add plugin to connect via builtin modem to internet (just dm500hd yet)
[enigma2.git] / po / sv.po
1 # German translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2009-05-18 23:40+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2009-04-02 14:14+0100\n"
12 "Last-Translator: WeeGull <weegull@hotmail.com>\n"
13 "Language-Team: WeeGull <weegull@hotmail.com>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18 "X-Poedit-Language: Swedish\n"
19 "X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
20 "X-Poedit-SourceCharset: iso-8859-15\n"
21
22 msgid ""
23 "\n"
24 "Advanced options and settings."
25 msgstr ""
26 "\n"
27 "Avancerade val och inställningar."
28
29 msgid ""
30 "\n"
31 "After pressing OK, please wait!"
32 msgstr ""
33 "\n"
34 "Tryck OK och vänligen vänta!"
35
36 msgid ""
37 "\n"
38 "Backup your Dreambox settings."
39 msgstr ""
40 "\n"
41 "Backup av din Dreamboxs inställningar."
42
43 msgid ""
44 "\n"
45 "Edit the upgrade source address."
46 msgstr ""
47 "\n"
48 "Ändra uppgraderingskällas adress."
49
50 msgid ""
51 "\n"
52 "Enigma2 will restart after the restore"
53 msgstr ""
54 "\n"
55 "Enigma2 kommer startas om efter återställningen"
56
57 msgid ""
58 "\n"
59 "Online update of your Dreambox software."
60 msgstr ""
61 "\n"
62 "Online uppdatering av din Dreamboxs mjukvara."
63
64 msgid ""
65 "\n"
66 "Press OK on your remote control to continue."
67 msgstr ""
68 "\n"
69 "Tryck OK på fjärrkontrollen för att forsätta."
70
71 msgid ""
72 "\n"
73 "Restore your Dreambox settings."
74 msgstr ""
75 "\n"
76 "Återskapa din Dreamboxs inställningar."
77
78 msgid ""
79 "\n"
80 "Restore your Dreambox with a new firmware."
81 msgstr ""
82 "\n"
83 "Återskapa din reambox med en ny firmware."
84
85 msgid ""
86 "\n"
87 "Restore your backups by date."
88 msgstr ""
89 "\n"
90 "Återskapa med datum på backup."
91
92 msgid ""
93 "\n"
94 "Scan for local packages and install them."
95 msgstr ""
96 "\n"
97 "Sök efter lokala paket och installera dem."
98
99 msgid ""
100 "\n"
101 "Select your backup device.\n"
102 "Current device: "
103 msgstr ""
104 "\n"
105 "Välj din backupenhet.\n"
106 "Nuvarande enhet: "
107
108 msgid ""
109 "\n"
110 "View, install and remove available or installed packages."
111 msgstr ""
112 "\n"
113 "Visa, installera och ta bort tillgängliga eller installerade paket."
114
115 msgid " "
116 msgstr " "
117
118 msgid "#000000"
119 msgstr ""
120
121 msgid "#0064c7"
122 msgstr ""
123
124 msgid "#25062748"
125 msgstr ""
126
127 msgid "#389416"
128 msgstr ""
129
130 msgid "#80000000"
131 msgstr ""
132
133 msgid "#80ffffff"
134 msgstr ""
135
136 msgid "#bab329"
137 msgstr ""
138
139 msgid "#f23d21"
140 msgstr ""
141
142 msgid "#ffffff"
143 msgstr ""
144
145 msgid "#ffffffff"
146 msgstr ""
147
148 msgid "%H:%M"
149 msgstr "%H:%M"
150
151 #, python-format
152 msgid "%d jobs are running in the background!"
153 msgstr "%d jobb körs i bakgrunden!"
154
155 #, python-format
156 msgid "%d min"
157 msgstr "%d min"
158
159 #, python-format
160 msgid "%d services found!"
161 msgstr "%d kanaler hittades!"
162
163 msgid "%d.%B %Y"
164 msgstr "%d.%B %Y"
165
166 #, python-format
167 msgid ""
168 "%s\n"
169 "(%s, %d MB free)"
170 msgstr ""
171 "%s\n"
172 "(%s, %d MB ledigt)"
173
174 #, python-format
175 msgid "%s (%s)\n"
176 msgstr "%s (%s)\n"
177
178 msgid "(ZAP)"
179 msgstr "(ZAP)"
180
181 msgid "(empty)"
182 msgstr "(tom)"
183
184 msgid "(show optional DVD audio menu)"
185 msgstr "(visa utökad DVD ljudmeny)"
186
187 msgid "* Only available if more than one interface is active."
188 msgstr "* Enbart tillgänglig om mer än ett kort är aktivt."
189
190 msgid "* Only available when entering hidden SSID or network key"
191 msgstr "* Enbart tillgänglig vid angiven dold SSID eller nätverksnyckel"
192
193 msgid ".NFI Download failed:"
194 msgstr ".NFI Nedladdning misslyckades:"
195
196 msgid ""
197 ".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
198 msgstr ""
199 ".NFI fil passerade md5sum signatur kontroll. Du kan använda denna image!"
200
201 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
202 msgstr "/usr/share/enigma2 bibliotek"
203
204 msgid "/var directory"
205 msgstr "/var bibliotek"
206
207 msgid "0"
208 msgstr ""
209
210 msgid "1"
211 msgstr ""
212
213 msgid "1.0"
214 msgstr "1.0"
215
216 msgid "1.1"
217 msgstr "1.1"
218
219 msgid "1.2"
220 msgstr "1.2"
221
222 msgid "12V output"
223 msgstr "12V utgång"
224
225 msgid "13 V"
226 msgstr "13 V"
227
228 msgid "16:10"
229 msgstr "16:10"
230
231 msgid "16:10 Letterbox"
232 msgstr "16:10 Letterbox"
233
234 msgid "16:10 PanScan"
235 msgstr "16:10 PanScan"
236
237 msgid "16:9"
238 msgstr "16:9"
239
240 msgid "16:9 Letterbox"
241 msgstr "16:9 Letterbox"
242
243 msgid "16:9 always"
244 msgstr "16:9 alltid"
245
246 msgid "18 V"
247 msgstr "18 V"
248
249 msgid "2"
250 msgstr ""
251
252 msgid "3"
253 msgstr ""
254
255 msgid "30 minutes"
256 msgstr "30 minuter"
257
258 msgid "4"
259 msgstr ""
260
261 msgid "4:3"
262 msgstr "4:3"
263
264 msgid "4:3 Letterbox"
265 msgstr "4:3 Letterbox"
266
267 msgid "4:3 PanScan"
268 msgstr "4:3 PanScan"
269
270 msgid "5"
271 msgstr ""
272
273 msgid "5 minutes"
274 msgstr "5 minuter"
275
276 msgid "50 Hz"
277 msgstr "50 Hz"
278
279 msgid "6"
280 msgstr ""
281
282 msgid "60 minutes"
283 msgstr "60 minuter"
284
285 msgid "7"
286 msgstr ""
287
288 msgid "8"
289 msgstr ""
290
291 msgid "9"
292 msgstr ""
293
294 msgid "<unknown>"
295 msgstr "<okänd>"
296
297 msgid "??"
298 msgstr "??"
299
300 msgid "A"
301 msgstr "A"
302
303 #, python-format
304 msgid ""
305 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
306 "Do you want to keep your version?"
307 msgstr ""
308 "En konfigurationsfil (%s) har ändrats sedan installationen.\n"
309 "Vill du behålla din version?"
310
311 msgid ""
312 "A finished record timer wants to set your\n"
313 "Dreambox to standby. Do that now?"
314 msgstr ""
315 "En utförd inspelningstimer vill försätta din\n"
316 "Dreambox i standby. Utföra det nu?"
317
318 msgid ""
319 "A finished record timer wants to shut down\n"
320 "your Dreambox. Shutdown now?"
321 msgstr ""
322 "En utförd inspelningstimer vill stänga av\n"
323 "din Dreambox. Stänga av nu?"
324
325 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
326 msgstr "En grafisk EPG för alla kanaler i en vald favoritlista"
327
328 #, python-format
329 msgid ""
330 "A record has been started:\n"
331 "%s"
332 msgstr ""
333 "En inspelning har påbörjats:\n"
334 "%s"
335
336 msgid ""
337 "A recording is currently running.\n"
338 "What do you want to do?"
339 msgstr ""
340 "En inspelning pågår redan.\n"
341 "Vad vill du göra?"
342
343 msgid ""
344 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
345 "configure the positioner."
346 msgstr ""
347 "En inspelning pågår. Vänligen avbryt den innan du försöker konfigurera "
348 "motorn."
349
350 msgid ""
351 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
352 "start the satfinder."
353 msgstr ""
354 "En inspelning pågår. Vänligen avbryt inspelningen före du försöker starta "
355 "satfinder."
356
357 #, python-format
358 msgid "A required tool (%s) was not found."
359 msgstr "Ett verktyg (%s) som behövs kunde inte hittas."
360
361 msgid ""
362 "A sleep timer wants to set your\n"
363 "Dreambox to standby. Do that now?"
364 msgstr ""
365 "En sovtimer vill försätta din\n"
366 "Dreambox i standby. Utföra det?"
367
368 msgid ""
369 "A sleep timer wants to shut down\n"
370 "your Dreambox. Shutdown now?"
371 msgstr ""
372 "En sovtimer vill stänga av\n"
373 "din Dreambox. Stänga av nu?"
374
375 msgid ""
376 "A timer failed to record!\n"
377 "Disable TV and try again?\n"
378 msgstr ""
379 "En timerinspelning misslyckades!\n"
380 "Inaktivera TV och försök igen?\n"
381
382 msgid "A/V Settings"
383 msgstr "A/V Inställningar"
384
385 msgid "AA"
386 msgstr "AA"
387
388 msgid "AB"
389 msgstr "AB"
390
391 msgid "AC3 default"
392 msgstr "AC3 standard"
393
394 msgid "AC3 downmix"
395 msgstr "AC3 nedmixning"
396
397 msgid "About"
398 msgstr "Om"
399
400 msgid "About..."
401 msgstr "Om..."
402
403 msgid "Action on long powerbutton press"
404 msgstr "Beteende vid långt tryck på powerknapp"
405
406 msgid "Action:"
407 msgstr "Action:"
408
409 msgid "Activate Picture in Picture"
410 msgstr "Aktivera Bild i Bild"
411
412 msgid "Activate network settings"
413 msgstr "Aktivera nätverksinställningar"
414
415 msgid "Adapter settings"
416 msgstr "Adapter inställning"
417
418 msgid "Add"
419 msgstr "Lägg till"
420
421 msgid "Add Bookmark"
422 msgstr "Lägg till bokmärke"
423
424 msgid "Add a mark"
425 msgstr "Lägg till markör"
426
427 msgid "Add a new title"
428 msgstr "Lägg till ny titel"
429
430 msgid "Add timer"
431 msgstr "Lägg till timer"
432
433 msgid "Add title"
434 msgstr "Lägg till titel"
435
436 msgid "Add to bouquet"
437 msgstr "Lägg till i favoritlista"
438
439 msgid "Add to favourites"
440 msgstr "Lägg till i favoriter"
441
442 msgid ""
443 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
444 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
445 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
446 "test screens."
447 msgstr ""
448 "Justera färginställningarna så att alla färgnivåer är urskiljningsbara, men "
449 "de ska vara så färgfulla som möjligt. När du är nöjd med resultatet, tryck "
450 "OK för att stänga videoinställningarna eller tryck på nummerknapp för att "
451 "välja annan testbild."
452
453 msgid "Advanced"
454 msgstr "Avancerat"
455
456 msgid "Advanced Options"
457 msgstr "Avancerade Inställningar"
458
459 msgid "Advanced Video Setup"
460 msgstr "Avancerad videoinställning"
461
462 msgid "Advanced restore"
463 msgstr "Avancerad återskapning"
464
465 msgid "After event"
466 msgstr "Efter program"
467
468 msgid ""
469 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
470 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
471 msgstr ""
472 "Efter startguiden är avslutad, behöver du skydda enskilda kanaler. Läs i din "
473 "manual för Dreambox om hur du utför det."
474
475 msgid "Album"
476 msgstr "Album"
477
478 msgid "All"
479 msgstr "Alla"
480
481 msgid "All Satellites"
482 msgstr "Alla Satelliter"
483
484 msgid "Alpha"
485 msgstr "Alpha"
486
487 msgid "Alternative radio mode"
488 msgstr "Alternativt radioläge"
489
490 msgid "Alternative services tuner priority"
491 msgstr "Alternativ tunerprioritering"
492
493 msgid "An empty filename is illegal."
494 msgstr "Ett tomt filnamn är inte tillåtet."
495
496 msgid "An unknown error occured!"
497 msgstr "Ett okänt fel uppstod!"
498
499 msgid "Arabic"
500 msgstr "Arabiska"
501
502 msgid ""
503 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
504 "\n"
505 msgstr ""
506 "Är du säker på att du vill aktivera den här nätverkskonfigurationen?\n"
507 "\n"
508
509 msgid ""
510 "Are you sure you want to delete\n"
511 "following backup:\n"
512 msgstr ""
513
514 msgid ""
515 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
516 "\n"
517 msgstr ""
518 "Är du säker på att du vill starta om dina nätverkskort?\n"
519 "\n"
520
521 msgid ""
522 "Are you sure you want to restore\n"
523 "following backup:\n"
524 msgstr ""
525 "Är du säker att du vill återskapa\n"
526 "följande backup:\n"
527
528 msgid ""
529 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
530 "Enigma2 will restart after the restore"
531 msgstr ""
532 "Är du säker på att du vill återskapa Enigma2 från backup?\n"
533 "Enigma2 kommer starta om efter återskapningen"
534
535 msgid "Artist"
536 msgstr "Artist"
537
538 msgid "Ask before shutdown:"
539 msgstr "Fråga före avstängning:"
540
541 msgid "Ask user"
542 msgstr "Fråga"
543
544 msgid "Aspect Ratio"
545 msgstr "Bildformat"
546
547 msgid "Audio"
548 msgstr "Ljud"
549
550 msgid "Audio Options..."
551 msgstr "Ljudval..."
552
553 msgid "Author: "
554 msgstr ""
555
556 msgid "Authoring mode"
557 msgstr "Authoring läge"
558
559 msgid "Auto"
560 msgstr "Auto"
561
562 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
563 msgstr "Auto kapitelsplit varje ? minut (0=aldrig)"
564
565 msgid "Auto scart switching"
566 msgstr "Auto scart byte"
567
568 msgid "Automatic"
569 msgstr "Automatisk"
570
571 msgid "Automatic Scan"
572 msgstr "Automatisk sökning"
573
574 msgid "Available format variables"
575 msgstr "Tillgängliga format variabler"
576
577 msgid "B"
578 msgstr "B"
579
580 msgid "BA"
581 msgstr "BA"
582
583 msgid "BB"
584 msgstr "BB"
585
586 msgid "BER"
587 msgstr "BER"
588
589 msgid "BER:"
590 msgstr "BER:"
591
592 msgid "Back"
593 msgstr "Tillbaka"
594
595 msgid "Background"
596 msgstr "Bakgrund"
597
598 msgid "Backup"
599 msgstr "Backup"
600
601 msgid "Backup Location"
602 msgstr "Backupplacering"
603
604 msgid "Backup Mode"
605 msgstr "Backupläge"
606
607 msgid "Backup done."
608 msgstr "Backup klar."
609
610 msgid "Backup failed."
611 msgstr "Backup misslyckades."
612
613 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
614 msgstr "Backup klar. Vänligen tryck OK för resultat."
615
616 msgid "Backup running"
617 msgstr "Backup pågår"
618
619 msgid "Backup running..."
620 msgstr "Backup pågår..."
621
622 msgid "Backup system settings"
623 msgstr "Backup av systeminställningar"
624
625 msgid "Band"
626 msgstr "Band"
627
628 msgid "Bandwidth"
629 msgstr "Bandbredd"
630
631 msgid "Begin time"
632 msgstr "Starttid"
633
634 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
635 msgstr "Beteende av 'pause' vid paus"
636
637 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
638 msgstr "Beteende av 0 i BiB-läge"
639
640 msgid "Behavior when a movie is started"
641 msgstr "Beteende när en film startas"
642
643 msgid "Behavior when a movie is stopped"
644 msgstr "Beteende när en film stoppas"
645
646 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
647 msgstr "Beteende när en film slutar"
648
649 msgid "Bookmarks"
650 msgstr "Bokmärken"
651
652 msgid "Brightness"
653 msgstr "Ljusstyrka"
654
655 msgid "Burn DVD"
656 msgstr "Skapa DVD"
657
658 msgid "Burn existing image to DVD"
659 msgstr "Bränn existerande image till DVD"
660
661 msgid "Burn to DVD..."
662 msgstr "Bränn till DVD..."
663
664 msgid "Bus: "
665 msgstr "Bus: "
666
667 msgid ""
668 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
669 "displayed."
670 msgstr "Infobalken visas om du trycker OK på din fjärrkontroll."
671
672 msgid "C"
673 msgstr "C"
674
675 msgid "C-Band"
676 msgstr "C-Band"
677
678 msgid "CF Drive"
679 msgstr "CF Disk"
680
681 msgid "CI assignment"
682 msgstr ""
683
684 msgid "CVBS"
685 msgstr "CVBS"
686
687 msgid "Cable"
688 msgstr "Kabel"
689
690 msgid "Cache Thumbnails"
691 msgstr "Buffra miniatyrer"
692
693 msgid "Call monitoring"
694 msgstr "Samtalsmonitorering"
695
696 msgid "Cancel"
697 msgstr "Avbryt"
698
699 msgid "Cannot parse feed directory"
700 msgstr "Kan inte läsa feed bibliotek"
701
702 msgid "Capacity: "
703 msgstr "Kapacitet: "
704
705 msgid "Card"
706 msgstr "Kort"
707
708 msgid "Catalan"
709 msgstr "Katalanska"
710
711 msgid "Change bouquets in quickzap"
712 msgstr "Byt favoritlista med snabbzap"
713
714 msgid "Change dir."
715 msgstr "Byt bibl."
716
717 msgid "Change pin code"
718 msgstr "Ändra PIN kod"
719
720 msgid "Change service pin"
721 msgstr "Ändra program PIN"
722
723 msgid "Change service pins"
724 msgstr "Ändra program PIN"
725
726 msgid "Change setup pin"
727 msgstr "Ändra installations PIN"
728
729 msgid "Channel"
730 msgstr "Kanal"
731
732 msgid "Channel Selection"
733 msgstr "Kanallista"
734
735 msgid "Channel not in services list"
736 msgstr "Kanal finns ej i servicelistan"
737
738 msgid "Channel:"
739 msgstr "Kanal:"
740
741 msgid "Channellist menu"
742 msgstr "Kanallista meny"
743
744 msgid "Chap."
745 msgstr "Kap."
746
747 msgid "Chapter"
748 msgstr "Kapitel"
749
750 msgid "Chapter:"
751 msgstr "Kapitel:"
752
753 msgid "Check"
754 msgstr "Kontrollera"
755
756 msgid "Checking Filesystem..."
757 msgstr "Kontrollerar filsystem..."
758
759 msgid "Choose Tuner"
760 msgstr "Välj tuner"
761
762 msgid "Choose backup files"
763 msgstr "Välj backupfil"
764
765 msgid "Choose backup location"
766 msgstr "Välj backupdestination"
767
768 msgid "Choose bouquet"
769 msgstr "Välj favoritlista"
770
771 msgid "Choose source"
772 msgstr "Välj källa"
773
774 msgid "Choose target folder"
775 msgstr "Välj målkatalog"
776
777 msgid "Choose upgrade source"
778 msgstr "Välj uppgraderingskälla"
779
780 msgid "Choose your Skin"
781 msgstr "Välj utseende"
782
783 msgid "Circular left"
784 msgstr "Cirkulär vänster"
785
786 msgid "Circular right"
787 msgstr "Cirkulär höger"
788
789 msgid "Cleanup"
790 msgstr "Rensa"
791
792 msgid "Clear before scan"
793 msgstr "Rensa före sökning"
794
795 msgid "Clear log"
796 msgstr "Rensa logg"
797
798 msgid "Close"
799 msgstr "Stäng"
800
801 msgid "Code rate high"
802 msgstr "Code rate hög"
803
804 msgid "Code rate low"
805 msgstr "Code rate låg"
806
807 msgid "Coderate HP"
808 msgstr "Coderate HP"
809
810 msgid "Coderate LP"
811 msgstr "Coderate LP"
812
813 msgid "Collection name"
814 msgstr "Samlingsnamn"
815
816 msgid "Collection settings"
817 msgstr "Samlingsinställning"
818
819 msgid "Color Format"
820 msgstr "Färgformat"
821
822 msgid "Command execution..."
823 msgstr "Kommando exekvering..."
824
825 msgid "Command order"
826 msgstr "Kommandoordning"
827
828 msgid "Committed DiSEqC command"
829 msgstr "Committed DiSEqC kommando"
830
831 msgid "Common Interface"
832 msgstr "Common Interface"
833
834 msgid "Common Interface Assignment"
835 msgstr "Common Interface tilldelning"
836
837 msgid "CommonInterface"
838 msgstr ""
839
840 msgid "Communication"
841 msgstr ""
842
843 msgid "Compact Flash"
844 msgstr "Compact Flash"
845
846 msgid "Compact flash card"
847 msgstr "Compact Flash kort"
848
849 msgid "Complete"
850 msgstr "Komplett"
851
852 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
853 msgstr "Komplex (tillåter mixning av ljudspår och aspekt)"
854
855 msgid "Config"
856 msgstr "Konfig"
857
858 msgid "Configuration Mode"
859 msgstr "Konfigurationsläge"
860
861 msgid "Configuring"
862 msgstr "Konfigurering"
863
864 msgid "Conflicting timer"
865 msgstr "Timerkonflikt"
866
867 msgid "Connected to"
868 msgstr "Ansluten till"
869
870 msgid "Connected to Fritz!Box!"
