po/es.po: - update spanish translation. Thx. Jose Juan Zapater Vera
[enigma2.git] / po / sv.po
1 # German translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2009-12-28 20:46+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2009-10-12 11:27+0100\n"
12 "Last-Translator: WeeGull <weegull@hotmail.com>\n"
13 "Language-Team: WeeGull <weegull@hotmail.com>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18 "X-Poedit-Language: Swedish\n"
19 "X-Poedit-SourceCharset: iso-8859-15\n"
20 "X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
21
22 msgid ""
23 "\n"
24 "Advanced options and settings."
25 msgstr ""
26 "\n"
27 "Avancerade val och inställningar."
28
29 msgid ""
30 "\n"
31 "After pressing OK, please wait!"
32 msgstr ""
33 "\n"
34 "Tryck OK och vänligen vänta!"
35
36 msgid ""
37 "\n"
38 "Backup your Dreambox settings."
39 msgstr ""
40 "\n"
41 "Backup av din Dreamboxs inställningar."
42
43 msgid ""
44 "\n"
45 "Edit the upgrade source address."
46 msgstr ""
47 "\n"
48 "Ändra uppgraderingskällas adress."
49
50 msgid ""
51 "\n"
52 "Manage extensions or plugins for your Dreambox"
53 msgstr ""
54
55 msgid ""
56 "\n"
57 "Online update of your Dreambox software."
58 msgstr ""
59 "\n"
60 "Online uppdatering av din Dreamboxs mjukvara."
61
62 msgid ""
63 "\n"
64 "Press OK on your remote control to continue."
65 msgstr ""
66 "\n"
67 "Tryck OK på fjärrkontrollen för att forsätta."
68
69 msgid ""
70 "\n"
71 "Restore your Dreambox settings."
72 msgstr ""
73 "\n"
74 "Återskapa din Dreamboxs inställningar."
75
76 msgid ""
77 "\n"
78 "Restore your Dreambox with a new firmware."
79 msgstr ""
80 "\n"
81 "Återskapa din reambox med en ny firmware."
82
83 msgid ""
84 "\n"
85 "Restore your backups by date."
86 msgstr ""
87 "\n"
88 "Återskapa med datum på backup."
89
90 msgid ""
91 "\n"
92 "Scan for local extensions and install them."
93 msgstr ""
94
95 msgid ""
96 "\n"
97 "Select your backup device.\n"
98 "Current device: "
99 msgstr ""
100 "\n"
101 "Välj din backupenhet.\n"
102 "Nuvarande enhet: "
103
104 msgid ""
105 "\n"
106 "System will restart after the restore!"
107 msgstr ""
108 "\n"
109 "Systemet kommer starta om efter återläsningen!"
110
111 msgid " "
112 msgstr " "
113
114 msgid " extensions."
115 msgstr " utökningar."
116
117 msgid " packages selected."
118 msgstr " valda paket."
119
120 msgid " updates available."
121 msgstr " Uppdateringar tillgängliga."
122
123 msgid " wireless networks found!"
124 msgstr " trådlöst nätverk hittat!"
125
126 msgid "#000000"
127 msgstr ""
128
129 msgid "#0064c7"
130 msgstr ""
131
132 msgid "#25062748"
133 msgstr ""
134
135 msgid "#389416"
136 msgstr ""
137
138 msgid "#80000000"
139 msgstr ""
140
141 msgid "#80ffffff"
142 msgstr ""
143
144 msgid "#bab329"
145 msgstr ""
146
147 msgid "#f23d21"
148 msgstr ""
149
150 msgid "#ffffff"
151 msgstr ""
152
153 msgid "#ffffffff"
154 msgstr ""
155
156 msgid "%H:%M"
157 msgstr "%H:%M"
158
159 #, python-format
160 msgid "%d jobs are running in the background!"
161 msgstr "%d jobb körs i bakgrunden!"
162
163 #, python-format
164 msgid "%d min"
165 msgstr "%d min"
166
167 #, python-format
168 msgid "%d services found!"
169 msgstr "%d kanaler hittades!"
170
171 msgid "%d.%B %Y"
172 msgstr "%d.%B %Y"
173
174 #, python-format
175 msgid ""
176 "%s\n"
177 "(%s, %d MB free)"
178 msgstr ""
179 "%s\n"
180 "(%s, %d MB ledigt)"
181
182 #, python-format
183 msgid "%s (%s)\n"
184 msgstr "%s (%s)\n"
185
186 msgid "(ZAP)"
187 msgstr "(ZAP)"
188
189 msgid "(empty)"
190 msgstr "(tom)"
191
192 msgid "(show optional DVD audio menu)"
193 msgstr "(visa utökad DVD ljudmeny)"
194
195 msgid "* Only available if more than one interface is active."
196 msgstr "* Enbart tillgänglig om mer än ett kort är aktivt."
197
198 msgid "* Only available when entering hidden SSID or network key"
199 msgstr "* Enbart tillgänglig vid angiven dold SSID eller nätverksnyckel"
200
201 msgid ".NFI Download failed:"
202 msgstr ".NFI Nedladdning misslyckades:"
203
204 msgid ""
205 ".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
206 msgstr ""
207 ".NFI fil passerade md5sum signatur kontroll. Du kan använda denna image!"
208
209 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
210 msgstr "/usr/share/enigma2 bibliotek"
211
212 msgid "/var directory"
213 msgstr "/var bibliotek"
214
215 msgid "0"
216 msgstr ""
217
218 msgid "1"
219 msgstr ""
220
221 msgid "1 wireless network found!"
222 msgstr "1 trådlöst nätverk hittat!"
223
224 msgid "1.0"
225 msgstr "1.0"
226
227 msgid "1.1"
228 msgstr "1.1"
229
230 msgid "1.2"
231 msgstr "1.2"
232
233 msgid "12V output"
234 msgstr "12V utgång"
235
236 msgid "13 V"
237 msgstr "13 V"
238
239 msgid "16:10"
240 msgstr "16:10"
241
242 msgid "16:10 Letterbox"
243 msgstr "16:10 Letterbox"
244
245 msgid "16:10 PanScan"
246 msgstr "16:10 PanScan"
247
248 msgid "16:9"
249 msgstr "16:9"
250
251 msgid "16:9 Letterbox"
252 msgstr "16:9 Letterbox"
253
254 msgid "16:9 always"
255 msgstr "16:9 alltid"
256
257 msgid "18 V"
258 msgstr "18 V"
259
260 msgid "2"
261 msgstr ""
262
263 msgid "3"
264 msgstr ""
265
266 msgid "30 minutes"
267 msgstr "30 minuter"
268
269 msgid "4"
270 msgstr ""
271
272 msgid "4:3"
273 msgstr "4:3"
274
275 msgid "4:3 Letterbox"
276 msgstr "4:3 Letterbox"
277
278 msgid "4:3 PanScan"
279 msgstr "4:3 PanScan"
280
281 msgid "5"
282 msgstr ""
283
284 msgid "5 minutes"
285 msgstr "5 minuter"
286
287 msgid "50 Hz"
288 msgstr "50 Hz"
289
290 msgid "6"
291 msgstr ""
292
293 msgid "60 minutes"
294 msgstr "60 minuter"
295
296 msgid "7"
297 msgstr ""
298
299 msgid "8"
300 msgstr ""
301
302 msgid "9"
303 msgstr ""
304
305 msgid "<Current movielist location>"
306 msgstr ""
307
308 msgid "<Default movie location>"
309 msgstr ""
310
311 msgid "<Last timer location>"
312 msgstr ""
313
314 msgid "<unknown>"
315 msgstr "<okänd>"
316
317 msgid "??"
318 msgstr "??"
319
320 msgid "A"
321 msgstr "A"
322
323 #, python-format
324 msgid ""
325 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
326 "Do you want to keep your version?"
327 msgstr ""
328 "En konfigurationsfil (%s) har ändrats sedan installationen.\n"
329 "Vill du behålla din version?"
330
331 msgid ""
332 "A finished record timer wants to set your\n"
333 "Dreambox to standby. Do that now?"
334 msgstr ""
335 "En utförd inspelningstimer vill försätta din\n"
336 "Dreambox i standby. Utföra det nu?"
337
338 msgid ""
339 "A finished record timer wants to shut down\n"
340 "your Dreambox. Shutdown now?"
341 msgstr ""
342 "En utförd inspelningstimer vill stänga av\n"
343 "din Dreambox. Stänga av nu?"
344
345 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
346 msgstr "En grafisk EPG för alla kanaler i en vald favoritlista"
347
348 #, python-format
349 msgid ""
350 "A record has been started:\n"
351 "%s"
352 msgstr ""
353 "En inspelning har påbörjats:\n"
354 "%s"
355
356 msgid ""
357 "A recording is currently running.\n"
358 "What do you want to do?"
359 msgstr ""
360 "En inspelning pågår redan.\n"
361 "Vad vill du göra?"
362
363 msgid ""
364 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
365 "configure the positioner."
366 msgstr ""
367 "En inspelning pågår. Vänligen avbryt den innan du försöker konfigurera "
368 "motorn."
369
370 msgid ""
371 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
372 "start the satfinder."
373 msgstr ""
374 "En inspelning pågår. Vänligen avbryt inspelningen före du försöker starta "
375 "satfinder."
376
377 #, python-format
378 msgid "A required tool (%s) was not found."
379 msgstr "Ett verktyg (%s) som behövs kunde inte hittas."
380
381 msgid "A search for available updates is currently in progress."
382 msgstr ""
383
384 msgid ""
385 "A second configured interface has been found.\n"
386 "\n"
387 "Do you want to disable the second network interface?"
388 msgstr ""
389
390 msgid ""
391 "A sleep timer wants to set your\n"
392 "Dreambox to standby. Do that now?"
393 msgstr ""
394 "En sovtimer vill försätta din\n"
395 "Dreambox i standby. Utföra det?"
396
397 msgid ""
398 "A sleep timer wants to shut down\n"
399 "your Dreambox. Shutdown now?"
400 msgstr ""
401 "En sovtimer vill stänga av\n"
402 "din Dreambox. Stänga av nu?"
403
404 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
405 msgstr "En liten översikt av tillgängliga ikoner status och åtgärder."
406
407 msgid ""
408 "A timer failed to record!\n"
409 "Disable TV and try again?\n"
410 msgstr ""
411 "En timerinspelning misslyckades!\n"
412 "Inaktivera TV och försök igen?\n"
413
414 msgid "A/V Settings"
415 msgstr "A/V Inställningar"
416
417 msgid "AA"
418 msgstr "AA"
419
420 msgid "AB"
421 msgstr "AB"
422
423 msgid "AC3 default"
424 msgstr "AC3 standard"
425
426 msgid "AC3 downmix"
427 msgstr "AC3 nedmixning"
428
429 msgid "Abort"
430 msgstr "Avbryt"
431
432 msgid "About"
433 msgstr "Om"
434
435 msgid "About..."
436 msgstr "Om..."
437
438 msgid "Accesspoint:"
439 msgstr "Accespunkt:"
440
441 msgid "Action on long powerbutton press"
442 msgstr "Beteende vid långt tryck på powerknapp"
443
444 msgid "Action:"
445 msgstr "Action:"
446
447 msgid "Activate Picture in Picture"
448 msgstr "Aktivera Bild i Bild"
449
450 msgid "Activate network settings"
451 msgstr "Aktivera nätverksinställningar"
452
453 msgid "Adapter settings"
454 msgstr "Adapter inställning"
455
456 msgid "Add"
457 msgstr "Lägg till"
458
459 msgid "Add Bookmark"
460 msgstr "Lägg till bokmärke"
461
462 msgid "Add WLAN configuration?"
463 msgstr "Lägga till WLAN konfiguration?"
464
465 msgid "Add a mark"
466 msgstr "Lägg till markör"
467
468 msgid "Add a new title"
469 msgstr "Lägg till ny titel"
470
471 msgid "Add network configuration?"
472 msgstr "Lägga till nätverkskonfiguration?"
473
474 msgid "Add timer"
475 msgstr "Lägg till timer"
476
477 msgid "Add title"
478 msgstr "Lägg till titel"
479
480 msgid "Add to bouquet"
481 msgstr "Lägg till i favoritlista"
482
483 msgid "Add to favourites"
484 msgstr "Lägg till i favoriter"
485
486 msgid ""
487 "Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if "
488 "enabled."
489 msgstr ""
490 "Lägger till enigma2 inställningar och dreambox  modellinformation såsom SN, "
491 "rev... om aktiverad."
492
493 msgid "Adds network configuration if enabled."
494 msgstr "Lägger till nätverkskonfiguration om aktiverad."
495
496 msgid "Adds wlan configuration if enabled."
497 msgstr "Lägger till wlan konfiguration om aktiverad."
498
499 msgid ""
500 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
501 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
502 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
503 "test screens."
504 msgstr ""
505 "Justera färginställningarna så att alla färgnivåer är urskiljningsbara, men "
506 "de ska vara så färgfulla som möjligt. När du är nöjd med resultatet, tryck "
507 "OK för att stänga videoinställningarna eller tryck på nummerknapp för att "
508 "välja annan testbild."
509
510 msgid "Advanced"
511 msgstr "Avancerat"
512
513 msgid "Advanced Options"
514 msgstr "Avancerade Inställningar"
515
516 msgid "Advanced Software"
517 msgstr ""
518
519 msgid "Advanced Software Plugin"
520 msgstr ""
521
522 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
523 msgstr "Avancerad Videoförbättring Installation "
524
525 msgid "Advanced Video Setup"
526 msgstr "Avancerad videoinställning"
527
528 msgid "Advanced restore"
529 msgstr "Avancerad återskapning"
530
531 msgid "After event"
532 msgstr "Efter program"
533
534 msgid ""
535 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
536 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
537 msgstr ""
538 "Efter startguiden är avslutad, behöver du skydda enskilda kanaler. Läs i din "
539 "manual för Dreambox om hur du utför det."
540
541 msgid "Album"
542 msgstr "Album"
543
544 msgid "All"
545 msgstr "Alla"
546
547 msgid "All Satellites"
548 msgstr "Alla Satelliter"
549
550 msgid "Alpha"
551 msgstr "Alpha"
552
553 msgid "Alternative radio mode"
554 msgstr "Alternativt radioläge"
555
556 msgid "Alternative services tuner priority"
557 msgstr "Alternativ tunerprioritering"
558
559 msgid "Always ask before sending"
560 msgstr "Fråga alltid före skickning"
561
562 msgid "An empty filename is illegal."
563 msgstr "Ett tomt filnamn är inte tillåtet."
564
565 msgid "An unknown error occured!"
566 msgstr "Ett okänt fel uppstod!"
567
568 msgid "Anonymize crashlog?"
569 msgstr "Anonymisera crashlog?"
570
571 msgid "Arabic"
572 msgstr "Arabiska"
573
574 msgid ""
575 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
576 "\n"
577 msgstr ""
578 "Är du säker på att du vill aktivera den här nätverkskonfigurationen?\n"
579 "\n"
580
581 msgid ""
582 "Are you sure you want to delete\n"
583 "following backup:\n"
584 msgstr ""
585 "Är du säker att du vill ta bort\n"
586 "följande backup:\n"
587
588 msgid "Are you sure you want to exit this wizard?"
589 msgstr "Är du säker på att du vill avsluta den här guiden?"
590
591 msgid ""
592 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
593 "\n"
594 msgstr ""
595 "Är du säker på att du vill starta om dina nätverkskort?\n"
596 "\n"
597
598 msgid ""
599 "Are you sure you want to restore\n"
600 "following backup:\n"
601 msgstr ""
602 "Är du säker att du vill återskapa\n"
603 "följande backup:\n"
604
605 msgid ""
606 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
607 "Enigma2 will restart after the restore"
608 msgstr ""
609 "Är du säker på att du vill återskapa Enigma2 från backup?\n"
610 "Enigma2 kommer starta om efter återskapningen"
611
612 msgid "Artist"
613 msgstr "Artist"
614
615 msgid "Ask before shutdown:"
616 msgstr "Fråga före avstängning:"
617
618 msgid "Ask user"
619 msgstr "Fråga"
620
621 msgid "Aspect Ratio"
622 msgstr "Bildformat"
623
624 msgid "Audio"
625 msgstr "Ljud"
626
627 msgid "Audio Options..."
628 msgstr "Ljudval..."
629
630 msgid "Author: "
631 msgstr "Författare: "
632
633 msgid "Authoring mode"
634 msgstr "Authoring läge"
635
636 msgid "Auto"
637 msgstr "Auto"
638
639 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
640 msgstr "Auto kapitelsplit varje ? minut (0=aldrig)"
641
642 msgid "Auto flesh"
643 msgstr "Auto hudfärg"
644
645 msgid "Auto scart switching"
646 msgstr "Auto scart byte"
647
648 msgid "Automatic"
649 msgstr "Automatisk"
650
651 msgid "Automatic Scan"
652 msgstr "Automatisk sökning"
653
654 msgid "Available format variables"
655 msgstr "Tillgängliga format variabler"
656
657 msgid "B"
658 msgstr "B"
659
660 msgid "BA"
661 msgstr "BA"
662
663 msgid "BB"
664 msgstr "BB"
665
666 msgid "BER"
667 msgstr "BER"
668
669 msgid "BER:"
670 msgstr "BER:"
671
672 msgid "Back"
673 msgstr "Tillbaka"
674
675 msgid "Background"
676 msgstr "Bakgrund"
677
678 msgid "Backup"
679 msgstr "Backup"
680
681 msgid "Backup Location"
682 msgstr "Backupplacering"
683
684 msgid "Backup Mode"
685 msgstr "Backupläge"
686
687 msgid "Backup done."
688 msgstr "Backup klar."
689
690 msgid "Backup failed."
691 msgstr "Backup misslyckades."
692
693 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
694 msgstr "Backup klar. Vänligen tryck OK för resultat."
695
696 msgid "Backup is running..."
697 msgstr "Backup pågår..."
698
699 msgid "Backup system settings"
700 msgstr "Backup av systeminställningar"
701
702 msgid "Band"
703 msgstr "Band"
704
705 msgid "Bandwidth"
706 msgstr "Bandbredd"
707
708 msgid "Begin time"
709 msgstr "Starttid"
710
711 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
712 msgstr "Beteende av 'pause' vid paus"
713
714 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
715 msgstr "Beteende av 0 i BiB-läge"
716
717 msgid "Behavior when a movie is started"
718 msgstr "Beteende när en film startas"
719
720 msgid "Behavior when a movie is stopped"
721 msgstr "Beteende när en film stoppas"
722
723 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
724 msgstr "Beteende när en film slutar"
725
726 msgid "Bitrate:"
727 msgstr "Bitrate:"
728
729 msgid "Block noise reduction"
730 msgstr "Block brus minskning"
731
732 msgid "Blue boost"
733 msgstr "Blå förstärkning"
734
735 msgid "Bookmarks"
736 msgstr "Bokmärken"
737
738 msgid "Brightness"
739 msgstr "Ljusstyrka"
740
741 msgid "Burn DVD"
742 msgstr "Skapa DVD"
743
744 msgid "Burn existing image to DVD"
745 msgstr "Bränn existerande image till DVD"
746
747 msgid "Burn to DVD..."
748 msgstr "Bränn till DVD..."
749
750 msgid "Bus: "
751 msgstr "Bus: "
752
753 msgid ""
754 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
755 "displayed."
756 msgstr "Infobalken visas om du trycker OK på din fjärrkontroll."
757
758 msgid "C"
759 msgstr "C"
760
761 msgid "C-Band"
762 msgstr "C-Band"
763
764 msgid "CF Drive"
765 msgstr "CF Disk"
766
767 msgid "CI assignment"
768 msgstr "CI tilldelning"
769
770 msgid "CVBS"
771 msgstr "CVBS"
772
773 msgid "Cable"
774 msgstr "Kabel"
775
776 msgid "Cache Thumbnails"
777 msgstr "Buffra miniatyrer"
778
779 msgid "Call monitoring"
780 msgstr "Samtalsmonitorering"
781
782 msgid "Cancel"
783 msgstr "Avbryt"
784
785 msgid "Cannot parse feed directory"
786 msgstr "Kan inte läsa feed bibliotek"
787
788 msgid "Capacity: "
789 msgstr "Kapacitet: "
790
791 msgid "Card"
792 msgstr "Kort"
793
794 msgid "Catalan"
795 msgstr "Katalanska"
796
797 msgid "Change bouquets in quickzap"
798 msgstr "Byt favoritlista med snabbzap"
799
800 msgid "Change dir."
801 msgstr "Byt bibl."
802
803 msgid "Change pin code"
804 msgstr "Ändra PIN kod"
805
806 msgid "Change service pin"
807 msgstr "Ändra program PIN"
808
809 msgid "Change service pins"
810 msgstr "Ändra program PIN"
811
812 msgid "Change setup pin"
813 msgstr "Ändra installations PIN"
814
815 msgid "Change step size"
816 msgstr "Ändra stegstorlek"
817
818 msgid "Channel"
819 msgstr "Kanal"
820
821 msgid "Channel Selection"
822 msgstr "Kanallista"
823
824 msgid "Channel not in services list"
825 msgstr "Kanal finns ej i servicelistan"
826
827 msgid "Channel:"
828 msgstr "Kanal:"
829
830 msgid "Channellist menu"
831 msgstr "Kanallista meny"
832
833 msgid "Chap."
834 msgstr "Kap."
835
836 msgid "Chapter"
837 msgstr "Kapitel"
838
839 msgid "Chapter:"
840 msgstr "Kapitel:"
841
842 msgid "Check"
843 msgstr "Kontrollera"
844
845 msgid "Checking Filesystem..."
