update string in locale and remove a debug
[enigma2.git] / po / sv.po
1 # German translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2008-06-17 20:44+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2008-06-17 14:13+0100\n"
12 "Last-Translator: WeeGull <weegull@hotmail.com>\n"
13 "Language-Team: WeeGull <weegull@hotmail.com>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18 "X-Poedit-Language: Swedish\n"
19 "X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
20 "X-Poedit-SourceCharset: iso-8859-15\n"
21
22 msgid " "
23 msgstr " "
24
25 msgid "#000000"
26 msgstr ""
27
28 msgid "#0064c7"
29 msgstr ""
30
31 msgid "#25062748"
32 msgstr ""
33
34 msgid "#389416"
35 msgstr ""
36
37 msgid "#80000000"
38 msgstr ""
39
40 msgid "#80ffffff"
41 msgstr ""
42
43 msgid "#bab329"
44 msgstr ""
45
46 msgid "#f23d21"
47 msgstr ""
48
49 msgid "#ffffff"
50 msgstr ""
51
52 msgid "#ffffffff"
53 msgstr ""
54
55 msgid "%H:%M"
56 msgstr "%H:%M"
57
58 #, python-format
59 msgid "%d min"
60 msgstr "%d min"
61
62 msgid "%d.%B %Y"
63 msgstr "%d.%B %Y"
64
65 #, python-format
66 msgid ""
67 "%s\n"
68 "(%s, %d MB free)"
69 msgstr ""
70 "%s\n"
71 "(%s, %d MB ledigt)"
72
73 #, python-format
74 msgid "%s (%s)\n"
75 msgstr "%s (%s)\n"
76
77 msgid "(ZAP)"
78 msgstr "(ZAP)"
79
80 msgid "(empty)"
81 msgstr "(tom)"
82
83 msgid "(show optional DVD audio menu)"
84 msgstr "(visa extra DVD ljudmeny)"
85
86 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
87 msgstr "/usr/share/enigma2 bibliotek"
88
89 msgid "/var directory"
90 msgstr "/var bibliotek"
91
92 msgid "0"
93 msgstr ""
94
95 msgid "1"
96 msgstr ""
97
98 msgid "1.0"
99 msgstr "1.0"
100
101 msgid "1.1"
102 msgstr "1.1"
103
104 msgid "1.2"
105 msgstr "1.2"
106
107 msgid "12V output"
108 msgstr "12V utgång"
109
110 msgid "13 V"
111 msgstr "13 V"
112
113 msgid "16:10"
114 msgstr "16:10"
115
116 msgid "16:10 Letterbox"
117 msgstr "16:10 Letterbox"
118
119 msgid "16:10 PanScan"
120 msgstr "16:10 PanScan"
121
122 msgid "16:9"
123 msgstr "16:9"
124
125 msgid "16:9 Letterbox"
126 msgstr "16:9 Letterbox"
127
128 msgid "16:9 always"
129 msgstr "16:9 alltid"
130
131 msgid "18 V"
132 msgstr "18 V"
133
134 msgid "2"
135 msgstr ""
136
137 msgid "3"
138 msgstr ""
139
140 msgid "30 minutes"
141 msgstr "30 minuter"
142
143 msgid "4"
144 msgstr ""
145
146 msgid "4:3"
147 msgstr "4:#"
148
149 msgid "4:3 Letterbox"
150 msgstr "4:3 Letterbox"
151
152 msgid "4:3 PanScan"
153 msgstr "4:3 PanScan"
154
155 msgid "5"
156 msgstr ""
157
158 msgid "5 minutes"
159 msgstr "5 minuter"
160
161 msgid "50 Hz"
162 msgstr "50 Hz"
163
164 msgid "6"
165 msgstr ""
166
167 msgid "60 minutes"
168 msgstr "60 minuter"
169
170 msgid "7"
171 msgstr ""
172
173 msgid "8"
174 msgstr ""
175
176 msgid "9"
177 msgstr ""
178
179 msgid "<unknown>"
180 msgstr "<okänd>"
181
182 msgid "??"
183 msgstr "??"
184
185 msgid "A"
186 msgstr "A"
187
188 #, python-format
189 msgid ""
190 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
191 "Do you want to keep your version?"
192 msgstr ""
193 "En konfigurationsfil (%s) har ändrats sedan installationen.\n"
194 "Vill du behålla din version?"
195
196 msgid ""
197 "A finished record timer wants to set your\n"
198 "Dreambox to standby. Do that now?"
199 msgstr ""
200 "En utförd inspelningstimer vill försätta din\n"
201 "Dreambox i standby. Utföra det nu?"
202
203 msgid ""
204 "A finished record timer wants to shut down\n"
205 "your Dreambox. Shutdown now?"
206 msgstr ""
207 "En utförd inspelningstimer vill stänga av\n"
208 "din Dreambox. Stänga av nu?"
209
210 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
211 msgstr "En grafisk EPG för alla kanaler i en vald favoritlista"
212
213 #, python-format
214 msgid ""
215 "A record has been started:\n"
216 "%s"
217 msgstr ""
218 "En inspelning har påbörjats:\n"
219 "%s"
220
221 msgid ""
222 "A recording is currently running.\n"
223 "What do you want to do?"
224 msgstr ""
225 "En inspelning pågår redan.\n"
226 "Vad vill du göra?"
227
228 msgid ""
229 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
230 "configure the positioner."
231 msgstr ""
232 "En inspelning pågår. Vänligen avbryt den innan du försöker konfigurera "
233 "motorn."
234
235 msgid ""
236 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
237 "start the satfinder."
238 msgstr ""
239 "En inspelning pågår. Vänligen avbryt inspelningen före du försöker starta "
240 "satfinder."
241
242 #, python-format
243 msgid "A required tool (%s) was not found."
244 msgstr "Ett verktyg (%s) som behövs kunde inte hittas."
245
246 msgid ""
247 "A sleep timer wants to set your\n"
248 "Dreambox to standby. Do that now?"
249 msgstr ""
250 "En sovtimer vill försätta din\n"
251 "Dreambox i standby. Utföra det?"
252
253 msgid ""
254 "A sleep timer wants to shut down\n"
255 "your Dreambox. Shutdown now?"
256 msgstr ""
257 "En sovtimer vill stänga av\n"
258 "din Dreambox. Stänga av nu?"
259
260 msgid ""
261 "A timer failed to record!\n"
262 "Disable TV and try again?\n"
263 msgstr ""
264 "En timerinspelning misslyckades!\n"
265 "Inaktivera TV och försök igen?\n"
266
267 msgid "A/V Settings"
268 msgstr "A/V Inställningar"
269
270 msgid "AA"
271 msgstr "AA"
272
273 msgid "AB"
274 msgstr "AB"
275
276 msgid "AC3 default"
277 msgstr "AC3 standard"
278
279 msgid "AC3 downmix"
280 msgstr "AC3 nedmixning"
281
282 msgid "AGC"
283 msgstr "AGC"
284
285 msgid "AGC:"
286 msgstr "AGC:"
287
288 msgid "About"
289 msgstr "Om"
290
291 msgid "About..."
292 msgstr "Om..."
293
294 msgid "Action on long powerbutton press"
295 msgstr "Beteende vid långt tryck på powerknapp"
296
297 msgid "Activate Picture in Picture"
298 msgstr "Aktivera Bild i Bild"
299
300 msgid "Activate network settings"
301 msgstr "Aktivera nätverksinställningar"
302
303 msgid "Adapter settings"
304 msgstr "Adapter inställning"
305
306 msgid "Add"
307 msgstr "Lägg till"
308
309 msgid "Add a mark"
310 msgstr "Lägg till markör"
311
312 msgid "Add a new title"
313 msgstr "Lägg till ny titel"
314
315 msgid "Add timer"
316 msgstr "Lägg till timer"
317
318 msgid "Add title..."
319 msgstr "Lägg till titel..."
320
321 msgid "Add to bouquet"
322 msgstr "Lägg till i favoritlista"
323
324 msgid "Add to favourites"
325 msgstr "Lägg till i favoriter"
326
327 msgid ""
328 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
329 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
330 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
331 "test screens."
332 msgstr ""
333 "Justera färginställningarna så att alla färgnivåer är urskiljningsbara, men "
334 "de ska vara så färgfulla som möjligt. När du är nöjd med resultatet, tryck "
335 "OK för att stänga videoinställningarna eller tryck på nummerknapp för att "
336 "välja annan testbild."
337
338 msgid "Advanced"
339 msgstr "Avancerat"
340
341 msgid "Advanced Video Setup"
342 msgstr "Avancerad videoinställning"
343
344 msgid "After event"
345 msgstr "Efter program"
346
347 msgid ""
348 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
349 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
350 msgstr ""
351 "Efter startguiden är avslutad, behöver du skydda enskilda kanaler. Läs i din "
352 "manual för Dreambox om hur du utför det."
353
354 msgid "Album:"
355 msgstr "Album:"
356
357 msgid "All"
358 msgstr "Alla"
359
360 msgid "All..."
361 msgstr "Alla..."
362
363 msgid "Alpha"
364 msgstr "Alpha"
365
366 msgid "Alternative radio mode"
367 msgstr "Alternativt radioläge"
368
369 msgid "Alternative services tuner priority"
370 msgstr "Alternativ tunerprioritering"
371
372 msgid "An empty filename is illegal."
373 msgstr "Ett tomt filnamn är inte tillåtet."
374
375 #, python-format
376 msgid "An error has occured. (%s)"
377 msgstr "Ett fel har uppstått. (%s)"
378
379 msgid "Arabic"
380 msgstr "Arabiska"
381
382 msgid ""
383 "Are you sure you want to enable WLAN support?\n"
384 "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox and press OK.\n"
385 "\n"
386 msgstr ""
387 "Är du säker på att du vill aktivera WLAN stöd?\n"
388 "Anslut din WLAN USB Stick till din Dreambox och tryck OK.\n"
389 "\n"
390
391 msgid ""
392 "Are you sure you want to enable your local network?\n"
393 "\n"
394 msgstr ""
395 "Är du säker på att du vill aktivera lokalt nätverk?\n"
396 "\n"
397
398 msgid ""
399 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
400 "\n"
401 msgstr ""
402 "Är du säker på att du vill starta om dina nätverkskort?\n"
403 "\n"
404
405 msgid "Artist:"
406 msgstr "Artist:"
407
408 msgid "Ask before shutdown:"
409 msgstr "Fråga före avstängning:"
410
411 msgid "Ask user"
412 msgstr "Fråga"
413
414 msgid "Aspect Ratio"
415 msgstr "Bildformat"
416
417 msgid "Audio"
418 msgstr "Ljud"
419
420 msgid "Audio Options..."
421 msgstr "Ljudval..."
422
423 msgid "Auto"
424 msgstr "Auto"
425
426 msgid "Auto scart switching"
427 msgstr "Auto scart byte"
428
429 msgid "Automatic"
430 msgstr "Automatisk"
431
432 msgid "Automatic Scan"
433 msgstr "Automatisk sökning"
434
435 msgid "B"
436 msgstr "B"
437
438 msgid "BA"
439 msgstr "BA"
440
441 msgid "BB"
442 msgstr "BB"
443
444 msgid "BER"
445 msgstr "BER"
446
447 msgid "BER:"
448 msgstr "BER:"
449
450 msgid "Back"
451 msgstr "Tillbaka"
452
453 msgid "Backup"
454 msgstr "Backup"
455
456 msgid "Backup Location"
457 msgstr "Backupplacering"
458
459 msgid "Backup Mode"
460 msgstr "Backupläge"
461
462 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
463 msgstr "Backup klar. Vänligen tryck OK för resultat."
464
465 msgid "Band"
466 msgstr "Band"
467
468 msgid "Bandwidth"
469 msgstr "Bandbredd"
470
471 msgid "Begin time"
472 msgstr "Starttid"
473
474 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
475 msgstr "Beteende av 'pause' vid paus"
476
477 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
478 msgstr "Beteende av 0 i BiB-läge"
479
480 msgid "Behavior when a movie is started"
481 msgstr "Beteende när en film startas"
482
483 msgid "Behavior when a movie is stopped"
484 msgstr "Beteende när en film stoppas"
485
486 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
487 msgstr "Beteende när en film slutar"
488
489 msgid "Brightness"
490 msgstr "Ljusstyrka"
491
492 msgid "Burn"
493 msgstr "Skapa"
494
495 msgid "Burn DVD"
496 msgstr "Skapa DVD"
497
498 msgid "Burn To DVD..."
499 msgstr "Skapa DVD..."
500
501 msgid "Bus: "
502 msgstr "Bus: "
503
504 msgid ""
505 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
506 "displayed."
507 msgstr "Infobalken visas om du trycker OK på din fjärrkontroll."
508
509 msgid "C-Band"
510 msgstr "C-Band"
511
512 msgid "CF Drive"
513 msgstr "CF Disk"
514
515 msgid "CVBS"
516 msgstr "CVBS"
517
518 msgid "Cable"
519 msgstr "Kabel"
520
521 msgid "Cache Thumbnails"
522 msgstr "Buffra miniatyrer"
523
524 msgid "Call monitoring"
525 msgstr "Samtalsmonitorering"
526
527 msgid "Cancel"
528 msgstr "Avbryt"
529
530 msgid "Capacity: "
531 msgstr "Kapacitet: "
532
533 msgid "Card"
534 msgstr "Kort"
535
536 msgid "Catalan"
537 msgstr "Katalanska"
538
539 msgid "Change bouquets in quickzap"
540 msgstr "Byt favoritlista med snabbzap"
541
542 msgid "Change pin code"
543 msgstr "Ändra PIN kod"
544
545 msgid "Change service pin"
546 msgstr "Ändra program PIN"
547
548 msgid "Change service pins"
549 msgstr "Ändra program PIN"
550
551 msgid "Change setup pin"
552 msgstr "Ändra installations PIN"
553
554 msgid "Channel"
555 msgstr "Kanal"
556
557 msgid "Channel Selection"
558 msgstr "Kanallista"
559
560 msgid "Channel:"
561 msgstr "Kanal:"
562
563 msgid "Channellist menu"
564 msgstr "Kanallista meny"
565
566 msgid "Chap."
567 msgstr "Kap."
568
569 msgid "Chapter"
570 msgstr "Kapitel"
571
572 msgid "Chapter:"
573 msgstr "Kapitel:"
574
575 msgid "Check"
576 msgstr "Kontrollera"
577
578 msgid "Checking Filesystem..."
579 msgstr "Kontrollerar filsystem..."
580
581 msgid "Choose Tuner"
582 msgstr "Välj tuner"
583
584 msgid "Choose bouquet"
585 msgstr "Välj favoritlista"
586
587 msgid "Choose source"
588 msgstr "Välj källa"
589
590 msgid "Choose target folder"
591 msgstr "Välj målkatalog"
592
593 msgid "Choose your Skin"
594 msgstr "Välj utseende"
595
596 msgid "Cleanup"
597 msgstr "Rensa"
598
599 msgid "Clear before scan"
600 msgstr "Rensa före sökning"
601
602 msgid "Clear log"
603 msgstr "Rensa logg"
604
605 msgid "Close"
606 msgstr "Stäng"
607
608 msgid "Code rate high"
609 msgstr "Code rate hög"
610
611 msgid "Code rate low"
612 msgstr "Code rate låg"
613
614 msgid "Coderate HP"
615 msgstr "Coderate HP"
616
617 msgid "Coderate LP"
618 msgstr "Coderate LP"
619
620 msgid "Color Format"
621 msgstr "Färgformat"
622
623 msgid "Command execution..."
624 msgstr "Kommando exekvering..."
