fix typo / update fr.po
[enigma2.git] / po / sv.po
1 # German translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2008-10-23 17:06+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2008-10-23 14:56+0100\n"
12 "Last-Translator: WeeGull <weegull@hotmail.com>\n"
13 "Language-Team: WeeGull <weegull@hotmail.com>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18 "X-Poedit-Language: Swedish\n"
19 "X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
20 "X-Poedit-SourceCharset: iso-8859-15\n"
21
22 msgid " "
23 msgstr " "
24
25 msgid "#000000"
26 msgstr ""
27
28 msgid "#0064c7"
29 msgstr ""
30
31 msgid "#25062748"
32 msgstr ""
33
34 msgid "#389416"
35 msgstr ""
36
37 msgid "#80000000"
38 msgstr ""
39
40 msgid "#80ffffff"
41 msgstr ""
42
43 msgid "#bab329"
44 msgstr ""
45
46 msgid "#f23d21"
47 msgstr ""
48
49 msgid "#ffffff"
50 msgstr ""
51
52 msgid "#ffffffff"
53 msgstr ""
54
55 msgid "%H:%M"
56 msgstr "%H:%M"
57
58 #, python-format
59 msgid "%d jobs are running in the background!"
60 msgstr "%d jobb körs i bakgrunden!"
61
62 #, python-format
63 msgid "%d min"
64 msgstr "%d min"
65
66 #, python-format
67 msgid "%d services found!"
68 msgstr "%d kanaler hittades!"
69
70 msgid "%d.%B %Y"
71 msgstr "%d.%B %Y"
72
73 #, python-format
74 msgid ""
75 "%s\n"
76 "(%s, %d MB free)"
77 msgstr ""
78 "%s\n"
79 "(%s, %d MB ledigt)"
80
81 #, python-format
82 msgid "%s (%s)\n"
83 msgstr "%s (%s)\n"
84
85 msgid "(ZAP)"
86 msgstr "(ZAP)"
87
88 msgid "(empty)"
89 msgstr "(tom)"
90
91 msgid "(show optional DVD audio menu)"
92 msgstr "(visa utökad DVD ljudmeny)"
93
94 msgid ".NFI Download failed:"
95 msgstr ".NFI Nedladdning misslyckades:"
96
97 msgid ".NFI Flasher bootable USB stick successfully created."
98 msgstr ".NFI Flash bootbar USB stick skapad. "
99
100 msgid ""
101 ".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
102 msgstr ""
103 ".NFI fil passerade md5sum signatur kontroll. Du kan använda denna image!"
104
105 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
106 msgstr "/usr/share/enigma2 bibliotek"
107
108 msgid "/var directory"
109 msgstr "/var bibliotek"
110
111 msgid "0"
112 msgstr ""
113
114 msgid "1"
115 msgstr ""
116
117 msgid "1.0"
118 msgstr "1.0"
119
120 msgid "1.1"
121 msgstr "1.1"
122
123 msgid "1.2"
124 msgstr "1.2"
125
126 msgid "12V output"
127 msgstr "12V utgång"
128
129 msgid "13 V"
130 msgstr "13 V"
131
132 msgid "16:10"
133 msgstr "16:10"
134
135 msgid "16:10 Letterbox"
136 msgstr "16:10 Letterbox"
137
138 msgid "16:10 PanScan"
139 msgstr "16:10 PanScan"
140
141 msgid "16:9"
142 msgstr "16:9"
143
144 msgid "16:9 Letterbox"
145 msgstr "16:9 Letterbox"
146
147 msgid "16:9 always"
148 msgstr "16:9 alltid"
149
150 msgid "18 V"
151 msgstr "18 V"
152
153 msgid "2"
154 msgstr ""
155
156 msgid "3"
157 msgstr ""
158
159 msgid "30 minutes"
160 msgstr "30 minuter"
161
162 msgid "4"
163 msgstr ""
164
165 msgid "4:3"
166 msgstr "4:3"
167
168 msgid "4:3 Letterbox"
169 msgstr "4:3 Letterbox"
170
171 msgid "4:3 PanScan"
172 msgstr "4:3 PanScan"
173
174 msgid "5"
175 msgstr ""
176
177 msgid "5 minutes"
178 msgstr "5 minuter"
179
180 msgid "50 Hz"
181 msgstr "50 Hz"
182
183 msgid "6"
184 msgstr ""
185
186 msgid "60 minutes"
187 msgstr "60 minuter"
188
189 msgid "7"
190 msgstr ""
191
192 msgid "8"
193 msgstr ""
194
195 msgid "9"
196 msgstr ""
197
198 msgid "<unknown>"
199 msgstr "<okänd>"
200
201 msgid "??"
202 msgstr "??"
203
204 msgid "A"
205 msgstr "A"
206
207 #, python-format
208 msgid ""
209 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
210 "Do you want to keep your version?"
211 msgstr ""
212 "En konfigurationsfil (%s) har ändrats sedan installationen.\n"
213 "Vill du behålla din version?"
214
215 msgid ""
216 "A finished record timer wants to set your\n"
217 "Dreambox to standby. Do that now?"
218 msgstr ""
219 "En utförd inspelningstimer vill försätta din\n"
220 "Dreambox i standby. Utföra det nu?"
221
222 msgid ""
223 "A finished record timer wants to shut down\n"
224 "your Dreambox. Shutdown now?"
225 msgstr ""
226 "En utförd inspelningstimer vill stänga av\n"
227 "din Dreambox. Stänga av nu?"
228
229 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
230 msgstr "En grafisk EPG för alla kanaler i en vald favoritlista"
231
232 #, python-format
233 msgid ""
234 "A record has been started:\n"
235 "%s"
236 msgstr ""
237 "En inspelning har påbörjats:\n"
238 "%s"
239
240 msgid ""
241 "A recording is currently running.\n"
242 "What do you want to do?"
243 msgstr ""
244 "En inspelning pågår redan.\n"
245 "Vad vill du göra?"
246
247 msgid ""
248 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
249 "configure the positioner."
250 msgstr ""
251 "En inspelning pågår. Vänligen avbryt den innan du försöker konfigurera "
252 "motorn."
253
254 msgid ""
255 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
256 "start the satfinder."
257 msgstr ""
258 "En inspelning pågår. Vänligen avbryt inspelningen före du försöker starta "
259 "satfinder."
260
261 #, python-format
262 msgid "A required tool (%s) was not found."
263 msgstr "Ett verktyg (%s) som behövs kunde inte hittas."
264
265 msgid ""
266 "A sleep timer wants to set your\n"
267 "Dreambox to standby. Do that now?"
268 msgstr ""
269 "En sovtimer vill försätta din\n"
270 "Dreambox i standby. Utföra det?"
271
272 msgid ""
273 "A sleep timer wants to shut down\n"
274 "your Dreambox. Shutdown now?"
275 msgstr ""
276 "En sovtimer vill stänga av\n"
277 "din Dreambox. Stänga av nu?"
278
279 msgid ""
280 "A timer failed to record!\n"
281 "Disable TV and try again?\n"
282 msgstr ""
283 "En timerinspelning misslyckades!\n"
284 "Inaktivera TV och försök igen?\n"
285
286 msgid "A/V Settings"
287 msgstr "A/V Inställningar"
288
289 msgid "AA"
290 msgstr "AA"
291
292 msgid "AB"
293 msgstr "AB"
294
295 msgid "AC3 default"
296 msgstr "AC3 standard"
297
298 msgid "AC3 downmix"
299 msgstr "AC3 nedmixning"
300
301 msgid "AGC"
302 msgstr "AGC"
303
304 msgid "AGC:"
305 msgstr "AGC:"
306
307 msgid "About"
308 msgstr "Om"
309
310 msgid "About..."
311 msgstr "Om..."
312
313 msgid "Action on long powerbutton press"
314 msgstr "Beteende vid långt tryck på powerknapp"
315
316 msgid "Action:"
317 msgstr "Action:"
318
319 msgid "Activate Picture in Picture"
320 msgstr "Aktivera Bild i Bild"
321
322 msgid "Activate network settings"
323 msgstr "Aktivera nätverksinställningar"
324
325 msgid "Adapter settings"
326 msgstr "Adapter inställning"
327
328 msgid "Add"
329 msgstr "Lägg till"
330
331 msgid "Add Bookmark"
332 msgstr "Lägg till bokmärke"
333
334 msgid "Add a mark"
335 msgstr "Lägg till markör"
336
337 msgid "Add a new title"
338 msgstr "Lägg till ny titel"
339
340 msgid "Add timer"
341 msgstr "Lägg till timer"
342
343 msgid "Add title"
344 msgstr "Lägg till titel"
345
346 msgid "Add to bouquet"
347 msgstr "Lägg till i favoritlista"
348
349 msgid "Add to favourites"
350 msgstr "Lägg till i favoriter"
351
352 msgid ""
353 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
354 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
355 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
356 "test screens."
357 msgstr ""
358 "Justera färginställningarna så att alla färgnivåer är urskiljningsbara, men "
359 "de ska vara så färgfulla som möjligt. När du är nöjd med resultatet, tryck "
360 "OK för att stänga videoinställningarna eller tryck på nummerknapp för att "
361 "välja annan testbild."
362
363 msgid "Advanced"
364 msgstr "Avancerat"
365
366 msgid "Advanced Video Setup"
367 msgstr "Avancerad videoinställning"
368
369 msgid "After event"
370 msgstr "Efter program"
371
372 msgid ""
373 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
374 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
375 msgstr ""
376 "Efter startguiden är avslutad, behöver du skydda enskilda kanaler. Läs i din "
377 "manual för Dreambox om hur du utför det."
378
379 msgid "Album:"
380 msgstr "Album:"
381
382 msgid "All"
383 msgstr "Alla"
384
385 msgid "All Satellites"
386 msgstr "Alla Satelliter"
387
388 msgid "All..."
389 msgstr "Alla..."
390
391 msgid "Alpha"
392 msgstr "Alpha"
393
394 msgid "Alternative radio mode"
395 msgstr "Alternativt radioläge"
396
397 msgid "Alternative services tuner priority"
398 msgstr "Alternativ tunerprioritering"
399
400 msgid "An empty filename is illegal."
401 msgstr "Ett tomt filnamn är inte tillåtet."
402
403 msgid "An unknown error occured!"
404 msgstr "Ett okänt fel uppstod!"
405
406 msgid "Arabic"
407 msgstr "Arabiska"
408
409 msgid ""
410 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
411 "\n"
412 msgstr ""
413 "Är du säker på att du vill starta om dina nätverkskort?\n"
414 "\n"
415
416 msgid "Artist:"
417 msgstr "Artist:"
418
419 msgid "Ask before shutdown:"
420 msgstr "Fråga före avstängning:"
421
422 msgid "Ask user"
423 msgstr "Fråga"
424
425 msgid "Aspect Ratio"
426 msgstr "Bildformat"
427
428 msgid "Audio"
429 msgstr "Ljud"
430
431 msgid "Audio Options..."
432 msgstr "Ljudval..."
433
434 msgid "Authoring mode"
435 msgstr "Authoring läge"
436
437 msgid "Auto"
438 msgstr "Auto"
439
440 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
441 msgstr "Auto kapitelsplit varje ? minut (0=aldrig)"
442
443 msgid "Auto scart switching"
444 msgstr "Auto scart byte"
445
446 msgid "Automatic"
447 msgstr "Automatisk"
448
449 msgid "Automatic SSID lookup"
450 msgstr "Automatisk SSID sökning"
451
452 msgid "Automatic Scan"
453 msgstr "Automatisk sökning"
454
455 msgid "Available format variables"
456 msgstr "Tillgängliga format variabler"
457
458 msgid "B"
459 msgstr "B"
460
461 msgid "BA"
462 msgstr "BA"
463
464 msgid "BB"
465 msgstr "BB"
466
467 msgid "BER"
468 msgstr "BER"
469
470 msgid "BER:"
471 msgstr "BER:"
472
473 msgid "Back"
474 msgstr "Tillbaka"
475
476 msgid "Background"
477 msgstr "Bakgrund"
478
479 msgid "Backup"
480 msgstr "Backup"
481
482 msgid "Backup Location"
483 msgstr "Backupplacering"
484
485 msgid "Backup Mode"
486 msgstr "Backupläge"
487
488 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
489 msgstr "Backup klar. Vänligen tryck OK för resultat."
490
491 msgid "Band"
492 msgstr "Band"
493
494 msgid "Bandwidth"
495 msgstr "Bandbredd"
496
497 msgid "Begin time"
498 msgstr "Starttid"
499
500 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
501 msgstr "Beteende av 'pause' vid paus"
502
503 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
504 msgstr "Beteende av 0 i BiB-läge"
505
506 msgid "Behavior when a movie is started"
507 msgstr "Beteende när en film startas"
508
509 msgid "Behavior when a movie is stopped"
510 msgstr "Beteende när en film stoppas"
511
512 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
513 msgstr "Beteende när en film slutar"
514
515 msgid "Bookmarks"
516 msgstr "Bokmärken"
517
518 msgid "Brightness"
519 msgstr "Ljusstyrka"
520
521 msgid "Burn DVD"
522 msgstr "Skapa DVD"
523
524 msgid "Burn to DVD..."
525 msgstr "Bränn till DVD..."
526
527 msgid "Bus: "
528 msgstr "Bus: "
529
530 msgid ""
531 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
532 "displayed."
533 msgstr "Infobalken visas om du trycker OK på din fjärrkontroll."
534
535 msgid "C"
536 msgstr "C"
537
538 msgid "C-Band"
539 msgstr "C-Band"
540
541 msgid "CF Drive"
542 msgstr "CF Disk"
543
544 msgid "CVBS"
545 msgstr "CVBS"
546
547 msgid "Cable"
548 msgstr "Kabel"
549
550 msgid "Cache Thumbnails"
551 msgstr "Buffra miniatyrer"
552
553 msgid "Call monitoring"
554 msgstr "Samtalsmonitorering"
555
556 msgid "Cancel"
557 msgstr "Avbryt"
558
559 msgid "Cannot parse feed directory"
560 msgstr "Kan inte läsa feed bibliotek"
561
562 msgid "Capacity: "
563 msgstr "Kapacitet: "
564
565 msgid "Card"
566 msgstr "Kort"
567
568 msgid "Catalan"
569 msgstr "Katalanska"
570
571 msgid "Change bouquets in quickzap"
572 msgstr "Byt favoritlista med snabbzap"
573
574 msgid "Change dir."
575 msgstr "Byt bibl."
576
577 msgid "Change pin code"
578 msgstr "Ändra PIN kod"
579
580 msgid "Change service pin"
581 msgstr "Ändra program PIN"
582
583 msgid "Change service pins"
584 msgstr "Ändra program PIN"
585
586 msgid "Change setup pin"
587 msgstr "Ändra installations PIN"
588
589 msgid "Channel"
590 msgstr "Kanal"
591
592 msgid "Channel Selection"
593 msgstr "Kanallista"
594
595 msgid "Channel:"
596 msgstr "Kanal:"
597
598 msgid "Channellist menu"
599 msgstr "Kanallista meny"
600
601 msgid "Chap."
602 msgstr "Kap."
603
604 msgid "Chapter"
605 msgstr "Kapitel"
606
607 msgid "Chapter:"
608 msgstr "Kapitel:"
609
610 msgid "Check"
611 msgstr "Kontrollera"
612
613 msgid "Checking Filesystem..."
614 msgstr "Kontrollerar filsystem..."
615
616 msgid "Choose Tuner"
617 msgstr "Välj tuner"
618
619 msgid "Choose bouquet"
620 msgstr "Välj favoritlista"
621
622 msgid "Choose source"
623 msgstr "Välj källa"
624
625 msgid "Choose target folder"
626 msgstr "Välj målkatalog"
627
628 msgid "Choose your Skin"
629 msgstr "Välj utseende"
630
631 msgid "Cleanup"
632 msgstr "Rensa"
633
634 msgid "Clear before scan"
635 msgstr "Rensa före sökning"
636
637 msgid "Clear log"
638 msgstr "Rensa logg"
639
640 msgid "Close"
641 msgstr "Stäng"
642
643 msgid "Code rate high"
644 msgstr "Code rate hög"
645
646 msgid "Code rate low"
647 msgstr "Code rate låg"
648
649 msgid "Coderate HP"
650 msgstr "Coderate HP"
651
652 msgid "Coderate LP"
653 msgstr "Coderate LP"
654
655 msgid "Collection name"
656 msgstr "Samlingsnamn"
657
658 msgid "Collection settings"
659 msgstr "Samlingsinställning"
660
661 msgid "Color Format"
662 msgstr "Färgformat"
663
664 msgid "Command execution..."
665 msgstr "Kommando exekvering..."
666
667 msgid "Command order"
668 msgstr "Kommandoordning"
669
670 msgid "Committed DiSEqC command"
671 msgstr "Committed DiSEqC kommando"
672
673 msgid "Common Interface"
674 msgstr "Common Interface"
675
676 msgid "Compact Flash"
677 msgstr "Compact Flash"
678
679 msgid "Compact flash card"
680 msgstr "Compact Flash kort"
681
682 msgid "Complete"
683 msgstr "Komplett"
684
685 msgid "Configuration Mode"
686 msgstr "Konfigurationsläge"
687
688 msgid "Configuring"
689 msgstr "Konfigurering"
690
691 msgid "Conflicting timer"
692 msgstr "Timerkonflikt"
693
694 msgid "Connected to"
695 msgstr "Ansluten till"
696
697 msgid "Connected to Fritz!Box!"
698 msgstr "Ansluten till Fritz!Box!"
699
700 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
701 msgstr "Ansluter till Fritz!Box..."
702
703 #, python-format
704 msgid ""
705 "Connection to Fritz!Box\n"
706 "failed! (%s)\n"
707 "retrying..."
708 msgstr ""
709 "Anslutning till Fritz!Box\n"
710 "misslyckades! (%s)\n"
711 "försöker igen..."
712
713 msgid "Constellation"
714 msgstr "Konstellation"
715
716 msgid "Content does not fit on DVD!"
717 msgstr "Innehåll för stort för en DVD!"
718
719 msgid "Continue in background"
720 msgstr "Forsätta i bakgrund"
721
722 msgid "Continue playing"
723 msgstr "Forsätt spela"
724
725 msgid "Contrast"
726 msgstr "Kontrast"
727
728 msgid "Copying USB flasher boot image to stick..."
