another polish update
[enigma2.git] / po / pl.po
1 # English translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2008-07-28 10:38+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2008-07-28 09:17+0100\n"
12 "Last-Translator: Dawid Bańkowski <SileliS@tlen.pl>\n"
13 "Language-Team: none\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18
19 msgid " "
20 msgstr " "
21
22 msgid "#000000"
23 msgstr "#000000"
24
25 msgid "#0064c7"
26 msgstr "#0064c7"
27
28 msgid "#25062748"
29 msgstr "#25062748"
30
31 msgid "#389416"
32 msgstr "#389416"
33
34 msgid "#80000000"
35 msgstr "#80000000"
36
37 msgid "#80ffffff"
38 msgstr "#80ffffff"
39
40 msgid "#bab329"
41 msgstr "#bab329"
42
43 msgid "#f23d21"
44 msgstr "#f23d21"
45
46 msgid "#ffffff"
47 msgstr "#ffffff"
48
49 msgid "#ffffffff"
50 msgstr "#ffffffff"
51
52 msgid "%H:%M"
53 msgstr "%H:%M"
54
55 #, python-format
56 msgid "%d min"
57 msgstr "%d min"
58
59 msgid "%d.%B %Y"
60 msgstr "%d.%B %Y"
61
62 #, python-format
63 msgid ""
64 "%s\n"
65 "(%s, %d MB free)"
66 msgstr ""
67 "%s\n"
68 "(%s, %d MB wolne)"
69
70 #, python-format
71 msgid "%s (%s)\n"
72 msgstr "%s (%s)\n"
73
74 msgid "(ZAP)"
75 msgstr "(Przełącz)"
76
77 msgid "(empty)"
78 msgstr "(puste)"
79
80 msgid "(show optional DVD audio menu)"
81 msgstr "(pokaż opcjonalne menu ustawień DVD audio)"
82
83 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
84 msgstr "katalog /usr/share/enigma2"
85
86 msgid "/var directory"
87 msgstr "katalog /var"
88
89 msgid "0"
90 msgstr "0"
91
92 msgid "1"
93 msgstr "1"
94
95 msgid "1.0"
96 msgstr "1.0"
97
98 msgid "1.1"
99 msgstr "1.1"
100
101 msgid "1.2"
102 msgstr "1.2"
103
104 msgid "12V output"
105 msgstr "12V wyjście"
106
107 msgid "13 V"
108 msgstr "13 V"
109
110 msgid "16:10"
111 msgstr "16:10"
112
113 msgid "16:10 Letterbox"
114 msgstr "16:10 Letterbox"
115
116 msgid "16:10 PanScan"
117 msgstr "16:10 PanScan"
118
119 msgid "16:9"
120 msgstr "16:9"
121
122 msgid "16:9 Letterbox"
123 msgstr "16:9 Letterbox"
124
125 msgid "16:9 always"
126 msgstr "16:9 zawsze"
127
128 msgid "18 V"
129 msgstr "18 V"
130
131 msgid "2"
132 msgstr "2"
133
134 msgid "3"
135 msgstr "3"
136
137 msgid "30 minutes"
138 msgstr "30 minut"
139
140 msgid "4"
141 msgstr "4"
142
143 msgid "4:3"
144 msgstr "4:3"
145
146 msgid "4:3 Letterbox"
147 msgstr "4:3 Letterbox"
148
149 msgid "4:3 PanScan"
150 msgstr "4:3 PanScan"
151
152 msgid "5"
153 msgstr "5"
154
155 msgid "5 minutes"
156 msgstr "5 minut"
157
158 msgid "50 Hz"
159 msgstr "50 Hz"
160
161 msgid "6"
162 msgstr "6"
163
164 msgid "60 minutes"
165 msgstr "60 minut"
166
167 msgid "7"
168 msgstr "7"
169
170 msgid "8"
171 msgstr "8"
172
173 msgid "9"
174 msgstr "9"
175
176 msgid "<unknown>"
177 msgstr "<nieznany>"
178
179 msgid "??"
180 msgstr "??"
181
182 msgid "A"
183 msgstr "A"
184
185 #, python-format
186 msgid ""
187 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
188 "Do you want to keep your version?"
189 msgstr ""
190 "Plik konfiguracyjny (%s) został zmodyfikowany od instalacji.\n"
191 "Czy zachować aktualną wersję?"
192
193 msgid ""
194 "A finished record timer wants to set your\n"
195 "Dreambox to standby. Do that now?"
196 msgstr ""
197 "Zakończone nagrywanie chce ustawić twojego\n"
198 "Dreamboxa w stan czuwania. Zrobić to teraz?"
199
200 msgid ""
201 "A finished record timer wants to shut down\n"
202 "your Dreambox. Shutdown now?"
203 msgstr ""
204 "Zakończone nagrywanie chce wyłączyć\n"
205 "twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
206
207 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
208 msgstr "Graficzny EPG dla wszystkich usług określonego bukietu"
209
210 #, python-format
211 msgid ""
212 "A record has been started:\n"
213 "%s"
214 msgstr ""
215 "Nagrywanie rozpoczęło się:\n"
216 "%s"
217
218 msgid ""
219 "A recording is currently running.\n"
220 "What do you want to do?"
221 msgstr ""
222 "Nagrywanie w toku.\n"
223 "Co chcesz zrobić?"
224
225 msgid ""
226 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
227 "configure the positioner."
228 msgstr "Nagrywanie w toku. Zakończ nagrywanie przed ustawieniem pozycjonera."
229
230 msgid ""
231 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
232 "start the satfinder."
233 msgstr ""
234 "Nagrywanie w toku . Zatrzymaj nagrywanie przed uruchomieniem miernika "
235 "sygnału."
236
237 #, python-format
238 msgid "A required tool (%s) was not found."
239 msgstr "Narzędzie (%s) nie zostało znalezione."
240
241 msgid ""
242 "A sleep timer wants to set your\n"
243 "Dreambox to standby. Do that now?"
244 msgstr ""
245 "Wyłącznik czasowy chce ustawić twojego\n"
246 "Dreamboxa w trybie czuwania. Zrobić to teraz?"
247
248 msgid ""
249 "A sleep timer wants to shut down\n"
250 "your Dreambox. Shutdown now?"
251 msgstr ""
252 "Wyłącznik czasowy chce wyłączyć\n"
253 "twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
254
255 msgid ""
256 "A timer failed to record!\n"
257 "Disable TV and try again?\n"
258 msgstr ""
259 "Timer nie mógł nagrać!\n"
260 "Wyłączyć TV i spróbować ponownie?\n"
261
262 msgid "A/V Settings"
263 msgstr "Ustawienia A/V"
264
265 msgid "AA"
266 msgstr "AA"
267
268 msgid "AB"
269 msgstr "AB"
270
271 msgid "AC3 default"
272 msgstr "AC3 domyślnie"
273
274 msgid "AC3 downmix"
275 msgstr "AC3 downmix"
276
277 msgid "AGC"
278 msgstr "AGC"
279
280 msgid "AGC:"
281 msgstr "AGC:"
282
283 msgid "About"
284 msgstr "O tunerze..."
285
286 msgid "About..."
287 msgstr "Informacje o tunerze..."
288
289 msgid "Action on long powerbutton press"
290 msgstr "Akcja po długim naciśnięciu Power"
291
292 msgid "Action:"
293 msgstr "Akcja:"
294
295 msgid "Activate Picture in Picture"
296 msgstr "Aktywuj PiP"
297
298 msgid "Activate network settings"
299 msgstr "Aktywuj ustawienia sieci"
300
301 msgid "Adapter settings"
302 msgstr "Ustawienia adaptera"
303
304 msgid "Add"
305 msgstr "Dodaj"
306
307 msgid "Add Bookmark"
308 msgstr "Dodaj zakładkę"
309
310 msgid "Add a mark"
311 msgstr "Dodaj zaznaczone"
312
313 msgid "Add a new title"
314 msgstr "Dodaj nowy tytuł"
315
316 msgid "Add timer"
317 msgstr "Dodaj timer"
318
319 msgid "Add title"
320 msgstr "Dodaj tytuł"
321
322 msgid "Add title..."
323 msgstr "Dodaję tytuł..."
324
325 msgid "Add to bouquet"
326 msgstr "Dodaj do bukietu"
327
328 msgid "Add to favourites"
329 msgstr "Dodaj do ulubionych"
330
331 msgid ""
332 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
333 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
334 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
335 "test screens."
336 msgstr ""
337 "Dostosuj ustawienie koloru, żeby wszystkie cienie koloru były rozróżnialne, "
338 "ale wydały się tak nasycone jak tylko możliwie. Jeśli jesteś zadowolony z "
339 "rezultatu wciśnij OK aby wyjść z dostosowania video lub wybierz numer aby "
340 "zobaczyć inny testowy ekran."
341
342 msgid "Advanced"
343 msgstr "Zaawansowane"
344
345 msgid "Advanced Video Setup"
346 msgstr "Zawansowana Konfiguracja Wideo"
347
348 msgid "After event"
349 msgstr "Po wydarzeniu"
350
351 msgid ""
352 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
353 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
354 msgstr ""
355 "Gdy kreator zostanie zakończony , możesz ochronić pojedyncze serwisy. "
356 "Nakierować ręcznie Dreamboxa jak to zrobić."
357
358 msgid "Album:"
359 msgstr "Album:"
360
361 msgid "All"
362 msgstr "Wszystkie"
363
364 msgid "All..."
365 msgstr "Wszystkie..."
366
367 msgid "Alpha"
368 msgstr "Przezroczystość"
369
370 msgid "Alternative radio mode"
371 msgstr "Alternatywny tryb radiowy"
372
373 msgid "Alternative services tuner priority"
374 msgstr "Alternatywny priorytet tunera usług"
375
376 msgid "An empty filename is illegal."
377 msgstr "Pusta nazwa pliku jest nielegalna."
378
379 #, python-format
380 msgid "An error has occured. (%s)"
381 msgstr "Pojawił się błąd. (%s)"
382
383 msgid "Arabic"
384 msgstr "Arabski"
385
386 msgid ""
387 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
388 "\n"
389 msgstr ""
390 "Czy jesteś pewien, że chcesz zrestartować interfejs sieciowy?\n"
391 "\n"
392
393 msgid "Artist:"
394 msgstr "Artysta:"
395
396 msgid "Ask before shutdown:"
397 msgstr "Zapytaj przed wyłączeniem:"
398
399 msgid "Ask user"
400 msgstr "Zapytaj użytkownika"
401
402 msgid "Aspect Ratio"
403 msgstr "Format obrazu:"
404
405 msgid "Audio"
406 msgstr "Dźwięk"
407
408 msgid "Audio Options..."
409 msgstr "Opcje Dźwięku..."
410
411 msgid "Auto"
412 msgstr "Auto"
413
414 msgid "Auto scart switching"
415 msgstr "Auto przełączanie scart"
416
417 msgid "Automatic"
418 msgstr "Automatycznie"
419
420 msgid "Automatic Scan"
421 msgstr "Automatyczne skanowanie"
422
423 msgid "B"
424 msgstr "B"
425
426 msgid "BA"
427 msgstr "BA"
428
429 msgid "BB"
430 msgstr "BB"
431
432 msgid "BER"
433 msgstr "BER"
434
435 msgid "BER:"
436 msgstr "BER:"
437
438 msgid "Back"
439 msgstr "Powrót"
440
441 msgid "Backup"
442 msgstr "Kopia"
443
444 msgid "Backup Location"
445 msgstr "Lokalizacja kopii"
446
447 msgid "Backup Mode"
448 msgstr "Tryb kopii"
449
450 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
451 msgstr "Kopia ukończona. Wciśnij OK aby zobaczyć rezultat."
452
453 msgid "Band"
454 msgstr "Pasmo"
455
456 msgid "Bandwidth"
457 msgstr "Szerokie pasmo"
458
459 msgid "Begin time"
460 msgstr "Czas rozpoczęcia"
461
462 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
463 msgstr "Zachowanie 'przerwy' gdy zatrzymany"
464
465 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
466 msgstr "Zachowanie przycisku 0 w trybie PiP"
467
468 msgid "Behavior when a movie is started"
469 msgstr "Zachowanie kiedy film rozpoczęty"
470
471 msgid "Behavior when a movie is stopped"
472 msgstr "Zachowanie kiedy film zatrzymany"
473
474 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
475 msgstr "Zachowanie kiedy film osiąga koniec"
476
477 msgid "Bookmarks"
478 msgstr "Zakładki"
479
480 msgid "Brightness"
481 msgstr "Jasność"
482
483 msgid "Burn"
484 msgstr "Wypal"
485
486 msgid "Burn DVD"
487 msgstr "Wypal DVD"
488
489 msgid "Burn To DVD..."
490 msgstr "Wypalanie DVD..."
491
492 msgid "Bus: "
493 msgstr "Bus:"
494
495 msgid ""
496 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
497 "displayed."
498 msgstr "Poprzez wciśnięcie OK na pilocie, pasek info będzie wyświetlany."
499
500 msgid "C"
501 msgstr "C"
502
503 msgid "C-Band"
504 msgstr "Pasmo C"
505
506 msgid "CF Drive"
507 msgstr "Karta CF"
508
509 msgid "CVBS"
510 msgstr "CVBS"
511
512 msgid "Cable"
513 msgstr "Kablówka"
514
515 msgid "Cache Thumbnails"
516 msgstr "Przechowuj strony"
517
518 msgid "Call monitoring"
519 msgstr "Monitor rozmów"
520
521 msgid "Cancel"
522 msgstr "Anuluj"
523
524 msgid "Capacity: "
525 msgstr "Pojemność:"
526
527 msgid "Card"
528 msgstr "Karta"
529
530 msgid "Catalan"
531 msgstr "Hiszpański"
532
533 msgid "Change bouquets in quickzap"
534 msgstr "Automatyczna zmiana bukietów"
535
536 msgid "Change pin code"
537 msgstr "Zmień kod pin"
538
539 msgid "Change service pin"
540 msgstr "Zmien pin serwisowy"
541
542 msgid "Change service pins"
543 msgstr "Zmień piny serwisowe"
544
545 msgid "Change setup pin"
546 msgstr "Zmień pin instalatora"
547
548 msgid "Channel"
549 msgstr "Kanał"
550
551 msgid "Channel Selection"
552 msgstr "Wybór kanału"
553
554 msgid "Channel:"
555 msgstr "Kanał:"
556
557 msgid "Channellist menu"
558 msgstr "Menu listy kanałów"
559
560 msgid "Chap."
561 msgstr "Rozdz."
562
563 msgid "Chapter"
564 msgstr "Rozdział"
565
566 msgid "Chapter:"
567 msgstr "Rozdział:"
568
569 msgid "Check"
570 msgstr "Sprawdź"
571
572 msgid "Checking Filesystem..."
573 msgstr "Sprawdzanie Systemu Plików..."
574
575 msgid "Choose Tuner"
576 msgstr "Wybierz tuner"
577
578 msgid "Choose bouquet"
579 msgstr "Wybierz bukiet"
580
581 msgid "Choose source"
582 msgstr "Wybierz źródło"
583
584 msgid "Choose target folder"
585 msgstr "Wybierz folder docelowy"
586
587 msgid "Choose your Skin"
588 msgstr "Wybierz swój skin"
589
590 msgid "Cleanup"
591 msgstr "Czyść"
592
593 msgid "Clear before scan"
594 msgstr "Czyść przed skanowaniem"
595
596 msgid "Clear log"
597 msgstr "Wyczyść log"
598
599 msgid "Close"
600 msgstr "Zamknij"
601
602 msgid "Code rate high"
603 msgstr "Poziom kodu wysoki"
604
605 msgid "Code rate low"
606 msgstr "Poziom kodu niski"
607
608 msgid "Coderate HP"
609 msgstr "Poziom kodu HP"
610
611 msgid "Coderate LP"
612 msgstr "Poziom kodu LP"
613
614 msgid "Color Format"
615 msgstr "Format kolorów"
616
617 msgid "Command execution..."
618 msgstr "Wykonywanie polecenia..."
619
620 msgid "Command order"
621 msgstr "Wydawanie poleceń"
622
623 msgid "Committed DiSEqC command"
624 msgstr "Wypełnij polecenia DiSEqC"
625
626 msgid "Common Interface"
627 msgstr "Moduł Dostępu"
628
629 msgid "Compact Flash"
630 msgstr "Compact Flash"
631
632 msgid "Compact flash card"
633 msgstr "Karta Compact flash"
634
635 msgid "Complete"
636 msgstr "Ukończono"
637
638 msgid "Configuration Mode"
639 msgstr "Tryb konfiguracji"
640
641 msgid "Configuring"
642 msgstr "Konfigurowanie"
643
644 msgid "Conflicting timer"
645 msgstr "Konflikt timera"
646
647 msgid "Connected to"
648 msgstr "Podłączony do"
649
650 msgid "Connected to Fritz!Box!"
651 msgstr "Połączono z  Fritz!Box!"
652
653 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
654 msgstr "Łączenie z  Fritz!Box..."
655
656 #, python-format
657 msgid ""
658 "Connection to Fritz!Box\n"
659 "failed! (%s)\n"
660 "retrying..."
661 msgstr ""
662 "Połączenie z  Fritz!Box\n"
663 "nieudane! (%s)\n"
664 "ponawianie..."
