Merge branch 'experimental' of git.opendreambox.org:/git/enigma2 into experimental
[enigma2.git] / po / pl.po
1 # English translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "PO-Revision-Date: 2009-11-06 13:09+0100\n"
11 "Last-Translator: Sebastian <zbigzbig2@op.pl>\n"
12 "Language-Team: none\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
17
18 #
19 msgid ""
20 "\n"
21 "Advanced options and settings."
22 msgstr ""
23 "\n"
24 "Zaawansowane opcje i ustawienia."
25
26 #
27 msgid ""
28 "\n"
29 "After pressing OK, please wait!"
30 msgstr ""
31 "\n"
32 "Po wciśnięciu OK czekaj!"
33
34 #
35 msgid ""
36 "\n"
37 "Backup your Dreambox settings."
38 msgstr ""
39 "\n"
40 "Kopia ustawień Dreamboxa."
41
42 #
43 msgid ""
44 "\n"
45 "Edit the upgrade source address."
46 msgstr ""
47 "\n"
48 "Edytuj adres aktualizacji."
49
50 #
51 msgid ""
52 "\n"
53 "Manage extensions or plugins for your Dreambox"
54 msgstr ""
55
56 #
57 msgid ""
58 "\n"
59 "Online update of your Dreambox software."
60 msgstr ""
61 "\n"
62 "Aktualizacja Online oprogramowania Dreamboxa."
63
64 #
65 msgid ""
66 "\n"
67 "Press OK on your remote control to continue."
68 msgstr ""
69 "\n"
70 "Wciśnij OK aby kontynuować."
71
72 #
73 msgid ""
74 "\n"
75 "Restore your Dreambox settings."
76 msgstr ""
77 "\n"
78 "Przywróć ustawienia Dreamboxa."
79
80 #
81 msgid ""
82 "\n"
83 "Restore your Dreambox with a new firmware."
84 msgstr ""
85 "\n"
86 "Przywróć Dreamboxa z nowym softem."
87
88 #
89 msgid ""
90 "\n"
91 "Restore your backups by date."
92 msgstr ""
93 "\n"
94 "Przywróć kopie według daty."
95
96 #
97 msgid ""
98 "\n"
99 "Scan for local extensions and install them."
100 msgstr ""
101
102 #
103 msgid ""
104 "\n"
105 "Select your backup device.\n"
106 "Current device: "
107 msgstr ""
108 "\n"
109 "Wybierz urządzenie do kopii.\n"
110 "Aktualne urządzenie: "
111
112 #
113 msgid ""
114 "\n"
115 "System will restart after the restore!"
116 msgstr ""
117 "\n"
118 "System będzie zrestartowany po przywracaniu!"
119
120 #
121 msgid " "
122 msgstr " "
123
124 #
125 msgid " Results"
126 msgstr ""
127
128 #
129 msgid " extensions."
130 msgstr "Rozszerzenia"
131
132 #
133 msgid " packages selected."
134 msgstr "Wybrane paczki"
135
136 #
137 msgid " updates available."
138 msgstr "Dostępne aktualizacje"
139
140 #
141 msgid " wireless networks found!"
142 msgstr "Znaleziono sieć bezprzewodową!"
143
144 #
145 msgid "#000000"
146 msgstr "#000000"
147
148 #
149 msgid "#0064c7"
150 msgstr "#0064c7"
151
152 #
153 msgid "#25062748"
154 msgstr "#25062748"
155
156 #
157 msgid "#389416"
158 msgstr "#389416"
159
160 #
161 msgid "#80000000"
162 msgstr "#80000000"
163
164 #
165 msgid "#80ffffff"
166 msgstr "#80ffffff"
167
168 #
169 msgid "#bab329"
170 msgstr "#bab329"
171
172 #
173 msgid "#f23d21"
174 msgstr "#f23d21"
175
176 #
177 msgid "#ffffff"
178 msgstr "#ffffff"
179
180 #
181 msgid "#ffffffff"
182 msgstr "#ffffffff"
183
184 #
185 msgid "%H:%M"
186 msgstr "%H:%M"
187
188 #
189 #, python-format
190 msgid "%d jobs are running in the background!"
191 msgstr "To %d zadanie jest wykonywane w tle!"
192
193 #
194 #, python-format
195 msgid "%d min"
196 msgstr "%d min"
197
198 #
199 #, python-format
200 msgid "%d services found!"
201 msgstr "%d znalezionych serwisów!"
202
203 #
204 msgid "%d.%B %Y"
205 msgstr "%d.%B %Y"
206
207 #
208 #, python-format
209 msgid "%i ms"
210 msgstr ""
211
212 #
213 #, python-format
214 msgid ""
215 "%s\n"
216 "(%s, %d MB free)"
217 msgstr ""
218 "%s\n"
219 "(%s, %d MB wolne)"
220
221 #
222 #, python-format
223 msgid "%s (%s)\n"
224 msgstr "%s (%s)\n"
225
226 #
227 msgid "(ZAP)"
228 msgstr "(Przełącz)"
229
230 #
231 msgid "(empty)"
232 msgstr "(puste)"
233
234 #
235 msgid "(show optional DVD audio menu)"
236 msgstr "(pokaż opcjonalne menu ustawień DVD audio)"
237
238 #
239 msgid "* Only available if more than one interface is active."
240 msgstr "* Dostępne tylko gdy więcej niż jeden interfejs jest aktywny."
241
242 #
243 msgid "* Only available when entering hidden SSID or network key"
244 msgstr "* Dostępne tylko gdy wpisujesz ukryty SSID lub klucz sieciowy"
245
246 #
247 msgid ".NFI Download failed:"
248 msgstr "Ładowanie pliku .NFI nie powiodło się:"
249
250 #
251 msgid ""
252 ".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
253 msgstr ""
254 "Suma kontrolna md5 pliku .NFi została sprawdzona. Możesz bezpiecznie "
255 "flashować tym image'm!"
256
257 #
258 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
259 msgstr "Katalog /usr/share/enigma2"
260
261 #
262 msgid "/var directory"
263 msgstr "Katalog /var"
264
265 #
266 msgid "0"
267 msgstr "0"
268
269 #
270 msgid "1"
271 msgstr "1"
272
273 #
274 msgid "1 wireless network found!"
275 msgstr "Znaleziono 1 sieć bezprzewodową!"
276
277 #
278 msgid "1.0"
279 msgstr "1.0"
280
281 #
282 msgid "1.1"
283 msgstr "1.1"
284
285 #
286 msgid "1.2"
287 msgstr "1.2"
288
289 #
290 msgid "12V output"
291 msgstr "Wyjście 12V"
292
293 #
294 msgid "13 V"
295 msgstr "13 V"
296
297 #
298 msgid "16:10"
299 msgstr "16:10"
300
301 #
302 msgid "16:10 Letterbox"
303 msgstr "16:10 Letterbox"
304
305 #
306 msgid "16:10 PanScan"
307 msgstr "16:10 PanScan"
308
309 #
310 msgid "16:9"
311 msgstr "16:9"
312
313 #
314 msgid "16:9 Letterbox"
315 msgstr "16:9 Letterbox"
316
317 #
318 msgid "16:9 always"
319 msgstr "16:9 zawsze"
320
321 #
322 msgid "18 V"
323 msgstr "18 V"
324
325 #
326 msgid "2"
327 msgstr "2"
328
329 #
330 msgid "3"
331 msgstr "3"
332
333 #
334 msgid "30 minutes"
335 msgstr "30 minut"
336
337 #
338 msgid "4"
339 msgstr "4"
340
341 #
342 msgid "4:3"
343 msgstr "4:3"
344
345 #
346 msgid "4:3 Letterbox"
347 msgstr "4:3 Letterbox"
348
349 #
350 msgid "4:3 PanScan"
351 msgstr "4:3 PanScan"
352
353 #
354 msgid "5"
355 msgstr "5"
356
357 #
358 msgid "5 minutes"
359 msgstr "5 minut"
360
361 #
362 msgid "50 Hz"
363 msgstr "50 Hz"
364
365 #
366 msgid "6"
367 msgstr "6"
368
369 #
370 msgid "60 minutes"
371 msgstr "60 minut"
372
373 #
374 msgid "7"
375 msgstr "7"
376
377 #
378 msgid "8"
379 msgstr "8"
380
381 #
382 msgid "9"
383 msgstr "9"
384
385 #
386 msgid "<Current movielist location>"
387 msgstr ""
388
389 #
390 msgid "<Default movie location>"
391 msgstr ""
392
393 #
394 msgid "<Last timer location>"
395 msgstr ""
396
397 #
398 msgid "<unknown>"
399 msgstr "<nieznany>"
400
401 #
402 msgid "??"
403 msgstr "??"
404
405 #
406 msgid "A"
407 msgstr "A"
408
409 #
410 #, python-format
411 msgid ""
412 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
413 "Do you want to keep your version?"
414 msgstr ""
415 "Plik konfiguracyjny (%s) został zmodyfikowany od czasu instalacji.\n"
416 "Czy zachować aktualną wersję?"
417
418 #
419 msgid ""
420 "A finished record timer wants to set your\n"
421 "Dreambox to standby. Do that now?"
422 msgstr ""
423 "Timer zakończonego nagrywanie chce ustawić Twojego\n"
424 "Dreamboxa w stan czuwania. Zrobić to teraz?"
425
426 #
427 msgid ""
428 "A finished record timer wants to shut down\n"
429 "your Dreambox. Shutdown now?"
430 msgstr ""
431 "Timer zakończonego nagrywanie chce wyłączyć\n"
432 "Twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
433
434 #
435 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
436 msgstr "Graficzny EPG dla wszystkich usług określonego bukietu"
437
438 #
439 msgid ""
440 "A mount entry with this name already exists!\n"
441 "Update existing entry and continue?\n"
442 msgstr ""
443
444 #
445 #, python-format
446 msgid ""
447 "A record has been started:\n"
448 "%s"
449 msgstr ""
450 "Nagrywanie rozpoczęło się:\n"
451 "%s"
452
453 #
454 msgid ""
455 "A recording is currently running.\n"
456 "What do you want to do?"
457 msgstr ""
458 "Nagrywanie w toku...\n"
459 "Co chcesz zrobić?"
460
461 #
462 msgid ""
463 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
464 "configure the positioner."
465 msgstr "Nagrywanie w toku. Zakończ nagrywanie przed ustawieniem pozycjonera."
466
467 #
468 msgid ""
469 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
470 "start the satfinder."
471 msgstr ""
472 "Nagrywanie w toku . Zatrzymaj nagrywanie przed uruchomieniem miernika "
473 "sygnału."
474
475 #
476 #, python-format
477 msgid "A required tool (%s) was not found."
478 msgstr "Narzędzie (%s) nie zostało znalezione."
479
480 #
481 msgid "A search for available updates is currently in progress."
482 msgstr ""
483
484 #
485 msgid ""
486 "A second configured interface has been found.\n"
487 "\n"
488 "Do you want to disable the second network interface?"
489 msgstr ""
490
491 #
492 msgid ""
493 "A sleep timer wants to set your\n"
494 "Dreambox to standby. Do that now?"
495 msgstr ""
496 "Wyłącznik czasowy chce ustawićTwojego\n"
497 "Dreamboxa w trybie czuwania. Zrobić to teraz?"
498
499 #
500 msgid ""
501 "A sleep timer wants to shut down\n"
502 "your Dreambox. Shutdown now?"
503 msgstr ""
504 "Wyłącznik czasowy chce wyłączyć\n"
505 "Twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
506
507 #
508 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
509 msgstr "Podgląd stanu dostępnych ikon i działania"
510
511 #
512 msgid ""
513 "A timer failed to record!\n"
514 "Disable TV and try again?\n"
515 msgstr ""
516 "Timer nie mógł nagrać!\n"
517 "Wyłączyć TV i spróbować ponownie?\n"
518
519 #
520 msgid "A/V Settings"
521 msgstr "Ustawienia A/V"
522
523 #
524 msgid "AA"
525 msgstr "AA"
526
527 #
528 msgid "AB"
529 msgstr "AB"
530
531 #
532 msgid "AC3 default"
533 msgstr "AC3 domyślnie"
534
535 #
536 msgid "AC3 downmix"
537 msgstr "AC3 downmix"
538
539 #
540 msgid "Abort"
541 msgstr "Przerwij"
542
543 #
544 msgid "Abort this Wizard."
545 msgstr ""
546
547 #
548 msgid "About"
549 msgstr "O tunerze..."
550
551 #
552 msgid "About..."
553 msgstr "Informacje o tunerze..."
554
555 #
556 msgid "Accesspoint:"
557 msgstr "Punkt dostępowy:"
558
559 #
560 msgid "Action on long powerbutton press"
561 msgstr "Akcja po długim naciśnięciu Power"
562
563 #
564 msgid "Action on short powerbutton press"
565 msgstr ""
566
567 #
568 msgid "Action:"
569 msgstr "Akcja:"
570
571 #
572 msgid "Activate Picture in Picture"
573 msgstr "Aktywuj PiP"
574
575 #
576 msgid "Activate network settings"
577 msgstr "Aktywuj ustawienia sieci"
578
579 #
580 msgid "Active"
581 msgstr ""
582
583 #
584 msgid ""
585 "Active/\n"
586 "Inactive"
587 msgstr ""
588
589 #
590 msgid "Adapter settings"
591 msgstr "Ustawienia adaptera"
592
593 #
594 msgid "Add"
595 msgstr "Dodaj"
596
597 #
598 msgid "Add Bookmark"
599 msgstr "Dodaj zakładkę"
600
601 #
602 msgid "Add WLAN configuration?"
603 msgstr "Dodać konfigurację WLAN?"
604
605 #
606 msgid "Add a mark"
607 msgstr "Dodaj znacznik"
608
609 #
610 msgid "Add a new NFS or CIFS mount point to your Dreambox."
611 msgstr ""
612
613 #
614 msgid "Add a new title"
615 msgstr "Dodaj nowy tytuł"
616
617 #
618 msgid "Add network configuration?"
619 msgstr "Dodać konfigurację sieci?"
620
621 #
622 msgid "Add new AutoTimer"
623 msgstr ""
624
625 #
626 msgid "Add new network mount point"
627 msgstr ""
628
629 #
630 msgid "Add timer"
631 msgstr "Dodaj timer"
632
633 #
634 msgid "Add timer as disabled on conflict"
635 msgstr ""
636
637 #
638 msgid "Add title"
639 msgstr "Dodaj tytuł"
640
641 #
642 msgid "Add to bouquet"
643 msgstr "Dodaj do bukietu"
644
645 #
646 msgid "Add to favourites"
647 msgstr "Dodaj do ulubionych"
648
649 #
650 msgid "Add zap timer instead of record timer?"
651 msgstr ""
652
653 #
654 msgid "Added: "
655 msgstr "Dodano: "
656
657 #
658 msgid "Address"
659 msgstr "Adres"
660
661 #
662 msgid ""
663 "Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if "
664 "enabled."
665 msgstr "Dołącz ustawienia e2, model dreamboxa, dodatkowe info o tunerze..."
666
667 #
668 msgid "Adds network configuration if enabled."
669 msgstr "Dołącz konfigurację sieci."
670
671 #
672 msgid "Adds wlan configuration if enabled."
673 msgstr "Dołącz konfigurację WLAN."
674
675 #
676 msgid ""
677 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
678 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
679 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
680 "test screens."
681 msgstr ""
682 "Dostosuj ustawienie koloru, żeby wszystkie cienie koloru były rozróżnialne, "
683 "ale wydały się tak nasycone jak tylko możliwie. Jeśli jesteś zadowolony z "
684 "rezultatu wciśnij OK aby wyjść z dostosowania video lub wybierz numer aby "
685 "zobaczyć inny testowy ekran."
686
687 #
688 msgid "Advanced"
689 msgstr "Zaawansowane"
690
691 #
692 msgid "Advanced Options"
693 msgstr "Zaawansowane Opcje"
694
695 #
696 msgid "Advanced Software"
697 msgstr ""
698
699 #
700 msgid "Advanced Software Plugin"
701 msgstr ""
702
703 #
704 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
705 msgstr "Zaawansowane ustawienia A/V"
706
707 #
708 msgid "Advanced Video Setup"
709 msgstr "Zawansowana Konfiguracja Wideo"
710
711 #
712 msgid "Advanced restore"
713 msgstr "Zaawansowane przywracanie"
714
715 #
716 msgid "After event"
717 msgstr "Po wydarzeniu"
718
719 #
720 msgid ""
721 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
722 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
723 msgstr ""
724 "Gdy kreator zostanie zakończony, możesz ochronić pojedyncze serwisy. Aby "
725 "dowiedzieć sie więcej jak to uczynić, przeczytaj instrukcję obsługi "
726 "Dreamboxa."
727
728 #
729 msgid "Album"
730 msgstr "Album"
731
732 #
733 msgid "All"
734 msgstr "Wszystkie"
735
736 #
737 msgid "All Satellites"
738 msgstr "Wszystkie satelity"
739
740 #
741 msgid "All Time"
742 msgstr ""
743
744 #
745 msgid "All non-repeating timers"
746 msgstr ""
747
748 #
749 msgid "Allow zapping via Webinterface"
750 msgstr "Zezwól na przełącznie z poziomu Web"
751
752 #
753 msgid "Alpha"
754 msgstr "Przezroczystość"
755
756 #
757 msgid "Alternative radio mode"
758 msgstr "Alternatywny tryb radiowy"
759
760 #
761 msgid "Alternative services tuner priority"
762 msgstr "Alternatywny priorytet usług tunera"
763
764 #
765 msgid "Always ask before sending"
766 msgstr "Zawsze pytaj przed wysłaniem"
767
768 #
769 msgid "Ammount of recordings left"
770 msgstr ""
771
772 #
773 msgid "An empty filename is illegal."
774 msgstr "Pusta nazwa pliku jest nieldozwolona."
775
776 #
777 msgid "An error occured."
778 msgstr ""
779
780 #
781 msgid "An unknown error occured!"
782 msgstr "Wystąpił nieznany błąd!"
783
784 #
785 msgid "Anonymize crashlog?"
786 msgstr "Anonimowy crashlog"
787
788 #
789 msgid "Arabic"
790 msgstr "Arabski"
791
792 #
793 msgid ""
794 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
795 "\n"
796 msgstr ""
797 "Jesteś pewien że chcesz aktywować tą konfigurację sieci?\n"
798 "\n"
799
800 #
801 msgid ""
802 "Are you sure you want to delete\n"
803 "following backup:\n"
804 msgstr ""
805 "Jesteś pewien że chcesz usunąć\n"
806 "tą kopię zapasową:\n"
807
808 #
809 msgid "Are you sure you want to exit this wizard?"
810 msgstr "Czy chcesz opuścić kreatora?"
