servicemp3.cpp: more simple/flexible streaming detection
[enigma2.git] / po / sk.po
1 # Slovak translations for Enigma2.
2 #
3 msgid ""
4 msgstr ""
5 "Project-Id-Version: enigma2\n"
6 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
7 "POT-Creation-Date: 2011-09-07 11:08+0000\n"
8 "PO-Revision-Date: 2010-05-12 13:09+0200\n"
9 "Last-Translator: acid-burn <>\n"
10 "Language-Team: none\n"
11 "MIME-Version: 1.0\n"
12 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
13 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
14 "Language: sk\n"
15 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
16 "X-Generator: Pootle 2.0.3\n"
17 "X-Poedit-Language: Slovak\n"
18 "X-Poedit-Country: SLOVAKIA\n"
19
20 #
21 msgid ""
22 "\n"
23 "Advanced options and settings."
24 msgstr ""
25 "\n"
26 "Rozšírené voľby a nastavenia."
27
28 #
29 msgid ""
30 "\n"
31 "After pressing OK, please wait!"
32 msgstr ""
33 "\n"
34 "Po stlačení tlačidla OK počkajte!"
35
36 #
37 msgid ""
38 "\n"
39 "Backup your Dreambox settings."
40 msgstr ""
41 "\n"
42 "Zálohovať nastavenia Dreamboxa."
43
44 #
45 msgid ""
46 "\n"
47 "Edit the upgrade source address."
48 msgstr ""
49 "\n"
50 "Upraviť adresu zdroja aktualizácií."
51
52 msgid ""
53 "\n"
54 "Manage extensions or plugins for your Dreambox"
55 msgstr ""
56 "\n"
57 "Správa rozšírení a modulov pre Dreambox"
58
59 msgid ""
60 "\n"
61 "Online update of your Dreambox software."
62 msgstr ""
63 "\n"
64 "Online aktualizácia softvéru pre Dreambox."
65
66 #
67 msgid ""
68 "\n"
69 "Press OK on your remote control to continue."
70 msgstr ""
71 "\n"
72 "Pre pokračovanie stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači."
73
74 #
75 msgid ""
76 "\n"
77 "Restore your Dreambox settings."
78 msgstr ""
79 "\n"
80 "Obnoviť nastavenia Dreamboxa."
81
82 #
83 msgid ""
84 "\n"
85 "Restore your Dreambox with a new firmware."
86 msgstr ""
87 "\n"
88 "Obnoviť Dreambox novým firmvérom."
89
90 #
91 msgid ""
92 "\n"
93 "Restore your backups by date."
94 msgstr ""
95 "\n"
96 "Obnoviť zo zálohy podľa dátumu."
97
98 #
99 msgid ""
100 "\n"
101 "Scan for local extensions and install them."
102 msgstr ""
103 "\n"
104 "Prehľadať miestne balíčky a nainštalovať ich."
105
106 #
107 msgid ""
108 "\n"
109 "Select your backup device.\n"
110 "Current device: "
111 msgstr ""
112 "\n"
113 "Zvoľte zariadenie pre zálohovanie.\n"
114 "Aktuálne zariadenie: "
115
116 #
117 msgid ""
118 "\n"
119 "System will restart after the restore!"
120 msgstr ""
121 "\n"
122 "Systém sa po obnovení reštartuje!"
123
124 msgid ""
125 "\n"
126 "View, install and remove available or installed packages."
127 msgstr ""
128 "\n"
129 "Zobraziť, nainštalovať a odstrániť dostupné alebo nainštalované balíčky."
130
131 msgid " "
132 msgstr ""
133
134 msgid " Results"
135 msgstr " Výsledky"
136
137 msgid " extensions."
138 msgstr " rozšírenia."
139
140 msgid " ms"
141 msgstr " ms"
142
143 msgid " packages selected."
144 msgstr " balíčkov zvolených."
145
146 msgid " updates available."
147 msgstr " aktualizácie k dispozícii."
148
149 msgid " wireless networks found!"
150 msgstr " bezdrôtových sietí nájdených."
151
152 msgid "#000000"
153 msgstr "#000000"
154
155 msgid "#0064c7"
156 msgstr "#0064c7"
157
158 msgid "#25062748"
159 msgstr "#25062748"
160
161 msgid "#389416"
162 msgstr "#389416"
163
164 msgid "#80000000"
165 msgstr "#80000000"
166
167 msgid "#80ffffff"
168 msgstr "#80ffffff"
169
170 msgid "#bab329"
171 msgstr "#bab329"
172
173 msgid "#f23d21"
174 msgstr "#f23d21"
175
176 msgid "#ffffff"
177 msgstr "#ffffff"
178
179 msgid "#ffffffff"
180 msgstr "#ffffffff"
181
182 msgid "%H:%M"
183 msgstr "%H:%M"
184
185 #, python-format
186 msgid ""
187 "%d conflict(s) encountered when trying to add new timers:\n"
188 "%s"
189 msgstr ""
190 "%d konflikt(y) nájdený(é) pri pokuse pridať nové časovače:\n"
191 "%s"
192
193 #, python-format
194 msgid ""
195 "%d conflict(s) solved with similar timer(s):\n"
196 "%s"
197 msgstr ""
198
199 #, python-format
200 msgid "%d jobs are running in the background!"
201 msgstr "%d úloh beží na pozadí!"
202
203 #, python-format
204 msgid "%d min"
205 msgstr "%d min"
206
207 #, python-format
208 msgid "%d services found!"
209 msgstr "Nájdených %d staníc!"
210
211 msgid "%d.%B %Y"
212 msgstr "%d.%B %Y"
213
214 #, python-format
215 msgid "%i ms"
216 msgstr "%i ms"
217
218 #, python-format
219 msgid ""
220 "%s\n"
221 "(%s, %d MB free)"
222 msgstr ""
223 "%s\n"
224 "(%s, %d MB voľných)"
225
226 #, python-format
227 msgid "%s (%s)\n"
228 msgstr "%s (%s)\n"
229
230 #, python-format
231 msgid "%s: %s at %s"
232 msgstr "%s: %s na %s"
233
234 msgid "(ZAP)"
235 msgstr "(Prepnúť)"
236
237 msgid "(empty)"
238 msgstr "(prázdne)"
239
240 msgid "(show optional DVD audio menu)"
241 msgstr "(zobraziť voliteľné menu zvuku DVD)"
242
243 msgid "* Only available if more than one interface is active."
244 msgstr "* Dostupné, len ak je aktívnych viac rozhraní než jedno."
245
246 msgid "0"
247 msgstr "0"
248
249 msgid "1"
250 msgstr "1"
251
252 msgid "1 wireless network found!"
253 msgstr "Nájdená 1 bezdrôtová sieť."
254
255 msgid "1.0"
256 msgstr "1,0"
257
258 msgid "1.1"
259 msgstr "1,1"
260
261 msgid "1.2"
262 msgstr "1,2"
263
264 msgid "12V output"
265 msgstr "12 V výstup"
266
267 msgid "13 V"
268 msgstr "13 V"
269
270 msgid "16:10"
271 msgstr "16:10"
272
273 msgid "16:10 Letterbox"
274 msgstr "16:10 Letterbox"
275
276 msgid "16:10 PanScan"
277 msgstr "16:10 PanScan"
278
279 msgid "16:9"
280 msgstr "16:9"
281
282 msgid "16:9 Letterbox"
283 msgstr "16:9 Letterbox"
284
285 msgid "16:9 always"
286 msgstr "vždy 16:9"
287
288 msgid "18 V"
289 msgstr "18 V"
290
291 msgid "2"
292 msgstr "2"
293
294 msgid "3"
295 msgstr "3"
296
297 msgid "30 minutes"
298 msgstr "30 minút"
299
300 msgid "4"
301 msgstr "4"
302
303 msgid "4:3"
304 msgstr "4:3"
305
306 msgid "4:3 Letterbox"
307 msgstr "4:3 Letterbox"
308
309 msgid "4:3 PanScan"
310 msgstr "4:3 PanScan"
311
312 msgid "5"
313 msgstr "5"
314
315 msgid "5 minutes"
316 msgstr "5 minút"
317
318 msgid "6"
319 msgstr "6"
320
321 msgid "60 minutes"
322 msgstr "60 minút"
323
324 msgid "7"
325 msgstr "7"
326
327 msgid "8"
328 msgstr "8"
329
330 msgid "9"
331 msgstr "9"
332
333 msgid "<Current movielist location>"
334 msgstr "<Aktuálne umiestnenie zoznamu filmov>"
335
336 msgid "<Default movie location>"
337 msgstr "<Predvolené umiestnenie filmov>"
338
339 msgid "<Last timer location>"
340 msgstr "<Umiestnenie poslednej časovej nahrávky>"
341
342 msgid "<unknown>"
343 msgstr "<neznámy>"
344
345 msgid "??"
346 msgstr "??"
347
348 msgid "A"
349 msgstr "A"
350
351 msgid "A BackToTheRoots-Skin .. but with Warp-8 speed."
352 msgstr "Vzhľad BackToTheRoots, ale s rýchlosťou Warp-8"
353
354 msgid "A BackToTheRoots-Skin .. or good old times."
355 msgstr "Vzhľad Späť ku koreňom ... alebo zlaté staré časy."
356
357 msgid "A basic ftp client"
358 msgstr "Základný klient FTP"
359
360 msgid "A client for www.dyndns.org"
361 msgstr "Klient pre www.dyndns.org"
362
363 #, python-format
364 msgid ""
365 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
366 "Do you want to keep your version?"
367 msgstr ""
368 "Konfiguračný súbor (%s) bol od inštalácie zmenený.\n"
369 "Chcete zachovať svoju verziu?"
370
371 msgid "A demo plugin for TPM usage."
372 msgstr "Ukážkový modul pre TPM."
373
374 msgid "A dreambox simulation from SG-Atlantis displays."
375 msgstr ""
376
377 msgid ""
378 "A finished record timer wants to set your\n"
379 "Dreambox to standby. Do that now?"
380 msgstr ""
381 "Ukončený časovač nahrávania chce prepnúť Dreambox\n"
382 "do pohotovostného režimu. Prepnúť teraz?"
383
384 msgid ""
385 "A finished record timer wants to shut down\n"
386 "your Dreambox. Shutdown now?"
387 msgstr ""
388 "Ukončený časovač nahrávania chce vypnúť\n"
389 "Dreambox. Vypnúť teraz?"
390
391 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
392 msgstr "Grafické EPG pre všetky stanice určitého buketu"
393
394 msgid "A graphical EPG interface"
395 msgstr "Grafické rozhranie EPG"
396
397 msgid "A graphical EPG interface and EPG tools manager"
398 msgstr "Grafický EPG a správca nástrojov EPG"
399
400 msgid "A graphical EPG interface."
401 msgstr "Grafické rozhranie EPG"
402
403 msgid ""
404 "A mount entry with this name already exists!\n"
405 "Update existing entry and continue?\n"
406 msgstr "Prístup s týmto názvom už existuje.\n"
407
408 msgid "A nice looking HD skin from Kerni"
409 msgstr "Pekný vzhľad HD od autora Kerni"
410
411 msgid "A nice looking HD skin in Brushed Alu Design from Kerni."
412 msgstr "Pekný vzhľad HD, brúsený hliník, od autora Kerni"
413
414 msgid "A nice looking skin from Kerni"
415 msgstr "Pekný vzhľad od autora Kerni"
416
417 msgid "A plugin to add / remove / modify entries of fstab."
418 msgstr ""
419
420 #, python-format
421 msgid ""
422 "A record has been started:\n"
423 "%s"
424 msgstr ""
425 "Nahrávanie začalo:\n"
426 "%s"
427
428 msgid ""
429 "A recording is currently running.\n"
430 "What do you want to do?"
431 msgstr ""
432 "Práve sa nahráva.\n"
433 "Čo chcete urobiť?"
434
435 msgid ""
436 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
437 "configure the positioner."
438 msgstr "Práve sa nahráva. Zastavte nahrávanie pred nastavovaním motora."
439
440 msgid ""
441 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
442 "start the satfinder."
443 msgstr ""
444 "Práve sa nahráva. Zastavte nahrávanie pred spustením vyhľadávača satelitov."
445
446 #, python-format
447 msgid "A required tool (%s) was not found."
448 msgstr "Požadovaný nástroj (%s) sa nenašiel."
449
450 msgid "A search for available updates is currently in progress."
451 msgstr "Práve prebieha vyhľadávanie dostupných aktualizácií."
452
453 msgid ""
454 "A second configured interface has been found.\n"
455 "\n"
456 "Do you want to disable the second network interface?"
457 msgstr ""
458 "Bolo nájdené druhé nakonfigurované rozhranie.\n"
459 "Chcete vypnúť druhé sieťové rozhranie?"
460
461 msgid "A simple downloading application for other plugins"
462 msgstr "Jednoduchá aplikácia na sťahovanie iných modulov"
463
464 msgid ""
465 "A sleep timer wants to set your\n"
466 "Dreambox to standby. Do that now?"
467 msgstr ""
468 "Zaspávací časovač chce prepnúť Dreambox\n"
469 "do pohotovostného režimu. Prepnúť teraz?"
470
471 msgid ""
472 "A sleep timer wants to shut down\n"
473 "your Dreambox. Shutdown now?"
474 msgstr ""
475 "Zaspávací časovač chce vypnúť Dreambox.\n"
476 "Vypnúť teraz?"
477
478 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
479 msgstr "Tu je malý prehľad dostupných ikon štátov a činností."
480
481 msgid ""
482 "A timer failed to record!\n"
483 "Disable TV and try again?\n"
484 msgstr ""
485 "Zlyhalo časovanie nahrávania!\n"
486 "Vypnúť TV a skúsiť znova?\n"
487
488 msgid "A/V Settings"
489 msgstr "Nastavenia A/V"
490
491 msgid "AA"
492 msgstr "AA"
493
494 msgid "AB"
495 msgstr "AB"
496
497 msgid "AC3 default"
498 msgstr "AC3 implicitne"
499
500 msgid "AC3 downmix"
501 msgstr "AC3 downmix"
502
503 msgid "Abort"
504 msgstr "Zrušiť"
505
506 msgid "Abort this Wizard."
507 msgstr "Skončiť tohto sprievodcu."
508
509 msgid "About"
510 msgstr "O Dreamboxe"
511
512 msgid "About..."
513 msgstr "O Dreamboxe..."
514
515 msgid "Access the EPG from within the Movie Player"
516 msgstr ""
517
518 msgid "Access to the ARD-Mediathek"
519 msgstr "Prístup k Médiatéke ARD"
520
521 msgid "Access to the ARD-Mediathek online video database."
522 msgstr "Prístup k online databáze videí v Médiatéke ARD"
523
524 msgid "Accesspoint:"
525 msgstr "Prístupový bod:"
526
527 msgid "Action on long powerbutton press"
528 msgstr "Činnosť pri dlhom stlačení vypínača"
529
530 msgid "Action on short powerbutton press"
531 msgstr "Činnosť po krátkom stlačení sieťového vypínača"
532
533 msgid "Action:"
534 msgstr "Činnosť:"
535
536 msgid "Activate Picture in Picture"
537 msgstr "Zapnúť obraz v obraze"
538
539 msgid "Activate VPS"
540 msgstr ""
541
542 msgid "Activate network settings"
543 msgstr "Aktivovať nastavenia siete"
544
545 msgid "Active"
546 msgstr "Aktívne"
547
548 msgid ""
549 "Active/\n"
550 "Inactive"
551 msgstr ""
552 "Aktívne/\n"
553 "Neaktívne"
554
555 msgid "Adapter settings"
556 msgstr "Nastavenia adaptéra"
557
558 msgid "Add"
559 msgstr "Pridať"
560
561 msgid "Add Bookmark"
562 msgstr "Pridať záložku"
563
564 msgid "Add WLAN configuration?"
565 msgstr "Pridať nastavenie WLAN?"
566
567 msgid "Add a mark"
568 msgstr "Pridať značku"
569
570 msgid "Add a new NFS or CIFS mount point to your Dreambox."
571 msgstr "Pridanie nového prístupu NFS alebo CIFS do Dreamboxa."
572
573 msgid "Add a new title"
574 msgstr "Pridať nový titul"
575
576 msgid "Add network configuration?"
577 msgstr "Pridať nastavenie siete?"
578
579 msgid "Add new AutoTimer"
580 msgstr "Pridať nový autočasovač"
581
582 msgid "Add new network mount point"
583 msgstr "Pridať nový sieťový prístup."
584
585 msgid "Add similar timer on conflict"
586 msgstr ""
587
588 msgid "Add tags to recorded movies"
589 msgstr ""
590
591 msgid "Add timer"
592 msgstr "Pridať časovač"
593
594 msgid "Add timer as disabled on conflict"
595 msgstr "Pridať časovač ako vypnutý pri konflikte"
596
597 msgid "Add title"
598 msgstr "Pridať titul"
599
600 msgid "Add to bouquet"
601 msgstr "Pridať do buketu"
602
603 msgid "Add to favourites"
604 msgstr "Pridať do obľúbených"
605
606 msgid "Add zap timer instead of record timer?"
607 msgstr "Pridať časovač prepnutia namiesto časovača nahrávania?"
608
609 msgid "Added: "
610 msgstr "Pridané:"
611
612 msgid ""
613 "Adds 'search...' to the context menu of the movie list to allow searches."
614 msgstr ""
615
616 msgid ""
617 "Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if "
618 "enabled."
619 msgstr ""
620 "Ak je zapnuté, pridá nastavenia enigma2 a informácie o dreamboxe (výr. "
621 "číslo, revízia, ...)."
622
623 msgid "Adds network configuration if enabled."
624 msgstr "Pridá nastavenie siete, ak bolo aktivované."
625
626 msgid "Adds wlan configuration if enabled."
627 msgstr "Ak je zapnuté, pridá konfiguráciu WLAN."
628
629 msgid ""
630 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
631 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
632 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
633 "test screens."
634 msgstr ""
635 "Nastavte farby tak, aby boli jednotlivé odtiene dobre rozlíšiteľné, ale "
636 "zároveň čo najsýtejšie. Ak ste s výsledkom spokojní, stlačením tlačidla OK "
637 "ukončite jemné ladenie obrazu alebo číslicovými tlačidlami zvoľte iný "
638 "testovací obrazec."
639
640 msgid "Adult streaming plugin"
641 msgstr "Modul streamovania pre dospelých"
642
643 msgid "Adult streaming plugin."
644 msgstr "Modul streamovania pre dospelých."
645
646 msgid "Advanced Options"
647 msgstr "Rozšírené voľby"
648
649 msgid "Advanced Software"
650 msgstr "Vylepšený softvér"
651
652 msgid "Advanced Software Plugin"
653 msgstr "Modul vylepšeného softvéru"
654
655 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
656 msgstr "Rozšírené nastavenie obrazu"
657
658 msgid "Advanced Video Setup"
659 msgstr "Rozšírené nastavenie obrazu"
660
661 msgid "Advanced restore"
662 msgstr "Rozšírené obnovenie"
663
664 msgid ""
665 "After a reboot or power outage, StartupToStandby will bring your Dreambox to "
666 "standby-mode."
667 msgstr ""
668 "Po reštarte alebo výpadku elektriny uvedie StartupToStandby Dreamboxa do "
669 "pohotovostného režimu."
670
671 msgid "After event"
672 msgstr "Po udalosti"
673
674 msgid ""
675 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
676 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
677 msgstr ""
678 "Po skončení úvodného sprievodcu si musíte ochrániť jednotlivé programy. V "
679 "návode k Dreamboxu nájdete, ako sa to robí."
680
681 msgid "Ai.HD skin-style control plugin"
682 msgstr "Ovládací modul v štýle vzhľadu Ai.HD"
683
684 msgid "Album"
685 msgstr "Album"
686
687 msgid "All"
688 msgstr "Všetky"
689
690 msgid "All Satellites"
691 msgstr "Všetky satelity"
692
693 msgid "All Time"
694 msgstr "Vždy"
695
696 msgid "All non-repeating timers"
697 msgstr "Všetky časovače bez opakovania"
698
699 msgid "Allow to search recordings"
700 msgstr ""
701
702 msgid "Allow zapping via Webinterface"
703 msgstr "Umožniť prepnutie cez webové rozhranie"
704
705 msgid "Allows the execution of TuxboxPlugins."
706 msgstr "Umožňuje spustiť TuxboxPlugins"
707
708 msgid "Allows to change the order of entries in the main menu manually."
709 msgstr ""
710
711 msgid "Allows to zap using the picture in picture."
712 msgstr ""
713
714 msgid "Allows user to download files from rapidshare in the background."
715 msgstr "Umožňuje sťahovať súbory z Rapidshare na pozadí."
716
717 msgid ""
718 "Allows you to access the service list and plugins requiring access to the "
719 "service list (e.g. Graphical Multi EPG) from within the standard movie "
720 "player.DO NOT install this plugin if you're using a nonstandard movie "
721 "player, e.g. EMC. It will probably break and you might end up with a "
722 "unusable movie player until you uninstall one of the conflicting plugins."
723 msgstr ""
724
725 msgid "Alpha"
726 msgstr "Alfa"
727
728 msgid "Alternative radio mode"
729 msgstr "Alternatívny režim rádia"
730
731 msgid "Alternative services tuner priority"
732 msgstr "Priorita tunera pri alternatívnych staniciach"
733
734 msgid "Always ask"
735 msgstr "Vždy sa spýtať"
736
737 msgid "Always ask before sending"
738 msgstr "Vždy sa opýtať sa pred odoslaním"
739
740 msgid "Amount of recordings left"
741 msgstr ""
742
743 msgid "An empty filename is illegal."
744 msgstr "Prázdny názov súboru je neplatný."
745
746 msgid "An error occured."
747 msgstr "Došlo k chybe."
748
749 msgid "An unknown error occured!"
750 msgstr "Objavila sa neznáma chyba!"
751
752 msgid "Anonymize crashlog?"
753 msgstr "Anonymizovať správy o zrútení?"
754
755 msgid "Any service/recording"
756 msgstr ""
757
758 msgid "Arabic"
759 msgstr "Arabčina"
760
761 msgid ""
762 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
763 "\n"
764 msgstr ""
765 "Naozaj chcete aktivovať túto konfiguráciu siete?\n"
766 "\n"
767
768 msgid ""
769 "Are you sure you want to delete\n"
770 "following backup:\n"
771 msgstr ""
772 "Naozaj chcete zmazať\n"
773 "túto zálohu:\n"
774
775 msgid "Are you sure you want to exit this wizard?"
776 msgstr "Naozaj chcete ukončiť tohto spirevodcu?"
777
778 msgid ""
779 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
780 "\n"
781 msgstr ""
782 "Naozaj chcete reštartovať sieťové rozhrania?\n"
783 "\n"
784
785 msgid ""
786 "Are you sure you want to restore\n"
787 "following backup:\n"
788 msgstr ""
789 "Naozaj chcete obnoviť\n"
790 "z tejto zálohy:\n"
791
792 msgid ""
793 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
794 "Enigma2 will restart after the restore"
795 msgstr ""
796 "Naozaj chcete obnoviť Enigma2 zo zálohy?\n"
797 "Enigma2 sa po obnovení reštartuje"
798
799 msgid ""
800 "Are you sure you want to save this network mount?\n"
801 "\n"
802 msgstr ""
803 "Naozaj chcete uložiť tento sieťový prístup?\n"
804 "\n"
805
806 msgid "Artist"
807 msgstr "Umelec"
808
809 msgid "Ascending"
810 msgstr "Vzostupne"
811
812 msgid "Ask before shutdown:"
813 msgstr "Opýtať sa pred vypnutím:"
814
815 msgid "Ask user"
816 msgstr "opýtať sa"
817
818 msgid "Aspect Ratio"
819 msgstr "Pomer strán"
820
821 msgid "Aspect ratio"
822 msgstr "Pomer strán"
823
824 msgid "Assigning providers/services/caids to a CI module"
825 msgstr "Priradenie poskytovateľov. staníc alebo CAID modulu CI"
826
827 msgid "Audio"
828 msgstr "Zvuk"
829
830 msgid "Audio Options..."
831 msgstr "Voľby zvuku ..."
832
833 msgid "Audio PID"
834 msgstr "Zvukový PID"
835
836 msgid "Audio Sync"
837 msgstr ""
838
839 msgid "Audio Sync Setup"
840 msgstr ""
841
842 msgid ""
843 "AudoSync allows delaying the sound output (Bitstream/PCM) so that it is "
844 "synchronous to the picture."
845 msgstr ""
846 "AudioSync umožní oneskorenie zvuku (Bitstream, PCM) tak, aby bol "
847 "synchronizovaný s obrazom."
848
849 msgid "Australia"
850 msgstr "Austrália"
851
852 msgid "Author: "
853 msgstr "Autor: "
854
855 msgid "Authoring mode"
856 msgstr "Režim autorizácie"
857
858 msgid "Auto"
859 msgstr "Auto"
860
861 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
862 msgstr "Automaticky rozdeľovať kapitoly každých ? minút (0 = nikdy)"
863
864 msgid "Auto flesh"
865 msgstr "Automatické flešovanie"
866
867 msgid "Auto scart switching"
868 msgstr "Automatické prepnutie scartu"
869
870 msgid "AutoTimer Editor"
871 msgstr "Editor autočasovača"
872
873 msgid "AutoTimer Filters"
874 msgstr "Filtre autočasovača"
875
876 msgid "AutoTimer Services"
877 msgstr "Stanice autočasovača"
878
879 msgid "AutoTimer Settings"
880 msgstr "Nastavenia autočasovača"
881
882 msgid "AutoTimer overview"
883 msgstr "Prehľad autočasovača"
884
885 msgid ""
886 "AutoTimer scans the EPG and creates Timers depending on user-defined search  "
887 "criteria."
888 msgstr ""
889 "AutoTimer prehľadá EPG a vytvorí časovače podľa užívateľom určených kritérií "
890 "vyhľadávania."
891
892 msgid "AutoTimer was added successfully"
893 msgstr "Autočasovač bol pridaný"
894
895 msgid "AutoTimer was changed successfully"
896 msgstr "Autočasovač bol zmenený"
897
898 msgid "AutoTimer was removed"
899 msgstr "Autočasovač bol zrušený"
900
901 msgid "Automatic"
902 msgstr "Automaticky"
903
904 msgid "Automatic Scan"
905 msgstr "Automatické vyhľadávanie"
906
907 msgid "Automatic volume adjustment"
908 msgstr "Automatické nastavenie hlasitosti"
909
910 msgid "Automatic volume adjustment for ac3/dts services."
911 msgstr "Automatické nastavenie hlasitosti pre stanice s AC3/DTS."
912
913 msgid "Automatically change video resolution"
914 msgstr "Automatická zmena rozlíšenia obrazu"
915
916 msgid ""
917 "Automatically changes the output resolution depending on the video "
918 "resolution you are watching."
919 msgstr ""
920 "Automaticky zmení rozlíšenie na výstupe podľa rozlíšenia sledovaného obrazu."
921
922 msgid "Automatically create timer events based on keywords"
923 msgstr "Automatická tvorba udalosti časovača podľa kľúčových slov."
924
925 msgid "Automatically informs you on low internal memory"
926 msgstr "Automaticky informuje o nedostatku pamäte"
927
928 msgid "Automatically refresh EPG"
929 msgstr "Automatická obnova EPG"
930
931 msgid "Automatically send crashlogs to Dream Multimedia"
932 msgstr "Auitomatické posielanie správ o zrútení do Dream Multimedia"
933
934 msgid "Autoresolution"
935 msgstr ""
936
937 #, python-format
938 msgid ""
939 "Autoresolution Plugin Testmode:\n"
940 "Is %s OK?"
941 msgstr ""
942
943 msgid "Autoresolution Switch"
944 msgstr "Prepínač Autoresolution"
945
946 msgid "Autoresolution is not working in Scart/DVI-PC Mode"
947 msgstr "Autoresolution nepracuje v režime Scart, DVI, PC"
948
949 msgid "Autoresolution settings"
950 msgstr "Nastavenia Autoresolution"
951
952 msgid "Autoresolution videomode setup"
953 msgstr "Nastavenie obrazového režimu Autoresolution"
954
955 msgid "Autos & Vehicles"
956 msgstr "Autá a doprava"
957
958 msgid "Autowrite timer"
959 msgstr "Automatický zápis časovača"
960
961 msgid "Available format variables"
962 msgstr "Dostupné premenné formátu"
963
964 msgid "B"
965 msgstr "B"
966
967 msgid "BA"
968 msgstr "BA"
969
970 msgid "BASIC-HD Skin by Ismail Demir"
971 msgstr "Základný vzhľad HD, autor Ismail Demir"
972
973 msgid "BASIC-HD Skin for Dreambox Images created from Ismail Demir"
974 msgstr "Základný vzhľad HD pre image Dreamboxa, autor Ismail Demir"
975
976 msgid "BB"
977 msgstr "BB"
978
979 msgid "BER"
980 msgstr "BER"
981
982 msgid "BER:"
983 msgstr "BER:"
984
985 msgid "Back"
986 msgstr "Späť"
987
988 msgid "Back, lower USB Slot"
989 msgstr "Vzadu, dolný slot USB"
990
991 msgid "Back, upper USB Slot"
992 msgstr "Vzadu, horný slot USB"
993
994 msgid "Background"
995 msgstr "Pozadie"
996
997 msgid "Backup done."
998 msgstr "Zálohovanie skončilo."
999
1000 msgid "Backup failed."
1001 msgstr "Zálohovanie zlyhalo."
1002
1003 msgid "Backup is running..."
1004 msgstr "Zálohovanie beží..."
