update sv, hy, lt, pl, fr language
[enigma2.git] / po / pl.po
1 # English translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2008-10-05 22:57+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2008-10-03 10:56+0100\n"
12 "Last-Translator:  <silelis@tlen.pl>\n"
13 "Language-Team: none\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18
19 msgid " "
20 msgstr " "
21
22 msgid "#000000"
23 msgstr "#000000"
24
25 msgid "#0064c7"
26 msgstr "#0064c7"
27
28 msgid "#25062748"
29 msgstr "#25062748"
30
31 msgid "#389416"
32 msgstr "#389416"
33
34 msgid "#80000000"
35 msgstr "#80000000"
36
37 msgid "#80ffffff"
38 msgstr "#80ffffff"
39
40 msgid "#bab329"
41 msgstr "#bab329"
42
43 msgid "#f23d21"
44 msgstr "#f23d21"
45
46 msgid "#ffffff"
47 msgstr "#ffffff"
48
49 msgid "#ffffffff"
50 msgstr "#ffffffff"
51
52 msgid "%H:%M"
53 msgstr "%H:%M"
54
55 #, python-format
56 msgid "%d min"
57 msgstr "%d min"
58
59 #, python-format
60 msgid "%d services found!"
61 msgstr "%d znalezionych serwisów!"
62
63 msgid "%d.%B %Y"
64 msgstr "%d.%B %Y"
65
66 #, python-format
67 msgid ""
68 "%s\n"
69 "(%s, %d MB free)"
70 msgstr ""
71 "%s\n"
72 "(%s, %d MB wolne)"
73
74 #, python-format
75 msgid "%s (%s)\n"
76 msgstr "%s (%s)\n"
77
78 msgid "(ZAP)"
79 msgstr "(Przełącz)"
80
81 msgid "(empty)"
82 msgstr "(puste)"
83
84 msgid "(show optional DVD audio menu)"
85 msgstr "(pokaż opcjonalne menu ustawień DVD audio)"
86
87 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
88 msgstr "katalog /usr/share/enigma2"
89
90 msgid "/var directory"
91 msgstr "katalog /var"
92
93 msgid "0"
94 msgstr "0"
95
96 msgid "1"
97 msgstr "1"
98
99 msgid "1.0"
100 msgstr "1.0"
101
102 msgid "1.1"
103 msgstr "1.1"
104
105 msgid "1.2"
106 msgstr "1.2"
107
108 msgid "12V output"
109 msgstr "12V wyjście"
110
111 msgid "13 V"
112 msgstr "13 V"
113
114 msgid "16:10"
115 msgstr "16:10"
116
117 msgid "16:10 Letterbox"
118 msgstr "16:10 Letterbox"
119
120 msgid "16:10 PanScan"
121 msgstr "16:10 PanScan"
122
123 msgid "16:9"
124 msgstr "16:9"
125
126 msgid "16:9 Letterbox"
127 msgstr "16:9 Letterbox"
128
129 msgid "16:9 always"
130 msgstr "16:9 zawsze"
131
132 msgid "18 V"
133 msgstr "18 V"
134
135 msgid "2"
136 msgstr "2"
137
138 msgid "3"
139 msgstr "3"
140
141 msgid "30 minutes"
142 msgstr "30 minut"
143
144 msgid "4"
145 msgstr "4"
146
147 msgid "4:3"
148 msgstr "4:3"
149
150 msgid "4:3 Letterbox"
151 msgstr "4:3 Letterbox"
152
153 msgid "4:3 PanScan"
154 msgstr "4:3 PanScan"
155
156 msgid "5"
157 msgstr "5"
158
159 msgid "5 minutes"
160 msgstr "5 minut"
161
162 msgid "50 Hz"
163 msgstr "50 Hz"
164
165 msgid "6"
166 msgstr "6"
167
168 msgid "60 minutes"
169 msgstr "60 minut"
170
171 msgid "7"
172 msgstr "7"
173
174 msgid "8"
175 msgstr "8"
176
177 msgid "9"
178 msgstr "9"
179
180 msgid "<unknown>"
181 msgstr "<nieznany>"
182
183 msgid "??"
184 msgstr "??"
185
186 msgid "A"
187 msgstr "A"
188
189 #, python-format
190 msgid ""
191 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
192 "Do you want to keep your version?"
193 msgstr ""
194 "Plik konfiguracyjny (%s) został zmodyfikowany od czasu instalacji.\n"
195 "Czy zachować aktualną wersję?"
196
197 msgid ""
198 "A finished record timer wants to set your\n"
199 "Dreambox to standby. Do that now?"
200 msgstr ""
201 "Timer zakończonego nagrywanie chce ustawić Twojego\n"
202 "Dreamboxa w stan czuwania. Zrobić to teraz?"
203
204 msgid ""
205 "A finished record timer wants to shut down\n"
206 "your Dreambox. Shutdown now?"
207 msgstr ""
208 "Timer zakończonego nagrywanie chce wyłączyć\n"
209 "Twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
210
211 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
212 msgstr "Graficzny EPG dla wszystkich usług określonego bukietu"
213
214 #, python-format
215 msgid ""
216 "A record has been started:\n"
217 "%s"
218 msgstr ""
219 "Nagrywanie rozpoczęło się:\n"
220 "%s"
221
222 msgid ""
223 "A recording is currently running.\n"
224 "What do you want to do?"
225 msgstr ""
226 "Nagrywanie w toku.\n"
227 "Co chcesz zrobić?"
228
229 msgid ""
230 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
231 "configure the positioner."
232 msgstr "Nagrywanie w toku. Zakończ nagrywanie przed ustawieniem pozycjonera."
233
234 msgid ""
235 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
236 "start the satfinder."
237 msgstr ""
238 "Nagrywanie w toku . Zatrzymaj nagrywanie przed uruchomieniem miernika "
239 "sygnału."
240
241 #, python-format
242 msgid "A required tool (%s) was not found."
243 msgstr "Narzędzie (%s) nie zostało znalezione."
244
245 msgid ""
246 "A sleep timer wants to set your\n"
247 "Dreambox to standby. Do that now?"
248 msgstr ""
249 "Wyłącznik czasowy chce ustawićTwojego\n"
250 "Dreamboxa w trybie czuwania. Zrobić to teraz?"
251
252 msgid ""
253 "A sleep timer wants to shut down\n"
254 "your Dreambox. Shutdown now?"
255 msgstr ""
256 "Wyłącznik czasowy chce wyłączyć\n"
257 "Twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
258
259 msgid ""
260 "A timer failed to record!\n"
261 "Disable TV and try again?\n"
262 msgstr ""
263 "Timer nie mógł nagrać!\n"
264 "Wyłączyć TV i spróbować ponownie?\n"
265
266 msgid "A/V Settings"
267 msgstr "Ustawienia A/V"
268
269 msgid "AA"
270 msgstr "AA"
271
272 msgid "AB"
273 msgstr "AB"
274
275 msgid "AC3 default"
276 msgstr "AC3 domyślnie"
277
278 msgid "AC3 downmix"
279 msgstr "AC3 downmix"
280
281 msgid "AGC"
282 msgstr "AGC"
283
284 msgid "AGC:"
285 msgstr "AGC:"
286
287 msgid "About"
288 msgstr "O tunerze..."
289
290 msgid "About..."
291 msgstr "Informacje o tunerze..."
292
293 msgid "Action on long powerbutton press"
294 msgstr "Akcja po długim naciśnięciu Power"
295
296 msgid "Action:"
297 msgstr "Akcja:"
298
299 msgid "Activate Picture in Picture"
300 msgstr "Aktywuj PiP"
301
302 msgid "Activate network settings"
303 msgstr "Aktywuj ustawienia sieci"
304
305 msgid "Adapter settings"
306 msgstr "Ustawienia adaptera"
307
308 msgid "Add"
309 msgstr "Dodaj"
310
311 msgid "Add Bookmark"
312 msgstr "Dodaj zakładkę"
313
314 msgid "Add a mark"
315 msgstr "Dodaj znacznik"
316
317 msgid "Add a new title"
318 msgstr "Dodaj nowy tytuł"
319
320 msgid "Add timer"
321 msgstr "Dodaj timer"
322
323 msgid "Add title"
324 msgstr "Dodaj tytuł"
325
326 msgid "Add to bouquet"
327 msgstr "Dodaj do bukietu"
328
329 msgid "Add to favourites"
330 msgstr "Dodaj do ulubionych"
331
332 msgid ""
333 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
334 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
335 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
336 "test screens."
337 msgstr ""
338 "Dostosuj ustawienie koloru, żeby wszystkie cienie koloru były rozróżnialne, "
339 "ale wydały się tak nasycone jak tylko możliwie. Jeśli jesteś zadowolony z "
340 "rezultatu wciśnij OK aby wyjść z dostosowania video lub wybierz numer aby "
341 "zobaczyć inny testowy ekran."
342
343 msgid "Advanced"
344 msgstr "Zaawansowane"
345
346 msgid "Advanced Video Setup"
347 msgstr "Zawansowana Konfiguracja Wideo"
348
349 msgid "After event"
350 msgstr "Po wydarzeniu"
351
352 msgid ""
353 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
354 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
355 msgstr ""
356 "Gdy kreator zostanie zakończony, możesz ochronić pojedyncze serwisy. Aby "
357 "dowiedzieć sie więcej jak to uczynić, przeczytaj instrukcję obsługi "
358 "Dreamboxa."
359
360 msgid "Album:"
361 msgstr "Album:"
362
363 msgid "All"
364 msgstr "Wszystkie"
365
366 msgid "All Satellites"
367 msgstr "Wwszystkie satelity"
368
369 msgid "All..."
370 msgstr "Wszystkie..."
371
372 msgid "Alpha"
373 msgstr "Przezroczystość"
374
375 msgid "Alternative radio mode"
376 msgstr "Alternatywny tryb radiowy"
377
378 msgid "Alternative services tuner priority"
379 msgstr "Alternatywny priorytet usług tunera"
380
381 msgid "An empty filename is illegal."
382 msgstr "Pusta nazwa pliku jest nieldozwolona."
383
384 msgid "An unknown error occured!"
385 msgstr ""
386
387 msgid "Arabic"
388 msgstr "Arabski"
389
390 msgid ""
391 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
392 "\n"
393 msgstr ""
394 "Czy jesteś pewien, że chcesz zrestartować interfejs sieciowy?\n"
395 "\n"
396
397 msgid "Artist:"
398 msgstr "Artysta:"
399
400 msgid "Ask before shutdown:"
401 msgstr "Zapytaj przed wyłączeniem:"
402
403 msgid "Ask user"
404 msgstr "Zapytaj użytkownika"
405
406 msgid "Aspect Ratio"
407 msgstr "Format obrazu:"
408
409 msgid "Audio"
410 msgstr "Dźwięk"
411
412 msgid "Audio Options..."
413 msgstr "Opcje Dźwięku..."
414
415 msgid "Authoring mode"
416 msgstr ""
417
418 msgid "Auto"
419 msgstr "Auto"
420
421 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
422 msgstr ""
423
424 msgid "Auto scart switching"
425 msgstr "Auto przełączanie scart"
426
427 msgid "Automatic"
428 msgstr "Automatycznie"
429
430 msgid "Automatic SSID lookup"
431 msgstr ""
432
433 msgid "Automatic Scan"
434 msgstr "Automatyczne skanowanie"
435
436 msgid "Available format variables"
437 msgstr ""
438
439 msgid "B"
440 msgstr "B"
441
442 msgid "BA"
443 msgstr "BA"
444
445 msgid "BB"
446 msgstr "BB"
447
448 msgid "BER"
449 msgstr "BER"
450
451 msgid "BER:"
452 msgstr "BER:"
453
454 msgid "Back"
455 msgstr "Powrót"
456
457 msgid "Backup"
458 msgstr "Kopia zapasowa"
459
460 msgid "Backup Location"
461 msgstr "Lokalizacja kopii zapasowej"
462
463 msgid "Backup Mode"
464 msgstr "Tryb kopii zapasowej"
465
466 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
467 msgstr "Kopia zapasowa utworzona pomyslnie. Wciśnij OK aby zobaczyć rezultat."
468
469 msgid "Band"
470 msgstr "Pasmo"
471
472 msgid "Bandwidth"
473 msgstr "Szerokie pasmo"
474
475 msgid "Begin time"
476 msgstr "Czas rozpoczęcia"
477
478 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
479 msgstr "Zachowanie 'przerwę' gdy zatrzymany"
480
481 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
482 msgstr "Zachowanie przycisku 0 w trybie PiP"
483
484 msgid "Behavior when a movie is started"
485 msgstr "Zachowanie kiedy film rozpoczęty"
486
487 msgid "Behavior when a movie is stopped"
488 msgstr "Zachowanie kiedy film zatrzymany"
489
490 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
491 msgstr "Zachowanie kiedy film osiąga koniec"
492
493 msgid "Bookmarks"
494 msgstr "Zakładki"
495
496 msgid "Brightness"
497 msgstr "Jasność"
498
499 msgid "Burn DVD"
500 msgstr "Wypal DVD"
501
502 msgid "Burn to DVD..."
503 msgstr "Nagrywanie na DVD..."
504
505 msgid "Bus: "
506 msgstr "Bus:"
507
508 msgid ""
509 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
510 "displayed."
511 msgstr "Naciśnięcie przycisku OK spowodyje wyświetlenie pasek info."
512
513 msgid "C"
514 msgstr "C"
515
516 msgid "C-Band"
517 msgstr "Pasmo C"
518
519 msgid "CF Drive"
520 msgstr "Karta CF"
521
522 msgid "CVBS"
523 msgstr "CVBS"
524
525 msgid "Cable"
526 msgstr "Kablówka"
527
528 msgid "Cache Thumbnails"
529 msgstr "Przechowuj miniatury."
530
531 msgid "Call monitoring"
532 msgstr "Monitor rozmów"
533
534 msgid "Cancel"
535 msgstr "Anuluj"
536
537 msgid "Capacity: "
538 msgstr "Pojemność:"
539
540 msgid "Card"
541 msgstr "Karta"
542
543 msgid "Catalan"
544 msgstr "Hiszpański"
545
546 msgid "Change bouquets in quickzap"
547 msgstr "Automatyczna zmiana bukietów"
548
549 msgid "Change pin code"
550 msgstr "Zmień kod pin"
551
552 msgid "Change service pin"
553 msgstr "Zmien pin serwisowy"
554
555 msgid "Change service pins"
556 msgstr "Zmień piny serwisowe"
557
558 msgid "Change setup pin"
559 msgstr "Zmień pin ustawień"
560
561 msgid "Channel"
562 msgstr "Kanał"
563
564 msgid "Channel Selection"
565 msgstr "Wybór kanału"
566
567 msgid "Channel:"
568 msgstr "Kanał:"
569
570 msgid "Channellist menu"
571 msgstr "Menu listy kanałów"
572
573 msgid "Chap."
574 msgstr "Rozdz."
575
576 msgid "Chapter"
577 msgstr "Rozdział"
578
579 msgid "Chapter:"
580 msgstr "Rozdział:"
581
582 msgid "Check"
583 msgstr "Sprawdź"
584
585 msgid "Checking Filesystem..."
586 msgstr "Sprawdzanie Systemu Plików..."
587
588 msgid "Choose Tuner"
589 msgstr "Wybierz tuner"
590
591 msgid "Choose bouquet"
592 msgstr "Wybierz bukiet"
593
594 msgid "Choose source"
595 msgstr "Wybierz źródło"
596
597 msgid "Choose target folder"
598 msgstr "Wybierz folder docelowy"
599
600 msgid "Choose your Skin"
601 msgstr "Wybierz Skin"
602
603 msgid "Cleanup"
604 msgstr "Czyść"
605
606 msgid "Clear before scan"
607 msgstr "Czyść przed skanowaniem"
608
609 msgid "Clear log"
610 msgstr "Wyczyść log"
611
612 msgid "Close"
613 msgstr "Zamknij"
614
615 msgid "Code rate high"
616 msgstr "Poziom kodu wysoki"
617
618 msgid "Code rate low"
619 msgstr "Poziom kodu niski"
620
621 msgid "Coderate HP"
622 msgstr "Poziom kodu HP"
623
624 msgid "Coderate LP"
625 msgstr "Poziom kodu LP"
626
627 msgid "Collection name"
628 msgstr ""
629
630 msgid "Collection settings"
631 msgstr ""
632
633 msgid "Color Format"
634 msgstr "Format kolorów"
635
636 msgid "Command execution..."
637 msgstr "Wykonywanie polecenia..."
638
639 msgid "Command order"
640 msgstr "Wydawanie poleceń"
641
642 msgid "Committed DiSEqC command"
643 msgstr "Wypełnij polecenia DiSEqC"
644
645 msgid "Common Interface"
646 msgstr "Moduł Dostępu"
647
648 msgid "Compact Flash"
649 msgstr "Compact Flash"
650
651 msgid "Compact flash card"
652 msgstr "Karta Compact flash"
653
654 msgid "Complete"
655 msgstr "Zakończ"
656
657 msgid "Configuration Mode"
658 msgstr "Tryb konfiguracji"
659
660 msgid "Configuring"
661 msgstr "Konfigurowanie"
662
663 msgid "Conflicting timer"
664 msgstr "Konflikt timera"
665
666 msgid "Connected to"
667 msgstr "Podłączony do"
668
669 msgid "Connected to Fritz!Box!"
670 msgstr "Połączono z  Fritz!Box!"
671
672 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
673 msgstr "Łączenie z  Fritz!Box..."
674
675 #, python-format
676 msgid ""
677 "Connection to Fritz!Box\n"
678 "failed! (%s)\n"
679 "retrying..."
680 msgstr ""
681 "Połączenie z  Fritz!Box\n"
682 "nieudane! (%s)\n"
683 "ponawianie..."
684
685 msgid "Constellation"
686 msgstr "Konstelacja"
687
688 msgid "Content does not fit on DVD!"
