Merge branch 'experimental' of git.opendreambox.org:/git/enigma2 into experimental
[enigma2.git] / po / sv.po
1 # German translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "PO-Revision-Date: 2009-10-12 11:27+0100\n"
11 "Last-Translator: WeeGull <weegull@hotmail.com>\n"
12 "Language-Team: WeeGull <weegull@hotmail.com>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
17 "X-Poedit-Language: Swedish\n"
18 "X-Poedit-SourceCharset: iso-8859-15\n"
19 "X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
20
21 #
22 msgid ""
23 "\n"
24 "Advanced options and settings."
25 msgstr ""
26 "\n"
27 "Avancerade val och inställningar."
28
29 #
30 msgid ""
31 "\n"
32 "After pressing OK, please wait!"
33 msgstr ""
34 "\n"
35 "Tryck OK och vänligen vänta!"
36
37 #
38 msgid ""
39 "\n"
40 "Backup your Dreambox settings."
41 msgstr ""
42 "\n"
43 "Backup av din Dreamboxs inställningar."
44
45 #
46 msgid ""
47 "\n"
48 "Edit the upgrade source address."
49 msgstr ""
50 "\n"
51 "Ändra uppgraderingskällas adress."
52
53 #
54 msgid ""
55 "\n"
56 "Manage extensions or plugins for your Dreambox"
57 msgstr ""
58 "\n"
59 "Hantera utökningar eller plugins för din Dreambox."
60
61 #
62 msgid ""
63 "\n"
64 "Online update of your Dreambox software."
65 msgstr ""
66 "\n"
67 "Online uppdatering av din Dreamboxs mjukvara."
68
69 #
70 msgid ""
71 "\n"
72 "Press OK on your remote control to continue."
73 msgstr ""
74 "\n"
75 "Tryck OK på fjärrkontrollen för att forsätta."
76
77 #
78 msgid ""
79 "\n"
80 "Restore your Dreambox settings."
81 msgstr ""
82 "\n"
83 "Återskapa din Dreamboxs inställningar."
84
85 #
86 msgid ""
87 "\n"
88 "Restore your Dreambox with a new firmware."
89 msgstr ""
90 "\n"
91 "Återskapa din reambox med en ny firmware."
92
93 #
94 msgid ""
95 "\n"
96 "Restore your backups by date."
97 msgstr ""
98 "\n"
99 "Återskapa med datum på backup."
100
101 #
102 msgid ""
103 "\n"
104 "Scan for local extensions and install them."
105 msgstr ""
106 "\n"
107 "Sök efter lokala utökningar och installera dem."
108
109 #
110 msgid ""
111 "\n"
112 "Select your backup device.\n"
113 "Current device: "
114 msgstr ""
115 "\n"
116 "Välj din backupenhet.\n"
117 "Nuvarande enhet: "
118
119 #
120 msgid ""
121 "\n"
122 "System will restart after the restore!"
123 msgstr ""
124 "\n"
125 "Systemet kommer starta om efter återläsningen!"
126
127 #
128 msgid " "
129 msgstr " "
130
131 #
132 msgid " Results"
133 msgstr " Resultat"
134
135 #
136 msgid " extensions."
137 msgstr " utökningar."
138
139 #
140 msgid " packages selected."
141 msgstr " valda paket."
142
143 #
144 msgid " updates available."
145 msgstr " Uppdateringar tillgängliga."
146
147 #
148 msgid " wireless networks found!"
149 msgstr " trådlöst nätverk hittat!"
150
151 #
152 msgid "#000000"
153 msgstr ""
154
155 #
156 msgid "#0064c7"
157 msgstr ""
158
159 #
160 msgid "#25062748"
161 msgstr ""
162
163 #
164 msgid "#389416"
165 msgstr ""
166
167 #
168 msgid "#80000000"
169 msgstr ""
170
171 #
172 msgid "#80ffffff"
173 msgstr ""
174
175 #
176 msgid "#bab329"
177 msgstr ""
178
179 #
180 msgid "#f23d21"
181 msgstr ""
182
183 #
184 msgid "#ffffff"
185 msgstr ""
186
187 #
188 msgid "#ffffffff"
189 msgstr ""
190
191 #
192 msgid "%H:%M"
193 msgstr "%H:%M"
194
195 #
196 #, python-format
197 msgid "%d jobs are running in the background!"
198 msgstr "%d jobb körs i bakgrunden!"
199
200 #
201 #, python-format
202 msgid "%d min"
203 msgstr "%d min"
204
205 #
206 #, python-format
207 msgid "%d services found!"
208 msgstr "%d kanaler hittades!"
209
210 #
211 msgid "%d.%B %Y"
212 msgstr "%d.%B %Y"
213
214 #
215 #, python-format
216 msgid "%i ms"
217 msgstr ""
218
219 #
220 #, python-format
221 msgid ""
222 "%s\n"
223 "(%s, %d MB free)"
224 msgstr ""
225 "%s\n"
226 "(%s, %d MB ledigt)"
227
228 #
229 #, python-format
230 msgid "%s (%s)\n"
231 msgstr "%s (%s)\n"
232
233 #
234 msgid "(ZAP)"
235 msgstr "(ZAP)"
236
237 #
238 msgid "(empty)"
239 msgstr "(tom)"
240
241 #
242 msgid "(show optional DVD audio menu)"
243 msgstr "(visa utökad DVD ljudmeny)"
244
245 #
246 msgid "* Only available if more than one interface is active."
247 msgstr "* Enbart tillgänglig om mer än ett kort är aktivt."
248
249 #
250 msgid "* Only available when entering hidden SSID or network key"
251 msgstr "* Enbart tillgänglig vid angiven dold SSID eller nätverksnyckel"
252
253 #
254 msgid ".NFI Download failed:"
255 msgstr ".NFI Nedladdning misslyckades:"
256
257 #
258 msgid ""
259 ".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
260 msgstr ""
261 ".NFI fil passerade md5sum signatur kontroll. Du kan använda denna image!"
262
263 #
264 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
265 msgstr "/usr/share/enigma2 bibliotek"
266
267 #
268 msgid "/var directory"
269 msgstr "/var bibliotek"
270
271 #
272 msgid "0"
273 msgstr ""
274
275 #
276 msgid "1"
277 msgstr ""
278
279 #
280 msgid "1 wireless network found!"
281 msgstr "1 trådlöst nätverk hittat!"
282
283 #
284 msgid "1.0"
285 msgstr "1.0"
286
287 #
288 msgid "1.1"
289 msgstr "1.1"
290
291 #
292 msgid "1.2"
293 msgstr "1.2"
294
295 #
296 msgid "12V output"
297 msgstr "12V utgång"
298
299 #
300 msgid "13 V"
301 msgstr "13 V"
302
303 #
304 msgid "16:10"
305 msgstr "16:10"
306
307 #
308 msgid "16:10 Letterbox"
309 msgstr "16:10 Letterbox"
310
311 #
312 msgid "16:10 PanScan"
313 msgstr "16:10 PanScan"
314
315 #
316 msgid "16:9"
317 msgstr "16:9"
318
319 #
320 msgid "16:9 Letterbox"
321 msgstr "16:9 Letterbox"
322
323 #
324 msgid "16:9 always"
325 msgstr "16:9 alltid"
326
327 #
328 msgid "18 V"
329 msgstr "18 V"
330
331 #
332 msgid "2"
333 msgstr ""
334
335 #
336 msgid "3"
337 msgstr ""
338
339 #
340 msgid "30 minutes"
341 msgstr "30 minuter"
342
343 #
344 msgid "4"
345 msgstr ""
346
347 #
348 msgid "4:3"
349 msgstr "4:3"
350
351 #
352 msgid "4:3 Letterbox"
353 msgstr "4:3 Letterbox"
354
355 #
356 msgid "4:3 PanScan"
357 msgstr "4:3 PanScan"
358
359 #
360 msgid "5"
361 msgstr ""
362
363 #
364 msgid "5 minutes"
365 msgstr "5 minuter"
366
367 #
368 msgid "50 Hz"
369 msgstr "50 Hz"
370
371 #
372 msgid "6"
373 msgstr ""
374
375 #
376 msgid "60 minutes"
377 msgstr "60 minuter"
378
379 #
380 msgid "7"
381 msgstr ""
382
383 #
384 msgid "8"
385 msgstr ""
386
387 #
388 msgid "9"
389 msgstr ""
390
391 #
392 msgid "<Current movielist location>"
393 msgstr "<Nuvarande filmlistplats>"
394
395 #
396 msgid "<Default movie location>"
397 msgstr "<Grund filmlistplats>"
398
399 #
400 msgid "<Last timer location>"
401 msgstr "<Senaste timerplats>"
402
403 #
404 msgid "<unknown>"
405 msgstr "<okänd>"
406
407 #
408 msgid "??"
409 msgstr "??"
410
411 #
412 msgid "A"
413 msgstr "A"
414
415 #
416 #, python-format
417 msgid ""
418 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
419 "Do you want to keep your version?"
420 msgstr ""
421 "En konfigurationsfil (%s) har ändrats sedan installationen.\n"
422 "Vill du behålla din version?"
423
424 #
425 msgid ""
426 "A finished record timer wants to set your\n"
427 "Dreambox to standby. Do that now?"
428 msgstr ""
429 "En utförd inspelningstimer vill försätta din\n"
430 "Dreambox i standby. Utföra det nu?"
431
432 #
433 msgid ""
434 "A finished record timer wants to shut down\n"
435 "your Dreambox. Shutdown now?"
436 msgstr ""
437 "En utförd inspelningstimer vill stänga av\n"
438 "din Dreambox. Stänga av nu?"
439
440 #
441 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
442 msgstr "En grafisk EPG för alla kanaler i en vald favoritlista"
443
444 #
445 msgid ""
446 "A mount entry with this name already exists!\n"
447 "Update existing entry and continue?\n"
448 msgstr ""
449 "En monteringspunkt med samma namn finns redan!\n"
450 "Uppdatera befintligt monteringspunkt och forsätta?\n"
451
452 #
453 #, python-format
454 msgid ""
455 "A record has been started:\n"
456 "%s"
457 msgstr ""
458 "En inspelning har påbörjats:\n"
459 "%s"
460
461 #
462 msgid ""
463 "A recording is currently running.\n"
464 "What do you want to do?"
465 msgstr ""
466 "En inspelning pågår redan.\n"
467 "Vad vill du göra?"
468
469 #
470 msgid ""
471 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
472 "configure the positioner."
473 msgstr ""
474 "En inspelning pågår. Vänligen avbryt den innan du försöker konfigurera "
475 "motorn."
476
477 #
478 msgid ""
479 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
480 "start the satfinder."
481 msgstr ""
482 "En inspelning pågår. Vänligen avbryt inspelningen före du försöker starta "
483 "satfinder."
484
485 #
486 #, python-format
487 msgid "A required tool (%s) was not found."
488 msgstr "Ett verktyg (%s) som behövs kunde inte hittas."
489
490 #
491 msgid "A search for available updates is currently in progress."
492 msgstr "En sökning efter tillgängliga uppdateringar utförs för tillfället."
493
494 #
495 msgid ""
496 "A second configured interface has been found.\n"
497 "\n"
498 "Do you want to disable the second network interface?"
499 msgstr ""
500 "Ett andra konfigurerat nätverkskort har hittats.\n"
501 "\n"
502 "Vill du avaktivera sekundärt nätverkskort?"
503
504 #
505 msgid ""
506 "A sleep timer wants to set your\n"
507 "Dreambox to standby. Do that now?"
508 msgstr ""
509 "En sovtimer vill försätta din\n"
510 "Dreambox i standby. Utföra det?"
511
512 #
513 msgid ""
514 "A sleep timer wants to shut down\n"
515 "your Dreambox. Shutdown now?"
516 msgstr ""
517 "En sovtimer vill stänga av\n"
518 "din Dreambox. Stänga av nu?"
519
520 #
521 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
522 msgstr "En liten översikt av tillgängliga ikoner status och åtgärder."
523
524 #
525 msgid ""
526 "A timer failed to record!\n"
527 "Disable TV and try again?\n"
528 msgstr ""
529 "En timerinspelning misslyckades!\n"
530 "Inaktivera TV och försök igen?\n"
531
532 #
533 msgid "A/V Settings"
534 msgstr "A/V Inställningar"
535
536 #
537 msgid "AA"
538 msgstr "AA"
539
540 #
541 msgid "AB"
542 msgstr "AB"
543
544 #
545 msgid "AC3 default"
546 msgstr "AC3 standard"
547
548 #
549 msgid "AC3 downmix"
550 msgstr "AC3 nedmixning"
551
552 #
553 msgid "Abort"
554 msgstr "Avbryt"
555
556 #
557 msgid "Abort this Wizard."
558 msgstr ""
559
560 #
561 msgid "About"
562 msgstr "Om"
563
564 #
565 msgid "About..."
566 msgstr "Om..."
567
568 #
569 msgid "Accesspoint:"
570 msgstr "Accespunkt:"
571
572 #
573 msgid "Action on long powerbutton press"
574 msgstr "Beteende vid långt tryck på powerknapp"
575
576 #
577 msgid "Action on short powerbutton press"
578 msgstr ""
579
580 #
581 msgid "Action:"
582 msgstr "Action:"
583
584 #
585 msgid "Activate Picture in Picture"
586 msgstr "Aktivera Bild i Bild"
587
588 #
589 msgid "Activate network settings"
590 msgstr "Aktivera nätverksinställningar"
591
592 #
593 msgid "Active"
594 msgstr "Aktiv"
595
596 #
597 msgid ""
598 "Active/\n"
599 "Inactive"
600 msgstr ""
601 "Aktiv/\n"
602 "Inaktiv"
603
604 #
605 msgid "Adapter settings"
606 msgstr "Adapter inställning"
607
608 #
609 msgid "Add"
610 msgstr "Lägg till"
611
612 #
613 msgid "Add Bookmark"
614 msgstr "Lägg till bokmärke"
615
616 #
617 msgid "Add WLAN configuration?"
618 msgstr "Lägga till WLAN konfiguration?"
619
620 #
621 msgid "Add a mark"
622 msgstr "Lägg till markör"
623
624 #
625 msgid "Add a new NFS or CIFS mount point to your Dreambox."
626 msgstr "Lägg till ny NFS eller CIFS monteringspunkt i din Dreambox."
627
628 #
629 msgid "Add a new title"
630 msgstr "Lägg till ny titel"
631
632 #
633 msgid "Add network configuration?"
634 msgstr "Lägga till nätverkskonfiguration?"
635
636 #
637 msgid "Add new AutoTimer"
638 msgstr ""
639
640 #
641 msgid "Add new network mount point"
642 msgstr "Lägg till ny nätverks monteringspunkt"
643
644 #
645 msgid "Add timer"
646 msgstr "Lägg till timer"
647
648 #
649 msgid "Add timer as disabled on conflict"
650 msgstr ""
651
652 #
653 msgid "Add title"
654 msgstr "Lägg till titel"
655
656 #
657 msgid "Add to bouquet"
658 msgstr "Lägg till i favoritlista"
659
660 #
661 msgid "Add to favourites"
662 msgstr "Lägg till i favoriter"
663
664 #
665 msgid "Add zap timer instead of record timer?"
666 msgstr ""
667
668 #
669 msgid "Added: "
670 msgstr "Tillagd: "
671
672 #
673 msgid ""
674 "Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if "
675 "enabled."
676 msgstr ""
677 "Lägger till enigma2 inställningar och dreambox  modellinformation såsom SN, "
678 "rev... om aktiverad."
679
680 #
681 msgid "Adds network configuration if enabled."
682 msgstr "Lägger till nätverkskonfiguration om aktiverad."
683
684 #
685 msgid "Adds wlan configuration if enabled."
686 msgstr "Lägger till wlan konfiguration om aktiverad."
687
688 #
689 msgid ""
690 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
691 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
692 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
693 "test screens."
694 msgstr ""
695 "Justera färginställningarna så att alla färgnivåer är urskiljningsbara, men "
696 "de ska vara så färgfulla som möjligt. När du är nöjd med resultatet, tryck "
697 "OK för att stänga videoinställningarna eller tryck på nummerknapp för att "
698 "välja annan testbild."
699
700 #
701 msgid "Advanced"
702 msgstr "Avancerat"
703
704 #
705 msgid "Advanced Options"
706 msgstr "Avancerade Inställningar"
707
708 #
709 msgid "Advanced Software"
710 msgstr "Avancerad Mjukvaru"
711
712 #
713 msgid "Advanced Software Plugin"
714 msgstr "Avancerad Mjukvaru Plugin"
715
716 #
717 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
718 msgstr "Avancerad Videoförbättring Installation "
719
720 #
721 msgid "Advanced Video Setup"
722 msgstr "Avancerad videoinställning"
723
724 #
725 msgid "Advanced restore"
726 msgstr "Avancerad återskapning"
727
728 #
729 msgid "After event"
730 msgstr "Efter program"
731
732 #
733 msgid ""
734 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
735 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
736 msgstr ""
737 "Efter startguiden är avslutad, behöver du skydda enskilda kanaler. Läs i din "
738 "manual för Dreambox om hur du utför det."
739
740 #
741 msgid "Album"
742 msgstr "Album"
743
744 #
745 msgid "All"
746 msgstr "Alla"
747
748 #
749 msgid "All Satellites"
750 msgstr "Alla Satelliter"
751
752 #
753 msgid "All Time"
754 msgstr ""
755
756 #
757 msgid "All non-repeating timers"
758 msgstr ""
759
760 #
761 msgid "Allow zapping via Webinterface"
762 msgstr "Tillåt zappning via Webgränssnittet"
763
764 #
765 msgid "Alpha"
766 msgstr "Alpha"
767
768 #
769 msgid "Alternative radio mode"
770 msgstr "Alternativt radioläge"
771
772 #
773 msgid "Alternative services tuner priority"
774 msgstr "Alternativ tunerprioritering"
775
776 #
777 msgid "Always ask before sending"
778 msgstr "Fråga alltid före skickning"
779
780 #
781 msgid "Ammount of recordings left"
782 msgstr ""
783
784 #
785 msgid "An empty filename is illegal."
786 msgstr "Ett tomt filnamn är inte tillåtet."
787
788 #
789 msgid "An error occured."
790 msgstr "Ett fel uppstod."
791
792 #
793 msgid "An unknown error occured!"
794 msgstr "Ett okänt fel uppstod!"
795
796 #
797 msgid "Anonymize crashlog?"
798 msgstr "Anonymisera crashlog?"
799
800 #
801 msgid "Arabic"
802 msgstr "Arabiska"
803
804 #
805 msgid ""
806 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
807 "\n"
808 msgstr ""
809 "Är du säker på att du vill aktivera den här nätverkskonfigurationen?\n"
810 "\n"
811
812 #
813 msgid ""
814 "Are you sure you want to delete\n"
815 "following backup:\n"
816 msgstr ""
817 "Är du säker att du vill ta bort\n"
818 "följande backup:\n"
819
820 #
821 msgid "Are you sure you want to exit this wizard?"
822 msgstr "Är du säker på att du vill avsluta den här guiden?"
