ea0ac13d0b6a9984cd15b1fb20b3e7e1c2f9577e
[enigma2.git] / po / sv.po
1 # German translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2007-11-12 21:58+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2007-11-12 11:19+0100\n"
12 "Last-Translator: WeeGull <weegull@hotmail.com>\n"
13 "Language-Team: none <weegull@hotmail.com>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18 "X-Poedit-Language: Swedish\n"
19 "X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
20 "X-Poedit-SourceCharset: iso-8859-15\n"
21
22 msgid "#000000"
23 msgstr ""
24
25 msgid "#0064c7"
26 msgstr ""
27
28 msgid "#25062748"
29 msgstr ""
30
31 msgid "#389416"
32 msgstr ""
33
34 msgid "#80000000"
35 msgstr ""
36
37 msgid "#80ffffff"
38 msgstr ""
39
40 msgid "#bab329"
41 msgstr ""
42
43 msgid "#f23d21"
44 msgstr ""
45
46 msgid "#ffffff"
47 msgstr ""
48
49 msgid "#ffffffff"
50 msgstr ""
51
52 msgid "%H:%M"
53 msgstr "%H:%M"
54
55 #, python-format
56 msgid "%d min"
57 msgstr "%d min"
58
59 msgid "%d.%B %Y"
60 msgstr "%d.%B %Y"
61
62 #, python-format
63 msgid ""
64 "%s\n"
65 "(%s, %d MB free)"
66 msgstr ""
67 "%s\n"
68 "(%s, %d MB ledigt)"
69
70 #, python-format
71 msgid "%s (%s)\n"
72 msgstr "%s (%s)\n"
73
74 msgid "(ZAP)"
75 msgstr "(ZAP)"
76
77 msgid "(empty)"
78 msgstr "(tom)"
79
80 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
81 msgstr "/usr/share/enigma2 bibliotek"
82
83 msgid "/var directory"
84 msgstr "/var bibliotek"
85
86 msgid "0"
87 msgstr ""
88
89 msgid "1"
90 msgstr ""
91
92 msgid "1.0"
93 msgstr "1.0"
94
95 msgid "1.1"
96 msgstr "1.1"
97
98 msgid "1.2"
99 msgstr "1.2"
100
101 msgid "12V output"
102 msgstr "12V utgång"
103
104 msgid "13 V"
105 msgstr "13 V"
106
107 msgid "16:10 Letterbox"
108 msgstr "16:10 Letterbox"
109
110 msgid "16:10 PanScan"
111 msgstr "16:10 PanScan"
112
113 msgid "16:9"
114 msgstr "16:9"
115
116 msgid "16:9 Letterbox"
117 msgstr "16:9 Letterbox"
118
119 msgid "16:9 always"
120 msgstr "16:9 alltid"
121
122 msgid "18 V"
123 msgstr "18 V"
124
125 msgid "2"
126 msgstr ""
127
128 msgid "3"
129 msgstr ""
130
131 msgid "30 minutes"
132 msgstr "30 minuter"
133
134 msgid "4"
135 msgstr ""
136
137 msgid "4:3 Letterbox"
138 msgstr "4:3 Letterbox"
139
140 msgid "4:3 PanScan"
141 msgstr "4:3 PanScan"
142
143 msgid "5"
144 msgstr ""
145
146 msgid "5 minutes"
147 msgstr "5 minuter"
148
149 msgid "6"
150 msgstr ""
151
152 msgid "60 minutes"
153 msgstr "60 minuter"
154
155 msgid "7"
156 msgstr ""
157
158 msgid "8"
159 msgstr ""
160
161 msgid "9"
162 msgstr ""
163
164 msgid "<unknown>"
165 msgstr "<okänd>"
166
167 msgid "??"
168 msgstr "??"
169
170 msgid "A"
171 msgstr "A"
172
173 #, python-format
174 msgid ""
175 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
176 "Do you want to keep your version?"
177 msgstr ""
178 "En konfigurationsfil (%s) har ändrats sedan installationen.\n"
179 "Vill du behålla den din version?"
180
181 msgid ""
182 "A finished record timer wants to set your\n"
183 "Dreambox to standby. Do that now?"
184 msgstr ""
185 "En utförd inspelningstimer vill försätta din\n"
186 "Dreambox i standby. Utföra det nu?"
187
188 msgid ""
189 "A finished record timer wants to shut down\n"
190 "your Dreambox. Shutdown now?"
191 msgstr ""
192 "En utförd inspelningstimer vill stänga av\n"
193 "din Dreambox. Stänga av nu?"
194
195 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
196 msgstr "En grafisk EPG för alla kanaler i en vald bouqet"
197
198 #, python-format
199 msgid ""
200 "A record has been started:\n"
201 "%s"
202 msgstr ""
203 "En inspelning har påbörjats:\n"
204 "%s"
205
206 msgid ""
207 "A recording is currently running.\n"
208 "What do you want to do?"
209 msgstr ""
210 "En inspelning pågår redan.\n"
211 "Vad vill du göra?"
212
213 msgid ""
214 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
215 "configure the positioner."
216 msgstr ""
217 "En inspelning pågår. Vänligen avbryt den innan du försöker konfigurerar "
218 "motorn."
219
220 msgid ""
221 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
222 "start the satfinder."
223 msgstr ""
224 "En inspelning pågår. Vänligen avbryt inspelningen före du försöker startar "
225 "satfinder."
226
227 msgid ""
228 "A sleep timer wants to set your\n"
229 "Dreambox to standby. Do that now?"
230 msgstr ""
231 "En sovtimer vill försätta din\n"
232 "Dreambox i standby. Utföra det?"
233
234 msgid ""
235 "A sleep timer wants to shut down\n"
236 "your Dreambox. Shutdown now?"
237 msgstr ""
238 "En sovtimer vill stänga av\n"
239 "din Dreambox. Stänga av nu?"
240
241 msgid ""
242 "A timer failed to record!\n"
243 "Disable TV and try again?\n"
244 msgstr ""
245 "En timerinspelning misslyckades!\n"
246 "Inaktivera TV och försök igen?\n"
247
248 msgid "A/V Settings"
249 msgstr "A/V Inställningar"
250
251 msgid "AA"
252 msgstr "AA"
253
254 msgid "AB"
255 msgstr "AB"
256
257 msgid "AC3 default"
258 msgstr "AC3 standard"
259
260 msgid "AGC"
261 msgstr "AGC"
262
263 msgid "AGC:"
264 msgstr "AGC:"
265
266 msgid "About"
267 msgstr "Om"
268
269 msgid "About..."
270 msgstr "Om..."
271
272 msgid "Action on long powerbutton press"
273 msgstr ""
274
275 msgid "Activate Picture in Picture"
276 msgstr "Aktivera Bild i Bild"
277
278 msgid "Activate network settings"
279 msgstr "Aktivera nätverksinställningar"
280
281 msgid "Add"
282 msgstr "Lägg till"
283
284 msgid "Add a mark"
285 msgstr "Lägg till markör"
286
287 msgid "Add timer"
288 msgstr "Lägg till timer"
289
290 msgid "Add to bouquet"
291 msgstr "Lägg till i bouquet"
292
293 msgid "Add to favourites"
294 msgstr "Lägg till i favoriter"
295
296 msgid "Advanced"
297 msgstr "Avancerat"
298
299 msgid "After event"
300 msgstr "Efter program"
301
302 msgid ""
303 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
304 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
305 msgstr ""
306 "Efter startguiden är avslutad, behöver du skydda enskilda kanaler. Läs i din "
307 "manual för Dreambox om hur du utför det."
308
309 msgid "Album:"
310 msgstr "Album:"
311
312 msgid "All"
313 msgstr "Alla"
314
315 msgid "All..."
316 msgstr "Alla..."
317
318 msgid "Alpha"
319 msgstr "Alpha"
320
321 msgid "Alternative radio mode"
322 msgstr "Alternativt radioläge"
323
324 msgid "Alternative services tuner priority"
325 msgstr ""
326
327 msgid "Arabic"
328 msgstr "Arabiska"
329
330 msgid "Artist:"
331 msgstr "Artist:"
332
333 msgid "Ask before shutdown:"
334 msgstr "Fråga före avstängning:"
335
336 msgid "Aspect Ratio"
337 msgstr "Bildformat"
338
339 msgid "Audio"
340 msgstr "Ljud"
341
342 msgid "Audio Options..."
343 msgstr "Ljud Optioner..."
344
345 msgid "Auto"
346 msgstr "Auto"
347
348 msgid "Automatic Scan"
349 msgstr "Automatisk Sökning"
350
351 msgid "B"
352 msgstr "B"
353
354 msgid "BA"
355 msgstr "BA"
356
357 msgid "BB"
358 msgstr "BB"
359
360 msgid "BER"
361 msgstr "BER"
362
363 msgid "BER:"
364 msgstr "BER:"
365
366 msgid "Backup"
367 msgstr "Backup"
368
369 msgid "Backup Location"
370 msgstr "Backups Placering"
371
372 msgid "Backup Mode"
373 msgstr "Backup Läge"
374
375 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
376 msgstr "Backup klar. Vänligen tryck OK för resultat."
377
378 msgid "Band"
379 msgstr "Band"
380
381 msgid "Bandwidth"
382 msgstr "Bandbredd"
383
384 msgid "Begin time"
385 msgstr "Starttid"
386
387 msgid "Behaviour of 0 key in PiP-mode"
388 msgstr "Uppförande av 0 i BiB läge"
389
390 msgid "Brightness"
391 msgstr "Ljusstyrka"
392
393 msgid "Bus: "
394 msgstr "Bus: "
395
396 msgid ""
397 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
398 "displayed."
399 msgstr "Infobalken visas om du trycker OK på din fjärrkontroll."
400
401 msgid "C-Band"
402 msgstr "C-Band"
403
404 msgid "CF Drive"
405 msgstr "CF Disk"
406
407 msgid "CVBS"
408 msgstr "CVBS"
409
410 msgid "Cable"
411 msgstr "Kabel"
412
413 msgid "Cache Thumbnails"
414 msgstr "Cacha Thumbnails"
415
416 msgid "Call monitoring"
417 msgstr "Samtalsmonitorering"
418
419 msgid "Cancel"
420 msgstr "Avbryt"
421
422 msgid "Capacity: "
423 msgstr "Kapacitet: "
424
425 msgid "Card"
426 msgstr "Kort"
427
428 msgid "Catalan"
429 msgstr "Katalanska"
430
431 msgid "Change bouquets in quickzap"
432 msgstr "Byt bouquet med quickzap"
433
434 msgid "Change pin code"
435 msgstr "Ändra PIN kod"
436
437 msgid "Change service pin"
438 msgstr "Ändra service PIN"
439
440 msgid "Change service pins"
441 msgstr "Ändra service PIN"
442
443 msgid "Change setup pin"
444 msgstr "Ändra installations PIN"
445
446 msgid "Channel"
447 msgstr "Kanal"
448
449 msgid "Channel Selection"
450 msgstr "Kanallista"
451
452 msgid "Channel:"
453 msgstr "Kanal:"
454
455 msgid "Channellist menu"
456 msgstr "Kanallista meny"
457
458 msgid "Choose Tuner"
459 msgstr "Välj Tuner"
460
461 msgid "Choose bouquet"
462 msgstr "Välj bouquet"
463
464 msgid "Choose source"
465 msgstr "Välj källa"
466
467 msgid "Choose your Skin"
468 msgstr "Välj utseende"
469
470 msgid "Cleanup"
471 msgstr "Rensa"
472
473 msgid "Clear before scan"
474 msgstr "Rensa före sökning"
475
476 msgid "Clear log"
477 msgstr "Rensa log"
478
479 msgid "Code rate high"
480 msgstr "Code rate hög"
481
482 msgid "Code rate low"
483 msgstr "Code rate låg"
484
485 msgid "Coderate HP"
486 msgstr "Coderate HP"
487
488 msgid "Coderate LP"
489 msgstr "Coderate LP"
490
491 msgid "Color Format"
492 msgstr "Färgformat"
493
494 msgid "Command order"
495 msgstr "Kommando ordning"
496
497 msgid "Committed DiSEqC command"
498 msgstr "Committed DiSEqC kommando"
499
500 msgid "Common Interface"
501 msgstr "Common Interface"
502
503 msgid "Compact Flash"
504 msgstr "Compact Flash"
505
506 msgid "Compact flash card"
507 msgstr "Compact Flash kort"
508
509 msgid "Complete"
510 msgstr "Komplett"
511
512 msgid "Configuration Mode"
513 msgstr "Konfigurationsläge"
514
515 msgid "Configuring"
516 msgstr "Konfigurering"
517
518 msgid "Conflicting timer"
519 msgstr "Timerkonflikt"
520
521 msgid "Connected to Fritz!Box!"
