update catalan language
[enigma2.git] / po / ca.po
1 # translation of ca.po to
2 # Copyright (C) 2006 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 #
5 # Automatically generated, 2006.
6 # Oriol Pellicer i Sabrià <oriol@elsud.org>, 2006, 2007.
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: ca\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2007-04-05 03:44+0200\n"
12 "PO-Revision-Date: 2007-04-17 19:26+0200\n"
13 "Last-Translator: Oriol Pellicer <oriol@elsud.org>\n"
14 "Language-Team: \n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
19 "X-Poedit-Language: Catalan\n"
20 "X-Poedit-Country: CATALONIA\n"
21 "X-Poedit-SourceCharset: iso-8859-1\n"
22 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
23
24 msgid ""
25 "\n"
26 "Enigma2 will restart after the restore"
27 msgstr ""
28 "\n"
29 "Enigma2 tornarà a arrencar després de la restauració"
30
31 msgid "\"?"
32 msgstr "\"?"
33
34 msgid "#000000"
35 msgstr "#000000"
36
37 msgid "#003258"
38 msgstr "#003258"
39
40 msgid "#0064c7"
41 msgstr "#0064c7"
42
43 msgid "#33294a6b"
44 msgstr "#33294a6b"
45
46 msgid "#389416"
47 msgstr "#389416"
48
49 msgid "#77ffffff"
50 msgstr "#77ffffff"
51
52 msgid "#80000000"
53 msgstr "#80000000"
54
55 msgid "#bab329"
56 msgstr "#bab329"
57
58 msgid "#f23d21"
59 msgstr "#f23d21"
60
61 msgid "#ffffff"
62 msgstr "#ffffff"
63
64 msgid "#ffffffff"
65 msgstr "#ffffffff"
66
67 #, python-format
68 msgid "%d min"
69 msgstr "%d min"
70
71 msgid "%d.%B %Y"
72 msgstr "%d.%B %Y"
73
74 #, python-format
75 msgid ""
76 "%s\n"
77 "(%s, %d MB free)"
78 msgstr ""
79 "%s\n"
80 "(%s, %d MB lliures)"
81
82 #, python-format
83 msgid "%s (%s)\n"
84 msgstr "%s (%s)\n"
85
86 msgid "(ZAP)"
87 msgstr "(ZAPPEJAR)"
88
89 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
90 msgstr "directori /usr/share/enigma2"
91
92 msgid "/var directory"
93 msgstr "directori /var"
94
95 msgid "0"
96 msgstr "0"
97
98 msgid "1"
99 msgstr "1"
100
101 msgid "1.0"
102 msgstr "1.0"
103
104 msgid "1.1"
105 msgstr "1.1"
106
107 msgid "1.2"
108 msgstr "1.2"
109
110 msgid "12V output"
111 msgstr "sortida 12V"
112
113 msgid "13 V"
114 msgstr "13 V"
115
116 #, fuzzy
117 msgid "16:10 Letterbox"
118 msgstr "16:10 Letterbox"
119
120 #, fuzzy
121 msgid "16:10 PanScan"
122 msgstr "16:10 PanScan"
123
124 msgid "16:9"
125 msgstr "16:9"
126
127 msgid "16:9 always"
128 msgstr "16:9 sempre"
129
130 msgid "18 V"
131 msgstr "18 V"
132
133 msgid "2"
134 msgstr "2"
135
136 msgid "3"
137 msgstr "3"
138
139 msgid "30 minutes"
140 msgstr "30 minuts"
141
142 msgid "4"
143 msgstr "4"
144
145 #, fuzzy
146 msgid "4:3 Letterbox"
147 msgstr "4:3 Letterbox"
148
149 #, fuzzy
150 msgid "4:3 PanScan"
151 msgstr "4:3 PanScan"
152
153 msgid "5"
154 msgstr "5"
155
156 msgid "5 minutes"
157 msgstr "5 minuts"
158
159 msgid "6"
160 msgstr "6"
161
162 msgid "60 minutes"
163 msgstr "60 minuts"
164
165 msgid "7"
166 msgstr "7"
167
168 msgid "8"
169 msgstr "8"
170
171 msgid "9"
172 msgstr "9"
173
174 msgid "<unknown>"
175 msgstr "<desconegut>"
176
177 msgid "??"
178 msgstr "?"
179
180 msgid "A"
181 msgstr "Un"
182
183 msgid ""
184 "A finished record timer wants to set your\n"
185 "Dreambox to standby. Do that now?"
186 msgstr ""
187 "Una gravació acabada pretén posar\n"
188 "la Dreambox en repòs. Vols fer-ho ara?"
189
190 msgid ""
191 "A finished record timer wants to shut down\n"
192 "your Dreambox. Shutdown now?"
193 msgstr ""
194 "Una gravació acabada pretén apagar\n"
195 "la Dreambox ara. Vols apagar-la?"
196
197 msgid ""
198 "A recording is currently running.\n"
199 "What do you want to do?"
200 msgstr ""
201 "En aquests moments s'està realitzant una gravació.\n"
202 "Què vols fer?"
203
204 msgid ""
205 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
206 "configure the positioner."
207 msgstr ""
208 "En aquests moments s'està realitzant una gravació. Sisplau, atura-la abans "
209 "de configurar el motor."
210
211 msgid ""
212 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
213 "start the satfinder."
214 msgstr ""
215 "En aquests moments s'està realitzant una gravació. Sisplau, atura-la abans "
216 "de posar en marxa el satfinder."
217
218 msgid ""
219 "A sleep timer wants to set your\n"
220 "Dreambox to standby. Do that now?"
221 msgstr ""
222 "Una programació d'apagada vol posar\n"
223 "la Dreambox en repòs. Vols fer-ho ara?"
224
225 msgid ""
226 "A sleep timer wants to shut down\n"
227 "your Dreambox. Shutdown now?"
228 msgstr ""
229 "Una programació d'apagada vol apagar\n"
230 "la Dreambox ara mateix. Vols fer-ho?"
231
232 msgid ""
233 "A timer failed to record!\n"
234 "Disable TV and try again?\n"
235 msgstr ""
236 "Ha fallat la gravació!\n"
237 "Vols desactivar la TV i tornar-ho a provar?\n"
238
239 msgid "A/V Settings"
240 msgstr "Config A/V"
241
242 msgid "AA"
243 msgstr "AA"
244
245 msgid "AB"
246 msgstr "AB"
247
248 msgid "AC3 default"
249 msgstr "AC3 per defecte"
250
251 msgid "AGC:"
252 msgstr "AGC:"
253
254 msgid "About"
255 msgstr "Quant a"
256
257 msgid "About..."
258 msgstr "Quant a..."
259
260 msgid "Activate Picture in Picture"
261 msgstr "Activar PiP"
262
263 msgid "Activate network settings"
264 msgstr "Activar la configuració de la xarxa"
265
266 msgid "Add"
267 msgstr "Afegir"
268
269 msgid "Add a mark"
270 msgstr "Afegir una marca"
271
272 msgid "Add files to playlist"
273 msgstr "Afegir fitxers a la llista"
274
275 msgid "Add timer"
276 msgstr "Gravar"
277
278 msgid "Add to bouquet"
279 msgstr "Afegir a la llista"
280
281 msgid "Add to favourites"
282 msgstr "Afegir als preferits"
283
284 msgid "Advanced"
285 msgstr "Avançat"
286
287 msgid "After event"
288 msgstr "Després del programa"
289
290 msgid ""
291 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
292 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
293 msgstr ""
294 "Quan acabi aquest assistent caldrà protegir els canals desitjats. Mira el "
295 "manual de la Dreambox per saber com fer-ho."
296
297 msgid "Album:"
298 msgstr "Àlbum:"
299
300 msgid "All"
301 msgstr "Tot"
302
303 msgid "All..."
304 msgstr "Tot..."
305
306 msgid "Alpha"
307 msgstr "Alpha"
308
309 msgid "Alternative radio mode"
310 msgstr "Mode de ràdio alternatiu"
311
312 msgid "Arabic"
313 msgstr "Àrab"
314
315 msgid "Artist:"
316 msgstr "Artista:"
317
318 msgid "Ask before shutdown:"
319 msgstr "Pregunta abans d'apagar:"
320
321 msgid "Aspect Ratio"
322 msgstr "Relació d'aspecte"
323
324 msgid "Audio"
325 msgstr "So"
326
327 msgid "Audio Options..."
328 msgstr "Opcions d'àudio"
329
330 msgid "Auto"
331 msgstr "Auto"
332
333 msgid "Automatic Scan"
334 msgstr "Recerca automàtica"
335
336 msgid "B"
337 msgstr "B"
338
339 msgid "BA"
340 msgstr "BA"
341
342 msgid "BB"
343 msgstr "BB"
344
345 msgid "BER:"
346 msgstr "BER:"
347
348 msgid "Backup"
349 msgstr "Backup"
350
351 msgid "Backup Location"
352 msgstr "Localització del backup"
353
354 msgid "Backup Mode"
355 msgstr "Mode del backup"
356
357 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
358 msgstr "Backup realitzat. Prem OK per a veure els resultats."
359
360 msgid "Band"
361 msgstr "Banda"
362
363 msgid "Bandwidth"
364 msgstr "Ample de banda"
365
366 msgid "Brightness"
367 msgstr "Brillantor"
368
369 msgid "Bus: "
370 msgstr "Bus: "
371
372 msgid ""
373 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
374 "displayed."
375 msgstr "Prement el botó OK del comandament, la barra d'informació es farà visible."
