d727a63bb4218c0d244e561090dfec9b3b2e1892
[enigma2.git] / po / pl.po
1 # English translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2008-09-04 10:06+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2008-09-03 09:35+0100\n"
12 "Last-Translator:  <silelis@tlen.pl>\n"
13 "Language-Team: none\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18
19 msgid " "
20 msgstr " "
21
22 msgid "#000000"
23 msgstr "#000000"
24
25 msgid "#0064c7"
26 msgstr "#0064c7"
27
28 msgid "#25062748"
29 msgstr "#25062748"
30
31 msgid "#389416"
32 msgstr "#389416"
33
34 msgid "#80000000"
35 msgstr "#80000000"
36
37 msgid "#80ffffff"
38 msgstr "#80ffffff"
39
40 msgid "#bab329"
41 msgstr "#bab329"
42
43 msgid "#f23d21"
44 msgstr "#f23d21"
45
46 msgid "#ffffff"
47 msgstr "#ffffff"
48
49 msgid "#ffffffff"
50 msgstr "#ffffffff"
51
52 msgid "%H:%M"
53 msgstr "%H:%M"
54
55 #, python-format
56 msgid "%d min"
57 msgstr "%d min"
58
59 #, python-format
60 msgid "%d services found!"
61 msgstr "%d znalezionych serwisów!"
62
63 msgid "%d.%B %Y"
64 msgstr "%d.%B %Y"
65
66 #, python-format
67 msgid ""
68 "%s\n"
69 "(%s, %d MB free)"
70 msgstr ""
71 "%s\n"
72 "(%s, %d MB wolne)"
73
74 #, python-format
75 msgid "%s (%s)\n"
76 msgstr "%s (%s)\n"
77
78 msgid "(ZAP)"
79 msgstr "(Przełącz)"
80
81 msgid "(empty)"
82 msgstr "(puste)"
83
84 msgid "(show optional DVD audio menu)"
85 msgstr "(pokaż opcjonalne menu ustawień DVD audio)"
86
87 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
88 msgstr "katalog /usr/share/enigma2"
89
90 msgid "/var directory"
91 msgstr "katalog /var"
92
93 msgid "0"
94 msgstr "0"
95
96 msgid "1"
97 msgstr "1"
98
99 msgid "1.0"
100 msgstr "1.0"
101
102 msgid "1.1"
103 msgstr "1.1"
104
105 msgid "1.2"
106 msgstr "1.2"
107
108 msgid "12V output"
109 msgstr "12V wyjście"
110
111 msgid "13 V"
112 msgstr "13 V"
113
114 msgid "16:10"
115 msgstr "16:10"
116
117 msgid "16:10 Letterbox"
118 msgstr "16:10 Letterbox"
119
120 msgid "16:10 PanScan"
121 msgstr "16:10 PanScan"
122
123 msgid "16:9"
124 msgstr "16:9"
125
126 msgid "16:9 Letterbox"
127 msgstr "16:9 Letterbox"
128
129 msgid "16:9 always"
130 msgstr "16:9 zawsze"
131
132 msgid "18 V"
133 msgstr "18 V"
134
135 msgid "2"
136 msgstr "2"
137
138 msgid "3"
139 msgstr "3"
140
141 msgid "30 minutes"
142 msgstr "30 minut"
143
144 msgid "4"
145 msgstr "4"
146
147 msgid "4:3"
148 msgstr "4:3"
149
150 msgid "4:3 Letterbox"
151 msgstr "4:3 Letterbox"
152
153 msgid "4:3 PanScan"
154 msgstr "4:3 PanScan"
155
156 msgid "5"
157 msgstr "5"
158
159 msgid "5 minutes"
160 msgstr "5 minut"
161
162 msgid "50 Hz"
163 msgstr "50 Hz"
164
165 msgid "6"
166 msgstr "6"
167
168 msgid "60 minutes"
169 msgstr "60 minut"
170
171 msgid "7"
172 msgstr "7"
173
174 msgid "8"
175 msgstr "8"
176
177 msgid "9"
178 msgstr "9"
179
180 msgid "<unknown>"
181 msgstr "<nieznany>"
182
183 msgid "??"
184 msgstr "??"
185
186 msgid "A"
187 msgstr "A"
188
189 #, python-format
190 msgid ""
191 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
192 "Do you want to keep your version?"
193 msgstr ""
194 "Plik konfiguracyjny (%s) został zmodyfikowany od czasu instalacji.\n"
195 "Czy zachować aktualną wersję?"
196
197 msgid ""
198 "A finished record timer wants to set your\n"
199 "Dreambox to standby. Do that now?"
200 msgstr ""
201 "Timer zakończonego nagrywanie chce ustawić Twojego\n"
202 "Dreamboxa w stan czuwania. Zrobić to teraz?"
203
204 msgid ""
205 "A finished record timer wants to shut down\n"
206 "your Dreambox. Shutdown now?"
207 msgstr ""
208 "Timer zakończonego nagrywanie chce wyłączyć\n"
209 "Twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
210
211 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
212 msgstr "Graficzny EPG dla wszystkich usług określonego bukietu"
213
214 #, python-format
215 msgid ""
216 "A record has been started:\n"
217 "%s"
218 msgstr ""
219 "Nagrywanie rozpoczęło się:\n"
220 "%s"
221
222 msgid ""
223 "A recording is currently running.\n"
224 "What do you want to do?"
225 msgstr ""
226 "Nagrywanie w toku.\n"
227 "Co chcesz zrobić?"
228
229 msgid ""
230 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
231 "configure the positioner."
232 msgstr "Nagrywanie w toku. Zakończ nagrywanie przed ustawieniem pozycjonera."
233
234 msgid ""
235 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
236 "start the satfinder."
237 msgstr ""
238 "Nagrywanie w toku . Zatrzymaj nagrywanie przed uruchomieniem miernika "
239 "sygnału."
240
241 #, python-format
242 msgid "A required tool (%s) was not found."
243 msgstr "Narzędzie (%s) nie zostało znalezione."
244
245 msgid ""
246 "A sleep timer wants to set your\n"
247 "Dreambox to standby. Do that now?"
248 msgstr ""
249 "Wyłącznik czasowy chce ustawićTwojego\n"
250 "Dreamboxa w trybie czuwania. Zrobić to teraz?"
251
252 msgid ""
253 "A sleep timer wants to shut down\n"
254 "your Dreambox. Shutdown now?"
255 msgstr ""
256 "Wyłącznik czasowy chce wyłączyć\n"
257 "Twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
258
259 msgid ""
260 "A timer failed to record!\n"
261 "Disable TV and try again?\n"
262 msgstr ""
263 "Timer nie mógł nagrać!\n"
264 "Wyłączyć TV i spróbować ponownie?\n"
265
266 msgid "A/V Settings"
267 msgstr "Ustawienia A/V"
268
269 msgid "AA"
270 msgstr "AA"
271
272 msgid "AB"
273 msgstr "AB"
274
275 msgid "AC3 default"
276 msgstr "AC3 domyślnie"
277
278 msgid "AC3 downmix"
279 msgstr "AC3 downmix"
280
281 msgid "AGC"
282 msgstr "AGC"
283
284 msgid "AGC:"
285 msgstr "AGC:"
286
287 msgid "About"
288 msgstr "O tunerze..."
289
290 msgid "About..."
291 msgstr "Informacje o tunerze..."
292
293 msgid "Action on long powerbutton press"
294 msgstr "Akcja po długim naciśnięciu Power"
295
296 msgid "Action:"
297 msgstr "Akcja:"
298
299 msgid "Activate Picture in Picture"
300 msgstr "Aktywuj PiP"
301
302 msgid "Activate network settings"
303 msgstr "Aktywuj ustawienia sieci"
304
305 msgid "Adapter settings"
306 msgstr "Ustawienia adaptera"
307
308 msgid "Add"
309 msgstr "Dodaj"
310
311 msgid "Add Bookmark"
312 msgstr "Dodaj zakładkę"
313
314 msgid "Add a mark"
315 msgstr "Dodaj znacznik"
316
317 msgid "Add a new title"
318 msgstr "Dodaj nowy tytuł"
319
320 msgid "Add timer"
321 msgstr "Dodaj timer"
322
323 msgid "Add title"
324 msgstr "Dodaj tytuł"
325
326 msgid "Add to bouquet"
327 msgstr "Dodaj do bukietu"
328
329 msgid "Add to favourites"
330 msgstr "Dodaj do ulubionych"
331
332 msgid ""
333 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
334 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
335 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
336 "test screens."
337 msgstr ""
338 "Dostosuj ustawienie koloru, żeby wszystkie cienie koloru były rozróżnialne, "
339 "ale wydały się tak nasycone jak tylko możliwie. Jeśli jesteś zadowolony z "
340 "rezultatu wciśnij OK aby wyjść z dostosowania video lub wybierz numer aby "
341 "zobaczyć inny testowy ekran."
342
343 msgid "Advanced"
344 msgstr "Zaawansowane"
345
346 msgid "Advanced Video Setup"
347 msgstr "Zawansowana Konfiguracja Wideo"
348
349 msgid "After event"
350 msgstr "Po wydarzeniu"
351
352 msgid ""
353 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
354 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
355 msgstr ""
356 "Gdy kreator zostanie zakończony, możesz ochronić pojedyncze serwisy. Aby "
357 "dowiedzieć sie więcej jak to uczynić, przeczytaj instrukcję obsługi "
358 "Dreamboxa."
359
360 msgid "Album:"
361 msgstr "Album:"
362
363 msgid "All"
364 msgstr "Wszystkie"
365
366 msgid "All Satellites"
367 msgstr ""
368
369 msgid "All..."
370 msgstr "Wszystkie..."
371
372 msgid "Alpha"
373 msgstr "Przezroczystość"
374
375 msgid "Alternative radio mode"
376 msgstr "Alternatywny tryb radiowy"
377
378 msgid "Alternative services tuner priority"
379 msgstr "Alternatywny priorytet usług tunera"
380
381 msgid "An empty filename is illegal."
382 msgstr "Pusta nazwa pliku jest nieldozwolona."
383
384 #, python-format
385 msgid "An error has occured. (%s)"
386 msgstr "Pojawił się błąd. (%s)"
387
388 msgid "Arabic"
389 msgstr "Arabski"
390
391 msgid ""
392 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
393 "\n"
394 msgstr ""
395 "Czy jesteś pewien, że chcesz zrestartować interfejs sieciowy?\n"
396 "\n"
397
398 msgid "Artist:"
399 msgstr "Artysta:"
400
401 msgid "Ask before shutdown:"
402 msgstr "Zapytaj przed wyłączeniem:"
403
404 msgid "Ask user"
405 msgstr "Zapytaj użytkownika"
406
407 msgid "Aspect Ratio"
408 msgstr "Format obrazu:"
409
410 msgid "Audio"
411 msgstr "Dźwięk"
412
413 msgid "Audio Options..."
414 msgstr "Opcje Dźwięku..."
415
416 msgid "Auto"
417 msgstr "Auto"
418
419 msgid "Auto scart switching"
420 msgstr "Auto przełączanie scart"
421
422 msgid "Automatic"
423 msgstr "Automatycznie"
424
425 msgid "Automatic Scan"
426 msgstr "Automatyczne skanowanie"
427
428 msgid "B"
429 msgstr "B"
430
431 msgid "BA"
432 msgstr "BA"
433
434 msgid "BB"
435 msgstr "BB"
436
437 msgid "BER"
438 msgstr "BER"
439
440 msgid "BER:"
441 msgstr "BER:"
442
443 msgid "Back"
444 msgstr "Powrót"
445
446 msgid "Backup"
447 msgstr "Kopia zapasowa"
448
449 msgid "Backup Location"
450 msgstr "Lokalizacja kopii zapasowej"
451
452 msgid "Backup Mode"
453 msgstr "Tryb kopii zapasowej"
454
455 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
456 msgstr "Kopia zapasowa utworzona pomyslnie. Wciśnij OK aby zobaczyć rezultat."
457
458 msgid "Band"
459 msgstr "Pasmo"
460
461 msgid "Bandwidth"
462 msgstr "Szerokie pasmo"
463
464 msgid "Begin time"
465 msgstr "Czas rozpoczęcia"
466
467 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
468 msgstr "Zachowanie 'przerwę' gdy zatrzymany"
469
470 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
471 msgstr "Zachowanie przycisku 0 w trybie PiP"
472
473 msgid "Behavior when a movie is started"
474 msgstr "Zachowanie kiedy film rozpoczęty"
475
476 msgid "Behavior when a movie is stopped"
477 msgstr "Zachowanie kiedy film zatrzymany"
478
479 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
480 msgstr "Zachowanie kiedy film osiąga koniec"
481
482 msgid "Bookmarks"
483 msgstr "Zakładki"
484
485 msgid "Brightness"
486 msgstr "Jasność"
487
488 msgid "Burn DVD"
489 msgstr "Wypal DVD"
490
491 msgid "Burn to DVD..."
492 msgstr ""
493
494 msgid "Bus: "
495 msgstr "Bus:"
496
497 msgid ""
498 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
499 "displayed."
500 msgstr "Naciśnięcie przycisku OK spowodyje wyświetlenie pasek info."
501
502 msgid "C"
503 msgstr "C"
504
505 msgid "C-Band"
506 msgstr "Pasmo C"
507
508 msgid "CF Drive"
509 msgstr "Karta CF"
510
511 msgid "CVBS"
512 msgstr "CVBS"
513
514 msgid "Cable"
515 msgstr "Kablówka"
516
517 msgid "Cache Thumbnails"
518 msgstr "Przechowuj miniatury."
519
520 msgid "Call monitoring"
521 msgstr "Monitor rozmów"
522
523 msgid "Cancel"
524 msgstr "Anuluj"
525
526 msgid "Capacity: "
527 msgstr "Pojemność:"
528
529 msgid "Card"
530 msgstr "Karta"
531
532 msgid "Catalan"
533 msgstr "Hiszpański"
534
535 msgid "Change bouquets in quickzap"
536 msgstr "Automatyczna zmiana bukietów"
537
538 msgid "Change pin code"
539 msgstr "Zmień kod pin"
540
541 msgid "Change service pin"
542 msgstr "Zmien pin serwisowy"
543
544 msgid "Change service pins"
545 msgstr "Zmień piny serwisowe"
546
547 msgid "Change setup pin"
548 msgstr "Zmień pin ustawień"
549
550 msgid "Channel"
551 msgstr "Kanał"
552
553 msgid "Channel Selection"
554 msgstr "Wybór kanału"
555
556 msgid "Channel:"
557 msgstr "Kanał:"
558
559 msgid "Channellist menu"
560 msgstr "Menu listy kanałów"
561
562 msgid "Chap."
563 msgstr "Rozdz."
564
565 msgid "Chapter"
566 msgstr "Rozdział"
567
568 msgid "Chapter:"
569 msgstr "Rozdział:"
570
571 msgid "Check"
572 msgstr "Sprawdź"
573
574 msgid "Checking Filesystem..."
575 msgstr "Sprawdzanie Systemu Plików..."
576
577 msgid "Choose Tuner"
578 msgstr "Wybierz tuner"
579
580 msgid "Choose bouquet"
581 msgstr "Wybierz bukiet"
582
583 msgid "Choose source"
584 msgstr "Wybierz źródło"
585
586 msgid "Choose target folder"
587 msgstr "Wybierz folder docelowy"
588
589 msgid "Choose your Skin"
590 msgstr "Wybierz Skin"
591
592 msgid "Cleanup"
593 msgstr "Czyść"
594
595 msgid "Clear before scan"
596 msgstr "Czyść przed skanowaniem"
597
598 msgid "Clear log"
599 msgstr "Wyczyść log"
600
601 msgid "Close"
602 msgstr "Zamknij"
603
604 msgid "Code rate high"
605 msgstr "Poziom kodu wysoki"
606
607 msgid "Code rate low"
608 msgstr "Poziom kodu niski"
609
610 msgid "Coderate HP"
611 msgstr "Poziom kodu HP"
612
613 msgid "Coderate LP"
614 msgstr "Poziom kodu LP"
615
616 msgid "Color Format"
617 msgstr "Format kolorów"
618
619 msgid "Command execution..."
620 msgstr "Wykonywanie polecenia..."
621
622 msgid "Command order"
623 msgstr "Wydawanie poleceń"
624
625 msgid "Committed DiSEqC command"
626 msgstr "Wypełnij polecenia DiSEqC"
627
628 msgid "Common Interface"
629 msgstr "Moduł Dostępu"
630
631 msgid "Compact Flash"
632 msgstr "Compact Flash"
633
634 msgid "Compact flash card"
635 msgstr "Karta Compact flash"
636
637 msgid "Complete"
638 msgstr "Zakończ"
639
640 msgid "Configuration Mode"
641 msgstr "Tryb konfiguracji"
642
643 msgid "Configuring"
644 msgstr "Konfigurowanie"
645
646 msgid "Conflicting timer"
647 msgstr "Konflikt timera"
648
649 msgid "Connected to"
650 msgstr "Podłączony do"
651
652 msgid "Connected to Fritz!Box!"
653 msgstr "Połączono z  Fritz!Box!"
654
655 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
656 msgstr "Łączenie z  Fritz!Box..."
657
658 #, python-format
659 msgid ""
660 "Connection to Fritz!Box\n"
661 "failed! (%s)\n"
662 "retrying..."
663 msgstr ""
664 "Połączenie z  Fritz!Box\n"
665 "nieudane! (%s)\n"
666 "ponawianie..."