823
824 #
825 msgid ""
826 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
827 "\n"
828 msgstr ""
829 "Är du säker på att du vill starta om dina nätverkskort?\n"
830 "\n"
831
832 #
833 msgid ""
834 "Are you sure you want to restore\n"
835 "following backup:\n"
836 msgstr ""
837 "Är du säker att du vill återskapa\n"
838 "följande backup:\n"
839
840 #
841 msgid ""
842 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
843 "Enigma2 will restart after the restore"
844 msgstr ""
845 "Är du säker på att du vill återskapa Enigma2 från backup?\n"
846 "Enigma2 kommer starta om efter återskapningen"
847
848 #
849 msgid ""
850 "Are you sure you want to save this network mount?\n"
851 "\n"
852 msgstr ""
853 "Är du säker p att du vill spara den här nätverksmonteringen?\n"
854 "\n"
855
856 #
857 msgid "Artist"
858 msgstr "Artist"
859
860 #
861 msgid "Ascending"
862 msgstr "Stigande"
863
864 #
865 msgid "Ask before shutdown:"
866 msgstr "Fråga före avstängning:"
867
868 #
869 msgid "Ask user"
870 msgstr "Fråga"
871
872 #
873 msgid "Aspect Ratio"
874 msgstr "Bildformat"
875
876 #
877 msgid "Audio"
878 msgstr "Ljud"
879
880 #
881 msgid "Audio Options..."
882 msgstr "Ljudval..."
883
884 #
885 msgid "Audio Sync"
886 msgstr ""
887
888 #
889 msgid "Audio Sync Setup"
890 msgstr ""
891
892 #
893 msgid "Australia"
894 msgstr "Australien"
895
896 #
897 msgid "Author: "
898 msgstr "Författare: "
899
900 #
901 msgid "Authoring mode"
902 msgstr "Authoring läge"
903
904 #
905 msgid "Auto"
906 msgstr "Auto"
907
908 #
909 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
910 msgstr "Auto kapitelsplit varje ? minut (0=aldrig)"
911
912 #
913 msgid "Auto flesh"
914 msgstr "Auto hudfärg"
915
916 #
917 msgid "Auto scart switching"
918 msgstr "Auto scart byte"
919
920 #
921 msgid "AutoTimer Editor"
922 msgstr ""
923
924 #
925 msgid "AutoTimer Filters"
926 msgstr ""
927
928 #
929 msgid "AutoTimer Services"
930 msgstr ""
931
932 #
933 msgid "AutoTimer Settings"
934 msgstr ""
935
936 #
937 msgid "AutoTimer overview"
938 msgstr ""
939
940 #
941 msgid "Automatic"
942 msgstr "Automatisk"
943
944 #
945 msgid "Automatic Scan"
946 msgstr "Automatisk sökning"
947
948 #
949 #, python-format
950 msgid ""
951 "Autoresolution Plugin Testmode:\n"
952 "Is %s ok?"
953 msgstr ""
954
955 #
956 msgid "Autoresolution Switch"
957 msgstr ""
958
959 #
960 msgid "Autoresolution is not working in Scart/DVI-PC Mode"
961 msgstr ""
962
963 #
964 msgid "Autoresolution settings"
965 msgstr ""
966
967 #
968 msgid "Autoresolution videomode setup"
969 msgstr ""
970
971 #
972 msgid "Autos & Vehicles"
973 msgstr "Motor & Fordon"
974
975 #
976 msgid "Autowrite timer"
977 msgstr "Automatskapa timer"
978
979 #
980 msgid "Available format variables"
981 msgstr "Tillgängliga format variabler"
982
983 #
984 msgid "B"
985 msgstr "B"
986
987 #
988 msgid "BA"
989 msgstr "BA"
990
991 #
992 msgid "BB"
993 msgstr "BB"
994
995 #
996 msgid "BER"
997 msgstr "BER"
998
999 #
1000 msgid "BER:"
1001 msgstr "BER:"
1002
1003 #
1004 msgid "Back"
1005 msgstr "Tillbaka"
1006
1007 #
1008 msgid "Background"
1009 msgstr "Bakgrund"
1010
1011 #
1012 msgid "Backup"
1013 msgstr "Backup"
1014
1015 #
1016 msgid "Backup Location"
1017 msgstr "Backupplacering"
1018
1019 #
1020 msgid "Backup Mode"
1021 msgstr "Backupläge"
1022
1023 #
1024 msgid "Backup done."
1025 msgstr "Backup klar."
1026
1027 #
1028 msgid "Backup failed."
1029 msgstr "Backup misslyckades."
1030
1031 #
1032 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
1033 msgstr "Backup klar. Vänligen tryck OK för resultat."
1034
1035 #
1036 msgid "Backup is running..."
1037 msgstr "Backup pågår..."
1038
1039 #
1040 msgid "Backup system settings"
1041 msgstr "Backup av systeminställningar"
1042
1043 #
1044 msgid "Band"
1045 msgstr "Band"
1046
1047 #
1048 msgid "Bandwidth"
1049 msgstr "Bandbredd"
1050
1051 #
1052 msgid "Begin of \"after event\" timespan"
1053 msgstr ""
1054
1055 #
1056 msgid "Begin of timespan"
1057 msgstr ""
1058
1059 #
1060 msgid "Begin time"
1061 msgstr "Starttid"
1062
1063 #
1064 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
1065 msgstr "Beteende av 'pause' vid paus"
1066
1067 #
1068 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
1069 msgstr "Beteende av 0 i BiB-läge"
1070
1071 #
1072 msgid "Behavior when a movie is started"
1073 msgstr "Beteende när en film startas"
1074
1075 #
1076 msgid "Behavior when a movie is stopped"
1077 msgstr "Beteende när en film stoppas"
1078
1079 #
1080 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
1081 msgstr "Beteende när en film slutar"
1082
1083 #
1084 msgid "Bitrate:"
1085 msgstr "Bitrate:"
1086
1087 #
1088 msgid "Block noise reduction"
1089 msgstr "Block brus minskning"
1090
1091 #
1092 msgid "Blue boost"
1093 msgstr "Blå förstärkning"
1094
1095 #
1096 msgid "Bookmarks"
1097 msgstr "Bokmärken"
1098
1099 #
1100 msgid "Bouquets"
1101 msgstr ""
1102
1103 #
1104 msgid "Brazil"
1105 msgstr "Brasilien"
1106
1107 #
1108 msgid "Brightness"
1109 msgstr "Ljusstyrka"
1110
1111 #
1112 msgid "Browse network neighbourhood"
1113 msgstr "Bläddra i nätverket"
1114
1115 #
1116 msgid "Burn DVD"
1117 msgstr "Skapa DVD"
1118
1119 #
1120 msgid "Burn existing image to DVD"
1121 msgstr "Bränn existerande image till DVD"
1122
1123 #
1124 msgid "Burn to DVD..."
1125 msgstr "Bränn till DVD..."
1126
1127 #
1128 msgid "Bus: "
1129 msgstr "Bus: "
1130
1131 #
1132 msgid ""
1133 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
1134 "displayed."
1135 msgstr "Infobalken visas om du trycker OK på din fjärrkontroll."
1136
1137 #
1138 msgid "C"
1139 msgstr "C"
1140
1141 #
1142 msgid "C-Band"
1143 msgstr "C-Band"
1144
1145 #
1146 msgid "CF Drive"
1147 msgstr "CF Disk"
1148
1149 #
1150 msgid "CI assignment"
1151 msgstr "CI tilldelning"
1152
1153 #
1154 msgid "CIFS share"
1155 msgstr "CIFS delning"
1156
1157 #
1158 msgid "CVBS"
1159 msgstr "CVBS"
1160
1161 #
1162 msgid "Cable"
1163 msgstr "Kabel"
1164
1165 #
1166 msgid "Cache Thumbnails"
1167 msgstr "Buffra miniatyrer"
1168
1169 #
1170 msgid "Call monitoring"
1171 msgstr "Samtalsmonitorering"
1172
1173 #
1174 msgid "Canada"
1175 msgstr "Kanada"
1176
1177 #
1178 msgid "Cancel"
1179 msgstr "Avbryt"
1180
1181 #
1182 msgid "Cannot parse feed directory"
1183 msgstr "Kan inte läsa feed bibliotek"
1184
1185 #
1186 msgid "Capacity: "
1187 msgstr "Kapacitet: "
1188
1189 #
1190 msgid "Card"
1191 msgstr "Kort"
1192
1193 #
1194 msgid "Catalan"
1195 msgstr "Katalanska"
1196
1197 #
1198 msgid "Center screen at the lower border"
1199 msgstr ""
1200
1201 #
1202 msgid "Center screen at the upper border"
1203 msgstr ""
1204
1205 #
1206 msgid "Change active delay"
1207 msgstr ""
1208
1209 #
1210 msgid "Change bouquets in quickzap"
1211 msgstr "Byt favoritlista med snabbzap"
1212
1213 #
1214 msgid "Change default recording offset?"
1215 msgstr ""
1216
1217 #
1218 msgid "Change dir."
1219 msgstr "Byt bibl."
1220
1221 #
1222 msgid "Change hostname"
1223 msgstr "Byt hostnamn"
1224
1225 #
1226 msgid "Change pin code"
1227 msgstr "Ändra PIN kod"
1228
1229 #
1230 msgid "Change service pin"
1231 msgstr "Ändra program PIN"
1232
1233 #
1234 msgid "Change service pins"
1235 msgstr "Ändra program PIN"
1236
1237 #
1238 msgid "Change setup pin"
1239 msgstr "Ändra installations PIN"
1240
1241 #
1242 msgid "Change step size"
1243 msgstr "Ändra stegstorlek"
1244
1245 #
1246 msgid "Change the hostname of your Dreambox."
1247 msgstr "Byt hostnamn på din Dreambox."
1248
1249 #
1250 msgid "Channel"
1251 msgstr "Kanal"
1252
1253 #
1254 msgid "Channel Selection"
1255 msgstr "Kanallista"
1256
1257 #
1258 msgid "Channel audio:"
1259 msgstr ""
1260
1261 #
1262 msgid "Channel not in services list"
1263 msgstr "Kanal finns ej i servicelistan"
1264
1265 #
1266 msgid "Channel:"
1267 msgstr "Kanal:"
1268
1269 #
1270 msgid "Channellist menu"
1271 msgstr "Kanallista meny"
1272
1273 #
1274 msgid "Channels"
1275 msgstr ""
1276
1277 #
1278 msgid "Chap."
1279 msgstr "Kap."
1280
1281 #
1282 msgid "Chapter"
1283 msgstr "Kapitel"
1284
1285 #
1286 msgid "Chapter:"
1287 msgstr "Kapitel:"
1288
1289 #
1290 msgid "Check"
1291 msgstr "Kontrollera"
1292
1293 #
1294 msgid "Checking Filesystem..."
1295 msgstr "Kontrollerar filsystem..."
1296
1297 #
1298 msgid "Choose Tuner"
1299 msgstr "Välj tuner"
1300
1301 #
1302 msgid "Choose a wireless network"
1303 msgstr "Välj ett trådlöst nätverk"
1304
1305 #
1306 msgid "Choose backup files"
1307 msgstr "Välj backupfil"
1308
1309 #
1310 msgid "Choose backup location"
1311 msgstr "Välj backupdestination"
1312
1313 #
1314 msgid "Choose bouquet"
1315 msgstr "Välj favoritlista"
1316
1317 #
1318 msgid "Choose source"
1319 msgstr "Välj källa"
1320
1321 #
1322 msgid "Choose target folder"
1323 msgstr "Välj målkatalog"
1324
1325 #
1326 msgid "Choose upgrade source"
1327 msgstr "Välj uppgraderingskälla"
1328
1329 #
1330 msgid "Choose your Skin"
1331 msgstr "Välj utseende"
1332
1333 #
1334 msgid "Circular left"
1335 msgstr "Cirkulär vänster"
1336
1337 #
1338 msgid "Circular right"
1339 msgstr "Cirkulär höger"
1340
1341 #
1342 msgid "Classic"
1343 msgstr ""
1344
1345 #
1346 msgid "Cleanup"
1347 msgstr "Rensa"
1348
1349 #
1350 msgid "Cleanup Wizard"
1351 msgstr "Upprensningsguide"
1352
1353 #
1354 msgid "Cleanup Wizard settings"
1355 msgstr "Upprensningsguide inställningar"
1356
1357 #
1358 msgid "CleanupWizard"
1359 msgstr "Upprensningsguide"
1360
1361 #
1362 msgid "Clear before scan"
1363 msgstr "Rensa före sökning"
1364
1365 #
1366 msgid "Clear history on Exit:"
1367 msgstr "Rensa historik vid Avslut:"
1368
1369 #
1370 msgid "Clear log"
1371 msgstr "Rensa logg"
1372
1373 #
1374 msgid "Close"
1375 msgstr "Stäng"
1376
1377 #
1378 msgid "Close and forget changes"
1379 msgstr ""
1380
1381 #
1382 msgid "Close and save changes"
1383 msgstr ""
1384
1385 #
1386 msgid "Close title selection"
1387 msgstr "Stäng titel val"
1388
1389 #
1390 msgid "Code rate high"
1391 msgstr "Code rate hög"
1392
1393 #
1394 msgid "Code rate low"
1395 msgstr "Code rate låg"
1396
1397 #
1398 msgid "Coderate HP"
1399 msgstr "Coderate HP"
1400
1401 #
1402 msgid "Coderate LP"
1403 msgstr "Coderate LP"
1404
1405 #
1406 msgid "Collection name"
1407 msgstr "Samlingsnamn"
1408
1409 #
1410 msgid "Collection settings"
1411 msgstr "Samlingsinställning"
1412
1413 #
1414 msgid "Color Format"
1415 msgstr "Färgformat"
1416
1417 #
1418 msgid "Comedy"
1419 msgstr "Komedi"
1420
1421 #
1422 msgid "Command execution..."
1423 msgstr "Kommando exekvering..."
1424
1425 #
1426 msgid "Command order"
1427 msgstr "Kommandoordning"
1428
1429 #
1430 msgid "Committed DiSEqC command"
1431 msgstr "Committed DiSEqC kommando"
1432
1433 #
1434 msgid "Common Interface"
1435 msgstr "Common Interface"
1436
1437 #
1438 msgid "Common Interface Assignment"
1439 msgstr "Common Interface tilldelning"
1440
1441 #
1442 msgid "CommonInterface"
1443 msgstr "CommonInterface"
1444
1445 #
1446 msgid "Communication"
1447 msgstr "Kommunikation"
1448
1449 #
1450 msgid "Compact Flash"
1451 msgstr "Compact Flash"
1452
1453 #
1454 msgid "Compact flash card"
1455 msgstr "Compact Flash kort"
1456
1457 #
1458 msgid "Complete"
1459 msgstr "Komplett"
1460
1461 #
1462 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
1463 msgstr "Komplex (tillåter mixning av ljudspår och aspekt)"
1464
1465 #
1466 msgid "Config"
1467 msgstr "Konfig"
1468
1469 #
1470 msgid "Configuration Mode"
1471 msgstr "Konfigurationsläge"
1472
1473 #
1474 msgid "Configuration for the Webinterface"
1475 msgstr "Konfiguration för Webgränssnitt"
1476
1477 #
1478 msgid "Configure AutoTimer behavior"
1479 msgstr ""
1480
1481 #
1482 msgid "Configure interface"
1483 msgstr "Konfigurera kort"
1484
1485 #
1486 msgid "Configure nameservers"
1487 msgstr "Konfigurera namnservers"
1488
1489 #
1490 msgid "Configure your internal LAN"
1491 msgstr "Konfigurera ditt interna LAN"
1492
1493 #
1494 msgid "Configure your network again"
1495 msgstr "Konfigurera ditt nätverk igen"
1496
1497 #
1498 msgid "Configure your wireless LAN again"
1499 msgstr "Konfigurera ditt trådlösa LAN igen"
1500
1501 #
1502 msgid "Configuring"
1503 msgstr "Konfigurering"
1504
1505 #
1506 msgid "Conflicting timer"
1507 msgstr "Timerkonflikt"
1508
1509 #
1510 msgid "Connect"
1511 msgstr "Anslut"
1512
1513 #
1514 msgid "Connect to a Wireless Network"
1515 msgstr "Anslut till ett Trådlöst nätverk"
1516
1517 #
1518 msgid "Connected to"
1519 msgstr "Ansluten till"
1520
1521 #
1522 msgid "Connected to Fritz!Box!"
1523 msgstr "Ansluten till Fritz!Box!"
1524
1525 #
1526 msgid "Connected!"
1527 msgstr "Ansluten!"
1528
1529 #
1530 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
1531 msgstr "Ansluter till Fritz!Box..."
1532
1533 #
1534 #, python-format
1535 msgid ""
1536 "Connection to Fritz!Box\n"
1537 "failed! (%s)\n"
1538 "retrying..."
1539 msgstr ""
1540 "Anslutning till Fritz!Box\n"
1541 "misslyckades! (%s)\n"
1542 "försöker igen..."
1543
1544 #
1545 msgid "Constellation"
1546 msgstr "Konstellation"
1547
1548 #
1549 msgid "Content does not fit on DVD!"
1550 msgstr "Innehåll för stort för en DVD!"
1551
1552 #
1553 msgid "Continue in background"
1554 msgstr "Fortsätta i bakgrund"
1555
1556 #
1557 msgid "Continue playing"
1558 msgstr "Fortsätt spela"
1559
1560 #
1561 msgid "Contrast"
1562 msgstr "Kontrast"
1563
1564 #
1565 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
1566 msgstr "Kunde inte ansluta till Dreambox .NFI image feed Server:"
1567
1568 #
1569 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
1570 msgstr "Kunde inte ladda media! Ingen disk istoppad?"
1571
1572 #
1573 msgid "Could not open Picture in Picture"
1574 msgstr "Gick inte att öppna Bild i Bild"
1575
1576 #
1577 #, python-format
1578 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
1579 msgstr "Kunde inte spela in på grund av timerkonflikt med %s"
1580
1581 #
1582 msgid "Crashlog settings"
1583 msgstr "Crashlog inställningar"
1584
1585 #
1586 msgid "CrashlogAutoSubmit"
1587 msgstr "CrashlogAutoSubmit"
1588
1589 #
1590 msgid "CrashlogAutoSubmit settings"
1591 msgstr "CrashlogAutoSubmit inställningar"
1592
1593 #
1594 msgid "CrashlogAutoSubmit settings..."
1595 msgstr "CrashlogAutoSubmit inställningar..."
1596
1597 #
1598 msgid ""
1599 "Crashlogs found!\n"
1600 "Send them to Dream Multimedia ?"
1601 msgstr ""
1602 "Crashlog hittades!\n"
1603 "Skicka dem till Dream Multimedia ?"
1604
1605 #
1606 msgid ""
1607 "Crashlogs found!\n"
1608 "Send them to Dream Multimedia?"
1609 msgstr ""
1610 "Crashlog hittad!\n"
1611 "Skicka till Dream Multimedia?"
1612
1613 #
1614 msgid "Create DVD-ISO"
1615 msgstr "Skapa DVD-ISO"
1616
1617 #
1618 msgid "Create a new AutoTimer."