522 msgstr "Ansluten till Fritz!Box!"
523
524 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
525 msgstr "Ansluter till Fritz!Box..."
526
527 #, python-format
528 msgid ""
529 "Connection to Fritz!Box\n"
530 "failed! (%s)\n"
531 "retrying..."
532 msgstr ""
533 "Anslutning till Fritz!Box\n"
534 "misslyckades! (%s)\n"
535 "försöker igen..."
536
537 msgid "Constellation"
538 msgstr "Konstellation"
539
540 msgid "Contrast"
541 msgstr "Kontrast"
542
543 msgid "Create movie folder failed"
544 msgstr "Skapa movie katalog misslyckades"
545
546 msgid "Creating partition failed"
547 msgstr "Skapandet av partition misslyckades"
548
549 msgid "Croatian"
550 msgstr "Kroatiska"
551
552 msgid "Current Transponder"
553 msgstr "Nuvarande Transponder"
554
555 msgid "Current version:"
556 msgstr "Aktuell Version:"
557
558 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
559 msgstr "Valfri hopptid för '1'/'3 tangenterna"
560
561 msgid "Customize"
562 msgstr "Anpassningar"
563
564 msgid "Cut"
565 msgstr "Klipp"
566
567 msgid "Cutlist editor..."
568 msgstr "Klipplist editor..."
569
570 msgid "Czech"
571 msgstr "Tjeckiska"
572
573 msgid "DVB-S"
574 msgstr "DVB-S"
575
576 msgid "DVB-S2"
577 msgstr "DVB-S2"
578
579 msgid "Danish"
580 msgstr "Danska"
581
582 msgid "Date"
583 msgstr "Datum"
584
585 msgid "Deep Standby"
586 msgstr "Stäng av"
587
588 msgid "Delay"
589 msgstr "Fördröjning"
590
591 msgid "Delete"
592 msgstr "Ta bort"
593
594 msgid "Delete entry"
595 msgstr "Ta bort post"
596
597 msgid "Delete failed!"
598 msgstr "Borttagning misslyckades!"
599
600 msgid "Description"
601 msgstr "Beskrivning"
602
603 msgid "Detected HDD:"
604 msgstr "Hittad Hårddisk:"
605
606 msgid "Detected NIMs:"
607 msgstr "Hittade Tuners:"
608
609 msgid "Device Setup..."
610 msgstr "Nätverk Installation..."
611
612 msgid "DiSEqC"
613 msgstr "DiSEqC"
614
615 msgid "DiSEqC A/B"
616 msgstr "DiSEqC A/B"
617
618 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
619 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
620
621 msgid "DiSEqC Mode"
622 msgstr "DiSEqC Läge"
623
624 msgid "DiSEqC mode"
625 msgstr "DiSEqC läge"
626
627 msgid "DiSEqC repeats"
628 msgstr "DiSEqC repetetioner"
629
630 msgid "Disable"
631 msgstr "Avaktivera"
632
633 msgid "Disable Picture in Picture"
634 msgstr "Avaktivera Bild i Bild"
635
636 msgid "Disable Subtitles"
637 msgstr "Avaktivera Textning"
638
639 msgid "Disabled"
640 msgstr "Avaktivera"
641
642 #, python-format
643 msgid ""
644 "Disconnected from\n"
645 "Fritz!Box! (%s)\n"
646 "retrying..."
647 msgstr ""
648 "Kopplade ifrån\n"
649 "Fritz!Box! (%s)\n"
650 "återförsöker..."
651
652 msgid "Dish"
653 msgstr "Parabol"
654
655 msgid "Display Setup"
656 msgstr "Display Installation"
657
658 msgid ""
659 "Do you really want to REMOVE\n"
660 "the plugin \""
661 msgstr ""
662 "Vill du verkligen TA BORT\n"
663 "pluginen \""
664
665 #, python-format
666 msgid "Do you really want to delete %s?"
667 msgstr "Vill du verkligen ta bort %s?"
668
669 msgid ""
670 "Do you really want to download\n"
671 "the plugin \""
672 msgstr ""
673 "Vill du verkligen ladda ner\n"
674 "pluginen \""
675
676 msgid "Do you really want to exit?"
677 msgstr "Vill du verkligen avsluta?"
678
679 msgid ""
680 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
681 "All data on the disk will be lost!"
682 msgstr ""
683 "Vill du verkligen initiera hårddisken?\n"
684 "All data på hårddisken kommer försvinna!"
685
686 msgid ""
687 "Do you want to backup now?\n"
688 "After pressing OK, please wait!"
689 msgstr ""
690 "Vill du ta en backup nu?\n"
691 "Tryck OK och vänligen vänta!"
692
693 msgid "Do you want to do a service scan?"
694 msgstr "Vill du söka efter kanaler?"
695
696 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
697 msgstr "Vill du göra en ny manuell sökning?"
698
699 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
700 msgstr "Vill du aktivera föräldrarkontroll på din Dreambox?"
701
702 msgid "Do you want to restore your settings?"
703 msgstr "Vill du återställa dina inställningar?"
704
705 msgid "Do you want to resume this playback?"
706 msgstr "Vill du återuppta uppspelningen?"
707
708 msgid ""
709 "Do you want to update your Dreambox?\n"
710 "After pressing OK, please wait!"
711 msgstr ""
712 "Vill du uppdatera din Dreambox?\n"
713 "Tryck OK och vänligen vänta!"
714
715 msgid "Do you want to view a tutorial?"
716 msgstr "Vill du se en guide?"
717
718 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
719 msgstr "Avsluta inte pågående händelse men avaktivera följande"
720
721 #, python-format
722 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
723 msgstr "Klar - Installerat eller uppgraderat %d paket"
724
725 #, python-format
726 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
727 msgstr "klar - Installerat eller uppgraderat %d paket med %d fel"
728
729 msgid "Download Plugins"
730 msgstr "Ladda ner Plugins"
731
732 msgid "Downloadable new plugins"
733 msgstr "Nerladdningsbara nya plugins"
734
735 msgid "Downloadable plugins"
736 msgstr "Nerladdningsbara plugins"
737
738 msgid "Downloading"
739 msgstr "Laddar ner"
740
741 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
742 msgstr "Laddar ner information om pluginet. Var vänlig vänta..."
743
744 msgid "Dutch"
745 msgstr "Holländska"
746
747 msgid "E"
748 msgstr "Ö"
749
750 msgid "EPG Selection"
751 msgstr "EPG Val"
752
753 #, python-format
754 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
755 msgstr "FEL - misslyckades söka (%s)!"
756
757 msgid "East"
758 msgstr "Öst"
759
760 msgid "Edit services list"
761 msgstr "Ändra kanallista"
762
763 msgid "Electronic Program Guide"
764 msgstr "Elektronisk Program Guide"
765
766 msgid "Enable"
767 msgstr "Aktivera"
768
769 msgid "Enable 5V for active antenna"
770 msgstr "Aktivera 5V för aktiv antenn"
771
772 msgid "Enable multiple bouquets"
773 msgstr "Aktivera flera bouquets"
774
775 msgid "Enable parental control"
776 msgstr "Aktivera föräldrarkontroll"
777
778 msgid "Enabled"
779 msgstr "Aktiverad"
780
781 msgid "End"
782 msgstr "Slut"
783
784 msgid "End time"
785 msgstr "Sluttid"
786
787 msgid "EndTime"
788 msgstr "SlutTid"
789
790 msgid "English"
791 msgstr "Engelska"
792
793 msgid ""
794 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
795 "\n"
796 "If you experience any problems please contact\n"
797 "stephan@reichholf.net\n"
798 "\n"
799 "© 2006 - Stephan Reichholf"
800 msgstr ""
801 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
802 "\n"
803 "Vid problem kontakta\n"
804 "stephan@reichholf.net\n"
805 "\n"
806 "© 2006 - Stephan Reichholf"
807
808 msgid "Enter main menu..."
809 msgstr "Gå till huvudmeny..."
810
811 msgid "Enter the service pin"
812 msgstr "Ange service PIN"
813
814 msgid "Error"
815 msgstr "Fel"
816
817 msgid "Eventview"
818 msgstr "Programöversikt"
819
820 msgid "Everything is fine"
821 msgstr "Allting är bra"
822
823 msgid "Execution Progress:"
824 msgstr "Exekverings Framsteg:"
825
826 msgid "Execution finished!!"
827 msgstr "Exekvering färdig!"
828
829 msgid "Exit editor"
830 msgstr "Avsluta editor"
831
832 msgid "Exit the wizard"
833 msgstr "Avsluta guiden"
834
835 msgid "Exit wizard"
836 msgstr "Avsluta guiden"
837
838 msgid "Expert"
839 msgstr "Expert"
840
841 msgid "Extended Setup..."
842 msgstr "Utökad Installation..."
843
844 msgid "Extensions"
845 msgstr "Utökningar"
846
847 msgid "FEC"
848 msgstr "FEC"
849
850 msgid "Fast"
851 msgstr "Snabb"
852
853 msgid "Fast DiSEqC"
854 msgstr "Fast DiSEqC"
855
856 msgid "Fast epoch"
857 msgstr "Snabb epoch"
858
859 msgid "Favourites"
860 msgstr "Favoriter"
861
862 msgid "Finetune"
863 msgstr "Fininställning"
864
865 msgid "Finnish"
866 msgstr "Finska"
867
868 msgid "French"
869 msgstr "Franska"
870
871 msgid "Frequency"
872 msgstr "Frekvens"
873
874 msgid "Frequency bands"
875 msgstr "Frekvensband"
876
877 msgid "Frequency scan step size(khz)"
878 msgstr "Frekvenssökningssteg (khz)"
879
880 msgid "Frequency steps"
881 msgstr "Frekvenssteg"
882
883 msgid "Fri"
884 msgstr "Fre"
885
886 msgid "Friday"
887 msgstr "Fredag"
888
889 msgid "Fritz!Box FON IP address"
890 msgstr "Fritz!Box FON IP adress"
891
892 #, python-format
893 msgid "Frontprocessor version: %d"
894 msgstr "Frontprocessor version: %d"
895
896 msgid "Function not yet implemented"
897 msgstr "Funktionen är inte implementerad"
898
899 msgid ""
900 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
901 "Do you want to Restart the GUI now?"
902 msgstr ""
903 "GUI måste startas om för nytt utseende\n"
904 "Vill du starta om GUI nu?"
905
906 msgid "Gateway"
907 msgstr "Gateway"
908
909 msgid "Genre:"
910 msgstr "Genre:"
911
912 msgid "German"
913 msgstr "Tyska"
914
915 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
916 msgstr "Hämtar plugin information. Var vänlig vänta..."