871 msgstr "Ansluten till Fritz!Box!"
872
873 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
874 msgstr "Ansluter till Fritz!Box..."
875
876 #, python-format
877 msgid ""
878 "Connection to Fritz!Box\n"
879 "failed! (%s)\n"
880 "retrying..."
881 msgstr ""
882 "Anslutning till Fritz!Box\n"
883 "misslyckades! (%s)\n"
884 "försöker igen..."
885
886 msgid "Constellation"
887 msgstr "Konstellation"
888
889 msgid "Content does not fit on DVD!"
890 msgstr "Innehåll för stort för en DVD!"
891
892 msgid "Continue in background"
893 msgstr "Fortsätta i bakgrund"
894
895 msgid "Continue playing"
896 msgstr "Fortsätt spela"
897
898 msgid "Contrast"
899 msgstr "Kontrast"
900
901 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
902 msgstr "Kunde inte ansluta till Dreambox .NFI image feed Server:"
903
904 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
905 msgstr "Kunde inte ladda media! Ingen disk istoppad?"
906
907 #, python-format
908 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
909 msgstr "Kunde inte spela in på grund av timerkonflikt med %s"
910
911 msgid "Create DVD-ISO"
912 msgstr "Skapa DVD-ISO"
913
914 msgid "Create movie folder failed"
915 msgstr "Det gick inte att skapa en filmkatalog"
916
917 #, python-format
918 msgid "Creating directory %s failed."
919 msgstr "Skapande av katalogen %s misslyckades."
920
921 msgid "Creating partition failed"
922 msgstr "Det gick inte att skapa en partition"
923
924 msgid "Croatian"
925 msgstr "Kroatiska"
926
927 msgid "Current Transponder"
928 msgstr "Nuvarande transponder"
929
930 msgid "Current settings:"
931 msgstr "Nuvarande inställningar:"
932
933 msgid "Current version:"
934 msgstr "Nuvarande version:"
935
936 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
937 msgstr "Valfri hopptid för '1'/'3'-knapparna"
938
939 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
940 msgstr "Valfri hopptid för '4'/'6'-knapparna"
941
942 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
943 msgstr "Valfri hopptid för '7'/'9'-knapparna"
944
945 msgid "Customize"
946 msgstr "Anpassningar"
947
948 msgid "Cut"
949 msgstr "Klipp"
950
951 msgid "Cutlist editor..."
952 msgstr "Klipplist editor..."
953
954 msgid "Czech"
955 msgstr "Tjeckiska"
956
957 msgid "D"
958 msgstr "D"
959
960 msgid "DHCP"
961 msgstr "DHCP"
962
963 msgid "DVB-S"
964 msgstr "DVB-S"
965
966 msgid "DVB-S2"
967 msgstr "DVB-S2"
968
969 msgid "DVD Player"
970 msgstr "DVD Spelare"
971
972 msgid "DVD media toolbox"
973 msgstr "DVD media verktyg"
974
975 msgid "Danish"
976 msgstr "Danska"
977
978 msgid "Date"
979 msgstr "Datum"
980
981 msgid "Deep Standby"
982 msgstr "Stäng av"
983
984 msgid "Default Settings"
985 msgstr ""
986
987 msgid "Default services lists"
988 msgstr "Grundservicelista"
989
990 msgid "Default settings"
991 msgstr "Grundinställningar"
992
993 msgid "Delay"
994 msgstr "Fördröjning"
995
996 msgid "Delete"
997 msgstr "Ta bort"
998
999 msgid "Delete entry"
1000 msgstr "Ta bort post"
1001
1002 msgid "Delete failed!"
1003 msgstr "Borttagning misslyckades!"
1004
1005 #, python-format
1006 msgid ""
1007 "Delete no more configured satellite\n"
1008 "%s?"
1009 msgstr ""
1010 "Ta bort ej konfigurerade satellite\n"
1011 "%s?"
1012
1013 msgid "Description"
1014 msgstr "Beskrivning"
1015
1016 msgid "Deselect"
1017 msgstr "Avmarkera"
1018
1019 msgid "Destination directory"
1020 msgstr "Målbibliotek"
1021
1022 msgid "Details"
1023 msgstr ""
1024
1025 msgid "Detected HDD:"
1026 msgstr "Hittad hårddisk:"
1027
1028 msgid "Detected NIMs:"
1029 msgstr "Hittade tuners:"
1030
1031 msgid "DiSEqC"
1032 msgstr "DiSEqC"
1033
1034 msgid "DiSEqC A/B"
1035 msgstr "DiSEqC A/B"
1036
1037 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
1038 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
1039
1040 msgid "DiSEqC mode"
1041 msgstr "DiSEqC läge"
1042
1043 msgid "DiSEqC repeats"
1044 msgstr "DiSEqC repetetioner"
1045
1046 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
1047 msgstr "Direkt playback av länkade titlar utan meny"
1048
1049 #, python-format
1050 msgid "Directory %s nonexistent."
1051 msgstr "Bibliotek %s finns ej."
1052
1053 msgid "Disable"
1054 msgstr "Avaktivera"
1055
1056 msgid "Disable Picture in Picture"
1057 msgstr "Avaktivera Bild i Bild"
1058
1059 msgid "Disable Subtitles"
1060 msgstr "Avaktivera textning"
1061
1062 msgid "Disable timer"
1063 msgstr "Avaktivera timer"
1064
1065 msgid "Disabled"
1066 msgstr "Avaktivera"
1067
1068 #, python-format
1069 msgid ""
1070 "Disconnected from\n"
1071 "Fritz!Box! (%s)\n"
1072 "retrying..."
1073 msgstr ""
1074 "Kopplade ifrån\n"
1075 "Fritz!Box! (%s)\n"
1076 "återförsöker..."
1077
1078 msgid "Dish"
1079 msgstr "Parabol"
1080
1081 msgid "Display 16:9 content as"
1082 msgstr "Visa 16:9 sändning som"
1083
1084 msgid "Display 4:3 content as"
1085 msgstr "Visa 4:3 sändning som"
1086
1087 msgid "Display >16:9 content as"
1088 msgstr "Visa >16:9 innehåll som"
1089
1090 msgid "Display Setup"
1091 msgstr "Display installation"
1092
1093 msgid "Display and Userinterface"
1094 msgstr ""
1095
1096 #, python-format
1097 msgid ""
1098 "Do you really want to REMOVE\n"
1099 "the plugin \"%s\"?"
1100 msgstr ""
1101 "Vill du verkligen ta BORT\n"
1102 "pluginet \"%s\"?"
1103
1104 msgid ""
1105 "Do you really want to check the filesystem?\n"
1106 "This could take lots of time!"
1107 msgstr ""
1108 "Vill du verkligen kontrollera filsystemet?\n"
1109 "Detta kan ta lång tid!"
1110
1111 #, python-format
1112 msgid "Do you really want to delete %s?"
1113 msgstr "Vill du verkligen ta bort %s?"
1114
1115 #, python-format
1116 msgid ""
1117 "Do you really want to download\n"
1118 "the plugin \"%s\"?"
1119 msgstr ""
1120 "Vill du verkligen ladda ner\n"
1121 "pluginet \"%s\"?"
1122
1123 msgid ""
1124 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
1125 "All data on the disk will be lost!"
1126 msgstr ""
1127 "Vill du verkligen initiera hårddisken?\n"
1128 "All data på hårddisken kommer försvinna!"
1129
1130 #, python-format
1131 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
1132 msgstr "Vill du verkligen ta bort bibliotek %s från disken?"
1133
1134 #, python-format
1135 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
1136 msgstr "Vill du verkligen ta bort dina bokmärken från %s?"
1137
1138 msgid ""
1139 "Do you want to backup now?\n"
1140 "After pressing OK, please wait!"
1141 msgstr ""
1142 "Vill du ta en backup nu?\n"
1143 "Tryck OK och vänligen vänta!"
1144
1145 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
1146 msgstr "Vill du bränna denna samlig till ett DVD media?"
1147
1148 msgid "Do you want to continue installing or removing selected plugins?\n"
1149 msgstr ""
1150
1151 msgid "Do you want to do a service scan?"
1152 msgstr "Vill du söka efter kanaler?"
1153
1154 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
1155 msgstr "Vill du göra en ny manuell sökning?"
1156
1157 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
1158 msgstr "Vill du aktivera föräldrakontroll på din Dreambox?"
1159
1160 msgid "Do you want to install default sat lists?"
1161 msgstr "Vill du installera grundsatellitlista?"
1162
1163 msgid "Do you want to install the package:\n"
1164 msgstr "Vill du installera paketet:\n"
1165
1166 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
1167 msgstr "Vill du spela upp DVD i spelaren?"
1168
1169 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
1170 msgstr "Vill du förhandsvisa denna DVD innan bränning?"
1171
1172 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
1173 msgstr "Vill du starta om din Dreambox?"
1174
1175 msgid "Do you want to remove the package:\n"
1176 msgstr "Vill du avinstallera paketet:\n"
1177
1178 msgid "Do you want to restore your settings?"
1179 msgstr "Vill du återställa dina inställningar?"
1180
1181 msgid "Do you want to resume this playback?"
1182 msgstr "Vill du återuppta uppspelningen?"
1183
1184 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
1185 msgstr "Vill du uppdatera din Dreambox?"
1186
1187 msgid ""
1188 "Do you want to update your Dreambox?\n"
1189 "After pressing OK, please wait!"
1190 msgstr ""
1191 "Vill du uppdatera din Dreambox?\n"
1192 "Tryck OK och vänligen vänta!"
1193
1194 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
1195 msgstr "Vill du uppgradera paketet:\n"
1196
1197 msgid "Do you want to view a tutorial?"
1198 msgstr "Vill du se en guide?"
1199
1200 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
1201 msgstr "Avsluta inte pågående händelse men avaktivera följande"
1202
1203 #, python-format
1204 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
1205 msgstr "Klar - Installerat eller uppgraderat %d paket"
1206
1207 #, python-format
1208 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
1209 msgstr "Klar - Installerat eller uppgraderat %d paket med %d fel"
1210
1211 #, python-format
1212 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
1213 msgstr ""
1214 "Klar - installerat, uppgraderat eller avinstallerat %d paket med %d fel"
1215
1216 msgid "Download"
1217 msgstr "Nedladdning"
1218
1219 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
1220 msgstr "Ladda ner .NFI filer för USB-Flasher"
1221
1222 msgid "Download Plugins"
1223 msgstr "Ladda ner Plugins"
1224
1225 msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
1226 msgstr "Ladda ner USB flash boot image misslyckades:"
1227
1228 msgid "Downloadable new plugins"
1229 msgstr "Nerladdningsbara nya plugins"
1230
1231 msgid "Downloadable plugins"
1232 msgstr "Nerladdningsbara plugins"
1233
1234 msgid "Downloading"
1235 msgstr "Laddar ner"
1236
1237 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
1238 msgstr "Hämtar plugin information. Var vänlig vänta..."
1239
1240 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
1241 msgstr "Dreambox formaterad data DVD (HDTV kompatibel)"
1242
1243 msgid "Dutch"
1244 msgstr "Holländska"
1245
1246 msgid "E"
1247 msgstr "Ö"
1248
1249 msgid "EPG Selection"
1250 msgstr "EPG val"
1251
1252 #, python-format
1253 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
1254 msgstr "FEL - misslyckades söka (%s)!"
1255
1256 msgid "East"
1257 msgstr "Öst"
1258
1259 msgid "Edit"
1260 msgstr "Ändra"
1261
1262 msgid "Edit DNS"
1263 msgstr "Ändra DNS"
1264
1265 msgid "Edit IPKG source URL..."
1266 msgstr "Edit IPKG source URL..."
1267
1268 msgid "Edit Title"
1269 msgstr "Ändra titel"
1270
1271 msgid "Edit chapters of current title"
1272 msgstr "Ändra kapitel i nuvarande titel"
1273
1274 msgid "Edit services list"
1275 msgstr "Ändra kanallista"
1276
1277 msgid "Edit settings"
1278 msgstr "Ändra inställningar"
1279
1280 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
1281 msgstr "Ändra Namnserver konfiguration för din Dreambox.\n"
1282
1283 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
1284 msgstr "Ändra nätverks konfiguration för din Dreambox.\n"
1285
1286 msgid "Edit title"
1287 msgstr "Ändra titel"
1288
1289 msgid "Electronic Program Guide"
1290 msgstr "Elektronisk Program Guide"
1291
1292 msgid "Enable"
1293 msgstr "Aktivera"
1294
1295 msgid "Enable 5V for active antenna"
1296 msgstr "Aktivera 5V för aktiv antenn"
1297
1298 msgid "Enable multiple bouquets"
1299 msgstr "Aktivera flera favoritlistor"
1300
1301 msgid "Enable parental control"
1302 msgstr "Aktivera föräldrakontroll"
1303
1304 msgid "Enable timer"
1305 msgstr "Aktivera timer"
1306
1307 msgid "Enabled"
1308 msgstr "Aktiverad"
1309
1310 msgid "Encryption"
1311 msgstr "Kryptering"
1312
1313 msgid "Encryption Key"
1314 msgstr "Krypteringsnyckel"
1315
1316 msgid "Encryption Keytype"
1317 msgstr "Krypterings Nyckelvariant"
1318
1319 msgid "Encryption Type"
1320 msgstr "Krypteringstyp"
1321
1322 msgid "End time"
1323 msgstr "Sluttid"
1324
1325 msgid "EndTime"
1326 msgstr "Sluttid"
1327
1328 msgid "English"
1329 msgstr "Engelska"
1330
1331 msgid ""
1332 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1333 "\n"
1334 "If you experience any problems please contact\n"
1335 "stephan@reichholf.net\n"
1336 "\n"
1337 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1338 msgstr ""
1339 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1340 "\n"
1341 "Vid problem kontakta\n"
1342 "stephan@reichholf.net\n"
1343 "\n"
1344 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1345
1346 #.   TRANSLATORS: Note that "Enter" in the two strings below should *not*
1347 #.       be interpreted as "Give speed as input". The intended meaning is
1348 #.       instead "Initial speed when starting winding", i.e. the speed at
1349 #.       which "winding mode" is entered when first pressing "rewind" or
1350 #.       "fast forward". 
1351 msgid "Enter Fast Forward at speed"
1352 msgstr "Ange hastighet för snabbspolning framåt"
1353
1354 msgid "Enter Rewind at speed"
1355 msgstr "Ange hastighet för snabbspolning bakåt"
1356
1357 msgid "Enter WLAN network name/SSID:"
1358 msgstr "Ange WLAN nätverks namn/SSID:"
1359
1360 msgid "Enter WLAN passphrase/key:"
1361 msgstr "Ange WLAN passphrase/nyckel:"
1362
1363 msgid "Enter main menu..."
1364 msgstr "Gå till huvudmeny..."
1365
1366 msgid "Enter the service pin"
1367 msgstr "Ange kanal PIN"
1368
1369 msgid "Error"
1370 msgstr "Fel"
1371
1372 msgid "Error executing plugin"
1373 msgstr "Fel vid körning av plugin"
1374
1375 #, python-format
1376 msgid ""
1377 "Error: %s\n"
1378 "Retry?"
1379 msgstr ""
1380 "Fel: %s\n"
1381 "Försöka igen?"
1382
1383 msgid "Eventview"
1384 msgstr "Programöversikt"
1385
1386 msgid "Everything is fine"
1387 msgstr "Allt är OK"
1388
1389 msgid "Execution Progress:"
1390 msgstr "Exekverings pågår:"
1391
1392 msgid "Execution finished!!"
1393 msgstr "Exekvering färdig!"
1394
1395 msgid "Exif"
1396 msgstr "Exif"
1397
1398 msgid "Exit"
1399 msgstr "Avsluta"
1400
1401 msgid "Exit editor"
1402 msgstr "Avsluta editor"
1403
1404 msgid "Exit the wizard"
1405 msgstr "Avsluta guiden"
1406
1407 msgid "Exit wizard"
1408 msgstr "Avsluta guide"
1409
1410 msgid "Expert"
1411 msgstr "Expert"
1412
1413 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
1414 msgstr "Utökad Nätverksinstallationsplugin..."
1415
1416 msgid "Extended Setup..."
1417 msgstr "Utökad installation..."
1418
1419 msgid "Extensions"
1420 msgstr "Utökningar"
1421
1422 msgid "FEC"
1423 msgstr "FEC"
1424
1425 msgid "Factory reset"
1426 msgstr "Fabriksåterställning"
1427
1428 msgid "Failed"
1429 msgstr "Misslyckades"
1430
1431 msgid "Fast"
1432 msgstr "Snabb"
1433
1434 msgid "Fast DiSEqC"
1435 msgstr "Snabb DiSEqC"
1436
1437 msgid "Fast Forward speeds"
1438 msgstr "Hastigheter för snabbspolning framåt"
1439
1440 msgid "Fast epoch"
1441 msgstr "Snabb epoch"
1442
1443 msgid "Favourites"
1444 msgstr "Favoriter"
1445
1446 msgid "Filesystem Check..."
1447 msgstr "Kontrollera filsystem..."
1448
1449 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
1450 msgstr "Filsystemet innehåller fel som ej kan åtgärdas"
1451
1452 msgid "Finetune"
1453 msgstr "Fininställn."
1454
1455 msgid "Finished"
1456 msgstr "Klart"
1457
1458 msgid "Finished configuring your network"
1459 msgstr "Klar med konfigureringen av ditt nätverk"
1460
1461 msgid "Finished restarting your network"
1462 msgstr "Klar med omstarten av ditt nätverk"
1463
1464 msgid "Finnish"
1465 msgstr "Finska"
1466
1467 msgid ""
1468 "First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
1469 msgstr "Först måste vi ladda ner senaste bootmiljön för USB flasher."
1470
1471 msgid "Flash"
1472 msgstr "Flash"
1473
1474 msgid "Flashing failed"
1475 msgstr "Flashning misslyckades"
1476
1477 msgid "Format"
1478 msgstr "Format"
1479
1480 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
1481 msgstr "Bildupprepning vid hackig spolning"
1482
1483 msgid "Frame size in full view"
1484 msgstr "Ramstorlek i fullskärm"
1485
1486 msgid "French"
1487 msgstr "Franska"
1488
1489 msgid "Frequency"
1490 msgstr "Frekvens"
1491
1492 msgid "Frequency bands"
1493 msgstr "Frekvensband"
1494
1495 msgid "Frequency scan step size(khz)"
1496 msgstr "Frekvenssökningssteg (khz)"
1497
1498 msgid "Frequency steps"
1499 msgstr "Frekvenssteg"
1500
1501 msgid "Fri"
1502 msgstr "Fre"
1503
1504 msgid "Friday"
1505 msgstr "Fredag"
1506
1507 msgid "Frisian"
1508 msgstr "Frisiska"
1509
1510 msgid "Fritz!Box FON IP address"
1511 msgstr "Fritz!Box FON IP adress"
1512
1513 #, python-format
1514 msgid "Frontprocessor version: %d"
1515 msgstr "Frontprocessor version: %d"
1516
1517 msgid "Fsck failed"
1518 msgstr "Fsck misslyckades"
1519
1520 msgid "Function not yet implemented"
1521 msgstr "Funktionen är inte implementerad"
1522
1523 msgid ""
1524 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
1525 "Do you want to Restart the GUI now?"
1526 msgstr ""
1527 "GUI måste startas om för nytt utseende\n"
1528 "Vill du starta om GUI nu?"
1529
1530 msgid "Gateway"
1531 msgstr "Gateway"
1532
1533 msgid "General AC3 Delay"
1534 msgstr "Generisk AC3 fördröjning"
1535
1536 msgid "General AC3 delay"
1537 msgstr "Generisk AC3 fördröjning"
1538
1539 msgid "General PCM Delay"
1540 msgstr "Generisk PCM fördröjning"
1541
1542 msgid "General PCM delay"
1543 msgstr "Generisk PCM fördröjning"
1544
1545 msgid "Genre"
1546 msgstr "Genre"
1547
1548 msgid "German"
1549 msgstr "Tyska"
1550
1551 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
1552 msgstr "Hämtar plugin information. Var vänlig vänta..."
1553
1554 msgid "Goto 0"
1555 msgstr "Gå till 0"
1556
1557 msgid "Goto position"
1558 msgstr "Gå till position"
1559
1560 msgid "Graphical Multi EPG"
1561 msgstr "Grafisk Multi EPG"
1562
1563 msgid "Greek"
1564 msgstr "Grekiska"
1565
1566 msgid "Guard Interval"
1567 msgstr "Guard intervall"
1568
1569 msgid "Guard interval mode"
1570 msgstr "Guard intervalläge"
1571
1572 msgid "Harddisk"
1573 msgstr "Hårddisk"
1574
1575 msgid "Harddisk setup"
1576 msgstr "Hårddisk installation"
1577
1578 msgid "Harddisk standby after"
1579 msgstr "Viloläge för hårddisk efter"
1580
1581 msgid "Hidden network SSID"
1582 msgstr "Dold nätverks SSID"
1583
1584 msgid "Hierarchy Information"
1585 msgstr "Hierarkisk information "
1586
1587 msgid "Hierarchy mode"
1588 msgstr "Hierarkiskt läge"
1589
1590 msgid "High bitrate support"
1591 msgstr "Hög bitrate stöd"
1592
1593 msgid "Horizontal"
1594 msgstr "horisontal"
1595
1596 msgid "How many minutes do you want to record?"
1597 msgstr "Hur många minuter vill du spela in?"
