fix close return values for non execing dialogs
[enigma2.git] / po / no.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
5 "POT-Creation-Date: 2007-11-21 01:26+0100\n"
6 "PO-Revision-Date: 2007-11-16 14:17+0100\n"
7 "Last-Translator: theMMMMMM <theMMMMMM@gmail.com>\n"
8 "Language-Team: none\n"
9 "MIME-Version: 1.0\n"
10 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
13 "X-Poedit-Language: Norwegian\n"
14 "X-Poedit-Country: NORWAY\n"
15 "X-Poedit-SourceCharset: iso-8859-15\n"
16
17 msgid "#000000"
18 msgstr "#000000"
19
20 msgid "#0064c7"
21 msgstr "#0064c7"
22
23 msgid "#25062748"
24 msgstr "#25062748"
25
26 msgid "#389416"
27 msgstr "#389416"
28
29 msgid "#80000000"
30 msgstr "#80000000"
31
32 msgid "#80ffffff"
33 msgstr "#80ffffff"
34
35 msgid "#bab329"
36 msgstr "#bab329"
37
38 msgid "#f23d21"
39 msgstr "#f23d21"
40
41 msgid "#ffffff"
42 msgstr "#ffffff"
43
44 msgid "#ffffffff"
45 msgstr "#ffffffff"
46
47 msgid "%H:%M"
48 msgstr "%H:%M"
49
50 #, python-format
51 msgid "%d min"
52 msgstr "%d min"
53
54 msgid "%d.%B %Y"
55 msgstr "%d.%B %Y"
56
57 #, python-format
58 msgid ""
59 "%s\n"
60 "(%s, %d MB free)"
61 msgstr ""
62 "%s\n"
63 "(%s, %d MB ledig)"
64
65 #, python-format
66 msgid "%s (%s)\n"
67 msgstr "%s (%s)\n"
68
69 msgid "(ZAP)"
70 msgstr "(ZAP)"
71
72 msgid "(empty)"
73 msgstr "(tom)"
74
75 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
76 msgstr "/usr/share/enigma2 folder"
77
78 msgid "/var directory"
79 msgstr "/var folder"
80
81 msgid "0"
82 msgstr "0"
83
84 msgid "1"
85 msgstr "1"
86
87 msgid "1.0"
88 msgstr "1.0"
89
90 msgid "1.1"
91 msgstr "1.1"
92
93 msgid "1.2"
94 msgstr "1.2"
95
96 msgid "12V output"
97 msgstr "12V utgang"
98
99 msgid "13 V"
100 msgstr "13 V"
101
102 msgid "16:10 Letterbox"
103 msgstr "16:10 Letterbox"
104
105 msgid "16:10 PanScan"
106 msgstr "16:10 PanScan"
107
108 msgid "16:9"
109 msgstr "16:9"
110
111 msgid "16:9 Letterbox"
112 msgstr "16:9 Letterbox"
113
114 msgid "16:9 always"
115 msgstr "16:9 alltid"
116
117 msgid "18 V"
118 msgstr "18 V"
119
120 msgid "2"
121 msgstr "2"
122
123 msgid "3"
124 msgstr "3"
125
126 msgid "30 minutes"
127 msgstr "30 minutter"
128
129 msgid "4"
130 msgstr "4"
131
132 msgid "4:3 Letterbox"
133 msgstr "4:3 Letterbox"
134
135 msgid "4:3 PanScan"
136 msgstr "4:3 PanScan"
137
138 msgid "5"
139 msgstr "5"
140
141 msgid "5 minutes"
142 msgstr "5 minutter"
143
144 msgid "6"
145 msgstr "6"
146
147 msgid "60 minutes"
148 msgstr "60 minutter"
149
150 msgid "7"
151 msgstr "7"
152
153 msgid "8"
154 msgstr "8"
155
156 msgid "9"
157 msgstr "9"
158
159 msgid "<unknown>"
160 msgstr "<ukjent>"
161
162 msgid "??"
163 msgstr "??"
164
165 msgid "A"
166 msgstr "A"
167
168 #, python-format
169 msgid ""
170 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
171 "Do you want to keep your version?"
172 msgstr ""
173 "En konfigurasjonsfil (%s) har blitt modifisert siden installasjonen.\n"
174 "Vil du bruke din versjon ?"
175
176 msgid ""
177 "A finished record timer wants to set your\n"
178 "Dreambox to standby. Do that now?"
179 msgstr ""
180 "En avluttet timer ønsker å sett din Dreambox\n"
181 "i standby. Skal det gjøres nå ?"
182
183 msgid ""
184 "A finished record timer wants to shut down\n"
185 "your Dreambox. Shutdown now?"
186 msgstr ""
187 "En avluttet timer ønsker å slå av din Dreambox.\n"
188 "Skal den slås av nå ?"
189
190 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
191 msgstr "En grafisk EPG for alle kanaler i en valgt bouqet"
192
193 #, python-format
194 msgid ""
195 "A record has been started:\n"
196 "%s"
197 msgstr ""
198 "Et opptak har startet:\n"
199 "%s"
200
201 msgid ""
202 "A recording is currently running.\n"
203 "What do you want to do?"
204 msgstr ""
205 "En innspilning kjører fortsatt.\n"
206 "Hva vil du gjøre?"
207
208 msgid ""
209 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
210 "configure the positioner."
211 msgstr ""
212 "En innspilling kjører fortsatt. Vennligst stopp innspillingen før du prøver "
213 "å konfigurere motoren."
214
215 msgid ""
216 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
217 "start the satfinder."
218 msgstr ""
219 "En innspilling kjører fortsatt. Vennligst stopp innspillingen før du prøver "
220 "å starte satellittfinneren."
221
222 msgid ""
223 "A sleep timer wants to set your\n"
224 "Dreambox to standby. Do that now?"
225 msgstr ""
226 "En sleeptimer ønsker å sette din\n"
227 "Dreambox i standby. Skal det gjøres nå?"
228
229 msgid ""
230 "A sleep timer wants to shut down\n"
231 "your Dreambox. Shutdown now?"
232 msgstr ""
233 "En sleeptimer ønsker å slå av din\n"
234 "Dreambox. Slå av nå?"
235
236 msgid ""
237 "A timer failed to record!\n"
238 "Disable TV and try again?\n"
239 msgstr ""
240 "En timer startet ikke opptak.\n"
241 "Skift program og prøv igjen?\n"
242
243 msgid "A/V Settings"
244 msgstr "A/V-Instillinger"
245
246 msgid "AA"
247 msgstr "AA"
248
249 msgid "AB"
250 msgstr "AB"
251
252 msgid "AC3 default"
253 msgstr "AC3 som standard"
254
255 msgid "AGC"
256 msgstr "AGC"
257
258 msgid "AGC:"
259 msgstr "AGC:"
260
261 msgid "About"
262 msgstr "Om"
263
264 msgid "About..."
265 msgstr "Om..."
266
267 msgid "Action on long powerbutton press"
268 msgstr "Aksjon ved langt trykk på powerknappen"
269
270 msgid "Activate Picture in Picture"
271 msgstr "Aktiver Bilde i Bilde"
272
273 msgid "Activate network settings"
274 msgstr "Aktivere nettverkinstillinger"
275
276 msgid "Add"
277 msgstr "Legge til"
278
279 msgid "Add a mark"
280 msgstr "Legge til markør"
281
282 msgid "Add timer"
283 msgstr "Legge til timer"
284
285 msgid "Add to bouquet"
286 msgstr "Legge til i bouquet"
287
288 msgid "Add to favourites"
289 msgstr "Legge til i favoritter"
290
291 msgid "Advanced"
292 msgstr "Avansert"
293
294 msgid "After event"
295 msgstr "Etter program"
296
297 msgid ""
298 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
299 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
300 msgstr ""
301 "Etter oppstartsguiden er ferdig, trenger du beskytte enkelte kanaler. Les i "
302 "manualen for din Dreambox hvordan det gjøres."
303
304 msgid "Album:"
305 msgstr "Album:"
306
307 msgid "All"
308 msgstr "Alle"
309
310 msgid "All..."
311 msgstr "Alle..."
312
313 msgid "Alpha"
314 msgstr "Alpha"
315
316 msgid "Alternative radio mode"
317 msgstr "Alternativ radio modus"
318
319 msgid "Alternative services tuner priority"
320 msgstr "Alternativ tuner prioritet for kanaler"
321
322 msgid "Arabic"
323 msgstr "Arabisk"
324
325 msgid "Artist:"
326 msgstr "Artist:"
327
328 msgid "Ask before shutdown:"
329 msgstr "Spør før avstegning"
330
331 msgid "Aspect Ratio"
332 msgstr "Breddeforhold"
333
334 msgid "Audio"
335 msgstr "Lyd"
336
337 msgid "Audio Options..."
338 msgstr "Lyd Valg..."
339
340 msgid "Auto"
341 msgstr "Auto"
342
343 msgid "Automatic Scan"
344 msgstr "Automatisk Søk"
345
346 msgid "B"
347 msgstr "B"
348
349 msgid "BA"
350 msgstr "BA"
351
352 msgid "BB"
353 msgstr "BB"
354
355 msgid "BER"
356 msgstr "BER"
357
358 msgid "BER:"
359 msgstr "BER:"
360
361 msgid "Backup"
362 msgstr "Backup"
363
364 msgid "Backup Location"
365 msgstr "Backup Lokasjon"
366
367 msgid "Backup Mode"
368 msgstr "Backup Modus"
369
370 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
371 msgstr "Backup er ferdig. Vennligst trykk OK for å se resultatet"
372
373 msgid "Band"
374 msgstr "Bånd"
375
376 msgid "Bandwidth"
377 msgstr "Båndbredde"
378
379 msgid "Begin time"
380 msgstr "Starttid"
381
382 msgid "Behaviour of 0 key in PiP-mode"
383 msgstr "Oppsett av 0 key i BiB modus"
384
385 msgid "Brightness"
386 msgstr "Lysstyrke"
387
388 msgid "Bus: "
389 msgstr "Bus: "
390
391 msgid ""
392 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
393 "displayed."
394 msgstr "Ved å trykke OK på din fjernkontroll, vises infobaren."
395
396 msgid "C-Band"
397 msgstr "C-bånd"
398
399 msgid "CF Drive"
400 msgstr "CF Disk"
401
402 msgid "CVBS"
403 msgstr "CVBS"
404
405 msgid "Cable"
406 msgstr "Kabel"
407
408 msgid "Cache Thumbnails"
409 msgstr "Cache Thumbnails"
410
411 msgid "Call monitoring"
412 msgstr "Samtalemonitorering"
413
414 msgid "Cancel"
415 msgstr "Avbryte"
416
417 msgid "Capacity: "
418 msgstr "Kapasitet: "
419
420 msgid "Card"
421 msgstr "Kort"
422
423 msgid "Catalan"
424 msgstr "Katalansk"
425
426 msgid "Change bouquets in quickzap"
427 msgstr "Bytt bouquet i Quickzap"
428
429 msgid "Change pin code"
430 msgstr "Bytt pin kode"
431
432 msgid "Change service pin"
433 msgstr "Bytt kanal kode"
434
435 msgid "Change service pins"
436 msgstr "Bytt kanal koder"
437
438 msgid "Change setup pin"
439 msgstr "Bytt oppsetnings pin"
440
441 msgid "Channel"
442 msgstr "Kanal"
443
444 msgid "Channel Selection"
445 msgstr "Kanalliste"
446
447 msgid "Channel:"
448 msgstr "Kanal:"
449
450 msgid "Channellist menu"
451 msgstr "Kanalliste-meny"
452
453 msgid "Choose Tuner"
454 msgstr "Velg Tuner"
455
456 msgid "Choose bouquet"
457 msgstr "Velg bouquet"
458
459 msgid "Choose source"
460 msgstr "Velg kilde"
461
462 msgid "Choose your Skin"
463 msgstr "Velg ditt Skin"
464
465 msgid "Cleanup"
466 msgstr "Opprydning"
467
468 msgid "Clear before scan"
469 msgstr "Slett før søking"
470
471 msgid "Clear log"
472 msgstr "Tøm log"
473
474 msgid "Code rate high"
475 msgstr "Kode rate høy"
476
477 msgid "Code rate low"
478 msgstr "Kode rate lav"
479
480 msgid "Coderate HP"
481 msgstr "Koderate HP"
482
483 msgid "Coderate LP"
484 msgstr "Koderate LP"
485
486 msgid "Color Format"
487 msgstr "Fargeformat"
488
489 msgid "Command order"
490 msgstr "Kommando rekkefølge"
491
492 msgid "Committed DiSEqC command"
493 msgstr "Committed DiSEqC kommando"
494
495 msgid "Common Interface"
496 msgstr "Common Interface"
497
498 msgid "Compact Flash"
499 msgstr "Compact Flash"
500
501 msgid "Compact flash card"
502 msgstr "Compact flash kort"
503
504 msgid "Complete"
505 msgstr "Komplett"
506
507 msgid "Configuration Mode"
508 msgstr "Konfigurasjonsmodus"
509
510 msgid "Configuring"
511 msgstr "Konfigurerer"
512
513 msgid "Conflicting timer"
514 msgstr "Timerkollisjon"
515
516 msgid "Connected to Fritz!Box!"