811
812 #
813 msgid ""
814 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
815 "\n"
816 msgstr ""
817 "Czy jesteś pewien, że chcesz zrestartować interfejs sieciowy?\n"
818 "\n"
819
820 #
821 msgid ""
822 "Are you sure you want to restore\n"
823 "following backup:\n"
824 msgstr ""
825 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić\n"
826 "daną kopię:\n"
827
828 #
829 msgid ""
830 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
831 "Enigma2 will restart after the restore"
832 msgstr ""
833 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić kopię Enigmy2?\n"
834 "Enigma2 zostanie zrestartowana po przywróceniu"
835
836 #
837 msgid ""
838 "Are you sure you want to save this network mount?\n"
839 "\n"
840 msgstr ""
841
842 #
843 msgid "Artist"
844 msgstr "Artysta"
845
846 #
847 msgid "Ascending"
848 msgstr ""
849
850 #
851 msgid "Ask before shutdown:"
852 msgstr "Zapytaj przed wyłączeniem:"
853
854 #
855 msgid "Ask user"
856 msgstr "Zapytaj użytkownika"
857
858 #
859 msgid "Aspect Ratio"
860 msgstr "Format obrazu:"
861
862 #
863 msgid "Audio"
864 msgstr "Dźwięk"
865
866 #
867 msgid "Audio Options..."
868 msgstr "Opcje Dźwięku..."
869
870 #
871 msgid "Audio Sync"
872 msgstr ""
873
874 #
875 msgid "Audio Sync Setup"
876 msgstr ""
877
878 #
879 msgid "Australia"
880 msgstr ""
881
882 #
883 msgid "Author: "
884 msgstr "Autor: "
885
886 #
887 msgid "Authoring mode"
888 msgstr "Tryb autoringu"
889
890 #
891 msgid "Authorization"
892 msgstr "Auoryzacja"
893
894 #
895 msgid "Auto"
896 msgstr "Auto"
897
898 #
899 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
900 msgstr "Auto podział rozdzoałów co ? minuty (0=nigdy)"
901
902 #
903 msgid "Auto flesh"
904 msgstr "Auto flesh"
905
906 #
907 msgid "Auto scart switching"
908 msgstr "Auto przełączanie scart"
909
910 #
911 msgid "AutoTimer Editor"
912 msgstr ""
913
914 #
915 msgid "AutoTimer Filters"
916 msgstr ""
917
918 #
919 msgid "AutoTimer Services"
920 msgstr ""
921
922 #
923 msgid "AutoTimer Settings"
924 msgstr ""
925
926 #
927 msgid "AutoTimer overview"
928 msgstr ""
929
930 #
931 msgid "Automatic"
932 msgstr "Automatycznie"
933
934 #
935 msgid "Automatic Scan"
936 msgstr "Automatyczne skanowanie"
937
938 #
939 #, python-format
940 msgid ""
941 "Autoresolution Plugin Testmode:\n"
942 "Is %s ok?"
943 msgstr ""
944
945 #
946 msgid "Autoresolution Switch"
947 msgstr ""
948
949 #
950 msgid "Autoresolution is not working in Scart/DVI-PC Mode"
951 msgstr ""
952
953 #
954 msgid "Autoresolution settings"
955 msgstr ""
956
957 #
958 msgid "Autoresolution videomode setup"
959 msgstr ""
960
961 #
962 msgid "Autos & Vehicles"
963 msgstr ""
964
965 #
966 msgid "Autowrite timer"
967 msgstr "Zapisz automatycznie Timer"
968
969 #
970 msgid "Available format variables"
971 msgstr "Dostępne zmienne formatu"
972
973 #
974 msgid "B"
975 msgstr "B"
976
977 #
978 msgid "BA"
979 msgstr "BA"
980
981 #
982 msgid "BB"
983 msgstr "BB"
984
985 #
986 msgid "BER"
987 msgstr "BER"
988
989 #
990 msgid "BER:"
991 msgstr "BER:"
992
993 #
994 msgid "Back"
995 msgstr "Powrót"
996
997 #
998 msgid "Background"
999 msgstr "Tło"
1000
1001 #
1002 msgid "Backup"
1003 msgstr "Kopia zapasowa"
1004
1005 #
1006 msgid "Backup Location"
1007 msgstr "Lokalizacja kopii zapasowej"
1008
1009 #
1010 msgid "Backup Mode"
1011 msgstr "Tryb kopii zapasowej"
1012
1013 #
1014 msgid "Backup done."
1015 msgstr "Kopia skończona."
1016
1017 #
1018 msgid "Backup failed."
1019 msgstr "Kopia nieudana."
1020
1021 #
1022 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
1023 msgstr "Kopia zapasowa utworzona pomyslnie. Wciśnij OK aby zobaczyć rezultat."
1024
1025 #
1026 msgid "Backup is running..."
1027 msgstr "Tworzenie kopii..."
1028
1029 #
1030 msgid "Backup system settings"
1031 msgstr "Kopia ustawień systemowych"
1032
1033 #
1034 msgid "Band"
1035 msgstr "Pasmo"
1036
1037 #
1038 msgid "Bandwidth"
1039 msgstr "Szerokie pasmo"
1040
1041 #
1042 msgid "Begin of \"after event\" timespan"
1043 msgstr ""
1044
1045 #
1046 msgid "Begin of timespan"
1047 msgstr ""
1048
1049 #
1050 msgid "Begin time"
1051 msgstr "Czas rozpoczęcia"
1052
1053 #
1054 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
1055 msgstr "Zachowanie 'pauzy' gdy zatrzymany"
1056
1057 #
1058 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
1059 msgstr "Zachowanie przycisku 0 w trybie PiP"
1060
1061 #
1062 msgid "Behavior when a movie is started"
1063 msgstr "Zachowanie gdy film rozpoczęty"
1064
1065 #
1066 msgid "Behavior when a movie is stopped"
1067 msgstr "Zachowanie gdy film zatrzymany"
1068
1069 #
1070 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
1071 msgstr "Zachowanie gdy film osiąga koniec"
1072
1073 #
1074 msgid "Bitrate:"
1075 msgstr "Bitrate:"
1076
1077 #
1078 msgid "Block noise reduction"
1079 msgstr "Blokowa redukcja szumów"
1080
1081 #
1082 msgid "Blue boost"
1083 msgstr "Niebieski"
1084
1085 #
1086 msgid "Bookmarks"
1087 msgstr "Zakładki"
1088
1089 #
1090 msgid "Bouquets"
1091 msgstr ""
1092
1093 #
1094 msgid "Brazil"
1095 msgstr ""
1096
1097 #
1098 msgid "Brightness"
1099 msgstr "Jasność"
1100
1101 #
1102 msgid "Browse network neighbourhood"
1103 msgstr ""
1104
1105 #
1106 msgid "Burn DVD"
1107 msgstr "Wypal DVD"
1108
1109 #
1110 msgid "Burn existing image to DVD"
1111 msgstr "Nagraj dostępne image na DVD"
1112
1113 #
1114 msgid "Burn to DVD..."
1115 msgstr "Nagrywanie na DVD..."
1116
1117 #
1118 msgid "Bus: "
1119 msgstr "Bus:"
1120
1121 #
1122 msgid ""
1123 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
1124 "displayed."
1125 msgstr "Naciśnięcie przycisku OK spowodyje wyświetlenie pasek info."
1126
1127 #
1128 msgid "C"
1129 msgstr "C"
1130
1131 #
1132 msgid "C-Band"
1133 msgstr "Pasmo C"
1134
1135 #
1136 msgid "CF Drive"
1137 msgstr "Karta CF"
1138
1139 #
1140 msgid "CI assignment"
1141 msgstr "Zadania CI"
1142
1143 #
1144 msgid "CIFS share"
1145 msgstr ""
1146
1147 #
1148 msgid "CVBS"
1149 msgstr "CVBS"
1150
1151 #
1152 msgid "Cable"
1153 msgstr "Kablówka"
1154
1155 #
1156 msgid "Cache Thumbnails"
1157 msgstr "Przechowuj miniatury"
1158
1159 #
1160 msgid "Call monitoring"
1161 msgstr "Monitor rozmów"
1162
1163 #
1164 msgid "Canada"
1165 msgstr ""
1166
1167 #
1168 msgid "Cancel"
1169 msgstr "Anuluj"
1170
1171 #
1172 msgid "Cannot parse feed directory"
1173 msgstr "Nie można odnaleźć katalogu"
1174
1175 #
1176 msgid "Capacity: "
1177 msgstr "Pojemność:"
1178
1179 #
1180 msgid "Card"
1181 msgstr "Karta"
1182
1183 #
1184 msgid "Catalan"
1185 msgstr "Hiszpański"
1186
1187 #
1188 msgid "Center screen at the lower border"
1189 msgstr ""
1190
1191 #
1192 msgid "Center screen at the upper border"
1193 msgstr ""
1194
1195 #
1196 msgid "Change"
1197 msgstr "Zmień"
1198
1199 #
1200 msgid "Change active delay"
1201 msgstr ""
1202
1203 #
1204 msgid "Change bouquets in quickzap"
1205 msgstr "Automatyczna zmiana bukietów"
1206
1207 #
1208 msgid "Change default recording offset?"
1209 msgstr ""
1210
1211 #
1212 msgid "Change dir."
1213 msgstr "Zmień katalog"
1214
1215 #
1216 msgid "Change hostname"
1217 msgstr ""
1218
1219 #
1220 msgid "Change pin code"
1221 msgstr "Zmień kod pin"
1222
1223 #
1224 msgid "Change service pin"
1225 msgstr "Zmien pin serwisowy"
1226
1227 #
1228 msgid "Change service pins"
1229 msgstr "Zmień piny serwisowe"
1230
1231 #
1232 msgid "Change setup pin"
1233 msgstr "Zmień pin ustawień"
1234
1235 #
1236 msgid "Change step size"
1237 msgstr "Zmień rozmiar skoku"
1238
1239 #
1240 msgid "Change the hostname of your Dreambox."
1241 msgstr ""
1242
1243 #
1244 msgid "Channel"
1245 msgstr "Wybierz kanał"
1246
1247 #
1248 msgid "Channel Selection"
1249 msgstr "Wybór kanału"
1250
1251 #
1252 msgid "Channel audio:"
1253 msgstr ""
1254
1255 #
1256 msgid "Channel not in services list"
1257 msgstr "Kanału nie ma na liście serwisów"
1258
1259 #
1260 msgid "Channel:"
1261 msgstr "Kanał:"
1262
1263 #
1264 msgid "Channellist menu"
1265 msgstr "Menu listy kanałów"
1266
1267 #
1268 msgid "Channels"
1269 msgstr ""
1270
1271 #
1272 msgid "Chap."
1273 msgstr "Rozdz."
1274
1275 #
1276 msgid "Chapter"
1277 msgstr "Rozdział"
1278
1279 #
1280 msgid "Chapter:"
1281 msgstr "Rozdział:"
1282
1283 #
1284 msgid "Check"
1285 msgstr "Sprawdź"
1286
1287 #
1288 msgid "Checking Filesystem..."
1289 msgstr "Sprawdź System Plików..."
1290
1291 #
1292 msgid "Choose Tuner"
1293 msgstr "Wybierz tuner"
1294
1295 #
1296 msgid "Choose a wireless network"
1297 msgstr "Wybierz sieć bezprzewodową"
1298
1299 #
1300 msgid "Choose backup files"
1301 msgstr "Wybierz pliki do kopii"
1302
1303 #
1304 msgid "Choose backup location"
1305 msgstr "Wybierz miejsce kopii"
1306
1307 #
1308 msgid "Choose bouquet"
1309 msgstr "Wybierz bukiet"
1310
1311 #
1312 msgid "Choose source"
1313 msgstr "Wybierz źródło"
1314
1315 #
1316 msgid "Choose target folder"
1317 msgstr "Wybierz folder docelowy"
1318
1319 #
1320 msgid "Choose upgrade source"
1321 msgstr "Wybierz źródło aktualizacji"
1322
1323 #
1324 msgid "Choose your Skin"
1325 msgstr "Wybierz Skina"
1326
1327 #
1328 msgid "Circular left"
1329 msgstr "Kołój w lewo"
1330
1331 #
1332 msgid "Circular right"
1333 msgstr "Kołój w prawo"
1334
1335 #
1336 msgid "Classic"
1337 msgstr ""
1338
1339 #
1340 msgid "Cleanup"
1341 msgstr "Czyść"
1342
1343 #
1344 msgid "Cleanup Wizard"
1345 msgstr "Kreator czyszczenia"
1346
1347 #
1348 msgid "Cleanup Wizard settings"
1349 msgstr "Kreator czyszczenia"
1350
1351 #
1352 msgid "CleanupWizard"
1353 msgstr "Kreator czyszczenia"
1354
1355 #
1356 msgid "Clear before scan"
1357 msgstr "Czyść przed skanowaniem"
1358
1359 #
1360 msgid "Clear history on Exit:"
1361 msgstr "Wyczyść historię przy wyjsciu:"
1362
1363 #
1364 msgid "Clear log"
1365 msgstr "Wyczyść log"
1366
1367 #
1368 msgid "Close"
1369 msgstr "Zamknij"
1370
1371 #
1372 msgid "Close and forget changes"
1373 msgstr ""
1374
1375 #
1376 msgid "Close and save changes"
1377 msgstr ""
1378
1379 #
1380 msgid "Close title selection"
1381 msgstr "Zamknij wybór tytułu"
1382
1383 #
1384 msgid "Code rate high"
1385 msgstr "Poziom kodu wysoki"
1386
1387 #
1388 msgid "Code rate low"
1389 msgstr "Poziom kodu niski"
1390
1391 #
1392 msgid "Coderate HP"
1393 msgstr "Poziom kodu HP"
1394
1395 #
1396 msgid "Coderate LP"
1397 msgstr "Poziom kodu LP"
1398
1399 #
1400 msgid "Collection name"
1401 msgstr "Nazwa kolekcji"
1402
1403 #
1404 msgid "Collection settings"
1405 msgstr "Ustawienia kolekcji"
1406
1407 #
1408 msgid "Color Format"
1409 msgstr "Format kolorów"
1410
1411 #
1412 msgid "Comedy"
1413 msgstr ""
1414
1415 #
1416 msgid "Command execution..."
1417 msgstr "Wykonywanie polecenia..."
1418
1419 #
1420 msgid "Command order"
1421 msgstr "Kolejność poleceń"
1422
1423 #
1424 msgid "Committed DiSEqC command"
1425 msgstr "Komenda DiSEqC Commited"
1426
1427 #
1428 msgid "Common Interface"
1429 msgstr "Moduł Dostępu"
1430
1431 #
1432 msgid "Common Interface Assignment"
1433 msgstr "Zadania Modułu CI"
1434
1435 #
1436 msgid "CommonInterface"
1437 msgstr "Moduł CI"
1438
1439 #
1440 msgid "Communication"
1441 msgstr "Komunikacja"
1442
1443 #
1444 msgid "Compact Flash"
1445 msgstr "Compact Flash"
1446
1447 #
1448 msgid "Compact flash card"
1449 msgstr "Karta Compact flash"
1450
1451 #
1452 msgid "Complete"
1453 msgstr "Zakończ"
1454
1455 #
1456 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
1457 msgstr "Kompleksowe (pozwala mixować ścieżki audio i aspekty)"
1458
1459 #
1460 msgid "Config"
1461 msgstr "Config"
1462
1463 #
1464 msgid "Configuration Mode"
1465 msgstr "Tryb konfiguracji"
1466
1467 #
1468 msgid "Configuration for the Webinterface"
1469 msgstr "Konfigracja Webinterfejsu"
1470
1471 #
1472 msgid "Configure AutoTimer behavior"
1473 msgstr ""
1474
1475 #
1476 msgid "Configure interface"
1477 msgstr "Konfiguracja interfejsu"
1478
1479 #
1480 msgid "Configure nameservers"
1481 msgstr "Konfiguracja nameservera"
1482
1483 #
1484 msgid "Configure your internal LAN"
1485 msgstr "Skonfiguruj wewnętrzną sieć LAN"
1486
1487 #
1488 msgid "Configure your network again"
1489 msgstr "Ponowna konfiguracja sieci"
1490
1491 #
1492 msgid "Configure your wireless LAN again"
1493 msgstr "Skonfiguruj ponownie bezprzewodową sieć LAN"
1494
1495 #
1496 msgid "Configuring"
1497 msgstr "Konfigurowanie"
1498
1499 #
1500 msgid "Conflicting timer"
1501 msgstr "Konflikt timera"
1502
1503 #
1504 msgid "Connect"
1505 msgstr "Połącz"
1506
1507 #
1508 msgid "Connect to a Wireless Network"
1509 msgstr "Połącz z siecią bezprzewodową"
1510
1511 #
1512 msgid "Connected to"
1513 msgstr "Podłączony do"
1514
1515 #
1516 msgid "Connected to Fritz!Box!"
1517 msgstr "Połączono z  Fritz!Box!"
1518
1519 #
1520 msgid "Connected!"
1521 msgstr "Połączony!"
1522
1523 #
1524 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
1525 msgstr "Łączenie z  Fritz!Box..."
1526
1527 #
1528 #, python-format
1529 msgid ""
1530 "Connection to Fritz!Box\n"
1531 "failed! (%s)\n"
1532 "retrying..."
1533 msgstr ""
1534 "Połączenie z  Fritz!Box\n"
1535 "nieudane! (%s)\n"
1536 "ponawianie..."
1537
1538 #
1539 msgid "Constellation"
1540 msgstr "Konstelacja"
1541
1542 #
1543 msgid "Content does not fit on DVD!"
1544 msgstr "Zawartość nie pasuje do DVD!"
1545
1546 #
1547 msgid "Continue in background"
1548 msgstr "Kontynuuj w tle"
1549
1550 #
1551 msgid "Continue playing"
1552 msgstr "Kontynuuj odtwarzanie"
1553
1554 #
1555 msgid "Contrast"
1556 msgstr "Kontrast"
1557
1558 #
1559 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
1560 msgstr "Połączenie z Dreambox .NFI Image Serwerem nie powiodło sie:"
1561
1562 #
1563 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
1564 msgstr "Nie mogę odczytać nośnika. Czy nośnik znajduje się w czytniku?"
1565
1566 #
1567 msgid "Could not open Picture in Picture"
1568 msgstr ""
1569
1570 #
1571 #, python-format
1572 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
1573 msgstr "Nie można nagrać z powodu konfliktu timera %s"
1574
1575 #
1576 msgid "Crashlog settings"
1577 msgstr "Ustawienia crashlog"
1578
1579 #
1580 msgid "CrashlogAutoSubmit"
1581 msgstr "CrashlogAutoSubmit"
1582
1583 #
1584 msgid "CrashlogAutoSubmit settings"
1585 msgstr "Ustawienia crashlog"
1586
1587 #
1588 msgid "CrashlogAutoSubmit settings..."
1589 msgstr "Ustawienia crashlog..."
1590
1591 #
1592 msgid ""
1593 "Crashlogs found!\n"
1594 "Send them to Dream Multimedia ?"
1595 msgstr ""
1596 "Znaleziono crashlogi!\n"
1597 "Wysłać je do Dream Multimedia ?"
1598
1599 #
1600 msgid ""
1601 "Crashlogs found!\n"
1602 "Send them to Dream Multimedia?"
1603 msgstr ""
1604 "Znaleziono crashlog(i)!\n"
1605 "Wysłać do DreamMultimedia?"
1606
1607 #
1608 msgid "Create DVD-ISO"
1609 msgstr "Stwórz DVD-ISO"
1610
1611 #
1612 msgid "Create a new AutoTimer."
1613 msgstr ""
1614
1615 #
1616 msgid "Create a new timer using the classic editor"
1617 msgstr ""
1618
1619 #
1620 msgid "Create a new timer using the wizard"
1621 msgstr ""
1622
1623 #
1624 msgid "Create movie folder failed"
1625 msgstr "Tworzenie katalogu filmu nie powiodło się"
1626
1627 #
1628 #, python-format
1629 msgid "Creating directory %s failed."
