update pl,es,da,sv language
[enigma2.git] / po / sv.po
1 # German translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2008-05-19 15:07+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2008-05-14 15:07+0100\n"
12 "Last-Translator: WeeGull <weegull@hotmail.com>\n"
13 "Language-Team: WeeGull <weegull@hotmail.com>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18 "X-Poedit-Language: Swedish\n"
19 "X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
20 "X-Poedit-SourceCharset: iso-8859-15\n"
21
22 msgid " "
23 msgstr " "
24
25 msgid "#000000"
26 msgstr ""
27
28 msgid "#0064c7"
29 msgstr ""
30
31 msgid "#25062748"
32 msgstr ""
33
34 msgid "#389416"
35 msgstr ""
36
37 msgid "#80000000"
38 msgstr ""
39
40 msgid "#80ffffff"
41 msgstr ""
42
43 msgid "#bab329"
44 msgstr ""
45
46 msgid "#f23d21"
47 msgstr ""
48
49 msgid "#ffffff"
50 msgstr ""
51
52 msgid "#ffffffff"
53 msgstr ""
54
55 msgid "%H:%M"
56 msgstr "%H:%M"
57
58 #, python-format
59 msgid "%d min"
60 msgstr "%d min"
61
62 msgid "%d.%B %Y"
63 msgstr "%d.%B %Y"
64
65 #, python-format
66 msgid ""
67 "%s\n"
68 "(%s, %d MB free)"
69 msgstr ""
70 "%s\n"
71 "(%s, %d MB ledigt)"
72
73 #, python-format
74 msgid "%s (%s)\n"
75 msgstr "%s (%s)\n"
76
77 msgid "(ZAP)"
78 msgstr "(ZAP)"
79
80 msgid "(empty)"
81 msgstr "(tom)"
82
83 msgid "(show optional DVD audio menu)"
84 msgstr "(visa extra DVD ljudmeny)"
85
86 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
87 msgstr "/usr/share/enigma2 bibliotek"
88
89 msgid "/var directory"
90 msgstr "/var bibliotek"
91
92 msgid "0"
93 msgstr ""
94
95 msgid "1"
96 msgstr ""
97
98 msgid "1.0"
99 msgstr "1.0"
100
101 msgid "1.1"
102 msgstr "1.1"
103
104 msgid "1.2"
105 msgstr "1.2"
106
107 msgid "12V output"
108 msgstr "12V utgång"
109
110 msgid "13 V"
111 msgstr "13 V"
112
113 msgid "16:10"
114 msgstr "16:10"
115
116 msgid "16:10 Letterbox"
117 msgstr "16:10 Letterbox"
118
119 msgid "16:10 PanScan"
120 msgstr "16:10 PanScan"
121
122 msgid "16:9"
123 msgstr "16:9"
124
125 msgid "16:9 Letterbox"
126 msgstr "16:9 Letterbox"
127
128 msgid "16:9 always"
129 msgstr "16:9 alltid"
130
131 msgid "18 V"
132 msgstr "18 V"
133
134 msgid "2"
135 msgstr ""
136
137 msgid "3"
138 msgstr ""
139
140 msgid "30 minutes"
141 msgstr "30 minuter"
142
143 msgid "4"
144 msgstr ""
145
146 msgid "4:3"
147 msgstr "4:#"
148
149 msgid "4:3 Letterbox"
150 msgstr "4:3 Letterbox"
151
152 msgid "4:3 PanScan"
153 msgstr "4:3 PanScan"
154
155 msgid "5"
156 msgstr ""
157
158 msgid "5 minutes"
159 msgstr "5 minuter"
160
161 msgid "50 Hz"
162 msgstr "50 Hz"
163
164 msgid "6"
165 msgstr ""
166
167 msgid "60 minutes"
168 msgstr "60 minuter"
169
170 msgid "7"
171 msgstr ""
172
173 msgid "8"
174 msgstr ""
175
176 msgid "9"
177 msgstr ""
178
179 msgid "<unknown>"
180 msgstr "<okänd>"
181
182 msgid "??"
183 msgstr "??"
184
185 msgid "A"
186 msgstr "A"
187
188 #, python-format
189 msgid ""
190 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
191 "Do you want to keep your version?"
192 msgstr ""
193 "En konfigurationsfil (%s) har ändrats sedan installationen.\n"
194 "Vill du behålla din version?"
195
196 msgid ""
197 "A finished record timer wants to set your\n"
198 "Dreambox to standby. Do that now?"
199 msgstr ""
200 "En utförd inspelningstimer vill försätta din\n"
201 "Dreambox i standby. Utföra det nu?"
202
203 msgid ""
204 "A finished record timer wants to shut down\n"
205 "your Dreambox. Shutdown now?"
206 msgstr ""
207 "En utförd inspelningstimer vill stänga av\n"
208 "din Dreambox. Stänga av nu?"
209
210 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
211 msgstr "En grafisk EPG för alla kanaler i en vald favoritlista"
212
213 #, python-format
214 msgid ""
215 "A record has been started:\n"
216 "%s"
217 msgstr ""
218 "En inspelning har påbörjats:\n"
219 "%s"
220
221 msgid ""
222 "A recording is currently running.\n"
223 "What do you want to do?"
224 msgstr ""
225 "En inspelning pågår redan.\n"
226 "Vad vill du göra?"
227
228 msgid ""
229 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
230 "configure the positioner."
231 msgstr ""
232 "En inspelning pågår. Vänligen avbryt den innan du försöker konfigurera "
233 "motorn."
234
235 msgid ""
236 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
237 "start the satfinder."
238 msgstr ""
239 "En inspelning pågår. Vänligen avbryt inspelningen före du försöker starta "
240 "satfinder."
241
242 msgid ""
243 "A sleep timer wants to set your\n"
244 "Dreambox to standby. Do that now?"
245 msgstr ""
246 "En sovtimer vill försätta din\n"
247 "Dreambox i standby. Utföra det?"
248
249 msgid ""
250 "A sleep timer wants to shut down\n"
251 "your Dreambox. Shutdown now?"
252 msgstr ""
253 "En sovtimer vill stänga av\n"
254 "din Dreambox. Stänga av nu?"
255
256 msgid ""
257 "A timer failed to record!\n"
258 "Disable TV and try again?\n"
259 msgstr ""
260 "En timerinspelning misslyckades!\n"
261 "Inaktivera TV och försök igen?\n"
262
263 msgid "A/V Settings"
264 msgstr "A/V Inställningar"
265
266 msgid "AA"
267 msgstr "AA"
268
269 msgid "AB"
270 msgstr "AB"
271
272 msgid "AC3 default"
273 msgstr "AC3 standard"
274
275 msgid "AC3 downmix"
276 msgstr "AC3 nedmixning"
277
278 msgid "AGC"
279 msgstr "AGC"
280
281 msgid "AGC:"
282 msgstr "AGC:"
283
284 msgid "About"
285 msgstr "Om"
286
287 msgid "About..."
288 msgstr "Om..."
289
290 msgid "Action on long powerbutton press"
291 msgstr "Beteende vid långt tryck på powerknapp"
292
293 msgid "Activate Picture in Picture"
294 msgstr "Aktivera Bild i Bild"
295
296 msgid "Activate network settings"
297 msgstr "Aktivera nätverksinställningar"
298
299 msgid "Add"
300 msgstr "Lägg till"
301
302 msgid "Add a mark"
303 msgstr "Lägg till markör"
304
305 msgid "Add a new title"
306 msgstr "Lägg till ny titel"
307
308 msgid "Add timer"
309 msgstr "Lägg till timer"
310
311 msgid "Add title..."
312 msgstr "Lägg till titel..."
313
314 msgid "Add to bouquet"
315 msgstr "Lägg till i favoritlista"
316
317 msgid "Add to favourites"
318 msgstr "Lägg till i favoriter"
319
320 msgid ""
321 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
322 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
323 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
324 "test screens."
325 msgstr ""
326 "Justera färginställningarna så att alla färgnivåer är urskiljningsbara, men "
327 "de ska vara så färgfulla som möjligt. När du är nöjd med resultatet, tryck "
328 "OK för att stänga videoinställningarna eller tryck på nummerknapp för att "
329 "välja annan testbild."
330
331 msgid "Advanced"
332 msgstr "Avancerat"
333
334 msgid "Advanced Video Setup"
335 msgstr "Avancerad videoinställning"
336
337 msgid "After event"
338 msgstr "Efter program"
339
340 msgid ""
341 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
342 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
343 msgstr ""
344 "Efter startguiden är avslutad, behöver du skydda enskilda kanaler. Läs i din "
345 "manual för Dreambox om hur du utför det."
346
347 msgid "Album:"
348 msgstr "Album:"
349
350 msgid "All"
351 msgstr "Alla"
352
353 msgid "All..."
354 msgstr "Alla..."
355
356 msgid "Alpha"
357 msgstr "Alpha"
358
359 msgid "Alternative radio mode"
360 msgstr "Alternativt radioläge"
361
362 msgid "Alternative services tuner priority"
363 msgstr "Alternativ tunerprioritering"
364
365 msgid "An empty filename is illegal."
366 msgstr "Ett tomt filnamn är inte tillåtet."
367
368 msgid "Arabic"
369 msgstr "Arabiska"
370
371 msgid "Artist:"
372 msgstr "Artist:"
373
374 msgid "Ask before shutdown:"
375 msgstr "Fråga före avstängning:"
376
377 msgid "Ask user"
378 msgstr "Fråga"
379
380 msgid "Aspect Ratio"
381 msgstr "Bildformat"
382
383 msgid "Audio"
384 msgstr "Ljud"
385
386 msgid "Audio Options..."
387 msgstr "Ljudval..."
388
389 msgid "Auto"
390 msgstr "Auto"
391
392 msgid "Auto scart switching"
393 msgstr "Auto scart byte"
394
395 msgid "Automatic"
396 msgstr "Automatisk"
397
398 msgid "Automatic Scan"
399 msgstr "Automatisk sökning"
400
401 msgid "B"
402 msgstr "B"
403
404 msgid "BA"
405 msgstr "BA"
406
407 msgid "BB"
408 msgstr "BB"
409
410 msgid "BER"
411 msgstr "BER"
412
413 msgid "BER:"
414 msgstr "BER:"
415
416 msgid "Backup"
417 msgstr "Backup"
418
419 msgid "Backup Location"
420 msgstr "Backupplacering"
421
422 msgid "Backup Mode"
423 msgstr "Backupläge"
424
425 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
426 msgstr "Backup klar. Vänligen tryck OK för resultat."
427
428 msgid "Band"
429 msgstr "Band"
430
431 msgid "Bandwidth"
432 msgstr "Bandbredd"
433
434 msgid "Begin time"
435 msgstr "Starttid"
436
437 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
438 msgstr "Beteende av 'pause' vid paus"
439
440 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
441 msgstr "Beteende av 0 i BiB-läge"
442
443 msgid "Behavior when a movie is started"
444 msgstr "Beteende när en film startas"
445
446 msgid "Behavior when a movie is stopped"
447 msgstr "Beteende när en film stoppas"
448
449 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
450 msgstr "Beteende när en film slutar"
451
452 msgid "Brightness"
453 msgstr "Ljusstyrka"
454
455 msgid "Burn"
456 msgstr "Skapa"
457
458 msgid "Burn DVD"
459 msgstr "Skapa DVD"
460
461 msgid "Burn To DVD..."
462 msgstr "Skapa DVD..."
463
464 msgid "Bus: "
465 msgstr "Bus: "
466
467 msgid ""
468 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
469 "displayed."
470 msgstr "Infobalken visas om du trycker OK på din fjärrkontroll."
471
472 msgid "C-Band"
473 msgstr "C-Band"
474
475 msgid "CF Drive"
476 msgstr "CF Disk"
477
478 msgid "CVBS"
479 msgstr "CVBS"
480
481 msgid "Cable"
482 msgstr "Kabel"
483
484 msgid "Cache Thumbnails"
485 msgstr "Buffra miniatyrer"
486
487 msgid "Call monitoring"
488 msgstr "Samtalsmonitorering"
489
490 msgid "Cancel"
491 msgstr "Avbryt"
492
493 msgid "Capacity: "
494 msgstr "Kapacitet: "
495
496 msgid "Card"
497 msgstr "Kort"
498
499 msgid "Catalan"
500 msgstr "Katalanska"
501
502 msgid "Change bouquets in quickzap"
503 msgstr "Byt favoritlista med snabbzap"
504
505 msgid "Change pin code"
506 msgstr "Ändra PIN kod"
507
508 msgid "Change service pin"
509 msgstr "Ändra program PIN"
510
511 msgid "Change service pins"
512 msgstr "Ändra program PIN"
513
514 msgid "Change setup pin"
515 msgstr "Ändra installations PIN"
516
517 msgid "Channel"
518 msgstr "Kanal"
519
520 msgid "Channel Selection"
521 msgstr "Kanallista"
522
523 msgid "Channel:"
524 msgstr "Kanal:"
525
526 msgid "Channellist menu"
527 msgstr "Kanallista meny"
528
529 msgid "Chap."
530 msgstr "Kap."
531
532 msgid "Chapter"
533 msgstr "Kapitel"
534
535 msgid "Chapter:"
536 msgstr "Kapitel:"
537
538 msgid "Check"
539 msgstr "Kontrollera"
540
541 msgid "Checking Filesystem..."
