Merge commit 'origin/bug_563_fix_backuprestore_crash'
[enigma2.git] / po / sk.po
1 # English translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2010-09-29 09:15+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2010-05-12 13:09+0200\n"
12 "Last-Translator: acid-burn <>\n"
13 "Language-Team: none\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Language: sk\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
19 "X-Generator: Pootle 2.0.3\n"
20 "X-Poedit-Language: Slovak\n"
21 "X-Poedit-Country: SLOVAKIA\n"
22
23 #
24 msgid ""
25 "\n"
26 "Advanced options and settings."
27 msgstr ""
28 "\n"
29 "Rozšírené voľby a nastavenia."
30
31 #
32 msgid ""
33 "\n"
34 "After pressing OK, please wait!"
35 msgstr ""
36 "\n"
37 "Po stlačení tlačidla OK počkajte!"
38
39 #
40 msgid ""
41 "\n"
42 "Backup your Dreambox settings."
43 msgstr ""
44 "\n"
45 "Zálohovať nastavenia Dreamboxa."
46
47 #
48 msgid ""
49 "\n"
50 "Edit the upgrade source address."
51 msgstr ""
52 "\n"
53 "Upraviť adresu zdroja aktualizácií."
54
55 msgid ""
56 "\n"
57 "Manage extensions or plugins for your Dreambox"
58 msgstr ""
59 "\n"
60 "Správa rozšírení a modulov pre Dreambox"
61
62 msgid ""
63 "\n"
64 "Online update of your Dreambox software."
65 msgstr ""
66 "\n"
67 "Online aktualizácia softvéru pre Dreambox."
68
69 #
70 msgid ""
71 "\n"
72 "Press OK on your remote control to continue."
73 msgstr ""
74 "\n"
75 "Pre pokračovanie stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači."
76
77 #
78 msgid ""
79 "\n"
80 "Restore your Dreambox settings."
81 msgstr ""
82 "\n"
83 "Obnoviť nastavenia Dreamboxa."
84
85 #
86 msgid ""
87 "\n"
88 "Restore your Dreambox with a new firmware."
89 msgstr ""
90 "\n"
91 "Obnoviť Dreambox novým firmvérom."
92
93 #
94 msgid ""
95 "\n"
96 "Restore your backups by date."
97 msgstr ""
98 "\n"
99 "Obnoviť zo zálohy podľa dátumu."
100
101 #
102 msgid ""
103 "\n"
104 "Scan for local extensions and install them."
105 msgstr ""
106 "\n"
107 "Prehľadať miestne balíčky a nainštalovať ich."
108
109 #
110 msgid ""
111 "\n"
112 "Select your backup device.\n"
113 "Current device: "
114 msgstr ""
115 "\n"
116 "Zvoľte zariadenie pre zálohovanie.\n"
117 "Aktuálne zariadenie: "
118
119 #
120 msgid ""
121 "\n"
122 "System will restart after the restore!"
123 msgstr ""
124 "\n"
125 "Systém sa po obnovení reštartuje!"
126
127 msgid ""
128 "\n"
129 "View, install and remove available or installed packages."
130 msgstr ""
131 "\n"
132 "Zobraziť, nainštalovať a odstrániť dostupné alebo nainštalované balíčky."
133
134 msgid " "
135 msgstr ""
136
137 msgid " Results"
138 msgstr " Výsledky"
139
140 msgid " extensions."
141 msgstr " rozšírenia."
142
143 msgid " ms"
144 msgstr " ms"
145
146 msgid " packages selected."
147 msgstr " balíčkov zvolených."
148
149 msgid " updates available."
150 msgstr " aktualizácie k dispozícii."
151
152 msgid " wireless networks found!"
153 msgstr " bezdrôtových sietí nájdených."
154
155 msgid "#000000"
156 msgstr "#000000"
157
158 msgid "#0064c7"
159 msgstr "#0064c7"
160
161 msgid "#25062748"
162 msgstr "#25062748"
163
164 msgid "#389416"
165 msgstr "#389416"
166
167 msgid "#80000000"
168 msgstr "#80000000"
169
170 msgid "#80ffffff"
171 msgstr "#80ffffff"
172
173 msgid "#bab329"
174 msgstr "#bab329"
175
176 msgid "#f23d21"
177 msgstr "#f23d21"
178
179 msgid "#ffffff"
180 msgstr "#ffffff"
181
182 msgid "#ffffffff"
183 msgstr "#ffffffff"
184
185 msgid "%H:%M"
186 msgstr "%H:%M"
187
188 #, python-format
189 msgid "%d jobs are running in the background!"
190 msgstr "%d úloh beží na pozadí!"
191
192 #, python-format
193 msgid "%d min"
194 msgstr "%d min"
195
196 #, python-format
197 msgid "%d services found!"
198 msgstr "Nájdených %d staníc!"
199
200 msgid "%d.%B %Y"
201 msgstr "%d.%B %Y"
202
203 #, python-format
204 msgid "%i ms"
205 msgstr "%i ms"
206
207 #, python-format
208 msgid ""
209 "%s\n"
210 "(%s, %d MB free)"
211 msgstr ""
212 "%s\n"
213 "(%s, %d MB voľných)"
214
215 #, python-format
216 msgid "%s (%s)\n"
217 msgstr "%s (%s)\n"
218
219 msgid "(ZAP)"
220 msgstr "(Prepnúť)"
221
222 msgid "(empty)"
223 msgstr "(prázdne)"
224
225 msgid "(show optional DVD audio menu)"
226 msgstr "(zobraziť voliteľné menu zvuku DVD)"
227
228 msgid "* Only available if more than one interface is active."
229 msgstr "* Dostupné, len ak je aktívnych viac rozhraní než jedno."
230
231 msgid ".NFI Download failed:"
232 msgstr "Sťahovanie .NFI zlyhalo:"
233
234 msgid ""
235 ".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
236 msgstr ""
237 "Súbor .NFI prešiel kontrolou md5sum. Tento image môžete bezpečne použiť!"
238
239 msgid "0"
240 msgstr "0"
241
242 msgid "1"
243 msgstr "1"
244
245 msgid "1 wireless network found!"
246 msgstr "Nájdená 1 bezdrôtová sieť."
247
248 msgid "1.0"
249 msgstr "1,0"
250
251 msgid "1.1"
252 msgstr "1,1"
253
254 msgid "1.2"
255 msgstr "1,2"
256
257 msgid "12V output"
258 msgstr "12 V výstup"
259
260 msgid "13 V"
261 msgstr "13 V"
262
263 msgid "16:10"
264 msgstr "16:10"
265
266 msgid "16:10 Letterbox"
267 msgstr "16:10 Letterbox"
268
269 msgid "16:10 PanScan"
270 msgstr "16:10 PanScan"
271
272 msgid "16:9"
273 msgstr "16:9"
274
275 msgid "16:9 Letterbox"
276 msgstr "16:9 Letterbox"
277
278 msgid "16:9 always"
279 msgstr "vždy 16:9"
280
281 msgid "18 V"
282 msgstr "18 V"
283
284 msgid "2"
285 msgstr "2"
286
287 msgid "3"
288 msgstr "3"
289
290 msgid "30 minutes"
291 msgstr "30 minút"
292
293 msgid "4"
294 msgstr "4"
295
296 msgid "4:3"
297 msgstr "4:3"
298
299 msgid "4:3 Letterbox"
300 msgstr "4:3 Letterbox"
301
302 msgid "4:3 PanScan"
303 msgstr "4:3 PanScan"
304
305 msgid "5"
306 msgstr "5"
307
308 msgid "5 minutes"
309 msgstr "5 minút"
310
311 msgid "6"
312 msgstr "6"
313
314 msgid "60 minutes"
315 msgstr "60 minút"
316
317 msgid "7"
318 msgstr "7"
319
320 msgid "8"
321 msgstr "8"
322
323 msgid "9"
324 msgstr "9"
325
326 msgid "<Current movielist location>"
327 msgstr "<Aktuálne umiestnenie zoznamu filmov>"
328
329 msgid "<Default movie location>"
330 msgstr "<Predvolené umiestnenie filmov>"
331
332 msgid "<Last timer location>"
333 msgstr "<Umiestnenie poslednej časovej nahrávky>"
334
335 msgid "<unknown>"
336 msgstr "<neznámy>"
337
338 msgid "??"
339 msgstr "??"
340
341 msgid "A"
342 msgstr "A"
343
344 msgid "A basic ftp client"
345 msgstr ""
346
347 msgid "A client for www.dyndns.org"
348 msgstr ""
349
350 #, python-format
351 msgid ""
352 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
353 "Do you want to keep your version?"
354 msgstr ""
355 "Konfiguračný súbor (%s) bol od inštalácie zmenený.\n"
356 "Chcete zachovať svoju verziu?"
357
358 msgid "A demo plugin for TPM usage."
359 msgstr "Ukážkový modul pre TPM."
360
361 msgid ""
362 "A finished record timer wants to set your\n"
363 "Dreambox to standby. Do that now?"
364 msgstr ""
365 "Ukončený časovač nahrávania chce prepnúť Dreambox\n"
366 "do pohotovostného režimu. Prepnúť teraz?"
367
368 msgid ""
369 "A finished record timer wants to shut down\n"
370 "your Dreambox. Shutdown now?"
371 msgstr ""
372 "Ukončený časovač nahrávania chce vypnúť\n"
373 "Dreambox. Vypnúť teraz?"
374
375 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
376 msgstr "Grafické EPG pre všetky stanice určitého buketu"
377
378 msgid "A graphical EPG interface"
379 msgstr ""
380
381 msgid "A graphical EPG interface."
382 msgstr ""
383
384 msgid ""
385 "A mount entry with this name already exists!\n"
386 "Update existing entry and continue?\n"
387 msgstr "Prístup s týmto názvom už existuje.\n"
388
389 msgid "A nice looking HD skin from Kerni"
390 msgstr ""
391
392 msgid "A nice looking HD skin in Brushed Alu Design from Kerni."
393 msgstr ""
394
395 msgid "A nice looking skin from Kerni"
396 msgstr ""
397
398 #, python-format
399 msgid ""
400 "A record has been started:\n"
401 "%s"
402 msgstr ""
403 "Nahrávanie začalo:\n"
404 "%s"
405
406 msgid ""
407 "A recording is currently running.\n"
408 "What do you want to do?"
409 msgstr ""
410 "Práve sa nahráva.\n"
411 "Čo chcete urobiť?"
412
413 msgid ""
414 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
415 "configure the positioner."
416 msgstr "Práve sa nahráva. Zastavte nahrávanie pred nastavovaním motora."
417
418 msgid ""
419 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
420 "start the satfinder."
421 msgstr ""
422 "Práve sa nahráva. Zastavte nahrávanie pred spustením vyhľadávača satelitov."
423
424 #, python-format
425 msgid "A required tool (%s) was not found."
426 msgstr "Požadovaný nástroj (%s) sa nenašiel."
427
428 msgid "A search for available updates is currently in progress."
429 msgstr "Práve prebieha vyhľadávanie dostupných aktualizácií."
430
431 msgid ""
432 "A second configured interface has been found.\n"
433 "\n"
434 "Do you want to disable the second network interface?"
435 msgstr ""
436 "Bolo nájdené druhé nakonfigurované rozhranie.\n"
437 "Chcete vypnúť druhé sieťové rozhranie?"
438
439 msgid "A simple downloading application for other plugins"
440 msgstr ""
441
442 msgid ""
443 "A sleep timer wants to set your\n"
444 "Dreambox to standby. Do that now?"
445 msgstr ""
446 "Zaspávací časovač chce prepnúť Dreambox\n"
447 "do pohotovostného režimu. Prepnúť teraz?"
448
449 msgid ""
450 "A sleep timer wants to shut down\n"
451 "your Dreambox. Shutdown now?"
452 msgstr ""
453 "Zaspávací časovač chce vypnúť Dreambox.\n"
454 "Vypnúť teraz?"
455
456 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
457 msgstr "Tu je malý prehľad dostupných ikon štátov a činností."
458
459 msgid ""
460 "A timer failed to record!\n"
461 "Disable TV and try again?\n"
462 msgstr ""
463 "Zlyhalo časovanie nahrávania!\n"
464 "Vypnúť TV a skúsiť znova?\n"
465
466 msgid "A/V Settings"
467 msgstr "Nastavenia A/V"
468
469 msgid "AA"
470 msgstr "AA"
471
472 msgid "AB"
473 msgstr "AB"
474
475 msgid "AC3 default"
476 msgstr "AC3 implicitne"
477
478 msgid "AC3 downmix"
479 msgstr "AC3 downmix"
480
481 msgid "Abort"
482 msgstr "Zrušiť"
483
484 msgid "Abort this Wizard."
485 msgstr "Skončiť tohto sprievodcu."
486
487 msgid "About"
488 msgstr "O Dreamboxe"
489
490 msgid "About..."
491 msgstr "O Dreamboxe..."
492
493 msgid "Access to the ARD-Mediathek"
494 msgstr ""
495
496 msgid "Access to the ARD-Mediathek online video database."
497 msgstr ""
498
499 msgid "Accesspoint:"
500 msgstr "Prístupový bod:"
501
502 msgid "Action on long powerbutton press"
503 msgstr "Činnosť pri dlhom stlačení vypínača"
504
505 msgid "Action on short powerbutton press"
506 msgstr "Činnosť po krátkom stlačení sieťového vypínača"
507
508 msgid "Action:"
509 msgstr "Činnosť:"
510
511 msgid "Activate Picture in Picture"
512 msgstr "Zapnúť obraz v obraze"
513
514 msgid "Activate network settings"
515 msgstr "Aktivovať nastavenia siete"
516
517 msgid "Active"
518 msgstr "Aktívne"
519
520 msgid ""
521 "Active/\n"
522 "Inactive"
523 msgstr ""
524 "Aktívne/\n"
525 "Neaktívne"
526
527 msgid "Adapter settings"
528 msgstr "Nastavenia adaptéra"
529
530 msgid "Add"
531 msgstr "Pridať"
532
533 msgid "Add Bookmark"
534 msgstr "Pridať záložku"
535
536 msgid "Add WLAN configuration?"
537 msgstr "Pridať nastavenie WLAN?"
538
539 msgid "Add a mark"
540 msgstr "Pridať značku"
541
542 msgid "Add a new NFS or CIFS mount point to your Dreambox."
543 msgstr "Pridanie nového prístupu NFS alebo CIFS do Dreamboxa."
544
545 msgid "Add a new title"
546 msgstr "Pridať nový titul"
547
548 msgid "Add network configuration?"
549 msgstr "Pridať nastavenie siete?"
550
551 msgid "Add new AutoTimer"
552 msgstr "Pridať nový autočasovač"
553
554 msgid "Add new network mount point"
555 msgstr "Pridať nový sieťový prístup."
556
557 msgid "Add timer"
558 msgstr "Pridať časovač"
559
560 msgid "Add timer as disabled on conflict"
561 msgstr "Pridať časovač ako vypnutý pri konflikte"
562
563 msgid "Add title"
564 msgstr "Pridať titul"
565
566 msgid "Add to bouquet"
567 msgstr "Pridať do buketu"
568
569 msgid "Add to favourites"
570 msgstr "Pridať do obľúbených"
571
572 msgid "Add zap timer instead of record timer?"
573 msgstr "Pridať časovač prepnutia namiesto časovača nahrávania?"
574
575 msgid "Added: "
576 msgstr "Pridané:"
577
578 msgid ""
579 "Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if "
580 "enabled."
581 msgstr ""
582 "Ak je zapnuté, pridá nastavenia enigma2 a informácie o dreamboxe (výr. "
583 "číslo, revízia, ...)."
584
585 msgid "Adds network configuration if enabled."
586 msgstr "Pridá nastavenie siete, ak bolo aktivované."
587
588 msgid "Adds wlan configuration if enabled."
589 msgstr "Ak je zapnuté, pridá konfiguráciu WLAN."
590
591 msgid ""
592 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
593 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
594 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
595 "test screens."
596 msgstr ""
597 "Nastavte farby tak, aby boli jednotlivé odtiene dobre rozlíšiteľné, ale "
598 "zároveň čo najsýtejšie. Ak ste s výsledkom spokojní, stlačením tlačidla OK "
599 "ukončite jemné ladenie obrazu alebo číslicovými tlačidlami zvoľte iný "
600 "testovací obrazec."
601
602 msgid "Adult streaming plugin"
603 msgstr ""
604
605 msgid "Adult streaming plugin."
606 msgstr ""
607
608 msgid "Advanced Options"
609 msgstr "Rozšírené voľby"
610
611 msgid "Advanced Software"
612 msgstr "Vylepšený softvér"
613
614 msgid "Advanced Software Plugin"
615 msgstr "Modul vylepšeného softvéru"
616
617 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
618 msgstr "Rozšírené nastavenie obrazu"
619
620 msgid "Advanced Video Setup"
621 msgstr "Rozšírené nastavenie obrazu"
622
623 msgid "Advanced restore"
624 msgstr "Rozšírené obnovenie"
625
626 msgid ""
627 "After a reboot or power outage, StartupToStandby will bring your Dreambox to "
628 "standby-mode."
629 msgstr ""
630
631 msgid "After event"
632 msgstr "Po udalosti"
633
634 msgid ""
635 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
636 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
637 msgstr ""
638 "Po skončení úvodného sprievodcu si musíte ochrániť jednotlivé programy. V "
639 "návode k Dreamboxu nájdete, ako sa to robí."
640
641 msgid "Ai.HD skin-style control plugin"
642 msgstr ""
643
644 msgid "Album"
645 msgstr "Album"
646
647 msgid "All"
648 msgstr "Všetky"
649
650 msgid "All Satellites"
651 msgstr "Všetky satelity"
652
653 msgid "All Time"
654 msgstr "Vždy"
655
656 msgid "All non-repeating timers"
657 msgstr "Všetky časovače bez opakovania"
658
659 msgid "Allow zapping via Webinterface"
660 msgstr "Umožniť prepnutie cez webové rozhranie"
661
662 msgid "Allows the execution of TuxboxPlugins."
663 msgstr ""
664
665 msgid "Allows user to download files from rapidshare in the background."
666 msgstr ""
667
668 msgid "Alpha"
669 msgstr "Alfa"
670
671 msgid "Alternative radio mode"
672 msgstr "Alternatívny režim rádia"
673
674 msgid "Alternative services tuner priority"
675 msgstr "Priorita tunera pri alternatívnych staniciach"
676
677 msgid "Always ask"
678 msgstr "Vždy sa spýtať"
679
680 msgid "Always ask before sending"
681 msgstr "Vždy sa opýtať sa pred odoslaním"
682
683 msgid "Ammount of recordings left"
684 msgstr "Zvyšné záznamy"
685
686 msgid "An empty filename is illegal."
687 msgstr "Prázdny názov súboru je neplatný."
688
689 msgid "An error occured."
690 msgstr "Došlo k chybe."
691
692 msgid "An unknown error occured!"
693 msgstr "Objavila sa neznáma chyba!"
694
695 msgid "Anonymize crashlog?"
696 msgstr "Anonymizovať správy o zrútení?"
697
698 msgid "Arabic"
699 msgstr "Arabčina"
700
701 msgid ""
702 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
703 "\n"
704 msgstr ""
705 "Naozaj chcete aktivovať túto konfiguráciu siete?\n"
706 "\n"
707
708 msgid ""
709 "Are you sure you want to delete\n"
710 "following backup:\n"
711 msgstr ""
712 "Naozaj chcete zmazať\n"
713 "túto zálohu:\n"
714
715 msgid "Are you sure you want to exit this wizard?"
716 msgstr "Naozaj chcete ukončiť tohto spirevodcu?"
717
718 msgid ""
719 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
720 "\n"
721 msgstr ""
722 "Naozaj chcete reštartovať sieťové rozhrania?\n"
723 "\n"
724
725 msgid ""
726 "Are you sure you want to restore\n"
727 "following backup:\n"
728 msgstr ""
729 "Naozaj chcete obnoviť\n"
730 "z tejto zálohy:\n"
731
732 msgid ""
733 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
734 "Enigma2 will restart after the restore"
735 msgstr ""
736 "Naozaj chcete obnoviť Enigma2 zo zálohy?\n"
737 "Enigma2 sa po obnovení reštartuje"
738
739 msgid ""
740 "Are you sure you want to save this network mount?\n"
741 "\n"
742 msgstr ""
743 "Naozaj chcete uložiť tento sieťový prístup?\n"
744 "\n"
745
746 msgid "Artist"
747 msgstr "Umelec"
748
749 msgid "Ascending"
750 msgstr "Vzostupne"
751
752 msgid "Ask before shutdown:"
753 msgstr "Opýtať sa pred vypnutím:"
754
755 msgid "Ask user"
756 msgstr "opýtať sa"
757
758 msgid "Aspect Ratio"
759 msgstr "Pomer strán"
760
761 msgid "Assigning providers/services/caids to a CI module"
762 msgstr ""
763
764 msgid "Atheros"
765 msgstr ""
766
767 msgid "Audio"
768 msgstr "Zvuk"
769
770 msgid "Audio Options..."
771 msgstr "Voľby zvuku ..."
772
773 msgid "Audio Sync"
774 msgstr ""
775
776 msgid "Audio Sync Setup"
777 msgstr ""
778
779 msgid ""
780 "AudoSync allows delaying the sound output (Bitstream/PCM) so that it is "
781 "synchronous to the picture."
782 msgstr ""
783
784 msgid "Australia"
785 msgstr "Austrália"
786
787 msgid "Author: "
788 msgstr "Autor: "
789
790 msgid "Authoring mode"
791 msgstr "Režim autorizácie"
792
793 msgid "Auto"
794 msgstr "Auto"
795
796 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
797 msgstr "Automaticky rozdeľovať kapitoly každých ? minút (0 = nikdy)"
798
799 msgid "Auto flesh"
800 msgstr "Automatické flešovanie"
801
802 msgid "Auto scart switching"
803 msgstr "Automatické prepnutie scartu"
804
805 msgid "AutoTimer Editor"
806 msgstr "Editor autočasovača"
807
808 msgid "AutoTimer Filters"
809 msgstr "Filtre autočasovača"
810
811 msgid "AutoTimer Services"
812 msgstr "Stanice autočasovača"
813
814 msgid "AutoTimer Settings"
815 msgstr "Nastavenia autočasovača"
816
817 msgid "AutoTimer overview"
818 msgstr "Prehľad autočasovača"
819
820 msgid ""
821 "AutoTimer scans the EPG and creates Timers depending on user-defined search  "
822 "criteria."