1598
1599 msgid "Hungarian"
1600 msgstr "Ungerska"
1601
1602 msgid "IP Address"
1603 msgstr "IP adress"
1604
1605 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
1606 msgstr "ISO fil är för stor för använt filsystem!"
1607
1608 msgid "ISO path"
1609 msgstr "ISO sökväg"
1610
1611 msgid "Icelandic"
1612 msgstr "Isländska"
1613
1614 msgid "If you can see this page, please press OK."
1615 msgstr "Om du kan se denna sida, vänligen tryck på OK."
1616
1617 msgid ""
1618 "If you see this, something is wrong with\n"
1619 "your scart connection. Press OK to return."
1620 msgstr ""
1621 "Om du ser detta, något är fel med\n"
1622 "din scartkontakt. Tryck OK för återgå."
1623
1624 msgid ""
1625 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
1626 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
1627 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
1628 "possible.\n"
1629 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
1630 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
1631 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
1632 "step.\n"
1633 "If you are happy with the result, press OK."
1634 msgstr ""
1635 "Om din TV har ljusstyrke- eller kontrastförbättrare rekommenderas du att "
1636 "stänga av den. Om det finns något som heter \"dynamic\" rekommenderas du att "
1637 "använda standard. Justera ljusstyrkan till en inställning som du tycker är "
1638 "bra. Använd så lite kontrast som möjligt.\n"
1639 "Sätt ljusstyrkan till så låg som möjligt, men säkerställ att de två lägsta "
1640 "nivåerna av grå är urskiljningsbara.\n"
1641 "Ta inte hänsyn till de ljusa nivåerna nu. De kommer justeras i nästa steg.\n"
1642 "När du är nöjd med resultatet, tryck OK."
1643
1644 msgid "Image flash utility"
1645 msgstr "Image flash redskap"
1646
1647 msgid "Image-Upgrade"
1648 msgstr "Image uppgradering"
1649
1650 msgid "In Progress"
1651 msgstr "I utförande"
1652
1653 msgid ""
1654 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
1655 msgstr "För att göra en timerinspelning, växlades TV till inspelande kanal!\n"
1656
1657 msgid "Increased voltage"
1658 msgstr "Ökad spänning"
1659
1660 msgid "Index"
1661 msgstr "Index"
1662
1663 msgid "InfoBar"
1664 msgstr "Infobalk"
1665
1666 msgid "Infobar timeout"
1667 msgstr "Infobalk timeout"
1668
1669 msgid "Information"
1670 msgstr "Information"
1671
1672 msgid "Init"
1673 msgstr "Initiera"
1674
1675 msgid "Initialization..."
1676 msgstr "Initiering..."
1677
1678 msgid "Initialize"
1679 msgstr "Initiera"
1680
1681 msgid "Initializing Harddisk..."
1682 msgstr "Initierar hårddisk..."
1683
1684 msgid "Input"
1685 msgstr "Ingång"
1686
1687 msgid "Install"
1688 msgstr ""
1689
1690 msgid "Install a new image with a USB stick"
1691 msgstr "Installera ny image med hjälp av en USB pinne"
1692
1693 msgid "Install a new image with your web browser"
1694 msgstr "Installera ny image med hjälp av din webläsare"
1695
1696 msgid "Install local IPKG"
1697 msgstr "Installera lokal IPKG"
1698
1699 msgid "Install or remove finished."
1700 msgstr ""
1701
1702 msgid "Install settings, skins, software..."
1703 msgstr "Installera inställningar, utseende, mjukvara..."
1704
1705 msgid "Install software updates..."
1706 msgstr "Installera mjukvaruuppdateringar..."
1707
1708 msgid ""
1709 "Install/\n"
1710 "Remove"
1711 msgstr ""
1712
1713 msgid "Installation finished."
1714 msgstr ""
1715
1716 msgid "Installing"
1717 msgstr "Installera"
1718
1719 msgid "Installing Software..."
1720 msgstr "Installera mjukvara..."
1721
1722 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
1723 msgstr "Installerar grundsatellitelista... Vänligen vänta..."
1724
1725 msgid "Installing defaults... Please wait..."
1726 msgstr "Installerar grundinställningar... Vänligen vänta..."
1727
1728 msgid "Installing package content... Please wait..."
1729 msgstr "Installerar paketinnehåll... Vänligen vänta..."
1730
1731 msgid "Instant Record..."
1732 msgstr "Direktinspelning..."
1733
1734 msgid "Integrated Ethernet"
1735 msgstr "Integrerat nätverk"
1736
1737 msgid "Integrated Wireless"
1738 msgstr "Inbyggt Trådlöst"
1739
1740 msgid "Intermediate"
1741 msgstr "Normal"
1742
1743 msgid "Internal Flash"
1744 msgstr "Intern Flash"
1745
1746 msgid "Invalid Location"
1747 msgstr "Ogiltig sökväg"
1748
1749 #, python-format
1750 msgid "Invalid directory selected: %s"
1751 msgstr "Ogiltigt bibliotek valt: %s"
1752
1753 msgid "Inversion"
1754 msgstr "Inversion"
1755
1756 msgid "Invert display"
1757 msgstr "Invertera LCD"
1758
1759 msgid "Ipkg"
1760 msgstr "Ipkg"
1761
1762 msgid "Italian"
1763 msgstr "Italienska"
1764
1765 msgid "Job View"
1766 msgstr "Arbets Vy"
1767
1768 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
1769 msgid "Just Scale"
1770 msgstr "Bara skala"
1771
1772 msgid "Keyboard"
1773 msgstr ""
1774
1775 msgid "Keyboard Map"
1776 msgstr "Tangentbordslayout"
1777
1778 msgid "Keyboard Setup"
1779 msgstr "Tangentbords inställning"
1780
1781 msgid "Keymap"
1782 msgstr "Tangentlayout"
1783
1784 msgid "LAN Adapter"
1785 msgstr "LAN Adapter"
1786
1787 msgid "LNB"
1788 msgstr "LNB"
1789
1790 msgid "LOF"
1791 msgstr "LOF"
1792
1793 msgid "LOF/H"
1794 msgstr "LOF/H"
1795
1796 msgid "LOF/L"
1797 msgstr "LOF/L"
1798
1799 msgid "Language selection"
1800 msgstr "Välj språk"
1801
1802 msgid "Language..."
1803 msgstr "Språk..."
1804
1805 msgid "Last speed"
1806 msgstr "Föregående hastighet"
1807
1808 msgid "Latitude"
1809 msgstr "Latitud"
1810
1811 msgid "Latvian"
1812 msgstr "Lettiska"
1813
1814 msgid "Leave DVD Player?"
1815 msgstr "Avsluta DVD Spelare?"
1816
1817 msgid "Left"
1818 msgstr "Vänster"
1819
1820 msgid "Lets you view/edit files in your Dreambox"
1821 msgstr "Låter dig visa/ändra filer i din Dreambox"
1822
1823 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
1824 msgid "Letterbox"
1825 msgstr "Letterbox"
1826
1827 msgid "Limit east"
1828 msgstr "Östlig gräns"
1829
1830 msgid "Limit west"
1831 msgstr "Västlig gräns"
1832
1833 msgid "Limited character set for recording filenames"
1834 msgstr ""
1835
1836 msgid "Limits off"
1837 msgstr "Gränser av"
1838
1839 msgid "Limits on"
1840 msgstr "Gränser på"
1841
1842 msgid "Link:"
1843 msgstr "Länk:"
1844
1845 msgid "Linked titles with a DVD menu"
1846 msgstr "Länkade titlar med en DVD meny"
1847
1848 msgid "List of Storage Devices"
1849 msgstr "Lista på lagringsenheter"
1850
1851 msgid "Lithuanian"
1852 msgstr "Litauiska"
1853
1854 msgid "Load"
1855 msgstr "Ladda"
1856
1857 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
1858 msgstr "Ladda filmens längd i Filmlistan"
1859
1860 msgid "Local Network"
1861 msgstr "Lokalt Nätverk"
1862
1863 msgid "Location"
1864 msgstr "Sökväg"
1865
1866 msgid "Lock:"
1867 msgstr "Lås:"
1868
1869 msgid "Log results to harddisk"
1870 msgstr "Logga resultatet till hårddisk"
1871
1872 msgid "Long Keypress"
1873 msgstr "Lång knapptryckning"
1874
1875 msgid "Longitude"
1876 msgstr "Longitud"
1877
1878 msgid "MMC Card"
1879 msgstr "MMC kort"
1880
1881 msgid "MORE"
1882 msgstr "MER"
1883
1884 msgid "Main menu"
1885 msgstr "Huvudmeny"
1886
1887 msgid "Mainmenu"
1888 msgstr "Huvudmeny"
1889
1890 msgid "Make this mark an 'in' point"
1891 msgstr "Gör denna markör till 'in' punkt"
1892
1893 msgid "Make this mark an 'out' point"
1894 msgstr "Gör denna markör till 'ut' punkt"
1895
1896 msgid "Make this mark just a mark"
1897 msgstr "Behåll denna markör som vanlig markör"
1898
1899 msgid "Manage your receiver's software"
1900 msgstr "Hantera din mottagares mjukvara"
1901
1902 msgid "Manual Scan"
1903 msgstr "Manuell sökning"
1904
1905 msgid "Manual transponder"
1906 msgstr "Manuell transponder"
1907
1908 msgid "Manufacturer"
1909 msgstr "Tillverkare"
1910
1911 msgid "Margin after record"
1912 msgstr "Marginal efter inspelning (i minuter)"
1913
1914 msgid "Margin before record (minutes)"
1915 msgstr "Marginal innan inspelning (i minuter)"
1916
1917 msgid "Media player"
1918 msgstr "Mediaspelare"
1919
1920 msgid "MediaPlayer"
1921 msgstr "Mediaspelare"
1922
1923 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
1924 msgstr "Media är inte en skrivbar DVD!"
1925
1926 msgid "Medium is not empty!"
1927 msgstr "Media är inte tomt!"
1928
1929 msgid "Menu"
1930 msgstr "Meny"
1931
1932 msgid "Message"
1933 msgstr "Meddelande"
1934
1935 msgid "Message..."
1936 msgstr "Meddelande..."
1937
1938 msgid "Mkfs failed"
1939 msgstr "Mkfs misslyckades"
1940
1941 msgid "Mode"
1942 msgstr "Läge"
1943
1944 msgid "Model: "
1945 msgstr "Modell: "
1946
1947 msgid "Modulation"
1948 msgstr "Modulering"
1949
1950 msgid "Modulator"
1951 msgstr "Modulator"
1952
1953 msgid "Mon"
1954 msgstr "Mån"
1955
1956 msgid "Mon-Fri"
1957 msgstr "Mån-Fre"
1958
1959 msgid "Monday"
1960 msgstr "Måndag"
1961
1962 msgid "Mount failed"
1963 msgstr "Montering misslyckades"
1964
1965 msgid "Move Picture in Picture"
1966 msgstr "Flytta Bild i Bild"
1967
1968 msgid "Move east"
1969 msgstr "Flytta öst"
1970
1971 msgid "Move west"
1972 msgstr "Flytta väst"
1973
1974 msgid "Movielist menu"
1975 msgstr "Filmlista meny"
1976
1977 msgid "Multi EPG"
1978 msgstr "Multi EPG"
1979
1980 msgid "Multimedia"
1981 msgstr ""
1982
1983 msgid "Multiple service support"
1984 msgstr "Multipla kanaler stöds"
1985
1986 msgid "Multisat"
1987 msgstr "Multisat"
1988
1989 msgid "Mute"
1990 msgstr "Ljud av"
1991
1992 msgid "N/A"
1993 msgstr "Inte tillgänglig"
1994
1995 msgid "NEXT"
1996 msgstr "NÄSTA"
1997
1998 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
1999 msgstr "NFI image flashning klar. Tryck Gul för omstart!"
2000
2001 msgid "NOW"
2002 msgstr "NU"
2003
2004 msgid "NTSC"
2005 msgstr "NTSC"
2006
2007 msgid "Name"
2008 msgstr "Namn"
2009
2010 msgid "Nameserver"
2011 msgstr "Namnserver"
2012
2013 #, python-format
2014 msgid "Nameserver %d"
2015 msgstr "Namnserver %d"
2016
2017 msgid "Nameserver Setup"
2018 msgstr "Namnserver installation"
2019
2020 msgid "Nameserver settings"
2021 msgstr "Namnserver inställningar"
2022
2023 msgid "Netmask"
2024 msgstr "Nätmask"
2025
2026 msgid "Network"
2027 msgstr ""
2028
2029 msgid "Network Configuration..."
2030 msgstr "Nätverk Konfiguration..."
2031
2032 msgid "Network Mount"
2033 msgstr "Nätverksmonteringar"
2034
2035 msgid "Network SSID"
2036 msgstr "Nätverk SSID"
2037
2038 msgid "Network Setup"
2039 msgstr "Nätverksinställningar"
2040
2041 msgid "Network scan"
2042 msgstr "Sök nätverk"
2043
2044 msgid "Network setup"
2045 msgstr "Nätverksinställningar"
2046
2047 msgid "Network test"
2048 msgstr "Nätverk test"
2049
2050 msgid "Network test..."
2051 msgstr "Nätverk test..."
2052
2053 msgid "Network..."
2054 msgstr "Nätverk..."
2055
2056 msgid "Network:"
2057 msgstr "Nätverk:"
2058
2059 msgid "NetworkWizard"
2060 msgstr "Nätverksguide"
2061
2062 msgid "New"
2063 msgstr "Ny"
2064
2065 msgid "New pin"
2066 msgstr "Ny PIN"
2067
2068 msgid "New version:"
2069 msgstr "Ny version:"
2070
2071 msgid "Next"
2072 msgstr "Nästa"
2073
2074 msgid "No"
2075 msgstr "Nej"
2076
2077 msgid "No (supported) DVDROM found!"
2078 msgstr "Ingen (supporterad) DVDROM hittad!"
2079
2080 msgid "No 50 Hz, sorry. :("
2081 msgstr "Ingen 50 Hz, tyvärr. :("
2082
2083 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
2084 msgstr "Ingen hårddisk hittad eller initierad!"
2085
2086 msgid "No Networks found"
2087 msgstr "Inget nätverk funnet"
2088
2089 msgid "No backup needed"
2090 msgstr "Ingen backup behövs"
2091
2092 msgid ""
2093 "No data on transponder!\n"
2094 "(Timeout reading PAT)"
2095 msgstr ""
2096 "Ingen data på transponder!\n"
2097 "(Timeout vid läsning av PAT)"
2098
2099 msgid "No description available."
2100 msgstr ""
2101
2102 msgid "No details for this image file"
2103 msgstr "Inga detaljer för denna image fil"
2104
2105 msgid "No displayable files on this medium found!"
2106 msgstr "Inga visningsbara filer hittade på detta media!"
2107
2108 msgid "No event info found, recording indefinitely."
2109 msgstr "Ingen programinfo hittades, inspelning oändlig."
2110
2111 msgid "No free tuner!"
2112 msgstr "Ingen ledig tuner!"
2113
2114 msgid ""
2115 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
2116 msgstr "Inga paket uppgraderade. Undersök ditt nätverk och prova igen."
2117
2118 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
2119 msgstr "Ingen bild på TVn? Tryck EXIT för att försöka igen."
2120
2121 msgid "No positioner capable frontend found."
2122 msgstr "Ingen motorkapabel frontend hittad."
2123
2124 msgid "No satellite frontend found!!"
2125 msgstr "Ingen satellit frontend funnen!!"
2126
2127 msgid "No tags are set on these movies."
2128 msgstr "Ingen märkning är gjord på dessa filmer."
2129
2130 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
2131 msgstr "Ingen tuner är konfigurerad för motor diseqc!"
2132
2133 msgid ""
2134 "No tuner is enabled!\n"
2135 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
2136 msgstr ""
2137 "Ingen tuner är aktiverad!\n"
2138 "Vänligen konfigurera tuner före scanning efter kanaler."
2139
2140 msgid "No useable USB stick found"
2141 msgstr "Ingen användbar USB stick hittad"
2142
2143 msgid ""
2144 "No valid service PIN found!\n"
2145 "Do you like to change the service PIN now?\n"
2146 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
2147 msgstr ""
2148 "Ingen giltig kanal PIN hittad!\n"
2149 "Vill du ändra kanal PIN nu?\n"
2150 "Om du anger 'Nej' här kommer kanalskyddet vara avaktiverat!"
2151
2152 msgid ""
2153 "No valid setup PIN found!\n"
2154 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
2155 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
2156 msgstr ""
2157 "Ingen giltig installations PIN hittad!\n"
2158 "Vill du ändra installations PIN nu?\n"
2159 "Om du anger 'Nej' här kommer installationsskyddet vara avaktiverat!"
2160
2161 msgid ""
2162 "No working local network adapter found.\n"
2163 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
2164 "configured correctly."
2165 msgstr ""
2166 "Inget fungerandes lokalt nätverkskort funnet.\n"
2167 "Vänligen bekräfta att du har anslutit en nätverkskabel och att ditt nätverk "
2168 "är korrekt konfigurerat."
2169
2170 msgid ""
2171 "No working wireless network adapter found.\n"
2172 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
2173 "network is configured correctly."
2174 msgstr ""
2175 "Inget fungerandes trådlöst nätverkskort funnet.\n"
2176 "Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN enhet och att din "
2177 "nätverkskonfiguration är korrekt."
2178
2179 msgid ""
2180 "No working wireless network interface found.\n"
2181 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
2182 "your local network interface."
2183 msgstr ""
2184 "Inget fungerandes trådlöst nätverkskort funnet.\n"
2185 "Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN enhet eller "
2186 "aktiverat ditt lokala nätverkskort."
2187
2188 msgid "No, but restart from begin"
2189 msgstr "Nej, men starta om från början"
2190
2191 msgid "No, do nothing."
2192 msgstr "Nej, gör inget."
2193
2194 msgid "No, just start my dreambox"
2195 msgstr "Nej, starta bara dreamboxen"
2196
2197 msgid "No, scan later manually"
2198 msgstr "Nej, sök manuellt senare"
2199
2200 msgid "None"
2201 msgstr "Inga"
2202
2203 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
2204 msgid "Nonlinear"
2205 msgstr "Ej linjär"
2206
2207 msgid "North"
2208 msgstr "Nord"
2209
2210 msgid "Norwegian"
2211 msgstr "Norska"
2212
2213 #, python-format
2214 msgid ""
2215 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
2216 "required, %d MB available)"
2217 msgstr ""
2218 "Inte tillräckligt med diskutrymme. Vänligen frigör diskutrymme och försök "
2219 "igen. (%d MB krävs, %d MB tillgängligt)"
2220
2221 msgid ""
2222 "Nothing to scan!\n"
2223 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
2224 msgstr ""
2225 "Inget att scanna!\n"
2226 "Vänligen konfigurera tuner före scanning efter kanaler."
2227
2228 msgid "Now Playing"
2229 msgstr "Spelas nu"
2230
2231 msgid ""
2232 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
2233 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
2234 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
2235 msgstr ""
2236 "Använd kontrastinställningen för att justera ljusstyrka på bakgrunden så "
2237 "mycket som möjligt, men säkerställ att du fortfarande kan se skillnaden "
2238 "mellan de två ljusaste nivåerna av skuggor. När du har gjort det tryck OK."
2239
2240 msgid "OK"
2241 msgstr "OK"
2242
2243 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
2244 msgstr "OK, guida mig genom uppgraderingen"
2245
2246 msgid "OSD Settings"
2247 msgstr "OSD inställning"
2248
2249 msgid "OSD visibility"
2250 msgstr "OSD synlighet"
2251
2252 msgid "Off"
2253 msgstr "Av"
2254
2255 msgid "On"
2256 msgstr "På"
2257
2258 msgid "One"
2259 msgstr "En"
2260
2261 msgid "Online-Upgrade"
2262 msgstr "Online uppgradering"
2263
2264 msgid "Only Free scan"
2265 msgstr "Bara Fri sökning"
2266
2267 msgid "Orbital Position"
2268 msgstr "Orbital position"
2269
2270 msgid "PAL"
2271 msgstr "PAL"
2272
2273 msgid "PIDs"
2274 msgstr "PIDs"
2275
2276 msgid "Package details for: "
2277 msgstr ""
2278
2279 msgid "Package list update"
2280 msgstr "Paketlista uppdatering"
2281
2282 msgid "Packet management"
2283 msgstr "Pakethantering"
2284
2285 msgid "Packet manager"
2286 msgstr "Pakethanterare"
2287
2288 msgid "Page"
2289 msgstr "Sida"
2290
2291 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
2292 msgid "Pan&Scan"
2293 msgstr "Pan&Scan"
2294
2295 msgid "Parent Directory"
2296 msgstr "Föräldrarbibliotek"
2297
2298 msgid "Parental control"
2299 msgstr "Föräldrakontroll"
2300
2301 msgid "Parental control services Editor"
2302 msgstr "Föräldrakontroll kanaleditor"
2303
2304 msgid "Parental control setup"
2305 msgstr "Föräldrakontroll installation"
2306
2307 msgid "Parental control type"
2308 msgstr "Föräldrakontroll typ"
2309
2310 msgid "Pause movie at end"
2311 msgstr "Pausa filmen"
2312
2313 msgid "PiPSetup"
2314 msgstr "BiB konfiguration"
2315
2316 msgid "PicturePlayer"
2317 msgstr "Bildspelare"
2318
2319 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
2320 msgid "Pillarbox"
2321 msgstr "Svarta kanter"
2322
2323 msgid "Pilot"
2324 msgstr "Pilot"
2325
2326 msgid "Pin code needed"
2327 msgstr "PIN kod behövs"
2328
2329 msgid "Play"
2330 msgstr "Spela upp"
2331
2332 msgid "Play Audio-CD..."
2333 msgstr "Spela Audio-CD..."