846 msgstr "Kontrollerar filsystem..."
847
848 msgid "Choose Tuner"
849 msgstr "Välj tuner"
850
851 msgid "Choose a wireless network"
852 msgstr "Välj ett trådlöst nätverk"
853
854 msgid "Choose backup files"
855 msgstr "Välj backupfil"
856
857 msgid "Choose backup location"
858 msgstr "Välj backupdestination"
859
860 msgid "Choose bouquet"
861 msgstr "Välj favoritlista"
862
863 msgid "Choose source"
864 msgstr "Välj källa"
865
866 msgid "Choose target folder"
867 msgstr "Välj målkatalog"
868
869 msgid "Choose upgrade source"
870 msgstr "Välj uppgraderingskälla"
871
872 msgid "Choose your Skin"
873 msgstr "Välj utseende"
874
875 msgid "Circular left"
876 msgstr "Cirkulär vänster"
877
878 msgid "Circular right"
879 msgstr "Cirkulär höger"
880
881 msgid "Cleanup"
882 msgstr "Rensa"
883
884 msgid "Cleanup Wizard"
885 msgstr "Upprensningsguide"
886
887 msgid "Cleanup Wizard settings"
888 msgstr "Upprensningsguide inställningar"
889
890 msgid "CleanupWizard"
891 msgstr "Upprensningsguide"
892
893 msgid "Clear before scan"
894 msgstr "Rensa före sökning"
895
896 msgid "Clear log"
897 msgstr "Rensa logg"
898
899 msgid "Close"
900 msgstr "Stäng"
901
902 msgid "Close title selection"
903 msgstr "Stäng titel val"
904
905 msgid "Code rate high"
906 msgstr "Code rate hög"
907
908 msgid "Code rate low"
909 msgstr "Code rate låg"
910
911 msgid "Coderate HP"
912 msgstr "Coderate HP"
913
914 msgid "Coderate LP"
915 msgstr "Coderate LP"
916
917 msgid "Collection name"
918 msgstr "Samlingsnamn"
919
920 msgid "Collection settings"
921 msgstr "Samlingsinställning"
922
923 msgid "Color Format"
924 msgstr "Färgformat"
925
926 msgid "Command execution..."
927 msgstr "Kommando exekvering..."
928
929 msgid "Command order"
930 msgstr "Kommandoordning"
931
932 msgid "Committed DiSEqC command"
933 msgstr "Committed DiSEqC kommando"
934
935 msgid "Common Interface"
936 msgstr "Common Interface"
937
938 msgid "Common Interface Assignment"
939 msgstr "Common Interface tilldelning"
940
941 msgid "CommonInterface"
942 msgstr "CommonInterface"
943
944 msgid "Communication"
945 msgstr "Kommunikation"
946
947 msgid "Compact Flash"
948 msgstr "Compact Flash"
949
950 msgid "Compact flash card"
951 msgstr "Compact Flash kort"
952
953 msgid "Complete"
954 msgstr "Komplett"
955
956 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
957 msgstr "Komplex (tillåter mixning av ljudspår och aspekt)"
958
959 msgid "Config"
960 msgstr "Konfig"
961
962 msgid "Configuration Mode"
963 msgstr "Konfigurationsläge"
964
965 msgid "Configure interface"
966 msgstr "Konfigurera kort"
967
968 msgid "Configure nameservers"
969 msgstr "Konfigurera namnservers"
970
971 msgid "Configure your internal LAN"
972 msgstr "Konfigurera ditt interna LAN"
973
974 msgid "Configure your network again"
975 msgstr "Konfigurera ditt nätverk igen"
976
977 msgid "Configure your wireless LAN again"
978 msgstr "Konfigurera ditt trådlösa LAN igen"
979
980 msgid "Configuring"
981 msgstr "Konfigurering"
982
983 msgid "Conflicting timer"
984 msgstr "Timerkonflikt"
985
986 msgid "Connect"
987 msgstr "Anslut"
988
989 msgid "Connect to a Wireless Network"
990 msgstr "Anslut till ett Trådlöst nätverk"
991
992 msgid "Connected to"
993 msgstr "Ansluten till"
994
995 msgid "Connected to Fritz!Box!"
996 msgstr "Ansluten till Fritz!Box!"
997
998 msgid "Connected!"
999 msgstr "Ansluten!"
1000
1001 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
1002 msgstr "Ansluter till Fritz!Box..."
1003
1004 #, python-format
1005 msgid ""
1006 "Connection to Fritz!Box\n"
1007 "failed! (%s)\n"
1008 "retrying..."
1009 msgstr ""
1010 "Anslutning till Fritz!Box\n"
1011 "misslyckades! (%s)\n"
1012 "försöker igen..."
1013
1014 msgid "Constellation"
1015 msgstr "Konstellation"
1016
1017 msgid "Content does not fit on DVD!"
1018 msgstr "Innehåll för stort för en DVD!"
1019
1020 msgid "Continue in background"
1021 msgstr "Fortsätta i bakgrund"
1022
1023 msgid "Continue playing"
1024 msgstr "Fortsätt spela"
1025
1026 msgid "Contrast"
1027 msgstr "Kontrast"
1028
1029 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
1030 msgstr "Kunde inte ansluta till Dreambox .NFI image feed Server:"
1031
1032 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
1033 msgstr "Kunde inte ladda media! Ingen disk istoppad?"
1034
1035 msgid "Could not open Picture in Picture"
1036 msgstr ""
1037
1038 #, python-format
1039 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
1040 msgstr "Kunde inte spela in på grund av timerkonflikt med %s"
1041
1042 msgid "Crashlog settings"
1043 msgstr "Crashlog inställningar"
1044
1045 msgid "CrashlogAutoSubmit"
1046 msgstr "CrashlogAutoSubmit"
1047
1048 msgid "CrashlogAutoSubmit settings"
1049 msgstr "CrashlogAutoSubmit inställningar"
1050
1051 msgid "CrashlogAutoSubmit settings..."
1052 msgstr "CrashlogAutoSubmit inställningar..."
1053
1054 msgid ""
1055 "Crashlogs found!\n"
1056 "Send them to Dream Multimedia ?"
1057 msgstr ""
1058 "Crashlog hittades!\n"
1059 "Skicka dem till Dream Multimedia ?"
1060
1061 msgid ""
1062 "Crashlogs found!\n"
1063 "Send them to Dream Multimedia?"
1064 msgstr ""
1065 "Crashlog hittad!\n"
1066 "Skicka till Dream Multimedia?"
1067
1068 msgid "Create DVD-ISO"
1069 msgstr "Skapa DVD-ISO"
1070
1071 msgid "Create movie folder failed"
1072 msgstr "Det gick inte att skapa en filmkatalog"
1073
1074 #, python-format
1075 msgid "Creating directory %s failed."
1076 msgstr "Skapande av katalogen %s misslyckades."
1077
1078 msgid "Creating partition failed"
1079 msgstr "Det gick inte att skapa en partition"
1080
1081 msgid "Croatian"
1082 msgstr "Kroatiska"
1083
1084 msgid "Current Transponder"
1085 msgstr "Nuvarande transponder"
1086
1087 msgid "Current settings:"
1088 msgstr "Nuvarande inställningar:"
1089
1090 msgid "Current value: "
1091 msgstr "Nuvarande värde: "
1092
1093 msgid "Current version:"
1094 msgstr "Nuvarande version:"
1095
1096 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
1097 msgstr "Valfri hopptid för '1'/'3'-knapparna"
1098
1099 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
1100 msgstr "Valfri hopptid för '4'/'6'-knapparna"
1101
1102 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
1103 msgstr "Valfri hopptid för '7'/'9'-knapparna"
1104
1105 msgid "Customize"
1106 msgstr "Anpassningar"
1107
1108 msgid "Cut"
1109 msgstr "Klipp"
1110
1111 msgid "Cutlist editor..."
1112 msgstr "Klipplist editor..."
1113
1114 msgid "Czech"
1115 msgstr "Tjeckiska"
1116
1117 msgid "D"
1118 msgstr "D"
1119
1120 msgid "DHCP"
1121 msgstr "DHCP"
1122
1123 msgid "DVB-S"
1124 msgstr "DVB-S"
1125
1126 msgid "DVB-S2"
1127 msgstr "DVB-S2"
1128
1129 msgid "DVD File Browser"
1130 msgstr "DVD Filutforskare"
1131
1132 msgid "DVD Player"
1133 msgstr "DVD Spelare"
1134
1135 msgid "DVD Titlelist"
1136 msgstr "DVD Titellista\""
1137
1138 msgid "DVD media toolbox"
1139 msgstr "DVD media verktyg"
1140
1141 msgid "Danish"
1142 msgstr "Danska"
1143
1144 msgid "Date"
1145 msgstr "Datum"
1146
1147 msgid "Decide if you want to enable or disable the Cleanup Wizard."
1148 msgstr "Betsäm om du vill aktivera eller avaktivera Upprensningsguide."
1149
1150 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
1151 msgstr "Bestäm vad som ska ske när en crashlog är hittad."
1152
1153 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
1154 msgstr "Bestäm vad som ska ske efter en crashlog är skickad."
1155
1156 msgid "Deep Standby"
1157 msgstr "Stäng av"
1158
1159 msgid "Default"
1160 msgstr "Grund"
1161
1162 msgid "Default Settings"
1163 msgstr "Grundinställningar"
1164
1165 msgid "Default movie location"
1166 msgstr ""
1167
1168 msgid "Default services lists"
1169 msgstr "Grundservicelista"
1170
1171 msgid "Default settings"
1172 msgstr "Grundinställningar"
1173
1174 msgid "Delay"
1175 msgstr "Fördröjning"
1176
1177 msgid "Delete"
1178 msgstr "Ta bort"
1179
1180 msgid "Delete crashlogs"
1181 msgstr "Ta bort crashlogs"
1182
1183 msgid "Delete entry"
1184 msgstr "Ta bort post"
1185
1186 msgid "Delete failed!"
1187 msgstr "Borttagning misslyckades!"
1188
1189 #, python-format
1190 msgid ""
1191 "Delete no more configured satellite\n"
1192 "%s?"
1193 msgstr ""
1194 "Ta bort ej konfigurerade satellite\n"
1195 "%s?"
1196
1197 msgid "Description"
1198 msgstr "Beskrivning"
1199
1200 msgid "Deselect"
1201 msgstr "Avmarkera"
1202
1203 msgid "Destination directory"
1204 msgstr "Målbibliotek"
1205
1206 msgid "Details for extension: "
1207 msgstr ""
1208
1209 msgid "Detected HDD:"
1210 msgstr "Hittad hårddisk:"
1211
1212 msgid "Detected NIMs:"
1213 msgstr "Hittade tuners:"
1214
1215 msgid "DiSEqC"
1216 msgstr "DiSEqC"
1217
1218 msgid "DiSEqC A/B"
1219 msgstr "DiSEqC A/B"
1220
1221 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
1222 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
1223
1224 msgid "DiSEqC mode"
1225 msgstr "DiSEqC läge"
1226
1227 msgid "DiSEqC repeats"
1228 msgstr "DiSEqC repetetioner"
1229
1230 msgid "DiSEqC-Tester settings"
1231 msgstr "DiSEqC-Tester inställningar"
1232
1233 msgid "Dialing:"
1234 msgstr "Ringer upp:"
1235
1236 msgid "Digital contour removal"
1237 msgstr "Digital contour borttagning"
1238
1239 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
1240 msgstr "Direkt playback av länkade titlar utan meny"
1241
1242 #, python-format
1243 msgid "Directory %s nonexistent."
1244 msgstr "Bibliotek %s finns ej."
1245
1246 msgid "Directory browser"
1247 msgstr "Biblioteksbläddrare"
1248
1249 msgid "Disable"
1250 msgstr "Avaktivera"
1251
1252 msgid "Disable Picture in Picture"
1253 msgstr "Avaktivera Bild i Bild"
1254
1255 msgid "Disable Subtitles"
1256 msgstr "Avaktivera textning"
1257
1258 msgid "Disable crashlog reporting"
1259 msgstr "Avaktivera crashlog rapportering"
1260
1261 msgid "Disable timer"
1262 msgstr "Avaktivera timer"
1263
1264 msgid "Disabled"
1265 msgstr "Avaktivera"
1266
1267 msgid "Disconnect"
1268 msgstr "Bryt anslutning"
1269
1270 #, python-format
1271 msgid ""
1272 "Disconnected from\n"
1273 "Fritz!Box! (%s)\n"
1274 "retrying..."
1275 msgstr ""
1276 "Kopplade ifrån\n"
1277 "Fritz!Box! (%s)\n"
1278 "återförsöker..."
1279
1280 msgid "Dish"
1281 msgstr "Parabol"
1282
1283 msgid "Display 16:9 content as"
1284 msgstr "Visa 16:9 sändning som"
1285
1286 msgid "Display 4:3 content as"
1287 msgstr "Visa 4:3 sändning som"
1288
1289 msgid "Display >16:9 content as"
1290 msgstr "Visa >16:9 innehåll som"
1291
1292 msgid "Display Setup"
1293 msgstr "Display installation"
1294
1295 msgid "Display and Userinterface"
1296 msgstr "Display och Användargränssnitt"
1297
1298 #, python-format
1299 msgid ""
1300 "Do you really want to REMOVE\n"
1301 "the plugin \"%s\"?"
1302 msgstr ""
1303 "Vill du verkligen ta BORT\n"
1304 "pluginet \"%s\"?"
1305
1306 msgid ""
1307 "Do you really want to check the filesystem?\n"
1308 "This could take lots of time!"
1309 msgstr ""
1310 "Vill du verkligen kontrollera filsystemet?\n"
1311 "Detta kan ta lång tid!"
1312
1313 #, python-format
1314 msgid "Do you really want to delete %s?"
1315 msgstr "Vill du verkligen ta bort %s?"
1316
1317 #, python-format
1318 msgid ""
1319 "Do you really want to download\n"
1320 "the plugin \"%s\"?"
1321 msgstr ""
1322 "Vill du verkligen ladda ner\n"
1323 "pluginet \"%s\"?"
1324
1325 msgid ""
1326 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
1327 "All data on the disk will be lost!"
1328 msgstr ""
1329 "Vill du verkligen initiera hårddisken?\n"
1330 "All data på hårddisken kommer försvinna!"
1331
1332 #, python-format
1333 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
1334 msgstr "Vill du verkligen ta bort bibliotek %s från disken?"
1335
1336 #, python-format
1337 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
1338 msgstr "Vill du verkligen ta bort dina bokmärken från %s?"
1339
1340 msgid ""
1341 "Do you want to backup now?\n"
1342 "After pressing OK, please wait!"
1343 msgstr ""
1344 "Vill du ta en backup nu?\n"
1345 "Tryck OK och vänligen vänta!"
1346
1347 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
1348 msgstr "Vill du bränna denna samlig till ett DVD media?"
1349
1350 msgid "Do you want to do a service scan?"
1351 msgstr "Vill du söka efter kanaler?"
1352
1353 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
1354 msgstr "Vill du göra en ny manuell sökning?"
1355
1356 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
1357 msgstr "Vill du aktivera föräldrakontroll på din Dreambox?"
1358
1359 msgid "Do you want to install default sat lists?"
1360 msgstr "Vill du installera grundsatellitlista?"
1361
1362 msgid "Do you want to install the package:\n"
1363 msgstr "Vill du installera paketet:\n"
1364
1365 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
1366 msgstr "Vill du spela upp DVD i spelaren?"
1367
1368 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
1369 msgstr "Vill du förhandsvisa denna DVD innan bränning?"
1370
1371 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
1372 msgstr "Vill du starta om din Dreambox?"
1373
1374 msgid "Do you want to remove the package:\n"
1375 msgstr "Vill du avinstallera paketet:\n"
1376
1377 msgid "Do you want to restore your settings?"
1378 msgstr "Vill du återställa dina inställningar?"
1379
1380 msgid "Do you want to resume this playback?"
1381 msgstr "Vill du återuppta uppspelningen?"
1382
1383 msgid ""
1384 "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you "
1385 "if needed?"
1386 msgstr ""
1387 "Vill du skicka med din epost och namn så vi kan kontakta dig om så behövs?"
1388
1389 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
1390 msgstr "Vill du uppdatera din Dreambox?"
1391
1392 msgid ""
1393 "Do you want to update your Dreambox?\n"
1394 "After pressing OK, please wait!"
1395 msgstr ""
1396 "Vill du uppdatera din Dreambox?\n"
1397 "Tryck OK och vänligen vänta!"
1398
1399 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
1400 msgstr "Vill du uppgradera paketet:\n"
1401
1402 msgid "Do you want to view a tutorial?"
1403 msgstr "Vill du se en guide?"
1404
1405 msgid "Don't ask, just send"
1406 msgstr "Fråga inte, skicka alltid"
1407
1408 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
1409 msgstr "Avsluta inte pågående händelse men avaktivera följande"
1410
1411 #, python-format
1412 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
1413 msgstr "Klar - Installerat eller uppgraderat %d paket"
1414
1415 #, python-format
1416 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
1417 msgstr "Klar - Installerat eller uppgraderat %d paket med %d fel"
1418
1419 #, python-format
1420 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
1421 msgstr ""
1422 "Klar - installerat, uppgraderat eller avinstallerat %d paket med %d fel"
1423
1424 msgid "Download"
1425 msgstr "Nedladdning"
1426
1427 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
1428 msgstr "Ladda ner .NFI filer för USB-Flasher"
1429
1430 msgid "Download Plugins"
1431 msgstr "Ladda ner Plugins"
1432
1433 msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
1434 msgstr "Ladda ner USB flash boot image misslyckades:"
1435
1436 msgid "Downloadable new plugins"
1437 msgstr "Nerladdningsbara nya plugins"
1438
1439 msgid "Downloadable plugins"
1440 msgstr "Nerladdningsbara plugins"
1441
1442 msgid "Downloading"
1443 msgstr "Laddar ner"
1444
1445 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
1446 msgstr "Hämtar plugin information. Var vänlig vänta..."
1447
1448 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
1449 msgstr "Dreambox formaterad data DVD (HDTV kompatibel)"
1450
1451 msgid "Dreambox software because updates are available."
1452 msgstr "Dreambox mjukvara på grund av uppdateringar är tillgängliga."
1453
1454 msgid "Dutch"
1455 msgstr "Holländska"
1456
1457 msgid "Dynamic contrast"
1458 msgstr "Dynamisk kontrast"
1459
1460 msgid "E"
1461 msgstr "Ö"
1462
1463 msgid "EPG Selection"
1464 msgstr "EPG val"
1465
1466 #, python-format
1467 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
1468 msgstr "FEL - misslyckades söka (%s)!"
1469
1470 msgid "East"
1471 msgstr "Öst"
1472
1473 msgid "Edit"
1474 msgstr "Ändra"
1475
1476 msgid "Edit DNS"
1477 msgstr "Ändra DNS"
1478
1479 msgid "Edit Title"
1480 msgstr "Ändra titel"
1481
1482 msgid "Edit chapters of current title"
1483 msgstr "Ändra kapitel i nuvarande titel"
1484
1485 msgid "Edit services list"
1486 msgstr "Ändra kanallista"
1487
1488 msgid "Edit settings"
1489 msgstr "Ändra inställningar"
1490
1491 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
1492 msgstr "Ändra Namnserver konfiguration för din Dreambox.\n"
1493
1494 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
1495 msgstr "Ändra nätverks konfiguration för din Dreambox.\n"
1496
1497 msgid "Edit title"
1498 msgstr "Ändra titel"
1499
1500 msgid "Edit upgrade source url."
1501 msgstr "Ändra uppgraderingskälla url"
1502
1503 msgid "Electronic Program Guide"
1504 msgstr "Elektronisk Program Guide"
1505
1506 msgid "Enable"
1507 msgstr "Aktivera"
1508
1509 msgid "Enable 5V for active antenna"
1510 msgstr "Aktivera 5V för aktiv antenn"
1511
1512 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
1513 msgstr "Aktivera Upprensningsguide?"
1514
1515 msgid "Enable multiple bouquets"
1516 msgstr "Aktivera flera favoritlistor"
1517
1518 msgid "Enable parental control"
1519 msgstr "Aktivera föräldrakontroll"
1520
1521 msgid "Enable timer"
1522 msgstr "Aktivera timer"
1523
1524 msgid "Enabled"
1525 msgstr "Aktiverad"
1526
1527 msgid "Encrypted: "
1528 msgstr ""
1529
1530 msgid "Encryption"
1531 msgstr "Kryptering"
1532
1533 msgid "Encryption Key"
1534 msgstr "Krypteringsnyckel"
1535
1536 msgid "Encryption Keytype"
1537 msgstr "Krypterings Nyckelvariant"
1538
1539 msgid "Encryption Type"
1540 msgstr "Krypteringstyp"
1541
1542 msgid "Encryption:"
1543 msgstr "Kryptering:"
1544
1545 msgid "End time"
1546 msgstr "Sluttid"
1547
1548 msgid "EndTime"
1549 msgstr "Sluttid"
1550
1551 msgid "English"
1552 msgstr "Engelska"
1553
1554 msgid ""
1555 "Enigma2 Skinselector\n"
1556 "\n"
1557 "If you experience any problems please contact\n"
1558 "stephan@reichholf.net\n"
1559 "\n"
1560 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1561 msgstr ""
1562 "Enigma2 Utseendeväljare\n"
1563 "\n"
1564 "Om du upplever några problem vänligen kontakta\n"
1565 "stephan@reichholf.net\n"
1566 "\n"
1567 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1568
1569 msgid ""
1570 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1571 "\n"
1572 "If you experience any problems please contact\n"
1573 "stephan@reichholf.net\n"
1574 "\n"
1575 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1576 msgstr ""
1577 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1578 "\n"
1579 "Vid problem kontakta\n"
1580 "stephan@reichholf.net\n"
1581 "\n"
1582 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1583
1584 msgid "Enter Fast Forward at speed"
1585 msgstr "Ange hastighet för snabbspolning framåt"
1586
1587 msgid "Enter Rewind at speed"
1588 msgstr "Ange hastighet för snabbspolning bakåt"
1589
1590 msgid "Enter WLAN network name/SSID:"
1591 msgstr "Ange WLAN nätverks namn/SSID:"
1592
1593 msgid "Enter WLAN passphrase/key:"
1594 msgstr "Ange WLAN passphrase/nyckel:"
1595
1596 msgid "Enter main menu..."
