Automatic message catalog update
[enigma2.git] / po / sv.po
1 # German translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2010-05-05 12:42+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2010-04-09 08:43+0200\n"
12 "Last-Translator: Wee <weegull@hotmail.com>\n"
13 "Language-Team: WeeGull <weegull@hotmail.com>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Language: sv\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
19 "X-Generator: Pootle 2.0.2\n"
20 "X-Poedit-Language: Swedish\n"
21 "X-Poedit-SourceCharset: iso-8859-15\n"
22 "X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
23
24 #
25 msgid ""
26 "\n"
27 "Advanced options and settings."
28 msgstr ""
29 "\n"
30 "Avancerade val och inställningar."
31
32 #
33 msgid ""
34 "\n"
35 "After pressing OK, please wait!"
36 msgstr ""
37 "\n"
38 "Tryck OK och vänligen vänta!"
39
40 #
41 msgid ""
42 "\n"
43 "Backup your Dreambox settings."
44 msgstr ""
45 "\n"
46 "Backup av din Dreamboxs inställningar."
47
48 #
49 msgid ""
50 "\n"
51 "Edit the upgrade source address."
52 msgstr ""
53 "\n"
54 "Ändra uppgraderingskällas adress."
55
56 #
57 msgid ""
58 "\n"
59 "Manage extensions or plugins for your Dreambox"
60 msgstr ""
61 "\n"
62 "Hantera utökningar eller plugins för din Dreambox."
63
64 #
65 msgid ""
66 "\n"
67 "Online update of your Dreambox software."
68 msgstr ""
69 "\n"
70 "Online uppdatering av din Dreamboxs mjukvara."
71
72 #
73 msgid ""
74 "\n"
75 "Press OK on your remote control to continue."
76 msgstr ""
77 "\n"
78 "Tryck OK på fjärrkontrollen för att forsätta."
79
80 #
81 msgid ""
82 "\n"
83 "Restore your Dreambox settings."
84 msgstr ""
85 "\n"
86 "Återskapa din Dreamboxs inställningar."
87
88 #
89 msgid ""
90 "\n"
91 "Restore your Dreambox with a new firmware."
92 msgstr ""
93 "\n"
94 "Återskapa din reambox med en ny firmware."
95
96 #
97 msgid ""
98 "\n"
99 "Restore your backups by date."
100 msgstr ""
101 "\n"
102 "Återskapa med datum på backup."
103
104 #
105 msgid ""
106 "\n"
107 "Scan for local extensions and install them."
108 msgstr ""
109 "\n"
110 "Sök efter lokala utökningar och installera dem."
111
112 #
113 msgid ""
114 "\n"
115 "Select your backup device.\n"
116 "Current device: "
117 msgstr ""
118 "\n"
119 "Välj din backupenhet.\n"
120 "Nuvarande enhet: "
121
122 #
123 msgid ""
124 "\n"
125 "System will restart after the restore!"
126 msgstr ""
127 "\n"
128 "Systemet kommer starta om efter återläsningen!"
129
130 #
131 msgid ""
132 "\n"
133 "View, install and remove available or installed packages."
134 msgstr ""
135 "\n"
136 "Visa, installera och ta bort tillgängliga eller installerade paket."
137
138 #
139 msgid " "
140 msgstr " "
141
142 #
143 msgid " Results"
144 msgstr " Resultat"
145
146 #
147 msgid " extensions."
148 msgstr " utökningar."
149
150 #
151 msgid " packages selected."
152 msgstr " valda paket."
153
154 #
155 msgid " updates available."
156 msgstr " Uppdateringar tillgängliga."
157
158 #
159 msgid " wireless networks found!"
160 msgstr " trådlöst nätverk hittat!"
161
162 #
163 msgid "#000000"
164 msgstr ""
165
166 #
167 msgid "#0064c7"
168 msgstr ""
169
170 #
171 msgid "#25062748"
172 msgstr ""
173
174 #
175 msgid "#389416"
176 msgstr ""
177
178 #
179 msgid "#80000000"
180 msgstr ""
181
182 #
183 msgid "#80ffffff"
184 msgstr ""
185
186 #
187 msgid "#bab329"
188 msgstr ""
189
190 #
191 msgid "#f23d21"
192 msgstr ""
193
194 #
195 msgid "#ffffff"
196 msgstr ""
197
198 #
199 msgid "#ffffffff"
200 msgstr ""
201
202 #
203 msgid "%H:%M"
204 msgstr "%H:%M"
205
206 #
207 #, python-format
208 msgid "%d jobs are running in the background!"
209 msgstr "%d jobb körs i bakgrunden!"
210
211 #
212 #, python-format
213 msgid "%d min"
214 msgstr "%d min"
215
216 #
217 #, python-format
218 msgid "%d services found!"
219 msgstr "%d kanaler hittades!"
220
221 #
222 msgid "%d.%B %Y"
223 msgstr "%d.%B %Y"
224
225 #
226 #, python-format
227 msgid "%i ms"
228 msgstr "%i ms"
229
230 #
231 #, python-format
232 msgid ""
233 "%s\n"
234 "(%s, %d MB free)"
235 msgstr ""
236 "%s\n"
237 "(%s, %d MB ledigt)"
238
239 #
240 #, python-format
241 msgid "%s (%s)\n"
242 msgstr "%s (%s)\n"
243
244 #
245 msgid "(ZAP)"
246 msgstr "(ZAP)"
247
248 #
249 msgid "(empty)"
250 msgstr "(tom)"
251
252 #
253 msgid "(show optional DVD audio menu)"
254 msgstr "(visa utökad DVD ljudmeny)"
255
256 #
257 msgid "* Only available if more than one interface is active."
258 msgstr "* Enbart tillgänglig om mer än ett kort är aktivt."
259
260 #
261 msgid ".NFI Download failed:"
262 msgstr ".NFI Nedladdning misslyckades:"
263
264 #
265 msgid ""
266 ".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
267 msgstr ""
268 ".NFI fil passerade md5sum signatur kontroll. Du kan använda denna image!"
269
270 #
271 msgid "0"
272 msgstr ""
273
274 #
275 msgid "1"
276 msgstr ""
277
278 #
279 msgid "1 wireless network found!"
280 msgstr "1 trådlöst nätverk hittat!"
281
282 #
283 msgid "1.0"
284 msgstr "1.0"
285
286 #
287 msgid "1.1"
288 msgstr "1.1"
289
290 #
291 msgid "1.2"
292 msgstr "1.2"
293
294 #
295 msgid "12V output"
296 msgstr "12V utgång"
297
298 #
299 msgid "13 V"
300 msgstr "13 V"
301
302 #
303 msgid "16:10"
304 msgstr "16:10"
305
306 #
307 msgid "16:10 Letterbox"
308 msgstr "16:10 Letterbox"
309
310 #
311 msgid "16:10 PanScan"
312 msgstr "16:10 PanScan"
313
314 #
315 msgid "16:9"
316 msgstr "16:9"
317
318 #
319 msgid "16:9 Letterbox"
320 msgstr "16:9 Letterbox"
321
322 #
323 msgid "16:9 always"
324 msgstr "16:9 alltid"
325
326 #
327 msgid "18 V"
328 msgstr "18 V"
329
330 #
331 msgid "2"
332 msgstr ""
333
334 #
335 msgid "3"
336 msgstr ""
337
338 #
339 msgid "30 minutes"
340 msgstr "30 minuter"
341
342 #
343 msgid "4"
344 msgstr ""
345
346 #
347 msgid "4:3"
348 msgstr "4:3"
349
350 #
351 msgid "4:3 Letterbox"
352 msgstr "4:3 Letterbox"
353
354 #
355 msgid "4:3 PanScan"
356 msgstr "4:3 PanScan"
357
358 #
359 msgid "5"
360 msgstr ""
361
362 #
363 msgid "5 minutes"
364 msgstr "5 minuter"
365
366 #
367 msgid "6"
368 msgstr ""
369
370 #
371 msgid "60 minutes"
372 msgstr "60 minuter"
373
374 #
375 msgid "7"
376 msgstr ""
377
378 #
379 msgid "8"
380 msgstr ""
381
382 #
383 msgid "9"
384 msgstr ""
385
386 #
387 msgid "<Current movielist location>"
388 msgstr "<Nuvarande filmlistplats>"
389
390 #
391 msgid "<Default movie location>"
392 msgstr "<Grund filmlistplats>"
393
394 #
395 msgid "<Last timer location>"
396 msgstr "<Senaste timerplats>"
397
398 #
399 msgid "<unknown>"
400 msgstr "<okänd>"
401
402 #
403 msgid "??"
404 msgstr "??"
405
406 #
407 msgid "A"
408 msgstr "A"
409
410 #
411 #, python-format
412 msgid ""
413 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
414 "Do you want to keep your version?"
415 msgstr ""
416 "En konfigurationsfil (%s) har ändrats sedan installationen.\n"
417 "Vill du behålla din version?"
418
419 msgid "A demo plugin for TPM usage."
420 msgstr ""
421
422 #
423 msgid ""
424 "A finished record timer wants to set your\n"
425 "Dreambox to standby. Do that now?"
426 msgstr ""
427 "En utförd inspelningstimer vill försätta din\n"
428 "Dreambox i standby. Utföra det nu?"
429
430 #
431 msgid ""
432 "A finished record timer wants to shut down\n"
433 "your Dreambox. Shutdown now?"
434 msgstr ""
435 "En utförd inspelningstimer vill stänga av\n"
436 "din Dreambox. Stänga av nu?"
437
438 #
439 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
440 msgstr "En grafisk EPG för alla kanaler i en vald favoritlista"
441
442 #
443 msgid ""
444 "A mount entry with this name already exists!\n"
445 "Update existing entry and continue?\n"
446 msgstr ""
447 "En monteringspunkt med samma namn finns redan!\n"
448 "Uppdatera befintligt monteringspunkt och forsätta?\n"
449
450 #
451 #, python-format
452 msgid ""
453 "A record has been started:\n"
454 "%s"
455 msgstr ""
456 "En inspelning har påbörjats:\n"
457 "%s"
458
459 #
460 msgid ""
461 "A recording is currently running.\n"
462 "What do you want to do?"
463 msgstr ""
464 "En inspelning pågår redan.\n"
465 "Vad vill du göra?"
466
467 #
468 msgid ""
469 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
470 "configure the positioner."
471 msgstr ""
472 "En inspelning pågår. Vänligen avbryt den innan du försöker konfigurera "
473 "motorn."
474
475 #
476 msgid ""
477 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
478 "start the satfinder."
479 msgstr ""
480 "En inspelning pågår. Vänligen avbryt inspelningen före du försöker starta "
481 "satfinder."
482
483 #
484 #, python-format
485 msgid "A required tool (%s) was not found."
486 msgstr "Ett verktyg (%s) som behövs kunde inte hittas."
487
488 #
489 msgid "A search for available updates is currently in progress."
490 msgstr "En sökning efter tillgängliga uppdateringar utförs för tillfället."
491
492 #
493 msgid ""
494 "A second configured interface has been found.\n"
495 "\n"
496 "Do you want to disable the second network interface?"
497 msgstr ""
498 "Ett andra konfigurerat nätverkskort har hittats.\n"
499 "\n"
500 "Vill du avaktivera sekundärt nätverkskort?"
501
502 #
503 msgid ""
504 "A sleep timer wants to set your\n"
505 "Dreambox to standby. Do that now?"
506 msgstr ""
507 "En sovtimer vill försätta din\n"
508 "Dreambox i standby. Utföra det?"
509
510 #
511 msgid ""
512 "A sleep timer wants to shut down\n"
513 "your Dreambox. Shutdown now?"
514 msgstr ""
515 "En sovtimer vill stänga av\n"
516 "din Dreambox. Stänga av nu?"
517
518 #
519 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
520 msgstr "En liten översikt av tillgängliga ikoner status och åtgärder."
521
522 #
523 msgid ""
524 "A timer failed to record!\n"
525 "Disable TV and try again?\n"
526 msgstr ""
527 "En timerinspelning misslyckades!\n"
528 "Inaktivera TV och försök igen?\n"
529
530 #
531 msgid "A/V Settings"
532 msgstr "A/V Inställningar"
533
534 #
535 msgid "AA"
536 msgstr "AA"
537
538 #
539 msgid "AB"
540 msgstr "AB"
541
542 #
543 msgid "AC3 default"
544 msgstr "AC3 standard"
545
546 #
547 msgid "AC3 downmix"
548 msgstr "AC3 nedmixning"
549
550 #
551 msgid "Abort"
552 msgstr "Avbryt"
553
554 #
555 msgid "Abort this Wizard."
556 msgstr "Avbryt den här guiden."
557
558 #
559 msgid "About"
560 msgstr "Om"
561
562 #
563 msgid "About..."
564 msgstr "Om..."
565
566 #
567 msgid "Accesspoint:"
568 msgstr "Accespunkt:"
569
570 #
571 msgid "Action on long powerbutton press"
572 msgstr "Beteende vid långt tryck på powerknapp"
573
574 #
575 msgid "Action on short powerbutton press"
576 msgstr "Händelse vid kort tryckning på strömknappen"
577
578 #
579 msgid "Action:"
580 msgstr "Action:"
581
582 #
583 msgid "Activate Picture in Picture"
584 msgstr "Aktivera Bild i Bild"
585
586 #
587 msgid "Activate network settings"
588 msgstr "Aktivera nätverksinställningar"
589
590 #
591 msgid "Active"
592 msgstr "Aktiv"
593
594 #
595 msgid ""
596 "Active/\n"
597 "Inactive"
598 msgstr ""
599 "Aktiv/\n"
600 "Inaktiv"
601
602 #
603 msgid "Adapter settings"
604 msgstr "Adapter inställning"
605
606 #
607 msgid "Add"
608 msgstr "Lägg till"
609
610 #
611 msgid "Add Bookmark"
612 msgstr "Lägg till bokmärke"
613
614 #
615 msgid "Add WLAN configuration?"
616 msgstr "Lägga till WLAN konfiguration?"
617
618 #
619 msgid "Add a mark"
620 msgstr "Lägg till markör"
621
622 #
623 msgid "Add a new NFS or CIFS mount point to your Dreambox."
624 msgstr "Lägg till ny NFS eller CIFS monteringspunkt i din Dreambox."
625
626 #
627 msgid "Add a new title"
628 msgstr "Lägg till ny titel"
629
630 #
631 msgid "Add network configuration?"
632 msgstr "Lägga till nätverkskonfiguration?"
633
634 #
635 msgid "Add new AutoTimer"
636 msgstr "Lägg till ny AutoTimer"
637
638 #
639 msgid "Add new network mount point"
640 msgstr "Lägg till ny nätverks monteringspunkt"
641
642 #
643 msgid "Add timer"
644 msgstr "Lägg till timer"
645
646 #
647 msgid "Add timer as disabled on conflict"
648 msgstr "Lägg till timer som avaktiverad vid konflikt"
649
650 #
651 msgid "Add title"
652 msgstr "Lägg till titel"
653
654 #
655 msgid "Add to bouquet"
656 msgstr "Lägg till i favoritlista"
657
658 #
659 msgid "Add to favourites"
660 msgstr "Lägg till i favoriter"
661
662 #
663 msgid "Add zap timer instead of record timer?"
664 msgstr "Lägga till zaptimer istället för inspelningstimer?"
665
666 #
667 msgid "Added: "
668 msgstr "Tillagd: "
669
670 #
671 msgid ""
672 "Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if "
673 "enabled."
674 msgstr ""
675 "Lägger till enigma2 inställningar och dreambox  modellinformation såsom SN, "
676 "rev... om aktiverad."
677
678 #
679 msgid "Adds network configuration if enabled."
680 msgstr "Lägger till nätverkskonfiguration om aktiverad."
681
682 #
683 msgid "Adds wlan configuration if enabled."
684 msgstr "Lägger till wlan konfiguration om aktiverad."
685
686 #
687 msgid ""
688 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
689 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
690 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
691 "test screens."
692 msgstr ""
693 "Justera färginställningarna så att alla färgnivåer är urskiljningsbara, men "
694 "de ska vara så färgfulla som möjligt. När du är nöjd med resultatet, tryck "
695 "OK för att stänga videoinställningarna eller tryck på nummerknapp för att "
696 "välja annan testbild."
697
698 #
699 msgid "Advanced Options"
700 msgstr "Avancerade Inställningar"
701
702 #
703 msgid "Advanced Software"
704 msgstr "Avancerad Mjukvaru"
705
706 #
707 msgid "Advanced Software Plugin"
708 msgstr "Avancerad Mjukvaru Plugin"
709
710 #
711 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
712 msgstr "Avancerad Videoförbättring Installation "
713
714 #
715 msgid "Advanced Video Setup"
716 msgstr "Avancerad videoinställning"
717
718 #
719 msgid "Advanced restore"
720 msgstr "Avancerad återskapning"
721
722 #
723 msgid "After event"
724 msgstr "Efter program"
725
726 #
727 msgid ""
728 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
729 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
730 msgstr ""
731 "Efter startguiden är avslutad, behöver du skydda enskilda kanaler. Läs i din "
732 "manual för Dreambox om hur du utför det."
733
734 #
735 msgid "Album"
736 msgstr "Album"
737
738 #
739 msgid "All"
740 msgstr "Alla"
741
742 #
743 msgid "All Satellites"
744 msgstr "Alla Satelliter"
745
746 #
747 msgid "All Time"
748 msgstr ""
749
750 #
751 msgid "All non-repeating timers"
752 msgstr "Alla icke upprepande timers"
753
754 #
755 msgid "Allow zapping via Webinterface"
756 msgstr "Tillåt zappning via Webgränssnittet"
757
758 #
759 msgid "Alpha"
760 msgstr "Alpha"
761
762 #
763 msgid "Alternative radio mode"
764 msgstr "Alternativt radioläge"
765
766 #
767 msgid "Alternative services tuner priority"
768 msgstr "Alternativ tunerprioritering"
769
770 #
771 msgid "Always ask before sending"
772 msgstr "Fråga alltid före skickning"
773
774 #
775 msgid "Ammount of recordings left"
776 msgstr "Mängd inspelning kvar"
777
778 #
779 msgid "An empty filename is illegal."
780 msgstr "Ett tomt filnamn är inte tillåtet."
781
782 #
783 msgid "An error occured."
784 msgstr "Ett fel uppstod."
785
786 #
787 msgid "An unknown error occured!"
788 msgstr "Ett okänt fel uppstod!"
789
790 #
791 msgid "Anonymize crashlog?"
792 msgstr "Anonymisera crashlog?"
793
794 #
795 msgid "Arabic"
796 msgstr "Arabiska"
797
798 #
799 msgid ""
800 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
801 "\n"
802 msgstr ""
803 "Är du säker på att du vill aktivera den här nätverkskonfigurationen?\n"
804 "\n"
805
806 #
807 msgid ""
808 "Are you sure you want to delete\n"
809 "following backup:\n"
810 msgstr ""
811 "Är du säker att du vill ta bort\n"
812 "följande backup:\n"
813
814 #
815 msgid "Are you sure you want to exit this wizard?"
816 msgstr "Är du säker på att du vill avsluta den här guiden?"