665
666 msgid "Constellation"
667 msgstr "Konstelacja"
668
669 msgid "Continue playing"
670 msgstr "Kontynuuj odtwarzanie"
671
672 msgid "Contrast"
673 msgstr "Kontrast"
674
675 msgid "Create movie folder failed"
676 msgstr "Tworzenie katalogu filmu nieudane"
677
678 #, python-format
679 msgid "Creating directory %s failed."
680 msgstr "Utworzenie katalogu %s nie powiodło się."
681
682 msgid "Creating partition failed"
683 msgstr "Tworzenie partycji nieudane"
684
685 msgid "Croatian"
686 msgstr "Chorwacki"
687
688 msgid "Current Transponder"
689 msgstr "Aktualny Transponder"
690
691 msgid "Current settings:"
692 msgstr "Aktualne ustawienia:"
693
694 msgid "Current version:"
695 msgstr "Aktualna wersja:"
696
697 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
698 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '1'/'3'"
699
700 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
701 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '4'/'6'"
702
703 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
704 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '7'/'9'"
705
706 msgid "Customize"
707 msgstr "Przystosuj"
708
709 msgid "Cut"
710 msgstr "Wytnij"
711
712 msgid "Cutlist editor..."
713 msgstr "Edytor wyciętej listy..."
714
715 msgid "Czech"
716 msgstr "Czeski"
717
718 msgid "D"
719 msgstr "D"
720
721 msgid "DHCP"
722 msgstr "DHCP"
723
724 msgid "DVB-S"
725 msgstr "DVB-S"
726
727 msgid "DVB-S2"
728 msgstr "DVB-S2"
729
730 msgid "DVD ENTER key"
731 msgstr "DVD przycisk ENTER"
732
733 msgid "DVD Player"
734 msgstr "Odtważacz DVD"
735
736 msgid "DVD down key"
737 msgstr "DVD przycisk dół"
738
739 msgid "DVD left key"
740 msgstr "DVD przycisk lewo"
741
742 msgid "DVD right key"
743 msgstr "DVD przycisk prawo"
744
745 msgid "DVD up key"
746 msgstr "DVD przycisk góra"
747
748 msgid "Danish"
749 msgstr "Duński"
750
751 msgid "Date"
752 msgstr "Data"
753
754 msgid "Deep Standby"
755 msgstr "Głębokie Czuwanie"
756
757 msgid "Default services lists"
758 msgstr "Standardowa lista serwisów"
759
760 msgid "Default settings"
761 msgstr "Ustawienia standardowe"
762
763 msgid "Delay"
764 msgstr "Opóźnienie"
765
766 msgid "Delete"
767 msgstr "Skasuj"
768
769 msgid "Delete entry"
770 msgstr "Skasuj wstęp"
771
772 msgid "Delete failed!"
773 msgstr "Kasowanie nieudane!"
774
775 #, python-format
776 msgid ""
777 "Delete no more configured satellite\n"
778 "%s?"
779 msgstr ""
780 "Czy usunąć nie skonfigurowanego satelitę\n"
781 "%s?"
782
783 msgid "Description"
784 msgstr "Opis"
785
786 msgid "Detected HDD:"
787 msgstr "Wykryto Hdd:"
788
789 msgid "Detected NIMs:"
790 msgstr "Wykryto NIMs:"
791
792 msgid "DiSEqC"
793 msgstr "DiSEqC"
794
795 msgid "DiSEqC A/B"
796 msgstr "DiSEqC A/B"
797
798 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
799 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
800
801 msgid "DiSEqC Mode"
802 msgstr "Tryb DiSEqC"
803
804 msgid "DiSEqC mode"
805 msgstr "Tryb DiSEqC"
806
807 msgid "DiSEqC repeats"
808 msgstr "Odpowiedzi DiSEqC"
809
810 #, python-format
811 msgid "Directory %s nonexistent."
812 msgstr "Katalog %s nie istnieje"
813
814 msgid "Disable"
815 msgstr "Wyłącz"
816
817 msgid "Disable Picture in Picture"
818 msgstr "Wyłącz PiP"
819
820 msgid "Disable Subtitles"
821 msgstr "Wyłącz napisy"
822
823 msgid "Disable timer"
824 msgstr "Wyłącz timer"
825
826 msgid "Disabled"
827 msgstr "Wyłączone"
828
829 #, python-format
830 msgid ""
831 "Disconnected from\n"
832 "Fritz!Box! (%s)\n"
833 "retrying..."
834 msgstr ""
835 "Rozłączono z\n"
836 "Fritz!Box! (%s)\n"
837 "ponawianie..."
838
839 msgid "Dish"
840 msgstr "Antena"
841
842 msgid "Display 16:9 content as"
843 msgstr "Wyświetlaj zawartość 16:9 jako"
844
845 msgid "Display 4:3 content as"
846 msgstr "Wyświetlaj zawartość 4:3 jako"
847
848 msgid "Display Setup"
849 msgstr "Ustawienia LCD"
850
851 msgid ""
852 "Do you really want to REMOVE\n"
853 "the plugin \""
854 msgstr ""
855 "Czy naprawdę chcesz usunąć\n"
856 "plugin \""
857
858 msgid ""
859 "Do you really want to check the filesystem?\n"
860 "This could take lots of time!"
861 msgstr ""
862 "Czy na pewno chcesz sprawdzić sysem plików?\n"
863 "To może długo potrwać!"
864
865 #, python-format
866 msgid "Do you really want to delete %s?"
867 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć %s?"
868
869 msgid ""
870 "Do you really want to download\n"
871 "the plugin \""
872 msgstr ""
873 "Czy naprawdę chcesz pobrać\n"
874 "plugin \""
875
876 msgid "Do you really want to exit?"
877 msgstr "Czy chcesz wyjść?"
878
879 msgid ""
880 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
881 "All data on the disk will be lost!"
882 msgstr ""
883 "Czy chcesz zainicjować Hdd?\n"
884 "Wszystkie dane na dysku zostaną skasowane!"
885
886 #, python-format
887 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
888 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć katalog %s z dysku?"
889
890 #, python-format
891 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
892 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć zakładke %s?"
893
894 msgid ""
895 "Do you want to backup now?\n"
896 "After pressing OK, please wait!"
897 msgstr ""
898 "Czy chcesz zrobić teraz kopię?\n"
899 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
900
901 msgid "Do you want to do a service scan?"
902 msgstr "Czy chcesz przeprowadzić skanowanie serwisów?"
903
904 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
905 msgstr "Czy chcesz wykonać kolejne ręczne skanowanie?"
906
907 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
908 msgstr "czy chcesz włączyć kontrole rodzicielską w twoim Dreamboxie?"
909
910 msgid "Do you want to install default sat lists?"
911 msgstr "Czy chcesz zainstalować domyślna listę satelit?"
912
913 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
914 msgstr "Czy chcesz odtważać DVD znajdujące się w czytniku?"
915
916 msgid "Do you want to restore your settings?"
917 msgstr "Czy chcesz przywrócić swoje ustawienia?"
918
919 msgid "Do you want to resume this playback?"
920 msgstr "Czy chcesz wznowić odtwarzanie?"
921
922 msgid ""
923 "Do you want to update your Dreambox?\n"
924 "After pressing OK, please wait!"
925 msgstr ""
926 "Czy chcesz zaktualizować swojego Dreamboxa?\n"
927 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
928
929 msgid "Do you want to view a tutorial?"
930 msgstr "Czy chcesz zobaczyć podręcznik?"
931
932 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
933 msgstr "Nie zatrzymuj aktualnego wydarzenia ale wyłącz nadchodzące"
934
935 #, python-format
936 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
937 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów"
938
939 #, python-format
940 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
941 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów z %d błędami"
942
943 msgid "Download Plugins"
944 msgstr "Pobierz pluginy"
945
946 msgid "Downloadable new plugins"
947 msgstr "Do pobrania nowe pluginy"
948
949 msgid "Downloadable plugins"
950 msgstr "Pluginy do pobrania"
951
952 msgid "Downloading"
953 msgstr "Pobieranie..."
954
955 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
956 msgstr "Pobieranie informacji o pluginie. Proszę czekać..."
957
958 msgid "Dutch"
959 msgstr "Holenderski"
960
961 msgid "E"
962 msgstr "E"
963
964 msgid "EPG Selection"
965 msgstr "Wybór EPG"
966
967 #, python-format
968 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
969 msgstr "BŁĄD - skanowanie nieudane (%s)!"
970
971 msgid "East"
972 msgstr "Wschód"
973
974 msgid "Edit DNS"
975 msgstr "Edytuj DNS"
976
977 msgid "Edit current title"
978 msgstr "Edytuj aktualny tytuł"
979
980 msgid "Edit services list"
981 msgstr "Edytuj listę serwisów"
982
983 msgid "Edit settings"
984 msgstr "Edytuj ustawienia"
985
986 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
987 msgstr "Edytuj ustawienia servera nazw Dreambox.\n"
988
989 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
990 msgstr "Edytuj ustawienia sieci Dreambox.\n"
991
992 msgid "Edit title"
993 msgstr "Edytuj tytuł"
994
995 msgid "Edit title..."
996 msgstr "Edytuję tytuł..."
997
998 msgid "Electronic Program Guide"
999 msgstr "Elektroniczny Przewodnik Programowy"
1000
1001 msgid "Enable"
1002 msgstr "Włącz"
1003
1004 msgid "Enable 5V for active antenna"
1005 msgstr "Włącz 5V dla aktywnej anteny"
1006
1007 msgid "Enable multiple bouquets"
1008 msgstr "Aktywuj tryb wielu bukietów"
1009
1010 msgid "Enable parental control"
1011 msgstr "Włącz kontrole rodzicielską"
1012
1013 msgid "Enable timer"
1014 msgstr "Włącz timer"
1015
1016 msgid "Enabled"
1017 msgstr "Włączone"
1018
1019 msgid "Encryption"
1020 msgstr "Szyfrowanie"
1021
1022 msgid "Encryption Key"
1023 msgstr "Klucz szyfrujący"
1024
1025 msgid "Encryption Type"
1026 msgstr "Typ szyfrowania"
1027
1028 msgid "End"
1029 msgstr "Koniec"
1030
1031 msgid "End time"
1032 msgstr "Czas zakończenia"
1033
1034 msgid "EndTime"
1035 msgstr "Koniec czasu"
1036
1037 msgid "English"
1038 msgstr "Angielski"
1039
1040 msgid ""
1041 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1042 "\n"
1043 "If you experience any problems please contact\n"
1044 "stephan@reichholf.net\n"
1045 "\n"
1046 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1047 msgstr ""
1048 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1049 "\n"
1050 "Jeśli doświadczyłeś pewnych problemów skontaktuj się z\n"
1051 "stephan@reichholf.net\n"
1052 "\n"
1053 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1054
1055 #.   TRANSLATORS: Note that "Enter" in the two strings below should *not*
1056 #.       be interpreted as "Give speed as input". The intended meaning is
1057 #.       instead "Initial speed when starting winding", i.e. the speed at
1058 #.       which "winding mode" is entered when first pressing "rewind" or
1059 #.       "fast forward". 
1060 msgid "Enter Fast Forward at speed"
1061 msgstr "Przejdź do przodu bardzo szybko"
1062
1063 msgid "Enter Rewind at speed"
1064 msgstr "Przejdź do przewijania bardzo szybko"
1065
1066 msgid "Enter main menu..."
1067 msgstr "Wejdź do menu głównego..."
1068
1069 msgid "Enter the service pin"
1070 msgstr "Wpisz Pin serwisu"
1071
1072 msgid "Error"
1073 msgstr "Błąd"
1074
1075 #, python-format
1076 msgid ""
1077 "Error: %s\n"
1078 "Retry?"
1079 msgstr ""
1080 "Błąd: %s\n"
1081 "Ponowić?"
1082
1083 msgid "Eventview"
1084 msgstr "Widok wydarzenia"
1085
1086 msgid "Everything is fine"
1087 msgstr "Wszystko jest OK"
1088
1089 msgid "Execution Progress:"
1090 msgstr "Wyknywanie procesu:"
1091
1092 msgid "Execution finished!!"
1093 msgstr "Wykonywanie zakończone!!"
1094
1095 msgid "Exit"
1096 msgstr "Wyjście"
1097
1098 msgid "Exit editor"
1099 msgstr "Wyjdx z edytora"
1100
1101 msgid "Exit the wizard"
1102 msgstr "Wyjdź z kreatora"
1103
1104 msgid "Exit wizard"
1105 msgstr "Zamknij kreatora"
1106
1107 msgid "Expert"
1108 msgstr "Ekspert"
1109
1110 msgid "Extensions"
1111 msgstr "Rozszerzenia"
1112
1113 msgid "FEC"
1114 msgstr "FEC"
1115
1116 msgid "Factory reset"
1117 msgstr "Ustawienia Fabryczne"
1118
1119 msgid "Failed"
1120 msgstr "Błąd"
1121
1122 msgid "Fast"
1123 msgstr "Szybko"
1124
1125 msgid "Fast DiSEqC"
1126 msgstr "Szybki DiSEqC"
1127
1128 msgid "Fast Forward speeds"
1129 msgstr "Szybkości przewijania"
1130
1131 msgid "Fast epoch"
1132 msgstr "Szybka epoka"
1133
1134 msgid "Favourites"
1135 msgstr "Ulubione"
1136
1137 msgid "Filesystem Check..."
1138 msgstr "Sprawdzanie systemu plików..."
1139
1140 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
1141 msgstr "System plików zawiera błędy nie do naprawienia"
1142
1143 msgid "Finetune"
1144 msgstr "Strojenie"
1145
1146 msgid "Finished"
1147 msgstr "Skończone"
1148
1149 msgid "Finnish"
1150 msgstr "Fiński"
1151
1152 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
1153 msgstr "Oblicz powtórzenie ramki podczas nie-płynnego zwijania"
1154
1155 msgid "French"
1156 msgstr "Francuski"
1157
1158 msgid "Frequency"
1159 msgstr "Częstotliwość"
1160
1161 msgid "Frequency bands"
1162 msgstr "Pasma częstotliwości"
1163
1164 msgid "Frequency scan step size(khz)"
1165 msgstr "Rozmiar stopnia skanowania (khz)"
1166
1167 msgid "Frequency steps"
1168 msgstr "Stopnie częstotliwości"
1169
1170 msgid "Fri"
1171 msgstr "Pią"
1172
1173 msgid "Friday"
1174 msgstr "Piątek"
1175
1176 msgid "Fritz!Box FON IP address"
1177 msgstr "Fritz!Box FON IP Adres"
1178
1179 #, python-format
1180 msgid "Frontprocessor version: %d"
1181 msgstr "Wersja Frontprocesora: %d"
1182
1183 msgid "Fsck failed"
1184 msgstr "Fsck zawiódł"
1185
1186 msgid "Function not yet implemented"
1187 msgstr "Funkcja jeszcze nie wprowadzona"
1188
1189 msgid ""
1190 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
1191 "Do you want to Restart the GUI now?"
1192 msgstr ""
1193 "GUI musi zostać zrestartowane aby zastosować nowego skina\n"
1194 "Czy chcesz zrobić restart GUI teraz?"
1195
1196 msgid "Gateway"
1197 msgstr "Brama"
1198
1199 msgid "Genre:"
1200 msgstr "Gatunek:"
1201
1202 msgid "German"
1203 msgstr "Niemiecki"
1204
1205 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
1206 msgstr "Zdobywanie info o pluginie. Proszę czekać..."
1207
1208 msgid "Goto 0"
1209 msgstr "Idź do 0"
1210
1211 msgid "Goto position"
1212 msgstr "Idź na pozycje"
1213
1214 msgid "Graphical Multi EPG"
1215 msgstr "Graficzny Multi EPG"
1216
1217 msgid "Greek"
1218 msgstr "Grecki"
1219
1220 msgid "Guard Interval"
1221 msgstr "Odstęp strażnika"
1222
1223 msgid "Guard interval mode"
1224 msgstr "Tryb odstepu strażnika"
1225
1226 msgid "Harddisk"
1227 msgstr "Dysk twardy..."
1228
1229 msgid "Harddisk setup"
1230 msgstr "Ustawienia dysku twardego"
1231
1232 msgid "Harddisk standby after"
1233 msgstr "Tryb czuwania dysku twardego po"
1234
1235 msgid "Hierarchy Information"
1236 msgstr "Informacja hierarchii"
1237
1238 msgid "Hierarchy mode"
1239 msgstr "Tryb hierarchii"
1240
1241 msgid "How many minutes do you want to record?"
1242 msgstr "Ile minut chcesz nagrać?"
1243
1244 msgid "Hungarian"
1245 msgstr "Węgierski"
1246
1247 msgid "IP Address"
1248 msgstr "Adres IP"
1249
1250 msgid "Icelandic"
1251 msgstr "Islandzki"
1252
1253 msgid "If you can see this page, please press OK."
1254 msgstr "Jeśli widzisz tą stronę, proszę wciśnij OK."
1255
1256 msgid ""
1257 "If you see this, something is wrong with\n"
1258 "your scart connection. Press OK to return."
1259 msgstr ""
1260 "Jeśli to widzisz coś jest nie tak z\n"
1261 "twoim połączeniem. Naciśnij OK aby wrócić."
1262
1263 msgid ""
1264 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
1265 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
1266 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
1267 "possible.\n"
1268 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
1269 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
1270 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
1271 "step.\n"
1272 "If you are happy with the result, press OK."