1597 msgstr "Gå till huvudmeny..."
1598
1599 msgid "Enter the service pin"
1600 msgstr "Ange kanal PIN"
1601
1602 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
1603 msgstr "Ange din epost om du vill bli kontaktad av oss om det behövs."
1604
1605 msgid "Error"
1606 msgstr "Fel"
1607
1608 msgid "Error executing plugin"
1609 msgstr "Fel vid körning av plugin"
1610
1611 #, python-format
1612 msgid ""
1613 "Error: %s\n"
1614 "Retry?"
1615 msgstr ""
1616 "Fel: %s\n"
1617 "Försöka igen?"
1618
1619 msgid "Estonian"
1620 msgstr "Estniska"
1621
1622 msgid "Eventview"
1623 msgstr "Programöversikt"
1624
1625 msgid "Everything is fine"
1626 msgstr "Allt är OK"
1627
1628 msgid "Execution Progress:"
1629 msgstr "Exekverings pågår:"
1630
1631 msgid "Execution finished!!"
1632 msgstr "Exekvering färdig!"
1633
1634 msgid "Exif"
1635 msgstr "Exif"
1636
1637 msgid "Exit"
1638 msgstr "Avsluta"
1639
1640 msgid "Exit editor"
1641 msgstr "Avsluta editor"
1642
1643 msgid "Exit network wizard"
1644 msgstr "Avsluta nätverksguiden"
1645
1646 msgid "Exit the cleanup wizard"
1647 msgstr "Avsluta upprensningsguiden"
1648
1649 msgid "Exit the wizard"
1650 msgstr "Avsluta guiden"
1651
1652 msgid "Exit wizard"
1653 msgstr "Avsluta guide"
1654
1655 msgid "Expert"
1656 msgstr "Expert"
1657
1658 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
1659 msgstr "Utökad Nätverksinstallationsplugin..."
1660
1661 msgid "Extended Setup..."
1662 msgstr "Utökad installation..."
1663
1664 msgid "Extended Software"
1665 msgstr ""
1666
1667 msgid "Extended Software Plugin"
1668 msgstr ""
1669
1670 msgid "Extensions"
1671 msgstr "Utökningar"
1672
1673 msgid "Extensions management"
1674 msgstr ""
1675
1676 msgid "FEC"
1677 msgstr "FEC"
1678
1679 msgid "Factory reset"
1680 msgstr "Fabriksåterställning"
1681
1682 msgid "Failed"
1683 msgstr "Misslyckades"
1684
1685 #, python-format
1686 msgid "Fan %d"
1687 msgstr ""
1688
1689 #, python-format
1690 msgid "Fan %d PWM"
1691 msgstr ""
1692
1693 #, python-format
1694 msgid "Fan %d Voltage"
1695 msgstr ""
1696
1697 msgid "Fast"
1698 msgstr "Snabb"
1699
1700 msgid "Fast DiSEqC"
1701 msgstr "Snabb DiSEqC"
1702
1703 msgid "Fast Forward speeds"
1704 msgstr "Hastigheter för snabbspolning framåt"
1705
1706 msgid "Fast epoch"
1707 msgstr "Snabb epoch"
1708
1709 msgid "Favourites"
1710 msgstr "Favoriter"
1711
1712 msgid "Filesystem Check..."
1713 msgstr "Kontrollera filsystem..."
1714
1715 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
1716 msgstr "Filsystemet innehåller fel som ej kan åtgärdas"
1717
1718 msgid "Finetune"
1719 msgstr "Fininställn."
1720
1721 msgid "Finished"
1722 msgstr "Klart"
1723
1724 msgid "Finished configuring your network"
1725 msgstr "Klar med konfigureringen av ditt nätverk"
1726
1727 msgid "Finished restarting your network"
1728 msgstr "Klar med omstarten av ditt nätverk"
1729
1730 msgid "Finnish"
1731 msgstr "Finska"
1732
1733 msgid ""
1734 "First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
1735 msgstr "Först måste vi ladda ner senaste bootmiljön för USB flasher."
1736
1737 msgid "Flash"
1738 msgstr "Flash"
1739
1740 msgid "Flashing failed"
1741 msgstr "Flashning misslyckades"
1742
1743 msgid "Following tasks will be done after you press OK!"
1744 msgstr ""
1745
1746 msgid "Format"
1747 msgstr "Format"
1748
1749 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
1750 msgstr "Bildupprepning vid hackig spolning"
1751
1752 msgid "Frame size in full view"
1753 msgstr "Ramstorlek i fullskärm"
1754
1755 msgid "French"
1756 msgstr "Franska"
1757
1758 msgid "Frequency"
1759 msgstr "Frekvens"
1760
1761 msgid "Frequency bands"
1762 msgstr "Frekvensband"
1763
1764 msgid "Frequency scan step size(khz)"
1765 msgstr "Frekvenssökningssteg (khz)"
1766
1767 msgid "Frequency steps"
1768 msgstr "Frekvenssteg"
1769
1770 msgid "Fri"
1771 msgstr "Fre"
1772
1773 msgid "Friday"
1774 msgstr "Fredag"
1775
1776 msgid "Frisian"
1777 msgstr "Frisiska"
1778
1779 msgid "Fritz!Box FON IP address"
1780 msgstr "Fritz!Box FON IP adress"
1781
1782 #, python-format
1783 msgid "Frontprocessor version: %d"
1784 msgstr "Frontprocessor version: %d"
1785
1786 msgid "Fsck failed"
1787 msgstr "Fsck misslyckades"
1788
1789 msgid "Function not yet implemented"
1790 msgstr "Funktionen är inte implementerad"
1791
1792 msgid ""
1793 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
1794 "Do you want to Restart the GUI now?"
1795 msgstr ""
1796 "GUI måste startas om för nytt utseende\n"
1797 "Vill du starta om GUI nu?"
1798
1799 msgid "Gateway"
1800 msgstr "Gateway"
1801
1802 msgid "General AC3 Delay"
1803 msgstr "Generisk AC3 fördröjning"
1804
1805 msgid "General AC3 delay (ms)"
1806 msgstr ""
1807
1808 msgid "General PCM Delay"
1809 msgstr "Generisk PCM fördröjning"
1810
1811 msgid "General PCM delay (ms)"
1812 msgstr ""
1813
1814 msgid "Genre"
1815 msgstr "Genre"
1816
1817 msgid "German"
1818 msgstr "Tyska"
1819
1820 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
1821 msgstr "Hämtar plugin information. Var vänlig vänta..."
1822
1823 msgid "Goto 0"
1824 msgstr "Gå till 0"
1825
1826 msgid "Goto position"
1827 msgstr "Gå till position"
1828
1829 msgid "Graphical Multi EPG"
1830 msgstr "Grafisk Multi EPG"
1831
1832 msgid "Greek"
1833 msgstr "Grekiska"
1834
1835 msgid "Green boost"
1836 msgstr "Grön förstärkning"
1837
1838 msgid "Guard Interval"
1839 msgstr "Guard intervall"
1840
1841 msgid "Guard interval mode"
1842 msgstr "Guard intervalläge"
1843
1844 msgid "Harddisk"
1845 msgstr "Hårddisk"
1846
1847 msgid "Harddisk setup"
1848 msgstr "Hårddisk installation"
1849
1850 msgid "Harddisk standby after"
1851 msgstr "Viloläge för hårddisk efter"
1852
1853 msgid "Hidden network SSID"
1854 msgstr "Dold nätverks SSID"
1855
1856 msgid "Hidden networkname"
1857 msgstr "Dolt nätverksnamn"
1858
1859 msgid "Hierarchy Information"
1860 msgstr "Hierarkisk information "
1861
1862 msgid "Hierarchy mode"
1863 msgstr "Hierarkiskt läge"
1864
1865 msgid "High bitrate support"
1866 msgstr "Hög bitrate stöd"
1867
1868 msgid "Horizontal"
1869 msgstr "horisontal"
1870
1871 msgid "How many minutes do you want to record?"
1872 msgstr "Hur många minuter vill du spela in?"
1873
1874 msgid "How to handle found crashlogs?"
1875 msgstr "Hur hantera hittade crashlog?"
1876
1877 msgid "Hue"
1878 msgstr "Färgton"
1879
1880 msgid "Hungarian"
1881 msgstr "Ungerska"
1882
1883 msgid "IP Address"
1884 msgstr "IP adress"
1885
1886 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
1887 msgstr "ISO fil är för stor för använt filsystem!"
1888
1889 msgid "ISO path"
1890 msgstr "ISO sökväg"
1891
1892 msgid "Icelandic"
1893 msgstr "Isländska"
1894
1895 msgid "If you can see this page, please press OK."
1896 msgstr "Om du kan se denna sida, vänligen tryck på OK."
1897
1898 msgid ""
1899 "If you see this, something is wrong with\n"
1900 "your scart connection. Press OK to return."
1901 msgstr ""
1902 "Om du ser detta, något är fel med\n"
1903 "din scartkontakt. Tryck OK för återgå."
1904
1905 msgid ""
1906 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
1907 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
1908 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
1909 "possible.\n"
1910 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
1911 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
1912 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
1913 "step.\n"
1914 "If you are happy with the result, press OK."
1915 msgstr ""
1916 "Om din TV har ljusstyrke- eller kontrastförbättrare rekommenderas du att "
1917 "stänga av den. Om det finns något som heter \"dynamic\" rekommenderas du att "
1918 "använda standard. Justera ljusstyrkan till en inställning som du tycker är "
1919 "bra. Använd så lite kontrast som möjligt.\n"
1920 "Sätt ljusstyrkan till så låg som möjligt, men säkerställ att de två lägsta "
1921 "nivåerna av grå är urskiljningsbara.\n"
1922 "Ta inte hänsyn till de ljusa nivåerna nu. De kommer justeras i nästa steg.\n"
1923 "När du är nöjd med resultatet, tryck OK."
1924
1925 msgid "Image flash utility"
1926 msgstr "Image flash redskap"
1927
1928 msgid "Image-Upgrade"
1929 msgstr "Image uppgradering"
1930
1931 msgid "In Progress"
1932 msgstr "I utförande"
1933
1934 msgid ""
1935 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
1936 msgstr "För att göra en timerinspelning, växlades TV till inspelande kanal!\n"
1937
1938 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
1939 msgstr "Inkludera din epost och namn (valfritt) i epost?"
1940
1941 msgid "Increased voltage"
1942 msgstr "Ökad spänning"
1943
1944 msgid "Index"
1945 msgstr "Index"
1946
1947 msgid "Info"
1948 msgstr "Info"
1949
1950 msgid "InfoBar"
1951 msgstr "Infobalk"
1952
1953 msgid "Infobar timeout"
1954 msgstr "Infobalk timeout"
1955
1956 msgid "Information"
1957 msgstr "Information"
1958
1959 msgid "Init"
1960 msgstr "Initiera"
1961
1962 msgid "Initial location in new timers"
1963 msgstr ""
1964
1965 msgid "Initialization..."
1966 msgstr "Initiering..."
1967
1968 msgid "Initialize"
1969 msgstr "Initiera"
1970
1971 msgid "Initializing Harddisk..."
1972 msgstr "Initierar hårddisk..."
1973
1974 msgid "Input"
1975 msgstr "Ingång"
1976
1977 msgid "Install"
1978 msgstr "Installera"
1979
1980 msgid "Install a new image with a USB stick"
1981 msgstr "Installera ny image med hjälp av en USB pinne"
1982
1983 msgid "Install a new image with your web browser"
1984 msgstr "Installera ny image med hjälp av din webläsare"
1985
1986 msgid "Install extensions."
1987 msgstr "Installera utökningar."
1988
1989 msgid "Install local extension"
1990 msgstr "Installera lokala utökningar"
1991
1992 msgid "Install or remove finished."
1993 msgstr "Installation eller borttagning klar."
1994
1995 msgid "Install settings, skins, software..."
1996 msgstr "Installera inställningar, utseende, mjukvara..."
1997
1998 msgid "Installation finished."
1999 msgstr "Installation klar."
2000
2001 msgid "Installing"
2002 msgstr "Installera"
2003
2004 msgid "Installing Software..."
2005 msgstr "Installera mjukvara..."
2006
2007 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
2008 msgstr "Installerar grundsatellitelista... Vänligen vänta..."
2009
2010 msgid "Installing defaults... Please wait..."
2011 msgstr "Installerar grundinställningar... Vänligen vänta..."
2012
2013 msgid "Installing package content... Please wait..."
2014 msgstr "Installerar paketinnehåll... Vänligen vänta..."
2015
2016 msgid "Instant Record..."
2017 msgstr "Direktinspelning..."
2018
2019 msgid "Instant record location"
2020 msgstr ""
2021
2022 msgid "Integrated Ethernet"
2023 msgstr "Integrerat nätverk"
2024
2025 msgid "Integrated Wireless"
2026 msgstr "Inbyggt Trådlöst"
2027
2028 msgid "Interface: "
2029 msgstr ""
2030
2031 msgid "Intermediate"
2032 msgstr "Normal"
2033
2034 msgid "Internal Flash"
2035 msgstr "Intern Flash"
2036
2037 msgid "Invalid Location"
2038 msgstr "Ogiltig sökväg"
2039
2040 #, python-format
2041 msgid "Invalid directory selected: %s"
2042 msgstr "Ogiltigt bibliotek valt: %s"
2043
2044 msgid "Inversion"
2045 msgstr "Inversion"
2046
2047 msgid "Invert display"
2048 msgstr "Invertera LCD"
2049
2050 msgid "Ipkg"
2051 msgstr "Ipkg"
2052
2053 msgid "Is this videomode ok?"
2054 msgstr "Är detta videoläge ok?"
2055
2056 msgid "Italian"
2057 msgstr "Italienska"
2058
2059 msgid "Job View"
2060 msgstr "Arbets Vy"
2061
2062 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
2063 msgid "Just Scale"
2064 msgstr "Bara skala"
2065
2066 msgid "Keyboard"
2067 msgstr "Tangentbord"
2068
2069 msgid "Keyboard Map"
2070 msgstr "Tangentbordslayout"
2071
2072 msgid "Keyboard Setup"
2073 msgstr "Tangentbords inställning"
2074
2075 msgid "Keymap"
2076 msgstr "Tangentlayout"
2077
2078 msgid "LAN Adapter"
2079 msgstr "LAN Adapter"
2080
2081 msgid "LNB"
2082 msgstr "LNB"
2083
2084 msgid "LOF"
2085 msgstr "LOF"
2086
2087 msgid "LOF/H"
2088 msgstr "LOF/H"
2089
2090 msgid "LOF/L"
2091 msgstr "LOF/L"
2092
2093 msgid "Language selection"
2094 msgstr "Välj språk"
2095
2096 msgid "Language..."
2097 msgstr "Språk..."
2098
2099 msgid "Last config"
2100 msgstr "Senaste konfiguration"
2101
2102 msgid "Last speed"
2103 msgstr "Föregående hastighet"
2104
2105 msgid "Latitude"
2106 msgstr "Latitud"
2107
2108 msgid "Latvian"
2109 msgstr "Lettiska"
2110
2111 msgid "Leave DVD Player?"
2112 msgstr "Avsluta DVD Spelare?"
2113
2114 msgid "Left"
2115 msgstr "Vänster"
2116
2117 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
2118 msgid "Letterbox"
2119 msgstr "Letterbox"
2120
2121 msgid "Limit east"
2122 msgstr "Östlig gräns"
2123
2124 msgid "Limit west"
2125 msgstr "Västlig gräns"
2126
2127 msgid "Limited character set for recording filenames"
2128 msgstr "Begränsad teckenuppsättning för inspelningsfilnamn"
2129
2130 msgid "Limits off"
2131 msgstr "Gränser av"
2132
2133 msgid "Limits on"
2134 msgstr "Gränser på"
2135
2136 msgid "Link Quality:"
2137 msgstr "Länkkvalitet:"
2138
2139 msgid "Link:"
2140 msgstr "Länk:"
2141
2142 msgid "Linked titles with a DVD menu"
2143 msgstr "Länkade titlar med en DVD meny"
2144
2145 msgid "List of Storage Devices"
2146 msgstr "Lista på lagringsenheter"
2147
2148 msgid "Lithuanian"
2149 msgstr "Litauiska"
2150
2151 msgid "Load"
2152 msgstr "Ladda"
2153
2154 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
2155 msgstr "Ladda filmens längd i Filmlistan"
2156
2157 msgid "Local Network"
2158 msgstr "Lokalt Nätverk"
2159
2160 msgid "Location"
2161 msgstr "Sökväg"
2162
2163 msgid "Location for instant recordings"
2164 msgstr ""
2165
2166 msgid "Lock:"
2167 msgstr "Lås:"
2168
2169 msgid "Log results to harddisk"
2170 msgstr "Logga resultatet till hårddisk"
2171
2172 msgid "Long Keypress"
2173 msgstr "Lång knapptryckning"
2174
2175 msgid "Longitude"
2176 msgstr "Longitud"
2177
2178 msgid "MMC Card"
2179 msgstr "MMC kort"
2180
2181 msgid "MORE"
2182 msgstr "MER"
2183
2184 msgid "Main menu"
2185 msgstr "Huvudmeny"
2186
2187 msgid "Mainmenu"
2188 msgstr "Huvudmeny"
2189
2190 msgid "Make this mark an 'in' point"
2191 msgstr "Gör denna markör till 'in' punkt"
2192
2193 msgid "Make this mark an 'out' point"
2194 msgstr "Gör denna markör till 'ut' punkt"
2195
2196 msgid "Make this mark just a mark"
2197 msgstr "Behåll denna markör som vanlig markör"
2198
2199 msgid "Manage extensions"
2200 msgstr ""
2201
2202 msgid "Manage your receiver's software"
2203 msgstr "Hantera din mottagares mjukvara"
2204
2205 msgid "Manual Scan"
2206 msgstr "Manuell sökning"
2207
2208 msgid "Manual transponder"
2209 msgstr "Manuell transponder"
2210
2211 msgid "Manufacturer"
2212 msgstr "Tillverkare"
2213
2214 msgid "Margin after record"
2215 msgstr "Marginal efter inspelning (i minuter)"
2216
2217 msgid "Margin before record (minutes)"
2218 msgstr "Marginal innan inspelning (i minuter)"
2219
2220 msgid "Max. Bitrate: "
2221 msgstr ""
2222
2223 msgid "Media player"
2224 msgstr "Mediaspelare"
2225
2226 msgid "MediaPlayer"
2227 msgstr "Mediaspelare"
2228
2229 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
2230 msgstr "Media är inte en skrivbar DVD!"
2231
2232 msgid "Medium is not empty!"
2233 msgstr "Media är inte tomt!"
2234
2235 msgid "Menu"
2236 msgstr "Meny"
2237
2238 msgid "Message"
2239 msgstr "Meddelande"
2240
2241 msgid "Message..."
2242 msgstr "Meddelande..."
2243
2244 msgid "Mkfs failed"
2245 msgstr "Mkfs misslyckades"
2246
2247 msgid "Mode"
2248 msgstr "Läge"
2249
2250 msgid "Model: "
2251 msgstr "Modell: "
2252
2253 msgid "Modulation"
2254 msgstr "Modulering"
2255
2256 msgid "Modulator"
2257 msgstr "Modulator"
2258
2259 msgid "Mon"
2260 msgstr "Mån"
2261
2262 msgid "Mon-Fri"
2263 msgstr "Mån-Fre"
2264
2265 msgid "Monday"
2266 msgstr "Måndag"
2267
2268 msgid "Mosquito noise reduction"
2269 msgstr "Mosquito brus minskning"
2270
2271 msgid "Mount failed"
2272 msgstr "Montering misslyckades"
2273
2274 msgid "Move Picture in Picture"
2275 msgstr "Flytta Bild i Bild"
2276
2277 msgid "Move east"
2278 msgstr "Flytta öst"
2279
2280 msgid "Move west"
2281 msgstr "Flytta väst"
2282
2283 msgid "Movie location"
2284 msgstr ""
2285
2286 msgid "Movielist menu"
2287 msgstr "Filmlista meny"
2288
2289 msgid "Multi EPG"
2290 msgstr "Multi EPG"
2291
2292 msgid "Multimedia"
2293 msgstr "Multimedia"
2294
2295 msgid "Multiple service support"
2296 msgstr "Multipla kanaler stöds"
2297
2298 msgid "Multisat"
2299 msgstr "Multisat"
2300
2301 msgid "Mute"
2302 msgstr "Ljud av"
2303
2304 msgid "N/A"
2305 msgstr "Inte tillgänglig"
2306
2307 msgid "NEXT"
2308 msgstr "NÄSTA"
2309
2310 msgid "NFI Image Flashing"
2311 msgstr ""
2312
2313 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
2314 msgstr "NFI image flashning klar. Tryck Gul för omstart!"
