update sv language
[enigma2.git] / po / sv.po
1 # German translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2008-04-10 13:21+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2008-04-03 10:56+0100\n"
12 "Last-Translator: WeeGull <weegull@hotmail.com>\n"
13 "Language-Team: WeeGull <weegull@hotmail.com>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18 "X-Poedit-Language: Swedish\n"
19 "X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
20 "X-Poedit-SourceCharset: iso-8859-15\n"
21
22 msgid "#000000"
23 msgstr ""
24
25 msgid "#0064c7"
26 msgstr ""
27
28 msgid "#25062748"
29 msgstr ""
30
31 msgid "#389416"
32 msgstr ""
33
34 msgid "#80000000"
35 msgstr ""
36
37 msgid "#80ffffff"
38 msgstr ""
39
40 msgid "#bab329"
41 msgstr ""
42
43 msgid "#f23d21"
44 msgstr ""
45
46 msgid "#ffffff"
47 msgstr ""
48
49 msgid "#ffffffff"
50 msgstr ""
51
52 msgid "%H:%M"
53 msgstr "%H:%M"
54
55 #, python-format
56 msgid "%d min"
57 msgstr "%d min"
58
59 msgid "%d.%B %Y"
60 msgstr "%d.%B %Y"
61
62 #, python-format
63 msgid ""
64 "%s\n"
65 "(%s, %d MB free)"
66 msgstr ""
67 "%s\n"
68 "(%s, %d MB ledigt)"
69
70 #, python-format
71 msgid "%s (%s)\n"
72 msgstr "%s (%s)\n"
73
74 msgid "(ZAP)"
75 msgstr "(ZAP)"
76
77 msgid "(empty)"
78 msgstr "(tom)"
79
80 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
81 msgstr "/usr/share/enigma2 bibliotek"
82
83 msgid "/var directory"
84 msgstr "/var bibliotek"
85
86 msgid "0"
87 msgstr ""
88
89 msgid "1"
90 msgstr ""
91
92 msgid "1.0"
93 msgstr "1.0"
94
95 msgid "1.1"
96 msgstr "1.1"
97
98 msgid "1.2"
99 msgstr "1.2"
100
101 msgid "12V output"
102 msgstr "12V utgång"
103
104 msgid "13 V"
105 msgstr "13 V"
106
107 msgid "16:10"
108 msgstr "16:10"
109
110 msgid "16:10 Letterbox"
111 msgstr "16:10 Letterbox"
112
113 msgid "16:10 PanScan"
114 msgstr "16:10 PanScan"
115
116 msgid "16:9"
117 msgstr "16:9"
118
119 msgid "16:9 Letterbox"
120 msgstr "16:9 Letterbox"
121
122 msgid "16:9 always"
123 msgstr "16:9 alltid"
124
125 msgid "18 V"
126 msgstr "18 V"
127
128 msgid "2"
129 msgstr ""
130
131 msgid "3"
132 msgstr ""
133
134 msgid "30 minutes"
135 msgstr "30 minuter"
136
137 msgid "4"
138 msgstr ""
139
140 msgid "4:3"
141 msgstr "4:#"
142
143 msgid "4:3 Letterbox"
144 msgstr "4:3 Letterbox"
145
146 msgid "4:3 PanScan"
147 msgstr "4:3 PanScan"
148
149 msgid "5"
150 msgstr ""
151
152 msgid "5 minutes"
153 msgstr "5 minuter"
154
155 msgid "50 Hz"
156 msgstr "50 Hz"
157
158 msgid "6"
159 msgstr ""
160
161 msgid "60 minutes"
162 msgstr "60 minuter"
163
164 msgid "7"
165 msgstr ""
166
167 msgid "8"
168 msgstr ""
169
170 msgid "9"
171 msgstr ""
172
173 msgid "<unknown>"
174 msgstr "<okänd>"
175
176 msgid "??"
177 msgstr "??"
178
179 msgid "A"
180 msgstr "A"
181
182 #, python-format
183 msgid ""
184 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
185 "Do you want to keep your version?"
186 msgstr ""
187 "En konfigurationsfil (%s) har ändrats sedan installationen.\n"
188 "Vill du behålla din version?"
189
190 msgid ""
191 "A finished record timer wants to set your\n"
192 "Dreambox to standby. Do that now?"
193 msgstr ""
194 "En utförd inspelningstimer vill försätta din\n"
195 "Dreambox i standby. Utföra det nu?"
196
197 msgid ""
198 "A finished record timer wants to shut down\n"
199 "your Dreambox. Shutdown now?"
200 msgstr ""
201 "En utförd inspelningstimer vill stänga av\n"
202 "din Dreambox. Stänga av nu?"
203
204 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
205 msgstr "En grafisk EPG för alla kanaler i en vald favoritlista"
206
207 #, python-format
208 msgid ""
209 "A record has been started:\n"
210 "%s"
211 msgstr ""
212 "En inspelning har påbörjats:\n"
213 "%s"
214
215 msgid ""
216 "A recording is currently running.\n"
217 "What do you want to do?"
218 msgstr ""
219 "En inspelning pågår redan.\n"
220 "Vad vill du göra?"
221
222 msgid ""
223 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
224 "configure the positioner."
225 msgstr ""
226 "En inspelning pågår. Vänligen avbryt den innan du försöker konfigurera "
227 "motorn."
228
229 msgid ""
230 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
231 "start the satfinder."
232 msgstr ""
233 "En inspelning pågår. Vänligen avbryt inspelningen före du försöker starta "
234 "satfinder."
235
236 msgid ""
237 "A sleep timer wants to set your\n"
238 "Dreambox to standby. Do that now?"
239 msgstr ""
240 "En sovtimer vill försätta din\n"
241 "Dreambox i standby. Utföra det?"
242
243 msgid ""
244 "A sleep timer wants to shut down\n"
245 "your Dreambox. Shutdown now?"
246 msgstr ""
247 "En sovtimer vill stänga av\n"
248 "din Dreambox. Stänga av nu?"
249
250 msgid ""
251 "A timer failed to record!\n"
252 "Disable TV and try again?\n"
253 msgstr ""
254 "En timerinspelning misslyckades!\n"
255 "Inaktivera TV och försök igen?\n"
256
257 msgid "A/V Settings"
258 msgstr "A/V Inställningar"
259
260 msgid "AA"
261 msgstr "AA"
262
263 msgid "AB"
264 msgstr "AB"
265
266 msgid "AC3 default"
267 msgstr "AC3 standard"
268
269 msgid "AC3 downmix"
270 msgstr "AC3 nedmixning"
271
272 msgid "AGC"
273 msgstr "AGC"
274
275 msgid "AGC:"
276 msgstr "AGC:"
277
278 msgid "About"
279 msgstr "Om"
280
281 msgid "About..."
282 msgstr "Om..."
283
284 msgid "Action on long powerbutton press"
285 msgstr "Beteende vid långt tryck på powerknapp"
286
287 msgid "Activate Picture in Picture"
288 msgstr "Aktivera Bild i Bild"
289
290 msgid "Activate network settings"
291 msgstr "Aktivera nätverksinställningar"
292
293 msgid "Add"
294 msgstr "Lägg till"
295
296 msgid "Add a mark"
297 msgstr "Lägg till markör"
298
299 msgid "Add timer"
300 msgstr "Lägg till timer"
301
302 msgid "Add to bouquet"
303 msgstr "Lägg till i favoritlista"
304
305 msgid "Add to favourites"
306 msgstr "Lägg till i favoriter"
307
308 msgid ""
309 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
310 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
311 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
312 "test screens."
313 msgstr ""
314 "Justera färginställningarna så att alla färgnivåer är urskiljningsbara, men "
315 "de ska vara så färgfulla som möjligt. När du är nöjd med resultatet, tryck "
316 "OK för att stänga videoinställningarna eller tryck på nummerknapp för att "
317 "välja annan testbild."
318
319 msgid "Advanced"
320 msgstr "Avancerat"
321
322 msgid "Advanced Video Setup"
323 msgstr "Avancerad videoinställning"
324
325 msgid "After event"
326 msgstr "Efter program"
327
328 msgid ""
329 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
330 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
331 msgstr ""
332 "Efter startguiden är avslutad, behöver du skydda enskilda kanaler. Läs i din "
333 "manual för Dreambox om hur du utför det."
334
335 msgid "Album:"
336 msgstr "Album:"
337
338 msgid "All"
339 msgstr "Alla"
340
341 msgid "All..."
342 msgstr "Alla..."
343
344 msgid "Alpha"
345 msgstr "Alpha"
346
347 msgid "Alternative radio mode"
348 msgstr "Alternativt radioläge"
349
350 msgid "Alternative services tuner priority"
351 msgstr "Alternativ tunerprioritering"
352
353 msgid "An empty filename is illegal."
354 msgstr "Ett tomt filnamn är inte tillåtet."
355
356 msgid "Arabic"
357 msgstr "Arabiska"
358
359 msgid "Artist:"
360 msgstr "Artist:"
361
362 msgid "Ask before shutdown:"
363 msgstr "Fråga före avstängning:"
364
365 msgid "Ask user"
366 msgstr "Fråga"
367
368 msgid "Aspect Ratio"
369 msgstr "Bildformat"
370
371 msgid "Audio"
372 msgstr "Ljud"
373
374 msgid "Audio Options..."
375 msgstr "Ljudval..."
376
377 msgid "Auto"
378 msgstr "Auto"
379
380 msgid "Auto scart switching"
381 msgstr "Auto scart byte"
382
383 msgid "Automatic"
384 msgstr "Automatisk"
385
386 msgid "Automatic Scan"
387 msgstr "Automatisk sökning"
388
389 msgid "B"
390 msgstr "B"
391
392 msgid "BA"
393 msgstr "BA"
394
395 msgid "BB"
396 msgstr "BB"
397
398 msgid "BER"
399 msgstr "BER"
400
401 msgid "BER:"
402 msgstr "BER:"
403
404 msgid "Backup"
405 msgstr "Backup"
406
407 msgid "Backup Location"
408 msgstr "Backupplacering"
409
410 msgid "Backup Mode"
411 msgstr "Backupläge"
412
413 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
414 msgstr "Backup klar. Vänligen tryck OK för resultat."
415
416 msgid "Band"
417 msgstr "Band"
418
419 msgid "Bandwidth"
420 msgstr "Bandbredd"
421
422 msgid "Begin time"
423 msgstr "Starttid"
424
425 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
426 msgstr "Beteende av 'pause' vid paus"
427
428 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
429 msgstr "Beteende av 0 i BiB-läge"
430
431 msgid "Behavior when a movie is started"
432 msgstr "Beteende när en film startas"
433
434 msgid "Behavior when a movie is stopped"
435 msgstr "Beteende när en film stoppas"
436
437 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
438 msgstr "Beteende när en film slutar"
439
440 msgid "Brightness"
441 msgstr "Ljusstyrka"
442
443 msgid "Burn"
444 msgstr ""
445
446 msgid "Burn DVD"
447 msgstr ""
448
449 msgid "Burn To DVD..."
450 msgstr ""
451
452 msgid "Bus: "
453 msgstr "Bus: "
454
455 msgid ""
456 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
457 "displayed."
458 msgstr "Infobalken visas om du trycker OK på din fjärrkontroll."
459
460 msgid "C-Band"
461 msgstr "C-Band"
462
463 msgid "CF Drive"
464 msgstr "CF Disk"
465
466 msgid "CVBS"
467 msgstr "CVBS"
468
469 msgid "Cable"
470 msgstr "Kabel"
471
472 msgid "Cache Thumbnails"
473 msgstr "Buffra miniatyrer"
474
475 msgid "Call monitoring"
476 msgstr "Samtalsmonitorering"
477
478 msgid "Cancel"
479 msgstr "Avbryt"
480
481 msgid "Capacity: "
482 msgstr "Kapacitet: "
483
484 msgid "Card"
485 msgstr "Kort"
486
487 msgid "Catalan"
488 msgstr "Katalanska"
489
490 msgid "Change bouquets in quickzap"
491 msgstr "Byt favoritlista med snabbzap"
492
493 msgid "Change pin code"
494 msgstr "Ändra PIN kod"
495
496 msgid "Change service pin"
497 msgstr "Ändra program PIN"
498
499 msgid "Change service pins"
500 msgstr "Ändra program PIN"
501
502 msgid "Change setup pin"
503 msgstr "Ändra installations PIN"
504
505 msgid "Channel"
506 msgstr "Kanal"
507
508 msgid "Channel Selection"
509 msgstr "Kanallista"
510
511 msgid "Channel:"
512 msgstr "Kanal:"
513
514 msgid "Channellist menu"
515 msgstr "Kanallista meny"
516
517 msgid "Check"
518 msgstr "Kontrollera"
519
520 msgid "Checking Filesystem..."
