servicemp3.cpp: more simple/flexible streaming detection
[enigma2.git] / po / pl.po
1 # Polish translations for Enigma2.
2 #
3 msgid ""
4 msgstr ""
5 "Project-Id-Version: enigma2\n"
6 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
7 "POT-Creation-Date: 2011-09-07 11:08+0000\n"
8 "PO-Revision-Date: 2010-07-23 12:21+0200\n"
9 "Last-Translator: Mladen <acid-burn@opendreambox.org>\n"
10 "Language-Team: none\n"
11 "MIME-Version: 1.0\n"
12 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
13 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
14 "Language: pl\n"
15 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
16 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
17 "X-Generator: Pootle 2.0.3\n"
18
19 msgid ""
20 "\n"
21 "Advanced options and settings."
22 msgstr ""
23 "\n"
24 "Zaawansowane opcje i ustawienia."
25
26 msgid ""
27 "\n"
28 "After pressing OK, please wait!"
29 msgstr ""
30 "\n"
31 "Po wciśnięciu OK czekaj!"
32
33 msgid ""
34 "\n"
35 "Backup your Dreambox settings."
36 msgstr ""
37 "\n"
38 "Kopia ustawień Dreamboxa."
39
40 msgid ""
41 "\n"
42 "Edit the upgrade source address."
43 msgstr ""
44 "\n"
45 "Edytuj adres aktualizacji."
46
47 msgid ""
48 "\n"
49 "Manage extensions or plugins for your Dreambox"
50 msgstr ""
51 "\n"
52 "Zarządzaj rozszerzeniami lub pluginami Dreamboxa"
53
54 msgid ""
55 "\n"
56 "Online update of your Dreambox software."
57 msgstr ""
58 "\n"
59 "Aktualizacja Online oprogramowania Dreamboxa."
60
61 msgid ""
62 "\n"
63 "Press OK on your remote control to continue."
64 msgstr ""
65 "\n"
66 "Wciśnij OK aby kontynuować."
67
68 msgid ""
69 "\n"
70 "Restore your Dreambox settings."
71 msgstr ""
72 "\n"
73 "Przywróć ustawienia Dreamboxa."
74
75 msgid ""
76 "\n"
77 "Restore your Dreambox with a new firmware."
78 msgstr ""
79 "\n"
80 "Przywróć Dreamboxa z nowym softem."
81
82 msgid ""
83 "\n"
84 "Restore your backups by date."
85 msgstr ""
86 "\n"
87 "Przywróć kopie według daty."
88
89 msgid ""
90 "\n"
91 "Scan for local extensions and install them."
92 msgstr ""
93 "\n"
94 "Szukaj lokalnych rozszerzeń i zainstaluj je."
95
96 msgid ""
97 "\n"
98 "Select your backup device.\n"
99 "Current device: "
100 msgstr ""
101 "\n"
102 "Wybierz urządzenie do kopii.\n"
103 "Aktualne urządzenie: "
104
105 msgid ""
106 "\n"
107 "System will restart after the restore!"
108 msgstr ""
109 "\n"
110 "System będzie zrestartowany po przywracaniu!"
111
112 msgid ""
113 "\n"
114 "View, install and remove available or installed packages."
115 msgstr ""
116 "\n"
117 "Widok, instalacja lub usuwanie dostępnych lub zainstalowanych paczek."
118
119 msgid " "
120 msgstr " "
121
122 msgid " Results"
123 msgstr " Wyniki"
124
125 msgid " extensions."
126 msgstr "Rozszerzenia"
127
128 msgid " ms"
129 msgstr " ms"
130
131 msgid " packages selected."
132 msgstr "Wybrane paczki"
133
134 msgid " updates available."
135 msgstr "Dostępne aktualizacje"
136
137 msgid " wireless networks found!"
138 msgstr "Znaleziono sieć bezprzewodową!"
139
140 #
141 msgid "#000000"
142 msgstr "#000000"
143
144 #
145 msgid "#0064c7"
146 msgstr "#0064c7"
147
148 #
149 msgid "#25062748"
150 msgstr "#25062748"
151
152 #
153 msgid "#389416"
154 msgstr "#389416"
155
156 #
157 msgid "#80000000"
158 msgstr "#80000000"
159
160 #
161 msgid "#80ffffff"
162 msgstr "#80ffffff"
163
164 #
165 msgid "#bab329"
166 msgstr "#bab329"
167
168 #
169 msgid "#f23d21"
170 msgstr "#f23d21"
171
172 #
173 msgid "#ffffff"
174 msgstr "#ffffff"
175
176 #
177 msgid "#ffffffff"
178 msgstr "#ffffffff"
179
180 #
181 msgid "%H:%M"
182 msgstr "%H:%M"
183
184 #, python-format
185 msgid ""
186 "%d conflict(s) encountered when trying to add new timers:\n"
187 "%s"
188 msgstr ""
189 "%d napotkano konflikt(y) podczas próby dodania nowych timerów: \n"
190 "%s"
191
192 #, python-format
193 msgid ""
194 "%d conflict(s) solved with similar timer(s):\n"
195 "%s"
196 msgstr ""
197
198 #
199 #, python-format
200 msgid "%d jobs are running in the background!"
201 msgstr "To %d zadanie jest wykonywane w tle!"
202
203 #
204 #, python-format
205 msgid "%d min"
206 msgstr "%d min"
207
208 #
209 #, python-format
210 msgid "%d services found!"
211 msgstr "%d znalezionych serwisów!"
212
213 #
214 msgid "%d.%B %Y"
215 msgstr "%d.%B %Y"
216
217 #
218 #, python-format
219 msgid "%i ms"
220 msgstr "%i ms"
221
222 #
223 #, python-format
224 msgid ""
225 "%s\n"
226 "(%s, %d MB free)"
227 msgstr ""
228 "%s\n"
229 "(%s, %d MB wolne)"
230
231 #
232 #, python-format
233 msgid "%s (%s)\n"
234 msgstr "%s (%s)\n"
235
236 #, python-format
237 msgid "%s: %s at %s"
238 msgstr "%s: %s w %s"
239
240 #
241 msgid "(ZAP)"
242 msgstr "(Przełącz)"
243
244 #
245 msgid "(empty)"
246 msgstr "(puste)"
247
248 #
249 msgid "(show optional DVD audio menu)"
250 msgstr "(pokaż opcjonalne menu ustawień DVD audio)"
251
252 #
253 msgid "* Only available if more than one interface is active."
254 msgstr "* Dostępne tylko gdy więcej niż jeden interfejs jest aktywny."
255
256 #
257 msgid "0"
258 msgstr "0"
259
260 #
261 msgid "1"
262 msgstr "1"
263
264 #
265 msgid "1 wireless network found!"
266 msgstr "Znaleziono 1 sieć bezprzewodową!"
267
268 #
269 msgid "1.0"
270 msgstr "1.0"
271
272 #
273 msgid "1.1"
274 msgstr "1.1"
275
276 #
277 msgid "1.2"
278 msgstr "1.2"
279
280 #
281 msgid "12V output"
282 msgstr "Wyjście 12V"
283
284 #
285 msgid "13 V"
286 msgstr "13 V"
287
288 #
289 msgid "16:10"
290 msgstr "16:10"
291
292 #
293 msgid "16:10 Letterbox"
294 msgstr "16:10 Letterbox"
295
296 #
297 msgid "16:10 PanScan"
298 msgstr "16:10 PanScan"
299
300 #
301 msgid "16:9"
302 msgstr "16:9"
303
304 #
305 msgid "16:9 Letterbox"
306 msgstr "16:9 Letterbox"
307
308 #
309 msgid "16:9 always"
310 msgstr "16:9 zawsze"
311
312 #
313 msgid "18 V"
314 msgstr "18 V"
315
316 #
317 msgid "2"
318 msgstr "2"
319
320 #
321 msgid "3"
322 msgstr "3"
323
324 #
325 msgid "30 minutes"
326 msgstr "30 minut"
327
328 #
329 msgid "4"
330 msgstr "4"
331
332 #
333 msgid "4:3"
334 msgstr "4:3"
335
336 #
337 msgid "4:3 Letterbox"
338 msgstr "4:3 Letterbox"
339
340 #
341 msgid "4:3 PanScan"
342 msgstr "4:3 PanScan"
343
344 #
345 msgid "5"
346 msgstr "5"
347
348 #
349 msgid "5 minutes"
350 msgstr "5 minut"
351
352 #
353 msgid "6"
354 msgstr "6"
355
356 #
357 msgid "60 minutes"
358 msgstr "60 minut"
359
360 #
361 msgid "7"
362 msgstr "7"
363
364 #
365 msgid "8"
366 msgstr "8"
367
368 #
369 msgid "9"
370 msgstr "9"
371
372 #
373 msgid "<Current movielist location>"
374 msgstr "<Bieżąca lokalizacja>"
375
376 #
377 msgid "<Default movie location>"
378 msgstr "<Domyślna lokalizacja>"
379
380 #
381 msgid "<Last timer location>"
382 msgstr "<Ostatnia lokalizacja timera>"
383
384 #
385 msgid "<unknown>"
386 msgstr "<nieznany>"
387
388 #
389 msgid "??"
390 msgstr "??"
391
392 #
393 msgid "A"
394 msgstr "A"
395
396 msgid "A BackToTheRoots-Skin .. but with Warp-8 speed."
397 msgstr "Powrót do skór podstawowych .. "
398
399 msgid "A BackToTheRoots-Skin .. or good old times."
400 msgstr "Powrót do korzeni-Skórka .. lub starych dobrych czasów."
401
402 msgid "A basic ftp client"
403 msgstr "Podstawowy klient ftp"
404
405 msgid "A client for www.dyndns.org"
406 msgstr "Klient dla www.dyndns.org"
407
408 #
409 #, python-format
410 msgid ""
411 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
412 "Do you want to keep your version?"
413 msgstr ""
414 "Plik konfiguracyjny (%s) został zmodyfikowany od czasu instalacji.\n"
415 "Czy zachować aktualną wersję?"
416
417 msgid "A demo plugin for TPM usage."
418 msgstr "Plugin demo dla użytku TPM."
419
420 msgid "A dreambox simulation from SG-Atlantis displays."
421 msgstr "Symaulacja dreambox`a dla ekranów SG-Atlantis."
422
423 #
424 msgid ""
425 "A finished record timer wants to set your\n"
426 "Dreambox to standby. Do that now?"
427 msgstr ""
428 "Timer zakończonego nagrywanie chce ustawić Twojego\n"
429 "Dreamboxa w stan czuwania. Zrobić to teraz?"
430
431 #
432 msgid ""
433 "A finished record timer wants to shut down\n"
434 "your Dreambox. Shutdown now?"
435 msgstr ""
436 "Timer zakończonego nagrywanie chce wyłączyć\n"
437 "Twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
438
439 #
440 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
441 msgstr "Graficzny EPG dla wszystkich usług określonego bukietu"
442
443 msgid "A graphical EPG interface"
444 msgstr "Graficzny interfejs EPG"
445
446 msgid "A graphical EPG interface and EPG tools manager"
447 msgstr "Graficzny interfejs EPG i EPG Menedżer narzędzi"
448
449 msgid "A graphical EPG interface."
450 msgstr "Graficzny interfejs EPG."
451
452 #
453 msgid ""
454 "A mount entry with this name already exists!\n"
455 "Update existing entry and continue?\n"
456 msgstr ""
457 "Wpis montowania o tej nazwie już istnieje!\n"
458 "Zaktualizować istniejący wpis i kontynuować?\n"
459
460 msgid "A nice looking HD skin from Kerni"
461 msgstr "Fajnie wyglądająca skórka HD od Kerni"
462
463 msgid "A nice looking HD skin in Brushed Alu Design from Kerni."
464 msgstr "Fajnie wyglądająca skórka HD w tonacji starego aluminium od Kerni"
465
466 msgid "A nice looking skin from Kerni"
467 msgstr "Fajnie wyglądająca skórka od Kerni"
468
469 msgid "A plugin to add / remove / modify entries of fstab."
470 msgstr ""
471
472 #
473 #, python-format
474 msgid ""
475 "A record has been started:\n"
476 "%s"
477 msgstr ""
478 "Nagrywanie rozpoczęło się:\n"
479 "%s"
480
481 #
482 msgid ""
483 "A recording is currently running.\n"
484 "What do you want to do?"
485 msgstr ""
486 "Nagrywanie w toku...\n"
487 "Co chcesz zrobić?"
488
489 #
490 msgid ""
491 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
492 "configure the positioner."
493 msgstr "Nagrywanie w toku. Zakończ nagrywanie przed ustawieniem pozycjonera."
494
495 #
496 msgid ""
497 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
498 "start the satfinder."
499 msgstr ""
500 "Nagrywanie w toku . Zatrzymaj nagrywanie przed uruchomieniem miernika "
501 "sygnału."
502
503 #
504 #, python-format
505 msgid "A required tool (%s) was not found."
506 msgstr "Narzędzie (%s) nie zostało znalezione."
507
508 #
509 msgid "A search for available updates is currently in progress."
510 msgstr "Wyszukiwanie dostępnych aktualizacji w toku."
511
512 #
513 msgid ""
514 "A second configured interface has been found.\n"
515 "\n"
516 "Do you want to disable the second network interface?"
517 msgstr ""
518 "Drugi skonfigurowany interfejs został znaleziony.\n"
519 "\n"
520 "Czy chcesz wyłączyć drugi interfejs sieciowy?"
521
522 msgid "A simple downloading application for other plugins"
523 msgstr "Prosta aplikacja pobierania dla innych wtyczek"
524
525 #
526 msgid ""
527 "A sleep timer wants to set your\n"
528 "Dreambox to standby. Do that now?"
529 msgstr ""
530 "Wyłącznik czasowy chce ustawićTwojego\n"
531 "Dreamboxa w trybie czuwania. Zrobić to teraz?"
532
533 #
534 msgid ""
535 "A sleep timer wants to shut down\n"
536 "your Dreambox. Shutdown now?"
537 msgstr ""
538 "Wyłącznik czasowy chce wyłączyć\n"
539 "Twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
540
541 #
542 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
543 msgstr "Podgląd stanu dostępnych ikon i działania"
544
545 #
546 msgid ""
547 "A timer failed to record!\n"
548 "Disable TV and try again?\n"
549 msgstr ""
550 "Timer nie mógł nagrać!\n"
551 "Wyłączyć TV i spróbować ponownie?\n"
552
553 #
554 msgid "A/V Settings"
555 msgstr "Ustawienia A/V"
556
557 #
558 msgid "AA"
559 msgstr "AA"
560
561 #
562 msgid "AB"
563 msgstr "AB"
564
565 #
566 msgid "AC3 default"
567 msgstr "AC3 domyślnie"
568
569 #
570 msgid "AC3 downmix"
571 msgstr "AC3 downmix"
572
573 #
574 msgid "Abort"
575 msgstr "Przerwij"
576
577 #
578 msgid "Abort this Wizard."
579 msgstr "Opuść tego kreatora."
580
581 #
582 msgid "About"
583 msgstr "O tunerze..."
584
585 #
586 msgid "About..."
587 msgstr "Informacje o tunerze..."
588
589 msgid "Access the EPG from within the Movie Player"
590 msgstr ""
591
592 msgid "Access to the ARD-Mediathek"
593 msgstr "Dostęp do ARD-Mediathek"
594
595 msgid "Access to the ARD-Mediathek online video database."
596 msgstr "Dostęp online do bazy danych wideo ARD-Mediathek"
597
598 #
599 msgid "Accesspoint:"
600 msgstr "Punkt dostępowy:"
601
602 #
603 msgid "Action on long powerbutton press"
604 msgstr "Akcja po długim naciśnięciu Power"
605
606 #
607 msgid "Action on short powerbutton press"
608 msgstr "Akcja po krótkim przyciśnięciu Power"
609
610 #
611 msgid "Action:"
612 msgstr "Akcja:"
613
614 #
615 msgid "Activate Picture in Picture"
616 msgstr "Aktywuj PiP"
617
618 msgid "Activate VPS"
619 msgstr ""
620
621 #
622 msgid "Activate network settings"
623 msgstr "Aktywuj ustawienia sieci"
624
625 #
626 msgid "Active"
627 msgstr "Aktywny"
628
629 #
630 msgid ""
631 "Active/\n"
632 "Inactive"
633 msgstr ""
634 "Aktywny/\n"
635 "Niekatywny"
636
637 #
638 msgid "Adapter settings"
639 msgstr "Ustawienia adaptera"
640
641 #
642 msgid "Add"
643 msgstr "Dodaj"
644
645 #
646 msgid "Add Bookmark"
647 msgstr "Dodaj zakładkę"
648
649 #
650 msgid "Add WLAN configuration?"
651 msgstr "Dodać konfigurację WLAN?"
652
653 #
654 msgid "Add a mark"
655 msgstr "Dodaj znacznik"
656
657 #
658 msgid "Add a new NFS or CIFS mount point to your Dreambox."
659 msgstr "Dodaj nowy punkt montowania NFS lub CIFS w Dreamboxie"
660
661 #
662 msgid "Add a new title"
663 msgstr "Dodaj nowy tytuł"
664
665 #
666 msgid "Add network configuration?"
667 msgstr "Dodać konfigurację sieci?"
668
669 #
670 msgid "Add new AutoTimer"
671 msgstr "Dodaj nowy AutoTimer"
672
673 #
674 msgid "Add new network mount point"
675 msgstr "Dodaj nowy punkt montowania sieci"
676
677 msgid "Add similar timer on conflict"
678 msgstr ""
679
680 msgid "Add tags to recorded movies"
681 msgstr ""
682
683 #
684 msgid "Add timer"
685 msgstr "Dodaj timer"
686
687 #
688 msgid "Add timer as disabled on conflict"
689 msgstr "Dodaj timer jako wyłączony przy konflikcie"
690
691 #
692 msgid "Add title"
693 msgstr "Dodaj tytuł"
694
695 #
696 msgid "Add to bouquet"
697 msgstr "Dodaj do bukietu"
698
699 #
700 msgid "Add to favourites"
701 msgstr "Dodaj do ulubionych"
702
703 #
704 msgid "Add zap timer instead of record timer?"
705 msgstr "Dodać zap timer zamiast timera nagrywania?"
706
707 #
708 msgid "Added: "
709 msgstr "Dodano: "
710
711 msgid ""
712 "Adds 'search...' to the context menu of the movie list to allow searches."
713 msgstr ""
714
715 #
716 msgid ""
717 "Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if "
718 "enabled."
719 msgstr "Dołącz ustawienia e2, model dreamboxa, dodatkowe info o tunerze..."
720
721 #
722 msgid "Adds network configuration if enabled."
723 msgstr "Dołącz konfigurację sieci."
724
725 #
726 msgid "Adds wlan configuration if enabled."
727 msgstr "Dołącz konfigurację WLAN."
728
729 #
730 msgid ""
731 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
732 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
733 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
734 "test screens."
735 msgstr ""
736 "Dostosuj ustawienie koloru, żeby wszystkie cienie koloru były rozróżnialne, "
737 "ale wydały się tak nasycone jak tylko możliwie. Jeśli jesteś zadowolony z "
738 "rezultatu wciśnij OK aby wyjść z dostosowania video lub wybierz numer aby "
739 "zobaczyć inny testowy ekran."
740
741 msgid "Adult streaming plugin"
742 msgstr "Wtyczka dla dorosłych"
743
744 msgid "Adult streaming plugin."
745 msgstr "Wtyczka dla dorosłych."
746
747 #
748 msgid "Advanced Options"
749 msgstr "Zaawansowane Opcje"
750
751 #
752 msgid "Advanced Software"
753 msgstr "Zaawansowane oprogramowanie"
754
755 #
756 msgid "Advanced Software Plugin"
757 msgstr "Zaawasnowane oprogramowanie pluginu"
758
759 #
760 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
761 msgstr "Zaawansowane ustawienia A/V"
762
763 #
764 msgid "Advanced Video Setup"
765 msgstr "Zawansowana Konfiguracja Wideo"
766
767 #
768 msgid "Advanced restore"
769 msgstr "Zaawansowane przywracanie"
770
771 msgid ""
772 "After a reboot or power outage, StartupToStandby will bring your Dreambox to "
773 "standby-mode."
774 msgstr ""
775 "Po zaniku zasilania lub restarcie, funkcja StartupToStandby przełączy "
776 "Dreamboxa do trybu czuwania."
777
778 #
779 msgid "After event"
780 msgstr "Po wydarzeniu"
781
782 #
783 msgid ""
784 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
785 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
786 msgstr ""
787 "Gdy kreator zostanie zakończony, możesz ochronić pojedyncze serwisy. Aby "
788 "dowiedzieć sie więcej jak to uczynić, przeczytaj instrukcję obsługi "
789 "Dreamboxa."
790
791 msgid "Ai.HD skin-style control plugin"
792 msgstr "Wyczka kontroli skóry Ai.HD"
793
794 #
795 msgid "Album"
796 msgstr "Album"
797
798 #
799 msgid "All"
800 msgstr "Wszystkie"
801
802 #
803 msgid "All Satellites"
804 msgstr "Wszystkie satelity"
805
806 #
807 msgid "All Time"
808 msgstr "Cały czas"
809
810 #
811 msgid "All non-repeating timers"
812 msgstr "Wszystkie nie-powtarzane timery"
813
814 msgid "Allow to search recordings"
815 msgstr ""
816
817 #
818 msgid "Allow zapping via Webinterface"
819 msgstr "Zezwól na przełącznie z poziomu Web"
820
821 msgid "Allows the execution of TuxboxPlugins."
822 msgstr "Umożliwia wykonanie TuxboxPlugins."
823
824 msgid "Allows to change the order of entries in the main menu manually."
825 msgstr ""
826
827 msgid "Allows to zap using the picture in picture."
828 msgstr ""
829
830 msgid "Allows user to download files from rapidshare in the background."
831 msgstr "Pozwala użytkownikowi na pobieranie w tle plików z rapidshare."
832
833 msgid ""
834 "Allows you to access the service list and plugins requiring access to the "
835 "service list (e.g. Graphical Multi EPG) from within the standard movie "
836 "player.DO NOT install this plugin if you're using a nonstandard movie "
837 "player, e.g. EMC. It will probably break and you might end up with a "
838 "unusable movie player until you uninstall one of the conflicting plugins."
839 msgstr ""
840
841 #
842 msgid "Alpha"
843 msgstr "Przezroczystość"
844
845 #
846 msgid "Alternative radio mode"
847 msgstr "Alternatywny tryb radiowy"
848
849 #
850 msgid "Alternative services tuner priority"
851 msgstr "Alternatywny priorytet usług tunera"
852
853 msgid "Always ask"
854 msgstr "Zawsze pytaj"
855
856 #
857 msgid "Always ask before sending"
858 msgstr "Zawsze pytaj przed wysłaniem"
859
860 msgid "Amount of recordings left"
861 msgstr ""
862
863 #
864 msgid "An empty filename is illegal."
865 msgstr "Pusta nazwa pliku jest nieldozwolona."
866
867 #
868 msgid "An error occured."
869 msgstr "Wystąpił błąd."
870
871 #
872 msgid "An unknown error occured!"
873 msgstr "Wystąpił nieznany błąd!"
874
875 #
876 msgid "Anonymize crashlog?"
877 msgstr "Anonimowy crashlog"
878
879 msgid "Any service/recording"
880 msgstr ""
881
882 #
883 msgid "Arabic"
884 msgstr "Arabski"
885
886 #
887 msgid ""
888 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
889 "\n"
890 msgstr ""
891 "Jesteś pewien że chcesz aktywować tą konfigurację sieci?\n"
892 "\n"
893
894 #
895 msgid ""
896 "Are you sure you want to delete\n"
897 "following backup:\n"
898 msgstr ""
899 "Jesteś pewien że chcesz usunąć\n"
900 "tą kopię zapasową:\n"
901
902 #
903 msgid "Are you sure you want to exit this wizard?"
904 msgstr "Czy chcesz opuścić kreatora?"
905
906 #
907 msgid ""
908 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
909 "\n"
910 msgstr ""
911 "Czy jesteś pewien, że chcesz zrestartować interfejs sieciowy?\n"
912 "\n"
913
914 #
915 msgid ""
916 "Are you sure you want to restore\n"
917 "following backup:\n"
918 msgstr ""
919 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić\n"
920 "daną kopię:\n"
921
922 #
923 msgid ""
924 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
925 "Enigma2 will restart after the restore"
926 msgstr ""
927 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić kopię Enigmy2?\n"
928 "Enigma2 zostanie zrestartowana po przywróceniu"
929
930 #
931 msgid ""
932 "Are you sure you want to save this network mount?\n"
933 "\n"
934 msgstr ""
935 "Jesteś pewien że chcesz zapisać to montowanie sieci?\n"
936 "\n"
937
938 #
939 msgid "Artist"
940 msgstr "Artysta"
941
942 #
943 msgid "Ascending"
944 msgstr "Rosnąco"
945
946 #
947 msgid "Ask before shutdown:"
948 msgstr "Zapytaj przed wyłączeniem:"
949
950 #
951 msgid "Ask user"
952 msgstr "Zapytaj użytkownika"
953
954 #
955 msgid "Aspect Ratio"
956 msgstr "Format obrazu:"
957
958 msgid "Aspect ratio"
959 msgstr "Format obrazu"
960
961 msgid "Assigning providers/services/caids to a CI module"
962 msgstr "Przypisywanie dostawców / usług / CAID do modułu CI"
963
964 #
965 msgid "Audio"
966 msgstr "Dźwięk"
967
968 #
969 msgid "Audio Options..."
970 msgstr "Opcje Dźwięku..."
971
972 msgid "Audio PID"
973 msgstr "Audio PID"
974
975 #
976 msgid "Audio Sync"
977 msgstr "Audio Sync"
978
979 #
980 msgid "Audio Sync Setup"
981 msgstr "Konfiguracja Audio Sync"
982
983 msgid ""
984 "AudoSync allows delaying the sound output (Bitstream/PCM) so that it is "
985 "synchronous to the picture."
986 msgstr ""
987 "AudoSync pozwala na opóźnienia dźwięku (Bitstream / PCM), synchronizuje sie "
988 "do obrazu."
989
990 #
991 msgid "Australia"
992 msgstr "Australia"
993
994 #
995 msgid "Author: "
996 msgstr "Autor: "
997
998 #
999 msgid "Authoring mode"
1000 msgstr "Tryb autoringu"
1001
1002 #
1003 msgid "Auto"
1004 msgstr "Auto"
1005
1006 #
1007 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
1008 msgstr "Auto podział rozdzoałów co ? minuty (0=nigdy)"
1009
1010 #
1011 msgid "Auto flesh"
1012 msgstr "Auto flesh"
1013
1014 #
1015 msgid "Auto scart switching"
1016 msgstr "Auto przełączanie scart"
1017
1018 #
1019 msgid "AutoTimer Editor"
1020 msgstr "Edytor AutoTimera"
1021
1022 #
1023 msgid "AutoTimer Filters"
1024 msgstr "Filtry AutoTimera"
1025
1026 #
1027 msgid "AutoTimer Services"
1028 msgstr "Serwisy AutoTimera"
1029
1030 #
1031 msgid "AutoTimer Settings"
1032 msgstr "Ustawienia AutoTimera"
1033
1034 #
1035 msgid "AutoTimer overview"
1036 msgstr "Przegląd AutoTimera"
1037
1038 msgid ""
1039 "AutoTimer scans the EPG and creates Timers depending on user-defined search  "
1040 "criteria."