689 msgstr ""
690
691 msgid "Continue playing"
692 msgstr "Kontynuuj odtwarzanie"
693
694 msgid "Contrast"
695 msgstr "Kontrast"
696
697 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
698 msgstr ""
699
700 msgid "Create movie folder failed"
701 msgstr "Tworzenie katalogu filmu nie powiodło się"
702
703 #, python-format
704 msgid "Creating directory %s failed."
705 msgstr "Utworzenie katalogu %s nie powiodło się."
706
707 msgid "Creating partition failed"
708 msgstr "Tworzenie partycji nie powiodło się"
709
710 msgid "Croatian"
711 msgstr "Chorwacki"
712
713 msgid "Current Transponder"
714 msgstr "Aktualny Transponder"
715
716 msgid "Current settings:"
717 msgstr "Aktualne ustawienia:"
718
719 msgid "Current version:"
720 msgstr "Aktualna wersja:"
721
722 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
723 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '1'/'3'"
724
725 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
726 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '4'/'6'"
727
728 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
729 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '7'/'9'"
730
731 msgid "Customize"
732 msgstr "Przystosuj"
733
734 msgid "Cut"
735 msgstr "Wytnij"
736
737 msgid "Cutlist editor..."
738 msgstr "Edytor wyciętej listy..."
739
740 msgid "Czech"
741 msgstr "Czeski"
742
743 msgid "D"
744 msgstr "D"
745
746 msgid "DHCP"
747 msgstr "DHCP"
748
749 msgid "DVB-S"
750 msgstr "DVB-S"
751
752 msgid "DVB-S2"
753 msgstr "DVB-S2"
754
755 msgid "DVD ENTER key"
756 msgstr "DVD przycisk ENTER"
757
758 msgid "DVD Player"
759 msgstr "Odtważacz DVD"
760
761 msgid "DVD down key"
762 msgstr "DVD przycisk dół"
763
764 msgid "DVD left key"
765 msgstr "DVD przycisk lewo"
766
767 msgid "DVD media toolbox"
768 msgstr ""
769
770 msgid "DVD right key"
771 msgstr "DVD przycisk prawo"
772
773 msgid "DVD up key"
774 msgstr "DVD przycisk góra"
775
776 msgid "Danish"
777 msgstr "Duński"
778
779 msgid "Date"
780 msgstr "Data"
781
782 msgid "Deep Standby"
783 msgstr "Głębokie Czuwanie"
784
785 msgid "Default services lists"
786 msgstr "Standardowa lista serwisów"
787
788 msgid "Default settings"
789 msgstr "Ustawienia standardowe"
790
791 msgid "Delay"
792 msgstr "Opóźnienie"
793
794 msgid "Delete"
795 msgstr "Skasuj"
796
797 msgid "Delete entry"
798 msgstr "Skasuj wpis"
799
800 msgid "Delete failed!"
801 msgstr "Kasowanie nie powiodło się!"
802
803 #, python-format
804 msgid ""
805 "Delete no more configured satellite\n"
806 "%s?"
807 msgstr ""
808 "Czy usunąć nie skonfigurowanego satelitę\n"
809 "%s?"
810
811 msgid "Description"
812 msgstr "Opis"
813
814 msgid "Detected HDD:"
815 msgstr "Wykryto Hdd:"
816
817 msgid "Detected NIMs:"
818 msgstr "Wykryto NIMs:"
819
820 msgid "DiSEqC"
821 msgstr "DiSEqC"
822
823 msgid "DiSEqC A/B"
824 msgstr "DiSEqC A/B"
825
826 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
827 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
828
829 msgid "DiSEqC Mode"
830 msgstr "Tryb DiSEqC"
831
832 msgid "DiSEqC mode"
833 msgstr "Tryb DiSEqC"
834
835 msgid "DiSEqC repeats"
836 msgstr "Odpowiedzi DiSEqC"
837
838 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
839 msgstr ""
840
841 #, python-format
842 msgid "Directory %s nonexistent."
843 msgstr "Katalog %s nie istnieje"
844
845 msgid "Disable"
846 msgstr "Wyłącz"
847
848 msgid "Disable Picture in Picture"
849 msgstr "Wyłącz PiP"
850
851 msgid "Disable Subtitles"
852 msgstr "Wyłącz napisy"
853
854 msgid "Disable timer"
855 msgstr "Wyłącz timer"
856
857 msgid "Disabled"
858 msgstr "Wyłączone"
859
860 #, python-format
861 msgid ""
862 "Disconnected from\n"
863 "Fritz!Box! (%s)\n"
864 "retrying..."
865 msgstr ""
866 "Rozłączono z\n"
867 "Fritz!Box! (%s)\n"
868 "ponawianie..."
869
870 msgid "Dish"
871 msgstr "Antena"
872
873 msgid "Display 16:9 content as"
874 msgstr "Wyświetlaj zawartość 16:9 jako"
875
876 msgid "Display 4:3 content as"
877 msgstr "Wyświetlaj zawartość 4:3 jako"
878
879 msgid "Display Setup"
880 msgstr "Ustawienia wyświtlania"
881
882 msgid ""
883 "Do you really want to REMOVE\n"
884 "the plugin \""
885 msgstr ""
886 "Czy na pewno chcesz usunąć\n"
887 "plugin \""
888
889 msgid ""
890 "Do you really want to check the filesystem?\n"
891 "This could take lots of time!"
892 msgstr ""
893 "Czy na pewno chcesz sprawdzić sysem plików?\n"
894 "Czynność może zająć dużo czasu!"
895
896 #, python-format
897 msgid "Do you really want to delete %s?"
898 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć %s?"
899
900 msgid ""
901 "Do you really want to download\n"
902 "the plugin \""
903 msgstr ""
904 "Czy na pewno chcesz pobrać\n"
905 "plugin \""
906
907 msgid "Do you really want to exit?"
908 msgstr "Czy na pewno chcesz wyjść?"
909
910 msgid ""
911 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
912 "All data on the disk will be lost!"
913 msgstr ""
914 "Czy chcesz zainicjować Hdd?\n"
915 "Wszystkie dane na dysku zostaną skasowane!"
916
917 #, python-format
918 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
919 msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć katalog %s z dysku?"
920
921 #, python-format
922 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
923 msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć zakładke %s?"
924
925 msgid ""
926 "Do you want to backup now?\n"
927 "After pressing OK, please wait!"
928 msgstr ""
929 "Czy chcesz zrobić teraz kopię zapasową?\n"
930 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
931
932 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
933 msgstr ""
934
935 msgid "Do you want to do a service scan?"
936 msgstr "Czy chcesz przeprowadzić skanowanie serwisów?"
937
938 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
939 msgstr "Czy chcesz wykonać kolejne ręczne skanowanie?"
940
941 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
942 msgstr "czy chcesz włączyć kontrole rodzicielską w Twoim Dreamboxie?"
943
944 msgid "Do you want to install default sat lists?"
945 msgstr "Czy chcesz zainstalować domyślna listę satelit?"
946
947 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
948 msgstr "Czy chcesz odtważać DVD znajdujące się w czytniku?"
949
950 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
951 msgstr ""
952
953 msgid "Do you want to restore your settings?"
954 msgstr "Czy chcesz przywrócić swoje ustawienia?"
955
956 msgid "Do you want to resume this playback?"
957 msgstr "Czy chcesz wznowić odtwarzanie?"
958
959 msgid ""
960 "Do you want to update your Dreambox?\n"
961 "After pressing OK, please wait!"
962 msgstr ""
963 "Czy chcesz zaktualizować Dreamboxa?\n"
964 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
965
966 msgid "Do you want to view a tutorial?"
967 msgstr "Czy chcesz zobaczyć wprowadzenie?"
968
969 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
970 msgstr "Nie zatrzymuj aktualnego wydarzenia ale wyłącz nadchodzące"
971
972 #, python-format
973 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
974 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów"
975
976 #, python-format
977 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
978 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów z %d błędami"
979
980 msgid "Download Plugins"
981 msgstr "Pobierz pluginy"
982
983 msgid "Downloadable new plugins"
984 msgstr "Do pobrania nowe pluginy"
985
986 msgid "Downloadable plugins"
987 msgstr "Pluginy do pobrania"
988
989 msgid "Downloading"
990 msgstr "Pobieranie..."
991
992 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
993 msgstr "Pobieranie informacji o pluginie. Proszę czekać..."
994
995 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
996 msgstr ""
997
998 msgid "Dutch"
999 msgstr "Holenderski"
1000
1001 msgid "E"
1002 msgstr "E"
1003
1004 msgid "EPG Selection"
1005 msgstr "Wybór EPG"
1006
1007 #, python-format
1008 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
1009 msgstr "BŁĄD - skanowanie (%s) nie powiodło się!"
1010
1011 msgid "East"
1012 msgstr "Wschód"
1013
1014 msgid "Edit DNS"
1015 msgstr "Edytuj DNS"
1016
1017 msgid "Edit chapters of current title"
1018 msgstr "Edycja rozdziału"
1019
1020 msgid "Edit services list"
1021 msgstr "Edytuj listę serwisów"
1022
1023 msgid "Edit settings"
1024 msgstr "Edytuj ustawienia"
1025
1026 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
1027 msgstr "Edytuj ustawienia servera nazw Dreamboxa.\n"
1028
1029 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
1030 msgstr "Edytuj ustawienia sieci Dreamboxa.\n"
1031
1032 msgid "Edit title"
1033 msgstr "Edytuj tytuł"
1034
1035 msgid "Electronic Program Guide"
1036 msgstr "Elektroniczny Przewodnik Programowy"
1037
1038 msgid "Enable"
1039 msgstr "Włącz"
1040
1041 msgid "Enable 5V for active antenna"
1042 msgstr "Włącz 5V dla aktywnej anteny"
1043
1044 msgid "Enable multiple bouquets"
1045 msgstr "Włącz tryb wielu bukietów"
1046
1047 msgid "Enable parental control"
1048 msgstr "Włącz kontrole rodzicielską"
1049
1050 msgid "Enable timer"
1051 msgstr "Włącz timer"
1052
1053 msgid "Enabled"
1054 msgstr "Włączone"
1055
1056 msgid "Encryption"
1057 msgstr "Szyfrowanie"
1058
1059 msgid "Encryption Key"
1060 msgstr "Klucz szyfrujący"
1061
1062 msgid "Encryption Type"
1063 msgstr "Typ szyfrowania"
1064
1065 msgid "End"
1066 msgstr "Koniec"
1067
1068 msgid "End time"
1069 msgstr "Czas zakończenia"
1070
1071 msgid "EndTime"
1072 msgstr "Koniec czasu"
1073
1074 msgid "English"
1075 msgstr "Angielski"
1076
1077 msgid ""
1078 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1079 "\n"
1080 "If you experience any problems please contact\n"
1081 "stephan@reichholf.net\n"
1082 "\n"
1083 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1084 msgstr ""
1085 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1086 "\n"
1087 "Jeśli doświadczyłeś pewnych problemów skontaktuj się z\n"
1088 "stephan@reichholf.net\n"
1089 "\n"
1090 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1091
1092 #.   TRANSLATORS: Note that "Enter" in the two strings below should *not*
1093 #.       be interpreted as "Give speed as input". The intended meaning is
1094 #.       instead "Initial speed when starting winding", i.e. the speed at
1095 #.       which "winding mode" is entered when first pressing "rewind" or
1096 #.       "fast forward". 
1097 msgid "Enter Fast Forward at speed"
1098 msgstr "Przejdź do przodu bardzo szybko"
1099
1100 msgid "Enter Rewind at speed"
1101 msgstr "Przejdź wstecz bardzo szybko"
1102
1103 msgid "Enter main menu..."
1104 msgstr "Wejdź do menu głównego..."
1105
1106 msgid "Enter the service pin"
1107 msgstr "Wpisz Pin serwisu"
1108
1109 msgid "Error"
1110 msgstr "Błąd"
1111
1112 #, python-format
1113 msgid ""
1114 "Error: %s\n"
1115 "Retry?"
1116 msgstr ""
1117 "Błąd: %s\n"
1118 "Ponowić?"
1119
1120 msgid "Eventview"
1121 msgstr "Widok zdarzenia"
1122
1123 msgid "Everything is fine"
1124 msgstr "Wszystko jest OK"
1125
1126 msgid "Execution Progress:"
1127 msgstr "Wyknywanie procesu:"
1128
1129 msgid "Execution finished!!"
1130 msgstr "Wykonywanie zakończone!!"
1131
1132 msgid "Exit"
1133 msgstr "Wyjście"
1134
1135 msgid "Exit editor"
1136 msgstr "Opuść edytor"
1137
1138 msgid "Exit the wizard"
1139 msgstr "Opuść kreator"
1140
1141 msgid "Exit wizard"
1142 msgstr "Opuść kreatora"
1143
1144 msgid "Expert"
1145 msgstr "Ekspert"
1146
1147 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
1148 msgstr ""
1149
1150 msgid "Extended Setup..."
1151 msgstr "Zaawansowana konfiguracja..."
1152
1153 msgid "Extensions"
1154 msgstr "Rozszerzenia"
1155
1156 msgid "FEC"
1157 msgstr "FEC"
1158
1159 msgid "Factory reset"
1160 msgstr "Twardy reset"
1161
1162 msgid "Failed"
1163 msgstr "Błąd"
1164
1165 msgid "Fast"
1166 msgstr "Szybko"
1167
1168 msgid "Fast DiSEqC"
1169 msgstr "Szybki DiSEqC"
1170
1171 msgid "Fast Forward speeds"
1172 msgstr "Szybkości przewijania"
1173
1174 msgid "Fast epoch"
1175 msgstr "Szybka epoka"
1176
1177 msgid "Favourites"
1178 msgstr "Ulubione"
1179
1180 msgid "Filesystem Check..."
1181 msgstr "Sprawdzanie systemu plików..."
1182
1183 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
1184 msgstr "System plików zawiera błędy, których nie dało się naprawić"
1185
1186 msgid "Finetune"
1187 msgstr "Strojenie"
1188
1189 msgid "Finished"
1190 msgstr "Skończone"
1191
1192 msgid "Finnish"
1193 msgstr "Fiński"
1194
1195 msgid "Font size"
1196 msgstr ""
1197
1198 msgid "Format"
1199 msgstr ""
1200
1201 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
1202 msgstr "Oblicz powtórzenie ramki podczas nie-płynnego zwijania"
1203
1204 msgid "French"
1205 msgstr "Francuski"
1206
1207 msgid "Frequency"
1208 msgstr "Częstotliwość"
1209
1210 msgid "Frequency bands"
1211 msgstr "Pasma częstotliwości"
1212
1213 msgid "Frequency scan step size(khz)"
1214 msgstr "Rozmiar stopnia skanowania (khz)"
1215
1216 msgid "Frequency steps"
1217 msgstr "Stopnie częstotliwości"
1218
1219 msgid "Fri"
1220 msgstr "Pią"
1221
1222 msgid "Friday"
1223 msgstr "Piątek"
1224
1225 msgid "Fritz!Box FON IP address"
1226 msgstr "Fritz!Box FON IP Adres"
1227
1228 #, python-format
1229 msgid "Frontprocessor version: %d"
1230 msgstr "Wersja Frontprocesora: %d"
1231
1232 msgid "Fsck failed"
1233 msgstr "Fsck zawiódł"
1234
1235 msgid "Function not yet implemented"
1236 msgstr "Funkcja jeszcze nie zaimplementowana"
1237
1238 msgid ""
1239 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
1240 "Do you want to Restart the GUI now?"
1241 msgstr ""
1242 "GUI musi zostać zrestartowane aby zastosować nowego skina\n"
1243 "Czy chcesz zrobić restart GUI teraz?"
1244
1245 msgid "Gateway"
1246 msgstr "Brama"
1247
1248 msgid "Genre:"
1249 msgstr "Gatunek:"
1250
1251 msgid "German"
1252 msgstr "Niemiecki"
1253
1254 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
1255 msgstr "Zdobywanie info o pluginie. Proszę czekać..."
1256
1257 msgid "Goto 0"
1258 msgstr "Idź do 0"
1259
1260 msgid "Goto position"
1261 msgstr "Idź na pozycje"
1262
1263 msgid "Graphical Multi EPG"
1264 msgstr "Graficzny Multi EPG"
1265
1266 msgid "Greek"
1267 msgstr "Grecki"
1268
1269 msgid "Guard Interval"
1270 msgstr "Odstęp strażnika"
1271
1272 msgid "Guard interval mode"
1273 msgstr "Tryb odstepu strażnika"
1274
1275 msgid "Harddisk"
1276 msgstr "Dysk twardy"
1277
1278 msgid "Harddisk setup"
1279 msgstr "Ustawienia dysku twardego"
1280
1281 msgid "Harddisk standby after"
1282 msgstr "Tryb czuwania dysku twardego po"
1283
1284 msgid "Hierarchy Information"
1285 msgstr "Informacja hierarchii"
1286
1287 msgid "Hierarchy mode"
1288 msgstr "Tryb hierarchii"
1289
1290 msgid "How many minutes do you want to record?"
1291 msgstr "Ile minut ma trwać nagranie?"
1292
1293 msgid "Hungarian"
1294 msgstr "Węgierski"
1295
1296 msgid "IP Address"
1297 msgstr "Adres IP"
1298
1299 msgid "Icelandic"
1300 msgstr "Islandzki"
1301
1302 msgid "If you can see this page, please press OK."
1303 msgstr "Jeśli widzisz tą stronę, proszę wciśnij OK."
1304
1305 msgid ""
1306 "If you see this, something is wrong with\n"
1307 "your scart connection. Press OK to return."
1308 msgstr ""
1309 "Jeśli to widzisz coś jest nie tak z\n"
1310 "Twoim interfejsem scart. Naciśnij OK aby wrócić."
1311
1312 msgid ""
1313 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
1314 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
1315 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
1316 "possible.\n"
1317 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
1318 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
1319 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
1320 "step.\n"
1321 "If you are happy with the result, press OK."
