Automatic message catalog update
[enigma2.git] / po / sv.po
1 # German translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2010-05-11 10:44+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2010-04-09 08:43+0200\n"
12 "Last-Translator: Wee <weegull@hotmail.com>\n"
13 "Language-Team: WeeGull <weegull@hotmail.com>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Language: sv\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
19 "X-Generator: Pootle 2.0.2\n"
20 "X-Poedit-Language: Swedish\n"
21 "X-Poedit-SourceCharset: iso-8859-15\n"
22 "X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
23
24 #
25 msgid ""
26 "\n"
27 "Advanced options and settings."
28 msgstr ""
29 "\n"
30 "Avancerade val och inställningar."
31
32 #
33 msgid ""
34 "\n"
35 "After pressing OK, please wait!"
36 msgstr ""
37 "\n"
38 "Tryck OK och vänligen vänta!"
39
40 #
41 msgid ""
42 "\n"
43 "Backup your Dreambox settings."
44 msgstr ""
45 "\n"
46 "Backup av din Dreamboxs inställningar."
47
48 #
49 msgid ""
50 "\n"
51 "Edit the upgrade source address."
52 msgstr ""
53 "\n"
54 "Ändra uppgraderingskällas adress."
55
56 #
57 msgid ""
58 "\n"
59 "Manage extensions or plugins for your Dreambox"
60 msgstr ""
61 "\n"
62 "Hantera utökningar eller plugins för din Dreambox."
63
64 #
65 msgid ""
66 "\n"
67 "Online update of your Dreambox software."
68 msgstr ""
69 "\n"
70 "Online uppdatering av din Dreamboxs mjukvara."
71
72 #
73 msgid ""
74 "\n"
75 "Press OK on your remote control to continue."
76 msgstr ""
77 "\n"
78 "Tryck OK på fjärrkontrollen för att forsätta."
79
80 #
81 msgid ""
82 "\n"
83 "Restore your Dreambox settings."
84 msgstr ""
85 "\n"
86 "Återskapa din Dreamboxs inställningar."
87
88 #
89 msgid ""
90 "\n"
91 "Restore your Dreambox with a new firmware."
92 msgstr ""
93 "\n"
94 "Återskapa din reambox med en ny firmware."
95
96 #
97 msgid ""
98 "\n"
99 "Restore your backups by date."
100 msgstr ""
101 "\n"
102 "Återskapa med datum på backup."
103
104 #
105 msgid ""
106 "\n"
107 "Scan for local extensions and install them."
108 msgstr ""
109 "\n"
110 "Sök efter lokala utökningar och installera dem."
111
112 #
113 msgid ""
114 "\n"
115 "Select your backup device.\n"
116 "Current device: "
117 msgstr ""
118 "\n"
119 "Välj din backupenhet.\n"
120 "Nuvarande enhet: "
121
122 #
123 msgid ""
124 "\n"
125 "System will restart after the restore!"
126 msgstr ""
127 "\n"
128 "Systemet kommer starta om efter återläsningen!"
129
130 #
131 msgid ""
132 "\n"
133 "View, install and remove available or installed packages."
134 msgstr ""
135 "\n"
136 "Visa, installera och ta bort tillgängliga eller installerade paket."
137
138 #
139 msgid " "
140 msgstr " "
141
142 #
143 msgid " Results"
144 msgstr " Resultat"
145
146 #
147 msgid " extensions."
148 msgstr " utökningar."
149
150 #
151 msgid " packages selected."
152 msgstr " valda paket."
153
154 #
155 msgid " updates available."
156 msgstr " Uppdateringar tillgängliga."
157
158 #
159 msgid " wireless networks found!"
160 msgstr " trådlöst nätverk hittat!"
161
162 #
163 msgid "#000000"
164 msgstr ""
165
166 #
167 msgid "#0064c7"
168 msgstr ""
169
170 #
171 msgid "#25062748"
172 msgstr ""
173
174 #
175 msgid "#389416"
176 msgstr ""
177
178 #
179 msgid "#80000000"
180 msgstr ""
181
182 #
183 msgid "#80ffffff"
184 msgstr ""
185
186 #
187 msgid "#bab329"
188 msgstr ""
189
190 #
191 msgid "#f23d21"
192 msgstr ""
193
194 #
195 msgid "#ffffff"
196 msgstr ""
197
198 #
199 msgid "#ffffffff"
200 msgstr ""
201
202 #
203 msgid "%H:%M"
204 msgstr "%H:%M"
205
206 #
207 #, python-format
208 msgid "%d jobs are running in the background!"
209 msgstr "%d jobb körs i bakgrunden!"
210
211 #
212 #, python-format
213 msgid "%d min"
214 msgstr "%d min"
215
216 #
217 #, python-format
218 msgid "%d services found!"
219 msgstr "%d kanaler hittades!"
220
221 #
222 msgid "%d.%B %Y"
223 msgstr "%d.%B %Y"
224
225 #
226 #, python-format
227 msgid "%i ms"
228 msgstr "%i ms"
229
230 #
231 #, python-format
232 msgid ""
233 "%s\n"
234 "(%s, %d MB free)"
235 msgstr ""
236 "%s\n"
237 "(%s, %d MB ledigt)"
238
239 #
240 #, python-format
241 msgid "%s (%s)\n"
242 msgstr "%s (%s)\n"
243
244 #
245 msgid "(ZAP)"
246 msgstr "(ZAP)"
247
248 #
249 msgid "(empty)"
250 msgstr "(tom)"
251
252 #
253 msgid "(show optional DVD audio menu)"
254 msgstr "(visa utökad DVD ljudmeny)"
255
256 #
257 msgid "* Only available if more than one interface is active."
258 msgstr "* Enbart tillgänglig om mer än ett kort är aktivt."
259
260 #
261 msgid ".NFI Download failed:"
262 msgstr ".NFI Nedladdning misslyckades:"
263
264 #
265 msgid ""
266 ".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
267 msgstr ""
268 ".NFI fil passerade md5sum signatur kontroll. Du kan använda denna image!"
269
270 #
271 msgid "0"
272 msgstr ""
273
274 #
275 msgid "1"
276 msgstr ""
277
278 #
279 msgid "1 wireless network found!"
280 msgstr "1 trådlöst nätverk hittat!"
281
282 #
283 msgid "1.0"
284 msgstr "1.0"
285
286 #
287 msgid "1.1"
288 msgstr "1.1"
289
290 #
291 msgid "1.2"
292 msgstr "1.2"
293
294 #
295 msgid "12V output"
296 msgstr "12V utgång"
297
298 #
299 msgid "13 V"
300 msgstr "13 V"
301
302 #
303 msgid "16:10"
304 msgstr "16:10"
305
306 #
307 msgid "16:10 Letterbox"
308 msgstr "16:10 Letterbox"
309
310 #
311 msgid "16:10 PanScan"
312 msgstr "16:10 PanScan"
313
314 #
315 msgid "16:9"
316 msgstr "16:9"
317
318 #
319 msgid "16:9 Letterbox"
320 msgstr "16:9 Letterbox"
321
322 #
323 msgid "16:9 always"
324 msgstr "16:9 alltid"
325
326 #
327 msgid "18 V"
328 msgstr "18 V"
329
330 #
331 msgid "2"
332 msgstr ""
333
334 #
335 msgid "3"
336 msgstr ""
337
338 #
339 msgid "30 minutes"
340 msgstr "30 minuter"
341
342 #
343 msgid "4"
344 msgstr ""
345
346 #
347 msgid "4:3"
348 msgstr "4:3"
349
350 #
351 msgid "4:3 Letterbox"
352 msgstr "4:3 Letterbox"
353
354 #
355 msgid "4:3 PanScan"
356 msgstr "4:3 PanScan"
357
358 #
359 msgid "5"
360 msgstr ""
361
362 #
363 msgid "5 minutes"
364 msgstr "5 minuter"
365
366 #
367 msgid "6"
368 msgstr ""
369
370 #
371 msgid "60 minutes"
372 msgstr "60 minuter"
373
374 #
375 msgid "7"
376 msgstr ""
377
378 #
379 msgid "8"
380 msgstr ""
381
382 #
383 msgid "9"
384 msgstr ""
385
386 #
387 msgid "<Current movielist location>"
388 msgstr "<Nuvarande filmlistplats>"
389
390 #
391 msgid "<Default movie location>"
392 msgstr "<Grund filmlistplats>"
393
394 #
395 msgid "<Last timer location>"
396 msgstr "<Senaste timerplats>"
397
398 #
399 msgid "<unknown>"
400 msgstr "<okänd>"
401
402 #
403 msgid "??"
404 msgstr "??"
405
406 #
407 msgid "A"
408 msgstr "A"
409
410 #
411 #, python-format
412 msgid ""
413 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
414 "Do you want to keep your version?"
415 msgstr ""
416 "En konfigurationsfil (%s) har ändrats sedan installationen.\n"
417 "Vill du behålla din version?"
418
419 msgid "A demo plugin for TPM usage."
420 msgstr ""
421
422 #
423 msgid ""
424 "A finished record timer wants to set your\n"
425 "Dreambox to standby. Do that now?"
426 msgstr ""
427 "En utförd inspelningstimer vill försätta din\n"
428 "Dreambox i standby. Utföra det nu?"
429
430 #
431 msgid ""
432 "A finished record timer wants to shut down\n"
433 "your Dreambox. Shutdown now?"
434 msgstr ""
435 "En utförd inspelningstimer vill stänga av\n"
436 "din Dreambox. Stänga av nu?"
437
438 #
439 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
440 msgstr "En grafisk EPG för alla kanaler i en vald favoritlista"
441
442 #
443 msgid ""
444 "A mount entry with this name already exists!\n"
445 "Update existing entry and continue?\n"
446 msgstr ""
447 "En monteringspunkt med samma namn finns redan!\n"
448 "Uppdatera befintligt monteringspunkt och forsätta?\n"
449
450 #
451 #, python-format
452 msgid ""
453 "A record has been started:\n"
454 "%s"
455 msgstr ""
456 "En inspelning har påbörjats:\n"
457 "%s"
458
459 #
460 msgid ""
461 "A recording is currently running.\n"
462 "What do you want to do?"
463 msgstr ""
464 "En inspelning pågår redan.\n"
465 "Vad vill du göra?"
466
467 #
468 msgid ""
469 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
470 "configure the positioner."
471 msgstr ""
472 "En inspelning pågår. Vänligen avbryt den innan du försöker konfigurera "
473 "motorn."
474
475 #
476 msgid ""
477 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
478 "start the satfinder."
479 msgstr ""
480 "En inspelning pågår. Vänligen avbryt inspelningen före du försöker starta "
481 "satfinder."
482
483 #
484 #, python-format
485 msgid "A required tool (%s) was not found."
486 msgstr "Ett verktyg (%s) som behövs kunde inte hittas."
487
488 #
489 msgid "A search for available updates is currently in progress."
490 msgstr "En sökning efter tillgängliga uppdateringar utförs för tillfället."
491
492 #
493 msgid ""
494 "A second configured interface has been found.\n"
495 "\n"
496 "Do you want to disable the second network interface?"
497 msgstr ""
498 "Ett andra konfigurerat nätverkskort har hittats.\n"
499 "\n"
500 "Vill du avaktivera sekundärt nätverkskort?"
501
502 #
503 msgid ""
504 "A sleep timer wants to set your\n"
505 "Dreambox to standby. Do that now?"
506 msgstr ""
507 "En sovtimer vill försätta din\n"
508 "Dreambox i standby. Utföra det?"
509
510 #
511 msgid ""
512 "A sleep timer wants to shut down\n"
513 "your Dreambox. Shutdown now?"
514 msgstr ""
515 "En sovtimer vill stänga av\n"
516 "din Dreambox. Stänga av nu?"
517
518 #
519 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
520 msgstr "En liten översikt av tillgängliga ikoner status och åtgärder."
521
522 #
523 msgid ""
524 "A timer failed to record!\n"
525 "Disable TV and try again?\n"
526 msgstr ""
527 "En timerinspelning misslyckades!\n"
528 "Inaktivera TV och försök igen?\n"
529
530 #
531 msgid "A/V Settings"
532 msgstr "A/V Inställningar"
533
534 #
535 msgid "AA"
536 msgstr "AA"
537
538 #
539 msgid "AB"
540 msgstr "AB"
541
542 #
543 msgid "AC3 default"
544 msgstr "AC3 standard"
545
546 #
547 msgid "AC3 downmix"
548 msgstr "AC3 nedmixning"
549
550 #
551 msgid "Abort"
552 msgstr "Avbryt"
553
554 #
555 msgid "Abort this Wizard."
556 msgstr "Avbryt den här guiden."
557
558 #
559 msgid "About"
560 msgstr "Om"
561
562 #
563 msgid "About..."
564 msgstr "Om..."
565
566 #
567 msgid "Accesspoint:"
568 msgstr "Accespunkt:"
569
570 #
571 msgid "Action on long powerbutton press"
572 msgstr "Beteende vid långt tryck på powerknapp"
573
574 #
575 msgid "Action on short powerbutton press"
576 msgstr "Händelse vid kort tryckning på strömknappen"
577
578 #
579 msgid "Action:"
580 msgstr "Action:"
581
582 #
583 msgid "Activate Picture in Picture"
584 msgstr "Aktivera Bild i Bild"
585
586 #
587 msgid "Activate network settings"
588 msgstr "Aktivera nätverksinställningar"
589
590 #
591 msgid "Active"
592 msgstr "Aktiv"
593
594 #
595 msgid ""
596 "Active/\n"
597 "Inactive"
598 msgstr ""
599 "Aktiv/\n"
600 "Inaktiv"
601
602 #
603 msgid "Adapter settings"
604 msgstr "Adapter inställning"
605
606 #
607 msgid "Add"
608 msgstr "Lägg till"
609
610 #
611 msgid "Add Bookmark"
612 msgstr "Lägg till bokmärke"
613
614 #
615 msgid "Add WLAN configuration?"
616 msgstr "Lägga till WLAN konfiguration?"
617
618 #
619 msgid "Add a mark"
620 msgstr "Lägg till markör"
621
622 #
623 msgid "Add a new NFS or CIFS mount point to your Dreambox."
624 msgstr "Lägg till ny NFS eller CIFS monteringspunkt i din Dreambox."
625
626 #
627 msgid "Add a new title"
628 msgstr "Lägg till ny titel"
629
630 #
631 msgid "Add network configuration?"
632 msgstr "Lägga till nätverkskonfiguration?"
633
634 #
635 msgid "Add new AutoTimer"
636 msgstr "Lägg till ny AutoTimer"
637
638 #
639 msgid "Add new network mount point"
640 msgstr "Lägg till ny nätverks monteringspunkt"
641
642 #
643 msgid "Add timer"
644 msgstr "Lägg till timer"
645
646 #
647 msgid "Add timer as disabled on conflict"
648 msgstr "Lägg till timer som avaktiverad vid konflikt"
649
650 #
651 msgid "Add title"
652 msgstr "Lägg till titel"
653
654 #
655 msgid "Add to bouquet"
656 msgstr "Lägg till i favoritlista"
657
658 #
659 msgid "Add to favourites"
660 msgstr "Lägg till i favoriter"
661
662 #
663 msgid "Add zap timer instead of record timer?"
664 msgstr "Lägga till zaptimer istället för inspelningstimer?"
665
666 #
667 msgid "Added: "
668 msgstr "Tillagd: "
669
670 #
671 msgid ""
672 "Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if "
673 "enabled."
674 msgstr ""
675 "Lägger till enigma2 inställningar och dreambox  modellinformation såsom SN, "
676 "rev... om aktiverad."
677
678 #
679 msgid "Adds network configuration if enabled."
680 msgstr "Lägger till nätverkskonfiguration om aktiverad."
681
682 #
683 msgid "Adds wlan configuration if enabled."
684 msgstr "Lägger till wlan konfiguration om aktiverad."
685
686 #
687 msgid ""
688 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
689 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
690 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
691 "test screens."
692 msgstr ""
693 "Justera färginställningarna så att alla färgnivåer är urskiljningsbara, men "
694 "de ska vara så färgfulla som möjligt. När du är nöjd med resultatet, tryck "
695 "OK för att stänga videoinställningarna eller tryck på nummerknapp för att "
696 "välja annan testbild."
697
698 #
699 msgid "Advanced Options"
700 msgstr "Avancerade Inställningar"
701
702 #
703 msgid "Advanced Software"
704 msgstr "Avancerad Mjukvaru"
705
706 #
707 msgid "Advanced Software Plugin"
708 msgstr "Avancerad Mjukvaru Plugin"
709
710 #
711 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
712 msgstr "Avancerad Videoförbättring Installation "
713
714 #
715 msgid "Advanced Video Setup"
716 msgstr "Avancerad videoinställning"
717
718 #
719 msgid "Advanced restore"
720 msgstr "Avancerad återskapning"
721
722 #
723 msgid "After event"
724 msgstr "Efter program"
725
726 #
727 msgid ""
728 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
729 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
730 msgstr ""
731 "Efter startguiden är avslutad, behöver du skydda enskilda kanaler. Läs i din "
732 "manual för Dreambox om hur du utför det."
733
734 #
735 msgid "Album"
736 msgstr "Album"
737
738 #
739 msgid "All"
740 msgstr "Alla"
741
742 #
743 msgid "All Satellites"
744 msgstr "Alla Satelliter"
745
746 #
747 msgid "All Time"
748 msgstr ""
749
750 #
751 msgid "All non-repeating timers"
752 msgstr "Alla icke upprepande timers"
753
754 #
755 msgid "Allow zapping via Webinterface"
756 msgstr "Tillåt zappning via Webgränssnittet"
757
758 #
759 msgid "Alpha"
760 msgstr "Alpha"
761
762 #
763 msgid "Alternative radio mode"
764 msgstr "Alternativt radioläge"
765
766 #
767 msgid "Alternative services tuner priority"
768 msgstr "Alternativ tunerprioritering"
769
770 #
771 msgid "Always ask before sending"
772 msgstr "Fråga alltid före skickning"
773
774 #
775 msgid "Ammount of recordings left"
776 msgstr "Mängd inspelning kvar"
777
778 #
779 msgid "An empty filename is illegal."
780 msgstr "Ett tomt filnamn är inte tillåtet."
781
782 #
783 msgid "An error occured."
784 msgstr "Ett fel uppstod."
785
786 #
787 msgid "An unknown error occured!"
788 msgstr "Ett okänt fel uppstod!"
789
790 #
791 msgid "Anonymize crashlog?"
792 msgstr "Anonymisera crashlog?"
793
794 #
795 msgid "Arabic"
796 msgstr "Arabiska"
797
798 #
799 msgid ""
800 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
801 "\n"
802 msgstr ""
803 "Är du säker på att du vill aktivera den här nätverkskonfigurationen?\n"
804 "\n"
805
806 #
807 msgid ""
808 "Are you sure you want to delete\n"
809 "following backup:\n"
810 msgstr ""
811 "Är du säker att du vill ta bort\n"
812 "följande backup:\n"
813
814 #
815 msgid "Are you sure you want to exit this wizard?"
816 msgstr "Är du säker på att du vill avsluta den här guiden?"
