Automatic message catalog update
[enigma2.git] / po / et.po
1 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
2 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
3 # Automatically generated, 2005.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2010-05-05 12:42+0000\n"
10 "PO-Revision-Date: 2010-04-12 15:24+0200\n"
11 "Last-Translator: Arvo <arvo@softshark.ee>\n"
12 "Language-Team: none\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Language: et\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18 "X-Generator: Pootle 2.0.2\n"
19
20 #
21 msgid ""
22 "\n"
23 "Advanced options and settings."
24 msgstr ""
25 "\n"
26 "Vastuvõtu sätted"
27
28 #
29 msgid ""
30 "\n"
31 "After pressing OK, please wait!"
32 msgstr ""
33 "\n"
34 "Vajuta OK ja oota!"
35
36 #
37 msgid ""
38 "\n"
39 "Backup your Dreambox settings."
40 msgstr ""
41 "\n"
42 "Tee sätetest varukoopia."
43
44 #
45 msgid ""
46 "\n"
47 "Edit the upgrade source address."
48 msgstr ""
49 "\n"
50 "Muuda uuenduste allika aadressi."
51
52 #
53 msgid ""
54 "\n"
55 "Manage extensions or plugins for your Dreambox"
56 msgstr ""
57 "\n"
58 "Halda oma vastuvõtja laiendusi"
59
60 #
61 msgid ""
62 "\n"
63 "Online update of your Dreambox software."
64 msgstr ""
65 "\n"
66 "Uuendab vastuvõtja tarkvara"
67
68 #
69 msgid ""
70 "\n"
71 "Press OK on your remote control to continue."
72 msgstr ""
73 "\n"
74 "Jätkamiseks vajuta OK"
75
76 #
77 msgid ""
78 "\n"
79 "Restore your Dreambox settings."
80 msgstr ""
81 "\n"
82 "Vastuvõtja sätete taastamine."
83
84 #
85 msgid ""
86 "\n"
87 "Restore your Dreambox with a new firmware."
88 msgstr ""
89 "\n"
90 "Taasta vastuvõtja uue tarkvaraga."
91
92 #
93 msgid ""
94 "\n"
95 "Restore your backups by date."
96 msgstr ""
97 "\n"
98 "Taasta oma varukoopiad kuupäeva alusel."
99
100 #
101 msgid ""
102 "\n"
103 "Scan for local extensions and install them."
104 msgstr ""
105 "\n"
106 "Otsi kohalike laiendusi ja installi need."
107
108 #
109 msgid ""
110 "\n"
111 "Select your backup device.\n"
112 "Current device: "
113 msgstr ""
114 "\n"
115 "Vali sätted varukoopia jaoks.\n"
116 "Hetke säte: "
117
118 #
119 msgid ""
120 "\n"
121 "System will restart after the restore!"
122 msgstr ""
123 "\n"
124 "Pärast süsteemitaastet toimub taaskäivitus!"
125
126 #
127 msgid ""
128 "\n"
129 "View, install and remove available or installed packages."
130 msgstr ""
131 "\n"
132 "Vaata, paigalda ja eemalda tarkvara pakette."
133
134 #
135 msgid " "
136 msgstr ""
137
138 msgid " Results"
139 msgstr "Tulemused"
140
141 #
142 msgid " extensions."
143 msgstr "Laiendused"
144
145 #
146 msgid " packages selected."
147 msgstr " paketti valitud"
148
149 #
150 msgid " updates available."
151 msgstr " uuendust saadaval."
152
153 #
154 msgid " wireless networks found!"
155 msgstr "leitud WiFi võrk!"
156
157 #
158 msgid "#000000"
159 msgstr ""
160
161 #
162 msgid "#0064c7"
163 msgstr ""
164
165 #
166 msgid "#25062748"
167 msgstr ""
168
169 #
170 msgid "#389416"
171 msgstr ""
172
173 #
174 msgid "#80000000"
175 msgstr ""
176
177 #
178 msgid "#80ffffff"
179 msgstr ""
180
181 #
182 msgid "#bab329"
183 msgstr ""
184
185 #
186 msgid "#f23d21"
187 msgstr ""
188
189 #
190 msgid "#ffffff"
191 msgstr ""
192
193 #
194 msgid "#ffffffff"
195 msgstr ""
196
197 #
198 msgid "%H:%M"
199 msgstr "%H:%M"
200
201 #
202 #, python-format
203 msgid "%d jobs are running in the background!"
204 msgstr "%d protsessi käib taustal"
205
206 #
207 #, python-format
208 msgid "%d min"
209 msgstr "%d min"
210
211 #
212 #, python-format
213 msgid "%d services found!"
214 msgstr "%d kanalit leitud!"
215
216 #
217 msgid "%d.%B %Y"
218 msgstr "%d.%B %Y"
219
220 #
221 #, python-format
222 msgid "%i ms"
223 msgstr ""
224
225 #
226 #, python-format
227 msgid ""
228 "%s\n"
229 "(%s, %d MB free)"
230 msgstr ""
231 "%s\n"
232 "(%s, %d MB vaba)"
233
234 #
235 #, python-format
236 msgid "%s (%s)\n"
237 msgstr "%s (%s)\n"
238
239 #
240 msgid "(ZAP)"
241 msgstr "(Ainult kanalivahetus)"
242
243 #
244 msgid "(empty)"
245 msgstr "(tühi)"
246
247 #
248 msgid "(show optional DVD audio menu)"
249 msgstr "Näita DVD valikulist audio-menüüd"
250
251 #
252 msgid "* Only available if more than one interface is active."
253 msgstr "* Enam kui ühe aktiivse liidese puhul"
254
255 #
256 msgid ".NFI Download failed:"
257 msgstr ".NFI Allalaadimine nurjus:"
258
259 #
260 msgid ""
261 ".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
262 msgstr ""
263 ".NFI faili md5sum signatuur korras.Te saate nüüd turvaliselt tarkvara "
264 "paigaldada!"
265
266 #
267 msgid "0"
268 msgstr "0"
269
270 #
271 msgid "1"
272 msgstr "1"
273
274 #
275 msgid "1 wireless network found!"
276 msgstr "1 traadita võrk leitud!"
277
278 #
279 msgid "1.0"
280 msgstr "1.0"
281
282 #
283 msgid "1.1"
284 msgstr "1.1"
285
286 #
287 msgid "1.2"
288 msgstr "1.2"
289
290 #
291 msgid "12V output"
292 msgstr "12V väljund"
293
294 #
295 msgid "13 V"
296 msgstr "13 V"
297
298 #
299 msgid "16:10"
300 msgstr "16:10"
301
302 #
303 msgid "16:10 Letterbox"
304 msgstr "16:10 Letterbox"
305
306 #
307 msgid "16:10 PanScan"
308 msgstr "16:10 PanScan"
309
310 #
311 msgid "16:9"
312 msgstr "16:9"
313
314 #
315 msgid "16:9 Letterbox"
316 msgstr "16:9 Letterbox"
317
318 #
319 msgid "16:9 always"
320 msgstr "16:9 alati"
321
322 #
323 msgid "18 V"
324 msgstr "18 V"
325
326 #
327 msgid "2"
328 msgstr "2"
329
330 #
331 msgid "3"
332 msgstr "3"
333
334 #
335 msgid "30 minutes"
336 msgstr "30 minutit"
337
338 #
339 msgid "4"
340 msgstr "4"
341
342 #
343 msgid "4:3"
344 msgstr "4:3"
345
346 #
347 msgid "4:3 Letterbox"
348 msgstr "4:3 Letterbox"
349
350 #
351 msgid "4:3 PanScan"
352 msgstr "4:3 PanScan"
353
354 #
355 msgid "5"
356 msgstr "5"
357
358 #
359 msgid "5 minutes"
360 msgstr "5 minutit"
361
362 #
363 msgid "6"
364 msgstr "6"
365
366 #
367 msgid "60 minutes"
368 msgstr "60 minutit"
369
370 #
371 msgid "7"
372 msgstr "7"
373
374 #
375 msgid "8"
376 msgstr "8"
377
378 #
379 msgid "9"
380 msgstr "9"
381
382 #
383 msgid "<Current movielist location>"
384 msgstr "<Salvestusnimekirja hetkeasukoht >"
385
386 #
387 msgid "<Default movie location>"
388 msgstr "<Salvestuste tavaasukoht >"
389
390 #
391 msgid "<Last timer location>"
392 msgstr "<Viimase taimeri asukoht>"
393
394 #
395 msgid "<unknown>"
396 msgstr "<tundmatu>"
397
398 #
399 msgid "??"
400 msgstr "??"
401
402 #
403 msgid "A"
404 msgstr "A"
405
406 #
407 #, python-format
408 msgid ""
409 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
410 "Do you want to keep your version?"
411 msgstr ""
412 "Konfiguratsioonifaili  (%s) on muudetud peale alginstalli.\n"
413 "Kas tahad säilitada oma versiooni?"
414
415 msgid "A demo plugin for TPM usage."
416 msgstr ""
417
418 #
419 msgid ""
420 "A finished record timer wants to set your\n"
421 "Dreambox to standby. Do that now?"
422 msgstr ""
423 "Lõpetanud salvestuse timer soovib panna\n"
424 "vastuvõtja standby-sse. Kas paneb?"
425
426 #
427 msgid ""
428 "A finished record timer wants to shut down\n"
429 "your Dreambox. Shutdown now?"
430 msgstr ""
431 "Salvestuse lõpetanud timer soovib vastuvõtja\n"
432 "välja lülitada. Kas lülitab?"
433
434 #
435 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
436 msgstr "Graafiline EPG kõigile kanalitele selles valikus"
437
438 #
439 msgid ""
440 "A mount entry with this name already exists!\n"
441 "Update existing entry and continue?\n"
442 msgstr ""
443 "Sellise nimega ühenduspunkt on juba olemas!\n"
444 "Muuda olemasolev ja jätka?\n"
445
446 #
447 #, python-format
448 msgid ""
449 "A record has been started:\n"
450 "%s"
451 msgstr ""
452 "Salvestus on alanud:\n"
453 "%s"
454
455 #
456 msgid ""
457 "A recording is currently running.\n"
458 "What do you want to do?"
459 msgstr ""
460 "Hetkel salvestatakse.\n"
461 "Mida soovid teha?"
462
463 #
464 msgid ""
465 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
466 "configure the positioner."
467 msgstr ""
468 "Hetkel salvestatakse. Peata salvestus\n"
469 "enne kui üritad muuta positsioneeri sätteid."
470
471 #
472 msgid ""
473 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
474 "start the satfinder."
475 msgstr ""
476 "Hetkel salvestatakse. Peata salvestus\n"
477 "enne kui käivitad satelliidi otsimise."
478
479 #
480 #, python-format
481 msgid "A required tool (%s) was not found."
482 msgstr "Ei leidnud (%s) vajaliku tööriista"
483
484 #
485 msgid "A search for available updates is currently in progress."
486 msgstr "Otsime uuendusi..."
487
488 #
489 msgid ""
490 "A second configured interface has been found.\n"
491 "\n"
492 "Do you want to disable the second network interface?"
493 msgstr ""
494 "Leitud teine häälestatud võrguliides.\n"
495 "\n"
496 "Kas te soovite keelata teise võrguühenduse?"
497
498 #
499 msgid ""
500 "A sleep timer wants to set your\n"
501 "Dreambox to standby. Do that now?"
502 msgstr ""
503 "Unetimer soovib vastuvõtja panna\n"
504 "standby-sse. Kas panna?"
505
506 #
507 msgid ""
508 "A sleep timer wants to shut down\n"
509 "your Dreambox. Shutdown now?"
510 msgstr ""
511 "Unetimer soovib vastuvõtja välja\n"
512 "lülitada. Kas lülitab?"
513
514 #
515 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
516 msgstr "Kasutatavate ikoonide seisundite ja tegevuste lühiülevaade "
517
518 #
519 msgid ""
520 "A timer failed to record!\n"
521 "Disable TV and try again?\n"
522 msgstr ""
523 "Taimeriga salvestus nurjus!\n"
524 "Keela TV ja proovi uuesti\n"
525
526 #
527 msgid "A/V Settings"
528 msgstr "Heli- ja pildisätted"
529
530 #
531 msgid "AA"
532 msgstr "AA"
533
534 #
535 msgid "AB"
536 msgstr "AB"
537
538 #
539 msgid "AC3 default"
540 msgstr "AC3-heli vaikimisi"
541
542 #
543 msgid "AC3 downmix"
544 msgstr "AC3 muutmine stereoks"
545
546 #
547 msgid "Abort"
548 msgstr "Katkesta"
549
550 msgid "Abort this Wizard."
551 msgstr "Katkesta seadistusabi."
552
553 #
554 msgid "About"
555 msgstr "Süstemiinfo"
556
557 #
558 msgid "About..."
559 msgstr "Süsteemiinfo"
560
561 #
562 msgid "Accesspoint:"
563 msgstr "WiFi Ruuter:"
564
565 #
566 msgid "Action on long powerbutton press"
567 msgstr "Toitenupu pikal vajutusel tee"
568
569 msgid "Action on short powerbutton press"
570 msgstr "Toitenupu lühikesel vajutusel tee"
571
572 #
573 msgid "Action:"
574 msgstr "Tegutse:"
575
576 #
577 msgid "Activate Picture in Picture"
578 msgstr "Ava pilt-pildis"
579
580 #
581 msgid "Activate network settings"
582 msgstr "Aktiveeri võrgusätted"
583
584 msgid "Active"
585 msgstr "Aktiivne"
586
587 #
588 msgid ""
589 "Active/\n"
590 "Inactive"
591 msgstr ""
592 "Aktiveeritud/\n"
593 "Mitteaktiveeritud"
594
595 #
596 msgid "Adapter settings"
597 msgstr "Adapteri sätted"
598
599 #
600 msgid "Add"
601 msgstr "Lisa"
602
603 #
604 msgid "Add Bookmark"
605 msgstr "Lisa lemmik"
606
607 #
608 msgid "Add WLAN configuration?"
609 msgstr "Lisa WiFi seadistus?"
610
611 #
612 msgid "Add a mark"
613 msgstr "Lisa marker"
614
615 #
616 msgid "Add a new NFS or CIFS mount point to your Dreambox."
617 msgstr ""
618
619 #
620 msgid "Add a new title"
621 msgstr "Lisa uus pealkiri"
622
623 #
624 msgid "Add network configuration?"
625 msgstr "Lisan võrgu seadistuse?"
626
627 #
628 msgid "Add new AutoTimer"
629 msgstr ""
630
631 #
632 msgid "Add new network mount point"
633 msgstr ""
634
635 #
636 msgid "Add timer"
637 msgstr "Lisa taimer"
638
639 #
640 msgid "Add timer as disabled on conflict"
641 msgstr ""
642
643 #
644 msgid "Add title"
645 msgstr "Lisa pealkiri"
646
647 #
648 msgid "Add to bouquet"
649 msgstr "Lisa valikutesse"
650
651 #
652 msgid "Add to favourites"
653 msgstr "Lisa lemmikutesse"
654
655 #
656 msgid "Add zap timer instead of record timer?"
657 msgstr ""
658
659 #
660 msgid "Added: "
661 msgstr ""
662
663 #
664 msgid ""
665 "Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if "
666 "enabled."
667 msgstr ""
668 "Lisab enigma2 seaded ja vastuvõtja mudeli info, nagu SN ... jne. kui on "
669 "lubatud"
670
671 #
672 msgid "Adds network configuration if enabled."
673 msgstr "Lisab võrgu seadistuse, kui on lubatud"
674
675 #
676 msgid "Adds wlan configuration if enabled."
677 msgstr "Lisab WiFi seaded, kui on lubatud."
678
679 #
680 msgid ""
681 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
682 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
683 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
684 "test screens."
685 msgstr ""
686 "Sea värvuse sätted nii, et kõik värvivarjundid oleks eristatavad ja paistaks "
687 "nii küllastatuna kui võimalik. Kui oled tulemusega rahul, vajuta OK video "
688 "peenhäälestuse sulgemiseks või kasuta numbrinuppe teiste testipiltide "
689 "valikuks."
690
691 #
692 msgid "Advanced Options"
693 msgstr "Lisavalikud"
694
695 #
696 msgid "Advanced Software"
697 msgstr "Laiendatud tarkvara"
698
699 #
700 msgid "Advanced Software Plugin"
701 msgstr "Tarkvara Lisavalikute Laiendus"
702
703 #
704 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
705 msgstr "Pildiparanduse Lisavaliku Seaded"
706
707 #
708 msgid "Advanced Video Setup"
709 msgstr "Laiendatud video sätted"
710
711 #
712 msgid "Advanced restore"
713 msgstr "Laiendatud taastamine"
714
715 #
716 msgid "After event"
717 msgstr "Peale salvestust"
718
719 #
720 msgid ""
721 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
722 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
723 msgstr ""
724 "Kui alghäälestus on lõppenud, pead valima lapselukuga kanalid. Vaata "
725 "juhendist, kuidas seda teha."
726
727 #
728 msgid "Album"
729 msgstr "Album"
730
731 #
732 msgid "All"
733 msgstr "Kõik kanalid"
734
735 #
736 msgid "All Satellites"
737 msgstr "Kõik satelliidid"
738
739 #
740 msgid "All Time"
741 msgstr ""
742
743 #
744 msgid "All non-repeating timers"
745 msgstr ""
746
747 #
748 msgid "Allow zapping via Webinterface"
749 msgstr ""
750
751 #
752 msgid "Alpha"
753 msgstr "Alfa"
754
755 #
756 msgid "Alternative radio mode"
757 msgstr "Alternatiivne raadiorežiim"
758
759 #
760 msgid "Alternative services tuner priority"
761 msgstr "Tüüneri prioriteet"
762
763 #
764 msgid "Always ask before sending"
765 msgstr "Küsi alati enne saatmist"
766
767 #
768 msgid "Ammount of recordings left"
769 msgstr ""
770
771 #
772 msgid "An empty filename is illegal."
773 msgstr "Tühi failinimi ei ole lubatud"
774
775 #
776 msgid "An error occured."
777 msgstr ""
778
779 #
780 msgid "An unknown error occured!"
781 msgstr "Tundmatu viga"
782
783 #
784 msgid "Anonymize crashlog?"
785 msgstr "Muuda vealogi nimetuks"
786
787 #
788 msgid "Arabic"
789 msgstr "Araabia"
790
791 #
792 msgid ""
793 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
794 "\n"
795 msgstr ""
796 "Kas tahad kindlasti uuesti käivitada võrguadapterit?\n"
797 "\n"
798
799 #
800 msgid ""
801 "Are you sure you want to delete\n"
802 "following backup:\n"
803 msgstr ""
804 "kas soovid taastada\n"
805 "seda varukoopiat:\n"
806
807 #
808 msgid "Are you sure you want to exit this wizard?"
809 msgstr "Kas soovid väljuda seadistusabist?"