2315
2316 msgid "NOW"
2317 msgstr "NU"
2318
2319 msgid "NTSC"
2320 msgstr "NTSC"
2321
2322 msgid "Name"
2323 msgstr "Namn"
2324
2325 msgid "Nameserver"
2326 msgstr "Namnserver"
2327
2328 #, python-format
2329 msgid "Nameserver %d"
2330 msgstr "Namnserver %d"
2331
2332 msgid "Nameserver Setup"
2333 msgstr "Namnserver installation"
2334
2335 msgid "Nameserver settings"
2336 msgstr "Namnserver inställningar"
2337
2338 msgid "Netmask"
2339 msgstr "Nätmask"
2340
2341 msgid "Network"
2342 msgstr "Nätverk"
2343
2344 msgid "Network Configuration..."
2345 msgstr "Nätverk Konfiguration..."
2346
2347 msgid "Network Mount"
2348 msgstr "Nätverksmonteringar"
2349
2350 msgid "Network SSID"
2351 msgstr "Nätverk SSID"
2352
2353 msgid "Network Setup"
2354 msgstr "Nätverksinställningar"
2355
2356 msgid "Network Wizard"
2357 msgstr "Nätverksguide"
2358
2359 msgid "Network scan"
2360 msgstr "Sök nätverk"
2361
2362 msgid "Network setup"
2363 msgstr "Nätverksinställningar"
2364
2365 msgid "Network test"
2366 msgstr "Nätverk test"
2367
2368 msgid "Network test..."
2369 msgstr "Nätverk test..."
2370
2371 msgid "Network..."
2372 msgstr "Nätverk..."
2373
2374 msgid "Network:"
2375 msgstr "Nätverk:"
2376
2377 msgid "NetworkWizard"
2378 msgstr "Nätverksguide"
2379
2380 msgid "New"
2381 msgstr "Ny"
2382
2383 msgid "New pin"
2384 msgstr "Ny PIN"
2385
2386 msgid "New version:"
2387 msgstr "Ny version:"
2388
2389 msgid "Next"
2390 msgstr "Nästa"
2391
2392 msgid "No"
2393 msgstr "Nej"
2394
2395 msgid "No (supported) DVDROM found!"
2396 msgstr "Ingen (supporterad) DVDROM hittad!"
2397
2398 msgid "No 50 Hz, sorry. :("
2399 msgstr "Ingen 50 Hz, tyvärr. :("
2400
2401 msgid "No Connection"
2402 msgstr "Ingen anslutning"
2403
2404 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
2405 msgstr "Ingen hårddisk hittad eller initierad!"
2406
2407 msgid "No Networks found"
2408 msgstr "Inget nätverk funnet"
2409
2410 msgid "No backup needed"
2411 msgstr "Ingen backup behövs"
2412
2413 msgid ""
2414 "No data on transponder!\n"
2415 "(Timeout reading PAT)"
2416 msgstr ""
2417 "Ingen data på transponder!\n"
2418 "(Timeout vid läsning av PAT)"
2419
2420 msgid "No description available."
2421 msgstr "Ingen beskrivning tillgänglig."
2422
2423 msgid "No details for this image file"
2424 msgstr "Inga detaljer för denna image fil"
2425
2426 msgid "No displayable files on this medium found!"
2427 msgstr "Inga visningsbara filer hittade på detta media!"
2428
2429 msgid "No event info found, recording indefinitely."
2430 msgstr "Ingen programinfo hittades, inspelning oändlig."
2431
2432 msgid ""
2433 "No fast winding possible yet.. but you can use the number buttons to skip "
2434 "forward/backward!"
2435 msgstr ""
2436
2437 msgid "No free tuner!"
2438 msgstr "Ingen ledig tuner!"
2439
2440 msgid "No network connection available."
2441 msgstr ""
2442
2443 msgid "No networks found"
2444 msgstr "Inget nätverk hittat"
2445
2446 msgid ""
2447 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
2448 msgstr "Inga paket uppgraderade. Undersök ditt nätverk och prova igen."
2449
2450 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
2451 msgstr "Ingen bild på TVn? Tryck EXIT för att försöka igen."
2452
2453 msgid "No positioner capable frontend found."
2454 msgstr "Ingen motorkapabel frontend hittad."
2455
2456 msgid "No satellite frontend found!!"
2457 msgstr "Ingen satellit frontend funnen!!"
2458
2459 msgid "No tags are set on these movies."
2460 msgstr "Ingen märkning är gjord på dessa filmer."
2461
2462 msgid "No to all"
2463 msgstr ""
2464
2465 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
2466 msgstr "Ingen tuner är konfigurerad för motor diseqc!"
2467
2468 msgid ""
2469 "No tuner is enabled!\n"
2470 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
2471 msgstr ""
2472 "Ingen tuner är aktiverad!\n"
2473 "Vänligen konfigurera tuner före scanning efter kanaler."
2474
2475 msgid "No useable USB stick found"
2476 msgstr "Ingen användbar USB stick hittad"
2477
2478 msgid ""
2479 "No valid service PIN found!\n"
2480 "Do you like to change the service PIN now?\n"
2481 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
2482 msgstr ""
2483 "Ingen giltig kanal PIN hittad!\n"
2484 "Vill du ändra kanal PIN nu?\n"
2485 "Om du anger 'Nej' här kommer kanalskyddet vara avaktiverat!"
2486
2487 msgid ""
2488 "No valid setup PIN found!\n"
2489 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
2490 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
2491 msgstr ""
2492 "Ingen giltig installations PIN hittad!\n"
2493 "Vill du ändra installations PIN nu?\n"
2494 "Om du anger 'Nej' här kommer installationsskyddet vara avaktiverat!"
2495
2496 msgid "No wireless networks found! Please refresh."
2497 msgstr "Inget trådlöst nätverk hittat! Vänligen uppdatera."
2498
2499 msgid ""
2500 "No working local network adapter found.\n"
2501 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
2502 "configured correctly."
2503 msgstr ""
2504 "Inget fungerandes lokalt nätverkskort funnet.\n"
2505 "Vänligen bekräfta att du har anslutit en nätverkskabel och att ditt nätverk "
2506 "är korrekt konfigurerat."
2507
2508 msgid ""
2509 "No working wireless network adapter found.\n"
2510 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
2511 "network is configured correctly."
2512 msgstr ""
2513 "Inget fungerandes trådlöst nätverkskort funnet.\n"
2514 "Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN enhet och att din "
2515 "nätverkskonfiguration är korrekt."
2516
2517 msgid ""
2518 "No working wireless network interface found.\n"
2519 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
2520 "your local network interface."
2521 msgstr ""
2522 "Inget fungerandes trådlöst nätverkskort funnet.\n"
2523 "Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN enhet eller "
2524 "aktiverat ditt lokala nätverkskort."
2525
2526 msgid "No, but restart from begin"
2527 msgstr "Nej, men starta om från början"
2528
2529 msgid "No, do nothing."
2530 msgstr "Nej, gör inget."
2531
2532 msgid "No, just start my dreambox"
2533 msgstr "Nej, starta bara dreamboxen"
2534
2535 msgid "No, not now"
2536 msgstr "Nej, inte nu"
2537
2538 msgid "No, scan later manually"
2539 msgstr "Nej, sök manuellt senare"
2540
2541 msgid "No, send them never"
2542 msgstr "Nej, skicka aldrig"
2543
2544 msgid "None"
2545 msgstr "Inga"
2546
2547 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
2548 msgid "Nonlinear"
2549 msgstr "Ej linjär"
2550
2551 msgid "North"
2552 msgstr "Nord"
2553
2554 msgid "Norwegian"
2555 msgstr "Norska"
2556
2557 #, python-format
2558 msgid ""
2559 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
2560 "required, %d MB available)"
2561 msgstr ""
2562 "Inte tillräckligt med diskutrymme. Vänligen frigör diskutrymme och försök "
2563 "igen. (%d MB krävs, %d MB tillgängligt)"
2564
2565 msgid ""
2566 "Nothing to scan!\n"
2567 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
2568 msgstr ""
2569 "Inget att scanna!\n"
2570 "Vänligen konfigurera tuner före scanning efter kanaler."
2571
2572 msgid "Now Playing"
2573 msgstr "Spelas nu"
2574
2575 msgid ""
2576 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
2577 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
2578 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
2579 msgstr ""
2580 "Använd kontrastinställningen för att justera ljusstyrka på bakgrunden så "
2581 "mycket som möjligt, men säkerställ att du fortfarande kan se skillnaden "
2582 "mellan de två ljusaste nivåerna av skuggor. När du har gjort det tryck OK."
2583
2584 msgid "OK"
2585 msgstr "OK"
2586
2587 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
2588 msgstr "OK, guida mig genom uppgraderingen"
2589
2590 msgid "OK, remove another extensions"
2591 msgstr "OK, ta bort fler utökningar"
2592
2593 msgid "OK, remove some extensions"
2594 msgstr "OK, ta bort några utökningar"
2595
2596 msgid "OSD Settings"
2597 msgstr "OSD inställning"
2598
2599 msgid "OSD visibility"
2600 msgstr "OSD synlighet"
2601
2602 msgid "Off"
2603 msgstr "Av"
2604
2605 msgid "On"
2606 msgstr "På"
2607
2608 msgid "One"
2609 msgstr "En"
2610
2611 msgid "Online-Upgrade"
2612 msgstr "Online uppgradering"
2613
2614 msgid "Only Free scan"
2615 msgstr "Bara Fri sökning"
2616
2617 msgid "Only extensions."
2618 msgstr ""
2619
2620 msgid "Optionally enter your name if you want to."
2621 msgstr "Valfritt ange ditt namn om du vill."
2622
2623 msgid "Orbital Position"
2624 msgstr "Orbital position"
2625
2626 msgid "PAL"
2627 msgstr "PAL"
2628
2629 msgid "PIDs"
2630 msgstr "PIDs"
2631
2632 msgid "Package list update"
2633 msgstr "Paketlista uppdatering"
2634
2635 msgid "Package removal failed.\n"
2636 msgstr "Paketorttagning misslyckades.\n"
2637
2638 msgid "Package removed successfully.\n"
2639 msgstr "Paketbortagning  utfört.\n"
2640
2641 msgid "Packet management"
2642 msgstr "Pakethantering"
2643
2644 msgid "Packet manager"
2645 msgstr "Pakethanterare"
2646
2647 msgid "Page"
2648 msgstr "Sida"
2649
2650 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
2651 msgid "Pan&Scan"
2652 msgstr "Pan&Scan"
2653
2654 msgid "Parent Directory"
2655 msgstr "Föräldrarbibliotek"
2656
2657 msgid "Parental control"
2658 msgstr "Föräldrakontroll"
2659
2660 msgid "Parental control services Editor"
2661 msgstr "Föräldrakontroll kanaleditor"
2662
2663 msgid "Parental control setup"
2664 msgstr "Föräldrakontroll installation"
2665
2666 msgid "Parental control type"
2667 msgstr "Föräldrakontroll typ"
2668
2669 msgid "Password"
2670 msgstr "Lösenord"
2671
2672 msgid "Pause movie at end"
2673 msgstr "Pausa filmen"
2674
2675 msgid "Phone number"
2676 msgstr "Telefonnummer"
2677
2678 msgid "PiPSetup"
2679 msgstr "BiB konfiguration"
2680
2681 msgid "PicturePlayer"
2682 msgstr "Bildspelare"
2683
2684 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
2685 msgid "Pillarbox"
2686 msgstr "Svarta kanter"
2687
2688 msgid "Pilot"
2689 msgstr "Pilot"
2690
2691 msgid "Pin code needed"
2692 msgstr "PIN kod behövs"
2693
2694 msgid "Play"
2695 msgstr "Spela upp"
2696
2697 msgid "Play Audio-CD..."
2698 msgstr "Spela Audio-CD..."
2699
2700 msgid "Play DVD"
2701 msgstr "Spela DVD"
2702
2703 msgid "Play Music..."
2704 msgstr "Spela Musik..."
2705
2706 msgid "Play recorded movies..."
2707 msgstr "Spela inspelade filmer..."
2708
2709 msgid "Please Reboot"
2710 msgstr "Vänligen starta om"
2711
2712 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
2713 msgstr "Vänligen ange media som ska undersökas"
2714
2715 msgid "Please change recording endtime"
2716 msgstr "Vänligen ändra inspelnings sluttid"
2717
2718 msgid "Please check your network settings!"
2719 msgstr "Vänligen kontrollera dina nätverksinställningar!"
2720
2721 msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
2722 msgstr "Vänligen välj .NFI image fil från feed server som ska laddas ner"
2723
2724 msgid "Please choose an extension..."
2725 msgstr "Vänligen välj en utökning..."
2726
2727 msgid "Please choose he package..."
2728 msgstr "Vänligen välj paket"
2729
2730 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
2731 msgstr "Vänligen välj vilken grundservicelista som du vill installera."
2732
2733 msgid ""
2734 "Please configure or verify your Nameservers by filling out the required "
2735 "values.\n"
2736 "When you are ready press OK to continue."
2737 msgstr ""
2738 "Vänligen konfigurera eller bekräfta din namnserver med att fylla i de "
2739 "begärda fälten.\n"
2740 "När du är klar tryck OK för att fortsätta"
2741
2742 msgid ""
2743 "Please configure your internet connection by filling out the required "
2744 "values.\n"
2745 "When you are ready press OK to continue."
2746 msgstr ""
2747 "Vänligen konfigurera din Internet anslutning med att fylla i begärda fält.\n"
2748 "När du är klar tryck OK för att forsätta."
2749
2750 msgid ""
2751 "Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the "
2752 "target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
2753 msgstr ""
2754 "Vänligen koppla bort alla USB enheter från din Dreambox och (åter-)anslut "
2755 "mål USB stick (minimumstorlek är 64MB) nu!"
2756
2757 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
2758 msgstr "Vänligen ändra inte om du inte vet vad du gör!"
2759
2760 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
2761 msgstr "Ange namn för den nya favoritlistan"
2762
2763 msgid "Please enter a name for the new marker"
2764 msgstr "Vänligen ange namn för ny markör"
2765
2766 msgid "Please enter a new filename"
2767 msgstr "Vänligen ange nytt filnamn"
2768
2769 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
2770 msgstr "Vänligen ange filnamn (tomt = använd dagens datum)"
2771
2772 msgid "Please enter name of the new directory"
2773 msgstr "Vänligen ange namn till det nya biblioteket"
2774
2775 msgid "Please enter the correct pin code"
2776 msgstr "Vänligen ange korrekt PIN kod"
2777
2778 msgid "Please enter the old pin code"
2779 msgstr "Vänligen ange den gamla PIN koden"
2780
2781 msgid "Please enter your email address here:"
2782 msgstr "Vänligen ange din epost här:"
2783
2784 msgid "Please enter your name here (optional):"
2785 msgstr "Vänligen ange ditt namn här (valfritt):"
2786
2787 msgid "Please follow the instructions on the TV"
2788 msgstr "Vänligen följ instruktionerna på TVn"
2789
2790 msgid ""
2791 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
2792 "therefore the default directory is being used instead."
2793 msgstr ""
2794 "Vänligen notera att föregående valda mediat var inte åtkomstbart och därför "
2795 "är nu default bibliotek valt."
2796
2797 msgid "Please press OK to continue."
2798 msgstr "Vänligen tryck OK för att försätta."
2799
2800 msgid "Please press OK!"
2801 msgstr "Vänligen tryck OK!"
2802
2803 msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
2804 msgstr "Vänligen välj .NFI flash image fil från media"
2805
2806 msgid "Please select a playlist to delete..."
2807 msgstr "Vänligen välj en spellista för borttagning..."
2808
2809 msgid "Please select a playlist..."
2810 msgstr "Vänligen välj en spellista..."
2811
2812 msgid "Please select a subservice to record..."
2813 msgstr "Vänligen välj en underkanal för inspelning..."
2814
2815 msgid "Please select a subservice..."
2816 msgstr "Vänligen välj en underkanal..."
2817
2818 msgid "Please select an extension to remove."
2819 msgstr "Vänligen välj utökning att ta bort."
2820
2821 msgid "Please select an option below."
2822 msgstr "Vänligen välj ett val nedan."
2823
2824 msgid "Please select medium to use as backup location"
2825 msgstr "Vänligen välj media som ska användas som backupdestination"
2826
2827 msgid "Please select tag to filter..."
2828 msgstr "Vänligen välj märkning för filtrering..."
2829
2830 msgid "Please select target directory or medium"
2831 msgstr "Vänligen välj målbibliotek eller media"
2832
2833 msgid "Please select the movie path..."
2834 msgstr "Vänligen ange filmens sökväg..."
2835
2836 msgid ""
2837 "Please select the network interface that you want to use for your internet "
2838 "connection.\n"
2839 "\n"
2840 "Please press OK to continue."
2841 msgstr ""
2842 "Vänligen välj nätverkskort som du vill använda för anslutning till "
2843 "Internet.\n"
2844 "\n"
2845 "Vänligen tryck OK för att fortsätta"
2846
2847 msgid ""
2848 "Please select the wireless network that you want to connect to.\n"
2849 "\n"
2850 "Please press OK to continue."
2851 msgstr ""
2852 "Vänligen välj det trådlösa nätverk du vill ansluta till.\n"
2853 "\n"
2854 "Vänligen tryck OK för att forsätta."
2855
2856 msgid "Please set up tuner B"
2857 msgstr "Vänligen installera tuner B"
2858
2859 msgid "Please set up tuner C"
2860 msgstr "Vänligen installera tuner C"
2861
2862 msgid "Please set up tuner D"
2863 msgstr "Vänligen installera tuner D"
2864
2865 msgid ""
2866 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
2867 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
2868 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
2869 msgstr ""
2870 "Använd piltangenterna för att flytta BiB fönstret.\n"
2871 "Tryck Bouquet +/- för ändra storleken på fönstret.\n"
2872 "Tryck OK för att gå tillbaka till TV läge eller EXIT för att avbryta "
2873 "flyttning."
2874
2875 msgid ""
2876 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
2877 "the OK button."
2878 msgstr ""
2879 "Vänligen använd UPP och NER pil för att välja språk. Efter val tryck på OK "
2880 "knappen."
2881
2882 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
2883 msgstr "Vänligen vänta för aktivering av din nätverkskonfiguration..."
2884
2885 msgid "Please wait while removing selected package..."
2886 msgstr "Vänligen vänta medans bortagning av valt paket utförs..."
2887
2888 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
2889 msgstr "Vänligen vänta medans sökning pågår..."
2890
2891 msgid "Please wait while searching for removable packages..."
2892 msgstr "Vänligen vänta medans sökning för paket som kan tas bort..."
2893
2894 msgid "Please wait while we configure your network..."
2895 msgstr "Vänligen vänta medans ditt nätverk konfigureras..."
2896
2897 msgid "Please wait while we prepare your network interfaces..."
2898 msgstr "Vänligen vänta medan vi förbereder dina nätverkskort..."
2899
2900 msgid "Please wait while we test your network..."
2901 msgstr "Vänligen vänta meda vi testar ditt nätverk..."
2902
2903 msgid "Please wait while your network is restarting..."
2904 msgstr "Vänligen vänta medans ditt nätverk startas om..."
2905
2906 msgid "Please wait..."
2907 msgstr "Vänligen vänta..."
2908
2909 msgid "Please wait... Loading list..."
2910 msgstr "Vänligen vänta... Laddar lista..."
2911
2912 msgid "Plugin browser"
2913 msgstr "Plugin hanterare"
2914
2915 msgid "Plugin manager activity information"
2916 msgstr "Pluginhanterare aktiviteksinformation"
2917
2918 msgid "Plugin manager help"
2919 msgstr "Pluginhanterare hjälp"
2920
2921 msgid "Plugins"
2922 msgstr "Plugins"
2923
2924 msgid "Polarity"
2925 msgstr "Polaritet"
2926
2927 msgid "Polarization"
2928 msgstr "Polarisation"
2929
2930 msgid "Polish"
2931 msgstr "Polska"
2932
2933 msgid "Port A"
2934 msgstr "Port A"
2935
2936 msgid "Port B"
2937 msgstr "Port B"
2938
2939 msgid "Port C"
2940 msgstr "Port C"
2941
2942 msgid "Port D"
2943 msgstr "Port D"
2944
2945 msgid "Portuguese"
2946 msgstr "Portugisiska"
2947
2948 msgid "Positioner"
2949 msgstr "Motor"
2950
2951 msgid "Positioner fine movement"
2952 msgstr "Motor finstegning"
2953
2954 msgid "Positioner movement"
2955 msgstr "Motor rörelse"
2956
2957 msgid "Positioner setup"
2958 msgstr "Motor installation"
2959
2960 msgid "Positioner storage"
2961 msgstr "Motor lagring"
2962
2963 msgid "Power threshold in mA"
2964 msgstr "Ström gränsvärde i mA"
2965
2966 msgid "Predefined transponder"
2967 msgstr "Fördefinerad transponder"
2968
2969 msgid "Preparing... Please wait"
2970 msgstr "Förbereder... Vänligen vänta"
2971
2972 msgid "Press OK on your remote control to continue."
2973 msgstr "Tryck OK på din fjärrkontroll för att fortsätta."
2974
2975 msgid "Press OK to activate the selected skin."
2976 msgstr "Tryck OK för aktivera valt utseende."
2977
2978 msgid "Press OK to activate the settings."
2979 msgstr "Tryck OK för aktivera inställningarna."
2980
2981 msgid "Press OK to edit the settings."
2982 msgstr "Tryck OK för att ändra inställningar."
2983
2984 #, python-format
2985 msgid "Press OK to get further details for %s"
2986 msgstr "Tryck OK för att få utförligare information om %s"
2987
2988 msgid "Press OK to scan"
2989 msgstr "Tryck OK för sökning"
2990
2991 msgid "Press OK to select a Provider."