817
818 #
819 msgid ""
820 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
821 "\n"
822 msgstr ""
823 "Är du säker på att du vill starta om dina nätverkskort?\n"
824 "\n"
825
826 #
827 msgid ""
828 "Are you sure you want to restore\n"
829 "following backup:\n"
830 msgstr ""
831 "Är du säker att du vill återskapa\n"
832 "följande backup:\n"
833
834 #
835 msgid ""
836 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
837 "Enigma2 will restart after the restore"
838 msgstr ""
839 "Är du säker på att du vill återskapa Enigma2 från backup?\n"
840 "Enigma2 kommer starta om efter återskapningen"
841
842 #
843 msgid ""
844 "Are you sure you want to save this network mount?\n"
845 "\n"
846 msgstr ""
847 "Är du säker p att du vill spara den här nätverksmonteringen?\n"
848 "\n"
849
850 #
851 msgid "Artist"
852 msgstr "Artist"
853
854 #
855 msgid "Ascending"
856 msgstr "Stigande"
857
858 #
859 msgid "Ask before shutdown:"
860 msgstr "Fråga före avstängning:"
861
862 #
863 msgid "Ask user"
864 msgstr "Fråga"
865
866 #
867 msgid "Aspect Ratio"
868 msgstr "Bildformat"
869
870 msgid "Atheros"
871 msgstr ""
872
873 #
874 msgid "Audio"
875 msgstr "Ljud"
876
877 #
878 msgid "Audio Options..."
879 msgstr "Ljudval..."
880
881 #
882 msgid "Audio Sync"
883 msgstr "Ljudsynk"
884
885 #
886 msgid "Audio Sync Setup"
887 msgstr "Ljudsynk Installation"
888
889 #
890 msgid "Australia"
891 msgstr "Australien"
892
893 #
894 msgid "Author: "
895 msgstr "Författare: "
896
897 #
898 msgid "Authoring mode"
899 msgstr "Authoring läge"
900
901 #
902 msgid "Auto"
903 msgstr "Auto"
904
905 #
906 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
907 msgstr "Auto kapitelsplit varje ? minut (0=aldrig)"
908
909 #
910 msgid "Auto flesh"
911 msgstr "Auto hudfärg"
912
913 #
914 msgid "Auto scart switching"
915 msgstr "Auto scart byte"
916
917 #
918 msgid "AutoTimer Editor"
919 msgstr "AutoTimer Editor"
920
921 #
922 msgid "AutoTimer Filters"
923 msgstr "AutoTimer Filter"
924
925 #
926 msgid "AutoTimer Services"
927 msgstr "AutoTimer Kanaler"
928
929 #
930 msgid "AutoTimer Settings"
931 msgstr "AutoTimer Inställningar"
932
933 #
934 msgid "AutoTimer overview"
935 msgstr "AutoTimer överblick"
936
937 #
938 msgid "Automatic"
939 msgstr "Automatisk"
940
941 #
942 msgid "Automatic Scan"
943 msgstr "Automatisk sökning"
944
945 #
946 msgid "Autos & Vehicles"
947 msgstr "Motor & Fordon"
948
949 #
950 msgid "Autowrite timer"
951 msgstr "Automatskapa timer"
952
953 #
954 msgid "Available format variables"
955 msgstr "Tillgängliga format variabler"
956
957 #
958 msgid "B"
959 msgstr "B"
960
961 #
962 msgid "BA"
963 msgstr "BA"
964
965 #
966 msgid "BB"
967 msgstr "BB"
968
969 #
970 msgid "BER"
971 msgstr "BER"
972
973 #
974 msgid "BER:"
975 msgstr "BER:"
976
977 #
978 msgid "Back"
979 msgstr "Tillbaka"
980
981 #
982 msgid "Background"
983 msgstr "Bakgrund"
984
985 #
986 msgid "Backup done."
987 msgstr "Backup klar."
988
989 #
990 msgid "Backup failed."
991 msgstr "Backup misslyckades."
992
993 #
994 msgid "Backup is running..."
995 msgstr "Backup pågår..."
996
997 #
998 msgid "Backup system settings"
999 msgstr "Backup av systeminställningar"
1000
1001 #
1002 msgid "Band"
1003 msgstr "Band"
1004
1005 #
1006 msgid "Bandwidth"
1007 msgstr "Bandbredd"
1008
1009 #
1010 msgid "Begin of \"after event\" timespan"
1011 msgstr "Början på \"efter händelse\" tidsspann"
1012
1013 #
1014 msgid "Begin of timespan"
1015 msgstr "Början på tidsspann"
1016
1017 #
1018 msgid "Begin time"
1019 msgstr "Starttid"
1020
1021 #
1022 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
1023 msgstr "Beteende av 'pause' vid paus"
1024
1025 #
1026 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
1027 msgstr "Beteende av 0 i BiB-läge"
1028
1029 #
1030 msgid "Behavior when a movie is started"
1031 msgstr "Beteende när en film startas"
1032
1033 #
1034 msgid "Behavior when a movie is stopped"
1035 msgstr "Beteende när en film stoppas"
1036
1037 #
1038 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
1039 msgstr "Beteende när en film slutar"
1040
1041 #
1042 msgid "Bitrate:"
1043 msgstr "Bitrate:"
1044
1045 #
1046 msgid "Block noise reduction"
1047 msgstr "Block brus minskning"
1048
1049 #
1050 msgid "Blue boost"
1051 msgstr "Blå förstärkning"
1052
1053 #
1054 msgid "Bookmarks"
1055 msgstr "Bokmärken"
1056
1057 #
1058 msgid "Bouquets"
1059 msgstr "Favoriter"
1060
1061 #
1062 msgid "Brazil"
1063 msgstr "Brasilien"
1064
1065 #
1066 msgid "Brightness"
1067 msgstr "Ljusstyrka"
1068
1069 #
1070 msgid "Browse network neighbourhood"
1071 msgstr "Bläddra i nätverket"
1072
1073 #
1074 msgid "Burn DVD"
1075 msgstr "Skapa DVD"
1076
1077 #
1078 msgid "Burn existing image to DVD"
1079 msgstr "Bränn existerande image till DVD"
1080
1081 #
1082 msgid "Burn to DVD"
1083 msgstr "Bränn till DVD..."
1084
1085 #
1086 msgid "Bus: "
1087 msgstr "Bus: "
1088
1089 #
1090 msgid ""
1091 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
1092 "displayed."
1093 msgstr "Infobalken visas om du trycker OK på din fjärrkontroll."
1094
1095 #
1096 msgid "C"
1097 msgstr "C"
1098
1099 #
1100 msgid "C-Band"
1101 msgstr "C-Band"
1102
1103 msgid "CDInfo"
1104 msgstr "CD Info"
1105
1106 #
1107 msgid "CI assignment"
1108 msgstr "CI tilldelning"
1109
1110 #
1111 msgid "CIFS share"
1112 msgstr "CIFS delning"
1113
1114 #
1115 msgid "CVBS"
1116 msgstr "CVBS"
1117
1118 #
1119 msgid "Cable"
1120 msgstr "Kabel"
1121
1122 #
1123 msgid "Cache Thumbnails"
1124 msgstr "Buffra miniatyrer"
1125
1126 msgid "Can't connect to server. Please check your network!"
1127 msgstr "Kan inte ansluta till servern. Vänligen kontrollera ditt nätverk!"
1128
1129 #
1130 msgid "Canada"
1131 msgstr "Kanada"
1132
1133 #
1134 msgid "Cancel"
1135 msgstr "Avbryt"
1136
1137 #
1138 msgid "Cannot parse feed directory"
1139 msgstr "Kan inte läsa feed bibliotek"
1140
1141 #
1142 msgid "Capacity: "
1143 msgstr "Kapacitet: "
1144
1145 #
1146 msgid "Card"
1147 msgstr "Kort"
1148
1149 #
1150 msgid "Catalan"
1151 msgstr "Katalanska"
1152
1153 #
1154 msgid "Center screen at the lower border"
1155 msgstr "Centrera skärmen vid lägre kanten"
1156
1157 #
1158 msgid "Center screen at the upper border"
1159 msgstr "Centrera skärmen vid övre kanten"
1160
1161 #
1162 msgid "Change active delay"
1163 msgstr "Ändra aktiv fördröjning"
1164
1165 #
1166 msgid "Change bouquets in quickzap"
1167 msgstr "Byt favoritlista med snabbzap"
1168
1169 #
1170 msgid "Change default recording offset?"
1171 msgstr "Ändra grund inspelnings kompensation"
1172
1173 #
1174 msgid "Change dir."
1175 msgstr "Byt bibl."
1176
1177 #
1178 msgid "Change hostname"
1179 msgstr "Byt hostnamn"
1180
1181 #
1182 msgid "Change pin code"
1183 msgstr "Ändra PIN kod"
1184
1185 #
1186 msgid "Change service pin"
1187 msgstr "Ändra program PIN"
1188
1189 #
1190 msgid "Change service pins"
1191 msgstr "Ändra program PIN"
1192
1193 #
1194 msgid "Change setup pin"
1195 msgstr "Ändra installations PIN"
1196
1197 #
1198 msgid "Change step size"
1199 msgstr "Ändra stegstorlek"
1200
1201 #
1202 msgid "Change the hostname of your Dreambox."
1203 msgstr "Byt hostnamn på din Dreambox."
1204
1205 #
1206 msgid "Channel"
1207 msgstr "Kanal"
1208
1209 #
1210 msgid "Channel Selection"
1211 msgstr "Kanallista"
1212
1213 #
1214 msgid "Channel audio:"
1215 msgstr "Ljudkanal:"
1216
1217 #
1218 msgid "Channel not in services list"
1219 msgstr "Kanal finns ej i servicelistan"
1220
1221 #
1222 msgid "Channel:"
1223 msgstr "Kanal:"
1224
1225 #
1226 msgid "Channellist menu"
1227 msgstr "Kanallista meny"
1228
1229 #
1230 msgid "Channels"
1231 msgstr "Kanaler"
1232
1233 #
1234 msgid "Chap."
1235 msgstr "Kap."
1236
1237 #
1238 msgid "Chapter"
1239 msgstr "Kapitel"
1240
1241 #
1242 msgid "Chapter:"
1243 msgstr "Kapitel:"
1244
1245 #
1246 msgid "Check"
1247 msgstr "Kontrollera"
1248
1249 #
1250 msgid "Checking Filesystem..."
1251 msgstr "Kontrollerar filsystem..."
1252
1253 #
1254 msgid "Choose Tuner"
1255 msgstr "Välj tuner"
1256
1257 #
1258 msgid "Choose a wireless network"
1259 msgstr "Välj ett trådlöst nätverk"
1260
1261 #
1262 msgid "Choose backup files"
1263 msgstr "Välj backupfil"
1264
1265 #
1266 msgid "Choose backup location"
1267 msgstr "Välj backupdestination"
1268
1269 #
1270 msgid "Choose bouquet"
1271 msgstr "Välj favoritlista"
1272
1273 #
1274 msgid "Choose target folder"
1275 msgstr "Välj målkatalog"
1276
1277 #
1278 msgid "Choose upgrade source"
1279 msgstr "Välj uppgraderingskälla"
1280
1281 #
1282 msgid "Choose your Skin"
1283 msgstr "Välj utseende"
1284
1285 #
1286 msgid "Circular left"
1287 msgstr "Cirkulär vänster"
1288
1289 #
1290 msgid "Circular right"
1291 msgstr "Cirkulär höger"
1292
1293 #
1294 msgid "Classic"
1295 msgstr "Klassisk"
1296
1297 #
1298 msgid "Cleanup"
1299 msgstr "Rensa"
1300
1301 #
1302 msgid "Cleanup Wizard"
1303 msgstr "Upprensningsguide"
1304
1305 #
1306 msgid "Cleanup Wizard settings"
1307 msgstr "Upprensningsguide inställningar"
1308
1309 #
1310 msgid "CleanupWizard"
1311 msgstr "Upprensningsguide"
1312
1313 #
1314 msgid "Clear before scan"
1315 msgstr "Rensa före sökning"
1316
1317 #
1318 msgid "Clear history on Exit:"
1319 msgstr "Rensa historik vid Avslut:"
1320
1321 #
1322 msgid "Clear log"
1323 msgstr "Rensa logg"
1324
1325 #
1326 msgid "Close"
1327 msgstr "Stäng"
1328
1329 #
1330 msgid "Close and forget changes"
1331 msgstr "Stäng och ta bort ändringar"
1332
1333 #
1334 msgid "Close and save changes"
1335 msgstr "Stäng och spar ändringar"
1336
1337 #
1338 msgid "Close title selection"
1339 msgstr "Stäng titel val"
1340
1341 #
1342 msgid "Code rate high"
1343 msgstr "Code rate hög"
1344
1345 #
1346 msgid "Code rate low"
1347 msgstr "Code rate låg"
1348
1349 #
1350 msgid "Coderate HP"
1351 msgstr "Coderate HP"
1352
1353 #
1354 msgid "Coderate LP"
1355 msgstr "Coderate LP"
1356
1357 #
1358 msgid "Collection name"
1359 msgstr "Samlingsnamn"
1360
1361 #
1362 msgid "Collection settings"
1363 msgstr "Samlingsinställning"
1364
1365 #
1366 msgid "Color Format"
1367 msgstr "Färgformat"
1368
1369 #
1370 msgid "Comedy"
1371 msgstr "Komedi"
1372
1373 #
1374 msgid "Command execution..."
1375 msgstr "Kommando exekvering..."
1376
1377 #
1378 msgid "Command order"
1379 msgstr "Kommandoordning"
1380
1381 #
1382 msgid "Committed DiSEqC command"
1383 msgstr "Committed DiSEqC kommando"
1384
1385 #
1386 msgid "Common Interface"
1387 msgstr "Common Interface"
1388
1389 #
1390 msgid "Common Interface Assignment"
1391 msgstr "Common Interface tilldelning"
1392
1393 #
1394 msgid "CommonInterface"
1395 msgstr "CommonInterface"
1396
1397 #
1398 msgid "Communication"
1399 msgstr "Kommunikation"
1400
1401 #
1402 msgid "Compact Flash"
1403 msgstr "Compact Flash"
1404
1405 #
1406 msgid "Complete"
1407 msgstr "Komplett"
1408
1409 #
1410 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
1411 msgstr "Komplex (tillåter mixning av ljudspår och aspekt)"
1412
1413 #
1414 msgid "Configuration Mode"
1415 msgstr "Konfigurationsläge"
1416
1417 #
1418 msgid "Configuration for the Webinterface"
1419 msgstr "Konfiguration för Webgränssnitt"
1420
1421 #
1422 msgid "Configure AutoTimer behavior"
1423 msgstr "Konfigurera AutoTimers uppförande"
1424
1425 #
1426 msgid "Configure interface"
1427 msgstr "Konfigurera kort"
1428
1429 #
1430 msgid "Configure nameservers"
1431 msgstr "Konfigurera namnservers"
1432
1433 #
1434 msgid "Configure your internal LAN"
1435 msgstr "Konfigurera ditt interna LAN"
1436
1437 #
1438 msgid "Configure your network again"
1439 msgstr "Konfigurera ditt nätverk igen"
1440
1441 #
1442 msgid "Configure your wireless LAN again"
1443 msgstr "Konfigurera ditt trådlösa LAN igen"
1444
1445 #
1446 msgid "Configuring"
1447 msgstr "Konfigurering"
1448
1449 #
1450 msgid "Conflicting timer"
1451 msgstr "Timerkonflikt"
1452
1453 #
1454 msgid "Connect"
1455 msgstr "Anslut"
1456
1457 #
1458 msgid "Connect to a Wireless Network"
1459 msgstr "Anslut till ett Trådlöst nätverk"
1460
1461 #
1462 msgid "Connected to"
1463 msgstr "Ansluten till"
1464
1465 #
1466 msgid "Connected!"
1467 msgstr "Ansluten!"
1468
1469 #
1470 msgid "Constellation"
1471 msgstr "Konstellation"
1472
1473 #
1474 msgid "Content does not fit on DVD!"
1475 msgstr "Innehåll för stort för en DVD!"
1476
1477 #
1478 msgid "Continue in background"
1479 msgstr "Fortsätta i bakgrund"
1480
1481 #
1482 msgid "Continue playing"
1483 msgstr "Fortsätt spela"
1484
1485 #
1486 msgid "Contrast"
1487 msgstr "Kontrast"
1488
1489 #
1490 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
1491 msgstr "Kunde inte ansluta till Dreambox .NFI image feed Server:"
1492
1493 #
1494 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
1495 msgstr "Kunde inte ladda media! Ingen disk istoppad?"
1496
1497 #
1498 msgid "Could not open Picture in Picture"
1499 msgstr "Gick inte att öppna Bild i Bild"
1500
1501 #
1502 #, python-format
1503 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
1504 msgstr "Kunde inte spela in på grund av timerkonflikt med %s"
1505
1506 #
1507 msgid "Crashlog settings"
1508 msgstr "Crashlog inställningar"
1509
1510 #
1511 msgid "CrashlogAutoSubmit"
1512 msgstr "CrashlogAutoSubmit"
1513
1514 #
1515 msgid "CrashlogAutoSubmit settings"
1516 msgstr "CrashlogAutoSubmit inställningar"
1517
1518 #
1519 msgid "CrashlogAutoSubmit settings..."
1520 msgstr "CrashlogAutoSubmit inställningar..."
1521
1522 #
1523 msgid ""
1524 "Crashlogs found!\n"
1525 "Send them to Dream Multimedia?"
1526 msgstr ""
1527 "Crashlog hittad!\n"
1528 "Skicka till Dream Multimedia?"
1529
1530 #
1531 msgid "Create DVD-ISO"
1532 msgstr "Skapa DVD-ISO"
1533
1534 #
1535 msgid "Create a new AutoTimer."
1536 msgstr "Skapa en ny AutoTimer"
1537
1538 #
1539 msgid "Create a new timer using the classic editor"
1540 msgstr "Skapa en ny timer med hjälp av vanlig editor"
1541
1542 #
1543 msgid "Create a new timer using the wizard"
1544 msgstr "Skapa en ny timer med hjälp av guide."
1545
1546 #
1547 msgid "Create movie folder failed"
1548 msgstr "Det gick inte att skapa en filmkatalog"
1549
1550 #
1551 #, python-format
1552 msgid "Creating directory %s failed."
1553 msgstr "Skapande av katalogen %s misslyckades."
1554
1555 #
1556 msgid "Creating partition failed"
1557 msgstr "Det gick inte att skapa en partition"
1558
1559 #
1560 msgid "Croatian"
1561 msgstr "Kroatiska"
1562
1563 #
1564 msgid "Current Transponder"
1565 msgstr "Nuvarande transponder"
1566
1567 #
1568 msgid "Current settings:"
1569 msgstr "Nuvarande inställningar:"
1570
1571 #
1572 msgid "Current value: "
1573 msgstr "Nuvarande värde: "
1574
1575 #
1576 msgid "Current version:"
1577 msgstr "Nuvarande version:"
1578
1579 #
1580 #, python-format
1581 msgid "Custom (%s)"
1582 msgstr "Egen (%s)"
1583
1584 #
1585 msgid "Custom location"
1586 msgstr "Egen placering"
1587
1588 #
1589 msgid "Custom offset"
1590 msgstr "Egen kompensation"
1591
1592 #
1593 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
1594 msgstr "Valfri hopptid för '1'/'3'-knapparna"
1595
1596 #
1597 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
1598 msgstr "Valfri hopptid för '4'/'6'-knapparna"
1599
1600 #
1601 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
1602 msgstr "Valfri hopptid för '7'/'9'-knapparna"
1603
1604 #
1605 msgid "Customize"
1606 msgstr "Anpassningar"
1607
1608 #
1609 msgid "Cut"
1610 msgstr "Klipp"
1611
1612 #
1613 msgid "Cutlist editor..."