1005
1006 msgid "Backup system settings"
1007 msgstr "Zálohovať nastavenia systému"
1008
1009 msgid "Band"
1010 msgstr "Pásmo"
1011
1012 msgid "Bandwidth"
1013 msgstr "Šírka pásma"
1014
1015 msgid "Begin of \"after event\" timespan"
1016 msgstr "Začiatok časového obdobia \"po udalosti\""
1017
1018 msgid "Begin of timespan"
1019 msgstr "Začiatok časového obdobia"
1020
1021 msgid "Begin time"
1022 msgstr "Čas začiatku"
1023
1024 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
1025 msgstr "Funkcia tlačidla Pauza počas pauzy"
1026
1027 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
1028 msgstr "Funkcia tlačidla 0 v režime obraz v obraze"
1029
1030 msgid "Behavior when a movie is started"
1031 msgstr "Činnosť po spustení filmu"
1032
1033 msgid "Behavior when a movie is stopped"
1034 msgstr "Činnosť po zastavení filmu"
1035
1036 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
1037 msgstr "Činnosť po skončení filmu"
1038
1039 msgid "Bitrate:"
1040 msgstr "Dátový tok:"
1041
1042 msgid "Block noise reduction"
1043 msgstr "Potlačenie blokového šumu"
1044
1045 msgid "Blue boost"
1046 msgstr "Zosilniť modrú"
1047
1048 msgid "Bonjour/Avahi control plugin"
1049 msgstr "Ovládací modul Bonjour/Avahi"
1050
1051 msgid "Bonjour/Avahi control plugin."
1052 msgstr "Ovládací modul Bonjour/Avahi."
1053
1054 msgid "Bookmarks"
1055 msgstr "Záložky"
1056
1057 msgid "Bouquets"
1058 msgstr "Bukety"
1059
1060 msgid "Brazil"
1061 msgstr "Brazília"
1062
1063 msgid "Brightness"
1064 msgstr "Jas"
1065
1066 msgid ""
1067 "Browse ORF and SAT1 Teletext independent from channel. This need I-net "
1068 "conection."
1069 msgstr ""
1070 "Prehliadať teletext ORF a SAT1 nezávisle od kanála. Vyžaduje to pripojenie I-"
1071 "net."
1072
1073 msgid "Browse for and connect to network shares"
1074 msgstr ""
1075
1076 msgid "Browse for nfs/cifs shares and connect to them."
1077 msgstr ""
1078
1079 msgid "Browse network neighbourhood"
1080 msgstr "Prehľadávať siete v susedstve"
1081
1082 msgid "Burn DVD"
1083 msgstr "Napáliť DVD"
1084
1085 msgid "Burn existing image to DVD"
1086 msgstr "Napáliť existujúci image na DVD"
1087
1088 msgid "Burn to DVD"
1089 msgstr "Napáliť na DVD..."
1090
1091 msgid "Burn your recordings to DVD"
1092 msgstr "Napáľte si nahrávky na DVD"
1093
1094 msgid "Bus: "
1095 msgstr "Zbernica:"
1096
1097 msgid ""
1098 "By enabling this events will not be matched if they don't occur on certain "
1099 "dates."
1100 msgstr ""
1101 "Po zapnutí tejto funkcie sa programy nenájdu, ak nie sú v určitých dátumoch."
1102
1103 msgid ""
1104 "By enabling this you will be notified about similar timers added during "
1105 "automated polling. There is no intelligence involved, so it might bother you "
1106 "about the same conflict over and over."
1107 msgstr ""
1108
1109 msgid ""
1110 "By enabling this you will be notified about timer conflicts found during "
1111 "automated polling. There is no intelligence involved, so it might bother you "
1112 "about the same conflict over and over."
1113 msgstr ""
1114 "Po zapnutí tejto funkcie budete pri automatickom dopytovaní dostávať "
1115 "informácie o konfliktoch časovača. Nevyužíva sa tu žiadna logika, takže cás "
1116 "môže ten istý konflikt vyrušovať stále znova."
1117
1118 msgid ""
1119 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
1120 "displayed."
1121 msgstr "Po stlačení tlačidla OK na diaľkovom ovládači sa zobrazia informácie."
1122
1123 msgid "C"
1124 msgstr "C"
1125
1126 msgid "C-Band"
1127 msgstr "Pásmo C"
1128
1129 msgid "CDInfo"
1130 msgstr ""
1131
1132 msgid ""
1133 "CDInfo enables gathering album and track details from CDDB and CD-Text when "
1134 "playing Audio CDs in Mediaplayer."
1135 msgstr ""
1136 "CDInfo zbiera informácie o albumoch a skladbách z CDDB a CD-Text pri "
1137 "prehrávaní CD v Prehrávači médií."
1138
1139 msgid "CI assignment"
1140 msgstr "Priradenie CI"
1141
1142 msgid "CIFS share"
1143 msgstr "Zdieľanie CIFS"
1144
1145 msgid "CVBS"
1146 msgstr "CVBS"
1147
1148 msgid "Cable"
1149 msgstr "Kábel"
1150
1151 msgid "Cache Thumbnails"
1152 msgstr "Uchovať zmenšeniny"
1153
1154 msgid "Callmonitor for NCID-based call notification"
1155 msgstr "Monitor volaní pre oznamy volaní NCID"
1156
1157 msgid "Callmonitor for the Fritz!Box routers"
1158 msgstr "Monitor volaní pre smerovače Fritzbox"
1159
1160 msgid "Can't connect to server. Please check your network!"
1161 msgstr "Nedá sa pripojiť k serveru. Skontrolujte sieť!"
1162
1163 msgid "Canada"
1164 msgstr "Kanada"
1165
1166 msgid "Cancel"
1167 msgstr "Zrušiť"
1168
1169 msgid "Capacity: "
1170 msgstr "Kapacita:"
1171
1172 msgid "Card"
1173 msgstr "Karta"
1174
1175 msgid "Catalan"
1176 msgstr "Katalánčina"
1177
1178 msgid "Center screen at the lower border"
1179 msgstr "Vystrediť obrazovku na dolnom okraji"
1180
1181 msgid "Center screen at the upper border"
1182 msgstr "Vystrediť obrazovku na hornom okraji"
1183
1184 msgid "Change active delay"
1185 msgstr "Zmeniť aktívne oneskorenie"
1186
1187 msgid "Change bouquets in quickzap"
1188 msgstr "Zmeniť bukety pri rýchlom prepínaní"
1189
1190 msgid "Change default recording offset?"
1191 msgstr "Zmeniť predvolený posun nahrávania?"
1192
1193 msgid "Change hostname"
1194 msgstr "Zmeniť názov hostiteľa"
1195
1196 msgid "Change pin code"
1197 msgstr "Zmeniť kód PIN"
1198
1199 msgid "Change service PIN"
1200 msgstr "Zmeniť PIN stanice"
1201
1202 msgid "Change service PINs"
1203 msgstr "Zmeniť PINy staníc"
1204
1205 msgid "Change setup PIN"
1206 msgstr "Zmeniť PIN nastavení"
1207
1208 msgid "Change step size"
1209 msgstr "Zmeniť veľkosť kroku"
1210
1211 msgid "Change the hostname of your Dreambox."
1212 msgstr "Zmeňte názov hostiteľa Dreamboxa."
1213
1214 msgid "Changelog"
1215 msgstr "Protokol zmien"
1216
1217 msgid "Channel"
1218 msgstr "Stanica"
1219
1220 msgid "Channel Selection"
1221 msgstr "Voľba stanice"
1222
1223 msgid "Channel audio:"
1224 msgstr "Zvuk stanice:"
1225
1226 msgid "Channel not in services list"
1227 msgstr "Stanica nie je v zozname staníc"
1228
1229 msgid "Channel:"
1230 msgstr "Stanica:"
1231
1232 msgid "Channellist menu"
1233 msgstr "Menu zoznamu staníc"
1234
1235 msgid "Channels"
1236 msgstr "Stanice"
1237
1238 msgid "Chap."
1239 msgstr "Kap."
1240
1241 msgid "Chapter"
1242 msgstr "Kapitola"
1243
1244 msgid "Chapter:"
1245 msgstr "Kapitola:"
1246
1247 msgid "Check"
1248 msgstr "Skontrolovať"
1249
1250 msgid "Checking Filesystem..."
1251 msgstr "Kontrolujem systém súborov..."
1252
1253 msgid "Choose Tuner"
1254 msgstr "Zvoliť tuner"
1255
1256 msgid "Choose a wireless network"
1257 msgstr "Zvoľte bezdrôtovú sieť"
1258
1259 msgid "Choose backup files"
1260 msgstr "Zvoliť súbory zálohy"
1261
1262 msgid "Choose backup location"
1263 msgstr "Zvoliť umiestnenie zálohy"
1264
1265 msgid "Choose bouquet"
1266 msgstr "Zvoliť buket"
1267
1268 msgid "Choose image to download"
1269 msgstr "Zvoľte image na stiahnutie"
1270
1271 msgid "Choose target folder"
1272 msgstr "Zvoliť cieľový adresár"
1273
1274 msgid "Choose upgrade source"
1275 msgstr "Zvoliť zdroj aktualizácie"
1276
1277 msgid "Choose your Skin"
1278 msgstr "Zvoliť vzhľad"
1279
1280 msgid "Circular left"
1281 msgstr "Kruhová ľavá"
1282
1283 msgid "Circular right"
1284 msgstr "Kruhová pravá"
1285
1286 msgid "Classic"
1287 msgstr "Klasika"
1288
1289 msgid "Cleanup"
1290 msgstr "Vyčistiť"
1291
1292 msgid "Cleanup Wizard"
1293 msgstr "Sprievodca vyčistením"
1294
1295 msgid "Cleanup Wizard settings"
1296 msgstr "Nastavenia sprievodcu vyčistením"
1297
1298 msgid "Cleanup timerlist automatically"
1299 msgstr "Automaticky vyprázdniť zoznam časovačov"
1300
1301 msgid "Cleanup timerlist automatically."
1302 msgstr "Automaticky vyprázdniť zoznam časovačov."
1303
1304 msgid ""
1305 "Cleanup timerlist, orphaned movie files and setting backups automatically "
1306 "according to specfied rules."
1307 msgstr ""
1308
1309 msgid ""
1310 "Cleanup timerlist, orphaned movie files and setting backups automatically."
1311 msgstr ""
1312
1313 msgid "CleanupWizard"
1314 msgstr "Sprievodca vyčistením"
1315
1316 msgid "Clear before scan"
1317 msgstr "Vymazať pred skenovaním"
1318
1319 msgid "Clear history on Exit:"
1320 msgstr "Vymazať históriu pri ukončení:"
1321
1322 msgid "Clear log"
1323 msgstr "Vymazať log"
1324
1325 msgid "Close"
1326 msgstr "Zatvoriť"
1327
1328 msgid "Close and forget changes"
1329 msgstr "Zatvoriť a zrušiť zmeny"
1330
1331 msgid "Close and save changes"
1332 msgstr "Zatvoriť a uložiť zmeny"
1333
1334 msgid "Close title selection"
1335 msgstr "Zatvoriť výber titulkov"
1336
1337 msgid "Code rate HP"
1338 msgstr ""
1339
1340 msgid "Code rate LP"
1341 msgstr ""
1342
1343 msgid "Collection name"
1344 msgstr "Názov zostavy"
1345
1346 msgid "Collection settings"
1347 msgstr "Nastavenia zostavy"
1348
1349 msgid "Color Format"
1350 msgstr "Formát farby"
1351
1352 msgid "Comedy"
1353 msgstr "Komédia"
1354
1355 msgid "Command execution..."
1356 msgstr "Vykonávanie príkazu..."
1357
1358 msgid "Command order"
1359 msgstr "Poradie príkazov"
1360
1361 msgid "Committed DiSEqC command"
1362 msgstr "Potvrdený príkaz DiSEqC"
1363
1364 msgid "Common Interface"
1365 msgstr "Common Interface"
1366
1367 msgid "Common Interface Assignment"
1368 msgstr "Priradenie CI"
1369
1370 msgid "CommonInterface"
1371 msgstr "CommonInterface"
1372
1373 msgid "Communication"
1374 msgstr "Komunikácia"
1375
1376 msgid "Compact Flash"
1377 msgstr "Compact Flash"
1378
1379 msgid "Complete"
1380 msgstr "Kompletné"
1381
1382 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
1383 msgstr "Komplexné (umožňuje miešanie rôznych zvukových a obrazových formátov)"
1384
1385 msgid "Composition of the recording filenames"
1386 msgstr "Zloženie názvov súborov nahrávok"
1387
1388 msgid "Configuration Mode"
1389 msgstr "Možnosti nastavenia"
1390
1391 msgid "Configuration for the Webinterface"
1392 msgstr "Konfigurácia webového rozhrania"
1393
1394 msgid "Configure AutoTimer behavior"
1395 msgstr "Nastaviť správanie autočasovača"
1396
1397 msgid "Configure interface"
1398 msgstr "Nakonfigurujte rozhranie"
1399
1400 msgid "Configure nameservers"
1401 msgstr "Nastavte názvy serverov"
1402
1403 msgid "Configure your WLAN network interface"
1404 msgstr "Nakonfigurovať rozhranie WLAN"
1405
1406 msgid "Configure your internal LAN"
1407 msgstr "Nakonfigurujte internú LAN"
1408
1409 msgid "Configure your network again"
1410 msgstr "Znova nakonfigurujte sieť"
1411
1412 msgid "Configure your wireless LAN again"
1413 msgstr "Znova nakonfigurujte bezdrôtovú sieť"
1414
1415 msgid "Configuring"
1416 msgstr "Konfigurujem"
1417
1418 msgid "Conflicting timer"
1419 msgstr "Časovanie sa prekrýva"
1420
1421 msgid "Connect"
1422 msgstr "Pripojiť"
1423
1424 msgid "Connect to a Wireless Network"
1425 msgstr "Pripojiť k bezdrôtovej sieti"
1426
1427 msgid "Connected to"
1428 msgstr "Pripojené k "
1429
1430 msgid "Connected!"
1431 msgstr "Pripojené!"
1432
1433 msgid "Constellation"
1434 msgstr "Zostava"
1435
1436 msgid "Content does not fit on DVD!"
1437 msgstr "Obsah sa nezmestí na DVD!"
1438
1439 msgid "Continue"
1440 msgstr "Pokračovať"
1441
1442 msgid "Continue in background"
1443 msgstr "Pokračovať v pozadí"
1444
1445 msgid "Continue playing"
1446 msgstr "Pokračovať v prehrávaní"
1447
1448 msgid "Contrast"
1449 msgstr "Kontrast"
1450
1451 msgid "Control recording completely by service"
1452 msgstr ""
1453
1454 msgid "Control your Dreambox with your Web browser."
1455 msgstr "Ovládajte Dreamboxa cez webový prehliadač."
1456
1457 msgid "Control your Dreambox with your browser"
1458 msgstr "Ovládajte Dreamboxa cez webový prehliadač"
1459
1460 msgid "Control your dreambox with only the MUTE button"
1461 msgstr "Ovládajte Dreamboxa len tlačidlom MUTE"
1462
1463 msgid "Control your dreambox with only the MUTE button."
1464 msgstr "Ovládajte Dreamboxa len tlačidlom MUTE."
1465
1466 msgid "Control your internal system fan."
1467 msgstr "Ovládajte vnútorný systémový ventilátor."
1468
1469 msgid "Control your kids's tv usage"
1470 msgstr "Ovládajte používanie televízora deťmi"
1471
1472 msgid "Control your system fan"
1473 msgstr "Ovládajte systémový ventilátor"
1474
1475 msgid "Copy, rename, delete, move local files on your Dreambox."
1476 msgstr "Kopírujte, premenujte, vymažte a premiestnite súbory v Dreamboxe."
1477
1478 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
1479 msgstr "Nemôžem sa pripojiť k serveru so súbormi Dreambox .NFI:"
1480
1481 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
1482 msgstr "Nemôžem použiť médium. Je vložený disk?"
1483
1484 msgid "Could not open Picture in Picture"
1485 msgstr "Nedá sa otvoriť obraz v obraze"
1486
1487 #, python-format
1488 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
1489 msgstr "Nedalo sa nahrávať - prekrýva sa časovanie %s"
1490
1491 #, python-format
1492 msgid "Couldn't record due to invalid service %s"
1493 msgstr "Nedalo sa nahrať pre neplatnú stanicu %s"
1494
1495 msgid "Crashlog settings"
1496 msgstr "Nastavenia správ o zrútení"
1497
1498 msgid "CrashlogAutoSubmit"
1499 msgstr "Autom. posielanie správ o zrútení"
1500
1501 msgid "CrashlogAutoSubmit settings"
1502 msgstr "Nastavenia autom. posielania správ o zrútení"
1503
1504 msgid "CrashlogAutoSubmit settings..."
1505 msgstr "Nastavenia autom. posielania správ o zrútení"
1506
1507 msgid ""
1508 "Crashlogs found!\n"
1509 "Send them to Dream Multimedia?"
1510 msgstr ""
1511 "Nájdené správy o zrútení!\n"
1512 "Poslať ich do Dream Multimedia?"
1513
1514 msgid "Create DVD-ISO"
1515 msgstr "Vytvoriť disk DVD-ISO"
1516
1517 msgid "Create a backup of your Video DVD on your DreamBox hard drive."
1518 msgstr "Vytvorte si zálohu Video DVD na pevnom disku Dreamboxa."
1519
1520 msgid "Create a backup of your Video-DVD"
1521 msgstr "Vytvoriť zálohu Video DVD"
1522
1523 msgid "Create a new AutoTimer."
1524 msgstr "Vytvoriť nový autočasovač"
1525
1526 msgid "Create a new timer using the classic editor"
1527 msgstr "Vytvoriť nový časovač klasickým editorom"
1528
1529 msgid "Create a new timer using the wizard"
1530 msgstr "Vytvoriť nový časovač pomocou sprievodcu"
1531
1532 msgid "Create movie folder failed"
1533 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť adresár pre filmy"
1534
1535 msgid "Create preview pictures of your Movies"
1536 msgstr "Vytvorte si náhľadové snímky z filmov"
1537
1538 msgid "Create remote timers"
1539 msgstr "Vytvoriť časovač na diaľku"
1540
1541 msgid "Create timers on remote Dreamboxes."
1542 msgstr "Vytvorte časovače na vzdialených Dreamboxoch"
1543
1544 #, python-format
1545 msgid "Creating directory %s failed."
1546 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť adresár %s."
1547
1548 msgid "Creating partition failed"
1549 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť partíciu"
1550
1551 msgid "Croatian"
1552 msgstr "Chorvátčina"
1553
1554 msgid "Current Transponder"
1555 msgstr "Aktuálny transpondér"
1556
1557 msgid "Current device: "
1558 msgstr "Aktuálne zariadenie:"
1559
1560 msgid "Current settings:"
1561 msgstr "Aktuálne nastavenia:"
1562
1563 msgid "Current value: "
1564 msgstr "Aktuálna hodnota:"
1565
1566 msgid "Current version:"
1567 msgstr "Aktuálna verzia:"
1568
1569 msgid "Currently installed image"
1570 msgstr "Aktuálne nainštalovaný image"
1571
1572 #, python-format
1573 msgid "Custom (%s)"
1574 msgstr "Vlastný (%s)"
1575
1576 msgid "Custom location"
1577 msgstr "Vlastné umiestnenie"
1578
1579 msgid "Custom offset"
1580 msgstr "Vlastný posun"
1581
1582 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
1583 msgstr "Vlastný posun času pre tlačidlá 1 a 3"
1584
1585 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
1586 msgstr "Vlastný posun času pre tlačidlá 4 a 6"
1587
1588 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
1589 msgstr "Vlastný posun času pre tlačidlá 7 a 9"
1590
1591 msgid "Customize"
1592 msgstr "Upraviť"
1593
1594 msgid "Customize Vali-XD skins"
1595 msgstr "Úprava vzhľadov Vali-XD"
1596
1597 msgid "Customize Vali-XD skins by yourself."
1598 msgstr "Sami si upravte vzhľady Vali-XD"
1599
1600 msgid "Cut"
1601 msgstr "Strih"
1602
1603 msgid "Cut your movies"
1604 msgstr "Strih filmov"
1605
1606 msgid "Cut your movies."
1607 msgstr "Zostrihajte si filmy."
1608
1609 msgid "CutListEditor allows you to edit your movies"
1610 msgstr "CutListEditor umožňuje úpravu filmov"
1611
1612 msgid ""
1613 "CutListEditor allows you to edit your movies.\n"
1614 "Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
1615 "cut'.\n"
1616 "Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
1617 msgstr ""
1618 "CutListEditor umožňuje úpravu filmov.\\,Seek to the start of the stuff you "
1619 "want to cut away. Press OK, select 'start cut'.\n"
1620 "Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
1621 "cut'.\n"
1622 "Nájdite začiatok záznamu, ktorý chcete vystrihnúť. Stlačte OK, zvoľte "
1623 "„začiatok strihu“.\n"
1624 "Potom nájdite koniec, stlačte OK a zvoľte „koniec strihu“. To je všetko."
1625
1626 msgid "Cutlist editor..."
1627 msgstr "Editor strihov..."
1628
1629 msgid "Czech"
1630 msgstr "Čeština"
1631
1632 msgid "Czech Republic"
1633 msgstr "Česká republika"
1634
1635 msgid "D"
1636 msgstr "D"
1637
1638 msgid "DHCP"
1639 msgstr "DHCP"
1640
1641 msgid "DUAL LAYER DVD"
1642 msgstr "DVOJVRSTVOVÉ DVD"
1643
1644 msgid "DVB-S"
1645 msgstr "DVB-S"
1646
1647 msgid "DVB-S2"
1648 msgstr "DVB-S2"
1649
1650 msgid "DVD Drive"
1651 msgstr "DVD jednotka"
1652
1653 msgid "DVD File Browser"
1654 msgstr "Prehliadač súborov DVD"
1655
1656 msgid "DVD Player"
1657 msgstr "Prehrávač DVD"
1658
1659 msgid "DVD Titlelist"
1660 msgstr "Zoznam titulov DVD"
1661
1662 msgid "DVD media toolbox"
1663 msgstr "Nástroje pre DVD"
1664
1665 msgid "DVDPlayer plays your DVDs on your Dreambox"
1666 msgstr "Prehrávač DVD prehrá DVD na Dreamboxe"
1667
1668 msgid ""
1669 "DVDPlayer plays your DVDs on your Dreambox.\n"
1670 "With the DVDPlayer you can play your DVDs on your Dreambox from a DVD or "
1671 "even from an iso file or video_ts folder on your harddisc or network."
1672 msgstr ""
1673 "Prehrávač DVD prehrá disky DVD na Dreamboxe.\n"
1674 "S Prehrávačom DVD si na Dreamboxe prehráte DVD, súbor ISO alebo priečinok "
1675 "video_ts folder na pevnom disku alebo v sieti."
1676
1677 msgid "Danish"
1678 msgstr "Dánčina"
1679
1680 msgid "Date"
1681 msgstr "Dátum"
1682
1683 msgid "Decide if you want to enable or disable the Cleanup Wizard."
1684 msgstr "Rozhodnite, či zapnúť alebo vypnúť sprievodcu vyčistením."
1685
1686 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
1687 msgstr "Rozhodnite, čo urobiť, ak sa nájdu správy o zrútení."
1688
1689 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
1690 msgstr "Rozhodnite, čo urobiť so správami o zrútení po ich odoslaní."
1691
1692 msgid "Decrease delay"
1693 msgstr "Zmenšiť oneskorenie"
1694
1695 #, python-format
1696 msgid "Decrease delay by %i ms (can be set)"
1697 msgstr "Zmenšiť oneskorenie o %i ms (dá sa nastaviť)"
1698
1699 msgid "Deep Standby"
1700 msgstr "Vypnúť"
1701
1702 msgid "Default"
1703 msgstr "Predvolené"
1704
1705 msgid "Default Settings"
1706 msgstr "Predvolené nastavenia"
1707
1708 msgid "Default movie location"
1709 msgstr "Predvolené umiestnenie filmov"
1710
1711 msgid "Default services lists"
1712 msgstr "Zoznamy predvolených staníc"
1713
1714 msgid "Defaults"
1715 msgstr "Predvolené hodnoty"
1716
1717 msgid "Define a startup service"
1718 msgstr "Určiť úvodnú stanicu"
1719
1720 msgid "Define a startup service for your Dreambox."
1721 msgstr "Určte úvodnú (počiatočnú) stanicu na Dreamboxe."
1722
1723 msgid "Deinterlacer mode for interlaced content"
1724 msgstr "Odstraňovač prekladania pre prekladaný signál"
1725
1726 msgid "Deinterlacer mode for progressive content"
1727 msgstr "Odstraňovač prekladania pre progresívny signál"
1728
1729 msgid "Delay"
1730 msgstr "Oneskorenie"
1731
1732 msgid "Delay x seconds after service started"
1733 msgstr "Oneskorenie x sekúnd po spustení stanice"
1734
1735 msgid "Delete"
1736 msgstr "Vymazať"
1737
1738 msgid "Delete crashlogs"
1739 msgstr "Vymazať správy o zrútení"
1740
1741 msgid "Delete entry"
1742 msgstr "Vymazať zadanie"
1743
1744 msgid "Delete failed!"
1745 msgstr "Vymazanie zlyhalo!"
1746
1747 msgid "Delete mount"
1748 msgstr "Vymazať prístup"
1749
1750 #, python-format
1751 msgid ""
1752 "Delete no more configured satellite\n"
1753 "%s?"
1754 msgstr ""
1755 "Vymazať už nepotrebné satelity\n"
1756 "%s?"
1757
1758 msgid "Descending"
1759 msgstr "Zostupne"
1760
1761 msgid "Description"
1762 msgstr "Opis"
1763
1764 msgid "Deselect"
1765 msgstr "Zrušiť výber"
1766
1767 msgid "Details for plugin: "
1768 msgstr "Údaje o module:"
1769
1770 msgid "Detected HDD:"
1771 msgstr "Zistený pevný disk:"
1772
1773 msgid "Detected NIMs:"
1774 msgstr "Zistené tunery:"
1775
1776 msgid "DiSEqC"
1777 msgstr "DiSEqC"
1778
1779 msgid "DiSEqC A/B"
1780 msgstr "DiSEqC A/B"
1781
1782 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
1783 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
1784
1785 msgid "DiSEqC mode"
1786 msgstr "Režim DiSEqC"
1787
1788 msgid "DiSEqC repeats"
1789 msgstr "Opakovania DiSEqC"
1790
1791 msgid "DiSEqC-Tester settings"
1792 msgstr "Nastavenia testovača DiSEqC"
1793
1794 msgid "Dialing:"
1795 msgstr "Vytáčam:"
1796
1797 msgid "Digital contour removal"
1798 msgstr "Odstránenie digitálnych obrysov"
1799
1800 msgid "Dir:"
1801 msgstr "Adr.:"
1802
1803 msgid "Direct playback of Youtube videos"
1804 msgstr "Priame prehrávanie videí z YouTube"
1805
1806 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
1807 msgstr "Priame prehrávanie prepojených titulov bez menu"
1808
1809 #, python-format
1810 msgid "Directory %s nonexistent."
1811 msgstr "Adresár %s neexistuje."
1812
1813 msgid "Directory browser"
1814 msgstr "Prehľadávač adresárov"
1815
1816 msgid "Disable"
1817 msgstr "Vypnúť"
1818
1819 msgid "Disable Picture in Picture"
1820 msgstr "Vypnúť obraz v obraze"
1821
1822 msgid "Disable crashlog reporting"
1823 msgstr "Vypnúť správy o zrútení"
1824
1825 msgid "Disable timer"
1826 msgstr "Vypnúť časovač"
1827
1828 msgid "Disabled"
1829 msgstr "Vypnuté"
1830
1831 msgid "Discard changes and close plugin"
1832 msgstr "Zrušiť zmeny a zatvoriť modul"
1833
1834 msgid "Discard changes and close screen"
1835 msgstr "Zrušiť zmeny a zatvoriť obrazovku"
1836
1837 msgid "Disconnect"
1838 msgstr "Odpojiť"
1839
1840 msgid "Dish"
1841 msgstr "Parabola"
1842
1843 msgid "Display 16:9 content as"
1844 msgstr "Obraz 16:9 zobraziť ako"
1845
1846 msgid "Display 4:3 content as"
1847 msgstr "Obraz 4:3 zobraziť ako"
1848
1849 msgid "Display >16:9 content as"
1850 msgstr "Obraz >16:9 zobraziť ako"
1851
1852 msgid "Display Setup"
1853 msgstr "Nastavenie displeja"
1854
1855 msgid "Display and Userinterface"
1856 msgstr "Displej a užívateľské rozhranie"
1857
1858 msgid "Display search results by:"
1859 msgstr "Zobraziť výsledky vyhľadávania podľa:"
1860
1861 msgid "Display your photos on the TV"
1862 msgstr "Zobrazenie fotografií na televízore"
1863
1864 msgid "Displays Movie Information from the InternetMovieDatabase"
1865 msgstr ""
1866
1867 msgid "Displays Movie Information from the Online Film Datenbank (German)"
1868 msgstr ""
1869
1870 #, python-format
1871 msgid ""
1872 "Do you really want to REMOVE\n"
1873 "the plugin \"%s\"?"
1874 msgstr ""
1875 "Naozaj chcete odstrániť\n"
1876 "modul \"%s\"?"
1877
1878 msgid ""
1879 "Do you really want to check the filesystem?\n"
1880 "This could take lots of time!"
1881 msgstr ""
1882 "Naozaj chcete skontrolovať systém súborov?\n"
1883 "Môže to trvať dosť dlho!"
1884
1885 #, python-format
1886 msgid ""
1887 "Do you really want to delete %s\n"
1888 "%s?"
1889 msgstr ""
1890 "Naozaj chcete zmazať %s\n"
1891 "%s?"