917
918 msgid "Goto 0"
919 msgstr "Gå till 0"
920
921 msgid "Goto position"
922 msgstr "Gå till position"
923
924 msgid "Graphical Multi EPG"
925 msgstr "Grafisk Multi EPG"
926
927 msgid "Greek"
928 msgstr "Grekiska"
929
930 msgid "Guard Interval"
931 msgstr "Guard Intervall"
932
933 msgid "Guard interval mode"
934 msgstr "Guard interval läge"
935
936 msgid "Harddisk"
937 msgstr "Hårddisk"
938
939 msgid "Harddisk setup"
940 msgstr "Hårddisk installation"
941
942 msgid "Harddisk standby after"
943 msgstr "Viloläge för hårddisk efter"
944
945 msgid "Hierarchy Information"
946 msgstr "Hierarkisk Information "
947
948 msgid "Hierarchy mode"
949 msgstr "Hierarkiskt läge"
950
951 msgid "How many minutes do you want to record?"
952 msgstr "Hur många minuter vill du spela in?"
953
954 msgid "Hungarian"
955 msgstr "Ungerska"
956
957 msgid "IP Address"
958 msgstr "IP Adress"
959
960 msgid "Icelandic"
961 msgstr "Isländska"
962
963 msgid ""
964 "If you see this, something is wrong with\n"
965 "your scart connection. Press OK to return."
966 msgstr ""
967 "Om du ser detta, något är fel med\n"
968 "din scart kontakt. Tryck OK för återgå."
969
970 msgid "Image-Upgrade"
971 msgstr "Image Uppgradering"
972
973 msgid ""
974 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
975 msgstr "För att göra en timerinspelning, var TV växlad till inspelad kanal!\n"
976
977 msgid "Increased voltage"
978 msgstr "Ökad spänning"
979
980 msgid "Index"
981 msgstr "Index"
982
983 msgid "InfoBar"
984 msgstr "InfoBalk"
985
986 msgid "Infobar timeout"
987 msgstr "Infobalk timeout"
988
989 msgid "Information"
990 msgstr "Information"
991
992 msgid "Init"
993 msgstr "Initiera"
994
995 msgid "Initialization..."
996 msgstr "Initiering..."
997
998 msgid "Initialize"
999 msgstr "Initiera"
1000
1001 msgid "Initializing Harddisk..."
1002 msgstr "Initierar Hårddisk..."
1003
1004 msgid "Input"
1005 msgstr "Ingång"
1006
1007 msgid "Installing"
1008 msgstr "Installera"
1009
1010 msgid "Installing Software..."
1011 msgstr "Installera Mjukvara..."
1012
1013 msgid "Instant Record..."
1014 msgstr "Direkt inspelning..."
1015
1016 msgid "Integrated Ethernet"
1017 msgstr "Integrerat Nätverk"
1018
1019 msgid "Intermediate"
1020 msgstr "Mellan"
1021
1022 msgid "Internal Flash"
1023 msgstr "Intern Flash"
1024
1025 msgid "Inversion"
1026 msgstr "Inversion"
1027
1028 msgid "Invert display"
1029 msgstr "Invertera LCD"
1030
1031 msgid "Italian"
1032 msgstr "Italienska"
1033
1034 msgid "Keyboard Map"
1035 msgstr "Tangentbordslayout"
1036
1037 msgid "Keyboard Setup"
1038 msgstr "Tangentbords inställning"
1039
1040 msgid "Keymap"
1041 msgstr "Tangentlayout"
1042
1043 msgid "LNB"
1044 msgstr "LNB"
1045
1046 msgid "LOF"
1047 msgstr "LOF"
1048
1049 msgid "LOF/H"
1050 msgstr "LOF/H"
1051
1052 msgid "LOF/L"
1053 msgstr "LOF/L"
1054
1055 msgid "Language selection"
1056 msgstr "Välj språk"
1057
1058 msgid "Language..."
1059 msgstr "Språk..."
1060
1061 msgid "Latitude"
1062 msgstr "Latitud"
1063
1064 msgid "Left"
1065 msgstr "Vänster"
1066
1067 msgid "Limit east"
1068 msgstr "Östlig gräns"
1069
1070 msgid "Limit west"
1071 msgstr "Västlig gräns"
1072
1073 msgid "Limits off"
1074 msgstr "Gränser av"
1075
1076 msgid "Limits on"
1077 msgstr "Gränser på"
1078
1079 msgid "List of Storage Devices"
1080 msgstr "Lista på Lagringsenheter"
1081
1082 msgid "Lithuanian"
1083 msgstr "Litauiska"
1084
1085 msgid "Lock:"
1086 msgstr "Lås:"
1087
1088 msgid "Long Keypress"
1089 msgstr "Lång knapptryckning"
1090
1091 msgid "Longitude"
1092 msgstr "Longitud"
1093
1094 msgid "MMC Card"
1095 msgstr "MMC Kort"
1096
1097 msgid "MORE"
1098 msgstr "MER"
1099
1100 msgid "Main menu"
1101 msgstr "Huvudmeny"
1102
1103 msgid "Mainmenu"
1104 msgstr "Huvudmeny"
1105
1106 msgid "Make this mark an 'in' point"
1107 msgstr "Gör denna markör till 'in' punkt"
1108
1109 msgid "Make this mark an 'out' point"
1110 msgstr "Gör denna markör till 'out' punkt"
1111
1112 msgid "Make this mark just a mark"
1113 msgstr "Gör denna markör till en markör"
1114
1115 msgid "Manual Scan"
1116 msgstr "Manuell Sökning"
1117
1118 msgid "Manual transponder"
1119 msgstr "Manuell transponder"
1120
1121 msgid "Margin after record"
1122 msgstr "Marginal efter inspelning"
1123
1124 msgid "Margin before record (minutes)"
1125 msgstr "Marginal innan inspelning (i minuter)"
1126
1127 msgid "Media player"
1128 msgstr "Mediaspelare"
1129
1130 msgid "MediaPlayer"
1131 msgstr "MediaSpelare"
1132
1133 msgid "Menu"
1134 msgstr "Meny"
1135
1136 msgid "Message"
1137 msgstr "Meddelande"
1138
1139 msgid "Mkfs failed"
1140 msgstr "Mkfs misslyckades"
1141
1142 msgid "Model: "
1143 msgstr "Modell: "
1144
1145 msgid "Modulation"
1146 msgstr "Modulering"
1147
1148 msgid "Modulator"
1149 msgstr "Modulator"
1150
1151 msgid "Mon"
1152 msgstr "Mån"
1153
1154 msgid "Mon-Fri"
1155 msgstr "Mån-Fre"
1156
1157 msgid "Monday"
1158 msgstr "Måndag"
1159
1160 msgid "Mount failed"
1161 msgstr "Montering misslyckades"
1162
1163 msgid "Move Picture in Picture"
1164 msgstr "Flytta Bild i Bild"
1165
1166 msgid "Move east"
1167 msgstr "Flytta öst"
1168
1169 msgid "Move west"
1170 msgstr "Flytta väst"
1171
1172 msgid "Movielist menu"
1173 msgstr "Filmlista meny"
1174
1175 msgid "Multi EPG"
1176 msgstr "Multi EPG"
1177
1178 msgid "Multiple service support"
1179 msgstr "Multipla kanaler stöds"
1180
1181 msgid "Multisat"
1182 msgstr "Multisat"
1183
1184 msgid "Mute"
1185 msgstr "Ljud av"
1186
1187 msgid "N/A"
1188 msgstr "Inte Tillgänglig"
1189
1190 msgid "NEXT"
1191 msgstr "NÄSTA"
1192
1193 msgid "NOW"
1194 msgstr "NU"
1195
1196 msgid "NTSC"
1197 msgstr "NTSC"
1198
1199 msgid "Name"
1200 msgstr "Namn"
1201
1202 msgid "Nameserver"
1203 msgstr "Namnserver"
1204
1205 #, python-format
1206 msgid "Nameserver %d"
1207 msgstr "Namnserver %d"
1208
1209 msgid "Nameserver Setup"
1210 msgstr "Namnserver Installation"
1211
1212 msgid "Nameserver Setup..."
1213 msgstr "Namnserver Installation..."
1214
1215 msgid "Netmask"
1216 msgstr "Nätmask"
1217
1218 msgid "Network Mount"
1219 msgstr "Nätverk Montering"
1220
1221 msgid "Network Setup"
1222 msgstr "Nätverk Inställningar"
1223
1224 msgid "Network scan"
1225 msgstr "Sök Nätverk"
1226
1227 msgid "Network setup"
1228 msgstr "Nätverk inställningar"
1229
1230 msgid "Network..."
1231 msgstr "Nätverk..."
1232
1233 msgid "New"
1234 msgstr "Ny"
1235
1236 msgid "New pin"
1237 msgstr "Ny PIN"
1238
1239 msgid "New version:"
1240 msgstr "Ny Version:"
1241
1242 msgid "Next"
1243 msgstr "Nästa"
1244
1245 msgid "No"
1246 msgstr "Nej"
1247
1248 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
1249 msgstr "Ingen hårddisk hittad eller initialiserad!"
1250
1251 msgid "No backup needed"
1252 msgstr "Ingen backup behövs"
1253
1254 msgid ""
1255 "No data on transponder!\n"
1256 "(Timeout reading PAT)"
1257 msgstr ""
1258 "Ingen data på transponder!\n"
1259 "(Timeout vid läsning av PAT)"
1260
1261 msgid "No event info found, recording indefinitely."
1262 msgstr "Ingen programinfo hittades, inspelning oändlig."
1263
1264 msgid "No free tuner!"
1265 msgstr "Ingen ledig tuner!"
1266
1267 msgid ""
1268 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
1269 msgstr "Inag paket uppgraderade. Undersök ditt nätverk och prova igen."
1270
1271 msgid "No positioner capable frontend found."
1272 msgstr "Ingen positioner kapabel frontend funnet."
1273
1274 msgid "No satellite frontend found!!"
1275 msgstr "Ingen satellit frontend funnen!!"
1276
1277 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
1278 msgstr "Ingen tuner är konfigurerad för diseqc positioner!"
1279
1280 msgid ""
1281 "No tuner is enabled!\n"
1282 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1283 msgstr ""
1284 "Ingen tuner är aktiverad!\n"
1285 "Vänligen installera tuner före scanning för kanaler."
1286
1287 msgid ""
1288 "No valid service PIN found!\n"
1289 "Do you like to change the service PIN now?\n"
1290 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
1291 msgstr ""
1292 "Ingen giltig kanal PIN hittad!\n"
1293 "Vill du ändra kanal PIN nu?\n"
1294 "Om du anger 'Nej' här kommer kanalskyddet vara avaktiverat!"
1295
1296 msgid ""
1297 "No valid setup PIN found!\n"
1298 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
1299 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
1300 msgstr ""
1301 "Ingen giltig installations PIN hittad!\n"
1302 "Vill du ändra installations PIN nu?\n"
1303 "Om du anger 'Nej' här kommer installationsskyddet vara avaktiverat!"
1304
1305 msgid "No, but restart from begin"
1306 msgstr "Nej, men starta om från början"
1307
1308 msgid "No, do nothing."
1309 msgstr "Nej, gör inget."
1310
1311 msgid "No, just start my dreambox"
1312 msgstr "Nej, starta bara dreamboxen"
1313
1314 msgid "No, scan later manually"
1315 msgstr "Nej, sök manuellt senare"
1316
1317 msgid "None"
1318 msgstr "Inga"
1319
1320 msgid "North"
1321 msgstr "Nord"
1322
1323 msgid "Norwegian"
1324 msgstr "Norska"
1325
1326 msgid ""
1327 "Nothing to scan!\n"
1328 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1329 msgstr ""
1330 "Inget att scanna!\n"
1331 "Vänligen konfigurera tuner före scanning efter kanaler."