667
668 msgid "Constellation"
669 msgstr "Konstelacja"
670
671 msgid "Continue playing"
672 msgstr "Kontynuuj odtwarzanie"
673
674 msgid "Contrast"
675 msgstr "Kontrast"
676
677 msgid "Create movie folder failed"
678 msgstr "Tworzenie katalogu filmu nie powiodło się"
679
680 #, python-format
681 msgid "Creating directory %s failed."
682 msgstr "Utworzenie katalogu %s nie powiodło się."
683
684 msgid "Creating partition failed"
685 msgstr "Tworzenie partycji nie powiodło się"
686
687 msgid "Croatian"
688 msgstr "Chorwacki"
689
690 msgid "Current Transponder"
691 msgstr "Aktualny Transponder"
692
693 msgid "Current settings:"
694 msgstr "Aktualne ustawienia:"
695
696 msgid "Current version:"
697 msgstr "Aktualna wersja:"
698
699 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
700 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '1'/'3'"
701
702 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
703 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '4'/'6'"
704
705 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
706 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '7'/'9'"
707
708 msgid "Customize"
709 msgstr "Przystosuj"
710
711 msgid "Cut"
712 msgstr "Wytnij"
713
714 msgid "Cutlist editor..."
715 msgstr "Edytor wyciętej listy..."
716
717 msgid "Czech"
718 msgstr "Czeski"
719
720 msgid "D"
721 msgstr "D"
722
723 msgid "DHCP"
724 msgstr "DHCP"
725
726 msgid "DVB-S"
727 msgstr "DVB-S"
728
729 msgid "DVB-S2"
730 msgstr "DVB-S2"
731
732 msgid "DVD ENTER key"
733 msgstr "DVD przycisk ENTER"
734
735 msgid "DVD Player"
736 msgstr "Odtważacz DVD"
737
738 msgid "DVD down key"
739 msgstr "DVD przycisk dół"
740
741 msgid "DVD left key"
742 msgstr "DVD przycisk lewo"
743
744 msgid "DVD right key"
745 msgstr "DVD przycisk prawo"
746
747 msgid "DVD up key"
748 msgstr "DVD przycisk góra"
749
750 msgid "Danish"
751 msgstr "Duński"
752
753 msgid "Date"
754 msgstr "Data"
755
756 msgid "Deep Standby"
757 msgstr "Głębokie Czuwanie"
758
759 msgid "Default services lists"
760 msgstr "Standardowa lista serwisów"
761
762 msgid "Default settings"
763 msgstr "Ustawienia standardowe"
764
765 msgid "Delay"
766 msgstr "Opóźnienie"
767
768 msgid "Delete"
769 msgstr "Skasuj"
770
771 msgid "Delete entry"
772 msgstr "Skasuj wpis"
773
774 msgid "Delete failed!"
775 msgstr "Kasowanie nie powiodło się!"
776
777 #, python-format
778 msgid ""
779 "Delete no more configured satellite\n"
780 "%s?"
781 msgstr ""
782 "Czy usunąć nie skonfigurowanego satelitę\n"
783 "%s?"
784
785 msgid "Description"
786 msgstr "Opis"
787
788 msgid "Detected HDD:"
789 msgstr "Wykryto Hdd:"
790
791 msgid "Detected NIMs:"
792 msgstr "Wykryto NIMs:"
793
794 msgid "DiSEqC"
795 msgstr "DiSEqC"
796
797 msgid "DiSEqC A/B"
798 msgstr "DiSEqC A/B"
799
800 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
801 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
802
803 msgid "DiSEqC Mode"
804 msgstr "Tryb DiSEqC"
805
806 msgid "DiSEqC mode"
807 msgstr "Tryb DiSEqC"
808
809 msgid "DiSEqC repeats"
810 msgstr "Odpowiedzi DiSEqC"
811
812 #, python-format
813 msgid "Directory %s nonexistent."
814 msgstr "Katalog %s nie istnieje"
815
816 msgid "Disable"
817 msgstr "Wyłącz"
818
819 msgid "Disable Picture in Picture"
820 msgstr "Wyłącz PiP"
821
822 msgid "Disable Subtitles"
823 msgstr "Wyłącz napisy"
824
825 msgid "Disable timer"
826 msgstr "Wyłącz timer"
827
828 msgid "Disabled"
829 msgstr "Wyłączone"
830
831 #, python-format
832 msgid ""
833 "Disconnected from\n"
834 "Fritz!Box! (%s)\n"
835 "retrying..."
836 msgstr ""
837 "Rozłączono z\n"
838 "Fritz!Box! (%s)\n"
839 "ponawianie..."
840
841 msgid "Dish"
842 msgstr "Antena"
843
844 msgid "Display 16:9 content as"
845 msgstr "Wyświetlaj zawartość 16:9 jako"
846
847 msgid "Display 4:3 content as"
848 msgstr "Wyświetlaj zawartość 4:3 jako"
849
850 msgid "Display Setup"
851 msgstr "Ustawienia wyświtlania"
852
853 msgid ""
854 "Do you really want to REMOVE\n"
855 "the plugin \""
856 msgstr ""
857 "Czy na pewno chcesz usunąć\n"
858 "plugin \""
859
860 msgid ""
861 "Do you really want to check the filesystem?\n"
862 "This could take lots of time!"
863 msgstr ""
864 "Czy na pewno chcesz sprawdzić sysem plików?\n"
865 "Czynność może zająć dużo czasu!"
866
867 #, python-format
868 msgid "Do you really want to delete %s?"
869 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć %s?"
870
871 msgid ""
872 "Do you really want to download\n"
873 "the plugin \""
874 msgstr ""
875 "Czy na pewno chcesz pobrać\n"
876 "plugin \""
877
878 msgid "Do you really want to exit?"
879 msgstr "Czy na pewno chcesz wyjść?"
880
881 msgid ""
882 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
883 "All data on the disk will be lost!"
884 msgstr ""
885 "Czy chcesz zainicjować Hdd?\n"
886 "Wszystkie dane na dysku zostaną skasowane!"
887
888 #, python-format
889 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
890 msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć katalog %s z dysku?"
891
892 #, python-format
893 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
894 msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć zakładke %s?"
895
896 msgid ""
897 "Do you want to backup now?\n"
898 "After pressing OK, please wait!"
899 msgstr ""
900 "Czy chcesz zrobić teraz kopię zapasową?\n"
901 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
902
903 msgid "Do you want to burn this project to DVD medium?"
904 msgstr ""
905
906 msgid "Do you want to do a service scan?"
907 msgstr "Czy chcesz przeprowadzić skanowanie serwisów?"
908
909 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
910 msgstr "Czy chcesz wykonać kolejne ręczne skanowanie?"
911
912 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
913 msgstr "czy chcesz włączyć kontrole rodzicielską w Twoim Dreamboxie?"
914
915 msgid "Do you want to install default sat lists?"
916 msgstr "Czy chcesz zainstalować domyślna listę satelit?"
917
918 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
919 msgstr "Czy chcesz odtważać DVD znajdujące się w czytniku?"
920
921 msgid "Do you want to preview this project before burning?"
922 msgstr ""
923
924 msgid "Do you want to restore your settings?"
925 msgstr "Czy chcesz przywrócić swoje ustawienia?"
926
927 msgid "Do you want to resume this playback?"
928 msgstr "Czy chcesz wznowić odtwarzanie?"
929
930 msgid ""
931 "Do you want to update your Dreambox?\n"
932 "After pressing OK, please wait!"
933 msgstr ""
934 "Czy chcesz zaktualizować Dreamboxa?\n"
935 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
936
937 msgid "Do you want to view a tutorial?"
938 msgstr "Czy chcesz zobaczyć wprowadzenie?"
939
940 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
941 msgstr "Nie zatrzymuj aktualnego wydarzenia ale wyłącz nadchodzące"
942
943 #, python-format
944 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
945 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów"
946
947 #, python-format
948 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
949 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów z %d błędami"
950
951 msgid "Download Plugins"
952 msgstr "Pobierz pluginy"
953
954 msgid "Downloadable new plugins"
955 msgstr "Do pobrania nowe pluginy"
956
957 msgid "Downloadable plugins"
958 msgstr "Pluginy do pobrania"
959
960 msgid "Downloading"
961 msgstr "Pobieranie..."
962
963 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
964 msgstr "Pobieranie informacji o pluginie. Proszę czekać..."
965
966 msgid "Dreambox DVD record"
967 msgstr ""
968
969 msgid "Dutch"
970 msgstr "Holenderski"
971
972 msgid "E"
973 msgstr "E"
974
975 msgid "EPG Selection"
976 msgstr "Wybór EPG"
977
978 #, python-format
979 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
980 msgstr "BŁĄD - skanowanie (%s) nie powiodło się!"
981
982 msgid "East"
983 msgstr "Wschód"
984
985 msgid "Edit DNS"
986 msgstr "Edytuj DNS"
987
988 msgid "Edit chapters of current title"
989 msgstr ""
990
991 msgid "Edit services list"
992 msgstr "Edytuj listę serwisów"
993
994 msgid "Edit settings"
995 msgstr "Edytuj ustawienia"
996
997 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
998 msgstr "Edytuj ustawienia servera nazw Dreamboxa.\n"
999
1000 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
1001 msgstr "Edytuj ustawienia sieci Dreamboxa.\n"
1002
1003 msgid "Edit title"
1004 msgstr "Edytuj tytuł"
1005
1006 msgid "Electronic Program Guide"
1007 msgstr "Elektroniczny Przewodnik Programowy"
1008
1009 msgid "Enable"
1010 msgstr "Włącz"
1011
1012 msgid "Enable 5V for active antenna"
1013 msgstr "Włącz 5V dla aktywnej anteny"
1014
1015 msgid "Enable multiple bouquets"
1016 msgstr "Włącz tryb wielu bukietów"
1017
1018 msgid "Enable parental control"
1019 msgstr "Włącz kontrole rodzicielską"
1020
1021 msgid "Enable timer"
1022 msgstr "Włącz timer"
1023
1024 msgid "Enabled"
1025 msgstr "Włączone"
1026
1027 msgid "Encryption"
1028 msgstr "Szyfrowanie"
1029
1030 msgid "Encryption Key"
1031 msgstr "Klucz szyfrujący"
1032
1033 msgid "Encryption Type"
1034 msgstr "Typ szyfrowania"
1035
1036 msgid "End"
1037 msgstr "Koniec"
1038
1039 msgid "End time"
1040 msgstr "Czas zakończenia"
1041
1042 msgid "EndTime"
1043 msgstr "Koniec czasu"
1044
1045 msgid "English"
1046 msgstr "Angielski"
1047
1048 msgid ""
1049 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1050 "\n"
1051 "If you experience any problems please contact\n"
1052 "stephan@reichholf.net\n"
1053 "\n"
1054 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1055 msgstr ""
1056 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1057 "\n"
1058 "Jeśli doświadczyłeś pewnych problemów skontaktuj się z\n"
1059 "stephan@reichholf.net\n"
1060 "\n"
1061 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1062
1063 #.   TRANSLATORS: Note that "Enter" in the two strings below should *not*
1064 #.       be interpreted as "Give speed as input". The intended meaning is
1065 #.       instead "Initial speed when starting winding", i.e. the speed at
1066 #.       which "winding mode" is entered when first pressing "rewind" or
1067 #.       "fast forward". 
1068 msgid "Enter Fast Forward at speed"
1069 msgstr "Przejdź do przodu bardzo szybko"
1070
1071 msgid "Enter Rewind at speed"
1072 msgstr "Przejdź wstecz bardzo szybko"
1073
1074 msgid "Enter main menu..."
1075 msgstr "Wejdź do menu głównego..."
1076
1077 msgid "Enter the service pin"
1078 msgstr "Wpisz Pin serwisu"
1079
1080 msgid "Error"
1081 msgstr "Błąd"
1082
1083 #, python-format
1084 msgid ""
1085 "Error: %s\n"
1086 "Retry?"
1087 msgstr ""
1088 "Błąd: %s\n"
1089 "Ponowić?"
1090
1091 msgid "Eventview"
1092 msgstr "Widok zdarzenia"
1093
1094 msgid "Everything is fine"
1095 msgstr "Wszystko jest OK"
1096
1097 msgid "Execution Progress:"
1098 msgstr "Wyknywanie procesu:"
1099
1100 msgid "Execution finished!!"
1101 msgstr "Wykonywanie zakończone!!"
1102
1103 msgid "Exit"
1104 msgstr "Wyjście"
1105
1106 msgid "Exit editor"
1107 msgstr "Opuść edytor"
1108
1109 msgid "Exit the wizard"
1110 msgstr "Opuść kreator"
1111
1112 msgid "Exit wizard"
1113 msgstr "Opuść kreatora"
1114
1115 msgid "Expert"
1116 msgstr "Ekspert"
1117
1118 msgid "Extensions"
1119 msgstr "Rozszerzenia"
1120
1121 msgid "FEC"
1122 msgstr "FEC"
1123
1124 msgid "Factory reset"
1125 msgstr "Twardy reset"
1126
1127 msgid "Failed"
1128 msgstr "Błąd"
1129
1130 msgid "Fast"
1131 msgstr "Szybko"
1132
1133 msgid "Fast DiSEqC"
1134 msgstr "Szybki DiSEqC"
1135
1136 msgid "Fast Forward speeds"
1137 msgstr "Szybkości przewijania"
1138
1139 msgid "Fast epoch"
1140 msgstr "Szybka epoka"
1141
1142 msgid "Favourites"
1143 msgstr "Ulubione"
1144
1145 msgid "Filesystem Check..."
1146 msgstr "Sprawdzanie systemu plików..."
1147
1148 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
1149 msgstr "System plików zawiera błędy, których nie dało się naprawić"
1150
1151 msgid "Finetune"
1152 msgstr "Strojenie"
1153
1154 msgid "Finished"
1155 msgstr "Skończone"
1156
1157 msgid "Finnish"
1158 msgstr "Fiński"
1159
1160 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
1161 msgstr "Oblicz powtórzenie ramki podczas nie-płynnego zwijania"
1162
1163 msgid "French"
1164 msgstr "Francuski"
1165
1166 msgid "Frequency"
1167 msgstr "Częstotliwość"
1168
1169 msgid "Frequency bands"
1170 msgstr "Pasma częstotliwości"
1171
1172 msgid "Frequency scan step size(khz)"
1173 msgstr "Rozmiar stopnia skanowania (khz)"
1174
1175 msgid "Frequency steps"
1176 msgstr "Stopnie częstotliwości"
1177
1178 msgid "Fri"
1179 msgstr "Pią"
1180
1181 msgid "Friday"
1182 msgstr "Piątek"
1183
1184 msgid "Fritz!Box FON IP address"
1185 msgstr "Fritz!Box FON IP Adres"
1186
1187 #, python-format
1188 msgid "Frontprocessor version: %d"
1189 msgstr "Wersja Frontprocesora: %d"
1190
1191 msgid "Fsck failed"
1192 msgstr "Fsck zawiódł"
1193
1194 msgid "Function not yet implemented"
1195 msgstr "Funkcja jeszcze nie zaimplementowana"
1196
1197 msgid ""
1198 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
1199 "Do you want to Restart the GUI now?"
1200 msgstr ""
1201 "GUI musi zostać zrestartowane aby zastosować nowego skina\n"
1202 "Czy chcesz zrobić restart GUI teraz?"
1203
1204 msgid "Gateway"
1205 msgstr "Brama"
1206
1207 msgid "Genre:"
1208 msgstr "Gatunek:"
1209
1210 msgid "German"
1211 msgstr "Niemiecki"
1212
1213 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
1214 msgstr "Zdobywanie info o pluginie. Proszę czekać..."
1215
1216 msgid "Goto 0"
1217 msgstr "Idź do 0"
1218
1219 msgid "Goto position"
1220 msgstr "Idź na pozycje"
1221
1222 msgid "Graphical Multi EPG"
1223 msgstr "Graficzny Multi EPG"
1224
1225 msgid "Greek"
1226 msgstr "Grecki"
1227
1228 msgid "Guard Interval"
1229 msgstr "Odstęp strażnika"
1230
1231 msgid "Guard interval mode"
1232 msgstr "Tryb odstepu strażnika"
1233
1234 msgid "Harddisk"
1235 msgstr "Dysk twardy"
1236
1237 msgid "Harddisk setup"
1238 msgstr "Ustawienia dysku twardego"
1239
1240 msgid "Harddisk standby after"
1241 msgstr "Tryb czuwania dysku twardego po"
1242
1243 msgid "Hierarchy Information"
1244 msgstr "Informacja hierarchii"
1245
1246 msgid "Hierarchy mode"
1247 msgstr "Tryb hierarchii"
1248
1249 msgid "How many minutes do you want to record?"
1250 msgstr "Ile minut ma trwać nagranie?"
1251
1252 msgid "Hungarian"
1253 msgstr "Węgierski"
1254
1255 msgid "IP Address"
1256 msgstr "Adres IP"
1257
1258 msgid "Icelandic"
1259 msgstr "Islandzki"
1260
1261 msgid "If you can see this page, please press OK."
1262 msgstr "Jeśli widzisz tą stronę, proszę wciśnij OK."
1263
1264 msgid ""
1265 "If you see this, something is wrong with\n"
1266 "your scart connection. Press OK to return."
1267 msgstr ""
1268 "Jeśli to widzisz coś jest nie tak z\n"
1269 "Twoim interfejsem scart. Naciśnij OK aby wrócić."