810
811 #
812 msgid ""
813 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
814 "\n"
815 msgstr ""
816 "Kas tahad kindlasti uuesti käivitada võrguadapterit?\n"
817 "\n"
818
819 #
820 msgid ""
821 "Are you sure you want to restore\n"
822 "following backup:\n"
823 msgstr ""
824 "kas soovid taastada\n"
825 "seda varukoopiat:\n"
826
827 #
828 msgid ""
829 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
830 "Enigma2 will restart after the restore"
831 msgstr ""
832 "Kas tahad taastada Enigma2 varukoopiast?\n"
833 "Enigma2 taaskäivitub peale taastamist"
834
835 #
836 msgid ""
837 "Are you sure you want to save this network mount?\n"
838 "\n"
839 msgstr ""
840
841 #
842 msgid "Artist"
843 msgstr "Esitaja"
844
845 #
846 msgid "Ascending"
847 msgstr ""
848
849 #
850 msgid "Ask before shutdown:"
851 msgstr "Küsi kinnitust enne väljalülitamist:"
852
853 #
854 msgid "Ask user"
855 msgstr "Küsi kasutajalt"
856
857 #
858 msgid "Aspect Ratio"
859 msgstr "Pildisuhe"
860
861 #
862 msgid "Audio"
863 msgstr "Heli"
864
865 #
866 msgid "Audio Options..."
867 msgstr "Helisätted"
868
869 #
870 msgid "Audio Sync"
871 msgstr ""
872
873 #
874 msgid "Audio Sync Setup"
875 msgstr ""
876
877 #
878 msgid "Australia"
879 msgstr ""
880
881 #
882 msgid "Author: "
883 msgstr "Automaatne"
884
885 #
886 msgid "Authoring mode"
887 msgstr "Autoriseerimismoodus"
888
889 #
890 msgid "Auto"
891 msgstr "Automaatne"
892
893 #
894 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
895 msgstr "Automaatne kaadri lõikamine iga ? minuti (0=mitte kunagi)"
896
897 #
898 msgid "Auto flesh"
899 msgstr ""
900
901 #
902 msgid "Auto scart switching"
903 msgstr "Autom. SCART ümberlülitus"
904
905 #
906 msgid "AutoTimer Editor"
907 msgstr ""
908
909 #
910 msgid "AutoTimer Filters"
911 msgstr ""
912
913 #
914 msgid "AutoTimer Services"
915 msgstr ""
916
917 #
918 msgid "AutoTimer Settings"
919 msgstr ""
920
921 #
922 msgid "AutoTimer overview"
923 msgstr ""
924
925 #
926 msgid "Automatic"
927 msgstr "Automaatne"
928
929 #
930 msgid "Automatic Scan"
931 msgstr "Automaatotsing"
932
933 #
934 msgid "Autos & Vehicles"
935 msgstr ""
936
937 #
938 msgid "Autowrite timer"
939 msgstr ""
940
941 #
942 msgid "Available format variables"
943 msgstr "Võimalikud formati muutujad"
944
945 #
946 msgid "B"
947 msgstr "B"
948
949 #
950 msgid "BA"
951 msgstr "BA"
952
953 #
954 msgid "BB"
955 msgstr "BB"
956
957 #
958 msgid "BER"
959 msgstr "BER"
960
961 #
962 msgid "BER:"
963 msgstr "BER:"
964
965 #
966 msgid "Back"
967 msgstr "Tagasi"
968
969 #
970 msgid "Background"
971 msgstr "Taust"
972
973 #
974 msgid "Backup done."
975 msgstr "Varukoopia valmis."
976
977 #
978 msgid "Backup failed."
979 msgstr "Varukoopia loomine nurjus."
980
981 #
982 msgid "Backup is running..."
983 msgstr "Varukoopia loomine..."
984
985 #
986 msgid "Backup system settings"
987 msgstr "Loo varukoopia"
988
989 #
990 msgid "Band"
991 msgstr "Sagedusala"
992
993 #
994 msgid "Bandwidth"
995 msgstr "Ribalaius"
996
997 #
998 msgid "Begin of \"after event\" timespan"
999 msgstr ""
1000
1001 #
1002 msgid "Begin of timespan"
1003 msgstr ""
1004
1005 #
1006 msgid "Begin time"
1007 msgstr "Algusaeg"
1008
1009 #
1010 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
1011 msgstr "Pause-klahvi funktsioon"
1012
1013 #
1014 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
1015 msgstr "0-klahvi funktsioon PiP-režiimis"
1016
1017 #
1018 msgid "Behavior when a movie is started"
1019 msgstr "Tegevus kui taasesitus on alanud"
1020
1021 #
1022 msgid "Behavior when a movie is stopped"
1023 msgstr "Tegevus kui taasesitus on peatatud"
1024
1025 #
1026 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
1027 msgstr "Tegevus kui salvestus jõuab lõpule"
1028
1029 #
1030 msgid "Bitrate:"
1031 msgstr "Bitrate:"
1032
1033 #
1034 msgid "Block noise reduction"
1035 msgstr "Blokeeri müra vähendamist"
1036
1037 #
1038 msgid "Blue boost"
1039 msgstr ""
1040
1041 #
1042 msgid "Bookmarks"
1043 msgstr "Lemmikud"
1044
1045 #
1046 msgid "Bouquets"
1047 msgstr ""
1048
1049 #
1050 msgid "Brazil"
1051 msgstr ""
1052
1053 #
1054 msgid "Brightness"
1055 msgstr "Heledus"
1056
1057 #
1058 msgid "Browse network neighbourhood"
1059 msgstr ""
1060
1061 #
1062 msgid "Burn DVD"
1063 msgstr "Kirjuta DVD"
1064
1065 #
1066 msgid "Burn existing image to DVD"
1067 msgstr "Salvesta olemasolev image DVD-le"
1068
1069 #
1070 #, fuzzy
1071 msgid "Burn to DVD"
1072 msgstr "Kirjuta DVD-le"
1073
1074 #
1075 msgid "Bus: "
1076 msgstr "Siin:"
1077
1078 #
1079 msgid ""
1080 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
1081 "displayed."
1082 msgstr "Vajuta OK-nuppu et näha olekuriba."
1083
1084 #
1085 msgid "C"
1086 msgstr "C"
1087
1088 #
1089 msgid "C-Band"
1090 msgstr "C-sagedusala"
1091
1092 #, fuzzy
1093 msgid "CDInfo"
1094 msgstr "Info"
1095
1096 #
1097 msgid "CI assignment"
1098 msgstr "CI määrangud"
1099
1100 #
1101 msgid "CIFS share"
1102 msgstr ""
1103
1104 #
1105 msgid "CVBS"
1106 msgstr "Komposiit (CVBS)"
1107
1108 #
1109 msgid "Cable"
1110 msgstr "Kaabel (DVB-C)"
1111
1112 #
1113 msgid "Cache Thumbnails"
1114 msgstr "Salvesta Thumbnail-d"
1115
1116 #, fuzzy
1117 msgid "Can't connect to server. Please check your network!"
1118 msgstr "Palun kontrolli oma võrguseadeid!"
1119
1120 #
1121 msgid "Canada"
1122 msgstr ""
1123
1124 #
1125 msgid "Cancel"
1126 msgstr "Tühista"
1127
1128 #
1129 msgid "Cannot parse feed directory"
1130 msgstr "Ei saa sõeluda feedi kausta"
1131
1132 #
1133 msgid "Capacity: "
1134 msgstr "Maht:"
1135
1136 #
1137 msgid "Card"
1138 msgstr "Kaart"
1139
1140 #
1141 msgid "Catalan"
1142 msgstr "Katalaani"
1143
1144 #
1145 msgid "Center screen at the lower border"
1146 msgstr ""
1147
1148 #
1149 msgid "Center screen at the upper border"
1150 msgstr ""
1151
1152 #
1153 msgid "Change active delay"
1154 msgstr ""
1155
1156 #
1157 msgid "Change bouquets in quickzap"
1158 msgstr "Nimekirjade vahetus ka nooleklahvidega"
1159
1160 #
1161 msgid "Change default recording offset?"
1162 msgstr ""
1163
1164 #
1165 msgid "Change dir."
1166 msgstr "Vaheta kausta."
1167
1168 #
1169 msgid "Change hostname"
1170 msgstr ""
1171
1172 #
1173 msgid "Change pin code"
1174 msgstr "Vaheta parool"
1175
1176 #
1177 msgid "Change service pin"
1178 msgstr "Vaheta kanali kood"
1179
1180 #
1181 msgid "Change service pins"
1182 msgstr "Vaheta kanali koodid"
1183
1184 #
1185 msgid "Change setup pin"
1186 msgstr "Vaheta seadete kood"
1187
1188 #
1189 msgid "Change step size"
1190 msgstr "Muuda sammu suurust"
1191
1192 #
1193 msgid "Change the hostname of your Dreambox."
1194 msgstr ""
1195
1196 #
1197 msgid "Channel"
1198 msgstr "Kanal"
1199
1200 #
1201 msgid "Channel Selection"
1202 msgstr "Kanalite valik"
1203
1204 #
1205 msgid "Channel audio:"
1206 msgstr ""
1207
1208 #
1209 msgid "Channel not in services list"
1210 msgstr "Vaheta kanali koodid"
1211
1212 #
1213 msgid "Channel:"
1214 msgstr "Kanal:"
1215
1216 #
1217 msgid "Channellist menu"
1218 msgstr "Kanalilisti menüü"
1219
1220 #
1221 msgid "Channels"
1222 msgstr ""
1223
1224 #
1225 msgid "Chap."
1226 msgstr "Peatükk"
1227
1228 #
1229 msgid "Chapter"
1230 msgstr "Peatükk"
1231
1232 #
1233 msgid "Chapter:"
1234 msgstr "Peatükk:"
1235
1236 #
1237 msgid "Check"
1238 msgstr "Kontrolli"
1239
1240 #
1241 msgid "Checking Filesystem..."
1242 msgstr "Kontrollin failisüsteemi"
1243
1244 #
1245 msgid "Choose Tuner"
1246 msgstr "Vali tüüner"
1247
1248 #
1249 msgid "Choose a wireless network"
1250 msgstr "Vali WiFi võrk "
1251
1252 #
1253 msgid "Choose backup files"
1254 msgstr "Vali failid"
1255
1256 #
1257 msgid "Choose backup location"
1258 msgstr "Varukoopia asukoht"
1259
1260 #
1261 msgid "Choose bouquet"
1262 msgstr "Vali nimekiri"
1263
1264 #
1265 msgid "Choose target folder"
1266 msgstr "Vali kataloog"
1267
1268 #
1269 msgid "Choose upgrade source"
1270 msgstr "Vali allikas"
1271
1272 #
1273 msgid "Choose your Skin"
1274 msgstr "Vali uus Välimus"
1275
1276 #
1277 msgid "Circular left"
1278 msgstr "ringpolarisatsioon vasak"
1279
1280 #
1281 msgid "Circular right"
1282 msgstr "ringpolarisatsioon parem"
1283
1284 #
1285 msgid "Classic"
1286 msgstr ""
1287
1288 #
1289 msgid "Cleanup"
1290 msgstr "Kustuta vanad"
1291
1292 #
1293 msgid "Cleanup Wizard"
1294 msgstr "Puhastusabiline"
1295
1296 #
1297 msgid "Cleanup Wizard settings"
1298 msgstr "Puhastusabilise seaded"
1299
1300 #
1301 msgid "CleanupWizard"
1302 msgstr "Puhastusabiline"
1303
1304 #
1305 msgid "Clear before scan"
1306 msgstr "Kustuta kanalid"
1307
1308 #
1309 msgid "Clear history on Exit:"
1310 msgstr ""
1311
1312 #
1313 msgid "Clear log"
1314 msgstr "Kustuta log"
1315
1316 #
1317 msgid "Close"
1318 msgstr "Sulge"
1319
1320 #
1321 msgid "Close and forget changes"
1322 msgstr ""
1323
1324 #
1325 msgid "Close and save changes"
1326 msgstr ""
1327
1328 #
1329 msgid "Close title selection"
1330 msgstr "Sulge pealkirja valik"
1331
1332 #
1333 msgid "Code rate high"
1334 msgstr "Code rate (kõrge)"
1335
1336 #
1337 msgid "Code rate low"
1338 msgstr "Code rate (madal)"
1339
1340 #
1341 msgid "Coderate HP"
1342 msgstr "Code rate (HP)"
1343
1344 #
1345 msgid "Coderate LP"
1346 msgstr "Code rate (LP)"
1347
1348 #
1349 msgid "Collection name"
1350 msgstr "Valiku nimi"
1351
1352 #
1353 msgid "Collection settings"
1354 msgstr "Valiku sätted"
1355
1356 #
1357 msgid "Color Format"
1358 msgstr "Värvuse formaat"
1359
1360 #
1361 msgid "Comedy"
1362 msgstr ""
1363
1364 #
1365 msgid "Command execution..."
1366 msgstr "Käskude täitmine..."
1367
1368 #
1369 msgid "Command order"
1370 msgstr "Käskude järjekord"
1371
1372 #
1373 msgid "Committed DiSEqC command"
1374 msgstr "Committed DiSEqC-käsk"
1375
1376 #
1377 msgid "Common Interface"
1378 msgstr "CI liides"
1379
1380 #
1381 msgid "Common Interface Assignment"
1382 msgstr "CI määrangud"
1383
1384 #
1385 msgid "CommonInterface"
1386 msgstr "CI liides"
1387
1388 #
1389 msgid "Communication"
1390 msgstr "Salvestuskoht"
1391
1392 #
1393 msgid "Compact Flash"
1394 msgstr "CompactFlash"
1395
1396 #
1397 msgid "Complete"
1398 msgstr "Valmis"
1399
1400 #
1401 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
1402 msgstr "Täielik ( lubab audio radade miximist )"
1403
1404 #
1405 msgid "Configuration Mode"
1406 msgstr "Häälestamine"
1407
1408 #
1409 msgid "Configuration for the Webinterface"
1410 msgstr ""
1411
1412 #
1413 msgid "Configure AutoTimer behavior"
1414 msgstr ""
1415
1416 #
1417 msgid "Configure interface"
1418 msgstr "Seadista liides"
1419
1420 #
1421 msgid "Configure nameservers"
1422 msgstr "Seadista nimeserverid"
1423
1424 #
1425 msgid "Configure your internal LAN"
1426 msgstr "Seadista sisemine LAN võrk"
1427
1428 #
1429 msgid "Configure your network again"
1430 msgstr "Seadista võrk uuesti"
1431
1432 #
1433 msgid "Configure your wireless LAN again"
1434 msgstr "Seadista WiFi võrk uuesti"
1435
1436 #
1437 msgid "Configuring"
1438 msgstr "Seadistan"
1439
1440 #
1441 msgid "Conflicting timer"
1442 msgstr "Vastuolud taimeris"
1443
1444 #
1445 msgid "Connect"
1446 msgstr "Ühenda"
1447
1448 #
1449 msgid "Connect to a Wireless Network"
1450 msgstr "Ühenda WiFi võrguga"
1451
1452 #
1453 msgid "Connected to"
1454 msgstr "Ühendatud"
1455
1456 #
1457 msgid "Connected!"
1458 msgstr "Ühendatud"
1459
1460 #
1461 msgid "Constellation"
1462 msgstr "konstellatsioon"
1463
1464 #
1465 msgid "Content does not fit on DVD!"
1466 msgstr "Sisu ei mahu DVD-le!"
1467
1468 #
1469 msgid "Continue in background"
1470 msgstr "Jätka taustal"
1471
1472 #
1473 msgid "Continue playing"
1474 msgstr "Jätka taasesitust"
1475
1476 #
1477 msgid "Contrast"
1478 msgstr "Kontrast"
1479
1480 #
1481 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
1482 msgstr "Ei saa vastuvõtjaga ühendust .NFI tarkvara Server:"
1483
1484 #
1485 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
1486 msgstr "Ei saa plaati avada! Pole plaati sisestatud?"
1487
1488 #
1489 msgid "Could not open Picture in Picture"
1490 msgstr "Ei saa avada Pilt Pildis"
1491
1492 #
1493 #, python-format
1494 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
1495 msgstr "Ei saa kahjuks salvestada.Taimerite konflikt %s"
1496
1497 #
1498 msgid "Crashlog settings"
1499 msgstr "Vealogi seaded"
1500
1501 #
1502 msgid "CrashlogAutoSubmit"
1503 msgstr "Vealogi iselähetus"
1504
1505 #
1506 msgid "CrashlogAutoSubmit settings"
1507 msgstr "Vealogi iselähetuse seaded"
1508
1509 #
1510 msgid "CrashlogAutoSubmit settings..."
1511 msgstr "Vealogi iselähetuse seaded..."
1512
1513 #
1514 msgid ""
1515 "Crashlogs found!\n"
1516 "Send them to Dream Multimedia?"
1517 msgstr ""
1518 "Leitud vealogi!\n"
1519 "Saadame Dream Multimeediasse?"
1520
1521 #
1522 msgid "Create DVD-ISO"
1523 msgstr "Loo DVD-ISO"
1524
1525 #
1526 msgid "Create a new AutoTimer."
1527 msgstr ""
1528
1529 #
1530 msgid "Create a new timer using the classic editor"
1531 msgstr ""
1532
1533 #
1534 msgid "Create a new timer using the wizard"
1535 msgstr ""
1536
1537 #
1538 msgid "Create movie folder failed"
1539 msgstr "Salvestuskataloogi tegemine nurjus"
1540
1541 #
1542 #, python-format
1543 msgid "Creating directory %s failed."
1544 msgstr "Kausta loomine %s nurjus."
1545
1546 #
1547 msgid "Creating partition failed"
1548 msgstr "Partitsiooni tegemine nurjus"
1549
1550 #
1551 msgid "Croatian"
1552 msgstr "Horvaatia"
1553
1554 #
1555 msgid "Current Transponder"
1556 msgstr "Hetke transponder"
1557
1558 #
1559 msgid "Current settings:"
1560 msgstr "Hetke sätted"
1561
1562 #
1563 msgid "Current value: "
1564 msgstr "Praegune väärtus:"
1565
1566 #
1567 msgid "Current version:"
1568 msgstr "Hetke versioon:"
1569
1570 #
1571 #, python-format
1572 msgid "Custom (%s)"
1573 msgstr ""
1574
1575 #
1576 msgid "Custom location"
1577 msgstr ""
1578
1579 #
1580 msgid "Custom offset"
1581 msgstr ""
1582
1583 #
1584 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
1585 msgstr "'1'/'3'-klahvide ülehüppe pikkus"
1586
1587 #
1588 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
1589 msgstr "'4'/'6'-klahvide ülehüppe pikkus"
1590
1591 #
1592 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
1593 msgstr "'7'/'9'-klahvide ülehüppe pikkus"
1594
1595 #
1596 msgid "Customize"
1597 msgstr "Seadista"
1598
1599 #
1600 msgid "Cut"
1601 msgstr "Lõika"
1602
1603 #
1604 msgid "Cutlist editor..."
