add MultiPixmap... like MultiColorLabel
[enigma2.git] / po / sv.po
1 # German translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2008-06-10 11:43+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2008-06-02 10:04+0100\n"
12 "Last-Translator: WeeGull <weegull@hotmail.com>\n"
13 "Language-Team: WeeGull <weegull@hotmail.com>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18 "X-Poedit-Language: Swedish\n"
19 "X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
20 "X-Poedit-SourceCharset: iso-8859-15\n"
21
22 msgid ""
23 "\n"
24 "Enigma2 will restart after the restore"
25 msgstr ""
26
27 msgid " "
28 msgstr " "
29
30 msgid "\"?"
31 msgstr ""
32
33 msgid "#000000"
34 msgstr ""
35
36 msgid "#0064c7"
37 msgstr ""
38
39 msgid "#25062748"
40 msgstr ""
41
42 msgid "#389416"
43 msgstr ""
44
45 msgid "#80000000"
46 msgstr ""
47
48 msgid "#80ffffff"
49 msgstr ""
50
51 msgid "#bab329"
52 msgstr ""
53
54 msgid "#f23d21"
55 msgstr ""
56
57 msgid "#ffffff"
58 msgstr ""
59
60 msgid "#ffffffff"
61 msgstr ""
62
63 msgid "%H:%M"
64 msgstr "%H:%M"
65
66 #, python-format
67 msgid "%d min"
68 msgstr "%d min"
69
70 msgid "%d.%B %Y"
71 msgstr "%d.%B %Y"
72
73 #, python-format
74 msgid ""
75 "%s\n"
76 "(%s, %d MB free)"
77 msgstr ""
78 "%s\n"
79 "(%s, %d MB ledigt)"
80
81 #, python-format
82 msgid "%s (%s)\n"
83 msgstr "%s (%s)\n"
84
85 msgid "(ZAP)"
86 msgstr "(ZAP)"
87
88 msgid "(empty)"
89 msgstr "(tom)"
90
91 msgid "(show optional DVD audio menu)"
92 msgstr "(visa extra DVD ljudmeny)"
93
94 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
95 msgstr "/usr/share/enigma2 bibliotek"
96
97 msgid "/var directory"
98 msgstr "/var bibliotek"
99
100 msgid "0"
101 msgstr ""
102
103 msgid "1"
104 msgstr ""
105
106 msgid "1.0"
107 msgstr "1.0"
108
109 msgid "1.1"
110 msgstr "1.1"
111
112 msgid "1.2"
113 msgstr "1.2"
114
115 msgid "12V output"
116 msgstr "12V utgång"
117
118 msgid "13 V"
119 msgstr "13 V"
120
121 msgid "16:10"
122 msgstr "16:10"
123
124 msgid "16:10 Letterbox"
125 msgstr "16:10 Letterbox"
126
127 msgid "16:10 PanScan"
128 msgstr "16:10 PanScan"
129
130 msgid "16:9"
131 msgstr "16:9"
132
133 msgid "16:9 Letterbox"
134 msgstr "16:9 Letterbox"
135
136 msgid "16:9 always"
137 msgstr "16:9 alltid"
138
139 msgid "18 V"
140 msgstr "18 V"
141
142 msgid "2"
143 msgstr ""
144
145 msgid "3"
146 msgstr ""
147
148 msgid "30 minutes"
149 msgstr "30 minuter"
150
151 msgid "4"
152 msgstr ""
153
154 msgid "4:3"
155 msgstr "4:#"
156
157 msgid "4:3 Letterbox"
158 msgstr "4:3 Letterbox"
159
160 msgid "4:3 PanScan"
161 msgstr "4:3 PanScan"
162
163 msgid "5"
164 msgstr ""
165
166 msgid "5 minutes"
167 msgstr "5 minuter"
168
169 msgid "50 Hz"
170 msgstr "50 Hz"
171
172 msgid "6"
173 msgstr ""
174
175 msgid "60 minutes"
176 msgstr "60 minuter"
177
178 msgid "7"
179 msgstr ""
180
181 msgid "8"
182 msgstr ""
183
184 msgid "9"
185 msgstr ""
186
187 msgid "<unknown>"
188 msgstr "<okänd>"
189
190 msgid "??"
191 msgstr "??"
192
193 msgid "A"
194 msgstr "A"
195
196 #, python-format
197 msgid ""
198 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
199 "Do you want to keep your version?"
200 msgstr ""
201 "En konfigurationsfil (%s) har ändrats sedan installationen.\n"
202 "Vill du behålla din version?"
203
204 msgid ""
205 "A finished record timer wants to set your\n"
206 "Dreambox to standby. Do that now?"
207 msgstr ""
208 "En utförd inspelningstimer vill försätta din\n"
209 "Dreambox i standby. Utföra det nu?"
210
211 msgid ""
212 "A finished record timer wants to shut down\n"
213 "your Dreambox. Shutdown now?"
214 msgstr ""
215 "En utförd inspelningstimer vill stänga av\n"
216 "din Dreambox. Stänga av nu?"
217
218 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
219 msgstr "En grafisk EPG för alla kanaler i en vald favoritlista"
220
221 #, python-format
222 msgid ""
223 "A record has been started:\n"
224 "%s"
225 msgstr ""
226 "En inspelning har påbörjats:\n"
227 "%s"
228
229 msgid ""
230 "A recording is currently running.\n"
231 "What do you want to do?"
232 msgstr ""
233 "En inspelning pågår redan.\n"
234 "Vad vill du göra?"
235
236 msgid ""
237 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
238 "configure the positioner."
239 msgstr ""
240 "En inspelning pågår. Vänligen avbryt den innan du försöker konfigurera "
241 "motorn."
242
243 msgid ""
244 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
245 "start the satfinder."
246 msgstr ""
247 "En inspelning pågår. Vänligen avbryt inspelningen före du försöker starta "
248 "satfinder."
249
250 msgid ""
251 "A sleep timer wants to set your\n"
252 "Dreambox to standby. Do that now?"
253 msgstr ""
254 "En sovtimer vill försätta din\n"
255 "Dreambox i standby. Utföra det?"
256
257 msgid ""
258 "A sleep timer wants to shut down\n"
259 "your Dreambox. Shutdown now?"
260 msgstr ""
261 "En sovtimer vill stänga av\n"
262 "din Dreambox. Stänga av nu?"
263
264 msgid ""
265 "A timer failed to record!\n"
266 "Disable TV and try again?\n"
267 msgstr ""
268 "En timerinspelning misslyckades!\n"
269 "Inaktivera TV och försök igen?\n"
270
271 msgid "A/V Settings"
272 msgstr "A/V Inställningar"
273
274 msgid "AA"
275 msgstr "AA"
276
277 msgid "AB"
278 msgstr "AB"
279
280 msgid "AC3 default"
281 msgstr "AC3 standard"
282
283 msgid "AC3 downmix"
284 msgstr "AC3 nedmixning"
285
286 msgid "AGC"
287 msgstr "AGC"
288
289 msgid "AGC:"
290 msgstr "AGC:"
291
292 msgid "About"
293 msgstr "Om"
294
295 msgid "About..."
296 msgstr "Om..."
297
298 msgid "Action on long powerbutton press"
299 msgstr "Beteende vid långt tryck på powerknapp"
300
301 msgid "Activate Picture in Picture"
302 msgstr "Aktivera Bild i Bild"
303
304 msgid "Activate network settings"
305 msgstr "Aktivera nätverksinställningar"
306
307 msgid "Adapter settings"
308 msgstr ""
309
310 msgid "Add"
311 msgstr "Lägg till"
312
313 msgid "Add a mark"
314 msgstr "Lägg till markör"
315
316 msgid "Add timer"
317 msgstr "Lägg till timer"
318
319 msgid "Add to bouquet"
320 msgstr "Lägg till i favoritlista"
321
322 msgid "Add to favourites"
323 msgstr "Lägg till i favoriter"
324
325 msgid ""
326 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
327 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
328 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
329 "test screens."
330 msgstr ""
331 "Justera färginställningarna så att alla färgnivåer är urskiljningsbara, men "
332 "de ska vara så färgfulla som möjligt. När du är nöjd med resultatet, tryck "
333 "OK för att stänga videoinställningarna eller tryck på nummerknapp för att "
334 "välja annan testbild."
335
336 msgid "Advanced"
337 msgstr "Avancerat"
338
339 msgid "Advanced Video Setup"
340 msgstr "Avancerad videoinställning"
341
342 msgid "After event"
343 msgstr "Efter program"
344
345 msgid ""
346 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
347 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
348 msgstr ""
349 "Efter startguiden är avslutad, behöver du skydda enskilda kanaler. Läs i din "
350 "manual för Dreambox om hur du utför det."
351
352 msgid "Album:"
353 msgstr "Album:"
354
355 msgid "All"
356 msgstr "Alla"
357
358 msgid "All..."
359 msgstr "Alla..."
360
361 msgid "Alpha"
362 msgstr "Alpha"
363
364 msgid "Alternative radio mode"
365 msgstr "Alternativt radioläge"
366
367 msgid "Alternative services tuner priority"
368 msgstr "Alternativ tunerprioritering"
369
370 msgid "An empty filename is illegal."
371 msgstr "Ett tomt filnamn är inte tillåtet."
372
373 msgid "Arabic"
374 msgstr "Arabiska"
375
376 msgid ""
377 "Are you sure you want to enable WLAN support?\n"
378 "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox and press OK.\n"
379 "\n"
380 msgstr ""
381
382 msgid ""
383 "Are you sure you want to enable your local network?\n"
384 "\n"
385 msgstr ""
386
387 msgid ""
388 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
389 "\n"
390 msgstr ""
391
392 msgid "Artist:"
393 msgstr "Artist:"
394
395 msgid "Ask before shutdown:"
396 msgstr "Fråga före avstängning:"
397
398 msgid "Ask user"
399 msgstr "Fråga"
400
401 msgid "Aspect Ratio"
402 msgstr "Bildformat"
403
404 msgid "Audio"
405 msgstr "Ljud"
406
407 msgid "Audio Options..."
408 msgstr "Ljudval..."
409
410 msgid "Auto"
411 msgstr "Auto"
412
413 msgid "Auto scart switching"
414 msgstr "Auto scart byte"
415
416 msgid "Automatic"
417 msgstr "Automatisk"
418
419 msgid "Automatic Scan"
420 msgstr "Automatisk sökning"
421
422 msgid "B"
423 msgstr "B"
424
425 msgid "BA"
426 msgstr "BA"
427
428 msgid "BB"
429 msgstr "BB"
430
431 msgid "BER"
432 msgstr "BER"
433
434 msgid "BER:"
435 msgstr "BER:"
436
437 msgid "Back"
438 msgstr ""
439
440 msgid "Backup"
441 msgstr "Backup"
442
443 msgid "Backup Location"
444 msgstr "Backupplacering"
445
446 msgid "Backup Mode"
447 msgstr "Backupläge"
448
449 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
450 msgstr "Backup klar. Vänligen tryck OK för resultat."
451
452 msgid "Band"
453 msgstr "Band"
454
455 msgid "Bandwidth"
456 msgstr "Bandbredd"
457
458 msgid "Begin time"
459 msgstr "Starttid"
460
461 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
462 msgstr "Beteende av 'pause' vid paus"
463
464 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
465 msgstr "Beteende av 0 i BiB-läge"
466
467 msgid "Behavior when a movie is started"
468 msgstr "Beteende när en film startas"
469
470 msgid "Behavior when a movie is stopped"
471 msgstr "Beteende när en film stoppas"
472
473 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
474 msgstr "Beteende när en film slutar"
475
476 msgid "Brightness"
477 msgstr "Ljusstyrka"
478
479 msgid "Bus: "
480 msgstr "Bus: "
481
482 msgid ""
483 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
484 "displayed."
485 msgstr "Infobalken visas om du trycker OK på din fjärrkontroll."
486
487 msgid "C-Band"
488 msgstr "C-Band"
489
490 msgid "CF Drive"
491 msgstr "CF Disk"
492
493 msgid "CVBS"
494 msgstr "CVBS"
495
496 msgid "Cable"
497 msgstr "Kabel"
498
499 msgid "Cache Thumbnails"
500 msgstr "Buffra miniatyrer"
501
502 msgid "Call monitoring"
503 msgstr "Samtalsmonitorering"
504
505 msgid "Cancel"
506 msgstr "Avbryt"
507
508 msgid "Capacity: "
509 msgstr "Kapacitet: "
510
511 msgid "Card"
512 msgstr "Kort"
513
514 msgid "Catalan"
515 msgstr "Katalanska"
516
517 msgid "Change bouquets in quickzap"
518 msgstr "Byt favoritlista med snabbzap"
519
520 msgid "Change pin code"
521 msgstr "Ändra PIN kod"
522
523 msgid "Change service pin"
524 msgstr "Ändra program PIN"
525
526 msgid "Change service pins"
527 msgstr "Ändra program PIN"
528
529 msgid "Change setup pin"
530 msgstr "Ändra installations PIN"
531
532 msgid "Channel"
533 msgstr "Kanal"
534
535 msgid "Channel Selection"
536 msgstr "Kanallista"
537
538 msgid "Channel:"
539 msgstr "Kanal:"
540
541 msgid "Channellist menu"
542 msgstr "Kanallista meny"
543
544 msgid "Chap."
545 msgstr "Kap."
546
547 msgid "Chapter"
548 msgstr "Kapitel"
549
550 msgid "Chapter:"
551 msgstr "Kapitel:"
552
553 msgid "Check"
554 msgstr "Kontrollera"
555
556 msgid "Checking Filesystem..."
557 msgstr "Kontrollerar filsystem..."
558
559 msgid "Choose Tuner"
560 msgstr "Välj tuner"
561
562 msgid "Choose bouquet"
563 msgstr "Välj favoritlista"
564
565 msgid "Choose source"
566 msgstr "Välj källa"
567
568 msgid "Choose target folder"
569 msgstr "Välj målkatalog"
570
571 msgid "Choose your Skin"
572 msgstr "Välj utseende"
573
574 msgid "Cleanup"
575 msgstr "Rensa"
576
577 msgid "Clear before scan"
578 msgstr "Rensa före sökning"
579
580 msgid "Clear log"
581 msgstr "Rensa logg"
582
583 msgid "Close"
584 msgstr ""
585
586 msgid "Code rate high"
587 msgstr "Code rate hög"
588
589 msgid "Code rate low"
590 msgstr "Code rate låg"
591
592 msgid "Coderate HP"
593 msgstr "Coderate HP"
594
595 msgid "Coderate LP"
596 msgstr "Coderate LP"
597
598 msgid "Color Format"
599 msgstr "Färgformat"
600
601 msgid "Command execution..."