817
818 #
819 msgid ""
820 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
821 "\n"
822 msgstr ""
823 "Är du säker på att du vill starta om dina nätverkskort?\n"
824 "\n"
825
826 #
827 msgid ""
828 "Are you sure you want to restore\n"
829 "following backup:\n"
830 msgstr ""
831 "Är du säker att du vill återskapa\n"
832 "följande backup:\n"
833
834 #
835 msgid ""
836 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
837 "Enigma2 will restart after the restore"
838 msgstr ""
839 "Är du säker på att du vill återskapa Enigma2 från backup?\n"
840 "Enigma2 kommer starta om efter återskapningen"
841
842 #
843 msgid ""
844 "Are you sure you want to save this network mount?\n"
845 "\n"
846 msgstr ""
847 "Är du säker p att du vill spara den här nätverksmonteringen?\n"
848 "\n"
849
850 #
851 msgid "Artist"
852 msgstr "Artist"
853
854 #
855 msgid "Ascending"
856 msgstr "Stigande"
857
858 #
859 msgid "Ask before shutdown:"
860 msgstr "Fråga före avstängning:"
861
862 #
863 msgid "Ask user"
864 msgstr "Fråga"
865
866 #
867 msgid "Aspect Ratio"
868 msgstr "Bildformat"
869
870 #
871 msgid "Audio"
872 msgstr "Ljud"
873
874 #
875 msgid "Audio Options..."
876 msgstr "Ljudval..."
877
878 #
879 msgid "Audio Sync"
880 msgstr "Ljudsynk"
881
882 #
883 msgid "Audio Sync Setup"
884 msgstr "Ljudsynk Installation"
885
886 #
887 msgid "Australia"
888 msgstr "Australien"
889
890 #
891 msgid "Author: "
892 msgstr "Författare: "
893
894 #
895 msgid "Authoring mode"
896 msgstr "Authoring läge"
897
898 #
899 msgid "Auto"
900 msgstr "Auto"
901
902 #
903 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
904 msgstr "Auto kapitelsplit varje ? minut (0=aldrig)"
905
906 #
907 msgid "Auto flesh"
908 msgstr "Auto hudfärg"
909
910 #
911 msgid "Auto scart switching"
912 msgstr "Auto scart byte"
913
914 #
915 msgid "AutoTimer Editor"
916 msgstr "AutoTimer Editor"
917
918 #
919 msgid "AutoTimer Filters"
920 msgstr "AutoTimer Filter"
921
922 #
923 msgid "AutoTimer Services"
924 msgstr "AutoTimer Kanaler"
925
926 #
927 msgid "AutoTimer Settings"
928 msgstr "AutoTimer Inställningar"
929
930 #
931 msgid "AutoTimer overview"
932 msgstr "AutoTimer överblick"
933
934 #
935 msgid "Automatic"
936 msgstr "Automatisk"
937
938 #
939 msgid "Automatic Scan"
940 msgstr "Automatisk sökning"
941
942 #
943 msgid "Autos & Vehicles"
944 msgstr "Motor & Fordon"
945
946 #
947 msgid "Autowrite timer"
948 msgstr "Automatskapa timer"
949
950 #
951 msgid "Available format variables"
952 msgstr "Tillgängliga format variabler"
953
954 #
955 msgid "B"
956 msgstr "B"
957
958 #
959 msgid "BA"
960 msgstr "BA"
961
962 #
963 msgid "BB"
964 msgstr "BB"
965
966 #
967 msgid "BER"
968 msgstr "BER"
969
970 #
971 msgid "BER:"
972 msgstr "BER:"
973
974 #
975 msgid "Back"
976 msgstr "Tillbaka"
977
978 #
979 msgid "Background"
980 msgstr "Bakgrund"
981
982 #
983 msgid "Backup done."
984 msgstr "Backup klar."
985
986 #
987 msgid "Backup failed."
988 msgstr "Backup misslyckades."
989
990 #
991 msgid "Backup is running..."
992 msgstr "Backup pågår..."
993
994 #
995 msgid "Backup system settings"
996 msgstr "Backup av systeminställningar"
997
998 #
999 msgid "Band"
1000 msgstr "Band"
1001
1002 #
1003 msgid "Bandwidth"
1004 msgstr "Bandbredd"
1005
1006 #
1007 msgid "Begin of \"after event\" timespan"
1008 msgstr "Början på \"efter händelse\" tidsspann"
1009
1010 #
1011 msgid "Begin of timespan"
1012 msgstr "Början på tidsspann"
1013
1014 #
1015 msgid "Begin time"
1016 msgstr "Starttid"
1017
1018 #
1019 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
1020 msgstr "Beteende av 'pause' vid paus"
1021
1022 #
1023 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
1024 msgstr "Beteende av 0 i BiB-läge"
1025
1026 #
1027 msgid "Behavior when a movie is started"
1028 msgstr "Beteende när en film startas"
1029
1030 #
1031 msgid "Behavior when a movie is stopped"
1032 msgstr "Beteende när en film stoppas"
1033
1034 #
1035 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
1036 msgstr "Beteende när en film slutar"
1037
1038 #
1039 msgid "Bitrate:"
1040 msgstr "Bitrate:"
1041
1042 #
1043 msgid "Block noise reduction"
1044 msgstr "Block brus minskning"
1045
1046 #
1047 msgid "Blue boost"
1048 msgstr "Blå förstärkning"
1049
1050 #
1051 msgid "Bookmarks"
1052 msgstr "Bokmärken"
1053
1054 #
1055 msgid "Bouquets"
1056 msgstr "Favoriter"
1057
1058 #
1059 msgid "Brazil"
1060 msgstr "Brasilien"
1061
1062 #
1063 msgid "Brightness"
1064 msgstr "Ljusstyrka"
1065
1066 #
1067 msgid "Browse network neighbourhood"
1068 msgstr "Bläddra i nätverket"
1069
1070 #
1071 msgid "Burn DVD"
1072 msgstr "Skapa DVD"
1073
1074 #
1075 msgid "Burn existing image to DVD"
1076 msgstr "Bränn existerande image till DVD"
1077
1078 #
1079 msgid "Burn to DVD"
1080 msgstr "Bränn till DVD..."
1081
1082 #
1083 msgid "Bus: "
1084 msgstr "Bus: "
1085
1086 #
1087 msgid ""
1088 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
1089 "displayed."
1090 msgstr "Infobalken visas om du trycker OK på din fjärrkontroll."
1091
1092 #
1093 msgid "C"
1094 msgstr "C"
1095
1096 #
1097 msgid "C-Band"
1098 msgstr "C-Band"
1099
1100 msgid "CDInfo"
1101 msgstr "CD Info"
1102
1103 #
1104 msgid "CI assignment"
1105 msgstr "CI tilldelning"
1106
1107 #
1108 msgid "CIFS share"
1109 msgstr "CIFS delning"
1110
1111 #
1112 msgid "CVBS"
1113 msgstr "CVBS"
1114
1115 #
1116 msgid "Cable"
1117 msgstr "Kabel"
1118
1119 #
1120 msgid "Cache Thumbnails"
1121 msgstr "Buffra miniatyrer"
1122
1123 msgid "Can't connect to server. Please check your network!"
1124 msgstr "Kan inte ansluta till servern. Vänligen kontrollera ditt nätverk!"
1125
1126 #
1127 msgid "Canada"
1128 msgstr "Kanada"
1129
1130 #
1131 msgid "Cancel"
1132 msgstr "Avbryt"
1133
1134 #
1135 msgid "Cannot parse feed directory"
1136 msgstr "Kan inte läsa feed bibliotek"
1137
1138 #
1139 msgid "Capacity: "
1140 msgstr "Kapacitet: "
1141
1142 #
1143 msgid "Card"
1144 msgstr "Kort"
1145
1146 #
1147 msgid "Catalan"
1148 msgstr "Katalanska"
1149
1150 #
1151 msgid "Center screen at the lower border"
1152 msgstr "Centrera skärmen vid lägre kanten"
1153
1154 #
1155 msgid "Center screen at the upper border"
1156 msgstr "Centrera skärmen vid övre kanten"
1157
1158 #
1159 msgid "Change active delay"
1160 msgstr "Ändra aktiv fördröjning"
1161
1162 #
1163 msgid "Change bouquets in quickzap"
1164 msgstr "Byt favoritlista med snabbzap"
1165
1166 #
1167 msgid "Change default recording offset?"
1168 msgstr "Ändra grund inspelnings kompensation"
1169
1170 #
1171 msgid "Change dir."
1172 msgstr "Byt bibl."
1173
1174 #
1175 msgid "Change hostname"
1176 msgstr "Byt hostnamn"
1177
1178 #
1179 msgid "Change pin code"
1180 msgstr "Ändra PIN kod"
1181
1182 #
1183 msgid "Change service pin"
1184 msgstr "Ändra program PIN"
1185
1186 #
1187 msgid "Change service pins"
1188 msgstr "Ändra program PIN"
1189
1190 #
1191 msgid "Change setup pin"
1192 msgstr "Ändra installations PIN"
1193
1194 #
1195 msgid "Change step size"
1196 msgstr "Ändra stegstorlek"
1197
1198 #
1199 msgid "Change the hostname of your Dreambox."
1200 msgstr "Byt hostnamn på din Dreambox."
1201
1202 #
1203 msgid "Channel"
1204 msgstr "Kanal"
1205
1206 #
1207 msgid "Channel Selection"
1208 msgstr "Kanallista"
1209
1210 #
1211 msgid "Channel audio:"
1212 msgstr "Ljudkanal:"
1213
1214 #
1215 msgid "Channel not in services list"
1216 msgstr "Kanal finns ej i servicelistan"
1217
1218 #
1219 msgid "Channel:"
1220 msgstr "Kanal:"
1221
1222 #
1223 msgid "Channellist menu"
1224 msgstr "Kanallista meny"
1225
1226 #
1227 msgid "Channels"
1228 msgstr "Kanaler"
1229
1230 #
1231 msgid "Chap."
1232 msgstr "Kap."
1233
1234 #
1235 msgid "Chapter"
1236 msgstr "Kapitel"
1237
1238 #
1239 msgid "Chapter:"
1240 msgstr "Kapitel:"
1241
1242 #
1243 msgid "Check"
1244 msgstr "Kontrollera"
1245
1246 #
1247 msgid "Checking Filesystem..."
1248 msgstr "Kontrollerar filsystem..."
1249
1250 #
1251 msgid "Choose Tuner"
1252 msgstr "Välj tuner"
1253
1254 #
1255 msgid "Choose a wireless network"
1256 msgstr "Välj ett trådlöst nätverk"
1257
1258 #
1259 msgid "Choose backup files"
1260 msgstr "Välj backupfil"
1261
1262 #
1263 msgid "Choose backup location"
1264 msgstr "Välj backupdestination"
1265
1266 #
1267 msgid "Choose bouquet"
1268 msgstr "Välj favoritlista"
1269
1270 #
1271 msgid "Choose target folder"
1272 msgstr "Välj målkatalog"
1273
1274 #
1275 msgid "Choose upgrade source"
1276 msgstr "Välj uppgraderingskälla"
1277
1278 #
1279 msgid "Choose your Skin"
1280 msgstr "Välj utseende"
1281
1282 #
1283 msgid "Circular left"
1284 msgstr "Cirkulär vänster"
1285
1286 #
1287 msgid "Circular right"
1288 msgstr "Cirkulär höger"
1289
1290 #
1291 msgid "Classic"
1292 msgstr "Klassisk"
1293
1294 #
1295 msgid "Cleanup"
1296 msgstr "Rensa"
1297
1298 #
1299 msgid "Cleanup Wizard"
1300 msgstr "Upprensningsguide"
1301
1302 #
1303 msgid "Cleanup Wizard settings"
1304 msgstr "Upprensningsguide inställningar"
1305
1306 #
1307 msgid "CleanupWizard"
1308 msgstr "Upprensningsguide"
1309
1310 #
1311 msgid "Clear before scan"
1312 msgstr "Rensa före sökning"
1313
1314 #
1315 msgid "Clear history on Exit:"
1316 msgstr "Rensa historik vid Avslut:"
1317
1318 #
1319 msgid "Clear log"
1320 msgstr "Rensa logg"
1321
1322 #
1323 msgid "Close"
1324 msgstr "Stäng"
1325
1326 #
1327 msgid "Close and forget changes"
1328 msgstr "Stäng och ta bort ändringar"
1329
1330 #
1331 msgid "Close and save changes"
1332 msgstr "Stäng och spar ändringar"
1333
1334 #
1335 msgid "Close title selection"
1336 msgstr "Stäng titel val"
1337
1338 #
1339 msgid "Code rate high"
1340 msgstr "Code rate hög"
1341
1342 #
1343 msgid "Code rate low"
1344 msgstr "Code rate låg"
1345
1346 #
1347 msgid "Coderate HP"
1348 msgstr "Coderate HP"
1349
1350 #
1351 msgid "Coderate LP"
1352 msgstr "Coderate LP"
1353
1354 #
1355 msgid "Collection name"
1356 msgstr "Samlingsnamn"
1357
1358 #
1359 msgid "Collection settings"
1360 msgstr "Samlingsinställning"
1361
1362 #
1363 msgid "Color Format"
1364 msgstr "Färgformat"
1365
1366 #
1367 msgid "Comedy"
1368 msgstr "Komedi"
1369
1370 #
1371 msgid "Command execution..."
1372 msgstr "Kommando exekvering..."
1373
1374 #
1375 msgid "Command order"
1376 msgstr "Kommandoordning"
1377
1378 #
1379 msgid "Committed DiSEqC command"
1380 msgstr "Committed DiSEqC kommando"
1381
1382 #
1383 msgid "Common Interface"
1384 msgstr "Common Interface"
1385
1386 #
1387 msgid "Common Interface Assignment"
1388 msgstr "Common Interface tilldelning"
1389
1390 #
1391 msgid "CommonInterface"
1392 msgstr "CommonInterface"
1393
1394 #
1395 msgid "Communication"
1396 msgstr "Kommunikation"
1397
1398 #
1399 msgid "Compact Flash"
1400 msgstr "Compact Flash"
1401
1402 #
1403 msgid "Complete"
1404 msgstr "Komplett"
1405
1406 #
1407 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
1408 msgstr "Komplex (tillåter mixning av ljudspår och aspekt)"
1409
1410 #
1411 msgid "Configuration Mode"
1412 msgstr "Konfigurationsläge"
1413
1414 #
1415 msgid "Configuration for the Webinterface"
1416 msgstr "Konfiguration för Webgränssnitt"
1417
1418 #
1419 msgid "Configure AutoTimer behavior"
1420 msgstr "Konfigurera AutoTimers uppförande"
1421
1422 #
1423 msgid "Configure interface"
1424 msgstr "Konfigurera kort"
1425
1426 #
1427 msgid "Configure nameservers"
1428 msgstr "Konfigurera namnservers"
1429
1430 #
1431 msgid "Configure your internal LAN"
1432 msgstr "Konfigurera ditt interna LAN"
1433
1434 #
1435 msgid "Configure your network again"
1436 msgstr "Konfigurera ditt nätverk igen"
1437
1438 #
1439 msgid "Configure your wireless LAN again"
1440 msgstr "Konfigurera ditt trådlösa LAN igen"
1441
1442 #
1443 msgid "Configuring"
1444 msgstr "Konfigurering"
1445
1446 #
1447 msgid "Conflicting timer"
1448 msgstr "Timerkonflikt"
1449
1450 #
1451 msgid "Connect"
1452 msgstr "Anslut"
1453
1454 #
1455 msgid "Connect to a Wireless Network"
1456 msgstr "Anslut till ett Trådlöst nätverk"
1457
1458 #
1459 msgid "Connected to"
1460 msgstr "Ansluten till"
1461
1462 #
1463 msgid "Connected!"
1464 msgstr "Ansluten!"
1465
1466 #
1467 msgid "Constellation"
1468 msgstr "Konstellation"
1469
1470 #
1471 msgid "Content does not fit on DVD!"
1472 msgstr "Innehåll för stort för en DVD!"
1473
1474 #
1475 msgid "Continue in background"
1476 msgstr "Fortsätta i bakgrund"
1477
1478 #
1479 msgid "Continue playing"
1480 msgstr "Fortsätt spela"
1481
1482 #
1483 msgid "Contrast"
1484 msgstr "Kontrast"
1485
1486 #
1487 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
1488 msgstr "Kunde inte ansluta till Dreambox .NFI image feed Server:"
1489
1490 #
1491 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
1492 msgstr "Kunde inte ladda media! Ingen disk istoppad?"
1493
1494 #
1495 msgid "Could not open Picture in Picture"
1496 msgstr "Gick inte att öppna Bild i Bild"
1497
1498 #
1499 #, python-format
1500 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
1501 msgstr "Kunde inte spela in på grund av timerkonflikt med %s"
1502
1503 #
1504 msgid "Crashlog settings"
1505 msgstr "Crashlog inställningar"
1506
1507 #
1508 msgid "CrashlogAutoSubmit"
1509 msgstr "CrashlogAutoSubmit"
1510
1511 #
1512 msgid "CrashlogAutoSubmit settings"
1513 msgstr "CrashlogAutoSubmit inställningar"
1514
1515 #
1516 msgid "CrashlogAutoSubmit settings..."
1517 msgstr "CrashlogAutoSubmit inställningar..."
1518
1519 #
1520 msgid ""
1521 "Crashlogs found!\n"
1522 "Send them to Dream Multimedia?"
1523 msgstr ""
1524 "Crashlog hittad!\n"
1525 "Skicka till Dream Multimedia?"
1526
1527 #
1528 msgid "Create DVD-ISO"
1529 msgstr "Skapa DVD-ISO"
1530
1531 #
1532 msgid "Create a new AutoTimer."
1533 msgstr "Skapa en ny AutoTimer"
1534
1535 #
1536 msgid "Create a new timer using the classic editor"
1537 msgstr "Skapa en ny timer med hjälp av vanlig editor"
1538
1539 #
1540 msgid "Create a new timer using the wizard"
1541 msgstr "Skapa en ny timer med hjälp av guide."
1542
1543 #
1544 msgid "Create movie folder failed"
1545 msgstr "Det gick inte att skapa en filmkatalog"
1546
1547 #
1548 #, python-format
1549 msgid "Creating directory %s failed."
1550 msgstr "Skapande av katalogen %s misslyckades."
1551
1552 #
1553 msgid "Creating partition failed"
1554 msgstr "Det gick inte att skapa en partition"
1555
1556 #
1557 msgid "Croatian"
1558 msgstr "Kroatiska"
1559
1560 #
1561 msgid "Current Transponder"
1562 msgstr "Nuvarande transponder"
1563
1564 #
1565 msgid "Current settings:"
1566 msgstr "Nuvarande inställningar:"
1567
1568 #
1569 msgid "Current value: "
1570 msgstr "Nuvarande värde: "
1571
1572 #
1573 msgid "Current version:"
1574 msgstr "Nuvarande version:"
1575
1576 #
1577 #, python-format
1578 msgid "Custom (%s)"
1579 msgstr "Egen (%s)"
1580
1581 #
1582 msgid "Custom location"
1583 msgstr "Egen placering"
1584
1585 #
1586 msgid "Custom offset"
1587 msgstr "Egen kompensation"
1588
1589 #
1590 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
1591 msgstr "Valfri hopptid för '1'/'3'-knapparna"
1592
1593 #
1594 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
1595 msgstr "Valfri hopptid för '4'/'6'-knapparna"
1596
1597 #
1598 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
1599 msgstr "Valfri hopptid för '7'/'9'-knapparna"
1600
1601 #
1602 msgid "Customize"
1603 msgstr "Anpassningar"
1604
1605 #
1606 msgid "Cut"
1607 msgstr "Klipp"
1608
1609 #
1610 msgid "Cutlist editor..."