542 msgstr "Kontrollerar filsystem..."
543
544 msgid "Choose Tuner"
545 msgstr "Välj tuner"
546
547 msgid "Choose bouquet"
548 msgstr "Välj favoritlista"
549
550 msgid "Choose source"
551 msgstr "Välj källa"
552
553 msgid "Choose target folder"
554 msgstr "Välj målkatalog"
555
556 msgid "Choose your Skin"
557 msgstr "Välj utseende"
558
559 msgid "Cleanup"
560 msgstr "Rensa"
561
562 msgid "Clear before scan"
563 msgstr "Rensa före sökning"
564
565 msgid "Clear log"
566 msgstr "Rensa logg"
567
568 msgid "Code rate high"
569 msgstr "Code rate hög"
570
571 msgid "Code rate low"
572 msgstr "Code rate låg"
573
574 msgid "Coderate HP"
575 msgstr "Coderate HP"
576
577 msgid "Coderate LP"
578 msgstr "Coderate LP"
579
580 msgid "Color Format"
581 msgstr "Färgformat"
582
583 msgid "Command execution..."
584 msgstr "Kommando exekvering..."
585
586 msgid "Command order"
587 msgstr "Kommandoordning"
588
589 msgid "Committed DiSEqC command"
590 msgstr "Committed DiSEqC kommando"
591
592 msgid "Common Interface"
593 msgstr "Common Interface"
594
595 msgid "Compact Flash"
596 msgstr "Compact Flash"
597
598 msgid "Compact flash card"
599 msgstr "Compact Flash kort"
600
601 msgid "Complete"
602 msgstr "Komplett"
603
604 msgid "Configuration Mode"
605 msgstr "Konfigurationsläge"
606
607 msgid "Configuring"
608 msgstr "Konfigurering"
609
610 msgid "Confirm"
611 msgstr "Bekräfta"
612
613 msgid "Conflicting timer"
614 msgstr "Timerkonflikt"
615
616 msgid "Connected to Fritz!Box!"
617 msgstr "Ansluten till Fritz!Box!"
618
619 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
620 msgstr "Ansluter till Fritz!Box..."
621
622 #, python-format
623 msgid ""
624 "Connection to Fritz!Box\n"
625 "failed! (%s)\n"
626 "retrying..."
627 msgstr ""
628 "Anslutning till Fritz!Box\n"
629 "misslyckades! (%s)\n"
630 "försöker igen..."
631
632 msgid "Constellation"
633 msgstr "Konstellation"
634
635 msgid "Continue playing"
636 msgstr "Forsätt spela"
637
638 msgid "Contrast"
639 msgstr "Kontrast"
640
641 msgid "Create movie folder failed"
642 msgstr "Det gick inte att skapa en filmkatalog"
643
644 msgid "Creating partition failed"
645 msgstr "Det gick inte att skapa en partition"
646
647 msgid "Croatian"
648 msgstr "Kroatiska"
649
650 msgid "Current Transponder"
651 msgstr "Nuvarande transponder"
652
653 msgid "Current settings:"
654 msgstr "Nuvarande inställningar:"
655
656 msgid "Current version:"
657 msgstr "Nuvarande version:"
658
659 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
660 msgstr "Valfri hopptid för '1'/'3'-knapparna"
661
662 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
663 msgstr "Valfri hopptid för '4'/'6'-knapparna"
664
665 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
666 msgstr "Valfri hopptid för '7'/'9'-knapparna"
667
668 msgid "Customize"
669 msgstr "Anpassningar"
670
671 msgid "Cut"
672 msgstr "Klipp"
673
674 msgid "Cutlist editor..."
675 msgstr "Klipplist editor..."
676
677 msgid "Czech"
678 msgstr "Tjeckiska"
679
680 msgid "DVB-S"
681 msgstr "DVB-S"
682
683 msgid "DVB-S2"
684 msgstr "DVB-S2"
685
686 msgid "DVD ENTER key"
687 msgstr "DVD ENTER tangent"
688
689 msgid "DVD Player"
690 msgstr "DVD Spelare"
691
692 msgid "DVD down key"
693 msgstr "DVD ner tangent"
694
695 msgid "DVD left key"
696 msgstr "DVD vänster tangent"
697
698 msgid "DVD right key"
699 msgstr "DVD höger tangent"
700
701 msgid "DVD up key"
702 msgstr "DVD upp tangent"
703
704 msgid "Danish"
705 msgstr "Danska"
706
707 msgid "Date"
708 msgstr "Datum"
709
710 msgid "Deep Standby"
711 msgstr "Stäng av"
712
713 msgid "Default settings"
714 msgstr ""
715
716 msgid "Delay"
717 msgstr "Fördröjning"
718
719 msgid "Delete"
720 msgstr "Ta bort"
721
722 msgid "Delete entry"
723 msgstr "Ta bort post"
724
725 msgid "Delete failed!"
726 msgstr "Borttagning misslyckades!"
727
728 msgid "Description"
729 msgstr "Beskrivning"
730
731 msgid "Detected HDD:"
732 msgstr "Hittad hårddisk:"
733
734 msgid "Detected NIMs:"
735 msgstr "Hittade tuners:"
736
737 msgid "Device Setup..."
738 msgstr "Nätverksinstallation..."
739
740 msgid "DiSEqC"
741 msgstr "DiSEqC"
742
743 msgid "DiSEqC A/B"
744 msgstr "DiSEqC A/B"
745
746 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
747 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
748
749 msgid "DiSEqC Mode"
750 msgstr "DiSEqC Läge"
751
752 msgid "DiSEqC mode"
753 msgstr "DiSEqC läge"
754
755 msgid "DiSEqC repeats"
756 msgstr "DiSEqC repetetioner"
757
758 msgid "Disable"
759 msgstr "Avaktivera"
760
761 msgid "Disable Picture in Picture"
762 msgstr "Avaktivera Bild i Bild"
763
764 msgid "Disable Subtitles"
765 msgstr "Avaktivera textning"
766
767 msgid "Disabled"
768 msgstr "Avaktivera"
769
770 #, python-format
771 msgid ""
772 "Disconnected from\n"
773 "Fritz!Box! (%s)\n"
774 "retrying..."
775 msgstr ""
776 "Kopplade ifrån\n"
777 "Fritz!Box! (%s)\n"
778 "återförsöker..."
779
780 msgid "Dish"
781 msgstr "Parabol"
782
783 msgid "Display 16:9 content as"
784 msgstr "Visa 16:9 sändning som"
785
786 msgid "Display 4:3 content as"
787 msgstr "Visa 4:3 sändning som"
788
789 msgid "Display Setup"
790 msgstr "Display installation"
791
792 msgid ""
793 "Do you really want to REMOVE\n"
794 "the plugin \""
795 msgstr ""
796 "Vill du verkligen TA BORT\n"
797 "pluginen \""
798
799 msgid ""
800 "Do you really want to check the filesystem?\n"
801 "This could take lots of time!"
802 msgstr ""
803 "Vill du verkligen kontrollera filsystemet?\n"
804 "Detta kan ta lång tid!"
805
806 #, python-format
807 msgid "Do you really want to delete %s?"
808 msgstr "Vill du verkligen ta bort %s?"
809
810 msgid ""
811 "Do you really want to download\n"
812 "the plugin \""
813 msgstr ""
814 "Vill du verkligen ladda ner\n"
815 "pluginen \""
816
817 msgid "Do you really want to exit?"
818 msgstr "Vill du verkligen avsluta?"
819
820 msgid ""
821 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
822 "All data on the disk will be lost!"
823 msgstr ""
824 "Vill du verkligen initiera hårddisken?\n"
825 "All data på hårddisken kommer försvinna!"
826
827 msgid ""
828 "Do you want to backup now?\n"
829 "After pressing OK, please wait!"
830 msgstr ""
831 "Vill du ta en backup nu?\n"
832 "Tryck OK och vänligen vänta!"
833
834 msgid "Do you want to do a service scan?"
835 msgstr "Vill du söka efter kanaler?"
836
837 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
838 msgstr "Vill du göra en ny manuell sökning?"
839
840 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
841 msgstr "Vill du aktivera föräldrakontroll på din Dreambox?"
842
843 msgid "Do you want to restore your settings?"
844 msgstr "Vill du återställa dina inställningar?"
845
846 msgid "Do you want to resume this playback?"
847 msgstr "Vill du återuppta uppspelningen?"
848
849 msgid ""
850 "Do you want to update your Dreambox?\n"
851 "After pressing OK, please wait!"
852 msgstr ""
853 "Vill du uppdatera din Dreambox?\n"
854 "Tryck OK och vänligen vänta!"
855
856 msgid "Do you want to view a tutorial?"
857 msgstr "Vill du se en guide?"
858
859 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
860 msgstr "Avsluta inte pågående händelse men avaktivera följande"
861
862 #, python-format
863 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
864 msgstr "Klar - Installerat eller uppgraderat %d paket"
865
866 #, python-format
867 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
868 msgstr "Klar - Installerat eller uppgraderat %d paket med %d fel"
869
870 msgid "Download Plugins"
871 msgstr "Ladda ner Plugins"
872
873 msgid "Downloadable new plugins"
874 msgstr "Nerladdningsbara nya plugins"
875
876 msgid "Downloadable plugins"
877 msgstr "Nerladdningsbara plugins"
878
879 msgid "Downloading"
880 msgstr "Laddar ner"
881
882 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
883 msgstr "Hämtar plugin information. Var vänlig vänta..."
884
885 msgid "Dutch"
886 msgstr "Holländska"
887
888 msgid "E"
889 msgstr "Ö"
890
891 msgid "EPG Selection"
892 msgstr "EPG val"
893
894 #, python-format
895 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
896 msgstr "FEL - misslyckades söka (%s)!"
897
898 msgid "East"
899 msgstr "Öst"
900
901 msgid "Edit current title"
902 msgstr "Ändra vald titel"
903
904 msgid "Edit services list"
905 msgstr "Ändra kanallista"
906
907 msgid "Edit title..."
908 msgstr "Ändra titel..."
909
910 msgid "Electronic Program Guide"
911 msgstr "Elektronisk Program Guide"
912
913 msgid "Enable"
914 msgstr "Aktivera"
915
916 msgid "Enable 5V for active antenna"
917 msgstr "Aktivera 5V för aktiv antenn"
918
919 msgid "Enable multiple bouquets"
920 msgstr "Aktivera flera favoritlistor"
921
922 msgid "Enable parental control"
923 msgstr "Aktivera föräldrakontroll"
924
925 msgid "Enabled"
926 msgstr "Aktiverad"
927
928 msgid "End"
929 msgstr "Slut"
930
931 msgid "End time"
932 msgstr "Sluttid"
933
934 msgid "EndTime"
935 msgstr "Sluttid"
936
937 msgid "English"
938 msgstr "Engelska"
939
940 msgid ""
941 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
942 "\n"
943 "If you experience any problems please contact\n"
944 "stephan@reichholf.net\n"
945 "\n"
946 "© 2006 - Stephan Reichholf"
947 msgstr ""
948 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
949 "\n"
950 "Vid problem kontakta\n"
951 "stephan@reichholf.net\n"
952 "\n"
953 "© 2006 - Stephan Reichholf"
954
955 #.   TRANSLATORS: Note that "Enter" in the two strings below should *not*
956 #.       be interpreted as "Give speed as input". The intended meaning is
957 #.       instead "Initial speed when starting winding", i.e. the speed at
958 #.       which "winding mode" is entered when first pressing "rewind" or
959 #.       "fast forward". 
960 msgid "Enter Fast Forward at speed"
961 msgstr "Ange hastighet för snabbspolning framåt"
962
963 msgid "Enter Rewind at speed"
964 msgstr "Ange hastighet för snabbspolning bakåt"
965
966 msgid "Enter main menu..."
967 msgstr "Gå till huvudmeny..."
968
969 msgid "Enter the service pin"
970 msgstr "Ange kanal PIN"
971
972 msgid "Error"
973 msgstr "Fel"
974
975 msgid "Eventview"
976 msgstr "Programöversikt"
977
978 msgid "Everything is fine"
979 msgstr "Allt är OK"
980
981 msgid "Execution Progress:"
982 msgstr "Exekverings pågår:"
983
984 msgid "Execution finished!!"
985 msgstr "Exekvering färdig!"
986
987 msgid "Exit"
988 msgstr "Avsluta"
989
990 msgid "Exit editor"
991 msgstr "Avsluta editor"
992
993 msgid "Exit the wizard"
994 msgstr "Avsluta guiden"
995
996 msgid "Exit wizard"
997 msgstr "Avsluta guide"
998
999 msgid "Expert"
1000 msgstr "Expert"
1001
1002 msgid "Extended Setup..."
1003 msgstr "Utökad installation..."
1004
1005 msgid "Extensions"
1006 msgstr "Utökningar"
1007
1008 msgid "FEC"
1009 msgstr "FEC"
1010
1011 msgid "Factory reset"
1012 msgstr "Fabriksåterställning"
1013
1014 msgid "Failed"
1015 msgstr "Misslyckades"
1016
1017 msgid "Fast"
1018 msgstr "Snabb"
1019
1020 msgid "Fast DiSEqC"
1021 msgstr "Snabb DiSEqC"
1022
1023 msgid "Fast Forward speeds"
1024 msgstr "Hastigheter för snabbspolning framåt"
1025
1026 msgid "Fast epoch"
1027 msgstr "Snabb epoch"
1028
1029 msgid "Favourites"
1030 msgstr "Favoriter"
1031
1032 msgid "Filesystem Check..."