602 msgstr "Kommando exekvering..."
603
604 msgid "Command order"
605 msgstr "Kommandoordning"
606
607 msgid "Committed DiSEqC command"
608 msgstr "Committed DiSEqC kommando"
609
610 msgid "Common Interface"
611 msgstr "Common Interface"
612
613 msgid "Compact Flash"
614 msgstr "Compact Flash"
615
616 msgid "Compact flash card"
617 msgstr "Compact Flash kort"
618
619 msgid "Complete"
620 msgstr "Komplett"
621
622 msgid "Configuration Mode"
623 msgstr "Konfigurationsläge"
624
625 msgid "Configure your internal LAN"
626 msgstr ""
627
628 msgid "Configure your internal LAN again"
629 msgstr ""
630
631 msgid "Configure your wireless LAN"
632 msgstr ""
633
634 msgid "Configure your wireless LAN again"
635 msgstr ""
636
637 msgid "Configuring"
638 msgstr "Konfigurering"
639
640 msgid "Confirm"
641 msgstr "Bekräfta"
642
643 msgid "Conflicting timer"
644 msgstr "Timerkonflikt"
645
646 msgid "Connect to the Internet with a USB Wlan Stick"
647 msgstr ""
648
649 msgid "Connect to the Internet with your local LAN"
650 msgstr ""
651
652 msgid "Connected to Fritz!Box!"
653 msgstr "Ansluten till Fritz!Box!"
654
655 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
656 msgstr "Ansluter till Fritz!Box..."
657
658 #, python-format
659 msgid ""
660 "Connection to Fritz!Box\n"
661 "failed! (%s)\n"
662 "retrying..."
663 msgstr ""
664 "Anslutning till Fritz!Box\n"
665 "misslyckades! (%s)\n"
666 "försöker igen..."
667
668 msgid "Constellation"
669 msgstr "Konstellation"
670
671 msgid "Continue playing"
672 msgstr "Forsätt spela"
673
674 msgid "Contrast"
675 msgstr "Kontrast"
676
677 msgid "Create movie folder failed"
678 msgstr "Det gick inte att skapa en filmkatalog"
679
680 msgid "Creating partition failed"
681 msgstr "Det gick inte att skapa en partition"
682
683 msgid "Croatian"
684 msgstr "Kroatiska"
685
686 msgid "Current Transponder"
687 msgstr "Nuvarande transponder"
688
689 msgid "Current settings:"
690 msgstr "Nuvarande inställningar:"
691
692 msgid "Current version:"
693 msgstr "Nuvarande version:"
694
695 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
696 msgstr "Valfri hopptid för '1'/'3'-knapparna"
697
698 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
699 msgstr "Valfri hopptid för '4'/'6'-knapparna"
700
701 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
702 msgstr "Valfri hopptid för '7'/'9'-knapparna"
703
704 msgid "Customize"
705 msgstr "Anpassningar"
706
707 msgid "Cut"
708 msgstr "Klipp"
709
710 msgid "Cutlist editor..."
711 msgstr "Klipplist editor..."
712
713 msgid "Czech"
714 msgstr "Tjeckiska"
715
716 msgid "DHCP"
717 msgstr ""
718
719 msgid "DVB-S"
720 msgstr "DVB-S"
721
722 msgid "DVB-S2"
723 msgstr "DVB-S2"
724
725 msgid "DVD ENTER key"
726 msgstr "DVD ENTER tangent"
727
728 msgid "DVD Player"
729 msgstr "DVD Spelare"
730
731 msgid "DVD down key"
732 msgstr "DVD ner tangent"
733
734 msgid "DVD left key"
735 msgstr "DVD vänster tangent"
736
737 msgid "DVD right key"
738 msgstr "DVD höger tangent"
739
740 msgid "DVD up key"
741 msgstr "DVD upp tangent"
742
743 msgid "Danish"
744 msgstr "Danska"
745
746 msgid "Date"
747 msgstr "Datum"
748
749 msgid "Deep Standby"
750 msgstr "Stäng av"
751
752 msgid "Default services lists"
753 msgstr ""
754
755 msgid "Default settings"
756 msgstr "Grundinstallningar"
757
758 msgid "Delay"
759 msgstr "Fördröjning"
760
761 msgid "Delete"
762 msgstr "Ta bort"
763
764 msgid "Delete entry"
765 msgstr "Ta bort post"
766
767 msgid "Delete failed!"
768 msgstr "Borttagning misslyckades!"
769
770 #, python-format
771 msgid ""
772 "Delete no more configured satellite\n"
773 "%s?"
774 msgstr ""
775
776 msgid "Description"
777 msgstr "Beskrivning"
778
779 msgid "Detected HDD:"
780 msgstr "Hittad hårddisk:"
781
782 msgid "Detected NIMs:"
783 msgstr "Hittade tuners:"
784
785 msgid "DiSEqC"
786 msgstr "DiSEqC"
787
788 msgid "DiSEqC A/B"
789 msgstr "DiSEqC A/B"
790
791 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
792 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
793
794 msgid "DiSEqC Mode"
795 msgstr "DiSEqC Läge"
796
797 msgid "DiSEqC mode"
798 msgstr "DiSEqC läge"
799
800 msgid "DiSEqC repeats"
801 msgstr "DiSEqC repetetioner"
802
803 msgid "Disable"
804 msgstr "Avaktivera"
805
806 msgid "Disable Picture in Picture"
807 msgstr "Avaktivera Bild i Bild"
808
809 msgid "Disable Subtitles"
810 msgstr "Avaktivera textning"
811
812 msgid "Disabled"
813 msgstr "Avaktivera"
814
815 #, python-format
816 msgid ""
817 "Disconnected from\n"
818 "Fritz!Box! (%s)\n"
819 "retrying..."
820 msgstr ""
821 "Kopplade ifrån\n"
822 "Fritz!Box! (%s)\n"
823 "återförsöker..."
824
825 msgid "Dish"
826 msgstr "Parabol"
827
828 msgid "Display 16:9 content as"
829 msgstr "Visa 16:9 sändning som"
830
831 msgid "Display 4:3 content as"
832 msgstr "Visa 4:3 sändning som"
833
834 msgid "Display Setup"
835 msgstr "Display installation"
836
837 msgid ""
838 "Do you really want to REMOVE\n"
839 "the plugin \""
840 msgstr ""
841 "Vill du verkligen TA BORT\n"
842 "pluginen \""
843
844 msgid ""
845 "Do you really want to check the filesystem?\n"
846 "This could take lots of time!"
847 msgstr ""
848 "Vill du verkligen kontrollera filsystemet?\n"
849 "Detta kan ta lång tid!"
850
851 #, python-format
852 msgid "Do you really want to delete %s?"
853 msgstr "Vill du verkligen ta bort %s?"
854
855 msgid ""
856 "Do you really want to download\n"
857 "the plugin \""
858 msgstr ""
859 "Vill du verkligen ladda ner\n"
860 "pluginen \""
861
862 msgid "Do you really want to exit?"
863 msgstr "Vill du verkligen avsluta?"
864
865 msgid ""
866 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
867 "All data on the disk will be lost!"
868 msgstr ""
869 "Vill du verkligen initiera hårddisken?\n"
870 "All data på hårddisken kommer försvinna!"
871
872 msgid ""
873 "Do you want to backup now?\n"
874 "After pressing OK, please wait!"
875 msgstr ""
876 "Vill du ta en backup nu?\n"
877 "Tryck OK och vänligen vänta!"
878
879 msgid "Do you want to do a service scan?"
880 msgstr "Vill du söka efter kanaler?"
881
882 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
883 msgstr "Vill du göra en ny manuell sökning?"
884
885 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
886 msgstr "Vill du aktivera föräldrakontroll på din Dreambox?"
887
888 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
889 msgstr ""
890
891 msgid "Do you want to restore your settings?"
892 msgstr "Vill du återställa dina inställningar?"
893
894 msgid "Do you want to resume this playback?"
895 msgstr "Vill du återuppta uppspelningen?"
896
897 msgid ""
898 "Do you want to update your Dreambox?\n"
899 "After pressing OK, please wait!"
900 msgstr ""
901 "Vill du uppdatera din Dreambox?\n"
902 "Tryck OK och vänligen vänta!"
903
904 msgid "Do you want to view a tutorial?"
905 msgstr "Vill du se en guide?"
906
907 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
908 msgstr "Avsluta inte pågående händelse men avaktivera följande"
909
910 #, python-format
911 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
912 msgstr "Klar - Installerat eller uppgraderat %d paket"
913
914 #, python-format
915 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
916 msgstr "Klar - Installerat eller uppgraderat %d paket med %d fel"
917
918 msgid "Download Plugins"
919 msgstr "Ladda ner Plugins"
920
921 msgid "Downloadable new plugins"
922 msgstr "Nerladdningsbara nya plugins"
923
924 msgid "Downloadable plugins"
925 msgstr "Nerladdningsbara plugins"
926
927 msgid "Downloading"
928 msgstr "Laddar ner"
929
930 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
931 msgstr "Hämtar plugin information. Var vänlig vänta..."
932
933 msgid "Dutch"
934 msgstr "Holländska"
935
936 msgid "E"
937 msgstr "Ö"
938
939 msgid "EPG Selection"
940 msgstr "EPG val"
941
942 #, python-format
943 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
944 msgstr "FEL - misslyckades söka (%s)!"
945
946 msgid "East"
947 msgstr "Öst"
948
949 msgid "Edit DNS"
950 msgstr ""
951
952 msgid "Edit services list"
953 msgstr "Ändra kanallista"
954
955 msgid "Edit settings"
956 msgstr ""
957
958 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
959 msgstr ""
960
961 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
962 msgstr ""
963
964 msgid "Electronic Program Guide"
965 msgstr "Elektronisk Program Guide"
966
967 msgid "Enable"
968 msgstr "Aktivera"
969
970 msgid "Enable 5V for active antenna"
971 msgstr "Aktivera 5V för aktiv antenn"
972
973 msgid "Enable LAN"
974 msgstr ""
975
976 msgid "Enable WLAN"
977 msgstr ""
978
979 msgid "Enable multiple bouquets"
980 msgstr "Aktivera flera favoritlistor"
981
982 msgid "Enable parental control"
983 msgstr "Aktivera föräldrakontroll"
984
985 msgid ""
986 "Enable the local network of your Dreambox.\n"
987 "\n"
988 msgstr ""
989
990 msgid "Enabled"
991 msgstr "Aktiverad"
992
993 msgid "Encryption"
994 msgstr ""
995
996 msgid "Encryption Key"
997 msgstr ""
998
999 msgid "Encryption Type"
1000 msgstr ""
1001
1002 msgid "End"
1003 msgstr "Slut"
1004
1005 msgid "End time"
1006 msgstr "Sluttid"
1007
1008 msgid "EndTime"
1009 msgstr "Sluttid"
1010
1011 msgid "English"
1012 msgstr "Engelska"
1013
1014 msgid ""
1015 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1016 "\n"
1017 "If you experience any problems please contact\n"
1018 "stephan@reichholf.net\n"
1019 "\n"
1020 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1021 msgstr ""
1022 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1023 "\n"
1024 "Vid problem kontakta\n"
1025 "stephan@reichholf.net\n"
1026 "\n"
1027 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1028
1029 #.   TRANSLATORS: Note that "Enter" in the two strings below should *not*
1030 #.       be interpreted as "Give speed as input". The intended meaning is
1031 #.       instead "Initial speed when starting winding", i.e. the speed at
1032 #.       which "winding mode" is entered when first pressing "rewind" or
1033 #.       "fast forward". 
1034 msgid "Enter Fast Forward at speed"
1035 msgstr "Ange hastighet för snabbspolning framåt"
1036
1037 msgid "Enter Rewind at speed"
1038 msgstr "Ange hastighet för snabbspolning bakåt"
1039
1040 msgid "Enter main menu..."
1041 msgstr "Gå till huvudmeny..."
1042
1043 msgid "Enter the service pin"
1044 msgstr "Ange kanal PIN"
1045
1046 msgid "Error"
1047 msgstr "Fel"
1048
1049 msgid "Eventview"
1050 msgstr "Programöversikt"
1051
1052 msgid "Everything is fine"
1053 msgstr "Allt är OK"
1054
1055 msgid "Execution Progress:"
1056 msgstr "Exekverings pågår:"
1057
1058 msgid "Execution finished!!"
1059 msgstr "Exekvering färdig!"
1060
1061 msgid "Exit"
1062 msgstr "Avsluta"
1063
1064 msgid "Exit editor"
1065 msgstr "Avsluta editor"
1066
1067 msgid "Exit the wizard"
1068 msgstr "Avsluta guiden"
1069
1070 msgid "Exit wizard"
1071 msgstr "Avsluta guide"
1072
1073 msgid "Exit wizard and configure later manually"
1074 msgstr ""
1075
1076 msgid "Expert"
1077 msgstr "Expert"
1078
1079 msgid "Extensions"
1080 msgstr "Utökningar"
1081
1082 msgid "FEC"
1083 msgstr "FEC"
1084
1085 msgid "Factory reset"
1086 msgstr "Fabriksåterställning"
1087
1088 msgid "Failed"
1089 msgstr "Misslyckades"
1090
1091 msgid "Fast"
1092 msgstr "Snabb"
1093
1094 msgid "Fast DiSEqC"
1095 msgstr "Snabb DiSEqC"
1096
1097 msgid "Fast Forward speeds"
1098 msgstr "Hastigheter för snabbspolning framåt"
1099
1100 msgid "Fast epoch"
1101 msgstr "Snabb epoch"
1102
1103 msgid "Favourites"
1104 msgstr "Favoriter"
1105
1106 msgid "Filesystem Check..."
1107 msgstr "Kontrollera filsystem..."
1108
1109 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
1110 msgstr "Filsystemet innehåller fel som ej kan åtgärdas"
1111
1112 msgid "Finetune"
1113 msgstr "Fininställn."