729 msgstr "Kopiera USB flash boot image till stick..."
730
731 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
732 msgstr "Kunde inte ansluta till Dreambox .NFI image feed Server:"
733
734 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
735 msgstr "Kunde inte ladda media! Ingen disk istoppad?"
736
737 msgid "Create movie folder failed"
738 msgstr "Det gick inte att skapa en filmkatalog"
739
740 #, python-format
741 msgid "Creating directory %s failed."
742 msgstr "Skapande av katalogen %s misslyckades."
743
744 msgid "Creating partition failed"
745 msgstr "Det gick inte att skapa en partition"
746
747 msgid "Croatian"
748 msgstr "Kroatiska"
749
750 msgid "Current Transponder"
751 msgstr "Nuvarande transponder"
752
753 msgid "Current settings:"
754 msgstr "Nuvarande inställningar:"
755
756 msgid "Current version:"
757 msgstr "Nuvarande version:"
758
759 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
760 msgstr "Valfri hopptid för '1'/'3'-knapparna"
761
762 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
763 msgstr "Valfri hopptid för '4'/'6'-knapparna"
764
765 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
766 msgstr "Valfri hopptid för '7'/'9'-knapparna"
767
768 msgid "Customize"
769 msgstr "Anpassningar"
770
771 msgid "Cut"
772 msgstr "Klipp"
773
774 msgid "Cutlist editor..."
775 msgstr "Klipplist editor..."
776
777 msgid "Czech"
778 msgstr "Tjeckiska"
779
780 msgid "D"
781 msgstr "D"
782
783 msgid "DHCP"
784 msgstr "DHCP"
785
786 msgid "DVB-S"
787 msgstr "DVB-S"
788
789 msgid "DVB-S2"
790 msgstr "DVB-S2"
791
792 msgid "DVD Player"
793 msgstr "DVD Spelare"
794
795 msgid "DVD media toolbox"
796 msgstr "DVD media verktyg"
797
798 msgid "Danish"
799 msgstr "Danska"
800
801 msgid "Date"
802 msgstr "Datum"
803
804 msgid "Decompressing USB stick flasher boot image..."
805 msgstr "Packar upp USB flash boot image..."
806
807 msgid "Deep Standby"
808 msgstr "Stäng av"
809
810 msgid "Default services lists"
811 msgstr "Grundservicelista"
812
813 msgid "Default settings"
814 msgstr "Grundinstallningar"
815
816 msgid "Delay"
817 msgstr "Fördröjning"
818
819 msgid "Delete"
820 msgstr "Ta bort"
821
822 msgid "Delete entry"
823 msgstr "Ta bort post"
824
825 msgid "Delete failed!"
826 msgstr "Borttagning misslyckades!"
827
828 #, python-format
829 msgid ""
830 "Delete no more configured satellite\n"
831 "%s?"
832 msgstr ""
833 "Ta bort ej konfigurerade satellite\n"
834 "%s?"
835
836 msgid "Description"
837 msgstr "Beskrivning"
838
839 msgid "Destination directory"
840 msgstr "Målbibliotek"
841
842 msgid "Detected HDD:"
843 msgstr "Hittad hårddisk:"
844
845 msgid "Detected NIMs:"
846 msgstr "Hittade tuners:"
847
848 msgid "DiSEqC"
849 msgstr "DiSEqC"
850
851 msgid "DiSEqC A/B"
852 msgstr "DiSEqC A/B"
853
854 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
855 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
856
857 msgid "DiSEqC Mode"
858 msgstr "DiSEqC Läge"
859
860 msgid "DiSEqC mode"
861 msgstr "DiSEqC läge"
862
863 msgid "DiSEqC repeats"
864 msgstr "DiSEqC repetetioner"
865
866 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
867 msgstr "Direkt playback av länkade titlar utan meny"
868
869 #, python-format
870 msgid "Directory %s nonexistent."
871 msgstr "Bibliotek %s finns ej."
872
873 msgid "Disable"
874 msgstr "Avaktivera"
875
876 msgid "Disable Picture in Picture"
877 msgstr "Avaktivera Bild i Bild"
878
879 msgid "Disable Subtitles"
880 msgstr "Avaktivera textning"
881
882 msgid "Disable timer"
883 msgstr "Avaktivera timer"
884
885 msgid "Disabled"
886 msgstr "Avaktivera"
887
888 #, python-format
889 msgid ""
890 "Disconnected from\n"
891 "Fritz!Box! (%s)\n"
892 "retrying..."
893 msgstr ""
894 "Kopplade ifrån\n"
895 "Fritz!Box! (%s)\n"
896 "återförsöker..."
897
898 msgid "Dish"
899 msgstr "Parabol"
900
901 msgid "Display 16:9 content as"
902 msgstr "Visa 16:9 sändning som"
903
904 msgid "Display 4:3 content as"
905 msgstr "Visa 4:3 sändning som"
906
907 msgid "Display Setup"
908 msgstr "Display installation"
909
910 #, python-format
911 msgid ""
912 "Do you really want to REMOVE\n"
913 "the plugin \"%s\"?"
914 msgstr ""
915 "Vill du verkligen ta BORT\n"
916 "pluginet \"%s\"?"
917
918 msgid ""
919 "Do you really want to check the filesystem?\n"
920 "This could take lots of time!"
921 msgstr ""
922 "Vill du verkligen kontrollera filsystemet?\n"
923 "Detta kan ta lång tid!"
924
925 #, python-format
926 msgid "Do you really want to delete %s?"
927 msgstr "Vill du verkligen ta bort %s?"
928
929 #, python-format
930 msgid ""
931 "Do you really want to download\n"
932 "the plugin \"%s\"?"
933 msgstr ""
934 "Vill du verkligen ladda ner\n"
935 "pluginet \"%s\"?"
936
937 msgid "Do you really want to exit?"
938 msgstr "Vill du verkligen avsluta?"
939
940 msgid ""
941 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
942 "All data on the disk will be lost!"
943 msgstr ""
944 "Vill du verkligen initiera hårddisken?\n"
945 "All data på hårddisken kommer försvinna!"
946
947 #, python-format
948 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
949 msgstr "Vill du verkligen ta bort bibliotek %s från disken?"
950
951 #, python-format
952 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
953 msgstr "Vill du verkligen ta bort dina bokmärken från %s?"
954
955 msgid ""
956 "Do you want to backup now?\n"
957 "After pressing OK, please wait!"
958 msgstr ""
959 "Vill du ta en backup nu?\n"
960 "Tryck OK och vänligen vänta!"
961
962 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
963 msgstr "Vill du bränna denna samlig till ett DVD media?"
964
965 msgid "Do you want to do a service scan?"
966 msgstr "Vill du söka efter kanaler?"
967
968 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
969 msgstr "Vill du göra en ny manuell sökning?"
970
971 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
972 msgstr "Vill du aktivera föräldrakontroll på din Dreambox?"
973
974 msgid "Do you want to install default sat lists?"
975 msgstr "Vill du installera "
976
977 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
978 msgstr "Vill du spela upp DVD i spelaren?"
979
980 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
981 msgstr "Vill du förhandsvisa denna DVD innan bränning?"
982
983 msgid "Do you want to restore your settings?"
984 msgstr "Vill du återställa dina inställningar?"
985
986 msgid "Do you want to resume this playback?"
987 msgstr "Vill du återuppta uppspelningen?"
988
989 msgid ""
990 "Do you want to update your Dreambox?\n"
991 "After pressing OK, please wait!"
992 msgstr ""
993 "Vill du uppdatera din Dreambox?\n"
994 "Tryck OK och vänligen vänta!"
995
996 msgid "Do you want to view a tutorial?"
997 msgstr "Vill du se en guide?"
998
999 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
1000 msgstr "Avsluta inte pågående händelse men avaktivera följande"
1001
1002 #, python-format
1003 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
1004 msgstr "Klar - Installerat eller uppgraderat %d paket"
1005
1006 #, python-format
1007 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
1008 msgstr "Klar - Installerat eller uppgraderat %d paket med %d fel"
1009
1010 msgid "Download"
1011 msgstr "Nedladdning"
1012
1013 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
1014 msgstr "Ladda ner .NFI filer för USB-Flasher"
1015
1016 msgid "Download Plugins"
1017 msgstr "Ladda ner Plugins"
1018
1019 msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
1020 msgstr "Ladda ner USB flash boot image misslyckades:"
1021
1022 msgid "Downloadable new plugins"
1023 msgstr "Nerladdningsbara nya plugins"
1024
1025 msgid "Downloadable plugins"
1026 msgstr "Nerladdningsbara plugins"
1027
1028 msgid "Downloading"
1029 msgstr "Laddar ner"
1030
1031 msgid "Downloading image description..."
1032 msgstr "Ladda ner image beskrivning..."
1033
1034 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
1035 msgstr "Hämtar plugin information. Var vänlig vänta..."
1036
1037 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
1038 msgstr "Dreambox formaterad data DVD (HDTV kompatibel)"
1039
1040 msgid "Dutch"
1041 msgstr "Holländska"
1042
1043 msgid "E"
1044 msgstr "Ö"
1045
1046 msgid "EPG Selection"
1047 msgstr "EPG val"
1048
1049 #, python-format
1050 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
1051 msgstr "FEL - misslyckades söka (%s)!"
1052
1053 msgid "East"
1054 msgstr "Öst"
1055
1056 msgid "Edit DNS"
1057 msgstr "Ändra DNS"
1058
1059 msgid "Edit chapters of current title"
1060 msgstr "Ändra kapitel i nuvarande titel"
1061
1062 msgid "Edit services list"
1063 msgstr "Ändra kanallista"
1064
1065 msgid "Edit settings"
1066 msgstr "Ändra inställningar"
1067
1068 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
1069 msgstr "Ändra Namnserver konfiguration för din Dreambox.\n"
1070
1071 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
1072 msgstr "Ändra nätverks konfiguration för din Dreambox.\n"
1073
1074 msgid "Edit title"
1075 msgstr "Ändra titel"
1076
1077 msgid "Electronic Program Guide"
1078 msgstr "Elektronisk Program Guide"
1079
1080 msgid "Enable"
1081 msgstr "Aktivera"
1082
1083 msgid "Enable 5V for active antenna"
1084 msgstr "Aktivera 5V för aktiv antenn"
1085
1086 msgid "Enable multiple bouquets"
1087 msgstr "Aktivera flera favoritlistor"
1088
1089 msgid "Enable parental control"
1090 msgstr "Aktivera föräldrakontroll"
1091
1092 msgid "Enable timer"
1093 msgstr "Aktivera timer"
1094
1095 msgid "Enabled"
1096 msgstr "Aktiverad"
1097
1098 msgid "Encryption"
1099 msgstr "Kryptering"
1100
1101 msgid "Encryption Key"
1102 msgstr "Krypteringsnyckel"
1103
1104 msgid "Encryption Type"
1105 msgstr "Krypteringstyp"
1106
1107 msgid "End"
1108 msgstr "Slut"
1109
1110 msgid "End time"
1111 msgstr "Sluttid"
1112
1113 msgid "EndTime"
1114 msgstr "Sluttid"
1115
1116 msgid "English"
1117 msgstr "Engelska"
1118
1119 msgid ""
1120 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1121 "\n"
1122 "If you experience any problems please contact\n"
1123 "stephan@reichholf.net\n"
1124 "\n"
1125 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1126 msgstr ""
1127 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1128 "\n"
1129 "Vid problem kontakta\n"
1130 "stephan@reichholf.net\n"
1131 "\n"
1132 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1133
1134 #.   TRANSLATORS: Note that "Enter" in the two strings below should *not*
1135 #.       be interpreted as "Give speed as input". The intended meaning is
1136 #.       instead "Initial speed when starting winding", i.e. the speed at
1137 #.       which "winding mode" is entered when first pressing "rewind" or
1138 #.       "fast forward". 
1139 msgid "Enter Fast Forward at speed"
1140 msgstr "Ange hastighet för snabbspolning framåt"
1141
1142 msgid "Enter Rewind at speed"
1143 msgstr "Ange hastighet för snabbspolning bakåt"
1144
1145 msgid "Enter main menu..."
1146 msgstr "Gå till huvudmeny..."
1147
1148 msgid "Enter the service pin"
1149 msgstr "Ange kanal PIN"
1150
1151 msgid "Error"
1152 msgstr "Fel"
1153
1154 msgid "Error executing plugin"
1155 msgstr "Fel vid körning av plugin"
1156
1157 #, python-format
1158 msgid ""
1159 "Error: %s\n"
1160 "Retry?"
1161 msgstr ""
1162 "Fel: %s\n"
1163 "Försöka igen?"
1164
1165 msgid "Eventview"
1166 msgstr "Programöversikt"
1167
1168 msgid "Everything is fine"
1169 msgstr "Allt är OK"
1170
1171 msgid "Execution Progress:"
1172 msgstr "Exekverings pågår:"
1173
1174 msgid "Execution finished!!"
1175 msgstr "Exekvering färdig!"
1176
1177 msgid "Exit"
1178 msgstr "Avsluta"
1179
1180 msgid "Exit editor"
1181 msgstr "Avsluta editor"
1182
1183 msgid "Exit the wizard"
1184 msgstr "Avsluta guiden"
1185
1186 msgid "Exit wizard"
1187 msgstr "Avsluta guide"
1188
1189 msgid "Expert"
1190 msgstr "Expert"
1191
1192 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
1193 msgstr "Utökad Nätverksinstallationsplugin..."
1194
1195 msgid "Extended Setup..."
1196 msgstr "Utökad installation..."
1197
1198 msgid "Extensions"
1199 msgstr "Utökningar"
1200
1201 msgid "FEC"
1202 msgstr "FEC"
1203
1204 msgid "Factory reset"
1205 msgstr "Fabriksåterställning"
1206
1207 msgid "Failed"
1208 msgstr "Misslyckades"
1209
1210 msgid "Fast"
1211 msgstr "Snabb"
1212
1213 msgid "Fast DiSEqC"
1214 msgstr "Snabb DiSEqC"
1215
1216 msgid "Fast Forward speeds"
1217 msgstr "Hastigheter för snabbspolning framåt"
1218
1219 msgid "Fast epoch"
1220 msgstr "Snabb epoch"
1221
1222 msgid "Favourites"
1223 msgstr "Favoriter"
1224
1225 msgid "Filesystem Check..."
1226 msgstr "Kontrollera filsystem..."
1227
1228 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
1229 msgstr "Filsystemet innehåller fel som ej kan åtgärdas"
1230
1231 msgid "Finetune"
1232 msgstr "Fininställn."
1233
1234 msgid "Finished"
1235 msgstr "Klart"
1236
1237 msgid "Finnish"
1238 msgstr "Finska"
1239
1240 msgid ""
1241 "First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
1242 msgstr "Först måste vi ladda ner senaste bootmiljön för USB flasher."
1243
1244 msgid "Fix USB stick"
1245 msgstr "Fix USB stick"
1246
1247 msgid "Flash"
1248 msgstr "Flash"
1249
1250 msgid "Flashing failed"
1251 msgstr "Flashning misslyckades"
1252
1253 msgid "Font size"
1254 msgstr "Font storlek"
1255
1256 msgid "Format"
1257 msgstr "Format"
1258
1259 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
1260 msgstr "Bildupprepning vid hackig spolning"
1261
1262 msgid "French"
1263 msgstr "Franska"
1264
1265 msgid "Frequency"
1266 msgstr "Frekvens"
1267
1268 msgid "Frequency bands"
1269 msgstr "Frekvensband"
1270
1271 msgid "Frequency scan step size(khz)"
1272 msgstr "Frekvenssökningssteg (khz)"
1273
1274 msgid "Frequency steps"
1275 msgstr "Frekvenssteg"
1276
1277 msgid "Fri"
1278 msgstr "Fre"
1279
1280 msgid "Friday"
1281 msgstr "Fredag"
1282
1283 msgid "Fritz!Box FON IP address"
1284 msgstr "Fritz!Box FON IP adress"
1285
1286 #, python-format
1287 msgid "Frontprocessor version: %d"
1288 msgstr "Frontprocessor version: %d"
1289
1290 msgid "Fsck failed"
1291 msgstr "Fsck misslyckades"
1292
1293 msgid "Function not yet implemented"
1294 msgstr "Funktionen är inte implementerad"
1295
1296 msgid ""
1297 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
1298 "Do you want to Restart the GUI now?"
1299 msgstr ""
1300 "GUI måste startas om för nytt utseende\n"
1301 "Vill du starta om GUI nu?"
1302
1303 msgid "Gateway"
1304 msgstr "Gateway"
1305
1306 msgid "Genre:"
1307 msgstr "Genre:"
1308
1309 msgid "German"
1310 msgstr "Tyska"
1311
1312 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
1313 msgstr "Hämtar plugin information. Var vänlig vänta..."
1314
1315 msgid "Goto 0"
1316 msgstr "Gå till 0"
1317
1318 msgid "Goto position"
1319 msgstr "Gå till position"
1320
1321 msgid "Graphical Multi EPG"
1322 msgstr "Grafisk Multi EPG"
1323
1324 msgid "Greek"
1325 msgstr "Grekiska"
1326
1327 msgid "Guard Interval"
1328 msgstr "Guard intervall"
1329
1330 msgid "Guard interval mode"
1331 msgstr "Guard intervalläge"
1332
1333 msgid "Harddisk"
1334 msgstr "Hårddisk"
1335
1336 msgid "Harddisk setup"
1337 msgstr "Hårddisk installation"
1338
1339 msgid "Harddisk standby after"
1340 msgstr "Viloläge för hårddisk efter"
1341
1342 msgid "Hierarchy Information"
1343 msgstr "Hierarkisk information "
1344
1345 msgid "Hierarchy mode"
1346 msgstr "Hierarkiskt läge"
1347
1348 msgid "How many minutes do you want to record?"
1349 msgstr "Hur många minuter vill du spela in?"
1350
1351 msgid "Hungarian"
1352 msgstr "Ungerska"
1353
1354 msgid "IP Address"
1355 msgstr "IP adress"
1356
1357 msgid "Icelandic"
1358 msgstr "Isländska"
1359
1360 msgid "If you can see this page, please press OK."