625
626 msgid "Command order"
627 msgstr "Kommandoordning"
628
629 msgid "Committed DiSEqC command"
630 msgstr "Committed DiSEqC kommando"
631
632 msgid "Common Interface"
633 msgstr "Common Interface"
634
635 msgid "Compact Flash"
636 msgstr "Compact Flash"
637
638 msgid "Compact flash card"
639 msgstr "Compact Flash kort"
640
641 msgid "Complete"
642 msgstr "Komplett"
643
644 msgid "Configuration Mode"
645 msgstr "Konfigurationsläge"
646
647 msgid "Configure your internal LAN"
648 msgstr "Konfigurera ditt interna LAN"
649
650 msgid "Configure your internal LAN again"
651 msgstr "Konfigurera ditt interna LAN igen"
652
653 msgid "Configure your wireless LAN"
654 msgstr "Konfigurera ditt trådlösa LAN"
655
656 msgid "Configure your wireless LAN again"
657 msgstr "Konfigurera ditt trådlösa LAN igen"
658
659 msgid "Configuring"
660 msgstr "Konfigurering"
661
662 msgid "Confirm"
663 msgstr "Bekräfta"
664
665 msgid "Conflicting timer"
666 msgstr "Timerkonflikt"
667
668 msgid "Connect to the Internet with a USB Wlan Stick"
669 msgstr "Anslut till Internet med USB WLAN Stick"
670
671 msgid "Connect to the Internet with your local LAN"
672 msgstr "Anslut Internet till dit lokala LAN"
673
674 msgid "Connected to Fritz!Box!"
675 msgstr "Ansluten till Fritz!Box!"
676
677 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
678 msgstr "Ansluter till Fritz!Box..."
679
680 #, python-format
681 msgid ""
682 "Connection to Fritz!Box\n"
683 "failed! (%s)\n"
684 "retrying..."
685 msgstr ""
686 "Anslutning till Fritz!Box\n"
687 "misslyckades! (%s)\n"
688 "försöker igen..."
689
690 msgid "Constellation"
691 msgstr "Konstellation"
692
693 msgid "Continue playing"
694 msgstr "Forsätt spela"
695
696 msgid "Contrast"
697 msgstr "Kontrast"
698
699 msgid "Create movie folder failed"
700 msgstr "Det gick inte att skapa en filmkatalog"
701
702 msgid "Creating partition failed"
703 msgstr "Det gick inte att skapa en partition"
704
705 msgid "Croatian"
706 msgstr "Kroatiska"
707
708 msgid "Current Transponder"
709 msgstr "Nuvarande transponder"
710
711 msgid "Current settings:"
712 msgstr "Nuvarande inställningar:"
713
714 msgid "Current version:"
715 msgstr "Nuvarande version:"
716
717 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
718 msgstr "Valfri hopptid för '1'/'3'-knapparna"
719
720 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
721 msgstr "Valfri hopptid för '4'/'6'-knapparna"
722
723 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
724 msgstr "Valfri hopptid för '7'/'9'-knapparna"
725
726 msgid "Customize"
727 msgstr "Anpassningar"
728
729 msgid "Cut"
730 msgstr "Klipp"
731
732 msgid "Cutlist editor..."
733 msgstr "Klipplist editor..."
734
735 msgid "Czech"
736 msgstr "Tjeckiska"
737
738 msgid "DHCP"
739 msgstr "DHCP"
740
741 msgid "DVB-S"
742 msgstr "DVB-S"
743
744 msgid "DVB-S2"
745 msgstr "DVB-S2"
746
747 msgid "DVD ENTER key"
748 msgstr "DVD ENTER tangent"
749
750 msgid "DVD Player"
751 msgstr "DVD Spelare"
752
753 msgid "DVD down key"
754 msgstr "DVD ner tangent"
755
756 msgid "DVD left key"
757 msgstr "DVD vänster tangent"
758
759 msgid "DVD right key"
760 msgstr "DVD höger tangent"
761
762 msgid "DVD up key"
763 msgstr "DVD upp tangent"
764
765 msgid "Danish"
766 msgstr "Danska"
767
768 msgid "Date"
769 msgstr "Datum"
770
771 msgid "Deep Standby"
772 msgstr "Stäng av"
773
774 msgid "Default services lists"
775 msgstr "Grundservicelista"
776
777 msgid "Default settings"
778 msgstr "Grundinstallningar"
779
780 msgid "Delay"
781 msgstr "Fördröjning"
782
783 msgid "Delete"
784 msgstr "Ta bort"
785
786 msgid "Delete entry"
787 msgstr "Ta bort post"
788
789 msgid "Delete failed!"
790 msgstr "Borttagning misslyckades!"
791
792 #, python-format
793 msgid ""
794 "Delete no more configured satellite\n"
795 "%s?"
796 msgstr ""
797 "Ta bort ej konfigurerade satellite\n"
798 "%s?"
799
800 msgid "Description"
801 msgstr "Beskrivning"
802
803 msgid "Detected HDD:"
804 msgstr "Hittad hårddisk:"
805
806 msgid "Detected NIMs:"
807 msgstr "Hittade tuners:"
808
809 msgid "DiSEqC"
810 msgstr "DiSEqC"
811
812 msgid "DiSEqC A/B"
813 msgstr "DiSEqC A/B"
814
815 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
816 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
817
818 msgid "DiSEqC Mode"
819 msgstr "DiSEqC Läge"
820
821 msgid "DiSEqC mode"
822 msgstr "DiSEqC läge"
823
824 msgid "DiSEqC repeats"
825 msgstr "DiSEqC repetetioner"
826
827 msgid "Disable"
828 msgstr "Avaktivera"
829
830 msgid "Disable Picture in Picture"
831 msgstr "Avaktivera Bild i Bild"
832
833 msgid "Disable Subtitles"
834 msgstr "Avaktivera textning"
835
836 msgid "Disabled"
837 msgstr "Avaktivera"
838
839 #, python-format
840 msgid ""
841 "Disconnected from\n"
842 "Fritz!Box! (%s)\n"
843 "retrying..."
844 msgstr ""
845 "Kopplade ifrån\n"
846 "Fritz!Box! (%s)\n"
847 "återförsöker..."
848
849 msgid "Dish"
850 msgstr "Parabol"
851
852 msgid "Display 16:9 content as"
853 msgstr "Visa 16:9 sändning som"
854
855 msgid "Display 4:3 content as"
856 msgstr "Visa 4:3 sändning som"
857
858 msgid "Display Setup"
859 msgstr "Display installation"
860
861 msgid ""
862 "Do you really want to REMOVE\n"
863 "the plugin \""
864 msgstr ""
865 "Vill du verkligen TA BORT\n"
866 "pluginen \""
867
868 msgid ""
869 "Do you really want to check the filesystem?\n"
870 "This could take lots of time!"
871 msgstr ""
872 "Vill du verkligen kontrollera filsystemet?\n"
873 "Detta kan ta lång tid!"
874
875 #, python-format
876 msgid "Do you really want to delete %s?"
877 msgstr "Vill du verkligen ta bort %s?"
878
879 msgid ""
880 "Do you really want to download\n"
881 "the plugin \""
882 msgstr ""
883 "Vill du verkligen ladda ner\n"
884 "pluginen \""
885
886 msgid "Do you really want to exit?"
887 msgstr "Vill du verkligen avsluta?"
888
889 msgid ""
890 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
891 "All data on the disk will be lost!"
892 msgstr ""
893 "Vill du verkligen initiera hårddisken?\n"
894 "All data på hårddisken kommer försvinna!"
895
896 msgid ""
897 "Do you want to backup now?\n"
898 "After pressing OK, please wait!"
899 msgstr ""
900 "Vill du ta en backup nu?\n"
901 "Tryck OK och vänligen vänta!"
902
903 msgid "Do you want to do a service scan?"
904 msgstr "Vill du söka efter kanaler?"
905
906 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
907 msgstr "Vill du göra en ny manuell sökning?"
908
909 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
910 msgstr "Vill du aktivera föräldrakontroll på din Dreambox?"
911
912 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
913 msgstr "Vill du spela upp DVD i spelaren?"
914
915 msgid "Do you want to restore your settings?"
916 msgstr "Vill du återställa dina inställningar?"
917
918 msgid "Do you want to resume this playback?"
919 msgstr "Vill du återuppta uppspelningen?"
920
921 msgid ""
922 "Do you want to update your Dreambox?\n"
923 "After pressing OK, please wait!"
924 msgstr ""
925 "Vill du uppdatera din Dreambox?\n"
926 "Tryck OK och vänligen vänta!"
927
928 msgid "Do you want to view a tutorial?"
929 msgstr "Vill du se en guide?"
930
931 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
932 msgstr "Avsluta inte pågående händelse men avaktivera följande"
933
934 #, python-format
935 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
936 msgstr "Klar - Installerat eller uppgraderat %d paket"
937
938 #, python-format
939 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
940 msgstr "Klar - Installerat eller uppgraderat %d paket med %d fel"
941
942 msgid "Download Plugins"
943 msgstr "Ladda ner Plugins"
944
945 msgid "Downloadable new plugins"
946 msgstr "Nerladdningsbara nya plugins"
947
948 msgid "Downloadable plugins"
949 msgstr "Nerladdningsbara plugins"
950
951 msgid "Downloading"
952 msgstr "Laddar ner"
953
954 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
955 msgstr "Hämtar plugin information. Var vänlig vänta..."
956
957 msgid "Dutch"
958 msgstr "Holländska"
959
960 msgid "E"
961 msgstr "Ö"
962
963 msgid "EPG Selection"
964 msgstr "EPG val"
965
966 #, python-format
967 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
968 msgstr "FEL - misslyckades söka (%s)!"
969
970 msgid "East"
971 msgstr "Öst"
972
973 msgid "Edit DNS"
974 msgstr "Ändra DNS"
975
976 msgid "Edit current title"
977 msgstr "Ändra vald titel"
978
979 msgid "Edit services list"
980 msgstr "Ändra kanallista"
981
982 msgid "Edit settings"
983 msgstr "Ändra inställningar"
984
985 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
986 msgstr "Ändra Namnserver konfiguration för din Dreambox.\n"
987
988 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
989 msgstr "Ändra nätverks konfiguration för din Dreambox.\n"
990
991 msgid "Edit title..."
992 msgstr "Ändra titel..."
993
994 msgid "Electronic Program Guide"
995 msgstr "Elektronisk Program Guide"
996
997 msgid "Enable"
998 msgstr "Aktivera"
999
1000 msgid "Enable 5V for active antenna"
1001 msgstr "Aktivera 5V för aktiv antenn"
1002
1003 msgid "Enable LAN"
1004 msgstr "Aktivera LAN"
1005
1006 msgid "Enable WLAN"
1007 msgstr "Aktivera WLAN"
1008
1009 msgid "Enable multiple bouquets"
1010 msgstr "Aktivera flera favoritlistor"
1011
1012 msgid "Enable parental control"
1013 msgstr "Aktivera föräldrakontroll"
1014
1015 msgid ""
1016 "Enable the local network of your Dreambox.\n"
1017 "\n"
1018 msgstr ""
1019 "Aktivera lokalt nätverk i din Dreambox.\n"
1020 "\n"
1021
1022 msgid "Enabled"
1023 msgstr "Aktiverad"
1024
1025 msgid "Encryption"
1026 msgstr "Kryptering"
1027
1028 msgid "Encryption Key"
1029 msgstr "Krypteringsnyckel"
1030
1031 msgid "Encryption Type"
1032 msgstr "Krypteringstyp"
1033
1034 msgid "End"
1035 msgstr "Slut"
1036
1037 msgid "End time"
1038 msgstr "Sluttid"
1039
1040 msgid "EndTime"
1041 msgstr "Sluttid"
1042
1043 msgid "English"
1044 msgstr "Engelska"
1045
1046 msgid ""
1047 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1048 "\n"
1049 "If you experience any problems please contact\n"
1050 "stephan@reichholf.net\n"
1051 "\n"
1052 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1053 msgstr ""
1054 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1055 "\n"
1056 "Vid problem kontakta\n"
1057 "stephan@reichholf.net\n"
1058 "\n"
1059 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1060
1061 #.   TRANSLATORS: Note that "Enter" in the two strings below should *not*
1062 #.       be interpreted as "Give speed as input". The intended meaning is
1063 #.       instead "Initial speed when starting winding", i.e. the speed at
1064 #.       which "winding mode" is entered when first pressing "rewind" or
1065 #.       "fast forward". 
1066 msgid "Enter Fast Forward at speed"
1067 msgstr "Ange hastighet för snabbspolning framåt"
1068
1069 msgid "Enter Rewind at speed"
1070 msgstr "Ange hastighet för snabbspolning bakåt"
1071
1072 msgid "Enter main menu..."
1073 msgstr "Gå till huvudmeny..."
1074
1075 msgid "Enter the service pin"
1076 msgstr "Ange kanal PIN"
1077
1078 msgid "Error"
1079 msgstr "Fel"
1080
1081 #, python-format
1082 msgid ""
1083 "Error: %s\n"
1084 "Retry?"
1085 msgstr ""
1086 "Fel: %s\n"
1087 "Försöka igen?"
1088
1089 msgid "Eventview"
1090 msgstr "Programöversikt"
1091
1092 msgid "Everything is fine"
1093 msgstr "Allt är OK"
1094
1095 msgid "Execution Progress:"
1096 msgstr "Exekverings pågår:"
1097
1098 msgid "Execution finished!!"
1099 msgstr "Exekvering färdig!"
1100
1101 msgid "Exit"
1102 msgstr "Avsluta"
1103
1104 msgid "Exit editor"
1105 msgstr "Avsluta editor"
1106
1107 msgid "Exit the wizard"
1108 msgstr "Avsluta guiden"
1109
1110 msgid "Exit wizard"
1111 msgstr "Avsluta guide"
1112
1113 msgid "Exit wizard and configure later manually"
1114 msgstr "Avsluta guide och konfigurera manuellt senare"
1115
1116 msgid "Expert"
1117 msgstr "Expert"
1118
1119 msgid "Extensions"
1120 msgstr "Utökningar"
1121
1122 msgid "FEC"
1123 msgstr "FEC"
1124
1125 msgid "Factory reset"
1126 msgstr "Fabriksåterställning"
1127
1128 msgid "Failed"
1129 msgstr "Misslyckades"
1130
1131 msgid "Fast"
1132 msgstr "Snabb"
1133
1134 msgid "Fast DiSEqC"
1135 msgstr "Snabb DiSEqC"
1136
1137 msgid "Fast Forward speeds"
1138 msgstr "Hastigheter för snabbspolning framåt"
1139
1140 msgid "Fast epoch"
1141 msgstr "Snabb epoch"
1142
1143 msgid "Favourites"
1144 msgstr "Favoriter"
1145
1146 msgid "Filesystem Check..."
1147 msgstr "Kontrollera filsystem..."
1148
1149 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
1150 msgstr "Filsystemet innehåller fel som ej kan åtgärdas"
1151
1152 msgid "Finetune"
1153 msgstr "Fininställn."