1033 msgstr "Kontrollera filsystem..."
1034
1035 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
1036 msgstr "Filsystemet innehåller fel som ej kan åtgärdas"
1037
1038 msgid "Finetune"
1039 msgstr "Fininställn."
1040
1041 msgid "Finished"
1042 msgstr "Klart"
1043
1044 msgid "Finnish"
1045 msgstr "Finska"
1046
1047 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
1048 msgstr "Bildupprepning vid hackig spolning"
1049
1050 msgid "French"
1051 msgstr "Franska"
1052
1053 msgid "Frequency"
1054 msgstr "Frekvens"
1055
1056 msgid "Frequency bands"
1057 msgstr "Frekvensband"
1058
1059 msgid "Frequency scan step size(khz)"
1060 msgstr "Frekvenssökningssteg (khz)"
1061
1062 msgid "Frequency steps"
1063 msgstr "Frekvenssteg"
1064
1065 msgid "Fri"
1066 msgstr "Fre"
1067
1068 msgid "Friday"
1069 msgstr "Fredag"
1070
1071 msgid "Fritz!Box FON IP address"
1072 msgstr "Fritz!Box FON IP adress"
1073
1074 #, python-format
1075 msgid "Frontprocessor version: %d"
1076 msgstr "Frontprocessor version: %d"
1077
1078 msgid "Fsck failed"
1079 msgstr "Fsck misslyckades"
1080
1081 msgid "Function not yet implemented"
1082 msgstr "Funktionen är inte implementerad"
1083
1084 msgid ""
1085 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
1086 "Do you want to Restart the GUI now?"
1087 msgstr ""
1088 "GUI måste startas om för nytt utseende\n"
1089 "Vill du starta om GUI nu?"
1090
1091 msgid "Gateway"
1092 msgstr "Gateway"
1093
1094 msgid "Genre:"
1095 msgstr "Genre:"
1096
1097 msgid "German"
1098 msgstr "Tyska"
1099
1100 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
1101 msgstr "Hämtar plugin information. Var vänlig vänta..."
1102
1103 msgid "Goto 0"
1104 msgstr "Gå till 0"
1105
1106 msgid "Goto position"
1107 msgstr "Gå till position"
1108
1109 msgid "Graphical Multi EPG"
1110 msgstr "Grafisk Multi EPG"
1111
1112 msgid "Greek"
1113 msgstr "Grekiska"
1114
1115 msgid "Guard Interval"
1116 msgstr "Guard intervall"
1117
1118 msgid "Guard interval mode"
1119 msgstr "Guard intervalläge"
1120
1121 msgid "Harddisk"
1122 msgstr "Hårddisk"
1123
1124 msgid "Harddisk setup"
1125 msgstr "Hårddisk installation"
1126
1127 msgid "Harddisk standby after"
1128 msgstr "Viloläge för hårddisk efter"
1129
1130 msgid "Hierarchy Information"
1131 msgstr "Hierarkisk information "
1132
1133 msgid "Hierarchy mode"
1134 msgstr "Hierarkiskt läge"
1135
1136 msgid "How many minutes do you want to record?"
1137 msgstr "Hur många minuter vill du spela in?"
1138
1139 msgid "Hungarian"
1140 msgstr "Ungerska"
1141
1142 msgid "IP Address"
1143 msgstr "IP adress"
1144
1145 msgid "Icelandic"
1146 msgstr "Isländska"
1147
1148 msgid "If you can see this page, please press OK."
1149 msgstr "Om du kan se denna sida, vänligen tryck på OK."
1150
1151 msgid ""
1152 "If you see this, something is wrong with\n"
1153 "your scart connection. Press OK to return."
1154 msgstr ""
1155 "Om du ser detta, något är fel med\n"
1156 "din scartkontakt. Tryck OK för återgå."
1157
1158 msgid ""
1159 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
1160 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
1161 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
1162 "possible.\n"
1163 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
1164 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
1165 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
1166 "step.\n"
1167 "If you are happy with the result, press OK."
1168 msgstr ""
1169 "Om din TV har ljusstyrke- eller kontrastförbättrare rekommenderas du att "
1170 "stänga av den. Om det finns något som heter \"dynamic\" rekommenderas du att "
1171 "använda standard. Justera ljusstyrkan till en inställning som du tycker är "
1172 "bra. Använd så lite kontrast som möjligt.\n"
1173 "Sätt ljusstyrkan till så låg som möjligt, men säkerställ att de två lägsta "
1174 "nivåerna av grå är urskiljningsbara.\n"
1175 "Ta inte hänsyn till de ljusa nivåerna nu. De kommer justeras i nästa steg.\n"
1176 "När du är nöjd med resultatet, tryck OK."
1177
1178 msgid "Image-Upgrade"
1179 msgstr "Image uppgradering"
1180
1181 msgid "In Progress"
1182 msgstr "I utförande"
1183
1184 msgid ""
1185 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
1186 msgstr "För att göra en timerinspelning, växlades TV till inspelande kanal!\n"
1187
1188 msgid "Increased voltage"
1189 msgstr "Ökad spänning"
1190
1191 msgid "Index"
1192 msgstr "Index"
1193
1194 msgid "InfoBar"
1195 msgstr "Infobalk"
1196
1197 msgid "Infobar timeout"
1198 msgstr "Infobalk timeout"
1199
1200 msgid "Information"
1201 msgstr "Information"
1202
1203 msgid "Init"
1204 msgstr "Initiera"
1205
1206 msgid "Initialization..."
1207 msgstr "Initiering..."
1208
1209 msgid "Initialize"
1210 msgstr "Initiera"
1211
1212 msgid "Initializing Harddisk..."
1213 msgstr "Initierar hårddisk..."
1214
1215 msgid "Input"
1216 msgstr "Ingång"
1217
1218 msgid "Installing"
1219 msgstr "Installera"
1220
1221 msgid "Installing Software..."
1222 msgstr "Installera mjukvara..."
1223
1224 msgid "Installing defaults... Please wait..."
1225 msgstr ""
1226
1227 msgid "Installing package content... Please wait..."
1228 msgstr ""
1229
1230 msgid "Instant Record..."
1231 msgstr "Direktinspelning..."
1232
1233 msgid "Integrated Ethernet"
1234 msgstr "Integrerat nätverk"
1235
1236 msgid "Intermediate"
1237 msgstr "Normal"
1238
1239 msgid "Internal Flash"
1240 msgstr "Intern Flash"
1241
1242 msgid "Invalid Location"
1243 msgstr "Ogiltig lokation"
1244
1245 msgid "Inversion"
1246 msgstr "Inversion"
1247
1248 msgid "Invert display"
1249 msgstr "Invertera LCD"
1250
1251 msgid "Italian"
1252 msgstr "Italienska"
1253
1254 msgid "Job View"
1255 msgstr "Arbets Vy"
1256
1257 msgid "Jump to video title 1 (play movie from start)"
1258 msgstr "Hoppa till video titel 1 (spela film från start)"
1259
1260 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
1261 msgid "Just Scale"
1262 msgstr "Bara skala"
1263
1264 msgid "Keyboard Map"
1265 msgstr "Tangentbordslayout"
1266
1267 msgid "Keyboard Setup"
1268 msgstr "Tangentbords inställning"
1269
1270 msgid "Keymap"
1271 msgstr "Tangentlayout"
1272
1273 msgid "LNB"
1274 msgstr "LNB"
1275
1276 msgid "LOF"
1277 msgstr "LOF"
1278
1279 msgid "LOF/H"
1280 msgstr "LOF/H"
1281
1282 msgid "LOF/L"
1283 msgstr "LOF/L"
1284
1285 msgid "Language selection"
1286 msgstr "Välj språk"
1287
1288 msgid "Language..."
1289 msgstr "Språk..."
1290
1291 msgid "Last speed"
1292 msgstr "Föregående hastighet"
1293
1294 msgid "Latitude"
1295 msgstr "Latitud"
1296
1297 msgid "Leave DVD Player?"
1298 msgstr "Avsluta DVD Spelare?"
1299
1300 msgid "Left"
1301 msgstr "Vänster"
1302
1303 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
1304 msgid "Letterbox"
1305 msgstr "Letterbox"
1306
1307 msgid "Limit east"
1308 msgstr "Östlig gräns"
1309
1310 msgid "Limit west"
1311 msgstr "Västlig gräns"
1312
1313 msgid "Limits off"
1314 msgstr "Gränser av"
1315
1316 msgid "Limits on"
1317 msgstr "Gränser på"
1318
1319 msgid "List of Storage Devices"
1320 msgstr "Lista på lagringsenheter"
1321
1322 msgid "Lithuanian"
1323 msgstr "Litauiska"
1324
1325 msgid "Location"
1326 msgstr "Lokation"
1327
1328 msgid "Lock:"
1329 msgstr "Lås:"
1330
1331 msgid "Long Keypress"
1332 msgstr "Lång knapptryckning"
1333
1334 msgid "Longitude"
1335 msgstr "Longitud"
1336
1337 msgid "MMC Card"
1338 msgstr "MMC kort"
1339
1340 msgid "MORE"
1341 msgstr "MER"
1342
1343 msgid "Main menu"
1344 msgstr "Huvudmeny"
1345
1346 msgid "Mainmenu"
1347 msgstr "Huvudmeny"
1348
1349 msgid "Make this mark an 'in' point"
1350 msgstr "Gör denna markör till 'in' punkt"
1351
1352 msgid "Make this mark an 'out' point"
1353 msgstr "Gör denna markör till 'ut' punkt"
1354
1355 msgid "Make this mark just a mark"
1356 msgstr "Behåll denna markör som vanlig markör"
1357
1358 msgid "Manual Scan"
1359 msgstr "Manuell sökning"
1360
1361 msgid "Manual transponder"
1362 msgstr "Manuell transponder"
1363
1364 msgid "Margin after record"
1365 msgstr "Marginal efter inspelning (i minuter)"
1366
1367 msgid "Margin before record (minutes)"
1368 msgstr "Marginal innan inspelning (i minuter)"
1369
1370 msgid "Media player"
1371 msgstr "Mediaspelare"
1372
1373 msgid "MediaPlayer"
1374 msgstr "Mediaspelare"
1375
1376 msgid "Menu"
1377 msgstr "Meny"
1378
1379 msgid "Message"
1380 msgstr "Meddelande"
1381
1382 msgid "Mkfs failed"
1383 msgstr "Mkfs misslyckades"
1384
1385 msgid "Mode"
1386 msgstr "Läge"
1387
1388 msgid "Model: "
1389 msgstr "Modell: "
1390
1391 msgid "Modulation"
1392 msgstr "Modulering"
1393
1394 msgid "Modulator"
1395 msgstr "Modulator"
1396
1397 msgid "Mon"
1398 msgstr "Mån"
1399
1400 msgid "Mon-Fri"
1401 msgstr "Mån-Fre"
1402
1403 msgid "Monday"
1404 msgstr "Måndag"
1405
1406 msgid "Mount failed"
1407 msgstr "Montering misslyckades"
1408
1409 msgid "Move Picture in Picture"
1410 msgstr "Flytta Bild i Bild"
1411
1412 msgid "Move east"
1413 msgstr "Flytta öst"
1414
1415 msgid "Move west"
1416 msgstr "Flytta väst"
1417
1418 msgid "Movielist menu"
1419 msgstr "Filmlista meny"
1420
1421 msgid "Multi EPG"
1422 msgstr "Multi EPG"
1423
1424 msgid "Multiple service support"
1425 msgstr "Multipla kanaler stöds"
1426
1427 msgid "Multisat"
1428 msgstr "Multisat"
1429
1430 msgid "Mute"
1431 msgstr "Ljud av"
1432
1433 msgid "N/A"
1434 msgstr "Inte tillgänglig"
1435
1436 msgid "NEXT"
1437 msgstr "NÄSTA"
1438
1439 msgid "NOW"
1440 msgstr "NU"
1441
1442 msgid "NTSC"
1443 msgstr "NTSC"
1444
1445 msgid "Name"
1446 msgstr "Namn"
1447
1448 msgid "Nameserver"
1449 msgstr "Namnserver"
1450
1451 #, python-format
1452 msgid "Nameserver %d"
1453 msgstr "Namnserver %d"
1454
1455 msgid "Nameserver Setup"
1456 msgstr "Namnserver installation"
1457
1458 msgid "Nameserver Setup..."
1459 msgstr "Namnserver installation..."
1460
1461 msgid "Netmask"
1462 msgstr "Nätmask"
1463
1464 msgid "Network Mount"
1465 msgstr "Nätverksmonteringar"
1466
1467 msgid "Network Setup"
1468 msgstr "Nätverksinställningar"
1469
1470 msgid "Network scan"
1471 msgstr "Sök nätverk"
1472
1473 msgid "Network setup"
1474 msgstr "Nätverksinställningar"
1475
1476 msgid "Network..."