376
377 msgid "C-Band"
378 msgstr "Banda-C"
379
380 msgid "CF Drive"
381 msgstr "Unitat CF"
382
383 msgid "CVBS"
384 msgstr "CVBS"
385
386 msgid "Cable"
387 msgstr "Cable"
388
389 msgid "Cache Thumbnails"
390 msgstr "Cache de les miniatures"
391
392 msgid "Call monitoring"
393 msgstr "Monitorització de trucades"
394
395 msgid "Cancel"
396 msgstr "Cancel·lar"
397
398 msgid "Capacity: "
399 msgstr "Capacitat: "
400
401 msgid "Card"
402 msgstr "Tarja"
403
404 msgid "Catalan"
405 msgstr "Català"
406
407 msgid "Change bouquets in quickzap"
408 msgstr "Canviar de llista en el zàpping ràpid"
409
410 msgid "Change pin code"
411 msgstr "Canviar codi pin"
412
413 msgid "Change service pin"
414 msgstr "Canviar pin canal"
415
416 msgid "Change service pins"
417 msgstr "Canviar pins canal"
418
419 msgid "Change setup pin"
420 msgstr "Canviar pin configuració"
421
422 msgid "Channel"
423 msgstr "Canal"
424
425 msgid "Channel Selection"
426 msgstr "Selecció de canal"
427
428 msgid "Channel:"
429 msgstr "Canal:"
430
431 msgid "Channellist menu"
432 msgstr "Menú de llista de canals"
433
434 msgid "Choose bouquet"
435 msgstr "Escollir llista"
436
437 msgid "Choose source"
438 msgstr "Escull origen"
439
440 msgid "Cleanup"
441 msgstr "Netejar"
442
443 msgid "Clear before scan"
444 msgstr "Netejar abans de buscar"
445
446 msgid "Clear log"
447 msgstr "Esborrar log"
448
449 #, fuzzy
450 msgid "Code rate high"
451 msgstr "\"Code rate\" alt"
452
453 #, fuzzy
454 msgid "Code rate low"
455 msgstr "\"Code rate\" baix"
456
457 #, fuzzy
458 msgid "Coderate HP"
459 msgstr "\"Coderate\" HP"
460
461 #, fuzzy
462 msgid "Coderate LP"
463 msgstr "\"Coderate\" LP"
464
465 msgid "Color Format"
466 msgstr "Format de color"
467
468 msgid "Command order"
469 msgstr "Ordre de comanda"
470
471 msgid "Committed DiSEqC command"
472 msgstr "Comanda DISEqC enviada"
473
474 msgid "Common Interface"
475 msgstr "Interfície comuna"
476
477 msgid "Compact Flash"
478 msgstr "Compact Flash"
479
480 msgid "Compact flash card"
481 msgstr "Tarja Compact Flash"
482
483 msgid "Complete"
484 msgstr "Complet"
485
486 msgid "Configuration Mode"
487 msgstr "Mode configuració"
488
489 msgid "Configuring"
490 msgstr "Configurant"
491
492 msgid "Conflicting timer"
493 msgstr "Gravació en conflicte"
494
495 msgid "Connected to Fritz!Box!"
496 msgstr "Connectat a Fritz!Box!"
497
498 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
499 msgstr "Connectant a Fritz!Box..."
500
501 #, python-format
502 msgid ""
503 "Connection to Fritz!Box\n"
504 "failed! (%s)\n"
505 "retrying..."
506 msgstr ""
507 "Ha fallat la connexió a Fritz!Box\n"
508 "! (%s)\n"
509 "Reintentant..."
510
511 msgid "Constellation"
512 msgstr "Constel·lació"
513
514 msgid "Contrast"
515 msgstr "Contrast"
516
517 msgid "Create movie folder failed"
518 msgstr "No s'ha pogut crear el directori de la pel·lícula"
519
520 msgid "Creating partition failed"
521 msgstr "No s'ha pogut crear la partició"
522
523 msgid "Croatian"
524 msgstr "Croat"
525
526 msgid "Current version:"
527 msgstr "Versió actual:"
528
529 msgid "Customize"
530 msgstr "Personalitzar"
531
532 msgid "Cut"
533 msgstr "Tallar"
534
535 msgid "Cutlist editor..."
536 msgstr "Editor..."
537
538 msgid "Czech"
539 msgstr "Txec"
540
541 msgid "DVB-S"
542 msgstr "DVB-S"
543
544 msgid "DVB-S2"
545 msgstr "DVB-S2"
546
547 msgid "Danish"
548 msgstr "Danès"
549
550 msgid "Date"
551 msgstr "Data"
552
553 msgid "Deep Standby"
554 msgstr "Apagat complet"
555
556 msgid "Delay"
557 msgstr "Retard"
558
559 msgid "Delete"
560 msgstr "Esborrar"
561
562 msgid "Delete entry"
563 msgstr "Esborrar entrada"
564
565 msgid "Delete failed!"
566 msgstr "Ha fallat l'eliminació!"
567
568 msgid "Description"
569 msgstr "Descripció"
570
571 msgid "Detected HDD:"
572 msgstr "Disc dur detectat:"
573
574 msgid "Detected NIMs:"
575 msgstr "NIMs detectats:"
576
577 msgid "Device Setup..."
578 msgstr "Configuració del dispositiu..."
579
580 msgid "DiSEqC"
581 msgstr "DiSEqC"
582
583 msgid "DiSEqC A/B"
584 msgstr "DiSEqC A/B"
585
586 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
587 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
588
589 msgid "DiSEqC Mode"
590 msgstr "Mode DiSEqC"
591
592 msgid "DiSEqC mode"
593 msgstr "mode DiSEqC"
594
595 msgid "DiSEqC repeats"
596 msgstr "Repetir DiSEqC"
597
598 msgid "Disable"
599 msgstr "Deshabilitar"
600
601 msgid "Disable Picture in Picture"
602 msgstr "Desactivar PiP"
603
604 msgid "Disable Subtitles"
605 msgstr "Desactivar subtítols"
606
607 msgid "Disabled"
608 msgstr "Desactivat"
609
610 #, python-format
611 msgid ""
612 "Disconnected from\n"
613 "Fritz!Box! (%s)\n"
614 "retrying..."
615 msgstr ""
616 "Desconnectat de\n"
617 "Fritz!Box! (%s)\n"
618 "reintentant..."
619
620 msgid "Dish"
621 msgstr "Antena"
622
623 msgid ""
624 "Do you really want to REMOVE\n"
625 "the plugin \""
626 msgstr ""
627 "Segur que vols ESBORRAR\n"
628 "el plugin \""
629
630 #, python-format
631 msgid "Do you really want to delete %s?"
632 msgstr "Segur que vols esborrar %s?"
633
634 msgid ""
635 "Do you really want to download\n"
636 "the plugin \""
637 msgstr ""
638 "Segur que vols descarregar\n"
639 "el plugin \""
640
641 msgid ""
642 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
643 "All data on the disk will be lost!"
644 msgstr ""
645 "Segur que vols inicialitzar el disc dur?\n"
646 "Es perdran totes les dades!"
647
648 msgid ""
649 "Do you want to backup now?\n"
650 "After pressing OK, please wait!"
651 msgstr ""
652 "Vols fer el backup ara?\n"
653 "Després de prémer OK, sisplau espera!"
654
655 msgid "Do you want to do a service scan?"
656 msgstr "Vols fer una recerca de canals?"
657
658 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
659 msgstr "Vols fer una altra recerca manual?"
660
661 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
662 msgstr "Vols habilitar el control parental?"
663
664 msgid "Do you want to restore your settings?"
665 msgstr "Vols restaurar la configuració?"
666
667 msgid "Do you want to resume this playback?"
668 msgstr "Vols continuar on ho havies deixat?"
669
670 msgid ""
671 "Do you want to update your Dreambox?\n"
672 "After pressing OK, please wait!"
673 msgstr ""
674 "Vols actualitzar la Dreambox?\n"
675 "Després de prémer OK, espera!"
676
677 msgid "Do you want to view a cutlist tutorial?"
678 msgstr "Vols veure un manual d'edició?"
679
680 msgid "Do you want to view a tutorial?"
681 msgstr "Vols veure un manual?"
682
683 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
684 msgstr "No aturar el programa en curs, però deshabilitar els següents"
685
686 #, python-format
687 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
688 msgstr "Fet. %d paquets instal·lats o actualitzats"
689
690 #, python-format
691 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
692 msgstr "Fet. %d paquets instal·lats o actualitzats amb %d errors"
693
694 msgid "Download Plugins"
695 msgstr "Descarregar plugins"
696
697 msgid "Downloadable new plugins"
698 msgstr "Nous plugins disponibles"
699
700 msgid "Downloadable plugins"
701 msgstr "Plugins descarregables"
702
703 msgid "Downloading"
704 msgstr "Descarregant"
705
706 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
707 msgstr "Descarregant informació del plugin. Espera..."
708
709 msgid "Dutch"
710 msgstr "Holandès"
711
712 msgid "E"
713 msgstr "E"
714
715 msgid "EPG Selection"
716 msgstr "Selecció EPG"
717
718 #, python-format
719 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
720 msgstr "ERROR - ha fallat la recerca (%s)!"
721
722 msgid "East"
723 msgstr "Est"
724
725 msgid "Edit services list"
726 msgstr "Editar llista de canals"
727
728 msgid "Enable"
729 msgstr "Activar"
730
731 msgid "Enable 5V for active antenna"
732 msgstr "Activar 5V per a antena activa"
733
734 msgid "Enable multiple bouquets"
735 msgstr "Activar llistes múltiples"
736
737 msgid "Enable parental control"
738 msgstr "Activar control parental"
739
740 msgid "Enabled"
741 msgstr "Activat"
742
743 msgid "End"
744 msgstr "Fi"
745
746 msgid "EndTime"
747 msgstr "HoraFi"
748
749 msgid "English"
750 msgstr "Anglès"
751
752 msgid ""
753 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
754 "\n"
755 "If you experience any problems please contact\n"
756 "stephan@reichholf.net\n"
757 "\n"
758 "© 2006 - Stephan Reichholf"
759 msgstr ""
760 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
761 "\n"
762 "Si tens algun problema, sisplau contacta amb\n"
763 "stephan@reichholf.net\n"
764 "\n"
765 "© 2006 - Stephan Reichholf"
766
767 msgid "Enter main menu..."