521 msgstr "Kontrollerar filsystem..."
522
523 msgid "Choose Location"
524 msgstr "Välj lokation"
525
526 msgid "Choose Tuner"
527 msgstr "Välj tuner"
528
529 msgid "Choose bouquet"
530 msgstr "Välj favoritlista"
531
532 msgid "Choose source"
533 msgstr "Välj källa"
534
535 msgid "Choose target folder"
536 msgstr "Välj målkatalog"
537
538 msgid "Choose your Skin"
539 msgstr "Välj utseende"
540
541 msgid "Cleanup"
542 msgstr "Rensa"
543
544 msgid "Clear before scan"
545 msgstr "Rensa före sökning"
546
547 msgid "Clear log"
548 msgstr "Rensa logg"
549
550 msgid "Code rate high"
551 msgstr "Code rate hög"
552
553 msgid "Code rate low"
554 msgstr "Code rate låg"
555
556 msgid "Coderate HP"
557 msgstr "Coderate HP"
558
559 msgid "Coderate LP"
560 msgstr "Coderate LP"
561
562 msgid "Color Format"
563 msgstr "Färgformat"
564
565 msgid "Command order"
566 msgstr "Kommandoordning"
567
568 msgid "Committed DiSEqC command"
569 msgstr "Committed DiSEqC kommando"
570
571 msgid "Common Interface"
572 msgstr "Common Interface"
573
574 msgid "Compact Flash"
575 msgstr "Compact Flash"
576
577 msgid "Compact flash card"
578 msgstr "Compact Flash kort"
579
580 msgid "Complete"
581 msgstr "Komplett"
582
583 msgid "Configuration Mode"
584 msgstr "Konfigurationsläge"
585
586 msgid "Configuring"
587 msgstr "Konfigurering"
588
589 msgid "Confirm"
590 msgstr "Bekräfta"
591
592 msgid "Conflicting timer"
593 msgstr "Timerkonflikt"
594
595 msgid "Connected to Fritz!Box!"
596 msgstr "Ansluten till Fritz!Box!"
597
598 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
599 msgstr "Ansluter till Fritz!Box..."
600
601 #, python-format
602 msgid ""
603 "Connection to Fritz!Box\n"
604 "failed! (%s)\n"
605 "retrying..."
606 msgstr ""
607 "Anslutning till Fritz!Box\n"
608 "misslyckades! (%s)\n"
609 "försöker igen..."
610
611 msgid "Constellation"
612 msgstr "Konstellation"
613
614 msgid "Contrast"
615 msgstr "Kontrast"
616
617 msgid "Create movie folder failed"
618 msgstr "Det gick inte att skapa en filmkatalog"
619
620 msgid "Creating partition failed"
621 msgstr "Det gick inte att skapa en partition"
622
623 msgid "Croatian"
624 msgstr "Kroatiska"
625
626 msgid "Current Transponder"
627 msgstr "Nuvarande transponder"
628
629 msgid "Current settings:"
630 msgstr "Nuvarande inställningar:"
631
632 msgid "Current version:"
633 msgstr "Nuvarande version:"
634
635 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
636 msgstr "Valfri hopptid för '1'/'3'-knapparna"
637
638 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
639 msgstr "Valfri hopptid för '4'/'6'-knapparna"
640
641 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
642 msgstr "Valfri hopptid för '7'/'9'-knapparna"
643
644 msgid "Customize"
645 msgstr "Anpassningar"
646
647 msgid "Cut"
648 msgstr "Klipp"
649
650 msgid "Cutlist editor..."
651 msgstr "Klipplist editor..."
652
653 msgid "Czech"
654 msgstr "Tjeckiska"
655
656 msgid "DVB-S"
657 msgstr "DVB-S"
658
659 msgid "DVB-S2"
660 msgstr "DVB-S2"
661
662 msgid "Danish"
663 msgstr "Danska"
664
665 msgid "Date"
666 msgstr "Datum"
667
668 msgid "Deep Standby"
669 msgstr "Stäng av"
670
671 msgid "Delay"
672 msgstr "Fördröjning"
673
674 msgid "Delete"
675 msgstr "Ta bort"
676
677 msgid "Delete entry"
678 msgstr "Ta bort post"
679
680 msgid "Delete failed!"
681 msgstr "Borttagning misslyckades!"
682
683 msgid "Description"
684 msgstr "Beskrivning"
685
686 msgid "Detected HDD:"
687 msgstr "Hittad hårddisk:"
688
689 msgid "Detected NIMs:"
690 msgstr "Hittade tuners:"
691
692 msgid "Device Setup..."
693 msgstr "Nätverksinstallation..."
694
695 msgid "DiSEqC"
696 msgstr "DiSEqC"
697
698 msgid "DiSEqC A/B"
699 msgstr "DiSEqC A/B"
700
701 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
702 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
703
704 msgid "DiSEqC Mode"
705 msgstr "DiSEqC Läge"
706
707 msgid "DiSEqC mode"
708 msgstr "DiSEqC läge"
709
710 msgid "DiSEqC repeats"
711 msgstr "DiSEqC repetetioner"
712
713 msgid "Disable"
714 msgstr "Avaktivera"
715
716 msgid "Disable Picture in Picture"
717 msgstr "Avaktivera Bild i Bild"
718
719 msgid "Disable Subtitles"
720 msgstr "Avaktivera textning"
721
722 msgid "Disabled"
723 msgstr "Avaktivera"
724
725 #, python-format
726 msgid ""
727 "Disconnected from\n"
728 "Fritz!Box! (%s)\n"
729 "retrying..."
730 msgstr ""
731 "Kopplade ifrån\n"
732 "Fritz!Box! (%s)\n"
733 "återförsöker..."
734
735 msgid "Dish"
736 msgstr "Parabol"
737
738 msgid "Display 16:9 content as"
739 msgstr "Visa 16:9 sändning som"
740
741 msgid "Display 4:3 content as"
742 msgstr "Visa 4:3 sändning som"
743
744 msgid "Display Setup"
745 msgstr "Display installation"
746
747 msgid ""
748 "Do you really want to REMOVE\n"
749 "the plugin \""
750 msgstr ""
751 "Vill du verkligen TA BORT\n"
752 "pluginen \""
753
754 msgid ""
755 "Do you really want to check the filesystem?\n"
756 "This could take lots of time!"
757 msgstr ""
758 "Vill du verkligen kontrollera filsystemet?\n"
759 "Detta kan ta lång tid!"
760
761 #, python-format
762 msgid "Do you really want to delete %s?"
763 msgstr "Vill du verkligen ta bort %s?"
764
765 msgid ""
766 "Do you really want to download\n"
767 "the plugin \""
768 msgstr ""
769 "Vill du verkligen ladda ner\n"
770 "pluginen \""
771
772 msgid "Do you really want to exit?"
773 msgstr "Vill du verkligen avsluta?"
774
775 msgid ""
776 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
777 "All data on the disk will be lost!"
778 msgstr ""
779 "Vill du verkligen initiera hårddisken?\n"
780 "All data på hårddisken kommer försvinna!"
781
782 msgid ""
783 "Do you want to backup now?\n"
784 "After pressing OK, please wait!"
785 msgstr ""
786 "Vill du ta en backup nu?\n"
787 "Tryck OK och vänligen vänta!"
788
789 msgid "Do you want to do a service scan?"
790 msgstr "Vill du söka efter kanaler?"
791
792 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
793 msgstr "Vill du göra en ny manuell sökning?"
794
795 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
796 msgstr "Vill du aktivera föräldrakontroll på din Dreambox?"
797
798 msgid "Do you want to restore your settings?"
799 msgstr "Vill du återställa dina inställningar?"
800
801 msgid "Do you want to resume this playback?"
802 msgstr "Vill du återuppta uppspelningen?"
803
804 msgid ""
805 "Do you want to update your Dreambox?\n"
806 "After pressing OK, please wait!"
807 msgstr ""
808 "Vill du uppdatera din Dreambox?\n"
809 "Tryck OK och vänligen vänta!"
810
811 msgid "Do you want to view a tutorial?"
812 msgstr "Vill du se en guide?"
813
814 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
815 msgstr "Avsluta inte pågående händelse men avaktivera följande"
816
817 #, python-format
818 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
819 msgstr "Klar - Installerat eller uppgraderat %d paket"
820
821 #, python-format
822 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
823 msgstr "Klar - Installerat eller uppgraderat %d paket med %d fel"
824
825 msgid "Download Plugins"
826 msgstr "Ladda ner Plugins"
827
828 msgid "Downloadable new plugins"
829 msgstr "Nerladdningsbara nya plugins"
830
831 msgid "Downloadable plugins"
832 msgstr "Nerladdningsbara plugins"
833
834 msgid "Downloading"
835 msgstr "Laddar ner"
836
837 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
838 msgstr "Hämtar plugin information. Var vänlig vänta..."
839
840 msgid "Dutch"
841 msgstr "Holländska"
842
843 msgid "E"
844 msgstr "Ö"
845
846 msgid "EPG Selection"
847 msgstr "EPG val"
848
849 #, python-format
850 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
851 msgstr "FEL - misslyckades söka (%s)!"
852
853 msgid "East"
854 msgstr "Öst"
855
856 msgid "Edit current title"
857 msgstr ""
858
859 msgid "Edit services list"
860 msgstr "Ändra kanallista"
861
862 msgid "Edit title..."
863 msgstr ""
864
865 msgid "Electronic Program Guide"
866 msgstr "Elektronisk Program Guide"
867
868 msgid "Enable"
869 msgstr "Aktivera"
870
871 msgid "Enable 5V for active antenna"
872 msgstr "Aktivera 5V för aktiv antenn"
873
874 msgid "Enable multiple bouquets"
875 msgstr "Aktivera flera favoritlistor"
876
877 msgid "Enable parental control"
878 msgstr "Aktivera föräldrakontroll"
879
880 msgid "Enabled"
881 msgstr "Aktiverad"
882
883 msgid "End"
884 msgstr "Slut"
885
886 msgid "End time"
887 msgstr "Sluttid"
888
889 msgid "EndTime"
890 msgstr "Sluttid"
891
892 msgid "English"
893 msgstr "Engelska"
894
895 msgid ""
896 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
897 "\n"
898 "If you experience any problems please contact\n"
899 "stephan@reichholf.net\n"
900 "\n"
901 "© 2006 - Stephan Reichholf"
902 msgstr ""
903 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
904 "\n"
905 "Vid problem kontakta\n"
906 "stephan@reichholf.net\n"
907 "\n"
908 "© 2006 - Stephan Reichholf"
909
910 #.   TRANSLATORS: Note that "Enter" in the two strings below should *not*
911 #.       be interpreted as "Give speed as input". The intended meaning is
912 #.       instead "Initial speed when starting winding", i.e. the speed at
913 #.       which "winding mode" is entered when first pressing "rewind" or
914 #.       "fast forward". 
915 msgid "Enter Fast Forward at speed"
916 msgstr "Ange hastighet för snabbspolning framåt"
917
918 msgid "Enter Rewind at speed"
919 msgstr "Ange hastighet för snabbspolning bakåt"
920
921 msgid "Enter main menu..."
922 msgstr "Gå till huvudmeny..."
923
924 msgid "Enter the service pin"
925 msgstr "Ange kanal PIN"
926
927 msgid "Error"
928 msgstr "Fel"
929
930 msgid "Eventview"
931 msgstr "Programöversikt"
932
933 msgid "Everything is fine"
934 msgstr "Allt är OK"
935
936 msgid "Execution Progress:"
937 msgstr "Exekverings pågår:"
938
939 msgid "Execution finished!!"
940 msgstr "Exekvering färdig!"
941
942 msgid "Exit editor"
943 msgstr "Avsluta editor"
944
945 msgid "Exit the wizard"
946 msgstr "Avsluta guiden"
947
948 msgid "Exit wizard"
949 msgstr "Avsluta guide"
950
951 msgid "Expert"
952 msgstr "Expert"
953
954 msgid "Extended Setup..."
955 msgstr "Utökad installation..."
956
957 msgid "Extensions"
958 msgstr "Utökningar"
959
960 msgid "FEC"
961 msgstr "FEC"
962
963 msgid "Factory reset"
964 msgstr "Fabriksåterställning"
965
966 msgid "Fast"
967 msgstr "Snabb"
968
969 msgid "Fast DiSEqC"
970 msgstr "Snabb DiSEqC"
971
972 msgid "Fast Forward speeds"
973 msgstr "Hastigheter för snabbspolning framåt"
974
975 msgid "Fast epoch"
976 msgstr "Snabb epoch"
977
978 msgid "Favourites"
979 msgstr "Favoriter"
980
981 msgid "Filesystem Check..."
