
3267
3268 msgid "Scaler sharpness"
3269 msgstr "Scaler skärpa"
3270
3271 msgid "Scaling Mode"
3272 msgstr "Scalingläge"
3273
3274 msgid "Scan "
3275 msgstr "Söka "
3276
3277 msgid "Scan Files..."
3278 msgstr "Sök Filer..."
3279
3280 msgid "Scan QAM128"
3281 msgstr "Söka QAM128"
3282
3283 msgid "Scan QAM16"
3284 msgstr "Söka QAM16"
3285
3286 msgid "Scan QAM256"
3287 msgstr "Söka QAM256"
3288
3289 msgid "Scan QAM32"
3290 msgstr "Söka QAM32"
3291
3292 msgid "Scan QAM64"
3293 msgstr "Söka QAM64"
3294
3295 msgid "Scan SR6875"
3296 msgstr "Söka SR6875"
3297
3298 msgid "Scan SR6900"
3299 msgstr "Söka SR6900"
3300
3301 msgid "Scan Wireless Networks"
3302 msgstr "Sök efter trådlösa nätverk"
3303
3304 msgid "Scan additional SR"
3305 msgstr "Sök ytterligare SR"
3306
3307 msgid "Scan band EU HYPER"
3308 msgstr "Sök EU HYPER band"
3309
3310 msgid "Scan band EU MID"
3311 msgstr "Sök EU MID band"
3312
3313 msgid "Scan band EU SUPER"
3314 msgstr "Sök EU SUPER band"
3315
3316 msgid "Scan band EU UHF IV"
3317 msgstr "Sök EU UHF IV band"
3318
3319 msgid "Scan band EU UHF V"
3320 msgstr "Sök EU UHF V band"
3321
3322 msgid "Scan band EU VHF I"
3323 msgstr "Sök EU VHF I band"
3324
3325 msgid "Scan band EU VHF III"
3326 msgstr "Sök EU VHF III band"
3327
3328 msgid "Scan band US HIGH"
3329 msgstr "Sök US HIGH band"
3330
3331 msgid "Scan band US HYPER"
3332 msgstr "Sök US HYPER band"
3333
3334 msgid "Scan band US LOW"
3335 msgstr "Sök US LOW band"
3336
3337 msgid "Scan band US MID"
3338 msgstr "Sök US MID band"
3339
3340 msgid "Scan band US SUPER"
3341 msgstr "Sök US SUPER band"
3342
3343 msgid "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your WLAN USB Stick\n"
3344 msgstr "Sök ditt nätverk för trådlös Access Punkt och anslut till den med WLAN USB Stick\n"
3345
3346 msgid "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your selected wireless device.\n"
3347 msgstr "Söka ditt nätverk efter trådlös Accesspunkt och ansluta till det med ditt valda trådlösa enhet.\n"
3348
3349 msgid "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
3350 msgstr "Sök grund lamedbs sorterat på satellite med en "
3351
3352 msgid "Search east"
3353 msgstr "Sök öst"
3354
3355 msgid "Search west"
3356 msgstr "Sök väst"
3357
3358 msgid "Searching for available updates. Please wait..."
3359 msgstr "Söker efter tillgängliga uppdateringar. Vänligen vänta..."
3360
3361 msgid "Searching for new installed or removed packages. Please wait..."
3362 msgstr "Sök efter nyinstallerade eller borttagna paket. Vänligen vänta..."
3363
3364 msgid "Secondary DNS"
3365 msgstr "Sekondär DNS"
3366
3367 msgid "Seek"
3368 msgstr "Sök"
3369
3370 msgid "Select"
3371 msgstr "Välj"
3372
3373 msgid "Select HDD"
3374 msgstr "Välj hårddisk"
3375
3376 msgid "Select Location"
3377 msgstr "Välj Sökväg"
3378
3379 msgid "Select Network Adapter"
3380 msgstr "Välj nätverksadapter"
3381
3382 msgid "Select a movie"
3383 msgstr "Välj en film"
3384
3385 msgid "Select audio mode"
3386 msgstr "Välj ljudläge"
3387
3388 msgid "Select audio track"
3389 msgstr "Välj ljudspår"
3390
3391 msgid "Select channel to record from"
3392 msgstr "Välj kanal att spela in från"
3393
3394 msgid "Select files for backup. Currently selected:\n"
3395 msgstr "Välj filer för backuptagning. Nuvarande valda:\n"
3396
3397 msgid "Select files/folders to backup"
3398 msgstr "Ange filer/bibliotek att ta backup på"
3399
3400 msgid "Select image"
3401 msgstr "Välj image"
3402
3403 msgid "Select interface"
3404 msgstr "Välj kort"
3405
3406 msgid "Select package"
3407 msgstr "Välj paket"
3408
3409 msgid "Select provider to add..."
3410 msgstr "Välj operatör att lägga till..."
3411
3412 msgid "Select refresh rate"
3413 msgstr "Välj uppdateringsfrekvens"
3414
3415 msgid "Select service to add..."
3416 msgstr "Välj kanal att lägga till..."
3417
3418 msgid "Select upgrade source to edit."
3419 msgstr "Ange uppgraderingskälla att ändra."
3420
3421 msgid "Select video input"
3422 msgstr "Välj video insignal"
3423
3424 msgid "Select video input with up/down buttons"
3425 msgstr "Välj video ingång med upp/ner knapparna"
3426
3427 msgid "Select video mode"
3428 msgstr "Välj videoläge"
3429
3430 msgid "Select wireless network"
3431 msgstr "Välj trådlöst nätverk"
3432
3433 msgid "Selected source image"
3434 msgstr "Välj käll image"
3435
3436 msgid "Send DiSEqC"
3437 msgstr "Skicka DiSEqC"
3438
3439 msgid "Send DiSEqC only on satellite change"
3440 msgstr "Skicka enbart DiSEqC vid ändrad satellit"
3441
3442 msgid "Seperate titles with a main menu"
3443 msgstr "Separera titlar med en huvudmeny"
3444
3445 msgid "Sequence repeat"
3446 msgstr "Repetera sekvens"
3447
3448 msgid "Serbian"
3449 msgstr "Serbiska"
3450
3451 msgid "Service"
3452 msgstr "Kanal"
3453
3454 msgid "Service Scan"
3455 msgstr "Kanalsökning"
3456
3457 msgid "Service Searching"
3458 msgstr "Kanalsökning"
3459
3460 msgid "Service has been added to the favourites."
3461 msgstr "Kanalen har lagts till i favoriter."
3462
3463 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
3464 msgstr "Kanalen har lagts till i vald favoritlista."
3465
3466 msgid ""
3467 "Service invalid!\n"
3468 "(Timeout reading PMT)"
3469 msgstr ""
3470 "Service ogiltig!\n"
3471 "(Timeout vid läsning av PMT)"
3472
3473 msgid ""
3474 "Service not found!\n"
3475 "(SID not found in PAT)"
3476 msgstr ""
3477 "Service inte funnen!\n"
3478 "(SID inte funnen i PAT)"
3479
3480 msgid "Service scan"
3481 msgstr "Kanalsökning"
3482
3483 msgid ""
3484 "Service unavailable!\n"
3485 "Check tuner configuration!"
3486 msgstr ""
3487 "Tjänsten kunde inte hittas!\n"
3488 "Kontrollera tunerinställningar"
3489
3490 msgid "Serviceinfo"
3491 msgstr "Kanalinfo"
3492
3493 msgid "Services"
3494 msgstr "Kanaler"
3495
3496 msgid "Set Voltage and 22KHz"
3497 msgstr "Ange Volt och 22KHz"
3498
3499 msgid "Set as default Interface"
3500 msgstr "Använd som standard Interface"
3501
3502 msgid "Set available internal memory threshold for the warning."
3503 msgstr "Ställ tillgängligt internminne varningströskel."
3504
3505 msgid "Set interface as default Interface"
3506 msgstr "Använd kort som standard kort"
3507
3508 msgid "Set limits"
3509 msgstr "Ange gräns"
3510
3511 msgid "Settings"
3512 msgstr "Inställningar"
3513
3514 msgid "Setup"
3515 msgstr "Installation"
3516
3517 msgid "Setup Mode"
3518 msgstr "Installationsläge"
3519
3520 msgid "Sharpness"
3521 msgstr "Skärpa"
3522
3523 msgid "Show Info"
3524 msgstr "Visa Info"
3525
3526 msgid "Show Message when Recording starts"
3527 msgstr "Visa meddelande  när inspelning påbörjas"
3528
3529 msgid "Show WLAN Status"
3530 msgstr "Visa WLAN Status"
3531
3532 msgid "Show blinking clock in display during recording"
3533 msgstr "Visa blinkande klocka i display under inspelning"
3534
3535 msgid "Show infobar on channel change"
3536 msgstr "Visa infobalk vid kanalbyte"
3537
3538 msgid "Show infobar on event change"
3539 msgstr "Visa infobalk vid händelseändring"
3540
3541 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
3542 msgstr "Visa infobalk vid hopp framåt/bakåt"
3543
3544 msgid "Show positioner movement"
3545 msgstr "Visa motorflyttningar"
3546
3547 msgid "Show services beginning with"
3548 msgstr "Visa kanal som börjar med"
3549
3550 msgid "Show the radio player..."
3551 msgstr "Visa radiospelaren..."
3552
3553 msgid "Show the tv player..."
3554 msgstr "Visa tv spelare..."
3555
3556 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
3557 msgstr "Visa status på ditt trådlösa LAN anslutning.\n"
3558
3559 msgid "Shutdown"
3560 msgstr "Stäng av"
3561
3562 msgid "Shutdown Dreambox after"
3563 msgstr "Stäng av Dreambox efter"
3564
3565 msgid "Signal Strength:"
3566 msgstr "Signalstyrka:"
3567
3568 msgid "Signal: "
3569 msgstr "Signal:"
3570
3571 msgid "Similar"
3572 msgstr "Liknande"
3573
3574 msgid "Similar broadcasts:"
3575 msgstr "Liknande sändningar:"
3576
3577 msgid "Simple"
3578 msgstr "Enkel"
3579
3580 msgid "Simple titleset (compatibility for legacy players)"
3581 msgstr "Enkelt titelset (kompabilitet för äldre spelare)"
3582
3583 msgid "Single"
3584 msgstr "Singel"
3585
3586 msgid "Single EPG"
3587 msgstr "Singel EPG"
3588
3589 msgid "Single satellite"
3590 msgstr "Singel satellit"
3591
3592 msgid "Single transponder"
3593 msgstr "Singel transponder"
3594
3595 msgid "Singlestep (GOP)"
3596 msgstr "Enkelsteg (GOP)"
3597
3598 msgid "Skin"
3599 msgstr "Utseende"
3600
3601 msgid "Skin..."