1322 msgstr ""
1323 "Jeśli Twój TV posiada poprawę jasności i kontrastu, wyłącz to. Jeśli masz "
1324 "opcje ustawioną na \"Dynamiczne\", zmień ją na Standardową. Dostosuj poziom "
1325 "podświetlania do własnej wartości .Zmniejsz kontrast w TV do najniższej "
1326 "wartości.\n"
1327 "Następnie zmniejsz poziom jasności, ale upewnij się że dwa najniższe "
1328 "odcienie szarości są rozpoznawalne.\n"
1329 "Na razie nie troszcz się o odcienie jasności. One zostaną ustawione w "
1330 "kolejnym kroku.\n"
1331 "Jeśli jesteś zadowolony z rezultatu wciśnij OK."
1332
1333 msgid "Image-Upgrade"
1334 msgstr " Aktualizacja Image'a"
1335
1336 msgid "In Progress"
1337 msgstr "W toku"
1338
1339 msgid ""
1340 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
1341 msgstr "Aby nagrywać z timera, TV został włączony na nagrywany serwis!\n"
1342
1343 msgid "Increased voltage"
1344 msgstr "Zwiększone napięcie"
1345
1346 msgid "Index"
1347 msgstr "Indeks"
1348
1349 msgid "InfoBar"
1350 msgstr "Pasek info"
1351
1352 msgid "Infobar timeout"
1353 msgstr "Czas wyświetlania paska info"
1354
1355 msgid "Information"
1356 msgstr "Informacja"
1357
1358 msgid "Init"
1359 msgstr "Init"
1360
1361 msgid "Initialization..."
1362 msgstr "Inicjalizacja..."
1363
1364 msgid "Initialize"
1365 msgstr "Inicjuj"
1366
1367 msgid "Initializing Harddisk..."
1368 msgstr "Inicjalizowanie Hdd..."
1369
1370 msgid "Input"
1371 msgstr "Wejście"
1372
1373 msgid "Installing"
1374 msgstr "Instalowanie"
1375
1376 msgid "Installing Software..."
1377 msgstr "Instalowanie oprogramowania..."
1378
1379 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
1380 msgstr "Instaluję standardową litę satelit...Proszę czekać..."
1381
1382 msgid "Installing defaults... Please wait..."
1383 msgstr "Instaluję ustawienia standardowe...Proszę czekać..."
1384
1385 msgid "Installing package content... Please wait..."
1386 msgstr "Instaluję zawartość pakietu...Proszę czekać..."
1387
1388 msgid "Instant Record..."
1389 msgstr "Natychmiastowe nagranie..."
1390
1391 msgid "Integrated Ethernet"
1392 msgstr "Zintegrowany Ethernet"
1393
1394 msgid "Integrated Wireless"
1395 msgstr "Zintegrowana sieś bezprzewodowa"
1396
1397 msgid "Intermediate"
1398 msgstr "Pośredni"
1399
1400 msgid "Internal Flash"
1401 msgstr "Wewnętrzny Flash"
1402
1403 msgid "Invalid Location"
1404 msgstr "Nieprawidłowa Lokalizacja"
1405
1406 #, python-format
1407 msgid "Invalid directory selected: %s"
1408 msgstr "Wybrano niewłaściwy katalog: %s"
1409
1410 msgid "Inversion"
1411 msgstr "Inversja"
1412
1413 msgid "Invert display"
1414 msgstr "Odwrócone wyświetlanie"
1415
1416 msgid "Italian"
1417 msgstr "Włoski"
1418
1419 msgid "Job View"
1420 msgstr "Podgląd zajęć"
1421
1422 msgid "Jump to video title 1 (play movie from start)"
1423 msgstr "Skocz do tytułu 1  (odtważaj film od początku)"
1424
1425 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
1426 msgid "Just Scale"
1427 msgstr "Po prostu skaluj"
1428
1429 msgid "Keyboard Map"
1430 msgstr "Mapa klawiatury"
1431
1432 msgid "Keyboard Setup"
1433 msgstr "Ustawienia klawiatury"
1434
1435 msgid "Keymap"
1436 msgstr "Mapa klawiszy"
1437
1438 msgid "LAN Adapter"
1439 msgstr "Adapter LAN"
1440
1441 msgid "LNB"
1442 msgstr "LNB"
1443
1444 msgid "LOF"
1445 msgstr "LOF"
1446
1447 msgid "LOF/H"
1448 msgstr "LOF/H"
1449
1450 msgid "LOF/L"
1451 msgstr "LOF/L"
1452
1453 msgid "Language selection"
1454 msgstr "Wybór języka"
1455
1456 msgid "Language..."
1457 msgstr "Język..."
1458
1459 msgid "Last speed"
1460 msgstr "Ostatnia prędkość"
1461
1462 msgid "Latitude"
1463 msgstr "Szerokość geogr."
1464
1465 msgid "Leave DVD Player?"
1466 msgstr "Zamknąć odtważacz DVD?"
1467
1468 msgid "Left"
1469 msgstr "Lewo"
1470
1471 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
1472 msgid "Letterbox"
1473 msgstr "Letterbox"
1474
1475 msgid "Limit east"
1476 msgstr "Limit wschodni"
1477
1478 msgid "Limit west"
1479 msgstr "Limit zachodni"
1480
1481 msgid "Limits off"
1482 msgstr "Limity wyłaczonyy"
1483
1484 msgid "Limits on"
1485 msgstr "Limity właczony"
1486
1487 msgid "Link:"
1488 msgstr "Łącze:"
1489
1490 msgid "Linked titles with a DVD menu"
1491 msgstr ""
1492
1493 msgid "List of Storage Devices"
1494 msgstr "Lista zapamiętanych urządzeń"
1495
1496 msgid "Lithuanian"
1497 msgstr "Litewski"
1498
1499 msgid "Load"
1500 msgstr ""
1501
1502 msgid "Local Network"
1503 msgstr "Sieć lokalna"
1504
1505 msgid "Location"
1506 msgstr "Lokalizacja"
1507
1508 msgid "Lock:"
1509 msgstr "Blokada:"
1510
1511 msgid "Long Keypress"
1512 msgstr "Długie naciskanie klawisza"
1513
1514 msgid "Longitude"
1515 msgstr "Długość geogr."
1516
1517 msgid "MMC Card"
1518 msgstr "Karta MMC"
1519
1520 msgid "MORE"
1521 msgstr "Więcej"
1522
1523 msgid "Main menu"
1524 msgstr "Menu Główne"
1525
1526 msgid "Mainmenu"
1527 msgstr "Menu Główne"
1528
1529 msgid "Make this mark an 'in' point"
1530 msgstr "Traktuj znacznik jako wewnętrzny punkt"
1531
1532 msgid "Make this mark an 'out' point"
1533 msgstr "Traktuj znacznik jako zewnętrzny punkt"
1534
1535 msgid "Make this mark just a mark"
1536 msgstr "Traktuj znacznik po prostu jak zaznaczenie"
1537
1538 msgid "Manual Scan"
1539 msgstr "Ręczne skanowanie"
1540
1541 msgid "Manual transponder"
1542 msgstr "Ręczny transponder"
1543
1544 msgid "Margin after record"
1545 msgstr "Margines po nagraniu (w min)"
1546
1547 msgid "Margin before record (minutes)"
1548 msgstr "Margines przed nagraniem (w min)"
1549
1550 msgid "Media player"
1551 msgstr "Odtwarzacz Multimedialny"
1552
1553 msgid "MediaPlayer"
1554 msgstr "Odtwarzacz Multimedialny"
1555
1556 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
1557 msgstr ""
1558
1559 msgid "Medium is not empty!"
1560 msgstr ""
1561
1562 msgid "Menu"
1563 msgstr "Menu"
1564
1565 msgid "Message"
1566 msgstr "Wiadomość"
1567
1568 msgid "Mkfs failed"
1569 msgstr "Mkfs zawiódł"
1570
1571 msgid "Mode"
1572 msgstr "Tryb"
1573
1574 msgid "Model: "
1575 msgstr "Model: "
1576
1577 msgid "Modulation"
1578 msgstr "Modulacja"
1579
1580 msgid "Modulator"
1581 msgstr "Modulator"
1582
1583 msgid "Mon"
1584 msgstr "Pon"
1585
1586 msgid "Mon-Fri"
1587 msgstr "Pon-Pią"
1588
1589 msgid "Monday"
1590 msgstr "Poniedziałek"
1591
1592 msgid "Mount failed"
1593 msgstr "Montowanie nieudane"
1594
1595 msgid "Move Picture in Picture"
1596 msgstr "Przesuń PiP"
1597
1598 msgid "Move east"
1599 msgstr "Przesuń na wschód"
1600
1601 msgid "Move west"
1602 msgstr "Przesuń na zachód"
1603
1604 msgid "Movielist menu"
1605 msgstr "Menu listy filmów"
1606
1607 msgid "Multi EPG"
1608 msgstr "Multi EPG"
1609
1610 msgid "Multiple service support"
1611 msgstr "Wielokrotny support serwisu"
1612
1613 msgid "Multisat"
1614 msgstr "Multisat"
1615
1616 msgid "Mute"
1617 msgstr "Mute"
1618
1619 msgid "N/A"
1620 msgstr "N/A"
1621
1622 msgid "NEXT"
1623 msgstr "Następny"
1624
1625 msgid "NOW"
1626 msgstr "Teraz"
1627
1628 msgid "NTSC"
1629 msgstr "NTSC"
1630
1631 msgid "Name"
1632 msgstr "Nazwa"
1633
1634 msgid "Nameserver"
1635 msgstr "Nameserver"
1636
1637 #, python-format
1638 msgid "Nameserver %d"
1639 msgstr "Nameserver %d"
1640
1641 msgid "Nameserver Setup"
1642 msgstr "Ustawienia Nameserver"
1643
1644 msgid "Nameserver settings"
1645 msgstr "Ustawienia serwera nazw"
1646
1647 msgid "Netmask"
1648 msgstr "Maska sieci"
1649
1650 msgid "Network Configuration..."
1651 msgstr "Konfiguracja sieci..."
1652
1653 msgid "Network Mount"
1654 msgstr "Montowanie sieci"
1655
1656 msgid "Network SSID"
1657 msgstr "Sieciowe SSID"
1658
1659 msgid "Network Setup"
1660 msgstr "Ustawienia sieci"
1661
1662 msgid "Network scan"
1663 msgstr "Skanowanie sieci"
1664
1665 msgid "Network setup"
1666 msgstr "Ustawienia sieci"
1667
1668 msgid "Network test"
1669 msgstr "Test połaczenia sieciowego"
1670
1671 msgid "Network test..."
1672 msgstr "Testowanie połączenia sieciowego..."
1673
1674 msgid "Network..."
1675 msgstr "Sieć..."
1676
1677 msgid "Network:"
1678 msgstr "Sieć:"
1679
1680 msgid "NetworkWizard"
1681 msgstr "Kreator sieci"
1682
1683 msgid "New"
1684 msgstr "Nowy"
1685
1686 msgid "New pin"
1687 msgstr "Nowy pin"
1688
1689 msgid "New version:"
1690 msgstr "Nowa wersja:"
1691
1692 msgid "Next"
1693 msgstr "Następny"
1694
1695 msgid "No"
1696 msgstr "Nie"
1697
1698 msgid "No (supported) DVDROM found!"
1699 msgstr ""
1700
1701 msgid "No 50 Hz, sorry. :("
1702 msgstr "Brak 50 Hz, przepraszam. :("
1703
1704 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
1705 msgstr "Nie znaleziono HDD lub HDD nie jest zainicjowany!"
1706
1707 msgid "No backup needed"
1708 msgstr "Kopia zapasowa jest nie potrzebna"
1709
1710 msgid ""
1711 "No data on transponder!\n"
1712 "(Timeout reading PAT)"
1713 msgstr ""
1714 "Brak danych na transponderze!\n"
1715 "(Koniec czasu czytania PAT)"
1716
1717 msgid "No event info found, recording indefinitely."
1718 msgstr "Nie znaleziono informacji o wydarzeniu, nagrywanie nieokreślone."
1719
1720 msgid "No free tuner!"
1721 msgstr "Brak wolnego tunera!"
1722
1723 msgid ""
1724 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
1725 msgstr ""
1726 "Żaden pakiet nie został zaktualizowany. Możesz sprawdzić swoją siec i "
1727 "spróbować ponownie."
1728
1729 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
1730 msgstr "Brak obrazu na TV? Wciśnij EXIT i powtórz."
1731
1732 msgid "No positioner capable frontend found."
1733 msgstr "Nie znaleziono nadającego się pozycjonera."
1734
1735 msgid "No satellite frontend found!!"
1736 msgstr "Nie znaleziono satelity!!!"
1737
1738 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
1739 msgstr "Brak skonfigurowanego tunera aby używać go z pozycjonerem diseqc!"
1740
1741 msgid ""
1742 "No tuner is enabled!\n"
1743 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1744 msgstr ""
1745 "Brak włączonego tunera!\n"
1746 "Ustaw tuner przed rozpoczęciem skanowania."
1747
1748 msgid ""
1749 "No valid service PIN found!\n"
1750 "Do you like to change the service PIN now?\n"
1751 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
1752 msgstr ""
1753 "Nie znaleziono kodu PIN serwisu!\n"
1754 "Czy chcesz zmienić PIN serwisu?\n"
1755 "Gdy wciśniesz NIE ochrona serwisu zostanie wyłączona!"
1756
1757 msgid ""
1758 "No valid setup PIN found!\n"
1759 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
1760 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
1761 msgstr ""
1762 "Nie znaleziono kodu PIN ustawień!\n"
1763 "Czy chcesz zmienić PIN ustawień?\n"
1764 "Gdy wciśniesz NIE ochrona ustawień zostanie wyłączona!"
1765
1766 msgid ""
1767 "No working local networkadapter found.\n"
1768 "Please verify that you have attached a network cable and your Network is "
1769 "configured correctly."
1770 msgstr ""
1771 "Nie znaleziono działającej sieci.\n"
1772 "Sprawdź czy masz podłączony przewód sieciowy i czy Twoaj sieć jest "
1773 "skonfigurowana poprawnie."
1774
1775 msgid ""
1776 "No working wireless interface found.\n"
1777 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable you "
1778 "local network interface."
1779 msgstr ""
1780 "Nie znaleziono działąjącego interfejsu sieci bezprzewodowych.\n"
1781 "Sprawdź cz podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN oraz czy Twoja "
1782 "urządzenie jest włączone."
1783
1784 msgid ""
1785 "No working wireless networkadapter found.\n"
1786 "Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick and your "
1787 "Network is configured correctly."
1788 msgstr ""
1789 "Nie znaleziono działającego adaptera sieci bezprzewodowej.\n"
1790 "Sprawdź kompatybilność Twojegp WLAN USB Stick oraz poprawność konfiguracji "
1791 "sieci."
1792
1793 msgid "No, but restart from begin"
1794 msgstr "Nie, ale zrestartuj od początku"
1795
1796 msgid "No, do nothing."
1797 msgstr "Nie, nie rób nic."
1798
1799 msgid "No, just start my dreambox"
1800 msgstr "Nie, tylko włącz Dreamboxa"
1801
1802 msgid "No, scan later manually"
1803 msgstr "Nie, skanuj ręcznie później"
1804
1805 msgid "None"
1806 msgstr "Żaden"
1807
1808 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
1809 msgid "Nonlinear"
1810 msgstr "Nielinearny"
1811
1812 msgid "North"
1813 msgstr "Północ"
1814
1815 msgid "Norwegian"
1816 msgstr "Norweski"
1817
1818 #, python-format
1819 msgid ""
1820 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
1821 "required, %d MB available)"
1822 msgstr ""
1823 "Nie wystarczająca ilość przestrzeni dyskowej. Proszę zwolnić przestrzeń "
1824 "dyskową i spróbować ponownie. (%d MB wymagane, %d MB dostępne)"
1825
1826 msgid ""
1827 "Nothing to scan!\n"
1828 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1829 msgstr ""
1830 "Nic do skanowania!\n"
1831 "Ustaw tuner przed rozpoczeciem skanowania."
1832
1833 msgid "Now Playing"
1834 msgstr "Odtwarzane"
1835
1836 msgid ""
1837 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
1838 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
1839 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
1840 msgstr ""
1841 "Teraz użyj ustawienia kontrastu aby włączyć jasność tła jak najwyżej się da, "
1842 "ale upewnij się że nadal widać różnicę pomiedzy dwoma najjaśniejszymi "
1843 "poziomami odcieni. Jeśli skończyłeś wciśnij OK."
1844
1845 msgid "OK"
1846 msgstr "OK"
1847
1848 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
1849 msgstr "OK, przeprowadź mnie poprzez proces aktualizacji"
1850
1851 msgid "OSD Settings"
1852 msgstr "Ustawienia OSD"
1853
1854 msgid "OSD visibility"
1855 msgstr ""
1856
1857 msgid "Off"
1858 msgstr "Wyłącz"
1859
1860 msgid "On"
1861 msgstr "Włącz"
1862
1863 msgid "One"
1864 msgstr "Jeden"
1865
1866 msgid "Online-Upgrade"
1867 msgstr "Online - Aktualizacja"
1868
1869 msgid "Only Free scan"
1870 msgstr "Tylko wolne skanowanie"
1871
1872 msgid "Orbital Position"
1873 msgstr "Pozycja orbitalna"
1874
1875 msgid "Other..."
1876 msgstr "Inne..."