1605 msgstr "Määra lõikekohad"
1606
1607 #
1608 msgid "Czech"
1609 msgstr "Tšehhi"
1610
1611 #
1612 msgid "Czech Republic"
1613 msgstr ""
1614
1615 #
1616 msgid "D"
1617 msgstr "D"
1618
1619 #
1620 msgid "DHCP"
1621 msgstr "DHCP"
1622
1623 #
1624 msgid "DUAL LAYER DVD"
1625 msgstr ""
1626
1627 #
1628 msgid "DVB-S"
1629 msgstr "DVB-S"
1630
1631 #
1632 msgid "DVB-S2"
1633 msgstr "DVB-S2"
1634
1635 #
1636 msgid "DVD File Browser"
1637 msgstr "DVD failibrauser"
1638
1639 #
1640 msgid "DVD Player"
1641 msgstr "DVD-mängija"
1642
1643 #
1644 msgid "DVD Titlelist"
1645 msgstr "DVD nimekiri "
1646
1647 #
1648 msgid "DVD media toolbox"
1649 msgstr "DVD Tööriistad"
1650
1651 #
1652 msgid "Danish"
1653 msgstr "Taani"
1654
1655 #
1656 msgid "Date"
1657 msgstr "Kuupäev"
1658
1659 #
1660 msgid "Decide if you want to enable or disable the Cleanup Wizard."
1661 msgstr "Sõltuvalt sellest kas lubate või keelate puhastusabilise."
1662
1663 #
1664 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
1665 msgstr "Mida teha, kui leian vealogi?"
1666
1667 #
1668 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
1669 msgstr "Mida saadetud vealogidega edasi teha."
1670
1671 #
1672 msgid "Decrease delay"
1673 msgstr ""
1674
1675 #
1676 #, python-format
1677 msgid "Decrease delay by %i ms (can be set)"
1678 msgstr ""
1679
1680 #
1681 msgid "Deep Standby"
1682 msgstr "Sügavootele"
1683
1684 #
1685 msgid "Default"
1686 msgstr "Vaikimisi"
1687
1688 #
1689 msgid "Default Settings"
1690 msgstr "Vaikimisi sätted"
1691
1692 #
1693 msgid "Default movie location"
1694 msgstr "Vaikimisi filmi asukoht"
1695
1696 #
1697 msgid "Default services lists"
1698 msgstr "Vaikimisi teenuste nimekiri"
1699
1700 #
1701 #, fuzzy
1702 msgid "Defaults"
1703 msgstr "Vaikimisi"
1704
1705 #
1706 msgid "Delay"
1707 msgstr "Viide"
1708
1709 #
1710 msgid "Delete"
1711 msgstr "Kustuta"
1712
1713 #
1714 msgid "Delete crashlogs"
1715 msgstr "Kustuta vealogid"
1716
1717 #
1718 msgid "Delete entry"
1719 msgstr "Kustuta valik"
1720
1721 #
1722 msgid "Delete failed!"
1723 msgstr "Kustutamine nurjus!"
1724
1725 #
1726 msgid "Delete mount"
1727 msgstr ""
1728
1729 #
1730 #, python-format
1731 msgid ""
1732 "Delete no more configured satellite\n"
1733 "%s?"
1734 msgstr ""
1735 "Kustuta mitte vajalikud satelliidid\n"
1736 "%s?"
1737
1738 #
1739 msgid "Descending"
1740 msgstr ""
1741
1742 #
1743 msgid "Description"
1744 msgstr "Kirjeldus"
1745
1746 #
1747 msgid "Deselect"
1748 msgstr "Tühista valik"
1749
1750 #
1751 msgid "Destination directory"
1752 msgstr "Sihtkataloog"
1753
1754 #
1755 msgid "Details for extension: "
1756 msgstr "Laienduse detailid"
1757
1758 #
1759 msgid "Detected HDD:"
1760 msgstr "Leitud kõvaketas:"
1761
1762 #
1763 msgid "Detected NIMs:"
1764 msgstr "Leitud tüünerid:"
1765
1766 #
1767 msgid "DiSEqC"
1768 msgstr "DiSEqC"
1769
1770 #
1771 msgid "DiSEqC A/B"
1772 msgstr "DiSEqC A/B"
1773
1774 #
1775 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
1776 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
1777
1778 #
1779 msgid "DiSEqC mode"
1780 msgstr "DiSEqC-olek"
1781
1782 #
1783 msgid "DiSEqC repeats"
1784 msgstr "DiSEqC-kordused"
1785
1786 #
1787 msgid "DiSEqC-Tester settings"
1788 msgstr "DiSEqC-Tester seaded"
1789
1790 #
1791 msgid "Dialing:"
1792 msgstr "Valin numbrit:"
1793
1794 #
1795 msgid "Digital contour removal"
1796 msgstr "Digitaalne korduse kõrvaldamine "
1797
1798 #
1799 msgid "Dir:"
1800 msgstr ""
1801
1802 #
1803 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
1804 msgstr "Lingitud salvestuste kohene esitus ilma menüüta "
1805
1806 #
1807 #, python-format
1808 msgid "Directory %s nonexistent."
1809 msgstr "Kataloogi %s ei eksisteeri."
1810
1811 #
1812 msgid "Directory browser"
1813 msgstr "Kausta brauser"
1814
1815 #
1816 msgid "Disable"
1817 msgstr "Keela"
1818
1819 #
1820 msgid "Disable Picture in Picture"
1821 msgstr "Sulge pilt-pildis"
1822
1823 #
1824 msgid "Disable Subtitles"
1825 msgstr "Peida subtiitrid"
1826
1827 #
1828 msgid "Disable crashlog reporting"
1829 msgstr "Keela vealogie saatmine"
1830
1831 #
1832 msgid "Disable timer"
1833 msgstr "Keela taimer"
1834
1835 #
1836 msgid "Disabled"
1837 msgstr "Keelatud"
1838
1839 #
1840 msgid "Discard changes and close plugin"
1841 msgstr ""
1842
1843 #
1844 msgid "Discard changes and close screen"
1845 msgstr ""
1846
1847 #
1848 msgid "Disconnect"
1849 msgstr "Katkesta ühendus"
1850
1851 #
1852 msgid "Dish"
1853 msgstr "Antenn"
1854
1855 #
1856 msgid "Display 16:9 content as"
1857 msgstr "Näita 16:9 materjal"
1858
1859 #
1860 msgid "Display 4:3 content as"
1861 msgstr "Näita 4:3 materjal"
1862
1863 #
1864 msgid "Display >16:9 content as"
1865 msgstr "Näita 16:9 materjal"
1866
1867 #
1868 msgid "Display Setup"
1869 msgstr "Esipaneeli sätted"
1870
1871 #
1872 msgid "Display and Userinterface"
1873 msgstr "Esipaneel ja kasutajaliides"
1874
1875 #
1876 msgid "Display search results by:"
1877 msgstr ""
1878
1879 #
1880 #, python-format
1881 msgid ""
1882 "Do you really want to REMOVE\n"
1883 "the plugin \"%s\"?"
1884 msgstr ""
1885 "Kas soovid kindlasti eemaldada\n"
1886 "laiendust \"%s\"? "
1887
1888 #
1889 msgid ""
1890 "Do you really want to check the filesystem?\n"
1891 "This could take lots of time!"
1892 msgstr ""
1893 "Kas soovid kindlasti failisüsteemi kontrollida?\n"
1894 "Selleks kulub palju aega!!!"
1895
1896 #
1897 #, python-format
1898 msgid "Do you really want to delete %s?"
1899 msgstr "Kas soovid kindlasti kustutada %s?"
1900
1901 #
1902 #, python-format
1903 msgid ""
1904 "Do you really want to download\n"
1905 "the plugin \"%s\"?"
1906 msgstr ""
1907 "Kas soovid kindlasti laadida\n"
1908 "seda laiendust \"%s\"? "
1909
1910 #
1911 msgid "Do you really want to exit?"
1912 msgstr ""
1913
1914 #
1915 msgid ""
1916 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
1917 "All data on the disk will be lost!"
1918 msgstr ""
1919 "Kas tahad formaatida kõvaketast?\n"
1920 "Kogu ketta sisu läheb kaduma!"
1921
1922 #
1923 #, python-format
1924 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
1925 msgstr "Kas soovid kindlasti kataloogi kustutada %s kõvakettalt?"
1926
1927 #
1928 #, python-format
1929 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
1930 msgstr "Kas soovid kindlasti oma lemmikut kustutada %s?"
1931
1932 #
1933 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
1934 msgstr "Kas soovid oma valikut DVD-le kirjutada?"
1935
1936 #
1937 msgid "Do you want to do a service scan?"
1938 msgstr "Kas soovid kanaliotsingut teha?"
1939
1940 #
1941 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
1942 msgstr "Kas soovid uut käsiotsingut teha?"
1943
1944 #
1945 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
1946 msgstr "Kas soovid oma vastuvõtjal lastelukku aktiveerida?"
1947
1948 #
1949 msgid "Do you want to enter a username and password for this host?\n"
1950 msgstr ""
1951
1952 #
1953 msgid "Do you want to install default sat lists?"
1954 msgstr "Kas soovid installida vaikimisi satelliitide nimekirja?"
1955
1956 #
1957 msgid "Do you want to install the package:\n"
1958 msgstr "Kas soovid installida paketti:\n"
1959
1960 #
1961 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
1962 msgstr "Soovid panna DVD mängima?"
1963
1964 #
1965 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
1966 msgstr "Soovid plaadi eelvaadet ka, enne kirjutamise alustamist? "
1967
1968 #
1969 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
1970 msgstr "Uuendus valmis. Soovid vastuvõtja uuesti käivitada?"
1971
1972 #
1973 msgid "Do you want to remove the package:\n"
1974 msgstr "Kas tahad kustutada paketti:\n"
1975
1976 #
1977 msgid "Do you want to restore your settings?"
1978 msgstr "Kas soovid taastada oma sätted?"
1979
1980 #
1981 msgid "Do you want to resume this playback?"
1982 msgstr ""
1983 "Kas soovid jätkata\n"
1984 "vaatamist katkestatud kohalt?"
1985
1986 #
1987 msgid "Do you want to see more entries?"
1988 msgstr ""
1989
1990 #
1991 msgid ""
1992 "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you "
1993 "if needed?"
1994 msgstr ""
1995 "Kas Te soovite saata ka oma emaili ja nime, et saaksime vajadusel ühendust "
1996 "võtta?"
1997
1998 #
1999 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
2000 msgstr "Kas soovid vastuvõtja tarkvara uuendada?"
2001
2002 #
2003 msgid ""
2004 "Do you want to update your Dreambox?\n"
2005 "After pressing OK, please wait!"
2006 msgstr ""
2007 "Kas soovid vastuvõtja tarkvara uuendada?\n"
2008 "Vajuta OK ja oota!"
2009
2010 #
2011 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
2012 msgstr "Kas soovid uuendada paketti:\n"
2013
2014 #
2015 msgid "Do you want to view a tutorial?"
2016 msgstr "Soovid vaadata juhendit?"
2017
2018 #
2019 msgid "Don't ask, just send"
2020 msgstr "Ära küsi, saada ära"
2021
2022 #
2023 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
2024 msgstr "Ära peata toimuvat salvestust, aga keela tulevad"
2025
2026 #
2027 #, python-format
2028 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
2029 msgstr "Valmis - installitud või uuendatud %d "
2030
2031 #
2032 #, python-format
2033 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
2034 msgstr "Valmis - installitud või uuendatud %d , %d veaga"
2035
2036 #
2037 msgid "Download"
2038 msgstr "Allalaadimine"
2039
2040 #
2041 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
2042 msgstr "Allalaadimine .NFI-failid USB-le"
2043
2044 #
2045 msgid "Download Plugins"
2046 msgstr "Laienduse allalaadimine"
2047
2048 #
2049 msgid "Download Video"
2050 msgstr ""
2051
2052 #
2053 msgid "Download location"
2054 msgstr ""
2055
2056 #
2057 msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
2058 msgstr "Allalaadimine USB-le  nurjus:"
2059
2060 #
2061 msgid "Downloadable new plugins"
2062 msgstr "Allalaetavad uued laiendused "
2063
2064 #
2065 msgid "Downloadable plugins"
2066 msgstr "Allalaetavad laiendused"
2067
2068 #
2069 msgid "Downloading"
2070 msgstr "Laetakse alla"
2071
2072 #
2073 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
2074 msgstr "Laeme alla laienduse infot. Palun oota..."
2075
2076 #
2077 msgid "Downloading screenshots. Please wait..."
2078 msgstr ""
2079
2080 #
2081 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
2082 msgstr "Vastuvõtja formaadib data DVD-d"
2083
2084 #
2085 msgid "Dreambox software because updates are available."
2086 msgstr "vastuvõtja tarkvara, sest uuendused on saadaval"
2087
2088 #
2089 msgid "Duration: "
2090 msgstr ""
2091
2092 #
2093 msgid "Dutch"
2094 msgstr "Holland"
2095
2096 #
2097 msgid "Dynamic contrast"
2098 msgstr "Dünaamiline kontrast"
2099
2100 #
2101 msgid "E"
2102 msgstr "E"
2103
2104 #
2105 msgid "EPG Selection"
2106 msgstr "EPG Valik"
2107
2108 #
2109 msgid "EPG encoding"
2110 msgstr ""
2111
2112 #
2113 #, python-format
2114 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
2115 msgstr "VIGA - otsing nurjus (%s)!"
2116
2117 #
2118 msgid "East"
2119 msgstr "Ida"
2120
2121 #
2122 msgid "Edit"
2123 msgstr "Välju"
2124
2125 #
2126 msgid "Edit AutoTimer"
2127 msgstr ""
2128
2129 #
2130 msgid "Edit AutoTimer filters"
2131 msgstr ""
2132
2133 #
2134 msgid "Edit AutoTimer services"
2135 msgstr ""
2136
2137 #
2138 msgid "Edit DNS"
2139 msgstr "Muuda DNS"
2140
2141 #
2142 msgid "Edit Timers and scan for new Events"
2143 msgstr ""
2144
2145 #
2146 msgid "Edit Title"
2147 msgstr "Muuda pealkirja"
2148
2149 #
2150 msgid "Edit bouquets list"
2151 msgstr ""
2152
2153 #
2154 msgid "Edit chapters of current title"
2155 msgstr "Muuda seda pealkirja"
2156
2157 #
2158 msgid "Edit new timer defaults"
2159 msgstr ""
2160
2161 #
2162 msgid "Edit selected AutoTimer"
2163 msgstr ""
2164
2165 #
2166 msgid "Edit services list"
2167 msgstr "Muuda kanalite listi"
2168
2169 #
2170 msgid "Edit settings"
2171 msgstr "Muuda seadeid"
2172
2173 #
2174 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
2175 msgstr "Muuda nimeserveri seadeid.\n"
2176
2177 #
2178 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
2179 msgstr "Muuda võrgu seadeid.\n"
2180
2181 #
2182 msgid "Edit title"
2183 msgstr "Muuda pealkirja"
2184
2185 #
2186 msgid "Edit upgrade source url."
2187 msgstr "Muuda uuenduste allika url."
2188
2189 #
2190 msgid "Editing"
2191 msgstr ""
2192
2193 #
2194 msgid "Editor for new AutoTimers"
2195 msgstr ""
2196
2197 #
2198 msgid "Education"
2199 msgstr ""
2200
2201 #
2202 msgid "Electronic Program Guide"
2203 msgstr "EPG"
2204
2205 #
2206 msgid "Enable"
2207 msgstr "Luba"
2208
2209 #
2210 msgid "Enable /media"
2211 msgstr ""
2212
2213 #
2214 msgid "Enable 5V for active antenna"
2215 msgstr "Luba 5 V toide aktiivantennile"
2216
2217 #
2218 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
2219 msgstr "Luba puhastusabiline?"
2220
2221 #
2222 msgid "Enable Filtering"
2223 msgstr ""
2224
2225 #
2226 msgid "Enable HTTP Access"
2227 msgstr ""
2228
2229 #
2230 msgid "Enable HTTP Authentication"
2231 msgstr ""
2232
2233 #
2234 msgid "Enable HTTPS Access"
2235 msgstr ""
2236
2237 #
2238 msgid "Enable HTTPS Authentication"
2239 msgstr ""
2240
2241 #
2242 msgid "Enable Service Restriction"
2243 msgstr ""
2244
2245 #
2246 msgid "Enable Streaming Authentication"
2247 msgstr ""
2248
2249 #
2250 msgid "Enable multiple bouquets"
2251 msgstr "Luba mitme lemmik-nimekirja kasutus"
2252
2253 #
2254 msgid "Enable parental control"
2255 msgstr "Luba lapselukk"
2256
2257 #
2258 msgid ""
2259 "Enable this to be able to access the AutoTimer Overview from within the "
2260 "extension menu."
2261 msgstr ""
2262
2263 #
2264 msgid "Enable timer"
2265 msgstr "Luba taimer"
2266
2267 #
2268 msgid "Enabled"
2269 msgstr "Kasutusel"
2270
2271 #
2272 msgid ""
2273 "Encoding the channel uses for it's EPG data. You only need to change this if "
2274 "you're searching for special characters like the german umlauts."
2275 msgstr ""
2276
2277 #
2278 msgid "Encrypted: "
2279 msgstr "Kodeeritud:"
2280
2281 #
2282 msgid "Encryption"
2283 msgstr "Kodeering"
2284
2285 #
2286 msgid "Encryption Key"
2287 msgstr "Kodeeringu võti"
2288
2289 #
2290 msgid "Encryption Keytype"
2291 msgstr "Kodeeringu võti"
2292
2293 #
2294 msgid "Encryption Type"
2295 msgstr "Kodeeringu tüüp"
2296
2297 #
2298 msgid "Encryption:"
2299 msgstr "Kodeering:"
2300
2301 #
2302 msgid "End of \"after event\" timespan"
2303 msgstr ""
2304
2305 #
2306 msgid "End of timespan"
2307 msgstr ""
2308
2309 #
2310 msgid "End time"
2311 msgstr "Lõpetamise aeg"
2312
2313 #
2314 msgid "EndTime"
2315 msgstr "Lõpetamise aeg"
2316
2317 #
2318 msgid "English"
2319 msgstr "Inglise"
2320
2321 #
2322 msgid ""
2323 "Enigma2 Skinselector\n"
2324 "\n"
2325 "If you experience any problems please contact\n"
2326 "stephan@reichholf.net\n"
2327 "\n"
2328 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2329 msgstr ""
2330
2331 #
2332 msgid "Enter Fast Forward at speed"
2333 msgstr "Alusta edasikerimist kiirusega"
2334
2335 #
2336 msgid "Enter IP to scan..."
2337 msgstr ""
2338
2339 #
2340 msgid "Enter Rewind at speed"
2341 msgstr "Alusta tagasikerimist kiirusega"
2342
2343 #
2344 msgid "Enter main menu..."
