add MultiPixmap... like MultiColorLabel
[enigma2.git] / po / pl.po
1 # English translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2008-06-10 11:43+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2008-04-06 16:20+0100\n"
12 "Last-Translator: Sebastian <zbigzbig2@op.pl> Corrections: SileliS "
13 "<silelis@tlen.pl> \n"
14 "Language-Team: none\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
19
20 msgid ""
21 "\n"
22 "Enigma2 will restart after the restore"
23 msgstr ""
24 "\n"
25 "Enigma2 zostanie zrestartowana po przywróceniu"
26
27 msgid " "
28 msgstr ""
29
30 msgid "\"?"
31 msgstr ""
32
33 msgid "#000000"
34 msgstr "#000000"
35
36 msgid "#0064c7"
37 msgstr "#0064c7"
38
39 msgid "#25062748"
40 msgstr "#25062748"
41
42 msgid "#389416"
43 msgstr "#389416"
44
45 msgid "#80000000"
46 msgstr "#80000000"
47
48 msgid "#80ffffff"
49 msgstr "#80ffffff"
50
51 msgid "#bab329"
52 msgstr "#bab329"
53
54 msgid "#f23d21"
55 msgstr "#f23d21"
56
57 msgid "#ffffff"
58 msgstr "#ffffff"
59
60 msgid "#ffffffff"
61 msgstr "#ffffffff"
62
63 msgid "%H:%M"
64 msgstr "%H:%M"
65
66 #, python-format
67 msgid "%d min"
68 msgstr "%d min"
69
70 msgid "%d.%B %Y"
71 msgstr "%d.%B %Y"
72
73 #, python-format
74 msgid ""
75 "%s\n"
76 "(%s, %d MB free)"
77 msgstr ""
78 "%s\n"
79 "(%s, %d MB wolne)"
80
81 #, python-format
82 msgid "%s (%s)\n"
83 msgstr "%s (%s)\n"
84
85 msgid "(ZAP)"
86 msgstr "(Przełącz)"
87
88 msgid "(empty)"
89 msgstr "(puste)"
90
91 msgid "(show optional DVD audio menu)"
92 msgstr ""
93
94 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
95 msgstr "katalog /usr/share/enigma2"
96
97 msgid "/var directory"
98 msgstr "katalog /var"
99
100 msgid "0"
101 msgstr "0"
102
103 msgid "1"
104 msgstr "1"
105
106 msgid "1.0"
107 msgstr "1.0"
108
109 msgid "1.1"
110 msgstr "1.1"
111
112 msgid "1.2"
113 msgstr "1.2"
114
115 msgid "12V output"
116 msgstr "12V wyjście"
117
118 msgid "13 V"
119 msgstr "13 V"
120
121 msgid "16:10"
122 msgstr "16:10"
123
124 msgid "16:10 Letterbox"
125 msgstr "16:10 Letterbox"
126
127 msgid "16:10 PanScan"
128 msgstr "16:10 PanScan"
129
130 msgid "16:9"
131 msgstr "16:9"
132
133 msgid "16:9 Letterbox"
134 msgstr "16:9 Letterbox"
135
136 msgid "16:9 always"
137 msgstr "16:9 zawsze"
138
139 msgid "18 V"
140 msgstr "18 V"
141
142 msgid "2"
143 msgstr "2"
144
145 msgid "3"
146 msgstr "3"
147
148 msgid "30 minutes"
149 msgstr "30 minut"
150
151 msgid "4"
152 msgstr "4"
153
154 msgid "4:3"
155 msgstr "4:3"
156
157 msgid "4:3 Letterbox"
158 msgstr "4:3 Letterbox"
159
160 msgid "4:3 PanScan"
161 msgstr "4:3 PanScan"
162
163 msgid "5"
164 msgstr "5"
165
166 msgid "5 minutes"
167 msgstr "5 minut"
168
169 msgid "50 Hz"
170 msgstr "50 Hz"
171
172 msgid "6"
173 msgstr "6"
174
175 msgid "60 minutes"
176 msgstr "60 minut"
177
178 msgid "7"
179 msgstr "7"
180
181 msgid "8"
182 msgstr "8"
183
184 msgid "9"
185 msgstr "9"
186
187 msgid "<unknown>"
188 msgstr "<nieznany>"
189
190 msgid "??"
191 msgstr "??"
192
193 msgid "A"
194 msgstr "A"
195
196 #, python-format
197 msgid ""
198 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
199 "Do you want to keep your version?"
200 msgstr ""
201 "Plik konfiguracyjny (%s) został zmodyfikowany od instalacji.\n"
202 "Czy zachować aktualną wersję?"
203
204 msgid ""
205 "A finished record timer wants to set your\n"
206 "Dreambox to standby. Do that now?"
207 msgstr ""
208 "Zakończone nagrywanie chce ustawić twojego\n"
209 "Dreamboxa w stan czuwania. Zrobić to teraz?"
210
211 msgid ""
212 "A finished record timer wants to shut down\n"
213 "your Dreambox. Shutdown now?"
214 msgstr ""
215 "Zakończone nagrywanie chce wyłączyć\n"
216 "twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
217
218 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
219 msgstr "Graficzny EPG dla wszystkich usług określonego bukietu"
220
221 #, python-format
222 msgid ""
223 "A record has been started:\n"
224 "%s"
225 msgstr ""
226 "Nagrywanie rozpoczęło się:\n"
227 "%s"
228
229 msgid ""
230 "A recording is currently running.\n"
231 "What do you want to do?"
232 msgstr ""
233 "Nagrywanie w toku.\n"
234 "Co chcesz zrobić?"
235
236 msgid ""
237 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
238 "configure the positioner."
239 msgstr "Nagrywanie w toku. Zakończ nagrywanie przed ustawieniem pozycjonera."
240
241 msgid ""
242 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
243 "start the satfinder."
244 msgstr ""
245 "Nagrywanie w toku . Zatrzymaj nagrywanie przed uruchomieniem miernika "
246 "sygnału."
247
248 msgid ""
249 "A sleep timer wants to set your\n"
250 "Dreambox to standby. Do that now?"
251 msgstr ""
252 "Wyłącznik czasowy chce ustawić twojego\n"
253 "Dreamboxa w trybie czuwania. Zrobić to teraz?"
254
255 msgid ""
256 "A sleep timer wants to shut down\n"
257 "your Dreambox. Shutdown now?"
258 msgstr ""
259 "Wyłącznik czasowy chce wyłączyć\n"
260 "twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
261
262 msgid ""
263 "A timer failed to record!\n"
264 "Disable TV and try again?\n"
265 msgstr ""
266 "Timer nie mógł nagrać!\n"
267 "Wyłączyć TV i spróbować ponownie?\n"
268
269 msgid "A/V Settings"
270 msgstr "Ustawienia A/V"
271
272 msgid "AA"
273 msgstr "AA"
274
275 msgid "AB"
276 msgstr "AB"
277
278 msgid "AC3 default"
279 msgstr "AC3 domyślnie"
280
281 msgid "AC3 downmix"
282 msgstr "AC3 downmix"
283
284 msgid "AGC"
285 msgstr "AGC"
286
287 msgid "AGC:"
288 msgstr "AGC:"
289
290 msgid "About"
291 msgstr "O tunerze..."
292
293 msgid "About..."
294 msgstr "Informacje o tunerze..."
295
296 msgid "Action on long powerbutton press"
297 msgstr "Akcja po długim naciśnięciu Power"
298
299 msgid "Activate Picture in Picture"
300 msgstr "Aktywuj PiP"
301
302 msgid "Activate network settings"
303 msgstr "Aktywuj ustawienia sieci"
304
305 msgid "Adapter settings"
306 msgstr ""
307
308 msgid "Add"
309 msgstr "Dodaj"
310
311 msgid "Add a mark"
312 msgstr "Dodaj zaznaczone"
313
314 msgid "Add timer"
315 msgstr "Dodaj timer"
316
317 msgid "Add to bouquet"
318 msgstr "Dodaj do bukietu"
319
320 msgid "Add to favourites"
321 msgstr "Dodaj do ulubionych"
322
323 msgid ""
324 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
325 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
326 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
327 "test screens."
328 msgstr ""
329 "Dostosuj ustawienie koloru, żeby wszystkie cienie koloru były rozróżnialne, "
330 "ale wydały się tak nasycone jak tylko możliwie. Jeśli jesteś zadowolony z "
331 "rezultatu wciśnij OK aby wyjść z dostosowania video lub wybierz numer aby "
332 "zobaczyć inny testowy ekran."
333
334 msgid "Advanced"
335 msgstr "Zaawansowane"
336
337 msgid "Advanced Video Setup"
338 msgstr "Zawansowana Konfiguracja Wideo"
339
340 msgid "After event"
341 msgstr "Po wydarzeniu"
342
343 msgid ""
344 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
345 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
346 msgstr ""
347 "Gdy kreator zostanie zakończony , możesz ochronić pojedyncze serwisy. "
348 "Nakierować ręcznie Dreamboxa jak to zrobić."
349
350 msgid "Album:"
351 msgstr "Album:"
352
353 msgid "All"
354 msgstr "Wszystkie"
355
356 msgid "All..."
357 msgstr "Wszystkie..."
358
359 msgid "Alpha"
360 msgstr "Przezroczystość"
361
362 msgid "Alternative radio mode"
363 msgstr "Alternatywny tryb radiowy"
364
365 msgid "Alternative services tuner priority"
366 msgstr "Alternatywny priorytet tunera usług"
367
368 msgid "An empty filename is illegal."
369 msgstr "Pusta nazwa pliku jest nielegalna."
370
371 msgid "Arabic"
372 msgstr "Arabski"
373
374 msgid ""
375 "Are you sure you want to enable WLAN support?\n"
376 "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox and press OK.\n"
377 "\n"
378 msgstr ""
379
380 msgid ""
381 "Are you sure you want to enable your local network?\n"
382 "\n"
383 msgstr ""
384
385 msgid ""
386 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
387 "\n"
388 msgstr ""
389
390 msgid "Artist:"
391 msgstr "Artysta:"
392
393 msgid "Ask before shutdown:"
394 msgstr "Zapytaj przed wyłączeniem:"
395
396 msgid "Ask user"
397 msgstr "Zapytaj użytkownika"
398
399 msgid "Aspect Ratio"
400 msgstr "Format obrazu:"
401
402 msgid "Audio"
403 msgstr "Dźwięk"
404
405 msgid "Audio Options..."
406 msgstr "Opcje Dźwięku..."
407
408 msgid "Auto"
409 msgstr "Auto"
410
411 msgid "Auto scart switching"
412 msgstr "Auto przełączanie scart"
413
414 msgid "Automatic"
415 msgstr "Automatycznie"
416
417 msgid "Automatic Scan"
418 msgstr "Automatyczne skanowanie"
419
420 msgid "B"
421 msgstr "B"
422
423 msgid "BA"
424 msgstr "BA"
425
426 msgid "BB"
427 msgstr "BB"
428
429 msgid "BER"
430 msgstr "BER"
431
432 msgid "BER:"
433 msgstr "BER:"
434
435 msgid "Back"
436 msgstr ""
437
438 msgid "Backup"
439 msgstr "Kopia"
440
441 msgid "Backup Location"
442 msgstr "Lokalizacja kopii"
443
444 msgid "Backup Mode"
445 msgstr "Tryb kopii"
446
447 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
448 msgstr "Kopia ukończona. Wciśnij OK aby zobaczyć rezultat."
449
450 msgid "Band"
451 msgstr "Pasmo"
452
453 msgid "Bandwidth"
454 msgstr "Szerokie pasmo"
455
456 msgid "Begin time"
457 msgstr "Czas rozpoczęcia"
458
459 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
460 msgstr "Zachowanie 'przerwy' gdy zatrzymany"
461
462 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
463 msgstr "Zachowanie przycisku 0 w trybie PiP"
464
465 msgid "Behavior when a movie is started"
466 msgstr "Zachowanie kiedy film rozpoczęty"
467
468 msgid "Behavior when a movie is stopped"
469 msgstr "Zachowanie kiedy film zatrzymany"
470
471 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
472 msgstr "Zachowanie kiedy film osiąga koniec"
473
474 msgid "Brightness"
475 msgstr "Jasność"
476
477 msgid "Bus: "
478 msgstr "Bus:"
479
480 msgid ""
481 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
482 "displayed."
483 msgstr "Poprzez wciśnięcie OK na pilocie, pasek info będzie wyświetlany."
484
485 msgid "C-Band"
486 msgstr "Pasmo C"
487
488 msgid "CF Drive"
489 msgstr "Karta CF"
490
491 msgid "CVBS"
492 msgstr "CVBS"
493
494 msgid "Cable"
495 msgstr "Kablówka"
496
497 msgid "Cache Thumbnails"
498 msgstr "Przechowuj strony"
499
500 msgid "Call monitoring"
501 msgstr "Monitor rozmów"
502
503 msgid "Cancel"
504 msgstr "Anuluj"
505
506 msgid "Capacity: "
507 msgstr "Pojemność:"
508
509 msgid "Card"
510 msgstr "Karta"
511
512 msgid "Catalan"
513 msgstr "Hiszpański"
514
515 msgid "Change bouquets in quickzap"
516 msgstr "Automatyczna zmiana bukietów"
517
518 msgid "Change pin code"
519 msgstr "Zmień kod pin"
520
521 msgid "Change service pin"
522 msgstr "Zmien pin serwisowy"
523
524 msgid "Change service pins"
525 msgstr "Zmień piny serwisowe"
526
527 msgid "Change setup pin"
528 msgstr "Zmień pin instalatora"
529
530 msgid "Channel"
531 msgstr "Kanał"
532
533 msgid "Channel Selection"
534 msgstr "Wybór kanału"
535
536 msgid "Channel:"
537 msgstr "Kanał:"
538
539 msgid "Channellist menu"
540 msgstr "Menu listy kanałów"
541
542 msgid "Chap."
543 msgstr ""
544
545 msgid "Chapter"
546 msgstr ""
547
548 msgid "Chapter:"
549 msgstr ""
550
551 msgid "Check"
552 msgstr "Sprawdź"
553
554 msgid "Checking Filesystem..."
555 msgstr "Sprawdzanie Systemu Plików..."
556
557 msgid "Choose Tuner"
558 msgstr "Wybierz tuner"
559
560 msgid "Choose bouquet"
561 msgstr "Wybierz bukiet"
562
563 msgid "Choose source"
564 msgstr "Wybierz źródło"
565
566 msgid "Choose target folder"
567 msgstr "Wybierz folder docelowy"
568
569 msgid "Choose your Skin"
570 msgstr "Wybierz swój skin"
571
572 msgid "Cleanup"
573 msgstr "Czyść"
574
575 msgid "Clear before scan"
576 msgstr "Czyść przed skanowaniem"
577
578 msgid "Clear log"
579 msgstr "Wyczyść log"
580
581 msgid "Close"
582 msgstr ""
583
584 msgid "Code rate high"
585 msgstr "Poziom kodu wysoki"
586
587 msgid "Code rate low"
588 msgstr "Poziom kodu niski"
589
590 msgid "Coderate HP"
591 msgstr "Poziom kodu HP"
592
593 msgid "Coderate LP"
594 msgstr "Poziom kodu LP"
595
596 msgid "Color Format"
597 msgstr "Format kolorów"
598
599 msgid "Command execution..."