1273 msgstr ""
1274 "Jeśli twój TV posiada poprawę jasności i kontrastu, wyłącz to. Jeśli masz "
1275 "opcje ustawioną na \"Dynamiczne\", zmień ją na Standardową. Dostosuj poziom "
1276 "podświetlania do własnej wartości .Zmniejsz kontrast w TV do najniższej "
1277 "wartości.\n"
1278 "Następnie zmniejsz poziom jasności, ale upewnij się że dwa najniższe "
1279 "odcienie szarości są rozpoznawalne.\n"
1280 "Na razie nie troszcz się o odcienie jasności. One zostaną ustawione w "
1281 "kolejnym kroku.\n"
1282 "Jeśli jesteś zadowolony z rezultatu wciśnij OK."
1283
1284 msgid "Image-Upgrade"
1285 msgstr "Image - Aktualizacja"
1286
1287 msgid "In Progress"
1288 msgstr "W toku"
1289
1290 msgid ""
1291 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
1292 msgstr "Aby nagrywać z timera, TV został włączony na nagrywany serwis!\n"
1293
1294 msgid "Increased voltage"
1295 msgstr "Zwiększone napięcie"
1296
1297 msgid "Index"
1298 msgstr "Indeks"
1299
1300 msgid "InfoBar"
1301 msgstr "Pasek info"
1302
1303 msgid "Infobar timeout"
1304 msgstr "Czas wyświetlania paska info"
1305
1306 msgid "Information"
1307 msgstr "Informacja"
1308
1309 msgid "Init"
1310 msgstr "Init"
1311
1312 msgid "Initialization..."
1313 msgstr "Inicjalizacja..."
1314
1315 msgid "Initialize"
1316 msgstr "Inicjuj"
1317
1318 msgid "Initializing Harddisk..."
1319 msgstr "Inicjalizowanie Hdd..."
1320
1321 msgid "Input"
1322 msgstr "Wejście"
1323
1324 msgid "Installing"
1325 msgstr "Instalowanie"
1326
1327 msgid "Installing Software..."
1328 msgstr "Instalowanie oprogramowania..."
1329
1330 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
1331 msgstr "Instaluję standardową litę satelit...Proszę czekać..."
1332
1333 msgid "Installing defaults... Please wait..."
1334 msgstr "Instaluję ustawienia standardowe...Proszę czekać..."
1335
1336 msgid "Installing package content... Please wait..."
1337 msgstr "Instaluję zawartość pakietu...Proszę czekać..."
1338
1339 msgid "Instant Record..."
1340 msgstr "Natychmiastowe nagranie..."
1341
1342 msgid "Integrated Ethernet"
1343 msgstr "Zintegrowany Ethernet"
1344
1345 msgid "Integrated Wireless"
1346 msgstr "Zintegrowana sieś bezprzewodowa"
1347
1348 msgid "Intermediate"
1349 msgstr "Pośredni"
1350
1351 msgid "Internal Flash"
1352 msgstr "Wewnętrzny Flash"
1353
1354 msgid "Invalid Location"
1355 msgstr "Nieprawidłowa Lokalizacja"
1356
1357 #, python-format
1358 msgid "Invalid directory selected: %s"
1359 msgstr "Wybrano niewłaściwy katalog: %s"
1360
1361 msgid "Inversion"
1362 msgstr "Inversja"
1363
1364 msgid "Invert display"
1365 msgstr "Odwróć wyświetlacz"
1366
1367 msgid "Italian"
1368 msgstr "Włoski"
1369
1370 msgid "Job View"
1371 msgstr "Podgląd zajęć"
1372
1373 msgid "Jump to video title 1 (play movie from start)"
1374 msgstr "Skocz do tytułu 1  (odtważaj film od początku)"
1375
1376 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
1377 msgid "Just Scale"
1378 msgstr "Po prostu skaluj"
1379
1380 msgid "Keyboard Map"
1381 msgstr "Mapa klawiatury"
1382
1383 msgid "Keyboard Setup"
1384 msgstr "Ustawienia klawiatury"
1385
1386 msgid "Keymap"
1387 msgstr "Mapa klawiszy"
1388
1389 msgid "LAN Adapter"
1390 msgstr "Adapter LAN"
1391
1392 msgid "LNB"
1393 msgstr "LNB"
1394
1395 msgid "LOF"
1396 msgstr "LOF"
1397
1398 msgid "LOF/H"
1399 msgstr "LOF/H"
1400
1401 msgid "LOF/L"
1402 msgstr "LOF/L"
1403
1404 msgid "Language selection"
1405 msgstr "Wybór języka"
1406
1407 msgid "Language..."
1408 msgstr "Język..."
1409
1410 msgid "Last speed"
1411 msgstr "Ostatnia prędkość"
1412
1413 msgid "Latitude"
1414 msgstr "Szerokość geogr."
1415
1416 msgid "Leave DVD Player?"
1417 msgstr "Zamknąć odtważacz DVD?"
1418
1419 msgid "Left"
1420 msgstr "Lewo"
1421
1422 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
1423 msgid "Letterbox"
1424 msgstr "Letterbox"
1425
1426 msgid "Limit east"
1427 msgstr "Limit wschodni"
1428
1429 msgid "Limit west"
1430 msgstr "Limit zachodni"
1431
1432 msgid "Limits off"
1433 msgstr "Wyłącz limity"
1434
1435 msgid "Limits on"
1436 msgstr "Włącz limity"
1437
1438 msgid "Link:"
1439 msgstr "Łącze:"
1440
1441 msgid "List of Storage Devices"
1442 msgstr "Lista zapamiętanych urządzeń"
1443
1444 msgid "Lithuanian"
1445 msgstr "Litewski"
1446
1447 msgid "Local Network"
1448 msgstr "Sieć lokalna"
1449
1450 msgid "Location"
1451 msgstr "Lokalizacja"
1452
1453 msgid "Lock:"
1454 msgstr "Blokada:"
1455
1456 msgid "Long Keypress"
1457 msgstr "Długie naciskanie"
1458
1459 msgid "Longitude"
1460 msgstr "Długość geogr."
1461
1462 msgid "MMC Card"
1463 msgstr "Karta mmc"
1464
1465 msgid "MORE"
1466 msgstr "Więcej"
1467
1468 msgid "Main menu"
1469 msgstr "Menu Główne"
1470
1471 msgid "Mainmenu"
1472 msgstr "Menu Główne"
1473
1474 msgid "Make this mark an 'in' point"
1475 msgstr "Zrób to zaznaczenie jako wewnętrzny punkt"
1476
1477 msgid "Make this mark an 'out' point"
1478 msgstr "Zrób to zaznaczenie jako zewnętrzny punkt"
1479
1480 msgid "Make this mark just a mark"
1481 msgstr "Zrób to zaznaczenie po prostu zaznaczeniem"
1482
1483 msgid "Manual Scan"
1484 msgstr "Ręczne skanowanie"
1485
1486 msgid "Manual transponder"
1487 msgstr "Ręczny transponder"
1488
1489 msgid "Margin after record"
1490 msgstr "Margines po nagraniu (w min)"
1491
1492 msgid "Margin before record (minutes)"
1493 msgstr "Margines przed nagraniem (w min)"
1494
1495 msgid "Media player"
1496 msgstr "Odtwarzacz Multimedialny"
1497
1498 msgid "MediaPlayer"
1499 msgstr "Odtwarzacz Multimedialny"
1500
1501 msgid "Menu"
1502 msgstr "Menu"
1503
1504 msgid "Message"
1505 msgstr "Wiadomość"
1506
1507 msgid "Mkfs failed"
1508 msgstr "Mkfs zawiódł"
1509
1510 msgid "Mode"
1511 msgstr "Tryb"
1512
1513 msgid "Model: "
1514 msgstr "Model: "
1515
1516 msgid "Modulation"
1517 msgstr "Modulacja"
1518
1519 msgid "Modulator"
1520 msgstr "Modulator"
1521
1522 msgid "Mon"
1523 msgstr "Pon"
1524
1525 msgid "Mon-Fri"
1526 msgstr "Pon-Pią"
1527
1528 msgid "Monday"
1529 msgstr "Poniedziałek"
1530
1531 msgid "Mount failed"
1532 msgstr "Montowanie nieudane"
1533
1534 msgid "Move Picture in Picture"
1535 msgstr "Przesuń PiP"
1536
1537 msgid "Move east"
1538 msgstr "Przesuń na wschód"
1539
1540 msgid "Move west"
1541 msgstr "Przesuń na zachód"
1542
1543 msgid "Movielist menu"
1544 msgstr "Menu listy filmów"
1545
1546 msgid "Multi EPG"
1547 msgstr "Multi EPG"
1548
1549 msgid "Multiple service support"
1550 msgstr "Wielokrotny support serwisu"
1551
1552 msgid "Multisat"
1553 msgstr "Multisat"
1554
1555 msgid "Mute"
1556 msgstr "Mute"
1557
1558 msgid "N/A"
1559 msgstr "N/A"
1560
1561 msgid "NEXT"
1562 msgstr "Następny"
1563
1564 msgid "NOW"
1565 msgstr "Teraz"
1566
1567 msgid "NTSC"
1568 msgstr "NTSC"
1569
1570 msgid "Name"
1571 msgstr "Nazwa"
1572
1573 msgid "Nameserver"
1574 msgstr "Nameserver"
1575
1576 #, python-format
1577 msgid "Nameserver %d"
1578 msgstr "Nameserver %d"
1579
1580 msgid "Nameserver Setup"
1581 msgstr "Ustawienia Nameserver"
1582
1583 msgid "Nameserver settings"
1584 msgstr "Ustawienia serwera nazw"
1585
1586 msgid "Netmask"
1587 msgstr "Maska sieci"
1588
1589 msgid "Network Configuration..."
1590 msgstr "Konfiguracja sieci..."
1591
1592 msgid "Network Mount"
1593 msgstr "Montowanie sieci"
1594
1595 msgid "Network SSID"
1596 msgstr "Sieciowe SSID"
1597
1598 msgid "Network Setup"
1599 msgstr "Ustawienia sieci"
1600
1601 msgid "Network scan"
1602 msgstr "Skanowanie sieci"
1603
1604 msgid "Network setup"
1605 msgstr "Ustawienia sieci"
1606
1607 msgid "Network test"
1608 msgstr "Test połaczenia sieciowego"
1609
1610 msgid "Network test..."
1611 msgstr "Test połączenia sieciowego..."
1612
1613 msgid "Network..."
1614 msgstr "Sieć..."
1615
1616 msgid "Network:"
1617 msgstr "Sieć:"
1618
1619 msgid "NetworkWizard"
1620 msgstr "Kreator sieci"
1621
1622 msgid "New"
1623 msgstr "Nowy"
1624
1625 msgid "New DVD"
1626 msgstr "Nowe DVD"
1627
1628 msgid "New pin"
1629 msgstr "Nowy pin"
1630
1631 msgid "New version:"
1632 msgstr "Nowa wersja:"
1633
1634 msgid "Next"
1635 msgstr "Następny"
1636
1637 msgid "No"
1638 msgstr "Nie"
1639
1640 msgid "No 50 Hz, sorry. :("
1641 msgstr "Brak 50 Hz, przepraszam. :("
1642
1643 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
1644 msgstr "Nie znaleziono HDD lub HDD nie jest zainicjowany!"
1645
1646 msgid "No backup needed"
1647 msgstr "Kopia jest nie potrzebna"
1648
1649 msgid ""
1650 "No data on transponder!\n"
1651 "(Timeout reading PAT)"
1652 msgstr ""
1653 "Brak danych na transponderze!\n"
1654 "(Koniec czasu czytania PAT)"
1655
1656 msgid "No event info found, recording indefinitely."
1657 msgstr "Nie znaleziono informacji o wydarzeniu, nagrywanie nieokreślone."
1658
1659 msgid "No free tuner!"
1660 msgstr "Brak wolnego tunera!"
1661
1662 msgid ""
1663 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
1664 msgstr ""
1665 "Żaden pakiet nie został zaktualizowany. Możesz sprawdzić swoją siec i "
1666 "spróbować ponownie."
1667
1668 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
1669 msgstr "Brak obrazu na TV? Wciśnij EXIT i powtórz."
1670
1671 msgid "No positioner capable frontend found."
1672 msgstr "Nie znaleziono nadającego się pozycjonera."
1673
1674 msgid "No satellite frontend found!!"
1675 msgstr "Nie znaleziono satelity!!!"
1676
1677 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
1678 msgstr "Brak skonfigurowanego tunera aby uzywac go z pozycjonerem diseqc!"
1679
1680 msgid ""
1681 "No tuner is enabled!\n"
1682 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1683 msgstr ""
1684 "Brak włączonego tunera!\n"
1685 "Ustaw swój tuner przed rozpoczęciem skanowania."
1686
1687 msgid ""
1688 "No valid service PIN found!\n"
1689 "Do you like to change the service PIN now?\n"
1690 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
1691 msgstr ""
1692 "Nie znaleziono kodu PIN serwisu!\n"
1693 "czy chcesz zmienić PIN serwisu?\n"
1694 "Gdy wciśniesz NIE ochrona serwisu zostanie wyłączona!"
1695
1696 msgid ""
1697 "No valid setup PIN found!\n"
1698 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
1699 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
1700 msgstr ""
1701 "Nie znaleziono kodu PIN ustawień!\n"
1702 "Czy chcesz zmienić PIN ustawień?\n"
1703 "Gdy wciśniesz NIE ochrona ustawień zostanie wyłączona!"
1704
1705 msgid ""
1706 "No working local networkadapter found.\n"
1707 "Please verify that you have attached a network cable and your Network is "
1708 "configured correctly."
1709 msgstr ""
1710 "Nie znaleziono działającej sieci.\n"
1711 "Sprawdź czy masz podłączony przewód sieciowy i czy Twoaj sieć jest "
1712 "skonfigurowana poprawnie."
1713
1714 msgid ""
1715 "No working wireless interface found.\n"
1716 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable you "
1717 "local network interface."
1718 msgstr ""
1719 "Nie znaleziono działąjącego interfejsu sieci bezprzewodowych.\n"
1720 "Sprawdź cz podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN oraz czy Twoja "
1721 "urządzenie jest włączone."
1722
1723 msgid ""
1724 "No working wireless networkadapter found.\n"
1725 "Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick and your "
1726 "Network is configured correctly."
1727 msgstr ""
1728 "Nie znaleziono działającego adaptera sieci bezprzewodowej.\n"
1729 "Sprawdź czy Twój WLAN USB Stick jest kompatybilny oraz poprawność "
1730 "konfiguracji sieci."
1731
1732 msgid "No, but restart from begin"
1733 msgstr "Nie, ale zrestartuj od początku"
1734
1735 msgid "No, do nothing."
1736 msgstr "Nie, nie rób nic."
1737
1738 msgid "No, just start my dreambox"
1739 msgstr "Nie, tylko włącz mojego dreamboxa"
1740
1741 msgid "No, scan later manually"
1742 msgstr "Nie, skanuj ręcznie później"
1743
1744 msgid "None"
1745 msgstr "Żaden"
1746
1747 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
1748 msgid "Nonlinear"
1749 msgstr "Nielinearny"
1750
1751 msgid "North"
1752 msgstr "Północ"
1753
1754 msgid "Norwegian"
1755 msgstr "Norweski"
1756
1757 #, python-format
1758 msgid ""
1759 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
1760 "required, %d MB available)"
1761 msgstr ""
1762 "Nie wystarczająca ilość przestrzeni dyskowej. Proszę zwolnić przestrzeń "
1763 "dyskową i spróbować ponownie. (%d MB wymagane, %d MB dostępne)"
1764
1765 msgid ""
1766 "Nothing to scan!\n"
1767 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1768 msgstr ""
1769 "Nic do skanowania!\n"
1770 "Ustaw swój tuner przed rozpoczeciem skanowania."
1771
1772 msgid "Now Playing"
1773 msgstr "Teraz odtwarzane"
1774
1775 msgid ""
1776 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
1777 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
1778 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
1779 msgstr ""
1780 "Teraz użyj ustawienia kontrastu aby włączyć jasność tła jak najwyżej się da, "
1781 "ale upewnij się że nadal widać różnicę pomiedzy dwoma najjaśniejszymi "
1782 "poziomami odcieni. Jeśli skończyłeś wciśnij OK."
1783
1784 msgid "OK"
1785 msgstr "OK"
1786
1787 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
1788 msgstr "OK, przeprowadź mnie poprzez proces aktualizacji"
1789
1790 msgid "OSD Settings"
1791 msgstr "Ustawienia OSD"
1792
1793 msgid "Off"
1794 msgstr "Wyłącz"
1795
1796 msgid "On"
1797 msgstr "Włącz"
1798
1799 msgid "One"
1800 msgstr "Jeden"
1801
1802 msgid "Online-Upgrade"
1803 msgstr "Online - Aktualizacja"
1804
1805 msgid "Orbital Position"
1806 msgstr "Pozycja orbitalna"
1807
1808 msgid "Other..."
1809 msgstr "Inne..."