1041 msgstr ""
1042 "AutoTimer skanuje EPG i tworzy Timery w zależności od zdefiniowanych przez "
1043 "użytkownika kryteriów."
1044
1045 msgid "AutoTimer was added successfully"
1046 msgstr "Auto Timer został dodany pomyślnie"
1047
1048 msgid "AutoTimer was changed successfully"
1049 msgstr "Auto Timer został zmieniony pomyślnie"
1050
1051 msgid "AutoTimer was removed"
1052 msgstr "Auto Timer został usunięty"
1053
1054 #
1055 msgid "Automatic"
1056 msgstr "Automatycznie"
1057
1058 #
1059 msgid "Automatic Scan"
1060 msgstr "Automatyczne skanowanie"
1061
1062 msgid "Automatic volume adjustment"
1063 msgstr "Automatyczna regulacja głośności"
1064
1065 msgid "Automatic volume adjustment for ac3/dts services."
1066 msgstr "Automatyczna regulacja głośności dla kanałów w AC3 / DTS."
1067
1068 msgid "Automatically change video resolution"
1069 msgstr "Automatyczna zmiana rozdzielczości wideo"
1070
1071 msgid ""
1072 "Automatically changes the output resolution depending on the video "
1073 "resolution you are watching."
1074 msgstr ""
1075 "Automatycznie zmienia rozdzielczości w zależności od rozdzielczości wideo "
1076 "jaką oglądasz."
1077
1078 msgid "Automatically create timer events based on keywords"
1079 msgstr "Automatycznie tworzy timery na podstawie słów kluczowych"
1080
1081 msgid "Automatically informs you on low internal memory"
1082 msgstr "Automatycznie informuje o niskim poziomie pamięci wewnętrznej"
1083
1084 msgid "Automatically refresh EPG"
1085 msgstr "Automatyczne odświeżanie EPG"
1086
1087 msgid "Automatically send crashlogs to Dream Multimedia"
1088 msgstr "Automatyczne wysyłanie crash logów do Dream Multimedia"
1089
1090 msgid "Autoresolution"
1091 msgstr ""
1092
1093 #, python-format
1094 msgid ""
1095 "Autoresolution Plugin Testmode:\n"
1096 "Is %s OK?"
1097 msgstr ""
1098
1099 #
1100 msgid "Autoresolution Switch"
1101 msgstr "Włącznik autoresolution"
1102
1103 #
1104 msgid "Autoresolution is not working in Scart/DVI-PC Mode"
1105 msgstr "Autoresolution nie działa w trybie Scart/DVI-PC"
1106
1107 #
1108 msgid "Autoresolution settings"
1109 msgstr "Ustawienia Autoresolution"
1110
1111 #
1112 msgid "Autoresolution videomode setup"
1113 msgstr "Konfiguracja trybu wideo Autoresolution "
1114
1115 #
1116 msgid "Autos & Vehicles"
1117 msgstr "Samochody & Pojazdy"
1118
1119 #
1120 msgid "Autowrite timer"
1121 msgstr "Zapisz automatycznie Timer"
1122
1123 #
1124 msgid "Available format variables"
1125 msgstr "Dostępne zmienne formatu"
1126
1127 #
1128 msgid "B"
1129 msgstr "B"
1130
1131 #
1132 msgid "BA"
1133 msgstr "BA"
1134
1135 msgid "BASIC-HD Skin by Ismail Demir"
1136 msgstr "BASIC-HD Skin by Ismail Demir"
1137
1138 msgid "BASIC-HD Skin for Dreambox Images created from Ismail Demir"
1139 msgstr "BASIC-HD Skin for Dreambox Images created from Ismail Demir"
1140
1141 #
1142 msgid "BB"
1143 msgstr "BB"
1144
1145 #
1146 msgid "BER"
1147 msgstr "BER"
1148
1149 #
1150 msgid "BER:"
1151 msgstr "BER:"
1152
1153 #
1154 msgid "Back"
1155 msgstr "Powrót"
1156
1157 msgid "Back, lower USB Slot"
1158 msgstr "Tył, dolne gniazdo USB"
1159
1160 msgid "Back, upper USB Slot"
1161 msgstr "Tył, górne gniazdo USB"
1162
1163 #
1164 msgid "Background"
1165 msgstr "Tło"
1166
1167 #
1168 msgid "Backup done."
1169 msgstr "Kopia skończona."
1170
1171 #
1172 msgid "Backup failed."
1173 msgstr "Kopia nieudana."
1174
1175 #
1176 msgid "Backup is running..."
1177 msgstr "Tworzenie kopii..."
1178
1179 #
1180 msgid "Backup system settings"
1181 msgstr "Kopia ustawień systemowych"
1182
1183 #
1184 msgid "Band"
1185 msgstr "Pasmo"
1186
1187 #
1188 msgid "Bandwidth"
1189 msgstr "Szerokie pasmo"
1190
1191 #
1192 msgid "Begin of \"after event\" timespan"
1193 msgstr "Rozpocznij \"po wydarzeniu\" horyzont czasowy"
1194
1195 #
1196 msgid "Begin of timespan"
1197 msgstr "Rozpocznij horyzont czasowy"
1198
1199 #
1200 msgid "Begin time"
1201 msgstr "Czas rozpoczęcia"
1202
1203 #
1204 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
1205 msgstr "Zachowanie 'pauzy' gdy zatrzymany"
1206
1207 #
1208 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
1209 msgstr "Zachowanie przycisku 0 w trybie PiP"
1210
1211 #
1212 msgid "Behavior when a movie is started"
1213 msgstr "Zachowanie gdy film rozpoczęty"
1214
1215 #
1216 msgid "Behavior when a movie is stopped"
1217 msgstr "Zachowanie gdy film zatrzymany"
1218
1219 #
1220 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
1221 msgstr "Zachowanie gdy film osiąga koniec"
1222
1223 #
1224 msgid "Bitrate:"
1225 msgstr "Bitrate:"
1226
1227 #
1228 msgid "Block noise reduction"
1229 msgstr "Blokowa redukcja szumów"
1230
1231 #
1232 msgid "Blue boost"
1233 msgstr "Niebieski"
1234
1235 msgid "Bonjour/Avahi control plugin"
1236 msgstr "Wtyczka kontroli Bonjour/Avahi"
1237
1238 msgid "Bonjour/Avahi control plugin."
1239 msgstr "Wtyczka kontroli Bonjour/Avahi."
1240
1241 #
1242 msgid "Bookmarks"
1243 msgstr "Zakładki"
1244
1245 #
1246 msgid "Bouquets"
1247 msgstr "Bukiety"
1248
1249 #
1250 msgid "Brazil"
1251 msgstr "Brazylia"
1252
1253 #
1254 msgid "Brightness"
1255 msgstr "Jasność"
1256
1257 msgid ""
1258 "Browse ORF and SAT1 Teletext independent from channel. This need I-net "
1259 "conection."
1260 msgstr ""
1261 "Przeglądaj Teletext ORF i SAT1 niezależnie od kanału. Wymaga połaczenia I-"
1262 "net."
1263
1264 msgid "Browse for and connect to network shares"
1265 msgstr "Przeglądaj i łącz się do udziałów sieciowych"
1266
1267 msgid "Browse for nfs/cifs shares and connect to them."
1268 msgstr "Przeglądaj udziały NFS / CIFS i podłącz się do nich."
1269
1270 #
1271 msgid "Browse network neighbourhood"
1272 msgstr "Przeglądaj sąsiedztwo sieci"
1273
1274 #
1275 msgid "Burn DVD"
1276 msgstr "Wypal DVD"
1277
1278 #
1279 msgid "Burn existing image to DVD"
1280 msgstr "Nagraj dostępne image na DVD"
1281
1282 msgid "Burn to DVD"
1283 msgstr "Wypal na DVD..."
1284
1285 msgid "Burn your recordings to DVD"
1286 msgstr "Wypal swoje nagrania na DVD"
1287
1288 #
1289 msgid "Bus: "
1290 msgstr "Bus:"
1291
1292 msgid ""
1293 "By enabling this events will not be matched if they don't occur on certain "
1294 "dates."
1295 msgstr ""
1296 "Po włączeniu tej funkcji wydrzenia nie zostaną dopasowane, jeśli nie "
1297 "występują one w określonych terminach."
1298
1299 msgid ""
1300 "By enabling this you will be notified about similar timers added during "
1301 "automated polling. There is no intelligence involved, so it might bother you "
1302 "about the same conflict over and over."
1303 msgstr ""
1304
1305 msgid ""
1306 "By enabling this you will be notified about timer conflicts found during "
1307 "automated polling. There is no intelligence involved, so it might bother you "
1308 "about the same conflict over and over."
1309 msgstr ""
1310 "Po włączeniu tej funkcji zostaniesz powiadomiony o konfliktach Timerów "
1311 "znalezionych podczas automatycznego pobierania. Nie jest to inteligentne "
1312 "rozwiązanie, więc ten sam konflikt może dręczyć Cię w kółko."
1313
1314 #
1315 msgid ""
1316 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
1317 "displayed."
1318 msgstr "Naciśnięcie przycisku OK spowodyje wyświetlenie pasek info."
1319
1320 #
1321 msgid "C"
1322 msgstr "C"
1323
1324 #
1325 msgid "C-Band"
1326 msgstr "Pasmo C"
1327
1328 msgid "CDInfo"
1329 msgstr "CDInfo"
1330
1331 msgid ""
1332 "CDInfo enables gathering album and track details from CDDB and CD-Text when "
1333 "playing Audio CDs in Mediaplayer."
1334 msgstr ""
1335 "CDInfo umożliwia gromadzenie albumów i utworów z CDDB i CD-Text podczas "
1336 "odtwarzania płyt Audio CD w Media playerze."
1337
1338 #
1339 msgid "CI assignment"
1340 msgstr "Zadania CI"
1341
1342 #
1343 msgid "CIFS share"
1344 msgstr "Podział CIFS"
1345
1346 #
1347 msgid "CVBS"
1348 msgstr "CVBS"
1349
1350 #
1351 msgid "Cable"
1352 msgstr "Kablówka"
1353
1354 #
1355 msgid "Cache Thumbnails"
1356 msgstr "Przechowuj miniatury"
1357
1358 msgid "Callmonitor for NCID-based call notification"
1359 msgstr "Monitor rozmów dla NCID-bazowych powiadomieniach połączenia"
1360
1361 msgid "Callmonitor for the Fritz!Box routers"
1362 msgstr "Callmonitor dla routerów Fritz!Box"
1363
1364 msgid "Can't connect to server. Please check your network!"
1365 msgstr "Nie można się połączyć. Sprawdź sieć!"
1366
1367 #
1368 msgid "Canada"
1369 msgstr "Kanada"
1370
1371 #
1372 msgid "Cancel"
1373 msgstr "Anuluj"
1374
1375 #
1376 msgid "Capacity: "
1377 msgstr "Pojemność:"
1378
1379 #
1380 msgid "Card"
1381 msgstr "Karta"
1382
1383 #
1384 msgid "Catalan"
1385 msgstr "Hiszpański"
1386
1387 #
1388 msgid "Center screen at the lower border"
1389 msgstr "Centralny ekran na niższym brzegu"
1390
1391 #
1392 msgid "Center screen at the upper border"
1393 msgstr "Centralny ekran na wyższym brzegu"
1394
1395 #
1396 msgid "Change active delay"
1397 msgstr "Zmień aktywne opóźnienie"
1398
1399 #
1400 msgid "Change bouquets in quickzap"
1401 msgstr "Automatyczna zmiana bukietów"
1402
1403 #
1404 msgid "Change default recording offset?"
1405 msgstr "Zmienić domyślny ofset nagrywania?"
1406
1407 #
1408 msgid "Change hostname"
1409 msgstr "Zmień nazwę hosta"
1410
1411 #
1412 msgid "Change pin code"
1413 msgstr "Zmień kod pin"
1414
1415 msgid "Change service PIN"
1416 msgstr "Zmień PIN serwisu"
1417
1418 msgid "Change service PINs"
1419 msgstr "Zmień PINy serwisu"
1420
1421 msgid "Change setup PIN"
1422 msgstr "Zmień konfigurację PIN"
1423
1424 #
1425 msgid "Change step size"
1426 msgstr "Zmień rozmiar skoku"
1427
1428 #
1429 msgid "Change the hostname of your Dreambox."
1430 msgstr "Zmień nazwę hosta w Dreamboxie."
1431
1432 msgid "Changelog"
1433 msgstr "Lista zmian"
1434
1435 #
1436 msgid "Channel"
1437 msgstr "Wybierz kanał"
1438
1439 #
1440 msgid "Channel Selection"
1441 msgstr "Wybór kanału"
1442
1443 #
1444 msgid "Channel audio:"
1445 msgstr "Kanał audio:"
1446
1447 #
1448 msgid "Channel not in services list"
1449 msgstr "Kanału nie ma na liście serwisów"
1450
1451 #
1452 msgid "Channel:"
1453 msgstr "Kanał:"
1454
1455 #
1456 msgid "Channellist menu"
1457 msgstr "Menu listy kanałów"
1458
1459 #
1460 msgid "Channels"
1461 msgstr "Kanały"
1462
1463 #
1464 msgid "Chap."
1465 msgstr "Rozdz."
1466
1467 #
1468 msgid "Chapter"
1469 msgstr "Rozdział"
1470
1471 #
1472 msgid "Chapter:"
1473 msgstr "Rozdział:"
1474
1475 #
1476 msgid "Check"
1477 msgstr "Sprawdź"
1478
1479 #
1480 msgid "Checking Filesystem..."
1481 msgstr "Sprawdź System Plików..."
1482
1483 #
1484 msgid "Choose Tuner"
1485 msgstr "Wybierz tuner"
1486
1487 #
1488 msgid "Choose a wireless network"
1489 msgstr "Wybierz sieć bezprzewodową"
1490
1491 #
1492 msgid "Choose backup files"
1493 msgstr "Wybierz pliki do kopii"
1494
1495 #
1496 msgid "Choose backup location"
1497 msgstr "Wybierz miejsce kopii"
1498
1499 #
1500 msgid "Choose bouquet"
1501 msgstr "Wybierz bukiet"
1502
1503 msgid "Choose image to download"
1504 msgstr "Wybierz Image do pobrania"
1505
1506 #
1507 msgid "Choose target folder"
1508 msgstr "Wybierz folder docelowy"
1509
1510 #
1511 msgid "Choose upgrade source"
1512 msgstr "Wybierz źródło aktualizacji"
1513
1514 #
1515 msgid "Choose your Skin"
1516 msgstr "Wybierz Skina"
1517
1518 #
1519 msgid "Circular left"
1520 msgstr "Kołój w lewo"
1521
1522 #
1523 msgid "Circular right"
1524 msgstr "Kołój w prawo"
1525
1526 #
1527 msgid "Classic"
1528 msgstr "Klasyczny"
1529
1530 #
1531 msgid "Cleanup"
1532 msgstr "Czyść"
1533
1534 #
1535 msgid "Cleanup Wizard"
1536 msgstr "Kreator czyszczenia"
1537
1538 #
1539 msgid "Cleanup Wizard settings"
1540 msgstr "Kreator czyszczenia"
1541
1542 msgid "Cleanup timerlist automatically"
1543 msgstr "Czyść listę Timerów automatycznie"
1544
1545 msgid "Cleanup timerlist automatically."
1546 msgstr "Czyść listę Timerów automatycznie."
1547
1548 msgid ""
1549 "Cleanup timerlist, orphaned movie files and setting backups automatically "
1550 "according to specfied rules."
1551 msgstr ""
1552
1553 msgid ""
1554 "Cleanup timerlist, orphaned movie files and setting backups automatically."
1555 msgstr ""
1556
1557 #
1558 msgid "CleanupWizard"
1559 msgstr "Kreator czyszczenia"
1560
1561 #
1562 msgid "Clear before scan"
1563 msgstr "Czyść przed skanowaniem"
1564
1565 #
1566 msgid "Clear history on Exit:"
1567 msgstr "Wyczyść historię przy wyjsciu:"
1568
1569 #
1570 msgid "Clear log"
1571 msgstr "Wyczyść log"
1572
1573 #
1574 msgid "Close"
1575 msgstr "Zamknij"
1576
1577 #
1578 msgid "Close and forget changes"
1579 msgstr "Zamknij i opuść zmiany"
1580
1581 #
1582 msgid "Close and save changes"
1583 msgstr "Zamknij i zapisz zmiany"
1584
1585 #
1586 msgid "Close title selection"
1587 msgstr "Zamknij wybór tytułu"
1588
1589 msgid "Code rate HP"
1590 msgstr "Wskaźnik kodu HP"
1591
1592 msgid "Code rate LP"
1593 msgstr "Wskaźnik kodu LP"
1594
1595 #
1596 msgid "Collection name"
1597 msgstr "Nazwa kolekcji"
1598
1599 #
1600 msgid "Collection settings"
1601 msgstr "Ustawienia kolekcji"
1602
1603 #
1604 msgid "Color Format"
1605 msgstr "Format kolorów"
1606
1607 #
1608 msgid "Comedy"
1609 msgstr "Komedia"
1610
1611 #
1612 msgid "Command execution..."
1613 msgstr "Wykonywanie polecenia..."
1614
1615 #
1616 msgid "Command order"
1617 msgstr "Kolejność poleceń"
1618
1619 #
1620 msgid "Committed DiSEqC command"
1621 msgstr "Komenda DiSEqC Commited"
1622
1623 #
1624 msgid "Common Interface"
1625 msgstr "Moduł Dostępu"
1626
1627 #
1628 msgid "Common Interface Assignment"
1629 msgstr "Zadania Modułu CI"
1630
1631 #
1632 msgid "CommonInterface"
1633 msgstr "Moduł CI"
1634
1635 #
1636 msgid "Communication"
1637 msgstr "Komunikacja"
1638
1639 #
1640 msgid "Compact Flash"
1641 msgstr "Compact Flash"
1642
1643 #
1644 msgid "Complete"
1645 msgstr "Zakończ"
1646
1647 #
1648 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
1649 msgstr "Kompleksowe (pozwala mixować ścieżki audio i aspekty)"
1650
1651 msgid "Composition of the recording filenames"
1652 msgstr "Skład nazwy nagrania"
1653
1654 #
1655 msgid "Configuration Mode"
1656 msgstr "Tryb konfiguracji"
1657
1658 #
1659 msgid "Configuration for the Webinterface"
1660 msgstr "Konfigracja Webinterfejsu"
1661
1662 #
1663 msgid "Configure AutoTimer behavior"
1664 msgstr "Ustaw zachowanie AutoTimera"
1665
1666 #
1667 msgid "Configure interface"
1668 msgstr "Konfiguracja interfejsu"
1669
1670 #
1671 msgid "Configure nameservers"
1672 msgstr "Konfiguracja nameservera"
1673
1674 msgid "Configure your WLAN network interface"
1675 msgstr "Konfiguracja karty sieciowej WLAN"
1676
1677 #
1678 msgid "Configure your internal LAN"
1679 msgstr "Skonfiguruj wewnętrzną sieć LAN"
1680
1681 #
1682 msgid "Configure your network again"
1683 msgstr "Ponowna konfiguracja sieci"
1684
1685 #
1686 msgid "Configure your wireless LAN again"
1687 msgstr "Skonfiguruj ponownie bezprzewodową sieć LAN"
1688
1689 #
1690 msgid "Configuring"
1691 msgstr "Konfigurowanie"
1692
1693 #
1694 msgid "Conflicting timer"
1695 msgstr "Konflikt timera"
1696
1697 #
1698 msgid "Connect"
1699 msgstr "Połącz"
1700
1701 #
1702 msgid "Connect to a Wireless Network"
1703 msgstr "Połącz z siecią bezprzewodową"
1704
1705 #
1706 msgid "Connected to"
1707 msgstr "Podłączony do"
1708
1709 #
1710 msgid "Connected!"
1711 msgstr "Połączony!"
1712
1713 #
1714 msgid "Constellation"
1715 msgstr "Konstelacja"
1716
1717 #
1718 msgid "Content does not fit on DVD!"
1719 msgstr "Zawartość nie pasuje do DVD!"
1720
1721 #
1722 msgid "Continue"
1723 msgstr "Kontynuuj"
1724
1725 #
1726 msgid "Continue in background"
1727 msgstr "Kontynuuj w tle"
1728
1729 #
1730 msgid "Continue playing"
1731 msgstr "Kontynuuj odtwarzanie"
1732
1733 #
1734 msgid "Contrast"
1735 msgstr "Kontrast"
1736
1737 msgid "Control recording completely by service"
1738 msgstr ""
1739
1740 msgid "Control your Dreambox with your Web browser."
1741 msgstr "Zarządzaj Dreamboxem przez przeglądarkę internetową."
1742
1743 msgid "Control your Dreambox with your browser"
1744 msgstr "Zarządzaj Dreamboxem przez przeglądarkę internetową"
1745
1746 msgid "Control your dreambox with only the MUTE button"
1747 msgstr "Sterowanie Dreamboxem tylko za pomocą przycisku MUTE"
1748
1749 msgid "Control your dreambox with only the MUTE button."
1750 msgstr "Sterowanie Dreamboxem tylko za pomocą przycisku MUTE."
1751
1752 msgid "Control your internal system fan."
1753 msgstr "Sterowanie wewnętrznego wentylatora."
1754
1755 msgid "Control your kids's tv usage"
1756 msgstr "Zarządzaj kotrolą rodzicielską"
1757
1758 msgid "Control your system fan"
1759 msgstr "Sterowanie wentylatorem systemu."
1760
1761 msgid "Copy, rename, delete, move local files on your Dreambox."
1762 msgstr "Kopiuj, zmieniaj nazwy, usuwaj, przenoś pliki lokalne na Dreambox."
1763
1764 #
1765 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
1766 msgstr "Połączenie z Dreambox .NFI Image Serwerem nie powiodło sie:"
1767
1768 #
1769 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
1770 msgstr "Nie mogę odczytać nośnika. Czy nośnik znajduje się w czytniku?"
1771
1772 #
1773 msgid "Could not open Picture in Picture"
1774 msgstr "Nie mozna otworzyć PiP"
1775
1776 #
1777 #, python-format
1778 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
1779 msgstr "Nie można nagrać z powodu konfliktu timera %s"
1780
1781 #, python-format
1782 msgid "Couldn't record due to invalid service %s"
1783 msgstr "Nie można nagrywać z powodu nieprawidłowych serwisów % s"
1784
1785 #
1786 msgid "Crashlog settings"
1787 msgstr "Ustawienia crashlog"
1788
1789 #
1790 msgid "CrashlogAutoSubmit"
1791 msgstr "CrashlogAutoSubmit"
1792
1793 #
1794 msgid "CrashlogAutoSubmit settings"
1795 msgstr "Ustawienia crashlog"
1796
1797 #
1798 msgid "CrashlogAutoSubmit settings..."
1799 msgstr "Ustawienia crashlog..."
1800
1801 #
1802 msgid ""
1803 "Crashlogs found!\n"
1804 "Send them to Dream Multimedia?"
1805 msgstr ""
1806 "Znaleziono crashlog(i)!\n"
1807 "Wysłać do DreamMultimedia?"
1808
1809 #
1810 msgid "Create DVD-ISO"
1811 msgstr "Stwórz DVD-ISO"
1812
1813 msgid "Create a backup of your Video DVD on your DreamBox hard drive."
1814 msgstr "Tworzy kopię zapasową Twojego Video DVD na twardym dysku DreamBoxa."
1815
1816 msgid "Create a backup of your Video-DVD"
1817 msgstr "Tworzy kopię zapasową Twojego Video DVD"
1818
1819 #
1820 msgid "Create a new AutoTimer."
1821 msgstr "Stwórz nowy AutoTimer."
1822
1823 #
1824 msgid "Create a new timer using the classic editor"
1825 msgstr "Stwórz nowy timer używając klasycznego edytora"
1826
1827 #
1828 msgid "Create a new timer using the wizard"
1829 msgstr "Stwórz nowy timer używając kreatora"
1830
1831 #
1832 msgid "Create movie folder failed"
1833 msgstr "Tworzenie katalogu filmu nie powiodło się"
1834
1835 msgid "Create preview pictures of your Movies"
1836 msgstr "Tworzy zdjęciowy podgląd twoich filmów"
1837
1838 msgid "Create remote timers"
1839 msgstr "Tworzenie zdalnych Timerów"
1840
1841 msgid "Create timers on remote Dreamboxes."
1842 msgstr "Zdalne tworzenie Timerów na Dreamboxach."
1843
1844 #
1845 #, python-format
1846 msgid "Creating directory %s failed."
1847 msgstr "Utworzenie katalogu %s nie powiodło się."
1848
1849 #
1850 msgid "Creating partition failed"
1851 msgstr "Tworzenie partycji nie powiodło się"
1852
1853 #
1854 msgid "Croatian"
1855 msgstr "Chorwacki"
1856
1857 #
1858 msgid "Current Transponder"
1859 msgstr "Aktualny Transponder"
1860
1861 msgid "Current device: "
1862 msgstr "Obecne urządzenia:"
1863
1864 #
1865 msgid "Current settings:"
1866 msgstr "Aktualne ustawienia:"
1867
1868 #
1869 msgid "Current value: "
1870 msgstr "Obecna wartość: "
1871
1872 #
1873 msgid "Current version:"
1874 msgstr "Aktualna wersja:"
1875
1876 msgid "Currently installed image"
1877 msgstr "Aktualnie zainstalowane Image"
1878
1879 #
1880 #, python-format
1881 msgid "Custom (%s)"
1882 msgstr "Zwykły (%s)"
1883
1884 #
1885 msgid "Custom location"
1886 msgstr "Niestandardowa lokalizacja"
1887
1888 #
1889 msgid "Custom offset"
1890 msgstr "Niestandardowy offset"
1891
1892 #
1893 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
1894 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '1'/'3'"
1895
1896 #
1897 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
1898 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '4'/'6'"
1899
1900 #
1901 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
1902 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '7'/'9'"
1903
1904 #
1905 msgid "Customize"
1906 msgstr "Konfiguracja"
1907
1908 msgid "Customize Vali-XD skins"
1909 msgstr "Dostosuj skórki Vali-XD"
1910
1911 msgid "Customize Vali-XD skins by yourself."
1912 msgstr "Dostosuj przez siebie skórki Vali-XD."
1913
1914 #
1915 msgid "Cut"
1916 msgstr "Wytnij"
1917
1918 msgid "Cut your movies"
1919 msgstr "Przycinaj swoje filmy"
1920
1921 msgid "Cut your movies."
1922 msgstr "Przycinaj swoje filmy."
1923
1924 msgid "CutListEditor allows you to edit your movies"
1925 msgstr "CutListEditor pozwala na edycję filmów"
1926
1927 msgid ""
1928 "CutListEditor allows you to edit your movies.\n"
1929 "Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
1930 "cut'.\n"
1931 "Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
1932 msgstr ""
1933 "CutListEditor pozwala na edycję filmów.\n"
1934 "Zaznacz odkąd chcesz wyciąć. Naciśnij przycisk OK, wybierz opcję \"rozpocząć "
1935 "cięcie.\n"
1936 "Następnie zaznacz koniec, naciśnij OK, wybierz \"koniec cięcia\". To "
1937 "wszystko."
1938
1939 #
1940 msgid "Cutlist editor..."
1941 msgstr "Edytor cięcia filmu..."