768 msgstr "Entrar al menú principal..."
769
770 msgid "Enter the service pin"
771 msgstr "Entra el pin del canal"
772
773 msgid "Error"
774 msgstr "Error"
775
776 msgid "Eventview"
777 msgstr "Veure programes"
778
779 msgid "Everything is fine"
780 msgstr "Tot correcte"
781
782 msgid "Execution Progress:"
783 msgstr "Progrés d'execució:"
784
785 msgid "Execution finished!!"
786 msgstr "Ha finalitzat l'execució"
787
788 msgid "Exit editor"
789 msgstr "Sortir de l'editor"
790
791 msgid "Exit the wizard"
792 msgstr "Sortir de l'assistent"
793
794 msgid "Exit wizard"
795 msgstr "Sortir de l'assistent"
796
797 msgid "Extended Setup..."
798 msgstr "Configuració avançada..."
799
800 msgid "Extensions"
801 msgstr "Extensions"
802
803 msgid "FEC"
804 msgstr "FEC"
805
806 msgid "Fast DiSEqC"
807 msgstr "DiSEqC ràpid"
808
809 msgid "Favourites"
810 msgstr "Preferits"
811
812 msgid "Finetune"
813 msgstr "Ajustaments delicats"
814
815 msgid "Finnish"
816 msgstr "Finlandès"
817
818 msgid "French"
819 msgstr "Francès"
820
821 msgid "Frequency"
822 msgstr "Freqüència"
823
824 msgid "Fri"
825 msgstr "Div"
826
827 msgid "Friday"
828 msgstr "Divendres"
829
830 msgid "Fritz!Box FON IP address"
831 msgstr "Adreça IP de Fritz!Box FON"
832
833 #, python-format
834 msgid "Frontprocessor version: %d"
835 msgstr "Versió processador: %d"
836
837 msgid "Function not yet implemented"
838 msgstr "Funció encara no implementada"
839
840 msgid ""
841 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
842 "Do you want to Restart the GUI now?"
843 msgstr ""
844 "Cal reengegar la IGU per activar la nova aparença\n"
845 "Vols fer-ho ara?"
846
847 msgid "Games / Plugins"
848 msgstr "Jocs / plugins"
849
850 msgid "Gateway"
851 msgstr "Enrutador"
852
853 msgid "Genre:"
854 msgstr "Gènere:"
855
856 msgid "German"
857 msgstr "Alemany"
858
859 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
860 msgstr "Llegint la informació del plugin. Espera..."
861
862 msgid "Goto 0"
863 msgstr "Anar a 0"
864
865 msgid "Goto position"
866 msgstr "Anar a la posició"
867
868 msgid "Guard Interval"
869 msgstr "Interval de guarda"
870
871 msgid "Guard interval mode"
872 msgstr "Mode interval segur"
873
874 msgid "Harddisk"
875 msgstr "Disc dur"
876
877 msgid "Harddisk setup"
878 msgstr "Configuració del disc dur"
879
880 msgid "Harddisk standby after"
881 msgstr "Posar el disc dur en repòs després de"
882
883 msgid "Hierarchy Information"
884 msgstr "Informació jeràrquica"
885
886 msgid "Hierarchy mode"
887 msgstr "Mode jeràrquic"
888
889 msgid "How many minutes do you want to record?"
890 msgstr "Quants minuts vols gravar?"
891
892 msgid "Hungarian"
893 msgstr "Hongarès"
894
895 msgid "IP Address"
896 msgstr "Adreça IP"
897
898 msgid "Icelandic"
899 msgstr "Islandès"
900
901 msgid ""
902 "If you see this, something is wrong with\n"
903 "your scart connection. Press OK to return."
904 msgstr ""
905 "Si pots veure això és que hi ha algun problema\n"
906 "amb la connexió SCART. Prem OK per tornar."
907
908 msgid "Image-Upgrade"
909 msgstr "Actualització imatge"
910
911 msgid "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
912 msgstr "Per a poder fer una gravació programada, s'ha canviat al canal adequat!\n"
913
914 msgid "Increased voltage"
915 msgstr "Voltatge incrementat"
916
917 msgid "Index"
918 msgstr "Índex"
919
920 msgid "InfoBar"
921 msgstr "Barra d'informació"
922
923 msgid "Infobar timeout"
924 msgstr "Temps d'aparició de la barra d'informació"
925
926 msgid "Information"
927 msgstr "Informació"
928
929 msgid "Init"
930 msgstr "Iniciar"
931
932 msgid "Initialization..."
933 msgstr "Inicialització..."
934
935 msgid "Initialize"
936 msgstr "Inicialitzar"
937
938 msgid "Initializing Harddisk..."
939 msgstr "Inicialitzant disc dur..."
940
941 msgid "Input"
942 msgstr "Entrada"
943
944 msgid "Installing"
945 msgstr "Instal·lant"
946
947 msgid "Installing Software..."
948 msgstr "Instal·lant programari..."
949
950 msgid "Instant Record..."
951 msgstr "Gravació instantània..."
952
953 msgid "Internal Flash"
954 msgstr "Flash interna"
955
956 msgid "Inversion"
957 msgstr "Inversió"
958
959 msgid "Invert display"
960 msgstr "Invertir display"
961
962 msgid "Italian"
963 msgstr "Italià"
964
965 msgid "Keyboard Map"
966 msgstr "Mapa del teclat"
967
968 msgid "Keyboard Setup"
969 msgstr "Configuració teclat"
970
971 msgid "Keymap"
972 msgstr "Mapa de teclat"
973
974 msgid "LCD Setup"
975 msgstr "Configuració LCD"
976
977 msgid "LNB"
978 msgstr "LNB"
979
980 msgid "LOF"
981 msgstr "LOF"
982
983 msgid "LOF/H"
984 msgstr "LOF/H"
985
986 msgid "LOF/L"
987 msgstr "LOF/L"
988
989 msgid "Language selection"
990 msgstr "Selecció d'idioma"
991
992 msgid "Language..."
993 msgstr "Idioma..."
994
995 msgid "Latitude"
996 msgstr "Latitud"
997
998 msgid "Left"
999 msgstr "Esq."
1000
1001 msgid "Limit east"
1002 msgstr "Límit est"
1003
1004 msgid "Limit west"
1005 msgstr "Límit oest"
1006
1007 msgid "Limits off"
1008 msgstr "Treure límits"
1009
1010 msgid "Limits on"
1011 msgstr "Posar límits"
1012
1013 msgid "List of Storage Devices"
1014 msgstr "Dispositius d'emmagatzematge"
1015
1016 msgid "Longitude"
1017 msgstr "Longitud"
1018
1019 msgid "MMC Card"
1020 msgstr "Tarja MMC"
1021
1022 msgid "MORE"
1023 msgstr "MÉS"
1024
1025 msgid "Main menu"
1026 msgstr "Menú principal"
1027
1028 msgid "Mainmenu"
1029 msgstr "Menú principal"
1030
1031 msgid "Make this mark an 'in' point"
1032 msgstr "Fer que aquesta marca sigui un punt 'in'"
1033
1034 msgid "Make this mark an 'out' point"
1035 msgstr "Fer que aquesta marca sigui un punt 'out'"
1036
1037 msgid "Make this mark just a mark"
1038 msgstr "Fer que aquesta marca sigui només una marca"
1039
1040 msgid "Manual Scan"
1041 msgstr "Recerca manual"
1042
1043 msgid "Manual transponder"
1044 msgstr "Transponedor manual"
1045
1046 msgid "Margin after record"
1047 msgstr "Marge després de gravar"
1048
1049 msgid "Margin before record (minutes)"
1050 msgstr "Marge abans de gravar (minuts)"
1051
1052 msgid "Media player"
1053 msgstr "Reproductor"
1054
1055 msgid "MediaPlayer"
1056 msgstr "Reproductor"
1057
1058 msgid "Menu"
1059 msgstr "Menú"
1060
1061 msgid "Message"
1062 msgstr "Missatge"
1063
1064 msgid "Mkfs failed"
1065 msgstr "Ha fallat el mkfs"
1066
1067 msgid "Model: "
1068 msgstr "Model: "
1069
1070 msgid "Modulation"
1071 msgstr "Modulació"
1072
1073 msgid "Modulator"
1074 msgstr "Modulador"
1075
1076 msgid "Mon"
1077 msgstr "Dill"
1078
1079 msgid "Mon-Fri"
1080 msgstr "Dill-Div"
1081
1082 msgid "Monday"
1083 msgstr "Dilluns"
1084
1085 msgid "Mount failed"
1086 msgstr "Ha fallat el mount"
1087
1088 msgid "Move Picture in Picture"
1089 msgstr "Moure Picture in Picture"
1090
1091 msgid "Move east"
1092 msgstr "Moure a l'est"
1093
1094 msgid "Move west"
1095 msgstr "Moure a l'oest"
1096
1097 msgid "Movie Menu"
1098 msgstr "Menú de pel·lícules"
1099
1100 msgid "Multi EPG"
1101 msgstr "Multi EPG"
1102
1103 msgid "Multiple service support"
1104 msgstr "Suport per a serveis múltiples"
1105
1106 msgid "Multisat"
1107 msgstr "Multisat"
1108
1109 msgid "Mute"
1110 msgstr "Silenci"
1111
1112 msgid "N/A"
1113 msgstr "N/D"
1114
1115 msgid "NEXT"
1116 msgstr "SEGÜENT"
1117
1118 msgid "NIM "
1119 msgstr "NIM "
1120
1121 msgid "NOW"
1122 msgstr "ARA"
1123
1124 msgid "NTSC"
1125 msgstr "NTSC"
1126
1127 msgid "Name"
1128 msgstr "Nom"
1129
1130 msgid "Nameserver"
1131 msgstr "Servidor de noms"
1132
1133 #, python-format
1134 msgid "Nameserver %d"
1135 msgstr "Servidor de noms %d"
1136
1137 msgid "Nameserver Setup"
1138 msgstr "Configuració dels DNS"
1139
1140 msgid "Nameserver Setup..."