517 msgstr "Koblet til Fritz!Box!"
518
519 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
520 msgstr "Kobler til Fritz!Box..."
521
522 #, python-format
523 msgid ""
524 "Connection to Fritz!Box\n"
525 "failed! (%s)\n"
526 "retrying..."
527 msgstr ""
528 "Tilkobling til Fritz!Box\n"
529 "feilet! (%s)\n"
530 "prøver igjen..."
531
532 msgid "Constellation"
533 msgstr "Konstellasjon"
534
535 msgid "Contrast"
536 msgstr "Kontrast"
537
538 msgid "Create movie folder failed"
539 msgstr "Oppretting av film mappe feilet"
540
541 msgid "Creating partition failed"
542 msgstr "Oppretting av partisjon feilet"
543
544 msgid "Croatian"
545 msgstr "Kroatisk"
546
547 msgid "Current Transponder"
548 msgstr "Nåværende Transponder"
549
550 msgid "Current version:"
551 msgstr "Aktuell Versjon:"
552
553 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
554 msgstr "Valgfritt hopptid for '1'/'3'-knapper"
555
556 msgid "Customize"
557 msgstr "Tilpass"
558
559 msgid "Cut"
560 msgstr "Klipp ut"
561
562 msgid "Cutlist editor..."
563 msgstr "Klippliste editor..."
564
565 msgid "Czech"
566 msgstr "Tjekkisk"
567
568 msgid "DVB-S"
569 msgstr "DVB-S"
570
571 msgid "DVB-S2"
572 msgstr "DVB-S2"
573
574 msgid "Danish"
575 msgstr "Dansk"
576
577 msgid "Date"
578 msgstr "Dato"
579
580 msgid "Deep Standby"
581 msgstr "Dyp Standby"
582
583 msgid "Delay"
584 msgstr "Forsinkelse"
585
586 msgid "Delete"
587 msgstr "Slette"
588
589 msgid "Delete entry"
590 msgstr "Slett timer"
591
592 msgid "Delete failed!"
593 msgstr "Sletting feilet."
594
595 msgid "Description"
596 msgstr "Beskrivelse"
597
598 msgid "Detected HDD:"
599 msgstr "Gjenkjent HDD:"
600
601 msgid "Detected NIMs:"
602 msgstr "Gjenkjent Tuner:"
603
604 msgid "Device Setup..."
605 msgstr "Nettverk Oppsett"
606
607 msgid "DiSEqC"
608 msgstr "DiSEqC"
609
610 msgid "DiSEqC A/B"
611 msgstr "DiSEqC A/B"
612
613 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
614 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
615
616 msgid "DiSEqC Mode"
617 msgstr "DiSEqC-Modus"
618
619 msgid "DiSEqC mode"
620 msgstr "DiSEqC-Modus"
621
622 msgid "DiSEqC repeats"
623 msgstr "DiSEqC gjentakelser"
624
625 msgid "Disable"
626 msgstr "Slå av"
627
628 msgid "Disable Picture in Picture"
629 msgstr "Slå av Bilde i Bilde"
630
631 msgid "Disable Subtitles"
632 msgstr "Slå av Undertekster"
633
634 msgid "Disabled"
635 msgstr "Avslått"
636
637 #, python-format
638 msgid ""
639 "Disconnected from\n"
640 "Fritz!Box! (%s)\n"
641 "retrying..."
642 msgstr ""
643 "Koblet fra\n"
644 "Fritz!Box! (%s)\n"
645 "prøver igjen..."
646
647 msgid "Dish"
648 msgstr "Parabol"
649
650 msgid "Display Setup"
651 msgstr "Display Oppsett"
652
653 msgid ""
654 "Do you really want to REMOVE\n"
655 "the plugin \""
656 msgstr ""
657 "Vil du virkelig fjerne denne\n"
658 "plugin \""
659
660 #, python-format
661 msgid "Do you really want to delete %s?"
662 msgstr "Vil du virkelig slette %s"
663
664 msgid ""
665 "Do you really want to download\n"
666 "the plugin \""
667 msgstr ""
668 "Vil du virkelig laste ned denne\n"
669 "plugin \""
670
671 msgid "Do you really want to exit?"
672 msgstr "Vil du virkelig avslutte"
673
674 msgid ""
675 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
676 "All data on the disk will be lost!"
677 msgstr ""
678 "Vil du virkelig formatere harddisken?\n"
679 "Alle data på disken forsvinner!"
680
681 msgid ""
682 "Do you want to backup now?\n"
683 "After pressing OK, please wait!"
684 msgstr ""
685 "Vil du ta backup nå?\n"
686 "Trykk OK og vennligst vent!"
687
688 msgid "Do you want to do a service scan?"
689 msgstr "Vil du utføre et kanalsøk?"
690
691 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
692 msgstr "Vil du gjøre enda et manuelt kanalsøk?"
693
694 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
695 msgstr "Vil du aktivere foreldrekontroll på dreamboxen din?"
696
697 msgid "Do you want to restore your settings?"
698 msgstr "Vil du hente inn dine innstillinger?"
699
700 msgid "Do you want to resume this playback?"
701 msgstr "Vil du gjenoppta avspillingen ?"
702
703 msgid ""
704 "Do you want to update your Dreambox?\n"
705 "After pressing OK, please wait!"
706 msgstr ""
707 "Vil du oppdatere din Dreambox?\n"
708 "Etter å ha trykt OK, vennligst vent!"
709
710 msgid "Do you want to view a tutorial?"
711 msgstr "Vil du se en veiledning?"
712
713 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
714 msgstr "Ikke stopp nåværende event men slå av kommende events"
715
716 #, python-format
717 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
718 msgstr "Ferdig - Installerte eller oppgraderte %d pakker"
719
720 #, python-format
721 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
722 msgstr "Ferdig - Installerte eller oppgraderte %d pakker med %d feil"
723
724 msgid "Download Plugins"
725 msgstr "Last ned plugin"
726
727 msgid "Downloadable new plugins"
728 msgstr "Nedlastbare nye plugins"
729
730 msgid "Downloadable plugins"
731 msgstr "Nedlastbare plugins"
732
733 msgid "Downloading"
734 msgstr "Laster ned"
735
736 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
737 msgstr "Laster ned plugin informasjon. Vennligst vent..."
738
739 msgid "Dutch"
740 msgstr "Nederlandsk"
741
742 msgid "E"
743 msgstr "E"
744
745 msgid "EPG Selection"
746 msgstr "EPG Valg"
747
748 #, python-format
749 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
750 msgstr "FEIL - kunne ikke søke (%s)!"
751
752 msgid "East"
753 msgstr "Øst"
754
755 msgid "Edit services list"
756 msgstr "Editer kanallister"
757
758 msgid "Electronic Program Guide"
759 msgstr "Elektronisk Program Guide"
760
761 msgid "Enable"
762 msgstr "Aktiver"
763
764 msgid "Enable 5V for active antenna"
765 msgstr "Aktiver 5V for aktiv antenne"
766
767 msgid "Enable multiple bouquets"
768 msgstr "Aktiver flere bouqueter"
769
770 msgid "Enable parental control"
771 msgstr "Aktiver foreldrekontroll"
772
773 msgid "Enabled"
774 msgstr "Aktivert"
775
776 msgid "End"
777 msgstr "Slutt"
778
779 msgid "End time"
780 msgstr "Slutt tid"
781
782 msgid "EndTime"
783 msgstr "Slutttid"
784
785 msgid "English"
786 msgstr "Engelsk"
787
788 msgid ""
789 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
790 "\n"
791 "If you experience any problems please contact\n"
792 "stephan@reichholf.net\n"
793 "\n"
794 "© 2006 - Stephan Reichholf"
795 msgstr ""
796 "Enigma2 Skinvelger v0.5 BETA\n"
797 "\n"
798 "Ved problemer vennligst kontakt\n"
799 "stephan@reichholf.net\n"
800 "\n"
801 "© 2006 - Stephan Reichholf"
802
803 msgid "Enter main menu..."
804 msgstr "Åpne hovedmenyen"
805
806 msgid "Enter the service pin"
807 msgstr "Skriv inn service pin"
808
809 msgid "Error"
810 msgstr "Feil"
811
812 msgid "Eventview"
813 msgstr "Programoversikt"
814
815 msgid "Everything is fine"
816 msgstr "Alt er i orden"
817
818 msgid "Execution Progress:"
819 msgstr "Progresjon av utførelsen:"
820
821 msgid "Execution finished!!"
822 msgstr "Utførelse ferdig!"
823
824 msgid "Exit editor"
825 msgstr "Avslutt editor"
826
827 msgid "Exit the wizard"
828 msgstr "Avslutt wizarden"
829
830 msgid "Exit wizard"
831 msgstr "Avslutt guide"
832
833 msgid "Expert"
834 msgstr "Ekspert"
835
836 msgid "Extended Setup..."
837 msgstr "Utvidet Oppsett"
838
839 msgid "Extensions"
840 msgstr "Tillegg"
841
842 msgid "FEC"
843 msgstr "FEC"
844
845 msgid "Fast"
846 msgstr "Hurtig"
847
848 msgid "Fast DiSEqC"
849 msgstr "Hurtig DiSEqC"
850
851 msgid "Fast epoch"
852 msgstr "Hurtig epoch"
853
854 msgid "Favourites"
855 msgstr "Favoritter"
856
857 msgid "Finetune"
858 msgstr "Fininstilling."
859
860 msgid "Finnish"
861 msgstr "Finsk"
862
863 msgid "French"
864 msgstr "Fransk"
865
866 msgid "Frequency"
867 msgstr "Frekvens"
868
869 msgid "Frequency bands"
870 msgstr "Frekvens bånd"
871
872 msgid "Frequency scan step size(khz)"
873 msgstr "Frekvens søking steg størrelse(khz)"
874
875 msgid "Frequency steps"
876 msgstr "Frekvens steg"
877
878 msgid "Fri"
879 msgstr "Fre"
880
881 msgid "Friday"
882 msgstr "Fredag"
883
884 msgid "Fritz!Box FON IP address"
885 msgstr "Fritz!Box FON IP adresse"
886
887 #, python-format
888 msgid "Frontprocessor version: %d"
889 msgstr "Frontprosessor-Versjon: %d"
890
891 msgid "Function not yet implemented"
892 msgstr "Funksjon ikke enda implementert"
893
894 msgid ""
895 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
896 "Do you want to Restart the GUI now?"
897 msgstr ""
898 "GUI skal restartes for aktivering av nytt skin\n"
899 "Vil du restarte GUI nå?"
900
901 msgid "Gateway"
902 msgstr "Gateway"
903
904 msgid "Genre:"
905 msgstr "Genre:"
906
907 msgid "German"
908 msgstr "Tysk"
909
910 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
911 msgstr "Henter Plugin-Informasjon. Vennligst vent..."