1942
1943 #
1944 msgid "Czech"
1945 msgstr "Czeski"
1946
1947 #
1948 msgid "Czech Republic"
1949 msgstr "Czechy"
1950
1951 #
1952 msgid "D"
1953 msgstr "D"
1954
1955 #
1956 msgid "DHCP"
1957 msgstr "DHCP"
1958
1959 #
1960 msgid "DUAL LAYER DVD"
1961 msgstr "DUAL LAYER DVD"
1962
1963 #
1964 msgid "DVB-S"
1965 msgstr "DVB-S"
1966
1967 #
1968 msgid "DVB-S2"
1969 msgstr "DVB-S2"
1970
1971 msgid "DVD Drive"
1972 msgstr "Napęd DVD"
1973
1974 #
1975 msgid "DVD File Browser"
1976 msgstr "Przeglądarka DVD"
1977
1978 #
1979 msgid "DVD Player"
1980 msgstr "Odtwarzacz DVD"
1981
1982 #
1983 msgid "DVD Titlelist"
1984 msgstr "Tytuły DVD"
1985
1986 #
1987 msgid "DVD media toolbox"
1988 msgstr "Narzedzia nośnika DVD"
1989
1990 msgid "DVDPlayer plays your DVDs on your Dreambox"
1991 msgstr "DVDPlayer odtworzy płyty DVD na Twoim Dreamboxie"
1992
1993 msgid ""
1994 "DVDPlayer plays your DVDs on your Dreambox.\n"
1995 "With the DVDPlayer you can play your DVDs on your Dreambox from a DVD or "
1996 "even from an iso file or video_ts folder on your harddisc or network."
1997 msgstr ""
1998 "DVDPlayer odtworzy płyty DVD na Twoim Dreamboxie.\n"
1999 "Za pomocą DVDPlayer można odtwarzać filmy DVD na Dreambox z czytnikiem DVD "
2000 "lub z pliku iso oraz foldera VIDEO_TS na dysku twardym lub z sieci."
2001
2002 #
2003 msgid "Danish"
2004 msgstr "Duński"
2005
2006 #
2007 msgid "Date"
2008 msgstr "Data"
2009
2010 #
2011 msgid "Decide if you want to enable or disable the Cleanup Wizard."
2012 msgstr "Zdecyduj czy włączyć lub wyłączyc kreator czyszczenia"
2013
2014 #
2015 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
2016 msgstr "Zdecyduj co powinno być zrobione gdy crashlogi zostaną znalezione."
2017
2018 #
2019 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
2020 msgstr "Zdecyduj co powino sie wydarzyć po złożeniu crashlogów."
2021
2022 #
2023 msgid "Decrease delay"
2024 msgstr "Zmniejsz opóźnienie"
2025
2026 #
2027 #, python-format
2028 msgid "Decrease delay by %i ms (can be set)"
2029 msgstr "Zwiększ opóźnienie o %i ms (można ustawić)"
2030
2031 #
2032 msgid "Deep Standby"
2033 msgstr "Głębokie Czuwanie"
2034
2035 #
2036 msgid "Default"
2037 msgstr "Domyślny"
2038
2039 #
2040 msgid "Default Settings"
2041 msgstr "Ustawienia Domyślne"
2042
2043 #
2044 msgid "Default movie location"
2045 msgstr "Domyślna lokalizacja"
2046
2047 #
2048 msgid "Default services lists"
2049 msgstr "Standardowa lista serwisów"
2050
2051 #
2052 msgid "Defaults"
2053 msgstr "Domyślne"
2054
2055 msgid "Define a startup service"
2056 msgstr "Zdefiniuj usługi startowe"
2057
2058 msgid "Define a startup service for your Dreambox."
2059 msgstr "Zdefiniuj usługi startowe dla Twojego Dreamboxa."
2060
2061 #
2062 msgid "Deinterlacer mode for interlaced content"
2063 msgstr "Tryb bez przeplotu dla zawartości z przeplotem"
2064
2065 #
2066 msgid "Deinterlacer mode for progressive content"
2067 msgstr "Tryb bez przeplotu dla zawartości progresywnej"
2068
2069 #
2070 msgid "Delay"
2071 msgstr "Opóźnienie"
2072
2073 #
2074 msgid "Delay x seconds after service started"
2075 msgstr "Opóżnienie x sekund po starcie serwisu"
2076
2077 #
2078 msgid "Delete"
2079 msgstr "Usuń"
2080
2081 #
2082 msgid "Delete crashlogs"
2083 msgstr "Usuń crashlogi"
2084
2085 #
2086 msgid "Delete entry"
2087 msgstr "Skasuj wpis"
2088
2089 #
2090 msgid "Delete failed!"
2091 msgstr "Kasowanie nie powiodło się!"
2092
2093 #
2094 msgid "Delete mount"
2095 msgstr "Usuń montowanie"
2096
2097 #
2098 #, python-format
2099 msgid ""
2100 "Delete no more configured satellite\n"
2101 "%s?"
2102 msgstr ""
2103 "Czy usunąć nie skonfigurowanego satelitę\n"
2104 "%s?"
2105
2106 #
2107 msgid "Descending"
2108 msgstr "Malejąco"
2109
2110 #
2111 msgid "Description"
2112 msgstr "Opis"
2113
2114 #
2115 msgid "Deselect"
2116 msgstr "Odznacz"
2117
2118 msgid "Details for plugin: "
2119 msgstr "Szczegóły dotyczące wtyczki:"
2120
2121 #
2122 msgid "Detected HDD:"
2123 msgstr "Wykryto Hdd:"
2124
2125 #
2126 msgid "Detected NIMs:"
2127 msgstr "Wykryto NIMs:"
2128
2129 #
2130 msgid "DiSEqC"
2131 msgstr "DiSEqC"
2132
2133 #
2134 msgid "DiSEqC A/B"
2135 msgstr "DiSEqC A/B"
2136
2137 #
2138 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
2139 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
2140
2141 #
2142 msgid "DiSEqC mode"
2143 msgstr "Tryb DiSEqC"
2144
2145 #
2146 msgid "DiSEqC repeats"
2147 msgstr "Ilość powtorzeń DiSEqC"
2148
2149 #
2150 msgid "DiSEqC-Tester settings"
2151 msgstr "DiSEqC- ustawienia testera"
2152
2153 #
2154 msgid "Dialing:"
2155 msgstr "Wybieranie:"
2156
2157 #
2158 msgid "Digital contour removal"
2159 msgstr "Cyfrowe usunięcie konturu"
2160
2161 #
2162 msgid "Dir:"
2163 msgstr "Katalog:"
2164
2165 msgid "Direct playback of Youtube videos"
2166 msgstr "Bezpośrednie odtwarzanie filmów z YouTube"
2167
2168 #
2169 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
2170 msgstr "Bezpośrednie odtwarzanie podczepionych tytułów bez menu"
2171
2172 #
2173 #, python-format
2174 msgid "Directory %s nonexistent."
2175 msgstr "Katalog %s nie istnieje"
2176
2177 #
2178 msgid "Directory browser"
2179 msgstr "Przeglądarka katalogów"
2180
2181 #
2182 msgid "Disable"
2183 msgstr "Wyłącz"
2184
2185 #
2186 msgid "Disable Picture in Picture"
2187 msgstr "Wyłącz PiP"
2188
2189 #
2190 msgid "Disable crashlog reporting"
2191 msgstr "Wyłącz raportowanie o crashlogach"
2192
2193 #
2194 msgid "Disable timer"
2195 msgstr "Wyłącz timer"
2196
2197 #
2198 msgid "Disabled"
2199 msgstr "Wyłączone"
2200
2201 #
2202 msgid "Discard changes and close plugin"
2203 msgstr "Odrzuć zmiany i zamknij plugin"
2204
2205 #
2206 msgid "Discard changes and close screen"
2207 msgstr "Odrzuć zmiany i opuść ekran"
2208
2209 #
2210 msgid "Disconnect"
2211 msgstr "Rozłącz"
2212
2213 #
2214 msgid "Dish"
2215 msgstr "Antena"
2216
2217 #
2218 msgid "Display 16:9 content as"
2219 msgstr "Wyświetlaj zawartość 16:9 jako"
2220
2221 #
2222 msgid "Display 4:3 content as"
2223 msgstr "Wyświetlaj zawartość 4:3 jako"
2224
2225 #
2226 msgid "Display >16:9 content as"
2227 msgstr "Wyświetlaj zawartość 16:9 jako"
2228
2229 #
2230 msgid "Display Setup"
2231 msgstr "Ustawienia OLED"
2232
2233 #
2234 msgid "Display and Userinterface"
2235 msgstr "Wyświetlanie i Interfejs użytkownika"
2236
2237 #
2238 msgid "Display search results by:"
2239 msgstr "Pokaż rezultat wyszukiwania wg:"
2240
2241 msgid "Display your photos on the TV"
2242 msgstr "Wyświetlanie zdjęć na ekranie telewizora"
2243
2244 msgid "Displays Movie Information from the InternetMovieDatabase"
2245 msgstr ""
2246
2247 msgid "Displays Movie Information from the Online Film Datenbank (German)"
2248 msgstr ""
2249
2250 #
2251 #, python-format
2252 msgid ""
2253 "Do you really want to REMOVE\n"
2254 "the plugin \"%s\"?"
2255 msgstr ""
2256 "Czy chcesz USUNĄĆ\n"
2257 "plugina \"%s\"?"
2258
2259 #
2260 msgid ""
2261 "Do you really want to check the filesystem?\n"
2262 "This could take lots of time!"
2263 msgstr ""
2264 "Czy na pewno chcesz sprawdzić sysem plików?\n"
2265 "Czynność może zająć dużo czasu!"
2266
2267 #, python-format
2268 msgid ""
2269 "Do you really want to delete %s\n"
2270 "%s?"
2271 msgstr ""
2272 "Czy na pewno chcesz usunąć %s\n"
2273 "%s?"
2274
2275 #
2276 #, python-format
2277 msgid "Do you really want to delete %s?"
2278 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć %s?"
2279
2280 #
2281 #, python-format
2282 msgid ""
2283 "Do you really want to download\n"
2284 "the plugin \"%s\"?"
2285 msgstr ""
2286 "Czy chcesz ściągnąć\n"
2287 "plugina \"%s\" ?"
2288
2289 #
2290 msgid "Do you really want to exit?"
2291 msgstr "Czy na pewno chcesz wyjść?"
2292
2293 #
2294 msgid ""
2295 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
2296 "All data on the disk will be lost!"
2297 msgstr ""
2298 "Czy chcesz zainicjować Hdd?\n"
2299 "Wszystkie dane na dysku zostaną skasowane!"
2300
2301 #
2302 #, python-format
2303 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
2304 msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć katalog %s z dysku?"
2305
2306 #
2307 #, python-format
2308 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
2309 msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć zakładke %s?"
2310
2311 #
2312 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
2313 msgstr "Czy chcesz nagrać tę kolekcje na nosniku DVD?"
2314
2315 #
2316 msgid "Do you want to do a service scan?"
2317 msgstr "Czy chcesz przeprowadzić skanowanie serwisów?"
2318
2319 #
2320 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
2321 msgstr "Czy chcesz wykonać kolejne ręczne skanowanie?"
2322
2323 #, python-format
2324 msgid "Do you want to download the image to %s ?"
2325 msgstr "Czy chcesz pobrać Image do %s ?"
2326
2327 #
2328 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
2329 msgstr "Czy chcesz włączyć kontrole rodzicielską w Twoim Dreamboxie?"
2330
2331 #
2332 msgid "Do you want to enter a username and password for this host?\n"
2333 msgstr "Czy chcesz wpisać nazwę użytkownika i hasło dla tego hosta?\n"
2334
2335 #
2336 msgid "Do you want to install default sat lists?"
2337 msgstr "Czy chcesz zainstalować domyślna listę satelit?"
2338
2339 #
2340 msgid "Do you want to install the package:\n"
2341 msgstr "Chcesz zainstalowac paczkę:\n"
2342
2343 #
2344 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
2345 msgstr "Czy chcesz odtwarzać DVD znajdujące się w czytniku?"
2346
2347 #
2348 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
2349 msgstr "Czy chcesz obejrzeć DVD przed jego nagraniem?"
2350
2351 #
2352 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
2353 msgstr "Chcesz uruchomić ponownie Dreamboxa?"
2354
2355 #
2356 msgid "Do you want to remove the package:\n"
2357 msgstr "Chcesz usunąć paczkę:\n"
2358
2359 #
2360 msgid "Do you want to restore your settings?"
2361 msgstr "Czy chcesz przywrócić swoje ustawienia?"
2362
2363 #
2364 msgid "Do you want to resume this playback?"
2365 msgstr "Czy chcesz wznowić odtwarzanie?"
2366
2367 #
2368 msgid "Do you want to see more entries?"
2369 msgstr "Chcesz zobaczyć wiecej wpisow?"
2370
2371 #
2372 msgid ""
2373 "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you "
2374 "if needed?"
2375 msgstr "Czy dołączyć twój adres email i nazwę jeśli będzie trzeba?"
2376
2377 #
2378 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
2379 msgstr "Chcesz zaktualizować Dreamboxa?"
2380
2381 #
2382 msgid ""
2383 "Do you want to update your Dreambox?\n"
2384 "After pressing OK, please wait!"
2385 msgstr ""
2386 "Czy chcesz zaktualizować Dreamboxa?\n"
2387 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
2388
2389 #
2390 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
2391 msgstr "Chcesz zaktualizować paczkę:\n"
2392
2393 #
2394 msgid "Do you want to view a tutorial?"
2395 msgstr "Czy chcesz zobaczyć wprowadzenie?"
2396
2397 #
2398 msgid "Don't ask, just send"
2399 msgstr "Nie pytaj tylko wyślij"
2400
2401 #
2402 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
2403 msgstr "Nie zatrzymuj aktualnego wydarzenia ale wyłącz nadchodzące"
2404
2405 #
2406 #, python-format
2407 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
2408 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów"
2409
2410 #
2411 #, python-format
2412 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
2413 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów z %d błędami"
2414
2415 #
2416 msgid "Download"
2417 msgstr "Ładuj"
2418
2419 #, python-format
2420 msgid "Download %s from Server"
2421 msgstr "Pobrano %s z Serwera"
2422
2423 #
2424 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
2425 msgstr "Ładuj pliki .NFI z USB Flasher"
2426
2427 #
2428 msgid "Download Plugins"
2429 msgstr "Pobierz pluginy"
2430
2431 #
2432 msgid "Download Video"
2433 msgstr "Pobierz film"
2434
2435 msgid "Download files from Rapidshare"
2436 msgstr "Pobieranie plików z Rapidshare"
2437
2438 #
2439 msgid "Download location"
2440 msgstr "Folder pobierania:"
2441
2442 #
2443 msgid "Downloadable new plugins"
2444 msgstr "Nowe pluginy do pobrania"
2445
2446 #
2447 msgid "Downloadable plugins"
2448 msgstr "Pluginy do pobrania"
2449
2450 #
2451 msgid "Downloading"
2452 msgstr "Pobieranie..."
2453
2454 #
2455 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
2456 msgstr "Pobieranie informacji o pluginach. Proszę czekać..."
2457
2458 #
2459 msgid "Downloading screenshots. Please wait..."
2460 msgstr "Pobieranie obrazów. Proszę czekać..."
2461
2462 #
2463 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
2464 msgstr "Format danych DVD (kompatybilny z HDTV)"
2465
2466 #
2467 msgid "Dreambox software because updates are available."
2468 msgstr "Oprogramowanie dreamboxa ponieważ aktualizacje są dostępne"
2469
2470 msgid "Driver for Ralink RT8070/RT3070/RT3370 based wireless-n USB devices."
2471 msgstr "Sterownik dla Ralink RT8070/RT3070/RT3370 dla urządzeń WiFi N USB"
2472
2473 msgid "Driver for Realtek r8712u based wireless-n USB devices."
2474 msgstr "Sterownik dla Realtek r8712u dla urządzeń WiFi N USB"
2475
2476 #
2477 msgid "Duration: "
2478 msgstr "Trwanie: "
2479
2480 #
2481 msgid "Dutch"
2482 msgstr "Holenderski"
2483
2484 #
2485 msgid "Dynamic contrast"
2486 msgstr "Dynamiczny kontrast"
2487
2488 #
2489 msgid "E"
2490 msgstr "E"
2491
2492 #
2493 msgid "EPG Selection"
2494 msgstr "Wybór EPG"
2495
2496 #
2497 msgid "EPG encoding"
2498 msgstr "Kodowanie EPG"
2499
2500 msgid ""
2501 "EPGRefresh will automatically switch to user-defined channels when the box "
2502 "is idling(i.e. in standby mode and no recordings running) to perform updates "
2503 "of the EPG information on these channels.\n"
2504 "On multi-tuner boxes it may optionally run in background hidden or in PiP, "
2505 "to not disturb the current TV program."
2506 msgstr ""
2507
2508 #
2509 #, python-format
2510 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
2511 msgstr "BŁĄD - skanowanie (%s) nie powiodło się!"
2512
2513 #
2514 msgid "East"
2515 msgstr "Wschód"
2516
2517 #
2518 msgid "Edit"
2519 msgstr "Edytuj"
2520
2521 #
2522 msgid "Edit AutoTimer"
2523 msgstr "Edytuj AutoTimer"
2524
2525 #
2526 msgid "Edit AutoTimer filters"
2527 msgstr "Edytuj filtry AutoTimera"
2528
2529 #
2530 msgid "Edit AutoTimer services"
2531 msgstr "Edytuj serwisy AutoTimera"
2532
2533 #
2534 msgid "Edit DNS"
2535 msgstr "Edytuj DNS"
2536
2537 #
2538 #. TRANSLATORS: description of AutoTimer in PluginBrowser
2539 msgid "Edit Timers and scan for new Events"
2540 msgstr "Edytuj timery i skanuj po nowe wydarzenia"
2541
2542 #
2543 msgid "Edit Title"
2544 msgstr "Edytuj Tytuł"
2545
2546 #
2547 msgid "Edit bouquets list"
2548 msgstr "Edytuj listę bukietów"
2549
2550 #
2551 msgid "Edit chapters of current title"
2552 msgstr "Edycja rozdziału"
2553
2554 #
2555 msgid "Edit new timer defaults"
2556 msgstr "Edytuj domyślne timery"
2557
2558 #
2559 msgid "Edit selected AutoTimer"
2560 msgstr "Edytuj wybrany AutoTimer"
2561
2562 #
2563 msgid "Edit services list"
2564 msgstr "Edytuj listę serwisów"
2565
2566 #
2567 msgid "Edit settings"
2568 msgstr "Edytuj ustawienia"
2569
2570 msgid "Edit tags of recorded movies"
2571 msgstr "Edycja etykiet nagranych filmów"
2572
2573 msgid "Edit tags of recorded movies."
2574 msgstr "Edycja etykiet nagranych filmów."
2575
2576 #
2577 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
2578 msgstr "Edytuj ustawienia servera nazw Dreamboxa.\n"
2579
2580 #
2581 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
2582 msgstr "Edytuj ustawienia sieci Dreamboxa.\n"
2583
2584 #
2585 msgid "Edit title"
2586 msgstr "Edytuj tytuł"
2587
2588 #
2589 msgid "Edit upgrade source url."
2590 msgstr "Edytuj adres aktualizacji"
2591
2592 #
2593 msgid "Editing"
2594 msgstr "Edytowanie"
2595
2596 msgid "Editor for fstab"
2597 msgstr ""
2598
2599 #
2600 msgid "Editor for new AutoTimers"
2601 msgstr "Edytor dla nowych AutoTimerów"
2602
2603 #
2604 msgid "Education"
2605 msgstr "Nauka"
2606
2607 #
2608 msgid "Electronic Program Guide"
2609 msgstr "Elektroniczny Przewodnik Programowy"
2610
2611 msgid "Emailclient is an IMAP4 e-mail viewer for the Dreambox."
2612 msgstr "Emailclient jest przeglądarka maili IMAP4 dla Dreamboxa."
2613
2614 #
2615 msgid "Enable"
2616 msgstr "Włącz"
2617
2618 #
2619 msgid "Enable /media"
2620 msgstr "Włącz katalog /media"
2621
2622 #
2623 msgid "Enable 1080p24 Mode"
2624 msgstr "Włącz tryb 1080p24"
2625
2626 #
2627 msgid "Enable 1080p25 Mode"
2628 msgstr "Włącz tryb 1080p25"
2629
2630 #
2631 msgid "Enable 1080p30 Mode"
2632 msgstr "Włącz tryb 1080p30"
2633
2634 #
2635 msgid "Enable 5V for active antenna"
2636 msgstr "Włącz 5V dla aktywnej anteny"
2637
2638 #
2639 msgid "Enable 720p24 Mode"
2640 msgstr "Włącz tryb 720p24"
2641
2642 #
2643 msgid "Enable Autoresolution"
2644 msgstr "Włącz Autoresolution"
2645
2646 #
2647 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
2648 msgstr "Włączyć kreatora czyszczenia?"
2649
2650 #
2651 msgid "Enable Filtering"
2652 msgstr "Włącz filtrowanie"
2653
2654 #
2655 msgid "Enable HTTP Access"
2656 msgstr "Włącz dostęp HTTP"
2657
2658 #
2659 msgid "Enable HTTP Authentication"
2660 msgstr "Włącz autoryzację HTTP"
2661
2662 #
2663 msgid "Enable HTTPS Access"
2664 msgstr "Włącz dostęp HTTPS"
2665
2666 #
2667 msgid "Enable HTTPS Authentication"
2668 msgstr "Włącz autoryzację HTTPS"
2669
2670 #
2671 msgid "Enable Service Restriction"
2672 msgstr "Włącz ograniczenia serwisu"
2673
2674 #
2675 msgid "Enable Streaming Authentication"
2676 msgstr "Włącz autoryzację streamingu"
2677
2678 #
2679 msgid "Enable multiple bouquets"
2680 msgstr "Włącz tryb wielu bukietów"
2681
2682 #
2683 msgid "Enable parental control"
2684 msgstr "Włącz kontrolę rodzicielską"
2685
2686 #
2687 msgid ""
2688 "Enable this to be able to access the AutoTimer Overview from within the "
2689 "extension menu."
2690 msgstr "Włącz to aby mieć dostęp do opisu AutoTimera z menu rozszerzeń"
2691
2692 #
2693 msgid "Enable timer"
2694 msgstr "Włącz timer"
2695
2696 #
2697 msgid "Enabled"
2698 msgstr "Włączone"
2699
2700 #
2701 msgid ""
2702 "Encoding the channel uses for it's EPG data. You only need to change this if "
2703 "you're searching for special characters like the german umlauts."
2704 msgstr ""
2705 "Kodowanie kanału uzywa do tego danych EPG. Zmień to tylko wtedy gdy szukasz "
2706 "specjalnych znaków jak np. niemieckie umlauty"
2707
2708 #
2709 msgid "Encrypted: "
2710 msgstr "Odkodowany:"
2711
2712 #
2713 msgid "Encryption"
2714 msgstr "Szyfrowanie"
2715
2716 #
2717 msgid "Encryption Key"
2718 msgstr "Klucz szyfrujący"
2719
2720 #
2721 msgid "Encryption Keytype"
2722 msgstr "Typ klucza kodowania"
2723
2724 #
2725 msgid "Encryption:"
2726 msgstr "Kodowanie:"
2727
2728 #
2729 msgid "End of \"after event\" timespan"
2730 msgstr "Koniec \"po wydarzeniu\" horyzontu czasowego"
2731
2732 #
2733 msgid "End of timespan"
2734 msgstr "Koniec horyzontu czasowego"
2735
2736 #
2737 msgid "End time"
2738 msgstr "Czas zakończenia"
2739
2740 #
2741 msgid "EndTime"
2742 msgstr "Czas zakończenia"
2743
2744 #
2745 msgid "English"
2746 msgstr "Angielski"
2747
2748 msgid ""
2749 "Enigma2 Plugin to play AVI/DIVX/WMV/etc. videos from PC on your Dreambox. "
2750 "Needs a running VLC from www.videolan.org on your pc."
2751 msgstr ""
2752 "Wtyczka Enigma2 do odtwarzania plików wideo AVI/DIVX/WMV/itp. z komputera PC "
2753 "na Dreamboxie. Wymaga uruchomionego VLC na komputerze PC. VLC do pobrania z "
2754 "www.videolan.org "
2755
2756 #
2757 msgid ""
2758 "Enigma2 Skinselector\n"
2759 "\n"
2760 "If you experience any problems please contact\n"
2761 "stephan@reichholf.net\n"
2762 "\n"
2763 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2764 msgstr ""
2765 "Wybór skinów w Enigma2\n"
2766 "\n"
2767 "Jesli doświadczyłeś jakiś problemów skontaktuj się z\n"
2768 "stephan@reichholf.net\n"
2769 "\n"
2770 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2771
2772 #
2773 msgid "Enter IP to scan..."
2774 msgstr "Wpisz IP do skanowania..."
2775
2776 #
2777 msgid "Enter main menu..."
2778 msgstr "Wejdź do menu głównego..."
2779
2780 #
2781 msgid "Enter new hostname for your Dreambox"
2782 msgstr "Wpisz nową nazwę hosta dla Dreamboxa"
2783
2784 #
2785 msgid "Enter options:"
2786 msgstr "Wpisz opcje:"
2787
2788 #
2789 msgid "Enter password:"
2790 msgstr "Wpisz hasło:"
2791
2792 #
2793 msgid "Enter pin code"
2794 msgstr "Wpisz pin"
2795
2796 #
2797 msgid "Enter share directory:"
2798 msgstr "Wpisz katalog udostępniony:"
2799
2800 #
2801 msgid "Enter share name:"
2802 msgstr "Wpisz nazwę udostępniania:"
2803
2804 #
2805 msgid "Enter the service pin"
2806 msgstr "Wpisz Pin serwisu"
2807
2808 #
2809 msgid "Enter user and password for host: "
2810 msgstr "Wpisz uzytkownika i hasło dla hosta: "
2811
2812 #
2813 msgid "Enter username:"
2814 msgstr "Wpisz nazwę użytkownika:"
2815
2816 #
2817 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
2818 msgstr "Wpisz swój adres email jeśli trzeba"
2819
2820 #
2821 msgid "Enter your search term(s)"
2822 msgstr "Wpisz wyraz do wyszukania..."
2823
2824 #
2825 msgid "Entertainment"
2826 msgstr "Rozrywka"
2827
2828 #
2829 msgid "Error"
2830 msgstr "Błąd"
2831
2832 #
2833 msgid "Error executing plugin"
2834 msgstr "Błąd wykonania wtyczki"
2835
2836 #
2837 #, python-format
2838 msgid ""
2839 "Error: %s\n"
2840 "Retry?"
2841 msgstr ""
2842 "Błąd: %s\n"
2843 "Ponowić?"
2844
2845 #
2846 msgid "Estonian"
2847 msgstr "Estoński"
2848
2849 msgid "Ethernet network interface"
2850 msgstr "Interfejs sieciowy Ethernet"
2851
2852 #
2853 msgid "Eventview"
2854 msgstr "Widok wydarzenia"
2855
2856 #
2857 msgid "Everything is fine"
2858 msgstr "Wszystko jest OK"
2859
2860 #
2861 msgid "Exact match"
2862 msgstr "Dokładne dopasowanie"
2863
2864 msgid "Exceeds dual layer medium!"