1154
1155 msgid "Finished"
1156 msgstr "Klart"
1157
1158 msgid "Finnish"
1159 msgstr "Finska"
1160
1161 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
1162 msgstr "Bildupprepning vid hackig spolning"
1163
1164 msgid "French"
1165 msgstr "Franska"
1166
1167 msgid "Frequency"
1168 msgstr "Frekvens"
1169
1170 msgid "Frequency bands"
1171 msgstr "Frekvensband"
1172
1173 msgid "Frequency scan step size(khz)"
1174 msgstr "Frekvenssökningssteg (khz)"
1175
1176 msgid "Frequency steps"
1177 msgstr "Frekvenssteg"
1178
1179 msgid "Fri"
1180 msgstr "Fre"
1181
1182 msgid "Friday"
1183 msgstr "Fredag"
1184
1185 msgid "Fritz!Box FON IP address"
1186 msgstr "Fritz!Box FON IP adress"
1187
1188 #, python-format
1189 msgid "Frontprocessor version: %d"
1190 msgstr "Frontprocessor version: %d"
1191
1192 msgid "Fsck failed"
1193 msgstr "Fsck misslyckades"
1194
1195 msgid "Function not yet implemented"
1196 msgstr "Funktionen är inte implementerad"
1197
1198 msgid ""
1199 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
1200 "Do you want to Restart the GUI now?"
1201 msgstr ""
1202 "GUI måste startas om för nytt utseende\n"
1203 "Vill du starta om GUI nu?"
1204
1205 msgid "Gateway"
1206 msgstr "Gateway"
1207
1208 msgid "Genre:"
1209 msgstr "Genre:"
1210
1211 msgid "German"
1212 msgstr "Tyska"
1213
1214 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
1215 msgstr "Hämtar plugin information. Var vänlig vänta..."
1216
1217 msgid "Goto 0"
1218 msgstr "Gå till 0"
1219
1220 msgid "Goto position"
1221 msgstr "Gå till position"
1222
1223 msgid "Graphical Multi EPG"
1224 msgstr "Grafisk Multi EPG"
1225
1226 msgid "Greek"
1227 msgstr "Grekiska"
1228
1229 msgid "Guard Interval"
1230 msgstr "Guard intervall"
1231
1232 msgid "Guard interval mode"
1233 msgstr "Guard intervalläge"
1234
1235 msgid "Harddisk"
1236 msgstr "Hårddisk"
1237
1238 msgid "Harddisk setup"
1239 msgstr "Hårddisk installation"
1240
1241 msgid "Harddisk standby after"
1242 msgstr "Viloläge för hårddisk efter"
1243
1244 msgid "Hierarchy Information"
1245 msgstr "Hierarkisk information "
1246
1247 msgid "Hierarchy mode"
1248 msgstr "Hierarkiskt läge"
1249
1250 msgid "How many minutes do you want to record?"
1251 msgstr "Hur många minuter vill du spela in?"
1252
1253 msgid "Hungarian"
1254 msgstr "Ungerska"
1255
1256 msgid "IP Address"
1257 msgstr "IP adress"
1258
1259 msgid "Icelandic"
1260 msgstr "Isländska"
1261
1262 msgid "If you can see this page, please press OK."
1263 msgstr "Om du kan se denna sida, vänligen tryck på OK."
1264
1265 msgid ""
1266 "If you see this, something is wrong with\n"
1267 "your scart connection. Press OK to return."
1268 msgstr ""
1269 "Om du ser detta, något är fel med\n"
1270 "din scartkontakt. Tryck OK för återgå."
1271
1272 msgid ""
1273 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
1274 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
1275 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
1276 "possible.\n"
1277 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
1278 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
1279 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
1280 "step.\n"
1281 "If you are happy with the result, press OK."
1282 msgstr ""
1283 "Om din TV har ljusstyrke- eller kontrastförbättrare rekommenderas du att "
1284 "stänga av den. Om det finns något som heter \"dynamic\" rekommenderas du att "
1285 "använda standard. Justera ljusstyrkan till en inställning som du tycker är "
1286 "bra. Använd så lite kontrast som möjligt.\n"
1287 "Sätt ljusstyrkan till så låg som möjligt, men säkerställ att de två lägsta "
1288 "nivåerna av grå är urskiljningsbara.\n"
1289 "Ta inte hänsyn till de ljusa nivåerna nu. De kommer justeras i nästa steg.\n"
1290 "När du är nöjd med resultatet, tryck OK."
1291
1292 msgid "Image-Upgrade"
1293 msgstr "Image uppgradering"
1294
1295 msgid "In Progress"
1296 msgstr "I utförande"
1297
1298 msgid ""
1299 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
1300 msgstr "För att göra en timerinspelning, växlades TV till inspelande kanal!\n"
1301
1302 msgid "Increased voltage"
1303 msgstr "Ökad spänning"
1304
1305 msgid "Index"
1306 msgstr "Index"
1307
1308 msgid "InfoBar"
1309 msgstr "Infobalk"
1310
1311 msgid "Infobar timeout"
1312 msgstr "Infobalk timeout"
1313
1314 msgid "Information"
1315 msgstr "Information"
1316
1317 msgid "Init"
1318 msgstr "Initiera"
1319
1320 msgid "Initialization..."
1321 msgstr "Initiering..."
1322
1323 msgid "Initialize"
1324 msgstr "Initiera"
1325
1326 msgid "Initializing Harddisk..."
1327 msgstr "Initierar hårddisk..."
1328
1329 msgid "Input"
1330 msgstr "Ingång"
1331
1332 msgid "Installing"
1333 msgstr "Installera"
1334
1335 msgid "Installing Software..."
1336 msgstr "Installera mjukvara..."
1337
1338 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
1339 msgstr "Installerar grundsatellitelista... Vänligen vänta..."
1340
1341 msgid "Installing defaults... Please wait..."
1342 msgstr "Installerar grundinställningar... Vänligen vänta..."
1343
1344 msgid "Installing package content... Please wait..."
1345 msgstr "Installerar paketinnehåll... Vänligen vänta..."
1346
1347 msgid "Instant Record..."
1348 msgstr "Direktinspelning..."
1349
1350 msgid "Integrated Ethernet"
1351 msgstr "Integrerat nätverk"
1352
1353 msgid "Intermediate"
1354 msgstr "Normal"
1355
1356 msgid "Internal Flash"
1357 msgstr "Intern Flash"
1358
1359 msgid "Invalid Location"
1360 msgstr "Ogiltig lokation"
1361
1362 msgid "Inversion"
1363 msgstr "Inversion"
1364
1365 msgid "Invert display"
1366 msgstr "Invertera LCD"
1367
1368 msgid "Italian"
1369 msgstr "Italienska"
1370
1371 msgid "Job View"
1372 msgstr "Arbets Vy"
1373
1374 msgid "Jump to video title 1 (play movie from start)"
1375 msgstr "Hoppa till video titel 1 (spela film från start)"
1376
1377 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
1378 msgid "Just Scale"
1379 msgstr "Bara skala"
1380
1381 msgid "Keyboard Map"
1382 msgstr "Tangentbordslayout"
1383
1384 msgid "Keyboard Setup"
1385 msgstr "Tangentbords inställning"
1386
1387 msgid "Keymap"
1388 msgstr "Tangentlayout"
1389
1390 msgid "LAN Adapter"
1391 msgstr "LAN Adapter"
1392
1393 msgid "LNB"
1394 msgstr "LNB"
1395
1396 msgid "LOF"
1397 msgstr "LOF"
1398
1399 msgid "LOF/H"
1400 msgstr "LOF/H"
1401
1402 msgid "LOF/L"
1403 msgstr "LOF/L"
1404
1405 msgid "Language selection"
1406 msgstr "Välj språk"
1407
1408 msgid "Language..."
1409 msgstr "Språk..."
1410
1411 msgid "Last speed"
1412 msgstr "Föregående hastighet"
1413
1414 msgid "Latitude"
1415 msgstr "Latitud"
1416
1417 msgid "Leave DVD Player?"
1418 msgstr "Avsluta DVD Spelare?"
1419
1420 msgid "Left"
1421 msgstr "Vänster"
1422
1423 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
1424 msgid "Letterbox"
1425 msgstr "Letterbox"
1426
1427 msgid "Limit east"
1428 msgstr "Östlig gräns"
1429
1430 msgid "Limit west"
1431 msgstr "Västlig gräns"
1432
1433 msgid "Limits off"
1434 msgstr "Gränser av"
1435
1436 msgid "Limits on"
1437 msgstr "Gränser på"
1438
1439 msgid "Link:"
1440 msgstr "Länk:"
1441
1442 msgid "List of Storage Devices"
1443 msgstr "Lista på lagringsenheter"
1444
1445 msgid "Lithuanian"
1446 msgstr "Litauiska"
1447
1448 msgid "Local Network"
1449 msgstr "Lokalt Nätverk"
1450
1451 msgid "Location"
1452 msgstr "Lokation"
1453
1454 msgid "Lock:"
1455 msgstr "Lås:"
1456
1457 msgid "Long Keypress"
1458 msgstr "Lång knapptryckning"
1459
1460 msgid "Longitude"
1461 msgstr "Longitud"
1462
1463 msgid "MMC Card"
1464 msgstr "MMC kort"
1465
1466 msgid "MORE"
1467 msgstr "MER"
1468
1469 msgid "Main menu"
1470 msgstr "Huvudmeny"
1471
1472 msgid "Mainmenu"
1473 msgstr "Huvudmeny"
1474
1475 msgid "Make this mark an 'in' point"
1476 msgstr "Gör denna markör till 'in' punkt"
1477
1478 msgid "Make this mark an 'out' point"
1479 msgstr "Gör denna markör till 'ut' punkt"
1480
1481 msgid "Make this mark just a mark"
1482 msgstr "Behåll denna markör som vanlig markör"
1483
1484 msgid "Manual Scan"
1485 msgstr "Manuell sökning"
1486
1487 msgid "Manual transponder"
1488 msgstr "Manuell transponder"
1489
1490 msgid "Margin after record"
1491 msgstr "Marginal efter inspelning (i minuter)"
1492
1493 msgid "Margin before record (minutes)"
1494 msgstr "Marginal innan inspelning (i minuter)"
1495
1496 msgid "Media player"
1497 msgstr "Mediaspelare"
1498
1499 msgid "MediaPlayer"
1500 msgstr "Mediaspelare"
1501
1502 msgid "Menu"
1503 msgstr "Meny"
1504
1505 msgid "Message"
1506 msgstr "Meddelande"
1507
1508 msgid "Mkfs failed"
1509 msgstr "Mkfs misslyckades"
1510
1511 msgid "Mode"
1512 msgstr "Läge"
1513
1514 msgid "Model: "
1515 msgstr "Modell: "
1516
1517 msgid "Modulation"
1518 msgstr "Modulering"
1519
1520 msgid "Modulator"
1521 msgstr "Modulator"
1522
1523 msgid "Mon"
1524 msgstr "Mån"
1525
1526 msgid "Mon-Fri"
1527 msgstr "Mån-Fre"
1528
1529 msgid "Monday"
1530 msgstr "Måndag"
1531
1532 msgid "Mount failed"
1533 msgstr "Montering misslyckades"
1534
1535 msgid "Move Picture in Picture"
1536 msgstr "Flytta Bild i Bild"
1537
1538 msgid "Move east"
1539 msgstr "Flytta öst"
1540
1541 msgid "Move west"
1542 msgstr "Flytta väst"
1543
1544 msgid "Movielist menu"
1545 msgstr "Filmlista meny"
1546
1547 msgid "Multi EPG"
1548 msgstr "Multi EPG"
1549
1550 msgid "Multiple service support"
1551 msgstr "Multipla kanaler stöds"
1552
1553 msgid "Multisat"
1554 msgstr "Multisat"
1555
1556 msgid "Mute"
1557 msgstr "Ljud av"
1558
1559 msgid "N/A"
1560 msgstr "Inte tillgänglig"
1561
1562 msgid "NEXT"
1563 msgstr "NÄSTA"
1564
1565 msgid "NOW"
1566 msgstr "NU"
1567
1568 msgid "NTSC"
1569 msgstr "NTSC"
1570
1571 msgid "Name"
1572 msgstr "Namn"
1573
1574 msgid "Nameserver"
1575 msgstr "Namnserver"
1576
1577 #, python-format
1578 msgid "Nameserver %d"
1579 msgstr "Namnserver %d"
1580
1581 msgid "Nameserver Setup"
1582 msgstr "Namnserver installation"
1583
1584 msgid "Nameserver settings"
1585 msgstr "Namnserver inställningar"
1586
1587 msgid "Netmask"
1588 msgstr "Nätmask"
1589
1590 msgid "Network Configuration..."
1591 msgstr "Nätverk Konfiguration..."
1592
1593 msgid "Network Mount"
1594 msgstr "Nätverksmonteringar"
1595
1596 msgid "Network SSID"
1597 msgstr "Nätverk SSID"
1598
1599 msgid "Network Setup"
1600 msgstr "Nätverksinställningar"
1601
1602 msgid "Network scan"
1603 msgstr "Sök nätverk"
1604
1605 msgid "Network setup"
1606 msgstr "Nätverksinställningar"
1607
1608 msgid "Network test"
1609 msgstr "Nätverk test"
1610
1611 msgid "Network test..."
1612 msgstr "Nätverk test..."
1613
1614 msgid "Network..."
1615 msgstr "Nätverk..."
1616
1617 msgid "Network:"
1618 msgstr "Nätverk:"
1619
1620 msgid "NetworkWizard"
1621 msgstr "Nätverksguide"
1622
1623 msgid "New"
1624 msgstr "Ny"
1625
1626 msgid "New DVD"
1627 msgstr "Ny DVD"
1628
1629 msgid "New pin"
1630 msgstr "Ny PIN"
1631
1632 msgid "New version:"
1633 msgstr "Ny version:"
1634
1635 msgid "Next"
1636 msgstr "Nästa"
1637
1638 msgid "No"
1639 msgstr "Nej"
1640
1641 msgid "No 50 Hz, sorry. :("
1642 msgstr "Ingen 50 Hz, tyvärr. :("
1643
1644 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
1645 msgstr "Ingen hårddisk hittad eller initierad!"
1646
1647 msgid "No backup needed"
1648 msgstr "Ingen backup behövs"
1649
1650 msgid ""
1651 "No data on transponder!\n"
1652 "(Timeout reading PAT)"
1653 msgstr ""
1654 "Ingen data på transponder!\n"
1655 "(Timeout vid läsning av PAT)"
1656
1657 msgid "No event info found, recording indefinitely."
1658 msgstr "Ingen programinfo hittades, inspelning oändlig."
1659
1660 msgid "No free tuner!"
1661 msgstr "Ingen ledig tuner!"
1662
1663 msgid ""
1664 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
1665 msgstr "Inga paket uppgraderade. Undersök ditt nätverk och prova igen."
1666
1667 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
1668 msgstr "Ingen bild på TVn? Tryck EXIT för att försöka igen."
1669
1670 msgid "No positioner capable frontend found."
1671 msgstr "Ingen motorkapabel frontend hittad."
1672
1673 msgid "No satellite frontend found!!"
1674 msgstr "Ingen satellit frontend funnen!!"
1675
1676 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
1677 msgstr "Ingen tuner är konfigurerad för motor diseqc!"
1678
1679 msgid ""
1680 "No tuner is enabled!\n"
1681 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1682 msgstr ""
1683 "Ingen tuner är aktiverad!\n"
1684 "Vänligen konfigurera tuner före scanning efter kanaler."
1685
1686 msgid ""
1687 "No valid service PIN found!\n"
1688 "Do you like to change the service PIN now?\n"
1689 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
1690 msgstr ""
1691 "Ingen giltig kanal PIN hittad!\n"
1692 "Vill du ändra kanal PIN nu?\n"
1693 "Om du anger 'Nej' här kommer kanalskyddet vara avaktiverat!"
1694
1695 msgid ""
1696 "No valid setup PIN found!\n"
1697 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
1698 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
1699 msgstr ""
1700 "Ingen giltig installations PIN hittad!\n"
1701 "Vill du ändra installations PIN nu?\n"
1702 "Om du anger 'Nej' här kommer installationsskyddet vara avaktiverat!"
