mv data/skin.xml/MediaPlayer data/skin_default.xml/MediaPlayer
[enigma2.git] / data / skin_default.xml
1 <skin>
2         <screen name="Standby" flags="wfNoBorder" position="0,0" size="720,576" title="Standby">
3         </screen>
4         <screen name="Menu" position="210,150" size="300,265" title="Main menu">
5                 <widget name="title" position="10,10" size="280,35" font="Regular;23" />
6                 <!--<widget name="menu" position="10,55" size="280,150" font="Regular;23" />-->
7                 <widget name="menu" position="10,55" size="290,205" scrollbarMode="showOnDemand" />
8         </screen>
9         <screen name="BouquetSelector" position="210,150" size="300,195" title="Choose bouquet">
10                 <widget name="menu" position="10,10" size="280,175" scrollbarMode="showOnDemand" />
11         </screen>
12         <screen name="ChannelContextMenu" position="210,150" size="300,195" title="Channellist menu">
13                 <widget name="menu" position="10,10" size="280,175" scrollbarMode="showOnDemand" />
14         </screen>
15         <screen name="Scart" position="0,0" size="720,576">
16         </screen>
17         <screen name="MediaPlayer" position="100,100" size="550,400" title="MediaPlayer" >
18                 <widget name="currenttext" position="0,0" size="550,30" font="Regular;18" valign="center" backgroundColor="#101258" />
19                 
20                 <widget name="filelist" position="10,30" size="255,265" scrollbarMode="showOnDemand" />
21                 <widget name="playlist" position="265,30" size="285,265" scrollbarMode="showOnDemand" selectionDisabled="1" />
22                         
23                 <ePixmap position="10,365" zPosition="0" size="177,32" pixmap="dvr-buttons-small-fs8.png" />
24                 <widget name="PositionGauge" position="10,335" size="177,20" zPosition="2" pointer="position_pointer.png:3,5"/>
25                         
26                 <widget name="artisttext" position="200,300" size="70,23" font="Regular;18" valign="center" backgroundColor="#101258" />
27                 <widget name="artist" position="270,300" size="280,23" font="Regular;18" valign="center" backgroundColor="#101258" />
28                 <widget name="titletext" position="200,323" size="70,23" font="Regular;18" valign="center" backgroundColor="#101258" />
29                 <widget name="title" position="270,323" size="280,23" font="Regular;18" valign="center" backgroundColor="#101258" />
30                 <widget name="albumtext" position="200,346" size="70,23" font="Regular;18" valign="center" backgroundColor="#101258" />
31                 <widget name="album" position="270,346" size="280,23" font="Regular;18" valign="center" backgroundColor="#101258" />
32                 <widget name="yeartext" position="200,369" size="70,23" font="Regular;18" valign="center" backgroundColor="#101258" />
33                 <widget name="year" position="270,369" size="100,23" font="Regular;18" valign="center" backgroundColor="#101258" />
34                 <widget name="genretext" position="370,369" size="70,23" font="Regular;18" valign="center" backgroundColor="#101258" />
35                 <widget name="genre" position="440,369" size="110,23" font="Regular;18" valign="center" backgroundColor="#101258" />
36         </screen>
37         <screen name="ServiceInfo" position="100,120" size="560,370" title="Serviceinfo">
38                 <widget name="red" position="0,0" size="140,40" backgroundColor="red" valign="center" halign="center" font="Regular;21" />
39                 <widget name="green" position="140,0" size="140,40" backgroundColor="green" valign="center" halign="center" font="Regular;21" />
40                 <widget name="yellow" position="280,0" size="140,40" backgroundColor="yellow" valign="center" halign="center" font="Regular;21" />
41                 <widget name="blue" position="420,0" size="140,40" backgroundColor="blue" valign="center" halign="center" font="Regular;21" />
42                 <widget name="infolist" position="20,50" size="560,365" selectionDisabled="1"/>
43         </screen>
44         <screen name="AudioSelection" position="210,150" size="300,170" title="Audio">
45                 <widget name="tracks" position="20,10" size="260,150" scrollbarMode="showOnDemand" />