982 msgstr "Kontrollera filsystem..."
983
984 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
985 msgstr "Filsystemet innehåller fel som ej kan åtgärdas"
986
987 msgid "Finetune"
988 msgstr "Fininställn."
989
990 msgid "Finnish"
991 msgstr "Finska"
992
993 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
994 msgstr "Bildupprepning vid hackig spolning"
995
996 msgid "French"
997 msgstr "Franska"
998
999 msgid "Frequency"
1000 msgstr "Frekvens"
1001
1002 msgid "Frequency bands"
1003 msgstr "Frekvensband"
1004
1005 msgid "Frequency scan step size(khz)"
1006 msgstr "Frekvenssökningssteg (khz)"
1007
1008 msgid "Frequency steps"
1009 msgstr "Frekvenssteg"
1010
1011 msgid "Fri"
1012 msgstr "Fre"
1013
1014 msgid "Friday"
1015 msgstr "Fredag"
1016
1017 msgid "Fritz!Box FON IP address"
1018 msgstr "Fritz!Box FON IP adress"
1019
1020 #, python-format
1021 msgid "Frontprocessor version: %d"
1022 msgstr "Frontprocessor version: %d"
1023
1024 msgid "Fsck failed"
1025 msgstr "Fsck misslyckades"
1026
1027 msgid "Function not yet implemented"
1028 msgstr "Funktionen är inte implementerad"
1029
1030 msgid ""
1031 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
1032 "Do you want to Restart the GUI now?"
1033 msgstr ""
1034 "GUI måste startas om för nytt utseende\n"
1035 "Vill du starta om GUI nu?"
1036
1037 msgid "Gateway"
1038 msgstr "Gateway"
1039
1040 msgid "Genre:"
1041 msgstr "Genre:"
1042
1043 msgid "German"
1044 msgstr "Tyska"
1045
1046 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
1047 msgstr "Hämtar plugin information. Var vänlig vänta..."
1048
1049 msgid "Goto 0"
1050 msgstr "Gå till 0"
1051
1052 msgid "Goto position"
1053 msgstr "Gå till position"
1054
1055 msgid "Graphical Multi EPG"
1056 msgstr "Grafisk Multi EPG"
1057
1058 msgid "Greek"
1059 msgstr "Grekiska"
1060
1061 msgid "Guard Interval"
1062 msgstr "Guard intervall"
1063
1064 msgid "Guard interval mode"
1065 msgstr "Guard intervalläge"
1066
1067 msgid "Harddisk"
1068 msgstr "Hårddisk"
1069
1070 msgid "Harddisk setup"
1071 msgstr "Hårddisk installation"
1072
1073 msgid "Harddisk standby after"
1074 msgstr "Viloläge för hårddisk efter"
1075
1076 msgid "Hierarchy Information"
1077 msgstr "Hierarkisk information "
1078
1079 msgid "Hierarchy mode"
1080 msgstr "Hierarkiskt läge"
1081
1082 msgid "How many minutes do you want to record?"
1083 msgstr "Hur många minuter vill du spela in?"
1084
1085 msgid "Hungarian"
1086 msgstr "Ungerska"
1087
1088 msgid "IP Address"
1089 msgstr "IP adress"
1090
1091 msgid "Icelandic"
1092 msgstr "Isländska"
1093
1094 msgid "If you can see this page, please press OK."
1095 msgstr "Om du kan se denna sida, vänligen tryck på OK."
1096
1097 msgid ""
1098 "If you see this, something is wrong with\n"
1099 "your scart connection. Press OK to return."
1100 msgstr ""
1101 "Om du ser detta, något är fel med\n"
1102 "din scartkontakt. Tryck OK för återgå."
1103
1104 msgid ""
1105 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
1106 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
1107 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
1108 "possible.\n"
1109 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
1110 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
1111 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
1112 "step.\n"
1113 "If you are happy with the result, press OK."
1114 msgstr ""
1115 "Om din TV har ljusstyrke- eller kontrastförbättrare rekommenderas du att "
1116 "stänga av den. Om det finns något som heter \"dynamic\" rekommenderas du att "
1117 "använda standard. Justera ljusstyrkan till en inställning som du tycker är "
1118 "bra. Använd så lite kontrast som möjligt.\n"
1119 "Sätt ljusstyrkan till så låg som möjligt, men säkerställ att de två lägsta "
1120 "nivåerna av grå är urskiljningsbara.\n"
1121 "Ta inte hänsyn till de ljusa nivåerna nu. De kommer justeras i nästa steg.\n"
1122 "När du är nöjd med resultatet, tryck OK."
1123
1124 msgid "Image-Upgrade"
1125 msgstr "Image uppgradering"
1126
1127 msgid ""
1128 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
1129 msgstr "För att göra en timerinspelning, växlades TV till inspelande kanal!\n"
1130
1131 msgid "Increased voltage"
1132 msgstr "Ökad spänning"
1133
1134 msgid "Index"
1135 msgstr "Index"
1136
1137 msgid "InfoBar"
1138 msgstr "Infobalk"
1139
1140 msgid "Infobar timeout"
1141 msgstr "Infobalk timeout"
1142
1143 msgid "Information"
1144 msgstr "Information"
1145
1146 msgid "Init"
1147 msgstr "Initiera"
1148
1149 msgid "Initialization..."
1150 msgstr "Initiering..."
1151
1152 msgid "Initialize"
1153 msgstr "Initiera"
1154
1155 msgid "Initializing Harddisk..."
1156 msgstr "Initierar hårddisk..."
1157
1158 msgid "Input"
1159 msgstr "Ingång"
1160
1161 msgid "Installing"
1162 msgstr "Installera"
1163
1164 msgid "Installing Software..."
1165 msgstr "Installera mjukvara..."
1166
1167 msgid "Instant Record..."
1168 msgstr "Direktinspelning..."
1169
1170 msgid "Integrated Ethernet"
1171 msgstr "Integrerat nätverk"
1172
1173 msgid "Intermediate"
1174 msgstr "Normal"
1175
1176 msgid "Internal Flash"
1177 msgstr "Intern Flash"
1178
1179 msgid "Invalid Location"
1180 msgstr "Ogiltig lokation"
1181
1182 msgid "Inversion"
1183 msgstr "Inversion"
1184
1185 msgid "Invert display"
1186 msgstr "Invertera LCD"
1187
1188 msgid "Italian"
1189 msgstr "Italienska"
1190
1191 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
1192 msgid "Just Scale"
1193 msgstr "Bara skala"
1194
1195 msgid "Keyboard Map"
1196 msgstr "Tangentbordslayout"
1197
1198 msgid "Keyboard Setup"
1199 msgstr "Tangentbords inställning"
1200
1201 msgid "Keymap"
1202 msgstr "Tangentlayout"
1203
1204 msgid "LNB"
1205 msgstr "LNB"
1206
1207 msgid "LOF"
1208 msgstr "LOF"
1209
1210 msgid "LOF/H"
1211 msgstr "LOF/H"
1212
1213 msgid "LOF/L"
1214 msgstr "LOF/L"
1215
1216 msgid "Language selection"
1217 msgstr "Välj språk"
1218
1219 msgid "Language..."
1220 msgstr "Språk..."
1221
1222 msgid "Last speed"
1223 msgstr "Föregående hastighet"
1224
1225 msgid "Latitude"
1226 msgstr "Latitud"
1227
1228 msgid "Left"
1229 msgstr "Vänster"
1230
1231 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
1232 msgid "Letterbox"
1233 msgstr "Letterbox"
1234
1235 msgid "Limit east"
1236 msgstr "Östlig gräns"
1237
1238 msgid "Limit west"
1239 msgstr "Västlig gräns"
1240
1241 msgid "Limits off"
1242 msgstr "Gränser av"
1243
1244 msgid "Limits on"
1245 msgstr "Gränser på"
1246
1247 msgid "List of Storage Devices"
1248 msgstr "Lista på lagringsenheter"
1249
1250 msgid "Lithuanian"
1251 msgstr "Litauiska"
1252
1253 msgid "Location"
1254 msgstr "Lokation"
1255
1256 msgid "Lock:"
1257 msgstr "Lås:"
1258
1259 msgid "Long Keypress"
1260 msgstr "Lång knapptryckning"
1261
1262 msgid "Longitude"
1263 msgstr "Longitud"
1264
1265 msgid "MMC Card"
1266 msgstr "MMC kort"
1267
1268 msgid "MORE"
1269 msgstr "MER"
1270
1271 msgid "Main menu"
1272 msgstr "Huvudmeny"
1273
1274 msgid "Mainmenu"
1275 msgstr "Huvudmeny"
1276
1277 msgid "Make this mark an 'in' point"
1278 msgstr "Gör denna markör till 'in' punkt"
1279
1280 msgid "Make this mark an 'out' point"
1281 msgstr "Gör denna markör till 'ut' punkt"
1282
1283 msgid "Make this mark just a mark"
1284 msgstr "Behåll denna markör som vanlig markör"
1285
1286 msgid "Manual Scan"
1287 msgstr "Manuell sökning"
1288
1289 msgid "Manual transponder"
1290 msgstr "Manuell transponder"
1291
1292 msgid "Margin after record"
1293 msgstr "Marginal efter inspelning (i minuter)"
1294
1295 msgid "Margin before record (minutes)"
1296 msgstr "Marginal innan inspelning (i minuter)"
1297
1298 msgid "Media player"
1299 msgstr "Mediaspelare"
1300
1301 msgid "MediaPlayer"
1302 msgstr "Mediaspelare"
1303
1304 msgid "Menu"
1305 msgstr "Meny"
1306
1307 msgid "Message"
1308 msgstr "Meddelande"
1309
1310 msgid "Mkfs failed"
1311 msgstr "Mkfs misslyckades"
1312
1313 msgid "Mode"
1314 msgstr "Läge"
1315
1316 msgid "Model: "
1317 msgstr "Modell: "
1318
1319 msgid "Modulation"
1320 msgstr "Modulering"
1321
1322 msgid "Modulator"
1323 msgstr "Modulator"
1324
1325 msgid "Mon"
1326 msgstr "Mån"
1327
1328 msgid "Mon-Fri"
1329 msgstr "Mån-Fre"
1330
1331 msgid "Monday"
1332 msgstr "Måndag"
1333
1334 msgid "Mount failed"
1335 msgstr "Montering misslyckades"
1336
1337 msgid "Move Picture in Picture"
1338 msgstr "Flytta Bild i Bild"
1339
1340 msgid "Move east"
1341 msgstr "Flytta öst"
1342
1343 msgid "Move west"
1344 msgstr "Flytta väst"
1345
1346 msgid "Movielist menu"
1347 msgstr "Filmlista meny"
1348
1349 msgid "Multi EPG"
1350 msgstr "Multi EPG"
1351
1352 msgid "Multiple service support"
1353 msgstr "Multipla kanaler stöds"
1354
1355 msgid "Multisat"
1356 msgstr "Multisat"
1357
1358 msgid "Mute"
1359 msgstr "Ljud av"
1360
1361 msgid "N/A"
1362 msgstr "Inte tillgänglig"
1363
1364 msgid "NEXT"
1365 msgstr "NÄSTA"
1366
1367 msgid "NOW"
1368 msgstr "NU"
1369
1370 msgid "NTSC"
1371 msgstr "NTSC"
1372
1373 msgid "Name"
1374 msgstr "Namn"
1375
1376 msgid "Nameserver"
1377 msgstr "Namnserver"
1378
1379 #, python-format
1380 msgid "Nameserver %d"
1381 msgstr "Namnserver %d"
1382
1383 msgid "Nameserver Setup"
1384 msgstr "Namnserver installation"
1385
1386 msgid "Nameserver Setup..."
1387 msgstr "Namnserver installation..."
1388
1389 msgid "Netmask"
1390 msgstr "Nätmask"
1391
1392 msgid "Network Mount"
1393 msgstr "Nätverksmonteringar"
1394
1395 msgid "Network Setup"
1396 msgstr "Nätverksinställningar"
1397
1398 msgid "Network scan"
1399 msgstr "Sök nätverk"
1400
1401 msgid "Network setup"
1402 msgstr "Nätverksinställningar"
1403
1404 msgid "Network..."
1405 msgstr "Nätverk..."
1406
1407 msgid "New"
1408 msgstr "Ny"
1409
1410 msgid "New DVD"
1411 msgstr ""
1412
1413 msgid "New pin"
1414 msgstr "Ny PIN"
1415
1416 msgid "New version:"
1417 msgstr "Ny version:"
1418
1419 msgid "Next"
1420 msgstr "Nästa"
1421
1422 msgid "No"
1423 msgstr "Nej"
1424
1425 msgid "No 50 Hz, sorry. :("
1426 msgstr "Ingen 50 Hz, tyvärr. :("
1427
1428 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
1429 msgstr "Ingen hårddisk hittad eller initierad!"