823 msgstr ""
824
825 msgid "Automatic"
826 msgstr "Automaticky"
827
828 msgid "Automatic Scan"
829 msgstr "Automatické vyhľadávanie"
830
831 msgid "Automatic volume adjustment"
832 msgstr ""
833
834 msgid "Automatic volume adjustment for ac3/dts services."
835 msgstr ""
836
837 msgid "Automatically change video resolution"
838 msgstr ""
839
840 msgid ""
841 "Automatically changes the output resolution depending on the video "
842 "resolution you are watching."
843 msgstr ""
844
845 msgid "Automatically create timer events based on keywords"
846 msgstr ""
847
848 msgid "Automatically informs you on low internal memory"
849 msgstr ""
850
851 msgid "Automatically refresh EPG"
852 msgstr ""
853
854 msgid "Automatically send crashlogs to Dream Multimedia"
855 msgstr ""
856
857 msgid "Autos & Vehicles"
858 msgstr "Autá a doprava"
859
860 msgid "Autowrite timer"
861 msgstr "Automatický zápis časovača"
862
863 msgid "Available format variables"
864 msgstr "Dostupné premenné formátu"
865
866 msgid "B"
867 msgstr "B"
868
869 msgid "BA"
870 msgstr "BA"
871
872 msgid "BASIC-HD Skin by Ismail Demir"
873 msgstr ""
874
875 msgid "BASIC-HD Skin for Dreambox Images created from Ismail Demir"
876 msgstr ""
877
878 msgid "BB"
879 msgstr "BB"
880
881 msgid "BER"
882 msgstr "BER"
883
884 msgid "BER:"
885 msgstr "BER:"
886
887 msgid "Back"
888 msgstr "Späť"
889
890 msgid "Background"
891 msgstr "Pozadie"
892
893 msgid "Backup done."
894 msgstr "Zálohovanie skončilo."
895
896 msgid "Backup failed."
897 msgstr "Zálohovanie zlyhalo."
898
899 msgid "Backup is running..."
900 msgstr "Zálohovanie beží..."
901
902 msgid "Backup system settings"
903 msgstr "Zálohovať nastavenia systému"
904
905 msgid "Band"
906 msgstr "Pásmo"
907
908 msgid "Bandwidth"
909 msgstr "Šírka pásma"
910
911 msgid "Begin of \"after event\" timespan"
912 msgstr "Začiatok časového obdobia \"po udalosti\""
913
914 msgid "Begin of timespan"
915 msgstr "Začiatok časového obdobia"
916
917 msgid "Begin time"
918 msgstr "Čas začiatku"
919
920 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
921 msgstr "Funkcia tlačidla Pauza počas pauzy"
922
923 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
924 msgstr "Funkcia tlačidla 0 v režime obraz v obraze"
925
926 msgid "Behavior when a movie is started"
927 msgstr "Činnosť po spustení filmu"
928
929 msgid "Behavior when a movie is stopped"
930 msgstr "Činnosť po zastavení filmu"
931
932 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
933 msgstr "Činnosť po skončení filmu"
934
935 msgid "Bitrate:"
936 msgstr "Dátový tok:"
937
938 msgid "Block noise reduction"
939 msgstr "Potlačenie blokového šumu"
940
941 msgid "Blue boost"
942 msgstr "Zosilniť modrú"
943
944 msgid "Bonjour/Avahi control plugin"
945 msgstr ""
946
947 msgid "Bonjour/Avahi control plugin."
948 msgstr ""
949
950 msgid "Bookmarks"
951 msgstr "Záložky"
952
953 msgid "Bouquets"
954 msgstr "Bukety"
955
956 msgid "Brazil"
957 msgstr "Brazília"
958
959 msgid "Brightness"
960 msgstr "Jas"
961
962 msgid "Browse for and connect to network shares"
963 msgstr ""
964
965 msgid "Browse for nfs/cifs shares and connect to them."
966 msgstr ""
967
968 msgid "Browse network neighbourhood"
969 msgstr "Prehľadávať siete v susedstve"
970
971 msgid "Burn DVD"
972 msgstr "Napáliť DVD"
973
974 msgid "Burn existing image to DVD"
975 msgstr "Napáliť existujúci image na DVD"
976
977 msgid "Burn to DVD"
978 msgstr "Napáliť na DVD..."
979
980 msgid "Burn your recordings to DVD"
981 msgstr ""
982
983 msgid "Bus: "
984 msgstr "Zbernica:"
985
986 msgid ""
987 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
988 "displayed."
989 msgstr "Po stlačení tlačidla OK na diaľkovom ovládači sa zobrazia informácie."
990
991 msgid "C"
992 msgstr "C"
993
994 msgid "C-Band"
995 msgstr "Pásmo C"
996
997 msgid "CDInfo"
998 msgstr ""
999
1000 msgid ""
1001 "CDInfo enables gathering album and track details from CDDB and CD-Text when "
1002 "playing Audio CDs in Mediaplayer."
1003 msgstr ""
1004
1005 msgid "CI assignment"
1006 msgstr "Priradenie CI"
1007
1008 msgid "CIFS share"
1009 msgstr "Zdieľanie CIFS"
1010
1011 msgid "CVBS"
1012 msgstr "CVBS"
1013
1014 msgid "Cable"
1015 msgstr "Kábel"
1016
1017 msgid "Cache Thumbnails"
1018 msgstr "Uchovať zmenšeniny"
1019
1020 msgid "Callmonitor for the Fritz!Box routers"
1021 msgstr ""
1022
1023 msgid "Can't connect to server. Please check your network!"
1024 msgstr "Nedá sa pripojiť k serveru. Skontrolujte sieť!"
1025
1026 msgid "Canada"
1027 msgstr "Kanada"
1028
1029 msgid "Cancel"
1030 msgstr "Zrušiť"
1031
1032 msgid "Cannot parse feed directory"
1033 msgstr "Nemôžem prečítať adresár s feedmi"
1034
1035 msgid "Capacity: "
1036 msgstr "Kapacita:"
1037
1038 msgid "Card"
1039 msgstr "Karta"
1040
1041 msgid "Catalan"
1042 msgstr "Katalánčina"
1043
1044 msgid "Center screen at the lower border"
1045 msgstr "Vystrediť obrazovku na dolnom okraji"
1046
1047 msgid "Center screen at the upper border"
1048 msgstr "Vystrediť obrazovku na hornom okraji"
1049
1050 msgid "Change active delay"
1051 msgstr "Zmeniť aktívne oneskorenie"
1052
1053 msgid "Change bouquets in quickzap"
1054 msgstr "Zmeniť bukety pri rýchlom prepínaní"
1055
1056 msgid "Change default recording offset?"
1057 msgstr "Zmeniť predvolený posun nahrávania?"
1058
1059 msgid "Change dir."
1060 msgstr "Zmeniť adresár"
1061
1062 msgid "Change hostname"
1063 msgstr "Zmeniť názov hostiteľa"
1064
1065 msgid "Change pin code"
1066 msgstr "Zmeniť kód PIN"
1067
1068 msgid "Change service pin"
1069 msgstr "Zmeniť PIN programu"
1070
1071 msgid "Change service pins"
1072 msgstr "Zmeniť PINy programu"
1073
1074 msgid "Change setup pin"
1075 msgstr "Zmeniť nastavovací PIN"
1076
1077 msgid "Change step size"
1078 msgstr "Zmeniť veľkosť kroku"
1079
1080 msgid "Change the hostname of your Dreambox."
1081 msgstr "Zmeňte názov hostiteľa Dreamboxa."
1082
1083 msgid "Changelog"
1084 msgstr ""
1085
1086 msgid "Channel"
1087 msgstr "Stanica"
1088
1089 msgid "Channel Selection"
1090 msgstr "Voľba stanice"
1091
1092 msgid "Channel audio:"
1093 msgstr "Zvuk stanice:"
1094
1095 msgid "Channel not in services list"
1096 msgstr "Stanica nie je v zozname staníc"
1097
1098 msgid "Channel:"
1099 msgstr "Stanica:"
1100
1101 msgid "Channellist menu"
1102 msgstr "Menu zoznamu staníc"
1103
1104 msgid "Channels"
1105 msgstr "Stanice"
1106
1107 msgid "Chap."
1108 msgstr "Kap."
1109
1110 msgid "Chapter"
1111 msgstr "Kapitola"
1112
1113 msgid "Chapter:"
1114 msgstr "Kapitola:"
1115
1116 msgid "Check"
1117 msgstr "Skontrolovať"
1118
1119 msgid "Checking Filesystem..."
1120 msgstr "Kontrolujem systém súborov..."
1121
1122 msgid "Choose Tuner"
1123 msgstr "Zvoliť tuner"
1124
1125 msgid "Choose a wireless network"
1126 msgstr "Zvoľte bezdrôtovú sieť"
1127
1128 msgid "Choose backup files"
1129 msgstr "Zvoliť súbory zálohy"
1130
1131 msgid "Choose backup location"
1132 msgstr "Zvoliť umiestnenie zálohy"
1133
1134 msgid "Choose bouquet"
1135 msgstr "Zvoliť buket"
1136
1137 msgid "Choose image to download"
1138 msgstr "Zvoľte image na stiahnutie"
1139
1140 msgid "Choose target folder"
1141 msgstr "Zvoliť cieľový adresár"
1142
1143 msgid "Choose upgrade source"
1144 msgstr "Zvoliť zdroj aktualizácie"
1145
1146 msgid "Choose your Skin"
1147 msgstr "Zvoliť vzhľad"
1148
1149 msgid "Circular left"
1150 msgstr "Kruhová ľavá"
1151
1152 msgid "Circular right"
1153 msgstr "Kruhová pravá"
1154
1155 msgid "Classic"
1156 msgstr "Klasika"
1157
1158 msgid "Cleanup"
1159 msgstr "Vyčistiť"
1160
1161 msgid "Cleanup Wizard"
1162 msgstr "Sprievodca vyčistením"
1163
1164 msgid "Cleanup Wizard settings"
1165 msgstr "Nastavenia sprievodcu vyčistením"
1166
1167 msgid "Cleanup timerlist automatically"
1168 msgstr ""
1169
1170 msgid "Cleanup timerlist automatically."
1171 msgstr ""
1172
1173 msgid "CleanupWizard"
1174 msgstr "Sprievodca vyčistením"
1175
1176 msgid "Clear before scan"
1177 msgstr "Vymazať pred skenovaním"
1178
1179 msgid "Clear history on Exit:"
1180 msgstr "Vymazať históriu pri ukončení:"
1181
1182 msgid "Clear log"
1183 msgstr "Vymazať log"
1184
1185 msgid "Close"
1186 msgstr "Zatvoriť"
1187
1188 msgid "Close and forget changes"
1189 msgstr "Zatvoriť a zrušiť zmeny"
1190
1191 msgid "Close and save changes"
1192 msgstr "Zatvoriť a uložiť zmeny"
1193
1194 msgid "Close title selection"
1195 msgstr "Zatvoriť výber titulkov"
1196
1197 msgid "Code rate high"
1198 msgstr "Vysoká kódová rýchlosť"
1199
1200 msgid "Code rate low"
1201 msgstr "Nízka kódová rýchlosť"
1202
1203 msgid "Coderate HP"
1204 msgstr "Rýchlosť HP"
1205
1206 msgid "Coderate LP"
1207 msgstr "Rýchlosť LP"
1208
1209 msgid "Collection name"
1210 msgstr "Názov zostavy"
1211
1212 msgid "Collection settings"
1213 msgstr "Nastavenia zostavy"
1214
1215 msgid "Color Format"
1216 msgstr "Formát farby"
1217
1218 msgid "Comedy"
1219 msgstr "Komédia"
1220
1221 msgid "Command execution..."
1222 msgstr "Vykonávanie príkazu..."
1223
1224 msgid "Command order"
1225 msgstr "Poradie príkazov"
1226
1227 msgid "Committed DiSEqC command"
1228 msgstr "Potvrdený príkaz DiSEqC"
1229
1230 msgid "Common Interface"
1231 msgstr "Common Interface"
1232
1233 msgid "Common Interface Assignment"
1234 msgstr "Priradenie CI"
1235
1236 msgid "CommonInterface"
1237 msgstr "CommonInterface"
1238
1239 msgid "Communication"
1240 msgstr "Komunikácia"
1241
1242 msgid "Compact Flash"
1243 msgstr "Compact Flash"
1244
1245 msgid "Complete"
1246 msgstr "Kompletné"
1247
1248 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
1249 msgstr "Komplexné (umožňuje miešanie rôznych zvukových a obrazových formátov)"
1250
1251 msgid "Composition of the recording filenames"
1252 msgstr "Zloženie názvov súborov nahrávok"
1253
1254 msgid "Configuration Mode"
1255 msgstr "Možnosti nastavenia"
1256
1257 msgid "Configuration for the Webinterface"
1258 msgstr "Konfigurácia webového rozhrania"
1259
1260 msgid "Configure AutoTimer behavior"
1261 msgstr "Nastaviť správanie autočasovača"
1262
1263 msgid "Configure interface"
1264 msgstr "Nakonfigurujte rozhranie"
1265
1266 msgid "Configure nameservers"
1267 msgstr "Nastavte názvy serverov"
1268
1269 msgid "Configure your WLAN network interface"
1270 msgstr ""
1271
1272 msgid "Configure your internal LAN"
1273 msgstr "Nakonfigurujte internú LAN"
1274
1275 msgid "Configure your network again"
1276 msgstr "Znova nakonfigurujte sieť"
1277
1278 msgid "Configure your wireless LAN again"
1279 msgstr "Znova nakonfigurujte bezdrôtovú sieť"
1280
1281 msgid "Configuring"
1282 msgstr "Konfigurujem"
1283
1284 msgid "Conflicting timer"
1285 msgstr "Časovanie sa prekrýva"
1286
1287 msgid "Connect"
1288 msgstr "Pripojiť"
1289
1290 msgid "Connect to a Wireless Network"
1291 msgstr "Pripojiť k bezdrôtovej sieti"
1292
1293 msgid "Connected to"
1294 msgstr "Pripojené k "
1295
1296 msgid "Connected!"
1297 msgstr "Pripojené!"
1298
1299 msgid "Constellation"
1300 msgstr "Zostava"
1301
1302 msgid "Content does not fit on DVD!"
1303 msgstr "Obsah sa nezmestí na DVD!"
1304
1305 msgid "Continue in background"
1306 msgstr "Pokračovať v pozadí"
1307
1308 msgid "Continue playing"
1309 msgstr "Pokračovať v prehrávaní"
1310
1311 msgid "Contrast"
1312 msgstr "Kontrast"
1313
1314 msgid "Control your Dreambox with your Web browser."
1315 msgstr ""
1316
1317 msgid "Control your Dreambox with your browser"
1318 msgstr ""
1319
1320 msgid "Control your dreambox with only the MUTE button"
1321 msgstr ""
1322
1323 msgid "Control your dreambox with only the MUTE button."
1324 msgstr ""
1325
1326 msgid "Control your internal system fan."
1327 msgstr ""
1328
1329 msgid "Control your kids's tv usage"
1330 msgstr ""
1331
1332 msgid "Control your system fan"
1333 msgstr ""
1334
1335 msgid "Copy, rename, delete, move local files on your Dreambox."
1336 msgstr ""
1337
1338 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
1339 msgstr "Nemôžem sa pripojiť k serveru so súbormi Dreambox .NFI:"
1340
1341 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
1342 msgstr "Nemôžem použiť médium. Je vložený disk?"
1343
1344 msgid "Could not open Picture in Picture"
1345 msgstr "Nedá sa otvoriť obraz v obraze"
1346
1347 #, python-format
1348 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
1349 msgstr "Nedalo sa nahrávať - prekrýva sa časovanie %s"
1350
1351 msgid "Crashlog settings"
1352 msgstr "Nastavenia správ o zrútení"
1353
1354 msgid "CrashlogAutoSubmit"
1355 msgstr "Autom. posielanie správ o zrútení"
1356
1357 msgid "CrashlogAutoSubmit settings"
1358 msgstr "Nastavenia autom. posielania správ o zrútení"
1359
1360 msgid "CrashlogAutoSubmit settings..."
1361 msgstr "Nastavenia autom. posielania správ o zrútení"
1362
1363 msgid ""
1364 "Crashlogs found!\n"
1365 "Send them to Dream Multimedia?"
1366 msgstr ""
1367 "Nájdené správy o zrútení!\n"
1368 "Poslať ich do Dream Multimedia?"
1369
1370 msgid "Create DVD-ISO"
1371 msgstr "Vytvoriť disk DVD-ISO"
1372
1373 msgid "Create a backup of your Video DVD on your DreamBox hard drive."
1374 msgstr ""
1375
1376 msgid "Create a backup of your Video-DVD"
1377 msgstr ""
1378
1379 msgid "Create a new AutoTimer."
1380 msgstr "Vytvoriť nový autočasovač"
1381
1382 msgid "Create a new timer using the classic editor"
1383 msgstr "Vytvoriť nový časovač klasickým editorom"
1384
1385 msgid "Create a new timer using the wizard"
1386 msgstr "Vytvoriť nový časovač pomocou sprievodcu"
1387
1388 msgid "Create movie folder failed"
1389 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť adresár pre filmy"
1390
1391 msgid "Create preview pictures of your Movies"
1392 msgstr ""
1393
1394 msgid "Create remote timers"
1395 msgstr ""
1396
1397 msgid "Create timers on remote Dreamboxes."
1398 msgstr ""
1399
1400 #, python-format
1401 msgid "Creating directory %s failed."
1402 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť adresár %s."
1403
1404 msgid "Creating partition failed"
1405 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť partíciu"
1406
1407 msgid "Croatian"
1408 msgstr "Chorvátčina"
1409
1410 msgid "Current Transponder"
1411 msgstr "Aktuálny transpondér"
1412
1413 msgid "Current device: "
1414 msgstr "Aktuálne zariadenie:"
1415
1416 msgid "Current settings:"
1417 msgstr "Aktuálne nastavenia:"
1418
1419 msgid "Current value: "
1420 msgstr "Aktuálna hodnota:"
1421
1422 msgid "Current version:"
1423 msgstr "Aktuálna verzia:"
1424
1425 msgid "Currently installed image"
1426 msgstr "Aktuálne nainštalovaný image"
1427
1428 #, python-format
1429 msgid "Custom (%s)"
1430 msgstr "Vlastný (%s)"
1431
1432 msgid "Custom location"
1433 msgstr "Vlastné umiestnenie"
1434
1435 msgid "Custom offset"
1436 msgstr "Vlastný posun"
1437
1438 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
1439 msgstr "Vlastný posun času pre tlačidlá 1 a 3"
1440
1441 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
1442 msgstr "Vlastný posun času pre tlačidlá 4 a 6"
1443
1444 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
1445 msgstr "Vlastný posun času pre tlačidlá 7 a 9"
1446
1447 msgid "Customize"
1448 msgstr "Upraviť"
1449
1450 msgid "Customize Vali-XD skins"
1451 msgstr ""
1452
1453 msgid "Customize Vali-XD skins by yourself."
1454 msgstr ""
1455
1456 msgid "Cut"
1457 msgstr "Strih"
1458
1459 msgid "Cut your movies"
1460 msgstr ""
1461
1462 msgid "Cut your movies."
1463 msgstr ""
1464
1465 msgid "CutListEditor allows you to edit your movies"
1466 msgstr ""
1467
1468 msgid ""
1469 "CutListEditor allows you to edit your movies.\n"
1470 "Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
1471 "cut'.\n"
1472 "Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
1473 msgstr ""
1474
1475 msgid "Cutlist editor..."
1476 msgstr "Editor strihov..."
1477
1478 msgid "Czech"
1479 msgstr "Čeština"
1480
1481 msgid "Czech Republic"
1482 msgstr "Česká republika"
1483
1484 msgid "D"
1485 msgstr "D"
1486
1487 msgid "DHCP"
1488 msgstr "DHCP"
1489
1490 msgid "DUAL LAYER DVD"
1491 msgstr "DVOJVRSTVOVÉ DVD"
1492
1493 msgid "DVB-S"
1494 msgstr "DVB-S"
1495
1496 msgid "DVB-S2"
1497 msgstr "DVB-S2"
1498
1499 msgid "DVD File Browser"
1500 msgstr "Prehliadač súborov DVD"
1501
1502 msgid "DVD Player"
1503 msgstr "Prehrávač DVD"
1504
1505 msgid "DVD Titlelist"
1506 msgstr "Zoznam titulov DVD"
1507
1508 msgid "DVD media toolbox"
1509 msgstr "Nástroje pre DVD"
1510
1511 msgid "DVDPlayer plays your DVDs on your Dreambox"
1512 msgstr ""
1513
1514 msgid ""
1515 "DVDPlayer plays your DVDs on your Dreambox.\n"
1516 "With the DVDPlayer you can play your DVDs on your Dreambox from a DVD or "
1517 "even from an iso file or video_ts folder on your harddisc or network."
1518 msgstr ""
1519
1520 msgid "Danish"
1521 msgstr "Dánčina"
1522
1523 msgid "Date"
1524 msgstr "Dátum"
1525
1526 msgid "Decide if you want to enable or disable the Cleanup Wizard."
1527 msgstr "Rozhodnite, či zapnúť alebo vypnúť sprievodcu vyčistením."
1528
1529 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
1530 msgstr "Rozhodnite, čo urobiť, ak sa nájdu správy o zrútení."
1531
1532 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
1533 msgstr "Rozhodnite, čo urobiť so správami o zrútení po ich odoslaní."
1534
1535 msgid "Decrease delay"
1536 msgstr "Zmenšiť oneskorenie"
1537
1538 #, python-format
1539 msgid "Decrease delay by %i ms (can be set)"
1540 msgstr "Zmenšiť oneskorenie o %i ms (dá sa nastaviť)"
1541
1542 msgid "Deep Standby"
1543 msgstr "Vypnúť"
1544
1545 msgid "Default"
1546 msgstr "Predvolené"
1547
1548 msgid "Default Settings"
1549 msgstr "Predvolené nastavenia"
1550
1551 msgid "Default movie location"
1552 msgstr "Predvolené umiestnenie filmov"
1553
1554 msgid "Default services lists"
1555 msgstr "Zoznamy predvolených staníc"
1556
1557 msgid "Defaults"
1558 msgstr "Predvolené hodnoty"
1559
1560 msgid "Define a startup service"
1561 msgstr ""
1562
1563 msgid "Define a startup service for your Dreambox."
1564 msgstr ""
1565
1566 msgid "Delay"
1567 msgstr "Oneskorenie"
1568
1569 msgid "Delete"
1570 msgstr "Vymazať"
1571
1572 msgid "Delete crashlogs"
1573 msgstr "Vymazať správy o zrútení"
1574
1575 msgid "Delete entry"
1576 msgstr "Vymazať zadanie"
1577
1578 msgid "Delete failed!"