1361 msgstr "Om du kan se denna sida, vänligen tryck på OK."
1362
1363 msgid ""
1364 "If you see this, something is wrong with\n"
1365 "your scart connection. Press OK to return."
1366 msgstr ""
1367 "Om du ser detta, något är fel med\n"
1368 "din scartkontakt. Tryck OK för återgå."
1369
1370 msgid ""
1371 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
1372 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
1373 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
1374 "possible.\n"
1375 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
1376 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
1377 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
1378 "step.\n"
1379 "If you are happy with the result, press OK."
1380 msgstr ""
1381 "Om din TV har ljusstyrke- eller kontrastförbättrare rekommenderas du att "
1382 "stänga av den. Om det finns något som heter \"dynamic\" rekommenderas du att "
1383 "använda standard. Justera ljusstyrkan till en inställning som du tycker är "
1384 "bra. Använd så lite kontrast som möjligt.\n"
1385 "Sätt ljusstyrkan till så låg som möjligt, men säkerställ att de två lägsta "
1386 "nivåerna av grå är urskiljningsbara.\n"
1387 "Ta inte hänsyn till de ljusa nivåerna nu. De kommer justeras i nästa steg.\n"
1388 "När du är nöjd med resultatet, tryck OK."
1389
1390 msgid "Image flash utility"
1391 msgstr "Image flash redskap"
1392
1393 msgid "Image-Upgrade"
1394 msgstr "Image uppgradering"
1395
1396 msgid "In Progress"
1397 msgstr "I utförande"
1398
1399 msgid ""
1400 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
1401 msgstr "För att göra en timerinspelning, växlades TV till inspelande kanal!\n"
1402
1403 msgid "Increased voltage"
1404 msgstr "Ökad spänning"
1405
1406 msgid "Index"
1407 msgstr "Index"
1408
1409 msgid "InfoBar"
1410 msgstr "Infobalk"
1411
1412 msgid "Infobar timeout"
1413 msgstr "Infobalk timeout"
1414
1415 msgid "Information"
1416 msgstr "Information"
1417
1418 msgid "Init"
1419 msgstr "Initiera"
1420
1421 msgid "Initialization..."
1422 msgstr "Initiering..."
1423
1424 msgid "Initialize"
1425 msgstr "Initiera"
1426
1427 msgid "Initializing Harddisk..."
1428 msgstr "Initierar hårddisk..."
1429
1430 msgid "Input"
1431 msgstr "Ingång"
1432
1433 msgid "Installing"
1434 msgstr "Installera"
1435
1436 msgid "Installing Software..."
1437 msgstr "Installera mjukvara..."
1438
1439 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
1440 msgstr "Installerar grundsatellitelista... Vänligen vänta..."
1441
1442 msgid "Installing defaults... Please wait..."
1443 msgstr "Installerar grundinställningar... Vänligen vänta..."
1444
1445 msgid "Installing package content... Please wait..."
1446 msgstr "Installerar paketinnehåll... Vänligen vänta..."
1447
1448 msgid "Instant Record..."
1449 msgstr "Direktinspelning..."
1450
1451 msgid "Integrated Ethernet"
1452 msgstr "Integrerat nätverk"
1453
1454 msgid "Integrated Wireless"
1455 msgstr "Inbyggt Trådlöst"
1456
1457 msgid "Intermediate"
1458 msgstr "Normal"
1459
1460 msgid "Internal Flash"
1461 msgstr "Intern Flash"
1462
1463 msgid "Invalid Location"
1464 msgstr "Ogiltig lokation"
1465
1466 #, python-format
1467 msgid "Invalid directory selected: %s"
1468 msgstr "Ogiltigt bibliotek valt: %s"
1469
1470 msgid "Inversion"
1471 msgstr "Inversion"
1472
1473 msgid "Invert display"
1474 msgstr "Invertera LCD"
1475
1476 msgid "Italian"
1477 msgstr "Italienska"
1478
1479 msgid "Job View"
1480 msgstr "Arbets Vy"
1481
1482 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
1483 msgid "Just Scale"
1484 msgstr "Bara skala"
1485
1486 msgid "Keyboard Map"
1487 msgstr "Tangentbordslayout"
1488
1489 msgid "Keyboard Setup"
1490 msgstr "Tangentbords inställning"
1491
1492 msgid "Keymap"
1493 msgstr "Tangentlayout"
1494
1495 msgid "LAN Adapter"
1496 msgstr "LAN Adapter"
1497
1498 msgid "LNB"
1499 msgstr "LNB"
1500
1501 msgid "LOF"
1502 msgstr "LOF"
1503
1504 msgid "LOF/H"
1505 msgstr "LOF/H"
1506
1507 msgid "LOF/L"
1508 msgstr "LOF/L"
1509
1510 msgid "Language selection"
1511 msgstr "Välj språk"
1512
1513 msgid "Language..."
1514 msgstr "Språk..."
1515
1516 msgid "Last speed"
1517 msgstr "Föregående hastighet"
1518
1519 msgid "Latitude"
1520 msgstr "Latitud"
1521
1522 msgid "Leave DVD Player?"
1523 msgstr "Avsluta DVD Spelare?"
1524
1525 msgid "Left"
1526 msgstr "Vänster"
1527
1528 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
1529 msgid "Letterbox"
1530 msgstr "Letterbox"
1531
1532 msgid "Limit east"
1533 msgstr "Östlig gräns"
1534
1535 msgid "Limit west"
1536 msgstr "Västlig gräns"
1537
1538 msgid "Limits off"
1539 msgstr "Gränser av"
1540
1541 msgid "Limits on"
1542 msgstr "Gränser på"
1543
1544 msgid "Link:"
1545 msgstr "Länk:"
1546
1547 msgid "Linked titles with a DVD menu"
1548 msgstr "Länkade titlar med en DVD meny"
1549
1550 msgid "List of Storage Devices"
1551 msgstr "Lista på lagringsenheter"
1552
1553 msgid "Lithuanian"
1554 msgstr "Litauiska"
1555
1556 msgid "Load"
1557 msgstr "Ladda"
1558
1559 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
1560 msgstr "Ladda filmens längd i Filmlistan"
1561
1562 msgid "Local Network"
1563 msgstr "Lokalt Nätverk"
1564
1565 msgid "Location"
1566 msgstr "Lokation"
1567
1568 msgid "Lock:"
1569 msgstr "Lås:"
1570
1571 msgid "Long Keypress"
1572 msgstr "Lång knapptryckning"
1573
1574 msgid "Longitude"
1575 msgstr "Longitud"
1576
1577 msgid "MMC Card"
1578 msgstr "MMC kort"
1579
1580 msgid "MORE"
1581 msgstr "MER"
1582
1583 msgid "Main menu"
1584 msgstr "Huvudmeny"
1585
1586 msgid "Mainmenu"
1587 msgstr "Huvudmeny"
1588
1589 msgid "Make this mark an 'in' point"
1590 msgstr "Gör denna markör till 'in' punkt"
1591
1592 msgid "Make this mark an 'out' point"
1593 msgstr "Gör denna markör till 'ut' punkt"
1594
1595 msgid "Make this mark just a mark"
1596 msgstr "Behåll denna markör som vanlig markör"
1597
1598 msgid "Manual Scan"
1599 msgstr "Manuell sökning"
1600
1601 msgid "Manual transponder"
1602 msgstr "Manuell transponder"
1603
1604 msgid "Margin after record"
1605 msgstr "Marginal efter inspelning (i minuter)"
1606
1607 msgid "Margin before record (minutes)"
1608 msgstr "Marginal innan inspelning (i minuter)"
1609
1610 msgid "Media player"
1611 msgstr "Mediaspelare"
1612
1613 msgid "MediaPlayer"
1614 msgstr "Mediaspelare"
1615
1616 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
1617 msgstr "Media är inte en skrivbar DVD!"
1618
1619 msgid "Medium is not empty!"
1620 msgstr "Media är inte tomt!"
1621
1622 msgid "Menu"
1623 msgstr "Meny"
1624
1625 msgid "Message"
1626 msgstr "Meddelande"
1627
1628 msgid "Mkfs failed"
1629 msgstr "Mkfs misslyckades"
1630
1631 msgid "Mode"
1632 msgstr "Läge"
1633
1634 msgid "Model: "
1635 msgstr "Modell: "
1636
1637 msgid "Modulation"
1638 msgstr "Modulering"
1639
1640 msgid "Modulator"
1641 msgstr "Modulator"
1642
1643 msgid "Mon"
1644 msgstr "Mån"
1645
1646 msgid "Mon-Fri"
1647 msgstr "Mån-Fre"
1648
1649 msgid "Monday"
1650 msgstr "Måndag"
1651
1652 msgid "Mount failed"
1653 msgstr "Montering misslyckades"
1654
1655 msgid "Move Picture in Picture"
1656 msgstr "Flytta Bild i Bild"
1657
1658 msgid "Move east"
1659 msgstr "Flytta öst"
1660
1661 msgid "Move west"
1662 msgstr "Flytta väst"
1663
1664 msgid "Movielist menu"
1665 msgstr "Filmlista meny"
1666
1667 msgid "Multi EPG"
1668 msgstr "Multi EPG"
1669
1670 msgid "Multiple service support"
1671 msgstr "Multipla kanaler stöds"
1672
1673 msgid "Multisat"
1674 msgstr "Multisat"
1675
1676 msgid "Mute"
1677 msgstr "Ljud av"
1678
1679 msgid "N/A"
1680 msgstr "Inte tillgänglig"
1681
1682 msgid "NEXT"
1683 msgstr "NÄSTA"
1684
1685 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
1686 msgstr "NFI image flashning klar. Tryck Gul för omstart!"
1687
1688 msgid "NOW"
1689 msgstr "NU"
1690
1691 msgid "NTSC"
1692 msgstr "NTSC"
1693
1694 msgid "Name"
1695 msgstr "Namn"
1696
1697 msgid "Nameserver"
1698 msgstr "Namnserver"
1699
1700 #, python-format
1701 msgid "Nameserver %d"
1702 msgstr "Namnserver %d"
1703
1704 msgid "Nameserver Setup"
1705 msgstr "Namnserver installation"
1706
1707 msgid "Nameserver settings"
1708 msgstr "Namnserver inställningar"
1709
1710 msgid "Netmask"
1711 msgstr "Nätmask"
1712
1713 msgid "Network Configuration..."
1714 msgstr "Nätverk Konfiguration..."
1715
1716 msgid "Network Mount"
1717 msgstr "Nätverksmonteringar"
1718
1719 msgid "Network SSID"
1720 msgstr "Nätverk SSID"
1721
1722 msgid "Network Setup"
1723 msgstr "Nätverksinställningar"
1724
1725 msgid "Network scan"
1726 msgstr "Sök nätverk"
1727
1728 msgid "Network setup"
1729 msgstr "Nätverksinställningar"
1730
1731 msgid "Network test"
1732 msgstr "Nätverk test"
1733
1734 msgid "Network test..."
1735 msgstr "Nätverk test..."
1736
1737 msgid "Network..."
1738 msgstr "Nätverk..."
1739
1740 msgid "Network:"
1741 msgstr "Nätverk:"
1742
1743 msgid "NetworkWizard"
1744 msgstr "Nätverksguide"
1745
1746 msgid "New"
1747 msgstr "Ny"
1748
1749 msgid "New pin"
1750 msgstr "Ny PIN"
1751
1752 msgid "New version:"
1753 msgstr "Ny version:"
1754
1755 msgid "Next"
1756 msgstr "Nästa"
1757
1758 msgid "No"
1759 msgstr "Nej"
1760
1761 msgid "No (supported) DVDROM found!"
1762 msgstr "Ingen (supporterad) DVDROM hittad!"
1763
1764 msgid "No 50 Hz, sorry. :("
1765 msgstr "Ingen 50 Hz, tyvärr. :("
1766
1767 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
1768 msgstr "Ingen hårddisk hittad eller initierad!"
1769
1770 msgid "No backup needed"
1771 msgstr "Ingen backup behövs"
1772
1773 msgid ""
1774 "No data on transponder!\n"
1775 "(Timeout reading PAT)"
1776 msgstr ""
1777 "Ingen data på transponder!\n"
1778 "(Timeout vid läsning av PAT)"
1779
1780 msgid "No details for this image file"
1781 msgstr "Inga detaljer för denna image fil"
1782
1783 msgid "No event info found, recording indefinitely."
1784 msgstr "Ingen programinfo hittades, inspelning oändlig."
1785
1786 msgid "No free tuner!"
1787 msgstr "Ingen ledig tuner!"
1788
1789 msgid ""
1790 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
1791 msgstr "Inga paket uppgraderade. Undersök ditt nätverk och prova igen."
1792
1793 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
1794 msgstr "Ingen bild på TVn? Tryck EXIT för att försöka igen."
1795
1796 msgid "No positioner capable frontend found."
1797 msgstr "Ingen motorkapabel frontend hittad."
1798
1799 msgid "No satellite frontend found!!"
1800 msgstr "Ingen satellit frontend funnen!!"
1801
1802 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
1803 msgstr "Ingen tuner är konfigurerad för motor diseqc!"
1804
1805 msgid ""
1806 "No tuner is enabled!\n"
1807 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1808 msgstr ""
1809 "Ingen tuner är aktiverad!\n"
1810 "Vänligen konfigurera tuner före scanning efter kanaler."
1811
1812 msgid "No useable USB stick found"
1813 msgstr "Ingen användbar USB stick hittad"
1814
1815 msgid ""
1816 "No valid service PIN found!\n"
1817 "Do you like to change the service PIN now?\n"
1818 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
1819 msgstr ""
1820 "Ingen giltig kanal PIN hittad!\n"
1821 "Vill du ändra kanal PIN nu?\n"
1822 "Om du anger 'Nej' här kommer kanalskyddet vara avaktiverat!"
1823
1824 msgid ""
1825 "No valid setup PIN found!\n"
1826 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
1827 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
1828 msgstr ""
1829 "Ingen giltig installations PIN hittad!\n"
1830 "Vill du ändra installations PIN nu?\n"
1831 "Om du anger 'Nej' här kommer installationsskyddet vara avaktiverat!"
1832
1833 msgid ""
1834 "No working local networkadapter found.\n"
1835 "Please verify that you have attached a network cable and your Network is "
1836 "configured correctly."
1837 msgstr ""
1838 "Inget fungerades lokalt nätverkskort hittat.\n"
1839 "Vänligen bekräfta att du har anslutit en nätverkskabel och att ditt Nätverk "
1840 "är korrekt konfigurerat."
1841
1842 msgid ""
1843 "No working wireless interface found.\n"
1844 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
1845 "your local network interface."
1846 msgstr ""
1847
1848 msgid ""
1849 "No working wireless networkadapter found.\n"
1850 "Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick and your "
1851 "Network is configured correctly."
1852 msgstr ""
1853 "Inget fungerande trådlöst nätverkskort hittat.\n"
1854 "Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN USB Stick och "
1855 "konfigurerat ditt Nätverk korrekt."
1856
1857 msgid "No, but restart from begin"
1858 msgstr "Nej, men starta om från början"
1859
1860 msgid "No, do nothing."
1861 msgstr "Nej, gör inget."
1862
1863 msgid "No, just start my dreambox"
1864 msgstr "Nej, starta bara dreamboxen"
1865
1866 msgid "No, scan later manually"
1867 msgstr "Nej, sök manuellt senare"
1868
1869 msgid "None"
1870 msgstr "Inga"
1871
1872 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
1873 msgid "Nonlinear"
1874 msgstr "Ej linjär"
1875
1876 msgid "North"
1877 msgstr "Nord"
1878
1879 msgid "Norwegian"
1880 msgstr "Norska"
1881
1882 #, python-format
1883 msgid ""
1884 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
1885 "required, %d MB available)"
1886 msgstr ""
1887 "Inte tillräckligt med diskutrymme. Vänligen frigör diskutrymme och försök "
1888 "igen. (%d MB krävs, %d MB tillgängligt)"
1889
1890 msgid ""
1891 "Nothing to scan!\n"
1892 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1893 msgstr ""
1894 "Inget att scanna!\n"
1895 "Vänligen konfigurera tuner före scanning efter kanaler."
1896
1897 msgid "Now Playing"
1898 msgstr "Spelas nu"
1899
1900 msgid ""
1901 "Now please insert the USB stick (minimum size is 64 MB) that you want to "
1902 "format and use as .NFI image flasher. Press OK after you've put the stick "
1903 "back in."
1904 msgstr ""
1905 "Vänligen anslut nu USB stick (minsta storlek 64MB) som du vill formatera och "
1906 "använda som .NFI image flasher. Tryck OK efter du anslutit stickan i boxen. "
1907
1908 msgid ""
1909 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
1910 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
1911 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
1912 msgstr ""
1913 "Använd kontrastinställningen för att justera ljusstyrka på bakgrunden så "
1914 "mycket som möjligt, men säkerställ att du fortfarande kan se skillnaden "
1915 "mellan de två ljusaste nivåerna av skuggor. När du har gjort det tryck OK."
1916
1917 msgid "OK"
1918 msgstr "OK"
1919
1920 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
1921 msgstr "OK, guida mig genom uppgraderingen"
1922
1923 msgid "OSD Settings"
1924 msgstr "OSD inställning"
1925
1926 msgid "OSD visibility"
1927 msgstr "OSD synlighet"
1928
1929 msgid "Off"
1930 msgstr "Av"
1931
1932 msgid "On"
1933 msgstr "På"
1934
1935 msgid "One"
1936 msgstr "En"
1937
1938 msgid "Online-Upgrade"
1939 msgstr "Online uppgradering"
1940
1941 msgid "Only Free scan"
1942 msgstr "Bara Fri sökning"
1943
1944 msgid "Orbital Position"
1945 msgstr "Orbital position"
1946
1947 msgid "Other..."
1948 msgstr "Annat..."