1430
1431 msgid "No backup needed"
1432 msgstr "Ingen backup behövs"
1433
1434 msgid ""
1435 "No data on transponder!\n"
1436 "(Timeout reading PAT)"
1437 msgstr ""
1438 "Ingen data på transponder!\n"
1439 "(Timeout vid läsning av PAT)"
1440
1441 msgid "No event info found, recording indefinitely."
1442 msgstr "Ingen programinfo hittades, inspelning oändlig."
1443
1444 msgid "No free tuner!"
1445 msgstr "Ingen ledig tuner!"
1446
1447 msgid ""
1448 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
1449 msgstr "Inga paket uppgraderade. Undersök ditt nätverk och prova igen."
1450
1451 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
1452 msgstr "Ingen bild på TVn? Tryck EXIT för att försöka igen."
1453
1454 msgid "No positioner capable frontend found."
1455 msgstr "Ingen motorkapabel frontend hittad."
1456
1457 msgid "No satellite frontend found!!"
1458 msgstr "Ingen satellit frontend funnen!!"
1459
1460 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
1461 msgstr "Ingen tuner är konfigurerad för motor diseqc!"
1462
1463 msgid ""
1464 "No tuner is enabled!\n"
1465 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1466 msgstr ""
1467 "Ingen tuner är aktiverad!\n"
1468 "Vänligen konfigurera tuner före scanning efter kanaler."
1469
1470 msgid ""
1471 "No valid service PIN found!\n"
1472 "Do you like to change the service PIN now?\n"
1473 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
1474 msgstr ""
1475 "Ingen giltig kanal PIN hittad!\n"
1476 "Vill du ändra kanal PIN nu?\n"
1477 "Om du anger 'Nej' här kommer kanalskyddet vara avaktiverat!"
1478
1479 msgid ""
1480 "No valid setup PIN found!\n"
1481 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
1482 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
1483 msgstr ""
1484 "Ingen giltig installations PIN hittad!\n"
1485 "Vill du ändra installations PIN nu?\n"
1486 "Om du anger 'Nej' här kommer installationsskyddet vara avaktiverat!"
1487
1488 msgid "No, but restart from begin"
1489 msgstr "Nej, men starta om från början"
1490
1491 msgid "No, do nothing."
1492 msgstr "Nej, gör inget."
1493
1494 msgid "No, just start my dreambox"
1495 msgstr "Nej, starta bara dreamboxen"
1496
1497 msgid "No, scan later manually"
1498 msgstr "Nej, sök manuellt senare"
1499
1500 msgid "None"
1501 msgstr "Inga"
1502
1503 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
1504 msgid "Nonlinear"
1505 msgstr "Ej linjär"
1506
1507 msgid "North"
1508 msgstr "Nord"
1509
1510 msgid "Norwegian"
1511 msgstr "Norska"
1512
1513 msgid ""
1514 "Nothing to scan!\n"
1515 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1516 msgstr ""
1517 "Inget att scanna!\n"
1518 "Vänligen konfigurera tuner före scanning efter kanaler."
1519
1520 msgid "Now Playing"
1521 msgstr "Spelas nu"
1522
1523 msgid ""
1524 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
1525 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
1526 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
1527 msgstr ""
1528 "Använd kontrastinställningen för att justera ljusstyrka på bakgrunden så "
1529 "mycket som möjligt, men säkerställ att du fortfarande kan se skillnaden "
1530 "mellan de två ljusaste nivåerna av skuggor. När du har gjort det tryck OK."
1531
1532 msgid "OK"
1533 msgstr "OK"
1534
1535 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
1536 msgstr "OK, guida mig genom uppgraderingen"
1537
1538 msgid "OSD Settings"
1539 msgstr "OSD inställning"
1540
1541 msgid "Off"
1542 msgstr "Av"
1543
1544 msgid "On"
1545 msgstr "På"
1546
1547 msgid "One"
1548 msgstr "En"
1549
1550 msgid "Online-Upgrade"
1551 msgstr "Online uppgradering"
1552
1553 msgid "Orbital Position"
1554 msgstr "Orbital position"
1555
1556 msgid "Other..."
1557 msgstr "Annat..."
1558
1559 msgid "PAL"
1560 msgstr "PAL"
1561
1562 msgid "PIDs"
1563 msgstr "PIDs"
1564
1565 msgid "Package list update"
1566 msgstr "Paketlista uppdatering"
1567
1568 msgid "Packet management"
1569 msgstr "Pakethantering"
1570
1571 msgid "Page"
1572 msgstr "Sida"
1573
1574 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
1575 msgid "Pan&Scan"
1576 msgstr "Pan&Scan"
1577
1578 msgid "Parental control"
1579 msgstr "Föräldrakontroll"
1580
1581 msgid "Parental control services Editor"
1582 msgstr "Föräldrakontroll kanaleditor"
1583
1584 msgid "Parental control setup"
1585 msgstr "Föräldrakontroll installation"
1586
1587 msgid "Parental control type"
1588 msgstr "Föräldrakontroll typ"
1589
1590 msgid "Pause movie at end"
1591 msgstr "Pausa filmen"
1592
1593 msgid "PiPSetup"
1594 msgstr "BiB konfiguration"
1595
1596 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
1597 msgid "Pillarbox"
1598 msgstr "Svarta kanter"
1599
1600 msgid "Pin code needed"
1601 msgstr "PIN kod behövs"
1602
1603 msgid "Play"
1604 msgstr "Spela upp"
1605
1606 msgid "Play recorded movies..."
1607 msgstr "Spela inspelade filmer..."
1608
1609 msgid "Please Reboot"
1610 msgstr "Vänligen starta om"
1611
1612 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
1613 msgstr "Vänligen ange media som ska undersökas"
1614
1615 msgid "Please change recording endtime"
1616 msgstr "Vänligen ändra inspelnings sluttid"
1617
1618 msgid "Please choose an extension..."
1619 msgstr "Vänligen välj en utökning..."
1620
1621 msgid "Please do not change values when you not know what you do!"
1622 msgstr "Vänligen ändra inte om du inte vet vad du gör!"
1623
1624 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
1625 msgstr "Ange namn för den nya favoritlistan"
1626
1627 msgid "Please enter a name for the new marker"
1628 msgstr "Vänligen ange namn för ny markör"
1629
1630 msgid "Please enter a new filename"
1631 msgstr "Vänligen ange nytt filnamn"
1632
1633 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
1634 msgstr "Vänligen ange filnamn (tomt = använd dagens datum)"
1635
1636 msgid "Please enter the correct pin code"
1637 msgstr "Vänligen ange korrekt PIN kod"
1638
1639 msgid "Please enter the old pin code"
1640 msgstr "Vänligen ange den gamla PIN koden"
1641
1642 msgid "Please follow the instructions on the TV"
1643 msgstr "Vänligen följ instruktionerna på TVn"
1644
1645 msgid "Please press OK!"
1646 msgstr "Vänligen tryck OK!"
1647
1648 msgid "Please select a playlist to delete..."
1649 msgstr "Vänligen välj en spellista för borttagning..."
1650
1651 msgid "Please select a playlist..."
1652 msgstr "Vänligen välj en spellista..."
1653
1654 msgid "Please select a subservice to record..."
1655 msgstr "Vänligen välj en underkanal för inspelning..."
1656
1657 msgid "Please select a subservice..."
1658 msgstr "Vänligen välj en underkanal..."
1659
1660 msgid "Please select keyword to filter..."
1661 msgstr "Vänligen välj nyckelord för filter..."
1662
1663 msgid "Please select the movie path..."
1664 msgstr "Vänligen ange filmens sökväg..."
1665
1666 msgid "Please set up tuner B"
1667 msgstr "Vänligen installera tuner B"
1668
1669 msgid "Please set up tuner C"
1670 msgstr "Vänligen installera tuner C"
1671
1672 msgid "Please set up tuner D"
1673 msgstr "Vänligen installera tuner D"
1674
1675 msgid ""
1676 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
1677 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
1678 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
1679 msgstr ""
1680 "Använd piltangenterna för att flytta BiB fönstret.\n"
1681 "Tryck Bouquet +/- för ändra storleken på fönstret.\n"
1682 "Tryck OK för att gå tillbaka till TV läge eller EXIT för att avbryta "
1683 "flyttning."
1684
1685 msgid "Please wait... Loading list..."
1686 msgstr "Vänligen vänta... Laddar lista..."
1687
1688 msgid "Plugin browser"
1689 msgstr "Plugin hanterare"
1690
1691 msgid "Plugins"
1692 msgstr "Plugins"
1693
1694 msgid "Polarity"
1695 msgstr "Polaritet"
1696
1697 msgid "Polarization"
1698 msgstr "Polarisation"
1699
1700 msgid "Polish"
1701 msgstr "Polska"
1702
1703 msgid "Port A"
1704 msgstr "Port A"
1705
1706 msgid "Port B"
1707 msgstr "Port B"
1708
1709 msgid "Port C"
1710 msgstr "Port C"
1711
1712 msgid "Port D"
1713 msgstr "Port D"
1714
1715 msgid "Portuguese"
1716 msgstr "Portugisiska"
1717
1718 msgid "Positioner"
1719 msgstr "Motor"
1720
1721 msgid "Positioner fine movement"
1722 msgstr "Motor finstegning"
1723
1724 msgid "Positioner movement"
1725 msgstr "Motor rörelse"
1726
1727 msgid "Positioner setup"
1728 msgstr "Motor installation"
1729
1730 msgid "Positioner storage"
1731 msgstr "Motor lagring"
1732
1733 msgid "Power threshold in mA"
1734 msgstr "Ström gränsvärde i mA"
1735
1736 msgid "Predefined transponder"
1737 msgstr "Fördefinerad transponder"
1738
1739 msgid "Preparing... Please wait"
1740 msgstr "Förbereder... Vänligen vänta"
1741
1742 msgid "Press OK to activate the settings."
1743 msgstr "Tryck OK för aktivera inställningarna."
1744
1745 msgid "Press OK to scan"
1746 msgstr "Tryck OK för sökning"
1747
1748 msgid "Press OK to start the scan"
1749 msgstr "Tryck OK för att starta sökning"
1750
1751 msgid "Prev"
1752 msgstr "Föregående"
1753
1754 msgid "Protect services"
1755 msgstr "Skydda kanaler"
1756
1757 msgid "Protect setup"
1758 msgstr "Skydda inställningar"
1759
1760 msgid "Provider"
1761 msgstr "Leverantör"
1762
1763 msgid "Provider to scan"
1764 msgstr "Leverantör att scanna"
1765
1766 msgid "Providers"
1767 msgstr "Leverantörer"
1768
1769 msgid "Quickzap"
1770 msgstr "Snabbzap"
1771
1772 msgid "RC Menu"
1773 msgstr "Fjärrkontroll meny"
1774
1775 msgid "RF output"
1776 msgstr "RF ut"
1777
1778 msgid "RGB"
1779 msgstr "RGB"
1780
1781 msgid "RSS Feed URI"
1782 msgstr "RSS Feed URI"
1783
1784 msgid "Radio"
1785 msgstr "Radio"
1786
1787 msgid "Ram Disk"
1788 msgstr "Ram Disk"
1789
1790 msgid "Really close without saving settings?"
1791 msgstr "Verkligen stänga utan att spara inställningarna?"
1792
1793 msgid "Really delete done timers?"
1794 msgstr "Verkligen ta bort färdiga timerinspelningar?"
1795
1796 msgid "Really delete this timer?"
1797 msgstr "Verkligen ta bort denna timer?"
1798
1799 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
1800 msgstr "Verkligen avsluta underkanals snabbzap?"
1801
1802 msgid "Reception Settings"
1803 msgstr "Mottagning inställningar"
1804
1805 msgid "Record"
1806 msgstr "Spela in"
1807
1808 msgid "Recorded files..."
1809 msgstr "Inspelade filer..."
1810
1811 msgid "Recording"
1812 msgstr "Spelar in"
1813
1814 msgid ""
1815 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really reboot "
1816 "now?"
1817 msgstr ""
1818 "Inspelning(ar) pågår eller ska snart påbörjas... verkligen starta om nu?"
1819
1820 msgid ""
1821 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really restart "
1822 "now?"
1823 msgstr ""
1824 "Inspelning(ar) pågår eller ska snart påbörjas... verkligen starta om nu?"
1825
1826 msgid ""
1827 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really shutdown "
1828 "now?"
1829 msgstr ""
1830 "Inspelning(ar) pågår eller ska snart påbörjas... verkligen stänga av nu?"