1332
1333 msgid "Now Playing"
1334 msgstr "Spelas Nu"
1335
1336 msgid "OK"
1337 msgstr "OK"
1338
1339 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
1340 msgstr "OK, guida mig genom uppgraderingen"
1341
1342 msgid "OSD Settings"
1343 msgstr "OSD Inställning"
1344
1345 msgid "Off"
1346 msgstr "Av"
1347
1348 msgid "On"
1349 msgstr "På"
1350
1351 msgid "One"
1352 msgstr "En"
1353
1354 msgid "Online-Upgrade"
1355 msgstr "Online Uppgradering"
1356
1357 msgid "Orbital Position"
1358 msgstr "Orbital Position"
1359
1360 msgid "Other..."
1361 msgstr "Annat..."
1362
1363 msgid "PAL"
1364 msgstr "PAL"
1365
1366 msgid "PIDs"
1367 msgstr "PIDs"
1368
1369 msgid "Package list update"
1370 msgstr "Paketlista uppdatering"
1371
1372 msgid "Packet management"
1373 msgstr "Pakethantering"
1374
1375 msgid "Page"
1376 msgstr "Sida"
1377
1378 msgid "Parental control"
1379 msgstr "Föräldrarkontroll"
1380
1381 msgid "Parental control services Editor"
1382 msgstr "Föräldrarkontroll kanaleditor"
1383
1384 msgid "Parental control setup"
1385 msgstr "Föräldrarkontroll installation"
1386
1387 msgid "Parental control type"
1388 msgstr "Föräldrarkontroll typ"
1389
1390 msgid "PiPSetup"
1391 msgstr "BiB konfiguration"
1392
1393 msgid "Pin code needed"
1394 msgstr "PIN kod behövs"
1395
1396 msgid "Play recorded movies..."
1397 msgstr "Spela inspelade filmer..."
1398
1399 msgid "Please change recording endtime"
1400 msgstr "Vänligen ändra inspelnings sluttid"
1401
1402 msgid "Please choose an extension..."
1403 msgstr "Vänligen välj en utökning..."
1404
1405 msgid "Please do not change values when you not know what you do!"
1406 msgstr "Vänligen ändra inte om du inte vet vad du gör!"
1407
1408 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
1409 msgstr "Ange namn för den nya bouquet"
1410
1411 msgid "Please enter a name for the new marker"
1412 msgstr "Vänligen ange namn för ny markör"
1413
1414 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
1415 msgstr "Vänligen ange filnamn (tomt = använd dagens datum)"
1416
1417 msgid "Please enter the correct pin code"
1418 msgstr "Vänligen ange korrekt PIN kod"
1419
1420 msgid "Please enter the old pin code"
1421 msgstr "Vänligen ange den gamla PIN koden"
1422
1423 msgid "Please press OK!"
1424 msgstr "Vänligen tryck OK!"
1425
1426 msgid "Please select a playlist to delete..."
1427 msgstr "Vänligen välj en spellista för borttagning..."
1428
1429 msgid "Please select a playlist..."
1430 msgstr "Vänligen välj en spellista..."
1431
1432 msgid "Please select a subservice to record..."
1433 msgstr "Vänligen välj en underkanal för inspelning..."
1434
1435 msgid "Please select a subservice..."
1436 msgstr "Vänligen välj en underkanal..."
1437
1438 msgid "Please select keyword to filter..."
1439 msgstr "Vänligen välj nyckelord för filter..."
1440
1441 msgid "Please set up tuner B"
1442 msgstr "Vänligen installera tuner B"
1443
1444 msgid "Please set up tuner C"
1445 msgstr "Vänligen installera tuner C"
1446
1447 msgid "Please set up tuner D"
1448 msgstr "Vänligen installera tuner D"
1449
1450 msgid ""
1451 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
1452 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
1453 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
1454 msgstr ""
1455 "Använd piltangenterna för att flytta BiB fönstret.\n"
1456 "Tryck Bouquet +/- för ändra storleken på fönstret.\n"
1457 "Tryck OK för att gå tillbaka till TV läge eller EXIT för att avbryta "
1458 "flyttning."
1459
1460 msgid "Please wait... Loading list..."
1461 msgstr "Vänligen vänta... Laddar lista..."
1462
1463 msgid "Plugin browser"
1464 msgstr "Plugin browser"
1465
1466 msgid "Plugins"
1467 msgstr "Plugins"
1468
1469 msgid "Polarity"
1470 msgstr "Polaritet"
1471
1472 msgid "Polarization"
1473 msgstr "Polarisation"
1474
1475 msgid "Polish"
1476 msgstr "Polska"
1477
1478 msgid "Port A"
1479 msgstr "Port A"
1480
1481 msgid "Port B"
1482 msgstr "Port B"
1483
1484 msgid "Port C"
1485 msgstr "Port C"
1486
1487 msgid "Port D"
1488 msgstr "Port D"
1489
1490 msgid "Portuguese"
1491 msgstr "Portugisiska"
1492
1493 msgid "Positioner"
1494 msgstr "Motor"
1495
1496 msgid "Positioner fine movement"
1497 msgstr "Motor finstegning"
1498
1499 msgid "Positioner movement"
1500 msgstr "Motor rörelse"
1501
1502 msgid "Positioner setup"
1503 msgstr "Motor installation"
1504
1505 msgid "Positioner storage"
1506 msgstr "Motor lagring"
1507
1508 msgid "Power threshold in mA"
1509 msgstr "Ström gränsvärde i mA"
1510
1511 msgid "Predefined transponder"
1512 msgstr "Fördefinerad transponder"
1513
1514 msgid "Preparing... Please wait"
1515 msgstr "Förbereder... Vänligen vänta"
1516
1517 msgid "Press OK to activate the settings."
1518 msgstr "Tryck OK för aktivera inställningarna."
1519
1520 msgid "Press OK to scan"
1521 msgstr "Tryck OK för sökning"
1522
1523 msgid "Press OK to start the scan"
1524 msgstr "Tryck OK för starta sökning"
1525
1526 msgid "Prev"
1527 msgstr "Föregående"
1528
1529 msgid "Protect services"
1530 msgstr "Skydda kanaler"
1531
1532 msgid "Protect setup"
1533 msgstr "Skydda inställningar"
1534
1535 msgid "Provider"
1536 msgstr "Leverantör"
1537
1538 msgid "Provider to scan"
1539 msgstr "Leverantör att scanna"
1540
1541 msgid "Providers"
1542 msgstr "Leverantörer"
1543
1544 msgid "Quickzap"
1545 msgstr "Quickzap"
1546
1547 msgid "RC Menu"
1548 msgstr "Fjärrkontroll Meny"
1549
1550 msgid "RF output"
1551 msgstr "RF ut"
1552
1553 msgid "RGB"
1554 msgstr "RGB"
1555
1556 msgid "RSS Feed URI"
1557 msgstr "RSS Feed URI"
1558
1559 msgid "Radio"
1560 msgstr "Radio"
1561
1562 msgid "Ram Disk"
1563 msgstr "Ram Disk"
1564
1565 msgid "Really close without saving settings?"
1566 msgstr "Verkligen stänga utan spara inställningarna?"
1567
1568 msgid "Really delete done timers?"
1569 msgstr "Verkligen ta bort färdiga timerinspelningar?"
1570
1571 msgid "Really delete this timer?"
1572 msgstr "Verkligen ta bort denna timer?"
1573
1574 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
1575 msgstr "Verkligen avsluta underkanals quickzap?"
1576
1577 msgid "Reception Settings"
1578 msgstr "Mottagning inställningar"
1579
1580 msgid "Record"
1581 msgstr "Spela in"
1582
1583 msgid "Recorded files..."
1584 msgstr "Inspelade filer..."
1585
1586 msgid "Recording"
1587 msgstr "Spelar in"
1588
1589 msgid ""
1590 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really reboot "
1591 "now?"
1592 msgstr ""
1593 "Inspelning(ar) pågår eller ska snart påbörjas... verkligen starta om nu?"
1594
1595 msgid ""
1596 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really restart "
1597 "now?"
1598 msgstr ""
1599 "Inspelning(ar) pågår eller ska snart påbörjas... verkligen starta om nu?"
1600
1601 msgid ""
1602 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really shutdown "
1603 "now?"
1604 msgstr ""
1605 "Inspelning(ar) pågår eller ska snart påbörjas... verkligen stänga av nu?"
1606
1607 msgid "Recordings always have priority"
1608 msgstr "Inspelningar har alltid prioritet"
1609
1610 msgid "Reenter new pin"
1611 msgstr "Ange ny PIN igen"
1612
1613 msgid "Remove Plugins"
1614 msgstr "Ta bort Plugins"
1615
1616 msgid "Remove a mark"
1617 msgstr "Ta bort en markör"
1618
1619 msgid "Remove plugins"
1620 msgstr "Ta bort plugins"
1621
1622 msgid "Repeat"
1623 msgstr "Repetera"
1624
1625 msgid "Repeat Type"
1626 msgstr "Repeat Typ"
1627
1628 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
1629 msgstr "Upprepande händelse spela in... Vad vill du göra?"
1630
1631 msgid "Reset"
1632 msgstr "Nollställ"
1633
1634 msgid "Restart"
1635 msgstr "Omstart"
1636
1637 msgid "Restart GUI"
1638 msgstr "Omstart GUI"
1639
1640 msgid "Restart GUI now?"
1641 msgstr "Omstart av GUI nu?"
1642
1643 msgid "Restore"
1644 msgstr "Återställ"
1645
1646 msgid ""
1647 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
1648 "settings now."