1949
1950 msgid "PAL"
1951 msgstr "PAL"
1952
1953 msgid "PIDs"
1954 msgstr "PIDs"
1955
1956 msgid "Package list update"
1957 msgstr "Paketlista uppdatering"
1958
1959 msgid "Packet management"
1960 msgstr "Pakethantering"
1961
1962 msgid "Page"
1963 msgstr "Sida"
1964
1965 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
1966 msgid "Pan&Scan"
1967 msgstr "Pan&Scan"
1968
1969 msgid "Parent Directory"
1970 msgstr "Föräldrarbibliotek"
1971
1972 msgid "Parental control"
1973 msgstr "Föräldrakontroll"
1974
1975 msgid "Parental control services Editor"
1976 msgstr "Föräldrakontroll kanaleditor"
1977
1978 msgid "Parental control setup"
1979 msgstr "Föräldrakontroll installation"
1980
1981 msgid "Parental control type"
1982 msgstr "Föräldrakontroll typ"
1983
1984 msgid "Partitioning USB stick..."
1985 msgstr "Partitionera USB stick..."
1986
1987 msgid "Pause movie at end"
1988 msgstr "Pausa filmen"
1989
1990 msgid "PiPSetup"
1991 msgstr "BiB konfiguration"
1992
1993 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
1994 msgid "Pillarbox"
1995 msgstr "Svarta kanter"
1996
1997 msgid "Pilot"
1998 msgstr "Pilot"
1999
2000 msgid "Pin code needed"
2001 msgstr "PIN kod behövs"
2002
2003 msgid "Play"
2004 msgstr "Spela upp"
2005
2006 msgid "Play Audio-CD..."
2007 msgstr "Spela Audio-CD..."
2008
2009 msgid "Play recorded movies..."
2010 msgstr "Spela inspelade filmer..."
2011
2012 msgid "Please Reboot"
2013 msgstr "Vänligen starta om"
2014
2015 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
2016 msgstr "Vänligen ange media som ska undersökas"
2017
2018 msgid "Please change recording endtime"
2019 msgstr "Vänligen ändra inspelnings sluttid"
2020
2021 msgid "Please check your network settings!"
2022 msgstr "Vänligen kontrollera dina nätverksinställningar!"
2023
2024 msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
2025 msgstr "Vänligen välj .NFI image fil från feed server som ska laddas ner"
2026
2027 msgid "Please choose an extension..."
2028 msgstr "Vänligen välj en utökning..."
2029
2030 msgid "Please choose he package..."
2031 msgstr "Vänligen välj paket"
2032
2033 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
2034 msgstr "Vänligen välj vilken grundservicelista som du vill installera."
2035
2036 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
2037 msgstr "Vänligen ändra inte om du inte vet vad du gör!"
2038
2039 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
2040 msgstr "Ange namn för den nya favoritlistan"
2041
2042 msgid "Please enter a name for the new marker"
2043 msgstr "Vänligen ange namn för ny markör"
2044
2045 msgid "Please enter a new filename"
2046 msgstr "Vänligen ange nytt filnamn"
2047
2048 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
2049 msgstr "Vänligen ange filnamn (tomt = använd dagens datum)"
2050
2051 msgid "Please enter name of the new directory"
2052 msgstr "Vänligen ange namn till det nya biblioteket"
2053
2054 msgid "Please enter the correct pin code"
2055 msgstr "Vänligen ange korrekt PIN kod"
2056
2057 msgid "Please enter the old pin code"
2058 msgstr "Vänligen ange den gamla PIN koden"
2059
2060 msgid "Please follow the instructions on the TV"
2061 msgstr "Vänligen följ instruktionerna på TVn"
2062
2063 msgid ""
2064 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
2065 "therefore the default directory is being used instead."
2066 msgstr ""
2067 "Vänligen notera att föregående valda mediat var inte åtkomstbart och därför "
2068 "är nu default bibliotek valt."
2069
2070 msgid "Please press OK to continue."
2071 msgstr "Vänligen tryck OK för att försätta."
2072
2073 msgid "Please press OK!"
2074 msgstr "Vänligen tryck OK!"
2075
2076 msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
2077 msgstr "Vänligen välj .NFI flash image fil från media"
2078
2079 msgid "Please select a playlist to delete..."
2080 msgstr "Vänligen välj en spellista för borttagning..."
2081
2082 msgid "Please select a playlist..."
2083 msgstr "Vänligen välj en spellista..."
2084
2085 msgid "Please select a subservice to record..."
2086 msgstr "Vänligen välj en underkanal för inspelning..."
2087
2088 msgid "Please select a subservice..."
2089 msgstr "Vänligen välj en underkanal..."
2090
2091 msgid "Please select keyword to filter..."
2092 msgstr "Vänligen välj nyckelord för filter..."
2093
2094 msgid "Please select target directory or medium"
2095 msgstr "Vänligen välj målbibliotek eller media"
2096
2097 msgid "Please select the movie path..."
2098 msgstr "Vänligen ange filmens sökväg..."
2099
2100 msgid "Please set up tuner B"
2101 msgstr "Vänligen installera tuner B"
2102
2103 msgid "Please set up tuner C"
2104 msgstr "Vänligen installera tuner C"
2105
2106 msgid "Please set up tuner D"
2107 msgstr "Vänligen installera tuner D"
2108
2109 msgid ""
2110 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
2111 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
2112 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
2113 msgstr ""
2114 "Använd piltangenterna för att flytta BiB fönstret.\n"
2115 "Tryck Bouquet +/- för ändra storleken på fönstret.\n"
2116 "Tryck OK för att gå tillbaka till TV läge eller EXIT för att avbryta "
2117 "flyttning."
2118
2119 msgid ""
2120 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
2121 "the OK button."
2122 msgstr ""
2123 "Vänligen använd UPP och NER pil för att välja språk. Efter val tryck på OK "
2124 "knappen."
2125
2126 msgid "Please wait for md5 signature verification..."
2127 msgstr "Vänligen vänta för md5 signatur verifiering..."
2128
2129 msgid "Please wait... Loading list..."
2130 msgstr "Vänligen vänta... Laddar lista..."
2131
2132 msgid "Plugin browser"
2133 msgstr "Plugin hanterare"
2134
2135 msgid "Plugins"
2136 msgstr "Plugins"
2137
2138 msgid "Polarity"
2139 msgstr "Polaritet"
2140
2141 msgid "Polarization"
2142 msgstr "Polarisation"
2143
2144 msgid "Polish"
2145 msgstr "Polska"
2146
2147 msgid "Port A"
2148 msgstr "Port A"
2149
2150 msgid "Port B"
2151 msgstr "Port B"
2152
2153 msgid "Port C"
2154 msgstr "Port C"
2155
2156 msgid "Port D"
2157 msgstr "Port D"
2158
2159 msgid "Portuguese"
2160 msgstr "Portugisiska"
2161
2162 msgid "Positioner"
2163 msgstr "Motor"
2164
2165 msgid "Positioner fine movement"
2166 msgstr "Motor finstegning"
2167
2168 msgid "Positioner movement"
2169 msgstr "Motor rörelse"
2170
2171 msgid "Positioner setup"
2172 msgstr "Motor installation"
2173
2174 msgid "Positioner storage"
2175 msgstr "Motor lagring"
2176
2177 msgid "Power threshold in mA"
2178 msgstr "Ström gränsvärde i mA"
2179
2180 msgid "Predefined transponder"
2181 msgstr "Fördefinerad transponder"
2182
2183 msgid "Preparing... Please wait"
2184 msgstr "Förbereder... Vänligen vänta"
2185
2186 msgid "Press OK on your remote control to continue."
2187 msgstr "Tryck OK på din fjärrkontroll för att forsätta."
2188
2189 msgid "Press OK to activate the settings."
2190 msgstr "Tryck OK för aktivera inställningarna."
2191
2192 msgid "Press OK to edit the settings."
2193 msgstr "Tryck OK för att ändra inställningar."
2194
2195 msgid "Press OK to scan"
2196 msgstr "Tryck OK för sökning"
2197
2198 msgid "Press OK to start the scan"
2199 msgstr "Tryck OK för att starta sökning"
2200
2201 msgid "Prev"
2202 msgstr "Föregående"
2203
2204 msgid "Preview menu"
2205 msgstr "Förvisningsmeny"
2206
2207 msgid "Primary DNS"
2208 msgstr "Primär DNS"
2209
2210 msgid "Protect services"
2211 msgstr "Skydda kanaler"
2212
2213 msgid "Protect setup"
2214 msgstr "Skydda inställningar"
2215
2216 msgid "Provider"
2217 msgstr "Leverantör"
2218
2219 msgid "Provider to scan"
2220 msgstr "Leverantör att scanna"
2221
2222 msgid "Providers"
2223 msgstr "Leverantörer"
2224
2225 msgid "Quickzap"
2226 msgstr "Snabbzap"
2227
2228 msgid "RC Menu"
2229 msgstr "Fjärrkontroll meny"
2230
2231 msgid "RF output"
2232 msgstr "RF ut"
2233
2234 msgid "RGB"
2235 msgstr "RGB"
2236
2237 msgid "RSS Feed URI"
2238 msgstr "RSS Feed URI"
2239
2240 msgid "Radio"
2241 msgstr "Radio"
2242
2243 msgid "Ram Disk"
2244 msgstr "Ram Disk"
2245
2246 msgid "Really close without saving settings?"
2247 msgstr "Verkligen stänga utan att spara inställningarna?"
2248
2249 msgid "Really delete done timers?"
2250 msgstr "Verkligen ta bort färdiga timerinspelningar?"
2251
2252 msgid "Really delete this timer?"
2253 msgstr "Verkligen ta bort denna timer?"
2254
2255 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
2256 msgstr "Verkligen avsluta underkanals snabbzap?"
2257
2258 msgid "Really reboot now?"
2259 msgstr "Verkligen starta om nu?"
2260
2261 msgid "Really restart now?"
2262 msgstr "Verkligen starta om nu?"
2263
2264 msgid "Really shutdown now?"
2265 msgstr "Verkligen stänga av nu?"
2266
2267 msgid "Reboot"
2268 msgstr "Omstart"
2269
2270 msgid "Reception Settings"
2271 msgstr "Mottagning inställningar"
2272
2273 msgid "Record"
2274 msgstr "Spela in"
2275
2276 msgid "Recorded files..."
2277 msgstr "Inspelade filer..."
2278
2279 msgid "Recording"
2280 msgstr "Spelar in"
2281
2282 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
2283 msgstr "Inspelning(ar) pågår eller ska påbörjas inom några sekunder!"
2284
2285 msgid "Recordings always have priority"
2286 msgstr "Inspelningar har alltid prioritet"
2287
2288 msgid "Reenter new pin"
2289 msgstr "Ange ny PIN igen"
2290
2291 msgid "Refresh Rate"
2292 msgstr "Uppdateringstakt"
2293
2294 msgid "Refresh rate selection."
2295 msgstr "Uppdateringsfrekvens val."
2296
2297 msgid "Remounting stick partition..."
2298 msgstr "Ommontera stcik partition..."
2299
2300 msgid "Remove Bookmark"
2301 msgstr "Ta bort Bokmärke"
2302
2303 msgid "Remove Plugins"
2304 msgstr "Ta bort Plugins"
2305
2306 msgid "Remove a mark"
2307 msgstr "Ta bort en markör"
2308
2309 msgid "Remove currently selected title"
2310 msgstr "Ta bort vald titel"
2311
2312 msgid "Remove plugins"
2313 msgstr "Ta bort plugins"
2314
2315 msgid "Remove the broken .NFI file?"
2316 msgstr "Ta bort trasig .NFI fil?"
2317
2318 msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
2319 msgstr "Ta bort ofullständig .NFI fil?"
2320
2321 msgid "Remove title"
2322 msgstr "Ta bort titel"
2323
2324 #, python-format
2325 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
2326 msgstr "Ta bort biblioteket %s misslyckades. (Troligen ej tomt.)"
2327
2328 msgid "Rename"
2329 msgstr "Byt namn"
2330
2331 msgid "Repeat"
2332 msgstr "Repetera"
2333
2334 msgid "Repeat Type"
2335 msgstr "Repeat typ"
2336
2337 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
2338 msgstr "En upprepande händelse spelas in... Vad vill du göra?"
2339
2340 msgid "Repeats"
2341 msgstr "Upprepningar"
2342
2343 msgid "Reset"
2344 msgstr "Nollställ"
2345
2346 msgid "Resolution"
2347 msgstr "Upplösning"
2348
2349 msgid "Restart"
2350 msgstr "Omstart"
2351
2352 msgid "Restart GUI"
2353 msgstr "Omstart GUI"
2354
2355 msgid "Restart GUI now?"
2356 msgstr "Omstart av GUI nu?"
2357
2358 msgid "Restart network"
2359 msgstr "Omstart nätverk"
2360
2361 msgid "Restart test"
2362 msgstr "Omstart test"
2363
2364 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
2365 msgstr "Omstart av din nätverksanslutning och adaptrar.\n"
2366
2367 msgid "Restore"
2368 msgstr "Återställ"
2369
2370 msgid ""
2371 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
2372 "settings now."
2373 msgstr ""
2374 "Återställning av inställningar klart. Tryck OK för att aktivera återskapade "
2375 "inställningar"
2376
2377 msgid "Resume from last position"
2378 msgstr "Återuppspela från senaste position"
2379
2380 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
2381 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
2382 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
2383 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
2384 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
2385 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
2386 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
2387 msgid "Resuming playback"
2388 msgstr "Återuppta uppspelning"
2389
2390 msgid "Return to file browser"
2391 msgstr "Återvänd till fil utforskare"
2392
2393 msgid "Return to movie list"
2394 msgstr "Återvänd till filmlista"
2395
2396 msgid "Return to previous service"
2397 msgstr "Återvänd till föregående tjänst"
2398
2399 msgid "Rewind speeds"
2400 msgstr "Hastigheter för snabbspolning bakåt"
2401
2402 msgid "Right"
2403 msgstr "Höger"
2404
2405 msgid "Rolloff"
2406 msgstr "Rolloff"
2407
2408 msgid "Rotor turning speed"
2409 msgstr "Rotor rotationsfart"
2410
2411 msgid "Running"
2412 msgstr "Körandes"
2413
2414 msgid "Russian"
2415 msgstr "Ryska"
2416
2417 msgid "S-Video"
2418 msgstr "S-Video"
2419
2420 msgid "SNR"
2421 msgstr "SNR"
2422
2423 msgid "SNR:"
2424 msgstr "SNR:"
2425
2426 msgid "Sat"
2427 msgstr "Lör"
2428
2429 msgid "Sat / Dish Setup"
2430 msgstr "Sat / Parabol installation"
2431
2432 msgid "Satellite"
2433 msgstr "Satellit"
2434
2435 msgid "Satellite Equipment Setup"
2436 msgstr "Satellit utrustning installation"
2437
2438 msgid "Satellites"
2439 msgstr "Satelliter"
2440
2441 msgid "Satfinder"
2442 msgstr "Satfinder"
2443
2444 msgid "Sats"
2445 msgstr "Sats"
2446
2447 msgid "Saturday"
2448 msgstr "Lördag"
2449
2450 msgid "Save"
2451 msgstr "Spara"
2452
2453 msgid "Save Playlist"
2454 msgstr "Spara spellista"
2455
2456 msgid "Scaling Mode"
2457 msgstr "Scalingläge"
2458
2459 msgid "Scan "
2460 msgstr "Söka"
2461
2462 msgid "Scan QAM128"
2463 msgstr "Söka QAM128"
2464
2465 msgid "Scan QAM16"
2466 msgstr "Söka QAM16"
2467
2468 msgid "Scan QAM256"
2469 msgstr "Söka QAM256"
2470
2471 msgid "Scan QAM32"
2472 msgstr "Söka QAM32"
2473
2474 msgid "Scan QAM64"
2475 msgstr "Söka QAM64"
2476
2477 msgid "Scan SR6875"
2478 msgstr "Söka SR6875"
2479
2480 msgid "Scan SR6900"
2481 msgstr "Söka SR6900"
2482
2483 msgid "Scan Wireless Networks"
2484 msgstr "Sök efter trådlösa nätverk"
2485
2486 msgid "Scan additional SR"
2487 msgstr "Sök ytterligare SR"
2488
2489 msgid "Scan band EU HYPER"
2490 msgstr "Sök EU HYPER band"
2491
2492 msgid "Scan band EU MID"
2493 msgstr "Sök EU MID band"
2494
2495 msgid "Scan band EU SUPER"
2496 msgstr "Sök EU SUPER band"
2497
2498 msgid "Scan band EU UHF IV"
2499 msgstr "Sök EU UHF IV band"
2500
2501 msgid "Scan band EU UHF V"
2502 msgstr "Sök EU UHF V band"
2503
2504 msgid "Scan band EU VHF I"
2505 msgstr "Sök EU VHF I band"
2506
2507 msgid "Scan band EU VHF III"
2508 msgstr "Sök EU VHF III band"
2509
2510 msgid "Scan band US HIGH"
2511 msgstr "Sök US HIGH band"
2512
2513 msgid "Scan band US HYPER"
2514 msgstr "Sök US HYPER band"
2515
2516 msgid "Scan band US LOW"
2517 msgstr "Sök US LOW band"
2518
2519 msgid "Scan band US MID"
2520 msgstr "Sök US MID band"
2521
2522 msgid "Scan band US SUPER"
2523 msgstr "Sök US SUPER band"
2524
2525 msgid ""
2526 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
2527 "WLAN USB Stick\n"
2528 msgstr ""
2529 "Sök ditt nätverk för trådlös Access Punkt och anslut till den med WLAN USB "
2530 "Stick\n"
2531
2532 msgid ""
2533 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
2534 msgstr "Sök grund lamedbs sorterat på satellite med en "
2535
2536 msgid "Search east"
2537 msgstr "Sök öst"
2538
2539 msgid "Search west"
2540 msgstr "Sök väst"
2541
2542 msgid "Secondary DNS"
2543 msgstr "Sekondär DNS"
2544
2545 msgid "Seek"
2546 msgstr "Sök"
2547
2548 msgid "Select HDD"
2549 msgstr "Välj hårddisk"
2550
2551 msgid "Select Location"
2552 msgstr "Välj lokation"
2553
2554 msgid "Select Network Adapter"
2555 msgstr "Välj nätverksadapter"
2556
2557 msgid "Select a movie"
2558 msgstr "Välj en film"
2559
2560 msgid "Select audio mode"
2561 msgstr "Välj ljudläge"
2562
2563 msgid "Select audio track"
2564 msgstr "Välj ljudspår"
2565
2566 msgid "Select channel to record from"
2567 msgstr "Välj kanal att spela in från"
2568
2569 msgid "Select image"
2570 msgstr "Välj image"
2571
2572 msgid "Select refresh rate"
2573 msgstr "Välj uppdateringsfrekvens"
2574
2575 msgid "Select video input"
2576 msgstr "Välj video insignal"
2577
2578 msgid "Select video mode"
2579 msgstr "Välj videoläge"
2580
2581 msgid "Selected source image"
2582 msgstr "Välj käll image"
2583
2584 msgid "Seperate titles with a main menu"
2585 msgstr "Separera titlar med en huvudmeny"
2586
2587 msgid "Sequence repeat"
2588 msgstr "Repetera sekvens"
2589
2590 msgid "Service"
2591 msgstr "Kanal"
2592
2593 msgid "Service Scan"
2594 msgstr "Kanalsökning"
2595
2596 msgid "Service Searching"
2597 msgstr "Kanalsökning"
2598
2599 msgid "Service has been added to the favourites."