1831
1832 msgid "Recordings always have priority"
1833 msgstr "Inspelningar har alltid prioritet"
1834
1835 msgid "Reenter new pin"
1836 msgstr "Ange ny PIN igen"
1837
1838 msgid "Refresh Rate"
1839 msgstr "Uppdateringstakt"
1840
1841 msgid "Refresh rate selection."
1842 msgstr "Uppdateringsfrekvens val."
1843
1844 msgid "Remove Plugins"
1845 msgstr "Ta bort Plugins"
1846
1847 msgid "Remove a mark"
1848 msgstr "Ta bort en markör"
1849
1850 msgid "Remove currently selected title"
1851 msgstr ""
1852
1853 msgid "Remove plugins"
1854 msgstr "Ta bort plugins"
1855
1856 msgid "Remove title"
1857 msgstr ""
1858
1859 msgid "Rename"
1860 msgstr "Byt namn"
1861
1862 msgid "Repeat"
1863 msgstr "Repetera"
1864
1865 msgid "Repeat Type"
1866 msgstr "Repeat typ"
1867
1868 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
1869 msgstr "En upprepande händelse spelas in... Vad vill du göra?"
1870
1871 msgid "Repeats"
1872 msgstr "Upprepningar"
1873
1874 msgid "Reset"
1875 msgstr "Nollställ"
1876
1877 msgid "Restart"
1878 msgstr "Omstart"
1879
1880 msgid "Restart GUI"
1881 msgstr "Omstart GUI"
1882
1883 msgid "Restart GUI now?"
1884 msgstr "Omstart av GUI nu?"
1885
1886 msgid "Restore"
1887 msgstr "Återställ"
1888
1889 msgid ""
1890 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
1891 "settings now."
1892 msgstr ""
1893 "Återställning av inställningar klart. Tryck OK för att aktivera återskapade "
1894 "inställningar"
1895
1896 msgid "Resume from last position"
1897 msgstr "Återuppspela från senaste position"
1898
1899 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
1900 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
1901 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
1902 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
1903 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
1904 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
1905 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
1906 msgid "Resuming playback"
1907 msgstr "Återuppta uppspelning"
1908
1909 msgid "Return to movie list"
1910 msgstr "Återvänd till filmlista"
1911
1912 msgid "Return to previous service"
1913 msgstr "Återvänd till föregående tjänst"
1914
1915 msgid "Rewind speeds"
1916 msgstr "Hastigheter för snabbspolning bakåt"
1917
1918 msgid "Right"
1919 msgstr "Höger"
1920
1921 msgid "Rolloff"
1922 msgstr "Rolloff"
1923
1924 msgid "Rotor turning speed"
1925 msgstr "Rotor rotationsfart"
1926
1927 msgid "Running"
1928 msgstr "Körandes"
1929
1930 msgid "Russian"
1931 msgstr "Ryska"
1932
1933 msgid "S-Video"
1934 msgstr "S-Video"
1935
1936 msgid "SNR"
1937 msgstr "SNR"
1938
1939 msgid "SNR:"
1940 msgstr "SNR:"
1941
1942 msgid "Sat"
1943 msgstr "Lör"
1944
1945 msgid "Sat / Dish Setup"
1946 msgstr "Sat / Parabol installation"
1947
1948 msgid "Satellite"
1949 msgstr "Satellit"
1950
1951 msgid "Satellite Equipment Setup"
1952 msgstr "Satellit utrustning installation"
1953
1954 msgid "Satellites"
1955 msgstr "Satelliter"
1956
1957 msgid "Satfinder"
1958 msgstr "Satfinder"
1959
1960 msgid "Saturday"
1961 msgstr "Lördag"
1962
1963 msgid "Save Playlist"
1964 msgstr "Spara spellista"
1965
1966 msgid "Save current project to disk"
1967 msgstr ""
1968
1969 msgid "Save..."
1970 msgstr ""
1971
1972 msgid "Scaling Mode"
1973 msgstr "Scalingläge"
1974
1975 msgid "Scan "
1976 msgstr "Söka"
1977
1978 msgid "Scan QAM128"
1979 msgstr "Söka QAM128"
1980
1981 msgid "Scan QAM16"
1982 msgstr "Söka QAM16"
1983
1984 msgid "Scan QAM256"
1985 msgstr "Söka QAM256"
1986
1987 msgid "Scan QAM32"
1988 msgstr "Söka QAM32"
1989
1990 msgid "Scan QAM64"
1991 msgstr "Söka QAM64"
1992
1993 msgid "Scan SR6875"
1994 msgstr "Söka SR6875"
1995
1996 msgid "Scan SR6900"
1997 msgstr "Söka SR6900"
1998
1999 msgid "Scan additional SR"
2000 msgstr "Sök ytterligare SR"
2001
2002 msgid "Scan band EU HYPER"
2003 msgstr "Sök EU HYPER band"
2004
2005 msgid "Scan band EU MID"
2006 msgstr "Sök EU MID band"
2007
2008 msgid "Scan band EU SUPER"
2009 msgstr "Sök EU SUPER band"
2010
2011 msgid "Scan band EU UHF IV"
2012 msgstr "Sök EU UHF IV band"
2013
2014 msgid "Scan band EU UHF V"
2015 msgstr "Sök EU UHF V band"
2016
2017 msgid "Scan band EU VHF I"
2018 msgstr "Sök EU VHF I band"
2019
2020 msgid "Scan band EU VHF III"
2021 msgstr "Sök EU VHF III band"
2022
2023 msgid "Scan band US HIGH"
2024 msgstr "Sök US HIGH band"
2025
2026 msgid "Scan band US HYPER"
2027 msgstr "Sök US HYPER band"
2028
2029 msgid "Scan band US LOW"
2030 msgstr "Sök US LOW band"
2031
2032 msgid "Scan band US MID"
2033 msgstr "Sök US MID band"
2034
2035 msgid "Scan band US SUPER"
2036 msgstr "Sök US SUPER band"
2037
2038 msgid "Search east"
2039 msgstr "Sök öst"
2040
2041 msgid "Search west"
2042 msgstr "Sök väst"
2043
2044 msgid "Seek"
2045 msgstr "Sök"
2046
2047 msgid "Select HDD"
2048 msgstr "Välj hårddisk"
2049
2050 msgid "Select Location"
2051 msgstr "Välj lokation"
2052
2053 msgid "Select Network Adapter"
2054 msgstr "Välj nätverksadapter"
2055
2056 msgid "Select a movie"
2057 msgstr "Välj en film"
2058
2059 msgid "Select audio mode"
2060 msgstr "Välj ljudläge"
2061
2062 msgid "Select audio track"
2063 msgstr "Välj ljudspår"
2064
2065 msgid "Select channel to record from"
2066 msgstr "Välj kanal att spela in från"
2067
2068 msgid "Select refresh rate"
2069 msgstr "Välj uppdateringsfrekvens"
2070
2071 msgid "Select video input"
2072 msgstr "Välj video insignal"
2073
2074 msgid "Select video mode"
2075 msgstr "Välj videoläge"
2076
2077 msgid "Sequence repeat"
2078 msgstr "Repetera sekvens"
2079
2080 msgid "Service"
2081 msgstr "Kanal"
2082
2083 msgid "Service Scan"
2084 msgstr "Kanalsökning"
2085
2086 msgid "Service Searching"
2087 msgstr "Kanalsökning"
2088
2089 msgid "Service has been added to the favourites."
2090 msgstr "Kanalen har lagts till i favoriter."
2091
2092 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
2093 msgstr "Kanalen har lagts till i vald favoritlista."
2094
2095 msgid ""
2096 "Service invalid!\n"
2097 "(Timeout reading PMT)"
2098 msgstr ""
2099 "Service ogiltig!\n"
2100 "(Timeout vid läsning av PMT)"
2101
2102 msgid ""
2103 "Service not found!\n"
2104 "(SID not found in PAT)"
2105 msgstr ""
2106 "Service inte funnen!\n"
2107 "(SID inte funnen i PAT)"
2108
2109 msgid "Service scan"
2110 msgstr "Kanalsökning"
2111
2112 msgid ""
2113 "Service unavailable!\n"
2114 "Check tuner configuration!"
2115 msgstr ""
2116 "Tjänsten kunde inte hittas!\n"
2117 "Kontrollera tunerinställningar"
2118
2119 msgid "Serviceinfo"
2120 msgstr "Kanalinfo"
2121
2122 msgid "Services"
2123 msgstr "Kanaler"
2124
2125 msgid "Set limits"
2126 msgstr "Ange gräns"
2127
2128 msgid "Settings"
2129 msgstr "Inställningar"
2130
2131 msgid "Setup"
2132 msgstr "Installation"
2133
2134 msgid "Setup Mode"
2135 msgstr "Installationsläge"
2136
2137 msgid "Show blinking clock in display during recording"
2138 msgstr "Visa blinkande klocka i display under inspelning"
2139
2140 #, python-format
2141 msgid "Show files from %s"
2142 msgstr "Visa filer från %s"
2143
2144 msgid "Show infobar on channel change"
2145 msgstr "Visa infobalk vid kanalbyte"
2146
2147 msgid "Show infobar on event change"
2148 msgstr "Visa infobalk vid händelseändring"
2149
2150 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
2151 msgstr "Visa infobalk vid hopp framåt/bakåt"
2152
2153 msgid "Show positioner movement"
2154 msgstr "Visa motorflyttningar"
2155
2156 msgid "Show services beginning with"
2157 msgstr "Visa kanal som börjar med"
2158
2159 msgid "Show the radio player..."
2160 msgstr "Visa radiospelaren..."
2161
2162 msgid "Show the tv player..."
2163 msgstr "Visa tv spelare..."
2164
2165 msgid "Shutdown Dreambox after"
2166 msgstr "Stäng av Dreambox efter"
2167
2168 msgid "Similar"
2169 msgstr "Liknande"
2170
2171 msgid "Similar broadcasts:"
2172 msgstr "Liknande sändningar:"
2173
2174 msgid "Simple"
2175 msgstr "Enkel"
2176
2177 msgid "Single"
2178 msgstr "Singel"
2179
2180 msgid "Single EPG"
2181 msgstr "Singel EPG"
2182
2183 msgid "Single satellite"
2184 msgstr "Singel satellit"
2185
2186 msgid "Single transponder"
2187 msgstr "Singel transponder"
2188
2189 msgid "Singlestep (GOP)"
2190 msgstr "Enkelsteg (GOP)"
2191
2192 msgid "Sleep Timer"
2193 msgstr "Sov Timer"
2194
2195 msgid "Sleep timer action:"
2196 msgstr "Sovtimer händelse:"
2197
2198 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
2199 msgstr "Slideshow intervall (sec.)"
2200
2201 #, python-format
2202 msgid "Slot %d"
2203 msgstr "Slot %d"
2204
2205 msgid "Slow"
2206 msgstr "Sakta"
2207
2208 msgid "Slow Motion speeds"
2209 msgstr "Hastigheter för slow motion"
2210
2211 msgid "Some plugins are not available:\n"
2212 msgstr "Några plugins är inte tillgängliga:\n"
2213
2214 msgid "Somewhere else"
2215 msgstr "Någon annanstans"
2216
2217 msgid ""
2218 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
2219 "\n"
2220 "Please choose an other one."
2221 msgstr ""
2222 "Ledsen, din backup destination finns inte\n"
2223 "\n"
2224 "Vänligen ange annan."
2225
2226 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
2227 msgid "Sort A-Z"
2228 msgstr "Sortera A-Z"
2229
2230 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
2231 msgid "Sort Time"
2232 msgstr "Sortera tid"
2233
2234 msgid "Sound"
2235 msgstr "Ljud"
2236
2237 msgid "Soundcarrier"
2238 msgstr "Ljudbärare"
2239
2240 msgid "South"
2241 msgstr "Syd"
2242
2243 msgid "Spanish"
2244 msgstr "Spanska"
2245
2246 msgid "Standby"
2247 msgstr "Viloläge"
2248
2249 msgid "Standby / Restart"
2250 msgstr "Viloläge / Omstart"
2251
2252 msgid "Start"
2253 msgstr "Start"
2254
2255 msgid "Start from the beginning"
2256 msgstr "Spela upp från början"
2257
2258 msgid "Start recording?"
2259 msgstr "Starta inspelning?"
2260
2261 msgid "StartTime"
2262 msgstr "Starttid"
2263
2264 msgid "Starting on"
2265 msgstr "Startar på"
2266
2267 msgid "Step "
2268 msgstr "Steg "
2269
2270 msgid "Step east"
2271 msgstr "Stega öst"
2272
2273 msgid "Step west"
2274 msgstr "Stega väst"
2275
2276 msgid "Stereo"
2277 msgstr "Stereo"
2278
2279 msgid "Stop"
2280 msgstr "Avsluta"
2281
2282 msgid "Stop Timeshift?"