1611 msgstr "Klipplist editor..."
1612
1613 #
1614 msgid "Czech"
1615 msgstr "Tjeckiska"
1616
1617 #
1618 msgid "Czech Republic"
1619 msgstr "Tjeckien"
1620
1621 #
1622 msgid "D"
1623 msgstr "D"
1624
1625 #
1626 msgid "DHCP"
1627 msgstr "DHCP"
1628
1629 #
1630 msgid "DUAL LAYER DVD"
1631 msgstr "DUAL LAYER DVD"
1632
1633 #
1634 msgid "DVB-S"
1635 msgstr "DVB-S"
1636
1637 #
1638 msgid "DVB-S2"
1639 msgstr "DVB-S2"
1640
1641 #
1642 msgid "DVD File Browser"
1643 msgstr "DVD Filutforskare"
1644
1645 #
1646 msgid "DVD Player"
1647 msgstr "DVD Spelare"
1648
1649 #
1650 msgid "DVD Titlelist"
1651 msgstr "DVD Titellista\""
1652
1653 #
1654 msgid "DVD media toolbox"
1655 msgstr "DVD media verktyg"
1656
1657 #
1658 msgid "Danish"
1659 msgstr "Danska"
1660
1661 #
1662 msgid "Date"
1663 msgstr "Datum"
1664
1665 #
1666 msgid "Decide if you want to enable or disable the Cleanup Wizard."
1667 msgstr "Betsäm om du vill aktivera eller avaktivera Upprensningsguide."
1668
1669 #
1670 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
1671 msgstr "Bestäm vad som ska ske när en crashlog är hittad."
1672
1673 #
1674 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
1675 msgstr "Bestäm vad som ska ske efter en crashlog är skickad."
1676
1677 #
1678 msgid "Decrease delay"
1679 msgstr "Minska fördröjning"
1680
1681 #
1682 #, python-format
1683 msgid "Decrease delay by %i ms (can be set)"
1684 msgstr "Minska fördröjning  med %i ms (kan ställas in)"
1685
1686 #
1687 msgid "Deep Standby"
1688 msgstr "Stäng av"
1689
1690 #
1691 msgid "Default"
1692 msgstr "Grund"
1693
1694 #
1695 msgid "Default Settings"
1696 msgstr "Grundinställningar"
1697
1698 #
1699 msgid "Default movie location"
1700 msgstr "Grund filmplats"
1701
1702 #
1703 msgid "Default services lists"
1704 msgstr "Grundservicelista"
1705
1706 #
1707 msgid "Defaults"
1708 msgstr "Grund"
1709
1710 #
1711 msgid "Delay"
1712 msgstr "Fördröjning"
1713
1714 #
1715 msgid "Delete"
1716 msgstr "Ta bort"
1717
1718 #
1719 msgid "Delete crashlogs"
1720 msgstr "Ta bort crashlogs"
1721
1722 #
1723 msgid "Delete entry"
1724 msgstr "Ta bort post"
1725
1726 #
1727 msgid "Delete failed!"
1728 msgstr "Borttagning misslyckades!"
1729
1730 #
1731 msgid "Delete mount"
1732 msgstr "Ta bort montering"
1733
1734 #
1735 #, python-format
1736 msgid ""
1737 "Delete no more configured satellite\n"
1738 "%s?"
1739 msgstr ""
1740 "Ta bort ej konfigurerade satellite\n"
1741 "%s?"
1742
1743 #
1744 msgid "Descending"
1745 msgstr "Fallande"
1746
1747 #
1748 msgid "Description"
1749 msgstr "Beskrivning"
1750
1751 #
1752 msgid "Deselect"
1753 msgstr "Avmarkera"
1754
1755 #
1756 msgid "Destination directory"
1757 msgstr "Målbibliotek"
1758
1759 #
1760 msgid "Details for extension: "
1761 msgstr "Detaljer för utökning: "
1762
1763 #
1764 msgid "Detected HDD:"
1765 msgstr "Hittad hårddisk:"
1766
1767 #
1768 msgid "Detected NIMs:"
1769 msgstr "Hittade tuners:"
1770
1771 #
1772 msgid "DiSEqC"
1773 msgstr "DiSEqC"
1774
1775 #
1776 msgid "DiSEqC A/B"
1777 msgstr "DiSEqC A/B"
1778
1779 #
1780 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
1781 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
1782
1783 #
1784 msgid "DiSEqC mode"
1785 msgstr "DiSEqC läge"
1786
1787 #
1788 msgid "DiSEqC repeats"
1789 msgstr "DiSEqC repetetioner"
1790
1791 #
1792 msgid "DiSEqC-Tester settings"
1793 msgstr "DiSEqC-Tester inställningar"
1794
1795 #
1796 msgid "Dialing:"
1797 msgstr "Ringer upp:"
1798
1799 #
1800 msgid "Digital contour removal"
1801 msgstr "Digital contour borttagning"
1802
1803 #
1804 msgid "Dir:"
1805 msgstr "Dir:"
1806
1807 #
1808 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
1809 msgstr "Direkt playback av länkade titlar utan meny"
1810
1811 #
1812 #, python-format
1813 msgid "Directory %s nonexistent."
1814 msgstr "Bibliotek %s finns ej."
1815
1816 #
1817 msgid "Directory browser"
1818 msgstr "Biblioteksbläddrare"
1819
1820 #
1821 msgid "Disable"
1822 msgstr "Avaktivera"
1823
1824 #
1825 msgid "Disable Picture in Picture"
1826 msgstr "Avaktivera Bild i Bild"
1827
1828 #
1829 msgid "Disable Subtitles"
1830 msgstr "Avaktivera textning"
1831
1832 #
1833 msgid "Disable crashlog reporting"
1834 msgstr "Avaktivera crashlog rapportering"
1835
1836 #
1837 msgid "Disable timer"
1838 msgstr "Avaktivera timer"
1839
1840 #
1841 msgid "Disabled"
1842 msgstr "Avaktivera"
1843
1844 #
1845 msgid "Discard changes and close plugin"
1846 msgstr "Förkasta ändringar och stäng pluginet"
1847
1848 #
1849 msgid "Discard changes and close screen"
1850 msgstr "Förkasta ändringar och stäng skärmen"
1851
1852 #
1853 msgid "Disconnect"
1854 msgstr "Bryt anslutning"
1855
1856 #
1857 msgid "Dish"
1858 msgstr "Parabol"
1859
1860 #
1861 msgid "Display 16:9 content as"
1862 msgstr "Visa 16:9 sändning som"
1863
1864 #
1865 msgid "Display 4:3 content as"
1866 msgstr "Visa 4:3 sändning som"
1867
1868 #
1869 msgid "Display >16:9 content as"
1870 msgstr "Visa >16:9 innehåll som"
1871
1872 #
1873 msgid "Display Setup"
1874 msgstr "Display installation"
1875
1876 #
1877 msgid "Display and Userinterface"
1878 msgstr "Display och Användargränssnitt"
1879
1880 #
1881 msgid "Display search results by:"
1882 msgstr "Visa sökresultat sortterat på:"
1883
1884 #
1885 #, python-format
1886 msgid ""
1887 "Do you really want to REMOVE\n"
1888 "the plugin \"%s\"?"
1889 msgstr ""
1890 "Vill du verkligen ta BORT\n"
1891 "pluginet \"%s\"?"
1892
1893 #
1894 msgid ""
1895 "Do you really want to check the filesystem?\n"
1896 "This could take lots of time!"
1897 msgstr ""
1898 "Vill du verkligen kontrollera filsystemet?\n"
1899 "Detta kan ta lång tid!"
1900
1901 #
1902 #, python-format
1903 msgid "Do you really want to delete %s?"
1904 msgstr "Vill du verkligen ta bort %s?"
1905
1906 #
1907 #, python-format
1908 msgid ""
1909 "Do you really want to download\n"
1910 "the plugin \"%s\"?"
1911 msgstr ""
1912 "Vill du verkligen ladda ner\n"
1913 "pluginet \"%s\"?"
1914
1915 #
1916 msgid "Do you really want to exit?"
1917 msgstr "Vill du verkligen avsluta?"
1918
1919 #
1920 msgid ""
1921 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
1922 "All data on the disk will be lost!"
1923 msgstr ""
1924 "Vill du verkligen initiera hårddisken?\n"
1925 "All data på hårddisken kommer försvinna!"
1926
1927 #
1928 #, python-format
1929 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
1930 msgstr "Vill du verkligen ta bort bibliotek %s från disken?"
1931
1932 #
1933 #, python-format
1934 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
1935 msgstr "Vill du verkligen ta bort dina bokmärken från %s?"
1936
1937 #
1938 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
1939 msgstr "Vill du bränna denna samlig till ett DVD media?"
1940
1941 #
1942 msgid "Do you want to do a service scan?"
1943 msgstr "Vill du söka efter kanaler?"
1944
1945 #
1946 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
1947 msgstr "Vill du göra en ny manuell sökning?"
1948
1949 #
1950 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
1951 msgstr "Vill du aktivera föräldrakontroll på din Dreambox?"
1952
1953 #
1954 msgid "Do you want to enter a username and password for this host?\n"
1955 msgstr "Vill du ange ett användarnamn och lösenord för den här hosten?\n"
1956
1957 #
1958 msgid "Do you want to install default sat lists?"
1959 msgstr "Vill du installera grundsatellitlista?"
1960
1961 #
1962 msgid "Do you want to install the package:\n"
1963 msgstr "Vill du installera paketet:\n"
1964
1965 #
1966 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
1967 msgstr "Vill du spela upp DVD i spelaren?"
1968
1969 #
1970 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
1971 msgstr "Vill du förhandsvisa denna DVD innan bränning?"
1972
1973 #
1974 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
1975 msgstr "Vill du starta om din Dreambox?"
1976
1977 #
1978 msgid "Do you want to remove the package:\n"
1979 msgstr "Vill du avinstallera paketet:\n"
1980
1981 #
1982 msgid "Do you want to restore your settings?"
1983 msgstr "Vill du återställa dina inställningar?"
1984
1985 #
1986 msgid "Do you want to resume this playback?"
1987 msgstr "Vill du återuppta uppspelningen?"
1988
1989 #
1990 msgid "Do you want to see more entries?"
1991 msgstr "Vill du se flera bidrag?"
1992
1993 #
1994 msgid ""
1995 "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you "
1996 "if needed?"
1997 msgstr ""
1998 "Vill du skicka med din epost och namn så vi kan kontakta dig om så behövs?"
1999
2000 #
2001 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
2002 msgstr "Vill du uppdatera din Dreambox?"
2003
2004 #
2005 msgid ""
2006 "Do you want to update your Dreambox?\n"
2007 "After pressing OK, please wait!"
2008 msgstr ""
2009 "Vill du uppdatera din Dreambox?\n"
2010 "Tryck OK och vänligen vänta!"
2011
2012 #
2013 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
2014 msgstr "Vill du uppgradera paketet:\n"
2015
2016 #
2017 msgid "Do you want to view a tutorial?"
2018 msgstr "Vill du se en guide?"
2019
2020 #
2021 msgid "Don't ask, just send"
2022 msgstr "Fråga inte, skicka alltid"
2023
2024 #
2025 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
2026 msgstr "Avsluta inte pågående händelse men avaktivera följande"
2027
2028 #
2029 #, python-format
2030 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
2031 msgstr "Klar - Installerat eller uppgraderat %d paket"
2032
2033 #
2034 #, python-format
2035 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
2036 msgstr ""
2037 "Klar - installerat, uppgraderat eller avinstallerat %d paket med %d fel"
2038
2039 #
2040 msgid "Download"
2041 msgstr "Nedladdning"
2042
2043 #
2044 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
2045 msgstr "Ladda ner .NFI filer för USB-Flasher"
2046
2047 #
2048 msgid "Download Plugins"
2049 msgstr "Ladda ner Plugins"
2050
2051 #
2052 msgid "Download Video"
2053 msgstr "Ladda ner Video"
2054
2055 #
2056 msgid "Download location"
2057 msgstr "Nedladdningsplats"
2058
2059 #
2060 msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
2061 msgstr "Ladda ner USB flash boot image misslyckades:"
2062
2063 #
2064 msgid "Downloadable new plugins"
2065 msgstr "Nerladdningsbara nya plugins"
2066
2067 #
2068 msgid "Downloadable plugins"
2069 msgstr "Nerladdningsbara plugins"
2070
2071 #
2072 msgid "Downloading"
2073 msgstr "Laddar ner"
2074
2075 #
2076 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
2077 msgstr "Hämtar plugin information. Var vänlig vänta..."
2078
2079 #
2080 msgid "Downloading screenshots. Please wait..."
2081 msgstr "Laddar ner förhandsvisningsbilder. Vänligen vänta..."
2082
2083 #
2084 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
2085 msgstr "Dreambox formaterad data DVD (HDTV kompatibel)"
2086
2087 #
2088 msgid "Dreambox software because updates are available."
2089 msgstr "Dreambox mjukvara på grund av uppdateringar är tillgängliga."
2090
2091 #
2092 msgid "Duration: "
2093 msgstr "Längd: "
2094
2095 #
2096 msgid "Dutch"
2097 msgstr "Holländska"
2098
2099 #
2100 msgid "Dynamic contrast"
2101 msgstr "Dynamisk kontrast"
2102
2103 #
2104 msgid "E"
2105 msgstr "Ö"
2106
2107 #
2108 msgid "EPG Selection"
2109 msgstr "EPG val"
2110
2111 #
2112 msgid "EPG encoding"
2113 msgstr "EPG kodning"
2114
2115 #
2116 #, python-format
2117 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
2118 msgstr "FEL - misslyckades söka (%s)!"
2119
2120 #
2121 msgid "East"
2122 msgstr "Öst"
2123
2124 #
2125 msgid "Edit"
2126 msgstr "Ändra"
2127
2128 #
2129 msgid "Edit AutoTimer"
2130 msgstr "Ändra AutoTimer"
2131
2132 #
2133 msgid "Edit AutoTimer filters"
2134 msgstr "Ändra AutoTimer filter"
2135
2136 #
2137 msgid "Edit AutoTimer services"
2138 msgstr "Ändra AutoTimer  kanaler"
2139
2140 #
2141 msgid "Edit DNS"
2142 msgstr "Ändra DNS"
2143
2144 #
2145 msgid "Edit Timers and scan for new Events"
2146 msgstr "Ändra Timers och sök efter nya händelser"
2147
2148 #
2149 msgid "Edit Title"
2150 msgstr "Ändra titel"
2151
2152 #
2153 msgid "Edit bouquets list"
2154 msgstr "Ändra favoritlistor"
2155
2156 #
2157 msgid "Edit chapters of current title"
2158 msgstr "Ändra kapitel i nuvarande titel"
2159
2160 #
2161 msgid "Edit new timer defaults"
2162 msgstr "Ändra nya timers grundinställningar"
2163
2164 #
2165 msgid "Edit selected AutoTimer"
2166 msgstr "Ändra valda AutoTimer"
2167
2168 #
2169 msgid "Edit services list"
2170 msgstr "Ändra kanallista"
2171
2172 #
2173 msgid "Edit settings"
2174 msgstr "Ändra inställningar"
2175
2176 #
2177 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
2178 msgstr "Ändra Namnserver konfiguration för din Dreambox.\n"
2179
2180 #
2181 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
2182 msgstr "Ändra nätverks konfiguration för din Dreambox.\n"
2183
2184 #
2185 msgid "Edit title"
2186 msgstr "Ändra titel"
2187
2188 #
2189 msgid "Edit upgrade source url."
2190 msgstr "Ändra uppgraderingskälla url"
2191
2192 #
2193 msgid "Editing"
2194 msgstr "Redigering"
2195
2196 #
2197 msgid "Editor for new AutoTimers"
2198 msgstr "Ändring för nya AutoTimers"
2199
2200 #
2201 msgid "Education"
2202 msgstr "Utbildning"
2203
2204 #
2205 msgid "Electronic Program Guide"
2206 msgstr "Elektronisk Program Guide"
2207
2208 #
2209 msgid "Enable"
2210 msgstr "Aktivera"
2211
2212 #
2213 msgid "Enable /media"
2214 msgstr "Aktivera /media"
2215
2216 #
2217 msgid "Enable 5V for active antenna"
2218 msgstr "Aktivera 5V för aktiv antenn"
2219
2220 #
2221 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
2222 msgstr "Aktivera Upprensningsguide?"
2223
2224 #
2225 msgid "Enable Filtering"
2226 msgstr "Aktivera Filtrering"
2227
2228 #
2229 msgid "Enable HTTP Access"
2230 msgstr "Aktivera HTTP tillgång"
2231
2232 #
2233 msgid "Enable HTTP Authentication"
2234 msgstr "Aktivera HTTP autentisering"
2235
2236 #
2237 msgid "Enable HTTPS Access"
2238 msgstr "Aktivera HTTPS tillgång"
2239
2240 #
2241 msgid "Enable HTTPS Authentication"
2242 msgstr "Aktivera HTTPS autentisering"
2243
2244 #
2245 msgid "Enable Service Restriction"
2246 msgstr "Aktivera kanalrestriktioner"
2247
2248 #
2249 msgid "Enable Streaming Authentication"
2250 msgstr "Aktivera Streaming autentisering"
2251
2252 #
2253 msgid "Enable multiple bouquets"
2254 msgstr "Aktivera flera favoritlistor"
2255
2256 #
2257 msgid "Enable parental control"
2258 msgstr "Aktivera föräldrakontroll"
2259
2260 #
2261 msgid ""
2262 "Enable this to be able to access the AutoTimer Overview from within the "
2263 "extension menu."
2264 msgstr ""
2265 "Aktivera detta val för att kunna få AutoTimer överblick direkt från "
2266 "utökningsmenyn."
2267
2268 #
2269 msgid "Enable timer"
2270 msgstr "Aktivera timer"
2271
2272 #
2273 msgid "Enabled"
2274 msgstr "Aktiverad"
2275
2276 #
2277 msgid ""
2278 "Encoding the channel uses for it's EPG data. You only need to change this if "
2279 "you're searching for special characters like the german umlauts."
2280 msgstr ""
2281
2282 #
2283 msgid "Encrypted: "
2284 msgstr "Krypterad: "
2285
2286 #
2287 msgid "Encryption"
2288 msgstr "Kryptering"
2289
2290 #
2291 msgid "Encryption Key"
2292 msgstr "Krypteringsnyckel"
2293
2294 #
2295 msgid "Encryption Keytype"
2296 msgstr "Krypterings Nyckelvariant"
2297
2298 #
2299 msgid "Encryption Type"
2300 msgstr "Krypteringstyp"
2301
2302 #
2303 msgid "Encryption:"
2304 msgstr "Kryptering:"
2305
2306 #
2307 msgid "End of \"after event\" timespan"
2308 msgstr "Slut för \"efter händelse\" tidsspann"
2309
2310 #
2311 msgid "End of timespan"
2312 msgstr "Slut för tidsspann"
2313
2314 #
2315 msgid "End time"
2316 msgstr "Sluttid"
2317
2318 #
2319 msgid "EndTime"
2320 msgstr "Sluttid"
2321
2322 #
2323 msgid "English"
2324 msgstr "Engelska"
2325
2326 #
2327 msgid ""
2328 "Enigma2 Skinselector\n"
2329 "\n"
2330 "If you experience any problems please contact\n"
2331 "stephan@reichholf.net\n"
2332 "\n"
2333 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2334 msgstr ""
2335 "Enigma2 Utseendeväljare\n"
2336 "\n"
2337 "Om du upplever några problem vänligen kontakta\n"
2338 "stephan@reichholf.net\n"
2339 "\n"
2340 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2341
2342 #
2343 msgid "Enter Fast Forward at speed"
2344 msgstr "Ange hastighet för snabbspolning framåt"
2345
2346 #
2347 msgid "Enter IP to scan..."