1141 msgstr "Configuració dels DNS..."
1142
1143 msgid "Netmask"
1144 msgstr "Màscara"
1145
1146 msgid "Network Mount"
1147 msgstr "Muntatge per xarxa"
1148
1149 msgid "Network Setup"
1150 msgstr "Config xarxa"
1151
1152 msgid "Network scan"
1153 msgstr "Escanejar xarxa"
1154
1155 msgid "Network setup"
1156 msgstr "Configuració de xarxa"
1157
1158 msgid "Network..."
1159 msgstr "Xarxa..."
1160
1161 msgid "New"
1162 msgstr "Nou"
1163
1164 msgid "New pin"
1165 msgstr "Nou pin"
1166
1167 msgid "New version:"
1168 msgstr "Nova versió:"
1169
1170 msgid "Next"
1171 msgstr "Següent"
1172
1173 msgid "No"
1174 msgstr "No"
1175
1176 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
1177 msgstr "No hi ha disc dur o no està inicialitzat!"
1178
1179 msgid "No backup needed"
1180 msgstr "No cal backup"
1181
1182 #, fuzzy
1183 msgid ""
1184 "No data on transponder!\n"
1185 "(Timeout reading PAT)"
1186 msgstr ""
1187 "Transponedor sense dades!\n"
1188 "(Timeout llegint el PAT)"
1189
1190 msgid "No event info found, recording indefinitely."
1191 msgstr "No hi ha info del programa, gravant indefinidament."
1192
1193 msgid "No free tuner!"
1194 msgstr "No hi ha cap sintonitzador lliure!"
1195
1196 msgid "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
1197 msgstr "No s'ha actualitzat cap paquet. Comprova la xarxa i torna-ho a provar."
1198
1199 msgid "No positioner capable frontend found."
1200 msgstr "No s'ha trobat cap motor."
1201
1202 #, fuzzy
1203 msgid "No satellite frontend found!!"
1204 msgstr "No s'ha trobat cap 'frontend' de satèŀlit!!"
1205
1206 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
1207 msgstr "No hi ha cap sintonitzador configurat per a utilitzar amb un motor diseqc!"
1208
1209 msgid ""
1210 "No valid service PIN found!\n"
1211 "Do you like to change the service PIN now?\n"
1212 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
1213 msgstr ""
1214 "No s'ha trobat un PIN vàlid per al canal!\n"
1215 "Vols canviar-lo ara?\n"
1216 "Si contestes 'No' es deshabilitarà la protecció del canal!"
1217
1218 msgid ""
1219 "No valid setup PIN found!\n"
1220 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
1221 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
1222 msgstr ""
1223 "No s'ha trobat un PIN vàlid de configuració!\n"
1224 "Vols canviar-lo ara?\n"
1225 "Si contestes 'No' es deshabilitarà la protecció de la configuració!"
1226
1227 msgid "No, do nothing."
1228 msgstr "No, no cal."
1229
1230 msgid "No, just start my dreambox"
1231 msgstr "No, només arrenca la Dreambox"
1232
1233 msgid "No, scan later manually"
1234 msgstr "No, buscar manualment més tard"
1235
1236 msgid "None"
1237 msgstr "Cap"
1238
1239 msgid "North"
1240 msgstr "Nord"
1241
1242 msgid "Norwegian"
1243 msgstr "Noruec"
1244
1245 msgid ""
1246 "Nothing to scan!\n"
1247 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1248 msgstr ""
1249 "Res per buscar!\n"
1250 "Sisplau configura el sintonitzador abans de buscar un canal."
1251
1252 msgid "Now Playing"
1253 msgstr "Reproduint"
1254
1255 msgid "OK"
1256 msgstr "Bé"
1257
1258 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
1259 msgstr "D'acord, guia'm a través del procés d'actualizació"
1260
1261 msgid "OSD Settings"
1262 msgstr "Config OSD"
1263
1264 msgid "Off"
1265 msgstr "Desactivat"
1266
1267 msgid "On"
1268 msgstr "Activat"
1269
1270 msgid "One"
1271 msgstr "Un"
1272
1273 msgid "Online-Upgrade"
1274 msgstr "Actualització online"
1275
1276 msgid "Orbital Position"
1277 msgstr "Posició orbital"
1278
1279 msgid "Other..."
1280 msgstr "Altres..."
1281
1282 msgid "PAL"
1283 msgstr "PAL"
1284
1285 #, fuzzy
1286 msgid "PIDs"
1287 msgstr "PIDs"
1288
1289 msgid "Package list update"
1290 msgstr "Actualització de la llista de paquets"
1291
1292 msgid "Packet management"
1293 msgstr "Gestió de paquets"
1294
1295 msgid "Page"
1296 msgstr "Pàgina"
1297
1298 msgid "Parental control"
1299 msgstr "Control parental"
1300
1301 msgid "Parental control services Editor"
1302 msgstr "Editor dels canals del control parental"
1303
1304 msgid "Parental control setup"
1305 msgstr "Configuració control parental"
1306
1307 msgid "Parental control type"
1308 msgstr "Tipus de control parental"
1309
1310 msgid "PiPSetup"
1311 msgstr "Configuració PiP"
1312
1313 msgid "Pin code needed"
1314 msgstr "Cal un codi pin"
1315
1316 msgid "Play recorded movies..."
1317 msgstr "Reproduir pel·lícules gravades..."
1318
1319 msgid "Please choose an extension..."
1320 msgstr "Sisplau escull una extensió..."
1321
1322 msgid "Please do not change values when you not know what you do!"
1323 msgstr "Sisplau, no canviïs els valors si no n'estàs segur!"
1324
1325 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
1326 msgstr "Introdueix un nom per a la nova llista"
1327
1328 msgid "Please enter a name for the new marker"
1329 msgstr "Introdueix un nom per al nou marcador"
1330
1331 msgid "Please enter the correct pin code"
1332 msgstr "Sisplau introdueix el pin"
1333
1334 msgid "Please enter the old pin code"
1335 msgstr "Sisplau, introdueix el pin vell"
1336
1337 msgid "Please press OK!"
1338 msgstr "Sisplau prem OK!"
1339
1340 msgid "Please select a subservice to record..."
1341 msgstr "Sisplau selecciona un subservei a gravar..."
1342
1343 msgid "Please select a subservice..."
1344 msgstr "Sisplau selecciona un subservei..."
1345
1346 msgid "Please select keyword to filter..."
1347 msgstr "Sisplau selecciona la paraula a filtrar..."
1348
1349 msgid "Please set up tuner B"
1350 msgstr "Configura el sintonitzador B"
1351
1352 msgid ""
1353 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
1354 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
1355 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
1356 msgstr ""
1357 "Sisplau ulititza les fletxes per a moure la finestra PiP.\n"
1358 "Prem Bouquet +/- per canviar la mida de la finestra.\n"
1359 "Prem OK per a tornar al mode TV o EXIT per a cancel·lar el moviment."
1360
1361 msgid "Please wait... Loading list..."
1362 msgstr "Carregant la llista... espera..."
1363
1364 msgid "Plugin browser"
1365 msgstr "Plugin navegador"
1366
1367 msgid "Polarity"
1368 msgstr "Polaritat"
1369
1370 msgid "Polarization"
1371 msgstr "Polarització"
1372
1373 msgid "Port A"
1374 msgstr "Port A"
1375
1376 msgid "Port B"
1377 msgstr "Port B"
1378
1379 msgid "Port C"
1380 msgstr "Port C"
1381
1382 msgid "Port D"
1383 msgstr "Port D"
1384
1385 msgid "Positioner"
1386 msgstr "Motor"
1387
1388 msgid "Positioner fine movement"
1389 msgstr "Moviment fi del motor"
1390
1391 msgid "Positioner movement"
1392 msgstr "Moviment del motor"
1393
1394 msgid "Positioner setup"
1395 msgstr "Configuració del motor"
1396
1397 msgid "Positioner storage"
1398 msgstr "Emmagatzemar posició del motor"
1399
1400 msgid "Predefined transponder"
1401 msgstr "Transponedor predefinit"
1402
1403 msgid "Preparing... Please wait"
1404 msgstr "Preparant... Sisplau espera"
1405
1406 msgid "Press OK to activate the settings."
1407 msgstr "Prem OK per a activar la configuració."
1408
1409 msgid "Press OK to scan"
1410 msgstr "Prem OK per a buscar"
1411
1412 msgid "Press OK to start the scan"
1413 msgstr "Prem OK per a començar la recerca"
1414
1415 msgid "Prev"
1416 msgstr "Ant"
1417
1418 msgid "Protect services"
1419 msgstr "Protegir canals"
1420
1421 msgid "Protect setup"
1422 msgstr "Protegir configuració"
1423
1424 msgid "Provider"
1425 msgstr "Proveïdor"
1426
1427 msgid "Providers"
1428 msgstr "Proveïdors"
1429
1430 msgid "Quick"
1431 msgstr "Ràpid"
1432
1433 msgid "Quickzap"
1434 msgstr "Zappeig ràpid"
1435
1436 msgid "RC Menu"
1437 msgstr "Menú RC"
1438
1439 msgid "RF output"
1440 msgstr "Sortida RF"
1441
1442 msgid "RGB"
1443 msgstr "RGB"
1444
1445 msgid "RSS Feed URI"
1446 msgstr "URI del Feed RSS"
1447
1448 msgid "Ram Disk"
1449 msgstr "Disc en RAM"
1450
1451 msgid "Really close without saving settings?"
1452 msgstr "Sortir sense guardar els canvis?"
1453
1454 msgid "Really delete done timers?"
1455 msgstr "Vols esborrar les programacions ja finalitzades?"
1456
1457 msgid "Really delete this timer?"
1458 msgstr "Esborrar aquesta programació?"
1459
1460 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
1461 msgstr "Sortir del zappeig ràpid dels subserveis?"