2865 msgstr "Przekroczona pojemność nośnika dual layer!"
2866
2867 #
2868 msgid "Exclude"
2869 msgstr "Wyklucz"
2870
2871 #
2872 msgid "Execute \"after event\" during timespan"
2873 msgstr "Wyklucz \"po wydarzeniu\" podczas horyzontu czasowego"
2874
2875 msgid "Execute TuxboxPlugins"
2876 msgstr "Wykonaj Pluginy Tuxbox"
2877
2878 #
2879 msgid "Execution Progress:"
2880 msgstr "Wykonywanie procesu:"
2881
2882 #
2883 msgid "Execution finished!!"
2884 msgstr "Wykonywanie zakonczone !!!"
2885
2886 #
2887 msgid "Exif"
2888 msgstr "Exif"
2889
2890 #
2891 msgid "Exit"
2892 msgstr "Wyjście"
2893
2894 #
2895 msgid "Exit editor"
2896 msgstr "Opuść edytor"
2897
2898 msgid "Exit input device selection."
2899 msgstr "Wyjście z wybóru urządzenia wejściowego."
2900
2901 #
2902 msgid "Exit network wizard"
2903 msgstr "Opuść konfigurację sieci"
2904
2905 #
2906 msgid "Exit the cleanup wizard"
2907 msgstr "Opuść kreatora czyszczenia"
2908
2909 #
2910 msgid "Exit the wizard"
2911 msgstr "Opuść kreator"
2912
2913 #
2914 msgid "Exit wizard"
2915 msgstr "Opuść kreatora"
2916
2917 #
2918 msgid "Expert"
2919 msgstr "Ekspert"
2920
2921 #
2922 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
2923 msgstr "Wtyczki rozszeżonego ustawienia sieci..."
2924
2925 #
2926 msgid "Extended Setup..."
2927 msgstr "Zaawansowana konfiguracja..."
2928
2929 #
2930 msgid "Extended Software"
2931 msgstr "Rozszerzone oprogramowanie"
2932
2933 #
2934 msgid "Extended Software Plugin"
2935 msgstr "Rozszerzone oprogramowanie pluginu"
2936
2937 #
2938 msgid "Extensions"
2939 msgstr "Rozszerzenia"
2940
2941 #
2942 msgid "Extensions management"
2943 msgstr "Zarządzanie dodatkami"
2944
2945 #
2946 msgid "FEC"
2947 msgstr "FEC"
2948
2949 msgid ""
2950 "FTPBrowser allows uploading and downloading files between your Dreambox and "
2951 "a server using the file transfer protocol."
2952 msgstr ""
2953 "FTPBrowser umożliwia wysyłanie i pobieranie plików między Dreamboxem i "
2954 "serwerem za pomocą protokołu przesyłania plików FTP."
2955
2956 #
2957 msgid "Factory reset"
2958 msgstr "Ustawienia fabryczne"
2959
2960 #
2961 msgid "Failed"
2962 msgstr "Błąd"
2963
2964 #
2965 #, python-format
2966 msgid "Fan %d"
2967 msgstr "Fan %d"
2968
2969 #
2970 #, python-format
2971 msgid "Fan %d PWM"
2972 msgstr "Fan %d PWM"
2973
2974 #
2975 #, python-format
2976 msgid "Fan %d Voltage"
2977 msgstr "Fan %d Napięcie"
2978
2979 #
2980 msgid "Fast"
2981 msgstr "Szybko"
2982
2983 #
2984 msgid "Fast DiSEqC"
2985 msgstr "Szybki DiSEqC"
2986
2987 #
2988 msgid "Fast Forward speeds"
2989 msgstr "Prędkości przewijania  w przód"
2990
2991 #
2992 msgid "Fast epoch"
2993 msgstr "Szybka epoka"
2994
2995 #
2996 msgid "Favourites"
2997 msgstr "Ulubione"
2998
2999 #
3000 msgid "Fetching feed entries"
3001 msgstr "Wyszukiwanie dostępnych wpisów"
3002
3003 #
3004 msgid "Fetching search entries"
3005 msgstr "Wyszukiwanie wpisów YouTube..."
3006
3007 #
3008 msgid "Filesystem Check"
3009 msgstr "Sprawdź system plików"
3010
3011 #
3012 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
3013 msgstr "System plików zawiera błędy, których nie dało się naprawić"
3014
3015 #
3016 msgid "Film & Animation"
3017 msgstr "Film & Animacja"
3018
3019 #
3020 msgid "Filter"
3021 msgstr "Filtr"
3022
3023 #
3024 msgid ""
3025 "Filters are another powerful tool when matching events. An AutoTimer can be "
3026 "restricted to certain Weekdays or only match an event with a text inside eg "
3027 "it's Description.\n"
3028 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
3029 msgstr ""
3030 "Filtry są potężnym narzędziem gdy porównujemy wydarzenia. AutoTimer może byc "
3031 "ograniczony do pewnych dni tygodnia lub tylko podanego wydarzenia z tekstem "
3032 "np. Opis.\n"
3033 "Wciśnij niebieski aby dodać ograniczenie i żółty aby usunąć wybrane."
3034
3035 #
3036 msgid "Finetune"
3037 msgstr "Strojenie"
3038
3039 #
3040 msgid "Finished"
3041 msgstr "Skończone"
3042
3043 #
3044 msgid "Finished configuring your network"
3045 msgstr "Zakończono konfigurowanie sieci"
3046
3047 #
3048 msgid "Finished restarting your network"
3049 msgstr "Zakończono restartowanie sieci"
3050
3051 #
3052 msgid "Finnish"
3053 msgstr "Fiński"
3054
3055 msgid ""
3056 "First day to match events. No event that begins before this date will be "
3057 "matched."
3058 msgstr ""
3059 "Pierwszy dzień dopasuje wydarzenia. Brak wydarzeń, które rozpoczynają się "
3060 "przed tą datą będą porównywane."
3061
3062 msgid "First generate your skin-style with the Ai.HD-Control plugin."
3063 msgstr "Pierwsze wygeneruj styl skóry za pomocą wtyczki Ai.HD-Control."
3064
3065 #
3066 msgid "Flash"
3067 msgstr "Flash"
3068
3069 #
3070 msgid "Flashing failed"
3071 msgstr "Flash'owanie nie powiodło się"
3072
3073 #
3074 msgid "Following tasks will be done after you press OK!"
3075 msgstr "Ponizsze zadania będą wykonane po wciśnięciu OK!"
3076
3077 #
3078 msgid "Format"
3079 msgstr "Format"
3080
3081 #, python-format
3082 msgid ""
3083 "Found a total of %d matching Events.\n"
3084 "%d Timer were added and %d modified, %d conflicts encountered, %d similars "
3085 "added."
3086 msgstr ""
3087
3088 #
3089 msgid "Frame size in full view"
3090 msgstr "Rozmiar ramki w pełnym widoku"
3091
3092 #
3093 msgid "France"
3094 msgstr "Francja"
3095
3096 #
3097 msgid "French"
3098 msgstr "Francuski"
3099
3100 #
3101 msgid "Frequency"
3102 msgstr "Częstotliwość"
3103
3104 #
3105 msgid "Frequency bands"
3106 msgstr "Pasma częstotliwości"
3107
3108 #
3109 msgid "Frequency scan step size(khz)"
3110 msgstr "Rozmiar stopnia skanowania (khz)"
3111
3112 #
3113 msgid "Frequency steps"
3114 msgstr "Stopnie częstotliwości"
3115
3116 msgid "Frequently asked questions"
3117 msgstr ""
3118
3119 #
3120 msgid "Fri"
3121 msgstr "Pią"
3122
3123 #
3124 msgid "Friday"
3125 msgstr "Piątek"
3126
3127 #
3128 msgid "Frisian"
3129 msgstr "Fryzyjski"
3130
3131 msgid "FritzCall shows incoming calls to your Fritz!Box on your Dreambox."
3132 msgstr ""
3133 "FritzCall pokazuje połączenia przychodzące do Fritz!Box na Twoim Dreamboxie."
3134
3135 msgid "Front USB Slot"
3136 msgstr "Przednie gniazdo USB"
3137
3138 msgid "Frontend for /tmp/mmi.socket"
3139 msgstr "Nakładka na /tmp/mmi.socket"
3140
3141 #
3142 #, python-format
3143 msgid "Frontprocessor version: %d"
3144 msgstr "Wersja Frontprocesora: %d"
3145
3146 #
3147 msgid "Fsck failed"
3148 msgstr "Fsck zawiódł"
3149
3150 #
3151 msgid ""
3152 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
3153 "Do you want to Restart the GUI now?"
3154 msgstr ""
3155 "GUI musi zostać zrestartowane aby zastosować nowego skina\n"
3156 "Czy chcesz zrobić restart GUI teraz?"
3157
3158 msgid "GUI that allows user to change the ftp- / telnet password."
3159 msgstr "Interfejs GUI pozwala użytkownikowi na zmianę hasła ftp / telnet."
3160
3161 msgid ""
3162 "GUI that allows user to change the ftp-/telnet-password of the Dreambox."
3163 msgstr ""
3164 "Interfejs GUI pozwala użytkownikowi na zmianę hasła ftp / telnet na "
3165 "Dreamboxie."
3166
3167 msgid "GUI to change the ftp and telnet-password"
3168 msgstr "Interfejs GUI do zmiany hasła telnet i ftp"
3169
3170 #
3171 msgid "Gaming"
3172 msgstr "Gry"
3173
3174 #
3175 msgid "Gateway"
3176 msgstr "Brama"
3177
3178 #
3179 msgid "General AC3 Delay"
3180 msgstr "Główne opóźnienie AC3"
3181
3182 #
3183 msgid "General AC3 delay (ms)"
3184 msgstr "Główne opóźnienie AC3 (ms)"
3185
3186 #
3187 msgid "General PCM Delay"
3188 msgstr "Główne opóźnienie PCM"
3189
3190 #
3191 msgid "General PCM delay (ms)"
3192 msgstr "Główne opóźnienie PCM (ms)"
3193
3194 msgid "Generates and Shows TV Charts of all users having this plugin installed"
3195 msgstr ""
3196 "Generuje i  wyświetla Wykresy TV wszystkich użytkowników mających "
3197 "zainstalowaną tą wtyczkę."
3198
3199 #
3200 msgid "Genre"
3201 msgstr "Gatunek"
3202
3203 #
3204 msgid "Genuine Dreambox"
3205 msgstr "Autentyczność Dreamboxa"
3206
3207 msgid "Genuine Dreambox validation failed!"
3208 msgstr "Weryfikacja autentyczności Dreamboxa nieudana!"
3209
3210 msgid "Genuine Dreambox verification"
3211 msgstr "Weryfikacja oryginalości Dreamboxa"
3212
3213 #
3214 msgid "German"
3215 msgstr "Niemiecki"
3216
3217 msgid "German storm information"
3218 msgstr "Niemieckie informacje burzowe"
3219
3220 msgid "German traffic information"
3221 msgstr "Niemieckie informacje o ruchu drogowym"
3222
3223 #
3224 msgid "Germany"
3225 msgstr "Niemcy"
3226
3227 msgid "Get AudioCD info from CDDB and CD-Text"
3228 msgstr "Pobierz dane Audio CD z CDDB i CD-Text"
3229
3230 msgid "Get latest experimental image"
3231 msgstr "Pobierz ostanie Image Experimental"
3232
3233 msgid "Get latest release image"
3234 msgstr "Pobierz ostanie Image Release"
3235
3236 #
3237 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
3238 msgstr "Zdobywanie info o pluginie. Proszę czekać..."
3239
3240 #
3241 msgid "Global delay"
3242 msgstr "Globalne opóźnienie"
3243
3244 #
3245 msgid "Goto 0"
3246 msgstr "Idź do 0"
3247
3248 #
3249 msgid "Goto position"
3250 msgstr "Idź na pozycje"
3251
3252 msgid "GraphMultiEPG shows a graphical timeline EPG"
3253 msgstr "GraphMultiEPG w sposób graficzny pokazuje przewodnik EPG"
3254
3255 msgid ""
3256 "GraphMultiEPG shows a graphical timeline EPG.\n"
3257 "Shows a nice overview of all running und upcoming tv shows."
3258 msgstr ""
3259 "GraphMultiEPG w sposób graficzny pokazuje przewodnik EPG.\n"
3260 "Pokazuje przegląd wszystkich uruchomionych i nadchodzących programów tv."
3261
3262 #
3263 msgid "Graphical Multi EPG"
3264 msgstr "Graficzny Multi EPG"
3265
3266 #
3267 msgid "Great Britain"
3268 msgstr "Wielka Brytania"
3269
3270 #
3271 msgid "Greek"
3272 msgstr "Grecki"
3273
3274 #
3275 msgid "Green boost"
3276 msgstr "Zielony"
3277
3278 msgid ""
3279 "Growlee allows your Dreambox to forward notifications like 'Record started' "
3280 "to a PC running a growl, snarl or syslog compatible client or directly to an "
3281 "iPhone using prowl."
3282 msgstr ""
3283 "Growlee pozwala Dreambox do przekazania powiadomienia, takich jak \"Record "
3284 "zaczął do komputera z systemem ryk, warczenie lub syslog zgodne klienta lub "
3285 "bezpośrednio na iPhone przy użyciu krążą.Growlee pozwala Dreambox`owi na "
3286 "przekazywanie powiadomień, takich jak \"Rozpoczęcie Nagrywania\" do "
3287 "komputera PC z uruchomionym Growl, Snar lub Syslog kompatybilne z klientem "
3288 "lub bezpośrednio do iPhone za pomocą Prowl."
3289
3290 msgid "Guard interval"
3291 msgstr "Przedział ochrony"
3292
3293 #
3294 msgid "Guess existing timer based on begin/end"
3295 msgstr "Przypuszczalnie istniejący timer bazowany na początku/końcu"
3296
3297 #
3298 msgid "HD Interlace Mode"
3299 msgstr "Tryb HD z przeplotem"
3300
3301 #
3302 msgid "HD Progressive Mode"
3303 msgstr "Progresywny tryb HD"
3304
3305 #
3306 msgid "HD videos"
3307 msgstr "Filmy HD"
3308
3309 #
3310 msgid "HTTP Port"
3311 msgstr "Port HTTP"
3312
3313 #
3314 msgid "HTTPS Port"
3315 msgstr "Port HTTPS"
3316
3317 #
3318 msgid "Harddisk"
3319 msgstr "Dysk twardy..."
3320
3321 #
3322 msgid "Harddisk setup"
3323 msgstr "Ustawienia dysku twardego"
3324
3325 #
3326 msgid "Harddisk standby after"
3327 msgstr "Tryb czuwania dysku twardego po"
3328
3329 #
3330 msgid "Help"
3331 msgstr "Pomoc"
3332
3333 msgid "Hidden network"
3334 msgstr "Ukryta sieć"
3335
3336 msgid "Hide Plugin from Plugin or Extensionsmenu."
3337 msgstr ""
3338
3339 msgid "Hierarchy info"
3340 msgstr "Informacje o hierarchii"
3341
3342 #
3343 msgid "High bitrate support"
3344 msgstr "Obsługa wysokiego Bitrate"
3345
3346 #
3347 msgid "History"
3348 msgstr "Historia"
3349
3350 #
3351 msgid "Holland"
3352 msgstr "Holandia"
3353
3354 #
3355 msgid "Hong Kong"
3356 msgstr "Hong Kong"
3357
3358 #
3359 msgid "Horizontal"
3360 msgstr "Pozioma [H]"
3361
3362 msgid "Hotplugging for removeable devices"
3363 msgstr "Hotplugging do urządzeń odłączalnych"
3364
3365 #
3366 msgid "How many minutes do you want to record?"
3367 msgstr "Ile minut ma trwać nagranie?"
3368
3369 #
3370 msgid "How to handle found crashlogs?"
3371 msgstr "Czynność po znalezieniu crashloga"
3372
3373 #
3374 msgid "Howto & Style"
3375 msgstr "Porady & Styl"
3376
3377 #
3378 msgid "Hue"
3379 msgstr "Barwa"
3380
3381 #
3382 msgid "Hungarian"
3383 msgstr "Węgierski"
3384
3385 msgid "IMAP4 e-mail viewer for the Dreambox"
3386 msgstr "przeglądarka maili IMAP4 dla Dreamboxa"
3387
3388 #
3389 msgid "IP Address"
3390 msgstr "Adres IP"
3391
3392 #
3393 msgid "IP:"
3394 msgstr "IP:"
3395
3396 msgid "IRC Client for Enigma2"
3397 msgstr "Klient IRC dla Enigma2"
3398
3399 #
3400 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
3401 msgstr "Plik ISO jest za duży dla tego systemu plików!"
3402
3403 #
3404 msgid "ISO path"
3405 msgstr "Ścieżka ISO"
3406
3407 #
3408 msgid "Icelandic"
3409 msgstr "Islandzki"
3410
3411 msgid ""
3412 "If a timer conflict occurs, AutoTimer will search outside the timespan for a "
3413 "similar event and add it."
3414 msgstr ""
3415
3416 msgid ""
3417 "If installed, the plugin allows to modify the order in which entries of the "
3418 "main menu are shown.It can be changed using the \"MenuSort\" plugin, "
3419 "launchable from the regular plugin overview."
3420 msgstr ""
3421
3422 #, python-format
3423 msgid ""
3424 "If this is enabled an existing timer will also be considered recording an "
3425 "event if it records at least 80%% of the it."
3426 msgstr ""
3427 "Jeśli ta funkcja jest włączona, istniejący Timer uważa za nagranie "
3428 "zdarzenia, jeśli zapisał co najmniej 80%% z zaplanowanego nagrania."
3429
3430 #
3431 msgid ""
3432 "If you see this, something is wrong with\n"
3433 "your scart connection. Press OK to return."
3434 msgstr ""
3435 "Jeśli to widzisz coś jest nie tak z\n"
3436 "Twoim interfejsem scart. Naciśnij OK aby wrócić."
3437
3438 #
3439 msgid ""
3440 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
3441 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
3442 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
3443 "possible.\n"
3444 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
3445 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
3446 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
3447 "step.\n"
3448 "If you are happy with the result, press OK."
3449 msgstr ""
3450 "Jeśli Twój TV posiada poprawę jasności i kontrastu, wyłącz to. Jeśli masz "
3451 "opcje ustawioną na \"Dynamiczne\", zmień ją na Standardową. Dostosuj poziom "
3452 "podświetlania do własnej wartości .Zmniejsz kontrast w TV do najniższej "
3453 "wartości.\n"
3454 "Następnie zmniejsz poziom jasności, ale upewnij się że dwa najniższe "
3455 "odcienie szarości są rozpoznawalne.\n"
3456 "Na razie nie troszcz się o odcienie jasności. One zostaną ustawione w "
3457 "kolejnym kroku.\n"
3458 "Jeśli jesteś zadowolony z rezultatu wciśnij OK."
3459
3460 #
3461 msgid "Import AutoTimer"
3462 msgstr "Importuj AutoTimera"
3463
3464 #
3465 msgid "Import existing Timer"
3466 msgstr "Importuj istniejący Timer"
3467
3468 #
3469 msgid "Import from EPG"
3470 msgstr "Importuj z EPG"
3471
3472 #
3473 msgid "In Progress"
3474 msgstr "W toku"
3475
3476 #
3477 msgid ""
3478 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
3479 msgstr "Aby nagrywać z timera, TV został włączony na nagrywany serwis!\n"
3480
3481 #
3482 msgid "Include"
3483 msgstr "Dołącz"
3484
3485 #
3486 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
3487 msgstr "Dołączyć email i twoją nazwę?"
3488
3489 #
3490 msgid "Increase delay"
3491 msgstr "Zwiększ opóźnienie"
3492
3493 #
3494 #, python-format
3495 msgid "Increase delay by %i ms (can be set)"
3496 msgstr "Zwiększ opóźnienie o %i ms (można ustawić)"
3497
3498 #
3499 msgid "Increased voltage"
3500 msgstr "Zwiększone napięcie"
3501
3502 #
3503 msgid "Index"
3504 msgstr "Indeks"
3505
3506 #
3507 msgid "India"
3508 msgstr "Indie"
3509
3510 #
3511 msgid "Info"
3512 msgstr "Info"
3513
3514 #
3515 msgid "InfoBar"
3516 msgstr "Pasek info"
3517
3518 #
3519 msgid "Infobar timeout"
3520 msgstr "Czas wyświetlania paska info"
3521
3522 #
3523 msgid "Information"
3524 msgstr "Informacje"
3525
3526 #
3527 msgid "Init"
3528 msgstr "Init"
3529
3530 msgid "Initial Fast Forward speed"
3531 msgstr "Początkowa prędkość przewijania"
3532
3533 msgid "Initial Rewind speed"
3534 msgstr "Początkowa prędkość cofania"
3535
3536 #
3537 msgid "Initial location in new timers"
3538 msgstr "Początkowa lokalizacja nowego timera"
3539
3540 #
3541 msgid "Initialization"
3542 msgstr "Inicjalizacja"
3543
3544 #
3545 msgid "Initialize"
3546 msgstr "Inicjuj"
3547
3548 #
3549 msgid "Initializing Harddisk..."
3550 msgstr "Inicjalizowanie Hdd..."
3551
3552 #
3553 msgid "Input"
3554 msgstr "Info"
3555
3556 msgid "Input device setup"
3557 msgstr "Konfiguracjia urządzenia wejściowego"
3558
3559 msgid "Input devices"
3560 msgstr "Konfiguracjia urządzenia"
3561
3562 #
3563 msgid "Install"
3564 msgstr "Instalacja"
3565
3566 #
3567 msgid "Install a new image with a USB stick"
3568 msgstr "Instaluj nowe image z pamięci USB"
3569
3570 #
3571 msgid "Install a new image with your web browser"
3572 msgstr "Instaluj nowe image z przeglądarki www"
3573
3574 #
3575 msgid "Install extensions."
3576 msgstr "Instaluj rozszerzenia"
3577
3578 #
3579 msgid "Install local extension"
3580 msgstr "Instaluj lokalną paczkę"
3581
3582 #
3583 msgid "Install or remove finished."
3584 msgstr "Instalacja lub kasowanie zakończone."
3585
3586 #
3587 msgid "Install settings, skins, software..."
3588 msgstr "Instaluj ustawienia, skiny, soft..."
3589
3590 #
3591 msgid "Installation finished."
3592 msgstr "Instalacja zakończona."
3593
3594 #
3595 msgid "Installing"
3596 msgstr "Instalowanie"
3597
3598 #
3599 msgid "Installing Software..."
3600 msgstr "Instalowanie oprogramowania..."
3601
3602 #
3603 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
3604 msgstr "Instaluję standardową litę satelit...Proszę czekać..."
3605
3606 #
3607 msgid "Installing defaults... Please wait..."
3608 msgstr "Instaluję ustawienia standardowe...Proszę czekać..."
3609
3610 #
3611 msgid "Installing package content... Please wait..."
3612 msgstr "Instaluję zawartość pakietu...Proszę czekać..."
3613
3614 #
3615 msgid "Instant Record..."
3616 msgstr "Natychmiastowe nagranie..."
3617
3618 #
3619 msgid "Instant record location"
3620 msgstr "Lokalizacja szybkiego nagrania"
3621
3622 #
3623 msgid "Interface: "
3624 msgstr "Interfejs: "
3625
3626 #
3627 msgid "Intermediate"
3628 msgstr "Pośrednia"
3629
3630 #
3631 msgid "Internal Flash"
3632 msgstr "Wewnętrzny Flash"
3633
3634 msgid "Internal USB Slot"
3635 msgstr "Wewnętrzne gnizado USB"
3636
3637 msgid "Internal firmware updater"
3638 msgstr "Aktualizator oprogramowania wewnętrznego"
3639
3640 #
3641 msgid "Invalid Location"
3642 msgstr "Nieprawidłowa Lokalizacja"
3643
3644 #
3645 #, python-format
3646 msgid "Invalid directory selected: %s"
3647 msgstr "Wybrano niewłaściwy katalog: %s"
3648
3649 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 304
3650 msgid "Invalid response from Security service pls restart again"
3651 msgstr "Zła odpowiedź z chronionego kanału, uruchom ponownie"
3652
3653 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 132
3654 msgid "Invalid response from server."
3655 msgstr "Zła odpowiedź z serwera."
3656
3657 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 177
3658 #, python-format
3659 msgid "Invalid response from server. Please report: %s"
3660 msgstr "Zła odpowiedź z serwera. Proszę zgłoś: %s"
3661
3662 #
3663 msgid "Invalid selection"
3664 msgstr "Zły wybór"
3665
3666 #
3667 msgid "Inversion"
3668 msgstr "Inversja"
3669
3670 #
3671 msgid "Ipkg"
3672 msgstr "Ipkg"
3673
3674 #
3675 msgid "Ireland"
3676 msgstr "Irlandia"
3677
3678 #
3679 msgid "Is this videomode ok?"
3680 msgstr "Czy ten tryb jest dobry?"
3681
3682 #
3683 msgid "Israel"
3684 msgstr "Izrael"
3685
3686 #
3687 msgid ""
3688 "It's possible to restrict an AutoTimer to certain Services or Bouquets or to "
3689 "deny specific ones.\n"
3690 "An Event will only match this AutoTimer if it's on a specific and not denied "
3691 "Service (inside a Bouquet).\n"
3692 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
3693 msgstr ""
3694 "Jest mozliwe ograniczyć AutoTimer do pewnych serwisów czy bukietów lub "
3695 "odmówić jednemu.\n"
3696 "Wydarzenie będzie pasować do AutoTimera jeśli jest szczególne i nie zakazane "
3697 "(w środku bukietu).\n"
3698 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
3699
3700 #
3701 msgid "Italian"
3702 msgstr "Włoski"
3703
3704 msgid "Italian Weather forecast on Dreambox"
3705 msgstr "Włoskia prognoza pogody na Dreambox"
3706
3707 msgid "Italian Weather forecast on Dreambox from www.google.it."
3708 msgstr "Włoska prognoza pogody na Dreambox z www.google.it"
3709
3710 #
3711 msgid "Italy"
3712 msgstr "Włochy"
3713
3714 #
3715 msgid "Japan"
3716 msgstr "Japonia"
3717
3718 #
3719 msgid "Job View"
3720 msgstr "Podgląd zajęć"
3721
3722 #
3723 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
3724 msgid "Just Scale"
3725 msgstr "Po prostu skaluj"
3726
3727 msgid "Kerni's BrushedAlu-HD skin"
3728 msgstr "Kerni's BrushedAlu-HD skin"
3729
3730 msgid "Kerni's DreamMM-HD skin"
3731 msgstr "Kerni's DreamMM-HD skin"
3732
3733 msgid "Kerni's Elgato-HD skin"
3734 msgstr "Kerni's Elgato-HD skin"
3735
3736 msgid "Kerni's SWAIN skin"
3737 msgstr "Kerni's SWAIN skin"
3738
3739 msgid "Kerni's SWAIN-HD skin"
3740 msgstr "Kerni's SWAIN-HD skin"
3741
3742 msgid "Kerni's UltraViolet skin"
3743 msgstr "Kerni's UltraViolet skin"
3744
3745 msgid "Kerni's YADS-HD skin"
3746 msgstr "Kerni's YADS-HD skin"
3747
3748 msgid "Kerni's dTV-HD skin"
3749 msgstr "Kerni's dTV-HD skin"
3750
3751 msgid "Kerni's dTV-HD-Reloaded skin"
3752 msgstr "Kerni's dTV-HD-Reloaded skin"
3753
3754 msgid "Kerni's dmm-HD skin"
3755 msgstr "Kerni's dmm-HD skin"
3756
3757 msgid "Kerni's dreamTV-HD skin"
3758 msgstr "Kerni's dreamTV-HD skin"
3759
3760 msgid "Kerni's simple skin"
3761 msgstr "Kerni's simple skin"
3762
3763 msgid "Kerni-HD1 skin"
3764 msgstr "Kerni-HD1 skin"
3765
3766 msgid "Kerni-HD1R2 skin"
3767 msgstr "Kerni-HD1R2 skin"
3768
3769 msgid "Kernis HD1 skin"
3770 msgstr "Kernis HD1 skin"
3771
3772 #
3773 #, python-format
3774 msgid "Key %(Key)s successfully set to %(delay)i ms"
3775 msgstr "Klucz %(Key)s pomyślnie ustawione na %(delay)i ms"
3776
3777 #
3778 #, python-format
3779 msgid "Key %(key)s (current value: %(value)i ms)"
3780 msgstr "Klucz %(key)s (obecna wartość: %(value)i ms)"
3781
3782 #
3783 msgid "Keyboard"
3784 msgstr "Klawiatura..."