1892
1893 #, python-format
1894 msgid "Do you really want to delete %s?"
1895 msgstr "Naozaj chcete zmazať %s?"
1896
1897 #, python-format
1898 msgid ""
1899 "Do you really want to download\n"
1900 "the plugin \"%s\"?"
1901 msgstr ""
1902 "Naozaj chcete stiahnuť\n"
1903 "modul \"%s\"?"
1904
1905 msgid "Do you really want to exit?"
1906 msgstr "Naozaj chcete skončiť?"
1907
1908 msgid ""
1909 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
1910 "All data on the disk will be lost!"
1911 msgstr ""
1912 "Naozaj chcete inicializovať pevný disk?\n"
1913 "Všetky dáta na disku sa tým vymažú!"
1914
1915 #, python-format
1916 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
1917 msgstr "Naozaj chcete z disku odstrániť adresár %s?"
1918
1919 #, python-format
1920 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
1921 msgstr "Naozaj chcete odstrániť záložku %s?"
1922
1923 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
1924 msgstr "Chcete túto zostavu napáliť na DVD?"
1925
1926 msgid "Do you want to do a service scan?"
1927 msgstr "Chcete vyhľadať stanice?"
1928
1929 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
1930 msgstr "Chcete urobiť ďalšie ručné vyhľadávanie staníc?"
1931
1932 #, python-format
1933 msgid "Do you want to download the image to %s ?"
1934 msgstr "Chcete stiahnuť image na %s?"
1935
1936 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
1937 msgstr "Chcete na Dreamboxe zapnúť rodičovskú zámku?"
1938
1939 msgid "Do you want to enter a username and password for this host?\n"
1940 msgstr "Chcete zadať užívateľské meno a heslo pre tohto hostiteľa?\n"
1941
1942 msgid "Do you want to install default sat lists?"
1943 msgstr "Chcete nainštalovať zoznamy predvolených staníc?"
1944
1945 msgid "Do you want to install the package:\n"
1946 msgstr "Chcete nainštalovať balíček:\n"
1947
1948 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
1949 msgstr "Chcete prehrať DVD v mechanike?"
1950
1951 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
1952 msgstr "Chcete si toto DVD prezrieť pred napálením?"
1953
1954 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
1955 msgstr "Chcete reštartovať Dreambox?"
1956
1957 msgid "Do you want to remove the package:\n"
1958 msgstr "Chcete odstrániť balíček:\n"
1959
1960 msgid "Do you want to restore your settings?"
1961 msgstr "Chcete obnoviť nastavenia?"
1962
1963 msgid "Do you want to resume this playback?"
1964 msgstr "Chcete pokračovať v prehrávaní?"
1965
1966 msgid "Do you want to see more entries?"
1967 msgstr "Chcete vidieť viac zadaní?"
1968
1969 msgid ""
1970 "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you "
1971 "if needed?"
1972 msgstr ""
1973 "Chcete poslať svojju e-mailovú adresu a meno, aby sme vás mohli kontaktovať, "
1974 "ak treba?"
1975
1976 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
1977 msgstr "Chcete aktualizovať Dreambox?"
1978
1979 msgid ""
1980 "Do you want to update your Dreambox?\n"
1981 "After pressing OK, please wait!"
1982 msgstr ""
1983 "Chcete aktualizovať Dreamboxx?\n"
1984 "Po stlačení tlačidla OK vyčkajte!"
1985
1986 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
1987 msgstr "Chcete aktualizovať balíček:\n"
1988
1989 msgid "Do you want to view a tutorial?"
1990 msgstr "Chcete si pozrieť tutoriál?"
1991
1992 msgid "Don't ask, just send"
1993 msgstr "Nepýtať sa, len poslať"
1994
1995 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
1996 msgstr "Nezastaviť aktuálny záznam, ale vypnúť nasledujúce záznamy."
1997
1998 #, python-format
1999 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
2000 msgstr "Hotovo - %d nainštalovaných alebo aktualizovaných balíčkov"
2001
2002 #, python-format
2003 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
2004 msgstr ""
2005 "Hotovo - %d nainštalovaných, aktualizovaných alebo odstránených balíčkov s %"
2006 "d chybami"
2007
2008 msgid "Download"
2009 msgstr "Stiahnuť"
2010
2011 #, python-format
2012 msgid "Download %s from Server"
2013 msgstr "Stiahnuť %s zo servera"
2014
2015 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
2016 msgstr "Stiahnuť súbory .NFI pre USB-Flasher"
2017
2018 msgid "Download Plugins"
2019 msgstr "Stiahnuť prídavné moduly"
2020
2021 msgid "Download Video"
2022 msgstr "Stiahnuť video"
2023
2024 msgid "Download files from Rapidshare"
2025 msgstr "Stiahnuť súbory z Rapidshare"
2026
2027 msgid "Download location"
2028 msgstr "Stiahnuť umiestnenie"
2029
2030 msgid "Downloadable new plugins"
2031 msgstr "Nové moduly na stiahnutie"
2032
2033 msgid "Downloadable plugins"
2034 msgstr "Moduly na stiahnutie"
2035
2036 msgid "Downloading"
2037 msgstr "Sťahovanie"
2038
2039 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
2040 msgstr "Sťahujem informácie o moduloch. Čakajte..."
2041
2042 msgid "Downloading screenshots. Please wait..."
2043 msgstr "Sťahujem zábery. Čakajte..."
2044
2045 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
2046 msgstr "Dátové DVD vo formáte Dreambox (vyhovuje HDTV)"
2047
2048 msgid "Dreambox software because updates are available."
2049 msgstr "Softvér Dreamboxa, lebo sú k dispozícii aktualizácie."
2050
2051 msgid "Driver for Ralink RT8070/RT3070/RT3370 based wireless-n USB devices."
2052 msgstr ""
2053
2054 msgid "Driver for Realtek r8712u based wireless-n USB devices."
2055 msgstr ""
2056
2057 msgid "Duration: "
2058 msgstr "Trvanie:"
2059
2060 msgid "Dutch"
2061 msgstr "Holandčina"
2062
2063 msgid "Dynamic contrast"
2064 msgstr "Dynamický kontrast"
2065
2066 msgid "E"
2067 msgstr "V"
2068
2069 msgid "EPG Selection"
2070 msgstr "Voľba EPG"
2071
2072 msgid "EPG encoding"
2073 msgstr "Kódovanie EPG"
2074
2075 msgid ""
2076 "EPGRefresh will automatically switch to user-defined channels when the box "
2077 "is idling(i.e. in standby mode and no recordings running) to perform updates "
2078 "of the EPG information on these channels.\n"
2079 "On multi-tuner boxes it may optionally run in background hidden or in PiP, "
2080 "to not disturb the current TV program."
2081 msgstr ""
2082
2083 #, python-format
2084 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
2085 msgstr "CHYBA - zlyhalo vyhľadávanie (%s)!"
2086
2087 msgid "East"
2088 msgstr "východne"
2089
2090 msgid "Edit"
2091 msgstr "Upraviť"
2092
2093 msgid "Edit AutoTimer"
2094 msgstr "Upraviť autočasovač"
2095
2096 msgid "Edit AutoTimer filters"
2097 msgstr "Upraviť filtre autočasovača"
2098
2099 msgid "Edit AutoTimer services"
2100 msgstr "Upraviť stanice autočasovača"
2101
2102 msgid "Edit DNS"
2103 msgstr "Upraviť DNS"
2104
2105 #. TRANSLATORS: description of AutoTimer in PluginBrowser
2106 msgid "Edit Timers and scan for new Events"
2107 msgstr "Upraviť časovače a hľadať nové udalosti"
2108
2109 msgid "Edit Title"
2110 msgstr "Upraviť titul"
2111
2112 msgid "Edit bouquets list"
2113 msgstr "Upraviť zoznam buketov"
2114
2115 msgid "Edit chapters of current title"
2116 msgstr "Upraviť kapitoly aktuálneho titulu"
2117
2118 msgid "Edit new timer defaults"
2119 msgstr "Upraviť predvoľby časovača"
2120
2121 msgid "Edit selected AutoTimer"
2122 msgstr "Upraviť zvolený autočasovač"
2123
2124 msgid "Edit services list"
2125 msgstr "Upraviť zoznam staníc"
2126
2127 msgid "Edit settings"
2128 msgstr "Upraviť nastavenia"
2129
2130 msgid "Edit tags of recorded movies"
2131 msgstr "Upraviť značky nahraných filmov"
2132
2133 msgid "Edit tags of recorded movies."
2134 msgstr "Upraviť značky nahraných filmov."
2135
2136 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
2137 msgstr "Upraviť nastavenie DNS v Dreamboxe.\n"
2138
2139 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
2140 msgstr "Upraviť nastavenie siete v Dreamboxe.\n"
2141
2142 msgid "Edit title"
2143 msgstr "Upraviť titul"
2144
2145 msgid "Edit upgrade source url."
2146 msgstr "Upraviť URL zdroja aktualizácie."
2147
2148 msgid "Editing"
2149 msgstr "Úprava"
2150
2151 msgid "Editor for fstab"
2152 msgstr ""
2153
2154 msgid "Editor for new AutoTimers"
2155 msgstr "Editor nových autočasovačov"
2156
2157 msgid "Education"
2158 msgstr "Vzdelávanie"
2159
2160 msgid "Electronic Program Guide"
2161 msgstr "Elektronický programový sprievodca"
2162
2163 msgid "Emailclient is an IMAP4 e-mail viewer for the Dreambox."
2164 msgstr "Klient e-mailov je prezerač e-mailov IMAP4 pre Dreambox."
2165
2166 msgid "Enable"
2167 msgstr "Zapnúť"
2168
2169 msgid "Enable /media"
2170 msgstr "Aktivovať /médium"
2171
2172 msgid "Enable 1080p24 Mode"
2173 msgstr "Zapnúť režim 1080p24"
2174
2175 msgid "Enable 1080p25 Mode"
2176 msgstr "Zapnúť režim 1080p25"
2177
2178 msgid "Enable 1080p30 Mode"
2179 msgstr "Zapnúť režim 1080p30"
2180
2181 msgid "Enable 5V for active antenna"
2182 msgstr "Zapnúť 5 V pre aktívnu anténu"
2183
2184 msgid "Enable 720p24 Mode"
2185 msgstr "Zapnúť režim 720p24"
2186
2187 msgid "Enable Autoresolution"
2188 msgstr "Zapnúť Autoresolution"
2189
2190 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
2191 msgstr "Zapnúť sprievodcu vyčistením?"
2192
2193 msgid "Enable Filtering"
2194 msgstr "Zapnúť filtrovanie"
2195
2196 msgid "Enable HTTP Access"
2197 msgstr "Zapnúť prístup HTTP"
2198
2199 msgid "Enable HTTP Authentication"
2200 msgstr "Zapnúť overovanie HTTP"
2201
2202 msgid "Enable HTTPS Access"
2203 msgstr "Zapnúť prístup HTTPS"
2204
2205 msgid "Enable HTTPS Authentication"
2206 msgstr "Zapnúť overovanie HTTPS"
2207
2208 msgid "Enable Service Restriction"
2209 msgstr "Zapnúť obmedzenia pre stanicu"
2210
2211 msgid "Enable Streaming Authentication"
2212 msgstr "Zapnúť overovanie streamu"
2213
2214 msgid "Enable multiple bouquets"
2215 msgstr "Zapnúť viacnásobné bukety"
2216
2217 msgid "Enable parental control"
2218 msgstr "Zapnúť rodičovskú zámku"
2219
2220 msgid ""
2221 "Enable this to be able to access the AutoTimer Overview from within the "
2222 "extension menu."
2223 msgstr ""
2224 "Zapnite, ak chcete mať prístup k prehľadu automatického časovača z menu "
2225 "rozšírení."
2226
2227 msgid "Enable timer"
2228 msgstr "Zapnúť časovač"
2229
2230 msgid "Enabled"
2231 msgstr "Zapnuté"
2232
2233 msgid ""
2234 "Encoding the channel uses for it's EPG data. You only need to change this if "
2235 "you're searching for special characters like the german umlauts."
2236 msgstr ""
2237 "Kódovanie stanice sa využíva na dáta EPG. Túto hodnotu treba zmeniť, len ak "
2238 "hľadáte zvláštne znaky, napr. diakritiku."
2239
2240 msgid "Encrypted: "
2241 msgstr "Šifrované:"
2242
2243 msgid "Encryption"
2244 msgstr "Šifrovanie"
2245
2246 msgid "Encryption Key"
2247 msgstr "Šifrovací kľúč WLAN"
2248
2249 msgid "Encryption Keytype"
2250 msgstr "Druh šifrovacieho kľúča"
2251
2252 msgid "Encryption:"
2253 msgstr "Šifrovanie:"
2254
2255 msgid "End of \"after event\" timespan"
2256 msgstr "Koniec časového obdobia \"po udalosti\""
2257
2258 msgid "End of timespan"
2259 msgstr "Koniec časového obdobia"
2260
2261 msgid "End time"
2262 msgstr "Čas ukončenia"
2263
2264 msgid "EndTime"
2265 msgstr "Koniec"
2266
2267 msgid "English"
2268 msgstr "Angličtina"
2269
2270 msgid ""
2271 "Enigma2 Plugin to play AVI/DIVX/WMV/etc. videos from PC on your Dreambox. "
2272 "Needs a running VLC from www.videolan.org on your pc."
2273 msgstr ""
2274 "Modul Enigma2 na prehrávanie videí AVI, DIVX, WMV a pod. z počítača na "
2275 "Dreamboxe. Vyžaduje bežiaci program VLC (z www.videolan.org) na počítači."
2276
2277 msgid ""
2278 "Enigma2 Skinselector\n"
2279 "\n"
2280 "If you experience any problems please contact\n"
2281 "stephan@reichholf.net\n"
2282 "\n"
2283 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2284 msgstr ""
2285 "Volič vzhľadu Enigma2\n"
2286 "\n"
2287 "Ak máte akékoľvek problémy, obráťte sa na\n"
2288 "stephan@reichholf.net\n"
2289 "\n"
2290 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2291
2292 msgid "Enter IP to scan..."
2293 msgstr "Zadajte IP na prehľadávanie..."
2294
2295 msgid "Enter main menu..."
2296 msgstr "Otvoriť hlavné menu..."
2297
2298 msgid "Enter new hostname for your Dreambox"
2299 msgstr "Zadajte nový názov hostiteľa pre Dreambox"
2300
2301 msgid "Enter options:"
2302 msgstr "Zadajte voľby:"
2303
2304 msgid "Enter password:"
2305 msgstr "Zadajte heslo:"
2306
2307 msgid "Enter pin code"
2308 msgstr "Zadajte kód PIN"
2309
2310 msgid "Enter share directory:"
2311 msgstr "Zadajte zdieľaný adresár:"
2312
2313 msgid "Enter share name:"
2314 msgstr "Zadajte zdieľané meno:"
2315
2316 msgid "Enter the service pin"
2317 msgstr "Zadajte PIN stanice"
2318
2319 msgid "Enter user and password for host: "
2320 msgstr "Zadajte užívateľské meno a heslo pre hostiteľa:"
2321
2322 msgid "Enter username:"
2323 msgstr "Zadajte užívateľské meno:"
2324
2325 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
2326 msgstr ""
2327 "Zadajte svoju e-mailovú adresu, aby sme vás mohli kontaktovať, ak treba."
2328
2329 msgid "Enter your search term(s)"
2330 msgstr "Zadajte vyhľadávaný termín(y)"
2331
2332 msgid "Entertainment"
2333 msgstr "Zábava"
2334
2335 msgid "Error"
2336 msgstr "Chyba"
2337
2338 msgid "Error executing plugin"
2339 msgstr "Chyba pri spustení modulu"
2340
2341 #, python-format
2342 msgid ""
2343 "Error: %s\n"
2344 "Retry?"
2345 msgstr ""
2346 "Chyba: %s\n"
2347 "Zopakovať?"
2348
2349 msgid "Estonian"
2350 msgstr "Estónčina"
2351
2352 msgid "Ethernet network interface"
2353 msgstr "Rozhranie siete Eternet"
2354
2355 msgid "Eventview"
2356 msgstr "Prehľad programov"
2357
2358 msgid "Everything is fine"
2359 msgstr "Všetko je v poriadku"
2360
2361 msgid "Exact match"
2362 msgstr "Presná zhoda"
2363
2364 msgid "Exceeds dual layer medium!"
2365 msgstr "Presahuje kapacitu dvojvrstvového DVD!"
2366
2367 msgid "Exclude"
2368 msgstr "Vylúčiť"
2369
2370 msgid "Execute \"after event\" during timespan"
2371 msgstr "Vykonať \"po udalosti\" v časovom období"
2372
2373 msgid "Execute TuxboxPlugins"
2374 msgstr "Spustiť moduly Tuxbox"
2375
2376 msgid "Execution Progress:"
2377 msgstr "Priebeh vykonávania:"
2378
2379 msgid "Execution finished!!"
2380 msgstr "Skončené!!"
2381
2382 msgid "Exif"
2383 msgstr "Exif"
2384
2385 msgid "Exit"
2386 msgstr "Ukončiť"
2387
2388 msgid "Exit editor"
2389 msgstr "Ukončiť editor"
2390
2391 msgid "Exit input device selection."
2392 msgstr "Ukončiť výber vstupného zariadenia."
2393
2394 msgid "Exit network wizard"
2395 msgstr "Ukončiť sprievodcu sieťou"
2396
2397 msgid "Exit the cleanup wizard"
2398 msgstr "Ukončiť sprievodcu vyčistením"
2399
2400 msgid "Exit the wizard"
2401 msgstr "Ukončiť sprievodcu"
2402
2403 msgid "Exit wizard"
2404 msgstr "Ukončiť sprievodcu"
2405
2406 msgid "Expert"
2407 msgstr "expertný"
2408
2409 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
2410 msgstr "Modul rozšíreného nastavenia siete..."
2411
2412 msgid "Extended Setup..."
2413 msgstr "Rozšírené nastavenie..."
2414
2415 msgid "Extended Software"
2416 msgstr "Rozšírený softvér"
2417
2418 msgid "Extended Software Plugin"
2419 msgstr "Modul rozšíreného softvéru"
2420
2421 msgid "Extensions"
2422 msgstr "Rozšírenia"
2423
2424 msgid "Extensions management"
2425 msgstr "Správa rozšírení"
2426
2427 msgid "FEC"
2428 msgstr "FEC"
2429
2430 msgid ""
2431 "FTPBrowser allows uploading and downloading files between your Dreambox and "
2432 "a server using the file transfer protocol."
2433 msgstr ""
2434 "Prehliadač FTP umožäuje posielanie a sťahovanie súborov medzi Dreamboxom a "
2435 "serverom pomocou protokolu FTP."
2436
2437 msgid "Factory reset"
2438 msgstr "Továrenské nastavenia"
2439
2440 msgid "Failed"
2441 msgstr "Zlyhalo"
2442
2443 #, python-format
2444 msgid "Fan %d"
2445 msgstr "Ventilítor %d"
2446
2447 #, python-format
2448 msgid "Fan %d PWM"
2449 msgstr "PWM ventilátora %d"
2450
2451 #, python-format
2452 msgid "Fan %d Voltage"
2453 msgstr "Napätie na ventilátore %d"
2454
2455 msgid "Fast"
2456 msgstr "rýchlo"
2457
2458 msgid "Fast DiSEqC"
2459 msgstr "Rýchly DiSEqC"
2460
2461 msgid "Fast Forward speeds"
2462 msgstr "Rýchlosti prevíjania vpred"
2463
2464 msgid "Fast epoch"
2465 msgstr "rýchla doba"
2466
2467 msgid "Favourites"
2468 msgstr "Obľúbené"
2469
2470 msgid "Fetching feed entries"
2471 msgstr "Zobraziť feedy"
2472
2473 msgid "Fetching search entries"
2474 msgstr "Zobraziť výsledky vyhľadávania"
2475
2476 msgid "Filesystem Check"
2477 msgstr "Kontrola systému súborov"
2478
2479 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
2480 msgstr "V systéme súborov sú neopraviteľné chyby"
2481
2482 msgid "Film & Animation"
2483 msgstr "Film a zábava"
2484
2485 msgid "Filter"
2486 msgstr "Filter"
2487
2488 msgid ""
2489 "Filters are another powerful tool when matching events. An AutoTimer can be "
2490 "restricted to certain Weekdays or only match an event with a text inside eg "
2491 "it's Description.\n"
2492 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
2493 msgstr ""
2494 "Filtre sú ďalším výkonným nástrojom na zisťovanie programov. Automatický "
2495 "časovač sa dá obmedziť na určité dni v týždni alebo len na hľadanie "
2496 "programu, ktorý má v opise určitý text.\n"
2497 "Stlačením MODRÉHO tlačidla pridáte nový filter, stlačením ŽLTÉHO odstránite "
2498 "zvolený filter."
2499
2500 msgid "Finetune"
2501 msgstr "Jemné nastavenie"
2502
2503 msgid "Finished"
2504 msgstr "Skončené"
2505
2506 msgid "Finished configuring your network"
2507 msgstr "Nastavenie siete je skončené"
2508
2509 msgid "Finished restarting your network"
2510 msgstr "Reštartovanie siete je skončené"
2511
2512 msgid "Finnish"
2513 msgstr "Fínčina"
2514
2515 msgid ""
2516 "First day to match events. No event that begins before this date will be "
2517 "matched."
2518 msgstr ""
2519 "Prvý deň pre nájdenie programov. Nenájde sa žiadny program, ktorý začína "
2520 "pred týmto dátumom."
2521
2522 msgid "First generate your skin-style with the Ai.HD-Control plugin."
2523 msgstr "Najprv vytvorte štýl vzhľadu ovládacím modulom Ai.HD."
2524
2525 msgid "Flash"
2526 msgstr "Flešovať"
2527
2528 msgid "Flashing failed"
2529 msgstr "Flešovanie zlyhalo"
2530
2531 msgid "Following tasks will be done after you press OK!"
2532 msgstr "Po stlačení OK sa vykonajú tieto úlohy."
2533
2534 msgid "Format"
2535 msgstr "Formát"
2536
2537 #, python-format
2538 msgid ""
2539 "Found a total of %d matching Events.\n"
2540 "%d Timer were added and %d modified, %d conflicts encountered, %d similars "
2541 "added."
2542 msgstr ""
2543
2544 msgid "Frame size in full view"
2545 msgstr "Veľkosť obrazu pri plnom zobrazení"
2546
2547 msgid "France"
2548 msgstr "Francúzsko"
2549
2550 msgid "French"
2551 msgstr "Francúzština"
2552
2553 msgid "Frequency"
2554 msgstr "Kmitočet"
2555
2556 msgid "Frequency bands"
2557 msgstr "Kmitočtové pásma"
2558
2559 msgid "Frequency scan step size(khz)"
2560 msgstr "Kmitočtový krok pri vyhľadávaní (kHz)"
2561
2562 msgid "Frequency steps"
2563 msgstr "Kmitočtové kroky"
2564
2565 msgid "Frequently asked questions"
2566 msgstr ""
2567
2568 msgid "Fri"
2569 msgstr "Pi"
2570
2571 msgid "Friday"
2572 msgstr "Piatok"
2573
2574 msgid "Frisian"
2575 msgstr "Frízština"
2576
2577 msgid "FritzCall shows incoming calls to your Fritz!Box on your Dreambox."
2578 msgstr "FritzCall zobrazuje volania prichádzajúce do Fritz!Boxa na Dreamboxe."
2579
2580 msgid "Front USB Slot"
2581 msgstr "Predný slot USB"
2582
2583 msgid "Frontend for /tmp/mmi.socket"
2584 msgstr "Frontend pre /tmp/mmi.socket"
2585
2586 #, python-format
2587 msgid "Frontprocessor version: %d"
2588 msgstr "Verzia frontprocesora: %d"
2589
2590 msgid "Fsck failed"
2591 msgstr "Fsck zlyhalo"
2592
2593 msgid ""
2594 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
2595 "Do you want to Restart the GUI now?"
2596 msgstr ""
2597 "Pre použitie nového vzhľadu sa musí reštartovať GUI\n"
2598 "Chcete teraz reštartovať GUI?"
2599
2600 msgid "GUI that allows user to change the ftp- / telnet password."
2601 msgstr "GUI, ktoré umožňuje zmenu hesla pre FTP a Telnet."
2602
2603 msgid ""
2604 "GUI that allows user to change the ftp-/telnet-password of the Dreambox."
2605 msgstr "GUI, ktoré umožňuje zmenu hesla v Dreamboxe pre FTP a Telnet"
2606
2607 msgid "GUI to change the ftp and telnet-password"
2608 msgstr "GUI na zmenu hesla pre FTP a Telnet"
2609
2610 msgid "Gaming"
2611 msgstr "Hry"
2612
2613 msgid "Gateway"
2614 msgstr "Brána"
2615
2616 msgid "General AC3 Delay"
2617 msgstr "Oneskorenie AC3"
2618
2619 msgid "General AC3 delay (ms)"
2620 msgstr "Oneskorenie AC3 [ms]"
2621
2622 msgid "General PCM Delay"
2623 msgstr "Oneskorenie PCM"
2624
2625 msgid "General PCM delay (ms)"
2626 msgstr "Oneskorenie PCM [ms]"
2627
2628 msgid "Generates and Shows TV Charts of all users having this plugin installed"
2629 msgstr ""
2630
2631 msgid "Genre"
2632 msgstr "Žáner"
2633
2634 msgid "Genuine Dreambox"
2635 msgstr "Pravý Dreambox"
2636
2637 msgid "Genuine Dreambox validation failed!"
2638 msgstr "Overenie pravosti Dreamboxa zlyhalo!"
2639
2640 msgid "Genuine Dreambox verification"
2641 msgstr "Overenie pravosti Dreamboxa"
2642
2643 msgid "German"
2644 msgstr "Nemčina"
2645
2646 msgid "German storm information"
2647 msgstr "Nemecké búrkové informácie"
2648
2649 msgid "German traffic information"
2650 msgstr "Nemecké dopravné informácie"
2651
2652 msgid "Germany"
2653 msgstr "Nemecko"
2654
2655 msgid "Get AudioCD info from CDDB and CD-Text"
2656 msgstr "Získajte informácie AudioCD z CDDB aCD-Text"
2657
2658 msgid "Get latest experimental image"
2659 msgstr "Získať najnovší experimentálny image"
2660
2661 msgid "Get latest release image"
2662 msgstr "Získať najnovší hotový image"
2663
2664 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
2665 msgstr "Získavam informácie o module. Čakajte..."
2666
2667 msgid "Global delay"
2668 msgstr "Celkové oneskorenie"
2669
2670 msgid "Goto 0"
2671 msgstr "Otočiť na 0"
2672
2673 msgid "Goto position"
2674 msgstr "Otočiť do pozície"
2675
2676 msgid "GraphMultiEPG shows a graphical timeline EPG"
2677 msgstr "Grafický Multi EPG zobrazuje časovú os EPG"
2678
2679 msgid ""
2680 "GraphMultiEPG shows a graphical timeline EPG.\n"
2681 "Shows a nice overview of all running und upcoming tv shows."
2682 msgstr ""
2683 "Grafický Multi EPG zobrazuje časovú os EPG.\n"
2684 "Zobrazuje prehľad všetkých bežiacich a nasledujúcich TV programov."
2685
2686 msgid "Graphical Multi EPG"
2687 msgstr "Grafický Multi EPG"
2688
2689 msgid "Great Britain"
2690 msgstr "Veľká Británia"
2691
2692 msgid "Greek"
2693 msgstr "Gréčtina"
2694
2695 msgid "Green boost"
2696 msgstr "Zosilniť zelenú"
2697
2698 msgid ""
2699 "Growlee allows your Dreambox to forward notifications like 'Record started' "
2700 "to a PC running a growl, snarl or syslog compatible client or directly to an "
2701 "iPhone using prowl."
2702 msgstr ""
2703
2704 msgid "Guard interval"
2705 msgstr "Interval ochrany"
2706
2707 msgid "Guess existing timer based on begin/end"
2708 msgstr "Určiť existujúci časovač podľa začiatku a konca."
2709
2710 msgid "HD Interlace Mode"
2711 msgstr "Prekladaný režim HD"
2712
2713 msgid "HD Progressive Mode"
2714 msgstr "Progresívny režim HD"
2715
2716 msgid "HD videos"
2717 msgstr "Videá HD"
2718
2719 msgid "HTTP Port"
2720 msgstr "Port HTTP"
2721
2722 msgid "HTTPS Port"
2723 msgstr "Port HTTPS"
2724
2725 msgid "Harddisk"
2726 msgstr "Pevný disk"
2727
2728 msgid "Harddisk setup"
2729 msgstr "Nastavenie pevného disku"
2730
2731 msgid "Harddisk standby after"
2732 msgstr "Uspať disk po"
2733
2734 msgid "Help"
2735 msgstr "Pomocník"
2736
2737 msgid "Hidden network"
2738 msgstr "Skrytá sieť"
2739
2740 msgid "Hide Plugin from Plugin or Extensionsmenu."
2741 msgstr ""
2742
2743 msgid "Hierarchy info"
2744 msgstr ""
2745
2746 msgid "High bitrate support"
2747 msgstr "Spracuje vysoký dátový tok"
2748
2749 msgid "History"
2750 msgstr "História"
2751
2752 msgid "Holland"
2753 msgstr "Holandsko"
2754
2755 msgid "Hong Kong"
2756 msgstr "Hong Kong"
2757
2758 msgid "Horizontal"
2759 msgstr "Vodorovná"
2760
2761 msgid "Hotplugging for removeable devices"
2762 msgstr "Rýchle pripojenie vyberateľných zariadení"
2763
2764 msgid "How many minutes do you want to record?"
