Merge branch '219_negative_ac3_pcm_delay' into experimental
[enigma2.git] / po / sk.po
1 # English translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2009-10-16 14:37+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2009-10-16 11:57+0100\n"
12 "Last-Translator: Laco Filo <filowood@post.mbc.sk>\n"
13 "Language-Team: none\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18 "X-Poedit-Language: Slovak\n"
19 "X-Poedit-Country: SLOVAKIA\n"
20
21 msgid ""
22 "\n"
23 "Advanced options and settings."
24 msgstr ""
25 "\n"
26 "Rozšírené voľby a nastavenia."
27
28 msgid ""
29 "\n"
30 "After pressing OK, please wait!"
31 msgstr ""
32 "\n"
33 "Po stlačení tlačidla OK počkajte!"
34
35 msgid ""
36 "\n"
37 "Backup your Dreambox settings."
38 msgstr ""
39 "\n"
40 "Zálohovať nastavenia Dreamboxa."
41
42 msgid ""
43 "\n"
44 "Edit the upgrade source address."
45 msgstr ""
46 "\n"
47 "Upraviť adresu zdroja aktualizácií."
48
49 msgid ""
50 "\n"
51 "Online update of your Dreambox software."
52 msgstr ""
53 "\n"
54 "Online aktualizácia softvéru pre Dreambox."
55
56 msgid ""
57 "\n"
58 "Press OK on your remote control to continue."
59 msgstr ""
60 "\n"
61 "Pre pokračovanie stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači."
62
63 msgid ""
64 "\n"
65 "Restore your Dreambox settings."
66 msgstr ""
67 "\n"
68 "Obnoviť nastavenia Dreamboxa."
69
70 msgid ""
71 "\n"
72 "Restore your Dreambox with a new firmware."
73 msgstr ""
74 "\n"
75 "Obnoviť Dreambox novým firmvérom."
76
77 msgid ""
78 "\n"
79 "Restore your backups by date."
80 msgstr ""
81 "\n"
82 "Obnoviť zo zálohy podľa dátumu."
83
84 msgid ""
85 "\n"
86 "Scan for local packages and install them."
87 msgstr ""
88 "\n"
89 "Prehľadať miestne balíčky a nainštalovať ich."
90
91 msgid ""
92 "\n"
93 "Select your backup device.\n"
94 "Current device: "
95 msgstr ""
96 "\n"
97 "Zvoľte zariadenie pre zálohovanie.\n"
98 "Aktuálne zariadenie: "
99
100 msgid ""
101 "\n"
102 "View, install and remove available or installed packages."
103 msgstr ""
104 "\n"
105 "Prezrieť, nainštalovať a odstrániť dostupné alebo nainštalované balíčky."
106
107 msgid " "
108 msgstr ""
109
110 msgid " extensions."
111 msgstr " rozšírenia."
112
113 msgid " packages selected."
114 msgstr " balíčkov zvolených."
115
116 msgid " updates available."
117 msgstr " aktualizácie k dispozícii."
118
119 msgid "#000000"
120 msgstr "#000000"
121
122 msgid "#0064c7"
123 msgstr "#0064c7"
124
125 msgid "#25062748"
126 msgstr "#25062748"
127
128 msgid "#389416"
129 msgstr "#389416"
130
131 msgid "#80000000"
132 msgstr "#80000000"
133
134 msgid "#80ffffff"
135 msgstr "#80ffffff"
136
137 msgid "#bab329"
138 msgstr "#bab329"
139
140 msgid "#f23d21"
141 msgstr "#f23d21"
142
143 msgid "#ffffff"
144 msgstr "#ffffff"
145
146 msgid "#ffffffff"
147 msgstr "#ffffffff"
148
149 msgid "%H:%M"
150 msgstr "%H:%M"
151
152 #, python-format
153 msgid "%d jobs are running in the background!"
154 msgstr "%d úloh beží na pozadí!"
155
156 #, python-format
157 msgid "%d min"
158 msgstr "%d min"
159
160 #, python-format
161 msgid "%d services found!"
162 msgstr "Nájdených %d služieb!"
163
164 msgid "%d.%B %Y"
165 msgstr "%d.%B %Y"
166
167 #, python-format
168 msgid ""
169 "%s\n"
170 "(%s, %d MB free)"
171 msgstr ""
172 "%s\n"
173 "(%s, %d MB voľných)"
174
175 #, python-format
176 msgid "%s (%s)\n"
177 msgstr "%s (%s)\n"
178
179 msgid "(ZAP)"
180 msgstr "(Prepnúť)"
181
182 msgid "(empty)"
183 msgstr "(prázdne)"
184
185 msgid "(show optional DVD audio menu)"
186 msgstr "(zobraziť voliteľné menu zvuku DVD)"
187
188 msgid "* Only available if more than one interface is active."
189 msgstr "* Dostupné, len ak je aktívnych viac rozhraní než jedno."
190
191 msgid "* Only available when entering hidden SSID or network key"
192 msgstr "* Dostupné, len ak zadáte skryté SSID alebo kód siete"
193
194 msgid ".NFI Download failed:"
195 msgstr "Sťahovanie .NFI zlyhalo:"
196
197 msgid ""
198 ".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
199 msgstr ""
200 "Súbor .NFI prešiel kontrolou md5sum. Tento image môžete bezpečne použiť!"
201
202 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
203 msgstr "Adresár /usr/share/enigma2"
204
205 msgid "/var directory"
206 msgstr "Adresár /var"
207
208 msgid "0"
209 msgstr "0"
210
211 msgid "1"
212 msgstr "1"
213
214 msgid "1.0"
215 msgstr "1,0"
216
217 msgid "1.1"
218 msgstr "1,1"
219
220 msgid "1.2"
221 msgstr "1,2"
222
223 msgid "12V output"
224 msgstr "12 V výstup"
225
226 msgid "13 V"
227 msgstr "13 V"
228
229 msgid "16:10"
230 msgstr "16:10"
231
232 msgid "16:10 Letterbox"
233 msgstr "16:10 Letterbox"
234
235 msgid "16:10 PanScan"
236 msgstr "16:10 PanScan"
237
238 msgid "16:9"
239 msgstr "16:9"
240
241 msgid "16:9 Letterbox"
242 msgstr "16:9 Letterbox"
243
244 msgid "16:9 always"
245 msgstr "vždy 16:9"
246
247 msgid "18 V"
248 msgstr "18 V"
249
250 msgid "2"
251 msgstr "2"
252
253 msgid "3"
254 msgstr "3"
255
256 msgid "30 minutes"
257 msgstr "30 minút"
258
259 msgid "4"
260 msgstr "4"
261
262 msgid "4:3"
263 msgstr "4:3"
264
265 msgid "4:3 Letterbox"
266 msgstr "4:3 Letterbox"
267
268 msgid "4:3 PanScan"
269 msgstr "4:3 PanScan"
270
271 msgid "5"
272 msgstr "5"
273
274 msgid "5 minutes"
275 msgstr "5 minút"
276
277 msgid "50 Hz"
278 msgstr "50 Hz"
279
280 msgid "6"
281 msgstr "6"
282
283 msgid "60 minutes"
284 msgstr "60 minút"
285
286 msgid "7"
287 msgstr "7"
288
289 msgid "8"
290 msgstr "8"
291
292 msgid "9"
293 msgstr "9"
294
295 msgid "<unknown>"
296 msgstr "<neznámy>"
297
298 msgid "??"
299 msgstr "??"
300
301 msgid "A"
302 msgstr "A"
303
304 #, python-format
305 msgid ""
306 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
307 "Do you want to keep your version?"
308 msgstr ""
309 "Konfiguračný súbor (%s) bol od inštalácie zmenený.\n"
310 "Chcete zachovať svoju verziu?"
311
312 msgid ""
313 "A finished record timer wants to set your\n"
314 "Dreambox to standby. Do that now?"
315 msgstr ""
316 "Ukončený časovač nahrávania chce prepnúť Dreambox\n"
317 "do pohotovostného režimu. Prepnúť teraz?"
318
319 msgid ""
320 "A finished record timer wants to shut down\n"
321 "your Dreambox. Shutdown now?"
322 msgstr ""
323 "Ukončený časovač nahrávania chce vypnúť\n"
324 "Dreambox. Vypnúť teraz?"
325
326 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
327 msgstr "Grafické EPG pre všetky stanice určitého buketu"
328
329 #, python-format
330 msgid ""
331 "A record has been started:\n"
332 "%s"
333 msgstr ""
334 "Nahrávanie začalo:\n"
335 "%s"
336
337 msgid ""
338 "A recording is currently running.\n"
339 "What do you want to do?"
340 msgstr ""
341 "Práve sa nahráva.\n"
342 "Čo chcete urobiť?"
343
344 msgid ""
345 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
346 "configure the positioner."
347 msgstr "Práve sa nahráva. Zastavte nahrávanie pred nastavovaním motora."
348
349 msgid ""
350 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
351 "start the satfinder."
352 msgstr ""
353 "Práve sa nahráva. Zastavte nahrávanie pred spustením vyhľadávača satelitov."
354
355 #, python-format
356 msgid "A required tool (%s) was not found."
357 msgstr "Požadovaný nástroj (%s) sa nenašiel."
358
359 msgid ""
360 "A sleep timer wants to set your\n"
361 "Dreambox to standby. Do that now?"
362 msgstr ""
363 "Zaspávací časovač chce prepnúť Dreambox\n"
364 "do pohotovostného režimu. Prepnúť teraz?"
365
366 msgid ""
367 "A sleep timer wants to shut down\n"
368 "your Dreambox. Shutdown now?"
369 msgstr ""
370 "Zaspávací časovač chce vypnúť Dreambox.\n"
371 "Vypnúť teraz?"
372
373 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
374 msgstr "Tu je malý prehľad dostupných ikon štátov a činností."
375
376 msgid ""
377 "A timer failed to record!\n"
378 "Disable TV and try again?\n"
379 msgstr ""
380 "Zlyhalo časovanie nahrávania!\n"
381 "Vypnúť TV a skúsiť znova?\n"
382
383 msgid "A/V Settings"
384 msgstr "Nastavenia A/V"
385
386 msgid "AA"
387 msgstr "AA"
388
389 msgid "AB"
390 msgstr "AB"
391
392 msgid "AC3 default"
393 msgstr "AC3 implicitne"
394
395 msgid "AC3 downmix"
396 msgstr "AC3 downmix"
397
398 msgid "Abort"
399 msgstr "Zrušiť"
400
401 msgid "About"
402 msgstr "O Dreamboxe"
403
404 msgid "About..."
405 msgstr "O Dreamboxe..."
406
407 msgid "Action on long powerbutton press"
408 msgstr "Činnosť pri dlhom stlačení vypínača"
409
410 msgid "Action:"
411 msgstr "Činnosť:"
412
413 msgid "Activate Picture in Picture"
414 msgstr "Zapnúť obraz v obraze"
415
416 msgid "Activate network settings"
417 msgstr "Aktivovať nastavenia siete"
418
419 msgid "Adapter settings"
420 msgstr "Nastavenia adaptéra"
421
422 msgid "Add"
423 msgstr "Pridať"
424
425 msgid "Add Bookmark"
426 msgstr "Pridať záložku"
427
428 msgid "Add WLAN configuration?"
429 msgstr "Pridať nastavenie WLAN?"
430
431 msgid "Add a mark"
432 msgstr "Pridať značku"
433
434 msgid "Add a new title"
435 msgstr "Pridať nový titul"
436
437 msgid "Add network configuration?"
438 msgstr "Pridať nastavenie siete?"
439
440 msgid "Add timer"
441 msgstr "Pridať časovač"
442
443 msgid "Add title"
444 msgstr "Pridať titul"
445
446 msgid "Add to bouquet"
447 msgstr "Pridať do buketu"
448
449 msgid "Add to favourites"
450 msgstr "Pridať do obľúbených"
451
452 msgid ""
453 "Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if "
454 "enabled."
455 msgstr ""
456 "Ak je zapnuté, pridá nastavenia enigma2 a informácie o dreamboxe (výr. "
457 "číslo, revízia, ...)."
458
459 msgid "Adds network configuration if enabled."
460 msgstr "Pridá nastavenie siete, ak bolo aktivované."
461
462 msgid "Adds wlan configuration if enabled."
463 msgstr "Ak je zapnuté, pridá konfiguráciu WLAN."
464
465 msgid ""
466 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
467 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
468 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
469 "test screens."
470 msgstr ""
471 "Nastavte farby tak, aby boli jednotlivé odtiene dobre rozlíšiteľné, ale "
472 "zároveň čo najsýtejšie. Ak ste s výsledkom spokojní, stlačením tlačidla OK "
473 "ukončite jemné ladenie obrazu alebo číslicovými tlačidlami zvoľte iný "
474 "testovací obrazec."
475
476 msgid "Advanced"
477 msgstr "Rozšírené"
478
479 msgid "Advanced Options"
480 msgstr "Rozšírené voľby"
481
482 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
483 msgstr "Rozšírené nastavenie obrazu"
484
485 msgid "Advanced Video Setup"
486 msgstr "Rozšírené nastavenie obrazu"
487
488 msgid "Advanced restore"
489 msgstr "Rozšírené obnovenie"
490
491 msgid "After event"
492 msgstr "Po udalosti"
493
494 msgid ""
495 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
496 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
497 msgstr ""
498 "Po skončení úvodného sprievodcu si musíte ochrániť jednotlivé programy. V "
499 "návode k Dreamboxu nájdete, ako sa to robí."
500
501 msgid "Album"
502 msgstr "Album"
503
504 msgid "All"
505 msgstr "Všetky"
506
507 msgid "All Satellites"
508 msgstr "Všetky satelity"
509
510 msgid "Alpha"
511 msgstr "Alfa"
512
513 msgid "Alternative radio mode"
514 msgstr "Alternatívny režim rádia"
515
516 msgid "Alternative services tuner priority"
517 msgstr "Priorita tunera pri alternatívnych staniciach"
518
519 msgid "Always ask before sending"
520 msgstr "Vždy sa opýtať sa pred odoslaním"
521
522 msgid "An empty filename is illegal."
523 msgstr "Prázdny názov súboru je neplatný."
524
525 msgid "An unknown error occured!"
526 msgstr "Objavila sa neznáma chyba!"
527
528 msgid "Anonymize crashlog?"
529 msgstr "Anonymizovať správy o zrútení?"
530
531 msgid "Arabic"
532 msgstr "Arabčina"
533
534 msgid ""
535 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
536 "\n"
537 msgstr ""
538 "Naozaj chcete aktivovať túto konfiguráciu siete?\n"
539 "\n"
540
541 msgid ""
542 "Are you sure you want to delete\n"
543 "following backup:\n"
544 msgstr ""
545 "Naozaj chcete zmazať\n"
546 "túto zálohu:\n"
547
548 msgid "Are you sure you want to exit this wizard?"
549 msgstr "Naozaj chcete ukončiť tohto spirevodcu?"
550
551 msgid ""
552 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
553 "\n"
554 msgstr ""
555 "Naozaj chcete reštartovať sieťové rozhrania?\n"
556 "\n"
557
558 msgid ""
559 "Are you sure you want to restore\n"
560 "following backup:\n"
561 msgstr ""
562 "Naozaj chcete obnoviť\n"
563 "z tejto zálohy:\n"
564
565 msgid ""
566 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
567 "Enigma2 will restart after the restore"
568 msgstr ""
569 "Naozaj chcete obnoviť Enigma2 zo zálohy?\n"
570 "Enigma2 sa po obnovení reštartuje"
571
572 msgid "Artist"
573 msgstr "Umelec"
574
575 msgid "Ask before shutdown:"
576 msgstr "Opýtať sa pred vypnutím:"
577
578 msgid "Ask user"
579 msgstr "opýtať sa"
580
581 msgid "Aspect Ratio"
582 msgstr "Pomer strán"
583
584 msgid "Audio"
585 msgstr "Zvuk"
586
587 msgid "Audio Options..."
588 msgstr "Voľby zvuku ..."
589
590 msgid "Author: "
591 msgstr "Autor: "
592
593 msgid "Authoring mode"
594 msgstr "Režim autorizácie"
595
596 msgid "Auto"
597 msgstr "Auto"
598
599 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
600 msgstr "Automaticky rozdeľovať kapitoly každých ? minút (0 = nikdy)"
601
602 msgid "Auto flesh"
603 msgstr ""
604
605 msgid "Auto scart switching"
606 msgstr "Automatické prepnutie scartu"
607
608 msgid "Automatic"
609 msgstr "Automaticky"
610
611 msgid "Automatic Scan"
612 msgstr "Automatické vyhľadávanie"
613
614 msgid "Available format variables"
615 msgstr "Dostupné premenné formátu"
616
617 msgid "B"
618 msgstr "B"
619
620 msgid "BA"
621 msgstr "BA"
622
623 msgid "BB"
624 msgstr "BB"
625
626 msgid "BER"
627 msgstr "BER"
628
629 msgid "BER:"
630 msgstr "BER:"
631
632 msgid "Back"
633 msgstr "Späť"
634
635 msgid "Background"
636 msgstr "Pozadie"
637
638 msgid "Backup"
639 msgstr "Záloha"
640
641 msgid "Backup Location"
642 msgstr "Umiestnenie zálohy"
643
644 msgid "Backup Mode"
645 msgstr "Režim zálohovania"
646
647 msgid "Backup done."
648 msgstr "Zálohovanie skončilo."
649
650 msgid "Backup failed."
651 msgstr "Zálohovanie zlyhalo."
652
653 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
654 msgstr "Zálohovanie skončilo, Po stlačení tlačidla OK sa zobrazia výsledky."
655
656 msgid "Backup is running..."
657 msgstr "Zálohovanie beží..."
658
659 msgid "Backup system settings"
660 msgstr "Záloha nastavení systému"
661
662 msgid "Band"
663 msgstr "Pásmo"
664
665 msgid "Bandwidth"
666 msgstr "Šírka pásma"
667
668 msgid "Begin time"
669 msgstr "Čas začiatku"
670
671 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
672 msgstr "Funkcia tlačidla Pauza počas pauzy"
673
674 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
675 msgstr "Funkcia tlačidla 0 v režime obraz v obraze"
676
677 msgid "Behavior when a movie is started"
678 msgstr "Činnosť po spustení filmu"
679
680 msgid "Behavior when a movie is stopped"
681 msgstr "Činnosť po zastavení filmu"
682
683 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
684 msgstr "Činnosť po skončení filmu"
685
686 msgid "Block noise reduction"
687 msgstr ""
688
689 msgid "Blue boost"
690 msgstr "Zosilniť modrú"
691
692 msgid "Bookmarks"
693 msgstr "Záložky"
694
695 msgid "Brightness"
696 msgstr "Jas"
697
698 msgid "Burn DVD"
699 msgstr "Napáliť DVD"
700
701 msgid "Burn existing image to DVD"
702 msgstr "Existujúci image napáliť na DVD"
703
704 msgid "Burn to DVD..."
705 msgstr "Napáliť na DVD..."
706
707 msgid "Bus: "
708 msgstr "Zbernica:"
709
710 msgid ""
711 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
712 "displayed."
713 msgstr "Po stlačení tlačidla OK na diaľkovom ovládači sa zobrazia informácie."
714
715 msgid "C"
716 msgstr "C"
717
718 msgid "C-Band"
719 msgstr "Pásmo C"
720
721 msgid "CF Drive"
722 msgstr "Čítačka kariet CF"
723
724 msgid "CI assignment"
725 msgstr "Priradenie CI"
726
727 msgid "CVBS"
728 msgstr "CVBS"
729
730 msgid "Cable"
731 msgstr "Kábel"
732
733 msgid "Cache Thumbnails"
734 msgstr "Uchovať zmenšeniny"
735
736 msgid "Call monitoring"
737 msgstr "Monitorovať volanie"
738
739 msgid "Cancel"
740 msgstr "Zrušiť"
741
742 msgid "Cannot parse feed directory"
743 msgstr ""
744
745 msgid "Capacity: "
746 msgstr "Kapacita"
747
748 msgid "Card"
749 msgstr "Karta"
750
751 msgid "Catalan"
752 msgstr "Katalánčina"
753
754 msgid "Change bouquets in quickzap"
755 msgstr "Zmeniť bukety pri rýchlom prepínaní"
756
757 msgid "Change dir."
758 msgstr "Zmeniť adresár"
759
760 msgid "Change pin code"
761 msgstr "Zmeniť kód PIN"
762
763 msgid "Change service pin"
764 msgstr "Zmeniť PIN programu"
765
766 msgid "Change service pins"
767 msgstr "Zmeniť PINy programu"
768
769 msgid "Change setup pin"
770 msgstr "Zmeniť nastavovací PIN"
771
772 msgid "Change step size"
773 msgstr "Zmeniť veľkosť kroku"
774
775 msgid "Channel"
776 msgstr "Stanica"
777
778 msgid "Channel Selection"
779 msgstr "Voľba stanice"
780
781 msgid "Channel not in services list"
782 msgstr "Stanica nie je v zozname staníc"
783
784 msgid "Channel:"
785 msgstr "Stanica:"
786
787 msgid "Channellist menu"
788 msgstr "Menu zoznamu staníc"
789
790 msgid "Chap."
791 msgstr "Kap."
792
793 msgid "Chapter"
794 msgstr "Kapitola"
795
796 msgid "Chapter:"
797 msgstr "Kapitola:"
798
799 msgid "Check"
800 msgstr "Skontrolovať"
801
802 msgid "Checking Filesystem..."
803 msgstr "Kontrolujem systém súborov..."