2600 msgstr "Kanalen har lagts till i favoriter."
2601
2602 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
2603 msgstr "Kanalen har lagts till i vald favoritlista."
2604
2605 msgid ""
2606 "Service invalid!\n"
2607 "(Timeout reading PMT)"
2608 msgstr ""
2609 "Service ogiltig!\n"
2610 "(Timeout vid läsning av PMT)"
2611
2612 msgid ""
2613 "Service not found!\n"
2614 "(SID not found in PAT)"
2615 msgstr ""
2616 "Service inte funnen!\n"
2617 "(SID inte funnen i PAT)"
2618
2619 msgid "Service scan"
2620 msgstr "Kanalsökning"
2621
2622 msgid ""
2623 "Service unavailable!\n"
2624 "Check tuner configuration!"
2625 msgstr ""
2626 "Tjänsten kunde inte hittas!\n"
2627 "Kontrollera tunerinställningar"
2628
2629 msgid "Serviceinfo"
2630 msgstr "Kanalinfo"
2631
2632 msgid "Services"
2633 msgstr "Kanaler"
2634
2635 msgid "Set as default Interface"
2636 msgstr "Använd som standard Interface"
2637
2638 msgid "Set limits"
2639 msgstr "Ange gräns"
2640
2641 msgid "Settings"
2642 msgstr "Inställningar"
2643
2644 msgid "Setup"
2645 msgstr "Installation"
2646
2647 msgid "Setup Mode"
2648 msgstr "Installationsläge"
2649
2650 msgid "Show Info"
2651 msgstr "Visa Info"
2652
2653 msgid "Show WLAN Status"
2654 msgstr "Visa WLAN Status"
2655
2656 msgid "Show blinking clock in display during recording"
2657 msgstr "Visa blinkande klocka i display under inspelning"
2658
2659 msgid "Show infobar on channel change"
2660 msgstr "Visa infobalk vid kanalbyte"
2661
2662 msgid "Show infobar on event change"
2663 msgstr "Visa infobalk vid händelseändring"
2664
2665 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
2666 msgstr "Visa infobalk vid hopp framåt/bakåt"
2667
2668 msgid "Show positioner movement"
2669 msgstr "Visa motorflyttningar"
2670
2671 msgid "Show services beginning with"
2672 msgstr "Visa kanal som börjar med"
2673
2674 msgid "Show the radio player..."
2675 msgstr "Visa radiospelaren..."
2676
2677 msgid "Show the tv player..."
2678 msgstr "Visa tv spelare..."
2679
2680 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
2681 msgstr "Visa status på ditt trådlösa LAN anslutning.\n"
2682
2683 msgid "Shutdown Dreambox after"
2684 msgstr "Stäng av Dreambox efter"
2685
2686 msgid "Similar"
2687 msgstr "Liknande"
2688
2689 msgid "Similar broadcasts:"
2690 msgstr "Liknande sändningar:"
2691
2692 msgid "Simple"
2693 msgstr "Enkel"
2694
2695 msgid "Single"
2696 msgstr "Singel"
2697
2698 msgid "Single EPG"
2699 msgstr "Singel EPG"
2700
2701 msgid "Single satellite"
2702 msgstr "Singel satellit"
2703
2704 msgid "Single transponder"
2705 msgstr "Singel transponder"
2706
2707 msgid "Singlestep (GOP)"
2708 msgstr "Enkelsteg (GOP)"
2709
2710 msgid "Skin..."
2711 msgstr "Utseende..."
2712
2713 msgid "Sleep Timer"
2714 msgstr "Sov Timer"
2715
2716 msgid "Sleep timer action:"
2717 msgstr "Sovtimer händelse:"
2718
2719 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
2720 msgstr "Slideshow intervall (sec.)"
2721
2722 #, python-format
2723 msgid "Slot %d"
2724 msgstr "Slot %d"
2725
2726 msgid "Slow"
2727 msgstr "Sakta"
2728
2729 msgid "Slow Motion speeds"
2730 msgstr "Hastigheter för slow motion"
2731
2732 msgid "Some plugins are not available:\n"
2733 msgstr "Några plugins är inte tillgängliga:\n"
2734
2735 msgid "Somewhere else"
2736 msgstr "Någon annanstans"
2737
2738 msgid ""
2739 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
2740 "\n"
2741 "Please choose an other one."
2742 msgstr ""
2743 "Ledsen, din backup destination finns inte\n"
2744 "\n"
2745 "Vänligen ange annan."
2746
2747 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
2748 msgid "Sort A-Z"
2749 msgstr "Sortera A-Z"
2750
2751 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
2752 msgid "Sort Time"
2753 msgstr "Sortera tid"
2754
2755 msgid "Sound"
2756 msgstr "Ljud"
2757
2758 msgid "Soundcarrier"
2759 msgstr "Ljudbärare"
2760
2761 msgid "South"
2762 msgstr "Syd"
2763
2764 msgid "Spanish"
2765 msgstr "Spanska"
2766
2767 msgid "Standby"
2768 msgstr "Viloläge"
2769
2770 msgid "Standby / Restart"
2771 msgstr "Viloläge / Omstart"
2772
2773 msgid "Start"
2774 msgstr "Start"
2775
2776 msgid "Start from the beginning"
2777 msgstr "Spela upp från början"
2778
2779 msgid "Start recording?"
2780 msgstr "Starta inspelning?"
2781
2782 msgid "Start test"
2783 msgstr "Starta test"
2784
2785 msgid "StartTime"
2786 msgstr "Starttid"
2787
2788 msgid "Starting on"
2789 msgstr "Startar på"
2790
2791 msgid "Step east"
2792 msgstr "Stega öst"
2793
2794 msgid "Step west"
2795 msgstr "Stega väst"
2796
2797 msgid "Stereo"
2798 msgstr "Stereo"
2799
2800 msgid "Stop"
2801 msgstr "Avsluta"
2802
2803 msgid "Stop Timeshift?"
2804 msgstr "Avsluta timeshift?"
2805
2806 msgid "Stop current event and disable coming events"
2807 msgstr "Avsluta nuvarande och avaktivera kommande händelser"
2808
2809 msgid "Stop current event but not coming events"
2810 msgstr "Avsluta nuvarande händelse men inte kommande"
2811
2812 msgid "Stop playing this movie?"
2813 msgstr "Avsluta uppspelningen?"
2814
2815 msgid "Stop test"
2816 msgstr "Stoppa test"
2817
2818 msgid "Store position"
2819 msgstr "Lagra position"
2820
2821 msgid "Stored position"
2822 msgstr "Lagrad position"
2823
2824 msgid "Subservice list..."
2825 msgstr "Underkanalslista..."
2826
2827 msgid "Subservices"
2828 msgstr "Underkanaler"
2829
2830 msgid "Subtitle selection"
2831 msgstr "Textningsval"
2832
2833 msgid "Subtitles"
2834 msgstr "Textning"
2835
2836 msgid "Sun"
2837 msgstr "Sön"
2838
2839 msgid "Sunday"
2840 msgstr "Söndag"
2841
2842 msgid "Swap Services"
2843 msgstr "Byt kanal"
2844
2845 msgid "Swedish"
2846 msgstr "Svenska"
2847
2848 msgid "Switch to next subservice"
2849 msgstr "Byt till nästa underkanal"
2850
2851 msgid "Switch to previous subservice"
2852 msgstr "Byt till föregående underkanal"
2853
2854 msgid "Symbol Rate"
2855 msgstr "Symbolrate"
2856
2857 msgid "Symbolrate"
2858 msgstr "Symbolrate"
2859
2860 msgid "System"
2861 msgstr "System"
2862
2863 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
2864 msgid "TRANSLATOR_INFO"
2865 msgstr ""
2866 "Översättning utfört av: WeeGull\n"
2867 "Förslag på förändringar skicka ett epost:\n"
2868 "weegull@hotmail.com"
2869
2870 msgid "TV System"
2871 msgstr "TV System"
2872
2873 msgid "Table of content for collection"
2874 msgstr "Index över innehållet av samligen"
2875
2876 msgid "Terrestrial"
2877 msgstr "Marksänd"
2878
2879 msgid "Terrestrial provider"
2880 msgstr "Marksänd leverantör"
2881
2882 msgid "Test mode"
2883 msgstr "Testläge"
2884
2885 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
2886 msgstr "Testa nätverkskonfigurationen för din Dreambox.\n"
2887
2888 msgid "Test-Messagebox?"
2889 msgstr "Test-Meddelandebox?"
2890
2891 msgid ""
2892 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
2893 "Please press OK to start using your Dreambox."
2894 msgstr ""
2895 "Tack för att du använde guiden. Din box är nu konfigurerad.\n"
2896 "Tryck OK för att börja använda din Dreambox."
2897
2898 msgid ""
2899 "The .NFI Image flasher USB stick is now ready to use. Please download an ."
2900 "NFI image file from the feed server and save it on the stick. Then reboot "
2901 "and hold the 'Down' key on the front panel to boot the .NFI flasher from the "
2902 "stick!"
2903 msgstr ""
2904 ".NFI Image flasher USB stick är nu klar för att användas. Vänligen ladda "
2905 "ner .NFI image fil från feed server och spara på stickan. Efter det starta "
2906 "om och håll 'Ner' knappen på fronten intryckt för att starta .NFI flasher "
2907 "från stickan!"
2908
2909 msgid ""
2910 "The DVD standard doesn't support H.264 (HDTV) video streams. Do you want to "
2911 "create a Dreambox format data DVD (which will not play in stand-alone DVD "
2912 "players) instead?"
2913 msgstr ""
2914 "DVD standarden stödjer inte H.264 (HDTV) videoströmmar. Vill du skapa en "
2915 "Dreambox format data DVD (kommer ej kunnas spelas i vanlig DVD spelare) "
2916 "istället? "
2917
2918 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
2919 msgstr "Backupen misslyckades, välj en annan plats för din backup "
2920
2921 #, python-format
2922 msgid ""
2923 "The following device was found:\n"
2924 "\n"
2925 "%s\n"
2926 "\n"
2927 "Do you want to write the USB flasher to this stick?"
2928 msgstr ""
2929 "Följande device hittades:\n"
2930 "\n"
2931 "%s\n"
2932 "\n"
2933 "Vill du skriva USB flasher till den stickan?"
2934
2935 msgid ""
2936 "The input port should be configured now.\n"
2937 "You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you "
2938 "want to do that now?"
2939 msgstr ""
2940 "Ingångsport bör konfigureras nu.\n"
2941 "Du kan konfigurera skärmen med hjälp av några testbilder. Vill du gör det nu?"
2942
2943 msgid "The installation of the default services lists is finished."
2944 msgstr "Installationen av grundservicelistan är klar."
2945
2946 msgid ""
2947 "The installation of the default settings is finished. You can now continue "
2948 "configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
2949 msgstr ""
2950 "Installationen av grundinställningar är nu klar. Du kan nu slutföra din "
2951 "konfiguration av Dreambox med att trycka på OK knappen på din fjärrkontroll."
2952
2953 msgid ""
2954 "The md5sum validation failed, the file may be corrupted! Are you sure that "
2955 "you want to burn this image to flash memory? You are doing this at your own "
2956 "risk!"
2957 msgstr ""
2958 "md5sun validering misslyckades, filen kan vara korrupt! Är du säker på att "
2959 "du vill flasha denna image till flashminnet? Du utför detta på egen risk!"
2960
2961 msgid ""
2962 "The md5sum validation failed, the file may be downloaded incompletely or be "
2963 "corrupted!"
2964 msgstr ""
2965 "md5sum validering misslyckades, filen kanske inte blev helt nedladdad eller "
2966 "är korrupt!"
2967
2968 msgid "The package doesn't contain anything."
2969 msgstr "Paketet innehåller ingenting."
2970
2971 #, python-format
2972 msgid "The path %s already exists."
2973 msgstr "Sökvägen %s existerar redan."
2974
2975 msgid "The pin code has been changed successfully."
2976 msgstr "Bytet av PIN koden utfördes."
2977
2978 msgid "The pin code you entered is wrong."
2979 msgstr "PIN koden du angav var fel."
2980
2981 msgid "The pin codes you entered are different."
2982 msgstr "PIN koderna du angav är olika."
2983
2984 msgid "The sleep timer has been activated."
2985 msgstr "Sovtimer har aktiverats."
2986
2987 msgid "The sleep timer has been disabled."
2988 msgstr "Sovtimer är deaktiverad."
2989
2990 msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
2991 msgstr "Timer filen (timers.xml) är skadad och kan inte läsas."
2992
2993 msgid ""
2994 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
2995 "Please install it."
2996 msgstr ""
2997 "Pluginen för trådlöst LAN är inte installerad!\n"
2998 "Vänligen installera den."
2999
3000 msgid ""
3001 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
3002 msgstr ""
3003 "Guiden kan ta en backup på nuvarande inställningar. Vill du ta en backup nu?"
3004
3005 msgid "The wizard is finished now."
3006 msgstr "Guiden är nu färdig."
3007
3008 msgid "There are no default services lists in your image."
3009 msgstr "Det finns ingen grundservicelista i din image."
3010
3011 msgid "There are no default settings in your image."
3012 msgstr "Det finns inga grundinställningar i din image."
3013
3014 msgid ""
3015 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
3016 "Do you really want to continue?"
3017 msgstr ""
3018 "Det är inte säkert att det finns tillräckligt med utrymme på vald "
3019 "partition.\n"
3020 "Vill du verkligen forsätta?"
3021
3022 #, python-format
3023 msgid "This .NFI file does not contain a valid %s image!"
3024 msgstr "Denna .NFI fil innehåller ingen giltig %s image!"
3025
3026 msgid ""
3027 "This .NFI file does not have a md5sum signature and is not guaranteed to "
3028 "work. Do you really want to burn this image to flash memory?"
3029 msgstr ""
3030 "Denna .NFI har ingen md5sum signatur och är inte garanterad att den "
3031 "fungerar. Vill du verkligen flasha denna image till flashminnet?"
3032
3033 msgid ""
3034 "This .NFI file has a valid md5 signature. Continue programming this image to "
3035 "flash memory?"
3036 msgstr ""
3037 "Denna .NFI har giltig md5sum. Forsätta programmera denna image till "
3038 "flashminnet?"
3039
3040 msgid ""
3041 "This DVD RW medium is already formatted - reformatting will erase all "
3042 "content on the disc."
3043 msgstr ""
3044 "Detta DVD RW media är redan formaterat - omformatering kommer ta bort all "
3045 "data på skivan."
3046
3047 #, python-format
3048 msgid "This Dreambox can't decode %s video streams!"
3049 msgstr "Denna Dreambox kan inte avkoda %s videoströmmar!"
3050
3051 msgid "This is step number 2."
3052 msgstr "Det här är steg 2."
3053
3054 msgid "This is unsupported at the moment."
3055 msgstr "Detta stöds för närvarande inte."
3056
3057 msgid ""
3058 "This test checks for configured Nameservers.\n"
3059 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
3060 "- please check your DHCP, cabling and Adapter setup\n"
3061 "- if you configured your Nameservers manually please verify your entries in "
3062 "the \"Nameserver\" Configuration"
3063 msgstr ""
3064 "Detta test kontrollerar konfigurationen för Namnservrar.\n"
3065 "Om du får ett \"obekräftat\" meddelande:\n"
3066 "- vänligen kontrollera din DHCP, kablar och adapter installation\n"
3067 "- om du har konfigurerat din Namnserver manuellt vänligen bekräfta dina "
3068 "inställningar i \"Namnserver\" INstallation"
3069
3070 msgid ""
3071 "This test checks whether a network cable is connected to your LAN-Adapter.\n"
3072 "If you get a \"disconnected\" message:\n"
3073 "- verify that a network cable is attached\n"
3074 "- verify that the cable is not broken"
3075 msgstr ""
3076 "Detta test kontrollerar om en nätverkskablen är ansluten till din LAN "
3077 "adapter.\n"
3078 "Om du får ett \"Ej ansluten\" meddelande:\n"
3079 "- bekräfta att nätverkskabel är ansluten\n"
3080 "- bekräfta att kabeln inte är trasig"
3081
3082 msgid ""
3083 "This test checks whether a valid IP Address is found for your LAN Adapter.\n"
3084 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
3085 "- no valid IP Address was found\n"
3086 "- please check your DHCP, cabling and adapter setup"
3087 msgstr ""
3088 "Detta test kontrollerar om du har en giltig IP adress på din LAN adapter.\n"
3089 "Om du får ett \"obekräftat\" meddelande:\n"
3090 "- ingen giltig IP hittades\n"
3091 "- vänlig kontrollera din DHCP, kablar och nätverkskorts installation"
3092
3093 msgid ""
3094 "This test checks whether your LAN Adapter is set up for automatic IP Address "
3095 "configuration with DHCP.\n"
3096 "If you get a \"disabled\" message:\n"
3097 " - then your LAN Adapter is configured for manual IP Setup\n"
3098 "- verify thay you have entered correct IP informations in the AdapterSetup "
3099 "dialog.\n"
3100 "If you get an \"enabeld\" message:\n"
3101 "-verify that you have a configured and working DHCP Server in your network."