2992 msgstr "Tryck OK för att välja en Operatör."
2993
2994 msgid "Press OK to select/deselect a CAId."
2995 msgstr "Tryck OK för att aktivera/avaktivera en CAId."
2996
2997 msgid "Press OK to start the scan"
2998 msgstr "Tryck OK för att starta sökning"
2999
3000 msgid "Press OK to toggle the selection."
3001 msgstr "Tryck OK för att växla val."
3002
3003 msgid "Press OK to view full changelog"
3004 msgstr "Tryck OK för att visa full förändringslog"
3005
3006 msgid "Press yellow to set this interface as default interface."
3007 msgstr "Tryck gul knapp för att ange detta interface som grundinterface."
3008
3009 msgid "Prev"
3010 msgstr "Föregående"
3011
3012 msgid "Preview menu"
3013 msgstr "Förvisningsmeny"
3014
3015 msgid "Primary DNS"
3016 msgstr "Primär DNS"
3017
3018 msgid "Priority"
3019 msgstr "Prioritet"
3020
3021 msgid "Process"
3022 msgstr "Process"
3023
3024 msgid "Properties of current title"
3025 msgstr "Egenskaper på nuvarande titel"
3026
3027 msgid "Protect services"
3028 msgstr "Skydda kanaler"
3029
3030 msgid "Protect setup"
3031 msgstr "Skydda inställningar"
3032
3033 msgid "Provider"
3034 msgstr "Leverantör"
3035
3036 msgid "Provider to scan"
3037 msgstr "Leverantör att scanna"
3038
3039 msgid "Providers"
3040 msgstr "Leverantörer"
3041
3042 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
3043 msgstr "Python frontend för /tmp/mmi.socket"
3044
3045 msgid "Quick"
3046 msgstr "Snabb"
3047
3048 msgid "Quickzap"
3049 msgstr "Snabbzap"
3050
3051 msgid "RC Menu"
3052 msgstr "Fjärrkontroll meny"
3053
3054 msgid "RF output"
3055 msgstr "RF ut"
3056
3057 msgid "RGB"
3058 msgstr "RGB"
3059
3060 msgid "RSS Feed URI"
3061 msgstr "RSS Feed URI"
3062
3063 msgid "Radio"
3064 msgstr "Radio"
3065
3066 msgid "Ram Disk"
3067 msgstr "Ram Disk"
3068
3069 msgid "Random"
3070 msgstr "Slumpmässig"
3071
3072 msgid "Really close without saving settings?"
3073 msgstr "Verkligen stänga utan att spara inställningarna?"
3074
3075 msgid "Really delete done timers?"
3076 msgstr "Verkligen ta bort färdiga timerinspelningar?"
3077
3078 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
3079 msgstr "Verkligen avsluta underkanals snabbzap?"
3080
3081 msgid "Really reboot now?"
3082 msgstr "Verkligen starta om nu?"
3083
3084 msgid "Really restart now?"
3085 msgstr "Verkligen starta om nu?"
3086
3087 msgid "Really shutdown now?"
3088 msgstr "Verkligen stänga av nu?"
3089
3090 msgid "Reboot"
3091 msgstr "Omstart"
3092
3093 msgid "Reception Settings"
3094 msgstr "Mottagning inställningar"
3095
3096 msgid "Record"
3097 msgstr "Spela in"
3098
3099 #, python-format
3100 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
3101 msgstr "Inspelningstid begränsad på grund av timerkonflikt med %s"
3102
3103 msgid "Recorded files..."
3104 msgstr "Inspelade filer..."
3105
3106 msgid "Recording"
3107 msgstr "Spelar in"
3108
3109 msgid "Recording paths..."
3110 msgstr ""
3111
3112 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
3113 msgstr "Inspelning(ar) pågår eller ska påbörjas inom några sekunder!"
3114
3115 msgid "Recordings"
3116 msgstr "Inspelningar"
3117
3118 msgid "Recordings always have priority"
3119 msgstr "Inspelningar har alltid prioritet"
3120
3121 msgid "Reenter new pin"
3122 msgstr "Ange ny PIN igen"
3123
3124 msgid "Refresh Rate"
3125 msgstr "Uppdateringstakt"
3126
3127 msgid "Refresh rate selection."
3128 msgstr "Uppdateringsfrekvens val."
3129
3130 msgid "Reload"
3131 msgstr "Uppdatera"
3132
3133 msgid "Remove"
3134 msgstr "Ta bort"
3135
3136 msgid "Remove Bookmark"
3137 msgstr "Ta bort Bokmärke"
3138
3139 msgid "Remove Plugins"
3140 msgstr "Ta bort Plugins"
3141
3142 msgid "Remove a mark"
3143 msgstr "Ta bort en markör"
3144
3145 msgid "Remove currently selected title"
3146 msgstr "Ta bort vald titel"
3147
3148 msgid "Remove failed."
3149 msgstr "Borttagning misslyckades."
3150
3151 msgid "Remove finished."
3152 msgstr "Ta bort färdiga."
3153
3154 msgid "Remove plugins"
3155 msgstr "Ta bort plugins"
3156
3157 msgid "Remove the broken .NFI file?"
3158 msgstr "Ta bort trasig .NFI fil?"
3159
3160 msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
3161 msgstr "Ta bort ofullständig .NFI fil?"
3162
3163 msgid "Remove timer"
3164 msgstr "Ta bort timer"
3165
3166 msgid "Remove title"
3167 msgstr "Ta bort titel"
3168
3169 msgid "Removed successfully."
3170 msgstr "Borttagning utförd."
3171
3172 msgid "Removing"
3173 msgstr "Tar bvort"
3174
3175 #, python-format
3176 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
3177 msgstr "Ta bort biblioteket %s misslyckades. (Troligen ej tomt.)"
3178
3179 msgid "Rename"
3180 msgstr "Byt namn"
3181
3182 msgid "Rename crashlogs"
3183 msgstr "Byt namn på crashlogs"
3184
3185 msgid "Repeat"
3186 msgstr "Repetera"
3187
3188 msgid "Repeat Type"
3189 msgstr "Repeat typ"
3190
3191 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
3192 msgstr "En upprepande händelse spelas in... Vad vill du göra?"
3193
3194 msgid "Repeats"
3195 msgstr "Upprepningar"
3196
3197 msgid "Reset"
3198 msgstr "Nollställ"
3199
3200 msgid "Reset and renumerate title names"
3201 msgstr "Återställ och omnumrera titelnamnen"
3202
3203 msgid "Reset video enhancement settings to system defaults?"
3204 msgstr "Återställ videoförbättringarna till grundinställningarna?"
3205
3206 msgid "Reset video enhancement settings to your last configuration?"
3207 msgstr "Återställ videoförbättringarna till föregående inställning?"
3208
3209 msgid "Resolution"
3210 msgstr "Upplösning"
3211
3212 msgid "Restart"
3213 msgstr "Omstart"
3214
3215 msgid "Restart GUI"
3216 msgstr "Omstart GUI"
3217
3218 msgid "Restart GUI now?"
3219 msgstr "Omstart av GUI nu?"
3220
3221 msgid "Restart network"
3222 msgstr "Omstart nätverk"
3223
3224 msgid "Restart test"
3225 msgstr "Omstart test"
3226
3227 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
3228 msgstr "Omstart av din nätverksanslutning och adaptrar.\n"
3229
3230 msgid "Restore"
3231 msgstr "Återställ"
3232
3233 msgid "Restore backups"
3234 msgstr "Återställ backuper"
3235
3236 msgid "Restore is running..."
3237 msgstr "Återställning pågår..."
3238
3239 msgid "Restore running"
3240 msgstr "Återskapning pågår"
3241
3242 msgid "Restore system settings"
3243 msgstr "Återskapa systeminställningar"
3244
3245 msgid ""
3246 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
3247 "settings now."
3248 msgstr ""
3249 "Återställning av inställningar klart. Tryck OK för att aktivera återskapade "
3250 "inställningar"
3251
3252 msgid "Resume from last position"
3253 msgstr "Återuppspela från senaste position"
3254
3255 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
3256 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
3257 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
3258 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
3259 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
3260 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
3261 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
3262 msgid "Resuming playback"
3263 msgstr "Återuppta uppspelning"
3264
3265 msgid "Return to file browser"
3266 msgstr "Återvänd till fil utforskare"
3267
3268 msgid "Return to movie list"
3269 msgstr "Återvänd till filmlista"
3270
3271 msgid "Return to previous service"
3272 msgstr "Återvänd till föregående tjänst"
3273
3274 msgid "Rewind speeds"
3275 msgstr "Hastigheter för snabbspolning bakåt"
3276
3277 msgid "Right"
3278 msgstr "Höger"
3279
3280 msgid "Rolloff"
3281 msgstr "Rolloff"
3282
3283 msgid "Rotor turning speed"
3284 msgstr "Rotor rotationsfart"
3285
3286 msgid "Running"
3287 msgstr "Körandes"
3288
3289 msgid "Russian"
3290 msgstr "Ryska"
3291
3292 msgid "S-Video"
3293 msgstr "S-Video"
3294
3295 msgid "SNR"
3296 msgstr "SNR"
3297
3298 msgid "SNR:"
3299 msgstr "SNR:"
3300
3301 msgid "SSID:"
3302 msgstr "SSID:"
3303
3304 msgid "Sat"
3305 msgstr "Lör"
3306
3307 msgid "Sat / Dish Setup"
3308 msgstr "Sat / Parabol installation"
3309
3310 msgid "Satellite"
3311 msgstr "Satellit"
3312
3313 msgid "Satellite Equipment Setup"
3314 msgstr "Satellit utrustning installation"
3315
3316 msgid "Satellites"
3317 msgstr "Satelliter"
3318
3319 msgid "Satfinder"
3320 msgstr "Satfinder"
3321
3322 msgid "Sats"
3323 msgstr "Sats"
3324
3325 msgid "Satteliteequipment"
3326 msgstr "Satteliteutrustning"
3327
3328 msgid "Saturation"
3329 msgstr "Mättnad"
3330
3331 msgid "Saturday"
3332 msgstr "Lördag"
3333
3334 msgid "Save"
3335 msgstr "Spara"
3336
3337 msgid "Save Playlist"
3338 msgstr "Spara spellista"
3339
3340 msgid "Scaler sharpness"
3341 msgstr "Scaler skärpa"
3342
3343 msgid "Scaling Mode"
3344 msgstr "Scalingläge"
3345
3346 msgid "Scan "
3347 msgstr "Söka "
3348
3349 msgid "Scan Files..."
3350 msgstr "Sök Filer..."
3351
3352 msgid "Scan QAM128"
3353 msgstr "Söka QAM128"
3354
3355 msgid "Scan QAM16"
3356 msgstr "Söka QAM16"
3357
3358 msgid "Scan QAM256"
3359 msgstr "Söka QAM256"
3360
3361 msgid "Scan QAM32"
3362 msgstr "Söka QAM32"
3363
3364 msgid "Scan QAM64"
3365 msgstr "Söka QAM64"
3366
3367 msgid "Scan SR6875"
3368 msgstr "Söka SR6875"
3369
3370 msgid "Scan SR6900"
3371 msgstr "Söka SR6900"
3372
3373 msgid "Scan Wireless Networks"
3374 msgstr "Sök efter trådlösa nätverk"
3375
3376 msgid "Scan additional SR"
3377 msgstr "Sök ytterligare SR"
3378
3379 msgid "Scan band EU HYPER"
3380 msgstr "Sök EU HYPER band"
3381
3382 msgid "Scan band EU MID"
3383 msgstr "Sök EU MID band"
3384
3385 msgid "Scan band EU SUPER"
3386 msgstr "Sök EU SUPER band"
3387
3388 msgid "Scan band EU UHF IV"
3389 msgstr "Sök EU UHF IV band"
3390
3391 msgid "Scan band EU UHF V"
3392 msgstr "Sök EU UHF V band"
3393
3394 msgid "Scan band EU VHF I"
3395 msgstr "Sök EU VHF I band"
3396
3397 msgid "Scan band EU VHF III"
3398 msgstr "Sök EU VHF III band"
3399
3400 msgid "Scan band US HIGH"
3401 msgstr "Sök US HIGH band"
3402
3403 msgid "Scan band US HYPER"
3404 msgstr "Sök US HYPER band"
3405
3406 msgid "Scan band US LOW"
3407 msgstr "Sök US LOW band"
3408
3409 msgid "Scan band US MID"
3410 msgstr "Sök US MID band"
3411
3412 msgid "Scan band US SUPER"
3413 msgstr "Sök US SUPER band"
3414
3415 msgid ""
3416 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
3417 "WLAN USB Stick\n"
3418 msgstr ""
3419 "Sök ditt nätverk för trådlös Access Punkt och anslut till den med WLAN USB "
3420 "Stick\n"
3421
3422 msgid ""
3423 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
3424 "selected wireless device.\n"
3425 msgstr ""
3426 "Söka ditt nätverk efter trådlös Accesspunkt och ansluta till det med ditt "
3427 "valda trådlösa enhet.\n"
3428
3429 msgid ""
3430 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
3431 msgstr "Sök grund lamedbs sorterat på satellite med en "
3432
3433 msgid "Search east"
3434 msgstr "Sök öst"
3435
3436 msgid "Search west"
3437 msgstr "Sök väst"
3438
3439 msgid "Searching for available updates. Please wait..."
3440 msgstr ""
3441
3442 msgid "Searching for new installed or removed packages. Please wait..."
3443 msgstr "Sök efter nyinstallerade eller borttagna paket. Vänligen vänta..."
3444
3445 msgid "Secondary DNS"
3446 msgstr "Sekondär DNS"
3447
3448 msgid "Seek"
3449 msgstr "Sök"
3450
3451 msgid "Select"
3452 msgstr "Välj"
3453
3454 msgid "Select HDD"
3455 msgstr "Välj hårddisk"
3456
3457 msgid "Select Location"
3458 msgstr "Välj Sökväg"
3459
3460 msgid "Select Network Adapter"
3461 msgstr "Välj nätverksadapter"
3462
3463 msgid "Select a movie"
3464 msgstr "Välj en film"
3465
3466 msgid "Select audio mode"
3467 msgstr "Välj ljudläge"
3468
3469 msgid "Select audio track"
3470 msgstr "Välj ljudspår"
3471
3472 msgid "Select channel to record from"
3473 msgstr "Välj kanal att spela in från"
3474
3475 msgid "Select files for backup. Currently selected:\n"
3476 msgstr "Välj filer för backuptagning. Nuvarande valda:\n"
3477
3478 msgid "Select files/folders to backup"
3479 msgstr "Ange filer/bibliotek att ta backup på"
3480
3481 msgid "Select image"
3482 msgstr "Välj image"
3483
3484 msgid "Select interface"
3485 msgstr "Välj kort"
3486
3487 msgid "Select package"
3488 msgstr "Välj paket"
3489
3490 msgid "Select provider to add..."
3491 msgstr "Välj operatör att lägga till..."
3492
3493 msgid "Select refresh rate"
3494 msgstr "Välj uppdateringsfrekvens"
3495
3496 msgid "Select service to add..."
3497 msgstr "Välj kanal att lägga till..."
3498
3499 msgid "Select upgrade source to edit."
3500 msgstr "Ange uppgraderingskälla att ändra."
3501
3502 msgid "Select video input"
3503 msgstr "Välj video insignal"
3504
3505 msgid "Select video input with up/down buttons"
3506 msgstr "Välj video ingång med upp/ner knapparna"
3507
3508 msgid "Select video mode"
3509 msgstr "Välj videoläge"
3510
3511 msgid "Select wireless network"
3512 msgstr "Välj trådlöst nätverk"
3513
3514 msgid "Selected source image"
3515 msgstr "Välj käll image"
3516
3517 msgid "Send DiSEqC"
3518 msgstr "Skicka DiSEqC"
3519
3520 msgid "Send DiSEqC only on satellite change"
3521 msgstr "Skicka enbart DiSEqC vid ändrad satellit"
3522
3523 msgid "Seperate titles with a main menu"
3524 msgstr "Separera titlar med en huvudmeny"
3525
3526 msgid "Sequence repeat"
3527 msgstr "Repetera sekvens"
3528
3529 msgid "Serbian"
3530 msgstr "Serbiska"
3531
3532 msgid "Service"
3533 msgstr "Kanal"
3534
3535 msgid "Service Scan"
3536 msgstr "Kanalsökning"
3537
3538 msgid "Service Searching"
3539 msgstr "Kanalsökning"
3540
3541 msgid "Service has been added to the favourites."
3542 msgstr "Kanalen har lagts till i favoriter."
3543
3544 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
3545 msgstr "Kanalen har lagts till i vald favoritlista."
3546
3547 msgid ""
3548 "Service invalid!\n"
3549 "(Timeout reading PMT)"
3550 msgstr ""
3551 "Service ogiltig!\n"
3552 "(Timeout vid läsning av PMT)"
3553
3554 msgid ""
3555 "Service not found!\n"
3556 "(SID not found in PAT)"
3557 msgstr ""
3558 "Service inte funnen!\n"
3559 "(SID inte funnen i PAT)"
3560
3561 msgid "Service scan"
3562 msgstr "Kanalsökning"
3563
3564 msgid ""
3565 "Service unavailable!\n"
3566 "Check tuner configuration!"
3567 msgstr ""
3568 "Tjänsten kunde inte hittas!\n"
3569 "Kontrollera tunerinställningar"
3570
3571 msgid "Serviceinfo"
3572 msgstr "Kanalinfo"
3573
3574 msgid "Services"
3575 msgstr "Kanaler"
3576
3577 msgid "Set Voltage and 22KHz"
3578 msgstr "Ange Volt och 22KHz"
3579
3580 msgid "Set as default Interface"
3581 msgstr "Använd som standard Interface"
3582
3583 msgid "Set available internal memory threshold for the warning."
3584 msgstr "Ställ tillgängligt internminne varningströskel."
3585
3586 msgid "Set interface as default Interface"
3587 msgstr "Använd kort som standard kort"
3588
3589 msgid "Set limits"
3590 msgstr "Ange gräns"
3591
3592 msgid "Settings"
3593 msgstr "Inställningar"
3594
3595 msgid "Setup"
3596 msgstr "Installation"
3597
3598 msgid "Setup Mode"
3599 msgstr "Installationsläge"
3600
3601 msgid "Sharpness"
3602 msgstr "Skärpa"
3603
3604 msgid "Show Info"
3605 msgstr "Visa Info"
3606
3607 msgid "Show Message when Recording starts"
3608 msgstr "Visa meddelande  när inspelning påbörjas"
3609
3610 msgid "Show WLAN Status"
3611 msgstr "Visa WLAN Status"
3612
3613 msgid "Show blinking clock in display during recording"
3614 msgstr "Visa blinkande klocka i display under inspelning"
3615
3616 msgid "Show infobar on channel change"
3617 msgstr "Visa infobalk vid kanalbyte"
3618
3619 msgid "Show infobar on event change"
3620 msgstr "Visa infobalk vid händelseändring"
3621
3622 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
3623 msgstr "Visa infobalk vid hopp framåt/bakåt"
3624
3625 msgid "Show positioner movement"
3626 msgstr "Visa motorflyttningar"
3627
3628 msgid "Show services beginning with"
3629 msgstr "Visa kanal som börjar med"
3630
3631 msgid "Show the radio player..."
3632 msgstr "Visa radiospelaren..."
3633
3634 msgid "Show the tv player..."
3635 msgstr "Visa tv spelare..."
3636
3637 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
3638 msgstr "Visa status på ditt trådlösa LAN anslutning.\n"
3639
3640 msgid "Shutdown"
3641 msgstr ""
3642
3643 msgid "Shutdown Dreambox after"
3644 msgstr "Stäng av Dreambox efter"
3645
3646 msgid "Signal Strength:"
3647 msgstr "Signalstyrka:"
3648
3649 msgid "Signal: "
3650 msgstr "Signal:"
3651
3652 msgid "Similar"
3653 msgstr "Liknande"
3654
3655 msgid "Similar broadcasts:"
3656 msgstr "Liknande sändningar:"
3657
3658 msgid "Simple"
3659 msgstr "Enkel"
3660
3661 msgid "Simple titleset (compatibility for legacy players)"
3662 msgstr "Enkelt titelset (kompabilitet för äldre spelare)"
3663
3664 msgid "Single"
3665 msgstr "Singel"
3666
3667 msgid "Single EPG"
3668 msgstr "Singel EPG"
3669
3670 msgid "Single satellite"
3671 msgstr "Singel satellit"
3672
3673 msgid "Single transponder"
3674 msgstr "Singel transponder"
3675
3676 msgid "Singlestep (GOP)"
3677 msgstr "Enkelsteg (GOP)"
3678
3679 msgid "Skin"
3680 msgstr "Utseende"
3681
3682 msgid "Skin..."
3683 msgstr "Utseende..."
3684
3685 msgid "Skins"
3686 msgstr "Utseenden"
3687
3688 msgid "Sleep Timer"
3689 msgstr "Sov Timer"
3690
3691 msgid "Sleep timer action:"
3692 msgstr "Sovtimer händelse:"
3693
3694 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
3695 msgstr "Slideshow intervall (sec.)"