1579 msgstr "Vymazanie zlyhalo!"
1580
1581 msgid "Delete mount"
1582 msgstr "Vymazať prístup"
1583
1584 #, python-format
1585 msgid ""
1586 "Delete no more configured satellite\n"
1587 "%s?"
1588 msgstr ""
1589 "Vymazať už nepotrebné satelity\n"
1590 "%s?"
1591
1592 msgid "Descending"
1593 msgstr "Zostupne"
1594
1595 msgid "Description"
1596 msgstr "Opis"
1597
1598 msgid "Deselect"
1599 msgstr "Zrušiť výber"
1600
1601 msgid "Destination directory"
1602 msgstr "Cieľový adresár"
1603
1604 msgid "Details for extension: "
1605 msgstr "Detaily rozšírenia:"
1606
1607 msgid "Details for plugin: "
1608 msgstr ""
1609
1610 msgid "Detected HDD:"
1611 msgstr "Zistený pevný disk:"
1612
1613 msgid "Detected NIMs:"
1614 msgstr "Zistené tunery:"
1615
1616 msgid "DiSEqC"
1617 msgstr "DiSEqC"
1618
1619 msgid "DiSEqC A/B"
1620 msgstr "DiSEqC A/B"
1621
1622 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
1623 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
1624
1625 msgid "DiSEqC mode"
1626 msgstr "Režim DiSEqC"
1627
1628 msgid "DiSEqC repeats"
1629 msgstr "Opakovania DiSEqC"
1630
1631 msgid "DiSEqC-Tester settings"
1632 msgstr "Nastavenia testovača DiSEqC"
1633
1634 msgid "Dialing:"
1635 msgstr "Vytáčam:"
1636
1637 msgid "Digital contour removal"
1638 msgstr "Odstránenie digitálnych obrysov"
1639
1640 msgid "Dir:"
1641 msgstr "Adr.:"
1642
1643 msgid "Direct playback of Youtube videos"
1644 msgstr ""
1645
1646 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
1647 msgstr "Priame prehrávanie prepojených titulov bez menu"
1648
1649 #, python-format
1650 msgid "Directory %s nonexistent."
1651 msgstr "Adresár %s neexistuje."
1652
1653 msgid "Directory browser"
1654 msgstr "Prehľadávač adresárov"
1655
1656 msgid "Disable"
1657 msgstr "Vypnúť"
1658
1659 msgid "Disable Picture in Picture"
1660 msgstr "Vypnúť obraz v obraze"
1661
1662 msgid "Disable Subtitles"
1663 msgstr "Vypnúť titulky"
1664
1665 msgid "Disable crashlog reporting"
1666 msgstr "Vypnúť správy o zrútení"
1667
1668 msgid "Disable timer"
1669 msgstr "Vypnúť časovač"
1670
1671 msgid "Disabled"
1672 msgstr "Vypnuté"
1673
1674 msgid "Discard changes and close plugin"
1675 msgstr "Zrušiť zmeny a zatvoriť modul"
1676
1677 msgid "Discard changes and close screen"
1678 msgstr "Zrušiť zmeny a zatvoriť obrazovku"
1679
1680 msgid "Disconnect"
1681 msgstr "Odpojiť"
1682
1683 msgid "Dish"
1684 msgstr "Parabola"
1685
1686 msgid "Display 16:9 content as"
1687 msgstr "Obraz 16:9 zobraziť ako"
1688
1689 msgid "Display 4:3 content as"
1690 msgstr "Obraz 4:3 zobraziť ako"
1691
1692 msgid "Display >16:9 content as"
1693 msgstr "Obraz >16:9 zobraziť ako"
1694
1695 msgid "Display Setup"
1696 msgstr "Nastavenie displeja"
1697
1698 msgid "Display and Userinterface"
1699 msgstr "Displej a užívateľské rozhranie"
1700
1701 msgid "Display search results by:"
1702 msgstr "Zobraziť výsledky vyhľadávania podľa:"
1703
1704 msgid "Display your photos on the TV"
1705 msgstr ""
1706
1707 msgid "Displays movie information from the InternetMovieDatabase"
1708 msgstr ""
1709
1710 #, python-format
1711 msgid ""
1712 "Do you really want to REMOVE\n"
1713 "the plugin \"%s\"?"
1714 msgstr ""
1715 "Naozaj chcete odstrániť\n"
1716 "modul \"%s\"?"
1717
1718 msgid ""
1719 "Do you really want to check the filesystem?\n"
1720 "This could take lots of time!"
1721 msgstr ""
1722 "Naozaj chcete skontrolovať systém súborov?\n"
1723 "Môže to trvať dosť dlho!"
1724
1725 #, python-format
1726 msgid "Do you really want to delete %s?"
1727 msgstr "Naozaj chcete zmazať %s?"
1728
1729 #, python-format
1730 msgid ""
1731 "Do you really want to download\n"
1732 "the plugin \"%s\"?"
1733 msgstr ""
1734 "Naozaj chcete stiahnuť\n"
1735 "modul \"%s\"?"
1736
1737 msgid "Do you really want to exit?"
1738 msgstr "Naozaj chcete skončiť?"
1739
1740 msgid ""
1741 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
1742 "All data on the disk will be lost!"
1743 msgstr ""
1744 "Naozaj chcete inicializovať pevný disk?\n"
1745 "Všetky dáta na disku sa tým vymažú!"
1746
1747 #, python-format
1748 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
1749 msgstr "Naozaj chcete z disku odstrániť adresár %s?"
1750
1751 #, python-format
1752 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
1753 msgstr "Naozaj chcete odstrániť záložku %s?"
1754
1755 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
1756 msgstr "Chcete túto zostavu napáliť na DVD?"
1757
1758 msgid "Do you want to do a service scan?"
1759 msgstr "Chcete vyhľadať stanice?"
1760
1761 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
1762 msgstr "Chcete urobiť ďalšie ručné vyhľadávanie staníc?"
1763
1764 #, python-format
1765 msgid "Do you want to download the image to %s ?"
1766 msgstr "Chcete stiahnuť image na %s?"
1767
1768 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
1769 msgstr "Chcete na Dreamboxe zapnúť rodičovskú zámku?"
1770
1771 msgid "Do you want to enter a username and password for this host?\n"
1772 msgstr "Chcete zadať užívateľské meno a heslo pre tohto hostiteľa?\n"
1773
1774 msgid "Do you want to install default sat lists?"
1775 msgstr "Chcete nainštalovať zoznamy predvolených staníc?"
1776
1777 msgid "Do you want to install the package:\n"
1778 msgstr "Chcete nainštalovať balíček:\n"
1779
1780 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
1781 msgstr "Chcete prehrať DVD v mechanike?"
1782
1783 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
1784 msgstr "Chcete si toto DVD prezrieť pred napálením?"
1785
1786 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
1787 msgstr "Chcete reštartovať Dreambox?"
1788
1789 msgid "Do you want to remove the package:\n"
1790 msgstr "Chcete odstrániť balíček:\n"
1791
1792 msgid "Do you want to restore your settings?"
1793 msgstr "Chcete obnoviť nastavenia?"
1794
1795 msgid "Do you want to resume this playback?"
1796 msgstr "Chcete pokračovať v prehrávaní?"
1797
1798 msgid "Do you want to see more entries?"
1799 msgstr "Chcete vidieť viac zadaní?"
1800
1801 msgid ""
1802 "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you "
1803 "if needed?"
1804 msgstr ""
1805 "Chcete poslať svojju e-mailovú adresu a meno, aby sme vás mohli kontaktovať, "
1806 "ak treba?"
1807
1808 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
1809 msgstr "Chcete aktualizovať Dreambox?"
1810
1811 msgid ""
1812 "Do you want to update your Dreambox?\n"
1813 "After pressing OK, please wait!"
1814 msgstr ""
1815 "Chcete aktualizovať Dreamboxx?\n"
1816 "Po stlačení tlačidla OK vyčkajte!"
1817
1818 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
1819 msgstr "Chcete aktualizovať balíček:\n"
1820
1821 msgid "Do you want to view a tutorial?"
1822 msgstr "Chcete si pozrieť tutoriál?"
1823
1824 msgid "Don't ask, just send"
1825 msgstr "Nepýtať sa, len poslať"
1826
1827 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
1828 msgstr "Nezastaviť aktuálny záznam, ale vypnúť nasledujúce záznamy."
1829
1830 #, python-format
1831 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
1832 msgstr "Hotovo - %d nainštalovaných alebo aktualizovaných balíčkov"
1833
1834 #, python-format
1835 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
1836 msgstr ""
1837 "Hotovo - %d nainštalovaných, aktualizovaných alebo odstránených balíčkov s %"
1838 "d chybami"
1839
1840 msgid "Download"
1841 msgstr "Stiahnuť"
1842
1843 #, python-format
1844 msgid "Download %s from Server"
1845 msgstr "Stiahnuť %s zo servera"
1846
1847 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
1848 msgstr "Stiahnuť súbory .NFI pre USB-Flasher"
1849
1850 msgid "Download Plugins"
1851 msgstr "Stiahnuť prídavné moduly"
1852
1853 msgid "Download Video"
1854 msgstr "Stiahnuť video"
1855
1856 msgid "Download files from Rapidshare"
1857 msgstr ""
1858
1859 msgid "Download location"
1860 msgstr "Stiahnuť umiestnenie"
1861
1862 msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
1863 msgstr "Sťahovanie súboru USB flasher boot image zlyhalo: "
1864
1865 msgid "Downloadable new plugins"
1866 msgstr "Nové moduly na stiahnutie"
1867
1868 msgid "Downloadable plugins"
1869 msgstr "Moduly na stiahnutie"
1870
1871 msgid "Downloading"
1872 msgstr "Sťahovanie"
1873
1874 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
1875 msgstr "Sťahujem informácie o moduloch. Čakajte..."
1876
1877 msgid "Downloading screenshots. Please wait..."
1878 msgstr "Sťahujem zábery. Čakajte..."
1879
1880 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
1881 msgstr "Dátové DVD vo formáte Dreambox (vyhovuje HDTV)"
1882
1883 msgid "Dreambox software because updates are available."
1884 msgstr "Softvér Dreamboxa, lebo sú k dispozícii aktualizácie."
1885
1886 msgid "Duration: "
1887 msgstr "Trvanie:"
1888
1889 msgid "Dutch"
1890 msgstr "Holandčina"
1891
1892 msgid "Dynamic contrast"
1893 msgstr "Dynamický kontrast"
1894
1895 msgid "E"
1896 msgstr "V"
1897
1898 msgid "EPG Selection"
1899 msgstr "Voľba EPG"
1900
1901 msgid "EPG encoding"
1902 msgstr "Kódovanie EPG"
1903
1904 msgid ""
1905 "EPGRefresh will automatically switch to user-defined channels when the box "
1906 "is idleing\n"
1907 "(in standby mode without any running recordings) to perform updates of the "
1908 "epg information on these channels."
1909 msgstr ""
1910
1911 #, python-format
1912 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
1913 msgstr "CHYBA - zlyhalo vyhľadávanie (%s)!"
1914
1915 msgid "East"
1916 msgstr "východne"
1917
1918 msgid "Edit"
1919 msgstr "Upraviť"
1920
1921 msgid "Edit AutoTimer"
1922 msgstr "Upraviť autočasovač"
1923
1924 msgid "Edit AutoTimer filters"
1925 msgstr "Upraviť filtre autočasovača"
1926
1927 msgid "Edit AutoTimer services"
1928 msgstr "Upraviť stanice autočasovača"
1929
1930 msgid "Edit DNS"
1931 msgstr "Upraviť DNS"
1932
1933 msgid "Edit Timers and scan for new Events"
1934 msgstr "Upraviť časovače a hľadať nové udalosti"
1935
1936 msgid "Edit Title"
1937 msgstr "Upraviť titul"
1938
1939 msgid "Edit bouquets list"
1940 msgstr "Upraviť zoznam buketov"
1941
1942 msgid "Edit chapters of current title"
1943 msgstr "Upraviť kapitoly aktuálneho titulu"
1944
1945 msgid "Edit new timer defaults"
1946 msgstr "Upraviť predvoľby časovača"
1947
1948 msgid "Edit selected AutoTimer"
1949 msgstr "Upraviť zvolený autočasovač"
1950
1951 msgid "Edit services list"
1952 msgstr "Upraviť zoznam staníc"
1953
1954 msgid "Edit settings"
1955 msgstr "Upraviť nastavenia"
1956
1957 msgid "Edit tags of recorded movies"
1958 msgstr ""
1959
1960 msgid "Edit tags of recorded movies."
1961 msgstr ""
1962
1963 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
1964 msgstr "Upraviť nastavenie DNS v Dreamboxe.\n"
1965
1966 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
1967 msgstr "Upraviť nastavenie siete v Dreamboxe.\n"
1968
1969 msgid "Edit title"
1970 msgstr "Upraviť titul"
1971
1972 msgid "Edit upgrade source url."
1973 msgstr "Upraviť URL zdroja aktualizácie."
1974
1975 msgid "Editing"
1976 msgstr "Úprava"
1977
1978 msgid "Editor for new AutoTimers"
1979 msgstr "Editor nových autočasovačov"
1980
1981 msgid "Education"
1982 msgstr "Vzdelávanie"
1983
1984 msgid "Electronic Program Guide"
1985 msgstr "Elektronický programový sprievodca"
1986
1987 msgid "Emailclient is an IMAP4 e-mail viewer for the Dreambox."
1988 msgstr ""
1989
1990 msgid "Enable"
1991 msgstr "Zapnúť"
1992
1993 msgid "Enable /media"
1994 msgstr "Aktivovať /médium"
1995
1996 msgid "Enable 5V for active antenna"
1997 msgstr "Zapnúť 5 V pre aktívnu anténu"
1998
1999 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
2000 msgstr "Zapnúť sprievodcu vyčistením?"
2001
2002 msgid "Enable Filtering"
2003 msgstr "Zapnúť filtrovanie"
2004
2005 msgid "Enable HTTP Access"
2006 msgstr "Zapnúť prístup HTTP"
2007
2008 msgid "Enable HTTP Authentication"
2009 msgstr "Zapnúť overovanie HTTP"
2010
2011 msgid "Enable HTTPS Access"
2012 msgstr "Zapnúť prístup HTTPS"
2013
2014 msgid "Enable HTTPS Authentication"
2015 msgstr "Zapnúť overovanie HTTPS"
2016
2017 msgid "Enable Service Restriction"
2018 msgstr "Zapnúť obmedzenia pre stanicu"
2019
2020 msgid "Enable Streaming Authentication"
2021 msgstr "Zapnúť overovanie streamu"
2022
2023 msgid "Enable multiple bouquets"
2024 msgstr "Zapnúť viacnásobné bukety"
2025
2026 msgid "Enable parental control"
2027 msgstr "Zapnúť rodičovskú zámku"
2028
2029 msgid ""
2030 "Enable this to be able to access the AutoTimer Overview from within the "
2031 "extension menu."
2032 msgstr ""
2033 "Zapnite, ak chcete mať prístup k prehľadu automatického časovača z menu "
2034 "rozšírení."
2035
2036 msgid "Enable timer"
2037 msgstr "Zapnúť časovač"
2038
2039 msgid "Enabled"
2040 msgstr "Zapnuté"
2041
2042 msgid ""
2043 "Encoding the channel uses for it's EPG data. You only need to change this if "
2044 "you're searching for special characters like the german umlauts."
2045 msgstr ""
2046 "Kódovanie stanice sa využíva na dáta EPG. Túto hodnotu treba zmeniť, len ak "
2047 "hľadáte zvláštne znaky, napr. diakritiku."
2048
2049 msgid "Encrypted: "
2050 msgstr "Šifrované:"
2051
2052 msgid "Encryption"
2053 msgstr "Šifrovanie"
2054
2055 msgid "Encryption Key"
2056 msgstr "Šifrovací kľúč WLAN"
2057
2058 msgid "Encryption Keytype"
2059 msgstr "Druh šifrovacieho kľúča"
2060
2061 msgid "Encryption Type"
2062 msgstr "Typ šifrovania"
2063
2064 msgid "Encryption:"
2065 msgstr "Šifrovanie:"
2066
2067 msgid "End of \"after event\" timespan"
2068 msgstr "Koniec časového obdobia \"po udalosti\""
2069
2070 msgid "End of timespan"
2071 msgstr "Koniec časového obdobia"
2072
2073 msgid "End time"
2074 msgstr "Čas ukončenia"
2075
2076 msgid "EndTime"
2077 msgstr "Koniec"
2078
2079 msgid "English"
2080 msgstr "Angličtina"
2081
2082 msgid ""
2083 "Enigma2 Plugin to play AVI/DIVX/WMV/etc. videos from PC on your Dreambox. "
2084 "Needs a running VLC from www.videolan.org on your pc."
2085 msgstr ""
2086
2087 msgid ""
2088 "Enigma2 Skinselector\n"
2089 "\n"
2090 "If you experience any problems please contact\n"
2091 "stephan@reichholf.net\n"
2092 "\n"
2093 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2094 msgstr ""
2095 "Volič vzhľadu Enigma2\n"
2096 "\n"
2097 "Ak máte akékoľvek problémy, obráťte sa na\n"
2098 "stephan@reichholf.net\n"
2099 "\n"
2100 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2101
2102 msgid "Enter Fast Forward at speed"
2103 msgstr "Počiatočná rýchlosť prevíjania vpred"
2104
2105 msgid "Enter IP to scan..."
2106 msgstr "Zadajte IP na prehľadávanie..."
2107
2108 msgid "Enter Rewind at speed"
2109 msgstr "Počiatočná rýchlosť prevíjania vzad"
2110
2111 msgid "Enter main menu..."
2112 msgstr "Otvoriť hlavné menu..."
2113
2114 msgid "Enter new hostname for your Dreambox"
2115 msgstr "Zadajte nový názov hostiteľa pre Dreambox"
2116
2117 msgid "Enter options:"
2118 msgstr "Zadajte voľby:"
2119
2120 msgid "Enter password:"
2121 msgstr "Zadajte heslo:"
2122
2123 msgid "Enter pin code"
2124 msgstr "Zadajte kód PIN"
2125
2126 msgid "Enter share directory:"
2127 msgstr "Zadajte zdieľaný adresár:"
2128
2129 msgid "Enter share name:"
2130 msgstr "Zadajte zdieľané meno:"
2131
2132 msgid "Enter the service pin"
2133 msgstr "Zadajte PIN stanice"
2134
2135 msgid "Enter user and password for host: "
2136 msgstr "Zadajte užívateľské meno a heslo pre hostiteľa:"
2137
2138 msgid "Enter username:"
2139 msgstr "Zadajte užívateľské meno:"
2140
2141 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
2142 msgstr ""
2143 "Zadajte svoju e-mailovú adresu, aby sme vás mohli kontaktovať, ak treba."
2144
2145 msgid "Enter your search term(s)"
2146 msgstr "Zadajte vyhľadávaný termín(y)"
2147
2148 msgid "Entertainment"
2149 msgstr "Zábava"
2150
2151 msgid "Error"
2152 msgstr "Chyba"
2153
2154 msgid "Error executing plugin"
2155 msgstr "Chyba pri spustení modulu"
2156
2157 #, python-format
2158 msgid ""
2159 "Error: %s\n"
2160 "Retry?"
2161 msgstr ""
2162 "Chyba: %s\n"
2163 "Zopakovať?"
2164
2165 msgid "Estonian"
2166 msgstr "Estónčina"
2167
2168 msgid "Eventview"
2169 msgstr "Prehľad programov"
2170
2171 msgid "Everything is fine"
2172 msgstr "Všetko je v poriadku"
2173
2174 msgid "Exact match"
2175 msgstr "Presná zhoda"
2176
2177 msgid "Exceeds dual layer medium!"
2178 msgstr "Presahuje kapacitu dvojvrstvového DVD!"
2179
2180 msgid "Exclude"
2181 msgstr "Vylúčiť"
2182
2183 msgid "Execute \"after event\" during timespan"
2184 msgstr "Vykonať \"po udalosti\" v časovom období"
2185
2186 msgid "Execute TuxboxPlugins"
2187 msgstr ""
2188
2189 msgid "Execution Progress:"
2190 msgstr "Priebeh vykonávania:"
2191
2192 msgid "Execution finished!!"
2193 msgstr "Skončené!!"
2194
2195 msgid "Exif"
2196 msgstr "Exif"
2197
2198 msgid "Exit"
2199 msgstr "Ukončiť"
2200
2201 msgid "Exit editor"
2202 msgstr "Ukončiť editor"
2203
2204 msgid "Exit input device selection."
2205 msgstr "Ukončiť výber vstupného zariadenia."
2206
2207 msgid "Exit network wizard"
2208 msgstr "Ukončiť sprievodcu sieťou"
2209
2210 msgid "Exit the cleanup wizard"
2211 msgstr "Ukončiť sprievodcu vyčistením"
2212
2213 msgid "Exit the wizard"
2214 msgstr "Ukončiť sprievodcu"
2215
2216 msgid "Exit wizard"
2217 msgstr "Ukončiť sprievodcu"
2218
2219 msgid "Expert"
2220 msgstr "expertný"
2221
2222 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
2223 msgstr "Modul rozšíreného nastavenia siete..."
2224
2225 msgid "Extended Setup..."
2226 msgstr "Rozšírené nastavenie..."
2227
2228 msgid "Extended Software"
2229 msgstr "Rozšírený softvér"
2230
2231 msgid "Extended Software Plugin"
2232 msgstr "Modul rozšíreného softvéru"
2233
2234 msgid "Extensions"
2235 msgstr "Rozšírenia"
2236
2237 msgid "Extensions management"
2238 msgstr "Správa rozšírení"
2239
2240 msgid "FEC"
2241 msgstr "FEC"
2242
2243 msgid ""
2244 "FTPBrowser allows uploading and downloading files between your Dreambox and "
2245 "a server using the file transfer protocol."