3602 msgstr "Utseende..."
3603
3604 msgid "Skins"
3605 msgstr "Utseenden"
3606
3607 msgid "Sleep Timer"
3608 msgstr "Sov Timer"
3609
3610 msgid "Sleep timer action:"
3611 msgstr "Sovtimer händelse:"
3612
3613 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
3614 msgstr "Slideshow intervall (sec.)"
3615
3616 #, python-format
3617 msgid "Slot %d"
3618 msgstr "Slot %d"
3619
3620 msgid "Slovakian"
3621 msgstr "Slovakisk"
3622
3623 msgid "Slovenian"
3624 msgstr "Slovenska"
3625
3626 msgid "Slow"
3627 msgstr "Sakta"
3628
3629 msgid "Slow Motion speeds"
3630 msgstr "Hastigheter för slow motion"
3631
3632 msgid "Software"
3633 msgstr "Mjukvara"
3634
3635 msgid "Software management"
3636 msgstr "Mjukvaruhantering"
3637
3638 msgid "Software restore"
3639 msgstr "Mjukvaruåterskapa"
3640
3641 msgid "Software update"
3642 msgstr "Mjukvaruuppdatera"
3643
3644 msgid "Some plugins are not available:\n"
3645 msgstr "Några plugins är inte tillgängliga:\n"
3646
3647 msgid "Somewhere else"
3648 msgstr "Någon annanstans"
3649
3650 msgid "Sorry MediaScanner is not installed!"
3651 msgstr "Ledsen Mediascanner är inte installerad!"
3652
3653 msgid "Sorry no backups found!"
3654 msgstr "Ledsen inga backuper hittades!"
3655
3656 msgid ""
3657 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
3658 "\n"
3659 "Please choose an other one."
3660 msgstr ""
3661 "Ledsen, din backup destination finns inte\n"
3662 "\n"
3663 "Vänligen ange annan."
3664
3665 msgid ""
3666 "Sorry your backup destination is not writeable.\n"
3667 "Please choose an other one."
3668 msgstr ""
3669 "Ledsen din backupdestination är inte skrivbar.\n"
3670 "Vänligen välj en annan destination."
3671
3672 msgid "Sorry, no Details available!"
3673 msgstr "Tyvärr, inga Detaljer tillgängliga!"
3674
3675 msgid ""
3676 "Sorry, your backup destination is not writeable.\n"
3677 "\n"
3678 "Please choose another one."
3679 msgstr ""
3680 "Ledsen, din backupdestination är inte skrivbar.\n"
3681 "\n"
3682 "Vänligen välj annan destination."
3683
3684 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
3685 msgid "Sort A-Z"
3686 msgstr "Sortera A-Z"
3687
3688 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
3689 msgid "Sort Time"
3690 msgstr "Sortera tid"
3691
3692 msgid "Sound"
3693 msgstr "Ljud"
3694
3695 msgid "Soundcarrier"
3696 msgstr "Ljudbärare"
3697
3698 msgid "South"
3699 msgstr "Syd"
3700
3701 msgid "Spanish"
3702 msgstr "Spanska"
3703
3704 msgid "Split preview mode"
3705 msgstr "Delat förvisningaläge"
3706
3707 msgid "Standby"
3708 msgstr "Viloläge"
3709
3710 msgid "Standby / Restart"
3711 msgstr "Viloläge / Omstart"
3712
3713 msgid "Start from the beginning"
3714 msgstr "Spela upp från början"
3715
3716 msgid "Start recording?"
3717 msgstr "Starta inspelning?"
3718
3719 msgid "Start test"
3720 msgstr "Starta test"
3721
3722 msgid "StartTime"
3723 msgstr "Starttid"
3724
3725 msgid "Starting on"
3726 msgstr "Startar på"
3727
3728 msgid "Step east"
3729 msgstr "Stega öst"
3730
3731 msgid "Step west"
3732 msgstr "Stega väst"
3733
3734 msgid "Stereo"
3735 msgstr "Stereo"
3736
3737 msgid "Stop"
3738 msgstr "Avsluta"
3739
3740 msgid "Stop Timeshift?"
3741 msgstr "Avsluta timeshift?"
3742
3743 msgid "Stop current event and disable coming events"
3744 msgstr "Avsluta nuvarande och avaktivera kommande händelser"
3745
3746 msgid "Stop current event but not coming events"
3747 msgstr "Avsluta nuvarande händelse men inte kommande"
3748
3749 msgid "Stop playing this movie?"
3750 msgstr "Avsluta uppspelningen?"
3751
3752 msgid "Stop test"
3753 msgstr "Stoppa test"
3754
3755 msgid "Stop testing plane after # failed transponders"
3756 msgstr "Sluta testa efter # misslyckade transponders"
3757
3758 msgid "Stop testing plane after # successful transponders"
3759 msgstr "Sluta testa efter # lyckade transponders"
3760
3761 msgid "Store position"
3762 msgstr "Lagra position"
3763
3764 msgid "Stored position"
3765 msgstr "Lagrad position"
3766
3767 msgid "Subservice list..."
3768 msgstr "Underkanalslista..."
3769
3770 msgid "Subservices"
3771 msgstr "Underkanaler"
3772
3773 msgid "Subtitle selection"
3774 msgstr "Textningsval"
3775
3776 msgid "Subtitles"
3777 msgstr "Textning"
3778
3779 msgid "Sun"
3780 msgstr "Sön"
3781
3782 msgid "Sunday"
3783 msgstr "Söndag"
3784
3785 msgid "Swap Services"
3786 msgstr "Byt kanal"
3787
3788 msgid "Swedish"
3789 msgstr "Svenska"
3790
3791 msgid "Switch to next subservice"
3792 msgstr "Byt till nästa underkanal"
3793
3794 msgid "Switch to previous subservice"
3795 msgstr "Byt till föregående underkanal"
3796
3797 msgid "Symbol Rate"
3798 msgstr "Symbolrate"
3799
3800 msgid "Symbolrate"
3801 msgstr "Symbolrate"
3802
3803 msgid "System"
3804 msgstr "System"
3805
3806 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about
3807 #. screen, up to 6 lines (use \n for newline)
3808 msgid "TRANSLATOR_INFO"
3809 msgstr ""
3810 "Översättning utfört av: WeeGull\n"
3811 "Förslag på förändringar skicka ett epost:\n"
3812 "weegull@hotmail.com"
3813
3814 msgid "TS file is too large for ISO9660 level 1!"
3815 msgstr "TS fil för stor för ISO9660 level 1!"
3816
3817 msgid "TV System"
3818 msgstr "TV System"
3819
3820 msgid "Table of content for collection"
3821 msgstr "Index över innehållet av samligen"
3822
3823 msgid "Tag 1"
3824 msgstr "Märke 1"
3825
3826 msgid "Tag 2"
3827 msgstr "Märke 2"
3828
3829 msgid "Tags"
3830 msgstr "Märke 3"
3831
3832 msgid "Temperature and Fan control"
3833 msgstr "Temperatur och Fläkt kontroll"
3834
3835 msgid "Terrestrial"
3836 msgstr "Marksänd"
3837
3838 msgid "Terrestrial provider"
3839 msgstr "Marksänd leverantör"
3840
3841 msgid "Test DiSEqC settings"
3842 msgstr "Test DiSEqC inställningar"
3843
3844 msgid "Test Type"
3845 msgstr "Test Typ"
3846
3847 msgid "Test mode"
3848 msgstr "Testläge"
3849
3850 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
3851 msgstr "Testa nätverkskonfigurationen för din Dreambox.\n"
3852
3853 msgid "Test-Messagebox?"
3854 msgstr "Test-Meddelandebox?"
3855
3856 msgid ""
3857 "Thank you for using the wizard.\n"
3858 "Please press OK to continue."
3859 msgstr ""
3860 "Tack för att du använde guiden.\n"
3861 "Vänligen tryck OK för att forsätta."
3862
3863 msgid ""
3864 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
3865 "Please press OK to start using your Dreambox."
3866 msgstr ""
3867 "Tack för att du använde guiden. Din box är nu konfigurerad.\n"
3868 "Tryck OK för att börja använda din Dreambox."
3869
3870 msgid "The DVD standard doesn't support H.264 (HDTV) video streams. Do you want to create a Dreambox format data DVD (which will not play in stand-alone DVD players) instead?"
3871 msgstr "DVD standarden stödjer inte H.264 (HDTV) videoströmmar. Vill du skapa en Dreambox format data DVD (kommer ej kunnas spelas i vanlig DVD spelare) istället? "
3872
3873 msgid "The USB stick is now bootable. Do you want to download the latest image from the feed server and save it on the stick?"
3874 msgstr "USB sticken är nu bootbar. Vill du ladda ner senaste image från feed server och spara den på sticken?"
3875
3876 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
3877 msgstr "Backupen misslyckades, välj en annan plats för din backup "
3878
3879 #, python-format
3880 msgid ""
3881 "The directory %s is not writable.\n"
3882 "Make sure you select a writable directory instead."
3883 msgstr ""
3884 "Biblioteket %s är inte skrivbart.\n"
3885 "Säkerställ att du har valt ett skrivbart bibliotek."
3886
3887 #, python-format
3888 msgid ""
3889 "The following device was found:\n"
3890 "\n"
3891 "%s\n"
3892 "\n"
3893 "Do you want to write the USB flasher to this stick?"
3894 msgstr ""
3895 "Följande device hittades:\n"
3896 "\n"
3897 "%s\n"
3898 "\n"
3899 "Vill du skriva USB flasher till den stickan?"