1649 msgstr ""
1650 "Återställning av inställningar klart. Tryck OK för aktivera återskapade "
1651 "inställningarna"
1652
1653 msgid "Right"
1654 msgstr "Höger"
1655
1656 msgid "Rolloff"
1657 msgstr "Rolloff"
1658
1659 msgid "Rotor turning speed"
1660 msgstr "Rotor rotationsfart"
1661
1662 msgid "Running"
1663 msgstr "Körandes"
1664
1665 msgid "Russian"
1666 msgstr "Ryska"
1667
1668 msgid "S-Video"
1669 msgstr "S-Video"
1670
1671 msgid "SNR"
1672 msgstr "SNR"
1673
1674 msgid "SNR:"
1675 msgstr "SNR:"
1676
1677 msgid "Sat"
1678 msgstr "Lör"
1679
1680 msgid "Sat / Dish Setup"
1681 msgstr "Sat / Parabol Installation"
1682
1683 msgid "Satellite"
1684 msgstr "Satellit"
1685
1686 msgid "Satellite Equipment Setup"
1687 msgstr "Satellit Utrustning Installation"
1688
1689 msgid "Satellites"
1690 msgstr "Satelliter"
1691
1692 msgid "Satfinder"
1693 msgstr "Satfinder"
1694
1695 msgid "Saturday"
1696 msgstr "Lördag"
1697
1698 msgid "Save Playlist"
1699 msgstr "Spara Spellista"
1700
1701 msgid "Scaling Mode"
1702 msgstr "Scaling Läge"
1703
1704 msgid "Scan "
1705 msgstr "Söka"
1706
1707 msgid "Scan QAM128"
1708 msgstr "Söka QAM128"
1709
1710 msgid "Scan QAM16"
1711 msgstr "Söka QAM16"
1712
1713 msgid "Scan QAM256"
1714 msgstr "Söka QAM256"
1715
1716 msgid "Scan QAM32"
1717 msgstr "Söka QAM32"
1718
1719 msgid "Scan QAM64"
1720 msgstr "Söka QAM64"
1721
1722 msgid "Scan SR6875"
1723 msgstr "Söka SR6875"
1724
1725 msgid "Scan SR6900"
1726 msgstr "Söka SR6900"
1727
1728 msgid "Scan additional SR"
1729 msgstr "Sök ytterligare SR"
1730
1731 msgid "Scan band EU HYPER"
1732 msgstr "Sök EU HYPER band"
1733
1734 msgid "Scan band EU MID"
1735 msgstr "Sök EU MID band"
1736
1737 msgid "Scan band EU SUPER"
1738 msgstr "Sök EU SUPER band"
1739
1740 msgid "Scan band EU UHF IV"
1741 msgstr "Sök EU UHF IV band"
1742
1743 msgid "Scan band EU UHF V"
1744 msgstr "Sök EU UHF V band"
1745
1746 msgid "Scan band EU VHF I"
1747 msgstr "Sök EU VHF I band"
1748
1749 msgid "Scan band EU VHF III"
1750 msgstr "Sök EU VHF III band"
1751
1752 msgid "Scan band US HIGH"
1753 msgstr "Sök US HIGH band"
1754
1755 msgid "Scan band US HYPER"
1756 msgstr "Sök US HYPER band"
1757
1758 msgid "Scan band US LOW"
1759 msgstr "Sök US LOW band"
1760
1761 msgid "Scan band US MID"
1762 msgstr "Sök US MID band"
1763
1764 msgid "Scan band US SUPER"
1765 msgstr "Sök US SUPER band"
1766
1767 msgid "Search east"
1768 msgstr "Sök öst"
1769
1770 msgid "Search west"
1771 msgstr "Sök väst"
1772
1773 msgid "Seek"
1774 msgstr "Sök"
1775
1776 msgid "Select HDD"
1777 msgstr "Välj hårddisk"
1778
1779 msgid "Select Network Adapter"
1780 msgstr "Välj Nätverk Adapter"
1781
1782 msgid "Select a movie"
1783 msgstr "Välj en film"
1784
1785 msgid "Select audio mode"
1786 msgstr "Välj ljudläge"
1787
1788 msgid "Select audio track"
1789 msgstr "Välj ljudspår"
1790
1791 msgid "Select channel to record from"
1792 msgstr "Välj kanal att spela in från"
1793
1794 msgid "Sequence repeat"
1795 msgstr "Repetera sekvens"
1796
1797 msgid "Service"
1798 msgstr "Kanal"
1799
1800 msgid "Service Scan"
1801 msgstr "Kanalsökning"
1802
1803 msgid "Service Searching"
1804 msgstr "Kanalsökning"
1805
1806 msgid "Service has been added to the favourites."
1807 msgstr "Kanal har lagts till i favoriter."
1808
1809 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
1810 msgstr "Kanal har lagts till i vald bouqet."
1811
1812 msgid ""
1813 "Service invalid!\n"
1814 "(Timeout reading PMT)"
1815 msgstr ""
1816 "Service ogiltig!\n"
1817 "(Timeout vid läsning av PMT)"
1818
1819 msgid ""
1820 "Service not found!\n"
1821 "(SID not found in PAT)"
1822 msgstr ""
1823 "Service inte funnen!\n"
1824 "(SID inte funnen i PAT)"
1825
1826 msgid "Service scan"
1827 msgstr "Kanalsökning"
1828
1829 msgid "Serviceinfo"
1830 msgstr "Kanalinfo"
1831
1832 msgid "Services"
1833 msgstr "Kanaler"
1834
1835 msgid "Set limits"
1836 msgstr "Ange gräns"
1837
1838 msgid "Settings"
1839 msgstr "Inställningar"
1840
1841 msgid "Setup"
1842 msgstr "Installation"
1843
1844 msgid "Setup Mode"
1845 msgstr "Installations läge"
1846
1847 msgid "Show infobar on channel change"
1848 msgstr "Visa infobalk vid kanalbyte"
1849
1850 msgid "Show infobar on event change"
1851 msgstr "Visa infobar vid händelseändring"
1852
1853 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
1854 msgstr "Visa infobalk vid hopp framåt/bakåt"
1855
1856 msgid "Show positioner movement"
1857 msgstr "Visa motorflyttningar"
1858
1859 msgid "Show services beginning with"
1860 msgstr "Visa kanal som börjar med"
1861
1862 msgid "Show the radio player..."
1863 msgstr "Visa radiospelaren..."
1864
1865 msgid "Show the tv player..."
1866 msgstr "Visa tv spelare..."
1867
1868 msgid "Shutdown Dreambox after"
1869 msgstr "Stäng av Dreambox efter"
1870
1871 msgid "Similar"
1872 msgstr "Liknande"
1873
1874 msgid "Similar broadcasts:"
1875 msgstr "Liknande sändningar:"
1876
1877 msgid "Simple"
1878 msgstr "Enkelt"
1879
1880 msgid "Single"
1881 msgstr "Singel"
1882
1883 msgid "Single EPG"
1884 msgstr "Singel EPG"
1885
1886 msgid "Single satellite"
1887 msgstr "Singel satellit"
1888
1889 msgid "Single transponder"
1890 msgstr "Singel transponder"
1891
1892 msgid "Sleep Timer"
1893 msgstr "Sov Timer"
1894
1895 msgid "Sleep timer action:"
1896 msgstr "Sovtimer händelse:"
1897
1898 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
1899 msgstr "Slideshow Intervall (sec.)"
1900
1901 #, python-format
1902 msgid "Slot %d"
1903 msgstr "Slot %d"
1904
1905 msgid "Slow"
1906 msgstr "Sakta"
1907
1908 msgid "Some plugins are not available:\n"
1909 msgstr "Några plugin är inte tillgängliga:\n"
1910
1911 msgid "Somewhere else"
1912 msgstr "Någon annanstans"
1913
1914 msgid ""
1915 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
1916 "\n"
1917 "Please choose an other one."
1918 msgstr ""
1919 "Ledsen, din backup destination finns inte\n"
1920 "\n"
1921 "Vänligen ange annan."
1922
1923 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
1924 msgid "Sort A-Z"
1925 msgstr "Sortera A-Z"
1926
1927 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
1928 msgid "Sort Time"
1929 msgstr "Sortera Tid"
1930
1931 msgid "Sound"
1932 msgstr "Ljud"
1933
1934 msgid "Soundcarrier"
1935 msgstr "Ljudbärare"
1936
1937 msgid "South"
1938 msgstr "Syd"
1939
1940 msgid "Spanish"
1941 msgstr "Spanska"
1942
1943 msgid "Standby"
1944 msgstr "Viloläge"
1945
1946 msgid "Standby / Restart"
1947 msgstr "Viloläge / Omstart"
1948
1949 msgid "Start"
1950 msgstr "Start"
1951
1952 msgid "Start recording?"
1953 msgstr "Starta inspelning?"
1954
1955 msgid "StartTime"
1956 msgstr "StartTid"
1957
1958 msgid "Starting on"
1959 msgstr "Startar på"
1960
1961 msgid "Startwizard"
1962 msgstr "Start guide"
1963
1964 msgid "Step "
1965 msgstr "Steg "
1966
1967 msgid "Step east"
1968 msgstr "Stega öst"
1969
1970 msgid "Step west"
1971 msgstr "Stega väst"
1972
1973 msgid "Stereo"
1974 msgstr "Stereo"
1975
1976 msgid "Stop"
1977 msgstr "Avsluta"
1978
1979 msgid "Stop Timeshift?"
1980 msgstr "Avsluta Timeshift?"
1981
1982 msgid "Stop current event and disable coming events"
1983 msgstr "Avsluta nuvarande händelse och följande"
1984
1985 msgid "Stop current event but not coming events"
1986 msgstr "Avsluta nuvarande händelse men inte kommande"
1987
1988 msgid "Stop playing this movie?"
1989 msgstr "Avsluta uppspelningen?"
1990
1991 msgid "Store position"
1992 msgstr "Lagra position"
1993
1994 msgid "Stored position"
1995 msgstr "Lagrad position"
1996
1997 msgid "Subservice list..."
1998 msgstr "Underkanalslista..."
1999
2000 msgid "Subservices"
2001 msgstr "Underkanaler"
2002
2003 msgid "Subtitle selection"
2004 msgstr "Textningsval"
2005
2006 msgid "Subtitles"
2007 msgstr "Textning"
2008
2009 msgid "Sun"
2010 msgstr "Sön"
2011
2012 msgid "Sunday"
2013 msgstr "Söndag"
2014
2015 msgid "Swap Services"
2016 msgstr "Byt kanal"
2017
2018 msgid "Swedish"
2019 msgstr "Svenska"
2020
2021 msgid "Switch to next subservice"
2022 msgstr "Byt till nästa underkanal"
2023
2024 msgid "Switch to previous subservice"
2025 msgstr "Byt till föregående underkanal"
2026
2027 msgid "Symbol Rate"
2028 msgstr "Symbolrate"
2029
2030 msgid "Symbolrate"
2031 msgstr "Symbolrate"
2032
2033 msgid "System"
2034 msgstr "System"
2035
2036 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
2037 msgid "TRANSLATOR_INFO"
2038 msgstr ""
2039 "Översättning utfört av: WeeGull\n"
2040 "Förslag på förändringar skicka ett epost:\n"
2041 "weegull@hotmail.com"
2042
2043 msgid "TV System"
2044 msgstr "TV System"
2045
2046 msgid "Terrestrial"
2047 msgstr "Terrestrial"
2048
2049 msgid "Terrestrial provider"
2050 msgstr "Terrestrial leverantör"
2051
2052 msgid "Test mode"
2053 msgstr "Testläge"
2054
2055 msgid "Test-Messagebox?"
2056 msgstr "Test-Meddelandebox?"
2057
2058 msgid ""
2059 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
2060 "Please press OK to start using you Dreambox."
2061 msgstr ""
2062 "Tack för att du använde guiden. Din box är nu konfigurerad.\n"
2063 "Tryck OK för att börja använda din Dreambox."
2064
2065 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
2066 msgstr "Backupen misslyckades, välj en annan plats för din backup "
2067
2068 msgid "The pin code has been changed successfully."
2069 msgstr "Bytet av PIN koden utfördes."
2070
2071 msgid "The pin code you entered is wrong."
2072 msgstr "PIN koden du angav var fel."
2073
2074 msgid "The pin codes you entered are different."
2075 msgstr "PIN koderna du angav är olika."
2076
2077 msgid "The sleep timer has been activated."
2078 msgstr "Sovtimer har aktiverats."
2079
2080 msgid "The sleep timer has been disabled."
2081 msgstr "Sovtimer är deaktiverad."
2082
2083 msgid ""
2084 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
2085 msgstr ""
2086 "Guiden tar en backup på nuvarande inställningar. Vill du ta en backup nu?"
2087
2088 msgid "The wizard is finished now."
2089 msgstr "Guiden är nu färdig."
2090
2091 msgid "This is step number 2."
2092 msgstr "Det här är steg 2."
2093
2094 msgid "This is unsupported at the moment."
2095 msgstr "Detta är inte supporterat förnärvarande."
2096
2097 msgid "Three"
2098 msgstr "Tre"
2099
2100 msgid "Threshold"
2101 msgstr "Gränsvärde"
2102
2103 msgid "Thu"
2104 msgstr "Tors"
2105
2106 msgid "Thursday"
2107 msgstr "Torsdag"
2108
2109 msgid "Time"
2110 msgstr "Tid"
2111
2112 msgid "Time/Date Input"
2113 msgstr "Tid/Datum Inmatning"
2114
2115 msgid "Timer"
2116 msgstr "Timer"
2117
2118 msgid "Timer Edit"
2119 msgstr "Ändra Timer"
2120
2121 msgid "Timer Editor"
2122 msgstr "Timer Editor"
2123
2124 msgid "Timer Type"
2125 msgstr "Timertyp"
2126
2127 msgid "Timer entry"
2128 msgstr "Timer inmatning"
2129
2130 msgid "Timer log"
2131 msgstr "Timer log"
2132
2133 msgid "Timer sanity error"
2134 msgstr "Timer fel"
2135
2136 msgid "Timer selection"
2137 msgstr "Timer val"
2138
2139 msgid "Timer status:"
2140 msgstr "Timer status:"
2141
2142 msgid "Timeshift"
2143 msgstr "Timeshift"
2144
2145 msgid "Timeshift not possible!"