2246 msgstr ""
2247
2248 msgid "Factory reset"
2249 msgstr "Továrenské nastavenia"
2250
2251 msgid "Failed"
2252 msgstr "Zlyhalo"
2253
2254 #, python-format
2255 msgid "Fan %d"
2256 msgstr "Ventilítor %d"
2257
2258 #, python-format
2259 msgid "Fan %d PWM"
2260 msgstr "PWM ventilátora %d"
2261
2262 #, python-format
2263 msgid "Fan %d Voltage"
2264 msgstr "Napätie na ventilátore %d"
2265
2266 msgid "Fast"
2267 msgstr "rýchlo"
2268
2269 msgid "Fast DiSEqC"
2270 msgstr "Rýchly DiSEqC"
2271
2272 msgid "Fast Forward speeds"
2273 msgstr "Rýchlosti prevíjania vpred"
2274
2275 msgid "Fast epoch"
2276 msgstr "rýchla doba"
2277
2278 msgid "Favourites"
2279 msgstr "Obľúbené"
2280
2281 msgid "Fetching feed entries"
2282 msgstr "Zobraziť feedy"
2283
2284 msgid "Fetching search entries"
2285 msgstr "Zobraziť výsledky vyhľadávania"
2286
2287 msgid "Filesystem Check"
2288 msgstr "Kontrola systému súborov"
2289
2290 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
2291 msgstr "V systéme súborov sú neopraviteľné chyby"
2292
2293 msgid "Film & Animation"
2294 msgstr "Film a zábava"
2295
2296 msgid "Filter"
2297 msgstr "Filter"
2298
2299 msgid ""
2300 "Filters are another powerful tool when matching events. An AutoTimer can be "
2301 "restricted to certain Weekdays or only match an event with a text inside eg "
2302 "it's Description.\n"
2303 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
2304 msgstr ""
2305 "Filtre sú ďalším výkonným nástrojom na zisťovanie programov. Automatický "
2306 "časovač sa dá obmedziť na určité dni v týždni alebo len na hľadanie "
2307 "programu, ktorý má v opise určitý text.\n"
2308 "Stlačením MODRÉHO tlačidla pridáte nový filter, stlačením ŽLTÉHO odstránite "
2309 "zvolený filter."
2310
2311 msgid "Finetune"
2312 msgstr "Jemné nastavenie"
2313
2314 msgid "Finished"
2315 msgstr "Skončené"
2316
2317 msgid "Finished configuring your network"
2318 msgstr "Nastavenie siete je skončené"
2319
2320 msgid "Finished restarting your network"
2321 msgstr "Reštartovanie siete je skončené"
2322
2323 msgid "Finnish"
2324 msgstr "Fínčina"
2325
2326 msgid "First generate your skin-style with the Ai.HD-Control plugin."
2327 msgstr ""
2328
2329 msgid ""
2330 "First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
2331 msgstr ""
2332 "Najprv sa musí stiahnuť najnovšie bootovacie prostredie pre USB flasher."
2333
2334 msgid "Flash"
2335 msgstr "Flešovať"
2336
2337 msgid "Flashing failed"
2338 msgstr "Flešovanie zlyhalo"
2339
2340 msgid "Following tasks will be done after you press OK!"
2341 msgstr "Po stlačení OK sa vykonajú tieto úlohy."
2342
2343 msgid "Format"
2344 msgstr "Formát"
2345
2346 #, python-format
2347 msgid ""
2348 "Found a total of %d matching Events.\n"
2349 "%d Timer were added and %d modified."
2350 msgstr ""
2351 "Nájdených celkom %d programov.\n"
2352 "%d nastavení časovača pridaných a %d zmenených."
2353
2354 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
2355 msgstr "Počet opakovaní obrázka počas skokového prevíjania"
2356
2357 msgid "Frame size in full view"
2358 msgstr "Veľkosť obrazu pri plnom zobrazení"
2359
2360 msgid "France"
2361 msgstr "Francúzsko"
2362
2363 msgid "French"
2364 msgstr "Francúzština"
2365
2366 msgid "Frequency"
2367 msgstr "Kmitočet"
2368
2369 msgid "Frequency bands"
2370 msgstr "Kmitočtové pásma"
2371
2372 msgid "Frequency scan step size(khz)"
2373 msgstr "Kmitočtový krok pri vyhľadávaní (kHz)"
2374
2375 msgid "Frequency steps"
2376 msgstr "Kmitočtové kroky"
2377
2378 msgid "Fri"
2379 msgstr "Pi"
2380
2381 msgid "Friday"
2382 msgstr "Piatok"
2383
2384 msgid "Frisian"
2385 msgstr "Frízština"
2386
2387 msgid "FritzCall shows incoming calls to your Fritz!Box on your Dreambox."
2388 msgstr ""
2389
2390 msgid "Frontend for /tmp/mmi.socket"
2391 msgstr ""
2392
2393 #, python-format
2394 msgid "Frontprocessor version: %d"
2395 msgstr "Verzia frontprocesora: %d"
2396
2397 msgid "Fsck failed"
2398 msgstr "Fsck zlyhalo"
2399
2400 msgid ""
2401 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
2402 "Do you want to Restart the GUI now?"
2403 msgstr ""
2404 "Pre použitie nového vzhľadu sa musí reštartovať GUI\n"
2405 "Chcete teraz reštartovať GUI?"
2406
2407 msgid "GUI that allows user to change the ftp- / telnet password."
2408 msgstr ""
2409
2410 msgid ""
2411 "GUI that allows user to change the ftp-/telnet-password of the Dreambox."
2412 msgstr ""
2413
2414 msgid "GUI to change the ftp and telnet-password"
2415 msgstr ""
2416
2417 msgid "Gaming"
2418 msgstr "Hry"
2419
2420 msgid "Gateway"
2421 msgstr "Brána"
2422
2423 msgid "General AC3 Delay"
2424 msgstr "Oneskorenie AC3"
2425
2426 msgid "General AC3 delay (ms)"
2427 msgstr "Oneskorenie AC3 [ms]"
2428
2429 msgid "General PCM Delay"
2430 msgstr "Oneskorenie PCM"
2431
2432 msgid "General PCM delay (ms)"
2433 msgstr "Oneskorenie PCM [ms]"
2434
2435 msgid "Genre"
2436 msgstr "Žáner"
2437
2438 msgid "Genuine Dreambox"
2439 msgstr "Pravý Dreambox"
2440
2441 msgid "Genuine Dreambox validation failed!"
2442 msgstr "Overenie pravosti Dreamboxa zlyhalo!"
2443
2444 msgid "Genuine Dreambox verification"
2445 msgstr ""
2446
2447 msgid "German"
2448 msgstr "Nemčina"
2449
2450 msgid "German storm information"
2451 msgstr ""
2452
2453 msgid "German traffic information"
2454 msgstr ""
2455
2456 msgid "Germany"
2457 msgstr "Nemecko"
2458
2459 msgid "Get AudioCD info from CDDB and CD-Text"
2460 msgstr ""
2461
2462 msgid "Get latest experimental image"
2463 msgstr "Získať najnovší experimentálny image"
2464
2465 msgid "Get latest release image"
2466 msgstr "Získať najnovší hotový image"
2467
2468 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
2469 msgstr "Získavam informácie o module. Čakajte..."
2470
2471 msgid "Global delay"
2472 msgstr "Celkové oneskorenie"
2473
2474 msgid "Goto 0"
2475 msgstr "Otočiť na 0"
2476
2477 msgid "Goto position"
2478 msgstr "Otočiť do pozície"
2479
2480 msgid "GraphMultiEPG shows a graphical timeline EPG"
2481 msgstr ""
2482
2483 msgid ""
2484 "GraphMultiEPG shows a graphical timeline EPG.\n"
2485 "Shows a nice overview of all running und upcoming tv shows."
2486 msgstr ""
2487
2488 msgid "Graphical Multi EPG"
2489 msgstr "Grafický Multi EPG"
2490
2491 msgid "Great Britain"
2492 msgstr "Veľká Británia"
2493
2494 msgid "Greek"
2495 msgstr "Gréčtina"
2496
2497 msgid "Green boost"
2498 msgstr "Zosilniť zelenú"
2499
2500 msgid ""
2501 "Growlee allows your Dreambox to send short messages using the growl "
2502 "protocol\n"
2503 "like Recording started notifications to a PC running a growl client"
2504 msgstr ""
2505
2506 msgid "Guard Interval"
2507 msgstr "Ochranný interval"
2508
2509 msgid "Guard interval mode"
2510 msgstr "Režim ochranného intervalu"
2511
2512 msgid "Guess existing timer based on begin/end"
2513 msgstr "Určiť existujúci časovač podľa začiatku a konca."
2514
2515 msgid "HD videos"
2516 msgstr "Videá HD"
2517
2518 msgid "HTTP Port"
2519 msgstr "Port HTTP"
2520
2521 msgid "HTTPS Port"
2522 msgstr "Port HTTPS"
2523
2524 msgid "Harddisk"
2525 msgstr "Pevný disk"
2526
2527 msgid "Harddisk setup"
2528 msgstr "Nastavenie pevného disku"
2529
2530 msgid "Harddisk standby after"
2531 msgstr "Uspať disk po"
2532
2533 msgid "Help"
2534 msgstr "Pomocník"
2535
2536 msgid "Hidden network SSID"
2537 msgstr "Skrytý sieťový SSID"
2538
2539 msgid "Hidden networkname"
2540 msgstr "Skrytý názov siete"
2541
2542 msgid "Hierarchy Information"
2543 msgstr "Hierarchické informácie"
2544
2545 msgid "Hierarchy mode"
2546 msgstr "Hierarchický režim"
2547
2548 msgid "High bitrate support"
2549 msgstr "Spracuje vysoký dátový tok"
2550
2551 msgid "History"
2552 msgstr "História"
2553
2554 msgid "Holland"
2555 msgstr "Holandsko"
2556
2557 msgid "Hong Kong"
2558 msgstr "Hong Kong"
2559
2560 msgid "Horizontal"
2561 msgstr "Vodorovná"
2562
2563 msgid "Hotplugging for removeable devices"
2564 msgstr ""
2565
2566 msgid "How many minutes do you want to record?"
2567 msgstr "Koľko minút chcete nahrávať?"
2568
2569 msgid "How to handle found crashlogs?"
2570 msgstr "Ako spracovať nájdené správy o zrútení?"
2571
2572 msgid "Howto & Style"
2573 msgstr "Urob si sám a životný štýl"
2574
2575 msgid "Hue"
2576 msgstr "Odtieň"
2577
2578 msgid "Hungarian"
2579 msgstr "Maďarčina"
2580
2581 msgid "IMAP4 e-mail viewer for the Dreambox"
2582 msgstr ""
2583
2584 msgid "IP Address"
2585 msgstr "Adresa IP"
2586
2587 msgid "IP:"
2588 msgstr "IP:"
2589
2590 msgid "IRC Client for Enigma2"
2591 msgstr ""
2592
2593 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
2594 msgstr "Súbor ISO je pre tento súborový systém príliš veľký!"
2595
2596 msgid "ISO path"
2597 msgstr "Cesta ISO"
2598
2599 msgid "Icelandic"
2600 msgstr "Islandčina"
2601
2602 #, python-format
2603 msgid ""
2604 "If this is enabled an existing timer will also be considered recording an "
2605 "event if it records at least 80% of the it."
2606 msgstr ""
2607 "Ak je toto zapnuté, existujúci časovač sa bude považovať za nahrávajúci, ak "
2608 "z programu nahrá aspoň 80 %."
2609
2610 msgid ""
2611 "If you see this, something is wrong with\n"
2612 "your scart connection. Press OK to return."
2613 msgstr ""
2614 "Ak vidíte toto, niečo nie je v poriadku\n"
2615 "s pripojením scart. Vráťte sa stlačením tlačidla OK."
2616
2617 msgid ""
2618 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
2619 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
2620 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
2621 "possible.\n"
2622 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
2623 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
2624 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
2625 "step.\n"
2626 "If you are happy with the result, press OK."
2627 msgstr ""
2628 "Ak máte na televízore zdôraznenie jasu alebo kontrastu, zrušte ho. Ak je v "
2629 "nastaveniach niečo ako „dynamický režim“, nastavte ho na štandardnú hodnotu. "
2630 "Podsvietenie nastavte na hodnotu, ktorá vám vyhovuje. Stiahnite kontrast "
2631 "televízora na najnižšiu hodnotu.\n"
2632 "Potom nastavte jas na najnižšiu možnú hodnotu, ale tak, aby dva najtmavšie "
2633 "odtiene sivej zostali rozlíšiteľné.\n"
2634 "V tejto chvíli sa nestarajte o svetlé odtiene. Tie nastavíte v ďalšom "
2635 "kroku.\n"
2636 "Ak ste spokojní s výsledkom, stlačte tlačidlo OK."
2637
2638 msgid "Image flash utility"
2639 msgstr "Pomôcka na flešovanie image."
2640
2641 msgid "Import AutoTimer"
2642 msgstr "Importovať autočasovač"
2643
2644 msgid "Import existing Timer"
2645 msgstr "Importovať existujúci časovač"
2646
2647 msgid "Import from EPG"
2648 msgstr "Importovať z EPG"
2649
2650 msgid "In Progress"
2651 msgstr "Prebieha"
2652
2653 msgid ""
2654 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
2655 msgstr ""
2656 "Aby sa mohol nahrať načasovaný program, preplo sa na nahrávanú stanicu!\n"
2657
2658 msgid "Include"
2659 msgstr "Zahrnúť"
2660
2661 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
2662 msgstr "Vložiť do mailu vašu e-mailovú adresu a meno (voliteľne)?"
2663
2664 msgid "Increase delay"
2665 msgstr "Zväčšiť oneskorenie"
2666
2667 #, python-format
2668 msgid "Increase delay by %i ms (can be set)"
2669 msgstr "Zväčšiť oneskorenie o %i ms (dá sa nastaviť)"
2670
2671 msgid "Increased voltage"
2672 msgstr "Zvýšené napätie"
2673
2674 msgid "Index"
2675 msgstr "Index"
2676
2677 msgid "India"
2678 msgstr "India"
2679
2680 msgid "Info"
2681 msgstr "Informačná lišta"
2682
2683 msgid "InfoBar"
2684 msgstr "Informačná lišta"
2685
2686 msgid "Infobar timeout"
2687 msgstr "Doba zobrazovania informačnej lišty"
2688
2689 msgid "Information"
2690 msgstr "Informácie"
2691
2692 msgid "Init"
2693 msgstr "Inic."
2694
2695 msgid "Initial location in new timers"
2696 msgstr "Úvodné umiestnenie nových časových nahrávok"
2697
2698 msgid "Initialization"
2699 msgstr "Inicializácia"
2700
2701 msgid "Initialize"
2702 msgstr "Inicializovať"
2703
2704 msgid "Initializing Harddisk..."
2705 msgstr "Inicializujem pevný disk"
2706
2707 msgid "Input"
2708 msgstr "Vstup"
2709
2710 msgid "Input device setup"
2711 msgstr "Nastavenie vstupného zariadenia"
2712
2713 msgid "Input devices"
2714 msgstr "Vstupné zariadenia"
2715
2716 msgid "Install"
2717 msgstr "Inštalovať"
2718
2719 msgid "Install a new image with a USB stick"
2720 msgstr "Inštalovať nový image z kľúča USB"
2721
2722 msgid "Install a new image with your web browser"
2723 msgstr "Inštalovať nový image cez webový prehliadač"
2724
2725 msgid "Install extensions."
2726 msgstr "Inštalovať rozšírenia."
2727
2728 msgid "Install local extension"
2729 msgstr "Inštalovať miestne rozšírenie"
2730
2731 msgid "Install or remove finished."
2732 msgstr "Inštalácia alebo odstránenie skončené."
2733
2734 msgid "Install settings, skins, software..."
2735 msgstr "Inštalovať settingy, vzhľady, softvér..."
2736
2737 msgid "Installation finished."
2738 msgstr "Inštalácia je skončená."
2739
2740 msgid "Installing"
2741 msgstr "Inštalujem"
2742
2743 msgid "Installing Software..."
2744 msgstr "Inštalujem softvér..."
2745
2746 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
2747 msgstr "Inštalujem zoznamy predvolených staníc... Čakajte..."
2748
2749 msgid "Installing defaults... Please wait..."
2750 msgstr "Inštalujem predvolené nastavenia... Čakajte..."
2751
2752 msgid "Installing package content... Please wait..."
2753 msgstr "Inštalujem obsah balíčka... Čakajte..."
2754
2755 msgid "Instant Record..."
2756 msgstr "Okamžité nahrávanie..."
2757
2758 msgid "Instant record location"
2759 msgstr "Umiestnenie okamžitého záznamu"
2760
2761 msgid "Integrated Ethernet"
2762 msgstr "Integrovaný eternet"
2763
2764 msgid "Integrated Wireless"
2765 msgstr "Integrovaná WLAN"
2766
2767 msgid "Interface: "
2768 msgstr "Rozhranie:"
2769
2770 msgid "Intermediate"
2771 msgstr "stredný"
2772
2773 msgid "Internal Flash"
2774 msgstr "Interná pamäť flash"
2775
2776 msgid "Internal LAN adapter."
2777 msgstr "Adaptér internej LAN"
2778
2779 msgid "Internal firmware updater"
2780 msgstr ""
2781
2782 msgid "Invalid Location"
2783 msgstr "Neplatné umiestnenie"
2784
2785 #, python-format
2786 msgid "Invalid directory selected: %s"
2787 msgstr "Zvolený neplatný adresár: %s"
2788
2789 msgid "Invalid response from Security service pls restart again"
2790 msgstr "Neplatná odpoveď z bezpečnostného servera. Reštartujte."
2791
2792 msgid "Invalid response from server."
2793 msgstr "Neplatná odozva zo servera"
2794
2795 #, python-format
2796 msgid "Invalid response from server. Please report: %s"
2797 msgstr "Neplatná odpoveď zo servera. Ohláste: %s"
2798
2799 msgid "Invalid selection"
2800 msgstr "Neplatný výber"
2801
2802 msgid "Inversion"
2803 msgstr "Inverzia"
2804
2805 msgid "Ipkg"
2806 msgstr "Ipkg"
2807
2808 msgid "Ireland"
2809 msgstr "Írsko"
2810
2811 msgid "Is this videomode ok?"
2812 msgstr "Je tento režim obrazu OK?"
2813
2814 msgid "Israel"
2815 msgstr "Izrael"
2816
2817 msgid ""
2818 "It's possible to restrict an AutoTimer to certain Services or Bouquets or to "
2819 "deny specific ones.\n"
2820 "An Event will only match this AutoTimer if it's on a specific and not denied "
2821 "Service (inside a Bouquet).\n"
2822 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
2823 msgstr ""
2824 "Môžete obmedziť autočasovač na určité stanice, bukety alebo niektoré "
2825 "vylúčiť.\n"
2826 "Program bude vyhovovať autočasovaču, len ak to bude daná stanica, nie "
2827 "zakázaná (v rámci buketu).\n"
2828 "Stlačením MODRÉHO tlačidla pridáte obmedzenie, stlačením ŽLTÉHO zrušíte "
2829 "zvolené."
2830
2831 msgid "Italian"
2832 msgstr "Taliančina"
2833
2834 msgid "Italian Weather forecast on Dreambox"
2835 msgstr ""
2836
2837 msgid "Italian Weather forecast on Dreambox from www.google.it."
2838 msgstr ""
2839
2840 msgid "Italy"
2841 msgstr "Taliansko"
2842
2843 msgid "Japan"
2844 msgstr "Japonsko"
2845
2846 msgid "Job View"
2847 msgstr "Prehľad úloh"
2848
2849 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
2850 msgid "Just Scale"
2851 msgstr "Na celú obrazovku (bez pomeru strán)"
2852
2853 msgid "Kerni's BrushedAlu-HD skin"
2854 msgstr ""
2855
2856 msgid "Kerni's DreamMM-HD skin"
2857 msgstr ""
2858
2859 msgid "Kerni's Elgato-HD skin"
2860 msgstr ""
2861
2862 msgid "Kerni's SWAIN skin"
2863 msgstr ""
2864
2865 msgid "Kerni's SWAIN-HD skin"
2866 msgstr ""
2867
2868 msgid "Kerni's UltraViolet skin"
2869 msgstr ""
2870
2871 msgid "Kerni's YADS-HD skin"
2872 msgstr ""
2873
2874 msgid "Kerni's dTV-HD skin"
2875 msgstr ""
2876
2877 msgid "Kerni's dTV-HD-Reloaded skin"
2878 msgstr ""
2879
2880 msgid "Kerni's dmm-HD skin"
2881 msgstr ""
2882
2883 msgid "Kerni's dreamTV-HD skin"
2884 msgstr ""
2885
2886 msgid "Kerni's simple skin"
2887 msgstr ""
2888
2889 msgid "Kerni-HD1 skin"
2890 msgstr ""
2891
2892 msgid "Kerni-HD1R2 skin"
2893 msgstr ""
2894
2895 msgid "Kernis HD1 skin"
2896 msgstr ""
2897
2898 #, python-format
2899 msgid "Key %(Key)s successfully set to %(delay)i ms"
2900 msgstr "Tlačidlo %(tlačidlo)s nastavené na %(oneskorenie)i ms"
2901
2902 #, python-format
2903 msgid "Key %(key)s (current value: %(value)i ms)"
2904 msgstr "Tlačidlo %(tlačidlo)s (aktuálna hodnota: %(hodnota)i ms)"
2905
2906 msgid "Keyboard"
2907 msgstr "Klávesnica"
2908
2909 msgid "Keyboard Map"
2910 msgstr "Rozloženie klávesov"
2911
2912 msgid "Keyboard Setup"
2913 msgstr "Nastavenie klávesnice"
2914
2915 msgid "Keymap"
2916 msgstr "Rozloženie klávesov"
2917
2918 msgid "KiddyTimer allows to control your kids's daily tv usage."
2919 msgstr ""
2920
2921 msgid "LAN Adapter"
2922 msgstr "Adaptér LAN"
2923
2924 msgid "LAN connection"
2925 msgstr "Pripojenie LAN"
2926
2927 msgid "LNB"
2928 msgstr "LNB"
2929
2930 msgid "LOF"
2931 msgstr "LOF"
2932
2933 msgid "LOF/H"
2934 msgstr "LOF/H"
2935
2936 msgid "LOF/L"
2937 msgstr "LOF/L"
2938
2939 msgid "Language"
2940 msgstr "Jazyk"
2941
2942 msgid "Language selection"
2943 msgstr "Voľba jazyka"
2944
2945 msgid "Last config"
2946 msgstr "Posledné nastavenie"
2947
2948 msgid "Last speed"
2949 msgstr "Posledná rýchlosť"
2950
2951 msgid "Latitude"
2952 msgstr "Zem. šírka"
2953
2954 msgid "Latvian"
2955 msgstr "Lotyščina"
2956
2957 msgid "Leave DVD Player?"
2958 msgstr "Ukončiť DVD prehrávač?"