804
805 msgid "Choose Tuner"
806 msgstr "Zvoliť tuner"
807
808 msgid "Choose backup files"
809 msgstr "Zvoliť súbory zálohy"
810
811 msgid "Choose backup location"
812 msgstr "Zvoliť umiestnenie zálohy"
813
814 msgid "Choose bouquet"
815 msgstr "Zvoliť buket"
816
817 msgid "Choose source"
818 msgstr "Zvoliť zdroj"
819
820 msgid "Choose target folder"
821 msgstr "Zvoliť cieľový adresár"
822
823 msgid "Choose upgrade source"
824 msgstr "Zvoliť zdroj aktualizácie"
825
826 msgid "Choose your Skin"
827 msgstr "Zvoliť vzhľad"
828
829 msgid "Circular left"
830 msgstr "Kruhová ľavá"
831
832 msgid "Circular right"
833 msgstr "Kruhová pravá"
834
835 msgid "Cleanup"
836 msgstr "Vyčistiť"
837
838 msgid "Cleanup Wizard"
839 msgstr "Sprievodca vyčistením"
840
841 msgid "Cleanup Wizard settings"
842 msgstr "Nastavenia sprievodcu vyčistením"
843
844 msgid "CleanupWizard"
845 msgstr "Sprievodca vyčistením"
846
847 msgid "Clear before scan"
848 msgstr "Vymazať pred skenovaním"
849
850 msgid "Clear log"
851 msgstr "Vymazať log"
852
853 msgid "Close"
854 msgstr "Zatvoriť"
855
856 msgid "Close title selection"
857 msgstr "Zatvoriť výber titulkov"
858
859 msgid "Code rate high"
860 msgstr "Vysoká kódová rýchlosť"
861
862 msgid "Code rate low"
863 msgstr "Nízka kódová rýchlosť"
864
865 msgid "Coderate HP"
866 msgstr "Rýchlosť HP"
867
868 msgid "Coderate LP"
869 msgstr "Rýchlosť LP"
870
871 msgid "Collection name"
872 msgstr "Názov zostavy"
873
874 msgid "Collection settings"
875 msgstr "Nastavenia zostavy"
876
877 msgid "Color Format"
878 msgstr "Formát farby"
879
880 msgid "Command execution..."
881 msgstr "Vykonávanie príkazu..."
882
883 msgid "Command order"
884 msgstr "Poradie príkazov"
885
886 msgid "Committed DiSEqC command"
887 msgstr "Potvrdený príkaz DiSEqCcommand"
888
889 msgid "Common Interface"
890 msgstr "Common Interface"
891
892 msgid "Common Interface Assignment"
893 msgstr "Priradenie CI"
894
895 msgid "CommonInterface"
896 msgstr "CommonInterface"
897
898 msgid "Communication"
899 msgstr "Komunikácia"
900
901 msgid "Compact Flash"
902 msgstr "Compact Flash"
903
904 msgid "Compact flash card"
905 msgstr "Karta Compact Flash"
906
907 msgid "Complete"
908 msgstr "Kompletné"
909
910 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
911 msgstr "Komplexné (umožňuje miešanie rôznych zvukových a obrazových formátov)"
912
913 msgid "Config"
914 msgstr "Nastaviť"
915
916 msgid "Configuration Mode"
917 msgstr "Možnosti nastavenia"
918
919 msgid "Configuring"
920 msgstr "Konfigurujem"
921
922 msgid "Conflicting timer"
923 msgstr "Časovanie sa prekrýva"
924
925 msgid "Connect"
926 msgstr "Pripojiť"
927
928 msgid "Connected to"
929 msgstr "Pripojené k "
930
931 msgid "Connected to Fritz!Box!"
932 msgstr "Pripojené k Fritz!Boxu!"
933
934 msgid "Connected!"
935 msgstr "Pripojené!"
936
937 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
938 msgstr "Pripájam k Fritz!Boxu..."
939
940 #, python-format
941 msgid ""
942 "Connection to Fritz!Box\n"
943 "failed! (%s)\n"
944 "retrying..."
945 msgstr ""
946 "Pripojenie k Fritz!Boxu\n"
947 "zlyhalo! (%s)\n"
948 "Opakujem..."
949
950 msgid "Constellation"
951 msgstr "Zostava"
952
953 msgid "Content does not fit on DVD!"
954 msgstr "Obsah sa nezmestí na DVD!"
955
956 msgid "Continue"
957 msgstr "Pokračovať"
958
959 msgid "Continue in background"
960 msgstr "Pokračovať v pozadí"
961
962 msgid "Continue playing"
963 msgstr "Pokračovať v prehrávaní"
964
965 msgid "Contrast"
966 msgstr "Kontrast"
967
968 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
969 msgstr "Nemôžem sa pripojiť k serveru so súbormi Dreambox .NFI:"
970
971 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
972 msgstr "Nemôžem použiť médium. Je vložený disk?"
973
974 #, python-format
975 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
976 msgstr "Nedalo sa nahrávať - prekrýva sa časovanie %s"
977
978 msgid "Crashlog settings"
979 msgstr "Nastavenia správ o zrútení"
980
981 msgid "CrashlogAutoSubmit"
982 msgstr "Autom. posielanie správ o zrútení"
983
984 msgid "CrashlogAutoSubmit settings"
985 msgstr "Nastavenia autom. posielania správ o zrútení"
986
987 msgid "CrashlogAutoSubmit settings..."
988 msgstr "Nastavenia autom. posielania správ o zrútení"
989
990 msgid ""
991 "Crashlogs found!\n"
992 "Send them to Dream Multimedia ?"
993 msgstr ""
994 "Nájdené záznamy o zrútení!\n"
995 "Poslať ich do Dream Multimedia?"
996
997 msgid ""
998 "Crashlogs found!\n"
999 "Send them to Dream Multimedia?"
1000 msgstr ""
1001 "Nájdené správy o zrútení!\n"
1002 "Poslať ich do Dream Multimedia?"
1003
1004 msgid "Create DVD-ISO"
1005 msgstr "Vytvoriť disk DVD-ISO"
1006
1007 msgid "Create movie folder failed"
1008 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť adresár pre filmy"
1009
1010 #, python-format
1011 msgid "Creating directory %s failed."
1012 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť adresár %s."
1013
1014 msgid "Creating partition failed"
1015 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť partíciu"
1016
1017 msgid "Croatian"
1018 msgstr "Chorvátčina"
1019
1020 msgid "Current Transponder"
1021 msgstr "Aktuálny transpondér"
1022
1023 msgid "Current settings:"
1024 msgstr "Aktuálne nastavenia:"
1025
1026 msgid "Current value: "
1027 msgstr "Aktuálna hodnota:"
1028
1029 msgid "Current version:"
1030 msgstr "Aktuálna verzia:"
1031
1032 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
1033 msgstr "Vlastný posun času pre tlačidlá 1 a 3"
1034
1035 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
1036 msgstr "Vlastný posun času pre tlačidlá 4 a 6"
1037
1038 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
1039 msgstr "Vlastný posun času pre tlačidlá 7 a 9"
1040
1041 msgid "Customize"
1042 msgstr "Upraviť"
1043
1044 msgid "Cut"
1045 msgstr "Strih"
1046
1047 msgid "Cutlist editor..."
1048 msgstr "Editor strihov..."
1049
1050 msgid "Czech"
1051 msgstr "Čeština"
1052
1053 msgid "D"
1054 msgstr "D"
1055
1056 msgid "DHCP"
1057 msgstr "DHCP"
1058
1059 msgid "DVB-S"
1060 msgstr "DVB-S"
1061
1062 msgid "DVB-S2"
1063 msgstr "DVB-S2"
1064
1065 msgid "DVD File Browser"
1066 msgstr "Prehliadač súborov DVD"
1067
1068 msgid "DVD Player"
1069 msgstr "Prehrávač DVD"
1070
1071 msgid "DVD Titlelist"
1072 msgstr "Zoznam titulov DVD"
1073
1074 msgid "DVD media toolbox"
1075 msgstr "Nástroje pre DVD"
1076
1077 msgid "Danish"
1078 msgstr "Dánčina"
1079
1080 msgid "Date"
1081 msgstr "Dátum"
1082
1083 msgid "Decide if you want to enable or disable the Cleanup Wizard."
1084 msgstr "Rozhodnite, či zapnúť alebo vypnúť sprievodcu vyčistením."
1085
1086 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
1087 msgstr "Rozhodnite, čo urobiť, ak sa nájdu správy o zrútení."
1088
1089 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
1090 msgstr "Rozhodnite, čo urobiť so správami o zrútení po ich odoslaní."
1091
1092 msgid "Deep Standby"
1093 msgstr "Vypnúť"
1094
1095 msgid "Default"
1096 msgstr "Predvolené"
1097
1098 msgid "Default Settings"
1099 msgstr "Predvolené nastavenia"
1100
1101 msgid "Default services lists"
1102 msgstr "Zoznamy predvolených staníc"
1103
1104 msgid "Default settings"
1105 msgstr "Predvolené nastavenia"
1106
1107 msgid "Delay"
1108 msgstr "Oneskorenie"
1109
1110 msgid "Delete"
1111 msgstr "Vymazať"
1112
1113 msgid "Delete crashlogs"
1114 msgstr "Vymazať správy o zrútení"
1115
1116 msgid "Delete entry"
1117 msgstr "Vymazať zadanie"
1118
1119 msgid "Delete failed!"
1120 msgstr "Vymazanie zlyhalo!"
1121
1122 #, python-format
1123 msgid ""
1124 "Delete no more configured satellite\n"
1125 "%s?"
1126 msgstr ""
1127 "Vymazať už nepotrebné satelity\n"
1128 "%s?"
1129
1130 msgid "Description"
1131 msgstr "Opis"
1132
1133 msgid "Deselect"
1134 msgstr "Zrušiť výber"
1135
1136 msgid "Destination directory"
1137 msgstr "Cieľový adresár"
1138
1139 msgid "Detected HDD:"
1140 msgstr "Zistený pevný disk:"
1141
1142 msgid "Detected NIMs:"
1143 msgstr "Zistené tunery:"
1144
1145 msgid "DiSEqC"
1146 msgstr "DiSEqC"
1147
1148 msgid "DiSEqC A/B"
1149 msgstr "DiSEqC A/B"
1150
1151 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
1152 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
1153
1154 msgid "DiSEqC mode"
1155 msgstr "Režim DiSEqC"
1156
1157 msgid "DiSEqC repeats"
1158 msgstr "Opakovania DiSEqC"
1159
1160 msgid "DiSEqC-Tester settings"
1161 msgstr ""
1162
1163 msgid "Dialing:"
1164 msgstr "Vytáčam:"
1165
1166 msgid "Digital contour removal"
1167 msgstr "Odstránenie digitálnych obrysov"
1168
1169 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
1170 msgstr "Priame prehrávanie prepojených titulov bez menu"
1171
1172 #, python-format
1173 msgid "Directory %s nonexistent."
1174 msgstr "Adresár %s neexistuje."
1175
1176 msgid "Directory browser"
1177 msgstr ""
1178
1179 msgid "Disable"
1180 msgstr "Vypnúť"
1181
1182 msgid "Disable Picture in Picture"
1183 msgstr "Vypnúť obraz v obraze"
1184
1185 msgid "Disable Subtitles"
1186 msgstr "Vypnúť titulky"
1187
1188 msgid "Disable crashlog reporting"
1189 msgstr "Vypnúť správy o zrútení"
1190
1191 msgid "Disable timer"
1192 msgstr "Vypnúť časovač"
1193
1194 msgid "Disabled"
1195 msgstr "Vypnuté"
1196
1197 msgid "Disconnect"
1198 msgstr "Odpojiť"
1199
1200 #, python-format
1201 msgid ""
1202 "Disconnected from\n"
1203 "Fritz!Box! (%s)\n"
1204 "retrying..."
1205 msgstr ""
1206 "Odpojené od\n"
1207 "Fritz!Boxu! (%s)\n"
1208 "Opakujem..."
1209
1210 msgid "Dish"
1211 msgstr "Parabola"
1212
1213 msgid "Display 16:9 content as"
1214 msgstr "Obraz 16:9 zobraziť ako"
1215
1216 msgid "Display 4:3 content as"
1217 msgstr "Obraz 4:3 zobraziť ako"
1218
1219 msgid "Display >16:9 content as"
1220 msgstr "Obraz >16:9 zobraziť ako"
1221
1222 msgid "Display Setup"
1223 msgstr "Nastavenie displeja"
1224
1225 msgid "Display and Userinterface"
1226 msgstr "Displej a užívateľské rozhranie"
1227
1228 #, python-format
1229 msgid ""
1230 "Do you really want to REMOVE\n"
1231 "the plugin \"%s\"?"
1232 msgstr ""
1233 "Naozaj chcete odstrániť\n"
1234 "modul \"%s\"?"
1235
1236 msgid ""
1237 "Do you really want to check the filesystem?\n"
1238 "This could take lots of time!"
1239 msgstr ""
1240 "Naozaj chcete skontrolovať systém súborov?\n"
1241 "Môže to trvať dosť dlho!"
1242
1243 #, python-format
1244 msgid "Do you really want to delete %s?"
1245 msgstr "Naozaj chcete zmazať %s?"
1246
1247 #, python-format
1248 msgid ""
1249 "Do you really want to download\n"
1250 "the plugin \"%s\"?"
1251 msgstr ""
1252 "Naozaj chcete stiahnuť\n"
1253 "modul \"%s\"?"
1254
1255 msgid ""
1256 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
1257 "All data on the disk will be lost!"
1258 msgstr ""
1259 "Naozaj chcete inicializovať pevný disk?\n"
1260 "Všetky dáta na disku sa tým vymažú!"
1261
1262 #, python-format
1263 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
1264 msgstr "Naozaj chcete z disku odstrániť adresár %s?"
1265
1266 #, python-format
1267 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
1268 msgstr "Naozaj chcete odstrániť záložku %s?"
1269
1270 msgid ""
1271 "Do you want to backup now?\n"
1272 "After pressing OK, please wait!"
1273 msgstr ""
1274 "Chcete zálohovať teraz?\n"
1275 "Po stlačení tlačidla OK počkajte!"
1276
1277 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
1278 msgstr "Chcete túto zostavu napáliť na DVD?"
1279
1280 msgid "Do you want to do a service scan?"
1281 msgstr "Chcete vyhľadať stanice?"
1282
1283 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
1284 msgstr "Chcete urobiť ďalšie ručné vyhľadávanie staníc?"
1285
1286 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
1287 msgstr "Chcete na Dreamboxe zapnúť rodičovskú zámku?"
1288
1289 msgid "Do you want to install default sat lists?"
1290 msgstr "Chcete nainštalovať zoznamy predvolených staníc?"
1291
1292 msgid "Do you want to install the package:\n"
1293 msgstr "Chcete nainštalovať balíček:\n"
1294
1295 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
1296 msgstr "Chcete prehrať DVD v mechanike?"
1297
1298 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
1299 msgstr "Chcete si toto DVD prezrieť pred napálením?"
1300
1301 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
1302 msgstr "Chcete reštartovať Dreambox?"
1303
1304 msgid "Do you want to remove the package:\n"
1305 msgstr "Chcete odstrániť balíček:\n"
1306
1307 msgid "Do you want to restore your settings?"
1308 msgstr "Chcete obnoviť nastavenia?"
1309
1310 msgid "Do you want to resume this playback?"
1311 msgstr "Chcete pokračovať v prehrávaní?"
1312
1313 msgid ""
1314 "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you "
1315 "if needed?"
1316 msgstr ""
1317 "Chcete poslať svojju e-mailovú adresu a meno, aby sme vás mohli kontaktovať, "
1318 "ak treba?"
1319
1320 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
1321 msgstr "Chcete aktualizovať Dreambox?"
1322
1323 msgid ""
1324 "Do you want to update your Dreambox?\n"
1325 "After pressing OK, please wait!"
1326 msgstr ""
1327 "Chcete aktualizovať Dreamboxx?\n"
1328 "Po stlačení tlačidla OK vyčkajte!"
1329
1330 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
1331 msgstr "Chcete aktualizovať balíček:\n"
1332
1333 msgid "Do you want to view a tutorial?"
1334 msgstr "Chcete si pozrieť tutoriál?"
1335
1336 msgid "Don't ask, just send"
1337 msgstr "Nepýrať sa, len poslať"
1338
1339 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
1340 msgstr "Nezastaviť aktuálny záznam, ale vypnúť nasledujúce záznamy."
1341
1342 #, python-format
1343 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
1344 msgstr "Hotovo - %d nainštalovaných alebo aktualizovaných balíčkov"
1345
1346 #, python-format
1347 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
1348 msgstr ""
1349 "Hotovo - %d nainštalovaných alebo aktualizovaných balíčkov s %d chybami"
1350
1351 #, python-format
1352 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
1353 msgstr ""
1354 "Hotovo - %d nainštalovaných, aktualizovaných alebo odstránených balíčkov s %"
1355 "d chybami"
1356
1357 msgid "Download"
1358 msgstr "Stiahnuť"
1359
1360 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
1361 msgstr "Stiahnuť súbory .NFI pre USB-Flasher"
1362
1363 msgid "Download Plugins"
1364 msgstr "Stiahnuť prídavné moduly"
1365
1366 msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
1367 msgstr "Sťahovanie súboru USB flasher boot image zlyhalo: "
1368
1369 msgid "Downloadable new plugins"
1370 msgstr "Nové moduly na stiahnutie"
1371
1372 msgid "Downloadable plugins"
1373 msgstr "Moduly na stiahnutie"
1374
1375 msgid "Downloading"
1376 msgstr "Sťahovanie"
1377
1378 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
1379 msgstr "Sťahujem informácie o moduloch. Čakajte..."
1380
1381 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
1382 msgstr "Dátové DVD vo formáte Dreambox (vyhovuje HDTV)"
1383
1384 msgid "Dreambox software because updates are available."
1385 msgstr "Softvér Dreambosa, lebo sú k dispozícii aktualizácie."
1386
1387 msgid "Dutch"
1388 msgstr "Holandčina"
1389
1390 msgid "Dynamic contrast"
1391 msgstr "Dynamický kontrast"
1392
1393 msgid "E"
1394 msgstr "V"
1395
1396 msgid "EPG Selection"
1397 msgstr "Voľba EPG"
1398
1399 #, python-format
1400 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
1401 msgstr "CHYBA - zlyhalo vyhľadávanie (%s)!"
1402
1403 msgid "East"
1404 msgstr "východne"
1405
1406 msgid "Edit"
1407 msgstr "Upraviť"
1408
1409 msgid "Edit DNS"
1410 msgstr "Upraviť DNS"
1411
1412 msgid "Edit Title"
1413 msgstr "Upraviť titul"
1414
1415 msgid "Edit chapters of current title"
1416 msgstr "Upraviť kapitoly aktuálneho titulu"
1417
1418 msgid "Edit services list"
1419 msgstr "Upraviť zoznam staníc"
1420
1421 msgid "Edit settings"
1422 msgstr "Upraviť nastavenia"
1423
1424 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
1425 msgstr "Upraviť nastavenie DNS v Dreamboxe.\n"
1426
1427 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
1428 msgstr "Upraviť nastavenie siete v Dreamboxe.\n"
1429
1430 msgid "Edit title"
1431 msgstr "Upraviť titul"
1432
1433 msgid "Edit upgrade source url."
1434 msgstr "Upraviť URL zdroja aktualizácieUpraviť zdroj aktualizácií."
1435
1436 msgid "Electronic Program Guide"
1437 msgstr "Elektronický programový sprievodca"
1438
1439 msgid "Enable"
1440 msgstr "Zapnúť"
1441
1442 msgid "Enable 5V for active antenna"
1443 msgstr "Zapnúť 5 V pre aktívnu anténu"
1444
1445 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
1446 msgstr "Zapnúť sprievodcu vyčistením?"
1447
1448 msgid "Enable multiple bouquets"
1449 msgstr "Zapnúť viacnásobné bukety"
1450
1451 msgid "Enable parental control"
1452 msgstr "Zapnúť rodičovskú zámku"
1453
1454 msgid "Enable timer"
1455 msgstr "Zapnúť časovač"
1456
1457 msgid "Enabled"
1458 msgstr "Zapnuté"
1459
1460 msgid "Encryption"
1461 msgstr "Šifrovanie"
1462
1463 msgid "Encryption Key"
1464 msgstr "Šifrovací kľúč WLAN"
1465
1466 msgid "Encryption Keytype"
1467 msgstr "Druh šifrovacieho kľúča"
1468
1469 msgid "Encryption Type"
1470 msgstr "Typ šifrovania"
1471
1472 msgid "End time"
1473 msgstr "Čas ukončenia"
1474
1475 msgid "EndTime"
1476 msgstr "Koniec"
1477
1478 msgid "English"
1479 msgstr "Angličtina"
1480
1481 msgid ""
1482 "Enigma2 Skinselector\n"
1483 "\n"
1484 "If you experience any problems please contact\n"
1485 "stephan@reichholf.net\n"
1486 "\n"
1487 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1488 msgstr ""
1489 "Volič vzhľadu Enigma2\n"
1490 "\n"
1491 "Ak máte akékoľvek problémy, obráťte sa na\n"
1492 "stephan@reichholf.net\n"
1493 "\n"
1494 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1495
1496 msgid ""
1497 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1498 "\n"
1499 "If you experience any problems please contact\n"
1500 "stephan@reichholf.net\n"
1501 "\n"
1502 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1503 msgstr ""
1504 "Volič vzhľadu Enigma2 v0.5 BETA\n"
1505 "\n"
1506 "Ak máte akékoľvek problémy, obráťte sa na\n"
1507 "stephan@reichholf.net\n"
1508 "\n"
1509 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1510
1511 #. #-#-#-#-#  enigma2.pot (PACKAGE VERSION)  #-#-#-#-#
1512 #.   TRANSLATORS: Note that "Enter" in the two strings below should *not*
1513 #.       be interpreted as "Give speed as input". The intended meaning is
1514 #.       instead "Initial speed when starting winding", i.e. the speed at
1515 #.       which "winding mode" is entered when first pressing "rewind" or
1516 #.       "fast forward". 
1517 msgid "Enter Fast Forward at speed"
1518 msgstr "Počiatočná rýchlosť prevíjania vpred"
1519
1520 msgid "Enter Rewind at speed"
1521 msgstr "Počiatočná rýchlosť prevíjania vzad"
1522
1523 msgid "Enter WLAN network name/SSID:"
1524 msgstr "Zadajte názov siete WLAN/SSID:"
1525
1526 msgid "Enter WLAN passphrase/key:"
1527 msgstr "Zadajte login a heslo WLAN"
1528
1529 msgid "Enter main menu..."
1530 msgstr "Otvoriť hlavné menu..."
1531
1532 msgid "Enter the service pin"
1533 msgstr "Zadajte PIN stanice"
1534
1535 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
1536 msgstr ""
1537 "Zadajte svoju e-mailovú adresu, aby sme vás mohli kontaktovať, ak treba."
1538
1539 msgid "Error"
1540 msgstr "Chyba"
1541
1542 msgid "Error executing plugin"
1543 msgstr "Chyba pri spustení modulu"
1544
1545 #, python-format
1546 msgid ""
1547 "Error: %s\n"
1548 "Retry?"
1549 msgstr ""
1550 "Chyba: %s\n"
1551 "Zopakovať?"
1552
1553 msgid "Estonian"
1554 msgstr "Estónčina"
1555
1556 msgid "Eventview"
1557 msgstr "Prehľad programov"
1558
1559 msgid "Everything is fine"
1560 msgstr "Všetko je v poriadku"
1561
1562 msgid "Execution Progress:"
1563 msgstr "Priebeh vykonávania:"
1564
1565 msgid "Execution finished!!"