600 msgstr ""
601
602 msgid "Command order"
603 msgstr "Wydawanie poleceń"
604
605 msgid "Committed DiSEqC command"
606 msgstr "Wypełnij polecenia DiSEqC"
607
608 msgid "Common Interface"
609 msgstr "Moduł Dostępu"
610
611 msgid "Compact Flash"
612 msgstr "Compact Flash"
613
614 msgid "Compact flash card"
615 msgstr "Karta Compact flash"
616
617 msgid "Complete"
618 msgstr "Ukończono"
619
620 msgid "Configuration Mode"
621 msgstr "Tryb konfiguracji"
622
623 msgid "Configure your internal LAN"
624 msgstr ""
625
626 msgid "Configure your internal LAN again"
627 msgstr ""
628
629 msgid "Configure your wireless LAN"
630 msgstr ""
631
632 msgid "Configure your wireless LAN again"
633 msgstr ""
634
635 msgid "Configuring"
636 msgstr "Konfigurowanie"
637
638 msgid "Confirm"
639 msgstr "Zatwierdź"
640
641 msgid "Conflicting timer"
642 msgstr "Konflikt timera"
643
644 msgid "Connect to the Internet with a USB Wlan Stick"
645 msgstr ""
646
647 msgid "Connect to the Internet with your local LAN"
648 msgstr ""
649
650 msgid "Connected to Fritz!Box!"
651 msgstr "Połączono z  Fritz!Box!"
652
653 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
654 msgstr "Łączenie z  Fritz!Box..."
655
656 #, python-format
657 msgid ""
658 "Connection to Fritz!Box\n"
659 "failed! (%s)\n"
660 "retrying..."
661 msgstr ""
662 "Połączenie z  Fritz!Box\n"
663 "nieudane! (%s)\n"
664 "ponawianie..."
665
666 msgid "Constellation"
667 msgstr "Konstelacja"
668
669 msgid "Continue playing"
670 msgstr ""
671
672 msgid "Contrast"
673 msgstr "Kontrast"
674
675 msgid "Create movie folder failed"
676 msgstr "Tworzenie katalogu filmu nieudane"
677
678 msgid "Creating partition failed"
679 msgstr "Tworzenie partycji nieudane"
680
681 msgid "Croatian"
682 msgstr "Chorwacki"
683
684 msgid "Current Transponder"
685 msgstr "Aktualny Transponder"
686
687 msgid "Current settings:"
688 msgstr "Aktualne ustawienia:"
689
690 msgid "Current version:"
691 msgstr "Aktualna wersja:"
692
693 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
694 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '1'/'3'"
695
696 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
697 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '4'/'6'"
698
699 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
700 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '7'/'9'"
701
702 msgid "Customize"
703 msgstr "Przystosuj"
704
705 msgid "Cut"
706 msgstr "Wytnij"
707
708 msgid "Cutlist editor..."
709 msgstr "Edytor wyciętej listy..."
710
711 msgid "Czech"
712 msgstr "Czeski"
713
714 msgid "DHCP"
715 msgstr ""
716
717 msgid "DVB-S"
718 msgstr "DVB-S"
719
720 msgid "DVB-S2"
721 msgstr "DVB-S2"
722
723 msgid "DVD ENTER key"
724 msgstr ""
725
726 msgid "DVD Player"
727 msgstr ""
728
729 msgid "DVD down key"
730 msgstr ""
731
732 msgid "DVD left key"
733 msgstr ""
734
735 msgid "DVD right key"
736 msgstr ""
737
738 msgid "DVD up key"
739 msgstr ""
740
741 msgid "Danish"
742 msgstr "Duński"
743
744 msgid "Date"
745 msgstr "Data"
746
747 msgid "Deep Standby"
748 msgstr "Głębokie Czuwanie"
749
750 msgid "Default services lists"
751 msgstr ""
752
753 msgid "Default settings"
754 msgstr ""
755
756 msgid "Delay"
757 msgstr "Opóźnienie"
758
759 msgid "Delete"
760 msgstr "Skasuj"
761
762 msgid "Delete entry"
763 msgstr "Skasuj wstęp"
764
765 msgid "Delete failed!"
766 msgstr "Kasowanie nieudane!"
767
768 #, python-format
769 msgid ""
770 "Delete no more configured satellite\n"
771 "%s?"
772 msgstr ""
773
774 msgid "Description"
775 msgstr "Opis"
776
777 msgid "Detected HDD:"
778 msgstr "Wykryto Hdd:"
779
780 msgid "Detected NIMs:"
781 msgstr "Wykryto NIMs:"
782
783 msgid "DiSEqC"
784 msgstr "DiSEqC"
785
786 msgid "DiSEqC A/B"
787 msgstr "DiSEqC A/B"
788
789 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
790 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
791
792 msgid "DiSEqC Mode"
793 msgstr "Tryb DiSEqC"
794
795 msgid "DiSEqC mode"
796 msgstr "Tryb DiSEqC"
797
798 msgid "DiSEqC repeats"
799 msgstr "Odpowiedzi DiSEqC"
800
801 msgid "Disable"
802 msgstr "Wyłącz"
803
804 msgid "Disable Picture in Picture"
805 msgstr "Wyłącz PiP"
806
807 msgid "Disable Subtitles"
808 msgstr "Wyłącz napisy"
809
810 msgid "Disabled"
811 msgstr "Wyłączone"
812
813 #, python-format
814 msgid ""
815 "Disconnected from\n"
816 "Fritz!Box! (%s)\n"
817 "retrying..."
818 msgstr ""
819 "Rozłączono z\n"
820 "Fritz!Box! (%s)\n"
821 "ponawianie..."
822
823 msgid "Dish"
824 msgstr "Antena"
825
826 msgid "Display 16:9 content as"
827 msgstr "Wyświetlaj zawartość 16:9 jako"
828
829 msgid "Display 4:3 content as"
830 msgstr "Wyświetlaj zawartość 4:3 jako"
831
832 msgid "Display Setup"
833 msgstr "Ustawienia LCD"
834
835 msgid ""
836 "Do you really want to REMOVE\n"
837 "the plugin \""
838 msgstr ""
839 "Czy naprawdę chcesz usunąć\n"
840 "plugin \""
841
842 msgid ""
843 "Do you really want to check the filesystem?\n"
844 "This could take lots of time!"
845 msgstr ""
846 "Czy na pewno chcesz sprawdzić sysem plików?\n"
847 "To może długo potrwać!"
848
849 #, python-format
850 msgid "Do you really want to delete %s?"
851 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć %s?"
852
853 msgid ""
854 "Do you really want to download\n"
855 "the plugin \""
856 msgstr ""
857 "Czy naprawdę chcesz pobrać\n"
858 "plugin \""
859
860 msgid "Do you really want to exit?"
861 msgstr "Czy chcesz wyjść?"
862
863 msgid ""
864 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
865 "All data on the disk will be lost!"
866 msgstr ""
867 "Czy chcesz zainicjować Hdd?\n"
868 "Wszystkie dane na dysku zostaną skasowane!"
869
870 msgid ""
871 "Do you want to backup now?\n"
872 "After pressing OK, please wait!"
873 msgstr ""
874 "Czy chcesz zrobić teraz kopię?\n"
875 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
876
877 msgid "Do you want to do a service scan?"
878 msgstr "Czy chcesz przeprowadzić skanowanie serwisów?"
879
880 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
881 msgstr "Czy chcesz wykonać kolejne ręczne skanowanie?"
882
883 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
884 msgstr "czy chcesz włączyć kontrole rodzicielską w twoim Dreamboxie?"
885
886 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
887 msgstr ""
888
889 msgid "Do you want to restore your settings?"
890 msgstr "Czy chcesz przywrócić swoje ustawienia?"
891
892 msgid "Do you want to resume this playback?"
893 msgstr "Czy chcesz wznowić odtwarzanie?"
894
895 msgid ""
896 "Do you want to update your Dreambox?\n"
897 "After pressing OK, please wait!"
898 msgstr ""
899 "Czy chcesz zaktualizować swojego Dreamboxa?\n"
900 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
901
902 msgid "Do you want to view a tutorial?"
903 msgstr "Czy chcesz zobaczyć podręcznik?"
904
905 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
906 msgstr "Nie zatrzymuj aktualnego wydarzenia ale wyłącz nadchodzące"
907
908 #, python-format
909 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
910 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów"
911
912 #, python-format
913 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
914 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów z %d błędami"
915
916 msgid "Download Plugins"
917 msgstr "Pobierz pluginy"
918
919 msgid "Downloadable new plugins"
920 msgstr "Do pobrania nowe pluginy"
921
922 msgid "Downloadable plugins"
923 msgstr "Pluginy do pobrania"
924
925 msgid "Downloading"
926 msgstr "Pobieranie..."
927
928 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
929 msgstr "Pobieranie informacji o pluginie. Proszę czekać..."
930
931 msgid "Dutch"
932 msgstr "Holenderski"
933
934 msgid "E"
935 msgstr "E"
936
937 msgid "EPG Selection"
938 msgstr "Wybór EPG"
939
940 #, python-format
941 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
942 msgstr "BŁĄD - skanowanie nieudane (%s)!"
943
944 msgid "East"
945 msgstr "Wschód"
946
947 msgid "Edit DNS"
948 msgstr ""
949
950 msgid "Edit services list"
951 msgstr "Edytuj listę serwisów"
952
953 msgid "Edit settings"
954 msgstr ""
955
956 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
957 msgstr ""
958
959 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
960 msgstr ""
961
962 msgid "Electronic Program Guide"
963 msgstr "Elektroniczny Przewodnik Programowy"
964
965 msgid "Enable"
966 msgstr "Włącz"
967
968 msgid "Enable 5V for active antenna"
969 msgstr "Włącz 5V dla aktywnej anteny"
970
971 msgid "Enable LAN"
972 msgstr ""
973
974 msgid "Enable WLAN"
975 msgstr ""
976
977 msgid "Enable multiple bouquets"
978 msgstr "Aktywuj tryb wielu bukietów"
979
980 msgid "Enable parental control"
981 msgstr "Włącz kontrole rodzicielską"
982
983 msgid ""
984 "Enable the local network of your Dreambox.\n"
985 "\n"
986 msgstr ""
987
988 msgid "Enabled"
989 msgstr "Włączone"
990
991 msgid "Encryption"
992 msgstr ""
993
994 msgid "Encryption Key"
995 msgstr ""
996
997 msgid "Encryption Type"
998 msgstr ""
999
1000 msgid "End"
1001 msgstr "Koniec"
1002
1003 msgid "End time"
1004 msgstr "Czas zakończenia"
1005
1006 msgid "EndTime"
1007 msgstr "Koniec czasu"
1008
1009 msgid "English"
1010 msgstr "Angielski"
1011
1012 msgid ""
1013 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1014 "\n"
1015 "If you experience any problems please contact\n"
1016 "stephan@reichholf.net\n"
1017 "\n"
1018 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1019 msgstr ""
1020 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1021 "\n"
1022 "Jeśli doświadczyłeś pewnych problemów skontaktuj się z\n"
1023 "stephan@reichholf.net\n"
1024 "\n"
1025 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1026
1027 #.   TRANSLATORS: Note that "Enter" in the two strings below should *not*
1028 #.       be interpreted as "Give speed as input". The intended meaning is
1029 #.       instead "Initial speed when starting winding", i.e. the speed at
1030 #.       which "winding mode" is entered when first pressing "rewind" or
1031 #.       "fast forward". 
1032 msgid "Enter Fast Forward at speed"
1033 msgstr "Przejdź do przodu bardzo szybko"
1034
1035 msgid "Enter Rewind at speed"
1036 msgstr "Przejdź do przewijania bardzo szybko"
1037
1038 msgid "Enter main menu..."
1039 msgstr "Wejdź do menu głównego..."
1040
1041 msgid "Enter the service pin"
1042 msgstr "Wpisz Pin serwisu"
1043
1044 msgid "Error"
1045 msgstr "Błąd"
1046
1047 msgid "Eventview"
1048 msgstr "Widok wydarzenia"
1049
1050 msgid "Everything is fine"
1051 msgstr "Wszystko jest OK"
1052
1053 msgid "Execution Progress:"
1054 msgstr "Wyknywanie procesu:"
1055
1056 msgid "Execution finished!!"
1057 msgstr "Wykonywanie zakończone!!"
1058
1059 msgid "Exit"
1060 msgstr ""
1061
1062 msgid "Exit editor"
1063 msgstr "Wyjdx z edytora"
1064
1065 msgid "Exit the wizard"
1066 msgstr "Wyjdź z kreatora"
1067
1068 msgid "Exit wizard"
1069 msgstr "Zamknij kreatora"
1070
1071 msgid "Exit wizard and configure later manually"
1072 msgstr ""
1073
1074 msgid "Expert"
1075 msgstr "Ekspert"
1076
1077 msgid "Extensions"
1078 msgstr "Rozszerzenia"
1079
1080 msgid "FEC"
1081 msgstr "FEC"
1082
1083 msgid "Factory reset"
1084 msgstr "Ustawienia Fabryczne"
1085
1086 msgid "Failed"
1087 msgstr ""
1088
1089 msgid "Fast"
1090 msgstr "Szybko"
1091
1092 msgid "Fast DiSEqC"
1093 msgstr "Szybki DiSEqC"
1094
1095 msgid "Fast Forward speeds"
1096 msgstr "Szybkości przewijania"
1097
1098 msgid "Fast epoch"
1099 msgstr "Szybka epoka"
1100
1101 msgid "Favourites"
1102 msgstr "Ulubione"
1103
1104 msgid "Filesystem Check..."
1105 msgstr "Sprawdzanie systemu plików..."
1106
1107 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
1108 msgstr "System plików zawiera błędy nie do naprawienia"
1109
1110 msgid "Finetune"
1111 msgstr "Strojenie"
1112
1113 msgid "Finished"
1114 msgstr ""
1115
1116 msgid "Finnish"
1117 msgstr "Fiński"
1118
1119 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
1120 msgstr "Oblicz powtórzenie ramki podczas nie-płynnego zwijania"
1121
1122 msgid "French"
1123 msgstr "Francuski"
1124
1125 msgid "Frequency"
1126 msgstr "Częstotliwość"
1127
1128 msgid "Frequency bands"
1129 msgstr "Pasma częstotliwości"
1130
1131 msgid "Frequency scan step size(khz)"
1132 msgstr "Rozmiar stopnia skanowania (khz)"
1133
1134 msgid "Frequency steps"
1135 msgstr "Stopnie częstotliwości"
1136
1137 msgid "Fri"
1138 msgstr "Pią"
1139
1140 msgid "Friday"
1141 msgstr "Piątek"
1142
1143 msgid "Fritz!Box FON IP address"
1144 msgstr "Fritz!Box FON IP Adres"
1145
1146 #, python-format
1147 msgid "Frontprocessor version: %d"
1148 msgstr "Wersja Frontprocesora: %d"
1149
1150 msgid "Fsck failed"
1151 msgstr "Fsck zawiódł"
1152
1153 msgid "Function not yet implemented"
1154 msgstr "Funkcja jeszcze nie wprowadzona"
1155
1156 msgid ""
1157 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
1158 "Do you want to Restart the GUI now?"