2345 msgstr "Mine peamenüüsse"
2346
2347 #
2348 msgid "Enter new hostname for your Dreambox"
2349 msgstr ""
2350
2351 #
2352 msgid "Enter options:"
2353 msgstr ""
2354
2355 #
2356 msgid "Enter password:"
2357 msgstr ""
2358
2359 #
2360 msgid "Enter pin code"
2361 msgstr ""
2362
2363 #
2364 msgid "Enter share directory:"
2365 msgstr ""
2366
2367 #
2368 msgid "Enter share name:"
2369 msgstr ""
2370
2371 #
2372 msgid "Enter the service pin"
2373 msgstr "Sisesta kood"
2374
2375 #
2376 msgid "Enter user and password for host: "
2377 msgstr ""
2378
2379 #
2380 msgid "Enter username:"
2381 msgstr ""
2382
2383 #
2384 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
2385 msgstr "Sisesta oma emaili aadress, et saaksime vajadusel ühendust võtta"
2386
2387 #
2388 msgid "Enter your search term(s)"
2389 msgstr ""
2390
2391 #
2392 msgid "Entertainment"
2393 msgstr ""
2394
2395 #
2396 msgid "Error"
2397 msgstr "Viga"
2398
2399 #
2400 msgid "Error executing plugin"
2401 msgstr "Viga laienduse käivitamisel"
2402
2403 #
2404 #, python-format
2405 msgid ""
2406 "Error: %s\n"
2407 "Retry?"
2408 msgstr ""
2409 "Viga: %s\n"
2410 "Uuesti?"
2411
2412 #
2413 msgid "Estonian"
2414 msgstr "Eesti"
2415
2416 #
2417 msgid "Eventview"
2418 msgstr "Telekava"
2419
2420 #
2421 msgid "Everything is fine"
2422 msgstr "Kõik on korras"
2423
2424 #
2425 msgid "Exact match"
2426 msgstr ""
2427
2428 #
2429 #, fuzzy
2430 msgid "Exceeds dual layer medium!"
2431 msgstr "liiga suur kahekihilise ketta jaoks!"
2432
2433 #
2434 msgid "Exclude"
2435 msgstr ""
2436
2437 #
2438 msgid "Execute \"after event\" during timespan"
2439 msgstr ""
2440
2441 #
2442 msgid "Execution Progress:"
2443 msgstr "Käivituse progress:"
2444
2445 #
2446 msgid "Execution finished!!"
2447 msgstr "Käivitus lõppenud!"
2448
2449 #
2450 msgid "Exif"
2451 msgstr "Välju"
2452
2453 #
2454 msgid "Exit"
2455 msgstr "Välju"
2456
2457 #
2458 msgid "Exit editor"
2459 msgstr "Välju redaktorist"
2460
2461 #
2462 msgid "Exit network wizard"
2463 msgstr "Välju võrgu häälestusest"
2464
2465 #
2466 msgid "Exit the cleanup wizard"
2467 msgstr "Välju puhastusabilisest"
2468
2469 #
2470 msgid "Exit the wizard"
2471 msgstr "Välju juhendatud seadistusabist"
2472
2473 #
2474 msgid "Exit wizard"
2475 msgstr "Välju (määra kõik seaded käsitsi)"
2476
2477 #
2478 msgid "Expert"
2479 msgstr "Ekspert"
2480
2481 #
2482 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
2483 msgstr "Laiendatud  võrguseaded"
2484
2485 #
2486 msgid "Extended Setup..."
2487 msgstr "Laiendatud seaded"
2488
2489 #
2490 msgid "Extended Software"
2491 msgstr "Laiendatud tarkvara"
2492
2493 #
2494 msgid "Extended Software Plugin"
2495 msgstr "Laiendatud tarkvara"
2496
2497 #
2498 msgid "Extensions"
2499 msgstr "Laiendused"
2500
2501 #
2502 msgid "Extensions management"
2503 msgstr "Laienduste haldamine"
2504
2505 #
2506 msgid "FEC"
2507 msgstr "FEC"
2508
2509 #
2510 msgid "Factory reset"
2511 msgstr "Algseadistuse taaste"
2512
2513 #
2514 msgid "Failed"
2515 msgstr "Nurjus"
2516
2517 #
2518 #, python-format
2519 msgid "Fan %d"
2520 msgstr "Ventilaator %d"
2521
2522 #
2523 #, python-format
2524 msgid "Fan %d PWM"
2525 msgstr "Ventilaatori %d PWM"
2526
2527 #
2528 #, python-format
2529 msgid "Fan %d Voltage"
2530 msgstr "Ventilaatori %d Voltage"
2531
2532 #
2533 msgid "Fast"
2534 msgstr "Kiire"
2535
2536 #
2537 msgid "Fast DiSEqC"
2538 msgstr "Kiire DiSEqC"
2539
2540 #
2541 msgid "Fast Forward speeds"
2542 msgstr "Edasikerimise kiirused"
2543
2544 #
2545 msgid "Fast epoch"
2546 msgstr "kiire kerimine"
2547
2548 #
2549 msgid "Favourites"
2550 msgstr "Lemmikud"
2551
2552 #
2553 msgid "Fetching feed entries"
2554 msgstr ""
2555
2556 #
2557 msgid "Fetching search entries"
2558 msgstr ""
2559
2560 #
2561 msgid "Filesystem Check"
2562 msgstr ""
2563
2564 #
2565 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
2566 msgstr "Failisüsteemis on mitteparandatavaid vigu"
2567
2568 #
2569 msgid "Film & Animation"
2570 msgstr ""
2571
2572 #
2573 msgid "Filter"
2574 msgstr ""
2575
2576 #
2577 msgid ""
2578 "Filters are another powerful tool when matching events. An AutoTimer can be "
2579 "restricted to certain Weekdays or only match an event with a text inside eg "
2580 "it's Description.\n"
2581 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
2582 msgstr ""
2583
2584 #
2585 msgid "Finetune"
2586 msgstr "Peenhäälestus"
2587
2588 #
2589 msgid "Finished"
2590 msgstr "Lõppenud"
2591
2592 #
2593 msgid "Finished configuring your network"
2594 msgstr "Lõpetasin võrgu seadistamise"
2595
2596 #
2597 msgid "Finished restarting your network"
2598 msgstr "Võrgu restart on tehtud"
2599
2600 #
2601 msgid "Finnish"
2602 msgstr "Soome"
2603
2604 #
2605 msgid ""
2606 "First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
2607 msgstr "Algatuseks peame laadima alla uusima boot tarkvara USB flashijale"
2608
2609 #
2610 msgid "Flash"
2611 msgstr "Flash"
2612
2613 #
2614 msgid "Flashing failed"
2615 msgstr "Flashimine nurjus"
2616
2617 #
2618 msgid "Following tasks will be done after you press OK!"
2619 msgstr "Järgmised toimingud tehakse pärast OK vajutamist!"
2620
2621 #
2622 msgid "Format"
2623 msgstr "Formaadi"
2624
2625 #
2626 #, python-format
2627 msgid ""
2628 "Found a total of %d matching Events.\n"
2629 "%d Timer were added and %d modified."
2630 msgstr ""
2631
2632 #
2633 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
2634 msgstr "Kaadri korduste arv mittesujuva kerimisega"
2635
2636 #
2637 msgid "Frame size in full view"
2638 msgstr "Kaadri suurus täisvaates"
2639
2640 #
2641 msgid "France"
2642 msgstr ""
2643
2644 #
2645 msgid "French"
2646 msgstr "Prantsuse"
2647
2648 #
2649 msgid "Frequency"
2650 msgstr "Sagedus"
2651
2652 #
2653 msgid "Frequency bands"
2654 msgstr "Sagedusalad"
2655
2656 #
2657 msgid "Frequency scan step size(khz)"
2658 msgstr "Sageduse otsingu samm (khz)"
2659
2660 #
2661 msgid "Frequency steps"
2662 msgstr "Sageduse samm"
2663
2664 #
2665 msgid "Fri"
2666 msgstr "R"
2667
2668 #
2669 msgid "Friday"
2670 msgstr "Reede"
2671
2672 #
2673 msgid "Frisian"
2674 msgstr "Reede"
2675
2676 #
2677 #, python-format
2678 msgid "Frontprocessor version: %d"
2679 msgstr "Esipaneeli protsessori versioon: %d"
2680
2681 #
2682 msgid "Fsck failed"
2683 msgstr "Failisüsteemi kontroll nurjus"
2684
2685 #
2686 msgid ""
2687 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
2688 "Do you want to Restart the GUI now?"
2689 msgstr ""
2690 "Uue välimuse aktiveerimine eeldab kasutaja-\n"
2691 "liidese uuesti käivitamist\n"
2692 "Kas käivitan uuesti?"
2693
2694 #
2695 msgid "Gaming"
2696 msgstr ""
2697
2698 #
2699 msgid "Gateway"
2700 msgstr "Gateway"
2701
2702 #
2703 msgid "General AC3 Delay"
2704 msgstr "Üldine AC3 viide"
2705
2706 #
2707 msgid "General AC3 delay (ms)"
2708 msgstr "Üldine AC3 viide (ms)"
2709
2710 #
2711 msgid "General PCM Delay"
2712 msgstr "Üldine PCM viide"
2713
2714 #
2715 msgid "General PCM delay (ms)"
2716 msgstr "Üldine PCM viide (ms)"
2717
2718 #
2719 msgid "Genre"
2720 msgstr "Zanr:"
2721
2722 #
2723 msgid "Genuine Dreambox"
2724 msgstr ""
2725
2726 msgid "Genuine Dreambox validation failed!"
2727 msgstr ""
2728
2729 #
2730 msgid "German"
2731 msgstr "Saksa"
2732
2733 #
2734 msgid "Germany"
2735 msgstr ""
2736
2737 #
2738 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
2739 msgstr "Saadakse laienduse infot. Oota..."
2740
2741 #
2742 msgid "Global delay"
2743 msgstr ""
2744
2745 #
2746 msgid "Goto 0"
2747 msgstr "Goto 0"
2748
2749 #
2750 msgid "Goto position"
2751 msgstr "Mine kohale"
2752
2753 #
2754 msgid "Graphical Multi EPG"
2755 msgstr "Graafiline Multi EPG"
2756
2757 #
2758 msgid "Great Britain"
2759 msgstr ""
2760
2761 #
2762 msgid "Greek"
2763 msgstr "Kreeka"
2764
2765 #
2766 msgid "Green boost"
2767 msgstr ""
2768
2769 #
2770 msgid "Guard Interval"
2771 msgstr "Kaitsevahemik"
2772
2773 #
2774 msgid "Guard interval mode"
2775 msgstr "Kaitsevahemiku seaded"
2776
2777 #
2778 msgid "Guess existing timer based on begin/end"
2779 msgstr ""
2780
2781 #
2782 msgid "HD videos"
2783 msgstr ""
2784
2785 #
2786 msgid "HTTP Port"
2787 msgstr ""
2788
2789 #
2790 msgid "HTTPS Port"
2791 msgstr ""
2792
2793 #
2794 msgid "Harddisk"
2795 msgstr "Kõvaketas"
2796
2797 #
2798 msgid "Harddisk setup"
2799 msgstr "Kõvaketta seaded"
2800
2801 #
2802 msgid "Harddisk standby after"
2803 msgstr "Kõvaketta väljalülitamine peale"
2804
2805 #
2806 msgid "Help"
2807 msgstr ""
2808
2809 #
2810 msgid "Hidden network SSID"
2811 msgstr "Võrgu SSID"
2812
2813 #
2814 msgid "Hidden networkname"
2815 msgstr "Varjatud võrgunimi"
2816
2817 #
2818 msgid "Hierarchy Information"
2819 msgstr "Hierarhia teave"
2820
2821 #
2822 msgid "Hierarchy mode"
2823 msgstr "Hierarhia olek"
2824
2825 #
2826 msgid "High bitrate support"
2827 msgstr "Kõrge bitrate tugi"
2828
2829 #
2830 msgid "History"
2831 msgstr ""
2832
2833 #
2834 msgid "Holland"
2835 msgstr ""
2836
2837 #
2838 msgid "Hong Kong"
2839 msgstr ""
2840
2841 #
2842 msgid "Horizontal"
2843 msgstr "horisontaal"
2844
2845 #
2846 msgid "How many minutes do you want to record?"
2847 msgstr "Mitu minutit soovid salvestada?"
2848
2849 #
2850 msgid "How to handle found crashlogs?"
2851 msgstr "Mida teha leitud vealogidega?"
2852
2853 #
2854 msgid "Howto & Style"
2855 msgstr ""
2856
2857 #
2858 msgid "Hue"
2859 msgstr "Värvitoon"
2860
2861 #
2862 msgid "Hungarian"
2863 msgstr "Ungari"
2864
2865 #
2866 msgid "IP Address"
2867 msgstr "IP Address"
2868
2869 #
2870 msgid "IP:"
2871 msgstr ""
2872
2873 #
2874 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
2875 msgstr "ISO fail on liiga suur failisüsteemile!"
2876
2877 #
2878 msgid "ISO path"
2879 msgstr "ISO kataloog"
2880
2881 #
2882 msgid "Icelandic"
2883 msgstr "Island"
2884
2885 #
2886 #, python-format
2887 msgid ""
2888 "If this is enabled an existing timer will also be considered recording an "
2889 "event if it records at least 80% of the it."
2890 msgstr ""
2891
2892 #
2893 msgid ""
2894 "If you see this, something is wrong with\n"
2895 "your scart connection. Press OK to return."
2896 msgstr ""
2897 "SCART-ühenduses on probleem.\n"
2898 "Vajuta OK, et minna tagasi."
2899
2900 #
2901 msgid ""
2902 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
2903 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
2904 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
2905 "possible.\n"
2906 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
2907 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
2908 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
2909 "step.\n"
2910 "If you are happy with the result, press OK."
2911 msgstr ""
2912 "Kui TV-s on heleduse või kontrastsuse parandusfunktsioon, lülita see välja. "
2913 "Kui on olemas midagi nimega \"dynamic\", kasuta selle standardseadistust. "
2914 "Sea taustvalgustus sobivaks.Vähenda TV kontrastsust nii palju kui võimalik.\n"
2915 "Nüüd vähenda TV heledust miinimumini nii, et kaks kõige alumist halli "
2916 "varjundit jäävad eristatavaks. \n"
2917 "Ära hooli praegu heledatest varjunditest, need seame paika järgmisena. \n"
2918 "Kui oled tulemusega rahul, vajuta OK."
2919
2920 #
2921 msgid "Image flash utility"
2922 msgstr "Tarkvara fläshimis tööriist"
2923
2924 #
2925 msgid "Import AutoTimer"
2926 msgstr ""
2927
2928 #
2929 msgid "Import existing Timer"
2930 msgstr ""
2931
2932 #
2933 msgid "Import from EPG"
2934 msgstr ""
2935
2936 #
2937 msgid "In Progress"
2938 msgstr "Toimumas"
2939
2940 #
2941 msgid ""
2942 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
2943 msgstr ""
2944 "Sunnitud kanalivahetus. Taimeri salvestus just käivitus ja vajas seda "
2945 "tüünerit.\n"
2946
2947 #
2948 msgid "Include"
2949 msgstr ""
2950
2951 #
2952 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
2953 msgstr "Lisan Teie emaili ja nime (soovi korral) saadetavasse maili?"
2954
2955 #
2956 msgid "Increase delay"
2957 msgstr ""
2958
2959 #
2960 #, python-format
2961 msgid "Increase delay by %i ms (can be set)"
2962 msgstr ""
2963
2964 #
2965 msgid "Increased voltage"
2966 msgstr "Suurendatud pinge"
2967
2968 #
2969 msgid "Index"
2970 msgstr "Indeks"
2971
2972 #
2973 msgid "India"
2974 msgstr ""
2975
2976 #
2977 msgid "Info"
2978 msgstr "Info"
2979
2980 #
2981 msgid "InfoBar"
2982 msgstr "Inforiba"
2983
2984 #
2985 msgid "Infobar timeout"
2986 msgstr "Inforiba kuvamise aeg"
2987
2988 #
2989 msgid "Information"
2990 msgstr "Info"
2991
2992 #
2993 msgid "Init"
2994 msgstr "Algseaded"
2995
2996 #
2997 msgid "Initial location in new timers"
2998 msgstr "Esialgne asukoht uutes taimerites "
2999
3000 #
3001 msgid "Initialization"
3002 msgstr ""
3003
3004 #
3005 msgid "Initialize"
3006 msgstr "Formaadi"
3007
3008 #
3009 msgid "Initializing Harddisk..."
3010 msgstr "Formaadin kõvaketast..."
3011
3012 #
3013 msgid "Input"
3014 msgstr "Tee valik"
3015
3016 #
3017 msgid "Install"
3018 msgstr "Installin"
3019
3020 #
3021 msgid "Install a new image with a USB stick"
3022 msgstr "Seadista uus image USB pulgalt"
3023
3024 #
3025 msgid "Install a new image with your web browser"
3026 msgstr "Seadista uus image oma veebisirvijaga"
3027
3028 #
3029 msgid "Install extensions."
3030 msgstr "Installi laiendused."
3031
3032 #
3033 msgid "Install local extension"
3034 msgstr "Installi kohalik laiendus"
3035
3036 #
3037 msgid "Install or remove finished."
3038 msgstr "Häälestamine või kustutamine on valmis."
3039
3040 #
3041 msgid "Install settings, skins, software..."
3042 msgstr "Installin tarkvara..."
3043
3044 #
3045 msgid "Installation finished."
3046 msgstr "Käivitus lõppenud!"
3047
3048 #
3049 msgid "Installing"
3050 msgstr "Installin"
3051
3052 #
3053 msgid "Installing Software..."
3054 msgstr "Installin tarkvara..."
3055
3056 #
3057 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
3058 msgstr "Installin vaikimisi satelliitide nimekirja.Palun oota..."
3059
3060 #
3061 msgid "Installing defaults... Please wait..."
3062 msgstr "Installin algseaded.Palun oota..."
3063
3064 #
3065 msgid "Installing package content... Please wait..."
3066 msgstr "Installin pakendi sisu.Palun oodake ..."
3067
3068 #
3069 msgid "Instant Record..."
3070 msgstr "Kohene salvestus"
3071
3072 #
3073 msgid "Instant record location"
3074 msgstr "Kohese salvestuse asukoht"
3075
3076 #
3077 msgid "Integrated Ethernet"
3078 msgstr "Sisemine võrgukaart"
3079
3080 #
3081 msgid "Integrated Wireless"
3082 msgstr "Sisemine WiFi"
3083
3084 #
3085 msgid "Interface: "
3086 msgstr "Liides:"
3087
3088 #
3089 msgid "Intermediate"
3090 msgstr "Keskmine"
3091
3092 #
3093 msgid "Internal Flash"
3094 msgstr "Sisemine flash-mälu"
3095
3096 #
3097 msgid "Invalid Location"
3098 msgstr "Vale asukoht"
3099
3100 #
3101 #, python-format
3102 msgid "Invalid directory selected: %s"
3103 msgstr "Valisid mittetöötava kausta: %s"
3104
3105 #
3106 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 304
3107 msgid "Invalid response from Security service pls restart again"
3108 msgstr ""
3109
3110 #
3111 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 132
3112 msgid "Invalid response from server."
3113 msgstr ""
3114
3115 #
3116 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 177
3117 #, python-format
3118 msgid "Invalid response from server. Please report: %s"
3119 msgstr ""
3120
3121 #
3122 msgid "Invalid selection"
3123 msgstr ""
3124
3125 #
3126 msgid "Inversion"
3127 msgstr "Inversioon"
3128
3129 #
3130 msgid "Ipkg"
3131 msgstr "Ipkg"
3132
3133 #
3134 msgid "Ireland"
3135 msgstr ""
3136
3137 #
3138 msgid "Is this videomode ok?"