3900
3901 msgid "The following files were found..."
3902 msgstr "Följande filer hittades..."
3903
3904 msgid ""
3905 "The input port should be configured now.\n"
3906 "You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you want to do that now?"
3907 msgstr ""
3908 "Ingångsport bör konfigureras nu.\n"
3909 "Du kan konfigurera skärmen med hjälp av några testbilder. Vill du gör det nu?"
3910
3911 msgid "The installation of the default services lists is finished."
3912 msgstr "Installationen av grundservicelistan är klar."
3913
3914 msgid "The installation of the default settings is finished. You can now continue configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
3915 msgstr "Installationen av grundinställningar är nu klar. Du kan nu slutföra din konfiguration av Dreambox med att trycka på OK knappen på din fjärrkontroll."
3916
3917 msgid "The md5sum validation failed, the file may be corrupted! Are you sure that you want to burn this image to flash memory? You are doing this at your own risk!"
3918 msgstr "md5sun validering misslyckades, filen kan vara korrupt! Är du säker på att du vill flasha denna image till flashminnet? Du utför detta på egen risk!"
3919
3920 msgid "The md5sum validation failed, the file may be downloaded incompletely or be corrupted!"
3921 msgstr "md5sum validering misslyckades, filen kanske inte blev helt nedladdad eller är korrupt!"
3922
3923 msgid "The package doesn't contain anything."
3924 msgstr "Paketet innehåller ingenting."
3925
3926 msgid "The package:"
3927 msgstr "Paketet:"
3928
3929 #, python-format
3930 msgid "The path %s already exists."
3931 msgstr "Sökvägen %s existerar redan."
3932
3933 msgid "The pin code has been changed successfully."
3934 msgstr "Bytet av PIN koden utfördes."
3935
3936 msgid "The pin code you entered is wrong."
3937 msgstr "PIN koden du angav var fel."
3938
3939 msgid "The pin codes you entered are different."
3940 msgstr "PIN koderna du angav är olika."
3941
3942 #, python-format
3943 msgid "The results have been written to %s."
3944 msgstr "Resultatet har skrivits till %s."
3945
3946 msgid "The sleep timer has been activated."
3947 msgstr "Sovtimer har aktiverats."
3948
3949 msgid "The sleep timer has been disabled."
3950 msgstr "Sovtimer är deaktiverad."
3951
3952 msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
3953 msgstr "Timer filen (timers.xml) är skadad och kan inte läsas."
3954
3955 msgid ""
3956 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
3957 "Please install it and choose what you want to do next."
3958 msgstr ""
3959 "Trådlöst LAN plugin är inte installerad!\n"
3960 "Vänligen installera den och välj vad du vill göra härnäst."
3961
3962 msgid ""
3963 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
3964 "Please install it."
3965 msgstr ""
3966 "Pluginen för trådlöst LAN är inte installerad!\n"
3967 "Vänligen installera den."
3968
3969 msgid "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
3970 msgstr "Guiden kan ta en backup på nuvarande inställningar. Vill du ta en backup nu?"
3971
3972 msgid "The wizard is finished now."
3973 msgstr "Guiden är nu färdig."
3974
3975 msgid "There are at least "
3976 msgstr "Det finns minst "
3977
3978 msgid "There are currently no outstanding actions."
3979 msgstr "För tillfället är det inga åtgärder att utföra."
3980
3981 msgid "There are no default services lists in your image."
3982 msgstr "Det finns ingen grundservicelista i din image."
3983
3984 msgid "There are no default settings in your image."
3985 msgstr "Det finns inga grundinställningar i din image."
3986
3987 msgid "There are no updates available."
3988 msgstr "Inga uppdateringar tillgängliga."
3989
3990 msgid "There are now "
3991 msgstr "Det är nu "
3992
3993 msgid ""
3994 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
3995 "Do you really want to continue?"
3996 msgstr ""
3997 "Det är inte säkert att det finns tillräckligt med utrymme på vald partition.\n"
3998 "Vill du verkligen fortsätta?"
3999
4000 msgid "There was an error downloading the packetlist. Please try again."
4001 msgstr "Ett fel uppstod vid nedladdningen av paketlistan. Vänligen prova igen."
4002
4003 msgid "There was an error. The package:"
4004 msgstr "Ett fel uppstod. Paketet:"
4005
4006 #, python-format
4007 msgid "This .NFI file does not contain a valid %s image!"
4008 msgstr "Denna .NFI fil innehåller ingen giltig %s image!"
4009
4010 msgid "This .NFI file does not have a md5sum signature and is not guaranteed to work. Do you really want to burn this image to flash memory?"
4011 msgstr "Denna .NFI har ingen md5sum signatur och är inte garanterad att den fungerar. Vill du verkligen flasha denna image till flashminnet?"
4012
4013 msgid "This .NFI file has a valid md5 signature. Continue programming this image to flash memory?"
4014 msgstr "Denna .NFI har giltig md5sum. Fortsätta programmera denna image till flashminnet?"
4015
4016 msgid "This DVD RW medium is already formatted - reformatting will erase all content on the disc."
4017 msgstr "Detta DVD RW media är redan formaterat - omformatering kommer ta bort all data på skivan."
4018
4019 #, python-format
4020 msgid "This Dreambox can't decode %s streams!"
4021 msgstr "Den här dreamboxen kan in avkoda %s strömmar!"
4022
4023 #, python-format
4024 msgid "This Dreambox can't decode %s video streams!"
4025 msgstr "Denna Dreambox kan inte avkoda %s videoströmmar!"
4026
4027 msgid "This is step number 2."
4028 msgstr "Det här är steg 2."
4029
4030 msgid "This is unsupported at the moment."
4031 msgstr "Detta stöds för närvarande inte."
4032
4033 msgid "This plugin is installed."
4034 msgstr "Den pluginen är installerad."
4035
4036 msgid "This plugin is not installed."
4037 msgstr "Den pluginen är inte installerad."
4038
4039 msgid "This plugin will be installed."
4040 msgstr "Den pluginen kommer att installeras."
4041
4042 msgid "This plugin will be removed."
4043 msgstr "Den pluginen kommer att tas bort."
4044
4045 msgid ""
4046 "This test checks for configured Nameservers.\n"
4047 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
4048 "- please check your DHCP, cabling and Adapter setup\n"
4049 "- if you configured your Nameservers manually please verify your entries in the \"Nameserver\" Configuration"
4050 msgstr ""
4051 "Detta test kontrollerar konfigurationen för Namnservrar.\n"
4052 "Om du får ett \"obekräftat\" meddelande:\n"
4053 "- vänligen kontrollera din DHCP, kablar och adapter installation\n"
4054 "- om du har konfigurerat din Namnserver manuellt vänligen bekräfta dina inställningar i \"Namnserver\" INstallation"
4055
4056 msgid ""
4057 "This test checks whether a network cable is connected to your LAN-Adapter.\n"
4058 "If you get a \"disconnected\" message:\n"
4059 "- verify that a network cable is attached\n"
4060 "- verify that the cable is not broken"
4061 msgstr ""
4062 "Detta test kontrollerar om en nätverkskablen är ansluten till din LAN adapter.\n"
4063 "Om du får ett \"Ej ansluten\" meddelande:\n"
4064 "- bekräfta att nätverkskabel är ansluten\n"
4065 "- bekräfta att kabeln inte är trasig"
4066
4067 msgid ""
4068 "This test checks whether a valid IP Address is found for your LAN Adapter.\n"
4069 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
4070 "- no valid IP Address was found\n"
4071 "- please check your DHCP, cabling and adapter setup"
4072 msgstr ""
4073 "Detta test kontrollerar om du har en giltig IP adress på din LAN adapter.\n"
4074 "Om du får ett \"obekräftat\" meddelande:\n"
4075 "- ingen giltig IP hittades\n"
4076 "- vänlig kontrollera din DHCP, kablar och nätverkskorts installation"
4077
4078 msgid ""
4079 "This test checks whether your LAN Adapter is set up for automatic IP Address configuration with DHCP.\n"
4080 "If you get a \"disabled\" message:\n"
4081 " - then your LAN Adapter is configured for manual IP Setup\n"
4082 "- verify thay you have entered correct IP informations in the AdapterSetup dialog.\n"
4083 "If you get an \"enabeld\" message:\n"
4084 "-verify that you have a configured and working DHCP Server in your network."
4085 msgstr ""
4086 "Detta test kontrollerar om din LAN adapter är konfigurerad för automatisk IP adress tilldelning med DHCP.\n"
4087 "Om du får en \"deaktiverad\" meddelande:\n"
4088 "- ditt LAN är konfigurerat för manuell IP tilldelning\n"
4089 "- bekräfta att du har angivit korrekt IP information i Adapterinstallation dialogen.\n"
4090 "Om du får ett \"aktiverat\" meddelande:\n"
4091 "- bekräfta att du har konfigurerad och fungerandes DHCP server på ditt nätverk."
4092
4093 msgid "This test detects your configured LAN-Adapter."
4094 msgstr "Detta test upptäcker konfigurerade LAN adapter."
4095
4096 msgid "Three"
4097 msgstr "Tre"
4098
4099 msgid "Threshold"
4100 msgstr "Gränsvärde"
4101
4102 msgid "Thu"
4103 msgstr "Tors"
4104
4105 msgid "Thumbnails"
4106 msgstr "Thumbnails"
4107
4108 msgid "Thursday"
4109 msgstr "Torsdag"
4110
4111 msgid "Time"
4112 msgstr "Tid"
4113
4114 msgid "Time/Date Input"
4115 msgstr "Tid/Datum inmatning"
4116
4117 msgid "Timer"
4118 msgstr "Timer"
4119
4120 msgid "Timer Edit"
4121 msgstr "Ändra Timer"
4122
4123 msgid "Timer Editor"
4124 msgstr "Timer Editor"
4125
4126 msgid "Timer Type"
4127 msgstr "Timertyp"
4128
4129 msgid "Timer entry"
4130 msgstr "Timer inmatning"
4131
4132 msgid "Timer log"
4133 msgstr "Timer log"
4134
4135 msgid ""
4136 "Timer overlap in timers.xml detected!\n"
4137 "Please recheck it!"