1462
1463 msgid "Reception Settings"
1464 msgstr "Configuració de recepció"
1465
1466 msgid "Record"
1467 msgstr "Gravar"
1468
1469 msgid "Recorded files..."
1470 msgstr "Arxius gravats..."
1471
1472 msgid "Recording"
1473 msgstr "Gravant"
1474
1475 msgid ""
1476 "Recording(s) are in progress or comming up in few seconds... really reboot "
1477 "now?"
1478 msgstr ""
1479 "Hi ha gravacions en curs o que s'iniciaran en breu. Realment vols reiniciar "
1480 "ara?"
1481
1482 msgid ""
1483 "Recording(s) are in progress or comming up in few seconds... really restart "
1484 "now?"
1485 msgstr ""
1486 "Hi ha gravacions en curs o que s'iniciaran en breu. Realment vols tornar a "
1487 "arrancar ara?"
1488
1489 msgid ""
1490 "Recording(s) are in progress or comming up in few seconds... really shutdown "
1491 "now?"
1492 msgstr "Hi ha gravacions en curs o que s'iniciaran en breu. Realment vols apagar ara?"
1493
1494 msgid "Recordings always have priority"
1495 msgstr "Les gravacions tenen prioritat"
1496
1497 msgid "Reenter new pin"
1498 msgstr "Torna a entrar el nou pin"
1499
1500 msgid "Remove Plugins"
1501 msgstr "Esborrar plugins"
1502
1503 msgid "Remove a mark"
1504 msgstr "Esborrar una marca"
1505
1506 msgid "Remove plugins"
1507 msgstr "Esborrar plugins"
1508
1509 msgid "Repeat"
1510 msgstr "Repetir"
1511
1512 msgid "Repeat Type"
1513 msgstr "Tipus de repetició"
1514
1515 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
1516 msgstr "S'està gravant un canal programat repetidament... Què vols fer?"
1517
1518 msgid "Replace current playlist"
1519 msgstr "Substituïr la llista actual"
1520
1521 msgid "Reset"
1522 msgstr "Resetejar"
1523
1524 msgid "Restart"
1525 msgstr "Reiniciar"
1526
1527 msgid "Restart GUI now?"
1528 msgstr "Reengegar la IGU ara?"
1529
1530 msgid "Restore"
1531 msgstr "Restaurar"
1532
1533 msgid ""
1534 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
1535 "settings now."
1536 msgstr "S'ha restaurat la configuració. Prem OK per a activar-la."
1537
1538 msgid "Right"
1539 msgstr "Dreta"
1540
1541 #, fuzzy
1542 msgid "Rolloff"
1543 msgstr "Rolloff"
1544
1545 msgid "Running"
1546 msgstr "Mostrant"
1547
1548 msgid "S-Video"
1549 msgstr "S-Vídeo"
1550
1551 msgid "SNR:"
1552 msgstr "SNR:"
1553
1554 msgid "Sat"
1555 msgstr "Dis"
1556
1557 msgid "Sat / Dish Setup"
1558 msgstr "Configuració antena"
1559
1560 msgid "Satellite"
1561 msgstr "Satèl·lit"
1562
1563 msgid "Satellite Equipment Setup"
1564 msgstr "Configuració de l'equip de satèl·lit"
1565
1566 msgid "Satellites"
1567 msgstr "Satèl·lits"
1568
1569 msgid "Satfinder"
1570 msgstr "Localitzador de satèl·lits"
1571
1572 msgid "Saturday"
1573 msgstr "Dissabte"
1574
1575 msgid "Scaling Mode"
1576 msgstr "Mode d'escalat"
1577
1578 msgid "Scan NIM"
1579 msgstr "Escanejar NIM"
1580
1581 msgid "Search east"
1582 msgstr "Buscar a l'est"
1583
1584 msgid "Search west"
1585 msgstr "Buscar a l'oest"
1586
1587 msgid "Seek"
1588 msgstr "Posicionar"
1589
1590 msgid "Select HDD"
1591 msgstr "Seleccionar disc dur"
1592
1593 msgid "Select Network Adapter"
1594 msgstr "Selecciona interfície de xarxa"
1595
1596 msgid "Select a movie"
1597 msgstr "Seleccionar una pel·lícula"
1598
1599 msgid "Select audio mode"
1600 msgstr "Seleccionar mode àudio"
1601
1602 msgid "Select audio track"
1603 msgstr "Seleccionar pista d'àudio"
1604
1605 msgid "Select channel to record from"
1606 msgstr "Selecciona el canal a gravar"
1607
1608 msgid "Sequence repeat"
1609 msgstr "Repetir seqüència"
1610
1611 msgid "Service"
1612 msgstr "Canal"
1613
1614 msgid "Service Scan"
1615 msgstr "Recerca de canal"
1616
1617 msgid "Service Searching"
1618 msgstr "Buscar canals"
1619
1620 msgid "Service has been added to the favourites."
1621 msgstr "S'ha afegit el canal als preferits."
1622
1623 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
1624 msgstr "S'ha afegit el canal a la llista seleccionada."
1625
1626 #, fuzzy
1627 msgid ""
1628 "Service invalid!\n"
1629 "(Timeout reading PMT)"
1630 msgstr ""
1631 "Canal invàlid!\n"
1632 "(Timeout llegint el PMT)"
1633
1634 #, fuzzy
1635 msgid ""
1636 "Service not found!\n"
1637 "(SID not found in PAT)"
1638 msgstr ""
1639 "No s'ha trobat el canal!\n"
1640 "(No s'ha trobat el SID al PAT)"
1641
1642 msgid "Service scan"
1643 msgstr "Buscar canals"
1644
1645 msgid "Service scan type needed"
1646 msgstr "Cal el tipus de recerca de canal"
1647
1648 msgid "Serviceinfo"
1649 msgstr "Info del canal"
1650
1651 msgid "Services"
1652 msgstr "Canals"
1653
1654 msgid "Set limits"
1655 msgstr "Límits activats"
1656
1657 msgid "Settings"
1658 msgstr "Configuracions"
1659
1660 msgid "Setup"
1661 msgstr "Configuració"
1662
1663 msgid "Show infobar on channel change"
1664 msgstr "Mostrar la barra d'info canviant de canal"
1665
1666 msgid "Show infobar on event change"
1667 msgstr "Mostrar la barra en canviar el programa"
1668
1669 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
1670 msgstr "Mostrar la barra anant endavant/enrere"
1671
1672 msgid "Show positioner movement"
1673 msgstr "Mostrar el moviment del motor"
1674
1675 msgid "Show services beginning with"
1676 msgstr "Mostra els canals que comencen per"
1677
1678 msgid "Show the radio player..."
1679 msgstr "Reproductor de ràdio..."
1680
1681 msgid "Show the tv player..."
1682 msgstr "Mostrar el reproductor de tv..."
1683
1684 msgid "Shutdown Dreambox after"
1685 msgstr "Apagar la Dreambox després de"
1686
1687 msgid "Similar"
1688 msgstr "Similar"
1689
1690 msgid "Similar broadcasts:"
1691 msgstr "Emisions similars:"
1692
1693 msgid "Single"
1694 msgstr "Senzill"
1695
1696 msgid "Single EPG"
1697 msgstr "EPG senzill"
1698
1699 msgid "Single satellite"
1700 msgstr "Satèl·lit únic"
1701
1702 msgid "Single transponder"
1703 msgstr "Transponedor únic"
1704
1705 msgid "Sleep Timer"
1706 msgstr "Programació d'apagada"
1707
1708 msgid "Sleep timer action:"
1709 msgstr "Acció de la programació d'apagada"
1710
1711 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
1712 msgstr "Segons entre diapositives"
1713
1714 #, fuzzy
1715 msgid "Slot "
1716 msgstr "Slot "
1717
1718 #, fuzzy
1719 msgid "Socket "
1720 msgstr "Socket "
1721
1722 #, fuzzy
1723 msgid "Some plugins are not available:\n"
1724 msgstr "Alguns plugins no estan disponibles:\n"
1725
1726 msgid "Somewhere else"
1727 msgstr "A algun altre lloc"
1728
1729 msgid ""
1730 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
1731 "\n"
1732 "Please choose an other one."
1733 msgstr ""
1734 "El destí del backup no existeix\n"
1735 "\n"
1736 "Sisplau, escull-ne un altre."
1737
1738 msgid "Sound"
1739 msgstr "So"
1740
1741 msgid "Soundcarrier"
1742 msgstr "Portadora de so"
1743
1744 msgid "South"
1745 msgstr "Sud"
1746
1747 msgid "Spanish"
1748 msgstr "Espanyol"
1749
1750 msgid "Standby"
1751 msgstr "Repòs"
1752
1753 msgid "Standby / Restart"
1754 msgstr "Repòs / Reiniciar"
1755
1756 msgid "Start"
1757 msgstr "Iniciar"
1758
1759 msgid "Start recording?"
1760 msgstr "Iniciar gravació?"
1761
1762 msgid "StartTime"
1763 msgstr "Hora inici"
1764
1765 msgid "Startwizard"
1766 msgstr "Assistent d'inici"
1767
1768 msgid "Step "
1769 msgstr "Pas "
1770
1771 msgid "Step east"
1772 msgstr "Pas a l'est"
1773
1774 msgid "Step west"
1775 msgstr "Pas a l'oest"
1776
1777 msgid "Stereo"
1778 msgstr "Stèreo"
1779
1780 msgid "Stop"
1781 msgstr "Parar"
1782
1783 msgid "Stop Timeshift?"
1784 msgstr "Cancel·lar la pausa?"
1785
1786 msgid "Stop current event and disable coming events"
1787 msgstr "Aturar el programa actual i deshabilitar els següents"
1788
1789 msgid "Stop current event but not coming events"
1790 msgstr "Aturar el programa actual però no els següents"
1791
1792 msgid "Stop playing this movie?"
1793 msgstr "Aturar la reproducció de la pel·lícula?"