46         </screen>
47         <screen name="SubserviceSelection" position="210,150" size="300,250" title="Subservices">
48                 <widget name="subservices" position="20,10" size="260,230" scrollbarMode="showOnDemand" />
49         </screen>
50         <screen name="HarddiskWait" position="140,165" size="360,60">
51                 <widget name="wait" position="20,10" size="320,25" font="Regular;23"/>
52         </screen>
53         <screen name="HarddiskSelection" position="140,165" size="360,100" title="Select HDD">
54                 <widget name="hddlist" position="20,10" size="320,75" />
55         </screen>
56         <screen name="HarddiskSetup" position="140,165" size="420,160" title="Harddisk">
57                 <widget name="model" position="20,10" size="380,25" font="Regular;23"  />
58                 <widget name="capacity" position="20,40" size="380,25" font="Regular;23"  />
59                 <widget name="bus" position="20,70" size="380,25" font="Regular;23"  />
60                 <widget name="initialize" position="40,110" size="120,30" zPosition="1" pixmap="init.png" />
61                 <widget name="initializetext" position="40,110" size="120,30" valign="center" halign="center" zPosition="2" font="Regular;20" transparent="1" />
62         </screen>
63         <screen name="Setup" position="100,125" size="540,280" title="Setup">
64                 <widget name="title" position="10,10" size="280,35" font="Regular;23" />
65                 <widget name="config" position="10,50" size="520,175" scrollbarMode="showOnDemand" />
66                 <widget name="ok" position="140,240" size="53,30" pixmap="ok.png" />
67                 <widget name="oktext" position="140,240" size="53,30" valign="center" halign="center" zPosition="2" font="Regular;20" transparent="1" />
68                 <widget name="cancel" position="240,240" size="100,30" pixmap="cancel.png" />
69                 <widget name="canceltext" position="240,240" size="100,30" valign="center" halign="center" zPosition="2" font="Regular;20" transparent="1" />
70         </screen>
71         <screen name="LanguageSelection" position="200,125" size="220,250" title="Language selection">
72                 <widget name="list" position="10,0" size="190,250" scrollbarMode="showOnDemand" />
73         </screen>
74         <screen name="PluginBrowser" position="170,125" size="400,350" title="Plugin browser">
75                 <widget name="red" position="0,0" size="200,40" backgroundColor="red" valign="center" halign="center" font="Regular;20" />
76                 <widget name="green" position="200,0" size="200,40" backgroundColor="green" valign="center" halign="center" font="Regular;20" />
77
78                 <widget name="list" position="10,50" size="380,280" scrollbarMode="showOnDemand" />
79         </screen>
80         <screen name="PluginDownloadBrowser" position="170,125" size="400,350" title="Downloadable plugins">
81                 <widget name="text" position="10,00" size="380,330" zPosition="1" font="Regular;20" />
82                 <widget name="list" position="10,00" size="380,330" zPosition="2" scrollbarMode="showOnDemand" />
83         </screen>
84         <screen name="NimSelection" position="140,165" size="400,100" title="select Slot">
85                 <widget name="nimlist" position="20,10" size="360,75" />
86         </screen>
87         <screen name="CiWait" position="140,165" size="360,50" title="Common Interface">
88                 <widget name="message" position="20,10" size="320,25" font="Regular;23" />
89         </screen>
90         <screen name="CiSelection" position="140,165" size="360,100" title="Common Interface">
91                 <widget name="entries" position="10,10" size="340,75" />
92         </screen>
93         <screen name="CiMmi" position="130,165" size="450,270">
94                 <widget name="title" position="10,10" size="430,25" font="Regular;23" />
95                 <widget name="subtitle" position="10,35" size="430,25" font="Regular;23" />
96                 <widget name="entries" position="10,70" size="430,150" scrollbarMode="showOnDemand" />
97                 <widget name="bottom" position="10,230" size="430,25" font="Regular;23" />
98         </screen>
99         <screen name="NimSetup" position="90,98" size="560,410" title="Satconfig">