1614 msgstr "Klipplist editor..."
1615
1616 #
1617 msgid "Czech"
1618 msgstr "Tjeckiska"
1619
1620 #
1621 msgid "Czech Republic"
1622 msgstr "Tjeckien"
1623
1624 #
1625 msgid "D"
1626 msgstr "D"
1627
1628 #
1629 msgid "DHCP"
1630 msgstr "DHCP"
1631
1632 #
1633 msgid "DUAL LAYER DVD"
1634 msgstr "DUAL LAYER DVD"
1635
1636 #
1637 msgid "DVB-S"
1638 msgstr "DVB-S"
1639
1640 #
1641 msgid "DVB-S2"
1642 msgstr "DVB-S2"
1643
1644 #
1645 msgid "DVD File Browser"
1646 msgstr "DVD Filutforskare"
1647
1648 #
1649 msgid "DVD Player"
1650 msgstr "DVD Spelare"
1651
1652 #
1653 msgid "DVD Titlelist"
1654 msgstr "DVD Titellista\""
1655
1656 #
1657 msgid "DVD media toolbox"
1658 msgstr "DVD media verktyg"
1659
1660 #
1661 msgid "Danish"
1662 msgstr "Danska"
1663
1664 #
1665 msgid "Date"
1666 msgstr "Datum"
1667
1668 #
1669 msgid "Decide if you want to enable or disable the Cleanup Wizard."
1670 msgstr "Betsäm om du vill aktivera eller avaktivera Upprensningsguide."
1671
1672 #
1673 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
1674 msgstr "Bestäm vad som ska ske när en crashlog är hittad."
1675
1676 #
1677 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
1678 msgstr "Bestäm vad som ska ske efter en crashlog är skickad."
1679
1680 #
1681 msgid "Decrease delay"
1682 msgstr "Minska fördröjning"
1683
1684 #
1685 #, python-format
1686 msgid "Decrease delay by %i ms (can be set)"
1687 msgstr "Minska fördröjning  med %i ms (kan ställas in)"
1688
1689 #
1690 msgid "Deep Standby"
1691 msgstr "Stäng av"
1692
1693 #
1694 msgid "Default"
1695 msgstr "Grund"
1696
1697 #
1698 msgid "Default Settings"
1699 msgstr "Grundinställningar"
1700
1701 #
1702 msgid "Default movie location"
1703 msgstr "Grund filmplats"
1704
1705 #
1706 msgid "Default services lists"
1707 msgstr "Grundservicelista"
1708
1709 #
1710 msgid "Defaults"
1711 msgstr "Grund"
1712
1713 #
1714 msgid "Delay"
1715 msgstr "Fördröjning"
1716
1717 #
1718 msgid "Delete"
1719 msgstr "Ta bort"
1720
1721 #
1722 msgid "Delete crashlogs"
1723 msgstr "Ta bort crashlogs"
1724
1725 #
1726 msgid "Delete entry"
1727 msgstr "Ta bort post"
1728
1729 #
1730 msgid "Delete failed!"
1731 msgstr "Borttagning misslyckades!"
1732
1733 #
1734 msgid "Delete mount"
1735 msgstr "Ta bort montering"
1736
1737 #
1738 #, python-format
1739 msgid ""
1740 "Delete no more configured satellite\n"
1741 "%s?"
1742 msgstr ""
1743 "Ta bort ej konfigurerade satellite\n"
1744 "%s?"
1745
1746 #
1747 msgid "Descending"
1748 msgstr "Fallande"
1749
1750 #
1751 msgid "Description"
1752 msgstr "Beskrivning"
1753
1754 #
1755 msgid "Deselect"
1756 msgstr "Avmarkera"
1757
1758 #
1759 msgid "Destination directory"
1760 msgstr "Målbibliotek"
1761
1762 #
1763 msgid "Details for extension: "
1764 msgstr "Detaljer för utökning: "
1765
1766 #
1767 msgid "Detected HDD:"
1768 msgstr "Hittad hårddisk:"
1769
1770 #
1771 msgid "Detected NIMs:"
1772 msgstr "Hittade tuners:"
1773
1774 #
1775 msgid "DiSEqC"
1776 msgstr "DiSEqC"
1777
1778 #
1779 msgid "DiSEqC A/B"
1780 msgstr "DiSEqC A/B"
1781
1782 #
1783 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
1784 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
1785
1786 #
1787 msgid "DiSEqC mode"
1788 msgstr "DiSEqC läge"
1789
1790 #
1791 msgid "DiSEqC repeats"
1792 msgstr "DiSEqC repetetioner"
1793
1794 #
1795 msgid "DiSEqC-Tester settings"
1796 msgstr "DiSEqC-Tester inställningar"
1797
1798 #
1799 msgid "Dialing:"
1800 msgstr "Ringer upp:"
1801
1802 #
1803 msgid "Digital contour removal"
1804 msgstr "Digital contour borttagning"
1805
1806 #
1807 msgid "Dir:"
1808 msgstr "Dir:"
1809
1810 #
1811 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
1812 msgstr "Direkt playback av länkade titlar utan meny"
1813
1814 #
1815 #, python-format
1816 msgid "Directory %s nonexistent."
1817 msgstr "Bibliotek %s finns ej."
1818
1819 #
1820 msgid "Directory browser"
1821 msgstr "Biblioteksbläddrare"
1822
1823 #
1824 msgid "Disable"
1825 msgstr "Avaktivera"
1826
1827 #
1828 msgid "Disable Picture in Picture"
1829 msgstr "Avaktivera Bild i Bild"
1830
1831 #
1832 msgid "Disable Subtitles"
1833 msgstr "Avaktivera textning"
1834
1835 #
1836 msgid "Disable crashlog reporting"
1837 msgstr "Avaktivera crashlog rapportering"
1838
1839 #
1840 msgid "Disable timer"
1841 msgstr "Avaktivera timer"
1842
1843 #
1844 msgid "Disabled"
1845 msgstr "Avaktivera"
1846
1847 #
1848 msgid "Discard changes and close plugin"
1849 msgstr "Förkasta ändringar och stäng pluginet"
1850
1851 #
1852 msgid "Discard changes and close screen"
1853 msgstr "Förkasta ändringar och stäng skärmen"
1854
1855 #
1856 msgid "Disconnect"
1857 msgstr "Bryt anslutning"
1858
1859 #
1860 msgid "Dish"
1861 msgstr "Parabol"
1862
1863 #
1864 msgid "Display 16:9 content as"
1865 msgstr "Visa 16:9 sändning som"
1866
1867 #
1868 msgid "Display 4:3 content as"
1869 msgstr "Visa 4:3 sändning som"
1870
1871 #
1872 msgid "Display >16:9 content as"
1873 msgstr "Visa >16:9 innehåll som"
1874
1875 #
1876 msgid "Display Setup"
1877 msgstr "Display installation"
1878
1879 #
1880 msgid "Display and Userinterface"
1881 msgstr "Display och Användargränssnitt"
1882
1883 #
1884 msgid "Display search results by:"
1885 msgstr "Visa sökresultat sortterat på:"
1886
1887 #
1888 #, python-format
1889 msgid ""
1890 "Do you really want to REMOVE\n"
1891 "the plugin \"%s\"?"
1892 msgstr ""
1893 "Vill du verkligen ta BORT\n"
1894 "pluginet \"%s\"?"
1895
1896 #
1897 msgid ""
1898 "Do you really want to check the filesystem?\n"
1899 "This could take lots of time!"
1900 msgstr ""
1901 "Vill du verkligen kontrollera filsystemet?\n"
1902 "Detta kan ta lång tid!"
1903
1904 #
1905 #, python-format
1906 msgid "Do you really want to delete %s?"
1907 msgstr "Vill du verkligen ta bort %s?"
1908
1909 #
1910 #, python-format
1911 msgid ""
1912 "Do you really want to download\n"
1913 "the plugin \"%s\"?"
1914 msgstr ""
1915 "Vill du verkligen ladda ner\n"
1916 "pluginet \"%s\"?"
1917
1918 #
1919 msgid "Do you really want to exit?"
1920 msgstr "Vill du verkligen avsluta?"
1921
1922 #
1923 msgid ""
1924 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
1925 "All data on the disk will be lost!"
1926 msgstr ""
1927 "Vill du verkligen initiera hårddisken?\n"
1928 "All data på hårddisken kommer försvinna!"
1929
1930 #
1931 #, python-format
1932 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
1933 msgstr "Vill du verkligen ta bort bibliotek %s från disken?"
1934
1935 #
1936 #, python-format
1937 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
1938 msgstr "Vill du verkligen ta bort dina bokmärken från %s?"
1939
1940 #
1941 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
1942 msgstr "Vill du bränna denna samlig till ett DVD media?"
1943
1944 #
1945 msgid "Do you want to do a service scan?"
1946 msgstr "Vill du söka efter kanaler?"
1947
1948 #
1949 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
1950 msgstr "Vill du göra en ny manuell sökning?"
1951
1952 #
1953 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
1954 msgstr "Vill du aktivera föräldrakontroll på din Dreambox?"
1955
1956 #
1957 msgid "Do you want to enter a username and password for this host?\n"
1958 msgstr "Vill du ange ett användarnamn och lösenord för den här hosten?\n"
1959
1960 #
1961 msgid "Do you want to install default sat lists?"
1962 msgstr "Vill du installera grundsatellitlista?"
1963
1964 #
1965 msgid "Do you want to install the package:\n"
1966 msgstr "Vill du installera paketet:\n"
1967
1968 #
1969 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
1970 msgstr "Vill du spela upp DVD i spelaren?"
1971
1972 #
1973 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
1974 msgstr "Vill du förhandsvisa denna DVD innan bränning?"
1975
1976 #
1977 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
1978 msgstr "Vill du starta om din Dreambox?"
1979
1980 #
1981 msgid "Do you want to remove the package:\n"
1982 msgstr "Vill du avinstallera paketet:\n"
1983
1984 #
1985 msgid "Do you want to restore your settings?"
1986 msgstr "Vill du återställa dina inställningar?"
1987
1988 #
1989 msgid "Do you want to resume this playback?"
1990 msgstr "Vill du återuppta uppspelningen?"
1991
1992 #
1993 msgid "Do you want to see more entries?"
1994 msgstr "Vill du se flera bidrag?"
1995
1996 #
1997 msgid ""
1998 "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you "
1999 "if needed?"
2000 msgstr ""
2001 "Vill du skicka med din epost och namn så vi kan kontakta dig om så behövs?"
2002
2003 #
2004 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
2005 msgstr "Vill du uppdatera din Dreambox?"
2006
2007 #
2008 msgid ""
2009 "Do you want to update your Dreambox?\n"
2010 "After pressing OK, please wait!"
2011 msgstr ""
2012 "Vill du uppdatera din Dreambox?\n"
2013 "Tryck OK och vänligen vänta!"
2014
2015 #
2016 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
2017 msgstr "Vill du uppgradera paketet:\n"
2018
2019 #
2020 msgid "Do you want to view a tutorial?"
2021 msgstr "Vill du se en guide?"
2022
2023 #
2024 msgid "Don't ask, just send"
2025 msgstr "Fråga inte, skicka alltid"
2026
2027 #
2028 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
2029 msgstr "Avsluta inte pågående händelse men avaktivera följande"
2030
2031 #
2032 #, python-format
2033 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
2034 msgstr "Klar - Installerat eller uppgraderat %d paket"
2035
2036 #
2037 #, python-format
2038 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
2039 msgstr ""
2040 "Klar - installerat, uppgraderat eller avinstallerat %d paket med %d fel"
2041
2042 #
2043 msgid "Download"
2044 msgstr "Nedladdning"
2045
2046 #
2047 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
2048 msgstr "Ladda ner .NFI filer för USB-Flasher"
2049
2050 #
2051 msgid "Download Plugins"
2052 msgstr "Ladda ner Plugins"
2053
2054 #
2055 msgid "Download Video"
2056 msgstr "Ladda ner Video"
2057
2058 #
2059 msgid "Download location"
2060 msgstr "Nedladdningsplats"
2061
2062 #
2063 msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
2064 msgstr "Ladda ner USB flash boot image misslyckades:"
2065
2066 #
2067 msgid "Downloadable new plugins"
2068 msgstr "Nerladdningsbara nya plugins"
2069
2070 #
2071 msgid "Downloadable plugins"
2072 msgstr "Nerladdningsbara plugins"
2073
2074 #
2075 msgid "Downloading"
2076 msgstr "Laddar ner"
2077
2078 #
2079 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
2080 msgstr "Hämtar plugin information. Var vänlig vänta..."
2081
2082 #
2083 msgid "Downloading screenshots. Please wait..."
2084 msgstr "Laddar ner förhandsvisningsbilder. Vänligen vänta..."
2085
2086 #
2087 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
2088 msgstr "Dreambox formaterad data DVD (HDTV kompatibel)"
2089
2090 #
2091 msgid "Dreambox software because updates are available."
2092 msgstr "Dreambox mjukvara på grund av uppdateringar är tillgängliga."
2093
2094 #
2095 msgid "Duration: "
2096 msgstr "Längd: "
2097
2098 #
2099 msgid "Dutch"
2100 msgstr "Holländska"
2101
2102 #
2103 msgid "Dynamic contrast"
2104 msgstr "Dynamisk kontrast"
2105
2106 #
2107 msgid "E"
2108 msgstr "Ö"
2109
2110 #
2111 msgid "EPG Selection"
2112 msgstr "EPG val"
2113
2114 #
2115 msgid "EPG encoding"
2116 msgstr "EPG kodning"
2117
2118 #
2119 #, python-format
2120 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
2121 msgstr "FEL - misslyckades söka (%s)!"
2122
2123 #
2124 msgid "East"
2125 msgstr "Öst"
2126
2127 #
2128 msgid "Edit"
2129 msgstr "Ändra"
2130
2131 #
2132 msgid "Edit AutoTimer"
2133 msgstr "Ändra AutoTimer"
2134
2135 #
2136 msgid "Edit AutoTimer filters"
2137 msgstr "Ändra AutoTimer filter"
2138
2139 #
2140 msgid "Edit AutoTimer services"
2141 msgstr "Ändra AutoTimer  kanaler"
2142
2143 #
2144 msgid "Edit DNS"
2145 msgstr "Ändra DNS"
2146
2147 #
2148 msgid "Edit Timers and scan for new Events"
2149 msgstr "Ändra Timers och sök efter nya händelser"
2150
2151 #
2152 msgid "Edit Title"
2153 msgstr "Ändra titel"
2154
2155 #
2156 msgid "Edit bouquets list"
2157 msgstr "Ändra favoritlistor"
2158
2159 #
2160 msgid "Edit chapters of current title"
2161 msgstr "Ändra kapitel i nuvarande titel"
2162
2163 #
2164 msgid "Edit new timer defaults"
2165 msgstr "Ändra nya timers grundinställningar"
2166
2167 #
2168 msgid "Edit selected AutoTimer"
2169 msgstr "Ändra valda AutoTimer"
2170
2171 #
2172 msgid "Edit services list"
2173 msgstr "Ändra kanallista"
2174
2175 #
2176 msgid "Edit settings"
2177 msgstr "Ändra inställningar"
2178
2179 #
2180 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
2181 msgstr "Ändra Namnserver konfiguration för din Dreambox.\n"
2182
2183 #
2184 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
2185 msgstr "Ändra nätverks konfiguration för din Dreambox.\n"
2186
2187 #
2188 msgid "Edit title"
2189 msgstr "Ändra titel"
2190
2191 #
2192 msgid "Edit upgrade source url."
2193 msgstr "Ändra uppgraderingskälla url"
2194
2195 #
2196 msgid "Editing"
2197 msgstr "Redigering"
2198
2199 #
2200 msgid "Editor for new AutoTimers"
2201 msgstr "Ändring för nya AutoTimers"
2202
2203 #
2204 msgid "Education"
2205 msgstr "Utbildning"
2206
2207 #
2208 msgid "Electronic Program Guide"
2209 msgstr "Elektronisk Program Guide"
2210
2211 #
2212 msgid "Enable"
2213 msgstr "Aktivera"
2214
2215 #
2216 msgid "Enable /media"
2217 msgstr "Aktivera /media"
2218
2219 #
2220 msgid "Enable 5V for active antenna"
2221 msgstr "Aktivera 5V för aktiv antenn"
2222
2223 #
2224 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
2225 msgstr "Aktivera Upprensningsguide?"
2226
2227 #
2228 msgid "Enable Filtering"
2229 msgstr "Aktivera Filtrering"
2230
2231 #
2232 msgid "Enable HTTP Access"
2233 msgstr "Aktivera HTTP tillgång"
2234
2235 #
2236 msgid "Enable HTTP Authentication"
2237 msgstr "Aktivera HTTP autentisering"
2238
2239 #
2240 msgid "Enable HTTPS Access"
2241 msgstr "Aktivera HTTPS tillgång"
2242
2243 #
2244 msgid "Enable HTTPS Authentication"
2245 msgstr "Aktivera HTTPS autentisering"
2246
2247 #
2248 msgid "Enable Service Restriction"
2249 msgstr "Aktivera kanalrestriktioner"
2250
2251 #
2252 msgid "Enable Streaming Authentication"
2253 msgstr "Aktivera Streaming autentisering"
2254
2255 #
2256 msgid "Enable multiple bouquets"
2257 msgstr "Aktivera flera favoritlistor"
2258
2259 #
2260 msgid "Enable parental control"
2261 msgstr "Aktivera föräldrakontroll"
2262
2263 #
2264 msgid ""
2265 "Enable this to be able to access the AutoTimer Overview from within the "
2266 "extension menu."
2267 msgstr ""
2268 "Aktivera detta val för att kunna få AutoTimer överblick direkt från "
2269 "utökningsmenyn."
2270
2271 #
2272 msgid "Enable timer"
2273 msgstr "Aktivera timer"
2274
2275 #
2276 msgid "Enabled"
2277 msgstr "Aktiverad"
2278
2279 #
2280 msgid ""
2281 "Encoding the channel uses for it's EPG data. You only need to change this if "
2282 "you're searching for special characters like the german umlauts."
2283 msgstr ""
2284
2285 #
2286 msgid "Encrypted: "
2287 msgstr "Krypterad: "
2288
2289 #
2290 msgid "Encryption"
2291 msgstr "Kryptering"
2292
2293 #
2294 msgid "Encryption Key"
2295 msgstr "Krypteringsnyckel"
2296
2297 #
2298 msgid "Encryption Keytype"
2299 msgstr "Krypterings Nyckelvariant"
2300
2301 #
2302 msgid "Encryption Type"
2303 msgstr "Krypteringstyp"
2304
2305 #
2306 msgid "Encryption:"
2307 msgstr "Kryptering:"
2308
2309 #
2310 msgid "End of \"after event\" timespan"
2311 msgstr "Slut för \"efter händelse\" tidsspann"
2312
2313 #
2314 msgid "End of timespan"
2315 msgstr "Slut för tidsspann"
2316
2317 #
2318 msgid "End time"
2319 msgstr "Sluttid"
2320
2321 #
2322 msgid "EndTime"
2323 msgstr "Sluttid"
2324
2325 #
2326 msgid "English"
2327 msgstr "Engelska"
2328
2329 #
2330 msgid ""
2331 "Enigma2 Skinselector\n"
2332 "\n"
2333 "If you experience any problems please contact\n"
2334 "stephan@reichholf.net\n"
2335 "\n"
2336 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2337 msgstr ""
2338 "Enigma2 Utseendeväljare\n"
2339 "\n"
2340 "Om du upplever några problem vänligen kontakta\n"
2341 "stephan@reichholf.net\n"
2342 "\n"
2343 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2344
2345 #
2346 msgid "Enter Fast Forward at speed"
2347 msgstr "Ange hastighet för snabbspolning framåt"
2348
2349 #
2350 msgid "Enter IP to scan..."