2765 msgstr "Koľko minút chcete nahrávať?"
2766
2767 msgid "How to handle found crashlogs?"
2768 msgstr "Ako spracovať nájdené správy o zrútení?"
2769
2770 msgid "Howto & Style"
2771 msgstr "Urob si sám a životný štýl"
2772
2773 msgid "Hue"
2774 msgstr "Odtieň"
2775
2776 msgid "Hungarian"
2777 msgstr "Maďarčina"
2778
2779 msgid "IMAP4 e-mail viewer for the Dreambox"
2780 msgstr "Prezerač e-mailov IMAP4 pre Dreambox"
2781
2782 msgid "IP Address"
2783 msgstr "Adresa IP"
2784
2785 msgid "IP:"
2786 msgstr "IP:"
2787
2788 msgid "IRC Client for Enigma2"
2789 msgstr "Klient IRC pre Enigmu2"
2790
2791 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
2792 msgstr "Súbor ISO je pre tento súborový systém príliš veľký!"
2793
2794 msgid "ISO path"
2795 msgstr "Cesta ISO"
2796
2797 msgid "Icelandic"
2798 msgstr "Islandčina"
2799
2800 msgid ""
2801 "If a timer conflict occurs, AutoTimer will search outside the timespan for a "
2802 "similar event and add it."
2803 msgstr ""
2804
2805 msgid ""
2806 "If installed, the plugin allows to modify the order in which entries of the "
2807 "main menu are shown.It can be changed using the \"MenuSort\" plugin, "
2808 "launchable from the regular plugin overview."
2809 msgstr ""
2810
2811 #, python-format
2812 msgid ""
2813 "If this is enabled an existing timer will also be considered recording an "
2814 "event if it records at least 80%% of the it."
2815 msgstr ""
2816 "Ak je zapnutá táto funkcia, existujúci časovač sa bude považovať za "
2817 "nahrávajúci, ak zaznamená aspoň 80% % programu."
2818
2819 msgid ""
2820 "If you see this, something is wrong with\n"
2821 "your scart connection. Press OK to return."
2822 msgstr ""
2823 "Ak vidíte toto, niečo nie je v poriadku\n"
2824 "s pripojením scart. Vráťte sa stlačením tlačidla OK."
2825
2826 msgid ""
2827 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
2828 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
2829 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
2830 "possible.\n"
2831 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
2832 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
2833 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
2834 "step.\n"
2835 "If you are happy with the result, press OK."
2836 msgstr ""
2837 "Ak máte na televízore zdôraznenie jasu alebo kontrastu, zrušte ho. Ak je v "
2838 "nastaveniach niečo ako „dynamický režim“, nastavte ho na štandardnú hodnotu. "
2839 "Podsvietenie nastavte na hodnotu, ktorá vám vyhovuje. Stiahnite kontrast "
2840 "televízora na najnižšiu hodnotu.\n"
2841 "Potom nastavte jas na najnižšiu možnú hodnotu, ale tak, aby dva najtmavšie "
2842 "odtiene sivej zostali rozlíšiteľné.\n"
2843 "V tejto chvíli sa nestarajte o svetlé odtiene. Tie nastavíte v ďalšom "
2844 "kroku.\n"
2845 "Ak ste spokojní s výsledkom, stlačte tlačidlo OK."
2846
2847 msgid "Import AutoTimer"
2848 msgstr "Importovať autočasovač"
2849
2850 msgid "Import existing Timer"
2851 msgstr "Importovať existujúci časovač"
2852
2853 msgid "Import from EPG"
2854 msgstr "Importovať z EPG"
2855
2856 msgid "In Progress"
2857 msgstr "Prebieha"
2858
2859 msgid ""
2860 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
2861 msgstr ""
2862 "Aby sa mohol nahrať načasovaný program, preplo sa na nahrávanú stanicu!\n"
2863
2864 msgid "Include"
2865 msgstr "Zahrnúť"
2866
2867 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
2868 msgstr "Vložiť do mailu vašu e-mailovú adresu a meno (voliteľne)?"
2869
2870 msgid "Increase delay"
2871 msgstr "Zväčšiť oneskorenie"
2872
2873 #, python-format
2874 msgid "Increase delay by %i ms (can be set)"
2875 msgstr "Zväčšiť oneskorenie o %i ms (dá sa nastaviť)"
2876
2877 msgid "Increased voltage"
2878 msgstr "Zvýšené napätie"
2879
2880 msgid "Index"
2881 msgstr "Index"
2882
2883 msgid "India"
2884 msgstr "India"
2885
2886 msgid "Info"
2887 msgstr "Informačná lišta"
2888
2889 msgid "InfoBar"
2890 msgstr "Informačná lišta"
2891
2892 msgid "Infobar timeout"
2893 msgstr "Doba zobrazovania informačnej lišty"
2894
2895 msgid "Information"
2896 msgstr "Informácie"
2897
2898 msgid "Init"
2899 msgstr "Inic."
2900
2901 msgid "Initial Fast Forward speed"
2902 msgstr "Počiatočná rýchlosť prevíjania vpred"
2903
2904 msgid "Initial Rewind speed"
2905 msgstr "Počiatočná rýchlosť prevíjania vzad"
2906
2907 msgid "Initial location in new timers"
2908 msgstr "Úvodné umiestnenie nových časových nahrávok"
2909
2910 msgid "Initialization"
2911 msgstr "Inicializácia"
2912
2913 msgid "Initialize"
2914 msgstr "Inicializovať"
2915
2916 msgid "Initializing Harddisk..."
2917 msgstr "Inicializujem pevný disk"
2918
2919 msgid "Input"
2920 msgstr "Vstup"
2921
2922 msgid "Input device setup"
2923 msgstr "Nastavenie vstupného zariadenia"
2924
2925 msgid "Input devices"
2926 msgstr "Vstupné zariadenia"
2927
2928 msgid "Install"
2929 msgstr "Inštalovať"
2930
2931 msgid "Install a new image with a USB stick"
2932 msgstr "Inštalovať nový image z kľúča USB"
2933
2934 msgid "Install a new image with your web browser"
2935 msgstr "Inštalovať nový image cez webový prehliadač"
2936
2937 msgid "Install extensions."
2938 msgstr "Inštalovať rozšírenia."
2939
2940 msgid "Install local extension"
2941 msgstr "Inštalovať miestne rozšírenie"
2942
2943 msgid "Install or remove finished."
2944 msgstr "Inštalácia alebo odstránenie skončené."
2945
2946 msgid "Install settings, skins, software..."
2947 msgstr "Inštalovať settingy, vzhľady, softvér..."
2948
2949 msgid "Installation finished."
2950 msgstr "Inštalácia je skončená."
2951
2952 msgid "Installing"
2953 msgstr "Inštalujem"
2954
2955 msgid "Installing Software..."
2956 msgstr "Inštalujem softvér..."
2957
2958 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
2959 msgstr "Inštalujem zoznamy predvolených staníc... Čakajte..."
2960
2961 msgid "Installing defaults... Please wait..."
2962 msgstr "Inštalujem predvolené nastavenia... Čakajte..."
2963
2964 msgid "Installing package content... Please wait..."
2965 msgstr "Inštalujem obsah balíčka... Čakajte..."
2966
2967 msgid "Instant Record..."
2968 msgstr "Okamžité nahrávanie..."
2969
2970 msgid "Instant record location"
2971 msgstr "Umiestnenie okamžitého záznamu"
2972
2973 msgid "Interface: "
2974 msgstr "Rozhranie:"
2975
2976 msgid "Intermediate"
2977 msgstr "stredný"
2978
2979 msgid "Internal Flash"
2980 msgstr "Interná pamäť flash"
2981
2982 msgid "Internal USB Slot"
2983 msgstr "Interný slot USB"
2984
2985 msgid "Internal firmware updater"
2986 msgstr "Interný aktualizátor firmvéru"
2987
2988 msgid "Invalid Location"
2989 msgstr "Neplatné umiestnenie"
2990
2991 #, python-format
2992 msgid "Invalid directory selected: %s"
2993 msgstr "Zvolený neplatný adresár: %s"
2994
2995 msgid "Invalid response from Security service pls restart again"
2996 msgstr "Neplatná odpoveď z bezpečnostného servera. Reštartujte."
2997
2998 msgid "Invalid response from server."
2999 msgstr "Neplatná odozva zo servera"
3000
3001 #, python-format
3002 msgid "Invalid response from server. Please report: %s"
3003 msgstr "Neplatná odpoveď zo servera. Ohláste: %s"
3004
3005 msgid "Invalid selection"
3006 msgstr "Neplatný výber"
3007
3008 msgid "Inversion"
3009 msgstr "Inverzia"
3010
3011 msgid "Ipkg"
3012 msgstr "Ipkg"
3013
3014 msgid "Ireland"
3015 msgstr "Írsko"
3016
3017 msgid "Is this videomode ok?"
3018 msgstr "Je tento režim obrazu OK?"
3019
3020 msgid "Israel"
3021 msgstr "Izrael"
3022
3023 msgid ""
3024 "It's possible to restrict an AutoTimer to certain Services or Bouquets or to "
3025 "deny specific ones.\n"
3026 "An Event will only match this AutoTimer if it's on a specific and not denied "
3027 "Service (inside a Bouquet).\n"
3028 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
3029 msgstr ""
3030 "Môžete obmedziť autočasovač na určité stanice, bukety alebo niektoré "
3031 "vylúčiť.\n"
3032 "Program bude vyhovovať autočasovaču, len ak to bude daná stanica, nie "
3033 "zakázaná (v rámci buketu).\n"
3034 "Stlačením MODRÉHO tlačidla pridáte obmedzenie, stlačením ŽLTÉHO zrušíte "
3035 "zvolené."
3036
3037 msgid "Italian"
3038 msgstr "Taliančina"
3039
3040 msgid "Italian Weather forecast on Dreambox"
3041 msgstr "Talianska predpoveď počasia na Dreamboxe"
3042
3043 msgid "Italian Weather forecast on Dreambox from www.google.it."
3044 msgstr "Talianska predpoveď počasia na Dreamboxe z www.google.it."
3045
3046 msgid "Italy"
3047 msgstr "Taliansko"
3048
3049 msgid "Japan"
3050 msgstr "Japonsko"
3051
3052 msgid "Job View"
3053 msgstr "Prehľad úloh"
3054
3055 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
3056 msgid "Just Scale"
3057 msgstr "Na celú obrazovku (bez pomeru strán)"
3058
3059 msgid "Kerni's BrushedAlu-HD skin"
3060 msgstr "Vzhľad BrushedAlu-HD, autor Kerni"
3061
3062 msgid "Kerni's DreamMM-HD skin"
3063 msgstr "Vzhľa DreamMM-HD, autor Kerni"
3064
3065 msgid "Kerni's Elgato-HD skin"
3066 msgstr "Vzhľad Elgato-HD, autor Kerni"
3067
3068 msgid "Kerni's SWAIN skin"
3069 msgstr "Vzhľad SWAIN, autor Kerni"
3070
3071 msgid "Kerni's SWAIN-HD skin"
3072 msgstr "Vzhľad SWAIN-HD, autor Kerni"
3073
3074 msgid "Kerni's UltraViolet skin"
3075 msgstr "Vzhľad UltraViolet, autor Kerni"
3076
3077 msgid "Kerni's YADS-HD skin"
3078 msgstr "Vzhľad YADS-HD, autor Kerni"
3079
3080 msgid "Kerni's dTV-HD skin"
3081 msgstr "Vzhľad dTV-HD, autor Kerni"
3082
3083 msgid "Kerni's dTV-HD-Reloaded skin"
3084 msgstr " Vzhľad dTV-HD-Reloaded, autor Kerni"
3085
3086 msgid "Kerni's dmm-HD skin"
3087 msgstr "Vzhľad dmm-HD, autor Kerni"
3088
3089 msgid "Kerni's dreamTV-HD skin"
3090 msgstr "Vzhľad dreamTV-HD, autor Kerni"
3091
3092 msgid "Kerni's simple skin"
3093 msgstr "Jednoduchý vzhľad, autor Kerni"
3094
3095 msgid "Kerni-HD1 skin"
3096 msgstr "Vzhľad Kerni-HD1"
3097
3098 msgid "Kerni-HD1R2 skin"
3099 msgstr "Vzhľad Kerni-HD1R2"
3100
3101 msgid "Kernis HD1 skin"
3102 msgstr "Vzhľad HD1, autor Kerni"
3103
3104 #, python-format
3105 msgid "Key %(Key)s successfully set to %(delay)i ms"
3106 msgstr "Tlačidlo %(tlačidlo)s nastavené na %(oneskorenie)i ms"
3107
3108 #, python-format
3109 msgid "Key %(key)s (current value: %(value)i ms)"
3110 msgstr "Tlačidlo %(tlačidlo)s (aktuálna hodnota: %(hodnota)i ms)"
3111
3112 msgid "Keyboard"
3113 msgstr "Klávesnica"
3114
3115 msgid "Keyboard Map"
3116 msgstr "Rozloženie klávesov"
3117
3118 msgid "Keyboard Setup"
3119 msgstr "Nastavenie klávesnice"
3120
3121 msgid "Keymap"
3122 msgstr "Rozloženie klávesov"
3123
3124 msgid "KiddyTimer allows to control your kids's daily tv usage."
3125 msgstr "Detský časovač umožňuje kontrolovať denné využívanie televízora deťmi"
3126
3127 msgid "LAN Adapter"
3128 msgstr "Adaptér LAN"
3129
3130 msgid "LAN connection"
3131 msgstr "Pripojenie LAN"
3132
3133 msgid "LNB"
3134 msgstr "LNB"
3135
3136 msgid "LOF"
3137 msgstr "LOF"
3138
3139 msgid "LOF/H"
3140 msgstr "LOF/H"
3141
3142 msgid "LOF/L"
3143 msgstr "LOF/L"
3144
3145 msgid "Language"
3146 msgstr "Jazyk"
3147
3148 msgid "Language selection"
3149 msgstr "Voľba jazyka"
3150
3151 msgid "Last config"
3152 msgstr "Posledné nastavenie"
3153
3154 msgid ""
3155 "Last day to match events. Events have to begin before this date to be "
3156 "matched."
3157 msgstr ""
3158 "Posledný deň pre nájdenie programov. Aby sa programy našli, musia začínať "
3159 "pred týmto dátumom."
3160
3161 msgid "Last speed"
3162 msgstr "Posledná rýchlosť"
3163
3164 msgid "Latitude"
3165 msgstr "Zem. šírka"
3166
3167 msgid "Latvian"
3168 msgstr "Lotyščina"
3169
3170 msgid "Leave DVD Player?"
3171 msgstr "Ukončiť DVD prehrávač?"
3172
3173 msgid "Left"
3174 msgstr "Doľava"
3175
3176 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
3177 msgid "Letterbox"
3178 msgstr "Letterbox"
3179
3180 msgid "Limit east"
3181 msgstr "Východný limit"
3182
3183 msgid "Limit west"
3184 msgstr "Západný limit"
3185
3186 msgid "Limited character set for recording filenames"
3187 msgstr "Obmedzená znaková sada pre názvy záznamov"
3188
3189 msgid "Limits off"
3190 msgstr "Vypnúť limity"
3191
3192 msgid "Limits on"
3193 msgstr "Zapnúť limity"
3194
3195 msgid "Link Quality:"
3196 msgstr "Kvalita spojenia:"
3197
3198 msgid "Link:"
3199 msgstr "Spojenie:"
3200
3201 msgid "Linked titles with a DVD menu"
3202 msgstr "Tituly prepojené s menu DVD"
3203
3204 msgid "List available networks"
3205 msgstr "Zoznam dostupných sietí"
3206
3207 msgid "List of Storage Devices"
3208 msgstr "Zoznam záznamových zariadení"
3209
3210 msgid "Listen and record Shoutcast Internet Radio on your Dreambox."
3211 msgstr ""
3212
3213 msgid "Lithuanian"
3214 msgstr "Litovčina"
3215
3216 msgid "Load"
3217 msgstr "Natiahnuť"
3218
3219 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
3220 msgstr "Prevziať dĺžku filmov do zoznamu filmov"
3221
3222 msgid "Load feed on startup:"
3223 msgstr "Na začiatku načítať feed:"
3224
3225 msgid "Load movie-length"
3226 msgstr "Prevziať dĺžku filmov do zoznamu filmov"
3227
3228 msgid "Local Network"
3229 msgstr "Miestna sieť"
3230
3231 msgid "Local share name"
3232 msgstr "Miestne zdieľané meno"
3233
3234 msgid "Location"
3235 msgstr "Umiestnenie"
3236
3237 msgid "Location for instant recordings"
3238 msgstr "Umiestnenie okamžitých záznamov"
3239
3240 msgid "Lock:"
3241 msgstr "Signál:"
3242
3243 msgid "Log results to harddisk"
3244 msgstr "Zaznamenať výsledky na pevný disk"
3245
3246 msgid "Long Keypress"
3247 msgstr "Dlhé stlačenie tlačidla"
3248
3249 msgid "Long filenames"
3250 msgstr "Dlhé názvy súborov"
3251
3252 msgid "Longitude"
3253 msgstr "Zem. dĺžka"
3254
3255 msgid "Lower bound of timespan."
3256 msgstr "Dolná hranica časového obdobia."
3257
3258 msgid ""
3259 "Lower bound of timespan. Nothing before this time will be matched. Offsets "
3260 "are not taken into account!"
3261 msgstr ""
3262 "Dolná hranica časového obdobia. Nič predtým nebude vyhovovať. Posuny sa "
3263 "nepočítajú."
3264
3265 msgid "MMC Card"
3266 msgstr "Karta MMC"
3267
3268 msgid "MORE"
3269 msgstr "VIAC"
3270
3271 msgid "Main menu"
3272 msgstr "Hlavné menu"
3273
3274 msgid "Mainmenu"
3275 msgstr "Hlavné menu"
3276
3277 msgid "Make this mark an 'in' point"
3278 msgstr "Urobiť z tejto značky vstupný bod („in“)"
3279
3280 msgid "Make this mark an 'out' point"
3281 msgstr "Urobiť z tejto značky výstupný bod („out“)"
3282
3283 msgid "Make this mark just a mark"
3284 msgstr "Urobiť z tejto značky len značku."
3285
3286 msgid "Manage extensions"
3287 msgstr "Spravovať rozšírenia"
3288
3289 msgid "Manage local files"
3290 msgstr "Správa miestnych súborov"
3291
3292 msgid "Manage logos to display at boot time or while in radio mode."
3293 msgstr "Spravovať logá, ktoré sa zobrazujú pri štarte a v režime rádia."
3294
3295 msgid "Manage logos to display at boottime"
3296 msgstr "Spravovať logá, ktoré sa zobrazujú pri štarte"
3297
3298 msgid "Manage network shares"
3299 msgstr "Spravovať sieťové zdieľanie"
3300
3301 msgid ""
3302 "Manage your music files in a database, play it with Merlin Music Player."
3303 msgstr "Spravovať hudobné súbory a prehrávať ich prehrávačom hudby Merlin."
3304
3305 msgid "Manage your network shares..."
3306 msgstr "Spravovať sieťové zdieľanie ..."
3307
3308 msgid "Manage your receiver's software"
3309 msgstr "Spravovať softvér ptijímača"
3310
3311 msgid "Manual Scan"
3312 msgstr "Ručné vyhľadávanie"
3313
3314 msgid "Manual configuration"
3315 msgstr "Ručná konfigurácia"
3316
3317 msgid "Manual transponder"
3318 msgstr "Transpondér ručne"
3319
3320 msgid "Manufacturer"
3321 msgstr "Výrobca"
3322
3323 msgid "Margin after record"
3324 msgstr "Rezerva po skončení programu"
3325
3326 msgid "Margin before record (minutes)"
3327 msgstr "Rezerva pred začiatkom programu (min)"
3328
3329 #, python-format
3330 msgid "Match Timespan: %02d:%02d - %02d:%02d"
3331 msgstr "Nájsť v období: %02d:%02d - %02d:%02d"
3332
3333 msgid "Match title"
3334 msgstr "Hľadať titul"
3335
3336 #, python-format
3337 msgid "Match title: %s"
3338 msgstr "Hľadať titul: %s"
3339
3340 msgid "Max. Bitrate: "
3341 msgstr "Max. dátový tok:"
3342
3343 msgid "Maximum duration (in m)"
3344 msgstr "Maximálne trvanie (v ms)"
3345
3346 msgid ""
3347 "Maximum event duration to match. If an event is longer than this amount of "
3348 "time (without offset) it won't be matched."
3349 msgstr ""
3350
3351 msgid "Media player"
3352 msgstr "Prehrávač médií"
3353
3354 msgid "MediaPlayer"
3355 msgstr "Prehrávač médií"
3356
3357 msgid ""
3358 "MediaScanner scans devices for playable media files and displays a menu with "
3359 "possible actions like viewing pictures or playing movies."
3360 msgstr ""
3361 "MediaScanner nájde na zariadeniach prehrávateľné súbory a zobrazí menu s "
3362 "možnosťami, ako je prezeranie obrázkov alebo prehrávanie filmov."
3363
3364 msgid ""
3365 "Mediaplayer plays your favorite music and videos.\n"
3366 "Play all your favorite music and video files, organize them in playlists, "
3367 "view cover and album information."
3368 msgstr ""
3369 "Prehrávač médií prehrá vaše obľúbené skladby a videá.\n"
3370 "Prehrajte si obľúbenú hudbu a videá, zorganizuute do zoznamov na "
3371 "prehrávanie, prezrite si informácie o albume."
3372
3373 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
3374 msgstr "Médium nie je zapisovateľný disk DVD!"
3375
3376 msgid "Medium is not empty!"
3377 msgstr "Médium nie je prázdne!"
3378
3379 msgid "Menu"
3380 msgstr "Menu"
3381
3382 msgid "Merlin Music Player and iDream"
3383 msgstr "Prehrávač hudby Merlin a iDream"
3384
3385 msgid "Message"
3386 msgstr "Správa"
3387
3388 msgid "Message..."
3389 msgstr "Správa..."
3390
3391 msgid "Mexico"
3392 msgstr "Mexiko"
3393
3394 msgid "Mkfs failed"
3395 msgstr "Mkfs zlyhalo"
3396
3397 msgid "Mode"
3398 msgstr "Režim"
3399
3400 msgid "Model: "
3401 msgstr "Model: "
3402
3403 msgid "Modify existing timers"
3404 msgstr "Upravte existujúce časovače"
3405
3406 msgid "Modulation"
3407 msgstr "Modulácia"
3408
3409 msgid "Modulator"
3410 msgstr "Modulátor"
3411
3412 msgid "Mon"
3413 msgstr "Po"
3414
3415 msgid "Mon-Fri"
3416 msgstr "Po-Pi"
3417
3418 msgid "Monday"
3419 msgstr "Pondelok"
3420
3421 msgid "Monthly"
3422 msgstr "Mesačne"
3423
3424 msgid "More video entries."
3425 msgstr "Ďalšie položky videa."
3426
3427 msgid "Mosquito noise reduction"
3428 msgstr "Potlačenie šumu na hranách"
3429
3430 msgid "Most discussed"
3431 msgstr "Najdiskutovanejšie"
3432
3433 msgid "Most linked"
3434 msgstr ""
3435
3436 msgid "Most popular"
3437 msgstr "Najpopulárnejšie"
3438
3439 msgid "Most recent"
3440 msgstr "Nejnovšie"
3441
3442 msgid "Most responded"
3443 msgstr "Najviac odpovedané"
3444
3445 msgid "Most viewed"
3446 msgstr "Najpozeranejšie"
3447
3448 msgid "Mount failed"
3449 msgstr "Primontovanie zlyhalo"
3450
3451 msgid "Mount informations"
3452 msgstr "Informácie o prístupe"
3453
3454 msgid "Mount options"
3455 msgstr "Voľby prístupu"
3456
3457 msgid "Mount type"
3458 msgstr "Typ prístupu"
3459
3460 msgid "MountManager"
3461 msgstr "MountManager"
3462
3463 msgid ""
3464 "Mounted/\n"
3465 "Unmounted"
3466 msgstr ""
3467 "Primontované/\n"
3468 "Odmontované"
3469
3470 msgid "Mountpoints management"
3471 msgstr "Správa prístupových bodov"
3472
3473 msgid "Mounts editor"
3474 msgstr "Editor prístupových bodov"
3475
3476 msgid "Mounts management"
3477 msgstr "Správa prístupových bodov"
3478
3479 msgid "Move Picture in Picture"
3480 msgstr "Premiestniť obraz v obraze"
3481
3482 msgid "Move east"
3483 msgstr "Pootočiť východne"
3484
3485 msgid "Move plugin screen"
3486 msgstr "Posunúť obrazovku modulu"
3487
3488 msgid "Move screen down"
3489 msgstr "Posunúť obrazovku nadol"
3490
3491 msgid "Move screen to the center of your TV"
3492 msgstr "Posunúť obrazovku do stredu"
3493
3494 msgid "Move screen to the left"
3495 msgstr "Posunúť obrazovku doľava"
3496
3497 msgid "Move screen to the lower left corner"
3498 msgstr "Posunúť obrazovku do ľavého dolného rohu"
3499
3500 msgid "Move screen to the lower right corner"
3501 msgstr "Posunúť obrazovku  do pravého dolného rohu"
3502
3503 msgid "Move screen to the middle of the left border"
3504 msgstr "Posunúť obrazovku do stredu ľavého okraja"
3505
3506 msgid "Move screen to the middle of the right border"
3507 msgstr "Posunúť obrazovku do stredu pravého okraja"
3508
3509 msgid "Move screen to the right"
3510 msgstr "Posunúť obrazovku doprava"
3511
3512 msgid "Move screen to the upper left corner"
3513 msgstr "Posunúť obrazovku do ľavého horného rohu"
3514
3515 msgid "Move screen to the upper right corner"
3516 msgstr "Posunúť obrazovku do pravého horného rohu"
3517
3518 msgid "Move screen up"
3519 msgstr "Posunúť obrazovku  nahor"
3520
3521 msgid "Move west"
3522 msgstr "Pootočiť západne"
3523
3524 msgid "Movie location"
3525 msgstr "Umiestenie filmu"
3526
3527 msgid ""
3528 "MovieTagger adds tags to recorded movies to sort a large list of movies."
3529 msgstr ""
3530 "Značkovač filmov pridá do nahraných filmov značky na triedenie veľkého "
3531 "zoznamu filmov."
3532
3533 msgid ""
3534 "Movielist Preview creates screenshots of recordings and shows them inside "
3535 "the movielist."
3536 msgstr ""
3537 "Náhľad zoznamu filmov vytvorí obrázky z nahrávok a zobrazí ich v zozname "
3538 "filmov."
3539
3540 msgid "Movielist menu"
3541 msgstr "Menu filmov"
3542
3543 msgid "Multi EPG"
3544 msgstr "Multi EPG"
3545
3546 msgid "Multi-EPG bouquet selection"
3547 msgstr ""
3548
3549 msgid "Multimedia"
3550 msgstr "Multimédiá"
3551
3552 msgid "Multiple service support"
3553 msgstr "Dekóduje viac staníc"
3554
3555 msgid "Multiplex"
3556 msgstr ""
3557
3558 msgid "Multisat"
3559 msgstr "viac satelitov"
3560
3561 msgid "Music"
3562 msgstr "Hudba"
3563
3564 msgid "Mute"
3565 msgstr "Umlčovač"
3566
3567 msgid "My TubePlayer"
3568 msgstr "Prehrávač MyTube"
3569
3570 msgid "MyTube Settings"
3571 msgstr "Nastavenia MyTube"
3572
3573 msgid "MyTubePlayer"
3574 msgstr "Prehrávač MyTube"
3575
3576 msgid "MyTubePlayer Help"
3577 msgstr "Pomocník prehrávača MyTube"
3578
3579 msgid "MyTubePlayer active video downloads"
3580 msgstr "Prehrávač MyTube - aktívne stiahnuté videá"
3581
3582 msgid "MyTubePlayer settings"
3583 msgstr "Nastavenia prehrávača MyTube"
3584
3585 msgid "MyTubeVideoInfoScreen"
3586 msgstr "Informačné okno MyTube"
3587
3588 msgid "MyTubeVideohelpScreen"
3589 msgstr "Okno Pomocníka MyTube"
3590
3591 msgid "N/A"
3592 msgstr "Nie je k dispozícii"
3593
3594 msgid ""
3595 "NCID Client shows incoming voice calls promoted by any NCID server (e.g. "
3596 "Vodafone Easybox) on your Dreambox."
3597 msgstr ""
3598 "Klient NCID zobrazí na Dreamboxe prichádzajúce volania zo servera NCID "
3599 "(napr. Vodafone Easybox)"
3600
3601 msgid "NEXT"
3602 msgstr "NASLED."
3603
3604 msgid "NFI Image Flashing"
3605 msgstr "Flešovanie image NFI"
3606
3607 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
3608 msgstr "Flešovanie image .NFI skončené. Stlačením žltého tlačidla reštartujte."