3785
3786 #
3787 msgid "Keyboard Map"
3788 msgstr "Mapa klawiatury"
3789
3790 #
3791 msgid "Keyboard Setup"
3792 msgstr "Ustawienia klawiatury"
3793
3794 #
3795 msgid "Keymap"
3796 msgstr "Mapa klawiszy"
3797
3798 msgid "KiddyTimer allows to control your kids's daily tv usage."
3799 msgstr "KiddyTimer pozwala kontrolować dzieci z korzystania TV."
3800
3801 #
3802 msgid "LAN Adapter"
3803 msgstr "Adapter LAN"
3804
3805 msgid "LAN connection"
3806 msgstr "Połączenie LAN"
3807
3808 #
3809 msgid "LNB"
3810 msgstr "LNB"
3811
3812 #
3813 msgid "LOF"
3814 msgstr "LOF"
3815
3816 #
3817 msgid "LOF/H"
3818 msgstr "LOF/H"
3819
3820 #
3821 msgid "LOF/L"
3822 msgstr "LOF/L"
3823
3824 #
3825 msgid "Language"
3826 msgstr "Język"
3827
3828 #
3829 msgid "Language selection"
3830 msgstr "Wybór języka"
3831
3832 #
3833 msgid "Last config"
3834 msgstr "Ostatnie ust"
3835
3836 msgid ""
3837 "Last day to match events. Events have to begin before this date to be "
3838 "matched."
3839 msgstr ""
3840 "Ostatni dzień dopasuje wydarzenia. Wydarzenia zaczynjące się przed tą datą "
3841 "należy dopasować."
3842
3843 #
3844 msgid "Last speed"
3845 msgstr "Ostatnia prędkość"
3846
3847 #
3848 msgid "Latitude"
3849 msgstr "Szerokość geogr."
3850
3851 #
3852 msgid "Latvian"
3853 msgstr "Łotewski"
3854
3855 #
3856 msgid "Leave DVD Player?"
3857 msgstr "Zamknąć odtwarzacz DVD?"
3858
3859 #
3860 msgid "Left"
3861 msgstr "Lewo"
3862
3863 #
3864 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
3865 msgid "Letterbox"
3866 msgstr "Letterbox"
3867
3868 #
3869 msgid "Limit east"
3870 msgstr "Limit wschodni"
3871
3872 #
3873 msgid "Limit west"
3874 msgstr "Limit zachodni"
3875
3876 #
3877 msgid "Limited character set for recording filenames"
3878 msgstr "Limit znaków w nazwie nagrania"
3879
3880 #
3881 msgid "Limits off"
3882 msgstr "Limity wyłaczonyy"
3883
3884 #
3885 msgid "Limits on"
3886 msgstr "Limity właczony"
3887
3888 #
3889 msgid "Link Quality:"
3890 msgstr "Jakość sygnału:"
3891
3892 #
3893 msgid "Link:"
3894 msgstr "Łącze:"
3895
3896 #
3897 msgid "Linked titles with a DVD menu"
3898 msgstr "Połącz tytuł z menu DVD"
3899
3900 msgid "List available networks"
3901 msgstr "Lista dostępnych sieci"
3902
3903 #
3904 msgid "List of Storage Devices"
3905 msgstr "Lista zapamiętanych urządzeń"
3906
3907 msgid "Listen and record Shoutcast Internet Radio on your Dreambox."
3908 msgstr ""
3909
3910 #
3911 msgid "Lithuanian"
3912 msgstr "Litewski"
3913
3914 #
3915 msgid "Load"
3916 msgstr "Otwórz"
3917
3918 #
3919 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
3920 msgstr "Wyświetlaj długość filmu na liście"
3921
3922 #
3923 msgid "Load feed on startup:"
3924 msgstr "Załaduj listę podczas startu:"
3925
3926 #
3927 msgid "Load movie-length"
3928 msgstr "Pokaż dlugość filmu"
3929
3930 #
3931 msgid "Local Network"
3932 msgstr "Sieć lokalna"
3933
3934 #
3935 msgid "Local share name"
3936 msgstr "Lokalna nazwa udziału"
3937
3938 #
3939 msgid "Location"
3940 msgstr "Lokalizacja"
3941
3942 #
3943 msgid "Location for instant recordings"
3944 msgstr "Lokalizacja dla szybkich nagrań"
3945
3946 #
3947 msgid "Lock:"
3948 msgstr "Block:"
3949
3950 #
3951 msgid "Log results to harddisk"
3952 msgstr "Wyniki Loga na HDD"
3953
3954 #
3955 msgid "Long Keypress"
3956 msgstr "Długie naciskanie klawisza"
3957
3958 msgid "Long filenames"
3959 msgstr "Długie nazwy"
3960
3961 #
3962 msgid "Longitude"
3963 msgstr "Długość geogr."
3964
3965 #
3966 msgid "Lower bound of timespan."
3967 msgstr "Dolny horyzont czasowy"
3968
3969 #
3970 msgid ""
3971 "Lower bound of timespan. Nothing before this time will be matched. Offsets "
3972 "are not taken into account!"
3973 msgstr ""
3974 "Dolny horyzont czasowy. Nic przed tym czasem nie będzie odpowiadać. Offset "
3975 "nie jest brany dla tego konta!"
3976
3977 #
3978 msgid "MMC Card"
3979 msgstr "Karta MMC"
3980
3981 #
3982 msgid "MORE"
3983 msgstr "Więcej"
3984
3985 #
3986 msgid "Main menu"
3987 msgstr "Menu Główne"
3988
3989 #
3990 msgid "Mainmenu"
3991 msgstr "Menu Główne"
3992
3993 #
3994 msgid "Make this mark an 'in' point"
3995 msgstr "Traktuj znacznik jako wewnętrzny punkt"
3996
3997 #
3998 msgid "Make this mark an 'out' point"
3999 msgstr "Traktuj znacznik jako zewnętrzny punkt"
4000
4001 #
4002 msgid "Make this mark just a mark"
4003 msgstr "Traktuj znacznik po prostu jak zaznaczenie"
4004
4005 #
4006 msgid "Manage extensions"
4007 msgstr "Zarządzaj rozszerzeniami"
4008
4009 msgid "Manage local files"
4010 msgstr "Zarządzaj lokalnymi plikami"
4011
4012 msgid "Manage logos to display at boot time or while in radio mode."
4013 msgstr ""
4014 "Zarządzanie logiem wyświetlene podczas uruchamiania tunera lub w trybie "
4015 "radio."
4016
4017 msgid "Manage logos to display at boottime"
4018 msgstr "Zarządzanie logoiem wyświetllane podczas startu tunera"
4019
4020 #
4021 msgid "Manage network shares"
4022 msgstr "Zarządzaj udziałami sieci"
4023
4024 msgid ""
4025 "Manage your music files in a database, play it with Merlin Music Player."
4026 msgstr ""
4027 "Zarządzaj plikami muzycznymi w bazie danych, odtwarzaj z Merlin Music Player."
4028
4029 #
4030 msgid "Manage your network shares..."
4031 msgstr "Zarządzaj swoimi udziałami sieci..."
4032
4033 #
4034 msgid "Manage your receiver's software"
4035 msgstr "Zarządzaj oprogramowaniem tunera"
4036
4037 #
4038 msgid "Manual Scan"
4039 msgstr "Ręczne skanowanie"
4040
4041 msgid "Manual configuration"
4042 msgstr "Ręczna konfiguracja"
4043
4044 #
4045 msgid "Manual transponder"
4046 msgstr "Własny transponder"
4047
4048 #
4049 msgid "Manufacturer"
4050 msgstr "Producent"
4051
4052 #
4053 msgid "Margin after record"
4054 msgstr "Margines po nagraniu (w min)"
4055
4056 #
4057 msgid "Margin before record (minutes)"
4058 msgstr "Margines przed nagraniem (w min)"
4059
4060 #
4061 #, python-format
4062 msgid "Match Timespan: %02d:%02d - %02d:%02d"
4063 msgstr "Dopasuj horyzont czasowy: %02d:%02d - %02d:%02d"
4064
4065 #
4066 msgid "Match title"
4067 msgstr "Dopasuj tytuł"
4068
4069 #
4070 #, python-format
4071 msgid "Match title: %s"
4072 msgstr "Dopasuj tytuł: %s"
4073
4074 #
4075 msgid "Max. Bitrate: "
4076 msgstr "Max. Bitrate: "
4077
4078 #
4079 msgid "Maximum duration (in m)"
4080 msgstr "Maksymalne trwanie (w m)"
4081
4082 msgid ""
4083 "Maximum event duration to match. If an event is longer than this amount of "
4084 "time (without offset) it won't be matched."
4085 msgstr ""
4086
4087 #
4088 msgid "Media player"
4089 msgstr "Odtwarzacz"
4090
4091 #
4092 msgid "MediaPlayer"
4093 msgstr "Odtwarzacz Multimedialny"
4094
4095 msgid ""
4096 "MediaScanner scans devices for playable media files and displays a menu with "
4097 "possible actions like viewing pictures or playing movies."
4098 msgstr ""
4099 "MediaScanner skanuje urządzenia odtwarzające pliki multimedialne i wyświetla "
4100 "menu z możliwymi działaniami, jak wyświetlanie zdjęć lub odtwarzanie filmów."
4101
4102 msgid ""
4103 "Mediaplayer plays your favorite music and videos.\n"
4104 "Play all your favorite music and video files, organize them in playlists, "
4105 "view cover and album information."
4106 msgstr ""
4107 "Mediaplayer odtwarza ulubioną muzykę i wideo.\n"
4108 "Odtwórz wszystkie swoje ulubione pliki muzyczne i pliki wideo, porządkuj je "
4109 "w listy odtwarzania, twórz okładki podglądowe i informacje o albumie."
4110
4111 #
4112 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
4113 msgstr "Nosnik nie jest zapisywalnym DVD!"
4114
4115 #
4116 msgid "Medium is not empty!"
4117 msgstr "Nosnik nie jest pusty!"
4118
4119 #
4120 msgid "Menu"
4121 msgstr "Menu"
4122
4123 msgid "Merlin Music Player and iDream"
4124 msgstr "Odtwarzacz Merlin Music i iDream"
4125
4126 #
4127 msgid "Message"
4128 msgstr "Wiadomość"
4129
4130 #
4131 msgid "Message..."
4132 msgstr "Wiadomość..."
4133
4134 #
4135 msgid "Mexico"
4136 msgstr "Meksyk"
4137
4138 #
4139 msgid "Mkfs failed"
4140 msgstr "Mkfs zawiódł"
4141
4142 #
4143 msgid "Mode"
4144 msgstr "Tryb"
4145
4146 #
4147 msgid "Model: "
4148 msgstr "Model: "
4149
4150 #
4151 msgid "Modify existing timers"
4152 msgstr "Modyfikuj istniejące timery"
4153
4154 #
4155 msgid "Modulation"
4156 msgstr "Modulacja"
4157
4158 #
4159 msgid "Modulator"
4160 msgstr "Modulator"
4161
4162 #
4163 msgid "Mon"
4164 msgstr "Pon"
4165
4166 #
4167 msgid "Mon-Fri"
4168 msgstr "Pon-Pią"
4169
4170 #
4171 msgid "Monday"
4172 msgstr "Poniedziałek"
4173
4174 #
4175 msgid "Monthly"
4176 msgstr "Miesięcznie"
4177
4178 #
4179 msgid "More video entries."
4180 msgstr "Więcej wpisów wideo."
4181
4182 #
4183 msgid "Mosquito noise reduction"
4184 msgstr "Punktowa redukcja szumów"
4185
4186 #
4187 msgid "Most discussed"
4188 msgstr "Najczęściej dyskutowane"
4189
4190 #
4191 msgid "Most linked"
4192 msgstr "Najczęściej ogladane"
4193
4194 #
4195 msgid "Most popular"
4196 msgstr "Najbardziej popularne"
4197
4198 #
4199 msgid "Most recent"
4200 msgstr "Najnowsze"
4201
4202 #
4203 msgid "Most responded"
4204 msgstr "Najbardziej odpowiednie"
4205
4206 #
4207 msgid "Most viewed"
4208 msgstr "Najczęściej ogladane"
4209
4210 #
4211 msgid "Mount failed"
4212 msgstr "Montowanie nieudane"
4213
4214 #
4215 msgid "Mount informations"
4216 msgstr "Informacje montowania"
4217
4218 #
4219 msgid "Mount options"
4220 msgstr "Opcje montowania"
4221
4222 #
4223 msgid "Mount type"
4224 msgstr "Typ montowania"
4225
4226 #
4227 msgid "MountManager"
4228 msgstr "Menadżer montowania"
4229
4230 #
4231 msgid ""
4232 "Mounted/\n"
4233 "Unmounted"
4234 msgstr ""
4235 "Zamontowane/\n"
4236 "Odmontowane"
4237
4238 #
4239 msgid "Mountpoints management"
4240 msgstr "Zarządzanie punktami montowania"
4241
4242 #
4243 msgid "Mounts editor"
4244 msgstr "Edytor montowania"
4245
4246 #
4247 msgid "Mounts management"
4248 msgstr "Zarządzanie montowaniem"
4249
4250 #
4251 msgid "Move Picture in Picture"
4252 msgstr "Przesuń PiP"
4253
4254 #
4255 msgid "Move east"
4256 msgstr "Przesuń na wschód"
4257
4258 #
4259 msgid "Move plugin screen"
4260 msgstr "Przenieś obraz plugnu"
4261
4262 #
4263 msgid "Move screen down"
4264 msgstr "Przenieś obraz w dół"
4265
4266 #
4267 msgid "Move screen to the center of your TV"
4268 msgstr "Przenieś obraz na środek TV"
4269
4270 #
4271 msgid "Move screen to the left"
4272 msgstr "Przenieś obraz do lewej"
4273
4274 #
4275 msgid "Move screen to the lower left corner"
4276 msgstr "Przenieś obraz do lewego rogu"
4277
4278 #
4279 msgid "Move screen to the lower right corner"
4280 msgstr "Przenieś obraz do niższego lewego rogu"
4281
4282 #
4283 msgid "Move screen to the middle of the left border"
4284 msgstr "Przenieś obraz na środek lewej ramki"
4285
4286 #
4287 msgid "Move screen to the middle of the right border"
4288 msgstr "Przenieś obraz na środek prawej ramki"
4289
4290 #
4291 msgid "Move screen to the right"
4292 msgstr "Przenieś obraz do prawej"
4293
4294 #
4295 msgid "Move screen to the upper left corner"
4296 msgstr "Przenieś obraz do wyższego lewego rogu"
4297
4298 #
4299 msgid "Move screen to the upper right corner"
4300 msgstr "Przenieś obraz do wyższego prawego rogu"
4301
4302 #
4303 msgid "Move screen up"
4304 msgstr "Przenieś obraz wyżej"
4305
4306 #
4307 msgid "Move west"
4308 msgstr "Przesuń na zachód"
4309
4310 #
4311 msgid "Movie location"
4312 msgstr "Przenieś lokalizację"
4313
4314 msgid ""
4315 "MovieTagger adds tags to recorded movies to sort a large list of movies."
4316 msgstr ""
4317 "MovieTagger dodaje tagi w nagranych filmach do sortowania dużej listy filmów."
4318
4319 msgid ""
4320 "Movielist Preview creates screenshots of recordings and shows them inside "
4321 "the movielist."
4322 msgstr ""
4323 "MovieList Preview tworzy zdjęcia z nagrań i pokazuje je jako okładki "
4324 "wewnątrz MovieList."
4325
4326 #
4327 msgid "Movielist menu"
4328 msgstr "Menu listy filmów"
4329
4330 #
4331 msgid "Multi EPG"
4332 msgstr "Multi EPG"
4333
4334 msgid "Multi-EPG bouquet selection"
4335 msgstr "Pokaż bukiet jako Multi-EPG"
4336
4337 #
4338 msgid "Multimedia"
4339 msgstr "Multimedia"
4340
4341 #
4342 msgid "Multiple service support"
4343 msgstr "Wielokrotny support serwisu"
4344
4345 msgid "Multiplex"
4346 msgstr "Multiplex"
4347
4348 #
4349 msgid "Multisat"
4350 msgstr "Multisat"
4351
4352 #
4353 msgid "Music"
4354 msgstr "Muzyka"
4355
4356 #
4357 msgid "Mute"
4358 msgstr "Mute"
4359
4360 #
4361 msgid "My TubePlayer"
4362 msgstr "Odtwarzacz MyTube"
4363
4364 #
4365 msgid "MyTube Settings"
4366 msgstr "Ustawienia MyTube"
4367
4368 #
4369 msgid "MyTubePlayer"
4370 msgstr "Odtwarzacz MyTube"
4371
4372 #
4373 msgid "MyTubePlayer Help"
4374 msgstr "Pomoc MyTube"
4375
4376 #
4377 msgid "MyTubePlayer active video downloads"
4378 msgstr "Widok pobierania filmów"
4379
4380 #
4381 msgid "MyTubePlayer settings"
4382 msgstr "Ustawienia odtwarzacza MyTube"
4383
4384 #
4385 msgid "MyTubeVideoInfoScreen"
4386 msgstr "Info MyTube"
4387
4388 #
4389 msgid "MyTubeVideohelpScreen"
4390 msgstr "Pomoc MyTube"
4391
4392 #
4393 msgid "N/A"
4394 msgstr "N/A"
4395
4396 msgid ""
4397 "NCID Client shows incoming voice calls promoted by any NCID server (e.g. "
4398 "Vodafone Easybox) on your Dreambox."
4399 msgstr ""
4400 "NCID klient pokazuje przychodzące rozmowy promowane przez każdy NCID serwer "
4401 "(np. Vodafone Easybox) na twoim Dreamboxie."
4402
4403 #
4404 msgid "NEXT"
4405 msgstr "Następny"
4406
4407 #
4408 msgid "NFI Image Flashing"
4409 msgstr "Wgrywanie softu NFI"
4410
4411 #
4412 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
4413 msgstr ""
4414 "Flashowanie z pliku NFI zakończone. Aby zrestartować wciśnij Żółty przycisk!"
4415
4416 #
4417 msgid "NFS share"
4418 msgstr "Udział NFS"
4419
4420 msgid "NIM"
4421 msgstr "Tuner"
4422
4423 #
4424 msgid "NOW"
4425 msgstr "Teraz"
4426
4427 #
4428 msgid "NTSC"
4429 msgstr "NTSC"
4430
4431 #
4432 msgid "Name"
4433 msgstr "Nazwa"
4434
4435 #
4436 msgid "Nameserver"
4437 msgstr "Nameserver"
4438
4439 #
4440 #, python-format
4441 msgid "Nameserver %d"
4442 msgstr "Nameserver %d"
4443
4444 #
4445 msgid "Nameserver Setup"
4446 msgstr "Konfiguracja Nameserver"
4447
4448 #
4449 msgid "Nameserver settings"
4450 msgstr "Ustawienia nameserver"
4451
4452 msgid "Namespace"
4453 msgstr "Namespace"
4454
4455 msgid "Nemesis BlackBox Skin"
4456 msgstr "Nemesis BlackBox Skin"
4457
4458 msgid "Nemesis BlackBox Skin for the Dreambox"
4459 msgstr "Nemesis BlackBox Skin for the Dreambox"
4460
4461 msgid "Nemesis Blueline Single Skin"
4462 msgstr "Nemesis Blueline Single Skin"
4463
4464 msgid "Nemesis Blueline Single Skin for the Dreambox"
4465 msgstr "Nemesis Blueline Single Skin for the Dreambox"
4466
4467 msgid "Nemesis Blueline Skin"
4468 msgstr "Nemesis Blueline Skin"
4469
4470 msgid "Nemesis Blueline Skin for the Dreambox"
4471 msgstr "Nemesis Blueline Skin for the Dreambox"
4472
4473 msgid "Nemesis Blueline.Extended Skin"
4474 msgstr "Nemesis Blueline.Extended Skin"
4475
4476 msgid "Nemesis Blueline.Extended Skin for the Dreambox"
4477 msgstr "Nemesis Blueline.Extended Skin for the Dreambox"
4478
4479 msgid "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin"
4480 msgstr "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin"
4481
4482 msgid "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin for the Dreambox"
4483 msgstr "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin for the Dreambox"
4484
4485 msgid "Nemesis ChromeLine Skin"
4486 msgstr "Nemesis ChromeLine Skin"
4487
4488 msgid "Nemesis ChromeLine Skin for the Dreambox"
4489 msgstr "Nemesis ChromeLine Skin for the Dreambox"
4490
4491 msgid "Nemesis Flatline Blue Skin"
4492 msgstr "Nemesis Flatline Blue Skin"
4493
4494 msgid "Nemesis Flatline Blue Skin for the Dreambox"
4495 msgstr "Nemesis Flatline Blue Skin for the Dreambox"
4496
4497 msgid "Nemesis Flatline Skin"
4498 msgstr "Nemesis Flatline Skin"
4499
4500 msgid "Nemesis Flatline Skin for the Dreambox"
4501 msgstr "Nemesis Flatline Skin for the Dreambox"
4502
4503 msgid "Nemesis GlassLine Skin"
4504 msgstr "Nemesis GlassLine Skin"
4505
4506 msgid "Nemesis GlassLine Skin for the Dreambox"
4507 msgstr "Nemesis GlassLine Skin for the Dreambox"
4508
4509 msgid "Nemesis Greenline Extended Skin"
4510 msgstr "Nemesis Greenline Extended Skin"
4511
4512 msgid "Nemesis Greenline Extended Skin for the Dreambox"
4513 msgstr "Nemesis Greenline Extended Skin for the Dreambox"
4514
4515 msgid "Nemesis Greenline Single Skin"
4516 msgstr "Nemesis Greenline Single Skin"
4517
4518 msgid "Nemesis Greenline Single Skin for the Dreambox"
4519 msgstr "Nemesis Greenline Single Skin for the Dreambox"
4520
4521 msgid "Nemesis Greenline Skin"
4522 msgstr "Nemesis Greenline Skin"
4523
4524 msgid "Nemesis Greenline Skin for the Dreambox"
4525 msgstr "Nemesis Greenline Skin for the Dreambox"
4526
4527 msgid "Nemesis Greyline Extended Skin"
4528 msgstr "Nemesis Greyline Extended Skin"
4529
4530 msgid "Nemesis Greyline Extended Skin for the Dreambox"
4531 msgstr "Nemesis Greyline Extended Skin for the Dreambox"
4532
4533 msgid "Nemesis Greyline Single Skin"
4534 msgstr "Nemesis Greyline Single Skin"
4535
4536 msgid "Nemesis Greyline Single Skin for the Dreambox"
4537 msgstr "Nemesis Greyline Single Skin for the Dreambox"
4538
4539 msgid "Nemesis Greyline Skin"
4540 msgstr "Nemesis Greyline Skin"
4541
4542 msgid "Nemesis Greyline Skin for the Dreambox"
4543 msgstr "Nemesis Greyline Skin for the Dreambox"
4544
4545 msgid "Nemesis ShadowLine Skin"
4546 msgstr "Nemesis ShadowLine Skin"
4547
4548 msgid "Nemesis ShadowLine Skin for the Dreambox"
4549 msgstr "Nemesis ShadowLine Skin for the Dreambox"
4550
4551 #
4552 msgid "Netmask"
4553 msgstr "Maska sieci"
4554
4555 #
4556 msgid "Network"
4557 msgstr "Sieć"
4558
4559 #
4560 msgid "Network Configuration..."
4561 msgstr "Konfiguracja sieci..."
4562
4563 #
4564 msgid "Network Mount"
4565 msgstr "Montowanie sieci"
4566
4567 #
4568 msgid "Network Setup"
4569 msgstr "Ustawienia sieci"
4570
4571 #
4572 msgid "Network Wizard"
4573 msgstr "Menadżer konfiguracji sieci"
4574
4575 #
4576 msgid "Network scan"
4577 msgstr "Skanowanie sieci"
4578
4579 #
4580 msgid "Network setup"
4581 msgstr "Ustawienia sieci"
4582
4583 #
4584 msgid "Network test"
4585 msgstr "Test połączenia sieciowego"
4586
4587 #
4588 msgid "Network test..."
4589 msgstr "Testowanie połączenia sieciowego..."
4590
4591 msgid "Network test: "
4592 msgstr "Test sieci:"
4593
4594 #
4595 msgid "Network:"
4596 msgstr "Sieć:"
4597
4598 #
4599 msgid "NetworkBrowser"
4600 msgstr "Przeglądarka sieciowa"
4601
4602 #
4603 msgid "NetworkWizard"
4604 msgstr "Kreator sieci"
4605
4606 msgid "Networkname (SSID)"
4607 msgstr "Nazwa sieci (SSID)"
4608
4609 #
4610 msgid "Never"
4611 msgstr "Nigdy"
4612
4613 #
4614 msgid "New"
4615 msgstr "Nowe"
4616
4617 msgid "New PIN"
4618 msgstr "Nowy PIN"
4619
4620 #
4621 msgid "New Zealand"
4622 msgstr "Nowa Zelandia"
4623
4624 #
4625 msgid "New version:"
4626 msgstr "Nowa wersja:"
4627
4628 #
4629 msgid "News & Politics"
4630 msgstr "Informacje & Polityka"
4631
4632 #
4633 msgid "Next"
4634 msgstr "Następny"
4635
4636 #
4637 msgid "No"
4638 msgstr "Nie"
4639
4640 #
4641 msgid "No (supported) DVDROM found!"
4642 msgstr "Nie znaleziono (wspomaganego) nośnika DVDROM!"
4643
4644 #
4645 msgid "No Connection"
4646 msgstr "Brak połączenia"
4647
4648 #
4649 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
4650 msgstr "Nie znaleziono HDD lub HDD nie jest zainicjowany!"
4651
4652 #
4653 msgid "No backup needed"
4654 msgstr "Kopia zapasowa jest nie potrzebna"
4655
4656 #
4657 msgid ""
4658 "No data on transponder!\n"
4659 "(Timeout reading PAT)"
4660 msgstr ""
4661 "Brak danych na transponderze!\n"
4662 "(Koniec czasu czytania PAT)"
4663
4664 #
4665 msgid "No description available."