1619 msgstr ""
1620
1621 #
1622 msgid "Create a new timer using the classic editor"
1623 msgstr ""
1624
1625 #
1626 msgid "Create a new timer using the wizard"
1627 msgstr ""
1628
1629 #
1630 msgid "Create movie folder failed"
1631 msgstr "Det gick inte att skapa en filmkatalog"
1632
1633 #
1634 #, python-format
1635 msgid "Creating directory %s failed."
1636 msgstr "Skapande av katalogen %s misslyckades."
1637
1638 #
1639 msgid "Creating partition failed"
1640 msgstr "Det gick inte att skapa en partition"
1641
1642 #
1643 msgid "Croatian"
1644 msgstr "Kroatiska"
1645
1646 #
1647 msgid "Current Transponder"
1648 msgstr "Nuvarande transponder"
1649
1650 #
1651 msgid "Current settings:"
1652 msgstr "Nuvarande inställningar:"
1653
1654 #
1655 msgid "Current value: "
1656 msgstr "Nuvarande värde: "
1657
1658 #
1659 msgid "Current version:"
1660 msgstr "Nuvarande version:"
1661
1662 #
1663 #, python-format
1664 msgid "Custom (%s)"
1665 msgstr ""
1666
1667 #
1668 msgid "Custom location"
1669 msgstr ""
1670
1671 #
1672 msgid "Custom offset"
1673 msgstr ""
1674
1675 #
1676 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
1677 msgstr "Valfri hopptid för '1'/'3'-knapparna"
1678
1679 #
1680 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
1681 msgstr "Valfri hopptid för '4'/'6'-knapparna"
1682
1683 #
1684 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
1685 msgstr "Valfri hopptid för '7'/'9'-knapparna"
1686
1687 #
1688 msgid "Customize"
1689 msgstr "Anpassningar"
1690
1691 #
1692 msgid "Cut"
1693 msgstr "Klipp"
1694
1695 #
1696 msgid "Cutlist editor..."
1697 msgstr "Klipplist editor..."
1698
1699 #
1700 msgid "Czech"
1701 msgstr "Tjeckiska"
1702
1703 #
1704 msgid "Czech Republic"
1705 msgstr "Tjeckien"
1706
1707 #
1708 msgid "D"
1709 msgstr "D"
1710
1711 #
1712 msgid "DHCP"
1713 msgstr "DHCP"
1714
1715 #
1716 msgid "DUAL LAYER DVD"
1717 msgstr ""
1718
1719 #
1720 msgid "DVB-S"
1721 msgstr "DVB-S"
1722
1723 #
1724 msgid "DVB-S2"
1725 msgstr "DVB-S2"
1726
1727 #
1728 msgid "DVD File Browser"
1729 msgstr "DVD Filutforskare"
1730
1731 #
1732 msgid "DVD Player"
1733 msgstr "DVD Spelare"
1734
1735 #
1736 msgid "DVD Titlelist"
1737 msgstr "DVD Titellista\""
1738
1739 #
1740 msgid "DVD media toolbox"
1741 msgstr "DVD media verktyg"
1742
1743 #
1744 msgid "Danish"
1745 msgstr "Danska"
1746
1747 #
1748 msgid "Date"
1749 msgstr "Datum"
1750
1751 #
1752 msgid "Decide if you want to enable or disable the Cleanup Wizard."
1753 msgstr "Betsäm om du vill aktivera eller avaktivera Upprensningsguide."
1754
1755 #
1756 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
1757 msgstr "Bestäm vad som ska ske när en crashlog är hittad."
1758
1759 #
1760 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
1761 msgstr "Bestäm vad som ska ske efter en crashlog är skickad."
1762
1763 #
1764 msgid "Decrease delay"
1765 msgstr ""
1766
1767 #
1768 #, python-format
1769 msgid "Decrease delay by %i ms (can be set)"
1770 msgstr ""
1771
1772 #
1773 msgid "Deep Standby"
1774 msgstr "Stäng av"
1775
1776 #
1777 msgid "Default"
1778 msgstr "Grund"
1779
1780 #
1781 msgid "Default Settings"
1782 msgstr "Grundinställningar"
1783
1784 #
1785 msgid "Default movie location"
1786 msgstr "Grund filmplats"
1787
1788 #
1789 msgid "Default services lists"
1790 msgstr "Grundservicelista"
1791
1792 #
1793 msgid "Default settings"
1794 msgstr "Grundinställningar"
1795
1796 #
1797 msgid "Deinterlacer mode for interlaced content"
1798 msgstr ""
1799
1800 #
1801 msgid "Deinterlacer mode for progressive content"
1802 msgstr ""
1803
1804 #
1805 msgid "Delay"
1806 msgstr "Fördröjning"
1807
1808 #
1809 msgid "Delay x seconds after service started"
1810 msgstr ""
1811
1812 #
1813 msgid "Delete"
1814 msgstr "Ta bort"
1815
1816 #
1817 msgid "Delete crashlogs"
1818 msgstr "Ta bort crashlogs"
1819
1820 #
1821 msgid "Delete entry"
1822 msgstr "Ta bort post"
1823
1824 #
1825 msgid "Delete failed!"
1826 msgstr "Borttagning misslyckades!"
1827
1828 #
1829 msgid "Delete mount"
1830 msgstr ""
1831
1832 #
1833 #, python-format
1834 msgid ""
1835 "Delete no more configured satellite\n"
1836 "%s?"
1837 msgstr ""
1838 "Ta bort ej konfigurerade satellite\n"
1839 "%s?"
1840
1841 #
1842 msgid "Delete selected mount"
1843 msgstr "Ta bort vald montering"
1844
1845 #
1846 msgid "Descending"
1847 msgstr "Fallande"
1848
1849 #
1850 msgid "Description"
1851 msgstr "Beskrivning"
1852
1853 #
1854 msgid "Deselect"
1855 msgstr "Avmarkera"
1856
1857 #
1858 msgid "Destination directory"
1859 msgstr "Målbibliotek"
1860
1861 #
1862 msgid "Details for extension: "
1863 msgstr "Detaljer för utökning: "
1864
1865 #
1866 msgid "Detected HDD:"
1867 msgstr "Hittad hårddisk:"
1868
1869 #
1870 msgid "Detected NIMs:"
1871 msgstr "Hittade tuners:"
1872
1873 #
1874 msgid "DiSEqC"
1875 msgstr "DiSEqC"
1876
1877 #
1878 msgid "DiSEqC A/B"
1879 msgstr "DiSEqC A/B"
1880
1881 #
1882 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
1883 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
1884
1885 #
1886 msgid "DiSEqC mode"
1887 msgstr "DiSEqC läge"
1888
1889 #
1890 msgid "DiSEqC repeats"
1891 msgstr "DiSEqC repetetioner"
1892
1893 #
1894 msgid "DiSEqC-Tester settings"
1895 msgstr "DiSEqC-Tester inställningar"
1896
1897 #
1898 msgid "Dialing:"
1899 msgstr "Ringer upp:"
1900
1901 #
1902 msgid "Digital contour removal"
1903 msgstr "Digital contour borttagning"
1904
1905 #
1906 msgid "Dir:"
1907 msgstr "Dir:"
1908
1909 #
1910 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
1911 msgstr "Direkt playback av länkade titlar utan meny"
1912
1913 #
1914 #, python-format
1915 msgid "Directory %s nonexistent."
1916 msgstr "Bibliotek %s finns ej."
1917
1918 #
1919 msgid "Directory browser"
1920 msgstr "Biblioteksbläddrare"
1921
1922 #
1923 msgid "Disable"
1924 msgstr "Avaktivera"
1925
1926 #
1927 msgid "Disable Picture in Picture"
1928 msgstr "Avaktivera Bild i Bild"
1929
1930 #
1931 msgid "Disable Subtitles"
1932 msgstr "Avaktivera textning"
1933
1934 #
1935 msgid "Disable crashlog reporting"
1936 msgstr "Avaktivera crashlog rapportering"
1937
1938 #
1939 msgid "Disable timer"
1940 msgstr "Avaktivera timer"
1941
1942 #
1943 msgid "Disabled"
1944 msgstr "Avaktivera"
1945
1946 #
1947 msgid "Discard changes and close plugin"
1948 msgstr ""
1949
1950 #
1951 msgid "Discard changes and close screen"
1952 msgstr ""
1953
1954 #
1955 msgid "Disconnect"
1956 msgstr "Bryt anslutning"
1957
1958 #
1959 #, python-format
1960 msgid ""
1961 "Disconnected from\n"
1962 "Fritz!Box! (%s)\n"
1963 "retrying..."
1964 msgstr ""
1965 "Kopplade ifrån\n"
1966 "Fritz!Box! (%s)\n"
1967 "återförsöker..."
1968
1969 #
1970 msgid "Dish"
1971 msgstr "Parabol"
1972
1973 #
1974 msgid "Display 16:9 content as"
1975 msgstr "Visa 16:9 sändning som"
1976
1977 #
1978 msgid "Display 4:3 content as"
1979 msgstr "Visa 4:3 sändning som"
1980
1981 #
1982 msgid "Display >16:9 content as"
1983 msgstr "Visa >16:9 innehåll som"
1984
1985 #
1986 msgid "Display Setup"
1987 msgstr "Display installation"
1988
1989 #
1990 msgid "Display and Userinterface"
1991 msgstr "Display och Användargränssnitt"
1992
1993 #
1994 msgid "Display search results by:"
1995 msgstr "Visa sökresultat sortterat på:"
1996
1997 #
1998 #, python-format
1999 msgid ""
2000 "Do you really want to REMOVE\n"
2001 "the plugin \"%s\"?"
2002 msgstr ""
2003 "Vill du verkligen ta BORT\n"
2004 "pluginet \"%s\"?"
2005
2006 #
2007 msgid ""
2008 "Do you really want to check the filesystem?\n"
2009 "This could take lots of time!"
2010 msgstr ""
2011 "Vill du verkligen kontrollera filsystemet?\n"
2012 "Detta kan ta lång tid!"
2013
2014 #
2015 #, python-format
2016 msgid "Do you really want to delete %s?"
2017 msgstr "Vill du verkligen ta bort %s?"
2018
2019 #
2020 #, python-format
2021 msgid ""
2022 "Do you really want to download\n"
2023 "the plugin \"%s\"?"
2024 msgstr ""
2025 "Vill du verkligen ladda ner\n"
2026 "pluginet \"%s\"?"
2027
2028 #
2029 msgid ""
2030 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
2031 "All data on the disk will be lost!"
2032 msgstr ""
2033 "Vill du verkligen initiera hårddisken?\n"
2034 "All data på hårddisken kommer försvinna!"
2035
2036 #
2037 #, python-format
2038 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
2039 msgstr "Vill du verkligen ta bort bibliotek %s från disken?"
2040
2041 #
2042 #, python-format
2043 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
2044 msgstr "Vill du verkligen ta bort dina bokmärken från %s?"
2045
2046 #
2047 msgid ""
2048 "Do you want to backup now?\n"
2049 "After pressing OK, please wait!"
2050 msgstr ""
2051 "Vill du ta en backup nu?\n"
2052 "Tryck OK och vänligen vänta!"
2053
2054 #
2055 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
2056 msgstr "Vill du bränna denna samlig till ett DVD media?"
2057
2058 #
2059 msgid "Do you want to do a service scan?"
2060 msgstr "Vill du söka efter kanaler?"
2061
2062 #
2063 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
2064 msgstr "Vill du göra en ny manuell sökning?"
2065
2066 #
2067 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
2068 msgstr "Vill du aktivera föräldrakontroll på din Dreambox?"
2069
2070 #
2071 msgid "Do you want to enter a username and password for this host?\n"
2072 msgstr "Vill du ange ett användarnamn och lösenord för den här hosten?\n"
2073
2074 #
2075 msgid "Do you want to install default sat lists?"
2076 msgstr "Vill du installera grundsatellitlista?"
2077
2078 #
2079 msgid "Do you want to install the package:\n"
2080 msgstr "Vill du installera paketet:\n"
2081
2082 #
2083 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
2084 msgstr "Vill du spela upp DVD i spelaren?"
2085
2086 #
2087 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
2088 msgstr "Vill du förhandsvisa denna DVD innan bränning?"
2089
2090 #
2091 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
2092 msgstr "Vill du starta om din Dreambox?"
2093
2094 #
2095 msgid "Do you want to remove the package:\n"
2096 msgstr "Vill du avinstallera paketet:\n"
2097
2098 #
2099 msgid "Do you want to restore your settings?"
2100 msgstr "Vill du återställa dina inställningar?"
2101
2102 #
2103 msgid "Do you want to resume this playback?"
2104 msgstr "Vill du återuppta uppspelningen?"
2105
2106 #
2107 msgid "Do you want to see more entries?"
2108 msgstr "Vill du se flera bidrag?"
2109
2110 #
2111 msgid ""
2112 "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you "
2113 "if needed?"
2114 msgstr ""
2115 "Vill du skicka med din epost och namn så vi kan kontakta dig om så behövs?"
2116
2117 #
2118 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
2119 msgstr "Vill du uppdatera din Dreambox?"
2120
2121 #
2122 msgid ""
2123 "Do you want to update your Dreambox?\n"
2124 "After pressing OK, please wait!"
2125 msgstr ""
2126 "Vill du uppdatera din Dreambox?\n"
2127 "Tryck OK och vänligen vänta!"
2128
2129 #
2130 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
2131 msgstr "Vill du uppgradera paketet:\n"
2132
2133 #
2134 msgid "Do you want to view a tutorial?"
2135 msgstr "Vill du se en guide?"
2136
2137 #
2138 msgid "Don't ask, just send"
2139 msgstr "Fråga inte, skicka alltid"
2140
2141 #
2142 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
2143 msgstr "Avsluta inte pågående händelse men avaktivera följande"
2144
2145 #
2146 #, python-format
2147 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
2148 msgstr "Klar - Installerat eller uppgraderat %d paket"
2149
2150 #
2151 #, python-format
2152 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
2153 msgstr "Klar - Installerat eller uppgraderat %d paket med %d fel"
2154
2155 #
2156 #, python-format
2157 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
2158 msgstr ""
2159 "Klar - installerat, uppgraderat eller avinstallerat %d paket med %d fel"
2160
2161 #
2162 msgid "Download"
2163 msgstr "Nedladdning"
2164
2165 #
2166 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
2167 msgstr "Ladda ner .NFI filer för USB-Flasher"
2168
2169 #
2170 msgid "Download Plugins"
2171 msgstr "Ladda ner Plugins"
2172
2173 #
2174 msgid "Download Video"
2175 msgstr "Ladda ner Video"
2176
2177 #
2178 msgid "Download location"
2179 msgstr "Nedladdningsplats"
2180
2181 #
2182 msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
2183 msgstr "Ladda ner USB flash boot image misslyckades:"
2184
2185 #
2186 msgid "Downloadable new plugins"
2187 msgstr "Nerladdningsbara nya plugins"
2188
2189 #
2190 msgid "Downloadable plugins"
2191 msgstr "Nerladdningsbara plugins"
2192
2193 #
2194 msgid "Downloading"
2195 msgstr "Laddar ner"
2196
2197 #
2198 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
2199 msgstr "Hämtar plugin information. Var vänlig vänta..."
2200
2201 #
2202 msgid "Downloading screenshots. Please wait..."
2203 msgstr "Laddar ner förhandsvisningsbilder. Vänligen vänta..."
2204
2205 #
2206 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
2207 msgstr "Dreambox formaterad data DVD (HDTV kompatibel)"
2208
2209 #
2210 msgid "Dreambox software because updates are available."
2211 msgstr "Dreambox mjukvara på grund av uppdateringar är tillgängliga."
2212
2213 #
2214 msgid "Duration: "
2215 msgstr "Längd: "
2216
2217 #
2218 msgid "Dutch"
2219 msgstr "Holländska"
2220
2221 #
2222 msgid "Dynamic contrast"
2223 msgstr "Dynamisk kontrast"
2224
2225 #
2226 msgid "E"
2227 msgstr "Ö"
2228
2229 #
2230 msgid "EPG Selection"
2231 msgstr "EPG val"
2232
2233 #
2234 msgid "EPG encoding"
2235 msgstr ""
2236
2237 #
2238 #, python-format
2239 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
2240 msgstr "FEL - misslyckades söka (%s)!"
2241
2242 #
2243 msgid "East"
2244 msgstr "Öst"
2245
2246 #
2247 msgid "Edit"
2248 msgstr "Ändra"
2249
2250 #
2251 msgid "Edit AutoTimer"
2252 msgstr ""
2253
2254 #
2255 msgid "Edit AutoTimer filters"
2256 msgstr ""
2257
2258 #
2259 msgid "Edit AutoTimer services"
2260 msgstr ""
2261
2262 #
2263 msgid "Edit DNS"
2264 msgstr "Ändra DNS"
2265
2266 #
2267 msgid "Edit Timers and scan for new Events"
2268 msgstr ""
2269
2270 #
2271 msgid "Edit Title"
2272 msgstr "Ändra titel"
2273
2274 #
2275 msgid "Edit bouquets list"
2276 msgstr ""
2277
2278 #
2279 msgid "Edit chapters of current title"
2280 msgstr "Ändra kapitel i nuvarande titel"
2281
2282 #
2283 msgid "Edit new timer defaults"
2284 msgstr ""
2285
2286 #
2287 msgid "Edit selected AutoTimer"
2288 msgstr ""
2289
2290 #
2291 msgid "Edit services list"
2292 msgstr "Ändra kanallista"
2293
2294 #
2295 msgid "Edit settings"
2296 msgstr "Ändra inställningar"
2297
2298 #
2299 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
2300 msgstr "Ändra Namnserver konfiguration för din Dreambox.\n"
2301
2302 #
2303 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
2304 msgstr "Ändra nätverks konfiguration för din Dreambox.\n"
2305
2306 #
2307 msgid "Edit title"
2308 msgstr "Ändra titel"
2309
2310 #
2311 msgid "Edit upgrade source url."
2312 msgstr "Ändra uppgraderingskälla url"
2313
2314 #
2315 msgid "Editing"
2316 msgstr ""
2317
2318 #
2319 msgid "Editor for new AutoTimers"
2320 msgstr ""
2321
2322 #
2323 msgid "Education"
2324 msgstr "Utbildning"
2325
2326 #
2327 msgid "Electronic Program Guide"
2328 msgstr "Elektronisk Program Guide"
2329
2330 #
2331 msgid "Enable"
2332 msgstr "Aktivera"
2333
2334 #
2335 msgid "Enable /media"
2336 msgstr "Aktivera /media"
2337
2338 #
2339 msgid "Enable 1080p24 Mode"
2340 msgstr ""
2341
2342 #
2343 msgid "Enable 1080p25 Mode"
2344 msgstr ""
2345
2346 #
2347 msgid "Enable 1080p30 Mode"
2348 msgstr ""
2349
2350 #
2351 msgid "Enable 5V for active antenna"
2352 msgstr "Aktivera 5V för aktiv antenn"
2353
2354 #
2355 msgid "Enable 720p24 Mode"
2356 msgstr ""
2357
2358 #
2359 msgid "Enable Autoresolution"
2360 msgstr ""
2361
2362 #
2363 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
2364 msgstr "Aktivera Upprensningsguide?"