1159 msgstr ""
1160 "GUI musi zostać zrestartowane aby zastosować nowego skina\n"
1161 "Czy chcesz zrobić restart GUI teraz?"
1162
1163 msgid "Gateway"
1164 msgstr "Brama"
1165
1166 msgid "Genre:"
1167 msgstr "Gatunek:"
1168
1169 msgid "German"
1170 msgstr "Niemiecki"
1171
1172 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
1173 msgstr "Zdobywanie info o pluginie. Proszę czekać..."
1174
1175 msgid "Goto 0"
1176 msgstr "Idź do 0"
1177
1178 msgid "Goto position"
1179 msgstr "Idź na pozycje"
1180
1181 msgid "Graphical Multi EPG"
1182 msgstr "Graficzny Multi EPG"
1183
1184 msgid "Greek"
1185 msgstr "Grecki"
1186
1187 msgid "Guard Interval"
1188 msgstr "Odstęp strażnika"
1189
1190 msgid "Guard interval mode"
1191 msgstr "Tryb odstepu strażnika"
1192
1193 msgid "Harddisk"
1194 msgstr "Dysk twardy..."
1195
1196 msgid "Harddisk setup"
1197 msgstr "Ustawienia dysku twardego"
1198
1199 msgid "Harddisk standby after"
1200 msgstr "Tryb czuwania dysku twardego po"
1201
1202 msgid "Hierarchy Information"
1203 msgstr "Informacja hierarchii"
1204
1205 msgid "Hierarchy mode"
1206 msgstr "Tryb hierarchii"
1207
1208 msgid "How many minutes do you want to record?"
1209 msgstr "Ile minut chcesz nagrać?"
1210
1211 msgid "Hungarian"
1212 msgstr "Węgierski"
1213
1214 msgid "IP Address"
1215 msgstr "Adres IP"
1216
1217 msgid "Icelandic"
1218 msgstr "Islandzki"
1219
1220 msgid "If you can see this page, please press OK."
1221 msgstr "Jeśli widzisz tą stronę, proszę wciśnij OK."
1222
1223 msgid ""
1224 "If you see this, something is wrong with\n"
1225 "your scart connection. Press OK to return."
1226 msgstr ""
1227 "Jeśli to widzisz coś jest nie tak z\n"
1228 "twoim połączeniem. Naciśnij OK aby wrócić."
1229
1230 msgid ""
1231 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
1232 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
1233 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
1234 "possible.\n"
1235 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
1236 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
1237 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
1238 "step.\n"
1239 "If you are happy with the result, press OK."
1240 msgstr ""
1241 "Jeśli twój TV posiada poprawę jasności i kontrastu, wyłącz to. Jeśli masz "
1242 "opcje ustawioną na \"Dynamiczne\", zmień ją na Standardową. Dostosuj poziom "
1243 "podświetlania do własnej wartości .Zmniejsz kontrast w TV do najniższej "
1244 "wartości.\n"
1245 "Następnie zmniejsz poziom jasności, ale upewnij się że dwa najniższe "
1246 "odcienie szarości są rozpoznawalne.\n"
1247 "Na razie nie troszcz się o odcienie jasności. One zostaną ustawione w "
1248 "kolejnym kroku.\n"
1249 "Jeśli jesteś zadowolony z rezultatu wciśnij OK."
1250
1251 msgid "Image-Upgrade"
1252 msgstr "Image - Aktualizacja"
1253
1254 msgid "In Progress"
1255 msgstr ""
1256
1257 msgid ""
1258 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
1259 msgstr "Aby nagrywać z timera, TV został włączony na nagrywany serwis!\n"
1260
1261 msgid "Increased voltage"
1262 msgstr "Zwiększone napięcie"
1263
1264 msgid "Index"
1265 msgstr "Indeks"
1266
1267 msgid "InfoBar"
1268 msgstr "Pasek info"
1269
1270 msgid "Infobar timeout"
1271 msgstr "Czas wyświetlania paska info"
1272
1273 msgid "Information"
1274 msgstr "Informacja"
1275
1276 msgid "Init"
1277 msgstr "Init"
1278
1279 msgid "Initialization..."
1280 msgstr "Inicjalizacja..."
1281
1282 msgid "Initialize"
1283 msgstr "Inicjuj"
1284
1285 msgid "Initializing Harddisk..."
1286 msgstr "Inicjalizowanie Hdd..."
1287
1288 msgid "Input"
1289 msgstr "Wejście"
1290
1291 msgid "Installing"
1292 msgstr "Instalowanie"
1293
1294 msgid "Installing Software..."
1295 msgstr "Instalowanie oprogramowania..."
1296
1297 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
1298 msgstr ""
1299
1300 msgid "Installing defaults... Please wait..."
1301 msgstr ""
1302
1303 msgid "Installing package content... Please wait..."
1304 msgstr ""
1305
1306 msgid "Instant Record..."
1307 msgstr "Natychmiastowe nagranie..."
1308
1309 msgid "Integrated Ethernet"
1310 msgstr "Zintegrowany Ethernet"
1311
1312 msgid "Intermediate"
1313 msgstr "Pośredni"
1314
1315 msgid "Internal Flash"
1316 msgstr "Wewnętrzny Flash"
1317
1318 msgid "Invalid Location"
1319 msgstr "Nieprawidłowa Lokalizacja"
1320
1321 msgid "Inversion"
1322 msgstr "Inversja"
1323
1324 msgid "Invert display"
1325 msgstr "Odwróć wyświetlacz"
1326
1327 msgid "Italian"
1328 msgstr "Włoski"
1329
1330 msgid "Job View"
1331 msgstr ""
1332
1333 msgid "Jump to video title 1 (play movie from start)"
1334 msgstr ""
1335
1336 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
1337 msgid "Just Scale"
1338 msgstr "Po prostu skaluj"
1339
1340 msgid "Keyboard Map"
1341 msgstr "Mapa klawiatury"
1342
1343 msgid "Keyboard Setup"
1344 msgstr "Ustawienia klawiatury"
1345
1346 msgid "Keymap"
1347 msgstr "Mapa klawiszy"
1348
1349 msgid "LAN Adapter"
1350 msgstr ""
1351
1352 msgid "LNB"
1353 msgstr "LNB"
1354
1355 msgid "LOF"
1356 msgstr "LOF"
1357
1358 msgid "LOF/H"
1359 msgstr "LOF/H"
1360
1361 msgid "LOF/L"
1362 msgstr "LOF/L"
1363
1364 msgid "Language selection"
1365 msgstr "Wybór języka"
1366
1367 msgid "Language..."
1368 msgstr "Język..."
1369
1370 msgid "Last speed"
1371 msgstr "Ostatnia prędkość"
1372
1373 msgid "Latitude"
1374 msgstr "Szerokość geogr."
1375
1376 msgid "Leave DVD Player?"
1377 msgstr ""
1378
1379 msgid "Left"
1380 msgstr "Lewo"
1381
1382 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
1383 msgid "Letterbox"
1384 msgstr "Letterbox"
1385
1386 msgid "Limit east"
1387 msgstr "Limit wschodni"
1388
1389 msgid "Limit west"
1390 msgstr "Limit zachodni"
1391
1392 msgid "Limits off"
1393 msgstr "Wyłącz limity"
1394
1395 msgid "Limits on"
1396 msgstr "Włącz limity"
1397
1398 msgid "Link:"
1399 msgstr ""
1400
1401 msgid "List of Storage Devices"
1402 msgstr "Lista zapamiętanych urządzeń"
1403
1404 msgid "Lithuanian"
1405 msgstr "Litewski"
1406
1407 msgid "Local Network"
1408 msgstr ""
1409
1410 msgid "Location"
1411 msgstr "Lokalizacja"
1412
1413 msgid "Lock:"
1414 msgstr "Blokada:"
1415
1416 msgid "Long Keypress"
1417 msgstr "Długie naciskanie"
1418
1419 msgid "Longitude"
1420 msgstr "Długość geogr."
1421
1422 msgid "MMC Card"
1423 msgstr "Karta mmc"
1424
1425 msgid "MORE"
1426 msgstr "Więcej"
1427
1428 msgid "Main menu"
1429 msgstr "Menu Główne"
1430
1431 msgid "Mainmenu"
1432 msgstr "Menu Główne"
1433
1434 msgid "Make this mark an 'in' point"
1435 msgstr "Zrób to zaznaczenie jako wewnętrzny punkt"
1436
1437 msgid "Make this mark an 'out' point"
1438 msgstr "Zrób to zaznaczenie jako zewnętrzny punkt"
1439
1440 msgid "Make this mark just a mark"
1441 msgstr "Zrób to zaznaczenie po prostu zaznaczeniem"
1442
1443 msgid "Manual Scan"
1444 msgstr "Ręczne skanowanie"
1445
1446 msgid "Manual transponder"
1447 msgstr "Ręczny transponder"
1448
1449 msgid "Margin after record"
1450 msgstr "Margines po nagraniu (w min)"
1451
1452 msgid "Margin before record (minutes)"
1453 msgstr "Margines przed nagraniem (w min)"
1454
1455 msgid "Media player"
1456 msgstr "Odtwarzacz Multimedialny"
1457
1458 msgid "MediaPlayer"
1459 msgstr "Odtwarzacz Multimedialny"
1460
1461 msgid "Menu"
1462 msgstr "Menu"
1463
1464 msgid "Message"
1465 msgstr "Wiadomość"
1466
1467 msgid "Mkfs failed"
1468 msgstr "Mkfs zawiódł"
1469
1470 msgid "Mode"
1471 msgstr "Tryb"
1472
1473 msgid "Model: "
1474 msgstr "Model: "
1475
1476 msgid "Modulation"
1477 msgstr "Modulacja"
1478
1479 msgid "Modulator"
1480 msgstr "Modulator"
1481
1482 msgid "Mon"
1483 msgstr "Pon"
1484
1485 msgid "Mon-Fri"
1486 msgstr "Pon-Pią"
1487
1488 msgid "Monday"
1489 msgstr "Poniedziałek"
1490
1491 msgid "Mount failed"
1492 msgstr "Montowanie nieudane"
1493
1494 msgid "Move Picture in Picture"
1495 msgstr "Przesuń PiP"
1496
1497 msgid "Move east"
1498 msgstr "Przesuń na wschód"
1499
1500 msgid "Move west"
1501 msgstr "Przesuń na zachód"
1502
1503 msgid "Movielist menu"
1504 msgstr "Menu listy filmów"
1505
1506 msgid "Multi EPG"
1507 msgstr "Multi EPG"
1508
1509 msgid "Multiple service support"
1510 msgstr "Wielokrotny support serwisu"
1511
1512 msgid "Multisat"
1513 msgstr "Multisat"
1514
1515 msgid "Mute"
1516 msgstr "Mute"
1517
1518 msgid "N/A"
1519 msgstr "N/A"
1520
1521 msgid "NEXT"
1522 msgstr "Następny"
1523
1524 msgid "NOW"
1525 msgstr "Teraz"
1526
1527 msgid "NTSC"
1528 msgstr "NTSC"
1529
1530 msgid "Name"
1531 msgstr "Nazwa"
1532
1533 msgid "Nameserver"
1534 msgstr "Nameserver"
1535
1536 #, python-format
1537 msgid "Nameserver %d"
1538 msgstr "Nameserver %d"
1539
1540 msgid "Nameserver Setup"
1541 msgstr "Ustawienia Nameserver"
1542
1543 msgid "Nameserver settings"
1544 msgstr ""
1545
1546 msgid "Netmask"
1547 msgstr "Maska sieci"
1548
1549 msgid "Network Configuration..."
1550 msgstr ""
1551
1552 msgid "Network Mount"
1553 msgstr "Montowanie sieci"
1554
1555 msgid "Network SSID"
1556 msgstr ""
1557
1558 msgid "Network Setup"
1559 msgstr "Ustawienia sieci"
1560
1561 msgid "Network scan"
1562 msgstr "Skanowanie sieci"
1563
1564 msgid "Network setup"
1565 msgstr "Ustawienia sieci"
1566
1567 msgid "Network test"
1568 msgstr ""
1569
1570 msgid "Network test..."
1571 msgstr ""
1572
1573 msgid "Network..."
1574 msgstr "Sieć..."
1575
1576 msgid "Network:"
1577 msgstr ""
1578
1579 msgid "NetworkWizard"
1580 msgstr ""
1581
1582 msgid "New"
1583 msgstr "Nowy"
1584
1585 msgid "New pin"
1586 msgstr "Nowy pin"
1587
1588 msgid "New version:"
1589 msgstr "Nowa wersja:"
1590
1591 msgid "Next"
1592 msgstr "Następny"
1593
1594 msgid "No"
1595 msgstr "Nie"
1596
1597 msgid "No 50 Hz, sorry. :("
1598 msgstr "Brak 50 Hz, przepraszam. :("
1599
1600 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
1601 msgstr "Nie znaleziono HDD lub HDD nie jest zainicjowany!"
1602
1603 msgid "No backup needed"
1604 msgstr "Kopia jest nie potrzebna"
1605
1606 msgid ""
1607 "No data on transponder!\n"
1608 "(Timeout reading PAT)"
1609 msgstr ""
1610 "Brak danych na transponderze!\n"
1611 "(Koniec czasu czytania PAT)"
1612
1613 msgid "No event info found, recording indefinitely."
1614 msgstr "Nie znaleziono informacji o wydarzeniu, nagrywanie nieokreślone."
1615
1616 msgid "No free tuner!"
1617 msgstr "Brak wolnego tunera!"
1618
1619 msgid ""
1620 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
1621 msgstr ""
1622 "Żaden pakiet nie został zaktualizowany. Możesz sprawdzić swoją siec i "
1623 "spróbować ponownie."
1624
1625 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
1626 msgstr "Brak obrazu na TV? Wciśnij EXIT i powtórz."
1627
1628 msgid "No positioner capable frontend found."
1629 msgstr "Nie znaleziono nadającego się pozycjonera."
1630
1631 msgid "No satellite frontend found!!"
1632 msgstr "Nie znaleziono satelity!!!"
1633
1634 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
1635 msgstr "Brak skonfigurowanego tunera aby uzywac go z pozycjonerem diseqc!"
1636
1637 msgid ""
1638 "No tuner is enabled!\n"
1639 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1640 msgstr ""
1641 "Brak włączonego tunera!\n"
1642 "Ustaw swój tuner przed rozpoczęciem skanowania."
1643
1644 msgid ""
1645 "No valid service PIN found!\n"
1646 "Do you like to change the service PIN now?\n"
1647 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
1648 msgstr ""
1649 "Nie znaleziono kodu PIN serwisu!\n"
1650 "czy chcesz zmienić PIN serwisu?\n"
1651 "Gdy wciśniesz NIE ochrona serwisu zostanie wyłączona!"