4666 msgstr "Brak dostępnego opisu."
4667
4668 #
4669 msgid "No details for this image file"
4670 msgstr "Brak opisu dla tego image'a"
4671
4672 #
4673 msgid "No displayable files on this medium found!"
4674 msgstr "Brak plików do wyświetlenia na tym środku!"
4675
4676 #
4677 msgid "No event info found, recording indefinitely."
4678 msgstr "Nie znaleziono informacji o wydarzeniu, nagrywanie nieokreślone."
4679
4680 #
4681 msgid ""
4682 "No fast winding possible yet.. but you can use the number buttons to skip "
4683 "forward/backward!"
4684 msgstr ""
4685 "Szybkie przesuwanie jeszcze nie dostępne.. ale mozna użyć przycisków "
4686 "numerycznych do przeskoków w tył/przód!"
4687
4688 #
4689 msgid "No free tuner!"
4690 msgstr "Brak wolnego tunera!"
4691
4692 #
4693 msgid "No network connection available."
4694 msgstr "Brak połączenia z siecią."
4695
4696 #
4697 msgid "No network devices found!"
4698 msgstr "Nie znaleziono urządzeń sieciowych!"
4699
4700 #
4701 msgid "No networks found"
4702 msgstr "Nie znaleziono sieci"
4703
4704 #
4705 msgid ""
4706 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
4707 msgstr ""
4708 "Żaden pakiet nie został zaktualizowany. Możesz sprawdzić swoją siec i "
4709 "spróbować ponownie."
4710
4711 #
4712 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
4713 msgstr "Brak obrazu na TV? Wciśnij EXIT i powtórz."
4714
4715 #
4716 msgid "No playable video found! Stop playing this movie?"
4717 msgstr "Niegrywalny plik wideo! Zatrzymać odtwarzanie?"
4718
4719 #
4720 msgid "No positioner capable frontend found."
4721 msgstr "Nie znaleziono nadającego się pozycjonera."
4722
4723 #
4724 msgid "No satellite frontend found!!"
4725 msgstr "Nie znaleziono satelity!!!"
4726
4727 #
4728 msgid "No tags are set on these movies."
4729 msgstr "Brak ustawionych oznaczeń na tych filmach."
4730
4731 #
4732 msgid "No to all"
4733 msgstr "Nie dla wszystkich"
4734
4735 #
4736 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
4737 msgstr "Brak skonfigurowanego tunera aby używać go z pozycjonerem diseqc!"
4738
4739 #
4740 msgid ""
4741 "No tuner is enabled!\n"
4742 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
4743 msgstr ""
4744 "Brak włączonego tunera!\n"
4745 "Ustaw tuner przed rozpoczęciem skanowania."
4746
4747 #
4748 msgid ""
4749 "No valid service PIN found!\n"
4750 "Do you like to change the service PIN now?\n"
4751 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
4752 msgstr ""
4753 "Nie znaleziono kodu PIN serwisu!\n"
4754 "Czy chcesz zmienić PIN serwisu?\n"
4755 "Gdy wciśniesz NIE ochrona serwisu zostanie wyłączona!"
4756
4757 #
4758 msgid ""
4759 "No valid setup PIN found!\n"
4760 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
4761 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
4762 msgstr ""
4763 "Nie znaleziono kodu PIN ustawień!\n"
4764 "Czy chcesz zmienić PIN ustawień?\n"
4765 "Gdy wciśniesz NIE ochrona ustawień zostanie wyłączona!"
4766
4767 #
4768 msgid "No videos to display"
4769 msgstr "Brak filmów do wyswietlenia"
4770
4771 msgid "No wireless networks found! Searching..."
4772 msgstr "Nie znaleziono sieci bezprzewodowych! Wyszukiwanie ..."
4773
4774 #
4775 msgid ""
4776 "No working local network adapter found.\n"
4777 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
4778 "configured correctly."
4779 msgstr ""
4780 "Nie znaleziono działającego adaptera sieciowego.\n"
4781 "Sprawdź czy podłączyłeś kabel sieciowy i czy twoja sieć jest dobrze "
4782 "skonfigurowana."
4783
4784 #
4785 msgid ""
4786 "No working wireless network adapter found.\n"
4787 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
4788 "network is configured correctly."
4789 msgstr ""
4790 "Nie znaleziono działającego adaptera sieci bezprzewowej.\n"
4791 "Sprawdź czy podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN i czy twoja sieć jest "
4792 "dobrze skonfigurowana."
4793
4794 #
4795 msgid ""
4796 "No working wireless network interface found.\n"
4797 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
4798 "your local network interface."
4799 msgstr ""
4800 "Nie znaleziono działającego interfejsu sieci bezprzewodowej.\n"
4801 " Sprawdź czy podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN lub czy włączyłeś twój "
4802 "lokalny interfejs sieciowy."
4803
4804 #
4805 msgid "No, but play video again"
4806 msgstr "Nie, ale odtwórz od początku"
4807
4808 #
4809 msgid "No, but restart from begin"
4810 msgstr "Nie, ale odtwórz od początku"
4811
4812 #
4813 msgid "No, but switch to video entries."
4814 msgstr "Nie, ale przełącz na stronę główną"
4815
4816 #
4817 msgid "No, but switch to video search."
4818 msgstr "Nie, ale przełącz do wyszukiwarki filmów"
4819
4820 #
4821 msgid "No, do nothing."
4822 msgstr "Nie, nie rób nic."
4823
4824 #
4825 msgid "No, just start my dreambox"
4826 msgstr "Nie, tylko włącz Dreamboxa"
4827
4828 msgid "No, never"
4829 msgstr "Nie, nigdy"
4830
4831 #
4832 msgid "No, not now"
4833 msgstr "Nie teraz"
4834
4835 #
4836 msgid "No, remove them."
4837 msgstr "Nie, usuń je."
4838
4839 #
4840 msgid "No, scan later manually"
4841 msgstr "Nie, skanuj ręcznie później"
4842
4843 #
4844 msgid "No, send them never"
4845 msgstr "Nie wysyłaj wogóle"
4846
4847 #
4848 msgid "None"
4849 msgstr "Brak"
4850
4851 #
4852 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
4853 msgid "Nonlinear"
4854 msgstr "Nielinearny"
4855
4856 #
4857 msgid "Nonprofits & Activism"
4858 msgstr "Fundacje & Aktywizm"
4859
4860 #
4861 msgid "North"
4862 msgstr "Północ"
4863
4864 #
4865 msgid "Norwegian"
4866 msgstr "Norweski"
4867
4868 msgid "Not after"
4869 msgstr "Nie po"
4870
4871 msgid "Not before"
4872 msgstr "Nie przed"
4873
4874 #
4875 #, python-format
4876 msgid ""
4877 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
4878 "required, %d MB available)"
4879 msgstr ""
4880 "Nie wystarczająca ilość przestrzeni dyskowej. Proszę zwolnić przestrzeń "
4881 "dyskową i spróbować ponownie. (%d MB wymagane, %d MB dostępne)"
4882
4883 #
4884 msgid "Not fetching feed entries"
4885 msgstr "Brk wyszukiwanych wpisów"
4886
4887 msgid "Not-Associated"
4888 msgstr "Nie Związane"
4889
4890 #
4891 msgid ""
4892 "Nothing to scan!\n"
4893 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
4894 msgstr ""
4895 "Nic do skanowania!\n"
4896 "Ustaw tuner przed rozpoczeciem skanowania."
4897
4898 #
4899 msgid "Now Playing"
4900 msgstr "Odtwarzane"
4901
4902 #
4903 msgid ""
4904 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
4905 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
4906 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
4907 msgstr ""
4908 "Teraz użyj ustawienia kontrastu aby włączyć jasność tła jak najwyżej się da, "
4909 "ale upewnij się że nadal widać różnicę pomiedzy dwoma najjaśniejszymi "
4910 "poziomami odcieni. Jeśli skończyłeś wciśnij OK."
4911
4912 #
4913 msgid "Number of scheduled recordings left."
4914 msgstr "Numer pozostałych zaprogramowanych nagrań."
4915
4916 #
4917 msgid "OK"
4918 msgstr "OK"
4919
4920 #
4921 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
4922 msgstr "OK, przeprowadź mnie poprzez proces aktualizacji"
4923
4924 #
4925 msgid "OK, remove another extensions"
4926 msgstr "OK, usuń kolejne rozszerzenia"
4927
4928 #
4929 msgid "OK, remove some extensions"
4930 msgstr "OK, usuń kilka rozszerzeń"
4931
4932 msgid "ONID"
4933 msgstr "ONID"
4934
4935 #
4936 msgid "OSD Settings"
4937 msgstr "Ustawienia OSD"
4938
4939 #
4940 msgid "OSD visibility"
4941 msgstr "Przezroczystość"
4942
4943 #
4944 msgid "Off"
4945 msgstr "Wyłącz"
4946
4947 #
4948 msgid "Offset after recording (in m)"
4949 msgstr "Ofset po nagrania (w m)"
4950
4951 #
4952 msgid "Offset before recording (in m)"
4953 msgstr "Ofset przed nagraniem (w m)"
4954
4955 #
4956 msgid "On"
4957 msgstr "Włącz"
4958
4959 #
4960 msgid "On any service"
4961 msgstr "Na każdym serwisie"
4962
4963 #
4964 msgid "On same service"
4965 msgstr "Na tym samym serwisie"
4966
4967 #
4968 msgid "One"
4969 msgstr "Jeden"
4970
4971 #
4972 msgid "Only AutoTimers created during this session"
4973 msgstr "Tylko AutoTimery stworzone podczas tej sesji"
4974
4975 #
4976 msgid "Only Free scan"
4977 msgstr "Skanuj tylko FTA"
4978
4979 msgid "Only add timer for next x days"
4980 msgstr ""
4981
4982 #
4983 msgid "Only extensions."
4984 msgstr "Tylko rozszerzenia."
4985
4986 #
4987 msgid "Only match during timespan"
4988 msgstr "Tylko pasujące podczas horyzontu czasowego"
4989
4990 #
4991 #, python-format
4992 msgid "Only on Service: %s"
4993 msgstr "Tylko na serwisie: %s"
4994
4995 #
4996 msgid "Open Context Menu"
4997 msgstr "Otwórz menu kontekstowe"
4998
4999 #
5000 msgid "Open plugin menu"
5001 msgstr "Otwórz menu plugina"
5002
5003 #
5004 msgid "Optionally enter your name if you want to."
5005 msgstr "Opcjonalnie dodaj nazwę jeśli chcesz."
5006
5007 msgid "Orbital position"
5008 msgstr "Pozycja sat"
5009
5010 #
5011 msgid "Outer Bound (+/-)"
5012 msgstr "Zewnętrzne związanie (+/-)"
5013
5014 msgid "Overlay for scrolling bars"
5015 msgstr "Nakładka dla pasków przewijania"
5016
5017 #
5018 msgid "Override found with alternative service"
5019 msgstr "Zastępstwo znalezione z alternatywnym serwisem"
5020
5021 msgid "Overwrite configuration files ?"
5022 msgstr "Zastąp pliki konfiguracyjne?"
5023
5024 msgid "Overwrite configuration files during software upgrade?"
5025 msgstr "Zastąpić pliki konfiguracyjne podczas aktualizacji oprogramowania?"
5026
5027 #
5028 msgid "PAL"
5029 msgstr "PAL"
5030
5031 msgid "PCR PID"
5032 msgstr "PCR PID"
5033
5034 #
5035 msgid "PIDs"
5036 msgstr "Pidy"
5037
5038 msgid "PMT PID"
5039 msgstr "PMT PID"
5040
5041 #
5042 msgid "Package list update"
5043 msgstr "Paczka listy aktualizacji"
5044
5045 #
5046 msgid "Package removal failed.\n"
5047 msgstr "Nieudane usunięcie paczki \n"
5048
5049 #
5050 msgid "Package removed successfully.\n"
5051 msgstr "Paczka usunięta pomyślnie \n"
5052
5053 #
5054 msgid "Packet management"
5055 msgstr "Zarządzanie pakietem"
5056
5057 #
5058 msgid "Packet manager"
5059 msgstr "Menadżer pakietów"
5060
5061 #
5062 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
5063 msgid "Pan&Scan"
5064 msgstr "Pan&Scan"
5065
5066 #
5067 msgid "Parent Directory"
5068 msgstr "Katalog nadrzędny"
5069
5070 #
5071 msgid "Parental control"
5072 msgstr "Kontrola rodzicielska"
5073
5074 #
5075 msgid "Parental control services Editor"
5076 msgstr "Edytor serwisów kontroli rodzicielskiej"
5077
5078 #
5079 msgid "Parental control setup"
5080 msgstr "Ustawienia kontroli rodzicielskiej"
5081
5082 #
5083 msgid "Parental control type"
5084 msgstr "Typ kontroli rodzicielskiej"
5085
5086 msgid ""
5087 "Partnerbox allows editing a remote Dreambox's record timers and stream its "
5088 "TV  program."
5089 msgstr ""
5090 "Partnerbox umożliwia edycję zdalnego timera nagrań i strumień programu "
5091 "telewizyjnego."
5092
5093 #
5094 msgid "Password"
5095 msgstr "Hasło"
5096
5097 #
5098 msgid "Pause movie at end"
5099 msgstr "Zatrzymaj film na końcu"
5100
5101 #
5102 msgid "People & Blogs"
5103 msgstr "Ludzie & Blogi"
5104
5105 msgid "PermanentClock shows the clock permanently on the screen."
5106 msgstr "PermanentClock pokazuje na stałe zegar na ekranie."
5107
5108 msgid "Persian"
5109 msgstr "Perski"
5110
5111 #
5112 msgid "Pets & Animals"
5113 msgstr "Zwierzęta"
5114
5115 #
5116 msgid "Phone number"
5117 msgstr "Numer telefonu"
5118
5119 #
5120 msgid "PiPSetup"
5121 msgstr "Ustawienia PiP"
5122
5123 #
5124 msgid "PicturePlayer"
5125 msgstr "Odtwarzacz Zdjęć"
5126
5127 #
5128 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
5129 msgid "Pillarbox"
5130 msgstr "Pillarbox"
5131
5132 #
5133 msgid "Pilot"
5134 msgstr "Pilot"
5135
5136 #
5137 msgid "Pin code needed"
5138 msgstr "Potrzebny kod pin"
5139
5140 #
5141 msgid "Play"
5142 msgstr "Odtwarzaj"
5143
5144 #
5145 msgid "Play Audio-CD..."
5146 msgstr "Odtwarzanie CD-Audio..."
5147
5148 #
5149 msgid "Play DVD"
5150 msgstr "Odtwórz DVD"
5151
5152 msgid "Play Internet Radio downloaded from Last.FM"
5153 msgstr ""
5154
5155 msgid "Play Internet Radio downloaded from ShoutCast"
5156 msgstr ""
5157
5158 #
5159 msgid "Play Music..."
5160 msgstr "Odtwórz Muzykę..."
5161
5162 #
5163 msgid "Play YouTube movies"
5164 msgstr "Odtwarzacz filmów YouTube"
5165
5166 #
5167 msgid "Play next video"
5168 msgstr "Odtwórz kolejne wideo"
5169
5170 #
5171 msgid "Play recorded movies..."
5172 msgstr "Odtwarzanie nagranego filmu..."
5173
5174 #
5175 msgid "Play video again"
5176 msgstr "Odtwórz wideo ponownie"
5177
5178 msgid "Play videos from PC on your Dreambox"
5179 msgstr "Odtwarzanie plików wideo z komputera na Dreamboxie"
5180
5181 msgid "Playback of Youtube through a PC"
5182 msgstr "Odtwarzanie Youtube za pośrednictwem komputera PC"
5183
5184 msgid "Player for Network and Internet Streams"
5185 msgstr "Odtwarzacz dla sieciowych i internetowych strumieni"
5186
5187 msgid "Player for Network and Internet Streams."
5188 msgstr "Odtwarzacz dla sieciowych i internetowych strumieni."
5189
5190 msgid "Plays your favorite music and videos"
5191 msgstr "Odtwarzanie ulubionej muzyki i wideo"
5192
5193 #
5194 msgid "Please Reboot"
5195 msgstr "Proszę uruchom ponownie"
5196
5197 #
5198 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
5199 msgstr "Wybierz pośrednio aby skanować"
5200
5201 msgid "Please add titles to the compilation."
5202 msgstr "Dodaj tytuły do kompilacji."
5203
5204 msgid ""
5205 "Please be aware, that anyone can disable the parental control, if you have "
5206 "not set a PIN."
5207 msgstr ""
5208 "Uważaj, każdy może wyłączyć kontrole rodzicielską, jeśli nie ustawiłeś kodu "
5209 "PIN."
5210
5211 #
5212 msgid "Please change recording endtime"
5213 msgstr "Proszę zmień koniec czasu nagrywania"
5214
5215 #
5216 msgid "Please check your network settings!"
5217 msgstr "Proszę sprawdzić ustawienia sieciowe!"
5218
5219 #
5220 msgid "Please choose an extension..."
5221 msgstr "Proszę wybierz rozszerzenie..."
5222
5223 #
5224 msgid "Please choose he package..."
5225 msgstr "Proszę wybrać pakiet ..."
5226
5227 #
5228 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
5229 msgstr "Proszę wybrać standardową listę serwisów, które chcesz zainstalować."
5230
5231 #
5232 msgid ""
5233 "Please configure or verify your Nameservers by filling out the required "
5234 "values.\n"
5235 "When you are ready press OK to continue."
5236 msgstr ""
5237 "Skonfiguruj lub sprawdź dane nameservera.\n"
5238 "Jeśli już to zrobiłeś naciśnij OK"
5239
5240 #
5241 msgid ""
5242 "Please configure your internet connection by filling out the required "
5243 "values.\n"
5244 "When you are ready press OK to continue."
5245 msgstr ""
5246 "Skonfiguruj połączenie z internetem.\n"
5247 "Jeśli już to zrobiłeś naciśnij OK"
5248
5249 #
5250 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
5251 msgstr "Nie zmieniaj wartości jeśli nie wiesz co zrobić!"
5252
5253 #
5254 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
5255 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego bukietu"
5256
5257 #
5258 msgid "Please enter a name for the new marker"
5259 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego znacznika"
5260
5261 #
5262 msgid "Please enter a new filename"
5263 msgstr "Wpisz nową nazwę pliku"
5264
5265 #
5266 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
5267 msgstr "Wpisz nazwę pliku (pusty = aktualna data)"
5268
5269 #
5270 msgid "Please enter name of the new directory"
5271 msgstr "Podaj nazwę dla nowego katalogu"
5272
5273 #
5274 msgid "Please enter the correct pin code"
5275 msgstr "Wpisz poprawny kod pin"
5276
5277 msgid "Please enter the old PIN code"
5278 msgstr "Podaj stary kod PIN"
5279
5280 #
5281 msgid "Please enter your email address here:"
5282 msgstr "Wpisz tutaj swój adres email:"
5283
5284 #
5285 msgid "Please enter your name here (optional):"
5286 msgstr "Wpisz tutaj swoją nazwę:"
5287
5288 #
5289 msgid "Please enter your search term."
5290 msgstr "Wpisz frazę wyszukiwaną"
5291
5292 #
5293 msgid "Please follow the instructions on the TV"
5294 msgstr "Podążaj za instrukcjami na TV"
5295
5296 #
5297 msgid ""
5298 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
5299 "therefore the default directory is being used instead."
5300 msgstr ""
5301 "Brak dostępu do uprzednio wybranych danych. Z tego powodu użyto domyślnego "
5302 "katalogu."
5303
5304 #
5305 msgid "Please press OK to continue."
5306 msgstr "Aby kontynuować naciśnij OK."
5307
5308 #
5309 msgid "Please press OK!"
5310 msgstr "Wciśnij OK!"
5311
5312 #
5313 msgid "Please provide a Text to match"
5314 msgstr "Dodaj tekst do dopasowania"
5315
5316 #
5317 msgid "Please select a playlist to delete..."
5318 msgstr "Wybierz playlistę do usunięcia..."
5319
5320 #
5321 msgid "Please select a playlist..."
5322 msgstr "Wybierz playlistę..."
5323
5324 #
5325 msgid "Please select a standard feed or try searching for videos."
5326 msgstr "Wybierz standardowy wpis lub powtórz wyszukiwanie"
5327
5328 #
5329 msgid "Please select a subservice to record..."
5330 msgstr "Wybierz subserwis..."
5331
5332 #
5333 msgid "Please select a subservice..."
5334 msgstr "Prosze wybierz subserwis..."
5335
5336 msgid "Please select an NFI file and press green key to flash!"
5337 msgstr "Wybierz plik NFI i naciśnij zielony przycisk, aby flashować!"
5338
5339 #
5340 msgid "Please select an extension to remove."
5341 msgstr "Wybierz dodatek do usunięcia"
5342
5343 #
5344 msgid "Please select an option below."
5345 msgstr "Wybierz z opcji poniżej"
5346
5347 #
5348 msgid "Please select medium to use as backup location"
5349 msgstr "Wybierz środek aby użyć jako miejsce kopii zapasowej"
5350
5351 #
5352 msgid "Please select tag to filter..."
5353 msgstr "Wybierz oznaczenie do filtrowania..."
5354
5355 #
5356 msgid "Please select the movie path..."
5357 msgstr "Wybierz ścieżkę filmu..."
5358
5359 #
5360 msgid ""
5361 "Please select the network interface that you want to use for your internet "
5362 "connection.\n"
5363 "\n"
5364 "Please press OK to continue."
5365 msgstr ""
5366 "Wybierz interfejs za pomocą którego będziesz się łączył z internetem.\n"
5367 "Jeśli już to zrobiłes nacisnij OK"
5368
5369 #
5370 msgid ""
5371 "Please select the wireless network that you want to connect to.\n"
5372 "\n"
5373 "Please press OK to continue."
5374 msgstr ""
5375 "Wybierz sieć WiFi za pomocą której bedziesz się łączył.\n"
5376 "\n"
5377 "Jeśli już to zrobiłes nacisnij OK"
5378
5379 #
5380 msgid "Please set up tuner B"
5381 msgstr "Ustaw Tuner B"
5382
5383 #
5384 msgid "Please set up tuner C"
5385 msgstr "Ustaw Tuner C"
5386
5387 #
5388 msgid "Please set up tuner D"
5389 msgstr "Ustaw Tuner D"
5390
5391 #
5392 msgid ""
5393 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
5394 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
5395 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
5396 msgstr ""
5397 "Użyj przycisków aby przesunąć okno PiP.\n"
5398 "Naciśnij przycisk bukietu +/- aby zmienić rozmiar okna.\n"
5399 "Wciśnij OK aby wrócić do trybu TV lub EXIT aby przerwać przesówanie."
5400
5401 #
5402 msgid ""
5403 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
5404 "the OK button."
5405 msgstr ""
5406 "W celu wyboru języka użyj klawiszy GÓRA i DÓŁ. Nastepnie nacisnij przycisk "
5407 "OK."
5408
5409 msgid "Please wait (Step 2)"
5410 msgstr "Proszę czekać (krok 2)"
5411
5412 #
5413 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
5414 msgstr "Poczekaj na aktywację twojej konfiguracji sieci..."
5415
5416 #
5417 msgid "Please wait for activation of your network mount..."
5418 msgstr "Czekaj na aktywację twojego montowania sieci..."
5419
5420 #
5421 msgid "Please wait while removing selected package..."
5422 msgstr "Poczekaj podczas kasowania paczki..."
5423
5424 #
5425 msgid "Please wait while removing your network mount..."
5426 msgstr "Poczekaj podczas usuwania montowania sieciowego..."
5427
5428 #
5429 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
5430 msgstr "Poczekaj podczas gdy skanowanie jest w toku..."
5431
5432 #
5433 msgid "Please wait while searching for removable packages..."
5434 msgstr "Poczekaj podczas szukania paczek do usunięcia..."
5435
5436 #
5437 msgid "Please wait while updating your network mount..."
5438 msgstr "Poczekaj podczas aktualizacji montowania sieciowego..."
5439
5440 #
5441 msgid "Please wait while we configure your network..."
5442 msgstr "Poczekaj podczas gdy skonfuguruję twoją sieć..."
5443
5444 #
5445 msgid "Please wait while we prepare your network interfaces..."
5446 msgstr "Czekaj aż zostanie aktywowana karta sieciowa..."
5447
5448 #
5449 msgid "Please wait while we test your network..."
5450 msgstr "Czekaj aż zakończy się test sieci..."
5451
5452 #
5453 msgid "Please wait while your network is restarting..."
5454 msgstr "Poczekaj podczas restartowania twojej sieci..."
5455
5456 #
5457 msgid "Please wait..."
5458 msgstr "Proszę czekać..."
5459
5460 #
5461 msgid "Please wait... Loading list..."
5462 msgstr "Proszę czekać... Ładowanie listy..."
5463
5464 #
5465 msgid "Plugin browser"
5466 msgstr "Przeglądarka pluginów"
5467
5468 #
5469 msgid "Plugin manager activity information"
5470 msgstr "Informacja o działaniu menadżera pluginów"
5471
5472 #
5473 msgid "Plugin manager help"
5474 msgstr "Pomoc manadżera pluginów"
5475
5476 #
5477 #, python-format
5478 msgid "Plugin: %(plugin)s , Version: %(version)s"
5479 msgstr "Plugin: %(plugin)s , Wersja: %(version)s"
5480
5481 #
5482 msgid "Plugins"
5483 msgstr "Pluginy"
5484
5485 msgid "PodCast streams podcasts to your Dreambox."
5486 msgstr "Wtyczka PodCast strumieniuje podcasty do Twojego Dreamboxa."
5487
5488 #
5489 msgid "Poland"
5490 msgstr "Polska"
5491
5492 #
5493 msgid "Polarization"
5494 msgstr "Polaryzacja"
5495
5496 #
5497 msgid "Polish"
5498 msgstr "Polski"
5499
5500 #
5501 msgid "Poll Interval (in h)"
5502 msgstr "Przedział głosowania (w h)"
5503
5504 #
5505 msgid "Poll automatically"
5506 msgstr "Sonda automatycznie"
5507
5508 #
5509 msgid "Port A"
5510 msgstr "Port A"
5511
5512 #
5513 msgid "Port B"
5514 msgstr "Port B"
5515
5516 #
5517 msgid "Port C"
5518 msgstr "Port C"
5519
5520 #
5521 msgid "Port D"
5522 msgstr "Port D"
5523
5524 #
5525 msgid "Portuguese"
5526 msgstr "Portugalski"
5527
5528 msgid "Position of finished Timers in Timerlist"
5529 msgstr "Pozycja zakończonych nagrań w liście timera"
5530
5531 #
5532 msgid "Positioner"
5533 msgstr "Pozycjoner"
5534
5535 #
5536 msgid "Positioner fine movement"
5537 msgstr "Precyzyjne ruchy pozycjonera"
5538
5539 #
5540 msgid "Positioner movement"
5541 msgstr "Ruchy pozycjonera"
5542
5543 #
5544 msgid "Positioner setup"
5545 msgstr "Ustawienia pozycjonera"
5546
5547 #
5548 msgid "Positioner storage"
5549 msgstr "Zapamiętywanie pozycjonera"
5550
5551 msgid "PositionerSetup helps you installing a motorized dish"
5552 msgstr "PositionerSetup pomocny w instalacji anteny obrotowej"
5553
5554 #
5555 msgid ""
5556 "Power state to change to after recordings. Select \"standard\" to not change "
5557 "the default behavior of enigma2 or values changed by yourself."