2365
2366 #
2367 msgid "Enable Filtering"
2368 msgstr ""
2369
2370 #
2371 msgid "Enable HTTP Access"
2372 msgstr "Aktivera HTTP tillgång"
2373
2374 #
2375 msgid "Enable HTTP Authentication"
2376 msgstr "Aktivera HTTP autentisering"
2377
2378 #
2379 msgid "Enable HTTPS Access"
2380 msgstr "Aktivera HTTPS tillgång"
2381
2382 #
2383 msgid "Enable HTTPS Authentication"
2384 msgstr "Aktivera HTTPS autentisering"
2385
2386 #
2387 msgid "Enable Service Restriction"
2388 msgstr ""
2389
2390 #
2391 msgid "Enable Streaming Authentication"
2392 msgstr "Aktivera Streaming autentisering"
2393
2394 #
2395 msgid "Enable multiple bouquets"
2396 msgstr "Aktivera flera favoritlistor"
2397
2398 #
2399 msgid "Enable parental control"
2400 msgstr "Aktivera föräldrakontroll"
2401
2402 #
2403 msgid ""
2404 "Enable this to be able to access the AutoTimer Overview from within the "
2405 "extension menu."
2406 msgstr ""
2407
2408 #
2409 msgid "Enable timer"
2410 msgstr "Aktivera timer"
2411
2412 #
2413 msgid "Enabled"
2414 msgstr "Aktiverad"
2415
2416 #
2417 msgid ""
2418 "Encoding the channel uses for it's EPG data. You only need to change this if "
2419 "you're searching for special characters like the german umlauts."
2420 msgstr ""
2421
2422 #
2423 msgid "Encrypted: "
2424 msgstr "Krypterad: "
2425
2426 #
2427 msgid "Encryption"
2428 msgstr "Kryptering"
2429
2430 #
2431 msgid "Encryption Key"
2432 msgstr "Krypteringsnyckel"
2433
2434 #
2435 msgid "Encryption Keytype"
2436 msgstr "Krypterings Nyckelvariant"
2437
2438 #
2439 msgid "Encryption Type"
2440 msgstr "Krypteringstyp"
2441
2442 #
2443 msgid "Encryption:"
2444 msgstr "Kryptering:"
2445
2446 #
2447 msgid "End of \"after event\" timespan"
2448 msgstr ""
2449
2450 #
2451 msgid "End of timespan"
2452 msgstr ""
2453
2454 #
2455 msgid "End time"
2456 msgstr "Sluttid"
2457
2458 #
2459 msgid "EndTime"
2460 msgstr "Sluttid"
2461
2462 #
2463 msgid "English"
2464 msgstr "Engelska"
2465
2466 #
2467 msgid ""
2468 "Enigma2 Skinselector\n"
2469 "\n"
2470 "If you experience any problems please contact\n"
2471 "stephan@reichholf.net\n"
2472 "\n"
2473 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2474 msgstr ""
2475 "Enigma2 Utseendeväljare\n"
2476 "\n"
2477 "Om du upplever några problem vänligen kontakta\n"
2478 "stephan@reichholf.net\n"
2479 "\n"
2480 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2481
2482 #
2483 msgid ""
2484 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
2485 "\n"
2486 "If you experience any problems please contact\n"
2487 "stephan@reichholf.net\n"
2488 "\n"
2489 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2490 msgstr ""
2491 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
2492 "\n"
2493 "Vid problem kontakta\n"
2494 "stephan@reichholf.net\n"
2495 "\n"
2496 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2497
2498 #
2499 msgid "Enter Fast Forward at speed"
2500 msgstr "Ange hastighet för snabbspolning framåt"
2501
2502 #
2503 msgid "Enter IP to scan..."
2504 msgstr ""
2505
2506 #
2507 msgid "Enter Rewind at speed"
2508 msgstr "Ange hastighet för snabbspolning bakåt"
2509
2510 #
2511 msgid "Enter WLAN network name/SSID:"
2512 msgstr "Ange WLAN nätverks namn/SSID:"
2513
2514 #
2515 msgid "Enter WLAN passphrase/key:"
2516 msgstr "Ange WLAN passphrase/nyckel:"
2517
2518 #
2519 msgid "Enter main menu..."
2520 msgstr "Gå till huvudmeny..."
2521
2522 #
2523 msgid "Enter new hostname for your Dreambox"
2524 msgstr "Ange nytt hostnamn för din Dreambox"
2525
2526 #
2527 msgid "Enter options:"
2528 msgstr "Ange optioner:"
2529
2530 #
2531 msgid "Enter password:"
2532 msgstr "Ange lösenord:"
2533
2534 #
2535 msgid "Enter pin code"
2536 msgstr ""
2537
2538 #
2539 msgid "Enter share directory:"
2540 msgstr "Ange delat bibliotek:"
2541
2542 #
2543 msgid "Enter share name:"
2544 msgstr "Ange delningsnamn:"
2545
2546 #
2547 msgid "Enter the service pin"
2548 msgstr "Ange kanal PIN"
2549
2550 #
2551 msgid "Enter user and password for host: "
2552 msgstr "Ange användare och lösenord för host: "
2553
2554 #
2555 msgid "Enter username:"
2556 msgstr "Ange användarnamn:"
2557
2558 #
2559 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
2560 msgstr "Ange din epost om du vill bli kontaktad av oss om det behövs."
2561
2562 #
2563 msgid "Enter your search term(s)"
2564 msgstr "Ange dina sökterm(er)"
2565
2566 #
2567 msgid "Entertainment"
2568 msgstr "Underhållning"
2569
2570 #
2571 msgid "Error"
2572 msgstr "Fel"
2573
2574 #
2575 msgid "Error executing plugin"
2576 msgstr "Fel vid körning av plugin"
2577
2578 #
2579 #, python-format
2580 msgid ""
2581 "Error: %s\n"
2582 "Retry?"
2583 msgstr ""
2584 "Fel: %s\n"
2585 "Försöka igen?"
2586
2587 #
2588 msgid "Estonian"
2589 msgstr "Estniska"
2590
2591 #
2592 msgid "Eventview"
2593 msgstr "Programöversikt"
2594
2595 #
2596 msgid "Everything is fine"
2597 msgstr "Allt är OK"
2598
2599 #
2600 msgid "Exact match"
2601 msgstr ""
2602
2603 #
2604 msgid "Exclude"
2605 msgstr ""
2606
2607 #
2608 msgid "Execute \"after event\" during timespan"
2609 msgstr ""
2610
2611 #
2612 msgid "Execution Progress:"
2613 msgstr "Exekverings pågår:"
2614
2615 #
2616 msgid "Execution finished!!"
2617 msgstr "Exekvering färdig!"
2618
2619 #
2620 msgid "Exif"
2621 msgstr "Exif"
2622
2623 #
2624 msgid "Exit"
2625 msgstr "Avsluta"
2626
2627 #
2628 msgid "Exit editor"
2629 msgstr "Avsluta editor"
2630
2631 #
2632 msgid "Exit network wizard"
2633 msgstr "Avsluta nätverksguiden"
2634
2635 #
2636 msgid "Exit the cleanup wizard"
2637 msgstr "Avsluta upprensningsguiden"
2638
2639 #
2640 msgid "Exit the wizard"
2641 msgstr "Avsluta guiden"
2642
2643 #
2644 msgid "Exit wizard"
2645 msgstr "Avsluta guide"
2646
2647 #
2648 msgid "Expert"
2649 msgstr "Expert"
2650
2651 #
2652 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
2653 msgstr "Utökad Nätverksinstallationsplugin..."
2654
2655 #
2656 msgid "Extended Setup..."
2657 msgstr "Utökad installation..."
2658
2659 #
2660 msgid "Extended Software"
2661 msgstr "Utökad Mjukvaru"
2662
2663 #
2664 msgid "Extended Software Plugin"
2665 msgstr "Utökad Mjukvaru Plugin"
2666
2667 #
2668 msgid "Extensions"
2669 msgstr "Utökningar"
2670
2671 #
2672 msgid "Extensions management"
2673 msgstr "Utökningshanterare"
2674
2675 #
2676 msgid "FEC"
2677 msgstr "FEC"
2678
2679 #
2680 msgid "Factory reset"
2681 msgstr "Fabriksåterställning"
2682
2683 #
2684 msgid "Failed"
2685 msgstr "Misslyckades"
2686
2687 #
2688 #, python-format
2689 msgid "Fan %d"
2690 msgstr "Fläkt %d"
2691
2692 #
2693 #, python-format
2694 msgid "Fan %d PWM"
2695 msgstr "Fläkt %d PWM"
2696
2697 #
2698 #, python-format
2699 msgid "Fan %d Voltage"
2700 msgstr "Fläkt %d Volt"
2701
2702 #
2703 msgid "Fast"
2704 msgstr "Snabb"
2705
2706 #
2707 msgid "Fast DiSEqC"
2708 msgstr "Snabb DiSEqC"
2709
2710 #
2711 msgid "Fast Forward speeds"
2712 msgstr "Hastigheter för snabbspolning framåt"
2713
2714 #
2715 msgid "Fast epoch"
2716 msgstr "Snabb epoch"
2717
2718 #
2719 msgid "Favourites"
2720 msgstr "Favoriter"
2721
2722 #
2723 msgid "Fetching feed entries"
2724 msgstr "Hämtar feed poster"
2725
2726 #
2727 msgid "Fetching search entries"
2728 msgstr "Hämtar sökning poster"
2729
2730 #
2731 msgid "Filesystem Check"
2732 msgstr ""
2733
2734 #
2735 msgid "Filesystem Check..."
2736 msgstr "Kontrollera filsystem..."
2737
2738 #
2739 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
2740 msgstr "Filsystemet innehåller fel som ej kan åtgärdas"
2741
2742 #
2743 msgid "Film & Animation"
2744 msgstr "Film & Animerat"
2745
2746 #
2747 msgid "Filter"
2748 msgstr ""
2749
2750 #
2751 msgid ""
2752 "Filters are another powerful tool when matching events. An AutoTimer can be "
2753 "restricted to certain Weekdays or only match an event with a text inside eg "
2754 "it's Description.\n"
2755 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
2756 msgstr ""
2757
2758 #
2759 msgid "Finetune"
2760 msgstr "Fininställn."
2761
2762 #
2763 msgid "Finished"
2764 msgstr "Klart"
2765
2766 #
2767 msgid "Finished configuring your network"
2768 msgstr "Klar med konfigureringen av ditt nätverk"
2769
2770 #
2771 msgid "Finished restarting your network"
2772 msgstr "Klar med omstarten av ditt nätverk"
2773
2774 #
2775 msgid "Finnish"
2776 msgstr "Finska"
2777
2778 #
2779 msgid ""
2780 "First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
2781 msgstr "Först måste vi ladda ner senaste bootmiljön för USB flasher."
2782
2783 #
2784 msgid "Flash"
2785 msgstr "Flash"
2786
2787 #
2788 msgid "Flashing failed"
2789 msgstr "Flashning misslyckades"
2790
2791 #
2792 msgid "Following tasks will be done after you press OK!"
2793 msgstr "Följande saker kommer utföras efter du tryckt på OK!"
2794
2795 #
2796 msgid "Format"
2797 msgstr "Format"
2798
2799 #
2800 #, python-format
2801 msgid ""
2802 "Found a total of %d matching Events.\n"
2803 "%d Timer were added and %d modified."
2804 msgstr ""
2805
2806 #
2807 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
2808 msgstr "Bildupprepning vid hackig spolning"
2809
2810 #
2811 msgid "Frame size in full view"
2812 msgstr "Ramstorlek i fullskärm"
2813
2814 #
2815 msgid "France"
2816 msgstr "Frankrike"
2817
2818 #
2819 msgid "French"
2820 msgstr "Franska"
2821
2822 #
2823 msgid "Frequency"
2824 msgstr "Frekvens"
2825
2826 #
2827 msgid "Frequency bands"
2828 msgstr "Frekvensband"
2829
2830 #
2831 msgid "Frequency scan step size(khz)"
2832 msgstr "Frekvenssökningssteg (khz)"
2833
2834 #
2835 msgid "Frequency steps"
2836 msgstr "Frekvenssteg"
2837
2838 #
2839 msgid "Fri"
2840 msgstr "Fre"
2841
2842 #
2843 msgid "Friday"
2844 msgstr "Fredag"
2845
2846 #
2847 msgid "Frisian"
2848 msgstr "Frisiska"
2849
2850 #
2851 msgid "Fritz!Box FON IP address"
2852 msgstr "Fritz!Box FON IP adress"
2853
2854 #
2855 #, python-format
2856 msgid "Frontprocessor version: %d"
2857 msgstr "Frontprocessor version: %d"
2858
2859 #
2860 msgid "Fsck failed"
2861 msgstr "Fsck misslyckades"
2862
2863 #
2864 msgid "Function not yet implemented"
2865 msgstr "Funktionen är inte implementerad"
2866
2867 #
2868 msgid ""
2869 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
2870 "Do you want to Restart the GUI now?"
2871 msgstr ""
2872 "GUI måste startas om för nytt utseende\n"
2873 "Vill du starta om GUI nu?"
2874
2875 #
2876 msgid "Gaming"
2877 msgstr "Spel"
2878
2879 #
2880 msgid "Gateway"
2881 msgstr "Gateway"
2882
2883 #
2884 msgid "General AC3 Delay"
2885 msgstr "Generisk AC3 fördröjning"
2886
2887 #
2888 msgid "General AC3 delay (ms)"
2889 msgstr "Generell AC3 fördröjning (ms)"
2890
2891 #
2892 msgid "General PCM Delay"
2893 msgstr "Generisk PCM fördröjning"
2894
2895 #
2896 msgid "General PCM delay (ms)"
2897 msgstr "Generell PCM fördröjning (ms)"
2898
2899 #
2900 msgid "Genre"
2901 msgstr "Genre"
2902
2903 #
2904 msgid "Genuine Dreambox"
2905 msgstr ""
2906
2907 #
2908 msgid "German"
2909 msgstr "Tyska"
2910
2911 #
2912 msgid "Germany"
2913 msgstr "Tyskland"
2914
2915 #
2916 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
2917 msgstr "Hämtar plugin information. Var vänlig vänta..."
2918
2919 #
2920 msgid "Global delay"
2921 msgstr ""
2922
2923 #
2924 msgid "Goto 0"
2925 msgstr "Gå till 0"
2926
2927 #
2928 msgid "Goto position"
2929 msgstr "Gå till position"
2930
2931 #
2932 msgid "Graphical Multi EPG"
2933 msgstr "Grafisk Multi EPG"
2934
2935 #
2936 msgid "Great Britain"
2937 msgstr "Storbritannien"
2938
2939 #
2940 msgid "Greek"
2941 msgstr "Grekiska"
2942
2943 #
2944 msgid "Green boost"
2945 msgstr "Grön förstärkning"
2946
2947 #
2948 msgid "Guard Interval"
2949 msgstr "Guard intervall"
2950
2951 #
2952 msgid "Guard interval mode"
2953 msgstr "Guard intervalläge"
2954
2955 #
2956 msgid "Guess existing timer based on begin/end"
2957 msgstr ""
2958
2959 #
2960 msgid "HD Interlace Mode"
2961 msgstr ""
2962
2963 #
2964 msgid "HD Progressive Mode"
2965 msgstr ""
2966
2967 #
2968 msgid "HD videos"
2969 msgstr "HD video"
2970
2971 #
2972 msgid "HTTP Port"
2973 msgstr "HTTP Port"
2974
2975 #
2976 msgid "HTTPS Port"
2977 msgstr "HTTPS Port"
2978
2979 #
2980 msgid "Harddisk"
2981 msgstr "Hårddisk"
2982
2983 #
2984 msgid "Harddisk setup"
2985 msgstr "Hårddisk installation"
2986
2987 #
2988 msgid "Harddisk standby after"
2989 msgstr "Viloläge för hårddisk efter"
2990
2991 #
2992 msgid "Help"
2993 msgstr "Hjälp"
2994
2995 #
2996 msgid "Hidden network SSID"
2997 msgstr "Dold nätverks SSID"
2998
2999 #
3000 msgid "Hidden networkname"
3001 msgstr "Dolt nätverksnamn"
3002
3003 #
3004 msgid "Hierarchy Information"
3005 msgstr "Hierarkisk information "
3006
3007 #
3008 msgid "Hierarchy mode"
3009 msgstr "Hierarkiskt läge"
3010
3011 #
3012 msgid "High bitrate support"
3013 msgstr "Hög bitrate stöd"
3014
3015 #
3016 msgid "History"
3017 msgstr "Historia"
3018
3019 #
3020 msgid "Holland"
3021 msgstr "Holland"
3022
3023 #
3024 msgid "Hong Kong"
3025 msgstr "Hong Kong"
3026
3027 #
3028 msgid "Horizontal"
3029 msgstr "horisontal"
3030
3031 #
3032 msgid "How many minutes do you want to record?"
3033 msgstr "Hur många minuter vill du spela in?"
3034
3035 #
3036 msgid "How to handle found crashlogs?"
3037 msgstr "Hur hantera hittade crashlog?"
3038
3039 #
3040 msgid "Howto & Style"
3041 msgstr "Howto & Design"
3042
3043 #
3044 msgid "Hue"
3045 msgstr "Färgton"
3046
3047 #
3048 msgid "Hungarian"
3049 msgstr "Ungerska"
3050
3051 #
3052 msgid "IP Address"
3053 msgstr "IP adress"
3054
3055 #
3056 msgid "IP:"
3057 msgstr "IP:"
3058
3059 #
3060 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
3061 msgstr "ISO fil är för stor för använt filsystem!"
3062
3063 #
3064 msgid "ISO path"
3065 msgstr "ISO sökväg"
3066
3067 #
3068 msgid "Icelandic"
3069 msgstr "Isländska"
3070
3071 #
3072 #, python-format
3073 msgid ""
3074 "If this is enabled an existing timer will also be considered recording an "
3075 "event if it records at least 80% of the it."
3076 msgstr ""
3077
3078 #
3079 msgid "If you can see this page, please press OK."
3080 msgstr "Om du kan se denna sida, vänligen tryck på OK."
3081
3082 #
3083 msgid ""
3084 "If you see this, something is wrong with\n"
3085 "your scart connection. Press OK to return."
3086 msgstr ""
3087 "Om du ser detta, något är fel med\n"
3088 "din scartkontakt. Tryck OK för återgå."
3089
3090 #
3091 msgid ""
3092 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
3093 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
3094 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
3095 "possible.\n"
3096 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
3097 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
3098 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
3099 "step.\n"
3100 "If you are happy with the result, press OK."
3101 msgstr ""
3102 "Om din TV har ljusstyrke- eller kontrastförbättrare rekommenderas du att "
3103 "stänga av den. Om det finns något som heter \"dynamic\" rekommenderas du att "
3104 "använda standard. Justera ljusstyrkan till en inställning som du tycker är "
3105 "bra. Använd så lite kontrast som möjligt.\n"
3106 "Sätt ljusstyrkan till så låg som möjligt, men säkerställ att de två lägsta "
3107 "nivåerna av grå är urskiljningsbara.\n"
3108 "Ta inte hänsyn till de ljusa nivåerna nu. De kommer justeras i nästa steg.\n"
3109 "När du är nöjd med resultatet, tryck OK."
