update polish and dutch translation
[enigma2.git] / po / pl.po
1 # English translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2008-09-04 10:06+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2008-09-03 09:35+0100\n"
12 "Last-Translator:  <silelis@tlen.pl>\n"
13 "Language-Team: none\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18
19 msgid " "
20 msgstr " "
21
22 msgid "#000000"
23 msgstr "#000000"
24
25 msgid "#0064c7"
26 msgstr "#0064c7"
27
28 msgid "#25062748"
29 msgstr "#25062748"
30
31 msgid "#389416"
32 msgstr "#389416"
33
34 msgid "#80000000"
35 msgstr "#80000000"
36
37 msgid "#80ffffff"
38 msgstr "#80ffffff"
39
40 msgid "#bab329"
41 msgstr "#bab329"
42
43 msgid "#f23d21"
44 msgstr "#f23d21"
45
46 msgid "#ffffff"
47 msgstr "#ffffff"
48
49 msgid "#ffffffff"
50 msgstr "#ffffffff"
51
52 msgid "%H:%M"
53 msgstr "%H:%M"
54
55 #, python-format
56 msgid "%d min"
57 msgstr "%d min"
58
59 msgid "%d.%B %Y"
60 msgstr "%d.%B %Y"
61
62 #, python-format
63 msgid ""
64 "%s\n"
65 "(%s, %d MB free)"
66 msgstr ""
67 "%s\n"
68 "(%s, %d MB wolne)"
69
70 #, python-format
71 msgid "%s (%s)\n"
72 msgstr "%s (%s)\n"
73
74 msgid "(ZAP)"
75 msgstr "(Przełącz)"
76
77 msgid "(empty)"
78 msgstr "(puste)"
79
80 msgid "(show optional DVD audio menu)"
81 msgstr "(pokaż opcjonalne menu ustawień DVD audio)"
82
83 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
84 msgstr "katalog /usr/share/enigma2"
85
86 msgid "/var directory"
87 msgstr "katalog /var"
88
89 msgid "0"
90 msgstr "0"
91
92 msgid "1"
93 msgstr "1"
94
95 msgid "1.0"
96 msgstr "1.0"
97
98 msgid "1.1"
99 msgstr "1.1"
100
101 msgid "1.2"
102 msgstr "1.2"
103
104 msgid "12V output"
105 msgstr "12V wyjście"
106
107 msgid "13 V"
108 msgstr "13 V"
109
110 msgid "16:10"
111 msgstr "16:10"
112
113 msgid "16:10 Letterbox"
114 msgstr "16:10 Letterbox"
115
116 msgid "16:10 PanScan"
117 msgstr "16:10 PanScan"
118
119 msgid "16:9"
120 msgstr "16:9"
121
122 msgid "16:9 Letterbox"
123 msgstr "16:9 Letterbox"
124
125 msgid "16:9 always"
126 msgstr "16:9 zawsze"
127
128 msgid "18 V"
129 msgstr "18 V"
130
131 msgid "2"
132 msgstr "2"
133
134 msgid "3"
135 msgstr "3"
136
137 msgid "30 minutes"
138 msgstr "30 minut"
139
140 msgid "4"
141 msgstr "4"
142
143 msgid "4:3"
144 msgstr "4:3"
145
146 msgid "4:3 Letterbox"
147 msgstr "4:3 Letterbox"
148
149 msgid "4:3 PanScan"
150 msgstr "4:3 PanScan"
151
152 msgid "5"
153 msgstr "5"
154
155 msgid "5 minutes"
156 msgstr "5 minut"
157
158 msgid "50 Hz"
159 msgstr "50 Hz"
160
161 msgid "6"
162 msgstr "6"
163
164 msgid "60 minutes"
165 msgstr "60 minut"
166
167 msgid "7"
168 msgstr "7"
169
170 msgid "8"
171 msgstr "8"
172
173 msgid "9"
174 msgstr "9"
175
176 msgid "<unknown>"
177 msgstr "<nieznany>"
178
179 msgid "??"
180 msgstr "??"
181
182 msgid "A"
183 msgstr "A"
184
185 #, python-format
186 msgid ""
187 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
188 "Do you want to keep your version?"
189 msgstr ""
190 "Plik konfiguracyjny (%s) został zmodyfikowany od czasu instalacji.\n"
191 "Czy zachować aktualną wersję?"
192
193 msgid ""
194 "A finished record timer wants to set your\n"
195 "Dreambox to standby. Do that now?"
196 msgstr ""
197 "Timer zakończonego nagrywanie chce ustawić Twojego\n"
198 "Dreamboxa w stan czuwania. Zrobić to teraz?"
199
200 msgid ""
201 "A finished record timer wants to shut down\n"
202 "your Dreambox. Shutdown now?"
203 msgstr ""
204 "Timer zakończonego nagrywanie chce wyłączyć\n"
205 "Twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
206
207 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
208 msgstr "Graficzny EPG dla wszystkich usług określonego bukietu"
209
210 #, python-format
211 msgid ""
212 "A record has been started:\n"
213 "%s"
214 msgstr ""
215 "Nagrywanie rozpoczęło się:\n"
216 "%s"
217
218 msgid ""
219 "A recording is currently running.\n"
220 "What do you want to do?"
221 msgstr ""
222 "Nagrywanie w toku.\n"
223 "Co chcesz zrobić?"
224
225 msgid ""
226 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
227 "configure the positioner."
228 msgstr "Nagrywanie w toku. Zakończ nagrywanie przed ustawieniem pozycjonera."
229
230 msgid ""
231 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
232 "start the satfinder."
233 msgstr ""
234 "Nagrywanie w toku . Zatrzymaj nagrywanie przed uruchomieniem miernika "
235 "sygnału."
236
237 #, python-format
238 msgid "A required tool (%s) was not found."
239 msgstr "Narzędzie (%s) nie zostało znalezione."
240
241 msgid ""
242 "A sleep timer wants to set your\n"
243 "Dreambox to standby. Do that now?"
244 msgstr ""
245 "Wyłącznik czasowy chce ustawićTwojego\n"
246 "Dreamboxa w trybie czuwania. Zrobić to teraz?"
247
248 msgid ""
249 "A sleep timer wants to shut down\n"
250 "your Dreambox. Shutdown now?"
251 msgstr ""
252 "Wyłącznik czasowy chce wyłączyć\n"
253 "Twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
254
255 msgid ""
256 "A timer failed to record!\n"
257 "Disable TV and try again?\n"
258 msgstr ""
259 "Timer nie mógł nagrać!\n"
260 "Wyłączyć TV i spróbować ponownie?\n"
261
262 msgid "A/V Settings"
263 msgstr "Ustawienia A/V"
264
265 msgid "AA"
266 msgstr "AA"
267
268 msgid "AB"
269 msgstr "AB"
270
271 msgid "AC3 default"
272 msgstr "AC3 domyślnie"
273
274 msgid "AC3 downmix"
275 msgstr "AC3 downmix"
276
277 msgid "AGC"
278 msgstr "AGC"
279
280 msgid "AGC:"
281 msgstr "AGC:"
282
283 msgid "About"
284 msgstr "O tunerze..."
285
286 msgid "About..."
287 msgstr "Informacje o tunerze..."
288
289 msgid "Action on long powerbutton press"
290 msgstr "Akcja po długim naciśnięciu Power"
291
292 msgid "Action:"
293 msgstr "Akcja:"
294
295 msgid "Activate Picture in Picture"
296 msgstr "Aktywuj PiP"
297
298 msgid "Activate network settings"
299 msgstr "Aktywuj ustawienia sieci"
300
301 msgid "Adapter settings"
302 msgstr "Ustawienia adaptera"
303
304 msgid "Add"
305 msgstr "Dodaj"
306
307 msgid "Add Bookmark"
308 msgstr "Dodaj zakładkę"
309
310 msgid "Add a mark"
311 msgstr "Dodaj znacznik"
312
313 msgid "Add a new title"
314 msgstr "Dodaj nowy tytuł"
315
316 msgid "Add timer"
317 msgstr "Dodaj timer"
318
319 msgid "Add title"
320 msgstr "Dodaj tytuł"
321
322 msgid "Add to bouquet"
323 msgstr "Dodaj do bukietu"
324
325 msgid "Add to favourites"
326 msgstr "Dodaj do ulubionych"
327
328 msgid ""
329 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
330 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
331 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
332 "test screens."
333 msgstr ""
334 "Dostosuj ustawienie koloru, żeby wszystkie cienie koloru były rozróżnialne, "
335 "ale wydały się tak nasycone jak tylko możliwie. Jeśli jesteś zadowolony z "
336 "rezultatu wciśnij OK aby wyjść z dostosowania video lub wybierz numer aby "
337 "zobaczyć inny testowy ekran."
338
339 msgid "Advanced"
340 msgstr "Zaawansowane"
341
342 msgid "Advanced Video Setup"
343 msgstr "Zawansowana Konfiguracja Wideo"
344
345 msgid "After event"
346 msgstr "Po wydarzeniu"
347
348 msgid ""
349 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
350 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
351 msgstr ""
352 "Gdy kreator zostanie zakończony, możesz ochronić pojedyncze serwisy. Aby "
353 "dowiedzieć sie więcej jak to uczynić, przeczytaj instrukcję obsługi "
354 "Dreamboxa."
355
356 msgid "Album:"
357 msgstr "Album:"
358
359 msgid "All"
360 msgstr "Wszystkie"
361
362 msgid "All Satellites"
363 msgstr ""
364
365 msgid "All..."
366 msgstr "Wszystkie..."
367
368 msgid "Alpha"
369 msgstr "Przezroczystość"
370
371 msgid "Alternative radio mode"
372 msgstr "Alternatywny tryb radiowy"
373
374 msgid "Alternative services tuner priority"
375 msgstr "Alternatywny priorytet usług tunera"
376
377 msgid "An empty filename is illegal."
378 msgstr "Pusta nazwa pliku jest nieldozwolona."
379
380 #, python-format
381 msgid "An error has occured. (%s)"
382 msgstr "Pojawił się błąd. (%s)"
383
384 msgid "Arabic"
385 msgstr "Arabski"
386
387 msgid ""
388 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
389 "\n"
390 msgstr ""
391 "Czy jesteś pewien, że chcesz zrestartować interfejs sieciowy?\n"
392 "\n"
393
394 msgid "Artist:"
395 msgstr "Artysta:"
396
397 msgid "Ask before shutdown:"
398 msgstr "Zapytaj przed wyłączeniem:"
399
400 msgid "Ask user"
401 msgstr "Zapytaj użytkownika"
402
403 msgid "Aspect Ratio"
404 msgstr "Format obrazu:"
405
406 msgid "Audio"
407 msgstr "Dźwięk"
408
409 msgid "Audio Options..."
410 msgstr "Opcje Dźwięku..."
411
412 msgid "Auto"
413 msgstr "Auto"
414
415 msgid "Auto scart switching"
416 msgstr "Auto przełączanie scart"
417
418 msgid "Automatic"
419 msgstr "Automatycznie"
420
421 msgid "Automatic Scan"
422 msgstr "Automatyczne skanowanie"
423
424 msgid "B"
425 msgstr "B"
426
427 msgid "BA"
428 msgstr "BA"
429
430 msgid "BB"
431 msgstr "BB"
432
433 msgid "BER"
434 msgstr "BER"
435
436 msgid "BER:"
437 msgstr "BER:"
438
439 msgid "Back"
440 msgstr "Powrót"
441
442 msgid "Backup"
443 msgstr "Kopia zapasowa"
444
445 msgid "Backup Location"
446 msgstr "Lokalizacja kopii zapasowej"
447
448 msgid "Backup Mode"
449 msgstr "Tryb kopii zapasowej"
450
451 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
452 msgstr "Kopia zapasowa utworzona pomyslnie. Wciśnij OK aby zobaczyć rezultat."
453
454 msgid "Band"
455 msgstr "Pasmo"
456
457 msgid "Bandwidth"
458 msgstr "Szerokie pasmo"
459
460 msgid "Begin time"
461 msgstr "Czas rozpoczęcia"
462
463 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
464 msgstr "Zachowanie 'przerwę' gdy zatrzymany"
465
466 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
467 msgstr "Zachowanie przycisku 0 w trybie PiP"
468
469 msgid "Behavior when a movie is started"
470 msgstr "Zachowanie kiedy film rozpoczęty"
471
472 msgid "Behavior when a movie is stopped"
473 msgstr "Zachowanie kiedy film zatrzymany"
474
475 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
476 msgstr "Zachowanie kiedy film osiąga koniec"
477
478 msgid "Bookmarks"
479 msgstr "Zakładki"
480
481 msgid "Brightness"
482 msgstr "Jasność"
483
484 msgid "Burn DVD"
485 msgstr "Wypal DVD"
486
487 msgid "Burn to DVD..."
488 msgstr ""
489
490 msgid "Bus: "
491 msgstr "Bus:"
492
493 msgid ""
494 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
495 "displayed."
496 msgstr "Naciśnięcie przycisku OK spowodyje wyświetlenie pasek info."
497
498 msgid "C"
499 msgstr "C"
500
501 msgid "C-Band"
502 msgstr "Pasmo C"
503
504 msgid "CF Drive"
505 msgstr "Karta CF"
506
507 msgid "CVBS"
508 msgstr "CVBS"
509
510 msgid "Cable"
511 msgstr "Kablówka"
512
513 msgid "Cache Thumbnails"
514 msgstr "Przechowuj miniatury."
515
516 msgid "Call monitoring"
517 msgstr "Monitor rozmów"
518
519 msgid "Cancel"
520 msgstr "Anuluj"
521
522 msgid "Capacity: "
523 msgstr "Pojemność:"
524
525 msgid "Card"
526 msgstr "Karta"
527
528 msgid "Catalan"
529 msgstr "Hiszpański"
530
531 msgid "Change bouquets in quickzap"
532 msgstr "Automatyczna zmiana bukietów"
533
534 msgid "Change pin code"
535 msgstr "Zmień kod pin"
536
537 msgid "Change service pin"
538 msgstr "Zmien pin serwisowy"
539
540 msgid "Change service pins"
541 msgstr "Zmień piny serwisowe"
542
543 msgid "Change setup pin"
544 msgstr "Zmień pin ustawień"
545
546 msgid "Channel"
547 msgstr "Kanał"
548
549 msgid "Channel Selection"
550 msgstr "Wybór kanału"
551
552 msgid "Channel:"
553 msgstr "Kanał:"
554
555 msgid "Channellist menu"
556 msgstr "Menu listy kanałów"
557
558 msgid "Chap."
559 msgstr "Rozdz."
560
561 msgid "Chapter"
562 msgstr "Rozdział"
563
564 msgid "Chapter:"
565 msgstr "Rozdział:"
566
567 msgid "Check"
568 msgstr "Sprawdź"
569
570 msgid "Checking Filesystem..."
571 msgstr "Sprawdzanie Systemu Plików..."
572
573 msgid "Choose Tuner"
574 msgstr "Wybierz tuner"
575
576 msgid "Choose bouquet"
577 msgstr "Wybierz bukiet"
578
579 msgid "Choose source"
580 msgstr "Wybierz źródło"
581
582 msgid "Choose target folder"
583 msgstr "Wybierz folder docelowy"
584
585 msgid "Choose your Skin"
586 msgstr "Wybierz Skin"
587
588 msgid "Cleanup"
589 msgstr "Czyść"
590
591 msgid "Clear before scan"
592 msgstr "Czyść przed skanowaniem"
593
594 msgid "Clear log"
595 msgstr "Wyczyść log"
596
597 msgid "Close"
598 msgstr "Zamknij"
599
600 msgid "Code rate high"
601 msgstr "Poziom kodu wysoki"
602
603 msgid "Code rate low"
604 msgstr "Poziom kodu niski"
605
606 msgid "Coderate HP"
607 msgstr "Poziom kodu HP"
608
609 msgid "Coderate LP"
610 msgstr "Poziom kodu LP"
611
612 msgid "Color Format"
613 msgstr "Format kolorów"
614
615 msgid "Command execution..."
616 msgstr "Wykonywanie polecenia..."
617
618 msgid "Command order"
619 msgstr "Wydawanie poleceń"
620
621 msgid "Committed DiSEqC command"
622 msgstr "Wypełnij polecenia DiSEqC"
623
624 msgid "Common Interface"
625 msgstr "Moduł Dostępu"
626
627 msgid "Compact Flash"
628 msgstr "Compact Flash"
629
630 msgid "Compact flash card"
631 msgstr "Karta Compact flash"
632
633 msgid "Complete"
634 msgstr "Zakończ"
635
636 msgid "Configuration Mode"
637 msgstr "Tryb konfiguracji"
638
639 msgid "Configuring"
640 msgstr "Konfigurowanie"
641
642 msgid "Conflicting timer"
643 msgstr "Konflikt timera"
644
645 msgid "Connected to"
646 msgstr "Podłączony do"
647
648 msgid "Connected to Fritz!Box!"
649 msgstr "Połączono z  Fritz!Box!"
650
651 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
652 msgstr "Łączenie z  Fritz!Box..."
653
654 #, python-format
655 msgid ""
656 "Connection to Fritz!Box\n"
657 "failed! (%s)\n"
658 "retrying..."
659 msgstr ""
660 "Połączenie z  Fritz!Box\n"
661 "nieudane! (%s)\n"
662 "ponawianie..."