3696
3697 #, python-format
3698 msgid "Slot %d"
3699 msgstr "Slot %d"
3700
3701 msgid "Slovakian"
3702 msgstr "Slovakisk"
3703
3704 msgid "Slovenian"
3705 msgstr "Slovenska"
3706
3707 msgid "Slow"
3708 msgstr "Sakta"
3709
3710 msgid "Slow Motion speeds"
3711 msgstr "Hastigheter för slow motion"
3712
3713 msgid "Software"
3714 msgstr "Mjukvara"
3715
3716 msgid "Software management"
3717 msgstr ""
3718
3719 msgid "Software restore"
3720 msgstr "Mjukvaruåterskapa"
3721
3722 msgid "Software update"
3723 msgstr "Mjukvaruuppdatera"
3724
3725 msgid "Some plugins are not available:\n"
3726 msgstr "Några plugins är inte tillgängliga:\n"
3727
3728 msgid "Somewhere else"
3729 msgstr "Någon annanstans"
3730
3731 msgid "Sorry MediaScanner is not installed!"
3732 msgstr "Ledsen Mediascanner är inte installerad!"
3733
3734 msgid "Sorry no backups found!"
3735 msgstr "Ledsen inga backuper hittades!"
3736
3737 msgid ""
3738 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
3739 "\n"
3740 "Please choose an other one."
3741 msgstr ""
3742 "Ledsen, din backup destination finns inte\n"
3743 "\n"
3744 "Vänligen ange annan."
3745
3746 msgid ""
3747 "Sorry your backup destination is not writeable.\n"
3748 "Please choose an other one."
3749 msgstr ""
3750 "Ledsen din backupdestination är inte skrivbar.\n"
3751 "Vänligen välj en annan destination."
3752
3753 msgid "Sorry, no Details available!"
3754 msgstr "Tyvärr, inga Detaljer tillgängliga!"
3755
3756 msgid ""
3757 "Sorry, your backup destination is not writeable.\n"
3758 "\n"
3759 "Please choose another one."
3760 msgstr ""
3761 "Ledsen, din backupdestination är inte skrivbar.\n"
3762 "\n"
3763 "Vänligen välj annan destination."
3764
3765 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
3766 msgid "Sort A-Z"
3767 msgstr "Sortera A-Z"
3768
3769 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
3770 msgid "Sort Time"
3771 msgstr "Sortera tid"
3772
3773 msgid "Sound"
3774 msgstr "Ljud"
3775
3776 msgid "Soundcarrier"
3777 msgstr "Ljudbärare"
3778
3779 msgid "South"
3780 msgstr "Syd"
3781
3782 msgid "Spanish"
3783 msgstr "Spanska"
3784
3785 msgid "Split preview mode"
3786 msgstr "Delat förvisningaläge"
3787
3788 msgid "Standby"
3789 msgstr "Viloläge"
3790
3791 msgid "Standby / Restart"
3792 msgstr "Viloläge / Omstart"
3793
3794 msgid "Start from the beginning"
3795 msgstr "Spela upp från början"
3796
3797 msgid "Start recording?"
3798 msgstr "Starta inspelning?"
3799
3800 msgid "Start test"
3801 msgstr "Starta test"
3802
3803 msgid "StartTime"
3804 msgstr "Starttid"
3805
3806 msgid "Starting on"
3807 msgstr "Startar på"
3808
3809 msgid "Step east"
3810 msgstr "Stega öst"
3811
3812 msgid "Step west"
3813 msgstr "Stega väst"
3814
3815 msgid "Stereo"
3816 msgstr "Stereo"
3817
3818 msgid "Stop"
3819 msgstr "Avsluta"
3820
3821 msgid "Stop Timeshift?"
3822 msgstr "Avsluta timeshift?"
3823
3824 msgid "Stop current event and disable coming events"
3825 msgstr "Avsluta nuvarande och avaktivera kommande händelser"
3826
3827 msgid "Stop current event but not coming events"
3828 msgstr "Avsluta nuvarande händelse men inte kommande"
3829
3830 msgid "Stop playing this movie?"
3831 msgstr "Avsluta uppspelningen?"
3832
3833 msgid "Stop test"
3834 msgstr "Stoppa test"
3835
3836 msgid "Stop testing plane after # failed transponders"
3837 msgstr "Sluta testa efter # misslyckade transponders"
3838
3839 msgid "Stop testing plane after # successful transponders"
3840 msgstr "Sluta testa efter # lyckade transponders"
3841
3842 msgid "Store position"
3843 msgstr "Lagra position"
3844
3845 msgid "Stored position"
3846 msgstr "Lagrad position"
3847
3848 msgid "Subservice list..."
3849 msgstr "Underkanalslista..."
3850
3851 msgid "Subservices"
3852 msgstr "Underkanaler"
3853
3854 msgid "Subtitle selection"
3855 msgstr "Textningsval"
3856
3857 msgid "Subtitles"
3858 msgstr "Textning"
3859
3860 msgid "Sun"
3861 msgstr "Sön"
3862
3863 msgid "Sunday"
3864 msgstr "Söndag"
3865
3866 msgid "Swap Services"
3867 msgstr "Byt kanal"
3868
3869 msgid "Swedish"
3870 msgstr "Svenska"
3871
3872 msgid "Switch to next subservice"
3873 msgstr "Byt till nästa underkanal"
3874
3875 msgid "Switch to previous subservice"
3876 msgstr "Byt till föregående underkanal"
3877
3878 msgid "Symbol Rate"
3879 msgstr "Symbolrate"
3880
3881 msgid "Symbolrate"
3882 msgstr "Symbolrate"
3883
3884 msgid "System"
3885 msgstr "System"
3886
3887 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
3888 msgid "TRANSLATOR_INFO"
3889 msgstr ""
3890 "Översättning utfört av: WeeGull\n"
3891 "Förslag på förändringar skicka ett epost:\n"
3892 "weegull@hotmail.com"
3893
3894 msgid "TS file is too large for ISO9660 level 1!"
3895 msgstr "TS fil för stor för ISO9660 level 1!"
3896
3897 msgid "TV System"
3898 msgstr "TV System"
3899
3900 msgid "Table of content for collection"
3901 msgstr "Index över innehållet av samligen"
3902
3903 msgid "Tag 1"
3904 msgstr "Märke 1"
3905
3906 msgid "Tag 2"
3907 msgstr "Märke 2"
3908
3909 msgid "Tags"
3910 msgstr "Märke 3"
3911
3912 msgid "Temperature and Fan control"
3913 msgstr ""
3914
3915 msgid "Terrestrial"
3916 msgstr "Marksänd"
3917
3918 msgid "Terrestrial provider"
3919 msgstr "Marksänd leverantör"
3920
3921 msgid "Test DiSEqC settings"
3922 msgstr "Test DiSEqC inställningar"
3923
3924 msgid "Test Type"
3925 msgstr "Test Typ"
3926
3927 msgid "Test mode"
3928 msgstr "Testläge"
3929
3930 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
3931 msgstr "Testa nätverkskonfigurationen för din Dreambox.\n"
3932
3933 msgid "Test-Messagebox?"
3934 msgstr "Test-Meddelandebox?"
3935
3936 msgid ""
3937 "Thank you for using the wizard.\n"
3938 "Please press OK to continue."
3939 msgstr ""
3940 "Tack för att du använde guiden.\n"
3941 "Vänligen tryck OK för att forsätta."
3942
3943 msgid ""
3944 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
3945 "Please press OK to start using your Dreambox."
3946 msgstr ""
3947 "Tack för att du använde guiden. Din box är nu konfigurerad.\n"
3948 "Tryck OK för att börja använda din Dreambox."
3949
3950 msgid ""
3951 "The DVD standard doesn't support H.264 (HDTV) video streams. Do you want to "
3952 "create a Dreambox format data DVD (which will not play in stand-alone DVD "
3953 "players) instead?"
3954 msgstr ""
3955 "DVD standarden stödjer inte H.264 (HDTV) videoströmmar. Vill du skapa en "
3956 "Dreambox format data DVD (kommer ej kunnas spelas i vanlig DVD spelare) "
3957 "istället? "
3958
3959 msgid ""
3960 "The USB stick is now bootable. Do you want to download the latest image from "
3961 "the feed server and save it on the stick?"
3962 msgstr ""
3963 "USB sticken är nu bootbar. Vill du ladda ner senaste image från feed server "
3964 "och spara den på sticken?"
3965
3966 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
3967 msgstr "Backupen misslyckades, välj en annan plats för din backup "
3968
3969 #, python-format
3970 msgid ""
3971 "The directory %s is not writable.\n"
3972 "Make sure you select a writable directory instead."
3973 msgstr ""
3974
3975 #, python-format
3976 msgid ""
3977 "The following device was found:\n"
3978 "\n"
3979 "%s\n"
3980 "\n"
3981 "Do you want to write the USB flasher to this stick?"
3982 msgstr ""
3983 "Följande device hittades:\n"
3984 "\n"
3985 "%s\n"
3986 "\n"
3987 "Vill du skriva USB flasher till den stickan?"
3988
3989 msgid "The following files were found..."
3990 msgstr "Följande filer hittades..."
3991
3992 msgid ""
3993 "The input port should be configured now.\n"
3994 "You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you "
3995 "want to do that now?"
3996 msgstr ""
3997 "Ingångsport bör konfigureras nu.\n"
3998 "Du kan konfigurera skärmen med hjälp av några testbilder. Vill du gör det nu?"
3999
4000 msgid "The installation of the default services lists is finished."
4001 msgstr "Installationen av grundservicelistan är klar."
4002
4003 msgid ""
4004 "The installation of the default settings is finished. You can now continue "
4005 "configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
4006 msgstr ""
4007 "Installationen av grundinställningar är nu klar. Du kan nu slutföra din "
4008 "konfiguration av Dreambox med att trycka på OK knappen på din fjärrkontroll."
4009
4010 msgid ""
4011 "The md5sum validation failed, the file may be corrupted! Are you sure that "
4012 "you want to burn this image to flash memory? You are doing this at your own "
4013 "risk!"
4014 msgstr ""
4015 "md5sun validering misslyckades, filen kan vara korrupt! Är du säker på att "
4016 "du vill flasha denna image till flashminnet? Du utför detta på egen risk!"
4017
4018 msgid ""
4019 "The md5sum validation failed, the file may be downloaded incompletely or be "
4020 "corrupted!"
4021 msgstr ""
4022 "md5sum validering misslyckades, filen kanske inte blev helt nedladdad eller "
4023 "är korrupt!"
4024
4025 msgid "The package doesn't contain anything."
4026 msgstr "Paketet innehåller ingenting."
4027
4028 msgid "The package:"
4029 msgstr "Paketet:"
4030
4031 #, python-format
4032 msgid "The path %s already exists."
4033 msgstr "Sökvägen %s existerar redan."
4034
4035 msgid "The pin code has been changed successfully."
4036 msgstr "Bytet av PIN koden utfördes."
4037
4038 msgid "The pin code you entered is wrong."
4039 msgstr "PIN koden du angav var fel."
4040
4041 msgid "The pin codes you entered are different."
4042 msgstr "PIN koderna du angav är olika."
4043
4044 #, python-format
4045 msgid "The results have been written to %s."
4046 msgstr "Resultatet har skrivits till %s."
4047
4048 msgid "The sleep timer has been activated."
4049 msgstr "Sovtimer har aktiverats."
4050
4051 msgid "The sleep timer has been disabled."
4052 msgstr "Sovtimer är deaktiverad."
4053
4054 msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
4055 msgstr "Timer filen (timers.xml) är skadad och kan inte läsas."
4056
4057 msgid ""
4058 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
4059 "Please install it and choose what you want to do next."
4060 msgstr ""
4061 "Trådlöst LAN plugin är inte installerad!\n"
4062 "Vänligen installera den och välj vad du vill göra härnäst."
4063
4064 msgid ""
4065 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
4066 "Please install it."
4067 msgstr ""
4068 "Pluginen för trådlöst LAN är inte installerad!\n"
4069 "Vänligen installera den."
4070
4071 msgid ""
4072 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
4073 msgstr ""
4074 "Guiden kan ta en backup på nuvarande inställningar. Vill du ta en backup nu?"
4075
4076 msgid "The wizard is finished now."
4077 msgstr "Guiden är nu färdig."
4078
4079 msgid "There are at least "
4080 msgstr "Det finns minst "
4081
4082 msgid "There are currently no outstanding actions."
4083 msgstr ""
4084
4085 msgid "There are no default services lists in your image."
4086 msgstr "Det finns ingen grundservicelista i din image."
4087
4088 msgid "There are no default settings in your image."
4089 msgstr "Det finns inga grundinställningar i din image."
4090
4091 msgid "There are no updates available."
4092 msgstr ""
4093
4094 msgid "There are now "
4095 msgstr "Det är nu "
4096
4097 msgid ""
4098 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
4099 "Do you really want to continue?"
4100 msgstr ""
4101 "Det är inte säkert att det finns tillräckligt med utrymme på vald "
4102 "partition.\n"
4103 "Vill du verkligen fortsätta?"
4104
4105 msgid "There was an error downloading the packetlist. Please try again."
4106 msgstr "Ett fel uppstod vid nedladdningen av paketlistan. Vänligen prova igen."
4107
4108 msgid "There was an error. The package:"
4109 msgstr "Ett fel uppstod. Paketet:"
4110
4111 #, python-format
4112 msgid "This .NFI file does not contain a valid %s image!"
4113 msgstr "Denna .NFI fil innehåller ingen giltig %s image!"
4114
4115 msgid ""
4116 "This .NFI file does not have a md5sum signature and is not guaranteed to "
4117 "work. Do you really want to burn this image to flash memory?"
4118 msgstr ""
4119 "Denna .NFI har ingen md5sum signatur och är inte garanterad att den "
4120 "fungerar. Vill du verkligen flasha denna image till flashminnet?"
4121
4122 msgid ""
4123 "This .NFI file has a valid md5 signature. Continue programming this image to "
4124 "flash memory?"
4125 msgstr ""
4126 "Denna .NFI har giltig md5sum. Fortsätta programmera denna image till "
4127 "flashminnet?"
4128
4129 msgid ""
4130 "This DVD RW medium is already formatted - reformatting will erase all "
4131 "content on the disc."
4132 msgstr ""
4133 "Detta DVD RW media är redan formaterat - omformatering kommer ta bort all "
4134 "data på skivan."
4135
4136 #, python-format
4137 msgid "This Dreambox can't decode %s streams!"
4138 msgstr "Den här dreamboxen kan in avkoda %s strömmar!"
4139
4140 #, python-format
4141 msgid "This Dreambox can't decode %s video streams!"
4142 msgstr "Denna Dreambox kan inte avkoda %s videoströmmar!"
4143
4144 msgid "This is step number 2."
4145 msgstr "Det här är steg 2."
4146
4147 msgid "This is unsupported at the moment."
4148 msgstr "Detta stöds för närvarande inte."
4149
4150 msgid "This plugin is installed."
4151 msgstr "Den pluginen är installerad."
4152
4153 msgid "This plugin is not installed."
4154 msgstr "Den pluginen är inte installerad."
4155
4156 msgid "This plugin will be installed."
4157 msgstr "Den pluginen kommer att installeras."
4158
4159 msgid "This plugin will be removed."
4160 msgstr "Den pluginen kommer att tas bort."
4161
4162 msgid ""
4163 "This test checks for configured Nameservers.\n"
4164 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
4165 "- please check your DHCP, cabling and Adapter setup\n"
4166 "- if you configured your Nameservers manually please verify your entries in "
4167 "the \"Nameserver\" Configuration"
4168 msgstr ""
4169 "Detta test kontrollerar konfigurationen för Namnservrar.\n"
4170 "Om du får ett \"obekräftat\" meddelande:\n"
4171 "- vänligen kontrollera din DHCP, kablar och adapter installation\n"
4172 "- om du har konfigurerat din Namnserver manuellt vänligen bekräfta dina "
4173 "inställningar i \"Namnserver\" INstallation"
4174
4175 msgid ""
4176 "This test checks whether a network cable is connected to your LAN-Adapter.\n"
4177 "If you get a \"disconnected\" message:\n"
4178 "- verify that a network cable is attached\n"
4179 "- verify that the cable is not broken"
4180 msgstr ""
4181 "Detta test kontrollerar om en nätverkskablen är ansluten till din LAN "
4182 "adapter.\n"
4183 "Om du får ett \"Ej ansluten\" meddelande:\n"
4184 "- bekräfta att nätverkskabel är ansluten\n"
4185 "- bekräfta att kabeln inte är trasig"
4186
4187 msgid ""
4188 "This test checks whether a valid IP Address is found for your LAN Adapter.\n"
4189 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
4190 "- no valid IP Address was found\n"
4191 "- please check your DHCP, cabling and adapter setup"
4192 msgstr ""
4193 "Detta test kontrollerar om du har en giltig IP adress på din LAN adapter.\n"
4194 "Om du får ett \"obekräftat\" meddelande:\n"
4195 "- ingen giltig IP hittades\n"
4196 "- vänlig kontrollera din DHCP, kablar och nätverkskorts installation"
4197
4198 msgid ""
4199 "This test checks whether your LAN Adapter is set up for automatic IP Address "
4200 "configuration with DHCP.\n"
4201 "If you get a \"disabled\" message:\n"
4202 " - then your LAN Adapter is configured for manual IP Setup\n"
4203 "- verify thay you have entered correct IP informations in the AdapterSetup "
4204 "dialog.\n"
4205 "If you get an \"enabeld\" message:\n"
4206 "-verify that you have a configured and working DHCP Server in your network."
4207 msgstr ""
4208 "Detta test kontrollerar om din LAN adapter är konfigurerad för automatisk IP "
4209 "adress tilldelning med DHCP.\n"
4210 "Om du får en \"deaktiverad\" meddelande:\n"
4211 "- ditt LAN är konfigurerat för manuell IP tilldelning\n"
4212 "- bekräfta att du har angivit korrekt IP information i Adapterinstallation "
4213 "dialogen.\n"
4214 "Om du får ett \"aktiverat\" meddelande:\n"
4215 "- bekräfta att du har konfigurerad och fungerandes DHCP server på ditt "
4216 "nätverk."
4217
4218 msgid "This test detects your configured LAN-Adapter."
4219 msgstr "Detta test upptäcker konfigurerade LAN adapter."
4220
4221 msgid "Three"
4222 msgstr "Tre"
4223
4224 msgid "Threshold"
4225 msgstr "Gränsvärde"
4226
4227 msgid "Thu"
4228 msgstr "Tors"
4229
4230 msgid "Thumbnails"
4231 msgstr "Thumbnails"
4232
4233 msgid "Thursday"
4234 msgstr "Torsdag"
4235
4236 msgid "Time"
4237 msgstr "Tid"
4238
4239 msgid "Time/Date Input"
4240 msgstr "Tid/Datum inmatning"
4241
4242 msgid "Timer"
4243 msgstr "Timer"
4244
4245 msgid "Timer Edit"
4246 msgstr "Ändra Timer"
4247
4248 msgid "Timer Editor"
4249 msgstr "Timer Editor"
4250
4251 msgid "Timer Type"
4252 msgstr "Timertyp"
4253
4254 msgid "Timer entry"
4255 msgstr "Timer inmatning"
4256
4257 msgid "Timer log"
4258 msgstr "Timer log"
4259
4260 msgid ""
4261 "Timer overlap in timers.xml detected!\n"
4262 "Please recheck it!"
4263 msgstr ""
4264 "Timer överlappning upptäckt i timers.xml!\n"
4265 "Vänligen kontrollera!"
4266
4267 msgid "Timer record location"
4268 msgstr ""
4269
4270 msgid "Timer sanity error"
4271 msgstr "Timer fel"
4272
4273 msgid "Timer selection"
4274 msgstr "Timer val"
4275
4276 msgid "Timer status:"
4277 msgstr "Timer status:"
4278
4279 msgid "Timeshift"
4280 msgstr "Timeshift"
4281
4282 msgid "Timeshift location"
4283 msgstr ""
4284
4285 msgid "Timeshift not possible!"
4286 msgstr "Timeshift inte möjligt!"
4287
4288 msgid "Timeshift path..."
4289 msgstr "Timeshift sökväg..."
4290
4291 msgid "Timezone"
4292 msgstr "Tidszon"
4293
4294 msgid "Title"
4295 msgstr "Titel"
4296
4297 msgid "Title properties"
4298 msgstr "Titel egenskaper"
4299
4300 msgid "Titleset mode"
4301 msgstr "Titelset läge"
4302
4303 msgid ""
4304 "To update your Dreambox firmware, please follow these steps:\n"
4305 "1) Turn off your box with the rear power switch and plug in the bootable USB "
4306 "stick.\n"
4307 "2) Turn mains back on and hold the DOWN button on the front panel pressed "
4308 "for 10 seconds.\n"
4309 "3) Wait for bootup and follow instructions of the wizard."
4310 msgstr ""
4311 "För att uppdatera din Dreambox firmware, vänligen utför följande steg:\n"
4312 "1) Stäng av din box med strömbrytaren på baksidan och sätt in bootbar USB "
4313 "stick.\n"
4314 "2) Slå på strömbrytaren och håll NER pil på fronten intryckt i ungerfär 10 "
4315 "sekunder.\n"
4316 "3) Vänta på uppstart och följ instruktionerna från guiden."
4317
4318 msgid "Today"
4319 msgstr "Idag"
4320
4321 msgid "Tone Amplitude"
4322 msgstr ""
4323
4324 msgid "Tone mode"
4325 msgstr "Tonläge"
4326
4327 msgid "Toneburst"
4328 msgstr "Toneburst"
4329
4330 msgid "Toneburst A/B"
4331 msgstr "Toneburst A/B"
4332
4333 msgid "Track"
4334 msgstr "Spår"
4335
4336 msgid "Translation"
4337 msgstr "Översättning"
4338
4339 msgid "Translation:"
4340 msgstr "Översättning:"
4341
4342 msgid "Transmission Mode"
4343 msgstr "Sändningsläge"
4344
4345 msgid "Transmission mode"
4346 msgstr "Sändningstyp"
4347
4348 msgid "Transponder"
4349 msgstr "Transponder"
4350
4351 msgid "Transponder Type"
4352 msgstr "Transponder Typ"
4353
4354 msgid "Tries left:"
4355 msgstr "Försök kvar:"
4356
4357 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
4358 msgstr "Försöker hitta Transponders i kabelnätverket... vänligen vänta..."