1630 msgstr "Utworzenie katalogu %s nie powiodło się."
1631
1632 #
1633 msgid "Creating partition failed"
1634 msgstr "Tworzenie partycji nie powiodło się"
1635
1636 #
1637 msgid "Croatian"
1638 msgstr "Chorwacki"
1639
1640 #
1641 msgid "Current Transponder"
1642 msgstr "Aktualny Transponder"
1643
1644 #
1645 msgid "Current settings:"
1646 msgstr "Aktualne ustawienia:"
1647
1648 #
1649 msgid "Current value: "
1650 msgstr "Obecna wartość: "
1651
1652 #
1653 msgid "Current version:"
1654 msgstr "Aktualna wersja:"
1655
1656 #
1657 #, python-format
1658 msgid "Custom (%s)"
1659 msgstr ""
1660
1661 #
1662 msgid "Custom location"
1663 msgstr ""
1664
1665 #
1666 msgid "Custom offset"
1667 msgstr ""
1668
1669 #
1670 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
1671 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '1'/'3'"
1672
1673 #
1674 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
1675 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '4'/'6'"
1676
1677 #
1678 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
1679 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '7'/'9'"
1680
1681 #
1682 msgid "Customize"
1683 msgstr "Konfiguracja"
1684
1685 #
1686 msgid "Cut"
1687 msgstr "Wytnij"
1688
1689 #
1690 msgid "Cutlist editor..."
1691 msgstr "Edytor cięcia filmu..."
1692
1693 #
1694 msgid "Czech"
1695 msgstr "Czeski"
1696
1697 #
1698 msgid "Czech Republic"
1699 msgstr ""
1700
1701 #
1702 msgid "D"
1703 msgstr "D"
1704
1705 #
1706 msgid "DHCP"
1707 msgstr "DHCP"
1708
1709 #
1710 msgid "DUAL LAYER DVD"
1711 msgstr ""
1712
1713 #
1714 msgid "DVB-S"
1715 msgstr "DVB-S"
1716
1717 #
1718 msgid "DVB-S2"
1719 msgstr "DVB-S2"
1720
1721 #
1722 msgid "DVD File Browser"
1723 msgstr "Przeglądarka DVD"
1724
1725 #
1726 msgid "DVD Player"
1727 msgstr "Odtwarzacz DVD"
1728
1729 #
1730 msgid "DVD Titlelist"
1731 msgstr "Tytuły DVD"
1732
1733 #
1734 msgid "DVD media toolbox"
1735 msgstr "Narzedzia nośnika DVD"
1736
1737 #
1738 msgid "Danish"
1739 msgstr "Duński"
1740
1741 #
1742 msgid "Date"
1743 msgstr "Data"
1744
1745 #
1746 msgid "Decide if you want to enable or disable the Cleanup Wizard."
1747 msgstr "Zdecyduj czy włączyć lub wyłączyc kreator czyszczenia"
1748
1749 #
1750 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
1751 msgstr "Zdecyduj co powinno być zrobione gdy crashlogi zostaną znalezione."
1752
1753 #
1754 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
1755 msgstr "Zdecyduj co powino sie wydarzyć po złożeniu crashlogów."
1756
1757 #
1758 msgid "Decrease delay"
1759 msgstr ""
1760
1761 #
1762 #, python-format
1763 msgid "Decrease delay by %i ms (can be set)"
1764 msgstr ""
1765
1766 #
1767 msgid "Deep Standby"
1768 msgstr "Głębokie Czuwanie"
1769
1770 #
1771 msgid "Default"
1772 msgstr "Domyślny"
1773
1774 #
1775 msgid "Default Settings"
1776 msgstr "Ustawienia Domyślne"
1777
1778 #
1779 msgid "Default movie location"
1780 msgstr ""
1781
1782 #
1783 msgid "Default services lists"
1784 msgstr "Standardowa lista serwisów"
1785
1786 #
1787 msgid "Default settings"
1788 msgstr "Ustawienia standardowe"
1789
1790 #
1791 msgid "Deinterlacer mode for interlaced content"
1792 msgstr ""
1793
1794 #
1795 msgid "Deinterlacer mode for progressive content"
1796 msgstr ""
1797
1798 #
1799 msgid "Delay"
1800 msgstr "Opóźnienie"
1801
1802 #
1803 msgid "Delay x seconds after service started"
1804 msgstr ""
1805
1806 #
1807 msgid "Delete"
1808 msgstr "Usuń"
1809
1810 #
1811 msgid "Delete crashlogs"
1812 msgstr "Usuń crashlogi"
1813
1814 #
1815 msgid "Delete entry"
1816 msgstr "Skasuj wpis"
1817
1818 #
1819 msgid "Delete failed!"
1820 msgstr "Kasowanie nie powiodło się!"
1821
1822 #
1823 msgid "Delete mount"
1824 msgstr ""
1825
1826 #
1827 #, python-format
1828 msgid ""
1829 "Delete no more configured satellite\n"
1830 "%s?"
1831 msgstr ""
1832 "Czy usunąć nie skonfigurowanego satelitę\n"
1833 "%s?"
1834
1835 #
1836 msgid "Delete selected mount"
1837 msgstr ""
1838
1839 #
1840 msgid "Descending"
1841 msgstr ""
1842
1843 #
1844 msgid "Description"
1845 msgstr "Opis"
1846
1847 #
1848 msgid "Deselect"
1849 msgstr "Odznacz"
1850
1851 #
1852 msgid "Destination directory"
1853 msgstr "Katalog docelowy"
1854
1855 #
1856 msgid "Details for extension: "
1857 msgstr ""
1858
1859 #
1860 msgid "Detected HDD:"
1861 msgstr "Wykryto Hdd:"
1862
1863 #
1864 msgid "Detected NIMs:"
1865 msgstr "Wykryto NIMs:"
1866
1867 #
1868 msgid "DiSEqC"
1869 msgstr "DiSEqC"
1870
1871 #
1872 msgid "DiSEqC A/B"
1873 msgstr "DiSEqC A/B"
1874
1875 #
1876 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
1877 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
1878
1879 #
1880 msgid "DiSEqC mode"
1881 msgstr "Tryb DiSEqC"
1882
1883 #
1884 msgid "DiSEqC repeats"
1885 msgstr "Ilość powtorzeń DiSEqC"
1886
1887 #
1888 msgid "DiSEqC-Tester settings"
1889 msgstr "DiSEqC- ustawienia testera"
1890
1891 #
1892 msgid "Dialing:"
1893 msgstr "Wybieranie:"
1894
1895 #
1896 msgid "Digital contour removal"
1897 msgstr "Cyfrowe usunięcie konturu"
1898
1899 #
1900 msgid "Dir:"
1901 msgstr ""
1902
1903 #
1904 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
1905 msgstr "Bezpośrednie odtwarzanie podczepionych tytułów bez menu"
1906
1907 #
1908 #, python-format
1909 msgid "Directory %s nonexistent."
1910 msgstr "Katalog %s nie istnieje"
1911
1912 #
1913 msgid "Directory browser"
1914 msgstr "Przeglądarka katalogów"
1915
1916 #
1917 msgid "Disable"
1918 msgstr "Wyłącz"
1919
1920 #
1921 msgid "Disable Picture in Picture"
1922 msgstr "Wyłącz PiP"
1923
1924 #
1925 msgid "Disable Subtitles"
1926 msgstr "Wyłącz napisy"
1927
1928 #
1929 msgid "Disable crashlog reporting"
1930 msgstr "Wyłącz raportowanie o crashlogach"
1931
1932 #
1933 msgid "Disable timer"
1934 msgstr "Wyłącz timer"
1935
1936 #
1937 msgid "Disabled"
1938 msgstr "Wyłączone"
1939
1940 #
1941 msgid "Discard changes and close plugin"
1942 msgstr ""
1943
1944 #
1945 msgid "Discard changes and close screen"
1946 msgstr ""
1947
1948 #
1949 msgid "Disconnect"
1950 msgstr "Rozłącz"
1951
1952 #
1953 #, python-format
1954 msgid ""
1955 "Disconnected from\n"
1956 "Fritz!Box! (%s)\n"
1957 "retrying..."
1958 msgstr ""
1959 "Rozłączono z\n"
1960 "Fritz!Box! (%s)\n"
1961 "ponawianie..."
1962
1963 #
1964 msgid "Dish"
1965 msgstr "Antena"
1966
1967 #
1968 msgid "Display 16:9 content as"
1969 msgstr "Wyświetlaj zawartość 16:9 jako"
1970
1971 #
1972 msgid "Display 4:3 content as"
1973 msgstr "Wyświetlaj zawartość 4:3 jako"
1974
1975 #
1976 msgid "Display >16:9 content as"
1977 msgstr "Wyświetlaj zawartość 16:9 jako"
1978
1979 #
1980 msgid "Display Setup"
1981 msgstr "Ustawienia OLED"
1982
1983 #
1984 msgid "Display and Userinterface"
1985 msgstr "Wyświetlanie i Interfejs użytkownika"
1986
1987 #
1988 msgid "Display search results by:"
1989 msgstr "Pokaż rezultat wyszukiwania wg:"
1990
1991 #
1992 #, python-format
1993 msgid ""
1994 "Do you really want to REMOVE\n"
1995 "the plugin \"%s\"?"
1996 msgstr ""
1997 "Czy chcesz USUNĄĆ\n"
1998 "plugina \"%s\"?"
1999
2000 #
2001 msgid ""
2002 "Do you really want to check the filesystem?\n"
2003 "This could take lots of time!"
2004 msgstr ""
2005 "Czy na pewno chcesz sprawdzić sysem plików?\n"
2006 "Czynność może zająć dużo czasu!"
2007
2008 #
2009 #, python-format
2010 msgid "Do you really want to delete %s?"
2011 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć %s?"
2012
2013 #
2014 #, python-format
2015 msgid ""
2016 "Do you really want to download\n"
2017 "the plugin \"%s\"?"
2018 msgstr ""
2019 "Czy chcesz ściągnąć\n"
2020 "plugina \"%s\" ?"
2021
2022 #
2023 msgid ""
2024 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
2025 "All data on the disk will be lost!"
2026 msgstr ""
2027 "Czy chcesz zainicjować Hdd?\n"
2028 "Wszystkie dane na dysku zostaną skasowane!"
2029
2030 #
2031 #, python-format
2032 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
2033 msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć katalog %s z dysku?"
2034
2035 #
2036 #, python-format
2037 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
2038 msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć zakładke %s?"
2039
2040 #
2041 msgid ""
2042 "Do you want to backup now?\n"
2043 "After pressing OK, please wait!"
2044 msgstr ""
2045 "Czy chcesz zrobić teraz kopię zapasową?\n"
2046 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
2047
2048 #
2049 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
2050 msgstr "Czy chcesz nagrać tę kolekcje na nosniku DVD?"
2051
2052 #
2053 msgid "Do you want to do a service scan?"
2054 msgstr "Czy chcesz przeprowadzić skanowanie serwisów?"
2055
2056 #
2057 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
2058 msgstr "Czy chcesz wykonać kolejne ręczne skanowanie?"
2059
2060 #
2061 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
2062 msgstr "Czy chcesz włączyć kontrole rodzicielską w Twoim Dreamboxie?"
2063
2064 #
2065 msgid "Do you want to enter a username and password for this host?\n"
2066 msgstr ""
2067
2068 #
2069 msgid "Do you want to install default sat lists?"
2070 msgstr "Czy chcesz zainstalować domyślna listę satelit?"
2071
2072 #
2073 msgid "Do you want to install the package:\n"
2074 msgstr "Chcesz zainstalowac paczkę:\n"
2075
2076 #
2077 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
2078 msgstr "Czy chcesz odtwarzać DVD znajdujące się w czytniku?"
2079
2080 #
2081 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
2082 msgstr "Czy chcesz obejrzeć DVD przed jego nagraniem?"
2083
2084 #
2085 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
2086 msgstr "Chcesz uruchomić ponownie Dreamboxa?"
2087
2088 #
2089 msgid "Do you want to remove the package:\n"
2090 msgstr "Chcesz usunąć paczkę:\n"
2091
2092 #
2093 msgid "Do you want to restore your settings?"
2094 msgstr "Czy chcesz przywrócić swoje ustawienia?"
2095
2096 #
2097 msgid "Do you want to resume this playback?"
2098 msgstr "Czy chcesz wznowić odtwarzanie?"
2099
2100 #
2101 msgid "Do you want to see more entries?"
2102 msgstr "Chcesz zobaczyć wiecej wpisow?"
2103
2104 #
2105 msgid ""
2106 "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you "
2107 "if needed?"
2108 msgstr "Czy dołączyć twój adres email i nazwę jeśli będzie trzeba?"
2109
2110 #
2111 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
2112 msgstr "Chcesz zaktualizować Dreamboxa?"
2113
2114 #
2115 msgid ""
2116 "Do you want to update your Dreambox?\n"
2117 "After pressing OK, please wait!"
2118 msgstr ""
2119 "Czy chcesz zaktualizować Dreamboxa?\n"
2120 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
2121
2122 #
2123 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
2124 msgstr "Chcesz zaktualizować paczkę:\n"
2125
2126 #
2127 msgid "Do you want to view a tutorial?"
2128 msgstr "Czy chcesz zobaczyć wprowadzenie?"
2129
2130 #
2131 msgid "Don't ask, just send"
2132 msgstr "Nie pytaj tylko wyślij"
2133
2134 #
2135 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
2136 msgstr "Nie zatrzymuj aktualnego wydarzenia ale wyłącz nadchodzące"
2137
2138 #
2139 #, python-format
2140 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
2141 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów"
2142
2143 #
2144 #, python-format
2145 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
2146 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów z %d błędami"
2147
2148 #
2149 #, python-format
2150 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
2151 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów z %d błędami"
2152
2153 #
2154 msgid "Download"
2155 msgstr "Ładuj"
2156
2157 #
2158 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
2159 msgstr "Ładuj pliki .NFI z USB Flasher"
2160
2161 #
2162 msgid "Download Plugins"
2163 msgstr "Pobierz pluginy"
2164
2165 #
2166 msgid "Download Video"
2167 msgstr "Pobierz film"
2168
2169 #
2170 msgid "Download location"
2171 msgstr "Folder pobierania:"
2172
2173 #
2174 msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
2175 msgstr "Ładowanie image'a z USB flasher'a nie powiodło się:"
2176
2177 #
2178 msgid "Downloadable new plugins"
2179 msgstr "Nowe pluginy do pobrania"
2180
2181 #
2182 msgid "Downloadable plugins"
2183 msgstr "Pluginy do pobrania"
2184
2185 #
2186 msgid "Downloading"
2187 msgstr "Pobieranie..."
2188
2189 #
2190 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
2191 msgstr "Pobieranie informacji o pluginach. Proszę czekać..."
2192
2193 #
2194 msgid "Downloading screenshots. Please wait..."
2195 msgstr "Pobieranie obrazów. Proszę czekać..."
2196
2197 #
2198 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
2199 msgstr "Format danych DVD (kompatybilny z HDTV)"
2200
2201 #
2202 msgid "Dreambox software because updates are available."
2203 msgstr "Oprogramowanie dreamboxa ponieważ aktualizacje są dostępne"
2204
2205 #
2206 msgid "Duration: "
2207 msgstr "Trwanie: "
2208
2209 #
2210 msgid "Dutch"
2211 msgstr "Holenderski"
2212
2213 #
2214 msgid "Dynamic contrast"
2215 msgstr "Dynamiczny kontrast"
2216
2217 #
2218 msgid "E"
2219 msgstr "E"
2220
2221 #
2222 msgid "EPG Selection"
2223 msgstr "Wybór EPG"
2224
2225 #
2226 msgid "EPG encoding"
2227 msgstr ""
2228
2229 #
2230 #, python-format
2231 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
2232 msgstr "BŁĄD - skanowanie (%s) nie powiodło się!"
2233
2234 #
2235 msgid "East"
2236 msgstr "Wschód"
2237
2238 #
2239 msgid "Edit"
2240 msgstr "Edytuj"
2241
2242 #
2243 msgid "Edit AutoTimer"
2244 msgstr ""
2245
2246 #
2247 msgid "Edit AutoTimer filters"
2248 msgstr ""
2249
2250 #
2251 msgid "Edit AutoTimer services"
2252 msgstr ""
2253
2254 #
2255 msgid "Edit DNS"
2256 msgstr "Edytuj DNS"
2257
2258 #
2259 msgid "Edit Timers and scan for new Events"
2260 msgstr ""
2261
2262 #
2263 msgid "Edit Title"
2264 msgstr "Edytuj Tytuł"
2265
2266 #
2267 msgid "Edit bouquets list"
2268 msgstr ""
2269
2270 #
2271 msgid "Edit chapters of current title"
2272 msgstr "Edycja rozdziału"
2273
2274 #
2275 msgid "Edit new timer defaults"
2276 msgstr ""
2277
2278 #
2279 msgid "Edit selected AutoTimer"
2280 msgstr ""
2281
2282 #
2283 msgid "Edit services list"
2284 msgstr "Edytuj listę serwisów"
2285
2286 #
2287 msgid "Edit settings"
2288 msgstr "Edytuj ustawienia"
2289
2290 #
2291 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
2292 msgstr "Edytuj ustawienia servera nazw Dreamboxa.\n"
2293
2294 #
2295 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
2296 msgstr "Edytuj ustawienia sieci Dreamboxa.\n"
2297
2298 #
2299 msgid "Edit title"
2300 msgstr "Edytuj tytuł"
2301
2302 #
2303 msgid "Edit upgrade source url."
2304 msgstr "Edytuj adres aktualizacji"
2305
2306 #
2307 msgid "Editing"
2308 msgstr ""
2309
2310 #
2311 msgid "Editor for new AutoTimers"
2312 msgstr ""
2313
2314 #
2315 msgid "Education"
2316 msgstr ""
2317
2318 #
2319 msgid "Electronic Program Guide"
2320 msgstr "Elektroniczny Przewodnik Programowy"
2321
2322 #
2323 msgid "Enable"
2324 msgstr "Włącz"
2325
2326 #
2327 msgid "Enable /media"
2328 msgstr "Włącz katalog /media"
2329
2330 #
2331 msgid "Enable 1080p24 Mode"
2332 msgstr ""
2333
2334 #
2335 msgid "Enable 1080p25 Mode"
2336 msgstr ""
2337
2338 #
2339 msgid "Enable 1080p30 Mode"
2340 msgstr ""
2341
2342 #
2343 msgid "Enable 5V for active antenna"
2344 msgstr "Włącz 5V dla aktywnej anteny"
2345
2346 #
2347 msgid "Enable 720p24 Mode"
2348 msgstr ""
2349
2350 #
2351 msgid "Enable Autoresolution"
2352 msgstr ""
2353
2354 #
2355 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
2356 msgstr "Włączyć kreatora czyszczenia?"