1794
1795 msgid "Store position"
1796 msgstr "Guardar la posició"
1797
1798 msgid "Stored position"
1799 msgstr "Posició guardada"
1800
1801 msgid "Subservice list..."
1802 msgstr "Llista de subserveis..."
1803
1804 msgid "Subservices"
1805 msgstr "Subserveis"
1806
1807 msgid "Subtitle selection"
1808 msgstr "Selecció de subtítols"
1809
1810 msgid "Subtitles"
1811 msgstr "Subtítols"
1812
1813 msgid "Sun"
1814 msgstr "Diu"
1815
1816 msgid "Sunday"
1817 msgstr "Diumenge"
1818
1819 msgid "Swap Services"
1820 msgstr "Intercanviar canals"
1821
1822 msgid "Swedish"
1823 msgstr "Suec"
1824
1825 msgid "Switch to next subservice"
1826 msgstr "Canviar al següent subservei"
1827
1828 msgid "Switch to previous subservice"
1829 msgstr "Canviar al subservei anterior"
1830
1831 #, fuzzy
1832 msgid "Symbol Rate"
1833 msgstr "Symbol rate"
1834
1835 #, fuzzy
1836 msgid "Symbolrate"
1837 msgstr "Symbolrate"
1838
1839 msgid "System"
1840 msgstr "Sistema"
1841
1842 msgid "TV System"
1843 msgstr "Sistema de TV"
1844
1845 msgid "Terrestrial"
1846 msgstr "Terrestre"
1847
1848 msgid "Terrestrial provider"
1849 msgstr "Proveïdor terrestre"
1850
1851 msgid "Test mode"
1852 msgstr "Mode test"
1853
1854 msgid "Test-Messagebox?"
1855 msgstr "Provar el Messagebox?"
1856
1857 msgid ""
1858 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
1859 "Please press OK to start using you Dreambox."
1860 msgstr ""
1861 "Gràcies per utilitzar l'assistent. La Dreambox ara ja està llesta per a ser "
1862 "utilitzada.\n"
1863 "Sisplau, prem OK per a començar a fer-la servir."
1864
1865 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
1866 msgstr "El backup ha fallat. Escull un altre destí."
1867
1868 msgid "The pin code has been changed successfully."
1869 msgstr "S'ha canviat el pin correctament"
1870
1871 msgid "The pin code you entered is wrong."
1872 msgstr "El pin és incorrecte"
1873
1874 msgid "The pin codes you entered are different."
1875 msgstr "Els pins entrats són diferents"
1876
1877 msgid "The sleep timer has been activated."
1878 msgstr "S'ha activat la programació d'aturada."
1879
1880 msgid "The sleep timer has been disabled."
1881 msgstr "S'ha desactivat la programació d'aturada."
1882
1883 msgid "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
1884 msgstr ""
1885 "L'assistent pot fer un backup de la teva configuració actual. Vols fer-lo "
1886 "ara?"
1887
1888 msgid "The wizard is finished now."
1889 msgstr "L'assistent ha finalitzat."
1890
1891 msgid "This is step number 2."
1892 msgstr "Aquest és el pas número 2."
1893
1894 msgid "This is unsupported at the moment."
1895 msgstr "Actualment això no està suportat."
1896
1897 msgid "Three"
1898 msgstr "Tres"
1899
1900 msgid "Threshold"
1901 msgstr "Llindar"
1902
1903 msgid "Thu"
1904 msgstr "Dij"
1905
1906 msgid "Thursday"
1907 msgstr "Dijous"
1908
1909 msgid "Time"
1910 msgstr "Hora"
1911
1912 msgid "Time/Date Input"
1913 msgstr "Entrada Hora/Data"
1914
1915 msgid "Timer"
1916 msgstr "Programació"
1917
1918 msgid "Timer Edit"
1919 msgstr "Editar hora"
1920
1921 msgid "Timer Editor"
1922 msgstr "Editor de programacions"
1923
1924 msgid "Timer Type"
1925 msgstr "Tipus de gravació"
1926
1927 msgid "Timer entry"
1928 msgstr "Gravació"
1929
1930 msgid "Timer log"
1931 msgstr "Registre de gravació"
1932
1933 msgid "Timer sanity error"
1934 msgstr "Error de programació"
1935
1936 msgid "Timer selection"
1937 msgstr "Selecció de gravació"
1938
1939 msgid "Timer status:"
1940 msgstr "Estat de la programació:"
1941
1942 msgid "Timeshift"
1943 msgstr "Pausa"
1944
1945 msgid "Timeshift not possible!"
1946 msgstr "No és possible la pausa!"
1947
1948 msgid "Timezone"
1949 msgstr "Zona horària"
1950
1951 msgid "Title:"
1952 msgstr "Títol:"
1953
1954 msgid "Today"
1955 msgstr "Avui"
1956
1957 msgid "Tone mode"
1958 msgstr "Mode del to"
1959
1960 #, fuzzy
1961 msgid "Toneburst"
1962 msgstr "Toneburst"
1963
1964 #, fuzzy
1965 msgid "Toneburst A/B"
1966 msgstr "Toneburst A/B"
1967
1968 msgid "Transmission Mode"
1969 msgstr "Mode Transmissió"
1970
1971 msgid "Transmission mode"
1972 msgstr "Mode transmissió"
1973
1974 msgid "Transponder"
1975 msgstr "Transponedor"
1976
1977 msgid "Transponder Type"
1978 msgstr "Tipus Transponedor"
1979
1980 msgid "Transpondertype"
1981 msgstr "Tipustransponedor"
1982
1983 msgid "Tries left:"
1984 msgstr "Intents:"
1985
1986 msgid "Tue"
1987 msgstr "Dim"
1988
1989 msgid "Tuesday"
1990 msgstr "Dimarts"
1991
1992 msgid "Tune"
1993 msgstr "Sintonitzar"
1994
1995 msgid "Tune failed!"
1996 msgstr "Ha fallat la sintonització!"
1997
1998 msgid "Tuner"
1999 msgstr "Sintonitzador"
2000
2001 msgid "Tuner Slot"
2002 msgstr "Slot del sintonitzador"
2003
2004 msgid "Tuner configuration"
2005 msgstr "Configuració del sintonitzador"
2006
2007 msgid "Tuner status"
2008 msgstr "Estat del sintonitzador"
2009
2010 msgid "Turkish"
2011 msgstr "Turc"
2012
2013 msgid "Two"
2014 msgstr "Dos"
2015
2016 msgid "Type of scan"
2017 msgstr "Tipus de recerca"
2018
2019 msgid "USALS"
2020 msgstr "USALS"
2021
2022 msgid "USB"
2023 msgstr "USB"
2024
2025 msgid "USB Stick"
2026 msgstr "Memòria USB"
2027
2028 msgid ""
2029 "Unable to initialize harddisk.\n"
2030 "Please refer to the user manual.\n"
2031 "Error: "
2032 msgstr ""
2033 "Impossible inicialitzar el disc dur.\n"
2034 "Sisplau repassa el manual d'usuari.\n"
2035 "Error: "
2036
2037 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
2038 msgstr "Comanda DiSEqC no enviada"
2039
2040 msgid "Universal LNB"
2041 msgstr "LNB universal"
2042
2043 msgid "Unmount failed"
2044 msgstr "Ha fallat la comanda unmount"
2045
2046 msgid "Updates your receiver's software"
2047 msgstr "Actualitza el programari del receptor"
2048
2049 msgid "Updating finished. Here is the result:"
2050 msgstr "Actualització acabada. Resultat:"
2051
2052 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
2053 msgstr "Actualitzant... espera... Pot trigar uns quants minuts..."
2054
2055 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
2056 msgstr "S'ha acabat l'actualització. Vols tornar a arrancar la Dreambox?"
2057
2058 msgid "Upgrading"
2059 msgstr "Actualitzant"
2060
2061 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
2062 msgstr "Actualitzant la Dreambox... Sisplau espera"
2063
2064 msgid "Use DHCP"
2065 msgstr "Utilitzar DHCP"
2066
2067 msgid "Use a gateway"
2068 msgstr "Utilitzar una porta d'enllaç"
2069
2070 msgid "Use power measurement"
2071 msgstr "Utilitza les mesures de corrent"
2072
2073 msgid ""
2074 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
2075 "\n"
2076 "Please set up tuner A"
2077 msgstr ""
2078 "Utilitza els botons dreta/esquerra per a canviar una opció.\n"
2079 "\n"
2080 "Sisplau configura el sintonitzador A"
2081
2082 msgid ""
2083 "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
2084 "press OK."
2085 msgstr ""
2086 "Utilitza les fletxes del comandament per a seleccionar una opció. Després, "
2087 "prem OK."
2088
2089 msgid "Use usals for this sat"
2090 msgstr "Utilitzar usals per a aquest sat"
2091
2092 msgid "Use wizard to set up basic features"
2093 msgstr "Utilitzar l'assistent per a la configuració bàsica"
2094
2095 msgid "User defined"
2096 msgstr "Definit per l'usuari"
2097
2098 msgid "VCR Switch"
2099 msgstr "Canviar a VCR"
2100
2101 msgid "VCR scart"
2102 msgstr "Euroconnector VCR"
2103
2104 #, fuzzy
2105 msgid "View Rass interactive..."
2106 msgstr "Veure Rass interactiu..."
2107
2108 msgid "View teletext..."
2109 msgstr "Veure teletext..."
2110
2111 msgid "Voltage mode"
2112 msgstr "Mode voltatge"
2113
2114 msgid "Volume"
2115 msgstr "Volum"
2116
2117 msgid "W"
2118 msgstr "O"
2119
2120 msgid "WSS on 4:3"
2121 msgstr "WSS en 4:3"
2122
2123 msgid "Wed"
2124 msgstr "Dime"
2125
2126 msgid "Wednesday"
2127 msgstr "Dimecres"
2128
2129 msgid "Weekday"
2130 msgstr "DiaSetmana"
2131
2132 msgid ""
2133 "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading "
2134 "the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
2135 "current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
2136 msgstr ""
2137 "Benvingut a l'assistent per a l'actualització de la imatge. Aquest t'ajudarà "
2138 "a actualitzar el firmware de la Dreambox, donant-te la possibilitat de fer "
2139 "una còpia de seguretat de la configuració actual, i amb una petita "
2140 "explicació sobre com actualitzar-ne el firmware."