1703
1704 msgid ""
1705 "No working local networkadapter found.\n"
1706 "Please verify that you have attached a network cable and your Network is "
1707 "configured correctly."
1708 msgstr ""
1709 "Inget fungerades lokalt nätverkskort hittat.\n"
1710 "Vänligen bekräfta att du har anslutit en nätverkskabel och att ditt Nätverk "
1711 "är korrekt konfigurerat."
1712
1713 msgid ""
1714 "No working wireless interface found.\n"
1715 " Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick or enable "
1716 "you local network interface."
1717 msgstr ""
1718 "Inget fungerade trådlöst nätverkskort hittat.\n"
1719 " Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN USB Stick eller "
1720 "aktiverat ditt lokala nätverkskort."
1721
1722 msgid ""
1723 "No working wireless networkadapter found.\n"
1724 "Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick and your "
1725 "Network is configured correctly."
1726 msgstr ""
1727 "Inget fungerande trådlöst nätverkskort hittat.\n"
1728 "Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN USB Stick och "
1729 "konfigurerat ditt Nätverk korrekt."
1730
1731 msgid "No, but restart from begin"
1732 msgstr "Nej, men starta om från början"
1733
1734 msgid "No, do nothing."
1735 msgstr "Nej, gör inget."
1736
1737 msgid "No, just start my dreambox"
1738 msgstr "Nej, starta bara dreamboxen"
1739
1740 msgid "No, let me choose default lists"
1741 msgstr "Nej, låt mig välja grundlista"
1742
1743 msgid "No, scan later manually"
1744 msgstr "Nej, sök manuellt senare"
1745
1746 msgid "None"
1747 msgstr "Inga"
1748
1749 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
1750 msgid "Nonlinear"
1751 msgstr "Ej linjär"
1752
1753 msgid "North"
1754 msgstr "Nord"
1755
1756 msgid "Norwegian"
1757 msgstr "Norska"
1758
1759 #, python-format
1760 msgid ""
1761 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
1762 "required, %d MB available)"
1763 msgstr ""
1764 "Inte tillräckligt med diskutrymme. Vänligen frigör diskutrymme och försök "
1765 "igen. (%d MB krävs, %d MB tillgängligt)"
1766
1767 msgid ""
1768 "Nothing to scan!\n"
1769 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1770 msgstr ""
1771 "Inget att scanna!\n"
1772 "Vänligen konfigurera tuner före scanning efter kanaler."
1773
1774 msgid "Now Playing"
1775 msgstr "Spelas nu"
1776
1777 msgid ""
1778 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
1779 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
1780 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
1781 msgstr ""
1782 "Använd kontrastinställningen för att justera ljusstyrka på bakgrunden så "
1783 "mycket som möjligt, men säkerställ att du fortfarande kan se skillnaden "
1784 "mellan de två ljusaste nivåerna av skuggor. När du har gjort det tryck OK."
1785
1786 msgid "OK"
1787 msgstr "OK"
1788
1789 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
1790 msgstr "OK, guida mig genom uppgraderingen"
1791
1792 msgid "OSD Settings"
1793 msgstr "OSD inställning"
1794
1795 msgid "Off"
1796 msgstr "Av"
1797
1798 msgid "On"
1799 msgstr "På"
1800
1801 msgid "One"
1802 msgstr "En"
1803
1804 msgid "Online-Upgrade"
1805 msgstr "Online uppgradering"
1806
1807 msgid "Orbital Position"
1808 msgstr "Orbital position"
1809
1810 msgid "Other..."
1811 msgstr "Annat..."
1812
1813 msgid "PAL"
1814 msgstr "PAL"
1815
1816 msgid "PIDs"
1817 msgstr "PIDs"
1818
1819 msgid "Package list update"
1820 msgstr "Paketlista uppdatering"
1821
1822 msgid "Packet management"
1823 msgstr "Pakethantering"
1824
1825 msgid "Page"
1826 msgstr "Sida"
1827
1828 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
1829 msgid "Pan&Scan"
1830 msgstr "Pan&Scan"
1831
1832 msgid "Parental control"
1833 msgstr "Föräldrakontroll"
1834
1835 msgid "Parental control services Editor"
1836 msgstr "Föräldrakontroll kanaleditor"
1837
1838 msgid "Parental control setup"
1839 msgstr "Föräldrakontroll installation"
1840
1841 msgid "Parental control type"
1842 msgstr "Föräldrakontroll typ"
1843
1844 msgid "Pause movie at end"
1845 msgstr "Pausa filmen"
1846
1847 msgid "PiPSetup"
1848 msgstr "BiB konfiguration"
1849
1850 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
1851 msgid "Pillarbox"
1852 msgstr "Svarta kanter"
1853
1854 msgid "Pilot"
1855 msgstr "Pilot"
1856
1857 msgid "Pin code needed"
1858 msgstr "PIN kod behövs"
1859
1860 msgid "Play"
1861 msgstr "Spela upp"
1862
1863 msgid "Play recorded movies..."
1864 msgstr "Spela inspelade filmer..."
1865
1866 msgid "Please Reboot"
1867 msgstr "Vänligen starta om"
1868
1869 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
1870 msgstr "Vänligen ange media som ska undersökas"
1871
1872 msgid ""
1873 "Please attach your Zydas ZD1211B chipset compatibe WLAN USB Stick to your "
1874 "Dreambox and press the OK button on your remote control to enable the built "
1875 "in wireless network support"
1876 msgstr ""
1877 "Vänligen anslut ditt Zydas ZD1211B chipset kompatibelt WLAN USB Stick till "
1878 "din Dreambox och tryck OK på din fjärrkontroll för att aktivera det inbyggda "
1879 "trådlösa nätverksstödet."
1880
1881 msgid "Please change recording endtime"
1882 msgstr "Vänligen ändra inspelnings sluttid"
1883
1884 msgid "Please choose an extension..."
1885 msgstr "Vänligen välj en utökning..."
1886
1887 msgid "Please choose he package..."
1888 msgstr "Vänligen välj paket"
1889
1890 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
1891 msgstr "Vänligen välj vilken grundservicelista som du vill installera."
1892
1893 msgid ""
1894 "Please configure your local LAN internet connection by filling out the "
1895 "needed values.\n"
1896 "When you are ready please press OK to continue."
1897 msgstr ""
1898 "Vänligen konfigurera ditt lokala LANs Internet anslutning med att fylla i de "
1899 "behövda värdena.\n"
1900 "När du är klar vänligen tryck på OK för att forsätta."
1901
1902 msgid ""
1903 "Please configure your wireless LAN internet connection by filling out the "
1904 "needed values.\n"
1905 "When you are ready please press OK to continue."
1906 msgstr ""
1907 "Vänligen konfigurera ditt trådlösa LANs Internet med att fylla i de behövda "
1908 "värdena.\n"
1909 "När du är klar vänligen tryck OK för att forsätta."
1910
1911 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
1912 msgstr "Vänligen ändra inte om du inte vet vad du gör!"
1913
1914 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
1915 msgstr "Ange namn för den nya favoritlistan"
1916
1917 msgid "Please enter a name for the new marker"
1918 msgstr "Vänligen ange namn för ny markör"
1919
1920 msgid "Please enter a new filename"
1921 msgstr "Vänligen ange nytt filnamn"
1922
1923 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
1924 msgstr "Vänligen ange filnamn (tomt = använd dagens datum)"
1925
1926 msgid "Please enter the correct pin code"
1927 msgstr "Vänligen ange korrekt PIN kod"
1928
1929 msgid "Please enter the old pin code"
1930 msgstr "Vänligen ange den gamla PIN koden"
1931
1932 msgid "Please follow the instructions on the TV"
1933 msgstr "Vänligen följ instruktionerna på TVn"
1934
1935 msgid "Please press OK!"
1936 msgstr "Vänligen tryck OK!"
1937
1938 msgid "Please select a playlist to delete..."
1939 msgstr "Vänligen välj en spellista för borttagning..."
1940
1941 msgid "Please select a playlist..."
1942 msgstr "Vänligen välj en spellista..."
1943
1944 msgid "Please select a subservice to record..."
1945 msgstr "Vänligen välj en underkanal för inspelning..."
1946
1947 msgid "Please select a subservice..."
1948 msgstr "Vänligen välj en underkanal..."
1949
1950 msgid "Please select below the wireless network you want to connect to."
1951 msgstr "Vänligen välj nedan vilket trådlöst nätverk du vill ansluta till."
1952
1953 msgid "Please select keyword to filter..."
1954 msgstr "Vänligen välj nyckelord för filter..."
1955
1956 msgid "Please select the movie path..."
1957 msgstr "Vänligen ange filmens sökväg..."
1958
1959 msgid "Please set up tuner B"
1960 msgstr "Vänligen installera tuner B"
1961
1962 msgid "Please set up tuner C"
1963 msgstr "Vänligen installera tuner C"
1964
1965 msgid "Please set up tuner D"
1966 msgstr "Vänligen installera tuner D"
1967
1968 msgid ""
1969 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
1970 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
1971 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
1972 msgstr ""
1973 "Använd piltangenterna för att flytta BiB fönstret.\n"
1974 "Tryck Bouquet +/- för ändra storleken på fönstret.\n"
1975 "Tryck OK för att gå tillbaka till TV läge eller EXIT för att avbryta "
1976 "flyttning."
1977
1978 msgid "Please wait... Loading list..."
1979 msgstr "Vänligen vänta... Laddar lista..."
1980
1981 msgid "Plugin browser"
1982 msgstr "Plugin hanterare"
1983
1984 msgid "Plugins"
1985 msgstr "Plugins"
1986
1987 msgid "Polarity"
1988 msgstr "Polaritet"
1989
1990 msgid "Polarization"
1991 msgstr "Polarisation"
1992
1993 msgid "Polish"
1994 msgstr "Polska"
1995
1996 msgid "Port A"
1997 msgstr "Port A"
1998
1999 msgid "Port B"
2000 msgstr "Port B"
2001
2002 msgid "Port C"
2003 msgstr "Port C"
2004
2005 msgid "Port D"
2006 msgstr "Port D"
2007
2008 msgid "Portuguese"
2009 msgstr "Portugisiska"
2010
2011 msgid "Positioner"
2012 msgstr "Motor"
2013
2014 msgid "Positioner fine movement"
2015 msgstr "Motor finstegning"
2016
2017 msgid "Positioner movement"
2018 msgstr "Motor rörelse"
2019
2020 msgid "Positioner setup"
2021 msgstr "Motor installation"
2022
2023 msgid "Positioner storage"
2024 msgstr "Motor lagring"
2025
2026 msgid "Power threshold in mA"
2027 msgstr "Ström gränsvärde i mA"
2028
2029 msgid "Predefined transponder"
2030 msgstr "Fördefinerad transponder"
2031
2032 msgid "Preparing... Please wait"
2033 msgstr "Förbereder... Vänligen vänta"
2034
2035 msgid "Press OK on your remote control to continue."
2036 msgstr "Tryck OK på din fjärrkontroll för att forsätta."
2037
2038 msgid "Press OK to activate the settings."
2039 msgstr "Tryck OK för aktivera inställningarna."
2040
2041 msgid "Press OK to scan"
2042 msgstr "Tryck OK för sökning"
2043
2044 msgid "Press OK to start the scan"
2045 msgstr "Tryck OK för att starta sökning"
2046
2047 msgid ""
2048 "Pressing OK enables the built in wireless LAN support of your Dreambox.\n"
2049 "Wlan USB Sticks with Zydas ZD1211B and RAlink RT73 Chipset are supported.\n"
2050 "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox before pressing OK.\n"
2051 "\n"
2052 msgstr ""
2053 "Att trycka på OK aktiverar det inbyggda stödet för trådlöst LAN på din "
2054 "Dreambox.\n"
2055 "WLAN USB Stick med Zydas ZD1211B och RAlink RT73 chipset stödjs för detta.\n"
2056 "Anslut ditt WLAN USB Stick till din Dreambox före du trycker på OK.\n"
2057 "\n"
2058
2059 msgid "Prev"
2060 msgstr "Föregående"
2061
2062 msgid "Primary DNS"
2063 msgstr "Primär DNS"
2064
2065 msgid "Protect services"
2066 msgstr "Skydda kanaler"
2067
2068 msgid "Protect setup"
2069 msgstr "Skydda inställningar"
2070
2071 msgid "Provider"
2072 msgstr "Leverantör"
2073
2074 msgid "Provider to scan"
2075 msgstr "Leverantör att scanna"
2076
2077 msgid "Providers"
2078 msgstr "Leverantörer"
2079
2080 msgid "Quickzap"
2081 msgstr "Snabbzap"
2082
2083 msgid "RC Menu"
2084 msgstr "Fjärrkontroll meny"
2085
2086 msgid "RF output"
2087 msgstr "RF ut"
2088
2089 msgid "RGB"
2090 msgstr "RGB"
2091
2092 msgid "RSS Feed URI"
2093 msgstr "RSS Feed URI"
2094
2095 msgid "Radio"
2096 msgstr "Radio"
2097
2098 msgid "Ram Disk"
2099 msgstr "Ram Disk"
2100
2101 msgid "Really close without saving settings?"
2102 msgstr "Verkligen stänga utan att spara inställningarna?"
2103
2104 msgid "Really delete done timers?"
2105 msgstr "Verkligen ta bort färdiga timerinspelningar?"
2106
2107 msgid "Really delete this timer?"
2108 msgstr "Verkligen ta bort denna timer?"
2109
2110 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
2111 msgstr "Verkligen avsluta underkanals snabbzap?"
2112
2113 msgid "Reception Settings"
2114 msgstr "Mottagning inställningar"
2115
2116 msgid "Record"
2117 msgstr "Spela in"
2118
2119 msgid "Recorded files..."
2120 msgstr "Inspelade filer..."
2121
2122 msgid "Recording"
2123 msgstr "Spelar in"
2124
2125 msgid ""
2126 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really reboot "
2127 "now?"
2128 msgstr ""
2129 "Inspelning(ar) pågår eller ska snart påbörjas... verkligen starta om nu?"
2130
2131 msgid ""
2132 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really restart "
2133 "now?"
2134 msgstr ""
2135 "Inspelning(ar) pågår eller ska snart påbörjas... verkligen starta om nu?"
2136
2137 msgid ""
2138 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really shutdown "
2139 "now?"
2140 msgstr ""
2141 "Inspelning(ar) pågår eller ska snart påbörjas... verkligen stänga av nu?"
2142
2143 msgid "Recordings always have priority"
2144 msgstr "Inspelningar har alltid prioritet"
2145
2146 msgid "Reenter new pin"
2147 msgstr "Ange ny PIN igen"
2148
2149 msgid "Refresh Rate"
2150 msgstr "Uppdateringstakt"
2151
2152 msgid "Refresh rate selection."
2153 msgstr "Uppdateringsfrekvens val."
2154
2155 msgid "Remove Plugins"
2156 msgstr "Ta bort Plugins"
2157
2158 msgid "Remove a mark"
2159 msgstr "Ta bort en markör"
2160
2161 msgid "Remove currently selected title"
2162 msgstr "Ta bort vald titel"
2163
2164 msgid "Remove plugins"
2165 msgstr "Ta bort plugins"
2166
2167 msgid "Remove title"
2168 msgstr "Ta bort titel"
2169
2170 msgid "Rename"
2171 msgstr "Byt namn"
2172
2173 msgid "Repeat"
2174 msgstr "Repetera"
2175
2176 msgid "Repeat Type"
2177 msgstr "Repeat typ"
2178
2179 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
2180 msgstr "En upprepande händelse spelas in... Vad vill du göra?"