100                 <widget name="config" position="0,0" size="560,402" scrollbarMode="showOnDemand" />
101         </screen>
102         <screen name="ScanSetup" position="90,100" size="520,400" title="Service scan">
103                 <widget name="config" position="20,10" size="460,350" scrollbarMode="showOnDemand" />
104                 <widget name="introduction" position="20,360" size="350,30" font="Regular;23" />
105         </screen>
106         <screen name="ScanSimple" position="150,100" size="400,300" title="Service scan">
107                 <widget name="header" position="20,10" size="280,25" font="Regular;23"/>
108                 <widget name="config" position="20,45" size="360,200" scrollbarMode="showOnDemand" />
109                 <widget name="footer" position="20,250" size="360,25" font="Regular;23"/>
110                 <!--<widget name="introduction" position="20,360" size="280,30" font="Regular;23" />-->
111         </screen>
112         <screen name="TimerEntry" position="100,100" size="500,400" title="Timer entry">
113                 <widget name="config" position="5,10" size="480,350" />
114                 <widget name="ok" position="140,365" size="53,30" pixmap="ok.png" />
115                 <widget name="oktext" position="140,365" size="53,30" valign="center" halign="center" zPosition="2" font="Regular;20" transparent="1" />
116                 <widget name="cancel" position="240,365" size="100,30" pixmap="cancel.png" />
117                 <widget name="canceltext" position="240,365" size="100,30" valign="center" halign="center" zPosition="2" font="Regular;20" transparent="1" />
118         </screen>
119         <screen name="NetworkSetup" position="140,125" size="460,280" title="Network Setup">
120                 <widget name="config" position="10,50" size="420,175" scrollbarMode="showOnDemand" />
121                 <widget name="introduction" position="10,230" size="400,30" font="Regular;23" />
122         </screen>
123         <screen name="About" position="140,125" size="360,250" title="About">
124                 <widget name="text" position="10,30" size="420,20" font="Regular;18"/>
125                 <widget name="fpVersion" position="10,50" size="420,20" font="Regular;18"/>
126                 <widget name="tuner" position="10,80" size="420,20" font="Regular;18"/>
127                 <widget name="tuner0" position="10,100" size="420,20" font="Regular;18"/>
128                 <widget name="tuner1" position="10,120" size="420,20" font="Regular;18"/>
129                 <widget name="hdd" position="10,170" size="420,20" font="Regular;18"/>
130                 <widget name="hddA" position="10,190" size="420,40" font="Regular;18"/>
131         </screen>
132         <screen name="configOSD" position="140,125" size="460,350" title="OSD Settings">
133                 <widget name="okbutton" position="20,270" size="205,40" />
134                 <widget name="txt_alpha" position="20,20" size="110,20" />
135                 <widget name="sld_alpha" position="150,20" size="290,20" />
136                 <widget name="txt_brightness" position="20,60" size="120,20" />
137                 <widget name="sld_brightness" position="150,20" size="290,20" />
138                 <widget name="txt_gamma" position="20,100" size="120,20" />
139                 <widget name="sld_gamma" position="150,100" size="290,20" />
140         </screen>
141         <screen name="configTest" position="300,100" size="300,300" title="config menu">
142                 <widget name="config" position="10,30" size="420,220" />
143         </screen>
144         <screen name="TimerEditList" position="70,100" size="560,400" title="Timer Editor">
145                 <widget name="timerlist" position="0,45" size="560,350" scrollbarMode="showOnDemand" />
146                 <widget name="key_red" position="0,0" size="140,40" backgroundColor="red" font="Regular;21" />
147                 <widget name="key_green" position="140,0" size="140,40" backgroundColor="green" font="Regular;21" />
148                 <widget name="key_yellow" position="280,0" size="140,40" backgroundColor="yellow" font="Regular;21" />
149                 <widget name="key_blue" position="420,0" size="140,40" backgroundColor="blue" font="Regular;21" />