4138 msgstr ""
4139 "Timer överlappning upptäckt i timers.xml!\n"
4140 "Vänligen kontrollera!"
4141
4142 msgid "Timer record location"
4143 msgstr "Timer inspelningsplats"
4144
4145 msgid "Timer sanity error"
4146 msgstr "Timer fel"
4147
4148 msgid "Timer selection"
4149 msgstr "Timer val"
4150
4151 msgid "Timer status:"
4152 msgstr "Timer status:"
4153
4154 msgid "Timeshift"
4155 msgstr "Timeshift"
4156
4157 msgid "Timeshift location"
4158 msgstr "Timeshift plats"
4159
4160 msgid "Timeshift not possible!"
4161 msgstr "Timeshift inte möjligt!"
4162
4163 msgid "Timeshift path..."
4164 msgstr "Timeshift sökväg..."
4165
4166 msgid "Timezone"
4167 msgstr "Tidszon"
4168
4169 msgid "Title"
4170 msgstr "Titel"
4171
4172 msgid "Title properties"
4173 msgstr "Titel egenskaper"
4174
4175 msgid "Titleset mode"
4176 msgstr "Titelset läge"
4177
4178 msgid ""
4179 "To update your Dreambox firmware, please follow these steps:\n"
4180 "1) Turn off your box with the rear power switch and plug in the bootable USB stick.\n"
4181 "2) Turn mains back on and hold the DOWN button on the front panel pressed for 10 seconds.\n"
4182 "3) Wait for bootup and follow instructions of the wizard."
4183 msgstr ""
4184 "För att uppdatera din Dreambox firmware, vänligen utför följande steg:\n"
4185 "1) Stäng av din box med strömbrytaren på baksidan och sätt in bootbar USB stick.\n"
4186 "2) Slå på strömbrytaren och håll NER pil på fronten intryckt i ungerfär 10 sekunder.\n"
4187 "3) Vänta på uppstart och följ instruktionerna från guiden."
4188
4189 msgid "Today"
4190 msgstr "Idag"
4191
4192 msgid "Tone Amplitude"
4193 msgstr "Ton Amplitud"
4194
4195 msgid "Tone mode"
4196 msgstr "Tonläge"
4197
4198 msgid "Toneburst"
4199 msgstr "Toneburst"
4200
4201 msgid "Toneburst A/B"
4202 msgstr "Toneburst A/B"
4203
4204 msgid "Track"
4205 msgstr "Spår"
4206
4207 msgid "Translation"
4208 msgstr "Översättning"
4209
4210 msgid "Translation:"
4211 msgstr "Översättning:"
4212
4213 msgid "Transmission Mode"
4214 msgstr "Sändningsläge"
4215
4216 msgid "Transmission mode"
4217 msgstr "Sändningstyp"
4218
4219 msgid "Transponder"
4220 msgstr "Transponder"
4221
4222 msgid "Transponder Type"
4223 msgstr "Transponder Typ"
4224
4225 msgid "Tries left:"
4226 msgstr "Försök kvar:"
4227
4228 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
4229 msgstr "Försöker hitta Transponders i kabelnätverket... vänligen vänta..."
4230
4231 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
4232 msgstr "Försöker hitta transponders i kabelnätverket... vänligen vänta..."
4233
4234 msgid "Trying to download a new packetlist. Please wait..."
4235 msgstr "Försöker ladda ner ny paketlista. Vänligen vänta..."
4236
4237 msgid "Tue"
4238 msgstr "Tis"
4239
4240 msgid "Tuesday"
4241 msgstr "Tisdag"
4242
4243 msgid "Tune"
4244 msgstr "Tune"
4245
4246 msgid "Tune failed!"
4247 msgstr "Tuning misslyckades!"
4248
4249 msgid "Tuner"
4250 msgstr "Tuner"
4251
4252 msgid "Tuner "
4253 msgstr "Tuner"
4254
4255 msgid "Tuner Slot"
4256 msgstr "Tuner Slot"
4257
4258 msgid "Tuner configuration"
4259 msgstr "Tuner konfiguration"
4260
4261 msgid "Tuner status"
4262 msgstr "Tuner status"
4263
4264 msgid "Turkish"
4265 msgstr "Turkiska"
4266
4267 msgid "Two"
4268 msgstr "Två"
4269
4270 msgid "Type"
4271 msgstr "Typ"
4272
4273 msgid "Type of scan"
4274 msgstr "Typ av sökning"
4275
4276 msgid "USALS"
4277 msgstr "USALS"
4278
4279 msgid "USB"
4280 msgstr "USB"
4281
4282 msgid "USB Stick"
4283 msgstr "USB Minne"
4284
4285 msgid "USB stick wizard"
4286 msgstr "USB stick guide"
4287
4288 msgid "Ukrainian"
4289 msgstr "Ukrainska"
4290
4291 msgid ""
4292 "Unable to complete filesystem check.\n"
4293 "Error: "
4294 msgstr ""
4295 "Det gick inte att kontrollera filsystemet.\n"
4296 "Fel:"
4297
4298 msgid ""
4299 "Unable to initialize harddisk.\n"
4300 "Error: "
4301 msgstr ""
4302 "Det gick inte at initiera hårddisken.\n"
4303 "Fel:"
4304
4305 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
4306 msgstr "Uncommitted DiSEqC kommando"
4307
4308 msgid "Undo install"
4309 msgstr "Ångra installation"
4310
4311 msgid "Undo uninstall"
4312 msgstr "Ångra avinstallation"
4313
4314 msgid "Unicable"
4315 msgstr "Unicable"
4316
4317 msgid "Unicable LNB"
4318 msgstr "Unicable LNB"
4319
4320 msgid "Unicable Martix"
4321 msgstr "Unicable Martix"
4322
4323 msgid "Uninstall"
4324 msgstr "Avinstallera"
4325
4326 msgid "Universal LNB"
4327 msgstr "Universal LNB"
4328
4329 msgid "Unmount failed"
4330 msgstr "Avmontering misslyckades"
4331
4332 msgid "Unsupported"
4333 msgstr "Osupporterat"
4334
4335 msgid "Update"
4336 msgstr "Uppdatera"
4337
4338 msgid "Updates your receiver's software"
4339 msgstr "Uppdaterar din mottagares mjukvara"
4340
4341 msgid "Updating finished. Here is the result:"
4342 msgstr "Uppdatering utförd. Här är resultatet:"
4343
4344 msgid "Updating software catalog"
4345 msgstr "Uppdaterar mjukvarukatalogen"
4346
4347 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
4348 msgstr "Uppdaterar... Vänlig vänta... Detta tar några minuter...."
4349
4350 msgid "Upgrade finished."
4351 msgstr "Uppgradering färdig."
4352
4353 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
4354 msgstr "Uppgradering klar. Vill du starta om din Dreambox?"
4355
4356 msgid "Upgrading"
4357 msgstr "Uppgradering"
4358
4359 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
4360 msgstr "Uppgraderar Dreambox... Vänligen vänta"
4361
4362 msgid "Use"
4363 msgstr "Använd"
4364
4365 msgid "Use DHCP"
4366 msgstr "Använd DHCP"
4367
4368 msgid "Use Interface"
4369 msgstr "Använd Interface"
4370
4371 msgid "Use Power Measurement"
4372 msgstr "Använd Strömmätning"
4373
4374 msgid "Use a gateway"
4375 msgstr "Använd en gateway"
4376
4377 msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
4378 msgstr "Använd hackig spolning vid hastigheter över"
4379
4380 msgid "Use power measurement"
4381 msgstr "Använd strömmätning"
4382
4383 msgid "Use the Networkwizard to configure your Network\n"
4384 msgstr "Använd Nätverksguiden för att konfigurerar nätverk\n"
4385
4386 msgid ""
4387 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
4388 "\n"
4389 "Please set up tuner A"
4390 msgstr ""
4391 "Använd vänster och höger pil för att ändra ett val.\n"
4392 "\n"
4393 "Inställning Tuner A"
4394
4395 msgid "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, press OK."
4396 msgstr "Använd upp/ner pilarna på din fjärrkontroll för att välja. Tryck sedan OK."
4397
4398 msgid "Use this video enhancement settings?"
4399 msgstr "Använd denna videoförbättringskonfiguration?"
4400
4401 msgid "Use time of currently running service"
4402 msgstr "Använd tid från närvarande vald service"
4403
4404 msgid "Use usals for this sat"
4405 msgstr "Använd USALS för denna sat"
4406
4407 msgid "Use wizard to set up basic features"
4408 msgstr "Använd guiden för grundinställningarna"
4409
4410 msgid "Used service scan type"
4411 msgstr "Använd kanal söktyp"
4412
4413 msgid "User defined"
4414 msgstr "Användardefinierat"
4415
4416 msgid "Username"
4417 msgstr "Användarnamn"
4418
4419 msgid "VCR scart"
4420 msgstr "VCR Scart"
4421
4422 msgid "VMGM (intro trailer)"
4423 msgstr "VMGM (intro trailer)"
4424
4425 msgid "Vertical"
4426 msgstr "Vertikal"
4427
4428 msgid "Video Fine-Tuning"
4429 msgstr "Video fininställning"
4430
4431 msgid "Video Fine-Tuning Wizard"
4432 msgstr "Video fininställnings guide"
4433
4434 msgid "Video Output"
4435 msgstr "Video Utsignal"
4436
4437 msgid "Video Setup"
4438 msgstr "Video Inställning"
4439
4440 msgid "Video Wizard"
4441 msgstr "Video Guide"
4442
4443 msgid "Video enhancement preview"
4444 msgstr "Videoförbättring förhandsvisning"
4445
4446 msgid "Video enhancement settings"
4447 msgstr "Videoförbättringskonfiguration"
4448
4449 msgid "Video enhancement setup"
4450 msgstr "Videoförbättringsinstallation"
4451
4452 msgid ""
4453 "Video input selection\n"
4454 "\n"
4455 "Please press OK if you can see this page on your TV (or select a different input port).\n"
4456 "\n"
4457 "The next input port will be automatically probed in 10 seconds."