2348 msgstr "Ange IP för sökning..."
2349
2350 #
2351 msgid "Enter Rewind at speed"
2352 msgstr "Ange hastighet för snabbspolning bakåt"
2353
2354 #
2355 msgid "Enter main menu..."
2356 msgstr "Gå till huvudmeny..."
2357
2358 #
2359 msgid "Enter new hostname for your Dreambox"
2360 msgstr "Ange nytt hostnamn för din Dreambox"
2361
2362 #
2363 msgid "Enter options:"
2364 msgstr "Ange optioner:"
2365
2366 #
2367 msgid "Enter password:"
2368 msgstr "Ange lösenord:"
2369
2370 #
2371 msgid "Enter pin code"
2372 msgstr "Ange pin kod"
2373
2374 #
2375 msgid "Enter share directory:"
2376 msgstr "Ange delat bibliotek:"
2377
2378 #
2379 msgid "Enter share name:"
2380 msgstr "Ange delningsnamn:"
2381
2382 #
2383 msgid "Enter the service pin"
2384 msgstr "Ange kanal PIN"
2385
2386 #
2387 msgid "Enter user and password for host: "
2388 msgstr "Ange användare och lösenord för host: "
2389
2390 #
2391 msgid "Enter username:"
2392 msgstr "Ange användarnamn:"
2393
2394 #
2395 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
2396 msgstr "Ange din epost om du vill bli kontaktad av oss om det behövs."
2397
2398 #
2399 msgid "Enter your search term(s)"
2400 msgstr "Ange dina sökterm(er)"
2401
2402 #
2403 msgid "Entertainment"
2404 msgstr "Underhållning"
2405
2406 #
2407 msgid "Error"
2408 msgstr "Fel"
2409
2410 #
2411 msgid "Error executing plugin"
2412 msgstr "Fel vid körning av plugin"
2413
2414 #
2415 #, python-format
2416 msgid ""
2417 "Error: %s\n"
2418 "Retry?"
2419 msgstr ""
2420 "Fel: %s\n"
2421 "Försöka igen?"
2422
2423 #
2424 msgid "Estonian"
2425 msgstr "Estniska"
2426
2427 #
2428 msgid "Eventview"
2429 msgstr "Programöversikt"
2430
2431 #
2432 msgid "Everything is fine"
2433 msgstr "Allt är OK"
2434
2435 #
2436 msgid "Exact match"
2437 msgstr "Exakt match"
2438
2439 #
2440 msgid "Exceeds dual layer medium!"
2441 msgstr "Överskrider dual layer media"
2442
2443 #
2444 msgid "Exclude"
2445 msgstr "Exkludera"
2446
2447 #
2448 msgid "Execute \"after event\" during timespan"
2449 msgstr ""
2450
2451 msgid "Execution Progress:"
2452 msgstr "Exekvering pågår:"
2453
2454 #
2455 msgid "Execution finished!!"
2456 msgstr "Exekvering färdig!"
2457
2458 #
2459 msgid "Exif"
2460 msgstr "Exif"
2461
2462 #
2463 msgid "Exit"
2464 msgstr "Avsluta"
2465
2466 #
2467 msgid "Exit editor"
2468 msgstr "Avsluta editor"
2469
2470 #
2471 msgid "Exit network wizard"
2472 msgstr "Avsluta nätverksguiden"
2473
2474 #
2475 msgid "Exit the cleanup wizard"
2476 msgstr "Avsluta upprensningsguiden"
2477
2478 #
2479 msgid "Exit the wizard"
2480 msgstr "Avsluta guiden"
2481
2482 #
2483 msgid "Exit wizard"
2484 msgstr "Avsluta guide"
2485
2486 #
2487 msgid "Expert"
2488 msgstr "Expert"
2489
2490 #
2491 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
2492 msgstr "Utökad Nätverksinstallationsplugin..."
2493
2494 #
2495 msgid "Extended Setup..."
2496 msgstr "Utökad installation..."
2497
2498 #
2499 msgid "Extended Software"
2500 msgstr "Utökad Mjukvaru"
2501
2502 #
2503 msgid "Extended Software Plugin"
2504 msgstr "Utökad Mjukvaru Plugin"
2505
2506 #
2507 msgid "Extensions"
2508 msgstr "Utökningar"
2509
2510 #
2511 msgid "Extensions management"
2512 msgstr "Utökningshanterare"
2513
2514 #
2515 msgid "FEC"
2516 msgstr "FEC"
2517
2518 #
2519 msgid "Factory reset"
2520 msgstr "Fabriksåterställning"
2521
2522 #
2523 msgid "Failed"
2524 msgstr "Misslyckades"
2525
2526 #
2527 #, python-format
2528 msgid "Fan %d"
2529 msgstr "Fläkt %d"
2530
2531 #
2532 #, python-format
2533 msgid "Fan %d PWM"
2534 msgstr "Fläkt %d PWM"
2535
2536 #
2537 #, python-format
2538 msgid "Fan %d Voltage"
2539 msgstr "Fläkt %d Volt"
2540
2541 #
2542 msgid "Fast"
2543 msgstr "Snabb"
2544
2545 #
2546 msgid "Fast DiSEqC"
2547 msgstr "Snabb DiSEqC"
2548
2549 #
2550 msgid "Fast Forward speeds"
2551 msgstr "Hastigheter för snabbspolning framåt"
2552
2553 #
2554 msgid "Fast epoch"
2555 msgstr "Snabb epoch"
2556
2557 #
2558 msgid "Favourites"
2559 msgstr "Favoriter"
2560
2561 #
2562 msgid "Fetching feed entries"
2563 msgstr "Hämtar feed poster"
2564
2565 #
2566 msgid "Fetching search entries"
2567 msgstr "Hämtar sökning poster"
2568
2569 #
2570 msgid "Filesystem Check"
2571 msgstr "Filsystemskontroll"
2572
2573 #
2574 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
2575 msgstr "Filsystemet innehåller fel som ej kan åtgärdas"
2576
2577 #
2578 msgid "Film & Animation"
2579 msgstr "Film & Animerat"
2580
2581 #
2582 msgid "Filter"
2583 msgstr "Filter"
2584
2585 #
2586 msgid ""
2587 "Filters are another powerful tool when matching events. An AutoTimer can be "
2588 "restricted to certain Weekdays or only match an event with a text inside eg "
2589 "it's Description.\n"
2590 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
2591 msgstr ""
2592
2593 #
2594 msgid "Finetune"
2595 msgstr "Fininställn."
2596
2597 #
2598 msgid "Finished"
2599 msgstr "Klart"
2600
2601 #
2602 msgid "Finished configuring your network"
2603 msgstr "Klar med konfigureringen av ditt nätverk"
2604
2605 #
2606 msgid "Finished restarting your network"
2607 msgstr "Klar med omstarten av ditt nätverk"
2608
2609 #
2610 msgid "Finnish"
2611 msgstr "Finska"
2612
2613 #
2614 msgid ""
2615 "First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
2616 msgstr "Först måste vi ladda ner senaste bootmiljön för USB flasher."
2617
2618 #
2619 msgid "Flash"
2620 msgstr "Flash"
2621
2622 #
2623 msgid "Flashing failed"
2624 msgstr "Flashning misslyckades"
2625
2626 #
2627 msgid "Following tasks will be done after you press OK!"
2628 msgstr "Följande saker kommer utföras efter du tryckt på OK!"
2629
2630 #
2631 msgid "Format"
2632 msgstr "Format"
2633
2634 #
2635 #, python-format
2636 msgid ""
2637 "Found a total of %d matching Events.\n"
2638 "%d Timer were added and %d modified."
2639 msgstr ""
2640 "Hittade totalt %d händelser som matchade.\n"
2641 "%d Timer har lagts till och %d ändrade."
2642
2643 #
2644 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
2645 msgstr "Bildupprepning vid hackig spolning"
2646
2647 #
2648 msgid "Frame size in full view"
2649 msgstr "Ramstorlek i fullskärm"
2650
2651 #
2652 msgid "France"
2653 msgstr "Frankrike"
2654
2655 #
2656 msgid "French"
2657 msgstr "Franska"
2658
2659 #
2660 msgid "Frequency"
2661 msgstr "Frekvens"
2662
2663 #
2664 msgid "Frequency bands"
2665 msgstr "Frekvensband"
2666
2667 #
2668 msgid "Frequency scan step size(khz)"
2669 msgstr "Frekvenssökningssteg (khz)"
2670
2671 #
2672 msgid "Frequency steps"
2673 msgstr "Frekvenssteg"
2674
2675 #
2676 msgid "Fri"
2677 msgstr "Fre"
2678
2679 #
2680 msgid "Friday"
2681 msgstr "Fredag"
2682
2683 #
2684 msgid "Frisian"
2685 msgstr "Frisiska"
2686
2687 #
2688 #, python-format
2689 msgid "Frontprocessor version: %d"
2690 msgstr "Frontprocessor version: %d"
2691
2692 #
2693 msgid "Fsck failed"
2694 msgstr "Fsck misslyckades"
2695
2696 #
2697 msgid ""
2698 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
2699 "Do you want to Restart the GUI now?"
2700 msgstr ""
2701 "GUI måste startas om för nytt utseende\n"
2702 "Vill du starta om GUI nu?"
2703
2704 #
2705 msgid "Gaming"
2706 msgstr "Spel"
2707
2708 #
2709 msgid "Gateway"
2710 msgstr "Gateway"
2711
2712 #
2713 msgid "General AC3 Delay"
2714 msgstr "Generisk AC3 fördröjning"
2715
2716 #
2717 msgid "General AC3 delay (ms)"
2718 msgstr "Generell AC3 fördröjning (ms)"
2719
2720 #
2721 msgid "General PCM Delay"
2722 msgstr "Generisk PCM fördröjning"
2723
2724 #
2725 msgid "General PCM delay (ms)"
2726 msgstr "Generell PCM fördröjning (ms)"
2727
2728 #
2729 msgid "Genre"
2730 msgstr "Genre"
2731
2732 #
2733 msgid "Genuine Dreambox"
2734 msgstr "Äkta Dreambox"
2735
2736 msgid "Genuine Dreambox validation failed!"
2737 msgstr ""
2738
2739 #
2740 msgid "German"
2741 msgstr "Tyska"
2742
2743 #
2744 msgid "Germany"
2745 msgstr "Tyskland"
2746
2747 #
2748 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
2749 msgstr "Hämtar plugin information. Var vänlig vänta..."
2750
2751 #
2752 msgid "Global delay"
2753 msgstr "Global fördröjning"
2754
2755 #
2756 msgid "Goto 0"
2757 msgstr "Gå till 0"
2758
2759 #
2760 msgid "Goto position"
2761 msgstr "Gå till position"
2762
2763 #
2764 msgid "Graphical Multi EPG"
2765 msgstr "Grafisk Multi EPG"
2766
2767 #
2768 msgid "Great Britain"
2769 msgstr "Storbritannien"
2770
2771 #
2772 msgid "Greek"
2773 msgstr "Grekiska"
2774
2775 #
2776 msgid "Green boost"
2777 msgstr "Grön förstärkning"
2778
2779 #
2780 msgid "Guard Interval"
2781 msgstr "Guard intervall"
2782
2783 #
2784 msgid "Guard interval mode"
2785 msgstr "Guard intervalläge"
2786
2787 #
2788 msgid "Guess existing timer based on begin/end"
2789 msgstr ""
2790
2791 #
2792 msgid "HD videos"
2793 msgstr "HD video"
2794
2795 #
2796 msgid "HTTP Port"
2797 msgstr "HTTP Port"
2798
2799 #
2800 msgid "HTTPS Port"
2801 msgstr "HTTPS Port"
2802
2803 #
2804 msgid "Harddisk"
2805 msgstr "Hårddisk"
2806
2807 #
2808 msgid "Harddisk setup"
2809 msgstr "Hårddisk installation"
2810
2811 #
2812 msgid "Harddisk standby after"
2813 msgstr "Viloläge för hårddisk efter"
2814
2815 #
2816 msgid "Help"
2817 msgstr "Hjälp"
2818
2819 #
2820 msgid "Hidden network SSID"
2821 msgstr "Dold nätverks SSID"
2822
2823 #
2824 msgid "Hidden networkname"
2825 msgstr "Dolt nätverksnamn"
2826
2827 #
2828 msgid "Hierarchy Information"
2829 msgstr "Hierarkisk information "
2830
2831 #
2832 msgid "Hierarchy mode"
2833 msgstr "Hierarkiskt läge"
2834
2835 #
2836 msgid "High bitrate support"
2837 msgstr "Hög bitrate stöd"
2838
2839 #
2840 msgid "History"
2841 msgstr "Historia"
2842
2843 #
2844 msgid "Holland"
2845 msgstr "Holland"
2846
2847 #
2848 msgid "Hong Kong"
2849 msgstr "Hong Kong"
2850
2851 #
2852 msgid "Horizontal"
2853 msgstr "horisontal"
2854
2855 #
2856 msgid "How many minutes do you want to record?"
2857 msgstr "Hur många minuter vill du spela in?"
2858
2859 #
2860 msgid "How to handle found crashlogs?"
2861 msgstr "Hur hantera hittade crashlog?"
2862
2863 #
2864 msgid "Howto & Style"
2865 msgstr "Howto & Design"
2866
2867 #
2868 msgid "Hue"
2869 msgstr "Färgton"
2870
2871 #
2872 msgid "Hungarian"
2873 msgstr "Ungerska"
2874
2875 #
2876 msgid "IP Address"
2877 msgstr "IP adress"
2878
2879 #
2880 msgid "IP:"
2881 msgstr "IP:"
2882
2883 #
2884 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
2885 msgstr "ISO fil är för stor för använt filsystem!"
2886
2887 #
2888 msgid "ISO path"
2889 msgstr "ISO sökväg"
2890
2891 #
2892 msgid "Icelandic"
2893 msgstr "Isländska"
2894
2895 #
2896 #, python-format
2897 msgid ""
2898 "If this is enabled an existing timer will also be considered recording an "
2899 "event if it records at least 80% of the it."
2900 msgstr ""
2901
2902 #
2903 msgid ""
2904 "If you see this, something is wrong with\n"
2905 "your scart connection. Press OK to return."
2906 msgstr ""
2907 "Om du ser detta, något är fel med\n"
2908 "din scartkontakt. Tryck OK för återgå."
2909
2910 #
2911 msgid ""
2912 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
2913 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
2914 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
2915 "possible.\n"
2916 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
2917 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
2918 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
2919 "step.\n"
2920 "If you are happy with the result, press OK."
2921 msgstr ""
2922 "Om din TV har ljusstyrke- eller kontrastförbättrare rekommenderas du att "
2923 "stänga av den. Om det finns något som heter \"dynamic\" rekommenderas du att "
2924 "använda standard. Justera ljusstyrkan till en inställning som du tycker är "
2925 "bra. Använd så lite kontrast som möjligt.\n"
2926 "Sätt ljusstyrkan till så låg som möjligt, men säkerställ att de två lägsta "
2927 "nivåerna av grå är urskiljningsbara.\n"
2928 "Ta inte hänsyn till de ljusa nivåerna nu. De kommer justeras i nästa steg.\n"
2929 "När du är nöjd med resultatet, tryck OK."
2930
2931 #
2932 msgid "Image flash utility"
2933 msgstr "Image flash redskap"
2934
2935 #
2936 msgid "Import AutoTimer"
2937 msgstr "Importera AutoTimer"
2938
2939 #
2940 msgid "Import existing Timer"
2941 msgstr "Importera befintliga Timer"
2942
2943 #
2944 msgid "Import from EPG"
2945 msgstr "Importera från EPG"
2946
2947 #
2948 msgid "In Progress"
2949 msgstr "I utförande"
2950
2951 #
2952 msgid ""
2953 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
2954 msgstr "För att göra en timerinspelning, växlades TV till inspelande kanal!\n"
2955
2956 #
2957 msgid "Include"
2958 msgstr "Inkludera"
2959
2960 #
2961 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
2962 msgstr "Inkludera din epost och namn (valfritt) i epost?"
2963
2964 #
2965 msgid "Increase delay"
2966 msgstr "Öka fördröjning"
2967
2968 #
2969 #, python-format
2970 msgid "Increase delay by %i ms (can be set)"
2971 msgstr "Öka fördröjning med %i ms (kan sättas)"
2972
2973 #
2974 msgid "Increased voltage"
2975 msgstr "Ökad spänning"
2976
2977 #
2978 msgid "Index"
2979 msgstr "Index"
2980
2981 #
2982 msgid "India"
2983 msgstr "India"
2984
2985 #
2986 msgid "Info"
2987 msgstr "Info"
2988
2989 #
2990 msgid "InfoBar"
2991 msgstr "Infobalk"
2992
2993 #
2994 msgid "Infobar timeout"
2995 msgstr "Infobalk timeout"
2996
2997 #
2998 msgid "Information"
2999 msgstr "Information"
3000
3001 #
3002 msgid "Init"
3003 msgstr "Initiera"
3004
3005 #
3006 msgid "Initial location in new timers"
3007 msgstr "Initial plats för nya timers"
3008
3009 #
3010 msgid "Initialization"
3011 msgstr ""
3012
3013 #
3014 msgid "Initialize"
3015 msgstr "Initiera"
3016
3017 #
3018 msgid "Initializing Harddisk..."
3019 msgstr "Initierar hårddisk..."
3020
3021 #
3022 msgid "Input"
3023 msgstr "Ingång"
3024
3025 #
3026 msgid "Install"
3027 msgstr "Installera"
3028
3029 #
3030 msgid "Install a new image with a USB stick"
3031 msgstr "Installera ny image med hjälp av en USB pinne"
3032
3033 #
3034 msgid "Install a new image with your web browser"
3035 msgstr "Installera ny image med hjälp av din webläsare"
3036
3037 #
3038 msgid "Install extensions."
3039 msgstr "Installera utökningar."
3040
3041 #
3042 msgid "Install local extension"
3043 msgstr "Installera lokala utökningar"
3044
3045 #
3046 msgid "Install or remove finished."
3047 msgstr "Installation eller borttagning klar."
3048
3049 #
3050 msgid "Install settings, skins, software..."
3051 msgstr "Installera inställningar, utseende, mjukvara..."
3052
3053 #
3054 msgid "Installation finished."
3055 msgstr "Installation klar."
3056
3057 #
3058 msgid "Installing"
3059 msgstr "Installera"
3060
3061 #
3062 msgid "Installing Software..."
3063 msgstr "Installera mjukvara..."
3064
3065 #
3066 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
3067 msgstr "Installerar grundsatellitelista... Vänligen vänta..."
3068
3069 #
3070 msgid "Installing defaults... Please wait..."
3071 msgstr "Installerar grundinställningar... Vänligen vänta..."
3072
3073 #
3074 msgid "Installing package content... Please wait..."
3075 msgstr "Installerar paketinnehåll... Vänligen vänta..."