912
913 msgid "Goto 0"
914 msgstr "Goto 0"
915
916 msgid "Goto position"
917 msgstr "Gå til posisjon"
918
919 msgid "Graphical Multi EPG"
920 msgstr "Grafisk Multi EPG"
921
922 msgid "Greek"
923 msgstr "Gresk"
924
925 msgid "Guard Interval"
926 msgstr "Guard Interval"
927
928 msgid "Guard interval mode"
929 msgstr "Guard interval modus"
930
931 msgid "Harddisk"
932 msgstr "Harddisk"
933
934 msgid "Harddisk setup"
935 msgstr "Harddisk oppsett"
936
937 msgid "Harddisk standby after"
938 msgstr "Harddisk standby etter"
939
940 msgid "Hierarchy Information"
941 msgstr "Hierarkisk Informasjon"
942
943 msgid "Hierarchy mode"
944 msgstr "Hierarkisk modus"
945
946 msgid "How many minutes do you want to record?"
947 msgstr "Hvor mange minutter vil du ta opp?"
948
949 msgid "Hungarian"
950 msgstr "Ungarsk"
951
952 msgid "IP Address"
953 msgstr "IP-Adresse"
954
955 msgid "Icelandic"
956 msgstr "Islandsk"
957
958 msgid ""
959 "If you see this, something is wrong with\n"
960 "your scart connection. Press OK to return."
961 msgstr ""
962 "Hvis du ser dette, så er noe galt med\n"
963 "din scart forbindelse. Trykk OK for å komme tilbake."
964
965 msgid "Image-Upgrade"
966 msgstr "Image-Oppgradering"
967
968 msgid ""
969 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
970 msgstr ""
971 "For å gjøre en timerinnspilling, var TV skiftet til kanalen for "
972 "innspillingen!\n"
973
974 msgid "Increased voltage"
975 msgstr "Økt spenning"
976
977 msgid "Index"
978 msgstr "Indeks"
979
980 msgid "InfoBar"
981 msgstr "InfoBar"
982
983 msgid "Infobar timeout"
984 msgstr "Infobar timeout"
985
986 msgid "Information"
987 msgstr "Informasjon"
988
989 msgid "Init"
990 msgstr "Init"
991
992 msgid "Initialization..."
993 msgstr "Initiering..."
994
995 msgid "Initialize"
996 msgstr "Initialiser"
997
998 msgid "Initializing Harddisk..."
999 msgstr "Initialiserer Harddisk..."
1000
1001 msgid "Input"
1002 msgstr "Input"
1003
1004 msgid "Installing"
1005 msgstr "Installerer"
1006
1007 msgid "Installing Software..."
1008 msgstr "Installerer Software"
1009
1010 msgid "Instant Record..."
1011 msgstr "Direkte avspilling"
1012
1013 msgid "Integrated Ethernet"
1014 msgstr "Integrert Nettverk"
1015
1016 msgid "Intermediate"
1017 msgstr "Normal"
1018
1019 msgid "Internal Flash"
1020 msgstr "Intern Flash"
1021
1022 msgid "Inversion"
1023 msgstr "Inversion"
1024
1025 msgid "Invert display"
1026 msgstr "Inverter display"
1027
1028 msgid "Italian"
1029 msgstr "Italiensk"
1030
1031 msgid "Keyboard Map"
1032 msgstr "Tastaturlayout"
1033
1034 msgid "Keyboard Setup"
1035 msgstr "Tastaturinstillinger"
1036
1037 msgid "Keymap"
1038 msgstr "Taste-layout"
1039
1040 msgid "LNB"
1041 msgstr "LNB"
1042
1043 msgid "LOF"
1044 msgstr "LOF"
1045
1046 msgid "LOF/H"
1047 msgstr "LOF/H"
1048
1049 msgid "LOF/L"
1050 msgstr "LOF/L"
1051
1052 msgid "Language selection"
1053 msgstr "Språkvalg"
1054
1055 msgid "Language..."
1056 msgstr "Språk..."
1057
1058 msgid "Latitude"
1059 msgstr "Breddegrad"
1060
1061 msgid "Left"
1062 msgstr "Venstre"
1063
1064 msgid "Limit east"
1065 msgstr "Grense øst"
1066
1067 msgid "Limit west"
1068 msgstr "Grense vest"
1069
1070 msgid "Limits off"
1071 msgstr "Grenser av"
1072
1073 msgid "Limits on"
1074 msgstr "Grenser på"
1075
1076 msgid "List of Storage Devices"
1077 msgstr "Liste over Lagringsenheter"
1078
1079 msgid "Lithuanian"
1080 msgstr "Litauisk"
1081
1082 msgid "Lock:"
1083 msgstr "Lås:"
1084
1085 msgid "Long Keypress"
1086 msgstr "Langt Tastetrykk"
1087
1088 msgid "Longitude"
1089 msgstr "Lengdegrad"
1090
1091 msgid "MMC Card"
1092 msgstr "MMC Kort"
1093
1094 msgid "MORE"
1095 msgstr "MER"
1096
1097 msgid "Main menu"
1098 msgstr "Hovedmeny"
1099
1100 msgid "Mainmenu"
1101 msgstr "Hovedmeny"
1102
1103 msgid "Make this mark an 'in' point"
1104 msgstr "Gjør denne markør til et 'inn' punkt"
1105
1106 msgid "Make this mark an 'out' point"
1107 msgstr "Gjør denne markør til et 'ut' punkt"
1108
1109 msgid "Make this mark just a mark"
1110 msgstr "Gjør denne markør til bare en markør"
1111
1112 msgid "Manual Scan"
1113 msgstr "Manuelt Søk"
1114
1115 msgid "Manual transponder"
1116 msgstr "Manuell transponder"
1117
1118 msgid "Margin after record"
1119 msgstr "Margin etter opptak"
1120
1121 msgid "Margin before record (minutes)"
1122 msgstr "Margin før opptak (i minutter)"
1123
1124 msgid "Media player"
1125 msgstr "Media Avspiller"
1126
1127 msgid "MediaPlayer"
1128 msgstr "MediaAvspiller"
1129
1130 msgid "Menu"
1131 msgstr "Meny"
1132
1133 msgid "Message"
1134 msgstr "Melding"
1135
1136 msgid "Mkfs failed"
1137 msgstr "Mkfs feilet"
1138
1139 msgid "Model: "
1140 msgstr "Modell:"
1141
1142 msgid "Modulation"
1143 msgstr "Modulasjon"
1144
1145 msgid "Modulator"
1146 msgstr "Modulator"
1147
1148 msgid "Mon"
1149 msgstr "Man"
1150
1151 msgid "Mon-Fri"
1152 msgstr "Man-Fre"
1153
1154 msgid "Monday"
1155 msgstr "Mandag"
1156
1157 msgid "Mount failed"
1158 msgstr "Mounting feilet"
1159
1160 msgid "Move Picture in Picture"
1161 msgstr "Flytt Bilde i Bilde"
1162
1163 msgid "Move east"
1164 msgstr "Flytt østover"
1165
1166 msgid "Move west"
1167 msgstr "Flytt vestover"
1168
1169 msgid "Movielist menu"
1170 msgstr "Filmliste Meny"
1171
1172 msgid "Multi EPG"
1173 msgstr "Multi EPG"
1174
1175 msgid "Multiple service support"
1176 msgstr "Multi kanal support"
1177
1178 msgid "Multisat"
1179 msgstr "Multisat"
1180
1181 msgid "Mute"
1182 msgstr "Mute"
1183
1184 msgid "N/A"
1185 msgstr "Ikke tilgjengelig"
1186
1187 msgid "NEXT"
1188 msgstr "NESTE"
1189
1190 msgid "NOW"
1191 msgstr "NÅ"
1192
1193 msgid "NTSC"
1194 msgstr "NTSC"
1195
1196 msgid "Name"
1197 msgstr "Navn"
1198
1199 msgid "Nameserver"
1200 msgstr "Navneserver"
1201
1202 #, python-format
1203 msgid "Nameserver %d"
1204 msgstr "Navneserver %d"
1205
1206 msgid "Nameserver Setup"
1207 msgstr "Navneserver Oppsett"
1208
1209 msgid "Nameserver Setup..."
1210 msgstr "Navneserver Oppsett..."
1211
1212 msgid "Netmask"
1213 msgstr "Nettverksmaske"
1214
1215 msgid "Network Mount"
1216 msgstr "Nettverk Monteringer"
1217
1218 msgid "Network Setup"
1219 msgstr "Nettverk Oppsett"
1220
1221 msgid "Network scan"
1222 msgstr "Nettverkssøk"
1223
1224 msgid "Network setup"
1225 msgstr "Nettverksinstillinger"
1226
1227 msgid "Network..."
1228 msgstr "Nettverk..."
1229
1230 msgid "New"
1231 msgstr "Ny"
1232
1233 msgid "New pin"
1234 msgstr "Ny pin"
1235
1236 msgid "New version:"
1237 msgstr "Ny Versjon:"
1238
1239 msgid "Next"
1240 msgstr "Neste"
1241
1242 msgid "No"
1243 msgstr "Nei"
1244
1245 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
1246 msgstr ""
1247 "Ingen harddisk funnet eller\n"
1248 "Harddisk ikke initialisert."
1249
1250 msgid "No backup needed"
1251 msgstr "Ingen backup nødvendig"
1252
1253 msgid ""
1254 "No data on transponder!\n"
1255 "(Timeout reading PAT)"
1256 msgstr ""
1257 "Ingen data på transponder!\n"
1258 "(Timeout ved lesing av PAT)"
1259
1260 msgid "No event info found, recording indefinitely."
1261 msgstr "Ingen EPG-data funnet. Start ubegrenset innspilling."
1262
1263 msgid "No free tuner!"
1264 msgstr "Ingen ledig tuner!"
1265
1266 msgid ""
1267 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
1268 msgstr ""
1269 "Ingen pakker opgraderet endda. Sjekk vennligst ditt nettverk og prøv igjen."
1270
1271 msgid "No positioner capable frontend found."
1272 msgstr "Ingen brukbar Motor frontend funnet."
1273
1274 msgid "No satellite frontend found!!"
1275 msgstr "Ingen satellit frontend funnet!!"
1276
1277 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
1278 msgstr "Ingen Tuner er konfigurert til bruk av diseqc Motor!"
1279
1280 msgid ""
1281 "No tuner is enabled!\n"
1282 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1283 msgstr ""
1284 "Ingen Tuner er aktivert!\n"
1285 "Vennligst utfør Tuner instilling før du starter en kanal søking."
1286
1287 msgid ""
1288 "No valid service PIN found!\n"
1289 "Do you like to change the service PIN now?\n"
1290 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
1291 msgstr ""
1292 "Ingen gyldig kanal PIN funnet!\n"
1293 "Vil du skifte kanal PIN nå?\n"
1294 "Sier du 'Nei' her vil kanal beskyttelsen ikke være aktivert!"
1295
1296 msgid ""
1297 "No valid setup PIN found!\n"
1298 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
1299 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
1300 msgstr ""
1301 "Ingen gyldig setup PIN funnet!\n"
1302 "Vil du endre setup PIN nå?\n"
1303 "Sier du 'Nei' her vil setup beskyttelsen ikke være aktivert!"
1304
1305 msgid "No, but restart from begin"
1306 msgstr "Nei, men start fra begynnelsen"
1307
1308 msgid "No, do nothing."
1309 msgstr "Nei, gjør ingenting"
1310
1311 msgid "No, just start my dreambox"
1312 msgstr "Nei, bare start min dreambox"
1313
1314 msgid "No, scan later manually"
1315 msgstr "Nei, søk manuelt senere."
1316
1317 msgid "None"
1318 msgstr "Ingen"
1319
1320 msgid "North"
1321 msgstr "Nord"
1322
1323 msgid "Norwegian"
1324 msgstr "Norsk"
1325
1326 msgid ""
1327 "Nothing to scan!\n"
1328 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1329 msgstr ""
1330 "Ikke noe å søke!\n"
1331 "Vennligst konfigurer tuner før søking etter kanaler."
1332
1333 msgid "Now Playing"
1334 msgstr "Nå avspilles"
1335
1336 msgid "OK"
1337 msgstr "OK"
1338
1339 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
1340 msgstr "OK, guide meg gjennom oppgraderingsprosessen"
1341
1342 msgid "OSD Settings"
1343 msgstr "OSD-Instillinger"
1344
1345 msgid "Off"
1346 msgstr "Av"
1347
1348 msgid "On"
1349 msgstr "På"
1350
1351 msgid "One"
1352 msgstr "En"
1353
1354 msgid "Online-Upgrade"
1355 msgstr "Online-Oppgradering"
1356
1357 msgid "Orbital Position"
1358 msgstr "Orbital Posisjon"
1359
1360 msgid "Other..."