1477 msgstr "Nätverk..."
1478
1479 msgid "New"
1480 msgstr "Ny"
1481
1482 msgid "New DVD"
1483 msgstr "Ny DVD"
1484
1485 msgid "New pin"
1486 msgstr "Ny PIN"
1487
1488 msgid "New version:"
1489 msgstr "Ny version:"
1490
1491 msgid "Next"
1492 msgstr "Nästa"
1493
1494 msgid "No"
1495 msgstr "Nej"
1496
1497 msgid "No 50 Hz, sorry. :("
1498 msgstr "Ingen 50 Hz, tyvärr. :("
1499
1500 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
1501 msgstr "Ingen hårddisk hittad eller initierad!"
1502
1503 msgid "No backup needed"
1504 msgstr "Ingen backup behövs"
1505
1506 msgid ""
1507 "No data on transponder!\n"
1508 "(Timeout reading PAT)"
1509 msgstr ""
1510 "Ingen data på transponder!\n"
1511 "(Timeout vid läsning av PAT)"
1512
1513 msgid "No event info found, recording indefinitely."
1514 msgstr "Ingen programinfo hittades, inspelning oändlig."
1515
1516 msgid "No free tuner!"
1517 msgstr "Ingen ledig tuner!"
1518
1519 msgid ""
1520 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
1521 msgstr "Inga paket uppgraderade. Undersök ditt nätverk och prova igen."
1522
1523 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
1524 msgstr "Ingen bild på TVn? Tryck EXIT för att försöka igen."
1525
1526 msgid "No positioner capable frontend found."
1527 msgstr "Ingen motorkapabel frontend hittad."
1528
1529 msgid "No satellite frontend found!!"
1530 msgstr "Ingen satellit frontend funnen!!"
1531
1532 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
1533 msgstr "Ingen tuner är konfigurerad för motor diseqc!"
1534
1535 msgid ""
1536 "No tuner is enabled!\n"
1537 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1538 msgstr ""
1539 "Ingen tuner är aktiverad!\n"
1540 "Vänligen konfigurera tuner före scanning efter kanaler."
1541
1542 msgid ""
1543 "No valid service PIN found!\n"
1544 "Do you like to change the service PIN now?\n"
1545 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
1546 msgstr ""
1547 "Ingen giltig kanal PIN hittad!\n"
1548 "Vill du ändra kanal PIN nu?\n"
1549 "Om du anger 'Nej' här kommer kanalskyddet vara avaktiverat!"
1550
1551 msgid ""
1552 "No valid setup PIN found!\n"
1553 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
1554 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
1555 msgstr ""
1556 "Ingen giltig installations PIN hittad!\n"
1557 "Vill du ändra installations PIN nu?\n"
1558 "Om du anger 'Nej' här kommer installationsskyddet vara avaktiverat!"
1559
1560 msgid "No, but restart from begin"
1561 msgstr "Nej, men starta om från början"
1562
1563 msgid "No, do nothing."
1564 msgstr "Nej, gör inget."
1565
1566 msgid "No, just start my dreambox"
1567 msgstr "Nej, starta bara dreamboxen"
1568
1569 msgid "No, scan later manually"
1570 msgstr "Nej, sök manuellt senare"
1571
1572 msgid "None"
1573 msgstr "Inga"
1574
1575 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
1576 msgid "Nonlinear"
1577 msgstr "Ej linjär"
1578
1579 msgid "North"
1580 msgstr "Nord"
1581
1582 msgid "Norwegian"
1583 msgstr "Norska"
1584
1585 msgid ""
1586 "Nothing to scan!\n"
1587 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1588 msgstr ""
1589 "Inget att scanna!\n"
1590 "Vänligen konfigurera tuner före scanning efter kanaler."
1591
1592 msgid "Now Playing"
1593 msgstr "Spelas nu"
1594
1595 msgid ""
1596 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
1597 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
1598 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
1599 msgstr ""
1600 "Använd kontrastinställningen för att justera ljusstyrka på bakgrunden så "
1601 "mycket som möjligt, men säkerställ att du fortfarande kan se skillnaden "
1602 "mellan de två ljusaste nivåerna av skuggor. När du har gjort det tryck OK."
1603
1604 msgid "OK"
1605 msgstr "OK"
1606
1607 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
1608 msgstr "OK, guida mig genom uppgraderingen"
1609
1610 msgid "OSD Settings"
1611 msgstr "OSD inställning"
1612
1613 msgid "Off"
1614 msgstr "Av"
1615
1616 msgid "On"
1617 msgstr "På"
1618
1619 msgid "One"
1620 msgstr "En"
1621
1622 msgid "Online-Upgrade"
1623 msgstr "Online uppgradering"
1624
1625 msgid "Orbital Position"
1626 msgstr "Orbital position"
1627
1628 msgid "Other..."
1629 msgstr "Annat..."
1630
1631 msgid "PAL"
1632 msgstr "PAL"
1633
1634 msgid "PIDs"
1635 msgstr "PIDs"
1636
1637 msgid "Package list update"
1638 msgstr "Paketlista uppdatering"
1639
1640 msgid "Packet management"
1641 msgstr "Pakethantering"
1642
1643 msgid "Page"
1644 msgstr "Sida"
1645
1646 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
1647 msgid "Pan&Scan"
1648 msgstr "Pan&Scan"
1649
1650 msgid "Parental control"
1651 msgstr "Föräldrakontroll"
1652
1653 msgid "Parental control services Editor"
1654 msgstr "Föräldrakontroll kanaleditor"
1655
1656 msgid "Parental control setup"
1657 msgstr "Föräldrakontroll installation"
1658
1659 msgid "Parental control type"
1660 msgstr "Föräldrakontroll typ"
1661
1662 msgid "Pause movie at end"
1663 msgstr "Pausa filmen"
1664
1665 msgid "PiPSetup"
1666 msgstr "BiB konfiguration"
1667
1668 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
1669 msgid "Pillarbox"
1670 msgstr "Svarta kanter"
1671
1672 msgid "Pilot"
1673 msgstr ""
1674
1675 msgid "Pin code needed"
1676 msgstr "PIN kod behövs"
1677
1678 msgid "Play"
1679 msgstr "Spela upp"
1680
1681 msgid "Play recorded movies..."
1682 msgstr "Spela inspelade filmer..."
1683
1684 msgid "Please Reboot"
1685 msgstr "Vänligen starta om"
1686
1687 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
1688 msgstr "Vänligen ange media som ska undersökas"
1689
1690 msgid "Please change recording endtime"
1691 msgstr "Vänligen ändra inspelnings sluttid"
1692
1693 msgid "Please choose an extension..."
1694 msgstr "Vänligen välj en utökning..."
1695
1696 msgid "Please choose he package..."
1697 msgstr ""
1698
1699 msgid "Please do not change values when you not know what you do!"
1700 msgstr "Vänligen ändra inte om du inte vet vad du gör!"
1701
1702 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
1703 msgstr "Ange namn för den nya favoritlistan"
1704
1705 msgid "Please enter a name for the new marker"
1706 msgstr "Vänligen ange namn för ny markör"
1707
1708 msgid "Please enter a new filename"
1709 msgstr "Vänligen ange nytt filnamn"
1710
1711 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
1712 msgstr "Vänligen ange filnamn (tomt = använd dagens datum)"
1713
1714 msgid "Please enter the correct pin code"
1715 msgstr "Vänligen ange korrekt PIN kod"
1716
1717 msgid "Please enter the old pin code"
1718 msgstr "Vänligen ange den gamla PIN koden"
1719
1720 msgid "Please follow the instructions on the TV"
1721 msgstr "Vänligen följ instruktionerna på TVn"
1722
1723 msgid "Please press OK!"
1724 msgstr "Vänligen tryck OK!"
1725
1726 msgid "Please select a playlist to delete..."
1727 msgstr "Vänligen välj en spellista för borttagning..."
1728
1729 msgid "Please select a playlist..."
1730 msgstr "Vänligen välj en spellista..."
1731
1732 msgid "Please select a subservice to record..."
1733 msgstr "Vänligen välj en underkanal för inspelning..."
1734
1735 msgid "Please select a subservice..."
1736 msgstr "Vänligen välj en underkanal..."
1737
1738 msgid "Please select keyword to filter..."
1739 msgstr "Vänligen välj nyckelord för filter..."
1740
1741 msgid "Please select the movie path..."
1742 msgstr "Vänligen ange filmens sökväg..."
1743
1744 msgid "Please set up tuner B"
1745 msgstr "Vänligen installera tuner B"
1746
1747 msgid "Please set up tuner C"
1748 msgstr "Vänligen installera tuner C"
1749
1750 msgid "Please set up tuner D"
1751 msgstr "Vänligen installera tuner D"
1752
1753 msgid ""
1754 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
1755 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
1756 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
1757 msgstr ""
1758 "Använd piltangenterna för att flytta BiB fönstret.\n"
1759 "Tryck Bouquet +/- för ändra storleken på fönstret.\n"
1760 "Tryck OK för att gå tillbaka till TV läge eller EXIT för att avbryta "
1761 "flyttning."
1762
1763 msgid "Please wait... Loading list..."
1764 msgstr "Vänligen vänta... Laddar lista..."
1765
1766 msgid "Plugin browser"
1767 msgstr "Plugin hanterare"
1768
1769 msgid "Plugins"
1770 msgstr "Plugins"
1771
1772 msgid "Polarity"
1773 msgstr "Polaritet"
1774
1775 msgid "Polarization"
1776 msgstr "Polarisation"
1777
1778 msgid "Polish"
1779 msgstr "Polska"
1780
1781 msgid "Port A"
1782 msgstr "Port A"
1783
1784 msgid "Port B"
1785 msgstr "Port B"
1786
1787 msgid "Port C"
1788 msgstr "Port C"
1789
1790 msgid "Port D"
1791 msgstr "Port D"
1792
1793 msgid "Portuguese"
1794 msgstr "Portugisiska"
1795
1796 msgid "Positioner"
1797 msgstr "Motor"
1798
1799 msgid "Positioner fine movement"
1800 msgstr "Motor finstegning"
1801
1802 msgid "Positioner movement"
1803 msgstr "Motor rörelse"
1804
1805 msgid "Positioner setup"
1806 msgstr "Motor installation"
1807
1808 msgid "Positioner storage"
1809 msgstr "Motor lagring"
1810
1811 msgid "Power threshold in mA"
1812 msgstr "Ström gränsvärde i mA"
1813
1814 msgid "Predefined transponder"
1815 msgstr "Fördefinerad transponder"
1816
1817 msgid "Preparing... Please wait"
1818 msgstr "Förbereder... Vänligen vänta"
1819
1820 msgid "Press OK to activate the settings."
1821 msgstr "Tryck OK för aktivera inställningarna."
1822
1823 msgid "Press OK to scan"
1824 msgstr "Tryck OK för sökning"
1825
1826 msgid "Press OK to start the scan"
1827 msgstr "Tryck OK för att starta sökning"
1828
1829 msgid "Prev"
1830 msgstr "Föregående"
1831
1832 msgid "Protect services"
1833 msgstr "Skydda kanaler"
1834
1835 msgid "Protect setup"
1836 msgstr "Skydda inställningar"
1837
1838 msgid "Provider"
1839 msgstr "Leverantör"
1840
1841 msgid "Provider to scan"
1842 msgstr "Leverantör att scanna"
1843
1844 msgid "Providers"
1845 msgstr "Leverantörer"
1846
1847 msgid "Quickzap"
1848 msgstr "Snabbzap"
1849
1850 msgid "RC Menu"
1851 msgstr "Fjärrkontroll meny"
1852
1853 msgid "RF output"
1854 msgstr "RF ut"
1855
1856 msgid "RGB"
1857 msgstr "RGB"
1858
1859 msgid "RSS Feed URI"
1860 msgstr "RSS Feed URI"
1861
1862 msgid "Radio"
1863 msgstr "Radio"
1864
1865 msgid "Ram Disk"
1866 msgstr "Ram Disk"
1867
1868 msgid "Really close without saving settings?"
1869 msgstr "Verkligen stänga utan att spara inställningarna?"
1870
1871 msgid "Really delete done timers?"
1872 msgstr "Verkligen ta bort färdiga timerinspelningar?"
1873
1874 msgid "Really delete this timer?"
1875 msgstr "Verkligen ta bort denna timer?"
1876
1877 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
1878 msgstr "Verkligen avsluta underkanals snabbzap?"
1879
1880 msgid "Reception Settings"
1881 msgstr "Mottagning inställningar"
1882
1883 msgid "Record"
1884 msgstr "Spela in"
1885
1886 msgid "Recorded files..."
1887 msgstr "Inspelade filer..."
1888
1889 msgid "Recording"
1890 msgstr "Spelar in"
1891
1892 msgid ""
1893 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really reboot "
1894 "now?"
1895 msgstr ""
1896 "Inspelning(ar) pågår eller ska snart påbörjas... verkligen starta om nu?"
1897
1898 msgid ""
1899 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really restart "
1900 "now?"
1901 msgstr ""
1902 "Inspelning(ar) pågår eller ska snart påbörjas... verkligen starta om nu?"
1903
1904 msgid ""
1905 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really shutdown "
1906 "now?"