1566 msgstr "Vykonanie skončené!!"
1567
1568 msgid "Exif"
1569 msgstr "Exif"
1570
1571 msgid "Exit"
1572 msgstr "Ukončiť"
1573
1574 msgid "Exit editor"
1575 msgstr "Ukončiť editor"
1576
1577 msgid "Exit the cleanup wizard"
1578 msgstr "Ukončiť sprievodcu vyčistením"
1579
1580 msgid "Exit the wizard"
1581 msgstr "Ukončiť pomocníka"
1582
1583 msgid "Exit wizard"
1584 msgstr "Ukončiť pomocníka"
1585
1586 msgid "Expert"
1587 msgstr "expertný"
1588
1589 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
1590 msgstr "Modul rozšíreného nastavenia siete..."
1591
1592 msgid "Extended Setup..."
1593 msgstr "Rozšírené nastavenie..."
1594
1595 msgid "Extensions"
1596 msgstr "Rozšírenia"
1597
1598 msgid "FEC"
1599 msgstr "FEC"
1600
1601 msgid "Factory reset"
1602 msgstr "Továrenské nastavenia"
1603
1604 msgid "Failed"
1605 msgstr "Zlyhalo"
1606
1607 msgid "Fast"
1608 msgstr "rýchlo"
1609
1610 msgid "Fast DiSEqC"
1611 msgstr "Rýchly DiSEqC"
1612
1613 msgid "Fast Forward speeds"
1614 msgstr "Rýchlosti prevíjania vpred"
1615
1616 msgid "Fast epoch"
1617 msgstr "rýchla doba"
1618
1619 msgid "Favourites"
1620 msgstr "Obľúbené"
1621
1622 msgid "Filesystem Check..."
1623 msgstr "Kontrola systému súborov"
1624
1625 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
1626 msgstr "V systéme súborov sú neopraviteľné chyby"
1627
1628 msgid "Finetune"
1629 msgstr "Jemné nastavenie"
1630
1631 msgid "Finished"
1632 msgstr "Skončené"
1633
1634 msgid "Finished configuring your network"
1635 msgstr "Nastavenie siete je skončené"
1636
1637 msgid "Finished restarting your network"
1638 msgstr "Reštartovanie siete je skončené"
1639
1640 msgid "Finnish"
1641 msgstr "Fínčina"
1642
1643 msgid ""
1644 "First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
1645 msgstr ""
1646 "Najprv sa musí stiahnuť najnovšie bootovacie prostredie pre USB flasher."
1647
1648 msgid "Flash"
1649 msgstr "Flešovať"
1650
1651 msgid "Flashing failed"
1652 msgstr "Flešovanie zlyhalo"
1653
1654 msgid "Following tasks will be done after you press continue!"
1655 msgstr "Keď stlačíte pokračovať, vykonajú sa tieto úlohy."
1656
1657 msgid "Format"
1658 msgstr "Formát"
1659
1660 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
1661 msgstr "Počet opakovaní obrázka počas skokového prevíjania"
1662
1663 msgid "Frame size in full view"
1664 msgstr "Veľkosť obrazu pri plnom zobrazení"
1665
1666 msgid "French"
1667 msgstr "Francúzština"
1668
1669 msgid "Frequency"
1670 msgstr "Kmitočet"
1671
1672 msgid "Frequency bands"
1673 msgstr "Kmitočtové pásma"
1674
1675 msgid "Frequency scan step size(khz)"
1676 msgstr "Kmitočtový krok pri vyhľadávaní (kHz)"
1677
1678 msgid "Frequency steps"
1679 msgstr "Kmitočtové kroky"
1680
1681 msgid "Fri"
1682 msgstr "Pi"
1683
1684 msgid "Friday"
1685 msgstr "Piatok"
1686
1687 msgid "Frisian"
1688 msgstr "Frízština"
1689
1690 msgid "Fritz!Box FON IP address"
1691 msgstr "IP adresa Fritz!Box FON"
1692
1693 #, python-format
1694 msgid "Frontprocessor version: %d"
1695 msgstr "Verzia frontprocesora: %d"
1696
1697 msgid "Fsck failed"
1698 msgstr "Fsck zlyhalo"
1699
1700 msgid "Function not yet implemented"
1701 msgstr "Funkcia ešte nie je zabudovaná"
1702
1703 msgid ""
1704 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
1705 "Do you want to Restart the GUI now?"
1706 msgstr ""
1707 "Pre použitie nového vzhľadu sa musí reštartovať GUI\n"
1708 "Chcete teraz reštartovať GUI?"
1709
1710 msgid "Gateway"
1711 msgstr "Brána"
1712
1713 msgid "General AC3 Delay"
1714 msgstr "Oneskorenie AC3"
1715
1716 msgid "General AC3 delay"
1717 msgstr "Oneskorenie AC3"
1718
1719 msgid "General PCM Delay"
1720 msgstr "Oneskorenie PCM"
1721
1722 msgid "General PCM delay"
1723 msgstr "Oneskorenie PCM"
1724
1725 msgid "Genre"
1726 msgstr "Žáner"
1727
1728 msgid "German"
1729 msgstr "Nemčina"
1730
1731 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
1732 msgstr "Získavam informácie o module. Čakajte..."
1733
1734 msgid "Goto 0"
1735 msgstr "Otočiť na 0"
1736
1737 msgid "Goto position"
1738 msgstr "Otočiť do pozície"
1739
1740 msgid "Graphical Multi EPG"
1741 msgstr "Grafický Multi EPG"
1742
1743 msgid "Greek"
1744 msgstr "Gréčtina"
1745
1746 msgid "Green boost"
1747 msgstr "Zosilniť zelenú"
1748
1749 msgid "Guard Interval"
1750 msgstr "Ochranný interval"
1751
1752 msgid "Guard interval mode"
1753 msgstr "Režim ochranného intervalu"
1754
1755 msgid "Harddisk"
1756 msgstr "Pevný disk"
1757
1758 msgid "Harddisk setup"
1759 msgstr "Nastavenie pevného disku"
1760
1761 msgid "Harddisk standby after"
1762 msgstr "Uspať disk po"
1763
1764 msgid "Hidden network SSID"
1765 msgstr "Skrytý sieťový SSID"
1766
1767 msgid "Hierarchy Information"
1768 msgstr "Hierarchické informácie"
1769
1770 msgid "Hierarchy mode"
1771 msgstr "Hierarchický režim"
1772
1773 msgid "High bitrate support"
1774 msgstr "Spracuje vysoký dátový tok"
1775
1776 msgid "Horizontal"
1777 msgstr "Vodorovná"
1778
1779 msgid "How many minutes do you want to record?"
1780 msgstr "Koľko minút chcete nahrávať?"
1781
1782 msgid "How to handle found crashlogs?"
1783 msgstr "Ako spracovať nájdené správy o zrútení?"
1784
1785 msgid "Hue"
1786 msgstr "Odtieň"
1787
1788 msgid "Hungarian"
1789 msgstr "Maďarčina"
1790
1791 msgid "IP Address"
1792 msgstr "Adresa IP"
1793
1794 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
1795 msgstr "Súbor ISO je pre tento súborový systém príliš veľký!"
1796
1797 msgid "ISO path"
1798 msgstr "Cesta ISO"
1799
1800 msgid "Icelandic"
1801 msgstr "Islandčina"
1802
1803 msgid "If you can see this page, please press OK."
1804 msgstr "Ak vidíte túto stranu, stlačte tlačidlo OK."
1805
1806 msgid ""
1807 "If you see this, something is wrong with\n"
1808 "your scart connection. Press OK to return."
1809 msgstr ""
1810 "Ak vidíte toto, niečo nie je v poriadku\n"
1811 "s pripojením scart. Vráťte sa stlačením tlačidla OK."
1812
1813 msgid ""
1814 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
1815 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
1816 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
1817 "possible.\n"
1818 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
1819 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
1820 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
1821 "step.\n"
1822 "If you are happy with the result, press OK."
1823 msgstr ""
1824 "Ak máte na televízore zdôraznenie jasu alebo kontrastu, zrušte ho. Ak je v "
1825 "nastaveniach niečo ako „dynamický režim“, nastavte ho na štandardnú hodnotu. "
1826 "Podsvietenie nastavte na hodnotu, ktorá vám vyhovuje. Stiahnite kontrast "
1827 "televízora na najnižšiu hodnotu.\n"
1828 "Potom nastavte jas na najnižšiu možnú hodnotu, ale tak, aby dva najtmavšie "
1829 "odtiene sivej zostali rozlíšiteľné.\n"
1830 "V tejto chvíli sa nestarajte o svetlé odtiene. Tie nastavíte v ďalšom "
1831 "kroku.\n"
1832 "Ak ste spokojní s výsledkom, stlačte tlačidlo OK."
1833
1834 msgid "Image flash utility"
1835 msgstr "Pomôcka na flešovanie image."
1836
1837 msgid "Image-Upgrade"
1838 msgstr "Aktualizácia image"
1839
1840 msgid "In Progress"
1841 msgstr "Prebieha"
1842
1843 msgid ""
1844 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
1845 msgstr ""
1846 "Aby sa mohol nahrať načasovaný program, preplo sa na nahrávanú stanicu!\n"
1847
1848 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
1849 msgstr "Vložiť do mailu vašu e-mailovú adresu a meno (voliteľne)?"
1850
1851 msgid "Increased voltage"
1852 msgstr "Zvýšené napätie"
1853
1854 msgid "Index"
1855 msgstr "Index"
1856
1857 msgid "Info"
1858 msgstr "Informačná lišta"
1859
1860 msgid "InfoBar"
1861 msgstr "Informačná lišta"
1862
1863 msgid "Infobar timeout"
1864 msgstr "Doba zobrazovania informačnej lišty"
1865
1866 msgid "Information"
1867 msgstr "Informácie"
1868
1869 msgid "Init"
1870 msgstr "Inic."
1871
1872 msgid "Initialization..."
1873 msgstr "Inicializácia..."
1874
1875 msgid "Initialize"
1876 msgstr "Inicializovať"
1877
1878 msgid "Initializing Harddisk..."
1879 msgstr "Inicializujem pevný disk"
1880
1881 msgid "Input"
1882 msgstr "Vstup"
1883
1884 msgid "Install"
1885 msgstr "Inštalovať"
1886
1887 msgid "Install a new image with a USB stick"
1888 msgstr "Inštalovať nový image z kľúča USB"
1889
1890 msgid "Install a new image with your web browser"
1891 msgstr "Inštalovať nový image cez webový prehliadač"
1892
1893 msgid "Install extensions."
1894 msgstr "Inštalovať rozšírenia."
1895
1896 msgid "Install local extension"
1897 msgstr "Inštalovať miestne rozšírenie"
1898
1899 msgid "Install or remove finished."
1900 msgstr "Inštalácia alebo odstránenie skončené."
1901
1902 msgid "Install settings, skins, software..."
1903 msgstr "Inštalovať settingy, vzhľady, softvér..."
1904
1905 msgid "Installation finished."
1906 msgstr "Inštalácia je skončená."
1907
1908 msgid "Installing"
1909 msgstr "Inštalujem"
1910
1911 msgid "Installing Software..."
1912 msgstr "Inštalujem softvér..."
1913
1914 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
1915 msgstr "Inštalujem zoznamy predvolených staníc... Čakajte..."
1916
1917 msgid "Installing defaults... Please wait..."
1918 msgstr "Inštalujem predvolené nastavenia... Čakajte..."
1919
1920 msgid "Installing package content... Please wait..."
1921 msgstr "Inštalujem obsah balíčka... Čakajte..."
1922
1923 msgid "Instant Record..."
1924 msgstr "Okamžité nahrávanie..."
1925
1926 msgid "Integrated Ethernet"
1927 msgstr "Integrovaný eternet"
1928
1929 msgid "Integrated Wireless"
1930 msgstr "Integrovaná WLAN"
1931
1932 msgid "Intermediate"
1933 msgstr "stredný"
1934
1935 msgid "Internal Flash"
1936 msgstr "Interná pamäť flash"
1937
1938 msgid "Invalid Location"
1939 msgstr "Neplatné umiestnenie"
1940
1941 #, python-format
1942 msgid "Invalid directory selected: %s"
1943 msgstr "Zvolený neplatný adresár: %s"
1944
1945 msgid "Inversion"
1946 msgstr "Inverzia"
1947
1948 msgid "Invert display"
1949 msgstr "Inverzné farby displeja"
1950
1951 msgid "Ipkg"
1952 msgstr "Ipkg"
1953
1954 msgid "Is this videomode ok?"
1955 msgstr "Je tento režim obrazu OK?"
1956
1957 msgid "Italian"
1958 msgstr "Taliančina"
1959
1960 msgid "Job View"
1961 msgstr "Prehľad úloh"
1962
1963 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
1964 msgid "Just Scale"
1965 msgstr "Na celú obrazovku (bez pomeru strán)"
1966
1967 msgid "Keyboard"
1968 msgstr "Klávesnica"
1969
1970 msgid "Keyboard Map"
1971 msgstr "Rozloženie klávesov"
1972
1973 msgid "Keyboard Setup"
1974 msgstr "Nastavenie klávesnice"
1975
1976 msgid "Keymap"
1977 msgstr "Rozloženie klávesov"
1978
1979 msgid "LAN Adapter"
1980 msgstr "Adaptér LAN"
1981
1982 msgid "LNB"
1983 msgstr "LNB"
1984
1985 msgid "LOF"
1986 msgstr "LOF"
1987
1988 msgid "LOF/H"
1989 msgstr "LOF/H"
1990
1991 msgid "LOF/L"
1992 msgstr "LOF/L"
1993
1994 msgid "Language selection"
1995 msgstr "Voľba jazyka"
1996
1997 msgid "Language..."
1998 msgstr "Jazyk..."
1999
2000 msgid "Last config"
2001 msgstr "Posledný config"
2002
2003 msgid "Last speed"
2004 msgstr "Posledná rýchlosť"
2005
2006 msgid "Latitude"
2007 msgstr "Zem. šírka"
2008
2009 msgid "Latvian"
2010 msgstr "Lotyščina"
2011
2012 msgid "Leave DVD Player?"
2013 msgstr "Ukončiť DVD prehrávač?"
2014
2015 msgid "Left"
2016 msgstr "Doľava"
2017
2018 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
2019 msgid "Letterbox"
2020 msgstr "Letterbox"
2021
2022 msgid "Limit east"
2023 msgstr "Východný limit"
2024
2025 msgid "Limit west"
2026 msgstr "Západný limit"
2027
2028 msgid "Limited character set for recording filenames"
2029 msgstr "Obmedzená znaková sada pre názvy záznamov"
2030
2031 msgid "Limits off"
2032 msgstr "Vypnúť limity"
2033
2034 msgid "Limits on"
2035 msgstr "Zapnúť limity"
2036
2037 msgid "Link:"
2038 msgstr "Spojenie:"
2039
2040 msgid "Linked titles with a DVD menu"
2041 msgstr "Tituly prepojené s menu DVD"
2042
2043 msgid "List of Storage Devices"
2044 msgstr "Zoznam záznamových zariadení"
2045
2046 msgid "Lithuanian"
2047 msgstr "Litovčina"
2048
2049 msgid "Load"
2050 msgstr "Natiahnuť"
2051
2052 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
2053 msgstr "Prevziať dĺžku filmov do zoznamu filmov"
2054
2055 msgid "Local Network"
2056 msgstr "Miestna sieť"
2057
2058 msgid "Location"
2059 msgstr "Umiestnenie"
2060
2061 msgid "Lock:"
2062 msgstr "Signál:"
2063
2064 msgid "Log results to harddisk"
2065 msgstr "Zaznamenať výsledky na pevný disk"
2066
2067 msgid "Long Keypress"
2068 msgstr "Dlhé stlačenie tlačidla"
2069
2070 msgid "Longitude"
2071 msgstr "Zem. dĺžka"
2072
2073 msgid "MMC Card"
2074 msgstr "Karta MMC"
2075
2076 msgid "MORE"
2077 msgstr "VIAC"
2078
2079 msgid "Main menu"
2080 msgstr "Hlavné menu"
2081
2082 msgid "Mainmenu"
2083 msgstr "Hlavné menu"
2084
2085 msgid "Make this mark an 'in' point"
2086 msgstr "Urobiť z tejto značky vstupný bod („in“)"
2087
2088 msgid "Make this mark an 'out' point"
2089 msgstr "Urobiť z tejto značky výstupný bod („out“)"
2090
2091 msgid "Make this mark just a mark"
2092 msgstr "Urobiť z tejto značky len značku."
2093
2094 msgid "Manage your receiver's software"
2095 msgstr "Spravovať softvér ptijímača"
2096
2097 msgid "Manual Scan"
2098 msgstr "Ručné vyhľadávanie"
2099
2100 msgid "Manual transponder"
2101 msgstr "Transpondér ručne"
2102
2103 msgid "Manufacturer"
2104 msgstr "Výrobca"
2105
2106 msgid "Margin after record"
2107 msgstr "Rezerva po skončení programu"
2108
2109 msgid "Margin before record (minutes)"
2110 msgstr "Rezerva pred začiatkom programu (min)"
2111
2112 msgid "Media player"
2113 msgstr "Prehrávač médií"
2114
2115 msgid "MediaPlayer"
2116 msgstr "Prehrávač médií"
2117
2118 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
2119 msgstr "Médium nie je zapisovateľný disk DVD!"
2120
2121 msgid "Medium is not empty!"
2122 msgstr "Médium nie je prázdne!"
2123
2124 msgid "Menu"
2125 msgstr "Menu"
2126
2127 msgid "Message"
2128 msgstr "Správa"
2129
2130 msgid "Message..."
2131 msgstr "Správa..."
2132
2133 msgid "Mkfs failed"
2134 msgstr "Mkfs zlyhalo"
2135
2136 msgid "Mode"
2137 msgstr "Režim"
2138
2139 msgid "Model: "
2140 msgstr "Model: "
2141
2142 msgid "Modulation"
2143 msgstr "Modulácia"
2144
2145 msgid "Modulator"
2146 msgstr "Modulátor"
2147
2148 msgid "Mon"
2149 msgstr "Po"
2150
2151 msgid "Mon-Fri"
2152 msgstr "Po-Pi"
2153
2154 msgid "Monday"
2155 msgstr "Pondelok"
2156
2157 msgid "Mosquito noise reduction"
2158 msgstr ""
2159
2160 msgid "Mount failed"
2161 msgstr "Primontovanie zlyhalo"
2162
2163 msgid "Move Picture in Picture"
2164 msgstr "Premiestniť obraz v obraze"
2165
2166 msgid "Move east"
2167 msgstr "Pootočiť východne"
2168
2169 msgid "Move west"
2170 msgstr "Pootočiť západne"
2171
2172 msgid "Movielist menu"
2173 msgstr "Menu filmov"
2174
2175 msgid "Multi EPG"
2176 msgstr "Multi EPG"
2177
2178 msgid "Multimedia"
2179 msgstr "Multimédiá"
2180
2181 msgid "Multiple service support"
2182 msgstr "Dekóduje viac staníc"
2183
2184 msgid "Multisat"
2185 msgstr "viac satelitov"
2186
2187 msgid "Mute"
2188 msgstr "Umlčovač"
2189
2190 msgid "N/A"
2191 msgstr "Nie je k dispozícii"
2192
2193 msgid "NEXT"
2194 msgstr "NASLED."
2195
2196 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
2197 msgstr "Flešovanie image .NFI skončené. Stlačením žltého tlačidla reštartujte."
2198
2199 msgid "NOW"
2200 msgstr "TERAZ"
2201
2202 msgid "NTSC"
2203 msgstr "NTSC"
2204
2205 msgid "Name"
2206 msgstr "Názov"
2207
2208 msgid "Nameserver"
2209 msgstr "Nameserver"
2210
2211 #, python-format
2212 msgid "Nameserver %d"
2213 msgstr "DNS (nameserver) %d"
2214
2215 msgid "Nameserver Setup"
2216 msgstr "Nastavenie DNS"
2217
2218 msgid "Nameserver settings"
2219 msgstr "Nastavenie DNS"
2220
2221 msgid "Netmask"
2222 msgstr "Maska siete"
2223
2224 msgid "Network"
2225 msgstr "Sieť"
2226
2227 msgid "Network Configuration..."
2228 msgstr "Konfigurácia siete"
2229
2230 msgid "Network Mount"
2231 msgstr "Pripojenie siete"
2232
2233 msgid "Network SSID"
2234 msgstr "Sieťový SSID"
2235
2236 msgid "Network Setup"
2237 msgstr "Nastavenie siete"
2238
2239 msgid "Network scan"
2240 msgstr "Vyhľadať sieť"
2241
2242 msgid "Network setup"
2243 msgstr "Nastavenie siete"
2244
2245 msgid "Network test"
2246 msgstr "Test siete"
2247
2248 msgid "Network test..."
2249 msgstr "Test siete..."
2250
2251 msgid "Network..."
2252 msgstr "Sieť..."
2253
2254 msgid "Network:"
2255 msgstr "Sieť:"
2256
2257 msgid "NetworkWizard"
2258 msgstr "Sprievodca nast. siete"
2259
2260 msgid "New"
2261 msgstr "Nové"
2262
2263 msgid "New pin"
2264 msgstr "Nový PIN"
2265
2266 msgid "New version:"
2267 msgstr "Nová verzia:"
2268
2269 msgid "Next"
2270 msgstr "Nasled."
2271
2272 msgid "No"
2273 msgstr "Nie"
2274
2275 msgid "No (supported) DVDROM found!"
2276 msgstr "Nenájdený (podporovaný) DVDROM!"
2277
2278 msgid "No 50 Hz, sorry. :("
2279 msgstr "Nedá sa nastaviť 50 Hz. "
2280
2281 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
2282 msgstr "Pevný disk nebol nenájdený alebo nebol inicializovaný."
2283
2284 msgid "No Networks found"
2285 msgstr "Nenájdená sieť"
2286
2287 msgid "No backup needed"
2288 msgstr "Nie je treba zálohovať"
2289
2290 msgid ""
2291 "No data on transponder!\n"
2292 "(Timeout reading PAT)"
2293 msgstr ""
2294 "Žiadne dáta na transpondéri!\n"
2295 "(Čas vypršal pri čítaní PAT)"
2296
2297 msgid "No description available."
2298 msgstr "Nie je k dispozícii opis"
2299
2300 msgid "No details for this image file"
2301 msgstr "Žiadne podrobnosti k tomuto súboru image"
2302
2303 msgid "No displayable files on this medium found!"