3110
3111 #
3112 msgid "Image flash utility"
3113 msgstr "Image flash redskap"
3114
3115 #
3116 msgid "Image-Upgrade"
3117 msgstr "Image uppgradering"
3118
3119 #
3120 msgid "Import AutoTimer"
3121 msgstr ""
3122
3123 #
3124 msgid "Import existing Timer"
3125 msgstr ""
3126
3127 #
3128 msgid "Import from EPG"
3129 msgstr ""
3130
3131 #
3132 msgid "In Progress"
3133 msgstr "I utförande"
3134
3135 #
3136 msgid ""
3137 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
3138 msgstr "För att göra en timerinspelning, växlades TV till inspelande kanal!\n"
3139
3140 #
3141 msgid "Include"
3142 msgstr ""
3143
3144 #
3145 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
3146 msgstr "Inkludera din epost och namn (valfritt) i epost?"
3147
3148 #
3149 msgid "Increase delay"
3150 msgstr ""
3151
3152 #
3153 #, python-format
3154 msgid "Increase delay by %i ms (can be set)"
3155 msgstr ""
3156
3157 #
3158 msgid "Increased voltage"
3159 msgstr "Ökad spänning"
3160
3161 #
3162 msgid "Index"
3163 msgstr "Index"
3164
3165 #
3166 msgid "India"
3167 msgstr "India"
3168
3169 #
3170 msgid "Info"
3171 msgstr "Info"
3172
3173 #
3174 msgid "InfoBar"
3175 msgstr "Infobalk"
3176
3177 #
3178 msgid "Infobar timeout"
3179 msgstr "Infobalk timeout"
3180
3181 #
3182 msgid "Information"
3183 msgstr "Information"
3184
3185 #
3186 msgid "Init"
3187 msgstr "Initiera"
3188
3189 #
3190 msgid "Initial location in new timers"
3191 msgstr "Initial plats för nya timers"
3192
3193 #
3194 msgid "Initialization"
3195 msgstr ""
3196
3197 #
3198 msgid "Initialization..."
3199 msgstr "Initiering..."
3200
3201 #
3202 msgid "Initialize"
3203 msgstr "Initiera"
3204
3205 #
3206 msgid "Initializing Harddisk..."
3207 msgstr "Initierar hårddisk..."
3208
3209 #
3210 msgid "Input"
3211 msgstr "Ingång"
3212
3213 #
3214 msgid "Install"
3215 msgstr "Installera"
3216
3217 #
3218 msgid "Install a new image with a USB stick"
3219 msgstr "Installera ny image med hjälp av en USB pinne"
3220
3221 #
3222 msgid "Install a new image with your web browser"
3223 msgstr "Installera ny image med hjälp av din webläsare"
3224
3225 #
3226 msgid "Install extensions."
3227 msgstr "Installera utökningar."
3228
3229 #
3230 msgid "Install local extension"
3231 msgstr "Installera lokala utökningar"
3232
3233 #
3234 msgid "Install or remove finished."
3235 msgstr "Installation eller borttagning klar."
3236
3237 #
3238 msgid "Install settings, skins, software..."
3239 msgstr "Installera inställningar, utseende, mjukvara..."
3240
3241 #
3242 msgid "Installation finished."
3243 msgstr "Installation klar."
3244
3245 #
3246 msgid "Installing"
3247 msgstr "Installera"
3248
3249 #
3250 msgid "Installing Software..."
3251 msgstr "Installera mjukvara..."
3252
3253 #
3254 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
3255 msgstr "Installerar grundsatellitelista... Vänligen vänta..."
3256
3257 #
3258 msgid "Installing defaults... Please wait..."
3259 msgstr "Installerar grundinställningar... Vänligen vänta..."
3260
3261 #
3262 msgid "Installing package content... Please wait..."
3263 msgstr "Installerar paketinnehåll... Vänligen vänta..."
3264
3265 #
3266 msgid "Instant Record..."
3267 msgstr "Direktinspelning..."
3268
3269 #
3270 msgid "Instant record location"
3271 msgstr "Direktinspelning plats"
3272
3273 #
3274 msgid "Integrated Ethernet"
3275 msgstr "Integrerat nätverk"
3276
3277 #
3278 msgid "Integrated Wireless"
3279 msgstr "Inbyggt Trådlöst"
3280
3281 #
3282 msgid "Interface: "
3283 msgstr "Gränssnitt: "
3284
3285 #
3286 msgid "Intermediate"
3287 msgstr "Normal"
3288
3289 #
3290 msgid "Internal Flash"
3291 msgstr "Intern Flash"
3292
3293 #
3294 msgid "Invalid Location"
3295 msgstr "Ogiltig sökväg"
3296
3297 #
3298 #, python-format
3299 msgid "Invalid directory selected: %s"
3300 msgstr "Ogiltigt bibliotek valt: %s"
3301
3302 #
3303 msgid "Invalid selection"
3304 msgstr ""
3305
3306 #
3307 msgid "Inversion"
3308 msgstr "Inversion"
3309
3310 #
3311 msgid "Invert display"
3312 msgstr "Invertera LCD"
3313
3314 #
3315 msgid "Ipkg"
3316 msgstr "Ipkg"
3317
3318 #
3319 msgid "Ireland"
3320 msgstr "Irland"
3321
3322 #
3323 msgid "Is this videomode ok?"
3324 msgstr "Är detta videoläge ok?"
3325
3326 #
3327 msgid "Israel"
3328 msgstr "Israel"
3329
3330 #
3331 msgid ""
3332 "It's possible to restrict an AutoTimer to certain Services or Bouquets or to "
3333 "deny specific ones.\n"
3334 "An Event will only match this AutoTimer if it's on a specific and not denied "
3335 "Service (inside a Bouquet).\n"
3336 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
3337 msgstr ""
3338
3339 #
3340 msgid "Italian"
3341 msgstr "Italienska"
3342
3343 #
3344 msgid "Italy"
3345 msgstr "Italien"
3346
3347 #
3348 msgid "Japan"
3349 msgstr "Japan"
3350
3351 #
3352 msgid "Job View"
3353 msgstr "Arbets Vy"
3354
3355 #
3356 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this
3357 #. breaks the aspect)
3358 msgid "Just Scale"
3359 msgstr "Bara skala"
3360
3361 #
3362 #, python-format
3363 msgid "Key %(Key)s successfully set to %(delay)i ms"
3364 msgstr ""
3365
3366 #
3367 #, python-format
3368 msgid "Key %(key)s (current value: %(value)i ms)"
3369 msgstr ""
3370
3371 #
3372 msgid "Keyboard"
3373 msgstr "Tangentbord"
3374
3375 #
3376 msgid "Keyboard Map"
3377 msgstr "Tangentbordslayout"
3378
3379 #
3380 msgid "Keyboard Setup"
3381 msgstr "Tangentbords inställning"
3382
3383 #
3384 msgid "Keymap"
3385 msgstr "Tangentlayout"
3386
3387 #
3388 msgid "LAN Adapter"
3389 msgstr "LAN Adapter"
3390
3391 #
3392 msgid "LNB"
3393 msgstr "LNB"
3394
3395 #
3396 msgid "LOF"
3397 msgstr "LOF"
3398
3399 #
3400 msgid "LOF/H"
3401 msgstr "LOF/H"
3402
3403 #
3404 msgid "LOF/L"
3405 msgstr "LOF/L"
3406
3407 #
3408 msgid "Language"
3409 msgstr "Språk"
3410
3411 #
3412 msgid "Language selection"
3413 msgstr "Välj språk"
3414
3415 msgid "Language..."
3416 msgstr "Språk..."
3417
3418 #
3419 msgid "Last config"
3420 msgstr "Senaste konfiguration"
3421
3422 #
3423 msgid "Last speed"
3424 msgstr "Föregående hastighet"
3425
3426 #
3427 msgid "Latitude"
3428 msgstr "Latitud"
3429
3430 #
3431 msgid "Latvian"
3432 msgstr "Lettiska"
3433
3434 #
3435 msgid "Leave DVD Player?"
3436 msgstr "Avsluta DVD Spelare?"
3437
3438 #
3439 msgid "Left"
3440 msgstr "Vänster"
3441
3442 #
3443 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep
3444 #. english term.
3445 msgid "Letterbox"
3446 msgstr "Letterbox"
3447
3448 #
3449 msgid "Limit east"
3450 msgstr "Östlig gräns"
3451
3452 #
3453 msgid "Limit west"
3454 msgstr "Västlig gräns"
3455
3456 #
3457 msgid "Limited character set for recording filenames"
3458 msgstr "Begränsad teckenuppsättning för inspelningsfilnamn"
3459
3460 #
3461 msgid "Limits off"
3462 msgstr "Gränser av"
3463
3464 #
3465 msgid "Limits on"
3466 msgstr "Gränser på"
3467
3468 #
3469 msgid "Link Quality:"
3470 msgstr "Länkkvalitet:"
3471
3472 #
3473 msgid "Link:"
3474 msgstr "Länk:"
3475
3476 #
3477 msgid "Linked titles with a DVD menu"
3478 msgstr "Länkade titlar med en DVD meny"
3479
3480 #
3481 msgid "List of Storage Devices"
3482 msgstr "Lista på lagringsenheter"
3483
3484 #
3485 msgid "Lithuanian"
3486 msgstr "Litauiska"
3487
3488 #
3489 msgid "Load"
3490 msgstr "Ladda"
3491
3492 #
3493 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
3494 msgstr "Ladda filmens längd i Filmlistan"
3495
3496 #
3497 msgid "Load feed on startup:"
3498 msgstr "Ladda ström vid uppstart:"
3499
3500 #
3501 msgid "Load movie-length"
3502 msgstr "Ladda filmlängd"
3503
3504 #
3505 msgid "Local Network"
3506 msgstr "Lokalt Nätverk"
3507
3508 #
3509 msgid "Local share name"
3510 msgstr "Lokalt delningsnamn"
3511
3512 #
3513 msgid "Location"
3514 msgstr "Sökväg"
3515
3516 #
3517 msgid "Location for instant recordings"
3518 msgstr "Plats för direktinspelningar"
3519
3520 #
3521 msgid "Lock:"
3522 msgstr "Lås:"
3523
3524 #
3525 msgid "Log results to harddisk"
3526 msgstr "Logga resultatet till hårddisk"
3527
3528 #
3529 msgid "Long Keypress"
3530 msgstr "Lång knapptryckning"
3531
3532 #
3533 msgid "Longitude"
3534 msgstr "Longitud"
3535
3536 #
3537 msgid "Lower bound of timespan."
3538 msgstr ""
3539
3540 #
3541 msgid ""
3542 "Lower bound of timespan. Nothing before this time will be matched. Offsets "
3543 "are not taken into account!"
3544 msgstr ""
3545
3546 #
3547 msgid "MMC Card"
3548 msgstr "MMC kort"
3549
3550 #
3551 msgid "MORE"
3552 msgstr "MER"
3553
3554 #
3555 msgid "Main menu"
3556 msgstr "Huvudmeny"
3557
3558 #
3559 msgid "Mainmenu"
3560 msgstr "Huvudmeny"
3561
3562 #
3563 msgid "Make this mark an 'in' point"
3564 msgstr "Gör denna markör till 'in' punkt"
3565
3566 #
3567 msgid "Make this mark an 'out' point"
3568 msgstr "Gör denna markör till 'ut' punkt"
3569
3570 #
3571 msgid "Make this mark just a mark"
3572 msgstr "Behåll denna markör som vanlig markör"
3573
3574 #
3575 msgid "Manage extensions"
3576 msgstr "Hantera utökningar"
3577
3578 #
3579 msgid "Manage network shares"
3580 msgstr "Hantera nätverksdelningar"
3581
3582 #
3583 msgid "Manage your network shares..."
3584 msgstr "Hantera dina nätverksdelningar..."
3585
3586 #
3587 msgid "Manage your receiver's software"
3588 msgstr "Hantera din mottagares mjukvara"
3589
3590 #
3591 msgid "Manual Scan"
3592 msgstr "Manuell sökning"
3593
3594 #
3595 msgid "Manual transponder"
3596 msgstr "Manuell transponder"
3597
3598 #
3599 msgid "Manufacturer"
3600 msgstr "Tillverkare"
3601
3602 #
3603 msgid "Margin after record"
3604 msgstr "Marginal efter inspelning (i minuter)"
3605
3606 #
3607 msgid "Margin before record (minutes)"
3608 msgstr "Marginal innan inspelning (i minuter)"
3609
3610 #
3611 #, python-format
3612 msgid "Match Timespan: %02d:%02d - %02d:%02d"
3613 msgstr ""
3614
3615 #
3616 msgid "Match title"
3617 msgstr ""
3618
3619 #
3620 #, python-format
3621 msgid "Match title: %s"
3622 msgstr ""
3623
3624 #
3625 msgid "Max. Bitrate: "
3626 msgstr "Max. Bitrate: "
3627
3628 #
3629 msgid "Maximum duration (in m)"
3630 msgstr ""
3631
3632 #
3633 msgid ""
3634 "Maximum event duration to match. If an event is longer than this ammount of "
3635 "time (without offset) it won't be matched."
3636 msgstr ""
3637
3638 #
3639 msgid "Media player"
3640 msgstr "Mediaspelare"
3641
3642 #
3643 msgid "MediaPlayer"
3644 msgstr "Mediaspelare"
3645
3646 #
3647 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
3648 msgstr "Media är inte en skrivbar DVD!"
3649
3650 #
3651 msgid "Medium is not empty!"
3652 msgstr "Media är inte tomt!"
3653
3654 #
3655 msgid "Menu"
3656 msgstr "Meny"
3657
3658 #
3659 msgid "Message"
3660 msgstr "Meddelande"
3661
3662 #
3663 msgid "Message..."
3664 msgstr "Meddelande..."
3665
3666 #
3667 msgid "Mexico"
3668 msgstr "Mexiko"
3669
3670 #
3671 msgid "Mkfs failed"
3672 msgstr "Mkfs misslyckades"
3673
3674 #
3675 msgid "Mode"
3676 msgstr "Läge"
3677
3678 #
3679 msgid "Model: "
3680 msgstr "Modell: "
3681
3682 #
3683 msgid "Modify existing timers"
3684 msgstr ""
3685
3686 #
3687 msgid "Modulation"
3688 msgstr "Modulering"
3689
3690 #
3691 msgid "Modulator"
3692 msgstr "Modulator"
3693
3694 #
3695 msgid "Mon"
3696 msgstr "Mån"
3697
3698 #
3699 msgid "Mon-Fri"
3700 msgstr "Mån-Fre"
3701
3702 #
3703 msgid "Monday"
3704 msgstr "Måndag"
3705
3706 #
3707 msgid "Monthly"
3708 msgstr ""
3709
3710 #
3711 msgid "More video entries."
3712 msgstr "Fler video poster."
3713
3714 #
3715 msgid "Mosquito noise reduction"
3716 msgstr "Mosquito brus minskning"
3717
3718 #
3719 msgid "Most discussed"
3720 msgstr "Mest diskuterad"
3721
3722 #
3723 msgid "Most linked"
3724 msgstr "Mest länkad"
3725
3726 #
3727 msgid "Most popular"
3728 msgstr "Mest populär"
3729
3730 #
3731 msgid "Most recent"
3732 msgstr "Mest nyast"
3733
3734 #
3735 msgid "Most responded"
3736 msgstr "Mest svarade"
3737
3738 #
3739 msgid "Most viewed"
3740 msgstr "Mest visad"
3741
3742 #
3743 msgid "Mount failed"
3744 msgstr "Montering misslyckades"
3745
3746 #
3747 msgid "Mount informations"
3748 msgstr "Monteringsinformation"
3749
3750 #
3751 msgid "Mount options"
3752 msgstr "Monteringsoptioner"
3753
3754 #
3755 msgid "Mount type"
3756 msgstr "Monteringstyp"
3757
3758 #
3759 msgid "MountManager"
3760 msgstr "MonteringsHanterare"
3761
3762 #
3763 msgid ""
3764 "Mounted/\n"
3765 "Unmounted"
3766 msgstr ""
3767 "Monterad/\n"
3768 "Omonterad"
3769
3770 #
3771 msgid "Mountpoints management"
3772 msgstr "Monteringspunkts hantering"
3773
3774 #
3775 msgid "Mounts editor"
3776 msgstr "Monteringseditor"
3777
3778 #
3779 msgid "Mounts management"
3780 msgstr "Monteringshantering"
3781
3782 #
3783 msgid "Move Picture in Picture"
3784 msgstr "Flytta Bild i Bild"
3785
3786 #
3787 msgid "Move east"
3788 msgstr "Flytta öst"
3789
3790 #
3791 msgid "Move plugin screen"
3792 msgstr ""
3793
3794 #
3795 msgid "Move screen down"
3796 msgstr ""
3797
3798 #
3799 msgid "Move screen to the center of your TV"
3800 msgstr ""
3801
3802 #
3803 msgid "Move screen to the left"
3804 msgstr ""
3805
3806 #
3807 msgid "Move screen to the lower left corner"
3808 msgstr ""
3809
3810 #
3811 msgid "Move screen to the lower right corner"
3812 msgstr ""
3813
3814 #
3815 msgid "Move screen to the middle of the left border"
3816 msgstr ""
3817
3818 #
3819 msgid "Move screen to the middle of the right border"
3820 msgstr ""
3821
3822 #
3823 msgid "Move screen to the right"
3824 msgstr ""
3825
3826 #
3827 msgid "Move screen to the upper left corner"
3828 msgstr ""
3829
3830 #
3831 msgid "Move screen to the upper right corner"
3832 msgstr ""
3833
3834 #
3835 msgid "Move screen up"
3836 msgstr ""
3837
3838 #
3839 msgid "Move west"
3840 msgstr "Flytta väst"
3841
3842 #
3843 msgid "Movie location"
3844 msgstr "Film plats"
3845
3846 #
3847 msgid "Movielist menu"
3848 msgstr "Filmlista meny"
3849
3850 #
3851 msgid "Multi EPG"
3852 msgstr "Multi EPG"
3853
3854 #
3855 msgid "Multimedia"
3856 msgstr "Multimedia"
3857
3858 #
3859 msgid "Multiple service support"
3860 msgstr "Multipla kanaler stöds"
3861
3862 #
3863 msgid "Multisat"
3864 msgstr "Multisat"
3865
3866 #
3867 msgid "Music"
3868 msgstr "Musik"
3869
3870 #
3871 msgid "Mute"
3872 msgstr "Ljud av"
3873
3874 #
3875 msgid "My TubePlayer"
3876 msgstr "My TubePlayer"
3877
3878 #
3879 msgid "MyTube Settings"
3880 msgstr "MyTube Inställningar"
3881
3882 #
3883 msgid "MyTubePlayer"
3884 msgstr "MyTubePlayer"
3885
3886 #
3887 msgid "MyTubePlayer Help"
3888 msgstr "MyTubePlayer Hjälp"
3889
3890 #
3891 msgid "MyTubePlayer active video downloads"
3892 msgstr "MyTubePlayer aktiva videonedladdningar"
3893
3894 #
3895 msgid "MyTubePlayer settings"
3896 msgstr "MyTubePlayer inställningar"
3897
3898 #
3899 msgid "MyTubeVideoInfoScreen"
3900 msgstr "MyTubeVideoInfoScreen"
3901
3902 #
3903 msgid "MyTubeVideohelpScreen"
3904 msgstr "MyTubeVideoHjälpSkärm"
3905
3906 #
3907 msgid "N/A"
3908 msgstr "Inte tillgänglig"
3909
3910 #
3911 msgid "NEXT"
3912 msgstr "NÄSTA"
3913
3914 #
3915 msgid "NFI Image Flashing"
3916 msgstr "NFI image Flashning"
3917
3918 #
3919 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
3920 msgstr "NFI image flashning klar. Tryck Gul för omstart!"