1907 msgstr ""
1908 "Inspelning(ar) pågår eller ska snart påbörjas... verkligen stänga av nu?"
1909
1910 msgid "Recordings always have priority"
1911 msgstr "Inspelningar har alltid prioritet"
1912
1913 msgid "Reenter new pin"
1914 msgstr "Ange ny PIN igen"
1915
1916 msgid "Refresh Rate"
1917 msgstr "Uppdateringstakt"
1918
1919 msgid "Refresh rate selection."
1920 msgstr "Uppdateringsfrekvens val."
1921
1922 msgid "Remove Plugins"
1923 msgstr "Ta bort Plugins"
1924
1925 msgid "Remove a mark"
1926 msgstr "Ta bort en markör"
1927
1928 msgid "Remove currently selected title"
1929 msgstr "Ta bort vald titel"
1930
1931 msgid "Remove plugins"
1932 msgstr "Ta bort plugins"
1933
1934 msgid "Remove title"
1935 msgstr "Ta bort titel"
1936
1937 msgid "Rename"
1938 msgstr "Byt namn"
1939
1940 msgid "Repeat"
1941 msgstr "Repetera"
1942
1943 msgid "Repeat Type"
1944 msgstr "Repeat typ"
1945
1946 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
1947 msgstr "En upprepande händelse spelas in... Vad vill du göra?"
1948
1949 msgid "Repeats"
1950 msgstr "Upprepningar"
1951
1952 msgid "Reset"
1953 msgstr "Nollställ"
1954
1955 msgid "Restart"
1956 msgstr "Omstart"
1957
1958 msgid "Restart GUI"
1959 msgstr "Omstart GUI"
1960
1961 msgid "Restart GUI now?"
1962 msgstr "Omstart av GUI nu?"
1963
1964 msgid "Restore"
1965 msgstr "Återställ"
1966
1967 msgid ""
1968 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
1969 "settings now."
1970 msgstr ""
1971 "Återställning av inställningar klart. Tryck OK för att aktivera återskapade "
1972 "inställningar"
1973
1974 msgid "Resume from last position"
1975 msgstr "Återuppspela från senaste position"
1976
1977 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
1978 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
1979 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
1980 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
1981 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
1982 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
1983 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
1984 msgid "Resuming playback"
1985 msgstr "Återuppta uppspelning"
1986
1987 msgid "Return to file browser"
1988 msgstr "Återvänd till fil utforskare"
1989
1990 msgid "Return to movie list"
1991 msgstr "Återvänd till filmlista"
1992
1993 msgid "Return to previous service"
1994 msgstr "Återvänd till föregående tjänst"
1995
1996 msgid "Rewind speeds"
1997 msgstr "Hastigheter för snabbspolning bakåt"
1998
1999 msgid "Right"
2000 msgstr "Höger"
2001
2002 msgid "Rolloff"
2003 msgstr "Rolloff"
2004
2005 msgid "Rotor turning speed"
2006 msgstr "Rotor rotationsfart"
2007
2008 msgid "Running"
2009 msgstr "Körandes"
2010
2011 msgid "Russian"
2012 msgstr "Ryska"
2013
2014 msgid "S-Video"
2015 msgstr "S-Video"
2016
2017 msgid "SNR"
2018 msgstr "SNR"
2019
2020 msgid "SNR:"
2021 msgstr "SNR:"
2022
2023 msgid "Sat"
2024 msgstr "Lör"
2025
2026 msgid "Sat / Dish Setup"
2027 msgstr "Sat / Parabol installation"
2028
2029 msgid "Satellite"
2030 msgstr "Satellit"
2031
2032 msgid "Satellite Equipment Setup"
2033 msgstr "Satellit utrustning installation"
2034
2035 msgid "Satellites"
2036 msgstr "Satelliter"
2037
2038 msgid "Satfinder"
2039 msgstr "Satfinder"
2040
2041 msgid "Saturday"
2042 msgstr "Lördag"
2043
2044 msgid "Save Playlist"
2045 msgstr "Spara spellista"
2046
2047 msgid "Save current project to disk"
2048 msgstr "Spara nuvarande project till disk"
2049
2050 msgid "Save..."
2051 msgstr "Spara..."
2052
2053 msgid "Scaling Mode"
2054 msgstr "Scalingläge"
2055
2056 msgid "Scan "
2057 msgstr "Söka"
2058
2059 msgid "Scan QAM128"
2060 msgstr "Söka QAM128"
2061
2062 msgid "Scan QAM16"
2063 msgstr "Söka QAM16"
2064
2065 msgid "Scan QAM256"
2066 msgstr "Söka QAM256"
2067
2068 msgid "Scan QAM32"
2069 msgstr "Söka QAM32"
2070
2071 msgid "Scan QAM64"
2072 msgstr "Söka QAM64"
2073
2074 msgid "Scan SR6875"
2075 msgstr "Söka SR6875"
2076
2077 msgid "Scan SR6900"
2078 msgstr "Söka SR6900"
2079
2080 msgid "Scan additional SR"
2081 msgstr "Sök ytterligare SR"
2082
2083 msgid "Scan band EU HYPER"
2084 msgstr "Sök EU HYPER band"
2085
2086 msgid "Scan band EU MID"
2087 msgstr "Sök EU MID band"
2088
2089 msgid "Scan band EU SUPER"
2090 msgstr "Sök EU SUPER band"
2091
2092 msgid "Scan band EU UHF IV"
2093 msgstr "Sök EU UHF IV band"
2094
2095 msgid "Scan band EU UHF V"
2096 msgstr "Sök EU UHF V band"
2097
2098 msgid "Scan band EU VHF I"
2099 msgstr "Sök EU VHF I band"
2100
2101 msgid "Scan band EU VHF III"
2102 msgstr "Sök EU VHF III band"
2103
2104 msgid "Scan band US HIGH"
2105 msgstr "Sök US HIGH band"
2106
2107 msgid "Scan band US HYPER"
2108 msgstr "Sök US HYPER band"
2109
2110 msgid "Scan band US LOW"
2111 msgstr "Sök US LOW band"
2112
2113 msgid "Scan band US MID"
2114 msgstr "Sök US MID band"
2115
2116 msgid "Scan band US SUPER"
2117 msgstr "Sök US SUPER band"
2118
2119 msgid "Search east"
2120 msgstr "Sök öst"
2121
2122 msgid "Search west"
2123 msgstr "Sök väst"
2124
2125 msgid "Seek"
2126 msgstr "Sök"
2127
2128 msgid "Select HDD"
2129 msgstr "Välj hårddisk"
2130
2131 msgid "Select Location"
2132 msgstr "Välj lokation"
2133
2134 msgid "Select Network Adapter"
2135 msgstr "Välj nätverksadapter"
2136
2137 msgid "Select a movie"
2138 msgstr "Välj en film"
2139
2140 msgid "Select audio mode"
2141 msgstr "Välj ljudläge"
2142
2143 msgid "Select audio track"
2144 msgstr "Välj ljudspår"
2145
2146 msgid "Select channel to record from"
2147 msgstr "Välj kanal att spela in från"
2148
2149 msgid "Select refresh rate"
2150 msgstr "Välj uppdateringsfrekvens"
2151
2152 msgid "Select video input"
2153 msgstr "Välj video insignal"
2154
2155 msgid "Select video mode"
2156 msgstr "Välj videoläge"
2157
2158 msgid "Sequence repeat"
2159 msgstr "Repetera sekvens"
2160
2161 msgid "Service"
2162 msgstr "Kanal"
2163
2164 msgid "Service Scan"
2165 msgstr "Kanalsökning"
2166
2167 msgid "Service Searching"
2168 msgstr "Kanalsökning"
2169
2170 msgid "Service has been added to the favourites."
2171 msgstr "Kanalen har lagts till i favoriter."
2172
2173 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
2174 msgstr "Kanalen har lagts till i vald favoritlista."
2175
2176 msgid ""
2177 "Service invalid!\n"
2178 "(Timeout reading PMT)"
2179 msgstr ""
2180 "Service ogiltig!\n"
2181 "(Timeout vid läsning av PMT)"
2182
2183 msgid ""
2184 "Service not found!\n"
2185 "(SID not found in PAT)"
2186 msgstr ""
2187 "Service inte funnen!\n"
2188 "(SID inte funnen i PAT)"
2189
2190 msgid "Service scan"
2191 msgstr "Kanalsökning"
2192
2193 msgid ""
2194 "Service unavailable!\n"
2195 "Check tuner configuration!"
2196 msgstr ""
2197 "Tjänsten kunde inte hittas!\n"
2198 "Kontrollera tunerinställningar"
2199
2200 msgid "Serviceinfo"
2201 msgstr "Kanalinfo"
2202
2203 msgid "Services"
2204 msgstr "Kanaler"
2205
2206 msgid "Set limits"
2207 msgstr "Ange gräns"
2208
2209 msgid "Settings"
2210 msgstr "Inställningar"
2211
2212 msgid "Setup"
2213 msgstr "Installation"
2214
2215 msgid "Setup Mode"
2216 msgstr "Installationsläge"
2217
2218 msgid "Show blinking clock in display during recording"
2219 msgstr "Visa blinkande klocka i display under inspelning"
2220
2221 #, python-format
2222 msgid "Show files from %s"
2223 msgstr "Visa filer från %s"
2224
2225 msgid "Show infobar on channel change"
2226 msgstr "Visa infobalk vid kanalbyte"
2227
2228 msgid "Show infobar on event change"
2229 msgstr "Visa infobalk vid händelseändring"
2230
2231 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
2232 msgstr "Visa infobalk vid hopp framåt/bakåt"
2233
2234 msgid "Show positioner movement"
2235 msgstr "Visa motorflyttningar"
2236
2237 msgid "Show services beginning with"
2238 msgstr "Visa kanal som börjar med"
2239
2240 msgid "Show the radio player..."
2241 msgstr "Visa radiospelaren..."
2242
2243 msgid "Show the tv player..."
2244 msgstr "Visa tv spelare..."
2245
2246 msgid "Shutdown Dreambox after"
2247 msgstr "Stäng av Dreambox efter"
2248
2249 msgid "Similar"
2250 msgstr "Liknande"
2251
2252 msgid "Similar broadcasts:"
2253 msgstr "Liknande sändningar:"
2254
2255 msgid "Simple"
2256 msgstr "Enkel"
2257
2258 msgid "Single"
2259 msgstr "Singel"
2260
2261 msgid "Single EPG"
2262 msgstr "Singel EPG"
2263
2264 msgid "Single satellite"
2265 msgstr "Singel satellit"
2266
2267 msgid "Single transponder"
2268 msgstr "Singel transponder"
2269
2270 msgid "Singlestep (GOP)"
2271 msgstr "Enkelsteg (GOP)"
2272
2273 msgid "Sleep Timer"
2274 msgstr "Sov Timer"
2275
2276 msgid "Sleep timer action:"
2277 msgstr "Sovtimer händelse:"
2278
2279 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
2280 msgstr "Slideshow intervall (sec.)"
2281
2282 #, python-format
2283 msgid "Slot %d"
2284 msgstr "Slot %d"
2285
2286 msgid "Slow"
2287 msgstr "Sakta"
2288
2289 msgid "Slow Motion speeds"
2290 msgstr "Hastigheter för slow motion"
2291
2292 msgid "Some plugins are not available:\n"
2293 msgstr "Några plugins är inte tillgängliga:\n"
2294
2295 msgid "Somewhere else"
2296 msgstr "Någon annanstans"
2297
2298 msgid ""
2299 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
2300 "\n"
2301 "Please choose an other one."
2302 msgstr ""
2303 "Ledsen, din backup destination finns inte\n"
2304 "\n"
2305 "Vänligen ange annan."
2306
2307 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
2308 msgid "Sort A-Z"
2309 msgstr "Sortera A-Z"
2310
2311 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
2312 msgid "Sort Time"
2313 msgstr "Sortera tid"
2314
2315 msgid "Sound"
2316 msgstr "Ljud"
2317
2318 msgid "Soundcarrier"
2319 msgstr "Ljudbärare"
2320
2321 msgid "South"
2322 msgstr "Syd"
2323
2324 msgid "Spanish"
2325 msgstr "Spanska"
2326
2327 msgid "Standby"
2328 msgstr "Viloläge"
2329
2330 msgid "Standby / Restart"
2331 msgstr "Viloläge / Omstart"
2332
2333 msgid "Start"
2334 msgstr "Start"
2335
2336 msgid "Start from the beginning"
2337 msgstr "Spela upp från början"
2338
2339 msgid "Start recording?"
2340 msgstr "Starta inspelning?"
2341
2342 msgid "StartTime"
2343 msgstr "Starttid"
2344
2345 msgid "Starting on"
2346 msgstr "Startar på"
2347
2348 msgid "Step "
2349 msgstr "Steg "
2350
2351 msgid "Step east"
2352 msgstr "Stega öst"
2353
2354 msgid "Step west"
2355 msgstr "Stega väst"
2356
2357 msgid "Stereo"
2358 msgstr "Stereo"
2359
2360 msgid "Stop"
2361 msgstr "Avsluta"
2362
2363 msgid "Stop Timeshift?"
2364 msgstr "Avsluta timeshift?"