3076
3077 #
3078 msgid "Instant Record..."
3079 msgstr "Direktinspelning..."
3080
3081 #
3082 msgid "Instant record location"
3083 msgstr "Direktinspelning plats"
3084
3085 #
3086 msgid "Integrated Ethernet"
3087 msgstr "Integrerat nätverk"
3088
3089 #
3090 msgid "Integrated Wireless"
3091 msgstr "Inbyggt Trådlöst"
3092
3093 #
3094 msgid "Interface: "
3095 msgstr "Gränssnitt: "
3096
3097 #
3098 msgid "Intermediate"
3099 msgstr "Normal"
3100
3101 #
3102 msgid "Internal Flash"
3103 msgstr "Intern Flash"
3104
3105 #
3106 msgid "Invalid Location"
3107 msgstr "Ogiltig sökväg"
3108
3109 #
3110 #, python-format
3111 msgid "Invalid directory selected: %s"
3112 msgstr "Ogiltigt bibliotek valt: %s"
3113
3114 #
3115 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 304
3116 msgid "Invalid response from Security service pls restart again"
3117 msgstr ""
3118
3119 #
3120 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 132
3121 msgid "Invalid response from server."
3122 msgstr ""
3123
3124 #
3125 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 177
3126 #, python-format
3127 msgid "Invalid response from server. Please report: %s"
3128 msgstr ""
3129
3130 #
3131 msgid "Invalid selection"
3132 msgstr ""
3133
3134 #
3135 msgid "Inversion"
3136 msgstr "Inversion"
3137
3138 #
3139 msgid "Ipkg"
3140 msgstr "Ipkg"
3141
3142 #
3143 msgid "Ireland"
3144 msgstr "Irland"
3145
3146 #
3147 msgid "Is this videomode ok?"
3148 msgstr "Är detta videoläge ok?"
3149
3150 #
3151 msgid "Israel"
3152 msgstr "Israel"
3153
3154 #
3155 msgid ""
3156 "It's possible to restrict an AutoTimer to certain Services or Bouquets or to "
3157 "deny specific ones.\n"
3158 "An Event will only match this AutoTimer if it's on a specific and not denied "
3159 "Service (inside a Bouquet).\n"
3160 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
3161 msgstr ""
3162
3163 #
3164 msgid "Italian"
3165 msgstr "Italienska"
3166
3167 #
3168 msgid "Italy"
3169 msgstr "Italien"
3170
3171 #
3172 msgid "Japan"
3173 msgstr "Japan"
3174
3175 #
3176 msgid "Job View"
3177 msgstr "Arbets Vy"
3178
3179 #
3180 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
3181 msgid "Just Scale"
3182 msgstr "Bara skala"
3183
3184 #
3185 #, python-format
3186 msgid "Key %(Key)s successfully set to %(delay)i ms"
3187 msgstr ""
3188
3189 #
3190 #, python-format
3191 msgid "Key %(key)s (current value: %(value)i ms)"
3192 msgstr ""
3193
3194 #
3195 msgid "Keyboard"
3196 msgstr "Tangentbord"
3197
3198 #
3199 msgid "Keyboard Map"
3200 msgstr "Tangentbordslayout"
3201
3202 #
3203 msgid "Keyboard Setup"
3204 msgstr "Tangentbords inställning"
3205
3206 #
3207 msgid "Keymap"
3208 msgstr "Tangentlayout"
3209
3210 #
3211 msgid "LAN Adapter"
3212 msgstr "LAN Adapter"
3213
3214 #
3215 msgid "LNB"
3216 msgstr "LNB"
3217
3218 #
3219 msgid "LOF"
3220 msgstr "LOF"
3221
3222 #
3223 msgid "LOF/H"
3224 msgstr "LOF/H"
3225
3226 #
3227 msgid "LOF/L"
3228 msgstr "LOF/L"
3229
3230 #
3231 msgid "Language"
3232 msgstr "Språk"
3233
3234 #
3235 msgid "Language selection"
3236 msgstr "Välj språk"
3237
3238 #
3239 msgid "Last config"
3240 msgstr "Senaste konfiguration"
3241
3242 #
3243 msgid "Last speed"
3244 msgstr "Föregående hastighet"
3245
3246 #
3247 msgid "Latitude"
3248 msgstr "Latitud"
3249
3250 #
3251 msgid "Latvian"
3252 msgstr "Lettiska"
3253
3254 #
3255 msgid "Leave DVD Player?"
3256 msgstr "Avsluta DVD Spelare?"
3257
3258 #
3259 msgid "Left"
3260 msgstr "Vänster"
3261
3262 #
3263 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
3264 msgid "Letterbox"
3265 msgstr "Letterbox"
3266
3267 #
3268 msgid "Limit east"
3269 msgstr "Östlig gräns"
3270
3271 #
3272 msgid "Limit west"
3273 msgstr "Västlig gräns"
3274
3275 #
3276 msgid "Limited character set for recording filenames"
3277 msgstr "Begränsad teckenuppsättning för inspelningsfilnamn"
3278
3279 #
3280 msgid "Limits off"
3281 msgstr "Gränser av"
3282
3283 #
3284 msgid "Limits on"
3285 msgstr "Gränser på"
3286
3287 #
3288 msgid "Link Quality:"
3289 msgstr "Länkkvalitet:"
3290
3291 #
3292 msgid "Link:"
3293 msgstr "Länk:"
3294
3295 #
3296 msgid "Linked titles with a DVD menu"
3297 msgstr "Länkade titlar med en DVD meny"
3298
3299 #
3300 msgid "List of Storage Devices"
3301 msgstr "Lista på lagringsenheter"
3302
3303 #
3304 msgid "Lithuanian"
3305 msgstr "Litauiska"
3306
3307 #
3308 msgid "Load"
3309 msgstr "Ladda"
3310
3311 #
3312 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
3313 msgstr "Ladda filmens längd i Filmlistan"
3314
3315 #
3316 msgid "Load feed on startup:"
3317 msgstr "Ladda ström vid uppstart:"
3318
3319 #
3320 msgid "Load movie-length"
3321 msgstr "Ladda filmlängd"
3322
3323 #
3324 msgid "Local Network"
3325 msgstr "Lokalt Nätverk"
3326
3327 #
3328 msgid "Local share name"
3329 msgstr "Lokalt delningsnamn"
3330
3331 #
3332 msgid "Location"
3333 msgstr "Sökväg"
3334
3335 #
3336 msgid "Location for instant recordings"
3337 msgstr "Plats för direktinspelningar"
3338
3339 #
3340 msgid "Lock:"
3341 msgstr "Lås:"
3342
3343 #
3344 msgid "Log results to harddisk"
3345 msgstr "Logga resultatet till hårddisk"
3346
3347 #
3348 msgid "Long Keypress"
3349 msgstr "Lång knapptryckning"
3350
3351 #
3352 msgid "Longitude"
3353 msgstr "Longitud"
3354
3355 #
3356 msgid "Lower bound of timespan."
3357 msgstr ""
3358
3359 #
3360 msgid ""
3361 "Lower bound of timespan. Nothing before this time will be matched. Offsets "
3362 "are not taken into account!"
3363 msgstr ""
3364
3365 #
3366 msgid "MMC Card"
3367 msgstr "MMC kort"
3368
3369 #
3370 msgid "MORE"
3371 msgstr "MER"
3372
3373 #
3374 msgid "Main menu"
3375 msgstr "Huvudmeny"
3376
3377 #
3378 msgid "Mainmenu"
3379 msgstr "Huvudmeny"
3380
3381 #
3382 msgid "Make this mark an 'in' point"
3383 msgstr "Gör denna markör till 'in' punkt"
3384
3385 #
3386 msgid "Make this mark an 'out' point"
3387 msgstr "Gör denna markör till 'ut' punkt"
3388
3389 #
3390 msgid "Make this mark just a mark"
3391 msgstr "Behåll denna markör som vanlig markör"
3392
3393 #
3394 msgid "Manage extensions"
3395 msgstr "Hantera utökningar"
3396
3397 #
3398 msgid "Manage network shares"
3399 msgstr "Hantera nätverksdelningar"
3400
3401 #
3402 msgid "Manage your network shares..."
3403 msgstr "Hantera dina nätverksdelningar..."
3404
3405 #
3406 msgid "Manage your receiver's software"
3407 msgstr "Hantera din mottagares mjukvara"
3408
3409 #
3410 msgid "Manual Scan"
3411 msgstr "Manuell sökning"
3412
3413 #
3414 msgid "Manual transponder"
3415 msgstr "Manuell transponder"
3416
3417 #
3418 msgid "Manufacturer"
3419 msgstr "Tillverkare"
3420
3421 #
3422 msgid "Margin after record"
3423 msgstr "Marginal efter inspelning (i minuter)"
3424
3425 #
3426 msgid "Margin before record (minutes)"
3427 msgstr "Marginal innan inspelning (i minuter)"
3428
3429 #
3430 #, python-format
3431 msgid "Match Timespan: %02d:%02d - %02d:%02d"
3432 msgstr ""
3433
3434 #
3435 msgid "Match title"
3436 msgstr ""
3437
3438 #
3439 #, python-format
3440 msgid "Match title: %s"
3441 msgstr ""
3442
3443 #
3444 msgid "Max. Bitrate: "
3445 msgstr "Max. Bitrate: "
3446
3447 #
3448 msgid "Maximum duration (in m)"
3449 msgstr ""
3450
3451 #
3452 msgid ""
3453 "Maximum event duration to match. If an event is longer than this ammount of "
3454 "time (without offset) it won't be matched."
3455 msgstr ""
3456
3457 #
3458 msgid "Media player"
3459 msgstr "Mediaspelare"
3460
3461 #
3462 msgid "MediaPlayer"
3463 msgstr "Mediaspelare"
3464
3465 #
3466 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
3467 msgstr "Media är inte en skrivbar DVD!"
3468
3469 #
3470 msgid "Medium is not empty!"
3471 msgstr "Media är inte tomt!"
3472
3473 #
3474 msgid "Menu"
3475 msgstr "Meny"
3476
3477 #
3478 msgid "Message"
3479 msgstr "Meddelande"
3480
3481 #
3482 msgid "Message..."
3483 msgstr "Meddelande..."
3484
3485 #
3486 msgid "Mexico"
3487 msgstr "Mexiko"
3488
3489 #
3490 msgid "Mkfs failed"
3491 msgstr "Mkfs misslyckades"
3492
3493 #
3494 msgid "Mode"
3495 msgstr "Läge"
3496
3497 #
3498 msgid "Model: "
3499 msgstr "Modell: "
3500
3501 #
3502 msgid "Modify existing timers"
3503 msgstr ""
3504
3505 #
3506 msgid "Modulation"
3507 msgstr "Modulering"
3508
3509 #
3510 msgid "Modulator"
3511 msgstr "Modulator"
3512
3513 #
3514 msgid "Mon"
3515 msgstr "Mån"
3516
3517 #
3518 msgid "Mon-Fri"
3519 msgstr "Mån-Fre"
3520
3521 #
3522 msgid "Monday"
3523 msgstr "Måndag"
3524
3525 #
3526 msgid "Monthly"
3527 msgstr ""
3528
3529 #
3530 msgid "More video entries."
3531 msgstr "Fler video poster."
3532
3533 #
3534 msgid "Mosquito noise reduction"
3535 msgstr "Mosquito brus minskning"
3536
3537 #
3538 msgid "Most discussed"
3539 msgstr "Mest diskuterad"
3540
3541 #
3542 msgid "Most linked"
3543 msgstr "Mest länkad"
3544
3545 #
3546 msgid "Most popular"
3547 msgstr "Mest populär"
3548
3549 #
3550 msgid "Most recent"
3551 msgstr "Mest nyast"
3552
3553 #
3554 msgid "Most responded"
3555 msgstr "Mest svarade"
3556
3557 #
3558 msgid "Most viewed"
3559 msgstr "Mest visad"
3560
3561 #
3562 msgid "Mount failed"
3563 msgstr "Montering misslyckades"
3564
3565 #
3566 msgid "Mount informations"
3567 msgstr "Monteringsinformation"
3568
3569 #
3570 msgid "Mount options"
3571 msgstr "Monteringsoptioner"
3572
3573 #
3574 msgid "Mount type"
3575 msgstr "Monteringstyp"
3576
3577 #
3578 msgid "MountManager"
3579 msgstr "MonteringsHanterare"
3580
3581 #
3582 msgid ""
3583 "Mounted/\n"
3584 "Unmounted"
3585 msgstr ""
3586 "Monterad/\n"
3587 "Omonterad"
3588
3589 #
3590 msgid "Mountpoints management"
3591 msgstr "Monteringspunkts hantering"
3592
3593 #
3594 msgid "Mounts editor"
3595 msgstr "Monteringseditor"
3596
3597 #
3598 msgid "Mounts management"
3599 msgstr "Monteringshantering"
3600
3601 #
3602 msgid "Move Picture in Picture"
3603 msgstr "Flytta Bild i Bild"
3604
3605 #
3606 msgid "Move east"
3607 msgstr "Flytta öst"
3608
3609 #
3610 msgid "Move plugin screen"
3611 msgstr ""
3612
3613 #
3614 msgid "Move screen down"
3615 msgstr ""
3616
3617 #
3618 msgid "Move screen to the center of your TV"
3619 msgstr ""
3620
3621 #
3622 msgid "Move screen to the left"
3623 msgstr ""
3624
3625 #
3626 msgid "Move screen to the lower left corner"
3627 msgstr ""
3628
3629 #
3630 msgid "Move screen to the lower right corner"
3631 msgstr ""
3632
3633 #
3634 msgid "Move screen to the middle of the left border"
3635 msgstr ""
3636
3637 #
3638 msgid "Move screen to the middle of the right border"
3639 msgstr ""
3640
3641 #
3642 msgid "Move screen to the right"
3643 msgstr ""
3644
3645 #
3646 msgid "Move screen to the upper left corner"
3647 msgstr ""
3648
3649 #
3650 msgid "Move screen to the upper right corner"
3651 msgstr ""
3652
3653 #
3654 msgid "Move screen up"
3655 msgstr ""
3656
3657 #
3658 msgid "Move west"
3659 msgstr "Flytta väst"
3660
3661 #
3662 msgid "Movie location"
3663 msgstr "Film plats"
3664
3665 #
3666 msgid "Movielist menu"
3667 msgstr "Filmlista meny"
3668
3669 #
3670 msgid "Multi EPG"
3671 msgstr "Multi EPG"
3672
3673 #
3674 msgid "Multimedia"
3675 msgstr "Multimedia"
3676
3677 #
3678 msgid "Multiple service support"
3679 msgstr "Multipla kanaler stöds"
3680
3681 #
3682 msgid "Multisat"
3683 msgstr "Multisat"
3684
3685 #
3686 msgid "Music"
3687 msgstr "Musik"
3688
3689 #
3690 msgid "Mute"
3691 msgstr "Ljud av"
3692
3693 #
3694 msgid "My TubePlayer"
3695 msgstr "My TubePlayer"
3696
3697 #
3698 msgid "MyTube Settings"
3699 msgstr "MyTube Inställningar"
3700
3701 #
3702 msgid "MyTubePlayer"
3703 msgstr "MyTubePlayer"
3704
3705 #
3706 msgid "MyTubePlayer Help"
3707 msgstr "MyTubePlayer Hjälp"
3708
3709 #
3710 msgid "MyTubePlayer active video downloads"
3711 msgstr "MyTubePlayer aktiva videonedladdningar"
3712
3713 #
3714 msgid "MyTubePlayer settings"
3715 msgstr "MyTubePlayer inställningar"
3716
3717 #
3718 msgid "MyTubeVideoInfoScreen"
3719 msgstr "MyTubeVideoInfoScreen"
3720
3721 #
3722 msgid "MyTubeVideohelpScreen"
3723 msgstr "MyTubeVideoHjälpSkärm"
3724
3725 #
3726 msgid "N/A"
3727 msgstr "Inte tillgänglig"
3728
3729 #
3730 msgid "NEXT"
3731 msgstr "NÄSTA"
3732
3733 #
3734 msgid "NFI Image Flashing"
3735 msgstr "NFI image Flashning"
3736
3737 #
3738 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
3739 msgstr "NFI image flashning klar. Tryck Gul för omstart!"
3740
3741 #
3742 msgid "NFS share"
3743 msgstr "NFS delning"
3744
3745 #
3746 msgid "NOW"
3747 msgstr "NU"
3748
3749 #
3750 msgid "NTSC"
3751 msgstr "NTSC"
3752
3753 #
3754 msgid "Name"
3755 msgstr "Namn"
3756
3757 #
3758 msgid "Nameserver"
3759 msgstr "Namnserver"
3760
3761 #
3762 #, python-format
3763 msgid "Nameserver %d"
3764 msgstr "Namnserver %d"
3765
3766 #
3767 msgid "Nameserver Setup"
3768 msgstr "Namnserver installation"
3769
3770 #
3771 msgid "Nameserver settings"
3772 msgstr "Namnserver inställningar"
3773
3774 #
3775 msgid "Netmask"
3776 msgstr "Nätmask"
3777
3778 #
3779 msgid "Network"
3780 msgstr "Nätverk"
3781
3782 #
3783 msgid "Network Configuration..."
3784 msgstr "Nätverk Konfiguration..."
3785
3786 #
3787 msgid "Network Mount"
3788 msgstr "Nätverksmonteringar"
3789
3790 #
3791 msgid "Network SSID"
3792 msgstr "Nätverk SSID"
3793
3794 #
3795 msgid "Network Setup"
3796 msgstr "Nätverksinställningar"
3797
3798 #
3799 msgid "Network Wizard"
3800 msgstr "Nätverksguide"
3801
3802 #
3803 msgid "Network scan"
3804 msgstr "Sök nätverk"
3805
3806 #
3807 msgid "Network setup"
3808 msgstr "Nätverksinställningar"
3809
3810 #
3811 msgid "Network test"
3812 msgstr "Nätverk test"
3813
3814 #
3815 msgid "Network test..."
3816 msgstr "Nätverk test..."
3817
3818 #
3819 msgid "Network:"
3820 msgstr "Nätverk:"
3821
3822 #
3823 msgid "NetworkBrowser"
3824 msgstr "Nätverksbläddring"
3825
3826 #
3827 msgid "NetworkWizard"
3828 msgstr "Nätverksguide"
3829
3830 #
3831 msgid "Never"
3832 msgstr "Aldrig"
3833
3834 #
3835 msgid "New"
3836 msgstr "Ny"
3837
3838 #
3839 msgid "New Zealand"
3840 msgstr "Nya Zeeland"
3841
3842 #
3843 msgid "New pin"
3844 msgstr "Ny PIN"
3845
3846 #
3847 msgid "New version:"
3848 msgstr "Ny version:"
3849
3850 #
3851 msgid "News & Politics"
3852 msgstr "Nyheter & Politik"
3853
3854 #
3855 msgid "Next"
3856 msgstr "Nästa"
3857
3858 #
3859 msgid "No"
3860 msgstr "Nej"
3861
3862 #
3863 msgid "No (supported) DVDROM found!"
3864 msgstr "Ingen (supporterad) DVDROM hittad!"
3865
3866 #
3867 msgid "No Connection"
3868 msgstr "Ingen anslutning"
3869
3870 #
3871 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
3872 msgstr "Ingen hårddisk hittad eller initierad!"