2304 msgstr "Na tomto médiu sa nenašli žiadne zobraziteľné súbory!"
2305
2306 msgid "No event info found, recording indefinitely."
2307 msgstr "Žiadne informácie EPG, spúšťam nekonečné nahrávanie"
2308
2309 msgid "No free tuner!"
2310 msgstr "Nie je voľný tuner!"
2311
2312 msgid ""
2313 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
2314 msgstr ""
2315 "Zatiaľ neboli aktualizované žiadne balíčky. Skontrolujte sieť a skúste znova."
2316
2317 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
2318 msgstr "Nie je obraz na televízore? Stlačte EXIT a skúste znova."
2319
2320 msgid "No positioner capable frontend found."
2321 msgstr "Nebol nájdený tuner vhodný pre motor."
2322
2323 msgid "No satellite frontend found!!"
2324 msgstr "Nebol nájdený satelitný tuner!"
2325
2326 msgid "No tags are set on these movies."
2327 msgstr "Žiadne štítky nie sú nastavené na týchto filmoch."
2328
2329 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
2330 msgstr "Žiadny tuner nie je nastavený na použitie motora DiSEqC."
2331
2332 msgid ""
2333 "No tuner is enabled!\n"
2334 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
2335 msgstr ""
2336 "Žiadny tuner nie je zapnutý!\n"
2337 "Nastavte tuner pred spustením vyhľadávania staníc."
2338
2339 msgid "No useable USB stick found"
2340 msgstr "Nenájdený použiteľný kľúč USB"
2341
2342 msgid ""
2343 "No valid service PIN found!\n"
2344 "Do you like to change the service PIN now?\n"
2345 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
2346 msgstr ""
2347 "Nenájdený platný PIN stanice!\n"
2348 "Chcete teraz zmeniť PIN stanice?\n"
2349 "Keď zvolíte „Nie“, ochrana stanice zostane vypnutá!"
2350
2351 msgid ""
2352 "No valid setup PIN found!\n"
2353 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
2354 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
2355 msgstr ""
2356 "Nenájdený platný PIN nastavení!\n"
2357 "Chcete teraz zmeniť PIN nastavení?\n"
2358 "Keď zvolíte „Nie“, ochrana nastavení zostane vypnutá!"
2359
2360 msgid ""
2361 "No working local network adapter found.\n"
2362 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
2363 "configured correctly."
2364 msgstr ""
2365 "Nenájdená funkčný miestny sieťový adaptér.\n"
2366 "Skontrolujte, či máte pripojený sieťový kábel a či máte sieť správne "
2367 "nastavenú."
2368
2369 msgid ""
2370 "No working wireless network adapter found.\n"
2371 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
2372 "network is configured correctly."
2373 msgstr ""
2374 "Nenájdený funkčný bezdrôtový sieťový adaptér.\n"
2375 "Skontrolujte, či máte pripojené kompatibilné zariadenie WLAN a či máte sieť "
2376 "správne nastavenú."
2377
2378 msgid ""
2379 "No working wireless network interface found.\n"
2380 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
2381 "your local network interface."
2382 msgstr ""
2383 "Nenájdené funkčné bezdrôtové sieťové rozhranie.\n"
2384 "Skontrolujte, či máte pripojené kompatibilné zariadenie WLAN alebo zapnite "
2385 "miestne sieťové rozhranie."
2386
2387 msgid "No, but restart from begin"
2388 msgstr "Nie, ale začať od začiatku"
2389
2390 msgid "No, do nothing."
2391 msgstr "Nie, nič neurobiť."
2392
2393 msgid "No, just start my dreambox"
2394 msgstr "Nie, len zapnúť Dreambox."
2395
2396 msgid "No, not now"
2397 msgstr "Nie, teraz nie"
2398
2399 msgid "No, scan later manually"
2400 msgstr "Nie, vyhľadať neskôr ručne"
2401
2402 msgid "No, send them never"
2403 msgstr "Nie, nikdy neposlať."
2404
2405 msgid "None"
2406 msgstr "Žiadne"
2407
2408 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
2409 msgid "Nonlinear"
2410 msgstr "Nelineárne"
2411
2412 msgid "North"
2413 msgstr "severne"
2414
2415 msgid "Norwegian"
2416 msgstr "Nórčina"
2417
2418 #, python-format
2419 msgid ""
2420 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
2421 "required, %d MB available)"
2422 msgstr ""
2423 "Nie je dosť miesta na disku. Uvoľnite miesto a skúste znova. (Je treba %d "
2424 "MB, ale je len %d MB.)"
2425
2426 msgid ""
2427 "Nothing to scan!\n"
2428 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
2429 msgstr ""
2430 "Nič na vyhľadávanie!\n"
2431 "Pred začatím vyhľadávania nastavte tuner ."
2432
2433 msgid "Now Playing"
2434 msgstr "Beží prehrávanie"
2435
2436 msgid ""
2437 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
2438 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
2439 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
2440 msgstr ""
2441 "Teraz kontrastom zvýšte svetlosť pozadia čo najviac, ale tak, aby ste stále "
2442 "rozlíšili dva najjasnejšie prúžky sivej. Keď skončíte, stlačte tlačidlo OK."
2443
2444 msgid "OK"
2445 msgstr "OK"
2446
2447 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
2448 msgstr "OK, poveď ma procesom aktualizácie."
2449
2450 msgid "OK, remove another extensions"
2451 msgstr "OK, odstrániť iné rozšírenia"
2452
2453 msgid "OK, remove some extensions"
2454 msgstr "OK, odstrániť niektoré rozšírenia"
2455
2456 msgid "OSD Settings"
2457 msgstr "Nastavenia OSD"
2458
2459 msgid "OSD visibility"
2460 msgstr "Viditeľnosť OSD"
2461
2462 msgid "Off"
2463 msgstr "Vypnúť"
2464
2465 msgid "On"
2466 msgstr "Zapnúť"
2467
2468 msgid "One"
2469 msgstr "Jeden"
2470
2471 msgid "Online-Upgrade"
2472 msgstr "Aktualizácia online"
2473
2474 msgid "Only Free scan"
2475 msgstr "Vyhľadať len FTA"
2476
2477 msgid "Optionally enter your name if you want to."
2478 msgstr "Prípadne zadajte meno, ak chcete."
2479
2480 msgid "Orbital Position"
2481 msgstr "Orbitálna pozícia"
2482
2483 msgid "PAL"
2484 msgstr "PAL"
2485
2486 msgid "PIDs"
2487 msgstr "PIDy"
2488
2489 msgid "Package details for: "
2490 msgstr "Údaje o balíčku:"
2491
2492 msgid "Package list update"
2493 msgstr "Aktualizovať zoznam balíčkov"
2494
2495 msgid "Package removal failed.\n"
2496 msgstr "Odstránenie balíčka zlyhalo.\n"
2497
2498 msgid "Package removed successfully.\n"
2499 msgstr "Balíček bol odstránený.\n"
2500
2501 msgid "Packet management"
2502 msgstr "Správa balíčkov"
2503
2504 msgid "Packet manager"
2505 msgstr "Správca balíčkov"
2506
2507 msgid "Page"
2508 msgstr "Strana"
2509
2510 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
2511 msgid "Pan&Scan"
2512 msgstr "Pan&Scan"
2513
2514 msgid "Parent Directory"
2515 msgstr "Vyšší adresár"
2516
2517 msgid "Parental control"
2518 msgstr "Rodičovská zámka"
2519
2520 msgid "Parental control services Editor"
2521 msgstr "Editor staníc rodičovskej zámky"
2522
2523 msgid "Parental control setup"
2524 msgstr "Nastavenie rodičovskej zámky"
2525
2526 msgid "Parental control type"
2527 msgstr "Typ rodičovskej zámky"
2528
2529 msgid "Password"
2530 msgstr "Heslo"
2531
2532 msgid "Pause movie at end"
2533 msgstr "Na konci filmu pozastaviť"
2534
2535 msgid "Phone number"
2536 msgstr "Telefónne číslo"
2537
2538 msgid "PiPSetup"
2539 msgstr "Nastavenie obrazu v obraze"
2540
2541 msgid "PicturePlayer"
2542 msgstr "Prehrávač obrázkov"
2543
2544 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
2545 msgid "Pillarbox"
2546 msgstr "Pillarbox"
2547
2548 msgid "Pilot"
2549 msgstr ""
2550
2551 msgid "Pin code needed"
2552 msgstr "Treba kód PIN"
2553
2554 msgid "Play"
2555 msgstr "Prehrať"
2556
2557 msgid "Play Audio-CD..."
2558 msgstr "Prehrať Audio-CD..."
2559
2560 msgid "Play DVD"
2561 msgstr "Prehrať DVD"
2562
2563 msgid "Play Music..."
2564 msgstr "Prehrať hudbu..."
2565
2566 msgid "Play recorded movies..."
2567 msgstr "Prehrať nahrané filmy..."
2568
2569 msgid "Please Reboot"
2570 msgstr "Reštartovať"
2571
2572 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
2573 msgstr "Vyberte médium na prehľadanie"
2574
2575 msgid "Please change recording endtime"
2576 msgstr "Zmeňte koniec nahrávania"
2577
2578 msgid "Please check your network settings!"
2579 msgstr "Skontrolujte nastavenia siete!"
2580
2581 msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
2582 msgstr "Zvoľte súbor .NFI na stiahnutie zo servera"
2583
2584 msgid "Please choose an extension..."
2585 msgstr "Zvoľte rozšírenie..."
2586
2587 msgid "Please choose he package..."
2588 msgstr "Zvoľte balíček..."
2589
2590 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
2591 msgstr "Vyberte si zoznamy predvolených staníc, ktoré chcete nainštalovať."
2592
2593 msgid ""
2594 "Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the "
2595 "target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
2596 msgstr ""
2597 "Odpojte od Dreamboxa všetky zariadenia USB a potom (znova) pripojte cieľový "
2598 "kľúč USB (minimálna kapacita je 64 MB)!"
2599
2600 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
2601 msgstr "Nemeňte žiadne hodnoty, ak neviete, čo tým spôsobíte!"
2602
2603 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
2604 msgstr "Zadajte názov nového buketu."
2605
2606 msgid "Please enter a name for the new marker"
2607 msgstr "Zadajte názov novej značky."
2608
2609 msgid "Please enter a new filename"
2610 msgstr "Zadajte nový názov súboru"
2611
2612 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
2613 msgstr "Zadajte názov súboru (prázdny = dnešný dátum)"
2614
2615 msgid "Please enter name of the new directory"
2616 msgstr "Zadajte názov nového adresára"
2617
2618 msgid "Please enter the correct pin code"
2619 msgstr "Zadajte správny kód PIN"
2620
2621 msgid "Please enter the old pin code"
2622 msgstr "Zadajte starý kód PIN"
2623
2624 msgid "Please enter your email address here:"
2625 msgstr "Sem zadajte svoju e-mailovú adresu:"
2626
2627 msgid "Please enter your name here (optional):"
2628 msgstr "Sem zadajte svoje meno (voliteľne):"
2629
2630 msgid "Please follow the instructions on the TV"
2631 msgstr "Riaďte sa pokynmi na televíznej obrazovke"
2632
2633 msgid ""
2634 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
2635 "therefore the default directory is being used instead."
2636 msgstr ""
2637 "Nie je prístup k predtým zvolenému médiu, preto sa namiesto neho použije "
2638 "predvolený adresár."
2639
2640 msgid "Please press OK to continue."
2641 msgstr "Pre pokračovanie stlačte tlačidlo OK."
2642
2643 msgid "Please press OK!"
2644 msgstr "Stlačte tlačidlo OK!"
2645
2646 msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
2647 msgstr "Zvoľte súbor .NFI image z média."
2648
2649 msgid "Please select a playlist to delete..."
2650 msgstr "Zvoľte zoznam prehrávok, ktorý sa má zmazať..."
2651
2652 msgid "Please select a playlist..."
2653 msgstr "Zvoľte zoznam prehrávok..."
2654
2655 msgid "Please select a subservice to record..."
2656 msgstr "Zvoľte podkanál pre nahrávanie ..."
2657
2658 msgid "Please select a subservice..."
2659 msgstr "Zvoľte podkanál..."
2660
2661 msgid "Please select an extension to remove."
2662 msgstr "Zvoľte rozšírenie, ktoré sa má odstrániť."
2663
2664 msgid "Please select an option below."
2665 msgstr "Zvoľte možnosť."
2666
2667 msgid "Please select medium to use as backup location"
2668 msgstr "Zvoľte médium, ktoré sa použije ako umiestnenie zálohy"
2669
2670 msgid "Please select tag to filter..."
2671 msgstr "Zvoľte štítok na filtrovanie..."
2672
2673 msgid "Please select target directory or medium"
2674 msgstr "Zvoľte cieľový adresár alebo médium"
2675
2676 msgid "Please select the movie path..."
2677 msgstr "Zvoľte cestu k filmu..."
2678
2679 msgid "Please set up tuner B"
2680 msgstr "Nastavte tuner B"
2681
2682 msgid "Please set up tuner C"
2683 msgstr "Nastavte tuner C"
2684
2685 msgid "Please set up tuner D"
2686 msgstr "Nastavte tuner D"
2687
2688 msgid ""
2689 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
2690 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
2691 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
2692 msgstr ""
2693 "Na presúvanie okna PiP použite kurzorové tlačidlá.\n"
2694 "Stlačením tlačidla Bouquet +/- zmeníte veľkosť okna.\n"
2695 "Stlačením OK sa vrátite do režimu TV alebo stlačením EXIT zrušíte presúvanie."
2696
2697 msgid ""
2698 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
2699 "the OK button."
2700 msgstr "Tlačidlami NAHOR alebo NADOL zvoľte jazyk. Potom stlačte tlačidlo OK:"
2701
2702 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
2703 msgstr "Vyčkajte na aktivovanie nastavenia siete..."
2704
2705 msgid "Please wait while removing selected package..."
2706 msgstr "Čakajte, kým sa odstraňuje zvolený balíček..."
2707
2708 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
2709 msgstr "Čakajte, kým prebieha vyhľadávanie..."
2710
2711 msgid "Please wait while searching for removable packages..."
2712 msgstr "Čakajte, kým sa hľadajú odstrániteľné balíčky..."
2713
2714 msgid "Please wait while we configure your network..."
2715 msgstr "Čakajte, kým sa nastavuje sieť..."
2716
2717 msgid "Please wait while your network is restarting..."
2718 msgstr "Čakajte, kým sa sieť reštartuje..."
2719
2720 msgid "Please wait..."
2721 msgstr "Čakajte..."
2722
2723 msgid "Please wait... Loading list..."
2724 msgstr "Čakajte... Naťahuje sa zoznam..."
2725
2726 msgid "Plugin browser"
2727 msgstr "Prehliadač modulov"
2728
2729 msgid "Plugin manager"
2730 msgstr "Správca modulov"
2731
2732 msgid "Plugin manager activity information"
2733 msgstr "Informácie o činnosti správcu modulov..."
2734
2735 msgid "Plugin manager help"
2736 msgstr "Pomocník správcu modulov"
2737
2738 msgid "Plugins"
2739 msgstr "Moduly"
2740
2741 msgid "Polarity"
2742 msgstr "Polarita"
2743
2744 msgid "Polarization"
2745 msgstr "Polarizácia"
2746
2747 msgid "Polish"
2748 msgstr "Poľština"
2749
2750 msgid "Port A"
2751 msgstr "Port A"
2752
2753 msgid "Port B"
2754 msgstr "Port B"
2755
2756 msgid "Port C"
2757 msgstr "Port C"
2758
2759 msgid "Port D"
2760 msgstr "Port D"
2761
2762 msgid "Portuguese"
2763 msgstr "Portugalčina"
2764
2765 msgid "Positioner"
2766 msgstr "motor"
2767
2768 msgid "Positioner fine movement"
2769 msgstr "Jemné otáčanie motora"
2770
2771 msgid "Positioner movement"
2772 msgstr "Otáčanie motora"
2773
2774 msgid "Positioner setup"
2775 msgstr "Nastavenie motora"
2776
2777 msgid "Positioner storage"
2778 msgstr "Pamäť motora"
2779
2780 msgid "Power threshold in mA"
2781 msgstr "Prah prúdu v mA"
2782
2783 msgid "Predefined transponder"
2784 msgstr "Preddefinovaný transpondér"
2785
2786 msgid "Preparing... Please wait"
2787 msgstr "Pripravujem... Čakajte..."
2788
2789 msgid "Press OK on your remote control to continue."
2790 msgstr "Ak chcete pokračovať, stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači."
2791
2792 msgid "Press OK to activate the selected skin."
2793 msgstr "Stlačením OK zapnete zvolený vzuhľad."
2794
2795 msgid "Press OK to activate the settings."
2796 msgstr "Stlačte OK pre aktivovanie nastavení."
2797
2798 msgid "Press OK to edit the settings."
2799 msgstr "Stlačte OK pre zmenu nastavení."
2800
2801 #, python-format
2802 msgid "Press OK to get further details for %s"
2803 msgstr "Pre ďalšie informácie o %s stlačte tlačidlo OK."
2804
2805 msgid "Press OK to scan"
2806 msgstr "Pre vyhľadávanie stlačte OK."
2807
2808 msgid "Press OK to select a Provider."
2809 msgstr "Stlačením OK zvolíte poskytovateľa."
2810
2811 msgid "Press OK to select/deselect a CAId."
2812 msgstr "Stlačením OK tvoľte alebo zrušte CAId."
2813
2814 msgid "Press OK to start the scan"
2815 msgstr "Stlačením tlačidla OK spustíte vyhľadávanie"
2816
2817 msgid "Press OK to toggle the selection."
2818 msgstr "Stlačte OK pre prepnutie výberu."
2819
2820 msgid "Press OK to view full changelog"
2821 msgstr "Stlačením OK si prezriete celú správu o zmenách."
2822
2823 msgid "Press yellow to set this interface as default interface."
2824 msgstr "Stlačením žletého tlačidla nastavíte toto rozhranie ako predvolené."
2825
2826 msgid "Prev"
2827 msgstr "Predch."
2828
2829 msgid "Preview menu"
2830 msgstr "Prezrieť menu"
2831
2832 msgid "Primary DNS"
2833 msgstr "Primárny DNS"
2834
2835 msgid "Priority"
2836 msgstr "Priorita"
2837
2838 msgid "Process"
2839 msgstr "Procesy"
2840
2841 msgid "Properties of current title"
2842 msgstr "Vlastnosti aktuálneho titulu"
2843
2844 msgid "Protect services"
2845 msgstr "Ochrániť stanice"
2846
2847 msgid "Protect setup"
2848 msgstr "Ochrániť nastavenia"
2849
2850 msgid "Provider"
2851 msgstr "Poskytovateľ"
2852
2853 msgid "Provider to scan"
2854 msgstr "Poskytovatelia na vyhľadávanie"
2855
2856 msgid "Providers"
2857 msgstr "Poskytovatelia"
2858
2859 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
2860 msgstr "Python frontend pre /tmp/mmi.socket"
2861
2862 msgid "Quick"
2863 msgstr "Rýchlo"
2864
2865 msgid "Quickzap"
2866 msgstr "Rýchle prepínanie"
2867
2868 msgid "RC Menu"
2869 msgstr "Menu RC"
2870
2871 msgid "RF output"
2872 msgstr "VF výstup"
2873
2874 msgid "RGB"
2875 msgstr "RGB"
2876
2877 msgid "RSS Feed URI"
2878 msgstr ""
2879
2880 msgid "Radio"
2881 msgstr "Rádio"
2882
2883 msgid "Ram Disk"
2884 msgstr "Ram Disk"
2885
2886 msgid "Random"
2887 msgstr "Náhodne"
2888
2889 msgid "Really close without saving settings?"
2890 msgstr "Naozaj zatvoriť bez uloženia nastavení?"
2891
2892 msgid "Really delete done timers?"
2893 msgstr "Naozaj zmazať dokončené časovače?"
2894
2895 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
2896 msgstr "Naozaj ukončiť rýchle prepínanie podkanálov?"
2897
2898 msgid "Really reboot now?"
2899 msgstr "Naozaj mám teraz reštartovať?"
2900
2901 msgid "Really restart now?"
2902 msgstr "Naozaj mám teraz reštartovať?"
2903
2904 msgid "Really shutdown now?"
2905 msgstr "Naozaj teraz vypnúť?"
2906
2907 msgid "Reboot"
2908 msgstr "Reštartovať"
2909
2910 msgid "Reception Settings"
2911 msgstr "Nastavenia príjmu"
2912
2913 msgid "Record"
2914 msgstr "Nahrať"
2915
2916 #, python-format
2917 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
2918 msgstr "Doba nahrávania je obmedzená, lebo sa prekrývajú časovače %s"
2919
2920 msgid "Recorded files..."
2921 msgstr "Nahrané súbory..."
2922
2923 msgid "Recording"
2924 msgstr "Nahrávanie"
2925
2926 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
2927 msgstr "Nahrávanie prebieha alebo o pár sekúnd začne!"
2928
2929 msgid "Recordings"
2930 msgstr "Nahrávky"
2931
2932 msgid "Recordings always have priority"
2933 msgstr "Nahrávanie má vždy prednosť"
2934
2935 msgid "Reenter new pin"
2936 msgstr "Znova zadajte nový PIN"
2937
2938 msgid "Refresh Rate"
2939 msgstr "Obnovovací kmitočet"
2940
2941 msgid "Refresh rate selection."
2942 msgstr "Voľba obnovovacieho kmitočtu"
2943
2944 msgid "Reload"
2945 msgstr "Znova natiahnuť"
2946
2947 msgid "Remove"
2948 msgstr "Odstrániť"
2949
2950 msgid "Remove Bookmark"
2951 msgstr "Odstrániť záložku"
2952
2953 msgid "Remove Plugins"
2954 msgstr "Odstrániť moduly"
2955
2956 msgid "Remove a mark"
2957 msgstr "Odstrániť značku"
2958
2959 msgid "Remove currently selected title"
2960 msgstr "Odstrániť aktuálne zvolený titul"
2961
2962 msgid "Remove failed."
2963 msgstr "Odstraňovanie zlyhalo."
2964
2965 msgid "Remove finished."
2966 msgstr "Odstraňovanie skončené"
2967
2968 msgid "Remove plugins"
2969 msgstr "Odstrániť moduly"
2970
2971 msgid "Remove the broken .NFI file?"
2972 msgstr "Odstrániť chybný súbor .NFI?"
2973
2974 msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
2975 msgstr "Odstrániť neúplný súbor .NFI?"