150         </screen>
151         <screen name="TimerSelection" position="70,100" size="560,400" title="Timer selection">
152                 <widget name="timerlist" position="0,45" size="560,350" scrollbarMode="showOnDemand" />
153         </screen>
154         <screen name="TimerSanityConflict" position="70,100" size="600,400" title="Timer sanity error">
155                 <widget name="timer1" position="0,45" size="290,80" scrollbarMode="showOnDemand" />
156                 <widget name="timer2" position="310,45" size="280,80" scrollbarMode="showOnDemand" />
157                 <widget name="list" position="0,160" size="250,240" scrollbarMode="showOnDemand" />
158                 <widget name="key_red" position="0,0" size="145,40" backgroundColor="red" font="Regular;21" />
159                 <widget name="key_green" position="145,0" size="145,40" backgroundColor="green" font="Regular;21" />
160                 <widget name="key_yellow" position="310,0" size="145,40" backgroundColor="yellow" font="Regular;21" />
161                 <widget name="key_blue" position="455,0" size="145,40" backgroundColor="blue" font="Regular;21" />
162         </screen>
163         <screen name="TimerLog" position="70,100" size="560,400" title="Timer log">
164                 <widget name="loglist" position="0,45" size="560,250" scrollbarMode="showOnDemand" />
165                 <widget name="logentry" position="0,300" size="560,140" font="Regular;20" />
166                 <widget name="key_red" position="0,0" size="140,40" backgroundColor="red" font="Regular;21" />
167                 <widget name="key_green" position="140,0" size="140,40" backgroundColor="green" font="Regular;21" />
168                 <widget name="key_yellow" position="280,0" size="140,40" backgroundColor="yellow" font="Regular;21" />
169                 <widget name="key_blue" position="420,0" size="140,40" backgroundColor="blue" font="Regular;21" />
170         </screen>
171         <screen name="clockDisplay" position="300,100" size="300,300">
172                 <widget name="okbutton" position="10,10" size="280,40" />
173                 <widget name="title" position="10,120" size="280,50" />
174                 <widget name="theClock" position="10,60" size="280,50" />
175         </screen>
176
177         <screen name="NumberZap" position="200,140" size="280,60" title="Channel">
178                 <widget name="channel" position="50,15" size="110,25" font="Regular;23" />
179                 <widget name="number" position="160,15" size="80,25" halign="right" font="Regular;23" />
180         </screen>
181         <screen name="MinuteInput" position="200,140" size="280,60" title="Seek">
182                 <widget name="minutes" position="80,15" size="160,25" halign="right" font="Regular;23" />
183         </screen>
184         <screen name="Volume" flags="wfNoBorder" position="450,50" size="180,60" title="Volume" zPosition="1" >
185                 <ePixmap position="0,0" zPosition="0" size="180,60" pixmap="volumeslider-fs8.png" />
186                 <widget name="Volume" zPosition="1" position="8,38" size="164,11" backgroundColor="dark" />
187         </screen>
188         <screen name="Mute" flags="wfNoBorder" position="100,100" size="59,80" title="Mute" zPosition="-1">
189                 <ePixmap position="0,0" size="59,80" pixmap="mute-fs8.png" />
190         </screen>
191         <screen name="Dish" flags="wfNoBorder" position="300,100" size="100,107" title="Dish" zPosition="-10" >
192                 <widget name="transparent" zPosition="-1" position="0,0" size="100,107" backgroundColor="transparent" />
193                 <widget name="Dishpixmap" pixmap="dish.png" position="0,0" size="100,107" />
194         </screen>
195                 <screen name="ChannelSelection" position="90,98" size="560,417" title="Channel Selection">
196                 <widget name="list" position="00,45" size="560,364" scrollbarMode="showOnDemand" />
197                 <widget name="key_red" position="0,0" size="140,40" backgroundColor="red" font="Regular;21" />
198                 <widget name="key_green" position="140,0" size="140,40" backgroundColor="green" font="Regular;21" />
199                 <widget name="key_yellow" position="280,0" size="140,40" backgroundColor="yellow" font="Regular;21" />