2351 msgstr "Ange IP för sökning..."
2352
2353 #
2354 msgid "Enter Rewind at speed"
2355 msgstr "Ange hastighet för snabbspolning bakåt"
2356
2357 #
2358 msgid "Enter main menu..."
2359 msgstr "Gå till huvudmeny..."
2360
2361 #
2362 msgid "Enter new hostname for your Dreambox"
2363 msgstr "Ange nytt hostnamn för din Dreambox"
2364
2365 #
2366 msgid "Enter options:"
2367 msgstr "Ange optioner:"
2368
2369 #
2370 msgid "Enter password:"
2371 msgstr "Ange lösenord:"
2372
2373 #
2374 msgid "Enter pin code"
2375 msgstr "Ange pin kod"
2376
2377 #
2378 msgid "Enter share directory:"
2379 msgstr "Ange delat bibliotek:"
2380
2381 #
2382 msgid "Enter share name:"
2383 msgstr "Ange delningsnamn:"
2384
2385 #
2386 msgid "Enter the service pin"
2387 msgstr "Ange kanal PIN"
2388
2389 #
2390 msgid "Enter user and password for host: "
2391 msgstr "Ange användare och lösenord för host: "
2392
2393 #
2394 msgid "Enter username:"
2395 msgstr "Ange användarnamn:"
2396
2397 #
2398 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
2399 msgstr "Ange din epost om du vill bli kontaktad av oss om det behövs."
2400
2401 #
2402 msgid "Enter your search term(s)"
2403 msgstr "Ange dina sökterm(er)"
2404
2405 #
2406 msgid "Entertainment"
2407 msgstr "Underhållning"
2408
2409 #
2410 msgid "Error"
2411 msgstr "Fel"
2412
2413 #
2414 msgid "Error executing plugin"
2415 msgstr "Fel vid körning av plugin"
2416
2417 #
2418 #, python-format
2419 msgid ""
2420 "Error: %s\n"
2421 "Retry?"
2422 msgstr ""
2423 "Fel: %s\n"
2424 "Försöka igen?"
2425
2426 #
2427 msgid "Estonian"
2428 msgstr "Estniska"
2429
2430 #
2431 msgid "Eventview"
2432 msgstr "Programöversikt"
2433
2434 #
2435 msgid "Everything is fine"
2436 msgstr "Allt är OK"
2437
2438 #
2439 msgid "Exact match"
2440 msgstr "Exakt match"
2441
2442 #
2443 msgid "Exceeds dual layer medium!"
2444 msgstr "Överskrider dual layer media"
2445
2446 #
2447 msgid "Exclude"
2448 msgstr "Exkludera"
2449
2450 #
2451 msgid "Execute \"after event\" during timespan"
2452 msgstr ""
2453
2454 msgid "Execution Progress:"
2455 msgstr "Exekvering pågår:"
2456
2457 #
2458 msgid "Execution finished!!"
2459 msgstr "Exekvering färdig!"
2460
2461 #
2462 msgid "Exif"
2463 msgstr "Exif"
2464
2465 #
2466 msgid "Exit"
2467 msgstr "Avsluta"
2468
2469 #
2470 msgid "Exit editor"
2471 msgstr "Avsluta editor"
2472
2473 #
2474 msgid "Exit network wizard"
2475 msgstr "Avsluta nätverksguiden"
2476
2477 #
2478 msgid "Exit the cleanup wizard"
2479 msgstr "Avsluta upprensningsguiden"
2480
2481 #
2482 msgid "Exit the wizard"
2483 msgstr "Avsluta guiden"
2484
2485 #
2486 msgid "Exit wizard"
2487 msgstr "Avsluta guide"
2488
2489 #
2490 msgid "Expert"
2491 msgstr "Expert"
2492
2493 #
2494 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
2495 msgstr "Utökad Nätverksinstallationsplugin..."
2496
2497 #
2498 msgid "Extended Setup..."
2499 msgstr "Utökad installation..."
2500
2501 #
2502 msgid "Extended Software"
2503 msgstr "Utökad Mjukvaru"
2504
2505 #
2506 msgid "Extended Software Plugin"
2507 msgstr "Utökad Mjukvaru Plugin"
2508
2509 #
2510 msgid "Extensions"
2511 msgstr "Utökningar"
2512
2513 #
2514 msgid "Extensions management"
2515 msgstr "Utökningshanterare"
2516
2517 #
2518 msgid "FEC"
2519 msgstr "FEC"
2520
2521 #
2522 msgid "Factory reset"
2523 msgstr "Fabriksåterställning"
2524
2525 #
2526 msgid "Failed"
2527 msgstr "Misslyckades"
2528
2529 #
2530 #, python-format
2531 msgid "Fan %d"
2532 msgstr "Fläkt %d"
2533
2534 #
2535 #, python-format
2536 msgid "Fan %d PWM"
2537 msgstr "Fläkt %d PWM"
2538
2539 #
2540 #, python-format
2541 msgid "Fan %d Voltage"
2542 msgstr "Fläkt %d Volt"
2543
2544 #
2545 msgid "Fast"
2546 msgstr "Snabb"
2547
2548 #
2549 msgid "Fast DiSEqC"
2550 msgstr "Snabb DiSEqC"
2551
2552 #
2553 msgid "Fast Forward speeds"
2554 msgstr "Hastigheter för snabbspolning framåt"
2555
2556 #
2557 msgid "Fast epoch"
2558 msgstr "Snabb epoch"
2559
2560 #
2561 msgid "Favourites"
2562 msgstr "Favoriter"
2563
2564 #
2565 msgid "Fetching feed entries"
2566 msgstr "Hämtar feed poster"
2567
2568 #
2569 msgid "Fetching search entries"
2570 msgstr "Hämtar sökning poster"
2571
2572 #
2573 msgid "Filesystem Check"
2574 msgstr "Filsystemskontroll"
2575
2576 #
2577 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
2578 msgstr "Filsystemet innehåller fel som ej kan åtgärdas"
2579
2580 #
2581 msgid "Film & Animation"
2582 msgstr "Film & Animerat"
2583
2584 #
2585 msgid "Filter"
2586 msgstr "Filter"
2587
2588 #
2589 msgid ""
2590 "Filters are another powerful tool when matching events. An AutoTimer can be "
2591 "restricted to certain Weekdays or only match an event with a text inside eg "
2592 "it's Description.\n"
2593 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
2594 msgstr ""
2595
2596 #
2597 msgid "Finetune"
2598 msgstr "Fininställn."
2599
2600 #
2601 msgid "Finished"
2602 msgstr "Klart"
2603
2604 #
2605 msgid "Finished configuring your network"
2606 msgstr "Klar med konfigureringen av ditt nätverk"
2607
2608 #
2609 msgid "Finished restarting your network"
2610 msgstr "Klar med omstarten av ditt nätverk"
2611
2612 #
2613 msgid "Finnish"
2614 msgstr "Finska"
2615
2616 #
2617 msgid ""
2618 "First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
2619 msgstr "Först måste vi ladda ner senaste bootmiljön för USB flasher."
2620
2621 #
2622 msgid "Flash"
2623 msgstr "Flash"
2624
2625 #
2626 msgid "Flashing failed"
2627 msgstr "Flashning misslyckades"
2628
2629 #
2630 msgid "Following tasks will be done after you press OK!"
2631 msgstr "Följande saker kommer utföras efter du tryckt på OK!"
2632
2633 #
2634 msgid "Format"
2635 msgstr "Format"
2636
2637 #
2638 #, python-format
2639 msgid ""
2640 "Found a total of %d matching Events.\n"
2641 "%d Timer were added and %d modified."
2642 msgstr ""
2643 "Hittade totalt %d händelser som matchade.\n"
2644 "%d Timer har lagts till och %d ändrade."
2645
2646 #
2647 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
2648 msgstr "Bildupprepning vid hackig spolning"
2649
2650 #
2651 msgid "Frame size in full view"
2652 msgstr "Ramstorlek i fullskärm"
2653
2654 #
2655 msgid "France"
2656 msgstr "Frankrike"
2657
2658 #
2659 msgid "French"
2660 msgstr "Franska"
2661
2662 #
2663 msgid "Frequency"
2664 msgstr "Frekvens"
2665
2666 #
2667 msgid "Frequency bands"
2668 msgstr "Frekvensband"
2669
2670 #
2671 msgid "Frequency scan step size(khz)"
2672 msgstr "Frekvenssökningssteg (khz)"
2673
2674 #
2675 msgid "Frequency steps"
2676 msgstr "Frekvenssteg"
2677
2678 #
2679 msgid "Fri"
2680 msgstr "Fre"
2681
2682 #
2683 msgid "Friday"
2684 msgstr "Fredag"
2685
2686 #
2687 msgid "Frisian"
2688 msgstr "Frisiska"
2689
2690 #
2691 #, python-format
2692 msgid "Frontprocessor version: %d"
2693 msgstr "Frontprocessor version: %d"
2694
2695 #
2696 msgid "Fsck failed"
2697 msgstr "Fsck misslyckades"
2698
2699 #
2700 msgid ""
2701 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
2702 "Do you want to Restart the GUI now?"
2703 msgstr ""
2704 "GUI måste startas om för nytt utseende\n"
2705 "Vill du starta om GUI nu?"
2706
2707 #
2708 msgid "Gaming"
2709 msgstr "Spel"
2710
2711 #
2712 msgid "Gateway"
2713 msgstr "Gateway"
2714
2715 #
2716 msgid "General AC3 Delay"
2717 msgstr "Generisk AC3 fördröjning"
2718
2719 #
2720 msgid "General AC3 delay (ms)"
2721 msgstr "Generell AC3 fördröjning (ms)"
2722
2723 #
2724 msgid "General PCM Delay"
2725 msgstr "Generisk PCM fördröjning"
2726
2727 #
2728 msgid "General PCM delay (ms)"
2729 msgstr "Generell PCM fördröjning (ms)"
2730
2731 #
2732 msgid "Genre"
2733 msgstr "Genre"
2734
2735 #
2736 msgid "Genuine Dreambox"
2737 msgstr "Äkta Dreambox"
2738
2739 msgid "Genuine Dreambox validation failed!"
2740 msgstr ""
2741
2742 #
2743 msgid "German"
2744 msgstr "Tyska"
2745
2746 #
2747 msgid "Germany"
2748 msgstr "Tyskland"
2749
2750 #
2751 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
2752 msgstr "Hämtar plugin information. Var vänlig vänta..."
2753
2754 #
2755 msgid "Global delay"
2756 msgstr "Global fördröjning"
2757
2758 #
2759 msgid "Goto 0"
2760 msgstr "Gå till 0"
2761
2762 #
2763 msgid "Goto position"
2764 msgstr "Gå till position"
2765
2766 #
2767 msgid "Graphical Multi EPG"
2768 msgstr "Grafisk Multi EPG"
2769
2770 #
2771 msgid "Great Britain"
2772 msgstr "Storbritannien"
2773
2774 #
2775 msgid "Greek"
2776 msgstr "Grekiska"
2777
2778 #
2779 msgid "Green boost"
2780 msgstr "Grön förstärkning"
2781
2782 #
2783 msgid "Guard Interval"
2784 msgstr "Guard intervall"
2785
2786 #
2787 msgid "Guard interval mode"
2788 msgstr "Guard intervalläge"
2789
2790 #
2791 msgid "Guess existing timer based on begin/end"
2792 msgstr ""
2793
2794 #
2795 msgid "HD videos"
2796 msgstr "HD video"
2797
2798 #
2799 msgid "HTTP Port"
2800 msgstr "HTTP Port"
2801
2802 #
2803 msgid "HTTPS Port"
2804 msgstr "HTTPS Port"
2805
2806 #
2807 msgid "Harddisk"
2808 msgstr "Hårddisk"
2809
2810 #
2811 msgid "Harddisk setup"
2812 msgstr "Hårddisk installation"
2813
2814 #
2815 msgid "Harddisk standby after"
2816 msgstr "Viloläge för hårddisk efter"
2817
2818 #
2819 msgid "Help"
2820 msgstr "Hjälp"
2821
2822 #
2823 msgid "Hidden network SSID"
2824 msgstr "Dold nätverks SSID"
2825
2826 #
2827 msgid "Hidden networkname"
2828 msgstr "Dolt nätverksnamn"
2829
2830 #
2831 msgid "Hierarchy Information"
2832 msgstr "Hierarkisk information "
2833
2834 #
2835 msgid "Hierarchy mode"
2836 msgstr "Hierarkiskt läge"
2837
2838 #
2839 msgid "High bitrate support"
2840 msgstr "Hög bitrate stöd"
2841
2842 #
2843 msgid "History"
2844 msgstr "Historia"
2845
2846 #
2847 msgid "Holland"
2848 msgstr "Holland"
2849
2850 #
2851 msgid "Hong Kong"
2852 msgstr "Hong Kong"
2853
2854 #
2855 msgid "Horizontal"
2856 msgstr "horisontal"
2857
2858 #
2859 msgid "How many minutes do you want to record?"
2860 msgstr "Hur många minuter vill du spela in?"
2861
2862 #
2863 msgid "How to handle found crashlogs?"
2864 msgstr "Hur hantera hittade crashlog?"
2865
2866 #
2867 msgid "Howto & Style"
2868 msgstr "Howto & Design"
2869
2870 #
2871 msgid "Hue"
2872 msgstr "Färgton"
2873
2874 #
2875 msgid "Hungarian"
2876 msgstr "Ungerska"
2877
2878 #
2879 msgid "IP Address"
2880 msgstr "IP adress"
2881
2882 #
2883 msgid "IP:"
2884 msgstr "IP:"
2885
2886 #
2887 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
2888 msgstr "ISO fil är för stor för använt filsystem!"
2889
2890 #
2891 msgid "ISO path"
2892 msgstr "ISO sökväg"
2893
2894 #
2895 msgid "Icelandic"
2896 msgstr "Isländska"
2897
2898 #
2899 #, python-format
2900 msgid ""
2901 "If this is enabled an existing timer will also be considered recording an "
2902 "event if it records at least 80% of the it."
2903 msgstr ""
2904
2905 #
2906 msgid ""
2907 "If you see this, something is wrong with\n"
2908 "your scart connection. Press OK to return."
2909 msgstr ""
2910 "Om du ser detta, något är fel med\n"
2911 "din scartkontakt. Tryck OK för återgå."
2912
2913 #
2914 msgid ""
2915 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
2916 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
2917 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
2918 "possible.\n"
2919 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
2920 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
2921 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
2922 "step.\n"
2923 "If you are happy with the result, press OK."
2924 msgstr ""
2925 "Om din TV har ljusstyrke- eller kontrastförbättrare rekommenderas du att "
2926 "stänga av den. Om det finns något som heter \"dynamic\" rekommenderas du att "
2927 "använda standard. Justera ljusstyrkan till en inställning som du tycker är "
2928 "bra. Använd så lite kontrast som möjligt.\n"
2929 "Sätt ljusstyrkan till så låg som möjligt, men säkerställ att de två lägsta "
2930 "nivåerna av grå är urskiljningsbara.\n"
2931 "Ta inte hänsyn till de ljusa nivåerna nu. De kommer justeras i nästa steg.\n"
2932 "När du är nöjd med resultatet, tryck OK."
2933
2934 #
2935 msgid "Image flash utility"
2936 msgstr "Image flash redskap"
2937
2938 #
2939 msgid "Import AutoTimer"
2940 msgstr "Importera AutoTimer"
2941
2942 #
2943 msgid "Import existing Timer"
2944 msgstr "Importera befintliga Timer"
2945
2946 #
2947 msgid "Import from EPG"
2948 msgstr "Importera från EPG"
2949
2950 #
2951 msgid "In Progress"
2952 msgstr "I utförande"
2953
2954 #
2955 msgid ""
2956 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
2957 msgstr "För att göra en timerinspelning, växlades TV till inspelande kanal!\n"
2958
2959 #
2960 msgid "Include"
2961 msgstr "Inkludera"
2962
2963 #
2964 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
2965 msgstr "Inkludera din epost och namn (valfritt) i epost?"
2966
2967 #
2968 msgid "Increase delay"
2969 msgstr "Öka fördröjning"
2970
2971 #
2972 #, python-format
2973 msgid "Increase delay by %i ms (can be set)"
2974 msgstr "Öka fördröjning med %i ms (kan sättas)"
2975
2976 #
2977 msgid "Increased voltage"
2978 msgstr "Ökad spänning"
2979
2980 #
2981 msgid "Index"
2982 msgstr "Index"
2983
2984 #
2985 msgid "India"
2986 msgstr "India"
2987
2988 #
2989 msgid "Info"
2990 msgstr "Info"
2991
2992 #
2993 msgid "InfoBar"
2994 msgstr "Infobalk"
2995
2996 #
2997 msgid "Infobar timeout"
2998 msgstr "Infobalk timeout"
2999
3000 #
3001 msgid "Information"
3002 msgstr "Information"
3003
3004 #
3005 msgid "Init"
3006 msgstr "Initiera"
3007
3008 #
3009 msgid "Initial location in new timers"
3010 msgstr "Initial plats för nya timers"
3011
3012 #
3013 msgid "Initialization"
3014 msgstr ""
3015
3016 #
3017 msgid "Initialize"
3018 msgstr "Initiera"
3019
3020 #
3021 msgid "Initializing Harddisk..."
3022 msgstr "Initierar hårddisk..."
3023
3024 #
3025 msgid "Input"
3026 msgstr "Ingång"
3027
3028 #
3029 msgid "Install"
3030 msgstr "Installera"
3031
3032 #
3033 msgid "Install a new image with a USB stick"
3034 msgstr "Installera ny image med hjälp av en USB pinne"
3035
3036 #
3037 msgid "Install a new image with your web browser"
3038 msgstr "Installera ny image med hjälp av din webläsare"
3039
3040 #
3041 msgid "Install extensions."
3042 msgstr "Installera utökningar."
3043
3044 #
3045 msgid "Install local extension"
3046 msgstr "Installera lokala utökningar"
3047
3048 #
3049 msgid "Install or remove finished."
3050 msgstr "Installation eller borttagning klar."
3051
3052 #
3053 msgid "Install settings, skins, software..."
3054 msgstr "Installera inställningar, utseende, mjukvara..."
3055
3056 #
3057 msgid "Installation finished."
3058 msgstr "Installation klar."
3059
3060 #
3061 msgid "Installing"
3062 msgstr "Installera"
3063
3064 #
3065 msgid "Installing Software..."
3066 msgstr "Installera mjukvara..."
3067
3068 #
3069 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
3070 msgstr "Installerar grundsatellitelista... Vänligen vänta..."
3071
3072 #
3073 msgid "Installing defaults... Please wait..."
3074 msgstr "Installerar grundinställningar... Vänligen vänta..."