3139 msgstr "Kas see videoseadistus on ok?"
3140
3141 #
3142 msgid "Israel"
3143 msgstr ""
3144
3145 #
3146 msgid ""
3147 "It's possible to restrict an AutoTimer to certain Services or Bouquets or to "
3148 "deny specific ones.\n"
3149 "An Event will only match this AutoTimer if it's on a specific and not denied "
3150 "Service (inside a Bouquet).\n"
3151 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
3152 msgstr ""
3153
3154 #
3155 msgid "Italian"
3156 msgstr "Itaalia"
3157
3158 #
3159 msgid "Italy"
3160 msgstr ""
3161
3162 #
3163 msgid "Japan"
3164 msgstr ""
3165
3166 #
3167 msgid "Job View"
3168 msgstr "Töövaade"
3169
3170 #
3171 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
3172 msgid "Just Scale"
3173 msgstr "Alati kogu ekraan"
3174
3175 #
3176 #, python-format
3177 msgid "Key %(Key)s successfully set to %(delay)i ms"
3178 msgstr ""
3179
3180 #
3181 #, python-format
3182 msgid "Key %(key)s (current value: %(value)i ms)"
3183 msgstr ""
3184
3185 #
3186 msgid "Keyboard"
3187 msgstr "Klaviatuur"
3188
3189 #
3190 msgid "Keyboard Map"
3191 msgstr "Klaviatuur"
3192
3193 #
3194 msgid "Keyboard Setup"
3195 msgstr "Klaviatuuri valimine"
3196
3197 #
3198 msgid "Keymap"
3199 msgstr "Klahvide asetus"
3200
3201 #
3202 msgid "LAN Adapter"
3203 msgstr "Kohtvõrgu adapter"
3204
3205 #
3206 msgid "LNB"
3207 msgstr "LNB"
3208
3209 #
3210 msgid "LOF"
3211 msgstr "LOF"
3212
3213 #
3214 msgid "LOF/H"
3215 msgstr "LOF/H"
3216
3217 #
3218 msgid "LOF/L"
3219 msgstr "LOF/L"
3220
3221 #
3222 msgid "Language"
3223 msgstr "Keel"
3224
3225 #
3226 msgid "Language selection"
3227 msgstr "Keele valik"
3228
3229 #
3230 msgid "Last config"
3231 msgstr "Viimane seadistus"
3232
3233 #
3234 msgid "Last speed"
3235 msgstr "Eelmine kiirus"
3236
3237 #
3238 msgid "Latitude"
3239 msgstr "Laiuskraad"
3240
3241 #
3242 msgid "Latvian"
3243 msgstr "Läti"
3244
3245 #
3246 msgid "Leave DVD Player?"
3247 msgstr "Väljun DVD-mängijast?"
3248
3249 #
3250 msgid "Left"
3251 msgstr "Vasak"
3252
3253 #
3254 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
3255 msgid "Letterbox"
3256 msgstr "Letterbox"
3257
3258 #
3259 msgid "Limit east"
3260 msgstr "Ida piir"
3261
3262 #
3263 msgid "Limit west"
3264 msgstr "Lääne piir"
3265
3266 #
3267 msgid "Limited character set for recording filenames"
3268 msgstr "Piiratud märgistik salvestatavatele failinimedele"
3269
3270 #
3271 msgid "Limits off"
3272 msgstr "Piirid pole kasutusel"
3273
3274 #
3275 msgid "Limits on"
3276 msgstr "Piirid kasutusel"
3277
3278 #
3279 msgid "Link Quality:"
3280 msgstr "Lingi kvaliteet:"
3281
3282 #
3283 msgid "Link:"
3284 msgstr "Link:"
3285
3286 #
3287 msgid "Linked titles with a DVD menu"
3288 msgstr "DVD menüüga seotud pealkirjad"
3289
3290 #
3291 msgid "List of Storage Devices"
3292 msgstr "Salvestusseadmete loetelu"
3293
3294 #
3295 msgid "Lithuanian"
3296 msgstr "Leedu"
3297
3298 #
3299 msgid "Load"
3300 msgstr "Laadi"
3301
3302 #
3303 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
3304 msgstr "Lisa filmide pikkused nimekirja"
3305
3306 #
3307 msgid "Load feed on startup:"
3308 msgstr ""
3309
3310 #
3311 msgid "Load movie-length"
3312 msgstr ""
3313
3314 #
3315 msgid "Local Network"
3316 msgstr "Kohalik võrk"
3317
3318 #
3319 msgid "Local share name"
3320 msgstr ""
3321
3322 #
3323 msgid "Location"
3324 msgstr "Salvestuskoht"
3325
3326 #
3327 msgid "Location for instant recordings"
3328 msgstr "Kohese salvestuse asukoht"
3329
3330 #
3331 msgid "Lock:"
3332 msgstr "Lukus:"
3333
3334 #
3335 msgid "Log results to harddisk"
3336 msgstr "Logi tulemused kõvakettale"
3337
3338 #
3339 msgid "Long Keypress"
3340 msgstr "Pikk klahvivajutus"
3341
3342 #
3343 msgid "Longitude"
3344 msgstr "Pikkuskraad"
3345
3346 #
3347 msgid "Lower bound of timespan."
3348 msgstr ""
3349
3350 #
3351 msgid ""
3352 "Lower bound of timespan. Nothing before this time will be matched. Offsets "
3353 "are not taken into account!"
3354 msgstr ""
3355
3356 #
3357 msgid "MMC Card"
3358 msgstr "MMC-kaart"
3359
3360 #
3361 msgid "MORE"
3362 msgstr "VEEL"
3363
3364 #
3365 msgid "Main menu"
3366 msgstr "Peamenüü"
3367
3368 #
3369 msgid "Mainmenu"
3370 msgstr "Peamenüü"
3371
3372 #
3373 msgid "Make this mark an 'in' point"
3374 msgstr "Tee see märk alguspunktiks"
3375
3376 #
3377 msgid "Make this mark an 'out' point"
3378 msgstr "Tee see märk lõpupunktiks"
3379
3380 #
3381 msgid "Make this mark just a mark"
3382 msgstr "Tee see märk lihtsalt märgiks"
3383
3384 #
3385 msgid "Manage extensions"
3386 msgstr "Halda laiendusi"
3387
3388 #
3389 msgid "Manage network shares"
3390 msgstr ""
3391
3392 #
3393 msgid "Manage your network shares..."
3394 msgstr ""
3395
3396 #
3397 msgid "Manage your receiver's software"
3398 msgstr "Uuendab vastuvõtja tarkvara"
3399
3400 #
3401 msgid "Manual Scan"
3402 msgstr "Käsiotsing"
3403
3404 #
3405 msgid "Manual transponder"
3406 msgstr "Käsitsi sisestatud transponder"
3407
3408 #
3409 msgid "Manufacturer"
3410 msgstr "Käsitsi sisestatud transponder"
3411
3412 #
3413 msgid "Margin after record"
3414 msgstr "Salvestise lõppu lisatakse (minutit)"
3415
3416 #
3417 msgid "Margin before record (minutes)"
3418 msgstr "Salvestise algusesse lisatakse (minutit)"
3419
3420 #
3421 #, python-format
3422 msgid "Match Timespan: %02d:%02d - %02d:%02d"
3423 msgstr ""
3424
3425 #
3426 msgid "Match title"
3427 msgstr ""
3428
3429 #
3430 #, python-format
3431 msgid "Match title: %s"
3432 msgstr ""
3433
3434 #
3435 msgid "Max. Bitrate: "
3436 msgstr "Max.Bitikiirus:"
3437
3438 #
3439 msgid "Maximum duration (in m)"
3440 msgstr ""
3441
3442 #
3443 msgid ""
3444 "Maximum event duration to match. If an event is longer than this ammount of "
3445 "time (without offset) it won't be matched."
3446 msgstr ""
3447
3448 #
3449 msgid "Media player"
3450 msgstr "Meediamängija"
3451
3452 #
3453 msgid "MediaPlayer"
3454 msgstr "Meediamängija"
3455
3456 #
3457 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
3458 msgstr "DVD ketas ei ole kirjutatav!"
3459
3460 #
3461 msgid "Medium is not empty!"
3462 msgstr "Ketas ei ole tühi?"
3463
3464 #
3465 msgid "Menu"
3466 msgstr "Menüü"
3467
3468 #
3469 msgid "Message"
3470 msgstr "Teade"
3471
3472 #
3473 msgid "Message..."
3474 msgstr "Teade"
3475
3476 #
3477 msgid "Mexico"
3478 msgstr ""
3479
3480 #
3481 msgid "Mkfs failed"
3482 msgstr "Formaatimine nurjus"
3483
3484 #
3485 msgid "Mode"
3486 msgstr "Režiim"
3487
3488 #
3489 msgid "Model: "
3490 msgstr "Tüüp:"
3491
3492 #
3493 msgid "Modify existing timers"
3494 msgstr ""
3495
3496 #
3497 msgid "Modulation"
3498 msgstr "Modulatsioon"
3499
3500 #
3501 msgid "Modulator"
3502 msgstr "Modulaator"
3503
3504 #
3505 msgid "Mon"
3506 msgstr "E"
3507
3508 #
3509 msgid "Mon-Fri"
3510 msgstr "E-R"
3511
3512 #
3513 msgid "Monday"
3514 msgstr "Esmaspäev"
3515
3516 #
3517 msgid "Monthly"
3518 msgstr ""
3519
3520 #
3521 msgid "More video entries."
3522 msgstr ""
3523
3524 #
3525 msgid "Mosquito noise reduction"
3526 msgstr "Müra tasandus"
3527
3528 #
3529 msgid "Most discussed"
3530 msgstr ""
3531
3532 #
3533 msgid "Most linked"
3534 msgstr ""
3535
3536 #
3537 msgid "Most popular"
3538 msgstr ""
3539
3540 #
3541 msgid "Most recent"
3542 msgstr ""
3543
3544 #
3545 msgid "Most responded"
3546 msgstr ""
3547
3548 #
3549 msgid "Most viewed"
3550 msgstr ""
3551
3552 #
3553 msgid "Mount failed"
3554 msgstr "Ühendamine nurjus"
3555
3556 #
3557 msgid "Mount informations"
3558 msgstr ""
3559
3560 #
3561 msgid "Mount options"
3562 msgstr ""
3563
3564 #
3565 msgid "Mount type"
3566 msgstr ""
3567
3568 #
3569 msgid "MountManager"
3570 msgstr ""
3571
3572 #
3573 msgid ""
3574 "Mounted/\n"
3575 "Unmounted"
3576 msgstr ""
3577
3578 #
3579 msgid "Mountpoints management"
3580 msgstr ""
3581
3582 #
3583 msgid "Mounts editor"
3584 msgstr ""
3585
3586 #
3587 msgid "Mounts management"
3588 msgstr ""
3589
3590 #
3591 msgid "Move Picture in Picture"
3592 msgstr "Liiguta PIP-pilt"
3593
3594 #
3595 msgid "Move east"
3596 msgstr "Liiguta itta"
3597
3598 #
3599 msgid "Move plugin screen"
3600 msgstr ""
3601
3602 #
3603 msgid "Move screen down"
3604 msgstr ""
3605
3606 #
3607 msgid "Move screen to the center of your TV"
3608 msgstr ""
3609
3610 #
3611 msgid "Move screen to the left"
3612 msgstr ""
3613
3614 #
3615 msgid "Move screen to the lower left corner"
3616 msgstr ""
3617
3618 #
3619 msgid "Move screen to the lower right corner"
3620 msgstr ""
3621
3622 #
3623 msgid "Move screen to the middle of the left border"
3624 msgstr ""
3625
3626 #
3627 msgid "Move screen to the middle of the right border"
3628 msgstr ""
3629
3630 #
3631 msgid "Move screen to the right"
3632 msgstr ""
3633
3634 #
3635 msgid "Move screen to the upper left corner"
3636 msgstr ""
3637
3638 #
3639 msgid "Move screen to the upper right corner"
3640 msgstr ""
3641
3642 #
3643 msgid "Move screen up"
3644 msgstr ""
3645
3646 #
3647 msgid "Move west"
3648 msgstr "Liiguta läände"
3649
3650 #
3651 msgid "Movie location"
3652 msgstr "Filmi asukoht"
3653
3654 #
3655 msgid "Movielist menu"
3656 msgstr "Salvestiste menüü"
3657
3658 #
3659 msgid "Multi EPG"
3660 msgstr "Kanalite saatekava"
3661
3662 #
3663 msgid "Multimedia"
3664 msgstr "Mitu satelliiti"
3665
3666 #
3667 msgid "Multiple service support"
3668 msgstr "Mitme programmi tugi"
3669
3670 #
3671 msgid "Multisat"
3672 msgstr "Mitu satelliiti"
3673
3674 #
3675 msgid "Music"
3676 msgstr ""
3677
3678 #
3679 msgid "Mute"
3680 msgstr "Vaikus"
3681
3682 #
3683 msgid "My TubePlayer"
3684 msgstr ""
3685
3686 #
3687 msgid "MyTube Settings"
3688 msgstr ""
3689
3690 #
3691 msgid "MyTubePlayer"
3692 msgstr ""
3693
3694 #
3695 msgid "MyTubePlayer Help"
3696 msgstr ""
3697
3698 #
3699 msgid "MyTubePlayer active video downloads"
3700 msgstr ""
3701
3702 #
3703 msgid "MyTubePlayer settings"
3704 msgstr ""
3705
3706 #
3707 msgid "MyTubeVideoInfoScreen"
3708 msgstr ""
3709
3710 #
3711 msgid "MyTubeVideohelpScreen"
3712 msgstr ""
3713
3714 #
3715 msgid "N/A"
3716 msgstr "Ei ole kasutusel"
3717
3718 #
3719 msgid "NEXT"
3720 msgstr "JÄRGMINE"
3721
3722 #
3723 msgid "NFI Image Flashing"
3724 msgstr ""
3725
3726 #
3727 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
3728 msgstr "NFI tarkvara on fläshitud.Vajuta kollast nuppu taaskäivitamiseks!"
3729
3730 #
3731 msgid "NFS share"
3732 msgstr ""
3733
3734 #
3735 msgid "NOW"
3736 msgstr "PRAEGU"
3737
3738 #
3739 msgid "NTSC"
3740 msgstr "NTSC"
3741
3742 #
3743 msgid "Name"
3744 msgstr "Nimi"
3745
3746 #
3747 msgid "Nameserver"
3748 msgstr "Nimeserver"
3749
3750 #
3751 #, python-format
3752 msgid "Nameserver %d"
3753 msgstr "Nimeserver %d"
3754
3755 #
3756 msgid "Nameserver Setup"
3757 msgstr "Nimeserveri seaded"
3758
3759 #
3760 msgid "Nameserver settings"
3761 msgstr "Nimeserveri seaded"
3762
3763 #
3764 msgid "Netmask"
3765 msgstr "Netmask"
3766
3767 #
3768 msgid "Network"
3769 msgstr "Võrk:"
3770
3771 #
3772 msgid "Network Configuration..."
3773 msgstr "Võrgu häälestamine"
3774
3775 #
3776 msgid "Network Mount"
3777 msgstr "Võrgu külgehaakimine"
3778
3779 #
3780 msgid "Network SSID"
3781 msgstr "Võrgu SSID"
3782
3783 #
3784 msgid "Network Setup"
3785 msgstr "Võrgu häälestamine"
3786
3787 #
3788 msgid "Network Wizard"
3789 msgstr "Võrgu häälestus"
3790
3791 #
3792 msgid "Network scan"
3793 msgstr "Võrguotsing"
3794
3795 #
3796 msgid "Network setup"
3797 msgstr "Võrgu häälestamine"
3798
3799 #
3800 msgid "Network test"
3801 msgstr "Võrgu ühenduse test"
3802
3803 #
3804 msgid "Network test..."
3805 msgstr "Võrgu ühenduse test"
3806
3807 #
3808 msgid "Network:"
3809 msgstr "Võrk:"
3810
3811 #
3812 msgid "NetworkBrowser"
3813 msgstr ""
3814
3815 #
3816 msgid "NetworkWizard"
3817 msgstr "Võrguhäälestus "
3818
3819 #
3820 msgid "Never"
3821 msgstr ""
3822
3823 #
3824 msgid "New"
3825 msgstr "Uus"
3826
3827 #
3828 msgid "New Zealand"
3829 msgstr ""
3830
3831 #
3832 msgid "New pin"
3833 msgstr "Uus kood"
3834
3835 #
3836 msgid "New version:"
3837 msgstr "Uus versioon:"
3838
3839 #
3840 msgid "News & Politics"
3841 msgstr ""
3842
3843 #
3844 msgid "Next"
3845 msgstr "Järgmine"
3846
3847 #
3848 msgid "No"
3849 msgstr "Ei"
3850
3851 #
3852 msgid "No (supported) DVDROM found!"
3853 msgstr "Leitud mitte toetatud DVDROM!"
3854
3855 #
3856 msgid "No Connection"
3857 msgstr "Pole ühendust"
3858
3859 #
3860 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
3861 msgstr ""
3862 "Kõvaketast ei leitud või seda pole\n"
3863 "formaaditud."
3864
3865 #
3866 msgid "No Networks found"
3867 msgstr "Võrgu külgehaakimine"
3868
3869 #
3870 msgid "No backup needed"
3871 msgstr "Varukoopiat ei vajata"
3872
3873 #
3874 msgid ""
3875 "No data on transponder!\n"
3876 "(Timeout reading PAT)"
3877 msgstr ""
3878 "Pole andmeid transponderil!\n"
3879 "(Timeout PAT lugemisel)"
3880
3881 #
3882 msgid "No description available."
3883 msgstr "Kirjeldust ei ole."
3884
3885 #
3886 msgid "No details for this image file"
3887 msgstr "Pole täpsemat informatsiooni sellele tarkvarale"
3888
3889 #
3890 msgid "No displayable files on this medium found!"
3891 msgstr "Sellel meedial pole kuvatavaid faile!"
3892
3893 #
3894 msgid "No event info found, recording indefinitely."
3895 msgstr "Saatel pole teada lõppaeg. Salvestatakse pidevalt."
3896
3897 #
3898 msgid ""
3899 "No fast winding possible yet.. but you can use the number buttons to skip "
3900 "forward/backward!"
3901 msgstr ""
3902 "Kiire kerimine pole veel võimalik, aga saad kasutad numbrinuppe edasi/tagasi "
3903 "hüppamiseks "
3904
3905 #
3906 msgid "No free tuner!"
3907 msgstr "Pole vaba tüünerit!"
3908
3909 #
3910 msgid "No network connection available."
3911 msgstr "Võrgu ühendust pole saadaval."
3912
3913 #
3914 msgid "No network devices found!"
3915 msgstr ""
3916
3917 #
3918 msgid "No networks found"
3919 msgstr "Võrke ei leidnud"
3920
3921 #
3922 msgid ""
3923 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
3924 msgstr "Programme pole uuendatud. Kontrolli võrgu seadeid ja proovi uuesti."