3609
3610 msgid "NFS share"
3611 msgstr "Zdieľanie NFS"
3612
3613 msgid "NIM"
3614 msgstr "Tuner"
3615
3616 msgid "NOW"
3617 msgstr "TERAZ"
3618
3619 msgid "NTSC"
3620 msgstr "NTSC"
3621
3622 msgid "Name"
3623 msgstr "Názov"
3624
3625 msgid "Nameserver"
3626 msgstr "Nameserver"
3627
3628 #, python-format
3629 msgid "Nameserver %d"
3630 msgstr "DNS (nameserver) %d"
3631
3632 msgid "Nameserver Setup"
3633 msgstr "Nastavenie DNS"
3634
3635 msgid "Nameserver settings"
3636 msgstr "Nastavenie DNS"
3637
3638 msgid "Namespace"
3639 msgstr ""
3640
3641 msgid "Nemesis BlackBox Skin"
3642 msgstr "Vzhľad Nemesis BlackBox"
3643
3644 msgid "Nemesis BlackBox Skin for the Dreambox"
3645 msgstr "Vzhľad Nemesis BlackBox pre Dreambox"
3646
3647 msgid "Nemesis Blueline Single Skin"
3648 msgstr "Vzhľad Nemesis Blueline Single"
3649
3650 msgid "Nemesis Blueline Single Skin for the Dreambox"
3651 msgstr "Vzhľad Nemesis Blueline Single pre Dreambox"
3652
3653 msgid "Nemesis Blueline Skin"
3654 msgstr "Vzhľad Nemesis Blueline"
3655
3656 msgid "Nemesis Blueline Skin for the Dreambox"
3657 msgstr "Vzhľad Nemesis Blueline pre Dreambox"
3658
3659 msgid "Nemesis Blueline.Extended Skin"
3660 msgstr "Vzhľad Nemesis Blueline.Extended"
3661
3662 msgid "Nemesis Blueline.Extended Skin for the Dreambox"
3663 msgstr "Vzhľad Nemesis Blueline.Extended pre Dreambox"
3664
3665 msgid "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin"
3666 msgstr "Vzhľad Nemesis ChromeLine Cobolt"
3667
3668 msgid "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin for the Dreambox"
3669 msgstr "Vzhľad Nemesis ChromeLine Cobolt pre Dreambox"
3670
3671 msgid "Nemesis ChromeLine Skin"
3672 msgstr "Vzhľad Nemesis ChromeLine"
3673
3674 msgid "Nemesis ChromeLine Skin for the Dreambox"
3675 msgstr "Vzhľad Nemesis ChromeLine pre Dreambox"
3676
3677 msgid "Nemesis Flatline Blue Skin"
3678 msgstr "Vzhľad Nemesis Flatline Blue"
3679
3680 msgid "Nemesis Flatline Blue Skin for the Dreambox"
3681 msgstr "Vzhľad Nemesis Flatline Blue pre Dreambox"
3682
3683 msgid "Nemesis Flatline Skin"
3684 msgstr "Vzhľad Nemesis Flatline"
3685
3686 msgid "Nemesis Flatline Skin for the Dreambox"
3687 msgstr "Vzhľad Nemesis Flatline pre Dreambox"
3688
3689 msgid "Nemesis GlassLine Skin"
3690 msgstr "Vzhľad Nemesis GlassLine"
3691
3692 msgid "Nemesis GlassLine Skin for the Dreambox"
3693 msgstr "Vzhľad Nemesis GlassLine pre Dreambox"
3694
3695 msgid "Nemesis Greenline Extended Skin"
3696 msgstr "Vzhľad Nemesis Greenline Extended"
3697
3698 msgid "Nemesis Greenline Extended Skin for the Dreambox"
3699 msgstr "Vzhľad Nemesis Greenline Extended pre Dreambox"
3700
3701 msgid "Nemesis Greenline Single Skin"
3702 msgstr "Vzhľad Nemesis Greenline Single"
3703
3704 msgid "Nemesis Greenline Single Skin for the Dreambox"
3705 msgstr "Vzhľad Nemesis Greenline Single pre Dreambox"
3706
3707 msgid "Nemesis Greenline Skin"
3708 msgstr "Vzhľad Nemesis Greenline"
3709
3710 msgid "Nemesis Greenline Skin for the Dreambox"
3711 msgstr "Vzhľad Nemesis Greenline pre Dreambox"
3712
3713 msgid "Nemesis Greyline Extended Skin"
3714 msgstr "Vzhľad Nemesis Greyline Extended"
3715
3716 msgid "Nemesis Greyline Extended Skin for the Dreambox"
3717 msgstr "Vzhľad Nemesis Greyline Extended pre Dreambox"
3718
3719 msgid "Nemesis Greyline Single Skin"
3720 msgstr "Vzhľad Nemesis Greyline Single"
3721
3722 msgid "Nemesis Greyline Single Skin for the Dreambox"
3723 msgstr "Vzhľad Nemesis Greyline Single pre Dreambox"
3724
3725 msgid "Nemesis Greyline Skin"
3726 msgstr "Vzhľad Nemesis Greyline"
3727
3728 msgid "Nemesis Greyline Skin for the Dreambox"
3729 msgstr "Vzhľad Nemesis Greyline pre Dreambox"
3730
3731 msgid "Nemesis ShadowLine Skin"
3732 msgstr "Vzhľad Nemesis ShadowLine"
3733
3734 msgid "Nemesis ShadowLine Skin for the Dreambox"
3735 msgstr "Vzhľad Nemesis ShadowLine pre Dreambox"
3736
3737 msgid "Netmask"
3738 msgstr "Maska siete"
3739
3740 msgid "Network"
3741 msgstr "Sieť"
3742
3743 msgid "Network Configuration..."
3744 msgstr "Konfigurácia siete..."
3745
3746 msgid "Network Mount"
3747 msgstr "Sieťový prístup"
3748
3749 msgid "Network Setup"
3750 msgstr "Nastavenie siete"
3751
3752 msgid "Network Wizard"
3753 msgstr "Sprievodca sieťou"
3754
3755 msgid "Network scan"
3756 msgstr "Vyhľadať sieť"
3757
3758 msgid "Network setup"
3759 msgstr "Nastavenie siete"
3760
3761 msgid "Network test"
3762 msgstr "Test siete"
3763
3764 msgid "Network test..."
3765 msgstr "Test siete..."
3766
3767 msgid "Network test: "
3768 msgstr "Test siete:"
3769
3770 msgid "Network:"
3771 msgstr "Sieť:"
3772
3773 msgid "NetworkBrowser"
3774 msgstr "Prehľadávač siete"
3775
3776 msgid "NetworkWizard"
3777 msgstr "Sprievodca nast. siete"
3778
3779 msgid "Networkname (SSID)"
3780 msgstr "Názov siete (SSID)"
3781
3782 msgid "Never"
3783 msgstr "Nikdy"
3784
3785 msgid "New"
3786 msgstr "Nové"
3787
3788 msgid "New PIN"
3789 msgstr "Nový PIN"
3790
3791 msgid "New Zealand"
3792 msgstr "Nový Zéland"
3793
3794 msgid "New version:"
3795 msgstr "Nová verzia:"
3796
3797 msgid "News & Politics"
3798 msgstr "Správy a politika"
3799
3800 msgid "Next"
3801 msgstr "Nasled."
3802
3803 msgid "No"
3804 msgstr "Nie"
3805
3806 msgid "No (supported) DVDROM found!"
3807 msgstr "Nenájdený (podporovaný) DVDROM!"
3808
3809 msgid "No Connection"
3810 msgstr "Nie je spojenie"
3811
3812 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
3813 msgstr "Pevný disk nebol nájdený alebo nebol inicializovaný."
3814
3815 msgid "No backup needed"
3816 msgstr "Nie je treba zálohovať"
3817
3818 msgid ""
3819 "No data on transponder!\n"
3820 "(Timeout reading PAT)"
3821 msgstr ""
3822 "Žiadne dáta na transpondéri!\n"
3823 "(Čas vypršal pri čítaní PAT)"
3824
3825 msgid "No description available."
3826 msgstr "Opis nie je k dispozícii."
3827
3828 msgid "No details for this image file"
3829 msgstr "Žiadne podrobnosti k tomuto súboru image"
3830
3831 msgid "No displayable files on this medium found!"
3832 msgstr "Na tomto médiu sa nenašli žiadne zobraziteľné súbory!"
3833
3834 msgid "No event info found, recording indefinitely."
3835 msgstr "Žiadne informácie EPG, spúšťam nekonečné nahrávanie."
3836
3837 msgid ""
3838 "No fast winding possible yet.. but you can use the number buttons to skip "
3839 "forward/backward!"
3840 msgstr ""
3841 "Ešte nie je možné prevíjanie, ale pomocou číselných tlačidiel môžete skočiť "
3842 "dopredu alebo dozadu."
3843
3844 msgid "No free tuner!"
3845 msgstr "Nie je voľný tuner!"
3846
3847 msgid "No network connection available."
3848 msgstr "Nie je dostupné sieťové pripojenie."
3849
3850 msgid "No network devices found!"
3851 msgstr "Nenájdené sieťové zariadenia!"
3852
3853 msgid "No networks found"
3854 msgstr "Nenájdená žiadna sieť"
3855
3856 msgid ""
3857 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
3858 msgstr ""
3859 "Zatiaľ neboli aktualizované žiadne balíčky. Skontrolujte sieť a skúste znova."
3860
3861 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
3862 msgstr "Nie je obraz na televízore? Stlačte EXIT a skúste znova."
3863
3864 msgid "No playable video found! Stop playing this movie?"
3865 msgstr "Nenájdené prehrávateľné video. Zastaviť prehrávanie tohto filmu?"
3866
3867 msgid "No positioner capable frontend found."
3868 msgstr "Nebol nájdený tuner vhodný pre motor."
3869
3870 msgid "No satellite frontend found!!"
3871 msgstr "Nebol nájdený satelitný tuner!"
3872
3873 msgid "No tags are set on these movies."
3874 msgstr "Na týchto filmoch nie sú nastavené žiadne štítky."
3875
3876 msgid "No to all"
3877 msgstr "Nie pre všetky"
3878
3879 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
3880 msgstr "Žiadny tuner nie je nastavený na použitie motora DiSEqC."
3881
3882 msgid ""
3883 "No tuner is enabled!\n"
3884 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
3885 msgstr ""
3886 "Žiadny tuner nie je zapnutý!\n"
3887 "Nastavte tuner pred spustením vyhľadávania staníc."
3888
3889 msgid ""
3890 "No valid service PIN found!\n"
3891 "Do you like to change the service PIN now?\n"
3892 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
3893 msgstr ""
3894 "Nenájdený platný PIN stanice!\n"
3895 "Chcete teraz zmeniť PIN stanice?\n"
3896 "Keď zvolíte „Nie“, ochrana stanice zostane vypnutá!"
3897
3898 msgid ""
3899 "No valid setup PIN found!\n"
3900 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
3901 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
3902 msgstr ""
3903 "Nenájdený platný PIN nastavení!\n"
3904 "Chcete teraz zmeniť PIN nastavení?\n"
3905 "Keď zvolíte „Nie“, ochrana nastavení zostane vypnutá!"
3906
3907 msgid "No videos to display"
3908 msgstr "Žiadne videá na zobrazenie"
3909
3910 msgid "No wireless networks found! Searching..."
3911 msgstr "Nenájdená bezdrôtová sieť. Hľadám ..."
3912
3913 msgid ""
3914 "No working local network adapter found.\n"
3915 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
3916 "configured correctly."
3917 msgstr ""
3918 "Nenájdená funkčný miestny sieťový adaptér.\n"
3919 "Skontrolujte, či máte pripojený sieťový kábel a či máte sieť správne "
3920 "nastavenú."
3921
3922 msgid ""
3923 "No working wireless network adapter found.\n"
3924 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
3925 "network is configured correctly."
3926 msgstr ""
3927 "Nenájdený funkčný bezdrôtový sieťový adaptér.\n"
3928 "Skontrolujte, či máte pripojené kompatibilné zariadenie WLAN a či máte sieť "
3929 "správne nastavenú."
3930
3931 msgid ""
3932 "No working wireless network interface found.\n"
3933 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
3934 "your local network interface."
3935 msgstr ""
3936 "Nenájdené funkčné bezdrôtové sieťové rozhranie.\n"
3937 "Skontrolujte, či máte pripojené kompatibilné zariadenie WLAN alebo zapnite "
3938 "miestne sieťové rozhranie."
3939
3940 msgid "No, but play video again"
3941 msgstr "Nie, ale znova prehrať video."
3942
3943 msgid "No, but restart from begin"
3944 msgstr "Nie, ale začať od začiatku."
3945
3946 msgid "No, but switch to video entries."
3947 msgstr "Nie, ale prepnúť na zoznam videí."
3948
3949 msgid "No, but switch to video search."
3950 msgstr "Nie, ale prepnúť na hľadanie videa."
3951
3952 msgid "No, do nothing."
3953 msgstr "Nie, nič neurobiť."
3954
3955 msgid "No, just start my dreambox"
3956 msgstr "Nie, len zapnúť Dreambox."
3957
3958 msgid "No, never"
3959 msgstr "Nie, nikdy"
3960
3961 msgid "No, not now"
3962 msgstr "Nie, teraz nie."
3963
3964 msgid "No, remove them."
3965 msgstr "Nie, odstrániť."
3966
3967 msgid "No, scan later manually"
3968 msgstr "Nie, vyhľadať neskôr ručne."
3969
3970 msgid "No, send them never"
3971 msgstr "Nie, nikdy neposlať."
3972
3973 msgid "None"
3974 msgstr "Žiadne"
3975
3976 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
3977 msgid "Nonlinear"
3978 msgstr "Nelineárne"
3979
3980 msgid "Nonprofits & Activism"
3981 msgstr "Neziskové a dobrovoľné"
3982
3983 msgid "North"
3984 msgstr "severne"
3985
3986 msgid "Norwegian"
3987 msgstr "Nórčina"
3988
3989 msgid "Not after"
3990 msgstr "Nie po"
3991
3992 msgid "Not before"
3993 msgstr "Nie pred"
3994
3995 #, python-format
3996 msgid ""
3997 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
3998 "required, %d MB available)"
3999 msgstr ""
4000 "Nie je dosť miesta na disku. Uvoľnite miesto a skúste znova. (Je treba %d "
4001 "MB, ale je len %d MB.)"
4002
4003 msgid "Not fetching feed entries"
4004 msgstr "Nenačítavam feedy"
4005
4006 msgid "Not-Associated"
4007 msgstr ""
4008
4009 msgid ""
4010 "Nothing to scan!\n"
4011 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
4012 msgstr ""
4013 "Nič na vyhľadávanie!\n"
4014 "Pred začatím vyhľadávania nastavte tuner ."
4015
4016 msgid "Now Playing"
4017 msgstr "Beží prehrávanie"
4018
4019 msgid ""
4020 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
4021 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
4022 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
4023 msgstr ""
4024 "Teraz kontrastom zvýšte svetlosť pozadia čo najviac, ale tak, aby ste stále "
4025 "rozlíšili dva najjasnejšie prúžky sivej. Keď skončíte, stlačte tlačidlo OK."
4026
4027 msgid "Number of scheduled recordings left."
4028 msgstr "Počet zvyšných naprogramovaných nahrávaní."
4029
4030 msgid "OK"
4031 msgstr "OK"
4032
4033 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
4034 msgstr "OK, poveď ma procesom aktualizácie."
4035
4036 msgid "OK, remove another extensions"
4037 msgstr "OK, odstrániť iné rozšírenia"
4038
4039 msgid "OK, remove some extensions"
4040 msgstr "OK, odstrániť niektoré rozšírenia"
4041
4042 msgid "ONID"
4043 msgstr ""
4044
4045 msgid "OSD Settings"
4046 msgstr "Nastavenia OSD"
4047
4048 msgid "OSD visibility"
4049 msgstr "Viditeľnosť OSD"
4050
4051 msgid "Off"
4052 msgstr "Vypnúť"
4053
4054 msgid "Offset after recording (in m)"
4055 msgstr "Posun po zázname (v min)"
4056
4057 msgid "Offset before recording (in m)"
4058 msgstr "Posun pred záznamom (v min)"
4059
4060 msgid "On"
4061 msgstr "Zapnúť"
4062
4063 msgid "On any service"
4064 msgstr "Na ktorejkoľvek stanici"
4065
4066 msgid "On same service"
4067 msgstr "Na tej istej stanici"
4068
4069 msgid "One"
4070 msgstr "Jeden"
4071
4072 msgid "Only AutoTimers created during this session"
4073 msgstr "Len autočasovače vytvorené v tejto akcii"
4074
4075 msgid "Only Free scan"
4076 msgstr "Vyhľadať len FTA"
4077
4078 msgid "Only add timer for next x days"
4079 msgstr ""
4080
4081 msgid "Only extensions."
4082 msgstr "Len rozšírenia."
4083
4084 msgid "Only match during timespan"
4085 msgstr "Hľadať len v časovom období"
4086
4087 #, python-format
4088 msgid "Only on Service: %s"
4089 msgstr "Len na stanici: %s"
4090
4091 msgid "Open Context Menu"
4092 msgstr "Otvoriť kontextové menu"
4093
4094 msgid "Open plugin menu"
4095 msgstr "Otvoriť menu modulu"
4096
4097 msgid "Optionally enter your name if you want to."
4098 msgstr "Prípadne zadajte svoje meno, ak chcete."
4099
4100 msgid "Orbital position"
4101 msgstr "Orbitálna pozícia"
4102
4103 msgid "Outer Bound (+/-)"
4104 msgstr "Hranice (+/-)"
4105
4106 msgid "Overlay for scrolling bars"
4107 msgstr "Prekrytie rolovacích pruhov"
4108
4109 msgid "Override found with alternative service"
4110 msgstr "Nahradiť stanicu alternatívnou"
4111
4112 msgid "Overwrite configuration files ?"
4113 msgstr "Prepísať konfiguračné súbory?"
4114
4115 msgid "Overwrite configuration files during software upgrade?"
4116 msgstr "Prepísať konfiguračné súbory pri aktualizácii softvéru? "
4117
4118 msgid "PAL"
4119 msgstr "PAL"
4120
4121 msgid "PCR PID"
4122 msgstr ""
4123
4124 msgid "PIDs"
4125 msgstr "PIDy"
4126
4127 msgid "PMT PID"
4128 msgstr ""
4129
4130 msgid "Package list update"
4131 msgstr "Aktualizovať zoznam balíčkov"
4132
4133 msgid "Package removal failed.\n"
4134 msgstr "Odstránenie balíčka zlyhalo.\n"
4135
4136 msgid "Package removed successfully.\n"
4137 msgstr "Balíček bol odstránený.\n"
4138
4139 msgid "Packet management"
4140 msgstr "Správa balíčkov"
4141
4142 msgid "Packet manager"
4143 msgstr "Správca balíčkov"
4144
4145 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
4146 msgid "Pan&Scan"
4147 msgstr "Pan&Scan"
4148
4149 msgid "Parent Directory"
4150 msgstr "Vyšší adresár"
4151
4152 msgid "Parental control"
4153 msgstr "Rodičovská zámka"
4154
4155 msgid "Parental control services Editor"
4156 msgstr "Editor staníc rodičovskej zámky"
4157
4158 msgid "Parental control setup"
4159 msgstr "Nastavenie rodičovskej zámky"
4160
4161 msgid "Parental control type"
4162 msgstr "Typ rodičovskej zámky"
4163
4164 msgid ""
4165 "Partnerbox allows editing a remote Dreambox's record timers and stream its "
4166 "TV  program."
4167 msgstr ""
4168 "Partnerbox umožňuje upravovať časovače vzdialených Dreamboxov a streamovať "
4169 "ich TV program."
4170
4171 msgid "Password"
4172 msgstr "Heslo"
4173
4174 msgid "Pause movie at end"
4175 msgstr "Na konci filmu pozastaviť"
4176
4177 msgid "People & Blogs"
4178 msgstr "Ľudia a blogy"
4179
4180 msgid "PermanentClock shows the clock permanently on the screen."
4181 msgstr "Stále hodiny zobrazujú čas na obrazovke trvalo."
4182
4183 msgid "Persian"
4184 msgstr "Perzština"
4185
4186 msgid "Pets & Animals"
4187 msgstr "Deti a zvieratá"
4188
4189 msgid "Phone number"
4190 msgstr "Telefónne číslo"
4191
4192 msgid "PiPSetup"
4193 msgstr "Nastavenie obrazu v obraze"
4194
4195 msgid "PicturePlayer"
4196 msgstr "Prehrávač obrázkov"
4197
4198 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
4199 msgid "Pillarbox"
4200 msgstr "Pillarbox"
4201
4202 msgid "Pilot"
4203 msgstr ""
4204
4205 msgid "Pin code needed"
4206 msgstr "Treba kód PIN"
4207
4208 msgid "Play"
4209 msgstr "Prehrať"
4210
4211 msgid "Play Audio-CD..."
4212 msgstr "Prehrať Audio-CD..."
4213
4214 msgid "Play DVD"
4215 msgstr "Prehrať DVD"
4216
4217 msgid "Play Internet Radio downloaded from Last.FM"
4218 msgstr ""
4219
4220 msgid "Play Internet Radio downloaded from ShoutCast"
4221 msgstr ""
4222
4223 msgid "Play Music..."
4224 msgstr "Prehrať hudbu..."
4225
4226 msgid "Play YouTube movies"
4227 msgstr "Prehrať filmy YouTube"
4228
4229 msgid "Play next video"
4230 msgstr "Prehrať ďalšie video"
4231
4232 msgid "Play recorded movies..."
4233 msgstr "Prehrať nahrané filmy..."
4234
4235 msgid "Play video again"
4236 msgstr "Znova prehrať video"
4237
4238 msgid "Play videos from PC on your Dreambox"
4239 msgstr "Prehrať videá z počítača na Dreamboxe"
4240
4241 msgid "Playback of Youtube through a PC"
4242 msgstr "Prehrávanie z YouTube cez počítač"
4243
4244 msgid "Player for Network and Internet Streams"
4245 msgstr "Prehrávač sieťových a internetových streamov"
4246
4247 msgid "Player for Network and Internet Streams."
4248 msgstr "Prehrávač sieťových a internetových streamov."
4249
4250 msgid "Plays your favorite music and videos"
4251 msgstr "Prehrá obľúbené skladby a videá"
4252
4253 msgid "Please Reboot"
4254 msgstr "Reštartujte"
4255
4256 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
4257 msgstr "Vyberte médium na prehľadanie"
4258
4259 msgid "Please add titles to the compilation."
4260 msgstr "Pridajte titulky do kompilácie."
4261
4262 msgid ""
4263 "Please be aware, that anyone can disable the parental control, if you have "
4264 "not set a PIN."
4265 msgstr ""
4266 "Nezabúdajte, že ktokoľvek môže zrušiť rodičovskú zámku, ak nenastavíte PIN."
4267
4268 msgid "Please change recording endtime"
4269 msgstr "Zmeňte koniec nahrávania"
4270
4271 msgid "Please check your network settings!"
4272 msgstr "Skontrolujte nastavenia siete!"
4273
4274 msgid "Please choose an extension..."
4275 msgstr "Zvoľte rozšírenie..."
4276
4277 msgid "Please choose he package..."
4278 msgstr "Zvoľte balíček..."
4279
4280 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
4281 msgstr "Vyberte si zoznamy predvolených staníc, ktoré chcete nainštalovať."
4282
4283 msgid ""
4284 "Please configure or verify your Nameservers by filling out the required "
4285 "values.\n"
4286 "When you are ready press OK to continue."
4287 msgstr ""
4288 "Nakonfigurujte alebo skontrolujte názvy serverov vyplnením požadovaných "
4289 "hodnôt.\n"
4290 "Po skončení stlačte OK a pokračujte."
4291
4292 msgid ""
4293 "Please configure your internet connection by filling out the required "
4294 "values.\n"
4295 "When you are ready press OK to continue."
4296 msgstr ""
4297 "Nakonfigurujte si internetové pripojenie vyplnením požadovaných hodnôt.\n"
4298 "Po skončení stlačte OK a pokračujte."
4299
4300 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
4301 msgstr "Nemeňte žiadne hodnoty, ak neviete, čo tým spôsobíte!"
4302
4303 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
4304 msgstr "Zadajte názov nového buketu."
4305
4306 msgid "Please enter a name for the new marker"
4307 msgstr "Zadajte názov novej značky."
4308
4309 msgid "Please enter a new filename"
4310 msgstr "Zadajte nový názov súboru"
4311
4312 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
4313 msgstr "Zadajte názov súboru (prázdny = dnešný dátum)"
4314
4315 msgid "Please enter name of the new directory"
4316 msgstr "Zadajte názov nového adresára"
4317
4318 msgid "Please enter the correct pin code"
4319 msgstr "Zadajte správny kód PIN"
4320
4321 msgid "Please enter the old PIN code"
4322 msgstr "Zadajte starý kód PIN"
4323
4324 msgid "Please enter your email address here:"
4325 msgstr "Sem zadajte svoju e-mailovú adresu:"
4326
4327 msgid "Please enter your name here (optional):"
4328 msgstr "Sem zadajte svoje meno (voliteľne):"
4329
4330 msgid "Please enter your search term."
4331 msgstr "Zadajte termín na vyhľadávanie."
4332
4333 msgid "Please follow the instructions on the TV"
4334 msgstr "Riaďte sa pokynmi na televíznej obrazovke"
4335
4336 msgid ""
4337 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
4338 "therefore the default directory is being used instead."
4339 msgstr ""
4340 "Nie je prístup k predtým zvolenému médiu, preto sa namiesto neho použije "
4341 "predvolený adresár."
4342
4343 msgid "Please press OK to continue."
4344 msgstr "Pre pokračovanie stlačte tlačidlo OK."
4345
4346 msgid "Please press OK!"
4347 msgstr "Stlačte tlačidlo OK!"
4348
4349 msgid "Please provide a Text to match"
4350 msgstr "Zadajte text na hľadanie"
4351
4352 msgid "Please select a playlist to delete..."
4353 msgstr "Zvoľte zoznam prehrávok, ktorý sa má zmazať..."
4354
4355 msgid "Please select a playlist..."
4356 msgstr "Zvoľte zoznam prehrávok..."
4357
4358 msgid "Please select a standard feed or try searching for videos."
4359 msgstr "Zvoľte štandardný feed alebo skúste hľadať videá."
4360
4361 msgid "Please select a subservice to record..."
4362 msgstr "Zvoľte podkanál pre nahrávanie..."
4363
4364 msgid "Please select a subservice..."
4365 msgstr "Zvoľte podkanál..."
4366
4367 msgid "Please select an NFI file and press green key to flash!"
4368 msgstr "Zvoľte súbor NFI a stlačením zeleného tlačidla spusťte flash!"
4369
4370 msgid "Please select an extension to remove."
4371 msgstr "Zvoľte rozšírenie, ktoré sa má odstrániť."
4372
4373 msgid "Please select an option below."
4374 msgstr "Zvoľte možnosť."
4375
4376 msgid "Please select medium to use as backup location"
4377 msgstr "Zvoľte médium, ktoré sa použije ako umiestnenie zálohy"
4378
4379 msgid "Please select tag to filter..."
4380 msgstr "Zvoľte štítok na filtrovanie..."
4381
4382 msgid "Please select the movie path..."
4383 msgstr "Zvoľte cestu k filmu..."
4384
4385 msgid ""
4386 "Please select the network interface that you want to use for your internet "
4387 "connection.\n"
4388 "\n"
4389 "Please press OK to continue."
4390 msgstr ""
4391 "Zvoľte sieťové rozhranie, ktoré chcete použiť na pripojenie do internetu.\n"
4392 "\n"
4393 "Pokračujte stlačením OK."
4394
4395 msgid ""
4396 "Please select the wireless network that you want to connect to.\n"
4397 "\n"
4398 "Please press OK to continue."
4399 msgstr ""
4400 "Zvoľte bezdrôtovú sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť.\n"
4401 "\n"
4402 "Pokračujte stlačením OK."
4403
4404 msgid "Please set up tuner B"
4405 msgstr "Nastavte tuner B"
4406
4407 msgid "Please set up tuner C"
4408 msgstr "Nastavte tuner C"
4409
4410 msgid "Please set up tuner D"
4411 msgstr "Nastavte tuner D"
4412
4413 msgid ""
4414 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
4415 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
4416 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
4417 msgstr ""
4418 "Na presúvanie okna PiP použite kurzorové tlačidlá.\n"
4419 "Stlačením tlačidla Bouquet +/- zmeníte veľkosť okna.\n"
4420 "Stlačením OK sa vrátite do režimu TV alebo stlačením EXIT zrušíte presúvanie."
4421
4422 msgid ""
4423 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
4424 "the OK button."
4425 msgstr "Tlačidlami NAHOR alebo NADOL zvoľte jazyk. Potom stlačte tlačidlo OK."
4426
4427 msgid "Please wait (Step 2)"
4428 msgstr "Čakajte (krok 2)"
4429
4430 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
4431 msgstr "Vyčkajte na aktivovanie nastavenia siete..."
4432
4433 msgid "Please wait for activation of your network mount..."
4434 msgstr "Vyčkajte na aktiváciu sieťového prístupu..."
4435
4436 msgid "Please wait while removing selected package..."
4437 msgstr "Čakajte, kým sa odstraňuje zvolený balíček..."
4438
4439 msgid "Please wait while removing your network mount..."
4440 msgstr "Vyčkajte na odstránenie sieťového prístupu..."
4441
4442 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
4443 msgstr "Čakajte, kým prebieha vyhľadávanie..."
4444
4445 msgid "Please wait while searching for removable packages..."
4446 msgstr "Čakajte, kým sa hľadajú odstrániteľné balíčky..."
4447
4448 msgid "Please wait while updating your network mount..."
4449 msgstr "Vyčkajte na aktualizáciu sieťového prístupu..."
4450
4451 msgid "Please wait while we configure your network..."
4452 msgstr "Čakajte, kým sa nastavuje sieť..."
4453
4454 msgid "Please wait while we prepare your network interfaces..."
4455 msgstr "Čakajte, kým sa pripravujú sieťové rozhrania..."
4456
4457 msgid "Please wait while we test your network..."
4458 msgstr "Čakajte, kým sa testuje sieť..."
4459
4460 msgid "Please wait while your network is restarting..."
4461 msgstr "Čakajte, kým sa sieť reštartuje..."
4462
4463 msgid "Please wait..."