200                 <widget name="key_blue" position="420,0" size="140,40" backgroundColor="blue" font="Regular;21" />
201         </screen>
202         <screen name="ChannelSelectionRadio" position="90,98" size="560,307" title="Channel Selection">
203                 <widget name="key_red" position="0,0" size="140,40" backgroundColor="red" font="Regular;21" />
204                 <widget name="key_green" position="140,0" size="140,40" backgroundColor="green" font="Regular;21" />
205                 <widget name="key_yellow" position="280,0" size="140,40" backgroundColor="yellow" font="Regular;21" />
206                 <widget name="key_blue" position="420,0" size="140,40" backgroundColor="blue" font="Regular;21" />
207                 <widget name="list" position="0,45" size="560,252" scrollbarMode="showOnDemand" />
208         </screen>
209         <screen name="RadioInfoBar" position="90,420" size="560,105" zPosition="-1">
210                 <widget name="ServiceName" position="0,0" size="390,26" font="Regular;22" backgroundColor="dark" />
211                 <widget name="BlinkingPoint" pixmap="record.png" position="400,0" zPosition="2" size="58,25" />
212                 <widget name="Clock" position="465,0" size="95,28" font="Regular;22" backgroundColor="dark" />
213                 <widget name="Now_ProgressBar" position="465,27" size="90,9" zPosition="1" borderWidth="2" />
214                 <widget name="Event_Now_StartTime" position="0,44" size="60,22" font="Regular;20" backgroundColor="dark" />
215                 <widget name="Event_Next_StartTime" position="0,74" size="60,22" font="Regular;20" backgroundColor="dark" />
216                 <widget name="Event_Now" position="80,44" size="380,22" font="Regular;20" backgroundColor="dark" />
217                 <widget name="Event_Next" position="80,74" size="380,22" font="Regular;20" backgroundColor="dark" />
218                 <widget name="Event_Now_Duration" position="470,44" size="150,22" font="Regular;20" backgroundColor="dark" />
219                 <widget name="Event_Next_Duration" position="470,74" size="150,22" font="Regular;20" backgroundColor="dark" />
220         </screen>
221         <screen name="SimpleChannelSelection" position="90,98" size="560,417" title="Channel Selection">
222                 <widget name="list" position="00,45" size="560,364" scrollbarMode="showOnDemand" />
223                 <widget name="key_red" position="0,0" size="140,40" backgroundColor="red" font="Regular;21" />
224                 <widget name="key_green" position="140,0" size="140,40" backgroundColor="green" font="Regular;21" />
225                 <widget name="key_yellow" position="280,0" size="140,40" backgroundColor="yellow" font="Regular;21" />
226                 <widget name="key_blue" position="420,0" size="140,40" backgroundColor="blue" font="Regular;21" />
227         </screen>
228         <screen name="EPGSelection" position="90,100" size="560,420" title="EPG Selection">
229                 <widget name="key_red" position="0,0" size="140,30" backgroundColor="red" font="Regular;21" />
230                 <widget name="key_green" position="140,0" size="140,30" backgroundColor="green" font="Regular;21" />
231                 <widget name="key_yellow" position="280,0" size="140,30" backgroundColor="yellow" font="Regular;21" />
232                 <widget name="key_blue" position="420,0" size="140,30" backgroundColor="blue" font="Regular;21" />
233                 <widget name="list" position="0,40" size="560,375" scrollbarMode="showOnDemand" />
234         </screen>
235         <screen name="EPGSelectionMulti" position="90,100" size="560,420" title="EPG Selection">
236                 <widget name="key_red" position="0,0" size="140,30" backgroundColor="red" font="Regular;21" />
237                 <widget name="key_green" position="140,0" size="140,30" backgroundColor="green" font="Regular;21" />
238                 <widget name="key_yellow" position="280,0" size="140,30" backgroundColor="yellow" font="Regular;21" />
239                 <widget name="key_blue" position="420,0" size="140,30" backgroundColor="blue" font="Regular;21" />
240                 <widget name="now_button" position="10,40" size="123,40" pixmap="button-fs8.png" />
241                 <widget name="next_button" position="143,40" size="123,40" pixmap="button-fs8.png" />