663
664 msgid "Constellation"
665 msgstr "Konstelacja"
666
667 msgid "Continue playing"
668 msgstr "Kontynuuj odtwarzanie"
669
670 msgid "Contrast"
671 msgstr "Kontrast"
672
673 msgid "Create movie folder failed"
674 msgstr "Tworzenie katalogu filmu nie powiodło się"
675
676 #, python-format
677 msgid "Creating directory %s failed."
678 msgstr "Utworzenie katalogu %s nie powiodło się."
679
680 msgid "Creating partition failed"
681 msgstr "Tworzenie partycji nie powiodło się"
682
683 msgid "Croatian"
684 msgstr "Chorwacki"
685
686 msgid "Current Transponder"
687 msgstr "Aktualny Transponder"
688
689 msgid "Current settings:"
690 msgstr "Aktualne ustawienia:"
691
692 msgid "Current version:"
693 msgstr "Aktualna wersja:"
694
695 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
696 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '1'/'3'"
697
698 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
699 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '4'/'6'"
700
701 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
702 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '7'/'9'"
703
704 msgid "Customize"
705 msgstr "Przystosuj"
706
707 msgid "Cut"
708 msgstr "Wytnij"
709
710 msgid "Cutlist editor..."
711 msgstr "Edytor wyciętej listy..."
712
713 msgid "Czech"
714 msgstr "Czeski"
715
716 msgid "D"
717 msgstr "D"
718
719 msgid "DHCP"
720 msgstr "DHCP"
721
722 msgid "DVB-S"
723 msgstr "DVB-S"
724
725 msgid "DVB-S2"
726 msgstr "DVB-S2"
727
728 msgid "DVD ENTER key"
729 msgstr "DVD przycisk ENTER"
730
731 msgid "DVD Player"
732 msgstr "Odtważacz DVD"
733
734 msgid "DVD down key"
735 msgstr "DVD przycisk dół"
736
737 msgid "DVD left key"
738 msgstr "DVD przycisk lewo"
739
740 msgid "DVD right key"
741 msgstr "DVD przycisk prawo"
742
743 msgid "DVD up key"
744 msgstr "DVD przycisk góra"
745
746 msgid "Danish"
747 msgstr "Duński"
748
749 msgid "Date"
750 msgstr "Data"
751
752 msgid "Deep Standby"
753 msgstr "Głębokie Czuwanie"
754
755 msgid "Default services lists"
756 msgstr "Standardowa lista serwisów"
757
758 msgid "Default settings"
759 msgstr "Ustawienia standardowe"
760
761 msgid "Delay"
762 msgstr "Opóźnienie"
763
764 msgid "Delete"
765 msgstr "Skasuj"
766
767 msgid "Delete entry"
768 msgstr "Skasuj wpis"
769
770 msgid "Delete failed!"
771 msgstr "Kasowanie nie powiodło się!"
772
773 #, python-format
774 msgid ""
775 "Delete no more configured satellite\n"
776 "%s?"
777 msgstr ""
778 "Czy usunąć nie skonfigurowanego satelitę\n"
779 "%s?"
780
781 msgid "Description"
782 msgstr "Opis"
783
784 msgid "Detected HDD:"
785 msgstr "Wykryto Hdd:"
786
787 msgid "Detected NIMs:"
788 msgstr "Wykryto NIMs:"
789
790 msgid "DiSEqC"
791 msgstr "DiSEqC"
792
793 msgid "DiSEqC A/B"
794 msgstr "DiSEqC A/B"
795
796 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
797 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
798
799 msgid "DiSEqC Mode"
800 msgstr "Tryb DiSEqC"
801
802 msgid "DiSEqC mode"
803 msgstr "Tryb DiSEqC"
804
805 msgid "DiSEqC repeats"
806 msgstr "Odpowiedzi DiSEqC"
807
808 #, python-format
809 msgid "Directory %s nonexistent."
810 msgstr "Katalog %s nie istnieje"
811
812 msgid "Disable"
813 msgstr "Wyłącz"
814
815 msgid "Disable Picture in Picture"
816 msgstr "Wyłącz PiP"
817
818 msgid "Disable Subtitles"
819 msgstr "Wyłącz napisy"
820
821 msgid "Disable timer"
822 msgstr "Wyłącz timer"
823
824 msgid "Disabled"
825 msgstr "Wyłączone"
826
827 #, python-format
828 msgid ""
829 "Disconnected from\n"
830 "Fritz!Box! (%s)\n"
831 "retrying..."
832 msgstr ""
833 "Rozłączono z\n"
834 "Fritz!Box! (%s)\n"
835 "ponawianie..."
836
837 msgid "Dish"
838 msgstr "Antena"
839
840 msgid "Display 16:9 content as"
841 msgstr "Wyświetlaj zawartość 16:9 jako"
842
843 msgid "Display 4:3 content as"
844 msgstr "Wyświetlaj zawartość 4:3 jako"
845
846 msgid "Display Setup"
847 msgstr "Ustawienia wyświtlania"
848
849 msgid ""
850 "Do you really want to REMOVE\n"
851 "the plugin \""
852 msgstr ""
853 "Czy na pewno chcesz usunąć\n"
854 "plugin \""
855
856 msgid ""
857 "Do you really want to check the filesystem?\n"
858 "This could take lots of time!"
859 msgstr ""
860 "Czy na pewno chcesz sprawdzić sysem plików?\n"
861 "Czynność może zająć dużo czasu!"
862
863 #, python-format
864 msgid "Do you really want to delete %s?"
865 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć %s?"
866
867 msgid ""
868 "Do you really want to download\n"
869 "the plugin \""
870 msgstr ""
871 "Czy na pewno chcesz pobrać\n"
872 "plugin \""
873
874 msgid "Do you really want to exit?"
875 msgstr "Czy na pewno chcesz wyjść?"
876
877 msgid ""
878 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
879 "All data on the disk will be lost!"
880 msgstr ""
881 "Czy chcesz zainicjować Hdd?\n"
882 "Wszystkie dane na dysku zostaną skasowane!"
883
884 #, python-format
885 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
886 msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć katalog %s z dysku?"
887
888 #, python-format
889 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
890 msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć zakładke %s?"
891
892 msgid ""
893 "Do you want to backup now?\n"
894 "After pressing OK, please wait!"
895 msgstr ""
896 "Czy chcesz zrobić teraz kopię zapasową?\n"
897 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
898
899 msgid "Do you want to burn this project to DVD medium?"
900 msgstr ""
901
902 msgid "Do you want to do a service scan?"
903 msgstr "Czy chcesz przeprowadzić skanowanie serwisów?"
904
905 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
906 msgstr "Czy chcesz wykonać kolejne ręczne skanowanie?"
907
908 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
909 msgstr "czy chcesz włączyć kontrole rodzicielską w Twoim Dreamboxie?"
910
911 msgid "Do you want to install default sat lists?"
912 msgstr "Czy chcesz zainstalować domyślna listę satelit?"
913
914 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
915 msgstr "Czy chcesz odtważać DVD znajdujące się w czytniku?"
916
917 msgid "Do you want to preview this project before burning?"
918 msgstr ""
919
920 msgid "Do you want to restore your settings?"
921 msgstr "Czy chcesz przywrócić swoje ustawienia?"
922
923 msgid "Do you want to resume this playback?"
924 msgstr "Czy chcesz wznowić odtwarzanie?"
925
926 msgid ""
927 "Do you want to update your Dreambox?\n"
928 "After pressing OK, please wait!"
929 msgstr ""
930 "Czy chcesz zaktualizować Dreamboxa?\n"
931 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
932
933 msgid "Do you want to view a tutorial?"
934 msgstr "Czy chcesz zobaczyć wprowadzenie?"
935
936 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
937 msgstr "Nie zatrzymuj aktualnego wydarzenia ale wyłącz nadchodzące"
938
939 #, python-format
940 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
941 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów"
942
943 #, python-format
944 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
945 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów z %d błędami"
946
947 msgid "Download Plugins"
948 msgstr "Pobierz pluginy"
949
950 msgid "Downloadable new plugins"
951 msgstr "Do pobrania nowe pluginy"
952
953 msgid "Downloadable plugins"
954 msgstr "Pluginy do pobrania"
955
956 msgid "Downloading"
957 msgstr "Pobieranie..."
958
959 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
960 msgstr "Pobieranie informacji o pluginie. Proszę czekać..."
961
962 msgid "Dreambox DVD record"
963 msgstr ""
964
965 msgid "Dutch"
966 msgstr "Holenderski"
967
968 msgid "E"
969 msgstr "E"
970
971 msgid "EPG Selection"
972 msgstr "Wybór EPG"
973
974 #, python-format
975 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
976 msgstr "BŁĄD - skanowanie (%s) nie powiodło się!"
977
978 msgid "East"
979 msgstr "Wschód"
980
981 msgid "Edit DNS"
982 msgstr "Edytuj DNS"
983
984 msgid "Edit chapters of current title"
985 msgstr ""
986
987 msgid "Edit services list"
988 msgstr "Edytuj listę serwisów"
989
990 msgid "Edit settings"
991 msgstr "Edytuj ustawienia"
992
993 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
994 msgstr "Edytuj ustawienia servera nazw Dreamboxa.\n"
995
996 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
997 msgstr "Edytuj ustawienia sieci Dreamboxa.\n"
998
999 msgid "Edit title"
1000 msgstr "Edytuj tytuł"
1001
1002 msgid "Electronic Program Guide"
1003 msgstr "Elektroniczny Przewodnik Programowy"
1004
1005 msgid "Enable"
1006 msgstr "Włącz"
1007
1008 msgid "Enable 5V for active antenna"
1009 msgstr "Włącz 5V dla aktywnej anteny"
1010
1011 msgid "Enable multiple bouquets"
1012 msgstr "Włącz tryb wielu bukietów"
1013
1014 msgid "Enable parental control"
1015 msgstr "Włącz kontrole rodzicielską"
1016
1017 msgid "Enable timer"
1018 msgstr "Włącz timer"
1019
1020 msgid "Enabled"
1021 msgstr "Włączone"
1022
1023 msgid "Encryption"
1024 msgstr "Szyfrowanie"
1025
1026 msgid "Encryption Key"
1027 msgstr "Klucz szyfrujący"
1028
1029 msgid "Encryption Type"
1030 msgstr "Typ szyfrowania"
1031
1032 msgid "End"
1033 msgstr "Koniec"
1034
1035 msgid "End time"
1036 msgstr "Czas zakończenia"
1037
1038 msgid "EndTime"
1039 msgstr "Koniec czasu"
1040
1041 msgid "English"
1042 msgstr "Angielski"
1043
1044 msgid ""
1045 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1046 "\n"
1047 "If you experience any problems please contact\n"
1048 "stephan@reichholf.net\n"
1049 "\n"
1050 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1051 msgstr ""
1052 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1053 "\n"
1054 "Jeśli doświadczyłeś pewnych problemów skontaktuj się z\n"
1055 "stephan@reichholf.net\n"
1056 "\n"
1057 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1058
1059 #.   TRANSLATORS: Note that "Enter" in the two strings below should *not*
1060 #.       be interpreted as "Give speed as input". The intended meaning is
1061 #.       instead "Initial speed when starting winding", i.e. the speed at
1062 #.       which "winding mode" is entered when first pressing "rewind" or
1063 #.       "fast forward". 
1064 msgid "Enter Fast Forward at speed"
1065 msgstr "Przejdź do przodu bardzo szybko"
1066
1067 msgid "Enter Rewind at speed"
1068 msgstr "Przejdź wstecz bardzo szybko"
1069
1070 msgid "Enter main menu..."
1071 msgstr "Wejdź do menu głównego..."
1072
1073 msgid "Enter the service pin"
1074 msgstr "Wpisz Pin serwisu"
1075
1076 msgid "Error"
1077 msgstr "Błąd"
1078
1079 #, python-format
1080 msgid ""
1081 "Error: %s\n"
1082 "Retry?"
1083 msgstr ""
1084 "Błąd: %s\n"
1085 "Ponowić?"
1086
1087 msgid "Eventview"
1088 msgstr "Widok zdarzenia"
1089
1090 msgid "Everything is fine"
1091 msgstr "Wszystko jest OK"
1092
1093 msgid "Execution Progress:"
1094 msgstr "Wyknywanie procesu:"
1095
1096 msgid "Execution finished!!"
1097 msgstr "Wykonywanie zakończone!!"
1098
1099 msgid "Exit"
1100 msgstr "Wyjście"
1101
1102 msgid "Exit editor"
1103 msgstr "Opuść edytor"
1104
1105 msgid "Exit the wizard"
1106 msgstr "Opuść kreator"
1107
1108 msgid "Exit wizard"
1109 msgstr "Opuść kreatora"
1110
1111 msgid "Expert"
1112 msgstr "Ekspert"
1113
1114 msgid "Extensions"
1115 msgstr "Rozszerzenia"
1116
1117 msgid "FEC"
1118 msgstr "FEC"
1119
1120 msgid "Factory reset"
1121 msgstr "Twardy reset"
1122
1123 msgid "Failed"
1124 msgstr "Błąd"
1125
1126 msgid "Fast"
1127 msgstr "Szybko"
1128
1129 msgid "Fast DiSEqC"
1130 msgstr "Szybki DiSEqC"
1131
1132 msgid "Fast Forward speeds"
1133 msgstr "Szybkości przewijania"
1134
1135 msgid "Fast epoch"
1136 msgstr "Szybka epoka"
1137
1138 msgid "Favourites"
1139 msgstr "Ulubione"
1140
1141 msgid "Filesystem Check..."
1142 msgstr "Sprawdzanie systemu plików..."
1143
1144 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
1145 msgstr "System plików zawiera błędy, których nie dało się naprawić"
1146
1147 msgid "Finetune"
1148 msgstr "Strojenie"
1149
1150 msgid "Finished"
1151 msgstr "Skończone"
1152
1153 msgid "Finnish"
1154 msgstr "Fiński"
1155
1156 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
1157 msgstr "Oblicz powtórzenie ramki podczas nie-płynnego zwijania"
1158
1159 msgid "French"
1160 msgstr "Francuski"
1161
1162 msgid "Frequency"
1163 msgstr "Częstotliwość"
1164
1165 msgid "Frequency bands"
1166 msgstr "Pasma częstotliwości"
1167
1168 msgid "Frequency scan step size(khz)"
1169 msgstr "Rozmiar stopnia skanowania (khz)"
1170
1171 msgid "Frequency steps"
1172 msgstr "Stopnie częstotliwości"
1173
1174 msgid "Fri"
1175 msgstr "Pią"
1176
1177 msgid "Friday"
1178 msgstr "Piątek"
1179
1180 msgid "Fritz!Box FON IP address"
1181 msgstr "Fritz!Box FON IP Adres"
1182
1183 #, python-format
1184 msgid "Frontprocessor version: %d"
1185 msgstr "Wersja Frontprocesora: %d"
1186
1187 msgid "Fsck failed"
1188 msgstr "Fsck zawiódł"
1189
1190 msgid "Function not yet implemented"
1191 msgstr "Funkcja jeszcze nie zaimplementowana"
1192
1193 msgid ""
1194 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
1195 "Do you want to Restart the GUI now?"
1196 msgstr ""
1197 "GUI musi zostać zrestartowane aby zastosować nowego skina\n"
1198 "Czy chcesz zrobić restart GUI teraz?"
1199
1200 msgid "Gateway"
1201 msgstr "Brama"
1202
1203 msgid "Genre:"
1204 msgstr "Gatunek:"
1205
1206 msgid "German"
1207 msgstr "Niemiecki"
1208
1209 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
1210 msgstr "Zdobywanie info o pluginie. Proszę czekać..."
1211
1212 msgid "Goto 0"
1213 msgstr "Idź do 0"
1214
1215 msgid "Goto position"
1216 msgstr "Idź na pozycje"
1217
1218 msgid "Graphical Multi EPG"
1219 msgstr "Graficzny Multi EPG"
1220
1221 msgid "Greek"
1222 msgstr "Grecki"
1223
1224 msgid "Guard Interval"
1225 msgstr "Odstęp strażnika"
1226
1227 msgid "Guard interval mode"
1228 msgstr "Tryb odstepu strażnika"
1229
1230 msgid "Harddisk"
1231 msgstr "Dysk twardy"
1232
1233 msgid "Harddisk setup"
1234 msgstr "Ustawienia dysku twardego"
1235
1236 msgid "Harddisk standby after"
1237 msgstr "Tryb czuwania dysku twardego po"
1238
1239 msgid "Hierarchy Information"
1240 msgstr "Informacja hierarchii"
1241
1242 msgid "Hierarchy mode"
1243 msgstr "Tryb hierarchii"
1244
1245 msgid "How many minutes do you want to record?"
1246 msgstr "Ile minut ma trwać nagranie?"
1247
1248 msgid "Hungarian"
1249 msgstr "Węgierski"
1250
1251 msgid "IP Address"
1252 msgstr "Adres IP"
1253
1254 msgid "Icelandic"
1255 msgstr "Islandzki"
1256
1257 msgid "If you can see this page, please press OK."
1258 msgstr "Jeśli widzisz tą stronę, proszę wciśnij OK."
1259
1260 msgid ""
1261 "If you see this, something is wrong with\n"
1262 "your scart connection. Press OK to return."
1263 msgstr ""
1264 "Jeśli to widzisz coś jest nie tak z\n"
1265 "Twoim interfejsem scart. Naciśnij OK aby wrócić."
1266
1267 msgid ""
1268 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
1269 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
1270 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
1271 "possible.\n"
1272 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
1273 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
1274 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
1275 "step.\n"
1276 "If you are happy with the result, press OK."