4464 msgstr "Čakajte..."
4465
4466 msgid "Please wait... Loading list..."
4467 msgstr "Čakajte... Otvára sa zoznam..."
4468
4469 msgid "Plugin browser"
4470 msgstr "Prehliadač modulov"
4471
4472 msgid "Plugin manager activity information"
4473 msgstr "Informácie o činnosti správcu modulov"
4474
4475 msgid "Plugin manager help"
4476 msgstr "Pomocník správcu modulov"
4477
4478 #, python-format
4479 msgid "Plugin: %(plugin)s , Version: %(version)s"
4480 msgstr "Modul: %(modul)s , Verzia: %(verzia)s"
4481
4482 msgid "Plugins"
4483 msgstr "Moduly"
4484
4485 msgid "PodCast streams podcasts to your Dreambox."
4486 msgstr "PodCast streamuje podcasty do Dreeamboxa."
4487
4488 msgid "Poland"
4489 msgstr "Poľsko"
4490
4491 msgid "Polarization"
4492 msgstr "Polarizácia"
4493
4494 msgid "Polish"
4495 msgstr "Poľština"
4496
4497 msgid "Poll Interval (in h)"
4498 msgstr "Interval dopytovania (v hod)"
4499
4500 msgid "Poll automatically"
4501 msgstr "Dopytovať automaticky"
4502
4503 msgid "Port A"
4504 msgstr "Port A"
4505
4506 msgid "Port B"
4507 msgstr "Port B"
4508
4509 msgid "Port C"
4510 msgstr "Port C"
4511
4512 msgid "Port D"
4513 msgstr "Port D"
4514
4515 msgid "Portuguese"
4516 msgstr "Portugalčina"
4517
4518 msgid "Position of finished Timers in Timerlist"
4519 msgstr "Umiestnenie skončených časovačov v zozname časovačov"
4520
4521 msgid "Positioner"
4522 msgstr "motor"
4523
4524 msgid "Positioner fine movement"
4525 msgstr "Jemné otáčanie motora"
4526
4527 msgid "Positioner movement"
4528 msgstr "Otáčanie motora"
4529
4530 msgid "Positioner setup"
4531 msgstr "Nastavenie motora"
4532
4533 msgid "Positioner storage"
4534 msgstr "Pamäť motora"
4535
4536 msgid "PositionerSetup helps you installing a motorized dish"
4537 msgstr "Nastavenie pozicionéra vám pomôže s inštaláciou paraboly s motorom"
4538
4539 msgid ""
4540 "Power state to change to after recordings. Select \"standard\" to not change "
4541 "the default behavior of enigma2 or values changed by yourself."
4542 msgstr ""
4543 "Stav napájania po zázname. Zvoľte \"štand.\", ak nechcete zmeniť štandardné "
4544 "správanie enigma2 ani vaše vlastné hodnoty."
4545
4546 msgid "Power threshold in mA"
4547 msgstr "Prah prúdu v mA"
4548
4549 msgid "Predefined transponder"
4550 msgstr "Preddefinovaný transpondér"
4551
4552 msgid "Prepare another USB stick for image flashing"
4553 msgstr "Pripravte si iný kľúč USB na flashovanie image"
4554
4555 msgid "Preparing... Please wait"
4556 msgstr "Pripravujem... Čakajte..."
4557
4558 msgid "Press INFO on your remote control for additional information."
4559 msgstr "Stlačením INFO na DO si zobrazíte ďalšie informácie."
4560
4561 msgid "Press MENU on your remote control for additional options."
4562 msgstr "Stlačením MENU na DO si zobrazíte ďalšie možnosti."
4563
4564 msgid "Press OK on your remote control to continue."
4565 msgstr "Ak chcete pokračovať, stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači."
4566
4567 msgid "Press OK to activate the selected skin."
4568 msgstr "Stlačením OK zapnete zvolený vzhľad."
4569
4570 msgid "Press OK to activate the settings."
4571 msgstr "Stlačením OK aktivujte nastavenia."
4572
4573 msgid "Press OK to collapse this host"
4574 msgstr "Stlačením OK zviniete tohto hostiteľa"
4575
4576 msgid "Press OK to edit selected settings."
4577 msgstr "Stlačte OK a upravte zvolené nastavenia."
4578
4579 msgid "Press OK to edit the settings."
4580 msgstr "Stlačte OK pre zmenu nastavení."
4581
4582 msgid "Press OK to expand this host"
4583 msgstr "Stlačením OK rozviniete tohto hostiteľa"
4584
4585 #, python-format
4586 msgid "Press OK to get further details for %s"
4587 msgstr "Pre ďalšie informácie o %s stlačte tlačidlo OK."
4588
4589 msgid "Press OK to mount this share!"
4590 msgstr ""
4591
4592 msgid "Press OK to mount!"
4593 msgstr "Pre primontovanie stlačte OK."
4594
4595 msgid "Press OK to save settings."
4596 msgstr "Stlačením OK uložte nastavenia."
4597
4598 msgid "Press OK to scan"
4599 msgstr "Pre vyhľadávanie stlačte OK."
4600
4601 msgid "Press OK to select a Provider."
4602 msgstr "Stlačením OK zvolíte poskytovateľa."
4603
4604 msgid "Press OK to select."
4605 msgstr "Zvoľte stlačením OK."
4606
4607 msgid "Press OK to select/deselect a CAId."
4608 msgstr "Stlačením OK zvoľte alebo zrušte CAId."
4609
4610 msgid "Press OK to start the scan"
4611 msgstr "Stlačením tlačidla OK spustíte vyhľadávanie"
4612
4613 msgid "Press OK to toggle the selection."
4614 msgstr "Stlačte OK pre prepnutie výberu."
4615
4616 msgid "Press yellow to set this interface as default interface."
4617 msgstr "Stlačením žltého tlačidla nastavíte toto rozhranie ako predvolené."
4618
4619 msgid "Prev"
4620 msgstr "Predch."
4621
4622 msgid "Preview"
4623 msgstr "Náhľad"
4624
4625 msgid "Preview AutoTimer"
4626 msgstr "Prezrieť autočasovač"
4627
4628 msgid "Preview menu"
4629 msgstr "Prezrieť menu"
4630
4631 msgid "Preview screenshots of running tv shows"
4632 msgstr "Zobraziť obrázky bežiacich TV programov"
4633
4634 msgid "Preview screenshots of running tv shows."
4635 msgstr "Zobraziť obrázky bežiacich TV programov."
4636
4637 msgid "Primary DNS"
4638 msgstr "Primárny DNS"
4639
4640 msgid "Priority"
4641 msgstr "Priorita"
4642
4643 msgid "Process"
4644 msgstr "Procesy"
4645
4646 msgid "Properties of current title"
4647 msgstr "Vlastnosti aktuálneho titulu"
4648
4649 msgid "Protect services"
4650 msgstr "Ochrániť stanice"
4651
4652 msgid "Protect setup"
4653 msgstr "Ochrániť nastavenia"
4654
4655 msgid "Provider"
4656 msgstr "Poskytovateľ"
4657
4658 msgid "Provider to scan"
4659 msgstr "Poskytovatelia na vyhľadávanie"
4660
4661 msgid "Providers"
4662 msgstr "Poskytovatelia"
4663
4664 msgid "Published"
4665 msgstr "Zverejnené"
4666
4667 msgid "Push key \"Exit long\" to show the clock while watching TV."
4668 msgstr ""
4669
4670 msgid ""
4671 "Push key \"Exit long\" to show the clock while watching TV. Clock will "
4672 "disappear after the specified timeout or by pushing key \"Exit long\" "
4673 "again.\n"
4674 "Modify the settings to match your preferences. To change the clock position, "
4675 "select \"Move clock\" and relocate."
4676 msgstr ""
4677
4678 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
4679 msgstr "Python frontend pre /tmp/mmi.socket"
4680
4681 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket."
4682 msgstr "Frontend Python pre /tmp/mmi.socket."
4683
4684 msgid "Quick"
4685 msgstr "Rýchlo"
4686
4687 msgid "Quickzap"
4688 msgstr "Rýchle prepínanie"
4689
4690 msgid "RC Menu"
4691 msgstr "Menu RC"
4692
4693 msgid "RF output"
4694 msgstr "VF výstup"
4695
4696 msgid "RGB"
4697 msgstr "RGB"
4698
4699 msgid "RSS viewer"
4700 msgstr "Prezerač RSS"
4701
4702 msgid "RT8070/RT3070/RT3370 USB wireless-n driver"
4703 msgstr ""
4704
4705 msgid "Radio"
4706 msgstr "Rádio"
4707
4708 msgid "Ram Disk"
4709 msgstr "Ram Disk"
4710
4711 msgid "Random"
4712 msgstr "Náhodne"
4713
4714 msgid "Rating"
4715 msgstr "Hodnotenie"
4716
4717 msgid "Ratings: "
4718 msgstr "Hodnotenia:"
4719
4720 msgid "Really close without saving settings?"
4721 msgstr "Naozaj zatvoriť bez uloženia nastavení?"
4722
4723 msgid "Really delete done timers?"
4724 msgstr "Naozaj zmazať dokončené časovače?"
4725
4726 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
4727 msgstr "Naozaj ukončiť rýchle prepínanie podkanálov?"
4728
4729 msgid "Really quit MyTube Player?"
4730 msgstr "Naozaj ukončiť prehrávač MyTube?"
4731
4732 msgid "Really reboot now?"
4733 msgstr "Naozaj mám teraz reštartovať?"
4734
4735 msgid "Really restart now?"
4736 msgstr "Naozaj mám teraz reštartovať?"
4737
4738 msgid "Really shutdown now?"
4739 msgstr "Naozaj teraz vypnúť?"
4740
4741 msgid "Reboot"
4742 msgstr "Reštartovať"
4743
4744 msgid "Recently featured"
4745 msgstr ""
4746
4747 msgid "Reception Settings"
4748 msgstr "Nastavenia príjmu"
4749
4750 msgid "Reconstruct .ap and .sc files"
4751 msgstr "Opraviť súbory .ap a .sc"
4752
4753 msgid "Reconstruct missing or corrupt .ap and .sc files of recorded movies."
4754 msgstr "Opraviť chýbajúce alebo poškodené súbory .ap a.sc nahraných filmov."
4755
4756 msgid "Record"
4757 msgstr "Nahrať"
4758
4759 msgid "Record a maximum of x times"
4760 msgstr "Nahrať maximálne x razy"
4761
4762 msgid "Record on"
4763 msgstr "Nahrávka z"
4764
4765 #, python-format
4766 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
4767 msgstr "Doba nahrávania je obmedzená, lebo sa prekrývajú časovače %s"
4768
4769 msgid "Recorded files..."
4770 msgstr "Nahrané súbory..."
4771
4772 msgid "Recording"
4773 msgstr "Nahrávanie"
4774
4775 msgid "Recording paths"
4776 msgstr "Záznamové cesty"
4777
4778 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
4779 msgstr "Nahrávanie prebieha alebo o pár sekúnd začne!"
4780
4781 msgid "Recordings"
4782 msgstr "Nahrávky"
4783
4784 msgid "Recordings always have priority"
4785 msgstr "Nahrávanie má vždy prednosť"
4786
4787 msgid "Redirect notifications to Growl, Snarl, Prowl or Syslog"
4788 msgstr "Presmerovať oznamy na Growl, Snarl, Prowl alebo Syslog"
4789
4790 msgid "Reenter new PIN"
4791 msgstr "Znova zadajte nový PIN."
4792
4793 msgid "Refresh Rate"
4794 msgstr "Obnovovací kmitočet"
4795
4796 msgid "Refresh rate selection."
4797 msgstr "Voľba obnovovacieho kmitočtu."
4798
4799 msgid "Related video entries."
4800 msgstr "Podobné videá"
4801
4802 msgid "Relevance"
4803 msgstr "Závažnosť"
4804
4805 msgid "Reload"
4806 msgstr "Znova natiahnuť"
4807
4808 msgid "Reload Black-/Whitelists"
4809 msgstr "Znova natiahnuť čierne a biele listiny"
4810
4811 msgid "Remember service PIN"
4812 msgstr "Zapamätať PIN stanice"
4813
4814 msgid "Remember service PIN cancel"
4815 msgstr "Zapamätať zrušenie PINu stanice"
4816
4817 msgid "Remote timer and remote TV player"
4818 msgstr "Diaľkový časovač a diaľkový prehrávač TV"
4819
4820 msgid "Remove"
4821 msgstr "Odstrániť"
4822
4823 msgid "Remove Bookmark"
4824 msgstr "Odstrániť záložku"
4825
4826 msgid "Remove Plugins"
4827 msgstr "Odstrániť moduly"
4828
4829 msgid "Remove a mark"
4830 msgstr "Odstrániť značku"
4831
4832 msgid "Remove currently selected title"
4833 msgstr "Odstrániť aktuálne zvolený titul"
4834
4835 msgid "Remove failed."
4836 msgstr "Odstraňovanie zlyhalo."
4837
4838 msgid "Remove finished."
4839 msgstr "Odstraňovanie skončené."
4840
4841 msgid "Remove plugins"
4842 msgstr "Odstrániť moduly"
4843
4844 msgid "Remove selected AutoTimer"
4845 msgstr "Odstrániť zvolený autočasovač"
4846
4847 msgid "Remove timer"
4848 msgstr "Zmazať časovač"
4849
4850 msgid "Remove title"
4851 msgstr "Odstrániť titul"
4852
4853 msgid "Removed successfully."
4854 msgstr "Odstránené."
4855
4856 msgid "Removing"
4857 msgstr "Odstraňujem"
4858
4859 #, python-format
4860 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
4861 msgstr "Vymazanie adresára %s zlyhalo. (Možno nie je prázdny.)"
4862
4863 msgid "Rename"
4864 msgstr "Premenovať"
4865
4866 msgid "Rename crashlogs"
4867 msgstr "Premenovať správy o zrútení"
4868
4869 msgid "Rename your movies"
4870 msgstr "Premenovať filmy"
4871
4872 msgid "Repeat"
4873 msgstr "Opakovať"
4874
4875 msgid "Repeat Type"
4876 msgstr "Druh opakovania"
4877
4878 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
4879 msgstr "Práve sa nahráva opakovaná udalosť... Čo chcete urobiť?"
4880
4881 msgid "Repeats"
4882 msgstr "Opakovania"
4883
4884 msgid "Replace the minute input for the seek functions with a seekbar."
4885 msgstr "Pri vyhľadávaní nahradiť zadávanie minút vyhľadávacím pruhom."
4886
4887 msgid "Replace the rewind  input with a seekbar"
4888 msgstr "Nahradiť zadávanie prevíjania vyhľadávacím pruhom"
4889
4890 msgid "Require description to be unique"
4891 msgstr "Opis musí byť jednoznačný"
4892
4893 msgid "Required medium type:"
4894 msgstr "Požadovaný druh média:"
4895
4896 msgid "Rescan"
4897 msgstr "Znova prehľadať"
4898
4899 msgid "Reset"
4900 msgstr "Resetovať"
4901
4902 msgid "Reset and renumerate title names"
4903 msgstr "Resetovať a prečíslovať názvy titulov"
4904
4905 msgid "Reset count"
4906 msgstr "Vynulovať počet"
4907
4908 msgid "Reset saved position"
4909 msgstr "Vynulovať uloženú polohu"
4910
4911 msgid "Reset video enhancement settings to system defaults?"
4912 msgstr "Vrátiť rozšírené nastavenia obrazu na systémové predvolené hodnoty?"
4913
4914 msgid "Reset video enhancement settings to your last configuration?"
4915 msgstr "Vrátiť rozšírené nastavenia obrazu na poslednú konfiguráciu?"
4916
4917 msgid "Resolution"
4918 msgstr "Rozlíšenie"
4919
4920 msgid "Response video entries."
4921 msgstr ""
4922
4923 msgid "Restart"
4924 msgstr "Reštartovať"
4925
4926 msgid "Restart GUI"
4927 msgstr "Reštartovať GUI"
4928
4929 msgid "Restart GUI now?"
4930 msgstr "Teraz reštartovať GUI?"
4931
4932 msgid "Restart network"
4933 msgstr "Reštartovať sieť"
4934
4935 msgid "Restart test"
4936 msgstr "Zopakovať test"
4937
4938 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
4939 msgstr "Reštartujte sieťové pripojenie a rozhrania.\n"
4940
4941 msgid "Restore"
4942 msgstr "Obnoviť"
4943
4944 msgid "Restore backups"
4945 msgstr "Obnoviť zálohy"
4946
4947 msgid "Restore is running..."
4948 msgstr "Prebieha obnova..."
4949
4950 msgid "Restore running"
4951 msgstr "Prebieha obnova"
4952
4953 msgid "Restore system settings"
4954 msgstr "Obnoviť systémové nastavenia"
4955
4956 msgid "Restore your Dreambox with a USB stick"
4957 msgstr "Obnoviť Dreamboxa z kľúča USB"
4958
4959 msgid "Restrict \"after event\" to a certain timespan?"
4960 msgstr "Obmedziť \"po udalosti\" na určité časové obdobie?"
4961
4962 msgid "Restrict to events on certain dates"
4963 msgstr "Obmedziť na programy v určitých dátumoch"
4964
4965 msgid "Resume from last position"
4966 msgstr "Pokračovať od poslednej pozície"
4967
4968 #, python-format
4969 msgid "Resume position at %s"
4970 msgstr "Pokračovať v polohe %s"
4971
4972 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
4973 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
4974 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
4975 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
4976 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
4977 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
4978 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
4979 msgid "Resuming playback"
4980 msgstr "Pokračujem v prehrávaní"
4981
4982 msgid "Return to file browser"
4983 msgstr "Návrat do správcu súborov"
4984
4985 msgid "Return to movie list"
4986 msgstr "Návrat do zoznamu filmov"
4987
4988 msgid "Return to previous service"
4989 msgstr "Návrat na predchádzajúcu stanicu"
4990
4991 msgid "Reusable Help-component for other plugins."
4992 msgstr ""
4993
4994 msgid "Rewind speeds"
4995 msgstr "Rýchlosti prevíjania vzad"
4996
4997 msgid "Right"
4998 msgstr "Doprava"
4999
5000 msgid "Roll-off"
5001 msgstr ""
5002
5003 msgid "Rotor turning speed"
5004 msgstr "Rýchlosť otáčania motora"
5005
5006 msgid "Running"
5007 msgstr "Aktivované"
5008
5009 msgid "Running in testmode"
5010 msgstr "Je v testovacom režime"
5011
5012 msgid "Russia"
5013 msgstr "Rusko"
5014
5015 msgid "Russian"
5016 msgstr "Ruština"
5017
5018 msgid "S-Video"
5019 msgstr "S-Video"
5020
5021 msgid "SD 25/50HZ Interlace Mode"
5022 msgstr "SD 25/50 Hz, prekladaný režim"
5023
5024 msgid "SD 25/50HZ Progressive Mode"
5025 msgstr "SD 25/50 Hz, progresívny režim"
5026
5027 msgid "SD 30/60HZ Interlace Mode"
5028 msgstr "SD 30/60 Hz, prekladaný režim"
5029
5030 msgid "SD 30/60HZ Progressive Mode"
5031 msgstr "SD 30/60 Hz, progresívny režim"
5032
5033 msgid "SID"
5034 msgstr ""
5035
5036 msgid "SINGLE LAYER DVD"
5037 msgstr "JEDNOVRSTVOVÉ DVD"
5038
5039 msgid "SNR"
5040 msgstr "SNR"
5041
5042 msgid "SNR:"
5043 msgstr "SNR:"
5044
5045 msgid "SSID:"
5046 msgstr "SSID:"
5047
5048 msgid ""
5049 "SVDRP is a protocol developed for the VDR software to control a set-top box "
5050 "remotely.\n"
5051 "This plugin only supports a subset of SVDRP and starts automatically using "
5052 "default settings.\n"
5053 "\n"
5054 "You probably don't need this plugin and should use the regular Web Interface "
5055 "for Enigma2 instead."
5056 msgstr ""
5057 "SVDRP je protokol vyvinutý pre softvér VDR na diaľkové ovládanie set-top "
5058 "boxov.\n"
5059 "Tento modul podporuje len podmnožinu SVDRP a spúšťa sa automaticky s "
5060 "predvolenými nastaveniami.\n"
5061 "\n"
5062 "Možno tento modul nepotrebujete a mali by ste radšej použiť bežné webové "
5063 "rozhranie pre Enigmu2."
5064
5065 msgid "SVDRP server for Enigma2"
5066 msgstr "Server SVDRP pre Enigmu2"
5067
5068 msgid "Sat"
5069 msgstr "So"
5070
5071 msgid "Sat / Dish Setup"
5072 msgstr "Nastavenie zariadenia a paraboly"
5073
5074 msgid "Satellite"
5075 msgstr "Satelit"
5076
5077 msgid "Satellite Equipment Setup"
5078 msgstr "Nastavenia satelitného zariadenia"
5079
5080 msgid "Satellite equipment"
5081 msgstr "Satelitné zariadenie"
5082
5083 msgid "SatelliteEquipmentControl allows you to fine-tune DiSEqC-settings"
5084 msgstr ""
5085 "Ovládač satelitného zariadenia vám umožní jemne upraviť nastavenia DiSEqC"
5086
5087 msgid "Satellites"
5088 msgstr "Satelity"
5089
5090 msgid "Satfinder"
5091 msgstr "Hľadač satelitov"
5092
5093 msgid "Satfinder helps you to align your dish"
5094 msgstr "Hľadač satelitov vám pomôže nasmerovať parabolu"
5095
5096 msgid "Sats"
5097 msgstr ""
5098
5099 msgid "Saturation"
5100 msgstr "Sýtosť"
5101
5102 msgid "Saturday"
5103 msgstr "Sobota"
5104
5105 msgid "Save"
5106 msgstr "Uložiť"
5107
5108 msgid "Save Playlist"
5109 msgstr "Uložiť zoznam prehrávok"
5110
5111 msgid "Save current delay to key"
5112 msgstr "Uložiť aktuálne oneskorenie pod tlačidlo"
5113
5114 msgid "Save to key"
5115 msgstr "Uložiť pod tlačidlo"
5116
5117 msgid "Save values and close plugin"
5118 msgstr "Uložiť hodnoty a zatvoriť modul"
5119
5120 msgid "Save values and close screen"
5121 msgstr "Uložiť hodnoty a zatvoriť obrazovku"
5122
5123 msgid "Scaler sharpness"
5124 msgstr "Ostrosť škálovania"
5125
5126 msgid "Scaling Mode"
5127 msgstr "Škálovací režim"
5128
5129 msgid "Scan "
5130 msgstr "Vyhľadať"
5131
5132 msgid "Scan Files..."
5133 msgstr "Vyhľadať súbory..."
5134
5135 msgid "Scan NFS share"
5136 msgstr "Prehľadať zdieľanie NFS"
5137
5138 msgid "Scan QAM128"
5139 msgstr "Prehľadať QAM128"
5140
5141 msgid "Scan QAM16"
5142 msgstr "Prehľadať QAM16"
5143
5144 msgid "Scan QAM256"
5145 msgstr "Prehľadať QAM256"
5146
5147 msgid "Scan QAM32"
5148 msgstr "Prehľadať QAM32"
5149
5150 msgid "Scan QAM64"
5151 msgstr "Prehľadať QAM64"
5152
5153 msgid "Scan SR6875"
5154 msgstr "Prehľadať SR6875"
5155
5156 msgid "Scan SR6900"
5157 msgstr "Prehľadať SR6900"
5158
5159 msgid "Scan Wireless Networks"
5160 msgstr "Vyhľadať bezdrôt. siete"
5161
5162 msgid "Scan additional SR"
5163 msgstr "Prehľadať ďalšie SR"
5164
5165 msgid "Scan band EU HYPER"
5166 msgstr "Prehľadať pásmo EU HYPER"
5167
5168 msgid "Scan band EU MID"
5169 msgstr "Prehľadať pásmo EU MID"
5170
5171 msgid "Scan band EU SUPER"
5172 msgstr "Prehľadať pásmo EU SUPER"
5173
5174 msgid "Scan band EU UHF IV"
5175 msgstr "Prehľadať pásmo EU UHF IV"
5176
5177 msgid "Scan band EU UHF V"
5178 msgstr "Prehľadať pásmo EU UHF V"
5179
5180 msgid "Scan band EU VHF I"
5181 msgstr "Prehľadať pásmo EU VHF I"
5182
5183 msgid "Scan band EU VHF III"
5184 msgstr "Prehľadať pásmo EU VHF III"
5185
5186 msgid "Scan band US HIGH"
5187 msgstr "Prehľadať pásmo US HIGH"
5188
5189 msgid "Scan band US HYPER"
5190 msgstr "Prehľadať pásmo US HYPER"
5191
5192 msgid "Scan band US LOW"
5193 msgstr "Prehľadať pásmo US LOW"
5194
5195 msgid "Scan band US MID"
5196 msgstr "Prehľadať pásmo US MID"
5197
5198 msgid "Scan band US SUPER"
5199 msgstr "Prehľadať pásmo US SUPER"
5200
5201 msgid "Scan devices for playable media files"
5202 msgstr "Nájsť na zariadeniach prehrávateľné súbory"
5203
5204 msgid "Scan range"
5205 msgstr "Rozsah prehľadávania"
5206
5207 msgid ""
5208 "Scan your network for wireless access points and connect to them using your "
5209 "selected wireless device.\n"
5210 msgstr ""
5211 "Vyhľadať v sieti bezdrôtové prístupové body a pripojiť ich zvoleným "
5212 "bezdrôtovýmn zariadením\n"
5213
5214 msgid "Scans default lamedbs sorted by satellite"
5215 msgstr "Prehľadá predvolené lamedb triedené podľa satelitov"
5216
5217 msgid ""
5218 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
5219 msgstr ""
5220 "Prehľadať predvolené lamedb zotriedené podľa satelitov a pripojeného motora"
5221
5222 msgid "Science & Technology"
5223 msgstr "Veda a technika"
5224
5225 msgid "Search Term(s)"
5226 msgstr "Hľadať termín(y)"
5227
5228 msgid "Search category:"
5229 msgstr "Hľadať kategóriu:"
5230
5231 msgid "Search east"
5232 msgstr "Hľadať východne"
5233
5234 msgid "Search for network shares"
5235 msgstr "Hľadať sieťové zdieľanie"
5236
5237 msgid "Search for network shares..."
5238 msgstr "Hľadanie sieťového zdieľania..."
5239
5240 msgid "Search region:"
5241 msgstr "Oblasť vyhľadávania:"
5242
5243 msgid "Search restricted content:"
5244 msgstr "Hľadať zakázaný obsah:"
5245
5246 msgid "Search strictness"
5247 msgstr "Presnosť vyhľadávania"
5248
5249 msgid "Search through the EPG"
5250 msgstr "Hľadanie pomocou EPG"
5251
5252 msgid "Search type"
5253 msgstr "Typ vyhľadávania"
5254
5255 msgid "Search west"
5256 msgstr "Hľadať západne"
5257
5258 msgid "Searching for available updates. Please wait..."
5259 msgstr "Hľadám dostupné aktualizácie. Čakajte..."
5260
5261 msgid "Searching for new installed or removed packages. Please wait..."
5262 msgstr "Hľadám novoinštalované alebo odstránené balíčky. Čakajte..."
5263
5264 msgid "Searching your network. Please wait..."
5265 msgstr "Prehľadávam sieť. Čakajte..."
5266
5267 msgid "Secondary DNS"
5268 msgstr "Sekundárny DNS"
5269
5270 msgid "Security service not running."
5271 msgstr "Bezpečnostná služba nefunguje."
5272
5273 msgid "See service-epg (and PiP) from other channels in an infobar."
5274 msgstr "Zobraziť EPG (a PiP) staníc v informačnom pruhu."
5275
5276 msgid "Seek"
5277 msgstr "Hľadanie"
5278
5279 msgid "Select"
5280 msgstr "Zvoliť"
5281
5282 msgid ""
5283 "Select \"exact match\" to enforce \"Match title\" to match exactly or "
5284 "\"partial match\" if you only want to search for a part of the event title."
5285 msgstr ""
5286 "Zvoľte \"Presná zhoda\", ak chcete, aby sa \"Hľadať titul\" zhodovalo "
5287 "presne, alebo \"Čiastočná zhoda\", ak stačí nájsť časť názvu programu."
5288
5289 msgid "Select HDD"
5290 msgstr "Zvoľte pevný disk"
5291
5292 msgid "Select Location"
5293 msgstr "Zvoľte umiestnenie"
5294
5295 msgid "Select Network Adapter"
5296 msgstr "Zvoľte sieťový adaptér"
5297
5298 msgid "Select a movie"
5299 msgstr "Zvoľte film"
5300
5301 msgid "Select a timer to import"
5302 msgstr "Zvoľte časovač na importovanie"
5303
5304 msgid "Select audio track"
5305 msgstr "Zvoľte zvukovú stopu"
5306
5307 msgid "Select bouquet to record on"
5308 msgstr "Zvoľte buket na nahrávanie"
5309
5310 msgid "Select channel to record from"
5311 msgstr "Zvoľte stanicu na nahrávanie"
5312
5313 msgid "Select channel to record on"
5314 msgstr "Zvoľte stanicu pre záznam"
5315
5316 msgid "Select desired image from feed list"
5317 msgstr "Zvoľte požadovaný image zo zoznamu"
5318
5319 msgid "Select files for backup."
5320 msgstr "Zvoľte súbory na zálohovanie"
5321
5322 msgid "Select files/folders to backup"
5323 msgstr "Zvoľte súbory a adresáre na zálohovanie"
5324
5325 msgid "Select input device"
5326 msgstr "Zvoľte vstupné zariadenie"
5327
5328 msgid "Select input device."