2959
2960 msgid "Left"
2961 msgstr "Doľava"
2962
2963 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
2964 msgid "Letterbox"
2965 msgstr "Letterbox"
2966
2967 msgid "Limit east"
2968 msgstr "Východný limit"
2969
2970 msgid "Limit west"
2971 msgstr "Západný limit"
2972
2973 msgid "Limited character set for recording filenames"
2974 msgstr "Obmedzená znaková sada pre názvy záznamov"
2975
2976 msgid "Limits off"
2977 msgstr "Vypnúť limity"
2978
2979 msgid "Limits on"
2980 msgstr "Zapnúť limity"
2981
2982 msgid "Link Quality:"
2983 msgstr "Kvalita spojenia:"
2984
2985 msgid "Link:"
2986 msgstr "Spojenie:"
2987
2988 msgid "Linked titles with a DVD menu"
2989 msgstr "Tituly prepojené s menu DVD"
2990
2991 msgid "List of Storage Devices"
2992 msgstr "Zoznam záznamových zariadení"
2993
2994 msgid "Listen and record internet radio"
2995 msgstr ""
2996
2997 msgid "Listen and record shoutcast internet radio on your Dreambox."
2998 msgstr ""
2999
3000 msgid "Lithuanian"
3001 msgstr "Litovčina"
3002
3003 msgid "Load"
3004 msgstr "Natiahnuť"
3005
3006 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
3007 msgstr "Prevziať dĺžku filmov do zoznamu filmov"
3008
3009 msgid "Load feed on startup:"
3010 msgstr "Na začiatku načítať feed:"
3011
3012 msgid "Load movie-length"
3013 msgstr "Prevziať dĺžku filmov do zoznamu filmov"
3014
3015 msgid "Local Network"
3016 msgstr "Miestna sieť"
3017
3018 msgid "Local share name"
3019 msgstr "Miestne zdieľané meno"
3020
3021 msgid "Location"
3022 msgstr "Umiestnenie"
3023
3024 msgid "Location for instant recordings"
3025 msgstr "Umiestnenie okamžitých záznamov"
3026
3027 msgid "Lock:"
3028 msgstr "Signál:"
3029
3030 msgid "Log results to harddisk"
3031 msgstr "Zaznamenať výsledky na pevný disk"
3032
3033 msgid "Long Keypress"
3034 msgstr "Dlhé stlačenie tlačidla"
3035
3036 msgid "Long filenames"
3037 msgstr "Dlhé názvy súborov"
3038
3039 msgid "Longitude"
3040 msgstr "Zem. dĺžka"
3041
3042 msgid "Lower bound of timespan."
3043 msgstr "Dolná hranica časového obdobia."
3044
3045 msgid ""
3046 "Lower bound of timespan. Nothing before this time will be matched. Offsets "
3047 "are not taken into account!"
3048 msgstr ""
3049 "Dolná hranica časového obdobia. Nič predtým nebude vyhovovať. Posuny sa "
3050 "nepočítajú."
3051
3052 msgid "MMC Card"
3053 msgstr "Karta MMC"
3054
3055 msgid "MORE"
3056 msgstr "VIAC"
3057
3058 msgid "Main menu"
3059 msgstr "Hlavné menu"
3060
3061 msgid "Mainmenu"
3062 msgstr "Hlavné menu"
3063
3064 msgid "Make this mark an 'in' point"
3065 msgstr "Urobiť z tejto značky vstupný bod („in“)"
3066
3067 msgid "Make this mark an 'out' point"
3068 msgstr "Urobiť z tejto značky výstupný bod („out“)"
3069
3070 msgid "Make this mark just a mark"
3071 msgstr "Urobiť z tejto značky len značku."
3072
3073 msgid "Manage extensions"
3074 msgstr "Spravovať rozšírenia"
3075
3076 msgid "Manage local files"
3077 msgstr ""
3078
3079 msgid "Manage logos to display at boot time or while in radio mode."
3080 msgstr ""
3081
3082 msgid "Manage logos to display at boottime"
3083 msgstr ""
3084
3085 msgid "Manage network shares"
3086 msgstr "Spravovať sieťové zdieľanie"
3087
3088 msgid ""
3089 "Manage your music files in a database, play it with Merlin Music Player."
3090 msgstr ""
3091
3092 msgid "Manage your network shares..."
3093 msgstr "Spravovať sieťové zdieľanie ..."
3094
3095 msgid "Manage your receiver's software"
3096 msgstr "Spravovať softvér ptijímača"
3097
3098 msgid "Manual Scan"
3099 msgstr "Ručné vyhľadávanie"
3100
3101 msgid "Manual transponder"
3102 msgstr "Transpondér ručne"
3103
3104 msgid "Manufacturer"
3105 msgstr "Výrobca"
3106
3107 msgid "Margin after record"
3108 msgstr "Rezerva po skončení programu"
3109
3110 msgid "Margin before record (minutes)"
3111 msgstr "Rezerva pred začiatkom programu (min)"
3112
3113 #, python-format
3114 msgid "Match Timespan: %02d:%02d - %02d:%02d"
3115 msgstr "Nájsť v období: %02d:%02d - %02d:%02d"
3116
3117 msgid "Match title"
3118 msgstr "Hľadať titul"
3119
3120 #, python-format
3121 msgid "Match title: %s"
3122 msgstr "Hľadať titul: %s"
3123
3124 msgid "Max. Bitrate: "
3125 msgstr "Max. dátový tok:"
3126
3127 msgid "Maximum duration (in m)"
3128 msgstr "Maximálne trvanie (v ms)"
3129
3130 msgid ""
3131 "Maximum event duration to match. If an event is longer than this ammount of "
3132 "time (without offset) it won't be matched."
3133 msgstr ""
3134 "Maximálne trvanie programu pre zhodu. Ak je program dlhší (bez posunu), "
3135 "nebude vyhovovať."
3136
3137 msgid "Media player"
3138 msgstr "Prehrávač médií"
3139
3140 msgid "MediaPlayer"
3141 msgstr "Prehrávač médií"
3142
3143 msgid ""
3144 "MediaScanner scans devices for playable media files and displays a menu with "
3145 "possible actions like viewing pictures or playing movies."
3146 msgstr ""
3147
3148 msgid ""
3149 "Mediaplayer plays your favorite music and videos.\n"
3150 "Play all your favorite music and video files, organize them in playlists, "
3151 "view cover and album information."
3152 msgstr ""
3153
3154 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
3155 msgstr "Médium nie je zapisovateľný disk DVD!"
3156
3157 msgid "Medium is not empty!"
3158 msgstr "Médium nie je prázdne!"
3159
3160 msgid "Menu"
3161 msgstr "Menu"
3162
3163 msgid "Merlin Music Player and iDream"
3164 msgstr ""
3165
3166 msgid "Message"
3167 msgstr "Správa"
3168
3169 msgid "Message..."
3170 msgstr "Správa..."
3171
3172 msgid "Mexico"
3173 msgstr "Mexiko"
3174
3175 msgid "Mkfs failed"
3176 msgstr "Mkfs zlyhalo"
3177
3178 msgid "Mode"
3179 msgstr "Režim"
3180
3181 msgid "Model: "
3182 msgstr "Model: "
3183
3184 msgid "Modify existing timers"
3185 msgstr "Upravte existujúce časovače"
3186
3187 msgid "Modulation"
3188 msgstr "Modulácia"
3189
3190 msgid "Modulator"
3191 msgstr "Modulátor"
3192
3193 msgid "Mon"
3194 msgstr "Po"
3195
3196 msgid "Mon-Fri"
3197 msgstr "Po-Pi"
3198
3199 msgid "Monday"
3200 msgstr "Pondelok"
3201
3202 msgid "Monthly"
3203 msgstr "Mesačne"
3204
3205 msgid "More video entries."
3206 msgstr "Ďalšie položky videa."
3207
3208 msgid "Mosquito noise reduction"
3209 msgstr "Potlačenie šumu na hranách"
3210
3211 msgid "Most discussed"
3212 msgstr "Najdiskutovanejšie"
3213
3214 msgid "Most linked"
3215 msgstr ""
3216
3217 msgid "Most popular"
3218 msgstr "Najpopulárnejšie"
3219
3220 msgid "Most recent"
3221 msgstr "Nejnovšie"
3222
3223 msgid "Most responded"
3224 msgstr "Najviac odpovedané"
3225
3226 msgid "Most viewed"
3227 msgstr "Najpozeranejšie"
3228
3229 msgid "Mount failed"
3230 msgstr "Primontovanie zlyhalo"
3231
3232 msgid "Mount informations"
3233 msgstr "Informácie o prístupe"
3234
3235 msgid "Mount options"
3236 msgstr "Voľby prístupu"
3237
3238 msgid "Mount type"
3239 msgstr "Typ prístupu"
3240
3241 msgid "MountManager"
3242 msgstr "MountManager"
3243
3244 msgid ""
3245 "Mounted/\n"
3246 "Unmounted"
3247 msgstr ""
3248 "Primontované/\n"
3249 "Odmontované"
3250
3251 msgid "Mountpoints management"
3252 msgstr "Správa prístupových bodov"
3253
3254 msgid "Mounts editor"
3255 msgstr "Editor prístupových bodov"
3256
3257 msgid "Mounts management"
3258 msgstr "Správa prístupových bodov"
3259
3260 msgid "Move Picture in Picture"
3261 msgstr "Premiestniť obraz v obraze"
3262
3263 msgid "Move east"
3264 msgstr "Pootočiť východne"
3265
3266 msgid "Move plugin screen"
3267 msgstr "Posunúť obrazovku modulu"
3268
3269 msgid "Move screen down"
3270 msgstr "Posunúť obrazovku nadol"
3271
3272 msgid "Move screen to the center of your TV"
3273 msgstr "Posunúť obrazovku do stredu"
3274
3275 msgid "Move screen to the left"
3276 msgstr "Posunúť obrazovku doľava"
3277
3278 msgid "Move screen to the lower left corner"
3279 msgstr "Posunúť obrazovku do ľavého dolného rohu"
3280
3281 msgid "Move screen to the lower right corner"
3282 msgstr "Posunúť obrazovku  do pravého dolného rohu"
3283
3284 msgid "Move screen to the middle of the left border"
3285 msgstr "Posunúť obrazovku do stredu ľavého okraja"
3286
3287 msgid "Move screen to the middle of the right border"
3288 msgstr "Posunúť obrazovku do stredu pravého okraja"
3289
3290 msgid "Move screen to the right"
3291 msgstr "Posunúť obrazovku doprava"
3292
3293 msgid "Move screen to the upper left corner"
3294 msgstr "Posunúť obrazovku do ľavého horného rohu"
3295
3296 msgid "Move screen to the upper right corner"
3297 msgstr "Posunúť obrazovku do pravého horného rohu"
3298
3299 msgid "Move screen up"
3300 msgstr "Posunúť obrazovku  nahor"
3301
3302 msgid "Move west"
3303 msgstr "Pootočiť západne"
3304
3305 msgid "Movie information from the Online Film Datenbank (German)."
3306 msgstr ""
3307
3308 msgid "Movie informations from the Online Film Datenbank"
3309 msgstr ""
3310
3311 msgid "Movie location"
3312 msgstr "Umiestenie filmu"
3313
3314 msgid ""
3315 "MovieTagger adds tags to recorded movies to sort a large list of movies."
3316 msgstr ""
3317
3318 msgid ""
3319 "Movielist Preview creates screenshots of recordings and shows them inside "
3320 "the movielist."
3321 msgstr ""
3322
3323 msgid "Movielist menu"
3324 msgstr "Menu filmov"
3325
3326 msgid "Multi EPG"
3327 msgstr "Multi EPG"
3328
3329 msgid "Multimedia"
3330 msgstr "Multimédiá"
3331
3332 msgid "Multiple service support"
3333 msgstr "Dekóduje viac staníc"
3334
3335 msgid "Multisat"
3336 msgstr "viac satelitov"
3337
3338 msgid "Music"
3339 msgstr "Hudba"
3340
3341 msgid "Mute"
3342 msgstr "Umlčovač"
3343
3344 msgid "My TubePlayer"
3345 msgstr "Prehrávač MyTube"
3346
3347 msgid "MyTube Settings"
3348 msgstr "Nastavenia MyTube"
3349
3350 msgid "MyTubePlayer"
3351 msgstr "Prehrávač MyTube"
3352
3353 msgid "MyTubePlayer Help"
3354 msgstr "Pomocník prehrávača MyTube"
3355
3356 msgid "MyTubePlayer active video downloads"
3357 msgstr "Prehrávač MyTube - aktívne stiahnuté videá"
3358
3359 msgid "MyTubePlayer settings"
3360 msgstr "Nastavenia prehrávača MyTube"
3361
3362 msgid "MyTubeVideoInfoScreen"
3363 msgstr "Informačné okno MyTube"
3364
3365 msgid "MyTubeVideohelpScreen"
3366 msgstr "Okno Pomocníka MyTube"
3367
3368 msgid "N/A"
3369 msgstr "Nie je k dispozícii"
3370
3371 msgid "NEXT"
3372 msgstr "NASLED."
3373
3374 msgid "NFI Image Flashing"
3375 msgstr "Flešovanie image NFI"
3376
3377 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
3378 msgstr "Flešovanie image .NFI skončené. Stlačením žltého tlačidla reštartujte."
3379
3380 msgid "NFS share"
3381 msgstr "Zdieľanie NFS"
3382
3383 msgid "NOW"
3384 msgstr "TERAZ"
3385
3386 msgid "NTSC"
3387 msgstr "NTSC"
3388
3389 msgid "Name"
3390 msgstr "Názov"
3391
3392 msgid "Nameserver"
3393 msgstr "Nameserver"
3394
3395 #, python-format
3396 msgid "Nameserver %d"
3397 msgstr "DNS (nameserver) %d"
3398
3399 msgid "Nameserver Setup"
3400 msgstr "Nastavenie DNS"
3401
3402 msgid "Nameserver settings"
3403 msgstr "Nastavenie DNS"
3404
3405 msgid "Nemesis BlackBox Skin"
3406 msgstr ""
3407
3408 msgid "Nemesis BlackBox Skin for the Dreambox"
3409 msgstr ""
3410
3411 msgid "Nemesis Blueline Single Skin"
3412 msgstr ""
3413
3414 msgid "Nemesis Blueline Single Skin for the Dreambox"
3415 msgstr ""
3416
3417 msgid "Nemesis Blueline Skin"
3418 msgstr ""
3419
3420 msgid "Nemesis Blueline Skin for the Dreambox"
3421 msgstr ""
3422
3423 msgid "Nemesis Blueline.Extended Skin"
3424 msgstr ""
3425
3426 msgid "Nemesis Blueline.Extended Skin for the Dreambox"
3427 msgstr ""
3428
3429 msgid "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin"
3430 msgstr ""
3431
3432 msgid "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin for the Dreambox"
3433 msgstr ""
3434
3435 msgid "Nemesis ChromeLine Skin"
3436 msgstr ""
3437
3438 msgid "Nemesis ChromeLine Skin for the Dreambox"
3439 msgstr ""
3440
3441 msgid "Nemesis Flatline Blue Skin"
3442 msgstr ""
3443
3444 msgid "Nemesis Flatline Blue Skin for the Dreambox"
3445 msgstr ""
3446
3447 msgid "Nemesis Flatline Skin"
3448 msgstr ""
3449
3450 msgid "Nemesis Flatline Skin for the Dreambox"
3451 msgstr ""
3452
3453 msgid "Nemesis GlassLine Skin"
3454 msgstr ""
3455
3456 msgid "Nemesis GlassLine Skin for the Dreambox"
3457 msgstr ""
3458
3459 msgid "Nemesis Greenline Extended Skin"
3460 msgstr ""
3461
3462 msgid "Nemesis Greenline Extended Skin for the Dreambox"
3463 msgstr ""
3464
3465 msgid "Nemesis Greenline Single Skin"
3466 msgstr ""
3467
3468 msgid "Nemesis Greenline Single Skin for the Dreambox"
3469 msgstr ""
3470
3471 msgid "Nemesis Greenline Skin"
3472 msgstr ""
3473
3474 msgid "Nemesis Greenline Skin for the Dreambox"
3475 msgstr ""
3476
3477 msgid "Nemesis Greyline Extended Skin"
3478 msgstr ""
3479
3480 msgid "Nemesis Greyline Extended Skin for the Dreambox"
3481 msgstr ""
3482
3483 msgid "Nemesis Greyline Single Skin"
3484 msgstr ""
3485
3486 msgid "Nemesis Greyline Single Skin for the Dreambox"
3487 msgstr ""
3488
3489 msgid "Nemesis Greyline Skin"
3490 msgstr ""
3491
3492 msgid "Nemesis Greyline Skin for the Dreambox"
3493 msgstr ""
3494
3495 msgid "Nemesis ShadowLine Skin"
3496 msgstr ""
3497
3498 msgid "Nemesis ShadowLine Skin for the Dreambox"
3499 msgstr ""
3500
3501 msgid "Netmask"
3502 msgstr "Maska siete"
3503
3504 msgid "Network"
3505 msgstr "Sieť"
3506
3507 msgid "Network Configuration..."
3508 msgstr "Konfigurácia siete..."
3509
3510 msgid "Network Mount"
3511 msgstr "Sieťový prístup"
3512
3513 msgid "Network SSID"
3514 msgstr "Sieťový SSID"
3515
3516 msgid "Network Setup"
3517 msgstr "Nastavenie siete"
3518
3519 msgid "Network Wizard"
3520 msgstr "Sprievodca sieťou"
3521
3522 msgid "Network scan"
3523 msgstr "Vyhľadať sieť"
3524
3525 msgid "Network setup"
3526 msgstr "Nastavenie siete"
3527
3528 msgid "Network test"
3529 msgstr "Test siete"
3530
3531 msgid "Network test..."
3532 msgstr "Test siete..."
3533
3534 msgid "Network test: "
3535 msgstr "Test siete:"
3536
3537 msgid "Network:"
3538 msgstr "Sieť:"
3539
3540 msgid "NetworkBrowser"
3541 msgstr "Prehľadávač siete"
3542
3543 msgid "NetworkWizard"
3544 msgstr "Sprievodca nast. siete"
3545
3546 msgid "Never"
3547 msgstr "Nikdy"
3548
3549 msgid "New"
3550 msgstr "Nové"
3551
3552 msgid "New Zealand"
3553 msgstr "Nový Zéland"
3554
3555 msgid "New pin"
3556 msgstr "Nový PIN"
3557
3558 msgid "New version:"
3559 msgstr "Nová verzia:"
3560
3561 msgid "News & Politics"
3562 msgstr "Správy a politika"
3563
3564 msgid "Next"
3565 msgstr "Nasled."
3566
3567 msgid "No"
3568 msgstr "Nie"
3569
3570 msgid "No (supported) DVDROM found!"
3571 msgstr "Nenájdený (podporovaný) DVDROM!"
3572
3573 msgid "No Connection"
3574 msgstr "Nie je spojenie"
3575
3576 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
3577 msgstr "Pevný disk nebol nájdený alebo nebol inicializovaný."
3578
3579 msgid "No Networks found"
3580 msgstr "Nenájdená sieť"
3581
3582 msgid "No backup needed"
3583 msgstr "Nie je treba zálohovať"
3584
3585 msgid ""
3586 "No data on transponder!\n"
3587 "(Timeout reading PAT)"
3588 msgstr ""
3589 "Žiadne dáta na transpondéri!\n"
3590 "(Čas vypršal pri čítaní PAT)"
3591
3592 msgid "No description available."
3593 msgstr "Opis nie je k dispozícii."
3594
3595 msgid "No details for this image file"
3596 msgstr "Žiadne podrobnosti k tomuto súboru image"
3597
3598 msgid "No displayable files on this medium found!"
3599 msgstr "Na tomto médiu sa nenašli žiadne zobraziteľné súbory!"
3600
3601 msgid "No event info found, recording indefinitely."
3602 msgstr "Žiadne informácie EPG, spúšťam nekonečné nahrávanie."
3603
3604 msgid ""
3605 "No fast winding possible yet.. but you can use the number buttons to skip "
3606 "forward/backward!"
3607 msgstr ""
3608 "Ešte nie je možné prevíjanie, ale pomocou číselných tlačidiel môžete skočiť "
3609 "dopredu alebo dozadu."
3610
3611 msgid "No free tuner!"
3612 msgstr "Nie je voľný tuner!"
3613
3614 msgid "No network connection available."
3615 msgstr "Nie je dostupné sieťové pripojenie."
3616
3617 msgid "No network devices found!"
3618 msgstr "Nenájdené sieťové zariadenia!"
3619
3620 msgid "No networks found"
3621 msgstr "Nenájdená žiadna sieť"
3622
3623 msgid ""
3624 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
3625 msgstr ""
3626 "Zatiaľ neboli aktualizované žiadne balíčky. Skontrolujte sieť a skúste znova."
3627
3628 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
3629 msgstr "Nie je obraz na televízore? Stlačte EXIT a skúste znova."
3630
3631 msgid "No playable video found! Stop playing this movie?"
3632 msgstr "Nenájdené prehrávateľné video. Zastaviť prehrávanie tohto filmu?"
3633
3634 msgid "No positioner capable frontend found."
3635 msgstr "Nebol nájdený tuner vhodný pre motor."
3636
3637 msgid "No satellite frontend found!!"
3638 msgstr "Nebol nájdený satelitný tuner!"
3639
3640 msgid "No tags are set on these movies."
3641 msgstr "Na týchto filmoch nie sú nastavené žiadne štítky."
3642
3643 msgid "No to all"
3644 msgstr "Nie pre všetky"
3645
3646 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
3647 msgstr "Žiadny tuner nie je nastavený na použitie motora DiSEqC."
3648
3649 msgid ""
3650 "No tuner is enabled!\n"
3651 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
3652 msgstr ""
3653 "Žiadny tuner nie je zapnutý!\n"
3654 "Nastavte tuner pred spustením vyhľadávania staníc."
3655
3656 msgid "No useable USB stick found"
3657 msgstr "Nenájdený použiteľný kľúč USB"
3658
3659 msgid ""
3660 "No valid service PIN found!\n"
3661 "Do you like to change the service PIN now?\n"
3662 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
3663 msgstr ""
3664 "Nenájdený platný PIN stanice!\n"
3665 "Chcete teraz zmeniť PIN stanice?\n"
3666 "Keď zvolíte „Nie“, ochrana stanice zostane vypnutá!"
3667
3668 msgid ""
3669 "No valid setup PIN found!\n"
3670 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
3671 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
3672 msgstr ""
3673 "Nenájdený platný PIN nastavení!\n"
3674 "Chcete teraz zmeniť PIN nastavení?\n"
3675 "Keď zvolíte „Nie“, ochrana nastavení zostane vypnutá!"
3676
3677 msgid "No videos to display"
3678 msgstr "Žiadne videá na zobrazenie"
3679
3680 msgid "No wireless networks found! Please refresh."
3681 msgstr "Nenájdená bezdrôtová sieť. Obnovte."
3682
3683 msgid ""
3684 "No working local network adapter found.\n"
3685 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
3686 "configured correctly."