2976
2977 msgid "Remove timer"
2978 msgstr "Zmazať časovač"
2979
2980 msgid "Remove title"
2981 msgstr "Odstrániť titul"
2982
2983 msgid "Removed successfully."
2984 msgstr "Odstránené."
2985
2986 msgid "Removing"
2987 msgstr "Odstraňujem"
2988
2989 #, python-format
2990 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
2991 msgstr "Vymazanie adresára %s zlyhalo. (Možno nie je prázdny.)"
2992
2993 msgid "Rename"
2994 msgstr "Premenovať"
2995
2996 msgid "Rename crashlogs"
2997 msgstr "Premenovať správy o zrútení"
2998
2999 msgid "Repeat"
3000 msgstr "Opakovať"
3001
3002 msgid "Repeat Type"
3003 msgstr "Druh opakovania"
3004
3005 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
3006 msgstr "Práve sa nahráva opakovaná udalosť... Čo chcete urobiť?"
3007
3008 msgid "Repeats"
3009 msgstr "Opakovania"
3010
3011 msgid "Reset"
3012 msgstr "Resetovať"
3013
3014 msgid "Reset and renumerate title names"
3015 msgstr "Resetovať a prečíslovať názvy titulov"
3016
3017 msgid "Reset video enhancement settings to system defaults?"
3018 msgstr "Vrátiť rozšírené nastavenia obrazu na systémové predvolené hodnoty?"
3019
3020 msgid "Reset video enhancement settings to your last configuration?"
3021 msgstr "Vrátiť rozšírené nastavenia obrazu na poslednú konfiguráciu?"
3022
3023 msgid "Resolution"
3024 msgstr "Rozlíšenie"
3025
3026 msgid "Restart"
3027 msgstr "Reštartovať"
3028
3029 msgid "Restart GUI"
3030 msgstr "Reštartovať GUI"
3031
3032 msgid "Restart GUI now?"
3033 msgstr "Reštartovať GUI teraz?"
3034
3035 msgid "Restart network"
3036 msgstr "Reštartovať sieť"
3037
3038 msgid "Restart test"
3039 msgstr "Zopakovať test"
3040
3041 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
3042 msgstr "Reštartujte sieťové pripojenie a rozhrania.\n"
3043
3044 msgid "Restore"
3045 msgstr "Obnoviť"
3046
3047 msgid "Restore backups"
3048 msgstr "Obnoviť zálohy"
3049
3050 msgid "Restore is running..."
3051 msgstr "Prebieha obnova..."
3052
3053 msgid "Restore running"
3054 msgstr "Prebieha obnova"
3055
3056 msgid "Restore system settings"
3057 msgstr "Obnoviť systémové nastavenia"
3058
3059 msgid ""
3060 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
3061 "settings now."
3062 msgstr ""
3063 "Obnova nastavení je dokončená. Stlačením tlačidla OK teraz aktivujte "
3064 "obnovené nastavenia."
3065
3066 msgid "Resume from last position"
3067 msgstr "Pokračovať od poslednej pozície"
3068
3069 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
3070 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
3071 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
3072 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
3073 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
3074 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
3075 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
3076 msgid "Resuming playback"
3077 msgstr "Pokračujem v prehrávaní"
3078
3079 msgid "Return to file browser"
3080 msgstr "Návrat do správcu súborov"
3081
3082 msgid "Return to movie list"
3083 msgstr "Návrat do zoznamu filmov"
3084
3085 msgid "Return to previous service"
3086 msgstr "Návrat na predchádzajúcu stanicu"
3087
3088 msgid "Rewind speeds"
3089 msgstr "Rýchlosti prevíjania vzad"
3090
3091 msgid "Right"
3092 msgstr "Doprava"
3093
3094 msgid "Rolloff"
3095 msgstr ""
3096
3097 msgid "Rotor turning speed"
3098 msgstr "Rýchlosť otáčania motora"
3099
3100 msgid "Running"
3101 msgstr "Aktivované"
3102
3103 msgid "Russian"
3104 msgstr "Ruština"
3105
3106 msgid "S-Video"
3107 msgstr "S-Video"
3108
3109 msgid "SNR"
3110 msgstr "SNR"
3111
3112 msgid "SNR:"
3113 msgstr "SNR:"
3114
3115 msgid "Sat"
3116 msgstr "So"
3117
3118 msgid "Sat / Dish Setup"
3119 msgstr "Nastavenie zariadenia a paraboly"
3120
3121 msgid "Satellite"
3122 msgstr "Satelit"
3123
3124 msgid "Satellite Equipment Setup"
3125 msgstr "Nastavenia satelitného zariadenia"
3126
3127 msgid "Satellites"
3128 msgstr "Satelity"
3129
3130 msgid "Satfinder"
3131 msgstr "Hľadač satelitov"
3132
3133 msgid "Sats"
3134 msgstr ""
3135
3136 msgid "Satteliteequipment"
3137 msgstr "Satelitné zariadenie"
3138
3139 msgid "Saturation"
3140 msgstr "Sýtosť"
3141
3142 msgid "Saturday"
3143 msgstr "Sobota"
3144
3145 msgid "Save"
3146 msgstr "Uložiť"
3147
3148 msgid "Save Playlist"
3149 msgstr "Uložiť zoznam prehrávok"
3150
3151 msgid "Scaler sharpness"
3152 msgstr ""
3153
3154 msgid "Scaling Mode"
3155 msgstr "Škálovací režim"
3156
3157 msgid "Scan "
3158 msgstr "Vyhľadať"
3159
3160 msgid "Scan Files..."
3161 msgstr "Vyhľadať súbory..."
3162
3163 msgid "Scan QAM128"
3164 msgstr "Prehľadať QAM128"
3165
3166 msgid "Scan QAM16"
3167 msgstr "Prehľadať QAM16"
3168
3169 msgid "Scan QAM256"
3170 msgstr "Prehľadať QAM256"
3171
3172 msgid "Scan QAM32"
3173 msgstr "Prehľadať QAM32"
3174
3175 msgid "Scan QAM64"
3176 msgstr "Prehľadať QAM64"
3177
3178 msgid "Scan SR6875"
3179 msgstr "Prehľadať SR6875"
3180
3181 msgid "Scan SR6900"
3182 msgstr "Prehľadať SR6900"
3183
3184 msgid "Scan Wireless Networks"
3185 msgstr "Vyhľadať bazdrôt. siete"
3186
3187 msgid "Scan additional SR"
3188 msgstr "Prehľadať ďalšie SR"
3189
3190 msgid "Scan band EU HYPER"
3191 msgstr "Prehľadať pásmo EU HYPER"
3192
3193 msgid "Scan band EU MID"
3194 msgstr "Prehľadať pásmo EU MID"
3195
3196 msgid "Scan band EU SUPER"
3197 msgstr "Prehľadať pásmo EU SUPER"
3198
3199 msgid "Scan band EU UHF IV"
3200 msgstr "Prehľadať pásmo EU UHF IV"
3201
3202 msgid "Scan band EU UHF V"
3203 msgstr "Prehľadať pásmo EU UHF V"
3204
3205 msgid "Scan band EU VHF I"
3206 msgstr "Prehľadať pásmo EU VHF I"
3207
3208 msgid "Scan band EU VHF III"
3209 msgstr "Prehľadať pásmo EU VHF III"
3210
3211 msgid "Scan band US HIGH"
3212 msgstr "Prehľadať pásmo US HIGH"
3213
3214 msgid "Scan band US HYPER"
3215 msgstr "Prehľadať pásmo US HYPER"
3216
3217 msgid "Scan band US LOW"
3218 msgstr "Prehľadať pásmo US LOW"
3219
3220 msgid "Scan band US MID"
3221 msgstr "Prehľadať pásmo US MID"
3222
3223 msgid "Scan band US SUPER"
3224 msgstr "Prehľadať pásmo US SUPER"
3225
3226 msgid ""
3227 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
3228 "WLAN USB Stick\n"
3229 msgstr ""
3230 "Vyhľadať v sieti bezdrôtové prístupové body a pripojiť ich cez WLAN USB "
3231 "kľúč\n"
3232
3233 msgid ""
3234 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
3235 "selected wireless device.\n"
3236 msgstr ""
3237 "Vyhľadať v sieti bezdrôtové prístupové body a pripojiť ich zvoleným "
3238 "bezdrôtovýmn zariadením\n"
3239
3240 msgid ""
3241 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
3242 msgstr ""
3243 "Prehľadať predvolené lamedb zotriedené podľa satelitov a pripojeného motora"
3244
3245 msgid "Search east"
3246 msgstr "Hľadať východne"
3247
3248 msgid "Search west"
3249 msgstr "Hľadať západne"
3250
3251 msgid "Searching for new installed or removed packages. Please wait..."
3252 msgstr "Hľadám novoinštalované alebo odstránené balíčky. Čakajte..."
3253
3254 msgid "Secondary DNS"
3255 msgstr "Sekundárny DNS"
3256
3257 msgid "Seek"
3258 msgstr "Hľadanie"
3259
3260 msgid "Select"
3261 msgstr "Zvoliť"
3262
3263 msgid "Select HDD"
3264 msgstr "Zvoľte pevný disk"
3265
3266 msgid "Select Location"
3267 msgstr "Zvoľte umiestnenie"
3268
3269 msgid "Select Network Adapter"
3270 msgstr "Zvoľte sieťový adaptér"
3271
3272 msgid "Select a movie"
3273 msgstr "Zvoľte film"
3274
3275 msgid "Select audio mode"
3276 msgstr "Zvoľte režim zvuku"
3277
3278 msgid "Select audio track"
3279 msgstr "Zvoľte zvukovú stopu"
3280
3281 msgid "Select channel to record from"
3282 msgstr "Zvoľte stanicu na nahrávanie"
3283
3284 msgid "Select files for backup. Currently selected:\n"
3285 msgstr "Zvoľte súbory na zálohovanie. Aktuálne zvolené:\n"
3286
3287 msgid "Select files/folders to backup"
3288 msgstr "Zvoľte súbory a adresáre na zálohovanie"
3289
3290 msgid "Select image"
3291 msgstr "Zvoľte image"
3292
3293 msgid "Select package"
3294 msgstr "Zvoľte balíček"
3295
3296 msgid "Select provider to add..."
3297 msgstr "Zvoľte poskytovateľa, ktorého chcete pridať..."
3298
3299 msgid "Select refresh rate"
3300 msgstr "Zvoľte obnovovací kmitočet"
3301
3302 msgid "Select service to add..."
3303 msgstr "Zvoľte stanicu, ktorú chcete pridať..."
3304
3305 msgid "Select upgrade source to edit."
3306 msgstr "Zvoľte zdroj aktualizácie na upravenie"
3307
3308 msgid "Select video input"
3309 msgstr "Zvoľte vstup obrazu"
3310
3311 msgid "Select video input with up/down buttons"
3312 msgstr "Tlačidlami nahor a nadol zvoľte vstup obrazu"
3313
3314 msgid "Select video mode"
3315 msgstr "Zvoľte režim obrazu"
3316
3317 msgid "Selected source image"
3318 msgstr "Zvolený zdrojový image"
3319
3320 msgid "Send DiSEqC"
3321 msgstr "Poslať DiSEqC"
3322
3323 msgid "Send DiSEqC only on satellite change"
3324 msgstr "Poslať DiSEqC len pri zmene satelitu"
3325
3326 msgid "Seperate titles with a main menu"
3327 msgstr "Samostatné tituly s hlavným menu"
3328
3329 msgid "Sequence repeat"
3330 msgstr "Opakovanie sekvencie"
3331
3332 msgid "Serbian"
3333 msgstr "Srbčina"
3334
3335 msgid "Service"
3336 msgstr "Stanica"
3337
3338 msgid "Service Scan"
3339 msgstr "Vyhľadávanie staníc"
3340
3341 msgid "Service Searching"
3342 msgstr "Vyhľadávanie staníc"
3343
3344 msgid "Service has been added to the favourites."
3345 msgstr "Stanica bola pridaná do obľúbených"
3346
3347 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
3348 msgstr "Stanica bola pridaná do zvoleného buketu"
3349
3350 msgid ""
3351 "Service invalid!\n"
3352 "(Timeout reading PMT)"
3353 msgstr ""
3354 "Stanica je neplatná!\n"
3355 "(Čas vypršal pri čítaní PMT)"
3356
3357 msgid ""
3358 "Service not found!\n"
3359 "(SID not found in PAT)"
3360 msgstr ""
3361 "Stanica nebola nájdená!\n"
3362 "(SID nenájdený v PAT)"
3363
3364 msgid "Service scan"
3365 msgstr "Vyhľadávanie staníc"
3366
3367 msgid ""
3368 "Service unavailable!\n"
3369 "Check tuner configuration!"
3370 msgstr ""
3371 "Stanica je nedostupná!\n"
3372 "Skontrolujte nastavenie tunera!"
3373
3374 msgid "Serviceinfo"
3375 msgstr "Informácie o stanici"
3376
3377 msgid "Services"
3378 msgstr "Stanice"
3379
3380 msgid "Set Voltage and 22KHz"
3381 msgstr "Nastaviť napätie a 22 kHz"
3382
3383 msgid "Set as default Interface"
3384 msgstr "Nastaviť ako predvolené rozhranie"
3385
3386 msgid "Set available internal memory threshold for the warning."
3387 msgstr "Nastaviť prah dostupnej internej pamäte pre varovanie."
3388
3389 msgid "Set interface as default Interface"
3390 msgstr "Nastaviť rozhranie ako predvolené"
3391
3392 msgid "Set limits"
3393 msgstr "Nastaviť limity"
3394
3395 msgid "Settings"
3396 msgstr "Nastavenia"
3397
3398 msgid "Setup"
3399 msgstr "Nastavenia"
3400
3401 msgid "Setup Mode"
3402 msgstr "Režim nastavení"
3403
3404 msgid "Sharpness"
3405 msgstr "Ostrosť"
3406
3407 msgid "Show Info"
3408 msgstr "Zobraziť informácie"
3409
3410 msgid "Show Message when Recording starts"
3411 msgstr "Zobraziť správu pri začatí nahrávania."
3412
3413 msgid "Show WLAN Status"
3414 msgstr "Zobraziť stav WLAN"
3415
3416 msgid "Show blinking clock in display during recording"
3417 msgstr "Počas nahrávania zobrazovať blikajúce hodiny"
3418
3419 msgid "Show infobar on channel change"
3420 msgstr "Zobraziť informácie pri zmene stanice"
3421
3422 msgid "Show infobar on event change"
3423 msgstr "Zobraziť informácie pri zmene programu"
3424
3425 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
3426 msgstr "Zobraziť informácie pri skoku vpred, vzad"
3427
3428 msgid "Show positioner movement"
3429 msgstr "Zobraziť otáčanie motora"
3430
3431 msgid "Show services beginning with"
3432 msgstr "Zobraziť stanice začínajúce na"
3433
3434 msgid "Show the radio player..."
3435 msgstr "Zobraziť režim rádia..."
3436
3437 msgid "Show the tv player..."
3438 msgstr "Zobraziť režim TV..."
3439
3440 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
3441 msgstr "Zobrazuje stav pripojenia bezdrôtovej LAN.\n"
3442
3443 msgid "Shutdown Dreambox after"
3444 msgstr "Vypnúť Dreambox o"
3445
3446 msgid "Similar"
3447 msgstr "Podobné"
3448
3449 msgid "Similar broadcasts:"
3450 msgstr "Podobné programy:"
3451
3452 msgid "Simple"
3453 msgstr "jednoduchý"
3454
3455 msgid "Simple titleset (compatibility for legacy players)"
3456 msgstr "Jednoduchá sada titulov (kompatibilita so staršími prehrávačmi)"
3457
3458 msgid "Single"
3459 msgstr "Jeden"
3460
3461 msgid "Single EPG"
3462 msgstr "Jeden EPG"
3463
3464 msgid "Single satellite"
3465 msgstr "jeden satelit"
3466
3467 msgid "Single transponder"
3468 msgstr "jeden transpondér"
3469
3470 msgid "Singlestep (GOP)"
3471 msgstr "Jeden krok (GOP)"
3472
3473 msgid "Skin"
3474 msgstr "Vzhľad"
3475
3476 msgid "Skin..."
3477 msgstr "Vzhľad..."
3478
3479 msgid "Skins"
3480 msgstr "Vzhľady"
3481
3482 msgid "Sleep Timer"
3483 msgstr "Časovač vypnutia"
3484
3485 msgid "Sleep timer action:"
3486 msgstr "Činnosť časovača vypnutia:"
3487
3488 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
3489 msgstr "Interval prezentácie (s)"
3490
3491 #, python-format
3492 msgid "Slot %d"
3493 msgstr "Slot %d"
3494
3495 msgid "Slovakian"
3496 msgstr "Slovenčina"
3497
3498 msgid "Slovenian"
3499 msgstr "Slovinčina"
3500
3501 msgid "Slow"
3502 msgstr "pomaly"
3503
3504 msgid "Slow Motion speeds"
3505 msgstr "Rýchlosti časovej lupy"
3506
3507 msgid "Software"
3508 msgstr "Softvér"
3509
3510 msgid "Software manager"
3511 msgstr "Správca softvéru"
3512
3513 msgid "Software restore"
3514 msgstr "Obnoviť softvér"
3515
3516 msgid "Software update"
3517 msgstr "Aktualizovať softvér"
3518
3519 msgid "Some plugins are not available:\n"
3520 msgstr "Niektoré moduly nie sú dostupné:\n"
3521
3522 msgid "Somewhere else"
3523 msgstr "Niekde inde"
3524
3525 msgid "Sorry MediaScanner is not installed!"
3526 msgstr "Ľutujem, MediaScanner nie je nainštalovaný!"
3527
3528 msgid "Sorry no backups found!"
3529 msgstr "Neboli nájdené žiadne zálohy!"
3530
3531 msgid ""
3532 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
3533 "\n"
3534 "Please choose an other one."
3535 msgstr ""
3536 "Umiestnenie zálohy neexistuje\n"
3537 "\n"
3538 "Zvoľte si iné umiestnenie."
3539
3540 msgid ""
3541 "Sorry your backup destination is not writeable.\n"
3542 "Please choose an other one."
3543 msgstr ""
3544 "Umiestnenie zálohy nie je zapisovateľné\n"
3545 "\n"
3546 "Zvoľte si iné umiestnenie."
3547
3548 msgid "Sorry, no Details available!"
3549 msgstr "Nie sú dostupné žiadne údaje!"
3550
3551 msgid ""
3552 "Sorry, your backup destination is not writeable.\n"
3553 "\n"
3554 "Please choose another one."
3555 msgstr ""
3556 "Umiestnenie zálohy nie je zapisovateľné\n"
3557 "\n"
3558 "Zvoľte si iné umiestnenie."
3559
3560 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
3561 msgid "Sort A-Z"
3562 msgstr "Triediť A-Z"
3563
3564 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
3565 msgid "Sort Time"
3566 msgstr "Triediť podľa času"
3567
3568 msgid "Sound"
3569 msgstr "Zvuk"
3570
3571 msgid "Soundcarrier"
3572 msgstr "Nosný kmitočet zvuku"
3573
3574 msgid "South"
3575 msgstr "južne"
3576
3577 msgid "Spanish"
3578 msgstr "Španielčina"
3579
3580 msgid "Split preview mode"
3581 msgstr "Režim rozdelenia náhľadu"
3582
3583 msgid "Standby"
3584 msgstr "Pohotovostný režim"
3585
3586 msgid "Standby / Restart"
3587 msgstr "Vypnúť, reštartovať"
3588
3589 msgid "Start from the beginning"
3590 msgstr "Spustiť od začiatku"
3591
3592 msgid "Start recording?"
3593 msgstr "Spustiť nahrávanie?"
3594
3595 msgid "Start test"
3596 msgstr "Spustiť test"
3597
3598 msgid "StartTime"
3599 msgstr "Začiatok"
3600
3601 msgid "Starting on"
3602 msgstr "Začína od"
3603
3604 msgid "Step east"
3605 msgstr "Krok východne"
3606
3607 msgid "Step west"
3608 msgstr "Krok západne"
3609
3610 msgid "Stereo"
3611 msgstr "Stereo"
3612
3613 msgid "Stop"
3614 msgstr "Zastaviť"
3615
3616 msgid "Stop Timeshift?"
3617 msgstr "Zastaviť časový posun?"
3618
3619 msgid "Stop current event and disable coming events"
3620 msgstr "Zastaviť aktuálnu udalosť a zrušiť nasledujúce udalosti"
3621
3622 msgid "Stop current event but not coming events"
3623 msgstr "Zastaviť aktuálnu udalosť, ale nezrušiť nasledujúce udalosti"
3624
3625 msgid "Stop playing this movie?"
3626 msgstr "Zastaviť prehrávanie tohto filmu?"
3627
3628 msgid "Stop test"
3629 msgstr "Zastaviť test"
3630
3631 msgid "Stop testing plane after # failed transponders"
3632 msgstr "Zastaviť testovanie po # zlyhaných transpondéroch"
3633
3634 msgid "Stop testing plane after # successful transponders"
3635 msgstr "Zastaviť testovanie po # úspešných transpondéroch"
3636
3637 msgid "Store position"
3638 msgstr "Uložiť pozíciu"
3639
3640 msgid "Stored position"
3641 msgstr "Uložená pozícia"
3642
3643 msgid "Subservice list..."
3644 msgstr "Zoznam podkanálov..."
3645
3646 msgid "Subservices"
3647 msgstr "Podkanály"
3648
3649 msgid "Subtitle selection"
3650 msgstr "Výber titulkov"
3651
3652 msgid "Subtitles"
3653 msgstr "Titulky"
3654
3655 msgid "Sun"
3656 msgstr "Ne"
3657
3658 msgid "Sunday"
3659 msgstr "Nedeľa"
3660
3661 msgid "Swap Services"
3662 msgstr "Vymeniť stanice"
3663
3664 msgid "Swedish"
3665 msgstr "Švédčina"
3666
3667 msgid "Switch to next subservice"
3668 msgstr "Prepnúť na nasledujúci podkanál"
3669
3670 msgid "Switch to previous subservice"
3671 msgstr "Prepnúť na predchádzajúci podkanál"
3672
3673 msgid "Symbol Rate"
3674 msgstr "Symbolová rýchlosť"
3675
3676 msgid "Symbolrate"
3677 msgstr "Symb. rých."
3678
3679 msgid "System"
3680 msgstr "Systém"
3681
3682 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
3683 msgid "TRANSLATOR_INFO"
3684 msgstr "PREKLADATEĽ"
3685
3686 msgid "TS file is too large for ISO9660 level 1!"