3873
3874 #
3875 msgid "No Networks found"
3876 msgstr "Inget nätverk funnet"
3877
3878 #
3879 msgid "No backup needed"
3880 msgstr "Ingen backup behövs"
3881
3882 #
3883 msgid ""
3884 "No data on transponder!\n"
3885 "(Timeout reading PAT)"
3886 msgstr ""
3887 "Ingen data på transponder!\n"
3888 "(Timeout vid läsning av PAT)"
3889
3890 #
3891 msgid "No description available."
3892 msgstr "Ingen beskrivning tillgänglig."
3893
3894 #
3895 msgid "No details for this image file"
3896 msgstr "Inga detaljer för denna image fil"
3897
3898 #
3899 msgid "No displayable files on this medium found!"
3900 msgstr "Inga visningsbara filer hittade på detta media!"
3901
3902 #
3903 msgid "No event info found, recording indefinitely."
3904 msgstr "Ingen programinfo hittades, inspelning oändlig."
3905
3906 #
3907 msgid ""
3908 "No fast winding possible yet.. but you can use the number buttons to skip "
3909 "forward/backward!"
3910 msgstr ""
3911 "Ingen snabbspolning tillgänlig än... men du kan använda nummerknapparna för "
3912 "att hoppa framåt(369)/bakåt(147)!"
3913
3914 #
3915 msgid "No free tuner!"
3916 msgstr "Ingen ledig tuner!"
3917
3918 #
3919 msgid "No network connection available."
3920 msgstr "Ingen nätverksanslutning tillgänglig."
3921
3922 #
3923 msgid "No network devices found!"
3924 msgstr "Inget nätverkskort funnet!"
3925
3926 #
3927 msgid "No networks found"
3928 msgstr "Inget nätverk hittat"
3929
3930 #
3931 msgid ""
3932 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
3933 msgstr "Inga paket uppgraderade. Undersök ditt nätverk och prova igen."
3934
3935 #
3936 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
3937 msgstr "Ingen bild på TVn? Tryck EXIT för att försöka igen."
3938
3939 #
3940 msgid "No playable video found! Stop playing this movie?"
3941 msgstr "Inga spelbara video hittas! Sluta spela denna film?"
3942
3943 #
3944 msgid "No positioner capable frontend found."
3945 msgstr "Ingen motorkapabel frontend hittad."
3946
3947 #
3948 msgid "No satellite frontend found!!"
3949 msgstr "Ingen satellit frontend funnen!!"
3950
3951 #
3952 msgid "No tags are set on these movies."
3953 msgstr "Ingen märkning är gjord på dessa filmer."
3954
3955 #
3956 msgid "No to all"
3957 msgstr "Nej till alla"
3958
3959 #
3960 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
3961 msgstr "Ingen tuner är konfigurerad för motor diseqc!"
3962
3963 #
3964 msgid ""
3965 "No tuner is enabled!\n"
3966 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
3967 msgstr ""
3968 "Ingen tuner är aktiverad!\n"
3969 "Vänligen konfigurera tuner före scanning efter kanaler."
3970
3971 #
3972 msgid "No useable USB stick found"
3973 msgstr "Ingen användbar USB stick hittad"
3974
3975 #
3976 msgid ""
3977 "No valid service PIN found!\n"
3978 "Do you like to change the service PIN now?\n"
3979 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
3980 msgstr ""
3981 "Ingen giltig kanal PIN hittad!\n"
3982 "Vill du ändra kanal PIN nu?\n"
3983 "Om du anger 'Nej' här kommer kanalskyddet vara avaktiverat!"
3984
3985 #
3986 msgid ""
3987 "No valid setup PIN found!\n"
3988 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
3989 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
3990 msgstr ""
3991 "Ingen giltig installations PIN hittad!\n"
3992 "Vill du ändra installations PIN nu?\n"
3993 "Om du anger 'Nej' här kommer installationsskyddet vara avaktiverat!"
3994
3995 #
3996 msgid "No videos to display"
3997 msgstr "Ingen video att visa"
3998
3999 #
4000 msgid "No wireless networks found! Please refresh."
4001 msgstr "Inget trådlöst nätverk hittat! Vänligen uppdatera."
4002
4003 #
4004 msgid ""
4005 "No working local network adapter found.\n"
4006 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
4007 "configured correctly."
4008 msgstr ""
4009 "Inget fungerandes lokalt nätverkskort funnet.\n"
4010 "Vänligen bekräfta att du har anslutit en nätverkskabel och att ditt nätverk "
4011 "är korrekt konfigurerat."
4012
4013 #
4014 msgid ""
4015 "No working wireless network adapter found.\n"
4016 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
4017 "network is configured correctly."
4018 msgstr ""
4019 "Inget fungerandes trådlöst nätverkskort funnet.\n"
4020 "Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN enhet och att din "
4021 "nätverkskonfiguration är korrekt."
4022
4023 #
4024 msgid ""
4025 "No working wireless network interface found.\n"
4026 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
4027 "your local network interface."
4028 msgstr ""
4029 "Inget fungerandes trådlöst nätverkskort funnet.\n"
4030 "Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN enhet eller "
4031 "aktiverat ditt lokala nätverkskort."
4032
4033 #
4034 msgid "No, but play video again"
4035 msgstr "Nej, men spela video igen"
4036
4037 #
4038 msgid "No, but restart from begin"
4039 msgstr "Nej, men starta om från början"
4040
4041 #
4042 msgid "No, but switch to video entries."
4043 msgstr "Nej, men byt till videoposter."
4044
4045 #
4046 msgid "No, but switch to video search."
4047 msgstr "Nej, men byt till videosökning."
4048
4049 #
4050 msgid "No, do nothing."
4051 msgstr "Nej, gör inget."
4052
4053 #
4054 msgid "No, just start my dreambox"
4055 msgstr "Nej, starta bara dreamboxen"
4056
4057 #
4058 msgid "No, not now"
4059 msgstr "Nej, inte nu"
4060
4061 #
4062 msgid "No, remove them."
4063 msgstr "Nej, ta bort dem."
4064
4065 #
4066 msgid "No, scan later manually"
4067 msgstr "Nej, sök manuellt senare"
4068
4069 #
4070 msgid "No, send them never"
4071 msgstr "Nej, skicka aldrig"
4072
4073 #
4074 msgid "None"
4075 msgstr "Inga"
4076
4077 #
4078 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
4079 msgid "Nonlinear"
4080 msgstr "Ej linjär"
4081
4082 #
4083 msgid "Nonprofits & Activism"
4084 msgstr "Ej vinstdrivande & Aktivism"
4085
4086 #
4087 msgid "North"
4088 msgstr "Nord"
4089
4090 #
4091 msgid "Norwegian"
4092 msgstr "Norska"
4093
4094 #
4095 #, python-format
4096 msgid ""
4097 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
4098 "required, %d MB available)"
4099 msgstr ""
4100 "Inte tillräckligt med diskutrymme. Vänligen frigör diskutrymme och försök "
4101 "igen. (%d MB krävs, %d MB tillgängligt)"
4102
4103 #
4104 msgid "Not fetching feed entries"
4105 msgstr "Hämtar inte feed poster"
4106
4107 #
4108 msgid ""
4109 "Nothing to scan!\n"
4110 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
4111 msgstr ""
4112 "Inget att scanna!\n"
4113 "Vänligen konfigurera tuner före scanning efter kanaler."
4114
4115 #
4116 msgid "Now Playing"
4117 msgstr "Spelas nu"
4118
4119 #
4120 msgid ""
4121 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
4122 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
4123 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
4124 msgstr ""
4125 "Använd kontrastinställningen för att justera ljusstyrka på bakgrunden så "
4126 "mycket som möjligt, men säkerställ att du fortfarande kan se skillnaden "
4127 "mellan de två ljusaste nivåerna av skuggor. När du har gjort det tryck OK."
4128
4129 #
4130 msgid "Number of scheduled recordings left."
4131 msgstr "Antal schemalagda inspelningar kvar."
4132
4133 #
4134 msgid "OK"
4135 msgstr "OK"
4136
4137 #
4138 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
4139 msgstr "OK, guida mig genom uppgraderingen"
4140
4141 #
4142 msgid "OK, remove another extensions"
4143 msgstr "OK, ta bort fler utökningar"
4144
4145 #
4146 msgid "OK, remove some extensions"
4147 msgstr "OK, ta bort några utökningar"
4148
4149 #
4150 msgid "OSD Settings"
4151 msgstr "OSD inställning"
4152
4153 #
4154 msgid "OSD visibility"
4155 msgstr "OSD synlighet"
4156
4157 #
4158 msgid "Off"
4159 msgstr "Av"
4160
4161 #
4162 msgid "Offset after recording (in m)"
4163 msgstr "Offset efter inspelning (i min)"
4164
4165 #
4166 msgid "Offset before recording (in m)"
4167 msgstr "Offset före inspelning (i min)"
4168
4169 #
4170 msgid "On"
4171 msgstr "På"
4172
4173 #
4174 msgid "On any service"
4175 msgstr "På alla kanaler"
4176
4177 #
4178 msgid "On same service"
4179 msgstr "På samma kanal"
4180
4181 #
4182 msgid "One"
4183 msgstr "En"
4184
4185 #
4186 msgid "Only AutoTimers created during this session"
4187 msgstr "Enbart AutoTimers skapades under denna session."
4188
4189 #
4190 msgid "Only Free scan"
4191 msgstr "Bara Fri sökning"
4192
4193 #
4194 msgid "Only extensions."
4195 msgstr "Endast utökningar."
4196
4197 #
4198 msgid "Only match during timespan"
4199 msgstr "Matcha enbart under tidsspannet"
4200
4201 #
4202 #, python-format
4203 msgid "Only on Service: %s"
4204 msgstr "Enbart på kanal: %s"
4205
4206 #
4207 msgid "Open Context Menu"
4208 msgstr "Öppna Context Meny"
4209
4210 #
4211 msgid "Open plugin menu"
4212 msgstr "Öppna plugin meny"
4213
4214 #
4215 msgid "Optionally enter your name if you want to."
4216 msgstr "Valfritt ange ditt namn om du vill."
4217
4218 #
4219 msgid "Orbital Position"
4220 msgstr "Orbital position"
4221
4222 #
4223 msgid "Outer Bound (+/-)"
4224 msgstr "Yttre gräns (+/-)"
4225
4226 #
4227 msgid "Override found with alternative service"
4228 msgstr "Åsidosätt hittade med alternativ kanal"
4229
4230 #
4231 msgid "PAL"
4232 msgstr "PAL"
4233
4234 #
4235 msgid "PIDs"
4236 msgstr "PIDs"
4237
4238 #
4239 msgid "Package list update"
4240 msgstr "Paketlista uppdatering"
4241
4242 #
4243 msgid "Package removal failed.\n"
4244 msgstr "Paketorttagning misslyckades.\n"
4245
4246 #
4247 msgid "Package removed successfully.\n"
4248 msgstr "Paketbortagning  utfört.\n"
4249
4250 #
4251 msgid "Packet management"
4252 msgstr "Pakethantering"
4253
4254 #
4255 msgid "Packet manager"
4256 msgstr "Pakethanterare"
4257
4258 #
4259 msgid "Page"
4260 msgstr "Sida"
4261
4262 #
4263 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
4264 msgid "Pan&Scan"
4265 msgstr "Pan&Scan"
4266
4267 #
4268 msgid "Parent Directory"
4269 msgstr "Föräldrarbibliotek"
4270
4271 #
4272 msgid "Parental control"
4273 msgstr "Föräldrakontroll"
4274
4275 #
4276 msgid "Parental control services Editor"
4277 msgstr "Föräldrakontroll kanaleditor"
4278
4279 #
4280 msgid "Parental control setup"
4281 msgstr "Föräldrakontroll installation"
4282
4283 #
4284 msgid "Parental control type"
4285 msgstr "Föräldrakontroll typ"
4286
4287 #
4288 msgid "Password"
4289 msgstr "Lösenord"
4290
4291 #
4292 msgid "Pause movie at end"
4293 msgstr "Pausa filmen"
4294
4295 #
4296 msgid "People & Blogs"
4297 msgstr "Folk & Bloggar"
4298
4299 #
4300 msgid "Pets & Animals"
4301 msgstr "Husdjur & Vilddjur"
4302
4303 #
4304 msgid "Phone number"
4305 msgstr "Telefonnummer"
4306
4307 #
4308 msgid "PiPSetup"
4309 msgstr "BiB konfiguration"
4310
4311 #
4312 msgid "PicturePlayer"
4313 msgstr "Bildspelare"
4314
4315 #
4316 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
4317 msgid "Pillarbox"
4318 msgstr "Svarta kanter"
4319
4320 #
4321 msgid "Pilot"
4322 msgstr "Pilot"
4323
4324 #
4325 msgid "Pin code needed"
4326 msgstr "PIN kod behövs"
4327
4328 #
4329 msgid "Play"
4330 msgstr "Spela upp"
4331
4332 #
4333 msgid "Play Audio-CD..."
4334 msgstr "Spela Audio-CD..."
4335
4336 #
4337 msgid "Play DVD"
4338 msgstr "Spela DVD"
4339
4340 #
4341 msgid "Play Music..."
4342 msgstr "Spela Musik..."
4343
4344 #
4345 msgid "Play YouTube movies"
4346 msgstr "Spela YouTube filmer"
4347
4348 #
4349 msgid "Play next video"
4350 msgstr "Spela nästa video"
4351
4352 #
4353 msgid "Play recorded movies..."
4354 msgstr "Spela inspelade filmer..."
4355
4356 #
4357 msgid "Play video again"
4358 msgstr "Spela video igen."
4359
4360 #
4361 msgid "Please Reboot"
4362 msgstr "Vänligen starta om"
4363
4364 #
4365 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
4366 msgstr "Vänligen ange media som ska undersökas"
4367
4368 #
4369 msgid "Please add titles to the compilation."
4370 msgstr ""
4371
4372 #
4373 msgid "Please change recording endtime"
4374 msgstr "Vänligen ändra inspelnings sluttid"
4375
4376 #
4377 msgid "Please check your network settings!"
4378 msgstr "Vänligen kontrollera dina nätverksinställningar!"
4379
4380 #
4381 msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
4382 msgstr "Vänligen välj .NFI image fil från feed server som ska laddas ner"
4383
4384 #
4385 msgid "Please choose an extension..."
4386 msgstr "Vänligen välj en utökning..."
4387
4388 #
4389 msgid "Please choose he package..."
4390 msgstr "Vänligen välj paket"
4391
4392 #
4393 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
4394 msgstr "Vänligen välj vilken grundservicelista som du vill installera."
4395
4396 #
4397 msgid ""
4398 "Please configure or verify your Nameservers by filling out the required "
4399 "values.\n"
4400 "When you are ready press OK to continue."
4401 msgstr ""
4402 "Vänligen konfigurera eller bekräfta din namnserver med att fylla i de "
4403 "begärda fälten.\n"
4404 "När du är klar tryck OK för att fortsätta"
4405
4406 #
4407 msgid ""
4408 "Please configure your internet connection by filling out the required "
4409 "values.\n"
4410 "When you are ready press OK to continue."
4411 msgstr ""
4412 "Vänligen konfigurera din Internet anslutning med att fylla i begärda fält.\n"
4413 "När du är klar tryck OK för att forsätta."
4414
4415 #
4416 msgid ""
4417 "Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the "
4418 "target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
4419 msgstr ""
4420 "Vänligen koppla bort alla USB enheter från din Dreambox och (åter-)anslut "
4421 "mål USB stick (minimumstorlek är 64MB) nu!"
4422
4423 #
4424 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
4425 msgstr "Vänligen ändra inte om du inte vet vad du gör!"
4426
4427 #
4428 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
4429 msgstr "Ange namn för den nya favoritlistan"
4430
4431 #
4432 msgid "Please enter a name for the new marker"
4433 msgstr "Vänligen ange namn för ny markör"
4434
4435 #
4436 msgid "Please enter a new filename"
4437 msgstr "Vänligen ange nytt filnamn"
4438
4439 #
4440 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
4441 msgstr "Vänligen ange filnamn (tomt = använd dagens datum)"
4442
4443 #
4444 msgid "Please enter name of the new directory"
4445 msgstr "Vänligen ange namn till det nya biblioteket"
4446
4447 #
4448 msgid "Please enter the correct pin code"
4449 msgstr "Vänligen ange korrekt PIN kod"
4450
4451 #
4452 msgid "Please enter the old pin code"
4453 msgstr "Vänligen ange den gamla PIN koden"
4454
4455 #
4456 msgid "Please enter your email address here:"
4457 msgstr "Vänligen ange din epost här:"
4458
4459 #
4460 msgid "Please enter your name here (optional):"
4461 msgstr "Vänligen ange ditt namn här (valfritt):"
4462
4463 #
4464 msgid "Please enter your search term."
4465 msgstr "Vänligen ange din sökterm."
4466
4467 #
4468 msgid "Please follow the instructions on the TV"
4469 msgstr "Vänligen följ instruktionerna på TVn"
4470
4471 #
4472 msgid ""
4473 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
4474 "therefore the default directory is being used instead."
4475 msgstr ""
4476 "Vänligen notera att föregående valda mediat var inte åtkomstbart och därför "
4477 "är nu default bibliotek valt."
4478
4479 #
4480 msgid "Please press OK to continue."
4481 msgstr "Vänligen tryck OK för att försätta."
4482
4483 #
4484 msgid "Please press OK!"
4485 msgstr "Vänligen tryck OK!"
4486
4487 #
4488 msgid "Please provide a Text to match"
4489 msgstr ""
4490
4491 #
4492 msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
4493 msgstr "Vänligen välj .NFI flash image fil från media"
4494
4495 #
4496 msgid "Please select a playlist to delete..."
4497 msgstr "Vänligen välj en spellista för borttagning..."
4498
4499 #
4500 msgid "Please select a playlist..."
4501 msgstr "Vänligen välj en spellista..."
4502
4503 #
4504 msgid "Please select a standard feed or try searching for videos."
4505 msgstr "Vänligen ange en grundström eller försök söka efter videos."
4506
4507 #
4508 msgid "Please select a subservice to record..."
4509 msgstr "Vänligen välj en underkanal för inspelning..."
4510
4511 #
4512 msgid "Please select a subservice..."
4513 msgstr "Vänligen välj en underkanal..."
4514
4515 #
4516 msgid "Please select an extension to remove."
4517 msgstr "Vänligen välj utökning att ta bort."
4518
4519 #
4520 msgid "Please select an option below."
4521 msgstr "Vänligen välj ett val nedan."
4522
4523 #
4524 msgid "Please select medium to use as backup location"
4525 msgstr "Vänligen välj media som ska användas som backupdestination"
4526
4527 #
4528 msgid "Please select tag to filter..."
4529 msgstr "Vänligen välj märkning för filtrering..."
4530
4531 #
4532 msgid "Please select target directory or medium"
4533 msgstr "Vänligen välj målbibliotek eller media"
4534
4535 #
4536 msgid "Please select the movie path..."
4537 msgstr "Vänligen ange filmens sökväg..."
4538
4539 #
4540 msgid ""
4541 "Please select the network interface that you want to use for your internet "
4542 "connection.\n"
4543 "\n"
4544 "Please press OK to continue."
4545 msgstr ""
4546 "Vänligen välj nätverkskort som du vill använda för anslutning till "
4547 "Internet.\n"
4548 "\n"
4549 "Vänligen tryck OK för att fortsätta"
4550
4551 #
4552 msgid ""
4553 "Please select the wireless network that you want to connect to.\n"
4554 "\n"
4555 "Please press OK to continue."
