de3fa85ff6185ded466871bc7ba69143410902c7
[enigma2.git] / po / sk.po
1 # English translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2009-12-28 20:46+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2009-10-16 11:57+0100\n"
12 "Last-Translator: Laco Filo <filowood@post.mbc.sk>\n"
13 "Language-Team: none\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18 "X-Poedit-Language: Slovak\n"
19 "X-Poedit-Country: SLOVAKIA\n"
20
21 msgid ""
22 "\n"
23 "Advanced options and settings."
24 msgstr ""
25 "\n"
26 "Rozšírené voľby a nastavenia."
27
28 msgid ""
29 "\n"
30 "After pressing OK, please wait!"
31 msgstr ""
32 "\n"
33 "Po stlačení tlačidla OK počkajte!"
34
35 msgid ""
36 "\n"
37 "Backup your Dreambox settings."
38 msgstr ""
39 "\n"
40 "Zálohovať nastavenia Dreamboxa."
41
42 msgid ""
43 "\n"
44 "Edit the upgrade source address."
45 msgstr ""
46 "\n"
47 "Upraviť adresu zdroja aktualizácií."
48
49 #
50 msgid ""
51 "\n"
52 "Manage extensions or plugins for your Dreambox"
53 msgstr "n\\Správa rozšírení a modulov pre Dreambox"
54
55 msgid ""
56 "\n"
57 "Online update of your Dreambox software."
58 msgstr ""
59 "\n"
60 "Online aktualizácia softvéru pre Dreambox."
61
62 msgid ""
63 "\n"
64 "Press OK on your remote control to continue."
65 msgstr ""
66 "\n"
67 "Pre pokračovanie stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači."
68
69 msgid ""
70 "\n"
71 "Restore your Dreambox settings."
72 msgstr ""
73 "\n"
74 "Obnoviť nastavenia Dreamboxa."
75
76 msgid ""
77 "\n"
78 "Restore your Dreambox with a new firmware."
79 msgstr ""
80 "\n"
81 "Obnoviť Dreambox novým firmvérom."
82
83 msgid ""
84 "\n"
85 "Restore your backups by date."
86 msgstr ""
87 "\n"
88 "Obnoviť zo zálohy podľa dátumu."
89
90 #
91 msgid ""
92 "\n"
93 "Scan for local extensions and install them."
94 msgstr ""
95 "\n"
96 "Prehľadať miestne balíčky a nainštalovať ich."
97
98 msgid ""
99 "\n"
100 "Select your backup device.\n"
101 "Current device: "
102 msgstr ""
103 "\n"
104 "Zvoľte zariadenie pre zálohovanie.\n"
105 "Aktuálne zariadenie: "
106
107 msgid ""
108 "\n"
109 "System will restart after the restore!"
110 msgstr ""
111 "\n"
112 "Systém sa po obnovení reštartuje!"
113
114 msgid " "
115 msgstr ""
116
117 msgid " extensions."
118 msgstr " rozšírenia."
119
120 msgid " packages selected."
121 msgstr " balíčkov zvolených."
122
123 msgid " updates available."
124 msgstr " aktualizácie k dispozícii."
125
126 msgid " wireless networks found!"
127 msgstr ""
128
129 msgid "#000000"
130 msgstr "#000000"
131
132 msgid "#0064c7"
133 msgstr "#0064c7"
134
135 msgid "#25062748"
136 msgstr "#25062748"
137
138 msgid "#389416"
139 msgstr "#389416"
140
141 msgid "#80000000"
142 msgstr "#80000000"
143
144 msgid "#80ffffff"
145 msgstr "#80ffffff"
146
147 msgid "#bab329"
148 msgstr "#bab329"
149
150 msgid "#f23d21"
151 msgstr "#f23d21"
152
153 msgid "#ffffff"
154 msgstr "#ffffff"
155
156 msgid "#ffffffff"
157 msgstr "#ffffffff"
158
159 msgid "%H:%M"
160 msgstr "%H:%M"
161
162 #, python-format
163 msgid "%d jobs are running in the background!"
164 msgstr "%d úloh beží na pozadí!"
165
166 #, python-format
167 msgid "%d min"
168 msgstr "%d min"
169
170 #, python-format
171 msgid "%d services found!"
172 msgstr "Nájdených %d služieb!"
173
174 msgid "%d.%B %Y"
175 msgstr "%d.%B %Y"
176
177 #, python-format
178 msgid ""
179 "%s\n"
180 "(%s, %d MB free)"
181 msgstr ""
182 "%s\n"
183 "(%s, %d MB voľných)"
184
185 #, python-format
186 msgid "%s (%s)\n"
187 msgstr "%s (%s)\n"
188
189 msgid "(ZAP)"
190 msgstr "(Prepnúť)"
191
192 msgid "(empty)"
193 msgstr "(prázdne)"
194
195 msgid "(show optional DVD audio menu)"
196 msgstr "(zobraziť voliteľné menu zvuku DVD)"
197
198 msgid "* Only available if more than one interface is active."
199 msgstr "* Dostupné, len ak je aktívnych viac rozhraní než jedno."
200
201 msgid "* Only available when entering hidden SSID or network key"
202 msgstr "* Dostupné, len ak zadáte skryté SSID alebo kód siete"
203
204 msgid ".NFI Download failed:"
205 msgstr "Sťahovanie .NFI zlyhalo:"
206
207 msgid ""
208 ".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
209 msgstr ""
210 "Súbor .NFI prešiel kontrolou md5sum. Tento image môžete bezpečne použiť!"
211
212 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
213 msgstr "Adresár /usr/share/enigma2"
214
215 msgid "/var directory"
216 msgstr "Adresár /var"
217
218 msgid "0"
219 msgstr "0"
220
221 msgid "1"
222 msgstr "1"
223
224 msgid "1 wireless network found!"
225 msgstr ""
226
227 msgid "1.0"
228 msgstr "1,0"
229
230 msgid "1.1"
231 msgstr "1,1"
232
233 msgid "1.2"
234 msgstr "1,2"
235
236 msgid "12V output"
237 msgstr "12 V výstup"
238
239 msgid "13 V"
240 msgstr "13 V"
241
242 msgid "16:10"
243 msgstr "16:10"
244
245 msgid "16:10 Letterbox"
246 msgstr "16:10 Letterbox"
247
248 msgid "16:10 PanScan"
249 msgstr "16:10 PanScan"
250
251 msgid "16:9"
252 msgstr "16:9"
253
254 msgid "16:9 Letterbox"
255 msgstr "16:9 Letterbox"
256
257 msgid "16:9 always"
258 msgstr "vždy 16:9"
259
260 msgid "18 V"
261 msgstr "18 V"
262
263 msgid "2"
264 msgstr "2"
265
266 msgid "3"
267 msgstr "3"
268
269 msgid "30 minutes"
270 msgstr "30 minút"
271
272 msgid "4"
273 msgstr "4"
274
275 msgid "4:3"
276 msgstr "4:3"
277
278 msgid "4:3 Letterbox"
279 msgstr "4:3 Letterbox"
280
281 msgid "4:3 PanScan"
282 msgstr "4:3 PanScan"
283
284 msgid "5"
285 msgstr "5"
286
287 msgid "5 minutes"
288 msgstr "5 minút"
289
290 msgid "50 Hz"
291 msgstr "50 Hz"
292
293 msgid "6"
294 msgstr "6"
295
296 msgid "60 minutes"
297 msgstr "60 minút"
298
299 msgid "7"
300 msgstr "7"
301
302 msgid "8"
303 msgstr "8"
304
305 msgid "9"
306 msgstr "9"
307
308 msgid "<Current movielist location>"
309 msgstr ""
310
311 msgid "<Default movie location>"
312 msgstr ""
313
314 msgid "<Last timer location>"
315 msgstr ""
316
317 msgid "<unknown>"
318 msgstr "<neznámy>"
319
320 msgid "??"
321 msgstr "??"
322
323 msgid "A"
324 msgstr "A"
325
326 #, python-format
327 msgid ""
328 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
329 "Do you want to keep your version?"
330 msgstr ""
331 "Konfiguračný súbor (%s) bol od inštalácie zmenený.\n"
332 "Chcete zachovať svoju verziu?"
333
334 msgid ""
335 "A finished record timer wants to set your\n"
336 "Dreambox to standby. Do that now?"
337 msgstr ""
338 "Ukončený časovač nahrávania chce prepnúť Dreambox\n"
339 "do pohotovostného režimu. Prepnúť teraz?"
340
341 msgid ""
342 "A finished record timer wants to shut down\n"
343 "your Dreambox. Shutdown now?"
344 msgstr ""
345 "Ukončený časovač nahrávania chce vypnúť\n"
346 "Dreambox. Vypnúť teraz?"
347
348 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
349 msgstr "Grafické EPG pre všetky stanice určitého buketu"
350
351 #, python-format
352 msgid ""
353 "A record has been started:\n"
354 "%s"
355 msgstr ""
356 "Nahrávanie začalo:\n"
357 "%s"
358
359 msgid ""
360 "A recording is currently running.\n"
361 "What do you want to do?"
362 msgstr ""
363 "Práve sa nahráva.\n"
364 "Čo chcete urobiť?"
365
366 msgid ""
367 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
368 "configure the positioner."
369 msgstr "Práve sa nahráva. Zastavte nahrávanie pred nastavovaním motora."
370
371 msgid ""
372 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
373 "start the satfinder."
374 msgstr ""
375 "Práve sa nahráva. Zastavte nahrávanie pred spustením vyhľadávača satelitov."
376
377 #, python-format
378 msgid "A required tool (%s) was not found."
379 msgstr "Požadovaný nástroj (%s) sa nenašiel."
380
381 msgid "A search for available updates is currently in progress."
382 msgstr ""
383
384 msgid ""
385 "A second configured interface has been found.\n"
386 "\n"
387 "Do you want to disable the second network interface?"
388 msgstr ""
389
390 msgid ""
391 "A sleep timer wants to set your\n"
392 "Dreambox to standby. Do that now?"
393 msgstr ""
394 "Zaspávací časovač chce prepnúť Dreambox\n"
395 "do pohotovostného režimu. Prepnúť teraz?"
396
397 msgid ""
398 "A sleep timer wants to shut down\n"
399 "your Dreambox. Shutdown now?"
400 msgstr ""
401 "Zaspávací časovač chce vypnúť Dreambox.\n"
402 "Vypnúť teraz?"
403
404 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
405 msgstr "Tu je malý prehľad dostupných ikon štátov a činností."
406
407 msgid ""
408 "A timer failed to record!\n"
409 "Disable TV and try again?\n"
410 msgstr ""
411 "Zlyhalo časovanie nahrávania!\n"
412 "Vypnúť TV a skúsiť znova?\n"
413
414 msgid "A/V Settings"
415 msgstr "Nastavenia A/V"
416
417 msgid "AA"
418 msgstr "AA"
419
420 msgid "AB"
421 msgstr "AB"
422
423 msgid "AC3 default"
424 msgstr "AC3 implicitne"
425
426 msgid "AC3 downmix"
427 msgstr "AC3 downmix"
428
429 msgid "Abort"
430 msgstr "Zrušiť"
431
432 msgid "About"
433 msgstr "O Dreamboxe"
434
435 msgid "About..."
436 msgstr "O Dreamboxe..."
437
438 msgid "Accesspoint:"
439 msgstr ""
440
441 msgid "Action on long powerbutton press"
442 msgstr "Činnosť pri dlhom stlačení vypínača"
443
444 msgid "Action:"
445 msgstr "Činnosť:"
446
447 msgid "Activate Picture in Picture"
448 msgstr "Zapnúť obraz v obraze"
449
450 msgid "Activate network settings"
451 msgstr "Aktivovať nastavenia siete"
452
453 msgid "Adapter settings"
454 msgstr "Nastavenia adaptéra"
455
456 msgid "Add"
457 msgstr "Pridať"
458
459 msgid "Add Bookmark"
460 msgstr "Pridať záložku"
461
462 msgid "Add WLAN configuration?"
463 msgstr "Pridať nastavenie WLAN?"
464
465 msgid "Add a mark"
466 msgstr "Pridať značku"
467
468 msgid "Add a new title"
469 msgstr "Pridať nový titul"
470
471 msgid "Add network configuration?"
472 msgstr "Pridať nastavenie siete?"
473
474 msgid "Add timer"
475 msgstr "Pridať časovač"
476
477 msgid "Add title"
478 msgstr "Pridať titul"
479
480 msgid "Add to bouquet"
481 msgstr "Pridať do buketu"
482
483 msgid "Add to favourites"
484 msgstr "Pridať do obľúbených"
485
486 msgid ""
487 "Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if "
488 "enabled."
489 msgstr ""
490 "Ak je zapnuté, pridá nastavenia enigma2 a informácie o dreamboxe (výr. "
491 "číslo, revízia, ...)."
492
493 msgid "Adds network configuration if enabled."
494 msgstr "Pridá nastavenie siete, ak bolo aktivované."
495
496 msgid "Adds wlan configuration if enabled."
497 msgstr "Ak je zapnuté, pridá konfiguráciu WLAN."
498
499 msgid ""
500 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
501 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
502 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
503 "test screens."
504 msgstr ""
505 "Nastavte farby tak, aby boli jednotlivé odtiene dobre rozlíšiteľné, ale "
506 "zároveň čo najsýtejšie. Ak ste s výsledkom spokojní, stlačením tlačidla OK "
507 "ukončite jemné ladenie obrazu alebo číslicovými tlačidlami zvoľte iný "
508 "testovací obrazec."
509
510 msgid "Advanced"
511 msgstr "Rozšírené"
512
513 msgid "Advanced Options"
514 msgstr "Rozšírené voľby"
515
516 msgid "Advanced Software"
517 msgstr ""
518
519 msgid "Advanced Software Plugin"
520 msgstr ""
521
522 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
523 msgstr "Rozšírené nastavenie obrazu"
524
525 msgid "Advanced Video Setup"
526 msgstr "Rozšírené nastavenie obrazu"
527
528 msgid "Advanced restore"
529 msgstr "Rozšírené obnovenie"
530
531 msgid "After event"
532 msgstr "Po udalosti"
533
534 msgid ""
535 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
536 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
537 msgstr ""
538 "Po skončení úvodného sprievodcu si musíte ochrániť jednotlivé programy. V "
539 "návode k Dreamboxu nájdete, ako sa to robí."
540
541 msgid "Album"
542 msgstr "Album"
543
544 msgid "All"
545 msgstr "Všetky"
546
547 msgid "All Satellites"
548 msgstr "Všetky satelity"
549
550 msgid "Alpha"
551 msgstr "Alfa"
552
553 msgid "Alternative radio mode"
554 msgstr "Alternatívny režim rádia"
555
556 msgid "Alternative services tuner priority"
557 msgstr "Priorita tunera pri alternatívnych staniciach"
558
559 msgid "Always ask before sending"
560 msgstr "Vždy sa opýtať sa pred odoslaním"
561
562 msgid "An empty filename is illegal."
563 msgstr "Prázdny názov súboru je neplatný."
564
565 msgid "An unknown error occured!"
566 msgstr "Objavila sa neznáma chyba!"
567
568 msgid "Anonymize crashlog?"
569 msgstr "Anonymizovať správy o zrútení?"
570
571 msgid "Arabic"
572 msgstr "Arabčina"
573
574 msgid ""
575 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
576 "\n"
577 msgstr ""
578 "Naozaj chcete aktivovať túto konfiguráciu siete?\n"
579 "\n"
580
581 msgid ""
582 "Are you sure you want to delete\n"
583 "following backup:\n"
584 msgstr ""
585 "Naozaj chcete zmazať\n"
586 "túto zálohu:\n"
587
588 msgid "Are you sure you want to exit this wizard?"
589 msgstr "Naozaj chcete ukončiť tohto spirevodcu?"
590
591 msgid ""
592 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
593 "\n"
594 msgstr ""
595 "Naozaj chcete reštartovať sieťové rozhrania?\n"
596 "\n"
597
598 msgid ""
599 "Are you sure you want to restore\n"
600 "following backup:\n"
601 msgstr ""
602 "Naozaj chcete obnoviť\n"
603 "z tejto zálohy:\n"
604
605 msgid ""
606 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
607 "Enigma2 will restart after the restore"
608 msgstr ""
609 "Naozaj chcete obnoviť Enigma2 zo zálohy?\n"
610 "Enigma2 sa po obnovení reštartuje"
611
612 msgid "Artist"
613 msgstr "Umelec"
614
615 msgid "Ask before shutdown:"
616 msgstr "Opýtať sa pred vypnutím:"
617
618 msgid "Ask user"
619 msgstr "opýtať sa"
620
621 msgid "Aspect Ratio"
622 msgstr "Pomer strán"
623
624 msgid "Audio"
625 msgstr "Zvuk"
626
627 msgid "Audio Options..."
628 msgstr "Voľby zvuku ..."
629
630 msgid "Author: "
631 msgstr "Autor: "
632
633 msgid "Authoring mode"
634 msgstr "Režim autorizácie"
635
636 msgid "Auto"
637 msgstr "Auto"
638
639 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
640 msgstr "Automaticky rozdeľovať kapitoly každých ? minút (0 = nikdy)"
641
642 msgid "Auto flesh"
643 msgstr ""
644
645 msgid "Auto scart switching"
646 msgstr "Automatické prepnutie scartu"
647
648 msgid "Automatic"
649 msgstr "Automaticky"
650
651 msgid "Automatic Scan"
652 msgstr "Automatické vyhľadávanie"
653
654 msgid "Available format variables"
655 msgstr "Dostupné premenné formátu"
656
657 msgid "B"
658 msgstr "B"
659
660 msgid "BA"
661 msgstr "BA"
662
663 msgid "BB"
664 msgstr "BB"
665
666 msgid "BER"
667 msgstr "BER"
668
669 msgid "BER:"
670 msgstr "BER:"
671
672 msgid "Back"
673 msgstr "Späť"
674
675 msgid "Background"
676 msgstr "Pozadie"
677
678 msgid "Backup"
679 msgstr "Záloha"
680
681 msgid "Backup Location"
682 msgstr "Umiestnenie zálohy"
683
684 msgid "Backup Mode"
685 msgstr "Režim zálohovania"
686
687 msgid "Backup done."
688 msgstr "Zálohovanie skončilo."
689
690 msgid "Backup failed."
691 msgstr "Zálohovanie zlyhalo."
692
693 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
694 msgstr "Zálohovanie skončilo, Po stlačení tlačidla OK sa zobrazia výsledky."
695
696 msgid "Backup is running..."
697 msgstr "Zálohovanie beží..."
698
699 msgid "Backup system settings"
700 msgstr "Záloha nastavení systému"
701
702 msgid "Band"
703 msgstr "Pásmo"
704
705 msgid "Bandwidth"
706 msgstr "Šírka pásma"
707
708 msgid "Begin time"
709 msgstr "Čas začiatku"
710
711 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
712 msgstr "Funkcia tlačidla Pauza počas pauzy"
713
714 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
715 msgstr "Funkcia tlačidla 0 v režime obraz v obraze"
716
717 msgid "Behavior when a movie is started"
718 msgstr "Činnosť po spustení filmu"
719
720 msgid "Behavior when a movie is stopped"
721 msgstr "Činnosť po zastavení filmu"
722
723 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
724 msgstr "Činnosť po skončení filmu"
725
726 msgid "Bitrate:"
727 msgstr ""
728
729 msgid "Block noise reduction"
730 msgstr ""
731
732 msgid "Blue boost"
733 msgstr "Zosilniť modrú"
734
735 msgid "Bookmarks"
736 msgstr "Záložky"
737
738 msgid "Brightness"
739 msgstr "Jas"
740
741 msgid "Burn DVD"
742 msgstr "Napáliť DVD"
743
744 msgid "Burn existing image to DVD"
745 msgstr "Existujúci image napáliť na DVD"
746
747 msgid "Burn to DVD..."
748 msgstr "Napáliť na DVD..."
749
750 msgid "Bus: "
751 msgstr "Zbernica:"
752
753 msgid ""
754 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
755 "displayed."
756 msgstr "Po stlačení tlačidla OK na diaľkovom ovládači sa zobrazia informácie."
757
758 msgid "C"
759 msgstr "C"
760
761 msgid "C-Band"
762 msgstr "Pásmo C"
763
764 msgid "CF Drive"
765 msgstr "Čítačka kariet CF"
766
767 msgid "CI assignment"
768 msgstr "Priradenie CI"
769
770 msgid "CVBS"
771 msgstr "CVBS"
772
773 msgid "Cable"
774 msgstr "Kábel"
775
776 msgid "Cache Thumbnails"
777 msgstr "Uchovať zmenšeniny"
778
779 msgid "Call monitoring"
780 msgstr "Monitorovať volanie"
781
782 msgid "Cancel"
783 msgstr "Zrušiť"
784
785 msgid "Cannot parse feed directory"
786 msgstr ""
787
788 msgid "Capacity: "
789 msgstr "Kapacita"
790
791 msgid "Card"
792 msgstr "Karta"
793
794 msgid "Catalan"
795 msgstr "Katalánčina"
796
797 msgid "Change bouquets in quickzap"
798 msgstr "Zmeniť bukety pri rýchlom prepínaní"
799
800 msgid "Change dir."
801 msgstr "Zmeniť adresár"
802
803 msgid "Change pin code"
804 msgstr "Zmeniť kód PIN"
805
806 msgid "Change service pin"
807 msgstr "Zmeniť PIN programu"
808
809 msgid "Change service pins"
810 msgstr "Zmeniť PINy programu"
811
812 msgid "Change setup pin"
813 msgstr "Zmeniť nastavovací PIN"
814
815 msgid "Change step size"
816 msgstr "Zmeniť veľkosť kroku"
817
818 msgid "Channel"
819 msgstr "Stanica"
820
821 msgid "Channel Selection"
822 msgstr "Voľba stanice"
823
824 msgid "Channel not in services list"
825 msgstr "Stanica nie je v zozname staníc"
826
827 msgid "Channel:"
828 msgstr "Stanica:"
829
830 msgid "Channellist menu"
831 msgstr "Menu zoznamu staníc"
832
833 msgid "Chap."
834 msgstr "Kap."