3925
3926 #
3927 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
3928 msgstr "TV ei näita pilti? Vajuta EXIT ja proovi uuesti."
3929
3930 #
3931 msgid "No playable video found! Stop playing this movie?"
3932 msgstr ""
3933
3934 #
3935 msgid "No positioner capable frontend found."
3936 msgstr "Ei leitud positsioneeri toetavat tüünerit"
3937
3938 #
3939 msgid "No satellite frontend found!!"
3940 msgstr "Ei leitud satelliidi tüünerit!!!"
3941
3942 #
3943 msgid "No tags are set on these movies."
3944 msgstr "Salvestisele pole märksõnu määratud"
3945
3946 #
3947 msgid "No to all"
3948 msgstr "EI kõigile"
3949
3950 #
3951 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
3952 msgstr "Ükski tüüner pole seadistatud DISEqC-positsioneeri kasutama"
3953
3954 #
3955 msgid ""
3956 "No tuner is enabled!\n"
3957 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
3958 msgstr ""
3959 "Tüüner määramata!\n"
3960 "Määra tüüner enne kanaliotsingu alustamist."
3961
3962 #
3963 msgid "No useable USB stick found"
3964 msgstr "Ei leidnud kasutuskõlblikut USB-e pulka"
3965
3966 #
3967 msgid ""
3968 "No valid service PIN found!\n"
3969 "Do you like to change the service PIN now?\n"
3970 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
3971 msgstr ""
3972 "Lapseluku koodi ei leitud!\n"
3973 "Kas soovid määrata koodi?\n"
3974 "Kui vastad 'Ei', kanalit ei kaitsta koodiga."
3975
3976 #
3977 msgid ""
3978 "No valid setup PIN found!\n"
3979 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
3980 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
3981 msgstr ""
3982 "Lapseluku koodi ei leitud!\n"
3983 "Kas soovid määrata koodi?\n"
3984 "Kui vastad 'Ei', kanalit ei kaitsta koodiga."
3985
3986 #
3987 msgid "No videos to display"
3988 msgstr ""
3989
3990 #
3991 msgid "No wireless networks found! Please refresh."
3992 msgstr "Ei leidnud WiFi võrke! Palun värskenda."
3993
3994 #
3995 msgid ""
3996 "No working local network adapter found.\n"
3997 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
3998 "configured correctly."
3999 msgstr ""
4000 "Ei leidnud töötavat kohaliku võrguadapterit.\n"
4001 "Palun kontrolli kas võrgukaabel on ühendatud ja kas võrk on seadistatud "
4002 "õigesti."
4003
4004 #
4005 msgid ""
4006 "No working wireless network adapter found.\n"
4007 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
4008 "network is configured correctly."
4009 msgstr ""
4010 "Ei leidnud töötavat WiFi seadet.\n"
4011 "Palun kontrolli, kas seadmega ühilduv WLAN USB pulk on ühendatud ja kas võrk "
4012 "on seadistatud õigesti."
4013
4014 #
4015 msgid ""
4016 "No working wireless network interface found.\n"
4017 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
4018 "your local network interface."
4019 msgstr ""
4020 "Ei leidnud töötavat WiFi seadet.\n"
4021 " Palun kontrolli, kas tüüneriga ühilduv seade on ühendatud ja kas kohalik "
4022 "võrk töötab."
4023
4024 #
4025 msgid "No, but play video again"
4026 msgstr ""
4027
4028 #
4029 msgid "No, but restart from begin"
4030 msgstr "Ei, alusta uuesti algusest"
4031
4032 #
4033 msgid "No, but switch to video entries."
4034 msgstr ""
4035
4036 #
4037 msgid "No, but switch to video search."
4038 msgstr ""
4039
4040 #
4041 msgid "No, do nothing."
4042 msgstr "Ei, ära tee midagi."
4043
4044 #
4045 msgid "No, just start my dreambox"
4046 msgstr "Ei, käivita minu vastuvõtja"
4047
4048 #
4049 msgid "No, not now"
4050 msgstr "Ei, mitte nüüd"
4051
4052 #
4053 msgid "No, remove them."
4054 msgstr ""
4055
4056 #
4057 msgid "No, scan later manually"
4058 msgstr "Ei, kanalid otsitakse hiljem käsitsi"
4059
4060 #
4061 msgid "No, send them never"
4062 msgstr "Ei, ära saada kunagi"
4063
4064 #
4065 msgid "None"
4066 msgstr "Pole"
4067
4068 #
4069 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
4070 msgid "Nonlinear"
4071 msgstr "Ebalineaarne"
4072
4073 #
4074 msgid "Nonprofits & Activism"
4075 msgstr ""
4076
4077 #
4078 msgid "North"
4079 msgstr "Põhi"
4080
4081 #
4082 msgid "Norwegian"
4083 msgstr "Norra"
4084
4085 #
4086 #, python-format
4087 msgid ""
4088 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
4089 "required, %d MB available)"
4090 msgstr ""
4091 "Kõvakettal pole piisavalt ruumi.Kustuta ebavajalik ja proovi uuesti. (%d MB "
4092 "vaja, %d MB vaba)"
4093
4094 #
4095 msgid "Not fetching feed entries"
4096 msgstr ""
4097
4098 #
4099 msgid ""
4100 "Nothing to scan!\n"
4101 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
4102 msgstr ""
4103 "Pole midagi otsida!\n"
4104 "Määra tüüneri seaded enne kanalite otsingu alustamist."
4105
4106 #
4107 msgid "Now Playing"
4108 msgstr "Taasesitus käib"
4109
4110 #
4111 msgid ""
4112 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
4113 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
4114 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
4115 msgstr ""
4116 "Nüüd suurenda kontrastsuse seadmise abil pildi tausta heledust nii palju kui "
4117 "võimalik, aga veendu, et sa näed siiski erinevust kahe kõige heledama "
4118 "varjundi vahel. Kui see on tehtud, vajuta OK."
4119
4120 #
4121 msgid "Number of scheduled recordings left."
4122 msgstr ""
4123
4124 #
4125 msgid "OK"
4126 msgstr "OK"
4127
4128 #
4129 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
4130 msgstr "OK, õpeta uuendamisel"
4131
4132 #
4133 msgid "OK, remove another extensions"
4134 msgstr "OK, eemalda teised laiendused"
4135
4136 #
4137 msgid "OK, remove some extensions"
4138 msgstr "OK, eemalda mõned laiendused"
4139
4140 #
4141 msgid "OSD Settings"
4142 msgstr "Ekraaninäidu seaded"
4143
4144 #
4145 msgid "OSD visibility"
4146 msgstr "OSD nähtavus"
4147
4148 #
4149 msgid "Off"
4150 msgstr "Väljas"
4151
4152 #
4153 msgid "Offset after recording (in m)"
4154 msgstr ""
4155
4156 #
4157 msgid "Offset before recording (in m)"
4158 msgstr ""
4159
4160 #
4161 msgid "On"
4162 msgstr "Sees"
4163
4164 #
4165 msgid "On any service"
4166 msgstr ""
4167
4168 #
4169 msgid "On same service"
4170 msgstr ""
4171
4172 #
4173 msgid "One"
4174 msgstr "Üks"
4175
4176 #
4177 msgid "Only AutoTimers created during this session"
4178 msgstr ""
4179
4180 #
4181 msgid "Only Free scan"
4182 msgstr "Ainult vabade otsimine"
4183
4184 #
4185 msgid "Only extensions."
4186 msgstr "Ainult laiendused"
4187
4188 #
4189 msgid "Only match during timespan"
4190 msgstr ""
4191
4192 #
4193 #, python-format
4194 msgid "Only on Service: %s"
4195 msgstr ""
4196
4197 #
4198 msgid "Open Context Menu"
4199 msgstr ""
4200
4201 #
4202 msgid "Open plugin menu"
4203 msgstr ""
4204
4205 #
4206 msgid "Optionally enter your name if you want to."
4207 msgstr "Kui soovite, sisestage oma nimi."
4208
4209 #
4210 msgid "Orbital Position"
4211 msgstr "Orbitaalpositsioon"
4212
4213 #
4214 msgid "Outer Bound (+/-)"
4215 msgstr ""
4216
4217 #
4218 msgid "Override found with alternative service"
4219 msgstr ""
4220
4221 #
4222 msgid "PAL"
4223 msgstr "PAL"
4224
4225 #
4226 msgid "PIDs"
4227 msgstr "PIDs"
4228
4229 #
4230 msgid "Package list update"
4231 msgstr "Pakettide nimekirja uuendus"
4232
4233 #
4234 msgid "Package removal failed.\n"
4235 msgstr "Laienduse eemaldamine nurjus.\n"
4236
4237 #
4238 msgid "Package removed successfully.\n"
4239 msgstr "Laiendus eemaldatud.\n"
4240
4241 #
4242 msgid "Packet management"
4243 msgstr "Pakkide haldamine"
4244
4245 #
4246 msgid "Packet manager"
4247 msgstr "Paketi haldur"
4248
4249 #
4250 msgid "Page"
4251 msgstr "Lehekülg"
4252
4253 #
4254 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
4255 msgid "Pan&Scan"
4256 msgstr "Pan&Scan"
4257
4258 #
4259 msgid "Parent Directory"
4260 msgstr "Ülemkataloog"
4261
4262 #
4263 msgid "Parental control"
4264 msgstr "Lapselukk"
4265
4266 #
4267 msgid "Parental control services Editor"
4268 msgstr "Lapseluku kanali muutmine"
4269
4270 #
4271 msgid "Parental control setup"
4272 msgstr "Lapseluku seaded"
4273
4274 #
4275 msgid "Parental control type"
4276 msgstr "Lapseluku tüüp"
4277
4278 #
4279 msgid "Password"
4280 msgstr "Salasõna"
4281
4282 #
4283 msgid "Pause movie at end"
4284 msgstr "Pane film lõpus seisma"
4285
4286 #
4287 msgid "People & Blogs"
4288 msgstr ""
4289
4290 #
4291 msgid "Pets & Animals"
4292 msgstr ""
4293
4294 #
4295 msgid "Phone number"
4296 msgstr "Telefoni number"
4297
4298 #
4299 msgid "PiPSetup"
4300 msgstr "PiP-pildi seaded"
4301
4302 #
4303 msgid "PicturePlayer"
4304 msgstr "PildiMängija"
4305
4306 #
4307 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
4308 msgid "Pillarbox"
4309 msgstr "Pillarbox"
4310
4311 #
4312 msgid "Pilot"
4313 msgstr "Pilot"
4314
4315 #
4316 msgid "Pin code needed"
4317 msgstr "Kood on vajalik"
4318
4319 #
4320 msgid "Play"
4321 msgstr "Taasesita"
4322
4323 #
4324 msgid "Play Audio-CD..."
4325 msgstr "Mängi Audio-CD"
4326
4327 #
4328 msgid "Play DVD"
4329 msgstr "Taasesita"
4330
4331 #
4332 msgid "Play Music..."
4333 msgstr "Mängi Audio-CD"
4334
4335 #
4336 msgid "Play YouTube movies"
4337 msgstr ""
4338
4339 #
4340 msgid "Play next video"
4341 msgstr ""
4342
4343 #
4344 msgid "Play recorded movies..."
4345 msgstr "Näita salvestisi"
4346
4347 #
4348 msgid "Play video again"
4349 msgstr ""
4350
4351 #
4352 msgid "Please Reboot"
4353 msgstr "Palun tee algkäivitus"
4354
4355 #
4356 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
4357 msgstr "Vali seade mida otsitakse"
4358
4359 #
4360 msgid "Please add titles to the compilation."
4361 msgstr ""
4362
4363 #
4364 msgid "Please change recording endtime"
4365 msgstr "Muuda salvestamise lõpuaega"
4366
4367 #
4368 msgid "Please check your network settings!"
4369 msgstr "Palun kontrolli oma võrguseadeid!"
4370
4371 #
4372 msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
4373 msgstr "Palun vali allalaetav .NFI tarkvara fail serverist"
4374
4375 #
4376 msgid "Please choose an extension..."
4377 msgstr "Vali laiendus"
4378
4379 #
4380 msgid "Please choose he package..."
4381 msgstr "Palun vali ta paketi"
4382
4383 #
4384 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
4385 msgstr "Palun vali installimiseks vaikimisi kanalite nimekiri"
4386
4387 #
4388 msgid ""
4389 "Please configure or verify your Nameservers by filling out the required "
4390 "values.\n"
4391 "When you are ready press OK to continue."
4392 msgstr ""
4393 "Palun kontrolli ja täida nimeserveri nõutavad väljad.\n"
4394 "Kui olete valmis, vajutage OK jätkamiseks"
4395
4396 #
4397 msgid ""
4398 "Please configure your internet connection by filling out the required "
4399 "values.\n"
4400 "When you are ready press OK to continue."
4401 msgstr ""
4402 "Palun täitke interneti ühenduse seadistamiseks nõutavad väljad.\n"
4403 "Kui olete valmis, vajutage jätkamiseks OK"
4404
4405 #
4406 msgid ""
4407 "Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the "
4408 "target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
4409 msgstr ""
4410 "Palun ühenda lahti kõik USB seadmed vastuvõtjal ja ühenda (uuesti) nüüd USB "
4411 "pulk (min suurus 64mb) !  "
4412
4413 #
4414 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
4415 msgstr "Palun ära muuda midagi seni, kuni oled kindel selles, mida teed!"
4416
4417 #
4418 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
4419 msgstr "Sisesta uue nimekirja nimi"
4420
4421 #
4422 msgid "Please enter a name for the new marker"
4423 msgstr "Sisesta uue markeri nimi"
4424
4425 #
4426 msgid "Please enter a new filename"
4427 msgstr "Sisesta uus faili nimi"
4428
4429 #
4430 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
4431 msgstr "Sisesta faili nimi (tühi = tänane kuupäev)"
4432
4433 #
4434 msgid "Please enter name of the new directory"
4435 msgstr "Palun sisesta uue kausta nimi"
4436
4437 #
4438 msgid "Please enter the correct pin code"
4439 msgstr "Sisesta õige kood"
4440
4441 #
4442 msgid "Please enter the old pin code"
4443 msgstr "Sisesta vana kood"
4444
4445 #
4446 msgid "Please enter your email address here:"
4447 msgstr "Palun sisesta oma emaili aadress siia:"
4448
4449 #
4450 msgid "Please enter your name here (optional):"
4451 msgstr "Palun sisesta oma nimi siia (soovi korral):"
4452
4453 #
4454 msgid "Please enter your search term."
4455 msgstr ""
4456
4457 #
4458 msgid "Please follow the instructions on the TV"
4459 msgstr "Jälgi ekraanil olevaid juhiseid"
4460
4461 #
4462 msgid ""
4463 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
4464 "therefore the default directory is being used instead."
4465 msgstr ""
4466 "Eelnevalt valitud meedia ei ole kättesaadav ja selle asemel kasutatakse "
4467 "vaikimisi määratud kataloogi"
4468
4469 #
4470 msgid "Please press OK to continue."
4471 msgstr "Vajuta OK jätkamiseks."
4472
4473 #
4474 msgid "Please press OK!"
4475 msgstr "Vajuta OK!"
4476
4477 #
4478 msgid "Please provide a Text to match"
4479 msgstr ""
4480
4481 #
4482 msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
4483 msgstr "Palun vali .NFI tarkvara fail meediumile"
4484
4485 #
4486 msgid "Please select a playlist to delete..."
4487 msgstr "Vali kustutatav esitusloend"
4488
4489 #
4490 msgid "Please select a playlist..."
4491 msgstr "Vali esitusloend"
4492
4493 #
4494 msgid "Please select a standard feed or try searching for videos."
4495 msgstr ""
4496
4497 #
4498 msgid "Please select a subservice to record..."
4499 msgstr "Palun vali alamteenus salvestamiseks"
4500
4501 #
4502 msgid "Please select a subservice..."
4503 msgstr "Vali alamteenus"
4504
4505 #
4506 msgid "Please select an extension to remove."
4507 msgstr "Vali laiendus eemaldamiseks."
4508
4509 #
4510 msgid "Please select an option below."
4511 msgstr "Palun vali mõni järgmistest valikutest"
4512
4513 #
4514 msgid "Please select medium to use as backup location"
4515 msgstr "Vali asukoht varukoopiale"
4516
4517 #
4518 msgid "Please select tag to filter..."
4519 msgstr "Vali otsingusõna"
4520
4521 #
4522 msgid "Please select target directory or medium"
4523 msgstr "Palun vali sihtkaust või meedia"
4524
4525 #
4526 msgid "Please select the movie path..."
4527 msgstr "Vali salvestise kataloog"
4528
4529 #
4530 msgid ""
4531 "Please select the network interface that you want to use for your internet "
4532 "connection.\n"
4533 "\n"
4534 "Please press OK to continue."
4535 msgstr ""
4536 "Palun valige võrgu liides, mida Te soovite kasutada interneti ühenduseks.\n"
4537 "\n"
4538 "Vajutage OK jätkamiseks."
4539
4540 #
4541 msgid ""
4542 "Please select the wireless network that you want to connect to.\n"
4543 "\n"
4544 "Please press OK to continue."
4545 msgstr ""
4546 "Palun valige WiFi võrk ühenduseks.\n"
4547 "\n"
4548 "Jätkamiseks vajutage OK"
4549
4550 #
4551 msgid "Please set up tuner B"
4552 msgstr "Määra tüüneri B seaded:"
4553
4554 #
4555 msgid "Please set up tuner C"
4556 msgstr "Määra tüüneri C seaded:"
4557
4558 #
4559 msgid "Please set up tuner D"
4560 msgstr "Määra tüüneri D seaded:"
4561
4562 #
4563 msgid ""
4564 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
4565 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
4566 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
4567 msgstr ""
4568 "Liiguta PiP-pilti noolenuppudega.\n"
4569 "Muuda akna suurust Bouquet +/- nuppudega.\n"
4570 "Tagasi TV-moodi OK-nupuga või lõpeta liigutamine EXIT-nupuga."
4571
4572 #
4573 msgid ""
4574 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
4575 "the OK button."
4576 msgstr ""
4577 "Palun kasuta UP ja DOWN nuppe oma keele valimiseks.Keele valimiseks vajuta "
4578 "OK."
4579
4580 #
4581 #, fuzzy
4582 msgid "Please wait (Step 2)"
4583 msgstr "Oota"
4584
4585 #
4586 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
4587 msgstr "Palun oota kuni võrguseadistus aktiveeritakse..."
4588
4589 #
4590 msgid "Please wait for activation of your network mount..."
4591 msgstr ""
4592
4593 #
4594 msgid "Please wait while removing selected package..."
4595 msgstr "Palun oota, kuni eemaldan valitud laiendust"
4596
4597 #
4598 msgid "Please wait while removing your network mount..."
4599 msgstr ""
4600
4601 #
4602 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
4603 msgstr "pilti laetakse. Oota..."
4604
4605 #
4606 msgid "Please wait while searching for removable packages..."
4607 msgstr "Palun oota, kuni otsin eemaldatavaid laiendusi"
4608
4609 #
4610 msgid "Please wait while updating your network mount..."
4611 msgstr ""
4612
4613 #
4614 msgid "Please wait while we configure your network..."