1361 msgstr "Annet..."
1362
1363 msgid "PAL"
1364 msgstr "PAL"
1365
1366 msgid "PIDs"
1367 msgstr "PIDs"
1368
1369 msgid "Package list update"
1370 msgstr "Pakkeliste oppdatering"
1371
1372 msgid "Packet management"
1373 msgstr "Pakkeforvaltning"
1374
1375 msgid "Page"
1376 msgstr "Side"
1377
1378 msgid "Parental control"
1379 msgstr "Foreldrekontroll"
1380
1381 msgid "Parental control services Editor"
1382 msgstr "Foreldrekontroll kanal Editor"
1383
1384 msgid "Parental control setup"
1385 msgstr "Foreldrekontroll oppsett"
1386
1387 msgid "Parental control type"
1388 msgstr "Foreldrekontroll type"
1389
1390 msgid "PiPSetup"
1391 msgstr "BiB Oppsett"
1392
1393 msgid "Pin code needed"
1394 msgstr "Pin kode nødvendig"
1395
1396 msgid "Play recorded movies..."
1397 msgstr "Spill av filmopptak..."
1398
1399 msgid "Please change recording endtime"
1400 msgstr "Vennligst endre sluttid for innspilling"
1401
1402 msgid "Please choose an extension..."
1403 msgstr "Vennligst velg en utvidelse"
1404
1405 msgid "Please do not change values when you not know what you do!"
1406 msgstr "Vennligst ikke endre verdier, hvis du ikke vet hva du gjør!"
1407
1408 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
1409 msgstr "Vennligst skriv navn for den nye bouquet"
1410
1411 msgid "Please enter a name for the new marker"
1412 msgstr "Vennligst skriv navn for den nye markøren"
1413
1414 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
1415 msgstr "Vennligst skriv filnavn (tomt=bruk nåværende dato)"
1416
1417 msgid "Please enter the correct pin code"
1418 msgstr "Vennligst skriv den korrekte pin kode"
1419
1420 msgid "Please enter the old pin code"
1421 msgstr "Vennligst skriv den gamle pin kode"
1422
1423 msgid "Please press OK!"
1424 msgstr "Vennligst trykk OK!"
1425
1426 msgid "Please select a playlist to delete..."
1427 msgstr "Vennligst velg en spilleliste å slette..."
1428
1429 msgid "Please select a playlist..."
1430 msgstr "Vennligst velg en spilleliste"
1431
1432 msgid "Please select a subservice to record..."
1433 msgstr "Vennligst velg en underkanal for innspilling"
1434
1435 msgid "Please select a subservice..."
1436 msgstr "Vennligst velg en underkanal"
1437
1438 msgid "Please select keyword to filter..."
1439 msgstr "Vennligst velg nøkkelord for filter"
1440
1441 msgid "Please set up tuner B"
1442 msgstr "Vennligst sett opp Tuner B."
1443
1444 msgid "Please set up tuner C"
1445 msgstr "Vennligst sett opp Tuner C."
1446
1447 msgid "Please set up tuner D"
1448 msgstr "Vennligst sett opp Tuner D."
1449
1450 msgid ""
1451 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
1452 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
1453 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
1454 msgstr ""
1455 "Vennligst bruk pilknappene for å flytte BiB vinduet.\n"
1456 "Trykk Bouquet +/- for å endre vindustørrelse.\n"
1457 "Trykk OK for å gå tilbake til TV eller EXIT for ikke å utføre flytting."
1458
1459 msgid "Please wait... Loading list..."
1460 msgstr "Vennligst vent... laster liste..."
1461
1462 msgid "Plugin browser"
1463 msgstr "Plugin Meny"
1464
1465 msgid "Plugins"
1466 msgstr "Plugins"
1467
1468 msgid "Polarity"
1469 msgstr "Polaritet"
1470
1471 msgid "Polarization"
1472 msgstr "Polarisasjon"
1473
1474 msgid "Polish"
1475 msgstr "Polsk"
1476
1477 msgid "Port A"
1478 msgstr "Port A"
1479
1480 msgid "Port B"
1481 msgstr "Port B"
1482
1483 msgid "Port C"
1484 msgstr "Port C"
1485
1486 msgid "Port D"
1487 msgstr "Port D"
1488
1489 msgid "Portuguese"
1490 msgstr "Portugisisk"
1491
1492 msgid "Positioner"
1493 msgstr "Motor"
1494
1495 msgid "Positioner fine movement"
1496 msgstr "Finjustering av motor"
1497
1498 msgid "Positioner movement"
1499 msgstr "Motorbevegelser"
1500
1501 msgid "Positioner setup"
1502 msgstr "Motor oppsett"
1503
1504 msgid "Positioner storage"
1505 msgstr "Motor lagring"
1506
1507 msgid "Power threshold in mA"
1508 msgstr "Strøm grenseverdi i mA"
1509
1510 msgid "Predefined transponder"
1511 msgstr "Predefinert transponder"
1512
1513 msgid "Preparing... Please wait"
1514 msgstr "Forbereder.. Vennligst vent"
1515
1516 msgid "Press OK to activate the settings."
1517 msgstr "Trykk OK for å aktivere instillingene"
1518
1519 msgid "Press OK to scan"
1520 msgstr "Trykk OK for å søke."
1521
1522 msgid "Press OK to start the scan"
1523 msgstr "Trykk OK for a starte søk."
1524
1525 msgid "Prev"
1526 msgstr "Forrige"
1527
1528 msgid "Protect services"
1529 msgstr "Beskytt kanaler"
1530
1531 msgid "Protect setup"
1532 msgstr "Beskytt oppsett"
1533
1534 msgid "Provider"
1535 msgstr "Tilbyder"
1536
1537 msgid "Provider to scan"
1538 msgstr "Tilbyder til søking"
1539
1540 msgid "Providers"
1541 msgstr "Tilbydere"
1542
1543 msgid "Quickzap"
1544 msgstr "Quickzap"
1545
1546 msgid "RC Menu"
1547 msgstr "Fjernkontroll"
1548
1549 msgid "RF output"
1550 msgstr "RF utgang"
1551
1552 msgid "RGB"
1553 msgstr "RGB"
1554
1555 msgid "RSS Feed URI"
1556 msgstr "RSS Feed URI"
1557
1558 msgid "Radio"
1559 msgstr "Radio"
1560
1561 msgid "Ram Disk"
1562 msgstr "Ram Disk"
1563
1564 msgid "Really close without saving settings?"
1565 msgstr "Vil du virkelig lukke uten å lagre"
1566
1567 msgid "Really delete done timers?"
1568 msgstr "Vil du virkelig slette ferdige timere?"
1569
1570 msgid "Really delete this timer?"
1571 msgstr "Vil du virkelig slette denne timer"
1572
1573 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
1574 msgstr "Vil du virkelig avslutte hurtigzap i underkanaler"
1575
1576 msgid "Reception Settings"
1577 msgstr "Mottakings Innstillinger"
1578
1579 msgid "Record"
1580 msgstr "Spille inn"
1581
1582 msgid "Recorded files..."
1583 msgstr "Innspilte filer"
1584
1585 msgid "Recording"
1586 msgstr "Spiller inn"
1587
1588 msgid ""
1589 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really reboot "
1590 "now?"
1591 msgstr ""
1592 "Innspilling(er) er igang eller starter om få sekunder... vil du virkelig "
1593 "reboote nå?"
1594
1595 msgid ""
1596 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really restart "
1597 "now?"
1598 msgstr ""
1599 "Innspilling(er) er igang eller starter om få sekunder... vil du virkelig "
1600 "restarte nå?"
1601
1602 msgid ""
1603 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really shutdown "
1604 "now?"
1605 msgstr ""
1606 "Innspilling(er) er igang eller starter om få sekunder... vil du virkelig "
1607 "stenge av nå?"
1608
1609 msgid "Recordings always have priority"
1610 msgstr "Innspillinger har alltid prioritet"
1611
1612 msgid "Reenter new pin"
1613 msgstr "Skriv inn ny pin igjen"
1614
1615 msgid "Remove Plugins"
1616 msgstr "Fjern Plugins"
1617
1618 msgid "Remove a mark"
1619 msgstr "Fjern en markør"
1620
1621 msgid "Remove plugins"
1622 msgstr "Fjern plugins"
1623
1624 msgid "Repeat"
1625 msgstr "Gjenta"
1626
1627 msgid "Repeat Type"
1628 msgstr "Gjentagelses Type"
1629
1630 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
1631 msgstr "Gjentagende event holder på med en innspilling... Hva vil du gjøre?"
1632
1633 msgid "Reset"
1634 msgstr "Tilbakestill"
1635
1636 msgid "Restart"
1637 msgstr "Restart"
1638
1639 msgid "Restart GUI"
1640 msgstr "Restart GUI"
1641
1642 msgid "Restart GUI now?"
1643 msgstr "Restart GUI nå?"
1644
1645 msgid "Restore"
1646 msgstr "Gjenopprett"
1647
1648 msgid ""
1649 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
1650 "settings now."
1651 msgstr ""
1652 "Gjenoppretting av innstillinger er ferdig. Vennligst trykk OK for å aktivere "
1653 "dem nå."
1654
1655 msgid "Right"
1656 msgstr "Høyre"
1657
1658 msgid "Rolloff"
1659 msgstr "Rolloff"
1660
1661 msgid "Rotor turning speed"
1662 msgstr "Motor dreie hastighet"
1663
1664 msgid "Running"
1665 msgstr "Kjører"
1666
1667 msgid "Russian"
1668 msgstr "Russisk"
1669
1670 msgid "S-Video"
1671 msgstr "S-Video"
1672
1673 msgid "SNR"
1674 msgstr "SNR"
1675
1676 msgid "SNR:"
1677 msgstr "SNR:"
1678
1679 msgid "Sat"
1680 msgstr "Lør"
1681
1682 msgid "Sat / Dish Setup"
1683 msgstr "Sat-/Parabolinstillinger"
1684
1685 msgid "Satellite"
1686 msgstr "Satellitt"
1687
1688 msgid "Satellite Equipment Setup"
1689 msgstr "Satellittutstyr Oppsett"
1690
1691 msgid "Satellites"
1692 msgstr "Satelliter"
1693
1694 msgid "Satfinder"
1695 msgstr "Satellittfinner"
1696
1697 msgid "Saturday"
1698 msgstr "Lørdag"
1699
1700 msgid "Save Playlist"
1701 msgstr "Lagre Spilliste"
1702
1703 msgid "Scaling Mode"
1704 msgstr "Skalerings Modus"
1705
1706 msgid "Scan "
1707 msgstr "Søking "
1708
1709 msgid "Scan QAM128"
1710 msgstr "Søke QAM128"
1711
1712 msgid "Scan QAM16"
1713 msgstr "Søke QAM16"
1714
1715 msgid "Scan QAM256"
1716 msgstr "Søke QAM256"
1717
1718 msgid "Scan QAM32"
1719 msgstr "Søke QAM32"
1720
1721 msgid "Scan QAM64"
1722 msgstr "Søke QAM64"
1723
1724 msgid "Scan SR6875"
1725 msgstr "Søke SR6875"
1726
1727 msgid "Scan SR6900"
1728 msgstr "Søke SR6900"
1729
1730 msgid "Scan additional SR"
1731 msgstr "Søke ytterlige SR"
1732
1733 msgid "Scan band EU HYPER"
1734 msgstr "Søke bånd EU HYPER"
1735
1736 msgid "Scan band EU MID"
1737 msgstr "Søke bånd EU MID"
1738
1739 msgid "Scan band EU SUPER"
1740 msgstr "Søke bånd EU SUPER"
1741
1742 msgid "Scan band EU UHF IV"
1743 msgstr "Søke bånd EU UHF IV"
1744
1745 msgid "Scan band EU UHF V"
1746 msgstr "Søke bånd EU UHF V"
1747
1748 msgid "Scan band EU VHF I"
1749 msgstr "Søke bånd EU VHF I"
1750
1751 msgid "Scan band EU VHF III"
1752 msgstr "Søke bånd EU VHF III"
1753
1754 msgid "Scan band US HIGH"
1755 msgstr "Søke bånd US HIGH"
1756
1757 msgid "Scan band US HYPER"
1758 msgstr "Søke bånd US HYPER"
1759
1760 msgid "Scan band US LOW"
1761 msgstr "Søke bånd US LOW"
1762
1763 msgid "Scan band US MID"
1764 msgstr "Søke bånd US MID"
1765
1766 msgid "Scan band US SUPER"
1767 msgstr "Søke bånd US SUPER"
1768
1769 msgid "Search east"
1770 msgstr "Søk øst"
1771
1772 msgid "Search west"
1773 msgstr "Søk vest"
1774
1775 msgid "Seek"
1776 msgstr "Søk"
1777
1778 msgid "Select HDD"
1779 msgstr "Velg harddisk"
1780
1781 msgid "Select Network Adapter"
1782 msgstr "Velg Nettverksadapter"
1783
1784 msgid "Select a movie"
1785 msgstr "Velg film"
1786
1787 msgid "Select audio mode"
1788 msgstr "Velg lydmodus"
1789
1790 msgid "Select audio track"
1791 msgstr "Velg lydspor"
1792
1793 msgid "Select channel to record from"
1794 msgstr "Velg kanal å ta opp fra"
1795
1796 msgid "Sequence repeat"
1797 msgstr "Sekvens gjentakelse"
1798
1799 msgid "Service"
1800 msgstr "Kanal"
1801
1802 msgid "Service Scan"
1803 msgstr "Kanalsøk"
1804
1805 msgid "Service Searching"
1806 msgstr "Kanalsøk"
1807
1808 msgid "Service has been added to the favourites."