1877
1878 msgid "PAL"
1879 msgstr "PAL"
1880
1881 msgid "PIDs"
1882 msgstr "Pidy"
1883
1884 msgid "Package list update"
1885 msgstr "Paczka listy aktualizacji"
1886
1887 msgid "Packet management"
1888 msgstr "Zarządzanie pakietem"
1889
1890 msgid "Page"
1891 msgstr "Strona"
1892
1893 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
1894 msgid "Pan&Scan"
1895 msgstr "Pan&Scan"
1896
1897 msgid "Parent Directory"
1898 msgstr "Katakog nadrzedny"
1899
1900 msgid "Parental control"
1901 msgstr "Kontrola rodzicielska"
1902
1903 msgid "Parental control services Editor"
1904 msgstr "Edytor serwisów kontroli rodzicielskiej"
1905
1906 msgid "Parental control setup"
1907 msgstr "Ustawienia kontroli rodzicielskiej"
1908
1909 msgid "Parental control type"
1910 msgstr "Typ kontroli rodzicielskiej"
1911
1912 msgid "Pause movie at end"
1913 msgstr "Zatrzymaj film na końcu"
1914
1915 msgid "PiPSetup"
1916 msgstr "Ustawienia PiP"
1917
1918 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
1919 msgid "Pillarbox"
1920 msgstr "Pillarbox"
1921
1922 msgid "Pilot"
1923 msgstr "Pilot"
1924
1925 msgid "Pin code needed"
1926 msgstr "Potrzebny kod pin"
1927
1928 msgid "Play"
1929 msgstr "Odtwarzaj"
1930
1931 msgid "Play recorded movies..."
1932 msgstr "Odtwarzanie nagranego filmu..."
1933
1934 msgid "Please Reboot"
1935 msgstr "Proszę uruchom ponownie"
1936
1937 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
1938 msgstr "Wybierz pośrednio aby skanować"
1939
1940 msgid "Please change recording endtime"
1941 msgstr "Proszę zmień koniec czasu nagrywania"
1942
1943 msgid "Please choose an extension..."
1944 msgstr "Proszę wybierz rozszerzenie..."
1945
1946 msgid "Please choose he package..."
1947 msgstr "Proszę wybrać pakiet ..."
1948
1949 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
1950 msgstr "Proszę wybrać standardową listę serwisów, które chcesz zainstalować."
1951
1952 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
1953 msgstr "Nie zmieniaj wartości jeśli nie wiesz co zrobić!"
1954
1955 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
1956 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego bukietu"
1957
1958 msgid "Please enter a name for the new marker"
1959 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego zanacznika"
1960
1961 msgid "Please enter a new filename"
1962 msgstr "Wpisz nową nazwę pliku"
1963
1964 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
1965 msgstr "Wpisz nazwę pliku (pusty = aktualna data)"
1966
1967 msgid "Please enter name of the new directory"
1968 msgstr "Podaj nazwę dla nowego katalogu"
1969
1970 msgid "Please enter the correct pin code"
1971 msgstr "Wpisz poprawny kod pin"
1972
1973 msgid "Please enter the old pin code"
1974 msgstr "Wpisz stary kod pin"
1975
1976 msgid "Please follow the instructions on the TV"
1977 msgstr "Podążaj za instrukcjami na TV"
1978
1979 msgid ""
1980 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
1981 "therefore the default directory is being used instead."
1982 msgstr ""
1983 "Brak dostępu do uprzednio wybranych danych. Z tego powodu użyto domyślnego "
1984 "katalogu."
1985
1986 msgid "Please press OK to continue."
1987 msgstr "Aby kontynuować naciśnij OK."
1988
1989 msgid "Please press OK!"
1990 msgstr "Wciśnij OK!"
1991
1992 msgid "Please select a playlist to delete..."
1993 msgstr "Wybierz playliste do usunięcia..."
1994
1995 msgid "Please select a playlist..."
1996 msgstr "Wybierz playliste..."
1997
1998 msgid "Please select a subservice to record..."
1999 msgstr "Wybierz subserwis..."
2000
2001 msgid "Please select a subservice..."
2002 msgstr "Prosze wybierz subserwis..."
2003
2004 msgid "Please select keyword to filter..."
2005 msgstr "Wybierz słowo kluczowe do filtrowania..."
2006
2007 msgid "Please select the movie path..."
2008 msgstr "Wybierz ścieżkę filmu..."
2009
2010 msgid "Please set up tuner B"
2011 msgstr "Ustaw Tuner B"
2012
2013 msgid "Please set up tuner C"
2014 msgstr "Ustaw Tuner C"
2015
2016 msgid "Please set up tuner D"
2017 msgstr "Ustaw Tuner D"
2018
2019 msgid ""
2020 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
2021 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
2022 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
2023 msgstr ""
2024 "Użyj przycisków aby przesunąć okno PiP.\n"
2025 "Naciśnij przycisk bukietu +/- aby zmienić rozmiar okna.\n"
2026 "Wciśnij OK aby wrócić do trybu TV lub EXIT aby przerwać przesówanie."
2027
2028 msgid ""
2029 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
2030 "the OK button."
2031 msgstr ""
2032 "W celu wyboru języka użyj klawiszy GÓRA i DÓŁ. Nastepnie nacisnij przycisk "
2033 "OK."
2034
2035 msgid "Please wait... Loading list..."
2036 msgstr "Proszę czekać... Ładowanie listy..."
2037
2038 msgid "Plugin browser"
2039 msgstr "Przeglądarka pluginów"
2040
2041 msgid "Plugins"
2042 msgstr "Pluginy"
2043
2044 msgid "Polarity"
2045 msgstr "Polaryzacja"
2046
2047 msgid "Polarization"
2048 msgstr "Polaryzacja"
2049
2050 msgid "Polish"
2051 msgstr "Polski"
2052
2053 msgid "Port A"
2054 msgstr "Port A"
2055
2056 msgid "Port B"
2057 msgstr "Port B"
2058
2059 msgid "Port C"
2060 msgstr "Port C"
2061
2062 msgid "Port D"
2063 msgstr "Port D"
2064
2065 msgid "Portuguese"
2066 msgstr "Portugalski"
2067
2068 msgid "Positioner"
2069 msgstr "Pozycjoner"
2070
2071 msgid "Positioner fine movement"
2072 msgstr "Precyzyjne ruchy pozycjonera"
2073
2074 msgid "Positioner movement"
2075 msgstr "Ruchy pozycjonera"
2076
2077 msgid "Positioner setup"
2078 msgstr "Ustawienia pozycjonera"
2079
2080 msgid "Positioner storage"
2081 msgstr "Zapamiętywanie pozycjonera"
2082
2083 msgid "Power threshold in mA"
2084 msgstr "Próg mocy w  mA"
2085
2086 msgid "Predefined transponder"
2087 msgstr "Zdefiniowany transponder"
2088
2089 msgid "Preparing... Please wait"
2090 msgstr "Przygotowywanie... Prosze czekać"
2091
2092 msgid "Press OK on your remote control to continue."
2093 msgstr "Aby kontynuować naciśnij przycisk OK pilota."
2094
2095 msgid "Press OK to activate the settings."
2096 msgstr "Wciśnij OK aby aktywować ustawienia."
2097
2098 msgid "Press OK to edit the settings."
2099 msgstr "W celu edytowania ustawień nacisnij OK."
2100
2101 msgid "Press OK to scan"
2102 msgstr "Wciśnij OK aby skanować"
2103
2104 msgid "Press OK to start the scan"
2105 msgstr "Wciśnij OK aby rozpocząć skanowanie"
2106
2107 msgid "Prev"
2108 msgstr "Poprzedni"
2109
2110 msgid "Preview menu"
2111 msgstr "Podgląd menu"
2112
2113 msgid "Primary DNS"
2114 msgstr "Pierwszy DNS"
2115
2116 msgid "Protect services"
2117 msgstr "Ochrona serwisów"
2118
2119 msgid "Protect setup"
2120 msgstr "Ochrona ustawień"
2121
2122 msgid "Provider"
2123 msgstr "Provider"
2124
2125 msgid "Provider to scan"
2126 msgstr "Provider do skanowania"
2127
2128 msgid "Providers"
2129 msgstr "Providerzy"
2130
2131 msgid "Quickzap"
2132 msgstr "Szybkie przełączanie"
2133
2134 msgid "RC Menu"
2135 msgstr "Menu RC"
2136
2137 msgid "RF output"
2138 msgstr "Wyjście RF"
2139
2140 msgid "RGB"
2141 msgstr "RGB"
2142
2143 msgid "RSS Feed URI"
2144 msgstr "Adres serwisu RSS"
2145
2146 msgid "Radio"
2147 msgstr "Radio"
2148
2149 msgid "Ram Disk"
2150 msgstr "Ram Dysk"
2151
2152 msgid "Really close without saving settings?"
2153 msgstr "Wyjść bez zapisywania ustawień?"
2154
2155 msgid "Really delete done timers?"
2156 msgstr "Usunąć wykonane timery?"
2157
2158 msgid "Really delete this timer?"
2159 msgstr "Usunąć ten timer?"
2160
2161 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
2162 msgstr "Wyjść z subserwisów?"
2163
2164 msgid "Reception Settings"
2165 msgstr "Ustawienia powitania"
2166
2167 msgid "Record"
2168 msgstr "Nagraj"
2169
2170 msgid "Recorded files..."
2171 msgstr "Nagrane pliki..."
2172
2173 msgid "Recording"
2174 msgstr "Nagrywanie"
2175
2176 msgid ""
2177 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really reboot "
2178 "now?"
2179 msgstr ""
2180 "Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczyną się za kilka sekund... uruchomić "
2181 "ponownie teraz?"
2182
2183 msgid ""
2184 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really restart "
2185 "now?"
2186 msgstr ""
2187 "Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczną się za kilka sekund... uruchomić "
2188 "ponownie teraz?"
2189
2190 msgid ""
2191 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really shutdown "
2192 "now?"
2193 msgstr ""
2194 "Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczną się za kilka sekund... wyłączyć "
2195 "ponownie teraz?"
2196
2197 msgid "Recordings always have priority"
2198 msgstr "Nagrywanie zawsze ma priorytet"
2199
2200 msgid "Reenter new pin"
2201 msgstr "Wpisz ponownie nowy pin"
2202
2203 msgid "Refresh Rate"
2204 msgstr "Wartość odświeżania"
2205
2206 msgid "Refresh rate selection."
2207 msgstr "Wybór prędkości odświeżania"
2208
2209 msgid "Remove Bookmark"
2210 msgstr "Usuń zakładkę"
2211
2212 msgid "Remove Plugins"
2213 msgstr "Usuń pluginy"
2214
2215 msgid "Remove a mark"
2216 msgstr "Usuń znacznik"
2217
2218 msgid "Remove currently selected title"
2219 msgstr "Usuń aktualnie wybrany tytuł"
2220
2221 msgid "Remove plugins"
2222 msgstr "Usuń pluginy"
2223
2224 msgid "Remove title"
2225 msgstr "Usuń tytuł"
2226
2227 #, python-format
2228 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
2229 msgstr ""
2230 "Usuniecie katalogu %s nie powiodło się. (Byc może katalog nie jest pusty.)"
2231
2232 msgid "Rename"
2233 msgstr "Zmień nazwę"
2234
2235 msgid "Repeat"
2236 msgstr "Powtórz"
2237
2238 msgid "Repeat Type"
2239 msgstr "Typ powtórzeń"
2240
2241 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
2242 msgstr "Powtarzane wydarzenie właśnie jest nagrywane... Co chcesz zrobić?"
2243
2244 msgid "Repeats"
2245 msgstr "Powtarzaj"
2246
2247 msgid "Reset"
2248 msgstr "Resetuj"
2249
2250 msgid "Resolution"
2251 msgstr "Rozdzielczość"
2252
2253 msgid "Restart"
2254 msgstr "Restart"
2255
2256 msgid "Restart GUI"
2257 msgstr "Restartuj GUI"
2258
2259 msgid "Restart GUI now?"
2260 msgstr "Zrestartować GUI teraz?"
2261
2262 msgid "Restart network"
2263 msgstr "Restart sieci"
2264
2265 msgid "Restart test"
2266 msgstr "Restart testu"
2267
2268 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
2269 msgstr "Restart adaprera i połaczenia sieciowego.\n"
2270
2271 msgid "Restore"
2272 msgstr "Przywróć"
2273
2274 msgid ""
2275 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
2276 "settings now."
2277 msgstr ""
2278 "Przywracanie ustawień ukończone. Wciśnij OK aby aktywować przywrócone "
2279 "ustawienia teraz."
2280
2281 msgid "Resume from last position"
2282 msgstr "Wznów od ostatniej pozycji"
2283
2284 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
2285 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
2286 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
2287 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
2288 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
2289 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
2290 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
2291 msgid "Resuming playback"
2292 msgstr "Wznawianie odtwarzania"
2293
2294 msgid "Return to file browser"
2295 msgstr "Powrót do przeglądarki plików"
2296
2297 msgid "Return to movie list"
2298 msgstr "Powrót do listy filmów"
2299
2300 msgid "Return to previous service"
2301 msgstr "Powrót do poprzedniego serwisu"
2302
2303 msgid "Rewind speeds"
2304 msgstr "Przewiń prędkości"
2305
2306 msgid "Right"
2307 msgstr "Prawo"
2308
2309 msgid "Rolloff"
2310 msgstr "Wyłącz rolowanie"
2311
2312 msgid "Rotor turning speed"
2313 msgstr "Prędkość obrotu rotora"
2314
2315 msgid "Running"
2316 msgstr "Uruchomiony"
2317
2318 msgid "Russian"
2319 msgstr "Rosyjski"
2320
2321 msgid "S-Video"
2322 msgstr "S-Video"
2323
2324 msgid "SNR"
2325 msgstr "SNR"
2326
2327 msgid "SNR:"
2328 msgstr "SNR:"
2329
2330 msgid "Sat"
2331 msgstr "Sat"
2332
2333 msgid "Sat / Dish Setup"
2334 msgstr "Ustawienia anteny"
2335
2336 msgid "Satellite"
2337 msgstr "Satelita"
2338
2339 msgid "Satellite Equipment Setup"
2340 msgstr "Ustawienia wyposażenia satelity"
2341
2342 msgid "Satellites"
2343 msgstr "Satelity"
2344
2345 msgid "Satfinder"
2346 msgstr "Miernik sygnału"
2347
2348 msgid "Sats"
2349 msgstr "Satelity"
2350
2351 msgid "Saturday"
2352 msgstr "Sobota"
2353
2354 msgid "Save"
2355 msgstr "Zapisz"
2356
2357 msgid "Save Playlist"
2358 msgstr "Zachowaj Playliste"
2359
2360 msgid "Scaling Mode"
2361 msgstr "Tryb skalowania"
2362
2363 msgid "Scan "
2364 msgstr "Skanuj"
2365
2366 msgid "Scan QAM128"
2367 msgstr "Skanuj QAM128"
2368
2369 msgid "Scan QAM16"
2370 msgstr "Skanuj QAM16"
2371
2372 msgid "Scan QAM256"
2373 msgstr "Skanuj QAM256"
2374
2375 msgid "Scan QAM32"
2376 msgstr "Skanuj QAM32"
2377
2378 msgid "Scan QAM64"
2379 msgstr "Skanuj QAM64"
2380
2381 msgid "Scan SR6875"
2382 msgstr "Skanuj SR6875"
2383
2384 msgid "Scan SR6900"
2385 msgstr "Skanuj SR6900"
2386
2387 msgid "Scan Wireless Networks"
2388 msgstr "Skanuj sieć bezprzewodową"
2389
2390 msgid "Scan additional SR"
2391 msgstr "Skanuj dodatkowy SR"
2392
2393 msgid "Scan band EU HYPER"
2394 msgstr "Skanuj pasmo EU HYPER"
2395
2396 msgid "Scan band EU MID"
2397 msgstr "Skanuj pasmo EU MID"
2398
2399 msgid "Scan band EU SUPER"
2400 msgstr "Skanuj pasmo EU SUPER"
2401
2402 msgid "Scan band EU UHF IV"
2403 msgstr "Skanuj pasmo EU UHF IV"
2404
2405 msgid "Scan band EU UHF V"
2406 msgstr "Skanuj pasmo EU UHF V"
2407
2408 msgid "Scan band EU VHF I"
2409 msgstr "Skanuj pasmo EU VHF I"
2410
2411 msgid "Scan band EU VHF III"
2412 msgstr "Skanuj pasmo EU VHF III"
2413
2414 msgid "Scan band US HIGH"
2415 msgstr "Skanuj pasmo US HIGH"
2416
2417 msgid "Scan band US HYPER"
2418 msgstr "Skanuj pasmo US HYPER"
2419
2420 msgid "Scan band US LOW"
2421 msgstr "Skanuj pasmo US LOW"
2422
2423 msgid "Scan band US MID"
2424 msgstr "Skanuj pasmo US MID"
2425
2426 msgid "Scan band US SUPER"
2427 msgstr "Skanuj pasmo US SUPER"
2428
2429 msgid ""
2430 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
2431 "WLAN USB Stick\n"
2432 msgstr ""
2433 "Skanuj sieć w poszukiwaniu bezprzewodowych punktów dostępu i połącz się z "
2434 "nim przy użyciu WLAN USB Stick\n"
2435
2436 msgid ""
2437 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
2438 msgstr ""
2439 "Przeskanuj standardowe lamedbs wedłudg satelit zapisanych w pozycjonerze"
2440
2441 msgid "Search east"
2442 msgstr "Szukaj na wschód"
2443
2444 msgid "Search west"
2445 msgstr "Szukaj na zachód"
2446
2447 msgid "Secondary DNS"
2448 msgstr "Drugi DNS"
2449
2450 msgid "Seek"
2451 msgstr "Wyszukiwanie"
2452
2453 msgid "Select HDD"
2454 msgstr "Wybierz HDD"
2455
2456 msgid "Select Location"
2457 msgstr "Wybierz lokalizację"
2458
2459 msgid "Select Network Adapter"
2460 msgstr "Wybierz adapter sieciowy"
2461
2462 msgid "Select a movie"
2463 msgstr "Wybierz film"
2464
2465 msgid "Select audio mode"
2466 msgstr "Wybierz tryb audio"
2467
2468 msgid "Select audio track"
2469 msgstr "Wybierz ścieżke audio"
2470
2471 msgid "Select channel to record from"
2472 msgstr "Wybierz kanał do nagrania z "
2473
2474 msgid "Select refresh rate"
2475 msgstr "Wybierz prędkość odświeżania"
2476
2477 msgid "Select video input"
2478 msgstr "Wybierz wejście Wideo"
2479
2480 msgid "Select video mode"
2481 msgstr "Wybierz tryb wideo"
2482
2483 msgid "Seperate titles with a main menu"
2484 msgstr ""
2485
2486 msgid "Sequence repeat"
2487 msgstr "Potwórka sekwencji"
2488
2489 msgid "Service"
2490 msgstr "Serwis"
2491
2492 msgid "Service Scan"
2493 msgstr "Skanowanie serwisu"
2494
2495 msgid "Service Searching"
2496 msgstr "Szukanie serwisów"
2497
2498 msgid "Service has been added to the favourites."