2334
2335 msgid "Play DVD"
2336 msgstr "Spela DVD"
2337
2338 msgid "Play Music..."
2339 msgstr "Spela Musik..."
2340
2341 msgid "Play recorded movies..."
2342 msgstr "Spela inspelade filmer..."
2343
2344 msgid "Please Reboot"
2345 msgstr "Vänligen starta om"
2346
2347 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
2348 msgstr "Vänligen ange media som ska undersökas"
2349
2350 msgid "Please change recording endtime"
2351 msgstr "Vänligen ändra inspelnings sluttid"
2352
2353 msgid "Please check your network settings!"
2354 msgstr "Vänligen kontrollera dina nätverksinställningar!"
2355
2356 msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
2357 msgstr "Vänligen välj .NFI image fil från feed server som ska laddas ner"
2358
2359 msgid "Please choose an extension..."
2360 msgstr "Vänligen välj en utökning..."
2361
2362 msgid "Please choose he package..."
2363 msgstr "Vänligen välj paket"
2364
2365 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
2366 msgstr "Vänligen välj vilken grundservicelista som du vill installera."
2367
2368 msgid ""
2369 "Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the "
2370 "target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
2371 msgstr ""
2372 "Vänligen koppla bort alla USB enheter från din Dreambox och (åter-)anslut "
2373 "mål USB stick (minimumstorlek är 64MB) nu!"
2374
2375 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
2376 msgstr "Vänligen ändra inte om du inte vet vad du gör!"
2377
2378 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
2379 msgstr "Ange namn för den nya favoritlistan"
2380
2381 msgid "Please enter a name for the new marker"
2382 msgstr "Vänligen ange namn för ny markör"
2383
2384 msgid "Please enter a new filename"
2385 msgstr "Vänligen ange nytt filnamn"
2386
2387 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
2388 msgstr "Vänligen ange filnamn (tomt = använd dagens datum)"
2389
2390 msgid "Please enter name of the new directory"
2391 msgstr "Vänligen ange namn till det nya biblioteket"
2392
2393 msgid "Please enter the correct pin code"
2394 msgstr "Vänligen ange korrekt PIN kod"
2395
2396 msgid "Please enter the old pin code"
2397 msgstr "Vänligen ange den gamla PIN koden"
2398
2399 msgid "Please follow the instructions on the TV"
2400 msgstr "Vänligen följ instruktionerna på TVn"
2401
2402 msgid ""
2403 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
2404 "therefore the default directory is being used instead."
2405 msgstr ""
2406 "Vänligen notera att föregående valda mediat var inte åtkomstbart och därför "
2407 "är nu default bibliotek valt."
2408
2409 msgid "Please press OK to continue."
2410 msgstr "Vänligen tryck OK för att försätta."
2411
2412 msgid "Please press OK!"
2413 msgstr "Vänligen tryck OK!"
2414
2415 msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
2416 msgstr "Vänligen välj .NFI flash image fil från media"
2417
2418 msgid "Please select a playlist to delete..."
2419 msgstr "Vänligen välj en spellista för borttagning..."
2420
2421 msgid "Please select a playlist..."
2422 msgstr "Vänligen välj en spellista..."
2423
2424 msgid "Please select a subservice to record..."
2425 msgstr "Vänligen välj en underkanal för inspelning..."
2426
2427 msgid "Please select a subservice..."
2428 msgstr "Vänligen välj en underkanal..."
2429
2430 msgid "Please select medium to use as backup location"
2431 msgstr "Vänligen välj media som ska användas som backupdestination"
2432
2433 msgid "Please select tag to filter..."
2434 msgstr "Vänligen välj märkning för filtrering..."
2435
2436 msgid "Please select target directory or medium"
2437 msgstr "Vänligen välj målbibliotek eller media"
2438
2439 msgid "Please select the movie path..."
2440 msgstr "Vänligen ange filmens sökväg..."
2441
2442 msgid "Please set up tuner B"
2443 msgstr "Vänligen installera tuner B"
2444
2445 msgid "Please set up tuner C"
2446 msgstr "Vänligen installera tuner C"
2447
2448 msgid "Please set up tuner D"
2449 msgstr "Vänligen installera tuner D"
2450
2451 msgid ""
2452 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
2453 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
2454 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
2455 msgstr ""
2456 "Använd piltangenterna för att flytta BiB fönstret.\n"
2457 "Tryck Bouquet +/- för ändra storleken på fönstret.\n"
2458 "Tryck OK för att gå tillbaka till TV läge eller EXIT för att avbryta "
2459 "flyttning."
2460
2461 msgid ""
2462 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
2463 "the OK button."
2464 msgstr ""
2465 "Vänligen använd UPP och NER pil för att välja språk. Efter val tryck på OK "
2466 "knappen."
2467
2468 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
2469 msgstr "Vänligen vänta för aktivering av din nätverkskonfiguration..."
2470
2471 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
2472 msgstr "Vänligen vänta medans sökning pågår..."
2473
2474 msgid "Please wait while we configure your network..."
2475 msgstr "Vänligen vänta medans ditt nätverk konfigureras..."
2476
2477 msgid "Please wait while your network is restarting..."
2478 msgstr "Vänligen vänta medans ditt nätverk startas om..."
2479
2480 msgid "Please wait..."
2481 msgstr "Vänligen vänta..."
2482
2483 msgid "Please wait... Loading list..."
2484 msgstr "Vänligen vänta... Laddar lista..."
2485
2486 msgid "Plugin browser"
2487 msgstr "Plugin hanterare"
2488
2489 msgid "Plugin manager"
2490 msgstr ""
2491
2492 msgid "Plugins"
2493 msgstr "Plugins"
2494
2495 msgid "Polarity"
2496 msgstr "Polaritet"
2497
2498 msgid "Polarization"
2499 msgstr "Polarisation"
2500
2501 msgid "Polish"
2502 msgstr "Polska"
2503
2504 msgid "Port A"
2505 msgstr "Port A"
2506
2507 msgid "Port B"
2508 msgstr "Port B"
2509
2510 msgid "Port C"
2511 msgstr "Port C"
2512
2513 msgid "Port D"
2514 msgstr "Port D"
2515
2516 msgid "Portuguese"
2517 msgstr "Portugisiska"
2518
2519 msgid "Positioner"
2520 msgstr "Motor"
2521
2522 msgid "Positioner fine movement"
2523 msgstr "Motor finstegning"
2524
2525 msgid "Positioner movement"
2526 msgstr "Motor rörelse"
2527
2528 msgid "Positioner setup"
2529 msgstr "Motor installation"
2530
2531 msgid "Positioner storage"
2532 msgstr "Motor lagring"
2533
2534 msgid "Power threshold in mA"
2535 msgstr "Ström gränsvärde i mA"
2536
2537 msgid "Predefined transponder"
2538 msgstr "Fördefinerad transponder"
2539
2540 msgid "Preparing... Please wait"
2541 msgstr "Förbereder... Vänligen vänta"
2542
2543 msgid "Press OK on your remote control to continue."
2544 msgstr "Tryck OK på din fjärrkontroll för att fortsätta."
2545
2546 msgid "Press OK to activate the settings."
2547 msgstr "Tryck OK för aktivera inställningarna."
2548
2549 msgid "Press OK to edit the settings."
2550 msgstr "Tryck OK för att ändra inställningar."
2551
2552 #, python-format
2553 msgid "Press OK to get further details for %s"
2554 msgstr "Tryck OK för att få utförligare information om %s"
2555
2556 msgid "Press OK to scan"
2557 msgstr "Tryck OK för sökning"
2558
2559 msgid "Press OK to start the scan"
2560 msgstr "Tryck OK för att starta sökning"
2561
2562 msgid "Prev"
2563 msgstr "Föregående"
2564
2565 msgid "Preview menu"
2566 msgstr "Förvisningsmeny"
2567
2568 msgid "Primary DNS"
2569 msgstr "Primär DNS"
2570
2571 msgid "Priority"
2572 msgstr "Prioritet"
2573
2574 msgid "Properties of current title"
2575 msgstr "Egenskaper på nuvarande titel"
2576
2577 msgid "Protect services"
2578 msgstr "Skydda kanaler"
2579
2580 msgid "Protect setup"
2581 msgstr "Skydda inställningar"
2582
2583 msgid "Provider"
2584 msgstr "Leverantör"
2585
2586 msgid "Provider to scan"
2587 msgstr "Leverantör att scanna"
2588
2589 msgid "Providers"
2590 msgstr "Leverantörer"
2591
2592 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
2593 msgstr "Python frontend för /tmp/mmi.socket"
2594
2595 msgid "Quick"
2596 msgstr "Snabb"
2597
2598 msgid "Quickzap"
2599 msgstr "Snabbzap"
2600
2601 msgid "RC Menu"
2602 msgstr "Fjärrkontroll meny"
2603
2604 msgid "RF output"
2605 msgstr "RF ut"
2606
2607 msgid "RGB"
2608 msgstr "RGB"
2609
2610 msgid "RSS Feed URI"
2611 msgstr "RSS Feed URI"
2612
2613 msgid "Radio"
2614 msgstr "Radio"
2615
2616 msgid "Ram Disk"
2617 msgstr "Ram Disk"
2618
2619 msgid "Random"
2620 msgstr "Slumpmässig"
2621
2622 msgid "Really close without saving settings?"
2623 msgstr "Verkligen stänga utan att spara inställningarna?"
2624
2625 msgid "Really delete done timers?"
2626 msgstr "Verkligen ta bort färdiga timerinspelningar?"
2627
2628 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
2629 msgstr "Verkligen avsluta underkanals snabbzap?"
2630
2631 msgid "Really reboot now?"
2632 msgstr "Verkligen starta om nu?"
2633
2634 msgid "Really restart now?"
2635 msgstr "Verkligen starta om nu?"
2636
2637 msgid "Really shutdown now?"
2638 msgstr "Verkligen stänga av nu?"
2639
2640 msgid "Reboot"
2641 msgstr "Omstart"
2642
2643 msgid "Reception Settings"
2644 msgstr "Mottagning inställningar"
2645
2646 msgid "Record"
2647 msgstr "Spela in"
2648
2649 #, python-format
2650 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
2651 msgstr "Inspelningstid begränsad på grund av timerkonflikt med %s"
2652
2653 msgid "Recorded files..."
2654 msgstr "Inspelade filer..."
2655
2656 msgid "Recording"
2657 msgstr "Spelar in"
2658
2659 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
2660 msgstr "Inspelning(ar) pågår eller ska påbörjas inom några sekunder!"
2661
2662 msgid "Recordings"
2663 msgstr ""
2664
2665 msgid "Recordings always have priority"
2666 msgstr "Inspelningar har alltid prioritet"
2667
2668 msgid "Reenter new pin"
2669 msgstr "Ange ny PIN igen"
2670
2671 msgid "Refresh Rate"
2672 msgstr "Uppdateringstakt"
2673
2674 msgid "Refresh rate selection."
2675 msgstr "Uppdateringsfrekvens val."
2676
2677 msgid "Reload"
2678 msgstr "Uppdatera"
2679
2680 msgid "Remove"
2681 msgstr ""
2682
2683 msgid "Remove Bookmark"
2684 msgstr "Ta bort Bokmärke"
2685
2686 msgid "Remove Plugins"
2687 msgstr "Ta bort Plugins"
2688
2689 msgid "Remove a mark"
2690 msgstr "Ta bort en markör"
2691
2692 msgid "Remove currently selected title"
2693 msgstr "Ta bort vald titel"
2694
2695 msgid "Remove finished."
2696 msgstr "Ta bort färdiga."
2697
2698 msgid "Remove plugins"
2699 msgstr "Ta bort plugins"
2700
2701 msgid "Remove the broken .NFI file?"
2702 msgstr "Ta bort trasig .NFI fil?"
2703
2704 msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
2705 msgstr "Ta bort ofullständig .NFI fil?"
2706
2707 msgid "Remove timer"
2708 msgstr "Ta bort timer"
2709
2710 msgid "Remove title"
2711 msgstr "Ta bort titel"
2712
2713 msgid "Removing"
2714 msgstr "Tar bvort"
2715
2716 #, python-format
2717 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
2718 msgstr "Ta bort biblioteket %s misslyckades. (Troligen ej tomt.)"
2719
2720 msgid "Rename"
2721 msgstr "Byt namn"
2722
2723 msgid "Repeat"
2724 msgstr "Repetera"
2725
2726 msgid "Repeat Type"
2727 msgstr "Repeat typ"
2728
2729 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
2730 msgstr "En upprepande händelse spelas in... Vad vill du göra?"
2731
2732 msgid "Repeats"
2733 msgstr "Upprepningar"
2734
2735 msgid "Reset"
2736 msgstr "Nollställ"
2737
2738 msgid "Reset and renumerate title names"
2739 msgstr "Återställ och omnumrera titelnamnen"
2740
2741 msgid "Resolution"
2742 msgstr "Upplösning"
2743
2744 msgid "Restart"
2745 msgstr "Omstart"
2746
2747 msgid "Restart GUI"
2748 msgstr "Omstart GUI"
2749
2750 msgid "Restart GUI now?"
2751 msgstr "Omstart av GUI nu?"
2752
2753 msgid "Restart network"
2754 msgstr "Omstart nätverk"
2755
2756 msgid "Restart test"
2757 msgstr "Omstart test"
2758
2759 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
2760 msgstr "Omstart av din nätverksanslutning och adaptrar.\n"
2761
2762 msgid "Restore"
2763 msgstr "Återställ"
2764
2765 msgid "Restore backups..."
2766 msgstr "Återskapa backup..."
2767
2768 msgid "Restore running"
2769 msgstr "Återskapning pågår"
2770
2771 msgid "Restore running..."
2772 msgstr "Återskapning pågår..."
2773
2774 msgid "Restore system settings"
2775 msgstr "Återskapa systeminställningar"
2776
2777 msgid ""
2778 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
2779 "settings now."
2780 msgstr ""
2781 "Återställning av inställningar klart. Tryck OK för att aktivera återskapade "
2782 "inställningar"
2783
2784 msgid "Resume from last position"
2785 msgstr "Återuppspela från senaste position"
2786
2787 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
2788 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
2789 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
2790 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
2791 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
2792 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
2793 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
2794 msgid "Resuming playback"
2795 msgstr "Återuppta uppspelning"
2796
2797 msgid "Return to file browser"
2798 msgstr "Återvänd till fil utforskare"
2799
2800 msgid "Return to movie list"
2801 msgstr "Återvänd till filmlista"
2802
2803 msgid "Return to previous service"
2804 msgstr "Återvänd till föregående tjänst"
2805
2806 msgid "Rewind speeds"
2807 msgstr "Hastigheter för snabbspolning bakåt"
2808
2809 msgid "Right"
2810 msgstr "Höger"
2811
2812 msgid "Rolloff"
2813 msgstr "Rolloff"
2814
2815 msgid "Rotor turning speed"
2816 msgstr "Rotor rotationsfart"
2817
2818 msgid "Running"
2819 msgstr "Körandes"
2820
2821 msgid "Russian"
2822 msgstr "Ryska"
2823
2824 msgid "S-Video"
2825 msgstr "S-Video"
2826
2827 msgid "SNR"
2828 msgstr "SNR"
2829
2830 msgid "SNR:"
2831 msgstr "SNR:"
2832
2833 msgid "Sat"
2834 msgstr "Lör"
2835
2836 msgid "Sat / Dish Setup"
2837 msgstr "Sat / Parabol installation"
2838
2839 msgid "Satellite"
2840 msgstr "Satellit"
2841
2842 msgid "Satellite Equipment Setup"
2843 msgstr "Satellit utrustning installation"
2844
2845 msgid "Satellites"
2846 msgstr "Satelliter"
2847
2848 msgid "Satfinder"
2849 msgstr "Satfinder"
2850
2851 msgid "Sats"
2852 msgstr "Sats"
2853
2854 msgid "Satteliteequipment"
2855 msgstr ""
2856
2857 msgid "Saturday"
2858 msgstr "Lördag"
2859
2860 msgid "Save"
2861 msgstr "Spara"
2862
2863 msgid "Save Playlist"
2864 msgstr "Spara spellista"
2865
2866 msgid "Scaling Mode"
2867 msgstr "Scalingläge"
2868
2869 msgid "Scan "
2870 msgstr "Söka "
2871
2872 msgid "Scan Files..."
2873 msgstr "Sök Filer..."
2874
2875 msgid "Scan QAM128"
2876 msgstr "Söka QAM128"
2877
2878 msgid "Scan QAM16"
2879 msgstr "Söka QAM16"
2880
2881 msgid "Scan QAM256"
2882 msgstr "Söka QAM256"
2883
2884 msgid "Scan QAM32"
2885 msgstr "Söka QAM32"
2886
2887 msgid "Scan QAM64"
2888 msgstr "Söka QAM64"
2889
2890 msgid "Scan SR6875"
2891 msgstr "Söka SR6875"
2892
2893 msgid "Scan SR6900"
2894 msgstr "Söka SR6900"
2895
2896 msgid "Scan Wireless Networks"
2897 msgstr "Sök efter trådlösa nätverk"
2898
2899 msgid "Scan additional SR"
2900 msgstr "Sök ytterligare SR"
2901
2902 msgid "Scan band EU HYPER"
2903 msgstr "Sök EU HYPER band"
2904
2905 msgid "Scan band EU MID"
2906 msgstr "Sök EU MID band"
2907
2908 msgid "Scan band EU SUPER"
2909 msgstr "Sök EU SUPER band"
2910
2911 msgid "Scan band EU UHF IV"
2912 msgstr "Sök EU UHF IV band"
2913
2914 msgid "Scan band EU UHF V"
2915 msgstr "Sök EU UHF V band"
2916
2917 msgid "Scan band EU VHF I"
2918 msgstr "Sök EU VHF I band"
2919
2920 msgid "Scan band EU VHF III"
2921 msgstr "Sök EU VHF III band"
2922
2923 msgid "Scan band US HIGH"
2924 msgstr "Sök US HIGH band"
2925
2926 msgid "Scan band US HYPER"
2927 msgstr "Sök US HYPER band"
2928
2929 msgid "Scan band US LOW"
2930 msgstr "Sök US LOW band"
2931
2932 msgid "Scan band US MID"
2933 msgstr "Sök US MID band"
2934
2935 msgid "Scan band US SUPER"
2936 msgstr "Sök US SUPER band"
2937
2938 msgid ""
2939 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
2940 "WLAN USB Stick\n"
2941 msgstr ""
2942 "Sök ditt nätverk för trådlös Access Punkt och anslut till den med WLAN USB "
2943 "Stick\n"
2944
2945 msgid ""
2946 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
2947 msgstr "Sök grund lamedbs sorterat på satellite med en "
2948
2949 msgid "Search east"
2950 msgstr "Sök öst"
2951
2952 msgid "Search west"
2953 msgstr "Sök väst"
2954
2955 msgid "Searching for new installed or removed packages. Please wait..."
2956 msgstr ""
2957
2958 msgid "Secondary DNS"
2959 msgstr "Sekondär DNS"
2960
2961 msgid "Seek"
2962 msgstr "Sök"
2963
2964 msgid "Select"
2965 msgstr "Välj"
2966
2967 msgid "Select HDD"
2968 msgstr "Välj hårddisk"
2969
2970 msgid "Select IPKG source to edit..."
2971 msgstr "Välj IPKG källa att ändra..."
2972
2973 msgid "Select Location"
2974 msgstr "Välj Sökväg"
2975
2976 msgid "Select Network Adapter"
2977 msgstr "Välj nätverksadapter"
2978
2979 msgid "Select a movie"
2980 msgstr "Välj en film"
2981
2982 msgid "Select audio mode"
2983 msgstr "Välj ljudläge"
2984
2985 msgid "Select audio track"
2986 msgstr "Välj ljudspår"
2987
2988 msgid "Select channel to record from"
2989 msgstr "Välj kanal att spela in från"
2990
2991 msgid "Select files for backup. Currently selected:\n"
2992 msgstr "Välj filer för backuptagning. Nuvarande valda:\n"
2993
2994 msgid "Select files/folders to backup..."
2995 msgstr "Välj filer/kataloger för backuptagning..."
2996
2997 msgid "Select image"
2998 msgstr "Välj image"
2999
3000 msgid "Select provider to add..."
3001 msgstr ""
3002
3003 msgid "Select refresh rate"
3004 msgstr "Välj uppdateringsfrekvens"
3005
3006 msgid "Select service to add..."
3007 msgstr ""
3008
3009 msgid "Select video input"
3010 msgstr "Välj video insignal"
3011
3012 msgid "Select video input with up/down buttons"
3013 msgstr "Välj video ingång med upp/ner knapparna"
3014
3015 msgid "Select video mode"
3016 msgstr "Välj videoläge"
3017
3018 msgid "Selected source image"
3019 msgstr "Välj käll image"
3020
3021 msgid "Send DiSEqC"
3022 msgstr "Skicka DiSEqC"
3023
3024 msgid "Send DiSEqC only on satellite change"
3025 msgstr "Skicka enbart DiSEqC vid ändrad satellit"
3026
3027 msgid "Seperate titles with a main menu"
3028 msgstr "Separera titlar med en huvudmeny"
3029
3030 msgid "Sequence repeat"
3031 msgstr "Repetera sekvens"
3032
3033 msgid "Service"
3034 msgstr "Kanal"
3035
3036 msgid "Service Scan"
3037 msgstr "Kanalsökning"
3038
3039 msgid "Service Searching"
3040 msgstr "Kanalsökning"
3041
3042 msgid "Service has been added to the favourites."
3043 msgstr "Kanalen har lagts till i favoriter."
3044
3045 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
3046 msgstr "Kanalen har lagts till i vald favoritlista."