1270
1271 msgid ""
1272 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
1273 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
1274 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
1275 "possible.\n"
1276 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
1277 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
1278 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
1279 "step.\n"
1280 "If you are happy with the result, press OK."
1281 msgstr ""
1282 "Jeśli Twój TV posiada poprawę jasności i kontrastu, wyłącz to. Jeśli masz "
1283 "opcje ustawioną na \"Dynamiczne\", zmień ją na Standardową. Dostosuj poziom "
1284 "podświetlania do własnej wartości .Zmniejsz kontrast w TV do najniższej "
1285 "wartości.\n"
1286 "Następnie zmniejsz poziom jasności, ale upewnij się że dwa najniższe "
1287 "odcienie szarości są rozpoznawalne.\n"
1288 "Na razie nie troszcz się o odcienie jasności. One zostaną ustawione w "
1289 "kolejnym kroku.\n"
1290 "Jeśli jesteś zadowolony z rezultatu wciśnij OK."
1291
1292 msgid "Image-Upgrade"
1293 msgstr " Aktualizacja Image'a"
1294
1295 msgid "In Progress"
1296 msgstr "W toku"
1297
1298 msgid ""
1299 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
1300 msgstr "Aby nagrywać z timera, TV został włączony na nagrywany serwis!\n"
1301
1302 msgid "Increased voltage"
1303 msgstr "Zwiększone napięcie"
1304
1305 msgid "Index"
1306 msgstr "Indeks"
1307
1308 msgid "InfoBar"
1309 msgstr "Pasek info"
1310
1311 msgid "Infobar timeout"
1312 msgstr "Czas wyświetlania paska info"
1313
1314 msgid "Information"
1315 msgstr "Informacja"
1316
1317 msgid "Init"
1318 msgstr "Init"
1319
1320 msgid "Initialization..."
1321 msgstr "Inicjalizacja..."
1322
1323 msgid "Initialize"
1324 msgstr "Inicjuj"
1325
1326 msgid "Initializing Harddisk..."
1327 msgstr "Inicjalizowanie Hdd..."
1328
1329 msgid "Input"
1330 msgstr "Wejście"
1331
1332 msgid "Installing"
1333 msgstr "Instalowanie"
1334
1335 msgid "Installing Software..."
1336 msgstr "Instalowanie oprogramowania..."
1337
1338 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
1339 msgstr "Instaluję standardową litę satelit...Proszę czekać..."
1340
1341 msgid "Installing defaults... Please wait..."
1342 msgstr "Instaluję ustawienia standardowe...Proszę czekać..."
1343
1344 msgid "Installing package content... Please wait..."
1345 msgstr "Instaluję zawartość pakietu...Proszę czekać..."
1346
1347 msgid "Instant Record..."
1348 msgstr "Natychmiastowe nagranie..."
1349
1350 msgid "Integrated Ethernet"
1351 msgstr "Zintegrowany Ethernet"
1352
1353 msgid "Integrated Wireless"
1354 msgstr "Zintegrowana sieś bezprzewodowa"
1355
1356 msgid "Intermediate"
1357 msgstr "Pośredni"
1358
1359 msgid "Internal Flash"
1360 msgstr "Wewnętrzny Flash"
1361
1362 msgid "Invalid Location"
1363 msgstr "Nieprawidłowa Lokalizacja"
1364
1365 #, python-format
1366 msgid "Invalid directory selected: %s"
1367 msgstr "Wybrano niewłaściwy katalog: %s"
1368
1369 msgid "Inversion"
1370 msgstr "Inversja"
1371
1372 msgid "Invert display"
1373 msgstr "Odwrócone wyświetlanie"
1374
1375 msgid "Italian"
1376 msgstr "Włoski"
1377
1378 msgid "Job View"
1379 msgstr "Podgląd zajęć"
1380
1381 msgid "Jump to video title 1 (play movie from start)"
1382 msgstr "Skocz do tytułu 1  (odtważaj film od początku)"
1383
1384 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
1385 msgid "Just Scale"
1386 msgstr "Po prostu skaluj"
1387
1388 msgid "Keyboard Map"
1389 msgstr "Mapa klawiatury"
1390
1391 msgid "Keyboard Setup"
1392 msgstr "Ustawienia klawiatury"
1393
1394 msgid "Keymap"
1395 msgstr "Mapa klawiszy"
1396
1397 msgid "LAN Adapter"
1398 msgstr "Adapter LAN"
1399
1400 msgid "LNB"
1401 msgstr "LNB"
1402
1403 msgid "LOF"
1404 msgstr "LOF"
1405
1406 msgid "LOF/H"
1407 msgstr "LOF/H"
1408
1409 msgid "LOF/L"
1410 msgstr "LOF/L"
1411
1412 msgid "Language selection"
1413 msgstr "Wybór języka"
1414
1415 msgid "Language..."
1416 msgstr "Język..."
1417
1418 msgid "Last speed"
1419 msgstr "Ostatnia prędkość"
1420
1421 msgid "Latitude"
1422 msgstr "Szerokość geogr."
1423
1424 msgid "Leave DVD Player?"
1425 msgstr "Zamknąć odtważacz DVD?"
1426
1427 msgid "Left"
1428 msgstr "Lewo"
1429
1430 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
1431 msgid "Letterbox"
1432 msgstr "Letterbox"
1433
1434 msgid "Limit east"
1435 msgstr "Limit wschodni"
1436
1437 msgid "Limit west"
1438 msgstr "Limit zachodni"
1439
1440 msgid "Limits off"
1441 msgstr "Limity wyłaczonyy"
1442
1443 msgid "Limits on"
1444 msgstr "Limity właczony"
1445
1446 msgid "Link:"
1447 msgstr "Łącze:"
1448
1449 msgid "List of Storage Devices"
1450 msgstr "Lista zapamiętanych urządzeń"
1451
1452 msgid "Lithuanian"
1453 msgstr "Litewski"
1454
1455 msgid "Load saved project from disk"
1456 msgstr ""
1457
1458 msgid "Local Network"
1459 msgstr "Sieć lokalna"
1460
1461 msgid "Location"
1462 msgstr "Lokalizacja"
1463
1464 msgid "Lock:"
1465 msgstr "Blokada:"
1466
1467 msgid "Long Keypress"
1468 msgstr "Długie naciskanie klawisza"
1469
1470 msgid "Longitude"
1471 msgstr "Długość geogr."
1472
1473 msgid "MMC Card"
1474 msgstr "Karta MMC"
1475
1476 msgid "MORE"
1477 msgstr "Więcej"
1478
1479 msgid "Main menu"
1480 msgstr "Menu Główne"
1481
1482 msgid "Mainmenu"
1483 msgstr "Menu Główne"
1484
1485 msgid "Make this mark an 'in' point"
1486 msgstr "Traktuj znacznik jako wewnętrzny punkt"
1487
1488 msgid "Make this mark an 'out' point"
1489 msgstr "Traktuj znacznik jako zewnętrzny punkt"
1490
1491 msgid "Make this mark just a mark"
1492 msgstr "Traktuj znacznik po prostu jak zaznaczenie"
1493
1494 msgid "Manual Scan"
1495 msgstr "Ręczne skanowanie"
1496
1497 msgid "Manual transponder"
1498 msgstr "Ręczny transponder"
1499
1500 msgid "Margin after record"
1501 msgstr "Margines po nagraniu (w min)"
1502
1503 msgid "Margin before record (minutes)"
1504 msgstr "Margines przed nagraniem (w min)"
1505
1506 msgid "Media player"
1507 msgstr "Odtwarzacz Multimedialny"
1508
1509 msgid "MediaPlayer"
1510 msgstr "Odtwarzacz Multimedialny"
1511
1512 msgid "Menu"
1513 msgstr "Menu"
1514
1515 msgid "Message"
1516 msgstr "Wiadomość"
1517
1518 msgid "Mkfs failed"
1519 msgstr "Mkfs zawiódł"
1520
1521 msgid "Mode"
1522 msgstr "Tryb"
1523
1524 msgid "Model: "
1525 msgstr "Model: "
1526
1527 msgid "Modulation"
1528 msgstr "Modulacja"
1529
1530 msgid "Modulator"
1531 msgstr "Modulator"
1532
1533 msgid "Mon"
1534 msgstr "Pon"
1535
1536 msgid "Mon-Fri"
1537 msgstr "Pon-Pią"
1538
1539 msgid "Monday"
1540 msgstr "Poniedziałek"
1541
1542 msgid "Mount failed"
1543 msgstr "Montowanie nieudane"
1544
1545 msgid "Move Picture in Picture"
1546 msgstr "Przesuń PiP"
1547
1548 msgid "Move east"
1549 msgstr "Przesuń na wschód"
1550
1551 msgid "Move west"
1552 msgstr "Przesuń na zachód"
1553
1554 msgid "Movielist menu"
1555 msgstr "Menu listy filmów"
1556
1557 msgid "Multi EPG"
1558 msgstr "Multi EPG"
1559
1560 msgid "Multiple service support"
1561 msgstr "Wielokrotny support serwisu"
1562
1563 msgid "Multisat"
1564 msgstr "Multisat"
1565
1566 msgid "Mute"
1567 msgstr "Mute"
1568
1569 msgid "N/A"
1570 msgstr "N/A"
1571
1572 msgid "NEXT"
1573 msgstr "Następny"
1574
1575 msgid "NOW"
1576 msgstr "Teraz"
1577
1578 msgid "NTSC"
1579 msgstr "NTSC"
1580
1581 msgid "Name"
1582 msgstr "Nazwa"
1583
1584 msgid "Nameserver"
1585 msgstr "Nameserver"
1586
1587 #, python-format
1588 msgid "Nameserver %d"
1589 msgstr "Nameserver %d"
1590
1591 msgid "Nameserver Setup"
1592 msgstr "Ustawienia Nameserver"
1593
1594 msgid "Nameserver settings"
1595 msgstr "Ustawienia serwera nazw"
1596
1597 msgid "Netmask"
1598 msgstr "Maska sieci"
1599
1600 msgid "Network Configuration..."
1601 msgstr "Konfiguracja sieci..."
1602
1603 msgid "Network Mount"
1604 msgstr "Montowanie sieci"
1605
1606 msgid "Network SSID"
1607 msgstr "Sieciowe SSID"
1608
1609 msgid "Network Setup"
1610 msgstr "Ustawienia sieci"
1611
1612 msgid "Network scan"
1613 msgstr "Skanowanie sieci"
1614
1615 msgid "Network setup"
1616 msgstr "Ustawienia sieci"
1617
1618 msgid "Network test"
1619 msgstr "Test połaczenia sieciowego"
1620
1621 msgid "Network test..."
1622 msgstr "Testowanie połączenia sieciowego..."
1623
1624 msgid "Network..."
1625 msgstr "Sieć..."
1626
1627 msgid "Network:"
1628 msgstr "Sieć:"
1629
1630 msgid "NetworkWizard"
1631 msgstr "Kreator sieci"
1632
1633 msgid "New"
1634 msgstr "Nowy"
1635
1636 msgid "New pin"
1637 msgstr "Nowy pin"
1638
1639 msgid "New version:"
1640 msgstr "Nowa wersja:"
1641
1642 msgid "Next"
1643 msgstr "Następny"
1644
1645 msgid "No"
1646 msgstr "Nie"
1647
1648 msgid "No 50 Hz, sorry. :("
1649 msgstr "Brak 50 Hz, przepraszam. :("
1650
1651 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
1652 msgstr "Nie znaleziono HDD lub HDD nie jest zainicjowany!"
1653
1654 msgid "No backup needed"
1655 msgstr "Kopia zapasowa jest nie potrzebna"
1656
1657 msgid ""
1658 "No data on transponder!\n"
1659 "(Timeout reading PAT)"
1660 msgstr ""
1661 "Brak danych na transponderze!\n"
1662 "(Koniec czasu czytania PAT)"
1663
1664 msgid "No event info found, recording indefinitely."
1665 msgstr "Nie znaleziono informacji o wydarzeniu, nagrywanie nieokreślone."
1666
1667 msgid "No free tuner!"
1668 msgstr "Brak wolnego tunera!"
1669
1670 msgid ""
1671 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
1672 msgstr ""
1673 "Żaden pakiet nie został zaktualizowany. Możesz sprawdzić swoją siec i "
1674 "spróbować ponownie."
1675
1676 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
1677 msgstr "Brak obrazu na TV? Wciśnij EXIT i powtórz."
1678
1679 msgid "No positioner capable frontend found."
1680 msgstr "Nie znaleziono nadającego się pozycjonera."
1681
1682 msgid "No satellite frontend found!!"
1683 msgstr "Nie znaleziono satelity!!!"
1684
1685 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
1686 msgstr "Brak skonfigurowanego tunera aby używać go z pozycjonerem diseqc!"
1687
1688 msgid ""
1689 "No tuner is enabled!\n"
1690 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1691 msgstr ""
1692 "Brak włączonego tunera!\n"
1693 "Ustaw tuner przed rozpoczęciem skanowania."
1694
1695 msgid ""
1696 "No valid service PIN found!\n"
1697 "Do you like to change the service PIN now?\n"
1698 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
1699 msgstr ""
1700 "Nie znaleziono kodu PIN serwisu!\n"
1701 "Czy chcesz zmienić PIN serwisu?\n"
1702 "Gdy wciśniesz NIE ochrona serwisu zostanie wyłączona!"
1703
1704 msgid ""
1705 "No valid setup PIN found!\n"
1706 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
1707 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
1708 msgstr ""
1709 "Nie znaleziono kodu PIN ustawień!\n"
1710 "Czy chcesz zmienić PIN ustawień?\n"
1711 "Gdy wciśniesz NIE ochrona ustawień zostanie wyłączona!"
1712
1713 msgid ""
1714 "No working local networkadapter found.\n"
1715 "Please verify that you have attached a network cable and your Network is "
1716 "configured correctly."
1717 msgstr ""
1718 "Nie znaleziono działającej sieci.\n"
1719 "Sprawdź czy masz podłączony przewód sieciowy i czy Twoaj sieć jest "
1720 "skonfigurowana poprawnie."
1721
1722 msgid ""
1723 "No working wireless interface found.\n"
1724 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable you "
1725 "local network interface."
1726 msgstr ""
1727 "Nie znaleziono działąjącego interfejsu sieci bezprzewodowych.\n"
1728 "Sprawdź cz podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN oraz czy Twoja "
1729 "urządzenie jest włączone."
1730
1731 msgid ""
1732 "No working wireless networkadapter found.\n"
1733 "Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick and your "
1734 "Network is configured correctly."
1735 msgstr ""
1736 "Nie znaleziono działającego adaptera sieci bezprzewodowej.\n"
1737 "Sprawdź kompatybilność Twojegp WLAN USB Stick oraz poprawność konfiguracji "
1738 "sieci."
1739
1740 msgid "No, but restart from begin"
1741 msgstr "Nie, ale zrestartuj od początku"
1742
1743 msgid "No, do nothing."
1744 msgstr "Nie, nie rób nic."
1745
1746 msgid "No, just start my dreambox"
1747 msgstr "Nie, tylko włącz Dreamboxa"
1748
1749 msgid "No, scan later manually"
1750 msgstr "Nie, skanuj ręcznie później"
1751
1752 msgid "None"
1753 msgstr "Żaden"
1754
1755 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
1756 msgid "Nonlinear"
1757 msgstr "Nielinearny"
1758
1759 msgid "North"
1760 msgstr "Północ"
1761
1762 msgid "Norwegian"
1763 msgstr "Norweski"
1764
1765 #, python-format
1766 msgid ""
1767 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
1768 "required, %d MB available)"
1769 msgstr ""
1770 "Nie wystarczająca ilość przestrzeni dyskowej. Proszę zwolnić przestrzeń "
1771 "dyskową i spróbować ponownie. (%d MB wymagane, %d MB dostępne)"
1772
1773 msgid ""
1774 "Nothing to scan!\n"
1775 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1776 msgstr ""
1777 "Nic do skanowania!\n"
1778 "Ustaw tuner przed rozpoczeciem skanowania."
1779
1780 msgid "Now Playing"
1781 msgstr "Odtwarzane"
1782
1783 msgid ""
1784 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
1785 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
1786 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
1787 msgstr ""
1788 "Teraz użyj ustawienia kontrastu aby włączyć jasność tła jak najwyżej się da, "
1789 "ale upewnij się że nadal widać różnicę pomiedzy dwoma najjaśniejszymi "
1790 "poziomami odcieni. Jeśli skończyłeś wciśnij OK."
1791
1792 msgid "OK"
1793 msgstr "OK"
1794
1795 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
1796 msgstr "OK, przeprowadź mnie poprzez proces aktualizacji"
1797
1798 msgid "OSD Settings"
1799 msgstr "Ustawienia OSD"
1800
1801 msgid "Off"
1802 msgstr "Wyłącz"
1803
1804 msgid "On"
1805 msgstr "Włącz"
1806
1807 msgid "One"
1808 msgstr "Jeden"
1809
1810 msgid "Online-Upgrade"
1811 msgstr "Online - Aktualizacja"
1812
1813 msgid "Only Free scan"
1814 msgstr ""
1815
1816 msgid "Orbital Position"
1817 msgstr "Pozycja orbitalna"
1818
1819 msgid "Other..."
1820 msgstr "Inne..."