4615 msgstr "Palun oota kuni seadistan võrgu..."
4616
4617 #
4618 msgid "Please wait while we prepare your network interfaces..."
4619 msgstr "Palun oota, käivitame võrguliidest..."
4620
4621 #
4622 msgid "Please wait while we test your network..."
4623 msgstr "Palun oota, testin võrku"
4624
4625 #
4626 msgid "Please wait while your network is restarting..."
4627 msgstr "Palun oota kuni võrk taaskäivitub..."
4628
4629 #
4630 msgid "Please wait..."
4631 msgstr "Oota"
4632
4633 #
4634 msgid "Please wait... Loading list..."
4635 msgstr "Oota.Sisu laetakse..."
4636
4637 #
4638 msgid "Plugin browser"
4639 msgstr "Laienduste sirvija"
4640
4641 #
4642 msgid "Plugin manager activity information"
4643 msgstr "Laienduste halduri tegevuse teave"
4644
4645 #
4646 msgid "Plugin manager help"
4647 msgstr "Laienduste halduri abi"
4648
4649 #
4650 #, python-format
4651 msgid "Plugin: %(plugin)s , Version: %(version)s"
4652 msgstr ""
4653
4654 #
4655 msgid "Plugins"
4656 msgstr "Laiendused"
4657
4658 #
4659 msgid "Poland"
4660 msgstr ""
4661
4662 #
4663 msgid "Polarity"
4664 msgstr "Polaarsus"
4665
4666 #
4667 msgid "Polarization"
4668 msgstr "Polarisatsioon"
4669
4670 #
4671 msgid "Polish"
4672 msgstr "Poola"
4673
4674 #
4675 msgid "Poll Interval (in h)"
4676 msgstr ""
4677
4678 #
4679 msgid "Poll automatically"
4680 msgstr ""
4681
4682 #
4683 msgid "Port A"
4684 msgstr "Port A"
4685
4686 #
4687 msgid "Port B"
4688 msgstr "Port B"
4689
4690 #
4691 msgid "Port C"
4692 msgstr "Port C"
4693
4694 #
4695 msgid "Port D"
4696 msgstr "Port D"
4697
4698 #
4699 msgid "Portuguese"
4700 msgstr "Portugali"
4701
4702 #
4703 msgid "Positioner"
4704 msgstr "Positsioneer"
4705
4706 #
4707 msgid "Positioner fine movement"
4708 msgstr "Positsioneeri täppisliigutamine"
4709
4710 #
4711 msgid "Positioner movement"
4712 msgstr "Positsioneeri liigutamine"
4713
4714 #
4715 msgid "Positioner setup"
4716 msgstr "Positsioneeri seadistus"
4717
4718 #
4719 msgid "Positioner storage"
4720 msgstr "Positsioneeri mälu"
4721
4722 #
4723 msgid ""
4724 "Power state to change to after recordings. Select \"standard\" to not change "
4725 "the default behavior of enigma2 or values changed by yourself."
4726 msgstr ""
4727
4728 #
4729 msgid "Power threshold in mA"
4730 msgstr "Tuvastusvool mA"
4731
4732 #
4733 msgid "Predefined transponder"
4734 msgstr "Eelmääratud transponder"
4735
4736 #
4737 msgid "Preparing... Please wait"
4738 msgstr "Ettevalmistus.Oota"
4739
4740 #
4741 msgid "Press OK on your remote control to continue."
4742 msgstr "Jätkamiseks vajuta OK"
4743
4744 #
4745 msgid "Press OK to activate the selected skin."
4746 msgstr "Vajuta OK uue välimuse aktiveerimiseks"
4747
4748 #
4749 msgid "Press OK to activate the settings."
4750 msgstr "Seadete aktiveerimiseks vajuta OK."
4751
4752 #
4753 msgid "Press OK to collapse this host"
4754 msgstr ""
4755
4756 #
4757 msgid "Press OK to edit selected settings."
4758 msgstr ""
4759
4760 #
4761 msgid "Press OK to edit the settings."
4762 msgstr "Sätete muutmiseks vajuta OK"
4763
4764 #
4765 msgid "Press OK to expand this host"
4766 msgstr ""
4767
4768 #
4769 #, python-format
4770 msgid "Press OK to get further details for %s"
4771 msgstr "Vajuta OK %s seadete muutmiseks"
4772
4773 #
4774 msgid "Press OK to mount this share!"
4775 msgstr ""
4776
4777 #
4778 msgid "Press OK to mount!"
4779 msgstr ""
4780
4781 #
4782 msgid "Press OK to save settings."
4783 msgstr ""
4784
4785 #
4786 msgid "Press OK to scan"
4787 msgstr "Otsingu alustamiseks vajuta OK"
4788
4789 #
4790 msgid "Press OK to select a Provider."
4791 msgstr "Levitaja valimiseks vajuta OK."
4792
4793 #
4794 msgid "Press OK to select."
4795 msgstr ""
4796
4797 #
4798 msgid "Press OK to select/deselect a CAId."
4799 msgstr "Vajuta OK valik/valik maha CAId."
4800
4801 #
4802 msgid "Press OK to start the scan"
4803 msgstr "Otsingu alustamiseks vajuta OK"
4804
4805 #
4806 msgid "Press OK to toggle the selection."
4807 msgstr "Valiku valimiseks vajutage OK"
4808
4809 #
4810 msgid "Press OK to view full changelog"
4811 msgstr "Vajuta OK kogu muutuste logi vaatamiseks"
4812
4813 #
4814 msgid "Press yellow to set this interface as default interface."
4815 msgstr "Vajutage kollast nuppu, valimaks see liides vaikimisi liideseks."
4816
4817 #
4818 msgid "Prev"
4819 msgstr "Eelmine"
4820
4821 #
4822 msgid "Preview"
4823 msgstr ""
4824
4825 #
4826 msgid "Preview AutoTimer"
4827 msgstr ""
4828
4829 #
4830 msgid "Preview menu"
4831 msgstr "Eelvaate menüü"
4832
4833 #
4834 msgid "Primary DNS"
4835 msgstr "Primaarne DNS"
4836
4837 #
4838 msgid "Priority"
4839 msgstr "Polaarsus"
4840
4841 #
4842 msgid "Process"
4843 msgstr "Toiming"
4844
4845 #
4846 msgid "Properties of current title"
4847 msgstr "Muuda seda pealkirja"
4848
4849 #
4850 msgid "Protect services"
4851 msgstr "Kanalite kaitse"
4852
4853 #
4854 msgid "Protect setup"
4855 msgstr "Kaitse sätted"
4856
4857 #
4858 msgid "Provider"
4859 msgstr "Levitaja"
4860
4861 #
4862 msgid "Provider to scan"
4863 msgstr "Levitaja otsinguks"
4864
4865 #
4866 msgid "Providers"
4867 msgstr "Levitajad"
4868
4869 #
4870 msgid "Published"
4871 msgstr ""
4872
4873 #
4874 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
4875 msgstr "Pythoni programm /tmp/mmi.socket jaoks"
4876
4877 #
4878 msgid "Quick"
4879 msgstr "Kiire kanalivalik"
4880
4881 #
4882 msgid "Quickzap"
4883 msgstr "Kiire kanalivalik"
4884
4885 #
4886 msgid "RC Menu"
4887 msgstr "Puldi menüü"
4888
4889 #
4890 msgid "RF output"
4891 msgstr "RF-väljund"
4892
4893 #
4894 msgid "RGB"
4895 msgstr "RGB"
4896
4897 #
4898 msgid "Radio"
4899 msgstr "Raadio"
4900
4901 #
4902 msgid "Ram Disk"
4903 msgstr "RAM-ketas"
4904
4905 #
4906 msgid "Random"
4907 msgstr "Raadio"
4908
4909 #
4910 msgid "Rating"
4911 msgstr ""
4912
4913 #
4914 msgid "Ratings: "
4915 msgstr ""
4916
4917 #
4918 msgid "Really close without saving settings?"
4919 msgstr "Kas soovid seadeid salvestamata väljuda?"
4920
4921 #
4922 msgid "Really delete done timers?"
4923 msgstr "Kustutame möödunud taimerid?"
4924
4925 #
4926 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
4927 msgstr "Väljuda alamteenuste valikust?"
4928
4929 #
4930 msgid "Really quit MyTube Player?"
4931 msgstr ""
4932
4933 #
4934 msgid "Really reboot now?"
4935 msgstr "Teeme taaskäivituse?"
4936
4937 #
4938 msgid "Really restart now?"
4939 msgstr "Teeme taaskäivituse kohe?"
4940
4941 #
4942 msgid "Really shutdown now?"
4943 msgstr "Lülitame välja?"
4944
4945 #
4946 msgid "Reboot"
4947 msgstr "Taaskäivitus"
4948
4949 #
4950 msgid "Recently featured"
4951 msgstr ""
4952
4953 #
4954 msgid "Reception Settings"
4955 msgstr "Vastuvõtu seaded"
4956
4957 #
4958 msgid "Record"
4959 msgstr "Salvesta"
4960
4961 #
4962 msgid "Record a maximum of x times"
4963 msgstr ""
4964
4965 #
4966 msgid "Record on"
4967 msgstr ""
4968
4969 #
4970 #, python-format
4971 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
4972 msgstr "Salvestusaeg on piiratud teise taimeri %s tõttu"
4973
4974 #
4975 msgid "Recorded files..."
4976 msgstr "Salvestised"
4977
4978 #
4979 msgid "Recording"
4980 msgstr "Salvestab"
4981
4982 #
4983 msgid "Recording paths"
4984 msgstr ""
4985
4986 #
4987 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
4988 msgstr "Salvestus(ed) on käimas või käivituvad peatselt!"
4989
4990 #
4991 msgid "Recordings"
4992 msgstr "Salvestab"
4993
4994 #
4995 msgid "Recordings always have priority"
4996 msgstr "Salvestused omavad alati eelist"
4997
4998 #
4999 msgid "Reenter new pin"
5000 msgstr "Korda koodi"
5001
5002 #
5003 msgid "Refresh Rate"
5004 msgstr "Värskendussagedus"
5005
5006 #
5007 msgid "Refresh rate selection."
5008 msgstr "Värskendussageduse valik"
5009
5010 #
5011 msgid "Related video entries."
5012 msgstr ""
5013
5014 #
5015 msgid "Relevance"
5016 msgstr ""
5017
5018 #
5019 msgid "Reload"
5020 msgstr "Salvesta"
5021
5022 #
5023 msgid "Reload Black-/Whitelists"
5024 msgstr ""
5025
5026 #
5027 msgid "Remember service pin"
5028 msgstr ""
5029
5030 #
5031 msgid "Remember service pin cancel"
5032 msgstr ""
5033
5034 #
5035 msgid "Remove"
5036 msgstr "Eemalda pealkiri"
5037
5038 #
5039 msgid "Remove Bookmark"
5040 msgstr "Eemalda tähis"
5041
5042 #
5043 msgid "Remove Plugins"
5044 msgstr "Kustuta laiendus"
5045
5046 #
5047 msgid "Remove a mark"
5048 msgstr "Kustuta märk"
5049
5050 #
5051 msgid "Remove currently selected title"
5052 msgstr "Eemalda valitud pealkiri"
5053
5054 #
5055 msgid "Remove failed."
5056 msgstr "Eemaldamine nurjus."
5057
5058 #
5059 msgid "Remove finished."
5060 msgstr "Kustuta laiendus."
5061
5062 #
5063 msgid "Remove plugins"
5064 msgstr "Kustuta laiendus"
5065
5066 #
5067 msgid "Remove selected AutoTimer"
5068 msgstr ""
5069
5070 #
5071 msgid "Remove the broken .NFI file?"
5072 msgstr "Eemaldan vigase .NFI tarkvara faili?"
5073
5074 #
5075 msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
5076 msgstr "Eemaldan pooliku .NFI tarkvara?"
5077
5078 #
5079 msgid "Remove timer"
5080 msgstr "Eemalda pealkiri"
5081
5082 #
5083 msgid "Remove title"
5084 msgstr "Eemalda pealkiri"
5085
5086 #
5087 msgid "Removed successfully."
5088 msgstr "Eemaldatud"
5089
5090 #
5091 msgid "Removing"
5092 msgstr "Salvestab"
5093
5094 #
5095 #, python-format
5096 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
5097 msgstr "Kataloogi eemaldamine %s nurjus. (Ei ole tühi?)"
5098
5099 #
5100 msgid "Rename"
5101 msgstr "Muuda nimi"
5102
5103 #
5104 msgid "Rename crashlogs"
5105 msgstr "Vealogi ümbernimetamine"
5106
5107 #
5108 msgid "Repeat"
5109 msgstr "Korda"
5110
5111 #
5112 msgid "Repeat Type"
5113 msgstr "Kordamise liik"
5114
5115 #
5116 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
5117 msgstr "Korduv timer salvestab. Mida soovid teha?"
5118
5119 #
5120 msgid "Repeats"
5121 msgstr "Kordused"
5122
5123 #
5124 msgid "Require description to be unique"
5125 msgstr ""
5126
5127 #
5128 msgid "Required medium type:"
5129 msgstr ""
5130
5131 #
5132 msgid "Rescan"
5133 msgstr ""
5134
5135 #
5136 msgid "Reset"
5137 msgstr "Reset"
5138
5139 #
5140 msgid "Reset and renumerate title names"
5141 msgstr "Sisesta uus faili nimi"
5142
5143 #
5144 msgid "Reset count"
5145 msgstr ""
5146
5147 #
5148 msgid "Reset saved position"
5149 msgstr ""
5150
5151 #
5152 msgid "Reset video enhancement settings to system defaults?"
5153 msgstr "Sea pildiparandused süsteemi algseadesse."
5154
5155 #
5156 msgid "Reset video enhancement settings to your last configuration?"
5157 msgstr "Taasta oma viimase seade pildiparandused?"
5158
5159 #
5160 msgid "Resolution"
5161 msgstr "Resolutsioon"
5162
5163 #
5164 msgid "Response video entries."
5165 msgstr ""
5166
5167 #
5168 msgid "Restart"
5169 msgstr "Taaskäivita"
5170
5171 #
5172 msgid "Restart GUI"
5173 msgstr "Taaskäivita Enigma2 "
5174
5175 #
5176 msgid "Restart GUI now?"
5177 msgstr "Käivitame Enigma2 kohe uuesti?"
5178
5179 #
5180 msgid "Restart network"
5181 msgstr "Taaskäivitame võrgu"
5182
5183 #
5184 msgid "Restart test"
5185 msgstr "Taaskäivituse test"
5186
5187 #
5188 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
5189 msgstr "Taaskäivita võrgu ühendus ja adapter.\n"
5190
5191 #
5192 msgid "Restore"
5193 msgstr "Taasta"
5194
5195 #
5196 msgid "Restore backups"
5197 msgstr "Taasta varukoopia"
5198
5199 #
5200 msgid "Restore is running..."
5201 msgstr "Taastamine..."
5202
5203 #
5204 msgid "Restore running"
5205 msgstr "Taasta"
5206
5207 #
5208 msgid "Restore system settings"
5209 msgstr "Taasta seaded"
5210
5211 #
5212 msgid "Restrict \"after event\" to a certain timespan?"
5213 msgstr ""
5214
5215 #
5216 msgid "Resume from last position"
5217 msgstr "Jätka viimaselt positsioonilt"
5218
5219 #
5220 #, python-format
5221 msgid "Resume position at %s"
5222 msgstr ""
5223
5224 #
5225 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
5226 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
5227 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
5228 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
5229 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
5230 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
5231 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
5232 msgid "Resuming playback"
5233 msgstr "Taasesitus jätkub viimati vaadatud kohalt"
5234
5235 #
5236 msgid "Return to file browser"
5237 msgstr "Tagasi failisirvijasse"
5238
5239 #
5240 msgid "Return to movie list"
5241 msgstr "Tagasi salvestiste nimekirja"
5242
5243 #
5244 msgid "Return to previous service"
5245 msgstr "Tagasi eelmisele kanalile"
5246
5247 #
5248 msgid "Rewind speeds"
5249 msgstr "Tagasikerimise kiirused"
5250
5251 #
5252 msgid "Right"
5253 msgstr "Parem"
5254
5255 #
5256 msgid "Rolloff"
5257 msgstr "Rolloff"
5258
5259 #
5260 msgid "Rotor turning speed"
5261 msgstr "Mootori pööramise kiirus"
5262
5263 #
5264 msgid "Running"
5265 msgstr "Kasutusel"
5266
5267 #
5268 msgid "Russia"
5269 msgstr ""
5270
5271 #
5272 msgid "Russian"
5273 msgstr "Vene"
5274
5275 #
5276 msgid "S-Video"
5277 msgstr "S-video (Y/C)"
5278
5279 #
5280 msgid "SINGLE LAYER DVD"
5281 msgstr ""
5282
5283 #
5284 msgid "SNR"
5285 msgstr "SNR"
5286
5287 #
5288 msgid "SNR:"
5289 msgstr "SNR:"
5290
5291 #
5292 msgid "SSID:"
5293 msgstr "SSID:"
5294
5295 #
5296 msgid "Sat"
5297 msgstr "L"
5298
5299 #
5300 msgid "Sat / Dish Setup"
5301 msgstr "Antenni seaded"
5302
5303 #
5304 msgid "Satellite"
5305 msgstr "Satelliit"
5306
5307 #
5308 msgid "Satellite Equipment Setup"
5309 msgstr "Satelliidiseadmete  seaded"
5310
5311 #
5312 msgid "Satellite equipment"
5313 msgstr ""
5314
5315 #
5316 msgid "Satellites"
5317 msgstr "Satelliidid"
5318
5319 #
5320 msgid "Satfinder"
5321 msgstr "Satelliidiotsija"
5322
5323 #
5324 msgid "Sats"
5325 msgstr "satelliidid"
5326
5327 #
5328 msgid "Saturation"
5329 msgstr "Küllastus"
5330
5331 #
5332 msgid "Saturday"
5333 msgstr "Laupäev"
5334
5335 #
5336 msgid "Save"
5337 msgstr "Salvesta"
5338
5339 #
5340 msgid "Save Playlist"
5341 msgstr "Salvesta Esitusloend"
5342
5343 #
5344 msgid "Save current delay to key"
5345 msgstr ""
5346
5347 #
5348 msgid "Save to key"
5349 msgstr ""
5350
5351 #
5352 msgid "Save values and close plugin"
5353 msgstr ""
5354
5355 #
5356 msgid "Save values and close screen"
5357 msgstr ""
5358
5359 #
5360 msgid "Scaler sharpness"
5361 msgstr "Skaleerija teravus "
5362
5363 #
5364 msgid "Scaling Mode"
5365 msgstr "Skaleerimise valikud"
5366
5367 #
5368 msgid "Scan "
5369 msgstr "Otsi"
5370
5371 #
5372 msgid "Scan Files..."
5373 msgstr "Kontrollin failisüsteemi..."