2146 msgstr "Timeshift inte möjligt!"
2147
2148 msgid "Timezone"
2149 msgstr "Tidszon"
2150
2151 msgid "Title:"
2152 msgstr "Title:"
2153
2154 msgid "Today"
2155 msgstr "Idag"
2156
2157 msgid "Tone mode"
2158 msgstr "Tone läge"
2159
2160 msgid "Toneburst"
2161 msgstr "Toneburst"
2162
2163 msgid "Toneburst A/B"
2164 msgstr "Toneburst A/B"
2165
2166 msgid "Translation"
2167 msgstr ""
2168
2169 msgid "Translation:"
2170 msgstr ""
2171
2172 msgid "Transmission Mode"
2173 msgstr "Transmissions Läge"
2174
2175 msgid "Transmission mode"
2176 msgstr "Sändningstyp"
2177
2178 msgid "Transponder"
2179 msgstr "Transponder"
2180
2181 msgid "Transponder Type"
2182 msgstr "Transponder Typ"
2183
2184 msgid "Tries left:"
2185 msgstr "Försök kvar:"
2186
2187 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
2188 msgstr "Försöker hitta Transponders i kabelnätverket... vänligen vänta..."
2189
2190 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
2191 msgstr "Försöker hitta transponders i kabelnätverket... vänligen vänta..."
2192
2193 msgid "Tue"
2194 msgstr "Tis"
2195
2196 msgid "Tuesday"
2197 msgstr "Tisdag"
2198
2199 msgid "Tune"
2200 msgstr "Tune"
2201
2202 msgid "Tune failed!"
2203 msgstr "Tuning misslyckades!"
2204
2205 msgid "Tuner"
2206 msgstr "Tuner"
2207
2208 msgid "Tuner "
2209 msgstr "Tuner"
2210
2211 msgid "Tuner Slot"
2212 msgstr "Tuner Slot"
2213
2214 msgid "Tuner configuration"
2215 msgstr "Tuner konfiguration"
2216
2217 msgid "Tuner status"
2218 msgstr "Tuner status"
2219
2220 msgid "Turkish"
2221 msgstr "Turkiska"
2222
2223 msgid "Two"
2224 msgstr "Två"
2225
2226 msgid "Type of scan"
2227 msgstr "Typ av sökning"
2228
2229 msgid "USALS"
2230 msgstr "USALS"
2231
2232 msgid "USB"
2233 msgstr "USB"
2234
2235 msgid "USB Stick"
2236 msgstr "USB Minne"
2237
2238 msgid ""
2239 "Unable to initialize harddisk.\n"
2240 "Please refer to the user manual.\n"
2241 "Error: "
2242 msgstr ""
2243 "Kan inte initialisera hårddisken.\n"
2244 "Var vänlig läs i manualen.\n"
2245 "Fel: "
2246
2247 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
2248 msgstr "Uncommitted DiSEqC kommando"
2249
2250 msgid "Universal LNB"
2251 msgstr "Universal LNB"
2252
2253 msgid "Unmount failed"
2254 msgstr "Avmontering misslyckades"
2255
2256 msgid "Updates your receiver's software"
2257 msgstr "Uppdaterar din mottagares mjukvara"
2258
2259 msgid "Updating finished. Here is the result:"
2260 msgstr "Uppdatering utförd. Här är resultatet:"
2261
2262 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
2263 msgstr "Uppdaterar... Vänlig vänta... Detta tar några minuter...."
2264
2265 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
2266 msgstr "Uppgradering klar. Vill du starta om din Dreambox?"
2267
2268 msgid "Upgrading"
2269 msgstr "Uppgradering"
2270
2271 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
2272 msgstr "Uppgraderar Dreambox... Vänligen vänta"
2273
2274 msgid "Use DHCP"
2275 msgstr "Använd DHCP"
2276
2277 msgid "Use Power Measurement"
2278 msgstr "Använd Strömmätning"
2279
2280 msgid "Use a gateway"
2281 msgstr "Använd en gateway"
2282
2283 msgid "Use power measurement"
2284 msgstr "Använd strömmätning"
2285
2286 msgid ""
2287 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
2288 "\n"
2289 "Please set up tuner A"
2290 msgstr ""
2291 "Använd vänster och höger pil för att ändra ett val.\n"
2292 "\n"
2293 "Inställning Tuner A"
2294
2295 msgid ""
2296 "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
2297 "press OK."
2298 msgstr ""
2299 "Använd upp/ner pilarna på din fjärrkontroll för att välja. Tryck sedan OK."
2300
2301 msgid "Use usals for this sat"
2302 msgstr "Använd USALS för denna sat"
2303
2304 msgid "Use wizard to set up basic features"
2305 msgstr "Använd guiden för grundinställningarna"
2306
2307 msgid "Used service scan type"
2308 msgstr "Använd kanal söktyp"
2309
2310 msgid "User defined"
2311 msgstr "Användardefinierat"
2312
2313 msgid "VCR Switch"
2314 msgstr "Video switch"
2315
2316 msgid "VCR scart"
2317 msgstr "Video scart"
2318
2319 msgid "View Rass interactive..."
2320 msgstr "Visa Rass interaktivitet..."
2321
2322 msgid "View teletext..."
2323 msgstr "Visa teletext..."
2324
2325 msgid "Voltage mode"
2326 msgstr "Spännings läge"
2327
2328 msgid "Volume"
2329 msgstr "Volym"
2330
2331 msgid "W"
2332 msgstr "V"
2333
2334 msgid "WSS on 4:3"
2335 msgstr "WSS på 4:3"
2336
2337 msgid "Wed"
2338 msgstr "Ons"
2339
2340 msgid "Wednesday"
2341 msgstr "Onsdag"
2342
2343 msgid "Weekday"
2344 msgstr "Veckodag"
2345
2346 msgid ""
2347 "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading "
2348 "the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
2349 "current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
2350 msgstr ""
2351 "Välkommen till uppgraderings guiden. Guiden hjälper dig med uppgraderingen "
2352 "av mjukvaran i din Dreambox genom att tillgodose en backupmöjlighet till "
2353 "dina aktuella inställningar och en kort förklaring hur du uppgraderar "
2354 "mjukvaran."
2355
2356 msgid ""
2357 "Welcome.\n"
2358 "\n"
2359 "This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
2360 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
2361 msgstr ""
2362 "Välkommen.\n"
2363 "\n"
2364 "Den här guiden hjälper dig med grundinställningarna av din Dreambox.\n"
2365 "Tryck OK på din fjärrkontroll för att komma till nästa steg."
2366
2367 msgid "West"
2368 msgstr "Väst"
2369
2370 msgid "What do you want to scan?"
2371 msgstr "Vad vill du söka efter?"
2372
2373 msgid "Where do you want to backup your settings?"
2374 msgstr "Var vill du spara dina inställningar?"
2375
2376 msgid "Wireless"
2377 msgstr "Trådlöst"
2378
2379 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
2380 msgstr "Skrivfel under inspelning. Disken full?\n"
2381
2382 msgid "YPbPr"
2383 msgstr "YPbPr"
2384
2385 msgid "Year:"
2386 msgstr "År:"
2387
2388 msgid "Yes"
2389 msgstr "Ja"
2390
2391 msgid "Yes, backup my settings!"
2392 msgstr "Ja, ta backup på inställningar!"
2393
2394 msgid "Yes, do a manual scan now"
2395 msgstr "Ja, utför manuell sökning nu"
2396
2397 msgid "Yes, do an automatic scan now"
2398 msgstr "Ja, utför automatisk sökning nu"
2399
2400 msgid "Yes, do another manual scan now"
2401 msgstr "Ja, utför manuell sökning igen"
2402
2403 msgid "Yes, perform a shutdown now."
2404 msgstr "Ja, utför avstängning nu."
2405
2406 msgid "Yes, restore the settings now"
2407 msgstr "Ja, återställ inställningarna nu"
2408
2409 msgid "Yes, view the tutorial"
2410 msgstr "Ja, visa guiden"
2411
2412 msgid "You cannot delete this!"
2413 msgstr "Du kan inte ta bort detta!"
2414
2415 msgid ""
2416 "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a "
2417 "harddisk is not an option for you."
2418 msgstr ""
2419 "Du verkar inte ha någon hårddisk i din Dreambox. Så att ta backup till en "
2420 "hårddisk är inte möjligt."
2421
2422 msgid ""
2423 "You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the "
2424 "slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup "
2425 "to the harddisk!\n"
2426 "Please press OK to start the backup now."
2427 msgstr ""
2428 "Du har valt att ta backup till ett flash-kort. Kortet måste sitta i sloten. "
2429 "Vi kan inte verifiera att den används förnärvarande. Så det är bättre att ta "
2430 "backup till hårddisk!\n"
2431 "Tryck OK för att starta backupen."
2432
2433 msgid ""
2434 "You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
2435 "Please press OK to start the backup now."
2436 msgstr ""
2437 "Du har valt att ta backup till ett USB minne. Bättre att ta backup till "
2438 "HDD!\n"
2439 "Tryck OK för att starta backup."
2440
2441 msgid ""
2442 "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
2443 "backup now."
2444 msgstr ""
2445 "Du har valt att ta backup till din hårddisk. Vänlig tryck OK så startar "
2446 "backupen."
2447
2448 msgid "You have to wait for"
2449 msgstr "Du måste vänta i"
2450
2451 msgid ""
2452 "You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, "
2453 "please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
2454 "Your dreambox will now be halted. After you have performed the update "
2455 "instructions from the website, your new firmware will ask you to restore "
2456 "your settings."
2457 msgstr ""
2458 "Du behöver ha en PC kopplad till din Dreambox. Behöver du ytterligare "
2459 "instruktioner vänlig gå till websidan http://www.dm7025.de.\n"
2460 "Din dreambox kommer nu att stoppas. När du har genomfört uppdateringen "
2461 "instruktioner från websidan, din nya mjukvara kommer att fråga dig om du "
2462 "vill återställa dina inställningar."
2463
2464 msgid ""
2465 "You need to define some keywords first!\n"
2466 "Press the menu-key to define keywords.\n"
2467 "Do you want to define keywords now?"
2468 msgstr ""
2469 "Du måste ange några nyckelord först!\n"
2470 "Tryck Meny för att ange nyckelord.\n"
2471 "Vill du ange nyckelord nu?"
2472
2473 msgid ""
2474 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
2475 "\n"
2476 "Do you want to set the pin now?"
2477 msgstr ""
2478 "Du måste ange en PIN kod och gömma det från dina barn.\n"
2479 "\n"
2480 "Vill du ange PIN kod nu?"
2481
2482 msgid ""
2483 "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
2484 "process."
2485 msgstr ""
2486 "Backupen lyckades. Vi kommer nu att fortsätta förklara "
2487 "uppgraderingsprocessen."
2488
2489 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
2490 msgstr "Din Dreambox håller på att stängas av. Vänlig vänta..."
2491
2492 msgid ""
2493 "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and "
2494 "try again."
2495 msgstr ""
2496 "Din dreambox är inte ansluten till Internet på korrekt sätt. Åtgärda och "
2497 "försök igen."
2498
2499 msgid ""
2500 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
2501 "Press OK to start upgrade."