2365
2366 msgid "Stop current event and disable coming events"
2367 msgstr "Avsluta nuvarande och avaktivera kommande händelser"
2368
2369 msgid "Stop current event but not coming events"
2370 msgstr "Avsluta nuvarande händelse men inte kommande"
2371
2372 msgid "Stop playing this movie?"
2373 msgstr "Avsluta uppspelningen?"
2374
2375 msgid "Store position"
2376 msgstr "Lagra position"
2377
2378 msgid "Stored position"
2379 msgstr "Lagrad position"
2380
2381 msgid "Subservice list..."
2382 msgstr "Underkanalslista..."
2383
2384 msgid "Subservices"
2385 msgstr "Underkanaler"
2386
2387 msgid "Subtitle selection"
2388 msgstr "Textningsval"
2389
2390 msgid "Subtitles"
2391 msgstr "Textning"
2392
2393 msgid "Sun"
2394 msgstr "Sön"
2395
2396 msgid "Sunday"
2397 msgstr "Söndag"
2398
2399 msgid "Swap Services"
2400 msgstr "Byt kanal"
2401
2402 msgid "Swedish"
2403 msgstr "Svenska"
2404
2405 msgid "Switch to next subservice"
2406 msgstr "Byt till nästa underkanal"
2407
2408 msgid "Switch to previous subservice"
2409 msgstr "Byt till föregående underkanal"
2410
2411 msgid "Symbol Rate"
2412 msgstr "Symbolrate"
2413
2414 msgid "Symbolrate"
2415 msgstr "Symbolrate"
2416
2417 msgid "System"
2418 msgstr "System"
2419
2420 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
2421 msgid "TRANSLATOR_INFO"
2422 msgstr ""
2423 "Översättning utfört av: WeeGull\n"
2424 "Förslag på förändringar skicka ett epost:\n"
2425 "weegull@hotmail.com"
2426
2427 msgid "TV System"
2428 msgstr "TV System"
2429
2430 msgid "Terrestrial"
2431 msgstr "Marksänd"
2432
2433 msgid "Terrestrial provider"
2434 msgstr "Marksänd leverantör"
2435
2436 msgid "Test mode"
2437 msgstr "Testläge"
2438
2439 msgid "Test-Messagebox?"
2440 msgstr "Test-Meddelandebox?"
2441
2442 msgid ""
2443 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
2444 "Please press OK to start using you Dreambox."
2445 msgstr ""
2446 "Tack för att du använde guiden. Din box är nu konfigurerad.\n"
2447 "Tryck OK för att börja använda din Dreambox."
2448
2449 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
2450 msgstr "Backupen misslyckades, välj en annan plats för din backup "
2451
2452 msgid ""
2453 "The input port should be configured now.\n"
2454 "You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you "
2455 "want to do that now?"
2456 msgstr ""
2457 "Ingångsport bör konfigureras nu.\n"
2458 "Du kan konfigurera skärmen med hjälp av några testbilder. Vill du gör det nu?"
2459
2460 msgid ""
2461 "The installation of the default settings is finished. You can now continue "
2462 "configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
2463 msgstr ""
2464
2465 msgid "The package doesn't contain anything."
2466 msgstr ""
2467
2468 msgid "The pin code has been changed successfully."
2469 msgstr "Bytet av PIN koden utfördes."
2470
2471 msgid "The pin code you entered is wrong."
2472 msgstr "PIN koden du angav var fel."
2473
2474 msgid "The pin codes you entered are different."
2475 msgstr "PIN koderna du angav är olika."
2476
2477 msgid "The sleep timer has been activated."
2478 msgstr "Sovtimer har aktiverats."
2479
2480 msgid "The sleep timer has been disabled."
2481 msgstr "Sovtimer är deaktiverad."
2482
2483 msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
2484 msgstr "Timer filen (timers.xml) är skadad och kan inte läsas."
2485
2486 msgid ""
2487 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
2488 msgstr ""
2489 "Guiden kan ta en backup på nuvarande inställningar. Vill du ta en backup nu?"
2490
2491 msgid "The wizard is finished now."
2492 msgstr "Guiden är nu färdig."
2493
2494 msgid "There are no default settings in your image."
2495 msgstr ""
2496
2497 msgid ""
2498 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
2499 "Do you really want to continue?"
2500 msgstr ""
2501 "Det är inte säkert att det finns tillräckligt med utrymme på vald "
2502 "partition.\n"
2503 "Vill du verkligen forsätta?"
2504
2505 msgid "This is step number 2."
2506 msgstr "Det här är steg 2."
2507
2508 msgid "This is unsupported at the moment."
2509 msgstr "Detta stöds för närvarande inte."
2510
2511 msgid "Three"
2512 msgstr "Tre"
2513
2514 msgid "Threshold"
2515 msgstr "Gränsvärde"
2516
2517 msgid "Thu"
2518 msgstr "Tors"
2519
2520 msgid "Thursday"
2521 msgstr "Torsdag"
2522
2523 msgid "Time"
2524 msgstr "Tid"
2525
2526 msgid "Time/Date Input"
2527 msgstr "Tid/Datum inmatning"
2528
2529 msgid "Timer"
2530 msgstr "Timer"
2531
2532 msgid "Timer Edit"
2533 msgstr "Ändra Timer"
2534
2535 msgid "Timer Editor"
2536 msgstr "Timer Editor"
2537
2538 msgid "Timer Type"
2539 msgstr "Timertyp"
2540
2541 msgid "Timer entry"
2542 msgstr "Timer inmatning"
2543
2544 msgid "Timer log"
2545 msgstr "Timer log"
2546
2547 msgid "Timer sanity error"
2548 msgstr "Timer fel"
2549
2550 msgid "Timer selection"
2551 msgstr "Timer val"
2552
2553 msgid "Timer status:"
2554 msgstr "Timer status:"
2555
2556 msgid "Timeshift"
2557 msgstr "Timeshift"
2558
2559 msgid "Timeshift not possible!"
2560 msgstr "Timeshift inte möjligt!"
2561
2562 msgid "Timezone"
2563 msgstr "Tidszon"
2564
2565 msgid "Title"
2566 msgstr "Titel"
2567
2568 msgid "Title:"
2569 msgstr "Title:"
2570
2571 msgid "Today"
2572 msgstr "Idag"
2573
2574 msgid "Tone mode"
2575 msgstr "Tonläge"
2576
2577 msgid "Toneburst"
2578 msgstr "Toneburst"
2579
2580 msgid "Toneburst A/B"
2581 msgstr "Toneburst A/B"
2582
2583 msgid "Translation"
2584 msgstr "Översättning"
2585
2586 msgid "Translation:"
2587 msgstr "Översättning:"
2588
2589 msgid "Transmission Mode"
2590 msgstr "Sändningsläge"
2591
2592 msgid "Transmission mode"
2593 msgstr "Sändningstyp"
2594
2595 msgid "Transponder"
2596 msgstr "Transponder"
2597
2598 msgid "Transponder Type"
2599 msgstr "Transponder Typ"
2600
2601 msgid "Tries left:"
2602 msgstr "Försök kvar:"
2603
2604 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
2605 msgstr "Försöker hitta Transponders i kabelnätverket... vänligen vänta..."
2606
2607 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
2608 msgstr "Försöker hitta transponders i kabelnätverket... vänligen vänta..."
2609
2610 msgid "Tue"
2611 msgstr "Tis"
2612
2613 msgid "Tuesday"
2614 msgstr "Tisdag"
2615
2616 msgid "Tune"
2617 msgstr "Tune"
2618
2619 msgid "Tune failed!"
2620 msgstr "Tuning misslyckades!"
2621
2622 msgid "Tuner"
2623 msgstr "Tuner"
2624
2625 msgid "Tuner "
2626 msgstr "Tuner"
2627
2628 msgid "Tuner Slot"
2629 msgstr "Tuner Slot"
2630
2631 msgid "Tuner configuration"
2632 msgstr "Tuner konfiguration"
2633
2634 msgid "Tuner status"
2635 msgstr "Tuner status"
2636
2637 msgid "Turkish"
2638 msgstr "Turkiska"
2639
2640 msgid "Two"
2641 msgstr "Två"
2642
2643 msgid "Type of scan"
2644 msgstr "Typ av sökning"
2645
2646 msgid "USALS"
2647 msgstr "USALS"
2648
2649 msgid "USB"
2650 msgstr "USB"
2651
2652 msgid "USB Stick"
2653 msgstr "USB Minne"
2654
2655 msgid ""
2656 "Unable to complete filesystem check.\n"
2657 "Error: "
2658 msgstr ""
2659 "Det gick inte att kontrollera filsystemet.\n"
2660 "Fel:"
2661
2662 msgid ""
2663 "Unable to initialize harddisk.\n"
2664 "Error: "
2665 msgstr ""
2666 "Det gick inte at initiera hårddisken.\n"
2667 "Fel:"
2668
2669 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
2670 msgstr "Uncommitted DiSEqC kommando"
2671
2672 msgid "Universal LNB"
2673 msgstr "Universal LNB"
2674
2675 msgid "Unmount failed"
2676 msgstr "Avmontering misslyckades"
2677
2678 msgid "Updates your receiver's software"
2679 msgstr "Uppdaterar din mottagares mjukvara"
2680
2681 msgid "Updating finished. Here is the result:"
2682 msgstr "Uppdatering utförd. Här är resultatet:"
2683
2684 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
2685 msgstr "Uppdaterar... Vänlig vänta... Detta tar några minuter...."
2686
2687 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
2688 msgstr "Uppgradering klar. Vill du starta om din Dreambox?"
2689
2690 msgid "Upgrading"
2691 msgstr "Uppgradering"
2692
2693 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
2694 msgstr "Uppgraderar Dreambox... Vänligen vänta"
2695
2696 msgid "Use DHCP"
2697 msgstr "Använd DHCP"
2698
2699 msgid "Use Power Measurement"
2700 msgstr "Använd Strömmätning"
2701
2702 msgid "Use a gateway"
2703 msgstr "Använd en gateway"
2704
2705 #.   TRANSLATORS: The effect of "Non-smooth winding" is that rather
2706 #.       than using ordinary "continuous" or "smooth" winding, a fast
2707 #.       sequence of stills is shown when winding at high speeds. This
2708 #.       makes it much easier too follow when almost each frame comes from
2709 #.       a new scene. The effect is achieved by repeating each shown frame
2710 #.       a couple of times. The settings control both at which speed this
2711 #.       winding mode sets in, and how many times each frame should be
2712 #.       repeated. This was previously called "Discontinuous playback"
2713 #.       which was incomprehensible. "Non-smooth winding" may be a better
2714 #.       term, but note that there is nothing irregular about it. Synonyms
2715 #.       better suited for translation to other languages may be "stepwise
2716 #.       winding/playback", or "winding/playback using stills". 
2717 msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
2718 msgstr "Använd hackig spolning vid hastigheter över"
2719
2720 msgid "Use power measurement"
2721 msgstr "Använd strömmätning"
2722
2723 msgid ""
2724 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
2725 "\n"
2726 "Please set up tuner A"
2727 msgstr ""
2728 "Använd vänster och höger pil för att ändra ett val.\n"
2729 "\n"
2730 "Inställning Tuner A"
2731
2732 msgid ""
2733 "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
2734 "press OK."
2735 msgstr ""
2736 "Använd upp/ner pilarna på din fjärrkontroll för att välja. Tryck sedan OK."
2737
2738 msgid "Use usals for this sat"
2739 msgstr "Använd USALS för denna sat"
2740
2741 msgid "Use wizard to set up basic features"
2742 msgstr "Använd guiden för grundinställningarna"
2743
2744 msgid "Used service scan type"
2745 msgstr "Använd kanal söktyp"
2746
2747 msgid "User defined"
2748 msgstr "Användardefinierat"
2749
2750 msgid "VCR scart"
2751 msgstr "VCR Scart"
2752
2753 msgid "Video Fine-Tuning"
2754 msgstr "Video fininställning"
2755
2756 msgid "Video Fine-Tuning Wizard"
2757 msgstr "Video fininställnings guide"
2758
2759 msgid "Video Output"
2760 msgstr "Video Utsignal"
2761
2762 msgid "Video Setup"
2763 msgstr "Video Inställning"
2764
2765 msgid "Video Wizard"
2766 msgstr "Video Guide"
2767
2768 msgid ""
2769 "Video input selection\n"
2770 "\n"
2771 "Please press OK if you can see this page on your TV (or select a different "
2772 "input port).\n"
2773 "\n"
2774 "The next input port will be automatically probed in 10 seconds."
2775 msgstr ""
2776 "Video ingångsval\n"
2777 "\n"
2778 "Vänligen tryck OK om du kan se denna bild på din TV (eller välj annan "
2779 "ingångsport).\n"
2780 "\n"
2781 "Nästa ingångsport kommer automatiskt provas om 10 sekunder."
2782
2783 msgid "Video mode selection."
2784 msgstr "Videoläges val."
2785
2786 msgid "View Rass interactive..."
2787 msgstr "Visa Rass interaktivitet..."
2788
2789 msgid "View teletext..."
2790 msgstr "Visa teletext..."
2791
2792 msgid "Voltage mode"
2793 msgstr "Spännings läge"
2794
2795 msgid "Volume"
2796 msgstr "Volym"
2797
2798 msgid "W"
2799 msgstr "V"
2800
2801 msgid "WSS on 4:3"
2802 msgstr "WSS på 4:3"
2803
2804 msgid "Waiting"
2805 msgstr "Väntar"
2806
2807 msgid ""
2808 "We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If "
2809 "your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
2810 "Please press OK to begin."