1652
1653 msgid ""
1654 "No valid setup PIN found!\n"
1655 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
1656 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
1657 msgstr ""
1658 "Nie znaleziono kodu PIN ustawień!\n"
1659 "Czy chcesz zmienić PIN ustawień?\n"
1660 "Gdy wciśniesz NIE ochrona ustawień zostanie wyłączona!"
1661
1662 msgid ""
1663 "No working local networkadapter found.\n"
1664 "Please verify that you have attached a network cable and your Network is "
1665 "configured correctly."
1666 msgstr ""
1667
1668 msgid ""
1669 "No working wireless interface found.\n"
1670 " Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick or enable "
1671 "you local network interface."
1672 msgstr ""
1673
1674 msgid ""
1675 "No working wireless networkadapter found.\n"
1676 "Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick and your "
1677 "Network is configured correctly."
1678 msgstr ""
1679
1680 msgid "No, but restart from begin"
1681 msgstr "Nie, ale zrestartuj od początku"
1682
1683 msgid "No, do nothing."
1684 msgstr "Nie, nie rób nic."
1685
1686 msgid "No, just start my dreambox"
1687 msgstr "Nie, tylko włącz mojego dreamboxa"
1688
1689 msgid "No, let me choose default lists"
1690 msgstr ""
1691
1692 msgid "No, scan later manually"
1693 msgstr "Nie, skanuj ręcznie później"
1694
1695 msgid "None"
1696 msgstr "Żaden"
1697
1698 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
1699 msgid "Nonlinear"
1700 msgstr "Nielinearny"
1701
1702 msgid "North"
1703 msgstr "Północ"
1704
1705 msgid "Norwegian"
1706 msgstr "Norweski"
1707
1708 msgid ""
1709 "Nothing to scan!\n"
1710 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1711 msgstr ""
1712 "Nic do skanowania!\n"
1713 "Ustaw swój tuner przed rozpoczeciem skanowania."
1714
1715 msgid "Now Playing"
1716 msgstr "Teraz odtwarzane"
1717
1718 msgid ""
1719 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
1720 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
1721 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
1722 msgstr ""
1723 "Teraz użyj ustawienia kontrastu aby włączyć jasność tła jak najwyżej się da, "
1724 "ale upewnij się że nadal widać różnicę pomiedzy dwoma najjaśniejszymi "
1725 "poziomami odcieni. Jeśli skończyłeś wciśnij OK."
1726
1727 msgid "OK"
1728 msgstr "OK"
1729
1730 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
1731 msgstr "OK, przeprowadź mnie poprzez proces aktualizacji"
1732
1733 msgid "OSD Settings"
1734 msgstr "Ustawienia OSD"
1735
1736 msgid "Off"
1737 msgstr "Wyłącz"
1738
1739 msgid "On"
1740 msgstr "Włącz"
1741
1742 msgid "One"
1743 msgstr "Jeden"
1744
1745 msgid "Online-Upgrade"
1746 msgstr "Online - Aktualizacja"
1747
1748 msgid "Orbital Position"
1749 msgstr "Pozycja orbitalna"
1750
1751 msgid "Other..."
1752 msgstr "Inne..."
1753
1754 msgid "PAL"
1755 msgstr "PAL"
1756
1757 msgid "PIDs"
1758 msgstr "Pidy"
1759
1760 msgid "Package list update"
1761 msgstr "Paczka listy aktualizacji"
1762
1763 msgid "Packet management"
1764 msgstr "Zarządzanie pakietem"
1765
1766 msgid "Page"
1767 msgstr "Strona"
1768
1769 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
1770 msgid "Pan&Scan"
1771 msgstr "Pan&Scan"
1772
1773 msgid "Parental control"
1774 msgstr "Kontrola rodzicielska"
1775
1776 msgid "Parental control services Editor"
1777 msgstr "Edytor serwisów kontroli rodzicielskiej"
1778
1779 msgid "Parental control setup"
1780 msgstr "Ustawienia kontroli rodzicielskiej"
1781
1782 msgid "Parental control type"
1783 msgstr "Typ kontroli rodzicielskiej"
1784
1785 msgid "Pause movie at end"
1786 msgstr "Zatrzymaj film na końcu"
1787
1788 msgid "PiPSetup"
1789 msgstr "Ustawienia PiP"
1790
1791 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
1792 msgid "Pillarbox"
1793 msgstr "Pillarbox"
1794
1795 msgid "Pilot"
1796 msgstr ""
1797
1798 msgid "Pin code needed"
1799 msgstr "Potrzebny kod pin"
1800
1801 msgid "Play"
1802 msgstr "Play"
1803
1804 msgid "Play recorded movies..."
1805 msgstr "Odtwarzaj nagrane filmy..."
1806
1807 msgid "Please Reboot"
1808 msgstr "Proszę uruchom ponownie"
1809
1810 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
1811 msgstr "Wybierz pośrednio aby skanować"
1812
1813 msgid ""
1814 "Please attach your Zydas ZD1211B chipset compatibe WLAN USB Stick to your "
1815 "Dreambox and press the OK button on your remote control to enable the built "
1816 "in wireless network support"
1817 msgstr ""
1818
1819 msgid "Please change recording endtime"
1820 msgstr "Proszę zmień koniec czasu nagrywania"
1821
1822 msgid "Please choose an extension..."
1823 msgstr "Proszę wybierz rozszerzenie..."
1824
1825 msgid "Please choose he package..."
1826 msgstr ""
1827
1828 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
1829 msgstr ""
1830
1831 msgid ""
1832 "Please configure your local LAN internet connection by filling out the "
1833 "needed values.\n"
1834 "When you are ready please press OK to continue."
1835 msgstr ""
1836
1837 msgid ""
1838 "Please configure your wireless LAN internet connection by filling out the "
1839 "needed values.\n"
1840 "When you are ready please press OK to continue."
1841 msgstr ""
1842
1843 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
1844 msgstr "Nie zmieniaj wartości jeśli nie wiesz co zrobić!"
1845
1846 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
1847 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego bukietu"
1848
1849 msgid "Please enter a name for the new marker"
1850 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego zaznaczenia"
1851
1852 msgid "Please enter a new filename"
1853 msgstr "Wpisz nową nazwę pliku"
1854
1855 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
1856 msgstr "Wpisz nazwę pliku (pusty = aktualna data)"
1857
1858 msgid "Please enter the correct pin code"
1859 msgstr "Wpisz poprawny kod pin"
1860
1861 msgid "Please enter the old pin code"
1862 msgstr "Wpisz stary kod pin"
1863
1864 msgid "Please follow the instructions on the TV"
1865 msgstr "Proszę podążaj za instrukcjami na TV"
1866
1867 msgid "Please press OK!"
1868 msgstr "Wciśnij OK!"
1869
1870 msgid "Please select a playlist to delete..."
1871 msgstr "Wybierz playliste do usunięcia..."
1872
1873 msgid "Please select a playlist..."
1874 msgstr "Wybierz playliste..."
1875
1876 msgid "Please select a subservice to record..."
1877 msgstr "Wybierz subserwis..."
1878
1879 msgid "Please select a subservice..."
1880 msgstr "Prosze wybierz subserwis..."
1881
1882 msgid "Please select below the wireless network you want to connect to."
1883 msgstr ""
1884
1885 msgid "Please select keyword to filter..."
1886 msgstr "Wybierz słowo kluczowe do filtrowania..."
1887
1888 msgid "Please select the movie path..."
1889 msgstr "Wybierz ścieżkę filmu..."
1890
1891 msgid "Please set up tuner B"
1892 msgstr "Ustaw Tuner B"
1893
1894 msgid "Please set up tuner C"
1895 msgstr "Ustaw Tuner C"
1896
1897 msgid "Please set up tuner D"
1898 msgstr "Ustaw Tuner D"
1899
1900 msgid ""
1901 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
1902 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
1903 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
1904 msgstr ""
1905 "Użyj przycisków aby przesunąć okno PiP.\n"
1906 "Naciśnij przycisk bukietu +/- aby zmienić rozmiar okna.\n"
1907 "Wciśnij OK aby wrócić do trybu TV lub EXIT aby przerwać przesówanie."
1908
1909 msgid "Please wait... Loading list..."
1910 msgstr "Proszę czekać... Ładowanie listy..."
1911
1912 msgid "Plugin browser"
1913 msgstr "Przeglądarka pluginów"
1914
1915 msgid "Plugins"
1916 msgstr "Pluginy"
1917
1918 msgid "Polarity"
1919 msgstr "Polaryzacja"
1920
1921 msgid "Polarization"
1922 msgstr "Polaryzacja"
1923
1924 msgid "Polish"
1925 msgstr "Polski"
1926
1927 msgid "Port A"
1928 msgstr "Port A"
1929
1930 msgid "Port B"
1931 msgstr "Port B"
1932
1933 msgid "Port C"
1934 msgstr "Port C"
1935
1936 msgid "Port D"
1937 msgstr "Port D"
1938
1939 msgid "Portuguese"
1940 msgstr "Portugalski"
1941
1942 msgid "Positioner"
1943 msgstr "Pozycjoner"
1944
1945 msgid "Positioner fine movement"
1946 msgstr "Precyzyjne ruchy pozycjonera"
1947
1948 msgid "Positioner movement"
1949 msgstr "Ruchy pozycjonera"
1950
1951 msgid "Positioner setup"
1952 msgstr "Ustawienia pozycjonera"
1953
1954 msgid "Positioner storage"
1955 msgstr "Zapamiętywanie pozycjonera"
1956
1957 msgid "Power threshold in mA"
1958 msgstr "Próg mocy w  mA"
1959
1960 msgid "Predefined transponder"
1961 msgstr "Zdefiniowany transponder"
1962
1963 msgid "Preparing... Please wait"
1964 msgstr "Przygotowywanie... Prosze czekać"
1965
1966 msgid "Press OK on your remote control to continue."
1967 msgstr ""
1968
1969 msgid "Press OK to activate the settings."
1970 msgstr "Wciśnij OK aby aktywować ustawienia."
1971
1972 msgid "Press OK to scan"
1973 msgstr "Wciśnij OK aby skanować"
1974
1975 msgid "Press OK to start the scan"
1976 msgstr "Wciśnij OK aby rozpocząć skanowanie"
1977
1978 msgid ""
1979 "Pressing OK enables the built in wireless LAN support of your Dreambox.\n"
1980 "Wlan USB Sticks with Zydas ZD1211B and RAlink RT73 Chipset are supported.\n"
1981 "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox before pressing OK.\n"
1982 "\n"
1983 msgstr ""
1984
1985 msgid "Prev"
1986 msgstr "Poprzedni"
1987
1988 msgid "Primary DNS"
1989 msgstr ""
1990
1991 msgid "Protect services"
1992 msgstr "Ochrona serwisów"
1993
1994 msgid "Protect setup"
1995 msgstr "Ochrona ustawień"
1996
1997 msgid "Provider"
1998 msgstr "Provider"
1999
2000 msgid "Provider to scan"
2001 msgstr "Provider do skanowania"
2002
2003 msgid "Providers"
2004 msgstr "Providerzy"
2005
2006 msgid "Quickzap"
2007 msgstr "Szybkie przełączanie"
2008
2009 msgid "RC Menu"
2010 msgstr "Menu RC"
2011
2012 msgid "RF output"
2013 msgstr "Wyjście RF"
2014
2015 msgid "RGB"
2016 msgstr "RGB"
2017
2018 msgid "RSS Feed URI"
2019 msgstr "Adres serwisu RSS"
2020
2021 msgid "Radio"
2022 msgstr "Radio"
2023
2024 msgid "Ram Disk"
2025 msgstr "Dysk ramu"
2026
2027 msgid "Really close without saving settings?"
2028 msgstr "Naprawdę wyjść bez zapisywania ustawień?"
2029
2030 msgid "Really delete done timers?"
2031 msgstr "Usunąć wykonane timery?"
2032
2033 msgid "Really delete this timer?"
2034 msgstr "Usunąć ten timer?"
2035
2036 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
2037 msgstr "Wyjść z subserwisów?"
2038
2039 msgid "Reception Settings"
2040 msgstr "Ustawienia powitania"
2041
2042 msgid "Record"
2043 msgstr "Nagraj"
2044
2045 msgid "Recorded files..."
2046 msgstr "Nagrane pliki..."
2047
2048 msgid "Recording"
2049 msgstr "Nagrywanie"
2050
2051 msgid ""
2052 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really reboot "
2053 "now?"
2054 msgstr ""
2055 "Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczyną się za kilka sekund... uruchomić "
2056 "ponownie teraz?"
2057
2058 msgid ""
2059 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really restart "
2060 "now?"
2061 msgstr ""
2062 "Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczną się za kilka sekund... uruchomić "
2063 "ponownie teraz?"
2064
2065 msgid ""
2066 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really shutdown "
2067 "now?"
2068 msgstr ""
2069 "Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczną się za kilka sekund... wyłączyć "
2070 "ponownie teraz?"
2071
2072 msgid "Recordings always have priority"
2073 msgstr "Nagrywanie zawsze ma priorytet"
2074
2075 msgid "Reenter new pin"
2076 msgstr "Wpisz ponownie nowy pin"
2077
2078 msgid "Refresh Rate"
2079 msgstr "Wartość odświeżania"
2080
2081 msgid "Refresh rate selection."
2082 msgstr "Wybór prędkości odświeżania"
2083
2084 msgid "Remove Plugins"
2085 msgstr "Usuń pluginy"
2086
2087 msgid "Remove a mark"
2088 msgstr "Usuń zaznaczenie"
2089
2090 msgid "Remove plugins"
2091 msgstr "Usuń pluginy"
2092
2093 msgid "Rename"
2094 msgstr "Zmień nazwę"
2095
2096 msgid "Repeat"
2097 msgstr "Powtórz"
2098
2099 msgid "Repeat Type"
2100 msgstr "Typ powtórzeń"
2101
2102 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
2103 msgstr "Powtarzane wydarzenie właśnie jest nagrywane... Co chcesz zrobić?"
2104
2105 msgid "Repeats"
2106 msgstr "Powtarzaj"
2107
2108 msgid "Reset"
2109 msgstr "Resetuj"
2110
2111 msgid "Resolution"
2112 msgstr ""
2113
2114 msgid "Restart"
2115 msgstr "Restartuj"
2116
2117 msgid "Restart GUI"
2118 msgstr "Restartuj GUI"
2119
2120 msgid "Restart GUI now?"
2121 msgstr "Zrestartować GUI teraz?"
2122
2123 msgid "Restart network"
2124 msgstr ""
2125
2126 msgid "Restart test"
2127 msgstr ""
2128
2129 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
2130 msgstr ""
2131
2132 msgid "Restart your wireless interface"
2133 msgstr ""
2134
2135 msgid "Restore"
2136 msgstr "Przywróć"
2137
2138 msgid ""
2139 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
2140 "settings now."
2141 msgstr ""
2142 "Przywracanie ustawień ukończone. Wciśnij OK aby aktywować przywrócone "
2143 "ustawienia teraz."