2499 msgstr "Serwis został dodany do ulubionych."
2500
2501 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
2502 msgstr "Serwis został dodany do wybranego bukietu."
2503
2504 msgid ""
2505 "Service invalid!\n"
2506 "(Timeout reading PMT)"
2507 msgstr ""
2508 "Serwis niewłaściwy!\n"
2509 "(Koniec czasu czytania PMT)"
2510
2511 msgid ""
2512 "Service not found!\n"
2513 "(SID not found in PAT)"
2514 msgstr ""
2515 "Serwis nie znaleziony!\n"
2516 "(SID nie znaleziony w PAT)"
2517
2518 msgid "Service scan"
2519 msgstr "Skanowanie serwisów"
2520
2521 msgid ""
2522 "Service unavailable!\n"
2523 "Check tuner configuration!"
2524 msgstr ""
2525 "Serwis niedostępny!\n"
2526 "Sprawdź konfigurację tunera!"
2527
2528 msgid "Serviceinfo"
2529 msgstr "Info o serwisie"
2530
2531 msgid "Services"
2532 msgstr "Serwisy"
2533
2534 msgid "Set as default Interface"
2535 msgstr "Ustaw jako domyslny interfejs"
2536
2537 msgid "Set limits"
2538 msgstr "Ustaw limity"
2539
2540 msgid "Settings"
2541 msgstr "Ustawienia"
2542
2543 msgid "Setup"
2544 msgstr "Konfiguracja"
2545
2546 msgid "Setup Mode"
2547 msgstr "Tryb Konfiguracji"
2548
2549 msgid "Show Info"
2550 msgstr "Pokaż Info"
2551
2552 msgid "Show WLAN Status"
2553 msgstr "Pokaż status WLAN"
2554
2555 msgid "Show blinking clock in display during recording"
2556 msgstr "Pokaż migający zegar na wyświetlaczu podczas nagrywania"
2557
2558 msgid "Show infobar on channel change"
2559 msgstr "Pokaż pasek info podczas zmiany kanału"
2560
2561 msgid "Show infobar on event change"
2562 msgstr "Pokaż pasek info podczas zmiany wydarzenia"
2563
2564 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
2565 msgstr "Pokaż pasek info podczas przewijania przód/tył"
2566
2567 msgid "Show positioner movement"
2568 msgstr "Pokaż ruchy pozycjonera"
2569
2570 msgid "Show services beginning with"
2571 msgstr "Pokaż rozpoczęcie serwisów z "
2572
2573 msgid "Show the radio player..."
2574 msgstr "Pokaż radio odtwarzacz..."
2575
2576 msgid "Show the tv player..."
2577 msgstr "Pokaż odtwarzacz tv..."
2578
2579 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
2580 msgstr "Pokaż status połaczenia bezprzewodowego LAN.\n"
2581
2582 msgid "Shutdown Dreambox after"
2583 msgstr "Wyłącza dreamboxa po"
2584
2585 msgid "Similar"
2586 msgstr "Podobne"
2587
2588 msgid "Similar broadcasts:"
2589 msgstr "Podobne transmisje:"
2590
2591 msgid "Simple"
2592 msgstr "Proste"
2593
2594 msgid "Single"
2595 msgstr "Jeden"
2596
2597 msgid "Single EPG"
2598 msgstr "Pojedyńczy EPG"
2599
2600 msgid "Single satellite"
2601 msgstr "Jeden satelita"
2602
2603 msgid "Single transponder"
2604 msgstr "Jeden transponder"
2605
2606 msgid "Singlestep (GOP)"
2607 msgstr "Pojedyńczy krok (GOP)"
2608
2609 msgid "Skin..."
2610 msgstr "Skóry..."
2611
2612 msgid "Sleep Timer"
2613 msgstr "Wyłącznik czasowy"
2614
2615 msgid "Sleep timer action:"
2616 msgstr "Akcja wyłącznika czasowego:"
2617
2618 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
2619 msgstr "Odstępy w pokazie slajdów (w sec)"
2620
2621 #, python-format
2622 msgid "Slot %d"
2623 msgstr "Slot %d"
2624
2625 msgid "Slow"
2626 msgstr "Wolno"
2627
2628 msgid "Slow Motion speeds"
2629 msgstr "Odtważanie w zwolnionym tempie"
2630
2631 msgid "Some plugins are not available:\n"
2632 msgstr "Niektóre pluginy są niedostępne:\n"
2633
2634 msgid "Somewhere else"
2635 msgstr "Gdzie indziej"
2636
2637 msgid ""
2638 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
2639 "\n"
2640 "Please choose an other one."
2641 msgstr ""
2642 "Przepraszam ale ścieżka dostępu do kopii zapasowej nie istnieje\n"
2643 "\n"
2644 "Wybierz inną."
2645
2646 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
2647 msgid "Sort A-Z"
2648 msgstr "Sortuj od A-Z"
2649
2650 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
2651 msgid "Sort Time"
2652 msgstr "Sortuj po czasie"
2653
2654 msgid "Sound"
2655 msgstr "Dźwięk"
2656
2657 msgid "Soundcarrier"
2658 msgstr "Rozproszenie dźwięku"
2659
2660 msgid "South"
2661 msgstr "Południe"
2662
2663 msgid "Spanish"
2664 msgstr "Hiszpański"
2665
2666 msgid "Standby"
2667 msgstr "Czuwanie"
2668
2669 msgid "Standby / Restart"
2670 msgstr "Czuwanie / Restart"
2671
2672 msgid "Start"
2673 msgstr "Rozpocznij"
2674
2675 msgid "Start from the beginning"
2676 msgstr "Rozpocznij od początku"
2677
2678 msgid "Start recording?"
2679 msgstr "Rozpocząć nagrywanie?"
2680
2681 msgid "Start test"
2682 msgstr "Zacznij test"
2683
2684 msgid "StartTime"
2685 msgstr "Czas rozpoczęcia"
2686
2687 msgid "Starting on"
2688 msgstr "Rozpocznij na"
2689
2690 msgid "Step east"
2691 msgstr "Krok na wschód"
2692
2693 msgid "Step west"
2694 msgstr "Krok na zachód"
2695
2696 msgid "Stereo"
2697 msgstr "Stereo"
2698
2699 msgid "Stop"
2700 msgstr "Zatrzymaj"
2701
2702 msgid "Stop Timeshift?"
2703 msgstr "Zatrzymać Timeshift?"
2704
2705 msgid "Stop current event and disable coming events"
2706 msgstr "zatrzymaj aktualne wydarzenie i wyłącz przychodzące wydarzenia"
2707
2708 msgid "Stop current event but not coming events"
2709 msgstr "zatrzymaj aktualne wydarzenie ale nie przychodzące"
2710
2711 msgid "Stop playing this movie?"
2712 msgstr "Zatrzymać odtwarzanie tego filmu?"
2713
2714 msgid "Stop test"
2715 msgstr "Zakończ test"
2716
2717 msgid "Store position"
2718 msgstr "Zapamiętaj pozycje"
2719
2720 msgid "Stored position"
2721 msgstr "Pozycja zapamiętana"
2722
2723 msgid "Subservice list..."
2724 msgstr "Lista subserwisów..."
2725
2726 msgid "Subservices"
2727 msgstr "Subserwisy"
2728
2729 msgid "Subtitle selection"
2730 msgstr "Wybór napisów"
2731
2732 msgid "Subtitles"
2733 msgstr "Napisy"
2734
2735 msgid "Sun"
2736 msgstr "Nie"
2737
2738 msgid "Sunday"
2739 msgstr "Niedziela"
2740
2741 msgid "Swap Services"
2742 msgstr "Zamiana serwisów"
2743
2744 msgid "Swedish"
2745 msgstr "Szwedzki"
2746
2747 msgid "Switch to next subservice"
2748 msgstr "Przełącz na następny subserwis"
2749
2750 msgid "Switch to previous subservice"
2751 msgstr "Przełącz na poprzedni subserwis"
2752
2753 msgid "Symbol Rate"
2754 msgstr "Symbol Rate"
2755
2756 msgid "Symbolrate"
2757 msgstr "Symbolrate"
2758
2759 msgid "System"
2760 msgstr "System"
2761
2762 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
2763 msgid "TRANSLATOR_INFO"
2764 msgstr ""
2765 "This is Polish translation made by @zbigzbig20.:)/nImprovements and "
2766 "additional translations made by SileliS® :)\n"
2767 "Best Regards for DM box owners...  Sebastian :) ... Cheers"
2768
2769 msgid "TV System"
2770 msgstr "System TV"
2771
2772 msgid "Table of content for collection"
2773 msgstr "Tabela zawartości dla kolekcji"
2774
2775 msgid "Terrestrial"
2776 msgstr "Naziemny"
2777
2778 msgid "Terrestrial provider"
2779 msgstr "Naziemny provider"
2780
2781 msgid "Test mode"
2782 msgstr "Tryb testowy"
2783
2784 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
2785 msgstr "Test configuracji sieci Dreambox.\n"
2786
2787 msgid "Test-Messagebox?"
2788 msgstr "Informacja testowa?"
2789
2790 msgid ""
2791 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
2792 "Please press OK to start using you Dreambox."
2793 msgstr ""
2794 "Dziękuję za użycie kreatora. Twój tuner jest już gotowy do użycia.\n"
2795 "Wciśnij OK i rozpocznij zabawę z Dreamboxem."
2796
2797 msgid ""
2798 "The DVD standard doesn't support H.264 (HDTV) video streams. Do you want to "
2799 "create a Dreambox format data DVD (which will not play in stand-alone DVD "
2800 "players) instead?"
2801 msgstr ""
2802
2803 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
2804 msgstr "Nieudane tworzenie kopia zapasowa. Wybierz inna lokalizacje kopii."
2805
2806 msgid ""
2807 "The input port should be configured now.\n"
2808 "You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you "
2809 "want to do that now?"
2810 msgstr ""
2811 "Port wejścia powinien być teraz skonfigurowany.\n"
2812 "Możesz teraz skonfigurować obraz poprzez wyświetlenie kilku testowych "
2813 "obrazów. Czy chcesz to zrobić teraz?"
2814
2815 msgid "The installation of the default services lists is finished."
2816 msgstr "Instalowanie standardowej listy serwisów zostało zakończone."
2817
2818 msgid ""
2819 "The installation of the default settings is finished. You can now continue "
2820 "configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
2821 msgstr ""
2822 "Instalacja ustawień standardowych została zakończona. Aby kontynuować "
2823 "konfigurację Dreamboxa naciśnij przycisk OK pilota."
2824
2825 msgid "The package doesn't contain anything."
2826 msgstr "Pakiet nie zawiera informacji."
2827
2828 #, python-format
2829 msgid "The path %s already exists."
2830 msgstr "Ścieżka %s już istnieje."
2831
2832 msgid "The pin code has been changed successfully."
2833 msgstr "Kod pin został zmieniony pomyślnie."
2834
2835 msgid "The pin code you entered is wrong."
2836 msgstr "Kod pin który wpisałeś jest zły."
2837
2838 msgid "The pin codes you entered are different."
2839 msgstr "Kod pin który wpisałeś jest inny."
2840
2841 msgid "The sleep timer has been activated."
2842 msgstr "Wyłącznik czasowy został aktywowany."
2843
2844 msgid "The sleep timer has been disabled."
2845 msgstr "Wyłącznik czasowy został wyłączony."
2846
2847 msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
2848 msgstr "Plik Timera (timers.xml) jest zniszczony i nie może być załadowany."
2849
2850 msgid ""
2851 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
2852 "Please install it."
2853 msgstr ""
2854 "Plugin obsługujący bezprzewodowy LAN nie jest zainstalowany!\n"
2855 "Proszę go zainstalować."
2856
2857 msgid ""
2858 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
2859 msgstr ""
2860 "Kreator może utworzyć kopie zapasową Twoich ustawień. Chcesz zrobić kopie "
2861 "teraz?"
2862
2863 msgid "The wizard is finished now."
2864 msgstr "Kreator zakończony."
2865
2866 msgid "There are no default services lists in your image."
2867 msgstr "Ten image nie posiada standardowej listy  serwisów."
2868
2869 msgid "There are no default settings in your image."
2870 msgstr "Ten image nie posiada standardowej listy ustawień."
2871
2872 msgid ""
2873 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
2874 "Do you really want to continue?"
2875 msgstr ""
2876 "Nie ma wystarczająco miejsca na wybranej partycji.\n"
2877 "Czy kontynuować?"
2878
2879 msgid ""
2880 "This DVD RW medium is already formatted - reformatting will erase all "
2881 "content on the disc."
2882 msgstr ""
2883
2884 #, python-format
2885 msgid "This Dreambox can't decode %s video streams!"
2886 msgstr ""
2887
2888 msgid "This is step number 2."
2889 msgstr "To jest krok numer 2."
2890
2891 msgid "This is unsupported at the moment."
2892 msgstr "Opcja jest nieobsługiwana w tym momencie."
2893
2894 msgid ""
2895 "This test checks for configured Nameservers.\n"
2896 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
2897 "- please check your DHCP, cabling and Adapter setup\n"
2898 "- if you configured your Nameservers manually please verify your entries in "
2899 "the \"Nameserver\" Configuration"
2900 msgstr ""
2901 "Ten test sprawdzi poprawność konfiguracji serwera nazw.\n"
2902 "Jeśli zobaczysz \"unconfirmed\" informację:\n"
2903 "-sprawdź ustawienia DHCP, przewodu i adaptera siecioweg\n"
2904 "-jeśli dokonałeś ręcznej konfiguracji serwera nazw sprawdź ponownie "
2905 "\"Nameserver\" konfigurację"
2906
2907 msgid ""
2908 "This test checks whether a network cable is connected to your LAN-Adapter.\n"
2909 "If you get a \"disconnected\" message:\n"
2910 "- verify that a network cable is attached\n"
2911 "- verify that the cable is not broken"
2912 msgstr ""
2913 "Ten test sprawdzi do adaptera LAn podłaczono kabel sieciowy.\n"
2914 "Jeśli otrzymasz \"disconnected\" wiadoność:\n"
2915 "-sprawdź czy kabekl sieciowy jest podłączony\n"
2916 "-sprawdź czy kabel sieciowy nie jest zepsuty"
2917
2918 msgid ""
2919 "This test checks whether a valid IP Address is found for your LAN Adapter.\n"
2920 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
2921 "- no valid IP Address was found\n"
2922 "- please check your DHCP, cabling and adapter setup"
2923 msgstr ""
2924 "Ten test sprawdzi poprawność adresu IP przypisanego do adaptera LAN.\n"
2925 "Jeśli otrzymasz \"unconfirmed\" wiadomość:\n"
2926 "-przypisany adres IP jest niepoprawny\n"
2927 "-sprawdź DHCP, kabel i adapter sieciowy"
2928
2929 msgid ""
2930 "This test checks whether your LAN Adapter is set up for automatic IP Address "
2931 "configuration with DHCP.\n"
2932 "If you get a \"disabled\" message:\n"
2933 " - then your LAN Adapter is configured for manual IP Setup\n"
2934 "- verify thay you have entered correct IP informations in the AdapterSetup "
2935 "dialog.\n"
2936 "If you get an \"enabeld\" message:\n"
2937 "-verify that you have a configured and working DHCP Server in your network."
2938 msgstr ""
2939 "Ten test sprawdzi czy adapter LAN jest skonfigurowany do pracy z DHCP.\n"
2940 "Jeśli otrzymasz \"disabled\" komunikat:\n"
2941 "-w adapterze LAN jest ręcznie wpisany adres IP\n"
2942 "-sprawdź czy masz wpisane poprawne informacjie dotyczące IP w oknie ustawień "
2943 "adaptera sieciowego.\n"
2944 "Jesli otrzymasz \"enabeld\" wiadomość:\n"
2945 "-sprawdź czy w sieci znajduje się konfigurowany i właczony serwer DHCP."
2946
2947 msgid "This test detects your configured LAN-Adapter."
2948 msgstr "Test wykrył adapter sieci LAN."
2949
2950 msgid "Three"
2951 msgstr "Trzy"
2952
2953 msgid "Threshold"
2954 msgstr "Próg"
2955
2956 msgid "Thu"
2957 msgstr "Czw"
2958
2959 msgid "Thursday"
2960 msgstr "Czwartek"
2961
2962 msgid "Time"
2963 msgstr "Czas"
2964
2965 msgid "Time/Date Input"
2966 msgstr "Czas / Data"
2967
2968 msgid "Timer"
2969 msgstr "Timer"
2970
2971 msgid "Timer Edit"
2972 msgstr "Edycja timera"
2973
2974 msgid "Timer Editor"
2975 msgstr "Edytor timera"
2976
2977 msgid "Timer Type"
2978 msgstr "Typ timera"
2979
2980 msgid "Timer entry"
2981 msgstr "Wstęp timera"
2982
2983 msgid "Timer log"
2984 msgstr "Log timera"
2985
2986 msgid "Timer sanity error"
2987 msgstr "Błąd timera"
2988
2989 msgid "Timer selection"
2990 msgstr "Wybór timera"
2991
2992 msgid "Timer status:"
2993 msgstr "Status timera:"
2994
2995 msgid "Timeshift"
2996 msgstr "Timeshift"
2997
2998 msgid "Timeshift not possible!"
2999 msgstr "Timeshift niemożliwy!"