1114
1115 msgid "Finished"
1116 msgstr "Klart"
1117
1118 msgid "Finnish"
1119 msgstr "Finska"
1120
1121 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
1122 msgstr "Bildupprepning vid hackig spolning"
1123
1124 msgid "French"
1125 msgstr "Franska"
1126
1127 msgid "Frequency"
1128 msgstr "Frekvens"
1129
1130 msgid "Frequency bands"
1131 msgstr "Frekvensband"
1132
1133 msgid "Frequency scan step size(khz)"
1134 msgstr "Frekvenssökningssteg (khz)"
1135
1136 msgid "Frequency steps"
1137 msgstr "Frekvenssteg"
1138
1139 msgid "Fri"
1140 msgstr "Fre"
1141
1142 msgid "Friday"
1143 msgstr "Fredag"
1144
1145 msgid "Fritz!Box FON IP address"
1146 msgstr "Fritz!Box FON IP adress"
1147
1148 #, python-format
1149 msgid "Frontprocessor version: %d"
1150 msgstr "Frontprocessor version: %d"
1151
1152 msgid "Fsck failed"
1153 msgstr "Fsck misslyckades"
1154
1155 msgid "Function not yet implemented"
1156 msgstr "Funktionen är inte implementerad"
1157
1158 msgid ""
1159 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
1160 "Do you want to Restart the GUI now?"
1161 msgstr ""
1162 "GUI måste startas om för nytt utseende\n"
1163 "Vill du starta om GUI nu?"
1164
1165 msgid "Gateway"
1166 msgstr "Gateway"
1167
1168 msgid "Genre:"
1169 msgstr "Genre:"
1170
1171 msgid "German"
1172 msgstr "Tyska"
1173
1174 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
1175 msgstr "Hämtar plugin information. Var vänlig vänta..."
1176
1177 msgid "Goto 0"
1178 msgstr "Gå till 0"
1179
1180 msgid "Goto position"
1181 msgstr "Gå till position"
1182
1183 msgid "Graphical Multi EPG"
1184 msgstr "Grafisk Multi EPG"
1185
1186 msgid "Greek"
1187 msgstr "Grekiska"
1188
1189 msgid "Guard Interval"
1190 msgstr "Guard intervall"
1191
1192 msgid "Guard interval mode"
1193 msgstr "Guard intervalläge"
1194
1195 msgid "Harddisk"
1196 msgstr "Hårddisk"
1197
1198 msgid "Harddisk setup"
1199 msgstr "Hårddisk installation"
1200
1201 msgid "Harddisk standby after"
1202 msgstr "Viloläge för hårddisk efter"
1203
1204 msgid "Hierarchy Information"
1205 msgstr "Hierarkisk information "
1206
1207 msgid "Hierarchy mode"
1208 msgstr "Hierarkiskt läge"
1209
1210 msgid "How many minutes do you want to record?"
1211 msgstr "Hur många minuter vill du spela in?"
1212
1213 msgid "Hungarian"
1214 msgstr "Ungerska"
1215
1216 msgid "IP Address"
1217 msgstr "IP adress"
1218
1219 msgid "Icelandic"
1220 msgstr "Isländska"
1221
1222 msgid "If you can see this page, please press OK."
1223 msgstr "Om du kan se denna sida, vänligen tryck på OK."
1224
1225 msgid ""
1226 "If you see this, something is wrong with\n"
1227 "your scart connection. Press OK to return."
1228 msgstr ""
1229 "Om du ser detta, något är fel med\n"
1230 "din scartkontakt. Tryck OK för återgå."
1231
1232 msgid ""
1233 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
1234 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
1235 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
1236 "possible.\n"
1237 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
1238 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
1239 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
1240 "step.\n"
1241 "If you are happy with the result, press OK."
1242 msgstr ""
1243 "Om din TV har ljusstyrke- eller kontrastförbättrare rekommenderas du att "
1244 "stänga av den. Om det finns något som heter \"dynamic\" rekommenderas du att "
1245 "använda standard. Justera ljusstyrkan till en inställning som du tycker är "
1246 "bra. Använd så lite kontrast som möjligt.\n"
1247 "Sätt ljusstyrkan till så låg som möjligt, men säkerställ att de två lägsta "
1248 "nivåerna av grå är urskiljningsbara.\n"
1249 "Ta inte hänsyn till de ljusa nivåerna nu. De kommer justeras i nästa steg.\n"
1250 "När du är nöjd med resultatet, tryck OK."
1251
1252 msgid "Image-Upgrade"
1253 msgstr "Image uppgradering"
1254
1255 msgid "In Progress"
1256 msgstr "I utförande"
1257
1258 msgid ""
1259 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
1260 msgstr "För att göra en timerinspelning, växlades TV till inspelande kanal!\n"
1261
1262 msgid "Increased voltage"
1263 msgstr "Ökad spänning"
1264
1265 msgid "Index"
1266 msgstr "Index"
1267
1268 msgid "InfoBar"
1269 msgstr "Infobalk"
1270
1271 msgid "Infobar timeout"
1272 msgstr "Infobalk timeout"
1273
1274 msgid "Information"
1275 msgstr "Information"
1276
1277 msgid "Init"
1278 msgstr "Initiera"
1279
1280 msgid "Initialization..."
1281 msgstr "Initiering..."
1282
1283 msgid "Initialize"
1284 msgstr "Initiera"
1285
1286 msgid "Initializing Harddisk..."
1287 msgstr "Initierar hårddisk..."
1288
1289 msgid "Input"
1290 msgstr "Ingång"
1291
1292 msgid "Installing"
1293 msgstr "Installera"
1294
1295 msgid "Installing Software..."
1296 msgstr "Installera mjukvara..."
1297
1298 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
1299 msgstr ""
1300
1301 msgid "Installing defaults... Please wait..."
1302 msgstr "Installerar grundinställningar... Vänligen vänta..."
1303
1304 msgid "Installing package content... Please wait..."
1305 msgstr "Installerar paketinnehåll... Vänligen vänta..."
1306
1307 msgid "Instant Record..."
1308 msgstr "Direktinspelning..."
1309
1310 msgid "Integrated Ethernet"
1311 msgstr "Integrerat nätverk"
1312
1313 msgid "Intermediate"
1314 msgstr "Normal"
1315
1316 msgid "Internal Flash"
1317 msgstr "Intern Flash"
1318
1319 msgid "Invalid Location"
1320 msgstr "Ogiltig lokation"
1321
1322 msgid "Inversion"
1323 msgstr "Inversion"
1324
1325 msgid "Invert display"
1326 msgstr "Invertera LCD"
1327
1328 msgid "Italian"
1329 msgstr "Italienska"
1330
1331 msgid "Job View"
1332 msgstr "Arbets Vy"
1333
1334 msgid "Jump to video title 1 (play movie from start)"
1335 msgstr "Hoppa till video titel 1 (spela film från start)"
1336
1337 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
1338 msgid "Just Scale"
1339 msgstr "Bara skala"
1340
1341 msgid "Keyboard Map"
1342 msgstr "Tangentbordslayout"
1343
1344 msgid "Keyboard Setup"
1345 msgstr "Tangentbords inställning"
1346
1347 msgid "Keymap"
1348 msgstr "Tangentlayout"
1349
1350 msgid "LAN Adapter"
1351 msgstr ""
1352
1353 msgid "LNB"
1354 msgstr "LNB"
1355
1356 msgid "LOF"
1357 msgstr "LOF"
1358
1359 msgid "LOF/H"
1360 msgstr "LOF/H"
1361
1362 msgid "LOF/L"
1363 msgstr "LOF/L"
1364
1365 msgid "Language selection"
1366 msgstr "Välj språk"
1367
1368 msgid "Language..."
1369 msgstr "Språk..."
1370
1371 msgid "Last speed"
1372 msgstr "Föregående hastighet"
1373
1374 msgid "Latitude"
1375 msgstr "Latitud"
1376
1377 msgid "Leave DVD Player?"
1378 msgstr "Avsluta DVD Spelare?"
1379
1380 msgid "Left"
1381 msgstr "Vänster"
1382
1383 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
1384 msgid "Letterbox"
1385 msgstr "Letterbox"
1386
1387 msgid "Limit east"
1388 msgstr "Östlig gräns"
1389
1390 msgid "Limit west"
1391 msgstr "Västlig gräns"
1392
1393 msgid "Limits off"
1394 msgstr "Gränser av"
1395
1396 msgid "Limits on"
1397 msgstr "Gränser på"
1398
1399 msgid "Link:"
1400 msgstr ""
1401
1402 msgid "List of Storage Devices"
1403 msgstr "Lista på lagringsenheter"
1404
1405 msgid "Lithuanian"
1406 msgstr "Litauiska"
1407
1408 msgid "Local Network"
1409 msgstr ""
1410
1411 msgid "Location"
1412 msgstr "Lokation"
1413
1414 msgid "Lock:"
1415 msgstr "Lås:"
1416
1417 msgid "Long Keypress"
1418 msgstr "Lång knapptryckning"
1419
1420 msgid "Longitude"
1421 msgstr "Longitud"
1422
1423 msgid "MMC Card"
1424 msgstr "MMC kort"
1425
1426 msgid "MORE"
1427 msgstr "MER"
1428
1429 msgid "Main menu"
1430 msgstr "Huvudmeny"
1431
1432 msgid "Mainmenu"
1433 msgstr "Huvudmeny"
1434
1435 msgid "Make this mark an 'in' point"
1436 msgstr "Gör denna markör till 'in' punkt"
1437
1438 msgid "Make this mark an 'out' point"
1439 msgstr "Gör denna markör till 'ut' punkt"
1440
1441 msgid "Make this mark just a mark"
1442 msgstr "Behåll denna markör som vanlig markör"
1443
1444 msgid "Manual Scan"
1445 msgstr "Manuell sökning"
1446
1447 msgid "Manual transponder"
1448 msgstr "Manuell transponder"
1449
1450 msgid "Margin after record"
1451 msgstr "Marginal efter inspelning (i minuter)"
1452
1453 msgid "Margin before record (minutes)"
1454 msgstr "Marginal innan inspelning (i minuter)"
1455
1456 msgid "Media player"
1457 msgstr "Mediaspelare"
1458
1459 msgid "MediaPlayer"
1460 msgstr "Mediaspelare"
1461
1462 msgid "Menu"
1463 msgstr "Meny"
1464
1465 msgid "Message"
1466 msgstr "Meddelande"
1467
1468 msgid "Mkfs failed"
1469 msgstr "Mkfs misslyckades"
1470
1471 msgid "Mode"
1472 msgstr "Läge"
1473
1474 msgid "Model: "
1475 msgstr "Modell: "
1476
1477 msgid "Modulation"
1478 msgstr "Modulering"
1479
1480 msgid "Modulator"
1481 msgstr "Modulator"
1482
1483 msgid "Mon"
1484 msgstr "Mån"
1485
1486 msgid "Mon-Fri"
1487 msgstr "Mån-Fre"
1488
1489 msgid "Monday"
1490 msgstr "Måndag"
1491
1492 msgid "Mount failed"
1493 msgstr "Montering misslyckades"
1494
1495 msgid "Move Picture in Picture"
1496 msgstr "Flytta Bild i Bild"
1497
1498 msgid "Move east"
1499 msgstr "Flytta öst"
1500
1501 msgid "Move west"
1502 msgstr "Flytta väst"
1503
1504 msgid "Movielist menu"
1505 msgstr "Filmlista meny"
1506
1507 msgid "Multi EPG"
1508 msgstr "Multi EPG"
1509
1510 msgid "Multiple service support"
1511 msgstr "Multipla kanaler stöds"
1512
1513 msgid "Multisat"
1514 msgstr "Multisat"
1515
1516 msgid "Mute"
1517 msgstr "Ljud av"
1518
1519 msgid "N/A"
1520 msgstr "Inte tillgänglig"
1521
1522 msgid "NEXT"
1523 msgstr "NÄSTA"
1524
1525 msgid "NOW"
1526 msgstr "NU"
1527
1528 msgid "NTSC"
1529 msgstr "NTSC"
1530
1531 msgid "Name"
1532 msgstr "Namn"
1533
1534 msgid "Nameserver"
1535 msgstr "Namnserver"
1536
1537 #, python-format
1538 msgid "Nameserver %d"
1539 msgstr "Namnserver %d"
1540
1541 msgid "Nameserver Setup"
1542 msgstr "Namnserver installation"
1543
1544 msgid "Nameserver settings"
1545 msgstr ""
1546
1547 msgid "Netmask"
1548 msgstr "Nätmask"
1549
1550 msgid "Network Configuration..."
1551 msgstr ""
1552
1553 msgid "Network Mount"
1554 msgstr "Nätverksmonteringar"
1555
1556 msgid "Network SSID"
1557 msgstr ""
1558
1559 msgid "Network Setup"
1560 msgstr "Nätverksinställningar"
1561
1562 msgid "Network scan"
1563 msgstr "Sök nätverk"
1564
1565 msgid "Network setup"
1566 msgstr "Nätverksinställningar"
1567
1568 msgid "Network test"
1569 msgstr ""
1570
1571 msgid "Network test..."
1572 msgstr ""
1573
1574 msgid "Network..."
1575 msgstr "Nätverk..."
1576
1577 msgid "Network:"
1578 msgstr ""
1579
1580 msgid "NetworkWizard"
1581 msgstr ""
1582
1583 msgid "New"
1584 msgstr "Ny"
1585
1586 msgid "New pin"
1587 msgstr "Ny PIN"
1588
1589 msgid "New version:"
1590 msgstr "Ny version:"
1591
1592 msgid "Next"
1593 msgstr "Nästa"
1594
1595 msgid "No"
1596 msgstr "Nej"
1597
1598 msgid "No 50 Hz, sorry. :("
1599 msgstr "Ingen 50 Hz, tyvärr. :("
1600
1601 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
1602 msgstr "Ingen hårddisk hittad eller initierad!"
1603
1604 msgid "No backup needed"
1605 msgstr "Ingen backup behövs"
1606
1607 msgid ""
1608 "No data on transponder!\n"
1609 "(Timeout reading PAT)"
1610 msgstr ""
1611 "Ingen data på transponder!\n"
1612 "(Timeout vid läsning av PAT)"
1613
1614 msgid "No event info found, recording indefinitely."
1615 msgstr "Ingen programinfo hittades, inspelning oändlig."
1616
1617 msgid "No free tuner!"
1618 msgstr "Ingen ledig tuner!"
1619
1620 msgid ""
1621 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
1622 msgstr "Inga paket uppgraderade. Undersök ditt nätverk och prova igen."
1623
1624 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
1625 msgstr "Ingen bild på TVn? Tryck EXIT för att försöka igen."
1626
1627 msgid "No positioner capable frontend found."
1628 msgstr "Ingen motorkapabel frontend hittad."
1629
1630 msgid "No satellite frontend found!!"
1631 msgstr "Ingen satellit frontend funnen!!"
1632
1633 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
1634 msgstr "Ingen tuner är konfigurerad för motor diseqc!"