2811 msgstr ""
2812 "Vi kommer nu testa om din TV kan hantera upplösningen i 50 Hz. Om din skärm "
2813 "blir svart, vänta ca 20 sek så kommer den att återgå till 60 Hz.\n"
2814 "Vänlig tryck OK för att starta."
2815
2816 msgid "Wed"
2817 msgstr "Ons"
2818
2819 msgid "Wednesday"
2820 msgstr "Onsdag"
2821
2822 msgid "Weekday"
2823 msgstr "Veckodag"
2824
2825 msgid ""
2826 "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading "
2827 "the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
2828 "current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
2829 msgstr ""
2830 "Välkommen till uppgraderings guiden. Guiden hjälper dig med uppgraderingen "
2831 "av mjukvaran i din Dreambox genom att tillgodose en backupmöjlighet till "
2832 "dina aktuella inställningar och en kort förklaring hur du uppgraderar "
2833 "mjukvaran."
2834
2835 msgid ""
2836 "Welcome.\n"
2837 "\n"
2838 "This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
2839 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
2840 msgstr ""
2841 "Välkommen.\n"
2842 "\n"
2843 "Den här guiden hjälper dig med grundinställningarna av din Dreambox.\n"
2844 "Tryck OK på din fjärrkontroll för att komma till nästa steg."
2845
2846 msgid "Welcome..."
2847 msgstr "Välkommen..."
2848
2849 msgid "West"
2850 msgstr "Väst"
2851
2852 msgid "What do you want to scan?"
2853 msgstr "Vad vill du söka efter?"
2854
2855 msgid "Where do you want to backup your settings?"
2856 msgstr "Var vill du spara dina inställningar?"
2857
2858 msgid "Wireless"
2859 msgstr "Trådlöst"
2860
2861 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
2862 msgstr "Skrivfel under inspelning. Disken full?\n"
2863
2864 msgid "YPbPr"
2865 msgstr "YPbPr"
2866
2867 msgid "Year:"
2868 msgstr "År:"
2869
2870 msgid "Yes"
2871 msgstr "Ja"
2872
2873 msgid "Yes, backup my settings!"
2874 msgstr "Ja, ta backup på inställningar!"
2875
2876 msgid "Yes, do a manual scan now"
2877 msgstr "Ja, utför manuell sökning nu"
2878
2879 msgid "Yes, do an automatic scan now"
2880 msgstr "Ja, utför automatisk sökning nu"
2881
2882 msgid "Yes, do another manual scan now"
2883 msgstr "Ja, utför manuell sökning igen"
2884
2885 msgid "Yes, perform a shutdown now."
2886 msgstr "Ja, utför avstängning nu."
2887
2888 msgid "Yes, restore the settings now"
2889 msgstr "Ja, återställ inställningarna nu"
2890
2891 msgid "Yes, returning to movie list"
2892 msgstr "Ja, återvänd till filmlistan"
2893
2894 msgid "Yes, view the tutorial"
2895 msgstr "Ja, visa guiden"
2896
2897 msgid ""
2898 "You can choose some default settings now. Please select the settings you "
2899 "want to be installed."
2900 msgstr ""
2901
2902 msgid "You can choose, what you want to install.."
2903 msgstr ""
2904
2905 msgid "You cannot delete this!"
2906 msgstr "Du kan inte ta bort detta!"
2907
2908 msgid ""
2909 "You chose not to install any default settings. You can however install the "
2910 "default settings later in the settings menu."
2911 msgstr ""
2912
2913 msgid ""
2914 "You chose not to install anything. Please press OK finish the install wizard."
2915 msgstr ""
2916
2917 msgid ""
2918 "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a "
2919 "harddisk is not an option for you."
2920 msgstr ""
2921 "Du verkar inte ha någon hårddisk i din Dreambox. Att ta backup till en "
2922 "hårddisk är därför inte möjligt."
2923
2924 msgid ""
2925 "You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the "
2926 "slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup "
2927 "to the harddisk!\n"
2928 "Please press OK to start the backup now."
2929 msgstr ""
2930 "Du har valt att ta backup till ett flash-kort. Kortet måste sitta i sloten. "
2931 "Vi kan inte verifiera att den används förnärvarande. Så det är bättre att ta "
2932 "backup till hårddisk!\n"
2933 "Tryck OK för att starta backupen."
2934
2935 msgid ""
2936 "You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
2937 "Please press OK to start the backup now."
2938 msgstr ""
2939 "Du har valt att ta backup till ett USB minne. Bättre att ta backup till "
2940 "HDD!\n"
2941 "Tryck OK för att starta backup."
2942
2943 msgid ""
2944 "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
2945 "backup now."
2946 msgstr ""
2947 "Du har valt att ta backup till din hårddisk. Vänligen tryck OK så startar "
2948 "backupen."
2949
2950 msgid "You have to wait for"
2951 msgstr "Du måste vänta i"
2952
2953 msgid ""
2954 "You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, "
2955 "please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
2956 "Your dreambox will now be halted. After you have performed the update "
2957 "instructions from the website, your new firmware will ask you to restore "
2958 "your settings."
2959 msgstr ""
2960 "Du behöver ha en PC kopplad till din Dreambox. Behöver du ytterligare "
2961 "instruktioner vänligen gå till websidan http://www.dm7025.de.\n"
2962 "Din dreambox kommer nu att stoppas. När du har genomfört uppdateringen "
2963 "instruktioner från websidan, din nya mjukvara kommer att fråga dig om du "
2964 "vill återställa dina inställningar."
2965
2966 msgid ""
2967 "You need to define some keywords first!\n"
2968 "Press the menu-key to define keywords.\n"
2969 "Do you want to define keywords now?"
2970 msgstr ""
2971 "Du måste ange några nyckelord först!\n"
2972 "Tryck Meny för att ange nyckelord.\n"
2973 "Vill du ange nyckelord nu?"
2974
2975 msgid ""
2976 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
2977 "\n"
2978 "Do you want to set the pin now?"
2979 msgstr ""
2980 "Du måste ange en PIN kod och gömma det från dina barn.\n"
2981 "\n"
2982 "Vill du ange PIN kod nu?"
2983
2984 msgid "Your TV works with 50 Hz. Good!"
2985 msgstr "Din TV fungerar med 50 Hz. Bra!"
2986
2987 msgid ""
2988 "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
2989 "process."
2990 msgstr ""
2991 "Backupen lyckades. Vi kommer nu att fortsätta förklara "
2992 "uppgraderingsprocessen."
2993
2994 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
2995 msgstr "Din Dreambox håller på att stängas av. Vänligen vänta..."
2996
2997 msgid ""
2998 "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and "
2999 "try again."
3000 msgstr ""
3001 "Din dreambox är inte ansluten till Internet på korrekt sätt. Åtgärda och "
3002 "försök igen."
3003
3004 msgid ""
3005 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
3006 "Press OK to start upgrade."
3007 msgstr ""
3008 "Din frontprocessors mjukvara måste uppgraderas.\n"
3009 "Tryck OK för att starta."
3010
3011 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
3012 msgstr "Gå till föregående kanal före motorinstallation?"
3013
3014 msgid "Zap back to service before satfinder?"
3015 msgstr "Gå till föregående kanal före satfinder?"
3016
3017 msgid "[alternative edit]"
3018 msgstr "[ändra alternativ]"
3019
3020 msgid "[bouquet edit]"
3021 msgstr "[favoritlists editor]"
3022
3023 msgid "[favourite edit]"
3024 msgstr "[favorit editor]"
3025
3026 msgid "[move mode]"
3027 msgstr "[flyttläge]"
3028
3029 msgid "abort alternatives edit"
3030 msgstr "avbryt ändra alternativ"
3031
3032 msgid "abort bouquet edit"
3033 msgstr "avbryt editera favoritlista"
3034
3035 msgid "abort favourites edit"
3036 msgstr "avbryt editera favoriter"
3037
3038 msgid "about to start"
3039 msgstr "håller på att starta"
3040
3041 msgid "add alternatives"
3042 msgstr "lägg till alternativ"
3043
3044 msgid "add bouquet"
3045 msgstr "lägg till favoritlista"
3046
3047 msgid "add directory to playlist"
3048 msgstr "lägg till bibliotek till spellista"
3049
3050 msgid "add file to playlist"
3051 msgstr "lägg till fil i spellista"
3052
3053 msgid "add files to playlist"
3054 msgstr "lägg till fil i spellista"
3055
3056 msgid "add marker"
3057 msgstr "lägg till markör"
3058
3059 msgid "add recording (enter recording duration)"
3060 msgstr "lägg till inspelning (ange inspelningslängd)"
3061
3062 msgid "add recording (enter recording endtime)"
3063 msgstr "lägg till inspelning (ange inspelningssluttid)"
3064
3065 msgid "add recording (indefinitely)"
3066 msgstr "lägg till inspelning (oändlig)"
3067
3068 msgid "add recording (stop after current event)"
3069 msgstr "lägg till inspelning (avsluta efter nuvarande)"
3070
3071 msgid "add service to bouquet"
3072 msgstr "lägg till kanal i favoritlista"
3073
3074 msgid "add service to favourites"
3075 msgstr "lägg till kanal i favoriter"
3076
3077 msgid "add to parental protection"
3078 msgstr "lägg till föräldraskydd"
3079
3080 msgid "advanced"
3081 msgstr "avancerad"
3082
3083 msgid "alphabetic sort"
3084 msgstr "sortera alfabetiskt"
3085
3086 msgid ""
3087 "are you sure you want to restore\n"
3088 "following backup:\n"
3089 msgstr ""
3090 "vill du verkligen återställa\n"
3091 "med följande backup:\n"
3092
3093 msgid "back"
3094 msgstr "tillbaka"
3095
3096 msgid "better"
3097 msgstr "bättre"
3098
3099 msgid "blacklist"
3100 msgstr "svartlista"
3101
3102 msgid "by Exif"
3103 msgstr "av Exif"
3104
3105 msgid "change recording (duration)"
3106 msgstr "ändra inspelning (längd)"
3107
3108 msgid "change recording (endtime)"
3109 msgstr "ändra inspelning (sluttid)"
3110
3111 msgid "circular left"
3112 msgstr "cirkulär vänster"
3113
3114 msgid "circular right"
3115 msgstr "circulär höger"
3116
3117 msgid "clear playlist"
3118 msgstr "rensa spellista"
3119
3120 msgid "complex"
3121 msgstr "komplex"
3122
3123 msgid "config menu"
3124 msgstr "konfigurationsmeny"
3125
3126 msgid "continue"
3127 msgstr "fortsätt"
3128
3129 msgid "copy to bouquets"
3130 msgstr "kopiera till favoritlista"
3131
3132 msgid "daily"
3133 msgstr "daglig"
3134
3135 msgid "delete"
3136 msgstr "ta bort"
3137
3138 msgid "delete cut"
3139 msgstr "ta bort klipp"
3140
3141 msgid "delete playlist entry"
3142 msgstr "ta bort post i spellista"
3143
3144 msgid "delete saved playlist"
3145 msgstr "ta bort sparad spellista"
3146
3147 msgid "delete..."
3148 msgstr "ta bort..."
3149
3150 msgid "disable"
3151 msgstr "avaktivera"
3152
3153 msgid "disable move mode"
3154 msgstr "avaktivera flyttläge"
3155
3156 msgid "disabled"
3157 msgstr "avaktiverad"
3158
3159 msgid "do not change"
3160 msgstr "ändra inte"
3161
3162 msgid "do nothing"
3163 msgstr "gör inget"
3164
3165 msgid "don't record"
3166 msgstr "spela inte in"
3167
3168 msgid "done!"
3169 msgstr "klar!"
3170
3171 msgid "edit alternatives"
3172 msgstr "ändra alternativ"
3173
3174 msgid "empty"
3175 msgstr "tom"
3176
3177 msgid "enable"
3178 msgstr "aktivera"
3179
3180 msgid "enable bouquet edit"
3181 msgstr "aktivera favoritlists editor"
3182
3183 msgid "enable favourite edit"
3184 msgstr "aktivera favoriter editor"
3185
3186 msgid "enable move mode"
3187 msgstr "aktivera flyttläge"
3188
3189 msgid "enabled"
3190 msgstr "aktiverad"
3191
3192 msgid "end alternatives edit"
3193 msgstr "avsluta ändra alternativ"
3194
3195 msgid "end bouquet edit"
3196 msgstr "avsluta favoritlists editor"
3197
3198 msgid "end cut here"
3199 msgstr "slutklipp här"
3200
3201 msgid "end favourites edit"
3202 msgstr "avsluta favoriter editor"
3203
3204 msgid "equal to Socket A"
3205 msgstr "likadant som Ingång A"
3206
3207 msgid "exit DVD player or return to file browser"
3208 msgstr "avsluta DVD spelare eller återvänd till fil utforskare"
3209
3210 msgid "exit mediaplayer"
3211 msgstr "avsluta mediaspelare"
3212
3213 msgid "exit movielist"
3214 msgstr "avsluta filmlista"
3215
3216 msgid "fine-tune your display"
3217 msgstr "fininställ din skärm"
3218
3219 msgid "forward to the next chapter"
3220 msgstr "framåt till nästa kapitel"
3221
3222 msgid "free diskspace"
3223 msgstr "ledigt diskutrymme"
3224
3225 msgid "full /etc directory"
3226 msgstr "fullt /etc bibliotek"
3227
3228 msgid "go to deep standby"
3229 msgstr "stäng av mottagaren"
3230
3231 msgid "go to standby"
3232 msgstr "inta standby"
3233
3234 msgid "hear radio..."