2144
2145 msgid "Resume from last position"
2146 msgstr "Wznów od ostatniej pozycji"
2147
2148 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
2149 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
2150 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
2151 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
2152 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
2153 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
2154 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
2155 msgid "Resuming playback"
2156 msgstr "Wznawianie odtwarzania"
2157
2158 msgid "Return to file browser"
2159 msgstr ""
2160
2161 msgid "Return to movie list"
2162 msgstr "Powrót do listy filmów"
2163
2164 msgid "Return to previous service"
2165 msgstr "Powrót do poprzedniego serwisu"
2166
2167 msgid "Rewind speeds"
2168 msgstr "Przewiń prędkości"
2169
2170 msgid "Right"
2171 msgstr "Prawo"
2172
2173 msgid "Rolloff"
2174 msgstr "Wyłącz rolowanie"
2175
2176 msgid "Rotor turning speed"
2177 msgstr "Prędkość obrotu rotora"
2178
2179 msgid "Running"
2180 msgstr "Uruchomiony"
2181
2182 msgid "Russian"
2183 msgstr "Rosyjski"
2184
2185 msgid "S-Video"
2186 msgstr "S-Video"
2187
2188 msgid "SNR"
2189 msgstr "SNR"
2190
2191 msgid "SNR:"
2192 msgstr "SNR:"
2193
2194 msgid "Sat"
2195 msgstr "Sat"
2196
2197 msgid "Sat / Dish Setup"
2198 msgstr "Ustawienia anteny"
2199
2200 msgid "Satellite"
2201 msgstr "Satelita"
2202
2203 msgid "Satellite Equipment Setup"
2204 msgstr "Ustawienia wyposażenia satelity"
2205
2206 msgid "Satellites"
2207 msgstr "Satelity"
2208
2209 msgid "Satfinder"
2210 msgstr "Miernik sygnału"
2211
2212 msgid "Saturday"
2213 msgstr "Sobota"
2214
2215 msgid "Save Playlist"
2216 msgstr "Zachowaj Playliste"
2217
2218 msgid "Scaling Mode"
2219 msgstr "Tryb skalowania"
2220
2221 msgid "Scan "
2222 msgstr "Skanuj"
2223
2224 msgid "Scan QAM128"
2225 msgstr "Skanuj QAM128"
2226
2227 msgid "Scan QAM16"
2228 msgstr "Skanuj QAM16"
2229
2230 msgid "Scan QAM256"
2231 msgstr "Skanuj QAM256"
2232
2233 msgid "Scan QAM32"
2234 msgstr "Skanuj QAM32"
2235
2236 msgid "Scan QAM64"
2237 msgstr "Skanuj QAM64"
2238
2239 msgid "Scan SR6875"
2240 msgstr "Skanuj SR6875"
2241
2242 msgid "Scan SR6900"
2243 msgstr "Skanuj SR6900"
2244
2245 msgid "Scan Wireless Networks"
2246 msgstr ""
2247
2248 msgid "Scan additional SR"
2249 msgstr "Skanuj dodatkowy SR"
2250
2251 msgid "Scan band EU HYPER"
2252 msgstr "Skanuj pasmo EU HYPER"
2253
2254 msgid "Scan band EU MID"
2255 msgstr "Skanuj pasmo EU MID"
2256
2257 msgid "Scan band EU SUPER"
2258 msgstr "Skanuj pasmo EU SUPER"
2259
2260 msgid "Scan band EU UHF IV"
2261 msgstr "Skanuj pasmo EU UHF IV"
2262
2263 msgid "Scan band EU UHF V"
2264 msgstr "Skanuj pasmo EU UHF V"
2265
2266 msgid "Scan band EU VHF I"
2267 msgstr "Skanuj pasmo EU VHF I"
2268
2269 msgid "Scan band EU VHF III"
2270 msgstr "Skanuj pasmo EU VHF III"
2271
2272 msgid "Scan band US HIGH"
2273 msgstr "Skanuj pasmo US HIGH"
2274
2275 msgid "Scan band US HYPER"
2276 msgstr "Skanuj pasmo US HYPER"
2277
2278 msgid "Scan band US LOW"
2279 msgstr "Skanuj pasmo US LOW"
2280
2281 msgid "Scan band US MID"
2282 msgstr "Skanuj pasmo US MID"
2283
2284 msgid "Scan band US SUPER"
2285 msgstr "Skanuj pasmo US SUPER"
2286
2287 msgid ""
2288 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
2289 "WLAN USB Stick\n"
2290 msgstr ""
2291
2292 msgid ""
2293 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
2294 msgstr ""
2295
2296 msgid "Search east"
2297 msgstr "Szukaj na wschód"
2298
2299 msgid "Search west"
2300 msgstr "Szukaj na zachód"
2301
2302 msgid "Secondary DNS"
2303 msgstr ""
2304
2305 msgid "Seek"
2306 msgstr "Wyszukiwanie"
2307
2308 msgid "Select HDD"
2309 msgstr "Wybierz HDD"
2310
2311 msgid "Select Location"
2312 msgstr "Wybierz Lokalizację"
2313
2314 msgid "Select Network Adapter"
2315 msgstr "Wybierz adapter sieciowy"
2316
2317 msgid "Select a movie"
2318 msgstr "Wybierz film"
2319
2320 msgid "Select audio mode"
2321 msgstr "Wybierz tryb audio"
2322
2323 msgid "Select audio track"
2324 msgstr "Wybierz ścieżke audio"
2325
2326 msgid "Select channel to record from"
2327 msgstr "Wybierz kanał do nagrania z "
2328
2329 msgid "Select refresh rate"
2330 msgstr "Wybierz prędkość odświeżania"
2331
2332 msgid "Select video input"
2333 msgstr "Wybierz wejście Wideo"
2334
2335 msgid "Select video mode"
2336 msgstr "Wybierz tryb wideo"
2337
2338 msgid "Sequence repeat"
2339 msgstr "Potwórka sekwencji"
2340
2341 msgid "Service"
2342 msgstr "Informacja o serwisie"
2343
2344 msgid "Service Scan"
2345 msgstr "Skanowanie serwisu"
2346
2347 msgid "Service Searching"
2348 msgstr "Szukanie serwisów"
2349
2350 msgid "Service has been added to the favourites."
2351 msgstr "Serwis został dodany do ulubionych."
2352
2353 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
2354 msgstr "Serwis został dodany do wybranego bukietu."
2355
2356 msgid ""
2357 "Service invalid!\n"
2358 "(Timeout reading PMT)"
2359 msgstr ""
2360 "Serwis nieważny!\n"
2361 "(Koniec czasu czytania PMT)"
2362
2363 msgid ""
2364 "Service not found!\n"
2365 "(SID not found in PAT)"
2366 msgstr ""
2367 "Serwis nie znaleziony!\n"
2368 "(SID nie znaleziony w PAT)"
2369
2370 msgid "Service scan"
2371 msgstr "Skanowanie serwisów"
2372
2373 msgid ""
2374 "Service unavailable!\n"
2375 "Check tuner configuration!"
2376 msgstr ""
2377 "Serwis niedostępny!\n"
2378 "Sprawdź konfigurację tunera!"
2379
2380 msgid "Serviceinfo"
2381 msgstr "Info serwisowe"
2382
2383 msgid "Services"
2384 msgstr "Serwisy"
2385
2386 msgid "Set limits"
2387 msgstr "Ustaw limity"
2388
2389 msgid "Settings"
2390 msgstr "Ustawienia"
2391
2392 msgid "Setup"
2393 msgstr "Konfiguracja"
2394
2395 msgid "Setup Mode"
2396 msgstr "Tryb Konfiguracji"
2397
2398 msgid "Show Info"
2399 msgstr ""
2400
2401 msgid "Show WLAN Status"
2402 msgstr ""
2403
2404 msgid "Show blinking clock in display during recording"
2405 msgstr "Pokaż migający zegar na wyświetlaczu podczas nagrywania"
2406
2407 msgid "Show infobar on channel change"
2408 msgstr "Pokaż pasek info podczas zmiany kanału"
2409
2410 msgid "Show infobar on event change"
2411 msgstr "Pokaż pasek info podczas zmiany wydarzenia"
2412
2413 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
2414 msgstr "Pokaż pasek info podczas przewijania przód/tył"
2415
2416 msgid "Show positioner movement"
2417 msgstr "Pokaż ruchy pozycjonera"
2418
2419 msgid "Show services beginning with"
2420 msgstr "Pokaż rozpoczęcie serwisów z "
2421
2422 msgid "Show the radio player..."
2423 msgstr "Pokaż radio odtwarzacz..."
2424
2425 msgid "Show the tv player..."
2426 msgstr "Pokaż odtwarzacz tv..."
2427
2428 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
2429 msgstr ""
2430
2431 msgid "Shutdown Dreambox after"
2432 msgstr "Wyłącza dreamboxa po"
2433
2434 msgid "Similar"
2435 msgstr "Podobne"
2436
2437 msgid "Similar broadcasts:"
2438 msgstr "Podobne transmisje:"
2439
2440 msgid "Simple"
2441 msgstr "Proste"
2442
2443 msgid "Single"
2444 msgstr "Jeden"
2445
2446 msgid "Single EPG"
2447 msgstr "Zwykłe EPG"
2448
2449 msgid "Single satellite"
2450 msgstr "Jeden satelita"
2451
2452 msgid "Single transponder"
2453 msgstr "Jeden transponder"
2454
2455 msgid "Singlestep (GOP)"
2456 msgstr "Pojedyńczy krok (GOP)"
2457
2458 msgid "Sleep Timer"
2459 msgstr "Wyłącznik czasowy"
2460
2461 msgid "Sleep timer action:"
2462 msgstr "Akcja wyłącznika:"
2463
2464 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
2465 msgstr "Odstępy w pokazie slajdów (w sec)"
2466
2467 #, python-format
2468 msgid "Slot %d"
2469 msgstr "Slot %d"
2470
2471 msgid "Slow"
2472 msgstr "Wolno"
2473
2474 msgid "Slow Motion speeds"
2475 msgstr "Prędkości wolnego ruchu"
2476
2477 msgid "Some plugins are not available:\n"
2478 msgstr "Niektóre pluginy są niedostępne:\n"
2479
2480 msgid "Somewhere else"
2481 msgstr "Gdzie indziej"
2482
2483 msgid ""
2484 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
2485 "\n"
2486 "Please choose an other one."
2487 msgstr ""
2488 "Przepraszam ale ścieżka dostępu do kopii nie istnieje\n"
2489 "\n"
2490 "Wybierz inną."
2491
2492 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
2493 msgid "Sort A-Z"
2494 msgstr "Sortuj od A-Z"
2495
2496 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
2497 msgid "Sort Time"
2498 msgstr "Czas sortowania"
2499
2500 msgid "Sound"
2501 msgstr "Dźwięk"
2502
2503 msgid "Soundcarrier"
2504 msgstr "Rozproszenie dźwięku"
2505
2506 msgid "South"
2507 msgstr "Południe"
2508
2509 msgid "Spanish"
2510 msgstr "Hiszpański"
2511
2512 msgid "Standby"
2513 msgstr "Czuwanie"
2514
2515 msgid "Standby / Restart"
2516 msgstr "Czuwanie / Restart"
2517
2518 msgid "Start"
2519 msgstr "Rozpocznij"
2520
2521 msgid "Start from the beginning"
2522 msgstr "Rozpocznij od początku"
2523
2524 msgid "Start recording?"
2525 msgstr "Rozpocząć nagrywanie?"
2526
2527 msgid "Start test"
2528 msgstr ""
2529
2530 msgid "StartTime"
2531 msgstr "czas rozpoczęcia"
2532
2533 msgid "Starting on"
2534 msgstr "Rozpocznij na"
2535
2536 msgid "Step "
2537 msgstr "Krok"
2538
2539 msgid "Step east"
2540 msgstr "Krok na wschód"
2541
2542 msgid "Step west"
2543 msgstr "Krok na zachód"
2544
2545 msgid "Stereo"
2546 msgstr "Stereo"
2547
2548 msgid "Stop"
2549 msgstr "Zatrzymaj"
2550
2551 msgid "Stop Timeshift?"
2552 msgstr "Zatrzymać Timeshift?"
2553
2554 msgid "Stop current event and disable coming events"
2555 msgstr "zatrzymaj aktualne wydarzenie i wyłącz przychodzące wydarzenia"
2556
2557 msgid "Stop current event but not coming events"
2558 msgstr "zatrzymaj aktualne wydarzenie ale nie przychodzące"
2559
2560 msgid "Stop playing this movie?"
2561 msgstr "Zatrzymać odtwarzanie tego filmu?"
2562
2563 msgid "Stop test"
2564 msgstr ""
2565
2566 msgid "Store position"
2567 msgstr "Zapamiętaj pozycje"
2568
2569 msgid "Stored position"
2570 msgstr "Pozycja zapamiętana"
2571
2572 msgid "Subservice list..."
2573 msgstr "Lista subserwisów..."
2574
2575 msgid "Subservices"
2576 msgstr "Subserwisy"
2577
2578 msgid "Subtitle selection"
2579 msgstr "Wybór napisów"
2580
2581 msgid "Subtitles"
2582 msgstr "Napisy"
2583
2584 msgid "Sun"
2585 msgstr "Nie"
2586
2587 msgid "Sunday"
2588 msgstr "Niedziela"
2589
2590 msgid "Swap Services"
2591 msgstr "Zamiana serwisów"
2592
2593 msgid "Swedish"
2594 msgstr "Szwedzki"
2595
2596 msgid "Switch to next subservice"
2597 msgstr "Przełącz na następny subserwis"
2598
2599 msgid "Switch to previous subservice"
2600 msgstr "Przełącz na poprzedni subserwis"
2601
2602 msgid "Symbol Rate"
2603 msgstr "Symbol Rate"
2604
2605 msgid "Symbolrate"
2606 msgstr "Symbolrate"
2607
2608 msgid "System"
2609 msgstr "System"
2610
2611 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
2612 msgid "TRANSLATOR_INFO"
2613 msgstr ""
2614 "This is Polish translation made by @zbigzbig20.:)Corrections made by "
2615 "SileliS :)\n"
2616 "Best Regards for DM box owners...  Sebastian :) ... Cheers"
2617
2618 msgid "TV System"
2619 msgstr "System TV"
2620
2621 msgid "Terrestrial"
2622 msgstr "Naziemny"
2623
2624 msgid "Terrestrial provider"
2625 msgstr "Naziemny provider"
2626
2627 msgid "Test mode"
2628 msgstr "Tryb testowy"
2629
2630 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
2631 msgstr ""
2632
2633 msgid "Test-Messagebox?"
2634 msgstr "Testowa Informacja?"
2635
2636 msgid ""
2637 "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
2638 "\n"
2639 "Your local LAN internet connection is working now.\n"
2640 "\n"
2641 "Please press OK to continue."
2642 msgstr ""
2643
2644 msgid ""
2645 "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
2646 "\n"
2647 "Your wireless internet connection is working now.\n"
2648 "\n"
2649 "Please press OK to continue."
2650 msgstr ""
2651
2652 msgid ""
2653 "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
2654 "Please press OK to start using your Dreambox."
2655 msgstr ""
2656
2657 msgid ""
2658 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
2659 "Please press OK to start using you Dreambox."