4458 msgstr ""
4459 "Video ingångsval\n"
4460 "\n"
4461 "Vänligen tryck OK om du kan se denna bild på din TV (eller välj annan ingångsport).\n"
4462 "\n"
4463 "Nästa ingångsport kommer automatiskt provas om 10 sekunder."
4464
4465 msgid "Video mode selection."
4466 msgstr "Videoläges val."
4467
4468 msgid "Videoenhancement Setup"
4469 msgstr "Videoförbättringsinstallation"
4470
4471 msgid "View Movies..."
4472 msgstr "Visa Filmer..."
4473
4474 msgid "View Photos..."
4475 msgstr "Visa Foton..."
4476
4477 msgid "View Rass interactive..."
4478 msgstr "Visa Rass interaktivitet..."
4479
4480 msgid "View Video CD..."
4481 msgstr "Visa Video CD..."
4482
4483 msgid "View details"
4484 msgstr "Visa detaljer"
4485
4486 msgid "View list of available "
4487 msgstr "Visa lista över tillgängliga "
4488
4489 msgid "View list of available CommonInterface extensions"
4490 msgstr "Visa lista över tillgängliga CommonInterface utökningar"
4491
4492 msgid "View list of available Display and Userinterface extensions."
4493 msgstr "Visa lista över tillgängliga Display och Användargränssnitt utökningar."
4494
4495 msgid "View list of available EPG extensions."
4496 msgstr "Visa lista över tillgängliga EPG utökningar."
4497
4498 msgid "View list of available Satteliteequipment extensions."
4499 msgstr "Visa lista över tillgängliga Satteliteutrustning utökningar."
4500
4501 msgid "View list of available communication extensions."
4502 msgstr "Visa lista över tillgängliga kommunikations utökningar."
4503
4504 msgid "View list of available default settings"
4505 msgstr "Visa lista över tillgängliga grundinställningar"
4506
4507 msgid "View list of available multimedia extensions."
4508 msgstr "Visa lista över tillgängliga multimedia utökningar."
4509
4510 msgid "View list of available networking extensions"
4511 msgstr "Visa lista över tillgängliga nätverks utökningar"
4512
4513 msgid "View list of available recording extensions"
4514 msgstr "Visa lista över tillgängliga inspelnings utökningar"
4515
4516 msgid "View list of available skins"
4517 msgstr "Visa lista över tillgängliga utseenden"
4518
4519 msgid "View list of available software extensions"
4520 msgstr "Visa lista över tillgängliga mjukvaru utökningar"
4521
4522 msgid "View list of available system extensions"
4523 msgstr "Visa lista över tillgängliga system utökningar"
4524
4525 msgid "View teletext..."
4526 msgstr "Visa teletext..."
4527
4528 msgid "Virtual KeyBoard"
4529 msgstr "Virtuellt tangentbord"
4530
4531 msgid "Voltage mode"
4532 msgstr "Spännings läge"
4533
4534 msgid "Volume"
4535 msgstr "Volym"
4536
4537 msgid "W"
4538 msgstr "V"
4539
4540 msgid "WEP"
4541 msgstr "WEP"
4542
4543 msgid "WPA"
4544 msgstr "WPA"
4545
4546 msgid "WPA or WPA2"
4547 msgstr "WPA eller WPA2"
4548
4549 msgid "WPA2"
4550 msgstr "WPA2"
4551
4552 msgid "WSS on 4:3"
4553 msgstr "WSS på 4:3"
4554
4555 msgid "Waiting"
4556 msgstr "Väntar"
4557
4558 msgid "Warn if free space drops below (kB):"
4559 msgstr "Varna om tillgängligt utrymme understiger (kB):"
4560
4561 msgid ""
4562 "We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
4563 "Please press OK to begin."
4564 msgstr ""
4565 "Vi kommer nu testa om din TV kan hantera upplösningen i 50 Hz. Om din skärm blir svart, vänta ca 20 sek så kommer den att återgå till 60 Hz.\n"
4566 "Vänlig tryck OK för att starta."
4567
4568 msgid "Wed"
4569 msgstr "Ons"
4570
4571 msgid "Wednesday"
4572 msgstr "Onsdag"
4573
4574 msgid "Weekday"
4575 msgstr "Veckodag"
4576
4577 msgid ""
4578 "Welcome to the Cutlist editor.\n"
4579 "\n"
4580 "Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start cut'.\n"
4581 "\n"
4582 "Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
4583 msgstr ""
4584 "Välkommen till Cutlist editor.\n"
4585 "\n"
4586 "Sök början på det innehåll du vill klippa bort. Tryck OK, välj 'start cut'.\n"
4587 "\n"
4588 "Sök därefter slutet på det innehåll du vill klippa bort, tryck OK, välj 'end cut'. Det var allt."
4589
4590 msgid "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
4591 msgstr "Välkommen till uppgraderings guiden. Guiden hjälper dig med uppgraderingen av mjukvaran i din Dreambox genom att tillgodose en backupmöjlighet till dina aktuella inställningar och en kort förklaring hur du uppgraderar mjukvaran."
4592
4593 msgid ""
4594 "Welcome to the cleanup wizard.\n"
4595 "\n"
4596 "We have detected that your available internal memory has dropped below 2MB.\n"
4597 "To ensure stable operation of your Dreambox, the internal memory should be cleaned up.\n"
4598 "You can use this wizard to remove some extensions.\n"
4599 msgstr ""
4600 "Välkommen till upprensnings guiden.\n"
4601 "\n"
4602 "Det har upptäckts att tillgängligt utrymme på interna minnet understiger 2MB.\n"
4603 "För att uppnå en stabil Dreambox bör interna minnet rensas upp.\n"
4604 "Du kan använda den här guiden för att ta bort vissa utökningar.\n"
4605
4606 msgid ""
4607 "Welcome.\n"
4608 "\n"
4609 "If you want to connect your Dreambox to the Internet, this wizard will guide you through the basic network setup of your Dreambox.\n"
4610 "\n"
4611 "Press OK to start configuring your network"
4612 msgstr ""
4613 "Välkommen.\n"
4614 "\n"
4615 "Om du vill ansluta din Dreambox till Internet, då kommer den här guiden hjälpa dig genom grundläggande konfiguration av din Dreambox.\n"
4616 "\n"
4617 "Tryck OK för att starta konfigurationen av ditt nätverk."
4618
4619 msgid ""
4620 "Welcome.\n"
4621 "\n"
4622 "This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
4623 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
4624 msgstr ""
4625 "Välkommen.\n"
4626 "\n"
4627 "Den här guiden hjälper dig med grundinställningarna av din Dreambox.\n"
4628 "Tryck OK på din fjärrkontroll för att komma till nästa steg."
4629
4630 msgid "Welcome..."
4631 msgstr "Välkommen..."
4632
4633 msgid "West"
4634 msgstr "Väst"
4635
4636 msgid "What do you want to scan?"
4637 msgstr "Vad vill du söka efter?"
4638
4639 msgid "What to do with submitted crashlogs?"
4640 msgstr "Vad ska ske med skickade crashlogs?"
4641
4642 msgid ""
4643 "When you do a factory reset, you will lose ALL your configuration data\n"
4644 "(including bouquets, services, satellite data ...)\n"
4645 "After completion of factory reset, your receiver will restart automatically!\n"
4646 "\n"
4647 "Really do a factory reset?"
4648 msgstr ""
4649 "När du utför en fabriksreset, du kommer förlora ALL konfigurationsdata\n"
4650 "(inkl bouquets, kanaler, satellite data ...)\n"
4651 "När fabriksreset är klar, din mottagare kommer automatiskt starta om!\n"
4652 "\n"
4653 "Verkligen utföra en fabriksreset?"
4654
4655 msgid "Where do you want to backup your settings?"
4656 msgstr "Var vill du spara dina inställningar?"
4657
4658 msgid "Where to save temporary timeshift recordings?"
4659 msgstr "Var ska temporära timeshift inspelningar sparas?"
4660
4661 msgid "Wireless"
4662 msgstr "Trådlöst"
4663
4664 msgid "Wireless LAN"
4665 msgstr "Trådlöst LAN"
4666
4667 msgid "Wireless Network"
4668 msgstr "Trådlöst Nätverk"
4669
4670 msgid "Wireless Network State"
4671 msgstr "Status Trådlöst nätverk"
4672
4673 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
4674 msgstr "Skrivfel under inspelning. Disken full?\n"
4675
4676 msgid "Write failed!"
4677 msgstr "Skrivning misslyckades!"
4678
4679 msgid "Writing NFI image file to flash completed"
4680 msgstr "Skrivning av NFI image fil till flash klart"
4681
4682 msgid "YPbPr"
4683 msgstr "YPbPr"
4684
4685 msgid "Year"
4686 msgstr "År"
4687
4688 msgid "Yes"
4689 msgstr "Ja"
4690
4691 msgid "Yes to all"
4692 msgstr "Ja till alla"
4693
4694 msgid "Yes, and delete this movie"
4695 msgstr "Ja, och ta bort den här filmen."
4696
4697 msgid "Yes, and don't ask again"
4698 msgstr "Ja, och fråga inte igen"
4699
4700 msgid "Yes, backup my settings!"
4701 msgstr "Ja, ta backup på inställningar!"
4702
4703 msgid "Yes, do a manual scan now"
4704 msgstr "Ja, utför manuell sökning nu"
4705
4706 msgid "Yes, do an automatic scan now"
4707 msgstr "Ja, utför automatisk sökning nu"
4708
4709 msgid "Yes, do another manual scan now"
4710 msgstr "Ja, utför manuell sökning igen"
4711
4712 msgid "Yes, perform a shutdown now."
4713 msgstr "Ja, utför avstängning nu."
4714
4715 msgid "Yes, restore the settings now"
4716 msgstr "Ja, återställ inställningarna nu"
4717
4718 msgid "Yes, returning to movie list"
4719 msgstr "Ja, återvänd till filmlistan"
4720
4721 msgid "Yes, view the tutorial"
4722 msgstr "Ja, visa guiden"
4723
4724 msgid "You can cancel the installation."