2181
2182 msgid "Repeats"
2183 msgstr "Upprepningar"
2184
2185 msgid "Reset"
2186 msgstr "Nollställ"
2187
2188 msgid "Resolution"
2189 msgstr "Upplösning"
2190
2191 msgid "Restart"
2192 msgstr "Omstart"
2193
2194 msgid "Restart GUI"
2195 msgstr "Omstart GUI"
2196
2197 msgid "Restart GUI now?"
2198 msgstr "Omstart av GUI nu?"
2199
2200 msgid "Restart network"
2201 msgstr "Omstart nätverk"
2202
2203 msgid "Restart test"
2204 msgstr "Omstart test"
2205
2206 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
2207 msgstr "Omstart av din nätverksanslutning och adaptrar.\n"
2208
2209 msgid "Restart your wireless interface"
2210 msgstr "Omstart av din trådlösa adapter"
2211
2212 msgid "Restore"
2213 msgstr "Återställ"
2214
2215 msgid ""
2216 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
2217 "settings now."
2218 msgstr ""
2219 "Återställning av inställningar klart. Tryck OK för att aktivera återskapade "
2220 "inställningar"
2221
2222 msgid "Resume from last position"
2223 msgstr "Återuppspela från senaste position"
2224
2225 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
2226 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
2227 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
2228 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
2229 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
2230 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
2231 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
2232 msgid "Resuming playback"
2233 msgstr "Återuppta uppspelning"
2234
2235 msgid "Return to file browser"
2236 msgstr "Återvänd till fil utforskare"
2237
2238 msgid "Return to movie list"
2239 msgstr "Återvänd till filmlista"
2240
2241 msgid "Return to previous service"
2242 msgstr "Återvänd till föregående tjänst"
2243
2244 msgid "Rewind speeds"
2245 msgstr "Hastigheter för snabbspolning bakåt"
2246
2247 msgid "Right"
2248 msgstr "Höger"
2249
2250 msgid "Rolloff"
2251 msgstr "Rolloff"
2252
2253 msgid "Rotor turning speed"
2254 msgstr "Rotor rotationsfart"
2255
2256 msgid "Running"
2257 msgstr "Körandes"
2258
2259 msgid "Russian"
2260 msgstr "Ryska"
2261
2262 msgid "S-Video"
2263 msgstr "S-Video"
2264
2265 msgid "SNR"
2266 msgstr "SNR"
2267
2268 msgid "SNR:"
2269 msgstr "SNR:"
2270
2271 msgid "Sat"
2272 msgstr "Lör"
2273
2274 msgid "Sat / Dish Setup"
2275 msgstr "Sat / Parabol installation"
2276
2277 msgid "Satellite"
2278 msgstr "Satellit"
2279
2280 msgid "Satellite Equipment Setup"
2281 msgstr "Satellit utrustning installation"
2282
2283 msgid "Satellites"
2284 msgstr "Satelliter"
2285
2286 msgid "Satfinder"
2287 msgstr "Satfinder"
2288
2289 msgid "Saturday"
2290 msgstr "Lördag"
2291
2292 msgid "Save Playlist"
2293 msgstr "Spara spellista"
2294
2295 msgid "Save current project to disk"
2296 msgstr "Spara nuvarande project till disk"
2297
2298 msgid "Save..."
2299 msgstr "Spara..."
2300
2301 msgid "Scaling Mode"
2302 msgstr "Scalingläge"
2303
2304 msgid "Scan "
2305 msgstr "Söka"
2306
2307 msgid "Scan QAM128"
2308 msgstr "Söka QAM128"
2309
2310 msgid "Scan QAM16"
2311 msgstr "Söka QAM16"
2312
2313 msgid "Scan QAM256"
2314 msgstr "Söka QAM256"
2315
2316 msgid "Scan QAM32"
2317 msgstr "Söka QAM32"
2318
2319 msgid "Scan QAM64"
2320 msgstr "Söka QAM64"
2321
2322 msgid "Scan SR6875"
2323 msgstr "Söka SR6875"
2324
2325 msgid "Scan SR6900"
2326 msgstr "Söka SR6900"
2327
2328 msgid "Scan Wireless Networks"
2329 msgstr "Sök efter trådlösa nätverk"
2330
2331 msgid "Scan additional SR"
2332 msgstr "Sök ytterligare SR"
2333
2334 msgid "Scan band EU HYPER"
2335 msgstr "Sök EU HYPER band"
2336
2337 msgid "Scan band EU MID"
2338 msgstr "Sök EU MID band"
2339
2340 msgid "Scan band EU SUPER"
2341 msgstr "Sök EU SUPER band"
2342
2343 msgid "Scan band EU UHF IV"
2344 msgstr "Sök EU UHF IV band"
2345
2346 msgid "Scan band EU UHF V"
2347 msgstr "Sök EU UHF V band"
2348
2349 msgid "Scan band EU VHF I"
2350 msgstr "Sök EU VHF I band"
2351
2352 msgid "Scan band EU VHF III"
2353 msgstr "Sök EU VHF III band"
2354
2355 msgid "Scan band US HIGH"
2356 msgstr "Sök US HIGH band"
2357
2358 msgid "Scan band US HYPER"
2359 msgstr "Sök US HYPER band"
2360
2361 msgid "Scan band US LOW"
2362 msgstr "Sök US LOW band"
2363
2364 msgid "Scan band US MID"
2365 msgstr "Sök US MID band"
2366
2367 msgid "Scan band US SUPER"
2368 msgstr "Sök US SUPER band"
2369
2370 msgid ""
2371 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
2372 "WLAN USB Stick\n"
2373 msgstr ""
2374 "Sök ditt nätverk för trådlös Access Punkt och anslut till den med WLAN USB "
2375 "Stick\n"
2376
2377 msgid ""
2378 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
2379 msgstr "Sök grund lamedbs sorterat på satellite med en "
2380
2381 msgid "Search east"
2382 msgstr "Sök öst"
2383
2384 msgid "Search west"
2385 msgstr "Sök väst"
2386
2387 msgid "Secondary DNS"
2388 msgstr "Sekondär DNS"
2389
2390 msgid "Seek"
2391 msgstr "Sök"
2392
2393 msgid "Select HDD"
2394 msgstr "Välj hårddisk"
2395
2396 msgid "Select Location"
2397 msgstr "Välj lokation"
2398
2399 msgid "Select Network Adapter"
2400 msgstr "Välj nätverksadapter"
2401
2402 msgid "Select a movie"
2403 msgstr "Välj en film"
2404
2405 msgid "Select audio mode"
2406 msgstr "Välj ljudläge"
2407
2408 msgid "Select audio track"
2409 msgstr "Välj ljudspår"
2410
2411 msgid "Select channel to record from"
2412 msgstr "Välj kanal att spela in från"
2413
2414 msgid "Select refresh rate"
2415 msgstr "Välj uppdateringsfrekvens"
2416
2417 msgid "Select video input"
2418 msgstr "Välj video insignal"
2419
2420 msgid "Select video mode"
2421 msgstr "Välj videoläge"
2422
2423 msgid "Sequence repeat"
2424 msgstr "Repetera sekvens"
2425
2426 msgid "Service"
2427 msgstr "Kanal"
2428
2429 msgid "Service Scan"
2430 msgstr "Kanalsökning"
2431
2432 msgid "Service Searching"
2433 msgstr "Kanalsökning"
2434
2435 msgid "Service has been added to the favourites."
2436 msgstr "Kanalen har lagts till i favoriter."
2437
2438 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
2439 msgstr "Kanalen har lagts till i vald favoritlista."
2440
2441 msgid ""
2442 "Service invalid!\n"
2443 "(Timeout reading PMT)"
2444 msgstr ""
2445 "Service ogiltig!\n"
2446 "(Timeout vid läsning av PMT)"
2447
2448 msgid ""
2449 "Service not found!\n"
2450 "(SID not found in PAT)"
2451 msgstr ""
2452 "Service inte funnen!\n"
2453 "(SID inte funnen i PAT)"
2454
2455 msgid "Service scan"
2456 msgstr "Kanalsökning"
2457
2458 msgid ""
2459 "Service unavailable!\n"
2460 "Check tuner configuration!"
2461 msgstr ""
2462 "Tjänsten kunde inte hittas!\n"
2463 "Kontrollera tunerinställningar"
2464
2465 msgid "Serviceinfo"
2466 msgstr "Kanalinfo"
2467
2468 msgid "Services"
2469 msgstr "Kanaler"
2470
2471 msgid "Set limits"
2472 msgstr "Ange gräns"
2473
2474 msgid "Settings"
2475 msgstr "Inställningar"
2476
2477 msgid "Setup"
2478 msgstr "Installation"
2479
2480 msgid "Setup Mode"
2481 msgstr "Installationsläge"
2482
2483 msgid "Show Info"
2484 msgstr "Visa Info"
2485
2486 msgid "Show WLAN Status"
2487 msgstr "Visa WLAN Status"
2488
2489 msgid "Show blinking clock in display during recording"
2490 msgstr "Visa blinkande klocka i display under inspelning"
2491
2492 msgid "Show infobar on channel change"
2493 msgstr "Visa infobalk vid kanalbyte"
2494
2495 msgid "Show infobar on event change"
2496 msgstr "Visa infobalk vid händelseändring"
2497
2498 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
2499 msgstr "Visa infobalk vid hopp framåt/bakåt"
2500
2501 msgid "Show positioner movement"
2502 msgstr "Visa motorflyttningar"
2503
2504 msgid "Show services beginning with"
2505 msgstr "Visa kanal som börjar med"
2506
2507 msgid "Show the radio player..."
2508 msgstr "Visa radiospelaren..."
2509
2510 msgid "Show the tv player..."
2511 msgstr "Visa tv spelare..."
2512
2513 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
2514 msgstr "Visa status på ditt trådlösa LAN anslutning.\n"
2515
2516 msgid "Shutdown Dreambox after"
2517 msgstr "Stäng av Dreambox efter"
2518
2519 msgid "Similar"
2520 msgstr "Liknande"
2521
2522 msgid "Similar broadcasts:"
2523 msgstr "Liknande sändningar:"
2524
2525 msgid "Simple"
2526 msgstr "Enkel"
2527
2528 msgid "Single"
2529 msgstr "Singel"
2530
2531 msgid "Single EPG"
2532 msgstr "Singel EPG"
2533
2534 msgid "Single satellite"
2535 msgstr "Singel satellit"
2536
2537 msgid "Single transponder"
2538 msgstr "Singel transponder"
2539
2540 msgid "Singlestep (GOP)"
2541 msgstr "Enkelsteg (GOP)"
2542
2543 msgid "Sleep Timer"
2544 msgstr "Sov Timer"
2545
2546 msgid "Sleep timer action:"
2547 msgstr "Sovtimer händelse:"
2548
2549 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
2550 msgstr "Slideshow intervall (sec.)"
2551
2552 #, python-format
2553 msgid "Slot %d"
2554 msgstr "Slot %d"
2555
2556 msgid "Slow"
2557 msgstr "Sakta"
2558
2559 msgid "Slow Motion speeds"
2560 msgstr "Hastigheter för slow motion"
2561
2562 msgid "Some plugins are not available:\n"
2563 msgstr "Några plugins är inte tillgängliga:\n"
2564
2565 msgid "Somewhere else"
2566 msgstr "Någon annanstans"
2567
2568 msgid ""
2569 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
2570 "\n"
2571 "Please choose an other one."
2572 msgstr ""
2573 "Ledsen, din backup destination finns inte\n"
2574 "\n"
2575 "Vänligen ange annan."
2576
2577 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
2578 msgid "Sort A-Z"
2579 msgstr "Sortera A-Z"
2580
2581 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
2582 msgid "Sort Time"
2583 msgstr "Sortera tid"
2584
2585 msgid "Sound"
2586 msgstr "Ljud"
2587
2588 msgid "Soundcarrier"
2589 msgstr "Ljudbärare"
2590
2591 msgid "South"
2592 msgstr "Syd"
2593
2594 msgid "Spanish"
2595 msgstr "Spanska"
2596
2597 msgid "Standby"
2598 msgstr "Viloläge"
2599
2600 msgid "Standby / Restart"
2601 msgstr "Viloläge / Omstart"
2602
2603 msgid "Start"
2604 msgstr "Start"
2605
2606 msgid "Start from the beginning"
2607 msgstr "Spela upp från början"
2608
2609 msgid "Start recording?"
2610 msgstr "Starta inspelning?"
2611
2612 msgid "Start test"
2613 msgstr "Starta test"
2614
2615 msgid "StartTime"
2616 msgstr "Starttid"
2617
2618 msgid "Starting on"
2619 msgstr "Startar på"
2620
2621 msgid "Step "
2622 msgstr "Steg "
2623
2624 msgid "Step east"
2625 msgstr "Stega öst"
2626
2627 msgid "Step west"
2628 msgstr "Stega väst"
2629
2630 msgid "Stereo"
2631 msgstr "Stereo"
2632
2633 msgid "Stop"
2634 msgstr "Avsluta"
2635
2636 msgid "Stop Timeshift?"
2637 msgstr "Avsluta timeshift?"
2638
2639 msgid "Stop current event and disable coming events"
2640 msgstr "Avsluta nuvarande och avaktivera kommande händelser"
2641
2642 msgid "Stop current event but not coming events"
2643 msgstr "Avsluta nuvarande händelse men inte kommande"
2644
2645 msgid "Stop playing this movie?"
2646 msgstr "Avsluta uppspelningen?"
2647
2648 msgid "Stop test"
2649 msgstr "Stoppa test"
2650
2651 msgid "Store position"
2652 msgstr "Lagra position"
2653
2654 msgid "Stored position"
2655 msgstr "Lagrad position"
2656
2657 msgid "Subservice list..."
2658 msgstr "Underkanalslista..."
2659
2660 msgid "Subservices"
2661 msgstr "Underkanaler"
2662
2663 msgid "Subtitle selection"
2664 msgstr "Textningsval"
2665
2666 msgid "Subtitles"
2667 msgstr "Textning"
2668
2669 msgid "Sun"
2670 msgstr "Sön"
2671
2672 msgid "Sunday"
2673 msgstr "Söndag"
2674
2675 msgid "Swap Services"
2676 msgstr "Byt kanal"
2677
2678 msgid "Swedish"
2679 msgstr "Svenska"
2680
2681 msgid "Switch to next subservice"
2682 msgstr "Byt till nästa underkanal"
2683
2684 msgid "Switch to previous subservice"
2685 msgstr "Byt till föregående underkanal"
2686
2687 msgid "Symbol Rate"
2688 msgstr "Symbolrate"
2689
2690 msgid "Symbolrate"
2691 msgstr "Symbolrate"
2692
2693 msgid "System"
2694 msgstr "System"
2695
2696 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
2697 msgid "TRANSLATOR_INFO"
2698 msgstr ""
2699 "Översättning utfört av: WeeGull\n"
2700 "Förslag på förändringar skicka ett epost:\n"
2701 "weegull@hotmail.com"
2702
2703 msgid "TV System"
2704 msgstr "TV System"
2705
2706 msgid "Terrestrial"
2707 msgstr "Marksänd"
2708
2709 msgid "Terrestrial provider"
2710 msgstr "Marksänd leverantör"
2711
2712 msgid "Test mode"
2713 msgstr "Testläge"
2714
2715 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
2716 msgstr "Testa nätverkskonfigurationen för din Dreambox.\n"
2717
2718 msgid "Test-Messagebox?"
2719 msgstr "Test-Meddelandebox?"