1810
1811 msgid "PAL"
1812 msgstr "PAL"
1813
1814 msgid "PIDs"
1815 msgstr "Pidy"
1816
1817 msgid "Package list update"
1818 msgstr "Paczka listy aktualizacji"
1819
1820 msgid "Packet management"
1821 msgstr "Zarządzanie pakietem"
1822
1823 msgid "Page"
1824 msgstr "Strona"
1825
1826 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
1827 msgid "Pan&Scan"
1828 msgstr "Pan&Scan"
1829
1830 msgid "Parent Directory"
1831 msgstr "Katakog nadrzedny"
1832
1833 msgid "Parental control"
1834 msgstr "Kontrola rodzicielska"
1835
1836 msgid "Parental control services Editor"
1837 msgstr "Edytor serwisów kontroli rodzicielskiej"
1838
1839 msgid "Parental control setup"
1840 msgstr "Ustawienia kontroli rodzicielskiej"
1841
1842 msgid "Parental control type"
1843 msgstr "Typ kontroli rodzicielskiej"
1844
1845 msgid "Pause movie at end"
1846 msgstr "Zatrzymaj film na końcu"
1847
1848 msgid "PiPSetup"
1849 msgstr "Ustawienia PiP"
1850
1851 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
1852 msgid "Pillarbox"
1853 msgstr "Pillarbox"
1854
1855 msgid "Pilot"
1856 msgstr "Pilot"
1857
1858 msgid "Pin code needed"
1859 msgstr "Potrzebny kod pin"
1860
1861 msgid "Play"
1862 msgstr "Play"
1863
1864 msgid "Play recorded movies..."
1865 msgstr "Odtwarzaj nagrane filmy..."
1866
1867 msgid "Please Reboot"
1868 msgstr "Proszę uruchom ponownie"
1869
1870 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
1871 msgstr "Wybierz pośrednio aby skanować"
1872
1873 msgid "Please change recording endtime"
1874 msgstr "Proszę zmień koniec czasu nagrywania"
1875
1876 msgid "Please choose an extension..."
1877 msgstr "Proszę wybierz rozszerzenie..."
1878
1879 msgid "Please choose he package..."
1880 msgstr "Proszę wybrać pakiet ..."
1881
1882 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
1883 msgstr "Proszę wybrać standardową listę serwisów, które chcesz zainstalować."
1884
1885 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
1886 msgstr "Nie zmieniaj wartości jeśli nie wiesz co zrobić!"
1887
1888 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
1889 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego bukietu"
1890
1891 msgid "Please enter a name for the new marker"
1892 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego zaznaczenia"
1893
1894 msgid "Please enter a new filename"
1895 msgstr "Wpisz nową nazwę pliku"
1896
1897 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
1898 msgstr "Wpisz nazwę pliku (pusty = aktualna data)"
1899
1900 msgid "Please enter name of the new directory"
1901 msgstr "Podaj nazwę dla nowego katalogu"
1902
1903 msgid "Please enter the correct pin code"
1904 msgstr "Wpisz poprawny kod pin"
1905
1906 msgid "Please enter the old pin code"
1907 msgstr "Wpisz stary kod pin"
1908
1909 msgid "Please follow the instructions on the TV"
1910 msgstr "Proszę podążaj za instrukcjami na TV"
1911
1912 msgid ""
1913 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
1914 "therefore the default directory is being used instead."
1915 msgstr ""
1916 "Brak dostępu do uprzednio wybranych danych. Z tego powodu użyto domyślnego "
1917 "katalogu."
1918
1919 msgid "Please press OK to continue."
1920 msgstr "Aby kontynuować naciśnij OK."
1921
1922 msgid "Please press OK!"
1923 msgstr "Wciśnij OK!"
1924
1925 msgid "Please select a playlist to delete..."
1926 msgstr "Wybierz playliste do usunięcia..."
1927
1928 msgid "Please select a playlist..."
1929 msgstr "Wybierz playliste..."
1930
1931 msgid "Please select a subservice to record..."
1932 msgstr "Wybierz subserwis..."
1933
1934 msgid "Please select a subservice..."
1935 msgstr "Prosze wybierz subserwis..."
1936
1937 msgid "Please select keyword to filter..."
1938 msgstr "Wybierz słowo kluczowe do filtrowania..."
1939
1940 msgid "Please select the movie path..."
1941 msgstr "Wybierz ścieżkę filmu..."
1942
1943 msgid "Please set up tuner B"
1944 msgstr "Ustaw Tuner B"
1945
1946 msgid "Please set up tuner C"
1947 msgstr "Ustaw Tuner C"
1948
1949 msgid "Please set up tuner D"
1950 msgstr "Ustaw Tuner D"
1951
1952 msgid ""
1953 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
1954 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
1955 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
1956 msgstr ""
1957 "Użyj przycisków aby przesunąć okno PiP.\n"
1958 "Naciśnij przycisk bukietu +/- aby zmienić rozmiar okna.\n"
1959 "Wciśnij OK aby wrócić do trybu TV lub EXIT aby przerwać przesówanie."
1960
1961 msgid ""
1962 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
1963 "the OK button."
1964 msgstr ""
1965 "W celu wyboru języka użyj klawiszy GÓRA i DÓŁ. Nastepnie nacisnij przycisk "
1966 "OK."
1967
1968 msgid "Please wait... Loading list..."
1969 msgstr "Proszę czekać... Ładowanie listy..."
1970
1971 msgid "Plugin browser"
1972 msgstr "Przeglądarka pluginów"
1973
1974 msgid "Plugins"
1975 msgstr "Pluginy"
1976
1977 msgid "Polarity"
1978 msgstr "Polaryzacja"
1979
1980 msgid "Polarization"
1981 msgstr "Polaryzacja"
1982
1983 msgid "Polish"
1984 msgstr "Polski"
1985
1986 msgid "Port A"
1987 msgstr "Port A"
1988
1989 msgid "Port B"
1990 msgstr "Port B"
1991
1992 msgid "Port C"
1993 msgstr "Port C"
1994
1995 msgid "Port D"
1996 msgstr "Port D"
1997
1998 msgid "Portuguese"
1999 msgstr "Portugalski"
2000
2001 msgid "Positioner"
2002 msgstr "Pozycjoner"
2003
2004 msgid "Positioner fine movement"
2005 msgstr "Precyzyjne ruchy pozycjonera"
2006
2007 msgid "Positioner movement"
2008 msgstr "Ruchy pozycjonera"
2009
2010 msgid "Positioner setup"
2011 msgstr "Ustawienia pozycjonera"
2012
2013 msgid "Positioner storage"
2014 msgstr "Zapamiętywanie pozycjonera"
2015
2016 msgid "Power threshold in mA"
2017 msgstr "Próg mocy w  mA"
2018
2019 msgid "Predefined transponder"
2020 msgstr "Zdefiniowany transponder"
2021
2022 msgid "Preparing... Please wait"
2023 msgstr "Przygotowywanie... Prosze czekać"
2024
2025 msgid "Press OK on your remote control to continue."
2026 msgstr "Aby kontynuować naciśnij przycisk OK pilota."
2027
2028 msgid "Press OK to activate the settings."
2029 msgstr "Wciśnij OK aby aktywować ustawienia."
2030
2031 msgid "Press OK to edit the settings."
2032 msgstr "W celu edytowania ustawień nacisnij OK."
2033
2034 msgid "Press OK to scan"
2035 msgstr "Wciśnij OK aby skanować"
2036
2037 msgid "Press OK to start the scan"
2038 msgstr "Wciśnij OK aby rozpocząć skanowanie"
2039
2040 msgid "Prev"
2041 msgstr "Poprzedni"
2042
2043 msgid "Primary DNS"
2044 msgstr "Pierwszy DNS"
2045
2046 msgid "Protect services"
2047 msgstr "Ochrona serwisów"
2048
2049 msgid "Protect setup"
2050 msgstr "Ochrona ustawień"
2051
2052 msgid "Provider"
2053 msgstr "Provider"
2054
2055 msgid "Provider to scan"
2056 msgstr "Provider do skanowania"
2057
2058 msgid "Providers"
2059 msgstr "Providerzy"
2060
2061 msgid "Quickzap"
2062 msgstr "Szybkie przełączanie"
2063
2064 msgid "RC Menu"
2065 msgstr "Menu RC"
2066
2067 msgid "RF output"
2068 msgstr "Wyjście RF"
2069
2070 msgid "RGB"
2071 msgstr "RGB"
2072
2073 msgid "RSS Feed URI"
2074 msgstr "Adres serwisu RSS"
2075
2076 msgid "Radio"
2077 msgstr "Radio"
2078
2079 msgid "Ram Disk"
2080 msgstr "Dysk ramu"
2081
2082 msgid "Really close without saving settings?"
2083 msgstr "Naprawdę wyjść bez zapisywania ustawień?"
2084
2085 msgid "Really delete done timers?"
2086 msgstr "Usunąć wykonane timery?"
2087
2088 msgid "Really delete this timer?"
2089 msgstr "Usunąć ten timer?"
2090
2091 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
2092 msgstr "Wyjść z subserwisów?"
2093
2094 msgid "Reception Settings"
2095 msgstr "Ustawienia powitania"
2096
2097 msgid "Record"
2098 msgstr "Nagraj"
2099
2100 msgid "Recorded files..."
2101 msgstr "Nagrane pliki..."
2102
2103 msgid "Recording"
2104 msgstr "Nagrywanie"
2105
2106 msgid ""
2107 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really reboot "
2108 "now?"
2109 msgstr ""
2110 "Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczyną się za kilka sekund... uruchomić "
2111 "ponownie teraz?"
2112
2113 msgid ""
2114 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really restart "
2115 "now?"
2116 msgstr ""
2117 "Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczną się za kilka sekund... uruchomić "
2118 "ponownie teraz?"
2119
2120 msgid ""
2121 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really shutdown "
2122 "now?"
2123 msgstr ""
2124 "Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczną się za kilka sekund... wyłączyć "
2125 "ponownie teraz?"
2126
2127 msgid "Recordings always have priority"
2128 msgstr "Nagrywanie zawsze ma priorytet"
2129
2130 msgid "Reenter new pin"
2131 msgstr "Wpisz ponownie nowy pin"
2132
2133 msgid "Refresh Rate"
2134 msgstr "Wartość odświeżania"
2135
2136 msgid "Refresh rate selection."
2137 msgstr "Wybór prędkości odświeżania"
2138
2139 msgid "Remove Bookmark"
2140 msgstr "Usuń zakładkę"
2141
2142 msgid "Remove Plugins"
2143 msgstr "Usuń pluginy"
2144
2145 msgid "Remove a mark"
2146 msgstr "Usuń zaznaczenie"
2147
2148 msgid "Remove currently selected title"
2149 msgstr "Usuń aktualnie wybrany tytuł"
2150
2151 msgid "Remove plugins"
2152 msgstr "Usuń pluginy"
2153
2154 msgid "Remove title"
2155 msgstr "Usuń tytuł"
2156
2157 #, python-format
2158 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
2159 msgstr ""
2160 "Usuniecie katalogu %s nie powiodło się. (Byc może katalog nie jest pusty.)"
2161
2162 msgid "Rename"
2163 msgstr "Zmień nazwę"
2164
2165 msgid "Repeat"
2166 msgstr "Powtórz"
2167
2168 msgid "Repeat Type"
2169 msgstr "Typ powtórzeń"
2170
2171 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
2172 msgstr "Powtarzane wydarzenie właśnie jest nagrywane... Co chcesz zrobić?"
2173
2174 msgid "Repeats"
2175 msgstr "Powtarzaj"
2176
2177 msgid "Reset"
2178 msgstr "Resetuj"
2179
2180 msgid "Resolution"
2181 msgstr "Rozdzielczość"
2182
2183 msgid "Restart"
2184 msgstr "Restartuj"
2185
2186 msgid "Restart GUI"
2187 msgstr "Restartuj GUI"
2188
2189 msgid "Restart GUI now?"
2190 msgstr "Zrestartować GUI teraz?"
2191
2192 msgid "Restart network"
2193 msgstr "Restart sieci"
2194
2195 msgid "Restart test"
2196 msgstr "Restart testu"
2197
2198 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
2199 msgstr "Restaty adaprera i połaczenia sieciowego.\n"
2200
2201 msgid "Restore"
2202 msgstr "Przywróć"
2203
2204 msgid ""
2205 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
2206 "settings now."
2207 msgstr ""
2208 "Przywracanie ustawień ukończone. Wciśnij OK aby aktywować przywrócone "
2209 "ustawienia teraz."
2210
2211 msgid "Resume from last position"
2212 msgstr "Wznów od ostatniej pozycji"
2213
2214 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
2215 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
2216 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
2217 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
2218 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
2219 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
2220 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
2221 msgid "Resuming playback"
2222 msgstr "Wznawianie odtwarzania"
2223
2224 msgid "Return to file browser"
2225 msgstr "Powrót do przeglądarki plików"
2226
2227 msgid "Return to movie list"
2228 msgstr "Powrót do listy filmów"
2229
2230 msgid "Return to previous service"
2231 msgstr "Powrót do poprzedniego serwisu"
2232
2233 msgid "Rewind speeds"
2234 msgstr "Przewiń prędkości"
2235
2236 msgid "Right"
2237 msgstr "Prawo"
2238
2239 msgid "Rolloff"
2240 msgstr "Wyłącz rolowanie"
2241
2242 msgid "Rotor turning speed"
2243 msgstr "Prędkość obrotu rotora"
2244
2245 msgid "Running"
2246 msgstr "Uruchomiony"
2247
2248 msgid "Russian"
2249 msgstr "Rosyjski"
2250
2251 msgid "S-Video"
2252 msgstr "S-Video"
2253
2254 msgid "SNR"
2255 msgstr "SNR"
2256
2257 msgid "SNR:"
2258 msgstr "SNR:"
2259
2260 msgid "Sat"
2261 msgstr "Sat"
2262
2263 msgid "Sat / Dish Setup"
2264 msgstr "Ustawienia anteny"
2265
2266 msgid "Satellite"
2267 msgstr "Satelita"
2268
2269 msgid "Satellite Equipment Setup"
2270 msgstr "Ustawienia wyposażenia satelity"
2271
2272 msgid "Satellites"
2273 msgstr "Satelity"
2274
2275 msgid "Satfinder"
2276 msgstr "Miernik sygnału"
2277
2278 msgid "Sats"
2279 msgstr "Satelity"
2280
2281 msgid "Saturday"
2282 msgstr "Sobota"
2283
2284 msgid "Save"
2285 msgstr "Zapisz"
2286
2287 msgid "Save Playlist"
2288 msgstr "Zachowaj Playliste"
2289
2290 msgid "Save current project to disk"
2291 msgstr "Zapisz aktualny projekt na dysku"
2292
2293 msgid "Save..."
2294 msgstr "Zapisywanie..."
2295
2296 msgid "Scaling Mode"
2297 msgstr "Tryb skalowania"
2298
2299 msgid "Scan "
2300 msgstr "Skanuj"
2301
2302 msgid "Scan QAM128"
2303 msgstr "Skanuj QAM128"
2304
2305 msgid "Scan QAM16"
2306 msgstr "Skanuj QAM16"
2307
2308 msgid "Scan QAM256"
2309 msgstr "Skanuj QAM256"
2310
2311 msgid "Scan QAM32"
2312 msgstr "Skanuj QAM32"
2313
2314 msgid "Scan QAM64"
2315 msgstr "Skanuj QAM64"
2316
2317 msgid "Scan SR6875"
2318 msgstr "Skanuj SR6875"
2319
2320 msgid "Scan SR6900"
2321 msgstr "Skanuj SR6900"
2322
2323 msgid "Scan Wireless Networks"
2324 msgstr "Skanuj sieć bezprzewodową"
2325
2326 msgid "Scan additional SR"
2327 msgstr "Skanuj dodatkowy SR"
2328
2329 msgid "Scan band EU HYPER"
2330 msgstr "Skanuj pasmo EU HYPER"
2331
2332 msgid "Scan band EU MID"
2333 msgstr "Skanuj pasmo EU MID"
2334
2335 msgid "Scan band EU SUPER"
2336 msgstr "Skanuj pasmo EU SUPER"
2337
2338 msgid "Scan band EU UHF IV"
2339 msgstr "Skanuj pasmo EU UHF IV"
2340
2341 msgid "Scan band EU UHF V"
2342 msgstr "Skanuj pasmo EU UHF V"
2343
2344 msgid "Scan band EU VHF I"
2345 msgstr "Skanuj pasmo EU VHF I"
2346
2347 msgid "Scan band EU VHF III"
2348 msgstr "Skanuj pasmo EU VHF III"
2349
2350 msgid "Scan band US HIGH"
2351 msgstr "Skanuj pasmo US HIGH"
2352
2353 msgid "Scan band US HYPER"
2354 msgstr "Skanuj pasmo US HYPER"
2355
2356 msgid "Scan band US LOW"
2357 msgstr "Skanuj pasmo US LOW"
2358
2359 msgid "Scan band US MID"
2360 msgstr "Skanuj pasmo US MID"
2361
2362 msgid "Scan band US SUPER"
2363 msgstr "Skanuj pasmo US SUPER"
2364
2365 msgid ""
2366 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
2367 "WLAN USB Stick\n"
2368 msgstr ""
2369 "Skanuj sieć w poszukiwaniu bezprzewodowych Access Piontów i połącz się z nim "
2370 "przy użyciu WLAN USB Stick\n"
2371
2372 msgid ""
2373 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
2374 msgstr ""
2375 "Przeskanuj standardowe lamedbs wedłudg satelit zapisanych w pozycjonerze"
2376
2377 msgid "Search east"
2378 msgstr "Szukaj na wschód"
2379
2380 msgid "Search west"
2381 msgstr "Szukaj na zachód"
2382
2383 msgid "Secondary DNS"
2384 msgstr "Drugi DNS"
2385
2386 msgid "Seek"
2387 msgstr "Wyszukiwanie"
2388
2389 msgid "Select HDD"
2390 msgstr "Wybierz HDD"
2391
2392 msgid "Select Location"
2393 msgstr "Wybierz Lokalizację"
2394
2395 msgid "Select Network Adapter"
2396 msgstr "Wybierz adapter sieciowy"
2397
2398 msgid "Select a movie"
2399 msgstr "Wybierz film"
2400
2401 msgid "Select audio mode"
2402 msgstr "Wybierz tryb audio"
2403
2404 msgid "Select audio track"
2405 msgstr "Wybierz ścieżke audio"
2406
2407 msgid "Select channel to record from"
2408 msgstr "Wybierz kanał do nagrania z "
2409
2410 msgid "Select refresh rate"
2411 msgstr "Wybierz prędkość odświeżania"
2412
2413 msgid "Select video input"
2414 msgstr "Wybierz wejście Wideo"
2415
2416 msgid "Select video mode"
2417 msgstr "Wybierz tryb wideo"
2418
2419 msgid "Sequence repeat"
2420 msgstr "Potwórka sekwencji"
2421
2422 msgid "Service"
2423 msgstr "Informacja o serwisie"
2424
2425 msgid "Service Scan"
2426 msgstr "Skanowanie serwisu"
2427
2428 msgid "Service Searching"
2429 msgstr "Szukanie serwisów"
2430
2431 msgid "Service has been added to the favourites."