3000
3001 msgid "Timezone"
3002 msgstr "Strefa czasu"
3003
3004 msgid "Title"
3005 msgstr "Tytuł"
3006
3007 msgid "Title:"
3008 msgstr "Tytuł:"
3009
3010 msgid "Today"
3011 msgstr "Dzisiaj"
3012
3013 msgid "Tone mode"
3014 msgstr "Tryb tonowy"
3015
3016 msgid "Toneburst"
3017 msgstr "Toneburst"
3018
3019 msgid "Toneburst A/B"
3020 msgstr "Toneburst A/B"
3021
3022 msgid "Track"
3023 msgstr ""
3024
3025 msgid "Translation"
3026 msgstr "Tłumaczenie"
3027
3028 msgid "Translation:"
3029 msgstr "Tłumaczenie:"
3030
3031 msgid "Transmission Mode"
3032 msgstr "Tryb transmisji"
3033
3034 msgid "Transmission mode"
3035 msgstr "Tryb transmisji"
3036
3037 msgid "Transponder"
3038 msgstr "Transponder"
3039
3040 msgid "Transponder Type"
3041 msgstr "Typ transpondera"
3042
3043 msgid "Tries left:"
3044 msgstr "Próby skończone:"
3045
3046 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
3047 msgstr ""
3048 "Spróbuj odnaleźć używane transpondery w sieci kablowej... Proszę czekać..."
3049
3050 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
3051 msgstr ""
3052 "Spróbuj odnaleźć używane transpondery w sieci kablowej... Proszę czekać..."
3053
3054 msgid "Tue"
3055 msgstr "Wto"
3056
3057 msgid "Tuesday"
3058 msgstr "Wtorek"
3059
3060 msgid "Tune"
3061 msgstr "Ustaw"
3062
3063 msgid "Tune failed!"
3064 msgstr "Strojenie nieudane!"
3065
3066 msgid "Tuner"
3067 msgstr "Tuner"
3068
3069 msgid "Tuner "
3070 msgstr "Tuner "
3071
3072 msgid "Tuner Slot"
3073 msgstr "Slot tunera"
3074
3075 msgid "Tuner configuration"
3076 msgstr "Konfiguracja tunera"
3077
3078 msgid "Tuner status"
3079 msgstr "Status tunera"
3080
3081 msgid "Turkish"
3082 msgstr "Turecki"
3083
3084 msgid "Two"
3085 msgstr "Dwa"
3086
3087 msgid "Type of scan"
3088 msgstr "Tym skanowania"
3089
3090 msgid "USALS"
3091 msgstr "USALS"
3092
3093 msgid "USB"
3094 msgstr "USB"
3095
3096 msgid "USB Stick"
3097 msgstr "USB Stick"
3098
3099 msgid ""
3100 "Unable to complete filesystem check.\n"
3101 "Error: "
3102 msgstr ""
3103 "Niezdolny do kompletnego sprawdzenia systemu plików.\n"
3104 "Błąd: "
3105
3106 msgid ""
3107 "Unable to initialize harddisk.\n"
3108 "Error: "
3109 msgstr ""
3110 "Niezdolny do inicjalizacji hdd.\n"
3111 "Błąd: "
3112
3113 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
3114 msgstr "Niewykonane polecenia DiSEqC"
3115
3116 msgid "Universal LNB"
3117 msgstr "Uniwersalny LNB"
3118
3119 msgid "Unmount failed"
3120 msgstr "Błąd odmontowania"
3121
3122 msgid "Update"
3123 msgstr ""
3124
3125 msgid "Updates your receiver's software"
3126 msgstr "Aktualizuje oprogramowanie Twojego tunera"
3127
3128 msgid "Updating finished. Here is the result:"
3129 msgstr "Aktualizacja skończona. Oto rezultat:"
3130
3131 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
3132 msgstr "Aktualizowanie... Proszę czekać... To może potrwać kilka minut..."
3133
3134 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
3135 msgstr "Aktualizacja skończona. Czy chcesz uruchomić ponownie Dreamboxa?"
3136
3137 msgid "Upgrading"
3138 msgstr "Aktualizowanie"
3139
3140 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
3141 msgstr "Aktualizowanie Dreamboxa... Proszę czekać"
3142
3143 msgid "Use DHCP"
3144 msgstr "Użyj DHCP"
3145
3146 msgid "Use Interface"
3147 msgstr "Użyj intrefejsu"
3148
3149 msgid "Use Power Measurement"
3150 msgstr "Użyj Pomiaru Mocy"
3151
3152 msgid "Use a gateway"
3153 msgstr "Użyj bramy"
3154
3155 #.   TRANSLATORS: The effect of "Non-smooth winding" is that rather
3156 #.       than using ordinary "continuous" or "smooth" winding, a fast
3157 #.       sequence of stills is shown when winding at high speeds. This
3158 #.       makes it much easier too follow when almost each frame comes from
3159 #.       a new scene. The effect is achieved by repeating each shown frame
3160 #.       a couple of times. The settings control both at which speed this
3161 #.       winding mode sets in, and how many times each frame should be
3162 #.       repeated. This was previously called "Discontinuous playback"
3163 #.       which was incomprehensible. "Non-smooth winding" may be a better
3164 #.       term, but note that there is nothing irregular about it. Synonyms
3165 #.       better suited for translation to other languages may be "stepwise
3166 #.       winding/playback", or "winding/playback using stills". 
3167 msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
3168 msgstr "Użyj nie-płynnego przewijania z poza szybkości"
3169
3170 msgid "Use power measurement"
3171 msgstr "Użyj pomiaru mocy"
3172
3173 msgid "Use the Networkwizard to configure your Network\n"
3174 msgstr "Użyj kreatora, aby skonfigurować sieć\n"
3175
3176 msgid ""
3177 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
3178 "\n"
3179 "Please set up tuner A"
3180 msgstr ""
3181 "Użyj przycisku w lewo/prawo aby zmienić opcje.\n"
3182 "\n"
3183 "Wybierz Tuner A"
3184
3185 msgid ""
3186 "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
3187 "press OK."
3188 msgstr "Użyj przycisku góra/dół aby zmienić opcje. Po tym , wciśnij OK."
3189
3190 msgid "Use usals for this sat"
3191 msgstr "Użyj USALD dla tej satelity"
3192
3193 msgid "Use wizard to set up basic features"
3194 msgstr "Użyj kreatora aby ustawić podstawowe funkcje"
3195
3196 msgid "Used service scan type"
3197 msgstr "Użyj typu skanowania serwisów"
3198
3199 msgid "User defined"
3200 msgstr "Zdefiniowany przez użytkownika"
3201
3202 msgid "VCR scart"
3203 msgstr "Przełącz VCR"
3204
3205 msgid "VMGM (intro trailer)"
3206 msgstr ""
3207
3208 msgid "Video Fine-Tuning"
3209 msgstr "Ustawienia czysości obrazu"
3210
3211 msgid "Video Fine-Tuning Wizard"
3212 msgstr "Kreator czystości obrazu "
3213
3214 msgid "Video Output"
3215 msgstr "Wyjście Wideo"
3216
3217 msgid "Video Setup"
3218 msgstr "Ustawienia Wideo"
3219
3220 msgid "Video Wizard"
3221 msgstr "Kreator Wideo"
3222
3223 msgid ""
3224 "Video input selection\n"
3225 "\n"
3226 "Please press OK if you can see this page on your TV (or select a different "
3227 "input port).\n"
3228 "\n"
3229 "The next input port will be automatically probed in 10 seconds."
3230 msgstr ""
3231 "Wybór wejścia wideo\n"
3232 "\n"
3233 "Proszę wciśnij OK jeśli widzisz tą stronę na ekranie TV (lub wybierz inny "
3234 "port wejścia).\n"
3235 "\n"
3236 "Kolejny port wejścia będzie wypróbowany za 10 sekund."
3237
3238 msgid "Video mode selection."
3239 msgstr "Wybór trybu wideo"
3240
3241 msgid "View Rass interactive..."
3242 msgstr "Pokaż interaktywne Rass..."
3243
3244 msgid "View teletext..."
3245 msgstr "Pokaż teletext..."
3246
3247 msgid "Voltage mode"
3248 msgstr "Tryb napięcia"
3249
3250 msgid "Volume"
3251 msgstr "Głośność"
3252
3253 msgid "W"
3254 msgstr "W"
3255
3256 msgid "WEP"
3257 msgstr "WEP"
3258
3259 msgid "WPA"
3260 msgstr "WPA"
3261
3262 msgid "WPA2"
3263 msgstr "WPA2"
3264
3265 msgid "WSS on 4:3"
3266 msgstr "WSS na 4:3"
3267
3268 msgid "Waiting"
3269 msgstr "Oczekiwanie"
3270
3271 msgid ""
3272 "We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If "
3273 "your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
3274 "Please press OK to begin."
3275 msgstr ""
3276 "Teraz sprawdzimy czy telewizor może wyświetlić obraz w 50hz. Jeśli obraz "
3277 "telewizora stanie się czarny, poczekaj 20 sekund wtedy zostanie przełączony "
3278 "na 60hz.\n"
3279 "Proszę wciśnij OK aby rozpocząć."
3280
3281 msgid "Wed"
3282 msgstr "Śro"
3283
3284 msgid "Wednesday"
3285 msgstr "Środa"
3286
3287 msgid "Weekday"
3288 msgstr "Dzień tygodnia"
3289
3290 msgid ""
3291 "Welcome to the Cutlist editor.\n"
3292 "\n"
3293 "Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
3294 "cut'.\n"
3295 "\n"
3296 "Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
3297 msgstr ""
3298
3299 msgid ""
3300 "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading "
3301 "the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
3302 "current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
3303 msgstr ""
3304 "Witaj w kreatorze aktualizacji oprogramowania. Kreator będzie Twoim "
3305 "asystentem aktualizując oprogramowanie w Dreamboxie przez dostarczenie kopii "
3306 "zapasowej aktualnych ustawień i krótko wyjaśni jak zaktualizować "
3307 "oprogramowanie."
3308
3309 msgid ""
3310 "Welcome.\n"
3311 "\n"
3312 "This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
3313 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
3314 msgstr ""
3315 "Witaj.\n"
3316 "\n"
3317 "Ten kreator przeprowadzi Ciebie przez podstawowe ustawienia Dreamboxa.\n"
3318 "Wciśnij OK na pilocie aby przejść do kolejnego kroku."
3319
3320 msgid "Welcome..."
3321 msgstr "Witam..."
3322
3323 msgid "West"
3324 msgstr "Zachód"
3325
3326 msgid "What do you want to scan?"
3327 msgstr "Co chcesz skanować?"
3328
3329 msgid "Where do you want to backup your settings?"
3330 msgstr "Gdzie chcesz zrobić kopie zapasową ustawień?"
3331
3332 msgid "Wireless"
3333 msgstr "Bezprzewodowy"
3334
3335 msgid "Wireless Network"
3336 msgstr "Sieć bezprzewodowa"
3337
3338 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
3339 msgstr "Błąd zapisu podczas nagrywania. Dysk jest pełny?\n"
3340
3341 msgid "Write failed!"
3342 msgstr ""
3343
3344 msgid "YPbPr"
3345 msgstr "YPbPr"
3346
3347 msgid "Year:"
3348 msgstr "Rok:"
3349
3350 msgid "Yes"
3351 msgstr "Tak"
3352
3353 msgid "Yes, backup my settings!"
3354 msgstr "Tak, zrób kopie moich ustawień!"
3355
3356 msgid "Yes, do a manual scan now"
3357 msgstr "Tak, rozpocznij ręczne skanowanie"
3358
3359 msgid "Yes, do an automatic scan now"
3360 msgstr "Tak, rozpocznij automatyczne skanowanie"
3361
3362 msgid "Yes, do another manual scan now"
3363 msgstr "Tak, rozpocznij kolejne ręczne skanowanie"
3364
3365 msgid "Yes, perform a shutdown now."
3366 msgstr "Tak, wyłącz teraz."
3367
3368 msgid "Yes, restore the settings now"
3369 msgstr "Tak, przywróć ustawienia teraz"
3370
3371 msgid "Yes, returning to movie list"
3372 msgstr "Tak, powróć do listy filmów"
3373
3374 msgid "Yes, view the tutorial"
3375 msgstr "tak, pokaż podręcznik"
3376
3377 msgid ""
3378 "You can choose some default settings now. Please select the settings you "
3379 "want to be installed."
3380 msgstr ""
3381 "Możesz teraz wybrać niektóre ustawienia standardowe. Proszę wybrać "
3382 "ustawienia które chcesz zainstalować."
3383
3384 msgid "You can choose, what you want to install..."
3385 msgstr "Proszę wybrać komponenty do zainstalowania..."
3386
3387 msgid "You cannot delete this!"
3388 msgstr "Tego nie można usunąć!"
3389
3390 msgid "You chose not to install any default services lists."
3391 msgstr "Nie wybrałeś żadnej listy serwisów."
3392
3393 msgid ""
3394 "You chose not to install any default settings. You can however install the "
3395 "default settings later in the settings menu."
3396 msgstr ""
3397 "Nie wybrałeś do zainstalowania żadnych ustawień standardowych. Możesz "
3398 "zainstalować to później w menu ustawień standardowych."
3399
3400 msgid ""
3401 "You chose not to install anything. Please press OK finish the install wizard."
3402 msgstr ""
3403 "Nie wybrałeś nic do instalacji. W celu zakończenia kreatora nacisnij "
3404 "przycisk OK."
3405
3406 msgid ""
3407 "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a "
3408 "harddisk is not an option for you."
3409 msgstr ""
3410 "Wydaje się, że nie masz HDD w Dreamboxie. Utworzenie kopii zapasowej na HDD "
3411 "nie jest możliwe."
3412
3413 msgid ""
3414 "You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the "
3415 "slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup "
3416 "to the harddisk!\n"
3417 "Please press OK to start the backup now."
3418 msgstr ""
3419 "Wybrałeś kopie na karcie CF. Karta musi być w slocie. Nie można zweryfikować "
3420 "czy jest  ona w użyciu teraz. Więc lepiej zrób kopie na HDD!\n"
3421 "Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
3422
3423 msgid ""
3424 "You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
3425 "Please press OK to start the backup now."
3426 msgstr ""
3427 "Wybrałeś kopie na USB. Lepiej zrób kopie na HDD!\n"
3428 "Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
3429
3430 msgid ""
3431 "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
3432 "backup now."
3433 msgstr "Wybrałeś kopie na HDD. Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
3434
3435 #, python-format
3436 msgid "You have to wait %s!"
3437 msgstr "Musisz poczekać na %s!"
3438
3439 msgid ""
3440 "You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, "
3441 "please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
3442 "Your dreambox will now be halted. After you have performed the update "
3443 "instructions from the website, your new firmware will ask you to restore "
3444 "your settings."
3445 msgstr ""
3446 "Potrzebujesz PC połączony do Dreamboxa. Jeśli potrzebujesz więcej informacji "
3447 "odwiedź stronę http://www.dm7025.de.\n"
3448 "Teraz Dreambox zostanie zatrzymany. Po wykonaniu  instrukcji aktualizacji ze "
3449 "strony, nowe oprogramowanie zapyta Ciebie czy powinno przywrocić ustawienia."
3450
3451 msgid ""
3452 "You need to define some keywords first!\n"
3453 "Press the menu-key to define keywords.\n"
3454 "Do you want to define keywords now?"
3455 msgstr ""
3456 "Najpierw musisz zdefiniować kilka wyrażeń!\n"
3457 "Wciśnij przycisk MENU aby zdefiniować wyrażenia.\n"
3458 "Czy chcesz zdefiniować je teraz?"
3459
3460 msgid ""
3461 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
3462 "\n"
3463 "Do you want to set the pin now?"
3464 msgstr ""
3465 "Ustaw kod PIN i ukryj to przed Twoimi dziećmi.\n"
3466 "\n"
3467 "Czy chcesz ustawić kod PIN teraz?"
3468
3469 msgid "Your Dreambox will restart after pressing OK on your remote control."
3470 msgstr "W celu zrestartowania Dreamboxa naciśnij przycisk OK pilota."
3471
3472 msgid "Your TV works with 50 Hz. Good!"
3473 msgstr "Twój telewizor działa z 50 Hz. Wspaniale!"
3474
3475 msgid ""
3476 "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
3477 "process."
3478 msgstr ""
3479 "Twoja kopia zapasowa została zrobiona. Będziemy kontynuować wyjaśnianie "
3480 "procesu aktualizacji."
3481
3482 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
3483 msgstr "Twój Dreambox jest wyłączany. Prosze czekać..."
3484
3485 msgid ""
3486 "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and "
3487 "try again."
3488 msgstr ""
3489 "Twój Dreambox jest niewłaściwie połączony do internetu. Sprawdź to i spróbuj "
3490 "ponownie."
3491
3492 msgid ""
3493 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
3494 "Press OK to start upgrade."
3495 msgstr ""
3496 "Twój frontprocessor musi zostać zaktualizowany.\n"
3497 "Naciśnij OK aby rozpocząć aktualizacje."
3498
3499 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
3500 msgstr "Przełączyć z powrotem na serwis przed ustawieniem pozycjonera?"
3501
3502 msgid "Zap back to service before satfinder?"
3503 msgstr "Przełączyć z powrotem na serwis przed miernikiem sygnału?"