1277 msgstr ""
1278 "Jeśli Twój TV posiada poprawę jasności i kontrastu, wyłącz to. Jeśli masz "
1279 "opcje ustawioną na \"Dynamiczne\", zmień ją na Standardową. Dostosuj poziom "
1280 "podświetlania do własnej wartości .Zmniejsz kontrast w TV do najniższej "
1281 "wartości.\n"
1282 "Następnie zmniejsz poziom jasności, ale upewnij się że dwa najniższe "
1283 "odcienie szarości są rozpoznawalne.\n"
1284 "Na razie nie troszcz się o odcienie jasności. One zostaną ustawione w "
1285 "kolejnym kroku.\n"
1286 "Jeśli jesteś zadowolony z rezultatu wciśnij OK."
1287
1288 msgid "Image-Upgrade"
1289 msgstr " Aktualizacja Image'a"
1290
1291 msgid "In Progress"
1292 msgstr "W toku"
1293
1294 msgid ""
1295 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
1296 msgstr "Aby nagrywać z timera, TV został włączony na nagrywany serwis!\n"
1297
1298 msgid "Increased voltage"
1299 msgstr "Zwiększone napięcie"
1300
1301 msgid "Index"
1302 msgstr "Indeks"
1303
1304 msgid "InfoBar"
1305 msgstr "Pasek info"
1306
1307 msgid "Infobar timeout"
1308 msgstr "Czas wyświetlania paska info"
1309
1310 msgid "Information"
1311 msgstr "Informacja"
1312
1313 msgid "Init"
1314 msgstr "Init"
1315
1316 msgid "Initialization..."
1317 msgstr "Inicjalizacja..."
1318
1319 msgid "Initialize"
1320 msgstr "Inicjuj"
1321
1322 msgid "Initializing Harddisk..."
1323 msgstr "Inicjalizowanie Hdd..."
1324
1325 msgid "Input"
1326 msgstr "Wejście"
1327
1328 msgid "Installing"
1329 msgstr "Instalowanie"
1330
1331 msgid "Installing Software..."
1332 msgstr "Instalowanie oprogramowania..."
1333
1334 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
1335 msgstr "Instaluję standardową litę satelit...Proszę czekać..."
1336
1337 msgid "Installing defaults... Please wait..."
1338 msgstr "Instaluję ustawienia standardowe...Proszę czekać..."
1339
1340 msgid "Installing package content... Please wait..."
1341 msgstr "Instaluję zawartość pakietu...Proszę czekać..."
1342
1343 msgid "Instant Record..."
1344 msgstr "Natychmiastowe nagranie..."
1345
1346 msgid "Integrated Ethernet"
1347 msgstr "Zintegrowany Ethernet"
1348
1349 msgid "Integrated Wireless"
1350 msgstr "Zintegrowana sieś bezprzewodowa"
1351
1352 msgid "Intermediate"
1353 msgstr "Pośredni"
1354
1355 msgid "Internal Flash"
1356 msgstr "Wewnętrzny Flash"
1357
1358 msgid "Invalid Location"
1359 msgstr "Nieprawidłowa Lokalizacja"
1360
1361 #, python-format
1362 msgid "Invalid directory selected: %s"
1363 msgstr "Wybrano niewłaściwy katalog: %s"
1364
1365 msgid "Inversion"
1366 msgstr "Inversja"
1367
1368 msgid "Invert display"
1369 msgstr "Odwrócone wyświetlanie"
1370
1371 msgid "Italian"
1372 msgstr "Włoski"
1373
1374 msgid "Job View"
1375 msgstr "Podgląd zajęć"
1376
1377 msgid "Jump to video title 1 (play movie from start)"
1378 msgstr "Skocz do tytułu 1  (odtważaj film od początku)"
1379
1380 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
1381 msgid "Just Scale"
1382 msgstr "Po prostu skaluj"
1383
1384 msgid "Keyboard Map"
1385 msgstr "Mapa klawiatury"
1386
1387 msgid "Keyboard Setup"
1388 msgstr "Ustawienia klawiatury"
1389
1390 msgid "Keymap"
1391 msgstr "Mapa klawiszy"
1392
1393 msgid "LAN Adapter"
1394 msgstr "Adapter LAN"
1395
1396 msgid "LNB"
1397 msgstr "LNB"
1398
1399 msgid "LOF"
1400 msgstr "LOF"
1401
1402 msgid "LOF/H"
1403 msgstr "LOF/H"
1404
1405 msgid "LOF/L"
1406 msgstr "LOF/L"
1407
1408 msgid "Language selection"
1409 msgstr "Wybór języka"
1410
1411 msgid "Language..."
1412 msgstr "Język..."
1413
1414 msgid "Last speed"
1415 msgstr "Ostatnia prędkość"
1416
1417 msgid "Latitude"
1418 msgstr "Szerokość geogr."
1419
1420 msgid "Leave DVD Player?"
1421 msgstr "Zamknąć odtważacz DVD?"
1422
1423 msgid "Left"
1424 msgstr "Lewo"
1425
1426 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
1427 msgid "Letterbox"
1428 msgstr "Letterbox"
1429
1430 msgid "Limit east"
1431 msgstr "Limit wschodni"
1432
1433 msgid "Limit west"
1434 msgstr "Limit zachodni"
1435
1436 msgid "Limits off"
1437 msgstr "Limity wyłaczonyy"
1438
1439 msgid "Limits on"
1440 msgstr "Limity właczony"
1441
1442 msgid "Link:"
1443 msgstr "Łącze:"
1444
1445 msgid "List of Storage Devices"
1446 msgstr "Lista zapamiętanych urządzeń"
1447
1448 msgid "Lithuanian"
1449 msgstr "Litewski"
1450
1451 msgid "Load saved project from disk"
1452 msgstr ""
1453
1454 msgid "Local Network"
1455 msgstr "Sieć lokalna"
1456
1457 msgid "Location"
1458 msgstr "Lokalizacja"
1459
1460 msgid "Lock:"
1461 msgstr "Blokada:"
1462
1463 msgid "Long Keypress"
1464 msgstr "Długie naciskanie klawisza"
1465
1466 msgid "Longitude"
1467 msgstr "Długość geogr."
1468
1469 msgid "MMC Card"
1470 msgstr "Karta MMC"
1471
1472 msgid "MORE"
1473 msgstr "Więcej"
1474
1475 msgid "Main menu"
1476 msgstr "Menu Główne"
1477
1478 msgid "Mainmenu"
1479 msgstr "Menu Główne"
1480
1481 msgid "Make this mark an 'in' point"
1482 msgstr "Traktuj znacznik jako wewnętrzny punkt"
1483
1484 msgid "Make this mark an 'out' point"
1485 msgstr "Traktuj znacznik jako zewnętrzny punkt"
1486
1487 msgid "Make this mark just a mark"
1488 msgstr "Traktuj znacznik po prostu jak zaznaczenie"
1489
1490 msgid "Manual Scan"
1491 msgstr "Ręczne skanowanie"
1492
1493 msgid "Manual transponder"
1494 msgstr "Ręczny transponder"
1495
1496 msgid "Margin after record"
1497 msgstr "Margines po nagraniu (w min)"
1498
1499 msgid "Margin before record (minutes)"
1500 msgstr "Margines przed nagraniem (w min)"
1501
1502 msgid "Media player"
1503 msgstr "Odtwarzacz Multimedialny"
1504
1505 msgid "MediaPlayer"
1506 msgstr "Odtwarzacz Multimedialny"
1507
1508 msgid "Menu"
1509 msgstr "Menu"
1510
1511 msgid "Message"
1512 msgstr "Wiadomość"
1513
1514 msgid "Mkfs failed"
1515 msgstr "Mkfs zawiódł"
1516
1517 msgid "Mode"
1518 msgstr "Tryb"
1519
1520 msgid "Model: "
1521 msgstr "Model: "
1522
1523 msgid "Modulation"
1524 msgstr "Modulacja"
1525
1526 msgid "Modulator"
1527 msgstr "Modulator"
1528
1529 msgid "Mon"
1530 msgstr "Pon"
1531
1532 msgid "Mon-Fri"
1533 msgstr "Pon-Pią"
1534
1535 msgid "Monday"
1536 msgstr "Poniedziałek"
1537
1538 msgid "Mount failed"
1539 msgstr "Montowanie nieudane"
1540
1541 msgid "Move Picture in Picture"
1542 msgstr "Przesuń PiP"
1543
1544 msgid "Move east"
1545 msgstr "Przesuń na wschód"
1546
1547 msgid "Move west"
1548 msgstr "Przesuń na zachód"
1549
1550 msgid "Movielist menu"
1551 msgstr "Menu listy filmów"
1552
1553 msgid "Multi EPG"
1554 msgstr "Multi EPG"
1555
1556 msgid "Multiple service support"
1557 msgstr "Wielokrotny support serwisu"
1558
1559 msgid "Multisat"
1560 msgstr "Multisat"
1561
1562 msgid "Mute"
1563 msgstr "Mute"
1564
1565 msgid "N/A"
1566 msgstr "N/A"
1567
1568 msgid "NEXT"
1569 msgstr "Następny"
1570
1571 msgid "NOW"
1572 msgstr "Teraz"
1573
1574 msgid "NTSC"
1575 msgstr "NTSC"
1576
1577 msgid "Name"
1578 msgstr "Nazwa"
1579
1580 msgid "Nameserver"
1581 msgstr "Nameserver"
1582
1583 #, python-format
1584 msgid "Nameserver %d"
1585 msgstr "Nameserver %d"
1586
1587 msgid "Nameserver Setup"
1588 msgstr "Ustawienia Nameserver"
1589
1590 msgid "Nameserver settings"
1591 msgstr "Ustawienia serwera nazw"
1592
1593 msgid "Netmask"
1594 msgstr "Maska sieci"
1595
1596 msgid "Network Configuration..."
1597 msgstr "Konfiguracja sieci..."
1598
1599 msgid "Network Mount"
1600 msgstr "Montowanie sieci"
1601
1602 msgid "Network SSID"
1603 msgstr "Sieciowe SSID"
1604
1605 msgid "Network Setup"
1606 msgstr "Ustawienia sieci"
1607
1608 msgid "Network scan"
1609 msgstr "Skanowanie sieci"
1610
1611 msgid "Network setup"
1612 msgstr "Ustawienia sieci"
1613
1614 msgid "Network test"
1615 msgstr "Test połaczenia sieciowego"
1616
1617 msgid "Network test..."
1618 msgstr "Testowanie połączenia sieciowego..."
1619
1620 msgid "Network..."
1621 msgstr "Sieć..."
1622
1623 msgid "Network:"
1624 msgstr "Sieć:"
1625
1626 msgid "NetworkWizard"
1627 msgstr "Kreator sieci"
1628
1629 msgid "New"
1630 msgstr "Nowy"
1631
1632 msgid "New pin"
1633 msgstr "Nowy pin"
1634
1635 msgid "New version:"
1636 msgstr "Nowa wersja:"
1637
1638 msgid "Next"
1639 msgstr "Następny"
1640
1641 msgid "No"
1642 msgstr "Nie"
1643
1644 msgid "No 50 Hz, sorry. :("
1645 msgstr "Brak 50 Hz, przepraszam. :("
1646
1647 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
1648 msgstr "Nie znaleziono HDD lub HDD nie jest zainicjowany!"
1649
1650 msgid "No backup needed"
1651 msgstr "Kopia zapasowa jest nie potrzebna"
1652
1653 msgid ""
1654 "No data on transponder!\n"
1655 "(Timeout reading PAT)"
1656 msgstr ""
1657 "Brak danych na transponderze!\n"
1658 "(Koniec czasu czytania PAT)"
1659
1660 msgid "No event info found, recording indefinitely."
1661 msgstr "Nie znaleziono informacji o wydarzeniu, nagrywanie nieokreślone."
1662
1663 msgid "No free tuner!"
1664 msgstr "Brak wolnego tunera!"
1665
1666 msgid ""
1667 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
1668 msgstr ""
1669 "Żaden pakiet nie został zaktualizowany. Możesz sprawdzić swoją siec i "
1670 "spróbować ponownie."
1671
1672 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
1673 msgstr "Brak obrazu na TV? Wciśnij EXIT i powtórz."
1674
1675 msgid "No positioner capable frontend found."
1676 msgstr "Nie znaleziono nadającego się pozycjonera."
1677
1678 msgid "No satellite frontend found!!"
1679 msgstr "Nie znaleziono satelity!!!"
1680
1681 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
1682 msgstr "Brak skonfigurowanego tunera aby używać go z pozycjonerem diseqc!"
1683
1684 msgid ""
1685 "No tuner is enabled!\n"
1686 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1687 msgstr ""
1688 "Brak włączonego tunera!\n"
1689 "Ustaw tuner przed rozpoczęciem skanowania."
1690
1691 msgid ""
1692 "No valid service PIN found!\n"
1693 "Do you like to change the service PIN now?\n"
1694 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
1695 msgstr ""
1696 "Nie znaleziono kodu PIN serwisu!\n"
1697 "Czy chcesz zmienić PIN serwisu?\n"
1698 "Gdy wciśniesz NIE ochrona serwisu zostanie wyłączona!"
1699
1700 msgid ""
1701 "No valid setup PIN found!\n"
1702 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
1703 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
1704 msgstr ""
1705 "Nie znaleziono kodu PIN ustawień!\n"
1706 "Czy chcesz zmienić PIN ustawień?\n"
1707 "Gdy wciśniesz NIE ochrona ustawień zostanie wyłączona!"
1708
1709 msgid ""
1710 "No working local networkadapter found.\n"
1711 "Please verify that you have attached a network cable and your Network is "
1712 "configured correctly."
1713 msgstr ""
1714 "Nie znaleziono działającej sieci.\n"
1715 "Sprawdź czy masz podłączony przewód sieciowy i czy Twoaj sieć jest "
1716 "skonfigurowana poprawnie."
1717
1718 msgid ""
1719 "No working wireless interface found.\n"
1720 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable you "
1721 "local network interface."
1722 msgstr ""
1723 "Nie znaleziono działąjącego interfejsu sieci bezprzewodowych.\n"
1724 "Sprawdź cz podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN oraz czy Twoja "
1725 "urządzenie jest włączone."
1726
1727 msgid ""
1728 "No working wireless networkadapter found.\n"
1729 "Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick and your "
1730 "Network is configured correctly."
1731 msgstr ""
1732 "Nie znaleziono działającego adaptera sieci bezprzewodowej.\n"
1733 "Sprawdź kompatybilność Twojegp WLAN USB Stick oraz poprawność konfiguracji "
1734 "sieci."
1735
1736 msgid "No, but restart from begin"
1737 msgstr "Nie, ale zrestartuj od początku"
1738
1739 msgid "No, do nothing."
1740 msgstr "Nie, nie rób nic."
1741
1742 msgid "No, just start my dreambox"
1743 msgstr "Nie, tylko włącz Dreamboxa"
1744
1745 msgid "No, scan later manually"
1746 msgstr "Nie, skanuj ręcznie później"
1747
1748 msgid "None"
1749 msgstr "Żaden"
1750
1751 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
1752 msgid "Nonlinear"
1753 msgstr "Nielinearny"
1754
1755 msgid "North"
1756 msgstr "Północ"
1757
1758 msgid "Norwegian"
1759 msgstr "Norweski"
1760
1761 #, python-format
1762 msgid ""
1763 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
1764 "required, %d MB available)"
1765 msgstr ""
1766 "Nie wystarczająca ilość przestrzeni dyskowej. Proszę zwolnić przestrzeń "
1767 "dyskową i spróbować ponownie. (%d MB wymagane, %d MB dostępne)"
1768
1769 msgid ""
1770 "Nothing to scan!\n"
1771 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1772 msgstr ""
1773 "Nic do skanowania!\n"
1774 "Ustaw tuner przed rozpoczeciem skanowania."
1775
1776 msgid "Now Playing"
1777 msgstr "Odtwarzane"
1778
1779 msgid ""
1780 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
1781 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
1782 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
1783 msgstr ""
1784 "Teraz użyj ustawienia kontrastu aby włączyć jasność tła jak najwyżej się da, "
1785 "ale upewnij się że nadal widać różnicę pomiedzy dwoma najjaśniejszymi "
1786 "poziomami odcieni. Jeśli skończyłeś wciśnij OK."
1787
1788 msgid "OK"
1789 msgstr "OK"
1790
1791 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
1792 msgstr "OK, przeprowadź mnie poprzez proces aktualizacji"
1793
1794 msgid "OSD Settings"
1795 msgstr "Ustawienia OSD"
1796
1797 msgid "Off"
1798 msgstr "Wyłącz"
1799
1800 msgid "On"
1801 msgstr "Włącz"
1802
1803 msgid "One"
1804 msgstr "Jeden"
1805
1806 msgid "Online-Upgrade"
1807 msgstr "Online - Aktualizacja"
1808
1809 msgid "Only Free scan"
1810 msgstr ""
1811
1812 msgid "Orbital Position"
1813 msgstr "Pozycja orbitalna"
1814
1815 msgid "Other..."
1816 msgstr "Inne..."