835
836 msgid "Chapter"
837 msgstr "Kapitola"
838
839 msgid "Chapter:"
840 msgstr "Kapitola:"
841
842 msgid "Check"
843 msgstr "Skontrolovať"
844
845 msgid "Checking Filesystem..."
846 msgstr "Kontrolujem systém súborov..."
847
848 msgid "Choose Tuner"
849 msgstr "Zvoliť tuner"
850
851 msgid "Choose a wireless network"
852 msgstr ""
853
854 msgid "Choose backup files"
855 msgstr "Zvoliť súbory zálohy"
856
857 msgid "Choose backup location"
858 msgstr "Zvoliť umiestnenie zálohy"
859
860 msgid "Choose bouquet"
861 msgstr "Zvoliť buket"
862
863 msgid "Choose source"
864 msgstr "Zvoliť zdroj"
865
866 msgid "Choose target folder"
867 msgstr "Zvoliť cieľový adresár"
868
869 msgid "Choose upgrade source"
870 msgstr "Zvoliť zdroj aktualizácie"
871
872 msgid "Choose your Skin"
873 msgstr "Zvoliť vzhľad"
874
875 msgid "Circular left"
876 msgstr "Kruhová ľavá"
877
878 msgid "Circular right"
879 msgstr "Kruhová pravá"
880
881 msgid "Cleanup"
882 msgstr "Vyčistiť"
883
884 msgid "Cleanup Wizard"
885 msgstr "Sprievodca vyčistením"
886
887 msgid "Cleanup Wizard settings"
888 msgstr "Nastavenia sprievodcu vyčistením"
889
890 msgid "CleanupWizard"
891 msgstr "Sprievodca vyčistením"
892
893 msgid "Clear before scan"
894 msgstr "Vymazať pred skenovaním"
895
896 msgid "Clear log"
897 msgstr "Vymazať log"
898
899 msgid "Close"
900 msgstr "Zatvoriť"
901
902 msgid "Close title selection"
903 msgstr "Zatvoriť výber titulkov"
904
905 msgid "Code rate high"
906 msgstr "Vysoká kódová rýchlosť"
907
908 msgid "Code rate low"
909 msgstr "Nízka kódová rýchlosť"
910
911 msgid "Coderate HP"
912 msgstr "Rýchlosť HP"
913
914 msgid "Coderate LP"
915 msgstr "Rýchlosť LP"
916
917 msgid "Collection name"
918 msgstr "Názov zostavy"
919
920 msgid "Collection settings"
921 msgstr "Nastavenia zostavy"
922
923 msgid "Color Format"
924 msgstr "Formát farby"
925
926 msgid "Command execution..."
927 msgstr "Vykonávanie príkazu..."
928
929 msgid "Command order"
930 msgstr "Poradie príkazov"
931
932 msgid "Committed DiSEqC command"
933 msgstr "Potvrdený príkaz DiSEqCcommand"
934
935 msgid "Common Interface"
936 msgstr "Common Interface"
937
938 msgid "Common Interface Assignment"
939 msgstr "Priradenie CI"
940
941 msgid "CommonInterface"
942 msgstr "CommonInterface"
943
944 msgid "Communication"
945 msgstr "Komunikácia"
946
947 msgid "Compact Flash"
948 msgstr "Compact Flash"
949
950 msgid "Compact flash card"
951 msgstr "Karta Compact Flash"
952
953 msgid "Complete"
954 msgstr "Kompletné"
955
956 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
957 msgstr "Komplexné (umožňuje miešanie rôznych zvukových a obrazových formátov)"
958
959 msgid "Config"
960 msgstr "Nastaviť"
961
962 msgid "Configuration Mode"
963 msgstr "Možnosti nastavenia"
964
965 msgid "Configure interface"
966 msgstr ""
967
968 msgid "Configure nameservers"
969 msgstr ""
970
971 msgid "Configure your internal LAN"
972 msgstr ""
973
974 msgid "Configure your network again"
975 msgstr ""
976
977 msgid "Configure your wireless LAN again"
978 msgstr ""
979
980 msgid "Configuring"
981 msgstr "Konfigurujem"
982
983 msgid "Conflicting timer"
984 msgstr "Časovanie sa prekrýva"
985
986 msgid "Connect"
987 msgstr "Pripojiť"
988
989 msgid "Connect to a Wireless Network"
990 msgstr ""
991
992 msgid "Connected to"
993 msgstr "Pripojené k "
994
995 msgid "Connected to Fritz!Box!"
996 msgstr "Pripojené k Fritz!Boxu!"
997
998 msgid "Connected!"
999 msgstr "Pripojené!"
1000
1001 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
1002 msgstr "Pripájam k Fritz!Boxu..."
1003
1004 #, python-format
1005 msgid ""
1006 "Connection to Fritz!Box\n"
1007 "failed! (%s)\n"
1008 "retrying..."
1009 msgstr ""
1010 "Pripojenie k Fritz!Boxu\n"
1011 "zlyhalo! (%s)\n"
1012 "Opakujem..."
1013
1014 msgid "Constellation"
1015 msgstr "Zostava"
1016
1017 msgid "Content does not fit on DVD!"
1018 msgstr "Obsah sa nezmestí na DVD!"
1019
1020 msgid "Continue in background"
1021 msgstr "Pokračovať v pozadí"
1022
1023 msgid "Continue playing"
1024 msgstr "Pokračovať v prehrávaní"
1025
1026 msgid "Contrast"
1027 msgstr "Kontrast"
1028
1029 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
1030 msgstr "Nemôžem sa pripojiť k serveru so súbormi Dreambox .NFI:"
1031
1032 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
1033 msgstr "Nemôžem použiť médium. Je vložený disk?"
1034
1035 msgid "Could not open Picture in Picture"
1036 msgstr ""
1037
1038 #, python-format
1039 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
1040 msgstr "Nedalo sa nahrávať - prekrýva sa časovanie %s"
1041
1042 msgid "Crashlog settings"
1043 msgstr "Nastavenia správ o zrútení"
1044
1045 msgid "CrashlogAutoSubmit"
1046 msgstr "Autom. posielanie správ o zrútení"
1047
1048 msgid "CrashlogAutoSubmit settings"
1049 msgstr "Nastavenia autom. posielania správ o zrútení"
1050
1051 msgid "CrashlogAutoSubmit settings..."
1052 msgstr "Nastavenia autom. posielania správ o zrútení"
1053
1054 msgid ""
1055 "Crashlogs found!\n"
1056 "Send them to Dream Multimedia ?"
1057 msgstr ""
1058 "Nájdené záznamy o zrútení!\n"
1059 "Poslať ich do Dream Multimedia?"
1060
1061 msgid ""
1062 "Crashlogs found!\n"
1063 "Send them to Dream Multimedia?"
1064 msgstr ""
1065 "Nájdené správy o zrútení!\n"
1066 "Poslať ich do Dream Multimedia?"
1067
1068 msgid "Create DVD-ISO"
1069 msgstr "Vytvoriť disk DVD-ISO"
1070
1071 msgid "Create movie folder failed"
1072 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť adresár pre filmy"
1073
1074 #, python-format
1075 msgid "Creating directory %s failed."
1076 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť adresár %s."
1077
1078 msgid "Creating partition failed"
1079 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť partíciu"
1080
1081 msgid "Croatian"
1082 msgstr "Chorvátčina"
1083
1084 msgid "Current Transponder"
1085 msgstr "Aktuálny transpondér"
1086
1087 msgid "Current settings:"
1088 msgstr "Aktuálne nastavenia:"
1089
1090 msgid "Current value: "
1091 msgstr "Aktuálna hodnota:"
1092
1093 msgid "Current version:"
1094 msgstr "Aktuálna verzia:"
1095
1096 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
1097 msgstr "Vlastný posun času pre tlačidlá 1 a 3"
1098
1099 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
1100 msgstr "Vlastný posun času pre tlačidlá 4 a 6"
1101
1102 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
1103 msgstr "Vlastný posun času pre tlačidlá 7 a 9"
1104
1105 msgid "Customize"
1106 msgstr "Upraviť"
1107
1108 msgid "Cut"
1109 msgstr "Strih"
1110
1111 msgid "Cutlist editor..."
1112 msgstr "Editor strihov..."
1113
1114 msgid "Czech"
1115 msgstr "Čeština"
1116
1117 msgid "D"
1118 msgstr "D"
1119
1120 msgid "DHCP"
1121 msgstr "DHCP"
1122
1123 msgid "DVB-S"
1124 msgstr "DVB-S"
1125
1126 msgid "DVB-S2"
1127 msgstr "DVB-S2"
1128
1129 msgid "DVD File Browser"
1130 msgstr "Prehliadač súborov DVD"
1131
1132 msgid "DVD Player"
1133 msgstr "Prehrávač DVD"
1134
1135 msgid "DVD Titlelist"
1136 msgstr "Zoznam titulov DVD"
1137
1138 msgid "DVD media toolbox"
1139 msgstr "Nástroje pre DVD"
1140
1141 msgid "Danish"
1142 msgstr "Dánčina"
1143
1144 msgid "Date"
1145 msgstr "Dátum"
1146
1147 msgid "Decide if you want to enable or disable the Cleanup Wizard."
1148 msgstr "Rozhodnite, či zapnúť alebo vypnúť sprievodcu vyčistením."
1149
1150 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
1151 msgstr "Rozhodnite, čo urobiť, ak sa nájdu správy o zrútení."
1152
1153 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
1154 msgstr "Rozhodnite, čo urobiť so správami o zrútení po ich odoslaní."
1155
1156 msgid "Deep Standby"
1157 msgstr "Vypnúť"
1158
1159 msgid "Default"
1160 msgstr "Predvolené"
1161
1162 msgid "Default Settings"
1163 msgstr "Predvolené nastavenia"
1164
1165 msgid "Default movie location"
1166 msgstr ""
1167
1168 msgid "Default services lists"
1169 msgstr "Zoznamy predvolených staníc"
1170
1171 msgid "Default settings"
1172 msgstr "Predvolené nastavenia"
1173
1174 msgid "Delay"
1175 msgstr "Oneskorenie"
1176
1177 msgid "Delete"
1178 msgstr "Vymazať"
1179
1180 msgid "Delete crashlogs"
1181 msgstr "Vymazať správy o zrútení"
1182
1183 msgid "Delete entry"
1184 msgstr "Vymazať zadanie"
1185
1186 msgid "Delete failed!"
1187 msgstr "Vymazanie zlyhalo!"
1188
1189 #, python-format
1190 msgid ""
1191 "Delete no more configured satellite\n"
1192 "%s?"
1193 msgstr ""
1194 "Vymazať už nepotrebné satelity\n"
1195 "%s?"
1196
1197 msgid "Description"
1198 msgstr "Opis"
1199
1200 msgid "Deselect"
1201 msgstr "Zrušiť výber"
1202
1203 msgid "Destination directory"
1204 msgstr "Cieľový adresár"
1205
1206 msgid "Details for extension: "
1207 msgstr ""
1208
1209 msgid "Detected HDD:"
1210 msgstr "Zistený pevný disk:"
1211
1212 msgid "Detected NIMs:"
1213 msgstr "Zistené tunery:"
1214
1215 msgid "DiSEqC"
1216 msgstr "DiSEqC"
1217
1218 msgid "DiSEqC A/B"
1219 msgstr "DiSEqC A/B"
1220
1221 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
1222 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
1223
1224 msgid "DiSEqC mode"
1225 msgstr "Režim DiSEqC"
1226
1227 msgid "DiSEqC repeats"
1228 msgstr "Opakovania DiSEqC"
1229
1230 msgid "DiSEqC-Tester settings"
1231 msgstr ""
1232
1233 msgid "Dialing:"
1234 msgstr "Vytáčam:"
1235
1236 msgid "Digital contour removal"
1237 msgstr "Odstránenie digitálnych obrysov"
1238
1239 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
1240 msgstr "Priame prehrávanie prepojených titulov bez menu"
1241
1242 #, python-format
1243 msgid "Directory %s nonexistent."
1244 msgstr "Adresár %s neexistuje."
1245
1246 msgid "Directory browser"
1247 msgstr ""
1248
1249 msgid "Disable"
1250 msgstr "Vypnúť"
1251
1252 msgid "Disable Picture in Picture"
1253 msgstr "Vypnúť obraz v obraze"
1254
1255 msgid "Disable Subtitles"
1256 msgstr "Vypnúť titulky"
1257
1258 msgid "Disable crashlog reporting"
1259 msgstr "Vypnúť správy o zrútení"
1260
1261 msgid "Disable timer"
1262 msgstr "Vypnúť časovač"
1263
1264 msgid "Disabled"
1265 msgstr "Vypnuté"
1266
1267 msgid "Disconnect"
1268 msgstr "Odpojiť"
1269
1270 #, python-format
1271 msgid ""
1272 "Disconnected from\n"
1273 "Fritz!Box! (%s)\n"
1274 "retrying..."
1275 msgstr ""
1276 "Odpojené od\n"
1277 "Fritz!Boxu! (%s)\n"
1278 "Opakujem..."
1279
1280 msgid "Dish"
1281 msgstr "Parabola"
1282
1283 msgid "Display 16:9 content as"
1284 msgstr "Obraz 16:9 zobraziť ako"
1285
1286 msgid "Display 4:3 content as"
1287 msgstr "Obraz 4:3 zobraziť ako"
1288
1289 msgid "Display >16:9 content as"
1290 msgstr "Obraz >16:9 zobraziť ako"
1291
1292 msgid "Display Setup"
1293 msgstr "Nastavenie displeja"
1294
1295 msgid "Display and Userinterface"
1296 msgstr "Displej a užívateľské rozhranie"
1297
1298 #, python-format
1299 msgid ""
1300 "Do you really want to REMOVE\n"
1301 "the plugin \"%s\"?"
1302 msgstr ""
1303 "Naozaj chcete odstrániť\n"
1304 "modul \"%s\"?"
1305
1306 msgid ""
1307 "Do you really want to check the filesystem?\n"
1308 "This could take lots of time!"
1309 msgstr ""
1310 "Naozaj chcete skontrolovať systém súborov?\n"
1311 "Môže to trvať dosť dlho!"
1312
1313 #, python-format
1314 msgid "Do you really want to delete %s?"
1315 msgstr "Naozaj chcete zmazať %s?"
1316
1317 #, python-format
1318 msgid ""
1319 "Do you really want to download\n"
1320 "the plugin \"%s\"?"
1321 msgstr ""
1322 "Naozaj chcete stiahnuť\n"
1323 "modul \"%s\"?"
1324
1325 msgid ""
1326 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
1327 "All data on the disk will be lost!"
1328 msgstr ""
1329 "Naozaj chcete inicializovať pevný disk?\n"
1330 "Všetky dáta na disku sa tým vymažú!"
1331
1332 #, python-format
1333 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
1334 msgstr "Naozaj chcete z disku odstrániť adresár %s?"
1335
1336 #, python-format
1337 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
1338 msgstr "Naozaj chcete odstrániť záložku %s?"
1339
1340 msgid ""
1341 "Do you want to backup now?\n"
1342 "After pressing OK, please wait!"
1343 msgstr ""
1344 "Chcete zálohovať teraz?\n"
1345 "Po stlačení tlačidla OK počkajte!"
1346
1347 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
1348 msgstr "Chcete túto zostavu napáliť na DVD?"
1349
1350 msgid "Do you want to do a service scan?"
1351 msgstr "Chcete vyhľadať stanice?"
1352
1353 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
1354 msgstr "Chcete urobiť ďalšie ručné vyhľadávanie staníc?"
1355
1356 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
1357 msgstr "Chcete na Dreamboxe zapnúť rodičovskú zámku?"
1358
1359 msgid "Do you want to install default sat lists?"
1360 msgstr "Chcete nainštalovať zoznamy predvolených staníc?"
1361
1362 msgid "Do you want to install the package:\n"
1363 msgstr "Chcete nainštalovať balíček:\n"
1364
1365 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
1366 msgstr "Chcete prehrať DVD v mechanike?"
1367
1368 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
1369 msgstr "Chcete si toto DVD prezrieť pred napálením?"
1370
1371 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
1372 msgstr "Chcete reštartovať Dreambox?"
1373
1374 msgid "Do you want to remove the package:\n"
1375 msgstr "Chcete odstrániť balíček:\n"
1376
1377 msgid "Do you want to restore your settings?"
1378 msgstr "Chcete obnoviť nastavenia?"
1379
1380 msgid "Do you want to resume this playback?"
1381 msgstr "Chcete pokračovať v prehrávaní?"
1382
1383 msgid ""
1384 "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you "
1385 "if needed?"
1386 msgstr ""
1387 "Chcete poslať svojju e-mailovú adresu a meno, aby sme vás mohli kontaktovať, "
1388 "ak treba?"
1389
1390 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
1391 msgstr "Chcete aktualizovať Dreambox?"
1392
1393 msgid ""
1394 "Do you want to update your Dreambox?\n"
1395 "After pressing OK, please wait!"
1396 msgstr ""
1397 "Chcete aktualizovať Dreamboxx?\n"
1398 "Po stlačení tlačidla OK vyčkajte!"
1399
1400 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
1401 msgstr "Chcete aktualizovať balíček:\n"
1402
1403 msgid "Do you want to view a tutorial?"
1404 msgstr "Chcete si pozrieť tutoriál?"
1405
1406 msgid "Don't ask, just send"
1407 msgstr "Nepýrať sa, len poslať"
1408
1409 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
1410 msgstr "Nezastaviť aktuálny záznam, ale vypnúť nasledujúce záznamy."
1411
1412 #, python-format
1413 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
1414 msgstr "Hotovo - %d nainštalovaných alebo aktualizovaných balíčkov"
1415
1416 #, python-format
1417 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
1418 msgstr ""
1419 "Hotovo - %d nainštalovaných alebo aktualizovaných balíčkov s %d chybami"
1420
1421 #, python-format
1422 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
1423 msgstr ""
1424 "Hotovo - %d nainštalovaných, aktualizovaných alebo odstránených balíčkov s %"
1425 "d chybami"
1426
1427 msgid "Download"
1428 msgstr "Stiahnuť"
1429
1430 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
1431 msgstr "Stiahnuť súbory .NFI pre USB-Flasher"
1432
1433 msgid "Download Plugins"
1434 msgstr "Stiahnuť prídavné moduly"
1435
1436 msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
1437 msgstr "Sťahovanie súboru USB flasher boot image zlyhalo: "
1438
1439 msgid "Downloadable new plugins"
1440 msgstr "Nové moduly na stiahnutie"
1441
1442 msgid "Downloadable plugins"
1443 msgstr "Moduly na stiahnutie"
1444
1445 msgid "Downloading"
1446 msgstr "Sťahovanie"
1447
1448 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
1449 msgstr "Sťahujem informácie o moduloch. Čakajte..."
1450
1451 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
1452 msgstr "Dátové DVD vo formáte Dreambox (vyhovuje HDTV)"
1453
1454 msgid "Dreambox software because updates are available."
1455 msgstr "Softvér Dreambosa, lebo sú k dispozícii aktualizácie."
1456
1457 msgid "Dutch"
1458 msgstr "Holandčina"
1459
1460 msgid "Dynamic contrast"
1461 msgstr "Dynamický kontrast"
1462
1463 msgid "E"
1464 msgstr "V"
1465
1466 msgid "EPG Selection"
1467 msgstr "Voľba EPG"
1468
1469 #, python-format
1470 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
1471 msgstr "CHYBA - zlyhalo vyhľadávanie (%s)!"
1472
1473 msgid "East"
1474 msgstr "východne"
1475
1476 msgid "Edit"
1477 msgstr "Upraviť"
1478
1479 msgid "Edit DNS"
1480 msgstr "Upraviť DNS"
1481
1482 msgid "Edit Title"
1483 msgstr "Upraviť titul"
1484
1485 msgid "Edit chapters of current title"
1486 msgstr "Upraviť kapitoly aktuálneho titulu"
1487
1488 msgid "Edit services list"
1489 msgstr "Upraviť zoznam staníc"
1490
1491 msgid "Edit settings"
1492 msgstr "Upraviť nastavenia"
1493
1494 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
1495 msgstr "Upraviť nastavenie DNS v Dreamboxe.\n"
1496
1497 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
1498 msgstr "Upraviť nastavenie siete v Dreamboxe.\n"
1499
1500 msgid "Edit title"
1501 msgstr "Upraviť titul"
1502
1503 msgid "Edit upgrade source url."
1504 msgstr "Upraviť URL zdroja aktualizácieUpraviť zdroj aktualizácií."
1505
1506 msgid "Electronic Program Guide"
1507 msgstr "Elektronický programový sprievodca"
1508
1509 msgid "Enable"
1510 msgstr "Zapnúť"
1511
1512 msgid "Enable 5V for active antenna"
1513 msgstr "Zapnúť 5 V pre aktívnu anténu"
1514
1515 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
1516 msgstr "Zapnúť sprievodcu vyčistením?"
1517
1518 msgid "Enable multiple bouquets"
1519 msgstr "Zapnúť viacnásobné bukety"
1520
1521 msgid "Enable parental control"
1522 msgstr "Zapnúť rodičovskú zámku"
1523
1524 msgid "Enable timer"
1525 msgstr "Zapnúť časovač"
1526
1527 msgid "Enabled"
1528 msgstr "Zapnuté"
1529
1530 msgid "Encrypted: "
1531 msgstr ""
1532
1533 msgid "Encryption"
1534 msgstr "Šifrovanie"
1535
1536 msgid "Encryption Key"
1537 msgstr "Šifrovací kľúč WLAN"
1538
1539 msgid "Encryption Keytype"
1540 msgstr "Druh šifrovacieho kľúča"
1541
1542 msgid "Encryption Type"
1543 msgstr "Typ šifrovania"
1544
1545 msgid "Encryption:"
1546 msgstr ""
1547
1548 msgid "End time"
1549 msgstr "Čas ukončenia"
1550
1551 msgid "EndTime"
1552 msgstr "Koniec"
1553
1554 msgid "English"
1555 msgstr "Angličtina"
1556
1557 msgid ""
1558 "Enigma2 Skinselector\n"
1559 "\n"
1560 "If you experience any problems please contact\n"
1561 "stephan@reichholf.net\n"
1562 "\n"
1563 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1564 msgstr ""
1565 "Volič vzhľadu Enigma2\n"
1566 "\n"
1567 "Ak máte akékoľvek problémy, obráťte sa na\n"
1568 "stephan@reichholf.net\n"
1569 "\n"
1570 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1571
1572 msgid ""
1573 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1574 "\n"
1575 "If you experience any problems please contact\n"
1576 "stephan@reichholf.net\n"
1577 "\n"
1578 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1579 msgstr ""
1580 "Volič vzhľadu Enigma2 v0.5 BETA\n"
1581 "\n"
1582 "Ak máte akékoľvek problémy, obráťte sa na\n"
1583 "stephan@reichholf.net\n"
1584 "\n"
1585 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1586
1587 msgid "Enter Fast Forward at speed"
1588 msgstr "Počiatočná rýchlosť prevíjania vpred"
1589
1590 msgid "Enter Rewind at speed"
1591 msgstr "Počiatočná rýchlosť prevíjania vzad"
1592
1593 msgid "Enter WLAN network name/SSID:"
1594 msgstr "Zadajte názov siete WLAN/SSID:"
1595
1596 msgid "Enter WLAN passphrase/key:"
1597 msgstr "Zadajte login a heslo WLAN"
1598
1599 msgid "Enter main menu..."