3687 msgstr "Súbor TS je príliš veľký pre úroveň 1 ISO9660!"
3688
3689 msgid "TV System"
3690 msgstr "TV norma"
3691
3692 msgid "Table of content for collection"
3693 msgstr "Obsah zostavy"
3694
3695 msgid "Tag 1"
3696 msgstr "Štítok 1"
3697
3698 msgid "Tag 2"
3699 msgstr "Štítok 2"
3700
3701 msgid "Tags"
3702 msgstr "Štítky"
3703
3704 msgid "Terrestrial"
3705 msgstr "Pozemné"
3706
3707 msgid "Terrestrial provider"
3708 msgstr "Poskytovateľ pozemných služieb"
3709
3710 msgid "Test DiSEqC settings"
3711 msgstr "Vyskúšať nastavenia DiSEqCsettings"
3712
3713 msgid "Test Type"
3714 msgstr "Druh testu"
3715
3716 msgid "Test mode"
3717 msgstr "Testovací režim"
3718
3719 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
3720 msgstr "Otestovať sieťovú konfiguráciu Dreamboxa.\n"
3721
3722 msgid "Test-Messagebox?"
3723 msgstr "Hlásenie o teste?"
3724
3725 msgid ""
3726 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
3727 "Please press OK to start using your Dreambox."
3728 msgstr ""
3729 "Ďakujeme za využitie pomocníka. Teraz je prijímač pripravený na používanie.\n"
3730 "Stlačením tlačidla OK môžete začať používať Dreambox."
3731
3732 msgid ""
3733 "The DVD standard doesn't support H.264 (HDTV) video streams. Do you want to "
3734 "create a Dreambox format data DVD (which will not play in stand-alone DVD "
3735 "players) instead?"
3736 msgstr ""
3737 "DVD norma nepodporuje video H.264 (HDTV). Chcete namiesto toho vytvoriť "
3738 "dátové DVD vo formáte Dreambox (nedá sa prehrať na samostatných DVD "
3739 "prehrávačoch)?"
3740
3741 msgid ""
3742 "The USB stick is now bootable. Do you want to download the latest image from "
3743 "the feed server and save it on the stick?"
3744 msgstr ""
3745 "USB kľúč je teraz bootovateľný. Chcete stiahnuť najnovší image zo servera a "
3746 "uložiť ho na kľúč?"
3747
3748 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
3749 msgstr "Zálohovanie zlyhalo. Zvoľte iné umiestnenie zálohy."
3750
3751 #, python-format
3752 msgid ""
3753 "The following device was found:\n"
3754 "\n"
3755 "%s\n"
3756 "\n"
3757 "Do you want to write the USB flasher to this stick?"
3758 msgstr ""
3759 "Bolo nájdené toto zariadenie:\n"
3760 "\n"
3761 "%s\n"
3762 "\n"
3763 "Chcete zapísať USB flasher na tento kľúč?"
3764
3765 msgid "The following files were found..."
3766 msgstr "Boli nájdené tieto súbory..."
3767
3768 msgid ""
3769 "The input port should be configured now.\n"
3770 "You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you "
3771 "want to do that now?"
3772 msgstr ""
3773 "Teraz treba nastaviť videovstup.\n"
3774 "Pre nastavenie obrazovky si môžete zobraziť skúšobné obrázky. Chcete to "
3775 "urobiť teraz?"
3776
3777 msgid "The installation of the default services lists is finished."
3778 msgstr "Inštalácia zoznamov predvolených staníc je ukončená."
3779
3780 msgid ""
3781 "The installation of the default settings is finished. You can now continue "
3782 "configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
3783 msgstr ""
3784 "Inštalácia predvolených nastavení je ukončená. V konfigurácii Dreamboxa "
3785 "môžete pokračovať po stlačení tlačidla OK na diaľkovom ovládači."
3786
3787 msgid ""
3788 "The md5sum validation failed, the file may be corrupted! Are you sure that "
3789 "you want to burn this image to flash memory? You are doing this at your own "
3790 "risk!"
3791 msgstr ""
3792 "Overovanie md5sum zlyhalo, súbor môže byť poškodený! Naozaj chcete napáliť "
3793 "tento image do pamäte flash? Robíte to vlastné riziko!"
3794
3795 msgid ""
3796 "The md5sum validation failed, the file may be downloaded incompletely or be "
3797 "corrupted!"
3798 msgstr ""
3799 "Overovanie md5sum zlyhalo, súbor mohol byť stiahnutý neúplne alebo je "
3800 "porušený!"
3801
3802 msgid "The package doesn't contain anything."
3803 msgstr "Balíček neobsahuje vôbec nič."
3804
3805 msgid "The package:"
3806 msgstr "Balíček:"
3807
3808 #, python-format
3809 msgid "The path %s already exists."
3810 msgstr "Cesta %s už existuje."
3811
3812 msgid "The pin code has been changed successfully."
3813 msgstr "Kód PIN bol úspešne zmenený."
3814
3815 msgid "The pin code you entered is wrong."
3816 msgstr "Zadaný kód PIN je nesprávny."
3817
3818 msgid "The pin codes you entered are different."
3819 msgstr "Zadané kódy PIN sú rôzne."
3820
3821 #, python-format
3822 msgid "The results have been written to %s."
3823 msgstr "Výsledky boli zapísané do súboru %s."
3824
3825 msgid "The sleep timer has been activated."
3826 msgstr "Časovač vypnutia bol zapnutý."
3827
3828 msgid "The sleep timer has been disabled."
3829 msgstr "Časovač vypnutia bol vypnutý."
3830
3831 msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
3832 msgstr "Súbor časovača (timers.xml) je porušený a nedá sa natiahnuť."
3833
3834 msgid ""
3835 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
3836 "Please install it."
3837 msgstr ""
3838 "Modul bezdrôtovej LAN nie je nainštalovaný!\n"
3839 "Nainštalujte ho."
3840
3841 msgid ""
3842 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
3843 msgstr "Pomocník môže zálohovať aktuálne nastavenia. Chcete teraz zálohovať?"
3844
3845 msgid "The wizard is finished now."
3846 msgstr "Pomocník teraz skončil."
3847
3848 msgid "There are at least "
3849 msgstr "Je aspoň"
3850
3851 msgid "There are no default services lists in your image."
3852 msgstr "V tomto image nie sú zoznamy predvolených staníc."
3853
3854 msgid "There are no default settings in your image."
3855 msgstr "V tomto image nie sú predvolené nastavenia."
3856
3857 msgid "There are now "
3858 msgstr "Teraz sú"
3859
3860 msgid "There is nothing to be done."
3861 msgstr "Nie je nič na vykonanie."
3862
3863 msgid ""
3864 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
3865 "Do you really want to continue?"
3866 msgstr ""
3867 "Vo zvolenej partícii nemusí byť dostatok miesta.\n"
3868 "Naozaj chcete pokračovať?"
3869
3870 msgid "There was an error downloading the packetlist. Please try again."
3871 msgstr "Chyba pri sťahovaní zoznamu paketov. Zopakujte."
3872
3873 msgid "There was an error. The package:"
3874 msgstr "Vyskytla sa chyba. Balíček:"
3875
3876 #, python-format
3877 msgid "This .NFI file does not contain a valid %s image!"
3878 msgstr "Tento súbor .NFI neobsahuje platný image %s!"
3879
3880 msgid ""
3881 "This .NFI file does not have a md5sum signature and is not guaranteed to "
3882 "work. Do you really want to burn this image to flash memory?"
3883 msgstr ""
3884 "Tento súbor .NFI nemá signatúru md5sum a nie je záruka, že bude fungovať. "
3885 "Naozaj chcete zapísať tento image do pamäte flash?"
3886
3887 msgid ""
3888 "This .NFI file has a valid md5 signature. Continue programming this image to "
3889 "flash memory?"
3890 msgstr ""
3891 "Tento súbor .NFI má platnú signatúru md5. Pokračovať v zápise tohto image do "
3892 "pamäte flash?"
3893
3894 msgid ""
3895 "This DVD RW medium is already formatted - reformatting will erase all "
3896 "content on the disc."
3897 msgstr ""
3898 "Toto médium DVD RW je už naformátované - opätovným formátovaním sa vymaže "
3899 "celý obsah disku."
3900
3901 #, python-format
3902 msgid "This Dreambox can't decode %s streams!"
3903 msgstr "Tento Dreambox nedokáže dekódovať toky typu %s!"
3904
3905 #, python-format
3906 msgid "This Dreambox can't decode %s video streams!"
3907 msgstr "Tento Dreambox nedokáže dekódovať videá typu %s!"
3908
3909 msgid "This is step number 2."
3910 msgstr "Toto je druhý krok."
3911
3912 msgid "This is unsupported at the moment."
3913 msgstr "Táto funkcia ešte nie je podporovaná."
3914
3915 msgid "This plugin is installed."
3916 msgstr "Tento modul je nainštalovaný."
3917
3918 msgid "This plugin is not installed."
3919 msgstr "Tento modul nie je nainštalovaný."
3920
3921 msgid "This plugin will be installed."
3922 msgstr "Tento modul sa nainštaluje."
3923
3924 msgid "This plugin will be removed."
3925 msgstr "Tento modul sa odstráni."
3926
3927 msgid ""
3928 "This test checks for configured Nameservers.\n"
3929 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
3930 "- please check your DHCP, cabling and Adapter setup\n"
3931 "- if you configured your Nameservers manually please verify your entries in "
3932 "the \"Nameserver\" Configuration"
3933 msgstr ""
3934 "Tento test hľadá nakonfigurované DNS.\n"
3935 "Ak dostanete hlásenie „nepotvrdené“:\n"
3936 "- skontrolujte DHCP, kabeláž a nastavenie adaptéra\n"
3937 "- ak ste DNS konfigurovali ručne, skontrolujte údaje v nastavení "
3938 "„konfigurácia servera DNS“"
3939
3940 msgid ""
3941 "This test checks whether a network cable is connected to your LAN-Adapter.\n"
3942 "If you get a \"disconnected\" message:\n"
3943 "- verify that a network cable is attached\n"
3944 "- verify that the cable is not broken"
3945 msgstr ""
3946 "Tento test overuje, či je sieťový kábel pripojený k sieťovej karte.\n"
3947 "Ak dostanete hlásenie „odpojené“:\n"
3948 "- skontrolujte, či je pripojený sieťový kábel\n"
3949 "- skontrolujte, či kábel nie je prerušený"
3950
3951 msgid ""
3952 "This test checks whether a valid IP Address is found for your LAN Adapter.\n"
3953 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
3954 "- no valid IP Address was found\n"
3955 "- please check your DHCP, cabling and adapter setup"
3956 msgstr ""
3957 "Tento test overuje, či je platná IP adresa sieťovej karty.\n"
3958 "Ak dostanete hlásenie „nepotvrdené“:\n"
3959 "- nebola nájdená platná IP adresa\n"
3960 "- skontrolujte DHCP, kabeláž a nastavenie karty"
3961
3962 msgid ""
3963 "This test checks whether your LAN Adapter is set up for automatic IP Address "
3964 "configuration with DHCP.\n"
3965 "If you get a \"disabled\" message:\n"
3966 " - then your LAN Adapter is configured for manual IP Setup\n"
3967 "- verify thay you have entered correct IP informations in the AdapterSetup "
3968 "dialog.\n"
3969 "If you get an \"enabeld\" message:\n"
3970 "-verify that you have a configured and working DHCP Server in your network."
3971 msgstr ""
3972 "Tento test overuje, či máte sieťovú kartu nastavenú na automatické "
3973 "nastavenie IP adresy z DHCP.\n"
3974 "Ak dostanete hlásenie „vypnuté“:\n"
3975 " - máte sieťovú kartu nakonfigurovanú na ručné nastavenie IP adresy\n"
3976 "- skontrolujte, či ste zadali správne IP údaje v nastavovacom dialógu "
3977 "karty.\n"
3978 "Ak dostanete hlásenie „zapnuté“:\n"
3979 "- skontrolujte, či máte v sieti nakonfigurovaný a fungujúci server DHCP."
3980
3981 msgid "This test detects your configured LAN-Adapter."
3982 msgstr "Tento test zisťuje nakonfigurovanú sieťovú kartu."
3983
3984 msgid "Three"
3985 msgstr "Tri"
3986
3987 msgid "Threshold"
3988 msgstr "Prah"
3989
3990 msgid "Thu"
3991 msgstr "Št"
3992
3993 msgid "Thumbnails"
3994 msgstr "Zmenšeniny"
3995
3996 msgid "Thursday"
3997 msgstr "Štvrtok"
3998
3999 msgid "Time"
4000 msgstr "Čas"
4001
4002 msgid "Time/Date Input"
4003 msgstr "Nastavenie dátumu a času"
4004
4005 msgid "Timer"
4006 msgstr "Časovač"
4007
4008 msgid "Timer Edit"
4009 msgstr "Úprava časovača"
4010
4011 msgid "Timer Editor"
4012 msgstr "Editor časovača"
4013
4014 msgid "Timer Type"
4015 msgstr "Úloha časovača"
4016
4017 msgid "Timer entry"
4018 msgstr "Položka časovača"
4019
4020 msgid "Timer log"
4021 msgstr "Záznam časovača"
4022
4023 msgid ""
4024 "Timer overlap in timers.xml detected!\n"
4025 "Please recheck it!"
4026 msgstr ""
4027 "Zistené prekrývanie časovačov v súbore timers.xml!\n"
4028 "Skontrolujte to!"
4029
4030 msgid "Timer sanity error"
4031 msgstr "Nerozumné časovanie"
4032
4033 msgid "Timer selection"
4034 msgstr "Voľba časovača"
4035
4036 msgid "Timer status:"
4037 msgstr "Stav časovača:"
4038
4039 msgid "Timeshift"
4040 msgstr "Časový posun"
4041
4042 msgid "Timeshift not possible!"
4043 msgstr "Časový posun nie je možný!"
4044
4045 msgid "Timeshift path..."
4046 msgstr "Cesta k časovému posunu..."
4047
4048 msgid "Timezone"
4049 msgstr "Časové pásmo"
4050
4051 msgid "Title"
4052 msgstr "Titul"
4053
4054 msgid "Title properties"
4055 msgstr "Vlastnosti titulu"
4056
4057 msgid "Titleset mode"
4058 msgstr "Režim sady titulov"
4059
4060 msgid ""
4061 "To update your Dreambox firmware, please follow these steps:\n"
4062 "1) Turn off your box with the rear power switch and plug in the bootable USB "
4063 "stick.\n"
4064 "2) Turn mains back on and hold the DOWN button on the front panel pressed "
4065 "for 10 seconds.\n"
4066 "3) Wait for bootup and follow instructions of the wizard."
4067 msgstr ""
4068 "Ak chcete aktualizovať firmvér Dreamboxu, riaďte sa týmto postupom:\n"
4069 "1) Vypnite prijímač vypínačom na zadnej strane a zasuňte bootovateľný kľúč "
4070 "USBstick.\n"
4071 "2) Znova zapnite sieť a podržte tlačidlo NADOL na prednom paneli stlačené 10 "
4072 "sekúnd.\n"
4073 "3) Vyčkajte na nabootovanie a riaďte sa pokynmi pomocníka."
4074
4075 msgid "Today"
4076 msgstr "Dnes"
4077
4078 msgid "Tone mode"
4079 msgstr "Tónový režim"
4080
4081 msgid "Toneburst"
4082 msgstr "tónový impulz"
4083
4084 msgid "Toneburst A/B"
4085 msgstr "tónový impulz A/B"
4086
4087 msgid "Track"
4088 msgstr "Stopa"
4089
4090 msgid "Translation"
4091 msgstr "Preklad"
4092
4093 msgid "Translation:"
4094 msgstr "Preklad:"
4095
4096 msgid "Transmission Mode"
4097 msgstr "Režim prenosu"
4098
4099 msgid "Transmission mode"
4100 msgstr "Režim prenosu"
4101
4102 msgid "Transponder"
4103 msgstr "Transpondér"
4104
4105 msgid "Transponder Type"
4106 msgstr "Typ transpondéra"
4107
4108 msgid "Tries left:"
4109 msgstr "Zostávajúce pokusy:"
4110
4111 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
4112 msgstr "Pokúšam sa nájsť použité transpondéry v káblovej sieti ... čakajte..."
4113
4114 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
4115 msgstr "Pokúšam sa nájsť použité transpondéry v káblovej sieti ... čakajte..."
4116
4117 msgid "Trying to download a new packetlist. Please wait..."
4118 msgstr "Pokúšam sa stiahnuť nový zoznam paketov. Čakajte..."
4119
4120 msgid "Tue"
4121 msgstr "Ut"
4122
4123 msgid "Tuesday"
4124 msgstr "Utorok"
4125
4126 msgid "Tune"
4127 msgstr "Naladiť"
4128
4129 msgid "Tune failed!"
4130 msgstr "Ladenie zlyhalo!"
4131
4132 msgid "Tuner"
4133 msgstr "Tuner"
4134
4135 msgid "Tuner "
4136 msgstr "Tuner "
4137
4138 msgid "Tuner Slot"
4139 msgstr "Otvor pre tuner"
4140
4141 msgid "Tuner configuration"
4142 msgstr "Nastavenie tunera"
4143
4144 msgid "Tuner status"
4145 msgstr "Stav tunera"
4146
4147 msgid "Turkish"
4148 msgstr "Turečtina"
4149
4150 msgid "Two"
4151 msgstr "Dva"
4152
4153 msgid "Type"
4154 msgstr "Typ"
4155
4156 msgid "Type of scan"
4157 msgstr "Druh vyhľadávania"
4158
4159 msgid "USALS"
4160 msgstr "USALS"
4161
4162 msgid "USB"
4163 msgstr "USB"
4164
4165 msgid "USB Stick"
4166 msgstr "Kľúč USB"
4167
4168 msgid "USB stick wizard"
4169 msgstr "Pomocník pre kľúč USB"
4170
4171 msgid "Ukrainian"
4172 msgstr "Ukrajinčina"
4173
4174 msgid ""
4175 "Unable to complete filesystem check.\n"
4176 "Error: "
4177 msgstr ""
4178 "Nemôžem dokončiť kontrolu systému súborov.\n"
4179 "Chyba: "
4180
4181 msgid ""
4182 "Unable to initialize harddisk.\n"
4183 "Error: "
4184 msgstr ""
4185 "Nemôžem inicializovať pevný disk.\n"
4186 "Chyba: "
4187
4188 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
4189 msgstr "Nepotvrdený príkaz DiSEqC"
4190
4191 msgid ""
4192 "Undo\n"
4193 "Install"
4194 msgstr ""
4195 "Späť\n"
4196 "(Inštalácia)"
4197
4198 msgid ""
4199 "Undo\n"
4200 "Remove"
4201 msgstr ""
4202 "Späť\n"
4203 "(Odstránenie)"
4204
4205 msgid "Unicable"
4206 msgstr ""
4207
4208 msgid "Unicable LNB"
4209 msgstr ""
4210
4211 msgid "Unicable Martix"
4212 msgstr ""
4213
4214 msgid "Universal LNB"
4215 msgstr "Univerzálny LNB"
4216
4217 msgid "Unmount failed"
4218 msgstr "Odmontovanie zlyhalo"
4219
4220 msgid "Update"
4221 msgstr "Aktualizovať"
4222
4223 msgid "Updates your receiver's software"
4224 msgstr "Aktualizuje softvér prijímača"
4225
4226 msgid "Updating finished. Here is the result:"
4227 msgstr "Aktualizácia je skončená. Tu je výsledok:"
4228
4229 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
4230 msgstr "Aktualizujem... Čakajte... Môže to trvať pár minút..."
4231
4232 msgid "Upgrade finished."
4233 msgstr "Aktualizácia je skončená."
4234
4235 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
4236 msgstr "Aktualizácia je skončená. Chcete reštartovať Dreambox?"
4237
4238 msgid "Upgrading"
4239 msgstr "Aktualizujem"
4240
4241 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
4242 msgstr "Aktualizujem Dreambox... Čakajte"
4243
4244 msgid "Use"
4245 msgstr "Použiť"
4246
4247 msgid "Use DHCP"
4248 msgstr "Použiť DHCP"
4249
4250 msgid "Use Interface"
4251 msgstr "Použiť sieťový adaptér"
4252
4253 msgid "Use Power Measurement"
4254 msgstr "Použiť meranie spotreby"
4255
4256 msgid "Use a gateway"
4257 msgstr "Použiť bránu"
4258
4259 #. #-#-#-#-#  enigma2.pot (PACKAGE VERSION)  #-#-#-#-#
4260 #.   TRANSLATORS: The effect of "Non-smooth winding" is that rather
4261 #.       than using ordinary "continuous" or "smooth" winding, a fast
4262 #.       sequence of stills is shown when winding at high speeds. This
4263 #.       makes it much easier too follow when almost each frame comes from
4264 #.       a new scene. The effect is achieved by repeating each shown frame
4265 #.       a couple of times. The settings control both at which speed this
4266 #.       winding mode sets in, and how many times each frame should be
4267 #.       repeated. This was previously called "Discontinuous playback"
4268 #.       which was incomprehensible. "Non-smooth winding" may be a better
4269 #.       term, but note that there is nothing irregular about it. Synonyms
4270 #.       better suited for translation to other languages may be "stepwise
4271 #.       winding/playback", or "winding/playback using stills". 
4272 msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
4273 msgstr "Použiť skokové prehrávanie pri rýchlostiach nad"
4274
4275 msgid "Use power measurement"
4276 msgstr "Použiť meranie spotreby"
4277
4278 msgid "Use the Networkwizard to configure your Network\n"
4279 msgstr "Na nastavenie siete použiť pomocníka siete\n"
4280
4281 msgid ""
4282 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
4283 "\n"
4284 "Please set up tuner A"
4285 msgstr ""
4286 "Šípkou doľava a doprava zmeňte voľbu.\n"
4287 "\n"
4288 "Nastavte tuner A"
4289
4290 msgid ""
4291 "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
4292 "press OK."
4293 msgstr ""
4294 "Šípkami nahor alebo nadol na diaľkovom ovládači vyberte voľbu. Potom stlačte "
4295 "tlačidlo OK."
4296
4297 msgid "Use this video enhancement settings?"
4298 msgstr "Použiť toto rozšírené nastavenie obrazu?"