242                 <widget name="more_button" position="276,40" size="123,40" pixmap="button-fs8.png" />
243                 <widget name="now_button_sel" position="10,40" size="123,40" pixmap="button-selected-fs8.png" />
244                 <widget name="next_button_sel" position="143,40" size="123,40" pixmap="button-selected-fs8.png" />
245                 <widget name="more_button_sel" position="276,40" size="123,40" pixmap="button-selected-fs8.png" />
246                 <widget name="now_text" text="NOW" zPosition="2" position="10,40" size="123,40" transparent="1" halign="center" valign="center" font="Regular;21" />
247                 <widget name="next_text" text="NEXT" zPosition="2" position="143,40" size="123,40" transparent="1" halign="center" valign="center" font="Regular;21" />
248                 <widget name="more_text" text="MORE" zPosition="2" position="276,40" size="123,40" transparent="1" halign="center" valign="center" font="Regular;21" />
249                 <widget name="date" position="410,40" size="140,40" valign="center" halign="right" font="Regular;24" />
250                 <widget name="list" position="00,85" size="560,325" scrollbarMode="showOnDemand" />
251         </screen>
252         <screen name="EventView" position="100,100" size="520,380" title="Eventview">
253                 <widget name="key_red" position="0,0" size="130,30" backgroundColor="red" font="Regular;21" />
254                 <widget name="key_green" position="130,0" size="130,30" backgroundColor="green" font="Regular;21" />
255                 <widget name="key_yellow" position="260,0" size="130,30" backgroundColor="yellow" font="Regular;21" />
256                 <widget name="key_blue" position="390,0" size="130,30" backgroundColor="blue" font="Regular;21" />
257                 <widget name="epg_description" position="10,40" size="500,305" font="Regular;22" />
258                 <widget name="datetime" position="10,345" size="130,30" font="Regular;22" />
259                 <widget name="duration" position="140,345" size="100,30" font="Regular;22" />
260                 <widget name="channel" position="240,345" size="270,30" font="Regular;22" />
261         </screen>
262         <screen name="PictureInPicture" position="500,100" size="180,140" zPosition="-1" flags="wfNoBorder" >
263                 <widget name="video" position="0,0" size="160,120" />
264         </screen>
265         <screen name="MovieSelection" position="90,98" size="560,415" title="Select a movie">
266                 <widget name="waitingtext" position="0,0" size="500,335" zPosition="2" font="Regular;22" />
267                 <widget name="list" position="0,0" size="560,375" zPosition="1" scrollbarMode="showOnDemand" />
268                 <widget name="freeDiskSpace" position="10,380" size="540,30" font="Regular;25" />
269         </screen>
270         <screen name="ServiceScan" position="200,100" size="300,330" title="Service Scan">
271                 <widget name="pass" position="10,10" size="280,30" font="Regular;20" />
272                 <widget name="scan_progress" position="10,45" size="280,20" />
273                 <widget name="scan_state" position="10,65" size="280,60" font="Regular;20" />
274                 <widget name="servicelist" position="10,135" size="280,175" selectionDisabled="1" />
275         </screen>
276         <screen name="InputBox" position="100,100" size="550,60" title="Input" >
277                 <widget name="text" position="0,0" size="550,25" font="Regular;20" />
278                 <widget name="input" position="0,30" size="550,25" font="Regular;20" />
279         </screen>
280         <screen name="ChoiceBox" position="150,100" size="550,400" title="Input" >
281                 <widget name="text" position="0,0" size="550,25" font="Regular;20" />
282                 <widget name="list" position="0,30" size="550,335" scrollbarMode="showOnDemand" />
283                 <applet type="onLayoutFinish">
284 # this should be factored out into some helper code, but currently demonstrates applets.
285 from enigma import eSize, ePoint
286
287 orgwidth = self.instance.size().width()
288 orgpos = self.instance.position()
289 textsize = self["text"].getSize()
290
291 # y size still must be fixed in font stuff...