1635
1636 msgid ""
1637 "No tuner is enabled!\n"
1638 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1639 msgstr ""
1640 "Ingen tuner är aktiverad!\n"
1641 "Vänligen konfigurera tuner före scanning efter kanaler."
1642
1643 msgid ""
1644 "No valid service PIN found!\n"
1645 "Do you like to change the service PIN now?\n"
1646 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
1647 msgstr ""
1648 "Ingen giltig kanal PIN hittad!\n"
1649 "Vill du ändra kanal PIN nu?\n"
1650 "Om du anger 'Nej' här kommer kanalskyddet vara avaktiverat!"
1651
1652 msgid ""
1653 "No valid setup PIN found!\n"
1654 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
1655 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
1656 msgstr ""
1657 "Ingen giltig installations PIN hittad!\n"
1658 "Vill du ändra installations PIN nu?\n"
1659 "Om du anger 'Nej' här kommer installationsskyddet vara avaktiverat!"
1660
1661 msgid ""
1662 "No working local networkadapter found.\n"
1663 "Please verify that you have attached a network cable and your Network is "
1664 "configured correctly."
1665 msgstr ""
1666
1667 msgid ""
1668 "No working wireless interface found.\n"
1669 " Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick or enable "
1670 "you local network interface."
1671 msgstr ""
1672
1673 msgid ""
1674 "No working wireless networkadapter found.\n"
1675 "Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick and your "
1676 "Network is configured correctly."
1677 msgstr ""
1678
1679 msgid "No, but restart from begin"
1680 msgstr "Nej, men starta om från början"
1681
1682 msgid "No, do nothing."
1683 msgstr "Nej, gör inget."
1684
1685 msgid "No, just start my dreambox"
1686 msgstr "Nej, starta bara dreamboxen"
1687
1688 msgid "No, let me choose default lists"
1689 msgstr ""
1690
1691 msgid "No, scan later manually"
1692 msgstr "Nej, sök manuellt senare"
1693
1694 msgid "None"
1695 msgstr "Inga"
1696
1697 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
1698 msgid "Nonlinear"
1699 msgstr "Ej linjär"
1700
1701 msgid "North"
1702 msgstr "Nord"
1703
1704 msgid "Norwegian"
1705 msgstr "Norska"
1706
1707 msgid ""
1708 "Nothing to scan!\n"
1709 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1710 msgstr ""
1711 "Inget att scanna!\n"
1712 "Vänligen konfigurera tuner före scanning efter kanaler."
1713
1714 msgid "Now Playing"
1715 msgstr "Spelas nu"
1716
1717 msgid ""
1718 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
1719 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
1720 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
1721 msgstr ""
1722 "Använd kontrastinställningen för att justera ljusstyrka på bakgrunden så "
1723 "mycket som möjligt, men säkerställ att du fortfarande kan se skillnaden "
1724 "mellan de två ljusaste nivåerna av skuggor. När du har gjort det tryck OK."
1725
1726 msgid "OK"
1727 msgstr "OK"
1728
1729 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
1730 msgstr "OK, guida mig genom uppgraderingen"
1731
1732 msgid "OSD Settings"
1733 msgstr "OSD inställning"
1734
1735 msgid "Off"
1736 msgstr "Av"
1737
1738 msgid "On"
1739 msgstr "På"
1740
1741 msgid "One"
1742 msgstr "En"
1743
1744 msgid "Online-Upgrade"
1745 msgstr "Online uppgradering"
1746
1747 msgid "Orbital Position"
1748 msgstr "Orbital position"
1749
1750 msgid "Other..."
1751 msgstr "Annat..."
1752
1753 msgid "PAL"
1754 msgstr "PAL"
1755
1756 msgid "PIDs"
1757 msgstr "PIDs"
1758
1759 msgid "Package list update"
1760 msgstr "Paketlista uppdatering"
1761
1762 msgid "Packet management"
1763 msgstr "Pakethantering"
1764
1765 msgid "Page"
1766 msgstr "Sida"
1767
1768 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
1769 msgid "Pan&Scan"
1770 msgstr "Pan&Scan"
1771
1772 msgid "Parental control"
1773 msgstr "Föräldrakontroll"
1774
1775 msgid "Parental control services Editor"
1776 msgstr "Föräldrakontroll kanaleditor"
1777
1778 msgid "Parental control setup"
1779 msgstr "Föräldrakontroll installation"
1780
1781 msgid "Parental control type"
1782 msgstr "Föräldrakontroll typ"
1783
1784 msgid "Pause movie at end"
1785 msgstr "Pausa filmen"
1786
1787 msgid "PiPSetup"
1788 msgstr "BiB konfiguration"
1789
1790 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
1791 msgid "Pillarbox"
1792 msgstr "Svarta kanter"
1793
1794 msgid "Pilot"
1795 msgstr "Pilot"
1796
1797 msgid "Pin code needed"
1798 msgstr "PIN kod behövs"
1799
1800 msgid "Play"
1801 msgstr "Spela upp"
1802
1803 msgid "Play recorded movies..."
1804 msgstr "Spela inspelade filmer..."
1805
1806 msgid "Please Reboot"
1807 msgstr "Vänligen starta om"
1808
1809 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
1810 msgstr "Vänligen ange media som ska undersökas"
1811
1812 msgid ""
1813 "Please attach your Zydas ZD1211B chipset compatibe WLAN USB Stick to your "
1814 "Dreambox and press the OK button on your remote control to enable the built "
1815 "in wireless network support"
1816 msgstr ""
1817
1818 msgid "Please change recording endtime"
1819 msgstr "Vänligen ändra inspelnings sluttid"
1820
1821 msgid "Please choose an extension..."
1822 msgstr "Vänligen välj en utökning..."
1823
1824 msgid "Please choose he package..."
1825 msgstr "Vänligen välj paket"
1826
1827 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
1828 msgstr ""
1829
1830 msgid ""
1831 "Please configure your local LAN internet connection by filling out the "
1832 "needed values.\n"
1833 "When you are ready please press OK to continue."
1834 msgstr ""
1835
1836 msgid ""
1837 "Please configure your wireless LAN internet connection by filling out the "
1838 "needed values.\n"
1839 "When you are ready please press OK to continue."
1840 msgstr ""
1841
1842 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
1843 msgstr "Vänligen ändra inte om du inte vet vad du gör!"
1844
1845 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
1846 msgstr "Ange namn för den nya favoritlistan"
1847
1848 msgid "Please enter a name for the new marker"
1849 msgstr "Vänligen ange namn för ny markör"
1850
1851 msgid "Please enter a new filename"
1852 msgstr "Vänligen ange nytt filnamn"
1853
1854 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
1855 msgstr "Vänligen ange filnamn (tomt = använd dagens datum)"
1856
1857 msgid "Please enter the correct pin code"
1858 msgstr "Vänligen ange korrekt PIN kod"
1859
1860 msgid "Please enter the old pin code"
1861 msgstr "Vänligen ange den gamla PIN koden"
1862
1863 msgid "Please follow the instructions on the TV"
1864 msgstr "Vänligen följ instruktionerna på TVn"
1865
1866 msgid "Please press OK!"
1867 msgstr "Vänligen tryck OK!"
1868
1869 msgid "Please select a playlist to delete..."
1870 msgstr "Vänligen välj en spellista för borttagning..."
1871
1872 msgid "Please select a playlist..."
1873 msgstr "Vänligen välj en spellista..."
1874
1875 msgid "Please select a subservice to record..."
1876 msgstr "Vänligen välj en underkanal för inspelning..."
1877
1878 msgid "Please select a subservice..."
1879 msgstr "Vänligen välj en underkanal..."
1880
1881 msgid "Please select below the wireless network you want to connect to."
1882 msgstr ""
1883
1884 msgid "Please select keyword to filter..."
1885 msgstr "Vänligen välj nyckelord för filter..."
1886
1887 msgid "Please select the movie path..."
1888 msgstr "Vänligen ange filmens sökväg..."
1889
1890 msgid "Please set up tuner B"
1891 msgstr "Vänligen installera tuner B"
1892
1893 msgid "Please set up tuner C"
1894 msgstr "Vänligen installera tuner C"
1895
1896 msgid "Please set up tuner D"
1897 msgstr "Vänligen installera tuner D"
1898
1899 msgid ""
1900 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
1901 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
1902 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
1903 msgstr ""
1904 "Använd piltangenterna för att flytta BiB fönstret.\n"
1905 "Tryck Bouquet +/- för ändra storleken på fönstret.\n"
1906 "Tryck OK för att gå tillbaka till TV läge eller EXIT för att avbryta "
1907 "flyttning."
1908
1909 msgid "Please wait... Loading list..."
1910 msgstr "Vänligen vänta... Laddar lista..."
1911
1912 msgid "Plugin browser"
1913 msgstr "Plugin hanterare"
1914
1915 msgid "Plugins"
1916 msgstr "Plugins"
1917
1918 msgid "Polarity"
1919 msgstr "Polaritet"
1920
1921 msgid "Polarization"
1922 msgstr "Polarisation"
1923
1924 msgid "Polish"
1925 msgstr "Polska"
1926
1927 msgid "Port A"
1928 msgstr "Port A"
1929
1930 msgid "Port B"
1931 msgstr "Port B"
1932
1933 msgid "Port C"
1934 msgstr "Port C"
1935
1936 msgid "Port D"
1937 msgstr "Port D"
1938
1939 msgid "Portuguese"
1940 msgstr "Portugisiska"
1941
1942 msgid "Positioner"
1943 msgstr "Motor"
1944
1945 msgid "Positioner fine movement"
1946 msgstr "Motor finstegning"
1947
1948 msgid "Positioner movement"
1949 msgstr "Motor rörelse"
1950
1951 msgid "Positioner setup"
1952 msgstr "Motor installation"
1953
1954 msgid "Positioner storage"
1955 msgstr "Motor lagring"
1956
1957 msgid "Power threshold in mA"
1958 msgstr "Ström gränsvärde i mA"
1959
1960 msgid "Predefined transponder"
1961 msgstr "Fördefinerad transponder"
1962
1963 msgid "Preparing... Please wait"
1964 msgstr "Förbereder... Vänligen vänta"
1965
1966 msgid "Press OK on your remote control to continue."
1967 msgstr ""
1968
1969 msgid "Press OK to activate the settings."
1970 msgstr "Tryck OK för aktivera inställningarna."
1971
1972 msgid "Press OK to scan"
1973 msgstr "Tryck OK för sökning"
1974
1975 msgid "Press OK to start the scan"
1976 msgstr "Tryck OK för att starta sökning"
1977
1978 msgid ""
1979 "Pressing OK enables the built in wireless LAN support of your Dreambox.\n"
1980 "Wlan USB Sticks with Zydas ZD1211B and RAlink RT73 Chipset are supported.\n"
1981 "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox before pressing OK.\n"
1982 "\n"
1983 msgstr ""
1984
1985 msgid "Prev"
1986 msgstr "Föregående"
1987
1988 msgid "Primary DNS"
1989 msgstr ""
1990
1991 msgid "Protect services"
1992 msgstr "Skydda kanaler"
1993
1994 msgid "Protect setup"
1995 msgstr "Skydda inställningar"
1996
1997 msgid "Provider"
1998 msgstr "Leverantör"
1999
2000 msgid "Provider to scan"
2001 msgstr "Leverantör att scanna"
2002
2003 msgid "Providers"
2004 msgstr "Leverantörer"
2005
2006 msgid "Quickzap"
2007 msgstr "Snabbzap"
2008
2009 msgid "RC Menu"
2010 msgstr "Fjärrkontroll meny"
2011
2012 msgid "RF output"
2013 msgstr "RF ut"
2014
2015 msgid "RGB"
2016 msgstr "RGB"
2017
2018 msgid "RSS Feed URI"
2019 msgstr "RSS Feed URI"
2020
2021 msgid "Radio"
2022 msgstr "Radio"
2023
2024 msgid "Ram Disk"
2025 msgstr "Ram Disk"
2026
2027 msgid "Really close without saving settings?"
2028 msgstr "Verkligen stänga utan att spara inställningarna?"
2029
2030 msgid "Really delete done timers?"
2031 msgstr "Verkligen ta bort färdiga timerinspelningar?"
2032
2033 msgid "Really delete this timer?"
2034 msgstr "Verkligen ta bort denna timer?"
2035
2036 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
2037 msgstr "Verkligen avsluta underkanals snabbzap?"
2038
2039 msgid "Reception Settings"
2040 msgstr "Mottagning inställningar"
2041
2042 msgid "Record"
2043 msgstr "Spela in"
2044
2045 msgid "Recorded files..."
2046 msgstr "Inspelade filer..."
2047
2048 msgid "Recording"
2049 msgstr "Spelar in"
2050
2051 msgid ""
2052 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really reboot "
2053 "now?"
2054 msgstr ""
2055 "Inspelning(ar) pågår eller ska snart påbörjas... verkligen starta om nu?"
2056
2057 msgid ""
2058 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really restart "
2059 "now?"
2060 msgstr ""
2061 "Inspelning(ar) pågår eller ska snart påbörjas... verkligen starta om nu?"
2062
2063 msgid ""
2064 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really shutdown "
2065 "now?"
2066 msgstr ""
2067 "Inspelning(ar) pågår eller ska snart påbörjas... verkligen stänga av nu?"
2068
2069 msgid "Recordings always have priority"
2070 msgstr "Inspelningar har alltid prioritet"
2071
2072 msgid "Reenter new pin"
2073 msgstr "Ange ny PIN igen"
2074
2075 msgid "Refresh Rate"
2076 msgstr "Uppdateringstakt"
2077
2078 msgid "Refresh rate selection."
2079 msgstr "Uppdateringsfrekvens val."
2080
2081 msgid "Remove Plugins"
2082 msgstr "Ta bort Plugins"
2083
2084 msgid "Remove a mark"
2085 msgstr "Ta bort en markör"
2086
2087 msgid "Remove plugins"
2088 msgstr "Ta bort plugins"
2089
2090 msgid "Rename"
2091 msgstr "Byt namn"
2092
2093 msgid "Repeat"
2094 msgstr "Repetera"
2095
2096 msgid "Repeat Type"
2097 msgstr "Repeat typ"
2098
2099 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
2100 msgstr "En upprepande händelse spelas in... Vad vill du göra?"
2101
2102 msgid "Repeats"
2103 msgstr "Upprepningar"
2104
2105 msgid "Reset"
2106 msgstr "Nollställ"
2107
2108 msgid "Resolution"
2109 msgstr ""
2110
2111 msgid "Restart"
2112 msgstr "Omstart"
2113
2114 msgid "Restart GUI"
2115 msgstr "Omstart GUI"
2116
2117 msgid "Restart GUI now?"