2283 msgstr "Avsluta timeshift?"
2284
2285 msgid "Stop current event and disable coming events"
2286 msgstr "Avsluta nuvarande och avaktivera kommande händelser"
2287
2288 msgid "Stop current event but not coming events"
2289 msgstr "Avsluta nuvarande händelse men inte kommande"
2290
2291 msgid "Stop playing this movie?"
2292 msgstr "Avsluta uppspelningen?"
2293
2294 msgid "Store position"
2295 msgstr "Lagra position"
2296
2297 msgid "Stored position"
2298 msgstr "Lagrad position"
2299
2300 msgid "Subservice list..."
2301 msgstr "Underkanalslista..."
2302
2303 msgid "Subservices"
2304 msgstr "Underkanaler"
2305
2306 msgid "Subtitle selection"
2307 msgstr "Textningsval"
2308
2309 msgid "Subtitles"
2310 msgstr "Textning"
2311
2312 msgid "Sun"
2313 msgstr "Sön"
2314
2315 msgid "Sunday"
2316 msgstr "Söndag"
2317
2318 msgid "Swap Services"
2319 msgstr "Byt kanal"
2320
2321 msgid "Swedish"
2322 msgstr "Svenska"
2323
2324 msgid "Switch to next subservice"
2325 msgstr "Byt till nästa underkanal"
2326
2327 msgid "Switch to previous subservice"
2328 msgstr "Byt till föregående underkanal"
2329
2330 msgid "Symbol Rate"
2331 msgstr "Symbolrate"
2332
2333 msgid "Symbolrate"
2334 msgstr "Symbolrate"
2335
2336 msgid "System"
2337 msgstr "System"
2338
2339 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
2340 msgid "TRANSLATOR_INFO"
2341 msgstr ""
2342 "Översättning utfört av: WeeGull\n"
2343 "Förslag på förändringar skicka ett epost:\n"
2344 "weegull@hotmail.com"
2345
2346 msgid "TV System"
2347 msgstr "TV System"
2348
2349 msgid "Terrestrial"
2350 msgstr "Marksänd"
2351
2352 msgid "Terrestrial provider"
2353 msgstr "Marksänd leverantör"
2354
2355 msgid "Test mode"
2356 msgstr "Testläge"
2357
2358 msgid "Test-Messagebox?"
2359 msgstr "Test-Meddelandebox?"
2360
2361 msgid ""
2362 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
2363 "Please press OK to start using you Dreambox."
2364 msgstr ""
2365 "Tack för att du använde guiden. Din box är nu konfigurerad.\n"
2366 "Tryck OK för att börja använda din Dreambox."
2367
2368 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
2369 msgstr "Backupen misslyckades, välj en annan plats för din backup "
2370
2371 msgid ""
2372 "The input port should be configured now.\n"
2373 "You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you "
2374 "want to do that now?"
2375 msgstr ""
2376 "Ingångsport bör konfigureras nu.\n"
2377 "Du kan konfigurera skärmen med hjälp av några testbilder. Vill du gör det nu?"
2378
2379 msgid "The pin code has been changed successfully."
2380 msgstr "Bytet av PIN koden utfördes."
2381
2382 msgid "The pin code you entered is wrong."
2383 msgstr "PIN koden du angav var fel."
2384
2385 msgid "The pin codes you entered are different."
2386 msgstr "PIN koderna du angav är olika."
2387
2388 msgid "The sleep timer has been activated."
2389 msgstr "Sovtimer har aktiverats."
2390
2391 msgid "The sleep timer has been disabled."
2392 msgstr "Sovtimer är deaktiverad."
2393
2394 msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
2395 msgstr "Timer filen (timers.xml) är skadad och kan inte läsas."
2396
2397 msgid ""
2398 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
2399 msgstr ""
2400 "Guiden kan ta en backup på nuvarande inställningar. Vill du ta en backup nu?"
2401
2402 msgid "The wizard is finished now."
2403 msgstr "Guiden är nu färdig."
2404
2405 msgid ""
2406 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
2407 "Do you really want to continue?"
2408 msgstr ""
2409 "Det är inte säkert att det finns tillräckligt med utrymme på vald "
2410 "partition.\n"
2411 "Vill du verkligen forsätta?"
2412
2413 msgid "This is step number 2."
2414 msgstr "Det här är steg 2."
2415
2416 msgid "This is unsupported at the moment."
2417 msgstr "Detta stöds för närvarande inte."
2418
2419 msgid "Three"
2420 msgstr "Tre"
2421
2422 msgid "Threshold"
2423 msgstr "Gränsvärde"
2424
2425 msgid "Thu"
2426 msgstr "Tors"
2427
2428 msgid "Thursday"
2429 msgstr "Torsdag"
2430
2431 msgid "Time"
2432 msgstr "Tid"
2433
2434 msgid "Time/Date Input"
2435 msgstr "Tid/Datum inmatning"
2436
2437 msgid "Timer"
2438 msgstr "Timer"
2439
2440 msgid "Timer Edit"
2441 msgstr "Ändra Timer"
2442
2443 msgid "Timer Editor"
2444 msgstr "Timer Editor"
2445
2446 msgid "Timer Type"
2447 msgstr "Timertyp"
2448
2449 msgid "Timer entry"
2450 msgstr "Timer inmatning"
2451
2452 msgid "Timer log"
2453 msgstr "Timer log"
2454
2455 msgid "Timer sanity error"
2456 msgstr "Timer fel"
2457
2458 msgid "Timer selection"
2459 msgstr "Timer val"
2460
2461 msgid "Timer status:"
2462 msgstr "Timer status:"
2463
2464 msgid "Timeshift"
2465 msgstr "Timeshift"
2466
2467 msgid "Timeshift not possible!"
2468 msgstr "Timeshift inte möjligt!"
2469
2470 msgid "Timezone"
2471 msgstr "Tidszon"
2472
2473 msgid "Title:"
2474 msgstr "Title:"
2475
2476 msgid "Today"
2477 msgstr "Idag"
2478
2479 msgid "Tone mode"
2480 msgstr "Tonläge"
2481
2482 msgid "Toneburst"
2483 msgstr "Toneburst"
2484
2485 msgid "Toneburst A/B"
2486 msgstr "Toneburst A/B"
2487
2488 msgid "Translation"
2489 msgstr "Översättning"
2490
2491 msgid "Translation:"
2492 msgstr "Översättning:"
2493
2494 msgid "Transmission Mode"
2495 msgstr "Sändningsläge"
2496
2497 msgid "Transmission mode"
2498 msgstr "Sändningstyp"
2499
2500 msgid "Transponder"
2501 msgstr "Transponder"
2502
2503 msgid "Transponder Type"
2504 msgstr "Transponder Typ"
2505
2506 msgid "Tries left:"
2507 msgstr "Försök kvar:"
2508
2509 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
2510 msgstr "Försöker hitta Transponders i kabelnätverket... vänligen vänta..."
2511
2512 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
2513 msgstr "Försöker hitta transponders i kabelnätverket... vänligen vänta..."
2514
2515 msgid "Tue"
2516 msgstr "Tis"
2517
2518 msgid "Tuesday"
2519 msgstr "Tisdag"
2520
2521 msgid "Tune"
2522 msgstr "Tune"
2523
2524 msgid "Tune failed!"
2525 msgstr "Tuning misslyckades!"
2526
2527 msgid "Tuner"
2528 msgstr "Tuner"
2529
2530 msgid "Tuner "
2531 msgstr "Tuner"
2532
2533 msgid "Tuner Slot"
2534 msgstr "Tuner Slot"
2535
2536 msgid "Tuner configuration"
2537 msgstr "Tuner konfiguration"
2538
2539 msgid "Tuner status"
2540 msgstr "Tuner status"
2541
2542 msgid "Turkish"
2543 msgstr "Turkiska"
2544
2545 msgid "Two"
2546 msgstr "Två"
2547
2548 msgid "Type of scan"
2549 msgstr "Typ av sökning"
2550
2551 msgid "USALS"
2552 msgstr "USALS"
2553
2554 msgid "USB"
2555 msgstr "USB"
2556
2557 msgid "USB Stick"
2558 msgstr "USB Minne"
2559
2560 msgid ""
2561 "Unable to complete filesystem check.\n"
2562 "Error: "
2563 msgstr ""
2564 "Det gick inte att kontrollera filsystemet.\n"
2565 "Fel:"
2566
2567 msgid ""
2568 "Unable to initialize harddisk.\n"
2569 "Error: "
2570 msgstr ""
2571 "Det gick inte at initiera hårddisken.\n"
2572 "Fel:"
2573
2574 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
2575 msgstr "Uncommitted DiSEqC kommando"
2576
2577 msgid "Universal LNB"
2578 msgstr "Universal LNB"
2579
2580 msgid "Unmount failed"
2581 msgstr "Avmontering misslyckades"
2582
2583 msgid "Updates your receiver's software"
2584 msgstr "Uppdaterar din mottagares mjukvara"
2585
2586 msgid "Updating finished. Here is the result:"
2587 msgstr "Uppdatering utförd. Här är resultatet:"
2588
2589 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
2590 msgstr "Uppdaterar... Vänlig vänta... Detta tar några minuter...."
2591
2592 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
2593 msgstr "Uppgradering klar. Vill du starta om din Dreambox?"
2594
2595 msgid "Upgrading"
2596 msgstr "Uppgradering"
2597
2598 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
2599 msgstr "Uppgraderar Dreambox... Vänligen vänta"
2600
2601 msgid "Use DHCP"
2602 msgstr "Använd DHCP"
2603
2604 msgid "Use Power Measurement"
2605 msgstr "Använd Strömmätning"
2606
2607 msgid "Use a gateway"
2608 msgstr "Använd en gateway"
2609
2610 #.   TRANSLATORS: The effect of "Non-smooth winding" is that rather
2611 #.       than using ordinary "continuous" or "smooth" winding, a fast
2612 #.       sequence of stills is shown when winding at high speeds. This
2613 #.       makes it much easier too follow when almost each frame comes from
2614 #.       a new scene. The effect is achieved by repeating each shown frame
2615 #.       a couple of times. The settings control both at which speed this
2616 #.       winding mode sets in, and how many times each frame should be
2617 #.       repeated. This was previously called "Discontinuous playback"
2618 #.       which was incomprehensible. "Non-smooth winding" may be a better
2619 #.       term, but note that there is nothing irregular about it. Synonyms
2620 #.       better suited for translation to other languages may be "stepwise
2621 #.       winding/playback", or "winding/playback using stills". 
2622 msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
2623 msgstr "Använd hackig spolning vid hastigheter över"
2624
2625 msgid "Use power measurement"
2626 msgstr "Använd strömmätning"
2627
2628 msgid ""
2629 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
2630 "\n"
2631 "Please set up tuner A"
2632 msgstr ""
2633 "Använd vänster och höger pil för att ändra ett val.\n"
2634 "\n"
2635 "Inställning Tuner A"
2636
2637 msgid ""
2638 "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
2639 "press OK."
2640 msgstr ""
2641 "Använd upp/ner pilarna på din fjärrkontroll för att välja. Tryck sedan OK."
2642
2643 msgid "Use usals for this sat"
2644 msgstr "Använd USALS för denna sat"
2645
2646 msgid "Use wizard to set up basic features"
2647 msgstr "Använd guiden för grundinställningarna"
2648
2649 msgid "Used service scan type"
2650 msgstr "Använd kanal söktyp"
2651
2652 msgid "User defined"
2653 msgstr "Användardefinierat"
2654
2655 msgid "VCR scart"
2656 msgstr "VCR Scart"
2657
2658 msgid "Video Fine-Tuning"
2659 msgstr "Video fininställning"
2660
2661 msgid "Video Fine-Tuning Wizard"
2662 msgstr "Video fininställnings guide"
2663
2664 msgid "Video Output"
2665 msgstr "Video Utsignal"
2666
2667 msgid "Video Setup"
2668 msgstr "Video Inställning"
2669
2670 msgid "Video Wizard"
2671 msgstr "Video Guide"
2672
2673 msgid ""
2674 "Video input selection\n"
2675 "\n"
2676 "Please press OK if you can see this page on your TV (or select a different "
2677 "input port).\n"
2678 "\n"
2679 "The next input port will be automatically probed in 10 seconds."
2680 msgstr ""
2681 "Video ingångsval\n"
2682 "\n"
2683 "Vänligen tryck OK om du kan se denna bild på din TV (eller välj annan "
2684 "ingångsport).\n"
2685 "\n"
2686 "Nästa ingångsport kommer automatiskt provas om 10 sekunder."