1821
1822 msgid "PAL"
1823 msgstr "PAL"
1824
1825 msgid "PIDs"
1826 msgstr "Pidy"
1827
1828 msgid "Package list update"
1829 msgstr "Paczka listy aktualizacji"
1830
1831 msgid "Packet management"
1832 msgstr "Zarządzanie pakietem"
1833
1834 msgid "Page"
1835 msgstr "Strona"
1836
1837 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
1838 msgid "Pan&Scan"
1839 msgstr "Pan&Scan"
1840
1841 msgid "Parent Directory"
1842 msgstr "Katakog nadrzedny"
1843
1844 msgid "Parental control"
1845 msgstr "Kontrola rodzicielska"
1846
1847 msgid "Parental control services Editor"
1848 msgstr "Edytor serwisów kontroli rodzicielskiej"
1849
1850 msgid "Parental control setup"
1851 msgstr "Ustawienia kontroli rodzicielskiej"
1852
1853 msgid "Parental control type"
1854 msgstr "Typ kontroli rodzicielskiej"
1855
1856 msgid "Pause movie at end"
1857 msgstr "Zatrzymaj film na końcu"
1858
1859 msgid "PiPSetup"
1860 msgstr "Ustawienia PiP"
1861
1862 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
1863 msgid "Pillarbox"
1864 msgstr "Pillarbox"
1865
1866 msgid "Pilot"
1867 msgstr "Pilot"
1868
1869 msgid "Pin code needed"
1870 msgstr "Potrzebny kod pin"
1871
1872 msgid "Play"
1873 msgstr "Odtwarzaj"
1874
1875 msgid "Play recorded movies..."
1876 msgstr "Odtwarzanie nagranego filmu..."
1877
1878 msgid "Please Reboot"
1879 msgstr "Proszę uruchom ponownie"
1880
1881 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
1882 msgstr "Wybierz pośrednio aby skanować"
1883
1884 msgid "Please change recording endtime"
1885 msgstr "Proszę zmień koniec czasu nagrywania"
1886
1887 msgid "Please choose an extension..."
1888 msgstr "Proszę wybierz rozszerzenie..."
1889
1890 msgid "Please choose he package..."
1891 msgstr "Proszę wybrać pakiet ..."
1892
1893 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
1894 msgstr "Proszę wybrać standardową listę serwisów, które chcesz zainstalować."
1895
1896 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
1897 msgstr "Nie zmieniaj wartości jeśli nie wiesz co zrobić!"
1898
1899 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
1900 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego bukietu"
1901
1902 msgid "Please enter a name for the new marker"
1903 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego zanacznika"
1904
1905 msgid "Please enter a new filename"
1906 msgstr "Wpisz nową nazwę pliku"
1907
1908 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
1909 msgstr "Wpisz nazwę pliku (pusty = aktualna data)"
1910
1911 msgid "Please enter name of the new directory"
1912 msgstr "Podaj nazwę dla nowego katalogu"
1913
1914 msgid "Please enter the correct pin code"
1915 msgstr "Wpisz poprawny kod pin"
1916
1917 msgid "Please enter the old pin code"
1918 msgstr "Wpisz stary kod pin"
1919
1920 msgid "Please follow the instructions on the TV"
1921 msgstr "Podążaj za instrukcjami na TV"
1922
1923 msgid ""
1924 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
1925 "therefore the default directory is being used instead."
1926 msgstr ""
1927 "Brak dostępu do uprzednio wybranych danych. Z tego powodu użyto domyślnego "
1928 "katalogu."
1929
1930 msgid "Please press OK to continue."
1931 msgstr "Aby kontynuować naciśnij OK."
1932
1933 msgid "Please press OK!"
1934 msgstr "Wciśnij OK!"
1935
1936 msgid "Please select a playlist to delete..."
1937 msgstr "Wybierz playliste do usunięcia..."
1938
1939 msgid "Please select a playlist..."
1940 msgstr "Wybierz playliste..."
1941
1942 msgid "Please select a subservice to record..."
1943 msgstr "Wybierz subserwis..."
1944
1945 msgid "Please select a subservice..."
1946 msgstr "Prosze wybierz subserwis..."
1947
1948 msgid "Please select keyword to filter..."
1949 msgstr "Wybierz słowo kluczowe do filtrowania..."
1950
1951 msgid "Please select the movie path..."
1952 msgstr "Wybierz ścieżkę filmu..."
1953
1954 msgid "Please set up tuner B"
1955 msgstr "Ustaw Tuner B"
1956
1957 msgid "Please set up tuner C"
1958 msgstr "Ustaw Tuner C"
1959
1960 msgid "Please set up tuner D"
1961 msgstr "Ustaw Tuner D"
1962
1963 msgid ""
1964 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
1965 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
1966 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
1967 msgstr ""
1968 "Użyj przycisków aby przesunąć okno PiP.\n"
1969 "Naciśnij przycisk bukietu +/- aby zmienić rozmiar okna.\n"
1970 "Wciśnij OK aby wrócić do trybu TV lub EXIT aby przerwać przesówanie."
1971
1972 msgid ""
1973 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
1974 "the OK button."
1975 msgstr ""
1976 "W celu wyboru języka użyj klawiszy GÓRA i DÓŁ. Nastepnie nacisnij przycisk "
1977 "OK."
1978
1979 msgid "Please wait... Loading list..."
1980 msgstr "Proszę czekać... Ładowanie listy..."
1981
1982 msgid "Plugin browser"
1983 msgstr "Przeglądarka pluginów"
1984
1985 msgid "Plugins"
1986 msgstr "Pluginy"
1987
1988 msgid "Polarity"
1989 msgstr "Polaryzacja"
1990
1991 msgid "Polarization"
1992 msgstr "Polaryzacja"
1993
1994 msgid "Polish"
1995 msgstr "Polski"
1996
1997 msgid "Port A"
1998 msgstr "Port A"
1999
2000 msgid "Port B"
2001 msgstr "Port B"
2002
2003 msgid "Port C"
2004 msgstr "Port C"
2005
2006 msgid "Port D"
2007 msgstr "Port D"
2008
2009 msgid "Portuguese"
2010 msgstr "Portugalski"
2011
2012 msgid "Positioner"
2013 msgstr "Pozycjoner"
2014
2015 msgid "Positioner fine movement"
2016 msgstr "Precyzyjne ruchy pozycjonera"
2017
2018 msgid "Positioner movement"
2019 msgstr "Ruchy pozycjonera"
2020
2021 msgid "Positioner setup"
2022 msgstr "Ustawienia pozycjonera"
2023
2024 msgid "Positioner storage"
2025 msgstr "Zapamiętywanie pozycjonera"
2026
2027 msgid "Power threshold in mA"
2028 msgstr "Próg mocy w  mA"
2029
2030 msgid "Predefined transponder"
2031 msgstr "Zdefiniowany transponder"
2032
2033 msgid "Preparing... Please wait"
2034 msgstr "Przygotowywanie... Prosze czekać"
2035
2036 msgid "Press OK on your remote control to continue."
2037 msgstr "Aby kontynuować naciśnij przycisk OK pilota."
2038
2039 msgid "Press OK to activate the settings."
2040 msgstr "Wciśnij OK aby aktywować ustawienia."
2041
2042 msgid "Press OK to edit the settings."
2043 msgstr "W celu edytowania ustawień nacisnij OK."
2044
2045 msgid "Press OK to scan"
2046 msgstr "Wciśnij OK aby skanować"
2047
2048 msgid "Press OK to start the scan"
2049 msgstr "Wciśnij OK aby rozpocząć skanowanie"
2050
2051 msgid "Prev"
2052 msgstr "Poprzedni"
2053
2054 msgid "Preview menu"
2055 msgstr ""
2056
2057 msgid "Primary DNS"
2058 msgstr "Pierwszy DNS"
2059
2060 msgid "Protect services"
2061 msgstr "Ochrona serwisów"
2062
2063 msgid "Protect setup"
2064 msgstr "Ochrona ustawień"
2065
2066 msgid "Provider"
2067 msgstr "Provider"
2068
2069 msgid "Provider to scan"
2070 msgstr "Provider do skanowania"
2071
2072 msgid "Providers"
2073 msgstr "Providerzy"
2074
2075 msgid "Quickzap"
2076 msgstr "Szybkie przełączanie"
2077
2078 msgid "RC Menu"
2079 msgstr "Menu RC"
2080
2081 msgid "RF output"
2082 msgstr "Wyjście RF"
2083
2084 msgid "RGB"
2085 msgstr "RGB"
2086
2087 msgid "RSS Feed URI"
2088 msgstr "Adres serwisu RSS"
2089
2090 msgid "Radio"
2091 msgstr "Radio"
2092
2093 msgid "Ram Disk"
2094 msgstr "Ram Dysk"
2095
2096 msgid "Really close without saving settings?"
2097 msgstr "Wyjść bez zapisywania ustawień?"
2098
2099 msgid "Really delete done timers?"
2100 msgstr "Usunąć wykonane timery?"
2101
2102 msgid "Really delete this timer?"
2103 msgstr "Usunąć ten timer?"
2104
2105 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
2106 msgstr "Wyjść z subserwisów?"
2107
2108 msgid "Reception Settings"
2109 msgstr "Ustawienia powitania"
2110
2111 msgid "Record"
2112 msgstr "Nagraj"
2113
2114 msgid "Recorded files..."
2115 msgstr "Nagrane pliki..."
2116
2117 msgid "Recording"
2118 msgstr "Nagrywanie"
2119
2120 msgid ""
2121 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really reboot "
2122 "now?"
2123 msgstr ""
2124 "Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczyną się za kilka sekund... uruchomić "
2125 "ponownie teraz?"
2126
2127 msgid ""
2128 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really restart "
2129 "now?"
2130 msgstr ""
2131 "Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczną się za kilka sekund... uruchomić "
2132 "ponownie teraz?"
2133
2134 msgid ""
2135 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really shutdown "
2136 "now?"
2137 msgstr ""
2138 "Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczną się za kilka sekund... wyłączyć "
2139 "ponownie teraz?"
2140
2141 msgid "Recordings always have priority"
2142 msgstr "Nagrywanie zawsze ma priorytet"
2143
2144 msgid "Reenter new pin"
2145 msgstr "Wpisz ponownie nowy pin"
2146
2147 msgid "Refresh Rate"
2148 msgstr "Wartość odświeżania"
2149
2150 msgid "Refresh rate selection."
2151 msgstr "Wybór prędkości odświeżania"
2152
2153 msgid "Remove Bookmark"
2154 msgstr "Usuń zakładkę"
2155
2156 msgid "Remove Plugins"
2157 msgstr "Usuń pluginy"
2158
2159 msgid "Remove a mark"
2160 msgstr "Usuń znacznik"
2161
2162 msgid "Remove currently selected title"
2163 msgstr "Usuń aktualnie wybrany tytuł"
2164
2165 msgid "Remove plugins"
2166 msgstr "Usuń pluginy"
2167
2168 msgid "Remove title"
2169 msgstr "Usuń tytuł"
2170
2171 #, python-format
2172 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
2173 msgstr ""
2174 "Usuniecie katalogu %s nie powiodło się. (Byc może katalog nie jest pusty.)"
2175
2176 msgid "Rename"
2177 msgstr "Zmień nazwę"
2178
2179 msgid "Repeat"
2180 msgstr "Powtórz"
2181
2182 msgid "Repeat Type"
2183 msgstr "Typ powtórzeń"
2184
2185 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
2186 msgstr "Powtarzane wydarzenie właśnie jest nagrywane... Co chcesz zrobić?"
2187
2188 msgid "Repeats"
2189 msgstr "Powtarzaj"
2190
2191 msgid "Reset"
2192 msgstr "Resetuj"
2193
2194 msgid "Resolution"
2195 msgstr "Rozdzielczość"
2196
2197 msgid "Restart"
2198 msgstr "Restart"
2199
2200 msgid "Restart GUI"
2201 msgstr "Restartuj GUI"
2202
2203 msgid "Restart GUI now?"
2204 msgstr "Zrestartować GUI teraz?"
2205
2206 msgid "Restart network"
2207 msgstr "Restart sieci"
2208
2209 msgid "Restart test"
2210 msgstr "Restart testu"
2211
2212 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
2213 msgstr "Restart adaprera i połaczenia sieciowego.\n"
2214
2215 msgid "Restore"
2216 msgstr "Przywróć"
2217
2218 msgid ""
2219 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
2220 "settings now."
2221 msgstr ""
2222 "Przywracanie ustawień ukończone. Wciśnij OK aby aktywować przywrócone "
2223 "ustawienia teraz."
2224
2225 msgid "Resume from last position"
2226 msgstr "Wznów od ostatniej pozycji"
2227
2228 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
2229 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
2230 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
2231 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
2232 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
2233 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
2234 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
2235 msgid "Resuming playback"
2236 msgstr "Wznawianie odtwarzania"
2237
2238 msgid "Return to file browser"
2239 msgstr "Powrót do przeglądarki plików"
2240
2241 msgid "Return to movie list"
2242 msgstr "Powrót do listy filmów"
2243
2244 msgid "Return to previous service"
2245 msgstr "Powrót do poprzedniego serwisu"
2246
2247 msgid "Rewind speeds"
2248 msgstr "Przewiń prędkości"
2249
2250 msgid "Right"
2251 msgstr "Prawo"
2252
2253 msgid "Rolloff"
2254 msgstr "Wyłącz rolowanie"
2255
2256 msgid "Rotor turning speed"
2257 msgstr "Prędkość obrotu rotora"
2258
2259 msgid "Running"
2260 msgstr "Uruchomiony"
2261
2262 msgid "Russian"
2263 msgstr "Rosyjski"
2264
2265 msgid "S-Video"
2266 msgstr "S-Video"
2267
2268 msgid "SNR"
2269 msgstr "SNR"
2270
2271 msgid "SNR:"
2272 msgstr "SNR:"
2273
2274 msgid "Sat"
2275 msgstr "Sat"
2276
2277 msgid "Sat / Dish Setup"
2278 msgstr "Ustawienia anteny"
2279
2280 msgid "Satellite"
2281 msgstr "Satelita"
2282
2283 msgid "Satellite Equipment Setup"
2284 msgstr "Ustawienia wyposażenia satelity"
2285
2286 msgid "Satellites"
2287 msgstr "Satelity"
2288
2289 msgid "Satfinder"
2290 msgstr "Miernik sygnału"
2291
2292 msgid "Sats"
2293 msgstr "Satelity"
2294
2295 msgid "Saturday"
2296 msgstr "Sobota"
2297
2298 msgid "Save"
2299 msgstr "Zapisz"
2300
2301 msgid "Save Playlist"
2302 msgstr "Zachowaj Playliste"
2303
2304 msgid "Save current project to disk"
2305 msgstr "Zapisz aktualny projekt na dysku"
2306
2307 msgid "Scaling Mode"
2308 msgstr "Tryb skalowania"
2309
2310 msgid "Scan "
2311 msgstr "Skanuj"
2312
2313 msgid "Scan QAM128"
2314 msgstr "Skanuj QAM128"
2315
2316 msgid "Scan QAM16"
2317 msgstr "Skanuj QAM16"
2318
2319 msgid "Scan QAM256"
2320 msgstr "Skanuj QAM256"
2321
2322 msgid "Scan QAM32"
2323 msgstr "Skanuj QAM32"
2324
2325 msgid "Scan QAM64"
2326 msgstr "Skanuj QAM64"
2327
2328 msgid "Scan SR6875"
2329 msgstr "Skanuj SR6875"
2330
2331 msgid "Scan SR6900"
2332 msgstr "Skanuj SR6900"
2333
2334 msgid "Scan Wireless Networks"
2335 msgstr "Skanuj sieć bezprzewodową"
2336
2337 msgid "Scan additional SR"
2338 msgstr "Skanuj dodatkowy SR"
2339
2340 msgid "Scan band EU HYPER"
2341 msgstr "Skanuj pasmo EU HYPER"
2342
2343 msgid "Scan band EU MID"
2344 msgstr "Skanuj pasmo EU MID"
2345
2346 msgid "Scan band EU SUPER"
2347 msgstr "Skanuj pasmo EU SUPER"
2348
2349 msgid "Scan band EU UHF IV"
2350 msgstr "Skanuj pasmo EU UHF IV"
2351
2352 msgid "Scan band EU UHF V"
2353 msgstr "Skanuj pasmo EU UHF V"
2354
2355 msgid "Scan band EU VHF I"
2356 msgstr "Skanuj pasmo EU VHF I"
2357
2358 msgid "Scan band EU VHF III"
2359 msgstr "Skanuj pasmo EU VHF III"
2360
2361 msgid "Scan band US HIGH"
2362 msgstr "Skanuj pasmo US HIGH"
2363
2364 msgid "Scan band US HYPER"
2365 msgstr "Skanuj pasmo US HYPER"
2366
2367 msgid "Scan band US LOW"
2368 msgstr "Skanuj pasmo US LOW"
2369
2370 msgid "Scan band US MID"
2371 msgstr "Skanuj pasmo US MID"
2372
2373 msgid "Scan band US SUPER"
2374 msgstr "Skanuj pasmo US SUPER"
2375
2376 msgid ""
2377 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
2378 "WLAN USB Stick\n"
2379 msgstr ""
2380 "Skanuj sieć w poszukiwaniu bezprzewodowych punktów dostępu i połącz się z "
2381 "nim przy użyciu WLAN USB Stick\n"
2382
2383 msgid ""
2384 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
2385 msgstr ""
2386 "Przeskanuj standardowe lamedbs wedłudg satelit zapisanych w pozycjonerze"
2387
2388 msgid "Search east"
2389 msgstr "Szukaj na wschód"
2390
2391 msgid "Search west"
2392 msgstr "Szukaj na zachód"
2393
2394 msgid "Secondary DNS"
2395 msgstr "Drugi DNS"
2396
2397 msgid "Seek"
2398 msgstr "Wyszukiwanie"
2399
2400 msgid "Select HDD"
2401 msgstr "Wybierz HDD"
2402
2403 msgid "Select Location"
2404 msgstr "Wybierz lokalizację"
2405
2406 msgid "Select Network Adapter"
2407 msgstr "Wybierz adapter sieciowy"
2408
2409 msgid "Select a movie"
2410 msgstr "Wybierz film"
2411
2412 msgid "Select audio mode"
2413 msgstr "Wybierz tryb audio"
2414
2415 msgid "Select audio track"
2416 msgstr "Wybierz ścieżke audio"
2417
2418 msgid "Select channel to record from"
2419 msgstr "Wybierz kanał do nagrania z "
2420
2421 msgid "Select refresh rate"
2422 msgstr "Wybierz prędkość odświeżania"
2423
2424 msgid "Select video input"
2425 msgstr "Wybierz wejście Wideo"
2426
2427 msgid "Select video mode"
2428 msgstr "Wybierz tryb wideo"
2429
2430 msgid "Sequence repeat"
2431 msgstr "Potwórka sekwencji"
2432
2433 msgid "Service"
2434 msgstr "Serwis"
2435
2436 msgid "Service Scan"
2437 msgstr "Skanowanie serwisu"
2438
2439 msgid "Service Searching"
2440 msgstr "Szukanie serwisów"
2441
2442 msgid "Service has been added to the favourites."