1600 msgstr "Otvoriť hlavné menu..."
1601
1602 msgid "Enter the service pin"
1603 msgstr "Zadajte PIN stanice"
1604
1605 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
1606 msgstr ""
1607 "Zadajte svoju e-mailovú adresu, aby sme vás mohli kontaktovať, ak treba."
1608
1609 msgid "Error"
1610 msgstr "Chyba"
1611
1612 msgid "Error executing plugin"
1613 msgstr "Chyba pri spustení modulu"
1614
1615 #, python-format
1616 msgid ""
1617 "Error: %s\n"
1618 "Retry?"
1619 msgstr ""
1620 "Chyba: %s\n"
1621 "Zopakovať?"
1622
1623 msgid "Estonian"
1624 msgstr "Estónčina"
1625
1626 msgid "Eventview"
1627 msgstr "Prehľad programov"
1628
1629 msgid "Everything is fine"
1630 msgstr "Všetko je v poriadku"
1631
1632 msgid "Execution Progress:"
1633 msgstr "Priebeh vykonávania:"
1634
1635 msgid "Execution finished!!"
1636 msgstr "Vykonanie skončené!!"
1637
1638 msgid "Exif"
1639 msgstr "Exif"
1640
1641 msgid "Exit"
1642 msgstr "Ukončiť"
1643
1644 msgid "Exit editor"
1645 msgstr "Ukončiť editor"
1646
1647 msgid "Exit network wizard"
1648 msgstr ""
1649
1650 msgid "Exit the cleanup wizard"
1651 msgstr "Ukončiť sprievodcu vyčistením"
1652
1653 msgid "Exit the wizard"
1654 msgstr "Ukončiť pomocníka"
1655
1656 msgid "Exit wizard"
1657 msgstr "Ukončiť pomocníka"
1658
1659 msgid "Expert"
1660 msgstr "expertný"
1661
1662 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
1663 msgstr "Modul rozšíreného nastavenia siete..."
1664
1665 msgid "Extended Setup..."
1666 msgstr "Rozšírené nastavenie..."
1667
1668 msgid "Extended Software"
1669 msgstr ""
1670
1671 msgid "Extended Software Plugin"
1672 msgstr ""
1673
1674 msgid "Extensions"
1675 msgstr "Rozšírenia"
1676
1677 msgid "Extensions management"
1678 msgstr ""
1679
1680 msgid "FEC"
1681 msgstr "FEC"
1682
1683 msgid "Factory reset"
1684 msgstr "Továrenské nastavenia"
1685
1686 msgid "Failed"
1687 msgstr "Zlyhalo"
1688
1689 #, python-format
1690 msgid "Fan %d"
1691 msgstr ""
1692
1693 #, python-format
1694 msgid "Fan %d PWM"
1695 msgstr ""
1696
1697 #, python-format
1698 msgid "Fan %d Voltage"
1699 msgstr ""
1700
1701 msgid "Fast"
1702 msgstr "rýchlo"
1703
1704 msgid "Fast DiSEqC"
1705 msgstr "Rýchly DiSEqC"
1706
1707 msgid "Fast Forward speeds"
1708 msgstr "Rýchlosti prevíjania vpred"
1709
1710 msgid "Fast epoch"
1711 msgstr "rýchla doba"
1712
1713 msgid "Favourites"
1714 msgstr "Obľúbené"
1715
1716 msgid "Filesystem Check..."
1717 msgstr "Kontrola systému súborov"
1718
1719 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
1720 msgstr "V systéme súborov sú neopraviteľné chyby"
1721
1722 msgid "Finetune"
1723 msgstr "Jemné nastavenie"
1724
1725 msgid "Finished"
1726 msgstr "Skončené"
1727
1728 msgid "Finished configuring your network"
1729 msgstr "Nastavenie siete je skončené"
1730
1731 msgid "Finished restarting your network"
1732 msgstr "Reštartovanie siete je skončené"
1733
1734 msgid "Finnish"
1735 msgstr "Fínčina"
1736
1737 msgid ""
1738 "First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
1739 msgstr ""
1740 "Najprv sa musí stiahnuť najnovšie bootovacie prostredie pre USB flasher."
1741
1742 msgid "Flash"
1743 msgstr "Flešovať"
1744
1745 msgid "Flashing failed"
1746 msgstr "Flešovanie zlyhalo"
1747
1748 msgid "Following tasks will be done after you press OK!"
1749 msgstr ""
1750
1751 msgid "Format"
1752 msgstr "Formát"
1753
1754 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
1755 msgstr "Počet opakovaní obrázka počas skokového prevíjania"
1756
1757 msgid "Frame size in full view"
1758 msgstr "Veľkosť obrazu pri plnom zobrazení"
1759
1760 msgid "French"
1761 msgstr "Francúzština"
1762
1763 msgid "Frequency"
1764 msgstr "Kmitočet"
1765
1766 msgid "Frequency bands"
1767 msgstr "Kmitočtové pásma"
1768
1769 msgid "Frequency scan step size(khz)"
1770 msgstr "Kmitočtový krok pri vyhľadávaní (kHz)"
1771
1772 msgid "Frequency steps"
1773 msgstr "Kmitočtové kroky"
1774
1775 msgid "Fri"
1776 msgstr "Pi"
1777
1778 msgid "Friday"
1779 msgstr "Piatok"
1780
1781 msgid "Frisian"
1782 msgstr "Frízština"
1783
1784 msgid "Fritz!Box FON IP address"
1785 msgstr "IP adresa Fritz!Box FON"
1786
1787 #, python-format
1788 msgid "Frontprocessor version: %d"
1789 msgstr "Verzia frontprocesora: %d"
1790
1791 msgid "Fsck failed"
1792 msgstr "Fsck zlyhalo"
1793
1794 msgid "Function not yet implemented"
1795 msgstr "Funkcia ešte nie je zabudovaná"
1796
1797 msgid ""
1798 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
1799 "Do you want to Restart the GUI now?"
1800 msgstr ""
1801 "Pre použitie nového vzhľadu sa musí reštartovať GUI\n"
1802 "Chcete teraz reštartovať GUI?"
1803
1804 msgid "Gateway"
1805 msgstr "Brána"
1806
1807 msgid "General AC3 Delay"
1808 msgstr "Oneskorenie AC3"
1809
1810 msgid "General AC3 delay (ms)"
1811 msgstr ""
1812
1813 msgid "General PCM Delay"
1814 msgstr "Oneskorenie PCM"
1815
1816 msgid "General PCM delay (ms)"
1817 msgstr ""
1818
1819 msgid "Genre"
1820 msgstr "Žáner"
1821
1822 msgid "German"
1823 msgstr "Nemčina"
1824
1825 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
1826 msgstr "Získavam informácie o module. Čakajte..."
1827
1828 msgid "Goto 0"
1829 msgstr "Otočiť na 0"
1830
1831 msgid "Goto position"
1832 msgstr "Otočiť do pozície"
1833
1834 msgid "Graphical Multi EPG"
1835 msgstr "Grafický Multi EPG"
1836
1837 msgid "Greek"
1838 msgstr "Gréčtina"
1839
1840 msgid "Green boost"
1841 msgstr "Zosilniť zelenú"
1842
1843 msgid "Guard Interval"
1844 msgstr "Ochranný interval"
1845
1846 msgid "Guard interval mode"
1847 msgstr "Režim ochranného intervalu"
1848
1849 msgid "Harddisk"
1850 msgstr "Pevný disk"
1851
1852 msgid "Harddisk setup"
1853 msgstr "Nastavenie pevného disku"
1854
1855 msgid "Harddisk standby after"
1856 msgstr "Uspať disk po"
1857
1858 msgid "Hidden network SSID"
1859 msgstr "Skrytý sieťový SSID"
1860
1861 msgid "Hidden networkname"
1862 msgstr ""
1863
1864 msgid "Hierarchy Information"
1865 msgstr "Hierarchické informácie"
1866
1867 msgid "Hierarchy mode"
1868 msgstr "Hierarchický režim"
1869
1870 msgid "High bitrate support"
1871 msgstr "Spracuje vysoký dátový tok"
1872
1873 msgid "Horizontal"
1874 msgstr "Vodorovná"
1875
1876 msgid "How many minutes do you want to record?"
1877 msgstr "Koľko minút chcete nahrávať?"
1878
1879 msgid "How to handle found crashlogs?"
1880 msgstr "Ako spracovať nájdené správy o zrútení?"
1881
1882 msgid "Hue"
1883 msgstr "Odtieň"
1884
1885 msgid "Hungarian"
1886 msgstr "Maďarčina"
1887
1888 msgid "IP Address"
1889 msgstr "Adresa IP"
1890
1891 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
1892 msgstr "Súbor ISO je pre tento súborový systém príliš veľký!"
1893
1894 msgid "ISO path"
1895 msgstr "Cesta ISO"
1896
1897 msgid "Icelandic"
1898 msgstr "Islandčina"
1899
1900 msgid "If you can see this page, please press OK."
1901 msgstr "Ak vidíte túto stranu, stlačte tlačidlo OK."
1902
1903 msgid ""
1904 "If you see this, something is wrong with\n"
1905 "your scart connection. Press OK to return."
1906 msgstr ""
1907 "Ak vidíte toto, niečo nie je v poriadku\n"
1908 "s pripojením scart. Vráťte sa stlačením tlačidla OK."
1909
1910 msgid ""
1911 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
1912 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
1913 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
1914 "possible.\n"
1915 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
1916 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
1917 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
1918 "step.\n"
1919 "If you are happy with the result, press OK."
1920 msgstr ""
1921 "Ak máte na televízore zdôraznenie jasu alebo kontrastu, zrušte ho. Ak je v "
1922 "nastaveniach niečo ako „dynamický režim“, nastavte ho na štandardnú hodnotu. "
1923 "Podsvietenie nastavte na hodnotu, ktorá vám vyhovuje. Stiahnite kontrast "
1924 "televízora na najnižšiu hodnotu.\n"
1925 "Potom nastavte jas na najnižšiu možnú hodnotu, ale tak, aby dva najtmavšie "
1926 "odtiene sivej zostali rozlíšiteľné.\n"
1927 "V tejto chvíli sa nestarajte o svetlé odtiene. Tie nastavíte v ďalšom "
1928 "kroku.\n"
1929 "Ak ste spokojní s výsledkom, stlačte tlačidlo OK."
1930
1931 msgid "Image flash utility"
1932 msgstr "Pomôcka na flešovanie image."
1933
1934 msgid "Image-Upgrade"
1935 msgstr "Aktualizácia image"
1936
1937 msgid "In Progress"
1938 msgstr "Prebieha"
1939
1940 msgid ""
1941 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
1942 msgstr ""
1943 "Aby sa mohol nahrať načasovaný program, preplo sa na nahrávanú stanicu!\n"
1944
1945 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
1946 msgstr "Vložiť do mailu vašu e-mailovú adresu a meno (voliteľne)?"
1947
1948 msgid "Increased voltage"
1949 msgstr "Zvýšené napätie"
1950
1951 msgid "Index"
1952 msgstr "Index"
1953
1954 msgid "Info"
1955 msgstr "Informačná lišta"
1956
1957 msgid "InfoBar"
1958 msgstr "Informačná lišta"
1959
1960 msgid "Infobar timeout"
1961 msgstr "Doba zobrazovania informačnej lišty"
1962
1963 msgid "Information"
1964 msgstr "Informácie"
1965
1966 msgid "Init"
1967 msgstr "Inic."
1968
1969 msgid "Initial location in new timers"
1970 msgstr ""
1971
1972 msgid "Initialization..."
1973 msgstr "Inicializácia..."
1974
1975 msgid "Initialize"
1976 msgstr "Inicializovať"
1977
1978 msgid "Initializing Harddisk..."
1979 msgstr "Inicializujem pevný disk"
1980
1981 msgid "Input"
1982 msgstr "Vstup"
1983
1984 msgid "Install"
1985 msgstr "Inštalovať"
1986
1987 msgid "Install a new image with a USB stick"
1988 msgstr "Inštalovať nový image z kľúča USB"
1989
1990 msgid "Install a new image with your web browser"
1991 msgstr "Inštalovať nový image cez webový prehliadač"
1992
1993 msgid "Install extensions."
1994 msgstr "Inštalovať rozšírenia."
1995
1996 msgid "Install local extension"
1997 msgstr "Inštalovať miestne rozšírenie"
1998
1999 msgid "Install or remove finished."
2000 msgstr "Inštalácia alebo odstránenie skončené."
2001
2002 msgid "Install settings, skins, software..."
2003 msgstr "Inštalovať settingy, vzhľady, softvér..."
2004
2005 msgid "Installation finished."
2006 msgstr "Inštalácia je skončená."
2007
2008 msgid "Installing"
2009 msgstr "Inštalujem"
2010
2011 msgid "Installing Software..."
2012 msgstr "Inštalujem softvér..."
2013
2014 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
2015 msgstr "Inštalujem zoznamy predvolených staníc... Čakajte..."
2016
2017 msgid "Installing defaults... Please wait..."
2018 msgstr "Inštalujem predvolené nastavenia... Čakajte..."
2019
2020 msgid "Installing package content... Please wait..."
2021 msgstr "Inštalujem obsah balíčka... Čakajte..."
2022
2023 msgid "Instant Record..."
2024 msgstr "Okamžité nahrávanie..."
2025
2026 msgid "Instant record location"
2027 msgstr ""
2028
2029 msgid "Integrated Ethernet"
2030 msgstr "Integrovaný eternet"
2031
2032 msgid "Integrated Wireless"
2033 msgstr "Integrovaná WLAN"
2034
2035 msgid "Interface: "
2036 msgstr ""
2037
2038 msgid "Intermediate"
2039 msgstr "stredný"
2040
2041 msgid "Internal Flash"
2042 msgstr "Interná pamäť flash"
2043
2044 msgid "Invalid Location"
2045 msgstr "Neplatné umiestnenie"
2046
2047 #, python-format
2048 msgid "Invalid directory selected: %s"
2049 msgstr "Zvolený neplatný adresár: %s"
2050
2051 msgid "Inversion"
2052 msgstr "Inverzia"
2053
2054 msgid "Invert display"
2055 msgstr "Inverzné farby displeja"
2056
2057 msgid "Ipkg"
2058 msgstr "Ipkg"
2059
2060 msgid "Is this videomode ok?"
2061 msgstr "Je tento režim obrazu OK?"
2062
2063 msgid "Italian"
2064 msgstr "Taliančina"
2065
2066 msgid "Job View"
2067 msgstr "Prehľad úloh"
2068
2069 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
2070 msgid "Just Scale"
2071 msgstr "Na celú obrazovku (bez pomeru strán)"
2072
2073 msgid "Keyboard"
2074 msgstr "Klávesnica"
2075
2076 msgid "Keyboard Map"
2077 msgstr "Rozloženie klávesov"
2078
2079 msgid "Keyboard Setup"
2080 msgstr "Nastavenie klávesnice"
2081
2082 msgid "Keymap"
2083 msgstr "Rozloženie klávesov"
2084
2085 msgid "LAN Adapter"
2086 msgstr "Adaptér LAN"
2087
2088 msgid "LNB"
2089 msgstr "LNB"
2090
2091 msgid "LOF"
2092 msgstr "LOF"
2093
2094 msgid "LOF/H"
2095 msgstr "LOF/H"
2096
2097 msgid "LOF/L"
2098 msgstr "LOF/L"
2099
2100 msgid "Language selection"
2101 msgstr "Voľba jazyka"
2102
2103 msgid "Language"
2104 msgstr "Jazyk"
2105
2106 msgid "Last config"
2107 msgstr "Posledný config"
2108
2109 msgid "Last speed"
2110 msgstr "Posledná rýchlosť"
2111
2112 msgid "Latitude"
2113 msgstr "Zem. šírka"
2114
2115 msgid "Latvian"
2116 msgstr "Lotyščina"
2117
2118 msgid "Leave DVD Player?"
2119 msgstr "Ukončiť DVD prehrávač?"
2120
2121 msgid "Left"
2122 msgstr "Doľava"
2123
2124 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
2125 msgid "Letterbox"
2126 msgstr "Letterbox"
2127
2128 msgid "Limit east"
2129 msgstr "Východný limit"
2130
2131 msgid "Limit west"
2132 msgstr "Západný limit"
2133
2134 msgid "Limited character set for recording filenames"
2135 msgstr "Obmedzená znaková sada pre názvy záznamov"
2136
2137 msgid "Limits off"
2138 msgstr "Vypnúť limity"
2139
2140 msgid "Limits on"
2141 msgstr "Zapnúť limity"
2142
2143 msgid "Link Quality:"
2144 msgstr ""
2145
2146 msgid "Link:"
2147 msgstr "Spojenie:"
2148
2149 msgid "Linked titles with a DVD menu"
2150 msgstr "Tituly prepojené s menu DVD"
2151
2152 msgid "List of Storage Devices"
2153 msgstr "Zoznam záznamových zariadení"
2154
2155 msgid "Lithuanian"
2156 msgstr "Litovčina"
2157
2158 msgid "Load"
2159 msgstr "Natiahnuť"
2160
2161 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
2162 msgstr "Prevziať dĺžku filmov do zoznamu filmov"
2163
2164 msgid "Local Network"
2165 msgstr "Miestna sieť"
2166
2167 msgid "Location"
2168 msgstr "Umiestnenie"
2169
2170 msgid "Location for instant recordings"
2171 msgstr ""
2172
2173 msgid "Lock:"
2174 msgstr "Signál:"
2175
2176 msgid "Log results to harddisk"
2177 msgstr "Zaznamenať výsledky na pevný disk"
2178
2179 msgid "Long Keypress"
2180 msgstr "Dlhé stlačenie tlačidla"
2181
2182 msgid "Longitude"
2183 msgstr "Zem. dĺžka"
2184
2185 msgid "MMC Card"
2186 msgstr "Karta MMC"
2187
2188 msgid "MORE"
2189 msgstr "VIAC"
2190
2191 msgid "Main menu"
2192 msgstr "Hlavné menu"
2193
2194 msgid "Mainmenu"
2195 msgstr "Hlavné menu"
2196
2197 msgid "Make this mark an 'in' point"
2198 msgstr "Urobiť z tejto značky vstupný bod („in“)"
2199
2200 msgid "Make this mark an 'out' point"
2201 msgstr "Urobiť z tejto značky výstupný bod („out“)"
2202
2203 msgid "Make this mark just a mark"
2204 msgstr "Urobiť z tejto značky len značku."
2205
2206 msgid "Manage extensions"
2207 msgstr ""
2208
2209 msgid "Manage your receiver's software"
2210 msgstr "Spravovať softvér ptijímača"
2211
2212 msgid "Manual Scan"
2213 msgstr "Ručné vyhľadávanie"
2214
2215 msgid "Manual transponder"
2216 msgstr "Transpondér ručne"
2217
2218 msgid "Manufacturer"
2219 msgstr "Výrobca"
2220
2221 msgid "Margin after record"
2222 msgstr "Rezerva po skončení programu"
2223
2224 msgid "Margin before record (minutes)"
2225 msgstr "Rezerva pred začiatkom programu (min)"
2226
2227 msgid "Max. Bitrate: "
2228 msgstr ""
2229
2230 msgid "Media player"
2231 msgstr "Prehrávač médií"
2232
2233 msgid "MediaPlayer"
2234 msgstr "Prehrávač médií"
2235
2236 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
2237 msgstr "Médium nie je zapisovateľný disk DVD!"
2238
2239 msgid "Medium is not empty!"
2240 msgstr "Médium nie je prázdne!"
2241
2242 msgid "Menu"
2243 msgstr "Menu"
2244
2245 msgid "Message"
2246 msgstr "Správa"
2247
2248 msgid "Message..."
2249 msgstr "Správa..."
2250
2251 msgid "Mkfs failed"
2252 msgstr "Mkfs zlyhalo"
2253
2254 msgid "Mode"
2255 msgstr "Režim"
2256
2257 msgid "Model: "
2258 msgstr "Model: "
2259
2260 msgid "Modulation"
2261 msgstr "Modulácia"
2262
2263 msgid "Modulator"
2264 msgstr "Modulátor"
2265
2266 msgid "Mon"
2267 msgstr "Po"
2268
2269 msgid "Mon-Fri"
2270 msgstr "Po-Pi"
2271
2272 msgid "Monday"
2273 msgstr "Pondelok"
2274
2275 msgid "Mosquito noise reduction"
2276 msgstr ""
2277
2278 msgid "Mount failed"
2279 msgstr "Primontovanie zlyhalo"
2280
2281 msgid "Move Picture in Picture"
2282 msgstr "Premiestniť obraz v obraze"
2283
2284 msgid "Move east"
2285 msgstr "Pootočiť východne"
2286
2287 msgid "Move west"
2288 msgstr "Pootočiť západne"
2289
2290 msgid "Movie location"
2291 msgstr ""
2292
2293 msgid "Movielist menu"
2294 msgstr "Menu filmov"
2295
2296 msgid "Multi EPG"
2297 msgstr "Multi EPG"
2298
2299 msgid "Multimedia"
2300 msgstr "Multimédiá"
2301
2302 msgid "Multiple service support"
2303 msgstr "Dekóduje viac staníc"
2304
2305 msgid "Multisat"
2306 msgstr "viac satelitov"
2307
2308 msgid "Mute"
2309 msgstr "Umlčovač"
2310
2311 msgid "N/A"
2312 msgstr "Nie je k dispozícii"
2313
2314 msgid "NEXT"
2315 msgstr "NASLED."