2357
2358 #
2359 msgid "Enable Filtering"
2360 msgstr ""
2361
2362 #
2363 msgid "Enable HTTP Access"
2364 msgstr ""
2365
2366 #
2367 msgid "Enable HTTP Authentication"
2368 msgstr ""
2369
2370 #
2371 msgid "Enable HTTPS Access"
2372 msgstr ""
2373
2374 #
2375 msgid "Enable HTTPS Authentication"
2376 msgstr ""
2377
2378 #
2379 msgid "Enable Service Restriction"
2380 msgstr ""
2381
2382 #
2383 msgid "Enable Streaming Authentication"
2384 msgstr ""
2385
2386 #
2387 msgid "Enable multiple bouquets"
2388 msgstr "Włącz tryb wielu bukietów"
2389
2390 #
2391 msgid "Enable parental control"
2392 msgstr "Włącz kontrolę rodzicielską"
2393
2394 #
2395 msgid ""
2396 "Enable this to be able to access the AutoTimer Overview from within the "
2397 "extension menu."
2398 msgstr ""
2399
2400 #
2401 msgid "Enable timer"
2402 msgstr "Włącz timer"
2403
2404 #
2405 msgid "Enabled"
2406 msgstr "Włączone"
2407
2408 #
2409 msgid ""
2410 "Encoding the channel uses for it's EPG data. You only need to change this if "
2411 "you're searching for special characters like the german umlauts."
2412 msgstr ""
2413
2414 #
2415 msgid "Encrypted: "
2416 msgstr ""
2417
2418 #
2419 msgid "Encryption"
2420 msgstr "Szyfrowanie"
2421
2422 #
2423 msgid "Encryption Key"
2424 msgstr "Klucz szyfrujący"
2425
2426 #
2427 msgid "Encryption Keytype"
2428 msgstr "Typ klucza kodowania"
2429
2430 #
2431 msgid "Encryption Type"
2432 msgstr "Typ szyfrowania"
2433
2434 #
2435 msgid "Encryption:"
2436 msgstr "Kodowanie:"
2437
2438 #
2439 msgid "End of \"after event\" timespan"
2440 msgstr ""
2441
2442 #
2443 msgid "End of timespan"
2444 msgstr ""
2445
2446 #
2447 msgid "End time"
2448 msgstr "Czas zakończenia"
2449
2450 #
2451 msgid "EndTime"
2452 msgstr "Czas zakończenia"
2453
2454 #
2455 msgid "English"
2456 msgstr "Angielski"
2457
2458 #
2459 msgid ""
2460 "Enigma2 Skinselector\n"
2461 "\n"
2462 "If you experience any problems please contact\n"
2463 "stephan@reichholf.net\n"
2464 "\n"
2465 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2466 msgstr ""
2467 "Wybór skinów w Enigma2\n"
2468 "\n"
2469 "Jesli doświadczyłeś jakiś problemów skontaktuj się z\n"
2470 "stephan@reichholf.net\n"
2471 "\n"
2472 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2473
2474 #
2475 msgid ""
2476 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
2477 "\n"
2478 "If you experience any problems please contact\n"
2479 "stephan@reichholf.net\n"
2480 "\n"
2481 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2482 msgstr ""
2483 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
2484 "\n"
2485 "Jeśli doświadczyłeś pewnych problemów skontaktuj się z\n"
2486 "stephan@reichholf.net\n"
2487 "\n"
2488 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2489
2490 #
2491 msgid "Enter Fast Forward at speed"
2492 msgstr "Przejdź do przodu bardzo szybko"
2493
2494 #
2495 msgid "Enter IP to scan..."
2496 msgstr ""
2497
2498 #
2499 msgid "Enter Rewind at speed"
2500 msgstr "Przejdź wstecz bardzo szybko"
2501
2502 #
2503 msgid "Enter WLAN network name/SSID:"
2504 msgstr "Wpisz nazwę sieci WLAN / SSID:"
2505
2506 #
2507 msgid "Enter WLAN passphrase/key:"
2508 msgstr "Wpisz określenie / klucz WLAN :"
2509
2510 #
2511 msgid "Enter main menu..."
2512 msgstr "Wejdź do menu głównego..."
2513
2514 #
2515 msgid "Enter new hostname for your Dreambox"
2516 msgstr ""
2517
2518 #
2519 msgid "Enter options:"
2520 msgstr ""
2521
2522 #
2523 msgid "Enter password:"
2524 msgstr ""
2525
2526 #
2527 msgid "Enter pin code"
2528 msgstr ""
2529
2530 #
2531 msgid "Enter share directory:"
2532 msgstr ""
2533
2534 #
2535 msgid "Enter share name:"
2536 msgstr ""
2537
2538 #
2539 msgid "Enter the service pin"
2540 msgstr "Wpisz Pin serwisu"
2541
2542 #
2543 msgid "Enter user and password for host: "
2544 msgstr ""
2545
2546 #
2547 msgid "Enter username:"
2548 msgstr ""
2549
2550 #
2551 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
2552 msgstr "Wpisz swój adres email jeśli trzeba"
2553
2554 #
2555 msgid "Enter your search term(s)"
2556 msgstr "Wpisz wyraz do wyszukania..."
2557
2558 #
2559 msgid "Entertainment"
2560 msgstr ""
2561
2562 #
2563 msgid "Error"
2564 msgstr "Błąd"
2565
2566 #
2567 msgid "Error executing plugin"
2568 msgstr "Błąd wykonania wtyczki"
2569
2570 #
2571 #, python-format
2572 msgid ""
2573 "Error: %s\n"
2574 "Retry?"
2575 msgstr ""
2576 "Błąd: %s\n"
2577 "Ponowić?"
2578
2579 #
2580 msgid "Estonian"
2581 msgstr "Estoński"
2582
2583 #
2584 msgid "Eventview"
2585 msgstr "Widok wydarzenia"
2586
2587 #
2588 msgid "Everything is fine"
2589 msgstr "Wszystko jest OK"
2590
2591 #
2592 msgid "Exact match"
2593 msgstr ""
2594
2595 #
2596 msgid "Exclude"
2597 msgstr ""
2598
2599 #
2600 msgid "Execute \"after event\" during timespan"
2601 msgstr ""
2602
2603 #
2604 msgid "Execution Progress:"
2605 msgstr "Wykonywanie procesu:"
2606
2607 #
2608 msgid "Execution finished!!"
2609 msgstr "Wykonywanie zakonczone !!!"
2610
2611 #
2612 msgid "Exif"
2613 msgstr "Exif"
2614
2615 #
2616 msgid "Exit"
2617 msgstr "Wyjście"
2618
2619 #
2620 msgid "Exit editor"
2621 msgstr "Opuść edytor"
2622
2623 #
2624 msgid "Exit network wizard"
2625 msgstr "Opuść konfigurację sieci"
2626
2627 #
2628 msgid "Exit the cleanup wizard"
2629 msgstr "Opuść kreatora czyszczenia"
2630
2631 #
2632 msgid "Exit the wizard"
2633 msgstr "Opuść kreator"
2634
2635 #
2636 msgid "Exit wizard"
2637 msgstr "Opuść kreatora"
2638
2639 #
2640 msgid "Expert"
2641 msgstr "Ekspert"
2642
2643 #
2644 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
2645 msgstr "Wtyczki rozszeżonego ustawienia sieci..."
2646
2647 #
2648 msgid "Extended Setup..."
2649 msgstr "Zaawansowana konfiguracja..."
2650
2651 #
2652 msgid "Extended Software"
2653 msgstr ""
2654
2655 #
2656 msgid "Extended Software Plugin"
2657 msgstr ""
2658
2659 #
2660 msgid "Extensions"
2661 msgstr "Rozszerzenia"
2662
2663 #
2664 msgid "Extensions management"
2665 msgstr ""
2666
2667 #
2668 msgid "FEC"
2669 msgstr "FEC"
2670
2671 #
2672 msgid "Factory reset"
2673 msgstr "Ustawienia fabryczne"
2674
2675 #
2676 msgid "Failed"
2677 msgstr "Błąd"
2678
2679 #
2680 #, python-format
2681 msgid "Fan %d"
2682 msgstr ""
2683
2684 #
2685 #, python-format
2686 msgid "Fan %d PWM"
2687 msgstr ""
2688
2689 #
2690 #, python-format
2691 msgid "Fan %d Voltage"
2692 msgstr ""
2693
2694 #
2695 msgid "Fast"
2696 msgstr "Szybko"
2697
2698 #
2699 msgid "Fast DiSEqC"
2700 msgstr "Szybki DiSEqC"
2701
2702 #
2703 msgid "Fast Forward speeds"
2704 msgstr "Prędkości przewijania  w przód"
2705
2706 #
2707 msgid "Fast epoch"
2708 msgstr "Szybka epoka"
2709
2710 #
2711 msgid "Favourites"
2712 msgstr "Ulubione"
2713
2714 #
2715 msgid "Fetching feed entries"
2716 msgstr "Wyszukiwanie dostępnych wpisów"
2717
2718 #
2719 msgid "Fetching search entries"
2720 msgstr "Wyszukiwanie wpisów YouTube..."
2721
2722 #
2723 msgid "Filesystem Check"
2724 msgstr ""
2725
2726 #
2727 msgid "Filesystem Check..."
2728 msgstr "Sprawdź system plików..."
2729
2730 #
2731 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
2732 msgstr "System plików zawiera błędy, których nie dało się naprawić"
2733
2734 #
2735 msgid "Film & Animation"
2736 msgstr ""
2737
2738 #
2739 msgid "Filter"
2740 msgstr ""
2741
2742 #
2743 msgid ""
2744 "Filters are another powerful tool when matching events. An AutoTimer can be "
2745 "restricted to certain Weekdays or only match an event with a text inside eg "
2746 "it's Description.\n"
2747 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
2748 msgstr ""
2749
2750 #
2751 msgid "Finetune"
2752 msgstr "Strojenie"
2753
2754 #
2755 msgid "Finished"
2756 msgstr "Skończone"
2757
2758 #
2759 msgid "Finished configuring your network"
2760 msgstr "Zakończono konfigurowanie sieci"
2761
2762 #
2763 msgid "Finished restarting your network"
2764 msgstr "Zakończono restartowanie sieci"
2765
2766 #
2767 msgid "Finnish"
2768 msgstr "Fiński"
2769
2770 #
2771 msgid ""
2772 "First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
2773 msgstr ""
2774 "Najpierw musisz załadować najnowszą wersję środowiska bootującego dla  USB "
2775 "flash'era."
2776
2777 #
2778 msgid "Flash"
2779 msgstr "Flash"
2780
2781 #
2782 msgid "Flashing failed"
2783 msgstr "Flash'owanie nie powiodło się"
2784
2785 #
2786 msgid "Following tasks will be done after you press OK!"
2787 msgstr ""
2788
2789 #
2790 msgid "Format"
2791 msgstr "Format"
2792
2793 #
2794 #, python-format
2795 msgid ""
2796 "Found a total of %d matching Events.\n"
2797 "%d Timer were added and %d modified."
2798 msgstr ""
2799
2800 #
2801 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
2802 msgstr "Oblicz powtórzenie ramki podczas nie-płynnego zwijania"
2803
2804 #
2805 msgid "Frame size in full view"
2806 msgstr "Rozmiar ramki w pełnym widoku"
2807
2808 #
2809 msgid "France"
2810 msgstr ""
2811
2812 #
2813 msgid "French"
2814 msgstr "Francuski"
2815
2816 #
2817 msgid "Frequency"
2818 msgstr "Częstotliwość"
2819
2820 #
2821 msgid "Frequency bands"
2822 msgstr "Pasma częstotliwości"
2823
2824 #
2825 msgid "Frequency scan step size(khz)"
2826 msgstr "Rozmiar stopnia skanowania (khz)"
2827
2828 #
2829 msgid "Frequency steps"
2830 msgstr "Stopnie częstotliwości"
2831
2832 #
2833 msgid "Fri"
2834 msgstr "Pią"
2835
2836 #
2837 msgid "Friday"
2838 msgstr "Piątek"
2839
2840 #
2841 msgid "Frisian"
2842 msgstr "Fryzyjski"
2843
2844 #
2845 msgid "Fritz!Box FON IP address"
2846 msgstr "Fritz!Box FON IP Adres"
2847
2848 #
2849 #, python-format
2850 msgid "Frontprocessor version: %d"
2851 msgstr "Wersja Frontprocesora: %d"
2852
2853 #
2854 msgid "Fsck failed"
2855 msgstr "Fsck zawiódł"
2856
2857 #
2858 msgid "Function not yet implemented"
2859 msgstr "Funkcja jeszcze nie zaimplementowana"
2860
2861 #
2862 msgid ""
2863 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
2864 "Do you want to Restart the GUI now?"
2865 msgstr ""
2866 "GUI musi zostać zrestartowane aby zastosować nowego skina\n"
2867 "Czy chcesz zrobić restart GUI teraz?"
2868
2869 #
2870 msgid "Gaming"
2871 msgstr ""
2872
2873 #
2874 msgid "Gateway"
2875 msgstr "Brama"
2876
2877 #
2878 msgid "General AC3 Delay"
2879 msgstr "Główne opóźnienie AC3"
2880
2881 #
2882 msgid "General AC3 delay (ms)"
2883 msgstr ""
2884
2885 #
2886 msgid "General PCM Delay"
2887 msgstr "Główne opóźnienie PCM"
2888
2889 #
2890 msgid "General PCM delay (ms)"
2891 msgstr ""
2892
2893 #
2894 msgid "Genre"
2895 msgstr "Gatunek"
2896
2897 #
2898 msgid "Genuine Dreambox"
2899 msgstr ""
2900
2901 #
2902 msgid "German"
2903 msgstr "Niemiecki"
2904
2905 #
2906 msgid "Germany"
2907 msgstr ""
2908
2909 #
2910 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
2911 msgstr "Zdobywanie info o pluginie. Proszę czekać..."
2912
2913 #
2914 msgid "Global delay"
2915 msgstr ""
2916
2917 #
2918 msgid "Goto 0"
2919 msgstr "Idź do 0"
2920
2921 #
2922 msgid "Goto position"
2923 msgstr "Idź na pozycje"
2924
2925 #
2926 msgid "Graphical Multi EPG"
2927 msgstr "Graficzny Multi EPG"
2928
2929 #
2930 msgid "Great Britain"
2931 msgstr ""
2932
2933 #
2934 msgid "Greek"
2935 msgstr "Grecki"
2936
2937 #
2938 msgid "Green boost"
2939 msgstr "Zielony"
2940
2941 #
2942 msgid "Guard Interval"
2943 msgstr "Ochrona odstępu"
2944
2945 #
2946 msgid "Guard interval mode"
2947 msgstr "Ochronny tryb odstępu"
2948
2949 #
2950 msgid "Guess existing timer based on begin/end"
2951 msgstr ""
2952
2953 #
2954 msgid "HD Interlace Mode"
2955 msgstr ""
2956
2957 #
2958 msgid "HD Progressive Mode"
2959 msgstr ""
2960
2961 #
2962 msgid "HD videos"
2963 msgstr "Filmy HD"
2964
2965 #
2966 msgid "HTTP Port"
2967 msgstr ""
2968
2969 #
2970 msgid "HTTPS Port"
2971 msgstr ""
2972
2973 #
2974 msgid "Harddisk"
2975 msgstr "Dysk twardy..."
2976
2977 #
2978 msgid "Harddisk setup"
2979 msgstr "Ustawienia dysku twardego"
2980
2981 #
2982 msgid "Harddisk standby after"
2983 msgstr "Tryb czuwania dysku twardego po"
2984
2985 #
2986 msgid "Help"
2987 msgstr ""
2988
2989 #
2990 msgid "Hidden network SSID"
2991 msgstr "Ukryty sieciowy SSID"
2992
2993 #
2994 msgid "Hidden networkname"
2995 msgstr "Ukryta nazwa sieci"
2996
2997 #
2998 msgid "Hierarchy Information"
2999 msgstr "Informacja hierarchii"
3000
3001 #
3002 msgid "Hierarchy mode"
3003 msgstr "Tryb hierarchii"
3004
3005 #
3006 msgid "High bitrate support"
3007 msgstr "Obsługa wysokiego Bitrate"
3008
3009 #
3010 msgid "History"
3011 msgstr "Historia"
3012
3013 #
3014 msgid "Holland"
3015 msgstr ""
3016
3017 #
3018 msgid "Hong Kong"
3019 msgstr ""
3020
3021 #
3022 msgid "Horizontal"
3023 msgstr "Pozioma [H]"
3024
3025 #
3026 msgid "How many minutes do you want to record?"
3027 msgstr "Ile minut ma trwać nagranie?"
3028
3029 #
3030 msgid "How to handle found crashlogs?"
3031 msgstr "Czynność po znalezieniu crashloga"
3032
3033 #
3034 msgid "Howto & Style"
3035 msgstr ""
3036
3037 #
3038 msgid "Hue"
3039 msgstr "Barwa"
3040
3041 #
3042 msgid "Hungarian"
3043 msgstr "Węgierski"
3044
3045 #
3046 msgid "IP Address"
3047 msgstr "Adres IP"
3048
3049 #
3050 msgid "IP:"
3051 msgstr ""
3052
3053 #
3054 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
3055 msgstr "Plik ISO jest za duży dla tego systemu plików!"
3056
3057 #
3058 msgid "ISO path"
3059 msgstr "Ścieżka ISO"
3060
3061 #
3062 msgid "Icelandic"
3063 msgstr "Islandzki"
3064
3065 #
3066 #, python-format
3067 msgid ""
3068 "If this is enabled an existing timer will also be considered recording an "
3069 "event if it records at least 80% of the it."
3070 msgstr ""
3071
3072 #
3073 msgid "If you can see this page, please press OK."
3074 msgstr "Jeśli widzisz tą stronę, proszę wciśnij OK."
3075
3076 #
3077 msgid ""
3078 "If you see this, something is wrong with\n"
3079 "your scart connection. Press OK to return."
3080 msgstr ""
3081 "Jeśli to widzisz coś jest nie tak z\n"
3082 "Twoim interfejsem scart. Naciśnij OK aby wrócić."
3083
3084 #
3085 msgid ""
3086 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
3087 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
3088 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
3089 "possible.\n"
3090 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
3091 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
3092 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
3093 "step.\n"
3094 "If you are happy with the result, press OK."
3095 msgstr ""
3096 "Jeśli Twój TV posiada poprawę jasności i kontrastu, wyłącz to. Jeśli masz "
3097 "opcje ustawioną na \"Dynamiczne\", zmień ją na Standardową. Dostosuj poziom "
3098 "podświetlania do własnej wartości .Zmniejsz kontrast w TV do najniższej "
3099 "wartości.\n"
3100 "Następnie zmniejsz poziom jasności, ale upewnij się że dwa najniższe "
3101 "odcienie szarości są rozpoznawalne.\n"
3102 "Na razie nie troszcz się o odcienie jasności. One zostaną ustawione w "
3103 "kolejnym kroku.\n"
3104 "Jeśli jesteś zadowolony z rezultatu wciśnij OK."
3105
3106 #
3107 msgid "Image flash utility"
3108 msgstr "Narzędzia flash'a"
3109
3110 #
3111 msgid "Image-Upgrade"
3112 msgstr " Aktualizacja Image'a"
3113
3114 #
3115 msgid "Import AutoTimer"
3116 msgstr ""
3117
3118 #
3119 msgid "Import existing Timer"
3120 msgstr ""
3121
3122 #
3123 msgid "Import from EPG"
3124 msgstr ""
3125
3126 #
3127 msgid "In Progress"
3128 msgstr "W toku"
3129
3130 #
3131 msgid ""
3132 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
3133 msgstr "Aby nagrywać z timera, TV został włączony na nagrywany serwis!\n"
3134
3135 #
3136 msgid "Include"
3137 msgstr ""
3138
3139 #
3140 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
3141 msgstr "Dołączyć email i twoją nazwę?"