2443 msgstr "Serwis został dodany do ulubionych."
2444
2445 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
2446 msgstr "Serwis został dodany do wybranego bukietu."
2447
2448 msgid ""
2449 "Service invalid!\n"
2450 "(Timeout reading PMT)"
2451 msgstr ""
2452 "Serwis niewłaściwy!\n"
2453 "(Koniec czasu czytania PMT)"
2454
2455 msgid ""
2456 "Service not found!\n"
2457 "(SID not found in PAT)"
2458 msgstr ""
2459 "Serwis nie znaleziony!\n"
2460 "(SID nie znaleziony w PAT)"
2461
2462 msgid "Service scan"
2463 msgstr "Skanowanie serwisów"
2464
2465 msgid ""
2466 "Service unavailable!\n"
2467 "Check tuner configuration!"
2468 msgstr ""
2469 "Serwis niedostępny!\n"
2470 "Sprawdź konfigurację tunera!"
2471
2472 msgid "Serviceinfo"
2473 msgstr "Info o serwisie"
2474
2475 msgid "Services"
2476 msgstr "Serwisy"
2477
2478 msgid "Set as default Interface"
2479 msgstr "Ustaw jako domyslny interfejs"
2480
2481 msgid "Set collection name"
2482 msgstr ""
2483
2484 msgid "Set limits"
2485 msgstr "Ustaw limity"
2486
2487 msgid "Set menu background"
2488 msgstr ""
2489
2490 msgid "Settings"
2491 msgstr "Ustawienia"
2492
2493 msgid "Setup"
2494 msgstr "Konfiguracja"
2495
2496 msgid "Setup Mode"
2497 msgstr "Tryb Konfiguracji"
2498
2499 msgid "Show Info"
2500 msgstr "Pokaż Info"
2501
2502 msgid "Show WLAN Status"
2503 msgstr "Pokaż status WLAN"
2504
2505 msgid "Show blinking clock in display during recording"
2506 msgstr "Pokaż migający zegar na wyświetlaczu podczas nagrywania"
2507
2508 msgid "Show infobar on channel change"
2509 msgstr "Pokaż pasek info podczas zmiany kanału"
2510
2511 msgid "Show infobar on event change"
2512 msgstr "Pokaż pasek info podczas zmiany wydarzenia"
2513
2514 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
2515 msgstr "Pokaż pasek info podczas przewijania przód/tył"
2516
2517 msgid "Show positioner movement"
2518 msgstr "Pokaż ruchy pozycjonera"
2519
2520 msgid "Show services beginning with"
2521 msgstr "Pokaż rozpoczęcie serwisów z "
2522
2523 msgid "Show the radio player..."
2524 msgstr "Pokaż radio odtwarzacz..."
2525
2526 msgid "Show the tv player..."
2527 msgstr "Pokaż odtwarzacz tv..."
2528
2529 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
2530 msgstr "Pokaż status połaczenia bezprzewodowego LAN.\n"
2531
2532 msgid "Shutdown Dreambox after"
2533 msgstr "Wyłącza dreamboxa po"
2534
2535 msgid "Similar"
2536 msgstr "Podobne"
2537
2538 msgid "Similar broadcasts:"
2539 msgstr "Podobne transmisje:"
2540
2541 msgid "Simple"
2542 msgstr "Proste"
2543
2544 msgid "Single"
2545 msgstr "Jeden"
2546
2547 msgid "Single EPG"
2548 msgstr "Pojedyńczy EPG"
2549
2550 msgid "Single satellite"
2551 msgstr "Jeden satelita"
2552
2553 msgid "Single transponder"
2554 msgstr "Jeden transponder"
2555
2556 msgid "Singlestep (GOP)"
2557 msgstr "Pojedyńczy krok (GOP)"
2558
2559 msgid "Skin..."
2560 msgstr ""
2561
2562 msgid "Sleep Timer"
2563 msgstr "Wyłącznik czasowy"
2564
2565 msgid "Sleep timer action:"
2566 msgstr "Akcja wyłącznika czasowego:"
2567
2568 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
2569 msgstr "Odstępy w pokazie slajdów (w sec)"
2570
2571 #, python-format
2572 msgid "Slot %d"
2573 msgstr "Slot %d"
2574
2575 msgid "Slow"
2576 msgstr "Wolno"
2577
2578 msgid "Slow Motion speeds"
2579 msgstr "Odtważanie w zwolnionym tempie"
2580
2581 msgid "Some plugins are not available:\n"
2582 msgstr "Niektóre pluginy są niedostępne:\n"
2583
2584 msgid "Somewhere else"
2585 msgstr "Gdzie indziej"
2586
2587 msgid ""
2588 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
2589 "\n"
2590 "Please choose an other one."
2591 msgstr ""
2592 "Przepraszam ale ścieżka dostępu do kopii zapasowej nie istnieje\n"
2593 "\n"
2594 "Wybierz inną."
2595
2596 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
2597 msgid "Sort A-Z"
2598 msgstr "Sortuj od A-Z"
2599
2600 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
2601 msgid "Sort Time"
2602 msgstr "Sortuj po czasie"
2603
2604 msgid "Sound"
2605 msgstr "Dźwięk"
2606
2607 msgid "Soundcarrier"
2608 msgstr "Rozproszenie dźwięku"
2609
2610 msgid "South"
2611 msgstr "Południe"
2612
2613 msgid "Spanish"
2614 msgstr "Hiszpański"
2615
2616 msgid "Standby"
2617 msgstr "Czuwanie"
2618
2619 msgid "Standby / Restart"
2620 msgstr "Czuwanie / Restart"
2621
2622 msgid "Start"
2623 msgstr "Rozpocznij"
2624
2625 msgid "Start from the beginning"
2626 msgstr "Rozpocznij od początku"
2627
2628 msgid "Start recording?"
2629 msgstr "Rozpocząć nagrywanie?"
2630
2631 msgid "Start test"
2632 msgstr "Zacznij test"
2633
2634 msgid "StartTime"
2635 msgstr "Czas rozpoczęcia"
2636
2637 msgid "Starting on"
2638 msgstr "Rozpocznij na"
2639
2640 msgid "Step east"
2641 msgstr "Krok na wschód"
2642
2643 msgid "Step west"
2644 msgstr "Krok na zachód"
2645
2646 msgid "Stereo"
2647 msgstr "Stereo"
2648
2649 msgid "Stop"
2650 msgstr "Zatrzymaj"
2651
2652 msgid "Stop Timeshift?"
2653 msgstr "Zatrzymać Timeshift?"
2654
2655 msgid "Stop current event and disable coming events"
2656 msgstr "zatrzymaj aktualne wydarzenie i wyłącz przychodzące wydarzenia"
2657
2658 msgid "Stop current event but not coming events"
2659 msgstr "zatrzymaj aktualne wydarzenie ale nie przychodzące"
2660
2661 msgid "Stop playing this movie?"
2662 msgstr "Zatrzymać odtwarzanie tego filmu?"
2663
2664 msgid "Stop test"
2665 msgstr "Zakończ test"
2666
2667 msgid "Store position"
2668 msgstr "Zapamiętaj pozycje"
2669
2670 msgid "Stored position"
2671 msgstr "Pozycja zapamiętana"
2672
2673 msgid "Subservice list..."
2674 msgstr "Lista subserwisów..."
2675
2676 msgid "Subservices"
2677 msgstr "Subserwisy"
2678
2679 msgid "Subtitle selection"
2680 msgstr "Wybór napisów"
2681
2682 msgid "Subtitles"
2683 msgstr "Napisy"
2684
2685 msgid "Sun"
2686 msgstr "Nie"
2687
2688 msgid "Sunday"
2689 msgstr "Niedziela"
2690
2691 msgid "Swap Services"
2692 msgstr "Zamiana serwisów"
2693
2694 msgid "Swedish"
2695 msgstr "Szwedzki"
2696
2697 msgid "Switch to next subservice"
2698 msgstr "Przełącz na następny subserwis"
2699
2700 msgid "Switch to previous subservice"
2701 msgstr "Przełącz na poprzedni subserwis"
2702
2703 msgid "Symbol Rate"
2704 msgstr "Symbol Rate"
2705
2706 msgid "Symbolrate"
2707 msgstr "Symbolrate"
2708
2709 msgid "System"
2710 msgstr "System"
2711
2712 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
2713 msgid "TRANSLATOR_INFO"
2714 msgstr ""
2715 "This is Polish translation made by @zbigzbig20.:)/nImprovements and "
2716 "additional translations made by SileliS® :)\n"
2717 "Best Regards for DM box owners...  Sebastian :) ... Cheers"
2718
2719 msgid "TV System"
2720 msgstr "System TV"
2721
2722 msgid "Table of content for collection"
2723 msgstr ""
2724
2725 msgid "Terrestrial"
2726 msgstr "Naziemny"
2727
2728 msgid "Terrestrial provider"
2729 msgstr "Naziemny provider"
2730
2731 msgid "Test mode"
2732 msgstr "Tryb testowy"
2733
2734 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
2735 msgstr "Test configuracji sieci Dreambox.\n"
2736
2737 msgid "Test-Messagebox?"
2738 msgstr "Informacja testowa?"
2739
2740 msgid ""
2741 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
2742 "Please press OK to start using you Dreambox."
2743 msgstr ""
2744 "Dziękuję za użycie kreatora. Twój tuner jest już gotowy do użycia.\n"
2745 "Wciśnij OK i rozpocznij zabawę z Dreamboxem."
2746
2747 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
2748 msgstr "Nieudane tworzenie kopia zapasowa. Wybierz inna lokalizacje kopii."
2749
2750 msgid ""
2751 "The input port should be configured now.\n"
2752 "You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you "
2753 "want to do that now?"
2754 msgstr ""
2755 "Port wejścia powinien być teraz skonfigurowany.\n"
2756 "Możesz teraz skonfigurować obraz poprzez wyświetlenie kilku testowych "
2757 "obrazów. Czy chcesz to zrobić teraz?"
2758
2759 msgid "The installation of the default services lists is finished."
2760 msgstr "Instalowanie standardowej listy serwisów zostało zakończone."
2761
2762 msgid ""
2763 "The installation of the default settings is finished. You can now continue "
2764 "configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
2765 msgstr ""
2766 "Instalacja ustawień standardowych została zakończona. Aby kontynuować "
2767 "konfigurację Dreamboxa naciśnij przycisk OK pilota."
2768
2769 msgid "The package doesn't contain anything."
2770 msgstr "Pakiet nie zawiera informacji."
2771
2772 #, python-format
2773 msgid "The path %s already exists."
2774 msgstr "Ścieżka %s już istnieje."
2775
2776 msgid "The pin code has been changed successfully."
2777 msgstr "Kod pin został zmieniony pomyślnie."
2778
2779 msgid "The pin code you entered is wrong."
2780 msgstr "Kod pin który wpisałeś jest zły."
2781
2782 msgid "The pin codes you entered are different."
2783 msgstr "Kod pin który wpisałeś jest inny."
2784
2785 msgid "The sleep timer has been activated."
2786 msgstr "Wyłącznik czasowy został aktywowany."
2787
2788 msgid "The sleep timer has been disabled."
2789 msgstr "Wyłącznik czasowy został wyłączony."
2790
2791 msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
2792 msgstr "Plik Timera (timers.xml) jest zniszczony i nie może być załadowany."
2793
2794 msgid ""
2795 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
2796 "Please install it."
2797 msgstr ""
2798 "Plugin obsługujący bezprzewodowy LAN nie jest zainstalowany!\n"
2799 "Proszę go zainstalować."
2800
2801 msgid ""
2802 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
2803 msgstr ""
2804 "Kreator może utworzyć kopie zapasową Twoich ustawień. Chcesz zrobić kopie "
2805 "teraz?"
2806
2807 msgid "The wizard is finished now."
2808 msgstr "Kreator zakończony."
2809
2810 msgid "There are no default services lists in your image."
2811 msgstr "Ten image nie posiada standardowej listy  serwisów."
2812
2813 msgid "There are no default settings in your image."
2814 msgstr "Ten image nie posiada standardowej listy ustawień."
2815
2816 msgid ""
2817 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
2818 "Do you really want to continue?"
2819 msgstr ""
2820 "Nie ma wystarczająco miejsca na wybranej partycji.\n"
2821 "Czy kontynuować?"
2822
2823 msgid "This is step number 2."
2824 msgstr "To jest krok numer 2."
2825
2826 msgid "This is unsupported at the moment."
2827 msgstr "Opcja jest nieobsługiwana w tym momencie."
2828
2829 msgid ""
2830 "This test checks for configured Nameservers.\n"
2831 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
2832 "- please check your DHCP, cabling and Adapter setup\n"
2833 "- if you configured your Nameservers manually please verify your entries in "
2834 "the \"Nameserver\" Configuration"
2835 msgstr ""
2836 "Ten test sprawdzi poprawność konfiguracji serwera nazw.\n"
2837 "Jeśli zobaczysz \"unconfirmed\" informację:\n"
2838 "-sprawdź ustawienia DHCP, przewodu i adaptera siecioweg\n"
2839 "-jeśli dokonałeś ręcznej konfiguracji serwera nazw sprawdź ponownie "
2840 "\"Nameserver\" konfigurację"
2841
2842 msgid ""
2843 "This test checks whether a network cable is connected to your LAN-Adapter.\n"
2844 "If you get a \"disconnected\" message:\n"
2845 "- verify that a network cable is attached\n"
2846 "- verify that the cable is not broken"
2847 msgstr ""
2848 "Ten test sprawdzi do adaptera LAn podłaczono kabel sieciowy.\n"
2849 "Jeśli otrzymasz \"disconnected\" wiadoność:\n"
2850 "-sprawdź czy kabekl sieciowy jest podłączony\n"
2851 "-sprawdź czy kabel sieciowy nie jest zepsuty"
2852
2853 msgid ""
2854 "This test checks whether a valid IP Address is found for your LAN Adapter.\n"
2855 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
2856 "- no valid IP Address was found\n"
2857 "- please check your DHCP, cabling and adapter setup"
2858 msgstr ""
2859 "Ten test sprawdzi poprawność adresu IP przypisanego do adaptera LAN.\n"
2860 "Jeśli otrzymasz \"unconfirmed\" wiadomość:\n"
2861 "-przypisany adres IP jest niepoprawny\n"
2862 "-sprawdź DHCP, kabel i adapter sieciowy"
2863
2864 msgid ""
2865 "This test checks whether your LAN Adapter is set up for automatic IP Address "
2866 "configuration with DHCP.\n"
2867 "If you get a \"disabled\" message:\n"
2868 " - then your LAN Adapter is configured for manual IP Setup\n"
2869 "- verify thay you have entered correct IP informations in the AdapterSetup "
2870 "dialog.\n"
2871 "If you get an \"enabeld\" message:\n"
2872 "-verify that you have a configured and working DHCP Server in your network."
2873 msgstr ""
2874 "Ten test sprawdzi czy adapter LAN jest skonfigurowany do pracy z DHCP.\n"
2875 "Jeśli otrzymasz \"disabled\" komunikat:\n"
2876 "-w adapterze LAN jest ręcznie wpisany adres IP\n"
2877 "-sprawdź czy masz wpisane poprawne informacjie dotyczące IP w oknie ustawień "
2878 "adaptera sieciowego.\n"
2879 "Jesli otrzymasz \"enabeld\" wiadomość:\n"
2880 "-sprawdź czy w sieci znajduje się konfigurowany i właczony serwer DHCP."
2881
2882 msgid "This test detects your configured LAN-Adapter."
2883 msgstr "Test wykrył adapter sieci LAN."