4359
4360 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
4361 msgstr "Försöker hitta transponders i kabelnätverket... vänligen vänta..."
4362
4363 msgid "Trying to download a new packetlist. Please wait..."
4364 msgstr "Försöker ladda ner ny paketlista. Vänligen vänta..."
4365
4366 msgid "Tue"
4367 msgstr "Tis"
4368
4369 msgid "Tuesday"
4370 msgstr "Tisdag"
4371
4372 msgid "Tune"
4373 msgstr "Tune"
4374
4375 msgid "Tune failed!"
4376 msgstr "Tuning misslyckades!"
4377
4378 msgid "Tuner"
4379 msgstr "Tuner"
4380
4381 msgid "Tuner "
4382 msgstr "Tuner"
4383
4384 msgid "Tuner Slot"
4385 msgstr "Tuner Slot"
4386
4387 msgid "Tuner configuration"
4388 msgstr "Tuner konfiguration"
4389
4390 msgid "Tuner status"
4391 msgstr "Tuner status"
4392
4393 msgid "Turkish"
4394 msgstr "Turkiska"
4395
4396 msgid "Two"
4397 msgstr "Två"
4398
4399 msgid "Type"
4400 msgstr "Typ"
4401
4402 msgid "Type of scan"
4403 msgstr "Typ av sökning"
4404
4405 msgid "USALS"
4406 msgstr "USALS"
4407
4408 msgid "USB"
4409 msgstr "USB"
4410
4411 msgid "USB Stick"
4412 msgstr "USB Minne"
4413
4414 msgid "USB stick wizard"
4415 msgstr "USB stick guide"
4416
4417 msgid "Ukrainian"
4418 msgstr "Ukrainska"
4419
4420 msgid ""
4421 "Unable to complete filesystem check.\n"
4422 "Error: "
4423 msgstr ""
4424 "Det gick inte att kontrollera filsystemet.\n"
4425 "Fel:"
4426
4427 msgid ""
4428 "Unable to initialize harddisk.\n"
4429 "Error: "
4430 msgstr ""
4431 "Det gick inte at initiera hårddisken.\n"
4432 "Fel:"
4433
4434 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
4435 msgstr "Uncommitted DiSEqC kommando"
4436
4437 msgid "Undo install"
4438 msgstr ""
4439
4440 msgid "Undo uninstall"
4441 msgstr ""
4442
4443 msgid "Unicable"
4444 msgstr "Unicable"
4445
4446 msgid "Unicable LNB"
4447 msgstr "Unicable LNB"
4448
4449 msgid "Unicable Martix"
4450 msgstr "Unicable Martix"
4451
4452 msgid "Uninstall"
4453 msgstr ""
4454
4455 msgid "Universal LNB"
4456 msgstr "Universal LNB"
4457
4458 msgid "Unmount failed"
4459 msgstr "Avmontering misslyckades"
4460
4461 msgid "Unsupported"
4462 msgstr "Osupporterat"
4463
4464 msgid "Update"
4465 msgstr "Uppdatera"
4466
4467 msgid "Updates your receiver's software"
4468 msgstr "Uppdaterar din mottagares mjukvara"
4469
4470 msgid "Updating finished. Here is the result:"
4471 msgstr "Uppdatering utförd. Här är resultatet:"
4472
4473 msgid "Updating software catalog"
4474 msgstr ""
4475
4476 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
4477 msgstr "Uppdaterar... Vänlig vänta... Detta tar några minuter...."
4478
4479 msgid "Upgrade finished."
4480 msgstr "Uppgradering färdig."
4481
4482 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
4483 msgstr "Uppgradering klar. Vill du starta om din Dreambox?"
4484
4485 msgid "Upgrading"
4486 msgstr "Uppgradering"
4487
4488 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
4489 msgstr "Uppgraderar Dreambox... Vänligen vänta"
4490
4491 msgid "Use"
4492 msgstr "Använd"
4493
4494 msgid "Use DHCP"
4495 msgstr "Använd DHCP"
4496
4497 msgid "Use Interface"
4498 msgstr "Använd Interface"
4499
4500 msgid "Use Power Measurement"
4501 msgstr "Använd Strömmätning"
4502
4503 msgid "Use a gateway"
4504 msgstr "Använd en gateway"
4505
4506 msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
4507 msgstr "Använd hackig spolning vid hastigheter över"
4508
4509 msgid "Use power measurement"
4510 msgstr "Använd strömmätning"
4511
4512 msgid "Use the Networkwizard to configure your Network\n"
4513 msgstr "Använd Nätverksguiden för att konfigurerar nätverk\n"
4514
4515 msgid ""
4516 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
4517 "\n"
4518 "Please set up tuner A"
4519 msgstr ""
4520 "Använd vänster och höger pil för att ändra ett val.\n"
4521 "\n"
4522 "Inställning Tuner A"
4523
4524 msgid ""
4525 "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
4526 "press OK."
4527 msgstr ""
4528 "Använd upp/ner pilarna på din fjärrkontroll för att välja. Tryck sedan OK."
4529
4530 msgid "Use this video enhancement settings?"
4531 msgstr "Använd denna videoförbättringskonfiguration?"
4532
4533 msgid "Use time of currently running service"
4534 msgstr "Använd tid från närvarande vald service"
4535
4536 msgid "Use usals for this sat"
4537 msgstr "Använd USALS för denna sat"
4538
4539 msgid "Use wizard to set up basic features"
4540 msgstr "Använd guiden för grundinställningarna"
4541
4542 msgid "Used service scan type"
4543 msgstr "Använd kanal söktyp"
4544
4545 msgid "User defined"
4546 msgstr "Användardefinierat"
4547
4548 msgid "Username"
4549 msgstr "Användarnamn"
4550
4551 msgid "VCR scart"
4552 msgstr "VCR Scart"
4553
4554 msgid "VMGM (intro trailer)"
4555 msgstr "VMGM (intro trailer)"
4556
4557 msgid "Vertical"
4558 msgstr "Vertikal"
4559
4560 msgid "Video Fine-Tuning"
4561 msgstr "Video fininställning"
4562
4563 msgid "Video Fine-Tuning Wizard"
4564 msgstr "Video fininställnings guide"
4565
4566 msgid "Video Output"
4567 msgstr "Video Utsignal"
4568
4569 msgid "Video Setup"
4570 msgstr "Video Inställning"
4571
4572 msgid "Video Wizard"
4573 msgstr "Video Guide"
4574
4575 msgid "Video enhancement preview"
4576 msgstr "Videoförbättring förhandsvisning"
4577
4578 msgid "Video enhancement settings"
4579 msgstr "Videoförbättringskonfiguration"
4580
4581 msgid "Video enhancement setup"
4582 msgstr "Videoförbättringsinstallation"
4583
4584 msgid ""
4585 "Video input selection\n"
4586 "\n"
4587 "Please press OK if you can see this page on your TV (or select a different "
4588 "input port).\n"
4589 "\n"
4590 "The next input port will be automatically probed in 10 seconds."
4591 msgstr ""
4592 "Video ingångsval\n"
4593 "\n"
4594 "Vänligen tryck OK om du kan se denna bild på din TV (eller välj annan "
4595 "ingångsport).\n"
4596 "\n"
4597 "Nästa ingångsport kommer automatiskt provas om 10 sekunder."
4598
4599 msgid "Video mode selection."
4600 msgstr "Videoläges val."
4601
4602 msgid "Videoenhancement Setup"
4603 msgstr "Videoförbättringsinstallation"
4604
4605 msgid "View Movies..."
4606 msgstr "Visa Filmer..."
4607
4608 msgid "View Photos..."
4609 msgstr "Visa Foton..."
4610
4611 msgid "View Rass interactive..."
4612 msgstr "Visa Rass interaktivitet..."
4613
4614 msgid "View Video CD..."
4615 msgstr "Visa Video CD..."
4616
4617 msgid "View details"
4618 msgstr "Visa detaljer"
4619
4620 msgid "View list of available "
4621 msgstr "Visa lista över tillgängliga "
4622
4623 msgid "View list of available CommonInterface extensions"
4624 msgstr "Visa lista över tillgängliga CommonInterface utökningar"
4625
4626 msgid "View list of available Display and Userinterface extensions."
4627 msgstr ""
4628 "Visa lista över tillgängliga Display och Användargränssnitt utökningar."
4629
4630 msgid "View list of available EPG extensions."
4631 msgstr "Visa lista över tillgängliga EPG utökningar."
4632
4633 msgid "View list of available Satteliteequipment extensions."
4634 msgstr "Visa lista över tillgängliga Satteliteutrustning utökningar."
4635
4636 msgid "View list of available communication extensions."
4637 msgstr "Visa lista över tillgängliga kommunikations utökningar."
4638
4639 msgid "View list of available default settings"
4640 msgstr "Visa lista över tillgängliga grundinställningar"
4641
4642 msgid "View list of available multimedia extensions."
4643 msgstr "Visa lista över tillgängliga multimedia utökningar."
4644
4645 msgid "View list of available networking extensions"
4646 msgstr "Visa lista över tillgängliga nätverks utökningar"
4647
4648 msgid "View list of available recording extensions"
4649 msgstr "Visa lista över tillgängliga inspelnings utökningar"
4650
4651 msgid "View list of available skins"
4652 msgstr "Visa lista över tillgängliga utseenden"
4653
4654 msgid "View list of available software extensions"
4655 msgstr "Visa lista över tillgängliga mjukvaru utökningar"
4656
4657 msgid "View list of available system extensions"
4658 msgstr "Visa lista över tillgängliga system utökningar"
4659
4660 msgid "View teletext..."
4661 msgstr "Visa teletext..."
4662
4663 msgid "Virtual KeyBoard"
4664 msgstr "Virtuellt tangentbord"
4665
4666 msgid "Voltage mode"
4667 msgstr "Spännings läge"
4668
4669 msgid "Volume"
4670 msgstr "Volym"
4671
4672 msgid "W"
4673 msgstr "V"
4674
4675 msgid "WEP"
4676 msgstr "WEP"
4677
4678 msgid "WPA"
4679 msgstr "WPA"
4680
4681 msgid "WPA or WPA2"
4682 msgstr "WPA eller WPA2"
4683
4684 msgid "WPA2"
4685 msgstr "WPA2"
4686
4687 msgid "WSS on 4:3"
4688 msgstr "WSS på 4:3"
4689
4690 msgid "Waiting"
4691 msgstr "Väntar"
4692
4693 msgid "Warn if free space drops below (kB):"
4694 msgstr "Varna om tillgängligt utrymme understiger (kB):"
4695
4696 msgid ""
4697 "We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If "
4698 "your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
4699 "Please press OK to begin."
4700 msgstr ""
4701 "Vi kommer nu testa om din TV kan hantera upplösningen i 50 Hz. Om din skärm "
4702 "blir svart, vänta ca 20 sek så kommer den att återgå till 60 Hz.\n"
4703 "Vänlig tryck OK för att starta."
4704
4705 msgid "Wed"
4706 msgstr "Ons"
4707
4708 msgid "Wednesday"
4709 msgstr "Onsdag"
4710
4711 msgid "Weekday"
4712 msgstr "Veckodag"
4713
4714 msgid ""
4715 "Welcome to the Cutlist editor.\n"
4716 "\n"
4717 "Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
4718 "cut'.\n"
4719 "\n"
4720 "Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
4721 msgstr ""
4722 "Välkommen till Cutlist editor.\n"
4723 "\n"
4724 "Sök början på det innehåll du vill klippa bort. Tryck OK, välj 'start cut'.\n"
4725 "\n"
4726 "Sök därefter slutet på det innehåll du vill klippa bort, tryck OK, välj 'end "
4727 "cut'. Det var allt."
4728
4729 msgid ""
4730 "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading "
4731 "the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
4732 "current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
4733 msgstr ""
4734 "Välkommen till uppgraderings guiden. Guiden hjälper dig med uppgraderingen "
4735 "av mjukvaran i din Dreambox genom att tillgodose en backupmöjlighet till "
4736 "dina aktuella inställningar och en kort förklaring hur du uppgraderar "
4737 "mjukvaran."
4738
4739 msgid ""
4740 "Welcome to the cleanup wizard.\n"
4741 "\n"
4742 "We have detected that your available internal memory has dropped below 2MB.\n"
4743 "To ensure stable operation of your Dreambox, the internal memory should be "
4744 "cleaned up.\n"
4745 "You can use this wizard to remove some extensions.\n"
4746 msgstr ""
4747 "Välkommen till upprensnings guiden.\n"
4748 "\n"
4749 "Det har upptäckts att tillgängligt utrymme på interna minnet understiger "
4750 "2MB.\n"
4751 "För att uppnå en stabil Dreambox bör interna minnet rensas upp.\n"
4752 "Du kan använda den här guiden för att ta bort vissa utökningar.\n"
4753
4754 msgid ""
4755 "Welcome.\n"
4756 "\n"
4757 "If you want to connect your Dreambox to the Internet, this wizard will guide "
4758 "you through the basic network setup of your Dreambox.\n"
4759 "\n"
4760 "Press OK to start configuring your network"
4761 msgstr ""
4762 "Välkommen.\n"
4763 "\n"
4764 "Om du vill ansluta din Dreambox till Internet, då kommer den här guiden "
4765 "hjälpa dig genom grundläggande konfiguration av din Dreambox.\n"
4766 "\n"
4767 "Tryck OK för att starta konfigurationen av ditt nätverk."
4768
4769 msgid ""
4770 "Welcome.\n"
4771 "\n"
4772 "This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
4773 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
4774 msgstr ""
4775 "Välkommen.\n"
4776 "\n"
4777 "Den här guiden hjälper dig med grundinställningarna av din Dreambox.\n"
4778 "Tryck OK på din fjärrkontroll för att komma till nästa steg."
4779
4780 msgid "Welcome..."
4781 msgstr "Välkommen..."
4782
4783 msgid "West"
4784 msgstr "Väst"
4785
4786 msgid "What do you want to scan?"
4787 msgstr "Vad vill du söka efter?"
4788
4789 msgid "What to do with submitted crashlogs?"
4790 msgstr "Vad ska ske med skickade crashlogs?"
4791
4792 msgid ""
4793 "When you do a factory reset, you will lose ALL your configuration data\n"
4794 "(including bouquets, services, satellite data ...)\n"
4795 "After completion of factory reset, your receiver will restart "
4796 "automatically!\n"
4797 "\n"
4798 "Really do a factory reset?"
4799 msgstr ""
4800 "När du utför en fabriksreset, du kommer förlora ALL konfigurationsdata\n"
4801 "(inkl bouquets, kanaler, satellite data ...)\n"
4802 "När fabriksreset är klar, din mottagare kommer automatiskt starta om!\n"
4803 "\n"
4804 "Verkligen utföra en fabriksreset?"
4805
4806 msgid "Where do you want to backup your settings?"
4807 msgstr "Var vill du spara dina inställningar?"
4808
4809 msgid "Where to save temporary timeshift recordings?"
4810 msgstr "Var ska temporära timeshift inspelningar sparas?"
4811
4812 msgid "Wireless"
4813 msgstr "Trådlöst"
4814
4815 msgid "Wireless LAN"
4816 msgstr "Trådlöst LAN"
4817
4818 msgid "Wireless Network"
4819 msgstr "Trådlöst Nätverk"
4820
4821 msgid "Wireless Network State"
4822 msgstr "Status Trådlöst nätverk"
4823
4824 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
4825 msgstr "Skrivfel under inspelning. Disken full?\n"
4826
4827 msgid "Write failed!"
4828 msgstr "Skrivning misslyckades!"
4829
4830 msgid "Writing NFI image file to flash completed"
4831 msgstr "Skrivning av NFI image fil till flash klart"
4832
4833 msgid "YPbPr"
4834 msgstr "YPbPr"
4835
4836 msgid "Year"
4837 msgstr "År"
4838
4839 msgid "Yes"
4840 msgstr "Ja"
4841
4842 msgid "Yes to all"
4843 msgstr ""
4844
4845 msgid "Yes, and delete this movie"
4846 msgstr "Ja, och ta bort den här filmen."
4847
4848 msgid "Yes, and don't ask again"
4849 msgstr "Ja, och fråga inte igen"
4850
4851 msgid "Yes, backup my settings!"
4852 msgstr "Ja, ta backup på inställningar!"
4853
4854 msgid "Yes, do a manual scan now"
4855 msgstr "Ja, utför manuell sökning nu"
4856
4857 msgid "Yes, do an automatic scan now"
4858 msgstr "Ja, utför automatisk sökning nu"
4859
4860 msgid "Yes, do another manual scan now"
4861 msgstr "Ja, utför manuell sökning igen"
4862
4863 msgid "Yes, perform a shutdown now."
4864 msgstr "Ja, utför avstängning nu."
4865
4866 msgid "Yes, restore the settings now"
4867 msgstr "Ja, återställ inställningarna nu"
4868
4869 msgid "Yes, returning to movie list"
4870 msgstr "Ja, återvänd till filmlistan"
4871
4872 msgid "Yes, view the tutorial"
4873 msgstr "Ja, visa guiden"
4874
4875 msgid "You can cancel the installation."
4876 msgstr "Du kan avbryta installationen."
4877
4878 msgid "You can cancel the removal."
4879 msgstr "Du kan avbryta borttagningen."
4880
4881 msgid ""
4882 "You can choose some default settings now. Please select the settings you "
4883 "want to be installed."
4884 msgstr ""
4885 "Du kan välja från några grundinställningar nu. Vänligen välj de "
4886 "inställningar du vill installera."
4887
4888 msgid "You can choose, what you want to install..."
4889 msgstr "Du kan välja, vad vill du ska installeras..."
4890
4891 msgid "You can install this plugin."
4892 msgstr "Du kan installera den pluginen."
4893
4894 msgid "You can only burn Dreambox recordings!"
4895 msgstr ""
4896
4897 msgid "You can remove this plugin."
4898 msgstr "Du kan ta bort den pluginen."
4899
4900 msgid "You cannot delete this!"
4901 msgstr "Du kan inte ta bort detta!"
4902
4903 msgid "You chose not to install any default services lists."
4904 msgstr "Du har valt att inte installera någon grundservicelista."
4905
4906 msgid ""
4907 "You chose not to install any default settings. You can however install the "
4908 "default settings later in the settings menu."
4909 msgstr ""
4910 "Du har valt att inte installera grundinställningar. Du kan om du vill senare "
4911 "installera grundinställningarna via installations menyerna."
4912
4913 msgid ""
4914 "You chose not to install anything. Please press OK finish the install wizard."
4915 msgstr ""
4916 "Du har valt att inte installetra något. Vänligen tryck OK för att avsluta "
4917 "installations guiden."
4918
4919 msgid ""
4920 "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a "
4921 "harddisk is not an option for you."
4922 msgstr ""
4923 "Du verkar inte ha någon hårddisk i din Dreambox. Att ta backup till en "
4924 "hårddisk är därför inte möjligt."
4925
4926 msgid ""
4927 "You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the "
4928 "slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup "
4929 "to the harddisk!\n"
4930 "Please press OK to start the backup now."
4931 msgstr ""
4932 "Du har valt att ta backup till ett flash-kort. Kortet måste sitta i sloten. "
4933 "Vi kan inte verifiera att den används förnärvarande. Så det är bättre att ta "
4934 "backup till hårddisk!\n"
4935 "Tryck OK för att starta backupen."
4936
4937 msgid ""
4938 "You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
4939 "Please press OK to start the backup now."
4940 msgstr ""
4941 "Du har valt att ta backup till ett USB minne. Bättre att ta backup till "
4942 "HDD!\n"
4943 "Tryck OK för att starta backup."
4944
4945 msgid ""
4946 "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
4947 "backup now."
4948 msgstr ""
4949 "Du har valt att ta backup till din hårddisk. Vänligen tryck OK så startar "
4950 "backupen."
4951
4952 msgid ""
4953 "You have chosen to backup your settings. Please press OK to start the backup "
4954 "now."
4955 msgstr ""
4956 "Du har valt att ta backup på dina inställningar. Vänligen tryck OK för att "
4957 "starta backup nu."
4958
4959 msgid ""
4960 "You have chosen to create a new .NFI flasher bootable USB stick. This will "
4961 "repartition the USB stick and therefore all data on it will be erased."
4962 msgstr ""
4963 "Du har valt att skapa en ny .NFI flash startbar USB stick. Detta kommer "
4964 "repartitionera USB stickan och efter det kommer all data på den vara borta."
4965
4966 msgid ""
4967 "You have chosen to restore your settings. Enigma2 will restart after "
4968 "restore. Please press OK to start the restore now."
4969 msgstr ""
4970 "Du har valt att återskapa dina inställningar. Enigma2 kommer starta om efter "
4971 "återskapningen. Vänligen tryck OK för att starta återskapningen nu."
4972
4973 #, python-format
4974 msgid "You have to wait %s!"
4975 msgstr "Du måste vänta %s!"
4976
4977 msgid ""
4978 "You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, "
4979 "please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
4980 "Your dreambox will now be halted. After you have performed the update "
4981 "instructions from the website, your new firmware will ask you to restore "
4982 "your settings."