3142
3143 #
3144 msgid "Increase delay"
3145 msgstr ""
3146
3147 #
3148 #, python-format
3149 msgid "Increase delay by %i ms (can be set)"
3150 msgstr ""
3151
3152 #
3153 msgid "Increased voltage"
3154 msgstr "Zwiększone napięcie"
3155
3156 #
3157 msgid "Index"
3158 msgstr "Indeks"
3159
3160 #
3161 msgid "India"
3162 msgstr ""
3163
3164 #
3165 msgid "Info"
3166 msgstr "Info"
3167
3168 #
3169 msgid "InfoBar"
3170 msgstr "Pasek info"
3171
3172 #
3173 msgid "Infobar timeout"
3174 msgstr "Czas wyświetlania paska info"
3175
3176 #
3177 msgid "Information"
3178 msgstr "Informacje"
3179
3180 #
3181 msgid "Init"
3182 msgstr "Init"
3183
3184 #
3185 msgid "Initial location in new timers"
3186 msgstr ""
3187
3188 #
3189 msgid "Initialization"
3190 msgstr ""
3191
3192 #
3193 msgid "Initialization..."
3194 msgstr "Inicjalizacja..."
3195
3196 #
3197 msgid "Initialize"
3198 msgstr "Inicjuj"
3199
3200 #
3201 msgid "Initializing Harddisk..."
3202 msgstr "Inicjalizowanie Hdd..."
3203
3204 #
3205 msgid "Input"
3206 msgstr "Info"
3207
3208 #
3209 msgid "Install"
3210 msgstr "Instalacja"
3211
3212 #
3213 msgid "Install a new image with a USB stick"
3214 msgstr "Instaluj nowe image z pamięci USB"
3215
3216 #
3217 msgid "Install a new image with your web browser"
3218 msgstr "Instaluj nowe image z przeglądarki www"
3219
3220 #
3221 msgid "Install extensions."
3222 msgstr "Instaluj rozszerzenia"
3223
3224 #
3225 msgid "Install local extension"
3226 msgstr "Instaluj lokalną paczkę"
3227
3228 #
3229 msgid "Install or remove finished."
3230 msgstr "Instalacja lub kasowanie zakończone."
3231
3232 #
3233 msgid "Install settings, skins, software..."
3234 msgstr "Instaluj ustawienia, skiny, soft..."
3235
3236 #
3237 msgid "Installation finished."
3238 msgstr "Instalacja zakończona."
3239
3240 #
3241 msgid "Installing"
3242 msgstr "Instalowanie"
3243
3244 #
3245 msgid "Installing Software..."
3246 msgstr "Instalowanie oprogramowania..."
3247
3248 #
3249 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
3250 msgstr "Instaluję standardową litę satelit...Proszę czekać..."
3251
3252 #
3253 msgid "Installing defaults... Please wait..."
3254 msgstr "Instaluję ustawienia standardowe...Proszę czekać..."
3255
3256 #
3257 msgid "Installing package content... Please wait..."
3258 msgstr "Instaluję zawartość pakietu...Proszę czekać..."
3259
3260 #
3261 msgid "Instant Record..."
3262 msgstr "Natychmiastowe nagranie..."
3263
3264 #
3265 msgid "Instant record location"
3266 msgstr ""
3267
3268 #
3269 msgid "Integrated Ethernet"
3270 msgstr "Zintegrowany Ethernet"
3271
3272 #
3273 msgid "Integrated Wireless"
3274 msgstr "Zintegrowana sieś bezprzewodowa"
3275
3276 #
3277 msgid "Interface: "
3278 msgstr ""
3279
3280 #
3281 msgid "Interfaces"
3282 msgstr "Interfejs"
3283
3284 #
3285 msgid "Intermediate"
3286 msgstr "Pośrednia"
3287
3288 #
3289 msgid "Internal Flash"
3290 msgstr "Wewnętrzny Flash"
3291
3292 #
3293 msgid "Invalid Location"
3294 msgstr "Nieprawidłowa Lokalizacja"
3295
3296 #
3297 #, python-format
3298 msgid "Invalid directory selected: %s"
3299 msgstr "Wybrano niewłaściwy katalog: %s"
3300
3301 #
3302 msgid "Invalid selection"
3303 msgstr ""
3304
3305 #
3306 msgid "Inversion"
3307 msgstr "Inversja"
3308
3309 #
3310 msgid "Invert display"
3311 msgstr "Odwróć wyświetlanie"
3312
3313 #
3314 msgid "Ipkg"
3315 msgstr "Ipkg"
3316
3317 #
3318 msgid "Ireland"
3319 msgstr ""
3320
3321 #
3322 msgid "Is this videomode ok?"
3323 msgstr "Czy ten tryb jest dobry?"
3324
3325 #
3326 msgid "Israel"
3327 msgstr ""
3328
3329 #
3330 msgid ""
3331 "It's possible to restrict an AutoTimer to certain Services or Bouquets or to "
3332 "deny specific ones.\n"
3333 "An Event will only match this AutoTimer if it's on a specific and not denied "
3334 "Service (inside a Bouquet).\n"
3335 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
3336 msgstr ""
3337
3338 #
3339 msgid "Italian"
3340 msgstr "Włoski"
3341
3342 #
3343 msgid "Italy"
3344 msgstr ""
3345
3346 #
3347 msgid "Japan"
3348 msgstr ""
3349
3350 #
3351 msgid "Job View"
3352 msgstr "Podgląd zajęć"
3353
3354 #
3355 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
3356 msgid "Just Scale"
3357 msgstr "Po prostu skaluj"
3358
3359 #
3360 #, python-format
3361 msgid "Key %(Key)s successfully set to %(delay)i ms"
3362 msgstr ""
3363
3364 #
3365 #, python-format
3366 msgid "Key %(key)s (current value: %(value)i ms)"
3367 msgstr ""
3368
3369 #
3370 msgid "Keyboard"
3371 msgstr "Klawiatura..."
3372
3373 #
3374 msgid "Keyboard Map"
3375 msgstr "Mapa klawiatury"
3376
3377 #
3378 msgid "Keyboard Setup"
3379 msgstr "Ustawienia klawiatury"
3380
3381 #
3382 msgid "Keymap"
3383 msgstr "Mapa klawiszy"
3384
3385 #
3386 msgid "LAN Adapter"
3387 msgstr "Adapter LAN"
3388
3389 #
3390 msgid "LNB"
3391 msgstr "LNB"
3392
3393 #
3394 msgid "LOF"
3395 msgstr "LOF"
3396
3397 #
3398 msgid "LOF/H"
3399 msgstr "LOF/H"
3400
3401 #
3402 msgid "LOF/L"
3403 msgstr "LOF/L"
3404
3405 #
3406 msgid "Language"
3407 msgstr "Język"
3408
3409 #
3410 msgid "Language selection"
3411 msgstr "Wybór języka"
3412
3413 msgid "Language..."
3414 msgstr "Język..."
3415
3416 #
3417 msgid "Last config"
3418 msgstr "Ostatnie ust"
3419
3420 #
3421 msgid "Last speed"
3422 msgstr "Ostatnia prędkość"
3423
3424 #
3425 msgid "Latitude"
3426 msgstr "Szerokość geogr."
3427
3428 #
3429 msgid "Latvian"
3430 msgstr "Łotewski"
3431
3432 #
3433 msgid "Leave DVD Player?"
3434 msgstr "Zamknąć odtwarzacz DVD?"
3435
3436 #
3437 msgid "Left"
3438 msgstr "Lewo"
3439
3440 #
3441 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
3442 msgid "Letterbox"
3443 msgstr "Letterbox"
3444
3445 #
3446 msgid "Limit east"
3447 msgstr "Limit wschodni"
3448
3449 #
3450 msgid "Limit west"
3451 msgstr "Limit zachodni"
3452
3453 #
3454 msgid "Limited character set for recording filenames"
3455 msgstr "Limit znaków w nazwie nagrania"
3456
3457 #
3458 msgid "Limits off"
3459 msgstr "Limity wyłaczonyy"
3460
3461 #
3462 msgid "Limits on"
3463 msgstr "Limity właczony"
3464
3465 #
3466 msgid "Link Quality:"
3467 msgstr "Jakość sygnału:"
3468
3469 #
3470 msgid "Link:"
3471 msgstr "Łącze:"
3472
3473 #
3474 msgid "Linked titles with a DVD menu"
3475 msgstr "Połącz tytuł z menu DVD"
3476
3477 #
3478 msgid "List of Storage Devices"
3479 msgstr "Lista zapamiętanych urządzeń"
3480
3481 #
3482 msgid "Lithuanian"
3483 msgstr "Litewski"
3484
3485 #
3486 msgid "Load"
3487 msgstr "Otwórz"
3488
3489 #
3490 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
3491 msgstr "Wyświetlaj długość filmu na liście"
3492
3493 #
3494 msgid "Load feed on startup:"
3495 msgstr "Załaduj listę podczas startu:"
3496
3497 #
3498 msgid "Load movie-length"
3499 msgstr "Pokaż dlugość filmu"
3500
3501 #
3502 msgid "Local Network"
3503 msgstr "Sieć lokalna"
3504
3505 #
3506 msgid "Local share name"
3507 msgstr ""
3508
3509 #
3510 msgid "Location"
3511 msgstr "Lokalizacja"
3512
3513 #
3514 msgid "Location for instant recordings"
3515 msgstr ""
3516
3517 #
3518 msgid "Lock:"
3519 msgstr "Block:"
3520
3521 #
3522 msgid "Log results to harddisk"
3523 msgstr "Wyniki Loga na HDD"
3524
3525 #
3526 msgid "Long Keypress"
3527 msgstr "Długie naciskanie klawisza"
3528
3529 #
3530 msgid "Longitude"
3531 msgstr "Długość geogr."
3532
3533 #
3534 msgid "Lower bound of timespan."
3535 msgstr ""
3536
3537 #
3538 msgid ""
3539 "Lower bound of timespan. Nothing before this time will be matched. Offsets "
3540 "are not taken into account!"
3541 msgstr ""
3542
3543 #
3544 msgid "MMC Card"
3545 msgstr "Karta MMC"
3546
3547 #
3548 msgid "MORE"
3549 msgstr "Więcej"
3550
3551 #
3552 msgid "Main menu"
3553 msgstr "Menu Główne"
3554
3555 #
3556 msgid "Mainmenu"
3557 msgstr "Menu Główne"
3558
3559 #
3560 msgid "Make this mark an 'in' point"
3561 msgstr "Traktuj znacznik jako wewnętrzny punkt"
3562
3563 #
3564 msgid "Make this mark an 'out' point"
3565 msgstr "Traktuj znacznik jako zewnętrzny punkt"
3566
3567 #
3568 msgid "Make this mark just a mark"
3569 msgstr "Traktuj znacznik po prostu jak zaznaczenie"
3570
3571 #
3572 msgid "Manage extensions"
3573 msgstr ""
3574
3575 #
3576 msgid "Manage network shares"
3577 msgstr ""
3578
3579 #
3580 msgid "Manage your network shares..."
3581 msgstr ""
3582
3583 #
3584 msgid "Manage your receiver's software"
3585 msgstr "Zarządzaj oprogramowaniem tunera"
3586
3587 #
3588 msgid "Manual Scan"
3589 msgstr "Ręczne skanowanie"
3590
3591 #
3592 msgid "Manual transponder"
3593 msgstr "Własny transponder"
3594
3595 #
3596 msgid "Manufacturer"
3597 msgstr "Producent"
3598
3599 #
3600 msgid "Margin after record"
3601 msgstr "Margines po nagraniu (w min)"
3602
3603 #
3604 msgid "Margin before record (minutes)"
3605 msgstr "Margines przed nagraniem (w min)"
3606
3607 #
3608 #, python-format
3609 msgid "Match Timespan: %02d:%02d - %02d:%02d"
3610 msgstr ""
3611
3612 #
3613 msgid "Match title"
3614 msgstr ""
3615
3616 #
3617 #, python-format
3618 msgid "Match title: %s"
3619 msgstr ""
3620
3621 #
3622 msgid "Max. Bitrate: "
3623 msgstr ""
3624
3625 #
3626 msgid "Maximum duration (in m)"
3627 msgstr ""
3628
3629 #
3630 msgid ""
3631 "Maximum event duration to match. If an event is longer than this ammount of "
3632 "time (without offset) it won't be matched."
3633 msgstr ""
3634
3635 #
3636 msgid "Media player"
3637 msgstr "Odtwarzacz"
3638
3639 #
3640 msgid "MediaPlayer"
3641 msgstr "Odtwarzacz Multimedialny"
3642
3643 #
3644 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
3645 msgstr "Nosnik nie jest zapisywalnym DVD!"
3646
3647 #
3648 msgid "Medium is not empty!"
3649 msgstr "Nosnik nie jest pusty!"
3650
3651 #
3652 msgid "Menu"
3653 msgstr "Menu"
3654
3655 #
3656 msgid "Message"
3657 msgstr "Wiadomość"
3658
3659 #
3660 msgid "Message..."
3661 msgstr "Wiadomość..."
3662
3663 #
3664 msgid "Mexico"
3665 msgstr ""
3666
3667 #
3668 msgid "Mkfs failed"
3669 msgstr "Mkfs zawiódł"
3670
3671 #
3672 msgid "Mode"
3673 msgstr "Tryb"
3674
3675 #
3676 msgid "Model: "
3677 msgstr "Model: "
3678
3679 #
3680 msgid "Modify existing timers"
3681 msgstr ""
3682
3683 #
3684 msgid "Modulation"
3685 msgstr "Modulacja"
3686
3687 #
3688 msgid "Modulator"
3689 msgstr "Modulator"
3690
3691 #
3692 msgid "Mon"
3693 msgstr "Pon"
3694
3695 #
3696 msgid "Mon-Fri"
3697 msgstr "Pon-Pią"
3698
3699 #
3700 msgid "Monday"
3701 msgstr "Poniedziałek"
3702
3703 #
3704 msgid "Monthly"
3705 msgstr ""
3706
3707 #
3708 msgid "More video entries."
3709 msgstr ""
3710
3711 #
3712 msgid "Mosquito noise reduction"
3713 msgstr "Punktowa redukcja szumów"
3714
3715 #
3716 msgid "Most discussed"
3717 msgstr "Najczęściej dyskutowane"
3718
3719 #
3720 msgid "Most linked"
3721 msgstr "Najczęściej ogladane"
3722
3723 #
3724 msgid "Most popular"
3725 msgstr "Najbardziej popularne"
3726
3727 #
3728 msgid "Most recent"
3729 msgstr "Najnowsze"
3730
3731 #
3732 msgid "Most responded"
3733 msgstr "Najbardziej odpowiednie"
3734
3735 #
3736 msgid "Most viewed"
3737 msgstr "Najczęściej ogladane"
3738
3739 #
3740 msgid "Mount failed"
3741 msgstr "Montowanie nieudane"
3742
3743 #
3744 msgid "Mount informations"
3745 msgstr ""
3746
3747 #
3748 msgid "Mount options"
3749 msgstr ""
3750
3751 #
3752 msgid "Mount type"
3753 msgstr ""
3754
3755 #
3756 msgid "MountManager"
3757 msgstr ""
3758
3759 #
3760 msgid ""
3761 "Mounted/\n"
3762 "Unmounted"
3763 msgstr ""
3764
3765 #
3766 msgid "Mountpoints management"
3767 msgstr ""
3768
3769 #
3770 msgid "Mounts editor"
3771 msgstr ""
3772
3773 #
3774 msgid "Mounts management"
3775 msgstr ""
3776
3777 #
3778 msgid "Move Picture in Picture"
3779 msgstr "Przesuń PiP"
3780
3781 #
3782 msgid "Move east"
3783 msgstr "Przesuń na wschód"
3784
3785 #
3786 msgid "Move plugin screen"
3787 msgstr ""
3788
3789 #
3790 msgid "Move screen down"
3791 msgstr ""
3792
3793 #
3794 msgid "Move screen to the center of your TV"
3795 msgstr ""
3796
3797 #
3798 msgid "Move screen to the left"
3799 msgstr ""
3800
3801 #
3802 msgid "Move screen to the lower left corner"
3803 msgstr ""
3804
3805 #
3806 msgid "Move screen to the lower right corner"
3807 msgstr ""
3808
3809 #
3810 msgid "Move screen to the middle of the left border"
3811 msgstr ""
3812
3813 #
3814 msgid "Move screen to the middle of the right border"
3815 msgstr ""
3816
3817 #
3818 msgid "Move screen to the right"
3819 msgstr ""
3820
3821 #
3822 msgid "Move screen to the upper left corner"
3823 msgstr ""
3824
3825 #
3826 msgid "Move screen to the upper right corner"
3827 msgstr ""
3828
3829 #
3830 msgid "Move screen up"
3831 msgstr ""
3832
3833 #
3834 msgid "Move west"
3835 msgstr "Przesuń na zachód"
3836
3837 #
3838 msgid "Movie location"
3839 msgstr ""
3840
3841 #
3842 msgid "Movielist menu"
3843 msgstr "Menu listy filmów"
3844
3845 #
3846 msgid "Multi EPG"
3847 msgstr "Multi EPG"
3848
3849 #
3850 msgid "Multimedia"
3851 msgstr "Multimedia"
3852
3853 #
3854 msgid "Multiple service support"
3855 msgstr "Wielokrotny support serwisu"
3856
3857 #
3858 msgid "Multisat"
3859 msgstr "Multisat"
3860
3861 #
3862 msgid "Music"
3863 msgstr ""
3864
3865 #
3866 msgid "Mute"
3867 msgstr "Mute"
3868
3869 #
3870 msgid "MyTube Settings"
3871 msgstr "Ustawienia MyTube"
3872
3873 #
3874 msgid "MyTubePlayer Help"
3875 msgstr ""
3876
3877 #
3878 msgid "MyTubePlayer active video downloads"
3879 msgstr "Widok pobierania filmów"
3880
3881 #
3882 msgid "MyTubePlayer settings"
3883 msgstr "Ustawienia odtwarzacza MyTube"
3884
3885 #
3886 msgid "MyTubeVideoInfoScreen"
3887 msgstr ""
3888
3889 #
3890 msgid "MyTubeVideohelpScreen"
3891 msgstr ""
3892
3893 #
3894 msgid "N/A"
3895 msgstr "N/A"
3896
3897 #
3898 msgid "NEXT"
3899 msgstr "Następny"
3900
3901 #
3902 msgid "NFI Image Flashing"
3903 msgstr ""
3904
3905 #
3906 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
3907 msgstr ""
3908 "Flashowanie z pliku NFI zakończone. Aby zrestartować wciśnij Żółty przycisk!"
3909
3910 #
3911 msgid "NFS share"
3912 msgstr ""
3913
3914 #
3915 msgid "NOW"
3916 msgstr "Teraz"
3917
3918 #
3919 msgid "NTSC"
3920 msgstr "NTSC"
3921
3922 #
3923 msgid "Name"
3924 msgstr "Nazwa"
3925
3926 #
3927 msgid "Nameserver"
3928 msgstr "Nameserver"
3929
3930 #
3931 #, python-format
3932 msgid "Nameserver %d"
3933 msgstr "Nameserver %d"
3934
3935 #
3936 msgid "Nameserver Setup"
3937 msgstr "Konfiguracja Nameserver"
3938
3939 #
3940 msgid "Nameserver settings"
3941 msgstr "Ustawienia nameserver"
3942
3943 #
3944 msgid "Netmask"
3945 msgstr "Maska sieci"
3946
3947 #
3948 msgid "Network"
3949 msgstr "Sieć"
3950
3951 #
3952 msgid "Network Configuration..."