5558 msgstr ""
5559 "Stan zasilania do zmiany po nagrywaniu. Wybierz \"standard\" aby nie "
5560 "zmieniać domyślnego zachowania e2 lub wartości zmienione przes siebie."
5561
5562 #
5563 msgid "Power threshold in mA"
5564 msgstr "Próg mocy w  mA"
5565
5566 #
5567 msgid "Predefined transponder"
5568 msgstr "Zdefiniowany transponder"
5569
5570 msgid "Prepare another USB stick for image flashing"
5571 msgstr "Przygotuj inną pamięć USB na flashowanie Image"
5572
5573 #
5574 msgid "Preparing... Please wait"
5575 msgstr "Przygotowywanie... Prosze czekać"
5576
5577 msgid "Press INFO on your remote control for additional information."
5578 msgstr "Naciśnij przycisk INFO na pilocie, aby uzyskać dodatkowe informacje."
5579
5580 msgid "Press MENU on your remote control for additional options."
5581 msgstr "Naciśnij przycisk MENU na pilocie, aby uzyskać dodatkowe informacje."
5582
5583 #
5584 msgid "Press OK on your remote control to continue."
5585 msgstr "Aby kontynuować naciśnij przycisk OK pilota."
5586
5587 #
5588 msgid "Press OK to activate the selected skin."
5589 msgstr "Wciśnij OK aby aktywować wybranego skina"
5590
5591 #
5592 msgid "Press OK to activate the settings."
5593 msgstr "Wciśnij OK aby aktywować ustawienia"
5594
5595 #
5596 msgid "Press OK to collapse this host"
5597 msgstr "Wciśnij OK aby wyczerpać ten host"
5598
5599 #
5600 msgid "Press OK to edit selected settings."
5601 msgstr "Wcisnij OK aby edytować wybrane ustawienia."
5602
5603 #
5604 msgid "Press OK to edit the settings."
5605 msgstr "W celu edytowania ustawień nacisnij OK."
5606
5607 #
5608 msgid "Press OK to expand this host"
5609 msgstr "Wciśnij OK aby rozszerzyć ten host"
5610
5611 #
5612 #, python-format
5613 msgid "Press OK to get further details for %s"
5614 msgstr "Wciśnij OK aby dostać więcej info o %s"
5615
5616 #
5617 msgid "Press OK to mount this share!"
5618 msgstr "Wcisnij OK aby zamontować ten udział!"
5619
5620 #
5621 msgid "Press OK to mount!"
5622 msgstr "Wciśnij OK aby zamontować!"
5623
5624 #
5625 msgid "Press OK to save settings."
5626 msgstr "Wciśnij OK aby zapisać ustawienia."
5627
5628 #
5629 msgid "Press OK to scan"
5630 msgstr "Wciśnij OK aby skanować"
5631
5632 #
5633 msgid "Press OK to select a Provider."
5634 msgstr "Wciśnij OK aby wybrać Providera"
5635
5636 #
5637 msgid "Press OK to select."
5638 msgstr "Wciśnij OK aby wybrać."
5639
5640 #
5641 msgid "Press OK to select/deselect a CAId."
5642 msgstr "Wciśnij OK aby wybrać/lub nie CaId"
5643
5644 #
5645 msgid "Press OK to start the scan"
5646 msgstr "Wciśnij OK aby rozpocząć skanowanie"
5647
5648 #
5649 msgid "Press OK to toggle the selection."
5650 msgstr "Wciśnij OK aby wybrać"
5651
5652 #
5653 msgid "Press yellow to set this interface as default interface."
5654 msgstr "Wciśnij żólty aby ustawić ten interfejs jako domyślny"
5655
5656 #
5657 msgid "Prev"
5658 msgstr "Poprzedni"
5659
5660 #
5661 msgid "Preview"
5662 msgstr "Podgląd"
5663
5664 #
5665 msgid "Preview AutoTimer"
5666 msgstr "Podgląd AutoTimera"
5667
5668 #
5669 msgid "Preview menu"
5670 msgstr "Podgląd menu"
5671
5672 msgid "Preview screenshots of running tv shows"
5673 msgstr "Foto podgląd nadawanej TV"
5674
5675 msgid "Preview screenshots of running tv shows."
5676 msgstr "Foto podgląd nadawanej TV."
5677
5678 #
5679 msgid "Primary DNS"
5680 msgstr "Pierwszy DNS"
5681
5682 #
5683 msgid "Priority"
5684 msgstr "Priorytet konwertera"
5685
5686 #
5687 msgid "Process"
5688 msgstr "Procesy..."
5689
5690 #
5691 msgid "Properties of current title"
5692 msgstr "Właściwości aktualnego tytułu"
5693
5694 #
5695 msgid "Protect services"
5696 msgstr "Ochrona serwisów"
5697
5698 #
5699 msgid "Protect setup"
5700 msgstr "Ochrona ustawień"
5701
5702 #
5703 msgid "Provider"
5704 msgstr "Provider"
5705
5706 #
5707 msgid "Provider to scan"
5708 msgstr "Provider do skanowania"
5709
5710 #
5711 msgid "Providers"
5712 msgstr "Providerzy"
5713
5714 #
5715 msgid "Published"
5716 msgstr "Publikacji"
5717
5718 msgid "Push key \"Exit long\" to show the clock while watching TV."
5719 msgstr ""
5720
5721 msgid ""
5722 "Push key \"Exit long\" to show the clock while watching TV. Clock will "
5723 "disappear after the specified timeout or by pushing key \"Exit long\" "
5724 "again.\n"
5725 "Modify the settings to match your preferences. To change the clock position, "
5726 "select \"Move clock\" and relocate."
5727 msgstr ""
5728
5729 #
5730 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
5731 msgstr "Python frontend dla /tmp/mmi.socket"
5732
5733 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket."
5734 msgstr "Nakładka Python`a do /tmp/mmi.socket."
5735
5736 #
5737 msgid "Quick"
5738 msgstr "Szybko"
5739
5740 #
5741 msgid "Quickzap"
5742 msgstr "Szybkie przełączanie"
5743
5744 #
5745 msgid "RC Menu"
5746 msgstr "Menu RC"
5747
5748 #
5749 msgid "RF output"
5750 msgstr "Wyjście RF"
5751
5752 #
5753 msgid "RGB"
5754 msgstr "RGB"
5755
5756 msgid "RSS viewer"
5757 msgstr "Przeglądarka RSS"
5758
5759 msgid "RT8070/RT3070/RT3370 USB wireless-n driver"
5760 msgstr "RT8070/RT3070/RT3370 USB WiFi - n sterownik"
5761
5762 #
5763 msgid "Radio"
5764 msgstr "Radio"
5765
5766 #
5767 msgid "Ram Disk"
5768 msgstr "Ram Dysk"
5769
5770 #
5771 msgid "Random"
5772 msgstr "Losowo"
5773
5774 #
5775 msgid "Rating"
5776 msgstr "Oceny"
5777
5778 #
5779 msgid "Ratings: "
5780 msgstr "Ocena: "
5781
5782 #
5783 msgid "Really close without saving settings?"
5784 msgstr "Wyjść bez zapisywania ustawień?"
5785
5786 #
5787 msgid "Really delete done timers?"
5788 msgstr "Usunąć wykonane timery?"
5789
5790 #
5791 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
5792 msgstr "Wyjść z subserwisów?"
5793
5794 #
5795 msgid "Really quit MyTube Player?"
5796 msgstr "Zamknąć Odtwarzacz MyTube?"
5797
5798 #
5799 msgid "Really reboot now?"
5800 msgstr "Czy naprawdę chcesz zrestartować?"
5801
5802 #
5803 msgid "Really restart now?"
5804 msgstr "Czy naprawdę chcesz zrestartować?"
5805
5806 #
5807 msgid "Really shutdown now?"
5808 msgstr "Czy naprawdę chcesz zamknąć teraz?"
5809
5810 #
5811 msgid "Reboot"
5812 msgstr "Restart"
5813
5814 #
5815 msgid "Recently featured"
5816 msgstr "Najczęściej zamieszczane"
5817
5818 #
5819 msgid "Reception Settings"
5820 msgstr "Ustawienia powitania"
5821
5822 msgid "Reconstruct .ap and .sc files"
5823 msgstr "Rekonstrukcja plików .ap i .sc"
5824
5825 msgid "Reconstruct missing or corrupt .ap and .sc files of recorded movies."
5826 msgstr ""
5827 "Rekonstrukcja brakujących lub uszkodzonych plików .ap i .sc z nagranych "
5828 "filmów."
5829
5830 #
5831 msgid "Record"
5832 msgstr "Nagraj"
5833
5834 #
5835 msgid "Record a maximum of x times"
5836 msgstr "Nagraj maximum z x czasów"
5837
5838 #
5839 msgid "Record on"
5840 msgstr "Nagraj na"
5841
5842 #
5843 #, python-format
5844 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
5845 msgstr "Ograniczenie nagrywania z powodu konfliktu timera %s"
5846
5847 #
5848 msgid "Recorded files..."
5849 msgstr "Nagrane pliki..."
5850
5851 #
5852 msgid "Recording"
5853 msgstr "Nagrywanie"
5854
5855 #
5856 msgid "Recording paths"
5857 msgstr "Ścieżki nagrywania"
5858
5859 #
5860 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
5861 msgstr "Nagrywanie(a) jest w toku lub rozbpocznie się za kilka sekund!"
5862
5863 #
5864 msgid "Recordings"
5865 msgstr "Nagrania"
5866
5867 #
5868 msgid "Recordings always have priority"
5869 msgstr "Nagrywanie zawsze ma priorytet"
5870
5871 msgid "Redirect notifications to Growl, Snarl, Prowl or Syslog"
5872 msgstr "Przekierowanie powiadomień Growl, Snarl, Prowl lub Syslog"
5873
5874 msgid "Reenter new PIN"
5875 msgstr "Wpisz ponownie nowy PIN"
5876
5877 #
5878 msgid "Refresh Rate"
5879 msgstr "Wartość odświeżania"
5880
5881 #
5882 msgid "Refresh rate selection."
5883 msgstr "Wybór prędkości odświeżania"
5884
5885 #
5886 msgid "Related video entries."
5887 msgstr "Przeładuj wpisy wideo."
5888
5889 #
5890 msgid "Relevance"
5891 msgstr "Trafności"
5892
5893 #
5894 msgid "Reload"
5895 msgstr "Przeładuj"
5896
5897 #
5898 msgid "Reload Black-/Whitelists"
5899 msgstr "Przeładuj czarną-/białą listę"
5900
5901 msgid "Remember service PIN"
5902 msgstr "Pamiętaj PIN serwisu"
5903
5904 msgid "Remember service PIN cancel"
5905 msgstr "Pamiętaj anulowany PIN serwisu"
5906
5907 msgid "Remote timer and remote TV player"
5908 msgstr "Zdalny Timer i odtwarzacz TV"
5909
5910 #
5911 msgid "Remove"
5912 msgstr "Skasuj"
5913
5914 #
5915 msgid "Remove Bookmark"
5916 msgstr "Usuń zakładkę"
5917
5918 #
5919 msgid "Remove Plugins"
5920 msgstr "Usuń pluginy"
5921
5922 #
5923 msgid "Remove a mark"
5924 msgstr "Usuń znacznik"
5925
5926 #
5927 msgid "Remove currently selected title"
5928 msgstr "Usuń aktualnie wybrany tytuł"
5929
5930 #
5931 msgid "Remove failed."
5932 msgstr "Kasowanie nieudane"
5933
5934 #
5935 msgid "Remove finished."
5936 msgstr "Usuwanie zakończone."
5937
5938 #
5939 msgid "Remove plugins"
5940 msgstr "Usuń pluginy"
5941
5942 #
5943 msgid "Remove selected AutoTimer"
5944 msgstr "Usuń wybrany AutoTimer"
5945
5946 #
5947 msgid "Remove timer"
5948 msgstr "Usuń timer"
5949
5950 #
5951 msgid "Remove title"
5952 msgstr "Usuń tytuł"
5953
5954 #
5955 msgid "Removed successfully."
5956 msgstr "Kasowanie zakończone pomyślnie"
5957
5958 #
5959 msgid "Removing"
5960 msgstr "Usuwanie"
5961
5962 #
5963 #, python-format
5964 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
5965 msgstr ""
5966 "Usuniecie katalogu %s nie powiodło się. (Byc może katalog nie jest pusty.)"
5967
5968 #
5969 msgid "Rename"
5970 msgstr "Zmień nazwę"
5971
5972 #
5973 msgid "Rename crashlogs"
5974 msgstr "Zmień nazwę crashlogów"
5975
5976 msgid "Rename your movies"
5977 msgstr "Zmiana nazw filmów"
5978
5979 #
5980 msgid "Repeat"
5981 msgstr "Powtórz"
5982
5983 #
5984 msgid "Repeat Type"
5985 msgstr "Rozdzaj powtórzeń"
5986
5987 #
5988 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
5989 msgstr "Powtarzane wydarzenie właśnie jest nagrywane... Co chcesz zrobić?"
5990
5991 #
5992 msgid "Repeats"
5993 msgstr "Powtarzaj"
5994
5995 msgid "Replace the minute input for the seek functions with a seekbar."
5996 msgstr "Wymień wejscie minut do wyszukiwania funkcji z paskiem stanu."
5997
5998 msgid "Replace the rewind  input with a seekbar"
5999 msgstr "Wymień przewijanie wejścia z paskiem stanu"
6000
6001 #
6002 msgid "Require description to be unique"
6003 msgstr "Wymagaj opisu aby być wyjątkowym"
6004
6005 msgid "Required medium type:"
6006 msgstr "Wymagany średni typ:"
6007
6008 #
6009 msgid "Rescan"
6010 msgstr "Przeskanuj"
6011
6012 #
6013 msgid "Reset"
6014 msgstr "Resetuj"
6015
6016 #
6017 msgid "Reset and renumerate title names"
6018 msgstr "Zresetuj i zmień numerację nazw tytułów"
6019
6020 #
6021 msgid "Reset count"
6022 msgstr "Resetuj odliczanie"
6023
6024 #
6025 msgid "Reset saved position"
6026 msgstr "Resetuj zapisaną pozycję"
6027
6028 #
6029 msgid "Reset video enhancement settings to system defaults?"
6030 msgstr "Zresetować ustawienia do domyślnych?"
6031
6032 #
6033 msgid "Reset video enhancement settings to your last configuration?"
6034 msgstr "Zresetować ustawienia do ostatniej dobrej konfiguracji?"
6035
6036 #
6037 msgid "Resolution"
6038 msgstr "Rozdzielczość"
6039
6040 #
6041 msgid "Response video entries."
6042 msgstr "Odpowiedz wpisom wideo."
6043
6044 #
6045 msgid "Restart"
6046 msgstr "Restart"
6047
6048 #
6049 msgid "Restart GUI"
6050 msgstr "Restartuj GUI"
6051
6052 #
6053 msgid "Restart GUI now?"
6054 msgstr "Zrestartować GUI teraz?"
6055
6056 #
6057 msgid "Restart network"
6058 msgstr "Restart sieci"
6059
6060 #
6061 msgid "Restart test"
6062 msgstr "Restart testu"
6063
6064 #
6065 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
6066 msgstr "Restart adaprera i połaczenia sieciowego.\n"
6067
6068 #
6069 msgid "Restore"
6070 msgstr "Przywróć"
6071
6072 #
6073 msgid "Restore backups"
6074 msgstr "Przywróć kopie"
6075
6076 #
6077 msgid "Restore is running..."
6078 msgstr "Przywracanie..."
6079
6080 #
6081 msgid "Restore running"
6082 msgstr "Przywracanie uruchomione"
6083
6084 #
6085 msgid "Restore system settings"
6086 msgstr "Przywróć ustawienia systemowe"
6087
6088 msgid "Restore your Dreambox with a USB stick"
6089 msgstr "Przywróć ustawienia Dreamboxa za pomocą pamięci USB"
6090
6091 #
6092 msgid "Restrict \"after event\" to a certain timespan?"
6093 msgstr "Ograniczyć \"po wydarzeniu\" do pewnych horyzontów czasowych?"
6094
6095 msgid "Restrict to events on certain dates"
6096 msgstr "Ograniczenia dla wydarzeń w określonych terminach"
6097
6098 #
6099 msgid "Resume from last position"
6100 msgstr "Wznów od ostatniej pozycji"
6101
6102 #
6103 #, python-format
6104 msgid "Resume position at %s"
6105 msgstr "Wznów pozycję na %s"
6106
6107 #
6108 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
6109 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
6110 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
6111 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
6112 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
6113 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
6114 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
6115 msgid "Resuming playback"
6116 msgstr "Wznawianie odtwarzania"
6117
6118 #
6119 msgid "Return to file browser"
6120 msgstr "Powrót do przeglądarki plików"
6121
6122 #
6123 msgid "Return to movie list"
6124 msgstr "Powrót do listy filmów"
6125
6126 #
6127 msgid "Return to previous service"
6128 msgstr "Powrót do poprzedniego serwisu"
6129
6130 msgid "Reusable Help-component for other plugins."
6131 msgstr ""
6132
6133 #
6134 msgid "Rewind speeds"
6135 msgstr "Prędkości przewijania w tył"
6136
6137 #
6138 msgid "Right"
6139 msgstr "Prawo"
6140
6141 msgid "Roll-off"
6142 msgstr "Roll-off"
6143
6144 #
6145 msgid "Rotor turning speed"
6146 msgstr "Prędkość obrotu rotora"
6147
6148 #
6149 msgid "Running"
6150 msgstr "Uruchomiony"
6151
6152 #
6153 msgid "Running in testmode"
6154 msgstr "Uruchomiony w trybie testowym"
6155
6156 #
6157 msgid "Russia"
6158 msgstr "Rosja"
6159
6160 #
6161 msgid "Russian"
6162 msgstr "Rosyjski"
6163
6164 #
6165 msgid "S-Video"
6166 msgstr "S-Video"
6167
6168 #
6169 msgid "SD 25/50HZ Interlace Mode"
6170 msgstr "SD 25/50HZ Tryb z przeplotem"
6171
6172 #
6173 msgid "SD 25/50HZ Progressive Mode"
6174 msgstr "SD 25/50HZ Tryb progresywny"
6175
6176 #
6177 msgid "SD 30/60HZ Interlace Mode"
6178 msgstr "SD 30/60HZ Tryb z przeplotem"
6179
6180 #
6181 msgid "SD 30/60HZ Progressive Mode"
6182 msgstr "SD 30/60HZ Tryb progresywny"
6183
6184 msgid "SID"
6185 msgstr "SID"
6186
6187 #
6188 msgid "SINGLE LAYER DVD"
6189 msgstr "Pojedyńczy nośnik DVD"
6190
6191 #
6192 msgid "SNR"
6193 msgstr "SNR"
6194
6195 #
6196 msgid "SNR:"
6197 msgstr "SNR:"
6198
6199 #
6200 msgid "SSID:"
6201 msgstr "SSID:"
6202
6203 msgid ""
6204 "SVDRP is a protocol developed for the VDR software to control a set-top box "
6205 "remotely.\n"
6206 "This plugin only supports a subset of SVDRP and starts automatically using "
6207 "default settings.\n"
6208 "\n"
6209 "You probably don't need this plugin and should use the regular Web Interface "
6210 "for Enigma2 instead."
6211 msgstr ""
6212 "SVDRP jest protokołem oprogramowania VDR do kontroli tunera zdalnie.\n"
6213 "Ta wtyczka obsługuje tylko podzbiór SVDRP i uruchamia się automatycznie przy "
6214 "użyciu domyślnych ustawień.\n"
6215 "\n"
6216 "Prawdopodobnie nie potrzebujesz tej wtyczki i zamiast niej powinno się "
6217 "używać Web Interfejsu dla Enigma2."
6218
6219 msgid "SVDRP server for Enigma2"
6220 msgstr "Serwer SVDRP dla Enigmy 2"
6221
6222 #
6223 msgid "Sat"
6224 msgstr "Sob"
6225
6226 #
6227 msgid "Sat / Dish Setup"
6228 msgstr "Ustawienia anteny"
6229
6230 #
6231 msgid "Satellite"
6232 msgstr "Satelita"
6233
6234 #
6235 msgid "Satellite Equipment Setup"
6236 msgstr "Zaawansowane ustawienia"
6237
6238 #
6239 msgid "Satellite equipment"
6240 msgstr "Wypozażenie satelity"
6241
6242 msgid "SatelliteEquipmentControl allows you to fine-tune DiSEqC-settings"
6243 msgstr ""
6244 "SatelliteEquipmentControl pozwala na dostrojenie ustawień przełącznika DiSEqC"
6245
6246 #
6247 msgid "Satellites"
6248 msgstr "Satelity"
6249
6250 #
6251 msgid "Satfinder"
6252 msgstr "Miernik sygnału"
6253
6254 msgid "Satfinder helps you to align your dish"
6255 msgstr "Satfinder pomaga dostroić antenę"
6256
6257 #
6258 msgid "Sats"
6259 msgstr "Satelity"
6260
6261 #
6262 msgid "Saturation"
6263 msgstr "Nasycenie"
6264
6265 #
6266 msgid "Saturday"
6267 msgstr "Sobota"
6268
6269 #
6270 msgid "Save"
6271 msgstr "Zapisz"
6272
6273 #
6274 msgid "Save Playlist"
6275 msgstr "Zachowaj Playlistę"
6276
6277 #
6278 msgid "Save current delay to key"
6279 msgstr "Zapisz obecne opóżnienie dla klucza"
6280
6281 #
6282 msgid "Save to key"
6283 msgstr "Zapisz do klucza"
6284
6285 #
6286 msgid "Save values and close plugin"
6287 msgstr "Zapisz wartości i zamknij plugin"
6288
6289 #
6290 msgid "Save values and close screen"
6291 msgstr "Zapisz wartości i zamknij ekran"
6292
6293 #
6294 msgid "Scaler sharpness"
6295 msgstr "Poziom ostrości"
6296
6297 #
6298 msgid "Scaling Mode"
6299 msgstr "Tryb skalowania"
6300
6301 #
6302 msgid "Scan "
6303 msgstr "Skanuj"
6304
6305 #
6306 msgid "Scan Files..."
6307 msgstr "Skanuj Pliki..."
6308
6309 #
6310 msgid "Scan NFS share"
6311 msgstr "Skanuj udziały NFS"
6312
6313 #
6314 msgid "Scan QAM128"
6315 msgstr "Skanuj QAM128"
6316
6317 #
6318 msgid "Scan QAM16"
6319 msgstr "Skanuj QAM16"
6320
6321 #
6322 msgid "Scan QAM256"
6323 msgstr "Skanuj QAM256"
6324
6325 #
6326 msgid "Scan QAM32"
6327 msgstr "Skanuj QAM32"
6328
6329 #
6330 msgid "Scan QAM64"
6331 msgstr "Skanuj QAM64"
6332
6333 #
6334 msgid "Scan SR6875"
6335 msgstr "Skanuj SR6875"
6336
6337 #
6338 msgid "Scan SR6900"
6339 msgstr "Skanuj SR6900"
6340
6341 #
6342 msgid "Scan Wireless Networks"
6343 msgstr "Skanuj sieć bezprzewodową"
6344
6345 #
6346 msgid "Scan additional SR"
6347 msgstr "Skanuj dodatkowy SR"
6348
6349 #
6350 msgid "Scan band EU HYPER"
6351 msgstr "Skanuj pasmo EU HYPER"
6352
6353 #
6354 msgid "Scan band EU MID"
6355 msgstr "Skanuj pasmo EU MID"
6356
6357 #
6358 msgid "Scan band EU SUPER"
6359 msgstr "Skanuj pasmo EU SUPER"
6360
6361 #
6362 msgid "Scan band EU UHF IV"
6363 msgstr "Skanuj pasmo EU UHF IV"
6364
6365 #
6366 msgid "Scan band EU UHF V"
6367 msgstr "Skanuj pasmo EU UHF V"
6368
6369 #
6370 msgid "Scan band EU VHF I"
6371 msgstr "Skanuj pasmo EU VHF I"
6372
6373 #
6374 msgid "Scan band EU VHF III"
6375 msgstr "Skanuj pasmo EU VHF III"
6376
6377 #
6378 msgid "Scan band US HIGH"
6379 msgstr "Skanuj pasmo US HIGH"
6380
6381 #
6382 msgid "Scan band US HYPER"
6383 msgstr "Skanuj pasmo US HYPER"
6384
6385 #
6386 msgid "Scan band US LOW"
6387 msgstr "Skanuj pasmo US LOW"
6388
6389 #
6390 msgid "Scan band US MID"
6391 msgstr "Skanuj pasmo US MID"
6392
6393 #
6394 msgid "Scan band US SUPER"
6395 msgstr "Skanuj pasmo US SUPER"
6396
6397 msgid "Scan devices for playable media files"
6398 msgstr "Skanowanie w poszukiwaniu urządzeń odtwarzających pliki multimedialne"
6399
6400 #
6401 msgid "Scan range"
6402 msgstr "Skanuj zakres"
6403
6404 msgid ""
6405 "Scan your network for wireless access points and connect to them using your "
6406 "selected wireless device.\n"
6407 msgstr ""
6408 "Skanuj sieć w poszukiwaniu punktów dostępu i połączenia z nimi używając "
6409 "wybranego urządzenia.\n"
6410
6411 msgid "Scans default lamedbs sorted by satellite"
6412 msgstr "Skanuje domyślne lamedbs posortowane przez satelitę"
6413
6414 #
6415 msgid ""
6416 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
6417 msgstr ""
6418 "Przeskanuj standardowe lamedbs wedłudg satelit zapisanych w pozycjonerze"
6419
6420 #
6421 msgid "Science & Technology"
6422 msgstr "Nauka & Technologia"
6423
6424 #
6425 msgid "Search Term(s)"
6426 msgstr "Słowo wyszukiwania..."
6427
6428 #
6429 msgid "Search category:"
6430 msgstr "Kategorie wyszukiwania:"
6431
6432 #
6433 msgid "Search east"
6434 msgstr "Szukaj na wschód"
6435
6436 #
6437 msgid "Search for network shares"
6438 msgstr "Szukaj udziałów sieciowych"
6439
6440 #
6441 msgid "Search for network shares..."
6442 msgstr "Szukaj udziałów sieciowych..."
6443
6444 #
6445 msgid "Search region:"
6446 msgstr "Kraj wyszukiwania:"
6447
6448 #
6449 msgid "Search restricted content:"
6450 msgstr "Szukać zawartości chronionych:"
6451
6452 #
6453 msgid "Search strictness"
6454 msgstr "Szukaj ścisłości"
6455
6456 msgid "Search through the EPG"
6457 msgstr "Wyszukiwanie w EPG"
6458
6459 #
6460 msgid "Search type"
6461 msgstr "Szukaj typu"
6462
6463 #
6464 msgid "Search west"
6465 msgstr "Szukaj na zachód"
6466
6467 #
6468 msgid "Searching for available updates. Please wait..."
6469 msgstr "Wyszukiwanie dostępnych aktualizacji. Proszę czekać..."
6470
6471 #
6472 msgid "Searching for new installed or removed packages. Please wait..."
6473 msgstr "Szukanie nowo zainstalowanych lub usuniętych paczek. Proszę czekać..."
6474
6475 #
6476 msgid "Searching your network. Please wait..."