3102 msgstr ""
3103 "Detta test kontrollerar om din LAN adapter är konfigurerad för automatisk IP "
3104 "adress tilldelning med DHCP.\n"
3105 "Om du får en \"deaktiverad\" meddelande:\n"
3106 "- ditt LAN är konfigurerat för manuell IP tilldelning\n"
3107 "- bekräfta att du har angivit korrekt IP information i Adapterinstallation "
3108 "dialogen.\n"
3109 "Om du får ett \"aktiverat\" meddelande:\n"
3110 "- bekräfta att du har konfigurerad och fungerandes DHCP server på ditt "
3111 "nätverk."
3112
3113 msgid "This test detects your configured LAN-Adapter."
3114 msgstr "Detta test upptäcker konfigurerade LAN adapter."
3115
3116 msgid "Three"
3117 msgstr "Tre"
3118
3119 msgid "Threshold"
3120 msgstr "Gränsvärde"
3121
3122 msgid "Thu"
3123 msgstr "Tors"
3124
3125 msgid "Thursday"
3126 msgstr "Torsdag"
3127
3128 msgid "Time"
3129 msgstr "Tid"
3130
3131 msgid "Time/Date Input"
3132 msgstr "Tid/Datum inmatning"
3133
3134 msgid "Timer"
3135 msgstr "Timer"
3136
3137 msgid "Timer Edit"
3138 msgstr "Ändra Timer"
3139
3140 msgid "Timer Editor"
3141 msgstr "Timer Editor"
3142
3143 msgid "Timer Type"
3144 msgstr "Timertyp"
3145
3146 msgid "Timer entry"
3147 msgstr "Timer inmatning"
3148
3149 msgid "Timer log"
3150 msgstr "Timer log"
3151
3152 msgid ""
3153 "Timer overlap in timers.xml detected!\n"
3154 "Please recheck it!"
3155 msgstr ""
3156 "Timer överlappning upptäckt i timers.xml!\n"
3157 "Vänligen kontrollera!"
3158
3159 msgid "Timer sanity error"
3160 msgstr "Timer fel"
3161
3162 msgid "Timer selection"
3163 msgstr "Timer val"
3164
3165 msgid "Timer status:"
3166 msgstr "Timer status:"
3167
3168 msgid "Timeshift"
3169 msgstr "Timeshift"
3170
3171 msgid "Timeshift not possible!"
3172 msgstr "Timeshift inte möjligt!"
3173
3174 msgid "Timezone"
3175 msgstr "Tidszon"
3176
3177 msgid "Title"
3178 msgstr "Titel"
3179
3180 msgid "Title:"
3181 msgstr "Title:"
3182
3183 msgid ""
3184 "To make sure you intend to do this, please remove the target USB stick now "
3185 "and stick it back in upon prompt. Press OK when you have taken the stick out."
3186 msgstr ""
3187 "För att säkerställa att du verkligen vill göra detta, vänligen ta ut mål USB "
3188 "stickan nu och sätt tillbaka den vid begäran. Tryck OK när du har tagit ut "
3189 "stickan."
3190
3191 msgid "Today"
3192 msgstr "Idag"
3193
3194 msgid "Tone mode"
3195 msgstr "Tonläge"
3196
3197 msgid "Toneburst"
3198 msgstr "Toneburst"
3199
3200 msgid "Toneburst A/B"
3201 msgstr "Toneburst A/B"
3202
3203 msgid "Track"
3204 msgstr "Spår"
3205
3206 msgid "Translation"
3207 msgstr "Översättning"
3208
3209 msgid "Translation:"
3210 msgstr "Översättning:"
3211
3212 msgid "Transmission Mode"
3213 msgstr "Sändningsläge"
3214
3215 msgid "Transmission mode"
3216 msgstr "Sändningstyp"
3217
3218 msgid "Transponder"
3219 msgstr "Transponder"
3220
3221 msgid "Transponder Type"
3222 msgstr "Transponder Typ"
3223
3224 msgid "Tries left:"
3225 msgstr "Försök kvar:"
3226
3227 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
3228 msgstr "Försöker hitta Transponders i kabelnätverket... vänligen vänta..."
3229
3230 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
3231 msgstr "Försöker hitta transponders i kabelnätverket... vänligen vänta..."
3232
3233 msgid "Tue"
3234 msgstr "Tis"
3235
3236 msgid "Tuesday"
3237 msgstr "Tisdag"
3238
3239 msgid "Tune"
3240 msgstr "Tune"
3241
3242 msgid "Tune failed!"
3243 msgstr "Tuning misslyckades!"
3244
3245 msgid "Tuner"
3246 msgstr "Tuner"
3247
3248 msgid "Tuner "
3249 msgstr "Tuner"
3250
3251 msgid "Tuner Slot"
3252 msgstr "Tuner Slot"
3253
3254 msgid "Tuner configuration"
3255 msgstr "Tuner konfiguration"
3256
3257 msgid "Tuner status"
3258 msgstr "Tuner status"
3259
3260 msgid "Turkish"
3261 msgstr "Turkiska"
3262
3263 msgid "Two"
3264 msgstr "Två"
3265
3266 msgid "Type of scan"
3267 msgstr "Typ av sökning"
3268
3269 msgid "USALS"
3270 msgstr "USALS"
3271
3272 msgid "USB"
3273 msgstr "USB"
3274
3275 msgid "USB Stick"
3276 msgstr "USB Minne"
3277
3278 msgid ""
3279 "Unable to complete filesystem check.\n"
3280 "Error: "
3281 msgstr ""
3282 "Det gick inte att kontrollera filsystemet.\n"
3283 "Fel:"
3284
3285 msgid ""
3286 "Unable to initialize harddisk.\n"
3287 "Error: "
3288 msgstr ""
3289 "Det gick inte at initiera hårddisken.\n"
3290 "Fel:"
3291
3292 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
3293 msgstr "Uncommitted DiSEqC kommando"
3294
3295 msgid "Universal LNB"
3296 msgstr "Universal LNB"
3297
3298 msgid "Unmount failed"
3299 msgstr "Avmontering misslyckades"
3300
3301 msgid "Update"
3302 msgstr "Uppdatera"
3303
3304 msgid "Updates your receiver's software"
3305 msgstr "Uppdaterar din mottagares mjukvara"
3306
3307 msgid "Updating finished. Here is the result:"
3308 msgstr "Uppdatering utförd. Här är resultatet:"
3309
3310 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
3311 msgstr "Uppdaterar... Vänlig vänta... Detta tar några minuter...."
3312
3313 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
3314 msgstr "Uppgradering klar. Vill du starta om din Dreambox?"
3315
3316 msgid "Upgrading"
3317 msgstr "Uppgradering"
3318
3319 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
3320 msgstr "Uppgraderar Dreambox... Vänligen vänta"
3321
3322 msgid "Use DHCP"
3323 msgstr "Använd DHCP"
3324
3325 msgid "Use Interface"
3326 msgstr "Använd Interface"
3327
3328 msgid "Use Power Measurement"
3329 msgstr "Använd Strömmätning"
3330
3331 msgid "Use a gateway"
3332 msgstr "Använd en gateway"
3333
3334 #.   TRANSLATORS: The effect of "Non-smooth winding" is that rather
3335 #.       than using ordinary "continuous" or "smooth" winding, a fast
3336 #.       sequence of stills is shown when winding at high speeds. This
3337 #.       makes it much easier too follow when almost each frame comes from
3338 #.       a new scene. The effect is achieved by repeating each shown frame
3339 #.       a couple of times. The settings control both at which speed this
3340 #.       winding mode sets in, and how many times each frame should be
3341 #.       repeated. This was previously called "Discontinuous playback"
3342 #.       which was incomprehensible. "Non-smooth winding" may be a better
3343 #.       term, but note that there is nothing irregular about it. Synonyms
3344 #.       better suited for translation to other languages may be "stepwise
3345 #.       winding/playback", or "winding/playback using stills". 
3346 msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
3347 msgstr "Använd hackig spolning vid hastigheter över"
3348
3349 msgid "Use power measurement"
3350 msgstr "Använd strömmätning"
3351
3352 msgid "Use the Networkwizard to configure your Network\n"
3353 msgstr "Använd Nätverksguiden för att konfigurerar nätverk\n"
3354
3355 msgid ""
3356 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
3357 "\n"
3358 "Please set up tuner A"
3359 msgstr ""
3360 "Använd vänster och höger pil för att ändra ett val.\n"
3361 "\n"
3362 "Inställning Tuner A"
3363
3364 msgid ""
3365 "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
3366 "press OK."
3367 msgstr ""
3368 "Använd upp/ner pilarna på din fjärrkontroll för att välja. Tryck sedan OK."
3369
3370 msgid "Use usals for this sat"
3371 msgstr "Använd USALS för denna sat"
3372
3373 msgid "Use wizard to set up basic features"
3374 msgstr "Använd guiden för grundinställningarna"
3375
3376 msgid "Used service scan type"
3377 msgstr "Använd kanal söktyp"
3378
3379 msgid "User defined"
3380 msgstr "Användardefinierat"
3381
3382 msgid "VCR scart"
3383 msgstr "VCR Scart"
3384
3385 msgid "VMGM (intro trailer)"
3386 msgstr "VMGM (intro trailer)"
3387
3388 msgid "Video Fine-Tuning"
3389 msgstr "Video fininställning"
3390
3391 msgid "Video Fine-Tuning Wizard"
3392 msgstr "Video fininställnings guide"
3393
3394 msgid "Video Output"
3395 msgstr "Video Utsignal"
3396
3397 msgid "Video Setup"
3398 msgstr "Video Inställning"
3399
3400 msgid "Video Wizard"
3401 msgstr "Video Guide"
3402
3403 msgid ""
3404 "Video input selection\n"
3405 "\n"
3406 "Please press OK if you can see this page on your TV (or select a different "
3407 "input port).\n"
3408 "\n"
3409 "The next input port will be automatically probed in 10 seconds."
3410 msgstr ""
3411 "Video ingångsval\n"
3412 "\n"
3413 "Vänligen tryck OK om du kan se denna bild på din TV (eller välj annan "
3414 "ingångsport).\n"
3415 "\n"
3416 "Nästa ingångsport kommer automatiskt provas om 10 sekunder."
3417
3418 msgid "Video mode selection."
3419 msgstr "Videoläges val."
3420
3421 msgid "View Rass interactive..."
3422 msgstr "Visa Rass interaktivitet..."
3423
3424 msgid "View teletext..."
3425 msgstr "Visa teletext..."
3426
3427 msgid "Voltage mode"
3428 msgstr "Spännings läge"
3429
3430 msgid "Volume"
3431 msgstr "Volym"
3432
3433 msgid "W"
3434 msgstr "V"
3435
3436 msgid "WEP"
3437 msgstr "WEP"
3438
3439 msgid "WPA"
3440 msgstr "WPA"
3441
3442 msgid "WPA2"
3443 msgstr "WPA2"
3444
3445 msgid "WSS on 4:3"
3446 msgstr "WSS på 4:3"
3447
3448 msgid "Waiting"
3449 msgstr "Väntar"
3450
3451 msgid "Waiting for USB stick to settle..."
3452 msgstr "Väntar på USB stick..."
3453
3454 msgid ""
3455 "We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If "
3456 "your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
3457 "Please press OK to begin."
3458 msgstr ""
3459 "Vi kommer nu testa om din TV kan hantera upplösningen i 50 Hz. Om din skärm "
3460 "blir svart, vänta ca 20 sek så kommer den att återgå till 60 Hz.\n"
3461 "Vänlig tryck OK för att starta."
3462
3463 msgid "Wed"
3464 msgstr "Ons"
3465
3466 msgid "Wednesday"
3467 msgstr "Onsdag"
3468
3469 msgid "Weekday"
3470 msgstr "Veckodag"
3471
3472 msgid ""
3473 "Welcome to the Cutlist editor.\n"
3474 "\n"
3475 "Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
3476 "cut'.\n"
3477 "\n"
3478 "Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
3479 msgstr ""
3480 "Välkommen till Cutlist editor.\n"
3481 "\n"
3482 "Sök början på det innehåll du vill klippa bort. Tryck OK, välj 'start cut'.\n"
3483 "\n"
3484 "Sök därefter slutet på det innehåll du vill klippa bort, tryck OK, välj 'end "
3485 "cut'. Det var allt."
3486
3487 msgid ""
3488 "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading "
3489 "the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
3490 "current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
3491 msgstr ""
3492 "Välkommen till uppgraderings guiden. Guiden hjälper dig med uppgraderingen "
3493 "av mjukvaran i din Dreambox genom att tillgodose en backupmöjlighet till "
3494 "dina aktuella inställningar och en kort förklaring hur du uppgraderar "
3495 "mjukvaran."
3496
3497 msgid ""
3498 "Welcome.\n"
3499 "\n"
3500 "This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
3501 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
3502 msgstr ""
3503 "Välkommen.\n"
3504 "\n"
3505 "Den här guiden hjälper dig med grundinställningarna av din Dreambox.\n"
3506 "Tryck OK på din fjärrkontroll för att komma till nästa steg."
3507
3508 msgid "Welcome..."
3509 msgstr "Välkommen..."
3510
3511 msgid "West"
3512 msgstr "Väst"
3513
3514 msgid "What do you want to scan?"
3515 msgstr "Vad vill du söka efter?"
3516
3517 msgid "Where do you want to backup your settings?"
3518 msgstr "Var vill du spara dina inställningar?"
3519
3520 msgid "Wireless"
3521 msgstr "Trådlöst"
3522
3523 msgid "Wireless Network"
3524 msgstr "Trådlöst Nätverk"
3525
3526 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
3527 msgstr "Skrivfel under inspelning. Disken full?\n"
3528
3529 msgid "Write failed!"
3530 msgstr "Skrivning misslyckades!"
3531
3532 msgid "Writing NFI image file to flash completed"
3533 msgstr "Skrivning av NFI image fil till flash klart"
3534
3535 msgid "Writing image file to NAND Flash"
3536 msgstr "Skrivning av image fil till NAND flash"
3537
3538 msgid "YPbPr"
3539 msgstr "YPbPr"
3540
3541 msgid "Year:"
3542 msgstr "År:"
3543
3544 msgid "Yes"
3545 msgstr "Ja"
3546
3547 msgid "Yes, backup my settings!"
3548 msgstr "Ja, ta backup på inställningar!"
3549
3550 msgid "Yes, do a manual scan now"
3551 msgstr "Ja, utför manuell sökning nu"
3552
3553 msgid "Yes, do an automatic scan now"
3554 msgstr "Ja, utför automatisk sökning nu"
3555
3556 msgid "Yes, do another manual scan now"
3557 msgstr "Ja, utför manuell sökning igen"
3558
3559 msgid "Yes, perform a shutdown now."
3560 msgstr "Ja, utför avstängning nu."
3561
3562 msgid "Yes, restore the settings now"
3563 msgstr "Ja, återställ inställningarna nu"
3564
3565 msgid "Yes, returning to movie list"
3566 msgstr "Ja, återvänd till filmlistan"
3567
3568 msgid "Yes, view the tutorial"
3569 msgstr "Ja, visa guiden"
3570
3571 msgid ""
3572 "You can choose some default settings now. Please select the settings you "
3573 "want to be installed."
3574 msgstr ""
3575 "Du kan välja från några grundinställningar nu. Vänligen välj de "
3576 "instaällningar du vill installera."
3577
3578 msgid "You can choose, what you want to install..."
3579 msgstr "Du kan välja, vad vill du ska installeras..."
3580
3581 msgid "You cannot delete this!"
3582 msgstr "Du kan inte ta bort detta!"
3583
3584 msgid "You chose not to install any default services lists."
3585 msgstr "Du har valt att inte installera någon grundservicelista."
3586
3587 msgid ""
3588 "You chose not to install any default settings. You can however install the "
3589 "default settings later in the settings menu."
3590 msgstr ""
3591 "Du har valt att inte installera grundinställningar. Du kan om du vill senare "
3592 "installera grundinställningarna via installations menyerna."
3593
3594 msgid ""
3595 "You chose not to install anything. Please press OK finish the install wizard."
3596 msgstr ""
3597 "Du har valt att inte installetra något. Vänligen tryck OK för att avsluta "
3598 "installations guiden."
3599
3600 msgid ""
3601 "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a "
3602 "harddisk is not an option for you."
3603 msgstr ""
3604 "Du verkar inte ha någon hårddisk i din Dreambox. Att ta backup till en "
3605 "hårddisk är därför inte möjligt."
3606
3607 msgid ""
3608 "You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the "
3609 "slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup "
3610 "to the harddisk!\n"
3611 "Please press OK to start the backup now."
3612 msgstr ""
3613 "Du har valt att ta backup till ett flash-kort. Kortet måste sitta i sloten. "
3614 "Vi kan inte verifiera att den används förnärvarande. Så det är bättre att ta "
3615 "backup till hårddisk!\n"
3616 "Tryck OK för att starta backupen."
3617
3618 msgid ""
3619 "You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
3620 "Please press OK to start the backup now."
3621 msgstr ""
3622 "Du har valt att ta backup till ett USB minne. Bättre att ta backup till "
3623 "HDD!\n"
3624 "Tryck OK för att starta backup."
3625
3626 msgid ""
3627 "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
3628 "backup now."
3629 msgstr ""
3630 "Du har valt att ta backup till din hårddisk. Vänligen tryck OK så startar "
3631 "backupen."
3632
3633 msgid ""
3634 "You have chosen to create a new .NFI flasher bootable USB stick. This will "
3635 "repartition the USB stick and therefore all data on it will be erased."
3636 msgstr ""
3637 "Du har valt att skapa en ny .NFI flash startbar USB stick. Detta kommer "
3638 "repartitionera USB stickan och efter det kommer all data på den vara borta."
3639
3640 #, python-format
3641 msgid "You have to wait %s!"
3642 msgstr "Du måste vänta %s!"
3643
3644 msgid ""
3645 "You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, "
3646 "please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
3647 "Your dreambox will now be halted. After you have performed the update "
3648 "instructions from the website, your new firmware will ask you to restore "
3649 "your settings."
3650 msgstr ""
3651 "Du behöver ha en PC kopplad till din Dreambox. Behöver du ytterligare "
3652 "instruktioner vänligen gå till websidan http://www.dm7025.de.\n"
3653 "Din dreambox kommer nu att stoppas. När du har genomfört uppdateringen "
3654 "instruktioner från websidan, din nya mjukvara kommer att fråga dig om du "
3655 "vill återställa dina inställningar."