1817
1818 msgid "PAL"
1819 msgstr "PAL"
1820
1821 msgid "PIDs"
1822 msgstr "Pidy"
1823
1824 msgid "Package list update"
1825 msgstr "Paczka listy aktualizacji"
1826
1827 msgid "Packet management"
1828 msgstr "Zarządzanie pakietem"
1829
1830 msgid "Page"
1831 msgstr "Strona"
1832
1833 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
1834 msgid "Pan&Scan"
1835 msgstr "Pan&Scan"
1836
1837 msgid "Parent Directory"
1838 msgstr "Katakog nadrzedny"
1839
1840 msgid "Parental control"
1841 msgstr "Kontrola rodzicielska"
1842
1843 msgid "Parental control services Editor"
1844 msgstr "Edytor serwisów kontroli rodzicielskiej"
1845
1846 msgid "Parental control setup"
1847 msgstr "Ustawienia kontroli rodzicielskiej"
1848
1849 msgid "Parental control type"
1850 msgstr "Typ kontroli rodzicielskiej"
1851
1852 msgid "Pause movie at end"
1853 msgstr "Zatrzymaj film na końcu"
1854
1855 msgid "PiPSetup"
1856 msgstr "Ustawienia PiP"
1857
1858 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
1859 msgid "Pillarbox"
1860 msgstr "Pillarbox"
1861
1862 msgid "Pilot"
1863 msgstr "Pilot"
1864
1865 msgid "Pin code needed"
1866 msgstr "Potrzebny kod pin"
1867
1868 msgid "Play"
1869 msgstr "Odtwarzaj"
1870
1871 msgid "Play recorded movies..."
1872 msgstr "Odtwarzanie nagranego filmu..."
1873
1874 msgid "Please Reboot"
1875 msgstr "Proszę uruchom ponownie"
1876
1877 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
1878 msgstr "Wybierz pośrednio aby skanować"
1879
1880 msgid "Please change recording endtime"
1881 msgstr "Proszę zmień koniec czasu nagrywania"
1882
1883 msgid "Please choose an extension..."
1884 msgstr "Proszę wybierz rozszerzenie..."
1885
1886 msgid "Please choose he package..."
1887 msgstr "Proszę wybrać pakiet ..."
1888
1889 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
1890 msgstr "Proszę wybrać standardową listę serwisów, które chcesz zainstalować."
1891
1892 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
1893 msgstr "Nie zmieniaj wartości jeśli nie wiesz co zrobić!"
1894
1895 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
1896 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego bukietu"
1897
1898 msgid "Please enter a name for the new marker"
1899 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego zanacznika"
1900
1901 msgid "Please enter a new filename"
1902 msgstr "Wpisz nową nazwę pliku"
1903
1904 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
1905 msgstr "Wpisz nazwę pliku (pusty = aktualna data)"
1906
1907 msgid "Please enter name of the new directory"
1908 msgstr "Podaj nazwę dla nowego katalogu"
1909
1910 msgid "Please enter the correct pin code"
1911 msgstr "Wpisz poprawny kod pin"
1912
1913 msgid "Please enter the old pin code"
1914 msgstr "Wpisz stary kod pin"
1915
1916 msgid "Please follow the instructions on the TV"
1917 msgstr "Podążaj za instrukcjami na TV"
1918
1919 msgid ""
1920 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
1921 "therefore the default directory is being used instead."
1922 msgstr ""
1923 "Brak dostępu do uprzednio wybranych danych. Z tego powodu użyto domyślnego "
1924 "katalogu."
1925
1926 msgid "Please press OK to continue."
1927 msgstr "Aby kontynuować naciśnij OK."
1928
1929 msgid "Please press OK!"
1930 msgstr "Wciśnij OK!"
1931
1932 msgid "Please select a playlist to delete..."
1933 msgstr "Wybierz playliste do usunięcia..."
1934
1935 msgid "Please select a playlist..."
1936 msgstr "Wybierz playliste..."
1937
1938 msgid "Please select a subservice to record..."
1939 msgstr "Wybierz subserwis..."
1940
1941 msgid "Please select a subservice..."
1942 msgstr "Prosze wybierz subserwis..."
1943
1944 msgid "Please select keyword to filter..."
1945 msgstr "Wybierz słowo kluczowe do filtrowania..."
1946
1947 msgid "Please select the movie path..."
1948 msgstr "Wybierz ścieżkę filmu..."
1949
1950 msgid "Please set up tuner B"
1951 msgstr "Ustaw Tuner B"
1952
1953 msgid "Please set up tuner C"
1954 msgstr "Ustaw Tuner C"
1955
1956 msgid "Please set up tuner D"
1957 msgstr "Ustaw Tuner D"
1958
1959 msgid ""
1960 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
1961 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
1962 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
1963 msgstr ""
1964 "Użyj przycisków aby przesunąć okno PiP.\n"
1965 "Naciśnij przycisk bukietu +/- aby zmienić rozmiar okna.\n"
1966 "Wciśnij OK aby wrócić do trybu TV lub EXIT aby przerwać przesówanie."
1967
1968 msgid ""
1969 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
1970 "the OK button."
1971 msgstr ""
1972 "W celu wyboru języka użyj klawiszy GÓRA i DÓŁ. Nastepnie nacisnij przycisk "
1973 "OK."
1974
1975 msgid "Please wait... Loading list..."
1976 msgstr "Proszę czekać... Ładowanie listy..."
1977
1978 msgid "Plugin browser"
1979 msgstr "Przeglądarka pluginów"
1980
1981 msgid "Plugins"
1982 msgstr "Pluginy"
1983
1984 msgid "Polarity"
1985 msgstr "Polaryzacja"
1986
1987 msgid "Polarization"
1988 msgstr "Polaryzacja"
1989
1990 msgid "Polish"
1991 msgstr "Polski"
1992
1993 msgid "Port A"
1994 msgstr "Port A"
1995
1996 msgid "Port B"
1997 msgstr "Port B"
1998
1999 msgid "Port C"
2000 msgstr "Port C"
2001
2002 msgid "Port D"
2003 msgstr "Port D"
2004
2005 msgid "Portuguese"
2006 msgstr "Portugalski"
2007
2008 msgid "Positioner"
2009 msgstr "Pozycjoner"
2010
2011 msgid "Positioner fine movement"
2012 msgstr "Precyzyjne ruchy pozycjonera"
2013
2014 msgid "Positioner movement"
2015 msgstr "Ruchy pozycjonera"
2016
2017 msgid "Positioner setup"
2018 msgstr "Ustawienia pozycjonera"
2019
2020 msgid "Positioner storage"
2021 msgstr "Zapamiętywanie pozycjonera"
2022
2023 msgid "Power threshold in mA"
2024 msgstr "Próg mocy w  mA"
2025
2026 msgid "Predefined transponder"
2027 msgstr "Zdefiniowany transponder"
2028
2029 msgid "Preparing... Please wait"
2030 msgstr "Przygotowywanie... Prosze czekać"
2031
2032 msgid "Press OK on your remote control to continue."
2033 msgstr "Aby kontynuować naciśnij przycisk OK pilota."
2034
2035 msgid "Press OK to activate the settings."
2036 msgstr "Wciśnij OK aby aktywować ustawienia."
2037
2038 msgid "Press OK to edit the settings."
2039 msgstr "W celu edytowania ustawień nacisnij OK."
2040
2041 msgid "Press OK to scan"
2042 msgstr "Wciśnij OK aby skanować"
2043
2044 msgid "Press OK to start the scan"
2045 msgstr "Wciśnij OK aby rozpocząć skanowanie"
2046
2047 msgid "Prev"
2048 msgstr "Poprzedni"
2049
2050 msgid "Preview menu"
2051 msgstr ""
2052
2053 msgid "Primary DNS"
2054 msgstr "Pierwszy DNS"
2055
2056 msgid "Protect services"
2057 msgstr "Ochrona serwisów"
2058
2059 msgid "Protect setup"
2060 msgstr "Ochrona ustawień"
2061
2062 msgid "Provider"
2063 msgstr "Provider"
2064
2065 msgid "Provider to scan"
2066 msgstr "Provider do skanowania"
2067
2068 msgid "Providers"
2069 msgstr "Providerzy"
2070
2071 msgid "Quickzap"
2072 msgstr "Szybkie przełączanie"
2073
2074 msgid "RC Menu"
2075 msgstr "Menu RC"
2076
2077 msgid "RF output"
2078 msgstr "Wyjście RF"
2079
2080 msgid "RGB"
2081 msgstr "RGB"
2082
2083 msgid "RSS Feed URI"
2084 msgstr "Adres serwisu RSS"
2085
2086 msgid "Radio"
2087 msgstr "Radio"
2088
2089 msgid "Ram Disk"
2090 msgstr "Ram Dysk"
2091
2092 msgid "Really close without saving settings?"
2093 msgstr "Wyjść bez zapisywania ustawień?"
2094
2095 msgid "Really delete done timers?"
2096 msgstr "Usunąć wykonane timery?"
2097
2098 msgid "Really delete this timer?"
2099 msgstr "Usunąć ten timer?"
2100
2101 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
2102 msgstr "Wyjść z subserwisów?"
2103
2104 msgid "Reception Settings"
2105 msgstr "Ustawienia powitania"
2106
2107 msgid "Record"
2108 msgstr "Nagraj"
2109
2110 msgid "Recorded files..."
2111 msgstr "Nagrane pliki..."
2112
2113 msgid "Recording"
2114 msgstr "Nagrywanie"
2115
2116 msgid ""
2117 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really reboot "
2118 "now?"
2119 msgstr ""
2120 "Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczyną się za kilka sekund... uruchomić "
2121 "ponownie teraz?"
2122
2123 msgid ""
2124 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really restart "
2125 "now?"
2126 msgstr ""
2127 "Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczną się za kilka sekund... uruchomić "
2128 "ponownie teraz?"
2129
2130 msgid ""
2131 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really shutdown "
2132 "now?"
2133 msgstr ""
2134 "Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczną się za kilka sekund... wyłączyć "
2135 "ponownie teraz?"
2136
2137 msgid "Recordings always have priority"
2138 msgstr "Nagrywanie zawsze ma priorytet"
2139
2140 msgid "Reenter new pin"
2141 msgstr "Wpisz ponownie nowy pin"
2142
2143 msgid "Refresh Rate"
2144 msgstr "Wartość odświeżania"
2145
2146 msgid "Refresh rate selection."
2147 msgstr "Wybór prędkości odświeżania"
2148
2149 msgid "Remove Bookmark"
2150 msgstr "Usuń zakładkę"
2151
2152 msgid "Remove Plugins"
2153 msgstr "Usuń pluginy"
2154
2155 msgid "Remove a mark"
2156 msgstr "Usuń znacznik"
2157
2158 msgid "Remove currently selected title"
2159 msgstr "Usuń aktualnie wybrany tytuł"
2160
2161 msgid "Remove plugins"
2162 msgstr "Usuń pluginy"
2163
2164 msgid "Remove title"
2165 msgstr "Usuń tytuł"
2166
2167 #, python-format
2168 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
2169 msgstr ""
2170 "Usuniecie katalogu %s nie powiodło się. (Byc może katalog nie jest pusty.)"
2171
2172 msgid "Rename"
2173 msgstr "Zmień nazwę"
2174
2175 msgid "Repeat"
2176 msgstr "Powtórz"
2177
2178 msgid "Repeat Type"
2179 msgstr "Typ powtórzeń"
2180
2181 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
2182 msgstr "Powtarzane wydarzenie właśnie jest nagrywane... Co chcesz zrobić?"
2183
2184 msgid "Repeats"
2185 msgstr "Powtarzaj"
2186
2187 msgid "Reset"
2188 msgstr "Resetuj"
2189
2190 msgid "Resolution"
2191 msgstr "Rozdzielczość"
2192
2193 msgid "Restart"
2194 msgstr "Restart"
2195
2196 msgid "Restart GUI"
2197 msgstr "Restartuj GUI"
2198
2199 msgid "Restart GUI now?"
2200 msgstr "Zrestartować GUI teraz?"
2201
2202 msgid "Restart network"
2203 msgstr "Restart sieci"
2204
2205 msgid "Restart test"
2206 msgstr "Restart testu"
2207
2208 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
2209 msgstr "Restart adaprera i połaczenia sieciowego.\n"
2210
2211 msgid "Restore"
2212 msgstr "Przywróć"
2213
2214 msgid ""
2215 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
2216 "settings now."
2217 msgstr ""
2218 "Przywracanie ustawień ukończone. Wciśnij OK aby aktywować przywrócone "
2219 "ustawienia teraz."
2220
2221 msgid "Resume from last position"
2222 msgstr "Wznów od ostatniej pozycji"
2223
2224 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
2225 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
2226 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
2227 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
2228 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
2229 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
2230 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
2231 msgid "Resuming playback"
2232 msgstr "Wznawianie odtwarzania"
2233
2234 msgid "Return to file browser"
2235 msgstr "Powrót do przeglądarki plików"
2236
2237 msgid "Return to movie list"
2238 msgstr "Powrót do listy filmów"
2239
2240 msgid "Return to previous service"
2241 msgstr "Powrót do poprzedniego serwisu"
2242
2243 msgid "Rewind speeds"
2244 msgstr "Przewiń prędkości"
2245
2246 msgid "Right"
2247 msgstr "Prawo"
2248
2249 msgid "Rolloff"
2250 msgstr "Wyłącz rolowanie"
2251
2252 msgid "Rotor turning speed"
2253 msgstr "Prędkość obrotu rotora"
2254
2255 msgid "Running"
2256 msgstr "Uruchomiony"
2257
2258 msgid "Russian"
2259 msgstr "Rosyjski"
2260
2261 msgid "S-Video"
2262 msgstr "S-Video"
2263
2264 msgid "SNR"
2265 msgstr "SNR"
2266
2267 msgid "SNR:"
2268 msgstr "SNR:"
2269
2270 msgid "Sat"
2271 msgstr "Sat"
2272
2273 msgid "Sat / Dish Setup"
2274 msgstr "Ustawienia anteny"
2275
2276 msgid "Satellite"
2277 msgstr "Satelita"
2278
2279 msgid "Satellite Equipment Setup"
2280 msgstr "Ustawienia wyposażenia satelity"
2281
2282 msgid "Satellites"
2283 msgstr "Satelity"
2284
2285 msgid "Satfinder"
2286 msgstr "Miernik sygnału"
2287
2288 msgid "Sats"
2289 msgstr "Satelity"
2290
2291 msgid "Saturday"
2292 msgstr "Sobota"
2293
2294 msgid "Save"
2295 msgstr "Zapisz"
2296
2297 msgid "Save Playlist"
2298 msgstr "Zachowaj Playliste"
2299
2300 msgid "Save current project to disk"
2301 msgstr "Zapisz aktualny projekt na dysku"
2302
2303 msgid "Scaling Mode"
2304 msgstr "Tryb skalowania"
2305
2306 msgid "Scan "
2307 msgstr "Skanuj"
2308
2309 msgid "Scan QAM128"
2310 msgstr "Skanuj QAM128"
2311
2312 msgid "Scan QAM16"
2313 msgstr "Skanuj QAM16"
2314
2315 msgid "Scan QAM256"
2316 msgstr "Skanuj QAM256"
2317
2318 msgid "Scan QAM32"
2319 msgstr "Skanuj QAM32"
2320
2321 msgid "Scan QAM64"
2322 msgstr "Skanuj QAM64"
2323
2324 msgid "Scan SR6875"
2325 msgstr "Skanuj SR6875"
2326
2327 msgid "Scan SR6900"
2328 msgstr "Skanuj SR6900"
2329
2330 msgid "Scan Wireless Networks"
2331 msgstr "Skanuj sieć bezprzewodową"
2332
2333 msgid "Scan additional SR"
2334 msgstr "Skanuj dodatkowy SR"
2335
2336 msgid "Scan band EU HYPER"
2337 msgstr "Skanuj pasmo EU HYPER"
2338
2339 msgid "Scan band EU MID"
2340 msgstr "Skanuj pasmo EU MID"
2341
2342 msgid "Scan band EU SUPER"
2343 msgstr "Skanuj pasmo EU SUPER"
2344
2345 msgid "Scan band EU UHF IV"
2346 msgstr "Skanuj pasmo EU UHF IV"
2347
2348 msgid "Scan band EU UHF V"
2349 msgstr "Skanuj pasmo EU UHF V"
2350
2351 msgid "Scan band EU VHF I"
2352 msgstr "Skanuj pasmo EU VHF I"
2353
2354 msgid "Scan band EU VHF III"
2355 msgstr "Skanuj pasmo EU VHF III"
2356
2357 msgid "Scan band US HIGH"
2358 msgstr "Skanuj pasmo US HIGH"
2359
2360 msgid "Scan band US HYPER"
2361 msgstr "Skanuj pasmo US HYPER"
2362
2363 msgid "Scan band US LOW"
2364 msgstr "Skanuj pasmo US LOW"
2365
2366 msgid "Scan band US MID"
2367 msgstr "Skanuj pasmo US MID"
2368
2369 msgid "Scan band US SUPER"
2370 msgstr "Skanuj pasmo US SUPER"
2371
2372 msgid ""
2373 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
2374 "WLAN USB Stick\n"
2375 msgstr ""
2376 "Skanuj sieć w poszukiwaniu bezprzewodowych punktów dostępu i połącz się z "
2377 "nim przy użyciu WLAN USB Stick\n"
2378
2379 msgid ""
2380 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
2381 msgstr ""
2382 "Przeskanuj standardowe lamedbs wedłudg satelit zapisanych w pozycjonerze"
2383
2384 msgid "Search east"
2385 msgstr "Szukaj na wschód"
2386
2387 msgid "Search west"
2388 msgstr "Szukaj na zachód"
2389
2390 msgid "Secondary DNS"
2391 msgstr "Drugi DNS"
2392
2393 msgid "Seek"
2394 msgstr "Wyszukiwanie"
2395
2396 msgid "Select HDD"
2397 msgstr "Wybierz HDD"
2398
2399 msgid "Select Location"
2400 msgstr "Wybierz lokalizację"
2401
2402 msgid "Select Network Adapter"
2403 msgstr "Wybierz adapter sieciowy"
2404
2405 msgid "Select a movie"
2406 msgstr "Wybierz film"
2407
2408 msgid "Select audio mode"
2409 msgstr "Wybierz tryb audio"
2410
2411 msgid "Select audio track"
2412 msgstr "Wybierz ścieżke audio"
2413
2414 msgid "Select channel to record from"
2415 msgstr "Wybierz kanał do nagrania z "
2416
2417 msgid "Select refresh rate"
2418 msgstr "Wybierz prędkość odświeżania"
2419
2420 msgid "Select video input"
2421 msgstr "Wybierz wejście Wideo"
2422
2423 msgid "Select video mode"
2424 msgstr "Wybierz tryb wideo"
2425
2426 msgid "Sequence repeat"
2427 msgstr "Potwórka sekwencji"
2428
2429 msgid "Service"
2430 msgstr "Serwis"
2431
2432 msgid "Service Scan"
2433 msgstr "Skanowanie serwisu"
2434
2435 msgid "Service Searching"
2436 msgstr "Szukanie serwisów"
2437
2438 msgid "Service has been added to the favourites."