2502 msgstr ""
2503 "Din frontprocessor firmware måste uppgraderas.\n"
2504 "Tryck OK för att starta."
2505
2506 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
2507 msgstr "Zap bakåt till kanal före positioner installation?"
2508
2509 msgid "Zap back to service before satfinder?"
2510 msgstr "Zap bakåt till kanal före satfinder?"
2511
2512 msgid "[alternative edit]"
2513 msgstr "[ändra alternativ]"
2514
2515 msgid "[bouquet edit]"
2516 msgstr "[bouquet editor]"
2517
2518 msgid "[favourite edit]"
2519 msgstr "[favoriter editor]"
2520
2521 msgid "[move mode]"
2522 msgstr "[flytt läge]"
2523
2524 msgid "abort alternatives edit"
2525 msgstr "avbryt ändra alternativ"
2526
2527 msgid "abort bouquet edit"
2528 msgstr "avbryt editera bouquet"
2529
2530 msgid "abort favourites edit"
2531 msgstr "avbryt editera favoriter"
2532
2533 msgid "about to start"
2534 msgstr "håller på startar"
2535
2536 msgid "add alternatives"
2537 msgstr "lägg till alternativ"
2538
2539 msgid "add bouquet"
2540 msgstr "lägg till bouquet"
2541
2542 msgid "add directory to playlist"
2543 msgstr "lägg till bibliotek till spellista"
2544
2545 msgid "add file to playlist"
2546 msgstr "lägg till fil i spellista"
2547
2548 msgid "add files to playlist"
2549 msgstr "lägg till fil till spellista"
2550
2551 msgid "add marker"
2552 msgstr "lägg till markör"
2553
2554 msgid "add recording (enter recording duration)"
2555 msgstr "lägg till inspelning (ange inspelningslängd)"
2556
2557 msgid "add recording (enter recording endtime)"
2558 msgstr "lägg till inspelning (ange inspelningssluttid)"
2559
2560 msgid "add recording (indefinitely)"
2561 msgstr "lägg till inspelning (oändlig)"
2562
2563 msgid "add recording (stop after current event)"
2564 msgstr "lägg till inspelning (avsluta efter nuvarande)"
2565
2566 msgid "add service to bouquet"
2567 msgstr "lägg till kanal till bouquet"
2568
2569 msgid "add service to favourites"
2570 msgstr "lägg till kanal i favoriter"
2571
2572 msgid "add to parental protection"
2573 msgstr "lägg till föräldrarskydd"
2574
2575 msgid "advanced"
2576 msgstr "avancerat"
2577
2578 msgid "alphabetic sort"
2579 msgstr "sortera alfabetiskt"
2580
2581 msgid ""
2582 "are you sure you want to restore\n"
2583 "following backup:\n"
2584 msgstr ""
2585 "vill du verkligen återställa\n"
2586 "med följande backup:\n"
2587
2588 msgid "back"
2589 msgstr "tillbaka"
2590
2591 msgid "better"
2592 msgstr "bättre"
2593
2594 msgid "blacklist"
2595 msgstr "svartlist"
2596
2597 msgid "by Exif"
2598 msgstr "av Exif"
2599
2600 msgid "change recording (duration)"
2601 msgstr "ändra inspelning (längd)"
2602
2603 msgid "change recording (endtime)"
2604 msgstr "ändra inspelning (sluttid)"
2605
2606 msgid "circular left"
2607 msgstr "cirkulär vänster"
2608
2609 msgid "circular right"
2610 msgstr "circulär höger"
2611
2612 msgid "clear playlist"
2613 msgstr "rensa spellist"
2614
2615 msgid "complex"
2616 msgstr "komplex"
2617
2618 msgid "config menu"
2619 msgstr "konfigurationsmeny"
2620
2621 msgid "continue"
2622 msgstr "forsätt"
2623
2624 msgid "copy to bouquets"
2625 msgstr "koperia till bouquets"
2626
2627 msgid "daily"
2628 msgstr "daglig"
2629
2630 msgid "delete"
2631 msgstr "ta bort"
2632
2633 msgid "delete cut"
2634 msgstr "ta bort klipp"
2635
2636 msgid "delete playlist entry"
2637 msgstr "ta bort post i spellista"
2638
2639 msgid "delete saved playlist"
2640 msgstr "ta bort sparad spellista"
2641
2642 msgid "delete..."
2643 msgstr "ta bort..."
2644
2645 msgid "disable"
2646 msgstr "avaktivera"
2647
2648 msgid "disable move mode"
2649 msgstr "avaktivera flyttläge"
2650
2651 msgid "disabled"
2652 msgstr "avaktiverad"
2653
2654 msgid "do not change"
2655 msgstr "ändra inte"
2656
2657 msgid "do nothing"
2658 msgstr "gör inget"
2659
2660 msgid "don't record"
2661 msgstr "spela inte in"
2662
2663 msgid "done!"
2664 msgstr "klar!"
2665
2666 msgid "edit alternatives"
2667 msgstr "ändra alternativ"
2668
2669 msgid "empty"
2670 msgstr "tom"
2671
2672 msgid "enable"
2673 msgstr "aktivera"
2674
2675 msgid "enable bouquet edit"
2676 msgstr "aktivera bouquet editor"
2677
2678 msgid "enable favourite edit"
2679 msgstr "aktivera favoriter editor"
2680
2681 msgid "enable move mode"
2682 msgstr "aktivera flyttläge"
2683
2684 msgid "enabled"
2685 msgstr "aktiverad"
2686
2687 msgid "end alternatives edit"
2688 msgstr "avsluta ändra alternativ"
2689
2690 msgid "end bouquet edit"
2691 msgstr "avsluta bouquet editor"
2692
2693 msgid "end cut here"
2694 msgstr "slutklipp här"
2695
2696 msgid "end favourites edit"
2697 msgstr "avsluta favoriter editor"
2698
2699 msgid "equal to Socket A"
2700 msgstr "likadant som Ingång A"
2701
2702 msgid "exit mediaplayer"
2703 msgstr "avsluta mediaspelare"
2704
2705 msgid "exit movielist"
2706 msgstr "avsluta filmlista"
2707
2708 msgid "free diskspace"
2709 msgstr "ledigt diskutrymme"
2710
2711 msgid "full /etc directory"
2712 msgstr "fullt /etc bibliotek"
2713
2714 msgid "go to deep standby"
2715 msgstr "stäng av mottagaren"
2716
2717 msgid "go to standby"
2718 msgstr "inta standby"
2719
2720 msgid "hear radio..."
2721 msgstr "lyssna på radio..."
2722
2723 msgid "help..."
2724 msgstr "hjälp..."
2725
2726 msgid "hide extended description"
2727 msgstr "göm utökad beskrivning"
2728
2729 msgid "hide player"
2730 msgstr "göm spelare"
2731
2732 msgid "horizontal"
2733 msgstr "horisontal"
2734
2735 msgid "hour"
2736 msgstr "timme"
2737
2738 msgid "hours"
2739 msgstr "timmar"
2740
2741 msgid "immediate shutdown"
2742 msgstr ""
2743
2744 #, python-format
2745 msgid ""
2746 "incoming call!\n"
2747 "%s calls on %s!"
2748 msgstr ""
2749 "inkommande samtal!\n"
2750 "%s ringer från %s!"
2751
2752 msgid "init module"
2753 msgstr "initialisera modul"
2754
2755 msgid "insert mark here"
2756 msgstr "infoga markör här"
2757
2758 msgid "jump to listbegin"
2759 msgstr "hoppa till liststart"
2760
2761 msgid "jump to listend"
2762 msgstr "hoppa till listslut"
2763
2764 msgid "jump to next marked position"
2765 msgstr "hoppa till nästa markerad position"
2766
2767 msgid "jump to previous marked position"
2768 msgstr "hoppa till föregående markerad position"
2769
2770 msgid "leave movie player..."
2771 msgstr "lämna videospelare..."
2772
2773 msgid "left"
2774 msgstr "vänster"
2775
2776 msgid "list style compact"
2777 msgstr "liststil kompakt"
2778
2779 msgid "list style compact with description"
2780 msgstr "liststil kompakt med beskrivning"
2781
2782 msgid "list style default"
2783 msgstr "liststil grundläge"
2784
2785 msgid "list style single line"
2786 msgstr "liststil enkel linje"
2787
2788 msgid "load playlist"
2789 msgstr "ladda spellista"
2790
2791 msgid "locked"
2792 msgstr "låst"
2793
2794 msgid "loopthrough to socket A"
2795 msgstr "loopthrough till ingång A"
2796
2797 msgid "manual"
2798 msgstr "manuell"
2799
2800 msgid "menu"
2801 msgstr "meny"
2802
2803 msgid "mins"
2804 msgstr "min"
2805
2806 msgid "minute"
2807 msgstr "minut"
2808
2809 msgid "minutes"
2810 msgstr "minuter"
2811
2812 msgid "minutes and"
2813 msgstr "minuter och"
2814
2815 msgid "move PiP to main picture"
2816 msgstr "flytta BiB till huvudbild"
2817
2818 msgid "movie list"
2819 msgstr "film lista"
2820
2821 msgid "multinorm"
2822 msgstr "multinorm"
2823
2824 msgid "never"
2825 msgstr "aldrig"
2826
2827 msgid "next channel"
2828 msgstr "nästa kanal"
2829
2830 msgid "next channel in history"
2831 msgstr "nästa kanal i historiken"
2832
2833 msgid "no"
2834 msgstr "nej"
2835
2836 msgid "no HDD found"
2837 msgstr "ingen hårddisk hittad"
2838
2839 msgid "no Picture found"
2840 msgstr "ingen bild funnen"
2841
2842 msgid "no module found"
2843 msgstr "ingen modul hittad"
2844
2845 msgid "no standby"
2846 msgstr "inget viloläge"
2847
2848 msgid "no timeout"
2849 msgstr "ingen timeout"
2850
2851 msgid "none"
2852 msgstr "ingen"
2853
2854 msgid "not locked"
2855 msgstr "inte låst"
2856
2857 msgid "nothing connected"
2858 msgstr "inget anslutet"
2859
2860 msgid "off"
2861 msgstr "av"
2862
2863 msgid "on"
2864 msgstr "på"
2865
2866 msgid "once"
2867 msgstr "en gång"
2868
2869 msgid "only /etc/enigma2 directory"
2870 msgstr "bara /etc/enigma2 bibliotek"
2871
2872 msgid "open servicelist"
2873 msgstr "öppna kanallista"
2874
2875 msgid "open servicelist(down)"
2876 msgstr "öppna kanallista(ner)"
2877
2878 msgid "open servicelist(up)"
2879 msgstr "öppna kanallista(upp)"
2880
2881 msgid "pass"
2882 msgstr "klart"
2883
2884 msgid "pause"
2885 msgstr "paus"
2886
2887 msgid "play entry"
2888 msgstr "spela angivet"
2889
2890 msgid "play next playlist entry"
2891 msgstr "spela nästa spellistpost"
2892
2893 msgid "play previous playlist entry"
2894 msgstr "spela föregående spellistpost"
2895
2896 msgid "please press OK when ready"
2897 msgstr "tryck OK när färdig"
2898
2899 msgid "please wait, loading picture..."
2900 msgstr "vänligen vänta, laddar bilder..."
2901
2902 msgid "previous channel"
2903 msgstr "föregående kanal"
2904
2905 msgid "previous channel in history"
2906 msgstr "föregående kanal i historiken"
2907
2908 msgid "record"
2909 msgstr "spela in"
2910
2911 msgid "recording..."
2912 msgstr "spelar in..."