2687
2688 msgid "Video mode selection."
2689 msgstr "Videoläges val."
2690
2691 msgid "View Rass interactive..."
2692 msgstr "Visa Rass interaktivitet..."
2693
2694 msgid "View teletext..."
2695 msgstr "Visa teletext..."
2696
2697 msgid "Voltage mode"
2698 msgstr "Spännings läge"
2699
2700 msgid "Volume"
2701 msgstr "Volym"
2702
2703 msgid "W"
2704 msgstr "V"
2705
2706 msgid "WSS on 4:3"
2707 msgstr "WSS på 4:3"
2708
2709 msgid ""
2710 "We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If "
2711 "your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
2712 "Please press OK to begin."
2713 msgstr ""
2714 "Vi kommer nu testa om din TV kan hantera upplösningen i 50 Hz. Om din skärm "
2715 "blir svart, vänta ca 20 sek så kommer den att återgå till 60 Hz.\n"
2716 "Vänlig tryck OK för att starta."
2717
2718 msgid "Wed"
2719 msgstr "Ons"
2720
2721 msgid "Wednesday"
2722 msgstr "Onsdag"
2723
2724 msgid "Weekday"
2725 msgstr "Veckodag"
2726
2727 msgid ""
2728 "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading "
2729 "the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
2730 "current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
2731 msgstr ""
2732 "Välkommen till uppgraderings guiden. Guiden hjälper dig med uppgraderingen "
2733 "av mjukvaran i din Dreambox genom att tillgodose en backupmöjlighet till "
2734 "dina aktuella inställningar och en kort förklaring hur du uppgraderar "
2735 "mjukvaran."
2736
2737 msgid ""
2738 "Welcome.\n"
2739 "\n"
2740 "This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
2741 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
2742 msgstr ""
2743 "Välkommen.\n"
2744 "\n"
2745 "Den här guiden hjälper dig med grundinställningarna av din Dreambox.\n"
2746 "Tryck OK på din fjärrkontroll för att komma till nästa steg."
2747
2748 msgid "West"
2749 msgstr "Väst"
2750
2751 msgid "What do you want to scan?"
2752 msgstr "Vad vill du söka efter?"
2753
2754 msgid "Where do you want to backup your settings?"
2755 msgstr "Var vill du spara dina inställningar?"
2756
2757 msgid "Wireless"
2758 msgstr "Trådlöst"
2759
2760 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
2761 msgstr "Skrivfel under inspelning. Disken full?\n"
2762
2763 msgid "YPbPr"
2764 msgstr "YPbPr"
2765
2766 msgid "Year:"
2767 msgstr "År:"
2768
2769 msgid "Yes"
2770 msgstr "Ja"
2771
2772 msgid "Yes, backup my settings!"
2773 msgstr "Ja, ta backup på inställningar!"
2774
2775 msgid "Yes, do a manual scan now"
2776 msgstr "Ja, utför manuell sökning nu"
2777
2778 msgid "Yes, do an automatic scan now"
2779 msgstr "Ja, utför automatisk sökning nu"
2780
2781 msgid "Yes, do another manual scan now"
2782 msgstr "Ja, utför manuell sökning igen"
2783
2784 msgid "Yes, perform a shutdown now."
2785 msgstr "Ja, utför avstängning nu."
2786
2787 msgid "Yes, restore the settings now"
2788 msgstr "Ja, återställ inställningarna nu"
2789
2790 msgid "Yes, returning to movie list"
2791 msgstr "Ja, återvänd till filmlistan"
2792
2793 msgid "Yes, view the tutorial"
2794 msgstr "Ja, visa guiden"
2795
2796 msgid "You cannot delete this!"
2797 msgstr "Du kan inte ta bort detta!"
2798
2799 msgid ""
2800 "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a "
2801 "harddisk is not an option for you."
2802 msgstr ""
2803 "Du verkar inte ha någon hårddisk i din Dreambox. Att ta backup till en "
2804 "hårddisk är därför inte möjligt."
2805
2806 msgid ""
2807 "You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the "
2808 "slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup "
2809 "to the harddisk!\n"
2810 "Please press OK to start the backup now."
2811 msgstr ""
2812 "Du har valt att ta backup till ett flash-kort. Kortet måste sitta i sloten. "
2813 "Vi kan inte verifiera att den används förnärvarande. Så det är bättre att ta "
2814 "backup till hårddisk!\n"
2815 "Tryck OK för att starta backupen."
2816
2817 msgid ""
2818 "You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
2819 "Please press OK to start the backup now."
2820 msgstr ""
2821 "Du har valt att ta backup till ett USB minne. Bättre att ta backup till "
2822 "HDD!\n"
2823 "Tryck OK för att starta backup."
2824
2825 msgid ""
2826 "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
2827 "backup now."
2828 msgstr ""
2829 "Du har valt att ta backup till din hårddisk. Vänligen tryck OK så startar "
2830 "backupen."
2831
2832 msgid "You have to wait for"
2833 msgstr "Du måste vänta i"
2834
2835 msgid ""
2836 "You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, "
2837 "please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
2838 "Your dreambox will now be halted. After you have performed the update "
2839 "instructions from the website, your new firmware will ask you to restore "
2840 "your settings."
2841 msgstr ""
2842 "Du behöver ha en PC kopplad till din Dreambox. Behöver du ytterligare "
2843 "instruktioner vänligen gå till websidan http://www.dm7025.de.\n"
2844 "Din dreambox kommer nu att stoppas. När du har genomfört uppdateringen "
2845 "instruktioner från websidan, din nya mjukvara kommer att fråga dig om du "
2846 "vill återställa dina inställningar."
2847
2848 msgid ""
2849 "You need to define some keywords first!\n"
2850 "Press the menu-key to define keywords.\n"
2851 "Do you want to define keywords now?"
2852 msgstr ""
2853 "Du måste ange några nyckelord först!\n"
2854 "Tryck Meny för att ange nyckelord.\n"
2855 "Vill du ange nyckelord nu?"
2856
2857 msgid ""
2858 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
2859 "\n"
2860 "Do you want to set the pin now?"
2861 msgstr ""
2862 "Du måste ange en PIN kod och gömma det från dina barn.\n"
2863 "\n"
2864 "Vill du ange PIN kod nu?"
2865
2866 msgid "Your TV works with 50 Hz. Good!"
2867 msgstr "Din TV fungerar med 50 Hz. Bra!"
2868
2869 msgid ""
2870 "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
2871 "process."
2872 msgstr ""
2873 "Backupen lyckades. Vi kommer nu att fortsätta förklara "
2874 "uppgraderingsprocessen."
2875
2876 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
2877 msgstr "Din Dreambox håller på att stängas av. Vänligen vänta..."
2878
2879 msgid ""
2880 "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and "
2881 "try again."
2882 msgstr ""
2883 "Din dreambox är inte ansluten till Internet på korrekt sätt. Åtgärda och "
2884 "försök igen."
2885
2886 msgid ""
2887 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
2888 "Press OK to start upgrade."
2889 msgstr ""
2890 "Din frontprocessors mjukvara måste uppgraderas.\n"
2891 "Tryck OK för att starta."
2892
2893 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
2894 msgstr "Gå till föregående kanal före motorinstallation?"
2895
2896 msgid "Zap back to service before satfinder?"
2897 msgstr "Gå till föregående kanal före satfinder?"
2898
2899 msgid "[alternative edit]"
2900 msgstr "[ändra alternativ]"
2901
2902 msgid "[bouquet edit]"
2903 msgstr "[favoritlists editor]"
2904
2905 msgid "[favourite edit]"
2906 msgstr "[favorit editor]"
2907
2908 msgid "[move mode]"
2909 msgstr "[flyttläge]"
2910
2911 msgid "abort alternatives edit"
2912 msgstr "avbryt ändra alternativ"
2913
2914 msgid "abort bouquet edit"
2915 msgstr "avbryt editera favoritlista"
2916
2917 msgid "abort favourites edit"
2918 msgstr "avbryt editera favoriter"
2919
2920 msgid "about to start"
2921 msgstr "håller på att starta"
2922
2923 msgid "add alternatives"
2924 msgstr "lägg till alternativ"
2925
2926 msgid "add bouquet"
2927 msgstr "lägg till favoritlista"
2928
2929 msgid "add directory to playlist"
2930 msgstr "lägg till bibliotek till spellista"
2931
2932 msgid "add file to playlist"
2933 msgstr "lägg till fil i spellista"
2934
2935 msgid "add files to playlist"
2936 msgstr "lägg till fil i spellista"
2937
2938 msgid "add marker"
2939 msgstr "lägg till markör"
2940
2941 msgid "add recording (enter recording duration)"
2942 msgstr "lägg till inspelning (ange inspelningslängd)"
2943
2944 msgid "add recording (enter recording endtime)"
2945 msgstr "lägg till inspelning (ange inspelningssluttid)"
2946
2947 msgid "add recording (indefinitely)"
2948 msgstr "lägg till inspelning (oändlig)"
2949
2950 msgid "add recording (stop after current event)"
2951 msgstr "lägg till inspelning (avsluta efter nuvarande)"
2952
2953 msgid "add service to bouquet"
2954 msgstr "lägg till kanal i favoritlista"
2955
2956 msgid "add service to favourites"
2957 msgstr "lägg till kanal i favoriter"
2958
2959 msgid "add to parental protection"
2960 msgstr "lägg till föräldraskydd"
2961
2962 msgid "advanced"
2963 msgstr "avancerad"
2964
2965 msgid "alphabetic sort"
2966 msgstr "sortera alfabetiskt"
2967
2968 msgid ""
2969 "are you sure you want to restore\n"
2970 "following backup:\n"
2971 msgstr ""
2972 "vill du verkligen återställa\n"
2973 "med följande backup:\n"
2974
2975 msgid "back"
2976 msgstr "tillbaka"
2977
2978 msgid "better"
2979 msgstr "bättre"
2980
2981 msgid "blacklist"
2982 msgstr "svartlista"
2983
2984 msgid "by Exif"
2985 msgstr "av Exif"
2986
2987 msgid "change recording (duration)"
2988 msgstr "ändra inspelning (längd)"
2989
2990 msgid "change recording (endtime)"
2991 msgstr "ändra inspelning (sluttid)"
2992
2993 msgid "circular left"
2994 msgstr "cirkulär vänster"
2995
2996 msgid "circular right"
2997 msgstr "circulär höger"
2998
2999 msgid "clear playlist"
3000 msgstr "rensa spellista"
3001
3002 msgid "complex"
3003 msgstr "komplex"
3004
3005 msgid "config menu"
3006 msgstr "konfigurationsmeny"
3007
3008 msgid "continue"
3009 msgstr "fortsätt"
3010
3011 msgid "copy to bouquets"
3012 msgstr "kopiera till favoritlista"
3013
3014 msgid "daily"
3015 msgstr "daglig"
3016
3017 msgid "delete"
3018 msgstr "ta bort"
3019
3020 msgid "delete cut"
3021 msgstr "ta bort klipp"
3022
3023 msgid "delete playlist entry"
3024 msgstr "ta bort post i spellista"
3025
3026 msgid "delete saved playlist"
3027 msgstr "ta bort sparad spellista"
3028
3029 msgid "delete..."
3030 msgstr "ta bort..."
3031
3032 msgid "disable"
3033 msgstr "avaktivera"
3034
3035 msgid "disable move mode"
3036 msgstr "avaktivera flyttläge"
3037
3038 msgid "disabled"
3039 msgstr "avaktiverad"
3040
3041 msgid "do not change"
3042 msgstr "ändra inte"
3043
3044 msgid "do nothing"
3045 msgstr "gör inget"
3046
3047 msgid "don't record"
3048 msgstr "spela inte in"
3049
3050 msgid "done!"
3051 msgstr "klar!"