2660 msgstr ""
2661 "dziękuję za uzycie kreatora. Twój tuner jest juz gotowy do użycia.\n"
2662 "Wciśnij OK i rozpocznij zabawę z Dreamboxem."
2663
2664 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
2665 msgstr "Kopia nieudana. Wybierz inna lokalizacje kopii."
2666
2667 msgid ""
2668 "The input port should be configured now.\n"
2669 "You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you "
2670 "want to do that now?"
2671 msgstr ""
2672 "Port wejścia powinien być teraz skonfigurowany.\n"
2673 "Możesz teraz skonfigurować obraz poprzez wyświetlenie kilku testowych "
2674 "obrazów. Czy chcesz to zrobić teraz?"
2675
2676 msgid "The installation of the default services lists is finished."
2677 msgstr ""
2678
2679 msgid ""
2680 "The installation of the default settings is finished. You can now continue "
2681 "configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
2682 msgstr ""
2683
2684 msgid "The package doesn't contain anything."
2685 msgstr ""
2686
2687 msgid "The pin code has been changed successfully."
2688 msgstr "Kod pin został zmieniony pomyślnie."
2689
2690 msgid "The pin code you entered is wrong."
2691 msgstr "Kod pin który wpisałeś jest zły."
2692
2693 msgid "The pin codes you entered are different."
2694 msgstr "Kod pin który wpisałeś jest inny."
2695
2696 msgid "The sleep timer has been activated."
2697 msgstr "Wyłącznik czasowy został aktywowany."
2698
2699 msgid "The sleep timer has been disabled."
2700 msgstr "Wyłącznik czasowy został wyłączony."
2701
2702 msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
2703 msgstr "Plik Timera (timers.xml) jest zniszczony i nie może być załadowany."
2704
2705 msgid ""
2706 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
2707 msgstr ""
2708 "Kreator może utworzyć kopie twoich ustawień. Chcesz zrobić kopie teraz?"
2709
2710 msgid "The wizard is finished now."
2711 msgstr "Kreator zakończony."
2712
2713 msgid "There are no default services lists in your image."
2714 msgstr ""
2715
2716 msgid "There are no default settings in your image."
2717 msgstr ""
2718
2719 msgid ""
2720 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
2721 "Do you really want to continue?"
2722 msgstr ""
2723 "Nie ma wystarczająco miejsca na wybranej partycji.\n"
2724 "Czy kontynuować?"
2725
2726 msgid "This is step number 2."
2727 msgstr "To jest krok numer 2."
2728
2729 msgid "This is unsupported at the moment."
2730 msgstr "To jest nie obsługiwane w tym momencie."
2731
2732 msgid ""
2733 "This test checks for configured Nameservers.\n"
2734 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
2735 "- please check your DHCP, cabling and Adapter setup\n"
2736 "- if you configured your Nameservers manually please verify your entries in "
2737 "the \"Nameserver\" Configuration"
2738 msgstr ""
2739
2740 msgid ""
2741 "This test checks whether a network cable is connected to your LAN-Adapter.\n"
2742 "If you get a \"disconnected\" message:\n"
2743 "- verify that a network cable is attached\n"
2744 "- verify that the cable is not broken"
2745 msgstr ""
2746
2747 msgid ""
2748 "This test checks whether a valid IP Address is found for your LAN Adapter.\n"
2749 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
2750 "- no valid IP Address was found\n"
2751 "- please check your DHCP, cabling and adapter setup"
2752 msgstr ""
2753
2754 msgid ""
2755 "This test checks whether your LAN Adapter is set up for automatic IP Address "
2756 "configuration with DHCP.\n"
2757 "If you get a \"disabled\" message:\n"
2758 " - then your LAN Adapter is configured for manual IP Setup\n"
2759 "- verify thay you have entered correct IP informations in the AdapterSetup "
2760 "dialog.\n"
2761 "If you get an \"enabeld\" message:\n"
2762 "-verify that you have a configured and working DHCP Server in your network."
2763 msgstr ""
2764
2765 msgid "This test detects your configured LAN-Adapter."
2766 msgstr ""
2767
2768 msgid "Three"
2769 msgstr "Trzy"
2770
2771 msgid "Threshold"
2772 msgstr "Przedsionek"
2773
2774 msgid "Thu"
2775 msgstr "Czw"
2776
2777 msgid "Thursday"
2778 msgstr "Czwartek"
2779
2780 msgid "Time"
2781 msgstr "Czas"
2782
2783 msgid "Time/Date Input"
2784 msgstr "Czas / Data"
2785
2786 msgid "Timer"
2787 msgstr "Timer"
2788
2789 msgid "Timer Edit"
2790 msgstr "Edycja timera"
2791
2792 msgid "Timer Editor"
2793 msgstr "Edytor timera"
2794
2795 msgid "Timer Type"
2796 msgstr "Typ timera"
2797
2798 msgid "Timer entry"
2799 msgstr "Wstęp timera"
2800
2801 msgid "Timer log"
2802 msgstr "Log timera"
2803
2804 msgid "Timer sanity error"
2805 msgstr "Błąd timera"
2806
2807 msgid "Timer selection"
2808 msgstr "Wybór timera"
2809
2810 msgid "Timer status:"
2811 msgstr "Status timera:"
2812
2813 msgid "Timeshift"
2814 msgstr "Timeshift"
2815
2816 msgid "Timeshift not possible!"
2817 msgstr "Timeshift niemożliwy!"
2818
2819 msgid "Timezone"
2820 msgstr "Strefa czasu"
2821
2822 msgid "Title"
2823 msgstr ""
2824
2825 msgid "Title:"
2826 msgstr "Tytuł:"
2827
2828 msgid "Today"
2829 msgstr "Dzisiaj"
2830
2831 msgid "Tone mode"
2832 msgstr "Tryb tonowy"
2833
2834 msgid "Toneburst"
2835 msgstr "Toneburst"
2836
2837 msgid "Toneburst A/B"
2838 msgstr "Toneburst A/B"
2839
2840 msgid "Translation"
2841 msgstr "Tłumaczenie"
2842
2843 msgid "Translation:"
2844 msgstr "Tłumaczenie:"
2845
2846 msgid "Transmission Mode"
2847 msgstr "Tryb transmisji"
2848
2849 msgid "Transmission mode"
2850 msgstr "tryb transmisji"
2851
2852 msgid "Transponder"
2853 msgstr "Transponder"
2854
2855 msgid "Transponder Type"
2856 msgstr "Typ transpondera"
2857
2858 msgid "Tries left:"
2859 msgstr "Próby skończone:"
2860
2861 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
2862 msgstr ""
2863 "Spróbuj odnaleźć używane transpondery w sieci kablowej... Proszę czekać..."
2864
2865 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
2866 msgstr ""
2867 "Spróbuj odnaleźć używane transpondery w sieci kablowej... Proszę czekać..."
2868
2869 msgid "Tue"
2870 msgstr "Wto"
2871
2872 msgid "Tuesday"
2873 msgstr "Wtorek"
2874
2875 msgid "Tune"
2876 msgstr "Ustaw"
2877
2878 msgid "Tune failed!"
2879 msgstr "Strojenie nieudane!"
2880
2881 msgid "Tuner"
2882 msgstr "Tuner"
2883
2884 msgid "Tuner "
2885 msgstr "Tuner "
2886
2887 msgid "Tuner Slot"
2888 msgstr "Slot tunera"
2889
2890 msgid "Tuner configuration"
2891 msgstr "Konfiguracja tunera"
2892
2893 msgid "Tuner status"
2894 msgstr "Status tunera"
2895
2896 msgid "Turkish"
2897 msgstr "Turecki"
2898
2899 msgid "Two"
2900 msgstr "Dwa"
2901
2902 msgid "Type of scan"
2903 msgstr "Tym skanowania"
2904
2905 msgid "USALS"
2906 msgstr "USALS"
2907
2908 msgid "USB"
2909 msgstr "USB"
2910
2911 msgid "USB Stick"
2912 msgstr "USB Stick"
2913
2914 msgid ""
2915 "Unable to complete filesystem check.\n"
2916 "Error: "
2917 msgstr ""
2918 "Niezdolny do kompletnego sprawdzenia systemu plików.\n"
2919 "Błąd: "
2920
2921 msgid ""
2922 "Unable to initialize harddisk.\n"
2923 "Error: "
2924 msgstr ""
2925 "Niezdolny do inicjalizacji hdd.\n"
2926 "Błąd: "
2927
2928 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
2929 msgstr "Niewykonane polecenia DiSEqC"
2930
2931 msgid "Universal LNB"
2932 msgstr "Uniwersalny LNB"
2933
2934 msgid "Unmount failed"
2935 msgstr "Błąd odmontowania"
2936
2937 msgid "Updates your receiver's software"
2938 msgstr "Aktualizuje oprogramowanie twojego tunera"
2939
2940 msgid "Updating finished. Here is the result:"
2941 msgstr "Aktualizacja skończona. Oto rezultat:"
2942
2943 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
2944 msgstr "Aktualizowanie... Proszę czekać... To może potrwać kilka minut..."
2945
2946 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
2947 msgstr "Aktualizacja skończona. Czy chcesz uruchomić ponownie Dreamboxa?"
2948
2949 msgid "Upgrading"
2950 msgstr "Aktualizowanie"
2951
2952 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
2953 msgstr "Aktualizowanie Dreamboxa... Proszę czekać"
2954
2955 msgid "Use DHCP"
2956 msgstr "Użyj DHCP"
2957
2958 msgid "Use Power Measurement"
2959 msgstr "Użyj Pomiaru Mocy"
2960
2961 msgid "Use a gateway"
2962 msgstr "Użyj bramy"
2963
2964 #.   TRANSLATORS: The effect of "Non-smooth winding" is that rather
2965 #.       than using ordinary "continuous" or "smooth" winding, a fast
2966 #.       sequence of stills is shown when winding at high speeds. This
2967 #.       makes it much easier too follow when almost each frame comes from
2968 #.       a new scene. The effect is achieved by repeating each shown frame
2969 #.       a couple of times. The settings control both at which speed this
2970 #.       winding mode sets in, and how many times each frame should be
2971 #.       repeated. This was previously called "Discontinuous playback"
2972 #.       which was incomprehensible. "Non-smooth winding" may be a better
2973 #.       term, but note that there is nothing irregular about it. Synonyms
2974 #.       better suited for translation to other languages may be "stepwise
2975 #.       winding/playback", or "winding/playback using stills". 
2976 msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
2977 msgstr "Użyj nie-płynnego przewijania z poza szybkości"
2978
2979 msgid "Use power measurement"
2980 msgstr "Użyj pomiaru mocy"
2981
2982 msgid "Use the Networkwizard to configure your Network\n"
2983 msgstr ""
2984
2985 msgid ""
2986 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
2987 "\n"
2988 "Please set up tuner A"
2989 msgstr ""
2990 "Użyj przycisku w lewo/prawo aby zmienić opcje.\n"
2991 "\n"
2992 "Wybierz Tuner A"
2993
2994 msgid ""
2995 "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
2996 "press OK."
2997 msgstr "Uzyj przycisku góra/dół aby zmienić opcje. Po tym , wciśnij OK."
2998
2999 msgid "Use usals for this sat"
3000 msgstr "Użyj USALD dla tej satelity"
3001
3002 msgid "Use wizard to set up basic features"
3003 msgstr "Użyj kreatora aby ustawić podstawowe funkcje"
3004
3005 msgid "Used service scan type"
3006 msgstr "Użyj typu skanowania serwisów"
3007
3008 msgid "User defined"
3009 msgstr "Zdefiniowany przez uzytkownika"
3010
3011 msgid "VCR scart"
3012 msgstr "Przełącz VCR"
3013
3014 msgid "Video Fine-Tuning"
3015 msgstr "Ustawienia Czystego Obrazu"
3016
3017 msgid "Video Fine-Tuning Wizard"
3018 msgstr "Kreator Czystego Obrazu "
3019
3020 msgid "Video Output"
3021 msgstr "Wyjście Wideo"
3022
3023 msgid "Video Setup"
3024 msgstr "Ustawienia Wideo"
3025
3026 msgid "Video Wizard"
3027 msgstr "Kreator Wideo"
3028
3029 msgid ""
3030 "Video input selection\n"
3031 "\n"
3032 "Please press OK if you can see this page on your TV (or select a different "
3033 "input port).\n"
3034 "\n"
3035 "The next input port will be automatically probed in 10 seconds."
3036 msgstr ""
3037 "Wybór wejścia wideo\n"
3038 "\n"
3039 "Prosze wciśnij OK jeśli widzisz ta stronę na ekranie TV (lub wybierz inny "
3040 "port wejścia).\n"
3041 "\n"
3042 "Kolejny port wejścia będzie wypróbowany za 10 sekund."
3043
3044 msgid "Video mode selection."
3045 msgstr "Wybór trybu wideo"
3046
3047 msgid "View Rass interactive..."
3048 msgstr "Pokaż interaktywne Rass..."
3049
3050 msgid "View teletext..."
3051 msgstr "Pokaż teletext..."
3052
3053 msgid "Voltage mode"
3054 msgstr "Tryb napięcia"
3055
3056 msgid "Volume"
3057 msgstr "Głośność"
3058
3059 msgid "W"
3060 msgstr "W"
3061
3062 msgid "WEP"
3063 msgstr ""
3064
3065 msgid "WPA"
3066 msgstr ""
3067
3068 msgid "WPA2"
3069 msgstr ""
3070
3071 msgid "WSS on 4:3"
3072 msgstr "WSS na 4:3"
3073
3074 msgid "Waiting"
3075 msgstr ""
3076
3077 msgid ""
3078 "We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If "
3079 "your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
3080 "Please press OK to begin."
3081 msgstr ""
3082 "Teraz sprawdzimy czy twój TV może wyświetlić obraz w 50hz. Jesli twój obraz "
3083 "stanie się czarny, poczekaj 20 sekund wtedy zostanie przełączony na 60hz.\n"
3084 "Proszę wciśnij OK aby rozpocząć."
3085
3086 msgid "Wed"
3087 msgstr "Śro"
3088
3089 msgid "Wednesday"
3090 msgstr "Środa"
3091
3092 msgid "Weekday"
3093 msgstr "Dzień tygodnia"
3094
3095 msgid ""
3096 "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading "
3097 "the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
3098 "current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
3099 msgstr ""
3100 "Witaj w kreatorze aktualizacji oprogramowania. Kreator będzie twoim "
3101 "asystentem aktualizując oprogramowanie w twoim Dreamboxie przez dostarczenie "
3102 "kopii twoich aktualnych ustawień i krótko wyjaśni jak zaktualizować twoje "
3103 "oprogramowanie."
3104
3105 msgid ""
3106 "Welcome.\n"
3107 "\n"
3108 "If you want to connect your Dreambox to the Internet, this wizard will guide "
3109 "you through the basic network setup of your Dreambox.\n"
3110 "\n"
3111 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
3112 msgstr ""
3113
3114 msgid ""
3115 "Welcome.\n"
3116 "\n"
3117 "This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
3118 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
3119 msgstr ""
3120 "Witaj.\n"
3121 "\n"
3122 "Ten kreator przeprowadzi ciebie przez podstawowe ustawienia twojego "
3123 "Dreamboxa.\n"
3124 "Wciśnij OK na pilocie aby przejść do kolejnego kroku."