5329 msgstr "Zvoľte vstupné zariadenie."
5330
5331 msgid "Select interface"
5332 msgstr "Zvoľte rozhranie"
5333
5334 msgid "Select new feed to view."
5335 msgstr "Zvoľte nový feed na zobrazenie."
5336
5337 msgid "Select package"
5338 msgstr "Zvoľte balíček"
5339
5340 msgid "Select provider to add..."
5341 msgstr "Zvoľte poskytovateľa, ktorého chcete pridať..."
5342
5343 msgid "Select refresh rate"
5344 msgstr "Zvoľte obnovovací kmitočet"
5345
5346 msgid "Select service to add..."
5347 msgstr "Zvoľte stanicu, ktorú chcete pridať..."
5348
5349 #, python-format
5350 msgid "Select the key you want to set to %i ms"
5351 msgstr "Zvoľte tlačidlo, pod ktoré chcete nastaviť %i ms"
5352
5353 msgid "Select the location to save the recording to."
5354 msgstr "Zvoľte umiestnenie pre ukladanie nahrávok."
5355
5356 msgid "Select type of Filter"
5357 msgstr "Zvoľte druh filtra"
5358
5359 msgid "Select upgrade source to edit."
5360 msgstr "Zvoľte zdroj aktualizácie, ktorý chcete upraviť."
5361
5362 msgid "Select video input with up/down buttons"
5363 msgstr "Tlačidlami nahor a nadol zvoľte vstup obrazu"
5364
5365 msgid "Select video mode"
5366 msgstr "Zvoľte režim obrazu"
5367
5368 msgid "Select whether or not you want to enforce case correctness."
5369 msgstr "Zvoľte, či chcete uplatniť VEĽKÉ a malé písmená"
5370
5371 msgid "Select wireless network"
5372 msgstr "Zvoľte bezdrôtovú sieť"
5373
5374 msgid "Select your choice."
5375 msgstr "Zvoľte svoj výber."
5376
5377 msgid "Select your favourite music (Artist, Album, Genre)."
5378 msgstr ""
5379
5380 msgid "Send DiSEqC"
5381 msgstr "Poslať DiSEqC"
5382
5383 msgid "Send DiSEqC only on satellite change"
5384 msgstr "Poslať DiSEqC len pri zmene satelitu"
5385
5386 msgid "Seperate titles with a main menu"
5387 msgstr "Samostatné tituly s hlavným menu"
5388
5389 msgid "Sequence repeat"
5390 msgstr "Opakovanie sekvencie"
5391
5392 msgid "Serbian"
5393 msgstr "Srbčina"
5394
5395 msgid "Server IP"
5396 msgstr "IP servera"
5397
5398 msgid "Server share"
5399 msgstr "Zdieľanie servera"
5400
5401 msgid "Service"
5402 msgstr "Stanica"
5403
5404 msgid "Service Scan"
5405 msgstr "Vyhľadávanie staníc"
5406
5407 msgid "Service Searching"
5408 msgstr "Vyhľadávanie staníc"
5409
5410 msgid "Service delay"
5411 msgstr "Oneskorenie stanice"
5412
5413 msgid "Service has been added to the favourites."
5414 msgstr "Stanica bola pridaná do obľúbených"
5415
5416 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
5417 msgstr "Stanica bola pridaná do zvoleného buketu"
5418
5419 msgid ""
5420 "Service invalid!\n"
5421 "(Timeout reading PMT)"
5422 msgstr ""
5423 "Stanica je neplatná!\n"
5424 "(Čas vypršal pri čítaní PMT)"
5425
5426 msgid ""
5427 "Service not found!\n"
5428 "(SID not found in PAT)"
5429 msgstr ""
5430 "Stanica nebola nájdená!\n"
5431 "(SID nenájdený v PAT)"
5432
5433 msgid "Service reference"
5434 msgstr ""
5435
5436 msgid "Service scan"
5437 msgstr "Vyhľadávanie staníc"
5438
5439 msgid ""
5440 "Service unavailable!\n"
5441 "Check tuner configuration!"
5442 msgstr ""
5443 "Stanica je nedostupná!\n"
5444 "Skontrolujte nastavenie tunera!"
5445
5446 msgid "Serviceinfo"
5447 msgstr "Informácie o stanici"
5448
5449 msgid "Services"
5450 msgstr "Stanice"
5451
5452 msgid "Set Bitstream/PCM audio delays"
5453 msgstr "Nastaviť oneskorenie zvuku Bitstream/PCM"
5454
5455 msgid "Set End Time"
5456 msgstr "Nastavte čas konca"
5457
5458 msgid "Set Voltage and 22KHz"
5459 msgstr "Nastaviť napätie a 22 kHz"
5460
5461 msgid "Set available internal memory threshold for the warning."
5462 msgstr "Nastaviť prah dostupnej internej pamäte pre varovanie."
5463
5464 #, python-format
5465 msgid "Set delay to %i ms (can be set)"
5466 msgstr "Nastaviť oneskorenie na %i ms (dá sa nastaviť)"
5467
5468 msgid "Set interface as default Interface"
5469 msgstr "Nastaviť rozhranie ako predvolené"
5470
5471 msgid "Set limits"
5472 msgstr "Nastaviť limity"
5473
5474 msgid "Set maximum duration"
5475 msgstr "Nastaviť maximálne trvanie"
5476
5477 msgid "Set this NO to disable this AutoTimer."
5478 msgstr "Nastavením na NIE vypnete tento automatický časovač."
5479
5480 msgid "Setting key canceled"
5481 msgstr "Nastavovanie tlačidla zrušené"
5482
5483 msgid "Settings"
5484 msgstr "Nastavenia"
5485
5486 msgid "Setup"
5487 msgstr "Nastavenia"
5488
5489 msgid "Setup Mode"
5490 msgstr "Režim nastavení"
5491
5492 msgid "Setup for the Audio Sync Plugin"
5493 msgstr "Nastavenie modulu Audio Sync"
5494
5495 #, python-format
5496 msgid ""
5497 "Shall the USB stick wizard proceed and program the image file %s into flash "
5498 "memory?"
5499 msgstr ""
5500 "Má sorievodca kľúčom USB pokračovať a naprogramovať súbor image %s do pamäte "
5501 "flash?"
5502
5503 msgid "Sharpness"
5504 msgstr "Ostrosť"
5505
5506 msgid "Short Movies"
5507 msgstr "Krátke filmy"
5508
5509 msgid "Short filenames"
5510 msgstr "Krátke názvy súborov"
5511
5512 msgid "Should this AutoTimer be restricted to a timespan?"
5513 msgstr "Má byť tento autočasovač obmedzený na časové obdobie?"
5514
5515 msgid "Should this AutoTimer only match up to a certain event duration?"
5516 msgstr ""
5517 "Má tento automatický časovač pasovať len do určitej dĺžky trvania programu?"
5518
5519 msgid ""
5520 "Should timers created by this AutoTimer be recorded to a custom location?"
5521 msgstr ""
5522 "Majú sa nahrávky tohto autočasovača zaznamenať do vlastného umiestnenia?"
5523
5524 msgid "Show Info"
5525 msgstr "Zobraziť informácie"
5526
5527 msgid "Show Message when Recording starts"
5528 msgstr "Zobraziť správu pri začatí nahrávania."
5529
5530 msgid "Show WLAN Status"
5531 msgstr "Zobraziť stav WLAN"
5532
5533 msgid "Show blinking clock in display during recording"
5534 msgstr "Počas nahrávania zobrazovať blikajúce hodiny"
5535
5536 msgid "Show event-progress in channel selection"
5537 msgstr "Vo výbere staníc zobraziť priebeh programu"
5538
5539 msgid "Show in extension menu"
5540 msgstr "Zobraziť v menu rozšírenia"
5541
5542 msgid "Show info screen"
5543 msgstr "Zobraziť informácie"
5544
5545 msgid "Show infobar on channel change"
5546 msgstr "Zobraziť informácie pri zmene stanice"
5547
5548 msgid "Show infobar on event change"
5549 msgstr "Zobraziť informácie pri zmene programu"
5550
5551 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
5552 msgstr "Zobraziť informácie pri skoku vpred, vzad"
5553
5554 msgid "Show notification on conflicts"
5555 msgstr "Zobraziť oznamy o konfliktoch"
5556
5557 msgid "Show notification on similars"
5558 msgstr ""
5559
5560 msgid "Show positioner movement"
5561 msgstr "Zobraziť otáčanie motora"
5562
5563 msgid "Show services beginning with"
5564 msgstr "Zobraziť stanice začínajúce na"
5565
5566 msgid "Show the radio player..."
5567 msgstr "Prehrávanie rádia..."
5568
5569 msgid "Show the tv player..."
5570 msgstr "Prehrávanie TV..."
5571
5572 msgid "Show webcam pictures on your TV Screen"
5573 msgstr "Zobraziť obrázky z webovej kamery na televízore"
5574
5575 msgid ""
5576 "Shows a list containing the zapping-history and allows user to zap to the "
5577 "entries or to modify them."
5578 msgstr ""
5579 "Zobrazí zoznam histórie prepínania a umožní užívateľovi prepínať na položky "
5580 "alebo upravovať ich."
5581
5582 msgid "Shows a list of recent zap entries"
5583 msgstr "Zobrazí zoznam posledných prepnutí"
5584
5585 msgid "Shows average bitrate of video and audio"
5586 msgstr "Zobrazí priemerný dátový tok obrazu a zvuku"
5587
5588 msgid "Shows statistics of watched services"
5589 msgstr "Zobrazí štatistiku sledovaných staníc"
5590
5591 msgid "Shows the clock permanently on the screen"
5592 msgstr "Trvalo zobrazí hodiny na obrazovke"
5593
5594 msgid "Shows the service name instead of the service number when zapping."
5595 msgstr ""
5596
5597 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
5598 msgstr "Zobrazuje stav pripojenia bezdrôtovej LAN.\n"
5599
5600 msgid "Shutdown"
5601 msgstr "Vypnúť"
5602
5603 msgid "Shutdown Dreambox after"
5604 msgstr "Vypnúť Dreambox o"
5605
5606 msgid "Shuts down your Dreambox into Deep Standby (Power Save Mode)"
5607 msgstr ""
5608
5609 msgid "Signal Strength:"
5610 msgstr "Sila signálu:"
5611
5612 msgid "Signal: "
5613 msgstr "Signál:"
5614
5615 msgid "Similar"
5616 msgstr "Podobné"
5617
5618 msgid "Similar broadcasts:"
5619 msgstr "Podobné programy:"
5620
5621 msgid "Simple"
5622 msgstr "jednoduchý"
5623
5624 msgid "Simple IRC GroupChat client for e2 #dm8000-vip channel"
5625 msgstr "Jednoduchý klient IRC GroupChat pre kanál e2 #dm8000-vip"
5626
5627 msgid "Simple titleset (compatibility for legacy players)"
5628 msgstr "Jednoduchá sada titulov (kompatibilita so staršími prehrávačmi)"
5629
5630 msgid "SimpleRSS allows reading RSS newsfeeds on your Dreambox."
5631 msgstr "SimpleRSS umožňuje čítať novinky RSS na Dreamboxe."
5632
5633 msgid "Single"
5634 msgstr "Jeden"
5635
5636 msgid "Single EPG"
5637 msgstr "Jeden EPG"
5638
5639 msgid "Single satellite"
5640 msgstr "jeden satelit"
5641
5642 msgid "Single transponder"
5643 msgstr "jeden transpondér"
5644
5645 msgid "Singlestep (GOP)"
5646 msgstr "Jeden krok (GOP)"
5647
5648 msgid "Skin"
5649 msgstr "Vzhľad"
5650
5651 msgid "SkinSelector shows a menu with selectable skins"
5652 msgstr "Volič vzhľadov zobrazí menu s voliteľnými vzhľadmi"
5653
5654 msgid "Skins"
5655 msgstr "Vzhľady"
5656
5657 msgid "Sleep Timer"
5658 msgstr "Časovač vypnutia"
5659
5660 msgid "Sleep timer action:"
5661 msgstr "Činnosť časovača vypnutia:"
5662
5663 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
5664 msgstr "Interval prezentácie (s)"
5665
5666 #, python-format
5667 msgid "Slot %d"
5668 msgstr "Slot %d"
5669
5670 msgid "Slovakian"
5671 msgstr "Slovenčina"
5672
5673 msgid "Slovenian"
5674 msgstr "Slovinčina"
5675
5676 msgid "Slow"
5677 msgstr "pomaly"
5678
5679 msgid "Slow Motion speeds"
5680 msgstr "Rýchlosti časovej lupy"
5681
5682 msgid "Software"
5683 msgstr "Softvér"
5684
5685 msgid "Software management"
5686 msgstr "Správa softvéru"
5687
5688 msgid "Software manager setup"
5689 msgstr "Nastavenie správcu softvéru"
5690
5691 msgid "Software restore"
5692 msgstr "Obnoviť softvér"
5693
5694 msgid "Software update"
5695 msgstr "Aktualizovať softvér"
5696
5697 msgid "SoftwareManager manages your Dreambox software"
5698 msgstr "Správca softvéru spravuje softvér v Dreamboxe"
5699
5700 msgid "Softwaremanager information"
5701 msgstr "Informácie správcu softvéru"
5702
5703 msgid "Some plugins are not available:\n"
5704 msgstr "Niektoré moduly nie sú dostupné:\n"
5705
5706 msgid "Sorry MediaScanner is not installed!"
5707 msgstr "Ľutujem, MediaScanner nie je nainštalovaný!"
5708
5709 msgid "Sorry no backups found!"
5710 msgstr "Neboli nájdené žiadne zálohy!"
5711
5712 msgid ""
5713 "Sorry your backup destination is not writeable.\n"
5714 "Please choose an other one."
5715 msgstr ""
5716 "Umiestnenie zálohy nie je zapisovateľné\n"
5717 "Zvoľte si iné umiestnenie."
5718
5719 msgid "Sorry, no Details available!"
5720 msgstr "Nie sú dostupné žiadne údaje!"
5721
5722 msgid "Sorry, video is not available!"
5723 msgstr "Ľutujem, video je nedostupné!"
5724
5725 msgid ""
5726 "Sorry, your backup destination is not writeable.\n"
5727 "\n"
5728 "Please choose another one."
5729 msgstr ""
5730 "Umiestnenie zálohy nie je zapisovateľné\n"
5731 "\n"
5732 "Zvoľte si iné umiestnenie."
5733
5734 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
5735 msgid "Sort A-Z"
5736 msgstr "Triediť A-Z"
5737
5738 msgid "Sort AutoTimer"
5739 msgstr "Triediť autočasovače"
5740
5741 msgid "Sort Plugins in the PluginBrowser."
5742 msgstr ""
5743
5744 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
5745 msgid "Sort Time"
5746 msgstr "Triediť podľa času"
5747
5748 msgid "Sound"
5749 msgstr "Zvuk"
5750
5751 msgid "Soundcarrier"
5752 msgstr "Nosný kmitočet zvuku"
5753
5754 msgid "South"
5755 msgstr "južne"
5756
5757 msgid "South Korea"
5758 msgstr "Južná Kórea"
5759
5760 msgid "Spain"
5761 msgstr "Španielsko"
5762
5763 msgid "Spanish"
5764 msgstr "Španielčina"
5765
5766 msgid "Split preview mode"
5767 msgstr "Režim rozdelenia náhľadu"
5768
5769 msgid "Sports"
5770 msgstr "Šport"
5771
5772 msgid "Standby"
5773 msgstr "Pohotovostný režim"
5774
5775 msgid "Standby / Restart"
5776 msgstr "Vypnúť, reštartovať"
5777
5778 #, python-format
5779 msgid "Standby Fan %d PWM"
5780 msgstr "Pohotovosť, PWM ventilátora %d"
5781
5782 #, python-format
5783 msgid "Standby Fan %d Voltage"
5784 msgstr "Pohotovosť, napätie ventilátora %d"
5785
5786 msgid "Start Webinterface"
5787 msgstr "Spustiť webové rozhranie"
5788
5789 msgid "Start easy your multimedia plugins with the PVR-button."
5790 msgstr "Jednoduché spúšťanie multimediálnych modulov tlačidlom PVR."
5791
5792 msgid "Start from the beginning"
5793 msgstr "Spustiť od začiatku"
5794
5795 msgid "Start recording?"
5796 msgstr "Spustiť nahrávanie?"
5797
5798 msgid "Start test"
5799 msgstr "Spustiť test"
5800
5801 msgid "Start with following feed:"
5802 msgstr "Začať týmto feedom:"
5803
5804 msgid "StartTime"
5805 msgstr "Začiatok"
5806
5807 msgid "Starting on"
5808 msgstr "Začína od"
5809
5810 msgid "Std. Feeds"
5811 msgstr ""
5812
5813 msgid "Step by step network configuration"
5814 msgstr "Nastavenie siete krok za krokom"
5815
5816 msgid "Step east"
5817 msgstr "Krok východne"
5818
5819 msgid "Step in ms for arrow keys"
5820 msgstr "Krok pre šípky v ms"
5821
5822 #, python-format
5823 msgid "Step in ms for key %i"
5824 msgstr "Krok pre tlačidlo %i v ms"
5825
5826 #, python-format
5827 msgid "Step in ms for keys '%s'"
5828 msgstr "Krok pre tlačidlá '%s' v ms"
5829
5830 msgid "Step west"
5831 msgstr "Krok západne"
5832
5833 msgid "Stop"
5834 msgstr "Zastaviť"
5835
5836 msgid "Stop Timeshift?"
5837 msgstr "Zastaviť časový posun?"
5838
5839 msgid "Stop current event and disable coming events"
5840 msgstr "Zastaviť aktuálnu udalosť a zrušiť nasledujúce udalosti"
5841
5842 msgid "Stop current event but not coming events"
5843 msgstr "Zastaviť aktuálnu udalosť, ale nezrušiť nasledujúce udalosti"
5844
5845 msgid "Stop playing this movie?"
5846 msgstr "Zastaviť prehrávanie tohto filmu?"
5847
5848 msgid "Stop test"
5849 msgstr "Zastaviť test"
5850
5851 msgid "Stop testing plane after # failed transponders"
5852 msgstr "Zastaviť testovanie po # zlyhaných transpondéroch"
5853
5854 msgid "Stop testing plane after # successful transponders"
5855 msgstr "Zastaviť testovanie po # úspešných transpondéroch"
5856
5857 msgid "Store position"
5858 msgstr "Uložiť pozíciu"
5859
5860 msgid "Stored position"
5861 msgstr "Uložená pozícia"
5862
5863 msgid "Stream podcasts"
5864 msgstr "Streamovať podcasty"
5865
5866 msgid "Streaming modules for the orf.at iptv web page."
5867 msgstr "Streamovacie moduly pre webovú stránku iptv orf.at."
5868
5869 msgid "Subservice list..."
5870 msgstr "Zoznam podkanálov..."
5871
5872 msgid "Subservices"
5873 msgstr "Podkanály"
5874
5875 msgid "Subtitle selection"
5876 msgstr "Výber titulkov"
5877
5878 msgid "Subtitles"
5879 msgstr "Titulky"
5880
5881 msgid "Sun"
5882 msgstr "Ne"
5883
5884 msgid "Sunday"
5885 msgstr "Nedeľa"
5886
5887 msgid "Support \"Fast Scan\"?"
5888 msgstr "Podpora \\„Fast Scan\\“ "
5889
5890 msgid "Swap Services"
5891 msgstr "Vymeniť stanice"
5892
5893 msgid "Sweden"
5894 msgstr "Švédsko"
5895
5896 msgid "Swedish"
5897 msgstr "Švédčina"
5898
5899 msgid "Switch to next subservice"
5900 msgstr "Prepnúť na nasledujúci podkanál"
5901
5902 msgid "Switch to previous subservice"
5903 msgstr "Prepnúť na predchádzajúci podkanál"
5904
5905 msgid "Switchable tuner types:"
5906 msgstr "Prepínateľné typy tunerov:"
5907
5908 msgid "Symbol rate"
5909 msgstr "Symbolová rýchlosť"
5910
5911 msgid "System"
5912 msgstr "Systém"
5913
5914 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
5915 msgid "TRANSLATOR_INFO"
5916 msgstr "PREKLADATEĽ"
5917
5918 msgid "TS file is too large for ISO9660 level 1!"
5919 msgstr "Súbor TS je príliš veľký pre úroveň 1 ISO9660!"
5920
5921 msgid "TSID"
5922 msgstr ""
5923
5924 msgid "TV Charts of all users"
5925 msgstr ""
5926
5927 msgid "TV System"
5928 msgstr "TV norma"
5929
5930 msgid "TXT PID"
5931 msgstr ""
5932
5933 msgid "Table of content for collection"
5934 msgstr "Obsah zostavy"
5935
5936 msgid "Tag 1"
5937 msgstr "Štítok 1"
5938
5939 msgid "Tag 2"
5940 msgstr "Štítok 2"
5941
5942 msgid "Tags"
5943 msgstr "Štítky"
5944
5945 msgid "Tags the Timer/Recording will have."
5946 msgstr "Značky, ktoré budú mať nahrávky časovača."
5947
5948 msgid "Tags: "
5949 msgstr "Značky:"
5950
5951 msgid "Taiwan"
5952 msgstr "Taiwan"
5953
5954 msgid "Temperature and Fan control"
5955 msgstr "Teplota a ventilátor"
5956
5957 msgid "Temperature-dependent fan control."
5958 msgstr "Ovládanie ventilátora podľa teploty"
5959
5960 msgid "Terrestrial"
5961 msgstr "Pozemné"
5962
5963 msgid "Terrestrial provider"
5964 msgstr "Poskytovateľ pozemných služieb"
5965
5966 msgid "Test DiSEqC settings"
5967 msgstr "Vyskúšať nastavenia DiSEqC"
5968
5969 msgid "Test Type"
5970 msgstr "Druh testu"
5971
5972 msgid "Test again"
5973 msgstr "Test siete"
5974
5975 msgid "Test mode"
5976 msgstr "Testovací režim"
5977
5978 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
5979 msgstr "Otestovať sieťovú konfiguráciu Dreamboxa.\n"
5980
5981 msgid "Test your DiSEqC equipment"
5982 msgstr "Vyskúšať zariadenie DiSEqC"
5983
5984 msgid "Test-Messagebox?"
5985 msgstr "Hlásenie o teste?"
5986
5987 msgid ""
5988 "Thank you for using the wizard.\n"
5989 "Please press OK to continue."
5990 msgstr ""
5991 "Ďakujeme, že ste použili sprievodcu.\n"
5992 "Pokračujte stlačením OK."
5993
5994 msgid ""
5995 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
5996 "Please press OK to start using your Dreambox."
5997 msgstr ""
5998 "Ďakujeme za využitie pomocníka. Teraz je prijímač pripravený na používanie.\n"
5999 "Stlačením tlačidla OK môžete začať používať Dreambox."
6000
6001 msgid ""
6002 "Thank you for using the wizard. Your new AutoTimer has been added to the "
6003 "List.\n"
6004 "Please press OK to continue."
6005 msgstr ""
6006 "Ďakujeme, že ste použili sprievodcu. Nový autočasovač bol pridaný do "
6007 "zoznamu.\n"
6008 "Stlačte OK a pokračujte."
6009
6010 msgid ""
6011 "The CleanupWizard informs you when the internal free memory of your dreambox "
6012 "has dropped below a definable threshold.You can use this wizard to remove "
6013 "some plugins."
6014 msgstr ""
6015 "Sprievodca vyčistením (CleanupWizard) informuje o poklese voľnej pamäte pod "
6016 "stanovenú hranicu. Môžete ho použiť na odstránenie niektorých modulov."
6017
6018 msgid ""
6019 "The DVD standard doesn't support H.264 (HDTV) video streams. Do you want to "
6020 "create a Dreambox format data DVD (which will not play in stand-alone DVD "
6021 "players) instead?"
6022 msgstr ""
6023 "DVD norma nepodporuje video H.264 (HDTV). Chcete namiesto toho vytvoriť "
6024 "dátové DVD vo formáte Dreambox (nedá sa prehrať na samostatných DVD "
6025 "prehrávačoch)?"
6026
6027 msgid ""
6028 "The Elektro Power Save Plugin puts the box from Standby to sleep mode (Deep "
6029 "Standby) at specified times.\n"
6030 "This only happens if the box is in standby and no recording is running or "
6031 "scheduled during the next 20 minutes.\n"
6032 "The box automatically wakes up for recordings or at the end of the specified "
6033 "sleep time. Hence you needn't wait for it to boot-up."
6034 msgstr ""
6035
6036 msgid ""
6037 "The Hotplug plugin notifies your system of newly added or removed devices."
6038 msgstr ""
6039 "Modul Hotplug upozorní systém na novopridané alebo odstránené zariadenia."
6040
6041 msgid ""
6042 "The NetworkWizard extension is not installed!\n"
6043 "Please install it."
6044 msgstr ""
6045 "Rozšírenie Sprievodca sieťou nie je nainštalované.\n"
6046 "Nainštalujte si ho."
6047
6048 msgid "The PIN code has been changed successfully."
6049 msgstr "Kód PIN bol úspešne zmenený."
6050
6051 msgid "The PIN codes you entered are different."
6052 msgstr "Kódy PIN, ktoré ste zadali, sú rôzne."
6053
6054 msgid ""
6055 "The PicturePlayer displays your photos on the TV.\n"
6056 "You can view them as thumbnails or slideshow."
6057 msgstr ""
6058 "Prehrávač obrázkov zobrazí fotografie na televízore.\n"
6059 "Môžete si ich pozrieť ako zmenšeniny alebo ako prezentáciu."
6060
6061 msgid ""
6062 "The Satfinder plugin helps you to align your dish.\n"
6063 "It shows you informations about signal rate and errors."
6064 msgstr ""
6065 "Hľadač satelitov vám pomôže pri smerovaní paraboly.\n"
6066 "Zobrazí indormácie o sile signálu a chybovosti."
6067
6068 msgid ""
6069 "The SkinSelector shows a menu with selectable skins.\n"
6070 "It's now easy to change the look and feel of your Dreambox."
6071 msgstr ""
6072 "Volič vzhľadov zobrazí menu s voliteľnými vzhľadmi.\n"
6073 "Teraz môžete zmeniť vzhľad a dojem z Dreamboxa."
6074
6075 msgid ""
6076 "The SoftwareManager manages your Dreambox software.\n"
6077 "It's easy to update your receiver's software, install or remove plugins or "
6078 "even backup and restore your system settings."
6079 msgstr ""
6080 "Správca softvéru spravuje softvér v Dreamboxe.\n"
6081 "Jednoducho aktualizujete softvér prijímača, nainštalujete alebo odstránite "
6082 "moduly a obnovíte systémové nastavenia."
6083
6084 msgid ""
6085 "The Softwaremanagement extension is not installed!\n"
6086 "Please install it."
6087 msgstr ""
6088 "Rozšírenie Správa softvéru nie je nainštalované!\n"
6089 "Nainštalujte si ho."
6090
6091 msgid ""
6092 "The Timer will not be added to the List.\n"
6093 "Please press OK to close this Wizard."
6094 msgstr ""
6095 "Časovač sa nepridá do zoznamu.\n"
6096 "Stlačením OK ukončite sprievodcu."
6097
6098 msgid ""
6099 "The Timespan of an AutoTimer is the first 'advanced' attribute. If a "
6100 "timespan is specified an event will only match this AutoTimer if it lies "
6101 "inside of this timespan."
6102 msgstr ""
6103 "Časové obdobie je prvý „vyšší“ atribút automatického časovača. Ak je určený, "
6104 "program bude vyhovovať automatickému časovaču, len ak je v tomto období."
6105
6106 msgid ""
6107 "The USB stick was prepared to be bootable.\n"
6108 "Now you can download an NFI image file!"
6109 msgstr ""
6110 "Kľúč USB je pripravený ako bootovateľný.\n"
6111 "Teraz môžete stiahnuť súbor NFI."
6112
6113 msgid ""
6114 "The VPS-Plugin can determine whether a programme begins earlier or lasts "
6115 "longer."
6116 msgstr ""
6117
6118 msgid ""
6119 "The VideoEnhancement plugin provides advanced video enhancement settings."
6120 msgstr ""
6121 "Vylepšenie obrazu (VideoEnhancement) poskytuje pokročilé nastavenia "
6122 "vylepšenia obrazu."
6123
6124 msgid ""
6125 "The VideoTune helps fine-tuning your tv display.\n"
6126 "You can control brightness and contrast of your tv."
6127 msgstr ""
6128 "Jemné naladenie obrazu (VideoTune) pomáha pri nastavení zobrazenia na "
6129 "televízore.\n"
6130 "Môžete nastaviť jas a kontrast televízora."
6131
6132 msgid "The Videomode plugin provides advanced video mode settings."
6133 msgstr ""
6134 "Režim obrazu (VideoMode) poskytuje pokročilé nastavenia obrazového režimu."
6135
6136 msgid ""
6137 "The WirelessLan plugin helps you configuring your WLAN network interface."
6138 msgstr "Modul bezdrôtovej siete vám pomôže nakonfigurovať rozhranie WLAN."
6139
6140 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
6141 msgstr "Zálohovanie zlyhalo. Zvoľte iné umiestnenie zálohy."
6142
6143 msgid ""
6144 "The counter can automatically be reset to the limit at certain intervals."
6145 msgstr "Počítadlo sa dá v určitých intervaloch automaticky resetovať."
6146
6147 #, python-format
6148 msgid ""
6149 "The directory %s is not writable.\n"
6150 "Make sure you select a writable directory instead."
6151 msgstr ""
6152 "Do adresára %s sa nedá zapisovať.\n"
6153 "Zvoľte taký adresár, do ktorého sa dá zapisovať."