2432 msgstr "Serwis został dodany do ulubionych."
2433
2434 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
2435 msgstr "Serwis został dodany do wybranego bukietu."
2436
2437 msgid ""
2438 "Service invalid!\n"
2439 "(Timeout reading PMT)"
2440 msgstr ""
2441 "Serwis nieważny!\n"
2442 "(Koniec czasu czytania PMT)"
2443
2444 msgid ""
2445 "Service not found!\n"
2446 "(SID not found in PAT)"
2447 msgstr ""
2448 "Serwis nie znaleziony!\n"
2449 "(SID nie znaleziony w PAT)"
2450
2451 msgid "Service scan"
2452 msgstr "Skanowanie serwisów"
2453
2454 msgid ""
2455 "Service unavailable!\n"
2456 "Check tuner configuration!"
2457 msgstr ""
2458 "Serwis niedostępny!\n"
2459 "Sprawdź konfigurację tunera!"
2460
2461 msgid "Serviceinfo"
2462 msgstr "Info serwisowe"
2463
2464 msgid "Services"
2465 msgstr "Serwisy"
2466
2467 msgid "Set as default Interface"
2468 msgstr "Ustaw jako domyslny interfejs"
2469
2470 msgid "Set limits"
2471 msgstr "Ustaw limity"
2472
2473 msgid "Settings"
2474 msgstr "Ustawienia"
2475
2476 msgid "Setup"
2477 msgstr "Konfiguracja"
2478
2479 msgid "Setup Mode"
2480 msgstr "Tryb Konfiguracji"
2481
2482 msgid "Show Info"
2483 msgstr "Pokaż Info"
2484
2485 msgid "Show WLAN Status"
2486 msgstr "Pokaż status WLAN"
2487
2488 msgid "Show blinking clock in display during recording"
2489 msgstr "Pokaż migający zegar na wyświetlaczu podczas nagrywania"
2490
2491 msgid "Show infobar on channel change"
2492 msgstr "Pokaż pasek info podczas zmiany kanału"
2493
2494 msgid "Show infobar on event change"
2495 msgstr "Pokaż pasek info podczas zmiany wydarzenia"
2496
2497 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
2498 msgstr "Pokaż pasek info podczas przewijania przód/tył"
2499
2500 msgid "Show positioner movement"
2501 msgstr "Pokaż ruchy pozycjonera"
2502
2503 msgid "Show services beginning with"
2504 msgstr "Pokaż rozpoczęcie serwisów z "
2505
2506 msgid "Show the radio player..."
2507 msgstr "Pokaż radio odtwarzacz..."
2508
2509 msgid "Show the tv player..."
2510 msgstr "Pokaż odtwarzacz tv..."
2511
2512 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
2513 msgstr "Pokaż status połaczenia bezprzewodowego LAN.\n"
2514
2515 msgid "Shutdown Dreambox after"
2516 msgstr "Wyłącza dreamboxa po"
2517
2518 msgid "Similar"
2519 msgstr "Podobne"
2520
2521 msgid "Similar broadcasts:"
2522 msgstr "Podobne transmisje:"
2523
2524 msgid "Simple"
2525 msgstr "Proste"
2526
2527 msgid "Single"
2528 msgstr "Jeden"
2529
2530 msgid "Single EPG"
2531 msgstr "Zwykłe EPG"
2532
2533 msgid "Single satellite"
2534 msgstr "Jeden satelita"
2535
2536 msgid "Single transponder"
2537 msgstr "Jeden transponder"
2538
2539 msgid "Singlestep (GOP)"
2540 msgstr "Pojedyńczy krok (GOP)"
2541
2542 msgid "Sleep Timer"
2543 msgstr "Wyłącznik czasowy"
2544
2545 msgid "Sleep timer action:"
2546 msgstr "Akcja wyłącznika:"
2547
2548 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
2549 msgstr "Odstępy w pokazie slajdów (w sec)"
2550
2551 #, python-format
2552 msgid "Slot %d"
2553 msgstr "Slot %d"
2554
2555 msgid "Slow"
2556 msgstr "Wolno"
2557
2558 msgid "Slow Motion speeds"
2559 msgstr "Prędkości wolnego ruchu"
2560
2561 msgid "Some plugins are not available:\n"
2562 msgstr "Niektóre pluginy są niedostępne:\n"
2563
2564 msgid "Somewhere else"
2565 msgstr "Gdzie indziej"
2566
2567 msgid ""
2568 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
2569 "\n"
2570 "Please choose an other one."
2571 msgstr ""
2572 "Przepraszam ale ścieżka dostępu do kopii nie istnieje\n"
2573 "\n"
2574 "Wybierz inną."
2575
2576 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
2577 msgid "Sort A-Z"
2578 msgstr "Sortuj od A-Z"
2579
2580 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
2581 msgid "Sort Time"
2582 msgstr "Czas sortowania"
2583
2584 msgid "Sound"
2585 msgstr "Dźwięk"
2586
2587 msgid "Soundcarrier"
2588 msgstr "Rozproszenie dźwięku"
2589
2590 msgid "South"
2591 msgstr "Południe"
2592
2593 msgid "Spanish"
2594 msgstr "Hiszpański"
2595
2596 msgid "Standby"
2597 msgstr "Czuwanie"
2598
2599 msgid "Standby / Restart"
2600 msgstr "Czuwanie / Restart"
2601
2602 msgid "Start"
2603 msgstr "Rozpocznij"
2604
2605 msgid "Start from the beginning"
2606 msgstr "Rozpocznij od początku"
2607
2608 msgid "Start recording?"
2609 msgstr "Rozpocząć nagrywanie?"
2610
2611 msgid "Start test"
2612 msgstr "Zacznij test"
2613
2614 msgid "StartTime"
2615 msgstr "czas rozpoczęcia"
2616
2617 msgid "Starting on"
2618 msgstr "Rozpocznij na"
2619
2620 msgid "Step east"
2621 msgstr "Krok na wschód"
2622
2623 msgid "Step west"
2624 msgstr "Krok na zachód"
2625
2626 msgid "Stereo"
2627 msgstr "Stereo"
2628
2629 msgid "Stop"
2630 msgstr "Zatrzymaj"
2631
2632 msgid "Stop Timeshift?"
2633 msgstr "Zatrzymać Timeshift?"
2634
2635 msgid "Stop current event and disable coming events"
2636 msgstr "zatrzymaj aktualne wydarzenie i wyłącz przychodzące wydarzenia"
2637
2638 msgid "Stop current event but not coming events"
2639 msgstr "zatrzymaj aktualne wydarzenie ale nie przychodzące"
2640
2641 msgid "Stop playing this movie?"
2642 msgstr "Zatrzymać odtwarzanie tego filmu?"
2643
2644 msgid "Stop test"
2645 msgstr "Zakończ test"
2646
2647 msgid "Store position"
2648 msgstr "Zapamiętaj pozycje"
2649
2650 msgid "Stored position"
2651 msgstr "Pozycja zapamiętana"
2652
2653 msgid "Subservice list..."
2654 msgstr "Lista subserwisów..."
2655
2656 msgid "Subservices"
2657 msgstr "Subserwisy"
2658
2659 msgid "Subtitle selection"
2660 msgstr "Wybór napisów"
2661
2662 msgid "Subtitles"
2663 msgstr "Napisy"
2664
2665 msgid "Sun"
2666 msgstr "Nie"
2667
2668 msgid "Sunday"
2669 msgstr "Niedziela"
2670
2671 msgid "Swap Services"
2672 msgstr "Zamiana serwisów"
2673
2674 msgid "Swedish"
2675 msgstr "Szwedzki"
2676
2677 msgid "Switch to next subservice"
2678 msgstr "Przełącz na następny subserwis"
2679
2680 msgid "Switch to previous subservice"
2681 msgstr "Przełącz na poprzedni subserwis"
2682
2683 msgid "Symbol Rate"
2684 msgstr "Symbol Rate"
2685
2686 msgid "Symbolrate"
2687 msgstr "Symbolrate"
2688
2689 msgid "System"
2690 msgstr "System"
2691
2692 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
2693 msgid "TRANSLATOR_INFO"
2694 msgstr ""
2695 "This is Polish translation made by @zbigzbig20.:)/nImprovements and "
2696 "additional translations made by SileliS® :)\n"
2697 "Best Regards for DM box owners...  Sebastian :) ... Cheers"
2698
2699 msgid "TV System"
2700 msgstr "System TV"
2701
2702 msgid "Table of content to be burned to DVD:"
2703 msgstr "Dane do wypalenia na DVD:"
2704
2705 msgid "Terrestrial"
2706 msgstr "Naziemny"
2707
2708 msgid "Terrestrial provider"
2709 msgstr "Naziemny provider"
2710
2711 msgid "Test mode"
2712 msgstr "Tryb testowy"
2713
2714 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
2715 msgstr "Test configuracji sieci Dreambox.\n"
2716
2717 msgid "Test-Messagebox?"
2718 msgstr "Testowa Informacja?"
2719
2720 msgid ""
2721 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
2722 "Please press OK to start using you Dreambox."
2723 msgstr ""
2724 "dziękuję za uzycie kreatora. Twój tuner jest juz gotowy do użycia.\n"
2725 "Wciśnij OK i rozpocznij zabawę z Dreamboxem."
2726
2727 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
2728 msgstr "Kopia nieudana. Wybierz inna lokalizacje kopii."
2729
2730 msgid ""
2731 "The input port should be configured now.\n"
2732 "You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you "
2733 "want to do that now?"
2734 msgstr ""
2735 "Port wejścia powinien być teraz skonfigurowany.\n"
2736 "Możesz teraz skonfigurować obraz poprzez wyświetlenie kilku testowych "
2737 "obrazów. Czy chcesz to zrobić teraz?"
2738
2739 msgid "The installation of the default services lists is finished."
2740 msgstr "Instalowanie standardowej listy serwisów zostało zakończone."
2741
2742 msgid ""
2743 "The installation of the default settings is finished. You can now continue "
2744 "configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
2745 msgstr ""
2746 "Instalacja ustawień standardowych została zakończona. Aby kontynuować "
2747 "konfigurację Dreamboxa naciśnij przycisk OK pilota."
2748
2749 msgid "The package doesn't contain anything."
2750 msgstr "Pakiet nie zawiera informacji."
2751
2752 #, python-format
2753 msgid "The path %s already exists."
2754 msgstr "Ścieżka %s juz istnieje."
2755
2756 msgid "The pin code has been changed successfully."
2757 msgstr "Kod pin został zmieniony pomyślnie."
2758
2759 msgid "The pin code you entered is wrong."
2760 msgstr "Kod pin który wpisałeś jest zły."
2761
2762 msgid "The pin codes you entered are different."
2763 msgstr "Kod pin który wpisałeś jest inny."
2764
2765 msgid "The sleep timer has been activated."
2766 msgstr "Wyłącznik czasowy został aktywowany."
2767
2768 msgid "The sleep timer has been disabled."
2769 msgstr "Wyłącznik czasowy został wyłączony."
2770
2771 msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
2772 msgstr "Plik Timera (timers.xml) jest zniszczony i nie może być załadowany."
2773
2774 msgid ""
2775 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
2776 "Please install it."
2777 msgstr ""
2778 "Plugin obsługujący bezprzewodowy LAN nie jest zainstalowany!\n"
2779 "Proszę go zainstalować."
2780
2781 msgid ""
2782 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
2783 msgstr ""
2784 "Kreator może utworzyć kopie twoich ustawień. Chcesz zrobić kopie teraz?"
2785
2786 msgid "The wizard is finished now."
2787 msgstr "Kreator zakończony."
2788
2789 msgid "There are no default services lists in your image."
2790 msgstr "Ten image nie posiada standardowej listy  serwisów."
2791
2792 msgid "There are no default settings in your image."
2793 msgstr "Ten image nie posiada standardowej listy ustawień."
2794
2795 msgid ""
2796 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
2797 "Do you really want to continue?"
2798 msgstr ""
2799 "Nie ma wystarczająco miejsca na wybranej partycji.\n"
2800 "Czy kontynuować?"
2801
2802 msgid "This is step number 2."
2803 msgstr "To jest krok numer 2."
2804
2805 msgid "This is unsupported at the moment."
2806 msgstr "To jest nie obsługiwane w tym momencie."
2807
2808 msgid ""
2809 "This test checks for configured Nameservers.\n"
2810 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
2811 "- please check your DHCP, cabling and Adapter setup\n"
2812 "- if you configured your Nameservers manually please verify your entries in "
2813 "the \"Nameserver\" Configuration"
2814 msgstr ""
2815 "Ten test sprawdzi poprawność konfiguracji serwera nazw.\n"
2816 "Jeśli zobaczysz \"unconfirmed\" informację:\n"
2817 "-sprawdź ustawienia DHCP, przewodu i adaptera siecioweg\n"
2818 "-jeśli dokonałeś ręcznej konfiguracji serwera nazw sprawdź ponownie "
2819 "\"Nameserver\" konfigurację"
2820
2821 msgid ""
2822 "This test checks whether a network cable is connected to your LAN-Adapter.\n"
2823 "If you get a \"disconnected\" message:\n"
2824 "- verify that a network cable is attached\n"
2825 "- verify that the cable is not broken"
2826 msgstr ""
2827 "Ten test sprawdzi do adaptera LAn podłaczono kabel sieciowy.\n"
2828 "Jeśli otrzymasz \"disconnected\" wiadoność:\n"
2829 "-sprawdź czy kabekl sieciowy jest podłączony\n"
2830 "-sprawdź czy kabel sieciowy nie jest zepsuty"
2831
2832 msgid ""
2833 "This test checks whether a valid IP Address is found for your LAN Adapter.\n"
2834 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
2835 "- no valid IP Address was found\n"
2836 "- please check your DHCP, cabling and adapter setup"
2837 msgstr ""
2838 "Ten test sprawdzi poprawność adresu IP przypisanego do adaptera LAN.\n"
2839 "Jeśli otrzymasz \"unconfirmed\" wiadomość:\n"
2840 "-przypisany adres IP jest niepoprawny\n"
2841 "-sprawdź DHCP, kabel i adapter sieciowy"
2842
2843 msgid ""
2844 "This test checks whether your LAN Adapter is set up for automatic IP Address "
2845 "configuration with DHCP.\n"
2846 "If you get a \"disabled\" message:\n"
2847 " - then your LAN Adapter is configured for manual IP Setup\n"
2848 "- verify thay you have entered correct IP informations in the AdapterSetup "
2849 "dialog.\n"
2850 "If you get an \"enabeld\" message:\n"
2851 "-verify that you have a configured and working DHCP Server in your network."
2852 msgstr ""
2853 "Ten test sprawdzi czy adapter LAN jest skonfigurowany do pracy z DHCP.\n"
2854 "Jeśli otrzymasz \"disabled\" komunikat:\n"
2855 "-w adapterze LAN jest ręcznie wpisany adres IP\n"
2856 "-sprawdź czy masz wpisane poprawne informacjie dotyczące IP w oknie ustawień "
2857 "adaptera sieciowego.\n"
2858 "Jesli otrzymasz \"enabeld\" wiadomość:\n"
2859 "-sprawdź czy w sieci znajduje się konfigurowany i właczony serwer DHCP."
2860
2861 msgid "This test detects your configured LAN-Adapter."
2862 msgstr "Test wykrył adapter sieci LAN."