3504
3505 msgid "[alternative edit]"
3506 msgstr "[edycja wybranych]"
3507
3508 msgid "[bouquet edit]"
3509 msgstr "[edycja bukietu]"
3510
3511 msgid "[favourite edit]"
3512 msgstr "[edycja ulubionych]"
3513
3514 msgid "[move mode]"
3515 msgstr "[tryb przesuwania]"
3516
3517 msgid "abort alternatives edit"
3518 msgstr "przerwij edycje wybranych"
3519
3520 msgid "abort bouquet edit"
3521 msgstr "przerwij edycje bukietów"
3522
3523 msgid "abort favourites edit"
3524 msgstr "przerwij edycje ulubionych"
3525
3526 msgid "about to start"
3527 msgstr "jak rozpocząć"
3528
3529 msgid "add alternatives"
3530 msgstr "dodaj wybrane"
3531
3532 msgid "add bookmark"
3533 msgstr "dodaj zakładkę"
3534
3535 msgid "add bouquet"
3536 msgstr "dodaj bukiet"
3537
3538 msgid "add directory to playlist"
3539 msgstr "dodaj katalog do playlisty "
3540
3541 msgid "add file to playlist"
3542 msgstr "dodaj plik do playlisty"
3543
3544 msgid "add files to playlist"
3545 msgstr "dodaj pliki do playlisty"
3546
3547 msgid "add marker"
3548 msgstr "dodaj zaznaczenie"
3549
3550 msgid "add recording (enter recording duration)"
3551 msgstr "dodaj nagranie (wpisz trwanie nagrania)"
3552
3553 msgid "add recording (enter recording endtime)"
3554 msgstr "dodaj nagranie (wpisz koniec czasu nagrania)"
3555
3556 msgid "add recording (indefinitely)"
3557 msgstr "dodaj nagranie (na czas nieokreślony)"
3558
3559 msgid "add recording (stop after current event)"
3560 msgstr "dodaj nagranie (zatrzymaj po aktualnym wydarzeniu)"
3561
3562 msgid "add service to bouquet"
3563 msgstr "dodaj serwis do bukietu"
3564
3565 msgid "add service to favourites"
3566 msgstr "dodaj serwis do ulubionych"
3567
3568 msgid "add to parental protection"
3569 msgstr "dodaj do kontroli rodzicielskiej"
3570
3571 msgid "advanced"
3572 msgstr "zaawansowane"
3573
3574 msgid "alphabetic sort"
3575 msgstr "sortuj alfabetycznie"
3576
3577 msgid ""
3578 "are you sure you want to restore\n"
3579 "following backup:\n"
3580 msgstr ""
3581 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić\n"
3582 "następującą kopie:\n"
3583
3584 msgid "audio tracks"
3585 msgstr ""
3586
3587 msgid "back"
3588 msgstr "wróć"
3589
3590 msgid "background image"
3591 msgstr ""
3592
3593 msgid "better"
3594 msgstr "lepszy"
3595
3596 msgid "blacklist"
3597 msgstr "Czarna lista"
3598
3599 msgid "by Exif"
3600 msgstr "przez Exif"
3601
3602 msgid "change recording (duration)"
3603 msgstr "zmień czas trwania nagrania"
3604
3605 msgid "change recording (endtime)"
3606 msgstr "zmień koniec czasu nagrania"
3607
3608 msgid "chapters"
3609 msgstr "rozdziały"
3610
3611 msgid "circular left"
3612 msgstr "Kołój w lewo"
3613
3614 msgid "circular right"
3615 msgstr "Kołój w prawo"
3616
3617 msgid "clear playlist"
3618 msgstr "Wyczyść playliste"
3619
3620 msgid "color"
3621 msgstr ""
3622
3623 msgid "complex"
3624 msgstr "złożony"
3625
3626 msgid "config menu"
3627 msgstr "Menu konfiguracji"
3628
3629 msgid "confirmed"
3630 msgstr "potwierdzone"
3631
3632 msgid "connected"
3633 msgstr "połączony"
3634
3635 msgid "continue"
3636 msgstr "kontynuuj"
3637
3638 msgid "copy to bouquets"
3639 msgstr "Kopiuj do bukietów"
3640
3641 msgid "create directory"
3642 msgstr "Utwórz katalog"
3643
3644 msgid "daily"
3645 msgstr "Codziennie"
3646
3647 msgid "day"
3648 msgstr ""
3649
3650 msgid "delete"
3651 msgstr "usuń"
3652
3653 msgid "delete cut"
3654 msgstr "Usuń wycięte"
3655
3656 msgid "delete playlist entry"
3657 msgstr "Usuń wpis playlisty"
3658
3659 msgid "delete saved playlist"
3660 msgstr "usuń zachowaną playlistę"
3661
3662 msgid "delete..."
3663 msgstr "Usuń..."
3664
3665 msgid "disable"
3666 msgstr "Wyłącz"
3667
3668 msgid "disable move mode"
3669 msgstr "Wyłącz tryb przenoszenia"
3670
3671 msgid "disabled"
3672 msgstr "Wyłączone"
3673
3674 msgid "disconnected"
3675 msgstr "rozłączone"
3676
3677 msgid "do not change"
3678 msgstr "Nie zmieniaj"
3679
3680 msgid "do nothing"
3681 msgstr "Nic nie rób"
3682
3683 msgid "don't record"
3684 msgstr "Nie nagrywaj"
3685
3686 msgid "done!"
3687 msgstr "Zrobione!"
3688
3689 msgid "edit alternatives"
3690 msgstr "Edytuj wybrane"
3691
3692 msgid "empty"
3693 msgstr "Puste"
3694
3695 msgid "enable"
3696 msgstr "Włączone"
3697
3698 msgid "enable bouquet edit"
3699 msgstr "Włącz edycje bukietu"
3700
3701 msgid "enable favourite edit"
3702 msgstr "Włącz edycje ulubionych"
3703
3704 msgid "enable move mode"
3705 msgstr "Włącz tryb przenoszenia"
3706
3707 msgid "enabled"
3708 msgstr "Włączone"
3709
3710 msgid "end alternatives edit"
3711 msgstr "Koniec edycji wybranych"
3712
3713 msgid "end bouquet edit"
3714 msgstr "Koniec edycji bukietów"
3715
3716 msgid "end cut here"
3717 msgstr "Zakończ cięcie tutaj"
3718
3719 msgid "end favourites edit"
3720 msgstr "Koniec edycji ulubionych"
3721
3722 msgid "equal to"
3723 msgstr "równy"
3724
3725 msgid "exceeds dual layer medium!"
3726 msgstr "przekroczona pojemność nosnika dual layer!"
3727
3728 msgid "exit DVD player or return to file browser"
3729 msgstr "Wyjdź z odtważacza DVD lub powróć do przeglądarki plików"
3730
3731 msgid "exit mediaplayer"
3732 msgstr "Wyjdź z mediaplayera"
3733
3734 msgid "exit movielist"
3735 msgstr "Wyjdź z listy filmów"
3736
3737 msgid "failed"
3738 msgstr ""
3739
3740 msgid "filename"
3741 msgstr ""
3742
3743 msgid "fine-tune your display"
3744 msgstr "czysto ustaw swój ekran"
3745
3746 msgid "font face"
3747 msgstr ""
3748
3749 msgid "forward to the next chapter"
3750 msgstr "Przeskocz do nastepnego rozdziału"
3751
3752 msgid "free"
3753 msgstr "wolne"
3754
3755 msgid "free diskspace"
3756 msgstr "Wolna przestrzeń dyskowa"
3757
3758 msgid "full /etc directory"
3759 msgstr "Pełen folder /etc"
3760
3761 msgid "go to deep standby"
3762 msgstr "Przejdź do głębokiego czuwania"
3763
3764 msgid "go to standby"
3765 msgstr "Przejdź do stanu czuwania"
3766
3767 msgid "headline"
3768 msgstr ""
3769
3770 msgid "hear radio..."
3771 msgstr "Słuchaj radia..."
3772
3773 msgid "help..."
3774 msgstr "Pomoc..."
3775
3776 msgid "hide extended description"
3777 msgstr "ukryj rozszerzony opis"
3778
3779 msgid "hide player"
3780 msgstr "Ukryj odtwarzacz"
3781
3782 msgid "highlighted button"
3783 msgstr ""
3784
3785 msgid "horizontal"
3786 msgstr "Pozioma (H)"
3787
3788 msgid "hour"
3789 msgstr "Godzina"
3790
3791 msgid "hours"
3792 msgstr "Godziny"
3793
3794 msgid "immediate shutdown"
3795 msgstr "wyłącz natychmiast"
3796
3797 #, python-format
3798 msgid ""
3799 "incoming call!\n"
3800 "%s calls on %s!"
3801 msgstr ""
3802 "Przychodząca rozmowa!\n"
3803 "%s rozmowy włączone %s!"
3804
3805 msgid "init module"
3806 msgstr "Moduł init"
3807
3808 msgid "insert mark here"
3809 msgstr "Wstaw znacznik tutaj"
3810
3811 msgid "jump back to the previous title"
3812 msgstr "powróć do poprzedniego rozdziału"
3813
3814 msgid "jump forward to the next title"
3815 msgstr "przeskocz do następnego tytułu"
3816
3817 msgid "jump to listbegin"
3818 msgstr "skocz do początku listy"
3819
3820 msgid "jump to listend"
3821 msgstr "skocz do końca listy"
3822
3823 msgid "jump to next marked position"
3824 msgstr "skocz do następnej zaznaczonej pozycji"
3825
3826 msgid "jump to previous marked position"
3827 msgstr "skocz do poprzedniej zaznaczonej pozycji"
3828
3829 msgid "leave movie player..."
3830 msgstr "Opuść odtwarzacz filmów..."
3831
3832 msgid "left"
3833 msgstr "Lewo"
3834
3835 msgid "length"
3836 msgstr ""
3837
3838 msgid "list style compact"
3839 msgstr "kompaktowy styl listy"
3840
3841 msgid "list style compact with description"
3842 msgstr "kompaktowy styl listy z opisem"
3843
3844 msgid "list style default"
3845 msgstr "domyślny styl listy"
3846
3847 msgid "list style single line"
3848 msgstr "styl listy pojedyncza linia"
3849
3850 msgid "load playlist"
3851 msgstr "załaduj playliste"
3852
3853 msgid "locked"
3854 msgstr "zablokowany"
3855
3856 msgid "loopthrough to"
3857 msgstr "Za pomocą pętki do"
3858
3859 msgid "manual"
3860 msgstr "Ręcznie"
3861
3862 msgid "menu"
3863 msgstr "menu"
3864
3865 msgid "menulist"
3866 msgstr ""
3867
3868 msgid "mins"
3869 msgstr "min's"
3870
3871 msgid "minute"
3872 msgstr "Minuta"
3873
3874 msgid "minutes"
3875 msgstr "Minutach"
3876
3877 msgid "month"
3878 msgstr "miesiąc"
3879
3880 msgid "move PiP to main picture"
3881 msgstr "przesuń PiP do głównego obrazu"
3882
3883 msgid "movie list"
3884 msgstr "lista filmów"
3885
3886 msgid "multinorm"
3887 msgstr "Multinorm"
3888
3889 msgid "never"
3890 msgstr "Nigdy"
3891
3892 msgid "next channel"
3893 msgstr "Następny kanał"
3894
3895 msgid "next channel in history"
3896 msgstr "Następny kanał w historii"
3897
3898 msgid "no"
3899 msgstr "Nie"
3900
3901 msgid "no HDD found"
3902 msgstr "Nie znaleziono HDD"
3903
3904 msgid "no Picture found"
3905 msgstr "Nie znaleziono obrazka"
3906
3907 msgid "no module found"
3908 msgstr "Nie znaleziono modułu"
3909
3910 msgid "no standby"
3911 msgstr "Bez stanu czuwania"
3912
3913 msgid "no timeout"
3914 msgstr "Bez końca"
3915
3916 msgid "none"
3917 msgstr "Żaden"
3918
3919 msgid "not locked"
3920 msgstr "Nie zablokowany"
3921
3922 msgid "nothing connected"
3923 msgstr "nic nie połączono"
3924
3925 msgid "of a DUAL layer medium used."
3926 msgstr "nośnika dual laye zużyto."
3927
3928 msgid "of a SINGLE layer medium used."
3929 msgstr "nosnika single layer zużyto."
3930
3931 msgid "off"
3932 msgstr "Wyłączony"
3933
3934 msgid "on"
3935 msgstr "Włączony"
3936
3937 msgid "on READ ONLY medium."
3938 msgstr ""
3939
3940 msgid "once"
3941 msgstr "Raz"
3942
3943 msgid "only /etc/enigma2 directory"
3944 msgstr "Tylko katalog /etc/enigma2"
3945
3946 msgid "open servicelist"
3947 msgstr "Otwórz listę serwisów"
3948
3949 msgid "open servicelist(down)"
3950 msgstr "Otwórz listę serwisów (dół)"
3951
3952 msgid "open servicelist(up)"
3953 msgstr "Otwórz listę serwisów (góra)"
3954
3955 msgid "pass"
3956 msgstr "Hasło"
3957
3958 msgid "pause"
3959 msgstr "Pauza"
3960
3961 msgid "play entry"
3962 msgstr "wstęp odtwarzania"
3963
3964 msgid "play from next mark or playlist entry"
3965 msgstr "odtwórz od następnego zaznaczenia lub wstępu playlisty"
3966
3967 msgid "play from previous mark or playlist entry"
3968 msgstr "odtwórz od poprzedniego zaznaczenia lub wstępu playlisty"
3969
3970 msgid "please press OK when ready"
3971 msgstr "Wciśnij OK gdy gotowy"
3972
3973 msgid "please wait, loading picture..."
3974 msgstr "Czekaj, ładowanie obrazka..."
3975
3976 msgid "previous channel"
3977 msgstr "Poprzedni kanał"
3978
3979 msgid "previous channel in history"
3980 msgstr "Poprzedni kanał w historii"
3981
3982 msgid "record"
3983 msgstr "Nagraj"
3984
3985 msgid "recording..."
3986 msgstr "Nagrywanie..."
3987
3988 msgid "remove after this position"
3989 msgstr "Usuń po tej pozycji"
3990
3991 msgid "remove all alternatives"
3992 msgstr "Usuń wszystkie wybrane"
3993
3994 msgid "remove all new found flags"
3995 msgstr "Usuń wszystkie nowe znalezione flagi"
3996
3997 msgid "remove before this position"
3998 msgstr "Usuń przed tą pozycją"
3999
4000 msgid "remove bookmark"
4001 msgstr "Usuń zakładkę"
4002
4003 msgid "remove directory"
4004 msgstr "usuń katalog"
4005
4006 msgid "remove entry"
4007 msgstr "Usuń wstęp"
4008
4009 msgid "remove from parental protection"
4010 msgstr "Usuń z kontroli rodzicielskiej"
4011
4012 msgid "remove new found flag"
4013 msgstr "Usuń nowo znalezioną flage"
4014
4015 msgid "remove selected satellite"
4016 msgstr "usuń wybranego satelitę"
4017
4018 msgid "remove this mark"
4019 msgstr "Usuń to zaznaczenie"
4020
4021 msgid "repeat playlist"
4022 msgstr "Powtarzaj playlistę."
4023
4024 msgid "repeated"
4025 msgstr "Powtórzone"
4026
4027 msgid "rewind to the previous chapter"
4028 msgstr "przewiń do poprzedniego rozdziału"
4029
4030 msgid "right"
4031 msgstr "Prawo"
4032
4033 msgid "save playlist"
4034 msgstr "zapisz playliste"
4035
4036 msgid "scan done!"
4037 msgstr "Skanowanie zakończone!"
4038
4039 #, python-format
4040 msgid "scan in progress - %d%% done!"
4041 msgstr "skanowanie w toku - %d%% skończone!"
4042
4043 msgid "scan state"
4044 msgstr "Status skanowania"
4045
4046 msgid "second"
4047 msgstr "Drugi"
4048
4049 msgid "second cable of motorized LNB"
4050 msgstr "Drugi kabel zmotoryzowanego LNB"
4051
4052 msgid "seconds"
4053 msgstr "Sekundy"
4054
4055 msgid "select"
4056 msgstr "wybierz"
4057
4058 msgid "select movie"
4059 msgstr "wybierz film"
4060
4061 msgid "select the movie path"
4062 msgstr "wybierz ścieżkę filmu"
4063
4064 msgid "service pin"
4065 msgstr "Pin serwisu"
4066
4067 msgid "setup pin"
4068 msgstr "Pin ustawień"
4069
4070 msgid "show DVD main menu"
4071 msgstr "pokaż główne menu DVD"
4072
4073 msgid "show EPG..."
4074 msgstr "Pokaż EPG..."
4075
4076 msgid "show all"
4077 msgstr "pokaż wszystkie"
4078
4079 msgid "show alternatives"
4080 msgstr "Pokaż wybrane"
4081
4082 msgid "show event details"
4083 msgstr "Pokaż szczegóły wydarzenia"
4084
4085 msgid "show extended description"
4086 msgstr "pokaż rozszerzony opis"
4087
4088 msgid "show first tag"
4089 msgstr "pokaż pierwszą etykietę"
4090
4091 msgid "show second tag"
4092 msgstr "pokaż drugą etykietę"
4093
4094 msgid "show shutdown menu"
4095 msgstr "pokaż menu wyłączania"
4096
4097 msgid "show single service EPG..."
4098 msgstr "pokaz pojedyńczy serwis EPG..."