4725 msgstr "Du kan avbryta installationen."
4726
4727 msgid "You can cancel the removal."
4728 msgstr "Du kan avbryta borttagningen."
4729
4730 msgid "You can choose some default settings now. Please select the settings you want to be installed."
4731 msgstr "Du kan välja från några grundinställningar nu. Vänligen välj de inställningar du vill installera."
4732
4733 msgid "You can choose, what you want to install..."
4734 msgstr "Du kan välja, vad vill du ska installeras..."
4735
4736 msgid "You can install this plugin."
4737 msgstr "Du kan installera den pluginen."
4738
4739 msgid "You can only burn Dreambox recordings!"
4740 msgstr "Du kan bara bränna Dreambox inspelningar!"
4741
4742 msgid "You can remove this plugin."
4743 msgstr "Du kan ta bort den pluginen."
4744
4745 msgid "You cannot delete this!"
4746 msgstr "Du kan inte ta bort detta!"
4747
4748 msgid "You chose not to install any default services lists."
4749 msgstr "Du har valt att inte installera någon grundservicelista."
4750
4751 msgid "You chose not to install any default settings. You can however install the default settings later in the settings menu."
4752 msgstr "Du har valt att inte installera grundinställningar. Du kan om du vill senare installera grundinställningarna via installations menyerna."
4753
4754 msgid "You chose not to install anything. Please press OK finish the install wizard."
4755 msgstr "Du har valt att inte installetra något. Vänligen tryck OK för att avsluta installations guiden."
4756
4757 msgid "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a harddisk is not an option for you."
4758 msgstr "Du verkar inte ha någon hårddisk i din Dreambox. Att ta backup till en hårddisk är därför inte möjligt."
4759
4760 msgid ""
4761 "You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup to the harddisk!\n"
4762 "Please press OK to start the backup now."
4763 msgstr ""
4764 "Du har valt att ta backup till ett flash-kort. Kortet måste sitta i sloten. Vi kan inte verifiera att den används förnärvarande. Så det är bättre att ta backup till hårddisk!\n"
4765 "Tryck OK för att starta backupen."
4766
4767 msgid ""
4768 "You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
4769 "Please press OK to start the backup now."
4770 msgstr ""
4771 "Du har valt att ta backup till ett USB minne. Bättre att ta backup till HDD!\n"
4772 "Tryck OK för att starta backup."
4773
4774 msgid "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the backup now."
4775 msgstr "Du har valt att ta backup till din hårddisk. Vänligen tryck OK så startar backupen."
4776
4777 msgid "You have chosen to backup your settings. Please press OK to start the backup now."
4778 msgstr "Du har valt att ta backup på dina inställningar. Vänligen tryck OK för att starta backup nu."
4779
4780 msgid "You have chosen to create a new .NFI flasher bootable USB stick. This will repartition the USB stick and therefore all data on it will be erased."
4781 msgstr "Du har valt att skapa en ny .NFI flash startbar USB stick. Detta kommer repartitionera USB stickan och efter det kommer all data på den vara borta."
4782
4783 msgid "You have chosen to restore your settings. Enigma2 will restart after restore. Please press OK to start the restore now."
4784 msgstr "Du har valt att återskapa dina inställningar. Enigma2 kommer starta om efter återskapningen. Vänligen tryck OK för att starta återskapningen nu."
4785
4786 #, python-format
4787 msgid "You have to wait %s!"
4788 msgstr "Du måste vänta %s!"
4789
4790 msgid ""
4791 "You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
4792 "Your dreambox will now be halted. After you have performed the update instructions from the website, your new firmware will ask you to restore your settings."
4793 msgstr ""
4794 "Du behöver ha en PC kopplad till din Dreambox. Behöver du ytterligare instruktioner vänligen gå till websidan http://www.dm7025.de.\n"
4795 "Din dreambox kommer nu att stoppas. När du har genomfört uppdateringen instruktioner från websidan, din nya mjukvara kommer att fråga dig om du vill återställa dina inställningar."
4796
4797 msgid ""
4798 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
4799 "\n"
4800 "Do you want to set the pin now?"
4801 msgstr ""
4802 "Du måste ange en PIN kod och dölja det från dina barn.\n"
4803 "\n"
4804 "Vill du ange PIN kod nu?"
4805
4806 msgid ""
4807 "Your Dreambox is now ready to use.\n"
4808 "\n"
4809 "Your internet connection is working now.\n"
4810 "\n"
4811 msgstr ""
4812 "Din Dreambox är nu klar för att användas.\n"
4813 "\n"
4814 "Din Internet anslutning fungerar.\n"
4815 "\n"
4816
4817 msgid ""
4818 "Your Dreambox is now ready to use.\n"
4819 "\n"
4820 "Your internet connection is working now.\n"
4821 "\n"
4822 "Please press OK to continue."
4823 msgstr ""
4824 "Din Dreambox är nu klar för användning.\n"
4825 "\n"
4826 "Din Internet anslutning fungerar nu.\n"
4827 "\n"
4828 "Vänligen tryck OK för att forsätta."
4829
4830 msgid "Your Dreambox will restart after pressing OK on your remote control."
4831 msgstr "Din Dreambox kommer starta vid tryck på OK på din fjärrkontroll."
4832
4833 msgid "Your TV works with 50 Hz. Good!"
4834 msgstr "Din TV fungerar med 50 Hz. Bra!"
4835
4836 msgid "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade process."
4837 msgstr "Backupen lyckades. Vi kommer nu att fortsätta förklara uppgraderingsprocessen."
4838
4839 msgid "Your collection exceeds the size of a single layer medium, you will need a blank dual layer DVD!"
4840 msgstr "Din samling överstiger storleken på single layer media, du kommer behöva en tom dual layer DVD!"
4841
4842 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
4843 msgstr "Din Dreambox håller på att stängas av. Vänligen vänta..."
4844
4845 msgid "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and try again."
4846 msgstr "Din dreambox är inte ansluten till Internet på korrekt sätt. Åtgärda och försök igen."
4847
4848 msgid "Your email address:"
4849 msgstr "Din epost adress:"
4850
4851 msgid ""
4852 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
4853 "Press OK to start upgrade."
4854 msgstr ""
4855 "Din frontprocessors mjukvara måste uppgraderas.\n"
4856 "Tryck OK för att starta."
4857
4858 msgid ""
4859 "Your internet connection is not working!\n"
4860 "Please choose what you want to do next."
4861 msgstr ""
4862 "Din Internat anslutning fungerar inte!\n"
4863 "Vänligen välj vad du vill utföra."
4864
4865 msgid "Your name (optional):"
4866 msgstr "Ditt namn (valfritt):"
4867
4868 msgid "Your network configuration has been activated."
4869 msgstr "Din nätverkskonfiguration har aktiverats."
4870
4871 msgid ""
4872 "Your network configuration has been activated.\n"
4873 "A second configured interface has been found.\n"
4874 "\n"
4875 "Do you want to disable the second network interface?"
4876 msgstr ""
4877 "Din nätverkskonfiguration har aktiverats.\n"
4878 "Ett annat konfigurerat kort har hittats.\n"
4879 "\n"
4880 "Vill du akaktivera det andra nätverkskortet?"
4881
4882 msgid ""
4883 "Your wireless LAN internet connection could not be started!\n"
4884 "Have you attached your USB WLAN Stick?\n"
4885 "\n"
4886 "Please choose what you want to do next."
4887 msgstr ""
4888 "Ditt trådlösa LAN Internet anslutning kunde inte startas!\n"
4889 "Har du anslutit ditt USB WLAN Stick?\n"
4890 "\n"
4891 "Vänligen välja vad du vill göra härnäst."
4892
4893 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
4894 msgstr "Gå till föregående kanal före motorinstallation?"
4895
4896 msgid "Zap back to service before satfinder?"
4897 msgstr "Gå till föregående kanal före satfinder?"