3047
3048 msgid ""
3049 "Service invalid!\n"
3050 "(Timeout reading PMT)"
3051 msgstr ""
3052 "Service ogiltig!\n"
3053 "(Timeout vid läsning av PMT)"
3054
3055 msgid ""
3056 "Service not found!\n"
3057 "(SID not found in PAT)"
3058 msgstr ""
3059 "Service inte funnen!\n"
3060 "(SID inte funnen i PAT)"
3061
3062 msgid "Service scan"
3063 msgstr "Kanalsökning"
3064
3065 msgid ""
3066 "Service unavailable!\n"
3067 "Check tuner configuration!"
3068 msgstr ""
3069 "Tjänsten kunde inte hittas!\n"
3070 "Kontrollera tunerinställningar"
3071
3072 msgid "Serviceinfo"
3073 msgstr "Kanalinfo"
3074
3075 msgid "Services"
3076 msgstr "Kanaler"
3077
3078 msgid "Set Voltage and 22KHz"
3079 msgstr "Ange Volt och 22KHz"
3080
3081 msgid "Set as default Interface"
3082 msgstr "Använd som standard Interface"
3083
3084 msgid "Set interface as default Interface"
3085 msgstr "Använd kort som standard kort"
3086
3087 msgid "Set limits"
3088 msgstr "Ange gräns"
3089
3090 msgid "Settings"
3091 msgstr "Inställningar"
3092
3093 msgid "Setup"
3094 msgstr "Installation"
3095
3096 msgid "Setup Mode"
3097 msgstr "Installationsläge"
3098
3099 msgid "Show Info"
3100 msgstr "Visa Info"
3101
3102 msgid "Show WLAN Status"
3103 msgstr "Visa WLAN Status"
3104
3105 msgid "Show blinking clock in display during recording"
3106 msgstr "Visa blinkande klocka i display under inspelning"
3107
3108 msgid "Show infobar on channel change"
3109 msgstr "Visa infobalk vid kanalbyte"
3110
3111 msgid "Show infobar on event change"
3112 msgstr "Visa infobalk vid händelseändring"
3113
3114 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
3115 msgstr "Visa infobalk vid hopp framåt/bakåt"
3116
3117 msgid "Show positioner movement"
3118 msgstr "Visa motorflyttningar"
3119
3120 msgid "Show services beginning with"
3121 msgstr "Visa kanal som börjar med"
3122
3123 msgid "Show the radio player..."
3124 msgstr "Visa radiospelaren..."
3125
3126 msgid "Show the tv player..."
3127 msgstr "Visa tv spelare..."
3128
3129 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
3130 msgstr "Visa status på ditt trådlösa LAN anslutning.\n"
3131
3132 msgid "Shutdown Dreambox after"
3133 msgstr "Stäng av Dreambox efter"
3134
3135 msgid "Similar"
3136 msgstr "Liknande"
3137
3138 msgid "Similar broadcasts:"
3139 msgstr "Liknande sändningar:"
3140
3141 msgid "Simple"
3142 msgstr "Enkel"
3143
3144 msgid "Simple titleset (compatibility for legacy players)"
3145 msgstr "Enkelt titelset (kompabilitet för äldre spelare)"
3146
3147 msgid "Single"
3148 msgstr "Singel"
3149
3150 msgid "Single EPG"
3151 msgstr "Singel EPG"
3152
3153 msgid "Single satellite"
3154 msgstr "Singel satellit"
3155
3156 msgid "Single transponder"
3157 msgstr "Singel transponder"
3158
3159 msgid "Singlestep (GOP)"
3160 msgstr "Enkelsteg (GOP)"
3161
3162 msgid "Skin..."
3163 msgstr "Utseende..."
3164
3165 msgid "Skins"
3166 msgstr ""
3167
3168 msgid "Sleep Timer"
3169 msgstr "Sov Timer"
3170
3171 msgid "Sleep timer action:"
3172 msgstr "Sovtimer händelse:"
3173
3174 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
3175 msgstr "Slideshow intervall (sec.)"
3176
3177 #, python-format
3178 msgid "Slot %d"
3179 msgstr "Slot %d"
3180
3181 msgid "Slow"
3182 msgstr "Sakta"
3183
3184 msgid "Slow Motion speeds"
3185 msgstr "Hastigheter för slow motion"
3186
3187 msgid "Software"
3188 msgstr ""
3189
3190 msgid "Software manager"
3191 msgstr "Mjukvaruhanterare"
3192
3193 msgid "Software manager..."
3194 msgstr "Mjukvaruhanterare..."
3195
3196 msgid "Software restore"
3197 msgstr "Mjukvaruåterskapa"
3198
3199 msgid "Software update"
3200 msgstr "Mjukvaruuppdatera"
3201
3202 msgid "Some plugins are not available:\n"
3203 msgstr "Några plugins är inte tillgängliga:\n"
3204
3205 msgid "Somewhere else"
3206 msgstr "Någon annanstans"
3207
3208 msgid "Sorry MediaScanner is not installed!"
3209 msgstr "Ledsen Mediascanner är inte installerad!"
3210
3211 msgid "Sorry no backups found!"
3212 msgstr "Ledsen inga backuper hittades!"
3213
3214 msgid ""
3215 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
3216 "\n"
3217 "Please choose an other one."
3218 msgstr ""
3219 "Ledsen, din backup destination finns inte\n"
3220 "\n"
3221 "Vänligen ange annan."
3222
3223 msgid ""
3224 "Sorry your backup destination is not writeable.\n"
3225 "Please choose an other one."
3226 msgstr ""
3227 "Ledsen din backupdestination är inte skrivbar.\n"
3228 "Vänligen välj en annan destination."
3229
3230 msgid "Sorry, no Details available!"
3231 msgstr ""
3232
3233 msgid ""
3234 "Sorry, your backup destination is not writeable.\n"
3235 "\n"
3236 "Please choose another one."
3237 msgstr ""
3238 "Ledsen, din backupdestination är inte skrivbar.\n"
3239 "\n"
3240 "Vänligen välj annan destination."
3241
3242 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
3243 msgid "Sort A-Z"
3244 msgstr "Sortera A-Z"
3245
3246 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
3247 msgid "Sort Time"
3248 msgstr "Sortera tid"
3249
3250 msgid "Sound"
3251 msgstr "Ljud"
3252
3253 msgid "Soundcarrier"
3254 msgstr "Ljudbärare"
3255
3256 msgid "South"
3257 msgstr "Syd"
3258
3259 msgid "Spanish"
3260 msgstr "Spanska"
3261
3262 msgid "Standby"
3263 msgstr "Viloläge"
3264
3265 msgid "Standby / Restart"
3266 msgstr "Viloläge / Omstart"
3267
3268 msgid "Start from the beginning"
3269 msgstr "Spela upp från början"
3270
3271 msgid "Start recording?"
3272 msgstr "Starta inspelning?"
3273
3274 msgid "Start test"
3275 msgstr "Starta test"
3276
3277 msgid "StartTime"
3278 msgstr "Starttid"
3279
3280 msgid "Starting on"
3281 msgstr "Startar på"
3282
3283 msgid "Step east"
3284 msgstr "Stega öst"
3285
3286 msgid "Step west"
3287 msgstr "Stega väst"
3288
3289 msgid "Stereo"
3290 msgstr "Stereo"
3291
3292 msgid "Stop"
3293 msgstr "Avsluta"
3294
3295 msgid "Stop Timeshift?"
3296 msgstr "Avsluta timeshift?"
3297
3298 msgid "Stop current event and disable coming events"
3299 msgstr "Avsluta nuvarande och avaktivera kommande händelser"
3300
3301 msgid "Stop current event but not coming events"
3302 msgstr "Avsluta nuvarande händelse men inte kommande"
3303
3304 msgid "Stop playing this movie?"
3305 msgstr "Avsluta uppspelningen?"
3306
3307 msgid "Stop test"
3308 msgstr "Stoppa test"
3309
3310 msgid "Stop testing plane after # failed transponders"
3311 msgstr "Sluta testa efter # misslyckade transponders"
3312
3313 msgid "Stop testing plane after # successful transponders"
3314 msgstr "Sluta testa efter # lyckade transponders"
3315
3316 msgid "Store position"
3317 msgstr "Lagra position"
3318
3319 msgid "Stored position"
3320 msgstr "Lagrad position"
3321
3322 msgid "Subservice list..."
3323 msgstr "Underkanalslista..."
3324
3325 msgid "Subservices"
3326 msgstr "Underkanaler"
3327
3328 msgid "Subtitle selection"
3329 msgstr "Textningsval"
3330
3331 msgid "Subtitles"
3332 msgstr "Textning"
3333
3334 msgid "Sun"
3335 msgstr "Sön"
3336
3337 msgid "Sunday"
3338 msgstr "Söndag"
3339
3340 msgid "Swap Services"
3341 msgstr "Byt kanal"
3342
3343 msgid "Swedish"
3344 msgstr "Svenska"
3345
3346 msgid "Switch to next subservice"
3347 msgstr "Byt till nästa underkanal"
3348
3349 msgid "Switch to previous subservice"
3350 msgstr "Byt till föregående underkanal"
3351
3352 msgid "Symbol Rate"
3353 msgstr "Symbolrate"
3354
3355 msgid "Symbolrate"
3356 msgstr "Symbolrate"
3357
3358 msgid "System"
3359 msgstr "System"
3360
3361 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
3362 msgid "TRANSLATOR_INFO"
3363 msgstr ""
3364 "Översättning utfört av: WeeGull\n"
3365 "Förslag på förändringar skicka ett epost:\n"
3366 "weegull@hotmail.com"
3367
3368 msgid "TS file is too large for ISO9660 level 1!"
3369 msgstr "TS fil för stor för ISO9660 level 1!"
3370
3371 msgid "TV System"
3372 msgstr "TV System"
3373
3374 msgid "Table of content for collection"
3375 msgstr "Index över innehållet av samligen"
3376
3377 msgid "Tag 1"
3378 msgstr "Märke 1"
3379
3380 msgid "Tag 2"
3381 msgstr "Märke 2"
3382
3383 msgid "Tags"
3384 msgstr "Märke 3"
3385
3386 msgid "Terrestrial"
3387 msgstr "Marksänd"
3388
3389 msgid "Terrestrial provider"
3390 msgstr "Marksänd leverantör"
3391
3392 msgid "Test DiSEqC settings"
3393 msgstr "Test DiSEqC inställningar"
3394
3395 msgid "Test Type"
3396 msgstr "Test Typ"
3397
3398 msgid "Test mode"
3399 msgstr "Testläge"
3400
3401 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
3402 msgstr "Testa nätverkskonfigurationen för din Dreambox.\n"
3403
3404 msgid "Test-Messagebox?"
3405 msgstr "Test-Meddelandebox?"
3406
3407 msgid ""
3408 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
3409 "Please press OK to start using your Dreambox."
3410 msgstr ""
3411 "Tack för att du använde guiden. Din box är nu konfigurerad.\n"
3412 "Tryck OK för att börja använda din Dreambox."
3413
3414 msgid ""
3415 "The DVD standard doesn't support H.264 (HDTV) video streams. Do you want to "
3416 "create a Dreambox format data DVD (which will not play in stand-alone DVD "
3417 "players) instead?"
3418 msgstr ""
3419 "DVD standarden stödjer inte H.264 (HDTV) videoströmmar. Vill du skapa en "
3420 "Dreambox format data DVD (kommer ej kunnas spelas i vanlig DVD spelare) "
3421 "istället? "
3422
3423 msgid ""
3424 "The USB stick is now bootable. Do you want to download the latest image from "
3425 "the feed server and save it on the stick?"
3426 msgstr ""
3427 "USB sticken är nu bootbar. Vill du ladda ner senaste image från feed server "
3428 "och spara den på sticken?"
3429
3430 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
3431 msgstr "Backupen misslyckades, välj en annan plats för din backup "
3432
3433 #, python-format
3434 msgid ""
3435 "The following device was found:\n"
3436 "\n"
3437 "%s\n"
3438 "\n"
3439 "Do you want to write the USB flasher to this stick?"
3440 msgstr ""
3441 "Följande device hittades:\n"
3442 "\n"
3443 "%s\n"
3444 "\n"
3445 "Vill du skriva USB flasher till den stickan?"
3446
3447 msgid "The following files were found..."
3448 msgstr "Följande filer hittades..."
3449
3450 msgid ""
3451 "The input port should be configured now.\n"
3452 "You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you "
3453 "want to do that now?"
3454 msgstr ""
3455 "Ingångsport bör konfigureras nu.\n"
3456 "Du kan konfigurera skärmen med hjälp av några testbilder. Vill du gör det nu?"
3457
3458 msgid "The installation of the default services lists is finished."
3459 msgstr "Installationen av grundservicelistan är klar."
3460
3461 msgid ""
3462 "The installation of the default settings is finished. You can now continue "
3463 "configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
3464 msgstr ""
3465 "Installationen av grundinställningar är nu klar. Du kan nu slutföra din "
3466 "konfiguration av Dreambox med att trycka på OK knappen på din fjärrkontroll."
3467
3468 msgid ""
3469 "The md5sum validation failed, the file may be corrupted! Are you sure that "
3470 "you want to burn this image to flash memory? You are doing this at your own "
3471 "risk!"
3472 msgstr ""
3473 "md5sun validering misslyckades, filen kan vara korrupt! Är du säker på att "
3474 "du vill flasha denna image till flashminnet? Du utför detta på egen risk!"
3475
3476 msgid ""
3477 "The md5sum validation failed, the file may be downloaded incompletely or be "
3478 "corrupted!"
3479 msgstr ""
3480 "md5sum validering misslyckades, filen kanske inte blev helt nedladdad eller "
3481 "är korrupt!"
3482
3483 msgid "The package doesn't contain anything."
3484 msgstr "Paketet innehåller ingenting."
3485
3486 #, python-format
3487 msgid "The path %s already exists."
3488 msgstr "Sökvägen %s existerar redan."
3489
3490 msgid "The pin code has been changed successfully."
3491 msgstr "Bytet av PIN koden utfördes."
3492
3493 msgid "The pin code you entered is wrong."
3494 msgstr "PIN koden du angav var fel."
3495
3496 msgid "The pin codes you entered are different."
3497 msgstr "PIN koderna du angav är olika."
3498
3499 #, python-format
3500 msgid "The results have been written to %s."
3501 msgstr "Resultatet har skrivits till %s."
3502
3503 msgid "The sleep timer has been activated."
3504 msgstr "Sovtimer har aktiverats."
3505
3506 msgid "The sleep timer has been disabled."
3507 msgstr "Sovtimer är deaktiverad."
3508
3509 msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
3510 msgstr "Timer filen (timers.xml) är skadad och kan inte läsas."
3511
3512 msgid ""
3513 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
3514 "Please install it."
3515 msgstr ""
3516 "Pluginen för trådlöst LAN är inte installerad!\n"
3517 "Vänligen installera den."
3518
3519 msgid ""
3520 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
3521 msgstr ""
3522 "Guiden kan ta en backup på nuvarande inställningar. Vill du ta en backup nu?"
3523
3524 msgid "The wizard is finished now."
3525 msgstr "Guiden är nu färdig."
3526
3527 msgid "There are no default services lists in your image."
3528 msgstr "Det finns ingen grundservicelista i din image."
3529
3530 msgid "There are no default settings in your image."
3531 msgstr "Det finns inga grundinställningar i din image."
3532
3533 msgid ""
3534 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
3535 "Do you really want to continue?"
3536 msgstr ""
3537 "Det är inte säkert att det finns tillräckligt med utrymme på vald "
3538 "partition.\n"
3539 "Vill du verkligen fortsätta?"
3540
3541 msgid "There was an error downloading the packetlist. Please try again."
3542 msgstr "Ett fel uppstod vid nedladdningen av paketlistan. Vänligen prova igen."
3543
3544 #, python-format
3545 msgid "This .NFI file does not contain a valid %s image!"
3546 msgstr "Denna .NFI fil innehåller ingen giltig %s image!"
3547
3548 msgid ""
3549 "This .NFI file does not have a md5sum signature and is not guaranteed to "
3550 "work. Do you really want to burn this image to flash memory?"
3551 msgstr ""
3552 "Denna .NFI har ingen md5sum signatur och är inte garanterad att den "
3553 "fungerar. Vill du verkligen flasha denna image till flashminnet?"
3554
3555 msgid ""
3556 "This .NFI file has a valid md5 signature. Continue programming this image to "
3557 "flash memory?"
3558 msgstr ""
3559 "Denna .NFI har giltig md5sum. Fortsätta programmera denna image till "
3560 "flashminnet?"
3561
3562 msgid ""
3563 "This DVD RW medium is already formatted - reformatting will erase all "
3564 "content on the disc."
3565 msgstr ""
3566 "Detta DVD RW media är redan formaterat - omformatering kommer ta bort all "
3567 "data på skivan."
3568
3569 #, python-format
3570 msgid "This Dreambox can't decode %s streams!"
3571 msgstr "Den här dreamboxen kan in avkoda %s strömmar!"
3572
3573 #, python-format
3574 msgid "This Dreambox can't decode %s video streams!"
3575 msgstr "Denna Dreambox kan inte avkoda %s videoströmmar!"
3576
3577 msgid "This is step number 2."
3578 msgstr "Det här är steg 2."
3579
3580 msgid "This is unsupported at the moment."
3581 msgstr "Detta stöds för närvarande inte."
3582
3583 msgid ""
3584 "This test checks for configured Nameservers.\n"
3585 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
3586 "- please check your DHCP, cabling and Adapter setup\n"
3587 "- if you configured your Nameservers manually please verify your entries in "
3588 "the \"Nameserver\" Configuration"
3589 msgstr ""
3590 "Detta test kontrollerar konfigurationen för Namnservrar.\n"
3591 "Om du får ett \"obekräftat\" meddelande:\n"
3592 "- vänligen kontrollera din DHCP, kablar och adapter installation\n"
3593 "- om du har konfigurerat din Namnserver manuellt vänligen bekräfta dina "
3594 "inställningar i \"Namnserver\" INstallation"
3595
3596 msgid ""
3597 "This test checks whether a network cable is connected to your LAN-Adapter.\n"
3598 "If you get a \"disconnected\" message:\n"
3599 "- verify that a network cable is attached\n"
3600 "- verify that the cable is not broken"
3601 msgstr ""
3602 "Detta test kontrollerar om en nätverkskablen är ansluten till din LAN "
3603 "adapter.\n"
3604 "Om du får ett \"Ej ansluten\" meddelande:\n"
3605 "- bekräfta att nätverkskabel är ansluten\n"
3606 "- bekräfta att kabeln inte är trasig"
3607
3608 msgid ""
3609 "This test checks whether a valid IP Address is found for your LAN Adapter.\n"
3610 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
3611 "- no valid IP Address was found\n"
3612 "- please check your DHCP, cabling and adapter setup"
3613 msgstr ""
3614 "Detta test kontrollerar om du har en giltig IP adress på din LAN adapter.\n"
3615 "Om du får ett \"obekräftat\" meddelande:\n"
3616 "- ingen giltig IP hittades\n"
3617 "- vänlig kontrollera din DHCP, kablar och nätverkskorts installation"
3618
3619 msgid ""
3620 "This test checks whether your LAN Adapter is set up for automatic IP Address "
3621 "configuration with DHCP.\n"
3622 "If you get a \"disabled\" message:\n"
3623 " - then your LAN Adapter is configured for manual IP Setup\n"
3624 "- verify thay you have entered correct IP informations in the AdapterSetup "
3625 "dialog.\n"
3626 "If you get an \"enabeld\" message:\n"
3627 "-verify that you have a configured and working DHCP Server in your network."
3628 msgstr ""
3629 "Detta test kontrollerar om din LAN adapter är konfigurerad för automatisk IP "
3630 "adress tilldelning med DHCP.\n"
3631 "Om du får en \"deaktiverad\" meddelande:\n"
3632 "- ditt LAN är konfigurerat för manuell IP tilldelning\n"
3633 "- bekräfta att du har angivit korrekt IP information i Adapterinstallation "
3634 "dialogen.\n"
3635 "Om du får ett \"aktiverat\" meddelande:\n"
3636 "- bekräfta att du har konfigurerad och fungerandes DHCP server på ditt "
3637 "nätverk."
3638
3639 msgid "This test detects your configured LAN-Adapter."
3640 msgstr "Detta test upptäcker konfigurerade LAN adapter."
3641
3642 msgid "Three"
3643 msgstr "Tre"
3644
3645 msgid "Threshold"
3646 msgstr "Gränsvärde"
3647
3648 msgid "Thu"
3649 msgstr "Tors"
3650
3651 msgid "Thumbnails"
3652 msgstr "Thumbnails"
3653
3654 msgid "Thursday"
3655 msgstr "Torsdag"
3656
3657 msgid "Time"
3658 msgstr "Tid"
3659
3660 msgid "Time/Date Input"
3661 msgstr "Tid/Datum inmatning"
3662
3663 msgid "Timer"
3664 msgstr "Timer"
3665
3666 msgid "Timer Edit"
3667 msgstr "Ändra Timer"
3668
3669 msgid "Timer Editor"
3670 msgstr "Timer Editor"
3671
3672 msgid "Timer Type"
3673 msgstr "Timertyp"
3674
3675 msgid "Timer entry"
3676 msgstr "Timer inmatning"
3677
3678 msgid "Timer log"
3679 msgstr "Timer log"
3680
3681 msgid ""
3682 "Timer overlap in timers.xml detected!\n"
3683 "Please recheck it!"
3684 msgstr ""
3685 "Timer överlappning upptäckt i timers.xml!\n"
3686 "Vänligen kontrollera!"
3687
3688 msgid "Timer sanity error"
3689 msgstr "Timer fel"
3690
3691 msgid "Timer selection"
3692 msgstr "Timer val"
3693
3694 msgid "Timer status:"
3695 msgstr "Timer status:"
3696
3697 msgid "Timeshift"
3698 msgstr "Timeshift"
3699
3700 msgid "Timeshift not possible!"