2863
2864 msgid "Three"
2865 msgstr "Trzy"
2866
2867 msgid "Threshold"
2868 msgstr "Przedsionek"
2869
2870 msgid "Thu"
2871 msgstr "Czw"
2872
2873 msgid "Thursday"
2874 msgstr "Czwartek"
2875
2876 msgid "Time"
2877 msgstr "Czas"
2878
2879 msgid "Time/Date Input"
2880 msgstr "Czas / Data"
2881
2882 msgid "Timer"
2883 msgstr "Timer"
2884
2885 msgid "Timer Edit"
2886 msgstr "Edycja timera"
2887
2888 msgid "Timer Editor"
2889 msgstr "Edytor timera"
2890
2891 msgid "Timer Type"
2892 msgstr "Typ timera"
2893
2894 msgid "Timer entry"
2895 msgstr "Wstęp timera"
2896
2897 msgid "Timer log"
2898 msgstr "Log timera"
2899
2900 msgid "Timer sanity error"
2901 msgstr "Błąd timera"
2902
2903 msgid "Timer selection"
2904 msgstr "Wybór timera"
2905
2906 msgid "Timer status:"
2907 msgstr "Status timera:"
2908
2909 msgid "Timeshift"
2910 msgstr "Timeshift"
2911
2912 msgid "Timeshift not possible!"
2913 msgstr "Timeshift niemożliwy!"
2914
2915 msgid "Timezone"
2916 msgstr "Strefa czasu"
2917
2918 msgid "Title"
2919 msgstr "Tytuł"
2920
2921 msgid "Title:"
2922 msgstr "Tytuł:"
2923
2924 msgid "Today"
2925 msgstr "Dzisiaj"
2926
2927 msgid "Tone mode"
2928 msgstr "Tryb tonowy"
2929
2930 msgid "Toneburst"
2931 msgstr "Toneburst"
2932
2933 msgid "Toneburst A/B"
2934 msgstr "Toneburst A/B"
2935
2936 msgid "Translation"
2937 msgstr "Tłumaczenie"
2938
2939 msgid "Translation:"
2940 msgstr "Tłumaczenie:"
2941
2942 msgid "Transmission Mode"
2943 msgstr "Tryb transmisji"
2944
2945 msgid "Transmission mode"
2946 msgstr "tryb transmisji"
2947
2948 msgid "Transponder"
2949 msgstr "Transponder"
2950
2951 msgid "Transponder Type"
2952 msgstr "Typ transpondera"
2953
2954 msgid "Tries left:"
2955 msgstr "Próby skończone:"
2956
2957 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
2958 msgstr ""
2959 "Spróbuj odnaleźć używane transpondery w sieci kablowej... Proszę czekać..."
2960
2961 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
2962 msgstr ""
2963 "Spróbuj odnaleźć używane transpondery w sieci kablowej... Proszę czekać..."
2964
2965 msgid "Tue"
2966 msgstr "Wto"
2967
2968 msgid "Tuesday"
2969 msgstr "Wtorek"
2970
2971 msgid "Tune"
2972 msgstr "Ustaw"
2973
2974 msgid "Tune failed!"
2975 msgstr "Strojenie nieudane!"
2976
2977 msgid "Tuner"
2978 msgstr "Tuner"
2979
2980 msgid "Tuner "
2981 msgstr "Tuner "
2982
2983 msgid "Tuner Slot"
2984 msgstr "Slot tunera"
2985
2986 msgid "Tuner configuration"
2987 msgstr "Konfiguracja tunera"
2988
2989 msgid "Tuner status"
2990 msgstr "Status tunera"
2991
2992 msgid "Turkish"
2993 msgstr "Turecki"
2994
2995 msgid "Two"
2996 msgstr "Dwa"
2997
2998 msgid "Type of scan"
2999 msgstr "Tym skanowania"
3000
3001 msgid "USALS"
3002 msgstr "USALS"
3003
3004 msgid "USB"
3005 msgstr "USB"
3006
3007 msgid "USB Stick"
3008 msgstr "USB Stick"
3009
3010 msgid ""
3011 "Unable to complete filesystem check.\n"
3012 "Error: "
3013 msgstr ""
3014 "Niezdolny do kompletnego sprawdzenia systemu plików.\n"
3015 "Błąd: "
3016
3017 msgid ""
3018 "Unable to initialize harddisk.\n"
3019 "Error: "
3020 msgstr ""
3021 "Niezdolny do inicjalizacji hdd.\n"
3022 "Błąd: "
3023
3024 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
3025 msgstr "Niewykonane polecenia DiSEqC"
3026
3027 msgid "Universal LNB"
3028 msgstr "Uniwersalny LNB"
3029
3030 msgid "Unmount failed"
3031 msgstr "Błąd odmontowania"
3032
3033 msgid "Updates your receiver's software"
3034 msgstr "Aktualizuje oprogramowanie twojego tunera"
3035
3036 msgid "Updating finished. Here is the result:"
3037 msgstr "Aktualizacja skończona. Oto rezultat:"
3038
3039 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
3040 msgstr "Aktualizowanie... Proszę czekać... To może potrwać kilka minut..."
3041
3042 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
3043 msgstr "Aktualizacja skończona. Czy chcesz uruchomić ponownie Dreamboxa?"
3044
3045 msgid "Upgrading"
3046 msgstr "Aktualizowanie"
3047
3048 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
3049 msgstr "Aktualizowanie Dreamboxa... Proszę czekać"
3050
3051 msgid "Use DHCP"
3052 msgstr "Użyj DHCP"
3053
3054 msgid "Use Interface"
3055 msgstr "Uzyj intrefejsu"
3056
3057 msgid "Use Power Measurement"
3058 msgstr "Użyj Pomiaru Mocy"
3059
3060 msgid "Use a gateway"
3061 msgstr "Użyj bramy"
3062
3063 #.   TRANSLATORS: The effect of "Non-smooth winding" is that rather
3064 #.       than using ordinary "continuous" or "smooth" winding, a fast
3065 #.       sequence of stills is shown when winding at high speeds. This
3066 #.       makes it much easier too follow when almost each frame comes from
3067 #.       a new scene. The effect is achieved by repeating each shown frame
3068 #.       a couple of times. The settings control both at which speed this
3069 #.       winding mode sets in, and how many times each frame should be
3070 #.       repeated. This was previously called "Discontinuous playback"
3071 #.       which was incomprehensible. "Non-smooth winding" may be a better
3072 #.       term, but note that there is nothing irregular about it. Synonyms
3073 #.       better suited for translation to other languages may be "stepwise
3074 #.       winding/playback", or "winding/playback using stills". 
3075 msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
3076 msgstr "Użyj nie-płynnego przewijania z poza szybkości"
3077
3078 msgid "Use power measurement"
3079 msgstr "Użyj pomiaru mocy"
3080
3081 msgid "Use the Networkwizard to configure your Network\n"
3082 msgstr "Użyj kreatora, aby skonfigurować sieć\n"
3083
3084 msgid ""
3085 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
3086 "\n"
3087 "Please set up tuner A"
3088 msgstr ""
3089 "Użyj przycisku w lewo/prawo aby zmienić opcje.\n"
3090 "\n"
3091 "Wybierz Tuner A"
3092
3093 msgid ""
3094 "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
3095 "press OK."
3096 msgstr "Uzyj przycisku góra/dół aby zmienić opcje. Po tym , wciśnij OK."
3097
3098 msgid "Use usals for this sat"
3099 msgstr "Użyj USALD dla tej satelity"
3100
3101 msgid "Use wizard to set up basic features"
3102 msgstr "Użyj kreatora aby ustawić podstawowe funkcje"
3103
3104 msgid "Used service scan type"
3105 msgstr "Użyj typu skanowania serwisów"
3106
3107 msgid "User defined"
3108 msgstr "Zdefiniowany przez uzytkownika"
3109
3110 msgid "VCR scart"
3111 msgstr "Przełącz VCR"
3112
3113 msgid "Video Fine-Tuning"
3114 msgstr "Ustawienia Czystego Obrazu"
3115
3116 msgid "Video Fine-Tuning Wizard"
3117 msgstr "Kreator Czystego Obrazu "
3118
3119 msgid "Video Output"
3120 msgstr "Wyjście Wideo"
3121
3122 msgid "Video Setup"
3123 msgstr "Ustawienia Wideo"
3124
3125 msgid "Video Wizard"
3126 msgstr "Kreator Wideo"
3127
3128 msgid ""
3129 "Video input selection\n"
3130 "\n"
3131 "Please press OK if you can see this page on your TV (or select a different "
3132 "input port).\n"
3133 "\n"
3134 "The next input port will be automatically probed in 10 seconds."
3135 msgstr ""
3136 "Wybór wejścia wideo\n"
3137 "\n"
3138 "Prosze wciśnij OK jeśli widzisz ta stronę na ekranie TV (lub wybierz inny "
3139 "port wejścia).\n"
3140 "\n"
3141 "Kolejny port wejścia będzie wypróbowany za 10 sekund."
3142
3143 msgid "Video mode selection."
3144 msgstr "Wybór trybu wideo"
3145
3146 msgid "View Rass interactive..."
3147 msgstr "Pokaż interaktywne Rass..."
3148
3149 msgid "View teletext..."
3150 msgstr "Pokaż teletext..."
3151
3152 msgid "Voltage mode"
3153 msgstr "Tryb napięcia"
3154
3155 msgid "Volume"
3156 msgstr "Głośność"
3157
3158 msgid "W"
3159 msgstr "W"
3160
3161 msgid "WEP"
3162 msgstr "WEP"
3163
3164 msgid "WPA"
3165 msgstr "WPA"
3166
3167 msgid "WPA2"
3168 msgstr "WPA2"
3169
3170 msgid "WSS on 4:3"
3171 msgstr "WSS na 4:3"
3172
3173 msgid "Waiting"
3174 msgstr "Oczekiwanie"
3175
3176 msgid ""
3177 "We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If "
3178 "your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
3179 "Please press OK to begin."
3180 msgstr ""
3181 "Teraz sprawdzimy czy twój TV może wyświetlić obraz w 50hz. Jesli twój obraz "
3182 "stanie się czarny, poczekaj 20 sekund wtedy zostanie przełączony na 60hz.\n"
3183 "Proszę wciśnij OK aby rozpocząć."
3184
3185 msgid "Wed"
3186 msgstr "Śro"
3187
3188 msgid "Wednesday"
3189 msgstr "Środa"
3190
3191 msgid "Weekday"
3192 msgstr "Dzień tygodnia"
3193
3194 msgid ""
3195 "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading "
3196 "the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
3197 "current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
3198 msgstr ""
3199 "Witaj w kreatorze aktualizacji oprogramowania. Kreator będzie twoim "
3200 "asystentem aktualizując oprogramowanie w twoim Dreamboxie przez dostarczenie "
3201 "kopii twoich aktualnych ustawień i krótko wyjaśni jak zaktualizować twoje "
3202 "oprogramowanie."
3203
3204 msgid ""
3205 "Welcome.\n"
3206 "\n"
3207 "This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
3208 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
3209 msgstr ""
3210 "Witaj.\n"
3211 "\n"
3212 "Ten kreator przeprowadzi ciebie przez podstawowe ustawienia twojego "
3213 "Dreamboxa.\n"
3214 "Wciśnij OK na pilocie aby przejść do kolejnego kroku."
3215
3216 msgid "Welcome..."
3217 msgstr "Witam..."
3218
3219 msgid "West"
3220 msgstr "Zachód"
3221
3222 msgid "What do you want to scan?"
3223 msgstr "Co chcesz skanować?"
3224
3225 msgid "When complete, press Key 0 to burn the collection!"
3226 msgstr "Kiedy skończys, w celu nagrania kolekcji nacisnij klawisz 0!"
3227
3228 msgid "Where do you want to backup your settings?"
3229 msgstr "Gdzie chcesz zrobić kopie twoich ustawień?"
3230
3231 msgid "Wireless"
3232 msgstr "Bezprzewodowy"
3233
3234 msgid "Wireless Network"
3235 msgstr "Sieć bezprzewodowa"
3236
3237 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
3238 msgstr "Błąd zapisu podczas nagrywania. Dysk jest pełny?\n"
3239
3240 msgid "YPbPr"
3241 msgstr "YPbPr"
3242
3243 msgid "Year:"
3244 msgstr "Rok:"
3245
3246 msgid "Yes"
3247 msgstr "Tak"
3248
3249 msgid "Yes, backup my settings!"
3250 msgstr "Tak, zrób kopie moich ustawień!"
3251
3252 msgid "Yes, do a manual scan now"
3253 msgstr "Tak, rozpocznij ręczne skanowanie"
3254
3255 msgid "Yes, do an automatic scan now"
3256 msgstr "Tak, rozpocznij automatyczne skanowanie"
3257
3258 msgid "Yes, do another manual scan now"
3259 msgstr "Tak, rozpocznij kolejne ręczne skanowanie"
3260
3261 msgid "Yes, perform a shutdown now."
3262 msgstr "Tak, wyłącz teraz."
3263
3264 msgid "Yes, restore the settings now"
3265 msgstr "Tak, przywróć ustawienia teraz"
3266
3267 msgid "Yes, returning to movie list"
3268 msgstr "Tak, powróć do listy filmów"
3269
3270 msgid "Yes, view the tutorial"
3271 msgstr "tak, pokaż podręcznik"
3272
3273 msgid ""
3274 "You can choose some default settings now. Please select the settings you "
3275 "want to be installed."
3276 msgstr ""
3277 "Możesz teraz wybrać niektóre ustawienia standardowe. Proszę wybrać "
3278 "ustawienia które chcesz zainstalować."
3279
3280 msgid "You can choose, what you want to install..."
3281 msgstr "Proszę wybrać komponenty do zainstalowania..."
3282
3283 msgid "You cannot delete this!"
3284 msgstr "Nie można usunąc tego!"
3285
3286 msgid "You chose not to install any default services lists."
3287 msgstr "Nie wybrałeś żadnej listy serwisów."
3288
3289 msgid ""
3290 "You chose not to install any default settings. You can however install the "
3291 "default settings later in the settings menu."
3292 msgstr ""
3293 "Nie wybrałeś do zainstalowania żadnych ustawień standardowych. Możesz "
3294 "zainstalować ustawienia standardowe później w menu ustawień standardowych."
3295
3296 msgid ""
3297 "You chose not to install anything. Please press OK finish the install wizard."
3298 msgstr ""
3299 "Nie wybrałeś nic do instalacji. W celu zakończenia kreatora nacisnij "
3300 "przycisk OK."
3301
3302 msgid ""
3303 "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a "
3304 "harddisk is not an option for you."
3305 msgstr ""
3306 "Wydaje się że nie masz HDD w Dreamboxie. Więc tworzenie kopii na HDD nie "
3307 "jest opcją dla ciebie."
3308
3309 msgid ""
3310 "You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the "
3311 "slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup "
3312 "to the harddisk!\n"
3313 "Please press OK to start the backup now."
3314 msgstr ""
3315 "Wybrałeś kopie na karcie CF. Karta musi być w slocie. Nie można zweryfikować "
3316 "czy jest  w użyciu teraz. Wiec lepiej zrób kopie na HDD!\n"
3317 "Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
3318
3319 msgid ""
3320 "You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
3321 "Please press OK to start the backup now."
3322 msgstr ""
3323 "Wybrałeś kopie na USB. Lepiej zrób kopie na HDD!\n"
3324 "Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
3325
3326 msgid ""
3327 "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
3328 "backup now."
3329 msgstr "Wybrałeś kopie na HDD. Wciśnij OK aby rozpocząc tworzenie kopii teraz."
3330
3331 msgid "You have to wait for"
3332 msgstr "Musisz poczekać na"
3333
3334 msgid ""
3335 "You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, "
3336 "please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
3337 "Your dreambox will now be halted. After you have performed the update "
3338 "instructions from the website, your new firmware will ask you to restore "
3339 "your settings."
3340 msgstr ""
3341 "Potrzebujesz PC połączony do twojego Dreamboxa. Jeśli potrzebujesz więcej "
3342 "informacji odwiedź stronę http://www.dm7025.de.\n"
3343 "Teraz twój Dreambox zostanie zatrzymany. Po wykonaniu  instrukcji "
3344 "aktualizacji ze strony, twoje nowe oprogramowanie zapyta ciebie o "
3345 "przywrócenie twoich ustawień."
3346
3347 msgid ""
3348 "You need to define some keywords first!\n"
3349 "Press the menu-key to define keywords.\n"
3350 "Do you want to define keywords now?"
3351 msgstr ""
3352 "Najpierw musisz zdefiniować kilka wyrażeń!\n"
3353 "Wciśnij przycisk MENU aby zdefiniować wyrażenia.\n"
3354 "Czy chcesz zdefiniować teraz?"
3355
3356 msgid ""
3357 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
3358 "\n"
3359 "Do you want to set the pin now?"
3360 msgstr ""
3361 "Ustaw kod PIN i ukryj to przed twoimi dziećmi.\n"
3362 "\n"
3363 "czy chcesz ustawić kod PIN teraz?"
3364
3365 msgid "Your Dreambox will restart after pressing OK on your remote control."
3366 msgstr "W celu zrestartowania Dreamboxa nacisnij przycisk OK pilota."
3367
3368 msgid "Your TV works with 50 Hz. Good!"
3369 msgstr "Twój TV działa z 50 Hz. Wspaniale!"
3370
3371 msgid ""
3372 "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
3373 "process."
3374 msgstr ""
3375 "Twoja kopia zrobiona. Będziemy kontynuować wyjaśnianie procesu aktualizacji."
3376
3377 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
3378 msgstr "Twój Dreambox jest wyłączany. Prosze czekać..."