4556 msgstr ""
4557 "Vänligen välj det trådlösa nätverk du vill ansluta till.\n"
4558 "\n"
4559 "Vänligen tryck OK för att forsätta."
4560
4561 #
4562 msgid "Please set up tuner B"
4563 msgstr "Vänligen installera tuner B"
4564
4565 #
4566 msgid "Please set up tuner C"
4567 msgstr "Vänligen installera tuner C"
4568
4569 #
4570 msgid "Please set up tuner D"
4571 msgstr "Vänligen installera tuner D"
4572
4573 #
4574 msgid ""
4575 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
4576 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
4577 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
4578 msgstr ""
4579 "Använd piltangenterna för att flytta BiB fönstret.\n"
4580 "Tryck Bouquet +/- för ändra storleken på fönstret.\n"
4581 "Tryck OK för att gå tillbaka till TV läge eller EXIT för att avbryta "
4582 "flyttning."
4583
4584 #
4585 msgid ""
4586 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
4587 "the OK button."
4588 msgstr ""
4589 "Vänligen använd UPP och NER pil för att välja språk. Efter val tryck på OK "
4590 "knappen."
4591
4592 #
4593 msgid "Please wait (Step 2)"
4594 msgstr "Vänligen vänta (Steg 2)"
4595
4596 #
4597 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
4598 msgstr "Vänligen vänta för aktivering av din nätverkskonfiguration..."
4599
4600 #
4601 msgid "Please wait for activation of your network mount..."
4602 msgstr "Vänligen vänta på aktivering av dina nätverksmontering..."
4603
4604 #
4605 msgid "Please wait while removing selected package..."
4606 msgstr "Vänligen vänta medans bortagning av valt paket utförs..."
4607
4608 #
4609 msgid "Please wait while removing your network mount..."
4610 msgstr "Vänligen vänta medans dina nätverksmontering tas bort..."
4611
4612 #
4613 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
4614 msgstr "Vänligen vänta medans sökning pågår..."
4615
4616 #
4617 msgid "Please wait while searching for removable packages..."
4618 msgstr "Vänligen vänta medans sökning för paket som kan tas bort..."
4619
4620 #
4621 msgid "Please wait while updating your network mount..."
4622 msgstr "Vänligen vänta medans dina nätverksmontering uppdateras..."
4623
4624 #
4625 msgid "Please wait while we configure your network..."
4626 msgstr "Vänligen vänta medans ditt nätverk konfigureras..."
4627
4628 #
4629 msgid "Please wait while we prepare your network interfaces..."
4630 msgstr "Vänligen vänta medan vi förbereder dina nätverkskort..."
4631
4632 #
4633 msgid "Please wait while we test your network..."
4634 msgstr "Vänligen vänta meda vi testar ditt nätverk..."
4635
4636 #
4637 msgid "Please wait while your network is restarting..."
4638 msgstr "Vänligen vänta medans ditt nätverk startas om..."
4639
4640 #
4641 msgid "Please wait..."
4642 msgstr "Vänligen vänta..."
4643
4644 #
4645 msgid "Please wait... Loading list..."
4646 msgstr "Vänligen vänta... Laddar lista..."
4647
4648 #
4649 msgid "Plugin browser"
4650 msgstr "Plugin hanterare"
4651
4652 #
4653 msgid "Plugin manager activity information"
4654 msgstr "Pluginhanterare aktiviteksinformation"
4655
4656 #
4657 msgid "Plugin manager help"
4658 msgstr "Pluginhanterare hjälp"
4659
4660 #
4661 #, python-format
4662 msgid "Plugin: %(plugin)s , Version: %(version)s"
4663 msgstr ""
4664
4665 #
4666 msgid "Plugins"
4667 msgstr "Plugins"
4668
4669 #
4670 msgid "Poland"
4671 msgstr "Polen"
4672
4673 #
4674 msgid "Polarity"
4675 msgstr "Polaritet"
4676
4677 #
4678 msgid "Polarization"
4679 msgstr "Polarisation"
4680
4681 #
4682 msgid "Polish"
4683 msgstr "Polska"
4684
4685 #
4686 msgid "Poll Interval (in h)"
4687 msgstr ""
4688
4689 #
4690 msgid "Poll automatically"
4691 msgstr ""
4692
4693 #
4694 msgid "Port A"
4695 msgstr "Port A"
4696
4697 #
4698 msgid "Port B"
4699 msgstr "Port B"
4700
4701 #
4702 msgid "Port C"
4703 msgstr "Port C"
4704
4705 #
4706 msgid "Port D"
4707 msgstr "Port D"
4708
4709 #
4710 msgid "Portuguese"
4711 msgstr "Portugisiska"
4712
4713 #
4714 msgid "Positioner"
4715 msgstr "Motor"
4716
4717 #
4718 msgid "Positioner fine movement"
4719 msgstr "Motor finstegning"
4720
4721 #
4722 msgid "Positioner movement"
4723 msgstr "Motor rörelse"
4724
4725 #
4726 msgid "Positioner setup"
4727 msgstr "Motor installation"
4728
4729 #
4730 msgid "Positioner storage"
4731 msgstr "Motor lagring"
4732
4733 #
4734 msgid ""
4735 "Power state to change to after recordings. Select \"standard\" to not change "
4736 "the default behavior of enigma2 or values changed by yourself."
4737 msgstr ""
4738
4739 #
4740 msgid "Power threshold in mA"
4741 msgstr "Ström gränsvärde i mA"
4742
4743 #
4744 msgid "Predefined transponder"
4745 msgstr "Fördefinerad transponder"
4746
4747 #
4748 msgid "Preparing... Please wait"
4749 msgstr "Förbereder... Vänligen vänta"
4750
4751 #
4752 msgid "Press OK on your remote control to continue."
4753 msgstr "Tryck OK på din fjärrkontroll för att fortsätta."
4754
4755 #
4756 msgid "Press OK to activate the selected skin."
4757 msgstr "Tryck OK för aktivera valt utseende."
4758
4759 #
4760 msgid "Press OK to activate the settings."
4761 msgstr "Tryck OK för aktivera inställningarna."
4762
4763 #
4764 msgid "Press OK to collapse this host"
4765 msgstr ""
4766
4767 #
4768 msgid "Press OK to edit selected settings."
4769 msgstr "Tryck OK för att ändra vald inställning."
4770
4771 #
4772 msgid "Press OK to edit the settings."
4773 msgstr "Tryck OK för att ändra inställningar."
4774
4775 #
4776 msgid "Press OK to expand this host"
4777 msgstr ""
4778
4779 #
4780 #, python-format
4781 msgid "Press OK to get further details for %s"
4782 msgstr "Tryck OK för att få utförligare information om %s"
4783
4784 #
4785 msgid "Press OK to mount this share!"
4786 msgstr ""
4787
4788 #
4789 msgid "Press OK to mount!"
4790 msgstr "Tryck OK för att montera!"
4791
4792 #
4793 msgid "Press OK to save settings."
4794 msgstr "Tryck OK för att spara inställning."
4795
4796 #
4797 msgid "Press OK to scan"
4798 msgstr "Tryck OK för sökning"
4799
4800 #
4801 msgid "Press OK to select a Provider."
4802 msgstr "Tryck OK för att välja en Operatör."
4803
4804 #
4805 msgid "Press OK to select."
4806 msgstr "Tryck OK för att välja."
4807
4808 #
4809 msgid "Press OK to select/deselect a CAId."
4810 msgstr "Tryck OK för att aktivera/avaktivera en CAId."
4811
4812 #
4813 msgid "Press OK to start the scan"
4814 msgstr "Tryck OK för att starta sökning"
4815
4816 #
4817 msgid "Press OK to toggle the selection."
4818 msgstr "Tryck OK för att växla val."
4819
4820 #
4821 msgid "Press OK to view full changelog"
4822 msgstr "Tryck OK för att visa full förändringslog"
4823
4824 #
4825 msgid "Press yellow to set this interface as default interface."
4826 msgstr "Tryck gul knapp för att ange detta interface som grundinterface."
4827
4828 #
4829 msgid "Prev"
4830 msgstr "Föregående"
4831
4832 #
4833 msgid "Preview"
4834 msgstr ""
4835
4836 #
4837 msgid "Preview AutoTimer"
4838 msgstr ""
4839
4840 #
4841 msgid "Preview menu"
4842 msgstr "Förvisningsmeny"
4843
4844 #
4845 msgid "Primary DNS"
4846 msgstr "Primär DNS"
4847
4848 #
4849 msgid "Priority"
4850 msgstr "Prioritet"
4851
4852 #
4853 msgid "Process"
4854 msgstr "Process"
4855
4856 #
4857 msgid "Properties of current title"
4858 msgstr "Egenskaper på nuvarande titel"
4859
4860 #
4861 msgid "Protect services"
4862 msgstr "Skydda kanaler"
4863
4864 #
4865 msgid "Protect setup"
4866 msgstr "Skydda inställningar"
4867
4868 #
4869 msgid "Provider"
4870 msgstr "Leverantör"
4871
4872 #
4873 msgid "Provider to scan"
4874 msgstr "Leverantör att scanna"
4875
4876 #
4877 msgid "Providers"
4878 msgstr "Leverantörer"
4879
4880 #
4881 msgid "Published"
4882 msgstr "Publiserad"
4883
4884 #
4885 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
4886 msgstr "Python frontend för /tmp/mmi.socket"
4887
4888 #
4889 msgid "Quick"
4890 msgstr "Snabb"
4891
4892 #
4893 msgid "Quickzap"
4894 msgstr "Snabbzap"
4895
4896 #
4897 msgid "RC Menu"
4898 msgstr "Fjärrkontroll meny"
4899
4900 #
4901 msgid "RF output"
4902 msgstr "RF ut"
4903
4904 #
4905 msgid "RGB"
4906 msgstr "RGB"
4907
4908 #
4909 msgid "Radio"
4910 msgstr "Radio"
4911
4912 #
4913 msgid "Ram Disk"
4914 msgstr "Ram Disk"
4915
4916 #
4917 msgid "Random"
4918 msgstr "Slumpmässig"
4919
4920 #
4921 msgid "Rating"
4922 msgstr "Betyg"
4923
4924 #
4925 msgid "Ratings: "
4926 msgstr "Betyg: "
4927
4928 #
4929 msgid "Really close without saving settings?"
4930 msgstr "Verkligen stänga utan att spara inställningarna?"
4931
4932 #
4933 msgid "Really delete done timers?"
4934 msgstr "Verkligen ta bort färdiga timerinspelningar?"
4935
4936 #
4937 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
4938 msgstr "Verkligen avsluta underkanals snabbzap?"
4939
4940 #
4941 msgid "Really quit MyTube Player?"
4942 msgstr "Verkligen avsluta MyTubePlayer?"
4943
4944 #
4945 msgid "Really reboot now?"
4946 msgstr "Verkligen starta om nu?"
4947
4948 #
4949 msgid "Really restart now?"
4950 msgstr "Verkligen starta om nu?"
4951
4952 #
4953 msgid "Really shutdown now?"
4954 msgstr "Verkligen stänga av nu?"
4955
4956 #
4957 msgid "Reboot"
4958 msgstr "Omstart"
4959
4960 #
4961 msgid "Recently featured"
4962 msgstr "Nyligen aktuell"
4963
4964 #
4965 msgid "Reception Settings"
4966 msgstr "Mottagning inställningar"
4967
4968 #
4969 msgid "Record"
4970 msgstr "Spela in"
4971
4972 #
4973 msgid "Record a maximum of x times"
4974 msgstr ""
4975
4976 #
4977 msgid "Record on"
4978 msgstr ""
4979
4980 #
4981 #, python-format
4982 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
4983 msgstr "Inspelningstid begränsad på grund av timerkonflikt med %s"
4984
4985 #
4986 msgid "Recorded files..."
4987 msgstr "Inspelade filer..."
4988
4989 #
4990 msgid "Recording"
4991 msgstr "Spelar in"
4992
4993 #
4994 msgid "Recording paths"
4995 msgstr ""
4996
4997 #
4998 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
4999 msgstr "Inspelning(ar) pågår eller ska påbörjas inom några sekunder!"
5000
5001 #
5002 msgid "Recordings"
5003 msgstr "Inspelningar"
5004
5005 #
5006 msgid "Recordings always have priority"
5007 msgstr "Inspelningar har alltid prioritet"
5008
5009 #
5010 msgid "Reenter new pin"
5011 msgstr "Ange ny PIN igen"
5012
5013 #
5014 msgid "Refresh Rate"
5015 msgstr "Uppdateringstakt"
5016
5017 #
5018 msgid "Refresh rate selection."
5019 msgstr "Uppdateringsfrekvens val."
5020
5021 #
5022 msgid "Related video entries."
5023 msgstr "Liknande video poster."
5024
5025 #
5026 msgid "Relevance"
5027 msgstr "Relevance"
5028
5029 #
5030 msgid "Reload"
5031 msgstr "Uppdatera"
5032
5033 #
5034 msgid "Reload Black-/Whitelists"
5035 msgstr ""
5036
5037 #
5038 msgid "Remember service pin"
5039 msgstr ""
5040
5041 #
5042 msgid "Remember service pin cancel"
5043 msgstr ""
5044
5045 #
5046 msgid "Remove"
5047 msgstr "Ta bort"
5048
5049 #
5050 msgid "Remove Bookmark"
5051 msgstr "Ta bort Bokmärke"
5052
5053 #
5054 msgid "Remove Plugins"
5055 msgstr "Ta bort Plugins"
5056
5057 #
5058 msgid "Remove a mark"
5059 msgstr "Ta bort en markör"
5060
5061 #
5062 msgid "Remove currently selected title"
5063 msgstr "Ta bort vald titel"
5064
5065 #
5066 msgid "Remove failed."
5067 msgstr "Borttagning misslyckades."
5068
5069 #
5070 msgid "Remove finished."
5071 msgstr "Ta bort färdiga."
5072
5073 #
5074 msgid "Remove plugins"
5075 msgstr "Ta bort plugins"
5076
5077 #
5078 msgid "Remove selected AutoTimer"
5079 msgstr ""
5080
5081 #
5082 msgid "Remove the broken .NFI file?"
5083 msgstr "Ta bort trasig .NFI fil?"
5084
5085 #
5086 msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
5087 msgstr "Ta bort ofullständig .NFI fil?"
5088
5089 #
5090 msgid "Remove timer"
5091 msgstr "Ta bort timer"
5092
5093 #
5094 msgid "Remove title"
5095 msgstr "Ta bort titel"
5096
5097 #
5098 msgid "Removed successfully."
5099 msgstr "Borttagning utförd."
5100
5101 #
5102 msgid "Removing"
5103 msgstr "Tar bvort"
5104
5105 #
5106 #, python-format
5107 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
5108 msgstr "Ta bort biblioteket %s misslyckades. (Troligen ej tomt.)"
5109
5110 #
5111 msgid "Rename"
5112 msgstr "Byt namn"
5113
5114 #
5115 msgid "Rename crashlogs"
5116 msgstr "Byt namn på crashlogs"
5117
5118 #
5119 msgid "Repeat"
5120 msgstr "Repetera"
5121
5122 #
5123 msgid "Repeat Type"
5124 msgstr "Repeat typ"
5125
5126 #
5127 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
5128 msgstr "En upprepande händelse spelas in... Vad vill du göra?"
5129
5130 #
5131 msgid "Repeats"
5132 msgstr "Upprepningar"
5133
5134 #
5135 msgid "Require description to be unique"
5136 msgstr ""
5137
5138 #
5139 msgid "Required medium type:"
5140 msgstr ""
5141
5142 msgid "Rescan"
5143 msgstr ""
5144
5145 #
5146 msgid "Reset"
5147 msgstr "Nollställ"
5148
5149 #
5150 msgid "Reset and renumerate title names"
5151 msgstr "Återställ och omnumrera titelnamnen"
5152
5153 #
5154 msgid "Reset count"
5155 msgstr ""
5156
5157 #
5158 msgid "Reset saved position"
5159 msgstr ""
5160
5161 #
5162 msgid "Reset video enhancement settings to system defaults?"
5163 msgstr "Återställ videoförbättringarna till grundinställningarna?"
5164
5165 #
5166 msgid "Reset video enhancement settings to your last configuration?"
5167 msgstr "Återställ videoförbättringarna till föregående inställning?"
5168
5169 #
5170 msgid "Resolution"
5171 msgstr "Upplösning"
5172
5173 #
5174 msgid "Response video entries."
5175 msgstr "Svars video poster."
5176
5177 #
5178 msgid "Restart"
5179 msgstr "Omstart"
5180
5181 #
5182 msgid "Restart GUI"
5183 msgstr "Omstart GUI"
5184
5185 #
5186 msgid "Restart GUI now?"
5187 msgstr "Omstart av GUI nu?"
5188
5189 #
5190 msgid "Restart network"
5191 msgstr "Omstart nätverk"
5192
5193 #
5194 msgid "Restart test"
5195 msgstr "Omstart test"
5196
5197 #
5198 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
5199 msgstr "Omstart av din nätverksanslutning och adaptrar.\n"
5200
5201 #
5202 msgid "Restore"
5203 msgstr "Återställ"
5204
5205 #
5206 msgid "Restore backups"
5207 msgstr "Återställ backuper"
5208
5209 #
5210 msgid "Restore is running..."
5211 msgstr "Återställning pågår..."
5212
5213 #
5214 msgid "Restore running"
5215 msgstr "Återskapning pågår"
5216
5217 #
5218 msgid "Restore system settings"
5219 msgstr "Återskapa systeminställningar"
5220
5221 #
5222 msgid "Restrict \"after event\" to a certain timespan?"