2439 msgstr "Serwis został dodany do ulubionych."
2440
2441 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
2442 msgstr "Serwis został dodany do wybranego bukietu."
2443
2444 msgid ""
2445 "Service invalid!\n"
2446 "(Timeout reading PMT)"
2447 msgstr ""
2448 "Serwis niewłaściwy!\n"
2449 "(Koniec czasu czytania PMT)"
2450
2451 msgid ""
2452 "Service not found!\n"
2453 "(SID not found in PAT)"
2454 msgstr ""
2455 "Serwis nie znaleziony!\n"
2456 "(SID nie znaleziony w PAT)"
2457
2458 msgid "Service scan"
2459 msgstr "Skanowanie serwisów"
2460
2461 msgid ""
2462 "Service unavailable!\n"
2463 "Check tuner configuration!"
2464 msgstr ""
2465 "Serwis niedostępny!\n"
2466 "Sprawdź konfigurację tunera!"
2467
2468 msgid "Serviceinfo"
2469 msgstr "Info o serwisie"
2470
2471 msgid "Services"
2472 msgstr "Serwisy"
2473
2474 msgid "Set as default Interface"
2475 msgstr "Ustaw jako domyslny interfejs"
2476
2477 msgid "Set collection name"
2478 msgstr ""
2479
2480 msgid "Set limits"
2481 msgstr "Ustaw limity"
2482
2483 msgid "Set menu background"
2484 msgstr ""
2485
2486 msgid "Settings"
2487 msgstr "Ustawienia"
2488
2489 msgid "Setup"
2490 msgstr "Konfiguracja"
2491
2492 msgid "Setup Mode"
2493 msgstr "Tryb Konfiguracji"
2494
2495 msgid "Show Info"
2496 msgstr "Pokaż Info"
2497
2498 msgid "Show WLAN Status"
2499 msgstr "Pokaż status WLAN"
2500
2501 msgid "Show blinking clock in display during recording"
2502 msgstr "Pokaż migający zegar na wyświetlaczu podczas nagrywania"
2503
2504 msgid "Show infobar on channel change"
2505 msgstr "Pokaż pasek info podczas zmiany kanału"
2506
2507 msgid "Show infobar on event change"
2508 msgstr "Pokaż pasek info podczas zmiany wydarzenia"
2509
2510 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
2511 msgstr "Pokaż pasek info podczas przewijania przód/tył"
2512
2513 msgid "Show positioner movement"
2514 msgstr "Pokaż ruchy pozycjonera"
2515
2516 msgid "Show services beginning with"
2517 msgstr "Pokaż rozpoczęcie serwisów z "
2518
2519 msgid "Show the radio player..."
2520 msgstr "Pokaż radio odtwarzacz..."
2521
2522 msgid "Show the tv player..."
2523 msgstr "Pokaż odtwarzacz tv..."
2524
2525 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
2526 msgstr "Pokaż status połaczenia bezprzewodowego LAN.\n"
2527
2528 msgid "Shutdown Dreambox after"
2529 msgstr "Wyłącza dreamboxa po"
2530
2531 msgid "Similar"
2532 msgstr "Podobne"
2533
2534 msgid "Similar broadcasts:"
2535 msgstr "Podobne transmisje:"
2536
2537 msgid "Simple"
2538 msgstr "Proste"
2539
2540 msgid "Single"
2541 msgstr "Jeden"
2542
2543 msgid "Single EPG"
2544 msgstr "Pojedyńczy EPG"
2545
2546 msgid "Single satellite"
2547 msgstr "Jeden satelita"
2548
2549 msgid "Single transponder"
2550 msgstr "Jeden transponder"
2551
2552 msgid "Singlestep (GOP)"
2553 msgstr "Pojedyńczy krok (GOP)"
2554
2555 msgid "Skin..."
2556 msgstr ""
2557
2558 msgid "Sleep Timer"
2559 msgstr "Wyłącznik czasowy"
2560
2561 msgid "Sleep timer action:"
2562 msgstr "Akcja wyłącznika czasowego:"
2563
2564 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
2565 msgstr "Odstępy w pokazie slajdów (w sec)"
2566
2567 #, python-format
2568 msgid "Slot %d"
2569 msgstr "Slot %d"
2570
2571 msgid "Slow"
2572 msgstr "Wolno"
2573
2574 msgid "Slow Motion speeds"
2575 msgstr "Odtważanie w zwolnionym tempie"
2576
2577 msgid "Some plugins are not available:\n"
2578 msgstr "Niektóre pluginy są niedostępne:\n"
2579
2580 msgid "Somewhere else"
2581 msgstr "Gdzie indziej"
2582
2583 msgid ""
2584 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
2585 "\n"
2586 "Please choose an other one."
2587 msgstr ""
2588 "Przepraszam ale ścieżka dostępu do kopii zapasowej nie istnieje\n"
2589 "\n"
2590 "Wybierz inną."
2591
2592 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
2593 msgid "Sort A-Z"
2594 msgstr "Sortuj od A-Z"
2595
2596 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
2597 msgid "Sort Time"
2598 msgstr "Sortuj po czasie"
2599
2600 msgid "Sound"
2601 msgstr "Dźwięk"
2602
2603 msgid "Soundcarrier"
2604 msgstr "Rozproszenie dźwięku"
2605
2606 msgid "South"
2607 msgstr "Południe"
2608
2609 msgid "Spanish"
2610 msgstr "Hiszpański"
2611
2612 msgid "Standby"
2613 msgstr "Czuwanie"
2614
2615 msgid "Standby / Restart"
2616 msgstr "Czuwanie / Restart"
2617
2618 msgid "Start"
2619 msgstr "Rozpocznij"
2620
2621 msgid "Start from the beginning"
2622 msgstr "Rozpocznij od początku"
2623
2624 msgid "Start recording?"
2625 msgstr "Rozpocząć nagrywanie?"
2626
2627 msgid "Start test"
2628 msgstr "Zacznij test"
2629
2630 msgid "StartTime"
2631 msgstr "Czas rozpoczęcia"
2632
2633 msgid "Starting on"
2634 msgstr "Rozpocznij na"
2635
2636 msgid "Step east"
2637 msgstr "Krok na wschód"
2638
2639 msgid "Step west"
2640 msgstr "Krok na zachód"
2641
2642 msgid "Stereo"
2643 msgstr "Stereo"
2644
2645 msgid "Stop"
2646 msgstr "Zatrzymaj"
2647
2648 msgid "Stop Timeshift?"
2649 msgstr "Zatrzymać Timeshift?"
2650
2651 msgid "Stop current event and disable coming events"
2652 msgstr "zatrzymaj aktualne wydarzenie i wyłącz przychodzące wydarzenia"
2653
2654 msgid "Stop current event but not coming events"
2655 msgstr "zatrzymaj aktualne wydarzenie ale nie przychodzące"
2656
2657 msgid "Stop playing this movie?"
2658 msgstr "Zatrzymać odtwarzanie tego filmu?"
2659
2660 msgid "Stop test"
2661 msgstr "Zakończ test"
2662
2663 msgid "Store position"
2664 msgstr "Zapamiętaj pozycje"
2665
2666 msgid "Stored position"
2667 msgstr "Pozycja zapamiętana"
2668
2669 msgid "Subservice list..."
2670 msgstr "Lista subserwisów..."
2671
2672 msgid "Subservices"
2673 msgstr "Subserwisy"
2674
2675 msgid "Subtitle selection"
2676 msgstr "Wybór napisów"
2677
2678 msgid "Subtitles"
2679 msgstr "Napisy"
2680
2681 msgid "Sun"
2682 msgstr "Nie"
2683
2684 msgid "Sunday"
2685 msgstr "Niedziela"
2686
2687 msgid "Swap Services"
2688 msgstr "Zamiana serwisów"
2689
2690 msgid "Swedish"
2691 msgstr "Szwedzki"
2692
2693 msgid "Switch to next subservice"
2694 msgstr "Przełącz na następny subserwis"
2695
2696 msgid "Switch to previous subservice"
2697 msgstr "Przełącz na poprzedni subserwis"
2698
2699 msgid "Symbol Rate"
2700 msgstr "Symbol Rate"
2701
2702 msgid "Symbolrate"
2703 msgstr "Symbolrate"
2704
2705 msgid "System"
2706 msgstr "System"
2707
2708 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
2709 msgid "TRANSLATOR_INFO"
2710 msgstr ""
2711 "This is Polish translation made by @zbigzbig20.:)/nImprovements and "
2712 "additional translations made by SileliS® :)\n"
2713 "Best Regards for DM box owners...  Sebastian :) ... Cheers"
2714
2715 msgid "TV System"
2716 msgstr "System TV"
2717
2718 msgid "Table of content for collection"
2719 msgstr ""
2720
2721 msgid "Terrestrial"
2722 msgstr "Naziemny"
2723
2724 msgid "Terrestrial provider"
2725 msgstr "Naziemny provider"
2726
2727 msgid "Test mode"
2728 msgstr "Tryb testowy"
2729
2730 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
2731 msgstr "Test configuracji sieci Dreambox.\n"
2732
2733 msgid "Test-Messagebox?"
2734 msgstr "Informacja testowa?"
2735
2736 msgid ""
2737 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
2738 "Please press OK to start using you Dreambox."
2739 msgstr ""
2740 "Dziękuję za użycie kreatora. Twój tuner jest już gotowy do użycia.\n"
2741 "Wciśnij OK i rozpocznij zabawę z Dreamboxem."
2742
2743 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
2744 msgstr "Nieudane tworzenie kopia zapasowa. Wybierz inna lokalizacje kopii."
2745
2746 msgid ""
2747 "The input port should be configured now.\n"
2748 "You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you "
2749 "want to do that now?"
2750 msgstr ""
2751 "Port wejścia powinien być teraz skonfigurowany.\n"
2752 "Możesz teraz skonfigurować obraz poprzez wyświetlenie kilku testowych "
2753 "obrazów. Czy chcesz to zrobić teraz?"
2754
2755 msgid "The installation of the default services lists is finished."
2756 msgstr "Instalowanie standardowej listy serwisów zostało zakończone."
2757
2758 msgid ""
2759 "The installation of the default settings is finished. You can now continue "
2760 "configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
2761 msgstr ""
2762 "Instalacja ustawień standardowych została zakończona. Aby kontynuować "
2763 "konfigurację Dreamboxa naciśnij przycisk OK pilota."
2764
2765 msgid "The package doesn't contain anything."
2766 msgstr "Pakiet nie zawiera informacji."
2767
2768 #, python-format
2769 msgid "The path %s already exists."
2770 msgstr "Ścieżka %s już istnieje."
2771
2772 msgid "The pin code has been changed successfully."
2773 msgstr "Kod pin został zmieniony pomyślnie."
2774
2775 msgid "The pin code you entered is wrong."
2776 msgstr "Kod pin który wpisałeś jest zły."
2777
2778 msgid "The pin codes you entered are different."
2779 msgstr "Kod pin który wpisałeś jest inny."
2780
2781 msgid "The sleep timer has been activated."
2782 msgstr "Wyłącznik czasowy został aktywowany."
2783
2784 msgid "The sleep timer has been disabled."
2785 msgstr "Wyłącznik czasowy został wyłączony."
2786
2787 msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
2788 msgstr "Plik Timera (timers.xml) jest zniszczony i nie może być załadowany."
2789
2790 msgid ""
2791 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
2792 "Please install it."
2793 msgstr ""
2794 "Plugin obsługujący bezprzewodowy LAN nie jest zainstalowany!\n"
2795 "Proszę go zainstalować."
2796
2797 msgid ""
2798 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
2799 msgstr ""
2800 "Kreator może utworzyć kopie zapasową Twoich ustawień. Chcesz zrobić kopie "
2801 "teraz?"
2802
2803 msgid "The wizard is finished now."
2804 msgstr "Kreator zakończony."
2805
2806 msgid "There are no default services lists in your image."
2807 msgstr "Ten image nie posiada standardowej listy  serwisów."
2808
2809 msgid "There are no default settings in your image."
2810 msgstr "Ten image nie posiada standardowej listy ustawień."
2811
2812 msgid ""
2813 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
2814 "Do you really want to continue?"
2815 msgstr ""
2816 "Nie ma wystarczająco miejsca na wybranej partycji.\n"
2817 "Czy kontynuować?"
2818
2819 msgid "This is step number 2."
2820 msgstr "To jest krok numer 2."
2821
2822 msgid "This is unsupported at the moment."
2823 msgstr "Opcja jest nieobsługiwana w tym momencie."
2824
2825 msgid ""
2826 "This test checks for configured Nameservers.\n"
2827 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
2828 "- please check your DHCP, cabling and Adapter setup\n"
2829 "- if you configured your Nameservers manually please verify your entries in "
2830 "the \"Nameserver\" Configuration"
2831 msgstr ""
2832 "Ten test sprawdzi poprawność konfiguracji serwera nazw.\n"
2833 "Jeśli zobaczysz \"unconfirmed\" informację:\n"
2834 "-sprawdź ustawienia DHCP, przewodu i adaptera siecioweg\n"
2835 "-jeśli dokonałeś ręcznej konfiguracji serwera nazw sprawdź ponownie "
2836 "\"Nameserver\" konfigurację"
2837
2838 msgid ""
2839 "This test checks whether a network cable is connected to your LAN-Adapter.\n"
2840 "If you get a \"disconnected\" message:\n"
2841 "- verify that a network cable is attached\n"
2842 "- verify that the cable is not broken"
2843 msgstr ""
2844 "Ten test sprawdzi do adaptera LAn podłaczono kabel sieciowy.\n"
2845 "Jeśli otrzymasz \"disconnected\" wiadoność:\n"
2846 "-sprawdź czy kabekl sieciowy jest podłączony\n"
2847 "-sprawdź czy kabel sieciowy nie jest zepsuty"
2848
2849 msgid ""
2850 "This test checks whether a valid IP Address is found for your LAN Adapter.\n"
2851 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
2852 "- no valid IP Address was found\n"
2853 "- please check your DHCP, cabling and adapter setup"
2854 msgstr ""
2855 "Ten test sprawdzi poprawność adresu IP przypisanego do adaptera LAN.\n"
2856 "Jeśli otrzymasz \"unconfirmed\" wiadomość:\n"
2857 "-przypisany adres IP jest niepoprawny\n"
2858 "-sprawdź DHCP, kabel i adapter sieciowy"
2859
2860 msgid ""
2861 "This test checks whether your LAN Adapter is set up for automatic IP Address "
2862 "configuration with DHCP.\n"
2863 "If you get a \"disabled\" message:\n"
2864 " - then your LAN Adapter is configured for manual IP Setup\n"
2865 "- verify thay you have entered correct IP informations in the AdapterSetup "
2866 "dialog.\n"
2867 "If you get an \"enabeld\" message:\n"
2868 "-verify that you have a configured and working DHCP Server in your network."
2869 msgstr ""
2870 "Ten test sprawdzi czy adapter LAN jest skonfigurowany do pracy z DHCP.\n"
2871 "Jeśli otrzymasz \"disabled\" komunikat:\n"
2872 "-w adapterze LAN jest ręcznie wpisany adres IP\n"
2873 "-sprawdź czy masz wpisane poprawne informacjie dotyczące IP w oknie ustawień "
2874 "adaptera sieciowego.\n"
2875 "Jesli otrzymasz \"enabeld\" wiadomość:\n"
2876 "-sprawdź czy w sieci znajduje się konfigurowany i właczony serwer DHCP."
2877
2878 msgid "This test detects your configured LAN-Adapter."
2879 msgstr "Test wykrył adapter sieci LAN."
2880
2881 msgid "Three"
2882 msgstr "Trzy"
2883
2884 msgid "Threshold"
2885 msgstr "Próg"
2886
2887 msgid "Thu"
2888 msgstr "Czw"
2889
2890 msgid "Thursday"
2891 msgstr "Czwartek"
2892
2893 msgid "Time"
2894 msgstr "Czas"
2895
2896 msgid "Time/Date Input"
2897 msgstr "Czas / Data"
2898
2899 msgid "Timer"
2900 msgstr "Timer"
2901
2902 msgid "Timer Edit"
2903 msgstr "Edycja timera"
2904
2905 msgid "Timer Editor"
2906 msgstr "Edytor timera"
2907
2908 msgid "Timer Type"
2909 msgstr "Typ timera"
2910
2911 msgid "Timer entry"
2912 msgstr "Wstęp timera"
2913
2914 msgid "Timer log"
2915 msgstr "Log timera"
2916
2917 msgid "Timer sanity error"
2918 msgstr "Błąd timera"
2919
2920 msgid "Timer selection"
2921 msgstr "Wybór timera"
2922
2923 msgid "Timer status:"
2924 msgstr "Status timera:"
2925
2926 msgid "Timeshift"
2927 msgstr "Timeshift"
2928
2929 msgid "Timeshift not possible!"