3656
3657 msgid ""
3658 "You need to define some keywords first!\n"
3659 "Press the menu-key to define keywords.\n"
3660 "Do you want to define keywords now?"
3661 msgstr ""
3662 "Du måste ange några nyckelord först!\n"
3663 "Tryck Meny för att ange nyckelord.\n"
3664 "Vill du ange nyckelord nu?"
3665
3666 msgid ""
3667 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
3668 "\n"
3669 "Do you want to set the pin now?"
3670 msgstr ""
3671 "Du måste ange en PIN kod och dölja det från dina barn.\n"
3672 "\n"
3673 "Vill du ange PIN kod nu?"
3674
3675 msgid "Your Dreambox will restart after pressing OK on your remote control."
3676 msgstr "Din Dreambox kommer starta vid tryck på OK på din fjärrkontroll."
3677
3678 msgid "Your TV works with 50 Hz. Good!"
3679 msgstr "Din TV fungerar med 50 Hz. Bra!"
3680
3681 msgid ""
3682 "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
3683 "process."
3684 msgstr ""
3685 "Backupen lyckades. Vi kommer nu att fortsätta förklara "
3686 "uppgraderingsprocessen."
3687
3688 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
3689 msgstr "Din Dreambox håller på att stängas av. Vänligen vänta..."
3690
3691 msgid ""
3692 "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and "
3693 "try again."
3694 msgstr ""
3695 "Din dreambox är inte ansluten till Internet på korrekt sätt. Åtgärda och "
3696 "försök igen."
3697
3698 msgid ""
3699 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
3700 "Press OK to start upgrade."
3701 msgstr ""
3702 "Din frontprocessors mjukvara måste uppgraderas.\n"
3703 "Tryck OK för att starta."
3704
3705 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
3706 msgstr "Gå till föregående kanal före motorinstallation?"
3707
3708 msgid "Zap back to service before satfinder?"
3709 msgstr "Gå till föregående kanal före satfinder?"
3710
3711 msgid "[alternative edit]"
3712 msgstr "[ändra alternativ]"
3713
3714 msgid "[bouquet edit]"
3715 msgstr "[favoritlists editor]"
3716
3717 msgid "[favourite edit]"
3718 msgstr "[favorit editor]"
3719
3720 msgid "[move mode]"
3721 msgstr "[flyttläge]"
3722
3723 msgid "abort alternatives edit"
3724 msgstr "avbryt ändra alternativ"
3725
3726 msgid "abort bouquet edit"
3727 msgstr "avbryt editera favoritlista"
3728
3729 msgid "abort favourites edit"
3730 msgstr "avbryt editera favoriter"
3731
3732 msgid "about to start"
3733 msgstr "håller på att starta"
3734
3735 msgid "add alternatives"
3736 msgstr "lägg till alternativ"
3737
3738 msgid "add bookmark"
3739 msgstr "lägg till bokmärke"
3740
3741 msgid "add bouquet"
3742 msgstr "lägg till favoritlista"
3743
3744 msgid "add directory to playlist"
3745 msgstr "lägg till bibliotek till spellista"
3746
3747 msgid "add file to playlist"
3748 msgstr "lägg till fil i spellista"
3749
3750 msgid "add files to playlist"
3751 msgstr "lägg till fil i spellista"
3752
3753 msgid "add marker"
3754 msgstr "lägg till markör"
3755
3756 msgid "add recording (enter recording duration)"
3757 msgstr "lägg till inspelning (ange inspelningslängd)"
3758
3759 msgid "add recording (enter recording endtime)"
3760 msgstr "lägg till inspelning (ange inspelningssluttid)"
3761
3762 msgid "add recording (indefinitely)"
3763 msgstr "lägg till inspelning (oändlig)"
3764
3765 msgid "add recording (stop after current event)"
3766 msgstr "lägg till inspelning (avsluta efter nuvarande)"
3767
3768 msgid "add service to bouquet"
3769 msgstr "lägg till kanal i favoritlista"
3770
3771 msgid "add service to favourites"
3772 msgstr "lägg till kanal i favoriter"
3773
3774 msgid "add to parental protection"
3775 msgstr "lägg till föräldraskydd"
3776
3777 msgid "advanced"
3778 msgstr "avancerad"
3779
3780 msgid "alphabetic sort"
3781 msgstr "sortera alfabetiskt"
3782
3783 msgid ""
3784 "are you sure you want to restore\n"
3785 "following backup:\n"
3786 msgstr ""
3787 "vill du verkligen återställa\n"
3788 "med följande backup:\n"
3789
3790 msgid "audio tracks"
3791 msgstr "ljudspår"
3792
3793 msgid "back"
3794 msgstr "tillbaka"
3795
3796 msgid "background image"
3797 msgstr "bakgrundsbild"
3798
3799 msgid "better"
3800 msgstr "bättre"
3801
3802 msgid "blacklist"
3803 msgstr "svartlista"
3804
3805 msgid "by Exif"
3806 msgstr "av Exif"
3807
3808 msgid "change recording (duration)"
3809 msgstr "ändra inspelning (längd)"
3810
3811 msgid "change recording (endtime)"
3812 msgstr "ändra inspelning (sluttid)"
3813
3814 msgid "chapters"
3815 msgstr "kapitel"
3816
3817 msgid "choose destination directory"
3818 msgstr "välj destinationsbibliotek"
3819
3820 msgid "circular left"
3821 msgstr "cirkulär vänster"
3822
3823 msgid "circular right"
3824 msgstr "circulär höger"
3825
3826 msgid "clear playlist"
3827 msgstr "rensa spellista"
3828
3829 msgid "color"
3830 msgstr "färg"
3831
3832 msgid "complex"
3833 msgstr "komplex"
3834
3835 msgid "config menu"
3836 msgstr "konfigurationsmeny"
3837
3838 msgid "confirmed"
3839 msgstr "bekräftad"
3840
3841 msgid "connected"
3842 msgstr "ansluten"
3843
3844 msgid "continue"
3845 msgstr "fortsätt"
3846
3847 msgid "copy to bouquets"
3848 msgstr "kopiera till favoritlista"
3849
3850 msgid "create directory"
3851 msgstr "skapa bibliotek"
3852
3853 msgid "daily"
3854 msgstr "daglig"
3855
3856 msgid "day"
3857 msgstr "dag"
3858
3859 msgid "delete"
3860 msgstr "ta bort"
3861
3862 msgid "delete cut"
3863 msgstr "ta bort klipp"
3864
3865 msgid "delete playlist entry"
3866 msgstr "ta bort post i spellista"
3867
3868 msgid "delete saved playlist"
3869 msgstr "ta bort sparad spellista"
3870
3871 msgid "delete..."
3872 msgstr "ta bort..."
3873
3874 msgid "disable"
3875 msgstr "avaktivera"
3876
3877 msgid "disable move mode"
3878 msgstr "avaktivera flyttläge"
3879
3880 msgid "disabled"
3881 msgstr "avaktiverad"
3882
3883 msgid "disconnected"
3884 msgstr "bortkopplad"
3885
3886 msgid "do not change"
3887 msgstr "ändra inte"
3888
3889 msgid "do nothing"
3890 msgstr "gör inget"
3891
3892 msgid "don't record"
3893 msgstr "spela inte in"
3894
3895 msgid "done!"
3896 msgstr "klar!"
3897
3898 msgid "edit alternatives"
3899 msgstr "ändra alternativ"
3900
3901 msgid "empty"
3902 msgstr "tom"
3903
3904 msgid "enable"
3905 msgstr "aktivera"
3906
3907 msgid "enable bouquet edit"
3908 msgstr "aktivera favoritlists editor"
3909
3910 msgid "enable favourite edit"
3911 msgstr "aktivera favoriter editor"
3912
3913 msgid "enable move mode"
3914 msgstr "aktivera flyttläge"
3915
3916 msgid "enabled"
3917 msgstr "aktiverad"
3918
3919 msgid "end alternatives edit"
3920 msgstr "avsluta ändra alternativ"
3921
3922 msgid "end bouquet edit"
3923 msgstr "avsluta favoritlists editor"
3924
3925 msgid "end cut here"
3926 msgstr "slutklipp här"
3927
3928 msgid "end favourites edit"
3929 msgstr "avsluta favoriter editor"
3930
3931 msgid "equal to"
3932 msgstr "lika med"
3933
3934 msgid "exceeds dual layer medium!"
3935 msgstr "överskrider dual layer media"
3936
3937 msgid "exit DVD player or return to file browser"
3938 msgstr "avsluta DVD spelare eller återvänd till fil utforskare"
3939
3940 msgid "exit mediaplayer"
3941 msgstr "avsluta mediaspelare"
3942
3943 msgid "exit movielist"
3944 msgstr "avsluta filmlista"
3945
3946 msgid "failed"
3947 msgstr "misslyckades"
3948
3949 msgid "filename"
3950 msgstr "filnamn"
3951
3952 msgid "fine-tune your display"
3953 msgstr "fininställ din skärm"
3954
3955 msgid "font face"
3956 msgstr "font utseende"
3957
3958 msgid "forward to the next chapter"
3959 msgstr "framåt till nästa kapitel"
3960
3961 msgid "free"
3962 msgstr "fri"
3963
3964 msgid "free diskspace"
3965 msgstr "ledigt diskutrymme"
3966
3967 msgid "go to deep standby"
3968 msgstr "stäng av mottagaren"
3969
3970 msgid "go to standby"
3971 msgstr "inta standby"
3972
3973 msgid "headline"
3974 msgstr "rubrik"
3975
3976 msgid "hear radio..."
3977 msgstr "lyssna på radio..."
3978
3979 msgid "help..."
3980 msgstr "hjälp..."
3981
3982 msgid "hide extended description"
3983 msgstr "dölj utökad beskrivning"
3984
3985 msgid "hide player"
3986 msgstr "dölj spelare"
3987
3988 msgid "highlighted button"
3989 msgstr "Vald knapp"
3990
3991 msgid "horizontal"
3992 msgstr "horisontal"
3993
3994 msgid "hour"
3995 msgstr "timme"
3996
3997 msgid "hours"
3998 msgstr "timmar"
3999
4000 msgid "immediate shutdown"
4001 msgstr "omedelbar avstängning"
4002
4003 #, python-format
4004 msgid ""
4005 "incoming call!\n"
4006 "%s calls on %s!"
4007 msgstr ""
4008 "inkommande samtal!\n"
4009 "%s ringer från %s!"
4010
4011 msgid "init module"
4012 msgstr "initiera modul"
4013
4014 msgid "insert mark here"
4015 msgstr "infoga markör här"
4016
4017 msgid "jump back to the previous title"
4018 msgstr "hoppa bakåt till föregående titel"
4019
4020 msgid "jump forward to the next title"
4021 msgstr "hoppa framåt till nästa titel"
4022
4023 msgid "jump to listbegin"
4024 msgstr "hoppa till liststart"
4025
4026 msgid "jump to listend"
4027 msgstr "hoppa till listslut"
4028
4029 msgid "jump to next marked position"
4030 msgstr "hoppa till nästa markerad position"
4031
4032 msgid "jump to previous marked position"
4033 msgstr "hoppa till föregående markerad position"
4034
4035 msgid "leave movie player..."
4036 msgstr "lämna videospelare..."
4037
4038 msgid "left"
4039 msgstr "vänster"
4040
4041 msgid "length"
4042 msgstr "längd"
4043
4044 msgid "list style compact"
4045 msgstr "liststil kompakt"
4046
4047 msgid "list style compact with description"
4048 msgstr "liststil kompakt med beskrivning"
4049
4050 msgid "list style default"
4051 msgstr "liststil grundläge"
4052
4053 msgid "list style single line"
4054 msgstr "liststil enkel linje"
4055
4056 msgid "load playlist"
4057 msgstr "ladda spellista"
4058
4059 msgid "locked"
4060 msgstr "låst"
4061
4062 msgid "loopthrough to"
4063 msgstr "loopthrough till"
4064
4065 msgid "manual"
4066 msgstr "manuell"
4067
4068 msgid "menu"
4069 msgstr "meny"
4070
4071 msgid "menulist"
4072 msgstr "menylista"
4073
4074 msgid "mins"
4075 msgstr "min"
4076
4077 msgid "minute"
4078 msgstr "minut"
4079
4080 msgid "minutes"
4081 msgstr "minuter"
4082
4083 msgid "month"
4084 msgstr "månad"
4085
4086 msgid "move PiP to main picture"
4087 msgstr "flytta BiB till huvudbild"
4088
4089 msgid "movie list"
4090 msgstr "filmlista"
4091
4092 msgid "multinorm"
4093 msgstr "multinorm"
4094
4095 msgid "never"
4096 msgstr "aldrig"
4097
4098 msgid "next channel"
4099 msgstr "nästa kanal"
4100
4101 msgid "next channel in history"
4102 msgstr "nästa kanal i historiken"
4103
4104 msgid "no"
4105 msgstr "nej"
4106
4107 msgid "no HDD found"
4108 msgstr "ingen hårddisk hittad"
4109
4110 msgid "no Picture found"
4111 msgstr "ingen bild hittad"
4112
4113 msgid "no module found"
4114 msgstr "ingen modul hittad"
4115
4116 msgid "no standby"
4117 msgstr "inget viloläge"
4118
4119 msgid "no timeout"
4120 msgstr "ingen timeout"
4121
4122 msgid "none"
4123 msgstr "ingen"
4124
4125 msgid "not locked"
4126 msgstr "inte låst"
4127
4128 msgid "nothing connected"
4129 msgstr "inget anslutet"
4130
4131 msgid "of a DUAL layer medium used."
4132 msgstr "av DUAL layer media använt."
4133
4134 msgid "of a SINGLE layer medium used."
4135 msgstr "av SINGLE layer media använt."
4136
4137 msgid "off"
4138 msgstr "av"
4139
4140 msgid "on"
4141 msgstr "på"
4142
4143 msgid "on READ ONLY medium."
4144 msgstr "på READ ONLY media."
4145
4146 msgid "once"
4147 msgstr "en gång"
4148
4149 msgid "only /etc/enigma2 directory"
4150 msgstr "endast /etc/enigma2 bibliotek"
4151
4152 msgid "open servicelist"
4153 msgstr "öppna kanallista"
4154
4155 msgid "open servicelist(down)"
4156 msgstr "öppna kanallista(ner)"
4157
4158 msgid "open servicelist(up)"
4159 msgstr "öppna kanallista(upp)"
4160
4161 msgid "pass"
4162 msgstr "klart"
4163
4164 msgid "pause"
4165 msgstr "paus"
4166
4167 msgid "play entry"
4168 msgstr "spela angivet"
4169
4170 msgid "play from next mark or playlist entry"
4171 msgstr "Spela upp från nästa markering eller post i spellista"
4172
4173 msgid "play from previous mark or playlist entry"
4174 msgstr "Spela upp från föregående markering eller post i spellista"
4175
4176 msgid "please press OK when ready"
4177 msgstr "tryck OK när du är klar"
4178
4179 msgid "please wait, loading picture..."
4180 msgstr "vänligen vänta, laddar bild..."
4181
4182 msgid "previous channel"
4183 msgstr "föregående kanal"
4184
4185 msgid "previous channel in history"
4186 msgstr "föregående kanal i historiken"
4187
4188 msgid "rebooting..."
4189 msgstr "startar om..."
4190
4191 msgid "record"
4192 msgstr "spela in"
4193
4194 msgid "recording..."
4195 msgstr "spelar in..."
4196
4197 msgid "remove after this position"
4198 msgstr "ta bort efter denna position"
4199
4200 msgid "remove all alternatives"
4201 msgstr "ta bort alla alternativ"
4202
4203 msgid "remove all new found flags"
4204 msgstr "ta bort alla 'ny' flaggor"
4205
4206 msgid "remove before this position"
4207 msgstr "ta bort före denna position"
4208
4209 msgid "remove bookmark"
4210 msgstr "ta bort bokmärke"
4211
4212 msgid "remove directory"
4213 msgstr "ta bort bibliotek"
4214
4215 msgid "remove entry"
4216 msgstr "ta bort post"
4217
4218 msgid "remove from parental protection"
4219 msgstr "ta bort från föräldraskydd"
4220
4221 msgid "remove new found flag"
4222 msgstr "ta bort 'ny' flagga"
4223
4224 msgid "remove selected satellite"
4225 msgstr "ta bort vald satellite"
4226
4227 msgid "remove this mark"
4228 msgstr "ta bort denna markör"
4229
4230 msgid "repeat playlist"
4231 msgstr "upprepa spellista"
4232
4233 msgid "repeated"
4234 msgstr "repeterande"
4235
4236 msgid "rewind to the previous chapter"
4237 msgstr "spola bakåt till föregående kapitel"
4238
4239 msgid "right"
4240 msgstr "höger"
4241
4242 msgid "save playlist"
4243 msgstr "spara spellista"
4244
4245 msgid "scan done!"
4246 msgstr "sökning klar!"
4247
4248 #, python-format
4249 msgid "scan in progress - %d%% done!"
4250 msgstr "sökning pågår - %d%% klart!"
4251
4252 msgid "scan state"
4253 msgstr "sökningsstatus"
4254
4255 msgid "second"
4256 msgstr "sekund"
4257
4258 msgid "second cable of motorized LNB"
4259 msgstr "andra kabeln från motorstyrt LNB"
4260
4261 msgid "seconds"
4262 msgstr "sekunder"
4263
4264 msgid "select"
4265 msgstr "välj"
4266
4267 msgid "select .NFI flash file"
4268 msgstr "välj .NFI flash fil"
4269
4270 msgid "select image from server"
4271 msgstr "välj image från server"
4272
4273 msgid "select movie"
4274 msgstr "välj film"
4275
4276 msgid "select the movie path"
4277 msgstr "välj film sökväg"
4278
4279 msgid "service pin"
4280 msgstr "kanal PIN"
4281
4282 msgid "setup pin"
4283 msgstr "installation PIN"
4284
4285 msgid "show DVD main menu"
4286 msgstr "visa DVD huvudmeny"
4287
4288 msgid "show EPG..."
4289 msgstr "visa EPG..."