4299
4300 msgid "Use time of currently running service"
4301 msgstr ""
4302
4303 msgid "Use usals for this sat"
4304 msgstr "Pre tento satelit použiť USALS"
4305
4306 msgid "Use wizard to set up basic features"
4307 msgstr "Použiť pomocníka pre nastavenie základných funkcií"
4308
4309 msgid "Used service scan type"
4310 msgstr "Typ vyhľadávania staníc"
4311
4312 msgid "User defined"
4313 msgstr "Užívateľsky definované"
4314
4315 msgid "Username"
4316 msgstr "Užívateľské meno"
4317
4318 msgid "VCR scart"
4319 msgstr "Scart videorekordéra"
4320
4321 msgid "VMGM (intro trailer)"
4322 msgstr ""
4323
4324 msgid "Vertical"
4325 msgstr "Zvislá"
4326
4327 msgid "Video Fine-Tuning"
4328 msgstr "Jemné nastavenie obrazu"
4329
4330 msgid "Video Fine-Tuning Wizard"
4331 msgstr "Pomocník pre jemné nastavenie obrazu"
4332
4333 msgid "Video Output"
4334 msgstr "Výstup obrazu"
4335
4336 msgid "Video Setup"
4337 msgstr "Nastavenie obrazu"
4338
4339 msgid "Video Wizard"
4340 msgstr "Pomocník k obrazu"
4341
4342 msgid "Video enhancement preview"
4343 msgstr "Náhľad rozšíreného nastavenia obrazu"
4344
4345 msgid "Video enhancement settings"
4346 msgstr "Rozšírené nastavenia obrazu"
4347
4348 msgid "Video enhancement setup"
4349 msgstr "Rozšírené nastavenie obrazu"
4350
4351 msgid ""
4352 "Video input selection\n"
4353 "\n"
4354 "Please press OK if you can see this page on your TV (or select a different "
4355 "input port).\n"
4356 "\n"
4357 "The next input port will be automatically probed in 10 seconds."
4358 msgstr ""
4359 "Voľba obrazového vstupu\n"
4360 "\n"
4361 "Stlačte tlačidlo OK, ak na televízore vidíte túto stranu (alebo zvoľte iný "
4362 "vstup).\n"
4363 "\n"
4364 "Nasledujúci vstup sa automaticky vyskúša o 10 sekúnd."
4365
4366 msgid "Video mode selection."
4367 msgstr "Voľba režimu obrazu"
4368
4369 msgid "Videoenhancement Setup"
4370 msgstr "Rozšírené nastavenia obrazu"
4371
4372 msgid "View Movies..."
4373 msgstr "Zobraziť filmy..."
4374
4375 msgid "View Photos..."
4376 msgstr "Zobraziť fotografie..."
4377
4378 msgid "View Rass interactive..."
4379 msgstr "Zobraziť RASS interaktívne..."
4380
4381 msgid "View Video CD..."
4382 msgstr "Zobraziť Video CD..."
4383
4384 msgid "View details"
4385 msgstr "Zobraziť podrobnosti"
4386
4387 msgid "View list of available "
4388 msgstr "Zobraziť zoznam dostupnýchvzhľadov"
4389
4390 msgid "View list of available CommonInterface extensions"
4391 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných rozšírení CommonInterface"
4392
4393 msgid "View list of available Display and Userinterface extensions."
4394 msgstr ""
4395 "Zobraziť zoznam dostupných rozšírení zobrazenia a užívateľského rozhrania"
4396
4397 msgid "View list of available EPG extensions."
4398 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných rozšírení EPG"
4399
4400 msgid "View list of available Satteliteequipment extensions."
4401 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných rozšírení satelitného zariadenia"
4402
4403 msgid "View list of available communication extensions."
4404 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných komunikačných rozšírení"
4405
4406 msgid "View list of available default settings"
4407 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných predvolených nastavení"
4408
4409 msgid "View list of available multimedia extensions."
4410 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných multimediálnych rozšírení"
4411
4412 msgid "View list of available networking extensions"
4413 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných sieťových rozšírení"
4414
4415 msgid "View list of available recording extensions"
4416 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných rozšírení pre nahrávanie"
4417
4418 msgid "View list of available skins"
4419 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných vzhľadov"
4420
4421 msgid "View list of available software extensions"
4422 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných softvérových rozšírení"
4423
4424 msgid "View list of available system extensions"
4425 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných systémových rozšírení"
4426
4427 msgid "View teletext..."
4428 msgstr "Zobraziť teletext..."
4429
4430 msgid "Virtual KeyBoard"
4431 msgstr "Virtuálna klávesnica"
4432
4433 msgid "Voltage mode"
4434 msgstr "Napäťový režim"
4435
4436 msgid "Volume"
4437 msgstr "Hlasitosť"
4438
4439 msgid "W"
4440 msgstr "Z"
4441
4442 msgid "WEP"
4443 msgstr "WEP"
4444
4445 msgid "WPA"
4446 msgstr "WPA"
4447
4448 msgid "WPA or WPA2"
4449 msgstr "WPA alebo WPA2"
4450
4451 msgid "WPA2"
4452 msgstr "WPA2"
4453
4454 msgid "WSS on 4:3"
4455 msgstr "WSS pri 4:3"
4456
4457 msgid "Waiting"
4458 msgstr "Čakám"
4459
4460 msgid "Warn if free space drops below (kB):"
4461 msgstr "Varovať, ak voľné miesto poklesne pod (kB):"
4462
4463 msgid ""
4464 "We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If "
4465 "your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
4466 "Please press OK to begin."
4467 msgstr ""
4468 "Teraz vyskúšame, či váš televízor zobrazí toto rozlíšenie aj pri 50 Hz. Ak "
4469 "zostane obrazovka čierna, vyčkajte 20 sekúnd a prepne sa späť na 60 Hz.\n"
4470 "Stlačením tlačidla OK začnete."
4471
4472 msgid "Wed"
4473 msgstr "St"
4474
4475 msgid "Wednesday"
4476 msgstr "Streda"
4477
4478 msgid "Weekday"
4479 msgstr "Pracovný deň"
4480
4481 msgid ""
4482 "Welcome to the Cutlist editor.\n"
4483 "\n"
4484 "Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
4485 "cut'.\n"
4486 "\n"
4487 "Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
4488 msgstr ""
4489 "Vitajte v strihovom editore.\n"
4490 "\n"
4491 "Nájdite začiatok materiálu, ktorý chcete vystrihnúť. Stlačte OK, zvoľte "
4492 "„začiatok strihu“\n"
4493 "\n"
4494 "Potom nájdite koniec, stlačte OK, zvoľte „koniec strihu“ To je všetko."
4495
4496 msgid ""
4497 "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading "
4498 "the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
4499 "current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
4500 msgstr ""
4501 "Víta vás pomocník pre aktualizáciu image. Pomôže vám pri aktualizácii "
4502 "firmvéru v Dreamboxe umožnením zálohovania aktuálnych nastavení a stručným "
4503 "vysvetlením, ako aktualizovať firmvér."
4504
4505 msgid ""
4506 "Welcome to the cleanup wizard.\n"
4507 "\n"
4508 "We have detected that your available internal memory has dropped below 2MB.\n"
4509 "To ensure stable operation of your Dreambox, the internal memory should be "
4510 "cleaned up.\n"
4511 "You can use this wizard to remove some extensions.\n"
4512 msgstr ""
4513 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
4514 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
4515 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
4516 "MIME-Version: 1.0\n"
4517 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
4518 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
4519
4520 msgid ""
4521 "Welcome.\n"
4522 "\n"
4523 "This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
4524 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
4525 msgstr ""
4526 "Vitajte.\n"
4527 "\n"
4528 "Tento úvodný pomocník vám pomôže so základnými nastaveniami Dreamboxa.\n"
4529 "Stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládači prejdite do ďalšieho kroku."
4530
4531 msgid "Welcome..."
4532 msgstr "Vitajte..."
4533
4534 msgid "West"
4535 msgstr "západne"
4536
4537 msgid "What do you want to scan?"
4538 msgstr "Čo chcete vyhľadať?"
4539
4540 msgid "What to do with submitted crashlogs?"
4541 msgstr "Čo urobiť s odoslanými správami o zrútení?"
4542
4543 msgid ""
4544 "When you do a factory reset, you will lose ALL your configuration data\n"
4545 "(including bouquets, services, satellite data ...)\n"
4546 "After completion of factory reset, your receiver will restart "
4547 "automatically!\n"
4548 "\n"
4549 "Really do a factory reset?"
4550 msgstr ""
4551 "Keď resetujete na továrenské nastavenia, stratíte všetky konfiguračné dáta\n"
4552 "(vrátane buketov, staníc, údajov o satelitoch...)\n"
4553 "Po skončení prechodu na továrenské nastavenia sa prijímač automaticky "
4554 "reštartuje!\n"
4555 "\n"
4556 "Naozaj chcete resetovať na továrenské nastavenia?"
4557
4558 msgid "Where do you want to backup your settings?"
4559 msgstr "Kam chcete zálohovať svoje nastavenia?"
4560
4561 msgid "Where to save temporary timeshift recordings?"
4562 msgstr "Kam uložiť dočasné záznamy s posunom času?"
4563
4564 msgid "Wireless"
4565 msgstr "Bezdrôtovo"
4566
4567 msgid "Wireless Network"
4568 msgstr "Bezdrôtová sieť"
4569
4570 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
4571 msgstr "Chyba zápisu pri nahrávaní. Plný disk?\n"
4572
4573 msgid "Write failed!"
4574 msgstr "Zápis zlyhal!"
4575
4576 msgid "Writing NFI image file to flash completed"
4577 msgstr "Zápis súboru .NFI do pamäte flash je skončený."
4578
4579 msgid "YPbPr"
4580 msgstr "YPbPr"
4581
4582 msgid "Year"
4583 msgstr "Rok"
4584
4585 msgid "Yes"
4586 msgstr "Áno"
4587
4588 msgid "Yes, and delete this movie"
4589 msgstr "Áno, a zmazať tento film"
4590
4591 msgid "Yes, and don't ask again"
4592 msgstr "Áno, a nepýtať sa znova"
4593
4594 msgid "Yes, backup my settings!"
4595 msgstr "Áno, zálohovať nastavenia!"
4596
4597 msgid "Yes, do a manual scan now"
4598 msgstr "Áno, teraz vyhľadávať ručne"
4599
4600 msgid "Yes, do an automatic scan now"
4601 msgstr "Áno, teraz vyhľadávať automaticky"
4602
4603 msgid "Yes, do another manual scan now"
4604 msgstr "Áno, teraz vyhľadať ručne iné"
4605
4606 msgid "Yes, perform a shutdown now."
4607 msgstr "Áno, teraz vypnúť"
4608
4609 msgid "Yes, restore the settings now"
4610 msgstr "Áno, teraz obnoviť nastavenia"
4611
4612 msgid "Yes, returning to movie list"
4613 msgstr "Áno, vrátiť sa do zoznamu filmov"
4614
4615 msgid "Yes, view the tutorial"
4616 msgstr "Áno, prezrieť si tutoriál"
4617
4618 msgid "You can cancel the installation."
4619 msgstr "Môžete zrušiť inštaláciu."
4620
4621 msgid "You can cancel the removal."
4622 msgstr "Môžete zrušiť odstránenie."
4623
4624 msgid ""
4625 "You can choose some default settings now. Please select the settings you "
4626 "want to be installed."
4627 msgstr ""
4628 "Teraz si môžete vybrať predvolené nastavenia. Zvoľte si nastavenia, ktoré "
4629 "chcete nainštalovať."
4630
4631 msgid "You can choose, what you want to install..."
4632 msgstr "Môžete si vybrať, čo chcete nainštalovať."
4633
4634 msgid "You can install this plugin."
4635 msgstr "Môžete nainštalovať modul."
4636
4637 msgid "You can remove this plugin."
4638 msgstr "Tento modul môžete zmazať!"
4639
4640 msgid "You cannot delete this!"
4641 msgstr "Toto nemôžete zmazať!"
4642
4643 msgid "You chose not to install any default services lists."
4644 msgstr "Vybrali ste si nenainštalovať žiadne zoznamy predvolených staníc."
4645
4646 msgid ""
4647 "You chose not to install any default settings. You can however install the "
4648 "default settings later in the settings menu."
4649 msgstr ""
4650 "Vybrali ste si nenainštalovať žiadne predvolené nastavenia. Môžete ich však "
4651 "nainštalovať neskôr v menu nastavení."
4652
4653 msgid ""
4654 "You chose not to install anything. Please press OK finish the install wizard."
4655 msgstr ""
4656 "Vybrali ste si nenainštalovať nič. Stlačením tlačidla OK ukončíte pomocníka "
4657 "s inštaláciou."
4658
4659 msgid ""
4660 "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a "
4661 "harddisk is not an option for you."
4662 msgstr ""
4663 "Zdá sa, že v Dreamboxe nemáte pevný disk, preto zálohovanie na pevný disk "
4664 "nie je pre vás správnou voľbou."
4665
4666 msgid ""
4667 "You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the "
4668 "slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup "
4669 "to the harddisk!\n"
4670 "Please press OK to start the backup now."
4671 msgstr ""
4672 "Vybrali ste si zálohovanie na kartu CF. Karta musí byť v otvore. "
4673 "Nekontrolujeme, či sa teraz naozaj používa, preto radšej zálohujte na pevný "
4674 "disk.\n"
4675 "Stlačením tlačidla OK spustíte zálohovanie."
4676
4677 msgid ""
4678 "You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
4679 "Please press OK to start the backup now."
4680 msgstr ""
4681 "Vybrali ste si zálohovanie na USB. Lepšie je zálohovať na pevný disk.\n"
4682 "Stlačením tlačidla OK spustíte zálohovanie."
4683
4684 msgid ""
4685 "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
4686 "backup now."
4687 msgstr ""
4688 "Vybrali ste si zálohovanie na pevný disk. Stlačením tlačidla OK spustíte "
4689 "zálohovanie."
4690
4691 msgid ""
4692 "You have chosen to backup your settings. Please press OK to start the backup "
4693 "now."
4694 msgstr ""
4695 "Vybrali ste si zálohovanie nastavení. Stlačením tlačidla OK spustíte "
4696 "zálohovanie."
4697
4698 msgid ""
4699 "You have chosen to create a new .NFI flasher bootable USB stick. This will "
4700 "repartition the USB stick and therefore all data on it will be erased."
4701 msgstr ""
4702 "Zvolili ste si vytvorenie nového bootovateľného USB kľúča pre zápis .NFI. "
4703 "Pritom sa vytvorí nová partícia na kľúči a stratíte všetky dáta, ktoré sú na "
4704 "ňom."
4705
4706 msgid ""
4707 "You have chosen to restore your settings. Enigma2 will restart after "
4708 "restore. Please press OK to start the restore now."
4709 msgstr ""
4710 "Vybrali ste si obnovu nastavení. Po obnovení sa Enigma2 reštartuje. "
4711 "Stlačením tlačidla OK spustíte obnovu."
4712
4713 #, python-format
4714 msgid "You have to wait %s!"
4715 msgstr "Musíte čakať %s!"
4716
4717 msgid ""
4718 "You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, "
4719 "please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
4720 "Your dreambox will now be halted. After you have performed the update "
4721 "instructions from the website, your new firmware will ask you to restore "
4722 "your settings."
4723 msgstr ""
4724 "Musíte mať počítač pripojený k Dreamboxu. Ak potrebujete ďalšie pokyny, "
4725 "navštívte webovú stránku http://www.dm7025.de.\n"
4726 "Dreambox sa teraz zastaví. Po splnení aktualizačných pokynov z webovej "
4727 "stránky vás nový firmvér požiada o obnovu nastavení."
4728
4729 msgid ""
4730 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
4731 "\n"
4732 "Do you want to set the pin now?"
4733 msgstr ""
4734 "Musíte nastaviť kód PIN a skryť ho pred deťmi.\n"
4735 "\n"
4736 "Chcete teraz nastaviť kód PIN?"
4737
4738 msgid "Your Dreambox will restart after pressing OK on your remote control."
4739 msgstr ""
4740 "Dreambox sa reštartuje, keď stlačíte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači."
4741
4742 msgid "Your TV works with 50 Hz. Good!"
4743 msgstr "Televízor funguje s kmitočtom 50 Hz. Prima!"
4744
4745 msgid ""
4746 "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
4747 "process."
4748 msgstr ""
4749 "Zálohovanie sa podarilo.Teraz vysvetlíme ďalší postup pri aktualizácii."
4750
4751 msgid ""
4752 "Your collection exceeds the size of a single layer medium, you will need a "
4753 "blank dual layer DVD!"
4754 msgstr ""
4755 "Zostava presahuje kapacitu jednovrstvového média. Potrebujete prázdny "
4756 "dvojvrstvový disk DVD!"
4757
4758 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
4759 msgstr "Dreambox sa vypína. Nevzďaľujte sa..."
4760
4761 msgid ""
4762 "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and "
4763 "try again."
4764 msgstr ""
4765 "Dreambox nie je správne pripojený do internetu. Skontrolujte a skúste znova."
4766
4767 msgid "Your email address:"
4768 msgstr "Vaša e-mailová adresa:"
4769
4770 msgid ""
4771 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
4772 "Press OK to start upgrade."
4773 msgstr ""
4774 "Firmvér frontprocesora sa musí aktualizovať.\n"
4775 "Stlačením tlačidla OK spustíte aktualizáciu."
4776
4777 msgid "Your name (optional):"
4778 msgstr "Vaše meno (voliteľne):"
4779
4780 msgid "Your network configuration has been activated."
4781 msgstr "Nastavenie siete bolo aktivované."
4782
4783 msgid ""
4784 "Your network configuration has been activated.\n"
4785 "A second configured interface has been found.\n"
4786 "\n"
4787 "Do you want to disable the second network interface?"
4788 msgstr ""
4789 "Nastavenie siete bolo aktivované..\n"
4790 "Bolo zistené ďalšie nakonfigurované rozhranie.\n"
4791 "\n"
4792 "Chcete vypnúť druhé sieťové rozhranie?"
4793
4794 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
4795 msgstr "Prepnúť späť na stanicu spred nastavovania motora?"
4796
4797 msgid "Zap back to service before satfinder?"
4798 msgstr "Prepnúť späť na stanicu spred hľadania satelitu?"
4799
4800 msgid "[alternative edit]"
4801 msgstr "[úprava alternatív]"
4802
4803 msgid "[bouquet edit]"
4804 msgstr "[úprava buketu]"
4805
4806 msgid "[favourite edit]"
4807 msgstr "[úprava obľúbených]"
4808
4809 msgid "[move mode]"
4810 msgstr "[presun]"
4811
4812 msgid "a gui to assign services/providers to common interface modules"
4813 msgstr "GUI na priradenie staníc a poskytovateľov k modulom CI"
4814
4815 msgid "a gui to assign services/providers/caids to common interface modules"
4816 msgstr "GUI na priradenie staníc, poskytovateľov a CAId k modulom CI"
4817
4818 msgid "abort alternatives edit"
4819 msgstr "zrušiť úpravu alternatív"
4820
4821 msgid "abort bouquet edit"
4822 msgstr "zrušiť úpravu buketu"
4823
4824 msgid "abort favourites edit"
4825 msgstr "zrušiť úpravu obľúbených"
4826
4827 msgid "about to start"
4828 msgstr "hneď začne"
4829
4830 msgid "activate current configuration"
4831 msgstr "aktivovať aktuálne nastavenie"
4832
4833 msgid "add Provider"
4834 msgstr "pridať poskytovateľa"
4835
4836 msgid "add Service"
4837 msgstr "pridať stanicu"
4838
4839 msgid "add a nameserver entry"
4840 msgstr "pridať DNS"
4841
4842 msgid "add alternatives"
4843 msgstr "pridať alternatívy"
4844
4845 msgid "add bookmark"
4846 msgstr "pridať záložku"
4847
4848 msgid "add bouquet"
4849 msgstr "pridať buket"
4850
4851 msgid "add directory to playlist"
4852 msgstr "pridať adresár do zoznamu prehrávok"
4853
4854 msgid "add file to playlist"
4855 msgstr "pridať súbor do zoznamu prehrávok"
4856
4857 msgid "add files to playlist"
4858 msgstr "pridať súbory do zoznamu prehrávok"
4859
4860 msgid "add marker"
4861 msgstr "pridať značku"
4862
4863 msgid "add recording (enter recording duration)"
4864 msgstr "pridať nahrávanie (zadajte dobu záznamu)"
4865
4866 msgid "add recording (enter recording endtime)"
4867 msgstr "pridať nahrávanie (zadajte čas ukončenia)"
4868
4869 msgid "add recording (indefinitely)"
4870 msgstr "pridať nahrávanie (nekonečné)"
4871
4872 msgid "add recording (stop after current event)"
4873 msgstr "pridať nahrávanie (zastaviť po aktuálnej udalosti)"
4874
4875 msgid "add service to bouquet"
4876 msgstr "pridať stanicu do buketu"
4877
4878 msgid "add service to favourites"
4879 msgstr "pridať stanicu do obľúbených"
4880
4881 msgid "add to parental protection"
4882 msgstr "pridať k rodičovskej zámke"
4883
4884 msgid "advanced"
4885 msgstr "rozšírené"
4886
4887 msgid "alphabetic sort"
4888 msgstr "triediť podľa abecedy"
4889
4890 msgid ""
4891 "are you sure you want to restore\n"
4892 "following backup:\n"
4893 msgstr ""
4894 "naozaj chcete obnoviť\n"
4895 "z tejto zálohy:\n"
4896
4897 msgid "assigned CAIds"
4898 msgstr "priradené CAIdy"
4899
4900 msgid "assigned CAIds:"
4901 msgstr "priradené CAIdy"
4902
4903 msgid "assigned Services/Provider"
4904 msgstr "priradené služby a poskytovatelia"
4905
4906 msgid "assigned Services/Provider:"
4907 msgstr "priradené služby a poskytovatelia"
4908
4909 #, python-format
4910 msgid "audio track (%s) format"
4911 msgstr "formát zvukovej stopy (%s)"
4912
4913 #, python-format
4914 msgid "audio track (%s) language"
4915 msgstr "jazyk zvukovej stopy (%s)"
4916
4917 msgid "audio tracks"
4918 msgstr "zvukové stopy"
4919
4920 msgid "auto"
4921 msgstr "auto"
4922
4923 msgid "available"
4924 msgstr "dostupné."