2141
2142 msgid ""
2143 "Welcome.\n"
2144 "\n"
2145 "This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
2146 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
2147 msgstr ""
2148 "Benvingut.\n"
2149 "\n"
2150 "Aquest asistent et guiarà a través de la configuració bàsica de la "
2151 "Dreambox.\n"
2152 "Prem el botó OK del comandament a distància per anar al següent pas."
2153
2154 msgid "West"
2155 msgstr "Oest"
2156
2157 msgid "What do you want to scan?"
2158 msgstr "Què vols buscar?"
2159
2160 msgid "Where do you want to backup your settings?"
2161 msgstr "On vols guardar el backup de la configuració?"
2162
2163 msgid "YPbPr"
2164 msgstr "YPbPr"
2165
2166 msgid "Year:"
2167 msgstr "Any:"
2168
2169 msgid "Yes"
2170 msgstr "Si"
2171
2172 msgid "Yes, backup my settings!"
2173 msgstr "Sí, fes un backup de la configuració!"
2174
2175 msgid "Yes, do a manual scan now"
2176 msgstr "Si, fes una recerca manual ara"
2177
2178 msgid "Yes, do an automatic scan now"
2179 msgstr "Si, fes una recerca automàtica ara"
2180
2181 msgid "Yes, do another manual scan now"
2182 msgstr "Si, fer una altra recerca manual ara"
2183
2184 msgid "Yes, perform a shutdown now."
2185 msgstr "Si, apaga ara."
2186
2187 msgid "Yes, restore the settings now"
2188 msgstr "Si, restaura la configuració ara"
2189
2190 msgid "Yes, view the tutorial"
2191 msgstr "Si, veure el tutorial"
2192
2193 msgid "You cannot delete this!"
2194 msgstr "Això no es pot eliminar!"
2195
2196 msgid ""
2197 "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a "
2198 "harddisk is not an option for you."
2199 msgstr ""
2200 "Sembla que no hi ha cap disc dur connectat a la Dreambox. Per tant, no "
2201 "podràs fer un backup en disc."
2202
2203 msgid ""
2204 "You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the "
2205 "slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup "
2206 "to the harddisk!\n"
2207 "Please press OK to start the backup now."
2208 msgstr ""
2209 "Has escollit fer el backup a una tarja Compact Flash. La tarja ha d'estar "
2210 "introduïda correctament, però no es comprova si realment funciona, per la "
2211 "qual cosa es recomana fer els backups al disc dur.\n"
2212 "Prem OK per a començar el backup ara."
2213
2214 msgid ""
2215 "You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
2216 "Please press OK to start the backup now."
2217 msgstr ""
2218 "Has escollit fer el backup a una unitat USB (tot i saber que és més "
2219 "recomanable fer-lo al disc dur).\n"
2220 "Prem OK per a començar el backup."
2221
2222 msgid ""
2223 "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
2224 "backup now."
2225 msgstr "Has escollit fer un backup al disc dur. Prem OK per a començar el backup ara."
2226
2227 msgid "You have to wait for"
2228 msgstr "Has d'esperar"
2229
2230 msgid ""
2231 "You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, "
2232 "please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
2233 "Your dreambox will now be halted. After you have performed the update "
2234 "instructions from the website, your new firmware will ask you to restore "
2235 "your settings."
2236 msgstr ""
2237 "Et caldrà un PC connectat a la dreambox. Si necesites més instruccions, "
2238 "consulta la pàgina web http://www.dm7025.de.\n"
2239 "Ara s'apagarà la dreambox. Després d'haver fer l'actualització segons les "
2240 "instruccions de la web,  el nou firmware et demanarà actualitzar la "
2241 "configuració."
2242
2243 msgid ""
2244 "You need to define some keywords first!\n"
2245 "Press the menu-key to define keywords.\n"
2246 "Do you want to define keywords now?"
2247 msgstr ""
2248 "Prèviament has de definir paraules clau\n"
2249 "(per a fer-ho prem el botó del menú).\n"
2250 "Vols definir-les ara?"
2251
2252 msgid ""
2253 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
2254 "\n"
2255 "Do you want to set the pin now?"
2256 msgstr ""
2257 "Has d'entrar un codi i amagar-lo de la mainada.\n"
2258 "\n"
2259 "Vols entrar-lo ara?"
2260
2261 msgid "You selected a playlist"
2262 msgstr "Has seleccionat una llista"
2263
2264 msgid ""
2265 "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
2266 "process."
2267 msgstr "El backup ha acabat. Ara continuarem explicant el procés d'actualització."
2268
2269 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
2270 msgstr "La dreambox s'està reiniciant. Espera un moment..."
2271
2272 msgid ""
2273 "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and "
2274 "try again."
2275 msgstr ""
2276 "La connexió a internet no és correcta. Sisplau comprova-ho i torna-ho a "
2277 "intentar."
2278
2279 msgid ""
2280 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
2281 "Press OK to start upgrade."
2282 msgstr ""
2283 "El firmware del frontprocessor ha de ser actualitzat.\n"
2284 "Prem OK per a començar l'actualizació."
2285
2286 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
2287 msgstr "Tornar al canal abans de configurar el motor?"
2288
2289 msgid "Zap back to service before satfinder?"
2290 msgstr "Tornar al canal abans d'executar el satfinder?"
2291
2292 msgid "[alternative edit]"
2293 msgstr "[edició alternatives]"
2294
2295 msgid "[bouquet edit]"
2296 msgstr "[editar llista]"
2297
2298 msgid "[favourite edit]"
2299 msgstr "[editar preferits]"
2300
2301 msgid "[move mode]"
2302 msgstr "[mode moure]"
2303
2304 msgid "abort alternatives edit"
2305 msgstr "abortar l'edició d'alternatives"
2306
2307 msgid "abort bouquet edit"
2308 msgstr "cancel·lar l'edició de llistes"
2309
2310 msgid "abort favourites edit"
2311 msgstr "cancel·lar l'edició de preferits"
2312
2313 msgid "about to start"
2314 msgstr "per a començar"
2315
2316 msgid "add alternatives"
2317 msgstr "afegir alternatives"
2318
2319 msgid "add bouquet"
2320 msgstr "afegir llista"
2321
2322 msgid "add directory to playlist"
2323 msgstr "afegir el directori a la llista"
2324
2325 msgid "add file to playlist"
2326 msgstr "afegir el fitxer a la llista"
2327
2328 msgid "add marker"
2329 msgstr "afegir marcador"
2330
2331 msgid "add recording (enter recording duration)"
2332 msgstr "afegir gravació (introdueix la durada)"
2333
2334 msgid "add recording (indefinitely)"
2335 msgstr "afegir gravació (indefinidament)"
2336
2337 msgid "add recording (stop after current event)"
2338 msgstr "afegir gravació (fins que s'acabi el programa)"
2339
2340 msgid "add service to bouquet"
2341 msgstr "afegir el canal a la llista"
2342
2343 msgid "add service to favourites"
2344 msgstr "afegir el canal als preferits"
2345
2346 msgid "add to parental protection"
2347 msgstr "afegir a la protecció parental"
2348
2349 msgid "advanced"
2350 msgstr "avançat"
2351
2352 msgid ""
2353 "are you sure you want to restore\n"
2354 "following backup:\n"
2355 msgstr ""
2356 "segur que vols restaurar\n"
2357 "el següent backup:\n"
2358
2359 msgid "back"
2360 msgstr "enrere"
2361
2362 msgid "better"
2363 msgstr "millorat"
2364
2365 msgid "blacklist"
2366 msgstr "llista negra"
2367
2368 msgid "by Exif"
2369 msgstr "per Exif"
2370
2371 msgid "change recording (duration)"
2372 msgstr "canviar la gravació (durada)"
2373
2374 msgid "circular left"
2375 msgstr "circular esq."
2376
2377 msgid "circular right"
2378 msgstr "circular dreta"
2379
2380 msgid "clear playlist"
2381 msgstr "netejar la llista"
2382
2383 msgid "complex"
2384 msgstr "complexe"
2385
2386 msgid "config menu"
2387 msgstr "menú configuració"
2388
2389 msgid "continue"
2390 msgstr "continuar"
2391
2392 msgid "copy to bouquets"
2393 msgstr "copiar a les llistes"
2394
2395 msgid "daily"
2396 msgstr "diàriament"
2397
2398 msgid "delete"
2399 msgstr "esborrar"
2400
2401 msgid "delete cut"
2402 msgstr "esborrar tall"
2403
2404 msgid "delete..."
2405 msgstr "esborrar..."
2406
2407 msgid "disable"
2408 msgstr "deshabilitar"
2409
2410 msgid "disable move mode"
2411 msgstr "desactivar mode moviment"
2412
2413 msgid "do not change"
2414 msgstr "no canviar"
2415
2416 msgid "do nothing"
2417 msgstr "no facis res"
2418
2419 msgid "don't record"
2420 msgstr "no gravar"
2421
2422 msgid "done!"
2423 msgstr "fet!"