3379
3380 msgid ""
3381 "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and "
3382 "try again."
3383 msgstr ""
3384 "Twój Dreambox jest niewłaściwie połączony do internetu. Sprawdź to i spróbuj "
3385 "ponownie."
3386
3387 msgid ""
3388 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
3389 "Press OK to start upgrade."
3390 msgstr ""
3391 "Twój frontprocessor musi zostać zaktualizowany.\n"
3392 "Naciśnij OK aby rozpocząć aktualizacje."
3393
3394 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
3395 msgstr "Przełączyć z powrotem na serwis przed ustawieniem pozycjonera?"
3396
3397 msgid "Zap back to service before satfinder?"
3398 msgstr "Przełączyć z powrotem na serwis przed miernikiem sygnału?"
3399
3400 msgid "[alternative edit]"
3401 msgstr "[edycja wybranych]"
3402
3403 msgid "[bouquet edit]"
3404 msgstr "[edycja bukietu]"
3405
3406 msgid "[favourite edit]"
3407 msgstr "[edycja ulubionych]"
3408
3409 msgid "[move mode]"
3410 msgstr "[tryb przesuwania]"
3411
3412 msgid "abort alternatives edit"
3413 msgstr "Przerwij edycje wybranych"
3414
3415 msgid "abort bouquet edit"
3416 msgstr "Przerwij edycje bukietów"
3417
3418 msgid "abort favourites edit"
3419 msgstr "Przerwij edycje ulubionych"
3420
3421 msgid "about to start"
3422 msgstr "Jak rozpocząć"
3423
3424 msgid "add alternatives"
3425 msgstr "Dodaj wybrane"
3426
3427 msgid "add bookmark"
3428 msgstr "dodaj zakładkę"
3429
3430 msgid "add bouquet"
3431 msgstr "Dodaj bukiet"
3432
3433 msgid "add directory to playlist"
3434 msgstr "Dodaj katalog do playlisty "
3435
3436 msgid "add file to playlist"
3437 msgstr "Dodaj plik do playlisty"
3438
3439 msgid "add files to playlist"
3440 msgstr "dodaj pliki do playlisty"
3441
3442 msgid "add marker"
3443 msgstr "Dodaj zaznaczenie"
3444
3445 msgid "add recording (enter recording duration)"
3446 msgstr "Dodaj nagranie (wpisz trwanie nagrania)"
3447
3448 msgid "add recording (enter recording endtime)"
3449 msgstr "Dodaj nagranie (wpisz koniec czasu nagrania)"
3450
3451 msgid "add recording (indefinitely)"
3452 msgstr "Dodaj nagranie (na czas nieokreślony)"
3453
3454 msgid "add recording (stop after current event)"
3455 msgstr "Dodaj nagranie (zatrzymaj po aktualnym wydarzeniu)"
3456
3457 msgid "add service to bouquet"
3458 msgstr "Dodaj serwis do bukietu"
3459
3460 msgid "add service to favourites"
3461 msgstr "Dodaj serwis do ulubionych"
3462
3463 msgid "add to parental protection"
3464 msgstr "Dodaj do kontroli rodzicielskiej"
3465
3466 msgid "advanced"
3467 msgstr "Zaawansowane"
3468
3469 msgid "alphabetic sort"
3470 msgstr "sortuj alfabetycznie"
3471
3472 msgid ""
3473 "are you sure you want to restore\n"
3474 "following backup:\n"
3475 msgstr ""
3476 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić\n"
3477 "następującą kopie:\n"
3478
3479 msgid "back"
3480 msgstr "Wróć"
3481
3482 msgid "better"
3483 msgstr "Lepszy"
3484
3485 msgid "blacklist"
3486 msgstr "Czarna lista"
3487
3488 msgid "by Exif"
3489 msgstr "Przez Exif"
3490
3491 msgid "cancel"
3492 msgstr "skauj"
3493
3494 msgid "change recording (duration)"
3495 msgstr "Zmień czas trwania nagrania"
3496
3497 msgid "change recording (endtime)"
3498 msgstr "Zmień koniec czasu nagrania"
3499
3500 msgid "circular left"
3501 msgstr "Kołój w lewo"
3502
3503 msgid "circular right"
3504 msgstr "Kołój w prawo"
3505
3506 msgid "clear playlist"
3507 msgstr "Wyczyść playliste"
3508
3509 msgid "complex"
3510 msgstr "Złożony"
3511
3512 msgid "config menu"
3513 msgstr "Menu konfiguracji"
3514
3515 msgid "confirmed"
3516 msgstr "potwierdzone"
3517
3518 msgid "connected"
3519 msgstr "piołączone"
3520
3521 msgid "continue"
3522 msgstr "Kontynuuj"
3523
3524 msgid "copy to bouquets"
3525 msgstr "Kopiuj do bukietów"
3526
3527 msgid "create directory"
3528 msgstr "Utwórz katalog"
3529
3530 msgid "daily"
3531 msgstr "Codziennie"
3532
3533 msgid "delete"
3534 msgstr "Usuń"
3535
3536 msgid "delete cut"
3537 msgstr "Usuń wycięte"
3538
3539 msgid "delete playlist entry"
3540 msgstr "usuń wpis playlisty"
3541
3542 msgid "delete saved playlist"
3543 msgstr "usuń zachowaną playlistę"
3544
3545 msgid "delete..."
3546 msgstr "Usuń..."
3547
3548 msgid "disable"
3549 msgstr "Wyłącz"
3550
3551 msgid "disable move mode"
3552 msgstr "Wyłącz tryb przenoszenia"
3553
3554 msgid "disabled"
3555 msgstr "Wyłączone"
3556
3557 msgid "disconnected"
3558 msgstr "rozłączone"
3559
3560 msgid "do not change"
3561 msgstr "Nie zmieniaj"
3562
3563 msgid "do nothing"
3564 msgstr "Nic nie rób"
3565
3566 msgid "don't record"
3567 msgstr "Nie nagrywaj"
3568
3569 msgid "done!"
3570 msgstr "Zrobione!"
3571
3572 msgid "edit alternatives"
3573 msgstr "Edytuj wybrane"
3574
3575 msgid "empty"
3576 msgstr "Puste"
3577
3578 msgid "enable"
3579 msgstr "Włączone"
3580
3581 msgid "enable bouquet edit"
3582 msgstr "Włącz edycje bukietu"
3583
3584 msgid "enable favourite edit"
3585 msgstr "Włącz edycje ulubionych"
3586
3587 msgid "enable move mode"
3588 msgstr "Włącz tryb przenoszenia"
3589
3590 msgid "enabled"
3591 msgstr "Włączone"
3592
3593 msgid "end alternatives edit"
3594 msgstr "Koniec edycji wybranych"
3595
3596 msgid "end bouquet edit"
3597 msgstr "Koniec edycji bukietów"
3598
3599 msgid "end cut here"
3600 msgstr "Zakończ cięcie tutaj"
3601
3602 msgid "end favourites edit"
3603 msgstr "Koniec edycji ulubionych"
3604
3605 msgid "equal to"
3606 msgstr "równy"
3607
3608 msgid "exit DVD player or return to file browser"
3609 msgstr "wyjdź z odtważacza DVD lub powróć do przeglądarki plików"
3610
3611 msgid "exit mediaplayer"
3612 msgstr "wyjdź z mediaplayera"
3613
3614 msgid "exit movielist"
3615 msgstr "wyjdź z listy filmów"
3616
3617 msgid "fine-tune your display"
3618 msgstr "czysto ustaw swój ekran"
3619
3620 msgid "forward to the next chapter"
3621 msgstr "Przeskocz do nastepnego rozdziału"
3622
3623 msgid "free diskspace"
3624 msgstr "Wolna przestrzeń dyskowa"
3625
3626 msgid "full /etc directory"
3627 msgstr "Pełen folder /etc"
3628
3629 msgid "go to deep standby"
3630 msgstr "Przejdź do głębokiego czuwania"
3631
3632 msgid "go to standby"
3633 msgstr "Przejdź do stanu czuwania"
3634
3635 msgid "hear radio..."
3636 msgstr "Słuchaj radia..."
3637
3638 msgid "help..."
3639 msgstr "Pomoc..."
3640
3641 msgid "hide extended description"
3642 msgstr "ukryj rozszerzony opis"
3643
3644 msgid "hide player"
3645 msgstr "Ukryj odtwarzacz"
3646
3647 msgid "horizontal"
3648 msgstr "Pozioma (H)"
3649
3650 msgid "hour"
3651 msgstr "Godzina"
3652
3653 msgid "hours"
3654 msgstr "Godziny"
3655
3656 msgid "immediate shutdown"
3657 msgstr "wyłącz natychmiast"
3658
3659 #, python-format
3660 msgid ""
3661 "incoming call!\n"
3662 "%s calls on %s!"
3663 msgstr ""
3664 "Przychodząca rozmowa!\n"
3665 "%s rozmowy włączone %s!"
3666
3667 msgid "init module"
3668 msgstr "Moduł init"
3669
3670 msgid "insert mark here"
3671 msgstr "Wstaw zaznaczenie tu"
3672
3673 msgid "jump back to the previous title"
3674 msgstr "powróc do poprzedniego rozdziału"
3675
3676 msgid "jump forward to the next title"
3677 msgstr "przeskocz do nastepnego tytułu"
3678
3679 msgid "jump to listbegin"
3680 msgstr "skocz do początku listy"
3681
3682 msgid "jump to listend"
3683 msgstr "skocz do końca listy"
3684
3685 msgid "jump to next marked position"
3686 msgstr "skocz do następnej zaznaczonej pozycji"
3687
3688 msgid "jump to previous marked position"
3689 msgstr "skocz do poprzedniej zaznaczonej pozycji"
3690
3691 msgid "leave movie player..."
3692 msgstr "Opuść odtwarzacz filmów..."
3693
3694 msgid "left"
3695 msgstr "Lewo"
3696
3697 msgid "list style compact"
3698 msgstr "kompaktowy styl listy"
3699
3700 msgid "list style compact with description"
3701 msgstr "kompaktowy styl listy z opisem"
3702
3703 msgid "list style default"
3704 msgstr "domyślny styl listy"
3705
3706 msgid "list style single line"
3707 msgstr "styl listy pojedyncza linia"
3708
3709 msgid "load playlist"
3710 msgstr "załaduj playliste"
3711
3712 msgid "locked"
3713 msgstr "Zablokowany"
3714
3715 msgid "loopthrough to"
3716 msgstr "Za pomocą pętki do"
3717
3718 msgid "manual"
3719 msgstr "Ręcznie"
3720
3721 msgid "menu"
3722 msgstr "menu"
3723
3724 msgid "mins"
3725 msgstr "min's"
3726
3727 msgid "minute"
3728 msgstr "Minuta"
3729
3730 msgid "minutes"
3731 msgstr "Minutach"
3732
3733 msgid "minutes and"
3734 msgstr "Koniec minut"
3735
3736 msgid "move PiP to main picture"
3737 msgstr "przesuń PiP do głównego obrazu"
3738
3739 msgid "movie list"
3740 msgstr "lista filmów"
3741
3742 msgid "multinorm"
3743 msgstr "Multinorm"
3744
3745 msgid "never"
3746 msgstr "Nigdy"
3747
3748 msgid "next channel"
3749 msgstr "Następny kanał"
3750
3751 msgid "next channel in history"
3752 msgstr "Następny kanał w historii"
3753
3754 msgid "no"
3755 msgstr "Nie"
3756
3757 msgid "no HDD found"
3758 msgstr "Nie znaleziono HDD"
3759
3760 msgid "no Picture found"
3761 msgstr "Nie znaleziono obrazka"
3762
3763 msgid "no module found"
3764 msgstr "Nie znaleziono modułu"
3765
3766 msgid "no standby"
3767 msgstr "Bez stanu czuwania"
3768
3769 msgid "no timeout"
3770 msgstr "Bez końca"
3771
3772 msgid "none"
3773 msgstr "Żaden"
3774
3775 msgid "not locked"
3776 msgstr "Nie zablokowany"
3777
3778 msgid "nothing connected"
3779 msgstr "nic nie połączono"
3780
3781 msgid "off"
3782 msgstr "Wyłączony"
3783
3784 msgid "on"
3785 msgstr "Włączony"
3786
3787 msgid "once"
3788 msgstr "Raz"
3789
3790 msgid "only /etc/enigma2 directory"
3791 msgstr "Tylko katalog /etc/enigma2"
3792
3793 msgid "open servicelist"
3794 msgstr "Otwórz listę serwisów"
3795
3796 msgid "open servicelist(down)"
3797 msgstr "Otwórz listę serwisów (dół)"
3798
3799 msgid "open servicelist(up)"
3800 msgstr "Otwórz listę serwisów (góra)"
3801
3802 msgid "pass"
3803 msgstr "Hasło"
3804
3805 msgid "pause"
3806 msgstr "Pauza"
3807
3808 msgid "play entry"
3809 msgstr "wstęp odtwarzania"
3810
3811 msgid "play from next mark or playlist entry"
3812 msgstr "odtwórz od następnego zaznaczenia lub wstępu playlisty"
3813
3814 msgid "play from previous mark or playlist entry"
3815 msgstr "odtwórz od poprzedniego zaznaczenia lub wstępu playlisty"
3816
3817 msgid "please press OK when ready"
3818 msgstr "Wciśnij OK gdy gotowy"
3819
3820 msgid "please wait, loading picture..."
3821 msgstr "Czekaj, ładowanie obrazka..."
3822
3823 msgid "previous channel"
3824 msgstr "Poprzedni kanał"
3825
3826 msgid "previous channel in history"
3827 msgstr "Poprzedni kanał w historii"
3828
3829 msgid "record"
3830 msgstr "Nagraj"
3831
3832 msgid "recording..."
3833 msgstr "Nagrywanie..."
3834
3835 msgid "remove after this position"
3836 msgstr "Usuń po tej pozycji"
3837
3838 msgid "remove all alternatives"
3839 msgstr "Usuń wszystkie wybrane"
3840
3841 msgid "remove all new found flags"
3842 msgstr "Usuń wszystkie nowe znalezione flagi"
3843
3844 msgid "remove before this position"
3845 msgstr "Usuń przed tą pozycją"
3846
3847 msgid "remove bookmark"
3848 msgstr "Usuń zakładkę"
3849
3850 msgid "remove directory"
3851 msgstr "usuń katalog"
3852
3853 msgid "remove entry"
3854 msgstr "Usuń wstęp"
3855
3856 msgid "remove from parental protection"
3857 msgstr "Usuń z kontroli rodzicielskiej"
3858
3859 msgid "remove new found flag"
3860 msgstr "Usuń nowo znalezioną flage"
3861
3862 msgid "remove selected satellite"
3863 msgstr "usuń wybranego satelitę"
3864
3865 msgid "remove this mark"
3866 msgstr "Usuń to zaznaczenie"
3867
3868 msgid "repeated"
3869 msgstr "Powtórzone"
3870
3871 msgid "rewind to the previous chapter"
3872 msgstr "przewiń do poprzedniego rozdziału"
3873
3874 msgid "right"
3875 msgstr "Prawo"
3876
3877 msgid "save playlist"
3878 msgstr "zapisz playliste"
3879
3880 #, python-format
3881 msgid "scan done! %d services found!"
3882 msgstr "skanowanie skończone! %d znalezionych serwisów!"
3883
3884 msgid "scan done! No service found!"
3885 msgstr "skanowanie skończone! Nie znaleziono serwisów!"
3886
3887 msgid "scan done! One service found!"
3888 msgstr "skanowanie skończone! Jeden serwis znaleziony!"
3889
3890 #, python-format
3891 msgid "scan in progress - %d %% done! %d services found!"
3892 msgstr "skanowanie w toku - %d %% skończone! %d znalezionych serwisów!"
3893
3894 msgid "scan state"
3895 msgstr "Status skanowania"
3896
3897 msgid "second"
3898 msgstr "Drugi"
3899
3900 msgid "second cable of motorized LNB"
3901 msgstr "Drugi kabel zmotoryzowanego LNB"
3902
3903 msgid "seconds"
3904 msgstr "Sekundy"
3905
3906 msgid "seconds."
3907 msgstr "Sekundy."
3908
3909 msgid "select"
3910 msgstr "wybierz"
3911
3912 msgid "select movie"
3913 msgstr "wybierz film"
3914
3915 msgid "select the movie path"
3916 msgstr "wybierz ścieżkę filmu"
3917
3918 msgid "service pin"
3919 msgstr "Pin serwisu"
3920
3921 msgid "setup pin"
3922 msgstr "Pin ustawień"
3923
3924 msgid "show DVD main menu"
3925 msgstr "pokaż główne menu DVD"
3926
3927 msgid "show EPG..."
3928 msgstr "Pokaż EPG..."
3929
3930 msgid "show all"
3931 msgstr "pokaż wszystkie"
3932
3933 msgid "show alternatives"
3934 msgstr "Pokaż wybrane"
3935
3936 msgid "show event details"
3937 msgstr "Pokaż szczegóły wydarzenia"
3938
3939 msgid "show extended description"
3940 msgstr "pokaż rozszerzony opis"
3941
3942 msgid "show first tag"
3943 msgstr "pokaż pierwszą etykietę"
3944
3945 msgid "show second tag"
3946 msgstr "pokaż drugą etykietę"
3947
3948 msgid "show shutdown menu"
3949 msgstr "pokaż menu wyłączania"
3950
3951 msgid "show single service EPG..."