2118 msgstr "Omstart av GUI nu?"
2119
2120 msgid "Restart network"
2121 msgstr ""
2122
2123 msgid "Restart test"
2124 msgstr ""
2125
2126 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
2127 msgstr ""
2128
2129 msgid "Restart your wireless interface"
2130 msgstr ""
2131
2132 msgid "Restore"
2133 msgstr "Återställ"
2134
2135 msgid ""
2136 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
2137 "settings now."
2138 msgstr ""
2139 "Återställning av inställningar klart. Tryck OK för att aktivera återskapade "
2140 "inställningar"
2141
2142 msgid "Resume from last position"
2143 msgstr "Återuppspela från senaste position"
2144
2145 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
2146 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
2147 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
2148 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
2149 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
2150 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
2151 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
2152 msgid "Resuming playback"
2153 msgstr "Återuppta uppspelning"
2154
2155 msgid "Return to file browser"
2156 msgstr "Återvänd till fil utforskare"
2157
2158 msgid "Return to movie list"
2159 msgstr "Återvänd till filmlista"
2160
2161 msgid "Return to previous service"
2162 msgstr "Återvänd till föregående tjänst"
2163
2164 msgid "Rewind speeds"
2165 msgstr "Hastigheter för snabbspolning bakåt"
2166
2167 msgid "Right"
2168 msgstr "Höger"
2169
2170 msgid "Rolloff"
2171 msgstr "Rolloff"
2172
2173 msgid "Rotor turning speed"
2174 msgstr "Rotor rotationsfart"
2175
2176 msgid "Running"
2177 msgstr "Körandes"
2178
2179 msgid "Russian"
2180 msgstr "Ryska"
2181
2182 msgid "S-Video"
2183 msgstr "S-Video"
2184
2185 msgid "SNR"
2186 msgstr "SNR"
2187
2188 msgid "SNR:"
2189 msgstr "SNR:"
2190
2191 msgid "Sat"
2192 msgstr "Lör"
2193
2194 msgid "Sat / Dish Setup"
2195 msgstr "Sat / Parabol installation"
2196
2197 msgid "Satellite"
2198 msgstr "Satellit"
2199
2200 msgid "Satellite Equipment Setup"
2201 msgstr "Satellit utrustning installation"
2202
2203 msgid "Satellites"
2204 msgstr "Satelliter"
2205
2206 msgid "Satfinder"
2207 msgstr "Satfinder"
2208
2209 msgid "Saturday"
2210 msgstr "Lördag"
2211
2212 msgid "Save Playlist"
2213 msgstr "Spara spellista"
2214
2215 msgid "Scaling Mode"
2216 msgstr "Scalingläge"
2217
2218 msgid "Scan "
2219 msgstr "Söka"
2220
2221 msgid "Scan QAM128"
2222 msgstr "Söka QAM128"
2223
2224 msgid "Scan QAM16"
2225 msgstr "Söka QAM16"
2226
2227 msgid "Scan QAM256"
2228 msgstr "Söka QAM256"
2229
2230 msgid "Scan QAM32"
2231 msgstr "Söka QAM32"
2232
2233 msgid "Scan QAM64"
2234 msgstr "Söka QAM64"
2235
2236 msgid "Scan SR6875"
2237 msgstr "Söka SR6875"
2238
2239 msgid "Scan SR6900"
2240 msgstr "Söka SR6900"
2241
2242 msgid "Scan Wireless Networks"
2243 msgstr ""
2244
2245 msgid "Scan additional SR"
2246 msgstr "Sök ytterligare SR"
2247
2248 msgid "Scan band EU HYPER"
2249 msgstr "Sök EU HYPER band"
2250
2251 msgid "Scan band EU MID"
2252 msgstr "Sök EU MID band"
2253
2254 msgid "Scan band EU SUPER"
2255 msgstr "Sök EU SUPER band"
2256
2257 msgid "Scan band EU UHF IV"
2258 msgstr "Sök EU UHF IV band"
2259
2260 msgid "Scan band EU UHF V"
2261 msgstr "Sök EU UHF V band"
2262
2263 msgid "Scan band EU VHF I"
2264 msgstr "Sök EU VHF I band"
2265
2266 msgid "Scan band EU VHF III"
2267 msgstr "Sök EU VHF III band"
2268
2269 msgid "Scan band US HIGH"
2270 msgstr "Sök US HIGH band"
2271
2272 msgid "Scan band US HYPER"
2273 msgstr "Sök US HYPER band"
2274
2275 msgid "Scan band US LOW"
2276 msgstr "Sök US LOW band"
2277
2278 msgid "Scan band US MID"
2279 msgstr "Sök US MID band"
2280
2281 msgid "Scan band US SUPER"
2282 msgstr "Sök US SUPER band"
2283
2284 msgid ""
2285 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
2286 "WLAN USB Stick\n"
2287 msgstr ""
2288
2289 msgid ""
2290 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
2291 msgstr ""
2292
2293 msgid "Search east"
2294 msgstr "Sök öst"
2295
2296 msgid "Search west"
2297 msgstr "Sök väst"
2298
2299 msgid "Secondary DNS"
2300 msgstr ""
2301
2302 msgid "Seek"
2303 msgstr "Sök"
2304
2305 msgid "Select HDD"
2306 msgstr "Välj hårddisk"
2307
2308 msgid "Select Location"
2309 msgstr "Välj lokation"
2310
2311 msgid "Select Network Adapter"
2312 msgstr "Välj nätverksadapter"
2313
2314 msgid "Select a movie"
2315 msgstr "Välj en film"
2316
2317 msgid "Select audio mode"
2318 msgstr "Välj ljudläge"
2319
2320 msgid "Select audio track"
2321 msgstr "Välj ljudspår"
2322
2323 msgid "Select channel to record from"
2324 msgstr "Välj kanal att spela in från"
2325
2326 msgid "Select refresh rate"
2327 msgstr "Välj uppdateringsfrekvens"
2328
2329 msgid "Select video input"
2330 msgstr "Välj video insignal"
2331
2332 msgid "Select video mode"
2333 msgstr "Välj videoläge"
2334
2335 msgid "Sequence repeat"
2336 msgstr "Repetera sekvens"
2337
2338 msgid "Service"
2339 msgstr "Kanal"
2340
2341 msgid "Service Scan"
2342 msgstr "Kanalsökning"
2343
2344 msgid "Service Searching"
2345 msgstr "Kanalsökning"
2346
2347 msgid "Service has been added to the favourites."
2348 msgstr "Kanalen har lagts till i favoriter."
2349
2350 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
2351 msgstr "Kanalen har lagts till i vald favoritlista."
2352
2353 msgid ""
2354 "Service invalid!\n"
2355 "(Timeout reading PMT)"
2356 msgstr ""
2357 "Service ogiltig!\n"
2358 "(Timeout vid läsning av PMT)"
2359
2360 msgid ""
2361 "Service not found!\n"
2362 "(SID not found in PAT)"
2363 msgstr ""
2364 "Service inte funnen!\n"
2365 "(SID inte funnen i PAT)"
2366
2367 msgid "Service scan"
2368 msgstr "Kanalsökning"
2369
2370 msgid ""
2371 "Service unavailable!\n"
2372 "Check tuner configuration!"
2373 msgstr ""
2374 "Tjänsten kunde inte hittas!\n"
2375 "Kontrollera tunerinställningar"
2376
2377 msgid "Serviceinfo"
2378 msgstr "Kanalinfo"
2379
2380 msgid "Services"
2381 msgstr "Kanaler"
2382
2383 msgid "Set limits"
2384 msgstr "Ange gräns"
2385
2386 msgid "Settings"
2387 msgstr "Inställningar"
2388
2389 msgid "Setup"
2390 msgstr "Installation"
2391
2392 msgid "Setup Mode"
2393 msgstr "Installationsläge"
2394
2395 msgid "Show Info"
2396 msgstr ""
2397
2398 msgid "Show WLAN Status"
2399 msgstr ""
2400
2401 msgid "Show blinking clock in display during recording"
2402 msgstr "Visa blinkande klocka i display under inspelning"
2403
2404 msgid "Show infobar on channel change"
2405 msgstr "Visa infobalk vid kanalbyte"
2406
2407 msgid "Show infobar on event change"
2408 msgstr "Visa infobalk vid händelseändring"
2409
2410 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
2411 msgstr "Visa infobalk vid hopp framåt/bakåt"
2412
2413 msgid "Show positioner movement"
2414 msgstr "Visa motorflyttningar"
2415
2416 msgid "Show services beginning with"
2417 msgstr "Visa kanal som börjar med"
2418
2419 msgid "Show the radio player..."
2420 msgstr "Visa radiospelaren..."
2421
2422 msgid "Show the tv player..."
2423 msgstr "Visa tv spelare..."
2424
2425 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
2426 msgstr ""
2427
2428 msgid "Shutdown Dreambox after"
2429 msgstr "Stäng av Dreambox efter"
2430
2431 msgid "Similar"
2432 msgstr "Liknande"
2433
2434 msgid "Similar broadcasts:"
2435 msgstr "Liknande sändningar:"
2436
2437 msgid "Simple"
2438 msgstr "Enkel"
2439
2440 msgid "Single"
2441 msgstr "Singel"
2442
2443 msgid "Single EPG"
2444 msgstr "Singel EPG"
2445
2446 msgid "Single satellite"
2447 msgstr "Singel satellit"
2448
2449 msgid "Single transponder"
2450 msgstr "Singel transponder"
2451
2452 msgid "Singlestep (GOP)"
2453 msgstr "Enkelsteg (GOP)"
2454
2455 msgid "Sleep Timer"
2456 msgstr "Sov Timer"
2457
2458 msgid "Sleep timer action:"
2459 msgstr "Sovtimer händelse:"
2460
2461 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
2462 msgstr "Slideshow intervall (sec.)"
2463
2464 #, python-format
2465 msgid "Slot %d"
2466 msgstr "Slot %d"
2467
2468 msgid "Slow"
2469 msgstr "Sakta"
2470
2471 msgid "Slow Motion speeds"
2472 msgstr "Hastigheter för slow motion"
2473
2474 msgid "Some plugins are not available:\n"
2475 msgstr "Några plugins är inte tillgängliga:\n"
2476
2477 msgid "Somewhere else"
2478 msgstr "Någon annanstans"
2479
2480 msgid ""
2481 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
2482 "\n"
2483 "Please choose an other one."
2484 msgstr ""
2485 "Ledsen, din backup destination finns inte\n"
2486 "\n"
2487 "Vänligen ange annan."
2488
2489 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
2490 msgid "Sort A-Z"
2491 msgstr "Sortera A-Z"
2492
2493 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
2494 msgid "Sort Time"
2495 msgstr "Sortera tid"
2496
2497 msgid "Sound"
2498 msgstr "Ljud"
2499
2500 msgid "Soundcarrier"
2501 msgstr "Ljudbärare"
2502
2503 msgid "South"
2504 msgstr "Syd"
2505
2506 msgid "Spanish"
2507 msgstr "Spanska"
2508
2509 msgid "Standby"
2510 msgstr "Viloläge"
2511
2512 msgid "Standby / Restart"
2513 msgstr "Viloläge / Omstart"
2514
2515 msgid "Start"
2516 msgstr "Start"
2517
2518 msgid "Start from the beginning"
2519 msgstr "Spela upp från början"
2520
2521 msgid "Start recording?"
2522 msgstr "Starta inspelning?"
2523
2524 msgid "Start test"
2525 msgstr ""
2526
2527 msgid "StartTime"
2528 msgstr "Starttid"
2529
2530 msgid "Starting on"
2531 msgstr "Startar på"
2532
2533 msgid "Step "
2534 msgstr "Steg "
2535
2536 msgid "Step east"
2537 msgstr "Stega öst"
2538
2539 msgid "Step west"
2540 msgstr "Stega väst"
2541
2542 msgid "Stereo"
2543 msgstr "Stereo"
2544
2545 msgid "Stop"
2546 msgstr "Avsluta"
2547
2548 msgid "Stop Timeshift?"
2549 msgstr "Avsluta timeshift?"
2550
2551 msgid "Stop current event and disable coming events"
2552 msgstr "Avsluta nuvarande och avaktivera kommande händelser"
2553
2554 msgid "Stop current event but not coming events"
2555 msgstr "Avsluta nuvarande händelse men inte kommande"
2556
2557 msgid "Stop playing this movie?"
2558 msgstr "Avsluta uppspelningen?"
2559
2560 msgid "Stop test"
2561 msgstr ""
2562
2563 msgid "Store position"
2564 msgstr "Lagra position"
2565
2566 msgid "Stored position"
2567 msgstr "Lagrad position"
2568
2569 msgid "Subservice list..."
2570 msgstr "Underkanalslista..."
2571
2572 msgid "Subservices"
2573 msgstr "Underkanaler"
2574
2575 msgid "Subtitle selection"
2576 msgstr "Textningsval"
2577
2578 msgid "Subtitles"
2579 msgstr "Textning"
2580
2581 msgid "Sun"
2582 msgstr "Sön"
2583
2584 msgid "Sunday"
2585 msgstr "Söndag"
2586
2587 msgid "Swap Services"
2588 msgstr "Byt kanal"
2589
2590 msgid "Swedish"
2591 msgstr "Svenska"
2592
2593 msgid "Switch to next subservice"
2594 msgstr "Byt till nästa underkanal"
2595
2596 msgid "Switch to previous subservice"
2597 msgstr "Byt till föregående underkanal"
2598
2599 msgid "Symbol Rate"
2600 msgstr "Symbolrate"
2601
2602 msgid "Symbolrate"
2603 msgstr "Symbolrate"
2604
2605 msgid "System"
2606 msgstr "System"
2607
2608 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
2609 msgid "TRANSLATOR_INFO"
2610 msgstr ""
2611 "Översättning utfört av: WeeGull\n"
2612 "Förslag på förändringar skicka ett epost:\n"
2613 "weegull@hotmail.com"
2614
2615 msgid "TV System"
2616 msgstr "TV System"
2617
2618 msgid "Terrestrial"
2619 msgstr "Marksänd"
2620
2621 msgid "Terrestrial provider"
2622 msgstr "Marksänd leverantör"
2623
2624 msgid "Test mode"
2625 msgstr "Testläge"
2626
2627 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
2628 msgstr ""
2629
2630 msgid "Test-Messagebox?"
2631 msgstr "Test-Meddelandebox?"
2632
2633 msgid ""
2634 "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
2635 "\n"
2636 "Your local LAN internet connection is working now.\n"
2637 "\n"
2638 "Please press OK to continue."