1809 msgstr "Kanal har blitt lagt til favorittene."
1810
1811 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
1812 msgstr "Kanal har blitt lagt til den valgte bouquet."
1813
1814 msgid ""
1815 "Service invalid!\n"
1816 "(Timeout reading PMT)"
1817 msgstr ""
1818 "Kanal feil!\n"
1819 "(Timeout ved lesing av PMT)"
1820
1821 msgid ""
1822 "Service not found!\n"
1823 "(SID not found in PAT)"
1824 msgstr ""
1825 "Kanal ikke funnet!\n"
1826 "(SID ikke funnet i PAT)"
1827
1828 msgid "Service scan"
1829 msgstr "Kanalsøk"
1830
1831 msgid "Serviceinfo"
1832 msgstr "Kanalinfo"
1833
1834 msgid "Services"
1835 msgstr "Kanaler"
1836
1837 msgid "Set limits"
1838 msgstr "Sett grenser"
1839
1840 msgid "Settings"
1841 msgstr "Innstillinger"
1842
1843 msgid "Setup"
1844 msgstr "Oppsett"
1845
1846 msgid "Setup Mode"
1847 msgstr "Oppsett Type"
1848
1849 msgid "Show blinking clock in display during recording"
1850 msgstr "Vis blinkende klokke i display under innspilling"
1851
1852 msgid "Show infobar on channel change"
1853 msgstr "Vis infobar ved kanalbytte"
1854
1855 msgid "Show infobar on event change"
1856 msgstr "Vis infobar ved programbytte"
1857
1858 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
1859 msgstr "Vis infobar ved hopp fram/tilbake"
1860
1861 msgid "Show positioner movement"
1862 msgstr "Vis motorbevegelse"
1863
1864 msgid "Show services beginning with"
1865 msgstr "Vis kanaler som begynner med"
1866
1867 msgid "Show the radio player..."
1868 msgstr "Vis radio spilleren"
1869
1870 msgid "Show the tv player..."
1871 msgstr "Vis TV spilleren"
1872
1873 msgid "Shutdown Dreambox after"
1874 msgstr "Slå av Dreamboxen etter"
1875
1876 msgid "Similar"
1877 msgstr "Samme"
1878
1879 msgid "Similar broadcasts:"
1880 msgstr "Samme utsendelser"
1881
1882 msgid "Simple"
1883 msgstr "Enkel"
1884
1885 msgid "Single"
1886 msgstr "Singel"
1887
1888 msgid "Single EPG"
1889 msgstr "Enkel EPG"
1890
1891 msgid "Single satellite"
1892 msgstr "Singel satellit"
1893
1894 msgid "Single transponder"
1895 msgstr "Singel transponder"
1896
1897 msgid "Sleep Timer"
1898 msgstr "Sleep Timer"
1899
1900 msgid "Sleep timer action:"
1901 msgstr "Sleep timer aksjon"
1902
1903 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
1904 msgstr "Slideshow Interval (sek.)"
1905
1906 #, python-format
1907 msgid "Slot %d"
1908 msgstr "Slot %d"
1909
1910 msgid "Slow"
1911 msgstr "Langsom"
1912
1913 msgid "Some plugins are not available:\n"
1914 msgstr "Noen plugins er ikke tilgjengelige:\n"
1915
1916 msgid "Somewhere else"
1917 msgstr "En annen plass"
1918
1919 msgid ""
1920 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
1921 "\n"
1922 "Please choose an other one."
1923 msgstr ""
1924 "Desverre, din backup destination eksisterer ikke\n"
1925 "\n"
1926 "Venligst velg en annen."
1927
1928 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
1929 msgid "Sort A-Z"
1930 msgstr "Sorter A-Z"
1931
1932 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
1933 msgid "Sort Time"
1934 msgstr "Sorter Tid"
1935
1936 msgid "Sound"
1937 msgstr "Lyd"
1938
1939 msgid "Soundcarrier"
1940 msgstr "Tonebærer"
1941
1942 msgid "South"
1943 msgstr "Sør"
1944
1945 msgid "Spanish"
1946 msgstr "Spansk"
1947
1948 msgid "Standby"
1949 msgstr "Standby"
1950
1951 msgid "Standby / Restart"
1952 msgstr "Standby / Start om"
1953
1954 msgid "Start"
1955 msgstr "Start"
1956
1957 msgid "Start recording?"
1958 msgstr "Start opptak?"
1959
1960 msgid "StartTime"
1961 msgstr "StartTid"
1962
1963 msgid "Starting on"
1964 msgstr "Starter på"
1965
1966 msgid "Startwizard"
1967 msgstr "Startwizard"
1968
1969 msgid "Step "
1970 msgstr "Steg "
1971
1972 msgid "Step east"
1973 msgstr "Steg øst"
1974
1975 msgid "Step west"
1976 msgstr "Steg vest"
1977
1978 msgid "Stereo"
1979 msgstr "Stereo"
1980
1981 msgid "Stop"
1982 msgstr "Stopp"
1983
1984 msgid "Stop Timeshift?"
1985 msgstr "Stopp Timeshift?"
1986
1987 msgid "Stop current event and disable coming events"
1988 msgstr "Stopp nåværende event og stop kommende events"
1989
1990 msgid "Stop current event but not coming events"
1991 msgstr "Stopp nåværende event med ikke de som kommer"
1992
1993 msgid "Stop playing this movie?"
1994 msgstr "Stoppe avspilling av denne filmen?"
1995
1996 msgid "Store position"
1997 msgstr "Lagret posisjon"
1998
1999 msgid "Stored position"
2000 msgstr "Lagret posisjon"
2001
2002 msgid "Subservice list..."
2003 msgstr "Underkanal liste..."
2004
2005 msgid "Subservices"
2006 msgstr "Underkanaler"
2007
2008 msgid "Subtitle selection"
2009 msgstr "Undertekst valg"
2010
2011 msgid "Subtitles"
2012 msgstr "Undertekster"
2013
2014 msgid "Sun"
2015 msgstr "Søn"
2016
2017 msgid "Sunday"
2018 msgstr "Søndag"
2019
2020 msgid "Swap Services"
2021 msgstr "Bytt kanaler"
2022
2023 msgid "Swedish"
2024 msgstr "Svensk"
2025
2026 msgid "Switch to next subservice"
2027 msgstr "Bytt til neste underkanal"
2028
2029 msgid "Switch to previous subservice"
2030 msgstr "Bytt til forrige underkanal"
2031
2032 msgid "Symbol Rate"
2033 msgstr "Symbolrate"
2034
2035 msgid "Symbolrate"
2036 msgstr "Symbolrate"
2037
2038 msgid "System"
2039 msgstr "System"
2040
2041 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
2042 msgid "TRANSLATOR_INFO"
2043 msgstr ""
2044 "For endringer/forslag, ta kontakt på:\n"
2045 "theMMMMMM@gmail.com\n"
2046 "\n"
2047 "Dere finner meg også på www.digsat.net"
2048
2049 msgid "TV System"
2050 msgstr "TV System"
2051
2052 msgid "Terrestrial"
2053 msgstr "Terrestrial"
2054
2055 msgid "Terrestrial provider"
2056 msgstr "Terrestrial tilbyder"
2057
2058 msgid "Test mode"
2059 msgstr "Testmodus"
2060
2061 msgid "Test-Messagebox?"
2062 msgstr "Test-Meldingsboks"
2063
2064 msgid ""
2065 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
2066 "Please press OK to start using you Dreambox."
2067 msgstr ""
2068 "Takk for at du brukte guiden. Din Dreambox er nå klar til bruk .\n"
2069 "Vennligst trykk OK å begynne å bruke den."
2070
2071 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
2072 msgstr "Backupen feilet. Vennligst velg en annen backuplokasjon."
2073
2074 msgid "The pin code has been changed successfully."
2075 msgstr "Pin koden har blitt endret"
2076
2077 msgid "The pin code you entered is wrong."
2078 msgstr "Pin koden du la inn var feil"
2079
2080 msgid "The pin codes you entered are different."
2081 msgstr "Pin kodene du skrev inn er ikke like"
2082
2083 msgid "The sleep timer has been activated."
2084 msgstr "Sleep timeren har blitt aktivert"
2085
2086 msgid "The sleep timer has been disabled."
2087 msgstr "Sleep timeren har blitt deaktivert"
2088
2089 msgid ""
2090 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
2091 msgstr ""
2092 "Wizarden kan ta backup av dine nåværende innstillinger. Vil du ta backup nå?"
2093
2094 msgid "The wizard is finished now."
2095 msgstr "Wizarden er ferdig nå."
2096
2097 msgid "This is step number 2."
2098 msgstr "Dette er steg nr.2"
2099
2100 msgid "This is unsupported at the moment."
2101 msgstr "Dette er ikke støttet for øyeblikket."
2102
2103 msgid "Three"
2104 msgstr "Tre"
2105
2106 msgid "Threshold"
2107 msgstr "Grense"
2108
2109 msgid "Thu"
2110 msgstr "Tor"
2111
2112 msgid "Thursday"
2113 msgstr "Torsdag"
2114
2115 msgid "Time"
2116 msgstr "Tid"
2117
2118 msgid "Time/Date Input"
2119 msgstr "Tid/Dato Input"
2120
2121 msgid "Timer"
2122 msgstr "Timer"
2123
2124 msgid "Timer Edit"
2125 msgstr "Timereditering"
2126
2127 msgid "Timer Editor"
2128 msgstr "Timer-editor"
2129
2130 msgid "Timer Type"
2131 msgstr "Timer Type"
2132
2133 msgid "Timer entry"
2134 msgstr "Timer instilling"
2135
2136 msgid "Timer log"
2137 msgstr "Timer log"
2138
2139 msgid "Timer sanity error"
2140 msgstr "Timer feil"
2141
2142 msgid "Timer selection"
2143 msgstr "Timer valg"
2144
2145 msgid "Timer status:"
2146 msgstr "Timer status:"
2147
2148 msgid "Timeshift"
2149 msgstr "Timeshift"
2150
2151 msgid "Timeshift not possible!"
2152 msgstr "Timeshift er ikke mulig!"
2153
2154 msgid "Timezone"
2155 msgstr "Tidssone"
2156
2157 msgid "Title:"
2158 msgstr "Tittel:"
2159
2160 msgid "Today"
2161 msgstr "Idag"
2162
2163 msgid "Tone mode"
2164 msgstr "Tone modus"
2165
2166 msgid "Toneburst"
2167 msgstr "Toneburst"
2168
2169 msgid "Toneburst A/B"
2170 msgstr "Toneburst A/B"
2171
2172 msgid "Translation"
2173 msgstr "Oversetting"
2174
2175 msgid "Translation:"
2176 msgstr "Oversetting:"
2177
2178 msgid "Transmission Mode"
2179 msgstr "Sendings Modus"
2180
2181 msgid "Transmission mode"
2182 msgstr "Sendingstype"
2183
2184 msgid "Transponder"
2185 msgstr "Transponder"
2186
2187 msgid "Transponder Type"
2188 msgstr "Transponder Type"
2189
2190 msgid "Tries left:"
2191 msgstr "Forsøk igjen:"
2192
2193 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
2194 msgstr "Prøv å finne Transpondere i kabelnettverket.. vennligst vent..."