3075
3076 #
3077 msgid "Installing package content... Please wait..."
3078 msgstr "Installerar paketinnehåll... Vänligen vänta..."
3079
3080 #
3081 msgid "Instant Record..."
3082 msgstr "Direktinspelning..."
3083
3084 #
3085 msgid "Instant record location"
3086 msgstr "Direktinspelning plats"
3087
3088 #
3089 msgid "Integrated Ethernet"
3090 msgstr "Integrerat nätverk"
3091
3092 #
3093 msgid "Integrated Wireless"
3094 msgstr "Inbyggt Trådlöst"
3095
3096 #
3097 msgid "Interface: "
3098 msgstr "Gränssnitt: "
3099
3100 #
3101 msgid "Intermediate"
3102 msgstr "Normal"
3103
3104 #
3105 msgid "Internal Flash"
3106 msgstr "Intern Flash"
3107
3108 msgid "Internal LAN adapter."
3109 msgstr ""
3110
3111 #
3112 msgid "Invalid Location"
3113 msgstr "Ogiltig sökväg"
3114
3115 #
3116 #, python-format
3117 msgid "Invalid directory selected: %s"
3118 msgstr "Ogiltigt bibliotek valt: %s"
3119
3120 #
3121 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 304
3122 msgid "Invalid response from Security service pls restart again"
3123 msgstr ""
3124
3125 #
3126 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 132
3127 msgid "Invalid response from server."
3128 msgstr ""
3129
3130 #
3131 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 177
3132 #, python-format
3133 msgid "Invalid response from server. Please report: %s"
3134 msgstr ""
3135
3136 #
3137 msgid "Invalid selection"
3138 msgstr ""
3139
3140 #
3141 msgid "Inversion"
3142 msgstr "Inversion"
3143
3144 #
3145 msgid "Ipkg"
3146 msgstr "Ipkg"
3147
3148 #
3149 msgid "Ireland"
3150 msgstr "Irland"
3151
3152 #
3153 msgid "Is this videomode ok?"
3154 msgstr "Är detta videoläge ok?"
3155
3156 #
3157 msgid "Israel"
3158 msgstr "Israel"
3159
3160 #
3161 msgid ""
3162 "It's possible to restrict an AutoTimer to certain Services or Bouquets or to "
3163 "deny specific ones.\n"
3164 "An Event will only match this AutoTimer if it's on a specific and not denied "
3165 "Service (inside a Bouquet).\n"
3166 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
3167 msgstr ""
3168
3169 #
3170 msgid "Italian"
3171 msgstr "Italienska"
3172
3173 #
3174 msgid "Italy"
3175 msgstr "Italien"
3176
3177 #
3178 msgid "Japan"
3179 msgstr "Japan"
3180
3181 #
3182 msgid "Job View"
3183 msgstr "Arbets Vy"
3184
3185 #
3186 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
3187 msgid "Just Scale"
3188 msgstr "Bara skala"
3189
3190 #
3191 #, python-format
3192 msgid "Key %(Key)s successfully set to %(delay)i ms"
3193 msgstr ""
3194
3195 #
3196 #, python-format
3197 msgid "Key %(key)s (current value: %(value)i ms)"
3198 msgstr ""
3199
3200 #
3201 msgid "Keyboard"
3202 msgstr "Tangentbord"
3203
3204 #
3205 msgid "Keyboard Map"
3206 msgstr "Tangentbordslayout"
3207
3208 #
3209 msgid "Keyboard Setup"
3210 msgstr "Tangentbords inställning"
3211
3212 #
3213 msgid "Keymap"
3214 msgstr "Tangentlayout"
3215
3216 #
3217 msgid "LAN Adapter"
3218 msgstr "LAN Adapter"
3219
3220 msgid "LAN connection"
3221 msgstr ""
3222
3223 #
3224 msgid "LNB"
3225 msgstr "LNB"
3226
3227 #
3228 msgid "LOF"
3229 msgstr "LOF"
3230
3231 #
3232 msgid "LOF/H"
3233 msgstr "LOF/H"
3234
3235 #
3236 msgid "LOF/L"
3237 msgstr "LOF/L"
3238
3239 #
3240 msgid "Language"
3241 msgstr "Språk"
3242
3243 #
3244 msgid "Language selection"
3245 msgstr "Välj språk"
3246
3247 #
3248 msgid "Last config"
3249 msgstr "Senaste konfiguration"
3250
3251 #
3252 msgid "Last speed"
3253 msgstr "Föregående hastighet"
3254
3255 #
3256 msgid "Latitude"
3257 msgstr "Latitud"
3258
3259 #
3260 msgid "Latvian"
3261 msgstr "Lettiska"
3262
3263 #
3264 msgid "Leave DVD Player?"
3265 msgstr "Avsluta DVD Spelare?"
3266
3267 #
3268 msgid "Left"
3269 msgstr "Vänster"
3270
3271 #
3272 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
3273 msgid "Letterbox"
3274 msgstr "Letterbox"
3275
3276 #
3277 msgid "Limit east"
3278 msgstr "Östlig gräns"
3279
3280 #
3281 msgid "Limit west"
3282 msgstr "Västlig gräns"
3283
3284 #
3285 msgid "Limited character set for recording filenames"
3286 msgstr "Begränsad teckenuppsättning för inspelningsfilnamn"
3287
3288 #
3289 msgid "Limits off"
3290 msgstr "Gränser av"
3291
3292 #
3293 msgid "Limits on"
3294 msgstr "Gränser på"
3295
3296 #
3297 msgid "Link Quality:"
3298 msgstr "Länkkvalitet:"
3299
3300 #
3301 msgid "Link:"
3302 msgstr "Länk:"
3303
3304 #
3305 msgid "Linked titles with a DVD menu"
3306 msgstr "Länkade titlar med en DVD meny"
3307
3308 #
3309 msgid "List of Storage Devices"
3310 msgstr "Lista på lagringsenheter"
3311
3312 #
3313 msgid "Lithuanian"
3314 msgstr "Litauiska"
3315
3316 #
3317 msgid "Load"
3318 msgstr "Ladda"
3319
3320 #
3321 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
3322 msgstr "Ladda filmens längd i Filmlistan"
3323
3324 #
3325 msgid "Load feed on startup:"
3326 msgstr "Ladda ström vid uppstart:"
3327
3328 #
3329 msgid "Load movie-length"
3330 msgstr "Ladda filmlängd"
3331
3332 #
3333 msgid "Local Network"
3334 msgstr "Lokalt Nätverk"
3335
3336 #
3337 msgid "Local share name"
3338 msgstr "Lokalt delningsnamn"
3339
3340 #
3341 msgid "Location"
3342 msgstr "Sökväg"
3343
3344 #
3345 msgid "Location for instant recordings"
3346 msgstr "Plats för direktinspelningar"
3347
3348 #
3349 msgid "Lock:"
3350 msgstr "Lås:"
3351
3352 #
3353 msgid "Log results to harddisk"
3354 msgstr "Logga resultatet till hårddisk"
3355
3356 #
3357 msgid "Long Keypress"
3358 msgstr "Lång knapptryckning"
3359
3360 #
3361 msgid "Longitude"
3362 msgstr "Longitud"
3363
3364 #
3365 msgid "Lower bound of timespan."
3366 msgstr ""
3367
3368 #
3369 msgid ""
3370 "Lower bound of timespan. Nothing before this time will be matched. Offsets "
3371 "are not taken into account!"
3372 msgstr ""
3373
3374 #
3375 msgid "MMC Card"
3376 msgstr "MMC kort"
3377
3378 #
3379 msgid "MORE"
3380 msgstr "MER"
3381
3382 #
3383 msgid "Main menu"
3384 msgstr "Huvudmeny"
3385
3386 #
3387 msgid "Mainmenu"
3388 msgstr "Huvudmeny"
3389
3390 #
3391 msgid "Make this mark an 'in' point"
3392 msgstr "Gör denna markör till 'in' punkt"
3393
3394 #
3395 msgid "Make this mark an 'out' point"
3396 msgstr "Gör denna markör till 'ut' punkt"
3397
3398 #
3399 msgid "Make this mark just a mark"
3400 msgstr "Behåll denna markör som vanlig markör"
3401
3402 #
3403 msgid "Manage extensions"
3404 msgstr "Hantera utökningar"
3405
3406 #
3407 msgid "Manage network shares"
3408 msgstr "Hantera nätverksdelningar"
3409
3410 #
3411 msgid "Manage your network shares..."
3412 msgstr "Hantera dina nätverksdelningar..."
3413
3414 #
3415 msgid "Manage your receiver's software"
3416 msgstr "Hantera din mottagares mjukvara"
3417
3418 #
3419 msgid "Manual Scan"
3420 msgstr "Manuell sökning"
3421
3422 #
3423 msgid "Manual transponder"
3424 msgstr "Manuell transponder"
3425
3426 #
3427 msgid "Manufacturer"
3428 msgstr "Tillverkare"
3429
3430 #
3431 msgid "Margin after record"
3432 msgstr "Marginal efter inspelning (i minuter)"
3433
3434 #
3435 msgid "Margin before record (minutes)"
3436 msgstr "Marginal innan inspelning (i minuter)"
3437
3438 #
3439 #, python-format
3440 msgid "Match Timespan: %02d:%02d - %02d:%02d"
3441 msgstr ""
3442
3443 #
3444 msgid "Match title"
3445 msgstr ""
3446
3447 #
3448 #, python-format
3449 msgid "Match title: %s"
3450 msgstr ""
3451
3452 #
3453 msgid "Max. Bitrate: "
3454 msgstr "Max. Bitrate: "
3455
3456 #
3457 msgid "Maximum duration (in m)"
3458 msgstr ""
3459
3460 #
3461 msgid ""
3462 "Maximum event duration to match. If an event is longer than this ammount of "
3463 "time (without offset) it won't be matched."
3464 msgstr ""
3465
3466 #
3467 msgid "Media player"
3468 msgstr "Mediaspelare"
3469
3470 #
3471 msgid "MediaPlayer"
3472 msgstr "Mediaspelare"
3473
3474 #
3475 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
3476 msgstr "Media är inte en skrivbar DVD!"
3477
3478 #
3479 msgid "Medium is not empty!"
3480 msgstr "Media är inte tomt!"
3481
3482 #
3483 msgid "Menu"
3484 msgstr "Meny"
3485
3486 #
3487 msgid "Message"
3488 msgstr "Meddelande"
3489
3490 #
3491 msgid "Message..."
3492 msgstr "Meddelande..."
3493
3494 #
3495 msgid "Mexico"
3496 msgstr "Mexiko"
3497
3498 #
3499 msgid "Mkfs failed"
3500 msgstr "Mkfs misslyckades"
3501
3502 #
3503 msgid "Mode"
3504 msgstr "Läge"
3505
3506 #
3507 msgid "Model: "
3508 msgstr "Modell: "
3509
3510 #
3511 msgid "Modify existing timers"
3512 msgstr ""
3513
3514 #
3515 msgid "Modulation"
3516 msgstr "Modulering"
3517
3518 #
3519 msgid "Modulator"
3520 msgstr "Modulator"
3521
3522 #
3523 msgid "Mon"
3524 msgstr "Mån"
3525
3526 #
3527 msgid "Mon-Fri"
3528 msgstr "Mån-Fre"
3529
3530 #
3531 msgid "Monday"
3532 msgstr "Måndag"
3533
3534 #
3535 msgid "Monthly"
3536 msgstr ""
3537
3538 #
3539 msgid "More video entries."
3540 msgstr "Fler video poster."
3541
3542 #
3543 msgid "Mosquito noise reduction"
3544 msgstr "Mosquito brus minskning"
3545
3546 #
3547 msgid "Most discussed"
3548 msgstr "Mest diskuterad"
3549
3550 #
3551 msgid "Most linked"
3552 msgstr "Mest länkad"
3553
3554 #
3555 msgid "Most popular"
3556 msgstr "Mest populär"
3557
3558 #
3559 msgid "Most recent"
3560 msgstr "Mest nyast"
3561
3562 #
3563 msgid "Most responded"
3564 msgstr "Mest svarade"
3565
3566 #
3567 msgid "Most viewed"
3568 msgstr "Mest visad"
3569
3570 #
3571 msgid "Mount failed"
3572 msgstr "Montering misslyckades"
3573
3574 #
3575 msgid "Mount informations"
3576 msgstr "Monteringsinformation"
3577
3578 #
3579 msgid "Mount options"
3580 msgstr "Monteringsoptioner"
3581
3582 #
3583 msgid "Mount type"
3584 msgstr "Monteringstyp"
3585
3586 #
3587 msgid "MountManager"
3588 msgstr "MonteringsHanterare"
3589
3590 #
3591 msgid ""
3592 "Mounted/\n"
3593 "Unmounted"
3594 msgstr ""
3595 "Monterad/\n"
3596 "Omonterad"
3597
3598 #
3599 msgid "Mountpoints management"
3600 msgstr "Monteringspunkts hantering"
3601
3602 #
3603 msgid "Mounts editor"
3604 msgstr "Monteringseditor"
3605
3606 #
3607 msgid "Mounts management"
3608 msgstr "Monteringshantering"
3609
3610 #
3611 msgid "Move Picture in Picture"
3612 msgstr "Flytta Bild i Bild"
3613
3614 #
3615 msgid "Move east"
3616 msgstr "Flytta öst"
3617
3618 #
3619 msgid "Move plugin screen"
3620 msgstr ""
3621
3622 #
3623 msgid "Move screen down"
3624 msgstr ""
3625
3626 #
3627 msgid "Move screen to the center of your TV"
3628 msgstr ""
3629
3630 #
3631 msgid "Move screen to the left"
3632 msgstr ""
3633
3634 #
3635 msgid "Move screen to the lower left corner"
3636 msgstr ""
3637
3638 #
3639 msgid "Move screen to the lower right corner"
3640 msgstr ""
3641
3642 #
3643 msgid "Move screen to the middle of the left border"
3644 msgstr ""
3645
3646 #
3647 msgid "Move screen to the middle of the right border"
3648 msgstr ""
3649
3650 #
3651 msgid "Move screen to the right"
3652 msgstr ""
3653
3654 #
3655 msgid "Move screen to the upper left corner"
3656 msgstr ""
3657
3658 #
3659 msgid "Move screen to the upper right corner"
3660 msgstr ""
3661
3662 #
3663 msgid "Move screen up"
3664 msgstr ""
3665
3666 #
3667 msgid "Move west"
3668 msgstr "Flytta väst"
3669
3670 #
3671 msgid "Movie location"
3672 msgstr "Film plats"
3673
3674 #
3675 msgid "Movielist menu"
3676 msgstr "Filmlista meny"
3677
3678 #
3679 msgid "Multi EPG"
3680 msgstr "Multi EPG"
3681
3682 #
3683 msgid "Multimedia"
3684 msgstr "Multimedia"
3685
3686 #
3687 msgid "Multiple service support"
3688 msgstr "Multipla kanaler stöds"
3689
3690 #
3691 msgid "Multisat"
3692 msgstr "Multisat"
3693
3694 #
3695 msgid "Music"
3696 msgstr "Musik"
3697
3698 #
3699 msgid "Mute"
3700 msgstr "Ljud av"
3701
3702 #
3703 msgid "My TubePlayer"
3704 msgstr "My TubePlayer"
3705
3706 #
3707 msgid "MyTube Settings"
3708 msgstr "MyTube Inställningar"
3709
3710 #
3711 msgid "MyTubePlayer"
3712 msgstr "MyTubePlayer"
3713
3714 #
3715 msgid "MyTubePlayer Help"
3716 msgstr "MyTubePlayer Hjälp"
3717
3718 #
3719 msgid "MyTubePlayer active video downloads"
3720 msgstr "MyTubePlayer aktiva videonedladdningar"
3721
3722 #
3723 msgid "MyTubePlayer settings"
3724 msgstr "MyTubePlayer inställningar"
3725
3726 #
3727 msgid "MyTubeVideoInfoScreen"
3728 msgstr "MyTubeVideoInfoScreen"
3729
3730 #
3731 msgid "MyTubeVideohelpScreen"
3732 msgstr "MyTubeVideoHjälpSkärm"
3733
3734 #
3735 msgid "N/A"
3736 msgstr "Inte tillgänglig"
3737
3738 #
3739 msgid "NEXT"
3740 msgstr "NÄSTA"
3741
3742 #
3743 msgid "NFI Image Flashing"
3744 msgstr "NFI image Flashning"
3745
3746 #
3747 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
3748 msgstr "NFI image flashning klar. Tryck Gul för omstart!"
3749
3750 #
3751 msgid "NFS share"
3752 msgstr "NFS delning"
3753
3754 #
3755 msgid "NOW"
3756 msgstr "NU"
3757
3758 #
3759 msgid "NTSC"
3760 msgstr "NTSC"
3761
3762 #
3763 msgid "Name"
3764 msgstr "Namn"
3765
3766 #
3767 msgid "Nameserver"
3768 msgstr "Namnserver"
3769
3770 #
3771 #, python-format
3772 msgid "Nameserver %d"
3773 msgstr "Namnserver %d"
3774
3775 #
3776 msgid "Nameserver Setup"
3777 msgstr "Namnserver installation"
3778
3779 #
3780 msgid "Nameserver settings"
3781 msgstr "Namnserver inställningar"
3782
3783 #
3784 msgid "Netmask"
3785 msgstr "Nätmask"
3786
3787 #
3788 msgid "Network"
3789 msgstr "Nätverk"
3790
3791 #
3792 msgid "Network Configuration..."
3793 msgstr "Nätverk Konfiguration..."
3794
3795 #
3796 msgid "Network Mount"
3797 msgstr "Nätverksmonteringar"
3798
3799 #
3800 msgid "Network SSID"
3801 msgstr "Nätverk SSID"
3802
3803 #
3804 msgid "Network Setup"
3805 msgstr "Nätverksinställningar"
3806
3807 #
3808 msgid "Network Wizard"
3809 msgstr "Nätverksguide"
3810
3811 #
3812 msgid "Network scan"
3813 msgstr "Sök nätverk"
3814
3815 #
3816 msgid "Network setup"
3817 msgstr "Nätverksinställningar"
3818
3819 #
3820 msgid "Network test"
3821 msgstr "Nätverk test"
3822
3823 #
3824 msgid "Network test..."
3825 msgstr "Nätverk test..."
3826
3827 msgid "Network test: "
3828 msgstr ""
3829
3830 #
3831 msgid "Network:"
3832 msgstr "Nätverk:"
3833
3834 #
3835 msgid "NetworkBrowser"
3836 msgstr "Nätverksbläddring"
3837
3838 #
3839 msgid "NetworkWizard"
3840 msgstr "Nätverksguide"
3841
3842 #
3843 msgid "Never"
3844 msgstr "Aldrig"
3845
3846 #
3847 msgid "New"
3848 msgstr "Ny"
3849
3850 #
3851 msgid "New Zealand"
3852 msgstr "Nya Zeeland"
3853
3854 #
3855 msgid "New pin"
3856 msgstr "Ny PIN"
3857
3858 #
3859 msgid "New version:"
3860 msgstr "Ny version:"
3861
3862 #
3863 msgid "News & Politics"
3864 msgstr "Nyheter & Politik"
3865
3866 #
3867 msgid "Next"
3868 msgstr "Nästa"
3869
3870 #
3871 msgid "No"
3872 msgstr "Nej"
3873
3874 #
3875 msgid "No (supported) DVDROM found!"