3125
3126 msgid "Welcome..."
3127 msgstr ""
3128
3129 msgid "West"
3130 msgstr "Zachód"
3131
3132 msgid "What do you want to scan?"
3133 msgstr "Co chcesz skanować?"
3134
3135 msgid "Where do you want to backup your settings?"
3136 msgstr "Gdzie chcesz zrobić kopie twoich ustawień?"
3137
3138 msgid "Wireless"
3139 msgstr "Bezprzewodowy"
3140
3141 msgid "Wireless Network"
3142 msgstr ""
3143
3144 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
3145 msgstr "Błąd zapisu podczas nagrywania. Dysk jest pełny?\n"
3146
3147 msgid "YPbPr"
3148 msgstr "YPbPr"
3149
3150 msgid "Year:"
3151 msgstr "Rok:"
3152
3153 msgid "Yes"
3154 msgstr "Tak"
3155
3156 msgid "Yes, backup my settings!"
3157 msgstr "Tak, zrób kopie moich ustawień!"
3158
3159 msgid "Yes, do a manual scan now"
3160 msgstr "Tak, rozpocznij ręczne skanowanie"
3161
3162 msgid "Yes, do an automatic scan now"
3163 msgstr "Tak, rozpocznij automatyczne skanowanie"
3164
3165 msgid "Yes, do another manual scan now"
3166 msgstr "Tak, rozpocznij kolejne ręczne skanowanie"
3167
3168 msgid "Yes, perform a shutdown now."
3169 msgstr "Tak, wyłącz teraz."
3170
3171 msgid "Yes, restore the settings now"
3172 msgstr "Tak, przywróć ustawienia teraz"
3173
3174 msgid "Yes, returning to movie list"
3175 msgstr "Tak, powróć do listy filmów"
3176
3177 msgid "Yes, view the tutorial"
3178 msgstr "tak, pokaż podręcznik"
3179
3180 msgid ""
3181 "You can choose some default settings now. Please select the settings you "
3182 "want to be installed."
3183 msgstr ""
3184
3185 msgid "You can choose, what you want to install..."
3186 msgstr ""
3187
3188 msgid "You cannot delete this!"
3189 msgstr "Nie można usunąc tego!"
3190
3191 msgid "You chose not to install any default services lists."
3192 msgstr ""
3193
3194 msgid ""
3195 "You chose not to install any default settings. You can however install the "
3196 "default settings later in the settings menu."
3197 msgstr ""
3198
3199 msgid ""
3200 "You chose not to install anything. Please press OK finish the install wizard."
3201 msgstr ""
3202
3203 msgid ""
3204 "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a "
3205 "harddisk is not an option for you."
3206 msgstr ""
3207 "Wydaje się że nie masz HDD w Dreamboxie. Więc tworzenie kopii na HDD nie "
3208 "jest opcją dla ciebie."
3209
3210 msgid ""
3211 "You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the "
3212 "slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup "
3213 "to the harddisk!\n"
3214 "Please press OK to start the backup now."
3215 msgstr ""
3216 "Wybrałeś kopie na karcie CF. Karta musi być w slocie. Nie można zweryfikować "
3217 "czy jest  w użyciu teraz. Wiec lepiej zrób kopie na HDD!\n"
3218 "Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
3219
3220 msgid ""
3221 "You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
3222 "Please press OK to start the backup now."
3223 msgstr ""
3224 "Wybrałeś kopie na USB. Lepiej zrób kopie na HDD!\n"
3225 "Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
3226
3227 msgid ""
3228 "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
3229 "backup now."
3230 msgstr "Wybrałeś kopie na HDD. Wciśnij OK aby rozpocząc tworzenie kopii teraz."
3231
3232 msgid "You have to wait for"
3233 msgstr "Musisz poczekać na"
3234
3235 msgid ""
3236 "You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, "
3237 "please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
3238 "Your dreambox will now be halted. After you have performed the update "
3239 "instructions from the website, your new firmware will ask you to restore "
3240 "your settings."
3241 msgstr ""
3242 "Potrzebujesz PC połączony do twojego Dreamboxa. Jeśli potrzebujesz więcej "
3243 "informacji odwiedź stronę http://www.dm7025.de.\n"
3244 "Teraz twój Dreambox zostanie zatrzymany. Po wykonaniu  instrukcji "
3245 "aktualizacji ze strony, twoje nowe oprogramowanie zapyta ciebie o "
3246 "przywrócenie twoich ustawień."
3247
3248 msgid ""
3249 "You need to define some keywords first!\n"
3250 "Press the menu-key to define keywords.\n"
3251 "Do you want to define keywords now?"
3252 msgstr ""
3253 "Najpierw musisz zdefiniować kilka wyrażeń!\n"
3254 "Wciśnij przycisk MENU aby zdefiniować wyrażenia.\n"
3255 "Czy chcesz zdefiniować teraz?"
3256
3257 msgid ""
3258 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
3259 "\n"
3260 "Do you want to set the pin now?"
3261 msgstr ""
3262 "Ustaw kod PIN i ukryj to przed twoimi dziećmi.\n"
3263 "\n"
3264 "czy chcesz ustawić kod PIN teraz?"
3265
3266 msgid "Your Dreambox will restart after pressing OK on your remote control."
3267 msgstr ""
3268
3269 msgid "Your TV works with 50 Hz. Good!"
3270 msgstr "Twój TV działa z 50 Hz. Wspaniale!"
3271
3272 msgid ""
3273 "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
3274 "process."
3275 msgstr ""
3276 "Twoja kopia zrobiona. Będziemy kontynuować wyjaśnianie procesu aktualizacji."
3277
3278 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
3279 msgstr "Twój Dreambox jest wyłączany. Prosze czekać..."
3280
3281 msgid ""
3282 "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and "
3283 "try again."
3284 msgstr ""
3285 "Twój Dreambox jest niewłaściwie połączony do internetu. Sprawdź to i spróbuj "
3286 "ponownie."
3287
3288 msgid ""
3289 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
3290 "Press OK to start upgrade."
3291 msgstr ""
3292 "Twój frontprocessor musi zostać zaktualizowany.\n"
3293 "Naciśnij OK aby rozpocząć aktualizacje."
3294
3295 msgid ""
3296 "Your local LAN internet connection is not working!\n"
3297 "Please choose what you want to do next."
3298 msgstr ""
3299
3300 msgid ""
3301 "Your network is restarting.\n"
3302 "You will be automatically forwarded to the next step."
3303 msgstr ""
3304
3305 msgid ""
3306 "Your wired LAN Adapter could not be started.\n"
3307 "Do you want to reboot your Dreambox to apply the new configuration?\n"
3308 msgstr ""
3309
3310 msgid ""
3311 "Your wireless LAN Adapter could not be started.\n"
3312 "Do you want to reboot your Dreambox to apply the new configuration?\n"
3313 msgstr ""
3314
3315 msgid ""
3316 "Your wireless internet connection is not working!\n"
3317 "Please choose what you want to do next."
3318 msgstr ""
3319
3320 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
3321 msgstr "Przełączyć z powrotem na serwis przed ustawieniem pozycjonera?"
3322
3323 msgid "Zap back to service before satfinder?"
3324 msgstr "Przełączyć z powrotem na serwis przed miernikiem sygnału?"
3325
3326 msgid "[alternative edit]"
3327 msgstr "[edycja wybranych]"
3328
3329 msgid "[bouquet edit]"
3330 msgstr "[edycja bukietu]"
3331
3332 msgid "[favourite edit]"
3333 msgstr "[edycja ulubionych]"
3334
3335 msgid "[move mode]"
3336 msgstr "[tryb przesuwania]"
3337
3338 msgid "abort alternatives edit"
3339 msgstr "Przerwij edycje wybranych"
3340
3341 msgid "abort bouquet edit"
3342 msgstr "Przerwij edycje bukietów"
3343
3344 msgid "abort favourites edit"
3345 msgstr "Przerwij edycje ulubionych"
3346
3347 msgid "about to start"
3348 msgstr "Jak rozpocząć"
3349
3350 msgid "add alternatives"
3351 msgstr "Dodaj wybrane"
3352
3353 msgid "add bouquet"
3354 msgstr "Dodaj bukiet"
3355
3356 msgid "add directory to playlist"
3357 msgstr "Dodaj katalog do playlisty "
3358
3359 msgid "add file to playlist"
3360 msgstr "Dodaj plik do playlisty"
3361
3362 msgid "add files to playlist"
3363 msgstr "dodaj pliki do playlisty"
3364
3365 msgid "add marker"
3366 msgstr "Dodaj zaznaczenie"
3367
3368 msgid "add recording (enter recording duration)"
3369 msgstr "Dodaj nagranie (wpisz trwanie nagrania)"
3370
3371 msgid "add recording (enter recording endtime)"
3372 msgstr "Dodaj nagranie (wpisz koniec czasu nagrania)"
3373
3374 msgid "add recording (indefinitely)"
3375 msgstr "Dodaj nagranie (na czas nieokreślony)"
3376
3377 msgid "add recording (stop after current event)"
3378 msgstr "Dodaj nagranie (zatrzymaj po aktualnym wydarzeniu)"
3379
3380 msgid "add service to bouquet"
3381 msgstr "Dodaj serwis do bukietu"
3382
3383 msgid "add service to favourites"
3384 msgstr "Dodaj serwis do ulubionych"
3385
3386 msgid "add to parental protection"
3387 msgstr "Dodaj do kontroli rodzicielskiej"
3388
3389 msgid "advanced"
3390 msgstr "Zaawansowane"
3391
3392 msgid "alphabetic sort"
3393 msgstr "sortuj alfabetycznie"
3394
3395 msgid ""
3396 "are you sure you want to restore\n"
3397 "following backup:\n"
3398 msgstr ""
3399 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić\n"
3400 "następującą kopie:\n"
3401
3402 msgid "back"
3403 msgstr "Wróć"
3404
3405 msgid "better"
3406 msgstr "Lepszy"
3407
3408 msgid "blacklist"
3409 msgstr "Czarna lista"
3410
3411 msgid "by Exif"
3412 msgstr "Przez Exif"
3413
3414 msgid "change recording (duration)"
3415 msgstr "Zmień czas trwania nagrania"
3416
3417 msgid "change recording (endtime)"
3418 msgstr "Zmień koniec czasu nagrania"
3419
3420 msgid "circular left"
3421 msgstr "Kołój w lewo"
3422
3423 msgid "circular right"
3424 msgstr "Kołój w prawo"
3425
3426 msgid "clear playlist"
3427 msgstr "Wyczyść playliste"
3428
3429 msgid "complex"
3430 msgstr "Złożony"
3431
3432 msgid "config menu"
3433 msgstr "Menu konfiguracji"
3434
3435 msgid "confirmed"
3436 msgstr ""
3437
3438 msgid "connected"
3439 msgstr ""
3440
3441 msgid "continue"
3442 msgstr "Kontynuuj"
3443
3444 msgid "copy to bouquets"
3445 msgstr "Kopiuj do bukietów"
3446
3447 msgid "daily"
3448 msgstr "Codziennie"
3449
3450 msgid "delete"
3451 msgstr "Usuń"
3452
3453 msgid "delete cut"
3454 msgstr "Usuń wycięte"
3455
3456 msgid "delete playlist entry"
3457 msgstr "usuń wpis playlisty"
3458
3459 msgid "delete saved playlist"
3460 msgstr "usuń zachowaną playlistę"
3461
3462 msgid "delete..."
3463 msgstr "Usuń..."
3464
3465 msgid "disable"
3466 msgstr "Wyłącz"
3467
3468 msgid "disable move mode"
3469 msgstr "Wyłącz tryb przenoszenia"
3470
3471 msgid "disabled"
3472 msgstr "Wyłączone"
3473
3474 msgid "disconnected"
3475 msgstr ""
3476
3477 msgid "do not change"
3478 msgstr "Nie zmieniaj"
3479
3480 msgid "do nothing"
3481 msgstr "Nic nie rób"
3482
3483 msgid "don't record"
3484 msgstr "Nie nagrywaj"
3485
3486 msgid "done!"
3487 msgstr "Zrobione!"
3488
3489 msgid "edit alternatives"
3490 msgstr "Edytuj wybrane"
3491
3492 msgid "empty"
3493 msgstr "Puste"
3494
3495 msgid "enable"
3496 msgstr "Włączone"
3497
3498 msgid "enable bouquet edit"
3499 msgstr "Włącz edycje bukietu"
3500
3501 msgid "enable favourite edit"
3502 msgstr "Włącz edycje ulubionych"
3503
3504 msgid "enable move mode"
3505 msgstr "Włącz tryb przenoszenia"
3506
3507 msgid "enabled"
3508 msgstr "Włączone"
3509
3510 msgid "end alternatives edit"
3511 msgstr "Koniec edycji wybranych"
3512
3513 msgid "end bouquet edit"
3514 msgstr "Koniec edycji bukietów"
3515
3516 msgid "end cut here"
3517 msgstr "Zakończ cięcie tutaj"
3518
3519 msgid "end favourites edit"
3520 msgstr "Koniec edycji ulubionych"
3521
3522 msgid "equal to Socket A"
3523 msgstr "Równaj do Gniazda A"
3524
3525 msgid "exit DVD player or return to file browser"
3526 msgstr ""
3527
3528 msgid "exit mediaplayer"
3529 msgstr "wyjdź z mediaplayera"
3530
3531 msgid "exit movielist"
3532 msgstr "wyjdź z listy filmów"
3533
3534 msgid "fine-tune your display"
3535 msgstr "czysto ustaw swój ekran"
3536
3537 msgid "forward to the next chapter"
3538 msgstr ""
3539
3540 msgid "free diskspace"
3541 msgstr "Wolna przestrzeń dyskowa"
3542
3543 msgid "full /etc directory"
3544 msgstr "Pełen folder /etc"
3545
3546 msgid "go to deep standby"
3547 msgstr "Przejdź do głębokiego czuwania"
3548
3549 msgid "go to standby"
3550 msgstr "Przejdź do stanu czuwania"
3551
3552 msgid "hear radio..."
3553 msgstr "Słuchaj radia..."
3554
3555 msgid "help..."
3556 msgstr "Pomoc..."
3557
3558 msgid "hide extended description"
3559 msgstr "ukryj rozszerzony opis"
3560
3561 msgid "hide player"
3562 msgstr "Ukryj odtwarzacz"
3563
3564 msgid "horizontal"
3565 msgstr "Pozioma (H)"
3566
3567 msgid "hour"
3568 msgstr "Godzina"
3569
3570 msgid "hours"
3571 msgstr "Godziny"
3572
3573 msgid "immediate shutdown"
3574 msgstr "wyłącz natychmiast"
3575
3576 #, python-format
3577 msgid ""
3578 "incoming call!\n"
3579 "%s calls on %s!"
3580 msgstr ""
3581 "Przychodząca rozmowa!\n"
3582 "%s rozmowy włączone %s!"