3701 msgstr "Timeshift inte möjligt!"
3702
3703 msgid "Timeshift path..."
3704 msgstr "Timeshift sökväg..."
3705
3706 msgid "Timezone"
3707 msgstr "Tidszon"
3708
3709 msgid "Title"
3710 msgstr "Titel"
3711
3712 msgid "Title properties"
3713 msgstr "Titel egenskaper"
3714
3715 msgid "Titleset mode"
3716 msgstr "Titelset läge"
3717
3718 msgid ""
3719 "To update your Dreambox firmware, please follow these steps:\n"
3720 "1) Turn off your box with the rear power switch and plug in the bootable USB "
3721 "stick.\n"
3722 "2) Turn mains back on and hold the DOWN button on the front panel pressed "
3723 "for 10 seconds.\n"
3724 "3) Wait for bootup and follow instructions of the wizard."
3725 msgstr ""
3726 "För att uppdatera din Dreambox firmware, vänligen utför följande steg:\n"
3727 "1) Stäng av din box med strömbrytaren på baksidan och sätt in bootbar USB "
3728 "stick.\n"
3729 "2) Slå på strömbrytaren och håll NER pil på fronten intryckt i ungerfär 10 "
3730 "sekunder.\n"
3731 "3) Vänta på uppstart och följ instruktionerna från guiden."
3732
3733 msgid "Today"
3734 msgstr "Idag"
3735
3736 msgid "Tone mode"
3737 msgstr "Tonläge"
3738
3739 msgid "Toneburst"
3740 msgstr "Toneburst"
3741
3742 msgid "Toneburst A/B"
3743 msgstr "Toneburst A/B"
3744
3745 msgid "Track"
3746 msgstr "Spår"
3747
3748 msgid "Translation"
3749 msgstr "Översättning"
3750
3751 msgid "Translation:"
3752 msgstr "Översättning:"
3753
3754 msgid "Transmission Mode"
3755 msgstr "Sändningsläge"
3756
3757 msgid "Transmission mode"
3758 msgstr "Sändningstyp"
3759
3760 msgid "Transponder"
3761 msgstr "Transponder"
3762
3763 msgid "Transponder Type"
3764 msgstr "Transponder Typ"
3765
3766 msgid "Tries left:"
3767 msgstr "Försök kvar:"
3768
3769 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
3770 msgstr "Försöker hitta Transponders i kabelnätverket... vänligen vänta..."
3771
3772 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
3773 msgstr "Försöker hitta transponders i kabelnätverket... vänligen vänta..."
3774
3775 msgid "Trying to download a new packetlist. Please wait..."
3776 msgstr "Försöker ladda ner ny paketlista. Vänligen vänta..."
3777
3778 msgid "Tue"
3779 msgstr "Tis"
3780
3781 msgid "Tuesday"
3782 msgstr "Tisdag"
3783
3784 msgid "Tune"
3785 msgstr "Tune"
3786
3787 msgid "Tune failed!"
3788 msgstr "Tuning misslyckades!"
3789
3790 msgid "Tuner"
3791 msgstr "Tuner"
3792
3793 msgid "Tuner "
3794 msgstr "Tuner"
3795
3796 msgid "Tuner Slot"
3797 msgstr "Tuner Slot"
3798
3799 msgid "Tuner configuration"
3800 msgstr "Tuner konfiguration"
3801
3802 msgid "Tuner status"
3803 msgstr "Tuner status"
3804
3805 msgid "Turkish"
3806 msgstr "Turkiska"
3807
3808 msgid "Two"
3809 msgstr "Två"
3810
3811 msgid "Type"
3812 msgstr "Typ"
3813
3814 msgid "Type of scan"
3815 msgstr "Typ av sökning"
3816
3817 msgid "USALS"
3818 msgstr "USALS"
3819
3820 msgid "USB"
3821 msgstr "USB"
3822
3823 msgid "USB Stick"
3824 msgstr "USB Minne"
3825
3826 msgid "USB stick wizard"
3827 msgstr "USB stick guide"
3828
3829 msgid "Ukrainian"
3830 msgstr "Ukrainska"
3831
3832 msgid ""
3833 "Unable to complete filesystem check.\n"
3834 "Error: "
3835 msgstr ""
3836 "Det gick inte att kontrollera filsystemet.\n"
3837 "Fel:"
3838
3839 msgid ""
3840 "Unable to initialize harddisk.\n"
3841 "Error: "
3842 msgstr ""
3843 "Det gick inte at initiera hårddisken.\n"
3844 "Fel:"
3845
3846 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
3847 msgstr "Uncommitted DiSEqC kommando"
3848
3849 msgid "Unicable"
3850 msgstr "Unicable"
3851
3852 msgid "Unicable LNB"
3853 msgstr "Unicable LNB"
3854
3855 msgid "Unicable Martix"
3856 msgstr "Unicable Martix"
3857
3858 msgid "Universal LNB"
3859 msgstr "Universal LNB"
3860
3861 msgid "Unmount failed"
3862 msgstr "Avmontering misslyckades"
3863
3864 msgid "Update"
3865 msgstr "Uppdatera"
3866
3867 msgid "Updates your receiver's software"
3868 msgstr "Uppdaterar din mottagares mjukvara"
3869
3870 msgid "Updating finished. Here is the result:"
3871 msgstr "Uppdatering utförd. Här är resultatet:"
3872
3873 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
3874 msgstr "Uppdaterar... Vänlig vänta... Detta tar några minuter...."
3875
3876 msgid "Upgrade finished."
3877 msgstr "Uppgradering färdig."
3878
3879 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
3880 msgstr "Uppgradering klar. Vill du starta om din Dreambox?"
3881
3882 msgid "Upgrading"
3883 msgstr "Uppgradering"
3884
3885 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
3886 msgstr "Uppgraderar Dreambox... Vänligen vänta"
3887
3888 msgid "Use"
3889 msgstr "Använd"
3890
3891 msgid "Use DHCP"
3892 msgstr "Använd DHCP"
3893
3894 msgid "Use Interface"
3895 msgstr "Använd Interface"
3896
3897 msgid "Use Power Measurement"
3898 msgstr "Använd Strömmätning"
3899
3900 msgid "Use a gateway"
3901 msgstr "Använd en gateway"
3902
3903 #.   TRANSLATORS: The effect of "Non-smooth winding" is that rather
3904 #.       than using ordinary "continuous" or "smooth" winding, a fast
3905 #.       sequence of stills is shown when winding at high speeds. This
3906 #.       makes it much easier too follow when almost each frame comes from
3907 #.       a new scene. The effect is achieved by repeating each shown frame
3908 #.       a couple of times. The settings control both at which speed this
3909 #.       winding mode sets in, and how many times each frame should be
3910 #.       repeated. This was previously called "Discontinuous playback"
3911 #.       which was incomprehensible. "Non-smooth winding" may be a better
3912 #.       term, but note that there is nothing irregular about it. Synonyms
3913 #.       better suited for translation to other languages may be "stepwise
3914 #.       winding/playback", or "winding/playback using stills". 
3915 msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
3916 msgstr "Använd hackig spolning vid hastigheter över"
3917
3918 msgid "Use power measurement"
3919 msgstr "Använd strömmätning"
3920
3921 msgid "Use the Networkwizard to configure your Network\n"
3922 msgstr "Använd Nätverksguiden för att konfigurerar nätverk\n"
3923
3924 msgid ""
3925 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
3926 "\n"
3927 "Please set up tuner A"
3928 msgstr ""
3929 "Använd vänster och höger pil för att ändra ett val.\n"
3930 "\n"
3931 "Inställning Tuner A"
3932
3933 msgid ""
3934 "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
3935 "press OK."
3936 msgstr ""
3937 "Använd upp/ner pilarna på din fjärrkontroll för att välja. Tryck sedan OK."
3938
3939 msgid "Use usals for this sat"
3940 msgstr "Använd USALS för denna sat"
3941
3942 msgid "Use wizard to set up basic features"
3943 msgstr "Använd guiden för grundinställningarna"
3944
3945 msgid "Used service scan type"
3946 msgstr "Använd kanal söktyp"
3947
3948 msgid "User defined"
3949 msgstr "Användardefinierat"
3950
3951 msgid "VCR scart"
3952 msgstr "VCR Scart"
3953
3954 msgid "VMGM (intro trailer)"
3955 msgstr "VMGM (intro trailer)"
3956
3957 msgid "Vertical"
3958 msgstr "Vertikal"
3959
3960 msgid "Video Fine-Tuning"
3961 msgstr "Video fininställning"
3962
3963 msgid "Video Fine-Tuning Wizard"
3964 msgstr "Video fininställnings guide"
3965
3966 msgid "Video Output"
3967 msgstr "Video Utsignal"
3968
3969 msgid "Video Setup"
3970 msgstr "Video Inställning"
3971
3972 msgid "Video Wizard"
3973 msgstr "Video Guide"
3974
3975 msgid ""
3976 "Video input selection\n"
3977 "\n"
3978 "Please press OK if you can see this page on your TV (or select a different "
3979 "input port).\n"
3980 "\n"
3981 "The next input port will be automatically probed in 10 seconds."
3982 msgstr ""
3983 "Video ingångsval\n"
3984 "\n"
3985 "Vänligen tryck OK om du kan se denna bild på din TV (eller välj annan "
3986 "ingångsport).\n"
3987 "\n"
3988 "Nästa ingångsport kommer automatiskt provas om 10 sekunder."
3989
3990 msgid "Video mode selection."
3991 msgstr "Videoläges val."
3992
3993 msgid "View"
3994 msgstr ""
3995
3996 msgid "View Movies..."
3997 msgstr "Visa Filmer..."
3998
3999 msgid "View Photos..."
4000 msgstr "Visa Foton..."
4001
4002 msgid "View Rass interactive..."
4003 msgstr "Visa Rass interaktivitet..."
4004
4005 msgid "View Video CD..."
4006 msgstr "Visa Video CD..."
4007
4008 msgid "View list of available CommonInterface extensions"
4009 msgstr ""
4010
4011 msgid "View list of available Display and Userinterface extensions."
4012 msgstr ""
4013
4014 msgid "View list of available EPG extensions."
4015 msgstr ""
4016
4017 msgid "View list of available Satteliteequipment extensions."
4018 msgstr ""
4019
4020 msgid "View list of available communication extensions."
4021 msgstr ""
4022
4023 msgid "View list of available default settings"
4024 msgstr ""
4025
4026 msgid "View list of available multimedia extensions."
4027 msgstr ""
4028
4029 msgid "View list of available networking extensions"
4030 msgstr ""
4031
4032 msgid "View list of available recording extensions"
4033 msgstr ""
4034
4035 msgid "View list of available skins"
4036 msgstr ""
4037
4038 msgid "View list of available software extensions"
4039 msgstr ""
4040
4041 msgid "View list of available system extensions"
4042 msgstr ""
4043
4044 msgid "View teletext..."
4045 msgstr "Visa teletext..."
4046
4047 msgid "Virtual KeyBoard"
4048 msgstr "Virtuellt tangentbord"
4049
4050 msgid "Voltage mode"
4051 msgstr "Spännings läge"
4052
4053 msgid "Volume"
4054 msgstr "Volym"
4055
4056 msgid "W"
4057 msgstr "V"
4058
4059 msgid "WEP"
4060 msgstr "WEP"
4061
4062 msgid "WPA"
4063 msgstr "WPA"
4064
4065 msgid "WPA or WPA2"
4066 msgstr "WPA eller WPA2"
4067
4068 msgid "WPA2"
4069 msgstr "WPA2"
4070
4071 msgid "WSS on 4:3"
4072 msgstr "WSS på 4:3"
4073
4074 msgid "Waiting"
4075 msgstr "Väntar"
4076
4077 msgid ""
4078 "We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If "
4079 "your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
4080 "Please press OK to begin."
4081 msgstr ""
4082 "Vi kommer nu testa om din TV kan hantera upplösningen i 50 Hz. Om din skärm "
4083 "blir svart, vänta ca 20 sek så kommer den att återgå till 60 Hz.\n"
4084 "Vänlig tryck OK för att starta."
4085
4086 msgid "Wed"
4087 msgstr "Ons"
4088
4089 msgid "Wednesday"
4090 msgstr "Onsdag"
4091
4092 msgid "Weekday"
4093 msgstr "Veckodag"
4094
4095 msgid ""
4096 "Welcome to the Cutlist editor.\n"
4097 "\n"
4098 "Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
4099 "cut'.\n"
4100 "\n"
4101 "Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
4102 msgstr ""
4103 "Välkommen till Cutlist editor.\n"
4104 "\n"
4105 "Sök början på det innehåll du vill klippa bort. Tryck OK, välj 'start cut'.\n"
4106 "\n"
4107 "Sök därefter slutet på det innehåll du vill klippa bort, tryck OK, välj 'end "
4108 "cut'. Det var allt."
4109
4110 msgid ""
4111 "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading "
4112 "the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
4113 "current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
4114 msgstr ""
4115 "Välkommen till uppgraderings guiden. Guiden hjälper dig med uppgraderingen "
4116 "av mjukvaran i din Dreambox genom att tillgodose en backupmöjlighet till "
4117 "dina aktuella inställningar och en kort förklaring hur du uppgraderar "
4118 "mjukvaran."
4119
4120 msgid ""
4121 "Welcome.\n"
4122 "\n"
4123 "This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
4124 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
4125 msgstr ""
4126 "Välkommen.\n"
4127 "\n"
4128 "Den här guiden hjälper dig med grundinställningarna av din Dreambox.\n"
4129 "Tryck OK på din fjärrkontroll för att komma till nästa steg."
4130
4131 msgid "Welcome..."
4132 msgstr "Välkommen..."
4133
4134 msgid "West"
4135 msgstr "Väst"
4136
4137 msgid "What do you want to scan?"
4138 msgstr "Vad vill du söka efter?"
4139
4140 msgid ""
4141 "When you do a factory reset, you will lose ALL your configuration data\n"
4142 "(including bouquets, services, satellite data ...)\n"
4143 "After completion of factory reset, your receiver will restart "
4144 "automatically!\n"
4145 "\n"
4146 "Really do a factory reset?"
4147 msgstr ""
4148 "När du utför en fabriksreset, du kommer förlora ALL konfigurationsdata\n"
4149 "(inkl bouquets, kanaler, satellite data ...)\n"
4150 "När fabriksreset är klar, din mottagare kommer automatiskt starta om!\n"
4151 "\n"
4152 "Verkligen utföra en fabriksreset?"
4153
4154 msgid "Where do you want to backup your settings?"
4155 msgstr "Var vill du spara dina inställningar?"
4156
4157 msgid "Where to save temporary timeshift recordings?"
4158 msgstr "Var ska temporära timeshift inspelningar sparas?"
4159
4160 msgid "Wireless"
4161 msgstr "Trådlöst"
4162
4163 msgid "Wireless Network"
4164 msgstr "Trådlöst Nätverk"
4165
4166 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
4167 msgstr "Skrivfel under inspelning. Disken full?\n"
4168
4169 msgid "Write failed!"
4170 msgstr "Skrivning misslyckades!"
4171
4172 msgid "Writing NFI image file to flash completed"
4173 msgstr "Skrivning av NFI image fil till flash klart"
4174
4175 msgid "YPbPr"
4176 msgstr "YPbPr"
4177
4178 msgid "Year"
4179 msgstr "År"
4180
4181 msgid "Yes"
4182 msgstr "Ja"
4183
4184 msgid "Yes, and delete this movie"
4185 msgstr "Ja, och ta bort den här filmen."
4186
4187 msgid "Yes, backup my settings!"
4188 msgstr "Ja, ta backup på inställningar!"
4189
4190 msgid "Yes, do a manual scan now"
4191 msgstr "Ja, utför manuell sökning nu"
4192
4193 msgid "Yes, do an automatic scan now"
4194 msgstr "Ja, utför automatisk sökning nu"
4195
4196 msgid "Yes, do another manual scan now"
4197 msgstr "Ja, utför manuell sökning igen"
4198
4199 msgid "Yes, perform a shutdown now."
4200 msgstr "Ja, utför avstängning nu."
4201
4202 msgid "Yes, restore the settings now"
4203 msgstr "Ja, återställ inställningarna nu"
4204
4205 msgid "Yes, returning to movie list"
4206 msgstr "Ja, återvänd till filmlistan"
4207
4208 msgid "Yes, view the tutorial"
4209 msgstr "Ja, visa guiden"
4210
4211 msgid ""
4212 "You can choose some default settings now. Please select the settings you "
4213 "want to be installed."
4214 msgstr ""
4215 "Du kan välja från några grundinställningar nu. Vänligen välj de "
4216 "inställningar du vill installera."
4217
4218 msgid "You can choose, what you want to install..."
4219 msgstr "Du kan välja, vad vill du ska installeras..."
4220
4221 msgid "You cannot delete this!"
4222 msgstr "Du kan inte ta bort detta!"
4223
4224 msgid "You chose not to install any default services lists."
4225 msgstr "Du har valt att inte installera någon grundservicelista."
4226
4227 msgid ""
4228 "You chose not to install any default settings. You can however install the "
4229 "default settings later in the settings menu."
4230 msgstr ""
4231 "Du har valt att inte installera grundinställningar. Du kan om du vill senare "
4232 "installera grundinställningarna via installations menyerna."
4233
4234 msgid ""
4235 "You chose not to install anything. Please press OK finish the install wizard."
4236 msgstr ""
4237 "Du har valt att inte installetra något. Vänligen tryck OK för att avsluta "
4238 "installations guiden."
4239
4240 msgid ""
4241 "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a "
4242 "harddisk is not an option for you."
4243 msgstr ""
4244 "Du verkar inte ha någon hårddisk i din Dreambox. Att ta backup till en "
4245 "hårddisk är därför inte möjligt."
4246
4247 msgid ""
4248 "You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the "
4249 "slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup "
4250 "to the harddisk!\n"
4251 "Please press OK to start the backup now."
4252 msgstr ""
4253 "Du har valt att ta backup till ett flash-kort. Kortet måste sitta i sloten. "
4254 "Vi kan inte verifiera att den används förnärvarande. Så det är bättre att ta "
4255 "backup till hårddisk!\n"
4256 "Tryck OK för att starta backupen."
4257
4258 msgid ""
4259 "You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
4260 "Please press OK to start the backup now."
4261 msgstr ""
4262 "Du har valt att ta backup till ett USB minne. Bättre att ta backup till "
4263 "HDD!\n"
4264 "Tryck OK för att starta backup."
4265
4266 msgid ""
4267 "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
4268 "backup now."
4269 msgstr ""
4270 "Du har valt att ta backup till din hårddisk. Vänligen tryck OK så startar "
4271 "backupen."
4272
4273 msgid ""
4274 "You have chosen to backup your settings. Please press OK to start the backup "
4275 "now."
4276 msgstr ""
4277 "Du har valt att ta backup på dina inställningar. Vänligen tryck OK för att "
4278 "starta backup nu."
4279
4280 msgid ""
4281 "You have chosen to create a new .NFI flasher bootable USB stick. This will "
4282 "repartition the USB stick and therefore all data on it will be erased."
4283 msgstr ""
4284 "Du har valt att skapa en ny .NFI flash startbar USB stick. Detta kommer "
4285 "repartitionera USB stickan och efter det kommer all data på den vara borta."
4286
4287 msgid ""
4288 "You have chosen to restore your settings. Enigma2 will restart after "
4289 "restore. Please press OK to start the restore now."
4290 msgstr ""
4291 "Du har valt att återskapa dina inställningar. Enigma2 kommer starta om efter "
4292 "återskapningen. Vänligen tryck OK för att starta återskapningen nu."
4293
4294 #, python-format
4295 msgid "You have to wait %s!"
4296 msgstr "Du måste vänta %s!"
4297
4298 msgid ""
4299 "You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, "
4300 "please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
4301 "Your dreambox will now be halted. After you have performed the update "
4302 "instructions from the website, your new firmware will ask you to restore "
4303 "your settings."
4304 msgstr ""
4305 "Du behöver ha en PC kopplad till din Dreambox. Behöver du ytterligare "
4306 "instruktioner vänligen gå till websidan http://www.dm7025.de.\n"
4307 "Din dreambox kommer nu att stoppas. När du har genomfört uppdateringen "
4308 "instruktioner från websidan, din nya mjukvara kommer att fråga dig om du "
4309 "vill återställa dina inställningar."
4310
4311 msgid ""
4312 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
4313 "\n"
4314 "Do you want to set the pin now?"
4315 msgstr ""
4316 "Du måste ange en PIN kod och dölja det från dina barn.\n"
4317 "\n"
4318 "Vill du ange PIN kod nu?"
4319
4320 msgid "Your Dreambox will restart after pressing OK on your remote control."
4321 msgstr "Din Dreambox kommer starta vid tryck på OK på din fjärrkontroll."
4322
4323 msgid "Your TV works with 50 Hz. Good!"
4324 msgstr "Din TV fungerar med 50 Hz. Bra!"
4325
4326 msgid ""
4327 "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
4328 "process."
4329 msgstr ""
4330 "Backupen lyckades. Vi kommer nu att fortsätta förklara "
4331 "uppgraderingsprocessen."
4332
4333 msgid ""
4334 "Your collection exceeds the size of a single layer medium, you will need a "
4335 "blank dual layer DVD!"
4336 msgstr ""
4337 "Din samling överstiger storleken på single layer media, du kommer behöva en "
4338 "tom dual layer DVD!"
4339
4340 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
4341 msgstr "Din Dreambox håller på att stängas av. Vänligen vänta..."
4342
4343 msgid ""
4344 "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and "
4345 "try again."
4346 msgstr ""
4347 "Din dreambox är inte ansluten till Internet på korrekt sätt. Åtgärda och "
4348 "försök igen."