2930 msgstr "Timeshift niemożliwy!"
2931
2932 msgid "Timezone"
2933 msgstr "Strefa czasu"
2934
2935 msgid "Title"
2936 msgstr "Tytuł"
2937
2938 msgid "Title:"
2939 msgstr "Tytuł:"
2940
2941 msgid "Today"
2942 msgstr "Dzisiaj"
2943
2944 msgid "Tone mode"
2945 msgstr "Tryb tonowy"
2946
2947 msgid "Toneburst"
2948 msgstr "Toneburst"
2949
2950 msgid "Toneburst A/B"
2951 msgstr "Toneburst A/B"
2952
2953 msgid "Translation"
2954 msgstr "Tłumaczenie"
2955
2956 msgid "Translation:"
2957 msgstr "Tłumaczenie:"
2958
2959 msgid "Transmission Mode"
2960 msgstr "Tryb transmisji"
2961
2962 msgid "Transmission mode"
2963 msgstr "Tryb transmisji"
2964
2965 msgid "Transponder"
2966 msgstr "Transponder"
2967
2968 msgid "Transponder Type"
2969 msgstr "Typ transpondera"
2970
2971 msgid "Tries left:"
2972 msgstr "Próby skończone:"
2973
2974 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
2975 msgstr ""
2976 "Spróbuj odnaleźć używane transpondery w sieci kablowej... Proszę czekać..."
2977
2978 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
2979 msgstr ""
2980 "Spróbuj odnaleźć używane transpondery w sieci kablowej... Proszę czekać..."
2981
2982 msgid "Tue"
2983 msgstr "Wto"
2984
2985 msgid "Tuesday"
2986 msgstr "Wtorek"
2987
2988 msgid "Tune"
2989 msgstr "Ustaw"
2990
2991 msgid "Tune failed!"
2992 msgstr "Strojenie nieudane!"
2993
2994 msgid "Tuner"
2995 msgstr "Tuner"
2996
2997 msgid "Tuner "
2998 msgstr "Tuner "
2999
3000 msgid "Tuner Slot"
3001 msgstr "Slot tunera"
3002
3003 msgid "Tuner configuration"
3004 msgstr "Konfiguracja tunera"
3005
3006 msgid "Tuner status"
3007 msgstr "Status tunera"
3008
3009 msgid "Turkish"
3010 msgstr "Turecki"
3011
3012 msgid "Two"
3013 msgstr "Dwa"
3014
3015 msgid "Type of scan"
3016 msgstr "Tym skanowania"
3017
3018 msgid "USALS"
3019 msgstr "USALS"
3020
3021 msgid "USB"
3022 msgstr "USB"
3023
3024 msgid "USB Stick"
3025 msgstr "USB Stick"
3026
3027 msgid ""
3028 "Unable to complete filesystem check.\n"
3029 "Error: "
3030 msgstr ""
3031 "Niezdolny do kompletnego sprawdzenia systemu plików.\n"
3032 "Błąd: "
3033
3034 msgid ""
3035 "Unable to initialize harddisk.\n"
3036 "Error: "
3037 msgstr ""
3038 "Niezdolny do inicjalizacji hdd.\n"
3039 "Błąd: "
3040
3041 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
3042 msgstr "Niewykonane polecenia DiSEqC"
3043
3044 msgid "Universal LNB"
3045 msgstr "Uniwersalny LNB"
3046
3047 msgid "Unmount failed"
3048 msgstr "Błąd odmontowania"
3049
3050 msgid "Updates your receiver's software"
3051 msgstr "Aktualizuje oprogramowanie Twojego tunera"
3052
3053 msgid "Updating finished. Here is the result:"
3054 msgstr "Aktualizacja skończona. Oto rezultat:"
3055
3056 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
3057 msgstr "Aktualizowanie... Proszę czekać... To może potrwać kilka minut..."
3058
3059 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
3060 msgstr "Aktualizacja skończona. Czy chcesz uruchomić ponownie Dreamboxa?"
3061
3062 msgid "Upgrading"
3063 msgstr "Aktualizowanie"
3064
3065 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
3066 msgstr "Aktualizowanie Dreamboxa... Proszę czekać"
3067
3068 msgid "Use DHCP"
3069 msgstr "Użyj DHCP"
3070
3071 msgid "Use Interface"
3072 msgstr "Użyj intrefejsu"
3073
3074 msgid "Use Power Measurement"
3075 msgstr "Użyj Pomiaru Mocy"
3076
3077 msgid "Use a gateway"
3078 msgstr "Użyj bramy"
3079
3080 #.   TRANSLATORS: The effect of "Non-smooth winding" is that rather
3081 #.       than using ordinary "continuous" or "smooth" winding, a fast
3082 #.       sequence of stills is shown when winding at high speeds. This
3083 #.       makes it much easier too follow when almost each frame comes from
3084 #.       a new scene. The effect is achieved by repeating each shown frame
3085 #.       a couple of times. The settings control both at which speed this
3086 #.       winding mode sets in, and how many times each frame should be
3087 #.       repeated. This was previously called "Discontinuous playback"
3088 #.       which was incomprehensible. "Non-smooth winding" may be a better
3089 #.       term, but note that there is nothing irregular about it. Synonyms
3090 #.       better suited for translation to other languages may be "stepwise
3091 #.       winding/playback", or "winding/playback using stills". 
3092 msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
3093 msgstr "Użyj nie-płynnego przewijania z poza szybkości"
3094
3095 msgid "Use power measurement"
3096 msgstr "Użyj pomiaru mocy"
3097
3098 msgid "Use the Networkwizard to configure your Network\n"
3099 msgstr "Użyj kreatora, aby skonfigurować sieć\n"
3100
3101 msgid ""
3102 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
3103 "\n"
3104 "Please set up tuner A"
3105 msgstr ""
3106 "Użyj przycisku w lewo/prawo aby zmienić opcje.\n"
3107 "\n"
3108 "Wybierz Tuner A"
3109
3110 msgid ""
3111 "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
3112 "press OK."
3113 msgstr "Użyj przycisku góra/dół aby zmienić opcje. Po tym , wciśnij OK."
3114
3115 msgid "Use usals for this sat"
3116 msgstr "Użyj USALD dla tej satelity"
3117
3118 msgid "Use wizard to set up basic features"
3119 msgstr "Użyj kreatora aby ustawić podstawowe funkcje"
3120
3121 msgid "Used service scan type"
3122 msgstr "Użyj typu skanowania serwisów"
3123
3124 msgid "User defined"
3125 msgstr "Zdefiniowany przez użytkownika"
3126
3127 msgid "VCR scart"
3128 msgstr "Przełącz VCR"
3129
3130 msgid "Video Fine-Tuning"
3131 msgstr "Ustawienia czysości obrazu"
3132
3133 msgid "Video Fine-Tuning Wizard"
3134 msgstr "Kreator czystości obrazu "
3135
3136 msgid "Video Output"
3137 msgstr "Wyjście Wideo"
3138
3139 msgid "Video Setup"
3140 msgstr "Ustawienia Wideo"
3141
3142 msgid "Video Wizard"
3143 msgstr "Kreator Wideo"
3144
3145 msgid ""
3146 "Video input selection\n"
3147 "\n"
3148 "Please press OK if you can see this page on your TV (or select a different "
3149 "input port).\n"
3150 "\n"
3151 "The next input port will be automatically probed in 10 seconds."
3152 msgstr ""
3153 "Wybór wejścia wideo\n"
3154 "\n"
3155 "Proszę wciśnij OK jeśli widzisz tą stronę na ekranie TV (lub wybierz inny "
3156 "port wejścia).\n"
3157 "\n"
3158 "Kolejny port wejścia będzie wypróbowany za 10 sekund."
3159
3160 msgid "Video mode selection."
3161 msgstr "Wybór trybu wideo"
3162
3163 msgid "View Rass interactive..."
3164 msgstr "Pokaż interaktywne Rass..."
3165
3166 msgid "View teletext..."
3167 msgstr "Pokaż teletext..."
3168
3169 msgid "Voltage mode"
3170 msgstr "Tryb napięcia"
3171
3172 msgid "Volume"
3173 msgstr "Głośność"
3174
3175 msgid "W"
3176 msgstr "W"
3177
3178 msgid "WEP"
3179 msgstr "WEP"
3180
3181 msgid "WPA"
3182 msgstr "WPA"
3183
3184 msgid "WPA2"
3185 msgstr "WPA2"
3186
3187 msgid "WSS on 4:3"
3188 msgstr "WSS na 4:3"
3189
3190 msgid "Waiting"
3191 msgstr "Oczekiwanie"
3192
3193 msgid ""
3194 "We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If "
3195 "your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
3196 "Please press OK to begin."
3197 msgstr ""
3198 "Teraz sprawdzimy czy telewizor może wyświetlić obraz w 50hz. Jeśli obraz "
3199 "telewizora stanie się czarny, poczekaj 20 sekund wtedy zostanie przełączony "
3200 "na 60hz.\n"
3201 "Proszę wciśnij OK aby rozpocząć."
3202
3203 msgid "Wed"
3204 msgstr "Śro"
3205
3206 msgid "Wednesday"
3207 msgstr "Środa"
3208
3209 msgid "Weekday"
3210 msgstr "Dzień tygodnia"
3211
3212 msgid ""
3213 "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading "
3214 "the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
3215 "current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
3216 msgstr ""
3217 "Witaj w kreatorze aktualizacji oprogramowania. Kreator będzie Twoim "
3218 "asystentem aktualizując oprogramowanie w Dreamboxie przez dostarczenie kopii "
3219 "zapasowej aktualnych ustawień i krótko wyjaśni jak zaktualizować "
3220 "oprogramowanie."
3221
3222 msgid ""
3223 "Welcome.\n"
3224 "\n"
3225 "This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
3226 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
3227 msgstr ""
3228 "Witaj.\n"
3229 "\n"
3230 "Ten kreator przeprowadzi Ciebie przez podstawowe ustawienia Dreamboxa.\n"
3231 "Wciśnij OK na pilocie aby przejść do kolejnego kroku."
3232
3233 msgid "Welcome..."
3234 msgstr "Witam..."
3235
3236 msgid "West"
3237 msgstr "Zachód"
3238
3239 msgid "What do you want to scan?"
3240 msgstr "Co chcesz skanować?"
3241
3242 msgid "Where do you want to backup your settings?"
3243 msgstr "Gdzie chcesz zrobić kopie zapasową ustawień?"
3244
3245 msgid "Wireless"
3246 msgstr "Bezprzewodowy"
3247
3248 msgid "Wireless Network"
3249 msgstr "Sieć bezprzewodowa"
3250
3251 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
3252 msgstr "Błąd zapisu podczas nagrywania. Dysk jest pełny?\n"
3253
3254 msgid "YPbPr"
3255 msgstr "YPbPr"
3256
3257 msgid "Year:"
3258 msgstr "Rok:"
3259
3260 msgid "Yes"
3261 msgstr "Tak"
3262
3263 msgid "Yes, backup my settings!"
3264 msgstr "Tak, zrób kopie moich ustawień!"
3265
3266 msgid "Yes, do a manual scan now"
3267 msgstr "Tak, rozpocznij ręczne skanowanie"
3268
3269 msgid "Yes, do an automatic scan now"
3270 msgstr "Tak, rozpocznij automatyczne skanowanie"
3271
3272 msgid "Yes, do another manual scan now"
3273 msgstr "Tak, rozpocznij kolejne ręczne skanowanie"
3274
3275 msgid "Yes, perform a shutdown now."
3276 msgstr "Tak, wyłącz teraz."
3277
3278 msgid "Yes, restore the settings now"
3279 msgstr "Tak, przywróć ustawienia teraz"
3280
3281 msgid "Yes, returning to movie list"
3282 msgstr "Tak, powróć do listy filmów"
3283
3284 msgid "Yes, view the tutorial"
3285 msgstr "tak, pokaż podręcznik"
3286
3287 msgid ""
3288 "You can choose some default settings now. Please select the settings you "
3289 "want to be installed."
3290 msgstr ""
3291 "Możesz teraz wybrać niektóre ustawienia standardowe. Proszę wybrać "
3292 "ustawienia które chcesz zainstalować."
3293
3294 msgid "You can choose, what you want to install..."
3295 msgstr "Proszę wybrać komponenty do zainstalowania..."
3296
3297 msgid "You cannot delete this!"
3298 msgstr "Tego nie można usunąć!"
3299
3300 msgid "You chose not to install any default services lists."
3301 msgstr "Nie wybrałeś żadnej listy serwisów."
3302
3303 msgid ""
3304 "You chose not to install any default settings. You can however install the "
3305 "default settings later in the settings menu."
3306 msgstr ""
3307 "Nie wybrałeś do zainstalowania żadnych ustawień standardowych. Możesz "
3308 "zainstalować to później w menu ustawień standardowych."
3309
3310 msgid ""
3311 "You chose not to install anything. Please press OK finish the install wizard."
3312 msgstr ""
3313 "Nie wybrałeś nic do instalacji. W celu zakończenia kreatora nacisnij "
3314 "przycisk OK."
3315
3316 msgid ""
3317 "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a "
3318 "harddisk is not an option for you."
3319 msgstr ""
3320 "Wydaje się, że nie masz HDD w Dreamboxie. Utworzenie kopii zapasowej na HDD "
3321 "nie jest możliwe."
3322
3323 msgid ""
3324 "You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the "
3325 "slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup "
3326 "to the harddisk!\n"
3327 "Please press OK to start the backup now."
3328 msgstr ""
3329 "Wybrałeś kopie na karcie CF. Karta musi być w slocie. Nie można zweryfikować "
3330 "czy jest  ona w użyciu teraz. Więc lepiej zrób kopie na HDD!\n"
3331 "Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
3332
3333 msgid ""
3334 "You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
3335 "Please press OK to start the backup now."
3336 msgstr ""
3337 "Wybrałeś kopie na USB. Lepiej zrób kopie na HDD!\n"
3338 "Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
3339
3340 msgid ""
3341 "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
3342 "backup now."
3343 msgstr "Wybrałeś kopie na HDD. Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
3344
3345 msgid "You have to wait for"
3346 msgstr "Musisz poczekać na"
3347
3348 msgid ""
3349 "You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, "
3350 "please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
3351 "Your dreambox will now be halted. After you have performed the update "
3352 "instructions from the website, your new firmware will ask you to restore "
3353 "your settings."
3354 msgstr ""
3355 "Potrzebujesz PC połączony do Dreamboxa. Jeśli potrzebujesz więcej informacji "
3356 "odwiedź stronę http://www.dm7025.de.\n"
3357 "Teraz Dreambox zostanie zatrzymany. Po wykonaniu  instrukcji aktualizacji ze "
3358 "strony, nowe oprogramowanie zapyta Ciebie czy powinno przywrocić ustawienia."
3359
3360 msgid ""
3361 "You need to define some keywords first!\n"
3362 "Press the menu-key to define keywords.\n"
3363 "Do you want to define keywords now?"
3364 msgstr ""
3365 "Najpierw musisz zdefiniować kilka wyrażeń!\n"
3366 "Wciśnij przycisk MENU aby zdefiniować wyrażenia.\n"
3367 "Czy chcesz zdefiniować je teraz?"
3368
3369 msgid ""
3370 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
3371 "\n"
3372 "Do you want to set the pin now?"
3373 msgstr ""
3374 "Ustaw kod PIN i ukryj to przed Twoimi dziećmi.\n"
3375 "\n"
3376 "Czy chcesz ustawić kod PIN teraz?"
3377
3378 msgid "Your Dreambox will restart after pressing OK on your remote control."
3379 msgstr "W celu zrestartowania Dreamboxa naciśnij przycisk OK pilota."
3380
3381 msgid "Your TV works with 50 Hz. Good!"
3382 msgstr "Twój telewizor działa z 50 Hz. Wspaniale!"
3383
3384 msgid ""
3385 "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
3386 "process."
3387 msgstr ""
3388 "Twoja kopia zapasowa została zrobiona. Będziemy kontynuować wyjaśnianie "
3389 "procesu aktualizacji."
3390
3391 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
3392 msgstr "Twój Dreambox jest wyłączany. Prosze czekać..."
3393
3394 msgid ""
3395 "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and "
3396 "try again."
3397 msgstr ""
3398 "Twój Dreambox jest niewłaściwie połączony do internetu. Sprawdź to i spróbuj "
3399 "ponownie."
3400
3401 msgid ""
3402 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
3403 "Press OK to start upgrade."
3404 msgstr ""
3405 "Twój frontprocessor musi zostać zaktualizowany.\n"
3406 "Naciśnij OK aby rozpocząć aktualizacje."
3407
3408 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
3409 msgstr "Przełączyć z powrotem na serwis przed ustawieniem pozycjonera?"
3410
3411 msgid "Zap back to service before satfinder?"
3412 msgstr "Przełączyć z powrotem na serwis przed miernikiem sygnału?"