2316
2317 msgid "NFI Image Flashing"
2318 msgstr ""
2319
2320 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
2321 msgstr "Flešovanie image .NFI skončené. Stlačením žltého tlačidla reštartujte."
2322
2323 msgid "NOW"
2324 msgstr "TERAZ"
2325
2326 msgid "NTSC"
2327 msgstr "NTSC"
2328
2329 msgid "Name"
2330 msgstr "Názov"
2331
2332 msgid "Nameserver"
2333 msgstr "Nameserver"
2334
2335 #, python-format
2336 msgid "Nameserver %d"
2337 msgstr "DNS (nameserver) %d"
2338
2339 msgid "Nameserver Setup"
2340 msgstr "Nastavenie DNS"
2341
2342 msgid "Nameserver settings"
2343 msgstr "Nastavenie DNS"
2344
2345 msgid "Netmask"
2346 msgstr "Maska siete"
2347
2348 msgid "Network"
2349 msgstr "Sieť"
2350
2351 msgid "Network Configuration..."
2352 msgstr "Konfigurácia siete"
2353
2354 msgid "Network Mount"
2355 msgstr "Pripojenie siete"
2356
2357 msgid "Network SSID"
2358 msgstr "Sieťový SSID"
2359
2360 msgid "Network Setup"
2361 msgstr "Nastavenie siete"
2362
2363 msgid "Network Wizard"
2364 msgstr ""
2365
2366 msgid "Network scan"
2367 msgstr "Vyhľadať sieť"
2368
2369 msgid "Network setup"
2370 msgstr "Nastavenie siete"
2371
2372 msgid "Network test"
2373 msgstr "Test siete"
2374
2375 msgid "Network test..."
2376 msgstr "Test siete..."
2377
2378 msgid "Network..."
2379 msgstr "Sieť..."
2380
2381 msgid "Network:"
2382 msgstr "Sieť:"
2383
2384 msgid "NetworkWizard"
2385 msgstr "Sprievodca nast. siete"
2386
2387 msgid "New"
2388 msgstr "Nové"
2389
2390 msgid "New pin"
2391 msgstr "Nový PIN"
2392
2393 msgid "New version:"
2394 msgstr "Nová verzia:"
2395
2396 msgid "Next"
2397 msgstr "Nasled."
2398
2399 msgid "No"
2400 msgstr "Nie"
2401
2402 msgid "No (supported) DVDROM found!"
2403 msgstr "Nenájdený (podporovaný) DVDROM!"
2404
2405 msgid "No 50 Hz, sorry. :("
2406 msgstr "Nedá sa nastaviť 50 Hz. "
2407
2408 msgid "No Connection"
2409 msgstr ""
2410
2411 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
2412 msgstr "Pevný disk nebol nenájdený alebo nebol inicializovaný."
2413
2414 msgid "No Networks found"
2415 msgstr "Nenájdená sieť"
2416
2417 msgid "No backup needed"
2418 msgstr "Nie je treba zálohovať"
2419
2420 msgid ""
2421 "No data on transponder!\n"
2422 "(Timeout reading PAT)"
2423 msgstr ""
2424 "Žiadne dáta na transpondéri!\n"
2425 "(Čas vypršal pri čítaní PAT)"
2426
2427 msgid "No description available."
2428 msgstr "Nie je k dispozícii opis"
2429
2430 msgid "No details for this image file"
2431 msgstr "Žiadne podrobnosti k tomuto súboru image"
2432
2433 msgid "No displayable files on this medium found!"
2434 msgstr "Na tomto médiu sa nenašli žiadne zobraziteľné súbory!"
2435
2436 msgid "No event info found, recording indefinitely."
2437 msgstr "Žiadne informácie EPG, spúšťam nekonečné nahrávanie"
2438
2439 msgid ""
2440 "No fast winding possible yet.. but you can use the number buttons to skip "
2441 "forward/backward!"
2442 msgstr ""
2443
2444 msgid "No free tuner!"
2445 msgstr "Nie je voľný tuner!"
2446
2447 msgid "No network connection available."
2448 msgstr ""
2449
2450 msgid "No networks found"
2451 msgstr ""
2452
2453 msgid ""
2454 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
2455 msgstr ""
2456 "Zatiaľ neboli aktualizované žiadne balíčky. Skontrolujte sieť a skúste znova."
2457
2458 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
2459 msgstr "Nie je obraz na televízore? Stlačte EXIT a skúste znova."
2460
2461 msgid "No positioner capable frontend found."
2462 msgstr "Nebol nájdený tuner vhodný pre motor."
2463
2464 msgid "No satellite frontend found!!"
2465 msgstr "Nebol nájdený satelitný tuner!"
2466
2467 msgid "No tags are set on these movies."
2468 msgstr "Žiadne štítky nie sú nastavené na týchto filmoch."
2469
2470 msgid "No to all"
2471 msgstr ""
2472
2473 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
2474 msgstr "Žiadny tuner nie je nastavený na použitie motora DiSEqC."
2475
2476 msgid ""
2477 "No tuner is enabled!\n"
2478 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
2479 msgstr ""
2480 "Žiadny tuner nie je zapnutý!\n"
2481 "Nastavte tuner pred spustením vyhľadávania staníc."
2482
2483 msgid "No useable USB stick found"
2484 msgstr "Nenájdený použiteľný kľúč USB"
2485
2486 msgid ""
2487 "No valid service PIN found!\n"
2488 "Do you like to change the service PIN now?\n"
2489 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
2490 msgstr ""
2491 "Nenájdený platný PIN stanice!\n"
2492 "Chcete teraz zmeniť PIN stanice?\n"
2493 "Keď zvolíte „Nie“, ochrana stanice zostane vypnutá!"
2494
2495 msgid ""
2496 "No valid setup PIN found!\n"
2497 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
2498 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
2499 msgstr ""
2500 "Nenájdený platný PIN nastavení!\n"
2501 "Chcete teraz zmeniť PIN nastavení?\n"
2502 "Keď zvolíte „Nie“, ochrana nastavení zostane vypnutá!"
2503
2504 msgid "No wireless networks found! Please refresh."
2505 msgstr ""
2506
2507 msgid ""
2508 "No working local network adapter found.\n"
2509 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
2510 "configured correctly."
2511 msgstr ""
2512 "Nenájdená funkčný miestny sieťový adaptér.\n"
2513 "Skontrolujte, či máte pripojený sieťový kábel a či máte sieť správne "
2514 "nastavenú."
2515
2516 msgid ""
2517 "No working wireless network adapter found.\n"
2518 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
2519 "network is configured correctly."
2520 msgstr ""
2521 "Nenájdený funkčný bezdrôtový sieťový adaptér.\n"
2522 "Skontrolujte, či máte pripojené kompatibilné zariadenie WLAN a či máte sieť "
2523 "správne nastavenú."
2524
2525 msgid ""
2526 "No working wireless network interface found.\n"
2527 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
2528 "your local network interface."
2529 msgstr ""
2530 "Nenájdené funkčné bezdrôtové sieťové rozhranie.\n"
2531 "Skontrolujte, či máte pripojené kompatibilné zariadenie WLAN alebo zapnite "
2532 "miestne sieťové rozhranie."
2533
2534 msgid "No, but restart from begin"
2535 msgstr "Nie, ale začať od začiatku"
2536
2537 msgid "No, do nothing."
2538 msgstr "Nie, nič neurobiť."
2539
2540 msgid "No, just start my dreambox"
2541 msgstr "Nie, len zapnúť Dreambox."
2542
2543 msgid "No, not now"
2544 msgstr "Nie, teraz nie"
2545
2546 msgid "No, scan later manually"
2547 msgstr "Nie, vyhľadať neskôr ručne"
2548
2549 msgid "No, send them never"
2550 msgstr "Nie, nikdy neposlať."
2551
2552 msgid "None"
2553 msgstr "Žiadne"
2554
2555 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
2556 msgid "Nonlinear"
2557 msgstr "Nelineárne"
2558
2559 msgid "North"
2560 msgstr "severne"
2561
2562 msgid "Norwegian"
2563 msgstr "Nórčina"
2564
2565 #, python-format
2566 msgid ""
2567 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
2568 "required, %d MB available)"
2569 msgstr ""
2570 "Nie je dosť miesta na disku. Uvoľnite miesto a skúste znova. (Je treba %d "
2571 "MB, ale je len %d MB.)"
2572
2573 msgid ""
2574 "Nothing to scan!\n"
2575 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
2576 msgstr ""
2577 "Nič na vyhľadávanie!\n"
2578 "Pred začatím vyhľadávania nastavte tuner ."
2579
2580 msgid "Now Playing"
2581 msgstr "Beží prehrávanie"
2582
2583 msgid ""
2584 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
2585 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
2586 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
2587 msgstr ""
2588 "Teraz kontrastom zvýšte svetlosť pozadia čo najviac, ale tak, aby ste stále "
2589 "rozlíšili dva najjasnejšie prúžky sivej. Keď skončíte, stlačte tlačidlo OK."
2590
2591 msgid "OK"
2592 msgstr "OK"
2593
2594 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
2595 msgstr "OK, poveď ma procesom aktualizácie."
2596
2597 msgid "OK, remove another extensions"
2598 msgstr "OK, odstrániť iné rozšírenia"
2599
2600 msgid "OK, remove some extensions"
2601 msgstr "OK, odstrániť niektoré rozšírenia"
2602
2603 msgid "OSD Settings"
2604 msgstr "Nastavenia OSD"
2605
2606 msgid "OSD visibility"
2607 msgstr "Viditeľnosť OSD"
2608
2609 msgid "Off"
2610 msgstr "Vypnúť"
2611
2612 msgid "On"
2613 msgstr "Zapnúť"
2614
2615 msgid "One"
2616 msgstr "Jeden"
2617
2618 msgid "Online-Upgrade"
2619 msgstr "Aktualizácia online"
2620
2621 msgid "Only Free scan"
2622 msgstr "Vyhľadať len FTA"
2623
2624 msgid "Only extensions."
2625 msgstr ""
2626
2627 msgid "Optionally enter your name if you want to."
2628 msgstr "Prípadne zadajte meno, ak chcete."
2629
2630 msgid "Orbital Position"
2631 msgstr "Orbitálna pozícia"
2632
2633 msgid "PAL"
2634 msgstr "PAL"
2635
2636 msgid "PIDs"
2637 msgstr "PIDy"
2638
2639 msgid "Package list update"
2640 msgstr "Aktualizovať zoznam balíčkov"
2641
2642 msgid "Package removal failed.\n"
2643 msgstr "Odstránenie balíčka zlyhalo.\n"
2644
2645 msgid "Package removed successfully.\n"
2646 msgstr "Balíček bol odstránený.\n"
2647
2648 msgid "Packet management"
2649 msgstr "Správa balíčkov"
2650
2651 msgid "Packet manager"
2652 msgstr "Správca balíčkov"
2653
2654 msgid "Page"
2655 msgstr "Strana"
2656
2657 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
2658 msgid "Pan&Scan"
2659 msgstr "Pan&Scan"
2660
2661 msgid "Parent Directory"
2662 msgstr "Vyšší adresár"
2663
2664 msgid "Parental control"
2665 msgstr "Rodičovská zámka"
2666
2667 msgid "Parental control services Editor"
2668 msgstr "Editor staníc rodičovskej zámky"
2669
2670 msgid "Parental control setup"
2671 msgstr "Nastavenie rodičovskej zámky"
2672
2673 msgid "Parental control type"
2674 msgstr "Typ rodičovskej zámky"
2675
2676 msgid "Password"
2677 msgstr "Heslo"
2678
2679 msgid "Pause movie at end"
2680 msgstr "Na konci filmu pozastaviť"
2681
2682 msgid "Phone number"
2683 msgstr "Telefónne číslo"
2684
2685 msgid "PiPSetup"
2686 msgstr "Nastavenie obrazu v obraze"
2687
2688 msgid "PicturePlayer"
2689 msgstr "Prehrávač obrázkov"
2690
2691 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
2692 msgid "Pillarbox"
2693 msgstr "Pillarbox"
2694
2695 msgid "Pilot"
2696 msgstr ""
2697
2698 msgid "Pin code needed"
2699 msgstr "Treba kód PIN"
2700
2701 msgid "Play"
2702 msgstr "Prehrať"
2703
2704 msgid "Play Audio-CD..."
2705 msgstr "Prehrať Audio-CD..."
2706
2707 msgid "Play DVD"
2708 msgstr "Prehrať DVD"
2709
2710 msgid "Play Music..."
2711 msgstr "Prehrať hudbu..."
2712
2713 msgid "Play recorded movies..."
2714 msgstr "Prehrať nahrané filmy..."
2715
2716 msgid "Please Reboot"
2717 msgstr "Reštartovať"
2718
2719 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
2720 msgstr "Vyberte médium na prehľadanie"
2721
2722 msgid "Please change recording endtime"
2723 msgstr "Zmeňte koniec nahrávania"
2724
2725 msgid "Please check your network settings!"
2726 msgstr "Skontrolujte nastavenia siete!"
2727
2728 msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
2729 msgstr "Zvoľte súbor .NFI na stiahnutie zo servera"
2730
2731 msgid "Please choose an extension..."
2732 msgstr "Zvoľte rozšírenie..."
2733
2734 msgid "Please choose he package..."
2735 msgstr "Zvoľte balíček..."
2736
2737 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
2738 msgstr "Vyberte si zoznamy predvolených staníc, ktoré chcete nainštalovať."
2739
2740 msgid ""
2741 "Please configure or verify your Nameservers by filling out the required "
2742 "values.\n"
2743 "When you are ready press OK to continue."
2744 msgstr ""
2745
2746 msgid ""
2747 "Please configure your internet connection by filling out the required "
2748 "values.\n"
2749 "When you are ready press OK to continue."
2750 msgstr ""
2751
2752 msgid ""
2753 "Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the "
2754 "target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
2755 msgstr ""
2756 "Odpojte od Dreamboxa všetky zariadenia USB a potom (znova) pripojte cieľový "
2757 "kľúč USB (minimálna kapacita je 64 MB)!"
2758
2759 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
2760 msgstr "Nemeňte žiadne hodnoty, ak neviete, čo tým spôsobíte!"
2761
2762 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
2763 msgstr "Zadajte názov nového buketu."
2764
2765 msgid "Please enter a name for the new marker"
2766 msgstr "Zadajte názov novej značky."
2767
2768 msgid "Please enter a new filename"
2769 msgstr "Zadajte nový názov súboru"
2770
2771 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
2772 msgstr "Zadajte názov súboru (prázdny = dnešný dátum)"
2773
2774 msgid "Please enter name of the new directory"
2775 msgstr "Zadajte názov nového adresára"
2776
2777 msgid "Please enter the correct pin code"
2778 msgstr "Zadajte správny kód PIN"
2779
2780 msgid "Please enter the old pin code"
2781 msgstr "Zadajte starý kód PIN"
2782
2783 msgid "Please enter your email address here:"
2784 msgstr "Sem zadajte svoju e-mailovú adresu:"
2785
2786 msgid "Please enter your name here (optional):"
2787 msgstr "Sem zadajte svoje meno (voliteľne):"
2788
2789 msgid "Please follow the instructions on the TV"
2790 msgstr "Riaďte sa pokynmi na televíznej obrazovke"
2791
2792 msgid ""
2793 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
2794 "therefore the default directory is being used instead."
2795 msgstr ""
2796 "Nie je prístup k predtým zvolenému médiu, preto sa namiesto neho použije "
2797 "predvolený adresár."
2798
2799 msgid "Please press OK to continue."
2800 msgstr "Pre pokračovanie stlačte tlačidlo OK."
2801
2802 msgid "Please press OK!"
2803 msgstr "Stlačte tlačidlo OK!"
2804
2805 msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
2806 msgstr "Zvoľte súbor .NFI image z média."
2807
2808 msgid "Please select a playlist to delete..."
2809 msgstr "Zvoľte zoznam prehrávok, ktorý sa má zmazať..."
2810
2811 msgid "Please select a playlist..."
2812 msgstr "Zvoľte zoznam prehrávok..."
2813
2814 msgid "Please select a subservice to record..."
2815 msgstr "Zvoľte podkanál pre nahrávanie ..."
2816
2817 msgid "Please select a subservice..."
2818 msgstr "Zvoľte podkanál..."
2819
2820 msgid "Please select an extension to remove."
2821 msgstr "Zvoľte rozšírenie, ktoré sa má odstrániť."
2822
2823 msgid "Please select an option below."
2824 msgstr "Zvoľte možnosť."
2825
2826 msgid "Please select medium to use as backup location"
2827 msgstr "Zvoľte médium, ktoré sa použije ako umiestnenie zálohy"
2828
2829 msgid "Please select tag to filter..."
2830 msgstr "Zvoľte štítok na filtrovanie..."
2831
2832 msgid "Please select target directory or medium"
2833 msgstr "Zvoľte cieľový adresár alebo médium"
2834
2835 msgid "Please select the movie path..."
2836 msgstr "Zvoľte cestu k filmu..."
2837
2838 msgid ""
2839 "Please select the network interface that you want to use for your internet "
2840 "connection.\n"
2841 "\n"
2842 "Please press OK to continue."
2843 msgstr ""
2844
2845 msgid ""
2846 "Please select the wireless network that you want to connect to.\n"
2847 "\n"
2848 "Please press OK to continue."
2849 msgstr ""
2850
2851 msgid "Please set up tuner B"
2852 msgstr "Nastavte tuner B"
2853
2854 msgid "Please set up tuner C"
2855 msgstr "Nastavte tuner C"
2856
2857 msgid "Please set up tuner D"
2858 msgstr "Nastavte tuner D"
2859
2860 msgid ""
2861 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
2862 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
2863 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
2864 msgstr ""
2865 "Na presúvanie okna PiP použite kurzorové tlačidlá.\n"
2866 "Stlačením tlačidla Bouquet +/- zmeníte veľkosť okna.\n"
2867 "Stlačením OK sa vrátite do režimu TV alebo stlačením EXIT zrušíte presúvanie."
2868
2869 msgid ""
2870 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
2871 "the OK button."
2872 msgstr "Tlačidlami NAHOR alebo NADOL zvoľte jazyk. Potom stlačte tlačidlo OK:"
2873
2874 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
2875 msgstr "Vyčkajte na aktivovanie nastavenia siete..."
2876
2877 msgid "Please wait while removing selected package..."
2878 msgstr "Čakajte, kým sa odstraňuje zvolený balíček..."
2879
2880 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
2881 msgstr "Čakajte, kým prebieha vyhľadávanie..."
2882
2883 msgid "Please wait while searching for removable packages..."
2884 msgstr "Čakajte, kým sa hľadajú odstrániteľné balíčky..."
2885
2886 msgid "Please wait while we configure your network..."
2887 msgstr "Čakajte, kým sa nastavuje sieť..."
2888
2889 msgid "Please wait while we prepare your network interfaces..."
2890 msgstr ""
2891
2892 msgid "Please wait while we test your network..."
2893 msgstr ""
2894
2895 msgid "Please wait while your network is restarting..."
2896 msgstr "Čakajte, kým sa sieť reštartuje..."
2897
2898 msgid "Please wait..."
2899 msgstr "Čakajte..."
2900
2901 msgid "Please wait... Loading list..."
2902 msgstr "Čakajte... Naťahuje sa zoznam..."
2903
2904 msgid "Plugin browser"
2905 msgstr "Prehliadač modulov"
2906
2907 msgid "Plugin manager activity information"
2908 msgstr "Informácie o činnosti správcu modulov..."
2909
2910 msgid "Plugin manager help"
2911 msgstr "Pomocník správcu modulov"
2912
2913 msgid "Plugins"
2914 msgstr "Moduly"
2915
2916 msgid "Polarity"
2917 msgstr "Polarita"
2918
2919 msgid "Polarization"
2920 msgstr "Polarizácia"
2921
2922 msgid "Polish"
2923 msgstr "Poľština"
2924
2925 msgid "Port A"
2926 msgstr "Port A"
2927
2928 msgid "Port B"
2929 msgstr "Port B"
2930
2931 msgid "Port C"
2932 msgstr "Port C"
2933
2934 msgid "Port D"
2935 msgstr "Port D"
2936
2937 msgid "Portuguese"
2938 msgstr "Portugalčina"
2939
2940 msgid "Positioner"
2941 msgstr "motor"
2942
2943 msgid "Positioner fine movement"
2944 msgstr "Jemné otáčanie motora"
2945
2946 msgid "Positioner movement"
2947 msgstr "Otáčanie motora"
2948
2949 msgid "Positioner setup"
2950 msgstr "Nastavenie motora"
2951
2952 msgid "Positioner storage"
2953 msgstr "Pamäť motora"
2954
2955 msgid "Power threshold in mA"
2956 msgstr "Prah prúdu v mA"
2957
2958 msgid "Predefined transponder"
2959 msgstr "Preddefinovaný transpondér"
2960
2961 msgid "Preparing... Please wait"
2962 msgstr "Pripravujem... Čakajte..."
2963
2964 msgid "Press OK on your remote control to continue."
2965 msgstr "Ak chcete pokračovať, stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači."
2966
2967 msgid "Press OK to activate the selected skin."
2968 msgstr "Stlačením OK zapnete zvolený vzuhľad."
2969
2970 msgid "Press OK to activate the settings."
2971 msgstr "Stlačte OK pre aktivovanie nastavení."
2972
2973 msgid "Press OK to edit the settings."
2974 msgstr "Stlačte OK pre zmenu nastavení."
2975
2976 #, python-format
2977 msgid "Press OK to get further details for %s"
2978 msgstr "Pre ďalšie informácie o %s stlačte tlačidlo OK."
2979
2980 msgid "Press OK to scan"
2981 msgstr "Pre vyhľadávanie stlačte OK."
2982
2983 msgid "Press OK to select a Provider."
2984 msgstr "Stlačením OK zvolíte poskytovateľa."
2985
2986 msgid "Press OK to select/deselect a CAId."