3953 msgstr "Konfiguracja sieci..."
3954
3955 #
3956 msgid "Network Mount"
3957 msgstr "Montowanie sieci"
3958
3959 #
3960 msgid "Network SSID"
3961 msgstr "Sieciowe SSID"
3962
3963 #
3964 msgid "Network Setup"
3965 msgstr "Ustawienia sieci"
3966
3967 #
3968 msgid "Network Wizard"
3969 msgstr "Menadżer konfiguracji sieci"
3970
3971 #
3972 msgid "Network scan"
3973 msgstr "Skanowanie sieci"
3974
3975 #
3976 msgid "Network setup"
3977 msgstr "Ustawienia sieci"
3978
3979 #
3980 msgid "Network test"
3981 msgstr "Test połączenia sieciowego"
3982
3983 #
3984 msgid "Network test..."
3985 msgstr "Testowanie połączenia sieciowego..."
3986
3987 #
3988 msgid "Network..."
3989 msgstr "Sieć..."
3990
3991 #
3992 msgid "Network:"
3993 msgstr "Sieć:"
3994
3995 #
3996 msgid "NetworkBrowser"
3997 msgstr ""
3998
3999 #
4000 msgid "NetworkWizard"
4001 msgstr "Kreator sieci"
4002
4003 #
4004 msgid "Never"
4005 msgstr ""
4006
4007 #
4008 msgid "New"
4009 msgstr "Nowe"
4010
4011 #
4012 msgid "New Zealand"
4013 msgstr ""
4014
4015 #
4016 msgid "New pin"
4017 msgstr "Nowy pin"
4018
4019 #
4020 msgid "New version:"
4021 msgstr "Nowa wersja:"
4022
4023 #
4024 msgid "News & Politics"
4025 msgstr ""
4026
4027 #
4028 msgid "Next"
4029 msgstr "Następny"
4030
4031 #
4032 msgid "No"
4033 msgstr "Nie"
4034
4035 #
4036 msgid "No (supported) DVDROM found!"
4037 msgstr "Nie znaleziono (wspomaganego) nośnika DVDROM!"
4038
4039 #
4040 msgid "No 50 Hz, sorry. :("
4041 msgstr "Brak 50 Hz, przepraszam. :("
4042
4043 #
4044 msgid "No Connection"
4045 msgstr "Brak połączenia"
4046
4047 #
4048 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
4049 msgstr "Nie znaleziono HDD lub HDD nie jest zainicjowany!"
4050
4051 #
4052 msgid "No Networks found"
4053 msgstr "Nie znaleziono sieci"
4054
4055 #
4056 msgid "No backup needed"
4057 msgstr "Kopia zapasowa jest nie potrzebna"
4058
4059 #
4060 msgid ""
4061 "No data on transponder!\n"
4062 "(Timeout reading PAT)"
4063 msgstr ""
4064 "Brak danych na transponderze!\n"
4065 "(Koniec czasu czytania PAT)"
4066
4067 #
4068 msgid "No description available."
4069 msgstr "Brak dostępnego opisu."
4070
4071 #
4072 msgid "No details for this image file"
4073 msgstr "Brak opisu dla tego image'a"
4074
4075 #
4076 msgid "No displayable files on this medium found!"
4077 msgstr "Brak plików do wyświetlenia na tym środku!"
4078
4079 #
4080 msgid "No event info found, recording indefinitely."
4081 msgstr "Nie znaleziono informacji o wydarzeniu, nagrywanie nieokreślone."
4082
4083 #
4084 msgid ""
4085 "No fast winding possible yet.. but you can use the number buttons to skip "
4086 "forward/backward!"
4087 msgstr ""
4088
4089 #
4090 msgid "No free tuner!"
4091 msgstr "Brak wolnego tunera!"
4092
4093 #
4094 msgid "No network connection available."
4095 msgstr ""
4096
4097 #
4098 msgid "No network devices found!"
4099 msgstr ""
4100
4101 #
4102 msgid "No networks found"
4103 msgstr "Nie znaleziono sieci"
4104
4105 #
4106 msgid ""
4107 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
4108 msgstr ""
4109 "Żaden pakiet nie został zaktualizowany. Możesz sprawdzić swoją siec i "
4110 "spróbować ponownie."
4111
4112 #
4113 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
4114 msgstr "Brak obrazu na TV? Wciśnij EXIT i powtórz."
4115
4116 #
4117 msgid "No playable video found! Stop playing this movie?"
4118 msgstr ""
4119
4120 #
4121 msgid "No positioner capable frontend found."
4122 msgstr "Nie znaleziono nadającego się pozycjonera."
4123
4124 #
4125 msgid "No satellite frontend found!!"
4126 msgstr "Nie znaleziono satelity!!!"
4127
4128 #
4129 msgid "No tags are set on these movies."
4130 msgstr "Brak ustawionych oznaczeń na tych filmach."
4131
4132 #
4133 msgid "No to all"
4134 msgstr ""
4135
4136 #
4137 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
4138 msgstr "Brak skonfigurowanego tunera aby używać go z pozycjonerem diseqc!"
4139
4140 #
4141 msgid ""
4142 "No tuner is enabled!\n"
4143 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
4144 msgstr ""
4145 "Brak włączonego tunera!\n"
4146 "Ustaw tuner przed rozpoczęciem skanowania."
4147
4148 #
4149 msgid "No useable USB stick found"
4150 msgstr "Nie znaleziono uzytecznego nośnika USB"
4151
4152 #
4153 msgid ""
4154 "No valid service PIN found!\n"
4155 "Do you like to change the service PIN now?\n"
4156 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
4157 msgstr ""
4158 "Nie znaleziono kodu PIN serwisu!\n"
4159 "Czy chcesz zmienić PIN serwisu?\n"
4160 "Gdy wciśniesz NIE ochrona serwisu zostanie wyłączona!"
4161
4162 #
4163 msgid ""
4164 "No valid setup PIN found!\n"
4165 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
4166 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
4167 msgstr ""
4168 "Nie znaleziono kodu PIN ustawień!\n"
4169 "Czy chcesz zmienić PIN ustawień?\n"
4170 "Gdy wciśniesz NIE ochrona ustawień zostanie wyłączona!"
4171
4172 #
4173 msgid "No videos to display"
4174 msgstr "Brak filmów do wyswietlenia"
4175
4176 #
4177 msgid "No wireless networks found! Please refresh."
4178 msgstr "Brak sieci bezprzewodowych! Proszę odśwież"
4179
4180 #
4181 msgid ""
4182 "No working local network adapter found.\n"
4183 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
4184 "configured correctly."
4185 msgstr ""
4186 "Nie znaleziono działającego adaptera sieciowego.\n"
4187 "Sprawdź czy podłączyłeś kabel sieciowy i czy twoja sieć jest dobrze "
4188 "skonfigurowana."
4189
4190 #
4191 msgid ""
4192 "No working wireless network adapter found.\n"
4193 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
4194 "network is configured correctly."
4195 msgstr ""
4196 "Nie znaleziono działającego adaptera sieci bezprzewowej.\n"
4197 "Sprawdź czy podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN i czy twoja sieć jest "
4198 "dobrze skonfigurowana."
4199
4200 #
4201 msgid ""
4202 "No working wireless network interface found.\n"
4203 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
4204 "your local network interface."
4205 msgstr ""
4206 "Nie znaleziono działającego interfejsu sieci bezprzewodowej.\n"
4207 " Sprawdź czy podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN lub czy włączyłeś twój "
4208 "lokalny interfejs sieciowy."
4209
4210 #
4211 msgid "No, but play video again"
4212 msgstr "Nie, ale odtwórz od początku"
4213
4214 #
4215 msgid "No, but restart from begin"
4216 msgstr "Nie, ale odtwórz od początku"
4217
4218 #
4219 msgid "No, but switch to video entries."
4220 msgstr "Nie, ale przełącz na stronę główną"
4221
4222 #
4223 msgid "No, but switch to video search."
4224 msgstr "Nie, ale przełącz do wyszukiwarki filmów"
4225
4226 #
4227 msgid "No, do nothing."
4228 msgstr "Nie, nie rób nic."
4229
4230 #
4231 msgid "No, just start my dreambox"
4232 msgstr "Nie, tylko włącz Dreamboxa"
4233
4234 #
4235 msgid "No, not now"
4236 msgstr "Nie teraz"
4237
4238 #
4239 msgid "No, remove them."
4240 msgstr ""
4241
4242 #
4243 msgid "No, scan later manually"
4244 msgstr "Nie, skanuj ręcznie później"
4245
4246 #
4247 msgid "No, send them never"
4248 msgstr "Nie wysyłaj wogóle"
4249
4250 #
4251 msgid "None"
4252 msgstr "Brak"
4253
4254 #
4255 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
4256 msgid "Nonlinear"
4257 msgstr "Nielinearny"
4258
4259 #
4260 msgid "Nonprofits & Activism"
4261 msgstr ""
4262
4263 #
4264 msgid "North"
4265 msgstr "Północ"
4266
4267 #
4268 msgid "Norwegian"
4269 msgstr "Norweski"
4270
4271 #
4272 #, python-format
4273 msgid ""
4274 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
4275 "required, %d MB available)"
4276 msgstr ""
4277 "Nie wystarczająca ilość przestrzeni dyskowej. Proszę zwolnić przestrzeń "
4278 "dyskową i spróbować ponownie. (%d MB wymagane, %d MB dostępne)"
4279
4280 #
4281 msgid "Not fetching feed entries"
4282 msgstr "Brk wyszukiwanych wpisów"
4283
4284 #
4285 msgid ""
4286 "Nothing to scan!\n"
4287 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
4288 msgstr ""
4289 "Nic do skanowania!\n"
4290 "Ustaw tuner przed rozpoczeciem skanowania."
4291
4292 #
4293 msgid "Now Playing"
4294 msgstr "Odtwarzane"
4295
4296 #
4297 msgid ""
4298 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
4299 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
4300 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
4301 msgstr ""
4302 "Teraz użyj ustawienia kontrastu aby włączyć jasność tła jak najwyżej się da, "
4303 "ale upewnij się że nadal widać różnicę pomiedzy dwoma najjaśniejszymi "
4304 "poziomami odcieni. Jeśli skończyłeś wciśnij OK."
4305
4306 #
4307 msgid "Number of scheduled recordings left."
4308 msgstr ""
4309
4310 #
4311 msgid "OK"
4312 msgstr "OK"
4313
4314 #
4315 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
4316 msgstr "OK, przeprowadź mnie poprzez proces aktualizacji"
4317
4318 #
4319 msgid "OK, remove another extensions"
4320 msgstr "OK, usuń kolejne rozszerzenia"
4321
4322 #
4323 msgid "OK, remove some extensions"
4324 msgstr "OK, usuń kilka rozszerzeń"
4325
4326 #
4327 msgid "OSD Settings"
4328 msgstr "Ustawienia OSD"
4329
4330 #
4331 msgid "OSD visibility"
4332 msgstr "Przezroczystość"
4333
4334 #
4335 msgid "Off"
4336 msgstr "Wyłącz"
4337
4338 #
4339 msgid "Offset after recording (in m)"
4340 msgstr ""
4341
4342 #
4343 msgid "Offset before recording (in m)"
4344 msgstr ""
4345
4346 #
4347 msgid "On"
4348 msgstr "Włącz"
4349
4350 #
4351 msgid "On any service"
4352 msgstr ""
4353
4354 #
4355 msgid "On same service"
4356 msgstr ""
4357
4358 #
4359 msgid "One"
4360 msgstr "Jeden"
4361
4362 #
4363 msgid "Online-Upgrade"
4364 msgstr "Online - Aktualizacja"
4365
4366 #
4367 msgid "Only AutoTimers created during this session"
4368 msgstr ""
4369
4370 #
4371 msgid "Only Free scan"
4372 msgstr "Skanuj tylko FTA"
4373
4374 #
4375 msgid "Only extensions."
4376 msgstr ""
4377
4378 #
4379 msgid "Only match during timespan"
4380 msgstr ""
4381
4382 #
4383 #, python-format
4384 msgid "Only on Service: %s"
4385 msgstr ""
4386
4387 #
4388 msgid "Open Context Menu"
4389 msgstr ""
4390
4391 #
4392 msgid "Open plugin menu"
4393 msgstr ""
4394
4395 #
4396 msgid "Optionally enter your name if you want to."
4397 msgstr "Opcjonalnie dodaj nazwę jeśli chcesz."
4398
4399 #
4400 msgid "Orbital Position"
4401 msgstr "Pozycja orbitalna"
4402
4403 #
4404 msgid "Outer Bound (+/-)"
4405 msgstr ""
4406
4407 #
4408 msgid "Override found with alternative service"
4409 msgstr ""
4410
4411 #
4412 msgid "PAL"
4413 msgstr "PAL"
4414
4415 #
4416 msgid "PIDs"
4417 msgstr "Pidy"
4418
4419 #
4420 msgid "Package list update"
4421 msgstr "Paczka listy aktualizacji"
4422
4423 #
4424 msgid "Package removal failed.\n"
4425 msgstr "Nieudane usunięcie paczki \n"
4426
4427 #
4428 msgid "Package removed successfully.\n"
4429 msgstr "Paczka usunięta pomyślnie \n"
4430
4431 #
4432 msgid "Packet management"
4433 msgstr "Zarządzanie pakietem"
4434
4435 #
4436 msgid "Packet manager"
4437 msgstr "Menadżer pakietów"
4438
4439 #
4440 msgid "Page"
4441 msgstr "Strona"
4442
4443 #
4444 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
4445 msgid "Pan&Scan"
4446 msgstr "Pan&Scan"
4447
4448 #
4449 msgid "Parent Directory"
4450 msgstr "Katalog nadrzędny"
4451
4452 #
4453 msgid "Parental control"
4454 msgstr "Kontrola rodzicielska"
4455
4456 #
4457 msgid "Parental control services Editor"
4458 msgstr "Edytor serwisów kontroli rodzicielskiej"
4459
4460 #
4461 msgid "Parental control setup"
4462 msgstr "Ustawienia kontroli rodzicielskiej"
4463
4464 #
4465 msgid "Parental control type"
4466 msgstr "Typ kontroli rodzicielskiej"
4467
4468 #
4469 msgid "Password"
4470 msgstr "Hasło"
4471
4472 #
4473 msgid "Pause movie at end"
4474 msgstr "Zatrzymaj film na końcu"
4475
4476 #
4477 msgid "People & Blogs"
4478 msgstr ""
4479
4480 #
4481 msgid "Pets & Animals"
4482 msgstr ""
4483
4484 #
4485 msgid "Phone number"
4486 msgstr "Numer telefonu"
4487
4488 #
4489 msgid "PiPSetup"
4490 msgstr "Ustawienia PiP"
4491
4492 #
4493 msgid "PicturePlayer"
4494 msgstr "Odtwarzacz Zdjęć"
4495
4496 #
4497 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
4498 msgid "Pillarbox"
4499 msgstr "Pillarbox"
4500
4501 #
4502 msgid "Pilot"
4503 msgstr "Pilot"
4504
4505 #
4506 msgid "Pin code needed"
4507 msgstr "Potrzebny kod pin"
4508
4509 #
4510 msgid "Play"
4511 msgstr "Odtwarzaj"
4512
4513 #
4514 msgid "Play Audio-CD..."
4515 msgstr "Odtwarzanie CD-Audio..."
4516
4517 #
4518 msgid "Play DVD"
4519 msgstr "Odtwórz DVD"
4520
4521 #
4522 msgid "Play Music..."
4523 msgstr "Odtwórz Muzykę..."
4524
4525 #
4526 msgid "Play YouTube movies"
4527 msgstr "Odtwarzacz filmów YouTube"
4528
4529 #
4530 msgid "Play next video"
4531 msgstr "Odtwórz kolejne wideo"
4532
4533 #
4534 msgid "Play recorded movies..."
4535 msgstr "Odtwarzanie nagranego filmu..."
4536
4537 #
4538 msgid "Play video again"
4539 msgstr "Odtwórz wideo ponownie"
4540
4541 #
4542 msgid "Please Reboot"
4543 msgstr "Proszę uruchom ponownie"
4544
4545 #
4546 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
4547 msgstr "Wybierz pośrednio aby skanować"
4548
4549 #
4550 msgid "Please add titles to the compilation"
4551 msgstr ""
4552
4553 #
4554 msgid "Please change recording endtime"
4555 msgstr "Proszę zmień koniec czasu nagrywania"
4556
4557 #
4558 msgid "Please check your network settings!"
4559 msgstr "Proszę sprawdzić ustawienia sieciowe!"
4560
4561 #
4562 msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
4563 msgstr "Proszę wybrać plik do ściągnięcia z serwera .NFI"
4564
4565 #
4566 msgid "Please choose an extension..."
4567 msgstr "Proszę wybierz rozszerzenie..."
4568
4569 #
4570 msgid "Please choose he package..."
4571 msgstr "Proszę wybrać pakiet ..."
4572
4573 #
4574 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
4575 msgstr "Proszę wybrać standardową listę serwisów, które chcesz zainstalować."
4576
4577 #
4578 msgid ""
4579 "Please configure or verify your Nameservers by filling out the required "
4580 "values.\n"
4581 "When you are ready press OK to continue."
4582 msgstr ""
4583 "Skonfiguruj lub sprawdź dane nameservera.\n"
4584 "Jeśli już to zrobiłeś naciśnij OK"
4585
4586 #
4587 msgid ""
4588 "Please configure your internet connection by filling out the required "
4589 "values.\n"
4590 "When you are ready press OK to continue."
4591 msgstr ""
4592 "Skonfiguruj połączenie z internetem.\n"
4593 "Jeśli już to zrobiłeś naciśnij OK"
4594
4595 #
4596 msgid ""
4597 "Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the "
4598 "target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
4599 msgstr ""
4600 "Odłącz wszystkie urządzenia USB od Dreamboxa i podłącz ponownie daną pamięć "
4601 "USB (minimalny rozmiar to 64 MB) !"
4602
4603 #
4604 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
4605 msgstr "Nie zmieniaj wartości jeśli nie wiesz co zrobić!"
4606
4607 #
4608 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
4609 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego bukietu"
4610
4611 #
4612 msgid "Please enter a name for the new marker"
4613 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego znacznika"
4614
4615 #
4616 msgid "Please enter a new filename"
4617 msgstr "Wpisz nową nazwę pliku"
4618
4619 #
4620 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
4621 msgstr "Wpisz nazwę pliku (pusty = aktualna data)"
4622
4623 #
4624 msgid "Please enter name of the new directory"
4625 msgstr "Podaj nazwę dla nowego katalogu"
4626
4627 #
4628 msgid "Please enter the correct pin code"
4629 msgstr "Wpisz poprawny kod pin"
4630
4631 #
4632 msgid "Please enter the old pin code"
4633 msgstr "Wpisz stary kod pin"
4634
4635 #
4636 msgid "Please enter your email address here:"
4637 msgstr "Wpisz tutaj swój adres email:"
4638
4639 #
4640 msgid "Please enter your name here (optional):"
4641 msgstr "Wpisz tutaj swoją nazwę:"
4642
4643 #
4644 msgid "Please enter your search term."