3687 msgstr ""
3688 "Nenájdená funkčný miestny sieťový adaptér.\n"
3689 "Skontrolujte, či máte pripojený sieťový kábel a či máte sieť správne "
3690 "nastavenú."
3691
3692 msgid ""
3693 "No working wireless network adapter found.\n"
3694 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
3695 "network is configured correctly."
3696 msgstr ""
3697 "Nenájdený funkčný bezdrôtový sieťový adaptér.\n"
3698 "Skontrolujte, či máte pripojené kompatibilné zariadenie WLAN a či máte sieť "
3699 "správne nastavenú."
3700
3701 msgid ""
3702 "No working wireless network interface found.\n"
3703 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
3704 "your local network interface."
3705 msgstr ""
3706 "Nenájdené funkčné bezdrôtové sieťové rozhranie.\n"
3707 "Skontrolujte, či máte pripojené kompatibilné zariadenie WLAN alebo zapnite "
3708 "miestne sieťové rozhranie."
3709
3710 msgid "No, but play video again"
3711 msgstr "Nie, ale znova prehrať video."
3712
3713 msgid "No, but restart from begin"
3714 msgstr "Nie, ale začať od začiatku."
3715
3716 msgid "No, but switch to video entries."
3717 msgstr "Nie, ale prepnúť na zoznam videí."
3718
3719 msgid "No, but switch to video search."
3720 msgstr "Nie, ale prepnúť na hľadanie videa."
3721
3722 msgid "No, do nothing."
3723 msgstr "Nie, nič neurobiť."
3724
3725 msgid "No, just start my dreambox"
3726 msgstr "Nie, len zapnúť Dreambox."
3727
3728 msgid "No, never"
3729 msgstr "Nie, nikdy"
3730
3731 msgid "No, not now"
3732 msgstr "Nie, teraz nie."
3733
3734 msgid "No, remove them."
3735 msgstr "Nie, odstrániť."
3736
3737 msgid "No, scan later manually"
3738 msgstr "Nie, vyhľadať neskôr ručne."
3739
3740 msgid "No, send them never"
3741 msgstr "Nie, nikdy neposlať."
3742
3743 msgid "None"
3744 msgstr "Žiadne"
3745
3746 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
3747 msgid "Nonlinear"
3748 msgstr "Nelineárne"
3749
3750 msgid "Nonprofits & Activism"
3751 msgstr "Neziskové a dobrovoľné"
3752
3753 msgid "North"
3754 msgstr "severne"
3755
3756 msgid "Norwegian"
3757 msgstr "Nórčina"
3758
3759 #, python-format
3760 msgid ""
3761 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
3762 "required, %d MB available)"
3763 msgstr ""
3764 "Nie je dosť miesta na disku. Uvoľnite miesto a skúste znova. (Je treba %d "
3765 "MB, ale je len %d MB.)"
3766
3767 msgid "Not fetching feed entries"
3768 msgstr "Nenačítavam feedy"
3769
3770 msgid ""
3771 "Nothing to scan!\n"
3772 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
3773 msgstr ""
3774 "Nič na vyhľadávanie!\n"
3775 "Pred začatím vyhľadávania nastavte tuner ."
3776
3777 msgid "Now Playing"
3778 msgstr "Beží prehrávanie"
3779
3780 msgid ""
3781 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
3782 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
3783 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
3784 msgstr ""
3785 "Teraz kontrastom zvýšte svetlosť pozadia čo najviac, ale tak, aby ste stále "
3786 "rozlíšili dva najjasnejšie prúžky sivej. Keď skončíte, stlačte tlačidlo OK."
3787
3788 msgid "Number of scheduled recordings left."
3789 msgstr "Počet zvyšných naprogramovaných nahrávaní."
3790
3791 msgid "OK"
3792 msgstr "OK"
3793
3794 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
3795 msgstr "OK, poveď ma procesom aktualizácie."
3796
3797 msgid "OK, remove another extensions"
3798 msgstr "OK, odstrániť iné rozšírenia"
3799
3800 msgid "OK, remove some extensions"
3801 msgstr "OK, odstrániť niektoré rozšírenia"
3802
3803 msgid "OSD Settings"
3804 msgstr "Nastavenia OSD"
3805
3806 msgid "OSD visibility"
3807 msgstr "Viditeľnosť OSD"
3808
3809 msgid "Off"
3810 msgstr "Vypnúť"
3811
3812 msgid "Offset after recording (in m)"
3813 msgstr "Posun po zázname (v min)"
3814
3815 msgid "Offset before recording (in m)"
3816 msgstr "Posun pred záznamom (v min)"
3817
3818 msgid "On"
3819 msgstr "Zapnúť"
3820
3821 msgid "On any service"
3822 msgstr "Na ktorejkoľvek stanici"
3823
3824 msgid "On same service"
3825 msgstr "Na tej istej stanici"
3826
3827 msgid "One"
3828 msgstr "Jeden"
3829
3830 msgid "Only AutoTimers created during this session"
3831 msgstr "Len autočasovače vytvorené v tejto akcii"
3832
3833 msgid "Only Free scan"
3834 msgstr "Vyhľadať len FTA"
3835
3836 msgid "Only extensions."
3837 msgstr "Len rozšírenia."
3838
3839 msgid "Only match during timespan"
3840 msgstr "Hľadať len v časovom období"
3841
3842 #, python-format
3843 msgid "Only on Service: %s"
3844 msgstr "Len na stanici: %s"
3845
3846 msgid "Open Context Menu"
3847 msgstr "Otvoriť kontextové menu"
3848
3849 msgid "Open plugin menu"
3850 msgstr "Otvoriť menu modulu"
3851
3852 msgid "Optionally enter your name if you want to."
3853 msgstr "Prípadne zadajte svoje meno, ak chcete."
3854
3855 msgid "Orbital Position"
3856 msgstr "Orbitálna pozícia"
3857
3858 msgid "Outer Bound (+/-)"
3859 msgstr "Hranice (+/-)"
3860
3861 msgid "Overlay for scrolling bars"
3862 msgstr ""
3863
3864 msgid "Override found with alternative service"
3865 msgstr "Nahradiť stanicu alternatívnou"
3866
3867 msgid "Overwrite configuration files ?"
3868 msgstr "Prepísať konfiguračné súbory?"
3869
3870 msgid "Overwrite configuration files during software upgrade?"
3871 msgstr "Prepísať konfiguračné súbory pri aktualizácii softvéru? "
3872
3873 msgid "PAL"
3874 msgstr "PAL"
3875
3876 msgid "PIDs"
3877 msgstr "PIDy"
3878
3879 msgid "Package list update"
3880 msgstr "Aktualizovať zoznam balíčkov"
3881
3882 msgid "Package removal failed.\n"
3883 msgstr "Odstránenie balíčka zlyhalo.\n"
3884
3885 msgid "Package removed successfully.\n"
3886 msgstr "Balíček bol odstránený.\n"
3887
3888 msgid "Packet management"
3889 msgstr "Správa balíčkov"
3890
3891 msgid "Packet manager"
3892 msgstr "Správca balíčkov"
3893
3894 msgid "Page"
3895 msgstr "Strana"
3896
3897 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
3898 msgid "Pan&Scan"
3899 msgstr "Pan&Scan"
3900
3901 msgid "Parent Directory"
3902 msgstr "Vyšší adresár"
3903
3904 msgid "Parental control"
3905 msgstr "Rodičovská zámka"
3906
3907 msgid "Parental control services Editor"
3908 msgstr "Editor staníc rodičovskej zámky"
3909
3910 msgid "Parental control setup"
3911 msgstr "Nastavenie rodičovskej zámky"
3912
3913 msgid "Parental control type"
3914 msgstr "Typ rodičovskej zámky"
3915
3916 msgid ""
3917 "Partnerbox allows editing a remote Dreambox's record timers and stream its "
3918 "TV  program."
3919 msgstr ""
3920
3921 msgid "Password"
3922 msgstr "Heslo"
3923
3924 msgid "Pause movie at end"
3925 msgstr "Na konci filmu pozastaviť"
3926
3927 msgid "People & Blogs"
3928 msgstr "Ľudia a blogy"
3929
3930 msgid "PermanentClock shows the clock permanently on the screen."
3931 msgstr ""
3932
3933 msgid "Pets & Animals"
3934 msgstr "Deti a zvieratá"
3935
3936 msgid "Phone number"
3937 msgstr "Telefónne číslo"
3938
3939 msgid "PiPSetup"
3940 msgstr "Nastavenie obrazu v obraze"
3941
3942 msgid "PicturePlayer"
3943 msgstr "Prehrávač obrázkov"
3944
3945 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
3946 msgid "Pillarbox"
3947 msgstr "Pillarbox"
3948
3949 msgid "Pilot"
3950 msgstr ""
3951
3952 msgid "Pin code needed"
3953 msgstr "Treba kód PIN"
3954
3955 msgid "Play"
3956 msgstr "Prehrať"
3957
3958 msgid "Play Audio-CD..."
3959 msgstr "Prehrať Audio-CD..."
3960
3961 msgid "Play DVD"
3962 msgstr "Prehrať DVD"
3963
3964 msgid "Play Music..."
3965 msgstr "Prehrať hudbu..."
3966
3967 msgid "Play YouTube movies"
3968 msgstr "Prehrať filmy YouTube"
3969
3970 msgid "Play music from Last.fm"
3971 msgstr ""
3972
3973 msgid "Play music from Last.fm."
3974 msgstr ""
3975
3976 msgid "Play next video"
3977 msgstr "Prehrať ďalšie video"
3978
3979 msgid "Play recorded movies..."
3980 msgstr "Prehrať nahrané filmy..."
3981
3982 msgid "Play video again"
3983 msgstr "Znova prehrať video"
3984
3985 msgid "Play videos from PC on your Dreambox"
3986 msgstr ""
3987
3988 msgid "Playback of Youtube through a PC"
3989 msgstr ""
3990
3991 msgid "Player for Network and Internet Streams"
3992 msgstr ""
3993
3994 msgid "Player for Network and Internet Streams."
3995 msgstr ""
3996
3997 msgid "Plays your favorite music and videos"
3998 msgstr ""
3999
4000 msgid "Please Reboot"
4001 msgstr "Reštartujte"
4002
4003 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
4004 msgstr "Vyberte médium na prehľadanie"
4005
4006 msgid "Please add titles to the compilation."
4007 msgstr "Pridajte titulky do kompilácie."
4008
4009 msgid "Please change recording endtime"
4010 msgstr "Zmeňte koniec nahrávania"
4011
4012 msgid "Please check your network settings!"
4013 msgstr "Skontrolujte nastavenia siete!"
4014
4015 msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
4016 msgstr "Zvoľte súbor .NFI na stiahnutie zo servera"
4017
4018 msgid "Please choose an extension..."
4019 msgstr "Zvoľte rozšírenie..."
4020
4021 msgid "Please choose he package..."
4022 msgstr "Zvoľte balíček..."
4023
4024 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
4025 msgstr "Vyberte si zoznamy predvolených staníc, ktoré chcete nainštalovať."
4026
4027 msgid ""
4028 "Please configure or verify your Nameservers by filling out the required "
4029 "values.\n"
4030 "When you are ready press OK to continue."
4031 msgstr ""
4032 "Nakonfigurujte alebo skontrolujte názvy serverov vyplnením požadovaných "
4033 "hodnôt.\n"
4034 "Po skončení stlačte OK a pokračujte."
4035
4036 msgid ""
4037 "Please configure your internet connection by filling out the required "
4038 "values.\n"
4039 "When you are ready press OK to continue."
4040 msgstr ""
4041 "Nakonfigurujte si internetové pripojenie vyplnením požadovaných hodnôt.\n"
4042 "Po skončení stlačte OK a pokračujte."
4043
4044 msgid ""
4045 "Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the "
4046 "target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
4047 msgstr ""
4048 "Odpojte od Dreamboxa všetky zariadenia USB a potom (znova) pripojte cieľový "
4049 "kľúč USB (minimálna kapacita je 64 MB)!"
4050
4051 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
4052 msgstr "Nemeňte žiadne hodnoty, ak neviete, čo tým spôsobíte!"
4053
4054 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
4055 msgstr "Zadajte názov nového buketu."
4056
4057 msgid "Please enter a name for the new marker"
4058 msgstr "Zadajte názov novej značky."
4059
4060 msgid "Please enter a new filename"
4061 msgstr "Zadajte nový názov súboru"
4062
4063 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
4064 msgstr "Zadajte názov súboru (prázdny = dnešný dátum)"
4065
4066 msgid "Please enter name of the new directory"
4067 msgstr "Zadajte názov nového adresára"
4068
4069 msgid "Please enter the correct pin code"
4070 msgstr "Zadajte správny kód PIN"
4071
4072 msgid "Please enter the old pin code"
4073 msgstr "Zadajte starý kód PIN"
4074
4075 msgid "Please enter your email address here:"
4076 msgstr "Sem zadajte svoju e-mailovú adresu:"
4077
4078 msgid "Please enter your name here (optional):"
4079 msgstr "Sem zadajte svoje meno (voliteľne):"
4080
4081 msgid "Please enter your search term."
4082 msgstr "Zadajte termín na vyhľadávanie."
4083
4084 msgid "Please follow the instructions on the TV"
4085 msgstr "Riaďte sa pokynmi na televíznej obrazovke"
4086
4087 msgid ""
4088 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
4089 "therefore the default directory is being used instead."
4090 msgstr ""
4091 "Nie je prístup k predtým zvolenému médiu, preto sa namiesto neho použije "
4092 "predvolený adresár."
4093
4094 msgid "Please press OK to continue."
4095 msgstr "Pre pokračovanie stlačte tlačidlo OK."
4096
4097 msgid "Please press OK!"
4098 msgstr "Stlačte tlačidlo OK!"
4099
4100 msgid "Please provide a Text to match"
4101 msgstr "Zadajte text na hľadanie"
4102
4103 msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
4104 msgstr "Zvoľte súbor .NFI image z média."
4105
4106 msgid "Please select a playlist to delete..."
4107 msgstr "Zvoľte zoznam prehrávok, ktorý sa má zmazať..."
4108
4109 msgid "Please select a playlist..."
4110 msgstr "Zvoľte zoznam prehrávok..."
4111
4112 msgid "Please select a standard feed or try searching for videos."
4113 msgstr "Zvoľte štandardný feed alebo skúste hľadať videá."
4114
4115 msgid "Please select a subservice to record..."
4116 msgstr "Zvoľte podkanál pre nahrávanie..."
4117
4118 msgid "Please select a subservice..."
4119 msgstr "Zvoľte podkanál..."
4120
4121 msgid "Please select an NFI file and press green key to flash!"
4122 msgstr "Zvoľte súbor NFI a stlačením zeleného tlačidla spusťte flash!"
4123
4124 msgid "Please select an extension to remove."
4125 msgstr "Zvoľte rozšírenie, ktoré sa má odstrániť."
4126
4127 msgid "Please select an option below."
4128 msgstr "Zvoľte možnosť."
4129
4130 msgid "Please select medium to use as backup location"
4131 msgstr "Zvoľte médium, ktoré sa použije ako umiestnenie zálohy"
4132
4133 msgid "Please select tag to filter..."
4134 msgstr "Zvoľte štítok na filtrovanie..."
4135
4136 msgid "Please select target directory or medium"
4137 msgstr "Zvoľte cieľový adresár alebo médium"
4138
4139 msgid "Please select the movie path..."
4140 msgstr "Zvoľte cestu k filmu..."
4141
4142 msgid ""
4143 "Please select the network interface that you want to use for your internet "
4144 "connection.\n"
4145 "\n"
4146 "Please press OK to continue."
4147 msgstr ""
4148 "Zvoľte sieťové rozhranie, ktoré chcete použiť na pripojenie do internetu.\n"
4149 "\n"
4150 "Pokračujte stlačením OK."
4151
4152 msgid ""
4153 "Please select the wireless network that you want to connect to.\n"
4154 "\n"
4155 "Please press OK to continue."
4156 msgstr ""
4157 "Zvoľte bezdrôtovú sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť.\n"
4158 "\n"
4159 "Pokračujte stlačením OK."
4160
4161 msgid "Please set up tuner B"
4162 msgstr "Nastavte tuner B"
4163
4164 msgid "Please set up tuner C"
4165 msgstr "Nastavte tuner C"
4166
4167 msgid "Please set up tuner D"
4168 msgstr "Nastavte tuner D"
4169
4170 msgid ""
4171 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
4172 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
4173 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
4174 msgstr ""
4175 "Na presúvanie okna PiP použite kurzorové tlačidlá.\n"
4176 "Stlačením tlačidla Bouquet +/- zmeníte veľkosť okna.\n"
4177 "Stlačením OK sa vrátite do režimu TV alebo stlačením EXIT zrušíte presúvanie."
4178
4179 msgid ""
4180 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
4181 "the OK button."
4182 msgstr "Tlačidlami NAHOR alebo NADOL zvoľte jazyk. Potom stlačte tlačidlo OK."
4183
4184 msgid "Please wait (Step 2)"
4185 msgstr "Čakajte (krok 2)"
4186
4187 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
4188 msgstr "Vyčkajte na aktivovanie nastavenia siete..."
4189
4190 msgid "Please wait for activation of your network mount..."
4191 msgstr "Vyčkajte na aktiváciu sieťového prístupu..."
4192
4193 msgid "Please wait while removing selected package..."
4194 msgstr "Čakajte, kým sa odstraňuje zvolený balíček..."
4195
4196 msgid "Please wait while removing your network mount..."
4197 msgstr "Vyčkajte na odstránenie sieťového prístupu..."
4198
4199 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
4200 msgstr "Čakajte, kým prebieha vyhľadávanie..."
4201
4202 msgid "Please wait while searching for removable packages..."
4203 msgstr "Čakajte, kým sa hľadajú odstrániteľné balíčky..."
4204
4205 msgid "Please wait while updating your network mount..."
4206 msgstr "Vyčkajte na aktualizáciu sieťového prístupu..."
4207
4208 msgid "Please wait while we configure your network..."
4209 msgstr "Čakajte, kým sa nastavuje sieť..."
4210
4211 msgid "Please wait while we prepare your network interfaces..."
4212 msgstr "Čakajte, kým sa pripravujú sieťové rozhrania..."
4213
4214 msgid "Please wait while we test your network..."
4215 msgstr "Čakajte, kým sa testuje sieť..."
4216
4217 msgid "Please wait while your network is restarting..."
4218 msgstr "Čakajte, kým sa sieť reštartuje..."
4219
4220 msgid "Please wait..."
4221 msgstr "Čakajte..."
4222
4223 msgid "Please wait... Loading list..."
4224 msgstr "Čakajte... Otvára sa zoznam..."
4225
4226 msgid "Plugin browser"
4227 msgstr "Prehliadač modulov"
4228
4229 msgid "Plugin manager activity information"
4230 msgstr "Informácie o činnosti správcu modulov"
4231
4232 msgid "Plugin manager help"
4233 msgstr "Pomocník správcu modulov"
4234
4235 #, python-format
4236 msgid "Plugin: %(plugin)s , Version: %(version)s"
4237 msgstr "Modul: %(modul)s , Verzia: %(verzia)s"
4238
4239 msgid "Plugins"
4240 msgstr "Moduly"
4241
4242 msgid "PodCast streams podcasts to your Dreambox."
4243 msgstr ""
4244
4245 msgid "Poland"
4246 msgstr "Poľsko"
4247
4248 msgid "Polarity"
4249 msgstr "Polarita"
4250
4251 msgid "Polarization"
4252 msgstr "Polarizácia"
4253
4254 msgid "Polish"
4255 msgstr "Poľština"
4256
4257 msgid "Poll Interval (in h)"
4258 msgstr "Interval dopytovania (v hod)"
4259
4260 msgid "Poll automatically"
4261 msgstr "Dopytovať automaticky"
4262
4263 msgid "Port A"
4264 msgstr "Port A"
4265
4266 msgid "Port B"
4267 msgstr "Port B"
4268
4269 msgid "Port C"
4270 msgstr "Port C"
4271
4272 msgid "Port D"
4273 msgstr "Port D"
4274
4275 msgid "Portuguese"
4276 msgstr "Portugalčina"
4277
4278 msgid "Positioner"
4279 msgstr "motor"
4280
4281 msgid "Positioner fine movement"
4282 msgstr "Jemné otáčanie motora"
4283
4284 msgid "Positioner movement"
4285 msgstr "Otáčanie motora"
4286
4287 msgid "Positioner setup"
4288 msgstr "Nastavenie motora"
4289
4290 msgid "Positioner storage"
4291 msgstr "Pamäť motora"
4292
4293 msgid "PositionerSetup helps you installing a motorized dish"
4294 msgstr ""
4295
4296 msgid ""
4297 "Power state to change to after recordings. Select \"standard\" to not change "
4298 "the default behavior of enigma2 or values changed by yourself."
4299 msgstr ""
4300 "Stav napájania po zázname. Zvoľte \"štand.\", ak nechcete zmeniť štandardné "
4301 "správanie enigma2 ani vaše vlastné hodnoty."
4302
4303 msgid "Power threshold in mA"
4304 msgstr "Prah prúdu v mA"
4305
4306 msgid "Predefined transponder"
4307 msgstr "Preddefinovaný transpondér"
4308
4309 msgid "Prepare another USB stick for image flashing"
4310 msgstr "Pripravte si iný kľúč USB na flashovanie image"
4311
4312 msgid "Preparing... Please wait"
4313 msgstr "Pripravujem... Čakajte..."
4314
4315 msgid "Press INFO on your remote control for additional information."
4316 msgstr "Stlačením INFO na DO si zobrazíte ďalšie informácie."
4317
4318 msgid "Press MENU on your remote control for additional options."
4319 msgstr "Stlačením MENU na DO si zobrazíte ďalšie možnosti."
4320
4321 msgid "Press OK on your remote control to continue."
4322 msgstr "Ak chcete pokračovať, stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači."
4323
4324 msgid "Press OK to activate the selected skin."
4325 msgstr "Stlačením OK zapnete zvolený vzhľad."
4326
4327 msgid "Press OK to activate the settings."
4328 msgstr "Stlačením OK aktivujte nastavenia."
4329
4330 msgid "Press OK to collapse this host"
4331 msgstr "Stlačením OK zviniete tohto hostiteľa"
4332
4333 msgid "Press OK to edit selected settings."
4334 msgstr "Stlačte OK a upravte zvolené nastavenia."
4335
4336 msgid "Press OK to edit the settings."
4337 msgstr "Stlačte OK pre zmenu nastavení."