5374
5375 #
5376 msgid "Scan NFS share"
5377 msgstr ""
5378
5379 #
5380 msgid "Scan QAM128"
5381 msgstr "Otsi QAM128"
5382
5383 #
5384 msgid "Scan QAM16"
5385 msgstr "Otsi QAM16"
5386
5387 #
5388 msgid "Scan QAM256"
5389 msgstr "Otsi QAM256"
5390
5391 #
5392 msgid "Scan QAM32"
5393 msgstr "Otsi QAM32"
5394
5395 #
5396 msgid "Scan QAM64"
5397 msgstr "Otsi QAM64"
5398
5399 #
5400 msgid "Scan SR6875"
5401 msgstr "Otsi SR6875"
5402
5403 #
5404 msgid "Scan SR6900"
5405 msgstr "Otsi SR6900"
5406
5407 #
5408 msgid "Scan Wireless Networks"
5409 msgstr "Otsi WiFi võrke"
5410
5411 #
5412 msgid "Scan additional SR"
5413 msgstr "Otsi lisa SR"
5414
5415 #
5416 msgid "Scan band EU HYPER"
5417 msgstr "Otsi EU HYPER sagedusalast"
5418
5419 #
5420 msgid "Scan band EU MID"
5421 msgstr "Otsi EU MID sagedusalast"
5422
5423 #
5424 msgid "Scan band EU SUPER"
5425 msgstr "Otsi EU SUPER sagedusalast"
5426
5427 #
5428 msgid "Scan band EU UHF IV"
5429 msgstr "Otsi EU UHF IV sagedusalast"
5430
5431 #
5432 msgid "Scan band EU UHF V"
5433 msgstr "Otsi EU UHF V sagedusalast"
5434
5435 #
5436 msgid "Scan band EU VHF I"
5437 msgstr "Otsi EU VHF I sagedusalast"
5438
5439 #
5440 msgid "Scan band EU VHF III"
5441 msgstr "Otsi EU VHF III sagedusalast"
5442
5443 #
5444 msgid "Scan band US HIGH"
5445 msgstr "Otsi US HIGH sagedusalast"
5446
5447 #
5448 msgid "Scan band US HYPER"
5449 msgstr "Otsi US HYPER sagedusalast"
5450
5451 #
5452 msgid "Scan band US LOW"
5453 msgstr "Otsi US LOW sagedusalast"
5454
5455 #
5456 msgid "Scan band US MID"
5457 msgstr "Otsi US MID sagedusalast"
5458
5459 #
5460 msgid "Scan band US SUPER"
5461 msgstr "Otsi US SUPER sagedusalast"
5462
5463 #
5464 msgid "Scan range"
5465 msgstr ""
5466
5467 #
5468 msgid ""
5469 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
5470 "selected wireless device.\n"
5471 msgstr ""
5472 "Otsi WiFi võrke ja püüa nendega ühenduda, kasutades Teie poolt valitud WLAN "
5473 "seadet.\n"
5474
5475 #
5476 msgid ""
5477 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
5478 msgstr ""
5479 "Otsib algsed lamedb-d järjestatud satelliitide järgi ühendatud "
5480 "positsioneeriga"
5481
5482 #
5483 msgid "Science & Technology"
5484 msgstr ""
5485
5486 #
5487 msgid "Search Term(s)"
5488 msgstr ""
5489
5490 #
5491 msgid "Search category:"
5492 msgstr ""
5493
5494 #
5495 msgid "Search east"
5496 msgstr "Otsi itta"
5497
5498 #
5499 msgid "Search for network shares"
5500 msgstr ""
5501
5502 #
5503 msgid "Search for network shares..."
5504 msgstr ""
5505
5506 #
5507 msgid "Search region:"
5508 msgstr ""
5509
5510 #
5511 msgid "Search restricted content:"
5512 msgstr ""
5513
5514 #
5515 msgid "Search strictness"
5516 msgstr ""
5517
5518 #
5519 msgid "Search type"
5520 msgstr ""
5521
5522 #
5523 msgid "Search west"
5524 msgstr "Otsi läände"
5525
5526 #
5527 msgid "Searching for available updates. Please wait..."
5528 msgstr "Otsin uuendusi. Palun oota..."
5529
5530 #
5531 msgid "Searching for new installed or removed packages. Please wait..."
5532 msgstr "Otsin uusi installitud või kustutatud pakette. Oota..."
5533
5534 #
5535 msgid "Searching your network. Please wait..."
5536 msgstr ""
5537
5538 #
5539 msgid "Secondary DNS"
5540 msgstr "Sekundaarne DNS"
5541
5542 #
5543 #, fuzzy
5544 msgid "Security service not running."
5545 msgstr "Vali kanal lisamiseks..."
5546
5547 #
5548 msgid "Seek"
5549 msgstr "Otsi"
5550
5551 #
5552 msgid "Select"
5553 msgstr "Vali"
5554
5555 #
5556 msgid ""
5557 "Select \"exact match\" to enforce \"Match title\" to match exactly or "
5558 "\"partial match\" if you only want to search for a part of the event title."
5559 msgstr ""
5560
5561 #
5562 msgid "Select HDD"
5563 msgstr "Vali kõvaketas"
5564
5565 #
5566 msgid "Select Location"
5567 msgstr "Vali kataloog"
5568
5569 #
5570 msgid "Select Network Adapter"
5571 msgstr "Vali võrguadapter"
5572
5573 #
5574 msgid "Select a movie"
5575 msgstr "Vali salvestis"
5576
5577 #
5578 msgid "Select a timer to import"
5579 msgstr ""
5580
5581 #
5582 msgid "Select audio mode"
5583 msgstr "Vali heli väljund"
5584
5585 #
5586 msgid "Select audio track"
5587 msgstr "Vali helikanal"
5588
5589 #
5590 msgid "Select bouquet to record on"
5591 msgstr ""
5592
5593 #
5594 msgid "Select channel to record from"
5595 msgstr "Vali salvestatav kanal"
5596
5597 #
5598 msgid "Select channel to record on"
5599 msgstr ""
5600
5601 #
5602 msgid "Select files for backup. Currently selected:\n"
5603 msgstr "Vali varundamiseks failid. Hetkel on valitud:\n"
5604
5605 #
5606 msgid "Select files/folders to backup"
5607 msgstr "Vali failid/kaustad varukoopiale"
5608
5609 #
5610 msgid "Select image"
5611 msgstr "Vali pilt"
5612
5613 #
5614 msgid "Select interface"
5615 msgstr "Vali liides"
5616
5617 #
5618 msgid "Select new feed to view."
5619 msgstr ""
5620
5621 #
5622 msgid "Select package"
5623 msgstr "Vali pakett"
5624
5625 #
5626 msgid "Select provider to add..."
5627 msgstr "Vali levitaja lisamiseks..."
5628
5629 #
5630 msgid "Select refresh rate"
5631 msgstr "Vali värskendussagedus"
5632
5633 #
5634 msgid "Select service to add..."
5635 msgstr "Vali kanal lisamiseks..."
5636
5637 #
5638 #, python-format
5639 msgid "Select the key you want to set to %i ms"
5640 msgstr ""
5641
5642 #
5643 msgid "Select the location to save the recording to."
5644 msgstr ""
5645
5646 #
5647 msgid "Select type of Filter"
5648 msgstr ""
5649
5650 #
5651 msgid "Select upgrade source to edit."
5652 msgstr "Vali uuenduste allika muutmine."
5653
5654 #
5655 msgid "Select video input with up/down buttons"
5656 msgstr "Vali video sisend"
5657
5658 #
5659 msgid "Select video mode"
5660 msgstr "Vali video töörežiim"
5661
5662 #
5663 msgid "Select whether or not you want to enforce case correctness."
5664 msgstr ""
5665
5666 #
5667 msgid "Select wireless network"
5668 msgstr "Vali WiFi võrk"
5669
5670 #
5671 msgid "Select your choice."
5672 msgstr ""
5673
5674 #
5675 msgid "Selected source image"
5676 msgstr "Valitud tarkvara"
5677
5678 #
5679 msgid "Send DiSEqC"
5680 msgstr "DiSEqC"
5681
5682 #
5683 msgid "Send DiSEqC only on satellite change"
5684 msgstr "Saada DiSEqC anult satelliidi vahetamisel "
5685
5686 #
5687 msgid "Seperate titles with a main menu"
5688 msgstr "eraldi pealkirjad koos peamenüüga"
5689
5690 #
5691 msgid "Sequence repeat"
5692 msgstr "Järjekorra kordus"
5693
5694 #
5695 msgid "Serbian"
5696 msgstr "Serbia"
5697
5698 #
5699 msgid "Server IP"
5700 msgstr ""
5701
5702 #
5703 msgid "Server share"
5704 msgstr ""
5705
5706 #
5707 msgid "Service"
5708 msgstr "Kanaliinfo"
5709
5710 #
5711 msgid "Service Scan"
5712 msgstr "Kanaliotsing"
5713
5714 #
5715 msgid "Service Searching"
5716 msgstr "Kanaliotsing"
5717
5718 #
5719 msgid "Service delay"
5720 msgstr ""
5721
5722 #
5723 msgid "Service has been added to the favourites."
5724 msgstr "Kanal on lisatud Lemmikutesse."
5725
5726 #
5727 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
5728 msgstr "Kanal on lisatud valitud nimekirja."
5729
5730 #
5731 msgid ""
5732 "Service invalid!\n"
5733 "(Timeout reading PMT)"
5734 msgstr ""
5735 "Valitud kanalit ei leitud!\n"
5736 "(Timeout PMT lugemisel)"
5737
5738 #
5739 msgid ""
5740 "Service not found!\n"
5741 "(SID not found in PAT)"
5742 msgstr ""
5743 "Valitud kanalit ei leitud!\n"
5744 "(SID ei leitud PAT-st)"
5745
5746 #
5747 msgid "Service scan"
5748 msgstr "Kanali otsing"
5749
5750 #
5751 msgid ""
5752 "Service unavailable!\n"
5753 "Check tuner configuration!"
5754 msgstr ""
5755 "Pole kanalit!\n"
5756 "Kontrolli tüüneri seadeid"
5757
5758 #
5759 msgid "Serviceinfo"
5760 msgstr "Kanaliinfo"
5761
5762 #
5763 msgid "Services"
5764 msgstr "Kanalid"
5765
5766 #
5767 msgid "Set End Time"
5768 msgstr ""
5769
5770 #
5771 msgid "Set Voltage and 22KHz"
5772 msgstr "Vali pinge ja 22 KHz"
5773
5774 #
5775 msgid "Set available internal memory threshold for the warning."
5776 msgstr "Sea saadaoleva sisemälu mahu hoiatusnivoo "
5777
5778 #
5779 #, python-format
5780 msgid "Set delay to %i ms (can be set)"
5781 msgstr ""
5782
5783 #
5784 msgid "Set interface as default Interface"
5785 msgstr "Määra vaikimisi võrguliideseks"
5786
5787 #
5788 msgid "Set limits"
5789 msgstr "Seadista limiidid"
5790
5791 #
5792 msgid "Set maximum duration"
5793 msgstr ""
5794
5795 #
5796 msgid "Set this NO to disable this AutoTimer."
5797 msgstr ""
5798
5799 #
5800 msgid "Setting key canceled"
5801 msgstr ""
5802
5803 #
5804 msgid "Settings"
5805 msgstr "Seaded"
5806
5807 #
5808 msgid "Setup"
5809 msgstr "Seadistamine"
5810
5811 #
5812 msgid "Setup Mode"
5813 msgstr "Seadistamise valik"
5814
5815 #
5816 msgid "Setup for the Audio Sync Plugin"
5817 msgstr ""
5818
5819 #
5820 #, python-format
5821 msgid ""
5822 "Shall the USB stick wizard proceed and program the image file %s into flash "
5823 "memory?"
5824 msgstr ""
5825
5826 #
5827 msgid "Sharpness"
5828 msgstr "Teravus"
5829
5830 #
5831 msgid "Short Movies"
5832 msgstr ""
5833
5834 #
5835 msgid "Should this AutoTimer be restricted to a timespan?"
5836 msgstr ""
5837
5838 #
5839 msgid "Should this AutoTimer only match up to a certain event duration?"
5840 msgstr ""
5841
5842 #
5843 msgid ""
5844 "Should timers created by this AutoTimer be recorded to a custom location?"
5845 msgstr ""
5846
5847 #
5848 msgid "Show Info"
5849 msgstr "Näita Infot"
5850
5851 #
5852 msgid "Show Message when Recording starts"
5853 msgstr "Näita kui Salvestus algab"
5854
5855 #
5856 msgid "Show WLAN Status"
5857 msgstr "Näita WiFi Olekut"
5858
5859 #
5860 msgid "Show blinking clock in display during recording"
5861 msgstr "Näita salvestamisel vilkuvat kella"
5862
5863 #
5864 msgid "Show event-progress in channel selection"
5865 msgstr ""
5866
5867 #
5868 msgid "Show in extension menu"
5869 msgstr ""
5870
5871 #
5872 msgid "Show infobar on channel change"
5873 msgstr "Näita kanali vahetusel inforiba"
5874
5875 #
5876 msgid "Show infobar on event change"
5877 msgstr "Näita saate vahetumisel inforiba"
5878
5879 #
5880 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
5881 msgstr "Näita kerimisel inforiba"
5882
5883 #
5884 msgid "Show positioner movement"
5885 msgstr "Näita positsioneeri liikumist"
5886
5887 #
5888 msgid "Show services beginning with"
5889 msgstr "Näita kanalid mis algavad"
5890
5891 #
5892 msgid "Show the radio player..."
5893 msgstr "Kuula raadiot"
5894
5895 #
5896 msgid "Show the tv player..."
5897 msgstr "Näita TV-d"
5898
5899 #
5900 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
5901 msgstr "Näitab WiFi olekut.\n"
5902
5903 #
5904 msgid "Shutdown"
5905 msgstr "Lülita välja"
5906
5907 #
5908 msgid "Shutdown Dreambox after"
5909 msgstr "Lülita välja peale"
5910
5911 #
5912 msgid "Signal Strength:"
5913 msgstr "Signaali tugevus:"
5914
5915 #
5916 msgid "Signal: "
5917 msgstr "Signaal"
5918
5919 #
5920 msgid "Similar"
5921 msgstr "Sarnased"
5922
5923 #
5924 msgid "Similar broadcasts:"
5925 msgstr "Sarnased saated:"
5926
5927 #
5928 msgid "Simple"
5929 msgstr "Lihtne"
5930
5931 #
5932 msgid "Simple titleset (compatibility for legacy players)"
5933 msgstr "Lihtne pealkiri (vanemate pleieritega ühilduv)"
5934
5935 #
5936 msgid "Single"
5937 msgstr "Üksik"
5938
5939 #
5940 msgid "Single EPG"
5941 msgstr "Kanali saatekava"
5942
5943 #
5944 msgid "Single satellite"
5945 msgstr "Üksik satelliit"
5946
5947 #
5948 msgid "Single transponder"
5949 msgstr "Üksik transponder"
5950
5951 #
5952 msgid "Singlestep (GOP)"
5953 msgstr "Pilt-pildilt (GOP)"
5954
5955 #
5956 msgid "Skin"
5957 msgstr "Välimus"
5958
5959 #
5960 msgid "Skins"
5961 msgstr "Välimus"
5962
5963 #
5964 msgid "Sleep Timer"
5965 msgstr "Unetaimer"
5966
5967 #
5968 msgid "Sleep timer action:"
5969 msgstr "Unetaimeri seaded:"
5970
5971 #
5972 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
5973 msgstr "Piltide näitamise aeg (sekundit)"
5974
5975 #
5976 #, python-format
5977 msgid "Slot %d"
5978 msgstr "Pesa %d"
5979
5980 #
5981 msgid "Slovakian"
5982 msgstr "Slovakkia"
5983
5984 #
5985 msgid "Slovenian"
5986 msgstr "Sloveenia"
5987
5988 #
5989 msgid "Slow"
5990 msgstr "Aeglane"
5991
5992 #
5993 msgid "Slow Motion speeds"
5994 msgstr "Aeglustuskiirused"
5995
5996 #
5997 msgid "Software"
5998 msgstr "Alusta"
5999
6000 #
6001 msgid "Software management"
6002 msgstr "Tarkvara haldamine"
6003
6004 #
6005 msgid "Software restore"
6006 msgstr "Tarkvara taaste"
6007
6008 #
6009 msgid "Software update"
6010 msgstr "Tarkvara uuendamine"
6011
6012 #
6013 msgid "Some plugins are not available:\n"
6014 msgstr "Need laiendused  pole saadaval:\n"
6015
6016 #
6017 msgid "Sorry MediaScanner is not installed!"
6018 msgstr "Kahjuks MediaScanner ei ole seadistatud!"
6019
6020 #
6021 msgid "Sorry no backups found!"
6022 msgstr "Ei leidnud varukoopiat"
6023
6024 #
6025 msgid ""
6026 "Sorry your backup destination is not writeable.\n"
6027 "Please choose an other one."
6028 msgstr ""
6029 "Varukoopia asukohta ei leidunud.\n"
6030 "Vali uus asukoht."
6031
6032 #
6033 msgid "Sorry, no Details available!"
6034 msgstr "Kahjuks pole detaile saadaval"
6035
6036 #
6037 msgid "Sorry, video is not available!"
6038 msgstr ""
6039
6040 #
6041 msgid ""
6042 "Sorry, your backup destination is not writeable.\n"
6043 "\n"
6044 "Please choose another one."
6045 msgstr ""
6046 "Varukoopia asukohta ei leidunud.\n"
6047 "\n"
6048 "Vali uus asukoht."
6049
6050 #
6051 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
6052 msgid "Sort A-Z"
6053 msgstr "Tähestikujärj."
6054
6055 #
6056 msgid "Sort AutoTimer"
6057 msgstr ""
6058
6059 #
6060 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
6061 msgid "Sort Time"
6062 msgstr "Ajajärj."
6063
6064 #
6065 msgid "Sound"
6066 msgstr "Heli"
6067
6068 #
6069 msgid "Soundcarrier"
6070 msgstr "Heli kandevsagedus"
6071
6072 #
6073 msgid "South"
6074 msgstr "Lõuna"
6075
6076 #
6077 msgid "South Korea"
6078 msgstr ""
6079
6080 #
6081 msgid "Spain"
6082 msgstr ""
6083
6084 #
6085 msgid "Spanish"
6086 msgstr "Hispaania"
6087
6088 #
6089 msgid "Split preview mode"
6090 msgstr "Poolitatud eelvaate režiim"
6091
6092 #
6093 msgid "Sports"
6094 msgstr ""
6095
6096 #
6097 msgid "Standby"
6098 msgstr "Ootele"
6099
6100 #
6101 msgid "Standby / Restart"
6102 msgstr "Välja lülitamine"
6103
6104 #
6105 #, python-format
6106 msgid "Standby Fan %d PWM"
6107 msgstr ""
6108
6109 #
6110 #, python-format
6111 msgid "Standby Fan %d Voltage"
6112 msgstr ""
6113
6114 #
6115 msgid "Start Webinterface"
6116 msgstr ""
6117
6118 #
6119 msgid "Start from the beginning"
6120 msgstr "Alusta algusest"
6121
6122 #
6123 msgid "Start recording?"
6124 msgstr "Kas alustan salvestust?"
6125
6126 #
6127 msgid "Start test"