2987 msgstr "Stlačením OK tvoľte alebo zrušte CAId."
2988
2989 msgid "Press OK to start the scan"
2990 msgstr "Stlačením tlačidla OK spustíte vyhľadávanie"
2991
2992 msgid "Press OK to toggle the selection."
2993 msgstr "Stlačte OK pre prepnutie výberu."
2994
2995 msgid "Press OK to view full changelog"
2996 msgstr "Stlačením OK si prezriete celú správu o zmenách."
2997
2998 msgid "Press yellow to set this interface as default interface."
2999 msgstr "Stlačením žletého tlačidla nastavíte toto rozhranie ako predvolené."
3000
3001 msgid "Prev"
3002 msgstr "Predch."
3003
3004 msgid "Preview menu"
3005 msgstr "Prezrieť menu"
3006
3007 msgid "Primary DNS"
3008 msgstr "Primárny DNS"
3009
3010 msgid "Priority"
3011 msgstr "Priorita"
3012
3013 msgid "Process"
3014 msgstr "Procesy"
3015
3016 msgid "Properties of current title"
3017 msgstr "Vlastnosti aktuálneho titulu"
3018
3019 msgid "Protect services"
3020 msgstr "Ochrániť stanice"
3021
3022 msgid "Protect setup"
3023 msgstr "Ochrániť nastavenia"
3024
3025 msgid "Provider"
3026 msgstr "Poskytovateľ"
3027
3028 msgid "Provider to scan"
3029 msgstr "Poskytovatelia na vyhľadávanie"
3030
3031 msgid "Providers"
3032 msgstr "Poskytovatelia"
3033
3034 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
3035 msgstr "Python frontend pre /tmp/mmi.socket"
3036
3037 msgid "Quick"
3038 msgstr "Rýchlo"
3039
3040 msgid "Quickzap"
3041 msgstr "Rýchle prepínanie"
3042
3043 msgid "RC Menu"
3044 msgstr "Menu RC"
3045
3046 msgid "RF output"
3047 msgstr "VF výstup"
3048
3049 msgid "RGB"
3050 msgstr "RGB"
3051
3052 msgid "RSS Feed URI"
3053 msgstr ""
3054
3055 msgid "Radio"
3056 msgstr "Rádio"
3057
3058 msgid "Ram Disk"
3059 msgstr "Ram Disk"
3060
3061 msgid "Random"
3062 msgstr "Náhodne"
3063
3064 msgid "Really close without saving settings?"
3065 msgstr "Naozaj zatvoriť bez uloženia nastavení?"
3066
3067 msgid "Really delete done timers?"
3068 msgstr "Naozaj zmazať dokončené časovače?"
3069
3070 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
3071 msgstr "Naozaj ukončiť rýchle prepínanie podkanálov?"
3072
3073 msgid "Really reboot now?"
3074 msgstr "Naozaj mám teraz reštartovať?"
3075
3076 msgid "Really restart now?"
3077 msgstr "Naozaj mám teraz reštartovať?"
3078
3079 msgid "Really shutdown now?"
3080 msgstr "Naozaj teraz vypnúť?"
3081
3082 msgid "Reboot"
3083 msgstr "Reštartovať"
3084
3085 msgid "Reception Settings"
3086 msgstr "Nastavenia príjmu"
3087
3088 msgid "Record"
3089 msgstr "Nahrať"
3090
3091 #, python-format
3092 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
3093 msgstr "Doba nahrávania je obmedzená, lebo sa prekrývajú časovače %s"
3094
3095 msgid "Recorded files..."
3096 msgstr "Nahrané súbory..."
3097
3098 msgid "Recording"
3099 msgstr "Nahrávanie"
3100
3101 msgid "Recording paths..."
3102 msgstr ""
3103
3104 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
3105 msgstr "Nahrávanie prebieha alebo o pár sekúnd začne!"
3106
3107 msgid "Recordings"
3108 msgstr "Nahrávky"
3109
3110 msgid "Recordings always have priority"
3111 msgstr "Nahrávanie má vždy prednosť"
3112
3113 msgid "Reenter new pin"
3114 msgstr "Znova zadajte nový PIN"
3115
3116 msgid "Refresh Rate"
3117 msgstr "Obnovovací kmitočet"
3118
3119 msgid "Refresh rate selection."
3120 msgstr "Voľba obnovovacieho kmitočtu"
3121
3122 msgid "Reload"
3123 msgstr "Znova natiahnuť"
3124
3125 msgid "Remove"
3126 msgstr "Odstrániť"
3127
3128 msgid "Remove Bookmark"
3129 msgstr "Odstrániť záložku"
3130
3131 msgid "Remove Plugins"
3132 msgstr "Odstrániť moduly"
3133
3134 msgid "Remove a mark"
3135 msgstr "Odstrániť značku"
3136
3137 msgid "Remove currently selected title"
3138 msgstr "Odstrániť aktuálne zvolený titul"
3139
3140 msgid "Remove failed."
3141 msgstr "Odstraňovanie zlyhalo."
3142
3143 msgid "Remove finished."
3144 msgstr "Odstraňovanie skončené"
3145
3146 msgid "Remove plugins"
3147 msgstr "Odstrániť moduly"
3148
3149 msgid "Remove the broken .NFI file?"
3150 msgstr "Odstrániť chybný súbor .NFI?"
3151
3152 msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
3153 msgstr "Odstrániť neúplný súbor .NFI?"
3154
3155 msgid "Remove timer"
3156 msgstr "Zmazať časovač"
3157
3158 msgid "Remove title"
3159 msgstr "Odstrániť titul"
3160
3161 msgid "Removed successfully."
3162 msgstr "Odstránené."
3163
3164 msgid "Removing"
3165 msgstr "Odstraňujem"
3166
3167 #, python-format
3168 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
3169 msgstr "Vymazanie adresára %s zlyhalo. (Možno nie je prázdny.)"
3170
3171 msgid "Rename"
3172 msgstr "Premenovať"
3173
3174 msgid "Rename crashlogs"
3175 msgstr "Premenovať správy o zrútení"
3176
3177 msgid "Repeat"
3178 msgstr "Opakovať"
3179
3180 msgid "Repeat Type"
3181 msgstr "Druh opakovania"
3182
3183 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
3184 msgstr "Práve sa nahráva opakovaná udalosť... Čo chcete urobiť?"
3185
3186 msgid "Repeats"
3187 msgstr "Opakovania"
3188
3189 msgid "Reset"
3190 msgstr "Resetovať"
3191
3192 msgid "Reset and renumerate title names"
3193 msgstr "Resetovať a prečíslovať názvy titulov"
3194
3195 msgid "Reset video enhancement settings to system defaults?"
3196 msgstr "Vrátiť rozšírené nastavenia obrazu na systémové predvolené hodnoty?"
3197
3198 msgid "Reset video enhancement settings to your last configuration?"
3199 msgstr "Vrátiť rozšírené nastavenia obrazu na poslednú konfiguráciu?"
3200
3201 msgid "Resolution"
3202 msgstr "Rozlíšenie"
3203
3204 msgid "Restart"
3205 msgstr "Reštartovať"
3206
3207 msgid "Restart GUI"
3208 msgstr "Reštartovať GUI"
3209
3210 msgid "Restart GUI now?"
3211 msgstr "Reštartovať GUI teraz?"
3212
3213 msgid "Restart network"
3214 msgstr "Reštartovať sieť"
3215
3216 msgid "Restart test"
3217 msgstr "Zopakovať test"
3218
3219 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
3220 msgstr "Reštartujte sieťové pripojenie a rozhrania.\n"
3221
3222 msgid "Restore"
3223 msgstr "Obnoviť"
3224
3225 msgid "Restore backups"
3226 msgstr "Obnoviť zálohy"
3227
3228 msgid "Restore is running..."
3229 msgstr "Prebieha obnova..."
3230
3231 msgid "Restore running"
3232 msgstr "Prebieha obnova"
3233
3234 msgid "Restore system settings"
3235 msgstr "Obnoviť systémové nastavenia"
3236
3237 msgid ""
3238 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
3239 "settings now."
3240 msgstr ""
3241 "Obnova nastavení je dokončená. Stlačením tlačidla OK teraz aktivujte "
3242 "obnovené nastavenia."
3243
3244 msgid "Resume from last position"
3245 msgstr "Pokračovať od poslednej pozície"
3246
3247 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
3248 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
3249 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
3250 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
3251 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
3252 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
3253 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
3254 msgid "Resuming playback"
3255 msgstr "Pokračujem v prehrávaní"
3256
3257 msgid "Return to file browser"
3258 msgstr "Návrat do správcu súborov"
3259
3260 msgid "Return to movie list"
3261 msgstr "Návrat do zoznamu filmov"
3262
3263 msgid "Return to previous service"
3264 msgstr "Návrat na predchádzajúcu stanicu"
3265
3266 msgid "Rewind speeds"
3267 msgstr "Rýchlosti prevíjania vzad"
3268
3269 msgid "Right"
3270 msgstr "Doprava"
3271
3272 msgid "Rolloff"
3273 msgstr ""
3274
3275 msgid "Rotor turning speed"
3276 msgstr "Rýchlosť otáčania motora"
3277
3278 msgid "Running"
3279 msgstr "Aktivované"
3280
3281 msgid "Russian"
3282 msgstr "Ruština"
3283
3284 msgid "S-Video"
3285 msgstr "S-Video"
3286
3287 msgid "SNR"
3288 msgstr "SNR"
3289
3290 msgid "SNR:"
3291 msgstr "SNR:"
3292
3293 msgid "SSID:"
3294 msgstr ""
3295
3296 msgid "Sat"
3297 msgstr "So"
3298
3299 msgid "Sat / Dish Setup"
3300 msgstr "Nastavenie zariadenia a paraboly"
3301
3302 msgid "Satellite"
3303 msgstr "Satelit"
3304
3305 msgid "Satellite Equipment Setup"
3306 msgstr "Nastavenia satelitného zariadenia"
3307
3308 msgid "Satellites"
3309 msgstr "Satelity"
3310
3311 msgid "Satfinder"
3312 msgstr "Hľadač satelitov"
3313
3314 msgid "Sats"
3315 msgstr ""
3316
3317 msgid "Satteliteequipment"
3318 msgstr "Satelitné zariadenie"
3319
3320 msgid "Saturation"
3321 msgstr "Sýtosť"
3322
3323 msgid "Saturday"
3324 msgstr "Sobota"
3325
3326 msgid "Save"
3327 msgstr "Uložiť"
3328
3329 msgid "Save Playlist"
3330 msgstr "Uložiť zoznam prehrávok"
3331
3332 msgid "Scaler sharpness"
3333 msgstr ""
3334
3335 msgid "Scaling Mode"
3336 msgstr "Škálovací režim"
3337
3338 msgid "Scan "
3339 msgstr "Vyhľadať"
3340
3341 msgid "Scan Files..."
3342 msgstr "Vyhľadať súbory..."
3343
3344 msgid "Scan QAM128"
3345 msgstr "Prehľadať QAM128"
3346
3347 msgid "Scan QAM16"
3348 msgstr "Prehľadať QAM16"
3349
3350 msgid "Scan QAM256"
3351 msgstr "Prehľadať QAM256"
3352
3353 msgid "Scan QAM32"
3354 msgstr "Prehľadať QAM32"
3355
3356 msgid "Scan QAM64"
3357 msgstr "Prehľadať QAM64"
3358
3359 msgid "Scan SR6875"
3360 msgstr "Prehľadať SR6875"
3361
3362 msgid "Scan SR6900"
3363 msgstr "Prehľadať SR6900"
3364
3365 msgid "Scan Wireless Networks"
3366 msgstr "Vyhľadať bazdrôt. siete"
3367
3368 msgid "Scan additional SR"
3369 msgstr "Prehľadať ďalšie SR"
3370
3371 msgid "Scan band EU HYPER"
3372 msgstr "Prehľadať pásmo EU HYPER"
3373
3374 msgid "Scan band EU MID"
3375 msgstr "Prehľadať pásmo EU MID"
3376
3377 msgid "Scan band EU SUPER"
3378 msgstr "Prehľadať pásmo EU SUPER"
3379
3380 msgid "Scan band EU UHF IV"
3381 msgstr "Prehľadať pásmo EU UHF IV"
3382
3383 msgid "Scan band EU UHF V"
3384 msgstr "Prehľadať pásmo EU UHF V"
3385
3386 msgid "Scan band EU VHF I"
3387 msgstr "Prehľadať pásmo EU VHF I"
3388
3389 msgid "Scan band EU VHF III"
3390 msgstr "Prehľadať pásmo EU VHF III"
3391
3392 msgid "Scan band US HIGH"
3393 msgstr "Prehľadať pásmo US HIGH"
3394
3395 msgid "Scan band US HYPER"
3396 msgstr "Prehľadať pásmo US HYPER"
3397
3398 msgid "Scan band US LOW"
3399 msgstr "Prehľadať pásmo US LOW"
3400
3401 msgid "Scan band US MID"
3402 msgstr "Prehľadať pásmo US MID"
3403
3404 msgid "Scan band US SUPER"
3405 msgstr "Prehľadať pásmo US SUPER"
3406
3407 msgid ""
3408 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
3409 "WLAN USB Stick\n"
3410 msgstr ""
3411 "Vyhľadať v sieti bezdrôtové prístupové body a pripojiť ich cez WLAN USB "
3412 "kľúč\n"
3413
3414 msgid ""
3415 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
3416 "selected wireless device.\n"
3417 msgstr ""
3418 "Vyhľadať v sieti bezdrôtové prístupové body a pripojiť ich zvoleným "
3419 "bezdrôtovýmn zariadením\n"
3420
3421 msgid ""
3422 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
3423 msgstr ""
3424 "Prehľadať predvolené lamedb zotriedené podľa satelitov a pripojeného motora"
3425
3426 msgid "Search east"
3427 msgstr "Hľadať východne"
3428
3429 msgid "Search west"
3430 msgstr "Hľadať západne"
3431
3432 msgid "Searching for available updates. Please wait..."
3433 msgstr ""
3434
3435 msgid "Searching for new installed or removed packages. Please wait..."
3436 msgstr "Hľadám novoinštalované alebo odstránené balíčky. Čakajte..."
3437
3438 msgid "Secondary DNS"
3439 msgstr "Sekundárny DNS"
3440
3441 msgid "Seek"
3442 msgstr "Hľadanie"
3443
3444 msgid "Select"
3445 msgstr "Zvoliť"
3446
3447 msgid "Select HDD"
3448 msgstr "Zvoľte pevný disk"
3449
3450 msgid "Select Location"
3451 msgstr "Zvoľte umiestnenie"
3452
3453 msgid "Select Network Adapter"
3454 msgstr "Zvoľte sieťový adaptér"
3455
3456 msgid "Select a movie"
3457 msgstr "Zvoľte film"
3458
3459 msgid "Select audio mode"
3460 msgstr "Zvoľte režim zvuku"
3461
3462 msgid "Select audio track"
3463 msgstr "Zvoľte zvukovú stopu"
3464
3465 msgid "Select channel to record from"
3466 msgstr "Zvoľte stanicu na nahrávanie"
3467
3468 msgid "Select files for backup. Currently selected:\n"
3469 msgstr "Zvoľte súbory na zálohovanie. Aktuálne zvolené:\n"
3470
3471 msgid "Select files/folders to backup"
3472 msgstr "Zvoľte súbory a adresáre na zálohovanie"
3473
3474 msgid "Select image"
3475 msgstr "Zvoľte image"
3476
3477 msgid "Select interface"
3478 msgstr ""
3479
3480 msgid "Select package"
3481 msgstr "Zvoľte balíček"
3482
3483 msgid "Select provider to add..."
3484 msgstr "Zvoľte poskytovateľa, ktorého chcete pridať..."
3485
3486 msgid "Select refresh rate"
3487 msgstr "Zvoľte obnovovací kmitočet"
3488
3489 msgid "Select service to add..."
3490 msgstr "Zvoľte stanicu, ktorú chcete pridať..."
3491
3492 msgid "Select upgrade source to edit."
3493 msgstr "Zvoľte zdroj aktualizácie na upravenie"
3494
3495 msgid "Select video input"
3496 msgstr "Zvoľte vstup obrazu"
3497
3498 msgid "Select video input with up/down buttons"
3499 msgstr "Tlačidlami nahor a nadol zvoľte vstup obrazu"
3500
3501 msgid "Select video mode"
3502 msgstr "Zvoľte režim obrazu"
3503
3504 msgid "Select wireless network"
3505 msgstr ""
3506
3507 msgid "Selected source image"
3508 msgstr "Zvolený zdrojový image"
3509
3510 msgid "Send DiSEqC"
3511 msgstr "Poslať DiSEqC"
3512
3513 msgid "Send DiSEqC only on satellite change"
3514 msgstr "Poslať DiSEqC len pri zmene satelitu"
3515
3516 msgid "Seperate titles with a main menu"
3517 msgstr "Samostatné tituly s hlavným menu"
3518
3519 msgid "Sequence repeat"
3520 msgstr "Opakovanie sekvencie"
3521
3522 msgid "Serbian"
3523 msgstr "Srbčina"
3524
3525 msgid "Service"
3526 msgstr "Stanica"
3527
3528 msgid "Service Scan"
3529 msgstr "Vyhľadávanie staníc"
3530
3531 msgid "Service Searching"
3532 msgstr "Vyhľadávanie staníc"
3533
3534 msgid "Service has been added to the favourites."
3535 msgstr "Stanica bola pridaná do obľúbených"
3536
3537 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
3538 msgstr "Stanica bola pridaná do zvoleného buketu"
3539
3540 msgid ""
3541 "Service invalid!\n"
3542 "(Timeout reading PMT)"
3543 msgstr ""
3544 "Stanica je neplatná!\n"
3545 "(Čas vypršal pri čítaní PMT)"
3546
3547 msgid ""
3548 "Service not found!\n"
3549 "(SID not found in PAT)"
3550 msgstr ""
3551 "Stanica nebola nájdená!\n"
3552 "(SID nenájdený v PAT)"
3553
3554 msgid "Service scan"
3555 msgstr "Vyhľadávanie staníc"
3556
3557 msgid ""
3558 "Service unavailable!\n"
3559 "Check tuner configuration!"
3560 msgstr ""
3561 "Stanica je nedostupná!\n"
3562 "Skontrolujte nastavenie tunera!"
3563
3564 msgid "Serviceinfo"
3565 msgstr "Informácie o stanici"
3566
3567 msgid "Services"
3568 msgstr "Stanice"
3569
3570 msgid "Set Voltage and 22KHz"
3571 msgstr "Nastaviť napätie a 22 kHz"
3572
3573 msgid "Set as default Interface"
3574 msgstr "Nastaviť ako predvolené rozhranie"
3575
3576 msgid "Set available internal memory threshold for the warning."
3577 msgstr "Nastaviť prah dostupnej internej pamäte pre varovanie."
3578
3579 msgid "Set interface as default Interface"
3580 msgstr "Nastaviť rozhranie ako predvolené"
3581
3582 msgid "Set limits"
3583 msgstr "Nastaviť limity"
3584
3585 msgid "Settings"
3586 msgstr "Nastavenia"
3587
3588 msgid "Setup"
3589 msgstr "Nastavenia"
3590
3591 msgid "Setup Mode"
3592 msgstr "Režim nastavení"
3593
3594 msgid "Sharpness"
3595 msgstr "Ostrosť"
3596
3597 msgid "Show Info"
3598 msgstr "Zobraziť informácie"
3599
3600 msgid "Show Message when Recording starts"
3601 msgstr "Zobraziť správu pri začatí nahrávania."
3602
3603 msgid "Show WLAN Status"
3604 msgstr "Zobraziť stav WLAN"
3605
3606 msgid "Show blinking clock in display during recording"
3607 msgstr "Počas nahrávania zobrazovať blikajúce hodiny"
3608
3609 msgid "Show infobar on channel change"
3610 msgstr "Zobraziť informácie pri zmene stanice"
3611
3612 msgid "Show infobar on event change"
3613 msgstr "Zobraziť informácie pri zmene programu"
3614
3615 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
3616 msgstr "Zobraziť informácie pri skoku vpred, vzad"
3617
3618 msgid "Show positioner movement"
3619 msgstr "Zobraziť otáčanie motora"
3620
3621 msgid "Show services beginning with"
3622 msgstr "Zobraziť stanice začínajúce na"
3623
3624 msgid "Show the radio player..."
3625 msgstr "Zobraziť režim rádia..."
3626
3627 msgid "Show the tv player..."
3628 msgstr "Zobraziť režim TV..."
3629
3630 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
3631 msgstr "Zobrazuje stav pripojenia bezdrôtovej LAN.\n"
3632
3633 msgid "Shutdown"
3634 msgstr ""
3635
3636 msgid "Shutdown Dreambox after"
3637 msgstr "Vypnúť Dreambox o"
3638
3639 msgid "Signal Strength:"
3640 msgstr ""
3641
3642 msgid "Signal: "
3643 msgstr ""
3644
3645 msgid "Similar"
3646 msgstr "Podobné"
3647
3648 msgid "Similar broadcasts:"
3649 msgstr "Podobné programy:"
3650
3651 msgid "Simple"
3652 msgstr "jednoduchý"
3653
3654 msgid "Simple titleset (compatibility for legacy players)"
3655 msgstr "Jednoduchá sada titulov (kompatibilita so staršími prehrávačmi)"
3656
3657 msgid "Single"
3658 msgstr "Jeden"
3659
3660 msgid "Single EPG"
3661 msgstr "Jeden EPG"
3662
3663 msgid "Single satellite"
3664 msgstr "jeden satelit"
3665
3666 msgid "Single transponder"
3667 msgstr "jeden transpondér"
3668
3669 msgid "Singlestep (GOP)"
3670 msgstr "Jeden krok (GOP)"
3671
3672 msgid "Skin"
3673 msgstr "Vzhľad"
3674
3675 msgid "Skin..."
3676 msgstr "Vzhľad..."