3052
3053 msgid "edit alternatives"
3054 msgstr "ändra alternativ"
3055
3056 msgid "empty"
3057 msgstr "tom"
3058
3059 msgid "enable"
3060 msgstr "aktivera"
3061
3062 msgid "enable bouquet edit"
3063 msgstr "aktivera favoritlists editor"
3064
3065 msgid "enable favourite edit"
3066 msgstr "aktivera favoriter editor"
3067
3068 msgid "enable move mode"
3069 msgstr "aktivera flyttläge"
3070
3071 msgid "enabled"
3072 msgstr "aktiverad"
3073
3074 msgid "end alternatives edit"
3075 msgstr "avsluta ändra alternativ"
3076
3077 msgid "end bouquet edit"
3078 msgstr "avsluta favoritlists editor"
3079
3080 msgid "end cut here"
3081 msgstr "slutklipp här"
3082
3083 msgid "end favourites edit"
3084 msgstr "avsluta favoriter editor"
3085
3086 msgid "equal to Socket A"
3087 msgstr "likadant som Ingång A"
3088
3089 msgid "exit mediaplayer"
3090 msgstr "avsluta mediaspelare"
3091
3092 msgid "exit movielist"
3093 msgstr "avsluta filmlista"
3094
3095 msgid "fine-tune your display"
3096 msgstr "fininställ din skärm"
3097
3098 msgid "free diskspace"
3099 msgstr "ledigt diskutrymme"
3100
3101 msgid "full /etc directory"
3102 msgstr "fullt /etc bibliotek"
3103
3104 msgid "go to deep standby"
3105 msgstr "stäng av mottagaren"
3106
3107 msgid "go to standby"
3108 msgstr "inta standby"
3109
3110 msgid "hear radio..."
3111 msgstr "lyssna på radio..."
3112
3113 msgid "help..."
3114 msgstr "hjälp..."
3115
3116 msgid "hide extended description"
3117 msgstr "göm utökad beskrivning"
3118
3119 msgid "hide player"
3120 msgstr "göm spelare"
3121
3122 msgid "horizontal"
3123 msgstr "horisontal"
3124
3125 msgid "hour"
3126 msgstr "timme"
3127
3128 msgid "hours"
3129 msgstr "timmar"
3130
3131 msgid "immediate shutdown"
3132 msgstr "omedelbar avstängning"
3133
3134 #, python-format
3135 msgid ""
3136 "incoming call!\n"
3137 "%s calls on %s!"
3138 msgstr ""
3139 "inkommande samtal!\n"
3140 "%s ringer från %s!"
3141
3142 msgid "init module"
3143 msgstr "initiera modul"
3144
3145 msgid "insert mark here"
3146 msgstr "infoga markör här"
3147
3148 msgid "jump to listbegin"
3149 msgstr "hoppa till liststart"
3150
3151 msgid "jump to listend"
3152 msgstr "hoppa till listslut"
3153
3154 msgid "jump to next marked position"
3155 msgstr "hoppa till nästa markerad position"
3156
3157 msgid "jump to previous marked position"
3158 msgstr "hoppa till föregående markerad position"
3159
3160 msgid "leave movie player..."
3161 msgstr "lämna videospelare..."
3162
3163 msgid "left"
3164 msgstr "vänster"
3165
3166 msgid "list style compact"
3167 msgstr "liststil kompakt"
3168
3169 msgid "list style compact with description"
3170 msgstr "liststil kompakt med beskrivning"
3171
3172 msgid "list style default"
3173 msgstr "liststil grundläge"
3174
3175 msgid "list style single line"
3176 msgstr "liststil enkel linje"
3177
3178 msgid "load playlist"
3179 msgstr "ladda spellista"
3180
3181 msgid "locked"
3182 msgstr "låst"
3183
3184 msgid "loopthrough to socket A"
3185 msgstr "loopthrough till ingång A"
3186
3187 msgid "manual"
3188 msgstr "manuell"
3189
3190 msgid "menu"
3191 msgstr "meny"
3192
3193 msgid "mins"
3194 msgstr "min"
3195
3196 msgid "minute"
3197 msgstr "minut"
3198
3199 msgid "minutes"
3200 msgstr "minuter"
3201
3202 msgid "minutes and"
3203 msgstr "minuter och"
3204
3205 msgid "move PiP to main picture"
3206 msgstr "flytta BiB till huvudbild"
3207
3208 msgid "movie list"
3209 msgstr "filmlista"
3210
3211 msgid "multinorm"
3212 msgstr "multinorm"
3213
3214 msgid "never"
3215 msgstr "aldrig"
3216
3217 msgid "next channel"
3218 msgstr "nästa kanal"
3219
3220 msgid "next channel in history"
3221 msgstr "nästa kanal i historiken"
3222
3223 msgid "no"
3224 msgstr "nej"
3225
3226 msgid "no HDD found"
3227 msgstr "ingen hårddisk hittad"
3228
3229 msgid "no Picture found"
3230 msgstr "ingen bild hittad"
3231
3232 msgid "no module found"
3233 msgstr "ingen modul hittad"
3234
3235 msgid "no standby"
3236 msgstr "inget viloläge"
3237
3238 msgid "no timeout"
3239 msgstr "ingen timeout"
3240
3241 msgid "none"
3242 msgstr "ingen"
3243
3244 msgid "not locked"
3245 msgstr "inte låst"
3246
3247 msgid "nothing connected"
3248 msgstr "inget anslutet"
3249
3250 msgid "off"
3251 msgstr "av"
3252
3253 msgid "on"
3254 msgstr "på"
3255
3256 msgid "once"
3257 msgstr "en gång"
3258
3259 msgid "only /etc/enigma2 directory"
3260 msgstr "endast /etc/enigma2 bibliotek"
3261
3262 msgid "open servicelist"
3263 msgstr "öppna kanallista"
3264
3265 msgid "open servicelist(down)"
3266 msgstr "öppna kanallista(ner)"
3267
3268 msgid "open servicelist(up)"
3269 msgstr "öppna kanallista(upp)"
3270
3271 msgid "pass"
3272 msgstr "klart"
3273
3274 msgid "pause"
3275 msgstr "paus"
3276
3277 msgid "play entry"
3278 msgstr "spela angivet"
3279
3280 msgid "play from next mark or playlist entry"
3281 msgstr "Spela upp från nästa markering eller post i spellista"
3282
3283 msgid "play from previous mark or playlist entry"
3284 msgstr "Spela upp från föregående markering eller post i spellista"
3285
3286 msgid "please press OK when ready"
3287 msgstr "tryck OK när du är klar"
3288
3289 msgid "please wait, loading picture..."
3290 msgstr "vänligen vänta, laddar bild..."
3291
3292 msgid "previous channel"
3293 msgstr "föregående kanal"
3294
3295 msgid "previous channel in history"
3296 msgstr "föregående kanal i historiken"
3297
3298 msgid "record"
3299 msgstr "spela in"
3300
3301 msgid "recording..."
3302 msgstr "spelar in..."
3303
3304 msgid "remove after this position"
3305 msgstr "ta bort efter denna position"
3306
3307 msgid "remove all alternatives"
3308 msgstr "ta bort alla alternativ"
3309
3310 msgid "remove all new found flags"
3311 msgstr "ta bort alla 'ny' flaggor"
3312
3313 msgid "remove before this position"
3314 msgstr "ta bort före denna position"
3315
3316 msgid "remove entry"
3317 msgstr "ta bort post"
3318
3319 msgid "remove from parental protection"
3320 msgstr "ta bort från föräldraskydd"
3321
3322 msgid "remove new found flag"
3323 msgstr "ta bort 'ny' flagga"
3324
3325 msgid "remove this mark"
3326 msgstr "ta bort denna markör"
3327
3328 msgid "repeated"
3329 msgstr "repeterande"
3330
3331 msgid "right"
3332 msgstr "höger"
3333
3334 msgid "save playlist"
3335 msgstr "spara spellista"
3336
3337 #, python-format
3338 msgid "scan done! %d services found!"
3339 msgstr "sökning klar! %d kanaler hittades!"
3340
3341 msgid "scan done! No service found!"
3342 msgstr "sökning klar! Inga kanaler hittades!"
3343
3344 msgid "scan done! One service found!"
3345 msgstr "sökning klar! En kanal hittad!"
3346
3347 #, python-format
3348 msgid "scan in progress - %d %% done! %d services found!"
3349 msgstr "sökning pågår - %d %% klart! %d kanaler hittade!"
3350
3351 msgid "scan state"
3352 msgstr "sökningsstatus"
3353
3354 msgid "second"
3355 msgstr "sekund"
3356
3357 msgid "second cable of motorized LNB"
3358 msgstr "andra kabeln från motorstyrt LNB"
3359
3360 msgid "seconds"
3361 msgstr "sekunder"
3362
3363 msgid "seconds."
3364 msgstr "sekunder."
3365
3366 msgid "select movie"
3367 msgstr "välj film"
3368
3369 msgid "select the movie path"
3370 msgstr "välj film sökväg"
3371
3372 msgid "service pin"
3373 msgstr "kanal PIN"
3374
3375 msgid "setup pin"
3376 msgstr "installation PIN"
3377
3378 msgid "show EPG..."
3379 msgstr "visa EPG..."
3380
3381 msgid "show all"
3382 msgstr "visa alla"
3383
3384 msgid "show alternatives"
3385 msgstr "visa alternativ"
3386
3387 msgid "show event details"
3388 msgstr "visa programdetaljer"
3389
3390 msgid "show extended description"
3391 msgstr "visa utökad beskrivning"
3392
3393 msgid "show first tag"
3394 msgstr "visa första märkning"
3395
3396 msgid "show second tag"
3397 msgstr "visa andra märkning"
3398
3399 msgid "show shutdown menu"
3400 msgstr "visa avstängningsmeny"
3401
3402 msgid "show single service EPG..."
3403 msgstr "visa singel kanal EPG..."
3404
3405 msgid "show tag menu"
3406 msgstr "visa märkningsmeny"
3407
3408 msgid "show transponder info"
3409 msgstr "visa transponder info"
3410
3411 msgid "shuffle playlist"
3412 msgstr "blanda spellista"
3413
3414 msgid "shutdown"
3415 msgstr "stäng av"
3416
3417 msgid "simple"
3418 msgstr "enkelt"
3419
3420 msgid "skip backward"
3421 msgstr "hoppa bakåt"
3422
3423 msgid "skip backward (enter time)"
3424 msgstr "hoppa bakåt (ange tid)"
3425
3426 msgid "skip forward"
3427 msgstr "hoppa framåt"
3428
3429 msgid "skip forward (enter time)"
3430 msgstr "hoppa framåt (ange tid)"
3431
3432 msgid "sort by date"
3433 msgstr "sortera efter datum"
3434
3435 msgid "standard"
3436 msgstr "standard"
3437
3438 msgid "standby"
3439 msgstr "viloläge"
3440
3441 msgid "start cut here"
3442 msgstr "startklipp här"
3443
3444 msgid "start timeshift"
3445 msgstr "starta timeshift"
3446
3447 msgid "stereo"
3448 msgstr "stereo"
3449
3450 msgid "stop PiP"
3451 msgstr "avsluta BiB"
3452
3453 msgid "stop entry"
3454 msgstr "slutpost"
3455
3456 msgid "stop recording"
3457 msgstr "stoppa inspelning"
3458
3459 msgid "stop timeshift"
3460 msgstr "stoppa timeshift"
3461
3462 msgid "swap PiP and main picture"
3463 msgstr "skifta BiB och huvudbild"
3464
3465 msgid "switch to filelist"
3466 msgstr "byt till fillista"
3467
3468 msgid "switch to playlist"
3469 msgstr "byt till spellista"
3470
3471 msgid "text"
3472 msgstr "text"
3473
3474 msgid "this recording"
3475 msgstr "denna inspelning"
3476
3477 msgid "this service is protected by a parental control pin"
3478 msgstr "denna kanal är föräldraskyddad"
3479
3480 msgid "toggle a cut mark at the current position"
3481 msgstr "skifta en klippmarkering på nuvarande position"
3482
3483 msgid "unknown service"
3484 msgstr "okänd kanal"
3485
3486 msgid "until restart"
3487 msgstr "innan omstart"
3488
3489 msgid "user defined"
3490 msgstr "användardefinierad"
3491
3492 msgid "vertical"
3493 msgstr "vertikal"
3494
3495 msgid "view extensions..."
3496 msgstr "visa utökningar..."
3497
3498 msgid "view recordings..."
3499 msgstr "visa inspelningar..."
3500
3501 msgid "wait for ci..."
3502 msgstr "vänta på ci..."
3503
3504 msgid "wait for mmi..."
3505 msgstr "vänta på mmi..."
3506
3507 msgid "waiting"
3508 msgstr "väntar"
3509
3510 msgid "weekly"
3511 msgstr "veckolig"
3512
3513 msgid "whitelist"
3514 msgstr "vitlista"
3515
3516 msgid "yes"
3517 msgstr "ja"
3518
3519 msgid "yes (keep feeds)"
3520 msgstr "ja (behåll feeds)"
3521
3522 msgid ""
3523 "your dreambox might be unusable now. Please consult the manual for further "
3524 "assistance before rebooting your dreambox."
3525 msgstr ""
3526 "din dreambox kanske inte fungerar längre. Vänligen läs manualen hur du får "
3527 "hjälp innan du startar om din dreambox."
3528
3529 msgid "zap"
3530 msgstr "zap"
3531
3532 msgid "zapped"
3533 msgstr "zapped"