2639 msgstr ""
2640
2641 msgid ""
2642 "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
2643 "\n"
2644 "Your wireless internet connection is working now.\n"
2645 "\n"
2646 "Please press OK to continue."
2647 msgstr ""
2648
2649 msgid ""
2650 "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
2651 "Please press OK to start using your Dreambox."
2652 msgstr ""
2653
2654 msgid ""
2655 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
2656 "Please press OK to start using you Dreambox."
2657 msgstr ""
2658 "Tack för att du använde guiden. Din box är nu konfigurerad.\n"
2659 "Tryck OK för att börja använda din Dreambox."
2660
2661 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
2662 msgstr "Backupen misslyckades, välj en annan plats för din backup "
2663
2664 msgid ""
2665 "The input port should be configured now.\n"
2666 "You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you "
2667 "want to do that now?"
2668 msgstr ""
2669 "Ingångsport bör konfigureras nu.\n"
2670 "Du kan konfigurera skärmen med hjälp av några testbilder. Vill du gör det nu?"
2671
2672 msgid "The installation of the default services lists is finished."
2673 msgstr ""
2674
2675 msgid ""
2676 "The installation of the default settings is finished. You can now continue "
2677 "configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
2678 msgstr ""
2679 "Installationen av grundinställningar är nu klar. Du kan nu slutföra din "
2680 "konfiguration av Dreambox med att trycka på OK knappen på din fjärrkontroll."
2681
2682 msgid "The package doesn't contain anything."
2683 msgstr "Paketet innehåller ingenting."
2684
2685 msgid "The pin code has been changed successfully."
2686 msgstr "Bytet av PIN koden utfördes."
2687
2688 msgid "The pin code you entered is wrong."
2689 msgstr "PIN koden du angav var fel."
2690
2691 msgid "The pin codes you entered are different."
2692 msgstr "PIN koderna du angav är olika."
2693
2694 msgid "The sleep timer has been activated."
2695 msgstr "Sovtimer har aktiverats."
2696
2697 msgid "The sleep timer has been disabled."
2698 msgstr "Sovtimer är deaktiverad."
2699
2700 msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
2701 msgstr "Timer filen (timers.xml) är skadad och kan inte läsas."
2702
2703 msgid ""
2704 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
2705 msgstr ""
2706 "Guiden kan ta en backup på nuvarande inställningar. Vill du ta en backup nu?"
2707
2708 msgid "The wizard is finished now."
2709 msgstr "Guiden är nu färdig."
2710
2711 msgid "There are no default services lists in your image."
2712 msgstr ""
2713
2714 msgid "There are no default settings in your image."
2715 msgstr "Det finns inga grundinställningar i din image."
2716
2717 msgid ""
2718 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
2719 "Do you really want to continue?"
2720 msgstr ""
2721 "Det är inte säkert att det finns tillräckligt med utrymme på vald "
2722 "partition.\n"
2723 "Vill du verkligen forsätta?"
2724
2725 msgid "This is step number 2."
2726 msgstr "Det här är steg 2."
2727
2728 msgid "This is unsupported at the moment."
2729 msgstr "Detta stöds för närvarande inte."
2730
2731 msgid ""
2732 "This test checks for configured Nameservers.\n"
2733 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
2734 "- please check your DHCP, cabling and Adapter setup\n"
2735 "- if you configured your Nameservers manually please verify your entries in "
2736 "the \"Nameserver\" Configuration"
2737 msgstr ""
2738
2739 msgid ""
2740 "This test checks whether a network cable is connected to your LAN-Adapter.\n"
2741 "If you get a \"disconnected\" message:\n"
2742 "- verify that a network cable is attached\n"
2743 "- verify that the cable is not broken"
2744 msgstr ""
2745
2746 msgid ""
2747 "This test checks whether a valid IP Address is found for your LAN Adapter.\n"
2748 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
2749 "- no valid IP Address was found\n"
2750 "- please check your DHCP, cabling and adapter setup"
2751 msgstr ""
2752
2753 msgid ""
2754 "This test checks whether your LAN Adapter is set up for automatic IP Address "
2755 "configuration with DHCP.\n"
2756 "If you get a \"disabled\" message:\n"
2757 " - then your LAN Adapter is configured for manual IP Setup\n"
2758 "- verify thay you have entered correct IP informations in the AdapterSetup "
2759 "dialog.\n"
2760 "If you get an \"enabeld\" message:\n"
2761 "-verify that you have a configured and working DHCP Server in your network."
2762 msgstr ""
2763
2764 msgid "This test detects your configured LAN-Adapter."
2765 msgstr ""
2766
2767 msgid "Three"
2768 msgstr "Tre"
2769
2770 msgid "Threshold"
2771 msgstr "Gränsvärde"
2772
2773 msgid "Thu"
2774 msgstr "Tors"
2775
2776 msgid "Thursday"
2777 msgstr "Torsdag"
2778
2779 msgid "Time"
2780 msgstr "Tid"
2781
2782 msgid "Time/Date Input"
2783 msgstr "Tid/Datum inmatning"
2784
2785 msgid "Timer"
2786 msgstr "Timer"
2787
2788 msgid "Timer Edit"
2789 msgstr "Ändra Timer"
2790
2791 msgid "Timer Editor"
2792 msgstr "Timer Editor"
2793
2794 msgid "Timer Type"
2795 msgstr "Timertyp"
2796
2797 msgid "Timer entry"
2798 msgstr "Timer inmatning"
2799
2800 msgid "Timer log"
2801 msgstr "Timer log"
2802
2803 msgid "Timer sanity error"
2804 msgstr "Timer fel"
2805
2806 msgid "Timer selection"
2807 msgstr "Timer val"
2808
2809 msgid "Timer status:"
2810 msgstr "Timer status:"
2811
2812 msgid "Timeshift"
2813 msgstr "Timeshift"
2814
2815 msgid "Timeshift not possible!"
2816 msgstr "Timeshift inte möjligt!"
2817
2818 msgid "Timezone"
2819 msgstr "Tidszon"
2820
2821 msgid "Title"
2822 msgstr "Titel"
2823
2824 msgid "Title:"
2825 msgstr "Title:"
2826
2827 msgid "Today"
2828 msgstr "Idag"
2829
2830 msgid "Tone mode"
2831 msgstr "Tonläge"
2832
2833 msgid "Toneburst"
2834 msgstr "Toneburst"
2835
2836 msgid "Toneburst A/B"
2837 msgstr "Toneburst A/B"
2838
2839 msgid "Translation"
2840 msgstr "Översättning"
2841
2842 msgid "Translation:"
2843 msgstr "Översättning:"
2844
2845 msgid "Transmission Mode"
2846 msgstr "Sändningsläge"
2847
2848 msgid "Transmission mode"
2849 msgstr "Sändningstyp"
2850
2851 msgid "Transponder"
2852 msgstr "Transponder"
2853
2854 msgid "Transponder Type"
2855 msgstr "Transponder Typ"
2856
2857 msgid "Tries left:"
2858 msgstr "Försök kvar:"
2859
2860 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
2861 msgstr "Försöker hitta Transponders i kabelnätverket... vänligen vänta..."
2862
2863 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
2864 msgstr "Försöker hitta transponders i kabelnätverket... vänligen vänta..."
2865
2866 msgid "Tue"
2867 msgstr "Tis"
2868
2869 msgid "Tuesday"
2870 msgstr "Tisdag"
2871
2872 msgid "Tune"
2873 msgstr "Tune"
2874
2875 msgid "Tune failed!"
2876 msgstr "Tuning misslyckades!"
2877
2878 msgid "Tuner"
2879 msgstr "Tuner"
2880
2881 msgid "Tuner "
2882 msgstr "Tuner"
2883
2884 msgid "Tuner Slot"
2885 msgstr "Tuner Slot"
2886
2887 msgid "Tuner configuration"
2888 msgstr "Tuner konfiguration"
2889
2890 msgid "Tuner status"
2891 msgstr "Tuner status"
2892
2893 msgid "Turkish"
2894 msgstr "Turkiska"
2895
2896 msgid "Two"
2897 msgstr "Två"
2898
2899 msgid "Type of scan"
2900 msgstr "Typ av sökning"
2901
2902 msgid "USALS"
2903 msgstr "USALS"
2904
2905 msgid "USB"
2906 msgstr "USB"
2907
2908 msgid "USB Stick"
2909 msgstr "USB Minne"
2910
2911 msgid ""
2912 "Unable to complete filesystem check.\n"
2913 "Error: "
2914 msgstr ""
2915 "Det gick inte att kontrollera filsystemet.\n"
2916 "Fel:"
2917
2918 msgid ""
2919 "Unable to initialize harddisk.\n"
2920 "Error: "
2921 msgstr ""
2922 "Det gick inte at initiera hårddisken.\n"
2923 "Fel:"
2924
2925 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
2926 msgstr "Uncommitted DiSEqC kommando"
2927
2928 msgid "Universal LNB"
2929 msgstr "Universal LNB"
2930
2931 msgid "Unmount failed"
2932 msgstr "Avmontering misslyckades"
2933
2934 msgid "Updates your receiver's software"
2935 msgstr "Uppdaterar din mottagares mjukvara"
2936
2937 msgid "Updating finished. Here is the result:"
2938 msgstr "Uppdatering utförd. Här är resultatet:"
2939
2940 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
2941 msgstr "Uppdaterar... Vänlig vänta... Detta tar några minuter...."
2942
2943 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
2944 msgstr "Uppgradering klar. Vill du starta om din Dreambox?"
2945
2946 msgid "Upgrading"
2947 msgstr "Uppgradering"
2948
2949 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
2950 msgstr "Uppgraderar Dreambox... Vänligen vänta"
2951
2952 msgid "Use DHCP"
2953 msgstr "Använd DHCP"
2954
2955 msgid "Use Power Measurement"
2956 msgstr "Använd Strömmätning"
2957
2958 msgid "Use a gateway"
2959 msgstr "Använd en gateway"
2960
2961 #.   TRANSLATORS: The effect of "Non-smooth winding" is that rather
2962 #.       than using ordinary "continuous" or "smooth" winding, a fast
2963 #.       sequence of stills is shown when winding at high speeds. This
2964 #.       makes it much easier too follow when almost each frame comes from
2965 #.       a new scene. The effect is achieved by repeating each shown frame
2966 #.       a couple of times. The settings control both at which speed this
2967 #.       winding mode sets in, and how many times each frame should be
2968 #.       repeated. This was previously called "Discontinuous playback"
2969 #.       which was incomprehensible. "Non-smooth winding" may be a better
2970 #.       term, but note that there is nothing irregular about it. Synonyms
2971 #.       better suited for translation to other languages may be "stepwise
2972 #.       winding/playback", or "winding/playback using stills". 
2973 msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
2974 msgstr "Använd hackig spolning vid hastigheter över"
2975
2976 msgid "Use power measurement"
2977 msgstr "Använd strömmätning"
2978
2979 msgid "Use the Networkwizard to configure your Network\n"
2980 msgstr ""
2981
2982 msgid ""
2983 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
2984 "\n"
2985 "Please set up tuner A"
2986 msgstr ""
2987 "Använd vänster och höger pil för att ändra ett val.\n"
2988 "\n"
2989 "Inställning Tuner A"
2990
2991 msgid ""
2992 "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
2993 "press OK."
2994 msgstr ""
2995 "Använd upp/ner pilarna på din fjärrkontroll för att välja. Tryck sedan OK."
2996
2997 msgid "Use usals for this sat"
2998 msgstr "Använd USALS för denna sat"
2999
3000 msgid "Use wizard to set up basic features"
3001 msgstr "Använd guiden för grundinställningarna"
3002
3003 msgid "Used service scan type"
3004 msgstr "Använd kanal söktyp"
3005
3006 msgid "User defined"
3007 msgstr "Användardefinierat"
3008
3009 msgid "VCR scart"
3010 msgstr "VCR Scart"
3011
3012 msgid "Video Fine-Tuning"
3013 msgstr "Video fininställning"
3014
3015 msgid "Video Fine-Tuning Wizard"
3016 msgstr "Video fininställnings guide"
3017
3018 msgid "Video Output"
3019 msgstr "Video Utsignal"
3020
3021 msgid "Video Setup"
3022 msgstr "Video Inställning"
3023
3024 msgid "Video Wizard"
3025 msgstr "Video Guide"
3026
3027 msgid ""
3028 "Video input selection\n"
3029 "\n"
3030 "Please press OK if you can see this page on your TV (or select a different "
3031 "input port).\n"
3032 "\n"
3033 "The next input port will be automatically probed in 10 seconds."
3034 msgstr ""
3035 "Video ingångsval\n"
3036 "\n"
3037 "Vänligen tryck OK om du kan se denna bild på din TV (eller välj annan "
3038 "ingångsport).\n"
3039 "\n"
3040 "Nästa ingångsport kommer automatiskt provas om 10 sekunder."
3041
3042 msgid "Video mode selection."
3043 msgstr "Videoläges val."
3044
3045 msgid "View Rass interactive..."
3046 msgstr "Visa Rass interaktivitet..."
3047
3048 msgid "View teletext..."
3049 msgstr "Visa teletext..."
3050
3051 msgid "Voltage mode"
3052 msgstr "Spännings läge"
3053
3054 msgid "Volume"
3055 msgstr "Volym"
3056
3057 msgid "W"
3058 msgstr "V"
3059
3060 msgid "WEP"
3061 msgstr ""
3062
3063 msgid "WPA"
3064 msgstr ""
3065
3066 msgid "WPA2"
3067 msgstr ""
3068
3069 msgid "WSS on 4:3"
3070 msgstr "WSS på 4:3"
3071
3072 msgid "Waiting"
3073 msgstr "Väntar"
3074
3075 msgid ""
3076 "We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If "
3077 "your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
3078 "Please press OK to begin."
3079 msgstr ""
3080 "Vi kommer nu testa om din TV kan hantera upplösningen i 50 Hz. Om din skärm "
3081 "blir svart, vänta ca 20 sek så kommer den att återgå till 60 Hz.\n"
3082 "Vänlig tryck OK för att starta."
3083
3084 msgid "Wed"
3085 msgstr "Ons"
3086
3087 msgid "Wednesday"
3088 msgstr "Onsdag"
3089
3090 msgid "Weekday"
3091 msgstr "Veckodag"
3092
3093 msgid ""
3094 "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading "
3095 "the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
3096 "current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
3097 msgstr ""
3098 "Välkommen till uppgraderings guiden. Guiden hjälper dig med uppgraderingen "
3099 "av mjukvaran i din Dreambox genom att tillgodose en backupmöjlighet till "
3100 "dina aktuella inställningar och en kort förklaring hur du uppgraderar "
3101 "mjukvaran."