4898
4899 msgid "[alternative edit]"
4900 msgstr "[ändra alternativ]"
4901
4902 msgid "[bouquet edit]"
4903 msgstr "[favoritlists editor]"
4904
4905 msgid "[favourite edit]"
4906 msgstr "[favorit editor]"
4907
4908 msgid "[move mode]"
4909 msgstr "[flyttläge]"
4910
4911 msgid "a gui to assign services/providers to common interface modules"
4912 msgstr "ett gränssnitt för att tilldela services/providers till ett common interface modul"
4913
4914 msgid "a gui to assign services/providers/caids to common interface modules"
4915 msgstr "ett gränssnitt för att tilldela services/providers/caids till ett common interface modul"
4916
4917 msgid "abort alternatives edit"
4918 msgstr "avbryt ändra alternativ"
4919
4920 msgid "abort bouquet edit"
4921 msgstr "avbryt editera favoritlista"
4922
4923 msgid "abort favourites edit"
4924 msgstr "avbryt editera favoriter"
4925
4926 msgid "about to start"
4927 msgstr "håller på att starta"
4928
4929 msgid "activate current configuration"
4930 msgstr "aktivera nuvarande konfiguration"
4931
4932 msgid "activate network adapter configuration"
4933 msgstr "aktivera nätverkskorts konfiguration"
4934
4935 msgid "add Provider"
4936 msgstr "lägg till Provider"
4937
4938 msgid "add Service"
4939 msgstr "lägg till Service"
4940
4941 msgid "add a nameserver entry"
4942 msgstr "lägga till en namnserver post"
4943
4944 msgid "add alternatives"
4945 msgstr "lägg till alternativ"
4946
4947 msgid "add bookmark"
4948 msgstr "lägg till bokmärke"
4949
4950 msgid "add bouquet"
4951 msgstr "lägg till favoritlista"
4952
4953 msgid "add directory to playlist"
4954 msgstr "lägg till bibliotek till spellista"
4955
4956 msgid "add file to playlist"
4957 msgstr "lägg till fil i spellista"
4958
4959 msgid "add files to playlist"
4960 msgstr "lägg till fil i spellista"
4961
4962 msgid "add marker"
4963 msgstr "lägg till markör"
4964
4965 msgid "add recording (enter recording duration)"
4966 msgstr "lägg till inspelning (ange inspelningslängd)"
4967
4968 msgid "add recording (enter recording endtime)"
4969 msgstr "lägg till inspelning (ange inspelningssluttid)"
4970
4971 msgid "add recording (indefinitely)"
4972 msgstr "lägg till inspelning (oändlig)"
4973
4974 msgid "add recording (stop after current event)"
4975 msgstr "lägg till inspelning (avsluta efter nuvarande)"
4976
4977 msgid "add service to bouquet"
4978 msgstr "lägg till kanal i favoritlista"
4979
4980 msgid "add service to favourites"
4981 msgstr "lägg till kanal i favoriter"
4982
4983 msgid "add to parental protection"
4984 msgstr "lägg till föräldraskydd"
4985
4986 msgid "advanced"
4987 msgstr "avancerad"
4988
4989 msgid "alphabetic sort"
4990 msgstr "sortera alfabetiskt"
4991
4992 msgid ""
4993 "are you sure you want to restore\n"
4994 "following backup:\n"
4995 msgstr ""
4996 "vill du verkligen återställa\n"
4997 "med följande backup:\n"
4998
4999 msgid "assigned CAIds"
5000 msgstr "tilldelad CAIds"
5001
5002 msgid "assigned CAIds:"
5003 msgstr "utpekade CAIds:"
5004
5005 msgid "assigned Services/Provider"
5006 msgstr "tilldelade Services/Provider"
5007
5008 msgid "assigned Services/Provider:"
5009 msgstr "utpekade kanaler/operatörer:"
5010
5011 #, python-format
5012 msgid "audio track (%s) format"
5013 msgstr "ljudspår (%s) format"
5014
5015 #, python-format
5016 msgid "audio track (%s) language"
5017 msgstr "ljudspår (%s) språk"
5018
5019 msgid "audio tracks"
5020 msgstr "ljudspår"
5021
5022 msgid "auto"
5023 msgstr "auto"
5024
5025 msgid "available"
5026 msgstr "tillgängliga"
5027
5028 msgid "back"
5029 msgstr "tillbaka"
5030
5031 msgid "background image"
5032 msgstr "bakgrundsbild"
5033
5034 msgid "backgroundcolor"
5035 msgstr "bakgrundsfärg"
5036
5037 msgid "better"
5038 msgstr "bättre"
5039
5040 msgid "black"
5041 msgstr "svart"
5042
5043 msgid "blacklist"
5044 msgstr "svartlista"
5045
5046 msgid "blue"
5047 msgstr "blå"
5048
5049 #, python-format
5050 msgid "burn audio track (%s)"
5051 msgstr "bränn ljudspår (%s)"
5052
5053 msgid "change recording (duration)"
5054 msgstr "ändra inspelning (längd)"
5055
5056 msgid "change recording (endtime)"
5057 msgstr "ändra inspelning (sluttid)"
5058
5059 msgid "chapters"
5060 msgstr "kapitel"
5061
5062 msgid "choose destination directory"
5063 msgstr "välj destinationsbibliotek"
5064
5065 msgid "circular left"
5066 msgstr "cirkulär vänster"
5067
5068 msgid "circular right"
5069 msgstr "circulär höger"
5070
5071 msgid "clear playlist"
5072 msgstr "rensa spellista"
5073
5074 msgid "complex"
5075 msgstr "komplex"
5076
5077 msgid "config menu"
5078 msgstr "konfigurationsmeny"
5079
5080 msgid "confirmed"
5081 msgstr "bekräftad"
5082
5083 msgid "connected"
5084 msgstr "ansluten"
5085
5086 msgid "continue"
5087 msgstr "fortsätt"
5088
5089 msgid "copy to bouquets"
5090 msgstr "kopiera till favoritlista"
5091
5092 msgid "could not be removed"
5093 msgstr "kunde inte tas bort"
5094
5095 msgid "create directory"
5096 msgstr "skapa bibliotek"
5097
5098 msgid "daily"
5099 msgstr "daglig"
5100
5101 msgid "day"
5102 msgstr "dag"
5103
5104 msgid "delete"
5105 msgstr "ta bort"
5106
5107 msgid "delete cut"
5108 msgstr "ta bort klipp"
5109
5110 msgid "delete file"
5111 msgstr "ta bort fil"
5112
5113 msgid "delete playlist entry"
5114 msgstr "ta bort post i spellista"
5115
5116 msgid "delete saved playlist"
5117 msgstr "ta bort sparad spellista"
5118
5119 msgid "delete..."
5120 msgstr "ta bort..."
5121
5122 msgid "disable"
5123 msgstr "avaktivera"
5124
5125 msgid "disable move mode"
5126 msgstr "avaktivera flyttläge"
5127
5128 msgid "disabled"
5129 msgstr "avaktiverad"
5130
5131 msgid "disconnected"
5132 msgstr "bortkopplad"
5133
5134 msgid "do not change"
5135 msgstr "ändra inte"
5136
5137 msgid "do nothing"
5138 msgstr "gör inget"
5139
5140 msgid "don't record"
5141 msgstr "spela inte in"
5142
5143 msgid "done!"
5144 msgstr "klar!"
5145
5146 msgid "edit alternatives"
5147 msgstr "ändra alternativ"
5148
5149 msgid "empty"
5150 msgstr "tom"
5151
5152 msgid "enable"
5153 msgstr "aktivera"
5154
5155 msgid "enable bouquet edit"
5156 msgstr "aktivera favoritlists editor"
5157
5158 msgid "enable favourite edit"
5159 msgstr "aktivera favoriter editor"
5160
5161 msgid "enable move mode"
5162 msgstr "aktivera flyttläge"
5163
5164 msgid "enabled"
5165 msgstr "aktiverad"
5166
5167 msgid "end alternatives edit"
5168 msgstr "avsluta ändra alternativ"
5169
5170 msgid "end bouquet edit"
5171 msgstr "avsluta favoritlists editor"
5172
5173 msgid "end cut here"
5174 msgstr "slutklipp här"
5175
5176 msgid "end favourites edit"
5177 msgstr "avsluta favoriter editor"
5178
5179 msgid "enigma2 and network"
5180 msgstr "enigma2 och nätverk"
5181
5182 msgid "enter hidden network SSID"
5183 msgstr "ange dold nätverks SSID"
5184
5185 msgid "equal to"
5186 msgstr "lika med"
5187
5188 msgid "exceeds dual layer medium!"
5189 msgstr "överskrider dual layer media"
5190
5191 msgid "exit DVD player or return to file browser"
5192 msgstr "avsluta DVD spelare eller återvänd till fil utforskare"
5193
5194 msgid "exit mediaplayer"
5195 msgstr "avsluta mediaspelare"
5196
5197 msgid "exit movielist"
5198 msgstr "avsluta filmlista"
5199
5200 msgid "exit nameserver configuration"
5201 msgstr "avsluta namnserver konfiguration"
5202
5203 msgid "exit network adapter configuration"
5204 msgstr "avsluta nätverkskorts konfiguration"
5205
5206 msgid "exit network adapter setup menu"
5207 msgstr "avsluta nätverkskorts installationsmeny"
5208
5209 msgid "exit network interface list"
5210 msgstr "avsluta nätverkskorts lista"
5211
5212 msgid "exit networkadapter setup menu"
5213 msgstr "avsluta nätverkskort installationsmeny"
5214
5215 msgid "failed"
5216 msgstr "misslyckades"
5217
5218 msgid "fileformats (BMP, PNG, JPG, GIF)"
5219 msgstr "filformat (BMP, PNG, JPG, GIF)"
5220
5221 msgid "filename"
5222 msgstr "filnamn"
5223
5224 msgid "fine-tune your display"
5225 msgstr "fininställ din skärm"
5226
5227 msgid "forward to the next chapter"
5228 msgstr "framåt till nästa kapitel"
5229
5230 msgid "free"
5231 msgstr "fri"
5232
5233 msgid "free diskspace"
5234 msgstr "ledigt diskutrymme"
5235
5236 msgid "go to deep standby"
5237 msgstr "stäng av mottagaren"
5238
5239 msgid "go to standby"
5240 msgstr "inta standby"
5241
5242 msgid "grab this frame as bitmap"
5243 msgstr "grab den här framen som bitmap"
5244
5245 msgid "green"
5246 msgstr "grön"
5247
5248 msgid "hear radio..."
5249 msgstr "lyssna på radio..."
5250
5251 msgid "help..."
5252 msgstr "hjälp..."
5253
5254 msgid "hidden network"
5255 msgstr "gömt nätverk"
5256
5257 msgid "hide extended description"
5258 msgstr "dölj utökad beskrivning"
5259
5260 msgid "hide player"
5261 msgstr "dölj spelare"
5262
5263 msgid "horizontal"
5264 msgstr "horisontal"
5265
5266 msgid "hour"
5267 msgstr "timme"
5268
5269 msgid "hours"
5270 msgstr "timmar"
5271
5272 msgid "immediate shutdown"
5273 msgstr "omedelbar avstängning"
5274
5275 #, python-format
5276 msgid ""
5277 "incoming call!\n"
5278 "%s calls on %s!"
5279 msgstr ""
5280 "inkommande samtal!\n"
5281 "%s ringer från %s!"
5282
5283 msgid "init module"
5284 msgstr "initiera modul"
5285
5286 msgid "init modules"
5287 msgstr "initiera moduler"
5288
5289 msgid "insert mark here"
5290 msgstr "infoga markör här"
5291
5292 msgid "jump back to the previous title"
5293 msgstr "hoppa bakåt till föregående titel"
5294
5295 msgid "jump forward to the next title"
5296 msgstr "hoppa framåt till nästa titel"
5297
5298 msgid "jump to listbegin"
5299 msgstr "hoppa till liststart"
5300
5301 msgid "jump to listend"
5302 msgstr "hoppa till listslut"
5303
5304 msgid "jump to next marked position"
5305 msgstr "hoppa till nästa markerad position"
5306
5307 msgid "jump to previous marked position"
5308 msgstr "hoppa till föregående markerad position"
5309
5310 msgid "leave movie player..."