6154
6155 msgid ""
6156 "The editor to be used for new AutoTimers. This can either be the Wizard or "
6157 "the classic editor."
6158 msgstr ""
6159 "Editor pre automatický časovač. Môže to byť Sprievodca alebo klasický editor."
6160
6161 #, python-format
6162 msgid ""
6163 "The following device was found:\n"
6164 "\n"
6165 "%s\n"
6166 "\n"
6167 "Do you want to write the USB flasher to this stick?"
6168 msgstr ""
6169 "Bolo nájdené toto zariadenie:\n"
6170 "\n"
6171 "%s\n"
6172 "\n"
6173 "Chcete zapísať USB flasher na tento kľúč?"
6174
6175 msgid "The following files were found..."
6176 msgstr "Boli nájdené tieto súbory..."
6177
6178 msgid ""
6179 "The input port should be configured now.\n"
6180 "You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you "
6181 "want to do that now?"
6182 msgstr ""
6183 "Teraz treba nastaviť videovstup.\n"
6184 "Pre nastavenie obrazovky si môžete zobraziť skúšobné obrázky. Chcete to "
6185 "urobiť teraz?"
6186
6187 msgid "The installation of the default services lists is finished."
6188 msgstr "Inštalácia zoznamov predvolených staníc je ukončená."
6189
6190 msgid ""
6191 "The installation of the default settings is finished. You can now continue "
6192 "configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
6193 msgstr ""
6194 "Inštalácia predvolených nastavení je ukončená. V konfigurácii Dreamboxa "
6195 "môžete pokračovať po stlačení tlačidla OK na diaľkovom ovládači."
6196
6197 msgid "The match attribute is mandatory."
6198 msgstr "Atribút zhody je povinný."
6199
6200 msgid "The md5sum validation failed, the file may be corrupted!"
6201 msgstr "Overovanie md5sum zlyhalo. Súbor je asi porušený!"
6202
6203 msgid "The package doesn't contain anything."
6204 msgstr "Balíček neobsahuje vôbec nič."
6205
6206 msgid "The package:"
6207 msgstr "Balíček:"
6208
6209 #, python-format
6210 msgid "The path %s already exists."
6211 msgstr "Cesta %s už existuje."
6212
6213 msgid "The pin code you entered is wrong."
6214 msgstr "Zadaný kód PIN je nesprávny."
6215
6216 #, python-format
6217 msgid "The results have been written to %s."
6218 msgstr "Výsledky boli zapísané do súboru %s."
6219
6220 msgid "The skin is in KingSize-definition 1024x576"
6221 msgstr "Vzhľad je v rozlíšení KingSize 1024x576"
6222
6223 msgid "The sleep timer has been activated."
6224 msgstr "Časovač vypnutia bol zapnutý."
6225
6226 msgid "The sleep timer has been disabled."
6227 msgstr "Časovač vypnutia bol vypnutý."
6228
6229 msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
6230 msgstr "Súbor časovača (timers.xml) je porušený a nedá sa otvoriť."
6231
6232 msgid ""
6233 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
6234 "Please install it and choose what you want to do next."
6235 msgstr ""
6236 "Modul bezdrôtovej LAN nie je nainštalovaný.\n"
6237 "Nainštalujte ho a zvoľte, čo chcete robiť ďalej."
6238
6239 msgid ""
6240 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
6241 "Please install it."
6242 msgstr ""
6243 "Modul bezdrôtovej LAN nie je nainštalovaný!\n"
6244 "Nainštalujte ho."
6245
6246 msgid ""
6247 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
6248 msgstr "Sprievodca môže zálohovať aktuálne nastavenia. Chcete teraz zálohovať?"
6249
6250 #, python-format
6251 msgid ""
6252 "The wizard found a configuration backup. Do you want to restore your old "
6253 "settings from %s?"
6254 msgstr ""
6255 "Sprievodca našiel zálohu nastavení. Chcete obnoviť staré nastavenia z %s?"
6256
6257 msgid "The wizard is finished now."
6258 msgstr "Sprievodca teraz skončil."
6259
6260 msgid "There are at least "
6261 msgstr "Je aspoň"
6262
6263 msgid "There are currently no outstanding actions."
6264 msgstr "Žiadne činnosti na vykonanie."
6265
6266 msgid "There are no default services lists in your image."
6267 msgstr "V tomto image nie sú zoznamy predvolených staníc."
6268
6269 msgid "There are no default settings in your image."
6270 msgstr "V tomto image nie sú predvolené nastavenia."
6271
6272 msgid "There are no updates available."
6273 msgstr "Nie sú dostupné žiadne aktualizácie."
6274
6275 msgid "There are now "
6276 msgstr "Teraz sú"
6277
6278 msgid ""
6279 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
6280 "Do you really want to continue?"
6281 msgstr ""
6282 "Vo zvolenej partícii nemusí byť dostatok miesta.\n"
6283 "Naozaj chcete pokračovať?"
6284
6285 msgid "There was an error downloading the packetlist. Please try again."
6286 msgstr "Chyba pri sťahovaní zoznamu paketov. Zopakujte."
6287
6288 msgid "There was an error getting the feed entries. Please try again."
6289 msgstr "Chyba pri načítavaní feedov. Skúste znova."
6290
6291 msgid "There was an error. The package:"
6292 msgstr "Vyskytla sa chyba. Balíček:"
6293
6294 msgid ""
6295 "There's a certificate update available for your dreambox. Would you like to "
6296 "apply this update now?"
6297 msgstr ""
6298 "K dispozícii je aktualizácia certifikátu pre Dreambox. Chcete ju teraz "
6299 "použiť?"
6300
6301 msgid ""
6302 "This DVD RW medium is already formatted - reformatting will erase all "
6303 "content on the disc."
6304 msgstr ""
6305 "Toto médium DVD RW je už naformátované - opätovným formátovaním sa vymaže "
6306 "celý obsah disku."
6307
6308 #, python-format
6309 msgid "This Dreambox can't decode %s streams!"
6310 msgstr "Tento Dreambox nedokáže dekódovať toky typu %s!"
6311
6312 msgid "This Month"
6313 msgstr "Tento mesiac"
6314
6315 msgid ""
6316 "This Plugin modifies the original PluginBrowser so you can move Plugins "
6317 "around."
6318 msgstr ""
6319
6320 msgid "This Week"
6321 msgstr "Tento týždeň"
6322
6323 msgid ""
6324 "This is a name you can give the AutoTimer. It will be shown in the Overview "
6325 "and the Preview."
6326 msgstr ""
6327 "Toto je názov, ktorý môžete dať automatickému časovaču. Zobrazí sa v "
6328 "prehľade a náhľade."
6329
6330 msgid "This is step number 2."
6331 msgstr "Toto je druhý krok."
6332
6333 msgid ""
6334 "This is the delay in hours that the AutoTimer will wait after a search to "
6335 "search the EPG again."
6336 msgstr ""
6337 "Toto je doba v hodinách, počas ktorej bude automatický časovač po hľadaní "
6338 "čakať na ďalšie hľadanie EPG."
6339
6340 msgid "This is the help screen. Feed me with something to display."
6341 msgstr "Toto je obrazovka Pomocníka. Zadajte niečo na zobrazenie."
6342
6343 msgid ""
6344 "This is what will be looked for in event titles. Note that looking for e.g. "
6345 "german umlauts can be tricky as you have to know the encoding the channel "
6346 "uses."
6347 msgstr ""
6348 "Toto sa bude hľadať v názvoch programov. Pamätajte, že hľadanie diakritiky "
6349 "bude komplikované, lebo musíte poznať kódovanie (znakovú sadu) EPG na "
6350 "stanici."
6351
6352 msgid ""
6353 "This plugin creates a USB stick which can be used to update the firmware of "
6354 "your Dreambox without the need for a network or WLAN connection.\n"
6355 "First, a USB stick needs to be prepared so that it becomes bootable.\n"
6356 "In the next step, an NFI image file can be downloaded from the update server "
6357 "and saved on the USB stick.\n"
6358 "If you already have a prepared bootable USB stick, please insert it now. "
6359 "Otherwise plug in a USB stick with a minimum size of 64 MB!"
6360 msgstr ""
6361 "Tento zásuvný modul vytvorí kľúč USB, ktorý sa dá použiť na aktualizáciu "
6362 "firmvéru Dreamboxa bez pripojenia LAN alebo WLAN.\n"
6363 "Najprv treba kľúč USB pripraviť tak, aby bol bootovateľný.\n"
6364 "Potom stiahnete súbor NFI zo servera a uložíte na kľúč USB.\n"
6365 "Ak ste si už pripravili bootovateľný kľúč USB, vložte ho. Ak nie, vložte "
6366 "kľúč USB s minimálnou kapacitou 64 MB."
6367
6368 msgid "This plugin is installed."
6369 msgstr "Tento modul je nainštalovaný."
6370
6371 msgid "This plugin is not installed."
6372 msgstr "Tento modul nie je nainštalovaný."
6373
6374 msgid "This plugin will be installed."
6375 msgstr "Tento modul sa nainštaluje."
6376
6377 msgid "This plugin will be removed."
6378 msgstr "Tento modul sa odstráni."
6379
6380 msgid "This setting controls the behavior when a timer matches a found event."
6381 msgstr ""
6382 "Toto nastavenie určuje, čo sa stane, keď sa časovač zhoduje s nájdeným "
6383 "programom."
6384
6385 msgid ""
6386 "This system tool is internally used to program the hardware with firmware "
6387 "updates."
6388 msgstr "Tento systémový nástroj sa používa na nahranie aktualizácií firmvéru."
6389
6390 msgid ""
6391 "This test checks for configured Nameservers.\n"
6392 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
6393 "- please check your DHCP, cabling and Adapter setup\n"
6394 "- if you configured your Nameservers manually please verify your entries in "
6395 "the \"Nameserver\" Configuration"
6396 msgstr ""
6397 "Tento test hľadá nakonfigurované DNS.\n"
6398 "Ak dostanete hlásenie „nepotvrdené“:\n"
6399 "- skontrolujte DHCP, kabeláž a nastavenie adaptéra\n"
6400 "- ak ste DNS konfigurovali ručne, skontrolujte údaje v nastavení "
6401 "„konfigurácia servera DNS“"
6402
6403 msgid ""
6404 "This test checks whether a network cable is connected to your LAN-Adapter.\n"
6405 "If you get a \"disconnected\" message:\n"
6406 "- verify that a network cable is attached\n"
6407 "- verify that the cable is not broken"
6408 msgstr ""
6409 "Tento test overuje, či je sieťový kábel pripojený k sieťovej karte.\n"
6410 "Ak dostanete hlásenie „odpojené“:\n"
6411 "- skontrolujte, či je pripojený sieťový kábel\n"
6412 "- skontrolujte, či kábel nie je prerušený"
6413
6414 msgid ""
6415 "This test checks whether a valid IP Address is found for your LAN Adapter.\n"
6416 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
6417 "- no valid IP Address was found\n"
6418 "- please check your DHCP, cabling and adapter setup"
6419 msgstr ""
6420 "Tento test overuje, či je platná IP adresa sieťovej karty.\n"
6421 "Ak dostanete hlásenie „nepotvrdené“:\n"
6422 "- nebola nájdená platná IP adresa\n"
6423 "- skontrolujte DHCP, kabeláž a nastavenie karty"
6424
6425 msgid ""
6426 "This test checks whether your LAN Adapter is set up for automatic IP Address "
6427 "configuration with DHCP.\n"
6428 "If you get a \"disabled\" message:\n"
6429 " - then your LAN Adapter is configured for manual IP Setup\n"
6430 "- verify thay you have entered correct IP informations in the AdapterSetup "
6431 "dialog.\n"
6432 "If you get an \"enabeld\" message:\n"
6433 "-verify that you have a configured and working DHCP Server in your network."
6434 msgstr ""
6435 "Tento test overuje, či máte sieťovú kartu nastavenú na automatické "
6436 "nastavenie IP adresy z DHCP.\n"
6437 "Ak dostanete hlásenie „vypnuté“:\n"
6438 " - máte sieťovú kartu nakonfigurovanú na ručné nastavenie IP adresy\n"
6439 "- skontrolujte, či ste zadali správne IP údaje v nastavovacom dialógu "
6440 "karty.\n"
6441 "Ak dostanete hlásenie „zapnuté“:\n"
6442 "- skontrolujte, či máte v sieti nakonfigurovaný a fungujúci server DHCP."
6443
6444 msgid "This test detects your configured LAN-Adapter."
6445 msgstr "Tento test zisťuje nakonfigurovanú sieťovú kartu."
6446
6447 msgid ""
6448 "This toggles the behavior on timer conflicts. If an AutoTimer matches an "
6449 "event that conflicts with an existing timer it will not ignore this event "
6450 "but add it disabled."
6451 msgstr ""
6452 "Toto nastavenie prepína činnosť pri konfliktoch časovača. Ak sa automatický "
6453 "časovač zjoduje s programom, ktorý koliduje s existujúcim časovačom, nebude "
6454 "ho ignorovať, ale pridá ho ako zrušený."
6455
6456 msgid "Three"
6457 msgstr "Tri"
6458
6459 msgid "Threshold"
6460 msgstr "Prah"
6461
6462 msgid "Thu"
6463 msgstr "Št"
6464
6465 msgid "Thumbnails"
6466 msgstr "Zmenšeniny"
6467
6468 msgid "Thursday"
6469 msgstr "Štvrtok"
6470
6471 msgid "Time"
6472 msgstr "Čas"
6473
6474 msgid "Time in minutes to append to recording."
6475 msgstr "Čas v minútach pridaný na konci záznamu"
6476
6477 msgid "Time in minutes to prepend to recording."
6478 msgstr "Čas v minútach pridaný pred začiatkom záznamu."
6479
6480 msgid "Time/Date Input"
6481 msgstr "Nastavenie dátumu a času"
6482
6483 msgid "Timer"
6484 msgstr "Časovač"
6485
6486 msgid "Timer Edit"
6487 msgstr "Úprava časovača"
6488
6489 msgid "Timer Editor"
6490 msgstr "Editor časovača"
6491
6492 msgid "Timer Type"
6493 msgstr "Úloha časovača"
6494
6495 msgid "Timer entry"
6496 msgstr "Položka časovača"
6497
6498 msgid "Timer log"
6499 msgstr "Záznam časovača"
6500
6501 msgid ""
6502 "Timer overlap in timers.xml detected!\n"
6503 "Please recheck it!"
6504 msgstr ""
6505 "Zistené prekrývanie časovačov v súbore timers.xml!\n"
6506 "Skontrolujte to!"
6507
6508 msgid "Timer record location"
6509 msgstr "Umiestnenie nahrávky časovača"
6510
6511 msgid "Timer sanity error"
6512 msgstr "Nerozumné časovanie"
6513
6514 msgid "Timer selection"
6515 msgstr "Voľba časovača"
6516
6517 msgid "Timer status:"
6518 msgstr "Stav časovača:"
6519
6520 msgid "Timer type"
6521 msgstr "Typ časovača"
6522
6523 msgid ""
6524 "Timerliste, verwaiste Film-Dateien und Einstellungs-Sicherungen automatisch "
6525 "bereinigen."
6526 msgstr ""
6527
6528 msgid ""
6529 "Timerliste, verwaiste Film-Dateien und Einstellungs-Sicherungen nach "
6530 "einstellbaren Regeln automatisch bereinigen."
6531 msgstr ""
6532
6533 msgid "Timeshift"
6534 msgstr "Časový posun"
6535
6536 msgid "Timeshift location"
6537 msgstr "Umiestnenie časového posunu"
6538
6539 msgid "Timeshift not possible!"
6540 msgstr "Časový posun nie je možný!"
6541
6542 msgid "Timezone"
6543 msgstr "Časové pásmo"
6544
6545 msgid "Title"
6546 msgstr "Titul"
6547
6548 msgid "Title properties"
6549 msgstr "Vlastnosti titulu"
6550
6551 msgid "Titleset mode"
6552 msgstr "Režim sady titulov"
6553
6554 msgid "To be used as simple downloading application by other Plugins."
6555 msgstr "Používa sa na jednoduché sťahovanie inými modulmi."
6556
6557 msgid ""
6558 "To update your Dreambox firmware, please follow these steps:\n"
6559 "1) Turn off your box with the rear power switch and make sure the bootable "
6560 "USB stick is plugged in.\n"
6561 "2) Turn mains back on and hold the DOWN button on the front panel pressed "
6562 "for 10 seconds.\n"
6563 "3) Wait for bootup and follow instructions of the wizard."
6564 msgstr ""
6565 "Ak chcete altualizovať firmvér Drreamboxa, postupujte takto:\n"
6566 "1) Vypnite Dreambox vypínačom na zadnej stene a overte si, či máte zasunutý "
6567 "bootovateľný kľúr USB.\n"
6568 "2) Zapnite vypínač na zadnej stene a podržte tlačidlo DOWN na prednej stene "
6569 "10 sekúnd stlačené.\n"
6570 "3) Vyčkajte na naštartovanie a riaďte sa pokynmi sprievodcu."
6571
6572 msgid "Today"
6573 msgstr "Dnes"
6574
6575 msgid "Tone Amplitude"
6576 msgstr "Amplitúda zvuku"
6577
6578 msgid "Tone mode"
6579 msgstr "Tónový režim"
6580
6581 msgid "Toneburst"
6582 msgstr "Tónový impulz"
6583
6584 msgid "Toneburst A/B"
6585 msgstr "Tónový impulz A/B"
6586
6587 msgid "Top favorites"
6588 msgstr "Najobľúbenejšie"
6589
6590 msgid "Top rated"
6591 msgstr "Najvyššie hodnotené"
6592
6593 msgid "Track"
6594 msgstr "Stopa"
6595
6596 msgid "TrafficInfo shows German traffic jams."
6597 msgstr ""
6598
6599 msgid "Translation"
6600 msgstr "Preklad"
6601
6602 msgid "Translation:"
6603 msgstr "Preklad:"
6604
6605 msgid "Transmission mode"
6606 msgstr "Režim prenosu"
6607
6608 msgid "Transponder"
6609 msgstr "Transpondér"
6610
6611 msgid "Travel & Events"
6612 msgstr "Cestovanie a udalosti"
6613
6614 msgid "Tries left:"
6615 msgstr "Zostávajúce pokusy:"
6616
6617 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
6618 msgstr "Pokúšam sa nájsť použité transpondéry v káblovej sieti ... čakajte..."
6619
6620 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
6621 msgstr "Pokúšam sa nájsť použité transpondéry v káblovej sieti... čakajte..."
6622
6623 msgid "Trying to download a new packetlist. Please wait..."
6624 msgstr "Pokúšam sa stiahnuť nový zoznam paketov. Čakajte..."
6625
6626 msgid "Trying to download the Youtube feed entries. Please wait..."
6627 msgstr "Pokúšam sa stiahnuť feedy YouTube. Čakajte..."
6628
6629 msgid "Trying to download the Youtube search results. Please wait..."
6630 msgstr "Pokúšam sa stiahnuť výsledky hľadania YouTube. Čakajte..."
6631
6632 msgid "Tue"
6633 msgstr "Ut"
6634
6635 msgid "Tuesday"
6636 msgstr "Utorok"
6637
6638 msgid "Tune"
6639 msgstr "Naladiť"
6640
6641 msgid "Tune failed!"
6642 msgstr "Ladenie zlyhalo!"
6643
6644 msgid "Tuner"
6645 msgstr "Tuner"
6646
6647 msgid "Tuner "
6648 msgstr "Tuner "
6649
6650 msgid "Tuner Slot"
6651 msgstr "Otvor pre tuner"
6652
6653 msgid "Tuner configuration"
6654 msgstr "Nastavenie tunera"
6655
6656 msgid "Tuner status"
6657 msgstr "Stav tunera"
6658
6659 msgid "Tuner type"
6660 msgstr "Typ tunera"
6661
6662 msgid "Turkish"
6663 msgstr "Turečtina"
6664
6665 msgid "Two"
6666 msgstr "Dva"
6667
6668 msgid "Type"
6669 msgstr "Typ"
6670
6671 msgid "Type of scan"
6672 msgstr "Druh vyhľadávania"
6673
6674 msgid "USALS"
6675 msgstr "USALS"
6676
6677 msgid "USB Stick"
6678 msgstr "Kľúč USB"
6679
6680 msgid "USB stick wizard"
6681 msgstr "Sprievodca pre kľúč USB"
6682
6683 msgid "Ukrainian"
6684 msgstr "Ukrajinčina"
6685
6686 msgid ""
6687 "Unable to complete filesystem check.\n"
6688 "Error: "
6689 msgstr ""
6690 "Nemôžem dokončiť kontrolu systému súborov.\n"
6691 "Chyba: "
6692
6693 msgid ""
6694 "Unable to initialize harddisk.\n"
6695 "Error: "
6696 msgstr ""
6697 "Nemôžem inicializovať pevný disk.\n"
6698 "Chyba: "
6699
6700 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
6701 msgstr "Nepotvrdený príkaz DiSEqC"
6702
6703 msgid "Undo install"
6704 msgstr "Späť inštalácia"
6705
6706 msgid "Undo uninstall"
6707 msgstr "Späť odinštalácia"
6708
6709 msgid "Unencrypted"
6710 msgstr "Nešifrované"
6711
6712 msgid "UnhandledKey"
6713 msgstr ""
6714
6715 msgid "Unicable"
6716 msgstr "Unicable"
6717
6718 msgid "Unicable LNB"
6719 msgstr "Unicable LNB"
6720
6721 msgid "Unicable Martix"
6722 msgstr ""
6723
6724 msgid "Uninstall"
6725 msgstr "Odinštalovať"
6726
6727 msgid "United States"
6728 msgstr "Spojené štáty"
6729
6730 msgid "Universal LNB"
6731 msgstr "Univerzálny LNB"
6732
6733 msgid "Unknown"
6734 msgstr "Neznáme"
6735
6736 msgid ""
6737 "Unless this is enabled AutoTimer will NOT automatically look for events "
6738 "matching your AutoTimers but only when you leave the GUI with the green "
6739 "button."
6740 msgstr ""
6741 "Kým nie je toto zapnuté, automatický časovač NEBUDE automaticky hľadať "
6742 "vyhovujúce programy, len po skončení prehľadu stlačením zeleného tlačidla."
6743
6744 msgid "Unmount failed"
6745 msgstr "Odmontovanie zlyhalo"
6746
6747 msgid "Unsupported"
6748 msgstr "Nepodporované"
6749
6750 msgid "UnwetterInfo shows German storm information."
6751 msgstr ""
6752
6753 msgid "Update"
6754 msgstr "Aktualizovať"
6755
6756 msgid "Update done..."
6757 msgstr "Aktualizácia skončila."
6758
6759 msgid ""
6760 "Update done... The genuine dreambox test will now be rerun and should not "
6761 "ask you to update again."
6762 msgstr ""
6763 "Aktualizácia je hotová. Test pravosti Dreamboxa sa teraz zopakuje bez ďalšej "
6764 "žiadosti o aktualizáciu."
6765
6766 msgid "Updatefeed not available."
6767 msgstr "Aktualizačný feed je nedostupný."
6768
6769 msgid ""
6770 "Updating failed. Nothing is broken, just the update couldn't be applied."
6771 msgstr ""
6772 "Aktualizácia sa nepodarila. Nič nie je poškodené, len aktualizácia "
6773 "neprebehla."
6774
6775 msgid "Updating finished. Here is the result:"
6776 msgstr "Aktualizácia je skončená. Tu je výsledok:"
6777
6778 msgid "Updating software catalog"
6779 msgstr "Aktualizácia katalógu softvéru"
6780
6781 msgid "Updating, please wait..."
6782 msgstr "Aktualizujem, čakajte..."
6783
6784 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
6785 msgstr "Aktualizujem... Čakajte... Môže to trvať pár minút..."
6786
6787 msgid "Upgrade finished."
6788 msgstr "Aktualizácia je skončená."
6789
6790 msgid "Upgrading"
6791 msgstr "Aktualizujem"
6792
6793 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
6794 msgstr "Aktualizujem Dreambox... Čakajte"
6795
6796 msgid "Upper bound of timespan."
6797 msgstr "Horná hranica časového obdobia."
6798
6799 msgid ""
6800 "Upper bound of timespan. Nothing after this time will be matched. Offsets "
6801 "are not taken into account!"
6802 msgstr ""
6803 "Horná hranica časového obdobia. Nič za tým nebude vyhovovať. Posuny sa "
6804 "nepočítajú."
6805
6806 msgid "Use"
6807 msgstr "Použiť"
6808
6809 msgid "Use DHCP"
6810 msgstr "Použiť DHCP"
6811
6812 msgid "Use Interface"
6813 msgstr "Použiť sieťový adaptér"
6814
6815 msgid "Use Power Measurement"
6816 msgstr "Použiť meranie spotreby"
6817
6818 msgid "Use a custom location"
6819 msgstr "Použiť vlastné umiestnenie"
6820
6821 msgid "Use a gateway"
6822 msgstr "Použiť bránu"
6823
6824 msgid "Use and control multiple Dreamboxes with different RCs."
6825 msgstr "Na riadenie viacerých Dreamboxov s rôznymi RC."
6826
6827 msgid "Use power measurement"
6828 msgstr "Použiť meranie spotreby"
6829
6830 msgid "Use the Networkwizard to configure selected network adapter"
6831 msgstr ""
6832 "Použiť Sprievodcu nastavením siete na nastavenie zvoleného sieťového adaptéra"
6833
6834 msgid "Use the Networkwizard to configure your Network\n"
6835 msgstr "Na nastavenie siete použiť sprievodcu sieťou\n"
6836
6837 msgid ""
6838 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
6839 "\n"
6840 "Please set up tuner A"
6841 msgstr ""
6842 "Šípkou doľava a doprava zmeňte voľbu.\n"
6843 "\n"
6844 "Nastavte tuner A"
6845
6846 msgid ""
6847 "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
6848 "press OK."
6849 msgstr ""
6850 "Šípkami nahor alebo nadol na diaľkovom ovládači vyberte voľbu. Potom stlačte "
6851 "tlačidlo OK."
6852
6853 msgid "Use this input device settings?"
6854 msgstr "Použiť nastavenia vstupného zariadenia?"
6855
6856 msgid "Use this settings?"
6857 msgstr "Použiť toto nastavenie?"
6858
6859 msgid "Use this video enhancement settings?"
6860 msgstr "Použiť toto rozšírené nastavenie obrazu?"
6861
6862 msgid "Use time of currently running service"
6863 msgstr "Použiť čas práve bežiacej stanice"
6864
6865 msgid "Use usals for this sat"
6866 msgstr "Pre tento satelit použiť USALS"
6867
6868 msgid "Use wizard to set up basic features"
6869 msgstr "Použiť sprievodcu pre nastavenie základných funkcií"
6870
6871 msgid "Used service scan type"
6872 msgstr "Typ vyhľadávania staníc"
6873
6874 msgid "User defined"
6875 msgstr "Užívateľsky definované"
6876
6877 msgid "User management"
6878 msgstr "Správa užívateľov"
6879
6880 msgid "Usermanager"
6881 msgstr "Správca užívateľov"
6882
6883 msgid "Username"
6884 msgstr "Užívateľské meno"
6885
6886 msgid "VCR scart"
6887 msgstr "Scart - videorekordér"
6888
6889 msgid "VMGM (intro trailer)"
6890 msgstr ""
6891
6892 msgid "VPS-Plugin"
6893 msgstr ""
6894
6895 msgid "Vali-XD skin"
6896 msgstr "Vzhľad Vali-XD"
6897
6898 msgid "Vali.HD.atlantis skin"
6899 msgstr "Vzhľad Vali.HD.atlantis"
6900
6901 msgid "Vali.HD.nano skin"
6902 msgstr "Vzhľad Vali.HD.nano"
6903
6904 msgid "Vali.HD.warp skin"
6905 msgstr "Vzhľad Vali.HD.warp"
6906
6907 msgid ""
6908 "Verify your Dreambox authenticity by running the genuine dreambox plugin!"
6909 msgstr ""
6910 "Skontrolujte pravosť Dreamboxa spustením modulu ne overenie jeho pravosti."
6911
6912 msgid "Verifying your internet connection..."
6913 msgstr "Kontrola internetového pripojenia..."
6914
6915 msgid "Vertical"
6916 msgstr "Zvislá"
6917
6918 msgid "Video Fine-Tuning"
6919 msgstr "Jemné nastavenie obrazu"
6920
6921 msgid "Video Fine-Tuning Wizard"
6922 msgstr "Sprievodca jemným nastavením obrazu"
6923
6924 msgid "Video Output"
6925 msgstr "Výstup obrazu"
6926
6927 msgid "Video PID"
6928 msgstr "Obrazový PID"
6929
6930 msgid "Video Setup"
6931 msgstr "Nastavenie obrazu"
6932
6933 msgid "Video Wizard"
6934 msgstr "Sprievodca k obrazu"
6935
6936 msgid "Video enhancement preview"
6937 msgstr "Náhľad rozšíreného nastavenia obrazu"
6938
6939 msgid "Video enhancement settings"
6940 msgstr "Rozšírené nastavenia obrazu"
6941
6942 msgid "Video enhancement setup"
6943 msgstr "Rozšírené nastavenie obrazu"
6944
6945 msgid ""
6946 "Video input selection\n"
6947 "\n"
6948 "Please press OK if you can see this page on your TV (or select a different "
6949 "input port).\n"
6950 "\n"
6951 "The next input port will be automatically probed in 10 seconds."
6952 msgstr ""
6953 "Voľba obrazového vstupu\n"
6954 "\n"
6955 "Stlačte tlačidlo OK, ak na televízore vidíte túto stranu (alebo zvoľte iný "
6956 "vstup).\n"
6957 "\n"
6958 "Nasledujúci vstup sa&nb