4099
4100 msgid "show tag menu"
4101 msgstr "pokaż etykietę menu"
4102
4103 msgid "show transponder info"
4104 msgstr "Pokaż info transpondera"
4105
4106 msgid "shuffle playlist"
4107 msgstr "tasuj playliste"
4108
4109 msgid "shutdown"
4110 msgstr "Wyłącz"
4111
4112 msgid "simple"
4113 msgstr "Prosty"
4114
4115 msgid "skip backward"
4116 msgstr "Skocz wstecz"
4117
4118 msgid "skip backward (enter time)"
4119 msgstr "skocz do tyłu (wpisz czas)"
4120
4121 msgid "skip forward"
4122 msgstr "Skocz w przód"
4123
4124 msgid "skip forward (enter time)"
4125 msgstr "skocz naprzód (wpisz czas)"
4126
4127 msgid "sort by date"
4128 msgstr "sortuj poprzez datę"
4129
4130 msgid "spaces (top, between rows, left)"
4131 msgstr ""
4132
4133 msgid "standard"
4134 msgstr "standardowy"
4135
4136 msgid "standby"
4137 msgstr "Czuwanie"
4138
4139 msgid "start cut here"
4140 msgstr "Rozpocznij cięcie tutaj"
4141
4142 msgid "start timeshift"
4143 msgstr "Rozpocznij timeshift"
4144
4145 msgid "stereo"
4146 msgstr "Stereo"
4147
4148 msgid "stop PiP"
4149 msgstr "zatrzymaj PiP"
4150
4151 msgid "stop entry"
4152 msgstr "zatrzymaj wstęp"
4153
4154 msgid "stop recording"
4155 msgstr "Zatrzymaj nagrywanie"
4156
4157 msgid "stop timeshift"
4158 msgstr "Zatrzymaj timeshifting"
4159
4160 msgid "swap PiP and main picture"
4161 msgstr "zmień PiP i  główny obraz"
4162
4163 msgid "switch to bookmarks"
4164 msgstr "Przełącz na zakładkę"
4165
4166 msgid "switch to filelist"
4167 msgstr "Przeącz na listę plików"
4168
4169 msgid "switch to playlist"
4170 msgstr "Przełącz na playliste"
4171
4172 msgid "switch to the next audio track"
4173 msgstr "przełącz na następna ścieżke audio"
4174
4175 msgid "switch to the next subtitle language"
4176 msgstr "przełącz na nastepną sćieżkę napisów"
4177
4178 msgid "text"
4179 msgstr "Tekst"
4180
4181 msgid "this recording"
4182 msgstr "To nagranie"
4183
4184 msgid "this service is protected by a parental control pin"
4185 msgstr "Ten serwis jest chroniony kodem blokady"
4186
4187 msgid "toggle a cut mark at the current position"
4188 msgstr "przełącz ucięty znacznik w aktualną pozycję"
4189
4190 msgid "toggle time, chapter, audio, subtitle info"
4191 msgstr "czas odtważania, rozdział, audio, informacja o napisach"
4192
4193 msgid "unconfirmed"
4194 msgstr "niepotwierdzone"
4195
4196 msgid "unknown service"
4197 msgstr "Nieznany serwis"
4198
4199 msgid "until restart"
4200 msgstr "Aż do startu"
4201
4202 msgid "user defined"
4203 msgstr "Zdefiniowane przez użytkownika"
4204
4205 msgid "vertical"
4206 msgstr "Pionowa (V)"
4207
4208 msgid "view extensions..."
4209 msgstr "Wyświetl rozszerzenia..."
4210
4211 msgid "view recordings..."
4212 msgstr "Wyświetl nagrania..."
4213
4214 msgid "wait for ci..."
4215 msgstr "Czekam na CI..."
4216
4217 msgid "wait for mmi..."
4218 msgstr "czekam na MMI..."
4219
4220 msgid "waiting"
4221 msgstr "Oczekiwanie"
4222
4223 msgid "weekly"
4224 msgstr "Tygodniowy"
4225
4226 msgid "whitelist"
4227 msgstr "Biała lista"
4228
4229 msgid "year"
4230 msgstr ""
4231
4232 msgid "yes"
4233 msgstr "Tak"
4234
4235 msgid "yes (keep feeds)"
4236 msgstr "Tak (trzymaj je)"
4237
4238 msgid ""
4239 "your dreambox might be unusable now. Please consult the manual for further "
4240 "assistance before rebooting your dreambox."
4241 msgstr ""
4242 "Twój Dreambox może być teraz niezdolny do użytku. Przeczytaj książkę "
4243 "serwisową przed ponownym uruchomieniem Dreamboxa."
4244
4245 msgid "zap"
4246 msgstr "Przełącz"
4247
4248 msgid "zapped"
4249 msgstr "Przełączony"
4250
4251 #~ msgid ""
4252 #~ "\n"
4253 #~ "Enigma2 will restart after the restore"
4254 #~ msgstr ""
4255 #~ "\n"
4256 #~ "Enigma2 zostanie zrestartowana po przywróceniu"
4257
4258 #, fuzzy
4259 #~ msgid "\"?"
4260 #~ msgstr "\"?"
4261
4262 #~ msgid "Add title..."
4263 #~ msgstr "Dodaję tytuł..."
4264
4265 #~ msgid "An error has occured. (%s)"
4266 #~ msgstr "Pojawił się błąd. (%s)"
4267
4268 #~ msgid ""
4269 #~ "Are you sure you want to enable WLAN support?\n"
4270 #~ "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox and press OK.\n"
4271 #~ "\n"
4272 #~ msgstr ""
4273 #~ "Czy jesteś pewien, że chcesz włączyć sieć WLAN?\n"
4274 #~ "Podłącz Wlan USB Stick i naciśnij OK.\n"
4275 #~ "\n"
4276
4277 #~ msgid ""
4278 #~ "Are you sure you want to enable your local network?\n"
4279 #~ "\n"
4280 #~ msgstr ""
4281 #~ "Czy jesteś pewien, że chcesz włączyć sieć lokalną?\n"
4282 #~ "\n"
4283
4284 #~ msgid "Burn"
4285 #~ msgstr "Wypal"
4286
4287 #~ msgid "Burn To DVD..."
4288 #~ msgstr "Wypalanie DVD..."
4289
4290 #~ msgid "Choose Location"
4291 #~ msgstr "Sprawdzanie Lokalizacji"
4292
4293 #~ msgid "Configure your internal LAN"
4294 #~ msgstr "Skonfiguruj wewnętrzną sieć LAN"
4295
4296 #~ msgid "Configure your internal LAN again"
4297 #~ msgstr "Skonfiguruj ponownie wewnętrzną sieć LAN"
4298
4299 #~ msgid "Configure your wireless LAN"
4300 #~ msgstr "Skonfiguruj bezprzewodową sieć LAN"
4301
4302 #~ msgid "Configure your wireless LAN again"
4303 #~ msgstr "Skonfiguruj ponownie bezprzewodową sieć LAN"
4304
4305 #~ msgid "Confirm"
4306 #~ msgstr "Zatwierdź"
4307
4308 #~ msgid "Connect to the Internet with a USB Wlan Stick"
4309 #~ msgstr "Poałącz do Internetu przy użyciu Wlan USB Stick"
4310
4311 #~ msgid "Connect to the Internet with your local LAN"
4312 #~ msgstr "Podłącz do Internetu przy użyciu lokalnego LAN"
4313
4314 #~ msgid "Device Setup..."
4315 #~ msgstr "Ustawienia urządzenia:"
4316
4317 #~ msgid "Do you want to burn this project to DVD medium?"
4318 #~ msgstr "Czy chcesz zapisac projekt na nośnik DVD"
4319
4320 #~ msgid "Do you want to preview this project before burning?"
4321 #~ msgstr "Czy chcesz obejrzec projekt przed nagraniem?"
4322
4323 #~ msgid "Do you want to view a cutlist tutorial?"
4324 #~ msgstr "czy chcesz zobaczyć podręcznik wyciętej listy?"
4325
4326 #~ msgid "Dreambox DVD record"
4327 #~ msgstr "Nagrywarka DVD Dreambox"
4328
4329 #~ msgid "Edit current title"
4330 #~ msgstr "Edytuj aktualny tytuł"
4331
4332 #~ msgid "Edit title..."
4333 #~ msgstr "Edytuję tytuł..."
4334
4335 #~ msgid "Enable LAN"
4336 #~ msgstr "Włącza LAN"
4337
4338 #~ msgid "Enable WLAN"
4339 #~ msgstr "Włącz WLAN"
4340
4341 #~ msgid ""
4342 #~ "Enable the local network of your Dreambox.\n"
4343 #~ "\n"
4344 #~ msgstr ""
4345 #~ "Włacz sieć lokalną Dreamboxa.\n"
4346 #~ "\n"
4347
4348 #~ msgid "Exit wizard and configure later manually"
4349 #~ msgstr "Zamknij kreator i skonfiguruj ręcznie w późniejszym czasie"
4350
4351 #~ msgid "Games / Plugins"
4352 #~ msgstr "Gry / Pluginy"
4353
4354 #~ msgid "Load saved project from disk"
4355 #~ msgstr "Odczytaj projekt z dysku"
4356
4357 #~ msgid "Movie Menu"
4358 #~ msgstr "Menu filmu"
4359
4360 #~ msgid "Nameserver Setup..."
4361 #~ msgstr "Ustawienia Nameserver..."
4362
4363 #~ msgid "New DVD"
4364 #~ msgstr "Nowe DVD"
4365
4366 #~ msgid ""
4367 #~ "No working wireless interface found.\n"
4368 #~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick or "
4369 #~ "enable you local network interface."
4370 #~ msgstr ""
4371 #~ "Nie znaleziono działającego interfejsu bezprzewodowego.\n"
4372 #~ "Sprawdź czy Twój WLAN USB Stick jest kompatybilny oraz czy włączyłeś "
4373 #~ "interfejs sieci lokalnej."
4374
4375 #~ msgid "No, let me choose default lists"
4376 #~ msgstr "Nie, pozwól mi wybrać listę standardową"
4377
4378 #~ msgid ""
4379 #~ "Please attach your Zydas ZD1211B chipset compatibe WLAN USB Stick to your "
4380 #~ "Dreambox and press the OK button on your remote control to enable the "
4381 #~ "built in wireless network support"
4382 #~ msgstr ""
4383 #~ "Proszę wpdłączyć do Dreamboxa WLAN USB Stick zgodny z  chipsetem Zydas "
4384 #~ "ZD1211B. W celu właczenia sieci bezprzewodowej naciśnij przycisk OK na "
4385 #~ "pilocie."
4386
4387 #~ msgid ""
4388 #~ "Please configure your local LAN internet connection by filling out the "
4389 #~ "needed values.\n"
4390 #~ "When you are ready please press OK to continue."
4391 #~ msgstr ""
4392 #~ "Prosdzę skonfiguruj lokalny interfejs LAN poprzez wypełnienie podanie "
4393 #~ "odpowiednich wartości.\n"
4394 #~ "Aby kontynuować naciśnij OK."
4395
4396 #~ msgid ""
4397 #~ "Please configure your wireless LAN internet connection by filling out the "
4398 #~ "needed values.\n"
4399 #~ "When you are ready please press OK to continue."
4400 #~ msgstr ""
4401 #~ "Skonfiguruj bezprzewodową sieć LAN poprzez wypełłnienie odpowiednich "
4402 #~ "danych.\n"
4403 #~ "Aby kontynuować naciśnij przycisk OK."
4404
4405 #~ msgid "Please select below the wireless network you want to connect to."
4406 #~ msgstr "Proszę wybrać sieć bezprzewodową do której chcesz sie podłączyć."
4407
4408 #~ msgid ""
4409 #~ "Pressing OK enables the built in wireless LAN support of your Dreambox.\n"
4410 #~ "Wlan USB Sticks with Zydas ZD1211B and RAlink RT73 Chipset are "
4411 #~ "supported.\n"
4412 #~ "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox before pressing OK.\n"
4413 #~ "\n"
4414 #~ msgstr ""
4415 #~ "Aby włączyć bezprzewodową sieć LAN naciśnij OK.\n"
4416 #~ " Wlan USB Stick z chipsetami Zydas ZD1211B i RAlink RT73 są kompatybilne "
4417 #~ "z Dreamboxem.\n"
4418 #~ "Przed naciśnięciem OK podłącz Wlan USB Stick do Dreamboxa.\n"
4419 #~ "\n"
4420
4421 #~ msgid "Restart your wireless interface"
4422 #~ msgstr "Restary interfejsu bezprzewodowego"
4423
4424 #~ msgid "Save current project to disk"
4425 #~ msgstr "Zapisz aktualny projekt na dysku"
4426
4427 #~ msgid "Save..."
4428 #~ msgstr "Zapisywanie..."
4429
4430 #~ msgid "Set collection name"
4431 #~ msgstr "Ustaw nazwe kolekcji"
4432
4433 #~ msgid "Set menu background"
4434 #~ msgstr "Ustaw tło menu"
4435
4436 #~ msgid "Show files from %s"
4437 #~ msgstr "Pokaż pliki od %s"
4438
4439 #~ msgid "Startwizard"
4440 #~ msgstr "Uruchom kreatora"
4441
4442 #~ msgid "Step "
4443 #~ msgstr "Krok"
4444
4445 #~ msgid "Table of content to be burned to DVD:"
4446 #~ msgstr "Dane do wypalenia na DVD:"
4447
4448 #~ msgid ""
4449 #~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
4450 #~ "\n"
4451 #~ "Your local LAN internet connection is working now.\n"
4452 #~ "\n"
4453 #~ "Please press OK to continue."
4454 #~ msgstr ""
4455 #~ "Dziękuję za uzycie kreatora. Dreambox jest gotowy do pracy.\n"
4456 #~ "\n"
4457 #~ "Wewnętrzna sieć LAN jest gotowa do pracy.\n"
4458 #~ "\n"
4459 #~ "Nacisnij OK aby kontynuować."
4460
4461 #~ msgid ""
4462 #~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
4463 #~ "\n"
4464 #~ "Your wireless internet connection is working now.\n"
4465 #~ "\n"
4466 #~ "Please press OK to continue."
4467 #~ msgstr ""
4468 #~ "Dziękuję za użycie kreatora. Dreambox jest gotowy do pracy.\n"
4469 #~ "\n"
4470 #~ "Bezprzewodowe połaczenie do Internetu jest gotowe do pracy.\n"
4471 #~ "\n"
4472 #~ "Aby kontynuować naciśnij OK."
4473
4474 #~ msgid ""
4475 #~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
4476 #~ "Please press OK to start using your Dreambox."
4477 #~ msgstr ""
4478 #~ "Dziękuję za użycie kreatora. Dreambox jest gotowy do pracy.\n"
4479 #~ "Aby rozpocząć pracę naciśnij przycisk OK."
4480
4481 #~ msgid ""
4482 #~ "Unable to initialize harddisk.\n"
4483 #~ "Please refer to the user manual.\n"
4484 #~ "Error: "
4485 #~ msgstr ""
4486 #~ "Niezdolny do zainicjowania HDD.\n"
4487 #~ "Proszę wybrać samemu.\n"
4488 #~ "Błąd: "
4489
4490 #~ msgid "VCR Switch"
4491 #~ msgstr "Automatycznie przełącz VCR"
4492
4493 #~ msgid ""
4494 #~ "Welcome.\n"
4495 #~ "\n"
4496 #~ "If you want to connect your Dreambox to the Internet, this wizard will "
4497 #~ "guide you through the basic network setup of your Dreambox.\n"
4498 #~ "\n"
4499 #~ "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
4500 #~ msgstr ""
4501 #~ "Witam.\n"
4502 #~ "\n"
4503 #~ "Zadaniem tego kreatora jest pomoc w ustawieniu podstawowych funkcji "
4504 #~ "Deamboxa pozwalających Ci na podłączenie z Internetem.\n"
4505 #~ "\n"
4506 #~ "Aby przejść do nastepnego kroku nacisnij przycisk OK pilota. "
4507
4508 #~ msgid "When complete, press Key 0 to burn the collection!"
4509 #~ msgstr "Kiedy skończysz, w celu nagrania kolekcji nacisnij klawisz 0!"
4510
4511 #~ msgid ""
4512 #~ "Your local LAN internet connection is not working!\n"
4513 #~ "Please choose what you want to do next."
4514 #~ msgstr ""
4515 #~ "Lokalne połaczenie LAN nie działa!\n"
4516 #~ "Proszę wybrać co chcesz zrobić."
4517
4518 #~ msgid ""
4519 #~ "Your network is restarting.\n"
4520 #~ "You will be automatically forwarded to the next step."
4521 #~ msgstr ""
4522 #~ "Sieć została zrestartowana.\n"
4523 #~ "Zostaniesz automatycznie przekierowany do nastepnego kroku."
4524
4525 #~ msgid ""
4526 #~ "Your wired LAN Adapter could not be started.\n"
4527 #~ "Do you want to reboot your Dreambox to apply the new configuration?\n"
4528 #~ msgstr ""
4529 #~ "Uruchomienie przewodowego adaptera LAN było niemożliwe.\n"
4530 #~ "Czy w celu zastosowania nowych ustawień zrestartować Dreamboxa?\n"
4531
4532 #~ msgid ""
4533 #~ "Your wireless LAN Adapter could not be started.\n"
4534 #~ "Do you want to reboot your Dreambox to apply the new configuration?\n"
4535 #~ msgstr ""
4536 #~ "Uruchomienie bezprzewodowego adaptera LAN było niemożliwe.\n"
4537 #~ "Czy w celu zastosowania nowych ustawień zrestartować Dreamboxa?\n"
4538
4539 #~ msgid ""
4540 #~ "Your wireless internet connection is not working!\n"
4541 #~ "Please choose what you want to do next."
4542 #~ msgstr ""
4543 #~ "Interfejs sieci bezprzewodowej nie działa!\n"
4544 #~ "Proszę wybrać kolejną akcję."
4545
4546 #~ msgid "cancel"
4547 #~ msgstr "skauj"
4548
4549 #~ msgid "equal to Socket A"
4550 #~ msgstr "Równaj do Gniazda A"
4551
4552 #~ msgid "loopthrough to socket A"
4553 #~ msgstr "Zapętl bezpośrednio do Gniazda A"
4554
4555 #~ msgid ""
4556 #~ "scan done!\n"
4557 #~ "%d services found!"
4558 #~ msgstr ""
4559 #~ "Skanowanie skończone!\n"
4560 #~ "%d znalezionych serwisów!"
4561
4562 #~ msgid ""
4563 #~ "scan done!\n"
4564 #~ "No service found!"
4565 #~ msgstr ""
4566 #~ "Skanowanie zakończone!\n"
4567 #~ "Nie znaleziono serwisów!"
4568
4569 #~ msgid ""
4570 #~ "scan done!\n"
4571 #~ "One service found!"
4572 #~ msgstr ""
4573 #~ "Skanowanie zakończone!\n"
4574 #~ "Jeden serwis znaleziony!"
4575
4576 #~ msgid ""
4577 #~ "scan in progress - %d %% done!\n"
4578 #~ "%d services found!"
4579 #~ msgstr ""
4580 #~ "Skanowanie w toku - %d %% Zakończone!\n"
4581 #~ "%d znalezionych serwisów!"