3876 msgstr "Ingen (supporterad) DVDROM hittad!"
3877
3878 #
3879 msgid "No Connection"
3880 msgstr "Ingen anslutning"
3881
3882 #
3883 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
3884 msgstr "Ingen hårddisk hittad eller initierad!"
3885
3886 #
3887 msgid "No Networks found"
3888 msgstr "Inget nätverk funnet"
3889
3890 #
3891 msgid "No backup needed"
3892 msgstr "Ingen backup behövs"
3893
3894 #
3895 msgid ""
3896 "No data on transponder!\n"
3897 "(Timeout reading PAT)"
3898 msgstr ""
3899 "Ingen data på transponder!\n"
3900 "(Timeout vid läsning av PAT)"
3901
3902 #
3903 msgid "No description available."
3904 msgstr "Ingen beskrivning tillgänglig."
3905
3906 #
3907 msgid "No details for this image file"
3908 msgstr "Inga detaljer för denna image fil"
3909
3910 #
3911 msgid "No displayable files on this medium found!"
3912 msgstr "Inga visningsbara filer hittade på detta media!"
3913
3914 #
3915 msgid "No event info found, recording indefinitely."
3916 msgstr "Ingen programinfo hittades, inspelning oändlig."
3917
3918 #
3919 msgid ""
3920 "No fast winding possible yet.. but you can use the number buttons to skip "
3921 "forward/backward!"
3922 msgstr ""
3923 "Ingen snabbspolning tillgänlig än... men du kan använda nummerknapparna för "
3924 "att hoppa framåt(369)/bakåt(147)!"
3925
3926 #
3927 msgid "No free tuner!"
3928 msgstr "Ingen ledig tuner!"
3929
3930 #
3931 msgid "No network connection available."
3932 msgstr "Ingen nätverksanslutning tillgänglig."
3933
3934 #
3935 msgid "No network devices found!"
3936 msgstr "Inget nätverkskort funnet!"
3937
3938 #
3939 msgid "No networks found"
3940 msgstr "Inget nätverk hittat"
3941
3942 #
3943 msgid ""
3944 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
3945 msgstr "Inga paket uppgraderade. Undersök ditt nätverk och prova igen."
3946
3947 #
3948 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
3949 msgstr "Ingen bild på TVn? Tryck EXIT för att försöka igen."
3950
3951 #
3952 msgid "No playable video found! Stop playing this movie?"
3953 msgstr "Inga spelbara video hittas! Sluta spela denna film?"
3954
3955 #
3956 msgid "No positioner capable frontend found."
3957 msgstr "Ingen motorkapabel frontend hittad."
3958
3959 #
3960 msgid "No satellite frontend found!!"
3961 msgstr "Ingen satellit frontend funnen!!"
3962
3963 #
3964 msgid "No tags are set on these movies."
3965 msgstr "Ingen märkning är gjord på dessa filmer."
3966
3967 #
3968 msgid "No to all"
3969 msgstr "Nej till alla"
3970
3971 #
3972 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
3973 msgstr "Ingen tuner är konfigurerad för motor diseqc!"
3974
3975 #
3976 msgid ""
3977 "No tuner is enabled!\n"
3978 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
3979 msgstr ""
3980 "Ingen tuner är aktiverad!\n"
3981 "Vänligen konfigurera tuner före scanning efter kanaler."
3982
3983 #
3984 msgid "No useable USB stick found"
3985 msgstr "Ingen användbar USB stick hittad"
3986
3987 #
3988 msgid ""
3989 "No valid service PIN found!\n"
3990 "Do you like to change the service PIN now?\n"
3991 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
3992 msgstr ""
3993 "Ingen giltig kanal PIN hittad!\n"
3994 "Vill du ändra kanal PIN nu?\n"
3995 "Om du anger 'Nej' här kommer kanalskyddet vara avaktiverat!"
3996
3997 #
3998 msgid ""
3999 "No valid setup PIN found!\n"
4000 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
4001 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
4002 msgstr ""
4003 "Ingen giltig installations PIN hittad!\n"
4004 "Vill du ändra installations PIN nu?\n"
4005 "Om du anger 'Nej' här kommer installationsskyddet vara avaktiverat!"
4006
4007 #
4008 msgid "No videos to display"
4009 msgstr "Ingen video att visa"
4010
4011 #
4012 msgid "No wireless networks found! Please refresh."
4013 msgstr "Inget trådlöst nätverk hittat! Vänligen uppdatera."
4014
4015 #
4016 msgid ""
4017 "No working local network adapter found.\n"
4018 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
4019 "configured correctly."
4020 msgstr ""
4021 "Inget fungerandes lokalt nätverkskort funnet.\n"
4022 "Vänligen bekräfta att du har anslutit en nätverkskabel och att ditt nätverk "
4023 "är korrekt konfigurerat."
4024
4025 #
4026 msgid ""
4027 "No working wireless network adapter found.\n"
4028 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
4029 "network is configured correctly."
4030 msgstr ""
4031 "Inget fungerandes trådlöst nätverkskort funnet.\n"
4032 "Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN enhet och att din "
4033 "nätverkskonfiguration är korrekt."
4034
4035 #
4036 msgid ""
4037 "No working wireless network interface found.\n"
4038 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
4039 "your local network interface."
4040 msgstr ""
4041 "Inget fungerandes trådlöst nätverkskort funnet.\n"
4042 "Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN enhet eller "
4043 "aktiverat ditt lokala nätverkskort."
4044
4045 #
4046 msgid "No, but play video again"
4047 msgstr "Nej, men spela video igen"
4048
4049 #
4050 msgid "No, but restart from begin"
4051 msgstr "Nej, men starta om från början"
4052
4053 #
4054 msgid "No, but switch to video entries."
4055 msgstr "Nej, men byt till videoposter."
4056
4057 #
4058 msgid "No, but switch to video search."
4059 msgstr "Nej, men byt till videosökning."
4060
4061 #
4062 msgid "No, do nothing."
4063 msgstr "Nej, gör inget."
4064
4065 #
4066 msgid "No, just start my dreambox"
4067 msgstr "Nej, starta bara dreamboxen"
4068
4069 #
4070 msgid "No, not now"
4071 msgstr "Nej, inte nu"
4072
4073 #
4074 msgid "No, remove them."
4075 msgstr "Nej, ta bort dem."
4076
4077 #
4078 msgid "No, scan later manually"
4079 msgstr "Nej, sök manuellt senare"
4080
4081 #
4082 msgid "No, send them never"
4083 msgstr "Nej, skicka aldrig"
4084
4085 #
4086 msgid "None"
4087 msgstr "Inga"
4088
4089 #
4090 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
4091 msgid "Nonlinear"
4092 msgstr "Ej linjär"
4093
4094 #
4095 msgid "Nonprofits & Activism"
4096 msgstr "Ej vinstdrivande & Aktivism"
4097
4098 #
4099 msgid "North"
4100 msgstr "Nord"
4101
4102 #
4103 msgid "Norwegian"
4104 msgstr "Norska"
4105
4106 #
4107 #, python-format
4108 msgid ""
4109 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
4110 "required, %d MB available)"
4111 msgstr ""
4112 "Inte tillräckligt med diskutrymme. Vänligen frigör diskutrymme och försök "
4113 "igen. (%d MB krävs, %d MB tillgängligt)"
4114
4115 #
4116 msgid "Not fetching feed entries"
4117 msgstr "Hämtar inte feed poster"
4118
4119 #
4120 msgid ""
4121 "Nothing to scan!\n"
4122 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
4123 msgstr ""
4124 "Inget att scanna!\n"
4125 "Vänligen konfigurera tuner före scanning efter kanaler."
4126
4127 #
4128 msgid "Now Playing"
4129 msgstr "Spelas nu"
4130
4131 #
4132 msgid ""
4133 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
4134 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
4135 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
4136 msgstr ""
4137 "Använd kontrastinställningen för att justera ljusstyrka på bakgrunden så "
4138 "mycket som möjligt, men säkerställ att du fortfarande kan se skillnaden "
4139 "mellan de två ljusaste nivåerna av skuggor. När du har gjort det tryck OK."
4140
4141 #
4142 msgid "Number of scheduled recordings left."
4143 msgstr "Antal schemalagda inspelningar kvar."
4144
4145 #
4146 msgid "OK"
4147 msgstr "OK"
4148
4149 #
4150 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
4151 msgstr "OK, guida mig genom uppgraderingen"
4152
4153 #
4154 msgid "OK, remove another extensions"
4155 msgstr "OK, ta bort fler utökningar"
4156
4157 #
4158 msgid "OK, remove some extensions"
4159 msgstr "OK, ta bort några utökningar"
4160
4161 #
4162 msgid "OSD Settings"
4163 msgstr "OSD inställning"
4164
4165 #
4166 msgid "OSD visibility"
4167 msgstr "OSD synlighet"
4168
4169 #
4170 msgid "Off"
4171 msgstr "Av"
4172
4173 #
4174 msgid "Offset after recording (in m)"
4175 msgstr "Offset efter inspelning (i min)"
4176
4177 #
4178 msgid "Offset before recording (in m)"
4179 msgstr "Offset före inspelning (i min)"
4180
4181 #
4182 msgid "On"
4183 msgstr "På"
4184
4185 #
4186 msgid "On any service"
4187 msgstr "På alla kanaler"
4188
4189 #
4190 msgid "On same service"
4191 msgstr "På samma kanal"
4192
4193 #
4194 msgid "One"
4195 msgstr "En"
4196
4197 #
4198 msgid "Only AutoTimers created during this session"
4199 msgstr "Enbart AutoTimers skapades under denna session."
4200
4201 #
4202 msgid "Only Free scan"
4203 msgstr "Bara Fri sökning"
4204
4205 #
4206 msgid "Only extensions."
4207 msgstr "Endast utökningar."
4208
4209 #
4210 msgid "Only match during timespan"
4211 msgstr "Matcha enbart under tidsspannet"
4212
4213 #
4214 #, python-format
4215 msgid "Only on Service: %s"
4216 msgstr "Enbart på kanal: %s"
4217
4218 #
4219 msgid "Open Context Menu"
4220 msgstr "Öppna Context Meny"
4221
4222 #
4223 msgid "Open plugin menu"
4224 msgstr "Öppna plugin meny"
4225
4226 #
4227 msgid "Optionally enter your name if you want to."
4228 msgstr "Valfritt ange ditt namn om du vill."
4229
4230 #
4231 msgid "Orbital Position"
4232 msgstr "Orbital position"
4233
4234 #
4235 msgid "Outer Bound (+/-)"
4236 msgstr "Yttre gräns (+/-)"
4237
4238 #
4239 msgid "Override found with alternative service"
4240 msgstr "Åsidosätt hittade med alternativ kanal"
4241
4242 #
4243 msgid "PAL"
4244 msgstr "PAL"
4245
4246 #
4247 msgid "PIDs"
4248 msgstr "PIDs"
4249
4250 #
4251 msgid "Package list update"
4252 msgstr "Paketlista uppdatering"
4253
4254 #
4255 msgid "Package removal failed.\n"
4256 msgstr "Paketorttagning misslyckades.\n"
4257
4258 #
4259 msgid "Package removed successfully.\n"
4260 msgstr "Paketbortagning  utfört.\n"
4261
4262 #
4263 msgid "Packet management"
4264 msgstr "Pakethantering"
4265
4266 #
4267 msgid "Packet manager"
4268 msgstr "Pakethanterare"
4269
4270 #
4271 msgid "Page"
4272 msgstr "Sida"
4273
4274 #
4275 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
4276 msgid "Pan&Scan"
4277 msgstr "Pan&Scan"
4278
4279 #
4280 msgid "Parent Directory"
4281 msgstr "Föräldrarbibliotek"
4282
4283 #
4284 msgid "Parental control"
4285 msgstr "Föräldrakontroll"
4286
4287 #
4288 msgid "Parental control services Editor"
4289 msgstr "Föräldrakontroll kanaleditor"
4290
4291 #
4292 msgid "Parental control setup"
4293 msgstr "Föräldrakontroll installation"
4294
4295 #
4296 msgid "Parental control type"
4297 msgstr "Föräldrakontroll typ"
4298
4299 #
4300 msgid "Password"
4301 msgstr "Lösenord"
4302
4303 #
4304 msgid "Pause movie at end"
4305 msgstr "Pausa filmen"
4306
4307 #
4308 msgid "People & Blogs"
4309 msgstr "Folk & Bloggar"
4310
4311 #
4312 msgid "Pets & Animals"
4313 msgstr "Husdjur & Vilddjur"
4314
4315 #
4316 msgid "Phone number"
4317 msgstr "Telefonnummer"
4318
4319 #
4320 msgid "PiPSetup"
4321 msgstr "BiB konfiguration"
4322
4323 #
4324 msgid "PicturePlayer"
4325 msgstr "Bildspelare"
4326
4327 #
4328 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
4329 msgid "Pillarbox"
4330 msgstr "Svarta kanter"
4331
4332 #
4333 msgid "Pilot"
4334 msgstr "Pilot"
4335
4336 #
4337 msgid "Pin code needed"
4338 msgstr "PIN kod behövs"
4339
4340 #
4341 msgid "Play"
4342 msgstr "Spela upp"
4343
4344 #
4345 msgid "Play Audio-CD..."
4346 msgstr "Spela Audio-CD..."
4347
4348 #
4349 msgid "Play DVD"
4350 msgstr "Spela DVD"
4351
4352 #
4353 msgid "Play Music..."
4354 msgstr "Spela Musik..."
4355
4356 #
4357 msgid "Play YouTube movies"
4358 msgstr "Spela YouTube filmer"
4359
4360 #
4361 msgid "Play next video"
4362 msgstr "Spela nästa video"
4363
4364 #
4365 msgid "Play recorded movies..."
4366 msgstr "Spela inspelade filmer..."
4367
4368 #
4369 msgid "Play video again"
4370 msgstr "Spela video igen."
4371
4372 #
4373 msgid "Please Reboot"
4374 msgstr "Vänligen starta om"
4375
4376 #
4377 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
4378 msgstr "Vänligen ange media som ska undersökas"
4379
4380 #
4381 msgid "Please add titles to the compilation."
4382 msgstr ""
4383
4384 #
4385 msgid "Please change recording endtime"
4386 msgstr "Vänligen ändra inspelnings sluttid"
4387
4388 #
4389 msgid "Please check your network settings!"
4390 msgstr "Vänligen kontrollera dina nätverksinställningar!"
4391
4392 #
4393 msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
4394 msgstr "Vänligen välj .NFI image fil från feed server som ska laddas ner"
4395
4396 #
4397 msgid "Please choose an extension..."
4398 msgstr "Vänligen välj en utökning..."
4399
4400 #
4401 msgid "Please choose he package..."
4402 msgstr "Vänligen välj paket"
4403
4404 #
4405 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
4406 msgstr "Vänligen välj vilken grundservicelista som du vill installera."
4407
4408 #
4409 msgid ""
4410 "Please configure or verify your Nameservers by filling out the required "
4411 "values.\n"
4412 "When you are ready press OK to continue."
4413 msgstr ""
4414 "Vänligen konfigurera eller bekräfta din namnserver med att fylla i de "
4415 "begärda fälten.\n"
4416 "När du är klar tryck OK för att fortsätta"
4417
4418 #
4419 msgid ""
4420 "Please configure your internet connection by filling out the required "
4421 "values.\n"
4422 "When you are ready press OK to continue."
4423 msgstr ""
4424 "Vänligen konfigurera din Internet anslutning med att fylla i begärda fält.\n"
4425 "När du är klar tryck OK för att forsätta."
4426
4427 #
4428 msgid ""
4429 "Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the "
4430 "target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
4431 msgstr ""
4432 "Vänligen koppla bort alla USB enheter från din Dreambox och (åter-)anslut "
4433 "mål USB stick (minimumstorlek är 64MB) nu!"
4434
4435 #
4436 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
4437 msgstr "Vänligen ändra inte om du inte vet vad du gör!"
4438
4439 #
4440 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
4441 msgstr "Ange namn för den nya favoritlistan"
4442
4443 #
4444 msgid "Please enter a name for the new marker"
4445 msgstr "Vänligen ange namn för ny markör"
4446
4447 #
4448 msgid "Please enter a new filename"
4449 msgstr "Vänligen ange nytt filnamn"
4450
4451 #
4452 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
4453 msgstr "Vänligen ange filnamn (tomt = använd dagens datum)"
4454
4455 #
4456 msgid "Please enter name of the new directory"
4457 msgstr "Vänligen ange namn till det nya biblioteket"
4458
4459 #
4460 msgid "Please enter the correct pin code"
4461 msgstr "Vänligen ange korrekt PIN kod"
4462
4463 #
4464 msgid "Please enter the old pin code"
4465 msgstr "Vänligen ange den gamla PIN koden"
4466
4467 #
4468 msgid "Please enter your email address here:"
4469 msgstr "Vänligen ange din epost här:"
4470
4471 #
4472 msgid "Please enter your name here (optional):"
4473 msgstr "Vänligen ange ditt namn här (valfritt):"
4474
4475 #
4476 msgid "Please enter your search term."
4477 msgstr "Vänligen ange din sökterm."
4478
4479 #
4480 msgid "Please follow the instructions on the TV"
4481 msgstr "Vänligen följ instruktionerna på TVn"
4482
4483 #
4484 msgid ""
4485 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
4486 "therefore the default directory is being used instead."
4487 msgstr ""
4488 "Vänligen notera att föregående valda mediat var inte åtkomstbart och därför "
4489 "är nu default bibliotek valt."
4490
4491 #
4492 msgid "Please press OK to continue."
4493 msgstr "Vänligen tryck OK för att försätta."
4494
4495 #
4496 msgid "Please press OK!"
4497 msgstr "Vänligen tryck OK!"
4498
4499 #
4500 msgid "Please provide a Text to match"
4501 msgstr ""
4502
4503 #
4504 msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
4505 msgstr "Vänligen välj .NFI flash image fil från media"
4506
4507 #
4508 msgid "Please select a playlist to delete..."
4509 msgstr "Vänligen välj en spellista för borttagning..."
4510
4511 #
4512 msgid "Please select a playlist..."
4513 msgstr "Vänligen välj en spellista..."
4514
4515 #
4516 msgid "Please select a standard feed or try searching for videos."
4517 msgstr "Vänligen ange en grundström eller försök söka efter videos."
4518
4519 #
4520 msgid "Please select a subservice to record..."
4521 msgstr "Vänligen välj en underkanal för inspelning..."
4522
4523 #
4524 msgid "Please select a subservice..."
4525 msgstr "Vänligen välj en underkanal..."
4526
4527 #
4528 msgid "Please select an extension to remove."
4529 msgstr "Vänligen välj utökning att ta bort."
4530
4531 #
4532 msgid "Please select an option below."
4533 msgstr "Vänligen välj ett val nedan."
4534
4535 #
4536 msgid "Please select medium to use as backup location"
4537 msgstr "Vänligen välj media som ska användas som backupdestination"
4538
4539 #
4540 msgid "Please select tag to filter..."
4541 msgstr "Vänligen välj märkning för filtrering..."
4542
4543 #
4544 msgid "Please select target directory or medium"
4545 msgstr "Vänligen välj målbibliotek eller media"
4546
4547 #
4548 msgid "Please select the movie path..."
4549 msgstr "Vänligen ange filmens sökväg..."
