teletext.cpp: take care of subtitle erase flag
[enigma2.git] / README