4349
4350 msgid ""
4351 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
4352 "Press OK to start upgrade."
4353 msgstr ""
4354 "Din frontprocessors mjukvara måste uppgraderas.\n"
4355 "Tryck OK för att starta."
4356
4357 msgid "Your network configuration has been activated."
4358 msgstr "Din nätverkskonfiguration har aktiverats."
4359
4360 msgid ""
4361 "Your network configuration has been activated.\n"
4362 "A second configured interface has been found.\n"
4363 "\n"
4364 "Do you want to disable the second network interface?"
4365 msgstr ""
4366 "Din nätverkskonfiguration har aktiverats.\n"
4367 "Ett annat konfigurerat kort har hittats.\n"
4368 "\n"
4369 "Vill du akaktivera det andra nätverkskortet?"
4370
4371 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
4372 msgstr "Gå till föregående kanal före motorinstallation?"
4373
4374 msgid "Zap back to service before satfinder?"
4375 msgstr "Gå till föregående kanal före satfinder?"
4376
4377 msgid "[alternative edit]"
4378 msgstr "[ändra alternativ]"
4379
4380 msgid "[bouquet edit]"
4381 msgstr "[favoritlists editor]"
4382
4383 msgid "[favourite edit]"
4384 msgstr "[favorit editor]"
4385
4386 msgid "[move mode]"
4387 msgstr "[flyttläge]"
4388
4389 msgid "a gui to assign services/providers to common interface modules"
4390 msgstr ""
4391 "ett gränssnitt för att tilldela services/providers till ett common interface "
4392 "modul"
4393
4394 msgid "a gui to assign services/providers/caids to common interface modules"
4395 msgstr ""
4396 "ett gränssnitt för att tilldela services/providers/caids till ett common "
4397 "interface modul"
4398
4399 msgid "abort alternatives edit"
4400 msgstr "avbryt ändra alternativ"
4401
4402 msgid "abort bouquet edit"
4403 msgstr "avbryt editera favoritlista"
4404
4405 msgid "abort favourites edit"
4406 msgstr "avbryt editera favoriter"
4407
4408 msgid "about to start"
4409 msgstr "håller på att starta"
4410
4411 msgid "activate current configuration"
4412 msgstr "aktivera nuvarande konfiguration"
4413
4414 msgid "add Provider"
4415 msgstr "lägg till Provider"
4416
4417 msgid "add Service"
4418 msgstr "lägg till Service"
4419
4420 msgid "add a nameserver entry"
4421 msgstr "lägga till en namnserver post"
4422
4423 msgid "add alternatives"
4424 msgstr "lägg till alternativ"
4425
4426 msgid "add bookmark"
4427 msgstr "lägg till bokmärke"
4428
4429 msgid "add bouquet"
4430 msgstr "lägg till favoritlista"
4431
4432 msgid "add directory to playlist"
4433 msgstr "lägg till bibliotek till spellista"
4434
4435 msgid "add file to playlist"
4436 msgstr "lägg till fil i spellista"
4437
4438 msgid "add files to playlist"
4439 msgstr "lägg till fil i spellista"
4440
4441 msgid "add marker"
4442 msgstr "lägg till markör"
4443
4444 msgid "add recording (enter recording duration)"
4445 msgstr "lägg till inspelning (ange inspelningslängd)"
4446
4447 msgid "add recording (enter recording endtime)"
4448 msgstr "lägg till inspelning (ange inspelningssluttid)"
4449
4450 msgid "add recording (indefinitely)"
4451 msgstr "lägg till inspelning (oändlig)"
4452
4453 msgid "add recording (stop after current event)"
4454 msgstr "lägg till inspelning (avsluta efter nuvarande)"
4455
4456 msgid "add service to bouquet"
4457 msgstr "lägg till kanal i favoritlista"
4458
4459 msgid "add service to favourites"
4460 msgstr "lägg till kanal i favoriter"
4461
4462 msgid "add to parental protection"
4463 msgstr "lägg till föräldraskydd"
4464
4465 msgid "advanced"
4466 msgstr "avancerad"
4467
4468 msgid "alphabetic sort"
4469 msgstr "sortera alfabetiskt"
4470
4471 msgid ""
4472 "are you sure you want to restore\n"
4473 "following backup:\n"
4474 msgstr ""
4475 "vill du verkligen återställa\n"
4476 "med följande backup:\n"
4477
4478 msgid "assigned CAIds"
4479 msgstr "tilldelad CAIds"
4480
4481 msgid "assigned Services/Provider"
4482 msgstr "tilldelade Services/Provider"
4483
4484 #, python-format
4485 msgid "audio track (%s) format"
4486 msgstr "ljudspår (%s) format"
4487
4488 #, python-format
4489 msgid "audio track (%s) language"
4490 msgstr "ljudspår (%s) språk"
4491
4492 msgid "audio tracks"
4493 msgstr "ljudspår"
4494
4495 msgid "auto"
4496 msgstr "auto"
4497
4498 msgid "back"
4499 msgstr "tillbaka"
4500
4501 msgid "background image"
4502 msgstr "bakgrundsbild"
4503
4504 msgid "backgroundcolor"
4505 msgstr "bakgrundsfärg"
4506
4507 msgid "better"
4508 msgstr "bättre"
4509
4510 msgid "black"
4511 msgstr "svart"
4512
4513 msgid "blacklist"
4514 msgstr "svartlista"
4515
4516 msgid "blue"
4517 msgstr "blå"
4518
4519 #, python-format
4520 msgid "burn audio track (%s)"
4521 msgstr "bränn ljudspår (%s)"
4522
4523 msgid "change recording (duration)"
4524 msgstr "ändra inspelning (längd)"
4525
4526 msgid "change recording (endtime)"
4527 msgstr "ändra inspelning (sluttid)"
4528
4529 msgid "chapters"
4530 msgstr "kapitel"
4531
4532 msgid "choose destination directory"
4533 msgstr "välj destinationsbibliotek"
4534
4535 msgid "circular left"
4536 msgstr "cirkulär vänster"
4537
4538 msgid "circular right"
4539 msgstr "circulär höger"
4540
4541 msgid "clear playlist"
4542 msgstr "rensa spellista"
4543
4544 msgid "complex"
4545 msgstr "komplex"
4546
4547 msgid "config menu"
4548 msgstr "konfigurationsmeny"
4549
4550 msgid "confirmed"
4551 msgstr "bekräftad"
4552
4553 msgid "connected"
4554 msgstr "ansluten"
4555
4556 msgid "continue"
4557 msgstr "fortsätt"
4558
4559 msgid "copy to bouquets"
4560 msgstr "kopiera till favoritlista"
4561
4562 msgid "create directory"
4563 msgstr "skapa bibliotek"
4564
4565 msgid "daily"
4566 msgstr "daglig"
4567
4568 msgid "day"
4569 msgstr "dag"
4570
4571 msgid "delete"
4572 msgstr "ta bort"
4573
4574 msgid "delete cut"
4575 msgstr "ta bort klipp"
4576
4577 msgid "delete file"
4578 msgstr "ta bort fil"
4579
4580 msgid "delete playlist entry"
4581 msgstr "ta bort post i spellista"
4582
4583 msgid "delete saved playlist"
4584 msgstr "ta bort sparad spellista"
4585
4586 msgid "delete..."
4587 msgstr "ta bort..."
4588
4589 msgid "disable"
4590 msgstr "avaktivera"
4591
4592 msgid "disable move mode"
4593 msgstr "avaktivera flyttläge"
4594
4595 msgid "disabled"
4596 msgstr "avaktiverad"
4597
4598 msgid "disconnected"
4599 msgstr "bortkopplad"
4600
4601 msgid "do not change"
4602 msgstr "ändra inte"
4603
4604 msgid "do nothing"
4605 msgstr "gör inget"
4606
4607 msgid "don't record"
4608 msgstr "spela inte in"
4609
4610 msgid "done!"
4611 msgstr "klar!"
4612
4613 msgid "edit alternatives"
4614 msgstr "ändra alternativ"
4615
4616 msgid "empty"
4617 msgstr "tom"
4618
4619 msgid "enable"
4620 msgstr "aktivera"
4621
4622 msgid "enable bouquet edit"
4623 msgstr "aktivera favoritlists editor"
4624
4625 msgid "enable favourite edit"
4626 msgstr "aktivera favoriter editor"
4627
4628 msgid "enable move mode"
4629 msgstr "aktivera flyttläge"
4630
4631 msgid "enabled"
4632 msgstr "aktiverad"
4633
4634 msgid "end alternatives edit"
4635 msgstr "avsluta ändra alternativ"
4636
4637 msgid "end bouquet edit"
4638 msgstr "avsluta favoritlists editor"
4639
4640 msgid "end cut here"
4641 msgstr "slutklipp här"
4642
4643 msgid "end favourites edit"
4644 msgstr "avsluta favoriter editor"
4645
4646 msgid "enigma2 and network"
4647 msgstr "enigma2 och nätverk"
4648
4649 msgid "equal to"
4650 msgstr "lika med"
4651
4652 msgid "exceeds dual layer medium!"
4653 msgstr "överskrider dual layer media"
4654
4655 msgid "exit DVD player or return to file browser"
4656 msgstr "avsluta DVD spelare eller återvänd till fil utforskare"
4657
4658 msgid "exit mediaplayer"
4659 msgstr "avsluta mediaspelare"
4660
4661 msgid "exit movielist"
4662 msgstr "avsluta filmlista"
4663
4664 msgid "exit nameserver configuration"
4665 msgstr "avsluta namnserver konfiguration"
4666
4667 msgid "exit network adapter configuration"
4668 msgstr "avsluta nätverkskorts konfiguration"
4669
4670 msgid "exit network adapter setup menu"
4671 msgstr "avsluta nätverkskorts installationsmeny"
4672
4673 msgid "exit network interface list"
4674 msgstr "avsluta nätverkskorts lista"
4675
4676 msgid "exit networkadapter setup menu"
4677 msgstr "avsluta nätverkskort installationsmeny"
4678
4679 msgid "failed"
4680 msgstr "misslyckades"
4681
4682 msgid "fileformats (BMP, PNG, JPG, GIF)"
4683 msgstr "filformat (BMP, PNG, JPG, GIF)"
4684
4685 msgid "filename"
4686 msgstr "filnamn"
4687
4688 msgid "fine-tune your display"
4689 msgstr "fininställ din skärm"
4690
4691 msgid "forward to the next chapter"
4692 msgstr "framåt till nästa kapitel"
4693
4694 msgid "free"
4695 msgstr "fri"
4696
4697 msgid "free diskspace"
4698 msgstr "ledigt diskutrymme"
4699
4700 msgid "go to deep standby"
4701 msgstr "stäng av mottagaren"
4702
4703 msgid "go to standby"
4704 msgstr "inta standby"
4705
4706 msgid "grab this frame as bitmap"
4707 msgstr ""
4708
4709 msgid "green"
4710 msgstr "grön"
4711
4712 msgid "hear radio..."
4713 msgstr "lyssna på radio..."
4714
4715 msgid "help..."
4716 msgstr "hjälp..."
4717
4718 msgid "hidden network"
4719 msgstr "gömt nätverk"
4720
4721 msgid "hide extended description"
4722 msgstr "dölj utökad beskrivning"
4723
4724 msgid "hide player"
4725 msgstr "dölj spelare"
4726
4727 msgid "horizontal"
4728 msgstr "horisontal"
4729
4730 msgid "hour"
4731 msgstr "timme"
4732
4733 msgid "hours"
4734 msgstr "timmar"
4735
4736 msgid "immediate shutdown"
4737 msgstr "omedelbar avstängning"
4738
4739 #, python-format
4740 msgid ""
4741 "incoming call!\n"
4742 "%s calls on %s!"
4743 msgstr ""
4744 "inkommande samtal!\n"
4745 "%s ringer från %s!"
4746
4747 msgid "init module"
4748 msgstr "initiera modul"
4749
4750 msgid "init modules"
4751 msgstr "initiera moduler"
4752
4753 msgid "insert mark here"
4754 msgstr "infoga markör här"
4755
4756 msgid "jump back to the previous title"
4757 msgstr "hoppa bakåt till föregående titel"
4758
4759 msgid "jump forward to the next title"
4760 msgstr "hoppa framåt till nästa titel"
4761
4762 msgid "jump to listbegin"
4763 msgstr "hoppa till liststart"
4764
4765 msgid "jump to listend"
4766 msgstr "hoppa till listslut"
4767
4768 msgid "jump to next marked position"
4769 msgstr "hoppa till nästa markerad position"
4770
4771 msgid "jump to previous marked position"
4772 msgstr "hoppa till föregående markerad position"
4773
4774 msgid "leave movie player..."
4775 msgstr "lämna videospelare..."
4776
4777 msgid "left"
4778 msgstr "vänster"
4779
4780 msgid "length"
4781 msgstr "längd"
4782
4783 msgid "list style compact"
4784 msgstr "liststil kompakt"
4785
4786 msgid "list style compact with description"
4787 msgstr "liststil kompakt med beskrivning"
4788
4789 msgid "list style default"
4790 msgstr "liststil grundläge"
4791
4792 msgid "list style single line"
4793 msgstr "liststil enkel linje"
4794
4795 msgid "load playlist"
4796 msgstr "ladda spellista"
4797
4798 msgid "locked"
4799 msgstr "låst"
4800
4801 msgid "loopthrough to"
4802 msgstr "loopthrough till"
4803
4804 msgid "manual"
4805 msgstr "manuell"
4806
4807 msgid "menu"
4808 msgstr "meny"
4809
4810 msgid "menulist"
4811 msgstr "menylista"
4812
4813 msgid "mins"
4814 msgstr "min"
4815
4816 msgid "minute"
4817 msgstr "minut"
4818
4819 msgid "minutes"
4820 msgstr "minuter"
4821
4822 msgid "month"
4823 msgstr "månad"
4824
4825 msgid "move PiP to main picture"
4826 msgstr "flytta BiB till huvudbild"
4827
4828 msgid "move down to last entry"
4829 msgstr "flytta ner till sista posten"
4830
4831 msgid "move down to next entry"
4832 msgstr "flytta ner till nästa post"
4833
4834 msgid "move up to first entry"
4835 msgstr "flytta upp till första posten"
4836
4837 msgid "move up to previous entry"
4838 msgstr "flytta upp till föregående post"
4839
4840 msgid "movie list"
4841 msgstr "filmlista"
4842
4843 msgid "multinorm"
4844 msgstr "multinorm"
4845
4846 msgid "never"
4847 msgstr "aldrig"
4848
4849 msgid "next channel"
4850 msgstr "nästa kanal"
4851
4852 msgid "next channel in history"
4853 msgstr "nästa kanal i historiken"
4854
4855 msgid "no"
4856 msgstr "nej"
4857
4858 msgid "no CAId selected"
4859 msgstr "ingen CAId vald"
4860
4861 msgid "no CI slots found"
4862 msgstr "ingen CI slot hittad"
4863
4864 msgid "no HDD found"
4865 msgstr "ingen hårddisk hittad"
4866
4867 msgid "no module found"
4868 msgstr "ingen modul hittad"
4869
4870 msgid "no standby"
4871 msgstr "inget viloläge"
4872
4873 msgid "no timeout"
4874 msgstr "ingen timeout"
4875
4876 msgid "none"
4877 msgstr "ingen"
4878
4879 msgid "not locked"
4880 msgstr "inte låst"
4881
4882 msgid "not used"
4883 msgstr "ej använd"
4884
4885 msgid "nothing connected"
4886 msgstr "inget anslutet"
4887
4888 msgid "of a DUAL layer medium used."
4889 msgstr "av DUAL layer media använt."
4890
4891 msgid "of a SINGLE layer medium used."
4892 msgstr "av SINGLE layer media använt."
4893
4894 msgid "off"
4895 msgstr "av"
4896
4897 msgid "on"
4898 msgstr "på"
4899
4900 msgid "on READ ONLY medium."
4901 msgstr "på READ ONLY media."
4902
4903 msgid "once"
4904 msgstr "en gång"
4905
4906 msgid "open nameserver configuration"
4907 msgstr "öppna namnserver konfiguration"
4908
4909 msgid "open servicelist"
4910 msgstr "öppna kanallista"
4911
4912 msgid "open servicelist(down)"
4913 msgstr "öppna kanallista(ner)"
4914
4915 msgid "open servicelist(up)"
4916 msgstr "öppna kanallista(upp)"
4917
4918 msgid "open virtual keyboard input help"
4919 msgstr "öppna virtuellt tangentbordsinmatningshjälp"
4920
4921 msgid "pass"
4922 msgstr "klart"
4923
4924 msgid "pause"
4925 msgstr "paus"
4926
4927 msgid "play entry"
4928 msgstr "spela angivet"
4929
4930 msgid "play from next mark or playlist entry"
4931 msgstr "Spela upp från nästa markering eller post i spellista"
4932
4933 msgid "play from previous mark or playlist entry"
4934 msgstr "Spela upp från föregående markering eller post i spellista"
4935
4936 msgid "please press OK when ready"
4937 msgstr "tryck OK när du är klar"
4938
4939 msgid "please wait, loading picture..."
4940 msgstr "vänligen vänta, laddar bild..."
4941
4942 msgid "previous channel"
4943 msgstr "föregående kanal"
4944
4945 msgid "previous channel in history"
4946 msgstr "föregående kanal i historiken"
4947
4948 msgid "record"
4949 msgstr "spela in"
4950
4951 msgid "recording..."
4952 msgstr "spelar in..."
4953
4954 msgid "red"
4955 msgstr "röd"
4956
4957 msgid "remove a nameserver entry"
4958 msgstr "ta bort en namnserver post"
4959
4960 msgid "remove after this position"
4961 msgstr "ta bort efter denna position"
4962
4963 msgid "remove all alternatives"
4964 msgstr "ta bort alla alternativ"
4965
4966 msgid "remove all new found flags"
4967 msgstr "ta bort alla 'ny' flaggor"
4968
4969 msgid "remove before this position"
4970 msgstr "ta bort före denna position"
4971
4972 msgid "remove bookmark"
4973 msgstr "ta bort bokmärke"
4974
4975 msgid "remove directory"
4976 msgstr "ta bort bibliotek"
4977
4978 msgid "remove entry"
4979 msgstr "ta bort post"
4980
4981 msgid "remove from parental protection"
4982 msgstr "ta bort från föräldraskydd"
4983
4984 msgid "remove new found flag"
4985 msgstr "ta bort 'ny' flagga"
4986
4987 msgid "remove selected satellite"
4988 msgstr "ta bort vald satellite"
4989
4990 msgid "remove this mark"
4991 msgstr "ta bort denna markör"
4992
4993 msgid "repeat playlist"
4994 msgstr "upprepa spellista"
4995
4996 msgid "repeated"
4997 msgstr "repeterande"
4998
4999 msgid "rewind to the previous chapter"
5000 msgstr "spola bakåt till föregående kapitel"
5001
5002 msgid "right"
5003 msgstr "höger"
5004
5005 msgid "save last directory on exit"
5006 msgstr "spara sista biblioteket vid avslut"
5007
5008 msgid "save playlist"
5009 msgstr "spara spellista"
5010
5011 msgid "save playlist on exit"
5012 msgstr "spara spellista vid avslut"
5013
5014 msgid "scan done!"
5015 msgstr "sökning klar!"
5016
5017 #, python-format
5018 msgid "scan in progress - %d%% done!"
5019 msgstr "sökning pågår - %d%% klart!"
5020
5021 msgid "scan state"
5022 msgstr "sökningsstatus"
5023
5024 msgid "second"
5025 msgstr "sekund"
5026
5027 msgid "second cable of motorized LNB"
5028 msgstr "andra kabeln från motorstyrt LNB"
5029
5030 msgid "seconds"
5031 msgstr "sekunder"
5032
5033 msgid "select"
5034 msgstr "välj"
5035
5036 msgid "select .NFI flash file"
5037 msgstr "välj .NFI flash fil"
5038
5039 msgid "select CAId"
5040 msgstr "vald CAId"
5041
5042 msgid "select CAId's"
5043 msgstr ""
5044
5045 msgid "select image from server"
5046 msgstr "välj image från server"
5047
5048 msgid "select interface"
5049 msgstr "välj kort"
5050
5051 msgid "select menu entry"
5052 msgstr "välj meny post"
5053
5054 msgid "select movie"
5055 msgstr "välj film"
5056
5057 msgid "select the movie path"
5058 msgstr "välj film sökväg"
5059
5060 msgid "service pin"
5061 msgstr "kanal PIN"
5062
5063 msgid "setup pin"
5064 msgstr "installation PIN"
5065
5066 msgid "show DVD main menu"
5067 msgstr "visa DVD huvudmeny"
5068
5069 msgid "show EPG..."
5070 msgstr "visa EPG..."
5071
5072 msgid "show Infoline"
5073 msgstr "visa Infolinje"
5074
5075 msgid "show all"
5076 msgstr "visa alla"
5077
5078 msgid "show alternatives"
5079 msgstr "visa alternativ"
5080
5081 msgid "show event details"
5082 msgstr "visa programdetaljer"
5083
5084 msgid "show extended description"
5085 msgstr "visa utökad beskrivning"
5086
5087 msgid "show first selected tag"
5088 msgstr "visa första valda märkning"
5089
5090 msgid "show second selected tag"
5091 msgstr "visa andra valda märkning"
5092
5093 msgid "show shutdown menu"
5094 msgstr "visa avstängningsmeny"
5095
5096 msgid "show single service EPG..."
5097 msgstr "visa singel kanal EPG..."