4550
4551 #
4552 msgid ""
4553 "Please select the network interface that you want to use for your internet "
4554 "connection.\n"
4555 "\n"
4556 "Please press OK to continue."
4557 msgstr ""
4558 "Vänligen välj nätverkskort som du vill använda för anslutning till "
4559 "Internet.\n"
4560 "\n"
4561 "Vänligen tryck OK för att fortsätta"
4562
4563 #
4564 msgid ""
4565 "Please select the wireless network that you want to connect to.\n"
4566 "\n"
4567 "Please press OK to continue."
4568 msgstr ""
4569 "Vänligen välj det trådlösa nätverk du vill ansluta till.\n"
4570 "\n"
4571 "Vänligen tryck OK för att forsätta."
4572
4573 #
4574 msgid "Please set up tuner B"
4575 msgstr "Vänligen installera tuner B"
4576
4577 #
4578 msgid "Please set up tuner C"
4579 msgstr "Vänligen installera tuner C"
4580
4581 #
4582 msgid "Please set up tuner D"
4583 msgstr "Vänligen installera tuner D"
4584
4585 #
4586 msgid ""
4587 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
4588 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
4589 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
4590 msgstr ""
4591 "Använd piltangenterna för att flytta BiB fönstret.\n"
4592 "Tryck Bouquet +/- för ändra storleken på fönstret.\n"
4593 "Tryck OK för att gå tillbaka till TV läge eller EXIT för att avbryta "
4594 "flyttning."
4595
4596 #
4597 msgid ""
4598 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
4599 "the OK button."
4600 msgstr ""
4601 "Vänligen använd UPP och NER pil för att välja språk. Efter val tryck på OK "
4602 "knappen."
4603
4604 #
4605 msgid "Please wait (Step 2)"
4606 msgstr "Vänligen vänta (Steg 2)"
4607
4608 #
4609 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
4610 msgstr "Vänligen vänta för aktivering av din nätverkskonfiguration..."
4611
4612 #
4613 msgid "Please wait for activation of your network mount..."
4614 msgstr "Vänligen vänta på aktivering av dina nätverksmontering..."
4615
4616 #
4617 msgid "Please wait while removing selected package..."
4618 msgstr "Vänligen vänta medans bortagning av valt paket utförs..."
4619
4620 #
4621 msgid "Please wait while removing your network mount..."
4622 msgstr "Vänligen vänta medans dina nätverksmontering tas bort..."
4623
4624 #
4625 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
4626 msgstr "Vänligen vänta medans sökning pågår..."
4627
4628 #
4629 msgid "Please wait while searching for removable packages..."
4630 msgstr "Vänligen vänta medans sökning för paket som kan tas bort..."
4631
4632 #
4633 msgid "Please wait while updating your network mount..."
4634 msgstr "Vänligen vänta medans dina nätverksmontering uppdateras..."
4635
4636 #
4637 msgid "Please wait while we configure your network..."
4638 msgstr "Vänligen vänta medans ditt nätverk konfigureras..."
4639
4640 #
4641 msgid "Please wait while we prepare your network interfaces..."
4642 msgstr "Vänligen vänta medan vi förbereder dina nätverkskort..."
4643
4644 #
4645 msgid "Please wait while we test your network..."
4646 msgstr "Vänligen vänta meda vi testar ditt nätverk..."
4647
4648 #
4649 msgid "Please wait while your network is restarting..."
4650 msgstr "Vänligen vänta medans ditt nätverk startas om..."
4651
4652 #
4653 msgid "Please wait..."
4654 msgstr "Vänligen vänta..."
4655
4656 #
4657 msgid "Please wait... Loading list..."
4658 msgstr "Vänligen vänta... Laddar lista..."
4659
4660 #
4661 msgid "Plugin browser"
4662 msgstr "Plugin hanterare"
4663
4664 #
4665 msgid "Plugin manager activity information"
4666 msgstr "Pluginhanterare aktiviteksinformation"
4667
4668 #
4669 msgid "Plugin manager help"
4670 msgstr "Pluginhanterare hjälp"
4671
4672 #
4673 #, python-format
4674 msgid "Plugin: %(plugin)s , Version: %(version)s"
4675 msgstr ""
4676
4677 #
4678 msgid "Plugins"
4679 msgstr "Plugins"
4680
4681 #
4682 msgid "Poland"
4683 msgstr "Polen"
4684
4685 #
4686 msgid "Polarity"
4687 msgstr "Polaritet"
4688
4689 #
4690 msgid "Polarization"
4691 msgstr "Polarisation"
4692
4693 #
4694 msgid "Polish"
4695 msgstr "Polska"
4696
4697 #
4698 msgid "Poll Interval (in h)"
4699 msgstr ""
4700
4701 #
4702 msgid "Poll automatically"
4703 msgstr ""
4704
4705 #
4706 msgid "Port A"
4707 msgstr "Port A"
4708
4709 #
4710 msgid "Port B"
4711 msgstr "Port B"
4712
4713 #
4714 msgid "Port C"
4715 msgstr "Port C"
4716
4717 #
4718 msgid "Port D"
4719 msgstr "Port D"
4720
4721 #
4722 msgid "Portuguese"
4723 msgstr "Portugisiska"
4724
4725 #
4726 msgid "Positioner"
4727 msgstr "Motor"
4728
4729 #
4730 msgid "Positioner fine movement"
4731 msgstr "Motor finstegning"
4732
4733 #
4734 msgid "Positioner movement"
4735 msgstr "Motor rörelse"
4736
4737 #
4738 msgid "Positioner setup"
4739 msgstr "Motor installation"
4740
4741 #
4742 msgid "Positioner storage"
4743 msgstr "Motor lagring"
4744
4745 #
4746 msgid ""
4747 "Power state to change to after recordings. Select \"standard\" to not change "
4748 "the default behavior of enigma2 or values changed by yourself."
4749 msgstr ""
4750
4751 #
4752 msgid "Power threshold in mA"
4753 msgstr "Ström gränsvärde i mA"
4754
4755 #
4756 msgid "Predefined transponder"
4757 msgstr "Fördefinerad transponder"
4758
4759 #
4760 msgid "Preparing... Please wait"
4761 msgstr "Förbereder... Vänligen vänta"
4762
4763 #
4764 msgid "Press OK on your remote control to continue."
4765 msgstr "Tryck OK på din fjärrkontroll för att fortsätta."
4766
4767 #
4768 msgid "Press OK to activate the selected skin."
4769 msgstr "Tryck OK för aktivera valt utseende."
4770
4771 #
4772 msgid "Press OK to activate the settings."
4773 msgstr "Tryck OK för aktivera inställningarna."
4774
4775 #
4776 msgid "Press OK to collapse this host"
4777 msgstr ""
4778
4779 #
4780 msgid "Press OK to edit selected settings."
4781 msgstr "Tryck OK för att ändra vald inställning."
4782
4783 #
4784 msgid "Press OK to edit the settings."
4785 msgstr "Tryck OK för att ändra inställningar."
4786
4787 #
4788 msgid "Press OK to expand this host"
4789 msgstr ""
4790
4791 #
4792 #, python-format
4793 msgid "Press OK to get further details for %s"
4794 msgstr "Tryck OK för att få utförligare information om %s"
4795
4796 #
4797 msgid "Press OK to mount this share!"
4798 msgstr ""
4799
4800 #
4801 msgid "Press OK to mount!"
4802 msgstr "Tryck OK för att montera!"
4803
4804 #
4805 msgid "Press OK to save settings."
4806 msgstr "Tryck OK för att spara inställning."
4807
4808 #
4809 msgid "Press OK to scan"
4810 msgstr "Tryck OK för sökning"
4811
4812 #
4813 msgid "Press OK to select a Provider."
4814 msgstr "Tryck OK för att välja en Operatör."
4815
4816 #
4817 msgid "Press OK to select."
4818 msgstr "Tryck OK för att välja."
4819
4820 #
4821 msgid "Press OK to select/deselect a CAId."
4822 msgstr "Tryck OK för att aktivera/avaktivera en CAId."
4823
4824 #
4825 msgid "Press OK to start the scan"
4826 msgstr "Tryck OK för att starta sökning"
4827
4828 #
4829 msgid "Press OK to toggle the selection."
4830 msgstr "Tryck OK för att växla val."
4831
4832 #
4833 msgid "Press OK to view full changelog"
4834 msgstr "Tryck OK för att visa full förändringslog"
4835
4836 #
4837 msgid "Press yellow to set this interface as default interface."
4838 msgstr "Tryck gul knapp för att ange detta interface som grundinterface."
4839
4840 #
4841 msgid "Prev"
4842 msgstr "Föregående"
4843
4844 #
4845 msgid "Preview"
4846 msgstr ""
4847
4848 #
4849 msgid "Preview AutoTimer"
4850 msgstr ""
4851
4852 #
4853 msgid "Preview menu"
4854 msgstr "Förvisningsmeny"
4855
4856 #
4857 msgid "Primary DNS"
4858 msgstr "Primär DNS"
4859
4860 #
4861 msgid "Priority"
4862 msgstr "Prioritet"
4863
4864 #
4865 msgid "Process"
4866 msgstr "Process"
4867
4868 #
4869 msgid "Properties of current title"
4870 msgstr "Egenskaper på nuvarande titel"
4871
4872 #
4873 msgid "Protect services"
4874 msgstr "Skydda kanaler"
4875
4876 #
4877 msgid "Protect setup"
4878 msgstr "Skydda inställningar"
4879
4880 #
4881 msgid "Provider"
4882 msgstr "Leverantör"
4883
4884 #
4885 msgid "Provider to scan"
4886 msgstr "Leverantör att scanna"
4887
4888 #
4889 msgid "Providers"
4890 msgstr "Leverantörer"
4891
4892 #
4893 msgid "Published"
4894 msgstr "Publiserad"
4895
4896 #
4897 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
4898 msgstr "Python frontend för /tmp/mmi.socket"
4899
4900 #
4901 msgid "Quick"
4902 msgstr "Snabb"
4903
4904 #
4905 msgid "Quickzap"
4906 msgstr "Snabbzap"
4907
4908 #
4909 msgid "RC Menu"
4910 msgstr "Fjärrkontroll meny"
4911
4912 #
4913 msgid "RF output"
4914 msgstr "RF ut"
4915
4916 #
4917 msgid "RGB"
4918 msgstr "RGB"
4919
4920 #
4921 msgid "Radio"
4922 msgstr "Radio"
4923
4924 msgid "Ralink"
4925 msgstr ""
4926
4927 #
4928 msgid "Ram Disk"
4929 msgstr "Ram Disk"
4930
4931 #
4932 msgid "Random"
4933 msgstr "Slumpmässig"
4934
4935 #
4936 msgid "Rating"
4937 msgstr "Betyg"
4938
4939 #
4940 msgid "Ratings: "
4941 msgstr "Betyg: "
4942
4943 #
4944 msgid "Really close without saving settings?"
4945 msgstr "Verkligen stänga utan att spara inställningarna?"
4946
4947 #
4948 msgid "Really delete done timers?"
4949 msgstr "Verkligen ta bort färdiga timerinspelningar?"
4950
4951 #
4952 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
4953 msgstr "Verkligen avsluta underkanals snabbzap?"
4954
4955 #
4956 msgid "Really quit MyTube Player?"
4957 msgstr "Verkligen avsluta MyTubePlayer?"
4958
4959 #
4960 msgid "Really reboot now?"
4961 msgstr "Verkligen starta om nu?"
4962
4963 #
4964 msgid "Really restart now?"
4965 msgstr "Verkligen starta om nu?"
4966
4967 #
4968 msgid "Really shutdown now?"
4969 msgstr "Verkligen stänga av nu?"
4970
4971 #
4972 msgid "Reboot"
4973 msgstr "Omstart"
4974
4975 #
4976 msgid "Recently featured"
4977 msgstr "Nyligen aktuell"
4978
4979 #
4980 msgid "Reception Settings"
4981 msgstr "Mottagning inställningar"
4982
4983 #
4984 msgid "Record"
4985 msgstr "Spela in"
4986
4987 #
4988 msgid "Record a maximum of x times"
4989 msgstr ""
4990
4991 #
4992 msgid "Record on"
4993 msgstr ""
4994
4995 #
4996 #, python-format
4997 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
4998 msgstr "Inspelningstid begränsad på grund av timerkonflikt med %s"
4999
5000 #
5001 msgid "Recorded files..."
5002 msgstr "Inspelade filer..."
5003
5004 #
5005 msgid "Recording"
5006 msgstr "Spelar in"
5007
5008 #
5009 msgid "Recording paths"
5010 msgstr ""
5011
5012 #
5013 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
5014 msgstr "Inspelning(ar) pågår eller ska påbörjas inom några sekunder!"
5015
5016 #
5017 msgid "Recordings"
5018 msgstr "Inspelningar"
5019
5020 #
5021 msgid "Recordings always have priority"
5022 msgstr "Inspelningar har alltid prioritet"
5023
5024 #
5025 msgid "Reenter new pin"
5026 msgstr "Ange ny PIN igen"
5027
5028 #
5029 msgid "Refresh Rate"
5030 msgstr "Uppdateringstakt"
5031
5032 #
5033 msgid "Refresh rate selection."
5034 msgstr "Uppdateringsfrekvens val."
5035
5036 #
5037 msgid "Related video entries."
5038 msgstr "Liknande video poster."
5039
5040 #
5041 msgid "Relevance"
5042 msgstr "Relevance"
5043
5044 #
5045 msgid "Reload"
5046 msgstr "Uppdatera"
5047
5048 #
5049 msgid "Reload Black-/Whitelists"
5050 msgstr ""
5051
5052 #
5053 msgid "Remember service pin"
5054 msgstr ""
5055
5056 #
5057 msgid "Remember service pin cancel"
5058 msgstr ""
5059
5060 #
5061 msgid "Remove"
5062 msgstr "Ta bort"
5063
5064 #
5065 msgid "Remove Bookmark"
5066 msgstr "Ta bort Bokmärke"
5067
5068 #
5069 msgid "Remove Plugins"
5070 msgstr "Ta bort Plugins"
5071
5072 #
5073 msgid "Remove a mark"
5074 msgstr "Ta bort en markör"
5075
5076 #
5077 msgid "Remove currently selected title"
5078 msgstr "Ta bort vald titel"
5079
5080 #
5081 msgid "Remove failed."
5082 msgstr "Borttagning misslyckades."
5083
5084 #
5085 msgid "Remove finished."
5086 msgstr "Ta bort färdiga."
5087
5088 #
5089 msgid "Remove plugins"
5090 msgstr "Ta bort plugins"
5091
5092 #
5093 msgid "Remove selected AutoTimer"
5094 msgstr ""
5095
5096 #
5097 msgid "Remove the broken .NFI file?"
5098 msgstr "Ta bort trasig .NFI fil?"
5099
5100 #
5101 msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
5102 msgstr "Ta bort ofullständig .NFI fil?"
5103
5104 #
5105 msgid "Remove timer"
5106 msgstr "Ta bort timer"
5107
5108 #
5109 msgid "Remove title"
5110 msgstr "Ta bort titel"
5111
5112 #
5113 msgid "Removed successfully."
5114 msgstr "Borttagning utförd."
5115
5116 #
5117 msgid "Removing"
5118 msgstr "Tar bvort"
5119
5120 #
5121 #, python-format
5122 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
5123 msgstr "Ta bort biblioteket %s misslyckades. (Troligen ej tomt.)"
5124
5125 #
5126 msgid "Rename"
5127 msgstr "Byt namn"
5128
5129 #
5130 msgid "Rename crashlogs"
5131 msgstr "Byt namn på crashlogs"
5132
5133 #
5134 msgid "Repeat"
5135 msgstr "Repetera"
5136
5137 #
5138 msgid "Repeat Type"
5139 msgstr "Repeat typ"
5140
5141 #
5142 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
5143 msgstr "En upprepande händelse spelas in... Vad vill du göra?"
5144
5145 #
5146 msgid "Repeats"
5147 msgstr "Upprepningar"
5148
5149 #
5150 msgid "Require description to be unique"
5151 msgstr ""
5152
5153 #
5154 msgid "Required medium type:"
5155 msgstr ""
5156
5157 msgid "Rescan"
5158 msgstr ""
5159
5160 #
5161 msgid "Reset"
5162 msgstr "Nollställ"
5163
5164 #
5165 msgid "Reset and renumerate title names"
5166 msgstr "Återställ och omnumrera titelnamnen"
5167
5168 #
5169 msgid "Reset count"
5170 msgstr ""
5171
5172 #
5173 msgid "Reset saved position"
5174 msgstr ""
5175
5176 #
5177 msgid "Reset video enhancement settings to system defaults?"
5178 msgstr "Återställ videoförbättringarna till grundinställningarna?"
5179
5180 #
5181 msgid "Reset video enhancement settings to your last configuration?"
5182 msgstr "Återställ videoförbättringarna till föregående inställning?"
5183
5184 #
5185 msgid "Resolution"
5186 msgstr "Upplösning"
5187
5188 #
5189 msgid "Response video entries."
5190 msgstr "Svars video poster."
5191
5192 #
5193 msgid "Restart"
5194 msgstr "Omstart"
5195
5196 #
5197 msgid "Restart GUI"
5198 msgstr "Omstart GUI"
5199
5200 #
5201 msgid "Restart GUI now?"
5202 msgstr "Omstart av GUI nu?"
5203
5204 #
5205 msgid "Restart network"
5206 msgstr "Omstart nätverk"
5207
5208 #
5209 msgid "Restart test"
5210 msgstr "Omstart test"
5211
5212 #
5213 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
5214 msgstr "Omstart av din nätverksanslutning och adaptrar.\n"
5215
5216 #
5217 msgid "Restore"
5218 msgstr "Återställ"
5219
5220 #
5221 msgid "Restore backups"
5222 msgstr "Återställ backuper"
5223
5224 #
5225 msgid "Restore is running..."
5226 msgstr "Återställning pågår..."
5227
5228 #
5229 msgid "Restore running"
5230 msgstr "Återskapning pågår"
5231
5232 #
5233 msgid "Restore system settings"
5234 msgstr "Återskapa systeminställningar"
5235
5236 #
5237 msgid "Restrict \"after event\" to a certain timespan?"