4645 msgstr "Wpisz frazę wyszukiwaną"
4646
4647 #
4648 msgid "Please follow the instructions on the TV"
4649 msgstr "Podążaj za instrukcjami na TV"
4650
4651 #
4652 msgid ""
4653 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
4654 "therefore the default directory is being used instead."
4655 msgstr ""
4656 "Brak dostępu do uprzednio wybranych danych. Z tego powodu użyto domyślnego "
4657 "katalogu."
4658
4659 #
4660 msgid "Please press OK to continue."
4661 msgstr "Aby kontynuować naciśnij OK."
4662
4663 #
4664 msgid "Please press OK!"
4665 msgstr "Wciśnij OK!"
4666
4667 #
4668 msgid "Please provide a Text to match"
4669 msgstr ""
4670
4671 #
4672 msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
4673 msgstr "Proszę wybrać plik .NFI z medium"
4674
4675 #
4676 msgid "Please select a playlist to delete..."
4677 msgstr "Wybierz playlistę do usunięcia..."
4678
4679 #
4680 msgid "Please select a playlist..."
4681 msgstr "Wybierz playlistę..."
4682
4683 #
4684 msgid "Please select a standard feed or try searching for videos."
4685 msgstr "Wybierz standardowy wpis lub powtórz wyszukiwanie"
4686
4687 #
4688 msgid "Please select a subservice to record..."
4689 msgstr "Wybierz subserwis..."
4690
4691 #
4692 msgid "Please select a subservice..."
4693 msgstr "Prosze wybierz subserwis..."
4694
4695 #
4696 msgid "Please select an extension to remove."
4697 msgstr "Wybierz dodatek do usunięcia"
4698
4699 #
4700 msgid "Please select an option below."
4701 msgstr "Wybierz z opcji poniżej"
4702
4703 #
4704 msgid "Please select medium to use as backup location"
4705 msgstr "Wybierz środek aby użyć jako miejsce kopii zapasowej"
4706
4707 #
4708 msgid "Please select tag to filter..."
4709 msgstr "Wybierz oznaczenie do filtrowania..."
4710
4711 #
4712 msgid "Please select target directory or medium"
4713 msgstr "Proszę wybrać nośnik lub katalog docelowy"
4714
4715 #
4716 msgid "Please select the movie path..."
4717 msgstr "Wybierz ścieżkę filmu..."
4718
4719 #
4720 msgid ""
4721 "Please select the network interface that you want to use for your internet "
4722 "connection.\n"
4723 "\n"
4724 "Please press OK to continue."
4725 msgstr ""
4726 "Wybierz interfejs za pomocą którego będziesz się łączył z internetem.\n"
4727 "Jeśli już to zrobiłes nacisnij OK"
4728
4729 #
4730 msgid ""
4731 "Please select the wireless network that you want to connect to.\n"
4732 "\n"
4733 "Please press OK to continue."
4734 msgstr ""
4735 "Wybierz sieć WiFi za pomocą której bedziesz się łączył.\n"
4736 "\n"
4737 "Jeśli już to zrobiłes nacisnij OK"
4738
4739 #
4740 msgid "Please set up tuner B"
4741 msgstr "Ustaw Tuner B"
4742
4743 #
4744 msgid "Please set up tuner C"
4745 msgstr "Ustaw Tuner C"
4746
4747 #
4748 msgid "Please set up tuner D"
4749 msgstr "Ustaw Tuner D"
4750
4751 #
4752 msgid ""
4753 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
4754 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
4755 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
4756 msgstr ""
4757 "Użyj przycisków aby przesunąć okno PiP.\n"
4758 "Naciśnij przycisk bukietu +/- aby zmienić rozmiar okna.\n"
4759 "Wciśnij OK aby wrócić do trybu TV lub EXIT aby przerwać przesówanie."
4760
4761 #
4762 msgid ""
4763 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
4764 "the OK button."
4765 msgstr ""
4766 "W celu wyboru języka użyj klawiszy GÓRA i DÓŁ. Nastepnie nacisnij przycisk "
4767 "OK."
4768
4769 #
4770 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
4771 msgstr "Poczekaj na aktywację twojej konfiguracji sieci..."
4772
4773 #
4774 msgid "Please wait for activation of your network mount..."
4775 msgstr ""
4776
4777 #
4778 msgid "Please wait while removing selected package..."
4779 msgstr "Poczekaj podczas kasowania paczki..."
4780
4781 #
4782 msgid "Please wait while removing your network mount..."
4783 msgstr ""
4784
4785 #
4786 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
4787 msgstr "Poczekaj podczas gdy skanowanie jest w toku..."
4788
4789 #
4790 msgid "Please wait while searching for removable packages..."
4791 msgstr "Poczekaj podczas szukania paczek do usunięcia..."
4792
4793 #
4794 msgid "Please wait while updating your network mount..."
4795 msgstr ""
4796
4797 #
4798 msgid "Please wait while we configure your network..."
4799 msgstr "Poczekaj podczas gdy skonfuguruję twoją sieć..."
4800
4801 #
4802 msgid "Please wait while we prepare your network interfaces..."
4803 msgstr "Czekaj aż zostanie aktywowana karta sieciowa..."
4804
4805 #
4806 msgid "Please wait while we test your network..."
4807 msgstr "Czekaj aż zakończy się test sieci..."
4808
4809 #
4810 msgid "Please wait while your network is restarting..."
4811 msgstr "Poczekaj podczas restartowania twojej sieci..."
4812
4813 #
4814 msgid "Please wait..."
4815 msgstr "Proszę czekać..."
4816
4817 #
4818 msgid "Please wait... Loading list..."
4819 msgstr "Proszę czekać... Ładowanie listy..."
4820
4821 #
4822 msgid "Plugin browser"
4823 msgstr "Przeglądarka pluginów"
4824
4825 #
4826 msgid "Plugin manager activity information"
4827 msgstr "Informacja o działaniu menadżera pluginów"
4828
4829 #
4830 msgid "Plugin manager help"
4831 msgstr "Pomoc manadżera pluginów"
4832
4833 #
4834 #, python-format
4835 msgid "Plugin: %(plugin)s , Version: %(version)s"
4836 msgstr ""
4837
4838 #
4839 msgid "Plugins"
4840 msgstr "Pluginy"
4841
4842 #
4843 msgid "Poland"
4844 msgstr ""
4845
4846 #
4847 msgid "Polarity"
4848 msgstr "Polaryzacja"
4849
4850 #
4851 msgid "Polarization"
4852 msgstr "Polaryzacja"
4853
4854 #
4855 msgid "Polish"
4856 msgstr "Polski"
4857
4858 #
4859 msgid "Poll Interval (in h)"
4860 msgstr ""
4861
4862 #
4863 msgid "Poll automatically"
4864 msgstr ""
4865
4866 #
4867 msgid "Port"
4868 msgstr "Port"
4869
4870 #
4871 msgid "Port A"
4872 msgstr "Port A"
4873
4874 #
4875 msgid "Port B"
4876 msgstr "Port B"
4877
4878 #
4879 msgid "Port C"
4880 msgstr "Port C"
4881
4882 #
4883 msgid "Port D"
4884 msgstr "Port D"
4885
4886 #
4887 msgid "Portuguese"
4888 msgstr "Portugalski"
4889
4890 #
4891 msgid "Positioner"
4892 msgstr "Pozycjoner"
4893
4894 #
4895 msgid "Positioner fine movement"
4896 msgstr "Precyzyjne ruchy pozycjonera"
4897
4898 #
4899 msgid "Positioner movement"
4900 msgstr "Ruchy pozycjonera"
4901
4902 #
4903 msgid "Positioner setup"
4904 msgstr "Ustawienia pozycjonera"
4905
4906 #
4907 msgid "Positioner storage"
4908 msgstr "Zapamiętywanie pozycjonera"
4909
4910 #
4911 msgid ""
4912 "Power state to change to after recordings. Select \"standard\" to not change "
4913 "the default behavior of enigma2 or values changed by yourself."
4914 msgstr ""
4915
4916 #
4917 msgid ""
4918 "Power state to change to after recordings. Select \"standard\" to not change "
4919 "the default behaviour of enigma2 or values changed by yourself."
4920 msgstr ""
4921
4922 #
4923 msgid "Power threshold in mA"
4924 msgstr "Próg mocy w  mA"
4925
4926 #
4927 msgid "Predefined transponder"
4928 msgstr "Zdefiniowany transponder"
4929
4930 #
4931 msgid "Preparing... Please wait"
4932 msgstr "Przygotowywanie... Prosze czekać"
4933
4934 #
4935 msgid "Press OK on your remote control to continue."
4936 msgstr "Aby kontynuować naciśnij przycisk OK pilota."
4937
4938 #
4939 msgid "Press OK to activate the selected skin."
4940 msgstr "Wciśnij OK aby aktywować wybranego skina"
4941
4942 #
4943 msgid "Press OK to activate the settings."
4944 msgstr "Wciśnij OK aby aktywować ustawienia"
4945
4946 #
4947 msgid "Press OK to collapse this host"
4948 msgstr ""
4949
4950 #
4951 msgid "Press OK to edit selected settings."
4952 msgstr ""
4953
4954 #
4955 msgid "Press OK to edit the settings."
4956 msgstr "W celu edytowania ustawień nacisnij OK."
4957
4958 #
4959 msgid "Press OK to expand this host"
4960 msgstr ""
4961
4962 #
4963 #, python-format
4964 msgid "Press OK to get further details for %s"
4965 msgstr "Wciśnij OK aby dostać więcej info o %s"
4966
4967 #
4968 msgid "Press OK to mount this share!"
4969 msgstr ""
4970
4971 #
4972 msgid "Press OK to mount!"
4973 msgstr ""
4974
4975 #
4976 msgid "Press OK to save settings."
4977 msgstr ""
4978
4979 #
4980 msgid "Press OK to scan"
4981 msgstr "Wciśnij OK aby skanować"
4982
4983 #
4984 msgid "Press OK to select a Provider."
4985 msgstr "Wciśnij OK aby wybrać Providera"
4986
4987 #
4988 msgid "Press OK to select."
4989 msgstr ""
4990
4991 #
4992 msgid "Press OK to select/deselect a CAId."
4993 msgstr "Wciśnij OK aby wybrać/lub nie CaId"
4994
4995 #
4996 msgid "Press OK to start the scan"
4997 msgstr "Wciśnij OK aby rozpocząć skanowanie"
4998
4999 #
5000 msgid "Press OK to toggle the selection."
5001 msgstr "Wciśnij OK aby wybrać"
5002
5003 #
5004 msgid "Press OK to view full changelog"
5005 msgstr "Wciśnij OK aby pokazać listę zmian"
5006
5007 #
5008 msgid "Press yellow to set this interface as default interface."
5009 msgstr "Wciśnij żólty aby ustawić ten interfejs jako domyślny"
5010
5011 #
5012 msgid "Prev"
5013 msgstr "Poprzedni"
5014
5015 #
5016 msgid "Preview"
5017 msgstr ""
5018
5019 #
5020 msgid "Preview AutoTimer"
5021 msgstr ""
5022
5023 #
5024 msgid "Preview menu"
5025 msgstr "Podgląd menu"
5026
5027 #
5028 msgid "Primary DNS"
5029 msgstr "Pierwszy DNS"
5030
5031 #
5032 msgid "Priority"
5033 msgstr "Priorytet konwertera"
5034
5035 #
5036 msgid "Process"
5037 msgstr "Procesy..."
5038
5039 #
5040 msgid "Properties of current title"
5041 msgstr "Właściwości aktualnego tytułu"
5042
5043 #
5044 msgid "Protect services"
5045 msgstr "Ochrona serwisów"
5046
5047 #
5048 msgid "Protect setup"
5049 msgstr "Ochrona ustawień"
5050
5051 #
5052 msgid "Provider"
5053 msgstr "Provider"
5054
5055 #
5056 msgid "Provider to scan"
5057 msgstr "Provider do skanowania"
5058
5059 #
5060 msgid "Providers"
5061 msgstr "Providerzy"
5062
5063 #
5064 msgid "Published"
5065 msgstr "Publikacji"
5066
5067 #
5068 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
5069 msgstr "Python frontend dla /tmp/mmi.socket"
5070
5071 #
5072 msgid "Quick"
5073 msgstr "Szybko"
5074
5075 #
5076 msgid "Quickzap"
5077 msgstr "Szybkie przełączanie"
5078
5079 #
5080 msgid "RC Menu"
5081 msgstr "Menu RC"
5082
5083 #
5084 msgid "RF output"
5085 msgstr "Wyjście RF"
5086
5087 #
5088 msgid "RGB"
5089 msgstr "RGB"
5090
5091 #
5092 msgid "RSS Feed URI"
5093 msgstr "Adres serwisu RSS"
5094
5095 #
5096 msgid "Radio"
5097 msgstr "Radio"
5098
5099 #
5100 msgid "Ram Disk"
5101 msgstr "Ram Dysk"
5102
5103 #
5104 msgid "Random"
5105 msgstr "Losowo"
5106
5107 #
5108 msgid "Rating"
5109 msgstr "Oceny"
5110
5111 #
5112 msgid "Ratings: "
5113 msgstr "Ocena: "
5114
5115 #
5116 msgid "Really close without saving settings?"
5117 msgstr "Wyjść bez zapisywania ustawień?"
5118
5119 #
5120 msgid "Really delete done timers?"
5121 msgstr "Usunąć wykonane timery?"
5122
5123 #
5124 msgid "Really delete this Interface?"
5125 msgstr "Usunąć ten Interfejs?"
5126
5127 #
5128 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
5129 msgstr "Wyjść z subserwisów?"
5130
5131 #
5132 msgid "Really quit MyTube Player?"
5133 msgstr "Zamknąć Odtwarzacz MyTube?"
5134
5135 #
5136 msgid "Really reboot now?"
5137 msgstr "Czy naprawdę chcesz zrestartować?"
5138
5139 #
5140 msgid "Really restart now?"
5141 msgstr "Czy naprawdę chcesz zrestartować?"
5142
5143 #
5144 msgid "Really shutdown now?"
5145 msgstr "Czy naprawdę chcesz zamknąć teraz?"
5146
5147 #
5148 msgid "Reboot"
5149 msgstr "Restart"
5150
5151 #
5152 msgid "Recently featured"
5153 msgstr "Najczęściej zamieszczane"
5154
5155 #
5156 msgid "Reception Settings"
5157 msgstr "Ustawienia powitania"
5158
5159 #
5160 msgid "Record"
5161 msgstr "Nagraj"
5162
5163 #
5164 msgid "Record a maximum of x times"
5165 msgstr ""
5166
5167 #
5168 msgid "Record on"
5169 msgstr ""
5170
5171 #
5172 #, python-format
5173 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
5174 msgstr "Ograniczenie nagrywania z powodu konfliktu timera %s"
5175
5176 #
5177 msgid "Recorded files..."
5178 msgstr "Nagrane pliki..."
5179
5180 #
5181 msgid "Recording"
5182 msgstr "Nagrywanie"
5183
5184 #
5185 msgid "Recording paths"
5186 msgstr ""
5187
5188 #
5189 msgid "Recording paths..."
5190 msgstr ""
5191
5192 #
5193 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
5194 msgstr "Nagrywanie(a) jest w toku lub rozbpocznie się za kilka sekund!"
5195
5196 #
5197 msgid "Recordings"
5198 msgstr "Nagrania"
5199
5200 #
5201 msgid "Recordings always have priority"
5202 msgstr "Nagrywanie zawsze ma priorytet"
5203
5204 #
5205 msgid "Reenter new pin"
5206 msgstr "Wpisz ponownie nowy pin"
5207
5208 #
5209 msgid "Refresh Rate"
5210 msgstr "Wartość odświeżania"
5211
5212 #
5213 msgid "Refresh rate selection."
5214 msgstr "Wybór prędkości odświeżania"
5215
5216 #
5217 msgid "Related video entries."
5218 msgstr ""
5219
5220 #
5221 msgid "Relevance"
5222 msgstr "Trafności"
5223
5224 #
5225 msgid "Reload"
5226 msgstr "Przeładuj"
5227
5228 #
5229 msgid "Reload Black-/Whitelists"
5230 msgstr ""
5231
5232 #
5233 msgid "Remember service pin"
5234 msgstr ""
5235
5236 #
5237 msgid "Remember service pin cancel"
5238 msgstr ""
5239
5240 #
5241 msgid "Remove"
5242 msgstr "Skasuj"
5243
5244 #
5245 msgid "Remove Bookmark"
5246 msgstr "Usuń zakładkę"
5247
5248 #
5249 msgid "Remove Plugins"
5250 msgstr "Usuń pluginy"
5251
5252 #
5253 msgid "Remove a mark"
5254 msgstr "Usuń znacznik"
5255
5256 #
5257 msgid "Remove currently selected title"
5258 msgstr "Usuń aktualnie wybrany tytuł"
5259
5260 #
5261 msgid "Remove failed."
5262 msgstr "Kasowanie nieudane"
5263
5264 #
5265 msgid "Remove finished."
5266 msgstr "Usuwanie zakończone."
5267
5268 #
5269 msgid "Remove plugins"
5270 msgstr "Usuń pluginy"
5271
5272 #
5273 msgid "Remove selected AutoTimer"
5274 msgstr ""
5275
5276 #
5277 msgid "Remove the broken .NFI file?"
5278 msgstr "Czy usunąć popsuty plik .NFI?"
5279
5280 #
5281 msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
5282 msgstr "Czy usunąć niekompletne pliki .NFI?"
5283
5284 #
5285 msgid "Remove timer"
5286 msgstr "Usuń timer"
5287
5288 #
5289 msgid "Remove title"
5290 msgstr "Usuń tytuł"
5291
5292 #
5293 msgid "Removed successfully."
5294 msgstr "Kasowanie zakończone pomyślnie"
5295
5296 #
5297 msgid "Removing"
5298 msgstr "Usuwanie"
5299
5300 #
5301 #, python-format
5302 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
5303 msgstr ""
5304 "Usuniecie katalogu %s nie powiodło się. (Byc może katalog nie jest pusty.)"
5305
5306 #
5307 msgid "Rename"
5308 msgstr "Zmień nazwę"
5309
5310 #
5311 msgid "Rename crashlogs"
5312 msgstr "Zmień nazwę crashlogów"
5313
5314 #
5315 msgid "Repeat"
5316 msgstr "Powtórz"
5317
5318 #
5319 msgid "Repeat Type"
5320 msgstr "Rozdzaj powtórzeń"
5321
5322 #
5323 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
5324 msgstr "Powtarzane wydarzenie właśnie jest nagrywane... Co chcesz zrobić?"
5325
5326 #
5327 msgid "Repeats"
5328 msgstr "Powtarzaj"
5329
5330 #
5331 msgid "Require Authorization"
5332 msgstr "Wymagana autoryzacja"
5333
5334 #
5335 msgid "Require description to be unique"
5336 msgstr ""
5337
5338 #
5339 msgid "Rescan"
5340 msgstr ""
5341
5342 #
5343 msgid "Rescan network"
5344 msgstr ""
5345
5346 #
5347 msgid "Reset"
5348 msgstr "Resetuj"
5349
5350 #
5351 msgid "Reset and renumerate title names"
5352 msgstr "Zresetuj i zmień numerację nazw tytułów"
5353
5354 #
5355 msgid "Reset count"
5356 msgstr ""
5357
5358 #
5359 msgid "Reset saved position"
5360 msgstr ""
5361
5362 #
5363 msgid "Reset video enhancement settings to system defaults?"