3102
3103 msgid ""
3104 "Welcome.\n"
3105 "\n"
3106 "If you want to connect your Dreambox to the Internet, this wizard will guide "
3107 "you through the basic network setup of your Dreambox.\n"
3108 "\n"
3109 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
3110 msgstr ""
3111
3112 msgid ""
3113 "Welcome.\n"
3114 "\n"
3115 "This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
3116 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
3117 msgstr ""
3118 "Välkommen.\n"
3119 "\n"
3120 "Den här guiden hjälper dig med grundinställningarna av din Dreambox.\n"
3121 "Tryck OK på din fjärrkontroll för att komma till nästa steg."
3122
3123 msgid "Welcome..."
3124 msgstr "Välkommen..."
3125
3126 msgid "West"
3127 msgstr "Väst"
3128
3129 msgid "What do you want to scan?"
3130 msgstr "Vad vill du söka efter?"
3131
3132 msgid "Where do you want to backup your settings?"
3133 msgstr "Var vill du spara dina inställningar?"
3134
3135 msgid "Wireless"
3136 msgstr "Trådlöst"
3137
3138 msgid "Wireless Network"
3139 msgstr ""
3140
3141 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
3142 msgstr "Skrivfel under inspelning. Disken full?\n"
3143
3144 msgid "YPbPr"
3145 msgstr "YPbPr"
3146
3147 msgid "Year:"
3148 msgstr "År:"
3149
3150 msgid "Yes"
3151 msgstr "Ja"
3152
3153 msgid "Yes, backup my settings!"
3154 msgstr "Ja, ta backup på inställningar!"
3155
3156 msgid "Yes, do a manual scan now"
3157 msgstr "Ja, utför manuell sökning nu"
3158
3159 msgid "Yes, do an automatic scan now"
3160 msgstr "Ja, utför automatisk sökning nu"
3161
3162 msgid "Yes, do another manual scan now"
3163 msgstr "Ja, utför manuell sökning igen"
3164
3165 msgid "Yes, perform a shutdown now."
3166 msgstr "Ja, utför avstängning nu."
3167
3168 msgid "Yes, restore the settings now"
3169 msgstr "Ja, återställ inställningarna nu"
3170
3171 msgid "Yes, returning to movie list"
3172 msgstr "Ja, återvänd till filmlistan"
3173
3174 msgid "Yes, view the tutorial"
3175 msgstr "Ja, visa guiden"
3176
3177 msgid ""
3178 "You can choose some default settings now. Please select the settings you "
3179 "want to be installed."
3180 msgstr ""
3181 "Du kan välja från några grundinställningar nu. Vänligen välj de "
3182 "instaällningar du vill installera."
3183
3184 msgid "You can choose, what you want to install..."
3185 msgstr "Du kan välja, vad vill du ska installeras..."
3186
3187 msgid "You cannot delete this!"
3188 msgstr "Du kan inte ta bort detta!"
3189
3190 msgid "You chose not to install any default services lists."
3191 msgstr ""
3192
3193 msgid ""
3194 "You chose not to install any default settings. You can however install the "
3195 "default settings later in the settings menu."
3196 msgstr ""
3197 "Du har valt att inte installera grundinställningar. Du kan om du vill senare "
3198 "installera grundinställningarna via installations menyerna."
3199
3200 msgid ""
3201 "You chose not to install anything. Please press OK finish the install wizard."
3202 msgstr ""
3203 "Du har valt att inte installetra något. Vänligen tryck OK för att avsluta "
3204 "installations guiden."
3205
3206 msgid ""
3207 "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a "
3208 "harddisk is not an option for you."
3209 msgstr ""
3210 "Du verkar inte ha någon hårddisk i din Dreambox. Att ta backup till en "
3211 "hårddisk är därför inte möjligt."
3212
3213 msgid ""
3214 "You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the "
3215 "slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup "
3216 "to the harddisk!\n"
3217 "Please press OK to start the backup now."
3218 msgstr ""
3219 "Du har valt att ta backup till ett flash-kort. Kortet måste sitta i sloten. "
3220 "Vi kan inte verifiera att den används förnärvarande. Så det är bättre att ta "
3221 "backup till hårddisk!\n"
3222 "Tryck OK för att starta backupen."
3223
3224 msgid ""
3225 "You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
3226 "Please press OK to start the backup now."
3227 msgstr ""
3228 "Du har valt att ta backup till ett USB minne. Bättre att ta backup till "
3229 "HDD!\n"
3230 "Tryck OK för att starta backup."
3231
3232 msgid ""
3233 "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
3234 "backup now."
3235 msgstr ""
3236 "Du har valt att ta backup till din hårddisk. Vänligen tryck OK så startar "
3237 "backupen."
3238
3239 msgid "You have to wait for"
3240 msgstr "Du måste vänta i"
3241
3242 msgid ""
3243 "You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, "
3244 "please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
3245 "Your dreambox will now be halted. After you have performed the update "
3246 "instructions from the website, your new firmware will ask you to restore "
3247 "your settings."
3248 msgstr ""
3249 "Du behöver ha en PC kopplad till din Dreambox. Behöver du ytterligare "
3250 "instruktioner vänligen gå till websidan http://www.dm7025.de.\n"
3251 "Din dreambox kommer nu att stoppas. När du har genomfört uppdateringen "
3252 "instruktioner från websidan, din nya mjukvara kommer att fråga dig om du "
3253 "vill återställa dina inställningar."
3254
3255 msgid ""
3256 "You need to define some keywords first!\n"
3257 "Press the menu-key to define keywords.\n"
3258 "Do you want to define keywords now?"
3259 msgstr ""
3260 "Du måste ange några nyckelord först!\n"
3261 "Tryck Meny för att ange nyckelord.\n"
3262 "Vill du ange nyckelord nu?"
3263
3264 msgid ""
3265 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
3266 "\n"
3267 "Do you want to set the pin now?"
3268 msgstr ""
3269 "Du måste ange en PIN kod och gömma det från dina barn.\n"
3270 "\n"
3271 "Vill du ange PIN kod nu?"
3272
3273 msgid "Your Dreambox will restart after pressing OK on your remote control."
3274 msgstr ""
3275
3276 msgid "Your TV works with 50 Hz. Good!"
3277 msgstr "Din TV fungerar med 50 Hz. Bra!"
3278
3279 msgid ""
3280 "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
3281 "process."
3282 msgstr ""
3283 "Backupen lyckades. Vi kommer nu att fortsätta förklara "
3284 "uppgraderingsprocessen."
3285
3286 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
3287 msgstr "Din Dreambox håller på att stängas av. Vänligen vänta..."
3288
3289 msgid ""
3290 "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and "
3291 "try again."
3292 msgstr ""
3293 "Din dreambox är inte ansluten till Internet på korrekt sätt. Åtgärda och "
3294 "försök igen."
3295
3296 msgid ""
3297 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
3298 "Press OK to start upgrade."
3299 msgstr ""
3300 "Din frontprocessors mjukvara måste uppgraderas.\n"
3301 "Tryck OK för att starta."
3302
3303 msgid ""
3304 "Your local LAN internet connection is not working!\n"
3305 "Please choose what you want to do next."
3306 msgstr ""
3307
3308 msgid ""
3309 "Your network is restarting.\n"
3310 "You will be automatically forwarded to the next step."
3311 msgstr ""
3312
3313 msgid ""
3314 "Your wired LAN Adapter could not be started.\n"
3315 "Do you want to reboot your Dreambox to apply the new configuration?\n"
3316 msgstr ""
3317
3318 msgid ""
3319 "Your wireless LAN Adapter could not be started.\n"
3320 "Do you want to reboot your Dreambox to apply the new configuration?\n"
3321 msgstr ""
3322
3323 msgid ""
3324 "Your wireless internet connection is not working!\n"
3325 "Please choose what you want to do next."
3326 msgstr ""
3327
3328 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
3329 msgstr "Gå till föregående kanal före motorinstallation?"
3330
3331 msgid "Zap back to service before satfinder?"
3332 msgstr "Gå till föregående kanal före satfinder?"
3333
3334 msgid "[alternative edit]"
3335 msgstr "[ändra alternativ]"
3336
3337 msgid "[bouquet edit]"
3338 msgstr "[favoritlists editor]"
3339
3340 msgid "[favourite edit]"
3341 msgstr "[favorit editor]"
3342
3343 msgid "[move mode]"
3344 msgstr "[flyttläge]"
3345
3346 msgid "abort alternatives edit"
3347 msgstr "avbryt ändra alternativ"
3348
3349 msgid "abort bouquet edit"
3350 msgstr "avbryt editera favoritlista"
3351
3352 msgid "abort favourites edit"
3353 msgstr "avbryt editera favoriter"
3354
3355 msgid "about to start"
3356 msgstr "håller på att starta"
3357
3358 msgid "add alternatives"
3359 msgstr "lägg till alternativ"
3360
3361 msgid "add bouquet"
3362 msgstr "lägg till favoritlista"
3363
3364 msgid "add directory to playlist"
3365 msgstr "lägg till bibliotek till spellista"
3366
3367 msgid "add file to playlist"
3368 msgstr "lägg till fil i spellista"
3369
3370 msgid "add files to playlist"
3371 msgstr "lägg till fil i spellista"
3372
3373 msgid "add marker"
3374 msgstr "lägg till markör"
3375
3376 msgid "add recording (enter recording duration)"
3377 msgstr "lägg till inspelning (ange inspelningslängd)"
3378
3379 msgid "add recording (enter recording endtime)"
3380 msgstr "lägg till inspelning (ange inspelningssluttid)"
3381
3382 msgid "add recording (indefinitely)"
3383 msgstr "lägg till inspelning (oändlig)"
3384
3385 msgid "add recording (stop after current event)"
3386 msgstr "lägg till inspelning (avsluta efter nuvarande)"
3387
3388 msgid "add service to bouquet"
3389 msgstr "lägg till kanal i favoritlista"
3390
3391 msgid "add service to favourites"
3392 msgstr "lägg till kanal i favoriter"
3393
3394 msgid "add to parental protection"
3395 msgstr "lägg till föräldraskydd"
3396
3397 msgid "advanced"
3398 msgstr "avancerad"
3399
3400 msgid "alphabetic sort"
3401 msgstr "sortera alfabetiskt"
3402
3403 msgid ""
3404 "are you sure you want to restore\n"
3405 "following backup:\n"
3406 msgstr ""
3407 "vill du verkligen återställa\n"
3408 "med följande backup:\n"
3409
3410 msgid "back"
3411 msgstr "tillbaka"
3412
3413 msgid "better"
3414 msgstr "bättre"
3415
3416 msgid "blacklist"
3417 msgstr "svartlista"
3418
3419 msgid "by Exif"
3420 msgstr "av Exif"
3421
3422 msgid "change recording (duration)"
3423 msgstr "ändra inspelning (längd)"
3424
3425 msgid "change recording (endtime)"
3426 msgstr "ändra inspelning (sluttid)"
3427
3428 msgid "circular left"
3429 msgstr "cirkulär vänster"
3430
3431 msgid "circular right"
3432 msgstr "circulär höger"
3433
3434 msgid "clear playlist"
3435 msgstr "rensa spellista"
3436
3437 msgid "complex"
3438 msgstr "komplex"
3439
3440 msgid "config menu"
3441 msgstr "konfigurationsmeny"
3442
3443 msgid "confirmed"
3444 msgstr ""
3445
3446 msgid "connected"
3447 msgstr ""
3448
3449 msgid "continue"
3450 msgstr "fortsätt"
3451
3452 msgid "copy to bouquets"
3453 msgstr "kopiera till favoritlista"
3454
3455 msgid "daily"
3456 msgstr "daglig"
3457
3458 msgid "delete"
3459 msgstr "ta bort"
3460
3461 msgid "delete cut"
3462 msgstr "ta bort klipp"
3463
3464 msgid "delete playlist entry"
3465 msgstr "ta bort post i spellista"
3466
3467 msgid "delete saved playlist"
3468 msgstr "ta bort sparad spellista"
3469
3470 msgid "delete..."
3471 msgstr "ta bort..."
3472
3473 msgid "disable"
3474 msgstr "avaktivera"
3475
3476 msgid "disable move mode"
3477 msgstr "avaktivera flyttläge"
3478
3479 msgid "disabled"
3480 msgstr "avaktiverad"
3481
3482 msgid "disconnected"
3483 msgstr ""
3484
3485 msgid "do not change"
3486 msgstr "ändra inte"
3487
3488 msgid "do nothing"
3489 msgstr "gör inget"
3490
3491 msgid "don't record"
3492 msgstr "spela inte in"
3493
3494 msgid "done!"
3495 msgstr "klar!"
3496
3497 msgid "edit alternatives"
3498 msgstr "ändra alternativ"
3499
3500 msgid "empty"
3501 msgstr "tom"
3502
3503 msgid "enable"
3504 msgstr "aktivera"
3505
3506 msgid "enable bouquet edit"
3507 msgstr "aktivera favoritlists editor"
3508
3509 msgid "enable favourite edit"
3510 msgstr "aktivera favoriter editor"
3511
3512 msgid "enable move mode"
3513 msgstr "aktivera flyttläge"
3514
3515 msgid "enabled"
3516 msgstr "aktiverad"
3517
3518 msgid "end alternatives edit"
3519 msgstr "avsluta ändra alternativ"
3520
3521 msgid "end bouquet edit"
3522 msgstr "avsluta favoritlists editor"
3523
3524 msgid "end cut here"
3525 msgstr "slutklipp här"
3526
3527 msgid "end favourites edit"
3528 msgstr "avsluta favoriter editor"
3529
3530 msgid "equal to Socket A"
3531 msgstr "likadant som Ingång A"
3532
3533 msgid "exit DVD player or return to file browser"
3534 msgstr "avsluta DVD spelare eller återvänd till fil utforskare"
3535
3536 msgid "exit mediaplayer"
3537 msgstr "avsluta mediaspelare"
3538
3539 msgid "exit movielist"
3540 msgstr "avsluta filmlista"
3541
3542 msgid "fine-tune your display"
3543 msgstr "fininställ din skärm"
3544
3545 msgid "forward to the next chapter"
3546 msgstr "framåt till nästa kapitel"
3547
3548 msgid "free diskspace"
3549 msgstr "ledigt diskutrymme"
3550
3551 msgid "full /etc directory"
3552 msgstr "fullt /etc bibliotek"
3553
3554 msgid "go to deep standby"
3555 msgstr "stäng av mottagaren"
3556
3557 msgid "go to standby"
3558 msgstr "inta standby"
3559
3560 msgid "hear radio..."