6477 msgstr "Wyszukiwanie sieci. Proszę czekać..."
6478
6479 #
6480 msgid "Secondary DNS"
6481 msgstr "Drugi DNS"
6482
6483 msgid "Security service not running."
6484 msgstr "Serwis chroniony nie uruchomiony."
6485
6486 msgid "See service-epg (and PiP) from other channels in an infobar."
6487 msgstr "Zobacz serwis EPG (i PiP) z innych kanałów w pasku informacyjnym."
6488
6489 #
6490 msgid "Seek"
6491 msgstr "Wyszukiwanie"
6492
6493 #
6494 msgid "Select"
6495 msgstr "Wybierz"
6496
6497 #
6498 msgid ""
6499 "Select \"exact match\" to enforce \"Match title\" to match exactly or "
6500 "\"partial match\" if you only want to search for a part of the event title."
6501 msgstr ""
6502 "Wybierz \"dokładne dopasowanie\" do wykonania \"Tytuł dopasowania\" do "
6503 "właściwego dopasowania lub \"częściowego dopasowania\" jeśli chcesz poszukać "
6504 "tylko części tytułu wydarzenia."
6505
6506 #
6507 msgid "Select HDD"
6508 msgstr "Wybierz HDD"
6509
6510 #
6511 msgid "Select Location"
6512 msgstr "Wybierz lokalizację"
6513
6514 #
6515 msgid "Select Network Adapter"
6516 msgstr "Wybierz adapter sieciowy"
6517
6518 #
6519 msgid "Select a movie"
6520 msgstr "Wybierz film"
6521
6522 #
6523 msgid "Select a timer to import"
6524 msgstr "Wybierz timer do importu"
6525
6526 #
6527 msgid "Select audio track"
6528 msgstr "Wybierz ścieżkę audio :"
6529
6530 #
6531 msgid "Select bouquet to record on"
6532 msgstr "Wybierz bukiet do nagrania na"
6533
6534 #
6535 msgid "Select channel to record from"
6536 msgstr "Wybierz kanał do nagrania z "
6537
6538 #
6539 msgid "Select channel to record on"
6540 msgstr "Wybierz kanał do nagrania na"
6541
6542 msgid "Select desired image from feed list"
6543 msgstr "Wybierz żądany Image z listy"
6544
6545 msgid "Select files for backup."
6546 msgstr "Wybierz pliki do kopii zapasowej."
6547
6548 #
6549 msgid "Select files/folders to backup"
6550 msgstr "Wybierz pliki /foldery do kopii"
6551
6552 msgid "Select input device"
6553 msgstr "Wybierz urządzenie wejściowe"
6554
6555 msgid "Select input device."
6556 msgstr "Wybierz urządzenie wejściowe."
6557
6558 #
6559 msgid "Select interface"
6560 msgstr "Wybierz interfejs"
6561
6562 #
6563 msgid "Select new feed to view."
6564 msgstr "Wybierz kategorię wyszukiwania:"
6565
6566 #
6567 msgid "Select package"
6568 msgstr "Wybierz paczkę"
6569
6570 #
6571 msgid "Select provider to add..."
6572 msgstr "Wybierz providera do dodania..."
6573
6574 #
6575 msgid "Select refresh rate"
6576 msgstr "Wybierz prędkość odświeżania"
6577
6578 #
6579 msgid "Select service to add..."
6580 msgstr "Wybierz serwis do dodania..."
6581
6582 #
6583 #, python-format
6584 msgid "Select the key you want to set to %i ms"
6585 msgstr "Wybierz klucz który chcesz ustawić do %i ms"
6586
6587 #
6588 msgid "Select the location to save the recording to."
6589 msgstr "Wybierz lokalizację do zapisania nagrania."
6590
6591 #
6592 msgid "Select type of Filter"
6593 msgstr "Wybierz typ filtru"
6594
6595 #
6596 msgid "Select upgrade source to edit."
6597 msgstr "Wybierz źródło aktualizacji do edycji"
6598
6599 #
6600 msgid "Select video input with up/down buttons"
6601 msgstr "Wybierz wejście video przyciskami góra/dół"
6602
6603 #
6604 msgid "Select video mode"
6605 msgstr "Wybierz tryb wideo"
6606
6607 #
6608 msgid "Select whether or not you want to enforce case correctness."
6609 msgstr "Wybierz czy chcesz wymusić przypadki poprawności."
6610
6611 #
6612 msgid "Select wireless network"
6613 msgstr "Wybierz sieć bezprzewodową WiFi"
6614
6615 #
6616 msgid "Select your choice."
6617 msgstr "Wybierz jedną z opcji:"
6618
6619 msgid "Select your favourite music (Artist, Album, Genre)."
6620 msgstr ""
6621
6622 #
6623 msgid "Send DiSEqC"
6624 msgstr "Wyślij DiSEqC"
6625
6626 #
6627 msgid "Send DiSEqC only on satellite change"
6628 msgstr "Wyślij DiSEqC tylko podczas zmiany satelity"
6629
6630 #
6631 msgid "Seperate titles with a main menu"
6632 msgstr "Rozdziel tytuły z wykozystaniem menu"
6633
6634 #
6635 msgid "Sequence repeat"
6636 msgstr "Powtórka sekwencji"
6637
6638 #
6639 msgid "Serbian"
6640 msgstr "Serbski"
6641
6642 #
6643 msgid "Server IP"
6644 msgstr "IP serwera"
6645
6646 #
6647 msgid "Server share"
6648 msgstr "Udział serwera"
6649
6650 #
6651 msgid "Service"
6652 msgstr "Informacje o serwisie..."
6653
6654 #
6655 msgid "Service Scan"
6656 msgstr "Skanowanie serwisu"
6657
6658 #
6659 msgid "Service Searching"
6660 msgstr "Szukanie serwisów"
6661
6662 #
6663 msgid "Service delay"
6664 msgstr "Opóźnienie serwisu"
6665
6666 #
6667 msgid "Service has been added to the favourites."
6668 msgstr "Serwis został dodany do ulubionych."
6669
6670 #
6671 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
6672 msgstr "Serwis został dodany do wybranego bukietu."
6673
6674 #
6675 msgid ""
6676 "Service invalid!\n"
6677 "(Timeout reading PMT)"
6678 msgstr ""
6679 "Serwis niewłaściwy!\n"
6680 "(Koniec czasu czytania PMT)"
6681
6682 #
6683 msgid ""
6684 "Service not found!\n"
6685 "(SID not found in PAT)"
6686 msgstr ""
6687 "Serwis nie znaleziony!\n"
6688 "(SID nie znaleziony w PAT)"
6689
6690 msgid "Service reference"
6691 msgstr "Reference Info"
6692
6693 #
6694 msgid "Service scan"
6695 msgstr "Skanowanie serwisów"
6696
6697 #
6698 msgid ""
6699 "Service unavailable!\n"
6700 "Check tuner configuration!"
6701 msgstr ""
6702 "Serwis niedostępny!\n"
6703 "Sprawdź konfigurację tunera!"
6704
6705 #
6706 msgid "Serviceinfo"
6707 msgstr "Info o serwisie"
6708
6709 #
6710 msgid "Services"
6711 msgstr "Serwisy"
6712
6713 msgid "Set Bitstream/PCM audio delays"
6714 msgstr "Ustaw opóźnienia audio Bitstream/PCM"
6715
6716 #
6717 msgid "Set End Time"
6718 msgstr "Ustaw koniec czasu"
6719
6720 #
6721 msgid "Set Voltage and 22KHz"
6722 msgstr "Ustaw napięcie 22KHz"
6723
6724 #
6725 msgid "Set available internal memory threshold for the warning."
6726 msgstr "Ustaw minimalny próg pamięci flash aby ostrzec"
6727
6728 #
6729 #, python-format
6730 msgid "Set delay to %i ms (can be set)"
6731 msgstr "Ustaw opóźnienie do %i ms (można ustawić)"
6732
6733 #
6734 msgid "Set interface as default Interface"
6735 msgstr "Ustaw interfejs jako domyślny"
6736
6737 #
6738 msgid "Set limits"
6739 msgstr "Ustaw limity"
6740
6741 #
6742 msgid "Set maximum duration"
6743 msgstr "Ustaw maksymalne trwanie"
6744
6745 #
6746 msgid "Set this NO to disable this AutoTimer."
6747 msgstr "Ustaw na NIE aby wyłączyć AutoTimer."
6748
6749 #
6750 msgid "Setting key canceled"
6751 msgstr "Ustawienie anulowania klucza"
6752
6753 #
6754 msgid "Settings"
6755 msgstr "Ustawienia"
6756
6757 #
6758 msgid "Setup"
6759 msgstr "Konfiguracja"
6760
6761 #
6762 msgid "Setup Mode"
6763 msgstr "Tryb Konfiguracji"
6764
6765 #
6766 msgid "Setup for the Audio Sync Plugin"
6767 msgstr "Konfiguracja Pluginu Audio Sync"
6768
6769 #, python-format
6770 msgid ""
6771 "Shall the USB stick wizard proceed and program the image file %s into flash "
6772 "memory?"
6773 msgstr ""
6774 "Czy kreator pamięci USB powinien rozpocząć proces instalacji image %s do "
6775 "pamięci flash?"
6776
6777 #
6778 msgid "Sharpness"
6779 msgstr "Ostrość"
6780
6781 #
6782 msgid "Short Movies"
6783 msgstr "Krótkie filmy"
6784
6785 msgid "Short filenames"
6786 msgstr "Krótkie nazwy"
6787
6788 #
6789 msgid "Should this AutoTimer be restricted to a timespan?"
6790 msgstr "Czy ten AutoTimer powinien być ograniczony czasowo?"
6791
6792 #
6793 msgid "Should this AutoTimer only match up to a certain event duration?"
6794 msgstr ""
6795 "Czy ten AutoTimer powinien tylko dopasować do pewnych trwań wydarzenia?"
6796
6797 #
6798 msgid ""
6799 "Should timers created by this AutoTimer be recorded to a custom location?"
6800 msgstr ""
6801 "Czy timery stworzone przez ten AutoTimer powinny być nagrane w obecnej "
6802 "lokalizacji?"
6803
6804 #
6805 msgid "Show Info"
6806 msgstr "Pokaż Info"
6807
6808 #
6809 msgid "Show Message when Recording starts"
6810 msgstr "Pokaż info przed nagrywaniem"
6811
6812 #
6813 msgid "Show WLAN Status"
6814 msgstr "Pokaż status WLAN"
6815
6816 #
6817 msgid "Show blinking clock in display during recording"
6818 msgstr "Pokaż migający zegar na wyświetlaczu gdy nagrywa"
6819
6820 #
6821 msgid "Show event-progress in channel selection"
6822 msgstr "Pokaż pasek postępu wydarzenia w liście kanałów"
6823
6824 #
6825 msgid "Show in extension menu"
6826 msgstr "Pokaż w menu rozszerzeń"
6827
6828 #
6829 msgid "Show info screen"
6830 msgstr "Pokaż ekran info"
6831
6832 #
6833 msgid "Show infobar on channel change"
6834 msgstr "Pokaż pasek info podczas zmiany kanału"
6835
6836 #
6837 msgid "Show infobar on event change"
6838 msgstr "Pokaż pasek info podczas zmiany wydarzenia"
6839
6840 #
6841 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
6842 msgstr "Pokaż pasek info podczas przewijania przód/tył"
6843
6844 msgid "Show notification on conflicts"
6845 msgstr "Pokaż powiadomienia o konfliktach"
6846
6847 msgid "Show notification on similars"
6848 msgstr ""
6849
6850 #
6851 msgid "Show positioner movement"
6852 msgstr "Pokaż ruchy pozycjonera"
6853
6854 #
6855 msgid "Show services beginning with"
6856 msgstr "Pokaż rozpoczęcie serwisów z "
6857
6858 #
6859 msgid "Show the radio player..."
6860 msgstr "Pokaż radio odtwarzacz..."
6861
6862 #
6863 msgid "Show the tv player..."
6864 msgstr "Pokaż odtwarzacz tv..."
6865
6866 msgid "Show webcam pictures on your TV Screen"
6867 msgstr "Pokaż zdjęcia kamery web na ekranie telewizora"
6868
6869 msgid ""
6870 "Shows a list containing the zapping-history and allows user to zap to the "
6871 "entries or to modify them."
6872 msgstr ""
6873 "Pokazuje listę zawierającą historię przełączeń ZAP ,pozwala również "
6874 "użytkownikowi na przełączanie ZAP lub ich modyfikacji."
6875
6876 msgid "Shows a list of recent zap entries"
6877 msgstr "Wyświetla listę ostatnich przełączeń ZAP"
6878
6879 msgid "Shows average bitrate of video and audio"
6880 msgstr "Pokaż średni bitrate wideo i audio"
6881
6882 msgid "Shows statistics of watched services"
6883 msgstr "Pokazuje statystyki oglądanych kanałów"
6884
6885 msgid "Shows the clock permanently on the screen"
6886 msgstr "Wyświetla na stałe zegar na ekranie"
6887
6888 msgid "Shows the service name instead of the service number when zapping."
6889 msgstr ""
6890
6891 #
6892 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
6893 msgstr "Pokaż status połaczenia bezprzewodowego LAN.\n"
6894
6895 #
6896 msgid "Shutdown"
6897 msgstr "Wyłącz"
6898
6899 #
6900 msgid "Shutdown Dreambox after"
6901 msgstr "Wyłącza dreamboxa po"
6902
6903 msgid "Shuts down your Dreambox into Deep Standby (Power Save Mode)"
6904 msgstr ""
6905
6906 #
6907 msgid "Signal Strength:"
6908 msgstr "Siła sygnału:"
6909
6910 #
6911 msgid "Signal: "
6912 msgstr "Sygnał:"
6913
6914 #
6915 msgid "Similar"
6916 msgstr "Podobne"
6917
6918 #
6919 msgid "Similar broadcasts:"
6920 msgstr "Podobne transmisje:"
6921
6922 #
6923 msgid "Simple"
6924 msgstr "Prosta"
6925
6926 msgid "Simple IRC GroupChat client for e2 #dm8000-vip channel"
6927 msgstr "Prosty klient IRC GroupChat dla Enigma2 kanał #dm8000-vip"
6928
6929 #
6930 msgid "Simple titleset (compatibility for legacy players)"
6931 msgstr "Proste tytuły (kompatybilne z odtwarzaczami)"
6932
6933 msgid "SimpleRSS allows reading RSS newsfeeds on your Dreambox."
6934 msgstr "SimpleRSS umożliwia czytanie kanałów RSS na Dreamboxie."
6935
6936 #
6937 msgid "Single"
6938 msgstr "Jeden"
6939
6940 #
6941 msgid "Single EPG"
6942 msgstr "Zwykłe EPG"
6943
6944 #
6945 msgid "Single satellite"
6946 msgstr "Jeden satelita"
6947
6948 #
6949 msgid "Single transponder"
6950 msgstr "Jeden transponder"
6951
6952 #
6953 msgid "Singlestep (GOP)"
6954 msgstr "Pojedyńczy krok (GOP)"
6955
6956 #
6957 msgid "Skin"
6958 msgstr "Skiny..."
6959
6960 msgid "SkinSelector shows a menu with selectable skins"
6961 msgstr "SkinSelector pokazuje menu z możliwością wyboru skórek"
6962
6963 #
6964 msgid "Skins"
6965 msgstr "Skiny"
6966
6967 #
6968 msgid "Sleep Timer"
6969 msgstr "Wyłącznik Czasowy"
6970
6971 #
6972 msgid "Sleep timer action:"
6973 msgstr "Akcja wyłącznika czasowego:"
6974
6975 #
6976 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
6977 msgstr "Odstępy w pokazie slajdów (w sec)"
6978
6979 #
6980 #, python-format
6981 msgid "Slot %d"
6982 msgstr "Slot %d"
6983
6984 #
6985 msgid "Slovakian"
6986 msgstr "Słowacki"
6987
6988 #
6989 msgid "Slovenian"
6990 msgstr "Słoweński"
6991
6992 #
6993 msgid "Slow"
6994 msgstr "Wolno"
6995
6996 #
6997 msgid "Slow Motion speeds"
6998 msgstr "Odtwarzanie w zwolnionym tempie"
6999
7000 #
7001 msgid "Software"
7002 msgstr "Oprogramowanie"
7003
7004 #
7005 msgid "Software management"
7006 msgstr "Zarządzanie oprogramowaniem"
7007
7008 msgid "Software manager setup"
7009 msgstr "Konfiguracja SoftwareManager"
7010
7011 #
7012 msgid "Software restore"
7013 msgstr "Przywracanie oprogramowania"
7014
7015 #
7016 msgid "Software update"
7017 msgstr "Aktualizacja oprogramowania"
7018
7019 msgid "SoftwareManager manages your Dreambox software"
7020 msgstr "SoftwareManager zarządza oprogramowaniem Dreambox`a"
7021
7022 msgid "Softwaremanager information"
7023 msgstr "Informacje Softwaremanager"
7024
7025 #
7026 msgid "Some plugins are not available:\n"
7027 msgstr "Niektóre pluginy są niedostępne:\n"
7028
7029 #
7030 msgid "Sorry MediaScanner is not installed!"
7031 msgstr "MediaScanner nie jest zainstalowany!"
7032
7033 #
7034 msgid "Sorry no backups found!"
7035 msgstr "Nie znaleziono kopii zapasowych !"
7036
7037 #
7038 msgid ""
7039 "Sorry your backup destination is not writeable.\n"
7040 "Please choose an other one."
7041 msgstr ""
7042 "Twoje miejsce na kopię zapasową jest niezapisywalne.\n"
7043 "Wybierz inne miejsce."
7044
7045 #
7046 msgid "Sorry, no Details available!"
7047 msgstr "Przepraszam, brak dostępnych szczegółów!"
7048
7049 #
7050 msgid "Sorry, video is not available!"
7051 msgstr "Przepraszam ale video jest niedostepne"
7052
7053 #
7054 msgid ""
7055 "Sorry, your backup destination is not writeable.\n"
7056 "\n"
7057 "Please choose another one."
7058 msgstr ""
7059 "Twoje miejsce na kopię zapasową jest niezapisywalne.\n"
7060 "\n"
7061 "Wybierz inne miejsce."
7062
7063 #
7064 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
7065 msgid "Sort A-Z"
7066 msgstr "Sortuj od A-Z"
7067
7068 #
7069 msgid "Sort AutoTimer"
7070 msgstr "Sortuj AutoTimer"
7071
7072 msgid "Sort Plugins in the PluginBrowser."
7073 msgstr ""
7074
7075 #
7076 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
7077 msgid "Sort Time"
7078 msgstr "Sortuj po czasie"
7079
7080 #
7081 msgid "Sound"
7082 msgstr "Dźwięk"
7083
7084 #
7085 msgid "Soundcarrier"
7086 msgstr "Rozproszenie dźwięku"
7087
7088 #
7089 msgid "South"
7090 msgstr "Południe"
7091
7092 #
7093 msgid "South Korea"
7094 msgstr "Korea Południowa"
7095
7096 #
7097 msgid "Spain"
7098 msgstr "Hiszpania"
7099
7100 #
7101 msgid "Spanish"
7102 msgstr "Hiszpański"
7103
7104 #
7105 msgid "Split preview mode"
7106 msgstr "Oddzielny tryb podglądu"
7107
7108 #
7109 msgid "Sports"
7110 msgstr "Sporty"
7111
7112 #
7113 msgid "Standby"
7114 msgstr "Czuwanie"
7115
7116 #
7117 msgid "Standby / Restart"
7118 msgstr "Czuwanie / Restart"
7119
7120 #
7121 #, python-format
7122 msgid "Standby Fan %d PWM"
7123 msgstr "Wiatrak w standby %d PWM"
7124
7125 #
7126 #, python-format
7127 msgid "Standby Fan %d Voltage"
7128 msgstr "Wiatrak w standby %d napięcie"
7129
7130 #
7131 msgid "Start Webinterface"
7132 msgstr "Uruchom Webinterfejs"
7133
7134 msgid "Start easy your multimedia plugins with the PVR-button."
7135 msgstr "Uruchamia twoje wtyczki multimedialne klawiszem PVR."
7136
7137 #
7138 msgid "Start from the beginning"
7139 msgstr "Rozpocznij od początku"
7140
7141 #
7142 msgid "Start recording?"
7143 msgstr "Rozpocząć nagrywanie?"
7144
7145 #
7146 msgid "Start test"
7147 msgstr "Testuj"
7148
7149 #
7150 msgid "Start with following feed:"
7151 msgstr "Uruchom w kategori:"
7152
7153 #
7154 msgid "StartTime"
7155 msgstr "Czas rozpoczęcia"
7156
7157 #
7158 msgid "Starting on"
7159 msgstr "Rozpocznij od"
7160
7161 #
7162 msgid "Std. Feeds"
7163 msgstr "Kategorie"
7164
7165 msgid "Step by step network configuration"
7166 msgstr "Krok po kroku w konfiguracji sieci"
7167
7168 #
7169 msgid "Step east"
7170 msgstr "Krok na wschód"
7171
7172 #
7173 msgid "Step in ms for arrow keys"
7174 msgstr "Stopień w ms dla strzałek"
7175
7176 #
7177 #, python-format
7178 msgid "Step in ms for key %i"
7179 msgstr "Stopień w ms dla klucza %i"
7180
7181 #
7182 #, python-format
7183 msgid "Step in ms for keys '%s'"
7184 msgstr "Stopień w ms dla kluczy '%s'"
7185
7186 #
7187 msgid "Step west"
7188 msgstr "Krok na zachód"
7189
7190 #
7191 msgid "Stop"
7192 msgstr "Zatrzymaj"
7193
7194 #
7195 msgid "Stop Timeshift?"
7196 msgstr "Zatrzymać Timeshift?"
7197
7198 #
7199 msgid "Stop current event and disable coming events"
7200 msgstr "Zatrzymaj aktualne wydarzenie i wyłącz przychodzące wydarzenia"
7201
7202 #
7203 msgid "Stop current event but not coming events"
7204 msgstr "Zatrzymaj aktualne wydarzenie ale nie przychodzące"
7205
7206 #
7207 msgid "Stop playing this movie?"
7208 msgstr "Zatrzymać odtwarzanie tego filmu?"
7209
7210 #
7211 msgid "Stop test"
7212 msgstr "Zakończ test"
7213
7214 #
7215 msgid "Stop testing plane after # failed transponders"
7216 msgstr "Zatrzymaj testowanie poziomu po # nieudanych transponderach"
7217
7218 #
7219 msgid "Stop testing plane after # successful transponders"
7220 msgstr "Zatrzymaj testowanie poziomu po # udanych transponderach"
7221
7222 #
7223 msgid "Store position"
7224 msgstr "Zapamiętaj pozycje"
7225
7226 #
7227 msgid "Stored position"
7228 msgstr "Pozycja zapamiętana"
7229
7230 msgid "Stream podcasts"
7231 msgstr "Strumieniowanie Podcast`ów"
7232
7233 msgid "Streaming modules for the orf.at iptv web page."
7234 msgstr "Strumieniowanie modułów dla orf.at ze strony internetowej IPTV."
7235
7236 #
7237 msgid "Subservice list..."
7238 msgstr "Lista subserwisów..."
7239
7240 #
7241 msgid "Subservices"
7242 msgstr "Subserwisy"
7243
7244 #
7245 msgid "Subtitle selection"
7246 msgstr "Wybór napisów"
7247
7248 #
7249 msgid "Subtitles"
7250 msgstr "Napisy"
7251
7252 #
7253 msgid "Sun"
7254 msgstr "Nie"
7255
7256 #
7257 msgid "Sunday"
7258 msgstr "Niedziela"
7259
7260 msgid "Support \"Fast Scan\"?"
7261 msgstr "Wspiera \"Szybkie Skanowanie\"?"
7262
7263 #
7264 msgid "Swap Services"
7265 msgstr "Zamiana serwisów"
7266
7267 #
7268 msgid "Sweden"
7269 msgstr "Szwecja"
7270
7271 #
7272 msgid "Swedish"
7273 msgstr "Szwedzki"
7274
7275 #
7276 msgid "Switch to next subservice"
7277 msgstr "Przełącz na następny subserwis"
7278
7279 #
7280 msgid "Switch to previous subservice"
7281 msgstr "Przełącz na poprzedni subserwis"
7282
7283 #
7284 msgid "Switchable tuner types:"
7285 msgstr "Przełącz typy tunerów:"
7286
7287 msgid "Symbol rate"
7288 msgstr "Wartość SR"
7289
7290 #
7291 msgid "System"
7292 msgstr "System"
7293
7294 #
7295 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
7296 msgid "TRANSLATOR_INFO"
7297 msgstr ""
7298 "This is Polish translation made by @zbigzbig20.:)/nImprovements and "
7299 "additional translations made by SileliS® :)\n"
7300 "Best Regards for DM box owners...  Sebastian :) ... Cheers"
7301
7302 #
7303 msgid "TS file is too large for ISO9660 level 1!"
7304 msgstr "Plik TS jest za duży dla ISO9660 poziom 1!"
7305
7306 msgid "TSID"
7307 msgstr "TSID"
7308
7309 msgid "TV Charts of all users"
7310 msgstr "Wykresy TV wszystkich użytkowników"
7311
7312 #
7313 msgid "TV System"
7314 msgstr "System TV"
7315
7316 msgid "TXT PID"
7317 msgstr "TXT PID"
7318
7319 #
7320 msgid "Table of content for collection"
7321 msgstr "Tabela zawartości dla kolekcji"
7322
7323 #
7324 msgid "Tag 1"
7325 msgstr "Oznaczenie 1"
7326
7327 #
7328 msgid "Tag 2"
7329 msgstr "Oznaczenie 2"
7330
7331 #
7332 msgid "Tags"
7333 msgstr "Oznaczenia"
7334
7335 #
7336 msgid "Tags the Timer/Recording will have."
7337 msgstr "Etykiety timerów/nagrań będą mieć."
7338
7339 #
7340 msgid "Tags: "
7341 msgstr "Etykiety: "
7342
7343 #
7344 msgid "Taiwan"
7345 msgstr "tajwan"
7346
7347 #
7348 msgid "Temperature and Fan control"
7349 msgstr "Temperatura i kontrola wiatraka"
7350
7351 msgid "Temperature-dependent fan control."
7352 msgstr "Temperatura-zależna od sterowania wentylatorem."
7353
7354 #
7355 msgid "Terrestrial"
7356 msgstr "Naziemny"
7357
7358 #
7359 msgid "Terrestrial provider"
7360 msgstr "Naziemny provider"
7361
7362 #
7363 msgid "Test DiSEqC settings"
7364 msgstr "Test ustawień DiSEqC"
7365
7366 #
7367 msgid "Test Type"
7368 msgstr "Typ Testu"
7369
7370 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 80
7371 msgid "Test again"
7372 msgstr "Testuj ponownie"
7373
7374 #
7375 msgid "Test mode"
7376 msgstr "Tryb testowy"
7377
7378 #
7379 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
7380 msgstr "Test konfiguracji sieci Dreambox.\n"
7381
7382 msgid "Test your DiSEqC equipment"
7383 msgstr "Testowanie urządzeń DiSEqC"
7384
7385 #
7386 msgid "Test-Messagebox?"
7387 msgstr "Informacja testowa?"
7388
7389 #
7390 msgid ""
7391 "Thank you for using the wizard.\n"
7392 "Pleas