5098
5099 msgid "show tag menu"
5100 msgstr "visa märkningsmeny"
5101
5102 msgid "show transponder info"
5103 msgstr "visa transponder info"
5104
5105 msgid "shuffle playlist"
5106 msgstr "blanda spellista"
5107
5108 msgid "shutdown"
5109 msgstr "stäng av"
5110
5111 msgid "simple"
5112 msgstr "enkelt"
5113
5114 msgid "skip backward"
5115 msgstr "hoppa bakåt"
5116
5117 msgid "skip backward (enter time)"
5118 msgstr "hoppa bakåt (ange tid)"
5119
5120 msgid "skip forward"
5121 msgstr "hoppa framåt"
5122
5123 msgid "skip forward (enter time)"
5124 msgstr "hoppa framåt (ange tid)"
5125
5126 msgid "slide picture in loop"
5127 msgstr "bildspel i loop"
5128
5129 msgid "sort by date"
5130 msgstr "sortera efter datum"
5131
5132 msgid "standard"
5133 msgstr "standard"
5134
5135 msgid "standby"
5136 msgstr "viloläge"
5137
5138 msgid "start cut here"
5139 msgstr "startklipp här"
5140
5141 msgid "start directory"
5142 msgstr "startbibliotek"
5143
5144 msgid "start timeshift"
5145 msgstr "starta timeshift"
5146
5147 msgid "stereo"
5148 msgstr "stereo"
5149
5150 msgid "stop PiP"
5151 msgstr "avsluta BiB"
5152
5153 msgid "stop entry"
5154 msgstr "slutpost"
5155
5156 msgid "stop recording"
5157 msgstr "stoppa inspelning"
5158
5159 msgid "stop timeshift"
5160 msgstr "stoppa timeshift"
5161
5162 msgid "swap PiP and main picture"
5163 msgstr "skifta BiB och huvudbild"
5164
5165 msgid "switch to bookmarks"
5166 msgstr "byt till bokmärke"
5167
5168 msgid "switch to filelist"
5169 msgstr "byt till fillista"
5170
5171 msgid "switch to playlist"
5172 msgstr "byt till spellista"
5173
5174 msgid "switch to the next angle"
5175 msgstr "byt till nästa position"
5176
5177 msgid "switch to the next audio track"
5178 msgstr "byt till nästa ljudspår"
5179
5180 msgid "switch to the next subtitle language"
5181 msgstr "byt till nästa textningsspråk"
5182
5183 msgid "template file"
5184 msgstr "mallfil"
5185
5186 msgid "textcolor"
5187 msgstr "textfärg"
5188
5189 msgid "this recording"
5190 msgstr "denna inspelning"
5191
5192 msgid "this service is protected by a parental control pin"
5193 msgstr "denna kanal är föräldraskyddad"
5194
5195 msgid "toggle a cut mark at the current position"
5196 msgstr "skifta en klippmarkering på nuvarande position"
5197
5198 msgid "toggle time, chapter, audio, subtitle info"
5199 msgstr "skifta tid, kapitel, ljud, textning info"
5200
5201 msgid "unconfirmed"
5202 msgstr "obekräftad"
5203
5204 msgid "unknown"
5205 msgstr ""
5206
5207 msgid "unknown service"
5208 msgstr "okänd kanal"
5209
5210 msgid "until restart"
5211 msgstr "innan omstart"
5212
5213 msgid "user defined"
5214 msgstr "användardefinierad"
5215
5216 msgid "vertical"
5217 msgstr "vertikal"
5218
5219 msgid "view extensions..."
5220 msgstr "visa utökningar..."
5221
5222 msgid "view recordings..."
5223 msgstr "visa inspelningar..."
5224
5225 msgid "wait for ci..."
5226 msgstr "vänta på ci..."
5227
5228 msgid "wait for mmi..."
5229 msgstr "vänta på mmi..."
5230
5231 msgid "waiting"
5232 msgstr "väntar"
5233
5234 msgid "weekly"
5235 msgstr "veckolig"
5236
5237 msgid "whitelist"
5238 msgstr "vitlista"
5239
5240 msgid "working"
5241 msgstr "arbetar"
5242
5243 msgid "yellow"
5244 msgstr "gul"
5245
5246 msgid "yes"
5247 msgstr "ja"
5248
5249 msgid "yes (keep feeds)"
5250 msgstr "ja (behåll feeds)"
5251
5252 msgid ""
5253 "your dreambox might be unusable now. Please consult the manual for further "
5254 "assistance before rebooting your dreambox."
5255 msgstr ""
5256 "din dreambox kanske inte fungerar längre. Vänligen läs manualen hur du får "
5257 "hjälp innan du startar om din dreambox."
5258
5259 msgid "zap"
5260 msgstr "zap"
5261
5262 msgid "zapped"
5263 msgstr "zapped"
5264
5265 #~ msgid "\"?"
5266 #~ msgstr "\"?"
5267
5268 #~ msgid ".NFI Flasher bootable USB stick successfully created."
5269 #~ msgstr ".NFI Flash bootbar USB stick skapad. "
5270
5271 #~ msgid "AGC"
5272 #~ msgstr "AGC"
5273
5274 #~ msgid "AGC:"
5275 #~ msgstr "AGC:"
5276
5277 #~ msgid "Abort"
5278 #~ msgstr "Avbryt"
5279
5280 #~ msgid "Add title..."
5281 #~ msgstr "Lägg till titel..."
5282
5283 #~ msgid "Album:"
5284 #~ msgstr "Album:"
5285
5286 #~ msgid "All keys"
5287 #~ msgstr "All nycklar"
5288
5289 #~ msgid "All..."
5290 #~ msgstr "Alla..."
5291
5292 #~ msgid "An error has occured. (%s)"
5293 #~ msgstr "Ett fel har uppstått. (%s)"
5294
5295 #~ msgid "An error occured!"
5296 #~ msgstr "Ett fel inträffade!"
5297
5298 #~ msgid ""
5299 #~ "Are you sure you want to enable WLAN support?\n"
5300 #~ "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox and press OK.\n"
5301 #~ "\n"
5302 #~ msgstr ""
5303 #~ "Är du säker på att du vill aktivera WLAN stöd?\n"
5304 #~ "Anslut din WLAN USB Stick till din Dreambox och tryck OK.\n"
5305 #~ "\n"
5306
5307 #~ msgid ""
5308 #~ "Are you sure you want to enable your local network?\n"
5309 #~ "\n"
5310 #~ msgstr ""
5311 #~ "Är du säker på att du vill aktivera lokalt nätverk?\n"
5312 #~ "\n"
5313
5314 #~ msgid "Artist:"
5315 #~ msgstr "Artist:"
5316
5317 #~ msgid "Automatic SSID lookup"
5318 #~ msgstr "Automatisk SSID sökning"
5319
5320 #~ msgid "Burn"
5321 #~ msgstr "Skapa"
5322
5323 #~ msgid "Burn To DVD..."
5324 #~ msgstr "Skapa DVD..."
5325
5326 #~ msgid "Choose Location"
5327 #~ msgstr "Välj lokation"
5328
5329 #~ msgid "Configure your internal LAN"
5330 #~ msgstr "Konfigurera ditt interna LAN"
5331
5332 #~ msgid "Configure your internal LAN again"
5333 #~ msgstr "Konfigurera ditt interna LAN igen"
5334
5335 #~ msgid "Configure your wireless LAN"
5336 #~ msgstr "Konfigurera ditt trådlösa LAN"
5337
5338 #~ msgid "Configure your wireless LAN again"
5339 #~ msgstr "Konfigurera ditt trådlösa LAN igen"
5340
5341 #~ msgid "Confirm"
5342 #~ msgstr "Bekräfta"
5343
5344 #~ msgid "Connect to the Internet with a USB Wlan Stick"
5345 #~ msgstr "Anslut till Internet med USB WLAN Stick"
5346
5347 #~ msgid "Connect to the Internet with your local LAN"
5348 #~ msgstr "Anslut Internet till dit lokala LAN"
5349
5350 #~ msgid "Copying USB flasher boot image to stick..."
5351 #~ msgstr "Kopiera USB flash boot image till stick..."
5352
5353 #~ msgid "DVD ENTER key"
5354 #~ msgstr "DVD ENTER tangent"
5355
5356 #~ msgid "DVD down key"
5357 #~ msgstr "DVD ner tangent"
5358
5359 #~ msgid "DVD left key"
5360 #~ msgstr "DVD vänster tangent"
5361
5362 #~ msgid "DVD right key"
5363 #~ msgstr "DVD höger tangent"
5364
5365 #~ msgid "DVD up key"
5366 #~ msgstr "DVD upp tangent"
5367
5368 #~ msgid "Decompressing USB stick flasher boot image..."
5369 #~ msgstr "Packar upp USB flash boot image..."
5370
5371 #~ msgid "Device Setup..."
5372 #~ msgstr "Nätverksinstallation..."
5373
5374 #~ msgid "DiSEqC Mode"
5375 #~ msgstr "DiSEqC Läge"
5376
5377 #~ msgid ""
5378 #~ "Do you really want to REMOVE\n"
5379 #~ "the plugin \""
5380 #~ msgstr ""
5381 #~ "Vill du verkligen TA BORT\n"
5382 #~ "pluginen \""
5383
5384 #~ msgid ""
5385 #~ "Do you really want to download\n"
5386 #~ "the plugin \""
5387 #~ msgstr ""
5388 #~ "Vill du verkligen ladda ner\n"
5389 #~ "pluginen \""
5390
5391 #~ msgid "Do you really want to exit?"
5392 #~ msgstr "Vill du verkligen avsluta?"
5393
5394 #~ msgid "Downloading image description..."
5395 #~ msgstr "Ladda ner image beskrivning..."
5396
5397 #~ msgid "Edit current title"
5398 #~ msgstr "Ändra vald titel"
5399
5400 #~ msgid "Edit title..."
5401 #~ msgstr "Ändra titel..."
5402
5403 #~ msgid "Enable LAN"
5404 #~ msgstr "Aktivera LAN"
5405
5406 #~ msgid "Enable WLAN"
5407 #~ msgstr "Aktivera WLAN"
5408
5409 #~ msgid ""
5410 #~ "Enable the local network of your Dreambox.\n"
5411 #~ "\n"
5412 #~ msgstr ""
5413 #~ "Aktivera lokalt nätverk i din Dreambox.\n"
5414 #~ "\n"
5415
5416 #~ msgid "End"
5417 #~ msgstr "Slut"
5418
5419 #~ msgid "Exit wizard and configure later manually"
5420 #~ msgstr "Avsluta guide och konfigurera manuellt senare"
5421
5422 #~ msgid "Filename and path"
5423 #~ msgstr "Filnamn och sökväg"
5424
5425 #~ msgid "Fix USB stick"
5426 #~ msgstr "Fix USB stick"
5427
5428 #~ msgid "Font size"
5429 #~ msgstr "Font storlek"
5430
5431 #~ msgid "Genre:"
5432 #~ msgstr "Genre:"
5433
5434 #~ msgid "Jump to video title 1 (play movie from start)"
5435 #~ msgstr "Hoppa till video titel 1 (spela film från start)"
5436
5437 #~ msgid "Nameserver Setup..."
5438 #~ msgstr "Namnserver installation..."
5439
5440 #~ msgid "New DVD"
5441 #~ msgstr "Ny DVD"
5442
5443 #~ msgid ""
5444 #~ "No working local networkadapter found.\n"
5445 #~ "Please verify that you have attached a network cable and your Network is "
5446 #~ "configured correctly."
5447 #~ msgstr ""
5448 #~ "Inget fungerades lokalt nätverkskort hittat.\n"
5449 #~ "Vänligen bekräfta att du har anslutit en nätverkskabel och att ditt "
5450 #~ "Nätverk är korrekt konfigurerat."
5451
5452 #~ msgid ""
5453 #~ "No working wireless interface found.\n"
5454 #~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick or "
5455 #~ "enable your local network interface."
5456 #~ msgstr ""
5457 #~ "Inget fungerade trådlöst nätverkskort hittat.\n"
5458 #~ " Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN USB Stick "
5459 #~ "eller aktiverat ditt lokala nätverkskort."
5460
5461 #~ msgid ""
5462 #~ "No working wireless interface found.\n"
5463 #~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
5464 #~ "you local network interface."
5465 #~ msgstr ""
5466 #~ "Inget fungerandes trådlöst kort hittat.\n"
5467 #~ " Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN kort eller "
5468 #~ "aktiverat lokalt nätverkskort."
5469
5470 #~ msgid ""
5471 #~ "No working wireless interface found.\n"
5472 #~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
5473 #~ "your local network interface."
5474 #~ msgstr ""
5475 #~ "Inget fungerandes trådlöst kort hittat.\n"
5476 #~ " Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN kort eller "
5477 #~ "aktiverat ditt lokala nätverkskort."
5478
5479 #~ msgid ""
5480 #~ "No working wireless networkadapter found.\n"
5481 #~ "Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick and your "
5482 #~ "Network is configured correctly."
5483 #~ msgstr ""
5484 #~ "Inget fungerande trådlöst nätverkskort hittat.\n"
5485 #~ "Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN USB Stick och "
5486 #~ "konfigurerat ditt Nätverk korrekt."
5487
5488 #~ msgid "No, let me choose default lists"
5489 #~ msgstr "Nej, låt mig välja grundlista"
5490
5491 #~ msgid ""
5492 #~ "Now please insert the USB stick (minimum size is 64 MB) that you want to "
5493 #~ "format and use as .NFI image flasher. Press OK after you've put the stick "
5494 #~ "back in."
5495 #~ msgstr ""
5496 #~ "Vänligen anslut nu USB stick (minsta storlek 64MB) som du vill formatera "
5497 #~ "och använda som .NFI image flasher. Tryck OK efter du anslutit stickan i "
5498 #~ "boxen. "
5499
5500 #~ msgid "Other..."
5501 #~ msgstr "Annat..."
5502
5503 #~ msgid "Partitioning USB stick..."
5504 #~ msgstr "Partitionera USB stick..."
5505
5506 #~ msgid ""
5507 #~ "Please attach your Zydas ZD1211B chipset compatibe WLAN USB Stick to your "
5508 #~ "Dreambox and press the OK button on your remote control to enable the "
5509 #~ "built in wireless network support"
5510 #~ msgstr ""
5511 #~ "Vänligen anslut ditt Zydas ZD1211B chipset kompatibelt WLAN USB Stick "
5512 #~ "till din Dreambox och tryck OK på din fjärrkontroll för att aktivera det "
5513 #~ "inbyggda trådlösa nätverksstödet."
5514
5515 #~ msgid ""
5516 #~ "Please configure your local LAN internet connection by filling out the "
5517 #~ "needed values.\n"
5518 #~ "When you are ready please press OK to continue."
5519 #~ msgstr ""
5520 #~ "Vänligen konfigurera ditt lokala LANs Internet anslutning med att fylla i "
5521 #~ "de behövda värdena.\n"
5522 #~ "När du är klar vänligen tryck på OK för att forsätta."
5523
5524 #~ msgid ""
5525 #~ "Please configure your wireless LAN internet connection by filling out the "
5526 #~ "needed values.\n"
5527 #~ "When you are ready please press OK to continue."
5528 #~ msgstr ""
5529 #~ "Vänligen konfigurera ditt trådlösa LANs Internet med att fylla i de "
5530 #~ "behövda värdena.\n"
5531 #~ "När du är klar vänligen tryck OK för att forsätta."
5532
5533 #~ msgid "Please select below the wireless network you want to connect to."
5534 #~ msgstr "Vänligen välj nedan vilket trådlöst nätverk du vill ansluta till."
5535
5536 #~ msgid "Please select keyword to filter..."
5537 #~ msgstr "Vänligen välj nyckelord för filter..."
5538
5539 #~ msgid "Please wait for md5 signature verification..."
5540 #~ msgstr "Vänligen vänta för md5 signatur verifiering..."
5541
5542 #~ msgid ""
5543 #~ "Pressing OK enables the built in wireless LAN support of your Dreambox.\n"
5544 #~ "Wlan USB Sticks with Zydas ZD1211B and RAlink RT73 Chipset are "
5545 #~ "supported.\n"
5546 #~ "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox before pressing OK.\n"
5547 #~ "\n"
5548 #~ msgstr ""
5549 #~ "Att trycka på OK aktiverar det inbyggda stödet för trådlöst LAN på din "
5550 #~ "Dreambox.\n"
5551 #~ "WLAN USB Stick med Zydas ZD1211B och RAlink RT73 chipset stödjs för "
5552 #~ "detta.\n"
5553 #~ "Anslut ditt WLAN USB Stick till din Dreambox före du trycker på OK.\n"
5554 #~ "\n"
5555
5556 #~ msgid "Really delete this timer?"
5557 #~ msgstr "Verkligen ta bort denna timer?"
5558
5559 #~ msgid ""
5560 #~ "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really reboot "
5561 #~ "now?"
5562 #~ msgstr ""
5563 #~ "Inspelning(ar) pågår eller ska snart påbörjas... verkligen starta om nu?"
5564
5565 #~ msgid ""
5566 #~ "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really "
5567 #~ "restart now?"
5568 #~ msgstr ""
5569 #~ "Inspelning(ar) pågår eller ska snart påbörjas... verkligen starta om nu?"
5570
5571 #~ msgid ""
5572 #~ "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really "
5573 #~ "shutdown now?"
5574 #~ msgstr ""
5575 #~ "Inspelning(ar) pågår eller ska snart påbörjas... verkligen stänga av nu?"
5576
5577 #~ msgid "Remounting stick partition..."
5578 #~ msgstr "Ommontera stcik partition..."
5579
5580 #~ msgid "Restart your wireless interface"
5581 #~ msgstr "Omstart av din trådlösa adapter"
5582
5583 #~ msgid "Save current project to disk"
5584 #~ msgstr "Spara nuvarande project till disk"
5585
5586 #~ msgid "Save..."
5587 #~ msgstr "Spara..."
5588
5589 #~ msgid "Search"
5590 #~ msgstr "Sök"
5591
5592 #~ msgid "Search for"
5593 #~ msgstr "Sök efter"
5594
5595 #~ msgid "Show files from %s"
5596 #~ msgstr "Visa filer från %s"
5597
5598 #~ msgid "Start"
5599 #~ msgstr "Start"
5600
5601 #~ msgid "Step "
5602 #~ msgstr "Steg "
5603
5604 #~ msgid ""
5605 #~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
5606 #~ "\n"
5607 #~ "Your local LAN internet connection is working now.\n"
5608 #~ "\n"
5609 #~ "Please press OK to continue."
5610 #~ msgstr ""
5611 #~ "Tack för att du använde guiden. Din dreambox är nu klar för att "
5612 #~ "användas.\n"
5613 #~ "\n"
5614 #~ "Ditt lokala LANs Internet anslutning fungerar nu.\n"
5615 #~ "\n"
5616 #~ "Vänligen tryck OK för att forsätta."
5617
5618 #~ msgid ""
5619 #~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
5620 #~ "\n"
5621 #~ "Your wireless internet connection is working now.\n"
5622 #~ "\n"
5623 #~ "Please press OK to continue."
5624 #~ msgstr ""
5625 #~ "Tack för att du använde guiden. Din Dreambox är nu klar för att "
5626 #~ "användas.\n"
5627 #~ "\n"
5628 #~ "Ditt trådlösa Internet anslutning fungerar nu.\n"
5629 #~ "\n"
5630 #~ "Vänligen tryck OK för att forsätta."
5631
5632 #~ msgid ""
5633 #~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
5634 #~ "Please press OK to start using your Dreambox."
5635 #~ msgstr ""
5636 #~ "Tack för att du använde guiden. Din Dreambox är nu klar för att "
5637 #~ "användas.\n"
5638 #~ "Vänligen tryck OK för att börja använda din Dreambox."
5639
5640 #~ msgid ""
5641 #~ "The .NFI Image flasher USB stick is now ready to use. Please download an ."
5642 #~ "NFI image file from the feed server and save it on the stick. Then reboot "
5643 #~ "and hold the 'Down' key on the front panel to boot the .NFI flasher from "
5644 #~ "the stick!"
5645 #~ msgstr ""
5646 #~ ".NFI Image flasher USB stick är nu klar för att användas. Vänligen ladda "
5647 #~ "ner .NFI image fil från feed server och spara på stickan. Efter det "
5648 #~ "starta om och håll 'Ner' knappen på fronten intryckt för att starta .NFI "
5649 #~ "flasher från stickan!"
5650
5651 #~ msgid "Title:"
5652 #~ msgstr "Titel:"
5653
5654 #~ msgid ""
5655 #~ "To make sure you intend to do this, please remove the target USB stick "
5656 #~ "now and stick it back in upon prompt. Press OK when you have taken the "
5657 #~ "stick out."
5658 #~ msgstr ""
5659 #~ "För att säkerställa att du verkligen vill göra detta, vänligen ta ut mål "
5660 #~ "USB stickan nu och sätt tillbaka den vid begäran. Tryck OK när du har "
5661 #~ "tagit ut stickan."
5662
5663 #~ msgid "Waiting for USB stick to settle..."
5664 #~ msgstr "Väntar på USB stick..."
5665
5666 #~ msgid ""
5667 #~ "Welcome.\n"
5668 #~ "\n"
5669 #~ "If you want to connect your Dreambox to the Internet, this wizard will "
5670 #~ "guide you through the basic network setup of your Dreambox.\n"
5671 #~ "\n"
5672 #~ "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
5673 #~ msgstr ""
5674 #~ "Välkommen.\n"
5675 #~ "\n"
5676 #~ "Om du vill ansluta din Dreambox till Internet, denna guide kommer hjälpa "
5677 #~ "dig med grundinställningarna av nätverket i din Dreambox.\n"
5678 #~ "\n"
5679 #~ "Tryck OK på din fjärrkontroll för att gå till nästa steg."
5680
5681 #~ msgid "Writing image file to NAND Flash"
5682 #~ msgstr "Skrivning av image fil till NAND flash"
5683