3921
3922 #
3923 msgid "NFS share"
3924 msgstr "NFS delning"
3925
3926 #
3927 msgid "NOW"
3928 msgstr "NU"
3929
3930 #
3931 msgid "NTSC"
3932 msgstr "NTSC"
3933
3934 #
3935 msgid "Name"
3936 msgstr "Namn"
3937
3938 #
3939 msgid "Nameserver"
3940 msgstr "Namnserver"
3941
3942 #
3943 #, python-format
3944 msgid "Nameserver %d"
3945 msgstr "Namnserver %d"
3946
3947 #
3948 msgid "Nameserver Setup"
3949 msgstr "Namnserver installation"
3950
3951 #
3952 msgid "Nameserver settings"
3953 msgstr "Namnserver inställningar"
3954
3955 #
3956 msgid "Netmask"
3957 msgstr "Nätmask"
3958
3959 #
3960 msgid "Network"
3961 msgstr "Nätverk"
3962
3963 #
3964 msgid "Network Configuration..."
3965 msgstr "Nätverk Konfiguration..."
3966
3967 #
3968 msgid "Network Mount"
3969 msgstr "Nätverksmonteringar"
3970
3971 #
3972 msgid "Network SSID"
3973 msgstr "Nätverk SSID"
3974
3975 #
3976 msgid "Network Setup"
3977 msgstr "Nätverksinställningar"
3978
3979 #
3980 msgid "Network Wizard"
3981 msgstr "Nätverksguide"
3982
3983 #
3984 msgid "Network scan"
3985 msgstr "Sök nätverk"
3986
3987 #
3988 msgid "Network setup"
3989 msgstr "Nätverksinställningar"
3990
3991 #
3992 msgid "Network test"
3993 msgstr "Nätverk test"
3994
3995 #
3996 msgid "Network test..."
3997 msgstr "Nätverk test..."
3998
3999 #
4000 msgid "Network..."
4001 msgstr "Nätverk..."
4002
4003 #
4004 msgid "Network:"
4005 msgstr "Nätverk:"
4006
4007 #
4008 msgid "NetworkBrowser"
4009 msgstr "Nätverksbläddring"
4010
4011 #
4012 msgid "NetworkWizard"
4013 msgstr "Nätverksguide"
4014
4015 #
4016 msgid "Never"
4017 msgstr ""
4018
4019 #
4020 msgid "New"
4021 msgstr "Ny"
4022
4023 #
4024 msgid "New Zealand"
4025 msgstr "Nya Zeeland"
4026
4027 #
4028 msgid "New pin"
4029 msgstr "Ny PIN"
4030
4031 #
4032 msgid "New version:"
4033 msgstr "Ny version:"
4034
4035 #
4036 msgid "News & Politics"
4037 msgstr "Nyheter & Politik"
4038
4039 #
4040 msgid "Next"
4041 msgstr "Nästa"
4042
4043 #
4044 msgid "No"
4045 msgstr "Nej"
4046
4047 #
4048 msgid "No (supported) DVDROM found!"
4049 msgstr "Ingen (supporterad) DVDROM hittad!"
4050
4051 #
4052 msgid "No 50 Hz, sorry. :("
4053 msgstr "Ingen 50 Hz, tyvärr. :("
4054
4055 #
4056 msgid "No Connection"
4057 msgstr "Ingen anslutning"
4058
4059 #
4060 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
4061 msgstr "Ingen hårddisk hittad eller initierad!"
4062
4063 #
4064 msgid "No Networks found"
4065 msgstr "Inget nätverk funnet"
4066
4067 #
4068 msgid "No backup needed"
4069 msgstr "Ingen backup behövs"
4070
4071 #
4072 msgid ""
4073 "No data on transponder!\n"
4074 "(Timeout reading PAT)"
4075 msgstr ""
4076 "Ingen data på transponder!\n"
4077 "(Timeout vid läsning av PAT)"
4078
4079 #
4080 msgid "No description available."
4081 msgstr "Ingen beskrivning tillgänglig."
4082
4083 #
4084 msgid "No details for this image file"
4085 msgstr "Inga detaljer för denna image fil"
4086
4087 #
4088 msgid "No displayable files on this medium found!"
4089 msgstr "Inga visningsbara filer hittade på detta media!"
4090
4091 #
4092 msgid "No event info found, recording indefinitely."
4093 msgstr "Ingen programinfo hittades, inspelning oändlig."
4094
4095 #
4096 msgid ""
4097 "No fast winding possible yet.. but you can use the number buttons to skip "
4098 "forward/backward!"
4099 msgstr ""
4100 "Ingen snabbspolning tillgänlig än... men du kan använda nummerknapparna för "
4101 "att hoppa framåt(369)/bakåt(147)!"
4102
4103 #
4104 msgid "No free tuner!"
4105 msgstr "Ingen ledig tuner!"
4106
4107 #
4108 msgid "No network connection available."
4109 msgstr "Ingen nätverksanslutning tillgänglig."
4110
4111 #
4112 msgid "No network devices found!"
4113 msgstr "Inget nätverkskort funnet!"
4114
4115 #
4116 msgid "No networks found"
4117 msgstr "Inget nätverk hittat"
4118
4119 #
4120 msgid ""
4121 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
4122 msgstr "Inga paket uppgraderade. Undersök ditt nätverk och prova igen."
4123
4124 #
4125 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
4126 msgstr "Ingen bild på TVn? Tryck EXIT för att försöka igen."
4127
4128 #
4129 msgid "No playable video found! Stop playing this movie?"
4130 msgstr "Inga spelbara video hittas! Sluta spela denna film?"
4131
4132 #
4133 msgid "No positioner capable frontend found."
4134 msgstr "Ingen motorkapabel frontend hittad."
4135
4136 #
4137 msgid "No satellite frontend found!!"
4138 msgstr "Ingen satellit frontend funnen!!"
4139
4140 #
4141 msgid "No tags are set on these movies."
4142 msgstr "Ingen märkning är gjord på dessa filmer."
4143
4144 #
4145 msgid "No to all"
4146 msgstr "Nej till alla"
4147
4148 #
4149 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
4150 msgstr "Ingen tuner är konfigurerad för motor diseqc!"
4151
4152 #
4153 msgid ""
4154 "No tuner is enabled!\n"
4155 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
4156 msgstr ""
4157 "Ingen tuner är aktiverad!\n"
4158 "Vänligen konfigurera tuner före scanning efter kanaler."
4159
4160 #
4161 msgid "No useable USB stick found"
4162 msgstr "Ingen användbar USB stick hittad"
4163
4164 #
4165 msgid ""
4166 "No valid service PIN found!\n"
4167 "Do you like to change the service PIN now?\n"
4168 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
4169 msgstr ""
4170 "Ingen giltig kanal PIN hittad!\n"
4171 "Vill du ändra kanal PIN nu?\n"
4172 "Om du anger 'Nej' här kommer kanalskyddet vara avaktiverat!"
4173
4174 #
4175 msgid ""
4176 "No valid setup PIN found!\n"
4177 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
4178 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
4179 msgstr ""
4180 "Ingen giltig installations PIN hittad!\n"
4181 "Vill du ändra installations PIN nu?\n"
4182 "Om du anger 'Nej' här kommer installationsskyddet vara avaktiverat!"
4183
4184 #
4185 msgid "No videos to display"
4186 msgstr "Ingen video att visa"
4187
4188 #
4189 msgid "No wireless networks found! Please refresh."
4190 msgstr "Inget trådlöst nätverk hittat! Vänligen uppdatera."
4191
4192 #
4193 msgid ""
4194 "No working local network adapter found.\n"
4195 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
4196 "configured correctly."
4197 msgstr ""
4198 "Inget fungerandes lokalt nätverkskort funnet.\n"
4199 "Vänligen bekräfta att du har anslutit en nätverkskabel och att ditt nätverk "
4200 "är korrekt konfigurerat."
4201
4202 #
4203 msgid ""
4204 "No working wireless network adapter found.\n"
4205 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
4206 "network is configured correctly."
4207 msgstr ""
4208 "Inget fungerandes trådlöst nätverkskort funnet.\n"
4209 "Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN enhet och att din "
4210 "nätverkskonfiguration är korrekt."
4211
4212 #
4213 msgid ""
4214 "No working wireless network interface found.\n"
4215 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
4216 "your local network interface."
4217 msgstr ""
4218 "Inget fungerandes trådlöst nätverkskort funnet.\n"
4219 "Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN enhet eller "
4220 "aktiverat ditt lokala nätverkskort."
4221
4222 #
4223 msgid "No, but play video again"
4224 msgstr "Nej, men spela video igen"
4225
4226 #
4227 msgid "No, but restart from begin"
4228 msgstr "Nej, men starta om från början"
4229
4230 #
4231 msgid "No, but switch to video entries."
4232 msgstr "Nej, men byt till videoposter."
4233
4234 #
4235 msgid "No, but switch to video search."
4236 msgstr "Nej, men byt till videosökning."
4237
4238 #
4239 msgid "No, do nothing."
4240 msgstr "Nej, gör inget."
4241
4242 #
4243 msgid "No, just start my dreambox"
4244 msgstr "Nej, starta bara dreamboxen"
4245
4246 #
4247 msgid "No, not now"
4248 msgstr "Nej, inte nu"
4249
4250 #
4251 msgid "No, remove them."
4252 msgstr ""
4253
4254 #
4255 msgid "No, scan later manually"
4256 msgstr "Nej, sök manuellt senare"
4257
4258 #
4259 msgid "No, send them never"
4260 msgstr "Nej, skicka aldrig"
4261
4262 #
4263 msgid "None"
4264 msgstr "Inga"
4265
4266 #
4267 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching
4268 #. the left/right)
4269 msgid "Nonlinear"
4270 msgstr "Ej linjär"
4271
4272 #
4273 msgid "Nonprofits & Activism"
4274 msgstr ""
4275
4276 #
4277 msgid "North"
4278 msgstr "Nord"
4279
4280 #
4281 msgid "Norwegian"
4282 msgstr "Norska"
4283
4284 #
4285 #, python-format
4286 msgid ""
4287 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
4288 "required, %d MB available)"
4289 msgstr ""
4290 "Inte tillräckligt med diskutrymme. Vänligen frigör diskutrymme och försök "
4291 "igen. (%d MB krävs, %d MB tillgängligt)"
4292
4293 #
4294 msgid "Not fetching feed entries"
4295 msgstr "Hämtar inte feed poster"
4296
4297 #
4298 msgid ""
4299 "Nothing to scan!\n"
4300 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
4301 msgstr ""
4302 "Inget att scanna!\n"
4303 "Vänligen konfigurera tuner före scanning efter kanaler."
4304
4305 #
4306 msgid "Now Playing"
4307 msgstr "Spelas nu"
4308
4309 #
4310 msgid ""
4311 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
4312 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
4313 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
4314 msgstr ""
4315 "Använd kontrastinställningen för att justera ljusstyrka på bakgrunden så "
4316 "mycket som möjligt, men säkerställ att du fortfarande kan se skillnaden "
4317 "mellan de två ljusaste nivåerna av skuggor. När du har gjort det tryck OK."
4318
4319 #
4320 msgid "Number of scheduled recordings left."
4321 msgstr ""
4322
4323 #
4324 msgid "OK"
4325 msgstr "OK"
4326
4327 #
4328 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
4329 msgstr "OK, guida mig genom uppgraderingen"
4330
4331 #
4332 msgid "OK, remove another extensions"
4333 msgstr "OK, ta bort fler utökningar"
4334
4335 #
4336 msgid "OK, remove some extensions"
4337 msgstr "OK, ta bort några utökningar"
4338
4339 #
4340 msgid "OSD Settings"
4341 msgstr "OSD inställning"
4342
4343 #
4344 msgid "OSD visibility"
4345 msgstr "OSD synlighet"
4346
4347 #
4348 msgid "Off"
4349 msgstr "Av"
4350
4351 #
4352 msgid "Offset after recording (in m)"
4353 msgstr ""
4354
4355 #
4356 msgid "Offset before recording (in m)"
4357 msgstr ""
4358
4359 #
4360 msgid "On"
4361 msgstr "På"
4362
4363 #
4364 msgid "On any service"
4365 msgstr ""
4366
4367 #
4368 msgid "On same service"
4369 msgstr ""
4370
4371 #
4372 msgid "One"
4373 msgstr "En"
4374
4375 #
4376 msgid "Online-Upgrade"
4377 msgstr "Online uppgradering"
4378
4379 #
4380 msgid "Only AutoTimers created during this session"
4381 msgstr ""
4382
4383 #
4384 msgid "Only Free scan"
4385 msgstr "Bara Fri sökning"
4386
4387 #
4388 msgid "Only extensions."
4389 msgstr "Endast utökningar."
4390
4391 #
4392 msgid "Only match during timespan"
4393 msgstr ""
4394
4395 #
4396 #, python-format
4397 msgid "Only on Service: %s"
4398 msgstr ""
4399
4400 #
4401 msgid "Open Context Menu"
4402 msgstr ""
4403
4404 #
4405 msgid "Open plugin menu"
4406 msgstr ""
4407
4408 #
4409 msgid "Optionally enter your name if you want to."
4410 msgstr "Valfritt ange ditt namn om du vill."
4411
4412 #
4413 msgid "Orbital Position"
4414 msgstr "Orbital position"
4415
4416 #
4417 msgid "Outer Bound (+/-)"
4418 msgstr ""
4419
4420 #
4421 msgid "Override found with alternative service"
4422 msgstr ""
4423
4424 #
4425 msgid "PAL"
4426 msgstr "PAL"
4427
4428 #
4429 msgid "PIDs"
4430 msgstr "PIDs"
4431
4432 #
4433 msgid "Package list update"
4434 msgstr "Paketlista uppdatering"
4435
4436 #
4437 msgid "Package removal failed.\n"
4438 msgstr "Paketorttagning misslyckades.\n"
4439
4440 #
4441 msgid "Package removed successfully.\n"
4442 msgstr "Paketbortagning  utfört.\n"
4443
4444 #
4445 msgid "Packet management"
4446 msgstr "Pakethantering"
4447
4448 #
4449 msgid "Packet manager"
4450 msgstr "Pakethanterare"
4451
4452 #
4453 msgid "Page"
4454 msgstr "Sida"
4455
4456 #
4457 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt,
4458 #. keep english term
4459 msgid "Pan&Scan"
4460 msgstr "Pan&Scan"
4461
4462 #
4463 msgid "Parent Directory"
4464 msgstr "Föräldrarbibliotek"
4465
4466 #
4467 msgid "Parental control"
4468 msgstr "Föräldrakontroll"
4469
4470 #
4471 msgid "Parental control services Editor"
4472 msgstr "Föräldrakontroll kanaleditor"
4473
4474 #
4475 msgid "Parental control setup"
4476 msgstr "Föräldrakontroll installation"
4477
4478 #
4479 msgid "Parental control type"
4480 msgstr "Föräldrakontroll typ"
4481
4482 #
4483 msgid "Password"
4484 msgstr "Lösenord"
4485
4486 #
4487 msgid "Pause movie at end"
4488 msgstr "Pausa filmen"
4489
4490 #
4491 msgid "People & Blogs"
4492 msgstr "Folk & Bloggar"
4493
4494 #
4495 msgid "Pets & Animals"
4496 msgstr "Husdjur & Vilddjur"
4497
4498 #
4499 msgid "Phone number"
4500 msgstr "Telefonnummer"
4501
4502 #
4503 msgid "PiPSetup"
4504 msgstr "BiB konfiguration"
4505
4506 #
4507 msgid "PicturePlayer"
4508 msgstr "Bildspelare"
4509
4510 #
4511 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep
4512 #. english term.
4513 msgid "Pillarbox"
4514 msgstr "Svarta kanter"
4515
4516 #
4517 msgid "Pilot"
4518 msgstr "Pilot"
4519
4520 #
4521 msgid "Pin code needed"
4522 msgstr "PIN kod behövs"
4523
4524 #
4525 msgid "Play"
4526 msgstr "Spela upp"
4527
4528 #
4529 msgid "Play Audio-CD..."
4530 msgstr "Spela Audio-CD..."
4531
4532 #
4533 msgid "Play DVD"
4534 msgstr "Spela DVD"
4535
4536 #
4537 msgid "Play Music..."
4538 msgstr "Spela Musik..."
4539
4540 #
4541 msgid "Play YouTube movies"
4542 msgstr "Spela YouTube filmer"
4543
4544 #
4545 msgid "Play next video"
4546 msgstr "Spela nästa video"
4547
4548 #
4549 msgid "Play recorded movies..."
4550 msgstr "Spela inspelade filmer..."
4551
4552 #
4553 msgid "Play video again"
4554 msgstr "Spela video igen."
4555
4556 #
4557 msgid "Please Reboot"
4558 msgstr "Vänligen starta om"
4559
4560 #
4561 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
4562 msgstr "Vänligen ange media som ska undersökas"
4563
4564 #
4565 msgid "Please add titles to the compilation"
4566 msgstr ""
4567
4568 #
4569 msgid "Please change recording endtime"
4570 msgstr "Vänligen ändra inspelnings sluttid"
4571
4572 #
4573 msgid "Please check your network settings!"
4574 msgstr "Vänligen kontrollera dina nätverksinställningar!"
4575
4576 #
4577 msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
4578 msgstr "Vänligen välj .NFI image fil från feed server som ska laddas ner"
4579
4580 #
4581 msgid "Please choose an extension..."
4582 msgstr "Vänligen välj en utökning..."
4583
4584 #
4585 msgid "Please choose he package..."
4586 msgstr "Vänligen välj paket"
4587
4588 #
4589 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
4590 msgstr "Vänligen välj vilken grundservicelista som du vill installera."
4591
4592 #
4593 msgid ""
4594 "Please configure or verify your Nameservers by filling out the required "
4595 "values.\n"
4596 "When you are ready press OK to continue."
4597 msgstr ""
4598 "Vänligen konfigurera eller bekräfta din namnserver med att fylla i de "
4599 "begärda fälten.\n"
4600 "När du är klar tryck OK för att fortsätta"
4601
4602 #
4603 msgid ""
4604 "Please configure your internet connection by filling out the required "
4605 "values.\n"
4606 "When you are ready press OK to continue."
4607 msgstr ""
4608 "Vänligen konfigurera din Internet anslutning med att fylla i begärda fält.\n"
4609 "När du är klar tryck OK för att forsätta."