4338
4339 msgid "Press OK to expand this host"
4340 msgstr "Stlačením OK rozviniete tohto hostiteľa"
4341
4342 #, python-format
4343 msgid "Press OK to get further details for %s"
4344 msgstr "Pre ďalšie informácie o %s stlačte tlačidlo OK."
4345
4346 msgid "Press OK to mount this share!"
4347 msgstr ""
4348
4349 msgid "Press OK to mount!"
4350 msgstr "Pre primontovanie stlačte OK."
4351
4352 msgid "Press OK to save settings."
4353 msgstr "Stlačením OK uložte nastavenia."
4354
4355 msgid "Press OK to scan"
4356 msgstr "Pre vyhľadávanie stlačte OK."
4357
4358 msgid "Press OK to select a Provider."
4359 msgstr "Stlačením OK zvolíte poskytovateľa."
4360
4361 msgid "Press OK to select."
4362 msgstr "Zvoľte stlačením OK."
4363
4364 msgid "Press OK to select/deselect a CAId."
4365 msgstr "Stlačením OK zvoľte alebo zrušte CAId."
4366
4367 msgid "Press OK to start the scan"
4368 msgstr "Stlačením tlačidla OK spustíte vyhľadávanie"
4369
4370 msgid "Press OK to toggle the selection."
4371 msgstr "Stlačte OK pre prepnutie výberu."
4372
4373 msgid "Press OK to view full changelog"
4374 msgstr "Stlačením OK si prezriete celú správu o zmenách."
4375
4376 msgid "Press yellow to set this interface as default interface."
4377 msgstr "Stlačením žltého tlačidla nastavíte toto rozhranie ako predvolené."
4378
4379 msgid "Prev"
4380 msgstr "Predch."
4381
4382 msgid "Preview"
4383 msgstr "Náhľad"
4384
4385 msgid "Preview AutoTimer"
4386 msgstr "Prezrieť autočasovač"
4387
4388 msgid "Preview menu"
4389 msgstr "Prezrieť menu"
4390
4391 msgid "Preview screenshots of running tv shows"
4392 msgstr ""
4393
4394 msgid "Preview screenshots of running tv shows."
4395 msgstr ""
4396
4397 msgid "Primary DNS"
4398 msgstr "Primárny DNS"
4399
4400 msgid "Priority"
4401 msgstr "Priorita"
4402
4403 msgid "Process"
4404 msgstr "Procesy"
4405
4406 msgid "Properties of current title"
4407 msgstr "Vlastnosti aktuálneho titulu"
4408
4409 msgid "Protect services"
4410 msgstr "Ochrániť stanice"
4411
4412 msgid "Protect setup"
4413 msgstr "Ochrániť nastavenia"
4414
4415 msgid "Provider"
4416 msgstr "Poskytovateľ"
4417
4418 msgid "Provider to scan"
4419 msgstr "Poskytovatelia na vyhľadávanie"
4420
4421 msgid "Providers"
4422 msgstr "Poskytovatelia"
4423
4424 msgid "Published"
4425 msgstr "Zverejnené"
4426
4427 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
4428 msgstr "Python frontend pre /tmp/mmi.socket"
4429
4430 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket."
4431 msgstr ""
4432
4433 msgid "Quick"
4434 msgstr "Rýchlo"
4435
4436 msgid "Quickzap"
4437 msgstr "Rýchle prepínanie"
4438
4439 msgid "RC Menu"
4440 msgstr "Menu RC"
4441
4442 msgid "RF output"
4443 msgstr "VF výstup"
4444
4445 msgid "RGB"
4446 msgstr "RGB"
4447
4448 msgid "RSS viewer"
4449 msgstr ""
4450
4451 msgid "Radio"
4452 msgstr "Rádio"
4453
4454 msgid "Ralink"
4455 msgstr ""
4456
4457 msgid "Ram Disk"
4458 msgstr "Ram Disk"
4459
4460 msgid "Random"
4461 msgstr "Náhodne"
4462
4463 msgid "Rating"
4464 msgstr "Hodnotenie"
4465
4466 msgid "Ratings: "
4467 msgstr "Hodnotenia:"
4468
4469 msgid "Really close without saving settings?"
4470 msgstr "Naozaj zatvoriť bez uloženia nastavení?"
4471
4472 msgid "Really delete done timers?"
4473 msgstr "Naozaj zmazať dokončené časovače?"
4474
4475 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
4476 msgstr "Naozaj ukončiť rýchle prepínanie podkanálov?"
4477
4478 msgid "Really quit MyTube Player?"
4479 msgstr "Naozaj ukončiť prehrávač MyTube?"
4480
4481 msgid "Really reboot now?"
4482 msgstr "Naozaj mám teraz reštartovať?"
4483
4484 msgid "Really restart now?"
4485 msgstr "Naozaj mám teraz reštartovať?"
4486
4487 msgid "Really shutdown now?"
4488 msgstr "Naozaj teraz vypnúť?"
4489
4490 msgid "Reboot"
4491 msgstr "Reštartovať"
4492
4493 msgid "Recently featured"
4494 msgstr ""
4495
4496 msgid "Reception Settings"
4497 msgstr "Nastavenia príjmu"
4498
4499 msgid "Reconstruct .ap and .sc files"
4500 msgstr ""
4501
4502 msgid "Reconstruct missing or corrupt .ap and .sc files of recorded movies."
4503 msgstr ""
4504
4505 msgid "Record"
4506 msgstr "Nahrať"
4507
4508 msgid "Record a maximum of x times"
4509 msgstr "Nahrať maximálne x razy"
4510
4511 msgid "Record on"
4512 msgstr "Nahrávka z"
4513
4514 #, python-format
4515 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
4516 msgstr "Doba nahrávania je obmedzená, lebo sa prekrývajú časovače %s"
4517
4518 msgid "Recorded files..."
4519 msgstr "Nahrané súbory..."
4520
4521 msgid "Recording"
4522 msgstr "Nahrávanie"
4523
4524 msgid "Recording paths"
4525 msgstr "Záznamové cesty"
4526
4527 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
4528 msgstr "Nahrávanie prebieha alebo o pár sekúnd začne!"
4529
4530 msgid "Recordings"
4531 msgstr "Nahrávky"
4532
4533 msgid "Recordings always have priority"
4534 msgstr "Nahrávanie má vždy prednosť"
4535
4536 msgid "Reenter new pin"
4537 msgstr "Znova zadajte nový PIN"
4538
4539 msgid "Refresh Rate"
4540 msgstr "Obnovovací kmitočet"
4541
4542 msgid "Refresh rate selection."
4543 msgstr "Voľba obnovovacieho kmitočtu."
4544
4545 msgid "Related video entries."
4546 msgstr "Podobné videá"
4547
4548 msgid "Relevance"
4549 msgstr "Závažnosť"
4550
4551 msgid "Reload"
4552 msgstr "Znova natiahnuť"
4553
4554 msgid "Reload Black-/Whitelists"
4555 msgstr "Znova natiahnuť čierne a biele listiny"
4556
4557 msgid "Remember service pin"
4558 msgstr "Zmeniť PIN programu"
4559
4560 msgid "Remember service pin cancel"
4561 msgstr ""
4562
4563 msgid "Remote timer and remote TV player"
4564 msgstr ""
4565
4566 msgid "Remove"
4567 msgstr "Odstrániť"
4568
4569 msgid "Remove Bookmark"
4570 msgstr "Odstrániť záložku"
4571
4572 msgid "Remove Plugins"
4573 msgstr "Odstrániť moduly"
4574
4575 msgid "Remove a mark"
4576 msgstr "Odstrániť značku"
4577
4578 msgid "Remove currently selected title"
4579 msgstr "Odstrániť aktuálne zvolený titul"
4580
4581 msgid "Remove failed."
4582 msgstr "Odstraňovanie zlyhalo."
4583
4584 msgid "Remove finished."
4585 msgstr "Odstraňovanie skončené."
4586
4587 msgid "Remove plugins"
4588 msgstr "Odstrániť moduly"
4589
4590 msgid "Remove selected AutoTimer"
4591 msgstr "Odstrániť zvolený autočasovač"
4592
4593 msgid "Remove the broken .NFI file?"
4594 msgstr "Odstrániť chybný súbor .NFI?"
4595
4596 msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
4597 msgstr "Odstrániť neúplný súbor .NFI?"
4598
4599 msgid "Remove timer"
4600 msgstr "Zmazať časovač"
4601
4602 msgid "Remove title"
4603 msgstr "Odstrániť titul"
4604
4605 msgid "Removed successfully."
4606 msgstr "Odstránené."
4607
4608 msgid "Removing"
4609 msgstr "Odstraňujem"
4610
4611 #, python-format
4612 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
4613 msgstr "Vymazanie adresára %s zlyhalo. (Možno nie je prázdny.)"
4614
4615 msgid "Rename"
4616 msgstr "Premenovať"
4617
4618 msgid "Rename crashlogs"
4619 msgstr "Premenovať správy o zrútení"
4620
4621 msgid "Rename your movies"
4622 msgstr ""
4623
4624 msgid "Repeat"
4625 msgstr "Opakovať"
4626
4627 msgid "Repeat Type"
4628 msgstr "Druh opakovania"
4629
4630 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
4631 msgstr "Práve sa nahráva opakovaná udalosť... Čo chcete urobiť?"
4632
4633 msgid "Repeats"
4634 msgstr "Opakovania"
4635
4636 msgid "Replace the minute input for the seek functions with a seekbar."
4637 msgstr ""
4638
4639 msgid "Replace the rewind  input with a seekbar"
4640 msgstr ""
4641
4642 msgid "Require description to be unique"
4643 msgstr "Opis musí byť jednoznačný"
4644
4645 msgid "Required medium type:"
4646 msgstr "Požadovaný druh média:"
4647
4648 msgid "Rescan"
4649 msgstr "Znova prehľadať"
4650
4651 msgid "Reset"
4652 msgstr "Resetovať"
4653
4654 msgid "Reset and renumerate title names"
4655 msgstr "Resetovať a prečíslovať názvy titulov"
4656
4657 msgid "Reset count"
4658 msgstr "Vynulovať počet"
4659
4660 msgid "Reset saved position"
4661 msgstr "Vynulovať uloženú polohu"
4662
4663 msgid "Reset video enhancement settings to system defaults?"
4664 msgstr "Vrátiť rozšírené nastavenia obrazu na systémové predvolené hodnoty?"
4665
4666 msgid "Reset video enhancement settings to your last configuration?"
4667 msgstr "Vrátiť rozšírené nastavenia obrazu na poslednú konfiguráciu?"
4668
4669 msgid "Resolution"
4670 msgstr "Rozlíšenie"
4671
4672 msgid "Response video entries."
4673 msgstr ""
4674
4675 msgid "Restart"
4676 msgstr "Reštartovať"
4677
4678 msgid "Restart GUI"
4679 msgstr "Reštartovať GUI"
4680
4681 msgid "Restart GUI now?"
4682 msgstr "Teraz reštartovať GUI?"
4683
4684 msgid "Restart network"
4685 msgstr "Reštartovať sieť"
4686
4687 msgid "Restart test"
4688 msgstr "Zopakovať test"
4689
4690 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
4691 msgstr "Reštartujte sieťové pripojenie a rozhrania.\n"
4692
4693 msgid "Restore"
4694 msgstr "Obnoviť"
4695
4696 msgid "Restore backups"
4697 msgstr "Obnoviť zálohy"
4698
4699 msgid "Restore is running..."
4700 msgstr "Prebieha obnova..."
4701
4702 msgid "Restore running"
4703 msgstr "Prebieha obnova"
4704
4705 msgid "Restore system settings"
4706 msgstr "Obnoviť systémové nastavenia"
4707
4708 msgid "Restore your Dreambox with a USB stick"
4709 msgstr ""
4710
4711 msgid "Restrict \"after event\" to a certain timespan?"
4712 msgstr "Obmedziť \"po udalosti\" na určité časové obdobie?"
4713
4714 msgid "Resume from last position"
4715 msgstr "Pokračovať od poslednej pozície"
4716
4717 #, python-format
4718 msgid "Resume position at %s"
4719 msgstr "Pokračovať v polohe %s"
4720
4721 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
4722 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
4723 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
4724 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
4725 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
4726 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
4727 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
4728 msgid "Resuming playback"
4729 msgstr "Pokračujem v prehrávaní"
4730
4731 msgid "Return to file browser"
4732 msgstr "Návrat do správcu súborov"
4733
4734 msgid "Return to movie list"
4735 msgstr "Návrat do zoznamu filmov"
4736
4737 msgid "Return to previous service"
4738 msgstr "Návrat na predchádzajúcu stanicu"
4739
4740 msgid "Rewind speeds"
4741 msgstr "Rýchlosti prevíjania vzad"
4742
4743 msgid "Right"
4744 msgstr "Doprava"
4745
4746 msgid "Rolloff"
4747 msgstr ""
4748
4749 msgid "Rotor turning speed"
4750 msgstr "Rýchlosť otáčania motora"
4751
4752 msgid "Running"
4753 msgstr "Aktivované"
4754
4755 msgid "Russia"
4756 msgstr "Rusko"
4757
4758 msgid "Russian"
4759 msgstr "Ruština"
4760
4761 msgid "S-Video"
4762 msgstr "S-Video"
4763
4764 msgid "SINGLE LAYER DVD"
4765 msgstr "JEDNOVRSTVOVÉ DVD"
4766
4767 msgid "SNR"
4768 msgstr "SNR"
4769
4770 msgid "SNR:"
4771 msgstr "SNR:"
4772
4773 msgid "SSID:"
4774 msgstr "SSID:"
4775
4776 msgid "Sat"
4777 msgstr "So"
4778
4779 msgid "Sat / Dish Setup"
4780 msgstr "Nastavenie zariadenia a paraboly"
4781
4782 msgid "Satellite"
4783 msgstr "Satelit"
4784
4785 msgid "Satellite Equipment Setup"
4786 msgstr "Nastavenia satelitného zariadenia"
4787
4788 msgid "Satellite equipment"
4789 msgstr "Satelitné zariadenie"
4790
4791 msgid "SatelliteEquipmentControl allows you to fine-tune DiSEqC-settings"
4792 msgstr ""
4793
4794 msgid "Satellites"
4795 msgstr "Satelity"
4796
4797 msgid "Satfinder"
4798 msgstr "Hľadač satelitov"
4799
4800 msgid "Satfinder helps you to align your dish"
4801 msgstr ""
4802
4803 msgid "Sats"
4804 msgstr ""
4805
4806 msgid "Saturation"
4807 msgstr "Sýtosť"
4808
4809 msgid "Saturday"
4810 msgstr "Sobota"
4811
4812 msgid "Save"
4813 msgstr "Uložiť"
4814
4815 msgid "Save Playlist"
4816 msgstr "Uložiť zoznam prehrávok"
4817
4818 msgid "Save current delay to key"
4819 msgstr "Uložiť aktuálne oneskorenie pod tlačidlo"
4820
4821 msgid "Save to key"
4822 msgstr "Uložiť pod tlačidlo"
4823
4824 msgid "Save values and close plugin"
4825 msgstr "Uložiť hodnoty a zatvoriť modul"
4826
4827 msgid "Save values and close screen"
4828 msgstr "Uložiť hodnoty a zatvoriť obrazovku"
4829
4830 msgid "Scaler sharpness"
4831 msgstr "Ostrosť škálovania"
4832
4833 msgid "Scaling Mode"
4834 msgstr "Škálovací režim"
4835
4836 msgid "Scan "
4837 msgstr "Vyhľadať"
4838
4839 msgid "Scan Files..."
4840 msgstr "Vyhľadať súbory..."
4841
4842 msgid "Scan NFS share"
4843 msgstr "Prehľadať zdieľanie NFS"
4844
4845 msgid "Scan QAM128"
4846 msgstr "Prehľadať QAM128"
4847
4848 msgid "Scan QAM16"
4849 msgstr "Prehľadať QAM16"
4850
4851 msgid "Scan QAM256"
4852 msgstr "Prehľadať QAM256"
4853
4854 msgid "Scan QAM32"
4855 msgstr "Prehľadať QAM32"
4856
4857 msgid "Scan QAM64"
4858 msgstr "Prehľadať QAM64"
4859
4860 msgid "Scan SR6875"
4861 msgstr "Prehľadať SR6875"
4862
4863 msgid "Scan SR6900"
4864 msgstr "Prehľadať SR6900"
4865
4866 msgid "Scan Wireless Networks"
4867 msgstr "Vyhľadať bezdrôt. siete"
4868
4869 msgid "Scan additional SR"
4870 msgstr "Prehľadať ďalšie SR"
4871
4872 msgid "Scan band EU HYPER"
4873 msgstr "Prehľadať pásmo EU HYPER"
4874
4875 msgid "Scan band EU MID"
4876 msgstr "Prehľadať pásmo EU MID"
4877
4878 msgid "Scan band EU SUPER"
4879 msgstr "Prehľadať pásmo EU SUPER"
4880
4881 msgid "Scan band EU UHF IV"
4882 msgstr "Prehľadať pásmo EU UHF IV"
4883
4884 msgid "Scan band EU UHF V"
4885 msgstr "Prehľadať pásmo EU UHF V"
4886
4887 msgid "Scan band EU VHF I"
4888 msgstr "Prehľadať pásmo EU VHF I"
4889
4890 msgid "Scan band EU VHF III"
4891 msgstr "Prehľadať pásmo EU VHF III"
4892
4893 msgid "Scan band US HIGH"
4894 msgstr "Prehľadať pásmo US HIGH"
4895
4896 msgid "Scan band US HYPER"
4897 msgstr "Prehľadať pásmo US HYPER"
4898
4899 msgid "Scan band US LOW"
4900 msgstr "Prehľadať pásmo US LOW"
4901
4902 msgid "Scan band US MID"
4903 msgstr "Prehľadať pásmo US MID"
4904
4905 msgid "Scan band US SUPER"
4906 msgstr "Prehľadať pásmo US SUPER"
4907
4908 msgid "Scan devices for playable media files"
4909 msgstr ""
4910
4911 msgid "Scan range"
4912 msgstr "Rozsah prehľadávania"
4913
4914 msgid ""
4915 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
4916 "selected wireless device.\n"
4917 msgstr ""
4918 "Vyhľadať v sieti bezdrôtové prístupové body a pripojiť ich zvoleným "
4919 "bezdrôtovýmn zariadením\n"
4920
4921 msgid ""
4922 "Scan your network for wireless access points and connect to them using your "
4923 "selected wireless device.\n"
4924 msgstr ""
4925 "Vyhľadať v sieti bezdrôtové prístupové body a pripojiť ich zvoleným "
4926 "bezdrôtovýmn zariadením\n"
4927
4928 msgid "Scans default lamedbs sorted by satellite"
4929 msgstr ""
4930
4931 msgid ""
4932 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
4933 msgstr ""
4934 "Prehľadať predvolené lamedb zotriedené podľa satelitov a pripojeného motora"
4935
4936 msgid "Science & Technology"
4937 msgstr "Veda a technika"
4938
4939 msgid "Search Term(s)"
4940 msgstr "Hľadať termín(y)"
4941
4942 msgid "Search category:"
4943 msgstr "Hľadať kategóriu:"
4944
4945 msgid "Search east"
4946 msgstr "Hľadať východne"
4947
4948 msgid "Search for network shares"
4949 msgstr "Hľadať sieťové zdieľanie"
4950
4951 msgid "Search for network shares..."
4952 msgstr "Hľadanie sieťového zdieľania..."
4953
4954 msgid "Search region:"
4955 msgstr "Oblasť vyhľadávania:"
4956
4957 msgid "Search restricted content:"
4958 msgstr "Hľadať zakázaný obsah:"
4959
4960 msgid "Search strictness"
4961 msgstr "Presnosť vyhľadávania"
4962
4963 msgid "Search through the EPG"
4964 msgstr ""
4965
4966 msgid "Search type"
4967 msgstr "Typ vyhľadávania"
4968
4969 msgid "Search west"
4970 msgstr "Hľadať západne"
4971
4972 msgid "Searching for available updates. Please wait..."
4973 msgstr "Hľadám dostupné aktualizácie. Čakajte..."
4974
4975 msgid "Searching for new installed or removed packages. Please wait..."
4976 msgstr "Hľadám novoinštalované alebo odstránené balíčky. Čakajte..."
4977
4978 msgid "Searching your network. Please wait..."
4979 msgstr "Prehľadávam sieť. Čakajte..."
4980
4981 msgid "Secondary DNS"
4982 msgstr "Sekundárny DNS"
4983
4984 msgid "Security service not running."
4985 msgstr "Bezpečnostná služba nefunguje."
4986
4987 msgid "See service-epg (and PiP) from other channels in an infobar."
4988 msgstr ""
4989
4990 msgid "Seek"
4991 msgstr "Hľadanie"
4992
4993 msgid "Select"
4994 msgstr "Zvoliť"
4995
4996 msgid ""
4997 "Select \"exact match\" to enforce \"Match title\" to match exactly or "
4998 "\"partial match\" if you only want to search for a part of the event title."
4999 msgstr ""
5000 "Zvoľte \"Presná zhoda\", ak chcete, aby sa \"Hľadať titul\" zhodovalo "
5001 "presne, alebo \"Čiastočná zhoda\", ak stačí nájsť časť názvu programu."
5002
5003 msgid "Select HDD"
5004 msgstr "Zvoľte pevný disk"
5005
5006 msgid "Select Location"
5007 msgstr "Zvoľte umiestnenie"
5008
5009 msgid "Select Network Adapter"
5010 msgstr "Zvoľte sieťový adaptér"
5011
5012 msgid "Select a movie"
5013 msgstr "Zvoľte film"
5014
5015 msgid "Select a timer to import"
5016 msgstr "Zvoľte časovač na importovanie"
5017
5018 msgid "Select audio mode"
5019 msgstr "Zvoľte režim zvuku"
5020
5021 msgid "Select audio track"
5022 msgstr "Zvoľte zvukovú stopu"
5023
5024 msgid "Select bouquet to record on"
5025 msgstr "Zvoľte buket na nahrávanie"
5026
5027 msgid "Select channel to record from"
5028 msgstr "Zvoľte stanicu na nahrávanie"
5029
5030 msgid "Select channel to record on"
5031 msgstr "Zvoľte stanicu pre záznam"
5032
5033 msgid "Select desired image from feed list"
5034 msgstr "Zvoľte požadovaný image zo zoznamu"
5035
5036 msgid "Select files for backup."
5037 msgstr "Zvoľte súbory na zálohovanie"
5038
5039 msgid "Select files for backup. Currently selected:\n"
5040 msgstr "Zvoľte súbory na zálohovanie. Aktuálne zvolené:\n"
5041
5042 msgid "Select files/folders to backup"
5043 msgstr "Zvoľte súbory a adresáre na zálohovanie"
5044
5045 msgid "Select image"
5046 msgstr "Zvoľte image"
5047
5048 msgid "Select input device"
5049 msgstr "Zvoľte vstupné zariadenie"
5050
5051 msgid "Select input device."