2720
2721 msgid ""
2722 "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
2723 "\n"
2724 "Your local LAN internet connection is working now.\n"
2725 "\n"
2726 "Please press OK to continue."
2727 msgstr ""
2728 "Tack för att du använde guiden. Din dreambox är nu klar för att användas.\n"
2729 "\n"
2730 "Ditt lokala LANs Internet anslutning fungerar nu.\n"
2731 "\n"
2732 "Vänligen tryck OK för att forsätta."
2733
2734 msgid ""
2735 "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
2736 "\n"
2737 "Your wireless internet connection is working now.\n"
2738 "\n"
2739 "Please press OK to continue."
2740 msgstr ""
2741 "Tack för att du använde guiden. Din Dreambox är nu klar för att användas.\n"
2742 "\n"
2743 "Ditt trådlösa Internet anslutning fungerar nu.\n"
2744 "\n"
2745 "Vänligen tryck OK för att forsätta."
2746
2747 msgid ""
2748 "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
2749 "Please press OK to start using your Dreambox."
2750 msgstr ""
2751 "Tack för att du använde guiden. Din Dreambox är nu klar för att användas.\n"
2752 "Vänligen tryck OK för att börja använda din Dreambox."
2753
2754 msgid ""
2755 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
2756 "Please press OK to start using you Dreambox."
2757 msgstr ""
2758 "Tack för att du använde guiden. Din box är nu konfigurerad.\n"
2759 "Tryck OK för att börja använda din Dreambox."
2760
2761 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
2762 msgstr "Backupen misslyckades, välj en annan plats för din backup "
2763
2764 msgid ""
2765 "The input port should be configured now.\n"
2766 "You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you "
2767 "want to do that now?"
2768 msgstr ""
2769 "Ingångsport bör konfigureras nu.\n"
2770 "Du kan konfigurera skärmen med hjälp av några testbilder. Vill du gör det nu?"
2771
2772 msgid "The installation of the default services lists is finished."
2773 msgstr "Installationen av grundservicelistan är klar."
2774
2775 msgid ""
2776 "The installation of the default settings is finished. You can now continue "
2777 "configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
2778 msgstr ""
2779 "Installationen av grundinställningar är nu klar. Du kan nu slutföra din "
2780 "konfiguration av Dreambox med att trycka på OK knappen på din fjärrkontroll."
2781
2782 msgid "The package doesn't contain anything."
2783 msgstr "Paketet innehåller ingenting."
2784
2785 msgid "The pin code has been changed successfully."
2786 msgstr "Bytet av PIN koden utfördes."
2787
2788 msgid "The pin code you entered is wrong."
2789 msgstr "PIN koden du angav var fel."
2790
2791 msgid "The pin codes you entered are different."
2792 msgstr "PIN koderna du angav är olika."
2793
2794 msgid "The sleep timer has been activated."
2795 msgstr "Sovtimer har aktiverats."
2796
2797 msgid "The sleep timer has been disabled."
2798 msgstr "Sovtimer är deaktiverad."
2799
2800 msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
2801 msgstr "Timer filen (timers.xml) är skadad och kan inte läsas."
2802
2803 msgid ""
2804 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
2805 "Please install it."
2806 msgstr ""
2807 "Pluginen för trådlöst LAN är inte installerad!\n"
2808 "Vänligen installera den."
2809
2810 msgid ""
2811 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
2812 msgstr ""
2813 "Guiden kan ta en backup på nuvarande inställningar. Vill du ta en backup nu?"
2814
2815 msgid "The wizard is finished now."
2816 msgstr "Guiden är nu färdig."
2817
2818 msgid "There are no default services lists in your image."
2819 msgstr "Det finns ingen grundservicelista i din image."
2820
2821 msgid "There are no default settings in your image."
2822 msgstr "Det finns inga grundinställningar i din image."
2823
2824 msgid ""
2825 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
2826 "Do you really want to continue?"
2827 msgstr ""
2828 "Det är inte säkert att det finns tillräckligt med utrymme på vald "
2829 "partition.\n"
2830 "Vill du verkligen forsätta?"
2831
2832 msgid "This is step number 2."
2833 msgstr "Det här är steg 2."
2834
2835 msgid "This is unsupported at the moment."
2836 msgstr "Detta stöds för närvarande inte."
2837
2838 msgid ""
2839 "This test checks for configured Nameservers.\n"
2840 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
2841 "- please check your DHCP, cabling and Adapter setup\n"
2842 "- if you configured your Nameservers manually please verify your entries in "
2843 "the \"Nameserver\" Configuration"
2844 msgstr ""
2845 "Detta test kontrollerar konfigurationen för Namnservrar.\n"
2846 "Om du får ett \"obekräftat\" meddelande:\n"
2847 "- vänligen kontrollera din DHCP, kablar och adapter installation\n"
2848 "- om du har konfigurerat din Namnserver manuellt vänligen bekräfta dina "
2849 "inställningar i \"Namnserver\" INstallation"
2850
2851 msgid ""
2852 "This test checks whether a network cable is connected to your LAN-Adapter.\n"
2853 "If you get a \"disconnected\" message:\n"
2854 "- verify that a network cable is attached\n"
2855 "- verify that the cable is not broken"
2856 msgstr ""
2857 "Detta test kontrollerar om en nätverkskablen är ansluten till din LAN "
2858 "adapter.\n"
2859 "Om du får ett \"Ej ansluten\" meddelande:\n"
2860 "- bekräfta att nätverkskabel är ansluten\n"
2861 "- bekräfta att kabeln inte är trasig"
2862
2863 msgid ""
2864 "This test checks whether a valid IP Address is found for your LAN Adapter.\n"
2865 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
2866 "- no valid IP Address was found\n"
2867 "- please check your DHCP, cabling and adapter setup"
2868 msgstr ""
2869 "Detta test kontrollerar om du har en giltig IP adress på din LAN adapter.\n"
2870 "Om du får ett \"obekräftat\" meddelande:\n"
2871 "- ingen giltig IP hittades\n"
2872 "- vänlig kontrollera din DHCP, kablar och nätverkskorts installation"
2873
2874 msgid ""
2875 "This test checks whether your LAN Adapter is set up for automatic IP Address "
2876 "configuration with DHCP.\n"
2877 "If you get a \"disabled\" message:\n"
2878 " - then your LAN Adapter is configured for manual IP Setup\n"
2879 "- verify thay you have entered correct IP informations in the AdapterSetup "
2880 "dialog.\n"
2881 "If you get an \"enabeld\" message:\n"
2882 "-verify that you have a configured and working DHCP Server in your network."
2883 msgstr ""
2884 "Detta test kontrollerar om din LAN adapter är konfigurerad för automatisk IP "
2885 "adress tilldelning med DHCP.\n"
2886 "Om du får en \"deaktiverad\" meddelande:\n"
2887 "- ditt LAN är konfigurerat för manuell IP tilldelning\n"
2888 "- bekräfta att du har angivit korrekt IP information i Adapterinstallation "
2889 "dialogen.\n"
2890 "Om du får ett \"aktiverat\" meddelande:\n"
2891 "- bekräfta att du har konfigurerad och fungerandes DHCP server på ditt "
2892 "nätverk."
2893
2894 msgid "This test detects your configured LAN-Adapter."
2895 msgstr "Detta test upptäcker konfigurerade LAN adapter."
2896
2897 msgid "Three"
2898 msgstr "Tre"
2899
2900 msgid "Threshold"
2901 msgstr "Gränsvärde"
2902
2903 msgid "Thu"
2904 msgstr "Tors"
2905
2906 msgid "Thursday"
2907 msgstr "Torsdag"
2908
2909 msgid "Time"
2910 msgstr "Tid"
2911
2912 msgid "Time/Date Input"
2913 msgstr "Tid/Datum inmatning"
2914
2915 msgid "Timer"
2916 msgstr "Timer"
2917
2918 msgid "Timer Edit"
2919 msgstr "Ändra Timer"
2920
2921 msgid "Timer Editor"
2922 msgstr "Timer Editor"
2923
2924 msgid "Timer Type"
2925 msgstr "Timertyp"
2926
2927 msgid "Timer entry"
2928 msgstr "Timer inmatning"
2929
2930 msgid "Timer log"
2931 msgstr "Timer log"
2932
2933 msgid "Timer sanity error"
2934 msgstr "Timer fel"
2935
2936 msgid "Timer selection"
2937 msgstr "Timer val"
2938
2939 msgid "Timer status:"
2940 msgstr "Timer status:"
2941
2942 msgid "Timeshift"
2943 msgstr "Timeshift"
2944
2945 msgid "Timeshift not possible!"
2946 msgstr "Timeshift inte möjligt!"
2947
2948 msgid "Timezone"
2949 msgstr "Tidszon"
2950
2951 msgid "Title"
2952 msgstr "Titel"
2953
2954 msgid "Title:"
2955 msgstr "Title:"
2956
2957 msgid "Today"
2958 msgstr "Idag"
2959
2960 msgid "Tone mode"
2961 msgstr "Tonläge"
2962
2963 msgid "Toneburst"
2964 msgstr "Toneburst"
2965
2966 msgid "Toneburst A/B"
2967 msgstr "Toneburst A/B"
2968
2969 msgid "Translation"
2970 msgstr "Översättning"
2971
2972 msgid "Translation:"
2973 msgstr "Översättning:"
2974
2975 msgid "Transmission Mode"
2976 msgstr "Sändningsläge"
2977
2978 msgid "Transmission mode"
2979 msgstr "Sändningstyp"
2980
2981 msgid "Transponder"
2982 msgstr "Transponder"
2983
2984 msgid "Transponder Type"
2985 msgstr "Transponder Typ"
2986
2987 msgid "Tries left:"
2988 msgstr "Försök kvar:"
2989
2990 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
2991 msgstr "Försöker hitta Transponders i kabelnätverket... vänligen vänta..."
2992
2993 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
2994 msgstr "Försöker hitta transponders i kabelnätverket... vänligen vänta..."
2995
2996 msgid "Tue"
2997 msgstr "Tis"
2998
2999 msgid "Tuesday"
3000 msgstr "Tisdag"
3001
3002 msgid "Tune"
3003 msgstr "Tune"
3004
3005 msgid "Tune failed!"
3006 msgstr "Tuning misslyckades!"
3007
3008 msgid "Tuner"
3009 msgstr "Tuner"
3010
3011 msgid "Tuner "
3012 msgstr "Tuner"
3013
3014 msgid "Tuner Slot"
3015 msgstr "Tuner Slot"
3016
3017 msgid "Tuner configuration"
3018 msgstr "Tuner konfiguration"
3019
3020 msgid "Tuner status"
3021 msgstr "Tuner status"
3022
3023 msgid "Turkish"
3024 msgstr "Turkiska"
3025
3026 msgid "Two"
3027 msgstr "Två"
3028
3029 msgid "Type of scan"
3030 msgstr "Typ av sökning"
3031
3032 msgid "USALS"
3033 msgstr "USALS"
3034
3035 msgid "USB"
3036 msgstr "USB"
3037
3038 msgid "USB Stick"
3039 msgstr "USB Minne"
3040
3041 msgid ""
3042 "Unable to complete filesystem check.\n"
3043 "Error: "
3044 msgstr ""
3045 "Det gick inte att kontrollera filsystemet.\n"
3046 "Fel:"
3047
3048 msgid ""
3049 "Unable to initialize harddisk.\n"
3050 "Error: "
3051 msgstr ""
3052 "Det gick inte at initiera hårddisken.\n"
3053 "Fel:"
3054
3055 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
3056 msgstr "Uncommitted DiSEqC kommando"
3057
3058 msgid "Universal LNB"
3059 msgstr "Universal LNB"
3060
3061 msgid "Unmount failed"
3062 msgstr "Avmontering misslyckades"
3063
3064 msgid "Updates your receiver's software"
3065 msgstr "Uppdaterar din mottagares mjukvara"
3066
3067 msgid "Updating finished. Here is the result:"
3068 msgstr "Uppdatering utförd. Här är resultatet:"
3069
3070 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
3071 msgstr "Uppdaterar... Vänlig vänta... Detta tar några minuter...."
3072
3073 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
3074 msgstr "Uppgradering klar. Vill du starta om din Dreambox?"
3075
3076 msgid "Upgrading"
3077 msgstr "Uppgradering"
3078
3079 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
3080 msgstr "Uppgraderar Dreambox... Vänligen vänta"
3081
3082 msgid "Use DHCP"
3083 msgstr "Använd DHCP"
3084
3085 msgid "Use Power Measurement"
3086 msgstr "Använd Strömmätning"
3087
3088 msgid "Use a gateway"
3089 msgstr "Använd en gateway"
3090
3091 #.   TRANSLATORS: The effect of "Non-smooth winding" is that rather
3092 #.       than using ordinary "continuous" or "smooth" winding, a fast
3093 #.       sequence of stills is shown when winding at high speeds. This
3094 #.       makes it much easier too follow when almost each frame comes from
3095 #.       a new scene. The effect is achieved by repeating each shown frame
3096 #.       a couple of times. The settings control both at which speed this
3097 #.       winding mode sets in, and how many times each frame should be
3098 #.       repeated. This was previously called "Discontinuous playback"
3099 #.       which was incomprehensible. "Non-smooth winding" may be a better
3100 #.       term, but note that there is nothing irregular about it. Synonyms
3101 #.       better suited for translation to other languages may be "stepwise
3102 #.       winding/playback", or "winding/playback using stills". 
3103 msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
3104 msgstr "Använd hackig spolning vid hastigheter över"
3105
3106 msgid "Use power measurement"
3107 msgstr "Använd strömmätning"
3108
3109 msgid "Use the Networkwizard to configure your Network\n"
3110 msgstr "Använd Nätverksguiden för att konfigurerar nätverk\n"
3111
3112 msgid ""
3113 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
3114 "\n"
3115 "Please set up tuner A"
3116 msgstr ""
3117 "Använd vänster och höger pil för att ändra ett val.\n"
3118 "\n"
3119 "Inställning Tuner A"
3120
3121 msgid ""
3122 "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
3123 "press OK."
3124 msgstr ""
3125 "Använd upp/ner pilarna på din fjärrkontroll för att välja. Tryck sedan OK."
3126
3127 msgid "Use usals for this sat"
3128 msgstr "Använd USALS för denna sat"
3129
3130 msgid "Use wizard to set up basic features"
3131 msgstr "Använd guiden för grundinställningarna"
3132
3133 msgid "Used service scan type"
3134 msgstr "Använd kanal söktyp"
3135
3136 msgid "User defined"
3137 msgstr "Användardefinierat"
3138
3139 msgid "VCR scart"
3140 msgstr "VCR Scart"
3141
3142 msgid "Video Fine-Tuning"
3143 msgstr "Video fininställning"
3144
3145 msgid "Video Fine-Tuning Wizard"
3146 msgstr "Video fininställnings guide"
3147
3148 msgid "Video Output"
3149 msgstr "Video Utsignal"
3150
3151 msgid "Video Setup"
3152 msgstr "Video Inställning"
3153
3154 msgid "Video Wizard"
3155 msgstr "Video Guide"
3156
3157 msgid ""
3158 "Video input selection\n"
3159 "\n"
3160 "Please press OK if you can see this page on your TV (or select a different "
3161 "input port).\n"
3162 "\n"
3163 "The next input port will be automatically probed in 10 seconds."
3164 msgstr ""
3165 "Video ingångsval\n"
3166 "\n"
3167 "Vänligen tryck OK om du kan se denna bild på din TV (eller välj annan "
3168 "ingångsport).\n"
3169 "\n"
3170 "Nästa ingångsport kommer automatiskt provas om 10 sekunder."