2884
2885 msgid "Three"
2886 msgstr "Trzy"
2887
2888 msgid "Threshold"
2889 msgstr "Próg"
2890
2891 msgid "Thu"
2892 msgstr "Czw"
2893
2894 msgid "Thursday"
2895 msgstr "Czwartek"
2896
2897 msgid "Time"
2898 msgstr "Czas"
2899
2900 msgid "Time/Date Input"
2901 msgstr "Czas / Data"
2902
2903 msgid "Timer"
2904 msgstr "Timer"
2905
2906 msgid "Timer Edit"
2907 msgstr "Edycja timera"
2908
2909 msgid "Timer Editor"
2910 msgstr "Edytor timera"
2911
2912 msgid "Timer Type"
2913 msgstr "Typ timera"
2914
2915 msgid "Timer entry"
2916 msgstr "Wstęp timera"
2917
2918 msgid "Timer log"
2919 msgstr "Log timera"
2920
2921 msgid "Timer sanity error"
2922 msgstr "Błąd timera"
2923
2924 msgid "Timer selection"
2925 msgstr "Wybór timera"
2926
2927 msgid "Timer status:"
2928 msgstr "Status timera:"
2929
2930 msgid "Timeshift"
2931 msgstr "Timeshift"
2932
2933 msgid "Timeshift not possible!"
2934 msgstr "Timeshift niemożliwy!"
2935
2936 msgid "Timezone"
2937 msgstr "Strefa czasu"
2938
2939 msgid "Title"
2940 msgstr "Tytuł"
2941
2942 msgid "Title:"
2943 msgstr "Tytuł:"
2944
2945 msgid "Today"
2946 msgstr "Dzisiaj"
2947
2948 msgid "Tone mode"
2949 msgstr "Tryb tonowy"
2950
2951 msgid "Toneburst"
2952 msgstr "Toneburst"
2953
2954 msgid "Toneburst A/B"
2955 msgstr "Toneburst A/B"
2956
2957 msgid "Translation"
2958 msgstr "Tłumaczenie"
2959
2960 msgid "Translation:"
2961 msgstr "Tłumaczenie:"
2962
2963 msgid "Transmission Mode"
2964 msgstr "Tryb transmisji"
2965
2966 msgid "Transmission mode"
2967 msgstr "Tryb transmisji"
2968
2969 msgid "Transponder"
2970 msgstr "Transponder"
2971
2972 msgid "Transponder Type"
2973 msgstr "Typ transpondera"
2974
2975 msgid "Tries left:"
2976 msgstr "Próby skończone:"
2977
2978 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
2979 msgstr ""
2980 "Spróbuj odnaleźć używane transpondery w sieci kablowej... Proszę czekać..."
2981
2982 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
2983 msgstr ""
2984 "Spróbuj odnaleźć używane transpondery w sieci kablowej... Proszę czekać..."
2985
2986 msgid "Tue"
2987 msgstr "Wto"
2988
2989 msgid "Tuesday"
2990 msgstr "Wtorek"
2991
2992 msgid "Tune"
2993 msgstr "Ustaw"
2994
2995 msgid "Tune failed!"
2996 msgstr "Strojenie nieudane!"
2997
2998 msgid "Tuner"
2999 msgstr "Tuner"
3000
3001 msgid "Tuner "
3002 msgstr "Tuner "
3003
3004 msgid "Tuner Slot"
3005 msgstr "Slot tunera"
3006
3007 msgid "Tuner configuration"
3008 msgstr "Konfiguracja tunera"
3009
3010 msgid "Tuner status"
3011 msgstr "Status tunera"
3012
3013 msgid "Turkish"
3014 msgstr "Turecki"
3015
3016 msgid "Two"
3017 msgstr "Dwa"
3018
3019 msgid "Type of scan"
3020 msgstr "Tym skanowania"
3021
3022 msgid "USALS"
3023 msgstr "USALS"
3024
3025 msgid "USB"
3026 msgstr "USB"
3027
3028 msgid "USB Stick"
3029 msgstr "USB Stick"
3030
3031 msgid ""
3032 "Unable to complete filesystem check.\n"
3033 "Error: "
3034 msgstr ""
3035 "Niezdolny do kompletnego sprawdzenia systemu plików.\n"
3036 "Błąd: "
3037
3038 msgid ""
3039 "Unable to initialize harddisk.\n"
3040 "Error: "
3041 msgstr ""
3042 "Niezdolny do inicjalizacji hdd.\n"
3043 "Błąd: "
3044
3045 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
3046 msgstr "Niewykonane polecenia DiSEqC"
3047
3048 msgid "Universal LNB"
3049 msgstr "Uniwersalny LNB"
3050
3051 msgid "Unmount failed"
3052 msgstr "Błąd odmontowania"
3053
3054 msgid "Updates your receiver's software"
3055 msgstr "Aktualizuje oprogramowanie Twojego tunera"
3056
3057 msgid "Updating finished. Here is the result:"
3058 msgstr "Aktualizacja skończona. Oto rezultat:"
3059
3060 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
3061 msgstr "Aktualizowanie... Proszę czekać... To może potrwać kilka minut..."
3062
3063 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
3064 msgstr "Aktualizacja skończona. Czy chcesz uruchomić ponownie Dreamboxa?"
3065
3066 msgid "Upgrading"
3067 msgstr "Aktualizowanie"
3068
3069 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
3070 msgstr "Aktualizowanie Dreamboxa... Proszę czekać"
3071
3072 msgid "Use DHCP"
3073 msgstr "Użyj DHCP"
3074
3075 msgid "Use Interface"
3076 msgstr "Użyj intrefejsu"
3077
3078 msgid "Use Power Measurement"
3079 msgstr "Użyj Pomiaru Mocy"
3080
3081 msgid "Use a gateway"
3082 msgstr "Użyj bramy"
3083
3084 #.   TRANSLATORS: The effect of "Non-smooth winding" is that rather
3085 #.       than using ordinary "continuous" or "smooth" winding, a fast
3086 #.       sequence of stills is shown when winding at high speeds. This
3087 #.       makes it much easier too follow when almost each frame comes from
3088 #.       a new scene. The effect is achieved by repeating each shown frame
3089 #.       a couple of times. The settings control both at which speed this
3090 #.       winding mode sets in, and how many times each frame should be
3091 #.       repeated. This was previously called "Discontinuous playback"
3092 #.       which was incomprehensible. "Non-smooth winding" may be a better
3093 #.       term, but note that there is nothing irregular about it. Synonyms
3094 #.       better suited for translation to other languages may be "stepwise
3095 #.       winding/playback", or "winding/playback using stills". 
3096 msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
3097 msgstr "Użyj nie-płynnego przewijania z poza szybkości"
3098
3099 msgid "Use power measurement"
3100 msgstr "Użyj pomiaru mocy"
3101
3102 msgid "Use the Networkwizard to configure your Network\n"
3103 msgstr "Użyj kreatora, aby skonfigurować sieć\n"
3104
3105 msgid ""
3106 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
3107 "\n"
3108 "Please set up tuner A"
3109 msgstr ""
3110 "Użyj przycisku w lewo/prawo aby zmienić opcje.\n"
3111 "\n"
3112 "Wybierz Tuner A"
3113
3114 msgid ""
3115 "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
3116 "press OK."
3117 msgstr "Użyj przycisku góra/dół aby zmienić opcje. Po tym , wciśnij OK."
3118
3119 msgid "Use usals for this sat"
3120 msgstr "Użyj USALD dla tej satelity"
3121
3122 msgid "Use wizard to set up basic features"
3123 msgstr "Użyj kreatora aby ustawić podstawowe funkcje"
3124
3125 msgid "Used service scan type"
3126 msgstr "Użyj typu skanowania serwisów"
3127
3128 msgid "User defined"
3129 msgstr "Zdefiniowany przez użytkownika"
3130
3131 msgid "VCR scart"
3132 msgstr "Przełącz VCR"
3133
3134 msgid "Video Fine-Tuning"
3135 msgstr "Ustawienia czysości obrazu"
3136
3137 msgid "Video Fine-Tuning Wizard"
3138 msgstr "Kreator czystości obrazu "
3139
3140 msgid "Video Output"
3141 msgstr "Wyjście Wideo"
3142
3143 msgid "Video Setup"
3144 msgstr "Ustawienia Wideo"
3145
3146 msgid "Video Wizard"
3147 msgstr "Kreator Wideo"
3148
3149 msgid ""
3150 "Video input selection\n"
3151 "\n"
3152 "Please press OK if you can see this page on your TV (or select a different "
3153 "input port).\n"
3154 "\n"
3155 "The next input port will be automatically probed in 10 seconds."
3156 msgstr ""
3157 "Wybór wejścia wideo\n"
3158 "\n"
3159 "Proszę wciśnij OK jeśli widzisz tą stronę na ekranie TV (lub wybierz inny "
3160 "port wejścia).\n"
3161 "\n"
3162 "Kolejny port wejścia będzie wypróbowany za 10 sekund."
3163
3164 msgid "Video mode selection."
3165 msgstr "Wybór trybu wideo"
3166
3167 msgid "View Rass interactive..."
3168 msgstr "Pokaż interaktywne Rass..."
3169
3170 msgid "View teletext..."
3171 msgstr "Pokaż teletext..."
3172
3173 msgid "Voltage mode"
3174 msgstr "Tryb napięcia"
3175
3176 msgid "Volume"
3177 msgstr "Głośność"
3178
3179 msgid "W"
3180 msgstr "W"
3181
3182 msgid "WEP"
3183 msgstr "WEP"
3184
3185 msgid "WPA"
3186 msgstr "WPA"
3187
3188 msgid "WPA2"
3189 msgstr "WPA2"
3190
3191 msgid "WSS on 4:3"
3192 msgstr "WSS na 4:3"
3193
3194 msgid "Waiting"
3195 msgstr "Oczekiwanie"
3196
3197 msgid ""
3198 "We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If "
3199 "your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
3200 "Please press OK to begin."
3201 msgstr ""
3202 "Teraz sprawdzimy czy telewizor może wyświetlić obraz w 50hz. Jeśli obraz "
3203 "telewizora stanie się czarny, poczekaj 20 sekund wtedy zostanie przełączony "
3204 "na 60hz.\n"
3205 "Proszę wciśnij OK aby rozpocząć."
3206
3207 msgid "Wed"
3208 msgstr "Śro"
3209
3210 msgid "Wednesday"
3211 msgstr "Środa"
3212
3213 msgid "Weekday"
3214 msgstr "Dzień tygodnia"
3215
3216 msgid ""
3217 "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading "
3218 "the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
3219 "current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
3220 msgstr ""
3221 "Witaj w kreatorze aktualizacji oprogramowania. Kreator będzie Twoim "
3222 "asystentem aktualizując oprogramowanie w Dreamboxie przez dostarczenie kopii "
3223 "zapasowej aktualnych ustawień i krótko wyjaśni jak zaktualizować "
3224 "oprogramowanie."
3225
3226 msgid ""
3227 "Welcome.\n"
3228 "\n"
3229 "This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
3230 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
3231 msgstr ""
3232 "Witaj.\n"
3233 "\n"
3234 "Ten kreator przeprowadzi Ciebie przez podstawowe ustawienia Dreamboxa.\n"
3235 "Wciśnij OK na pilocie aby przejść do kolejnego kroku."
3236
3237 msgid "Welcome..."
3238 msgstr "Witam..."
3239
3240 msgid "West"
3241 msgstr "Zachód"
3242
3243 msgid "What do you want to scan?"
3244 msgstr "Co chcesz skanować?"
3245
3246 msgid "Where do you want to backup your settings?"
3247 msgstr "Gdzie chcesz zrobić kopie zapasową ustawień?"
3248
3249 msgid "Wireless"
3250 msgstr "Bezprzewodowy"
3251
3252 msgid "Wireless Network"
3253 msgstr "Sieć bezprzewodowa"
3254
3255 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
3256 msgstr "Błąd zapisu podczas nagrywania. Dysk jest pełny?\n"
3257
3258 msgid "YPbPr"
3259 msgstr "YPbPr"
3260
3261 msgid "Year:"
3262 msgstr "Rok:"
3263
3264 msgid "Yes"
3265 msgstr "Tak"
3266
3267 msgid "Yes, backup my settings!"
3268 msgstr "Tak, zrób kopie moich ustawień!"
3269
3270 msgid "Yes, do a manual scan now"
3271 msgstr "Tak, rozpocznij ręczne skanowanie"
3272
3273 msgid "Yes, do an automatic scan now"
3274 msgstr "Tak, rozpocznij automatyczne skanowanie"
3275
3276 msgid "Yes, do another manual scan now"
3277 msgstr "Tak, rozpocznij kolejne ręczne skanowanie"
3278
3279 msgid "Yes, perform a shutdown now."
3280 msgstr "Tak, wyłącz teraz."
3281
3282 msgid "Yes, restore the settings now"
3283 msgstr "Tak, przywróć ustawienia teraz"
3284
3285 msgid "Yes, returning to movie list"
3286 msgstr "Tak, powróć do listy filmów"
3287
3288 msgid "Yes, view the tutorial"
3289 msgstr "tak, pokaż podręcznik"
3290
3291 msgid ""
3292 "You can choose some default settings now. Please select the settings you "
3293 "want to be installed."
3294 msgstr ""
3295 "Możesz teraz wybrać niektóre ustawienia standardowe. Proszę wybrać "
3296 "ustawienia które chcesz zainstalować."
3297
3298 msgid "You can choose, what you want to install..."
3299 msgstr "Proszę wybrać komponenty do zainstalowania..."
3300
3301 msgid "You cannot delete this!"
3302 msgstr "Tego nie można usunąć!"
3303
3304 msgid "You chose not to install any default services lists."
3305 msgstr "Nie wybrałeś żadnej listy serwisów."
3306
3307 msgid ""
3308 "You chose not to install any default settings. You can however install the "
3309 "default settings later in the settings menu."
3310 msgstr ""
3311 "Nie wybrałeś do zainstalowania żadnych ustawień standardowych. Możesz "
3312 "zainstalować to później w menu ustawień standardowych."
3313
3314 msgid ""
3315 "You chose not to install anything. Please press OK finish the install wizard."
3316 msgstr ""
3317 "Nie wybrałeś nic do instalacji. W celu zakończenia kreatora nacisnij "
3318 "przycisk OK."
3319
3320 msgid ""
3321 "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a "
3322 "harddisk is not an option for you."
3323 msgstr ""
3324 "Wydaje się, że nie masz HDD w Dreamboxie. Utworzenie kopii zapasowej na HDD "
3325 "nie jest możliwe."
3326
3327 msgid ""
3328 "You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the "
3329 "slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup "
3330 "to the harddisk!\n"
3331 "Please press OK to start the backup now."
3332 msgstr ""
3333 "Wybrałeś kopie na karcie CF. Karta musi być w slocie. Nie można zweryfikować "
3334 "czy jest  ona w użyciu teraz. Więc lepiej zrób kopie na HDD!\n"
3335 "Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
3336
3337 msgid ""
3338 "You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
3339 "Please press OK to start the backup now."
3340 msgstr ""
3341 "Wybrałeś kopie na USB. Lepiej zrób kopie na HDD!\n"
3342 "Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
3343
3344 msgid ""
3345 "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
3346 "backup now."
3347 msgstr "Wybrałeś kopie na HDD. Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
3348
3349 #, python-format
3350 msgid "You have to wait %s!"
3351 msgstr "Musisz poczekać na %s!"
3352
3353 msgid ""
3354 "You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, "
3355 "please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
3356 "Your dreambox will now be halted. After you have performed the update "
3357 "instructions from the website, your new firmware will ask you to restore "
3358 "your settings."
3359 msgstr ""
3360 "Potrzebujesz PC połączony do Dreamboxa. Jeśli potrzebujesz więcej informacji "
3361 "odwiedź stronę http://www.dm7025.de.\n"
3362 "Teraz Dreambox zostanie zatrzymany. Po wykonaniu  instrukcji aktualizacji ze "
3363 "strony, nowe oprogramowanie zapyta Ciebie czy powinno przywrocić ustawienia."
3364
3365 msgid ""
3366 "You need to define some keywords first!\n"
3367 "Press the menu-key to define keywords.\n"
3368 "Do you want to define keywords now?"
3369 msgstr ""
3370 "Najpierw musisz zdefiniować kilka wyrażeń!\n"
3371 "Wciśnij przycisk MENU aby zdefiniować wyrażenia.\n"
3372 "Czy chcesz zdefiniować je teraz?"
3373
3374 msgid ""
3375 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
3376 "\n"
3377 "Do you want to set the pin now?"
3378 msgstr ""
3379 "Ustaw kod PIN i ukryj to przed Twoimi dziećmi.\n"
3380 "\n"
3381 "Czy chcesz ustawić kod PIN teraz?"
3382
3383 msgid "Your Dreambox will restart after pressing OK on your remote control."
3384 msgstr "W celu zrestartowania Dreamboxa naciśnij przycisk OK pilota."
3385
3386 msgid "Your TV works with 50 Hz. Good!"
3387 msgstr "Twój telewizor działa z 50 Hz. Wspaniale!"
3388
3389 msgid ""
3390 "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
3391 "process."
3392 msgstr ""
3393 "Twoja kopia zapasowa została zrobiona. Będziemy kontynuować wyjaśnianie "
3394 "procesu aktualizacji."
3395
3396 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
3397 msgstr "Twój Dreambox jest wyłączany. Prosze czekać..."
3398
3399 msgid ""
3400 "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and "
3401 "try again."
3402 msgstr ""
3403 "Twój Dreambox jest niewłaściwie połączony do internetu. Sprawdź to i spróbuj "
3404 "ponownie."
3405
3406 msgid ""
3407 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
3408 "Press OK to start upgrade."
3409 msgstr ""
3410 "Twój frontprocessor musi zostać zaktualizowany.\n"
3411 "Naciśnij OK aby rozpocząć aktualizacje."
3412
3413 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
3414 msgstr "Przełączyć z powrotem na serwis przed ustawieniem pozycjonera?"