5238 msgstr ""
5239
5240 #
5241 msgid "Resume from last position"
5242 msgstr "Återuppspela från senaste position"
5243
5244 #
5245 #, python-format
5246 msgid "Resume position at %s"
5247 msgstr ""
5248
5249 #
5250 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
5251 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
5252 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
5253 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
5254 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
5255 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
5256 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
5257 msgid "Resuming playback"
5258 msgstr "Återuppta uppspelning"
5259
5260 #
5261 msgid "Return to file browser"
5262 msgstr "Återvänd till fil utforskare"
5263
5264 #
5265 msgid "Return to movie list"
5266 msgstr "Återvänd till filmlista"
5267
5268 #
5269 msgid "Return to previous service"
5270 msgstr "Återvänd till föregående tjänst"
5271
5272 #
5273 msgid "Rewind speeds"
5274 msgstr "Hastigheter för snabbspolning bakåt"
5275
5276 #
5277 msgid "Right"
5278 msgstr "Höger"
5279
5280 #
5281 msgid "Rolloff"
5282 msgstr "Rolloff"
5283
5284 #
5285 msgid "Rotor turning speed"
5286 msgstr "Rotor rotationsfart"
5287
5288 #
5289 msgid "Running"
5290 msgstr "Körandes"
5291
5292 #
5293 msgid "Russia"
5294 msgstr "Russia"
5295
5296 #
5297 msgid "Russian"
5298 msgstr "Ryska"
5299
5300 #
5301 msgid "S-Video"
5302 msgstr "S-Video"
5303
5304 #
5305 msgid "SINGLE LAYER DVD"
5306 msgstr ""
5307
5308 #
5309 msgid "SNR"
5310 msgstr "SNR"
5311
5312 #
5313 msgid "SNR:"
5314 msgstr "SNR:"
5315
5316 #
5317 msgid "SSID:"
5318 msgstr "SSID:"
5319
5320 #
5321 msgid "Sat"
5322 msgstr "Lör"
5323
5324 #
5325 msgid "Sat / Dish Setup"
5326 msgstr "Sat / Parabol installation"
5327
5328 #
5329 msgid "Satellite"
5330 msgstr "Satellit"
5331
5332 #
5333 msgid "Satellite Equipment Setup"
5334 msgstr "Satellit utrustning installation"
5335
5336 #
5337 msgid "Satellite equipment"
5338 msgstr ""
5339
5340 #
5341 msgid "Satellites"
5342 msgstr "Satelliter"
5343
5344 #
5345 msgid "Satfinder"
5346 msgstr "Satfinder"
5347
5348 #
5349 msgid "Sats"
5350 msgstr "Sats"
5351
5352 #
5353 msgid "Saturation"
5354 msgstr "Mättnad"
5355
5356 #
5357 msgid "Saturday"
5358 msgstr "Lördag"
5359
5360 #
5361 msgid "Save"
5362 msgstr "Spara"
5363
5364 #
5365 msgid "Save Playlist"
5366 msgstr "Spara spellista"
5367
5368 #
5369 msgid "Save current delay to key"
5370 msgstr ""
5371
5372 #
5373 msgid "Save to key"
5374 msgstr ""
5375
5376 #
5377 msgid "Save values and close plugin"
5378 msgstr ""
5379
5380 #
5381 msgid "Save values and close screen"
5382 msgstr ""
5383
5384 #
5385 msgid "Scaler sharpness"
5386 msgstr "Scaler skärpa"
5387
5388 #
5389 msgid "Scaling Mode"
5390 msgstr "Scalingläge"
5391
5392 #
5393 msgid "Scan "
5394 msgstr "Söka "
5395
5396 #
5397 msgid "Scan Files..."
5398 msgstr "Sök Filer..."
5399
5400 #
5401 msgid "Scan NFS share"
5402 msgstr ""
5403
5404 #
5405 msgid "Scan QAM128"
5406 msgstr "Söka QAM128"
5407
5408 #
5409 msgid "Scan QAM16"
5410 msgstr "Söka QAM16"
5411
5412 #
5413 msgid "Scan QAM256"
5414 msgstr "Söka QAM256"
5415
5416 #
5417 msgid "Scan QAM32"
5418 msgstr "Söka QAM32"
5419
5420 #
5421 msgid "Scan QAM64"
5422 msgstr "Söka QAM64"
5423
5424 #
5425 msgid "Scan SR6875"
5426 msgstr "Söka SR6875"
5427
5428 #
5429 msgid "Scan SR6900"
5430 msgstr "Söka SR6900"
5431
5432 #
5433 msgid "Scan Wireless Networks"
5434 msgstr "Sök efter trådlösa nätverk"
5435
5436 #
5437 msgid "Scan additional SR"
5438 msgstr "Sök ytterligare SR"
5439
5440 #
5441 msgid "Scan band EU HYPER"
5442 msgstr "Sök EU HYPER band"
5443
5444 #
5445 msgid "Scan band EU MID"
5446 msgstr "Sök EU MID band"
5447
5448 #
5449 msgid "Scan band EU SUPER"
5450 msgstr "Sök EU SUPER band"
5451
5452 #
5453 msgid "Scan band EU UHF IV"
5454 msgstr "Sök EU UHF IV band"
5455
5456 #
5457 msgid "Scan band EU UHF V"
5458 msgstr "Sök EU UHF V band"
5459
5460 #
5461 msgid "Scan band EU VHF I"
5462 msgstr "Sök EU VHF I band"
5463
5464 #
5465 msgid "Scan band EU VHF III"
5466 msgstr "Sök EU VHF III band"
5467
5468 #
5469 msgid "Scan band US HIGH"
5470 msgstr "Sök US HIGH band"
5471
5472 #
5473 msgid "Scan band US HYPER"
5474 msgstr "Sök US HYPER band"
5475
5476 #
5477 msgid "Scan band US LOW"
5478 msgstr "Sök US LOW band"
5479
5480 #
5481 msgid "Scan band US MID"
5482 msgstr "Sök US MID band"
5483
5484 #
5485 msgid "Scan band US SUPER"
5486 msgstr "Sök US SUPER band"
5487
5488 #
5489 msgid "Scan range"
5490 msgstr ""
5491
5492 #
5493 msgid ""
5494 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
5495 "selected wireless device.\n"
5496 msgstr ""
5497 "Söka ditt nätverk efter trådlös Accesspunkt och ansluta till det med ditt "
5498 "valda trådlösa enhet.\n"
5499
5500 msgid ""
5501 "Scan your network for wireless access points and connect to them using your "
5502 "selected wireless device.\n"
5503 msgstr ""
5504
5505 #
5506 msgid ""
5507 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
5508 msgstr "Sök grund lamedbs sorterat på satellite med en "
5509
5510 #
5511 msgid "Science & Technology"
5512 msgstr "Vetenskap & Teknik"
5513
5514 #
5515 msgid "Search Term(s)"
5516 msgstr "Sökterm(er)"
5517
5518 #
5519 msgid "Search category:"
5520 msgstr "Sök kategori:"
5521
5522 #
5523 msgid "Search east"
5524 msgstr "Sök öst"
5525
5526 #
5527 msgid "Search for network shares"
5528 msgstr "Söker efter nätverksutdelningar"
5529
5530 #
5531 msgid "Search for network shares..."
5532 msgstr "Söker efter nätverksutdelningar..."
5533
5534 #
5535 msgid "Search region:"
5536 msgstr "Sök region:"
5537
5538 #
5539 msgid "Search restricted content:"
5540 msgstr "Sök begränsat innehåll"
5541
5542 #
5543 msgid "Search strictness"
5544 msgstr ""
5545
5546 #
5547 msgid "Search type"
5548 msgstr ""
5549
5550 #
5551 msgid "Search west"
5552 msgstr "Sök väst"
5553
5554 #
5555 msgid "Searching for available updates. Please wait..."
5556 msgstr "Söker efter tillgängliga uppdateringar. Vänligen vänta..."
5557
5558 #
5559 msgid "Searching for new installed or removed packages. Please wait..."
5560 msgstr "Sök efter nyinstallerade eller borttagna paket. Vänligen vänta..."
5561
5562 #
5563 msgid "Searching your network. Please wait..."
5564 msgstr ""
5565
5566 #
5567 msgid "Secondary DNS"
5568 msgstr "Sekondär DNS"
5569
5570 #
5571 msgid "Security service not running."
5572 msgstr "Säkerhetstjänst körs ej."
5573
5574 #
5575 msgid "Seek"
5576 msgstr "Sök"
5577
5578 #
5579 msgid "Select"
5580 msgstr "Välj"
5581
5582 #
5583 msgid ""
5584 "Select \"exact match\" to enforce \"Match title\" to match exactly or "
5585 "\"partial match\" if you only want to search for a part of the event title."
5586 msgstr ""
5587
5588 #
5589 msgid "Select HDD"
5590 msgstr "Välj hårddisk"
5591
5592 #
5593 msgid "Select Location"
5594 msgstr "Välj Sökväg"
5595
5596 #
5597 msgid "Select Network Adapter"
5598 msgstr "Välj nätverksadapter"
5599
5600 #
5601 msgid "Select a movie"
5602 msgstr "Välj en film"
5603
5604 #
5605 msgid "Select a timer to import"
5606 msgstr ""
5607
5608 #
5609 msgid "Select audio mode"
5610 msgstr "Välj ljudläge"
5611
5612 #
5613 msgid "Select audio track"
5614 msgstr "Välj ljudspår"
5615
5616 #
5617 msgid "Select bouquet to record on"
5618 msgstr ""
5619
5620 #
5621 msgid "Select channel to record from"
5622 msgstr "Välj kanal att spela in från"
5623
5624 #
5625 msgid "Select channel to record on"
5626 msgstr ""
5627
5628 #
5629 msgid "Select files for backup. Currently selected:\n"
5630 msgstr "Välj filer för backuptagning. Nuvarande valda:\n"
5631
5632 #
5633 msgid "Select files/folders to backup"
5634 msgstr "Ange filer/bibliotek att ta backup på"
5635
5636 #
5637 msgid "Select image"
5638 msgstr "Välj image"
5639
5640 #
5641 msgid "Select interface"
5642 msgstr "Välj kort"
5643
5644 #
5645 msgid "Select new feed to view."
5646 msgstr "Välj ny ström att visa."
5647
5648 #
5649 msgid "Select package"
5650 msgstr "Välj paket"
5651
5652 #
5653 msgid "Select provider to add..."
5654 msgstr "Välj operatör att lägga till..."
5655
5656 #
5657 msgid "Select refresh rate"
5658 msgstr "Välj uppdateringsfrekvens"
5659
5660 #
5661 msgid "Select service to add..."
5662 msgstr "Välj kanal att lägga till..."
5663
5664 #
5665 #, python-format
5666 msgid "Select the key you want to set to %i ms"
5667 msgstr ""
5668
5669 #
5670 msgid "Select the location to save the recording to."
5671 msgstr ""
5672
5673 #
5674 msgid "Select type of Filter"
5675 msgstr ""
5676
5677 #
5678 msgid "Select upgrade source to edit."
5679 msgstr "Ange uppgraderingskälla att ändra."
5680
5681 #
5682 msgid "Select video input with up/down buttons"
5683 msgstr "Välj video ingång med upp/ner knapparna"
5684
5685 #
5686 msgid "Select video mode"
5687 msgstr "Välj videoläge"
5688
5689 #
5690 msgid "Select whether or not you want to enforce case correctness."
5691 msgstr ""
5692
5693 #
5694 msgid "Select wireless network"
5695 msgstr "Välj trådlöst nätverk"
5696
5697 #
5698 msgid "Select your choice."
5699 msgstr "Ange ditt val."
5700
5701 #
5702 msgid "Selected source image"
5703 msgstr "Välj käll image"
5704
5705 #
5706 msgid "Send DiSEqC"
5707 msgstr "Skicka DiSEqC"
5708
5709 #
5710 msgid "Send DiSEqC only on satellite change"
5711 msgstr "Skicka enbart DiSEqC vid ändrad satellit"
5712
5713 #
5714 msgid "Seperate titles with a main menu"
5715 msgstr "Separera titlar med en huvudmeny"
5716
5717 #
5718 msgid "Sequence repeat"
5719 msgstr "Repetera sekvens"
5720
5721 #
5722 msgid "Serbian"
5723 msgstr "Serbiska"
5724
5725 #
5726 msgid "Server IP"
5727 msgstr "Server IP"
5728
5729 #
5730 msgid "Server share"
5731 msgstr "Server delning"
5732
5733 #
5734 msgid "Service"
5735 msgstr "Kanal"
5736
5737 #
5738 msgid "Service Scan"
5739 msgstr "Kanalsökning"
5740
5741 #
5742 msgid "Service Searching"
5743 msgstr "Kanalsökning"
5744
5745 #
5746 msgid "Service delay"
5747 msgstr ""
5748
5749 #
5750 msgid "Service has been added to the favourites."
5751 msgstr "Kanalen har lagts till i favoriter."
5752
5753 #
5754 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
5755 msgstr "Kanalen har lagts till i vald favoritlista."
5756
5757 #
5758 msgid ""
5759 "Service invalid!\n"
5760 "(Timeout reading PMT)"
5761 msgstr ""
5762 "Service ogiltig!\n"
5763 "(Timeout vid läsning av PMT)"
5764
5765 #
5766 msgid ""
5767 "Service not found!\n"
5768 "(SID not found in PAT)"
5769 msgstr ""
5770 "Service inte funnen!\n"
5771 "(SID inte funnen i PAT)"
5772
5773 #
5774 msgid "Service scan"
5775 msgstr "Kanalsökning"
5776
5777 #
5778 msgid ""
5779 "Service unavailable!\n"
5780 "Check tuner configuration!"
5781 msgstr ""
5782 "Tjänsten kunde inte hittas!\n"
5783 "Kontrollera tunerinställningar"
5784
5785 #
5786 msgid "Serviceinfo"
5787 msgstr "Kanalinfo"
5788
5789 #
5790 msgid "Services"
5791 msgstr "Kanaler"
5792
5793 #
5794 msgid "Set End Time"
5795 msgstr ""
5796
5797 #
5798 msgid "Set Voltage and 22KHz"
5799 msgstr "Ange Volt och 22KHz"
5800
5801 #
5802 msgid "Set available internal memory threshold for the warning."
5803 msgstr "Ställ tillgängligt internminne varningströskel."
5804
5805 #
5806 #, python-format
5807 msgid "Set delay to %i ms (can be set)"
5808 msgstr ""
5809
5810 #
5811 msgid "Set interface as default Interface"
5812 msgstr "Använd kort som standard kort"
5813
5814 #
5815 msgid "Set limits"
5816 msgstr "Ange gräns"
5817
5818 #
5819 msgid "Set maximum duration"
5820 msgstr ""
5821
5822 #
5823 msgid "Set this NO to disable this AutoTimer."
5824 msgstr ""
5825
5826 #
5827 msgid "Setting key canceled"
5828 msgstr ""
5829
5830 #
5831 msgid "Settings"
5832 msgstr "Inställningar"
5833
5834 #
5835 msgid "Setup"
5836 msgstr "Installation"
5837
5838 #
5839 msgid "Setup Mode"
5840 msgstr "Installationsläge"
5841
5842 #
5843 msgid "Setup for the Audio Sync Plugin"
5844 msgstr ""
5845
5846 #
5847 #, python-format
5848 msgid ""
5849 "Shall the USB stick wizard proceed and program the image file %s into flash "
5850 "memory?"
5851 msgstr ""
5852
5853 #
5854 msgid "Sharpness"
5855 msgstr "Skärpa"
5856
5857 #
5858 msgid "Short Movies"
5859 msgstr "Kortfilmer"
5860
5861 #
5862 msgid "Should this AutoTimer be restricted to a timespan?"
5863 msgstr ""
5864
5865 #
5866 msgid "Should this AutoTimer only match up to a certain event duration?"
5867 msgstr ""
5868
5869 #
5870 msgid ""
5871 "Should timers created by this AutoTimer be recorded to a custom location?"
5872 msgstr ""
5873
5874 #
5875 msgid "Show Info"
5876 msgstr "Visa Info"
5877
5878 #
5879 msgid "Show Message when Recording starts"
5880 msgstr "Visa meddelande  när inspelning påbörjas"
5881
5882 #
5883 msgid "Show WLAN Status"
5884 msgstr "Visa WLAN Status"
5885
5886 #
5887 msgid "Show blinking clock in display during recording"
5888 msgstr "Visa blinkande klocka i display under inspelning"
5889
5890 #
5891 msgid "Show event-progress in channel selection"
5892 msgstr ""
5893
5894 #
5895 msgid "Show in extension menu"
5896 msgstr ""
5897
5898 #
5899 msgid "Show infobar on channel change"
5900 msgstr "Visa infobalk vid kanalbyte"
5901
5902 #
5903 msgid "Show infobar on event change"
5904 msgstr "Visa infobalk vid händelseändring"
5905
5906 #
5907 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
5908 msgstr "Visa infobalk vid hopp framåt/bakåt"
5909
5910 #
5911 msgid "Show positioner movement"
5912 msgstr "Visa motorflyttningar"
5913
5914 #
5915 msgid "Show services beginning with"
5916 msgstr "Visa kanal som börjar med"
5917
5918 #
5919 msgid "Show the radio player..."
5920 msgstr "Visa radiospelaren..."
5921
5922 #
5923 msgid "Show the tv player..."
5924 msgstr "Visa tv spelare..."
5925
5926 #
5927 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
5928 msgstr "Visa status på ditt trådlösa LAN anslutning.\n"
5929
5930 #
5931 msgid "Shutdown"
5932 msgstr "Stäng av"
5933
5934 #
5935 msgid "Shutdown Dreambox after"
5936 msgstr "Stäng av Dreambox efter"
5937
5938 #
5939 msgid "Signal Strength:"
5940 msgstr "Signalstyrka:"
5941
5942 #
5943 msgid "Signal: "
5944 msgstr "Signal:"
5945
5946 #
5947 msgid "Similar"
5948 msgstr "Liknande"
5949
5950 #
5951 msgid "Similar broadcasts:"
5952 msgstr "Liknande sändningar:"
5953
5954 #
5955 msgid "Simple"
5956 msgstr "Enkel"
5957
5958 #
5959 msgid "Simple titleset (compatibility for legacy players)"
5960 msgstr "Enkelt titelset (kompabilitet för äldre spelare)"
5961
5962 #
5963 msgid "Single"
5964 msgstr "Singel"
5965
5966 #
5967 msgid "Single EPG"
5968 msgstr "Singel EPG"
5969
5970 #
5971 msgid "Single satellite"
5972 msgstr "Singel satellit"
5973
5974 #
5975 msgid "Single transponder"
5976 msgstr "Singel transponder"
5977
5978 #
5979 msgid "Singlestep (GOP)"
5980 msgstr "Enkelsteg (GOP)"
5981
5982 #
5983 msgid "Skin"
5984 msgstr "Utseende"
5985
5986 #
5987 msgid "Skins"
5988 msgstr "Utseenden"
5989
5990 #
5991 msgid "Sleep Timer"
5992 msgstr "Sov Timer"
5993
5994 #
5995 msgid "Sleep timer action:"
5996 msgstr "Sovtimer händelse:"
5997
5998 #
5999 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
6000 msgstr "Slideshow intervall (sec.)"
6001
6002 #
6003 #, python-format
6004 msgid "Slot %d"
6005 msgstr "Slot %d"
6006
6007 #
6008 msgid "Slovakian"
6009 msgstr "Slovakisk"
6010
6011 #
6012 msgid "Slovenian"
6013 msgstr "Slovenska"
6014
6015 #
6016 msgid "Slow"
6017 msgstr "Sakta"
6018
6019 #
6020 msgid "Slow Motion speeds"
6021 msgstr "Hastigheter för slow motion"
6022
6023 #
6024 msgid "Software"
6025 msgstr "Mjukvara"
6026
6027 #
6028 msgid "Software management"
6029 msgstr "Mjukvaruhantering"
6030
6031 #
6032 msgid "Software restore"
6033 msgstr "Mjukvaruåterskapa"
6034
6035 #
6036 msgid "Software update"
6037 msgstr "Mjukvaruuppdatera"
6038
6039 #
6040 msgid "Some plugins are not available:\n"
6041 msgstr "Några plugins är inte tillgängliga:\n"
6042
6043 #
6044 msgid "Sorry MediaScanner is not installed!"
6045 msgstr "Ledsen Mediascanner är inte installerad!"
6046
6047 #
6048 msgid "Sorry no backups found!"
6049 msgstr "Ledsen inga backuper hittades!"
6050