5364 msgstr "Zresetować ustawienia do domyślnych?"
5365
5366 #
5367 msgid "Reset video enhancement settings to your last configuration?"
5368 msgstr "Zresetować ustawienia do ostatniej dobrej konfiguracji?"
5369
5370 #
5371 msgid "Resolution"
5372 msgstr "Rozdzielczość"
5373
5374 #
5375 msgid "Response video entries."
5376 msgstr ""
5377
5378 #
5379 msgid "Restart"
5380 msgstr "Restart"
5381
5382 #
5383 msgid "Restart GUI"
5384 msgstr "Restartuj GUI"
5385
5386 #
5387 msgid "Restart GUI now?"
5388 msgstr "Zrestartować GUI teraz?"
5389
5390 #
5391 msgid "Restart network"
5392 msgstr "Restart sieci"
5393
5394 #
5395 msgid "Restart test"
5396 msgstr "Restart testu"
5397
5398 #
5399 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
5400 msgstr "Restart adaprera i połaczenia sieciowego.\n"
5401
5402 #
5403 msgid "Restore"
5404 msgstr "Przywróć"
5405
5406 #
5407 msgid "Restore backups"
5408 msgstr "Przywróć kopie"
5409
5410 #
5411 msgid "Restore is running..."
5412 msgstr "Przywracanie..."
5413
5414 #
5415 msgid "Restore running"
5416 msgstr "Przywracanie uruchomione"
5417
5418 #
5419 msgid "Restore system settings"
5420 msgstr "Przywróć ustawienia systemowe"
5421
5422 #
5423 msgid ""
5424 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
5425 "settings now."
5426 msgstr ""
5427 "Przywracanie ustawień ukończone. Wciśnij OK aby aktywować przywrócone "
5428 "ustawienia teraz."
5429
5430 #
5431 msgid "Restrict \"after event\" to a certain timespan?"
5432 msgstr ""
5433
5434 #
5435 msgid "Resume from last position"
5436 msgstr "Wznów od ostatniej pozycji"
5437
5438 #
5439 #, python-format
5440 msgid "Resume position at %s"
5441 msgstr ""
5442
5443 #
5444 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
5445 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
5446 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
5447 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
5448 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
5449 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
5450 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
5451 msgid "Resuming playback"
5452 msgstr "Wznawianie odtwarzania"
5453
5454 #
5455 msgid "Retrieving network information. Please wait..."
5456 msgstr ""
5457
5458 #
5459 msgid "Return to file browser"
5460 msgstr "Powrót do przeglądarki plików"
5461
5462 #
5463 msgid "Return to movie list"
5464 msgstr "Powrót do listy filmów"
5465
5466 #
5467 msgid "Return to previous service"
5468 msgstr "Powrót do poprzedniego serwisu"
5469
5470 #
5471 msgid "Rewind speeds"
5472 msgstr "Prędkości przewijania w tył"
5473
5474 #
5475 msgid "Right"
5476 msgstr "Prawo"
5477
5478 #
5479 msgid "Rolloff"
5480 msgstr "Rolloff"
5481
5482 #
5483 msgid "Rotor turning speed"
5484 msgstr "Prędkość obrotu rotora"
5485
5486 #
5487 msgid "Running"
5488 msgstr "Uruchomiony"
5489
5490 #
5491 msgid "Running in testmode"
5492 msgstr ""
5493
5494 #
5495 msgid "Russia"
5496 msgstr ""
5497
5498 #
5499 msgid "Russian"
5500 msgstr "Rosyjski"
5501
5502 #
5503 msgid "S-Video"
5504 msgstr "S-Video"
5505
5506 #
5507 msgid "SD 25/50HZ Interlace Mode"
5508 msgstr ""
5509
5510 #
5511 msgid "SD 25/50HZ Progressive Mode"
5512 msgstr ""
5513
5514 #
5515 msgid "SD 30/60HZ Interlace Mode"
5516 msgstr ""
5517
5518 #
5519 msgid "SD 30/60HZ Progressive Mode"
5520 msgstr ""
5521
5522 #
5523 msgid "SINGLE LAYER DVD"
5524 msgstr ""
5525
5526 #
5527 msgid "SNR"
5528 msgstr "SNR"
5529
5530 #
5531 msgid "SNR:"
5532 msgstr "SNR:"
5533
5534 #
5535 msgid "SSID:"
5536 msgstr "SSID:"
5537
5538 #
5539 msgid "SSL"
5540 msgstr "SSL"
5541
5542 #
5543 msgid "SSL Encryption"
5544 msgstr "SSL Kodowanie"
5545
5546 #
5547 msgid "Sat"
5548 msgstr "Sob"
5549
5550 #
5551 msgid "Sat / Dish Setup"
5552 msgstr "Ustawienia anteny"
5553
5554 #
5555 msgid "Satellite"
5556 msgstr "Satelita"
5557
5558 #
5559 msgid "Satellite Equipment Setup"
5560 msgstr "Zaawansowane ustawienia"
5561
5562 #
5563 msgid "Satellite equipment"
5564 msgstr ""
5565
5566 #
5567 msgid "Satellites"
5568 msgstr "Satelity"
5569
5570 #
5571 msgid "Satfinder"
5572 msgstr "Miernik sygnału"
5573
5574 #
5575 msgid "Sats"
5576 msgstr "Satelity"
5577
5578 #
5579 msgid "Satteliteequipment"
5580 msgstr "Wyposażenie satelity"
5581
5582 #
5583 msgid "Saturation"
5584 msgstr "Nasycenie"
5585
5586 #
5587 msgid "Saturday"
5588 msgstr "Sobota"
5589
5590 #
5591 msgid "Save"
5592 msgstr "Zapisz"
5593
5594 #
5595 msgid "Save Playlist"
5596 msgstr "Zachowaj Playlistę"
5597
5598 #
5599 msgid "Save current delay to key"
5600 msgstr ""
5601
5602 #
5603 msgid "Save to key"
5604 msgstr ""
5605
5606 #
5607 msgid "Save values and close plugin"
5608 msgstr ""
5609
5610 #
5611 msgid "Save values and close screen"
5612 msgstr ""
5613
5614 #
5615 msgid "Scaler sharpness"
5616 msgstr "Poziom ostrości"
5617
5618 #
5619 msgid "Scaling Mode"
5620 msgstr "Tryb skalowania"
5621
5622 #
5623 msgid "Scan "
5624 msgstr "Skanuj"
5625
5626 #
5627 msgid "Scan Files..."
5628 msgstr "Skanuj Pliki..."
5629
5630 #
5631 msgid "Scan NFS share"
5632 msgstr ""
5633
5634 #
5635 msgid "Scan QAM128"
5636 msgstr "Skanuj QAM128"
5637
5638 #
5639 msgid "Scan QAM16"
5640 msgstr "Skanuj QAM16"
5641
5642 #
5643 msgid "Scan QAM256"
5644 msgstr "Skanuj QAM256"
5645
5646 #
5647 msgid "Scan QAM32"
5648 msgstr "Skanuj QAM32"
5649
5650 #
5651 msgid "Scan QAM64"
5652 msgstr "Skanuj QAM64"
5653
5654 #
5655 msgid "Scan SR6875"
5656 msgstr "Skanuj SR6875"
5657
5658 #
5659 msgid "Scan SR6900"
5660 msgstr "Skanuj SR6900"
5661
5662 #
5663 msgid "Scan Wireless Networks"
5664 msgstr "Skanuj sieć bezprzewodową"
5665
5666 #
5667 msgid "Scan additional SR"
5668 msgstr "Skanuj dodatkowy SR"
5669
5670 #
5671 msgid "Scan band EU HYPER"
5672 msgstr "Skanuj pasmo EU HYPER"
5673
5674 #
5675 msgid "Scan band EU MID"
5676 msgstr "Skanuj pasmo EU MID"
5677
5678 #
5679 msgid "Scan band EU SUPER"
5680 msgstr "Skanuj pasmo EU SUPER"
5681
5682 #
5683 msgid "Scan band EU UHF IV"
5684 msgstr "Skanuj pasmo EU UHF IV"
5685
5686 #
5687 msgid "Scan band EU UHF V"
5688 msgstr "Skanuj pasmo EU UHF V"
5689
5690 #
5691 msgid "Scan band EU VHF I"
5692 msgstr "Skanuj pasmo EU VHF I"
5693
5694 #
5695 msgid "Scan band EU VHF III"
5696 msgstr "Skanuj pasmo EU VHF III"
5697
5698 #
5699 msgid "Scan band US HIGH"
5700 msgstr "Skanuj pasmo US HIGH"
5701
5702 #
5703 msgid "Scan band US HYPER"
5704 msgstr "Skanuj pasmo US HYPER"
5705
5706 #
5707 msgid "Scan band US LOW"
5708 msgstr "Skanuj pasmo US LOW"
5709
5710 #
5711 msgid "Scan band US MID"
5712 msgstr "Skanuj pasmo US MID"
5713
5714 #
5715 msgid "Scan band US SUPER"
5716 msgstr "Skanuj pasmo US SUPER"
5717
5718 #
5719 msgid "Scan range"
5720 msgstr ""
5721
5722 #
5723 msgid ""
5724 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
5725 "WLAN USB Stick\n"
5726 msgstr ""
5727 "Skanuj sieć w poszukiwaniu bezprzewodowych punktów dostępu i połącz się z "
5728 "nim przy użyciu WLAN USB Stick\n"
5729
5730 #
5731 msgid ""
5732 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
5733 "selected wireless device.\n"
5734 msgstr ""
5735 "Skanuj sieć w poszukiwaniu bezprzewodowych AP i podłącz do nich używając "
5736 "wybranego urządzenia bezprzewodowego.\n"
5737
5738 #
5739 msgid ""
5740 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
5741 msgstr ""
5742 "Przeskanuj standardowe lamedbs wedłudg satelit zapisanych w pozycjonerze"
5743
5744 #
5745 msgid "Science & Technology"
5746 msgstr ""
5747
5748 #
5749 msgid "Search Term(s)"
5750 msgstr "Słowo wyszukiwania..."
5751
5752 #
5753 msgid "Search category:"
5754 msgstr "Kategorie wyszukiwania:"
5755
5756 #
5757 msgid "Search east"
5758 msgstr "Szukaj na wschód"
5759
5760 #
5761 msgid "Search for network shares"
5762 msgstr ""
5763
5764 #
5765 msgid "Search for network shares..."
5766 msgstr ""
5767
5768 #
5769 msgid "Search region:"
5770 msgstr "Kraj wyszukiwania:"
5771
5772 #
5773 msgid "Search restricted content:"
5774 msgstr "Szukać zawartości chronionych:"
5775
5776 #
5777 msgid "Search strictness"
5778 msgstr ""
5779
5780 #
5781 msgid "Search type"
5782 msgstr ""
5783
5784 #
5785 msgid "Search west"
5786 msgstr "Szukaj na zachód"
5787
5788 #
5789 msgid "Searching for available updates. Please wait..."
5790 msgstr ""
5791
5792 #
5793 msgid "Searching for new installed or removed packages. Please wait..."
5794 msgstr "Szukanie nowo zainstalowanych lub usuniętych paczek. Proszę czekać..."
5795
5796 #
5797 msgid "Searching your network. Please wait..."
5798 msgstr ""
5799
5800 #
5801 msgid "Secondary DNS"
5802 msgstr "Drugi DNS"
5803
5804 #
5805 msgid "Seek"
5806 msgstr "Wyszukiwanie"
5807
5808 #
5809 msgid "Select"
5810 msgstr "Wybierz"
5811
5812 #
5813 msgid ""
5814 "Select \"exact match\" to enforce \"Match title\" to match exactly or "
5815 "\"partial match\" if you only want to search for a part of the event title."
5816 msgstr ""
5817
5818 #
5819 msgid "Select HDD"
5820 msgstr "Wybierz HDD"
5821
5822 #
5823 msgid "Select Location"
5824 msgstr "Wybierz lokalizację"
5825
5826 #
5827 msgid "Select Network Adapter"
5828 msgstr "Wybierz adapter sieciowy"
5829
5830 #
5831 msgid "Select a movie"
5832 msgstr "Wybierz film"
5833
5834 #
5835 msgid "Select a timer to import"
5836 msgstr ""
5837
5838 #
5839 msgid "Select audio mode"
5840 msgstr "Wybierz tryb audio"
5841
5842 #
5843 msgid "Select audio track"
5844 msgstr "Wybierz ścieżkę audio :"
5845
5846 #
5847 msgid "Select bouquet to record on"
5848 msgstr ""
5849
5850 #
5851 msgid "Select channel audio"
5852 msgstr ""
5853
5854 #
5855 msgid "Select channel to record from"
5856 msgstr "Wybierz kanał do nagrania z "
5857
5858 #
5859 msgid "Select channel to record on"
5860 msgstr ""
5861
5862 #
5863 msgid "Select files for backup. Currently selected:\n"
5864 msgstr "Wybierz pliki dla kopii zapasowej. Aktualnie wybrane:\n"
5865
5866 #
5867 msgid "Select files/folders to backup"
5868 msgstr "Wybierz pliki /foldery do kopii"
5869
5870 #
5871 msgid "Select image"
5872 msgstr "Wybierz image"
5873
5874 #
5875 msgid "Select interface"
5876 msgstr "Wybierz interfejs"
5877
5878 #
5879 msgid "Select new feed to view."
5880 msgstr "Wybierz kategorię wyszukiwania:"
5881
5882 #
5883 msgid "Select package"
5884 msgstr "Wybierz paczkę"
5885
5886 #
5887 msgid "Select provider to add..."
5888 msgstr "Wybierz providera do dodania..."
5889
5890 #
5891 msgid "Select refresh rate"
5892 msgstr "Wybierz prędkość odświeżania"
5893
5894 #
5895 msgid "Select service to add..."
5896 msgstr "Wybierz serwis do dodania..."
5897
5898 #
5899 #, python-format
5900 msgid "Select the key you want to set to %i ms"
5901 msgstr ""
5902
5903 #
5904 msgid "Select the location to save the recording to."
5905 msgstr ""
5906
5907 #
5908 msgid "Select type of Filter"
5909 msgstr ""
5910
5911 #
5912 msgid "Select upgrade source to edit."
5913 msgstr "Wybierz źródło aktualizacji do edycji"
5914
5915 #
5916 msgid "Select video input"
5917 msgstr "Wybierz wejście Wideo"
5918
5919 #
5920 msgid "Select video input with up/down buttons"
5921 msgstr "Wybierz wejście video przyciskami góra/dół"
5922
5923 #
5924 msgid "Select video mode"
5925 msgstr "Wybierz tryb wideo"
5926
5927 #
5928 msgid "Select whether or not you want to enforce case correctness."
5929 msgstr ""
5930
5931 #
5932 msgid "Select wireless network"
5933 msgstr "Wybierz sieć bezprzewodową WiFi"
5934
5935 #
5936 msgid "Select your choice."
5937 msgstr "Wybierz jedną z opcji:"
5938
5939 #
5940 msgid "Selected source image"
5941 msgstr "Wybierz image źródłowy"
5942
5943 #
5944 msgid "Send DiSEqC"
5945 msgstr "Wyślij DiSEqC"
5946
5947 #
5948 msgid "Send DiSEqC only on satellite change"
5949 msgstr "Wyślij DiSEqC tylko podczas zmiany satelity"
5950
5951 #
5952 msgid "Seperate titles with a main menu"
5953 msgstr "Rozdziel tytuły z wykozystaniem menu"
5954
5955 #
5956 msgid "Sequence repeat"
5957 msgstr "Powtórka sekwencji"
5958
5959 #
5960 msgid "Serbian"
5961 msgstr "Serbski"
5962
5963 #
5964 msgid "Server IP"
5965 msgstr ""
5966
5967 #
5968 msgid "Server share"
5969 msgstr ""
5970
5971 #
5972 msgid "Service"
5973 msgstr "Informacje o serwisie..."
5974
5975 #
5976 msgid "Service Scan"
5977 msgstr "Skanowanie serwisu"
5978
5979 #
5980 msgid "Service Searching"
5981 msgstr "Szukanie serwisów"
5982
5983 #
5984 msgid "Service delay"
5985 msgstr ""
5986
5987 #
5988 msgid "Service has been added to the favourites."
5989 msgstr "Serwis został dodany do ulubionych."
5990
5991 #
5992 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
5993 msgstr "Serwis został dodany do wybranego bukietu."
5994
5995 #
5996 msgid ""
5997 "Service invalid!\n"
5998 "(Timeout reading PMT)"
5999 msgstr ""
6000 "Serwis niewłaściwy!\n"
6001 "(Koniec czasu czytania PMT)"
6002
6003 #
6004 msgid ""
6005 "Service not found!\n"
6006 "(SID not found in PAT)"
6007 msgstr ""
6008 "Serwis nie znaleziony!\n"
6009 "(SID nie znaleziony w PAT)"
6010
6011 #
6012 msgid "Service scan"
6013 msgstr "Skanowanie serwisów"
6014
6015 #
6016 msgid ""
6017 "Service unavailable!\n"
6018 "Check tuner configuration!"
6019 msgstr ""
6020 "Serwis niedostępny!\n"
6021 "Sprawdź konfigurację tunera!"
6022
6023 #
6024 msgid "Serviceinfo"
6025 msgstr "Info o serwisie"
6026
6027 #
6028 msgid "Services"
6029 msgstr "Serwisy"
6030
6031 #
6032 msgid "Set End Time"
6033 msgstr ""
6034
6035 #
6036 msgid "Set Voltage and 22KHz"
6037 msgstr "Ustaw napięcie 22KHz"
6038
6039 #
6040 msgid "Set as default Interface"
6041 msgstr "Ustaw jako domyslny interfejs"
6042
6043 #
6044 msgid "Set available internal memory threshold for the warning."
6045 msgstr "Ustaw minimalny próg pamięci flash aby ostrzec"
6046
6047 #
6048 #, python-format
6049 msgid "Set delay to %i ms (can be set)"
6050 msgstr ""
6051
6052 #
6053 msgid "Set interface as default Interface"
6054 msgstr "Ustaw interfejs jako domyślny"
6055
6056 #
6057 msgid "Set limits"
6058 msgstr "Ustaw limity"
6059
6060 #
6061 msgid "Set maximum duration"
6062 msgstr ""
6063
6064 #
6065 msgid "Set this NO to disable this AutoTimer."
6066 msgstr ""
6067
6068 #
6069 msgid "Setting key canceled"
6070 msgstr ""
6071
6072 #
6073 msgid "Settings"
6074 msgstr "Ustawienia"
6075
6076 #
6077 msgid "Setup"
6078 msgstr "Konfiguracja"
6079
6080 #
6081 msgid "Setup Mode"
6082 msgstr "Tryb Konfiguracji"
6083
6084 #
6085 msgid "Setup for the Audio Sync Plugin"
6086 msgstr ""
6087
6088 #
6089 msgid "Sharpness"
6090 msgstr "Ostrość"
6091
6092 #
6093 msgid "Short Movies"
6094 msgstr ""
6095