3952 msgstr "pokaz pojedyńczy serwis EPG..."
3953
3954 msgid "show tag menu"
3955 msgstr "pokaż etykietę menu"
3956
3957 msgid "show transponder info"
3958 msgstr "Pokaż info transpondera"
3959
3960 msgid "shuffle playlist"
3961 msgstr "tasuj playliste"
3962
3963 msgid "shutdown"
3964 msgstr "Wyłącz"
3965
3966 msgid "simple"
3967 msgstr "Prosty"
3968
3969 msgid "skip backward"
3970 msgstr "Skocz wstecz"
3971
3972 msgid "skip backward (enter time)"
3973 msgstr "skocz do tyłu (wpisz czas)"
3974
3975 msgid "skip forward"
3976 msgstr "Skocz w przód"
3977
3978 msgid "skip forward (enter time)"
3979 msgstr "skocz naprzód (wpisz czas)"
3980
3981 msgid "sort by date"
3982 msgstr "sortuj poprzez datę"
3983
3984 msgid "standard"
3985 msgstr "standardowy"
3986
3987 msgid "standby"
3988 msgstr "Czuwanie"
3989
3990 msgid "start cut here"
3991 msgstr "Rozpocznij cięcie tutaj"
3992
3993 msgid "start timeshift"
3994 msgstr "Rozpocznij timeshift"
3995
3996 msgid "stereo"
3997 msgstr "Stereo"
3998
3999 msgid "stop PiP"
4000 msgstr "zatrzymaj PiP"
4001
4002 msgid "stop entry"
4003 msgstr "zatrzymaj wstęp"
4004
4005 msgid "stop recording"
4006 msgstr "Zatrzymaj nagrywanie"
4007
4008 msgid "stop timeshift"
4009 msgstr "Zatrzymaj timeshifting"
4010
4011 msgid "swap PiP and main picture"
4012 msgstr "zmień PiP i  główny obraz"
4013
4014 msgid "switch to bookmarks"
4015 msgstr "Przeńącz na zakładkę"
4016
4017 msgid "switch to filelist"
4018 msgstr "Przeącz na listę plików"
4019
4020 msgid "switch to playlist"
4021 msgstr "Przełącz na playliste"
4022
4023 msgid "switch to the next audio track"
4024 msgstr "przełącz na następna ścieżke audio"
4025
4026 msgid "switch to the next subtitle language"
4027 msgstr "przełącz na nastepną sćieżkę napisów"
4028
4029 msgid "this recording"
4030 msgstr "To nagranie"
4031
4032 msgid "this service is protected by a parental control pin"
4033 msgstr "Ten serwis jest chroniony kodem blokady"
4034
4035 msgid "toggle a cut mark at the current position"
4036 msgstr "przetkaj ucięty znak w aktualnej pozycji"
4037
4038 msgid "toggle time, chapter, audio, subtitle info"
4039 msgstr "czas odtważania, rozdział, audio, informacja o napisach"
4040
4041 msgid "unconfirmed"
4042 msgstr "niepotwierdzone"
4043
4044 msgid "unknown service"
4045 msgstr "Nieznany serwis"
4046
4047 msgid "until restart"
4048 msgstr "Aż do startu"
4049
4050 msgid "user defined"
4051 msgstr "Zdefiniowane przez użytkownika"
4052
4053 msgid "vertical"
4054 msgstr "Pionowa (V)"
4055
4056 msgid "view extensions..."
4057 msgstr "Wyświetl rozszerzenia..."
4058
4059 msgid "view recordings..."
4060 msgstr "Wyświetl nagrania..."
4061
4062 msgid "wait for ci..."
4063 msgstr "Czekan na ci..."
4064
4065 msgid "wait for mmi..."
4066 msgstr "czekaj na mmi..."
4067
4068 msgid "waiting"
4069 msgstr "Oczekiwanie"
4070
4071 msgid "weekly"
4072 msgstr "Tygodniowy"
4073
4074 msgid "whitelist"
4075 msgstr "Biała lista"
4076
4077 msgid "yes"
4078 msgstr "Tak"
4079
4080 msgid "yes (keep feeds)"
4081 msgstr "Tak (trzymaj je)"
4082
4083 msgid ""
4084 "your dreambox might be unusable now. Please consult the manual for further "
4085 "assistance before rebooting your dreambox."
4086 msgstr ""
4087 "Twój Dreambox może być teraz niezdolny do użytku. Przeczytaj książkę "
4088 "serwisową przed ponownym uruchomieniem Dreamboxa."
4089
4090 msgid "zap"
4091 msgstr "Przełącz"
4092
4093 msgid "zapped"
4094 msgstr "Przełączony"
4095
4096 #~ msgid ""
4097 #~ "\n"
4098 #~ "Enigma2 will restart after the restore"
4099 #~ msgstr ""
4100 #~ "\n"
4101 #~ "Enigma2 zostanie zrestartowana po przywróceniu"
4102
4103 #, fuzzy
4104 #~ msgid "\"?"
4105 #~ msgstr "\"?"
4106
4107 #~ msgid ""
4108 #~ "Are you sure you want to enable WLAN support?\n"
4109 #~ "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox and press OK.\n"
4110 #~ "\n"
4111 #~ msgstr ""
4112 #~ "Czy jesteś pewien, że chcesz włączyć sieć WLAN?\n"
4113 #~ "Podłącz Wlan USB Stick i naciśnij OK.\n"
4114 #~ "\n"
4115
4116 #~ msgid ""
4117 #~ "Are you sure you want to enable your local network?\n"
4118 #~ "\n"
4119 #~ msgstr ""
4120 #~ "Czy jesteś pewien, że chcesz włączyć sieć lokalną?\n"
4121 #~ "\n"
4122
4123 #~ msgid "Choose Location"
4124 #~ msgstr "Sprawdzanie Lokalizacji"
4125
4126 #~ msgid "Configure your internal LAN"
4127 #~ msgstr "Skonfiguruj wewnętrzną sieć LAN"
4128
4129 #~ msgid "Configure your internal LAN again"
4130 #~ msgstr "Skonfiguruj ponownie wewnętrzną sieć LAN"
4131
4132 #~ msgid "Configure your wireless LAN"
4133 #~ msgstr "Skonfiguruj bezprzewodową sieć LAN"
4134
4135 #~ msgid "Configure your wireless LAN again"
4136 #~ msgstr "Skonfiguruj ponownie bezprzewodową sieć LAN"
4137
4138 #~ msgid "Confirm"
4139 #~ msgstr "Zatwierdź"
4140
4141 #~ msgid "Connect to the Internet with a USB Wlan Stick"
4142 #~ msgstr "Poałącz do Internetu przy użyciu Wlan USB Stick"
4143
4144 #~ msgid "Connect to the Internet with your local LAN"
4145 #~ msgstr "Podłącz do Internetu przy użyciu lokalnego LAN"
4146
4147 #~ msgid "Device Setup..."
4148 #~ msgstr "Ustawienia urządzenia:"
4149
4150 #~ msgid "Do you want to view a cutlist tutorial?"
4151 #~ msgstr "czy chcesz zobaczyć podręcznik wyciętej listy?"
4152
4153 #~ msgid "Enable LAN"
4154 #~ msgstr "Włącza LAN"
4155
4156 #~ msgid "Enable WLAN"
4157 #~ msgstr "Włącz WLAN"
4158
4159 #~ msgid ""
4160 #~ "Enable the local network of your Dreambox.\n"
4161 #~ "\n"
4162 #~ msgstr ""
4163 #~ "Włacz sieć lokalną Dreamboxa.\n"
4164 #~ "\n"
4165
4166 #~ msgid "Exit wizard and configure later manually"
4167 #~ msgstr "Zamknij kreator i skonfiguruj ręcznie w późniejszym czasie"
4168
4169 #~ msgid "Extended Setup..."
4170 #~ msgstr "Zaawansowana konfiguracja..."
4171
4172 #~ msgid "Games / Plugins"
4173 #~ msgstr "Gry / Pluginy"
4174
4175 #~ msgid "Movie Menu"
4176 #~ msgstr "Menu filmu"
4177
4178 #~ msgid "Nameserver Setup..."
4179 #~ msgstr "Ustawienia Nameserver..."
4180
4181 #~ msgid ""
4182 #~ "No working wireless interface found.\n"
4183 #~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick or "
4184 #~ "enable you local network interface."
4185 #~ msgstr ""
4186 #~ "Nie znaleziono działającego interfejsu bezprzewodowego.\n"
4187 #~ "Sprawdź czy Twój WLAN USB Stick jest kompatybilny oraz czy włączyłeś "
4188 #~ "interfejs sieci lokalnej."
4189
4190 #~ msgid "No, let me choose default lists"
4191 #~ msgstr "Nie, pozwól mi wybrać listę standardową"
4192
4193 #~ msgid ""
4194 #~ "Please attach your Zydas ZD1211B chipset compatibe WLAN USB Stick to your "
4195 #~ "Dreambox and press the OK button on your remote control to enable the "
4196 #~ "built in wireless network support"
4197 #~ msgstr ""
4198 #~ "Proszę wpdłączyć do Dreamboxa WLAN USB Stick zgodny z  chipsetem Zydas "
4199 #~ "ZD1211B. W celu właczenia sieci bezprzewodowej naciśnij przycisk OK na "
4200 #~ "pilocie."
4201
4202 #~ msgid ""
4203 #~ "Please configure your local LAN internet connection by filling out the "
4204 #~ "needed values.\n"
4205 #~ "When you are ready please press OK to continue."
4206 #~ msgstr ""
4207 #~ "Prosdzę skonfiguruj lokalny interfejs LAN poprzez wypełnienie podanie "
4208 #~ "odpowiednich wartości.\n"
4209 #~ "Aby kontynuować naciśnij OK."
4210
4211 #~ msgid ""
4212 #~ "Please configure your wireless LAN internet connection by filling out the "
4213 #~ "needed values.\n"
4214 #~ "When you are ready please press OK to continue."
4215 #~ msgstr ""
4216 #~ "Skonfiguruj bezprzewodową sieć LAN poprzez wypełłnienie odpowiednich "
4217 #~ "danych.\n"
4218 #~ "Aby kontynuować naciśnij przycisk OK."
4219
4220 #~ msgid "Please select below the wireless network you want to connect to."
4221 #~ msgstr "Proszę wybrać sieć bezprzewodową do której chcesz sie podłączyć."
4222
4223 #~ msgid ""
4224 #~ "Pressing OK enables the built in wireless LAN support of your Dreambox.\n"
4225 #~ "Wlan USB Sticks with Zydas ZD1211B and RAlink RT73 Chipset are "
4226 #~ "supported.\n"
4227 #~ "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox before pressing OK.\n"
4228 #~ "\n"
4229 #~ msgstr ""
4230 #~ "Aby włączyć bezprzewodową sieć LAN naciśnij OK.\n"
4231 #~ " Wlan USB Stick z chipsetami Zydas ZD1211B i RAlink RT73 są kompatybilne "
4232 #~ "z Dreamboxem.\n"
4233 #~ "Przed naciśnięciem OK podłącz Wlan USB Stick do Dreamboxa.\n"
4234 #~ "\n"
4235
4236 #~ msgid "Restart your wireless interface"
4237 #~ msgstr "Restary interfejsu bezprzewodowego"
4238
4239 #~ msgid "Show files from %s"
4240 #~ msgstr "Pokaż pliki od %s"
4241
4242 #~ msgid "Startwizard"
4243 #~ msgstr "Uruchom kreatora"
4244
4245 #~ msgid "Step "
4246 #~ msgstr "Krok"
4247
4248 #~ msgid ""
4249 #~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
4250 #~ "\n"
4251 #~ "Your local LAN internet connection is working now.\n"
4252 #~ "\n"
4253 #~ "Please press OK to continue."
4254 #~ msgstr ""
4255 #~ "Dziękuję za uzycie kreatora. Dreambox jest gotowy do pracy.\n"
4256 #~ "\n"
4257 #~ "Wewnętrzna sieć LAN jest gotowa do pracy.\n"
4258 #~ "\n"
4259 #~ "Nacisnij OK aby kontynuować."
4260
4261 #~ msgid ""
4262 #~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
4263 #~ "\n"
4264 #~ "Your wireless internet connection is working now.\n"
4265 #~ "\n"
4266 #~ "Please press OK to continue."
4267 #~ msgstr ""
4268 #~ "Dziękuję za użycie kreatora. Dreambox jest gotowy do pracy.\n"
4269 #~ "\n"
4270 #~ "Bezprzewodowe połaczenie do Internetu jest gotowe do pracy.\n"
4271 #~ "\n"
4272 #~ "Aby kontynuować naciśnij OK."
4273
4274 #~ msgid ""
4275 #~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
4276 #~ "Please press OK to start using your Dreambox."
4277 #~ msgstr ""
4278 #~ "Dziękuję za użycie kreatora. Dreambox jest gotowy do pracy.\n"
4279 #~ "Aby rozpocząć pracę naciśnij przycisk OK."
4280
4281 #~ msgid ""
4282 #~ "Unable to initialize harddisk.\n"
4283 #~ "Please refer to the user manual.\n"
4284 #~ "Error: "
4285 #~ msgstr ""
4286 #~ "Niezdolny do zainicjowania HDD.\n"
4287 #~ "Proszę wybrać samemu.\n"
4288 #~ "Błąd: "
4289
4290 #~ msgid "VCR Switch"
4291 #~ msgstr "Automatycznie przełącz VCR"
4292
4293 #~ msgid ""
4294 #~ "Welcome.\n"
4295 #~ "\n"
4296 #~ "If you want to connect your Dreambox to the Internet, this wizard will "
4297 #~ "guide you through the basic network setup of your Dreambox.\n"
4298 #~ "\n"
4299 #~ "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
4300 #~ msgstr ""
4301 #~ "Witam.\n"
4302 #~ "\n"
4303 #~ "Zadaniem tego kreatora jest pomoc w ustawieniu podstawowych funkcji "
4304 #~ "Deamboxa pozwalających Ci na podłączenie z Internetem.\n"
4305 #~ "\n"
4306 #~ "Aby przejść do nastepnego kroku nacisnij przycisk OK pilota. "
4307
4308 #~ msgid ""
4309 #~ "Your local LAN internet connection is not working!\n"
4310 #~ "Please choose what you want to do next."
4311 #~ msgstr ""
4312 #~ "Lokalne połaczenie LAN nie działa!\n"
4313 #~ "Proszę wybrać co chcesz zrobić."
4314
4315 #~ msgid ""
4316 #~ "Your network is restarting.\n"
4317 #~ "You will be automatically forwarded to the next step."
4318 #~ msgstr ""
4319 #~ "Sieć została zrestartowana.\n"
4320 #~ "Zostaniesz automatycznie przekierowany do nastepnego kroku."
4321
4322 #~ msgid ""
4323 #~ "Your wired LAN Adapter could not be started.\n"
4324 #~ "Do you want to reboot your Dreambox to apply the new configuration?\n"
4325 #~ msgstr ""
4326 #~ "Uruchomienie przewodowego adaptera LAN było niemożliwe.\n"
4327 #~ "Czy w celu zastosowania nowych ustawień zrestartować Dreamboxa?\n"
4328
4329 #~ msgid ""
4330 #~ "Your wireless LAN Adapter could not be started.\n"
4331 #~ "Do you want to reboot your Dreambox to apply the new configuration?\n"
4332 #~ msgstr ""
4333 #~ "Uruchomienie bezprzewodowego adaptera LAN było niemożliwe.\n"
4334 #~ "Czy w celu zastosowania nowych ustawień zrestartować Dreamboxa?\n"
4335
4336 #~ msgid ""
4337 #~ "Your wireless internet connection is not working!\n"
4338 #~ "Please choose what you want to do next."
4339 #~ msgstr ""
4340 #~ "Interfejs sieci bezprzewodowej nie działa!\n"
4341 #~ "Proszę wybrać kolejną akcję."
4342
4343 #~ msgid "equal to Socket A"
4344 #~ msgstr "Równaj do Gniazda A"
4345
4346 #~ msgid "loopthrough to socket A"
4347 #~ msgstr "Zapętl bezpośrednio do Gniazda A"
4348
4349 #~ msgid ""
4350 #~ "scan done!\n"
4351 #~ "%d services found!"
4352 #~ msgstr ""
4353 #~ "Skanowanie skończone!\n"
4354 #~ "%d znalezionych serwisów!"
4355
4356 #~ msgid ""
4357 #~ "scan done!\n"
4358 #~ "No service found!"
4359 #~ msgstr ""
4360 #~ "Skanowanie zakończone!\n"
4361 #~ "Nie znaleziono serwisów!"
4362
4363 #~ msgid ""
4364 #~ "scan done!\n"
4365 #~ "One service found!"
4366 #~ msgstr ""
4367 #~ "Skanowanie zakończone!\n"
4368 #~ "Jeden serwis znaleziony!"
4369
4370 #~ msgid ""
4371 #~ "scan in progress - %d %% done!\n"
4372 #~ "%d services found!"
4373 #~ msgstr ""
4374 #~ "Skanowanie w toku - %d %% Zakończone!\n"
4375 #~ "%d znalezionych serwisów!"
4376
4377 #~ msgid "text"
4378 #~ msgstr "Tekst"