4925
4926 msgid "back"
4927 msgstr "späť"
4928
4929 msgid "background image"
4930 msgstr "obraz v pozadí"
4931
4932 msgid "backgroundcolor"
4933 msgstr "farba pozadia"
4934
4935 msgid "better"
4936 msgstr "lepšie"
4937
4938 msgid "black"
4939 msgstr "čierna"
4940
4941 msgid "blacklist"
4942 msgstr "čierna listina"
4943
4944 msgid "blue"
4945 msgstr "modrá"
4946
4947 #, python-format
4948 msgid "burn audio track (%s)"
4949 msgstr "napáliť zvukovú stopu (%s)"
4950
4951 msgid "change recording (duration)"
4952 msgstr "zmeniť nahrávanie (trvanie)"
4953
4954 msgid "change recording (endtime)"
4955 msgstr "zmeniť nahrávanie (čas ukončenia)"
4956
4957 msgid "chapters"
4958 msgstr "kapitoly"
4959
4960 msgid "choose destination directory"
4961 msgstr "zvoliť cieľový adresár"
4962
4963 msgid "circular left"
4964 msgstr "kruhová ľavá"
4965
4966 msgid "circular right"
4967 msgstr "kruhová pravá"
4968
4969 msgid "clear playlist"
4970 msgstr "vymazať zoznam prehrávok"
4971
4972 msgid "complex"
4973 msgstr "komplexné"
4974
4975 msgid "config menu"
4976 msgstr "menu nast."
4977
4978 msgid "confirmed"
4979 msgstr "potvrdené"
4980
4981 msgid "connected"
4982 msgstr "pripojené"
4983
4984 msgid "continue"
4985 msgstr "pokrač."
4986
4987 msgid "copy to bouquets"
4988 msgstr "skopírovať do buketov"
4989
4990 msgid "could not be removed"
4991 msgstr "nedá sa odstrániť"
4992
4993 msgid "create directory"
4994 msgstr "vytvoriť adresár"
4995
4996 msgid "daily"
4997 msgstr "denne"
4998
4999 msgid "day"
5000 msgstr "deň"
5001
5002 msgid "delete"
5003 msgstr "Zmazať"
5004
5005 msgid "delete cut"
5006 msgstr "zmazať strih"
5007
5008 msgid "delete file"
5009 msgstr "zmazať súbor"
5010
5011 msgid "delete playlist entry"
5012 msgstr "zmazať položku zoznamu prehrávok"
5013
5014 msgid "delete saved playlist"
5015 msgstr "zmazať uložený zoznam prehrávok"
5016
5017 msgid "delete..."
5018 msgstr "zmazať..."
5019
5020 msgid "disable"
5021 msgstr "zrušiť"
5022
5023 msgid "disable move mode"
5024 msgstr "zrušiť presun"
5025
5026 msgid "disabled"
5027 msgstr "zrušené"
5028
5029 msgid "disconnected"
5030 msgstr "odpojené"
5031
5032 msgid "do not change"
5033 msgstr "nemeniť"
5034
5035 msgid "do nothing"
5036 msgstr "nič nerobiť"
5037
5038 msgid "don't record"
5039 msgstr "nenahrávať"
5040
5041 msgid "done!"
5042 msgstr "Hotovo!"
5043
5044 msgid "edit alternatives"
5045 msgstr "upraviť alternatívy"
5046
5047 msgid "empty"
5048 msgstr "prázdne"
5049
5050 msgid "enable"
5051 msgstr "zapnúť"
5052
5053 msgid "enable bouquet edit"
5054 msgstr "zapnúť úpravu buketu"
5055
5056 msgid "enable favourite edit"
5057 msgstr "zapnúť úpravu obľúbených"
5058
5059 msgid "enable move mode"
5060 msgstr "zapnúť presun"
5061
5062 msgid "enabled"
5063 msgstr "zapnuté"
5064
5065 msgid "end alternatives edit"
5066 msgstr "skončiť úpravu alternatív"
5067
5068 msgid "end bouquet edit"
5069 msgstr "skončiť úpravu buketu"
5070
5071 msgid "end cut here"
5072 msgstr "strih končí tu"
5073
5074 msgid "end favourites edit"
5075 msgstr "skončiť úpravu obľúbených"
5076
5077 msgid "enigma2 and network"
5078 msgstr "enigma2 a sieť"
5079
5080 msgid "equal to"
5081 msgstr "rovná sa"
5082
5083 msgid "exceeds dual layer medium!"
5084 msgstr "Presahuje kapacitu dvojvrstvového DVD!"
5085
5086 msgid "exit DVD player or return to file browser"
5087 msgstr "zatvoriť prehrávač DVD alebo sa vrátiť do správcu súborov"
5088
5089 msgid "exit mediaplayer"
5090 msgstr "zatvoriť prehrávač médií"
5091
5092 msgid "exit movielist"
5093 msgstr "zatvoriť zoznam filmov"
5094
5095 msgid "exit nameserver configuration"
5096 msgstr "zatvoriť nastavovanie DNS"
5097
5098 msgid "exit network adapter configuration"
5099 msgstr "zatvoriť nastavovanie sieťového adaptéra"
5100
5101 msgid "exit network adapter setup menu"
5102 msgstr "zatvoriť menu nastavení sieťového adaptéra"
5103
5104 msgid "exit network interface list"
5105 msgstr "zatvoriť zoznam sieťových rozhraní"
5106
5107 msgid "exit networkadapter setup menu"
5108 msgstr "zatvoriť menu nastavení sieťových rozhraní"
5109
5110 msgid "failed"
5111 msgstr "zlyhalo"
5112
5113 msgid "fileformats (BMP, PNG, JPG, GIF)"
5114 msgstr "formáty súborov (BMP, PNG, JPG, GIF)"
5115
5116 msgid "filename"
5117 msgstr "názov súboru"
5118
5119 msgid "fine-tune your display"
5120 msgstr "jemné nastavenie obrazu"
5121
5122 msgid "forward to the next chapter"
5123 msgstr "preskočiť na ďalšiu kapitolu"
5124
5125 msgid "free"
5126 msgstr "voľných"
5127
5128 msgid "free diskspace"
5129 msgstr "voľného miesta na disku"
5130
5131 msgid "go to deep standby"
5132 msgstr "prejsť do vypnutia"
5133
5134 msgid "go to standby"
5135 msgstr "prejsť do pohotovostného režimu"
5136
5137 msgid "grab this frame as bitmap"
5138 msgstr "zachytiť toto políčko ako bitmapu"
5139
5140 msgid "green"
5141 msgstr "zelená"
5142
5143 msgid "hear radio..."
5144 msgstr "počúvať rádio..."
5145
5146 msgid "help..."
5147 msgstr "pomoc..."
5148
5149 msgid "hidden network"
5150 msgstr "skrytá sieť"
5151
5152 msgid "hide extended description"
5153 msgstr "skryť rozšírené opisy"
5154
5155 msgid "hide player"
5156 msgstr "skryť prehrávač"
5157
5158 msgid "horizontal"
5159 msgstr "vodorovná"
5160
5161 msgid "hour"
5162 msgstr "hodina"
5163
5164 msgid "hours"
5165 msgstr "hodiny"
5166
5167 msgid "immediate shutdown"
5168 msgstr "ihneď vypnúť"
5169
5170 #, python-format
5171 msgid ""
5172 "incoming call!\n"
5173 "%s calls on %s!"
5174 msgstr ""
5175 "Prichádzajúci hovor!\n"
5176 "%s volá %s!"
5177
5178 msgid "init module"
5179 msgstr "inic. modul"
5180
5181 msgid "init modules"
5182 msgstr "inic. moduly"
5183
5184 msgid "insert mark here"
5185 msgstr "sem vložiť značku"
5186
5187 msgid "jump back to the previous title"
5188 msgstr "skok vzad na predchádzajúci titul"
5189
5190 msgid "jump forward to the next title"
5191 msgstr "skok vpred na nasledujúci titul"
5192
5193 msgid "jump to listbegin"
5194 msgstr "skok na začiatok zoznamu"
5195
5196 msgid "jump to listend"
5197 msgstr "skok na koniec zoznamu"
5198
5199 msgid "jump to next marked position"
5200 msgstr "skok na nasledujúce označené miesto"
5201
5202 msgid "jump to previous marked position"
5203 msgstr "skok na predchádzajúce označené miesto"
5204
5205 msgid "leave movie player..."
5206 msgstr "opustiť prehrávač médií..."
5207
5208 msgid "left"
5209 msgstr "doľava"
5210
5211 msgid "length"
5212 msgstr "dĺžka"
5213
5214 msgid "list style compact"
5215 msgstr "kompaktný zoznam"
5216
5217 msgid "list style compact with description"
5218 msgstr "kompaktný zoznam s opisom"
5219
5220 msgid "list style default"
5221 msgstr "predvolený zoznam"
5222
5223 msgid "list style single line"
5224 msgstr "jednoriadkový zoznam"
5225
5226 msgid "load playlist"
5227 msgstr "nahrať zoznam prehrávok"
5228
5229 msgid "locked"
5230 msgstr "zachytený"
5231
5232 msgid "loopthrough to"
5233 msgstr "prepojiť s"
5234
5235 msgid "manual"
5236 msgstr "ručne"
5237
5238 msgid "menu"
5239 msgstr "menu"
5240
5241 msgid "menulist"
5242 msgstr "zoznam menu"
5243
5244 msgid "mins"
5245 msgstr "min"
5246
5247 msgid "minute"
5248 msgstr "minúta"
5249
5250 msgid "minutes"
5251 msgstr "minút"
5252
5253 msgid "month"
5254 msgstr "mesiac"
5255
5256 msgid "move PiP to main picture"
5257 msgstr "presunúť PiP do hlavného obrazu"
5258
5259 msgid "move down to last entry"
5260 msgstr "nadol na poslednú položku"
5261
5262 msgid "move down to next entry"
5263 msgstr "nadol na nasledujúcu položku"
5264
5265 msgid "move up to first entry"
5266 msgstr "nahor na prvú položku"
5267
5268 msgid "move up to previous entry"
5269 msgstr "nahor na predchádzajúcu položku"
5270
5271 msgid "movie list"
5272 msgstr "zoznam filmov"
5273
5274 msgid "multinorm"
5275 msgstr "viacnormový"
5276
5277 msgid "never"
5278 msgstr "nikdy"
5279
5280 msgid "next channel"
5281 msgstr "nasledujúca stanica"
5282
5283 msgid "next channel in history"
5284 msgstr "nasledujúca stanica v histórii"
5285
5286 msgid "no"
5287 msgstr "nie"
5288
5289 msgid "no CAId selected"
5290 msgstr "nie je zvolený CAId"
5291
5292 msgid "no CI slots found"
5293 msgstr "nenájdené otvory CI"
5294
5295 msgid "no HDD found"
5296 msgstr "nenájdený pevný disk"
5297
5298 msgid "no Services/Providers selected"
5299 msgstr "žiadne služby a poskytovatelia nie sú zvolené"
5300
5301 msgid "no module found"
5302 msgstr "Nenájdený modul"
5303
5304 msgid "no standby"
5305 msgstr "žiadny pohotovostný režim"
5306
5307 msgid "no timeout"
5308 msgstr "žiadny časový limit"
5309
5310 msgid "none"
5311 msgstr "žiadne"
5312
5313 msgid "not locked"
5314 msgstr "nie je signál"
5315
5316 msgid "not used"
5317 msgstr "nepoužité"
5318
5319 msgid "nothing connected"
5320 msgstr "nič nie je pripojené"
5321
5322 msgid "of a DUAL layer medium used."
5323 msgstr "dvojvrstvového média využitých."
5324
5325 msgid "of a SINGLE layer medium used."
5326 msgstr "jednovrstvového média využitých."
5327
5328 msgid "off"
5329 msgstr "vyp."
5330
5331 msgid "on"
5332 msgstr "zap."
5333
5334 msgid "on READ ONLY medium."
5335 msgstr "na nezapisovateľné médium."
5336
5337 msgid "once"
5338 msgstr "raz"
5339
5340 msgid "open nameserver configuration"
5341 msgstr "otvoriť nastavenia DNS"
5342
5343 msgid "open servicelist"
5344 msgstr "otvoriť zoznam staníc"
5345
5346 msgid "open servicelist(down)"
5347 msgstr "zobraziť zoznam staníc (nadol)"
5348
5349 msgid "open servicelist(up)"
5350 msgstr "zobraziť zoznam staníc (nahor)"
5351
5352 msgid "open virtual keyboard input help"
5353 msgstr "otvoriť pomocníka k virtuálnej klávesnici"
5354
5355 msgid "pass"
5356 msgstr ""
5357
5358 msgid "pause"
5359 msgstr "pauza"
5360
5361 msgid "play entry"
5362 msgstr "prehrať"
5363
5364 msgid "play from next mark or playlist entry"
5365 msgstr "prehrať od nasledujúcej značky alebo položky zoznamu prehrávok"
5366
5367 msgid "play from previous mark or playlist entry"
5368 msgstr "prehrať od predchádzajúcej značky alebo položky zoznamu prehrávok"
5369
5370 msgid "please press OK when ready"
5371 msgstr "Keď budete pripravení, stlačte tlačidlo OK."
5372
5373 msgid "please wait, loading picture..."
5374 msgstr "Čakajte, nahrávam obraz..."
5375
5376 msgid "previous channel"
5377 msgstr "predchádzajúca stanica"
5378
5379 msgid "previous channel in history"
5380 msgstr "predchádzajúca stanica v histórii"
5381
5382 msgid "record"
5383 msgstr "nahrať"
5384
5385 msgid "recording..."
5386 msgstr "nahrávam..."
5387
5388 msgid "red"
5389 msgstr "červená"
5390
5391 msgid "remove a nameserver entry"
5392 msgstr "odstrániť DNS"
5393
5394 msgid "remove after this position"
5395 msgstr "odstrániť po tejto pozícii"
5396
5397 msgid "remove all alternatives"
5398 msgstr "odstrániť všetky alternatívy"
5399
5400 msgid "remove all new found flags"
5401 msgstr "odstrániť všetky značky pre novonájdené"
5402
5403 msgid "remove before this position"
5404 msgstr "odstrániť pred touto pozíciou"
5405
5406 msgid "remove bookmark"
5407 msgstr "odstrániť záložku"
5408
5409 msgid "remove directory"
5410 msgstr "odstrániť adresár"
5411
5412 msgid "remove entry"
5413 msgstr "odstrániť položku"
5414
5415 msgid "remove from parental protection"
5416 msgstr "odstrániť z rodičovskej zámky"
5417
5418 msgid "remove new found flag"
5419 msgstr "odstrániť značku novonájdenej stanice"
5420
5421 msgid "remove selected satellite"
5422 msgstr "odstrániť zvolený satelit"
5423
5424 msgid "remove this mark"
5425 msgstr "odstrániť túto značku"
5426
5427 msgid "repeat playlist"
5428 msgstr "zopakovať zoznam prehrávok"
5429
5430 msgid "repeated"
5431 msgstr "opakované"
5432
5433 msgid "rewind to the previous chapter"
5434 msgstr "previnúť na predchádzajúcu kapitolu"
5435
5436 msgid "right"
5437 msgstr "doprava"
5438
5439 msgid "save last directory on exit"
5440 msgstr "pri ukončení uložiť posledný adresár"
5441
5442 msgid "save playlist"
5443 msgstr "uložiť zoznam prehrávok"
5444
5445 msgid "save playlist on exit"
5446 msgstr "pri ukončení uložiť zoznam prehrávok"
5447
5448 msgid "scan done!"
5449 msgstr "Vyhľadávanie skončené!"
5450
5451 #, python-format
5452 msgid "scan in progress - %d%% done!"
5453 msgstr "Vyhľadávanie prebieha - %d%% hotových!"
5454
5455 msgid "scan state"
5456 msgstr "stav vyhľadávania"
5457
5458 msgid "second"
5459 msgstr "sekunda"
5460
5461 msgid "second cable of motorized LNB"
5462 msgstr "druhý kábel motorizovaného LNB"
5463
5464 msgid "seconds"
5465 msgstr "sekúnd"
5466
5467 msgid "select"
5468 msgstr "zvoliť"
5469
5470 msgid "select .NFI flash file"
5471 msgstr "zvoliť súbor .NFI"
5472
5473 msgid "select CAId"
5474 msgstr "zvoliť CAId"
5475
5476 msgid "select CAId's"
5477 msgstr "zvoliť CAIdy"
5478
5479 msgid "select image from server"
5480 msgstr "zvoliť image zo servera"
5481
5482 msgid "select interface"
5483 msgstr "zvoliť rozhranie"
5484
5485 msgid "select menu entry"
5486 msgstr "zvoliť položku menu"
5487
5488 msgid "select movie"
5489 msgstr "zvoliť film"
5490
5491 msgid "select the movie path"
5492 msgstr "zvoliť cestu k filmu"
5493
5494 msgid "service pin"
5495 msgstr "PIN stanice"
5496
5497 msgid "setup pin"
5498 msgstr "PIN nastavenia"
5499
5500 msgid "show DVD main menu"
5501 msgstr "zobraziť hlavné menu DVD"
5502
5503 msgid "show EPG..."
5504 msgstr "zobraziť EPG..."
5505
5506 msgid "show Infoline"
5507 msgstr "zobraziť informácie"
5508
5509 msgid "show all"
5510 msgstr "zobraziť všetko"
5511
5512 msgid "show alternatives"
5513 msgstr "zobraziť alternatívy"
5514
5515 msgid "show event details"
5516 msgstr "zobraziť údaje o udalosti"
5517
5518 msgid "show extended description"
5519 msgstr "zobraziť rozšírený opis"
5520
5521 msgid "show first selected tag"
5522 msgstr "zobraziť prvý zvolený štítok"
5523
5524 msgid "show second selected tag"
5525 msgstr "zobraziť druhý zvolený štítok"
5526
5527 msgid "show shutdown menu"
5528 msgstr "zobraziť menu vypnutia"
5529
5530 msgid "show single service EPG..."
5531 msgstr "zobraziť jednoduché EPG..."
5532
5533 msgid "show tag menu"
5534 msgstr "zobraziť menu štítkov"
5535
5536 msgid "show transponder info"
5537 msgstr "zobraziť infor. o transpondéri"
5538
5539 msgid "shuffle playlist"
5540 msgstr "premiešať zoznam prehrávok"
5541
5542 msgid "shutdown"
5543 msgstr "vypnúť"
5544
5545 msgid "simple"
5546 msgstr "jednoduché"
5547
5548 msgid "skip backward"
5549 msgstr "skok vzad"
5550
5551 msgid "skip backward (enter time)"
5552 msgstr "skok vzad (zadajte čas)"
5553
5554 msgid "skip forward"
5555 msgstr "skok vpred"
5556
5557 msgid "skip forward (enter time)"
5558 msgstr "skok vpred (zadajte čas)"
5559
5560 msgid "slide picture in loop"
5561 msgstr "premietať obrázky v slučke"
5562
5563 msgid "sort by date"
5564 msgstr "triediť podľa dátumu"
5565
5566 msgid "standard"
5567 msgstr "štand."
5568
5569 msgid "standby"
5570 msgstr "pohotovostný režim"
5571
5572 msgid "start cut here"
5573 msgstr "začiatok strihu tu"
5574
5575 msgid "start directory"
5576 msgstr "počiatočný adresár"
5577
5578 msgid "start timeshift"
5579 msgstr "začať časový posun"
5580
5581 msgid "stereo"
5582 msgstr "stereo"
5583
5584 msgid "stop PiP"
5585 msgstr "zastaviť PiP"
5586
5587 msgid "stop entry"
5588 msgstr "zastaviť"
5589
5590 msgid "stop recording"
5591 msgstr "zastaviť nahrávanie"
5592
5593 msgid "stop timeshift"
5594 msgstr "zastaviť časový posun"
5595
5596 msgid "swap PiP and main picture"
5597 msgstr "vymeniť PiP a hlavný obraz"
5598
5599 msgid "switch to bookmarks"
5600 msgstr "prepnúť na záložky"
5601
5602 msgid "switch to filelist"
5603 msgstr "prepnúť na zoznam súborov"
5604
5605 msgid "switch to playlist"
5606 msgstr "prepnúť na zoznam prehrávok"
5607
5608 msgid "switch to the next angle"
5609 msgstr "prepnúť na nasledujúci uhol kamery"
5610
5611 msgid "switch to the next audio track"
5612 msgstr "prepnúť na nasledujúcu zvukovú stopu"
5613
5614 msgid "switch to the next subtitle language"
5615 msgstr "prepnúť na nasledujúci jazyk podtitulkov"
5616
5617 msgid "template file"
5618 msgstr "šablóna"
5619
5620 msgid "textcolor"
5621 msgstr "farba textu"
5622
5623 msgid "this recording"
5624 msgstr "táto nahrávka"
5625
5626 msgid "this service is protected by a parental control pin"
5627 msgstr "táto stanica je chránená rodičovskou zámkou"
5628
5629 msgid "toggle a cut mark at the current position"
5630 msgstr "prepnúť značku strihu na aktuálnom mieste"
5631
5632 msgid "toggle time, chapter, audio, subtitle info"
5633 msgstr "prepnúť informácie o čase, kapitole, zvuku a podtitulkoch"
5634
5635 msgid "unconfirmed"
5636 msgstr "nepotvrdené"
5637
5638 msgid "unknown"
5639 msgstr "neznáme"
5640
5641 msgid "unknown service"
5642 msgstr "neznáma stanica"
5643
5644 msgid "until restart"
5645 msgstr "do reštartu"
5646
5647 msgid "user defined"
5648 msgstr "užívateľsky definované"
5649
5650 msgid "vertical"
5651 msgstr "zvislá"
5652
5653 msgid "view extensions..."
5654 msgstr "zobraziť rozšírenia..."
5655
5656 msgid "view recordings..."
5657 msgstr "zobraziť nahrávky..."
5658
5659 msgid "wait for ci..."
5660 msgstr "čakať na ci..."
5661
5662 msgid "wait for mmi..."
5663 msgstr "čakať na mmi..."
5664
5665 msgid "waiting"
5666 msgstr "čakám"
5667
5668 msgid "was removed successfully"
5669 msgstr "bolo úspešne odstránené"
5670
5671 msgid "weekly"
5672 msgstr "týždenne"
5673
5674 msgid "whitelist"
5675 msgstr "biela listina"
5676
5677 msgid "working"
5678 msgstr "pracujem"
5679
5680 msgid "yellow"
5681 msgstr "žltá"
5682
5683 msgid "yes"
5684 msgstr "áno"
5685
5686 msgid "yes (keep feeds)"
5687 msgstr "áno (zachovať feedy)"
5688
5689 msgid ""
5690 "your dreambox might be unusable now. Please consult the manual for further "
5691 "assistance before rebooting your dreambox."
5692 msgstr ""
5693 "Dreambox teraz môže byť nepoužiteľný. Pred jeho reštartovaním vyhľadajte "
5694 "pomoc v návode na používanie."
5695