5223 msgstr ""
5224
5225 #
5226 msgid "Resume from last position"
5227 msgstr "Återuppspela från senaste position"
5228
5229 #
5230 #, python-format
5231 msgid "Resume position at %s"
5232 msgstr ""
5233
5234 #
5235 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
5236 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
5237 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
5238 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
5239 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
5240 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
5241 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
5242 msgid "Resuming playback"
5243 msgstr "Återuppta uppspelning"
5244
5245 #
5246 msgid "Return to file browser"
5247 msgstr "Återvänd till fil utforskare"
5248
5249 #
5250 msgid "Return to movie list"
5251 msgstr "Återvänd till filmlista"
5252
5253 #
5254 msgid "Return to previous service"
5255 msgstr "Återvänd till föregående tjänst"
5256
5257 #
5258 msgid "Rewind speeds"
5259 msgstr "Hastigheter för snabbspolning bakåt"
5260
5261 #
5262 msgid "Right"
5263 msgstr "Höger"
5264
5265 #
5266 msgid "Rolloff"
5267 msgstr "Rolloff"
5268
5269 #
5270 msgid "Rotor turning speed"
5271 msgstr "Rotor rotationsfart"
5272
5273 #
5274 msgid "Running"
5275 msgstr "Körandes"
5276
5277 #
5278 msgid "Russia"
5279 msgstr "Russia"
5280
5281 #
5282 msgid "Russian"
5283 msgstr "Ryska"
5284
5285 #
5286 msgid "S-Video"
5287 msgstr "S-Video"
5288
5289 #
5290 msgid "SINGLE LAYER DVD"
5291 msgstr ""
5292
5293 #
5294 msgid "SNR"
5295 msgstr "SNR"
5296
5297 #
5298 msgid "SNR:"
5299 msgstr "SNR:"
5300
5301 #
5302 msgid "SSID:"
5303 msgstr "SSID:"
5304
5305 #
5306 msgid "Sat"
5307 msgstr "Lör"
5308
5309 #
5310 msgid "Sat / Dish Setup"
5311 msgstr "Sat / Parabol installation"
5312
5313 #
5314 msgid "Satellite"
5315 msgstr "Satellit"
5316
5317 #
5318 msgid "Satellite Equipment Setup"
5319 msgstr "Satellit utrustning installation"
5320
5321 #
5322 msgid "Satellite equipment"
5323 msgstr ""
5324
5325 #
5326 msgid "Satellites"
5327 msgstr "Satelliter"
5328
5329 #
5330 msgid "Satfinder"
5331 msgstr "Satfinder"
5332
5333 #
5334 msgid "Sats"
5335 msgstr "Sats"
5336
5337 #
5338 msgid "Saturation"
5339 msgstr "Mättnad"
5340
5341 #
5342 msgid "Saturday"
5343 msgstr "Lördag"
5344
5345 #
5346 msgid "Save"
5347 msgstr "Spara"
5348
5349 #
5350 msgid "Save Playlist"
5351 msgstr "Spara spellista"
5352
5353 #
5354 msgid "Save current delay to key"
5355 msgstr ""
5356
5357 #
5358 msgid "Save to key"
5359 msgstr ""
5360
5361 #
5362 msgid "Save values and close plugin"
5363 msgstr ""
5364
5365 #
5366 msgid "Save values and close screen"
5367 msgstr ""
5368
5369 #
5370 msgid "Scaler sharpness"
5371 msgstr "Scaler skärpa"
5372
5373 #
5374 msgid "Scaling Mode"
5375 msgstr "Scalingläge"
5376
5377 #
5378 msgid "Scan "
5379 msgstr "Söka "
5380
5381 #
5382 msgid "Scan Files..."
5383 msgstr "Sök Filer..."
5384
5385 #
5386 msgid "Scan NFS share"
5387 msgstr ""
5388
5389 #
5390 msgid "Scan QAM128"
5391 msgstr "Söka QAM128"
5392
5393 #
5394 msgid "Scan QAM16"
5395 msgstr "Söka QAM16"
5396
5397 #
5398 msgid "Scan QAM256"
5399 msgstr "Söka QAM256"
5400
5401 #
5402 msgid "Scan QAM32"
5403 msgstr "Söka QAM32"
5404
5405 #
5406 msgid "Scan QAM64"
5407 msgstr "Söka QAM64"
5408
5409 #
5410 msgid "Scan SR6875"
5411 msgstr "Söka SR6875"
5412
5413 #
5414 msgid "Scan SR6900"
5415 msgstr "Söka SR6900"
5416
5417 #
5418 msgid "Scan Wireless Networks"
5419 msgstr "Sök efter trådlösa nätverk"
5420
5421 #
5422 msgid "Scan additional SR"
5423 msgstr "Sök ytterligare SR"
5424
5425 #
5426 msgid "Scan band EU HYPER"
5427 msgstr "Sök EU HYPER band"
5428
5429 #
5430 msgid "Scan band EU MID"
5431 msgstr "Sök EU MID band"
5432
5433 #
5434 msgid "Scan band EU SUPER"
5435 msgstr "Sök EU SUPER band"
5436
5437 #
5438 msgid "Scan band EU UHF IV"
5439 msgstr "Sök EU UHF IV band"
5440
5441 #
5442 msgid "Scan band EU UHF V"
5443 msgstr "Sök EU UHF V band"
5444
5445 #
5446 msgid "Scan band EU VHF I"
5447 msgstr "Sök EU VHF I band"
5448
5449 #
5450 msgid "Scan band EU VHF III"
5451 msgstr "Sök EU VHF III band"
5452
5453 #
5454 msgid "Scan band US HIGH"
5455 msgstr "Sök US HIGH band"
5456
5457 #
5458 msgid "Scan band US HYPER"
5459 msgstr "Sök US HYPER band"
5460
5461 #
5462 msgid "Scan band US LOW"
5463 msgstr "Sök US LOW band"
5464
5465 #
5466 msgid "Scan band US MID"
5467 msgstr "Sök US MID band"
5468
5469 #
5470 msgid "Scan band US SUPER"
5471 msgstr "Sök US SUPER band"
5472
5473 #
5474 msgid "Scan range"
5475 msgstr ""
5476
5477 #
5478 msgid ""
5479 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
5480 "selected wireless device.\n"
5481 msgstr ""
5482 "Söka ditt nätverk efter trådlös Accesspunkt och ansluta till det med ditt "
5483 "valda trådlösa enhet.\n"
5484
5485 #
5486 msgid ""
5487 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
5488 msgstr "Sök grund lamedbs sorterat på satellite med en "
5489
5490 #
5491 msgid "Science & Technology"
5492 msgstr "Vetenskap & Teknik"
5493
5494 #
5495 msgid "Search Term(s)"
5496 msgstr "Sökterm(er)"
5497
5498 #
5499 msgid "Search category:"
5500 msgstr "Sök kategori:"
5501
5502 #
5503 msgid "Search east"
5504 msgstr "Sök öst"
5505
5506 #
5507 msgid "Search for network shares"
5508 msgstr "Söker efter nätverksutdelningar"
5509
5510 #
5511 msgid "Search for network shares..."
5512 msgstr "Söker efter nätverksutdelningar..."
5513
5514 #
5515 msgid "Search region:"
5516 msgstr "Sök region:"
5517
5518 #
5519 msgid "Search restricted content:"
5520 msgstr "Sök begränsat innehåll"
5521
5522 #
5523 msgid "Search strictness"
5524 msgstr ""
5525
5526 #
5527 msgid "Search type"
5528 msgstr ""
5529
5530 #
5531 msgid "Search west"
5532 msgstr "Sök väst"
5533
5534 #
5535 msgid "Searching for available updates. Please wait..."
5536 msgstr "Söker efter tillgängliga uppdateringar. Vänligen vänta..."
5537
5538 #
5539 msgid "Searching for new installed or removed packages. Please wait..."
5540 msgstr "Sök efter nyinstallerade eller borttagna paket. Vänligen vänta..."
5541
5542 #
5543 msgid "Searching your network. Please wait..."
5544 msgstr ""
5545
5546 #
5547 msgid "Secondary DNS"
5548 msgstr "Sekondär DNS"
5549
5550 #
5551 msgid "Security service not running."
5552 msgstr "Säkerhetstjänst körs ej."
5553
5554 #
5555 msgid "Seek"
5556 msgstr "Sök"
5557
5558 #
5559 msgid "Select"
5560 msgstr "Välj"
5561
5562 #
5563 msgid ""
5564 "Select \"exact match\" to enforce \"Match title\" to match exactly or "
5565 "\"partial match\" if you only want to search for a part of the event title."
5566 msgstr ""
5567
5568 #
5569 msgid "Select HDD"
5570 msgstr "Välj hårddisk"
5571
5572 #
5573 msgid "Select Location"
5574 msgstr "Välj Sökväg"
5575
5576 #
5577 msgid "Select Network Adapter"
5578 msgstr "Välj nätverksadapter"
5579
5580 #
5581 msgid "Select a movie"
5582 msgstr "Välj en film"
5583
5584 #
5585 msgid "Select a timer to import"
5586 msgstr ""
5587
5588 #
5589 msgid "Select audio mode"
5590 msgstr "Välj ljudläge"
5591
5592 #
5593 msgid "Select audio track"
5594 msgstr "Välj ljudspår"
5595
5596 #
5597 msgid "Select bouquet to record on"
5598 msgstr ""
5599
5600 #
5601 msgid "Select channel to record from"
5602 msgstr "Välj kanal att spela in från"
5603
5604 #
5605 msgid "Select channel to record on"
5606 msgstr ""
5607
5608 #
5609 msgid "Select files for backup. Currently selected:\n"
5610 msgstr "Välj filer för backuptagning. Nuvarande valda:\n"
5611
5612 #
5613 msgid "Select files/folders to backup"
5614 msgstr "Ange filer/bibliotek att ta backup på"
5615
5616 #
5617 msgid "Select image"
5618 msgstr "Välj image"
5619
5620 #
5621 msgid "Select interface"
5622 msgstr "Välj kort"
5623
5624 #
5625 msgid "Select new feed to view."
5626 msgstr "Välj ny ström att visa."
5627
5628 #
5629 msgid "Select package"
5630 msgstr "Välj paket"
5631
5632 #
5633 msgid "Select provider to add..."
5634 msgstr "Välj operatör att lägga till..."
5635
5636 #
5637 msgid "Select refresh rate"
5638 msgstr "Välj uppdateringsfrekvens"
5639
5640 #
5641 msgid "Select service to add..."
5642 msgstr "Välj kanal att lägga till..."
5643
5644 #
5645 #, python-format
5646 msgid "Select the key you want to set to %i ms"
5647 msgstr ""
5648
5649 #
5650 msgid "Select the location to save the recording to."
5651 msgstr ""
5652
5653 #
5654 msgid "Select type of Filter"
5655 msgstr ""
5656
5657 #
5658 msgid "Select upgrade source to edit."
5659 msgstr "Ange uppgraderingskälla att ändra."
5660
5661 #
5662 msgid "Select video input with up/down buttons"
5663 msgstr "Välj video ingång med upp/ner knapparna"
5664
5665 #
5666 msgid "Select video mode"
5667 msgstr "Välj videoläge"
5668
5669 #
5670 msgid "Select whether or not you want to enforce case correctness."
5671 msgstr ""
5672
5673 #
5674 msgid "Select wireless network"
5675 msgstr "Välj trådlöst nätverk"
5676
5677 #
5678 msgid "Select your choice."
5679 msgstr "Ange ditt val."
5680
5681 #
5682 msgid "Selected source image"
5683 msgstr "Välj käll image"
5684
5685 #
5686 msgid "Send DiSEqC"
5687 msgstr "Skicka DiSEqC"
5688
5689 #
5690 msgid "Send DiSEqC only on satellite change"
5691 msgstr "Skicka enbart DiSEqC vid ändrad satellit"
5692
5693 #
5694 msgid "Seperate titles with a main menu"
5695 msgstr "Separera titlar med en huvudmeny"
5696
5697 #
5698 msgid "Sequence repeat"
5699 msgstr "Repetera sekvens"
5700
5701 #
5702 msgid "Serbian"
5703 msgstr "Serbiska"
5704
5705 #
5706 msgid "Server IP"
5707 msgstr "Server IP"
5708
5709 #
5710 msgid "Server share"
5711 msgstr "Server delning"
5712
5713 #
5714 msgid "Service"
5715 msgstr "Kanal"
5716
5717 #
5718 msgid "Service Scan"
5719 msgstr "Kanalsökning"
5720
5721 #
5722 msgid "Service Searching"
5723 msgstr "Kanalsökning"
5724
5725 #
5726 msgid "Service delay"
5727 msgstr ""
5728
5729 #
5730 msgid "Service has been added to the favourites."
5731 msgstr "Kanalen har lagts till i favoriter."
5732
5733 #
5734 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
5735 msgstr "Kanalen har lagts till i vald favoritlista."
5736
5737 #
5738 msgid ""
5739 "Service invalid!\n"
5740 "(Timeout reading PMT)"
5741 msgstr ""
5742 "Service ogiltig!\n"
5743 "(Timeout vid läsning av PMT)"
5744
5745 #
5746 msgid ""
5747 "Service not found!\n"
5748 "(SID not found in PAT)"
5749 msgstr ""
5750 "Service inte funnen!\n"
5751 "(SID inte funnen i PAT)"
5752
5753 #
5754 msgid "Service scan"
5755 msgstr "Kanalsökning"
5756
5757 #
5758 msgid ""
5759 "Service unavailable!\n"
5760 "Check tuner configuration!"
5761 msgstr ""
5762 "Tjänsten kunde inte hittas!\n"
5763 "Kontrollera tunerinställningar"
5764
5765 #
5766 msgid "Serviceinfo"
5767 msgstr "Kanalinfo"
5768
5769 #
5770 msgid "Services"
5771 msgstr "Kanaler"
5772
5773 #
5774 msgid "Set End Time"
5775 msgstr ""
5776
5777 #
5778 msgid "Set Voltage and 22KHz"
5779 msgstr "Ange Volt och 22KHz"
5780
5781 #
5782 msgid "Set available internal memory threshold for the warning."
5783 msgstr "Ställ tillgängligt internminne varningströskel."
5784
5785 #
5786 #, python-format
5787 msgid "Set delay to %i ms (can be set)"
5788 msgstr ""
5789
5790 #
5791 msgid "Set interface as default Interface"
5792 msgstr "Använd kort som standard kort"
5793
5794 #
5795 msgid "Set limits"
5796 msgstr "Ange gräns"
5797
5798 #
5799 msgid "Set maximum duration"
5800 msgstr ""
5801
5802 #
5803 msgid "Set this NO to disable this AutoTimer."
5804 msgstr ""
5805
5806 #
5807 msgid "Setting key canceled"
5808 msgstr ""
5809
5810 #
5811 msgid "Settings"
5812 msgstr "Inställningar"
5813
5814 #
5815 msgid "Setup"
5816 msgstr "Installation"
5817
5818 #
5819 msgid "Setup Mode"
5820 msgstr "Installationsläge"
5821
5822 #
5823 msgid "Setup for the Audio Sync Plugin"
5824 msgstr ""
5825
5826 #
5827 #, python-format
5828 msgid ""
5829 "Shall the USB stick wizard proceed and program the image file %s into flash "
5830 "memory?"
5831 msgstr ""
5832
5833 #
5834 msgid "Sharpness"
5835 msgstr "Skärpa"
5836
5837 #
5838 msgid "Short Movies"
5839 msgstr "Kortfilmer"
5840
5841 #
5842 msgid "Should this AutoTimer be restricted to a timespan?"
5843 msgstr ""
5844
5845 #
5846 msgid "Should this AutoTimer only match up to a certain event duration?"
5847 msgstr ""
5848
5849 #
5850 msgid ""
5851 "Should timers created by this AutoTimer be recorded to a custom location?"
5852 msgstr ""
5853
5854 #
5855 msgid "Show Info"
5856 msgstr "Visa Info"
5857
5858 #
5859 msgid "Show Message when Recording starts"
5860 msgstr "Visa meddelande  när inspelning påbörjas"
5861
5862 #
5863 msgid "Show WLAN Status"
5864 msgstr "Visa WLAN Status"
5865
5866 #
5867 msgid "Show blinking clock in display during recording"
5868 msgstr "Visa blinkande klocka i display under inspelning"
5869
5870 #
5871 msgid "Show event-progress in channel selection"
5872 msgstr ""
5873
5874 #
5875 msgid "Show in extension menu"
5876 msgstr ""
5877
5878 #
5879 msgid "Show infobar on channel change"
5880 msgstr "Visa infobalk vid kanalbyte"
5881
5882 #
5883 msgid "Show infobar on event change"
5884 msgstr "Visa infobalk vid händelseändring"
5885
5886 #
5887 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
5888 msgstr "Visa infobalk vid hopp framåt/bakåt"
5889
5890 #
5891 msgid "Show positioner movement"
5892 msgstr "Visa motorflyttningar"
5893
5894 #
5895 msgid "Show services beginning with"
5896 msgstr "Visa kanal som börjar med"
5897
5898 #
5899 msgid "Show the radio player..."
5900 msgstr "Visa radiospelaren..."
5901
5902 #
5903 msgid "Show the tv player..."
5904 msgstr "Visa tv spelare..."
5905
5906 #
5907 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
5908 msgstr "Visa status på ditt trådlösa LAN anslutning.\n"
5909
5910 #
5911 msgid "Shutdown"
5912 msgstr "Stäng av"
5913
5914 #
5915 msgid "Shutdown Dreambox after"
5916 msgstr "Stäng av Dreambox efter"
5917
5918 #
5919 msgid "Signal Strength:"
5920 msgstr "Signalstyrka:"
5921
5922 #
5923 msgid "Signal: "
5924 msgstr "Signal:"
5925
5926 #
5927 msgid "Similar"
5928 msgstr "Liknande"
5929
5930 #
5931 msgid "Similar broadcasts:"
5932 msgstr "Liknande sändningar:"
5933
5934 #
5935 msgid "Simple"
5936 msgstr "Enkel"
5937
5938 #
5939 msgid "Simple titleset (compatibility for legacy players)"
5940 msgstr "Enkelt titelset (kompabilitet för äldre spelare)"
5941
5942 #
5943 msgid "Single"
5944 msgstr "Singel"
5945
5946 #
5947 msgid "Single EPG"
5948 msgstr "Singel EPG"
5949
5950 #
5951 msgid "Single satellite"
5952 msgstr "Singel satellit"
5953
5954 #
5955 msgid "Single transponder"
5956 msgstr "Singel transponder"
5957
5958 #
5959 msgid "Singlestep (GOP)"
5960 msgstr "Enkelsteg (GOP)"
5961
5962 #
5963 msgid "Skin"
5964 msgstr "Utseende"
5965
5966 #
5967 msgid "Skins"
5968 msgstr "Utseenden"
5969
5970 #
5971 msgid "Sleep Timer"
5972 msgstr "Sov Timer"
5973
5974 #
5975 msgid "Sleep timer action:"
5976 msgstr "Sovtimer händelse:"
5977
5978 #
5979 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
5980 msgstr "Slideshow intervall (sec.)"
5981
5982 #
5983 #, python-format
5984 msgid "Slot %d"
5985 msgstr "Slot %d"
5986
5987 #
5988 msgid "Slovakian"
5989 msgstr "Slovakisk"
5990
5991 #
5992 msgid "Slovenian"
5993 msgstr "Slovenska"
5994
5995 #
5996 msgid "Slow"
5997 msgstr "Sakta"
5998
5999 #
6000 msgid "Slow Motion speeds"
6001 msgstr "Hastigheter för slow motion"
6002
6003 #
6004 msgid "Software"
6005 msgstr "Mjukvara"
6006
6007 #
6008 msgid "Software management"
6009 msgstr "Mjukvaruhantering"
6010
6011 #
6012 msgid "Software restore"
6013 msgstr "Mjukvaruåterskapa"
6014
6015 #
6016 msgid "Software update"
6017 msgstr "Mjukvaruuppdatera"
6018
6019 #
6020 msgid "Some plugins are not available:\n"
6021 msgstr "Några plugins är inte tillgängliga:\n"
6022
6023 #
6024 msgid "Sorry MediaScanner is not installed!"
6025 msgstr "Ledsen Mediascanner är inte installerad!"
6026
6027 #
6028 msgid "Sorry no backups found!"
6029 msgstr "Ledsen inga backuper hittades!"
6030
6031 #
6032 msgid ""
6033 "Sorry your backup destination is not writeable.\n"
6034 "Please choose an other one."
6035 msgstr ""
6036 "Ledsen din backupdestination är inte skrivbar.\n"
6037 "Vänligen välj en annan destination."
6038
6039 #
6040 msgid "Sorry, no Details available!"
6041 msgstr "Tyvärr, inga Detaljer tillgängliga!"
6042
6043 #
6044 msgid "Sorry, video is not available!"
6045 msgstr "Ledsen, video är ej tillgänglig!"
6046
6047 #
6048 msgid ""
6049 "Sorry, your backup destination is not writeable.\n"