3415
3416 msgid "Zap back to service before satfinder?"
3417 msgstr "Przełączyć z powrotem na serwis przed miernikiem sygnału?"
3418
3419 msgid "[alternative edit]"
3420 msgstr "[edycja wybranych]"
3421
3422 msgid "[bouquet edit]"
3423 msgstr "[edycja bukietu]"
3424
3425 msgid "[favourite edit]"
3426 msgstr "[edycja ulubionych]"
3427
3428 msgid "[move mode]"
3429 msgstr "[tryb przesuwania]"
3430
3431 msgid "abort alternatives edit"
3432 msgstr "przerwij edycje wybranych"
3433
3434 msgid "abort bouquet edit"
3435 msgstr "przerwij edycje bukietów"
3436
3437 msgid "abort favourites edit"
3438 msgstr "przerwij edycje ulubionych"
3439
3440 msgid "about to start"
3441 msgstr "jak rozpocząć"
3442
3443 msgid "add alternatives"
3444 msgstr "dodaj wybrane"
3445
3446 msgid "add bookmark"
3447 msgstr "dodaj zakładkę"
3448
3449 msgid "add bouquet"
3450 msgstr "dodaj bukiet"
3451
3452 msgid "add directory to playlist"
3453 msgstr "dodaj katalog do playlisty "
3454
3455 msgid "add file to playlist"
3456 msgstr "dodaj plik do playlisty"
3457
3458 msgid "add files to playlist"
3459 msgstr "dodaj pliki do playlisty"
3460
3461 msgid "add marker"
3462 msgstr "dodaj zaznaczenie"
3463
3464 msgid "add recording (enter recording duration)"
3465 msgstr "dodaj nagranie (wpisz trwanie nagrania)"
3466
3467 msgid "add recording (enter recording endtime)"
3468 msgstr "dodaj nagranie (wpisz koniec czasu nagrania)"
3469
3470 msgid "add recording (indefinitely)"
3471 msgstr "dodaj nagranie (na czas nieokreślony)"
3472
3473 msgid "add recording (stop after current event)"
3474 msgstr "dodaj nagranie (zatrzymaj po aktualnym wydarzeniu)"
3475
3476 msgid "add service to bouquet"
3477 msgstr "dodaj serwis do bukietu"
3478
3479 msgid "add service to favourites"
3480 msgstr "dodaj serwis do ulubionych"
3481
3482 msgid "add to parental protection"
3483 msgstr "dodaj do kontroli rodzicielskiej"
3484
3485 msgid "advanced"
3486 msgstr "zaawansowane"
3487
3488 msgid "alphabetic sort"
3489 msgstr "sortuj alfabetycznie"
3490
3491 msgid ""
3492 "are you sure you want to restore\n"
3493 "following backup:\n"
3494 msgstr ""
3495 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić\n"
3496 "następującą kopie:\n"
3497
3498 msgid "back"
3499 msgstr "wróć"
3500
3501 msgid "better"
3502 msgstr "lepszy"
3503
3504 msgid "blacklist"
3505 msgstr "Czarna lista"
3506
3507 msgid "by Exif"
3508 msgstr "przez Exif"
3509
3510 msgid "cancel"
3511 msgstr "skauj"
3512
3513 msgid "change recording (duration)"
3514 msgstr "zmień czas trwania nagrania"
3515
3516 msgid "change recording (endtime)"
3517 msgstr "zmień koniec czasu nagrania"
3518
3519 msgid "chapters"
3520 msgstr ""
3521
3522 msgid "circular left"
3523 msgstr "Kołój w lewo"
3524
3525 msgid "circular right"
3526 msgstr "Kołój w prawo"
3527
3528 msgid "clear playlist"
3529 msgstr "Wyczyść playliste"
3530
3531 msgid "complex"
3532 msgstr "złożony"
3533
3534 msgid "config menu"
3535 msgstr "Menu konfiguracji"
3536
3537 msgid "confirmed"
3538 msgstr "potwierdzone"
3539
3540 msgid "connected"
3541 msgstr "połączony"
3542
3543 msgid "continue"
3544 msgstr "kontynuuj"
3545
3546 msgid "copy to bouquets"
3547 msgstr "Kopiuj do bukietów"
3548
3549 msgid "create directory"
3550 msgstr "Utwórz katalog"
3551
3552 msgid "daily"
3553 msgstr "Codziennie"
3554
3555 msgid "delete"
3556 msgstr "usuń"
3557
3558 msgid "delete cut"
3559 msgstr "Usuń wycięte"
3560
3561 msgid "delete playlist entry"
3562 msgstr "Usuń wpis playlisty"
3563
3564 msgid "delete saved playlist"
3565 msgstr "usuń zachowaną playlistę"
3566
3567 msgid "delete..."
3568 msgstr "Usuń..."
3569
3570 msgid "disable"
3571 msgstr "Wyłącz"
3572
3573 msgid "disable move mode"
3574 msgstr "Wyłącz tryb przenoszenia"
3575
3576 msgid "disabled"
3577 msgstr "Wyłączone"
3578
3579 msgid "disconnected"
3580 msgstr "rozłączone"
3581
3582 msgid "do not change"
3583 msgstr "Nie zmieniaj"
3584
3585 msgid "do nothing"
3586 msgstr "Nic nie rób"
3587
3588 msgid "don't record"
3589 msgstr "Nie nagrywaj"
3590
3591 msgid "done!"
3592 msgstr "Zrobione!"
3593
3594 msgid "edit alternatives"
3595 msgstr "Edytuj wybrane"
3596
3597 msgid "empty"
3598 msgstr "Puste"
3599
3600 msgid "enable"
3601 msgstr "Włączone"
3602
3603 msgid "enable bouquet edit"
3604 msgstr "Włącz edycje bukietu"
3605
3606 msgid "enable favourite edit"
3607 msgstr "Włącz edycje ulubionych"
3608
3609 msgid "enable move mode"
3610 msgstr "Włącz tryb przenoszenia"
3611
3612 msgid "enabled"
3613 msgstr "Włączone"
3614
3615 msgid "end alternatives edit"
3616 msgstr "Koniec edycji wybranych"
3617
3618 msgid "end bouquet edit"
3619 msgstr "Koniec edycji bukietów"
3620
3621 msgid "end cut here"
3622 msgstr "Zakończ cięcie tutaj"
3623
3624 msgid "end favourites edit"
3625 msgstr "Koniec edycji ulubionych"
3626
3627 msgid "equal to"
3628 msgstr "równy"
3629
3630 msgid "exceeds dual layer medium!"
3631 msgstr ""
3632
3633 msgid "exit DVD player or return to file browser"
3634 msgstr "Wyjdź z odtważacza DVD lub powróć do przeglądarki plików"
3635
3636 msgid "exit mediaplayer"
3637 msgstr "Wyjdź z mediaplayera"
3638
3639 msgid "exit movielist"
3640 msgstr "Wyjdź z listy filmów"
3641
3642 msgid "fine-tune your display"
3643 msgstr "czysto ustaw swój ekran"
3644
3645 msgid "forward to the next chapter"
3646 msgstr "Przeskocz do nastepnego rozdziału"
3647
3648 msgid "free"
3649 msgstr ""
3650
3651 msgid "free diskspace"
3652 msgstr "Wolna przestrzeń dyskowa"
3653
3654 msgid "full /etc directory"
3655 msgstr "Pełen folder /etc"
3656
3657 msgid "go to deep standby"
3658 msgstr "Przejdź do głębokiego czuwania"
3659
3660 msgid "go to standby"
3661 msgstr "Przejdź do stanu czuwania"
3662
3663 msgid "hear radio..."
3664 msgstr "Słuchaj radia..."
3665
3666 msgid "help..."
3667 msgstr "Pomoc..."
3668
3669 msgid "hide extended description"
3670 msgstr "ukryj rozszerzony opis"
3671
3672 msgid "hide player"
3673 msgstr "Ukryj odtwarzacz"
3674
3675 msgid "horizontal"
3676 msgstr "Pozioma (H)"
3677
3678 msgid "hour"
3679 msgstr "Godzina"
3680
3681 msgid "hours"
3682 msgstr "Godziny"
3683
3684 msgid "immediate shutdown"
3685 msgstr "wyłącz natychmiast"
3686
3687 #, python-format
3688 msgid ""
3689 "incoming call!\n"
3690 "%s calls on %s!"
3691 msgstr ""
3692 "Przychodząca rozmowa!\n"
3693 "%s rozmowy włączone %s!"
3694
3695 msgid "init module"
3696 msgstr "Moduł init"
3697
3698 msgid "insert mark here"
3699 msgstr "Wstaw znacznik tutaj"
3700
3701 msgid "jump back to the previous title"
3702 msgstr "powróć do poprzedniego rozdziału"
3703
3704 msgid "jump forward to the next title"
3705 msgstr "przeskocz do następnego tytułu"
3706
3707 msgid "jump to listbegin"
3708 msgstr "skocz do początku listy"
3709
3710 msgid "jump to listend"
3711 msgstr "skocz do końca listy"
3712
3713 msgid "jump to next marked position"
3714 msgstr "skocz do następnej zaznaczonej pozycji"
3715
3716 msgid "jump to previous marked position"
3717 msgstr "skocz do poprzedniej zaznaczonej pozycji"
3718
3719 msgid "leave movie player..."
3720 msgstr "Opuść odtwarzacz filmów..."
3721
3722 msgid "left"
3723 msgstr "Lewo"
3724
3725 msgid "list style compact"
3726 msgstr "kompaktowy styl listy"
3727
3728 msgid "list style compact with description"
3729 msgstr "kompaktowy styl listy z opisem"
3730
3731 msgid "list style default"
3732 msgstr "domyślny styl listy"
3733
3734 msgid "list style single line"
3735 msgstr "styl listy pojedyncza linia"
3736
3737 msgid "load playlist"
3738 msgstr "załaduj playliste"
3739
3740 msgid "locked"
3741 msgstr "zablokowany"
3742
3743 msgid "loopthrough to"
3744 msgstr "Za pomocą pętki do"
3745
3746 msgid "manual"
3747 msgstr "Ręcznie"
3748
3749 msgid "menu"
3750 msgstr "menu"
3751
3752 msgid "mins"
3753 msgstr "min's"
3754
3755 msgid "minute"
3756 msgstr "Minuta"
3757
3758 msgid "minutes"
3759 msgstr "Minutach"
3760
3761 msgid "month"
3762 msgstr ""
3763
3764 msgid "move PiP to main picture"
3765 msgstr "przesuń PiP do głównego obrazu"
3766
3767 msgid "movie list"
3768 msgstr "lista filmów"
3769
3770 msgid "multinorm"
3771 msgstr "Multinorm"
3772
3773 msgid "never"
3774 msgstr "Nigdy"
3775
3776 msgid "next channel"
3777 msgstr "Następny kanał"
3778
3779 msgid "next channel in history"
3780 msgstr "Następny kanał w historii"
3781
3782 msgid "no"
3783 msgstr "Nie"
3784
3785 msgid "no HDD found"
3786 msgstr "Nie znaleziono HDD"
3787
3788 msgid "no Picture found"
3789 msgstr "Nie znaleziono obrazka"
3790
3791 msgid "no module found"
3792 msgstr "Nie znaleziono modułu"
3793
3794 msgid "no standby"
3795 msgstr "Bez stanu czuwania"
3796
3797 msgid "no timeout"
3798 msgstr "Bez końca"
3799
3800 msgid "none"
3801 msgstr "Żaden"
3802
3803 msgid "not locked"
3804 msgstr "Nie zablokowany"
3805
3806 msgid "nothing connected"
3807 msgstr "nic nie połączono"
3808
3809 msgid "of a DUAL layer medium used."
3810 msgstr ""
3811
3812 msgid "of a SINGLE layer medium used."
3813 msgstr ""
3814
3815 msgid "off"
3816 msgstr "Wyłączony"
3817
3818 msgid "on"
3819 msgstr "Włączony"
3820
3821 msgid "once"
3822 msgstr "Raz"
3823
3824 msgid "only /etc/enigma2 directory"
3825 msgstr "Tylko katalog /etc/enigma2"
3826
3827 msgid "open servicelist"
3828 msgstr "Otwórz listę serwisów"
3829
3830 msgid "open servicelist(down)"
3831 msgstr "Otwórz listę serwisów (dół)"
3832
3833 msgid "open servicelist(up)"
3834 msgstr "Otwórz listę serwisów (góra)"
3835
3836 msgid "pass"
3837 msgstr "Hasło"
3838
3839 msgid "pause"
3840 msgstr "Pauza"
3841
3842 msgid "play entry"
3843 msgstr "wstęp odtwarzania"
3844
3845 msgid "play from next mark or playlist entry"
3846 msgstr "odtwórz od następnego zaznaczenia lub wstępu playlisty"
3847
3848 msgid "play from previous mark or playlist entry"
3849 msgstr "odtwórz od poprzedniego zaznaczenia lub wstępu playlisty"
3850
3851 msgid "please press OK when ready"
3852 msgstr "Wciśnij OK gdy gotowy"
3853
3854 msgid "please wait, loading picture..."
3855 msgstr "Czekaj, ładowanie obrazka..."
3856
3857 msgid "previous channel"
3858 msgstr "Poprzedni kanał"
3859
3860 msgid "previous channel in history"
3861 msgstr "Poprzedni kanał w historii"
3862
3863 msgid "record"
3864 msgstr "Nagraj"
3865
3866 msgid "recording..."
3867 msgstr "Nagrywanie..."
3868
3869 msgid "remove after this position"
3870 msgstr "Usuń po tej pozycji"
3871
3872 msgid "remove all alternatives"
3873 msgstr "Usuń wszystkie wybrane"
3874
3875 msgid "remove all new found flags"
3876 msgstr "Usuń wszystkie nowe znalezione flagi"
3877
3878 msgid "remove before this position"
3879 msgstr "Usuń przed tą pozycją"
3880
3881 msgid "remove bookmark"
3882 msgstr "Usuń zakładkę"
3883
3884 msgid "remove directory"
3885 msgstr "usuń katalog"
3886
3887 msgid "remove entry"
3888 msgstr "Usuń wstęp"
3889
3890 msgid "remove from parental protection"
3891 msgstr "Usuń z kontroli rodzicielskiej"
3892
3893 msgid "remove new found flag"
3894 msgstr "Usuń nowo znalezioną flage"
3895
3896 msgid "remove selected satellite"
3897 msgstr "usuń wybranego satelitę"
3898
3899 msgid "remove this mark"
3900 msgstr "Usuń to zaznaczenie"
3901
3902 msgid "repeat playlist"
3903 msgstr ""
3904
3905 msgid "repeated"
3906 msgstr "Powtórzone"
3907
3908 msgid "rewind to the previous chapter"
3909 msgstr "przewiń do poprzedniego rozdziału"
3910
3911 msgid "right"
3912 msgstr "Prawo"
3913
3914 msgid "save playlist"
3915 msgstr "zapisz playliste"
3916
3917 msgid "scan done!"
3918 msgstr "Skanowanie zakończone!"
3919
3920 #, python-format
3921 msgid "scan in progress - %d%% done!"
3922 msgstr "skanowanie w toku - %d%% skończone!"
3923
3924 msgid "scan state"
3925 msgstr "Status skanowania"
3926
3927 msgid "second"
3928 msgstr "Drugi"
3929
3930 msgid "second cable of motorized LNB"
3931 msgstr "Drugi kabel zmotoryzowanego LNB"
3932
3933 msgid "seconds"
3934 msgstr "Sekundy"
3935
3936 msgid "select"
3937 msgstr "wybierz"
3938
3939 msgid "select movie"
3940 msgstr "wybierz film"
3941
3942 msgid "select the movie path"
3943 msgstr "wybierz ścieżkę filmu"
3944
3945 msgid "service pin"
3946 msgstr "Pin serwisu"
3947
3948 msgid "setup pin"
3949 msgstr "Pin ustawień"
3950
3951 msgid "show DVD main menu"
3952 msgstr "pokaż główne menu DVD"
3953
3954 msgid "show EPG..."
3955 msgstr "Pokaż EPG..."
3956
3957 msgid "show all"
3958 msgstr "pokaż wszystkie"
3959
3960 msgid "show alternatives"
3961 msgstr "Pokaż wybrane"
3962
3963 msgid "show event details"
3964 msgstr "Pokaż szczegóły wydarzenia"
3965
3966 msgid "show extended description"
3967 msgstr "pokaż rozszerzony opis"
3968
3969 msgid "show first tag"
3970 msgstr "pokaż pierwszą etykietę"
3971
3972 msgid "show second tag"
3973 msgstr "pokaż drugą etykietę"
3974
3975 msgid "show shutdown menu"
3976 msgstr "pokaż menu wyłączania"
3977
3978 msgid "show single service EPG..."
3979 msgstr "pokaz pojedyńczy serwis EPG..."