3677
3678 msgid "Skins"
3679 msgstr "Vzhľady"
3680
3681 msgid "Sleep Timer"
3682 msgstr "Časovač vypnutia"
3683
3684 msgid "Sleep timer action:"
3685 msgstr "Činnosť časovača vypnutia:"
3686
3687 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
3688 msgstr "Interval prezentácie (s)"
3689
3690 #, python-format
3691 msgid "Slot %d"
3692 msgstr "Slot %d"
3693
3694 msgid "Slovakian"
3695 msgstr "Slovenčina"
3696
3697 msgid "Slovenian"
3698 msgstr "Slovinčina"
3699
3700 msgid "Slow"
3701 msgstr "pomaly"
3702
3703 msgid "Slow Motion speeds"
3704 msgstr "Rýchlosti časovej lupy"
3705
3706 msgid "Software"
3707 msgstr "Softvér"
3708
3709 msgid "Software management"
3710 msgstr ""
3711
3712 msgid "Software restore"
3713 msgstr "Obnoviť softvér"
3714
3715 msgid "Software update"
3716 msgstr "Aktualizovať softvér"
3717
3718 msgid "Some plugins are not available:\n"
3719 msgstr "Niektoré moduly nie sú dostupné:\n"
3720
3721 msgid "Somewhere else"
3722 msgstr "Niekde inde"
3723
3724 msgid "Sorry MediaScanner is not installed!"
3725 msgstr "Ľutujem, MediaScanner nie je nainštalovaný!"
3726
3727 msgid "Sorry no backups found!"
3728 msgstr "Neboli nájdené žiadne zálohy!"
3729
3730 msgid ""
3731 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
3732 "\n"
3733 "Please choose an other one."
3734 msgstr ""
3735 "Umiestnenie zálohy neexistuje\n"
3736 "\n"
3737 "Zvoľte si iné umiestnenie."
3738
3739 msgid ""
3740 "Sorry your backup destination is not writeable.\n"
3741 "Please choose an other one."
3742 msgstr ""
3743 "Umiestnenie zálohy nie je zapisovateľné\n"
3744 "\n"
3745 "Zvoľte si iné umiestnenie."
3746
3747 msgid "Sorry, no Details available!"
3748 msgstr "Nie sú dostupné žiadne údaje!"
3749
3750 msgid ""
3751 "Sorry, your backup destination is not writeable.\n"
3752 "\n"
3753 "Please choose another one."
3754 msgstr ""
3755 "Umiestnenie zálohy nie je zapisovateľné\n"
3756 "\n"
3757 "Zvoľte si iné umiestnenie."
3758
3759 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
3760 msgid "Sort A-Z"
3761 msgstr "Triediť A-Z"
3762
3763 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
3764 msgid "Sort Time"
3765 msgstr "Triediť podľa času"
3766
3767 msgid "Sound"
3768 msgstr "Zvuk"
3769
3770 msgid "Soundcarrier"
3771 msgstr "Nosný kmitočet zvuku"
3772
3773 msgid "South"
3774 msgstr "južne"
3775
3776 msgid "Spanish"
3777 msgstr "Španielčina"
3778
3779 msgid "Split preview mode"
3780 msgstr "Režim rozdelenia náhľadu"
3781
3782 msgid "Standby"
3783 msgstr "Pohotovostný režim"
3784
3785 msgid "Standby / Restart"
3786 msgstr "Vypnúť, reštartovať"
3787
3788 msgid "Start from the beginning"
3789 msgstr "Spustiť od začiatku"
3790
3791 msgid "Start recording?"
3792 msgstr "Spustiť nahrávanie?"
3793
3794 msgid "Start test"
3795 msgstr "Spustiť test"
3796
3797 msgid "StartTime"
3798 msgstr "Začiatok"
3799
3800 msgid "Starting on"
3801 msgstr "Začína od"
3802
3803 msgid "Step east"
3804 msgstr "Krok východne"
3805
3806 msgid "Step west"
3807 msgstr "Krok západne"
3808
3809 msgid "Stereo"
3810 msgstr "Stereo"
3811
3812 msgid "Stop"
3813 msgstr "Zastaviť"
3814
3815 msgid "Stop Timeshift?"
3816 msgstr "Zastaviť časový posun?"
3817
3818 msgid "Stop current event and disable coming events"
3819 msgstr "Zastaviť aktuálnu udalosť a zrušiť nasledujúce udalosti"
3820
3821 msgid "Stop current event but not coming events"
3822 msgstr "Zastaviť aktuálnu udalosť, ale nezrušiť nasledujúce udalosti"
3823
3824 msgid "Stop playing this movie?"
3825 msgstr "Zastaviť prehrávanie tohto filmu?"
3826
3827 msgid "Stop test"
3828 msgstr "Zastaviť test"
3829
3830 msgid "Stop testing plane after # failed transponders"
3831 msgstr "Zastaviť testovanie po # zlyhaných transpondéroch"
3832
3833 msgid "Stop testing plane after # successful transponders"
3834 msgstr "Zastaviť testovanie po # úspešných transpondéroch"
3835
3836 msgid "Store position"
3837 msgstr "Uložiť pozíciu"
3838
3839 msgid "Stored position"
3840 msgstr "Uložená pozícia"
3841
3842 msgid "Subservice list..."
3843 msgstr "Zoznam podkanálov..."
3844
3845 msgid "Subservices"
3846 msgstr "Podkanály"
3847
3848 msgid "Subtitle selection"
3849 msgstr "Výber titulkov"
3850
3851 msgid "Subtitles"
3852 msgstr "Titulky"
3853
3854 msgid "Sun"
3855 msgstr "Ne"
3856
3857 msgid "Sunday"
3858 msgstr "Nedeľa"
3859
3860 msgid "Swap Services"
3861 msgstr "Vymeniť stanice"
3862
3863 msgid "Swedish"
3864 msgstr "Švédčina"
3865
3866 msgid "Switch to next subservice"
3867 msgstr "Prepnúť na nasledujúci podkanál"
3868
3869 msgid "Switch to previous subservice"
3870 msgstr "Prepnúť na predchádzajúci podkanál"
3871
3872 msgid "Symbol Rate"
3873 msgstr "Symbolová rýchlosť"
3874
3875 msgid "Symbolrate"
3876 msgstr "Symb. rých."
3877
3878 msgid "System"
3879 msgstr "Systém"
3880
3881 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
3882 msgid "TRANSLATOR_INFO"
3883 msgstr "PREKLADATEĽ"
3884
3885 msgid "TS file is too large for ISO9660 level 1!"
3886 msgstr "Súbor TS je príliš veľký pre úroveň 1 ISO9660!"
3887
3888 msgid "TV System"
3889 msgstr "TV norma"
3890
3891 msgid "Table of content for collection"
3892 msgstr "Obsah zostavy"
3893
3894 msgid "Tag 1"
3895 msgstr "Štítok 1"
3896
3897 msgid "Tag 2"
3898 msgstr "Štítok 2"
3899
3900 msgid "Tags"
3901 msgstr "Štítky"
3902
3903 msgid "Temperature and Fan control"
3904 msgstr ""
3905
3906 msgid "Terrestrial"
3907 msgstr "Pozemné"
3908
3909 msgid "Terrestrial provider"
3910 msgstr "Poskytovateľ pozemných služieb"
3911
3912 msgid "Test DiSEqC settings"
3913 msgstr "Vyskúšať nastavenia DiSEqCsettings"
3914
3915 msgid "Test Type"
3916 msgstr "Druh testu"
3917
3918 msgid "Test mode"
3919 msgstr "Testovací režim"
3920
3921 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
3922 msgstr "Otestovať sieťovú konfiguráciu Dreamboxa.\n"
3923
3924 msgid "Test-Messagebox?"
3925 msgstr "Hlásenie o teste?"
3926
3927 msgid ""
3928 "Thank you for using the wizard.\n"
3929 "Please press OK to continue."
3930 msgstr ""
3931
3932 msgid ""
3933 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
3934 "Please press OK to start using your Dreambox."
3935 msgstr ""
3936 "Ďakujeme za využitie pomocníka. Teraz je prijímač pripravený na používanie.\n"
3937 "Stlačením tlačidla OK môžete začať používať Dreambox."
3938
3939 msgid ""
3940 "The DVD standard doesn't support H.264 (HDTV) video streams. Do you want to "
3941 "create a Dreambox format data DVD (which will not play in stand-alone DVD "
3942 "players) instead?"
3943 msgstr ""
3944 "DVD norma nepodporuje video H.264 (HDTV). Chcete namiesto toho vytvoriť "
3945 "dátové DVD vo formáte Dreambox (nedá sa prehrať na samostatných DVD "
3946 "prehrávačoch)?"
3947
3948 msgid ""
3949 "The USB stick is now bootable. Do you want to download the latest image from "
3950 "the feed server and save it on the stick?"
3951 msgstr ""
3952 "USB kľúč je teraz bootovateľný. Chcete stiahnuť najnovší image zo servera a "
3953 "uložiť ho na kľúč?"
3954
3955 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
3956 msgstr "Zálohovanie zlyhalo. Zvoľte iné umiestnenie zálohy."
3957
3958 #, python-format
3959 msgid ""
3960 "The directory %s is not writable.\n"
3961 "Make sure you select a writable directory instead."
3962 msgstr ""
3963
3964 #, python-format
3965 msgid ""
3966 "The following device was found:\n"
3967 "\n"
3968 "%s\n"
3969 "\n"
3970 "Do you want to write the USB flasher to this stick?"
3971 msgstr ""
3972 "Bolo nájdené toto zariadenie:\n"
3973 "\n"
3974 "%s\n"
3975 "\n"
3976 "Chcete zapísať USB flasher na tento kľúč?"
3977
3978 msgid "The following files were found..."
3979 msgstr "Boli nájdené tieto súbory..."
3980
3981 msgid ""
3982 "The input port should be configured now.\n"
3983 "You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you "
3984 "want to do that now?"
3985 msgstr ""
3986 "Teraz treba nastaviť videovstup.\n"
3987 "Pre nastavenie obrazovky si môžete zobraziť skúšobné obrázky. Chcete to "
3988 "urobiť teraz?"
3989
3990 msgid "The installation of the default services lists is finished."
3991 msgstr "Inštalácia zoznamov predvolených staníc je ukončená."
3992
3993 msgid ""
3994 "The installation of the default settings is finished. You can now continue "
3995 "configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
3996 msgstr ""
3997 "Inštalácia predvolených nastavení je ukončená. V konfigurácii Dreamboxa "
3998 "môžete pokračovať po stlačení tlačidla OK na diaľkovom ovládači."
3999
4000 msgid ""
4001 "The md5sum validation failed, the file may be corrupted! Are you sure that "
4002 "you want to burn this image to flash memory? You are doing this at your own "
4003 "risk!"
4004 msgstr ""
4005 "Overovanie md5sum zlyhalo, súbor môže byť poškodený! Naozaj chcete napáliť "
4006 "tento image do pamäte flash? Robíte to vlastné riziko!"
4007
4008 msgid ""
4009 "The md5sum validation failed, the file may be downloaded incompletely or be "
4010 "corrupted!"
4011 msgstr ""
4012 "Overovanie md5sum zlyhalo, súbor mohol byť stiahnutý neúplne alebo je "
4013 "porušený!"
4014
4015 msgid "The package doesn't contain anything."
4016 msgstr "Balíček neobsahuje vôbec nič."
4017
4018 msgid "The package:"
4019 msgstr "Balíček:"
4020
4021 #, python-format
4022 msgid "The path %s already exists."
4023 msgstr "Cesta %s už existuje."
4024
4025 msgid "The pin code has been changed successfully."
4026 msgstr "Kód PIN bol úspešne zmenený."
4027
4028 msgid "The pin code you entered is wrong."
4029 msgstr "Zadaný kód PIN je nesprávny."
4030
4031 msgid "The pin codes you entered are different."
4032 msgstr "Zadané kódy PIN sú rôzne."
4033
4034 #, python-format
4035 msgid "The results have been written to %s."
4036 msgstr "Výsledky boli zapísané do súboru %s."
4037
4038 msgid "The sleep timer has been activated."
4039 msgstr "Časovač vypnutia bol zapnutý."
4040
4041 msgid "The sleep timer has been disabled."
4042 msgstr "Časovač vypnutia bol vypnutý."
4043
4044 msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
4045 msgstr "Súbor časovača (timers.xml) je porušený a nedá sa natiahnuť."
4046
4047 msgid ""
4048 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
4049 "Please install it and choose what you want to do next."
4050 msgstr ""
4051
4052 msgid ""
4053 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
4054 "Please install it."
4055 msgstr ""
4056 "Modul bezdrôtovej LAN nie je nainštalovaný!\n"
4057 "Nainštalujte ho."
4058
4059 msgid ""
4060 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
4061 msgstr "Pomocník môže zálohovať aktuálne nastavenia. Chcete teraz zálohovať?"
4062
4063 msgid "The wizard is finished now."
4064 msgstr "Pomocník teraz skončil."
4065
4066 msgid "There are at least "
4067 msgstr "Je aspoň"
4068
4069 msgid "There are currently no outstanding actions."
4070 msgstr ""
4071
4072 msgid "There are no default services lists in your image."
4073 msgstr "V tomto image nie sú zoznamy predvolených staníc."
4074
4075 msgid "There are no default settings in your image."
4076 msgstr "V tomto image nie sú predvolené nastavenia."
4077
4078 msgid "There are no updates available."
4079 msgstr ""
4080
4081 msgid "There are now "
4082 msgstr "Teraz sú"
4083
4084 msgid ""
4085 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
4086 "Do you really want to continue?"
4087 msgstr ""
4088 "Vo zvolenej partícii nemusí byť dostatok miesta.\n"
4089 "Naozaj chcete pokračovať?"
4090
4091 msgid "There was an error downloading the packetlist. Please try again."
4092 msgstr "Chyba pri sťahovaní zoznamu paketov. Zopakujte."
4093
4094 msgid "There was an error. The package:"
4095 msgstr "Vyskytla sa chyba. Balíček:"
4096
4097 #, python-format
4098 msgid "This .NFI file does not contain a valid %s image!"
4099 msgstr "Tento súbor .NFI neobsahuje platný image %s!"
4100
4101 msgid ""
4102 "This .NFI file does not have a md5sum signature and is not guaranteed to "
4103 "work. Do you really want to burn this image to flash memory?"
4104 msgstr ""
4105 "Tento súbor .NFI nemá signatúru md5sum a nie je záruka, že bude fungovať. "
4106 "Naozaj chcete zapísať tento image do pamäte flash?"
4107
4108 msgid ""
4109 "This .NFI file has a valid md5 signature. Continue programming this image to "
4110 "flash memory?"
4111 msgstr ""
4112 "Tento súbor .NFI má platnú signatúru md5. Pokračovať v zápise tohto image do "
4113 "pamäte flash?"
4114
4115 msgid ""
4116 "This DVD RW medium is already formatted - reformatting will erase all "
4117 "content on the disc."
4118 msgstr ""
4119 "Toto médium DVD RW je už naformátované - opätovným formátovaním sa vymaže "
4120 "celý obsah disku."
4121
4122 #, python-format
4123 msgid "This Dreambox can't decode %s streams!"
4124 msgstr "Tento Dreambox nedokáže dekódovať toky typu %s!"
4125
4126 #, python-format
4127 msgid "This Dreambox can't decode %s video streams!"
4128 msgstr "Tento Dreambox nedokáže dekódovať videá typu %s!"
4129
4130 msgid "This is step number 2."
4131 msgstr "Toto je druhý krok."
4132
4133 msgid "This is unsupported at the moment."
4134 msgstr "Táto funkcia ešte nie je podporovaná."
4135
4136 msgid "This plugin is installed."
4137 msgstr "Tento modul je nainštalovaný."
4138
4139 msgid "This plugin is not installed."
4140 msgstr "Tento modul nie je nainštalovaný."
4141
4142 msgid "This plugin will be installed."
4143 msgstr "Tento modul sa nainštaluje."
4144
4145 msgid "This plugin will be removed."
4146 msgstr "Tento modul sa odstráni."
4147
4148 msgid ""
4149 "This test checks for configured Nameservers.\n"
4150 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
4151 "- please check your DHCP, cabling and Adapter setup\n"
4152 "- if you configured your Nameservers manually please verify your entries in "
4153 "the \"Nameserver\" Configuration"
4154 msgstr ""
4155 "Tento test hľadá nakonfigurované DNS.\n"
4156 "Ak dostanete hlásenie „nepotvrdené“:\n"
4157 "- skontrolujte DHCP, kabeláž a nastavenie adaptéra\n"
4158 "- ak ste DNS konfigurovali ručne, skontrolujte údaje v nastavení "
4159 "„konfigurácia servera DNS“"
4160
4161 msgid ""
4162 "This test checks whether a network cable is connected to your LAN-Adapter.\n"
4163 "If you get a \"disconnected\" message:\n"
4164 "- verify that a network cable is attached\n"
4165 "- verify that the cable is not broken"
4166 msgstr ""
4167 "Tento test overuje, či je sieťový kábel pripojený k sieťovej karte.\n"
4168 "Ak dostanete hlásenie „odpojené“:\n"
4169 "- skontrolujte, či je pripojený sieťový kábel\n"
4170 "- skontrolujte, či kábel nie je prerušený"
4171
4172 msgid ""
4173 "This test checks whether a valid IP Address is found for your LAN Adapter.\n"
4174 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
4175 "- no valid IP Address was found\n"
4176 "- please check your DHCP, cabling and adapter setup"
4177 msgstr ""
4178 "Tento test overuje, či je platná IP adresa sieťovej karty.\n"
4179 "Ak dostanete hlásenie „nepotvrdené“:\n"
4180 "- nebola nájdená platná IP adresa\n"
4181 "- skontrolujte DHCP, kabeláž a nastavenie karty"
4182
4183 msgid ""
4184 "This test checks whether your LAN Adapter is set up for automatic IP Address "
4185 "configuration with DHCP.\n"
4186 "If you get a \"disabled\" message:\n"
4187 " - then your LAN Adapter is configured for manual IP Setup\n"
4188 "- verify thay you have entered correct IP informations in the AdapterSetup "
4189 "dialog.\n"
4190 "If you get an \"enabeld\" message:\n"
4191 "-verify that you have a configured and working DHCP Server in your network."
4192 msgstr ""
4193 "Tento test overuje, či máte sieťovú kartu nastavenú na automatické "
4194 "nastavenie IP adresy z DHCP.\n"
4195 "Ak dostanete hlásenie „vypnuté“:\n"
4196 " - máte sieťovú kartu nakonfigurovanú na ručné nastavenie IP adresy\n"
4197 "- skontrolujte, či ste zadali správne IP údaje v nastavovacom dialógu "
4198 "karty.\n"
4199 "Ak dostanete hlásenie „zapnuté“:\n"
4200 "- skontrolujte, či máte v sieti nakonfigurovaný a fungujúci server DHCP."
4201
4202 msgid "This test detects your configured LAN-Adapter."
4203 msgstr "Tento test zisťuje nakonfigurovanú sieťovú kartu."
4204
4205 msgid "Three"
4206 msgstr "Tri"
4207
4208 msgid "Threshold"
4209 msgstr "Prah"
4210
4211 msgid "Thu"
4212 msgstr "Št"
4213
4214 msgid "Thumbnails"
4215 msgstr "Zmenšeniny"
4216
4217 msgid "Thursday"
4218 msgstr "Štvrtok"
4219
4220 msgid "Time"
4221 msgstr "Čas"
4222
4223 msgid "Time/Date Input"
4224 msgstr "Nastavenie dátumu a času"
4225
4226 msgid "Timer"
4227 msgstr "Časovač"
4228
4229 msgid "Timer Edit"
4230 msgstr "Úprava časovača"
4231
4232 msgid "Timer Editor"
4233 msgstr "Editor časovača"
4234
4235 msgid "Timer Type"
4236 msgstr "Úloha časovača"
4237
4238 msgid "Timer entry"
4239 msgstr "Položka časovača"
4240
4241 msgid "Timer log"
4242 msgstr "Záznam časovača"
4243
4244 msgid ""
4245 "Timer overlap in timers.xml detected!\n"
4246 "Please recheck it!"
4247 msgstr ""
4248 "Zistené prekrývanie časovačov v súbore timers.xml!\n"
4249 "Skontrolujte to!"
4250
4251 msgid "Timer record location"
4252 msgstr ""
4253
4254 msgid "Timer sanity error"
4255 msgstr "Nerozumné časovanie"
4256
4257 msgid "Timer selection"
4258 msgstr "Voľba časovača"
4259
4260 msgid "Timer status:"
4261 msgstr "Stav časovača:"
4262
4263 msgid "Timeshift"
4264 msgstr "Časový posun"
4265
4266 msgid "Timeshift location"
4267 msgstr ""
4268
4269 msgid "Timeshift not possible!"
4270 msgstr "Časový posun nie je možný!"
4271
4272 msgid "Timeshift path..."
4273 msgstr "Cesta k časovému posunu..."
4274
4275 msgid "Timezone"
4276 msgstr "Časové pásmo"
4277
4278 msgid "Title"
4279 msgstr "Titul"
4280
4281 msgid "Title properties"
4282 msgstr "Vlastnosti titulu"
4283
4284 msgid "Titleset mode"
4285 msgstr "Režim sady titulov"
4286
4287 msgid ""
4288 "To update your Dreambox firmware, please follow these steps:\n"
4289 "1) Turn off your box with the rear power switch and plug in the bootable USB "
4290 "stick.\n"
4291 "2) Turn mains back on and hold the DOWN button on the front panel pressed "
4292 "for 10 seconds.\n"
4293 "3) Wait for bootup and follow instructions of the wizard."
4294 msgstr ""
4295 "Ak chcete aktualizovať firmvér Dreamboxu, riaďte sa týmto postupom:\n"
4296 "1) Vypnite prijímač vypínačom na zadnej strane a zasuňte bootovateľný kľúč "
4297 "USBstick.\n"
4298 "2) Znova zapnite sieť a podržte tlačidlo NADOL na prednom paneli stlačené 10 "
4299 "sekúnd.\n"
4300 "3) Vyčkajte na nabootovanie a riaďte sa pokynmi pomocníka."