5052 msgstr "Zvoľte vstupné zariadenie."
5053
5054 msgid "Select interface"
5055 msgstr "Zvoľte rozhranie"
5056
5057 msgid "Select new feed to view."
5058 msgstr "Zvoľte nový feed na zobrazenie."
5059
5060 msgid "Select package"
5061 msgstr "Zvoľte balíček"
5062
5063 msgid "Select provider to add..."
5064 msgstr "Zvoľte poskytovateľa, ktorého chcete pridať..."
5065
5066 msgid "Select refresh rate"
5067 msgstr "Zvoľte obnovovací kmitočet"
5068
5069 msgid "Select service to add..."
5070 msgstr "Zvoľte stanicu, ktorú chcete pridať..."
5071
5072 #, python-format
5073 msgid "Select the key you want to set to %i ms"
5074 msgstr "Zvoľte tlačidlo, pod ktoré chcete nastaviť %i ms"
5075
5076 msgid "Select the location to save the recording to."
5077 msgstr "Zvoľte umiestnenie pre ukladanie nahrávok."
5078
5079 msgid "Select type of Filter"
5080 msgstr "Zvoľte druh filtra"
5081
5082 msgid "Select upgrade source to edit."
5083 msgstr "Zvoľte zdroj aktualizácie, ktorý chcete upraviť."
5084
5085 msgid "Select video input with up/down buttons"
5086 msgstr "Tlačidlami nahor a nadol zvoľte vstup obrazu"
5087
5088 msgid "Select video mode"
5089 msgstr "Zvoľte režim obrazu"
5090
5091 msgid "Select whether or not you want to enforce case correctness."
5092 msgstr ""
5093
5094 msgid "Select wireless network"
5095 msgstr "Zvoľte bezdrôtovú sieť"
5096
5097 msgid "Select your choice."
5098 msgstr "Zvoľte svoj výber."
5099
5100 msgid "Selected source image"
5101 msgstr "Zvolený zdrojový image"
5102
5103 msgid "Send DiSEqC"
5104 msgstr "Poslať DiSEqC"
5105
5106 msgid "Send DiSEqC only on satellite change"
5107 msgstr "Poslať DiSEqC len pri zmene satelitu"
5108
5109 msgid "Seperate titles with a main menu"
5110 msgstr "Samostatné tituly s hlavným menu"
5111
5112 msgid "Sequence repeat"
5113 msgstr "Opakovanie sekvencie"
5114
5115 msgid "Serbian"
5116 msgstr "Srbčina"
5117
5118 msgid "Server IP"
5119 msgstr "IP servera"
5120
5121 msgid "Server share"
5122 msgstr "Zdieľanie servera"
5123
5124 msgid "Service"
5125 msgstr "Stanica"
5126
5127 msgid "Service Scan"
5128 msgstr "Vyhľadávanie staníc"
5129
5130 msgid "Service Searching"
5131 msgstr "Vyhľadávanie staníc"
5132
5133 msgid "Service delay"
5134 msgstr "Oneskorenie stanice"
5135
5136 msgid "Service has been added to the favourites."
5137 msgstr "Stanica bola pridaná do obľúbených"
5138
5139 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
5140 msgstr "Stanica bola pridaná do zvoleného buketu"
5141
5142 msgid ""
5143 "Service invalid!\n"
5144 "(Timeout reading PMT)"
5145 msgstr ""
5146 "Stanica je neplatná!\n"
5147 "(Čas vypršal pri čítaní PMT)"
5148
5149 msgid ""
5150 "Service not found!\n"
5151 "(SID not found in PAT)"
5152 msgstr ""
5153 "Stanica nebola nájdená!\n"
5154 "(SID nenájdený v PAT)"
5155
5156 msgid "Service scan"
5157 msgstr "Vyhľadávanie staníc"
5158
5159 msgid ""
5160 "Service unavailable!\n"
5161 "Check tuner configuration!"
5162 msgstr ""
5163 "Stanica je nedostupná!\n"
5164 "Skontrolujte nastavenie tunera!"
5165
5166 msgid "Serviceinfo"
5167 msgstr "Informácie o stanici"
5168
5169 msgid "Services"
5170 msgstr "Stanice"
5171
5172 msgid "Set Bitstream/PCM audio delays"
5173 msgstr ""
5174
5175 msgid "Set End Time"
5176 msgstr "Nastavte čas konca"
5177
5178 msgid "Set Voltage and 22KHz"
5179 msgstr "Nastaviť napätie a 22 kHz"
5180
5181 msgid "Set available internal memory threshold for the warning."
5182 msgstr "Nastaviť prah dostupnej internej pamäte pre varovanie."
5183
5184 #, python-format
5185 msgid "Set delay to %i ms (can be set)"
5186 msgstr "Nastaviť oneskorenie na %i ms (dá sa nastaviť)"
5187
5188 msgid "Set interface as default Interface"
5189 msgstr "Nastaviť rozhranie ako predvolené"
5190
5191 msgid "Set limits"
5192 msgstr "Nastaviť limity"
5193
5194 msgid "Set maximum duration"
5195 msgstr "Nastaviť maximálne trvanie"
5196
5197 msgid "Set this NO to disable this AutoTimer."
5198 msgstr "Nastavením na NIE vypnete tento automatický časovač."
5199
5200 msgid "Sets your Dreambox into Deep-Standby"
5201 msgstr ""
5202
5203 msgid "Setting key canceled"
5204 msgstr "Nastavovanie tlačidla zrušené"
5205
5206 msgid "Settings"
5207 msgstr "Nastavenia"
5208
5209 msgid "Setup"
5210 msgstr "Nastavenia"
5211
5212 msgid "Setup Mode"
5213 msgstr "Režim nastavení"
5214
5215 msgid "Setup for the Audio Sync Plugin"
5216 msgstr "Nastavenie modulu Audio Sync"
5217
5218 #, python-format
5219 msgid ""
5220 "Shall the USB stick wizard proceed and program the image file %s into flash "
5221 "memory?"
5222 msgstr ""
5223 "Má sorievodca kľúčom USB pokračovať a naprogramovať súbor image %s do pamäte "
5224 "flash?"
5225
5226 msgid "Sharpness"
5227 msgstr "Ostrosť"
5228
5229 msgid "Short Movies"
5230 msgstr "Krátke filmy"
5231
5232 msgid "Short filenames"
5233 msgstr "Krátke názvy súborov"
5234
5235 msgid "Should this AutoTimer be restricted to a timespan?"
5236 msgstr "Má byť tento autočasovač obmedzený na časové obdobie?"
5237
5238 msgid "Should this AutoTimer only match up to a certain event duration?"
5239 msgstr ""
5240 "Má tento automatický časovač pasovať len do určitej dĺžky trvania programu?"
5241
5242 msgid ""
5243 "Should timers created by this AutoTimer be recorded to a custom location?"
5244 msgstr ""
5245 "Majú sa nahrávky tohto autočasovača zaznamenať do vlastného umiestnenia?"
5246
5247 msgid "Show Info"
5248 msgstr "Zobraziť informácie"
5249
5250 msgid "Show Message when Recording starts"
5251 msgstr "Zobraziť správu pri začatí nahrávania."
5252
5253 msgid "Show WLAN Status"
5254 msgstr "Zobraziť stav WLAN"
5255
5256 msgid "Show blinking clock in display during recording"
5257 msgstr "Počas nahrávania zobrazovať blikajúce hodiny"
5258
5259 msgid "Show event-progress in channel selection"
5260 msgstr "Vo výbere staníc zobraziť priebeh programu"
5261
5262 msgid "Show in extension menu"
5263 msgstr "Zobraziť v menu rozšírenia"
5264
5265 msgid "Show infobar on channel change"
5266 msgstr "Zobraziť informácie pri zmene stanice"
5267
5268 msgid "Show infobar on event change"
5269 msgstr "Zobraziť informácie pri zmene programu"
5270
5271 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
5272 msgstr "Zobraziť informácie pri skoku vpred, vzad"
5273
5274 msgid "Show positioner movement"
5275 msgstr "Zobraziť otáčanie motora"
5276
5277 msgid "Show services beginning with"
5278 msgstr "Zobraziť stanice začínajúce na"
5279
5280 msgid "Show the radio player..."
5281 msgstr "Prehrávanie rádia..."
5282
5283 msgid "Show the tv player..."
5284 msgstr "Prehrávanie TV..."
5285
5286 msgid "Show webcam pictures on your TV Screen"
5287 msgstr ""
5288
5289 msgid ""
5290 "Shows a list containing the zapping-history and allows user to zap to the "
5291 "entries or to modify them."
5292 msgstr ""
5293
5294 msgid "Shows a list of recent zap entries"
5295 msgstr ""
5296
5297 msgid "Shows statistics of watched services"
5298 msgstr ""
5299
5300 msgid "Shows the clock permanently on the screen"
5301 msgstr ""
5302
5303 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
5304 msgstr "Zobrazuje stav pripojenia bezdrôtovej LAN.\n"
5305
5306 msgid "Shutdown"
5307 msgstr "Vypnúť"
5308
5309 msgid "Shutdown Dreambox after"
5310 msgstr "Vypnúť Dreambox o"
5311
5312 msgid "Signal Strength:"
5313 msgstr "Sila signálu:"
5314
5315 msgid "Signal: "
5316 msgstr "Signál:"
5317
5318 msgid "Similar"
5319 msgstr "Podobné"
5320
5321 msgid "Similar broadcasts:"
5322 msgstr "Podobné programy:"
5323
5324 msgid "Simple"
5325 msgstr "jednoduchý"
5326
5327 msgid "Simple IRC GroupChat client for e2 #dm8000-vip channel"
5328 msgstr ""
5329
5330 msgid "Simple titleset (compatibility for legacy players)"
5331 msgstr "Jednoduchá sada titulov (kompatibilita so staršími prehrávačmi)"
5332
5333 msgid "SimpleRSS allows reading RSS newsfeeds on your Dreambox."
5334 msgstr ""
5335
5336 msgid "Single"
5337 msgstr "Jeden"
5338
5339 msgid "Single EPG"
5340 msgstr "Jeden EPG"
5341
5342 msgid "Single satellite"
5343 msgstr "jeden satelit"
5344
5345 msgid "Single transponder"
5346 msgstr "jeden transpondér"
5347
5348 msgid "Singlestep (GOP)"
5349 msgstr "Jeden krok (GOP)"
5350
5351 msgid "Skin"
5352 msgstr "Vzhľad"
5353
5354 msgid "SkinSelector shows a menu with selectable skins"
5355 msgstr ""
5356
5357 msgid "Skins"
5358 msgstr "Vzhľady"
5359
5360 msgid "Sleep Timer"
5361 msgstr "Časovač vypnutia"
5362
5363 msgid "Sleep timer action:"
5364 msgstr "Činnosť časovača vypnutia:"
5365
5366 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
5367 msgstr "Interval prezentácie (s)"
5368
5369 #, python-format
5370 msgid "Slot %d"
5371 msgstr "Slot %d"
5372
5373 msgid "Slovakian"
5374 msgstr "Slovenčina"
5375
5376 msgid "Slovenian"
5377 msgstr "Slovinčina"
5378
5379 msgid "Slow"
5380 msgstr "pomaly"
5381
5382 msgid "Slow Motion speeds"
5383 msgstr "Rýchlosti časovej lupy"
5384
5385 msgid "Software"
5386 msgstr "Softvér"
5387
5388 msgid "Software management"
5389 msgstr "Správa softvéru"
5390
5391 msgid "Software manager setup"
5392 msgstr "Nastavenie správcu softvéru"
5393
5394 msgid "Software restore"
5395 msgstr "Obnoviť softvér"
5396
5397 msgid "Software update"
5398 msgstr "Aktualizovať softvér"
5399
5400 msgid "SoftwareManager manages your Dreambox software"
5401 msgstr ""
5402
5403 msgid "Softwaremanager information"
5404 msgstr "Informácie správcu softvéru"
5405
5406 msgid "Some plugins are not available:\n"
5407 msgstr "Niektoré moduly nie sú dostupné:\n"
5408
5409 msgid "Sorry MediaScanner is not installed!"
5410 msgstr "Ľutujem, MediaScanner nie je nainštalovaný!"
5411
5412 msgid "Sorry no backups found!"
5413 msgstr "Neboli nájdené žiadne zálohy!"
5414
5415 msgid ""
5416 "Sorry your backup destination is not writeable.\n"
5417 "Please choose an other one."
5418 msgstr ""
5419 "Umiestnenie zálohy nie je zapisovateľné\n"
5420 "Zvoľte si iné umiestnenie."
5421
5422 msgid "Sorry, no Details available!"
5423 msgstr "Nie sú dostupné žiadne údaje!"
5424
5425 msgid "Sorry, video is not available!"
5426 msgstr "Ľutujem, video je nedostupné!"
5427
5428 msgid ""
5429 "Sorry, your backup destination is not writeable.\n"
5430 "\n"
5431 "Please choose another one."
5432 msgstr ""
5433 "Umiestnenie zálohy nie je zapisovateľné\n"
5434 "\n"
5435 "Zvoľte si iné umiestnenie."
5436
5437 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
5438 msgid "Sort A-Z"
5439 msgstr "Triediť A-Z"
5440
5441 msgid "Sort AutoTimer"
5442 msgstr "Triediť autočasovače"
5443
5444 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
5445 msgid "Sort Time"
5446 msgstr "Triediť podľa času"
5447
5448 msgid "Sound"
5449 msgstr "Zvuk"
5450
5451 msgid "Soundcarrier"
5452 msgstr "Nosný kmitočet zvuku"
5453
5454 msgid "South"
5455 msgstr "južne"
5456
5457 msgid "South Korea"
5458 msgstr "Južná Kórea"
5459
5460 msgid "Spain"
5461 msgstr "Španielsko"
5462
5463 msgid "Spanish"
5464 msgstr "Španielčina"
5465
5466 msgid "Split preview mode"
5467 msgstr "Režim rozdelenia náhľadu"
5468
5469 msgid "Sports"
5470 msgstr "Šport"
5471
5472 msgid "Standby"
5473 msgstr "Pohotovostný režim"
5474
5475 msgid "Standby / Restart"
5476 msgstr "Vypnúť, reštartovať"
5477
5478 #, python-format
5479 msgid "Standby Fan %d PWM"
5480 msgstr "Pohotovosť, PWM ventilátora %d"
5481
5482 #, python-format
5483 msgid "Standby Fan %d Voltage"
5484 msgstr "Pohotovosť, napätie ventilátora %d"
5485
5486 msgid "Start Webinterface"
5487 msgstr "Spustiť webové rozhranie"
5488
5489 msgid "Start from the beginning"
5490 msgstr "Spustiť od začiatku"
5491
5492 msgid "Start recording?"
5493 msgstr "Spustiť nahrávanie?"
5494
5495 msgid "Start test"
5496 msgstr "Spustiť test"
5497
5498 msgid "Start with following feed:"
5499 msgstr "Začať týmto feedom:"
5500
5501 msgid "StartTime"
5502 msgstr "Začiatok"
5503
5504 msgid "Starting on"
5505 msgstr "Začína od"
5506
5507 msgid "Std. Feeds"
5508 msgstr ""
5509
5510 msgid "Step by step network configuration"
5511 msgstr ""
5512
5513 msgid "Step east"
5514 msgstr "Krok východne"
5515
5516 msgid "Step in ms for arrow keys"
5517 msgstr "Krok pre šípky v ms"
5518
5519 #, python-format
5520 msgid "Step in ms for key %i"
5521 msgstr "Krok pre tlačidlo %i v ms"
5522
5523 #, python-format
5524 msgid "Step in ms for keys '%s'"
5525 msgstr "Krok pre tlačidlá '%s' v ms"
5526
5527 msgid "Step west"
5528 msgstr "Krok západne"
5529
5530 msgid "Stereo"
5531 msgstr "Stereo"
5532
5533 msgid "Stop"
5534 msgstr "Zastaviť"
5535
5536 msgid "Stop Timeshift?"
5537 msgstr "Zastaviť časový posun?"
5538
5539 msgid "Stop current event and disable coming events"
5540 msgstr "Zastaviť aktuálnu udalosť a zrušiť nasledujúce udalosti"
5541
5542 msgid "Stop current event but not coming events"
5543 msgstr "Zastaviť aktuálnu udalosť, ale nezrušiť nasledujúce udalosti"
5544
5545 msgid "Stop playing this movie?"
5546 msgstr "Zastaviť prehrávanie tohto filmu?"
5547
5548 msgid "Stop test"
5549 msgstr "Zastaviť test"
5550
5551 msgid "Stop testing plane after # failed transponders"
5552 msgstr "Zastaviť testovanie po # zlyhaných transpondéroch"
5553
5554 msgid "Stop testing plane after # successful transponders"
5555 msgstr "Zastaviť testovanie po # úspešných transpondéroch"
5556
5557 msgid "Store position"
5558 msgstr "Uložiť pozíciu"
5559
5560 msgid "Stored position"
5561 msgstr "Uložená pozícia"
5562
5563 msgid "Stream podcasts"
5564 msgstr ""
5565
5566 msgid "Streaming modules for the orf.at iptv web page."
5567 msgstr ""
5568
5569 msgid "Subservice list..."
5570 msgstr "Zoznam podkanálov..."
5571
5572 msgid "Subservices"
5573 msgstr "Podkanály"
5574
5575 msgid "Subtitle selection"
5576 msgstr "Výber titulkov"
5577
5578 msgid "Subtitles"
5579 msgstr "Titulky"
5580
5581 msgid "Sun"
5582 msgstr "Ne"
5583
5584 msgid "Sunday"
5585 msgstr "Nedeľa"
5586
5587 msgid "Swap Services"
5588 msgstr "Vymeniť stanice"
5589
5590 msgid "Sweden"
5591 msgstr "Švédsko"
5592
5593 msgid "Swedish"
5594 msgstr "Švédčina"
5595
5596 msgid "Switch to next subservice"
5597 msgstr "Prepnúť na nasledujúci podkanál"
5598
5599 msgid "Switch to previous subservice"
5600 msgstr "Prepnúť na predchádzajúci podkanál"
5601
5602 msgid "Switchable tuner types:"
5603 msgstr "Prepínateľné typy tunerov:"
5604
5605 msgid "Symbol Rate"
5606 msgstr "Symbolová rýchlosť"
5607
5608 msgid "Symbolrate"
5609 msgstr "Symb. rých."
5610
5611 msgid "System"
5612 msgstr "Systém"
5613
5614 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
5615 msgid "TRANSLATOR_INFO"
5616 msgstr "PREKLADATEĽ"
5617
5618 msgid "TS file is too large for ISO9660 level 1!"
5619 msgstr "Súbor TS je príliš veľký pre úroveň 1 ISO9660!"
5620
5621 msgid "TV System"
5622 msgstr "TV norma"
5623
5624 msgid "Table of content for collection"
5625 msgstr "Obsah zostavy"
5626
5627 msgid "Tag 1"
5628 msgstr "Štítok 1"
5629
5630 msgid "Tag 2"
5631 msgstr "Štítok 2"
5632
5633 msgid "Tags"
5634 msgstr "Štítky"
5635
5636 msgid "Tags the Timer/Recording will have."
5637 msgstr "Značky, ktoré budú mať nahrávky časovača."
5638
5639 msgid "Tags: "
5640 msgstr "Značky:"
5641
5642 msgid "Taiwan"
5643 msgstr "Taiwan"
5644
5645 msgid "Temperature and Fan control"
5646 msgstr "Teplota a ventilátor"
5647
5648 msgid "Terrestrial"
5649 msgstr "Pozemné"
5650
5651 msgid "Terrestrial provider"
5652 msgstr "Poskytovateľ pozemných služieb"
5653
5654 msgid "Test DiSEqC settings"
5655 msgstr "Vyskúšať nastavenia DiSEqC"
5656
5657 msgid "Test Type"
5658 msgstr "Druh testu"
5659
5660 msgid "Test again"
5661 msgstr "Test siete"
5662
5663 msgid "Test mode"
5664 msgstr "Testovací režim"
5665
5666 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
5667 msgstr "Otestovať sieťovú konfiguráciu Dreamboxa.\n"
5668
5669 msgid "Test your DiSEqC equipment"
5670 msgstr ""
5671
5672 msgid "Test-Messagebox?"
5673 msgstr "Hlásenie o teste?"
5674
5675 msgid ""
5676 "Thank you for using the wizard.\n"
5677 "Please press OK to continue."
5678 msgstr ""
5679 "Ďakujeme, že ste použili sprievodcu.\n"
5680 "Pokračujte stlačením OK."
5681
5682 msgid ""
5683 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
5684 "Please press OK to start using your Dreambox."
5685 msgstr ""
5686 "Ďakujeme za využitie pomocníka. Teraz je prijímač pripravený na používanie.\n"
5687 "Stlačením tlačidla OK môžete začať používať Dreambox."
5688
5689 msgid ""
5690 "Thank you for using the wizard. Your new AutoTimer has been added to the "
5691 "List.\n"
5692 "Please press OK to continue."
5693 msgstr ""
5694 "Ďakujeme, že ste použili sprievodcu. Nový autočasovač bol pridaný do "
5695 "zoznamu.\n"
5696 "Stlačte OK a pokračujte."
5697
5698 msgid ""
5699 "The CleanupWizard informs you when the internal free memory of your dreambox "
5700 "has dropped below a definable threshold.You can use this wizard to remove "
5701 "some plugins."
5702 msgstr ""
5703
5704 msgid ""
5705 "The DVD standard doesn't support H.264 (HDTV) video streams. Do you want to "
5706 "create a Dreambox format data DVD (which will not play in stand-alone DVD "
5707 "players) instead?"
5708 msgstr ""
5709 "DVD norma nepodporuje video H.264 (HDTV). Chcete namiesto toho vytvoriť "
5710 "dátové DVD vo formáte Dreambox (nedá sa prehrať na samostatných DVD "
5711 "prehrávačoch)?"
5712
5713 msgid ""
5714 "The Elektro Power Save plugin puts the box from standby to sleep mode (Deep "
5715 "Standby) at certain times.\n"
5716 "This only happens if the box is in standby and no recording is running or "
5717 "sheduled in the next 20 minutes.\n"
5718 "The box automatically wakes up for recordings or at the end of the sleep "
5719 "time. You therefore don't have to wait until it is on again."
5720 msgstr ""
5721
5722 msgid ""
5723 "The Hotplug plugin notifies your system of newly added or removed devices."
5724 msgstr ""
5725