3413
3414 msgid "[alternative edit]"
3415 msgstr "[edycja wybranych]"
3416
3417 msgid "[bouquet edit]"
3418 msgstr "[edycja bukietu]"
3419
3420 msgid "[favourite edit]"
3421 msgstr "[edycja ulubionych]"
3422
3423 msgid "[move mode]"
3424 msgstr "[tryb przesuwania]"
3425
3426 msgid "abort alternatives edit"
3427 msgstr "przerwij edycje wybranych"
3428
3429 msgid "abort bouquet edit"
3430 msgstr "przerwij edycje bukietów"
3431
3432 msgid "abort favourites edit"
3433 msgstr "przerwij edycje ulubionych"
3434
3435 msgid "about to start"
3436 msgstr "jak rozpocząć"
3437
3438 msgid "add alternatives"
3439 msgstr "dodaj wybrane"
3440
3441 msgid "add bookmark"
3442 msgstr "dodaj zakładkę"
3443
3444 msgid "add bouquet"
3445 msgstr "dodaj bukiet"
3446
3447 msgid "add directory to playlist"
3448 msgstr "dodaj katalog do playlisty "
3449
3450 msgid "add file to playlist"
3451 msgstr "dodaj plik do playlisty"
3452
3453 msgid "add files to playlist"
3454 msgstr "dodaj pliki do playlisty"
3455
3456 msgid "add marker"
3457 msgstr "dodaj zaznaczenie"
3458
3459 msgid "add recording (enter recording duration)"
3460 msgstr "dodaj nagranie (wpisz trwanie nagrania)"
3461
3462 msgid "add recording (enter recording endtime)"
3463 msgstr "dodaj nagranie (wpisz koniec czasu nagrania)"
3464
3465 msgid "add recording (indefinitely)"
3466 msgstr "dodaj nagranie (na czas nieokreślony)"
3467
3468 msgid "add recording (stop after current event)"
3469 msgstr "dodaj nagranie (zatrzymaj po aktualnym wydarzeniu)"
3470
3471 msgid "add service to bouquet"
3472 msgstr "dodaj serwis do bukietu"
3473
3474 msgid "add service to favourites"
3475 msgstr "dodaj serwis do ulubionych"
3476
3477 msgid "add to parental protection"
3478 msgstr "dodaj do kontroli rodzicielskiej"
3479
3480 msgid "advanced"
3481 msgstr "zaawansowane"
3482
3483 msgid "alphabetic sort"
3484 msgstr "sortuj alfabetycznie"
3485
3486 msgid ""
3487 "are you sure you want to restore\n"
3488 "following backup:\n"
3489 msgstr ""
3490 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić\n"
3491 "następującą kopie:\n"
3492
3493 msgid "back"
3494 msgstr "wróć"
3495
3496 msgid "better"
3497 msgstr "lepszy"
3498
3499 msgid "blacklist"
3500 msgstr "Czarna lista"
3501
3502 msgid "by Exif"
3503 msgstr "przez Exif"
3504
3505 msgid "cancel"
3506 msgstr "skauj"
3507
3508 msgid "change recording (duration)"
3509 msgstr "zmień czas trwania nagrania"
3510
3511 msgid "change recording (endtime)"
3512 msgstr "zmień koniec czasu nagrania"
3513
3514 msgid "chapters"
3515 msgstr ""
3516
3517 msgid "circular left"
3518 msgstr "Kołój w lewo"
3519
3520 msgid "circular right"
3521 msgstr "Kołój w prawo"
3522
3523 msgid "clear playlist"
3524 msgstr "Wyczyść playliste"
3525
3526 msgid "complex"
3527 msgstr "złożony"
3528
3529 msgid "config menu"
3530 msgstr "Menu konfiguracji"
3531
3532 msgid "confirmed"
3533 msgstr "potwierdzone"
3534
3535 msgid "connected"
3536 msgstr "połączony"
3537
3538 msgid "continue"
3539 msgstr "kontynuuj"
3540
3541 msgid "copy to bouquets"
3542 msgstr "Kopiuj do bukietów"
3543
3544 msgid "create directory"
3545 msgstr "Utwórz katalog"
3546
3547 msgid "daily"
3548 msgstr "Codziennie"
3549
3550 msgid "delete"
3551 msgstr "usuń"
3552
3553 msgid "delete cut"
3554 msgstr "Usuń wycięte"
3555
3556 msgid "delete playlist entry"
3557 msgstr "Usuń wpis playlisty"
3558
3559 msgid "delete saved playlist"
3560 msgstr "usuń zachowaną playlistę"
3561
3562 msgid "delete..."
3563 msgstr "Usuń..."
3564
3565 msgid "disable"
3566 msgstr "Wyłącz"
3567
3568 msgid "disable move mode"
3569 msgstr "Wyłącz tryb przenoszenia"
3570
3571 msgid "disabled"
3572 msgstr "Wyłączone"
3573
3574 msgid "disconnected"
3575 msgstr "rozłączone"
3576
3577 msgid "do not change"
3578 msgstr "Nie zmieniaj"
3579
3580 msgid "do nothing"
3581 msgstr "Nic nie rób"
3582
3583 msgid "don't record"
3584 msgstr "Nie nagrywaj"
3585
3586 msgid "done!"
3587 msgstr "Zrobione!"
3588
3589 msgid "edit alternatives"
3590 msgstr "Edytuj wybrane"
3591
3592 msgid "empty"
3593 msgstr "Puste"
3594
3595 msgid "enable"
3596 msgstr "Włączone"
3597
3598 msgid "enable bouquet edit"
3599 msgstr "Włącz edycje bukietu"
3600
3601 msgid "enable favourite edit"
3602 msgstr "Włącz edycje ulubionych"
3603
3604 msgid "enable move mode"
3605 msgstr "Włącz tryb przenoszenia"
3606
3607 msgid "enabled"
3608 msgstr "Włączone"
3609
3610 msgid "end alternatives edit"
3611 msgstr "Koniec edycji wybranych"
3612
3613 msgid "end bouquet edit"
3614 msgstr "Koniec edycji bukietów"
3615
3616 msgid "end cut here"
3617 msgstr "Zakończ cięcie tutaj"
3618
3619 msgid "end favourites edit"
3620 msgstr "Koniec edycji ulubionych"
3621
3622 msgid "equal to"
3623 msgstr "równy"
3624
3625 msgid "exceeds dual layer medium!"
3626 msgstr ""
3627
3628 msgid "exit DVD player or return to file browser"
3629 msgstr "Wyjdź z odtważacza DVD lub powróć do przeglądarki plików"
3630
3631 msgid "exit mediaplayer"
3632 msgstr "Wyjdź z mediaplayera"
3633
3634 msgid "exit movielist"
3635 msgstr "Wyjdź z listy filmów"
3636
3637 msgid "fine-tune your display"
3638 msgstr "czysto ustaw swój ekran"
3639
3640 msgid "forward to the next chapter"
3641 msgstr "Przeskocz do nastepnego rozdziału"
3642
3643 msgid "free"
3644 msgstr ""
3645
3646 msgid "free diskspace"
3647 msgstr "Wolna przestrzeń dyskowa"
3648
3649 msgid "full /etc directory"
3650 msgstr "Pełen folder /etc"
3651
3652 msgid "go to deep standby"
3653 msgstr "Przejdź do głębokiego czuwania"
3654
3655 msgid "go to standby"
3656 msgstr "Przejdź do stanu czuwania"
3657
3658 msgid "hear radio..."
3659 msgstr "Słuchaj radia..."
3660
3661 msgid "help..."
3662 msgstr "Pomoc..."
3663
3664 msgid "hide extended description"
3665 msgstr "ukryj rozszerzony opis"
3666
3667 msgid "hide player"
3668 msgstr "Ukryj odtwarzacz"
3669
3670 msgid "horizontal"
3671 msgstr "Pozioma (H)"
3672
3673 msgid "hour"
3674 msgstr "Godzina"
3675
3676 msgid "hours"
3677 msgstr "Godziny"
3678
3679 msgid "immediate shutdown"
3680 msgstr "wyłącz natychmiast"
3681
3682 #, python-format
3683 msgid ""
3684 "incoming call!\n"
3685 "%s calls on %s!"
3686 msgstr ""
3687 "Przychodząca rozmowa!\n"
3688 "%s rozmowy włączone %s!"
3689
3690 msgid "init module"
3691 msgstr "Moduł init"
3692
3693 msgid "insert mark here"
3694 msgstr "Wstaw znacznik tutaj"
3695
3696 msgid "jump back to the previous title"
3697 msgstr "powróć do poprzedniego rozdziału"
3698
3699 msgid "jump forward to the next title"
3700 msgstr "przeskocz do następnego tytułu"
3701
3702 msgid "jump to listbegin"
3703 msgstr "skocz do początku listy"
3704
3705 msgid "jump to listend"
3706 msgstr "skocz do końca listy"
3707
3708 msgid "jump to next marked position"
3709 msgstr "skocz do następnej zaznaczonej pozycji"
3710
3711 msgid "jump to previous marked position"
3712 msgstr "skocz do poprzedniej zaznaczonej pozycji"
3713
3714 msgid "leave movie player..."
3715 msgstr "Opuść odtwarzacz filmów..."
3716
3717 msgid "left"
3718 msgstr "Lewo"
3719
3720 msgid "list style compact"
3721 msgstr "kompaktowy styl listy"
3722
3723 msgid "list style compact with description"
3724 msgstr "kompaktowy styl listy z opisem"
3725
3726 msgid "list style default"
3727 msgstr "domyślny styl listy"
3728
3729 msgid "list style single line"
3730 msgstr "styl listy pojedyncza linia"
3731
3732 msgid "load playlist"
3733 msgstr "załaduj playliste"
3734
3735 msgid "locked"
3736 msgstr "zablokowany"
3737
3738 msgid "loopthrough to"
3739 msgstr "Za pomocą pętki do"
3740
3741 msgid "manual"
3742 msgstr "Ręcznie"
3743
3744 msgid "menu"
3745 msgstr "menu"
3746
3747 msgid "mins"
3748 msgstr "min's"
3749
3750 msgid "minute"
3751 msgstr "Minuta"
3752
3753 msgid "minutes"
3754 msgstr "Minutach"
3755
3756 msgid "minutes and"
3757 msgstr "Koniec minut"
3758
3759 msgid "move PiP to main picture"
3760 msgstr "przesuń PiP do głównego obrazu"
3761
3762 msgid "movie list"
3763 msgstr "lista filmów"
3764
3765 msgid "multinorm"
3766 msgstr "Multinorm"
3767
3768 msgid "never"
3769 msgstr "Nigdy"
3770
3771 msgid "next channel"
3772 msgstr "Następny kanał"
3773
3774 msgid "next channel in history"
3775 msgstr "Następny kanał w historii"
3776
3777 msgid "no"
3778 msgstr "Nie"
3779
3780 msgid "no HDD found"
3781 msgstr "Nie znaleziono HDD"
3782
3783 msgid "no Picture found"
3784 msgstr "Nie znaleziono obrazka"
3785
3786 msgid "no module found"
3787 msgstr "Nie znaleziono modułu"
3788
3789 msgid "no standby"
3790 msgstr "Bez stanu czuwania"
3791
3792 msgid "no timeout"
3793 msgstr "Bez końca"
3794
3795 msgid "none"
3796 msgstr "Żaden"
3797
3798 msgid "not locked"
3799 msgstr "Nie zablokowany"
3800
3801 msgid "nothing connected"
3802 msgstr "nic nie połączono"
3803
3804 msgid "of a DUAL layer medium used."
3805 msgstr ""
3806
3807 msgid "of a SINGLE layer medium used."
3808 msgstr ""
3809
3810 msgid "off"
3811 msgstr "Wyłączony"
3812
3813 msgid "on"
3814 msgstr "Włączony"
3815
3816 msgid "once"
3817 msgstr "Raz"
3818
3819 msgid "only /etc/enigma2 directory"
3820 msgstr "Tylko katalog /etc/enigma2"
3821
3822 msgid "open servicelist"
3823 msgstr "Otwórz listę serwisów"
3824
3825 msgid "open servicelist(down)"
3826 msgstr "Otwórz listę serwisów (dół)"
3827
3828 msgid "open servicelist(up)"
3829 msgstr "Otwórz listę serwisów (góra)"
3830
3831 msgid "pass"
3832 msgstr "Hasło"
3833
3834 msgid "pause"
3835 msgstr "Pauza"
3836
3837 msgid "play entry"
3838 msgstr "wstęp odtwarzania"
3839
3840 msgid "play from next mark or playlist entry"
3841 msgstr "odtwórz od następnego zaznaczenia lub wstępu playlisty"
3842
3843 msgid "play from previous mark or playlist entry"
3844 msgstr "odtwórz od poprzedniego zaznaczenia lub wstępu playlisty"
3845
3846 msgid "please press OK when ready"
3847 msgstr "Wciśnij OK gdy gotowy"
3848
3849 msgid "please wait, loading picture..."
3850 msgstr "Czekaj, ładowanie obrazka..."
3851
3852 msgid "previous channel"
3853 msgstr "Poprzedni kanał"
3854
3855 msgid "previous channel in history"
3856 msgstr "Poprzedni kanał w historii"
3857
3858 msgid "record"
3859 msgstr "Nagraj"
3860
3861 msgid "recording..."
3862 msgstr "Nagrywanie..."
3863
3864 msgid "remove after this position"
3865 msgstr "Usuń po tej pozycji"
3866
3867 msgid "remove all alternatives"
3868 msgstr "Usuń wszystkie wybrane"
3869
3870 msgid "remove all new found flags"
3871 msgstr "Usuń wszystkie nowe znalezione flagi"
3872
3873 msgid "remove before this position"
3874 msgstr "Usuń przed tą pozycją"
3875
3876 msgid "remove bookmark"
3877 msgstr "Usuń zakładkę"
3878
3879 msgid "remove directory"
3880 msgstr "usuń katalog"
3881
3882 msgid "remove entry"
3883 msgstr "Usuń wstęp"
3884
3885 msgid "remove from parental protection"
3886 msgstr "Usuń z kontroli rodzicielskiej"
3887
3888 msgid "remove new found flag"
3889 msgstr "Usuń nowo znalezioną flage"
3890
3891 msgid "remove selected satellite"
3892 msgstr "usuń wybranego satelitę"
3893
3894 msgid "remove this mark"
3895 msgstr "Usuń to zaznaczenie"
3896
3897 msgid "repeat playlist"
3898 msgstr ""
3899
3900 msgid "repeated"
3901 msgstr "Powtórzone"
3902
3903 msgid "rewind to the previous chapter"
3904 msgstr "przewiń do poprzedniego rozdziału"
3905
3906 msgid "right"
3907 msgstr "Prawo"
3908
3909 msgid "save playlist"
3910 msgstr "zapisz playliste"
3911
3912 #, python-format
3913 msgid "scan done! %d services found!"
3914 msgstr "skanowanie skończone! %d znalezionych serwisów!"
3915
3916 msgid "scan done! No service found!"
3917 msgstr "skanowanie skończone! Nie znaleziono serwisów!"
3918
3919 msgid "scan done! One service found!"
3920 msgstr "skanowanie skończone! Jeden serwis znaleziony!"
3921
3922 #, python-format
3923 msgid "scan in progress - %d %% done! %d services found!"
3924 msgstr "skanowanie w toku - %d %% skończone! %d znalezionych serwisów!"
3925
3926 msgid "scan state"
3927 msgstr "Status skanowania"
3928
3929 msgid "second"
3930 msgstr "Drugi"
3931
3932 msgid "second cable of motorized LNB"
3933 msgstr "Drugi kabel zmotoryzowanego LNB"
3934
3935 msgid "seconds"
3936 msgstr "Sekundy"
3937
3938 msgid "seconds."
3939 msgstr "Sekundy."
3940
3941 msgid "select"
3942 msgstr "wybierz"
3943
3944 msgid "select movie"
3945 msgstr "wybierz film"
3946
3947 msgid "select the movie path"
3948 msgstr "wybierz ścieżkę filmu"
3949
3950 msgid "service pin"
3951 msgstr "Pin serwisu"
3952
3953 msgid "setup pin"
3954 msgstr "Pin ustawień"
3955
3956 msgid "show DVD main menu"
3957 msgstr "pokaż główne menu DVD"
3958
3959 msgid "show EPG..."
3960 msgstr "Pokaż EPG..."
3961
3962 msgid "show all"
3963 msgstr "pokaż wszystkie"
3964
3965 msgid "show alternatives"
3966 msgstr "Pokaż wybrane"
3967
3968 msgid "show event details"
3969 msgstr "Pokaż szczegóły wydarzenia"
3970
3971 msgid "show extended description"
3972 msgstr "pokaż rozszerzony opis"
3973
3974 msgid "show first tag"
3975 msgstr "pokaż pierwszą etykietę"
3976
3977 msgid "show second tag"
3978 msgstr "pokaż drugą etykietę"
3979
3980 msgid "show shutdown menu"
3981 msgstr "pokaż menu wyłączania"
3982
3983 msgid "show single service EPG..."
3984 msgstr "pokaz pojedyńczy serwis EPG..."