4983 msgstr ""
4984 "Du behöver ha en PC kopplad till din Dreambox. Behöver du ytterligare "
4985 "instruktioner vänligen gå till websidan http://www.dm7025.de.\n"
4986 "Din dreambox kommer nu att stoppas. När du har genomfört uppdateringen "
4987 "instruktioner från websidan, din nya mjukvara kommer att fråga dig om du "
4988 "vill återställa dina inställningar."
4989
4990 msgid ""
4991 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
4992 "\n"
4993 "Do you want to set the pin now?"
4994 msgstr ""
4995 "Du måste ange en PIN kod och dölja det från dina barn.\n"
4996 "\n"
4997 "Vill du ange PIN kod nu?"
4998
4999 msgid ""
5000 "Your Dreambox is now ready to use.\n"
5001 "\n"
5002 "Your internet connection is working now.\n"
5003 "\n"
5004 msgstr ""
5005
5006 msgid ""
5007 "Your Dreambox is now ready to use.\n"
5008 "\n"
5009 "Your internet connection is working now.\n"
5010 "\n"
5011 "Please press OK to continue."
5012 msgstr ""
5013 "Din Dreambox är nu klar för användning.\n"
5014 "\n"
5015 "Din Internet anslutning fungerar nu.\n"
5016 "\n"
5017 "Vänligen tryck OK för att forsätta."
5018
5019 msgid "Your Dreambox will restart after pressing OK on your remote control."
5020 msgstr "Din Dreambox kommer starta vid tryck på OK på din fjärrkontroll."
5021
5022 msgid "Your TV works with 50 Hz. Good!"
5023 msgstr "Din TV fungerar med 50 Hz. Bra!"
5024
5025 msgid ""
5026 "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
5027 "process."
5028 msgstr ""
5029 "Backupen lyckades. Vi kommer nu att fortsätta förklara "
5030 "uppgraderingsprocessen."
5031
5032 msgid ""
5033 "Your collection exceeds the size of a single layer medium, you will need a "
5034 "blank dual layer DVD!"
5035 msgstr ""
5036 "Din samling överstiger storleken på single layer media, du kommer behöva en "
5037 "tom dual layer DVD!"
5038
5039 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
5040 msgstr "Din Dreambox håller på att stängas av. Vänligen vänta..."
5041
5042 msgid ""
5043 "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and "
5044 "try again."
5045 msgstr ""
5046 "Din dreambox är inte ansluten till Internet på korrekt sätt. Åtgärda och "
5047 "försök igen."
5048
5049 msgid "Your email address:"
5050 msgstr "Din epost adress:"
5051
5052 msgid ""
5053 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
5054 "Press OK to start upgrade."
5055 msgstr ""
5056 "Din frontprocessors mjukvara måste uppgraderas.\n"
5057 "Tryck OK för att starta."
5058
5059 msgid ""
5060 "Your internet connection is not working!\n"
5061 "Please choose what you want to do next."
5062 msgstr ""
5063 "Din Internat anslutning fungerar inte!\n"
5064 "Vänligen välj vad du vill utföra."
5065
5066 msgid "Your name (optional):"
5067 msgstr "Ditt namn (valfritt):"
5068
5069 msgid "Your network configuration has been activated."
5070 msgstr "Din nätverkskonfiguration har aktiverats."
5071
5072 msgid ""
5073 "Your network configuration has been activated.\n"
5074 "A second configured interface has been found.\n"
5075 "\n"
5076 "Do you want to disable the second network interface?"
5077 msgstr ""
5078 "Din nätverkskonfiguration har aktiverats.\n"
5079 "Ett annat konfigurerat kort har hittats.\n"
5080 "\n"
5081 "Vill du akaktivera det andra nätverkskortet?"
5082
5083 msgid ""
5084 "Your wireless LAN internet connection could not be started!\n"
5085 "Have you attached your USB WLAN Stick?\n"
5086 "\n"
5087 "Please choose what you want to do next."
5088 msgstr ""
5089 "Ditt trådlösa LAN Internet anslutning kunde inte startas!\n"
5090 "Har du anslutit ditt USB WLAN Stick?\n"
5091 "\n"
5092 "Vänligen välja vad du vill göra härnäst."
5093
5094 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
5095 msgstr "Gå till föregående kanal före motorinstallation?"
5096
5097 msgid "Zap back to service before satfinder?"
5098 msgstr "Gå till föregående kanal före satfinder?"
5099
5100 msgid "[alternative edit]"
5101 msgstr "[ändra alternativ]"
5102
5103 msgid "[bouquet edit]"
5104 msgstr "[favoritlists editor]"
5105
5106 msgid "[favourite edit]"
5107 msgstr "[favorit editor]"
5108
5109 msgid "[move mode]"
5110 msgstr "[flyttläge]"
5111
5112 msgid "a gui to assign services/providers to common interface modules"
5113 msgstr ""
5114 "ett gränssnitt för att tilldela services/providers till ett common interface "
5115 "modul"
5116
5117 msgid "a gui to assign services/providers/caids to common interface modules"
5118 msgstr ""
5119 "ett gränssnitt för att tilldela services/providers/caids till ett common "
5120 "interface modul"
5121
5122 msgid "abort alternatives edit"
5123 msgstr "avbryt ändra alternativ"
5124
5125 msgid "abort bouquet edit"
5126 msgstr "avbryt editera favoritlista"
5127
5128 msgid "abort favourites edit"
5129 msgstr "avbryt editera favoriter"
5130
5131 msgid "about to start"
5132 msgstr "håller på att starta"
5133
5134 msgid "activate current configuration"
5135 msgstr "aktivera nuvarande konfiguration"
5136
5137 msgid "activate network adapter configuration"
5138 msgstr ""
5139
5140 msgid "add Provider"
5141 msgstr "lägg till Provider"
5142
5143 msgid "add Service"
5144 msgstr "lägg till Service"
5145
5146 msgid "add a nameserver entry"
5147 msgstr "lägga till en namnserver post"
5148
5149 msgid "add alternatives"
5150 msgstr "lägg till alternativ"
5151
5152 msgid "add bookmark"
5153 msgstr "lägg till bokmärke"
5154
5155 msgid "add bouquet"
5156 msgstr "lägg till favoritlista"
5157
5158 msgid "add directory to playlist"
5159 msgstr "lägg till bibliotek till spellista"
5160
5161 msgid "add file to playlist"
5162 msgstr "lägg till fil i spellista"
5163
5164 msgid "add files to playlist"
5165 msgstr "lägg till fil i spellista"
5166
5167 msgid "add marker"
5168 msgstr "lägg till markör"
5169
5170 msgid "add recording (enter recording duration)"
5171 msgstr "lägg till inspelning (ange inspelningslängd)"
5172
5173 msgid "add recording (enter recording endtime)"
5174 msgstr "lägg till inspelning (ange inspelningssluttid)"
5175
5176 msgid "add recording (indefinitely)"
5177 msgstr "lägg till inspelning (oändlig)"
5178
5179 msgid "add recording (stop after current event)"
5180 msgstr "lägg till inspelning (avsluta efter nuvarande)"
5181
5182 msgid "add service to bouquet"
5183 msgstr "lägg till kanal i favoritlista"
5184
5185 msgid "add service to favourites"
5186 msgstr "lägg till kanal i favoriter"
5187
5188 msgid "add to parental protection"
5189 msgstr "lägg till föräldraskydd"
5190
5191 msgid "advanced"
5192 msgstr "avancerad"
5193
5194 msgid "alphabetic sort"
5195 msgstr "sortera alfabetiskt"
5196
5197 msgid ""
5198 "are you sure you want to restore\n"
5199 "following backup:\n"
5200 msgstr ""
5201 "vill du verkligen återställa\n"
5202 "med följande backup:\n"
5203
5204 msgid "assigned CAIds"
5205 msgstr "tilldelad CAIds"
5206
5207 msgid "assigned CAIds:"
5208 msgstr "utpekade CAIds:"
5209
5210 msgid "assigned Services/Provider"
5211 msgstr "tilldelade Services/Provider"
5212
5213 msgid "assigned Services/Provider:"
5214 msgstr "utpekade kanaler/operatörer:"
5215
5216 #, python-format
5217 msgid "audio track (%s) format"
5218 msgstr "ljudspår (%s) format"
5219
5220 #, python-format
5221 msgid "audio track (%s) language"
5222 msgstr "ljudspår (%s) språk"
5223
5224 msgid "audio tracks"
5225 msgstr "ljudspår"
5226
5227 msgid "auto"
5228 msgstr "auto"
5229
5230 msgid "available"
5231 msgstr "tillgängliga"
5232
5233 msgid "back"
5234 msgstr "tillbaka"
5235
5236 msgid "background image"
5237 msgstr "bakgrundsbild"
5238
5239 msgid "backgroundcolor"
5240 msgstr "bakgrundsfärg"
5241
5242 msgid "better"
5243 msgstr "bättre"
5244
5245 msgid "black"
5246 msgstr "svart"
5247
5248 msgid "blacklist"
5249 msgstr "svartlista"
5250
5251 msgid "blue"
5252 msgstr "blå"
5253
5254 #, python-format
5255 msgid "burn audio track (%s)"
5256 msgstr "bränn ljudspår (%s)"
5257
5258 msgid "change recording (duration)"
5259 msgstr "ändra inspelning (längd)"
5260
5261 msgid "change recording (endtime)"
5262 msgstr "ändra inspelning (sluttid)"
5263
5264 msgid "chapters"
5265 msgstr "kapitel"
5266
5267 msgid "choose destination directory"
5268 msgstr "välj destinationsbibliotek"
5269
5270 msgid "circular left"
5271 msgstr "cirkulär vänster"
5272
5273 msgid "circular right"
5274 msgstr "circulär höger"
5275
5276 msgid "clear playlist"
5277 msgstr "rensa spellista"
5278
5279 msgid "complex"
5280 msgstr "komplex"
5281
5282 msgid "config menu"
5283 msgstr "konfigurationsmeny"
5284
5285 msgid "confirmed"
5286 msgstr "bekräftad"
5287
5288 msgid "connected"
5289 msgstr "ansluten"
5290
5291 msgid "continue"
5292 msgstr "fortsätt"
5293
5294 msgid "copy to bouquets"
5295 msgstr "kopiera till favoritlista"
5296
5297 msgid "could not be removed"
5298 msgstr "kunde inte tas bort"
5299
5300 msgid "create directory"
5301 msgstr "skapa bibliotek"
5302
5303 msgid "daily"
5304 msgstr "daglig"
5305
5306 msgid "day"
5307 msgstr "dag"
5308
5309 msgid "delete"
5310 msgstr "ta bort"
5311
5312 msgid "delete cut"
5313 msgstr "ta bort klipp"
5314
5315 msgid "delete file"
5316 msgstr "ta bort fil"
5317
5318 msgid "delete playlist entry"
5319 msgstr "ta bort post i spellista"
5320
5321 msgid "delete saved playlist"
5322 msgstr "ta bort sparad spellista"
5323
5324 msgid "delete..."
5325 msgstr "ta bort..."
5326
5327 msgid "disable"
5328 msgstr "avaktivera"
5329
5330 msgid "disable move mode"
5331 msgstr "avaktivera flyttläge"
5332
5333 msgid "disabled"
5334 msgstr "avaktiverad"
5335
5336 msgid "disconnected"
5337 msgstr "bortkopplad"
5338
5339 msgid "do not change"
5340 msgstr "ändra inte"
5341
5342 msgid "do nothing"
5343 msgstr "gör inget"
5344
5345 msgid "don't record"
5346 msgstr "spela inte in"
5347
5348 msgid "done!"
5349 msgstr "klar!"
5350
5351 msgid "edit alternatives"
5352 msgstr "ändra alternativ"
5353
5354 msgid "empty"
5355 msgstr "tom"
5356
5357 msgid "enable"
5358 msgstr "aktivera"
5359
5360 msgid "enable bouquet edit"
5361 msgstr "aktivera favoritlists editor"
5362
5363 msgid "enable favourite edit"
5364 msgstr "aktivera favoriter editor"
5365
5366 msgid "enable move mode"
5367 msgstr "aktivera flyttläge"
5368
5369 msgid "enabled"
5370 msgstr "aktiverad"
5371
5372 msgid "end alternatives edit"
5373 msgstr "avsluta ändra alternativ"
5374
5375 msgid "end bouquet edit"
5376 msgstr "avsluta favoritlists editor"
5377
5378 msgid "end cut here"
5379 msgstr "slutklipp här"
5380
5381 msgid "end favourites edit"
5382 msgstr "avsluta favoriter editor"
5383
5384 msgid "enigma2 and network"
5385 msgstr "enigma2 och nätverk"
5386
5387 msgid "enter hidden network SSID"
5388 msgstr "ange dold nätverks SSID"
5389
5390 msgid "equal to"
5391 msgstr "lika med"
5392
5393 msgid "exceeds dual layer medium!"
5394 msgstr "överskrider dual layer media"
5395
5396 msgid "exit DVD player or return to file browser"
5397 msgstr "avsluta DVD spelare eller återvänd till fil utforskare"
5398
5399 msgid "exit mediaplayer"
5400 msgstr "avsluta mediaspelare"
5401
5402 msgid "exit movielist"
5403 msgstr "avsluta filmlista"
5404
5405 msgid "exit nameserver configuration"
5406 msgstr "avsluta namnserver konfiguration"
5407
5408 msgid "exit network adapter configuration"
5409 msgstr "avsluta nätverkskorts konfiguration"
5410
5411 msgid "exit network adapter setup menu"
5412 msgstr "avsluta nätverkskorts installationsmeny"
5413
5414 msgid "exit network interface list"
5415 msgstr "avsluta nätverkskorts lista"
5416
5417 msgid "exit networkadapter setup menu"
5418 msgstr "avsluta nätverkskort installationsmeny"
5419
5420 msgid "failed"
5421 msgstr "misslyckades"
5422
5423 msgid "fileformats (BMP, PNG, JPG, GIF)"
5424 msgstr "filformat (BMP, PNG, JPG, GIF)"
5425
5426 msgid "filename"
5427 msgstr "filnamn"
5428
5429 msgid "fine-tune your display"
5430 msgstr "fininställ din skärm"
5431
5432 msgid "forward to the next chapter"
5433 msgstr "framåt till nästa kapitel"
5434
5435 msgid "free"
5436 msgstr "fri"
5437
5438 msgid "free diskspace"
5439 msgstr "ledigt diskutrymme"
5440
5441 msgid "go to deep standby"
5442 msgstr "stäng av mottagaren"
5443
5444 msgid "go to standby"
5445 msgstr "inta standby"
5446
5447 msgid "grab this frame as bitmap"
5448 msgstr "grab den här framen som bitmap"
5449
5450 msgid "green"
5451 msgstr "grön"
5452
5453 msgid "hear radio..."
5454 msgstr "lyssna på radio..."
5455
5456 msgid "help..."
5457 msgstr "hjälp..."
5458
5459 msgid "hidden network"
5460 msgstr "gömt nätverk"
5461
5462 msgid "hide extended description"
5463 msgstr "dölj utökad beskrivning"
5464
5465 msgid "hide player"
5466 msgstr "dölj spelare"
5467
5468 msgid "horizontal"
5469 msgstr "horisontal"
5470
5471 msgid "hour"
5472 msgstr "timme"
5473
5474 msgid "hours"
5475 msgstr "timmar"
5476
5477 msgid "immediate shutdown"
5478 msgstr "omedelbar avstängning"
5479
5480 #, python-format
5481 msgid ""
5482 "incoming call!\n"
5483 "%s calls on %s!"
5484 msgstr ""
5485 "inkommande samtal!\n"
5486 "%s ringer från %s!"
5487
5488 msgid "init module"
5489 msgstr "initiera modul"
5490
5491 msgid "init modules"
5492 msgstr "initiera moduler"
5493
5494 msgid "insert mark here"
5495 msgstr "infoga markör här"
5496
5497 msgid "jump back to the previous title"
5498 msgstr "hoppa bakåt till föregående titel"
5499
5500 msgid "jump forward to the next title"
5501 msgstr "hoppa framåt till nästa titel"
5502
5503 msgid "jump to listbegin"
5504 msgstr "hoppa till liststart"
5505
5506 msgid "jump to listend"
5507 msgstr "hoppa till listslut"
5508
5509 msgid "jump to next marked position"
5510 msgstr "hoppa till nästa markerad position"
5511
5512 msgid "jump to previous marked position"
5513 msgstr "hoppa till föregående markerad position"
5514
5515 msgid "leave movie player..."
5516 msgstr "lämna videospelare..."
5517
5518 msgid "left"
5519 msgstr "vänster"
5520
5521 msgid "length"
5522 msgstr "längd"
5523
5524 msgid "list style compact"
5525 msgstr "liststil kompakt"
5526
5527 msgid "list style compact with description"
5528 msgstr "liststil kompakt med beskrivning"
5529
5530 msgid "list style default"
5531 msgstr "liststil grundläge"
5532
5533 msgid "list style single line"
5534 msgstr "liststil enkel linje"
5535
5536 msgid "load playlist"
5537 msgstr "ladda spellista"
5538
5539 msgid "locked"
5540 msgstr "låst"
5541
5542 msgid "loopthrough to"
5543 msgstr "loopthrough till"
5544
5545 msgid "manual"
5546 msgstr "manuell"
5547
5548 msgid "menu"
5549 msgstr "meny"
5550
5551 msgid "menulist"
5552 msgstr "menylista"
5553
5554 msgid "mins"
5555 msgstr "min"
5556
5557 msgid "minute"
5558 msgstr "minut"
5559
5560 msgid "minutes"
5561 msgstr "minuter"
5562
5563 msgid "month"
5564 msgstr "månad"
5565
5566 msgid "move PiP to main picture"
5567 msgstr "flytta BiB till huvudbild"
5568
5569 msgid "move down to last entry"
5570 msgstr "flytta ner till sista posten"
5571
5572 msgid "move down to next entry"
5573 msgstr "flytta ner till nästa post"
5574
5575 msgid "move up to first entry"
5576 msgstr "flytta upp till första posten"
5577
5578 msgid "move up to previous entry"
5579 msgstr "flytta upp till föregående post"
5580
5581 msgid "movie list"
5582 msgstr "filmlista"
5583
5584 msgid "multinorm"
5585 msgstr "multinorm"
5586
5587 msgid "never"
5588 msgstr "aldrig"
5589
5590 msgid "next channel"
5591 msgstr "nästa kanal"
5592
5593 msgid "next channel in history"
5594 msgstr "nästa kanal i historiken"
5595
5596 msgid "no"
5597 msgstr "nej"
5598
5599 msgid "no CAId selected"
5600 msgstr "ingen CAId vald"
5601
5602 msgid "no CI slots found"
5603 msgstr "ingen CI slot hittad"
5604
5605 msgid "no HDD found"
5606 msgstr "ingen hårddisk hittad"
5607
5608 msgid "no Services/Providers selected"
5609 msgstr "ingen kanal/operatör vald"
5610
5611 msgid "no module found"
5612 msgstr "ingen modul hittad"
5613
5614 msgid "no standby"
5615 msgstr "inget viloläge"
5616
5617 msgid "no timeout"
5618 msgstr "ingen timeout"
5619
5620 msgid "none"
5621 msgstr "ingen"
5622
5623 msgid "not locked"
5624 msgstr "inte låst"
5625
5626 msgid "not used"
5627 msgstr "ej använd"
5628
5629 msgid "nothing connected"
5630 msgstr "inget anslutet"
5631
5632 msgid "of a DUAL layer medium used."
5633 msgstr "av DUAL layer media använt."
5634
5635 msgid "of a SINGLE layer medium used."
5636 msgstr "av SINGLE layer media använt."
5637
5638 msgid "off"
5639 msgstr "av"
5640
5641 msgid "on"
5642 msgstr "på"
5643
5644 msgid "on READ ONLY medium."
5645 msgstr "på READ ONLY media."
5646
5647 msgid "once"
5648 msgstr "en gång"
5649
5650 msgid "open nameserver configuration"
5651 msgstr "öppna namnserver konfiguration"
5652
5653 msgid "open servicelist"
5654 msgstr "öppna kanallista"
5655
5656 msgid "open servicelist(down)"
5657 msgstr "öppna kanallista(ner)"
5658
5659 msgid "open servicelist(up)"
5660 msgstr "öppna kanallista(upp)"
5661
5662 msgid "open virtual keyboard input help"
5663 msgstr "öppna virtuellt tangentbordsinmatningshjälp"
5664
5665 msgid "pass"
5666 msgstr "klart"
5667
5668 msgid "pause"
5669 msgstr "paus"
5670
5671 msgid "play entry"
5672 msgstr "spela angivet"
5673
5674 msgid "play from next mark or playlist entry"
5675 msgstr "Spela upp från nästa markering eller post i spellista"
5676
5677 msgid "play from previous mark or playlist entry"
5678 msgstr "Spela upp från föregående markering eller post i spellista"
5679
5680 msgid "please press OK when ready"
5681 msgstr "tryck OK när du är klar"
5682
5683 msgid "please wait, loading picture..."
5684 msgstr "vänligen vänta, laddar bild..."
5685
5686 msgid "previous channel"
5687 msgstr "föregående kanal"
5688
5689 msgid "previous channel in history"
5690 msgstr "föregående kanal i historiken"
5691
5692 msgid "record"
5693 msgstr "spela in"
5694
5695 msgid "recording..."
5696 msgstr "spelar in..."
5697
5698 msgid "red"
5699 msgstr "röd"
5700
5701 msgid "remove a nameserver entry"
5702 msgstr "ta bort en namnserver post"
5703
5704 msgid "remove after this position"
5705 msgstr "ta bort efter denna position"
5706