3561 msgstr "lyssna på radio..."
3562
3563 msgid "help..."
3564 msgstr "hjälp..."
3565
3566 msgid "hide extended description"
3567 msgstr "göm utökad beskrivning"
3568
3569 msgid "hide player"
3570 msgstr "göm spelare"
3571
3572 msgid "horizontal"
3573 msgstr "horisontal"
3574
3575 msgid "hour"
3576 msgstr "timme"
3577
3578 msgid "hours"
3579 msgstr "timmar"
3580
3581 msgid "immediate shutdown"
3582 msgstr "omedelbar avstängning"
3583
3584 #, python-format
3585 msgid ""
3586 "incoming call!\n"
3587 "%s calls on %s!"
3588 msgstr ""
3589 "inkommande samtal!\n"
3590 "%s ringer från %s!"
3591
3592 msgid "init module"
3593 msgstr "initiera modul"
3594
3595 msgid "insert mark here"
3596 msgstr "infoga markör här"
3597
3598 msgid "jump back to the previous title"
3599 msgstr "hoppa bakåt till föregående titel"
3600
3601 msgid "jump forward to the next title"
3602 msgstr "hoppa framåt till nästa titel"
3603
3604 msgid "jump to listbegin"
3605 msgstr "hoppa till liststart"
3606
3607 msgid "jump to listend"
3608 msgstr "hoppa till listslut"
3609
3610 msgid "jump to next marked position"
3611 msgstr "hoppa till nästa markerad position"
3612
3613 msgid "jump to previous marked position"
3614 msgstr "hoppa till föregående markerad position"
3615
3616 msgid "leave movie player..."
3617 msgstr "lämna videospelare..."
3618
3619 msgid "left"
3620 msgstr "vänster"
3621
3622 msgid "list style compact"
3623 msgstr "liststil kompakt"
3624
3625 msgid "list style compact with description"
3626 msgstr "liststil kompakt med beskrivning"
3627
3628 msgid "list style default"
3629 msgstr "liststil grundläge"
3630
3631 msgid "list style single line"
3632 msgstr "liststil enkel linje"
3633
3634 msgid "load playlist"
3635 msgstr "ladda spellista"
3636
3637 msgid "locked"
3638 msgstr "låst"
3639
3640 msgid "loopthrough to socket A"
3641 msgstr "loopthrough till ingång A"
3642
3643 msgid "manual"
3644 msgstr "manuell"
3645
3646 msgid "menu"
3647 msgstr "meny"
3648
3649 msgid "mins"
3650 msgstr "min"
3651
3652 msgid "minute"
3653 msgstr "minut"
3654
3655 msgid "minutes"
3656 msgstr "minuter"
3657
3658 msgid "minutes and"
3659 msgstr "minuter och"
3660
3661 msgid "move PiP to main picture"
3662 msgstr "flytta BiB till huvudbild"
3663
3664 msgid "movie list"
3665 msgstr "filmlista"
3666
3667 msgid "multinorm"
3668 msgstr "multinorm"
3669
3670 msgid "never"
3671 msgstr "aldrig"
3672
3673 msgid "next channel"
3674 msgstr "nästa kanal"
3675
3676 msgid "next channel in history"
3677 msgstr "nästa kanal i historiken"
3678
3679 msgid "no"
3680 msgstr "nej"
3681
3682 msgid "no HDD found"
3683 msgstr "ingen hårddisk hittad"
3684
3685 msgid "no Picture found"
3686 msgstr "ingen bild hittad"
3687
3688 msgid "no module found"
3689 msgstr "ingen modul hittad"
3690
3691 msgid "no standby"
3692 msgstr "inget viloläge"
3693
3694 msgid "no timeout"
3695 msgstr "ingen timeout"
3696
3697 msgid "none"
3698 msgstr "ingen"
3699
3700 msgid "not locked"
3701 msgstr "inte låst"
3702
3703 msgid "nothing connected"
3704 msgstr "inget anslutet"
3705
3706 msgid "off"
3707 msgstr "av"
3708
3709 msgid "on"
3710 msgstr "på"
3711
3712 msgid "once"
3713 msgstr "en gång"
3714
3715 msgid "only /etc/enigma2 directory"
3716 msgstr "endast /etc/enigma2 bibliotek"
3717
3718 msgid "open servicelist"
3719 msgstr "öppna kanallista"
3720
3721 msgid "open servicelist(down)"
3722 msgstr "öppna kanallista(ner)"
3723
3724 msgid "open servicelist(up)"
3725 msgstr "öppna kanallista(upp)"
3726
3727 msgid "pass"
3728 msgstr "klart"
3729
3730 msgid "pause"
3731 msgstr "paus"
3732
3733 msgid "play entry"
3734 msgstr "spela angivet"
3735
3736 msgid "play from next mark or playlist entry"
3737 msgstr "Spela upp från nästa markering eller post i spellista"
3738
3739 msgid "play from previous mark or playlist entry"
3740 msgstr "Spela upp från föregående markering eller post i spellista"
3741
3742 msgid "please press OK when ready"
3743 msgstr "tryck OK när du är klar"
3744
3745 msgid "please wait, loading picture..."
3746 msgstr "vänligen vänta, laddar bild..."
3747
3748 msgid "previous channel"
3749 msgstr "föregående kanal"
3750
3751 msgid "previous channel in history"
3752 msgstr "föregående kanal i historiken"
3753
3754 msgid "record"
3755 msgstr "spela in"
3756
3757 msgid "recording..."
3758 msgstr "spelar in..."
3759
3760 msgid "remove after this position"
3761 msgstr "ta bort efter denna position"
3762
3763 msgid "remove all alternatives"
3764 msgstr "ta bort alla alternativ"
3765
3766 msgid "remove all new found flags"
3767 msgstr "ta bort alla 'ny' flaggor"
3768
3769 msgid "remove before this position"
3770 msgstr "ta bort före denna position"
3771
3772 msgid "remove entry"
3773 msgstr "ta bort post"
3774
3775 msgid "remove from parental protection"
3776 msgstr "ta bort från föräldraskydd"
3777
3778 msgid "remove new found flag"
3779 msgstr "ta bort 'ny' flagga"
3780
3781 msgid "remove selected satellite"
3782 msgstr ""
3783
3784 msgid "remove this mark"
3785 msgstr "ta bort denna markör"
3786
3787 msgid "repeated"
3788 msgstr "repeterande"
3789
3790 msgid "rewind to the previous chapter"
3791 msgstr "spola bakåt till föregående kapitel"
3792
3793 msgid "right"
3794 msgstr "höger"
3795
3796 msgid "save playlist"
3797 msgstr "spara spellista"
3798
3799 #, python-format
3800 msgid "scan done! %d services found!"
3801 msgstr "sökning klar! %d kanaler hittades!"
3802
3803 msgid "scan done! No service found!"
3804 msgstr "sökning klar! Inga kanaler hittades!"
3805
3806 msgid "scan done! One service found!"
3807 msgstr "sökning klar! En kanal hittad!"
3808
3809 #, python-format
3810 msgid "scan in progress - %d %% done! %d services found!"
3811 msgstr "sökning pågår - %d %% klart! %d kanaler hittade!"
3812
3813 msgid "scan state"
3814 msgstr "sökningsstatus"
3815
3816 msgid "second"
3817 msgstr "sekund"
3818
3819 msgid "second cable of motorized LNB"
3820 msgstr "andra kabeln från motorstyrt LNB"
3821
3822 msgid "seconds"
3823 msgstr "sekunder"
3824
3825 msgid "seconds."
3826 msgstr "sekunder."
3827
3828 msgid "select movie"
3829 msgstr "välj film"
3830
3831 msgid "select the movie path"
3832 msgstr "välj film sökväg"
3833
3834 msgid "service pin"
3835 msgstr "kanal PIN"
3836
3837 msgid "setup pin"
3838 msgstr "installation PIN"
3839
3840 msgid "show DVD main menu"
3841 msgstr "visa DVD huvudmeny"
3842
3843 msgid "show EPG..."
3844 msgstr "visa EPG..."
3845
3846 msgid "show all"
3847 msgstr "visa alla"
3848
3849 msgid "show alternatives"
3850 msgstr "visa alternativ"
3851
3852 msgid "show event details"
3853 msgstr "visa programdetaljer"
3854
3855 msgid "show extended description"
3856 msgstr "visa utökad beskrivning"
3857
3858 msgid "show first tag"
3859 msgstr "visa första märkning"
3860
3861 msgid "show second tag"
3862 msgstr "visa andra märkning"
3863
3864 msgid "show shutdown menu"
3865 msgstr "visa avstängningsmeny"
3866
3867 msgid "show single service EPG..."
3868 msgstr "visa singel kanal EPG..."
3869
3870 msgid "show tag menu"
3871 msgstr "visa märkningsmeny"
3872
3873 msgid "show transponder info"
3874 msgstr "visa transponder info"
3875
3876 msgid "shuffle playlist"
3877 msgstr "blanda spellista"
3878
3879 msgid "shutdown"
3880 msgstr "stäng av"
3881
3882 msgid "simple"
3883 msgstr "enkelt"
3884
3885 msgid "skip backward"
3886 msgstr "hoppa bakåt"
3887
3888 msgid "skip backward (enter time)"
3889 msgstr "hoppa bakåt (ange tid)"
3890
3891 msgid "skip forward"
3892 msgstr "hoppa framåt"
3893
3894 msgid "skip forward (enter time)"
3895 msgstr "hoppa framåt (ange tid)"
3896
3897 msgid "sort by date"
3898 msgstr "sortera efter datum"
3899
3900 msgid "standard"
3901 msgstr "standard"
3902
3903 msgid "standby"
3904 msgstr "viloläge"
3905
3906 msgid "start cut here"
3907 msgstr "startklipp här"
3908
3909 msgid "start timeshift"
3910 msgstr "starta timeshift"
3911
3912 msgid "stereo"
3913 msgstr "stereo"
3914
3915 msgid "stop PiP"
3916 msgstr "avsluta BiB"
3917
3918 msgid "stop entry"
3919 msgstr "slutpost"
3920
3921 msgid "stop recording"
3922 msgstr "stoppa inspelning"
3923
3924 msgid "stop timeshift"
3925 msgstr "stoppa timeshift"
3926
3927 msgid "swap PiP and main picture"
3928 msgstr "skifta BiB och huvudbild"
3929
3930 msgid "switch to filelist"
3931 msgstr "byt till fillista"
3932
3933 msgid "switch to playlist"
3934 msgstr "byt till spellista"
3935
3936 msgid "switch to the next audio track"
3937 msgstr "byt till nästa ljudspår"
3938
3939 msgid "switch to the next subtitle language"
3940 msgstr "byt till nästa textningsspråk"
3941
3942 msgid "text"
3943 msgstr "text"
3944
3945 msgid "this recording"
3946 msgstr "denna inspelning"
3947
3948 msgid "this service is protected by a parental control pin"
3949 msgstr "denna kanal är föräldraskyddad"
3950
3951 msgid "toggle a cut mark at the current position"
3952 msgstr "skifta en klippmarkering på nuvarande position"
3953
3954 msgid "toggle time, chapter, audio, subtitle info"
3955 msgstr "skifta tid, kapitel, ljud, textning info"
3956
3957 msgid "unconfirmed"
3958 msgstr ""
3959
3960 msgid "unknown service"
3961 msgstr "okänd kanal"
3962
3963 msgid "until restart"
3964 msgstr "innan omstart"
3965
3966 msgid "user defined"
3967 msgstr "användardefinierad"
3968
3969 msgid "vertical"
3970 msgstr "vertikal"
3971
3972 msgid "view extensions..."
3973 msgstr "visa utökningar..."
3974
3975 msgid "view recordings..."
3976 msgstr "visa inspelningar..."
3977
3978 msgid "wait for ci..."
3979 msgstr "vänta på ci..."
3980
3981 msgid "wait for mmi..."
3982 msgstr "vänta på mmi..."
3983
3984 msgid "waiting"
3985 msgstr "väntar"
3986
3987 msgid "weekly"
3988 msgstr "veckolig"
3989
3990 msgid "whitelist"
3991 msgstr "vitlista"
3992
3993 msgid "yes"
3994 msgstr "ja"
3995
3996 msgid "yes (keep feeds)"
3997 msgstr "ja (behåll feeds)"
3998
3999 msgid ""
4000 "your dreambox might be unusable now. Please consult the manual for further "
4001 "assistance before rebooting your dreambox."
4002 msgstr ""
4003 "din dreambox kanske inte fungerar längre. Vänligen läs manualen hur du får "
4004 "hjälp innan du startar om din dreambox."
4005
4006 msgid "zap"
4007 msgstr "zap"
4008
4009 msgid "zapped"
4010 msgstr "zapped"
4011
4012 #~ msgid "Add a new title"
4013 #~ msgstr "Lägg till ny titel"
4014
4015 #~ msgid "Add title..."
4016 #~ msgstr "Lägg till titel..."
4017
4018 #~ msgid "Burn"
4019 #~ msgstr "Skapa"
4020
4021 #~ msgid "Burn DVD"
4022 #~ msgstr "Skapa DVD"
4023
4024 #~ msgid "Burn To DVD..."
4025 #~ msgstr "Skapa DVD..."
4026
4027 #~ msgid "Choose Location"
4028 #~ msgstr "Välj lokation"
4029
4030 #~ msgid "Device Setup..."
4031 #~ msgstr "Nätverksinstallation..."
4032
4033 #~ msgid "Edit current title"
4034 #~ msgstr "Ändra vald titel"
4035
4036 #~ msgid "Edit title..."
4037 #~ msgstr "Ändra titel..."
4038
4039 #~ msgid "Extended Setup..."
4040 #~ msgstr "Utökad installation..."
4041
4042 #~ msgid "Nameserver Setup..."
4043 #~ msgstr "Namnserver installation..."
4044
4045 #~ msgid "New DVD"
4046 #~ msgstr "Ny DVD"
4047
4048 #~ msgid "Remove currently selected title"
4049 #~ msgstr "Ta bort vald titel"
4050
4051 #~ msgid "Remove title"
4052 #~ msgstr "Ta bort titel"
4053
4054 #~ msgid "Save current project to disk"
4055 #~ msgstr "Spara nuvarande project till disk"
4056
4057 #~ msgid "Save..."
4058 #~ msgstr "Spara..."
4059
4060 #~ msgid "Show files from %s"
4061 #~ msgstr "Visa filer från %s"