4301
4302 msgid "Today"
4303 msgstr "Dnes"
4304
4305 msgid "Tone Amplitude"
4306 msgstr ""
4307
4308 msgid "Tone mode"
4309 msgstr "Tónový režim"
4310
4311 msgid "Toneburst"
4312 msgstr "tónový impulz"
4313
4314 msgid "Toneburst A/B"
4315 msgstr "tónový impulz A/B"
4316
4317 msgid "Track"
4318 msgstr "Stopa"
4319
4320 msgid "Translation"
4321 msgstr "Preklad"
4322
4323 msgid "Translation:"
4324 msgstr "Preklad:"
4325
4326 msgid "Transmission Mode"
4327 msgstr "Režim prenosu"
4328
4329 msgid "Transmission mode"
4330 msgstr "Režim prenosu"
4331
4332 msgid "Transponder"
4333 msgstr "Transpondér"
4334
4335 msgid "Transponder Type"
4336 msgstr "Typ transpondéra"
4337
4338 msgid "Tries left:"
4339 msgstr "Zostávajúce pokusy:"
4340
4341 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
4342 msgstr "Pokúšam sa nájsť použité transpondéry v káblovej sieti ... čakajte..."
4343
4344 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
4345 msgstr "Pokúšam sa nájsť použité transpondéry v káblovej sieti ... čakajte..."
4346
4347 msgid "Trying to download a new packetlist. Please wait..."
4348 msgstr "Pokúšam sa stiahnuť nový zoznam paketov. Čakajte..."
4349
4350 msgid "Tue"
4351 msgstr "Ut"
4352
4353 msgid "Tuesday"
4354 msgstr "Utorok"
4355
4356 msgid "Tune"
4357 msgstr "Naladiť"
4358
4359 msgid "Tune failed!"
4360 msgstr "Ladenie zlyhalo!"
4361
4362 msgid "Tuner"
4363 msgstr "Tuner"
4364
4365 msgid "Tuner "
4366 msgstr "Tuner "
4367
4368 msgid "Tuner Slot"
4369 msgstr "Otvor pre tuner"
4370
4371 msgid "Tuner configuration"
4372 msgstr "Nastavenie tunera"
4373
4374 msgid "Tuner status"
4375 msgstr "Stav tunera"
4376
4377 msgid "Turkish"
4378 msgstr "Turečtina"
4379
4380 msgid "Two"
4381 msgstr "Dva"
4382
4383 msgid "Type"
4384 msgstr "Typ"
4385
4386 msgid "Type of scan"
4387 msgstr "Druh vyhľadávania"
4388
4389 msgid "USALS"
4390 msgstr "USALS"
4391
4392 msgid "USB"
4393 msgstr "USB"
4394
4395 msgid "USB Stick"
4396 msgstr "Kľúč USB"
4397
4398 msgid "USB stick wizard"
4399 msgstr "Pomocník pre kľúč USB"
4400
4401 msgid "Ukrainian"
4402 msgstr "Ukrajinčina"
4403
4404 msgid ""
4405 "Unable to complete filesystem check.\n"
4406 "Error: "
4407 msgstr ""
4408 "Nemôžem dokončiť kontrolu systému súborov.\n"
4409 "Chyba: "
4410
4411 msgid ""
4412 "Unable to initialize harddisk.\n"
4413 "Error: "
4414 msgstr ""
4415 "Nemôžem inicializovať pevný disk.\n"
4416 "Chyba: "
4417
4418 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
4419 msgstr "Nepotvrdený príkaz DiSEqC"
4420
4421 msgid "Undo install"
4422 msgstr ""
4423
4424 msgid "Undo uninstall"
4425 msgstr ""
4426
4427 msgid "Unicable"
4428 msgstr ""
4429
4430 msgid "Unicable LNB"
4431 msgstr ""
4432
4433 msgid "Unicable Martix"
4434 msgstr ""
4435
4436 msgid "Uninstall"
4437 msgstr ""
4438
4439 msgid "Universal LNB"
4440 msgstr "Univerzálny LNB"
4441
4442 msgid "Unmount failed"
4443 msgstr "Odmontovanie zlyhalo"
4444
4445 msgid "Unsupported"
4446 msgstr ""
4447
4448 msgid "Update"
4449 msgstr "Aktualizovať"
4450
4451 msgid "Updates your receiver's software"
4452 msgstr "Aktualizuje softvér prijímača"
4453
4454 msgid "Updating finished. Here is the result:"
4455 msgstr "Aktualizácia je skončená. Tu je výsledok:"
4456
4457 msgid "Updating software catalog"
4458 msgstr ""
4459
4460 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
4461 msgstr "Aktualizujem... Čakajte... Môže to trvať pár minút..."
4462
4463 msgid "Upgrade finished."
4464 msgstr "Aktualizácia je skončená."
4465
4466 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
4467 msgstr "Aktualizácia je skončená. Chcete reštartovať Dreambox?"
4468
4469 msgid "Upgrading"
4470 msgstr "Aktualizujem"
4471
4472 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
4473 msgstr "Aktualizujem Dreambox... Čakajte"
4474
4475 msgid "Use"
4476 msgstr "Použiť"
4477
4478 msgid "Use DHCP"
4479 msgstr "Použiť DHCP"
4480
4481 msgid "Use Interface"
4482 msgstr "Použiť sieťový adaptér"
4483
4484 msgid "Use Power Measurement"
4485 msgstr "Použiť meranie spotreby"
4486
4487 msgid "Use a gateway"
4488 msgstr "Použiť bránu"
4489
4490 msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
4491 msgstr "Použiť skokové prehrávanie pri rýchlostiach nad"
4492
4493 msgid "Use power measurement"
4494 msgstr "Použiť meranie spotreby"
4495
4496 msgid "Use the Networkwizard to configure your Network\n"
4497 msgstr "Na nastavenie siete použiť pomocníka siete\n"
4498
4499 msgid ""
4500 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
4501 "\n"
4502 "Please set up tuner A"
4503 msgstr ""
4504 "Šípkou doľava a doprava zmeňte voľbu.\n"
4505 "\n"
4506 "Nastavte tuner A"
4507
4508 msgid ""
4509 "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
4510 "press OK."
4511 msgstr ""
4512 "Šípkami nahor alebo nadol na diaľkovom ovládači vyberte voľbu. Potom stlačte "
4513 "tlačidlo OK."
4514
4515 msgid "Use this video enhancement settings?"
4516 msgstr "Použiť toto rozšírené nastavenie obrazu?"
4517
4518 msgid "Use time of currently running service"
4519 msgstr ""
4520
4521 msgid "Use usals for this sat"
4522 msgstr "Pre tento satelit použiť USALS"
4523
4524 msgid "Use wizard to set up basic features"
4525 msgstr "Použiť pomocníka pre nastavenie základných funkcií"
4526
4527 msgid "Used service scan type"
4528 msgstr "Typ vyhľadávania staníc"
4529
4530 msgid "User defined"
4531 msgstr "Užívateľsky definované"
4532
4533 msgid "Username"
4534 msgstr "Užívateľské meno"
4535
4536 msgid "VCR scart"
4537 msgstr "Scart videorekordéra"
4538
4539 msgid "VMGM (intro trailer)"
4540 msgstr ""
4541
4542 msgid "Vertical"
4543 msgstr "Zvislá"
4544
4545 msgid "Video Fine-Tuning"
4546 msgstr "Jemné nastavenie obrazu"
4547
4548 msgid "Video Fine-Tuning Wizard"
4549 msgstr "Pomocník pre jemné nastavenie obrazu"
4550
4551 msgid "Video Output"
4552 msgstr "Výstup obrazu"
4553
4554 msgid "Video Setup"
4555 msgstr "Nastavenie obrazu"
4556
4557 msgid "Video Wizard"
4558 msgstr "Pomocník k obrazu"
4559
4560 msgid "Video enhancement preview"
4561 msgstr "Náhľad rozšíreného nastavenia obrazu"
4562
4563 msgid "Video enhancement settings"
4564 msgstr "Rozšírené nastavenia obrazu"
4565
4566 msgid "Video enhancement setup"
4567 msgstr "Rozšírené nastavenie obrazu"
4568
4569 msgid ""
4570 "Video input selection\n"
4571 "\n"
4572 "Please press OK if you can see this page on your TV (or select a different "
4573 "input port).\n"
4574 "\n"
4575 "The next input port will be automatically probed in 10 seconds."
4576 msgstr ""
4577 "Voľba obrazového vstupu\n"
4578 "\n"
4579 "Stlačte tlačidlo OK, ak na televízore vidíte túto stranu (alebo zvoľte iný "
4580 "vstup).\n"
4581 "\n"
4582 "Nasledujúci vstup sa automaticky vyskúša o 10 sekúnd."
4583
4584 msgid "Video mode selection."
4585 msgstr "Voľba režimu obrazu"
4586
4587 msgid "Videoenhancement Setup"
4588 msgstr "Rozšírené nastavenia obrazu"
4589
4590 msgid "View Movies..."
4591 msgstr "Zobraziť filmy..."
4592
4593 msgid "View Photos..."
4594 msgstr "Zobraziť fotografie..."
4595
4596 msgid "View Rass interactive..."
4597 msgstr "Zobraziť RASS interaktívne..."
4598
4599 msgid "View Video CD..."
4600 msgstr "Zobraziť Video CD..."
4601
4602 msgid "View details"
4603 msgstr "Zobraziť podrobnosti"
4604
4605 msgid "View list of available "
4606 msgstr "Zobraziť zoznam dostupnýchvzhľadov"
4607
4608 msgid "View list of available CommonInterface extensions"
4609 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných rozšírení CommonInterface"
4610
4611 msgid "View list of available Display and Userinterface extensions."
4612 msgstr ""
4613 "Zobraziť zoznam dostupných rozšírení zobrazenia a užívateľského rozhrania"
4614
4615 msgid "View list of available EPG extensions."
4616 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných rozšírení EPG"
4617
4618 msgid "View list of available Satteliteequipment extensions."
4619 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných rozšírení satelitného zariadenia"
4620
4621 msgid "View list of available communication extensions."
4622 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných komunikačných rozšírení"
4623
4624 msgid "View list of available default settings"
4625 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných predvolených nastavení"
4626
4627 msgid "View list of available multimedia extensions."
4628 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných multimediálnych rozšírení"
4629
4630 msgid "View list of available networking extensions"
4631 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných sieťových rozšírení"
4632
4633 msgid "View list of available recording extensions"
4634 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných rozšírení pre nahrávanie"
4635
4636 msgid "View list of available skins"
4637 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných vzhľadov"
4638
4639 msgid "View list of available software extensions"
4640 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných softvérových rozšírení"
4641
4642 msgid "View list of available system extensions"
4643 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných systémových rozšírení"
4644
4645 msgid "View teletext..."
4646 msgstr "Zobraziť teletext..."
4647
4648 msgid "Virtual KeyBoard"
4649 msgstr "Virtuálna klávesnica"
4650
4651 msgid "Voltage mode"
4652 msgstr "Napäťový režim"
4653
4654 msgid "Volume"
4655 msgstr "Hlasitosť"
4656
4657 msgid "W"
4658 msgstr "Z"
4659
4660 msgid "WEP"
4661 msgstr "WEP"
4662
4663 msgid "WPA"
4664 msgstr "WPA"
4665
4666 msgid "WPA or WPA2"
4667 msgstr "WPA alebo WPA2"
4668
4669 msgid "WPA2"
4670 msgstr "WPA2"
4671
4672 msgid "WSS on 4:3"
4673 msgstr "WSS pri 4:3"
4674
4675 msgid "Waiting"
4676 msgstr "Čakám"
4677
4678 msgid "Warn if free space drops below (kB):"
4679 msgstr "Varovať, ak voľné miesto poklesne pod (kB):"
4680
4681 msgid ""
4682 "We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If "
4683 "your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
4684 "Please press OK to begin."
4685 msgstr ""
4686 "Teraz vyskúšame, či váš televízor zobrazí toto rozlíšenie aj pri 50 Hz. Ak "
4687 "zostane obrazovka čierna, vyčkajte 20 sekúnd a prepne sa späť na 60 Hz.\n"
4688 "Stlačením tlačidla OK začnete."
4689
4690 msgid "Wed"
4691 msgstr "St"
4692
4693 msgid "Wednesday"
4694 msgstr "Streda"
4695
4696 msgid "Weekday"
4697 msgstr "Pracovný deň"
4698
4699 msgid ""
4700 "Welcome to the Cutlist editor.\n"
4701 "\n"
4702 "Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
4703 "cut'.\n"
4704 "\n"
4705 "Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
4706 msgstr ""
4707 "Vitajte v strihovom editore.\n"
4708 "\n"
4709 "Nájdite začiatok materiálu, ktorý chcete vystrihnúť. Stlačte OK, zvoľte "
4710 "„začiatok strihu“\n"
4711 "\n"
4712 "Potom nájdite koniec, stlačte OK, zvoľte „koniec strihu“ To je všetko."
4713
4714 msgid ""
4715 "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading "
4716 "the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
4717 "current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
4718 msgstr ""
4719 "Víta vás pomocník pre aktualizáciu image. Pomôže vám pri aktualizácii "
4720 "firmvéru v Dreamboxe umožnením zálohovania aktuálnych nastavení a stručným "
4721 "vysvetlením, ako aktualizovať firmvér."
4722
4723 msgid ""
4724 "Welcome to the cleanup wizard.\n"
4725 "\n"
4726 "We have detected that your available internal memory has dropped below 2MB.\n"
4727 "To ensure stable operation of your Dreambox, the internal memory should be "
4728 "cleaned up.\n"
4729 "You can use this wizard to remove some extensions.\n"
4730 msgstr ""
4731
4732 msgid ""
4733 "Welcome.\n"
4734 "\n"
4735 "If you want to connect your Dreambox to the Internet, this wizard will guide "
4736 "you through the basic network setup of your Dreambox.\n"
4737 "\n"
4738 "Press OK to start configuring your network"
4739 msgstr ""
4740
4741 msgid ""
4742 "Welcome.\n"
4743 "\n"
4744 "This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
4745 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
4746 msgstr ""
4747 "Vitajte.\n"
4748 "\n"
4749 "Tento úvodný pomocník vám pomôže so základnými nastaveniami Dreamboxa.\n"
4750 "Stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládači prejdite do ďalšieho kroku."
4751
4752 msgid "Welcome..."
4753 msgstr "Vitajte..."
4754
4755 msgid "West"
4756 msgstr "západne"
4757
4758 msgid "What do you want to scan?"
4759 msgstr "Čo chcete vyhľadať?"
4760
4761 msgid "What to do with submitted crashlogs?"
4762 msgstr "Čo urobiť s odoslanými správami o zrútení?"
4763
4764 msgid ""
4765 "When you do a factory reset, you will lose ALL your configuration data\n"
4766 "(including bouquets, services, satellite data ...)\n"
4767 "After completion of factory reset, your receiver will restart "
4768 "automatically!\n"
4769 "\n"
4770 "Really do a factory reset?"
4771 msgstr ""
4772 "Keď resetujete na továrenské nastavenia, stratíte všetky konfiguračné dáta\n"
4773 "(vrátane buketov, staníc, údajov o satelitoch...)\n"
4774 "Po skončení prechodu na továrenské nastavenia sa prijímač automaticky "
4775 "reštartuje!\n"
4776 "\n"
4777 "Naozaj chcete resetovať na továrenské nastavenia?"
4778
4779 msgid "Where do you want to backup your settings?"
4780 msgstr "Kam chcete zálohovať svoje nastavenia?"
4781
4782 msgid "Where to save temporary timeshift recordings?"
4783 msgstr "Kam uložiť dočasné záznamy s posunom času?"
4784
4785 msgid "Wireless"
4786 msgstr "Bezdrôtovo"
4787
4788 msgid "Wireless LAN"
4789 msgstr ""
4790
4791 msgid "Wireless Network"
4792 msgstr "Bezdrôtová sieť"
4793
4794 msgid "Wireless Network State"
4795 msgstr ""
4796
4797 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
4798 msgstr "Chyba zápisu pri nahrávaní. Plný disk?\n"
4799
4800 msgid "Write failed!"
4801 msgstr "Zápis zlyhal!"
4802
4803 msgid "Writing NFI image file to flash completed"
4804 msgstr "Zápis súboru .NFI do pamäte flash je skončený."
4805
4806 msgid "YPbPr"
4807 msgstr "YPbPr"
4808
4809 msgid "Year"
4810 msgstr "Rok"
4811
4812 msgid "Yes"
4813 msgstr "Áno"
4814
4815 msgid "Yes to all"
4816 msgstr ""
4817
4818 msgid "Yes, and delete this movie"
4819 msgstr "Áno, a zmazať tento film"
4820
4821 msgid "Yes, and don't ask again"
4822 msgstr "Áno, a nepýtať sa znova"
4823
4824 msgid "Yes, backup my settings!"
4825 msgstr "Áno, zálohovať nastavenia!"
4826
4827 msgid "Yes, do a manual scan now"
4828 msgstr "Áno, teraz vyhľadávať ručne"
4829
4830 msgid "Yes, do an automatic scan now"
4831 msgstr "Áno, teraz vyhľadávať automaticky"
4832
4833 msgid "Yes, do another manual scan now"
4834 msgstr "Áno, teraz vyhľadať ručne iné"
4835
4836 msgid "Yes, perform a shutdown now."
4837 msgstr "Áno, teraz vypnúť"
4838
4839 msgid "Yes, restore the settings now"
4840 msgstr "Áno, teraz obnoviť nastavenia"
4841
4842 msgid "Yes, returning to movie list"
4843 msgstr "Áno, vrátiť sa do zoznamu filmov"
4844
4845 msgid "Yes, view the tutorial"
4846 msgstr "Áno, prezrieť si tutoriál"
4847
4848 msgid "You can cancel the installation."
4849 msgstr "Môžete zrušiť inštaláciu."
4850
4851 msgid "You can cancel the removal."
4852 msgstr "Môžete zrušiť odstránenie."
4853
4854 msgid ""
4855 "You can choose some default settings now. Please select the settings you "
4856 "want to be installed."
4857 msgstr ""
4858 "Teraz si môžete vybrať predvolené nastavenia. Zvoľte si nastavenia, ktoré "
4859 "chcete nainštalovať."
4860
4861 msgid "You can choose, what you want to install..."
4862 msgstr "Môžete si vybrať, čo chcete nainštalovať."
4863
4864 msgid "You can install this plugin."
4865 msgstr "Môžete nainštalovať modul."
4866
4867 msgid "You can only burn Dreambox recordings!"
4868 msgstr ""
4869
4870 msgid "You can remove this plugin."
4871 msgstr "Tento modul môžete zmazať!"
4872
4873 msgid "You cannot delete this!"
4874 msgstr "Toto nemôžete zmazať!"
4875
4876 msgid "You chose not to install any default services lists."
4877 msgstr "Vybrali ste si nenainštalovať žiadne zoznamy predvolených staníc."
4878
4879 msgid ""
4880 "You chose not to install any default settings. You can however install the "
4881 "default settings later in the settings menu."
4882 msgstr ""
4883 "Vybrali ste si nenainštalovať žiadne predvolené nastavenia. Môžete ich však "
4884 "nainštalovať neskôr v menu nastavení."
4885
4886 msgid ""
4887 "You chose not to install anything. Please press OK finish the install wizard."
4888 msgstr ""
4889 "Vybrali ste si nenainštalovať nič. Stlačením tlačidla OK ukončíte pomocníka "
4890 "s inštaláciou."
4891
4892 msgid ""
4893 "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a "
4894 "harddisk is not an option for you."
4895 msgstr ""
4896 "Zdá sa, že v Dreamboxe nemáte pevný disk, preto zálohovanie na pevný disk "
4897 "nie je pre vás správnou voľbou."
4898
4899 msgid ""
4900 "You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the "
4901 "slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup "
4902 "to the harddisk!\n"
4903 "Please press OK to start the backup now."
4904 msgstr ""
4905 "Vybrali ste si zálohovanie na kartu CF. Karta musí byť v otvore. "
4906 "Nekontrolujeme, či sa teraz naozaj používa, preto radšej zálohujte na pevný "
4907 "disk.\n"
4908 "Stlačením tlačidla OK spustíte zálohovanie."
4909
4910 msgid ""
4911 "You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
4912 "Please press OK to start the backup now."
4913 msgstr ""
4914 "Vybrali ste si zálohovanie na USB. Lepšie je zálohovať na pevný disk.\n"
4915 "Stlačením tlačidla OK spustíte zálohovanie."
4916
4917 msgid ""
4918 "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
4919 "backup now."
4920 msgstr ""
4921 "Vybrali ste si zálohovanie na pevný disk. Stlačením tlačidla OK spustíte "
4922 "zálohovanie."
4923
4924 msgid ""
4925 "You have chosen to backup your settings. Please press OK to start the backup "
4926 "now."
4927 msgstr ""
4928 "Vybrali ste si zálohovanie nastavení. Stlačením tlačidla OK spustíte "
4929 "zálohovanie."
4930
4931 msgid ""
4932 "You have chosen to create a new .NFI flasher bootable USB stick. This will "
4933 "repartition the USB stick and therefore all data on it will be erased."
4934 msgstr ""
4935 "Zvolili ste si vytvorenie nového bootovateľného USB kľúča pre zápis .NFI. "
4936 "Pritom sa vytvorí nová partícia na kľúči a stratíte všetky dáta, ktoré sú na "
4937 "ňom."
4938
4939 msgid ""
4940 "You have chosen to restore your settings. Enigma2 will restart after "
4941 "restore. Please press OK to start the restore now."
4942 msgstr ""
4943 "Vybrali ste si obnovu nastavení. Po obnovení sa Enigma2 reštartuje. "
4944 "Stlačením tlačidla OK spustíte obnovu."
4945
4946 #, python-format
4947 msgid "You have to wait %s!"
4948 msgstr "Musíte čakať %s!"
4949
4950 msgid ""
4951 "You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, "
4952 "please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
4953 "Your dreambox will now be halted. After you have performed the update "
4954 "instructions from the website, your new firmware will ask you to restore "
4955 "your settings."
4956 msgstr ""
4957 "Musíte mať počítač pripojený k Dreamboxu. Ak potrebujete ďalšie pokyny, "
4958 "navštívte webovú stránku http://www.dm7025.de.\n"
4959 "Dreambox sa teraz zastaví. Po splnení aktualizačných pokynov z webovej "
4960 "stránky vás nový firmvér požiada o obnovu nastavení."
4961
4962 msgid ""
4963 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
4964 "\n"
4965 "Do you want to set the pin now?"