292 textsize = (textsize[0] + 50, textsize[1] + 50)
293 count = len(self.list)
294 if count > 6:
295         count = 6
296 offset = 30 * count
297 wsizex = textsize[0] + 60
298 wsizey = textsize[1] + offset
299 if (400 > wsizex):
300         wsizex = 400
301 wsize = (wsizex, wsizey)
302
303
304 # resize
305 self.instance.resize(eSize(*wsize))
306
307 # resize label
308 self["text"].instance.resize(eSize(*textsize))
309
310 # move list
311 listsize = (wsizex, 30 * len(self.list))
312 self["list"].instance.move(ePoint(0, textsize[1]))
313 self["list"].instance.resize(eSize(*listsize))
314
315 # center window
316 newwidth = wsize[0]
317 #self.instance.move(ePoint(orgpos.x() + (orgwidth - newwidth)/2, orgpos.y()))
318                 </applet>                       
319         </screen>
320         <screen name="TimerEdit" position="70,100" size="590,335" title="Timer Edit">
321                 <widget name="description" position="10,10" size="580,40" font="Regular;25" />
322                 <widget name="lbegin" position="405,102" size="103,30" font="Regular;25" foregroundColor="red" />
323                 <widget name="lend" position="405,158" size="103,30" font="Regular;25" foregroundColor="green" />
324                 <widget name="begin" position="508,105" size="72,35" font="Regular;25" />
325                 <widget name="end" position="508,150" size="72,35" font="Regular;25" />
326                 <widget name="apply" position="10,240" size="250,35" />
327         </screen>
328         <screen name="HelpMenu" flags="wfNoBorder" position="0,0" size="720,576" title="Menu">
329                 <widget name="list" position="50,100" size="450,375" scrollbarMode="showOnDemand" />
330                 <widget name="rc" pixmap="rc.png" position="540,50" zPosition="10" size="154,475" transparent="1" alphatest="on"/>
331                 <widget name="arrowup" pixmap="arrowup.png" position="585,425" zPosition="11" size="37,70" transparent="1" alphatest="on"/>
332                 <eLabel position="400,40" size="220,60" text="help..." font="Regular;50" />
333         </screen>
334         <screen name="PVRState" flags="wfNoBorder" position="70,70" size="150,30" backgroundColor="transpBlack" zPosition="2">
335                 <widget name="state" position="0,0" size="150,30" font="Regular;25" halign="center" 
336                         backgroundColor="transpBlack" foregroundColor="white" />
337         </screen>
338         <screen name="TimeshiftState" flags="wfNoBorder" position="70,70" size="150,60" backgroundColor="transpBlack" zPosition="2">
339                 <widget name="state" position="0,0" size="150,30" font="Regular;25" halign="center" 
340                         backgroundColor="transpBlack" foregroundColor="white" />
341                 <widget name="timeshift" position="0,30" size="150,30" font="Regular;25" halign="center" 
342                         backgroundColor="transpBlack" foregroundColor="white" />
343         </screen>
344         <screen name="MessageBox" position="60,300" size="600,10" title="Message">
345                 <widget name="text" position="60,10" size="520,0" font="Regular;22" />
346                 <widget name="ErrorPixmap" pixmap="error.png" position="0,0" zPosition="3" size="53,53" alphatest="on" transparent="1" />
347                 <widget name="QuestionPixmap" pixmap="question.png" position="0,0" zPosition="3" size="53,53" alphatest="on" transparent="1" />
348                 <widget name="InfoPixmap" pixmap="info.png" position="0,0" zPosition="3" size="53,53" alphatest="on" transparent="1" />
349                 <widget name="list" position="100,100" size="480,375" />
350                 <applet type="onLayoutFinish">
351 # this should be factored out into some helper code, but currently demonstrates applets.
352 from enigma import eSize, ePoint
353
354 orgwidth = self.instance.size().width()
355 orgpos = self.instance.position()
356 textsize = self["text"].getSize()
357
358 # y size still must be fixed in font stuff...
359 textsize = (textsize[0] + 50, textsize[1] + 50)
360 offset = 0
361 if self.type == self.TYPE_YESNO:
362         offset = 60
363 wsizex = textsize[0] + 60
364 wsizey = textsize[1] + offset
365 if (280 > wsizex):
366         wsizex = 280
367 wsize = (wsizex, wsizey)
368
369
370 # resize
371 self.instance.resize(eSize(*wsize))
372
373 # resize label
374 self["text"].instance.resize(eSize(*textsize))
375
376 # move list
377 listsize = (wsizex, 50)
378 self["list"].instance.move(ePoint(0, textsize[1]))
379 self["list"].instance.resize(eSize(*listsize))
380
381 # center window
382 newwidth = wsize[0]
383 self.instance.move(ePoint(orgpos.x() + (orgwidth - newwidth)/2, orgpos.y()))
384                 </applet>
385         </screen>
386 </skin>