4610
4611 #
4612 msgid ""
4613 "Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the "
4614 "target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
4615 msgstr ""
4616 "Vänligen koppla bort alla USB enheter från din Dreambox och (åter-)anslut "
4617 "mål USB stick (minimumstorlek är 64MB) nu!"
4618
4619 #
4620 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
4621 msgstr "Vänligen ändra inte om du inte vet vad du gör!"
4622
4623 #
4624 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
4625 msgstr "Ange namn för den nya favoritlistan"
4626
4627 #
4628 msgid "Please enter a name for the new marker"
4629 msgstr "Vänligen ange namn för ny markör"
4630
4631 #
4632 msgid "Please enter a new filename"
4633 msgstr "Vänligen ange nytt filnamn"
4634
4635 #
4636 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
4637 msgstr "Vänligen ange filnamn (tomt = använd dagens datum)"
4638
4639 #
4640 msgid "Please enter name of the new directory"
4641 msgstr "Vänligen ange namn till det nya biblioteket"
4642
4643 #
4644 msgid "Please enter the correct pin code"
4645 msgstr "Vänligen ange korrekt PIN kod"
4646
4647 #
4648 msgid "Please enter the old pin code"
4649 msgstr "Vänligen ange den gamla PIN koden"
4650
4651 #
4652 msgid "Please enter your email address here:"
4653 msgstr "Vänligen ange din epost här:"
4654
4655 #
4656 msgid "Please enter your name here (optional):"
4657 msgstr "Vänligen ange ditt namn här (valfritt):"
4658
4659 #
4660 msgid "Please enter your search term."
4661 msgstr "Vänligen ange din sökterm."
4662
4663 #
4664 msgid "Please follow the instructions on the TV"
4665 msgstr "Vänligen följ instruktionerna på TVn"
4666
4667 #
4668 msgid ""
4669 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
4670 "therefore the default directory is being used instead."
4671 msgstr ""
4672 "Vänligen notera att föregående valda mediat var inte åtkomstbart och därför "
4673 "är nu default bibliotek valt."
4674
4675 #
4676 msgid "Please press OK to continue."
4677 msgstr "Vänligen tryck OK för att försätta."
4678
4679 #
4680 msgid "Please press OK!"
4681 msgstr "Vänligen tryck OK!"
4682
4683 #
4684 msgid "Please provide a Text to match"
4685 msgstr ""
4686
4687 #
4688 msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
4689 msgstr "Vänligen välj .NFI flash image fil från media"
4690
4691 #
4692 msgid "Please select a playlist to delete..."
4693 msgstr "Vänligen välj en spellista för borttagning..."
4694
4695 #
4696 msgid "Please select a playlist..."
4697 msgstr "Vänligen välj en spellista..."
4698
4699 #
4700 msgid "Please select a standard feed or try searching for videos."
4701 msgstr "Vänligen ange en grundström eller försök söka efter videos."
4702
4703 #
4704 msgid "Please select a subservice to record..."
4705 msgstr "Vänligen välj en underkanal för inspelning..."
4706
4707 #
4708 msgid "Please select a subservice..."
4709 msgstr "Vänligen välj en underkanal..."
4710
4711 #
4712 msgid "Please select an extension to remove."
4713 msgstr "Vänligen välj utökning att ta bort."
4714
4715 #
4716 msgid "Please select an option below."
4717 msgstr "Vänligen välj ett val nedan."
4718
4719 #
4720 msgid "Please select medium to use as backup location"
4721 msgstr "Vänligen välj media som ska användas som backupdestination"
4722
4723 #
4724 msgid "Please select tag to filter..."
4725 msgstr "Vänligen välj märkning för filtrering..."
4726
4727 #
4728 msgid "Please select target directory or medium"
4729 msgstr "Vänligen välj målbibliotek eller media"
4730
4731 #
4732 msgid "Please select the movie path..."
4733 msgstr "Vänligen ange filmens sökväg..."
4734
4735 #
4736 msgid ""
4737 "Please select the network interface that you want to use for your internet "
4738 "connection.\n"
4739 "\n"
4740 "Please press OK to continue."
4741 msgstr ""
4742 "Vänligen välj nätverkskort som du vill använda för anslutning till "
4743 "Internet.\n"
4744 "\n"
4745 "Vänligen tryck OK för att fortsätta"
4746
4747 #
4748 msgid ""
4749 "Please select the wireless network that you want to connect to.\n"
4750 "\n"
4751 "Please press OK to continue."
4752 msgstr ""
4753 "Vänligen välj det trådlösa nätverk du vill ansluta till.\n"
4754 "\n"
4755 "Vänligen tryck OK för att forsätta."
4756
4757 #
4758 msgid "Please set up tuner B"
4759 msgstr "Vänligen installera tuner B"
4760
4761 #
4762 msgid "Please set up tuner C"
4763 msgstr "Vänligen installera tuner C"
4764
4765 #
4766 msgid "Please set up tuner D"
4767 msgstr "Vänligen installera tuner D"
4768
4769 #
4770 msgid ""
4771 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
4772 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
4773 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
4774 msgstr ""
4775 "Använd piltangenterna för att flytta BiB fönstret.\n"
4776 "Tryck Bouquet +/- för ändra storleken på fönstret.\n"
4777 "Tryck OK för att gå tillbaka till TV läge eller EXIT för att avbryta "
4778 "flyttning."
4779
4780 #
4781 msgid ""
4782 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
4783 "the OK button."
4784 msgstr ""
4785 "Vänligen använd UPP och NER pil för att välja språk. Efter val tryck på OK "
4786 "knappen."
4787
4788 #
4789 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
4790 msgstr "Vänligen vänta för aktivering av din nätverkskonfiguration..."
4791
4792 #
4793 msgid "Please wait for activation of your network mount..."
4794 msgstr "Vänligen vänta på aktivering av dina nätverksmontering..."
4795
4796 #
4797 msgid "Please wait while removing selected package..."
4798 msgstr "Vänligen vänta medans bortagning av valt paket utförs..."
4799
4800 #
4801 msgid "Please wait while removing your network mount..."
4802 msgstr "Vänligen vänta medans dina nätverksmontering tas bort..."
4803
4804 #
4805 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
4806 msgstr "Vänligen vänta medans sökning pågår..."
4807
4808 #
4809 msgid "Please wait while searching for removable packages..."
4810 msgstr "Vänligen vänta medans sökning för paket som kan tas bort..."
4811
4812 #
4813 msgid "Please wait while updating your network mount..."
4814 msgstr "Vänligen vänta medans dina nätverksmontering uppdateras..."
4815
4816 #
4817 msgid "Please wait while we configure your network..."
4818 msgstr "Vänligen vänta medans ditt nätverk konfigureras..."
4819
4820 #
4821 msgid "Please wait while we prepare your network interfaces..."
4822 msgstr "Vänligen vänta medan vi förbereder dina nätverkskort..."
4823
4824 #
4825 msgid "Please wait while we test your network..."
4826 msgstr "Vänligen vänta meda vi testar ditt nätverk..."
4827
4828 #
4829 msgid "Please wait while your network is restarting..."
4830 msgstr "Vänligen vänta medans ditt nätverk startas om..."
4831
4832 #
4833 msgid "Please wait..."
4834 msgstr "Vänligen vänta..."
4835
4836 #
4837 msgid "Please wait... Loading list..."
4838 msgstr "Vänligen vänta... Laddar lista..."
4839
4840 #
4841 msgid "Plugin browser"
4842 msgstr "Plugin hanterare"
4843
4844 #
4845 msgid "Plugin manager activity information"
4846 msgstr "Pluginhanterare aktiviteksinformation"
4847
4848 #
4849 msgid "Plugin manager help"
4850 msgstr "Pluginhanterare hjälp"
4851
4852 #
4853 #, python-format
4854 msgid "Plugin: %(plugin)s , Version: %(version)s"
4855 msgstr ""
4856
4857 #
4858 msgid "Plugins"
4859 msgstr "Plugins"
4860
4861 #
4862 msgid "Poland"
4863 msgstr "Polen"
4864
4865 #
4866 msgid "Polarity"
4867 msgstr "Polaritet"
4868
4869 #
4870 msgid "Polarization"
4871 msgstr "Polarisation"
4872
4873 #
4874 msgid "Polish"
4875 msgstr "Polska"
4876
4877 #
4878 msgid "Poll Interval (in h)"
4879 msgstr ""
4880
4881 #
4882 msgid "Poll automatically"
4883 msgstr ""
4884
4885 #
4886 msgid "Port A"
4887 msgstr "Port A"
4888
4889 #
4890 msgid "Port B"
4891 msgstr "Port B"
4892
4893 #
4894 msgid "Port C"
4895 msgstr "Port C"
4896
4897 #
4898 msgid "Port D"
4899 msgstr "Port D"
4900
4901 #
4902 msgid "Portuguese"
4903 msgstr "Portugisiska"
4904
4905 #
4906 msgid "Positioner"
4907 msgstr "Motor"
4908
4909 #
4910 msgid "Positioner fine movement"
4911 msgstr "Motor finstegning"
4912
4913 #
4914 msgid "Positioner movement"
4915 msgstr "Motor rörelse"
4916
4917 #
4918 msgid "Positioner setup"
4919 msgstr "Motor installation"
4920
4921 #
4922 msgid "Positioner storage"
4923 msgstr "Motor lagring"
4924
4925 #
4926 msgid ""
4927 "Power state to change to after recordings. Select \"standard\" to not change "
4928 "the default behavior of enigma2 or values changed by yourself."
4929 msgstr ""
4930
4931 #
4932 msgid ""
4933 "Power state to change to after recordings. Select \"standard\" to not change "
4934 "the default behaviour of enigma2 or values changed by yourself."
4935 msgstr ""
4936
4937 #
4938 msgid "Power threshold in mA"
4939 msgstr "Ström gränsvärde i mA"
4940
4941 #
4942 msgid "Predefined transponder"
4943 msgstr "Fördefinerad transponder"
4944
4945 #
4946 msgid "Preparing... Please wait"
4947 msgstr "Förbereder... Vänligen vänta"
4948
4949 #
4950 msgid "Press OK on your remote control to continue."
4951 msgstr "Tryck OK på din fjärrkontroll för att fortsätta."
4952
4953 #
4954 msgid "Press OK to activate the selected skin."
4955 msgstr "Tryck OK för aktivera valt utseende."
4956
4957 #
4958 msgid "Press OK to activate the settings."
4959 msgstr "Tryck OK för aktivera inställningarna."
4960
4961 #
4962 msgid "Press OK to collapse this host"
4963 msgstr ""
4964
4965 #
4966 msgid "Press OK to edit selected settings."
4967 msgstr "Tryck OK för att ändra vald inställning."
4968
4969 #
4970 msgid "Press OK to edit the settings."
4971 msgstr "Tryck OK för att ändra inställningar."
4972
4973 #
4974 msgid "Press OK to expand this host"
4975 msgstr ""
4976
4977 #
4978 #, python-format
4979 msgid "Press OK to get further details for %s"
4980 msgstr "Tryck OK för att få utförligare information om %s"
4981
4982 #
4983 msgid "Press OK to mount this share!"
4984 msgstr ""
4985
4986 #
4987 msgid "Press OK to mount!"
4988 msgstr "Tryck OK för att montera!"
4989
4990 #
4991 msgid "Press OK to save settings."
4992 msgstr "Tryck OK för att spara inställning."
4993
4994 #
4995 msgid "Press OK to scan"
4996 msgstr "Tryck OK för sökning"
4997
4998 #
4999 msgid "Press OK to select a Provider."
5000 msgstr "Tryck OK för att välja en Operatör."
5001
5002 #
5003 msgid "Press OK to select."
5004 msgstr "Tryck OK för att välja."
5005
5006 #
5007 msgid "Press OK to select/deselect a CAId."
5008 msgstr "Tryck OK för att aktivera/avaktivera en CAId."
5009
5010 #
5011 msgid "Press OK to start the scan"
5012 msgstr "Tryck OK för att starta sökning"
5013
5014 #
5015 msgid "Press OK to toggle the selection."
5016 msgstr "Tryck OK för att växla val."
5017
5018 #
5019 msgid "Press OK to view full changelog"
5020 msgstr "Tryck OK för att visa full förändringslog"
5021
5022 #
5023 msgid "Press yellow to set this interface as default interface."
5024 msgstr "Tryck gul knapp för att ange detta interface som grundinterface."
5025
5026 #
5027 msgid "Prev"
5028 msgstr "Föregående"
5029
5030 #
5031 msgid "Preview"
5032 msgstr ""
5033
5034 #
5035 msgid "Preview AutoTimer"
5036 msgstr ""
5037
5038 #
5039 msgid "Preview menu"
5040 msgstr "Förvisningsmeny"
5041
5042 #
5043 msgid "Primary DNS"
5044 msgstr "Primär DNS"
5045
5046 #
5047 msgid "Priority"
5048 msgstr "Prioritet"
5049
5050 #
5051 msgid "Process"
5052 msgstr "Process"
5053
5054 #
5055 msgid "Properties of current title"
5056 msgstr "Egenskaper på nuvarande titel"
5057
5058 #
5059 msgid "Protect services"
5060 msgstr "Skydda kanaler"
5061
5062 #
5063 msgid "Protect setup"
5064 msgstr "Skydda inställningar"
5065
5066 #
5067 msgid "Provider"
5068 msgstr "Leverantör"
5069
5070 #
5071 msgid "Provider to scan"
5072 msgstr "Leverantör att scanna"
5073
5074 #
5075 msgid "Providers"
5076 msgstr "Leverantörer"
5077
5078 #
5079 msgid "Published"
5080 msgstr "Publiserad"
5081
5082 #
5083 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
5084 msgstr "Python frontend för /tmp/mmi.socket"
5085
5086 #
5087 msgid "Quick"
5088 msgstr "Snabb"
5089
5090 #
5091 msgid "Quickzap"
5092 msgstr "Snabbzap"
5093
5094 #
5095 msgid "RC Menu"
5096 msgstr "Fjärrkontroll meny"
5097
5098 #
5099 msgid "RF output"
5100 msgstr "RF ut"
5101
5102 #
5103 msgid "RGB"
5104 msgstr "RGB"
5105
5106 #
5107 msgid "RSS Feed URI"
5108 msgstr "RSS Feed URI"
5109
5110 #
5111 msgid "Radio"
5112 msgstr "Radio"
5113
5114 #
5115 msgid "Ram Disk"
5116 msgstr "Ram Disk"
5117
5118 #
5119 msgid "Random"
5120 msgstr "Slumpmässig"
5121
5122 #
5123 msgid "Rating"
5124 msgstr "Betyg"
5125
5126 #
5127 msgid "Ratings: "
5128 msgstr "Betyg: "
5129
5130 #
5131 msgid "Really close without saving settings?"
5132 msgstr "Verkligen stänga utan att spara inställningarna?"
5133
5134 #
5135 msgid "Really delete done timers?"
5136 msgstr "Verkligen ta bort färdiga timerinspelningar?"
5137
5138 #
5139 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
5140 msgstr "Verkligen avsluta underkanals snabbzap?"
5141
5142 #
5143 msgid "Really quit MyTube Player?"
5144 msgstr "Verkligen avsluta MyTubePlayer?"
5145
5146 #
5147 msgid "Really reboot now?"
5148 msgstr "Verkligen starta om nu?"
5149
5150 #
5151 msgid "Really restart now?"
5152 msgstr "Verkligen starta om nu?"
5153
5154 #
5155 msgid "Really shutdown now?"
5156 msgstr "Verkligen stänga av nu?"
5157
5158 #
5159 msgid "Reboot"
5160 msgstr "Omstart"
5161
5162 #
5163 msgid "Recently featured"
5164 msgstr "Nyligen aktuell"
5165
5166 #
5167 msgid "Reception Settings"
5168 msgstr "Mottagning inställningar"
5169
5170 #
5171 msgid "Record"
5172 msgstr "Spela in"
5173
5174 #
5175 msgid "Record a maximum of x times"
5176 msgstr ""
5177
5178 #
5179 msgid "Record on"
5180 msgstr ""
5181
5182 #
5183 #, python-format
5184 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
5185 msgstr "Inspelningstid begränsad på grund av timerkonflikt med %s"
5186
5187 #
5188 msgid "Recorded files..."
5189 msgstr "Inspelade filer..."
5190
5191 #
5192 msgid "Recording"
5193 msgstr "Spelar in"
5194
5195 #
5196 msgid "Recording paths"
5197 msgstr ""
5198
5199 #
5200 msgid "Recording paths..."
5201 msgstr "Inspelningssökvägar..."
5202
5203 #
5204 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
5205 msgstr "Inspelning(ar) pågår eller ska påbörjas inom några sekunder!"
5206
5207 #
5208 msgid "Recordings"
5209 msgstr "Inspelningar"
5210
5211 #
5212 msgid "Recordings always have priority"
5213 msgstr "Inspelningar har alltid prioritet"
5214
5215 #
5216 msgid "Reenter new pin"
5217 msgstr "Ange ny PIN igen"
5218
5219 #
5220 msgid "Refresh Rate"
5221 msgstr "Uppdateringstakt"
5222
5223 #
5224 msgid "Refresh rate selection."
5225 msgstr "Uppdateringsfrekvens val."
5226
5227 #
5228 msgid "Related video entries."
5229 msgstr "Liknande video poster."
5230
5231 #
5232 msgid "Relevance"
5233 msgstr "Relevance"
5234
5235 #
5236 msgid "Reload"
5237 msgstr "Uppdatera"
5238
5239 #
5240 msgid "Reload Black-/Whitelists"
5241 msgstr ""
5242
5243 #
5244 msgid "Remember service pin"
5245 msgstr ""
5246
5247 #
5248 msgid "Remember service pin cancel"
5249 msgstr ""
5250
5251 #
5252 msgid "Remove"
5253 msgstr "Ta bort"
5254
5255 #
5256 msgid "Remove Bookmark"
5257 msgstr "Ta bort Bokmärke"
5258
5259 #
5260 msgid "Remove Plugins"
5261 msgstr "Ta bort Plugins"
5262
5263 #
5264 msgid "Remove a mark"
5265 msgstr "Ta bort en markör"
5266
5267 #
5268 msgid "Remove currently selected title"
5269 msgstr "Ta bort vald titel"
5270
5271 #
5272 msgid "Remove failed."
5273 msgstr "Borttagning misslyckades."
5274
5275 #
5276 msgid "Remove finished."
5277 msgstr "Ta bort färdiga."
5278
5279 #
5280 msgid "Remove plugins"
5281 msgstr "Ta bort plugins"
5282
5283 #
5284 msgid "Remove selected AutoTimer"
5285 msgstr ""
5286
5287 #
5288 msgid "Remove the broken .NFI file?"
5289 msgstr "Ta bort trasig .NFI fil?"
5290
5291 #
5292 msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
5293 msgstr "Ta bort ofullständig .NFI fil?"
5294
5295 #
5296 msgid "Remove timer"
5297 msgstr "Ta bort timer"
5298
5299 #
5300 msgid "Remove title"
5301 msgstr "Ta bort titel"
5302
5303 #
5304 msgid "Removed successfully."
5305 msgstr "Borttagning utförd."