3235 msgstr "lyssna på radio..."
3236
3237 msgid "help..."
3238 msgstr "hjälp..."
3239
3240 msgid "hide extended description"
3241 msgstr "göm utökad beskrivning"
3242
3243 msgid "hide player"
3244 msgstr "göm spelare"
3245
3246 msgid "horizontal"
3247 msgstr "horisontal"
3248
3249 msgid "hour"
3250 msgstr "timme"
3251
3252 msgid "hours"
3253 msgstr "timmar"
3254
3255 msgid "immediate shutdown"
3256 msgstr "omedelbar avstängning"
3257
3258 #, python-format
3259 msgid ""
3260 "incoming call!\n"
3261 "%s calls on %s!"
3262 msgstr ""
3263 "inkommande samtal!\n"
3264 "%s ringer från %s!"
3265
3266 msgid "init module"
3267 msgstr "initiera modul"
3268
3269 msgid "insert mark here"
3270 msgstr "infoga markör här"
3271
3272 msgid "jump back to the previous title"
3273 msgstr "hoppa bakåt till föregående titel"
3274
3275 msgid "jump forward to the next title"
3276 msgstr "hoppa framåt till nästa titel"
3277
3278 msgid "jump to listbegin"
3279 msgstr "hoppa till liststart"
3280
3281 msgid "jump to listend"
3282 msgstr "hoppa till listslut"
3283
3284 msgid "jump to next marked position"
3285 msgstr "hoppa till nästa markerad position"
3286
3287 msgid "jump to previous marked position"
3288 msgstr "hoppa till föregående markerad position"
3289
3290 msgid "leave movie player..."
3291 msgstr "lämna videospelare..."
3292
3293 msgid "left"
3294 msgstr "vänster"
3295
3296 msgid "list style compact"
3297 msgstr "liststil kompakt"
3298
3299 msgid "list style compact with description"
3300 msgstr "liststil kompakt med beskrivning"
3301
3302 msgid "list style default"
3303 msgstr "liststil grundläge"
3304
3305 msgid "list style single line"
3306 msgstr "liststil enkel linje"
3307
3308 msgid "load playlist"
3309 msgstr "ladda spellista"
3310
3311 msgid "locked"
3312 msgstr "låst"
3313
3314 msgid "loopthrough to socket A"
3315 msgstr "loopthrough till ingång A"
3316
3317 msgid "manual"
3318 msgstr "manuell"
3319
3320 msgid "menu"
3321 msgstr "meny"
3322
3323 msgid "mins"
3324 msgstr "min"
3325
3326 msgid "minute"
3327 msgstr "minut"
3328
3329 msgid "minutes"
3330 msgstr "minuter"
3331
3332 msgid "minutes and"
3333 msgstr "minuter och"
3334
3335 msgid "move PiP to main picture"
3336 msgstr "flytta BiB till huvudbild"
3337
3338 msgid "movie list"
3339 msgstr "filmlista"
3340
3341 msgid "multinorm"
3342 msgstr "multinorm"
3343
3344 msgid "never"
3345 msgstr "aldrig"
3346
3347 msgid "next channel"
3348 msgstr "nästa kanal"
3349
3350 msgid "next channel in history"
3351 msgstr "nästa kanal i historiken"
3352
3353 msgid "no"
3354 msgstr "nej"
3355
3356 msgid "no HDD found"
3357 msgstr "ingen hårddisk hittad"
3358
3359 msgid "no Picture found"
3360 msgstr "ingen bild hittad"
3361
3362 msgid "no module found"
3363 msgstr "ingen modul hittad"
3364
3365 msgid "no standby"
3366 msgstr "inget viloläge"
3367
3368 msgid "no timeout"
3369 msgstr "ingen timeout"
3370
3371 msgid "none"
3372 msgstr "ingen"
3373
3374 msgid "not locked"
3375 msgstr "inte låst"
3376
3377 msgid "nothing connected"
3378 msgstr "inget anslutet"
3379
3380 msgid "off"
3381 msgstr "av"
3382
3383 msgid "on"
3384 msgstr "på"
3385
3386 msgid "once"
3387 msgstr "en gång"
3388
3389 msgid "only /etc/enigma2 directory"
3390 msgstr "endast /etc/enigma2 bibliotek"
3391
3392 msgid "open servicelist"
3393 msgstr "öppna kanallista"
3394
3395 msgid "open servicelist(down)"
3396 msgstr "öppna kanallista(ner)"
3397
3398 msgid "open servicelist(up)"
3399 msgstr "öppna kanallista(upp)"
3400
3401 msgid "pass"
3402 msgstr "klart"
3403
3404 msgid "pause"
3405 msgstr "paus"
3406
3407 msgid "play entry"
3408 msgstr "spela angivet"
3409
3410 msgid "play from next mark or playlist entry"
3411 msgstr "Spela upp från nästa markering eller post i spellista"
3412
3413 msgid "play from previous mark or playlist entry"
3414 msgstr "Spela upp från föregående markering eller post i spellista"
3415
3416 msgid "please press OK when ready"
3417 msgstr "tryck OK när du är klar"
3418
3419 msgid "please wait, loading picture..."
3420 msgstr "vänligen vänta, laddar bild..."
3421
3422 msgid "previous channel"
3423 msgstr "föregående kanal"
3424
3425 msgid "previous channel in history"
3426 msgstr "föregående kanal i historiken"
3427
3428 msgid "record"
3429 msgstr "spela in"
3430
3431 msgid "recording..."
3432 msgstr "spelar in..."
3433
3434 msgid "remove after this position"
3435 msgstr "ta bort efter denna position"
3436
3437 msgid "remove all alternatives"
3438 msgstr "ta bort alla alternativ"
3439
3440 msgid "remove all new found flags"
3441 msgstr "ta bort alla 'ny' flaggor"
3442
3443 msgid "remove before this position"
3444 msgstr "ta bort före denna position"
3445
3446 msgid "remove entry"
3447 msgstr "ta bort post"
3448
3449 msgid "remove from parental protection"
3450 msgstr "ta bort från föräldraskydd"
3451
3452 msgid "remove new found flag"
3453 msgstr "ta bort 'ny' flagga"
3454
3455 msgid "remove this mark"
3456 msgstr "ta bort denna markör"
3457
3458 msgid "repeated"
3459 msgstr "repeterande"
3460
3461 msgid "rewind to the previous chapter"
3462 msgstr "spola bakåt till föregående kapitel"
3463
3464 msgid "right"
3465 msgstr "höger"
3466
3467 msgid "save playlist"
3468 msgstr "spara spellista"
3469
3470 #, python-format
3471 msgid "scan done! %d services found!"
3472 msgstr "sökning klar! %d kanaler hittades!"
3473
3474 msgid "scan done! No service found!"
3475 msgstr "sökning klar! Inga kanaler hittades!"
3476
3477 msgid "scan done! One service found!"
3478 msgstr "sökning klar! En kanal hittad!"
3479
3480 #, python-format
3481 msgid "scan in progress - %d %% done! %d services found!"
3482 msgstr "sökning pågår - %d %% klart! %d kanaler hittade!"
3483
3484 msgid "scan state"
3485 msgstr "sökningsstatus"
3486
3487 msgid "second"
3488 msgstr "sekund"
3489
3490 msgid "second cable of motorized LNB"
3491 msgstr "andra kabeln från motorstyrt LNB"
3492
3493 msgid "seconds"
3494 msgstr "sekunder"
3495
3496 msgid "seconds."
3497 msgstr "sekunder."
3498
3499 msgid "select movie"
3500 msgstr "välj film"
3501
3502 msgid "select the movie path"
3503 msgstr "välj film sökväg"
3504
3505 msgid "service pin"
3506 msgstr "kanal PIN"
3507
3508 msgid "setup pin"
3509 msgstr "installation PIN"
3510
3511 msgid "show DVD main menu"
3512 msgstr "visa DVD huvudmeny"
3513
3514 msgid "show EPG..."
3515 msgstr "visa EPG..."
3516
3517 msgid "show all"
3518 msgstr "visa alla"
3519
3520 msgid "show alternatives"
3521 msgstr "visa alternativ"
3522
3523 msgid "show event details"
3524 msgstr "visa programdetaljer"
3525
3526 msgid "show extended description"
3527 msgstr "visa utökad beskrivning"
3528
3529 msgid "show first tag"
3530 msgstr "visa första märkning"
3531
3532 msgid "show second tag"
3533 msgstr "visa andra märkning"
3534
3535 msgid "show shutdown menu"
3536 msgstr "visa avstängningsmeny"
3537
3538 msgid "show single service EPG..."
3539 msgstr "visa singel kanal EPG..."
3540
3541 msgid "show tag menu"
3542 msgstr "visa märkningsmeny"
3543
3544 msgid "show transponder info"
3545 msgstr "visa transponder info"
3546
3547 msgid "shuffle playlist"
3548 msgstr "blanda spellista"
3549
3550 msgid "shutdown"
3551 msgstr "stäng av"
3552
3553 msgid "simple"
3554 msgstr "enkelt"
3555
3556 msgid "skip backward"
3557 msgstr "hoppa bakåt"
3558
3559 msgid "skip backward (enter time)"
3560 msgstr "hoppa bakåt (ange tid)"
3561
3562 msgid "skip forward"
3563 msgstr "hoppa framåt"
3564
3565 msgid "skip forward (enter time)"
3566 msgstr "hoppa framåt (ange tid)"
3567
3568 msgid "sort by date"
3569 msgstr "sortera efter datum"
3570
3571 msgid "standard"
3572 msgstr "standard"
3573
3574 msgid "standby"
3575 msgstr "viloläge"
3576
3577 msgid "start cut here"
3578 msgstr "startklipp här"
3579
3580 msgid "start timeshift"
3581 msgstr "starta timeshift"
3582
3583 msgid "stereo"
3584 msgstr "stereo"
3585
3586 msgid "stop PiP"
3587 msgstr "avsluta BiB"
3588
3589 msgid "stop entry"
3590 msgstr "slutpost"
3591
3592 msgid "stop recording"
3593 msgstr "stoppa inspelning"
3594
3595 msgid "stop timeshift"
3596 msgstr "stoppa timeshift"
3597
3598 msgid "swap PiP and main picture"
3599 msgstr "skifta BiB och huvudbild"
3600
3601 msgid "switch to filelist"
3602 msgstr "byt till fillista"
3603
3604 msgid "switch to playlist"
3605 msgstr "byt till spellista"
3606
3607 msgid "switch to the next audio track"
3608 msgstr "byt till nästa ljudspår"
3609
3610 msgid "switch to the next subtitle language"
3611 msgstr "byt till nästa textningsspråk"
3612
3613 msgid "text"
3614 msgstr "text"
3615
3616 msgid "this recording"
3617 msgstr "denna inspelning"
3618
3619 msgid "this service is protected by a parental control pin"
3620 msgstr "denna kanal är föräldraskyddad"
3621
3622 msgid "toggle a cut mark at the current position"
3623 msgstr "skifta en klippmarkering på nuvarande position"
3624
3625 msgid "toggle time, chapter, audio, subtitle info"
3626 msgstr "skifta tid, kapitel, ljud, textning info"
3627
3628 msgid "unknown service"
3629 msgstr "okänd kanal"
3630
3631 msgid "until restart"
3632 msgstr "innan omstart"
3633
3634 msgid "user defined"
3635 msgstr "användardefinierad"
3636
3637 msgid "vertical"
3638 msgstr "vertikal"
3639
3640 msgid "view extensions..."
3641 msgstr "visa utökningar..."
3642
3643 msgid "view recordings..."
3644 msgstr "visa inspelningar..."
3645
3646 msgid "wait for ci..."
3647 msgstr "vänta på ci..."
3648
3649 msgid "wait for mmi..."
3650 msgstr "vänta på mmi..."
3651
3652 msgid "waiting"
3653 msgstr "väntar"
3654
3655 msgid "weekly"
3656 msgstr "veckolig"
3657
3658 msgid "whitelist"
3659 msgstr "vitlista"
3660
3661 msgid "yes"
3662 msgstr "ja"
3663
3664 msgid "yes (keep feeds)"
3665 msgstr "ja (behåll feeds)"
3666
3667 msgid ""
3668 "your dreambox might be unusable now. Please consult the manual for further "
3669 "assistance before rebooting your dreambox."
3670 msgstr ""
3671 "din dreambox kanske inte fungerar längre. Vänligen läs manualen hur du får "
3672 "hjälp innan du startar om din dreambox."
3673
3674 msgid "zap"
3675 msgstr "zap"
3676
3677 msgid "zapped"
3678 msgstr "zapped"
3679
3680 #~ msgid "Choose Location"
3681 #~ msgstr "Välj lokation"