2195
2196 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
2197 msgstr "Prøv å finne transpondere i kabelnettverket.. vennligst vent..."
2198
2199 msgid "Tue"
2200 msgstr "Tir"
2201
2202 msgid "Tuesday"
2203 msgstr "Tirsdag"
2204
2205 msgid "Tune"
2206 msgstr "Tune"
2207
2208 msgid "Tune failed!"
2209 msgstr "Tuning feilet"
2210
2211 msgid "Tuner"
2212 msgstr "Tuner"
2213
2214 msgid "Tuner "
2215 msgstr "Tuner "
2216
2217 msgid "Tuner Slot"
2218 msgstr "Tuner Slot"
2219
2220 msgid "Tuner configuration"
2221 msgstr "Tuner konfigurasjon"
2222
2223 msgid "Tuner status"
2224 msgstr "Tuner status"
2225
2226 msgid "Turkish"
2227 msgstr "Tyrkisk"
2228
2229 msgid "Two"
2230 msgstr "To"
2231
2232 msgid "Type of scan"
2233 msgstr "Søketype"
2234
2235 msgid "USALS"
2236 msgstr "USALS"
2237
2238 msgid "USB"
2239 msgstr "USB"
2240
2241 msgid "USB Stick"
2242 msgstr "USB Stick"
2243
2244 msgid ""
2245 "Unable to initialize harddisk.\n"
2246 "Please refer to the user manual.\n"
2247 "Error: "
2248 msgstr ""
2249 "Harddisk kunne ikke initialisieres.\n"
2250 "Vennligst les manualen.\n"
2251 "Feil: "
2252
2253 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
2254 msgstr "Uncommitted DiSEqC kommando"
2255
2256 msgid "Universal LNB"
2257 msgstr "Universal LNB"
2258
2259 msgid "Unmount failed"
2260 msgstr "Unmount feilet"
2261
2262 msgid "Updates your receiver's software"
2263 msgstr "Oppdaterer software på din mottager"
2264
2265 msgid "Updating finished. Here is the result:"
2266 msgstr "Oppdatering avsluttet. Her er resultatet:"
2267
2268 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
2269 msgstr "Oppdaterer...Vennligst vent..Dette kan ta noen minutter "
2270
2271 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
2272 msgstr "Oppgradering er ferdig. Vil du restarte din Dreambox?"
2273
2274 msgid "Upgrading"
2275 msgstr "Oppgraderer"
2276
2277 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
2278 msgstr "Oppgraderer Dreambox... Vennligst vent"
2279
2280 msgid "Use DHCP"
2281 msgstr "Motta IP-adresse (DHCP)"
2282
2283 msgid "Use Power Measurement"
2284 msgstr "Bruk Strøm Måling"
2285
2286 msgid "Use a gateway"
2287 msgstr "Bruk en gateway"
2288
2289 msgid "Use power measurement"
2290 msgstr "Bruk strøm måling"
2291
2292 msgid ""
2293 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
2294 "\n"
2295 "Please set up tuner A"
2296 msgstr ""
2297 "Bruk venstre og høyre knappene for å endre valg.\n"
2298 "\n"
2299 "Vennligst sett opp tuner A"
2300
2301 msgid ""
2302 "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
2303 "press OK."
2304 msgstr "Bruk pil opp/ned på din fjernkontroll for å velge. Trykk deretter OK."
2305
2306 msgid "Use usals for this sat"
2307 msgstr "Bruk USALS for denne Sat"
2308
2309 msgid "Use wizard to set up basic features"
2310 msgstr "Bruk guiden til å sette basisinnstillinger"
2311
2312 msgid "Used service scan type"
2313 msgstr "Brukt kanal søkingstype"
2314
2315 msgid "User defined"
2316 msgstr "Brukerdefinert"
2317
2318 msgid "VCR Switch"
2319 msgstr "Video skifter"
2320
2321 msgid "VCR scart"
2322 msgstr "VCR scart"
2323
2324 msgid "View Rass interactive..."
2325 msgstr "Vis Rass interaktiv..."
2326
2327 msgid "View teletext..."
2328 msgstr "Vis teletext..."
2329
2330 msgid "Voltage mode"
2331 msgstr "Spenningsmodus"
2332
2333 msgid "Volume"
2334 msgstr "Volum"
2335
2336 msgid "W"
2337 msgstr "W"
2338
2339 msgid "WSS on 4:3"
2340 msgstr "WSS på 4:3"
2341
2342 msgid "Wed"
2343 msgstr "Ons"
2344
2345 msgid "Wednesday"
2346 msgstr "Onsdag"
2347
2348 msgid "Weekday"
2349 msgstr "Ukedag"
2350
2351 msgid ""
2352 "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading "
2353 "the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
2354 "current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
2355 msgstr ""
2356 "Velkommen til Image-Oppgraderings-Wizarden. Wizarden vil assistere deg i "
2357 "oppgradering av firmware ved å gi deg en backupmulighet. Du kan med denne "
2358 "wizard lagre de aktuelle innstillinger og en kort forklaring om "
2359 "hvordanoppgradere din firmware."
2360
2361 msgid ""
2362 "Welcome.\n"
2363 "\n"
2364 "This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
2365 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
2366 msgstr ""
2367 "Velkommen.\n"
2368 "\n"
2369 "Denne Wizard vil hjelpe deg gjennom basis setup av din Dreambox.\n"
2370 "Vennligst trykk OK på din fjernkontroll for å gå til neste steg."
2371
2372 msgid "West"
2373 msgstr "Vest"
2374
2375 msgid "What do you want to scan?"
2376 msgstr "Hva vil du søke etter?"
2377
2378 msgid "Where do you want to backup your settings?"
2379 msgstr "Hvor vil du lagre backup av dine innstillinger?"
2380
2381 msgid "Wireless"
2382 msgstr "Trådløs"
2383
2384 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
2385 msgstr "Skrivefeil under innspilling. Er disken full?\n"
2386
2387 msgid "YPbPr"
2388 msgstr "YPbPr"
2389
2390 msgid "Year:"
2391 msgstr "År:"
2392
2393 msgid "Yes"
2394 msgstr "Ja"
2395
2396 msgid "Yes, backup my settings!"
2397 msgstr "Ja, ta backup av mine innstillinger!"
2398
2399 msgid "Yes, do a manual scan now"
2400 msgstr "Ja, gjør et manuelt søk nå"
2401
2402 msgid "Yes, do an automatic scan now"
2403 msgstr "Ja, gjør et automatisk søk nå"
2404
2405 msgid "Yes, do another manual scan now"
2406 msgstr "Ja, gjør et nytt manuelt søk nå"
2407
2408 msgid "Yes, perform a shutdown now."
2409 msgstr "Ja, slå av nå."
2410
2411 msgid "Yes, restore the settings now"
2412 msgstr "Ja, legg tilbake innstillingene nå"
2413
2414 msgid "Yes, view the tutorial"
2415 msgstr "Ja, vis guiden"
2416
2417 msgid "You cannot delete this!"
2418 msgstr "Du kan ikke slette denne!."
2419
2420 msgid ""
2421 "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a "
2422 "harddisk is not an option for you."
2423 msgstr ""
2424 "Det ser ikke ut til at du har en harddisk in din DB. Så backup til HDD er "
2425 "ikke en mulighet for deg."
2426
2427 msgid ""
2428 "You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the "
2429 "slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup "
2430 "to the harddisk!\n"
2431 "Please press OK to start the backup now."
2432 msgstr ""
2433 "Du har valgt å ta backup til compact flash card. Kortet må stå i DB.Vi "
2434 "verifiserer ikke at det virkelig er i bruk for øyeblikket. Så vi anbefalerå "
2435 "ta backup til harddisk!\n"
2436 "Vennligst trykk OK for å starte backupen."
2437
2438 msgid ""
2439 "You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
2440 "Please press OK to start the backup now."
2441 msgstr ""
2442 "Du har valgt å ta backup til en USB disk. Anbefalt metode er til HDD\n"
2443 "Vennligst trykk OK nå for å starte backupen."
2444
2445 msgid ""
2446 "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
2447 "backup now."
2448 msgstr ""
2449 "Du har valgt å ta backup av din HDD. Vennligst trykk OK, for å ta backup nå."
2450
2451 msgid "You have to wait for"
2452 msgstr "Du må vente på"
2453
2454 msgid ""
2455 "You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, "
2456 "please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
2457 "Your dreambox will now be halted. After you have performed the update "
2458 "instructions from the website, your new firmware will ask you to restore "
2459 "your settings."
2460 msgstr ""
2461 "Du trenger en PC koblet til din DB. Trenger du videre informasjonvennligst "
2462 "gå til Websiden http://www.dm7025.de.\n"
2463 "Din Dreambox vil nå bli stoppet. Etter du har gjennomførtoppdaterings- "
2464 "instruksjonene fra websiden, vil din nye firmware spørre deg om å legg inn "
2465 "igjen innstillingene."
2466
2467 msgid ""
2468 "You need to define some keywords first!\n"
2469 "Press the menu-key to define keywords.\n"
2470 "Do you want to define keywords now?"
2471 msgstr ""
2472 "Du må definere noen nøkkelord først!\n"
2473 "Trykk på meny for å definere nøkkelord.\n"
2474 "Vil du definere nøkkelord nå?"
2475
2476 msgid ""
2477 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
2478 "\n"
2479 "Do you want to set the pin now?"
2480 msgstr ""
2481 "Du mp sette opp en pin kode og gjemme den for dine barn.\n"
2482 "\n"
2483 "Vil du sette opp en pin kode nå?"
2484
2485 msgid ""
2486 "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
2487 "process."
2488 msgstr ""
2489 "Din backup var OK. Dreamboxen vil nå fortelle deg den videre gangen i "
2490 "oppdaterings-prosessen."
2491
2492 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
2493 msgstr "Din dreambox slår seg av. Vennligst vent..."
2494
2495 msgid ""
2496 "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and "
2497 "try again."
2498 msgstr ""
2499 "Din dreambox er ikke koblet til internet skikkelig. Vennligst sjekk dette og "
2500 "prøv igjen"
2501
2502 msgid ""
2503 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
2504 "Press OK to start upgrade."
2505 msgstr ""
2506 "Din frontprosessor-firmware må oppgraderes.\n"
2507 "Trykk OK for å starte oppdatering."
2508
2509 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
2510 msgstr "Zap tilbake til kanal før motoroppsett"
2511
2512 msgid "Zap back to service before satfinder?"