3171
3172 msgid "Video mode selection."
3173 msgstr "Videoläges val."
3174
3175 msgid "View Rass interactive..."
3176 msgstr "Visa Rass interaktivitet..."
3177
3178 msgid "View teletext..."
3179 msgstr "Visa teletext..."
3180
3181 msgid "Voltage mode"
3182 msgstr "Spännings läge"
3183
3184 msgid "Volume"
3185 msgstr "Volym"
3186
3187 msgid "W"
3188 msgstr "V"
3189
3190 msgid "WEP"
3191 msgstr "WEP"
3192
3193 msgid "WPA"
3194 msgstr "WPA"
3195
3196 msgid "WPA2"
3197 msgstr "WPA2"
3198
3199 msgid "WSS on 4:3"
3200 msgstr "WSS på 4:3"
3201
3202 msgid "Waiting"
3203 msgstr "Väntar"
3204
3205 msgid ""
3206 "We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If "
3207 "your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
3208 "Please press OK to begin."
3209 msgstr ""
3210 "Vi kommer nu testa om din TV kan hantera upplösningen i 50 Hz. Om din skärm "
3211 "blir svart, vänta ca 20 sek så kommer den att återgå till 60 Hz.\n"
3212 "Vänlig tryck OK för att starta."
3213
3214 msgid "Wed"
3215 msgstr "Ons"
3216
3217 msgid "Wednesday"
3218 msgstr "Onsdag"
3219
3220 msgid "Weekday"
3221 msgstr "Veckodag"
3222
3223 msgid ""
3224 "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading "
3225 "the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
3226 "current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
3227 msgstr ""
3228 "Välkommen till uppgraderings guiden. Guiden hjälper dig med uppgraderingen "
3229 "av mjukvaran i din Dreambox genom att tillgodose en backupmöjlighet till "
3230 "dina aktuella inställningar och en kort förklaring hur du uppgraderar "
3231 "mjukvaran."
3232
3233 msgid ""
3234 "Welcome.\n"
3235 "\n"
3236 "If you want to connect your Dreambox to the Internet, this wizard will guide "
3237 "you through the basic network setup of your Dreambox.\n"
3238 "\n"
3239 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
3240 msgstr ""
3241 "Välkommen.\n"
3242 "\n"
3243 "Om du vill ansluta din Dreambox till Internet, denna guide kommer hjälpa dig "
3244 "med grundinställningarna av nätverket i din Dreambox.\n"
3245 "\n"
3246 "Tryck OK på din fjärrkontroll för att gå till nästa steg."
3247
3248 msgid ""
3249 "Welcome.\n"
3250 "\n"
3251 "This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
3252 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
3253 msgstr ""
3254 "Välkommen.\n"
3255 "\n"
3256 "Den här guiden hjälper dig med grundinställningarna av din Dreambox.\n"
3257 "Tryck OK på din fjärrkontroll för att komma till nästa steg."
3258
3259 msgid "Welcome..."
3260 msgstr "Välkommen..."
3261
3262 msgid "West"
3263 msgstr "Väst"
3264
3265 msgid "What do you want to scan?"
3266 msgstr "Vad vill du söka efter?"
3267
3268 msgid "Where do you want to backup your settings?"
3269 msgstr "Var vill du spara dina inställningar?"
3270
3271 msgid "Wireless"
3272 msgstr "Trådlöst"
3273
3274 msgid "Wireless Network"
3275 msgstr "Trådlöst Nätverk"
3276
3277 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
3278 msgstr "Skrivfel under inspelning. Disken full?\n"
3279
3280 msgid "YPbPr"
3281 msgstr "YPbPr"
3282
3283 msgid "Year:"
3284 msgstr "År:"
3285
3286 msgid "Yes"
3287 msgstr "Ja"
3288
3289 msgid "Yes, backup my settings!"
3290 msgstr "Ja, ta backup på inställningar!"
3291
3292 msgid "Yes, do a manual scan now"
3293 msgstr "Ja, utför manuell sökning nu"
3294
3295 msgid "Yes, do an automatic scan now"
3296 msgstr "Ja, utför automatisk sökning nu"
3297
3298 msgid "Yes, do another manual scan now"
3299 msgstr "Ja, utför manuell sökning igen"
3300
3301 msgid "Yes, perform a shutdown now."
3302 msgstr "Ja, utför avstängning nu."
3303
3304 msgid "Yes, restore the settings now"
3305 msgstr "Ja, återställ inställningarna nu"
3306
3307 msgid "Yes, returning to movie list"
3308 msgstr "Ja, återvänd till filmlistan"
3309
3310 msgid "Yes, view the tutorial"
3311 msgstr "Ja, visa guiden"
3312
3313 msgid ""
3314 "You can choose some default settings now. Please select the settings you "
3315 "want to be installed."
3316 msgstr ""
3317 "Du kan välja från några grundinställningar nu. Vänligen välj de "
3318 "instaällningar du vill installera."
3319
3320 msgid "You can choose, what you want to install..."
3321 msgstr "Du kan välja, vad vill du ska installeras..."
3322
3323 msgid "You cannot delete this!"
3324 msgstr "Du kan inte ta bort detta!"
3325
3326 msgid "You chose not to install any default services lists."
3327 msgstr "Du har valt att inte installera någon grundservicelista."
3328
3329 msgid ""
3330 "You chose not to install any default settings. You can however install the "
3331 "default settings later in the settings menu."
3332 msgstr ""
3333 "Du har valt att inte installera grundinställningar. Du kan om du vill senare "
3334 "installera grundinställningarna via installations menyerna."
3335
3336 msgid ""
3337 "You chose not to install anything. Please press OK finish the install wizard."
3338 msgstr ""
3339 "Du har valt att inte installetra något. Vänligen tryck OK för att avsluta "
3340 "installations guiden."
3341
3342 msgid ""
3343 "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a "
3344 "harddisk is not an option for you."
3345 msgstr ""
3346 "Du verkar inte ha någon hårddisk i din Dreambox. Att ta backup till en "
3347 "hårddisk är därför inte möjligt."
3348
3349 msgid ""
3350 "You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the "
3351 "slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup "
3352 "to the harddisk!\n"
3353 "Please press OK to start the backup now."
3354 msgstr ""
3355 "Du har valt att ta backup till ett flash-kort. Kortet måste sitta i sloten. "
3356 "Vi kan inte verifiera att den används förnärvarande. Så det är bättre att ta "
3357 "backup till hårddisk!\n"
3358 "Tryck OK för att starta backupen."
3359
3360 msgid ""
3361 "You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
3362 "Please press OK to start the backup now."
3363 msgstr ""
3364 "Du har valt att ta backup till ett USB minne. Bättre att ta backup till "
3365 "HDD!\n"
3366 "Tryck OK för att starta backup."
3367
3368 msgid ""
3369 "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
3370 "backup now."
3371 msgstr ""
3372 "Du har valt att ta backup till din hårddisk. Vänligen tryck OK så startar "
3373 "backupen."
3374
3375 msgid "You have to wait for"
3376 msgstr "Du måste vänta i"
3377
3378 msgid ""
3379 "You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, "
3380 "please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
3381 "Your dreambox will now be halted. After you have performed the update "
3382 "instructions from the website, your new firmware will ask you to restore "
3383 "your settings."
3384 msgstr ""
3385 "Du behöver ha en PC kopplad till din Dreambox. Behöver du ytterligare "
3386 "instruktioner vänligen gå till websidan http://www.dm7025.de.\n"
3387 "Din dreambox kommer nu att stoppas. När du har genomfört uppdateringen "
3388 "instruktioner från websidan, din nya mjukvara kommer att fråga dig om du "
3389 "vill återställa dina inställningar."
3390
3391 msgid ""
3392 "You need to define some keywords first!\n"
3393 "Press the menu-key to define keywords.\n"
3394 "Do you want to define keywords now?"
3395 msgstr ""
3396 "Du måste ange några nyckelord först!\n"
3397 "Tryck Meny för att ange nyckelord.\n"
3398 "Vill du ange nyckelord nu?"
3399
3400 msgid ""
3401 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
3402 "\n"
3403 "Do you want to set the pin now?"
3404 msgstr ""
3405 "Du måste ange en PIN kod och gömma det från dina barn.\n"
3406 "\n"
3407 "Vill du ange PIN kod nu?"
3408
3409 msgid "Your Dreambox will restart after pressing OK on your remote control."
3410 msgstr "Din Dreambox kommer starta vid tryck på OK på din fjärrkontroll."
3411
3412 msgid "Your TV works with 50 Hz. Good!"
3413 msgstr "Din TV fungerar med 50 Hz. Bra!"
3414
3415 msgid ""
3416 "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
3417 "process."
3418 msgstr ""
3419 "Backupen lyckades. Vi kommer nu att fortsätta förklara "
3420 "uppgraderingsprocessen."
3421
3422 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
3423 msgstr "Din Dreambox håller på att stängas av. Vänligen vänta..."
3424
3425 msgid ""
3426 "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and "
3427 "try again."
3428 msgstr ""
3429 "Din dreambox är inte ansluten till Internet på korrekt sätt. Åtgärda och "
3430 "försök igen."
3431
3432 msgid ""
3433 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
3434 "Press OK to start upgrade."
3435 msgstr ""
3436 "Din frontprocessors mjukvara måste uppgraderas.\n"
3437 "Tryck OK för att starta."
3438
3439 msgid ""
3440 "Your local LAN internet connection is not working!\n"
3441 "Please choose what you want to do next."
3442 msgstr ""
3443 "Ditt lokala LANs Internet anslutning fungerar inte!\n"
3444 "Vänligen välj vad du vill göra."
3445
3446 msgid ""
3447 "Your network is restarting.\n"
3448 "You will be automatically forwarded to the next step."
3449 msgstr ""
3450 "Ditt nätverk startas om.\n"
3451 "Du kommer automatiskt bli förd till nästa steg."
3452
3453 msgid ""
3454 "Your wired LAN Adapter could not be started.\n"
3455 "Do you want to reboot your Dreambox to apply the new configuration?\n"
3456 msgstr ""
3457 "Din tråd LAN Adapter kunde inte startas.\n"
3458 "Vill du starta om din Dreambox för att använda den nya konfigurationen?\n"
3459
3460 msgid ""
3461 "Your wireless LAN Adapter could not be started.\n"
3462 "Do you want to reboot your Dreambox to apply the new configuration?\n"
3463 msgstr ""
3464 "Din trådlösa LAN Adapter kunde inte startas.\n"
3465 "Vill du starta om din Dreambox för att använda den nya konfigurationen?\n"
3466
3467 msgid ""
3468 "Your wireless internet connection is not working!\n"
3469 "Please choose what you want to do next."
3470 msgstr ""
3471 "Din trådlösa Internet anslutning fungerar inte!\n"
3472 "Vänligen välj vad du vill göra."
3473
3474 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
3475 msgstr "Gå till föregående kanal före motorinstallation?"
3476
3477 msgid "Zap back to service before satfinder?"
3478 msgstr "Gå till föregående kanal före satfinder?"
3479
3480 msgid "[alternative edit]"
3481 msgstr "[ändra alternativ]"
3482
3483 msgid "[bouquet edit]"
3484 msgstr "[favoritlists editor]"
3485
3486 msgid "[favourite edit]"
3487 msgstr "[favorit editor]"
3488
3489 msgid "[move mode]"
3490 msgstr "[flyttläge]"
3491
3492 msgid "abort alternatives edit"
3493 msgstr "avbryt ändra alternativ"
3494
3495 msgid "abort bouquet edit"
3496 msgstr "avbryt editera favoritlista"
3497
3498 msgid "abort favourites edit"
3499 msgstr "avbryt editera favoriter"
3500
3501 msgid "about to start"
3502 msgstr "håller på att starta"
3503
3504 msgid "add alternatives"
3505 msgstr "lägg till alternativ"
3506
3507 msgid "add bouquet"
3508 msgstr "lägg till favoritlista"
3509
3510 msgid "add directory to playlist"
3511 msgstr "lägg till bibliotek till spellista"
3512
3513 msgid "add file to playlist"
3514 msgstr "lägg till fil i spellista"
3515
3516 msgid "add files to playlist"
3517 msgstr "lägg till fil i spellista"
3518
3519 msgid "add marker"
3520 msgstr "lägg till markör"
3521
3522 msgid "add recording (enter recording duration)"
3523 msgstr "lägg till inspelning (ange inspelningslängd)"
3524
3525 msgid "add recording (enter recording endtime)"
3526 msgstr "lägg till inspelning (ange inspelningssluttid)"
3527
3528 msgid "add recording (indefinitely)"
3529 msgstr "lägg till inspelning (oändlig)"
3530
3531 msgid "add recording (stop after current event)"
3532 msgstr "lägg till inspelning (avsluta efter nuvarande)"
3533
3534 msgid "add service to bouquet"
3535 msgstr "lägg till kanal i favoritlista"
3536
3537 msgid "add service to favourites"
3538 msgstr "lägg till kanal i favoriter"
3539
3540 msgid "add to parental protection"
3541 msgstr "lägg till föräldraskydd"
3542
3543 msgid "advanced"
3544 msgstr "avancerad"
3545
3546 msgid "alphabetic sort"
3547 msgstr "sortera alfabetiskt"
3548
3549 msgid ""
3550 "are you sure you want to restore\n"
3551 "following backup:\n"
3552 msgstr ""
3553 "vill du verkligen återställa\n"
3554 "med följande backup:\n"
3555
3556 msgid "back"
3557 msgstr "tillbaka"
3558
3559 msgid "better"
3560 msgstr "bättre"
3561
3562 msgid "blacklist"
3563 msgstr "svartlista"
3564
3565 msgid "by Exif"
3566 msgstr "av Exif"
3567
3568 msgid "change recording (duration)"
3569 msgstr "ändra inspelning (längd)"
3570
3571 msgid "change recording (endtime)"
3572 msgstr "ändra inspelning (sluttid)"
3573
3574 msgid "circular left"
3575 msgstr "cirkulär vänster"
3576
3577 msgid "circular right"
3578 msgstr "circulär höger"
3579
3580 msgid "clear playlist"
3581 msgstr "rensa spellista"
3582
3583 msgid "complex"
3584 msgstr "komplex"
3585
3586 msgid "config menu"
3587 msgstr "konfigurationsmeny"
3588
3589 msgid "confirmed"
3590 msgstr "bekräftad"
3591
3592 msgid "connected"
3593 msgstr "ansluten"
3594
3595 msgid "continue"
3596 msgstr "fortsätt"
3597
3598 msgid "copy to bouquets"
3599 msgstr "kopiera till favoritlista"
3600
3601 msgid "daily"
3602 msgstr "daglig"
3603
3604 msgid "delete"
3605 msgstr "ta bort"
3606
3607 msgid "delete cut"
3608 msgstr "ta bort klipp"
3609
3610 msgid "delete playlist entry"
3611 msgstr "ta bort post i spellista"
3612
3613 msgid "delete saved playlist"
3614 msgstr "ta bort sparad spellista"
3615
3616 msgid "delete..."
3617 msgstr "ta bort..."
3618
3619 msgid "disable"
3620 msgstr "avaktivera"
3621
3622 msgid "disable move mode"
3623 msgstr "avaktivera flyttläge"
3624
3625 msgid "disabled"
3626 msgstr "avaktiverad"
3627
3628 msgid "disconnected"
3629 msgstr "bortkopplad"
3630
3631 msgid "do not change"
3632 msgstr "ändra inte"
3633
3634 msgid "do nothing"
3635 msgstr "gör inget"
3636
3637 msgid "don't record"
3638 msgstr "spela inte in"
3639
3640 msgid "done!"