5311 msgstr "lämna videospelare..."
5312
5313 msgid "left"
5314 msgstr "vänster"
5315
5316 msgid "length"
5317 msgstr "längd"
5318
5319 msgid "list style compact"
5320 msgstr "liststil kompakt"
5321
5322 msgid "list style compact with description"
5323 msgstr "liststil kompakt med beskrivning"
5324
5325 msgid "list style default"
5326 msgstr "liststil grundläge"
5327
5328 msgid "list style single line"
5329 msgstr "liststil enkel linje"
5330
5331 msgid "load playlist"
5332 msgstr "ladda spellista"
5333
5334 msgid "locked"
5335 msgstr "låst"
5336
5337 msgid "loopthrough to"
5338 msgstr "loopthrough till"
5339
5340 msgid "manual"
5341 msgstr "manuell"
5342
5343 msgid "menu"
5344 msgstr "meny"
5345
5346 msgid "menulist"
5347 msgstr "menylista"
5348
5349 msgid "mins"
5350 msgstr "min"
5351
5352 msgid "minute"
5353 msgstr "minut"
5354
5355 msgid "minutes"
5356 msgstr "minuter"
5357
5358 msgid "month"
5359 msgstr "månad"
5360
5361 msgid "move PiP to main picture"
5362 msgstr "flytta BiB till huvudbild"
5363
5364 msgid "move down to last entry"
5365 msgstr "flytta ner till sista posten"
5366
5367 msgid "move down to next entry"
5368 msgstr "flytta ner till nästa post"
5369
5370 msgid "move up to first entry"
5371 msgstr "flytta upp till första posten"
5372
5373 msgid "move up to previous entry"
5374 msgstr "flytta upp till föregående post"
5375
5376 msgid "movie list"
5377 msgstr "filmlista"
5378
5379 msgid "multinorm"
5380 msgstr "multinorm"
5381
5382 msgid "never"
5383 msgstr "aldrig"
5384
5385 msgid "next channel"
5386 msgstr "nästa kanal"
5387
5388 msgid "next channel in history"
5389 msgstr "nästa kanal i historiken"
5390
5391 msgid "no"
5392 msgstr "nej"
5393
5394 msgid "no CAId selected"
5395 msgstr "ingen CAId vald"
5396
5397 msgid "no CI slots found"
5398 msgstr "ingen CI slot hittad"
5399
5400 msgid "no HDD found"
5401 msgstr "ingen hårddisk hittad"
5402
5403 msgid "no Services/Providers selected"
5404 msgstr "ingen kanal/operatör vald"
5405
5406 msgid "no module found"
5407 msgstr "ingen modul hittad"
5408
5409 msgid "no standby"
5410 msgstr "inget viloläge"
5411
5412 msgid "no timeout"
5413 msgstr "ingen timeout"
5414
5415 msgid "none"
5416 msgstr "ingen"
5417
5418 msgid "not locked"
5419 msgstr "inte låst"
5420
5421 msgid "not used"
5422 msgstr "ej använd"
5423
5424 msgid "nothing connected"
5425 msgstr "inget anslutet"
5426
5427 msgid "of a DUAL layer medium used."
5428 msgstr "av DUAL layer media använt."
5429
5430 msgid "of a SINGLE layer medium used."
5431 msgstr "av SINGLE layer media använt."
5432
5433 msgid "off"
5434 msgstr "av"
5435
5436 msgid "on"
5437 msgstr "på"
5438
5439 msgid "on READ ONLY medium."
5440 msgstr "på READ ONLY media."
5441
5442 msgid "once"
5443 msgstr "en gång"
5444
5445 msgid "open nameserver configuration"
5446 msgstr "öppna namnserver konfiguration"
5447
5448 msgid "open servicelist"
5449 msgstr "öppna kanallista"
5450
5451 msgid "open servicelist(down)"
5452 msgstr "öppna kanallista(ner)"
5453
5454 msgid "open servicelist(up)"
5455 msgstr "öppna kanallista(upp)"
5456
5457 msgid "open virtual keyboard input help"
5458 msgstr "öppna virtuellt tangentbordsinmatningshjälp"
5459
5460 msgid "pass"
5461 msgstr "klart"
5462
5463 msgid "pause"
5464 msgstr "paus"
5465
5466 msgid "play entry"
5467 msgstr "spela angivet"
5468
5469 msgid "play from next mark or playlist entry"
5470 msgstr "Spela upp från nästa markering eller post i spellista"
5471
5472 msgid "play from previous mark or playlist entry"
5473 msgstr "Spela upp från föregående markering eller post i spellista"
5474
5475 msgid "please press OK when ready"
5476 msgstr "tryck OK när du är klar"
5477
5478 msgid "please wait, loading picture..."
5479 msgstr "vänligen vänta, laddar bild..."
5480
5481 msgid "previous channel"
5482 msgstr "föregående kanal"
5483
5484 msgid "previous channel in history"
5485 msgstr "föregående kanal i historiken"
5486
5487 msgid "record"
5488 msgstr "spela in"
5489
5490 msgid "recording..."
5491 msgstr "spelar in..."
5492
5493 msgid "red"
5494 msgstr "röd"
5495
5496 msgid "remove a nameserver entry"
5497 msgstr "ta bort en namnserver post"
5498
5499 msgid "remove after this position"
5500 msgstr "ta bort efter denna position"
5501
5502 msgid "remove all alternatives"
5503 msgstr "ta bort alla alternativ"
5504
5505 msgid "remove all new found flags"
5506 msgstr "ta bort alla 'ny' flaggor"
5507
5508 msgid "remove before this position"
5509 msgstr "ta bort före denna position"
5510
5511 msgid "remove bookmark"
5512 msgstr "ta bort bokmärke"
5513
5514 msgid "remove directory"
5515 msgstr "ta bort bibliotek"
5516
5517 msgid "remove entry"
5518 msgstr "ta bort post"
5519
5520 msgid "remove from parental protection"
5521 msgstr "ta bort från föräldraskydd"
5522
5523 msgid "remove new found flag"
5524 msgstr "ta bort 'ny' flagga"
5525
5526 msgid "remove selected satellite"
5527 msgstr "ta bort vald satellite"
5528
5529 msgid "remove this mark"
5530 msgstr "ta bort denna markör"
5531
5532 msgid "repeat playlist"
5533 msgstr "upprepa spellista"
5534
5535 msgid "repeated"
5536 msgstr "repeterande"
5537
5538 msgid "rewind to the previous chapter"
5539 msgstr "spola bakåt till föregående kapitel"
5540
5541 msgid "right"
5542 msgstr "höger"
5543
5544 msgid "save last directory on exit"
5545 msgstr "spara sista biblioteket vid avslut"
5546
5547 msgid "save playlist"
5548 msgstr "spara spellista"
5549
5550 msgid "save playlist on exit"
5551 msgstr "spara spellista vid avslut"
5552
5553 msgid "scan done!"
5554 msgstr "sökning klar!"
5555
5556 #, python-format
5557 msgid "scan in progress - %d%% done!"
5558 msgstr "sökning pågår - %d%% klart!"
5559
5560 msgid "scan state"
5561 msgstr "sökningsstatus"
5562
5563 msgid "second"
5564 msgstr "sekund"
5565
5566 msgid "second cable of motorized LNB"
5567 msgstr "andra kabeln från motorstyrt LNB"
5568
5569 msgid "seconds"
5570 msgstr "sekunder"
5571
5572 msgid "select"
5573 msgstr "välj"
5574
5575 msgid "select .NFI flash file"
5576 msgstr "välj .NFI flash fil"
5577
5578 msgid "select CAId"
5579 msgstr "vald CAId"
5580
5581 msgid "select CAId's"
5582 msgstr "välj CAIds"
5583
5584 msgid "select image from server"
5585 msgstr "välj image från server"
5586
5587 msgid "select interface"
5588 msgstr "välj kort"
5589
5590 msgid "select menu entry"
5591 msgstr "välj meny post"
5592
5593 msgid "select movie"
5594 msgstr "välj film"
5595
5596 msgid "select the movie path"
5597 msgstr "välj film sökväg"
5598
5599 msgid "service pin"
5600 msgstr "kanal PIN"
5601
5602 msgid "setup pin"
5603 msgstr "installation PIN"
5604
5605 msgid "show DVD main menu"
5606 msgstr "visa DVD huvudmeny"
5607
5608 msgid "show EPG..."
5609 msgstr "visa EPG..."
5610
5611 msgid "show Infoline"
5612 msgstr "visa Infolinje"
5613
5614 msgid "show all"
5615 msgstr "visa alla"
5616
5617 msgid "show alternatives"
5618 msgstr "visa alternativ"
5619
5620 msgid "show event details"
5621 msgstr "visa programdetaljer"
5622
5623 msgid "show extended description"
5624 msgstr "visa utökad beskrivning"
5625
5626 msgid "show first selected tag"
5627 msgstr "visa första valda märkning"
5628
5629 msgid "show second selected tag"
5630 msgstr "visa andra valda märkning"
5631
5632 msgid "show shutdown menu"
5633 msgstr "visa avstängningsmeny"
5634
5635 msgid "show single service EPG..."
5636 msgstr "visa singel kanal EPG..."
5637
5638 msgid "show tag menu"
5639 msgstr "visa märkningsmeny"
5640
5641 msgid "show transponder info"
5642 msgstr "visa transponder info"
5643
5644 msgid "shuffle playlist"
5645 msgstr "blanda spellista"
5646
5647 msgid "shut down"
5648 msgstr "stäng av"
5649
5650 msgid "shutdown"
5651 msgstr "stäng av"
5652
5653 msgid "simple"
5654 msgstr "enkelt"
5655
5656 msgid "skip backward"
5657 msgstr "hoppa bakåt"
5658
5659 msgid "skip backward (enter time)"
5660 msgstr "hoppa bakåt (ange tid)"
5661
5662 msgid "skip forward"
5663 msgstr "hoppa framåt"
5664
5665 msgid "skip forward (enter time)"
5666 msgstr "hoppa framåt (ange tid)"
5667
5668 msgid "slide picture in loop"
5669 msgstr&n