2513 msgstr "Zap tilbake til kanal før sattellitfinner"
2514
2515 msgid "[alternative edit]"
2516 msgstr "[alternativ editering]"
2517
2518 msgid "[bouquet edit]"
2519 msgstr "[bouquet editering]"
2520
2521 msgid "[favourite edit]"
2522 msgstr "[favoritt editering]"
2523
2524 msgid "[move mode]"
2525 msgstr "[flytte modus]"
2526
2527 msgid "abort alternatives edit"
2528 msgstr "Avbryt alternativ editering"
2529
2530 msgid "abort bouquet edit"
2531 msgstr "avbryt bouquet editering"
2532
2533 msgid "abort favourites edit"
2534 msgstr "avbryt favoritt editering"
2535
2536 msgid "about to start"
2537 msgstr "starter snart"
2538
2539 msgid "add alternatives"
2540 msgstr "legg til alternativer"
2541
2542 msgid "add bouquet"
2543 msgstr "legg til bouquet"
2544
2545 msgid "add directory to playlist"
2546 msgstr "legg til mappe til spilliste"
2547
2548 msgid "add file to playlist"
2549 msgstr "legg til fil til spilliste"
2550
2551 msgid "add files to playlist"
2552 msgstr "legg til filer til spilliste"
2553
2554 msgid "add marker"
2555 msgstr "legg till markør"
2556
2557 msgid "add recording (enter recording duration)"
2558 msgstr "legg til innspilling (skriv inn innspillingens lengde)"
2559
2560 msgid "add recording (enter recording endtime)"
2561 msgstr "legg til innspilling (skriv inn innspillingens sluttid)"
2562
2563 msgid "add recording (indefinitely)"
2564 msgstr "legg til innspilling (uendelig)"
2565
2566 msgid "add recording (stop after current event)"
2567 msgstr "legg til innspilling (stop etter nåværende)"
2568
2569 msgid "add service to bouquet"
2570 msgstr "Legg kanal til bouquet"
2571
2572 msgid "add service to favourites"
2573 msgstr "Legg kanal til favoritter"
2574
2575 msgid "add to parental protection"
2576 msgstr "legg til i foreldrekontrollen"
2577
2578 msgid "advanced"
2579 msgstr "avansert"
2580
2581 msgid "alphabetic sort"
2582 msgstr "sorter alfabetisk"
2583
2584 msgid ""
2585 "are you sure you want to restore\n"
2586 "following backup:\n"
2587 msgstr ""
2588 "Er du sikker på at du vil gjenopprette\n"
2589 "følgende backup:\n"
2590
2591 msgid "back"
2592 msgstr "Tilbake"
2593
2594 msgid "better"
2595 msgstr "bedre"
2596
2597 msgid "blacklist"
2598 msgstr "svartlist"
2599
2600 msgid "by Exif"
2601 msgstr "av Exif"
2602
2603 msgid "change recording (duration)"
2604 msgstr "endre innspilling (lengde)"
2605
2606 msgid "change recording (endtime)"
2607 msgstr "endre innspilling (sluttid)"
2608
2609 msgid "circular left"
2610 msgstr "Sirkulær venstre"
2611
2612 msgid "circular right"
2613 msgstr "Sirkulær høyre"
2614
2615 msgid "clear playlist"
2616 msgstr "tøm spilliste"
2617
2618 msgid "complex"
2619 msgstr "kompleks"
2620
2621 msgid "config menu"
2622 msgstr "Konfigurasjonsmeny"
2623
2624 msgid "continue"
2625 msgstr "fortsett"
2626
2627 msgid "copy to bouquets"
2628 msgstr "kopier til bouquets"
2629
2630 msgid "daily"
2631 msgstr "Daglig"
2632
2633 msgid "delete"
2634 msgstr "slett"
2635
2636 msgid "delete cut"
2637 msgstr "slett klipp"
2638
2639 msgid "delete playlist entry"
2640 msgstr "slett post i spillliste"
2641
2642 msgid "delete saved playlist"
2643 msgstr "slett lagret spilliste"
2644
2645 msgid "delete..."
2646 msgstr "slett..."
2647
2648 msgid "disable"
2649 msgstr "deaktiver"
2650
2651 msgid "disable move mode"
2652 msgstr "Slå av flyttemodus"
2653
2654 msgid "disabled"
2655 msgstr "deaktivert"
2656
2657 msgid "do not change"
2658 msgstr "ikke endre"
2659
2660 msgid "do nothing"
2661 msgstr "gjør ingenting"
2662
2663 msgid "don't record"
2664 msgstr "ikke ta opp"
2665
2666 msgid "done!"
2667 msgstr "ferdig!"
2668
2669 msgid "edit alternatives"
2670 msgstr "editer alternativer"
2671
2672 msgid "empty"
2673 msgstr "tom"
2674
2675 msgid "enable"
2676 msgstr "aktiver"
2677
2678 msgid "enable bouquet edit"
2679 msgstr "aktiver bouquet editering"
2680
2681 msgid "enable favourite edit"
2682 msgstr "aktiver favoritt editering"
2683
2684 msgid "enable move mode"
2685 msgstr "aktiver flytte modus"
2686
2687 msgid "enabled"
2688 msgstr "aktivert"
2689
2690 msgid "end alternatives edit"
2691 msgstr "avslutt alternativ editering"
2692
2693 msgid "end bouquet edit"
2694 msgstr "avslutt bouquet editering"
2695
2696 msgid "end cut here"
2697 msgstr "avslutt klipp her"
2698
2699 msgid "end favourites edit"
2700 msgstr "avslutt favorittt editering"
2701
2702 msgid "equal to Socket A"
2703 msgstr "lik Socket A"
2704
2705 msgid "exit mediaplayer"
2706 msgstr "avslutt mediaspiller"
2707
2708 msgid "exit movielist"
2709 msgstr "avslutt filmliste"
2710
2711 msgid "free diskspace"
2712 msgstr "ledig diskplass"
2713
2714 msgid "full /etc directory"
2715 msgstr "full /etc mappe"
2716
2717 msgid "go to deep standby"
2718 msgstr "gå til dyp standby"
2719
2720 msgid "go to standby"
2721 msgstr "gå til standby"
2722
2723 msgid "hear radio..."
2724 msgstr "Høre radio..."
2725
2726 msgid "help..."
2727 msgstr "Hjelp..."
2728
2729 msgid "hide extended description"
2730 msgstr "skjul utvidet beskrivelse"
2731
2732 msgid "hide player"
2733 msgstr "skjul spiller"
2734
2735 msgid "horizontal"
2736 msgstr "Horisontal"
2737
2738 msgid "hour"
2739 msgstr "time"
2740
2741 msgid "hours"
2742 msgstr "timer"
2743
2744 msgid "immediate shutdown"
2745 msgstr "umiddelbar shutdown"
2746
2747 #, python-format
2748 msgid ""
2749 "incoming call!\n"
2750 "%s calls on %s!"
2751 msgstr ""
2752 "Innkommende samtale!\n"
2753 "%s ringer fra %s!"
2754
2755 msgid "init module"
2756 msgstr "initialisere modul"
2757
2758 msgid "insert mark here"
2759 msgstr "sett inn markør her"
2760
2761 msgid "jump to listbegin"
2762 msgstr "hopp til start på listen"
2763
2764 msgid "jump to listend"
2765 msgstr "hopp til slutt på listen"
2766
2767 msgid "jump to next marked position"
2768 msgstr "hopp til neste markerte posisjon"
2769
2770 msgid "jump to previous marked position"
2771 msgstr "hopp til forrige markerte posisjon"
2772
2773 msgid "leave movie player..."
2774 msgstr "Forlat filmspiller..."
2775
2776 msgid "left"
2777 msgstr "venstre"
2778
2779 msgid "list style compact"
2780 msgstr "Kompakt listestil"
2781
2782 msgid "list style compact with description"
2783 msgstr "Kompakt listestil med besktivelse"
2784
2785 msgid "list style default"
2786 msgstr "Default listestil"
2787
2788 msgid "list style single line"
2789 msgstr "Enkelt linje listestil"
2790
2791 msgid "load playlist"
2792 msgstr "Hent spilliste"
2793
2794 msgid "locked"
2795 msgstr "låst"
2796
2797 msgid "loopthrough to socket A"
2798 msgstr "loopthrough til socket A"
2799
2800 msgid "manual"
2801 msgstr "Manuell"
2802
2803 msgid "menu"
2804 msgstr "Meny"
2805
2806 msgid "mins"
2807 msgstr "min"
2808
2809 msgid "minute"
2810 msgstr "minutt"
2811
2812 msgid "minutes"
2813 msgstr "minutter"
2814
2815 msgid "minutes and"
2816 msgstr "minutter og"
2817
2818 msgid "move PiP to main picture"
2819 msgstr "flytt BiB til hovedbilde"
2820
2821 msgid "movie list"
2822 msgstr "filmliste"
2823
2824 msgid "multinorm"
2825 msgstr "multinorm"
2826
2827 msgid "never"
2828 msgstr "aldri"
2829
2830 msgid "next channel"
2831 msgstr "Neste kanal"
2832
2833 msgid "next channel in history"
2834 msgstr "Neste kanal i historikken"
2835
2836 msgid "no"
2837 msgstr "Nei"
2838
2839 msgid "no HDD found"
2840 msgstr "Ingen harddisk funnet"
2841
2842 msgid "no Picture found"
2843 msgstr "Intet Bilde funnet"
2844
2845 msgid "no module found"
2846 msgstr "Ingen modul funnet"
2847
2848 msgid "no standby"
2849 msgstr "Ingen standby"
2850
2851 msgid "no timeout"
2852 msgstr "Ingen timeout"
2853
2854 msgid "none"
2855 msgstr "Ingen"
2856
2857 msgid "not locked"
2858 msgstr "Ikke låst"
2859
2860 msgid "nothing connected"
2861 msgstr "Ingenting tilkoblet"
2862
2863 msgid "off"
2864 msgstr "Av"
2865
2866 msgid "on"
2867 msgstr "På"
2868
2869 msgid "once"
2870 msgstr "En gang"
2871
2872 msgid "only /etc/enigma2 directory"
2873 msgstr "bare /etc/enigma2 mappen"
2874
2875 msgid "open servicelist"
2876 msgstr "Åpne kanalliste"
2877
2878 msgid "open servicelist(down)"
2879 msgstr "Åpne kanalliste(ned)"
2880
2881 msgid "open servicelist(up)"
2882 msgstr "Åpne kanalliste(opp)"
2883
2884 msgid "pass"
2885 msgstr "klart"
2886
2887 msgid "pause"
2888 msgstr "pause"
2889
2890 msgid "play entry"
2891 msgstr "spill denne"
2892
2893 msgid "play next playlist entry"
2894 msgstr "spill neste i spillelisten"
2895
2896 msgid "play previous playlist entry"
2897 msgstr "spill forrige i spillelisten"
2898
2899 msgid "please press OK when ready"
2900 msgstr "Trykk OK når det er klart"
2901
2902 msgid "please wait, loading picture..."
2903 msgstr "Vennligst vent, henter bilde"
2904
2905 msgid "previous channel"
2906 msgstr "Forrige kanal"
2907
2908 msgid "previous channel in history"
2909 msgstr "Forrige kanal i historikken"
2910
2911 msgid "record"
2912 msgstr "spill inn"
2913
2914 msgid "recording..."
2915 msgstr "spiller inn..."
2916
2917 msgid "remove after this position"
2918 msgstr "fjern etter denne posisjon"
2919
2920 msgid "remove all alternatives"
2921 msgstr "fjern alle alternativer"
2922
2923 msgid "remove all new found flags"
2924 msgstr "fjern alle nye funnede flag"
2925
2926 msgid "remove before this position"
2927 msgstr "fjern før denne posisjonen"
2928
2929 msgid "remove entry"
2930 msgstr "fjern denne"
2931
2932 msgid "remove from parental protection"
2933 msgstr "fjern fra foreldrekontroll"
2934
2935 msgid "remove new found flag"
2936 msgstr "fjern ny funnet flag"
2937
2938 msgid "remove this mark"
2939 msgstr "fjern denne markøren"
2940
2941 msgid "repeated"
2942 msgstr "gjentatt"
2943
2944 msgid "right"
2945 msgstr "høyre"
2946
2947 msgid "save playlist"
2948 msgstr "lagre spilliste"
2949
2950 #, python-format
2951 msgid "scan done! %d services found!"
2952 msgstr "Søking ferdig! %d Kanaler funnet!"
2953
2954 msgid "scan done! No service found!"
2955 msgstr "Søking ferdig! Ingen kanaler funnet"
2956
2957 msgid "scan done! One service found!"
2958 msgstr "Søking ferdig! En kanal funnet"
2959
2960 #, python-format
2961 msgid "scan in progress - %d %% done! %d services found!"
2962 msgstr "Søking igang - %d %% ferdig! %d kanaler funnet"
2963
2964 msgid "scan state"
2965 msgstr "Søkestatus"
2966
2967 msgid "second"
2968 msgstr "sekund"
2969
2970 msgid "second cable of motorized LNB"
2971 msgstr "sekundær kabel i motorisert LNB"
2972
2973 msgid "seconds"
2974 msgstr "sekunder"
2975
2976 msgid "seconds."
2977 msgstr "sekunder."
2978
2979 msgid "select movie"
2980 msgstr "velg film"
2981
2982 msgid "service pin"
2983 msgstr "kanal pin"
2984
2985 msgid "setup pin"
2986 msgstr "oppsettnings pin"
2987
2988 msgid "show EPG..."