3641 msgstr "klar!"
3642
3643 msgid "edit alternatives"
3644 msgstr "ändra alternativ"
3645
3646 msgid "empty"
3647 msgstr "tom"
3648
3649 msgid "enable"
3650 msgstr "aktivera"
3651
3652 msgid "enable bouquet edit"
3653 msgstr "aktivera favoritlists editor"
3654
3655 msgid "enable favourite edit"
3656 msgstr "aktivera favoriter editor"
3657
3658 msgid "enable move mode"
3659 msgstr "aktivera flyttläge"
3660
3661 msgid "enabled"
3662 msgstr "aktiverad"
3663
3664 msgid "end alternatives edit"
3665 msgstr "avsluta ändra alternativ"
3666
3667 msgid "end bouquet edit"
3668 msgstr "avsluta favoritlists editor"
3669
3670 msgid "end cut here"
3671 msgstr "slutklipp här"
3672
3673 msgid "end favourites edit"
3674 msgstr "avsluta favoriter editor"
3675
3676 msgid "equal to Socket A"
3677 msgstr "likadant som Ingång A"
3678
3679 msgid "exit DVD player or return to file browser"
3680 msgstr "avsluta DVD spelare eller återvänd till fil utforskare"
3681
3682 msgid "exit mediaplayer"
3683 msgstr "avsluta mediaspelare"
3684
3685 msgid "exit movielist"
3686 msgstr "avsluta filmlista"
3687
3688 msgid "fine-tune your display"
3689 msgstr "fininställ din skärm"
3690
3691 msgid "forward to the next chapter"
3692 msgstr "framåt till nästa kapitel"
3693
3694 msgid "free diskspace"
3695 msgstr "ledigt diskutrymme"
3696
3697 msgid "full /etc directory"
3698 msgstr "fullt /etc bibliotek"
3699
3700 msgid "go to deep standby"
3701 msgstr "stäng av mottagaren"
3702
3703 msgid "go to standby"
3704 msgstr "inta standby"
3705
3706 msgid "hear radio..."
3707 msgstr "lyssna på radio..."
3708
3709 msgid "help..."
3710 msgstr "hjälp..."
3711
3712 msgid "hide extended description"
3713 msgstr "göm utökad beskrivning"
3714
3715 msgid "hide player"
3716 msgstr "göm spelare"
3717
3718 msgid "horizontal"
3719 msgstr "horisontal"
3720
3721 msgid "hour"
3722 msgstr "timme"
3723
3724 msgid "hours"
3725 msgstr "timmar"
3726
3727 msgid "immediate shutdown"
3728 msgstr "omedelbar avstängning"
3729
3730 #, python-format
3731 msgid ""
3732 "incoming call!\n"
3733 "%s calls on %s!"
3734 msgstr ""
3735 "inkommande samtal!\n"
3736 "%s ringer från %s!"
3737
3738 msgid "init module"
3739 msgstr "initiera modul"
3740
3741 msgid "insert mark here"
3742 msgstr "infoga markör här"
3743
3744 msgid "jump back to the previous title"
3745 msgstr "hoppa bakåt till föregående titel"
3746
3747 msgid "jump forward to the next title"
3748 msgstr "hoppa framåt till nästa titel"
3749
3750 msgid "jump to listbegin"
3751 msgstr "hoppa till liststart"
3752
3753 msgid "jump to listend"
3754 msgstr "hoppa till listslut"
3755
3756 msgid "jump to next marked position"
3757 msgstr "hoppa till nästa markerad position"
3758
3759 msgid "jump to previous marked position"
3760 msgstr "hoppa till föregående markerad position"
3761
3762 msgid "leave movie player..."
3763 msgstr "lämna videospelare..."
3764
3765 msgid "left"
3766 msgstr "vänster"
3767
3768 msgid "list style compact"
3769 msgstr "liststil kompakt"
3770
3771 msgid "list style compact with description"
3772 msgstr "liststil kompakt med beskrivning"
3773
3774 msgid "list style default"
3775 msgstr "liststil grundläge"
3776
3777 msgid "list style single line"
3778 msgstr "liststil enkel linje"
3779
3780 msgid "load playlist"
3781 msgstr "ladda spellista"
3782
3783 msgid "locked"
3784 msgstr "låst"
3785
3786 msgid "loopthrough to socket A"
3787 msgstr "loopthrough till ingång A"
3788
3789 msgid "manual"
3790 msgstr "manuell"
3791
3792 msgid "menu"
3793 msgstr "meny"
3794
3795 msgid "mins"
3796 msgstr "min"
3797
3798 msgid "minute"
3799 msgstr "minut"
3800
3801 msgid "minutes"
3802 msgstr "minuter"
3803
3804 msgid "minutes and"
3805 msgstr "minuter och"
3806
3807 msgid "move PiP to main picture"
3808 msgstr "flytta BiB till huvudbild"
3809
3810 msgid "movie list"
3811 msgstr "filmlista"
3812
3813 msgid "multinorm"
3814 msgstr "multinorm"
3815
3816 msgid "never"
3817 msgstr "aldrig"
3818
3819 msgid "next channel"
3820 msgstr "nästa kanal"
3821
3822 msgid "next channel in history"
3823 msgstr "nästa kanal i historiken"
3824
3825 msgid "no"
3826 msgstr "nej"
3827
3828 msgid "no HDD found"
3829 msgstr "ingen hårddisk hittad"
3830
3831 msgid "no Picture found"
3832 msgstr "ingen bild hittad"
3833
3834 msgid "no module found"
3835 msgstr "ingen modul hittad"
3836
3837 msgid "no standby"
3838 msgstr "inget viloläge"
3839
3840 msgid "no timeout"
3841 msgstr "ingen timeout"
3842
3843 msgid "none"
3844 msgstr "ingen"
3845
3846 msgid "not locked"
3847 msgstr "inte låst"
3848
3849 msgid "nothing connected"
3850 msgstr "inget anslutet"
3851
3852 msgid "off"
3853 msgstr "av"
3854
3855 msgid "on"
3856 msgstr "på"
3857
3858 msgid "once"
3859 msgstr "en gång"
3860
3861 msgid "only /etc/enigma2 directory"
3862 msgstr "endast /etc/enigma2 bibliotek"
3863
3864 msgid "open servicelist"
3865 msgstr "öppna kanallista"
3866
3867 msgid "open servicelist(down)"
3868 msgstr "öppna kanallista(ner)"
3869
3870 msgid "open servicelist(up)"
3871 msgstr "öppna kanallista(upp)"
3872
3873 msgid "pass"
3874 msgstr "klart"
3875
3876 msgid "pause"
3877 msgstr "paus"
3878
3879 msgid "play entry"
3880 msgstr "spela angivet"
3881
3882 msgid "play from next mark or playlist entry"
3883 msgstr "Spela upp från nästa markering eller post i spellista"
3884
3885 msgid "play from previous mark or playlist entry"
3886 msgstr "Spela upp från föregående markering eller post i spellista"
3887
3888 msgid "please press OK when ready"
3889 msgstr "tryck OK när du är klar"
3890
3891 msgid "please wait, loading picture..."
3892 msgstr "vänligen vänta, laddar bild..."
3893
3894 msgid "previous channel"
3895 msgstr "föregående kanal"
3896
3897 msgid "previous channel in history"
3898 msgstr "föregående kanal i historiken"
3899
3900 msgid "record"
3901 msgstr "spela in"
3902
3903 msgid "recording..."
3904 msgstr "spelar in..."
3905
3906 msgid "remove after this position"
3907 msgstr "ta bort efter denna position"
3908
3909 msgid "remove all alternatives"
3910 msgstr "ta bort alla alternativ"
3911
3912 msgid "remove all new found flags"
3913 msgstr "ta bort alla 'ny' flaggor"
3914
3915 msgid "remove before this position"
3916 msgstr "ta bort före denna position"
3917
3918 msgid "remove entry"
3919 msgstr "ta bort post"
3920
3921 msgid "remove from parental protection"
3922 msgstr "ta bort från föräldraskydd"
3923
3924 msgid "remove new found flag"
3925 msgstr "ta bort 'ny' flagga"
3926
3927 msgid "remove selected satellite"
3928 msgstr "ta bort vald satellite"
3929
3930 msgid "remove this mark"
3931 msgstr "ta bort denna markör"
3932
3933 msgid "repeated"
3934 msgstr "repeterande"
3935
3936 msgid "rewind to the previous chapter"
3937 msgstr "spola bakåt till föregående kapitel"
3938
3939 msgid "right"
3940 msgstr "höger"
3941
3942 msgid "save playlist"
3943 msgstr "spara spellista"
3944
3945 #, python-format
3946 msgid "scan done! %d services found!"
3947 msgstr "sökning klar! %d kanaler hittades!"
3948
3949 msgid "scan done! No service found!"
3950 msgstr "sökning klar! Inga kanaler hittades!"
3951
3952 msgid "scan done! One service found!"
3953 msgstr "sökning klar! En kanal hittad!"
3954
3955 #, python-format
3956 msgid "scan in progress - %d %% done! %d services found!"
3957 msgstr "sökning pågår - %d %% klart! %d kanaler hittade!"
3958
3959 msgid "scan state"
3960 msgstr "sökningsstatus"
3961
3962 msgid "second"
3963 msgstr "sekund"
3964
3965 msgid "second cable of motorized LNB"
3966 msgstr "andra kabeln från motorstyrt LNB"
3967
3968 msgid "seconds"
3969 msgstr "sekunder"
3970
3971 msgid "seconds."
3972 msgstr "sekunder."
3973
3974 msgid "select movie"
3975 msgstr "välj film"
3976
3977 msgid "select the movie path"
3978 msgstr "välj film sökväg"
3979
3980 msgid "service pin"
3981 msgstr "kanal PIN"
3982
3983 msgid "setup pin"
3984 msgstr "installation PIN"
3985
3986 msgid "show DVD main menu"
3987 msgstr "visa DVD huvudmeny"
3988
3989 msgid "show EPG..."
3990 msgstr "visa EPG..."
3991
3992 msgid "show all"
3993 msgstr "visa alla"
3994
3995 msgid "show alternatives"
3996 msgstr "visa alternativ"
3997
3998 msgid "show event details"
3999 msgstr "visa programdetaljer"
4000
4001 msgid "show extended description"
4002 msgstr "visa utökad beskrivning"
4003
4004 msgid "show first tag"
4005 msgstr "visa första märkning"
4006
4007 msgid "show second tag"
4008 msgstr "visa andra märkning"
4009
4010 msgid "show shutdown menu"
4011 msgstr "visa avstängningsmeny"
4012
4013 msgid "show single service EPG..."
4014 msgstr "visa singel kanal EPG..."
4015
4016 msgid "show tag menu"
4017 msgstr "visa märkningsmeny"
4018
4019 msgid "show transponder info"
4020 msgstr "visa transponder info"
4021
4022 msgid "shuffle playlist"
4023 msgstr "blanda spellista"
4024
4025 msgid "shutdown"
4026 msgstr "stäng av"
4027
4028 msgid "simple"
4029 msgstr "enkelt"
4030
4031 msgid "skip backward"
4032 msgstr "hoppa bakåt"
4033
4034 msgid "skip backward (enter time)"
4035 msgstr "hoppa bakåt (ange tid)"
4036
4037 msgid "skip forward"
4038 msgstr "hoppa framåt"
4039
4040 msgid "skip forward (enter time)"
4041 msgstr "hoppa framåt (ange tid)"
4042
4043 msgid "sort by date"
4044 msgstr "sortera efter datum"
4045
4046 msgid "standard"
4047 msgstr "standard"
4048
4049 msgid "standby"
4050 msgstr "viloläge"
4051
4052 msgid "start cut here"
4053 msgstr "startklipp här"
4054
4055 msgid "start timeshift"
4056 msgstr "starta timeshift"
4057
4058 msgid "stereo"
4059 msgstr "stereo"
4060
4061 msgid "stop PiP"
4062 msgstr "avsluta BiB"
4063
4064 msgid "stop entry"
4065 msgstr "slutpost"
4066
4067 msgid "stop recording"
4068 msgstr "stoppa inspelning"
4069
4070 msgid "stop timeshift"
4071 msgstr "stoppa timeshift"
4072
4073 msgid "swap PiP and main picture"
4074 msgstr "skifta BiB och huvudbild"
4075
4076 msgid "switch to filelist"
4077 msgstr "byt till fillista"
4078
4079 msgid "switch to playlist"
4080 msgstr "byt till spellista"
4081
4082 msgid "switch to the next audio track"
4083 msgstr "byt till nästa ljudspår"
4084
4085 msgid "switch to the next subtitle language"
4086 msgstr "byt till nästa textningsspråk"
4087
4088 msgid "text"
4089 msgstr "text"
4090
4091 msgid "this recording"
4092 msgstr "denna inspelning"
4093
4094 msgid "this service is protected by a parental control pin"
4095 msgstr "denna kanal är föräldraskyddad"
4096
4097 msgid "toggle a cut mark at the current position"
4098 msgstr "skifta en klippmarkering på nuvarande position"
4099
4100 msgid "toggle time, chapter, audio, subtitle info"
4101 msgstr "skifta tid, kapitel, ljud, textning info"
4102
4103 msgid "unconfirmed"
4104 msgstr "obekräftad"
4105
4106 msgid "unknown service"
4107 msgstr "okänd kanal"
4108
4109 msgid "until restart"
4110 msgstr "innan omstart"
4111
4112 msgid "user defined"
4113 msgstr "användardefinierad"
4114
4115 msgid "vertical"
4116 msgstr "vertikal"
4117
4118 msgid "view extensions..."
4119 msgstr "visa utökningar..."
4120
4121 msgid "view recordings..."
4122 msgstr "visa inspelningar..."
4123
4124 msgid "wait for ci..."
4125 msgstr "vänta på ci..."
4126
4127 msgid "wait for mmi..."
4128 msgstr "vänta på mmi..."
4129
4130 msgid "waiting"
4131 msgstr "väntar"
4132
4133 msgid "weekly"
4134 msgstr "veckolig"
4135
4136 msgid "whitelist"
4137 msgstr "vitlista"
4138
4139 msgid "yes"
4140 msgstr "ja"
4141
4142 msgid "yes (keep feeds)"
4143 msgstr "ja (behåll feeds)"
4144
4145 msgid ""
4146 "your dreambox might be unusable now. Please consult the manual for further "
4147 "assistance before rebooting your dreambox."
4148 msgstr ""
4149 "din dreambox kanske inte fungerar längre. Vänligen läs manualen hur du får "
4150 "hjälp innan du startar om din dreambox."
4151
4152 msgid "zap"
4153 msgstr "zap"
4154
4155 msgid "zapped"
4156 msgstr "zapped"
4157
4158 #~ msgid ""
4159 #~ "\n"
4160 #~ "Enigma2 will restart after the restore"
4161 #~ msgstr ""
4162 #~ "\n"
4163 #~ "Enigma2 kommer startas om efter återställningen"
4164
4165 #~ msgid "\"?"
4166 #~ msgstr "\"?"
4167
4168 #~ msgid "Choose Location"
4169 #~ msgstr "Välj lokation"
4170
4171 #~ msgid "Device Setup..."
4172 #~ msgstr "Nätverksinstallation..."
4173
4174 #~ msgid "Extended Setup..."
4175 #~ msgstr "Utökad installation..."
4176
4177 #~ msgid "Nameserver Setup..."
4178 #~ msgstr "Namnserver installation..."
4179
4180 #~ msgid "Show files from %s"
4181 #~ msgstr "Visa filer från %s"