2913
2914 msgid "remove after this position"
2915 msgstr "ta bort efter denna position"
2916
2917 msgid "remove all alternatives"
2918 msgstr "ta bort alla alternativ"
2919
2920 msgid "remove all new found flags"
2921 msgstr "ta bort alla ny hittad flagga"
2922
2923 msgid "remove before this position"
2924 msgstr "ta bort före denna position"
2925
2926 msgid "remove entry"
2927 msgstr "ta bort post"
2928
2929 msgid "remove from parental protection"
2930 msgstr "ta bort från föräldrarskydd"
2931
2932 msgid "remove new found flag"
2933 msgstr "ta bort ny hittad flagga"
2934
2935 msgid "remove this mark"
2936 msgstr "ta bort denna markör"
2937
2938 msgid "repeated"
2939 msgstr "repeterande"
2940
2941 msgid "right"
2942 msgstr "höger"
2943
2944 msgid "save playlist"
2945 msgstr "spara spellista"
2946
2947 #, python-format
2948 msgid "scan done! %d services found!"
2949 msgstr "sökning klar! %d kanaler hittades!"
2950
2951 msgid "scan done! No service found!"
2952 msgstr "sökning klar! Inga kanaler hittades!"
2953
2954 msgid "scan done! One service found!"
2955 msgstr "sökning klar! En kanal hittad!"
2956
2957 #, python-format
2958 msgid "scan in progress - %d %% done! %d services found!"
2959 msgstr "sökning pågår - %d %% klart! %d kanaler hittade!"
2960
2961 msgid "scan state"
2962 msgstr "söknings status"
2963
2964 msgid "second"
2965 msgstr "sekund"
2966
2967 msgid "second cable of motorized LNB"
2968 msgstr "andra kabeln från motorstyrt LNB"
2969
2970 msgid "seconds"
2971 msgstr "sekunder"
2972
2973 msgid "seconds."
2974 msgstr "sekunder."
2975
2976 msgid "select movie"
2977 msgstr "välj film"
2978
2979 msgid "service pin"
2980 msgstr "kanal PIN"
2981
2982 msgid "setup pin"
2983 msgstr "installation PIN"
2984
2985 msgid "show EPG..."
2986 msgstr "visa EPG..."
2987
2988 msgid "show all"
2989 msgstr "visa alla"
2990
2991 msgid "show alternatives"
2992 msgstr "visa alternativ"
2993
2994 msgid "show event details"
2995 msgstr "visa program detaljer"
2996
2997 msgid "show extended description"
2998 msgstr "visa utökad beskrivning"
2999
3000 msgid "show first tag"
3001 msgstr "visa första märkning"
3002
3003 msgid "show second tag"
3004 msgstr "visa andra märkning"
3005
3006 msgid "show shutdown menu"
3007 msgstr ""
3008
3009 msgid "show single service EPG..."
3010 msgstr "visa singel kanal EPG"
3011
3012 msgid "show tag menu"
3013 msgstr "visa märkningsmeny"
3014
3015 msgid "show transponder info"
3016 msgstr "visa transponder info"
3017
3018 msgid "shuffle playlist"
3019 msgstr "blanda spellista"
3020
3021 msgid "shutdown"
3022 msgstr "stäng av"
3023
3024 msgid "simple"
3025 msgstr "enkelt"
3026
3027 msgid "skip backward"
3028 msgstr "hoppa bakåt"
3029
3030 msgid "skip backward (enter time)"
3031 msgstr "hoppa bakåt (ange tid)"
3032
3033 msgid "skip backward (self defined)"
3034 msgstr "hoppa bakåt (självangivet)"
3035
3036 msgid "skip forward"
3037 msgstr "hoppa framåt"
3038
3039 msgid "skip forward (enter time)"
3040 msgstr "hoppa framåt (ange tid)"
3041
3042 msgid "skip forward (self defined)"
3043 msgstr "hoppa framåt (självangivet)"
3044
3045 msgid "sort by date"
3046 msgstr "sortera på datum"
3047
3048 msgid "standard"
3049 msgstr "standard"
3050
3051 msgid "standby"
3052 msgstr "viloläge"
3053
3054 msgid "start cut here"
3055 msgstr "startklipp här"
3056
3057 msgid "start timeshift"
3058 msgstr "starta timeshift"
3059
3060 msgid "stereo"
3061 msgstr "stereo"
3062
3063 msgid "stop PiP"
3064 msgstr "avsluta BiB"
3065
3066 msgid "stop entry"
3067 msgstr "slutpost"
3068
3069 msgid "stop recording"
3070 msgstr "stoppa inspelning"
3071
3072 msgid "stop timeshift"
3073 msgstr "stoppa timeshift"
3074
3075 msgid "swap PiP and main picture"
3076 msgstr "byt BiB och huvudbild"
3077
3078 msgid "switch to filelist"
3079 msgstr "byt till fillista"
3080
3081 msgid "switch to playlist"
3082 msgstr "byt till spellista"
3083
3084 msgid "text"
3085 msgstr "text"
3086
3087 msgid "this recording"
3088 msgstr "denna inspelning"
3089
3090 msgid "this service is protected by a parental control pin"
3091 msgstr "denna kanal är skyddad av föräldrarskydds PIN kod"
3092
3093 msgid "toggle a cut mark at the current position"
3094 msgstr "toggle ett cut markör på nuvarande position"
3095
3096 msgid "unknown service"
3097 msgstr "okänd kanal"
3098
3099 msgid "until restart"
3100 msgstr "tills omstart"
3101
3102 msgid "user defined"
3103 msgstr "användardefinierad"
3104
3105 msgid "vertical"
3106 msgstr "vertikal"
3107
3108 msgid "view extensions..."
3109 msgstr "visa utökningar..."
3110
3111 msgid "view recordings..."
3112 msgstr "visa inspelningar..."
3113
3114 msgid "wait for ci..."
3115 msgstr "vänta på ci..."
3116
3117 msgid "waiting"
3118 msgstr "väntar"
3119
3120 msgid "weekly"
3121 msgstr "veckolig"
3122
3123 msgid "whitelist"
3124 msgstr "vitlista"
3125
3126 msgid "yes"
3127 msgstr "ja"
3128
3129 msgid "yes (keep feeds)"
3130 msgstr "ja (behåll feeds)"
3131
3132 msgid ""
3133 "your dreambox might be unusable now. Please consult the manual for further "
3134 "assistance before rebooting your dreambox."
3135 msgstr ""
3136 "din dreambox kanske inte fungerar längre. Vänligen läs manualen hur du får "
3137 "hjälp innan du startar om din dreambox."
3138
3139 msgid "zap"
3140 msgstr "zap"
3141
3142 msgid "zapped"
3143 msgstr "zapped"
3144
3145 #~ msgid ""
3146 #~ "\n"
3147 #~ "Enigma2 will restart after the restore"
3148 #~ msgstr ""
3149 #~ "\n"
3150 #~ "Enigma2 startas om efter återställningen"
3151
3152 #~ msgid "\"?"
3153 #~ msgstr "\"?"
3154
3155 #~ msgid "Add a new title"
3156 #~ msgstr "Lägg till ny titel"
3157
3158 #~ msgid "Add files to playlist"
3159 #~ msgstr "Lägg till i spellista"
3160
3161 #~ msgid "Add title..."
3162 #~ msgstr "Lägg till titel..."
3163
3164 #~ msgid "Burn"
3165 #~ msgstr "Skapa"
3166
3167 #~ msgid "Burn DVD"
3168 #~ msgstr "Skapa DVD"
3169
3170 #~ msgid "Burn DVD..."
3171 #~ msgstr "Skapa DVD..."
3172
3173 #~ msgid "Custom skip time for 1/3 keys"
3174 #~ msgstr "Inställbar hopptid för 1/3 tangent"
3175
3176 #~ msgid "Do you want to view a cutlist tutorial?"
3177 #~ msgstr "Vill du visa klipplist guiden?"
3178
3179 #~ msgid "Edit current title"
3180 #~ msgstr "Ändra nuvarande titel"
3181
3182 #~ msgid "Edit title..."
3183 #~ msgstr "Ändra titel..."
3184
3185 #~ msgid "Games / Plugins"
3186 #~ msgstr "Spel / Plugins"
3187
3188 #~ msgid "Hello!"
3189 #~ msgstr "God dag!"
3190
3191 #~ msgid "LCD Setup"
3192 #~ msgstr "LCD Inställning"
3193
3194 #~ msgid "Movie Menu"
3195 #~ msgstr "Film Meny"
3196
3197 #~ msgid "NIM "
3198 #~ msgstr "NIM "
3199
3200 #~ msgid "New DVD"
3201 #~ msgstr "Ny DVD"
3202
3203 #~ msgid "Quick"
3204 #~ msgstr "Snabb"
3205
3206 #~ msgid ""
3207 #~ "Recording(s) are in progress or comming up in few seconds... really "
3208 #~ "reboot now?"
3209 #~ msgstr ""
3210 #~ "Inspelning(ar) pågår eller ska snart påbörjas... verkligen reboot nu?"
3211
3212 #~ msgid ""
3213 #~ "Recording(s) are in progress or comming up in few seconds... really "
3214 #~ "restart now?"
3215 #~ msgstr ""
3216 #~ "Inspelning(ar) pågår eller ska snart påbörjas... verkligen starta om nu?"
3217
3218 #~ msgid ""
3219 #~ "Recording(s) are in progress or comming up in few seconds... really "
3220 #~ "shutdown now?"
3221 #~ msgstr ""
3222 #~ "Inspelning(ar) pågår eller ska snart påbörjas... verkligen stänga av nu?"
3223
3224 #~ msgid "Remove currently selected title"
3225 #~ msgstr "Ta bort vald titel"
3226
3227 #~ msgid "Remove title"
3228 #~ msgstr "Ta bort titel"
3229
3230 #~ msgid "Replace current playlist"
3231 #~ msgstr "Byt ut nuvarande spellista"
3232
3233 #~ msgid "Save current project to disk"
3234 #~ msgstr "Spara nuvarande projekt till disk"
3235
3236 #~ msgid "Save..."
3237 #~ msgstr "Spara..."
3238
3239 #~ msgid "Scan NIM"
3240 #~ msgstr "Scanna NIM"
3241
3242 #~ msgid "Service scan type needed"
3243 #~ msgstr "Kanalsöknings typ krävs"
3244
3245 #~ msgid "Slot "
3246 #~ msgstr "Slot "
3247
3248 #~ msgid "Socket "
3249 #~ msgstr "Sockel "
3250
3251 #~ msgid "Transpondertype"
3252 #~ msgstr "Transponertyp"
3253
3254 #~ msgid "You selected a playlist"
3255 #~ msgstr "Du valde en spellista"
3256
3257 #~ msgid "empty/unknown"
3258 #~ msgstr "tom/okänd"
3259
3260 #~ msgid "list"
3261 #~ msgstr "list"
3262
3263 #~ msgid ""
3264 #~ "scan done!\n"
3265 #~ "%d services found!"
3266 #~ msgstr ""
3267 #~ "sökning klar!\n"
3268 #~ "%d kanaler hittades!"
3269
3270 #~ msgid ""
3271 #~ "scan done!\n"
3272 #~ "No service found!"
3273 #~ msgstr ""
3274 #~ "sökning klar!\n"
3275 #~ "Inga kanaler hittades!"
3276
3277 #~ msgid ""
3278 #~ "scan done!\n"
3279 #~ "One service found!"
3280 #~ msgstr ""
3281 #~ "sökning klar!\n"
3282 #~ "En kanal hittades!"
3283
3284 #~ msgid ""
3285 #~ "scan in progress - %d %% done!\n"
3286 #~ "%d services found!"
3287 #~ msgstr ""
3288 #~ "sökning pågår - %d %% klart!\n"
3289 #~ "%d kanaler hittade!"
3290
3291 #~ msgid "select Slot"
3292 #~ msgstr "välj Slot"