2989 msgstr "Vis EPG..."
2990
2991 msgid "show all"
2992 msgstr "vis alle"
2993
2994 msgid "show alternatives"
2995 msgstr "vis alternativer"
2996
2997 msgid "show event details"
2998 msgstr "vis sendingdetaljer"
2999
3000 msgid "show extended description"
3001 msgstr "vis utvidet beskrivelse"
3002
3003 msgid "show first tag"
3004 msgstr "vis første tag"
3005
3006 msgid "show second tag"
3007 msgstr "vis andre tag"
3008
3009 msgid "show shutdown menu"
3010 msgstr "vis shutdown meny"
3011
3012 msgid "show single service EPG..."
3013 msgstr "Vis EPG for enkelt kanal"
3014
3015 msgid "show tag menu"
3016 msgstr "vis tag meny"
3017
3018 msgid "show transponder info"
3019 msgstr "vis transponder info"
3020
3021 msgid "shuffle playlist"
3022 msgstr "blande spilliste "
3023
3024 msgid "shutdown"
3025 msgstr "slå av"
3026
3027 msgid "simple"
3028 msgstr "enkel"
3029
3030 msgid "skip backward"
3031 msgstr "hopp bakover"
3032
3033 msgid "skip backward (enter time)"
3034 msgstr "hopp bakover (skriv inn tid)"
3035
3036 msgid "skip backward (self defined)"
3037 msgstr "hopp bakover (egendefinert)"
3038
3039 msgid "skip forward"
3040 msgstr "hopp framover"
3041
3042 msgid "skip forward (enter time)"
3043 msgstr "hopp framover (skriv inn tid)"
3044
3045 msgid "skip forward (self defined)"
3046 msgstr "hopp framover (egendefinert)"
3047
3048 msgid "sort by date"
3049 msgstr "sorter på dato"
3050
3051 msgid "standard"
3052 msgstr "standard"
3053
3054 msgid "standby"
3055 msgstr "standby"
3056
3057 msgid "start cut here"
3058 msgstr "start klipp her"
3059
3060 msgid "start timeshift"
3061 msgstr "start timeshift"
3062
3063 msgid "stereo"
3064 msgstr "stereo"
3065
3066 msgid "stop PiP"
3067 msgstr "stopp BiB"
3068
3069 msgid "stop entry"
3070 msgstr "stopp entry"
3071
3072 msgid "stop recording"
3073 msgstr "stopp opptak"
3074
3075 msgid "stop timeshift"
3076 msgstr "stopp timeshift"
3077
3078 msgid "swap PiP and main picture"
3079 msgstr "bytt BiB og hovedbilde"
3080
3081 msgid "switch to filelist"
3082 msgstr "bytt til filliste"
3083
3084 msgid "switch to playlist"
3085 msgstr "bytt til spilliste"
3086
3087 msgid "text"
3088 msgstr "Tekst"
3089
3090 msgid "this recording"
3091 msgstr "denne innspillingen"
3092
3093 msgid "this service is protected by a parental control pin"
3094 msgstr "denne kanalen er beskyttet av en foreldrekontroll pin"
3095
3096 msgid "toggle a cut mark at the current position"
3097 msgstr "toggle en kutt markør på denne posisjon"
3098
3099 msgid "unknown service"
3100 msgstr "Ukjent kanal"
3101
3102 msgid "until restart"
3103 msgstr "inntil restart"
3104
3105 msgid "user defined"
3106 msgstr "Brukerdefinert"
3107
3108 msgid "vertical"
3109 msgstr "Vertikal"
3110
3111 msgid "view extensions..."
3112 msgstr "Vis utvidelser..."
3113
3114 msgid "view recordings..."
3115 msgstr "Vis innspillinger..."
3116
3117 msgid "wait for ci..."
3118 msgstr "vent på ci..."
3119
3120 msgid "waiting"
3121 msgstr "venter"
3122
3123 msgid "weekly"
3124 msgstr "Ukentlig"
3125
3126 msgid "whitelist"
3127 msgstr "hvitliste"
3128
3129 msgid "yes"
3130 msgstr "Ja"
3131
3132 msgid "yes (keep feeds)"
3133 msgstr "ja (behold feeds)"
3134
3135 msgid ""
3136 "your dreambox might be unusable now. Please consult the manual for further "
3137 "assistance before rebooting your dreambox."
3138 msgstr ""
3139 "din dreambox fungerer kanskje ikke nå. Vennligst les manualen for hvordan du "
3140 "får hjelp før du starter om din dreambox."
3141
3142 msgid "zap"
3143 msgstr "zap"
3144
3145 msgid "zapped"
3146 msgstr "zapped"
3147
3148 #~ msgid ""
3149 #~ "\n"
3150 #~ "Enigma2 will restart after the restore"
3151 #~ msgstr ""
3152 #~ "\n"
3153 #~ "Enigma2 vil restarte etter gjenopprettelsen"
3154
3155 #~ msgid "\"?"
3156 #~ msgstr "\"?"
3157
3158 #~ msgid "%s (%s, %d MB free)"
3159 #~ msgstr "%s (%s, %d MB ledig)"
3160
3161 #~ msgid "12V Output"
3162 #~ msgstr "12V Utgang"
3163
3164 #~ msgid "Add Timer"
3165 #~ msgstr "Legg til timer."
3166
3167 #~ msgid "Apply satellite"
3168 #~ msgstr "Lagre satellit"
3169
3170 #~ msgid "Ask before zapping"
3171 #~ msgstr "Spør før programskifte"
3172
3173 #~ msgid "Audio / Video"
3174 #~ msgstr "Audio / Video"
3175
3176 #~ msgid "Auto show inforbar"
3177 #~ msgstr "Autovis Infobar"
3178
3179 #~ msgid "Cable provider"
3180 #~ msgstr "Kabelleverandør"
3181
3182 #~ msgid "Classic"
3183 #~ msgstr "Klassisk"
3184
3185 #~ msgid "Default"
3186 #~ msgstr "Standard"
3187
3188 #~ msgid "Do you really want to delete this recording?"
3189 #~ msgstr "Vil du virkelig slette dette opptaket?"
3190
3191 #~ msgid ""
3192 #~ "Do you want to stop the current\n"
3193 #~ "(instant) recording?"
3194 #~ msgstr ""
3195 #~ "Vil du stoppe det kjørende (umiddelbart)\n"
3196 #~ "opptak?"
3197
3198 #~ msgid "Equal to Socket A"
3199 #~ msgstr "Likt Socket A"
3200
3201 #~ msgid "Expert Setup"
3202 #~ msgstr "Expertinstillinger"
3203
3204 #~ msgid "Fast zapping"
3205 #~ msgstr "Hurtig programskifte"
3206
3207 #~ msgid "Games / Plugins"
3208 #~ msgstr "Spill / Plugins"
3209
3210 #~ msgid "Hello!"
3211 #~ msgstr "Hei!"
3212
3213 #~ msgid "Hide error windows"
3214 #~ msgstr "Ikke vis feilmeldinger"
3215
3216 #~ msgid "Invert"
3217 #~ msgstr "Inverter"
3218
3219 #~ msgid "LCD Setup"
3220 #~ msgstr "LCD Instillinger"
3221
3222 #~ msgid "Language"
3223 #~ msgstr "Språk"
3224
3225 #~ msgid "Loopthrough to Socket A"
3226 #~ msgstr "Koblet med Tuner A"
3227
3228 #~ msgid "Movie Menu"
3229 #~ msgstr "Film Meny"
3230
3231 #~ msgid "Network"
3232 #~ msgstr "Nettverk"
3233
3234 #~ msgid "Nothing connected"
3235 #~ msgstr "Ikke noe tilkoblet"
3236
3237 #~ msgid "Parental Control"
3238 #~ msgstr "Foreldrekontroll"
3239
3240 #~ msgid "Parental Lock"
3241 #~ msgstr "Foreldrelås"
3242
3243 #~ msgid "Positioner mode"
3244 #~ msgstr "Rotormodus"
3245
3246 #~ msgid "Record Splitsize"
3247 #~ msgstr "Split-størrelse for opptak"
3248
3249 #~ msgid "Satconfig"
3250 #~ msgstr "Satellitinstillinger"
3251
3252 #~ msgid "Satelliteconfig"
3253 #~ msgstr "Satellitinstillinger"
3254
3255 #~ msgid "Secondary cable from Rotor-LNB"
3256 #~ msgstr "Kabel nr.2 fra Rotor-LNB"
3257
3258 #~ msgid "Setup Lock"
3259 #~ msgstr "Setup-Sperre"
3260
3261 #~ msgid "Show Satposition"
3262 #~ msgstr "Vis Satposisjoner"
3263
3264 #~ msgid "Skip confirmations"
3265 #~ msgstr "Hopp over bekreftelser"
3266
3267 #~ msgid "Socket "
3268 #~ msgstr "Sokkel "
3269
3270 #~ msgid "Thanks for using the wizard. Your box is now ready to use."
3271 #~ msgstr "Takk for at du brukte Wizarden. Din boks er klar til bruk."
3272
3273 #~ msgid ""
3274 #~ "Thanks for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
3275 #~ "Please press OK to start using you Dreambox."
3276 #~ msgstr ""
3277 #~ "Takk for at du brukte denne guiden. Din Dreambox er klar til bruk.Trykk "
3278 #~ "OK for å begynne å bruke din Dreambox."
3279
3280 #~ msgid "Toggle EPG type with INFO button"
3281 #~ msgstr "Endre EPG-Type ved å trykke INFO knappen"
3282
3283 #~ msgid "Usage"
3284 #~ msgstr "Anvendelse"
3285
3286 #~ msgid "Usage Settings"
3287 #~ msgstr "Anvendelsesinstillinger"
3288
3289 #~ msgid "Usage settings"
3290 #~ msgstr "Anvendelsesinstillinger"
3291
3292 #~ msgid ""
3293 #~ "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After "
3294 #~ "that,press OK."
3295 #~ msgstr ""
3296 #~ "Bruk opp/ned tastene på fjernkontrollen til å velge. Trykk deretter OK."
3297
3298 #~ msgid "Visualize positioner movement"
3299 #~ msgstr "Vis rotorbevegelsen"
3300
3301 #~ msgid "Yes, scan now"
3302 #~ msgstr "Ja, søk nå."
3303
3304 #~ msgid "add bouquet..."
3305 #~ msgstr "Legg til bouquet..."
3306
3307 #~ msgid "copy to favourites"
3308 #~ msgstr "Kopier til favoritter"
3309
3310 #~ msgid "empty/unknown"
3311 #~ msgstr "Tom/ukjent"
3312
3313 #~ msgid "enter recording duration"
3314 #~ msgstr "Skriv inn opptakslengde"
3315
3316 #~ msgid "record indefinitely"
3317 #~ msgstr "Ubegrenset opptak"
3318
3319 #~ msgid "remove bouquet"
3320 #~ msgstr "Fjern bouquet"
3321
3322 #~ msgid "remove service"
3323 #~ msgstr "Fjern kanal"
3324
3325 #~ msgid ""
3326 #~ "scan done!\n"
3327 #~ "%d services found!"
3328 #~ msgstr ""
3329 #~ "Søk avsluttet.\n"
3330 #~ "%d kanaler funnet!"
3331
3332 #~ msgid ""
3333 #~ "scan done!\n"
3334 #~ "No service found!"
3335 #~ msgstr ""
3336 #~ "Søk avsluttet.\n"
3337 #~ "Ingen kanaler funnet!."
3338
3339 #~ msgid ""
3340 #~ "scan done!\n"
3341 #~ "One service found!"
3342 #~ msgstr ""
3343 #~ "Søk avsluttet.\n"
3344 #~ "En kanal funnet!"
3345
3346 #~ msgid ""
3347 #~ "scan in progress - %d %% done!\n"
3348 #~ "%d services found!"
3349 #~ msgstr ""
3350 #~ "Søker - %d %% ferdig!\n"
3351 #~ "%d kanaler funnet!"
3352
3353 #~ msgid "select Slot"
3354 #~ msgstr "Velg Slot"
3355
3356 #~ msgid "stop after current event"
3357 #~ msgstr "Stopp etter nåværende sending"