4966 msgstr ""
4967 "Musíte nastaviť kód PIN a skryť ho pred deťmi.\n"
4968 "\n"
4969 "Chcete teraz nastaviť kód PIN?"
4970
4971 msgid ""
4972 "Your Dreambox is now ready to use.\n"
4973 "\n"
4974 "Your internet connection is working now.\n"
4975 "\n"
4976 msgstr ""
4977
4978 msgid ""
4979 "Your Dreambox is now ready to use.\n"
4980 "\n"
4981 "Your internet connection is working now.\n"
4982 "\n"
4983 "Please press OK to continue."
4984 msgstr ""
4985
4986 msgid "Your Dreambox will restart after pressing OK on your remote control."
4987 msgstr ""
4988 "Dreambox sa reštartuje, keď stlačíte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači."
4989
4990 msgid "Your TV works with 50 Hz. Good!"
4991 msgstr "Televízor funguje s kmitočtom 50 Hz. Prima!"
4992
4993 msgid ""
4994 "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
4995 "process."
4996 msgstr ""
4997 "Zálohovanie sa podarilo.Teraz vysvetlíme ďalší postup pri aktualizácii."
4998
4999 msgid ""
5000 "Your collection exceeds the size of a single layer medium, you will need a "
5001 "blank dual layer DVD!"
5002 msgstr ""
5003 "Zostava presahuje kapacitu jednovrstvového média. Potrebujete prázdny "
5004 "dvojvrstvový disk DVD!"
5005
5006 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
5007 msgstr "Dreambox sa vypína. Nevzďaľujte sa..."
5008
5009 msgid ""
5010 "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and "
5011 "try again."
5012 msgstr ""
5013 "Dreambox nie je správne pripojený do internetu. Skontrolujte a skúste znova."
5014
5015 msgid "Your email address:"
5016 msgstr "Vaša e-mailová adresa:"
5017
5018 msgid ""
5019 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
5020 "Press OK to start upgrade."
5021 msgstr ""
5022 "Firmvér frontprocesora sa musí aktualizovať.\n"
5023 "Stlačením tlačidla OK spustíte aktualizáciu."
5024
5025 msgid ""
5026 "Your internet connection is not working!\n"
5027 "Please choose what you want to do next."
5028 msgstr ""
5029
5030 msgid "Your name (optional):"
5031 msgstr "Vaše meno (voliteľne):"
5032
5033 msgid "Your network configuration has been activated."
5034 msgstr "Nastavenie siete bolo aktivované."
5035
5036 msgid ""
5037 "Your network configuration has been activated.\n"
5038 "A second configured interface has been found.\n"
5039 "\n"
5040 "Do you want to disable the second network interface?"
5041 msgstr ""
5042 "Nastavenie siete bolo aktivované..\n"
5043 "Bolo zistené ďalšie nakonfigurované rozhranie.\n"
5044 "\n"
5045 "Chcete vypnúť druhé sieťové rozhranie?"
5046
5047 msgid ""
5048 "Your wireless LAN internet connection could not be started!\n"
5049 "Have you attached your USB WLAN Stick?\n"
5050 "\n"
5051 "Please choose what you want to do next."
5052 msgstr ""
5053
5054 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
5055 msgstr "Prepnúť späť na stanicu spred nastavovania motora?"
5056
5057 msgid "Zap back to service before satfinder?"
5058 msgstr "Prepnúť späť na stanicu spred hľadania satelitu?"
5059
5060 msgid "[alternative edit]"
5061 msgstr "[úprava alternatív]"
5062
5063 msgid "[bouquet edit]"
5064 msgstr "[úprava buketu]"
5065
5066 msgid "[favourite edit]"
5067 msgstr "[úprava obľúbených]"
5068
5069 msgid "[move mode]"
5070 msgstr "[presun]"
5071
5072 msgid "a gui to assign services/providers to common interface modules"
5073 msgstr "GUI na priradenie staníc a poskytovateľov k modulom CI"
5074
5075 msgid "a gui to assign services/providers/caids to common interface modules"
5076 msgstr "GUI na priradenie staníc, poskytovateľov a CAId k modulom CI"
5077
5078 msgid "abort alternatives edit"
5079 msgstr "zrušiť úpravu alternatív"
5080
5081 msgid "abort bouquet edit"
5082 msgstr "zrušiť úpravu buketu"
5083
5084 msgid "abort favourites edit"
5085 msgstr "zrušiť úpravu obľúbených"
5086
5087 msgid "about to start"
5088 msgstr "hneď začne"
5089
5090 msgid "activate current configuration"
5091 msgstr "aktivovať aktuálne nastavenie"
5092
5093 msgid "activate network adapter configuration"
5094 msgstr ""
5095
5096 msgid "add Provider"
5097 msgstr "pridať poskytovateľa"
5098
5099 msgid "add Service"
5100 msgstr "pridať stanicu"
5101
5102 msgid "add a nameserver entry"
5103 msgstr "pridať DNS"
5104
5105 msgid "add alternatives"
5106 msgstr "pridať alternatívy"
5107
5108 msgid "add bookmark"
5109 msgstr "pridať záložku"
5110
5111 msgid "add bouquet"
5112 msgstr "pridať buket"
5113
5114 msgid "add directory to playlist"
5115 msgstr "pridať adresár do zoznamu prehrávok"
5116
5117 msgid "add file to playlist"
5118 msgstr "pridať súbor do zoznamu prehrávok"
5119
5120 msgid "add files to playlist"
5121 msgstr "pridať súbory do zoznamu prehrávok"
5122
5123 msgid "add marker"
5124 msgstr "pridať značku"
5125
5126 msgid "add recording (enter recording duration)"
5127 msgstr "pridať nahrávanie (zadajte dobu záznamu)"
5128
5129 msgid "add recording (enter recording endtime)"
5130 msgstr "pridať nahrávanie (zadajte čas ukončenia)"
5131
5132 msgid "add recording (indefinitely)"
5133 msgstr "pridať nahrávanie (nekonečné)"
5134
5135 msgid "add recording (stop after current event)"
5136 msgstr "pridať nahrávanie (zastaviť po aktuálnej udalosti)"
5137
5138 msgid "add service to bouquet"
5139 msgstr "pridať stanicu do buketu"
5140
5141 msgid "add service to favourites"
5142 msgstr "pridať stanicu do obľúbených"
5143
5144 msgid "add to parental protection"
5145 msgstr "pridať k rodičovskej zámke"
5146
5147 msgid "advanced"
5148 msgstr "rozšírené"
5149
5150 msgid "alphabetic sort"
5151 msgstr "triediť podľa abecedy"
5152
5153 msgid ""
5154 "are you sure you want to restore\n"
5155 "following backup:\n"
5156 msgstr ""
5157 "naozaj chcete obnoviť\n"
5158 "z tejto zálohy:\n"
5159
5160 msgid "assigned CAIds"
5161 msgstr "priradené CAIdy"
5162
5163 msgid "assigned CAIds:"
5164 msgstr "priradené CAIdy"
5165
5166 msgid "assigned Services/Provider"
5167 msgstr "priradené služby a poskytovatelia"
5168
5169 msgid "assigned Services/Provider:"
5170 msgstr "priradené služby a poskytovatelia"
5171
5172 #, python-format
5173 msgid "audio track (%s) format"
5174 msgstr "formát zvukovej stopy (%s)"
5175
5176 #, python-format
5177 msgid "audio track (%s) language"
5178 msgstr "jazyk zvukovej stopy (%s)"
5179
5180 msgid "audio tracks"
5181 msgstr "zvukové stopy"
5182
5183 msgid "auto"
5184 msgstr "auto"
5185
5186 msgid "available"
5187 msgstr "dostupné."
5188
5189 msgid "back"
5190 msgstr "späť"
5191
5192 msgid "background image"
5193 msgstr "obraz v pozadí"
5194
5195 msgid "backgroundcolor"
5196 msgstr "farba pozadia"
5197
5198 msgid "better"
5199 msgstr "lepšie"
5200
5201 msgid "black"
5202 msgstr "čierna"
5203
5204 msgid "blacklist"
5205 msgstr "čierna listina"
5206
5207 msgid "blue"
5208 msgstr "modrá"
5209
5210 #, python-format
5211 msgid "burn audio track (%s)"
5212 msgstr "napáliť zvukovú stopu (%s)"
5213
5214 msgid "change recording (duration)"
5215 msgstr "zmeniť nahrávanie (trvanie)"
5216
5217 msgid "change recording (endtime)"
5218 msgstr "zmeniť nahrávanie (čas ukončenia)"
5219
5220 msgid "chapters"
5221 msgstr "kapitoly"
5222
5223 msgid "choose destination directory"
5224 msgstr "zvoliť cieľový adresár"
5225
5226 msgid "circular left"
5227 msgstr "kruhová ľavá"
5228
5229 msgid "circular right"
5230 msgstr "kruhová pravá"
5231
5232 msgid "clear playlist"
5233 msgstr "vymazať zoznam prehrávok"
5234
5235 msgid "complex"
5236 msgstr "komplexné"
5237
5238 msgid "config menu"
5239 msgstr "menu nast."
5240
5241 msgid "confirmed"
5242 msgstr "potvrdené"
5243
5244 msgid "connected"
5245 msgstr "pripojené"
5246
5247 msgid "continue"
5248 msgstr "pokrač."
5249
5250 msgid "copy to bouquets"
5251 msgstr "skopírovať do buketov"
5252
5253 msgid "could not be removed"
5254 msgstr "nedá sa odstrániť"
5255
5256 msgid "create directory"
5257 msgstr "vytvoriť adresár"
5258
5259 msgid "daily"
5260 msgstr "denne"
5261
5262 msgid "day"
5263 msgstr "deň"
5264
5265 msgid "delete"
5266 msgstr "Zmazať"
5267
5268 msgid "delete cut"
5269 msgstr "zmazať strih"
5270
5271 msgid "delete file"
5272 msgstr "zmazať súbor"
5273
5274 msgid "delete playlist entry"
5275 msgstr "zmazať položku zoznamu prehrávok"
5276
5277 msgid "delete saved playlist"
5278 msgstr "zmazať uložený zoznam prehrávok"
5279
5280 msgid "delete..."
5281 msgstr "zmazať..."
5282
5283 msgid "disable"
5284 msgstr "zrušiť"
5285
5286 msgid "disable move mode"
5287 msgstr "zrušiť presun"
5288
5289 msgid "disabled"
5290 msgstr "zrušené"
5291
5292 msgid "disconnected"
5293 msgstr "odpojené"
5294
5295 msgid "do not change"
5296 msgstr "nemeniť"
5297
5298 msgid "do nothing"
5299 msgstr "nič nerobiť"
5300
5301 msgid "don't record"
5302 msgstr "nenahrávať"
5303
5304 msgid "done!"
5305 msgstr "Hotovo!"
5306
5307 msgid "edit alternatives"
5308 msgstr "upraviť alternatívy"
5309
5310 msgid "empty"
5311 msgstr "prázdne"
5312
5313 msgid "enable"
5314 msgstr "zapnúť"
5315
5316 msgid "enable bouquet edit"
5317 msgstr "zapnúť úpravu buketu"
5318
5319 msgid "enable favourite edit"
5320 msgstr "zapnúť úpravu obľúbených"
5321
5322 msgid "enable move mode"
5323 msgstr "zapnúť presun"
5324
5325 msgid "enabled"
5326 msgstr "zapnuté"
5327
5328 msgid "end alternatives edit"
5329 msgstr "skončiť úpravu alternatív"
5330
5331 msgid "end bouquet edit"
5332 msgstr "skončiť úpravu buketu"
5333
5334 msgid "end cut here"
5335 msgstr "strih končí tu"
5336
5337 msgid "end favourites edit"
5338 msgstr "skončiť úpravu obľúbených"
5339
5340 msgid "enigma2 and network"
5341 msgstr "enigma2 a sieť"
5342
5343 msgid "enter hidden network SSID"
5344 msgstr ""
5345
5346 msgid "equal to"
5347 msgstr "rovná sa"
5348
5349 msgid "exceeds dual layer medium!"
5350 msgstr "Presahuje kapacitu dvojvrstvového DVD!"
5351
5352 msgid "exit DVD player or return to file browser"
5353 msgstr "zatvoriť prehrávač DVD alebo sa vrátiť do správcu súborov"
5354
5355 msgid "exit mediaplayer"
5356 msgstr "zatvoriť prehrávač médií"
5357
5358 msgid "exit movielist"
5359 msgstr "zatvoriť zoznam filmov"
5360
5361 msgid "exit nameserver configuration"
5362 msgstr "zatvoriť nastavovanie DNS"
5363
5364 msgid "exit network adapter configuration"
5365 msgstr "zatvoriť nastavovanie sieťového adaptéra"
5366
5367 msgid "exit network adapter setup menu"
5368 msgstr "zatvoriť menu nastavení sieťového adaptéra"
5369
5370 msgid "exit network interface list"
5371 msgstr "zatvoriť zoznam sieťových rozhraní"
5372
5373 msgid "exit networkadapter setup menu"
5374 msgstr "zatvoriť menu nastavení sieťových rozhraní"
5375
5376 msgid "failed"
5377 msgstr "zlyhalo"
5378
5379 msgid "fileformats (BMP, PNG, JPG, GIF)"
5380 msgstr "formáty súborov (BMP, PNG, JPG, GIF)"
5381
5382 msgid "filename"
5383 msgstr "názov súboru"
5384
5385 msgid "fine-tune your display"
5386 msgstr "jemné nastavenie obrazu"
5387
5388 msgid "forward to the next chapter"
5389 msgstr "preskočiť na ďalšiu kapitolu"
5390
5391 msgid "free"
5392 msgstr "voľných"
5393
5394 msgid "free diskspace"
5395 msgstr "voľného miesta na disku"
5396
5397 msgid "go to deep standby"
5398 msgstr "prejsť do vypnutia"
5399
5400 msgid "go to standby"
5401 msgstr "prejsť do pohotovostného režimu"
5402
5403 msgid "grab this frame as bitmap"
5404 msgstr "zachytiť toto políčko ako bitmapu"
5405
5406 msgid "green"
5407 msgstr "zelená"
5408
5409 msgid "hear radio..."
5410 msgstr "počúvať rádio..."
5411
5412 msgid "help..."
5413 msgstr "pomoc..."
5414
5415 msgid "hidden network"
5416 msgstr "skrytá sieť"
5417
5418 msgid "hide extended description"
5419 msgstr "skryť rozšírené opisy"
5420
5421 msgid "hide player"
5422 msgstr "skryť prehrávač"
5423
5424 msgid "horizontal"
5425 msgstr "vodorovná"
5426
5427 msgid "hour"
5428 msgstr "hodina"
5429
5430 msgid "hours"
5431 msgstr "hodiny"
5432
5433 msgid "immediate shutdown"
5434 msgstr "ihneď vypnúť"
5435
5436 #, python-format
5437 msgid ""
5438 "incoming call!\n"
5439 "%s calls on %s!"
5440 msgstr ""
5441 "Prichádzajúci hovor!\n"
5442 "%s volá %s!"
5443
5444 msgid "init module"
5445 msgstr "inic. modul"
5446
5447 msgid "init modules"
5448 msgstr "inic. moduly"
5449
5450 msgid "insert mark here"
5451 msgstr "sem vložiť značku"
5452
5453 msgid "jump back to the previous title"
5454 msgstr "skok vzad na predchádzajúci titul"
5455
5456 msgid "jump forward to the next title"
5457 msgstr "skok vpred na nasledujúci titul"
5458
5459 msgid "jump to listbegin"
5460 msgstr "skok na začiatok zoznamu"
5461
5462 msgid "jump to listend"
5463 msgstr "skok na koniec zoznamu"
5464
5465 msgid "jump to next marked position"
5466 msgstr "skok na nasledujúce označené miesto"
5467
5468 msgid "jump to previous marked position"
5469 msgstr "skok na predchádzajúce označené miesto"
5470
5471 msgid "leave movie player..."
5472 msgstr "opustiť prehrávač médií..."
5473
5474 msgid "left"
5475 msgstr "doľava"
5476
5477 msgid "length"
5478 msgstr "dĺžka"
5479
5480 msgid "list style compact"
5481 msgstr "kompaktný zoznam"
5482
5483 msgid "list style compact with description"
5484 msgstr "kompaktný zoznam s opisom"
5485
5486 msgid "list style default"
5487 msgstr "predvolený zoznam"
5488
5489 msgid "list style single line"
5490 msgstr "jednoriadkový zoznam"
5491
5492 msgid "load playlist"
5493 msgstr "nahrať zoznam prehrávok"
5494
5495 msgid "locked"
5496 msgstr "zachytený"
5497
5498 msgid "loopthrough to"
5499 msgstr "prepojiť s"
5500
5501 msgid "manual"
5502 msgstr "ručne"
5503
5504 msgid "menu"
5505 msgstr "menu"
5506
5507 msgid "menulist"
5508 msgstr "zoznam menu"
5509
5510 msgid "mins"
5511 msgstr "min"
5512
5513 msgid "minute"
5514 msgstr "minúta"
5515
5516 msgid "minutes"
5517 msgstr "minút"
5518
5519 msgid "month"
5520 msgstr "mesiac"
5521
5522 msgid "move PiP to main picture"
5523 msgstr "presunúť PiP do hlavného obrazu"
5524
5525 msgid "move down to last entry"
5526 msgstr "nadol na poslednú položku"
5527
5528 msgid "move down to next entry"
5529 msgstr "nadol na nasledujúcu položku"
5530
5531 msgid "move up to first entry"
5532 msgstr "nahor na prvú položku"
5533
5534 msgid "move up to previous entry"
5535 msgstr "nahor na predchádzajúcu položku"
5536
5537 msgid "movie list"
5538 msgstr "zoznam filmov"
5539
5540 msgid "multinorm"
5541 msgstr "viacnormový"
5542
5543 msgid "never"
5544 msgstr "nikdy"
5545
5546 msgid "next channel"
5547 msgstr "nasledujúca stanica"
5548
5549 msgid "next channel in history"
5550 msgstr "nasledujúca stanica v histórii"
5551
5552 msgid "no"
5553 msgstr "nie"
5554
5555 msgid "no CAId selected"
5556 msgstr "nie je zvolený CAId"
5557
5558 msgid "no CI slots found"
5559 msgstr "nenájdené otvory CI"
5560
5561 msgid "no HDD found"
5562 msgstr "nenájdený pevný disk"
5563
5564 msgid "no Services/Providers selected"
5565 msgstr "žiadne služby a poskytovatelia nie sú zvolené"
5566
5567 msgid "no module found"
5568 msgstr "Nenájdený modul"
5569
5570 msgid "no standby"
5571 msgstr "žiadny pohotovostný režim"
5572
5573 msgid "no timeout"
5574 msgstr "žiadny časový limit"
5575
5576 msgid "none"
5577 msgstr "žiadne"
5578
5579 msgid "not locked"
5580 msgstr "nie je signál"
5581
5582 msgid "not used"
5583 msgstr "nepoužité"
5584
5585 msgid "nothing connected"
5586 msgstr "nič nie je pripojené"
5587
5588 msgid "of a DUAL layer medium used."
5589 msgstr "dvojvrstvového média využitých."
5590
5591 msgid "of a SINGLE layer medium used."
5592 msgstr "jednovrstvového média využitých."
5593
5594 msgid "off"
5595 msgstr "vyp."
5596
5597 msgid "on"
5598 msgstr "zap."
5599
5600 msgid "on READ ONLY medium."
5601 msgstr "na nezapisovateľné médium."
5602
5603 msgid "once"
5604 msgstr "raz"
5605
5606 msgid "open nameserver configuration"
5607 msgstr "otvoriť nastavenia DNS"
5608
5609 msgid "open servicelist"
5610 msgstr "otvoriť zoznam staníc"
5611
5612 msgid "open servicelist(down)"
5613 msgstr "zobraziť zoznam staníc (nadol)"
5614
5615 msgid "open servicelist(up)"
5616 msgstr "zobraziť zoznam staníc (nahor)"
5617
5618 msgid "open virtual keyboard input help"
5619 msgstr "otvoriť pomocníka k virtuálnej klávesnici"
5620
5621 msgid "pass"
5622 msgstr ""
5623
5624 msgid "pause"
5625 msgstr "pauza"
5626
5627 msgid "play entry"
5628 msgstr "prehrať"
5629
5630 msgid "play from next mark or playlist entry"
5631 msgstr "prehrať od nasledujúcej značky alebo položky zoznamu prehrávok"
5632
5633 msgid "play from previous mark or playlist entry"
5634 msgstr "prehrať od predchádzajúcej značky alebo položky zoznamu prehrávok"
5635
5636 msgid "please press OK when ready"
5637 msgstr "Keď budete pripravení, stlačte tlačidlo OK."
5638
5639 msgid "please wait, loading picture..."
5640 msgstr "Čakajte, nahrávam obraz..."
5641
5642 msgid "previous channel"
5643 msgstr "predchádzajúca stanica"
5644
5645 msgid "previous channel in history"
5646 msgstr "predchádzajúca stanica v histórii"
5647
5648 msgid "record"
5649 msgstr "nahrať"
5650
5651 msgid "recording..."
5652 msgstr "nahrávam..."
5653
5654 msgid "red"
5655 msgstr "červená"
5656
5657 msgid "remove a nameserver entry"
5658 msgstr "odstrániť DNS"
5659
5660 msgid "remove after this position"
5661 msgstr "odstrániť po tejto pozícii"
5662
5663 msgid "remove all alternatives"
5664 msgstr "odstrániť všetky alternatívy"
5665
5666 msgid "remove all new found flags"
5667 msgstr "odstrániť všetky značky pre novonájdené"
5668
5669 msgid "remove before this position"
5670 msgstr "odstrániť pred touto pozíciou"
5671
5672 msgid "remove bookmark"
5673 msgstr "odstrániť záložku"
5674
5675 msgid "remove directory"
5676 msgstr "odstrániť adresár"
5677
5678 msgid "remove entry"
5679 msgstr "odstrániť položku"
5680
5681 msgid "remove from parental protection"
5682 msgstr "odstrániť z rodičovskej zámky"
5683
5684 msgid "remove new found flag"
5685 msgstr "odstrániť značku novonájdenej stanice"
5686