3985
3986 msgid "show tag menu"
3987 msgstr "pokaż etykietę menu"
3988
3989 msgid "show transponder info"
3990 msgstr "Pokaż info transpondera"
3991
3992 msgid "shuffle playlist"
3993 msgstr "tasuj playliste"
3994
3995 msgid "shutdown"
3996 msgstr "Wyłącz"
3997
3998 msgid "simple"
3999 msgstr "Prosty"
4000
4001 msgid "skip backward"
4002 msgstr "Skocz wstecz"
4003
4004 msgid "skip backward (enter time)"
4005 msgstr "skocz do tyłu (wpisz czas)"
4006
4007 msgid "skip forward"
4008 msgstr "Skocz w przód"
4009
4010 msgid "skip forward (enter time)"
4011 msgstr "skocz naprzód (wpisz czas)"
4012
4013 msgid "sort by date"
4014 msgstr "sortuj poprzez datę"
4015
4016 msgid "standard"
4017 msgstr "standardowy"
4018
4019 msgid "standby"
4020 msgstr "Czuwanie"
4021
4022 msgid "start cut here"
4023 msgstr "Rozpocznij cięcie tutaj"
4024
4025 msgid "start timeshift"
4026 msgstr "Rozpocznij timeshift"
4027
4028 msgid "stereo"
4029 msgstr "Stereo"
4030
4031 msgid "stop PiP"
4032 msgstr "zatrzymaj PiP"
4033
4034 msgid "stop entry"
4035 msgstr "zatrzymaj wstęp"
4036
4037 msgid "stop recording"
4038 msgstr "Zatrzymaj nagrywanie"
4039
4040 msgid "stop timeshift"
4041 msgstr "Zatrzymaj timeshifting"
4042
4043 msgid "swap PiP and main picture"
4044 msgstr "zmień PiP i  główny obraz"
4045
4046 msgid "switch to bookmarks"
4047 msgstr "Przełącz na zakładkę"
4048
4049 msgid "switch to filelist"
4050 msgstr "Przeącz na listę plików"
4051
4052 msgid "switch to playlist"
4053 msgstr "Przełącz na playliste"
4054
4055 msgid "switch to the next audio track"
4056 msgstr "przełącz na następna ścieżke audio"
4057
4058 msgid "switch to the next subtitle language"
4059 msgstr "przełącz na nastepną sćieżkę napisów"
4060
4061 msgid "this recording"
4062 msgstr "To nagranie"
4063
4064 msgid "this service is protected by a parental control pin"
4065 msgstr "Ten serwis jest chroniony kodem blokady"
4066
4067 msgid "toggle a cut mark at the current position"
4068 msgstr "przełącz ucięty znacznik w aktualną pozycję"
4069
4070 msgid "toggle time, chapter, audio, subtitle info"
4071 msgstr "czas odtważania, rozdział, audio, informacja o napisach"
4072
4073 msgid "unconfirmed"
4074 msgstr "niepotwierdzone"
4075
4076 msgid "unknown service"
4077 msgstr "Nieznany serwis"
4078
4079 msgid "until restart"
4080 msgstr "Aż do startu"
4081
4082 msgid "user defined"
4083 msgstr "Zdefiniowane przez użytkownika"
4084
4085 msgid "vertical"
4086 msgstr "Pionowa (V)"
4087
4088 msgid "view extensions..."
4089 msgstr "Wyświetl rozszerzenia..."
4090
4091 msgid "view recordings..."
4092 msgstr "Wyświetl nagrania..."
4093
4094 msgid "wait for ci..."
4095 msgstr "Czekam na CI..."
4096
4097 msgid "wait for mmi..."
4098 msgstr "czekam na MMI..."
4099
4100 msgid "waiting"
4101 msgstr "Oczekiwanie"
4102
4103 msgid "weekly"
4104 msgstr "Tygodniowy"
4105
4106 msgid "whitelist"
4107 msgstr "Biała lista"
4108
4109 msgid "yes"
4110 msgstr "Tak"
4111
4112 msgid "yes (keep feeds)"
4113 msgstr "Tak (trzymaj je)"
4114
4115 msgid ""
4116 "your dreambox might be unusable now. Please consult the manual for further "
4117 "assistance before rebooting your dreambox."
4118 msgstr ""
4119 "Twój Dreambox może być teraz niezdolny do użytku. Przeczytaj książkę "
4120 "serwisową przed ponownym uruchomieniem Dreamboxa."
4121
4122 msgid "zap"
4123 msgstr "Przełącz"
4124
4125 msgid "zapped"
4126 msgstr "Przełączony"
4127
4128 #~ msgid ""
4129 #~ "\n"
4130 #~ "Enigma2 will restart after the restore"
4131 #~ msgstr ""
4132 #~ "\n"
4133 #~ "Enigma2 zostanie zrestartowana po przywróceniu"
4134
4135 #, fuzzy
4136 #~ msgid "\"?"
4137 #~ msgstr "\"?"
4138
4139 #~ msgid "Add title..."
4140 #~ msgstr "Dodaję tytuł..."
4141
4142 #~ msgid ""
4143 #~ "Are you sure you want to enable WLAN support?\n"
4144 #~ "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox and press OK.\n"
4145 #~ "\n"
4146 #~ msgstr ""
4147 #~ "Czy jesteś pewien, że chcesz włączyć sieć WLAN?\n"
4148 #~ "Podłącz Wlan USB Stick i naciśnij OK.\n"
4149 #~ "\n"
4150
4151 #~ msgid ""
4152 #~ "Are you sure you want to enable your local network?\n"
4153 #~ "\n"
4154 #~ msgstr ""
4155 #~ "Czy jesteś pewien, że chcesz włączyć sieć lokalną?\n"
4156 #~ "\n"
4157
4158 #~ msgid "Burn"
4159 #~ msgstr "Wypal"
4160
4161 #~ msgid "Burn To DVD..."
4162 #~ msgstr "Wypalanie DVD..."
4163
4164 #~ msgid "Choose Location"
4165 #~ msgstr "Sprawdzanie Lokalizacji"
4166
4167 #~ msgid "Configure your internal LAN"
4168 #~ msgstr "Skonfiguruj wewnętrzną sieć LAN"
4169
4170 #~ msgid "Configure your internal LAN again"
4171 #~ msgstr "Skonfiguruj ponownie wewnętrzną sieć LAN"
4172
4173 #~ msgid "Configure your wireless LAN"
4174 #~ msgstr "Skonfiguruj bezprzewodową sieć LAN"
4175
4176 #~ msgid "Configure your wireless LAN again"
4177 #~ msgstr "Skonfiguruj ponownie bezprzewodową sieć LAN"
4178
4179 #~ msgid "Confirm"
4180 #~ msgstr "Zatwierdź"
4181
4182 #~ msgid "Connect to the Internet with a USB Wlan Stick"
4183 #~ msgstr "Poałącz do Internetu przy użyciu Wlan USB Stick"
4184
4185 #~ msgid "Connect to the Internet with your local LAN"
4186 #~ msgstr "Podłącz do Internetu przy użyciu lokalnego LAN"
4187
4188 #~ msgid "Device Setup..."
4189 #~ msgstr "Ustawienia urządzenia:"
4190
4191 #~ msgid "Do you want to view a cutlist tutorial?"
4192 #~ msgstr "czy chcesz zobaczyć podręcznik wyciętej listy?"
4193
4194 #~ msgid "Edit current title"
4195 #~ msgstr "Edytuj aktualny tytuł"
4196
4197 #~ msgid "Edit title..."
4198 #~ msgstr "Edytuję tytuł..."
4199
4200 #~ msgid "Enable LAN"
4201 #~ msgstr "Włącza LAN"
4202
4203 #~ msgid "Enable WLAN"
4204 #~ msgstr "Włącz WLAN"
4205
4206 #~ msgid ""
4207 #~ "Enable the local network of your Dreambox.\n"
4208 #~ "\n"
4209 #~ msgstr ""
4210 #~ "Włacz sieć lokalną Dreamboxa.\n"
4211 #~ "\n"
4212
4213 #~ msgid "Exit wizard and configure later manually"
4214 #~ msgstr "Zamknij kreator i skonfiguruj ręcznie w późniejszym czasie"
4215
4216 #~ msgid "Extended Setup..."
4217 #~ msgstr "Zaawansowana konfiguracja..."
4218
4219 #~ msgid "Games / Plugins"
4220 #~ msgstr "Gry / Pluginy"
4221
4222 #~ msgid "Movie Menu"
4223 #~ msgstr "Menu filmu"
4224
4225 #~ msgid "Nameserver Setup..."
4226 #~ msgstr "Ustawienia Nameserver..."
4227
4228 #~ msgid "New DVD"
4229 #~ msgstr "Nowe DVD"
4230
4231 #~ msgid ""
4232 #~ "No working wireless interface found.\n"
4233 #~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick or "
4234 #~ "enable you local network interface."
4235 #~ msgstr ""
4236 #~ "Nie znaleziono działającego interfejsu bezprzewodowego.\n"
4237 #~ "Sprawdź czy Twój WLAN USB Stick jest kompatybilny oraz czy włączyłeś "
4238 #~ "interfejs sieci lokalnej."
4239
4240 #~ msgid "No, let me choose default lists"
4241 #~ msgstr "Nie, pozwól mi wybrać listę standardową"
4242
4243 #~ msgid ""
4244 #~ "Please attach your Zydas ZD1211B chipset compatibe WLAN USB Stick to your "
4245 #~ "Dreambox and press the OK button on your remote control to enable the "
4246 #~ "built in wireless network support"
4247 #~ msgstr ""
4248 #~ "Proszę wpdłączyć do Dreamboxa WLAN USB Stick zgodny z  chipsetem Zydas "
4249 #~ "ZD1211B. W celu właczenia sieci bezprzewodowej naciśnij przycisk OK na "
4250 #~ "pilocie."
4251
4252 #~ msgid ""
4253 #~ "Please configure your local LAN internet connection by filling out the "
4254 #~ "needed values.\n"
4255 #~ "When you are ready please press OK to continue."
4256 #~ msgstr ""
4257 #~ "Prosdzę skonfiguruj lokalny interfejs LAN poprzez wypełnienie podanie "
4258 #~ "odpowiednich wartości.\n"
4259 #~ "Aby kontynuować naciśnij OK."
4260
4261 #~ msgid ""
4262 #~ "Please configure your wireless LAN internet connection by filling out the "
4263 #~ "needed values.\n"
4264 #~ "When you are ready please press OK to continue."
4265 #~ msgstr ""
4266 #~ "Skonfiguruj bezprzewodową sieć LAN poprzez wypełłnienie odpowiednich "
4267 #~ "danych.\n"
4268 #~ "Aby kontynuować naciśnij przycisk OK."
4269
4270 #~ msgid "Please select below the wireless network you want to connect to."
4271 #~ msgstr "Proszę wybrać sieć bezprzewodową do której chcesz sie podłączyć."
4272
4273 #~ msgid ""
4274 #~ "Pressing OK enables the built in wireless LAN support of your Dreambox.\n"
4275 #~ "Wlan USB Sticks with Zydas ZD1211B and RAlink RT73 Chipset are "
4276 #~ "supported.\n"
4277 #~ "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox before pressing OK.\n"
4278 #~ "\n"
4279 #~ msgstr ""
4280 #~ "Aby włączyć bezprzewodową sieć LAN naciśnij OK.\n"
4281 #~ " Wlan USB Stick z chipsetami Zydas ZD1211B i RAlink RT73 są kompatybilne "
4282 #~ "z Dreamboxem.\n"
4283 #~ "Przed naciśnięciem OK podłącz Wlan USB Stick do Dreamboxa.\n"
4284 #~ "\n"
4285
4286 #~ msgid "Restart your wireless interface"
4287 #~ msgstr "Restary interfejsu bezprzewodowego"
4288
4289 #~ msgid "Save..."
4290 #~ msgstr "Zapisywanie..."
4291
4292 #~ msgid "Show files from %s"
4293 #~ msgstr "Pokaż pliki od %s"
4294
4295 #~ msgid "Startwizard"
4296 #~ msgstr "Uruchom kreatora"
4297
4298 #~ msgid "Step "
4299 #~ msgstr "Krok"
4300
4301 #~ msgid "Table of content to be burned to DVD:"
4302 #~ msgstr "Dane do wypalenia na DVD:"
4303
4304 #~ msgid ""
4305 #~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
4306 #~ "\n"
4307 #~ "Your local LAN internet connection is working now.\n"
4308 #~ "\n"
4309 #~ "Please press OK to continue."
4310 #~ msgstr ""
4311 #~ "Dziękuję za uzycie kreatora. Dreambox jest gotowy do pracy.\n"
4312 #~ "\n"
4313 #~ "Wewnętrzna sieć LAN jest gotowa do pracy.\n"
4314 #~ "\n"
4315 #~ "Nacisnij OK aby kontynuować."
4316
4317 #~ msgid ""
4318 #~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
4319 #~ "\n"
4320 #~ "Your wireless internet connection is working now.\n"
4321 #~ "\n"
4322 #~ "Please press OK to continue."
4323 #~ msgstr ""
4324 #~ "Dziękuję za użycie kreatora. Dreambox jest gotowy do pracy.\n"
4325 #~ "\n"
4326 #~ "Bezprzewodowe połaczenie do Internetu jest gotowe do pracy.\n"
4327 #~ "\n"
4328 #~ "Aby kontynuować naciśnij OK."
4329
4330 #~ msgid ""
4331 #~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
4332 #~ "Please press OK to start using your Dreambox."
4333 #~ msgstr ""
4334 #~ "Dziękuję za użycie kreatora. Dreambox jest gotowy do pracy.\n"
4335 #~ "Aby rozpocząć pracę naciśnij przycisk OK."
4336
4337 #~ msgid ""
4338 #~ "Unable to initialize harddisk.\n"
4339 #~ "Please refer to the user manual.\n"
4340 #~ "Error: "
4341 #~ msgstr ""
4342 #~ "Niezdolny do zainicjowania HDD.\n"
4343 #~ "Proszę wybrać samemu.\n"
4344 #~ "Błąd: "
4345
4346 #~ msgid "VCR Switch"
4347 #~ msgstr "Automatycznie przełącz VCR"
4348
4349 #~ msgid ""
4350 #~ "Welcome.\n"
4351 #~ "\n"
4352 #~ "If you want to connect your Dreambox to the Internet, this wizard will "
4353 #~ "guide you through the basic network setup of your Dreambox.\n"
4354 #~ "\n"
4355 #~ "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
4356 #~ msgstr ""
4357 #~ "Witam.\n"
4358 #~ "\n"
4359 #~ "Zadaniem tego kreatora jest pomoc w ustawieniu podstawowych funkcji "
4360 #~ "Deamboxa pozwalających Ci na podłączenie z Internetem.\n"
4361 #~ "\n"
4362 #~ "Aby przejść do nastepnego kroku nacisnij przycisk OK pilota. "
4363
4364 #~ msgid "When complete, press Key 0 to burn the collection!"
4365 #~ msgstr "Kiedy skończysz, w celu nagrania kolekcji nacisnij klawisz 0!"
4366
4367 #~ msgid ""
4368 #~ "Your local LAN internet connection is not working!\n"
4369 #~ "Please choose what you want to do next."
4370 #~ msgstr ""
4371 #~ "Lokalne połaczenie LAN nie działa!\n"
4372 #~ "Proszę wybrać co chcesz zrobić."
4373
4374 #~ msgid ""
4375 #~ "Your network is restarting.\n"
4376 #~ "You will be automatically forwarded to the next step."
4377 #~ msgstr ""
4378 #~ "Sieć została zrestartowana.\n"
4379 #~ "Zostaniesz automatycznie przekierowany do nastepnego kroku."
4380
4381 #~ msgid ""
4382 #~ "Your wired LAN Adapter could not be started.\n"
4383 #~ "Do you want to reboot your Dreambox to apply the new configuration?\n"
4384 #~ msgstr ""
4385 #~ "Uruchomienie przewodowego adaptera LAN było niemożliwe.\n"
4386 #~ "Czy w celu zastosowania nowych ustawień zrestartować Dreamboxa?\n"
4387
4388 #~ msgid ""
4389 #~ "Your wireless LAN Adapter could not be started.\n"
4390 #~ "Do you want to reboot your Dreambox to apply the new configuration?\n"
4391 #~ msgstr ""
4392 #~ "Uruchomienie bezprzewodowego adaptera LAN było niemożliwe.\n"
4393 #~ "Czy w celu zastosowania nowych ustawień zrestartować Dreamboxa?\n"
4394
4395 #~ msgid ""
4396 #~ "Your wireless internet connection is not working!\n"
4397 #~ "Please choose what you want to do next."
4398 #~ msgstr ""
4399 #~ "Interfejs sieci bezprzewodowej nie działa!\n"
4400 #~ "Proszę wybrać kolejną akcję."
4401
4402 #~ msgid "equal to Socket A"
4403 #~ msgstr "Równaj do Gniazda A"
4404
4405 #~ msgid "loopthrough to socket A"
4406 #~ msgstr "Zapętl bezpośrednio do Gniazda A"
4407
4408 #~ msgid ""
4409 #~ "scan done!\n"
4410 #~ "%d services found!"
4411 #~ msgstr ""
4412 #~ "Skanowanie skończone!\n"
4413 #~ "%d znalezionych serwisów!"
4414
4415 #~ msgid ""
4416 #~ "scan done!\n"
4417 #~ "No service found!"
4418 #~ msgstr ""
4419 #~ "Skanowanie zakończone!\n"
4420 #~ "Nie znaleziono serwisów!"
4421
4422 #~ msgid ""
4423 #~ "scan done!\n"
4424 #~ "One service found!"
4425 #~ msgstr ""
4426 #~ "Skanowanie zakończone!\n"
4427 #~ "Jeden serwis znaleziony!"
4428
4429 #~ msgid ""
4430 #~ "scan in progress - %d %% done!\n"
4431 #~ "%d services found!"
4432 #~ msgstr ""
4433 #~ "Skanowanie w toku - %d %% Zakończone!\n"
4434 #~ "%d znalezionych serwisów!"
4435
4436 #~ msgid "text"
4437 #~ msgstr "Tekst"