3583
3584 msgid "init module"
3585 msgstr "Moduł init"
3586
3587 msgid "insert mark here"
3588 msgstr "Wstaw zaznaczenie tu"
3589
3590 msgid "jump back to the previous title"
3591 msgstr ""
3592
3593 msgid "jump forward to the next title"
3594 msgstr ""
3595
3596 msgid "jump to listbegin"
3597 msgstr "skocz do początku listy"
3598
3599 msgid "jump to listend"
3600 msgstr "skocz do końca listy"
3601
3602 msgid "jump to next marked position"
3603 msgstr "skocz do następnej zaznaczonej pozycji"
3604
3605 msgid "jump to previous marked position"
3606 msgstr "skocz do poprzedniej zaznaczonej pozycji"
3607
3608 msgid "leave movie player..."
3609 msgstr "Opuść odtwarzacz filmów..."
3610
3611 msgid "left"
3612 msgstr "Lewo"
3613
3614 msgid "list style compact"
3615 msgstr "kompaktowy styl listy"
3616
3617 msgid "list style compact with description"
3618 msgstr "kompaktowy styl listy z opisem"
3619
3620 msgid "list style default"
3621 msgstr "domyślny styl listy"
3622
3623 msgid "list style single line"
3624 msgstr "styl listy pojedyncza linia"
3625
3626 msgid "load playlist"
3627 msgstr "załaduj playliste"
3628
3629 msgid "locked"
3630 msgstr "Zablokowany"
3631
3632 msgid "loopthrough to socket A"
3633 msgstr "Zapętl bezpośrednio do Gniazda A"
3634
3635 msgid "manual"
3636 msgstr "Ręcznie"
3637
3638 msgid "menu"
3639 msgstr "menu"
3640
3641 msgid "mins"
3642 msgstr "min's"
3643
3644 msgid "minute"
3645 msgstr "Minuta"
3646
3647 msgid "minutes"
3648 msgstr "Minutach"
3649
3650 msgid "minutes and"
3651 msgstr "Koniec minut"
3652
3653 msgid "move PiP to main picture"
3654 msgstr "przesuń PiP do głównego obrazu"
3655
3656 msgid "movie list"
3657 msgstr "lista filmów"
3658
3659 msgid "multinorm"
3660 msgstr "Multinorm"
3661
3662 msgid "never"
3663 msgstr "Nigdy"
3664
3665 msgid "next channel"
3666 msgstr "Następny kanał"
3667
3668 msgid "next channel in history"
3669 msgstr "Następny kanał w historii"
3670
3671 msgid "no"
3672 msgstr "Nie"
3673
3674 msgid "no HDD found"
3675 msgstr "Nie znaleziono HDD"
3676
3677 msgid "no Picture found"
3678 msgstr "Nie znaleziono obrazka"
3679
3680 msgid "no module found"
3681 msgstr "Nie znaleziono modułu"
3682
3683 msgid "no standby"
3684 msgstr "Bez stanu czuwania"
3685
3686 msgid "no timeout"
3687 msgstr "Bez końca"
3688
3689 msgid "none"
3690 msgstr "Żaden"
3691
3692 msgid "not locked"
3693 msgstr "Nie zablokowany"
3694
3695 msgid "nothing connected"
3696 msgstr "nic nie połączono"
3697
3698 msgid "off"
3699 msgstr "Wyłączony"
3700
3701 msgid "on"
3702 msgstr "Włączony"
3703
3704 msgid "once"
3705 msgstr "Raz"
3706
3707 msgid "only /etc/enigma2 directory"
3708 msgstr "Tylko katalog /etc/enigma2"
3709
3710 msgid "open servicelist"
3711 msgstr "Otwórz listę serwisów"
3712
3713 msgid "open servicelist(down)"
3714 msgstr "Otwórz listę serwisów (dół)"
3715
3716 msgid "open servicelist(up)"
3717 msgstr "Otwórz listę serwisów (góra)"
3718
3719 msgid "pass"
3720 msgstr "Hasło"
3721
3722 msgid "pause"
3723 msgstr "Pauza"
3724
3725 msgid "play entry"
3726 msgstr "wstęp odtwarzania"
3727
3728 msgid "play from next mark or playlist entry"
3729 msgstr "odtwórz od następnego zaznaczenia lub wstępu playlisty"
3730
3731 msgid "play from previous mark or playlist entry"
3732 msgstr "odtwórz od poprzedniego zaznaczenia lub wstępu playlisty"
3733
3734 msgid "please press OK when ready"
3735 msgstr "Wciśnij OK gdy gotowy"
3736
3737 msgid "please wait, loading picture..."
3738 msgstr "Czekaj, ładowanie obrazka..."
3739
3740 msgid "previous channel"
3741 msgstr "Poprzedni kanał"
3742
3743 msgid "previous channel in history"
3744 msgstr "Poprzedni kanał w historii"
3745
3746 msgid "record"
3747 msgstr "Nagraj"
3748
3749 msgid "recording..."
3750 msgstr "Nagrywanie..."
3751
3752 msgid "remove after this position"
3753 msgstr "Usuń po tej pozycji"
3754
3755 msgid "remove all alternatives"
3756 msgstr "Usuń wszystkie wybrane"
3757
3758 msgid "remove all new found flags"
3759 msgstr "Usuń wszystkie nowe znalezione flagi"
3760
3761 msgid "remove before this position"
3762 msgstr "Usuń przed tą pozycją"
3763
3764 msgid "remove entry"
3765 msgstr "Usuń wstęp"
3766
3767 msgid "remove from parental protection"
3768 msgstr "Usuń z kontroli rodzicielskiej"
3769
3770 msgid "remove new found flag"
3771 msgstr "Usuń nowo znalezioną flage"
3772
3773 msgid "remove selected satellite"
3774 msgstr ""
3775
3776 msgid "remove this mark"
3777 msgstr "Usuń to zaznaczenie"
3778
3779 msgid "repeated"
3780 msgstr "Powtórzone"
3781
3782 msgid "rewind to the previous chapter"
3783 msgstr ""
3784
3785 msgid "right"
3786 msgstr "Prawo"
3787
3788 msgid "save playlist"
3789 msgstr "zapisz playliste"
3790
3791 #, python-format
3792 msgid "scan done! %d services found!"
3793 msgstr "skanowanie skończone! %d znalezionych serwisów!"
3794
3795 msgid "scan done! No service found!"
3796 msgstr "skanowanie skończone! Nie znaleziono serwisów!"
3797
3798 msgid "scan done! One service found!"
3799 msgstr "skanowanie skończone! Jeden serwis znaleziony!"
3800
3801 #, python-format
3802 msgid "scan in progress - %d %% done! %d services found!"
3803 msgstr "skanowanie w toku - %d %% skończone! %d znalezionych serwisów!"
3804
3805 msgid "scan state"
3806 msgstr "Status skanowania"
3807
3808 msgid "second"
3809 msgstr "Drugi"
3810
3811 msgid "second cable of motorized LNB"
3812 msgstr "Drugi kabel zmotoryzowanego LNB"
3813
3814 msgid "seconds"
3815 msgstr "Sekundy"
3816
3817 msgid "seconds."
3818 msgstr "Sekundy."
3819
3820 msgid "select movie"
3821 msgstr "wybierz film"
3822
3823 msgid "select the movie path"
3824 msgstr "wybierz ścieżkę filmu"
3825
3826 msgid "service pin"
3827 msgstr "Pin serwisu"
3828
3829 msgid "setup pin"
3830 msgstr "Pin ustawień"
3831
3832 msgid "show DVD main menu"
3833 msgstr ""
3834
3835 msgid "show EPG..."
3836 msgstr "Pokaż EPG..."
3837
3838 msgid "show all"
3839 msgstr "pokaż wszystkie"
3840
3841 msgid "show alternatives"
3842 msgstr "Pokaż wybrane"
3843
3844 msgid "show event details"
3845 msgstr "Pokaż szczegóły wydarzenia"
3846
3847 msgid "show extended description"
3848 msgstr "pokaż rozszerzony opis"
3849
3850 msgid "show first tag"
3851 msgstr "pokaż pierwszą etykietę"
3852
3853 msgid "show second tag"
3854 msgstr "pokaż drugą etykietę"
3855
3856 msgid "show shutdown menu"
3857 msgstr "pokaż menu wyłączania"
3858
3859 msgid "show single service EPG..."
3860 msgstr "pokaz pojedyńczy serwis EPG..."
3861
3862 msgid "show tag menu"
3863 msgstr "pokaż etykietę menu"
3864
3865 msgid "show transponder info"
3866 msgstr "Pokaż info transpondera"
3867
3868 msgid "shuffle playlist"
3869 msgstr "tasuj playliste"
3870
3871 msgid "shutdown"
3872 msgstr "Wyłącz"
3873
3874 msgid "simple"
3875 msgstr "Prosty"
3876
3877 msgid "skip backward"
3878 msgstr "Skocz wstecz"
3879
3880 msgid "skip backward (enter time)"
3881 msgstr "skocz do tyłu (wpisz czas)"
3882
3883 msgid "skip forward"
3884 msgstr "Skocz w przód"
3885
3886 msgid "skip forward (enter time)"
3887 msgstr "skocz naprzód (wpisz czas)"
3888
3889 msgid "sort by date"
3890 msgstr "sortuj poprzez datę"
3891
3892 msgid "standard"
3893 msgstr "standardowy"
3894
3895 msgid "standby"
3896 msgstr "Czuwanie"
3897
3898 msgid "start cut here"
3899 msgstr "Rozpocznij cięcie tutaj"
3900
3901 msgid "start timeshift"
3902 msgstr "Rozpocznij timeshift"
3903
3904 msgid "stereo"
3905 msgstr "Stereo"
3906
3907 msgid "stop PiP"
3908 msgstr "zatrzymaj PiP"
3909
3910 msgid "stop entry"
3911 msgstr "zatrzymaj wstęp"
3912
3913 msgid "stop recording"
3914 msgstr "Zatrzymaj nagrywanie"
3915
3916 msgid "stop timeshift"
3917 msgstr "Zatrzymaj timeshifting"
3918
3919 msgid "swap PiP and main picture"
3920 msgstr "zmień PiP i  główny obraz"
3921
3922 msgid "switch to filelist"
3923 msgstr "Przeącz na listę plików"
3924
3925 msgid "switch to playlist"
3926 msgstr "Przełącz na playliste"
3927
3928 msgid "switch to the next audio track"
3929 msgstr ""
3930
3931 msgid "switch to the next subtitle language"
3932 msgstr ""
3933
3934 msgid "text"
3935 msgstr "Tekst"
3936
3937 msgid "this recording"
3938 msgstr "To nagranie"
3939
3940 msgid "this service is protected by a parental control pin"
3941 msgstr "Ten serwis jest chroniony kodem blokady"
3942
3943 msgid "toggle a cut mark at the current position"
3944 msgstr "przetkaj ucięty znak w aktualnej pozycji"
3945
3946 msgid "toggle time, chapter, audio, subtitle info"
3947 msgstr ""
3948
3949 msgid "unconfirmed"
3950 msgstr ""
3951
3952 msgid "unknown service"
3953 msgstr "Nieznany serwis"
3954
3955 msgid "until restart"
3956 msgstr "Aż do startu"
3957
3958 msgid "user defined"
3959 msgstr "Zdefiniowane przez użytkownika"
3960
3961 msgid "vertical"
3962 msgstr "Pionowa (V)"
3963
3964 msgid "view extensions..."
3965 msgstr "Wyświetl rozszerzenia..."
3966
3967 msgid "view recordings..."
3968 msgstr "Wyświetl nagrania..."
3969
3970 msgid "wait for ci..."
3971 msgstr "Czekan na ci..."
3972
3973 msgid "wait for mmi..."
3974 msgstr "czekaj na mmi..."
3975
3976 msgid "waiting"
3977 msgstr "Oczekiwanie"
3978
3979 msgid "weekly"
3980 msgstr "Tygodniowy"
3981
3982 msgid "whitelist"
3983 msgstr "Biała lista"
3984
3985 msgid "yes"
3986 msgstr "Tak"
3987
3988 msgid "yes (keep feeds)"
3989 msgstr "Tak (trzymaj je)"
3990
3991 msgid ""
3992 "your dreambox might be unusable now. Please consult the manual for further "
3993 "assistance before rebooting your dreambox."
3994 msgstr ""
3995 "Twój Dreambox może być teraz niezdolny do użytku. Przeczytaj książkę "
3996 "serwisową przed ponownym uruchomieniem Dreamboxa."
3997
3998 msgid "zap"
3999 msgstr "Przełącz"
4000
4001 msgid "zapped"
4002 msgstr "Przełączony"
4003
4004 #~ msgid "Choose Location"
4005 #~ msgstr "Sprawdzanie Lokalizacji"
4006
4007 #~ msgid "Device Setup..."
4008 #~ msgstr "Ustawienia urządzenia:"
4009
4010 #~ msgid "Do you want to view a cutlist tutorial?"
4011 #~ msgstr "czy chcesz zobaczyć podręcznik wyciętej listy?"
4012
4013 #~ msgid "Extended Setup..."
4014 #~ msgstr "Zaawansowana konfiguracja..."
4015
4016 #~ msgid "Games / Plugins"
4017 #~ msgstr "Gry / Pluginy"
4018
4019 #~ msgid "Movie Menu"
4020 #~ msgstr "Menu filmu"
4021
4022 #~ msgid "Nameserver Setup..."
4023 #~ msgstr "Ustawienia Nameserver..."
4024
4025 #~ msgid "Show files from %s"
4026 #~ msgstr "Pokaż pliki od %s"
4027
4028 #~ msgid "Startwizard"
4029 #~ msgstr "Uruchom kreatora"
4030
4031 #~ msgid ""
4032 #~ "Unable to initialize harddisk.\n"
4033 #~ "Please refer to the user manual.\n"
4034 #~ "Error: "
4035 #~ msgstr ""
4036 #~ "Niezdolny do zainicjowania HDD.\n"
4037 #~ "Proszę wybrać samemu.\n"
4038 #~ "Błąd: "
4039
4040 #~ msgid "VCR Switch"
4041 #~ msgstr "Automatycznie przełącz VCR"
4042
4043 #~ msgid ""
4044 #~ "scan done!\n"
4045 #~ "%d services found!"
4046 #~ msgstr ""
4047 #~ "Skanowanie skończone!\n"
4048 #~ "%d znalezionych serwisów!"
4049
4050 #~ msgid ""
4051 #~ "scan done!\n"
4052 #~ "No service found!"
4053 #~ msgstr ""
4054 #~ "Skanowanie zakończone!\n"
4055 #~ "Nie znaleziono serwisów!"
4056
4057 #~ msgid ""
4058 #~ "scan done!\n"
4059 #~ "One service found!"
4060 #~ msgstr ""
4061 #~ "Skanowanie zakończone!\n"
4062 #~ "Jeden serwis znaleziony!"
4063
4064 #~ msgid ""
4065 #~ "scan in progress - %d %% done!\n"
4066 #~ "%d services found!"
4067 #~ msgstr ""
4068 #~ "Skanowanie w toku - %d %% Zakończone!\n"
4069 #~ "%d znalezionych serwisów!"