5306
5307 #
5308 msgid "Removing"
5309 msgstr "Tar bvort"
5310
5311 #
5312 #, python-format
5313 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
5314 msgstr "Ta bort biblioteket %s misslyckades. (Troligen ej tomt.)"
5315
5316 #
5317 msgid "Rename"
5318 msgstr "Byt namn"
5319
5320 #
5321 msgid "Rename crashlogs"
5322 msgstr "Byt namn på crashlogs"
5323
5324 #
5325 msgid "Repeat"
5326 msgstr "Repetera"
5327
5328 #
5329 msgid "Repeat Type"
5330 msgstr "Repeat typ"
5331
5332 #
5333 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
5334 msgstr "En upprepande händelse spelas in... Vad vill du göra?"
5335
5336 #
5337 msgid "Repeats"
5338 msgstr "Upprepningar"
5339
5340 #
5341 msgid "Require description to be unique"
5342 msgstr ""
5343
5344 #
5345 msgid "Rescan"
5346 msgstr ""
5347
5348 #
5349 msgid "Rescan network"
5350 msgstr "Omsök nätverk"
5351
5352 #
5353 msgid "Reset"
5354 msgstr "Nollställ"
5355
5356 #
5357 msgid "Reset and renumerate title names"
5358 msgstr "Återställ och omnumrera titelnamnen"
5359
5360 #
5361 msgid "Reset count"
5362 msgstr ""
5363
5364 #
5365 msgid "Reset saved position"
5366 msgstr ""
5367
5368 #
5369 msgid "Reset video enhancement settings to system defaults?"
5370 msgstr "Återställ videoförbättringarna till grundinställningarna?"
5371
5372 #
5373 msgid "Reset video enhancement settings to your last configuration?"
5374 msgstr "Återställ videoförbättringarna till föregående inställning?"
5375
5376 #
5377 msgid "Resolution"
5378 msgstr "Upplösning"
5379
5380 #
5381 msgid "Response video entries."
5382 msgstr "Svars video poster."
5383
5384 #
5385 msgid "Restart"
5386 msgstr "Omstart"
5387
5388 #
5389 msgid "Restart GUI"
5390 msgstr "Omstart GUI"
5391
5392 #
5393 msgid "Restart GUI now?"
5394 msgstr "Omstart av GUI nu?"
5395
5396 #
5397 msgid "Restart network"
5398 msgstr "Omstart nätverk"
5399
5400 #
5401 msgid "Restart test"
5402 msgstr "Omstart test"
5403
5404 #
5405 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
5406 msgstr "Omstart av din nätverksanslutning och adaptrar.\n"
5407
5408 #
5409 msgid "Restore"
5410 msgstr "Återställ"
5411
5412 #
5413 msgid "Restore backups"
5414 msgstr "Återställ backuper"
5415
5416 #
5417 msgid "Restore is running..."
5418 msgstr "Återställning pågår..."
5419
5420 #
5421 msgid "Restore running"
5422 msgstr "Återskapning pågår"
5423
5424 #
5425 msgid "Restore system settings"
5426 msgstr "Återskapa systeminställningar"
5427
5428 #
5429 msgid ""
5430 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
5431 "settings now."
5432 msgstr ""
5433 "Återställning av inställningar klart. Tryck OK för att aktivera återskapade "
5434 "inställningar"
5435
5436 #
5437 msgid "Restrict \"after event\" to a certain timespan?"
5438 msgstr ""
5439
5440 #
5441 msgid "Resume from last position"
5442 msgstr "Återuppspela från senaste position"
5443
5444 #
5445 #, python-format
5446 msgid "Resume position at %s"
5447 msgstr ""
5448
5449 #
5450 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
5451 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
5452 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
5453 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
5454 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
5455 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
5456 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
5457 msgid "Resuming playback"
5458 msgstr "Återuppta uppspelning"
5459
5460 #
5461 msgid "Retrieving network information. Please wait..."
5462 msgstr "Hämtar nätinformationssystem. Vänligen vänta..."
5463
5464 #
5465 msgid "Return to file browser"
5466 msgstr "Återvänd till fil utforskare"
5467
5468 #
5469 msgid "Return to movie list"
5470 msgstr "Återvänd till filmlista"
5471
5472 #
5473 msgid "Return to previous service"
5474 msgstr "Återvänd till föregående tjänst"
5475
5476 #
5477 msgid "Rewind speeds"
5478 msgstr "Hastigheter för snabbspolning bakåt"
5479
5480 #
5481 msgid "Right"
5482 msgstr "Höger"
5483
5484 #
5485 msgid "Rolloff"
5486 msgstr "Rolloff"
5487
5488 #
5489 msgid "Rotor turning speed"
5490 msgstr "Rotor rotationsfart"
5491
5492 #
5493 msgid "Running"
5494 msgstr "Körandes"
5495
5496 #
5497 msgid "Running in testmode"
5498 msgstr ""
5499
5500 #
5501 msgid "Russia"
5502 msgstr "Russia"
5503
5504 #
5505 msgid "Russian"
5506 msgstr "Ryska"
5507
5508 #
5509 msgid "S-Video"
5510 msgstr "S-Video"
5511
5512 #
5513 msgid "SD 25/50HZ Interlace Mode"
5514 msgstr ""
5515
5516 #
5517 msgid "SD 25/50HZ Progressive Mode"
5518 msgstr ""
5519
5520 #
5521 msgid "SD 30/60HZ Interlace Mode"
5522 msgstr ""
5523
5524 #
5525 msgid "SD 30/60HZ Progressive Mode"
5526 msgstr ""
5527
5528 #
5529 msgid "SINGLE LAYER DVD"
5530 msgstr ""
5531
5532 #
5533 msgid "SNR"
5534 msgstr "SNR"
5535
5536 #
5537 msgid "SNR:"
5538 msgstr "SNR:"
5539
5540 #
5541 msgid "SSID:"
5542 msgstr "SSID:"
5543
5544 #
5545 msgid "Sat"
5546 msgstr "Lör"
5547
5548 #
5549 msgid "Sat / Dish Setup"
5550 msgstr "Sat / Parabol installation"
5551
5552 #
5553 msgid "Satellite"
5554 msgstr "Satellit"
5555
5556 #
5557 msgid "Satellite Equipment Setup"
5558 msgstr "Satellit utrustning installation"
5559
5560 #
5561 msgid "Satellite equipment"
5562 msgstr ""
5563
5564 #
5565 msgid "Satellites"
5566 msgstr "Satelliter"
5567
5568 #
5569 msgid "Satfinder"
5570 msgstr "Satfinder"
5571
5572 #
5573 msgid "Sats"
5574 msgstr "Sats"
5575
5576 #
5577 msgid "Satteliteequipment"
5578 msgstr "Satteliteutrustning"
5579
5580 #
5581 msgid "Saturation"
5582 msgstr "Mättnad"
5583
5584 #
5585 msgid "Saturday"
5586 msgstr "Lördag"
5587
5588 #
5589 msgid "Save"
5590 msgstr "Spara"
5591
5592 #
5593 msgid "Save Playlist"
5594 msgstr "Spara spellista"
5595
5596 #
5597 msgid "Save current delay to key"
5598 msgstr ""
5599
5600 #
5601 msgid "Save to key"
5602 msgstr ""
5603
5604 #
5605 msgid "Save values and close plugin"
5606 msgstr ""
5607
5608 #
5609 msgid "Save values and close screen"
5610 msgstr ""
5611
5612 #
5613 msgid "Scaler sharpness"
5614 msgstr "Scaler skärpa"
5615
5616 #
5617 msgid "Scaling Mode"
5618 msgstr "Scalingläge"
5619
5620 #
5621 msgid "Scan "
5622 msgstr "Söka "
5623
5624 #
5625 msgid "Scan Files..."
5626 msgstr "Sök Filer..."
5627
5628 #
5629 msgid "Scan NFS share"
5630 msgstr ""
5631
5632 #
5633 msgid "Scan QAM128"
5634 msgstr "Söka QAM128"
5635
5636 #
5637 msgid "Scan QAM16"
5638 msgstr "Söka QAM16"
5639
5640 #
5641 msgid "Scan QAM256"
5642 msgstr "Söka QAM256"
5643
5644 #
5645 msgid "Scan QAM32"
5646 msgstr "Söka QAM32"
5647
5648 #
5649 msgid "Scan QAM64"
5650 msgstr "Söka QAM64"
5651
5652 #
5653 msgid "Scan SR6875"
5654 msgstr "Söka SR6875"
5655
5656 #
5657 msgid "Scan SR6900"
5658 msgstr "Söka SR6900"
5659
5660 #
5661 msgid "Scan Wireless Networks"
5662 msgstr "Sök efter trådlösa nätverk"
5663
5664 #
5665 msgid "Scan additional SR"
5666 msgstr "Sök ytterligare SR"
5667
5668 #
5669 msgid "Scan band EU HYPER"
5670 msgstr "Sök EU HYPER band"
5671
5672 #
5673 msgid "Scan band EU MID"
5674 msgstr "Sök EU MID band"
5675
5676 #
5677 msgid "Scan band EU SUPER"
5678 msgstr "Sök EU SUPER band"
5679
5680 #
5681 msgid "Scan band EU UHF IV"
5682 msgstr "Sök EU UHF IV band"
5683
5684 #
5685 msgid "Scan band EU UHF V"
5686 msgstr "Sök EU UHF V band"
5687
5688 #
5689 msgid "Scan band EU VHF I"
5690 msgstr "Sök EU VHF I band"
5691
5692 #
5693 msgid "Scan band EU VHF III"
5694 msgstr "Sök EU VHF III band"
5695
5696 #
5697 msgid "Scan band US HIGH"
5698 msgstr "Sök US HIGH band"
5699
5700 #
5701 msgid "Scan band US HYPER"
5702 msgstr "Sök US HYPER band"
5703
5704 #
5705 msgid "Scan band US LOW"
5706 msgstr "Sök US LOW band"
5707
5708 #
5709 msgid "Scan band US MID"
5710 msgstr "Sök US MID band"
5711
5712 #
5713 msgid "Scan band US SUPER"
5714 msgstr "Sök US SUPER band"
5715
5716 #
5717 msgid "Scan range"
5718 msgstr ""
5719
5720 #
5721 msgid ""
5722 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
5723 "WLAN USB Stick\n"
5724 msgstr ""
5725 "Sök ditt nätverk för trådlös Access Punkt och anslut till den med WLAN USB "
5726 "Stick\n"
5727
5728 #
5729 msgid ""
5730 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
5731 "selected wireless device.\n"
5732 msgstr ""
5733 "Söka ditt nätverk efter trådlös Accesspunkt och ansluta till det med ditt "
5734 "valda trådlösa enhet.\n"
5735
5736 #
5737 msgid ""
5738 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
5739 msgstr "Sök grund lamedbs sorterat på satellite med en "
5740
5741 #
5742 msgid "Science & Technology"
5743 msgstr "Vetenskap & Teknik"
5744
5745 #
5746 msgid "Search Term(s)"
5747 msgstr "Sökterm(er)"
5748
5749 #
5750 msgid "Search category:"
5751 msgstr "Sök kategori:"
5752
5753 #
5754 msgid "Search east"
5755 msgstr "Sök öst"
5756
5757 #
5758 msgid "Search for network shares"
5759 msgstr "Söker efter nätverksutdelningar"
5760
5761 #
5762 msgid "Search for network shares..."
5763 msgstr "Söker efter nätverksutdelningar..."
5764
5765 #
5766 msgid "Search region:"
5767 msgstr "Sök region:"
5768
5769 #
5770 msgid "Search restricted content:"
5771 msgstr "Sök begränsat innehåll"
5772
5773 #
5774 msgid "Search strictness"
5775 msgstr ""
5776
5777 #
5778 msgid "Search type"
5779 msgstr ""
5780
5781 #
5782 msgid "Search west"
5783 msgstr "Sök väst"
5784
5785 #
5786 msgid "Searching for available updates. Please wait..."
5787 msgstr "Söker efter tillgängliga uppdateringar. Vänligen vänta..."
5788
5789 #
5790 msgid "Searching for new installed or removed packages. Please wait..."
5791 msgstr "Sök efter nyinstallerade eller borttagna paket. Vänligen vänta..."
5792
5793 #
5794 msgid "Searching your network. Please wait..."
5795 msgstr ""
5796
5797 #
5798 msgid "Secondary DNS"
5799 msgstr "Sekondär DNS"
5800
5801 #
5802 msgid "Seek"
5803 msgstr "Sök"
5804
5805 #
5806 msgid "Select"
5807 msgstr "Välj"
5808
5809 #
5810 msgid ""
5811 "Select \"exact match\" to enforce \"Match title\" to match exactly or "
5812 "\"partial match\" if you only want to search for a part of the event title."
5813 msgstr ""
5814
5815 #
5816 msgid "Select HDD"
5817 msgstr "Välj hårddisk"
5818
5819 #
5820 msgid "Select Location"
5821 msgstr "Välj Sökväg"
5822
5823 #
5824 msgid "Select Network Adapter"
5825 msgstr "Välj nätverksadapter"
5826
5827 #
5828 msgid "Select a movie"
5829 msgstr "Välj en film"
5830
5831 #
5832 msgid "Select a timer to import"
5833 msgstr ""
5834
5835 #
5836 msgid "Select audio mode"
5837 msgstr "Välj ljudläge"
5838
5839 #
5840 msgid "Select audio track"
5841 msgstr "Välj ljudspår"
5842
5843 #
5844 msgid "Select bouquet to record on"
5845 msgstr ""
5846
5847 #
5848 msgid "Select channel audio"
5849 msgstr ""
5850
5851 #
5852 msgid "Select channel to record from"
5853 msgstr "Välj kanal att spela in från"
5854
5855 #
5856 msgid "Select channel to record on"
5857 msgstr ""
5858
5859 #
5860 msgid "Select files for backup. Currently selected:\n"
5861 msgstr "Välj filer för backuptagning. Nuvarande valda:\n"
5862
5863 #
5864 msgid "Select files/folders to backup"
5865 msgstr "Ange filer/bibliotek att ta backup på"
5866
5867 #
5868 msgid "Select image"
5869 msgstr "Välj image"
5870
5871 #
5872 msgid "Select interface"
5873 msgstr "Välj kort"
5874
5875 #
5876 msgid "Select new feed to view."
5877 msgstr "Välj ny ström att visa."
5878
5879 #
5880 msgid "Select package"
5881 msgstr "Välj paket"
5882
5883 #
5884 msgid "Select provider to add..."
5885 msgstr "Välj operatör att lägga till..."
5886
5887 #
5888 msgid "Select refresh rate"
5889 msgstr "Välj uppdateringsfrekvens"
5890
5891 #
5892 msgid "Select service to add..."
5893 msgstr "Välj kanal att lägga till..."
5894
5895 #
5896 #, python-format
5897 msgid "Select the key you want to set to %i ms"
5898 msgstr ""
5899
5900 #
5901 msgid "Select the location to save the recording to."
5902 msgstr ""
5903
5904 #
5905 msgid "Select type of Filter"
5906 msgstr ""
5907
5908 #
5909 msgid "Select upgrade source to edit."
5910 msgstr "Ange uppgraderingskälla att ändra."
5911
5912 #
5913 msgid "Select video input"
5914 msgstr "Välj video insignal"
5915
5916 #
5917 msgid "Select video input with up/down buttons"
5918 msgstr "Välj video ingång med upp/ner knapparna"
5919
5920 #
5921 msgid "Select video mode"
5922 msgstr "Välj videoläge"
5923
5924 #
5925 msgid "Select whether or not you want to enforce case correctness."
5926 msgstr ""
5927
5928 #
5929 msgid "Select wireless network"
5930 msgstr "Välj trådlöst nätverk"
5931
5932 #
5933 msgid "Select your choice."
5934 msgstr "Ange ditt val."
5935
5936 #
5937 msgid "Selected source image"
5938 msgstr "Välj käll image"
5939
5940 #
5941 msgid "Send DiSEqC"
5942 msgstr "Skicka DiSEqC"
5943
5944 #
5945 msgid "Send DiSEqC only on satellite change"
5946 msgstr "Skicka enbart DiSEqC vid ändrad satellit"
5947
5948 #
5949 msgid "Seperate titles with a main menu"
5950 msgstr "Separera titlar med en huvudmeny"
5951
5952 #
5953 msgid "Sequence repeat"
5954 msgstr "Repetera sekvens"
5955
5956 #
5957 msgid "Serbian"
5958 msgstr "Serbiska"
5959
5960 #
5961 msgid "Server IP"
5962 msgstr "Server IP"
5963
5964 #
5965 msgid "Server share"
5966 msgstr "Server delning"
5967
5968 #
5969 msgid "Service"
5970 msgstr "Kanal"
5971
5972 #
5973 msgid "Service Scan"
5974 msgstr "Kanalsökning"
5975
5976 #
5977 msgid "Service Searching"
5978 msgstr "Kanalsökning"
5979
5980 #
5981 msgid "Service delay"
5982 msgstr ""
5983
5984 #
5985 msgid "Service has been added to the favourites."
5986 msgstr "Kanalen har lagts till i favoriter."
5987
5988 #
5989 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
5990 msgstr "Kanalen har lagts till i vald favoritlista."
5991
5992 #
5993 msgid ""
5994 "Service invalid!\n"
5995 "(Timeout reading PMT)"
5996 msgstr ""
5997 "Service ogiltig!\n"
5998 "(Timeout vid läsning av PMT)"
5999
6000 #
6001 msgid ""
6002 "Service not found!\n"
6003 "(SID not found in PAT)"
6004 msgstr ""
6005 "Service inte funnen!\n"
6006 "(SID inte funnen i PAT)"
6007
6008 #
6009 msgid "Service scan"
6010 msgstr "Kanalsökning"
6011
6012 #
6013 msgid ""
6014 "Service unavailable!\n"
6015 "Check tuner configuration!"
6016 msgstr ""
6017 "Tjänsten kunde inte hittas!\n"
6018 "Kontrollera tunerinställningar"
6019
6020 #
6021 msgid "Serviceinfo"
6022 msgstr "Kanalinfo"
6023
6024 #
6025 msgid "Services"
6026 msgstr "Kanaler"
6027
6028 #
6029 msgid "Set End Time"
6030 msgstr ""
6031
6032 #
6033 msgid "Set Voltage and 22KHz"
6034 msgstr "Ange Volt och 22KHz"
6035
6036 #
6037 msgid "Set as default Interface"
6038 msgstr "Använd som standard Interface"
6039
6040 #
6041 msgid "Set available internal memory threshold for the warning."
6042 msgstr "Ställ tillgängligt internminne varningströskel."
6043
6044 #
6045 #, python-format
6046 msgid "Set delay to %i ms (can be set)"
6047 msgstr ""
6048
6049 #
6050 msgid "Set interface as default Interface"
6051 msgstr "Använd kort som standard kort"
6052
6053 #
6054 msgid "Set limits"
6055 msgstr "Ange gräns"
6056
6057 #
6058 msgid "Set maximum duration"
6059 msgstr ""
6060
6061 #
6062 msgid "Set this NO to disable this AutoTimer."
6063 msgstr ""
6064
6065 #
6066 msgid "Setting key canceled"
6067 msgstr ""
6068
6069 #
6070 msgid&nbs