2424
2425 msgid "edit alternatives"
2426 msgstr "editar alternatives"
2427
2428 msgid "empty/unknown"
2429 msgstr "buit/desconegut"
2430
2431 msgid "enable"
2432 msgstr "habilitar"
2433
2434 msgid "enable bouquet edit"
2435 msgstr "activar l'edició de la llista"
2436
2437 msgid "enable favourite edit"
2438 msgstr "activar l'edició dels preferits"
2439
2440 msgid "enable move mode"
2441 msgstr "activar mode moviment"
2442
2443 msgid "end alternatives edit"
2444 msgstr "fi de l'edició d'alternatives"
2445
2446 msgid "end bouquet edit"
2447 msgstr "fi de l'edició de llistes"
2448
2449 msgid "end cut here"
2450 msgstr "acabar el tall aquí"
2451
2452 msgid "end favourites edit"
2453 msgstr "fi de l'edició de preferits"
2454
2455 msgid "equal to Socket A"
2456 msgstr "igual al Socket A"
2457
2458 msgid "free diskspace"
2459 msgstr "espai lliure al disc"
2460
2461 msgid "full /etc directory"
2462 msgstr "tot el directori /etc"
2463
2464 msgid "go to deep standby"
2465 msgstr "aturar completament"
2466
2467 msgid "go to standby"
2468 msgstr "posar en repòs"
2469
2470 msgid "hear radio..."
2471 msgstr "escoltar la ràdio..."
2472
2473 msgid "help..."
2474 msgstr "ajuda..."
2475
2476 msgid "hide player"
2477 msgstr "amagar reproductor"
2478
2479 msgid "horizontal"
2480 msgstr "horitzontal"
2481
2482 msgid "hour"
2483 msgstr "hora"
2484
2485 msgid "hours"
2486 msgstr "hores"
2487
2488 #, python-format
2489 msgid ""
2490 "incoming call!\n"
2491 "%s calls on %s!"
2492 msgstr ""
2493 "Trucada entrant!\n"
2494 "%s trucades el %s!"
2495
2496 msgid "init module"
2497 msgstr "iniciar mòdul"
2498
2499 msgid "insert mark here"
2500 msgstr "inserir marca aquí"
2501
2502 msgid "leave movie player..."
2503 msgstr "sortir del reproductor de pel·lícules..."
2504
2505 msgid "left"
2506 msgstr "esquerra"
2507
2508 msgid "list"
2509 msgstr "llista"
2510
2511 msgid "locked"
2512 msgstr "bloquejat"
2513
2514 msgid "loopthrough to socket A"
2515 msgstr "connectat al socket A"
2516
2517 msgid "manual"
2518 msgstr "manual"
2519
2520 msgid "mins"
2521 msgstr "minuts"
2522
2523 msgid "minute"
2524 msgstr "minut"
2525
2526 msgid "minutes"
2527 msgstr "minuts"
2528
2529 msgid "minutes and"
2530 msgstr "minuts i"
2531
2532 #, fuzzy
2533 msgid "multinorm"
2534 msgstr "multinorm"
2535
2536 msgid "never"
2537 msgstr "mai"
2538
2539 msgid "next channel"
2540 msgstr "canal següent"
2541
2542 msgid "next channel in history"
2543 msgstr "canal següent en l'històric"
2544
2545 msgid "no"
2546 msgstr "no"
2547
2548 msgid "no HDD found"
2549 msgstr "no hi ha disc dur"
2550
2551 msgid "no Picture found"
2552 msgstr "no s'han trobat imatges"
2553
2554 msgid "no module found"
2555 msgstr "no hi ha el mòdul"
2556
2557 #, fuzzy
2558 msgid "no standby"
2559 msgstr "sense standby"
2560
2561 #, fuzzy
2562 msgid "no timeout"
2563 msgstr "sense timeout"
2564
2565 msgid "none"
2566 msgstr "cap"
2567
2568 msgid "not locked"
2569 msgstr "desbloquejat"
2570
2571 msgid "nothing connected"
2572 msgstr "res connectat"
2573
2574 msgid "off"
2575 msgstr "desactivat"
2576
2577 msgid "on"
2578 msgstr "activat"
2579
2580 msgid "once"
2581 msgstr "un sol cop"
2582
2583 msgid "only /etc/enigma2 directory"
2584 msgstr "només el directori /etc/enigma2"
2585
2586 msgid "open servicelist"
2587 msgstr "obrir llista de canals"
2588
2589 msgid "open servicelist(down)"
2590 msgstr "obrir llista de canals(avall)"
2591
2592 msgid "open servicelist(up)"
2593 msgstr "obrir llista de canals(amunt)"
2594
2595 msgid "pass"
2596 msgstr "passa"
2597
2598 msgid "pause"
2599 msgstr "pausa"
2600
2601 msgid "please press OK when ready"
2602 msgstr "prem OK quan estiguis a punt"
2603
2604 msgid "please wait, loading picture..."
2605 msgstr "sisplau espera, carregant imatge..."
2606
2607 msgid "previous channel"
2608 msgstr "canal anterior"
2609
2610 msgid "previous channel in history"
2611 msgstr "canal anterior en l'històric"
2612
2613 msgid "record"
2614 msgstr "gravar"
2615
2616 msgid "recording..."
2617 msgstr "gravant..."
2618
2619 msgid "remove after this position"
2620 msgstr "esborra després d'aquesta posició"
2621
2622 msgid "remove all alternatives"
2623 msgstr "esborrar totes les alternatives"
2624
2625 msgid "remove all new found flags"
2626 msgstr "esborrar totes les marques trobades"
2627
2628 msgid "remove before this position"
2629 msgstr "esborra abans d'aquesta posició"
2630
2631 msgid "remove entry"
2632 msgstr "eliminar entrada"
2633
2634 msgid "remove from parental protection"
2635 msgstr "esborrar de la protecció parental"
2636
2637 msgid "remove new found flag"
2638 msgstr "esborrar nova marca trobada"
2639
2640 msgid "remove this mark"
2641 msgstr "esborrar aquesta marca"
2642
2643 msgid "repeated"
2644 msgstr "repetit"
2645
2646 msgid "right"
2647 msgstr "dreta"
2648
2649 #, python-format
2650 msgid ""
2651 "scan done!\n"
2652 "%d services found!"
2653 msgstr ""
2654 "Fet!\n"
2655 "S'han trobat %d canals!"
2656
2657 msgid ""
2658 "scan done!\n"
2659 "No service found!"
2660 msgstr ""
2661 "Fet!\n"
2662 "No s'ha trobat cap canal!"
2663
2664 msgid ""
2665 "scan done!\n"
2666 "One service found!"
2667 msgstr ""
2668 "Fet!\n"
2669 "S'ha trobat un canal!"
2670
2671 #, python-format
2672 msgid ""
2673 "scan in progress - %d %% done!\n"
2674 "%d services found!"
2675 msgstr ""
2676 "Buscant... - %d %% fet!\n"
2677 "S'han trobat %d canals"
2678
2679 msgid "scan state"
2680 msgstr "estat de la recerca"
2681
2682 msgid "second"
2683 msgstr "segon"
2684
2685 msgid "second cable of motorized LNB"
2686 msgstr "segon cable del LNB motoritzat"
2687
2688 msgid "seconds"
2689 msgstr "segons"
2690
2691 msgid "seconds."
2692 msgstr "segons."
2693
2694 msgid "select Slot"
2695 msgstr "seleccionar Slot"
2696
2697 msgid "service pin"
2698 msgstr "pin del canal"
2699
2700 msgid "setup pin"
2701 msgstr "pin de la configuració"
2702
2703 msgid "show EPG..."
2704 msgstr "mostrar EPG..."
2705
2706 msgid "show alternatives"
2707 msgstr "mostrar alternatives"
2708
2709 msgid "show event details"
2710 msgstr "mostrar detalls del programa"
2711
2712 msgid "show transponder info"
2713 msgstr "mostrar info del transponedor"
2714
2715 msgid "shutdown"
2716 msgstr "apagar"
2717
2718 msgid "simple"
2719 msgstr "senzill"
2720
2721 msgid "skip backward"
2722 msgstr "saltar endarrere"
2723
2724 msgid "skip forward"
2725 msgstr "saltar endavant"
2726
2727 msgid "standby"
2728 msgstr "en repòs"
2729
2730 msgid "start cut here"
2731 msgstr "començar tall aquí"
2732
2733 msgid "start timeshift"
2734 msgstr "activar pausa"
2735
2736 msgid "stereo"
2737 msgstr "stèreo"
2738
2739 msgid "stop recording"
2740 msgstr "aturar gravació"
2741
2742 msgid "stop timeshift"
2743 msgstr "cancel·lar pausa"
2744
2745 msgid "switch to filelist"
2746 msgstr "canviar a la llista de fitxers"
2747
2748 msgid "switch to playlist"
2749 msgstr "canviar a la llista"
2750
2751 msgid "text"
2752 msgstr "text"
2753
2754 msgid "this recording"
2755 msgstr "aquesta gravació"
2756
2757 msgid "this service is protected by a parental control pin"
2758 msgstr "aquest canal està protegit per un pin de control parental"
2759
2760 msgid "unknown service"
2761 msgstr "canal desconegut"
2762
2763 msgid "until restart"
2764 msgstr "fins que es reiniciï"
2765
2766 msgid "user defined"
2767 msgstr "definit per l'usuari"
2768
2769 msgid "vertical"
2770 msgstr "vertical"
2771
2772 msgid "view extensions..."
2773 msgstr "veure extensions..."
2774
2775 msgid "view recordings..."
2776 msgstr "veure gravacions..."
2777
2778 msgid "wait for ci..."
2779 msgstr "espera..."
2780
2781 msgid "waiting"
2782 msgstr "esperant"
2783
2784 msgid "weekly"
2785 msgstr "setmanalment"
2786
2787 msgid "whitelist"
2788 msgstr "llista blanca"
2789
2790 msgid "yes"
2791 msgstr "si"
2792
2793 msgid "yes (keep feeds)"
2794 msgstr "si (mantenir feeds)"
2795
2796 msgid ""
2797 "your dreambox might be unusable now. Please consult the manual for further "
2798 "assistance before rebooting your dreambox."
2799 msgstr ""
2800 "Ara la Dreambox podria ser inusable. Sisplau consulta el manual abans de "
2801 "reiniciar-la."
2802
2803 msgid "zap"
2804 msgstr "zappejar"
2805
2806 msgid "zapped"
2807 msgstr "zappejat"