4290
4291 msgid "show all"
4292 msgstr "visa alla"
4293
4294 msgid "show alternatives"
4295 msgstr "visa alternativ"
4296
4297 msgid "show event details"
4298 msgstr "visa programdetaljer"
4299
4300 msgid "show extended description"
4301 msgstr "visa utökad beskrivning"
4302
4303 msgid "show first tag"
4304 msgstr "visa första märkning"
4305
4306 msgid "show second tag"
4307 msgstr "visa andra märkning"
4308
4309 msgid "show shutdown menu"
4310 msgstr "visa avstängningsmeny"
4311
4312 msgid "show single service EPG..."
4313 msgstr "visa singel kanal EPG..."
4314
4315 msgid "show tag menu"
4316 msgstr "visa märkningsmeny"
4317
4318 msgid "show transponder info"
4319 msgstr "visa transponder info"
4320
4321 msgid "shuffle playlist"
4322 msgstr "blanda spellista"
4323
4324 msgid "shutdown"
4325 msgstr "stäng av"
4326
4327 msgid "simple"
4328 msgstr "enkelt"
4329
4330 msgid "skip backward"
4331 msgstr "hoppa bakåt"
4332
4333 msgid "skip backward (enter time)"
4334 msgstr "hoppa bakåt (ange tid)"
4335
4336 msgid "skip forward"
4337 msgstr "hoppa framåt"
4338
4339 msgid "skip forward (enter time)"
4340 msgstr "hoppa framåt (ange tid)"
4341
4342 msgid "sort by date"
4343 msgstr "sortera efter datum"
4344
4345 msgid "spaces (top, between rows, left)"
4346 msgstr "utrymme (topp, mellan rader, vänster)"
4347
4348 msgid "standard"
4349 msgstr "standard"
4350
4351 msgid "standby"
4352 msgstr "viloläge"
4353
4354 msgid "start cut here"
4355 msgstr "startklipp här"
4356
4357 msgid "start timeshift"
4358 msgstr "starta timeshift"
4359
4360 msgid "stereo"
4361 msgstr "stereo"
4362
4363 msgid "stop PiP"
4364 msgstr "avsluta BiB"
4365
4366 msgid "stop entry"
4367 msgstr "slutpost"
4368
4369 msgid "stop recording"
4370 msgstr "stoppa inspelning"
4371
4372 msgid "stop timeshift"
4373 msgstr "stoppa timeshift"
4374
4375 msgid "swap PiP and main picture"
4376 msgstr "skifta BiB och huvudbild"
4377
4378 msgid "switch to bookmarks"
4379 msgstr "byt till bokmärke"
4380
4381 msgid "switch to filelist"
4382 msgstr "byt till fillista"
4383
4384 msgid "switch to playlist"
4385 msgstr "byt till spellista"
4386
4387 msgid "switch to the next audio track"
4388 msgstr "byt till nästa ljudspår"
4389
4390 msgid "switch to the next subtitle language"
4391 msgstr "byt till nästa textningsspråk"
4392
4393 msgid "text"
4394 msgstr "text"
4395
4396 msgid "this recording"
4397 msgstr "denna inspelning"
4398
4399 msgid "this service is protected by a parental control pin"
4400 msgstr "denna kanal är föräldraskyddad"
4401
4402 msgid "toggle a cut mark at the current position"
4403 msgstr "skifta en klippmarkering på nuvarande position"
4404
4405 msgid "toggle time, chapter, audio, subtitle info"
4406 msgstr "skifta tid, kapitel, ljud, textning info"
4407
4408 msgid "unconfirmed"
4409 msgstr "obekräftad"
4410
4411 msgid "unknown service"
4412 msgstr "okänd kanal"
4413
4414 msgid "until restart"
4415 msgstr "innan omstart"
4416
4417 msgid "user defined"
4418 msgstr "användardefinierad"
4419
4420 msgid "vertical"
4421 msgstr "vertikal"
4422
4423 msgid "view extensions..."
4424 msgstr "visa utökningar..."
4425
4426 msgid "view recordings..."
4427 msgstr "visa inspelningar..."
4428
4429 msgid "wait for ci..."
4430 msgstr "vänta på ci..."
4431
4432 msgid "wait for mmi..."
4433 msgstr "vänta på mmi..."
4434
4435 msgid "waiting"
4436 msgstr "väntar"
4437
4438 msgid "weekly"
4439 msgstr "veckolig"
4440
4441 msgid "whitelist"
4442 msgstr "vitlista"
4443
4444 msgid "year"
4445 msgstr "år"
4446
4447 msgid "yes"
4448 msgstr "ja"
4449
4450 msgid "yes (keep feeds)"
4451 msgstr "ja (behåll feeds)"
4452
4453 msgid ""
4454 "your dreambox might be unusable now. Please consult the manual for further "
4455 "assistance before rebooting your dreambox."
4456 msgstr ""
4457 "din dreambox kanske inte fungerar längre. Vänligen läs manualen hur du får "
4458 "hjälp innan du startar om din dreambox."
4459
4460 msgid "zap"
4461 msgstr "zap"
4462
4463 msgid "zapped"
4464 msgstr "zapped"
4465
4466 #~ msgid ""
4467 #~ "\n"
4468 #~ "Enigma2 will restart after the restore"
4469 #~ msgstr ""
4470 #~ "\n"
4471 #~ "Enigma2 kommer startas om efter återställningen"
4472
4473 #~ msgid "\"?"
4474 #~ msgstr "\"?"
4475
4476 #~ msgid "Abort"
4477 #~ msgstr "Avbryt"
4478
4479 #~ msgid "Add title..."
4480 #~ msgstr "Lägg till titel..."
4481
4482 #~ msgid "An error has occured. (%s)"
4483 #~ msgstr "Ett fel har uppstått. (%s)"
4484
4485 #~ msgid ""
4486 #~ "Are you sure you want to enable WLAN support?\n"
4487 #~ "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox and press OK.\n"
4488 #~ "\n"
4489 #~ msgstr ""
4490 #~ "Är du säker på att du vill aktivera WLAN stöd?\n"
4491 #~ "Anslut din WLAN USB Stick till din Dreambox och tryck OK.\n"
4492 #~ "\n"
4493
4494 #~ msgid ""
4495 #~ "Are you sure you want to enable your local network?\n"
4496 #~ "\n"
4497 #~ msgstr ""
4498 #~ "Är du säker på att du vill aktivera lokalt nätverk?\n"
4499 #~ "\n"
4500
4501 #~ msgid "Burn"
4502 #~ msgstr "Skapa"
4503
4504 #~ msgid "Burn To DVD..."
4505 #~ msgstr "Skapa DVD..."
4506
4507 #~ msgid "Choose Location"
4508 #~ msgstr "Välj lokation"
4509
4510 #~ msgid "Configure your internal LAN"
4511 #~ msgstr "Konfigurera ditt interna LAN"
4512
4513 #~ msgid "Configure your internal LAN again"
4514 #~ msgstr "Konfigurera ditt interna LAN igen"
4515
4516 #~ msgid "Configure your wireless LAN"
4517 #~ msgstr "Konfigurera ditt trådlösa LAN"
4518
4519 #~ msgid "Configure your wireless LAN again"
4520 #~ msgstr "Konfigurera ditt trådlösa LAN igen"
4521
4522 #~ msgid "Confirm"
4523 #~ msgstr "Bekräfta"
4524
4525 #~ msgid "Connect to the Internet with a USB Wlan Stick"
4526 #~ msgstr "Anslut till Internet med USB WLAN Stick"
4527
4528 #~ msgid "Connect to the Internet with your local LAN"
4529 #~ msgstr "Anslut Internet till dit lokala LAN"
4530
4531 #~ msgid "DVD ENTER key"
4532 #~ msgstr "DVD ENTER tangent"
4533
4534 #~ msgid "DVD down key"
4535 #~ msgstr "DVD ner tangent"
4536
4537 #~ msgid "DVD left key"
4538 #~ msgstr "DVD vänster tangent"
4539
4540 #~ msgid "DVD right key"
4541 #~ msgstr "DVD höger tangent"
4542
4543 #~ msgid "DVD up key"
4544 #~ msgstr "DVD upp tangent"
4545
4546 #~ msgid "Device Setup..."
4547 #~ msgstr "Nätverksinstallation..."
4548
4549 #~ msgid ""
4550 #~ "Do you really want to REMOVE\n"
4551 #~ "the plugin \""
4552 #~ msgstr ""
4553 #~ "Vill du verkligen TA BORT\n"
4554 #~ "pluginen \""
4555
4556 #~ msgid ""
4557 #~ "Do you really want to download\n"
4558 #~ "the plugin \""
4559 #~ msgstr ""
4560 #~ "Vill du verkligen ladda ner\n"
4561 #~ "pluginen \""
4562
4563 #~ msgid "Edit current title"
4564 #~ msgstr "Ändra vald titel"
4565
4566 #~ msgid "Edit title..."
4567 #~ msgstr "Ändra titel..."
4568
4569 #~ msgid "Enable LAN"
4570 #~ msgstr "Aktivera LAN"
4571
4572 #~ msgid "Enable WLAN"
4573 #~ msgstr "Aktivera WLAN"
4574
4575 #~ msgid ""
4576 #~ "Enable the local network of your Dreambox.\n"
4577 #~ "\n"
4578 #~ msgstr ""
4579 #~ "Aktivera lokalt nätverk i din Dreambox.\n"
4580 #~ "\n"
4581
4582 #~ msgid "Exit wizard and configure later manually"
4583 #~ msgstr "Avsluta guide och konfigurera manuellt senare"
4584
4585 #~ msgid "Jump to video title 1 (play movie from start)"
4586 #~ msgstr "Hoppa till video titel 1 (spela film från start)"
4587
4588 #~ msgid "Nameserver Setup..."
4589 #~ msgstr "Namnserver installation..."
4590
4591 #~ msgid "New DVD"
4592 #~ msgstr "Ny DVD"
4593
4594 #~ msgid ""
4595 #~ "No working wireless interface found.\n"
4596 #~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick or "
4597 #~ "enable your local network interface."
4598 #~ msgstr ""
4599 #~ "Inget fungerade trådlöst nätverkskort hittat.\n"
4600 #~ " Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN USB Stick "
4601 #~ "eller aktiverat ditt lokala nätverkskort."
4602
4603 #~ msgid ""
4604 #~ "No working wireless interface found.\n"
4605 #~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
4606 #~ "you local network interface."
4607 #~ msgstr ""
4608 #~ "Inget fungerandes trådlöst kort hittat.\n"
4609 #~ " Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN kort eller "
4610 #~ "aktiverat lokalt nätverkskort."
4611
4612 #~ msgid "No, let me choose default lists"
4613 #~ msgstr "Nej, låt mig välja grundlista"
4614
4615 #~ msgid ""
4616 #~ "Please attach your Zydas ZD1211B chipset compatibe WLAN USB Stick to your "
4617 #~ "Dreambox and press the OK button on your remote control to enable the "
4618 #~ "built in wireless network support"
4619 #~ msgstr ""
4620 #~ "Vänligen anslut ditt Zydas ZD1211B chipset kompatibelt WLAN USB Stick "
4621 #~ "till din Dreambox och tryck OK på din fjärrkontroll för att aktivera det "
4622 #~ "inbyggda trådlösa nätverksstödet."
4623
4624 #~ msgid ""
4625 #~ "Please configure your local LAN internet connection by filling out the "
4626 #~ "needed values.\n"
4627 #~ "When you are ready please press OK to continue."
4628 #~ msgstr ""
4629 #~ "Vänligen konfigurera ditt lokala LANs Internet anslutning med att fylla i "
4630 #~ "de behövda värdena.\n"
4631 #~ "När du är klar vänligen tryck på OK för att forsätta."
4632
4633 #~ msgid ""
4634 #~ "Please configure your wireless LAN internet connection by filling out the "
4635 #~ "needed values.\n"
4636 #~ "When you are ready please press OK to continue."
4637 #~ msgstr ""
4638 #~ "Vänligen konfigurera ditt trådlösa LANs Internet med att fylla i de "
4639 #~ "behövda värdena.\n"
4640 #~ "När du är klar vänligen tryck OK för att forsätta."
4641
4642 #~ msgid "Please select below the wireless network you want to connect to."
4643 #~ msgstr "Vänligen välj nedan vilket trådlöst nätverk du vill ansluta till."
4644
4645 #~ msgid ""
4646 #~ "Pressing OK enables the built in wireless LAN support of your Dreambox.\n"
4647 #~ "Wlan USB Sticks with Zydas ZD1211B and RAlink RT73 Chipset are "
4648 #~ "supported.\n"
4649 #~ "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox before pressing OK.\n"
4650 #~ "\n"
4651 #~ msgstr ""
4652 #~ "Att trycka på OK aktiverar det inbyggda stödet för trådlöst LAN på din "
4653 #~ "Dreambox.\n"
4654 #~ "WLAN USB Stick med Zydas ZD1211B och RAlink RT73 chipset stödjs för "
4655 #~ "detta.\n"
4656 #~ "Anslut ditt WLAN USB Stick till din Dreambox före du trycker på OK.\n"
4657 #~ "\n"
4658
4659 #~ msgid ""
4660 #~ "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really reboot "
4661 #~ "now?"
4662 #~ msgstr ""
4663 #~ "Inspelning(ar) pågår eller ska snart påbörjas... verkligen starta om nu?"
4664
4665 #~ msgid ""
4666 #~ "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really "
4667 #~ "restart now?"
4668 #~ msgstr ""
4669 #~ "Inspelning(ar) pågår eller ska snart påbörjas... verkligen starta om nu?"
4670
4671 #~ msgid ""
4672 #~ "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really "
4673 #~ "shutdown now?"
4674 #~ msgstr ""
4675 #~ "Inspelning(ar) pågår eller ska snart påbörjas... verkligen stänga av nu?"
4676
4677 #~ msgid "Restart your wireless interface"
4678 #~ msgstr "Omstart av din trådlösa adapter"
4679
4680 #~ msgid "Save current project to disk"
4681 #~ msgstr "Spara nuvarande project till disk"
4682
4683 #~ msgid "Save..."
4684 #~ msgstr "Spara..."
4685
4686 #~ msgid "Show files from %s"
4687 #~ msgstr "Visa filer från %s"
4688
4689 #~ msgid "Step "
4690 #~ msgstr "Steg "
4691
4692 #~ msgid ""
4693 #~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
4694 #~ "\n"
4695 #~ "Your local LAN internet connection is working now.\n"
4696 #~ "\n"
4697 #~ "Please press OK to continue."
4698 #~ msgstr ""
4699 #~ "Tack för att du använde guiden. Din dreambox är nu klar för att "
4700 #~ "användas.\n"
4701 #~ "\n"
4702 #~ "Ditt lokala LANs Internet anslutning fungerar nu.\n"
4703 #~ "\n"
4704 #~ "Vänligen tryck OK för att forsätta."
4705
4706 #~ msgid ""
4707 #~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
4708 #~ "\n"
4709 #~ "Your wireless internet connection is working now.\n"
4710 #~ "\n"
4711 #~ "Please press OK to continue."
4712 #~ msgstr ""
4713 #~ "Tack för att du använde guiden. Din Dreambox är nu klar för att "
4714 #~ "användas.\n"
4715 #~ "\n"
4716 #~ "Ditt trådlösa Internet anslutning fungerar nu.\n"
4717 #~ "\n"
4718 #~ "Vänligen tryck OK för att forsätta."
4719
4720 #~ msgid ""
4721 #~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
4722 #~ "Please press OK to start using your Dreambox."
4723 #~ msgstr ""
4724 #~ "Tack för att du använde guiden. Din Dreambox är nu klar för att "
4725 #~ "användas.\n"
4726 #~ "Vänligen tryck OK för att börja använda din Dreambox."
4727
4728 #~ msgid ""
4729 #~ "Welcome.\n"
4730 #~ "\n"
4731 #~ "If you want to connect your Dreambox to the Internet, this wizard will "
4732 #~ "guide you through the basic network setup of your Dreambox.\n"
4733 #~ "\n"
4734 #~ "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
4735 #~ msgstr ""
4736 #~ "Välkommen.\n"
4737 #~ "\n"
4738 #~ "Om du vill ansluta din Dreambox till Internet, denna guide kommer hjälpa "
4739 #~ "dig med grundinställningarna av nätverket i din Dreambox.\n"
4740 #~ "\n"
4741 #~ "Tryck OK på din fjärrkontroll för att gå till nästa steg."
4742
4743 #~ msgid ""
4744 #~ "Your local LAN internet connection is not working!\n"
4745 #~ "Please choose what you want to do next."
4746 #~ msgstr ""
4747 #~ "Ditt lokala LANs Internet anslutning fungerar inte!\n"
4748 #~ "Vänligen välj vad du vill göra."
4749
4750 #~ msgid ""
4751 #~ "Your network is restarting.\n"
4752 #~ "You will be automatically forwarded to the next step."
4753 #~ msgstr ""
4754 #~ "Ditt nätverk startas om.\n"
4755 #~ "Du kommer automatiskt bli förd till nästa steg."
4756
4757 #~ msgid ""
4758 #~ "Your wired LAN Adapter could not be started.\n"
4759 #~ "Do you want to reboot your Dreambox to apply the new configuration?\n"
4760 #~ msgstr ""
4761 #~ "Din tråd LAN Adapter kunde inte startas.\n"
4762 #~ "Vill du starta om din Dreambox för att använda den nya konfigurationen?\n"
4763
4764 #~ msgid ""
4765 #~ "Your wireless LAN Adapter could not be started.\n"
4766 #~ "Do you want to reboot your Dreambox to apply the new configuration?\n"
4767 #~ msgstr ""
4768 #~ "Din trådlösa LAN Adapter kunde inte startas.\n"
4769 #~ "Vill du starta om din Dreambox för att använda den nya konfigurationen?\n"
4770
4771 #~ msgid ""
4772 #~ "Your wireless internet connection is not working!\n"
4773 #~ "Please choose what you want to do next."
4774 #~ msgstr ""
4775 #~ "Din trådlösa Internet anslutning fungerar inte!\n"
4776 #~ "Vänligen välj vad du vill göra."
4777
4778 #~ msgid "equal to Socket A"
4779 #~ msgstr "likadant som Ingång A"
4780
4781 #~ msgid "full /etc directory"
4782 #~ msgstr "fullt /etc bibliotek"
4783
4784 #~ msgid "loopthrough to socket A"
4785 #~ msgstr "loopthrough till ingång A"