3980
3981 msgid "show tag menu"
3982 msgstr "pokaż etykietę menu"
3983
3984 msgid "show transponder info"
3985 msgstr "Pokaż info transpondera"
3986
3987 msgid "shuffle playlist"
3988 msgstr "tasuj playliste"
3989
3990 msgid "shutdown"
3991 msgstr "Wyłącz"
3992
3993 msgid "simple"
3994 msgstr "Prosty"
3995
3996 msgid "skip backward"
3997 msgstr "Skocz wstecz"
3998
3999 msgid "skip backward (enter time)"
4000 msgstr "skocz do tyłu (wpisz czas)"
4001
4002 msgid "skip forward"
4003 msgstr "Skocz w przód"
4004
4005 msgid "skip forward (enter time)"
4006 msgstr "skocz naprzód (wpisz czas)"
4007
4008 msgid "sort by date"
4009 msgstr "sortuj poprzez datę"
4010
4011 msgid "standard"
4012 msgstr "standardowy"
4013
4014 msgid "standby"
4015 msgstr "Czuwanie"
4016
4017 msgid "start cut here"
4018 msgstr "Rozpocznij cięcie tutaj"
4019
4020 msgid "start timeshift"
4021 msgstr "Rozpocznij timeshift"
4022
4023 msgid "stereo"
4024 msgstr "Stereo"
4025
4026 msgid "stop PiP"
4027 msgstr "zatrzymaj PiP"
4028
4029 msgid "stop entry"
4030 msgstr "zatrzymaj wstęp"
4031
4032 msgid "stop recording"
4033 msgstr "Zatrzymaj nagrywanie"
4034
4035 msgid "stop timeshift"
4036 msgstr "Zatrzymaj timeshifting"
4037
4038 msgid "swap PiP and main picture"
4039 msgstr "zmień PiP i  główny obraz"
4040
4041 msgid "switch to bookmarks"
4042 msgstr "Przełącz na zakładkę"
4043
4044 msgid "switch to filelist"
4045 msgstr "Przeącz na listę plików"
4046
4047 msgid "switch to playlist"
4048 msgstr "Przełącz na playliste"
4049
4050 msgid "switch to the next audio track"
4051 msgstr "przełącz na następna ścieżke audio"
4052
4053 msgid "switch to the next subtitle language"
4054 msgstr "przełącz na nastepną sćieżkę napisów"
4055
4056 msgid "this recording"
4057 msgstr "To nagranie"
4058
4059 msgid "this service is protected by a parental control pin"
4060 msgstr "Ten serwis jest chroniony kodem blokady"
4061
4062 msgid "toggle a cut mark at the current position"
4063 msgstr "przełącz ucięty znacznik w aktualną pozycję"
4064
4065 msgid "toggle time, chapter, audio, subtitle info"
4066 msgstr "czas odtważania, rozdział, audio, informacja o napisach"
4067
4068 msgid "unconfirmed"
4069 msgstr "niepotwierdzone"
4070
4071 msgid "unknown service"
4072 msgstr "Nieznany serwis"
4073
4074 msgid "until restart"
4075 msgstr "Aż do startu"
4076
4077 msgid "user defined"
4078 msgstr "Zdefiniowane przez użytkownika"
4079
4080 msgid "vertical"
4081 msgstr "Pionowa (V)"
4082
4083 msgid "view extensions..."
4084 msgstr "Wyświetl rozszerzenia..."
4085
4086 msgid "view recordings..."
4087 msgstr "Wyświetl nagrania..."
4088
4089 msgid "wait for ci..."
4090 msgstr "Czekam na CI..."
4091
4092 msgid "wait for mmi..."
4093 msgstr "czekam na MMI..."
4094
4095 msgid "waiting"
4096 msgstr "Oczekiwanie"
4097
4098 msgid "weekly"
4099 msgstr "Tygodniowy"
4100
4101 msgid "whitelist"
4102 msgstr "Biała lista"
4103
4104 msgid "yes"
4105 msgstr "Tak"
4106
4107 msgid "yes (keep feeds)"
4108 msgstr "Tak (trzymaj je)"
4109
4110 msgid ""
4111 "your dreambox might be unusable now. Please consult the manual for further "
4112 "assistance before rebooting your dreambox."
4113 msgstr ""
4114 "Twój Dreambox może być teraz niezdolny do użytku. Przeczytaj książkę "
4115 "serwisową przed ponownym uruchomieniem Dreamboxa."
4116
4117 msgid "zap"
4118 msgstr "Przełącz"
4119
4120 msgid "zapped"
4121 msgstr "Przełączony"
4122
4123 #~ msgid ""
4124 #~ "\n"
4125 #~ "Enigma2 will restart after the restore"
4126 #~ msgstr ""
4127 #~ "\n"
4128 #~ "Enigma2 zostanie zrestartowana po przywróceniu"
4129
4130 #, fuzzy
4131 #~ msgid "\"?"
4132 #~ msgstr "\"?"
4133
4134 #~ msgid "Add title..."
4135 #~ msgstr "Dodaję tytuł..."
4136
4137 #~ msgid ""
4138 #~ "Are you sure you want to enable WLAN support?\n"
4139 #~ "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox and press OK.\n"
4140 #~ "\n"
4141 #~ msgstr ""
4142 #~ "Czy jesteś pewien, że chcesz włączyć sieć WLAN?\n"
4143 #~ "Podłącz Wlan USB Stick i naciśnij OK.\n"
4144 #~ "\n"
4145
4146 #~ msgid ""
4147 #~ "Are you sure you want to enable your local network?\n"
4148 #~ "\n"
4149 #~ msgstr ""
4150 #~ "Czy jesteś pewien, że chcesz włączyć sieć lokalną?\n"
4151 #~ "\n"
4152
4153 #~ msgid "Burn"
4154 #~ msgstr "Wypal"
4155
4156 #~ msgid "Burn To DVD..."
4157 #~ msgstr "Wypalanie DVD..."
4158
4159 #~ msgid "Choose Location"
4160 #~ msgstr "Sprawdzanie Lokalizacji"
4161
4162 #~ msgid "Configure your internal LAN"
4163 #~ msgstr "Skonfiguruj wewnętrzną sieć LAN"
4164
4165 #~ msgid "Configure your internal LAN again"
4166 #~ msgstr "Skonfiguruj ponownie wewnętrzną sieć LAN"
4167
4168 #~ msgid "Configure your wireless LAN"
4169 #~ msgstr "Skonfiguruj bezprzewodową sieć LAN"
4170
4171 #~ msgid "Configure your wireless LAN again"
4172 #~ msgstr "Skonfiguruj ponownie bezprzewodową sieć LAN"
4173
4174 #~ msgid "Confirm"
4175 #~ msgstr "Zatwierdź"
4176
4177 #~ msgid "Connect to the Internet with a USB Wlan Stick"
4178 #~ msgstr "Poałącz do Internetu przy użyciu Wlan USB Stick"
4179
4180 #~ msgid "Connect to the Internet with your local LAN"
4181 #~ msgstr "Podłącz do Internetu przy użyciu lokalnego LAN"
4182
4183 #~ msgid "Device Setup..."
4184 #~ msgstr "Ustawienia urządzenia:"
4185
4186 #~ msgid "Do you want to view a cutlist tutorial?"
4187 #~ msgstr "czy chcesz zobaczyć podręcznik wyciętej listy?"
4188
4189 #~ msgid "Edit current title"
4190 #~ msgstr "Edytuj aktualny tytuł"
4191
4192 #~ msgid "Edit title..."
4193 #~ msgstr "Edytuję tytuł..."
4194
4195 #~ msgid "Enable LAN"
4196 #~ msgstr "Włącza LAN"
4197
4198 #~ msgid "Enable WLAN"
4199 #~ msgstr "Włącz WLAN"
4200
4201 #~ msgid ""
4202 #~ "Enable the local network of your Dreambox.\n"
4203 #~ "\n"
4204 #~ msgstr ""
4205 #~ "Włacz sieć lokalną Dreamboxa.\n"
4206 #~ "\n"
4207
4208 #~ msgid "Exit wizard and configure later manually"
4209 #~ msgstr "Zamknij kreator i skonfiguruj ręcznie w późniejszym czasie"
4210
4211 #~ msgid "Extended Setup..."
4212 #~ msgstr "Zaawansowana konfiguracja..."
4213
4214 #~ msgid "Games / Plugins"
4215 #~ msgstr "Gry / Pluginy"
4216
4217 #~ msgid "Movie Menu"
4218 #~ msgstr "Menu filmu"
4219
4220 #~ msgid "Nameserver Setup..."
4221 #~ msgstr "Ustawienia Nameserver..."
4222
4223 #~ msgid "New DVD"
4224 #~ msgstr "Nowe DVD"
4225
4226 #~ msgid ""
4227 #~ "No working wireless interface found.\n"
4228 #~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick or "
4229 #~ "enable you local network interface."
4230 #~ msgstr ""
4231 #~ "Nie znaleziono działającego interfejsu bezprzewodowego.\n"
4232 #~ "Sprawdź czy Twój WLAN USB Stick jest kompatybilny oraz czy włączyłeś "
4233 #~ "interfejs sieci lokalnej."
4234
4235 #~ msgid "No, let me choose default lists"
4236 #~ msgstr "Nie, pozwól mi wybrać listę standardową"
4237
4238 #~ msgid ""
4239 #~ "Please attach your Zydas ZD1211B chipset compatibe WLAN USB Stick to your "
4240 #~ "Dreambox and press the OK button on your remote control to enable the "
4241 #~ "built in wireless network support"
4242 #~ msgstr ""
4243 #~ "Proszę wpdłączyć do Dreamboxa WLAN USB Stick zgodny z  chipsetem Zydas "
4244 #~ "ZD1211B. W celu właczenia sieci bezprzewodowej naciśnij przycisk OK na "
4245 #~ "pilocie."
4246
4247 #~ msgid ""
4248 #~ "Please configure your local LAN internet connection by filling out the "
4249 #~ "needed values.\n"
4250 #~ "When you are ready please press OK to continue."
4251 #~ msgstr ""
4252 #~ "Prosdzę skonfiguruj lokalny interfejs LAN poprzez wypełnienie podanie "
4253 #~ "odpowiednich wartości.\n"
4254 #~ "Aby kontynuować naciśnij OK."
4255
4256 #~ msgid ""
4257 #~ "Please configure your wireless LAN internet connection by filling out the "
4258 #~ "needed values.\n"
4259 #~ "When you are ready please press OK to continue."
4260 #~ msgstr ""
4261 #~ "Skonfiguruj bezprzewodową sieć LAN poprzez wypełłnienie odpowiednich "
4262 #~ "danych.\n"
4263 #~ "Aby kontynuować naciśnij przycisk OK."
4264
4265 #~ msgid "Please select below the wireless network you want to connect to."
4266 #~ msgstr "Proszę wybrać sieć bezprzewodową do której chcesz sie podłączyć."
4267
4268 #~ msgid ""
4269 #~ "Pressing OK enables the built in wireless LAN support of your Dreambox.\n"
4270 #~ "Wlan USB Sticks with Zydas ZD1211B and RAlink RT73 Chipset are "
4271 #~ "supported.\n"
4272 #~ "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox before pressing OK.\n"
4273 #~ "\n"
4274 #~ msgstr ""
4275 #~ "Aby włączyć bezprzewodową sieć LAN naciśnij OK.\n"
4276 #~ " Wlan USB Stick z chipsetami Zydas ZD1211B i RAlink RT73 są kompatybilne "
4277 #~ "z Dreamboxem.\n"
4278 #~ "Przed naciśnięciem OK podłącz Wlan USB Stick do Dreamboxa.\n"
4279 #~ "\n"
4280
4281 #~ msgid "Restart your wireless interface"
4282 #~ msgstr "Restary interfejsu bezprzewodowego"
4283
4284 #~ msgid "Save..."
4285 #~ msgstr "Zapisywanie..."
4286
4287 #~ msgid "Show files from %s"
4288 #~ msgstr "Pokaż pliki od %s"
4289
4290 #~ msgid "Startwizard"
4291 #~ msgstr "Uruchom kreatora"
4292
4293 #~ msgid "Step "
4294 #~ msgstr "Krok"
4295
4296 #~ msgid "Table of content to be burned to DVD:"
4297 #~ msgstr "Dane do wypalenia na DVD:"
4298
4299 #~ msgid ""
4300 #~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
4301 #~ "\n"
4302 #~ "Your local LAN internet connection is working now.\n"
4303 #~ "\n"
4304 #~ "Please press OK to continue."
4305 #~ msgstr ""
4306 #~ "Dziękuję za uzycie kreatora. Dreambox jest gotowy do pracy.\n"
4307 #~ "\n"
4308 #~ "Wewnętrzna sieć LAN jest gotowa do pracy.\n"
4309 #~ "\n"
4310 #~ "Nacisnij OK aby kontynuować."
4311
4312 #~ msgid ""
4313 #~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
4314 #~ "\n"
4315 #~ "Your wireless internet connection is working now.\n"
4316 #~ "\n"
4317 #~ "Please press OK to continue."
4318 #~ msgstr ""
4319 #~ "Dziękuję za użycie kreatora. Dreambox jest gotowy do pracy.\n"
4320 #~ "\n"
4321 #~ "Bezprzewodowe połaczenie do Internetu jest gotowe do pracy.\n"
4322 #~ "\n"
4323 #~ "Aby kontynuować naciśnij OK."
4324
4325 #~ msgid ""
4326 #~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
4327 #~ "Please press OK to start using your Dreambox."
4328 #~ msgstr ""
4329 #~ "Dziękuję za użycie kreatora. Dreambox jest gotowy do pracy.\n"
4330 #~ "Aby rozpocząć pracę naciśnij przycisk OK."
4331
4332 #~ msgid ""
4333 #~ "Unable to initialize harddisk.\n"
4334 #~ "Please refer to the user manual.\n"
4335 #~ "Error: "
4336 #~ msgstr ""
4337 #~ "Niezdolny do zainicjowania HDD.\n"
4338 #~ "Proszę wybrać samemu.\n"
4339 #~ "Błąd: "
4340
4341 #~ msgid "VCR Switch"
4342 #~ msgstr "Automatycznie przełącz VCR"
4343
4344 #~ msgid ""
4345 #~ "Welcome.\n"
4346 #~ "\n"
4347 #~ "If you want to connect your Dreambox to the Internet, this wizard will "
4348 #~ "guide you through the basic network setup of your Dreambox.\n"
4349 #~ "\n"
4350 #~ "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
4351 #~ msgstr ""
4352 #~ "Witam.\n"
4353 #~ "\n"
4354 #~ "Zadaniem tego kreatora jest pomoc w ustawieniu podstawowych funkcji "
4355 #~ "Deamboxa pozwalających Ci na podłączenie z Internetem.\n"
4356 #~ "\n"
4357 #~ "Aby przejść do nastepnego kroku nacisnij przycisk OK pilota. "
4358
4359 #~ msgid "When complete, press Key 0 to burn the collection!"
4360 #~ msgstr "Kiedy skończysz, w celu nagrania kolekcji nacisnij klawisz 0!"
4361
4362 #~ msgid ""
4363 #~ "Your local LAN internet connection is not working!\n"
4364 #~ "Please choose what you want to do next."
4365 #~ msgstr ""
4366 #~ "Lokalne połaczenie LAN nie działa!\n"
4367 #~ "Proszę wybrać co chcesz zrobić."
4368
4369 #~ msgid ""
4370 #~ "Your network is restarting.\n"
4371 #~ "You will be automatically forwarded to the next step."
4372 #~ msgstr ""
4373 #~ "Sieć została zrestartowana.\n"
4374 #~ "Zostaniesz automatycznie przekierowany do nastepnego kroku."
4375
4376 #~ msgid ""
4377 #~ "Your wired LAN Adapter could not be started.\n"
4378 #~ "Do you want to reboot your Dreambox to apply the new configuration?\n"
4379 #~ msgstr ""
4380 #~ "Uruchomienie przewodowego adaptera LAN było niemożliwe.\n"
4381 #~ "Czy w celu zastosowania nowych ustawień zrestartować Dreamboxa?\n"
4382
4383 #~ msgid ""
4384 #~ "Your wireless LAN Adapter could not be started.\n"
4385 #~ "Do you want to reboot your Dreambox to apply the new configuration?\n"
4386 #~ msgstr ""
4387 #~ "Uruchomienie bezprzewodowego adaptera LAN było niemożliwe.\n"
4388 #~ "Czy w celu zastosowania nowych ustawień zrestartować Dreamboxa?\n"
4389
4390 #~ msgid ""
4391 #~ "Your wireless internet connection is not working!\n"
4392 #~ "Please choose what you want to do next."
4393 #~ msgstr ""
4394 #~ "Interfejs sieci bezprzewodowej nie działa!\n"
4395 #~ "Proszę wybrać kolejną akcję."
4396
4397 #~ msgid "equal to Socket A"
4398 #~ msgstr "Równaj do Gniazda A"
4399
4400 #~ msgid "loopthrough to socket A"
4401 #~ msgstr "Zapętl bezpośrednio do Gniazda A"
4402
4403 #~ msgid ""
4404 #~ "scan done!\n"
4405 #~ "%d services found!"
4406 #~ msgstr ""
4407 #~ "Skanowanie skończone!\n"
4408 #~ "%d znalezionych serwisów!"
4409
4410 #~ msgid ""
4411 #~ "scan done!\n"
4412 #~ "No service found!"
4413 #~ msgstr ""
4414 #~ "Skanowanie zakończone!\n"
4415 #~ "Nie znaleziono serwisów!"
4416
4417 #~ msgid ""
4418 #~ "scan done!\n"
4419 #~ "One service found!"
4420 #~ msgstr ""
4421 #~ "Skanowanie zakończone!\n"
4422 #~ "Jeden serwis znaleziony!"
4423
4424 #~ msgid ""
4425 #~ "scan in progress - %d %% done!\n"
4426 #~ "%d services found!"
4427 #~ msgstr ""
4428 #~ "Skanowanie w toku - %d %% Zakończone!\n"
4429 #~ "%d znalezionych serwisów!"
4430
4431 #~ msgid "text"
4432 #~ msgstr "Tekst"